P. 1
Organizacijska Kultura

Organizacijska Kultura

|Views: 1,430|Likes:
Published by Amila Hadziefendic

More info:

Published by: Amila Hadziefendic on Jul 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

Seminarski rad iz predmeta

Teorija organizacije

ORGANIZACIJSKA KULTURA

Mentor: Prf.

Student:

................................................................................................... LITERATURA.............................................................................................................. Croatia osiguranje d.................................................................... Implikacije organizacijske kulture ......11 i............. Pliva............................... ZAKLJUČAK.........................................................8 f................................ UVOD ...................................................d.......................................................................................11 h..................................7 e.........................................................14 4.....................13 ii............................ Organizacijsko ponašanje u svjetskom kontekstu ..........................................................................10 g........................12 3..................................................................................... Kulturne razine ..........17 2 ............ Stvaranje kulture .......................................................................................................................................................................................................... ORGANIZACIJSKA KULTURA..................13 i...........................6 d.........................................................16 5................................................................................................................................................................2 1.............4 a.........................5 c.................................................................. PRIMJERI ORGANIZACIJSKIH KULTURA..........................4 b... SADRŽAJ S A D R Ž A J...................................................................................................................... Jaka nasuprot slaboj kulturi .................... Učenje organizacijske kulture ....................Seminarski rad Organizacijska kultura Sarajevo................................................................................................................................. Socijalizacija ...........................3 2.......... juli 2012........................ Definicija................................................................................ Funkcija kulture .....................................

između ostalog. a time i uspješnost organizacije. neprestanim prilagođivanjem organizacijske strukture stalnim promjenama u poslovnom okruženju. pa i šire. 3 . dobavljača. Cilj ovog rada je naglasiti značaj organizacijske kulture . Pritom je vrlo važna uključenost svih zaposlenika u odgovarajuće procese neprestanih promjena. UVOD Uočavanjem značaja ljudi. vlasnika kapitala. raste i interes za „meke" varijable u menadžmentu među kojima je i organizacijska kultura. kupaca. motivirani i usmjereni prema objavljenim kratkoročnim i dugoročnim ciljevima kompanije. Promjene su naročito vidljive u kompanijama koje su tek započele putovanje prema poslovnoj izvrsnosti.njihovom znanju. zaposlenika i društvene zajednice. Jake organizacijske kulture činitelj su uspješnosti i učinkovitosti jer upućuju članove na prihvatljivo i očekivano ponašanje. tj. Zaposlenici moraju biti osposobljeni. povećava zadovoljstvo i predanost članova organizacije. Na taj se način. Ozbiljnije proučavanje koncepcije organizacijske kulture prisutno je od osamdesetih godina prošlog stoljeća i zadržalo se do danas pridobivši status jednakovrijedan onom koji u organizacijskoj teoriji imaju struktura i strategija. Kompanije razvijaju odgovarajuću kulturu najčešće sve većom primjenom liderstva. a upravo u tome je izvor uspješnosti.Seminarski rad Organizacijska kultura 1. stvaranjem odgovarajuće radne klime.kako bi se osigurali što kvalitetniji međuljudski odnosi. vrijednostima i stavovima. stavova i normi koje nastaju interakcijom članova organizacije . One su odlučile razvijati organizacijsku kulturu koja će omogućiti potpuno i prepoznatljivo zadovoljavanje svih zahtjeva i očekivanja polagatelja prava. Organizacije se razlikuju po ljudima koje okupljaju . odnosno njihovog doprinosa postizanju konkurentske prednosti.zajedničkih vrijednosti. Buran razvoj informatičkih sistema i tehnologija je izazvao i ubrzao vrlo značajne promjene organizacijske kulture i to u svim sektorima privređivanja. kao i neposrednijim upravljanjem zaposlenicima i njihovim ponašanjem. objavljivanjem dobitničke filozofije i ciljeva. obrascima ponašanja. Njihovom interakcijom stvara se kultura organizacije koja se smatra najznačajnijim segmentom organizacije kao socijalnog sistema.

