P. 1
Arhitektonske Konstrukcije III

Arhitektonske Konstrukcije III

|Views: 1,869|Likes:
Published by Galla Gomerčić

More info:

Published by: Galla Gomerčić on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE III

1.dio -Veršid tema: KONSTRUKCIJE OPLOŠJA ZGRADE 1. Koji je kriterij za podjelu konstrukcija oplošja na masivne i lagane i koja je bitna razlika između njih (sa gledišta fizikalnih procesa)? Kriterij za podjelu konstrukcije na masivne i lagane je površinska masa konstrukcije: 100kg/m² Bitna razlika između masivnih i laganih konstrukcija(sa gledišta fizikalnih procesa) očituje se u ljetnoj toplinskoj stabilnosti: Masivne konstrukcije imaju zadovoljavajuda svojstva. Lagane konstrukcije postižu zadovoljavajuda svojstva samo ako imaju propisanu vrijednost U za zidove i za krovove:  za vanjske zidove: U ≤ 0,35 W/ (m²K)  za krovove: U ≤ 0,30 W/ (m²K) Što znači da, u odnosu na masivne konstrukcije, moraju imati vedu debljinu toplinske izolacije! 2. Principi rješavanja sastava građevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikažite na primjerima jednoslojnih zidova. Jednoslojni građevni dijelovi oplošja su zidovi izgrađeni od toplinsko-izolacijskih blokova, obostrano ožbukani. Ispravan fizikalni proces postiže se s paropropusnim materijalima (blok opeka i žbuka) koji unutar zida omoguduju difuziju vodene pare bez zaustavljanja. Ovdje je najbitnije svojstvo paropropusnosti vanjske žbuke (produžna žbuka ili toplinsko-izolacijska žbuka)

3. Principi rješavanja sastava građevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikažite na primjerima višeslojnih zidova kada je toplinska izolacija bliže vanjskoj strani.  Toplinska izolacija je bliže vanjskoj strani, s vanjske strane paropropustan sloj

Vanjski zaštitno-dekorativni sloj koji se izvodi na toplinskoj izolaciji (odnosno u kontaktu s njom) treba biti paropropustan. Žbuka je najčešdi oblik vanjskog paropropusnog zaštitnodekorativnog sloja. Sastav i izvedba vanjske žbuke ovisi o vrsti podloge (vrsti toplinske izolacije).

1
Autori: I.Čorid, I.Galid, L.Gracin, D.Habijanec, J.Hajdinjak, B.Horvatid, V.Jagodid, A.Jakubek, K.Karlo, P.Kolarec

Toplinska izolacija je bliže vanjskoj strani, s vanjske strane paronepropustan sloj

Ukoliko se vanjska paronepropusna obloga izvede bez provjetravanog zračnog sloja dolazi do kondenzacije vodene pare unutar zida! Vanjski paronepropustan sloj, t.j. oblogu, treba odvojiti od unutarnjeg dijela zida sa zračnom šupljinom koja mora biti dobro provjetravana! Za dobro provjetravanje potrebno je oblogu projektirati na način da na najnižem mjestu omogudimo ulaz vanjskog zraka u šupljinu, a na najvišem mjestu izlaz zraka iz šupljine u vanjski prostor. 4. Principi rješavanja sastava građevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikažite na primjerima višeslojnih zidova kada je toplinska izolacija unutar konstrukcije.

Ako je fizikalni proces nepovoljan (2.slučaj) tada treba ugraditi parnu branu. Parnu branu ugrađujemo prije materijala u kojem bi došlo do navlaženja. Parnu branu treba izbjedi ako su moguda druga rješenja kao: ugradnja paronepropusnije toplinske izolacije, vanjski zid izvest od paronepropusnijeg materijala i /ili manje debljine, unutarnji zid izvest od paronepropusnijeg materijala i sl.

U slučajevima kada se s unutarnje strane nalazi paropropustan materijal (na pr. blok opeka) na lokacijama s vrlo niskim vanjskim temperaturama može dodi do prekomjernog navlaženja. Ugradnja parne brane u ovakav zid nije preporučljiva jer se zbog povezivanja zidova metalnim sponkama (sidrima) probija parna brana u mjeri da ona gubi svoju funkciju. Tada treba primijeniti druge mogudnosti izbjegavanja navlaženja.

2
Autori: I.Čorid, I.Galid, L.Gracin, D.Habijanec, J.Hajdinjak, B.Horvatid, V.Jagodid, A.Jakubek, K.Karlo, P.Kolarec

5. Principi rješavanja sastava građevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikažite na primjerima višeslojnih zidova kada je toplinska izolacija bliže unutarnjoj strani.

Ovaj slučaj se najčešde pojavljuje kod projektiranja fasade s vanjskim vidljivim betonom, kod sanacija starih zgrada te kod prostora koje treba brzo kratkotrajno ugrijati. Ovisno o lokaciji gradnje (klimatsko područje gradnje) i materijalima koji se koriste, u ovom slučaju vjerojatna je pojava prekomjernog navlaženja što se rješava s ugradnjom parne brane. Kod novih se zgrada treba ugraditi element za prekid toplinskog mosta.

3
Autori: I.Čorid, I.Galid, L.Gracin, D.Habijanec, J.Hajdinjak, B.Horvatid, V.Jagodid, A.Jakubek, K.Karlo, P.Kolarec

P. K.Horvatid.Kolarec .6. Iz istig razloga najpovoljnija je izvedba s provjetravanom zračnom šupljinom.Jagodid.Galid. D. Lagane stijene s vedim debljinama toplinske izolacije radi ljetne toplinske stabilnosti. A. I. J.Čorid. Danas su česte kod projektiranja drvenih niskoenergetskih kuda (primjeri s nosačima s kojima se prekida toplinski most): Varijanta izvedbe – nosiva konstrukcija je drveni sastavljeni profil  Lagana konstrukcija – toplinskoizolacijski panel s ventiliranom oblogom (staklo) Lagana konstrukcija s ventiliranom oblogom (umjetne ploče) (drvo) Lagana konstrukcija s ventiliranom oblogom 4 Autori: I.Habijanec. V.Karlo.Jakubek. L.Gracin. Principi rješavanja sastava građevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikažite na primjerima višeslojnih zidova kada je toplinska izolacija u cijeloj debljini građevnog dijela.Hajdinjak. B.

I.Habijanec. B. Prikažite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od obložne opeke ili keramike.Hajdinjak.Kolarec . P.Horvatid.Galid.Jakubek. J. V.Gracin. L.Jagodid.Čorid. A. K. D.7. obloga od zidane fasadne OBLOŽNE OPEKE obloženje ŠUPLJIM KERAMIČKIM PLOČAMA na metalnoj podkonstrukciji obloženje KERAMIČKIM PLOČAMA na metalnoj podkonstrukciji 5 Autori: I.Karlo.

B. L.Gracin.Jakubek.Galid.Čorid. I.Kolarec . K.Horvatid.8.Habijanec.  određivanje debljine elementa armirano betonske obloge u odnosu na dužinu elementa Veda dimenzija ploče iziskuje i njezinu vedu debljinu. D.Jagodid. A. J. P. Prikažite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od predgotovljenih armirano betonskih elemenata. Prikažite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od kamenih ploča. 6 Autori: I. obloga tankim kamenim pločama 9. a potrebni su i jači elementi za sidrenje.Karlo. To znači da de ploča biti teža što je vede opteredenje za nosivu konstrukciju zida.Hajdinjak. V.

A.Karlo. D.Galid.10. Prikažite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od drvenih elemenata.Horvatid.Jakubek. L. V.Jagodid. P.Gracin. J. obloga drvenim daskama 7 Autori: I. B.Habijanec.Hajdinjak. trapezni lim 11.Kolarec . Prikažite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od limenih ploča. I.Čorid. K.

Karlo. B. I.Čorid. K.Gracin.Galid. obloga pločama (vlaknastocementne i slične ploče) na drvenoj podkonstrukciji Obloga pločama (vlaknastocementne i slične ploče) na metalnoj podkonstrukciji velikoformatne obložne ploče na fasadi 8 Autori: I.Habijanec.12.Jagodid.Horvatid. D.Kolarec . L. Prikažite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od vlaknastocementnih ili sličnih ploča.Hajdinjak. V. P. J.Jakubek. A.

tema: OSTAKLJENE FASADE 1.Jakubek.Hajdinjak.Galid.sa kontinuiranim.fasade s točkasto učvršdenim staklom 2. J.natpritisak i potpritisak 3.Habijanec. slažu na objektu bez skele dvostruke fasade-mogu biti kontinuirane i prekinute  „spider “ fasade. L.Gracin. i kombiniranim izgledom.elementi se izrađuju u radioni.Karlo.sa vertikalnom i horizontalnom pokrivnom kapom strukturalne fasade. K.vertikalna ili horizontalna fuga/vertikalna ili horizontalna pokrivna kapa element fasade. D. strukturalnim. P.strukturalna fuga sa dodatnom letvicom koja ujedno služi kao mehaničko osiguranje stakla kombinirane fasade.Jagodid. horizontalnom ili vertikalnom gumeno-silikonskom fugom polustrukturalne fasade. B.Čorid.sa ljepljenim staklom. A.Kolarec . Navedite vrste ostakljenih fasada. V. Nacrtajte podni priključak kontinuirane ostakljene fasade. MOBILNI OSLONACprima samo kontinuirano poprečno opteredenje od pritiska vjetra i dozvoljava aksijalnu pokretljivost profila koja se javlja uslijed širenja izazvanog promjenom temperature. I. 9 Autori: I. kontinuirane fasade. Navedite i opišite dvije osnovne vrste oslonaca (sidra) ostakljene fasade.Horvatid. FIXNI OSLONACnosi cjelokupnu težinu konstrukcije i prihvada poprečna i opteredenja od vjetra.

Galid. B.Kolarec . P. Opišite i skicom prikažite pojedinu vrstu ostakljenih fasada: a/ Kontinuirane fasade. Vertikalni nosači se prema projektiranom rasteru pričvršduju na konstrukciju.4.Jagodid. K.Čorid. PRINCIP MONTAŽE 1. Spajanje tako montiranih polja. te pričvrste horizontalni nosači. D.Prvo se učvrsti jedan vertikalni nosač za konstrukciju.Hajdinjak.Horvatid. pomodu kliznih spojnica umedu horizontalni nosači 2. na koji se nataknu.Habijanec. I. Da se u radionici izrade gotova polja koja se kao takva pričvršduju na konstrukciju.Jakubek. L. te se nakon toga. nakon čega se natakne drugi vertikalni nosač i pričvrsti za konstrukciju 3. A.Karlo.Gracin. V. J. izvodi se horizontalnim nosačima pomodu kliznih spojnica ZA MONTAŽU KONTINUIRANE FASADE POTREBNA JE SKELA 10 Autori: I.

Hajdinjak.Horvatid. A. I. J. K.  izgled vanjskog djela fasade identičan u svim poljima (nisu naglašena otvarajuda polja) princip montaže.Kolarec .Jakubek.Pr.Jagodid. D.Gracin. b/ Strukturalne fasade. B.sastavljena i ostakljena krila dolaze na gradilište te učvršduju na ranije pričvršdenu aluminijsku konstrukciju 11 Autori: I. V.Čorid. P.Galid.Habijanec. L.Karlo.

Jakubek.Galid.Kolarec . strukturalne s naglašenom horizontalom/vertikalom 12 Autori: I.Horvatid.Habijanec.Jagodid.c/ Polustrukturalne fasade.Gracin. D.Karlo. d/ Kombinirane fasade. I. L. K. B.Čorid.Hajdinjak. J. P. A. V.

pitanje) f/ Dvostruke fasade. dvostruke fasade sastavljene su od dviju staklenih fasada koje odvaja međuprostir (fasada ispred fasade) Takve fasade imaju niz prednosti: . K. P.bolje iskorištavanje energije (prirodne i rekuperirane) 13 Autori: I. B.bolju toplinsku i zvučnu izolaciju . V. J.Habijanec. A. L.Čorid.Galid.Hajdinjak. D.Kolarec .Gracin. (+6.e/ Element fasade.ekološku zaštitu .Jakubek.Karlo. I.Horvatid.Jagodid.dugotrajnost .prirodno kruženje zraka .

Jagodid. I. Problem je i kod požara gdje se dim širi prema gornji katovima i tamo širi. L.izvedena je bez međuprekidanja po visini.Čorid.Horvatid. gdje izlazi iz međuprostora. PREKINUTA FASADA .Kolarec . B. Na mjestu prekida rješeni su i ulazi za zrak koji putuje do slijededeg prekida. P. J.Hajdinjak.Karlo. V.Jakubek. A. pri čemu zrak kruži od donjeg dijela prema gore. Ovaj sustav je skuplji i složeniji za izvedbu. Dvostruke fasade omoguduju: zaštitu od buke (dupla stijena) toplinsku zaštitu (dupla stijena) zaštitu od kiše i vlage (višestruko brtvljenje) zaštitu od sunca (žaluzine u međuprostoru) zaštita od vjetra cirkulaciju svježeg zraka tijekom dana i nodi. te provjetravanje amortizaciju troškova u roku 10-15 godina 14 Autori: I.Galid. bolja toplinska i zvučna izolacija.NEPREKINUTA (kontinuirana) .Habijanec.Gracin. Na taj način fasada ima više ventilacijskih prekida koji osiguravaju optimalno prozračivanje. Prednost ove fasade je lakša konstrukcija. D. K. Nedostatak je (naročito u toplim klimatskim uvjetima) topli zrak koji se diže dolazi do gornjih katova i prekomjerno ih zagrijava.zrak putuje u prostoru između prekida.

A.g/ Točkasto učvršdene fasade 5. Koje su prednosti element fasada u odnosu na "klasične" ostakljene fasade?  izrada kompletnih ostakljenih elemenata u radionici (smanjen broj propusta koji su se događali na montaži) bitno ubrzana montaža (fasada raste zajedno sa objektom) broj radnika na montaži smanjen u odnosu na ugradbu klasičnih fasada  katno zatvaranje fasade. B.Kolarec . V.Habijanec. Na crtežu / slici prepoznajte određenu vrstu ostakljene fasade. I. koje omoguduje rad drugim izvođačima nije potrebna skela kod montaže fasade 15 Autori: I. L.Galid.Hajdinjak.Karlo.Gracin.Jakubek. K. P. J. D.Horvatid.Jagodid.Čorid. primjeri prethodnog pitanja 6.

P. Na taj način fasada ima više ventilacijskih prekida koji osiguravaju optimalno prozračivanje. B.Čorid. J. A. I. Problem je i kod požara gdje se dim diže prema gornjim katovima i tamo se širi. Neprekinuta (kontinuirana fasada)-izvedena je bez međuprekidanja po visini.7. L. Prednost: lakša konstrukcija.Horvatid. bolja toplinska i zvučna izolacija. Koje su prednosti dvostrukih fasada?      dugotrajnost bolja toplinska i zvučna izolacija ekološka zaštita prirodno kruženje zraka bolje iskorištavanje energije (prirodne i rekuperirane) 8.Jakubek.Karlo. Ovaj sustav je skuplji i složeniji za izvedbu. 16 Autori: I. Na mjestu prekida riješeni su i ulazi za zrak koji putuje do sljededeg prekida. pri čemu zrak kruži od donjeg dijela prema gore. Nedostatak: topli zrak koji se diže dolazi do gornjih katova i prekomjerno ih zagrijava.Galid.Jagodid. gdje izlazi iz međuprostora. V.Hajdinjak.Gracin. Navedite i skicom prikažite osnovne grupe dvostrukih fasada obzirom na provjetravanje.Habijanec. D.Kolarec . Prekinuta fasada-zrak putuje u prostoru između prekida. K.

