P. 1
IV- Metalna Ambalaza

IV- Metalna Ambalaza

|Views: 1,010|Likes:
Published by Milos Papic
metalna ambalaza poglavlje iz knjige "amblaza za pakiranje namirnica"
metalna ambalaza poglavlje iz knjige "amblaza za pakiranje namirnica"

More info:

Published by: Milos Papic on Jul 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

IV -METALNA AMBALAZA

AMBALAZA ZA·PAKIRANJE NAMIRNICA

159

METAlNA

AMBAlAZA

IV -1. VRSTEI SVOJSTVA METALA

Metali se kao arnbalazni materijali odlikuju Citavim nizom dobrih svojstava. Ne propustaju tekuce i plinovite komponente, mikroorganizme ni elektromagnetske zrake (svjetlost), Posjeduju veliku mehanicku cvrstoeu, sto omoguCava njihovu uporabu za izradu ambalaze vecih i velikih dimenzija (cisterne) ili ambalaze pod tlakom (aerosol). Zbog dobrog provodenja topline, metalna je arnbalaza pogodna za namirnice koje se konzerviraju sterilizacijom. Sto se rice cijene, nije pretjerano skupa. Metalna ambalaza ima vrlo siroko podrucje primjene. Koristi se za pakiranje hrane, pica i mnogih drugih proizvoda. Gotova metalna ambalaza se korisnicima isporucuje u obliku: - limenki - kanti - bacvi - poklopaca za sraklenke - zatvaraca za boce - tuba - aerosol (sprej) doza - metalnih kutija - cisterni - kontejnera. Sva metalna arnbalaza, osim tuba, karakterizirana je nepromjenjivim oblikom. To je posljedica cvrstoee metala i odgovarajuce debljine stijenke ambalaze. Stoga se metalna arnbalaza ubraja u skupinu krute (cvrste) ambalaze, Kako je vee ranije istaknuto, metalni ambalazni materijali su nepropusni za plinove, vodenu paru, elektromagnetska zracenja i mikroorganizme. To znaci da su osiguranjem herrnetickog zatvaranja (limenke, poklopci i zatvaraci sa staklenkama, odnosno bocama i tube), namirnice u metalnoj ambalazi u potpunosti zasticene od djelovanja vanjskih utjecaja. Uz navedena dobra svojstva, neki metali koji dolaze u obzir za izradu ambalaze odlikuju se i negativnim svojstvom - podloznoscu koroziji. Neki metali su i toksicni. Iz tih razloga metalna ambalaza u vecini slucajeva ne smije biti u izravnom dodiru s namirnicom, vee se posebnim postupcima mora zastititi (lakiranjem) kako bi se izbjegla korozija, odnosno interakcija sa sadrzajem, a time i narusavanje zdravlja potrosaca. Posljedica interakcije metalne ambalaze i namirnice moze biti prijelaz iona metala u sadrzaj, promjena nekih kvalitativnih svojstava (najcesee boje) i nastajanje vodika u plinovitom stanju. Osim moguce interakcije sa sadrzajem, zeljezo je kao predstavnik metalne ambalaze podlozno i promjenama pod djelovanjem vanjskih utjecaja (uglavnom kisika

AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA

6°1

METALNA

AMBALAZA

iz zraka u vlaznoj sredini) i unutarnjih cimbenika (najceSee kisela sredina i prisutnost kisika). Te su promjene poznate pod imenom korozija, a odnose se na oksidacijske promjene. Ambalaza mora u dovoljnoj mjeri zastiriti sadrzaj od tih promjena. Uobicajeno je da se zastita s unutarnje strane postize lakiranjem. Lakiranje i/ili gra6cka obrada je najceSee vanjska zastita. Od siroke lepeze metala, samo je neke moguce iskoristiti kao ambalazne materijale. Za proizvodnju ambalaze koristi se zeljezo, kosi tar, aluminij, olovo (kao legura za lemljenje), magnezij (kao dodarak aluminiju), krom i nikal (kao komponente nehrdajuceg celika) .

• IV - 1.1. Celik
Najvazniji tehnicki materijal, legura zeljeza i ugljika, sa sadrzajem ugljika ispod 1,7%, naziva se celikom. Celik ne sarno da se odlikuje dobrim mehanickim (cvrstoea) i tehnoloskim svojstvima (lako se preraduje kovanjem, valjanjem, izvlacenjem, savijanjem ...), vee je to i najjeftiniji metal. Zbog tih svojih svojstava upotrebljava se i za proizvodnju ambalaze. Brojne vrste celika podlijezu koroziji, iako to dosta ovisi 0 kolicini ugljika. Obicno brzo hrda vee na zraku, a lako se otapa i u slabim kiselinama. Od korozije se celik moze zasritiri raznim premazima i zastirnim slojevima, a Iegiranjem s nekirn metalima proizvcdi se nehrdajuci celik. U obicnorn celiku namijenjenom izradi metalne ambalaze u najvecoj je mjeri zastupIjeno zeljezo (min. 99%). Uz zeljezo, u maloj kolicini uvijek ima i nekih drugih elemenata kao sro su ugljik, mangan, silicij, fosfor i sumpor. Ti elementi nisu dodani da bi se poboljsalo neko svojstvo celika, vee potjecu iz sirovina za proizvodnju sirovog zeljeza (fosfor i sumpor), ili se dodaju tijekom proizvodnje celika (mangan i silicij). Iz tih se razloga svi oni nazivaju pratecim sastojcima celika. Veci sadrzaj ovih sastojaka uglavnom nepovoljno utjece na svojstva celika. Grada celika, a u svezi s njom i mehanicka, tehnoloska i kemijska svojstva, ovise o sadrzaju ugljika. Opcenito gledano, povecan sadrzaj ugljika povecava cvrstoeu i rvrdocu celika, a smanjuje mu zilavost. Sto se rice korozijske otpornosti, ona je u najvecoj mjeri uvjetovana prisutnoscu ugljika, fosfora i sumpora. Sto je manji sadrzaj tih elernenata, otpornost prema koroziji je veta. Celici koji do laze u obzir za izradu metalne arnbalaze manjih dimenzija su tzv, niskougljicni celici, tj. celici s maksimainim udjelom ugljika od 0,13%. Prema kolicini pratecih elemenata, postoji nekoliko tip ova celika (tablica IV-I).

AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA

1

61

AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 621 . Vrste i sastav celika (%) za proizvodnju bijelog lima (Robertson. Ovisno 0 metalurskoj strukturi.1. sto im mijenja tj.2% do 1. izrada poklopca) 0= za izradu dvodijelnih limenki (vueene-peglane. Krajem 50-tih godina proslog stoljeca.) *L = za jako korozivne proizvode MR = za blago korozivne proizvode (povree i meso) N= za izradu Iimenki velike cvrstoce (npr. sadrzaj ugljika iznosi od 0. ferirno-martenzicni. prokrom. Austenitni nehrdajuCi celici predstavljaju glavnu skupinu nehrdajucih celika. kao glavni legirajuCi element. Prve dvije skupine mogu se sumirati pod imenom kromirani celici. ferirno-ausrenitni i austenitno-martenzitni celici te celici koji se otvrdnjavaju izlucivanjern. rostfrei i stainless steel.METALNA AMBALAZA Tablica IV-l. Jedan od najpoznatijih krom-nikal celika. sadrze i nikal. i koristi se u izradi kucanskih aparata. a druge dvije pod imenom krom-nikal celici prema sastavu glavnih komponenti. Feritni nehrdajuci celici sadrze krom kao glavni legirajuCi element (od 11 do 17%). Uobicajeni nazivi za nehrdajuce celike su inoks.austenitni (austenitic stainless steel) . a maksimalni sadrzaj ugljika je 0. konstruiran nakon Drugog svjetskog rata. ima oznaku 18/8 (18% kroma i 8% nikla). Uz krom.1. npr. poznat kao ASTM 430. sadrzi oko 17% kroma. Prisutnost nikla poboljsava korozivnu otpornost tih celika. nehrdajuci celici (stainless steel) dijele se u 4 glavne skupine: . 0&1) • IV . Martenzitni nehrdajuci celici sadrze krom kao glavnu komponentu. ta oznaka promijenjena je u medunarodnu oznaku AISI 304 (18/8) s 18% kroma i 8% nikla.feritni (ferritic stainless steel) .martenzitni (martensitic stainless steel) .mijesane strukture (duplex steel).1%. Feritni nehrdajuci celik.1.1 %. Za razliku od feritnog nehrdajuceg celika. poznat u Niemackcj pod oznakom V2A (Versuch 2 Austenitic). poboljsava fizicka i kemijska svojstva. Martenzitni tipovi celika koriste se za izradu pumpi i nozeva od kojih se ocekuje velika cvrstoCa. 1993. Nehrdajuci celik Nehrdajuci celici nazivaju se plemenitima jer su legirani nekim metalnim elementima. Drawn & Ironed.

vise zamjenjuju EN norme (tablica IV-3). Taj tip nehrdajucih celika ima povecanu otpornost prema tockastoj koroziji (pit corrosion resistance) u razlicitim kiselinama. a martenzitni celik s 13 % kroma i 0.cisterne.5% molibdena (tablica IV. Karakterizira ga velika evrstoca i otpornost na koroziju zbog niskog sadrzaja kroma i molibdena. re molibdena izmedu 2% i 6%. Celici AISI 304 i AISI 316 cine oko 65% svjetske proizvodnje. Tako.). njegova primjena ekonomski ne bi bila opravdana te se stoga i ne koriste u te svrhe. Takve ambalazne jedinice pogotovo su pogodne za transport ili skladistenje agresivnih proizvoda (vocni sokovi.2). Koristi se u kemijskoj.) Mijesane strukture nehrdajucih celika T:y tip krorn-nikal celika sve vise dobiva na vaznosti zbog svoje feritno-ausrenitne strukture. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 63 . rezervoari itd. koriste se i klasifikacije prema SAE (Society of Automotive Engineers). feritni i martenzitni Prema AISI (American Iron and Steel Institute) klasifikaciji. pored AISI-a. a primjenjuje se najcesce u kemijskoj industriji (za transport prirodnog plina i nafte). ASTM (American Society for Testing and Materials).investicijska ambalaza . 10% nikla i 2. 1997. nikla izmedu 4. krorn-nikal celici s 18% kroma i 8% nikla imaju oznaku 304. vorn svijetu. a koje obavezno primjenjuju zemlje clanice ED. tankovi. farmaceutskoj te industriji automobila.METAlNA AMBAlAZA Sljedeci najzastupljeniji celik imao je oznaku V 4A (Versuch 4 Austenitic) s minimalno 2% molibdena. Gotovo svaka zemlja posjeduje i svoju klasifikaciju. Za izradu komercijalne ambalaze (ambalaze manjih dimenzija) nehrdajuci celik je vrlo skup. primjerice. kojim se objedinjuju americki i europski standardi. poluproizvodi konzervirani sumporovim dioksidom itd. koja se koristi u Citanehrdajuci celici svrstani su u seriju 400.4% ugljika ima oznaku 420.5) s 18% kroma. Od nehrdajuceg konstrukcijskog celika moze se izraditi krupna . Danas je poznat pod oznakom AISI 316 (18/10/2. pa je tako najceSce koristeni standard u Europi njernacki DIN koji sve.5% i 7%. Takoder postoji i medunarodni standard (ISO-standard). Tablica IV-2. papirnoj. Posrotak kroma kod tog celika iznosi od 24% do 27%. prehrambenoj. a austenitni krorn-nikal celici u seriju 300. AMS (Aeronautical Materials Specifications) i ACI (Alloy Casting Institute). Kemijski sastav (%) nekih nehrdajucih celika (EN ISO. U Sjedinjenim Americkim Drzavama. Prema namjeni se celici dijele na konstrukcijske i alatne celike.

engineeringtoolbox.html) X 6 CrNiTi 1811 X 6 CrNiTi 18 10 11 Austenitni 21 Feritni.com/17_445.METALNA AMBALAZA Tabllca IV-3. Klasifikacija nekih nehrdajucih celika prema standardlma nekih zemalja (http://www. mljesane strukture 'I Feritni AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 641 .

u danasnje je vrijeme aluminij vrlo vazan ambalazni materijal. osjedjivih na elektromagnetska zracenja i namirnica bogatih arornaticnim kornponentama.2. iako je ta otpornost znatno slabija u usporedbi s celikom. Zahvaljujuci dobroj toleranciji na visoke i niske temperature.1. aluminij i njegove legure odlikuju se Citavim nizom dobrih svojstava. svjetlo. kozmetickih sredstava i sredstava za osobnu higijenu. stoljeca kositar se na podrucju ambalaze uglavnom upotrebljavao za proizvodnju staniola u koji su pakirane neke narnirnice. Ta svojstva cine aluminij pogodnim materijalom za pakiranje higroskopnih namirnica. kositar je kao kornponenta ambalaznog materijala pogodan za pakiranje namirnica. uglavnom konditorski proizvodi. staniol je zamijenjen znatno jeftinijom aluminijskom folijom. arnbalaza od aluminija je pogodna za pakiranje namirnica koje se konzerviraju sterilizacijom iii zamrzavanjem. Gustoca mu je 2. Aluminij se ubraja u lake metale. Vrlo je mek te se od njega izraduju vrlo tanki lisrici . masnoce. Buduci da je kositar skup metal. Njegov prirodni privlacan izgled obicno se grafickom obradom jos i poboljsava.folije. stannum .8 °C Kositar je cak i na vlaznorn zraku otporan na koroziju. Aluminij i njegove legure ne propustaju vodu. Aluminij se odlikuje dobrim fizicko-mehaniCkim svojstvima. AMBALAiA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 165 .28 gl m 3.METALNA AMBALAZA • IV . sto daje privlacan izgled ambalazi. S aspekta pakiranja namirnica. AluminiJ Iako se aluminij upotrebljava kao ambalazni materijal od pocetka XX. Gusroca kositra je 7. koje djelomicno propustaju plinove. metalnog sjaja.7 g/cm3• Unatoc maloj gusroci. koje se zovu staniol (lat.3. odIikuje se dobrom rnehanickorn otpornoscu. u podrucju pakiranja je postao znacajan tek u Drugom svjetskom ratu kada se pokazao pogodnim materijalom za pakiranje namirnica i drugih proizvoda namijenjenih vojsci. To je metal srebrnasto-bijele boje metalnog sjaja. Izuzetak Cine folije debljine do oko 20 f!m.1. kao i za namirnice kojima je potrebna odredena kulinarska obrada (pecenje mesa u foliji). ZahvaljujuCi navedenim svojstvima. a njegova proizvodnja ogranicena. • IV . Isto je tako otporan i prema slabim i razblazenim jacim kiseIinama. a tali se na 231. vodenu paru i plinove.kosirar). Sve do sredine XX. lijekova. Danas se kositar koristi za proizvodnju bijelog lima. Nesumnjivo znacajno svojstvo kositra je njegova netoksicnosr. Kako se kao materijal za pakiranje namirnica upotrebljava tek manji dio od ukupne proizvodnje aluminija i njegovih legura. stoljeca. Kositar Kositar je metal srebrnasto-bijele boje.

a folija od 4.150 urn]. savidjivost i smanjenje zilavosti. ambalaze. kao sro su sposobnost za plasticnu obradu. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 661 . 2003. aluminij i mnoge njegove legure vrlo su pogodne za obradu plasticnim deformaeijama. staklenke i case. maslae. a tanke trake i folije za proizvodnju sitne prodajne ambalaze.METALNA AMBALAZA MehaniCka svojstva aluminija uvjetovana su njegovom cistocom. Valjanje se primjenjuje za izradu limova. Aluminijske trake i limovi obicno se upotrebljavaju za izradu poklopaea za staklene boce.5% i/ili legiranjem. Najcdci je sluca] da legirajuci metali budu zastupljeni s maksimalno 5%. a tanke trake za izradu raznih posuda za pakiranje. odnosno odlikuje se potrebnom malom silom na izvlacenje. kao sto je valjanje. odnosno kemijskim sastavom aluminijske legure (rablice IVA i IV-5) te termickorn obradom. kao sto su npr. izvlacenje i presanje. Sto se rice tehnoloskih svojstava. odredenim dodarkom magnezija i mangana. Tablica IV-4. a upotrebljavaju se i za proizvodnju laminiranih ambalaznih materijala. tj. i to tako da se tvrdoca i cvrstoCa smanjuju.5 do 20 flm (najcesce 7 . Cisti aluminij (99. ali se poboljsavaju neka tehnoloska svojstva. Kemljski sastav najcescih aluminijskih legura za izradu folija i ekstrudiranih posuda (CASTI.99%) koji se ne upotrebljava za pakiranje namirnieaje mek i mehanicki slab. margarin.12 flm). 1993. cokolada i druge. Ova mana moze se znatno redueirati smanjenjem cistoce na 99. tankih traka i folija. Folije se u velikoj mjeri upotrebljavaju za pakiranje namirniea kao sto su sir.) Zagrijavanjem (iarenjem) i kontroliranim hladenjern aluminija i njegovih legura mijenjaju se mehanicka i tehnoloska svojstva. bacve. Neke legure imaju zavidnu cvrstocu i rvrdocu.) Tablica IV-5. a neke imaju mehanicka svojstva slicna nelegiranom aluminiju. Debljina aluminijskih tankih traka iznosi 21 do 150 flm (najCesce 50 . Aluminijski limovi upotrebljavaju se za proizvodnju transportnt. Kemijski sastav nekih legura aluminija (Robertson.

cijevi. kolicina aluminija je ispod 50 mg/kg). Obicno tim postupkom nije moguce dobiti cijevi dovoljno tankih stijenki i stoga se ti oblici doraduju postupkom izvlacenja. sto znaci da ga otapaju jace kiseline i luzine. pogotovo pri povisenoj ternperaruri. Vrlo se lako spaja s kisikom iz zraka srvarajuci na povrsini zastitni sloj aluminijeva oksida iIi hidratiziranog aIuminijeva oksida (AI203 x H20). Nije na odmet istaknuti da aluminij ne katalizira razgradnju vitamina. S aspekta kemijskih svojstava potrebno je istaknuti da je aluminij podlozan koroziji.5 . obicno s okruglim dnom.5. Buduci da je zastitni sloj aIuminijeva oks ida. To je kompaktan sIoj koji sprecava oksidaciju dubIjih sIojeva aluminija. Ljudski organizam ne asimilira i ne akumulira aluminij: on se. Opcenito. kao i kalcij i magnezij. u maloj mjeri otapa aluminij. Taj nacin spajanja je primijenjen kod aluminijskih tuba i nekih pokIopaca casa s kiselo-mlijecnirn proizvodima.8. Namirnice pakirane u aluminijsku arnbalazu mogu sadrzavati cak i vise od 200 mg/kg aluminija (ako je aluminijska ambalaza lakirana. DebIjina tog sloja ovisi 0 uvjetima oksidacije. miris i boju namirnice. Dijelovi arnbalaze od Cistog aIuminija ili mekih Iegura najceSce se spajaju savijanjem ("pertlanjem"). kompaktan. Za duboko izvlacenje se upotrebljavaju aluminijski limovi ili rondele. kao sto su npr. Netoksicnost aluminija je vrlo dobro svojstvo tog ambalaznog materijala. Kemijska otpornost rasre s cistocom nelegiranog aluminija. a jednosatnim kuhanjem u vodi formira se sloj hidratiziranog aluminijeva oksida znatno vece debljine. Stvoreni oksidni sIojje otporan na vodu i druga otapaIa u podrucju pH-vrijednosti 4. aluminij je postojan prema svim onim medijima prema kojima je otporan i njegov zastitni sloj. aluminij je otporniji prema kiselinama nego prema luzinama. Ostale organske kiseline prakticki ne djeluju na aluminij. prema aluminiju je najagresivnija mravlja kiselina. u probavnim organima talozi u obliku netopljivog fosfata i kao takav se izbacuje iz organizma. Ovako dobivene cijevi mogu se upotrijebiti za proizvodnju aluminijskih tuba. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 67 . Aluminij ne mijenja okus. Na zraku pri sobnoj temperaturi nastaje sloj oksida aIuminija debljine 1 do 10 flm.METALNA AMBALAZA Ekstruzijom (istiskivanjem) se izraduju profili razlicitog oblika. Od organskih kiselina. Aluminij je amfoteran element. a pogotovo hidratiziranog oks ida. Prema jacim kiselinama je manje otporan od ceIika. Octena kiselina. Postupkom dubokog izvlacenja proizvode se aluminijske posude razlicitog oblika. sto je prakticno uvijek slucaj.

