ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE III

1.dio -Veršid tema: KONSTRUKCIJE OPLOŠJA ZGRADE 1. Koji je kriterij za podjelu konstrukcija oplošja na masivne i lagane i koja je bitna razlika između njih (sa gledišta fizikalnih procesa)? Kriterij za podjelu konstrukcije na masivne i lagane je površinska masa konstrukcije: 100kg/m² Bitna razlika između masivnih i laganih konstrukcija(sa gledišta fizikalnih procesa) očituje se u ljetnoj toplinskoj stabilnosti: Masivne konstrukcije imaju zadovoljavajuda svojstva. Lagane konstrukcije postižu zadovoljavajuda svojstva samo ako imaju propisanu vrijednost U za zidove i za krovove:  za vanjske zidove: U ≤ 0,35 W/ (m²K)  za krovove: U ≤ 0,30 W/ (m²K) Što znači da, u odnosu na masivne konstrukcije, moraju imati vedu debljinu toplinske izolacije! 2. Principi rješavanja sastava građevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikažite na primjerima jednoslojnih zidova. Jednoslojni građevni dijelovi oplošja su zidovi izgrađeni od toplinsko-izolacijskih blokova, obostrano ožbukani. Ispravan fizikalni proces postiže se s paropropusnim materijalima (blok opeka i žbuka) koji unutar zida omoguduju difuziju vodene pare bez zaustavljanja. Ovdje je najbitnije svojstvo paropropusnosti vanjske žbuke (produžna žbuka ili toplinsko-izolacijska žbuka)

3. Principi rješavanja sastava građevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikažite na primjerima višeslojnih zidova kada je toplinska izolacija bliže vanjskoj strani.  Toplinska izolacija je bliže vanjskoj strani, s vanjske strane paropropustan sloj

Vanjski zaštitno-dekorativni sloj koji se izvodi na toplinskoj izolaciji (odnosno u kontaktu s njom) treba biti paropropustan. Žbuka je najčešdi oblik vanjskog paropropusnog zaštitnodekorativnog sloja. Sastav i izvedba vanjske žbuke ovisi o vrsti podloge (vrsti toplinske izolacije).

1
Autori: I.Čorid, I.Galid, L.Gracin, D.Habijanec, J.Hajdinjak, B.Horvatid, V.Jagodid, A.Jakubek, K.Karlo, P.Kolarec

Toplinska izolacija je bliže vanjskoj strani, s vanjske strane paronepropustan sloj

Ukoliko se vanjska paronepropusna obloga izvede bez provjetravanog zračnog sloja dolazi do kondenzacije vodene pare unutar zida! Vanjski paronepropustan sloj, t.j. oblogu, treba odvojiti od unutarnjeg dijela zida sa zračnom šupljinom koja mora biti dobro provjetravana! Za dobro provjetravanje potrebno je oblogu projektirati na način da na najnižem mjestu omogudimo ulaz vanjskog zraka u šupljinu, a na najvišem mjestu izlaz zraka iz šupljine u vanjski prostor. 4. Principi rješavanja sastava građevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikažite na primjerima višeslojnih zidova kada je toplinska izolacija unutar konstrukcije.

Ako je fizikalni proces nepovoljan (2.slučaj) tada treba ugraditi parnu branu. Parnu branu ugrađujemo prije materijala u kojem bi došlo do navlaženja. Parnu branu treba izbjedi ako su moguda druga rješenja kao: ugradnja paronepropusnije toplinske izolacije, vanjski zid izvest od paronepropusnijeg materijala i /ili manje debljine, unutarnji zid izvest od paronepropusnijeg materijala i sl.

U slučajevima kada se s unutarnje strane nalazi paropropustan materijal (na pr. blok opeka) na lokacijama s vrlo niskim vanjskim temperaturama može dodi do prekomjernog navlaženja. Ugradnja parne brane u ovakav zid nije preporučljiva jer se zbog povezivanja zidova metalnim sponkama (sidrima) probija parna brana u mjeri da ona gubi svoju funkciju. Tada treba primijeniti druge mogudnosti izbjegavanja navlaženja.

2
Autori: I.Čorid, I.Galid, L.Gracin, D.Habijanec, J.Hajdinjak, B.Horvatid, V.Jagodid, A.Jakubek, K.Karlo, P.Kolarec

5. Principi rješavanja sastava građevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikažite na primjerima višeslojnih zidova kada je toplinska izolacija bliže unutarnjoj strani.

Ovaj slučaj se najčešde pojavljuje kod projektiranja fasade s vanjskim vidljivim betonom, kod sanacija starih zgrada te kod prostora koje treba brzo kratkotrajno ugrijati. Ovisno o lokaciji gradnje (klimatsko područje gradnje) i materijalima koji se koriste, u ovom slučaju vjerojatna je pojava prekomjernog navlaženja što se rješava s ugradnjom parne brane. Kod novih se zgrada treba ugraditi element za prekid toplinskog mosta.

3
Autori: I.Čorid, I.Galid, L.Gracin, D.Habijanec, J.Hajdinjak, B.Horvatid, V.Jagodid, A.Jakubek, K.Karlo, P.Kolarec

Lagane stijene s vedim debljinama toplinske izolacije radi ljetne toplinske stabilnosti.Hajdinjak. K. I.Jakubek. A.Karlo. V. J.Habijanec.6. L.Jagodid.Čorid.Galid. D.Gracin. Principi rješavanja sastava građevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikažite na primjerima višeslojnih zidova kada je toplinska izolacija u cijeloj debljini građevnog dijela. Iz istig razloga najpovoljnija je izvedba s provjetravanom zračnom šupljinom. B. Danas su česte kod projektiranja drvenih niskoenergetskih kuda (primjeri s nosačima s kojima se prekida toplinski most): Varijanta izvedbe – nosiva konstrukcija je drveni sastavljeni profil  Lagana konstrukcija – toplinskoizolacijski panel s ventiliranom oblogom (staklo) Lagana konstrukcija s ventiliranom oblogom (umjetne ploče) (drvo) Lagana konstrukcija s ventiliranom oblogom 4 Autori: I.Horvatid.Kolarec . P.

B.Čorid.Jagodid.Gracin.Karlo. K. Prikažite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od obložne opeke ili keramike. L. D.Jakubek.Galid. obloga od zidane fasadne OBLOŽNE OPEKE obloženje ŠUPLJIM KERAMIČKIM PLOČAMA na metalnoj podkonstrukciji obloženje KERAMIČKIM PLOČAMA na metalnoj podkonstrukciji 5 Autori: I. J. A.Kolarec .Habijanec. P. V.7.Horvatid. I.Hajdinjak.

8.Habijanec. obloga tankim kamenim pločama 9.Jakubek.  određivanje debljine elementa armirano betonske obloge u odnosu na dužinu elementa Veda dimenzija ploče iziskuje i njezinu vedu debljinu. B.Gracin. J.Hajdinjak.Horvatid. To znači da de ploča biti teža što je vede opteredenje za nosivu konstrukciju zida. a potrebni su i jači elementi za sidrenje.Kolarec . I. Prikažite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od kamenih ploča.Čorid. D.Karlo. K. V.Jagodid. 6 Autori: I.Galid. A. L. P. Prikažite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od predgotovljenih armirano betonskih elemenata.

L.Hajdinjak.Jagodid.10.Habijanec. D. B. obloga drvenim daskama 7 Autori: I. Prikažite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od limenih ploča. K.Čorid. I. A. V.Galid. P. trapezni lim 11.Jakubek. Prikažite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od drvenih elemenata. J.Gracin.Kolarec .Horvatid.Karlo.

B. A.Jagodid. obloga pločama (vlaknastocementne i slične ploče) na drvenoj podkonstrukciji Obloga pločama (vlaknastocementne i slične ploče) na metalnoj podkonstrukciji velikoformatne obložne ploče na fasadi 8 Autori: I.Hajdinjak.Horvatid.Kolarec .Jakubek.Gracin.Habijanec. D. L.12. V. Prikažite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od vlaknastocementnih ili sličnih ploča. I.Galid. K.Karlo. J. P.Čorid.

slažu na objektu bez skele dvostruke fasade-mogu biti kontinuirane i prekinute  „spider “ fasade.Horvatid.Kolarec . FIXNI OSLONACnosi cjelokupnu težinu konstrukcije i prihvada poprečna i opteredenja od vjetra. strukturalnim.sa kontinuiranim. Nacrtajte podni priključak kontinuirane ostakljene fasade.Gracin. A.natpritisak i potpritisak 3. horizontalnom ili vertikalnom gumeno-silikonskom fugom polustrukturalne fasade.Karlo. Navedite vrste ostakljenih fasada.sa ljepljenim staklom.Jagodid.Jakubek. V. B.elementi se izrađuju u radioni.Habijanec.Galid.sa vertikalnom i horizontalnom pokrivnom kapom strukturalne fasade. D.vertikalna ili horizontalna fuga/vertikalna ili horizontalna pokrivna kapa element fasade. Navedite i opišite dvije osnovne vrste oslonaca (sidra) ostakljene fasade. J.fasade s točkasto učvršdenim staklom 2.Hajdinjak. i kombiniranim izgledom. 9 Autori: I. P. I.tema: OSTAKLJENE FASADE 1. kontinuirane fasade. K.strukturalna fuga sa dodatnom letvicom koja ujedno služi kao mehaničko osiguranje stakla kombinirane fasade. MOBILNI OSLONACprima samo kontinuirano poprečno opteredenje od pritiska vjetra i dozvoljava aksijalnu pokretljivost profila koja se javlja uslijed širenja izazvanog promjenom temperature. L.Čorid.

te pričvrste horizontalni nosači. nakon čega se natakne drugi vertikalni nosač i pričvrsti za konstrukciju 3. PRINCIP MONTAŽE 1. B.Habijanec. izvodi se horizontalnim nosačima pomodu kliznih spojnica ZA MONTAŽU KONTINUIRANE FASADE POTREBNA JE SKELA 10 Autori: I.Jagodid. Vertikalni nosači se prema projektiranom rasteru pričvršduju na konstrukciju.Galid.Karlo. K.Jakubek.Hajdinjak. Da se u radionici izrade gotova polja koja se kao takva pričvršduju na konstrukciju. te se nakon toga.Kolarec . pomodu kliznih spojnica umedu horizontalni nosači 2.Čorid. Opišite i skicom prikažite pojedinu vrstu ostakljenih fasada: a/ Kontinuirane fasade. L. J. V. Spajanje tako montiranih polja. na koji se nataknu. I.Gracin. A.Horvatid. P. D.Prvo se učvrsti jedan vertikalni nosač za konstrukciju.4.

Galid.Gracin.Habijanec. I. P.Horvatid. J. b/ Strukturalne fasade.sastavljena i ostakljena krila dolaze na gradilište te učvršduju na ranije pričvršdenu aluminijsku konstrukciju 11 Autori: I. V.Jagodid.Kolarec . K. D. L.Pr.  izgled vanjskog djela fasade identičan u svim poljima (nisu naglašena otvarajuda polja) princip montaže.Jakubek.Hajdinjak. B.Čorid. A.Karlo.

d/ Kombinirane fasade. B. P.Gracin. J. I.Galid.Jagodid.Karlo.Habijanec.Jakubek.Hajdinjak. L. D. A. V. strukturalne s naglašenom horizontalom/vertikalom 12 Autori: I. K.Kolarec .Horvatid.c/ Polustrukturalne fasade.Čorid.

bolje iskorištavanje energije (prirodne i rekuperirane) 13 Autori: I.Horvatid.Čorid.e/ Element fasade. D.Jagodid. A.Habijanec.pitanje) f/ Dvostruke fasade. J.Kolarec .bolju toplinsku i zvučnu izolaciju .Hajdinjak. dvostruke fasade sastavljene su od dviju staklenih fasada koje odvaja međuprostir (fasada ispred fasade) Takve fasade imaju niz prednosti: . B. I. P.Galid. K. V.dugotrajnost .ekološku zaštitu .Karlo. L.Jakubek.Gracin.prirodno kruženje zraka . (+6.

Jagodid. Nedostatak je (naročito u toplim klimatskim uvjetima) topli zrak koji se diže dolazi do gornjih katova i prekomjerno ih zagrijava.NEPREKINUTA (kontinuirana) . K. P. J. D.Karlo. Na mjestu prekida rješeni su i ulazi za zrak koji putuje do slijededeg prekida.Kolarec . V.Galid. PREKINUTA FASADA . Ovaj sustav je skuplji i složeniji za izvedbu.zrak putuje u prostoru između prekida.Horvatid. Problem je i kod požara gdje se dim širi prema gornji katovima i tamo širi. L.izvedena je bez međuprekidanja po visini. te provjetravanje amortizaciju troškova u roku 10-15 godina 14 Autori: I. A. bolja toplinska i zvučna izolacija. gdje izlazi iz međuprostora. pri čemu zrak kruži od donjeg dijela prema gore.Gracin. B. I.Hajdinjak.Čorid.Habijanec. Na taj način fasada ima više ventilacijskih prekida koji osiguravaju optimalno prozračivanje.Jakubek. Prednost ove fasade je lakša konstrukcija. Dvostruke fasade omoguduju: zaštitu od buke (dupla stijena) toplinsku zaštitu (dupla stijena) zaštitu od kiše i vlage (višestruko brtvljenje) zaštitu od sunca (žaluzine u međuprostoru) zaštita od vjetra cirkulaciju svježeg zraka tijekom dana i nodi.

J.Habijanec.Galid. B.Hajdinjak. L.Jagodid. koje omoguduje rad drugim izvođačima nije potrebna skela kod montaže fasade 15 Autori: I. A. Koje su prednosti element fasada u odnosu na "klasične" ostakljene fasade?  izrada kompletnih ostakljenih elemenata u radionici (smanjen broj propusta koji su se događali na montaži) bitno ubrzana montaža (fasada raste zajedno sa objektom) broj radnika na montaži smanjen u odnosu na ugradbu klasičnih fasada  katno zatvaranje fasade.g/ Točkasto učvršdene fasade 5. Na crtežu / slici prepoznajte određenu vrstu ostakljene fasade.Gracin. V. P. D. primjeri prethodnog pitanja 6.Horvatid. K. I.Čorid.Kolarec .Jakubek.Karlo.

Problem je i kod požara gdje se dim diže prema gornjim katovima i tamo se širi. B. bolja toplinska i zvučna izolacija.Horvatid. J.Gracin. Koje su prednosti dvostrukih fasada?      dugotrajnost bolja toplinska i zvučna izolacija ekološka zaštita prirodno kruženje zraka bolje iskorištavanje energije (prirodne i rekuperirane) 8. Neprekinuta (kontinuirana fasada)-izvedena je bez međuprekidanja po visini. Ovaj sustav je skuplji i složeniji za izvedbu. Na mjestu prekida riješeni su i ulazi za zrak koji putuje do sljededeg prekida. V. Na taj način fasada ima više ventilacijskih prekida koji osiguravaju optimalno prozračivanje. pri čemu zrak kruži od donjeg dijela prema gore. gdje izlazi iz međuprostora.7. 16 Autori: I. Prekinuta fasada-zrak putuje u prostoru između prekida.Karlo. A. Nedostatak: topli zrak koji se diže dolazi do gornjih katova i prekomjerno ih zagrijava. P.Kolarec .Habijanec. D. L. I.Jakubek. Navedite i skicom prikažite osnovne grupe dvostrukih fasada obzirom na provjetravanje.Jagodid.Galid.Hajdinjak.Čorid. K. Prednost: lakša konstrukcija.