mišljenja i osjećanja u odnosu na te probleme. a koji se manifestiraju kroz mitove. to su vrijednosti i ideali te vjerovanja koja članovi organizacije dijele. Smircich (Warr. normi. pa stoga tom obrascu treba poučiti nove članove kao ispravnom načinu percipiranja. riječ je o osobnosti i stilu života organizacije.Seminarski rad Organizacijska kultura 2. Primjerice. odnosno određuju njihovo ponašanje. vrsta djelatnosti kojom se organizacija bavi itd. H. 2004. rituale. politički). a koji se pokazao dovoljno dobrim da je smatran valjanim. religiozni.  „Socijalno ili normativno ljepilo koje drži organizaciju na okupu. a brojni su čimbenici koji utječu na njen nastanak i razvoj.  Ozračje u organizaciji koje je posljedica utjecaja kako različitih znanih i neznanih zaposlenika iz prošlosti i sadašnjosti tako i šireg i užeg okruženja poduzeća koje djeluje na ponašanje ljudi i na upotrebe njihovih sposobnosti. utječu na mišljenje i usmjeravaju aktivnosti.) 2 4 . otkrila ili razvila određena grupa dok je učila suočavati se s problemima vanjske prilagodbe i unutrašnje integracije.“2 Najjednostavnije rečeno.  „Obrazac vrijednosti ili temeljnih pretpostavki kojeg je izumila. visok stepen interakcije. međusobni odnosi zaposlenika. zajedničko emocionalno proživljavanje (anksioznost. priče. E. nesigurnost. Ukratko. 1 Schein. Nastaje kao ishod grupnog ili organizacijskog učenja. U nastavku je dato nekoliko definicija organizacijske kulture. način vođenja i upravljanja.: Organizational culture and leadership. Definicija Organizacijska kultura predstavlja način života i rada u preduzeću. 2002. zajedničkih spoznaja i običaja koji povezuju članove organizacije. ORGANIZACIJSKA KULTURA a. kulturalni utjecaji šireg društvenog konteksta (ekonomski.“1  Sistem temeljnih vrijednosti. opuštanje). John Wiley and Sons. organizacijska kultura je sustav vrijednosti koji dominira organizacijom. uvjerenja. legende i poseban jezik. stavova.

rituali. žargon. Tabela 1 Oblikovanje organizacijske kulture b. ideologije. odjeća. dijelom nevidljivi. norme i standardi  3. forme ophođenja.Seminarski rad Organizacijska kultura Koncept organizacijske kulture je kompleksan zbog mnoštva čimbenika koji na nju utječu (tradicija. logotip i uređenje prostora maksime. potrebno ih je istražiti odnos prema okolini. simbolični sistemi  jezik. strategija. stavovi. norme. temeljna shvaćanja  5 . tehnologija. biti ljudskog djelovanja. rituali. junaci i legende. jezik nevidljivi nivo → vrijednosti. ciljevi. istini. ceremonije. zadaci. Kulturne razine Kultura preduzeća egzistira na dva nivoa :   vidljivi nivo → statusni simboli. ljudi). biti čovjeka. zabrane → dijelom vidljivi. biti ljudskog odnosa 2. uvjerenja Kulturne razine i njihova veza: 1. koji su svi različiti i svoju osebujnost unose u organizaciju te na taj način utječu na organizacijsku kulturu. U prvom redu treba spomenuti ljude. kultura društva.