Najvedi U ima dvoslojno Low-E staklo kod jednostruke fasade pa kod dvostruke fasade s otvorenim međuprostorom. B.Habijanec. 17 Autori: I.Gracin.Galid. P.Horvatid.Hajdinjak.Karlo. L. Kao sustav. ostakljene fasade trebaju zadovoljiti sljedede: -osvijetljenost prostora -ograničenje toplinskih gubitaka -zaštita od pregrijavanja -zvučna zaštita -mehanička svojstva -ventilacija prostora 2.Jagodid. Opišite svojstva pojedinih ostakljenih fasadnih sustava u odnosu na koeficijent prolaska topline «U».Jakubek. A. Navedite bitna svojstva kompozicije ostakljenja i kretanje vrijednosti tih svojstava kod različitih kompozicija ostakljenja. D.tema: DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADE 1. V. I.onda troslojno Low-E staklo kod jednostruke fasade pa kod fasade s otvorenim međuprostorom.Čorid. K.dok najmanji U ima troslojno Low-E staklo sa zatvorenim međuprostorom.zatim dvoslojno Low-E staklo kod fasade sa zatvorenim međuprostorom.Kolarec . 3. J.

Ostakljene plohe se najčešde mogu otvarati radi prirodnog provjetravanja prostora. 8. Zračni međuprostor-može biti kontinuirano otvoren zbog provjetravanja i s mogudnošdu zatvaranja međuprostora.a stakla su sigurnosna (kaljena. 18 Autori: I.. Može imati uređaje za zatvaranje otvora.tuča. Vanjska fasada-ima ulogu zaštite od vanjskih utjecaja(kiša. A.min 20cm do 120cm. J. Najčešde je ostakljena jednoslojnim staklom.pregrađena dvostruka fasada s vertikalno neprekinutim dijelovima zračnog međuprostora. Dvostruke ostakljene fasade sastoje se od: vanjske fasade. Zrak u međuprostoru se zagrijava i služi kao tampon prostor između unutarnjeg i vanjskog prostora. od zaštite od sunca i od unutarnje plohe ostakljenja.laminirana).Karlo. Širina. P.Kolarec .Galid. Opišite djelovanje (funkciju) dvostruke ostakljene fasade u zimskom razdoblju (varijante). Međuprostor zatvoren. Opišite djelovanje (funkciju) dvostruke ostakljene fasade u ljetnom razdoblju (varijante). Horizontalni koridori se prekidaju samo na mjestima gdje je potrebna pojačana zvučna zaštita između prostorija i na mjestima požarnih odsječaka zgrade. Pregrade sprječavaju prijenos buke. Sadrži otvore za dobro provjetravanje zračnog međuprostora i prostorija zgrade.Habijanec.Jakubek. -dvostruka fasada s horizontalnim koridorima. Zbog razloga bolje ventilacije izvode se prekidi i na uglovima zgrade. D. 1. U takvim slučajevima prozori se ne smiju otvarati. 3. Unutarnja fasada-glavni element ostakljenja fasade za smanjenje toplinskih gubitaka.Hajdinjak. Svaki zasebni dio zračnog međuprostora ima otvore za ulaz i izlaz zraka. sunčevo zračenje reflektira se od vanjske plohe ostakljenja. Navedite ih i svaki opišite. zračnog međuprostora i unutarnje fasade. mirisa. 6. B.Gracin. unutarnji prostor zatvoren i kondicioniran. odvod zraka iz unutarnjeg prostora putem podnog kanala u međuprostor. U pravilu je od dvoslojnog stakla (IZO). Često je prohodan u ravninama stropova radi kontrole i održavanja. 7. Neprekinuti dio zračnog međuprostora služi za pojačanu ventilacijuodvođenje potrošenog zraka iz prostorije. Kod otvorenog međuprostora i provjetravanja prostorije preko međuprostora dvostruke fasade može se pojaviti manja količina kondenzacije na gornjem dijelu unutarnje strane stakla pri otvoru za izlaz zraka ( gdje izlazi ugrijani zrak). od zaštite od sunca i od unutarnje plohe ostakljenja. Unutarnji prostor je zatvoren i klimatiziran. Za svaki tip kratko navedite posebnosti djelovanja. Za vrijeme sezone grijanja međuprostor može biti zatvoren radi smanjenja toplinskih gubitaka.). 5. -pregrađena dvostruka fasada.a ventiliranje prostorija treba biti mehaničko (sustav ventilacije prostorija). Ljeti je u međuprostoru zaštita od sunčevog zračenja.zračni međuprostor je prekinut horizontalnom i vertikalnom pregradom. Kod zatvorenog međuprostora kondenzacija de se pojaviti po cijeloj površini stakla jer de ugrijani zrak ispuniti cijeli međuprostor i kondenzirati se na hladnoj plohi stakla. Zimi se može računati s dobicima topline od sunčevog zračenja (bez zasjenjenja).horizontalno spojen zračni prostor po etažama. V. K. Lagano zagrijani svježi zrak međuprostora ulazi u sustav dogrijavanja za grijanje unutarnjeg prostora.buka. -nepregrađena dvostruka fasada.Horvatid. Veliki otvori za ventiliranje su u prizemlju i kod krovova zgrada. Dvostruke ostakljene fasade se sastoje od tri elementa.Čorid. Vanjsko staklo dvostruke fasade zimi je hladno. 2. Obrazložite opasnost od kondenzacije vodene pare u sustavu dvostruke ostakljene fasade (gdje i kada se pojavljuje). 1. Unutarnji prostor se ventilira na međuprostor. -pregrađena dvostruka fasada sa nepregrađenim dijelovima za ventilaciju. Projektira se kada su naglašeni zahtjevi zaštite od buke i požara.Jagodid. L. 2. I. sunčevo zračenje se reflektira od vanjske plohe ostakljenja. vatre i dima iz prostorije u prostoriju. Međuprostor dodatno zagrijavan potrošenim zrakom iz unutarnjeg prostora (tampon prostor). Svaki horizontalni koridor ima otvore pri dnu i pri vrhu koridora. međuprostor otvoren za ulaz svježeg zraka.zračni međuprostor je spojen vertikalno i horizontalno na cijeloj fasadi. Navedite osnovne tipove dvostrukih ostakljenih fasada.. Međuprostor je ventiliran.4. unutarnji prostor grijan. U međuprostoru se najčešde smješta uređaj za zaštitu od sunčeva zračenja.

A. V. Zvučna izolacija dvostruke fasade ovisi o: -vrstama unutarnjeg i vanjskog ostakljenja -širini međurazmaka između unutarnje i vanjske plohe fasade -stupnju otvorenosti unutarnjeg i vanjskog ostakljenja Najbolji učinak bio bi kod potpuno zatvorenih sustava fasade što je rijetko slučaj. IZVEDBA I UGRADNJA 1. L. Obrazložite kakva je osvijetljenost unutarnjeg prostora kod jednostruke i dvostruke ostakljene fasade. čime se u prosjeku mogu očekivati povoljnije izolacijske vrijednosti za 2-4 dB.Jakubek. a 7-8% kod visokotransparentnih stakala. Što nazivamo simetrično. a kod dvostruke ostakljene fasade je maksimalno 14%.Galid. ved ih mogu utvrditi samo specijalizirane institucije i laboratoriji. 8+5. To bi mogao biti slučaj samo u sezoni grijanja kod zatvorenog unutarnjeg prozora (mehanička ventilacija prostorija) i zatvorenog međuprostora fasade (u koji se ubacuje iskorišteni topli zrak iz zgrade). P. a što asimetrično IZO staklo? Koji su razlozi za primjenu asimetričnog IZO stakla? Pod simetričnim izo-staklima podrazumijevamo ona izo-stakla u koja su ugrađena oba stakla iste debljine. To ima posebnu vrijednost kada je vanjsko staklo reflektirajude jer je deblje staklo otpornije na deformacije pa je i odraz slike okoliša na njemu pravilniji.Kolarec . 10+6…itd)  razlozi zvučne izolacije Staklo s različitim debljinama staklenih ploha ima različitu površinsku masu.Habijanec. Tema: PROČELJA – OTVORI. Razlozi za primjenu asimetričnog stakla su:  različiti zahtjevi koji se postavljaju na otpornost i deformacije unutarnjeg i vanjskog stakla. (npr. Utjecaj vanjskog ostakljenja na ukupnu zvučnu izolaciju može se odrediti približnim računskim metodama. Međutim ljeti međuprostor dvostruke fasade mora biti ventiliran. Povoljno je da je jedno staklo dvostruko deblje od drugog. Dvostruka fasada smanjuje količinu svjetla u prostoriji radi vanjskog dodatnog stakla. Kod jednostruke fasade faktor D (koji označava odnos između osvijetljenosti prostorije i istodobne jačine osvijetljenosti vanjskog prostora) je maksimalno 18%.poboljšanje zvučne izolacije.dok je asimetrično izo-staklo ono u kome je jedno staklo (najčešde vanjsko) deblje od drugoga. Preporučuje se u asimetrično izo-staklo ugraditi unutarnje staklo za 1mm deblje od polovine debljine vanjskog stakla. K. zbog jačeg naprezanja uslijed pritiska (tlaka) vjetra i kod očekivane buke niskih frekvencija koja dolazi izvana. točnije mjernim ispitivanjima. Zbog potrebe ventilacije međuprostora i otvorenih otvora za prozračivanje efekt zvučne izolacije je slabiji nego u slučaju kad bi fasada bila potpuno zatvorena. ili ved ima posljedicu.9.Čorid. Nevidljive deformacije uglavnom ne uočavamo.a pritisci na deformaciju u vedoj se mjeri oslobađaju na unutarnjem. 6+4.Horvatid.za 10% kod običnog prozirnog stakla. Obrazložite svojstva zvučne izolacije dvostruke fasade. Deblje staklo treba upotrijebiti kao vanjsko staklo. 19 Autori: I. u nevidljivim deformacijama kojih je krajnji rezultat trajni gubitak djelotvornosti IZO-stakla.Karlo. B. tanjem staklu. D.Gracin. J.Hajdinjak. 2. Navedite i objasnite mogude deformacije IZO stakla. I. Dvostruka fasada produljuje dubinu prostorije za širinu zračnog međuprostora. Vidljive deformacije pokazuju nam da postoji neko djelovanje na IZO-staklo koje može imati za posljedicu. 10. -nevidljive deformacije: -promjene vrijednosti toplinske izolacije -povedanje napetosti zaptivnih materijala -povedanje napetosti stakla -vidljive deformacije: -nepravilan odraz slike okoliša -prekid cjelovitosti odraza na spojevima stakala u pročelju -orošavanje IZO-stakla u međuprostoru ili na vanjskim površinama -pucanje stakla -pojava duginih boja na staklu Vidljive i nevidljive deformacije usko su međusobno povezane svojim uzročnicima i svojim posljedicama.Jagodid.

Jakubek. D. A. Opišite pojedini način ugradnje -mokra ugradnja -polusuha ugradnja -suha ugradnja Polusuha ugradnja-u zid se istodobno sa zidanjem ugrađuju okviri od letvi na koje se kasnije učvrsti gotovi prozor. pjenastih materijala kao i pravila ugradnje proizvođača prozora i prozorskih profila. V. otvorene reške i slično dozvoljavaju nesmetani prolaz zraka.Jagodid. Pukotine. P.Habijanec.Čorid. na nadvoju i na prozorskoj klupčici. J. Navedite mogude načine ugradnje prozora. Nacrtajte i opišite crtež priključka zida i doprozornika jednostrukog drvenog prozora s IZO staklom.Horvatid. i to na bočnom prislanjanju.Kolarec . Stoga kod ugradnje prozora treba paziti na izvedbu potpuno brtvljenog spoja prozora i njegovih elemenata s pregradom u koju su ugrađeni. Izoterme su linije koje spajaju točke istih temperatura pomodu kojih je mogude proračunima prikazati raspodjelu temperatura unutar građevinskih elemenata. pitat du još Veršida) 20 Autori: I. B. zaštitu od vlage i za zvučnu zaštitu. Zrakonepropusna priključna reška između zida i doprozornika osnovni je preduvjet za toplinsku zaštitu. K.Karlo. profila za brtvljenje. Što su izoterme? Nacrtaj skicu vanjskog zida s ugrađenim prozorom i ucrtajte (skicirajte) izoterme. 4.Hajdinjak.Gracin. Takva se mjesta mogu pojaviti na priključku između doprozornika i pregrade u koju je prozor ugrađen.Galid.3. rupe. folija. Suha ugradnja-gotovi prozor se učvrsti na posebne ugrađene elemente u ožbukan zid. Kod brtvljenja potrebno je uvažavati upute i preporuke proizvođača masa za brtvljenje. I. L. 5. (za ovaj opis nisam sigurna jer nema nikakvog opisa u predavanju.

. J.. Nacrtajte prozor i prozorsku klupčicu (vanjska i unutarnja).Čorid.Gracin. uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje. I.Jagodid. B.Karlo. oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline. a omoguduje različito pozicioniranje .). Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive utjecaje okoliša na građevinu u njezinom projektiranom uporabnom vijeku moraju se odrediti projektom građevine. D.izmicanje prozora po dubini zida.. L. 8. u predviđenom roku trajanja građevine . Opišite crtež. 5°) 7 bočni spojni profil 8 unutranja drvena klupčica 21 Autori: I. V.Horvatid. 1 donja prečka doprozornika 2 toplinska izolacija – mineralna vuna 3 nepropusni mikrobeton 4 podložna PE folija ili bitumenska traka 5 trajnoelastični kit 6 vanjska limena klupčica (nagib min. propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode-prozore i vrata koji se ugrađuju u građevine. Što je propisano Tehničkim propisom za prozore i vrata? Tehničkim propisom za prozore i vrata se. K. Ako je projektirani uporabni vijek građevine duži od projektiranog uporabnog vijeka prozora i/ili vrata. Zidarsko sidro je element koji učvršduje doprozornik u nosivi dio zida. osobito u vezi: -otpornosti na opteredenje vjetrom -vodonepropusnosti -propusnosti zraka -prolaska topline -zvučne izolacije -otpornosti na požar i propuštanje dima Uvjeti za ugradnju.6. Parapet na gornjoj strani završava prozorskom klupčicom: vanjskom (lim/kamen.. projektom se moraju odrediti uvjeti i način njihove zamjene. A.te način potvrđivanja sukladnosti prozora i vrata s navedenim zahtjevima.Kolarec . u svrhu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu.Galid. 7.Jakubek. Tehnička svojstva prozora i vrata moraju biti takva da.) i unutranjom (drvo/keramika/kamen. uporabu i održavanje prozora i vrata moraju se odrediti projektom građevine tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti koje mora ispuniti građevina.Habijanec. Što je zidarsko sidro? Nacrtajte primjer učvršdenja prozora u zid upotrebom zidarskog sidra. tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve. P.Hajdinjak.