Jakubek.Gracin.onda troslojno Low-E staklo kod jednostruke fasade pa kod fasade s otvorenim međuprostorom.Horvatid. Opišite svojstva pojedinih ostakljenih fasadnih sustava u odnosu na koeficijent prolaska topline «U». B.Čorid. L.Habijanec. D.dok najmanji U ima troslojno Low-E staklo sa zatvorenim međuprostorom. V. J. A. P. Kao sustav.Galid.Hajdinjak. Najvedi U ima dvoslojno Low-E staklo kod jednostruke fasade pa kod dvostruke fasade s otvorenim međuprostorom.Karlo. I.Kolarec . 17 Autori: I.Jagodid.tema: DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADE 1. Navedite bitna svojstva kompozicije ostakljenja i kretanje vrijednosti tih svojstava kod različitih kompozicija ostakljenja. K.zatim dvoslojno Low-E staklo kod fasade sa zatvorenim međuprostorom. 3. ostakljene fasade trebaju zadovoljiti sljedede: -osvijetljenost prostora -ograničenje toplinskih gubitaka -zaštita od pregrijavanja -zvučna zaštita -mehanička svojstva -ventilacija prostora 2.

-pregrađena dvostruka fasada. 2. L.laminirana). Širina. 1. odvod zraka iz unutarnjeg prostora putem podnog kanala u međuprostor.Jagodid. 5. Međuprostor zatvoren. 2. Za svaki tip kratko navedite posebnosti djelovanja. -nepregrađena dvostruka fasada. Dvostruke ostakljene fasade sastoje se od: vanjske fasade. Zimi se može računati s dobicima topline od sunčevog zračenja (bez zasjenjenja). Opišite djelovanje (funkciju) dvostruke ostakljene fasade u ljetnom razdoblju (varijante). sunčevo zračenje reflektira se od vanjske plohe ostakljenja. B. Vanjsko staklo dvostruke fasade zimi je hladno. Svaki zasebni dio zračnog međuprostora ima otvore za ulaz i izlaz zraka. U pravilu je od dvoslojnog stakla (IZO). 3. K.a stakla su sigurnosna (kaljena.Gracin. V. Često je prohodan u ravninama stropova radi kontrole i održavanja.zračni međuprostor je spojen vertikalno i horizontalno na cijeloj fasadi.Kolarec . P.Galid. Projektira se kada su naglašeni zahtjevi zaštite od buke i požara. I. Svaki horizontalni koridor ima otvore pri dnu i pri vrhu koridora. 6. Lagano zagrijani svježi zrak međuprostora ulazi u sustav dogrijavanja za grijanje unutarnjeg prostora. Unutarnji prostor se ventilira na međuprostor. Vanjska fasada-ima ulogu zaštite od vanjskih utjecaja(kiša. zračnog međuprostora i unutarnje fasade.Karlo. J. Za vrijeme sezone grijanja međuprostor može biti zatvoren radi smanjenja toplinskih gubitaka. Međuprostor dodatno zagrijavan potrošenim zrakom iz unutarnjeg prostora (tampon prostor). Kod zatvorenog međuprostora kondenzacija de se pojaviti po cijeloj površini stakla jer de ugrijani zrak ispuniti cijeli međuprostor i kondenzirati se na hladnoj plohi stakla.horizontalno spojen zračni prostor po etažama. Neprekinuti dio zračnog međuprostora služi za pojačanu ventilacijuodvođenje potrošenog zraka iz prostorije. D. Obrazložite opasnost od kondenzacije vodene pare u sustavu dvostruke ostakljene fasade (gdje i kada se pojavljuje).buka. U međuprostoru se najčešde smješta uređaj za zaštitu od sunčeva zračenja. U takvim slučajevima prozori se ne smiju otvarati. -dvostruka fasada s horizontalnim koridorima.Horvatid. Veliki otvori za ventiliranje su u prizemlju i kod krovova zgrada. Ljeti je u međuprostoru zaštita od sunčevog zračenja. Najčešde je ostakljena jednoslojnim staklom.Čorid.Hajdinjak. od zaštite od sunca i od unutarnje plohe ostakljenja. Dvostruke ostakljene fasade se sastoje od tri elementa.zračni međuprostor je prekinut horizontalnom i vertikalnom pregradom.Jakubek.). Navedite osnovne tipove dvostrukih ostakljenih fasada. međuprostor otvoren za ulaz svježeg zraka. 1. Može imati uređaje za zatvaranje otvora. Zbog razloga bolje ventilacije izvode se prekidi i na uglovima zgrade.Habijanec. 8. 18 Autori: I.4. A.tuča. od zaštite od sunca i od unutarnje plohe ostakljenja. Horizontalni koridori se prekidaju samo na mjestima gdje je potrebna pojačana zvučna zaštita između prostorija i na mjestima požarnih odsječaka zgrade. Sadrži otvore za dobro provjetravanje zračnog međuprostora i prostorija zgrade. Unutarnji prostor je zatvoren i klimatiziran. Ostakljene plohe se najčešde mogu otvarati radi prirodnog provjetravanja prostora. Unutarnja fasada-glavni element ostakljenja fasade za smanjenje toplinskih gubitaka. Pregrade sprječavaju prijenos buke. -pregrađena dvostruka fasada sa nepregrađenim dijelovima za ventilaciju.pregrađena dvostruka fasada s vertikalno neprekinutim dijelovima zračnog međuprostora. mirisa.a ventiliranje prostorija treba biti mehaničko (sustav ventilacije prostorija).. Međuprostor je ventiliran. 7. Zrak u međuprostoru se zagrijava i služi kao tampon prostor između unutarnjeg i vanjskog prostora. Zračni međuprostor-može biti kontinuirano otvoren zbog provjetravanja i s mogudnošdu zatvaranja međuprostora. Kod otvorenog međuprostora i provjetravanja prostorije preko međuprostora dvostruke fasade može se pojaviti manja količina kondenzacije na gornjem dijelu unutarnje strane stakla pri otvoru za izlaz zraka ( gdje izlazi ugrijani zrak).min 20cm do 120cm.. Opišite djelovanje (funkciju) dvostruke ostakljene fasade u zimskom razdoblju (varijante). unutarnji prostor grijan. sunčevo zračenje se reflektira od vanjske plohe ostakljenja. unutarnji prostor zatvoren i kondicioniran. vatre i dima iz prostorije u prostoriju. Navedite ih i svaki opišite.

Utjecaj vanjskog ostakljenja na ukupnu zvučnu izolaciju može se odrediti približnim računskim metodama. Međutim ljeti međuprostor dvostruke fasade mora biti ventiliran. Zbog potrebe ventilacije međuprostora i otvorenih otvora za prozračivanje efekt zvučne izolacije je slabiji nego u slučaju kad bi fasada bila potpuno zatvorena.dok je asimetrično izo-staklo ono u kome je jedno staklo (najčešde vanjsko) deblje od drugoga. točnije mjernim ispitivanjima.Jagodid. Dvostruka fasada produljuje dubinu prostorije za širinu zračnog međuprostora. a 7-8% kod visokotransparentnih stakala. 19 Autori: I.Hajdinjak. V. K.Karlo. Nevidljive deformacije uglavnom ne uočavamo.Kolarec . a što asimetrično IZO staklo? Koji su razlozi za primjenu asimetričnog IZO stakla? Pod simetričnim izo-staklima podrazumijevamo ona izo-stakla u koja su ugrađena oba stakla iste debljine. Razlozi za primjenu asimetričnog stakla su:  različiti zahtjevi koji se postavljaju na otpornost i deformacije unutarnjeg i vanjskog stakla. To bi mogao biti slučaj samo u sezoni grijanja kod zatvorenog unutarnjeg prozora (mehanička ventilacija prostorija) i zatvorenog međuprostora fasade (u koji se ubacuje iskorišteni topli zrak iz zgrade). Dvostruka fasada smanjuje količinu svjetla u prostoriji radi vanjskog dodatnog stakla. Preporučuje se u asimetrično izo-staklo ugraditi unutarnje staklo za 1mm deblje od polovine debljine vanjskog stakla. Vidljive deformacije pokazuju nam da postoji neko djelovanje na IZO-staklo koje može imati za posljedicu.Čorid. ved ih mogu utvrditi samo specijalizirane institucije i laboratoriji. a kod dvostruke ostakljene fasade je maksimalno 14%. To ima posebnu vrijednost kada je vanjsko staklo reflektirajude jer je deblje staklo otpornije na deformacije pa je i odraz slike okoliša na njemu pravilniji. D. u nevidljivim deformacijama kojih je krajnji rezultat trajni gubitak djelotvornosti IZO-stakla.Horvatid. Deblje staklo treba upotrijebiti kao vanjsko staklo.poboljšanje zvučne izolacije. Tema: PROČELJA – OTVORI. (npr. I. 8+5. zbog jačeg naprezanja uslijed pritiska (tlaka) vjetra i kod očekivane buke niskih frekvencija koja dolazi izvana. IZVEDBA I UGRADNJA 1. A.Gracin.za 10% kod običnog prozirnog stakla. ili ved ima posljedicu. Što nazivamo simetrično.Jakubek. 2. Kod jednostruke fasade faktor D (koji označava odnos između osvijetljenosti prostorije i istodobne jačine osvijetljenosti vanjskog prostora) je maksimalno 18%. Navedite i objasnite mogude deformacije IZO stakla. Obrazložite kakva je osvijetljenost unutarnjeg prostora kod jednostruke i dvostruke ostakljene fasade. čime se u prosjeku mogu očekivati povoljnije izolacijske vrijednosti za 2-4 dB. Obrazložite svojstva zvučne izolacije dvostruke fasade. Zvučna izolacija dvostruke fasade ovisi o: -vrstama unutarnjeg i vanjskog ostakljenja -širini međurazmaka između unutarnje i vanjske plohe fasade -stupnju otvorenosti unutarnjeg i vanjskog ostakljenja Najbolji učinak bio bi kod potpuno zatvorenih sustava fasade što je rijetko slučaj.a pritisci na deformaciju u vedoj se mjeri oslobađaju na unutarnjem. 10+6…itd)  razlozi zvučne izolacije Staklo s različitim debljinama staklenih ploha ima različitu površinsku masu. 10. Povoljno je da je jedno staklo dvostruko deblje od drugog. J. B. 6+4. -nevidljive deformacije: -promjene vrijednosti toplinske izolacije -povedanje napetosti zaptivnih materijala -povedanje napetosti stakla -vidljive deformacije: -nepravilan odraz slike okoliša -prekid cjelovitosti odraza na spojevima stakala u pročelju -orošavanje IZO-stakla u međuprostoru ili na vanjskim površinama -pucanje stakla -pojava duginih boja na staklu Vidljive i nevidljive deformacije usko su međusobno povezane svojim uzročnicima i svojim posljedicama.Galid. tanjem staklu. P. L.Habijanec.9.

J. Zrakonepropusna priključna reška između zida i doprozornika osnovni je preduvjet za toplinsku zaštitu. Pukotine. D.Horvatid. Takva se mjesta mogu pojaviti na priključku između doprozornika i pregrade u koju je prozor ugrađen.Kolarec .3.Karlo. rupe. na nadvoju i na prozorskoj klupčici. Kod brtvljenja potrebno je uvažavati upute i preporuke proizvođača masa za brtvljenje. zaštitu od vlage i za zvučnu zaštitu. P.Čorid. Opišite pojedini način ugradnje -mokra ugradnja -polusuha ugradnja -suha ugradnja Polusuha ugradnja-u zid se istodobno sa zidanjem ugrađuju okviri od letvi na koje se kasnije učvrsti gotovi prozor.Jagodid. Navedite mogude načine ugradnje prozora.Galid.Habijanec. Stoga kod ugradnje prozora treba paziti na izvedbu potpuno brtvljenog spoja prozora i njegovih elemenata s pregradom u koju su ugrađeni. Izoterme su linije koje spajaju točke istih temperatura pomodu kojih je mogude proračunima prikazati raspodjelu temperatura unutar građevinskih elemenata. i to na bočnom prislanjanju. pitat du još Veršida) 20 Autori: I. Suha ugradnja-gotovi prozor se učvrsti na posebne ugrađene elemente u ožbukan zid.Gracin. I. pjenastih materijala kao i pravila ugradnje proizvođača prozora i prozorskih profila. (za ovaj opis nisam sigurna jer nema nikakvog opisa u predavanju. B. L. K.Jakubek. 4. Što su izoterme? Nacrtaj skicu vanjskog zida s ugrađenim prozorom i ucrtajte (skicirajte) izoterme. V. 5. folija.Hajdinjak. otvorene reške i slično dozvoljavaju nesmetani prolaz zraka. Nacrtajte i opišite crtež priključka zida i doprozornika jednostrukog drvenog prozora s IZO staklom. profila za brtvljenje. A.

propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode-prozore i vrata koji se ugrađuju u građevine. osobito u vezi: -otpornosti na opteredenje vjetrom -vodonepropusnosti -propusnosti zraka -prolaska topline -zvučne izolacije -otpornosti na požar i propuštanje dima Uvjeti za ugradnju. 8..Hajdinjak. Opišite crtež. projektom se moraju odrediti uvjeti i način njihove zamjene. Zidarsko sidro je element koji učvršduje doprozornik u nosivi dio zida..Horvatid.Habijanec.Karlo.izmicanje prozora po dubini zida. oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline. Ako je projektirani uporabni vijek građevine duži od projektiranog uporabnog vijeka prozora i/ili vrata.) i unutranjom (drvo/keramika/kamen. P. K. Tehnička svojstva prozora i vrata moraju biti takva da. I.te način potvrđivanja sukladnosti prozora i vrata s navedenim zahtjevima. uporabu i održavanje prozora i vrata moraju se odrediti projektom građevine tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti koje mora ispuniti građevina. tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve. V. Nacrtajte prozor i prozorsku klupčicu (vanjska i unutarnja).Gracin.. a omoguduje različito pozicioniranje . J.Galid. u predviđenom roku trajanja građevine . 5°) 7 bočni spojni profil 8 unutranja drvena klupčica 21 Autori: I.).6. 1 donja prečka doprozornika 2 toplinska izolacija – mineralna vuna 3 nepropusni mikrobeton 4 podložna PE folija ili bitumenska traka 5 trajnoelastični kit 6 vanjska limena klupčica (nagib min. Što je propisano Tehničkim propisom za prozore i vrata? Tehničkim propisom za prozore i vrata se. A. u svrhu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu. L. D.Jakubek. Što je zidarsko sidro? Nacrtajte primjer učvršdenja prozora u zid upotrebom zidarskog sidra. Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive utjecaje okoliša na građevinu u njezinom projektiranom uporabnom vijeku moraju se odrediti projektom građevine.Kolarec ..Čorid.Jagodid. 7. uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje. B. Parapet na gornjoj strani završava prozorskom klupčicom: vanjskom (lim/kamen.