U sljedecoj fazi se od eelienih ingota proizvode relativno debele trake (oko 1.2. Za izradu cmog. ProizYodnja metalnih ambalaznih materijala Pod metalnim ambalaznim materijalima podrazumijevaju se: crni lim bijeli lim kromirani lim aluminijski lim aluminijske rondele. a aluminij eistoce vece od 99. Zagrijavanjem se mijenja kristalna struktura metala. bijelog i kromiranog lima se koriste tanke niskougljicne ee~ licne trake dobivene postupkom hladnog valjanja. poluproizvodi paralelopipednog oblika. a time se mijenjaju neka mehanicka svojstva (povecava se krutost). tako da se dobiju metali potrebnog sastava za izradu ambalaznih materijala. a aluminij elektrokemijskim postupkom. potrebno je: izdvojiti metale iz rude oblikovati polazni poluproizvod toplim valjanjem dobiti debele metalne trake hladnim valjanjem dobiti metalne trake potrebnih debljina za izradu ambalaze proizvesti ambalazu. proizvedene celicne trake se zasticuju uljnim slojem . Kako bi se od njih dobila ambalaza. namijenjeni daljnjoj preradi. • IV . eime se postize rekristalizacija u odredenorn stupnju. Proizvedene trake se podvrgavaju kaljenju (kontrolirano zagrijavanje i hladenje). odnosno dobivaju se tanke eeliene i aluminijske trake zeljenih mehanickih svojstava pripremljene za izradu ambalaze. ne ulazeci u detalje koncentriranja i izdvajanja.0%. moze se reci da se cisto zeljezo dobiva termickim postupkom. Visinom temperature pri toplom valjanju utjece se na mehanicka svojstva ambalaznog materijala.METALNA AMBAlAZA IV . Tijekom izrade ingota mogu se do dati odredeni legirajuci elementi. Ovisno 0 postupcima proizvodnje. U cilju sprecavanja ili usporava~ nja korozije. Osnovni metali (zeljezo i aluminij) se u rudama nalaze u relativno malim koliCinama i. debljine potrebne za izradu ambalaze. Postupkom hladnog valjanja od debele metalne trake dobiva se celicna ili aluminijska traka (lim). za proizvodnju aluminijskog lima ~ ~ ~ ~ ~ AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 681 . Od dobivenog eelika i aluminija se lijevanjem proizvode ingoti. PROIZVODNJA I VRSTE AMBAWNIH MATERIJALA U zemlji se metali nalaze u obliku ruda.2.1.8 mm) postupkom toplog valjanja. zeljezo se moze dobiti kao niskougljicni eelik.

METALNA AMBALAZA hladnovaljane tanke aluminijske trake. a koristi se i za izradu kanti. S obzirom na to da je kosirar skup metal. Kako bi se proizveo crni lim. U proslosri (sve do Drugog svjetskog rata) se proizvodio sarno toplokositreni bijeli lim. a aluminijske rondele se dobivaju lijevanjem ili isijecanjem iz toplovaljanih debelih aluminijskih traka . Na tako pripremljenu i ispranu celicnu traku nanosi se pasivacijski sloj. Medutim. Arnbalaza izradena od crnog lima se od interakcije sa sadrzajern stiti lakiranjem. ProizYodnja crnog lima Crni lim je hladnovaljani niskougljicni celik u obliku traka ili ploca dehniranih dimenzija. S vanjske strane od hrdanja se n~ceSee stiti bojenjem. Kositar se rnoze nanijeti potapanjem celicne trake u rastopljeni kositar. kada se proizvede elektroliticki bijeli lim. Dakle. koji je stitio celicnu osnovu od korozije.1. U danasnje se vrijeme prakticno sva svjetska proizvodnja bijelog lima temelji na proizvodnji elekrrolitickih bijelih limova. Ranije se ovaj materijal koristio i za izradu limenki. trazeni su nacini za proizvodnju bijelih limova s manjom kolicinorn kositra. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 69 . Kao sto je vee naznaceno.2.1. Priprema se sastoji u odmascivanju i dekapiranju. Sigurno je da je takav bijeli lim bio kvalitetan. U cilju zastite od korozije na crni lim se nanosi tanki sloj ulja. metal nih kutija vecih dimenzija.2.1. • IV . Drugi nacin nanosenja kositra je elekrrokemijski. potrebno je pripremiti celicne trake dobivene postupkom hladnog valjanja. U danasnje vrijeme od crnog lima se proizvode ambalazne jedinice veeeg volumena (bacve). Zbog znacajne razlike u kvaliteti i cijeni danas se za te namjene koristi u najvecoj mjeri elekrroliticki bijeli lim. Taj sloj debljine nekoliko mikrometara nanosi se kemijskim ili elektrokemijskim postupkom. radi odstranjivanja formiranih oks ida zeljeza. za proizvodnju metalne arnbalaze se koristi toplokositreni bijeli lim ili elektroliticki bijeli lim. s dosta debelom prevlakom kositra. • IV .2. ProizYodnja bijelog lima Bijeli lim se dobiva nanosenjern prevlake kositra na niskougljicnu celicnu traku. razlika izmedu celicne trake od koje se crni lim proizvodi i crnog lima je u pasivacijskom (konverzijskom) sloju na povrsini crnog lima. Zavrsna faza u proizvodnji crnog lima je rezanje do zeljenih dimenzija. za takvu proizvodnju utroseno je dosta kositra (vise od 30 g/ m"). a proizvod se naziva toplokositreni bijeli lim. cisterni i kontejnera (spremnika). obicno potapanjem dekapirane trake u kiselu otopinu kalijeva bikromata. Dekapiranje podrazumijeva srvaranje kontakra celicne trake i solne kiseline.

ulazni toranj. 4 .odmotael. 8 . Sastav elektrolltlckog bijelog lima ~============~g c A B Na poprecnorn se presjeku (slika IV-2) vidi da elekrroliticki bijeli lim ima vise slojeva. U sljedecoj fazi (9) se provodi pasivacija (nanos konverzijskog sloja) povrsine prevlake kositra.uredaj za rezanje. Proizvodacima ambalaze se bijeli lim isporucuje u narnotajima ili se traka reze i isporucuje u obliku ploca.uredaj za rezanje. reze se (3) radi spajanja kraja trake s pocetkom trake s drugog odrnotaca (4) i prolazi kroz ulazni kompenzacijski toranj (5).nanosenje kositra. 15 . kontrolom nanosa kositra i debljine pasivacijskog i uljnog sloja (12). U sredini se nalazi celicna osnova (A). U cilju sprecavanja oksidacije kositra.izlazni toranj.mjerni instrumentl. 3 . 9 . 7 . 11 . Sljedeci sloj je cisti metalni kositar (C). Slika IV-1. 6 .MET ALNA A MBA L AZ A Proizvodnja elektrolitickog bijelog lima prikazana je na slici IV-I.rastapanja kositra. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 7°1 . rezanjem (13) i namotavanjem (14.odmascivanje i dekapiranje. 5 . Slika IV-2. 12 . 14. Otapanjem kositra na povrsini celicne osnove formira se tanki sloj legure zeljezo/kositar (B).pasivacija. Prikaz proizvodnje elektrolitickog bijelog lima 1. Zbog moguceg zaostarka ulja.2 . traka se odmascuje i dekapira (6) i prolazi kroz sekciju za elekrroliricko nanosenje kositra (7).uredaj za zavarivanje. Posljednji sloj cini uljni film (E) nanesen elektrostatskim postupkom. nakon cega slijedi faza elektrostatskog nauljivanja (10).narnotael Suvremena proizvodnja bijelog lima odvija se na nacin da se celicna traka odmorava s odrnotaca (1 ili 2). U tablici IV-6 prikazane su srednje vrijednosti debljine i mase po jedinici povrsine slojeva nanesenih na celicnu osnovu. cija je funkcija osiguravanje kontinuiteta i iste brzine prolaska trake kroz funkcionalne dijelove linije. na slobodnoj se povrsini elektrokemijskim iii kemijskim postupkom formira konverzijski sloj na osnovi bikromata (pasivacijski sloj) (0).nauljivanje. 13 . Proizvodnja elektrolitskog bijelog lima zavrsava prolaskom trake kroz izlazni kompenzacijski toranj (11). Naneseni kositar se rastopi (8) radi stvaranja ujednacene i kontinuirane (neprekidne) prevlake. 10 . 15). Brzinom kretanja i jacinom struje odreduje se kolicina natalozenog kositra po jedinici povrsine.

na njoj su nanesene paralelne matirane linije debljine oko 1 mm. diferencijalni bijeli lim. U cilju ekonomicnije proizvodnje proizvodi se tzv. ako se s jedne strane nalazi 2. tankih limova (debljina ispod 0. sto je prikazano na slici IV-3. Brojcane vrijednosti (xl x) oznacavaju masu kositra na svakoj povrsini.49 mm. Svi elekrroliticki bijeli limo vi koji imaju jednaku kolicinu kositra sa svake strane eeliene osnove oznacavaju se s Exl x. od takvog se lima proizvodi ambalaza i unutarnja strana ambalaze. Kao sto se vidi na slici. Oznacavanje diferencijalnih limova (Annon. Naime. 1982. ali nema istu kolicinu kositra s obje strane eeliene osnove. Slika IV-3. a oznacava se s D x/«.8 g kositra/ m2. U tablici IV-7 prikazane su standardne oznake elektrolitickog bijelog lima.) AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 171 . pri eemu x/« predstavlja masu (g) kositra s jedne odnosno druge strane eeliene os nove.METALNA AMBALAZA Tablica IV-G. Dakle. Kako se iz samog naziva moze zakljuciti. strana na kojoj se nalazi veca kolicina kositra treba biti u dodiru s proizvodorn. razrnak izrnedu linija je kontinuiran ijednak. Za identifikaciju stvarne kolicine kositra sluzi razmak izmedu linija. diferencijalni bijeli lim je takoder elekrroliricki bijeli lim. Kako bi se znalo koja je to strana. Suvremeni trend je u smanjenju debljine i koristenju tzv.15 do 0.2 mm).Debljina i masa slojeva elektrolitickog bijelog lima Debljina elektrolitickih bijelih limova je u granicama od 0.

Utjecaj odnosno bijelog debljine lima prekrivenost kolicine kositra na osnove ~!:! Qj .com.METAlNA AMBAlAZA Tablica IV-7...8 Slika IV-4.htm) Kao sto se vidi.. CD c \ \ \ \\ NE 0.. .77 1. ali i skuplji.y CD c 0.6 ...38 Debljina prevlake kositra (11m) 721 . za proizvodnju bijelog lima moguce je upotrijebiti vecu iii manju kolicinu kositra. Sto je koliCina kositra veca.15 1.4 CD > co. . eelicne ]! 0 c 0. 5. ..4 11...0 NE c CD C til . i neprekrivene povrsine celicne osnove prikazana je na slici IVA.. > 0 0 CD I I 0..8 Nanos Sn prevlake -- :8.6 2. Neosporno je da pri manjim kolicinama kositra ostaje veca povrsina celicne osnove koja nije prekrivena kositrom.54 o AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 0. " " 1"'.. odnosno njegove debljine. to je bijeli lim kvalitetniji.tinplate..2 E . Standardne (EN i ASTM) oznake elektrotltlcklh bijelih limova i nominalna masa prevlake (http://www. 1. Zavisnost koliCine kositra.2 (g/m') s jedne strane 0. .tw/Frame/tinplate.

METALNA AMBALAZA Tvrdoca elektrolitickih bijelih limova moze biti razlicita.sjajna povrsina (bright fiinish). prevlaka kositra je rastopljena. prevlaka kositra je rastopljena. Vrijednosti tempera ovisno 0 namjeni prikazane su u tablici IV-8. Ona je posljedica sastava celicne os nove i uvjeta tijekom odzarivanja (kaljenja). prevlaka kositra je rastopljena. a dobiva se od hladno valjane celicne trake izradene na pjeskarenim valjcima.mat povrsina (matte finish). uz primjenu 30-TI skale. a dobiva se od hladno valjane celicne trake izradene na pjeskarenim valjcima . I Celicna kuglica prornjera 1/16" uriskuje se silom od 300 N. Povrsina elekrrolitickih bijelih limova moze biti razlicitog izgleda. minimalne dimenzije 685x500 mm i maksimalne dimenzije 965xl070 mm. Ovisno odredenu dubinu utiska.) Elektroliticki bijeli lim se proizvodi i isporucuje u plocarna. a uvjetovana je primjenom bijelog lima. a dobiva se od hladnovaljane celicne trake izradene na brusenim valjcima . Temper objedinjuje svojstva otpornosti i mogucnosti obrade.002 0 temperu lima. kuglica ce izazvati AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 73 . ili u namotajima (koturima) minimalne sirine 685 mm i maksimalne sirine 895 mm. a razvrstana je u cetiri skupine: . Temper se odreduje aparatom po Rockwelu. a dobiva se od hladno valjane celicne trake izradene na poliranim valjcima . Tvrdoca je definirana temperom (T). Temper = 100 .glatka povrsina (stone finish). Tablica IV-S.dubina (mm)/0. 1993. Primjena elektrolltlcklh bljelih limova (Robertson. prevlaka kositra nije rastopljena.hrapava srebrna povrsina (silver finish).

proizvela'celik bez kositra" tj. Proizvodnja kromiranog lima je u principu ista kao i proizvodnja bijelog elektrolitickog lima.3 do 54 mg/rn" (debljine od 2. Konverzijske prevlake se formiraju potapanjem aluminija.2 mg/rn" (debljina 2. Taj sloj omogucava bolju adheziju izmedu organskog sloja (Iak. ali su oksidi aluminija kompaktni. Iako je aluminij otporan na atmosferske utjecaje. • IV .---+AIP04 + 2 H+ Nakon te kemijske reakcije slijedi susenje na temperaturi oko 60°C.2. Pri tome dolazi do kemijske reakcije i na povrsini aluminija se formiraju resko topljive soli (AlPO 4) i oksidi fosfora: 2 Al AP+ + 6 H+---+ 2 Alh + 3 H2 + H2P04 . odnosno kromirani lim.5 do 7. "vucenih" limenki i poklopaca.3.4. ako AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 741 . Aluminij je vrlo podlozan kemijskim reakcijama. uJapanu je 1961. radi povecane otpornosti prema upakiranom sadrzaju. povrsine kromiranog lima su zasticene slojem ulja (0) mase oko 2.METALNA AMBALAZA • IV . namijenjenih proizvodnji komercijalne ambalaze.150 mg/m2. na koji se nanosi konverzijski (pasivacijski) sloj oksida kroma (C) mase oko 10 mg/ m2 (debljina 5 nm). godina tvrtka Fuji Iron & Steel Co.6 nrn). Kao i kod bijelog lima. sto cini aluminij otpornim prema koroziji. TFS (Tin Free Steel). Slijedi nanosenje uljnog sloja i. time prevlake postaju kornpakrnije.1.5% i od legura aluminija s manganom i/ili magnezijem. Na temelju raspolozivih podataka istice se da od ukupne proizvodnje celicnih limova. Slika IV-S. Umjesto kositra se na celicnu traku nanosi sloj krorna. Ltd. Sastav kromiranog lima Na povrsini celicne osnove (A) nalazi se sloj metalnog kroma (B). Sastav tih limova prikazan je na slici IV-5.1. a i topivost im se smanjuje. kromirani lim sudjeluje s oko 10% . Ti limovi se koriste za izradu tzv. ProizYodnJa aluminiJskog lima Aluminijski lim za izradu ambalaze proizvodi se hladnim valjanjem od aluminija cistoce najcdce 99. primjerice u otopini fosforne kiseline. ProizYodnJa kromiranog lima U cilju iznalazenja novih i jeftinijih rjesenja.54 nm). Ovisno 0 nacinu i uvjetima nanosenja prevlaka. boja) i samog aluminija. masa prevlake iznosi 70 . na ambalaznim materijalima od aluminija se elekrrokernijskim iIi kemijskim postupcim formira oksidni. a cesce kromatni ili fosfatni konverzijski (pasivacijski) sloj. mase od 18.2.