Sistem nagrađivanja – stepen do kojega se dodjeljivanje nagrada temelji na kriterijima radnog učinka zaposlenih za razliku od godina službe. Sonyja i dr. Tolerancija rizika – stepen do kojega se zaposleno osoblje potiče da bude agresivno. 5. Kontrola – broj pravila i propisa te količina izravnog nadzora koja se koristi za nadgledanje i kontrolu ponašanja zaposlenih. Usmjerenje – stepen do kojega organizacija zadaje jasne ciljeve i očekivanja glede radnog učinka. Tolerancija sukoba – stepen do kojega se zaposleni potiču da otvoreno iznesu na vidjelo sukobe i kritiku 10. 8. Jaka kultura je obilježena time što su ključne vrijednosti organizacije intezivno prisutne. Individualna inicijativa – stepen odgovornosti. 7. 3. Integracija – stepen do kojega se jedinice unutar organizacije potiču na suradnju. a u praksi se pojavljuju neki granični i prijelazni oblici jedinstveni za svaku organizaciju posebno. pristranosti itd. koje imaju 2. 4. 6.Seminarski rad Organizacijska kultura Deset bitnih odrednica organizacijske kulture 1. nego s posebnom radnom skupinom ili profesionalnim područjem. kulturne organizacije i japanske tvrtke poput IBM-a. Primjeri jakih kultura su religijske organizacije. 6 . Identitet – stepen do kojega se pripadnici radije identificiraju s organizacijom kao cjelinom. Komunikacijski model – stepen do kojeg su organizacije ograničene na formalnu hijerarhiju i vlast. zaposlenici ih prihvaćaju i privrženi su im. Jaka nasuprot slaboj kulturi U teoriji su razvijene različite klasifikacije organizacijske kulture prema različitim dimenzijama. inovativno i usmjereno prema riziku. Potpora menadžmenta – stepen do kojega menadžeri daju jasne upute. slobode i inicijative pojedinci. c. pomoć i potporu svojim podređenima. 9.

a što sankcionira. Kultura drži organizacije na okupu. Obilježava ju visok stepen formalizacije u organizaciji što stvara predvidivost. Sve su to elementi organizacijske kulture koji rezultiraju učenjem o prihvatljivom i očekivanom načinu ponašanja. govori što je važno i kako stvari treba popraviti. jaka kultura više ne mora biti prikladna i može otežati nastojanje organizacije da primjereno odgovori izazovima iz okruženja. ustaljena. lakše predavanje radnim obvezama i poboljšava stabilnost socijalnih odnosa unutar organizacije. stavovi i uvjerenja. red i konzistenciju koji se unose izvana. gradi koheziju. rituala i simbola. povećava konzistentnost u ponašanju. te povezanosti sa zadovoljstvom i lojalnošću članova. d. osigurava stabilnost organizacije pružajući standarde ponašanja te olakšava pojedincu razumijevanje vlastite okoline dajući smisao događajima koji ga okružuju. odnosno o tome što se nagrađuje. Važnost organizacijske kulture ogleda se u njenom utjecaju na uspješnost i produktivnost organizacije. kultura je vrijedna zato što smanjuje dvosmislenost. putem priča. a nisu svojstvo zaposlenika. norme. Sa stajališta zaposlenoga. olakšava stvaranje opredjeljenja za nešto veće od pojedinačnog interesa i povećava postojanost obostranog sustava. Također. pojačava kolektivnu odanost (privrženost). prenose se na članove socijalizacijom. prenosi smisao svog identiteta pripadnicima organizacije. Služi kao mehanizam za pokazivanje smjera i kontrole koji vodi i oblikuje stavove i ponašanje zqposlenih. koji predstavljaju srž organizacijske kulture. običaja. Naime. ima ulogu određivanja granica (među organizacijama). odanost i privrženost pripadnika organizacije. Njena vrijednost očituje se u prihvaćanju određenog ponašanja što kod zaposlenih stvara osjećaj identificiranja s tvrtkom. no u situacijama dinamičnog okruženja organizacije. osiguravajući odgovarajuće standarde u vezi s onim što bi zaposlenici trebali reći ili učiniti. predvidljivost i dosljednost ponašanja članova organizacije.Seminarski rad Organizacijska kultura Jaka kompanija smanjuje fluktuaciju. kultura povećava red. Osnovne funkcije organizacijske kulture su da pruža članovima organizacijski identitet i osjećaj zajedničke svrhe. propisane odnose. 7 . Slaba kultura pak ima prorijeđene i nedovoljno povezane vrijednosne elemente kulture. može djelovati kao nadomjestak za formalizirane. stvara razlike među organizacijama. Funkcija kulture Kultura ima ulogu određivanja granica odnosno. vrijednosti.