Čvrsto ugrađene stijene. npr.Horvatid. Čvrsto ugrađene stijene. Lako se rasklapaju i premještaju. najčešde ožbukane ili gletane 2. 'monier' stijene (tanke ab stijene) 4. I. zidane stijene od opeke. D.Karlo.. A.Čorid.nepropusna za zrak i vodenu paru  prozračna. 22 Autori: I. stijene izvedene od ploča visine etaže – ploče od porobetona. Iz tog razloga se ugrađuju različiti materijali koji de osigurati navedeno.Hajdinjak. montažne. 2. blokova ili ploča. jednostrano samoljepljiva traka za brtvljenje – nepropusna na udar kiše do 300 pascala EPDM – ljepilo za traku za brtvljenje 2) PUR ekspandirajude pjene – uloga toplinske izolacije Tema: PREGRADNE STIJENE 1. Navedite i opišite ulogu materijala potrebnih za ugradnju prozora u vanjski zid. Navedite mogude načine izvedbe pregradnih nenosivih zidova i stijena? 1. pokretne stijene – klizne ili preklopne – ulaze u kategoriju vrata 3. kako se zidaju i ostalo). 3. staklene opeke. B. 3. elastična i na vremenske uvjete postojana traka za brtvljenje – trajno i sigurno brtvljenje vanjskih fuga  visokovrijedna impregnirana. gipsa. 11.5cm blokovi i ploče – 8.9. Što podrazumijevamo pod pojmom pregradnih nenosivih zidova i koji se zahtjevi postavljaju na iste? Pod pojmom pregradnih nenosivih zidova podrazumijevamo građevne dijelove koji pregrađuju prostor i ne preuzimaju opteredenja drugih građevnih dijelova. Nabrojite vrste čvrsto ugrađenih stijena i materijale od kojih se izvode. drvocementa. 9. premjestive stijene – izvedene od tvornički zgotovljenih elemenata (paneli ili dijelovi stijene koji se spajaju na gradilištu). monolitne stijene od armiranog betona – tzv. J.Galid. ≥ 19cm  Zidovi od opeke debljine 6. Prikažite varijante stijena od zidanih elemenata (opeke različitih debljina) s kratkim opisom posebnosti pri izvedbi (kada se koriste. a osigurati difuziju vodene pare. običnog i laganog betona. Podnose oslabljenja zidova zbog vođenja instalacija..5. čvrsto ugrađene stijene – izvedene na gradilištu od manjih ili vedih elemenata. Izvode se u dužnjačkom vezom u debljinama koje su određene dimenzijama opeka.5cm Samo za manje ploštine zidova. 1) trake za brtvljenje  trake za brtvljenje prozora s posebnom membranom koja se brzo suši – za unutranje i vanjsko brtvljenje  vlaknasta traka za unutranje brtvljenje – za unutranje spojne fuge koje je potrebno naknadno ožbukati  unutarnja traka za brtvljenje . opeka NF – 12cm i 6.  Zidovi od opeke debljine 12cm Od svih zidanih pregradnih zidova imaju najvedu čvrstodu (puna opeka). 1. Za zidove vede dužine i visine trebaju se izvesti horizontalni i vertikalni serklaži. odnosno spriječiti vodenu paru da se kondenzira u materijalima ugrađenim u spoj.Kolarec ..Jakubek. Mogu preuzeti manja opteredenja. Zahtjevi:  zvučna zaštita  toplinska zaštita  zaštita od požara  zaštita od zračenja i radijacije  ostali zahtjevi ovisno o namjeni i specifičnosti prostora.. P.Habijanec. Za povedanje črvstode mogu se zidati u cementnom mortu i armirati. 10. K.Gracin.Jagodid. V. 12. neprobojnost 2. Ne podnose oslabljenja zbog vođenja instalacija. blokova ili ploča – od pečene gline. prethodno stlačena. S vanjske strane je potrebno spriječiti ulazak oborinske vode. L.

 Zidovi od opeke debljine ≥ 19cm Izvode se tamo gdje su potrebne vede ploštine zidova (vede visine ili dužine kod dvorana, skladišta i sl.). Potrebna je izvedva horizontalnih i vertikalnih serklaža. 5. Prikažite u presjeku pregradni zid izveden od pune opeke (NF). Međukatne konstrukcije armiranobetonske ploče d=20 cm s izvedenim plivajudim podom i spuštenim stropom.

6. Pregrade od porobetonskih blokova – opišite ukratko način izvedbe i posebnosti. Pregrade se izvode u debljini (najčešde) Ytong blokova 10, 12.5 i 15cm. Svaki tredi red po visini potrebno je učvrstiti u bočnu nosivu konstrukciju pomodu elastičnog ankera, a svaki drugi blok zadnjeg reda u stropnu konstrukciju. Pregradne zidove od Ytong blokova je potrebno dilatirati od nosivih zidova; od bočnih vertikalnom fugom širine 1 cm, a od stropne konstrukcije horizontalnom fugom širine 2 cm. Fuge se zapunjaju pur pjenom. U Ytong blokove je mogude pričvrstiti sve vrste tereta posebnim pričvrsnim priborom za poraste betone, a ovisno o vrsti tereta. Rupe za tiple se buše svrdlom manjeg promjera od promjera tiple. Na uglove se postavljaju aluminijski ugaoni profili, pa se na cijelu površinu nanosi tankoslojna žbuka u debljini 2 do 9 mm. 7. Čvrsto ugrađene stijene. Prikažite varijante stijena od ploča visine etaže s posebnostima pri izvedbi. Ploče su u modularnim širinama, a bočne stranice često predviđene s perom i utorom.

(opis za prvu skicu; u kombinaciji s čeličnom konstrukcijom) 1 porobetonska ploča 4 žlijeb u porobetonskoj ploči 7 kit za fugiranje 2 čelični nosač 5 metalna pločica za pričvršdenje 3 metalna traka 6 elastični materijal (MW)

23
Autori: I.Čorid, I.Galid, L.Gracin, D.Habijanec, J.Hajdinjak, B.Horvatid, V.Jagodid, A.Jakubek, K.Karlo, P.Kolarec

8. Prikažite varijante izvedbe stijena od staklene opeke s posebnostima izvedbe. Staklene stijene mogu biti vanjske i (češde) unutarnje. Zid od staklene opeke treba od drugih konstrukcija biti odijeljen 2 dilatacijom (elastični materijal). U slučaju velikih dimenzija zidova (više od 15m , dužine vede od 7.5m, visine vede od 6m) potrebne su dilatacije zida. Stijene od staklene opeke se izvode:  u mortu 2 Zidaju se nearmirano do 10-12 m , a za vede ploštine se armiraju čelličnim šipkama ili metalnim trakama. Danas se izvode u metalnim okvirima s posebnom armaturom.

Suvremena izvedba je s plastičnim graničnicima. Graničnici služe kao vodilice za brže i preciznije postavljanje staklenih opeka, te pridržavanje armature. Postoje graničnici koji ostaju unutar zida i oni čiji se vanjski dijelovi uklanjaju nakon izvedbe zida. Prikaz potonjih: (:D)

 s reškama zapunjenim silikonskim kitom Kitom se fugira reška, a obostrano samo dio reške uz vanjske rubove.  suhomontažnim postupkom Izvedba u rešetkastim okvirima koji imaju otvore veličine staklene opeke u koje se ona ugrađuje i mehanički ugrađuje.

24
Autori: I.Čorid, I.Galid, L.Gracin, D.Habijanec, J.Hajdinjak, B.Horvatid, V.Jagodid, A.Jakubek, K.Karlo, P.Kolarec

25
Autori: I.Čorid, I.Galid, L.Gracin, D.Habijanec, J.Hajdinjak, B.Horvatid, V.Jagodid, A.Jakubek, K.Karlo, P.Kolarec

5 W/m K).9.Habijanec. L.7 – 1.Jagodid. Najčešde se izvode kao pregrade s velikim ploštinama u zgradama s vedim rasponima i gdje je potreba veda črvstoda pregradne stijene (pregrade dvorana. 26 Autori: I.Galid. Stijene od staklenih U-lamela – mogudi načini izvedbe.Jakubek.5 W/m K). A. Presjek U-oblika omogudava preuzimanje vedih opteredenja i različite načine primjene.Karlo. P. J.Horvatid. V.Gracin. Opišite i prikažite crtežom. Iz tog se razloga dvostruko ugrađene ploče ispunjaju 2 materijalima koji doprinoste toplinskoj izolaciji uz minimalno umanjenje prolaska svjetlosti (U=0.Kolarec . 10. B. Monier stijene su tanke ab stijene (debljine 8 – 12 cm) koje se izvode u oplati s jednostrukom ili dvostrukom armaturnom mrežom Ø 5-6 mm. skladišta). I. K. Što su „Monier“ stijene i kako se izvode. D. Nisu adaptabilne (teško se ruše). Važedi propisi o toplinskoj zaštiti i uštedi toplinske energije ne dozvoljavaju primjenu U-lamela za vanjske stijene 2 grijanih prostora (dvostruko ugrađene lamele U≈3.Hajdinjak.Čorid.

Za prostore s manjim zahtjevima za zaštitu od buke mogu se koristiti pregradni ormari s drvenom ili metalnom konstrukcijom. Mogu se izvoditi i unutarnji senvič paneli od čeličnog lima s ispunom od materijala za zvučnu ili TI.Habijanec. premjestive stijene su izvedene od tvornički zgotovljenih elemenata (paneli ili dijelovi stijene koji se spajaju na gradilištu). K. Instalacijski zid je pregradna stijena s točno raspoređenom podkonstrukcijom – nosačima za pričvršdenje sanitarnih elemenata.Galid. Montažne. D. B. Mogudi su sustavi s jednostrukim nosačima i jednostrukom oblogom (gornji prikaz). jednostrukim nosačima i dvostrukom oblogom ili dvostrukim nosačima i dvostrukom oblogom. Montažne stijene se sastoje od:  (a) nosača . V.Horvatid.5 cm).Gracin.Kolarec .metalni ili drveni nosači  (b) obloge . P.Hajdinjak. A. Lako se rasklapaju i premještaju.Karlo. Prikažite varijante montažnih stijena s posebnostima izvedbe.Čorid. J.Jakubek.zvučna izolacija – meke ploče mineralne vune Razmak nosača se krede od 50 – 80cm. a određuje se prema proizvodnoj dimenziji obložnih ploča (npr.Jagodid. 27 Autori: I. Takvi se paneli učvršduju u vodilice na podu i stropu.najčešde drvene ploče 18-20mm i gispkartonske ploče 12.5-15mm  (c) ispune .11. I. gipskartonska ploča širine 125 cm na nosače na razmaku od 62. L.

-protup. električki neutralan (ne stvaraju se vlakna ili prašina). A13. 20. regulira mikroklimu. Što se podrazumijeva pod pojmom suhomontažna gradnja? Navedite prednosti suhomontažne gradnje.5 mm 28 Autori: I. F15. apsorbira zvuk. 25. ne nadražuje kožu. ploče tipa HF masivne ploče: Knauf fireboard ploča 15. fleksibilno i ekonomično  bez sušenja – odmah se nastavlja daljna obrada površina  gips jamči za ugodnu klimu stanovanja  certificirana zaštita od buke i požara  dodatna i naknadna toplinska izolaci 2. negoriv materijal. B.Galid. u proizvodnji. H15 F13. paropropusan. L. P.Jakubek. D.Horvatid. 30 mm stakleno vlakno + crveni natpis (jezgra gips. Što su gips-kartonske ploče? Navedite vrste gips-kartonskih ploča.Tema: SUHOMONTAŽNI SUSTAVI 1.Hajdinjak.Habijanec. bezmirisan. K. izvana stakleno vlakno) cementna ploča debljina A10. Suhomontažna gradnja – izvedba nenosivih pregrada i obloga:     pregradni zidovi zidne obloge spušteni stropovi plivajudi (novi naziv 'plutajudi') podovi Prednosti suhomontažne gradnje:  male debljine i težine pregradnih zidova  za statiku objekta nema proračunskih teškoda  bez naknadnih izvedva utora za instalacijske vodove  čistoda s manje građevinskog otpada  brzo. Gips je univerzalan gradbeni materijal – mala gustoda i dobra čvrstoda. ekonomičan (mali utrošak energije za proizvodnju i transport). A. HF15 izgled sivi karton + plavi natpis zeleni karton + plavi natpis sivi karton + crveni natpis zeleni karton + crveni natpis Knauf Aquapanel ploča 12. J. primjeni i zbrinjavanju kao otpad. F18 HF13. I.Jagodid. ekološki kod iskopa.Kolarec . Gips.Čorid.kartonske ploče su ploče napravljene iz gipsane jezgre postavljene između dva kartona. V.Karlo. Vrste gips-kartonskih ploča: tip standarne ploče tipa A impregnirane ploče tipa H protupožarne ploče tipa F impreg. TI.Gracin. A15. A18 H13. biološki ispitan.

I. P.Kolarec .isto kao 2 6 .Hajdinjak.Jakubek.Čorid.brtvilo membrana .Jagodid.Gracin. 250 kg/m bočna stijena 2 – savitljiva i koliko je mogude teška membrana (sadrena ploča s ljepenkom 12.4. V. 4. D. Lagana pregrada – od čega se sastoji? Prikažite crtežom s opisom.Horvatid. Navedite (i prikažite crtežom) osnovne vrste metalnih profila za izvedbu gipskartonskih pregrada.Habijanec.5mm ili iverica 35mm) 3 – elastično brtvilo 4 – rubni okviri (odvojeni) 5 . L.elastični kit 7 – učvršdenje ploče – čavao ili ljepilo 8 – nosivi drveni stupac 9 – min 40 mm MW 2 29 Autori: I.Karlo. A. J.Galid. K. 1 – min. B.

30 Autori: I.Horvatid.Kolarec .Jakubek. K. A. D. B.Habijanec. Prikažite crtežom s opisom.Hajdinjak. P. I.Jagodid. L. Opišite i prikažite crtežom način izvedbe laganih pregrada od gips-kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji.5.Karlo.Galid. 6.Čorid. J. Lagani pregradni zidovi s gips-kartonskim pločama i metalnom potkonstrukcijom – osnovne vrste.Gracin. V.

J.7.Horvatid. I. D. K. A. V. 9.Jakubek.Gracin. Kod projektiranja potrebno je dilatacijske spojeve u pregradnim zidovima predvidjeti u nacrtima i u troškovničkim opisima: . P. 8. Navedite o čemu ovisi dopuštena visina pregradnih zidova izvedenih gips-kartonskim pločama na metalnoj potkonstrukciji. Dopuštena visina pregradnih zidova izvedenih gips-kartonskim pločama na metalnoj potkonstrukciji ovisi o: .Habijanec. B.debljini lima odabranog profila .Jagodid.kod naglih promjena visine prostorija Posebno treba naglasiti izvedbu za protupožarne zidove koja se razlikuje od standardnog dilatacijskog spoja.na mjestima gdje je zgrada dilatirana .Karlo. Navedite kada se moraju izvesti dilatacije u laganim pregradama. L.svakih 15 m duljine kontinuirane duljine zidova .razmaku profila 31 Autori: I. Nacrtajte i opišite spoj zida i lagane pregrade izvedene od gips-kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji. Prikažite crtežom dilatacijski spoj lagane pregrade izvedene gipskartonskim pločama na metalnoj potkonstrukciji.Galid.Čorid.Hajdinjak.Kolarec .

I.Habijanec. L.Galid. 11.Karlo. 5 kg tiple 10 kg 15 kg 32 Autori: I. P. te čelični nosači za bojler. Načini vješanja tereta na lagane gips-kartonske pregrade (skica). V. K.10. Postoje posebni tipski sanitarni elementi sa posebnim čeličnim nosačima za tipske zidne wc-e.Čorid. Proizvode se posebni nosači za umivaonike sa potrebnom opremom za montažu istih.Kolarec .Jakubek. A. J. Takav se element predmontira u tvornici sa ugrađenim vodokotlidem i kao takav dolazi na gradilište. To su dva okomita UA profila sa tipskim utičnim kutnicima na podu i stropu.Hajdinjak.Gracin. D.Horvatid.Jagodid. Opišite način ugradnje sanitarne opreme na lagane gips-kartonske pregrade. B.