tube). presanja ili isijecanja iz toplo valjane aluminijske trake.1.5 F oznacava hiadno vaijanu aluminijsku foliju .bez naknadnog zagrijavanja (odzarivanja) . Ovisno 0 namjeni. ako se koriste za izradu tuba . unutarnja strana metalne ambalaze mora biti na odgovarajuCi nacin zasticena. a zbog nacina dobivanja i uvjeta primjene. Proizvodnja aluminijskih rondela Aluminijske rondele se proizvode postupcima lijevanja. ambalaze [_ Aluminijska (A) osnova (Slika IV-6) obostrano je prevucena rankim konverzijskim slojem (B). Uslijed djelovanja povisene temperature.5 do 5 mg/rrr'. Sastav aluminijskog lima • IV . trake i folije u orneksanom stanju se lakse preraduju jer su meksi od tvrdog (neodZarenog) aluminija. Masa ovog sloja je od 70 do 180 mg/rn".METALNA AMBALAZA je potrebno. Pored izgIeda punog valjka. Meki limovi se proizvode odzarivanjern proizvedenog aluminijskog lima radi djelomicne ili potpune rekristalizacije. J: -- SJlka IV-S. Aluminijski lim se proizvodi i isporucuje u plocarna iii kao trake u namotajima (koturima). Aluminijski limovi. takva folija je i odrnascena. neodzarena traka se odzaruje. na povrsini tog sloja se nalazi sloj ulja (C) mase od 2. odzareni].2. pored postignute mekoce. Oznaka Al 99. Zastitne prevlake Zbog moguce interakcije sa sadrzajem. Iz tog se razloga buduce unutarnje povrsine arnbalaze obicno lakiraju specijalnim lakovima. Visina rondele je uvjetovana dubinom izvlacenja i zeljenom debljinom stijenke oblikovane ambalaze. Aluminijski lim se za proizvodnju isporucuje u namotajima iii plocama.2.5.2. one mogu imati i otvor kruznog oblika na sredini osnovice valjka.5 W oznacavameko" stanje folije dobivene dugotrajnim (do 24 sata) iarenjem folije na 360 "C. Promjer rondele je veci od visine i odgovara promjeru gotovog proizvoda (vucene limenke. Oznaka Al 99. kada se rondele koriste za izradu limenki. AMBALAtA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 75 . Tvrdi limovi su dobiveni samo hladnim valjanjem. Rondele imaju oblik valjka sa zaobljenim rubovima. • IV . aluminijski limovi mogu se proizvesti kao tvrdi (neodzareni) ili meki (polutvrdi.

Naneseni lak se susi (isparavanje otapala) i polimerizira u tunelskoj susionici. skloni su diskoloraciji uzrokovanoj prisutnoscu sumpornih spojeva.METALNA AMBALAZA Lakovi su otopljeni u organskim otapalima ili u vodi i u takvom se stanju posebnim valjcima nanose na metalne ploce ili trake. dok se limovi za izradu omotaca (plasta] trodijelnih limenki lakiraju cijelom povrsinorn omotaca. osim podrucja koje je predvideno za oblikovanje uzduznog spoja. Tablica IV-9. a dobivaju se mijesanjern prirodne gume i smola u prisutnosti susivih ulja. Vrste i karakteristike lakova (Annon. 1986.) Ocjena: 1 . Vrijeme i temperatura su dennirani vrstom laka. zbog svoje konjugirane strukture sudjeluje u oksidativnom susenju.los Oleoresinske prevlake predstavljaju jedne od najranije koristenih lakova. sto je propisano pravilnicima 0 kvaliteti pojedinih prehrambenih proizvoda ili je predmet ugovaranja proizvodaca i korisnika metalne ambalaze. Limovi za izradu poklopaca i zatvaraca lakiraju se cijelom povrsinorn. Pripremljeni limovi se koriste za izradu metalne ambalaze. Medutim. kvaliteta i kolicina nanesenog laka uvjetovana je primjenom (rablice IV-9 i IV10).prihvatljiv. Mehanizarn susenja ukljucuje oksidaciju koja se ubrzava susenjern pri visokoj temperaturi (213 °C). 2 . Taj se nedostatak moze izbjeci pigmentiranjem s pastom cinkova oksida.dobar. Prisutna alfa-oleosrearinska kiselina u tungovom ulju. zbog otvorene strukture oleoresinskog materijala. Razlog zbog cega se oleoresinski premazi jos uvijek koriste je niska cijena te vrlo dobra otpornost prema kiselinama. Tijekom pecenja i susenja prevlake odvija se niz kemijskih reakcija AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 761 . Vrsta. Epoksi-fenolne prevlake se proizvode izravnim mijesanjem cvrste epoksi smole s fenolnom smolom ili su to proizvodi predkondenzacije smjese dviju smola u odgovarajucirn otapalima. 3 .

Lakovi na osnovi vode. PVC organosolne prevlake. kako u proizvodnji limenki. tako i za izradu poklopaea odnosno zatvaraca za staklenke i boee. karakteriziraju poboljsana svojstva i dodatna otpornost te adhezivnost prevlake. Mala modifikaeija vinilnog lanea s maleinskom kiselinom poboljsava adheziju prevlake na celiku ili aluminiju kao osnovnom materijalu. Navedene promjene primorale su i arnbalaznu industriju na redukeiju upotrebe organskih otapala koja su emitirala znacajnu kolicinu sternih komponenti. Fenolni alkoholi vrlo brzo medusobno reagiraju. Prilikom zagrijavanja film a dolazi do gubitka otapala. pri cemu nastaje izrazito kompleksna molekula. mijesaju se s alkidima te amino i fenolnim smolama. poboljsava im se topivost u aromatskim otapalima. visoki zahtjevi pecenja te masa nanesenog filma. odnosno proeesnoj pari pri proizvodnji konzervirane hrane. Oanas se uglavnom koriste za lakiranje trodijelnih limenki. Zbog svoje Heksibiinosti ti su materijali nasli primjenu. sto rezultira dobrim adhezivnim svojstvirna i visokom kemijskom otpornoscu. sto ih je ucinilo gotovo univerzainima u njihovoj primjeni za proizvodnju limenki namijenjenih potrebama prehrambene industrije. zbog prisutnosti vinilnih smola otporni su na kemikalije. Dugacki lanei (ugljik-ugljik) kod vinilnih smola cini ih terrnoplasticnima. gdje se ne zahtijeva visoka Heksibilnost prevlaka. PVC organosolna prevlaka daljnjim postupkom bubri i susenjern poprima optimalna svojstva potrebna za proizvodnju ORO lirnenki. Uobicajeni sastav laka je oko 20% smole koja stvara film. Esterifikaeijom fenola. vucene i ponovno vucene) lirnenki. Glavni nedostatak im je osjetljivost prema toplini. PVC organosola te epoksi-g-akrila na osnovi vode. Posljediea tehnoloskog razvoja ocitovala se u proizvodnji lakova koji koriste otapala na osnovi epoksi-fenola. PVC organosolne prevlake koriste se za prevlacenje unutarnje stijenke ORO (Draw and Redrew. stvarajuCi eterske ili rnerilenske mostove. Predkondenzaeijom epoksi i fenolnih smola poboljsavaju se svojstva prevlake. fenola i poliestera). Uloga plastifikatora dolazi do izrazaja pri stvaranju filma. Vinilne prevlake se temelje na kopolimerima vinil klorida i vinil aeetata visoke molekulske mase. zbog svoje terrnoplasricnosti i izvanredne Ileksibilnosti (dodatkom epoksida. bilo da se radi 0 kiselinama ili luzinama. 65% vode i 15% organskog kootapala. Pigmentaeija s titanovim dioksidom obicno se koristi za dobivanje bijele ili zuckasto obojene prevlake. Uzevsi u obzir navedene kriterije kojima lak mora udovoljavati te kemijski sastav otapala namijenjenog za osnovni premaz. Nadalje. Cimbenik koji ogranicava koristenje fenolnih prevlaka je njihova nedovoljna Heksibilnosr. koji su otopljeni u ketonskom otapalu. koristenjem mono-alkohola. pokusala su se AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 177 . Fenolne smole se proizvode reakeijom formaldehida s fenolom u prisutnosti kataIizatora. Oa bi im se poboljsala svojstva. Ekoloski pokret u Ameriei 60-tih godina proslog stoljeca rezultirao je donosenjem zakona i regulativa s eiljem smanjenja zagadenosti zraka.METALNA AMBALAZA koje stvaraju trodimenzionalnu strukturu. koja zbog svoje trodimenzionalnosti osigurava visoku kemijsku otpornost.

povrce. pokazao se vrlo problernatican. poliakrilnih komponenti te epoksi-g-akrilnog kopolimera. pivo i bezalkoholna pica Povrce. Glavne vrste unutarnjih prevlaka na limen kama (Britton. Dodatkorn aminoplast-smole dolazi do medusobnog umreiavanja s oplemenjenim kopolimerom.) Meso. tako da stvarni sastav proizvoda predstavlja smjesu nepromijenjenog epoksi kostura. ali bez dodataka hidroliticki osjetljivih sku pin a. s izvanrednim svojstvima. voce. 1975. bezalkoholna pica. ucinkovitost oplernenjivanja je manja od 100%. juhe. povrce. Tablica IV-l0. Medutim. Znacajniji napredak je postignut nanosenjem akrilnih skupina podloznih ionizaciji na hidrofobni epoksi kostur (oplemenjivanje). pri cemu nastaje konacni proizvod u obliku spreja. riba. riba. Ispitivanja su pokazala da su alfa metilenske skupine i aril eterske skupine mjesta na kojima se odvija proces oplemenjivanja. juhe Meso. Kao sto je slucaj i s vecinom oplemenjenih kopolimera. povrce. sam odabir sustava polimera koji su topivi u vodi.METALNA AMBALAZA proizvesti otapala na osnovi vode. Rezultirajuci karboksilni polimer po svojoj strukturi ima izgled cdlja u kojem su oplemenjene akrilne komponente manje duljine u odnosu na glavni kostur polietera. juhe (ukoliko je ZnO u prevlaci) AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 781 . Prevlake proizvedene na takav nacin imaju znacajnu komercijalnu primjenu u izradi limenki za piva i drugih napitaka. i obradena hrana koja sadrzi spojeve sumpora Pivo. Funkcionalna karboksilna kiselina oplernenjena epoksi smolom neutralizirana je (70%) dimetil etanolaminom i dispergirana deioniziranorn vodom.

zatvaraca i dvodijelnih limenki. Razlog vece debljine laka. uobicajeno je tzv. cesto se. Pored obaveznog lakiranja buduce unutarnje strane ambalaze. Postupak tiskanja je vrlo slican postupku lakiranja. Prilikorn graficke obrade bojom se prekrivaju sve vanjske povrsine limova za proizvodnju poklopaca. Ovisno 0 debljini laka. ali se linija za tisak sastoji od vise jedinica za nanosenje svake pojedinacne boje i istog broja tunelskih susionica (za susenje AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 179 . postoji odreden broj pora na laku. 20 18 16 14 12 ~ 10 8 6 Slika IV-7. odnosno kod limova za izradu omotaca trodijelnih limenki sve povrsine. a istovrerneno i zbog obaveznog deklariranja upakiranog proizvoda. mjesta lima koja nisu prekrivena lakom (slika IV-7). jednostruko lakiranje (u prosjeku na kvadratnom metru nalazi se 4-6 g osusenog laka) i dvostruko lakiranje (kada se nalazi 8-12 grama suhog laka/mf lima). • IV . lakira i vanjska strana metalne arnbalaze. odnosno dvostrukog lakiranja je potpuno prekrivanje metalne os nove te izbjegavanje.1. 1"11 ~ . nepozeljnih korozijskih pojava.~ m co Ulazlima --Slika IV-S.Im Lak Gumena obloga co CI. Time se sprecavaju ili u znacajnoj mjeri smanjuju korozijske promjene. vanjska strana metalne ambalaze moze se graficki obraditi (litografija). osim povrsine predvidene za oblikovanje uzduznog spoja. Poroznost laka ovisno o debljini laka 8roj pora po jedinici povrsine mijenja se 50% s promjenom debljine laka za 1.prodajne funkcije.7'l.2. Graficka obrada Zbog zasrire od korozije. Nanesen sloj laka Celieni valjak 1 2 34 5678 9101112 Slika IV-S.2. Postupak lakiranja metalnih limova deblJina laka (mikrometri) Slika IV-7. tj. kao i zbog reklamno .METALNA AMBALAZA Sto se tice kolicine laka. sto je i pozeljno. Na slici IV-8 shematski je prikazan postupak lakiranja metalnih limova . sto je moguce vise.

METALNA

AMBALAZA

i polimerizaeiju svake nanesene boje). Kao i kod lakiranja, moguce je tiskanje limova u plocarna iIi trakama. Kvaliteta nanesenih slojeva boje ovisi 0 namjeni tiskane ambalaze, prije svega, 0 uvjetima konzerviranja upakiranog sadrzaja. Boja mora imati dobru adheziju na metalnu povrsinu i tijekom pasterizaeije i sterilizaeije ne smije se mijenjati nijansa boje ili se skidati boja s metalne povrsine.

IV - 3. VRSTE I OBLICI METALNE AMBALAZE, PROIZVODNJA I PRIMJENA

U metalnu ambalazu se pakira veliki broj prehrambenih i drugih proizvoda. Herrneticki zatvorene limenke i na isti nacin zatvorene staklenke i boee s metalnim zatvaracima u potpunosti osiguravaju upakirani saddaj od djelovanja vanjskih utjeeaja, od trenutka zatvaranja do konacne upotrebe (otvaranja arnbalaze). Slicna svojstva imaju i metalne tube, a aerosolske (sprej) doze na poklopeu imaju llgraden venril za ispustanje sadrzaja. Metalne kante i bacve se kao ambalaza vecih volumena koriste za pakiranje, skladistenje i transport velikog broj~ prehrambenih i drugih poluproizvoda i gorovih proizvoda. -- -U ukupnoj potrosnji ambalaze, metalna arnbalaza sudjeluje s manje od 10% i planiranim blagim padom ueeSea (negativni trend). Razlog za takav trend je pojava novih vrsta ambalaze, posebno od viseslojnih kombiniranih, pa i polimernih materijala. Kako je potrosnja proizvoda uvjetovana brojem stanovnika na Zemlji, a on je svakim danom sve veci, planira se povecanje fiziekog opsega proizvodnje i primjene metalne ambalaze u svijetu u narednom razdoblju. Metalna ambalaza se proizvodi od eelika i aluminija prilagodenih oblika, a kao pornocni metali se koriste kositar, krom i olovo. Metalna arnbalaza raznih oblika, dimenzija i namjena proizvodi se od: - ernog lima - bijelog lima - kromiranog lima - aluminijskog lima - aluminijskih rondela. Metalni limovi i rondele se najeeSce koriste za izradu limenki, poklopaca za staklenke, zatvaraca za boee, metalnih tuba, kanti i bacvi te za izradu eisterni i kontejnera.

AMBALAiA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA

8°1

METALNA

AMBALAZA

III IV - 3.1. Limenke
Limenke su cvrste metalne posude, najcesce namijenjene hermetickom pakiranju proizvoda. Limenke se izraduju od bijelog lima, kromiranog ili aluminijskog lima. One su dehnirane kapacitetom, konstrukcijom, poprecnim presjekom, oblikom i posebnim svojstvima. Pod kapacitetom se podrazumijeva unutarnji volumen zatvorene limenke. Poprecni presjek limenki rnoze biti razlicit. Prema poprecnom presjeku postoji: - okrugla limenka - metalna posuda s kruznim poprecnim presjekom (slika IV-

9-A)
- cetvrtasta limenka - metalna posuda s kvadratnim ili pravokutnim poprecnim presjekom i blago zaobljenim krajevima (slika IV-9-B) - cetvrtasto zaobljena limenka - metalna posuda ciji poprecni presjek cine dvije paralelne strane medusobno spojene s dvije polukruzne strane (slika IV-9-C) - ovalna limenka - metalna posuda s ovalnim (elipsastim) poprecnirn presjekom (slika IV-9-D) - trapezna limenka - metalna posuda s pravokutnim poprecnirn presjekom i blago zaobljenim krajevima. Razlika izmedu cetvrtaste i trapezne limenke je u tome sto kod trapezne limenke povrsina dna i poklopca nisu jednake (slika IV9-E) i - mandolina-limenka - metalna posuda priblizno trokutnog poprecnog presjeka sa zaobljenim krajevima i stranama (slika IV-9-F).

A

A

B

c

Slika IV-9. Poprecni presjek limenki

D

E

F

S obzirorn na konstrukciju, limenke mogu imati dno, omotac i poklopac kao osnovne elemente i tada su to trodijelne limenke (slika IV-lO-A), a mogu biti i dvodijelne (slika IV-lO B), kada dno s omotacern cini jedan element, a poklopac predstavlja drugi element limenke.

AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA

1

81

METALNA

AMBALAZA

Slika IV-10. Trodijelna i dvodijelna limenka

Slika IV-11. Oblik limenkl

moDo
A B A B
Slika IV-10. Slika IV-U.