Budući da posebna organizacijska jedinica za kvalitetu sve više nestaje. Zadaća je lidera da neprestano usklađuju organizacijsku kulturu s brzim promjenama u okruženju i sa sve većim zahtjevima kupaca. kao poželjnoga i prevladavajućeg vjerovanja i ponašanja. Iskustvo kompanije Ericsson Nikola Tesla pokazuje jasno da je cjelovitu kvalitetu moguće postići upornom. sustavnom i višegodišnjom primjenom priznatih modela izvrsnosti. e. Time se postupno stvara pogodna organizacijska kultura za sve veća postignuća. Stvaranje kulture Razvoj organizacijske kulture. Na taj način organizacija/kompanija postupno stvara temeljne preduvjete za postizanje cjelovite kvalitete (Total Quality – TQ). To znači da svaki zaposlenik mora ostvariti svoje zadaće uz minimalan utrošak svih potrebitih resursa. već i na neprestano poboljšavaje kvalitete cjelokupnoga poslovnog procesa.Seminarski rad Organizacijska kultura Važnost poznavanja kulture određene organizacije dolazi do izražaja kad je potrebno mijenjati organizaciju i/ili upravljati razvojem organizacije. 8 . znači stvaranje mogućnosti dugoročnije orijentacije ne samo na kvalitetu proizvoda ili usluga. Ako organizacijska kultura blokira uspjeh. ili poslovne izvrsnosti (Business Excellence). već lideri i menadžeri trebaju upravljati svime što do njih dovodi. mora biti odgovarajuće osposobljen za rad u organizaciji visoke kulture. Tako kvaliteta. Da bi on to mogao. treba razmotriti promjenu kulture. svi zaposlenici kompanije moraju se uključiti u odgovarajuće procese ostvarivanja cjelovite kvalitete. Oni imaju viziju i sposobnost nadahnuća i usmjeravanja zaposlenika na stvaranje novih odnosa i ostvarivanje potrebnih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. postaje brigom svakoga zaposlenika. kao poslovna učinkovitost. Izvrsni rezultati neće nastati sami po sebi. Zato svaki značajniji razvoj organizacijske kulture započinje liderstvom.

odnosa prema članovima… Odluke su to koje donose utemeljitelji. Upravljanje organizacijskom kulturom zadatak je vodstva organizacije. mitovi i legende . običaji i rituali. Nakon što se kultura organizacije formira. odnosno prvi članovi organizacije pa možemo konstatirati kako su oni najraniji i krajnji izvor organizacijske kulture. Kako god bilo. primati ili prvi uzorci ponašanja te ponašanja iz prošlih situacija. prepoznavanja uvjeta u okolini. određivanja ponašanja organizacije prema korisnicima. dobavljačima i široj javnosti. Oblikovanje organizacijske kulture može početi dok se utvrde temeljne pretpostavke poput detaljnog definiranja osnovne djelatnosti.prvenstveno ovise o filozofiji utemeljitelja i njihovoj uspješnosti da postignu zacrtano. uvjerenja i stavovi. presudni su pojedinci i njihovi najbliži suradnici.njome upravljati. Složenost tog zadatka povećana je i time što 9 . Ovisno o osobinama utemeljitelja kao vođe u oblikovanju organizacijske kulture mogu biti više ili manje uspješni.Seminarski rad Organizacijska kultura Postojeći elementi organizacijske kulture . čijem očuvanju u stvari služe priče i rituali. ali isto tako i o vođi koji preuzima upravljanje u slijedećoj fazi razvoja organizacije. potrebno ju je održavati. Kao daljnji izvori normi spominju se presudni događaji u povijesti organizacije/grupe. njegovati i jačati te po potrebi mijenjati. Kultura organizacije nastaje već u trenutku ideje o njenom osnivanju pa ju između ostalog oblikuju i motivi i ciljevi osnivača. drugim riječima .vrijednosti.