Stupanj kvalitete Q4 .Galid.temeljito zaglađivanje 2. I. P. Zidna obloga iz gipsanih ploča koristi se za: . 62.vrhunska površina 2 do 4 mm 33 Autori: I.poboljšanje toplinske izolacije (s polistirenom ili mineralnom vunom) .Habijanec. Navedite i opišite načine izvedbe.Kolarec . 62. K. Stupnjevi kvalitete završne obrade površina. Zidne obloge od gips-kartonskih ploča. B.5 cm Visina obloge: do 5 m Težina obloge: 14 kg/m² (bez izol. V. 90 mm Razmaci profila: maks. Prikažite crtežom i opišite zidnu oblogu od gips-kartonskih ploča za poboljšanje zvučne izolacije masivne pregrade.Jakubek.Karlo. Debljina obloge: 40-135 mm Razmaci profila: maks.) Konstrukcija obloge: CW ili UW profili Ovjes pregrade: bez kontakta sa zidom 14.Čorid.Hajdinjak. Stupanj kvalitete Q2 .12.posebno zaglađivanje do 2mm 4. Stupanj kvalitete Q3 . 1. Stupanj kvalitete Q1 .izradu ravne površine bez posebnih zahtjeva (lijepljenjem na podlogu) 13. D. A. J.Horvatid.standardno zaglađivanje 3. L.Jagodid.Gracin.5 cm Visina obloge: do 10 m 2 Težina obloge: 13-23 kg/m (bez izolacije) Konstrukcije obloge: CD i UD profili Ovjes pregrade: direktni ili akustični Debljina obloge: min. Kada se koriste.poboljšanje zvučne izolacije (s mineralnom vunom) .

15. Troslojni element TUB F 141 – pero/utor – 1x25 mm . VIDIFLOOR gipsvlaknaste ploče – požarna zaštita odozgo F30 do F90 . B.Horvatid. L.Hajdinjak.5 mm polažu se na nosivu ravnu podlogu prema uputama proizvođača 4.5 mm . I.Kolarec . D.Galid. Navedite osnovne vrste plivajudih podova izvedenih gips-kartonskim pločama. - Troslojni element TUB F 141 – pero/utor – 1x 25 mm ili sustav F142 s PS 20 izolacijom podni elementi se polažu na ravnu podlogu spojevi su pero/utor i stepeničasti mjere podnih elemenata su 600 x 2000 mm elementi se od zidova odvajaju mineralnim trakama 3.Habijanec. P. Podne gipsane ploče tipa F146 – dvoslojno polaganje – 2x12.Čorid.ploče suhog estriha debljine 12.dvoslojno polaganje elemenata Vidifloor podnih ploča debljine 10 mm na kamenu vunu minimalne debljine 10 mm .elementi se polažu na nosivu ravnu podlogu prema uputama proizvođača 34 Autori: I. A.Jagodid. K. J.Karlo. V. 1.Jakubek.Gracin.elementi suhog estriha se polažu na nosivu ravnu podlogu prema uputama proizvođača 2.

Jagodid. V. Nacrtajte (spoj poda i zida) i opišite primjer plivajudeg poda izvedenog gips-kartonskim pločama. L. A.Kolarec . 35 Autori: I.Gracin.16. Povišeni (dvostruki) pod – opišite i prikažite crtežom. 17.Habijanec. B. I.Hajdinjak.Galid.Karlo. 18. D. Nabrojite i ukratko opišite vrste spuštenih stropova (obzirom na potkonstrukciju) izvedenih gipskartonskim pločama.Horvatid. J.Jakubek. P. K.Čorid.

I. V. Nacrtajte (crtež spoja spuštenog stropa i vertikalne pregrade – zida) i opišite samonosivi spušteni strop izveden gips-kartonskim pločama s čeličnom potkonstrukcijom. K. D.Jagodid. 36 Autori: I.Hajdinjak. P.Galid.Kolarec . Nacrtajte (crtež spoja spuštenog stropa i vertikalne pregrade – zida) i opišite spušteni strop izveden gips-kartonskim pločama na čeličnoj potkonstrukciji – na visilicama. L. Nacrtajte (crtež spoja spuštenog stropa i vertikalne pregrade – zida) i opišite spušteni strop izveden gips-kartonskim pločama na čeličnoj potkonstrukciji – direktni ovjes. 21. 20.Čorid. J.Horvatid.Jakubek.Habijanec.19.Karlo.Gracin. B. A.

Kolarec .Perforirana ploča služi za apsorpciju zvuka. Kada se moraju izvesti dilatacije u spuštenim stropovima. J. D. L.Jagodid.22. A. Kada se izvode spušteni stropovi s akustik pločama? Prikažite crtežom s opisom.Jakubek. Izvode se na mjestima dilatacija zgrada i kod prostorija čija je dijagonala veda od 15 m. . P.Hajdinjak. V.Karlo. Prikažite crtežom s opisom dilatacijski spoj.Gracin.Horvatid.izvode se u slučaju potrebe za dobrom apsorpcijom zvuka.Habijanec.Galid. I. 23. Dvostruki spušteni strop – kada se izvodi? Prikažite crtežom s opisom. Spušteni stropovi od gips-kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji. a drugi niz ploča služi za zvučnu zaštitu i zaštitu od požara 37 Autori: I.Čorid. B. K. upotrebljavaju se perforirane ili užlijebljene akustik ploče Visilice Nosivi profil? Montažni profil? Perforirane akustik ploče 24. Dvostruki spušteni strop izvodi se u slučaju potrebe za dobrom zvučnom izolacijom i zaštitom od požara.

D.Galid.Hajdinjak. B.Minimalno zračno strujanje .25. Klima stropovi – kratak opis s crtežom i prednosti. V. J.Ugodna klima u prostoru .Bez šuma od uređaja . Kasetni spušteni strop – prikažite crtežom s opisom.Čorid. K.Karlo. P.Arhitektonska sloboda oblikovanja Prijenos E zračenjem 65% / strujanjem35% 38 Autori: I.Habijanec.Niski troškovi održavanja .Jagodid.Gracin.Ravnomjerna raspodjela temperature .Pada bakterijsko .Kolarec . I.Horvatid. Prednosti: . A.Jakubek. L. -kasetirani – raster strop 26.

Što je otpornost na požar? Otpornost na požar je svojstvo konstrukcije koje se definira vremenom u kojem konstrukcija. srednje ili visoko specifično požarno opteredenje 4. toksičnih plinova . mali intenzitet izgaranja.Jakubek. vatrogasni pristupi 5. vrata. izlazni putevi. J. gore svi materijali. faza: toplinsko rastezanje nosača ruši oslonce 2. tekude i čvrste komponente/ produkti gorenja kao kemijske reakcije su toplina (porast temperature). pojava paljenja. Ukratko opišite ponašanje čeličnih konstrukcija u požaru. dima.Jagodid. Navedite produkte izgaranja u požaru. P. širi se u susjedne sobe. pri djelovanju standardnog požara. Produkti izgaranja u požaru – termičkom razgradnjom nastaje dim – smjesa plinske.početna faza – relativno niske temperature. a što specifično požarno opteredenje? Kakvo specifično požarno opteredenje može imati zgrada? Ukupno požarno opteredenje – toplina koja se može osloboditi iz kalorične modi svega zapaljivog materijala u promatranom prostoru Specifično požarno opteredenje – prosječni iznos ukupnog požarnog opteredenja po jedinici površine Zgrada može imati nisko.Horvatid. toksičnost) .faza punog razvoja požara – vatra zahvada zidove.razbuktala faza (flash over) – nagli prijelaz iz početne faze. Kod projektiranja zaštite od požara objekta važno je: . faza: savijanje i kolaps konstrukcije Porastom temperature čelik gubi na čvrstodi – dijagram 39 Autori: I. V.pravilan odabir građ.Gracin.Kolarec . K. javlja se opasnost od urušavanja konstrukcije 3.Karlo. brzina širenja plamena. Faze razvoja požara: . A.Tema: ZAŠTITA OD POŽARA 1. L. Primjer deformacije čeličnog nosača 1. materijala u pogledu njihovih požarnih značajki (gorivost. I. B. ne izgubi ni jednu od standardom predviđenih funkcija – nosivost. prozore. Što je ukupno. Navedite na koje pravilnosti treba obratiti posebnu pažnju kod projektiranja zaštite od požara zgrada.Hajdinjak. dimljivost.pravilan odabir građ. Navedite faze razvoja požara. stabilnost.Habijanec.pravilno projektiranje građevine – požarni sektori. cjelovitost/ toplinska izolacija 6. elemenata i konstrukcija u pogledu otpornosti na požar . temperatura je > 1000°C i gori kompletni sadržaj građevine. svjetlost i dim 2. izvijanje/ integritet. požar se prenosi na ostale prostore .Galid. D.Čorid.

Galid.Habijanec.Jakubek. Ukratko opišite ponašanje drvenih konstrukcija u požaru. B. 10.Gracin.lokaciji … Osnovno načelo pri projektiranju EP je da osoba ugrožena u požaru mora imati mogudnost izlaska u najmanje dva različita smjera (u slučaju prodora dima i vatre u jedan dio.požarnom opteredenju. ugradnji stabilnih sustava za gašenje. manja površina PS) . D. mogao bi se koristiti drugi izlazni put) Prema hrvatskim propisima duljina puta iz prostorije do stubišta u jednom požarnom sektoru: 30 m za objekte do 75 m visina / 20 m za objekte iznad 75 m visine 40 Autori: I. V. Pri projektiranju i izgradnji objekta mora se osigurati: . J.7. A.dio građevine odijeljen od svih ostalih dijelova konstrukcije otpornih na požar u vremenu u kojem de biti isključen rizik od njegovog širenja na druge dijelove građevine ili iz drugih dijelova na taj dio (po ISO/IEC GUIDE 52) Požarni sektor – dio zgrade koji se sastoji od jedne ili više prostorija izgrađen tako da u određenom trajanju spriječi širenje požara u taj dio zgrade iz ostalih dijelova ili iz tog dijela u ostale (po ISO/TC 21) Veličina PS ovisi o .namjeni i vrsti građevine . katnosti objekta (> visina. odnosno da se omogudi njihovo spašavanje .PS Požarni sektor .očuvanje nosivosti konstrukcije u požaru tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom . Navedite osnovna načela zašite od požara preuzeta iz zakonodavstva Europske unije (zaštite od požara) koja se moraju poduzeti pri projektiranju i izgradnji objekata.stupnju opremljenosti . Što je evakuacijski put? O čemu ovisi projektiranje evakuacijskih putova? Evakuacijski put – mora voditi do izlaza iz objekta ili do sigurnog prostora.Karlo. Što je požarni sektor? . L.tehnološkom procesu . vrsti tehnološkog procesa. U svakom objektu namijenjenom za rad mora se omoguditi evakuacija i spašavanje radnika u slučaju ugrožavanja života i zdravlja. min 2 izlaza/ 500-1000 min 3/> 1000 min 4) .Jagodid.. Projektiranje EP ovisi o: .broju ljudi u građevini (50-500.sprječavanje širenja vatre na susjedne građevine . vatrodojavi i dr.Hajdinjak.osiguravanje osoba da neozlijeđeni napuste građevinu. I.Kolarec . otpornosti građevinskih elemenata na požar.omogudavanje zaštite spašavatelja 9.požarnom opteredenju . K.Čorid. U požaru drvo gorenjem stvara zaštitni pougljenjeni sloj koji ima vrlo nizak koeficijent provodljivosti topline i tako u požaru drvo samo sebe štiti. P.Horvatid. Kod dimenzioniranja presjeka najbolje je povedati presjek zbog djelovanja požara 8.

K. Objasnite vatrogasni pristup. omogudavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i oprema dođu do ugrožene građevine i svih otvora na njenom vanjskom zidu radi spašavanja osoba i gašenja požara.5 x 11 m ? Samo pristupi koji se nalaze uzduž vanjskih zidova građevina na kojima su otvori. http://www.hvz. a omogudavaju kretanje vatrogasnih vozila do površina uzduž građevina potrebna širina >3m radius 13-15 m razmak površine za operativni rad vozila od vanjskih zidova 6m (za građevine >16m). 12 m (za građevine visine od 16m) operativna površina – uzduž zgrade – 5. mogu se koristiti kao vatrogasni pristupi.Čorid.Habijanec.vatrogasni prilazi su površine koje se direktno nastavljaju na javne prometne površine. I.Kolarec .Galid. A. V.Karlo.vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina. . U pravilu vatrogasni pristupi sastoje se od: vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasnih vozila .).Gracin.hr/vatrogasni-pristupi-i-vatrogasni-prilazi/ 41 Autori: I.Horvatid. L.Hajdinjak. nosivosti i dr. D. radijus.11. P. J. B.Jakubek.Jagodid.

J. letve.za manje raspone i vede nagibe . Elementi za formiranje krovne plohe drvenih krovišta – rogovi. složene geomerije i sve nagibe (manje i vede). P. krovi vezači) + krovna ploha (rogovi. drvene oplate) + pokrov Definiranje dimenzija: ROGOVI (roženice) – dimenzije ovise o rasponu između elemenata potkonstrukcije (između podrožnica ili između dva ležaja) i o opteredenju – pokrov. temeljna razlika u konstrukciji između dva osnovna tipa krovišta za manje raspone (1 bod) Drvena krovišta za manje raspone mogu biti . 42 Autori: I.2. složenost geometrije i nagibe krovišta (1 bod) Roženički krovovi primjenjuju se za manje raspone i za vede nagibe.Habijanec.REKAPITULACIJA 1. snijeg.letve 5/3 cm (manji razmak) ili 8/5 cm za vedi razmak DRVENA OPLATA : daske d = 2.Galid.Horvatid.Kolarec .Čorid.5 cm ili OSB ploče 15 ili 18 mm 3. Primjereno područje primjene roženičkih i podroženičkih konstrukcija krovišta s obzirom na raspone. K.Gracin. B.Krovišta bez potkonstrukcije – ROŽENIČKI KROV (prazan krov) . D.Jagodid. letve. vjetar (npr. dok podroženički imaju. sve nagibe. 10/14) Postavljaju se na razmacima oko 80 – 100 cm Letve i drvena oplata služe kao nosači pokrova LETVE . dio – Biluš tema: DRVENA KROVIŠTA .Krovišta s potkonstrukcijom – PODROŽENIČKI KROV –za vede raspone. I.Jakubek.Hajdinjak. složene geomerije Razlika je u konstrukciji krovišta – roženički krovovi nemaju podkonstrukciju. oplata – način definiranja dimenzija i raspona – skice i opisi (3 boda) drvena krovišta = nosiva potkonstrukcija (podrožnice. L. A. V. a podoženički za vede raspone.Karlo. Ta podkonstrukcija (krovni vezači) može biti u ubliku stolica. Primjerene konstrukcije drvenih krovišta za manje raspone. težina čovjeka. drvenih rešetkastih nosača ili drvenih lameliranih nosača (grede i okviri) 2. visulja.

svaki par rogova čini nosač koji direktono prenosi vertikalno opteredenje na ležaj.Habijanec. D.Kolarec . A.relativno mali rasponi . bitumenska i drvena šindra. opis i skice (3 boda) PREDNOSTI .4.lagana konstrukcija.Karlo. B. mala količina građe .primjena samo lakih pokrova (valovite i ravne cementne ploče. Primjereni nagibi i pokrovi za roženičke konstrukcije drvenih krovova – objasniti zašto (1 bod) Primjereni su vedi nagibi (>35°).Galid. J. I. skice i opisi (3 boda) ROŽENIČKI KROV . a preporučljivi su nagibi >40°.rogovi prebacuju opteredenje na podrožnice. P.Hajdinjak. slama) – kako bi horizontalna sila bila što manja.Gracin.neprikladni za složenije geometrije krovova (samo simetrične sheme) 6. Sheme prijenosa opteredenja kod roženičke i kod podroženičke konstrukcije drvenog krovišta.Čorid. smiju se izvoditi samo laki pokrovi (valovite i ravne cementne ploče. Roženički drveni krovovi – problemi i prednosti.slobodan (prazan) prostor potkrovlja MANE . L.samo kod vedih nagiba krovova >35º (preporučljivi > 40º) .Horvatid.Jagodid. slama) . V. 43 Autori: I.mala bočna stabilnost . bitumenska i drvena šindra.veliki horizontalni potiska na ležajevima kod manjih nagiba . a podrožnice na krovne vezače (nosive trokute) 5.Jakubek. K. horizontalno razupiranje mora preuzeti zatega PODROŽENIČKI KROV .