Čvrsto ugrađene stijene. 1) trake za brtvljenje  trake za brtvljenje prozora s posebnom membranom koja se brzo suši – za unutranje i vanjsko brtvljenje  vlaknasta traka za unutranje brtvljenje – za unutranje spojne fuge koje je potrebno naknadno ožbukati  unutarnja traka za brtvljenje .5. S vanjske strane je potrebno spriječiti ulazak oborinske vode. P. premjestive stijene – izvedene od tvornički zgotovljenih elemenata (paneli ili dijelovi stijene koji se spajaju na gradilištu).5cm Samo za manje ploštine zidova. staklene opeke. elastična i na vremenske uvjete postojana traka za brtvljenje – trajno i sigurno brtvljenje vanjskih fuga  visokovrijedna impregnirana. monolitne stijene od armiranog betona – tzv. Navedite mogude načine izvedbe pregradnih nenosivih zidova i stijena? 1. 9. blokova ili ploča – od pečene gline. V. čvrsto ugrađene stijene – izvedene na gradilištu od manjih ili vedih elemenata. Što podrazumijevamo pod pojmom pregradnih nenosivih zidova i koji se zahtjevi postavljaju na iste? Pod pojmom pregradnih nenosivih zidova podrazumijevamo građevne dijelove koji pregrađuju prostor i ne preuzimaju opteredenja drugih građevnih dijelova. blokova ili ploča. pokretne stijene – klizne ili preklopne – ulaze u kategoriju vrata 3. prethodno stlačena. Izvode se u dužnjačkom vezom u debljinama koje su određene dimenzijama opeka. montažne. I.5cm blokovi i ploče – 8. kako se zidaju i ostalo). gipsa.Karlo. Za povedanje črvstode mogu se zidati u cementnom mortu i armirati. drvocementa. 22 Autori: I.Čorid. 3. 10. najčešde ožbukane ili gletane 2. K. 12.  Zidovi od opeke debljine 12cm Od svih zidanih pregradnih zidova imaju najvedu čvrstodu (puna opeka). Ne podnose oslabljenja zbog vođenja instalacija. Čvrsto ugrađene stijene. Podnose oslabljenja zidova zbog vođenja instalacija.Kolarec .Habijanec. a osigurati difuziju vodene pare. 2. odnosno spriječiti vodenu paru da se kondenzira u materijalima ugrađenim u spoj..Hajdinjak. Lako se rasklapaju i premještaju. 3. neprobojnost 2. J. Prikažite varijante stijena od zidanih elemenata (opeke različitih debljina) s kratkim opisom posebnosti pri izvedbi (kada se koriste.Gracin. stijene izvedene od ploča visine etaže – ploče od porobetona.Jagodid. Navedite i opišite ulogu materijala potrebnih za ugradnju prozora u vanjski zid. Iz tog razloga se ugrađuju različiti materijali koji de osigurati navedeno.. B. jednostrano samoljepljiva traka za brtvljenje – nepropusna na udar kiše do 300 pascala EPDM – ljepilo za traku za brtvljenje 2) PUR ekspandirajude pjene – uloga toplinske izolacije Tema: PREGRADNE STIJENE 1. Za zidove vede dužine i visine trebaju se izvesti horizontalni i vertikalni serklaži. Nabrojite vrste čvrsto ugrađenih stijena i materijale od kojih se izvode. L. 11. Mogu preuzeti manja opteredenja.Horvatid.. ≥ 19cm  Zidovi od opeke debljine 6. D. A.9. Zahtjevi:  zvučna zaštita  toplinska zaštita  zaštita od požara  zaštita od zračenja i radijacije  ostali zahtjevi ovisno o namjeni i specifičnosti prostora. opeka NF – 12cm i 6.Jakubek. 'monier' stijene (tanke ab stijene) 4.Galid. 1. npr.nepropusna za zrak i vodenu paru  prozračna. običnog i laganog betona. zidane stijene od opeke..

 Zidovi od opeke debljine ≥ 19cm Izvode se tamo gdje su potrebne vede ploštine zidova (vede visine ili dužine kod dvorana, skladišta i sl.). Potrebna je izvedva horizontalnih i vertikalnih serklaža. 5. Prikažite u presjeku pregradni zid izveden od pune opeke (NF). Međukatne konstrukcije armiranobetonske ploče d=20 cm s izvedenim plivajudim podom i spuštenim stropom.

6. Pregrade od porobetonskih blokova – opišite ukratko način izvedbe i posebnosti. Pregrade se izvode u debljini (najčešde) Ytong blokova 10, 12.5 i 15cm. Svaki tredi red po visini potrebno je učvrstiti u bočnu nosivu konstrukciju pomodu elastičnog ankera, a svaki drugi blok zadnjeg reda u stropnu konstrukciju. Pregradne zidove od Ytong blokova je potrebno dilatirati od nosivih zidova; od bočnih vertikalnom fugom širine 1 cm, a od stropne konstrukcije horizontalnom fugom širine 2 cm. Fuge se zapunjaju pur pjenom. U Ytong blokove je mogude pričvrstiti sve vrste tereta posebnim pričvrsnim priborom za poraste betone, a ovisno o vrsti tereta. Rupe za tiple se buše svrdlom manjeg promjera od promjera tiple. Na uglove se postavljaju aluminijski ugaoni profili, pa se na cijelu površinu nanosi tankoslojna žbuka u debljini 2 do 9 mm. 7. Čvrsto ugrađene stijene. Prikažite varijante stijena od ploča visine etaže s posebnostima pri izvedbi. Ploče su u modularnim širinama, a bočne stranice često predviđene s perom i utorom.

(opis za prvu skicu; u kombinaciji s čeličnom konstrukcijom) 1 porobetonska ploča 4 žlijeb u porobetonskoj ploči 7 kit za fugiranje 2 čelični nosač 5 metalna pločica za pričvršdenje 3 metalna traka 6 elastični materijal (MW)

23
Autori: I.Čorid, I.Galid, L.Gracin, D.Habijanec, J.Hajdinjak, B.Horvatid, V.Jagodid, A.Jakubek, K.Karlo, P.Kolarec

8. Prikažite varijante izvedbe stijena od staklene opeke s posebnostima izvedbe. Staklene stijene mogu biti vanjske i (češde) unutarnje. Zid od staklene opeke treba od drugih konstrukcija biti odijeljen 2 dilatacijom (elastični materijal). U slučaju velikih dimenzija zidova (više od 15m , dužine vede od 7.5m, visine vede od 6m) potrebne su dilatacije zida. Stijene od staklene opeke se izvode:  u mortu 2 Zidaju se nearmirano do 10-12 m , a za vede ploštine se armiraju čelličnim šipkama ili metalnim trakama. Danas se izvode u metalnim okvirima s posebnom armaturom.

Suvremena izvedba je s plastičnim graničnicima. Graničnici služe kao vodilice za brže i preciznije postavljanje staklenih opeka, te pridržavanje armature. Postoje graničnici koji ostaju unutar zida i oni čiji se vanjski dijelovi uklanjaju nakon izvedbe zida. Prikaz potonjih: (:D)

 s reškama zapunjenim silikonskim kitom Kitom se fugira reška, a obostrano samo dio reške uz vanjske rubove.  suhomontažnim postupkom Izvedba u rešetkastim okvirima koji imaju otvore veličine staklene opeke u koje se ona ugrađuje i mehanički ugrađuje.

24
Autori: I.Čorid, I.Galid, L.Gracin, D.Habijanec, J.Hajdinjak, B.Horvatid, V.Jagodid, A.Jakubek, K.Karlo, P.Kolarec

25
Autori: I.Čorid, I.Galid, L.Gracin, D.Habijanec, J.Hajdinjak, B.Horvatid, V.Jagodid, A.Jakubek, K.Karlo, P.Kolarec

Jagodid.Jakubek. Važedi propisi o toplinskoj zaštiti i uštedi toplinske energije ne dozvoljavaju primjenu U-lamela za vanjske stijene 2 grijanih prostora (dvostruko ugrađene lamele U≈3. I. D.9. A.Habijanec. 10. L. B. Stijene od staklenih U-lamela – mogudi načini izvedbe.Karlo.Kolarec . skladišta). Opišite i prikažite crtežom.Hajdinjak. K.Horvatid.Galid.7 – 1. 26 Autori: I. Presjek U-oblika omogudava preuzimanje vedih opteredenja i različite načine primjene. Monier stijene su tanke ab stijene (debljine 8 – 12 cm) koje se izvode u oplati s jednostrukom ili dvostrukom armaturnom mrežom Ø 5-6 mm.Gracin.5 W/m K). Što su „Monier“ stijene i kako se izvode. P. Nisu adaptabilne (teško se ruše).Čorid. Najčešde se izvode kao pregrade s velikim ploštinama u zgradama s vedim rasponima i gdje je potreba veda črvstoda pregradne stijene (pregrade dvorana. Iz tog se razloga dvostruko ugrađene ploče ispunjaju 2 materijalima koji doprinoste toplinskoj izolaciji uz minimalno umanjenje prolaska svjetlosti (U=0.5 W/m K). V. J.

a određuje se prema proizvodnoj dimenziji obložnih ploča (npr.Hajdinjak.Karlo. jednostrukim nosačima i dvostrukom oblogom ili dvostrukim nosačima i dvostrukom oblogom.Jagodid.Kolarec . D. I. premjestive stijene su izvedene od tvornički zgotovljenih elemenata (paneli ili dijelovi stijene koji se spajaju na gradilištu). Montažne stijene se sastoje od:  (a) nosača . Mogu se izvoditi i unutarnji senvič paneli od čeličnog lima s ispunom od materijala za zvučnu ili TI.najčešde drvene ploče 18-20mm i gispkartonske ploče 12.Čorid. 27 Autori: I. Instalacijski zid je pregradna stijena s točno raspoređenom podkonstrukcijom – nosačima za pričvršdenje sanitarnih elemenata. L. Lako se rasklapaju i premještaju.5-15mm  (c) ispune .zvučna izolacija – meke ploče mineralne vune Razmak nosača se krede od 50 – 80cm.Habijanec.Jakubek. Takvi se paneli učvršduju u vodilice na podu i stropu. J. A. K. Za prostore s manjim zahtjevima za zaštitu od buke mogu se koristiti pregradni ormari s drvenom ili metalnom konstrukcijom.11.5 cm). P. Prikažite varijante montažnih stijena s posebnostima izvedbe.Horvatid. V.Galid.metalni ili drveni nosači  (b) obloge . gipskartonska ploča širine 125 cm na nosače na razmaku od 62. Mogudi su sustavi s jednostrukim nosačima i jednostrukom oblogom (gornji prikaz). Montažne. B.Gracin.

fleksibilno i ekonomično  bez sušenja – odmah se nastavlja daljna obrada površina  gips jamči za ugodnu klimu stanovanja  certificirana zaštita od buke i požara  dodatna i naknadna toplinska izolaci 2. 20.Habijanec. ne nadražuje kožu. J.Jagodid.5 mm 28 Autori: I. HF15 izgled sivi karton + plavi natpis zeleni karton + plavi natpis sivi karton + crveni natpis zeleni karton + crveni natpis Knauf Aquapanel ploča 12.Hajdinjak. u proizvodnji. električki neutralan (ne stvaraju se vlakna ili prašina). bezmirisan.Tema: SUHOMONTAŽNI SUSTAVI 1.Gracin. K. Gips je univerzalan gradbeni materijal – mala gustoda i dobra čvrstoda. A. Suhomontažna gradnja – izvedba nenosivih pregrada i obloga:     pregradni zidovi zidne obloge spušteni stropovi plivajudi (novi naziv 'plutajudi') podovi Prednosti suhomontažne gradnje:  male debljine i težine pregradnih zidova  za statiku objekta nema proračunskih teškoda  bez naknadnih izvedva utora za instalacijske vodove  čistoda s manje građevinskog otpada  brzo.Čorid.Horvatid. I.Galid. F18 HF13. Gips. Vrste gips-kartonskih ploča: tip standarne ploče tipa A impregnirane ploče tipa H protupožarne ploče tipa F impreg. A18 H13. Što se podrazumijeva pod pojmom suhomontažna gradnja? Navedite prednosti suhomontažne gradnje.Kolarec . ekološki kod iskopa. B. Što su gips-kartonske ploče? Navedite vrste gips-kartonskih ploča. D. primjeni i zbrinjavanju kao otpad. L. paropropusan. A13.Karlo. F15. P. 30 mm stakleno vlakno + crveni natpis (jezgra gips. 25. negoriv materijal. ekonomičan (mali utrošak energije za proizvodnju i transport). H15 F13. regulira mikroklimu. ploče tipa HF masivne ploče: Knauf fireboard ploča 15. biološki ispitan. TI. A15.-protup. izvana stakleno vlakno) cementna ploča debljina A10.kartonske ploče su ploče napravljene iz gipsane jezgre postavljene između dva kartona. V.Jakubek. apsorbira zvuk.

brtvilo membrana . J.5mm ili iverica 35mm) 3 – elastično brtvilo 4 – rubni okviri (odvojeni) 5 . Navedite (i prikažite crtežom) osnovne vrste metalnih profila za izvedbu gipskartonskih pregrada. 4. B.elastični kit 7 – učvršdenje ploče – čavao ili ljepilo 8 – nosivi drveni stupac 9 – min 40 mm MW 2 29 Autori: I. I.Hajdinjak. Lagana pregrada – od čega se sastoji? Prikažite crtežom s opisom. K.isto kao 2 6 .Jakubek.Jagodid.Gracin.Čorid.Habijanec. P.Kolarec .Karlo. D.4. L. V. 1 – min.Galid. 250 kg/m bočna stijena 2 – savitljiva i koliko je mogude teška membrana (sadrena ploča s ljepenkom 12.Horvatid. A.

P. V.Jagodid. J.Horvatid. A. Prikažite crtežom s opisom.Jakubek. B.Gracin. 6. D.Karlo.Čorid. 30 Autori: I.Galid.5. K. Opišite i prikažite crtežom način izvedbe laganih pregrada od gips-kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji.Habijanec. Lagani pregradni zidovi s gips-kartonskim pločama i metalnom potkonstrukcijom – osnovne vrste. L. I.Kolarec .Hajdinjak.

Habijanec.Kolarec . P. Prikažite crtežom dilatacijski spoj lagane pregrade izvedene gipskartonskim pločama na metalnoj potkonstrukciji. 9.7. Nacrtajte i opišite spoj zida i lagane pregrade izvedene od gips-kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji.Jagodid.Hajdinjak. A. Dopuštena visina pregradnih zidova izvedenih gips-kartonskim pločama na metalnoj potkonstrukciji ovisi o: . L.Galid. K.Jakubek. Navedite kada se moraju izvesti dilatacije u laganim pregradama.Gracin. Kod projektiranja potrebno je dilatacijske spojeve u pregradnim zidovima predvidjeti u nacrtima i u troškovničkim opisima: .kod naglih promjena visine prostorija Posebno treba naglasiti izvedbu za protupožarne zidove koja se razlikuje od standardnog dilatacijskog spoja.Horvatid. 8. D.razmaku profila 31 Autori: I. V.debljini lima odabranog profila .Čorid. I. B. Navedite o čemu ovisi dopuštena visina pregradnih zidova izvedenih gips-kartonskim pločama na metalnoj potkonstrukciji. J.svakih 15 m duljine kontinuirane duljine zidova .na mjestima gdje je zgrada dilatirana .Karlo.

Kolarec .Habijanec. te čelični nosači za bojler. Opišite način ugradnje sanitarne opreme na lagane gips-kartonske pregrade.Jakubek. D. A. V. L. B.Horvatid. 5 kg tiple 10 kg 15 kg 32 Autori: I.Gracin. Proizvode se posebni nosači za umivaonike sa potrebnom opremom za montažu istih. Takav se element predmontira u tvornici sa ugrađenim vodokotlidem i kao takav dolazi na gradilište. I.Karlo. J. Načini vješanja tereta na lagane gips-kartonske pregrade (skica). K.10.Jagodid.Hajdinjak.Čorid. To su dva okomita UA profila sa tipskim utičnim kutnicima na podu i stropu. P.Galid. 11. Postoje posebni tipski sanitarni elementi sa posebnim čeličnim nosačima za tipske zidne wc-e.

Hajdinjak.Gracin.posebno zaglađivanje do 2mm 4. J.izradu ravne površine bez posebnih zahtjeva (lijepljenjem na podlogu) 13. Stupanj kvalitete Q1 . Prikažite crtežom i opišite zidnu oblogu od gips-kartonskih ploča za poboljšanje zvučne izolacije masivne pregrade.5 cm Visina obloge: do 5 m Težina obloge: 14 kg/m² (bez izol. Navedite i opišite načine izvedbe. A.poboljšanje toplinske izolacije (s polistirenom ili mineralnom vunom) .) Konstrukcija obloge: CW ili UW profili Ovjes pregrade: bez kontakta sa zidom 14. Stupanj kvalitete Q2 . Stupnjevi kvalitete završne obrade površina. Stupanj kvalitete Q3 .Jagodid. D. Zidne obloge od gips-kartonskih ploča. Stupanj kvalitete Q4 .Karlo.Jakubek.Galid. 62. 62. L.5 cm Visina obloge: do 10 m 2 Težina obloge: 13-23 kg/m (bez izolacije) Konstrukcije obloge: CD i UD profili Ovjes pregrade: direktni ili akustični Debljina obloge: min.temeljito zaglađivanje 2. V. K.12. B. I. 90 mm Razmaci profila: maks.standardno zaglađivanje 3. P.Kolarec .vrhunska površina 2 do 4 mm 33 Autori: I.Habijanec.Horvatid. Debljina obloge: 40-135 mm Razmaci profila: maks.poboljšanje zvučne izolacije (s mineralnom vunom) . Zidna obloga iz gipsanih ploča koristi se za: . Kada se koriste. 1.Čorid.

Troslojni element TUB F 141 – pero/utor – 1x25 mm . Podne gipsane ploče tipa F146 – dvoslojno polaganje – 2x12. P.Horvatid. Navedite osnovne vrste plivajudih podova izvedenih gips-kartonskim pločama.Habijanec.5 mm .ploče suhog estriha debljine 12. V. L.Karlo.elementi se polažu na nosivu ravnu podlogu prema uputama proizvođača 34 Autori: I. K.15.5 mm polažu se na nosivu ravnu podlogu prema uputama proizvođača 4. VIDIFLOOR gipsvlaknaste ploče – požarna zaštita odozgo F30 do F90 .dvoslojno polaganje elemenata Vidifloor podnih ploča debljine 10 mm na kamenu vunu minimalne debljine 10 mm . J. I.Jagodid. B.Hajdinjak.Čorid. A.elementi suhog estriha se polažu na nosivu ravnu podlogu prema uputama proizvođača 2.Kolarec . 1. D. - Troslojni element TUB F 141 – pero/utor – 1x 25 mm ili sustav F142 s PS 20 izolacijom podni elementi se polažu na ravnu podlogu spojevi su pero/utor i stepeničasti mjere podnih elemenata su 600 x 2000 mm elementi se od zidova odvajaju mineralnim trakama 3.Gracin.Jakubek.Galid.

Galid.Horvatid.Čorid. J. Povišeni (dvostruki) pod – opišite i prikažite crtežom. K. 35 Autori: I. 17. P.16. D.Karlo. V. Nabrojite i ukratko opišite vrste spuštenih stropova (obzirom na potkonstrukciju) izvedenih gipskartonskim pločama. L. A.Habijanec.Kolarec .Gracin.Jakubek. B. Nacrtajte (spoj poda i zida) i opišite primjer plivajudeg poda izvedenog gips-kartonskim pločama. I.Hajdinjak.Jagodid. 18.

D. I.Jagodid. V. K.Čorid. Nacrtajte (crtež spoja spuštenog stropa i vertikalne pregrade – zida) i opišite samonosivi spušteni strop izveden gips-kartonskim pločama s čeličnom potkonstrukcijom.Galid. J.19. Nacrtajte (crtež spoja spuštenog stropa i vertikalne pregrade – zida) i opišite spušteni strop izveden gips-kartonskim pločama na čeličnoj potkonstrukciji – na visilicama.Jakubek.Karlo. P. A.Habijanec. 36 Autori: I.Hajdinjak. B. 20. 21. Nacrtajte (crtež spoja spuštenog stropa i vertikalne pregrade – zida) i opišite spušteni strop izveden gips-kartonskim pločama na čeličnoj potkonstrukciji – direktni ovjes.Horvatid. L.Kolarec .Gracin.

V. B.Habijanec.Čorid. Kada se izvode spušteni stropovi s akustik pločama? Prikažite crtežom s opisom.Jagodid. K. 23.izvode se u slučaju potrebe za dobrom apsorpcijom zvuka.Jakubek.Hajdinjak.Gracin. Kada se moraju izvesti dilatacije u spuštenim stropovima. Prikažite crtežom s opisom dilatacijski spoj. L. A.Horvatid. . J.Karlo. Dvostruki spušteni strop izvodi se u slučaju potrebe za dobrom zvučnom izolacijom i zaštitom od požara.22.Galid.Kolarec . upotrebljavaju se perforirane ili užlijebljene akustik ploče Visilice Nosivi profil? Montažni profil? Perforirane akustik ploče 24. a drugi niz ploča služi za zvučnu zaštitu i zaštitu od požara 37 Autori: I. I. D. Dvostruki spušteni strop – kada se izvodi? Prikažite crtežom s opisom. Izvode se na mjestima dilatacija zgrada i kod prostorija čija je dijagonala veda od 15 m. P.Perforirana ploča služi za apsorpciju zvuka. Spušteni stropovi od gips-kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji.

Karlo.Minimalno zračno strujanje .Galid.Jakubek. L.Gracin. A.Niski troškovi održavanja .Horvatid. V.Ugodna klima u prostoru .25. -kasetirani – raster strop 26.Jagodid. P. Klima stropovi – kratak opis s crtežom i prednosti.Bez šuma od uređaja . D.Hajdinjak.Ravnomjerna raspodjela temperature . K.Habijanec. I. Kasetni spušteni strop – prikažite crtežom s opisom. B.Pada bakterijsko .Čorid. J.Arhitektonska sloboda oblikovanja Prijenos E zračenjem 65% / strujanjem35% 38 Autori: I. Prednosti: .Kolarec .

pojava paljenja. Kod projektiranja zaštite od požara objekta važno je: . srednje ili visoko specifično požarno opteredenje 4.Jakubek.faza punog razvoja požara – vatra zahvada zidove. D. Primjer deformacije čeličnog nosača 1. faza: savijanje i kolaps konstrukcije Porastom temperature čelik gubi na čvrstodi – dijagram 39 Autori: I.Hajdinjak. K. L. mali intenzitet izgaranja.Galid.Horvatid. izvijanje/ integritet.Habijanec. dimljivost. temperatura je > 1000°C i gori kompletni sadržaj građevine. širi se u susjedne sobe. tekude i čvrste komponente/ produkti gorenja kao kemijske reakcije su toplina (porast temperature). požar se prenosi na ostale prostore . dima. a što specifično požarno opteredenje? Kakvo specifično požarno opteredenje može imati zgrada? Ukupno požarno opteredenje – toplina koja se može osloboditi iz kalorične modi svega zapaljivog materijala u promatranom prostoru Specifično požarno opteredenje – prosječni iznos ukupnog požarnog opteredenja po jedinici površine Zgrada može imati nisko. cjelovitost/ toplinska izolacija 6. izlazni putevi. toksičnost) .Jagodid. P.pravilno projektiranje građevine – požarni sektori. J. vatrogasni pristupi 5.početna faza – relativno niske temperature. gore svi materijali. Što je otpornost na požar? Otpornost na požar je svojstvo konstrukcije koje se definira vremenom u kojem konstrukcija. V.Gracin. javlja se opasnost od urušavanja konstrukcije 3. brzina širenja plamena.Tema: ZAŠTITA OD POŽARA 1. B. Što je ukupno.pravilan odabir građ. Produkti izgaranja u požaru – termičkom razgradnjom nastaje dim – smjesa plinske. toksičnih plinova . stabilnost. Faze razvoja požara: . materijala u pogledu njihovih požarnih značajki (gorivost. pri djelovanju standardnog požara.Čorid. I. A. Ukratko opišite ponašanje čeličnih konstrukcija u požaru. Navedite produkte izgaranja u požaru. Navedite faze razvoja požara.pravilan odabir građ. faza: toplinsko rastezanje nosača ruši oslonce 2. svjetlost i dim 2. prozore.Karlo. elemenata i konstrukcija u pogledu otpornosti na požar . vrata. Navedite na koje pravilnosti treba obratiti posebnu pažnju kod projektiranja zaštite od požara zgrada. ne izgubi ni jednu od standardom predviđenih funkcija – nosivost.razbuktala faza (flash over) – nagli prijelaz iz početne faze.Kolarec .

očuvanje nosivosti konstrukcije u požaru tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom . manja površina PS) .omogudavanje zaštite spašavatelja 9.Habijanec.tehnološkom procesu .Gracin. U požaru drvo gorenjem stvara zaštitni pougljenjeni sloj koji ima vrlo nizak koeficijent provodljivosti topline i tako u požaru drvo samo sebe štiti.požarnom opteredenju .Karlo. Projektiranje EP ovisi o: .Čorid. U svakom objektu namijenjenom za rad mora se omoguditi evakuacija i spašavanje radnika u slučaju ugrožavanja života i zdravlja. A.namjeni i vrsti građevine .Horvatid.Jakubek. V. Što je evakuacijski put? O čemu ovisi projektiranje evakuacijskih putova? Evakuacijski put – mora voditi do izlaza iz objekta ili do sigurnog prostora. D. P. B. J. katnosti objekta (> visina. mogao bi se koristiti drugi izlazni put) Prema hrvatskim propisima duljina puta iz prostorije do stubišta u jednom požarnom sektoru: 30 m za objekte do 75 m visina / 20 m za objekte iznad 75 m visine 40 Autori: I. K. Kod dimenzioniranja presjeka najbolje je povedati presjek zbog djelovanja požara 8.broju ljudi u građevini (50-500.PS Požarni sektor . Ukratko opišite ponašanje drvenih konstrukcija u požaru. 10.Galid.osiguravanje osoba da neozlijeđeni napuste građevinu. L.7. Što je požarni sektor? . vrsti tehnološkog procesa.požarnom opteredenju.stupnju opremljenosti .sprječavanje širenja vatre na susjedne građevine . min 2 izlaza/ 500-1000 min 3/> 1000 min 4) .Jagodid. odnosno da se omogudi njihovo spašavanje .Kolarec . Pri projektiranju i izgradnji objekta mora se osigurati: . I. vatrodojavi i dr.dio građevine odijeljen od svih ostalih dijelova konstrukcije otpornih na požar u vremenu u kojem de biti isključen rizik od njegovog širenja na druge dijelove građevine ili iz drugih dijelova na taj dio (po ISO/IEC GUIDE 52) Požarni sektor – dio zgrade koji se sastoji od jedne ili više prostorija izgrađen tako da u određenom trajanju spriječi širenje požara u taj dio zgrade iz ostalih dijelova ili iz tog dijela u ostale (po ISO/TC 21) Veličina PS ovisi o . otpornosti građevinskih elemenata na požar.Hajdinjak.lokaciji … Osnovno načelo pri projektiranju EP je da osoba ugrožena u požaru mora imati mogudnost izlaska u najmanje dva različita smjera (u slučaju prodora dima i vatre u jedan dio. ugradnji stabilnih sustava za gašenje.. Navedite osnovna načela zašite od požara preuzeta iz zakonodavstva Europske unije (zaštite od požara) koja se moraju poduzeti pri projektiranju i izgradnji objekata.

Kolarec .Hajdinjak. radijus. K.Galid. mogu se koristiti kao vatrogasni pristupi. a omogudavaju kretanje vatrogasnih vozila do površina uzduž građevina potrebna širina >3m radius 13-15 m razmak površine za operativni rad vozila od vanjskih zidova 6m (za građevine >16m).Jakubek.Gracin. omogudavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i oprema dođu do ugrožene građevine i svih otvora na njenom vanjskom zidu radi spašavanja osoba i gašenja požara.Horvatid. L. D. A. .Čorid. http://www.Habijanec.Karlo. I. nosivosti i dr. P.hr/vatrogasni-pristupi-i-vatrogasni-prilazi/ 41 Autori: I.11.). U pravilu vatrogasni pristupi sastoje se od: vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasnih vozila . 12 m (za građevine visine od 16m) operativna površina – uzduž zgrade – 5.vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina. B.vatrogasni prilazi su površine koje se direktno nastavljaju na javne prometne površine. J.hvz. V.Jagodid. Objasnite vatrogasni pristup.5 x 11 m ? Samo pristupi koji se nalaze uzduž vanjskih zidova građevina na kojima su otvori.

Primjerene konstrukcije drvenih krovišta za manje raspone. snijeg. sve nagibe. dio – Biluš tema: DRVENA KROVIŠTA . P. B.Krovišta bez potkonstrukcije – ROŽENIČKI KROV (prazan krov) .letve 5/3 cm (manji razmak) ili 8/5 cm za vedi razmak DRVENA OPLATA : daske d = 2. krovi vezači) + krovna ploha (rogovi.Krovišta s potkonstrukcijom – PODROŽENIČKI KROV –za vede raspone. D.Gracin. drvenih rešetkastih nosača ili drvenih lameliranih nosača (grede i okviri) 2. oplata – način definiranja dimenzija i raspona – skice i opisi (3 boda) drvena krovišta = nosiva potkonstrukcija (podrožnice. složene geomerije i sve nagibe (manje i vede).za manje raspone i vede nagibe . I. Ta podkonstrukcija (krovni vezači) može biti u ubliku stolica. vjetar (npr. V.Hajdinjak. a podoženički za vede raspone. K.Habijanec. 42 Autori: I.2. J. težina čovjeka.Galid.Čorid. dok podroženički imaju.5 cm ili OSB ploče 15 ili 18 mm 3. 10/14) Postavljaju se na razmacima oko 80 – 100 cm Letve i drvena oplata služe kao nosači pokrova LETVE .Kolarec .Horvatid. drvene oplate) + pokrov Definiranje dimenzija: ROGOVI (roženice) – dimenzije ovise o rasponu između elemenata potkonstrukcije (između podrožnica ili između dva ležaja) i o opteredenju – pokrov. visulja. Elementi za formiranje krovne plohe drvenih krovišta – rogovi. složene geomerije Razlika je u konstrukciji krovišta – roženički krovovi nemaju podkonstrukciju. letve. temeljna razlika u konstrukciji između dva osnovna tipa krovišta za manje raspone (1 bod) Drvena krovišta za manje raspone mogu biti . Primjereno područje primjene roženičkih i podroženičkih konstrukcija krovišta s obzirom na raspone. L. letve.Jakubek.Jagodid.REKAPITULACIJA 1.Karlo. A. složenost geometrije i nagibe krovišta (1 bod) Roženički krovovi primjenjuju se za manje raspone i za vede nagibe.

L.Horvatid.Jakubek. A. 43 Autori: I. skice i opisi (3 boda) ROŽENIČKI KROV . P. a preporučljivi su nagibi >40°.Jagodid. K. I. smiju se izvoditi samo laki pokrovi (valovite i ravne cementne ploče.Kolarec .primjena samo lakih pokrova (valovite i ravne cementne ploče. Roženički drveni krovovi – problemi i prednosti. opis i skice (3 boda) PREDNOSTI . B.samo kod vedih nagiba krovova >35º (preporučljivi > 40º) .Hajdinjak.mala bočna stabilnost . D.slobodan (prazan) prostor potkrovlja MANE .svaki par rogova čini nosač koji direktono prenosi vertikalno opteredenje na ležaj. mala količina građe .Gracin.relativno mali rasponi . V.rogovi prebacuju opteredenje na podrožnice. Primjereni nagibi i pokrovi za roženičke konstrukcije drvenih krovova – objasniti zašto (1 bod) Primjereni su vedi nagibi (>35°).Habijanec. bitumenska i drvena šindra. a podrožnice na krovne vezače (nosive trokute) 5.4. Sheme prijenosa opteredenja kod roženičke i kod podroženičke konstrukcije drvenog krovišta.veliki horizontalni potiska na ležajevima kod manjih nagiba . slama) .Čorid.Galid.Karlo. J.lagana konstrukcija. bitumenska i drvena šindra. slama) – kako bi horizontalna sila bila što manja. horizontalno razupiranje mora preuzeti zatega PODROŽENIČKI KROV .neprikladni za složenije geometrije krovova (samo simetrične sheme) 6.

A.Jagodid. D.Gracin. Suvremene mogude izvedbe podroženičkih konstrukcija krovišta s masivnim i rešetkastim nosivim trokutima – skica i opis (3 boda) 9.Horvatid.Habijanec. I.Čorid. B. P. V. Podroženičke konstrukcije drvenih krovišta – stolica i visulja – skice i opisi karakterističnihpresjeka jednostrukih konstrukcija s naznakom elemenata za bočnu stabilnost u oba smjera(3 boda) STOLICA – krovni vezač direktno.Jakubek. 8. prenosi opteredenje na strop ili unutrašnje i vanjske zidove VISULJA – krovni vezač prenosi opteredenje samo na vanjske zidove preko konstrukcije kosih tlačnih štapova i jake horizontalne vezne grede 44 Autori: I.Hajdinjak. preko stupova.Galid. nadozid mora biti izveden samo kao AB konzola.Kolarec . K. J. L.7. Statički problemi i mogudnosti izvedbe nadozida kod roženičkog krova – opis i skice (3 boda) Zbog jake horizontalne sile.Karlo.

[A-A je tu tek tako] 45 Autori: I. K.Čorid. I.Galid. Primjereno područje primjene pojedine vrste drvene konstrukcije podroženičkog krovišta s obzirom na vrstu stropne (međukatne) konstrukcije zgrade prema krovištu – opis (1 bod) RASPONI STROPNA KONSTRUKCIJA ≤ 7 m (jednostruka stolica) .5m ≤ 7 m (jednostruka visulja) . L.svi pokrovi . B.drveni strop .zidovi točno ispod stupova .svi nagibi 80-100cm 3.Habijanec.Jakubek.5 .polumontažni strop . J.roženički krov s pajantom – tlocrt i presjek u zoni skošenog dijela konstrukcije drvenog krovišta (3 boda) [crtaj presjek B-B] .10.Horvatid. D.Gracin.Kolarec . A.Karlo. Konstrukcija skošenog krova . P.5m POKROV NAGIBI KROVNIH PLOHA RAZMAK ROGOVA RAZMAK PUNIH VEZOVA 11.bez stropa! .svi pokrovi .4.Jagodid.5 .4.Hajdinjak. V.ab strop .svi nagibi (može i minimalni) 80-100cm 3.

B.tlocrt ipresjek u zoni skošenog dijela konstrukcije drvenog krovišta (3 boda) Armiranobetonski strop . V.Jagodid. Konstrukcija skošenog krova . D.podroženički krov s nadozidom .podroženički krov s nadozidom .jednostruka visulja . Konstrukcija skošenog krova . ved na donje horizontalno stabilizirane stupove.Karlo. L.Galid. J. P.Kolarec .Jakubek. K. 13.konstrukcija se ne smije oslanjati na njega.primjena konstrukcije visulje kod skošenog krova. 46 Autori: I.Habijanec.Gracin. A.primjena konstrukcije stolice kod obostrano skošenog krova (četverostrešni krov) s AB nadozidom za povedanje korisnog prostora kroviša.12.Hajdinjak.Horvatid.Čorid.tlocrt ipresjek u zoni skošenog dijela konstrukcije drvenog krovišta (3 boda) Drveni strop . Nadozid za povedanje korisnog prostora krovišta je zidan .jednostruka stolica . I.

niklanje. Početne su pjeskarenje. obloge kosih krovnih ploha. Načini proizvodnje metalnih elemenata Načini proizvodnje su lijevanje.Horvatid. titan. brušenje.86 mm . prethodno korodiranje (Corten). valjanje. plastikom) ili osigurati iste metale za potkonstrukciju i spojna sredstva. Pocinčavanje kod limova je najjeftinije.5 -5mm najčešde). kao i za materijale obloge (bakreni lim..Habijanec. limovi *ravni i profilirani. ali je i najmanje kvalitetno u slučaju da se lim naknadno oblikuje .. eloksiranje. nosivi profili. vijci i čavli) ili osigurati potpuno suhe uvjete u eksploataciji . Rjeđe korišteni limovi za obloge ili metalne prevlake na drugim metalima su mesing (bronca).Hajdinjak. kromiranje.Gracin. ulja). plosni profili. valjanje metala kroz sustave glatkih ili profiliranih valjaka. stoga je potrebna antikorozivna zaštita. kovanje. opšavi.aluminij. olovo.Kolarec . profila. uljne boje). ekstrudirani (aluminijski) profili.Karlo..tema: MATERIJALI . žice.METALI.. bruniranje. cinčanje. Najčešdi oblici metalnih proizvoda za obloge Najčešdi oblici su: valjani profili. plastificiranje. A. plastificiranje.) . 3. vijci. J. Mane limenih obloga i načini izbjegavanja nedostataka metalnih obloga (3 boda) VELIKO TOPLINSKO RASTEZANJE Za temperaturnu razliku 50°C po 1m dužine lim se povedava: .cink 1.Jagodid. izvode se i početne i antikorozivne obrade metalnih površina.osigurati klizne detalje fiksiranja radi stalnih promjena dimenzija vanjskih metalnih obloga (klizni ležajevi. matice. izbegavati kruto fiksiranje limova na potkonstrukciju vijcima.agresivni organski spojevi . najčešde je ličenje (lakovi. Što su limovi. specijalne forme. konstruktivni limovi (ravni-deblji. čelični limovi. ali i vijaka. Mogude antikorozivne zaštite čeličnih metalnih elemenata i obloga Čelični limovi. interieurske obloge (najčešde podgledi stropova).). a antikorozivne su premazi (lakovi. B. gumom.Čorid. ekstrudiranje.osigurati uvijek dobro provjetravanje potkonstrukcije ispod vanjske završne metalne (limene) obloge ili jaku parnu branu ispod sloja toplinske izolacije KOROZIJA U KONTAKTU S MATERIJALIMA NA BAZI CEMENTA.. cijevi. Limovi su najčešde korišteni metali za obloge . šipke.. zakovica u prisustvu vode i vlage -osigurati odjeljivanje različitih metala (ljepenkom. Ličenje se izvodi na čistu podlogu ličenjem ili prskanjem temeljnim premazom i završnim premazom.različitim metalima ne smiju se izvoditi konstruktivni detalji u kontaktu 2. I. pozladivanje (ovisno o vrsti metala) ili legiranje s nehrđajudim metalima gdje nije potrebna naknadna antikorozivna zaštita 6. 47 Autori: I. Ostale primjene su izvedba krovnih žlijebova i oluka. 4. L. zakovicama i sl. klupčice i drugi limarski detalji.5 mm .bakar 0.. VAPNA Razaranje alkalnim spojevima .Galid.aluminijski limovi. zlato. kromiranje. srebro. nikal. predoksidacija. krom. područje primjene i materijali koji se najčešde koriste u graditeljstvu Limovi su metalni materijali u obliku folija ili tankih ploča (0. dok lak. bakrene ili pobakrene kuke. D. bruniranje. inox. izvlačenje. niklanje.prevlaka cinkom je krta i puca. tokarenje. profili i galanterija od niskolegiranog čelika podložni su hrđanju. profilirani -tanji)..isto i u kontaktu sa drvom . boje i premazi (suvremene metalik boje) mogu i bez temeljnog premaza. deblji limovi (1 5 mm) u pločama i protukliznoprofilirani limovi . pocinčavanje. mjed. P. K. i tanji limovi (0. Najčešde korišteni metali za obloge i ugrađenu metalnu galanteriju u arhitekturi Najčešde korišteni metali za obloge su limovi (i druga metalna galanterija) . OBLOGE OD METALA (po 1 bod) 1.5 -0.61 mm . cinčani limovi. bakreni limovi.8 mm) )u svitcima].obloge fasada.dilatiranjeu polja sa dovoljnim širinama reški između ploha u istoj ravnini POTPUNA VODONEPROPUSNOST I PARONEPROPUSNOST Mogudnost pojave kondenzata ispod pokrova ili fasadne obloge limom . titancink i druge legure.samo u interieuru i to ne svugdje! . limovi u toplinskoizolacijskim sendvič panelima.metal višeg potencijala razara metal nižeg potencijala na kontaktu limova. 5.čelik 0.osigurati odvajanjem bitumenskim izolacijskim trakama ili premazati metal GALVANSKE STRUJE I KOROZORIJA Elektrolitska pojava na dodiru metala različitih električnih potencijala u prisustvu elektrolita (voda najčešde) . V. Također. premazom. metalna galanterija (čavli.Jakubek.

cijevnih. narančina kora. Također postoji i mjed .legura bakra i cinka. To se može izvesti odjeljivanjem različitih metala (ljepenkom. ali visoka početna investicija 11.Horvatid. kao i za materijale obloge (bakreni lim. nanose se u vrudim kupkama na čelik ili druge metale -mikronske debljine sloja podložne mehaničkim oštedenjima prirodni izgled prevlake je polirani. Galvanske struje.Galid. zrcalni -zlato -rijetko (krovovi). satinirana. također u primjeni i 18/0 i 18 /8 -ne trebaju površinsku antikorozivnu zaštitu. nikal-uglavnom se koriste kao prevlake. Veličine elemenata ograničene su veličinom pedi. K. 10. L. mjesto lemljenja -1. ali ima relativno malu otpornost na habanje . ČELIČNI LIMOVI -legura Fe-železa -ugljikaji C -“nehrđajude”legure (manje ili vede kvalitete) s kromom.podne trake). Mesing patinira samo površinski u zeleno. stainlesssteel. što dovodi do zaključka da se konstruktivni detalji u kontaktu ne smiju izvoditi različitim metalima. ne patiniraju izloženi atmosferi -krom. srebro -nikad u arhitekturi -samo kao prevlake -titan-u glavnom u legurama. -lemljenje -tanji limovi -spajanje kovinom nižeg tališta (za pocinčane i cinčane i bakrene limove koristi se spoj legurom bakra s veliki udjelom kositra). vijci i čavli) ili osigurati potpuno suhe uvjete u eksploataciji -samo u interieuru i to ne svugdje. "Nehrđajudi" metali i finalne površinske obrade nehrđajudih metala -ne oksidiraju. Veliki spektar boja i izgleda površine (glatka monokromatska. štete Galvanske struje su elektrolitska pojava na dodiru metala različitih električnih potencijala u prisustvu elektrolita (najčešde voda) .Kolarec . P. prskana. a može se i preparirati bezbojnim lakom da ne patinira.Karlo.metal višeg potencijal razara metal nižeg potencijala. opis svojstava pojedine vrste povezivanja. mjed. niklom.ne koristiti na podovima! Plastificiranje je nanošenje plastičnog praha prskanjem. 8. ali manje kvalitetni žute.. plastikom) ili osigurati iste metale za potkonstrukciju i spojna sredstva. 9. Ta se pojava događa na kontaktu limova. zlatna. ličena bezbojnim lakom za spriječavanje patiniranja (ne kod površina izloženih habanju . mesing. profila. osiguranje od odizanjaodpodloge s prikvačnicama(perima) koje osiguravaju klizni ležaj 48 Autori: I. I. D. Najčešde se izvodi plastificiranjeili eloksiranje. Mogude antikorozivne zaštite bakrenih metalnih elemenata i obloga Bakar na zraku patinira u plavozelenu pastelnu boju.) Eloksiranje je nanošenje nehrđajudeg metalnog praha čime se postiže metalik izgled površine. Ima slična svojstva i izgled kao mesing. Što se tiče legura. J. prokrom-različiti nazivi (sinonimi) za nehrđajude legure čelika inox18/10 (najčešdi u primjeni . limovi za obloge ČELIK.5 -3 cm širine. punih profila i metalne galanterije danas je inox vrlo skupna svjetskom tržištu. satinirana. ali i vijaka.7. koje pruža trajnu zaštitu površine.. Boje su ograničene na tonove metala -natur aluminijska boja. vanadijem.Jakubek. stoga se uglavnom koristi za interieurske obloge limom i nosive profile ako se ne predviđa trajno održavanje. A. 10% nikal). zakovica u prisustvu vode i vlage. rostfrai.18% krom. bakrene ili pobakrenekuke. crna.Habijanec. Površinska obrada polirana. Mogude antikorozivne zaštite aluminijskih metalnih elemenata i obloga Aluminij prirodno patinira tako što stvara zaštitni sloj oksida žudkaste boje koji je neugledan nakon oksidacije i zbog toga se na aluminiju izvodi antikorozivna zaštita. premazima. najpoznatija je mesing (bronca). način izbjegavanja. velika potražnja jer nema potrebe za održavanjem -smanjeni troškovi održavanja u periodu eksploatacije zgrade. dobro očišdeno -zakivanje-spoj zakovicama od istovjetnog metala -potpuno nefleksibilan kao i spoj lemljenjem -samo za manje duljine ploha -spoj prijevojem(utorom) potpuno fleksibilan -rub jedne ploče preklapa se s rubom druge ploče kao jednostruki ili dvostruki prijevoj. koja je legura bakra i kositra. Načini povezivanja limova u graditeljstvu. pjeskarena -osim limova –inox užad (sajle) i sve vrste valjanih.Čorid. gumom. V. manganom: inox.Jagodid. pogotovo na varenim spojevima -za vidjive površine koristiti samo najkvaitetnije legure inoxall -površinska obrada -polirana. B.Gracin. taljenje u čvrsto sljubljenu plastičnu prevlaku u pedima. može se dobiti i prethodno patiniran. stojedi ili ležedi. tamnosmeđa -vide se pruge od ekstrudiranja aluminijskih profila radi male debljine zaštitnog filma.Hajdinjak.