Prema obliku razlikuju se: - cilindricne limenke - metalna posuda s glatkim omotacem ili sa suzenjem neposredno uz kruzni spoj dna, odnosno s pojacanjima na ornotacu, poprecnog presjeka plasta istog kao i dna poklopca (slika IV-ll-A) - konusna limenka - metalna posuda s glatkim plastorn, ciji se poprecni presjek tijela postepeno mijenja od dna do poklopca (slika IV-ll-B) Uz navedene oblike, limenke mogu imati i posebna svojstva. Pri tome se razlikuje: - lirnenka sa suzenjern - metalna posuda ciji plast uz poklopac i/ili dno ima smanjeni poprecni presjek, tako da se mogu koristiri poklopci i/ili dna manjih dimenzija (slika IV-12-A) - limenka s prosirenjern - metalna posuda Cijije plast uz poklopac prosiren, tako da se rnoze korisriti poklopac veceg promjera (slika IV-12-B) - limenka s pojacanjern na plastu - metalna posuda s glatkim plastom na kojem su utisnuti zlijebovi radi povecanja mehanicke cvrstoce (slika IV-12-C) - limenka "a decollage" - trodijelna limenka s dnom zalemljenim za plast i poklopcern oblikovanim dvostrukim presavijanjem nakon punjenja. Dno se otvara odgovarajuCim kljucern (slika IV-12-D) - limenka s otvorom - trodijelna limenka s poklopcern i dnom zalemljenim za pIa st. Poklopac na sredini ima otvor (slika IV-12-E).

Slika IV-12. Limenke posebnih svojstava

DDDuD
A B

c

D

E

AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA

821

3. Slijedi nanosenje tekuce brtvene mase u zlijeb poklopca.3.1.zastavica 6 .ojacanja 3 . omotaca i poklopca (slika IV~13) 4 Slika IV-13.1.1. Elementi trodijelne limenke 1. neelasticni). Sljedeca faza je konacno oblikovanje (povijanje) prirubnice.METAlNA AMBAlAZA • IV . prvo se proizvode ornotac i poklopac. Poklopci odnosno dna se proizvode iz trake ili ploce lima tako sto se u jednom ciklusu isijecanjem i presanjem kruznog isjecka dobiva konacan oblik poklopca. Na opisani nacin se proizvode kruti (rvrdi. Trodijelne limenke Trodijelna limenka se sastoji od dna. neelasricni) ~ elasticni ~ vakuumski poklopci ~ lakootvarajuci. imaju razlicita mehanicka svojstva i mogu biti: ~ kruti (tvrdi. U proizvodnji lakootvarajuceg poklopca postoje dodatne operacije kojima AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 83 . Proizvodnja poklopaca se odvija u nekoliko faza ito: ~ isijecanje kruznog isjecka iz lima ~ oblikovanje poklopca presanjem kruznog isjecka ~ oblikovanja prirubnice ~ nanosenje brtvene mase ~ susenje brtvene mase. odnosno dno.1. dna i poklopca. Proizvodnja poklopaca se zavrsava susenjern brtvene mase u tunelskoj susionici na tempera~ turi 105~140 °C u trajanju oko 20 minuta.omotae 2 .cvoriste 7 .1. ProizYodnja trodijelnih limenki T rodijelne limenke se sastoje od tri osnovna dijela: omotaca. elasricni i vakuumski poklopci. Pri tome je prirubnica samo djelomicno oblikovana.prirubnica omotaca 5 . ovisno oobliku i konstrukciji. Poklopci ~dna trodijelnih limenki i poklopci dvodijelnih limenki. a potom se ornotac spaja s dnom. Proizvodnja trodijelnih limenki je uvjetovana njihovim sastavom. Nairne.kruzni spoj omotaea s poklopcem (dnom) " II II 1 3 ---lr-------' 2 " " II " c:====~1~====~-7 • IV .uzdufnl spoj 4 .

Primjenjuju se u slucaju punjenja limenki s vrucim sadrzajern (> 85°C). C 0 AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 841 .METALNA AMBALAZA se proizvodi spojnica. sro bi dovelo do detormacije omotaca.dna cilindricnih limenki. Kruti (tvrdi. priprema poklopac za spajanje sa spojnicom i samo zakivanje spojnice. Takvo rjesenje ornogucava laku dilataciju poklopca u oba smjera u odnosu na ravninu poklopca. U rakvorn slucaju. neelasticni) poklopci (slika IV-14.D) se ubrajaju u skupinu krutih poklopaca i imaju zakovanu spojnicu u obliku rucice i urezani zlijeb. Slika IV-14. : . cime se osigurava nepromjenjiyost oblika odnosno pro fila.. Elasricni poklopci su konstrukcijski rijeseni s ekspanzijskim prstenovima na povrsini poklopca (slika IV-14.c w: ~ B '7\ . a poklopac se kida (otvara) po urezanorn zlijebu. Primjena vakuumskih poklopaca eliminira ovu pojavu.dna. Vakuumski poklopci su konstrukcijski rijeseni s ekspanzijskim prstenovima i oni imaju oblik kalote (slika IV-14-C). smanji se volumen punjenja i formira se dosta velik vakuum u limenci.B).. a u tablici IV-ll navedene su dimenzije poklopaca . Lakoorvarajuci poklopci (slika IV-14.A) su ojacani urisnutim zlijebovima takvog pro fila da je poboljsana cvrstoCa poklopca. Na tajje nacin kod zatvorene limenke omoguceno smanjenje volumena kada se unutarnji tlak smanji u odnosu na tlak izvan zatvorene limenke.. Cime se omoguCava otvaranje jednim potezom. Na slici IV-14 prikazan je oblik i dimenzije poklopca . Ti se poklopci proizvode od aluminijskog lima i koriste kao poklopci za trodijelne i dvodijelne aluminijske limenke. .. Oni tijekom rerrnicke obrade ne mijenjaju lako svoj profit zbog cega tesko dolazi do promjene volumena zarvorene limenke sa sadrzajem. na slici IV-15 dimenzije poklopca . Sve se te operacije izvode prije nanosenja tekuce brtvene mase. sto osigurava povecanje ili smanjenje volumena zatvorene limenke kao posljedice djelovanja razlike tlakova unutar i izvan limenke u postupcima toplinske obrade.dna cilindricnih limenki. Prilikorn presanja dan im je blago konkavan profil. kada se sadrzaj ohladi. Izgled poklopaca za limenke Q Q it A I p -r> Q ..

Dimenzije i dozvoljena odstupanja okruglih poklopaca .dna Omotaci za limenke se mogu proizvoditi lemljenjem iii zavarivanjem.. Proizvodnja omotaca lemljenjem odvija se u nekoliko faza i to: .rezanje lima na odgovarajuce trake ciscenje i zagrijavanja ruba lima za nanosenje legure za lernljenje (slika IV-16-1) nanosenje legure (kositar+olovo) za lemljenje (slika IV-16-2) savijanje omotaca i zagrijavanje mjesta uzduznog spoja (slika IV-16-3) oblikovanje uzduznog spoja (slika IV-16-4) oblikovanje prirubnice i alternativno pojacanja ornotaca lakiranje unutarnje strane uzduznog spoja. Proizvodnja omotaca lemljenjem i 2 3 4 AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 85 . i d Slika IV-i6.dna d. Izgled i dimenzije poklopca . ~. s!' I IJ:lh. ~ '"- ~ '" b. Redoslijed operacija ovisi 0 nacinu oblikovanja. Slika IV-i5.METALNA AMBALAZA Tabela IV-11. d. d .

Cvoriste (6) je dio kruznog spoja (7) ornotaca s poklopcem (dnom) na mjestu uzduznog spoja ornotaca. a dvostruki spojje zalemljen. Proizvodnja omotaea zavarivanjem 1 2 3 Omotac lirnenke (1) moze biti ravan (bez pojacanja] ilis pojacanjima (2). Jasno je da je time otklonjen jedan AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 861 . Presjek dvostrukog uzduznog spoja Jednostruki spoj moze biti zalemljen iii zavaren. Nepropusnost (hermeticnost) zalemljenih spojeva postize se legurom za lemljenje (kositar i olovo). kako je to prikazano na slici IV-13. Uzduzni spoj limenke (3) moze biti jednostruki (slika IV-18) iIi dvostruki (slika IV-19). Slika IV-17. Zastavicom (5) se naziva koso zarezani dio zalemljenog plasta u dijelu prirubnice. Presjek jednostrukog uzduznog spoja Slika IV-19. Oblikovanje omotaca lemljenjem u velikojje mjeri u danasnje vrijeme zamijenjeno zavarivanjem i to bez preklapanja rubova omotaca. Na gornjem dijelu otvorene limenke (slika IV-13) nalazi se prirubnica (4) omotaca koja sluzi za spajanje ornotaca s poklopcem.METALNA AMBALAZA Proizvodnja ornotaca zavarivanjem odvija se na sljedeci nacin: rezanje lima na odgovarajuce trake savijanje trake tockasto zavarivanje trake (slika IV -17-1) zavarivanje ruba ornotaca (slika IV-17-2) lakiranje iii nanosenje praha (pulvera) na uzduzni spoj (sIika IV-17-3) oblikovanje prirubnice i alternativno pojacanja ornotaca. Slika IV-18. Pojacanja Cine oblikovani dio plasta po cijelom volumenu (kruzni prstenovi) koji osigurava vecu cvrstocu i stabilnost i omoraca i cijele limenke. sto osigurava pravilno spajanje plasra s poklopcem (dnom).

Pozicija prije pocetka druge operacije D. spoja Oblikovanje A.potencijalna prisutnost olova u upakiranoj namirnici.METALNA AMBALAZA od glavnih nedostataka lemljenja uzduznog spoja .dno limenke. fazu zatvaranja B. fazu zatvaranja. Spajanje ornotaca s dnom se obavlja na stroju koji se naziva zarvaracica i AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 187 . 3 . Izgled druge role 3 C. Dijelovi alata za zatvaranJe IImenke 1 . 5 . Prema konstrukcijskoj izvedbi. 5 Slika krufnog IV-20. PoziciJa na zavrsetku druge operaclje Nakon proizvodnje omotaca i dna oni se spajaju i tako je oblikovana i proizvedena limenka. 2 .potlsna ploea.omotae IImenke. 6 . 7 .poklopac. ova limenka nema zastavicu i Cvoriste. Pozlclja na zavrsetku prve operacije G. Izgled prve role E.rola za I.rola za II. 4 . Pozicija prije pocetka prve operacije F.podlozak za zatvaranje.

Presjek dvostrukog spoja omotaca i poklopca (dna) na cvoristu ctl AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 881 . . U drugoj fazi zatvaranja aktiviraju se role za drugu fazu zatvaranja. 6-masa za brtvljenje. b . do .stvarni preklop. 4-donja unutarnja okuka spoja.visina spoja. a .debljina lima omotaea Slika IV-22. . Prestankom djelovanja tih rola kruzni spoj je samo uvjetno oblikovan. Slijedi oblikovanje kruznog spoja.pregib poklopca (dna). a na ornotac (2) limenke se postavi poklopac (3). 7-vanjska strana spoja. . d.METALNA AMBALAZA to tako sto se savijaju i stiskaju prirubnice dna i omotaca. Aktiviranjem role za prvu fazu savijaju se prirubnice tako da vise nije moguce skinuti poklopac.pregib omotaca. p. Limenka se svojim dnom (1) postavlja na potisnu plocu (4). odnosno oblikuje se kruzni (dvostruki) spoj. ciji je izgled prikazan na slici IV-20-E.maksimalno moguci preklop. odnosno nije postignuto hermeticko zatvaranje. Zadatak tih rola je da "ispeglaju" kruzni spoj i osiguraju njegovu herrneticnost.debljina lima poklopca (dna). S-donji vrh spoja. . Hu -unutarnja visina spoja. Te role rotiraju oko poklopca. Poklopac je s "podloskorn" fiksiran za plast limenke. d. Slika IV-21. Polozaj te role prikazan je na slici IV-20-F (prije pocetka druge faze zatvaranja). Elementi dvostrukog spoja omotaea i poklopca (dna) 1-vrh spoja. 3-unutarnja strana spoja. koje se izvodi u dvije faze. Sila koja djeluje na potisnu plocu potiskuje cijelu limenku do "podloska' za zatvaranje (5). 2-gornja okuka unutarnjeg vrha spoja. p. odnosno na slici IV-20-G (kraj druge faze zatvaranja).debljina spoja. H . a smanjenjem promjera rotacije prirubnica poklopca i omotaca povijaju se do krajnjeg polozaja prikazanog na slici IV 20-0. Postupak spajanja ornotaca i dna je idenrican zatvaranju napunjene limenke (slika IV-20). odnosno zatvaranje limenke.

METALNA AMBALAZA Na slici IV-22 prikazan je presjek kruznog spoja ornotaca i poklopca (dna) na cvoristu. sto je definirano njegovom vrijednoscu prekrica (P) i stisnuca (5).ldp - H H -1. Vidi se da na tom mjestu kruzn! spoj Cine cetiri debljine lima ornoraca (umjesto dvije debljine izvan cvorista] i tri debljine lima poklopca. Cilindricne trodijelne limenke (koje su mozda najrasprostranjenije) obiljezavaju se promjerom i visinom ili volumenom (tablice IV-12. ali ne manja od 30 %. Kruzni spoj mora biti nepropustan (hermerican).1(2 dp + do) x 100 Prekrice izracunato po ovoj formuli mora biti vece od 50% na bilo kojem mjestu osim na cvoristu.2. U slucaju lemljenog spoja.1. Velicina prekrica poklopca (dna) na cvoristu moze biti za 1/3 manja od velicine prekrica na ostalim mjestima. IV-13). Postotak prekrica (P) je definiran izrazorru %P Po +Pp + 1. Postotak stisnuca (5) je definiran izrazom: %s= 1. Naravno da je i kolicina upakirane namirnica u suglasnosti s dimenzijama limenki. spoja na bilo kojem mjestu osim na cvoristu mora biti vece • IV . Tablica IV-12.1 (3 dp + 2 do) ds x 100 Stisnuce dvostrukog od 80 %. Vrijednost prekrica (P) dvostrukog spoja izracunata po formuli P = (a/b) x 100 mora biti veca od 55% na bilo kojem mjestu osim na cvoristu. prisutan je i sloj legure za lemljenje.3. Velieine limenki i njihovo oznaeavanje Limenke se izraduju u raznim velicinarna. Najcesce zastupljene cilindricne limenke 225 425 445 860 4250 AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 189 .1.

3.) * Oznaka 202 x 214 = Promjer 5. dok je drugi dio poklopac.4 em (2 2/'6 in. Mogu se proizvoditi i od kromiranog lima. stabilizaeija (susenje laka) 4 . pakiranje LEl L~ ~-8= EJ EJ ~ ~:J L~ ~ AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 9°1 . 1986. "150 gramska" .lakiranje limenke s unutarnje strane. Slika IV·23. oblikovanje dna limenke 3 . Takve limenke najceSce se izraduju od aluminija ili bijelog lima. Najcesce zastupljene dimenzije limenki (Bakker i Eckroth.3 em (2141'6 in.rezanje kruznog isjecka iz lima 2 . stabilizaeija (susenje laka). ali je to rjedi slucaj. Cetvrtaste limenke oznacavaju se dimenzijama duijina x sirina x vlstna . stabilizaeiJa limenke (susenJe laka).bez navodenja dimenzija.). oblikovanje grla limenke 5 . odmascivanje. lakiranje vanjske povrsine limenke.METAlNA AMBAlAZA Tablica IV-13.2.duboko lzvlacsnle limenke u tri faze. Omotac i dno limenke cine jedan dio dobiven postupkom izvlacenja iz lima ili rondele.1. Shematski prikaz proizvodnje dvodijelnih limenki 1. Dvodijelne limenke Dvodijelne limenke se sastoje od dva dijela.uredivanje ruba limenke. Visina 7. Zbog nacina proizvodnje ornotac je bez pojacanja i bez uzduznog spoja.) Limenke manjih dimenzija cesto se oznacavaju i kao "50 gramska'.graficka obrada. • IV .

1 DO 2 3 6 A 1 0000 4 5 7 DO 2 3 B Slika IV-25. odnosno grafickom obradom (vanjska strana) i susenjern organskog sloja. odnosno povecava se vis ina limenke. Ti poklopci su cesto lakoorvarajuci.5:1 (slika 1V~25). U posljednjoj fazi izvlacenja posebnim se alatom oblikuje uvuceno dno. Slika IV-24_ Postupak dubokog izvlacenja Poklopci se proizvode od istog materijala kao i ostatak limenke. tako da se na kraju proizvede limenka potrebne visine s tankim ornotacem (debljina omotaca iznosi oko 1/3 prvobitne debljine lima). Pri tome dolazi do vrlo velikog trenja izmedu lima i matrice. U cilju smanjenja trenja koriste se odredena maziva. primjenom klipa veceg promjera na istom kalupu. dok taj omjer kod vucenih i peglanih (0&1) limenki iznosi 1. ORO) 4 5 AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 91 . na isti nacin kao i kod trodijelnih limenki. 0&1). Maksimalni odnos visine i promjera kod dvostruko vucenih (0 RO) limenki iznosi 2:1. tako da ne dolazi do izravnog kontakra metala i kalupa. Nakon toga. stanjuje se sarno omotac. Ouboko izvlacenje je postupak izvlacenja lima pritiskom tocno profiliranog klipa u matricu kalupa (slika 1V-24). Ta se operacija ponavlja jos jednom uz upotrebu klipa s jos vecim promjerom. Proizvodnja tih limenki zavrsava lakiranjem (unutarnja strana).METALNA AMBALAZA Omotac i dno limenke proizvode se u jednom ciklusu postupkom izvlacenja (slika 1V-23). B: dvostruko vucenih (Drawn and Redrawn. Shematski prikaz proizvodnje dvodijelnih Iimenki A: vucenih i peglanih (Drawn and Ironed. Visefaznim izvlacenjern proizvode se duboko vucene limenke tako sto se klasicnim postupkorn prvo oblikuje plitka posuda. Zatvaranje napunjenih limenki se obavlja oblikovanjem kruznog spoja na isti nacin kao i kod trodijelnih limenki. Oubokom izvlacenju prethodi rezanje kruznog isjecka iz lima. a u istom procesu se oblikuje i prirubnica ornotaca.