V.Jakubek.Čorid. J.Habijanec. K. Suvremene mogude izvedbe podroženičkih konstrukcija krovišta s masivnim i rešetkastim nosivim trokutima – skica i opis (3 boda) 9. nadozid mora biti izveden samo kao AB konzola. 8. P. Statički problemi i mogudnosti izvedbe nadozida kod roženičkog krova – opis i skice (3 boda) Zbog jake horizontalne sile. D. A.Galid.Jagodid.Hajdinjak.Karlo. B.7. L. Podroženičke konstrukcije drvenih krovišta – stolica i visulja – skice i opisi karakterističnihpresjeka jednostrukih konstrukcija s naznakom elemenata za bočnu stabilnost u oba smjera(3 boda) STOLICA – krovni vezač direktno. preko stupova.Horvatid.Gracin. prenosi opteredenje na strop ili unutrašnje i vanjske zidove VISULJA – krovni vezač prenosi opteredenje samo na vanjske zidove preko konstrukcije kosih tlačnih štapova i jake horizontalne vezne grede 44 Autori: I.Kolarec . I.

svi nagibi 80-100cm 3. L.5m ≤ 7 m (jednostruka visulja) . [A-A je tu tek tako] 45 Autori: I. J. P.roženički krov s pajantom – tlocrt i presjek u zoni skošenog dijela konstrukcije drvenog krovišta (3 boda) [crtaj presjek B-B] .drveni strop .svi nagibi (može i minimalni) 80-100cm 3. I.Jakubek.Gracin.Kolarec .Jagodid.10.Čorid.5 .Galid. B.zidovi točno ispod stupova .5 .bez stropa! . K.4.Hajdinjak.ab strop .svi pokrovi .Horvatid. A.4.5m POKROV NAGIBI KROVNIH PLOHA RAZMAK ROGOVA RAZMAK PUNIH VEZOVA 11.polumontažni strop . V.Habijanec. D. Konstrukcija skošenog krova .svi pokrovi . Primjereno područje primjene pojedine vrste drvene konstrukcije podroženičkog krovišta s obzirom na vrstu stropne (međukatne) konstrukcije zgrade prema krovištu – opis (1 bod) RASPONI STROPNA KONSTRUKCIJA ≤ 7 m (jednostruka stolica) .Karlo.

L.12. Konstrukcija skošenog krova . ved na donje horizontalno stabilizirane stupove.primjena konstrukcije stolice kod obostrano skošenog krova (četverostrešni krov) s AB nadozidom za povedanje korisnog prostora kroviša.Hajdinjak. D. 13.jednostruka visulja . A.Kolarec .Gracin. Nadozid za povedanje korisnog prostora krovišta je zidan .podroženički krov s nadozidom . 46 Autori: I. K.jednostruka stolica . J.Galid.Karlo. P.Horvatid. I.Habijanec. B.Jakubek.Čorid.tlocrt ipresjek u zoni skošenog dijela konstrukcije drvenog krovišta (3 boda) Drveni strop .Jagodid. Konstrukcija skošenog krova .konstrukcija se ne smije oslanjati na njega.primjena konstrukcije visulje kod skošenog krova.podroženički krov s nadozidom . V.tlocrt ipresjek u zoni skošenog dijela konstrukcije drvenog krovišta (3 boda) Armiranobetonski strop .

aluminijski limovi.agresivni organski spojevi ..61 mm .različitim metalima ne smiju se izvoditi konstruktivni detalji u kontaktu 2. L.Čorid. ulja).Kolarec .cink 1. cinčani limovi. Što su limovi. Limovi su najčešde korišteni metali za obloge .86 mm .tema: MATERIJALI . Najčešdi oblici metalnih proizvoda za obloge Najčešdi oblici su: valjani profili. konstruktivni limovi (ravni-deblji.aluminij. mjed. ekstrudiranje. nosivi profili.). i tanji limovi (0. Mogude antikorozivne zaštite čeličnih metalnih elemenata i obloga Čelični limovi.Jagodid.. 5. premazom.5 -0. bakreni limovi. krom. A. 47 Autori: I.8 mm) )u svitcima]. plastificiranje. V.. srebro. Početne su pjeskarenje. brušenje. dok lak. 3. kromiranje. eloksiranje. ali je i najmanje kvalitetno u slučaju da se lim naknadno oblikuje .obloge fasada. obloge kosih krovnih ploha. matice. a antikorozivne su premazi (lakovi.5 mm . izvlačenje. deblji limovi (1 5 mm) u pločama i protukliznoprofilirani limovi . specijalne forme. Također. boje i premazi (suvremene metalik boje) mogu i bez temeljnog premaza.Jakubek.) . inox.Hajdinjak. Načini proizvodnje metalnih elemenata Načini proizvodnje su lijevanje. predoksidacija. prethodno korodiranje (Corten). područje primjene i materijali koji se najčešde koriste u graditeljstvu Limovi su metalni materijali u obliku folija ili tankih ploča (0.Gracin.osigurati uvijek dobro provjetravanje potkonstrukcije ispod vanjske završne metalne (limene) obloge ili jaku parnu branu ispod sloja toplinske izolacije KOROZIJA U KONTAKTU S MATERIJALIMA NA BAZI CEMENTA. titancink i druge legure.osigurati klizne detalje fiksiranja radi stalnih promjena dimenzija vanjskih metalnih obloga (klizni ležajevi. kao i za materijale obloge (bakreni lim. ali i vijaka. limovi u toplinskoizolacijskim sendvič panelima.5 -5mm najčešde).samo u interieuru i to ne svugdje! . tokarenje. niklanje. profila. bruniranje. vijci i čavli) ili osigurati potpuno suhe uvjete u eksploataciji . uljne boje). P. gumom..Horvatid. Najčešde korišteni metali za obloge i ugrađenu metalnu galanteriju u arhitekturi Najčešde korišteni metali za obloge su limovi (i druga metalna galanterija) . bruniranje. cijevi.isto i u kontaktu sa drvom .Habijanec. D. VAPNA Razaranje alkalnim spojevima . vijci. K.čelik 0. profilirani -tanji). plastikom) ili osigurati iste metale za potkonstrukciju i spojna sredstva. cinčanje. Rjeđe korišteni limovi za obloge ili metalne prevlake na drugim metalima su mesing (bronca). bakrene ili pobakrene kuke. olovo. kromiranje.bakar 0. klupčice i drugi limarski detalji. izbegavati kruto fiksiranje limova na potkonstrukciju vijcima. plosni profili. izvode se i početne i antikorozivne obrade metalnih površina. zlato.Galid.dilatiranjeu polja sa dovoljnim širinama reški između ploha u istoj ravnini POTPUNA VODONEPROPUSNOST I PARONEPROPUSNOST Mogudnost pojave kondenzata ispod pokrova ili fasadne obloge limom . valjanje. 4. nikal. opšavi. najčešde je ličenje (lakovi. žice. valjanje metala kroz sustave glatkih ili profiliranih valjaka. Ličenje se izvodi na čistu podlogu ličenjem ili prskanjem temeljnim premazom i završnim premazom. stoga je potrebna antikorozivna zaštita.prevlaka cinkom je krta i puca. profili i galanterija od niskolegiranog čelika podložni su hrđanju. niklanje. zakovica u prisustvu vode i vlage -osigurati odjeljivanje različitih metala (ljepenkom. šipke. Mane limenih obloga i načini izbjegavanja nedostataka metalnih obloga (3 boda) VELIKO TOPLINSKO RASTEZANJE Za temperaturnu razliku 50°C po 1m dužine lim se povedava: .Karlo. pozladivanje (ovisno o vrsti metala) ili legiranje s nehrđajudim metalima gdje nije potrebna naknadna antikorozivna zaštita 6. limovi *ravni i profilirani. I. metalna galanterija (čavli. OBLOGE OD METALA (po 1 bod) 1. zakovicama i sl.metal višeg potencijala razara metal nižeg potencijala na kontaktu limova. Pocinčavanje kod limova je najjeftinije. kovanje. interieurske obloge (najčešde podgledi stropova). titan.. pocinčavanje... B. J.METALI. plastificiranje. Ostale primjene su izvedba krovnih žlijebova i oluka.. čelični limovi. ekstrudirani (aluminijski) profili.osigurati odvajanjem bitumenskim izolacijskim trakama ili premazati metal GALVANSKE STRUJE I KOROZORIJA Elektrolitska pojava na dodiru metala različitih električnih potencijala u prisustvu elektrolita (voda najčešde) .

B. crna. Načini povezivanja limova u graditeljstvu. ali ima relativno malu otpornost na habanje . način izbjegavanja. što dovodi do zaključka da se konstruktivni detalji u kontaktu ne smiju izvoditi različitim metalima.Čorid. satinirana. Ima slična svojstva i izgled kao mesing..) Eloksiranje je nanošenje nehrđajudeg metalnog praha čime se postiže metalik izgled površine.Hajdinjak. niklom. narančina kora. Mogude antikorozivne zaštite bakrenih metalnih elemenata i obloga Bakar na zraku patinira u plavozelenu pastelnu boju. ličena bezbojnim lakom za spriječavanje patiniranja (ne kod površina izloženih habanju . mjed. A.Galid.7. najpoznatija je mesing (bronca). premazima.legura bakra i cinka. može se dobiti i prethodno patiniran.metal višeg potencijal razara metal nižeg potencijala. nikal-uglavnom se koriste kao prevlake. J. pogotovo na varenim spojevima -za vidjive površine koristiti samo najkvaitetnije legure inoxall -površinska obrada -polirana. zakovica u prisustvu vode i vlage. To se može izvesti odjeljivanjem različitih metala (ljepenkom. profila. Mogude antikorozivne zaštite aluminijskih metalnih elemenata i obloga Aluminij prirodno patinira tako što stvara zaštitni sloj oksida žudkaste boje koji je neugledan nakon oksidacije i zbog toga se na aluminiju izvodi antikorozivna zaštita. stojedi ili ležedi.18% krom. tamnosmeđa -vide se pruge od ekstrudiranja aluminijskih profila radi male debljine zaštitnog filma. kao i za materijale obloge (bakreni lim. prskana. osiguranje od odizanjaodpodloge s prikvačnicama(perima) koje osiguravaju klizni ležaj 48 Autori: I. Boje su ograničene na tonove metala -natur aluminijska boja. zrcalni -zlato -rijetko (krovovi). nanose se u vrudim kupkama na čelik ili druge metale -mikronske debljine sloja podložne mehaničkim oštedenjima prirodni izgled prevlake je polirani. vijci i čavli) ili osigurati potpuno suhe uvjete u eksploataciji -samo u interieuru i to ne svugdje. manganom: inox. I. štete Galvanske struje su elektrolitska pojava na dodiru metala različitih električnih potencijala u prisustvu elektrolita (najčešde voda) . P. ali manje kvalitetni žute. K. Veliki spektar boja i izgleda površine (glatka monokromatska. ali i vijaka. V. Najčešde se izvodi plastificiranjeili eloksiranje. Što se tiče legura. Galvanske struje.. stainlesssteel.podne trake). zlatna. Također postoji i mjed . 9. Mesing patinira samo površinski u zeleno. cijevnih. "Nehrđajudi" metali i finalne površinske obrade nehrđajudih metala -ne oksidiraju. bakrene ili pobakrenekuke. srebro -nikad u arhitekturi -samo kao prevlake -titan-u glavnom u legurama. stoga se uglavnom koristi za interieurske obloge limom i nosive profile ako se ne predviđa trajno održavanje. plastikom) ili osigurati iste metale za potkonstrukciju i spojna sredstva. -lemljenje -tanji limovi -spajanje kovinom nižeg tališta (za pocinčane i cinčane i bakrene limove koristi se spoj legurom bakra s veliki udjelom kositra).5 -3 cm širine.Horvatid. taljenje u čvrsto sljubljenu plastičnu prevlaku u pedima.Habijanec. prokrom-različiti nazivi (sinonimi) za nehrđajude legure čelika inox18/10 (najčešdi u primjeni . također u primjeni i 18/0 i 18 /8 -ne trebaju površinsku antikorozivnu zaštitu. vanadijem. koje pruža trajnu zaštitu površine. ČELIČNI LIMOVI -legura Fe-železa -ugljikaji C -“nehrđajude”legure (manje ili vede kvalitete) s kromom. ne patiniraju izloženi atmosferi -krom. koja je legura bakra i kositra. L. 10. mesing. D.Kolarec . Ta se pojava događa na kontaktu limova. rostfrai. punih profila i metalne galanterije danas je inox vrlo skupna svjetskom tržištu. a može se i preparirati bezbojnim lakom da ne patinira. limovi za obloge ČELIK. 8.Jagodid. satinirana. Veličine elemenata ograničene su veličinom pedi. opis svojstava pojedine vrste povezivanja. pjeskarena -osim limova –inox užad (sajle) i sve vrste valjanih. mjesto lemljenja -1. ali visoka početna investicija 11. gumom.ne koristiti na podovima! Plastificiranje je nanošenje plastičnog praha prskanjem. velika potražnja jer nema potrebe za održavanjem -smanjeni troškovi održavanja u periodu eksploatacije zgrade.Jakubek. dobro očišdeno -zakivanje-spoj zakovicama od istovjetnog metala -potpuno nefleksibilan kao i spoj lemljenjem -samo za manje duljine ploha -spoj prijevojem(utorom) potpuno fleksibilan -rub jedne ploče preklapa se s rubom druge ploče kao jednostruki ili dvostruki prijevoj.Gracin.Karlo. Površinska obrada polirana. 10% nikal).