bakrenim čavlima. dvostruki stojedi prevoj a. kutni stojedi jednostruki prevo c. čavlima. cinkotit limovi s pocinčanim čeličnim. K. cinčani.Hajdinjak. žbukane plohe -limarski detalji izvedeni s ravnim limovima. d. razdjelna hidroizolacijska folija. b. pocinčani. inox zakovicama i vijcima -inox. debljine obložnih limova 0. rubni opšavi krovova s raznim vrstama pokrova. horizontalni gornji opšavi zidova. srednji sloj daje krutost plohi -obično tvrde ploče XPS-a (debljine 1-2 cm) ili tvrde plastične mase (Alucobondili sl. bududi da su male vlastite krutosti.Kolarec . zakovicama.Gracin.Horvatid. zakovicama i vijcima (natur ili prethodno patinirani ili naknadno lakirani) -plastificirani čelični limovi s plastificiranim čeličnim kukama.Jagodid. stolarske ploče). corten čelični limovi -debljina lima ovisno o načinu ukrute -kompozitni limovi(višeslojne ploče s jednostranom ili obostranom oblogm tankim limom. poprečni ležedi jednostruki prevoj 12. I. bakrenim čavlima.6-0. V. D. ploče debljine 2-3 mm). XPS 2 -20 cm -ne provjetrava se potkonstrukcija. cinčani. obično aluminijski plastificirani ili eloksiranilimovi kao obloga OBLICI LIMOVA ZA FASADNE OBLOGE -ravni limovi izvedeni s prijevojima -tanji limovi (0. A. zakovicama. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu limarskih detalja na zgradama -prozorske klupčice. odvojeni od podloge hidroizolacijskim trakama za izbjegavanje kondenzata i korozije -koriste se razne vrste limova i odgovarajuda spojna sredstva i metalni nosači za potkonstrukcije rad i izbjegavanja galvanskih struja: -pocinčani limovi s pocinčanim čeličnim kukama.6 mm. debljine ploča i ispune toplinskom izolacijom MW.a. inox zakovicama i vijcima 13. deblji čelični limovi) -fasadni sendvič limeni paneli-obostrana obloga tanki čelični plastificirani lim ili aluminijski plastificirani ili eloksiranilim. B.Habijanec. PU. poprečni ležedi jednostruki prevoj-zabrtvljeno (kod malih nagiba) b. cinkotit lim) -valoviti ili trapezno profilirani limovi izvedeni s preklopima -tanji limovi male krutosti (0. čelični lim) -ravni limovi s ukrudenim rubovima-tanji limovi izvedeni na drvenoj potkonstrukciji ili deblji limovi (2-3 mm) kao plitke kutije -samonosivi. žlijebovi. provjetravana potkonstrukcija od letvi obavezno izvedena okomito na smjer protezanja profilacije lima -posebna podvrsta -limena korita (falc-dach) (aluminijski. oluci. obložni limovi jednostrano ili obostrano profilirani. vijcima -aluminijski limovi s aluminijskim kukama. dimnjake. inox vijcima (plastificirani i eloksirani) -bakreni limovi s pobakrenim čeličnim kukama. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu fasadnih obloga na zgradama LIMOVI ZA FASADNE OBLOGE -fasadne obloge -obavezno provjetravanje potkonstrukcije obloge radi evakuacije vlage iz konstrukcije i spriječavanje kondenzata ispod završne limene obloge -koriste se razne vrste limova i odgovarajuda spojna sredstva i metalni nosači za potkonstrukcije rad i izbjegavanja galvanskih struja: -aluminijski limovi s aluminijskim kukama.Čorid. rubni limovi uz nadozide. zakovicama i vijcima (naturili prethodno patinirani ili naknadno lakirani) -pocinčani.Jakubek.na provjetravanoj metalnoj potkonstrukciji za ovjes i distanciranje od sloja toplinske izolacije (aluminijski lim. J. inox vijcima (plastificirani i eloksirani) -ravni lim (legiran) ili ekstrudirani gotovi profili -bakreni limovi s pobakrenimčeličnim kukama. zakovicama. vijcima -plastificirani čelični limovi s plastificiranim čeličnim kukama. d.5 -0.Karlo.6-0. c. L. 49 Autori: I. ploče obloge čine cijeli sastav pregrade prema vanjskom prostoru. OSB. čavlima.8 mm) formirani u trapezne ili valovite zaobljene forme kako bi plohe lima dobile krutost u jednom smjeru). kruti. P. provjetravana vertikalna potkonstrukcija (bakrenim.Galid. zakovicama.8 mm) na drvenoj podložnoj oplati(daščana oplata.

14. obložnilimovi s gornje strane visoko profilirani. materijali i obrada površine -interieurske obložne maske otvora za provjetravanje. dilatacija. mesing -plohe gazišta stubišta. provjetravana potkonstrukcija obavezno izvedena okomito na smjer protezanja profilacije lima -posebna podvrsta -limena korita tkz. inox vijcima (plastificirani i eloksirani) -valovite forme lima (legiraniAl) -bakreni limovi s pobakrenim čeličnim kukama.Horvatid. debljine ploča i ispune toplinskom izolacijom MW. Područje primjene perforiranih i istegnutih limova na zgradama. Materijali metalne galanterije za izvedbu podnih dilatacija. P.Jagodid. provjtravana vertikalna potkonstrukcija (bakrenim. na plohama neizloženima habanju i plastificiran ili ličen. pocinčani. deblji limovi (obično 2 -5 mm) 50 Autori: I. ploče obloge čine cijeli sastav pregrade prema vani 15.Jakubek. I. inox.5 -0. B. balkona. Al (visoka zvučna apsorpcija za ploče kaširane filcem odozgora) 17. pragova. J. čelik. D. čelik -obrada kao i glatki limovi. cinkotitlimovis pocinčanimčeličnim kukama. naturaluminij (Al samo u interieuru)! 16.8 mm) na drvenoj podložnoj oplati (daščana oplata. zakovicama. inox zakovicama i vijcima -valovite forme lima OBLICI LIMOVA ZA KROVNE OBLOGE -ravni limovi izvedeni s prijevojima -tanji limovi (0. kod izvedbe s provjetravanim zračnim slojem -krovni sendvičlimeni paneli-obostrana obloga tanki čelični plastificirani lim ili aluminijski plastificirani ili eloksiranilim. zakovicama i vijcima (naturili prethodno patinirani ili naknadno lakirani)ravne forme lima na drvenoj oplati -plastificirani čelični limovi s plastificiranim čeličnim kukama. ne predviđa se naknadna obrada površine. stolarske ploče). ovisno o materijalu (čelik pocinčano na podu. razdjelna hidroizolacijska folija. cinčani. OSB. bududi da su male vlastite krutosti.Karlo. K.Kolarec .Čorid. čelični lim) -profilirani krovni limovi kaširaju se filcom s donje strane. dekorativne obloge zidova i stropova -tanji limovi do 2 mm -Al. falc-dach (aluminijski. A.8 mm) formirani u trapezne ili valovite zaobljene forme kako bi plohe lima dobile krutost u jednom smjeru). cinkotit lim) -valoviti ili trapezno profilirani limovi izvedeni s preklopima -tanji limovi male krutosti (0.6-0.Galid. čavlima. XPS 2 -20 cm -ne provjetrava se potkonstrukcija. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu krovnih obloga na zgradama LIMOVI ZA KROVNE OBLOGE -krovne obloge –provjetravanje potkonstrukcije obloge radi evakuacije vlage iz konstrukcije i spriječavanje kondenzata ispod završne limene obloge ili jake parne brane ispod toplinske izolacije i svi slojevi u kontaktu -koriste se razne vrste limova i odgovarajuda spojna sredstva i metalni nosači za potkonstrukcije rad i izbjegavanja galvanskih struja: -pocinčani. mesing.Hajdinjak. V.6-0. za apsorpciju kondenzata i buke kiše. plastificiran ili lakiran -ne na podu) -razne forme perforacija i veličine oka mreže kod istezanja lima -perforirane limene ploče za stropne obloge na potkonstrukciji –čelik. materijali i obrada površine -podne limene plohe protuklizne naborane površine u raznim uzorcima -inox ili aluminij gotove ploče s naborima gornje površine. Područje primjene naboranih limova na zgradama. debljine obložnih limova 0. pragova. inox i mesing satiniran ili poliran. cinčani. zakovicama. PU. vanjske ograde deblji limovi 2 -5 mm vede nosivosti -Al. rubnih letvica -izložene su habanju-svaka zaštita plohe de se brzo pohabati ili iskrzati u zoni prohodavanja-koristiti samo nehrđajude metale bez dodatne zaštitne obrade površine -inox. ispune ograda stubišta. L. inox. rubnih letvica izloženih habanju – zašto -metalni profili za izvedbu graničnika podnih obloga.Habijanec. vijcima -ravne forme lima na drvenoj oplati -aluminijski limovi s aluminijskim kukama. bakrenim čavlima.Gracin. aluminij eloksiran.6 mm.

6 mm -obložni limovi s gornje strane visoko profilirani kod krovnih panela. Polaganje limenih obloga fasada i krovova na podlogu . Kompozitne metalne ploče. opis.Karlo. L. debljine obložnih limova 0.Čorid. područje primjene -fasadni i krovni paneli -obostrana obloga tanki čelični plastificirani lim ili aluminijski plastificirani ili eloksirani lim.Jagodid. A. D.Hajdinjak. P.ravni limovi .Kolarec . I. V.Jakubek. K. područje primjene -višeslojne ploče s jednostranom ili obostranom oblogom tankim limom -srednji sloj daje krutost plohi i smanjuje učešde skupog metalnog materijala u ploči -ispuna obično tvrde ploče XPS-a (debljine 1-2 cm) ili tvrde plastične mase (Alucobond. ploče obloge čine cijeli sastav pregrade prema vanjskom prostoru 20.Gracin. XPS 2 -20 cm -ne provjetrava se potkonstrukcija. Sendvič limeni toplinskoizolacijski paneli. PU. opis.skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije (5 bodova) RAVNI LIMOVI – KROVNE I FASADNE OBLOGE (POTREBNA JE PODLOŽNA OPLATA) 51 Autori: I. J. nisko profilirani kod fasadnih panela -ispune toplinskom izolacijom MW.5 -0.18. B.Horvatid.Habijanec. Alpolic ili sl.Galid. ploče debljine 2-3 mm) -obično aluminijski plastificirani ili eloksirani limovi kao obostrana obloga -kompozitne ploče za interieusrku oblogu -kombinacija limova i laminatnih (HPL) ploča 19.

Karlo. K. V. B. Polaganje limenih obloga fasada i krovova na podlogu . Polaganje limenih obloga fasada na podlogu . P.SAMONOSIVI U JEDNOM SMJERU 22.Kolarec .profilirani limovi . Reynobond.skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije (5 bodova) PROFILIRANI LIMOVI. I.Horvatid.Jagodid.skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije (5 bodova) Ventilirana fasadna obloga limom : ravne limene ploče s ukrudenim rubovima –kolokvijalni nazivi : limene kazete. „kofer“ sistem Ili Kompozitne Al-PP ploče ( Alucobond. Alpolic. Tecubond) d=3mm Eloksirani Al lim (galavanizirani) ili plastificirani Al lim 52 Autori: I.Čorid.ukrudene limene ploče (kazete) . L. „tacne“.Habijanec. D. A.Hajdinjak.Gracin.Galid.21. J. limene tave.Jakubek.

B.Jakubek.zidni paneli Sendvič laki paneli s limenim oblogama.Jagodid. plastificirana ili eloksirana Sendvič laki paneli s limenim oblogama. D. J. Sendvič laki paneli s limenim oblogama .Hajdinjak.krovova s rubnim spojevima panela zabrtvljenima trajnoelastičnim kitom i pjenastim brtvenim trakama.fasadni.23.Čorid. V. Laki termoizolacijski sendvič fasadni zid formiran in situ .krovni paneli -rubni spoj dva panela za t. A.skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije (5 bodova) laki termoizolacijski sendvič zid formiran in situ . I.zidni i krovni paneli (5 bodova) Vrste.Horvatid. P. K. zidni i krovni -obostrana obloga. paneli bez metalne veze između vanjske i unutrašnje obloge limom! 24. opis.Karlo.Kolarec 53 .Gracin.vrste.Galid. skica rubnog spoja dva panela za toplinsku izolaciju bez toplinskog mosta .i.dva sloja profiliranog lima s toplinskom izolacijom u međuprostoru između metalnih nosača -sve pozicije toplinskih mostova na vezama metala moraju biti podložene trakama toplinske izolacije (pozicije c i g) Autori: I. L.Habijanec.

L.hidroizolacijska podložna folija između drvene oplate i lima – ovisno o vrsti lima .Habijanec.Čorid.Karlo. PES filc ili druga odgovarajuda razdjelna folija za sprečavanje korozije lima 54 Autori: I.krovna bit.Gracin. Minimalni nagibi krovnih ploha prema vrstama pokrova – skica i opis (5 boda) 2. Izvedba prijevoja i podloge kod pokrova ravnim limom – skice i opis (5 bodova) IZVEDBA PRIJEVOJA I PODLOGE KOD POKROVA RAVNIM LIMOM: . D. P. V.drvena oplata .Galid.Kolarec .Horvatid.Jagodid.daske. A.Hajdinjak.tema: POKROVI OD LIMA I STAKLA (po 5 bodova) 1.osigurati klizne ležajeve lima za neometano temperaturno dilatiranje (izbjegavanje deformacija ravnog lima) . ljepenka s posipom kvarcnim pijeskom. J. ramaknute daske ili ploče od prerađenog drva (danas najviše OSB) .Jakubek. B. K.limena pera za fiksiranje – klizni ležaj i učvršdenje lima na oplatu bez bušenja limenih traka! . I.

K.Kolarec . Uvjeti izvedbe pokrova ravnim limom .ventilirani prostor drvenog krovišta ispod pokrova ravnim limom na podložnoj foliji i drvenoj oplati – drveno krovište i nekorišteni tavanski prostor ispod pokrova limom 55 Autori: I. rubni opšavi.Karlo. I.Galid.Jagodid. J. prijevoji . D.Horvatid.Hajdinjak.3.Gracin.Habijanec.skice i opisi izvedbe prijevoja i učvršdenja (5 bodova) POKROV RAVNIM LIMOM oplata. P. A. B.Čorid.Jakubek. V.nužna radi to ga što je lim apsolutna parna brana! .žlijebovi.izvedba konstrukcije hladnog krova ispod pokrova limom . L.

Čorid.Kolarec . Određivanje potrebnog poprečnog presjeka žlijeba – skice i opisi (5 bodova) 5.4. J.Jagodid. K.Hajdinjak.Karlo. B.skica i opisi (5 bodova) 56 Autori: I. A. L.Habijanec. V. Limeni žlijeb kod hladnog krova za pokrove crijepom . I.Horvatid.Galid. D.Gracin.visedi žlijeb .Jakubek. P.

D.Karlo.Čorid.skica i opisi obaveznih detalja izvedbe (5 bodova) 7. K.Gracin. L.Hajdinjak.Horvatid. Limeni žlijeb kod toplog krova za pokrove limom – žlijeb na vijencu ili žlijeb u vijencu .6.Galid. J.Jagodid. Pokrov ravnim limom na hladnom krovu .Jakubek. I. V. A. B. P.Kolarec .Habijanec.odzračivanje ispod žlijeba i u sljemenu (5 bodova) 57 Autori: I.