5 mogu cuvati na sobnoj temperaturi. Limenke se mogu koristiri i za pakiranje hrane u atmosferi zraka (obicna atmosfera) i u zastitnoj atmosferi (plin sastava drugacijeg od zraka). Ta ambalaza je pogodna za terrnicku obradu upakiranog sadrzaja i zbog toga se koristi za izradu konzervi postupeima pasterizaeije i sterilizaeije. • IV . vodenu paru. a u posljednje vrijeme i neke arnbalazne jediniee od polimernih rnaterijala istog oblika. ona se koristi i za pakiranje proizvoda kemijske.750 nm) te za mikroorganizme iz okoline. pasterizirani proizvodi cija je pH vrijednost veca od 4. Za proizvodnju konzervi omotac. Isto tako se i boee od stakla (a nekad i od polimernih materijala) zatvaraju metalnim zatvaracima.3. Primjena limenki Hermeticki zatvorene limenke su nepropusne za plinove. Na taj nacin se osigurava duza odrzivost hrane pri definiranim uvjetima skladistenja. dok se sterilizirane namirniee ili pasterizirani proizvodi s pH man jim od 4. Nairne. elektromagnetska zracenja (200 . kao i za pakiranje higroskopnih proizvoda i proizvoda s malim sadrzajern vlage. U metalnu ambalazu mogu se pakirati sve vrste prehrambenih proizvoda. kao i za pakiranje "suhih' namirniea.1. Razlog za to su dobra mehanicka i zastitna svojstva ove ambalaze. zatvaraju se poklopcima izradenim od metala. limenke mogu biti od bijelog ili kromiranog lima. Poklopci i zatvaraci Staklenke. Za pakiranje proizvoda koji se terrnicki ne obraduju. a poklopae (lakoorvarajuci) od aluminijskog lima .3.2. farmaeeutske. dno i poklopae limenki moraju biti od istog materijala.METALNA AMBALAZA Tablica IV-14. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 921 . Hrana se u limenke moze pakirati i pod aseptickim uvjetima. kao i za mnoge druge proizvode.5 moraju se cuvati na temperaturama ispod + 10°C.3. od tekucih do onih cvrste konzisteneije. industrije kozrnetickih proizvoda. Primjena metalne ambalaze nije ogranicena sarno za pakiranje hrane. Karakteristike 0&1 i ORO limenki Oebljina osnovice (dno) > plasta Ne mijenja se tijekom proizvodnje Manje (ekonornlcnua proizvodnja) Za pakiranje pica • IV .

bez obzira na oblik i konstrukciju.omnia (alupo) . III IV . karakreristicno je da imaju masu za brtvljenje koja osigurava nepropusnost (hermeticnost) zatvorene staklenke. Staklenka twist B. Ostali poklopci se na grla staklenki fiksiraju mehanicki (slika IV-26). Twist off poklopci se navijaju na grlo staklenki u smjeru kretanja kazaljke na satu.1. koriste se razliciti poklopci. u principu isto kao i dvodijelne limenke. postoji pet vrsta twist-off poklopaca (tablica IV-15). nacina izvodenja sterilizacije.twist off .1.3. pravilno rasporedenih po unutarnjem opsegu.pornocu specijalnih zatvaracica).silavac i pry off poklopci. Poklopci za staklenke Ovisno 0 obliku grla staklenke. taj poklopac moze se ponasati kao "nedisuci'? (ako se zatvaranje obavlja u struji zasicene vodene pare . Masa za brtvljenje se nalazi s unutarnje strane u zIijebu poklopca i nalijeze na gornju povrsinu grla zatvorene staklenke.P.2. Ovisno o uvjetima zatvaranja.3. kao i temperature sadrzaja u trenutku zatvaranja.2.pano . Grlo staklenke twist A III IV .pano-T . .27). Slika IV-26_ za zatvaranje off poklopcem za zatvaranje off poklopcem A. Najcesce koristeni poklopci su: . Za sve poklopce. Prema nominalnom promjeru. ili kao "disuci" (ako se zatvaranje obavlja pri normalnim atmosferskim uvjetima). ti poklopci mogu imati cetiri. T.1. Twist off poklopci Twist off poklopce karakteriziraju zupci s unutarnje strane donjeg dijela poklopca (sIika IV. U sljedecoj fazi se oblikuju rubovi poklopaca i na kraju se u zlijebove nanosi mas a za brtvljenje i susi ili se postavljaju ulosci i podlosci. Oni su izradeni od lakiranog elektroIitiCkog bijelog iii kromiranog lima. 2 Pojam i objasnjenje pogledati u poglavlju 0 staklu AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 193 . Ovisno 0 prornjeru i tehnickoj izvedbi grla staklenki. sest iii osam zubaca.METALNA AMBALAZA Poklopci i zarvaraci se proizvode od limova postupkom izvlacenja.

a dimenzije su prikazane u tablici IV-16. Ubrajaju se u "disuce" poklopce jer pri povecanju unutarnjeg daka dolazi do neznatnog podizanja poklopca s grla staklenke. Pano-T poklopci su prikazani na slici IV-29.2.METALNA AMBALAZA B presjekA-A detalj C brtvena masa Slika IV-27. Zatvaranje ovih poklopaca se osigurava djelovanjem daka sa strane poklopca i utiskivanjem navoja s grla staklenke (slici IV-28).1. U praksi se koriste cetiri razlicire dimenzije pano-T poklopaca. Pano-T poklopci Pano.T poklopci su izradeni od lakiranog aluminijskog lima. Dimenzije twist off poklopaca • IV . a time i izlaska dijela zracnog prostora iz zatvorene staklenke.2.3. Izgled i dimenzije twist off poklopaca 5 Tablica IV-iS. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 941 .

(e) poklopca C AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 95 ... Izgled je prikazan na slici IV-30-A. lzgled i dimenzije pano-T poklopaca D D D [.T poklopcem brtvena masa D.3. rL__ ___i===~l.2..T.1. Izradeni su od lakiranog aluminijskog lima i ubrajaju se u skupinu "disucih" poklopaca.._ II D."" I / Slika IV-29. C L D poveeanl detalJ C D ~ I cI ~ ) . pano (8) i p..METALNA AMBALAZA Slika IV-28_ Grlo staklenke namijenjeno zatvaranju pano. Omnia (alupo) poklopci Omnia (alupo) poklopci danas se sve manje koriste.3.<:f . lzgled omnia (alupo) (A).J/ Tablica IV-16. A Slika IV-30. "'I • I . Dimenzije pano-T poklopaca • IV . TIl' "i"'. !~~~~~~~~~/~ ~_.

3.1.twist off zatvarac .plitki aluminijski zatvarac.1. II IV .3. (Press-on Twist off) poklopei su izradeni od lakiranog bijelog iii kromiranog lima. a dimenzije u tabliei IV-I7. koriste se razliciti zatvaraCi. Najcesce koristeni metalni zatvaraci su: . P.T.2.2.2. Krunski zatvarac Za zatvaranje gaziranih i mnogih drugih tekucina u boeama vrlo cesto se koristi krunski zarvarac.5. Ono malo sto se upotrebljavaju. Izradeni su od aluminijskog lima i ubrajaju se u skupinu "disucih' poklopaea (slika IV-30-B).T. Izgled i dimenzije krunskog zatvaraea AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 961 .poklopci P. Pripada skupini nedisucih poklopaea (slika IV-30-C). II IV .METALNA AMBALAZA II IV . mas a za brtvljenje nanesena je s unutarnje strane u zlijebu poklopea na tjemenu i s bocne strane. Zamijenjeni su prvo omnia (Alupo). a kasnije pano-T poklopeima. II IV . Masa za brtvljenje na bocnoj unutarnjoj strani poklopea osigurava zatvaranje staklenke.1.4. Pano poklopci Pano poklopei se danas vrlo malo koriste. Za razliku od svih ostalih poklopaea. Za sve zarvarace razlicirog oblika i konstrukeija karakreristicno je da imaju masu za brrvljenje koja osigurava nepropusnost (herrneticnost) zatvorene boce. Slika IV-31.krunski zatvarac .aluminijski navojni zatvarac . Zatvaraci za boce Ovisno 0 obliku grla boee. koriste se za zatvaranje staklenki velikih prornjera.3. Izgled i dimenzije krunskog zarvaraca su prikazani na sliei IV-31.2.2.3.2.

Sa slike IV-3I i iz tablice IV-17 vidi se da"klasicni" krunski zatvarac cini kapica izradena od metala. .2 32. Dimenzije krunskog zatvaraca d2 (mm) Braj nazubljenja 32.METALNA AMBALAZA Tablica IV-17. Danasnji krunski zarvarac umjesto uloska od pluta i podloska ima najceSce nanesenu masu za brtvljenje na osnovi obicnih ili ekspandiranih polimernih marerijala.2.2 21 21 22 Krunski zatvaraci se proizvode od celicnog lima (bijeli ili kromirani lim) sa zasrirnorn prevlakom protiv korozije.1 ± 0. a izgled zatvorenog poklopca je prikazan na slici IV-32-A. poli(vinil-klorida). s uloskorn od pluta i podloska izradenag od kositra (Sn).2. Slika IV-32.2.1 ± 0. Aluminijski navojni zatvarac Aluminijski navojni zatvarac se proizvodi od aluminijskog lima. Izgled aluminijskog navojnog (A) i plitkog (8) aluminijskog zatvaraea f A B 1 AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 97 . • IV .3. aluminija (AI). (PVC) ili acetilceluloze (AC).

masti i drugih prehrambenih proizvoda. • IV .4. Pano-T i omnia (Alupo) poklopci osiguravaju nepropusnost (hermeticnost) staklene ambalaze u koju su pakirani termicki obradeni proizvodi.33 prikazan je izgled kanre za pakiranje jestivih i tehnickih masnoca. kao i za pakiranje i skladisrenje jestivih ulja. boja.3. su promjeru grla boce.lakova. Kao i aluminijski navojni. Krunski zatvaraci osiguravaju hermeticnost ambalaze: "obicnih" (nepasteriziranih ili pasreriziranih) i gaziranih pica u staklenim bocama.3. Zarvaranjem poklopcima i zarvaracima se postize nepropusnost (herrnericnost) staklene ambalaze. a zarvaraci za zatvaranje boca.3. Twist off zatvarac Twist off zarvarac je istog oblika kao i twist off poklopac (slika IV-27).2.2. Zatvaranje se obavlja povijanjem donjeg ruba aluminijske kapice preko prstena grla boce.3.3. Plitki aluminijski zatvarac Plirki alurninijski z~tvarac (slika IV-32-B) se sastoji od aluminijske kapice s jezickorn za otvaranje i uloskom te podloskom kao kod aluminijskog navojnog zarvaraca.3. kada se i perforirani prsten povija preko prstena grla boce. Dimenzije tog zatvaraca prilagodene gaziranih pica. razrjedivaca i slicnih kemijskih proizvoda (rekucina).3. radi osiguranja od ndeljenog otvaranja upakiranog sadrzaja. • IV . • IV .METAlNA AMBAlAZA Taj zatvarac (slika IV-32-A) se sastoji od aluminijske kapice s perforiranim prstenom na donjem dijelu i uloskom od ekspandiranih polimernih materijala. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 981 . Za iste namjene mogu se koristiti i aluminijski navojni zatvaraci. i taj zatvarac se koristi za pakiranje negaziranih tekucina (cesto za ulja).2. Koristi se za pakiranje negaziranih ili • IV . Na slici IV.2.2. Twist off poklopci i zatvaraci osiguravaju nepropusnost (herrnericnost) sraklenki i boca pod atmosferskim tlakom i pod vakuumom. Plitki aluminijski zatvaraci se koriste za zatvaranje rekucina u boce pod atmosferskim tlakom. Kante Kante su cvrste metalne posude koje se koriste za pakiranje i skladistenje motornih ulja. Primjena poklopaca i zatvaraca Poklopci se koriste za zatvaranje staklenki. smola. Navoji na zatvaracu se oblikuju prilikom zatvaranja.

Ovisno 0 namjeni i dimenzijama.4.zatvoren kruznim spojem s navojnim grlom (slika IV-34-A) . Poklopac za kante moze biti: . odnosno.3.preklopni (slika IV-34-D).okrugle s ekscentricnim poklopcem. D Slika IV-34. Bacve Bacve su cvrste metalne posude koje se koriste za pakiranje i skladistenje nafte. kante se proizvode od cmog i bijelog lima.okrugle s preklopnim poklopcem .zarvoren kruznirn spojem s konicnim grlom (slika IV-34-B) .lake (za naftu i ulja za jelo) .okrugle s usadnim poklopcem . vanjske strane mogu biti nelakirane. tehnickih i jestivih masti.reske (za naftu) . lakirane ili graficki obradene . naftnih derivata.zarvoren kruznim spojem s usadnim poklopcem (slika IV-34-C) . vece.cetvrtaste s usadnim poklopcem . • IV .poluteske (za naftu) .cetvrtaste s konicnim grlom . One mogu biti: . Izgled grla i poklopaca kanti Kante mogu biti: . Slika IV-34.cetvrtaste s navojnim grlom (manje. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 99 . Unutarnja strana (u konrakru sa sadrzajem) moze biti nelakirana iii lakirana. Izgled kante za Jestive i tehnlcke masnoee A B I I c Slika IV-33.METALNA AMBALAZA Slika IV-33.lake (za cvrste masnoce). mineralnih ulja i ulja za jelo. visoke) .okrugle s grlom .

a drugo na sredini plasta (veliko grlo. kao finalni proizvodi. i mnogi poluproizvodi namijenjeni daljnjoj preradi. a manje za pakiranje cvrstih poluproizvoda i proizvoda kemijske industrije. Od prehrambenih proizvoda u tu ambalazu se najceSce pakiraju sirevi ijestive masnoce. dno i poklopae proizvode se od celicnog (crnog) lima. promjera % inca: 1. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 100 1 . Bacve za tekuce sadrzaje imaju dva navojna grla. a u tablici IV-18prikazane su odgovarajuce dirnenzije lakih bacvi.9 em).35 prikazan je izgled i dimenzije lake bacve za cvrste masnoce. presjekA-A Slika IV-35.METALNA AMBALAZA Kante i bacve se najceSce primjenjuju za pakiranje rekucih. s unutarnje strane moraju biti zasticene lakovima koji ne utjecu na zdravsrvenu ispravnost upakiranog sadrzaja i ne utjecu na promjenu okusa i mirisa. Na slici IV. jedno na poklopeu (malo grlo. Grla se zatvaraju odgovarajucim cepovima. a kada su bacve namijenjene pakiranju ulja i masti za ljudsku prehranu. Dimenzije lake baeve za cvrste masnoee Plasr. promjera 2 inca: 5 em). Lake bacve za cvrste sadrzaje imaju poklopae koji je obrucem pricvrscen za plast. lzgled i dimenzije lake bacve za cvrste masnoee Tablica IV-lB.

koje zajedno s visestrukim savijanjem osigurava nepropusnost (herrneticnost) tube. t t(f. nepovratna. tj. Izgled metalne tube Slika IV-37.~ Slika IV-36. Prazne tube na drugom kraju imaju otvor koji sluzi za punjenje. ali se promijenio materijal za njihovu proizvodnju i sama tehnologija proizvodnje. One imaju cilindricno tijelo koje na gornjem dijelu naglo prelazi u krarki vrat.-. U tube se pakiraju uglavnom pastozni sadrzaji i viskozne tekucine. Nakon punjenja tuba se zarvara visestrukirn savijanjem (formira se preklop). na njegovoj vanjskoj strani se nalazi grlo s navojem za ucvrscivanje zarvaraca.5%) sa iii bez otvora na sredini.-. Od tada se oblik tube nije bitno mijenjao. Aluminijske tube ponekad imaju vrat (suzeni dio tube s navojem) nacinjen od plasticne mase. Slika IV-36.-. na Cijem se kraju nalazi grlo s malim otvorom kroz koji "izlazi" upakiran sadrzaj. a postupak proizvodnje je prikazan na slici IV-37. koji se moze pornocu povisene temperature zavariti (ako je tuba s unutarnje strane lakirana termolakom).-. Povlacenjam trna u pocetni polozaj (C) oslobada se oblikovana tuba. Sa slike IV-37-A se vidi da se u matricu postavlja rondela.-. Proizvodnja aluminijskih tuba U danasnje vrijeme metalne tube se proizvode od aluminijskih rondela (Cistoca aluminija 99. Za herrneticko pakiranje tuba na vrhu navoja mora biti zarvorena (dobivena iz pune rondele. a utiskivanjem trna alata (B) oblikuje se tuba postupkom dubokog izvlacenja. Slika IV-37. Bez obzira je li vrat od aluminija ili plasticne mase. Za zatvaranje tuba danas se skoro iskljucivo upotrebljavaju zatvaraci od plasticnih masa. Metalne tube Prve tube su proizvedene sredinom XIX. Slijede operacije rezanja ruba.-. lakiranja unutarnje strane tube uglavnom epoksidnim lakom te grafiCka obrada vanjske strane plasta tube. stoljeca i to od kositra. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 101 . prodajna ambalaza.METALNA AMBALAZA • IV . a na unutarnju stranu otvora za punjenje se nanosi termolak ili ljepilo. koja se mora prije prve upotrebe probusiti.5. ron dele bez otvora u sredini).3. Uglavnom je taj otvor zatvoren aluminijskom membranom. Izgled metalne tube prikazan je na slici IV. Zatvaranje tube nakon punjenja se obavlja dvostrukim savijanjem donjeg dijela (otvora za punjenje) tube.36. Tube su Heksibilna.