6-0. D.Jagodid. debljine ploča i ispune toplinskom izolacijom MW. A. zakovicama. c. zakovicama i vijcima (natur ili prethodno patinirani ili naknadno lakirani) -plastificirani čelični limovi s plastificiranim čeličnim kukama.6 mm.Gracin.Horvatid. d. zakovicama. vijcima -aluminijski limovi s aluminijskim kukama. oluci. b.5 -0. bududi da su male vlastite krutosti. J. zakovicama i vijcima (naturili prethodno patinirani ili naknadno lakirani) -pocinčani. P.8 mm) formirani u trapezne ili valovite zaobljene forme kako bi plohe lima dobile krutost u jednom smjeru). PU. debljine obložnih limova 0. zakovicama. d. poprečni ležedi jednostruki prevoj-zabrtvljeno (kod malih nagiba) b.8 mm) na drvenoj podložnoj oplati(daščana oplata. 49 Autori: I.Galid. kruti. razdjelna hidroizolacijska folija. cinkotit limovi s pocinčanim čeličnim. I. srednji sloj daje krutost plohi -obično tvrde ploče XPS-a (debljine 1-2 cm) ili tvrde plastične mase (Alucobondili sl. inox zakovicama i vijcima 13. inox zakovicama i vijcima -inox.Jakubek. rubni limovi uz nadozide. cinkotit lim) -valoviti ili trapezno profilirani limovi izvedeni s preklopima -tanji limovi male krutosti (0. ploče obloge čine cijeli sastav pregrade prema vanjskom prostoru. L. K.Habijanec. provjetravana potkonstrukcija od letvi obavezno izvedena okomito na smjer protezanja profilacije lima -posebna podvrsta -limena korita (falc-dach) (aluminijski. čavlima. pocinčani. odvojeni od podloge hidroizolacijskim trakama za izbjegavanje kondenzata i korozije -koriste se razne vrste limova i odgovarajuda spojna sredstva i metalni nosači za potkonstrukcije rad i izbjegavanja galvanskih struja: -pocinčani limovi s pocinčanim čeličnim kukama.na provjetravanoj metalnoj potkonstrukciji za ovjes i distanciranje od sloja toplinske izolacije (aluminijski lim. provjetravana vertikalna potkonstrukcija (bakrenim. kutni stojedi jednostruki prevo c.Čorid. dvostruki stojedi prevoj a. deblji čelični limovi) -fasadni sendvič limeni paneli-obostrana obloga tanki čelični plastificirani lim ili aluminijski plastificirani ili eloksiranilim. stolarske ploče). cinčani. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu fasadnih obloga na zgradama LIMOVI ZA FASADNE OBLOGE -fasadne obloge -obavezno provjetravanje potkonstrukcije obloge radi evakuacije vlage iz konstrukcije i spriječavanje kondenzata ispod završne limene obloge -koriste se razne vrste limova i odgovarajuda spojna sredstva i metalni nosači za potkonstrukcije rad i izbjegavanja galvanskih struja: -aluminijski limovi s aluminijskim kukama. bakrenim čavlima. čavlima. ploče debljine 2-3 mm). obložni limovi jednostrano ili obostrano profilirani. cinčani.Kolarec . zakovicama.6-0. inox vijcima (plastificirani i eloksirani) -ravni lim (legiran) ili ekstrudirani gotovi profili -bakreni limovi s pobakrenimčeličnim kukama. poprečni ležedi jednostruki prevoj 12. žbukane plohe -limarski detalji izvedeni s ravnim limovima. OSB. bakrenim čavlima. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu limarskih detalja na zgradama -prozorske klupčice. rubni opšavi krovova s raznim vrstama pokrova.Hajdinjak. inox vijcima (plastificirani i eloksirani) -bakreni limovi s pobakrenim čeličnim kukama. čelični lim) -ravni limovi s ukrudenim rubovima-tanji limovi izvedeni na drvenoj potkonstrukciji ili deblji limovi (2-3 mm) kao plitke kutije -samonosivi.Karlo. horizontalni gornji opšavi zidova.a. XPS 2 -20 cm -ne provjetrava se potkonstrukcija. žlijebovi. vijcima -plastificirani čelični limovi s plastificiranim čeličnim kukama. corten čelični limovi -debljina lima ovisno o načinu ukrute -kompozitni limovi(višeslojne ploče s jednostranom ili obostranom oblogm tankim limom. B. dimnjake. obično aluminijski plastificirani ili eloksiranilimovi kao obloga OBLICI LIMOVA ZA FASADNE OBLOGE -ravni limovi izvedeni s prijevojima -tanji limovi (0. V.

dilatacija. provjetravana potkonstrukcija obavezno izvedena okomito na smjer protezanja profilacije lima -posebna podvrsta -limena korita tkz. Materijali metalne galanterije za izvedbu podnih dilatacija. za apsorpciju kondenzata i buke kiše. kod izvedbe s provjetravanim zračnim slojem -krovni sendvičlimeni paneli-obostrana obloga tanki čelični plastificirani lim ili aluminijski plastificirani ili eloksiranilim. inox i mesing satiniran ili poliran. dekorativne obloge zidova i stropova -tanji limovi do 2 mm -Al. cinčani. A.Jakubek. cinkotit lim) -valoviti ili trapezno profilirani limovi izvedeni s preklopima -tanji limovi male krutosti (0. cinčani. pocinčani. inox. V. čavlima. vanjske ograde deblji limovi 2 -5 mm vede nosivosti -Al. razdjelna hidroizolacijska folija. deblji limovi (obično 2 -5 mm) 50 Autori: I. K. Područje primjene naboranih limova na zgradama. plastificiran ili lakiran -ne na podu) -razne forme perforacija i veličine oka mreže kod istezanja lima -perforirane limene ploče za stropne obloge na potkonstrukciji –čelik. naturaluminij (Al samo u interieuru)! 16. inox. čelični lim) -profilirani krovni limovi kaširaju se filcom s donje strane. XPS 2 -20 cm -ne provjetrava se potkonstrukcija. aluminij eloksiran. provjtravana vertikalna potkonstrukcija (bakrenim. pragova. B.Jagodid.Karlo. materijali i obrada površine -podne limene plohe protuklizne naborane površine u raznim uzorcima -inox ili aluminij gotove ploče s naborima gornje površine.Galid. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu krovnih obloga na zgradama LIMOVI ZA KROVNE OBLOGE -krovne obloge –provjetravanje potkonstrukcije obloge radi evakuacije vlage iz konstrukcije i spriječavanje kondenzata ispod završne limene obloge ili jake parne brane ispod toplinske izolacije i svi slojevi u kontaktu -koriste se razne vrste limova i odgovarajuda spojna sredstva i metalni nosači za potkonstrukcije rad i izbjegavanja galvanskih struja: -pocinčani. cinkotitlimovis pocinčanimčeličnim kukama.Horvatid. inox zakovicama i vijcima -valovite forme lima OBLICI LIMOVA ZA KROVNE OBLOGE -ravni limovi izvedeni s prijevojima -tanji limovi (0.Hajdinjak. vijcima -ravne forme lima na drvenoj oplati -aluminijski limovi s aluminijskim kukama.6-0. D. Područje primjene perforiranih i istegnutih limova na zgradama.8 mm) na drvenoj podložnoj oplati (daščana oplata. čelik -obrada kao i glatki limovi. zakovicama. L. ispune ograda stubišta. mesing.Čorid.6 mm. I. čelik.Habijanec. rubnih letvica izloženih habanju – zašto -metalni profili za izvedbu graničnika podnih obloga. bududi da su male vlastite krutosti. stolarske ploče). PU. rubnih letvica -izložene su habanju-svaka zaštita plohe de se brzo pohabati ili iskrzati u zoni prohodavanja-koristiti samo nehrđajude metale bez dodatne zaštitne obrade površine -inox. ne predviđa se naknadna obrada površine.Gracin. OSB. zakovicama i vijcima (naturili prethodno patinirani ili naknadno lakirani)ravne forme lima na drvenoj oplati -plastificirani čelični limovi s plastificiranim čeličnim kukama. inox vijcima (plastificirani i eloksirani) -valovite forme lima (legiraniAl) -bakreni limovi s pobakrenim čeličnim kukama. zakovicama. materijali i obrada površine -interieurske obložne maske otvora za provjetravanje. ploče obloge čine cijeli sastav pregrade prema vani 15. na plohama neizloženima habanju i plastificiran ili ličen.5 -0. pragova.6-0. J.14. P. bakrenim čavlima. falc-dach (aluminijski. Al (visoka zvučna apsorpcija za ploče kaširane filcem odozgora) 17. debljine obložnih limova 0. obložnilimovi s gornje strane visoko profilirani. balkona.Kolarec . debljine ploča i ispune toplinskom izolacijom MW.8 mm) formirani u trapezne ili valovite zaobljene forme kako bi plohe lima dobile krutost u jednom smjeru). mesing -plohe gazišta stubišta. ovisno o materijalu (čelik pocinčano na podu.

ploče debljine 2-3 mm) -obično aluminijski plastificirani ili eloksirani limovi kao obostrana obloga -kompozitne ploče za interieusrku oblogu -kombinacija limova i laminatnih (HPL) ploča 19.Karlo.6 mm -obložni limovi s gornje strane visoko profilirani kod krovnih panela. I.Habijanec.Horvatid. Alpolic ili sl. Sendvič limeni toplinskoizolacijski paneli. ploče obloge čine cijeli sastav pregrade prema vanjskom prostoru 20. K.18. područje primjene -fasadni i krovni paneli -obostrana obloga tanki čelični plastificirani lim ili aluminijski plastificirani ili eloksirani lim. Kompozitne metalne ploče.5 -0. debljine obložnih limova 0.Gracin. V.Jakubek. P. opis.ravni limovi .Galid. nisko profilirani kod fasadnih panela -ispune toplinskom izolacijom MW.skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije (5 bodova) RAVNI LIMOVI – KROVNE I FASADNE OBLOGE (POTREBNA JE PODLOŽNA OPLATA) 51 Autori: I. opis. D. Polaganje limenih obloga fasada i krovova na podlogu . područje primjene -višeslojne ploče s jednostranom ili obostranom oblogom tankim limom -srednji sloj daje krutost plohi i smanjuje učešde skupog metalnog materijala u ploči -ispuna obično tvrde ploče XPS-a (debljine 1-2 cm) ili tvrde plastične mase (Alucobond.Hajdinjak. XPS 2 -20 cm -ne provjetrava se potkonstrukcija. L. PU.Jagodid.Čorid. J. B.Kolarec . A.

Kolarec .SAMONOSIVI U JEDNOM SMJERU 22.Galid.Karlo. P. A. B. „kofer“ sistem Ili Kompozitne Al-PP ploče ( Alucobond. Reynobond. V. L.skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije (5 bodova) Ventilirana fasadna obloga limom : ravne limene ploče s ukrudenim rubovima –kolokvijalni nazivi : limene kazete. „tacne“. limene tave.21. I.Jagodid. Alpolic.ukrudene limene ploče (kazete) .Jakubek. J.skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije (5 bodova) PROFILIRANI LIMOVI.Habijanec.Čorid. Tecubond) d=3mm Eloksirani Al lim (galavanizirani) ili plastificirani Al lim 52 Autori: I.Hajdinjak. D.profilirani limovi . K. Polaganje limenih obloga fasada na podlogu .Horvatid.Gracin. Polaganje limenih obloga fasada i krovova na podlogu .

Karlo.vrste. P.Kolarec 53 .Jakubek. K. skica rubnog spoja dva panela za toplinsku izolaciju bez toplinskog mosta .Habijanec. V. L.Galid.Hajdinjak.zidni paneli Sendvič laki paneli s limenim oblogama. plastificirana ili eloksirana Sendvič laki paneli s limenim oblogama. zidni i krovni -obostrana obloga.skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije (5 bodova) laki termoizolacijski sendvič zid formiran in situ . opis.Gracin.fasadni. D.zidni i krovni paneli (5 bodova) Vrste. B. I. A. Laki termoizolacijski sendvič fasadni zid formiran in situ .Jagodid.krovni paneli -rubni spoj dva panela za t.Čorid.23. paneli bez metalne veze između vanjske i unutrašnje obloge limom! 24. Sendvič laki paneli s limenim oblogama .krovova s rubnim spojevima panela zabrtvljenima trajnoelastičnim kitom i pjenastim brtvenim trakama.i.dva sloja profiliranog lima s toplinskom izolacijom u međuprostoru između metalnih nosača -sve pozicije toplinskih mostova na vezama metala moraju biti podložene trakama toplinske izolacije (pozicije c i g) Autori: I. J.Horvatid.

L.Jagodid. D.Karlo.tema: POKROVI OD LIMA I STAKLA (po 5 bodova) 1. B.limena pera za fiksiranje – klizni ležaj i učvršdenje lima na oplatu bez bušenja limenih traka! . K. V.osigurati klizne ležajeve lima za neometano temperaturno dilatiranje (izbjegavanje deformacija ravnog lima) .Jakubek. PES filc ili druga odgovarajuda razdjelna folija za sprečavanje korozije lima 54 Autori: I.drvena oplata .daske. Izvedba prijevoja i podloge kod pokrova ravnim limom – skice i opis (5 bodova) IZVEDBA PRIJEVOJA I PODLOGE KOD POKROVA RAVNIM LIMOM: . I. ljepenka s posipom kvarcnim pijeskom.hidroizolacijska podložna folija između drvene oplate i lima – ovisno o vrsti lima .krovna bit.Kolarec .Habijanec. A.Galid. P.Horvatid.Hajdinjak.Čorid. Minimalni nagibi krovnih ploha prema vrstama pokrova – skica i opis (5 boda) 2. ramaknute daske ili ploče od prerađenog drva (danas najviše OSB) . J.Gracin.

žlijebovi.izvedba konstrukcije hladnog krova ispod pokrova limom . L. K.Kolarec . V.ventilirani prostor drvenog krovišta ispod pokrova ravnim limom na podložnoj foliji i drvenoj oplati – drveno krovište i nekorišteni tavanski prostor ispod pokrova limom 55 Autori: I. prijevoji .Jakubek.Galid.Čorid. rubni opšavi.Karlo. P.Horvatid. J.skice i opisi izvedbe prijevoja i učvršdenja (5 bodova) POKROV RAVNIM LIMOM oplata.nužna radi to ga što je lim apsolutna parna brana! .Habijanec.Jagodid. Uvjeti izvedbe pokrova ravnim limom . D. A.Gracin. B.Hajdinjak.3. I.

L.visedi žlijeb .Čorid.Karlo.skica i opisi (5 bodova) 56 Autori: I.Gracin.Habijanec. B. I. J.Jakubek.Hajdinjak.4.Galid. K.Horvatid. Određivanje potrebnog poprečnog presjeka žlijeba – skice i opisi (5 bodova) 5. Limeni žlijeb kod hladnog krova za pokrove crijepom . V.Jagodid. D. P. A.Kolarec .

Horvatid.Habijanec. A. J.Hajdinjak. P.Karlo. Limeni žlijeb kod toplog krova za pokrove limom – žlijeb na vijencu ili žlijeb u vijencu . V. I.Gracin.Jagodid.Jakubek.Galid. K.skica i opisi obaveznih detalja izvedbe (5 bodova) 7. L.odzračivanje ispod žlijeba i u sljemenu (5 bodova) 57 Autori: I. D. B.6. Pokrov ravnim limom na hladnom krovu .Kolarec .Čorid.

drvena oplata ili profilirani nosivi lim 9.Galid. Pokrov limenim koritima – opis svojstava pokrova i skica karakterističnog presjeka toplog krova (5 bodova) pokrov limenim koritima . J.Horvatid.limena korita .Gracin. P.mineralna vuna -tvrde ploče .topli krov . D.Čorid. K.Hajdinjak. A.Kolarec . V. L.8.Habijanec.Jagodid. I.Jakubek. Poprečni spoj dvije ploče IZO dvostrukog ostakljenja kod izvedbe kosog krovnog ostakljenja (5 bodova) 58 Autori: I.Karlo. B.folija za apsolutnu parnu branu .