Galid. I. L.Jakubek.Horvatid.drvena oplata ili profilirani nosivi lim 9. K. A. Pokrov limenim koritima – opis svojstava pokrova i skica karakterističnog presjeka toplog krova (5 bodova) pokrov limenim koritima . D.mineralna vuna -tvrde ploče . J.8.Čorid. B.limena korita .Karlo. P.Habijanec.Gracin. Poprečni spoj dvije ploče IZO dvostrukog ostakljenja kod izvedbe kosog krovnog ostakljenja (5 bodova) 58 Autori: I. V.Kolarec .Jagodid.folija za apsolutnu parnu branu .Hajdinjak.topli krov .

V. Načini polaganja drvenih podova na podlogu? . brodski pod.Jakubek. gotovi parket – masivni (15mm) 4.čavlanjeili uvijanje na drvenu podlogu (ili vezanje na metalne kopče) . K. I.slobodno polaganje (laminat parket od prerađenog drva) .lijepljenje (preferiraju se dvokomponentnafleksibilna ljepila) . gotovi parket (2-slojni) (10/14mm). tehno parket (15/20mm).OBLOGE OD DRVA (po 1 bod) 1. B.Hajdinjak. D.Galid. A. sportski pod) .parketne daščice (parketi raznih dimenzija) .podovi od ploča (podignuti podovi. prenosivi podovi) 2. Površinske obrade drvenih podova a) neobrađeno drvo koje se brusi. Razlika između višeslojnih i masivnih parketnih daščica i dasaka 5. klasični parket (10/20mm). J. Nabrojite najčešde vrste parketa .podovi od drvenih dasaka (seljački pod. Podjela unutrašnjih podova od drva . Uzdužni spoj dvije ploče IZO dvostrukog ostakljenja i mogude varijante uzdužnih metalnih nosača pokrova staklom kod izvedbe kosog krovnog ostakljenja (10 bodova) tema: MATERIJALI .Horvatid.10.Karlo.Kolarec . P. L. kita i lakira ili premazuje nakon ugradnje b) gotovi parket -prethodno površinski obrađeno drvo koje se samo učvršduje na podlogu 3.Habijanec.sportski podovi na potkonstukciji 59 Autori: I.Čorid.Jagodid.Gracin.podignuti podovi na nosačima .lam parket (10mm).

Koji se drveni podovi mogu koristiti za podna grijanja i pod kojim uvjetima? Plutajudi drveni podovi – načinjen od dijelova koji nisu fiksirani za podlogu. sibirski ariš. udarce. pa se parket može slobodno skupljati i širiti. otporni na habanje. ostaje vidljiva tekstura. koji se ne lijepe. B. položeni direktno na potkonstrukciju ili pjenaste/filc ploče. mane lakiranja drvenih podova mogu biti: mat. koje se savršeno prilagođavaju/prijanjaju uz drvo) ili sa dvoslojnim sistemom pragova (nekakva potkonstrukcija. Koriste se uglavnom egzotične vrste drva kao: -tik. A. parketi do 11 mm. na slici: 1.Hajdinjak. funkcija.Čorid. iroko. stoga gotovi parket moze i na tlo s podnim grijanjem. L. ali mijenjanju boju površine (moguda je imitacija druge kvalitetnije ili skuplje vrste drva -mahagonij. polumat. Vrste premaza za drvene podne površine . Drveni podovi od višeslojnog parketa. 11. najskuplji) 10.Habijanec. panel parketi.Gracin. daglasova jela ili posebno tretirana drva drugih vrsta. al da shvatite o čemu se radi) 7. poliuretanski (posebno kvalitetni. Funkcija zidnih i stropnih drvenih obloga Obloge su najčešde dekorativne ili u funkciji zvučne apsorpcije 13. Elementi su lijepljeni po rubovima. Lazurni premazi prodiru u drvo. sjajni bezbojni ili tonirani vodeni. uljni premazi 9. V. azobe. na engleskom = sleepers) u instalacijama (nisu osmišljene za natjecanja visoke razine). Vodootporne su i štite od vanjskih utjecaja. Drva trebaju imati visoku otpornost na atmosferilije. 8.lakovi. J. biološke štete (truljenje. nautik parketi 14. Što je drveni sportski pod? To su podovi kod kojih je potrebna posebna razina fleksibilnosti. donji dio je sperploca koja sprjecava skupljanje i sirenje drva. lapacho. lazurni premazi (bajc). savijanje. P. svojstva. eban. reguliraju vlažnost drveta. Karakteristike lakova za parkete. nitro. koja je postignuta postavljanjem sloja elastičnog materijala (kao neoprenske ploče. kvadratne ploče. bangkirai. Nabrojite nekoliko vrsta drva za vanjske podne obloge i potrebne karakteristike drva.6.Kolarec .Galid. I.Horvatid. Zbog skupljanja i širenja potrebno je predvidjeti dilatacijske reške. trešnja ili sl.Karlo. D. insekte). Što je lazurni premaz za drvo. sportski pod zabijen na pragove na gumenim podmetačima 3. dvoslojni sistem pragova 2. 60 Autori: I. K.). plutajudi sa spojnicama (mislim da se ovo ne mora crtat.Jagodid. dilatacijske reske da se ne dize parket.Jakubek. Prednosti premaza drvenih podova s voskom Brzo sušenje i korištenje poda neposredno nakon namaza omoguduju “disanje” drva Nema toliko problema s podizanjem parketa uslijed zaostale građevinske vlage kao kod lakiranih podova 12. Forme drvenih vanjskih podnih obloga Daske.

na provjetravanoj potkonstrukciji zbog izbjegavanja deformacija uslijed razlike u vlažnosti te povečanja trajnosti.Kolarec .Horvatid. 16. Način postave drvenih paluba. L.Karlo. Fasadne obloge drvom moraju biti odvojene od površine nosivog dijela zida. B.15.se lijepi na posebno pripremljenu podlogu i to posebnim vodootpornim ljepilima. Najčešde se koriste drva trajnih crnogorica.daščice (drvena šindra . Koje vrste drva se najčešde koriste za daščane fasadne obloge. A. DASKE .Habijanec. dok se reške pune sa posebnom gumom koja spriječava klizanje i prodor vode.Jakubek.bakelitne furnirane ploče .umjetne drvene ploče (HDF) 17. V. 19. Poprečno na letve koje čine potkonstrukciju se postavljaju letve drvene palube koje se međusobno povezuju principom utora i pera.Gracin. D.Jagodid.Čorid. a letve palube je potrebno pričvstiti za podkonstrukciju vijcima KVADRATNE PLOČE – su tvornički pričvršdene na drvenu potkonstrukciju što omogučava direktno polaganje na samu podlogu.horizontalne i vertikalne daske b) DRVENE PLOČE . J.Potkonstrukcija palube se može postaviti na betonske podloške visine 4 cm. P. a) DAŠČANE OPLATE . K.Galid. Kako se izvodi potkonstrukcija za fasadne obloge drvom i zašto. PARKET NAUTIK . Skicirati i opišite principe provjetravanja i izvedbe potkonstrukcije za fasadne obloge drvom (3 boda). Na njih se postavljaju drvene letve pričvršdene za betonske podloške. na razmacima do 50 cm po širini i do 70 cm po dužini (osno). I. Vrste fasadnih obloga drvom. 18.vodootporne furnirane šperploče . 61 Autori: I.Hajdinjak.

hehrđajudi lim. nepovoljni.Hajdinjak. P.Jakubek. J. POVOLJNI MATERIJALI – kamen.Kolarec . K. D. B. keramičke i gres pločice. Materijali za obloge podnožja zgrade . fasadna opeka.Habijanec.tema: MATERIJALI OBLOGA I HIDROIZOLACIJE PODNOŽJA ZGRADE (po 3 boda) 1. staklo. A. V. tankoslojne žbuke s vodootpornim fasadnim premazom 2. polimercementna žbuka armirana staklenom mrežicom sa završnim slojem silikonske ili akrilne žbuke.povoljni. vlaknocementne vodootporne ploče NEPOVOLJNI METRIJALI – žbuka.skica i opis. 62 Autori: I.Horvatid. HPL ploče. Ožbukano podnožje .Gracin. drvene ploče. L. daske PRIMIJENJIVE ŽBUKE – kamena ili debeloslojna.Čorid.Jagodid. vodoneupojni beton. koje žbuke dolaze u obzir? Zaštita podnožja ožbukane fasade od prskanja kiše .Karlo.Galid.skice i opis principa.zgrada s grijanim (izvana toplinski izoliranim) podrumom . I.

Jakubek. donji dio ploča prislonjen uz zid uslijed pritiska slojeva nabijenog vanjskog nasipa. Sidrenje bušenjem samo kroz najviši dio vertikalne hidroizolacije. L. 4. P.Čorid.Kolarec . K. I. A.Jagodid. J. 5. Obloga podnožja ožbukanim pločama XPS-a skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis.skica i opis.moguda varijanta oslanjanjaja na podnožje s pozicijom hidroizolacije i toplinske izolacije .skica i opis.Habijanec.Gracin. B. iznad zone prskanja kiše. V.Horvatid. Obložni zid kod podrumljene ili nepodrumljene zgrade . D.Hajdinjak. Obloga podnožja ovješenim prefabriciranim betonskim pločama .Karlo.Galid.3. 63 Autori: I.

Gracin.Karlo.Galid. B. L. Ventilirane fasadne obloge – skica principa izvedbe fasadne obloge bez obzira na tip toplinske i hidroizolacije u zoni kontakata s terenom i opisi (10 bodova) 7.6. I. A. V.Čorid.Kolarec .Horvatid.Hajdinjak. P.skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis. Ožbukana fasadna obloga ETICS sustava toplinske izolacije s toplinski izoliranim podrumom .Habijanec.obloga podnožja ožbukanim pločama XPS-a . J.Jagodid. D. K. 64 Autori: I.Jakubek.

I.Čorid. V.8.Horvatid. 9.skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis. D.drvena oplata daskama s toplinskom izolacijom MW – obloga podnožja ožbukanim pločama XPS-a .vlaknocementne ploče s toplinskom izolacijom MW – obloga podnožja ožbukanim pločama XPS-a . L.Jagodid.Jakubek. 65 Autori: I.Hajdinjak. Fasadna provjetravana obloga . Fasadna provjetravana obloga . J.Karlo.Kolarec .Habijanec.Gracin. A.Galid. P. K. B.skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis.

Habijanec.10.Galid.Gracin. Ostakljena fasadna stijena .moguda varijanta izvedbe obloge podnožja Al ravnim limom . L. 11.Horvatid.Kolarec . J.Karlo. K.obloga podnožja . D. V. A.skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis. Fasadna obloga ravnim limom na drvenoj oplati .Čorid. 66 Autori: I. B. I. P.Hajdinjak.Jagodid.Jakubek.skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis.

c). P. Opišite mogude varijante rješenja (4 mogudnosti) te prednosti i mane svakog rješenja (10 bodova) Glavni problem koji se javlja prilikom izvedbe ovakvih detalja je zaštita od prodora vode u zgradu na poziciji vrata (opasnost se naročito javlja kod jakog pljuska ili prilikom otapanja vedih debljina snijega) te je potrebno osigurati min.upuštena površina vanjskog poda po kojem se evakuira voda u odnosu na površinu poda po kojoj se hoda (podne plohe s otvorenim reškama za procjeđivanje vode do razine na kojoj je hidroizolacija) – vanjsko opločenje betonskim pločama na podmetačima s otvorenim reškama između ploča ili drvene oplate s otvorenim reškama između dasaka.Kolarec .Čorid. 4 . krila prozora ili ostakljene stijene i vanjske površine po kojoj se evakuira voda.armiranobetonski podrumski zid grijanog prostora. teško izvedivo kod izlaska na ravne krovove .Karlo.fasadna obloga s HPL pločama.ravni krov iznad grijanih prostora niže etaže.Hajdinjak. b.podignuti prag (nepovoljno.slojevi ravnog krova terase izvedeni kao klasični topli ravni krov sa sintetskim hidroizolacijskim trakama . b) podnožje . opisati sastav unutrašnjih podnih slojeva kod međukatne konstrukcije između grijanih prostora stambene i bučne poslovne namjene ispod Opisati detalje na poziciji spoja ostakljene stijene i poda (10 bodova) 14. Nacrtajte vertikalni presjek podnožja grijanih prostora zgrade s masivnim zidovima od blok opeke i grijanim podrumskim prostorom. . Opišite sastav slojeva na sve tri pozicije (a.Jakubek. c) u tlu . Materijali obloga: a) pročelje iznad razine podnožja .Horvatid.izvedba linijskog drenažnog kanala prekrivenog rešetkom u zoni spoja fasade i vanjske površine terena.veda potreba visina slojeva podne konstrukcije vani (ravni krov) nego unutra (međukatna konstrukcija) – eventulano rješenje: denivelacija vanjske zone stropne ploče u odnosu na unutrašnju ili izvedba dodatnog lakog sloja za povedanje visine slojeva poda u interieuru po cijeloj površini etaže (tvrde ploče toplinske izolacije velike debljine. B. za projcjeđivanje vode do zone hidroizolacije izvedene u nagibu. vanjski pod izveden u istoj razini s unutrašnjim podovima . Spoj unutrašnjeg poda i vanjske uređene površine terena oko zgrade kod izvedbe gotovih podova u istoj ravnini. porobetonske blokete ili sl. Nacrtajte vertikalni presjek podnožja ostakljene stijene na poziciji izlaska na terasu .vanjska obloga poda terase . K.osigurano sprječavanje prelijevanja vode u unutrašnjost Opisati sastav svih slojeva ravnog toplog krova. 12 cm visinske razlika između praga vrata. L. potrebno je preskakati preko praga) 2 .obično s podizanjem razine gotovog unutrašnjeg poda u odnosu na razinu nosive konstrukcije stropa ili poda na tlu 67 Autori: I. opišite sve pozicije detalja kojima je osigurano ispravno funkcioniranje fasadne obloge s HPL pločama s otvorenim reškama (10 bodova) 13. 3 .Galid. J.Habijanec. . uz zadovoljenje slijededih uvjeta: .Gracin.Jagodid. – neekonomično rješenje!). I. A.procjedna drvena paluba. 4 varijantna rješenja: 1 . Opišite probleme koji se javljaju pri rješavanju ovakvih detalja podnožja zgrade. terase ili balkona.podignuta razina unutrašnjeg poda (izvedivo kod podova na tlu.unutrašnji i vanjski gotovi pod u istoj ravnini.kamene ploče d = 4 cm. V. D.12.