što znači da se kultura kontinuirano razvija pod utjecajem pojedinaca koji se organizaciji pridružuju. materijalne simbole i upoznavanje sa žargonom. Izvorna organizacijska kultura određena filozofijom osnivača snažno utječe na proces selekcije stručnog osoblja (instruktori. Socijalizacija je proces koji se sastoji od tri faze: 10 . Djelovanje i postupci trenutnog vodstva postavljaju standarde po pitanju općenitih očekivanja prema osoblju te prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja. mogu se navesti Henry Ford u kompaniji Ford Motors. koji će. Pokušaj pojedinca da promijeni organizacijsku kulturu djeluje ambiciozno. ako je uspješan. Walt Disney u istoimenoj kompaniji. S vremenom oni mogu prihvatiti kulturu organizacije. f. do određene mjere uskladiti njihovo ponašanje s normama organizacije. vanjski stručnjaci. rituale.Seminarski rad Organizacijska kultura u većini organizacija ne možemo govoriti o samo jednoj kulturi. Thomas Waltson u IBM-u. inovaciju proizvoda. pokušati ju promijeniti ili napustiti organizaciju. treneri. već i o subkulturama koje nastaju na nižim razinama. Menadžeri stvaraju klimu u poduzeću. PRIMJER: Od pojedinaca koji su nemjerljivo utjecali na oblikovanje i razvitak kulture svojih organizacija. Doduše. moguće je da pridošlice isprva ne prihvate pravila ponašanja i ne uspiju se uklopiti. godine. način oblačenja zaposlenih i politiku kompenzacija još vidljivi u tvrtki IBM premda je umro 1956. Njihove vrijednosti utječu na usmjeravanje tvrtke i ponašanje zaposlenih pri postizanju ciljeva organizacije. Waltsonovi su pogledi na istraživanje i razvitak. Upravo u procesu adaptacije i integracije odvija se pregovaranje (najčešće implicitno) o pravom načinu ponašanja i obavljanja. administrativno osoblje). Socijalizacija uključuje učenje o organizacijskoj kulturi kroz priče. ali je u nekoj mjeri moguće ovisno o tome koliko je kultura jaka te u kojoj fazi razvoja je organizacija. Socijalizacija Zaposlenici prolaze proces socijalizacije.

prepričavaju se događaji o osnivateljima organizacije. Jedan od najpoznatijih korporativnih rituala je godišnji sastanak za dodjelu nagrade tvrtke koji ima ulogu motivatora. Organizacijsko ponašanje u svjetskom kontekstu Značajno je naglasiti da se moraju uzeti u obzir i nacionalne kulture. „Moje je ime ispisano na zgradi“. g. kao i prigodom 11 . organizacije – i stvarnosti. Priče – u doba kada je Henry Ford II bio predsjednik kompanije Ford Motors. Faza susreta – Ovdje se pojedinci mogu suočiti s razlikom između svojih očekivanja – od posla. o sadašnjim menadžerima i o ključnim odlukama koje su utjecale na sadašnji ugled organizacije. Proces socijalizacije je završen kada se novozaposleni u organizaciji osjećaju ugodno i uspješno obavljaju svoj posao. upozorio je menadžere koji su postali previše arogantni riječima. Stepen upravlja Henry Ford II. najvažnije ciljeve.Seminarski rad Organizacijska kultura Faza prije dolaska – odnosi se na informacije koje zaintrersirani ima o vrijednostima organizacije i o poslu koji u njoj želi obavljati. Rituali – slijedovi aktivnosti koji izražavaju i utvrđuju ključne vrijednosti organizacije. ako se želi tačno predvidjeti organizacijsko ponašanje u različitim zemljama. h. To stvara samopouzdanje jer razumiju pravila. koji mogu uspješno obaviti svoj posao. postupke. Poruka je bila jasna. materijalni simboli i jezik. Jezik – govoreći svojim specigičnim jezikom-žargonom kao sredstvom za identificiranje pripadnika određene kulture ili podkulture. faza susreta je relativno bezbolna i zaposleni se postupno uklapa u svoje radno okruženje. Učenje organizacijske kulture Postoje različiti načini prenošenja organizacijske kulture na zaposlene od kojih su značajniji: priče. ljude koji se važni i ljudi bez kojih se ne može. pripadnici potvrđuju svoje prihvaćanje kulture i pridonose njezinom očuvanju. Ako realno stanje manje-više potvrđuje očekivanje. običaje i cijeli sustav formalno i neformalno prihvaćenih vrijednosti organizacije. Ta faza obuhvaća i razdoblje predhodne socijalizacije koja traje u vrijeme stjecanja kvalifikacije i pohađanja škole. Faza preobražaja – cilj novozaposlenih je osjetiti se prihvaćenima od svojih kolega kao cijenjeni pripadnici kojima se može vjerovati. menadžera. Priče poput ove kruže brojnim organizacijama.