od pogonskog plina se zahtijeva da je kemijski inertan. Ostali oblici metalne ambalaze Pored do sada navedenih oblika metalne ambalaze. Metalne tube se najvise koriste za pakiranje pastoznih prehrambenih i drugih proizvoda. senfa.METALNA AMBALAZA Napunjene aluminijske tube se gotovo uvijek rucno pakiraju u sklopive karronske kutije. izobutan i ugljikov dioksid. kondenzirati. butan. Dobar dio ugljikova dioksida se nalazi iznad povrsine vode i svojim pritiskom potiskuje soda-vodu kroz eijev i ventil kad se ovaj otvori. Danas se kao pogonski plinovi najCeSce koriste: propan. koje se koriste za pakiranje tekucih sadrZaja pod tlakorn. Takav je plin u aerosolima u najvecoj mjeri u tekucem agregatnom stanju.voda je otopina ugljikova dioksida u vodi pod odredenim dakom. Uz to. da nije lako zapaljiv.5. da nije toksican i da je jeftin. U nekim zemljama u tube se pakira topljeni sir. NajceSce se koriste za pakiranje koneentrata rajcice. u koje se prerhodno stavlja kartonski ulozak .1. kreme za ukrasavanje kolaca. • IV . AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1021 . i rasprsuje u fine kapljiee.3.3. sto znaci da se u njih mogu pakirati namirniee koje je neophodno sterilizirari. Pritiskom prstima na tijelo tube istisne se potrebna kolicina upakiranog sadrZaja.6. Pod definiranim uvjetima. Takav se plin rnoze relativno lako. Dio ugljikova dioksida je otopljen u vodi i on joj daje karakreristican okus i izaziva karakterisrican sum i "iskrenje" vode nakon izlaska iz boee. namirniee u tubama se mogu podvrgnuti terrnickoj sterilizaeiji. Iz aerosola se sadrzaj isto tako istiskuje komprimiranim plinom kroz ventil ucvrscen na grlu boce. U tom slucaju se mora osigurati hermeticnost zatvorene tube. majoneza. proizvode se i aerosoli (slika IV-38). tube se u prehrambenoj industriji relativno malo upotrebljavaju. • IV . Primjena metalnih tuba Iako su mogucnosti za njihovu upotrebu velike. a iznad tekucine se nalazi jedan dio plina u obliku pare. pasreta itd. Preteca aerosola je boca za soda-vodu. Soda. To se postize dvostrukim savijanjem donjeg dijela tube na koji je nanesen termolak i uz primjenu daka i povisene temperature. koncentrati juha. zacini i med. To su cvrste metalne posude posebne konstrukeije. Kao pogonski plin za aerosole se moze upotrijebiti svaki plin cija je kriticna temperatura znatno iznad sobne temperature. Prednost pakiranja u ru ambalazu je sto se istiskivanjem sadrzaja i naknadnim zatvaranjem tube onernogucava kontakr sadrzaja sa zrakorn . uz primjenu povisenog tlaka.

tekucina iz aerosola pod pritiskom prolazi kroz dovodnu cijev i ventil i izlazi kroz mlaznicu koja obicno ima otvor promjera 0. Kad tekucina izade iz rnlaznice i dode na atmosferski tlak. kozmetickih i farmaceutskih proizvoda. Kad se pritiskom na dugme otvori ventil. kao i limenke. jedino se za zatvaranje koriste poklopci s ventilom niskog pritiska . ali i za pakiranje nekih prehrambenih proizvoda. Aerosoli se najvise koriste za pakiranje kozmetickih i drugih kemijskih proizvoda.METALNA AMBALAZA Vecina aerosola su dvofazni sustavi.6. na koji se nastavlja dovodna cijev (E) koja dopire do dna doze. Primjena aerosol a Aerosoli se koriste za pakiranje tekucih sadrzaja pod tlakorn. ali relativno rijetko sluze i za pakiranje prehrambenih proizvoda (slag i kreme). • IV .3. Aerosoli se proizvode na isti nacin kao trodijelne ili dvodijelne limenke. omotaca (B) i poklopca (C). Omotac aerosola je s vanjske strane graficki obraden. Slika IV-3S. Izradeni su od bijelog lima (trodijelni) ili od aluminijskih rondela (dvodijelni).5 mm. odnosno nalaze primjenu svugdje gdje postoji potreba za fino dispergiranom roborn. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 103 . Kako je sadrzaj u dozi pod tlakom. zbog smanjenog tlaka plin momentalno ispari. Velicina kapljica ovisi 0 odnosu proizvoda i kondenziranog plina. Najcesc. Iznad tekuceg dijela nalazi se parni dio pogonskog plina pod tlakom. odnosno njegovog tlaka. a proizvod se pri tome rasprsi u sitne kapljice.1.e se koriste za pakiranje kemijskih. a kada se koriste za pakiranje hrane. kao i od vrste plina. ernulgiran ili suspendiran tekuci ili cvrsti proizvod. otvaranjem venrila izlazi kroz otvor u obliku fino rasprsenih kapljica ili pjene. i sastoji se od dna (slika IV-38-A). s unutarnje strane morajubiti zasticeni lakom. Izgled boce za aerosole B Ambalaza za aero sole moze biti trodijelna ili dvodijelna. Poklopci aerosola na sredini imaju ventil niskog pritiska (D). u kojima je u tekucem plinu otopljen.

Za istu promjenu temperature najmanje se mijenja volumen evrstih tijela. u zatvore- nim limenkama dolazi do stvaranja tlaka koji je u funkciji temperature i sastava (svojstava) upakiranog sadrzaja. Dakle. odnosno plinovitih tijela. zbog eega mu se povecava temperatura. a volumen arnbalaze moze se uzeti kao konstantan (sirenje limenke kao evrstog tijela je dosta malo). PONASANJE LIMENKI TIJEKOM TERMICKE STER ILIZACIJ E U postupku konzerviranja lakokvarljivih namirnica toplinom (pasterizacija i sterilizacija) upakiranorn sadrzaju u limenkama dovodi se toplina. pri promjeni temperature mijenja se i dak idealnih plinova prema Charlcsovom zakonu i na odredenoj temperaturi t iznosi: P. Svi pokusaji definiranja stanja stvarnih pIin ova pokazali su da se najbolja ovisnost tlaka i temperature dobiva korekcijama Clapeyronove jednadzbe uvodenjern novih konstanti.15 K-1 Realni plinovi se ponasaju slicno. ali ne i isto kao idealni plinovi.4. Koeficijenti sirenja evrstih. tekucu i plinovitu komponentu. U njima je. a istovremeno se smanjuje topljivost plinova.apsolutna temperatura. rekucih. a pakiraju se u limenke. kao i u zracnorn prostoru same limenke. Namirnice koje se konzerviraju toplinom uglavnom sadrze velik udio vode te je njihov koeficijent sirenja veci od koeficijenta sirenja evrstih tvari.volumen n . Buduci da je limenka kruta metalna posuda koja ne mijenja ili vrlo malo mijenja oblik (volumen). su u cvrstom i/ili tekucem stanju s brojnim meduprijelazima (vise iIi manje viskozni sadrzaji).T gdje je: p .V=n. prisutna odredena kolicina zraka. Koeficijent temperaturnog sirenja tekucih tvari je nesto veci. medusobno se dosta razlikuju. = Po (1 +or) gdje je: Po = dak plina pri 0 °C a = terrnicki koeficijent promjene daka ex = _1_ 273. Dakle. limenka koja se podvrgava zagrijavanju sadrzi evrstu. Za razliku od evrstih i tekucih rvari.R. ali nesto manji od koeficijenta sirenja vode. Pri sterilizaciji se mijenja temperatura "zarobljenih" pI in ova. koeficijent temperaturnog sirenja plinova je znatno veci.METALNA AMBALAZA IV .broj mol ova plina R . AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1041 . opcenito gledano. zbog porasta temperature sadrzaja dolazi do porasta unutrasnjeg tlaka. Namirnice koje podlijeZu rerrnickorn konzerviranju.tlak V .univerzalna plinska konstanta T . Poznato je da se povecanjem temperature sva tijela sire. Dakle. Poznato je da za idealne plinove vrijedi jednadzba plinskog stanja: p.

Ta vrijednost moze biti pozitivna (kada je tlak u limenci veci od vanjskog tlaka). jasno je da je povecanje daka u limenci u najvecoj mjeri uvjetovano kolicinorn plinske faze. a poznata je pod pojmom"kljunovanja poklopca" (slika IV-39). U pravilu. Iz navedenih razmatranjase moze zakljuciti da s porastom temperature sadrzaja dolazi i do povecanja daka u zatvorenoj limenci. Moze se postaviti pitanje koliki je stvarni tlak u zatvorenim limenkama u pojedinim Jazama obrade toplinome Zbog kompleksnosti sastava hrane (upakiranog sadrzaja). Stoga je najsigurnije da se vrijednost tlaka odredi mjerenjem za svaki konkretni slucaj. ta vrijednost tlaka naziva se kritiCni tlak. odnosno limenka nije vise herrneticki zatvorena. dolazi do trajne deformacije poklopca. moze doci do trajnih deformacija limenke. alije djelornicno umanjen moguCim porastom volumena zatvorene limenke. tijekom zagrijavanja u njoj se u najvecoj mjeri mijenjaju tlak. porast daka u limenci je proporcionalan porastu temperature. Kako unutarnji tlak moze djelovati na zatvorenu limenku? Kada se razmatra to pitanje. zbog povecane temperature same limenke i moguce male dilatacije poklopcal dna. Ta deformacija se ogleda u narusavanju strukrure oblikovanog dvostrukog spoja (uglavnom je narusena hermeticnost). U slucaju vecih vrijednosti efektivnog tlaka. T. sto u stvarnosti nije slucaj. Naime. prakricno nije moguce tocno izracunati vrijednosti daka u zatvorenoj limenci za neku zadanu temperaturu. tj. ali ne dovodi do promjena konstrukcijskog oblika limenki. ali i negativna (tlak u limenci je manji od vanjskog tlaka. Takav zakljucak se moze izvesti samo ako se zanemari promjena volumena. koja uvijek sadrzi mikroorganizme) u konzervu. Apsolutna vrijednost te razlike naziva se efektivni tlak. Ukoliko je tako nastali efektivni tlak veci od kriticnog tlaka. jer u procesu hladenja moze doci do ulaska rashadnog medija (voda. tvrdoce i debljine lima te vrste limenke.METALNA AMBALAZA Kada se promatra limenka sa sadrzajem kao zatvoreni sustav. Ova promjena se moze manifestirati u promjeni volumena arnbalaze (posljedica dilatacije poklopcal dna i omotaca). razlicite "geometrije" i velicine limenke. kao i razlikom temperature namirnice u trenutku zatvaranja. p i temperatura. Logicno je pretpostaviti da uslijed djelovanja efektivnog tlaka moze doci do odredenih fizickih promjena na limenci. Sa slike IV-39 se moze vidjeti da je doslo do promjene oblika u odnosu na pravilno oblikovani dvostruki spoj (slika IV-21). te temperaturom termicke obrade. Takve promjene su u podruqu elasticnih deformacija i nakon prestanka djelovanja unutarnjeg tlaka limenka se vraca u prvobitni oblik (polozaj). dolazi i do malog povecanja volumena arnbalaze. S obzirom na to da je brojcana vrijednost terrnickog koeficijenta sirenja plinova najveca. Takvom promjenom naruseni su prekrice i stisnuce dvostrukog spoja. pri sterilizaciji. pa je spoj postao propustan. Namirnica u limenci s takvim promjenama najvjerojatnije je kontaminirana mikroorganizmima. ZnaCi. u limenci vlada vakuum). Druge dvije faze (tekuca i cvrsta) u znatno manjoj mjeri utjecu na vrijednost tlaka. Trajne deformacije se javljaju u slucaju kada se prekoraCi maksimalni tlak koji jos uvijek izaziva elasticne deformacije. AMBAlAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 105 . tlak u limenci je veci od tlaka koji vlada u autoklavu.u fokus se stavlja i razmatra razlika tlakova u limenci i u okolnom mediju. tesko je utvrditi i empirijsku zavisnost.

debljini limova .volumenu limenke .pojacanjima na omotacu . odnosno ulubljivanja ornotaca. Ta vrijednost predstavlja vrijednost kriticnog vakuuma. vakuumski) osigurava se odgovarajuca promjena voIumena limenke. odnosno dolazi do smanjenja volumena limenke zbog ulupljivanja ornotaca. unutarnji dak se povecava sve do trenutka dok ne dode do "kljunovanja'. Izbororn vrste poklopca (kruti. u ovom slucaju vakuuma. Izgled dvostrukog spoja na mjestu "kljunovanja" U slucaju kada je unutarnji tlak u konzervi. Pri svim drugim jednakim uvjetima.METALNA AMBALAZA Slika IV-39.tvrdoci limova . U tom cilju u zatvorenu Iimenku se ubacuje komprimirani zrak. U cilju povecanja otpornosti na djelovanje efektivnog tlaka (vakuuma). u pravilu manja vrijednost kriticnog tlaka. rnanji od vanjskog tlaka.vrsti poklopaca. dolazi do plasticnih deformacija ornotaca limenki. odnosno kriticnog vakuuma. veca od kriticnog vakuuma. vodena para) tijekom AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1061 . Limenke proizvedene od debljih i rvrdih limova otpornije su na djelovanje efektivnih tlakova u odnosu na limenke istog oblika i volumena izradene od tanjih i meksih limova. nakon zavrsene terrnicke obrade.obliku limenke . dovodi do trajnih deformacija limenki vecih volumena i obrnuto. Na dijagramu (sIika IVAO) je prikazana promjena temperature u sredistu konzerve i temperature zagrijanog medija (voda. a samim tim i velicine nastaIog efektivnog daka. U slucaju kad je potrebno odrediti kriticni vakuum. a vrijednost efektivnog tlaka. Vrijednosti efektivnog tlaka koji dovodi do trajnih deformacija limenki ovise 0: . a urvrdena vrijednost predstavlja vrijednost kriticnog daka. elasticni. na omoracu se obIikuju pojacanja i takva limenka je otpornija u odnosu na onu bez pojacanja. iz zarvorene Iimenke se evakuira zrak odnosno tlak se smanjuje sve dok ne dode do deformiranja. U prakticnim uvjetima primjene limenki za terrnicku obradu se preporucuje da apsolutna vrijednost efektivnog tlaka ne bude veca od polovice vrijednosti kriticnog tlaka iii kriticnog vakuuma. najjednostavnije je da se za svaku vrstu limenki eksperimentalno urvrde te vrijednosti. Zbog velikog broja cimbenika koji utjecu na vrijednosti kriticnog tlaka iii vakuurna.

sto uvjetuje i smanjenje temperature sadrzaja. faze. a opada u fazi hladenja. T~ // I I I I I I '"T. vrijednost efektivnog tlaka i vrijednosti kriticnog daka i vakuuma. I dalje je grijaCi medij topliji od proizvoda u limenci. Zbog toga se ne smije osloniti sarno na termodinamicki dak grijaceg medija. faza) temperatura grijaceg medija je postigla potrebnu vrijednost i tijekom cijele faze odrzava se konstantnom (Tzm = const.)..METALNA AMBALAZA sterilizacije. tako da sadrzaj oslobada toplinu mediju.je konstantan i veci od odgovarajuceg termodinamickog daka. Pri kraju te faze eventualno dolazi do izjednacenja temperature sadrzaja i grijaceg medija (Tzm = TJ Treca faza (III. II III Slika IV-40.faza hladenja zapocinje smanjenjem temperature medija. Na pocetku faze odriavanja . Kriticni trenutak s aspekta narusavanja hermeticnosti u postupku sterilizacije predstavlja pocetak hladenja. u II. bez obzira na kratko vrijeme djelovanja. U fazi zagrijavanja (1. . Porastom temperature sadrzaja u prvoj fazi dow i do porasta daka u zatvorenoj limenci (P). Na slici IV-40 vide se prethodno urvrdene vrijednosti kriricnog daka (Kp) i kriricnog vakuuma (Kv). saddaj se i dalje zagrijava. Preporucene vrijednosti tlakova u autoklavu su prikazane krivuljom P. U navedenom slucaju se vidi da dak u autoklavu P treba odrzavati izrnedu vrijednosti AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 107 . fazi ."stacionarne faze" (II... U stacionarnoj fazi clak u zatvorenoj limenci povecava se porastom temperature sadrzaja. nego se dak u autoklavu mora odrzavati na potrebnom nivou komprimiranim zrakom ili vodom. 5to..kao ina pocetku III. .) . Tlak u autoklavu postepeno raste u I. posebno kada je u pitanju vodena para.. U tom trenutku moze doci do kratkotrajnog pada daka u autoklavu zbog dovodenja vode za hladenje. Faza hladenja zavrsava kad se dostigne zeljena temperatura (oko 35°C) u centru sadrzaja. Na istom dijagramu su prikazane i promjene unutarnjeg tlaka u zavisnosti od temperature sadrzaja. Dijagram sterilizacije namirnica u limenkama Na dijagramu se vidi da se sterilizacija odvija u tri faze. dovodi do "kljunovanji' poklopca. faza) dolazi do porasta temperature grijaceg medija (TzJ i ona je veca od temperature sadrzaja (TJ Zbog toga dolazi do prijelaza topline iz grijaceg medija i povecanja temperature sadrzaja. Taj pad tlaka rnoze uvjetovati porast vrijednosti efektivnog daka preko vrijednosti kriticnog daka. tj. tlaka u autoklavu. fazi sterilizacije.

pod korozijom se podrazumijevaju sve nepozeljne promjene na materijalu uslijed Iizicko-kemijskog djelovanja vanjske sredine.5.0 bara od vrijednosti termodinamickog daka vode/vodene pare na temperaturi sterilizacije. a nije opravdano mijenjati ni temperaturu sadrZaja kao ni stupanj punjenja limenki. manje je izrazena. Ako se sterilizacija odvija pravilno. U suprotnom sluCaju. Korozijskim promjenama. Kemijska korozija metala se odvija bez prisutnosti elekrrolira po zakonima kemijske kinetike heterogenih reakcija.5 bara. ako se prijede vrijednost kriticnog daka (Kp). U svakodnevnom zivotu. sterilizacija se mora obaviti s "protutlakom'.5 . korozija metala moze biti kemijska ili elektrokemijska. Prema mehanizmu odvijanja. KOROZIJA U sirem smislu. Da bi se sa sigurnoscu izbjeglo "kljunovanje" poklopca. korozija se manifestira u obliku hrde. Postupak pasterizacije se obicno izvodi bez protudaka. Skoro svaki materijal moze stvarati nezeljene produkte pri djelovanju odredenih 6zicko-kemijskih tvari iz okoline. dak u autoklavu mora biti veci od daka u zatvorenoj limenci za oko 0. ali se one odvijaju znatno sporije i manje su izrazene. doci ce do "kljunovanja" poklopca. odnosno dak u autoklavu se odrzava u granicama Ps do P. Prakricno svaka kemijska promjena na ambalaznorn materijalu koja se odvija protiv nase zelje i volje. primjenjuje se protudak od najvise 0. IV . Ta korozija se sporije odvija. efektivni dak u limenci je manji od kriticnog daka. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1081 . staklo. odnosno u uredajima koji nisu hermeticki zatvoreni.METALNA AMBALAZA daka u zatvorenoj limenci (P') i kriricnog daka (Kp). zbog nize temperature. temperature punjenja i napunjenosti limenke. take da ne postoji opasnost "kljunovanja" poklopca. tj. Drugim rijeCima. polimerni rnaterijali) podlijezu odredenim promjenama. U tom slucaju. u pravom smislu rijeci.1. Ako se iz bilo kojih razloga pasterizacija izvodi u autoklavu. I svi ostali ambalazni materijali (drvo. uobicajeno vrijeme upotrebe namirnica u ovakvoj ambalazi je znatno krace od vremena u kojem se mogu registrirati nezeljene promjene na ambalazi. Kako svojstva sadrzaja nije moguce mijenjati. izradene od debljih i tvrdih limova te elasticne ili vakuumske poklopce. za sprecavanje ove pojave potrebno je koristiti limenke boljih mehanickih svojstava (s pojacanjima na plastu). Ovisno 0 vrsti upakiranog proizvoda. u zavrsnoj fazi hladenja sterilizacije ili pasterizacije moze doci do pojave ulupljivanja ornotaca zbog stvorenog vakuuma u konzervi cija je vrijednost veca od kriticne vrijednosti. najvise podlijezu metali. predstavlja koroziju. odnosno doci ce sarno do elasticnih deformacija. Stoga je moguce provodenje pasterizacije u otvorenim uredajima. efekrivni dak nece dostici kriticne vrijednosti.

Pri tome granice kristala mogu biti anode ili katode. NajceSce ona predstavlja obicnu oksidaciju metala molekulskim kisikom. Na slici IV AI-a prikazan je galvanski clanak uslijed prisutnosti makro i mikroeiemenata u osnovnoj strukturi metala. Neravnomjerna deformacija (slika IV-41-e) i neravnomjerna naprezanja pod utjecajem vanjskih sila (slika IVAI-f) mogu isto tako dovesti do nastajanja galvanskih clanaka. Pri tome se vise deformirani iii vise napregnuti dijelovi metala ponasaju kao anode. Elektrokemijska korozija metalne arnbalaze u najvecoj se mjeri odvija u prisutnosti elekrrolita (kondenzirana vodena para odnosno voda s otopljenim plinovima). ponasa kao anoda. dijelovi legure s komponentom pozitivnijeg elektrodnog potencijala ponasaju se kao katoda. odnosno iste takve mogu biti i razne povrsine monokristala metala. isto tako znacajan uzrok elektrokemijske korozije. Nehomogenost tekuce faze. takoder moze uvjetovati pojavu galvanskog clanka. kao uzrok pojave galvanskih clan aka.METALNA AMBALAZA odnosno nije karakteristicna za metalnu ambalazu. pri cemu se metal ispod produkata korozije dalje otapa tj. kao posljedice postojanja granice kristala ili anizotropnosti kristala metala. Do pojave galvanskog clanka dolazi i pri neravnomjernom nastajanju sekundarnih produkata korozije na povrsini metala (slika IVA1-d). odnosno tipovi korozivnih galvanskih clanaka. Drugi. Razlicite koncentracije odgovarajuCih iona metala u elektrolitu formiraju galvanski Clanak tako sto se dijelovi metala u dodiru s razrijedenorn otopinom ponasaju kao AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 109 . Pojava galvanskih clan aka na povrsini metala objasnjava se ovom heterogenoscu. kao posljedica prisutnosti makro i mikropora.elektrolir. Razlozi odvijanja elekrrokemijske korozije su visestruki.elektrolit. je pojava galvanskih clanaka kao posljedice nehomogenosti metalne ambalaze (primjese drugih kemijskih elemenata. Pri tome se metali s pozitivnijim elektrokemijskim potencijalom ponasaju kao katoda. Terrnodinamicka nepostojanost metala u elekrrolitima je rezultat elektrokemijske heterogenosti na granici dodira metal . prikazana je na slici IV-4I-g i 4I-h. Isto se dogada i kod heterogenih legura. pri cemu se atomi ili skupine atoma s negativnijim elektrodnim potencijalom ponasaju kao anode. fizicki poremecaj strukture ili privremeni razliciti unutarnji ili vanjski utjecaji) ili nehomogenosti povrsine metala. Na slici IVA1 shematski su prikazani uzroci nastajanja elektrokemijske heterogenosti na dodirnoj povrsini metal. Submikroskopska (atomska) heterogenost povrsine metala moze izazvati isti ucinak. Slika IVAI-b prikazuje pojavu galvanskog clankauslijed nejednakosti povrline metala. Pri tome se metal u porama ponasa kao anoda. Elektrokemijska korozija rnetala se odvija u elektrolitima po zakonima elektrokemijske kinetike. Osnovni uzrok elektrokernijske korozije je nepostojanost metala u elektrolitima. Nejednakost zastitne prevlake na povrsini metal a (slika IV-41-c).

Povrsine metala u dodiru s koncentriranijom otopinom soli koje djeluju kao inhibitori korozije. ponasa se kao anoda. Akceleratori korozije (Mannheim. Tablica IV-19. dijelovi metala u dodiru s elektrolitom vece koncentracije oksidacijskog sredstva ponasaju se kao katoda (slika IV-41-h). koje djeluju kao akrivator (tablica IV-19) korozije. nego sarno manje dijelove povrsine metala. kada je dio metala zagrijan na visoj temperaturi (slika IV-41-i) ili izlozen intenzivnijem elektromagnetskom zracenju. U najvecem broju slucajeva. pri cemu se dijelovi metala u dodiru s koncentriranijom otopinom soli.) Svi navedeni razlozi.METALNA AMBALAZA anode. na pojavu galvanskih clanaka rnoze utjecati i nejednakost fizickih uvjeta. najopasniji su oblici korozije prikazani na slici IV-42-e i 42-£ ito zbog poreskoca u uocavanju promjena na povrsini (I) i velike dubine (II). Kada se u elekrrolitu nalaze oksidacijska sredstva (npr. osim povezivanja s vanjskim izvorom struje. Posljednji razlog nastajanja galvanskog clanka je povezivanje s vanjskim izvorom elektricne struje (slika IV-41-j). ponasaju se kao katode. Medutim. Tako. Dijelovi metala na kojima nastaju pozitivni ioni ponasaju se kao anode. Isto tako i nejednake koncentracije neutralnih soli u oropini (slika IV-41-g) uvjetuju nastajanje galvanskog clanka. su moguce prirodne situacije i mogu dovesti do korozivnih promjena meralne ambalaze. Za elektrokemijsku koroziju je karakteristicno da ona ne zahvaca ravnomjerno komplernu povrsinu. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 11°1 . Naravno da taj slucaj nikada nije prisutan u praksi. Pored nehomogenosti metalne faze i nehomogenosti elektrolita. dijelovi metala u dodiru s elektrolitom nize pH vrijednosti (kiselijim) se ponasaju kao katoda. 41-b i 41-f. Na slici IV-42 prikazani su oblici djelomicne korozije metala. Najcesci uzroci elektrokemijske korozije kod metalne arnbalaze prikazani su na slikama IV -41-a. 1987. primjerice. bilo koji oblik ili uzrok korozije kod metalne ambalaze ima stetne posljedice. kisik). ponasaju kao anode. zbog male debljine limova od kojih se proizvode limenke. Ako je metal u dodiru s elekrrolitom razlicite pH vrijednosti.

b. d.presjek predmeta izlozenog djelovanju korozlJske sredine II AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1111 . Oblici djelomicne (tockaste) korozije metala I .Izgled povrslne metala izlozene djelovanju korozijske sredlne. h. Slika IV-42. Tipovi korozijskih galvanskih clanaka c. J. Slika IV-4:1.METALNA AMBALAZA f. II . e.

Zastita od korozije Kao sto je vee istaknuto.0. tako da bijeli lim ima dvije metalne prevlake i to: legura zeljezo/kositar i'cisti" AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA .44 V). Metalne zastitne prevlake s konverzijskim slojem nanose se na celicnu traku s ciljem dobivanja bijelog i kromiranog lima. rjede primjenjuje. Konverzijske prevlake su nemetalne prevlake nastale na povrsini metala kao posljedica kemijskih ili elektrokemijskih reakcija. a nazivaju se i pasivacijskim slojem. moze se primijeniti i obrada korozijske sredine.1. a kod limenki i kauri oni se dodatno stite i organskim previakama (lakovima i bojom). Zastita limova prevlakama Zastitne prevlake mogu biti metalne s konverzijskim (pasivacijskim) slojem ili sarno konverzijski slojevi. Opcenito. Ukoliko je potrebno.metalne prevlake . kada je rijec 0 ambalazi. odnosno anodne (prevlaka ima negativniji elekrrodni potencijal od metala osnove).403 V) u odnosu na elektrodni potencijal zeljeza (. Uobicajeno je da se meralna ambalaza od korozijskih promjena stiti na sljedece nacine: .5.0. prevlake za zastitu metala od korozije dijele se na: . dok se oplemenjivanje.obradom korozijske sredine .1.zasritnim prevlakama (konverzijskim i premazima) . i to kositra za proizvodnju bijelog lima i kroma za proizvodnju kromiranog lima.1. Za zasritu metalne ambalaze od korozije uvijek se koriste zastitne prevlake.METALNA AMBALAZA II IV .0.oplemenjivanjern. Prema jednoj od moguCih klasifikacija.5. Pri elektrolitskom nanosenju kositra na celicnu traku. Iz tih razloga pronadene su brojne mogucnosti da se metali zastite od korozijskih promjena. S obje strane celicne trake nanose se slojevi metala. Uobicajena zasrira limova za proizvodnju ambalaze je zastita metalnim prevlakarna s konverzijskim slojem ili oblikovanjem konverzijskog sloja. II IV . metalne prevlake mogu biti katodne (metalna prevlaka ima pozitivniji elektrodni potencijal od metala osnove).nemetalne prevlake. Slojevi kositra i kroma se ubrajaju u katodne prevlake jer oba metala imaju pozitivniji elektrodni potencijal (. Nemetalne prevlake mogu biti izradene od anorganskih ili organskih tvari nanesenih na metalnu osnovu. i u oba slucaja s obaveznom zastitorn nemetalnim (organskim) prevlakama. izmedu dva metala se oblikuje vrlo tanak sloj legure. korozija metalne ambalaze je nepozeljan proces.14 Vi .konverzijske prevlake .

uklanjanjem kisika iz vode . u njoj nisu prisutne kiseline ni cvrste cestice. Prevlaka u obliku samo konverzijskog (pasivacijskog) sloja nanosi se na obje strane aluminijske trake. Za tu se svrhu koristi voda.2. Kisik se moze ukloniti iz vode rerrnickirn otplinjavanjem ili uvodenjem redukcijskih sredstava i/ili inhibitora korozije u vodu. ako se rerrnicka obrada izvodi u pitkoj vodi. Prilikorn toplinske obrade vanjska povrsina Iimenki je u neposrednom dodiru sa zagrijanom vodom kao grijuCim medijem.1. koja se ponasa kao elektrolit jer su u njoj prisutne anorganske soli i otopljeni kisik iz zraka. proizlazi da je jedina korozijska tvar u pitkoj vodi . Termicki postupak uklanjanja otopljenih plinova (kisika) iz vode temelji se na smanjenju topljivosti plinova povisenjem temperature tekucine (vode). ali ceSee kromatni ili fosfatni sloj. Termicko otplinjavanje AMBAlAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 113 . U najcescem broju slucajeva. Kada je voda velike tvrdoce.5. Utjecaj korozijskog ucinka je znatno povecan zbog povisene temperature. vanjske povrsine bijelog i kromiranog lima nisu dodatno zasricene od korozije organskim prevlakama. • IV .neurralizacijom kiselina u vodenim otopinama . unutarnje povrsine su zasticene slojevima organskog premaza (v. jasno je da je takva voda korozijska sredina. kao konverzijski zastirni slojje oksid aluminija. kao nepozeljni ucinak u procesima toplinske obrade je pojava kamenca koja narusava vizualni izgled gotovih konzervi.uklanjanje korozijskih tvari .2. U cilju smanjenja korozijskog ucinka vode u kojoj se odvija pasterizacija ili sterilizacija mogu se provesti sljedeci postupci: . uklanjanje korozijskih tvari iz vode moguce je: . poglavlje IV-2. U tom slucaju.otopljeni kisik. Cesro.koristenje inhibirora korozije.uklanjanjem anorganskih soli iz vode ionskirn izmjenjivaCima uklanjanjem cvrstih cestica iz vode filtracijom. Vanjske povrsine mogu biti zasticene od korozije na isti nacin (lakiranjem) iii grafickom obradom. Soli su u vodi prisutne u relativno malim kolicinama: one uvjetuju rvrdocu vode i neznatno utjecu na koroziju merala. Tehnicki promatrano. Ako se prihvati ta Cinjenica. sto svakako nije dobro . U takvoj vodi su prisutni samo kisik i anorganske soli. odnosno kada sadrzi vece kolicine otopljenih soli.METALNA AMBALAZA kosi tar. odnosno oksida kroma. Za proizvodnju metalne ambalaze od bijelog. kromiranog i aluminijskog lima.). Zaslila Iimova obradom korozijske sredine Upakirana namirnica u metalnoj ambalazi se cesto konzervira terrnickim putem. Naknadna zastita katodne metalne prevlake se odvija oblikovanjem konverzijskog (pasivacijskog) sloja oks ida kositra. Iz gore navedenih razloga.

U prisutnosti anodnih inhibitora korozija metala se smanjuje zbog smanjenja brzine prijelaza iona metala u otopinu iii smanjenja povrsine anodnih dijelova metala stvaranjem netopljivih zastitnih prevlaka. Tako zagrijana voda se dovodi u dodir s napunjenim i zatvorenim limenkama. molibdenom) za izradu arnbalaznih jediniea velikog volumena (kade. niklorn. kao anodni inhibitori najceSce se koriste fosfati. molibdatni. dok bi inhibitore trebalo dodavati u svaku novu kolicinu vode . feri i drugi slicni ioni. titanom. (zeljezo legirano kromorn. Inhibitori korozije mogu biti anorganski ili organski. sto nije u funkeiji zastite od korozije. koje mogu u velikoj mjeri smanjiti brzinu elektrokemijske korozije metala. odakle se ponovno koristi za sljedeci eiklus sterilizaeije. Nairne. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1141 . Po svojoj prirodi inhibitori korozije su spojevi koji se adsorbiraju na povrsinu metala za koju se vezu pomocu Coulornbovih. a rjede nitrati i nitriti. a zagrijana voda se potiskuje u prvu posudu. fosfatni i drugi ioni te visevalenrni kationi metala. kod ovako oplemenjenih metala se samo poboljsavaju mehanicka svojstva. Isto tako je moguca adsorpeija inhibitora na povrsinu metala istovremenim djelovanjem vise razlicitih sila. termicka sterilizaeija se obavlja u vodi koja je prethodno zagrijana uvodenjem zasicene vodene pare u posudu za zagrijavanje vode.3. Korozijsko djelovanje agresivnih komponenti u vodi kao elekrrolitu u praksi se ponekad smanjuje ili potpuno uklanja primjenom inhibitora korozije metala. a s druge strane se ostvaruje znacajna usteda u utrosku toplinske energije. kao sto su kupri. zatim krornatni. eisterne i spremniei). Tijekom termicke obrade namirniee upakirane u metalnu ambalazu. • IV . kaee.5. Anodni inhibitori korozije su oksidaeijska sredsrva kao sro su nitrati. U fazi zagrijavanja i odrzavanja potrebne temperature voda se dogrijava izravnim uvodenjem zasicene vodene pare. Van der Waalsovih ili valentnih sila. Izuzetak je primjena nehrdajucih celicnih limova . Takav postupak racionalnog koristenja zagrijane vade tijekom sterilizaeije i pasterizaeije ima prednosti u odnosu na zagrijavanje uvijek hladne vode u posudi za sterilizaeiju zbog manje koliCine otopljenog kisika i manjeg korozijskog ucinka sjedne srrane.METALNA AMBALAZA se gotovo uvijek provodi i to kao sporedni ucinak samog zagrijavanja koje je neophodno za provodenje termicke srerilizacije. Zaslila limova oplemenjivanjem Za proizvodnju metalne ambalaze koriste se legure zeljeza i legure aluminija. Pod inhibitorima korozije podrazumijevaju se dodane tvari u maloj koneentraeiji. medutim. konzerve se hlade vodom iz vodovodne mreze. Na kraju staeionarne faze sterilizaeije. permanganatni. nitriti. Iz ekonomskih razloga termicko otplinjavanje (uklanjanje kisika iz vode) ima prednost zbog mogucnosti visekratnog koristenja termicki otplinjene vode. a prema mehanizmu djelovanja mogu biti anodni.1. katodni i mjeSoviti.

T u je kositar prvi zastitni sloj i. dolazi do prelaska tam nih obojenja na sadrzaj i onda se radi 0 diskolorativnim promjenama sadrzaja. voda. u vecini slucajeva namirniee su izrazito heterogenog sastava.METALNA AMBALAZA Nacelno promatrano. Kod namirniea ciji je pH manji od 4-4.6. daleko prije pojave vodikove bombaze namirniea je vee roliko "bogata" metaIima da je prakticki neuporabljiva. Medusobno se razIikuju u kvalitativnom i kvantitativnom sastavu. ne dozvoljava dodir namirniee sa zeljezom. i lipidi su najCeiieezastupljene komponente namirnica. nitrati. sec se u duljem vremenskom razdoblju moze manifestirati kao vodikova. Kao posljediea kemijskih reakeija dolazi do nastajanja"metalnih" spojeva koji mogu dovesti do gubitka prvobitne boje proizvoda ili do pojave nekarakterisricnog okusa. odnosno zeljeza). IV . Da bi se ta pojava sprijecila ili u najvecoj mjeri umanjila. INTERAKCIJA AMBALAZE I SADRZAJA AMBALAiA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 115 . odnosno neke komponente namirniee mogu reagirati s tim metalima. Pri tim reakeijama dolazi do oslobadanja molekulskog vodika. Neki od njih su: vrsta i kvaliteta ambalaze. kositar i aluminij). tj. U ekstremnim slucajevima. Ukoliko je taj proees uzeo maha. polifosfati ili drugi dodaei. limenke se proizvode od bijelog lima. secer.5 kiseline reagiraju s metalima i otapaju ih. vee u pravilu utjece i na zdravstvenu neispravnost takve hrane (povecan sadrzaj reskih metala. mjesta celicne osnove koja nisu zasticena kositrorn. odnosno te reakeije s kositrom su sporije od onih sa zeljezom. Sam kositar je manje reakrivan i teze stupa u kemijske reakeije s komponentama narnirnice. Iz gore navedenog proizlazi da je namirniea u izravnom dodiru s kositrom i zeljezom. Nekim namirnieama se namjerno mijenja kemijski sastav i cesto im se dodaje voda. ugljikohidrati. u slucaju "tockaste" korozije. kuhinjska sol. Kako je vee istaknuto. Svakako da je ta interakeija nepozeljna jer ne sarno da pogorsava senzorske karakteristike proizvoda. do propadanja namirniee. odnosno kemijska bornbaza. nitriti. interakeija nije jednaka u svim slucajevima. To se prije svega odnosi na interakeiju komponenata namirniee s metalnom osnovom (zeljezo. Hoce Ii doci do ovih reakeija i kojim intenzitetom ce se odvijati. kiseline. Svi spojevi trovalentnog zeljeza su tamno obojeni i zbog toga (ako dode do njihovog nastajanja) mijenjaju boju namirnica. odnosno na prevlaei kositra postoje pore. ovisi o mnogo cimbenika. Gotovo jeuvijek ta pojava pracena korozijskim proeesima. neke namirniee u ejelini ili sarno neke njiihove komponente mogu kemijski reagirati s metal nom ambalazorn. Sigurno je da. Kada je kolicina nastalih spojeva velika. ovisno 0 kemijskom sastavu namirniee. a najCesee 0 pH vrijednosri. uvjetno receno. prisutnost kisika u ambalazi. kiseline. suvremena proizvodnja bijelih limova karakterizirana je koristenjern male kolicine kositra. uvjeti skladistenja i drugi nedovoljno poznati cimbeniei. a nekad cak i boju unutarnje povrsine ambalaze. moze doci do perforaeije ambalaze ijasno. Ovisno 0 kemijskom sastavu. Bjelancevine. kemijski sastav namirnice. Taj kositar ne pokriva u potpunosti ejelokupnu povrsinu celicne osnove.

Nairne. breskve. mandarine. ne bude lakiran jer se time bolje ocuva svijeda boja navedenih proizvoda. grejpfruta. ili jedan njezin dio. kosi tar je u stanju reducirati trovalentno zeljezo (cija je boja tamna). sIjiva. malin a . Cime doprinose uspostavljanju elektromotorne sile izmedu elektroda.. Medutim. ananasa. Nairne. papaje. a bogate su proreinima. odnosno pospjesuju unutarnju koroziju. Tu treba istaknuti da ta pojava ni u kojem slucaju nije srerna niti znaci daje takva namirnica rnanje kvalirerna.14 V. Izuzetak od tog pravila je slucaj kada se u limenke od bijelog lima pakira kompot od jabuke.0. svi ti spojevi se ponasaju kao depolarizatori karode. ne dolazi do otapanja metala niti do vodikove bombaze. limenke od bijelog lima za pakiranje namirnica s unutarnje strane moraju biti zasticene organskim prevlakama . Ti spojevi su tamnoljubiCaste boje i pojavljuju se u obliku mozaika na unutarnjoj strani ambalaze od bijelog lima.METALNA AMBALAZA Kod narnirnica Cijije pH veti od 5. banane. kruske. Ipak se radi na tome da se takva pojava izbjegne. Cimeje omogucen kontakt sa zeljezom i odvijanje nepozeljnih kemijskih reakcija. Istu ulogu i znaca] ima i molekulski kisik koji je "zarobljen" u unutrasnjosti metalne ambalaze. U samom sastavu namirnice i interakcije s metalnom ambalazom treba takoder istaknuti da se neke komponente ponasaju kao akceleratori tih reakcija.771 V. otapanje kositra otapanje zeljeza Otapanje kositra i zeljeza kod IImenki lima nelakiranih od bijelog hrana Sn prevlaka FeSn Jegura celicna(Fe)osnova U tim slucajevima je pozeljno i dozvoljeno da unutarnja strana.. Zbog te Cinjenice i zbog toga sto nakon dovoljno dugog vremena ipak dolazi do narusavanja prevlake kositra. zbog izravnog dod ira kiselog proizvoda s kositrom dolazi do izrazaja redukcijsko svojstvo kositra prema jednadzbi: Sno + 2 Fe3+ ~ Sn2+ + 2 Fe2+.lakovima. Takva pojava se naziva mramoriranje. Kako je elektrodni potencijal Sn? /Sn2+ = . odnosno dodane nitrarne i nitritne soli kod mesnih proizvoda. bijelog grozda. U tom smislu se isticu obojene tvari antocijanske prirode (visnja. manga i guave. odnosno akceptori iona vodika. Sve je to poznato i do tih pojava dolazi ili bi dolazilo ukoliko bi se namirnice pakirale u metalnu arnbalazu koja nije naknadno zasticena. Slika IV-43. primjenom po stupka sterilizacije dolazi do djelornicne razgradnje aminokiselina.). oslobada se sumpor i nastaju sulfidi kositra i zeljeza. kao i vocne salate od navedenih vrsta voca (slika IV-43). odnosno istisnuti ga iz nekog spoja jer je elektrodni potencijal sustava Fe3+ / Fe2+ veci i iznosi + 0. jer prosjecan petrosae moze mramoriranje smatrati daleko ozbiljnijom manom nego sto ona ustvari jest. U svim takvim slucajevima AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1161 .

sto svakako treba sprijeCiti. spojevi aluminija su bezbojni iii bijelo obojeni take da ne dovode do pojave diskoloracija upakiranog sadrzaja. Propisano je da koristeni lakovi moraju biti zdravsrveno ispravni i ne smiju dovesti do nepozeljnih kemijskih i senzorskih promjena namirnica. i kod limenki od aluminijskog lima je obavezna unutarnja zastita organskim AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1117 . U tom slucaju moguca interakcija sadrzaja s rneralom odvija se kroz mikropore na zastitnoj prevlaci (slika IV-44). a nastali spojevi aluminija ne utjeeu na vizualni izgled niti na zdravsrvenu ispravnost upakiranog proizvoda. Naneseni slojevi laka moraju biti kontinuirani (bez prekida) i moraju u porpunosti onemoguciti dodir komponenata sadrzaja s metalnom osnovom ambalaze. u duljem vremenskom razdoblju doslo bi do povecane koncentracije metala (i zeljeza i kositra). Sarno rako zasticena unutarnja povrsina limenke sprecava interakciju ambalaze i namirnice i osigurava zdravstvenu ispravnost upakirane hrane u deklariranom roku upotrebe. Konverzijski sloj kod aluminijskih limova ima istu ulogu kao kositar kod bijelog lima. uobicajeno je da se lakovi pigmentiraju. Interakcija sadrzaja s metalnom podlogom kroz pore u zastltno] prevlaci Radi dodarne sigurnosti. Sve dok ima slobodnog aluminija.METALNA AMBALAZA predviden je "skraceni" rok upotrebe namirnice. kako s unutarnje tako i s vanjske strane. u reakciju ne stupaju ni kositar ni zeljezo. Aluminij je vrlo reaktivan metal i zbog toga se za izradu ambalaze koriste aluminijski limovi s konverzijskim (pasivizacijskim) slojem. Kao i kod lirnenki od bijelog lima. Za razliku od zeljeza. U cilju postizanja odredenih estetskih uCinaka. otapanje kositra otapanJe zeljeza hrana organska prevlaka Sn prevlaka FeSn legura cellcna (Fe) osnova Slika IV-44. lakovi pigmentirani prahom aluminija i lakovi kojima je dodan cinkov ili titanov oksid. Zbog toga konverzijski sloj moze zasrititi ambalazu od alurninijskog lima sarno za odredeno vrijeme od interakcije aluminij/ sadrzaj. u nekim slucajevirna namirnica nije u izravnom dodiru ni s lakom ni s metalom (prdana praska sunka se pakira u polietilensku foliju prije pakiranja u metalnu ambalazu). a i mogucnost stupanja u kemijske reakcije je slican. U tom smislu poznati su "zlarni" odnosno gold lakovi. Na taj je nacin ona u izravnorn dodiru sa sadrzajem i zbog elektrokemijskog potencijala aluminija dolazi do njegovog otapanja u sadrzaju. Zanimljivo je napomenuti da se za zastitu od interakcije zeljezo/ sadrzaj kod limenki od bijelog lima za proizvodnju konzervi za meso u komadima moze koristiti plocica od Cistog aluminija (aluminijska anoda) postavljena s unutarnje strane dna limenke. odnosno maskiranja pojave mramoriranja.

svaka namirnica sadrzi u sebi odredenu prosjecnu kolicinu metala. a koliCina migriranog olova u hrani odredena je EU Direktivnom 84/500/EEC.. tom pitanju se u praksi posvecuje dosta velika paznja. unos kroma iznosi od 0.) (sastav lema: 2 % Sn/ 98 % Pb) Drugi metali kao sto su zeljezo i kositar nisu toksicni. globalni trend je u napusranju primjene lema koji sadrzi olovo. No. Utjecaj vrste kiseline na migraciju metala (ppm) lz lemljenih limenki (Bearfield i sur. takoder utjece na sadrzaj ovog elementa u namirnici (tablica IV-20). JACFA Uoint FAO/WHO Expert Committee on Food Aditives) je 1993. i pored toga. Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu-Svjetska zdravstvena organizacija) odnose se uglavnom na kolicine teskih metala i na njihovu gornju granicu. Te su norme odredene za pojedine metale i za sumu svih metala. gdje je bocni say oblikovan koristenjem legure olova i kositra.2 mg/ dan. Opcenito. Naravno da se namirnice rnedusobno razlikuju. Naneseni slojevi laka moraju ispunjavari iste uvjete kao i oni kod lakiranja unutarnje strane limenki od bijelog lima. te ne migrira iz limenke pri neurralnoj vrijednosti pH. u iznosu od 0. sto prije ili kasnije dovodi do gubitka kvalitete i nutritivne vrijednosti sadrzaja. go dine urvrdila provizornu maksimalnu dnevnu vrijednost . Kakve posljedice sve ovo ima po zdravlje potrosaca? Sadrzaj toksicnih metala koji potencijalno mogu prijeCi iz ambalaze u namirnicu je vrlo mali ili nemjerljiv. Kolicina kroma koja prijede u namirnicu iz limenki od kromiranog lima (TFS) iznosi od 0.PTWI (Provisionally Maximum Tolerable Daily Intake) za olovo. Trovalentni krom u organizmu se ne akumulira i ne apsorbira.3 mg/kg namirnice. Iako se jos uvijek u nekim dijelovima svijera proizvode lemljene limenke. Propisi koje je izdala FAO-WHO (Food and Agriculture Organization-World Health Organisation. a pojedini zakonski propisi reguliraju ru problematiku. Sadrzaj olova kod lemljenih limenki. Tablica IV-20. kako po kvalitativnoj.025 mg/kg tjelesne mase. Na taj nacin se postizu isti ucinci zastite kod metalne ambalaze izradene od oba arnbalazna materijala. a njihove povecane vrijednosti ukazuju na pojavu korozije. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1181 . tako i po kvantitativnoj zastupljenosti metala.1 do 0. 1983.025 do 0.METALNA AMBALAZA prevlakama -lakovima. Prema literaturnim podacima. ali njihova povecana kolicina nije pozeljna iz organoleptickih razloga.

PTWI za zeljezo.METALNA AMBALAZA Tablica IV-21.) je utvrdila provizornu maksimalnu dnevnu vrijednost . ne ukljucuje unos zeljeza AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 1 119 .15 mg/kg.8 mg/kg tjelesne mase. Ova vrijednost. Koncentracija otopljenog kositra u nekim prehrambenim proizvodima tijekom cuvanja u otvorenim nelakiranim iii djelomicno lakiranim limenkama (WHO Food Additives Series 46:TIN) Uobicajena kolicina zeljeza u najvecern broju namirnica iznosi od 5 . Vee i malo povecane koncentracije zeljeza (iznad 20 mg/kg) dovode do promjene okusa (osjeca se "metalni" okus) namirnica. ]ACFA (1993. u iznosu od 0. osam puta niza od akutne toksicne doze.

Warwick M. Griffin R. Opcenito. (eds. Connecticut. 13. http://www. Crosby N. 13.org/documents/jecfa/jecmono/ v46je12. Food Sa!. Position paper on tin. 22.].). S. New York. (1972) Untersuchungs-methoden in der Konservenindustrie. WHO Food Additives Series 46: TIN (addendum). Taylor D.Lange HJ. International Tin ResearchInstitute.12.tw/Frame/tinplate. Alberta.. Singapore. I. (1980) Principle of Food Packaging. Greenwood E. Skolska knjiga. 2.w.Cutlery and table hollowware . StainlessSteel.com..IR. CAST! Metals Red Book (2003) Non Ferrous Metals... (1990) Tehnologija zaStite od korozije. Dugi.2004. Marcel Dekker.. prebaci primjerice u staklenku i pospremi do upotrebe. C..L. 9. Publication No. ll. LlTERATURA 1. Sacharow. CXIFAC 98124.Esih 1.2004. 105-ll8. Food Sci.Principles and Practice.. koja moze prijeCi iz arribalaze u proizvod.html.METALNA AMBALAZA putem tvari boje (prehrambenih bojila) ili zeljeza kao suplementa hrani koji se uzima tijekom trudnoce ili lijecenja. 10. http://www. Corr.) (1986) The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology.AVI Publishing Company. zbog povecane prisutnosti zraka. Z. McGraw .inchem.I.W.IR. Boyer K.com/17 _ 445.E. godine navodi maksimalnu dozvoljenu kolicinu kositra od 250 mg/kg (za cvrstu hranu) i 200 mg/kg za tekuce proizvode. Westport.tinplate. Harte.]' 8 (1) 47-54. Capar S. Publication No..engineeringtoolbox. (1981) Food Packaging Materials. 6. (1980) Multielement analysis offoods stored in their opened cans.c. 510. u nelakiranim limenkama kolicina kositra ne prelazi 100 mg/kg..Joint FAOIWHO Jood standards programme.]. U protivnom. Gray.Fontana M. Tin coating weight (9.Hill Book Co..) 16. Rome. 3. (1982) Guide to Tinplate.. 10. (eds)... 14.. no. Bakker M. Miltz). L.. Kodeks iz 1998. u: Food Product-Package Compatibility Proceedings (eds. 23. (1986) Guidelines for Can Manufacturers and Food Canners... http://www.2002. Cambridge. (1981) Tin and iron content of canned and bottledfood. VereS M. dolazi do ubrzanog otapanja kositra (rablica IV-21). 17. Berun=Hamourg. (1987) Corrosion Engineering. 7.htm# _46123121. I. (1993) Food Packaging .1751-1754. (1983) Br. Beograd. Applied Science Publishers Ltd.. 4th ed. Codex Alimentarius Commission (1998). 8. 1. Inc. 19. Britton S. The Royal Society ofChemistry. 2. Council of Europe's Policy Statements Concerning Materials and Articles Intended to Come into Contact with Foodstuffs. Baier M. Technical document Guidelines on Metals and Alloys used as Food Contact Materials.]. London. Doc. 5.EN ISO 8442-2:1997IAC:1999 Materials and articles in contact with foodstuffs . (1988) u: Aluminium in Food and the Environment. ali treba voditi racuna da se sadrzaj u nelakiranim limenkama. Middlesex..1. 4.G. International Tin Research Institute.Robertson G. Sadrzaj kositra u namirnicama pakiranim u lakiranim Iimenkama od bijelog lima obicno je manji od 25 mg/kg i rijetko prelazi granicu od 50 mg/kg.R.htm. B. (1975) Tin Versus Corrosion.02. GregerJ. Annon. New York. Eckroth D.122004. ukoIiko se ne utrosi odmah nakon prvog otvaranja. Basel.Comparing International Standards (9. Beatjield D.Manheim C. 21.G. (1991) Osnovi konzervisanja namirnica. AMBALAZA ZA PAKIRANJE NAMIRNICA 12°1 .12. Middlesex. 12. (1987) Interaction between metal cans and food products. Technomic Publishing Co .John Wiley & Sons..Part 2: Requirements Jor stainless steel and silver-plated cutlery (ISO 8442-2:1997).Massey R. 20. Nauina knjiga. 46.c. CASTI Publishing Inc.]. 18. Annon.A. Food and Agricultural Organization of the United Nations.I. Paul Parey.) 15. Zagreb. 622.Inc.1765. 24.20041161EC Commission directive of 12 February 2004 laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of tin in canned foods.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->