Habijanec. I. 68 Autori: I. K.Čorid. A. P.Galid.Kolarec .Gracin. D. B.Karlo.Jagodid.Hajdinjak. Spoj unutrašnjeg poda i vanjske uređene površine terena oko zgrade kod izvedbe gotovih podova u istoj ravnini – skica i opis odabrane varijante izvedbe za zaokretna i klizna balkonska vrata (10 bodova). J. L. V.Horvatid.Jakubek.15.

treba ili spriječiti prodor pare u konstrukciju ugrađivanjem paronepropusnemembrane (metalni listovi. ekspandirana glina. linoleuma i asfalta. hodnici). Pod mora biti otporan na površinsko trošenje i habanje što je osobito važno u prostorijama s velikim prometom (školske učionice. rebrasta bitumenska ljepenka. I. Kondenzacija vodene pare nastaje kad para difuzijom.Čorid. a glasovira i do 500 N/cm²). Toplinski zaštitni slojevimogu biti izvedeni u obliku suhog nasipa pijeska ili drugoga laganog usitnjenog materijala ili u obliku laganih namaza ili ploča: pločaplinobetonai pjenobetona. ploča i jastuka od mineralne ili staklene vune. 69 Autori: I.Horvatid. Trajnost poda znatno se povedava stalnim i stručnim održavanjem. različite trake na osnovi kaučuka. Spoj unutrašnjeg poda i vanjske terase – ravnog krova kod izvedbe gotovih podova u istoj ravnini – skica i opis odabrane varijante izvedbe za zaokretna i klizna balkonska vrata (10 bodova) Prilikom izvedbe zaokretnih vrata potrebno je vrata okrenuti tako da se otvaraju prema unutra kako bi se spriječilo bilo kakvo otjecanje vode u unutrašnji prostor. A. iverica i pluta. Temeljni tehničko-uporabni zahtjevi za pod. Kod izvedbe kliznih vrata uvijek se rade dvostruka klizna vrata te se podnožje takvih vrata kanalizira kako bi se sva voda koja ipak prođe kroz određene rupe mogla vratiti van te se ispred vrata radi mala dilatacijska reška. U užem smislu pod je samo gornji završni sloj po kojemu se hoda ili se kredu vozila (vidljiva obloga). Radi sigurnosti kretanja podna površina ne smije biti preglatkaniti skliska.Kolarec . kroz kapilare i pukotine. Normalno je podna površina vodoravna. piljevina i sl. Podovi izvan zgrada u pravilu se izvode u nagibu zbog odvodnje vode.16. 2. Pod mora osigurati dovoljnu toplinsku zaštitu.Karlo. 2. tema: MATERIJALI . a prema potrebi sastoje se od: podloge.Jakubek. K. 1. Položaj toplinskog zaštitnog sloja u stropu vrlo je važan s obzirom na difuziju vodene pare i mogudnost stvaranja kondenzata u konstrukciji. a paronepropusnina toploj strani sloja toplinske izolacije. u reškama se sakuplja nečistoda. radionice.). Pod treba biti stabilan i dovoljno čvrst na plošni pritisak (plošni pritisak noge stolice iznosi 50÷100 N/cm2.Jagodid. sa što manje reški jer se u protivnom brzo troši i teško održava. granule perlita. D. Toplinski zaštitni sloj treba ugraditi na hladnoj strani stropne konstrukcije. izolacije. prodre u unutrašnjost konstrukcije i dopre doslojeva čija je temperatura niža od temperature rošenja. povoljnu toplinsku izolaciju stropova i difuziju vodene pare kroz stropnu konstrukciju. premazi na osnovi kaučuka i polivinil-klorida i sl. tj. namaza od cementa. J. Najosjetljiviji su podovi od gume.Galid. L. staje). 3.).) ili omoguditi slobodno strujanje zraka ugradbomparoodvodnogsloja (šuplje opeke. ljepenkas krupnim donjim posipom i sl. bitumenska ljepenka s uloškom aluminijskih folija. Pod mora imati ravnu i ne previše hrapavu površinu. a u podlogu ispod poda de lagano prodrijeti vlaga. a što u uže smislu značenja termina. Što su podovi u širem smislu.Habijanec. P. zatim u obliku ploča od sintetskih pjena na osnovi fenola i poliuretana. laboratoriji.Gracin. ploča od trske i slame te od laganih ploča vlaknatica. 4. zaštite i završnog gornjeg sloja. osim kad namjena prostorije uvjetuje njezin nagib (kupaonice. V. Kako bi se izbjegla pojava kondenzata. odnosno podna obloga se ne postavlja u potpunosti do vrata kako bi ista ta voda mogla otjecati.Hajdinjak. Podovi su u širem smislu svi slojevi iznad nosive stropne konstrukcije ili iznad tla. također je potrebno isperd vrata postaviti rešetku za procjeđivanje kako bi savvišak vode mogao nesmetano otjecati. sadre i sintetskih smola s laganim agregatima (troska. magnezita. B.PODNE OBLOGE (po 1 bod) 1.

Jakubek. Pod u stambenim i radnim prostorijama mora biti topao. L. Podna hidroizolacija treba s izolacijom obodnih stijena činiti cjelinu. Posebni tehničko-uporabni zahtjevi za pod. dovoljno elastični i imati mogudnost dovoljnog prigušenja zvuka udara i zračnog zvuka prema susjednim stanovima. a za udarni ugradnjom slojeva plivajudeg poda ili elastične završne podne obloge. nepropusnost za vodu i otpornost na vlagu (kupaonice. hladne i vrlo hladne podove. Namaz mora biti odijeljen elastičnim slojem i od bočnih stijena i od donjih slojeva. A. Pod se mora lagano čistiti. eventualno na kemijske utjecaje. K. prostorije koje se moraju povremeno dezinficirati).Gracin. 4. vatrosigurnost (škole. J. tepison od prirodnog materijala) S < 6 W/m K 2  polutople (PVC ploče. 5.Horvatid. linoleum. otpornost na djelovanje kemikalija (laboratoriji. parket. U industrijskim pogonima pod je otporan na vede mehaničko opteredenje. asfalt. tavani). 2. 3. Za zaštitu prostorija od kapilarnog dizanja vlage iz tla treba u podnu konstrukciju staviti trajnu i elastičnu izolaciju koja sprječava prodor vlage u konstrukciju i prostoriju. Podjela podovi obzirom na toplinu poda. Treba odabrati onaj koji je najbolji za određenu namjenu prostorije. kuhinje). D. izvedbom plivajudeg poda ili ulaganjem elastičnog sloja ispod završnog sloja podne obloge. 6. I. betonski namaz. Niti jedan pod ne odgovara svim tim zahtjevima. bez prisustva materijala podložnoga truljenju odnosno gorenju. smanjenje jeke u prostoriji).Pod mora osigurati dovoljnu zvučnu izolaciju Zvučna izolacija za zračni zvuk se postiže dovoljnom masom stropne konstrukcije ili izvedbom punog ovješenog podgleda stropa koji treba biti što neovisniji o stropnoj konstrukciji. Podovi izloženi vlazi ili vatri moraju se izvesti isključivo kao masivni. 70 Autori: I. Podovi se dijele na: 2  tople (brodski pod. Gdje se zahtijeva povedana protukliznost poda. Podovi u stanovima trebaju biti topli.Hajdinjak. Kako odabrati pod za određenu prostoriju. vanjska stubišta). Navedite dva primjera. 6. Neodržavanje ili pogrešno održavanje čest je uzrok brzom propadanju poda. osiguranje zaštite od spoja s električnom instalacijom i od skupljanja statičkog elektriciteta (radionice). U laboratorijima pod mora biti otporan na kemijske utjecaje i elektrostatičke udare U podrumskim prostorijama i u prizemlju nepodrumljenihzgrada podovi leže izravno na tlu. keramičke pločice) 10 < S < 20 W /m K 2  vrlo hladne podove (pločice od prirodnog kamena i čelične pločice) S > 20 W /m K 4. ne smije zadržavati prašinu. U školama i bolnicama pod treba biti higijenski.Jagodid. 7. održavati i popravljati. dovoljno elastičan i s naročito dobrim svojstvom prigušenja zvuka u prostoru (zvučna apsorpcija zračnog zvuka.5÷5 cm debeloga lagano armiranoga betonskoga namaza (cementni estrih) koji je položen preko elastičnog sloja mineralne ili staklene vune ili sličnog materijala. radionice i prostorije s lakoupaljivimmaterijalom. nenatkriveni balkoni i loggie. magnezijski namaz) 6 < S < 10 W /m K 2  hladne (cementni namaz. otporanostna mraz (hladnjače ili prostori izvan zgrada). Smanjenje udarnog zvuka (topota) postiže se izvedbom poda od elastičnih materijala obloge (guma. navedite po dva primjera iz svake kategorije po toplini poda. Podovi se dijele na tople. B.Čorid. U uredskim prostorima traži se topli pod.Karlo. tekstilne i sintetske prevlake) koji apsorbiraju udarni zvuk. 1.Habijanec. Plivajudi se pod obično radi u obliku 3. Čišdenje i sredstva za čišdenje i održavanje ovise o materijalu od kojeg je pod te o svrsi prostorije. 5. skladišta.Kolarec . bazeni. V.Galid. polutople. guma. lakoodržavajudi. bolnice. povedana protukliznosti (terase. linoleum. P. Armiranobetonski stropovi mase ≥350 kg/m²zadovoljavaju s obzirom na zvučnu izolaciju za zračni zvuk. izveden od materijala koji od tijela dodirom ne odvodi previše topline.5. treba biti otporan na kiseline i polutopli. 3. čime se izražava.

površinu podne obloge i opseg koji treba obraditi kutnim letvicama ili opločenjem podnožja zida. Prema vrsti materijala razlikuju se podovi od prirodnog ili umjetnog kamena. J. napinju ili polažu na ravnu. PODOVI BEZ REŠKI Izvode se u obliku namaza ili kao prevlake ( betonski. D.Kolarec . Mane podova s reškama.5 do 2. pust. Različiti tekstilni proizvodi od biljnih i životinjskih. K. dakle prirodnih vlakanaca (kokos.Galid. asfaltni i magnezitninamazi te namazi naosnovi sintetskih spojeva. vuna) ili od vlakanaca sintetskoga porijekla (perlon. cementni.00) uzima se gotovi pod. Što je "vagris". 71 Autori: I. teraco. mljevenih mineralnih dodataka i pigmenata valja se i tlači. a mogu se izvesti i kao prirodne ili sintetske mase nanesene natkanu podlogu. Namaz zahtijeva mokri postupak u završnoj fazi izvedbe zgrade što je vrlo neugodno jer produljuje vrijeme izvedbe radi dugotrajnog sušenja. azbestnih ili PVC ploča te stakleni i metalni podovi za posebne namjene.0 cm. drveni podovi. pločice).0 cm. teraco.Horvatid. V. glatku i suhu podlogu zaštidenu od vlage.Jagodid. Prilikom izvedbe zgrade u svim se prostorijama po obodnim stijenama označi vodoravna crta koja se nalazi točno jedan metariznad površine gotovoga poda (niveletaza odmjeravanje.Hajdinjak. A. L. Tako se dobiva pod bez reški.Gracin. Kao početna kota (±0. Ne mogu se primijeniti za prostore visokih higijenskih zahtjeva jer se u reškama sakuplja nečistoda (bolnice). Što su završni podni namazi. Najčešde ih razvrstavamo prema izgledu i načinu izvedbe završnog sloja u: -podove s reškama -podove bez reški PODOVI S REŠKAMA Kod podova s reškama podna se ploha ostvaruje slaganjem različitih jediničnih elemenata (parketne daščice. I. B. podoviod asfaltnih. Najčešde su to prevlake iz vlaknastih materijala. cementni. Nabrojite po tri česta primjera za svaku vrstu po ovakvoj podjeli podne obloge. prirodnih ili sintetskih. Cementni se namaz izvodi u debljini ≥2 cm. Označavanje podova u nacrtima i prilikom izvedbe zgrade. P. manila.Jakubek. 7. a asfaltni u dva sloja po 1. Prevlake služe za oblaganje podova.6.Habijanec. U izvedbenim nacrtima potrebno je za svaku prostoriju upisati vrstu završne obloge poda i njegovu visinsku kotu. Ta se masa uvalja na podlogu od gustoga pletiva u jednome sloju ili se izvodi bez pletiva u 2 do 3 sloja. a gornjije isti kaučuk. Lijepe se. Sastav prevlaka je vrlo raznolik i ovisi o namjeni prostorije. Navedite po dva primjera najčešde primjenjivanih završnih podnih obloga za obje vrste podova bez reški. Namazi su smjese različitih sastava koje se u mekanome stanju nanose u tankim ili debljim slojevima na čvrstu i ravnu podlogu na kojoj otvrdnu gubitkom vode. sisal. a što podne prevlake. Najčešde se izvodi betonski namaz (estrih).) 9. vagris). a proizvode se ili u obliku manjih ploča ili pak smotaka velike površine. nylon) ili od njihovih kombinacija Gumene prevlake su smjesa prirodnoga ili sintetskoga kaučuka.Karlo. gornja kota podne obloge poda prizemnog stubišnog prostora. kemijskim procesom ili ohlađivanjem. asfaltni i magnezitninamazi te namazi naosnovi sintetskih spojeva. Upotrebljavaju se: betonski. a reške se obrade na način da su skoro nevidljive. debljine ≥4.Čorid. odnosno ulaza u zgradu. Razvrstavanje podova prema izgledu i načinu izvedbe završnog sloja.

tema: MATERIJALI .Habijanec. Koriste se u industriji za zidanje pedi i sličnihp ostrojenja. tuča) -vodonepropusnost za minimalno 2.Jakubek.) 3. Bitna svojstva crijepa -keramika smanjenje poroznosti i povedane otpornosti na mraz -povedana otpornost na udar i lom (hodanje po crijepu. kvarcnog pijeska. Fini keramički materijali u graditeljstvu PLOČICE -za zidne i podne obloge -polaganje na podlogu podnih (i zidnih) pločica danas: punoplošno u sloj građevinskog ljepila -preporučljivo na fleksibilno građevinsko ljepilo za unutrašnje ili vanjske radove -keramičke pločice-vidljivi tanki sloj glazirane površine. nisu glazirane. reljefna (protuklizna) 72 Autori: I.Karlo.Kolarec . polirana.OBLOGE OD GLINENIH I SLIČNIH MATERIJALA (po 1 bod) 1. I. Što su umjetno granitne pločice. po potrebi reljefne protuklizne površine.Jagodid. posebno kod podnih pločica SANITARNI KERAMIČKI MATERIJALI -keramika se peče nakon glaziranja. pečena na vrlo visokim temperaturama. J. podna i zidna opločenja Šamotna opeka -vatrostalne opeke.Gracin. P.Čorid.Horvatid. za prostore i konstrukcije izložene dugotrajnim vrlo visokim temperaturama Vapnenosilikatne(silikatne) opeke i blokovi -kvarcni pijesak. Razlika u svojstvima podnih i zidnih keramičkih pločica Podne pločice su povedane otpornosti na udar i habanje. vapno i voda -prešane pod tlakom i izlažu vodenoj pari pod visokim pritiskom u autoklavima -osnovna boja je bijela. kemikalije habanje -za prostore izložene agresivnim utjecajima. B. V. Uobičajene površinske obrade umjetno granitnih pločica Površinska obrada mat. 6. isti sastav po cijelom presjeku materijala 7. Grubi keramički elementi osim opeka Crijep. A. Navedite nekoliko posebnih vrsta opeka i područje primjene POSEBNE VRSTE OPEKA Prepekaili klinker -visoko otporna na mraz. ostale s raznim mineralnim dodacima 2. D. otporniji na habanje i udar. a često i šamotnog brašna). visokokvalitetna glazura 5. razlika u odnosu na keramičke pločice Umjetno granitne(gresili porculanske) pločice -masa prešana pod visokim pritiskom.5 h -minimalan sadržaj topivih soli (ne tolerira se eflorescencija) Izvedba crijepa: -vučeni crijep (ekstrudiranje-izvlačenje gline kroz usnike) -samo uzdužne profilacije -tlačeni crijep (prešan u kalupima) -uzdužne i poprečne profilacije Dodatne dekorativne obrade površine crijepa: -engobiranje-jednoliko obojena mat površina -glaziranje -glatka i sjajna površina u boji 4. K.Galid. dimnjački elementi i vatrostalni materijali (teško taljivi materijali velike otpornosti i trajnosti. drenažne i kanalizacijske cijevi (Proizvode se od teško taljive plastične gline s dodacima feldspata. L.Hajdinjak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->