promjena unutar vodstva. jer je organizacijska kultura tvrtke Olivetti neformalna i nestrukturirana. i.Seminarski rad Organizacijska kultura zapošljavanja stranih djelatnika jer su istraživanja pokazala da nacionalna kultura ima jači utjecaj na zaposlene negoli kultura njihove organizacije. PRIMJER: Hoće li pogon IBM-a i Italiji biti sličniji talijanskoj ili IBM-ovoj korporacijskoj kulturi? IBM će biti manje zainteresiran za zapošljavanje “tipičnog Talijana” za svoje poslove u Italiji. 12 . negoli Talijana koji se uklapa u IBM-ov način obavljanja poslova. Stoga organizacijsku kulturu treba tretirati kao činitelja koji znatno utječe na ponašanje zaposlenih i nešto na što menadžment može veoma malo utjecati. uspostavljena je i njezina dominantna kultura kojoj treba vremena da se oblikuje. gubitkom glavnog kupca ili zbog tehnološkog napretka konkurenata. to će organizacijska kultura biti manje ustaljena i menadžmentu je lakše prenositi nove vrijednosti i pridobivati zaposlenike za promjene. može se smatrati sposobnijim za odgovor na krizu. dopušta zaposlenicima znatno veću slobodu nego IBM. Slaba kultura – podatnija je za promjene negoli jaka. Talijani koji žele zadržati visok stepen samostalnosti prije će se zaposliti u kompaniji Olivetti nego IBM-u. Promjene unutar vodstva – novo vodstvo može pružiti alternativni skup ključnih vrijdenosti. mlada i mala organizacija i slaba kultura. Implikacije organizacijske kulture Kada je organizacija dobro uspostavljena. a jedanput uspostavljena pokazuje tendenciju ustaljivanja. čak i ako ti uvjeti i postoje nema jamstva da će se kultura odmah promijeniti. No. Istraživanja pokazuju da će se kulturna promjena najvjerovatnije dogoditi kada postoje sljedeći uvjeti: dramatična kriza. Mlada i mala organizacija – što je organizacija mlađa. Dramatična kultura – može nastupiti naglim financijskim nazadovanjem.

statusom u organizaciji. stalnošću zaposlenja i radnim vremenom. neposredno nadređenim. Dugogodišnje zaposlenike nagrađujemo jubilarnim nagradama.3 Razvijamo organizacijsku kulturu u skladu s našim vrijednostima i uvjerenjima. ali i samostalnost u poslovanju su pozitivno ocijenjeni kod više od 80% ispitanika. Cilj nam je stvoriti okruženje u kojemu svaki zaposlenik može ostvariti svoje potencijale i na taj način doprinijeti ne samo svom osobnom razvoju.Seminarski rad Organizacijska kultura 3. seminare i treninge Suradnja i povjerenje. Organizacijska klima Organizacijska klima utječe na efikasnost i produktivnost organizacije. mogućnostima obrazovanja. već i razvoju Društva.d. PRIMJERI ORGANIZACIJSKIH KULTURA i. Društvena odgovornost Društveno odgovorno poslovanje utkano je u strategiju našeg Društva. razvijanju i održavanju tvrtke. suradnicima. Croatia osiguranje d. plaćom. radionice. Različitost znanja. vještina i sposobnosti naših zaposlenika omogućuje nam da ostvarimo svoje ciljeve i zato smo ponosni na naše zaposlenike koji su pomogli u stvaranju. vodstvom organizacije.crosig. mogućnostima za napredovanje. koja se kontinuirano unaprjeđuje kroz različite interaktivne alate i tehnike. Periodično ispitujemo među djelatnicima Društva: zadovoljstvo samim poslom. a njihov razvoj potičemo u poslovanju svakog dana Izvor: http://www. Pa tako možemo istaknuti neke od rezultata: • • • Više od 60% djelatnika je iznimno zadovoljno zaposlenjem u Društvu. prostori).hr/o-nama/sponzorstva • 3 13 . Rezultati ovog istraživanja omogućuju uvođenje organizacijskih promjena namijenjenih poboljšanju poslovanja. a njih više od 70% cijeni i sigurnost zaposlenja Preko 70% ih smatra kako CO ima pozitivan ugled Prostor za napredak smo pronašli u internoj komunikaciji. radnim uvjetima (oprema. njenu inovativnost te zadovoljstvo poslom i druge stavove prema radu zaposlenih. vertikalnoj i horizontalnoj.