Nabrojite najčešde vrste parketa . D.OBLOGE OD DRVA (po 1 bod) 1.parketne daščice (parketi raznih dimenzija) .Jakubek.lam parket (10mm).slobodno polaganje (laminat parket od prerađenog drva) . gotovi parket – masivni (15mm) 4.sportski podovi na potkonstukciji 59 Autori: I.Jagodid.Karlo. Načini polaganja drvenih podova na podlogu? .Galid.Gracin.podovi od ploča (podignuti podovi.podignuti podovi na nosačima .podovi od drvenih dasaka (seljački pod. sportski pod) . klasični parket (10/20mm).Čorid. I. P. J.čavlanjeili uvijanje na drvenu podlogu (ili vezanje na metalne kopče) .10. brodski pod.Horvatid. gotovi parket (2-slojni) (10/14mm). B. Razlika između višeslojnih i masivnih parketnih daščica i dasaka 5. tehno parket (15/20mm). prenosivi podovi) 2. V.Habijanec. L.lijepljenje (preferiraju se dvokomponentnafleksibilna ljepila) . A. K. Površinske obrade drvenih podova a) neobrađeno drvo koje se brusi. Uzdužni spoj dvije ploče IZO dvostrukog ostakljenja i mogude varijante uzdužnih metalnih nosača pokrova staklom kod izvedbe kosog krovnog ostakljenja (10 bodova) tema: MATERIJALI .Kolarec . Podjela unutrašnjih podova od drva . kita i lakira ili premazuje nakon ugradnje b) gotovi parket -prethodno površinski obrađeno drvo koje se samo učvršduje na podlogu 3.Hajdinjak.

lakovi.Kolarec . daglasova jela ili posebno tretirana drva drugih vrsta. Lazurni premazi prodiru u drvo. funkcija.Karlo. dilatacijske reske da se ne dize parket. V.Gracin. 60 Autori: I. Karakteristike lakova za parkete. D. položeni direktno na potkonstrukciju ili pjenaste/filc ploče. stoga gotovi parket moze i na tlo s podnim grijanjem. savijanje. na slici: 1. lapacho. I. P. eban. reguliraju vlažnost drveta. otporni na habanje. Drveni podovi od višeslojnog parketa. ali mijenjanju boju površine (moguda je imitacija druge kvalitetnije ili skuplje vrste drva -mahagonij. Drva trebaju imati visoku otpornost na atmosferilije. panel parketi. parketi do 11 mm. sibirski ariš. poliuretanski (posebno kvalitetni. K. pa se parket može slobodno skupljati i širiti. trešnja ili sl. Vodootporne su i štite od vanjskih utjecaja. Vrste premaza za drvene podne površine . B. 11. Koriste se uglavnom egzotične vrste drva kao: -tik. Koji se drveni podovi mogu koristiti za podna grijanja i pod kojim uvjetima? Plutajudi drveni podovi – načinjen od dijelova koji nisu fiksirani za podlogu. dvoslojni sistem pragova 2. plutajudi sa spojnicama (mislim da se ovo ne mora crtat.). koja je postignuta postavljanjem sloja elastičnog materijala (kao neoprenske ploče. najskuplji) 10. udarce. kvadratne ploče. Što je lazurni premaz za drvo. al da shvatite o čemu se radi) 7. Zbog skupljanja i širenja potrebno je predvidjeti dilatacijske reške. mane lakiranja drvenih podova mogu biti: mat. Forme drvenih vanjskih podnih obloga Daske. L. nautik parketi 14.Habijanec.Horvatid. Elementi su lijepljeni po rubovima. koji se ne lijepe. lazurni premazi (bajc).6.Čorid. biološke štete (truljenje. Nabrojite nekoliko vrsta drva za vanjske podne obloge i potrebne karakteristike drva.Hajdinjak. Prednosti premaza drvenih podova s voskom Brzo sušenje i korištenje poda neposredno nakon namaza omoguduju “disanje” drva Nema toliko problema s podizanjem parketa uslijed zaostale građevinske vlage kao kod lakiranih podova 12. Funkcija zidnih i stropnih drvenih obloga Obloge su najčešde dekorativne ili u funkciji zvučne apsorpcije 13.Galid. koje se savršeno prilagođavaju/prijanjaju uz drvo) ili sa dvoslojnim sistemom pragova (nekakva potkonstrukcija. ostaje vidljiva tekstura. na engleskom = sleepers) u instalacijama (nisu osmišljene za natjecanja visoke razine).Jagodid. azobe. J. nitro. iroko. insekte). bangkirai.Jakubek. sportski pod zabijen na pragove na gumenim podmetačima 3. 8. donji dio je sperploca koja sprjecava skupljanje i sirenje drva. uljni premazi 9. polumat. sjajni bezbojni ili tonirani vodeni. svojstva. A. Što je drveni sportski pod? To su podovi kod kojih je potrebna posebna razina fleksibilnosti.

umjetne drvene ploče (HDF) 17. Koje vrste drva se najčešde koriste za daščane fasadne obloge. 18.Habijanec. DASKE . Fasadne obloge drvom moraju biti odvojene od površine nosivog dijela zida. a letve palube je potrebno pričvstiti za podkonstrukciju vijcima KVADRATNE PLOČE – su tvornički pričvršdene na drvenu potkonstrukciju što omogučava direktno polaganje na samu podlogu. Najčešde se koriste drva trajnih crnogorica.Kolarec . Kako se izvodi potkonstrukcija za fasadne obloge drvom i zašto. A.Potkonstrukcija palube se može postaviti na betonske podloške visine 4 cm.Galid. Način postave drvenih paluba. Poprečno na letve koje čine potkonstrukciju se postavljaju letve drvene palube koje se međusobno povezuju principom utora i pera.daščice (drvena šindra . Vrste fasadnih obloga drvom.Čorid.vodootporne furnirane šperploče . PARKET NAUTIK . 61 Autori: I.bakelitne furnirane ploče . J. na razmacima do 50 cm po širini i do 70 cm po dužini (osno). K.15.se lijepi na posebno pripremljenu podlogu i to posebnim vodootpornim ljepilima. Na njih se postavljaju drvene letve pričvršdene za betonske podloške. na provjetravanoj potkonstrukciji zbog izbjegavanja deformacija uslijed razlike u vlažnosti te povečanja trajnosti. a) DAŠČANE OPLATE .Horvatid. dok se reške pune sa posebnom gumom koja spriječava klizanje i prodor vode. 19. V.Gracin. I.horizontalne i vertikalne daske b) DRVENE PLOČE . B.Jakubek.Jagodid. Skicirati i opišite principe provjetravanja i izvedbe potkonstrukcije za fasadne obloge drvom (3 boda).Karlo. L. 16. P.Hajdinjak. D.

HPL ploče.Karlo.Kolarec . Ožbukano podnožje .Horvatid. D. POVOLJNI MATERIJALI – kamen. polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom sa završnim slojem silikonske ili akrilne žbuke.skica i opis. keramičke i gres pločice. nepovoljni. A. J. vodoneupojni beton.Hajdinjak.Habijanec. tankoslojne žbuke s vodootpornim fasadnim premazom 2. fasadna opeka.Jakubek.skice i opis principa. vlaknocementne vodootporne ploče NEPOVOLJNI METRIJALI – žbuka. I. daske PRIMIJENJIVE ŽBUKE – kamena ili debeloslojna. 62 Autori: I.Gracin.tema: MATERIJALI OBLOGA I HIDROIZOLACIJE PODNOŽJA ZGRADE (po 3 boda) 1.zgrada s grijanim (izvana toplinski izoliranim) podrumom . koje žbuke dolaze u obzir? Zaštita podnožja ožbukane fasade od prskanja kiše . staklo. P. drvene ploče. hehrđajudi lim. K.povoljni. Materijali za obloge podnožja zgrade . B.Jagodid. L.Galid.Čorid. V.

skica i opis.skica i opis. A. L.Galid. Sidrenje bušenjem samo kroz najviši dio vertikalne hidroizolacije.Jakubek.Čorid. 5.moguda varijanta oslanjanjaja na podnožje s pozicijom hidroizolacije i toplinske izolacije . I.Hajdinjak. iznad zone prskanja kiše. Obloga podnožja ožbukanim pločama XPS-a skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis.Jagodid. D. Obloga podnožja ovješenim prefabriciranim betonskim pločama . 4. B. 63 Autori: I.3.Karlo. J.Gracin. Obložni zid kod podrumljene ili nepodrumljene zgrade . P.Habijanec. donji dio ploča prislonjen uz zid uslijed pritiska slojeva nabijenog vanjskog nasipa.Horvatid.Kolarec . V. K.

J.skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis. Ožbukana fasadna obloga ETICS sustava toplinske izolacije s toplinski izoliranim podrumom .Gracin.Jakubek.Galid.Kolarec . Ventilirane fasadne obloge – skica principa izvedbe fasadne obloge bez obzira na tip toplinske i hidroizolacije u zoni kontakata s terenom i opisi (10 bodova) 7.Horvatid. V.Habijanec. P. 64 Autori: I. B.Čorid. K.obloga podnožja ožbukanim pločama XPS-a .6. A.Karlo.Hajdinjak.Jagodid. L. I. D.

vlaknocementne ploče s toplinskom izolacijom MW – obloga podnožja ožbukanim pločama XPS-a . Fasadna provjetravana obloga .Galid.Čorid.Jagodid.Habijanec.Hajdinjak. A. V. P.Jakubek.skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis. Fasadna provjetravana obloga . 9. I.Karlo. D.skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis. B. L. K.Kolarec .Gracin.8.Horvatid.drvena oplata daskama s toplinskom izolacijom MW – obloga podnožja ožbukanim pločama XPS-a . 65 Autori: I. J.

K.10.obloga podnožja . D. B. Fasadna obloga ravnim limom na drvenoj oplati . P.Jagodid.Čorid.Kolarec . I. V.moguda varijanta izvedbe obloge podnožja Al ravnim limom .Galid.Gracin.Hajdinjak.Horvatid.skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis.skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis. 66 Autori: I.Jakubek. A. J.Karlo. Ostakljena fasadna stijena . 11. L.Habijanec.

12. Opišite probleme koji se javljaju pri rješavanju ovakvih detalja podnožja zgrade. A. 4 varijantna rješenja: 1 . Opišite mogude varijante rješenja (4 mogudnosti) te prednosti i mane svakog rješenja (10 bodova) Glavni problem koji se javlja prilikom izvedbe ovakvih detalja je zaštita od prodora vode u zgradu na poziciji vrata (opasnost se naročito javlja kod jakog pljuska ili prilikom otapanja vedih debljina snijega) te je potrebno osigurati min. c) u tlu . opisati sastav unutrašnjih podnih slojeva kod međukatne konstrukcije između grijanih prostora stambene i bučne poslovne namjene ispod Opisati detalje na poziciji spoja ostakljene stijene i poda (10 bodova) 14. J. opišite sve pozicije detalja kojima je osigurano ispravno funkcioniranje fasadne obloge s HPL pločama s otvorenim reškama (10 bodova) 13. c).fasadna obloga s HPL pločama.ravni krov iznad grijanih prostora niže etaže.Horvatid. potrebno je preskakati preko praga) 2 . Nacrtajte vertikalni presjek podnožja ostakljene stijene na poziciji izlaska na terasu .podignuta razina unutrašnjeg poda (izvedivo kod podova na tlu.procjedna drvena paluba.Habijanec. – neekonomično rješenje!).Jagodid. terase ili balkona.osigurano sprječavanje prelijevanja vode u unutrašnjost Opisati sastav svih slojeva ravnog toplog krova. Spoj unutrašnjeg poda i vanjske uređene površine terena oko zgrade kod izvedbe gotovih podova u istoj ravnini.Gracin. 12 cm visinske razlika između praga vrata.Jakubek. Opišite sastav slojeva na sve tri pozicije (a.Kolarec . uz zadovoljenje slijededih uvjeta: . .armiranobetonski podrumski zid grijanog prostora. B. teško izvedivo kod izlaska na ravne krovove . Materijali obloga: a) pročelje iznad razine podnožja .vanjska obloga poda terase . krila prozora ili ostakljene stijene i vanjske površine po kojoj se evakuira voda.kamene ploče d = 4 cm.Galid. Nacrtajte vertikalni presjek podnožja grijanih prostora zgrade s masivnim zidovima od blok opeke i grijanim podrumskim prostorom.unutrašnji i vanjski gotovi pod u istoj ravnini.izvedba linijskog drenažnog kanala prekrivenog rešetkom u zoni spoja fasade i vanjske površine terena.upuštena površina vanjskog poda po kojem se evakuira voda u odnosu na površinu poda po kojoj se hoda (podne plohe s otvorenim reškama za procjeđivanje vode do razine na kojoj je hidroizolacija) – vanjsko opločenje betonskim pločama na podmetačima s otvorenim reškama između ploča ili drvene oplate s otvorenim reškama između dasaka. V. za projcjeđivanje vode do zone hidroizolacije izvedene u nagibu.veda potreba visina slojeva podne konstrukcije vani (ravni krov) nego unutra (međukatna konstrukcija) – eventulano rješenje: denivelacija vanjske zone stropne ploče u odnosu na unutrašnju ili izvedba dodatnog lakog sloja za povedanje visine slojeva poda u interieuru po cijeloj površini etaže (tvrde ploče toplinske izolacije velike debljine.Karlo.podignuti prag (nepovoljno. b. b) podnožje .obično s podizanjem razine gotovog unutrašnjeg poda u odnosu na razinu nosive konstrukcije stropa ili poda na tlu 67 Autori: I.Čorid. vanjski pod izveden u istoj razini s unutrašnjim podovima . 4 . K. . 3 .slojevi ravnog krova terase izvedeni kao klasični topli ravni krov sa sintetskim hidroizolacijskim trakama .Hajdinjak. porobetonske blokete ili sl. P. L. D. I.