sukladno dostizanju zadanih ciljeva Etička načela Croatia osiguranje aktivno kreira i njeguje organizacijsku kulturu kroz etička načela: • • • • • • časno i odgovorno ponašanje. Stvarana kolektivno tijekom duljeg vremena. Pliva4 PLIVA održava. uvjerenja i stavova. ona predstavlja osobnost PLIVE i kao takva je ključan faktor ostvarivanja strateških ciljeva i uspješnosti te bitan preduvjet bržeg prilagođavanja stalnim promjenama. poticanje naših zaposlenika u njihovim inicijativama usmjerenim na solidarnost i održivi razvoj ii. koji se prožimaju kroz sve dijelove organizacije te imaju snažan utjecaj na način funkcioniranja kompanije. 4 Izvor: http://www. poštivanje dostojanstva i prava svih ljudi. Jedan od najsnažnijih izvora našeg uspjeha i naše konkurentske snage na tržištu rada su kvalitetni.pliva. Naš temeljni cilj je poboljšati kvalitetu života i zaštitu zdravlja osiguravajući široku dostupnost i visoku kvalitetu naših proizvoda. PLIVA ima gotovo pola stoljeća dugu tradiciju selekcije novih zaposlenika te ovom procesu poklanja izuzetnu pažnju. vrijednosti. korištenje imovine i resursa Trgovačkog društva uz vođenje brige o interesu Društva i njegovih dioničara. Organizacijska kultura podrazumijeva set normi.hr/posao-i-karijera/korporativna-kultura 14 . poštivanje prirodnog okoliša. poštivanje zakona i propisa. obrazovani i motivirani zaposlenici.Seminarski rad • Organizacijska kultura Razinu standardizacije procesa i kvalitetu istih oko 80% ispitanika je ocijenilo pozitivno. njeguje i razvija svoju organizacijsku kulturu koja je odraz vrijednosti u koje kompanija i zaposlenici vjeruju i koje zastupaju.

u selekciji se naglasak stavlja na prethodno navedene osobine. te od svakog očekujemo i podržavamo učenje kroz cijeli radni vijek. i ulaže u njihov razvoj. Iako je kod kandidata s radnim iskustvom važno i konkretno znanje koje mogu donijeti. Pored sustava nagrađivanja. Naše je opredjeljenje omogućiti svakom zaposleniku steći znanja potrebna za obavljanje posla u području u kojem radi. Cilj upravljanja učinkom je nagrađivanje izvanrednog učinka. Integralnim dijelom upravljanja smatramo i upravljanje učinkom temeljeno na rezultatima. 15 . svojim zaposlenicima pružamo mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri. Značenje i ulogu zaposlenika i njihovih znanja za uspjeh i razvoj kompanije odavno smo prepoznali i upravo zato u znanje usmjeravamo značajne napore i sredstva.Seminarski rad Organizacijska kultura S obzirom da je poslovanje u farmaceutskoj industriji specifično. Za sve stručne i menadžerske pozicije ključno je izdvojiti kandidate vrhunskih kognitivnih sposobnosti. PLIVA mlade stručnjake koji su upravo završili svoje formalno obrazovanje dodatno educira za pojedina radna mjesta. motivirane za konstantno učenje i vlastiti razvoj i timski rad. primjerice u proizvodnji ili osiguranju kvalitete. ponašanja i ključnih kompetencija koje pridonose ostvarivanju uspješnih poslovnih rezultata i jačanju PLIVINOG brenda. koje je nemoguće ili vrlo teško promijeniti.

U literaturi se jake kulture nazivaju i zdravima. ZAKLJUČAK Organizacijska kultura je rezultat dugotrajnog procesa u kojem se stavovi. Različite organizacije imaju različito snažne (organizacijske) kulture. Osnovni je dio formalne i neformalne socijalizacije svakog novog zaposlenika kojim se upućuju u pravila. intergrupnog i organizacijskog ponašanja koji se provodi kroz duži vremenski period pod vodstvom vanjskog konzultanta. veći je otpor kod mijenjanja. ali vidljiva je dolaskom u svaku organizaciju bez obzira na veličinu. Ipak. Organizacijska kultura koja vrednuje otvorenost i povjerenje. 16 . Kulturu formiraju članovi kroz kontinuitet i stabilnost te ta činjenica za posljedicu ima da se članovi zbog straha od promjene opiru i manjim namjernim promjenama kulture. Predstavlja način života i rada u poduzeću. U istoj organizaciji može postojati nekoliko subkultura što dodatno komplicira zadatak. vjerovanja i ponašanja ljudi postupno oblikuju te predstavlja osobnost organizacije. To je planirani postupak značajnog mijenjanja interpersonalnog. Stvara se dugo te ostaje i nakon što njeni tvorci nisu više u organizacijama. koja podržava ljude u njihovom individualnom rastu i razvoju te koja stvara u zaposlenih želju da budu dijelom organizacije. Ipak. Vođe bi trebali imati jaku volju. pobuđuje određeno ponašanje te zahtijeva vještine koje svi imaju. želju i sposobnosti utvrđivanja kulturnih temelja u organizaciji. kada postoji fiksacija na određenu ideologiju koja brani zadovoljavanje potreba osoblja ili kada postoji tradicija nepotizma – što smanjuje produktivnost). te kultura unutar koje organizacija funkcionira neki su od faktora koji utječu na organizacijsku kulturu – ona je proizvod kombinacije njihovih utjecaja i uvelike determinira prirodu radne okoline te utječe na ljude. Organizacijska kultura je na neki način mističan pojam – teško je mjerljiva. dio je pozitivne radne okoline. organizacijskom kulturom može se upravljati. Što je kultura snažnija. a razlog je često upravo sama zapadna kultura koja stavlja naglasak na kratkotrajan profit i uspjeh pojedinca. teško ju je ostvariti. Ključnu ulogu u utjecaju na organizacijsku kulturu ima vodstvo organizacije. ne možemo ju točno dijagnosticirati i namjerno mijenjati. Za izgradnju jake organizacijske kulture vođe bi trebali biti dosljedni i jasno ispoljavati i poštivati vrijednosti koje žele provesti. inducira jednoznačna očekivanja o tome kakvo je ponašanje ispravno.Seminarski rad Organizacijska kultura 4. dok se slabe nazivaju nezdravima. grupnog. Organizacijska kultura je problem kada način na koji organizacija funkcionira stavlja prepreke na put prema dostignućima (npr. Budući da je kultura spontana i skrivena. Politički i ekonomski sistem. Snažna kultura vodi svakog pojedinca da se nosi s njom na isti način. na primjer metodom upravljanja organizacijskim razvojem.

pdf (pristupljeno: 17.2012..hr/posao-i-karijera/korporativna-kultura.crosig.com/root/tekstovi/casopis_pdf/ek_ec_518.: Management. E. P. Coulter.) 17 .srce.) • http://kvaliteta.06.hr/file/83249 (pristupljeno: 17.) • http://www. (pristupljeno: 19.org/wiki/Organizacijska_kultura.) • http://hr.06.inet.06. 2004. LITERATURA • • • Robbins. Pearson Prentice Hall. S.Seminarski rad Organizacijska kultura 5.) • http://www.2012.06. (pristupljeno: 19.hr/o-nama/sponzorstva. H. M. (pristupljeno: 19.2012. http://staro.2012.2012. 2005. Schein.06.06.: Organizational culture and leadership.rifin.pdf (pristupljeno: 17.) • http://hrcak.wikipedia.pliva. John Wiley and Sons.hr/e-quality/prethodni/19/Oslic_I_rad.2012.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->