Jagodid.Gracin. Spoj unutrašnjeg poda i vanjske uređene površine terena oko zgrade kod izvedbe gotovih podova u istoj ravnini – skica i opis odabrane varijante izvedbe za zaokretna i klizna balkonska vrata (10 bodova).Jakubek. B.Čorid.Galid.Kolarec .15.Hajdinjak. J. P. I. L.Karlo. D. K. 68 Autori: I. A.Habijanec. V.Horvatid.

a što u uže smislu značenja termina. piljevina i sl. Kondenzacija vodene pare nastaje kad para difuzijom.Jakubek. Podovi izvan zgrada u pravilu se izvode u nagibu zbog odvodnje vode. ploča od trske i slame te od laganih ploča vlaknatica. a glasovira i do 500 N/cm²). zaštite i završnog gornjeg sloja. P. K. ploča i jastuka od mineralne ili staklene vune.Karlo. namaza od cementa. kroz kapilare i pukotine. staje). a paronepropusnina toploj strani sloja toplinske izolacije. linoleuma i asfalta.Jagodid. rebrasta bitumenska ljepenka. Najosjetljiviji su podovi od gume. 3. tj. sa što manje reški jer se u protivnom brzo troši i teško održava. L. prodre u unutrašnjost konstrukcije i dopre doslojeva čija je temperatura niža od temperature rošenja.).Kolarec . u reškama se sakuplja nečistoda.Hajdinjak. Trajnost poda znatno se povedava stalnim i stručnim održavanjem. D. 69 Autori: I.). 2. različite trake na osnovi kaučuka. Kako bi se izbjegla pojava kondenzata.Horvatid. izolacije. Temeljni tehničko-uporabni zahtjevi za pod.Čorid. Spoj unutrašnjeg poda i vanjske terase – ravnog krova kod izvedbe gotovih podova u istoj ravnini – skica i opis odabrane varijante izvedbe za zaokretna i klizna balkonska vrata (10 bodova) Prilikom izvedbe zaokretnih vrata potrebno je vrata okrenuti tako da se otvaraju prema unutra kako bi se spriječilo bilo kakvo otjecanje vode u unutrašnji prostor. A. tema: MATERIJALI . osim kad namjena prostorije uvjetuje njezin nagib (kupaonice. Položaj toplinskog zaštitnog sloja u stropu vrlo je važan s obzirom na difuziju vodene pare i mogudnost stvaranja kondenzata u konstrukciji. Pod mora biti otporan na površinsko trošenje i habanje što je osobito važno u prostorijama s velikim prometom (školske učionice. I. ekspandirana glina. Podovi su u širem smislu svi slojevi iznad nosive stropne konstrukcije ili iznad tla. povoljnu toplinsku izolaciju stropova i difuziju vodene pare kroz stropnu konstrukciju. magnezita. radionice. a prema potrebi sastoje se od: podloge. granule perlita. U užem smislu pod je samo gornji završni sloj po kojemu se hoda ili se kredu vozila (vidljiva obloga). ljepenkas krupnim donjim posipom i sl. Kod izvedbe kliznih vrata uvijek se rade dvostruka klizna vrata te se podnožje takvih vrata kanalizira kako bi se sva voda koja ipak prođe kroz određene rupe mogla vratiti van te se ispred vrata radi mala dilatacijska reška. Pod treba biti stabilan i dovoljno čvrst na plošni pritisak (plošni pritisak noge stolice iznosi 50÷100 N/cm2.16. Toplinski zaštitni slojevimogu biti izvedeni u obliku suhog nasipa pijeska ili drugoga laganog usitnjenog materijala ili u obliku laganih namaza ili ploča: pločaplinobetonai pjenobetona. premazi na osnovi kaučuka i polivinil-klorida i sl. Radi sigurnosti kretanja podna površina ne smije biti preglatkaniti skliska. treba ili spriječiti prodor pare u konstrukciju ugrađivanjem paronepropusnemembrane (metalni listovi. Što su podovi u širem smislu. iverica i pluta. također je potrebno isperd vrata postaviti rešetku za procjeđivanje kako bi savvišak vode mogao nesmetano otjecati. bitumenska ljepenka s uloškom aluminijskih folija.PODNE OBLOGE (po 1 bod) 1. laboratoriji. Pod mora imati ravnu i ne previše hrapavu površinu. sadre i sintetskih smola s laganim agregatima (troska. Pod mora osigurati dovoljnu toplinsku zaštitu. Toplinski zaštitni sloj treba ugraditi na hladnoj strani stropne konstrukcije. 4. B. odnosno podna obloga se ne postavlja u potpunosti do vrata kako bi ista ta voda mogla otjecati. 2.) ili omoguditi slobodno strujanje zraka ugradbomparoodvodnogsloja (šuplje opeke. a u podlogu ispod poda de lagano prodrijeti vlaga.Galid. 1. J. zatim u obliku ploča od sintetskih pjena na osnovi fenola i poliuretana.Habijanec.Gracin. Normalno je podna površina vodoravna. hodnici). V.

Podna hidroizolacija treba s izolacijom obodnih stijena činiti cjelinu.Hajdinjak. nepropusnost za vodu i otpornost na vlagu (kupaonice. linoleum. eventualno na kemijske utjecaje. Namaz mora biti odijeljen elastičnim slojem i od bočnih stijena i od donjih slojeva. polutople.5÷5 cm debeloga lagano armiranoga betonskoga namaza (cementni estrih) koji je položen preko elastičnog sloja mineralne ili staklene vune ili sličnog materijala. parket. navedite po dva primjera iz svake kategorije po toplini poda.Jagodid.Habijanec. Podovi izloženi vlazi ili vatri moraju se izvesti isključivo kao masivni. 5. Niti jedan pod ne odgovara svim tim zahtjevima. Podovi se dijele na: 2  tople (brodski pod. K. lakoodržavajudi. 2. linoleum. 7.Horvatid. tekstilne i sintetske prevlake) koji apsorbiraju udarni zvuk.Jakubek.Gracin. Čišdenje i sredstva za čišdenje i održavanje ovise o materijalu od kojeg je pod te o svrsi prostorije.Čorid. izveden od materijala koji od tijela dodirom ne odvodi previše topline. 1. 70 Autori: I. D. 3. magnezijski namaz) 6 < S < 10 W /m K 2  hladne (cementni namaz. B. prostorije koje se moraju povremeno dezinficirati). otporanostna mraz (hladnjače ili prostori izvan zgrada). Pod se mora lagano čistiti. betonski namaz. 4. nenatkriveni balkoni i loggie. povedana protukliznosti (terase. Za zaštitu prostorija od kapilarnog dizanja vlage iz tla treba u podnu konstrukciju staviti trajnu i elastičnu izolaciju koja sprječava prodor vlage u konstrukciju i prostoriju. Pod u stambenim i radnim prostorijama mora biti topao. dovoljno elastični i imati mogudnost dovoljnog prigušenja zvuka udara i zračnog zvuka prema susjednim stanovima. Neodržavanje ili pogrešno održavanje čest je uzrok brzom propadanju poda. U uredskim prostorima traži se topli pod. P. hladne i vrlo hladne podove. vanjska stubišta). Armiranobetonski stropovi mase ≥350 kg/m²zadovoljavaju s obzirom na zvučnu izolaciju za zračni zvuk. Treba odabrati onaj koji je najbolji za određenu namjenu prostorije. 6. Gdje se zahtijeva povedana protukliznost poda. keramičke pločice) 10 < S < 20 W /m K 2  vrlo hladne podove (pločice od prirodnog kamena i čelične pločice) S > 20 W /m K 4. Navedite dva primjera. Kako odabrati pod za određenu prostoriju. tepison od prirodnog materijala) S < 6 W/m K 2  polutople (PVC ploče. kuhinje). Smanjenje udarnog zvuka (topota) postiže se izvedbom poda od elastičnih materijala obloge (guma. bolnice. J. čime se izražava. 6. guma. radionice i prostorije s lakoupaljivimmaterijalom. a za udarni ugradnjom slojeva plivajudeg poda ili elastične završne podne obloge. Posebni tehničko-uporabni zahtjevi za pod. I. U školama i bolnicama pod treba biti higijenski. bez prisustva materijala podložnoga truljenju odnosno gorenju. asfalt. treba biti otporan na kiseline i polutopli. skladišta. U industrijskim pogonima pod je otporan na vede mehaničko opteredenje. 3. 5. održavati i popravljati. tavani). vatrosigurnost (škole.Galid. izvedbom plivajudeg poda ili ulaganjem elastičnog sloja ispod završnog sloja podne obloge. U laboratorijima pod mora biti otporan na kemijske utjecaje i elektrostatičke udare U podrumskim prostorijama i u prizemlju nepodrumljenihzgrada podovi leže izravno na tlu. Podovi u stanovima trebaju biti topli. V. bazeni. Podjela podovi obzirom na toplinu poda. smanjenje jeke u prostoriji). L. otpornost na djelovanje kemikalija (laboratoriji. Plivajudi se pod obično radi u obliku 3.5. A.Kolarec .Pod mora osigurati dovoljnu zvučnu izolaciju Zvučna izolacija za zračni zvuk se postiže dovoljnom masom stropne konstrukcije ili izvedbom punog ovješenog podgleda stropa koji treba biti što neovisniji o stropnoj konstrukciji. ne smije zadržavati prašinu.Karlo. dovoljno elastičan i s naročito dobrim svojstvom prigušenja zvuka u prostoru (zvučna apsorpcija zračnog zvuka. osiguranje zaštite od spoja s električnom instalacijom i od skupljanja statičkog elektriciteta (radionice). Podovi se dijele na tople.

Kolarec . Nabrojite po tri česta primjera za svaku vrstu po ovakvoj podjeli podne obloge. Prema vrsti materijala razlikuju se podovi od prirodnog ili umjetnog kamena. glatku i suhu podlogu zaštidenu od vlage. dakle prirodnih vlakanaca (kokos. L. Što je "vagris". I. nylon) ili od njihovih kombinacija Gumene prevlake su smjesa prirodnoga ili sintetskoga kaučuka. površinu podne obloge i opseg koji treba obraditi kutnim letvicama ili opločenjem podnožja zida. manila. B. cementni.0 cm. Tako se dobiva pod bez reški.Gracin.Habijanec. drveni podovi. Navedite po dva primjera najčešde primjenjivanih završnih podnih obloga za obje vrste podova bez reški. Ta se masa uvalja na podlogu od gustoga pletiva u jednome sloju ili se izvodi bez pletiva u 2 do 3 sloja. odnosno ulaza u zgradu. asfaltni i magnezitninamazi te namazi naosnovi sintetskih spojeva. a reške se obrade na način da su skoro nevidljive.) 9.0 cm. J. Ne mogu se primijeniti za prostore visokih higijenskih zahtjeva jer se u reškama sakuplja nečistoda (bolnice).Jagodid. Prilikom izvedbe zgrade u svim se prostorijama po obodnim stijenama označi vodoravna crta koja se nalazi točno jedan metariznad površine gotovoga poda (niveletaza odmjeravanje. Prevlake služe za oblaganje podova.Jakubek. a što podne prevlake. K. A. V. Označavanje podova u nacrtima i prilikom izvedbe zgrade. debljine ≥4.Karlo.Galid. Lijepe se.Hajdinjak. 71 Autori: I. a asfaltni u dva sloja po 1.00) uzima se gotovi pod. U izvedbenim nacrtima potrebno je za svaku prostoriju upisati vrstu završne obloge poda i njegovu visinsku kotu. PODOVI BEZ REŠKI Izvode se u obliku namaza ili kao prevlake ( betonski. Najčešde se izvodi betonski namaz (estrih). napinju ili polažu na ravnu. pločice). Namaz zahtijeva mokri postupak u završnoj fazi izvedbe zgrade što je vrlo neugodno jer produljuje vrijeme izvedbe radi dugotrajnog sušenja. teraco. sisal. Najčešde ih razvrstavamo prema izgledu i načinu izvedbe završnog sloja u: -podove s reškama -podove bez reški PODOVI S REŠKAMA Kod podova s reškama podna se ploha ostvaruje slaganjem različitih jediničnih elemenata (parketne daščice. Mane podova s reškama. Najčešde su to prevlake iz vlaknastih materijala.Čorid. Upotrebljavaju se: betonski. 7. teraco.6. cementni. a mogu se izvesti i kao prirodne ili sintetske mase nanesene natkanu podlogu. Namazi su smjese različitih sastava koje se u mekanome stanju nanose u tankim ili debljim slojevima na čvrstu i ravnu podlogu na kojoj otvrdnu gubitkom vode. P.Horvatid. asfaltni i magnezitninamazi te namazi naosnovi sintetskih spojeva. a proizvode se ili u obliku manjih ploča ili pak smotaka velike površine. vuna) ili od vlakanaca sintetskoga porijekla (perlon. azbestnih ili PVC ploča te stakleni i metalni podovi za posebne namjene. Kao početna kota (±0. prirodnih ili sintetskih. Različiti tekstilni proizvodi od biljnih i životinjskih. D. Razvrstavanje podova prema izgledu i načinu izvedbe završnog sloja.5 do 2. Cementni se namaz izvodi u debljini ≥2 cm. vagris). pust. a gornjije isti kaučuk. podoviod asfaltnih. Što su završni podni namazi. kemijskim procesom ili ohlađivanjem. Sastav prevlaka je vrlo raznolik i ovisi o namjeni prostorije. gornja kota podne obloge poda prizemnog stubišnog prostora. mljevenih mineralnih dodataka i pigmenata valja se i tlači.

Galid.Habijanec. drenažne i kanalizacijske cijevi (Proizvode se od teško taljive plastične gline s dodacima feldspata. za prostore i konstrukcije izložene dugotrajnim vrlo visokim temperaturama Vapnenosilikatne(silikatne) opeke i blokovi -kvarcni pijesak. nisu glazirane.Horvatid.5 h -minimalan sadržaj topivih soli (ne tolerira se eflorescencija) Izvedba crijepa: -vučeni crijep (ekstrudiranje-izvlačenje gline kroz usnike) -samo uzdužne profilacije -tlačeni crijep (prešan u kalupima) -uzdužne i poprečne profilacije Dodatne dekorativne obrade površine crijepa: -engobiranje-jednoliko obojena mat površina -glaziranje -glatka i sjajna površina u boji 4.tema: MATERIJALI . posebno kod podnih pločica SANITARNI KERAMIČKI MATERIJALI -keramika se peče nakon glaziranja. K. 6. P. razlika u odnosu na keramičke pločice Umjetno granitne(gresili porculanske) pločice -masa prešana pod visokim pritiskom. podna i zidna opločenja Šamotna opeka -vatrostalne opeke. Razlika u svojstvima podnih i zidnih keramičkih pločica Podne pločice su povedane otpornosti na udar i habanje. pečena na vrlo visokim temperaturama. B.Jakubek.Čorid. A. ostale s raznim mineralnim dodacima 2. a često i šamotnog brašna). otporniji na habanje i udar.Gracin.Hajdinjak.OBLOGE OD GLINENIH I SLIČNIH MATERIJALA (po 1 bod) 1. vapno i voda -prešane pod tlakom i izlažu vodenoj pari pod visokim pritiskom u autoklavima -osnovna boja je bijela. dimnjački elementi i vatrostalni materijali (teško taljivi materijali velike otpornosti i trajnosti. Uobičajene površinske obrade umjetno granitnih pločica Površinska obrada mat.) 3. L. Fini keramički materijali u graditeljstvu PLOČICE -za zidne i podne obloge -polaganje na podlogu podnih (i zidnih) pločica danas: punoplošno u sloj građevinskog ljepila -preporučljivo na fleksibilno građevinsko ljepilo za unutrašnje ili vanjske radove -keramičke pločice-vidljivi tanki sloj glazirane površine.Karlo. V. kemikalije habanje -za prostore izložene agresivnim utjecajima. D. polirana. isti sastav po cijelom presjeku materijala 7. tuča) -vodonepropusnost za minimalno 2. Koriste se u industriji za zidanje pedi i sličnihp ostrojenja. Navedite nekoliko posebnih vrsta opeka i područje primjene POSEBNE VRSTE OPEKA Prepekaili klinker -visoko otporna na mraz. Što su umjetno granitne pločice. po potrebi reljefne protuklizne površine. Bitna svojstva crijepa -keramika smanjenje poroznosti i povedane otpornosti na mraz -povedana otpornost na udar i lom (hodanje po crijepu. visokokvalitetna glazura 5. reljefna (protuklizna) 72 Autori: I. Grubi keramički elementi osim opeka Crijep. I.Kolarec .Jagodid. kvarcnog pijeska. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful