Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd Izveštaj

Fiat Bravo 1.6 16V 75KW
Upravljanje motorom Marelli IAW 49F

Abramovid Nebojša Asuv 42/07

Električna šema

A71 – Instrument tabla B1 – Lambda sonda B2 – Senzor temperature rashladne tečnosti B3 – Senzor pritiska vazduha u usisnoj grani sa ugrađenim senzorom temperature B4 – Senzor pozicije leptira E1 – E4 – Svedice F1,2,3 – Osigurači K1 – Relej pumpe za gorivo K2 – Relej motora ventilatora hladnjaka S1 – Sigurnostni prekidač električne pumpe T1 – Dvovarnična bobina X11 – Kontrolna jedinica (računar) Y1,2,3,4 – Injektori cilindri 1,2,3,4 Y5 – Električna pumpa za gorivo Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara

B5 – Senzor detonacije B6 – Senzor broja obrtaja motora(senzor referentne tačke) B7 – Senzor brzine vozila F2,3,4,5 – Osigurači H1 – Engine menagment lampica(check engine lampica) K2 – Relej motora ventilatora brzina 1 K3 – Relej motora ventilatora brzina 2 M1 – Motor ventilatora hladnjaka R1 – Termotpornik u kolu ventilatora hladnjaka X11 – IAW49F – Konektor priključne jedinice X64 – Kontrolna jedinica imobilajzera priključak X91 – Dijagnostički konektor Y6 – Ventil za regeneraciju para goriva iz rezervoara Y7 – Step motor za regulaciju leera

A5 – Kontrolan jedinica klima uređaja A34 – Kontrola transmisije B8 – Senzor pritiska u klima uređaju F6 – Osigurač K4 – Relej klima kompresora Y8 – Spojnica za uključivanje klioma kompresora

Tehnički podatci o vozilu

Pregled motornog prostora

1 Evap ventil 2 – Kanister sa aktivnim ugljem 3 – Senzor pritiska okoline(zbog nadmorske visine) 4 – 5A osigurač za Ecu paljenja I ubrizgavanja 5 – 20A osigurač za napajanje dvostrukog releja (uključujudi: Evap ventil, brizgaljke, lambda probu) 6 – Dvostruki relej 7 – Glavni osigurač 30A 8 – Ubrizgavanje vode za grejanje leptira 9 – Senzor brzine vozila 10 – Dijagnostička utičnica 11 – Računar za ubrizgavanje paljenje 12 – Spojnica magistrale za gorivo

13 – Senzor broja obrtaja motora 14 – Senzor pomeraja bregaste 15 – Lambda sonda 16 – Lambda sonda priključak 17 – Injektori 18 – Senzor temperature vazduha 19 – Step motor za regulaciju leera 20 – Senzor pomeraja leptira 21 – Masa 22 – Bobine 23 – Regulator pritiska goriva 24 – Senzor temperature rashladne tečnosti

Tro pinska verzija konektora za dijagnostiku

Pumpa za gorivo Električna pumpa za gorivo koja je smeštena u rezervoaru.

Osigurači grupa 1 1 – Glavni osigurad

Osigurači grupa 2 1 – Osigurač F2 7.5A 2 – Relej pumpe za gorivo 3 – Lambda sonda konektor 4 – Osigurač F3 15A 5 – Osigurač F4 7.5A

Senzor pozicije radilice Smešten sa donje strane I lako pristupačan za montažu I demontažu nalazi se na zašrafljen na kudište bloka motora. 1 – Plastični poklopac 2 – Senzor pozicije radilice(konektor se nalazi ublizini izduvne grane)

Sigurnostni prekidač Nalazi se napred u predelu nogu vozača I služi da u slučaju nesrede onemogudi dovod goriva tako što de isklučiti rad pumpe

Pregled sistema za usis vazduha

1 – Usisna grana 2 – Ulaz para goriva sa Evap ventila 3 – Merač pritiska u usisnoj grani 4 – Utičnica za srvo uređaj 5 – Utičnica za regulator pritiska goriva 6 – Senzor temperature usisanog vazduha

7 – Kudisšte leptira 8 – Gornji resonator 9 – Pare nastale u karteru 10 – Filter vazduha 11 – Prigušnica za vazduh 12 – Usmerivač vazduha

Sistem za gorivo

1 – Magistrala za snabdevanje gorivom 2 – Dobavna linija od rezervoara do filtera 3 – Filter goriva 4 – Dovod od filtera do magistrale 5 – Povratni vod 6 – Prelivno crevo u rezervoaru za vazduh 7 – Poklopac rezervoara sa ventilom za ozračivanje 8 – Rezervoar 9 – Pumpa za gorivo 10 – Regulator pritiska goriva u railu 11 – Brizgaljke

Dovod goriva sa prikazanim sistemom za iskorišdenje para iz rezervoara

1 – Ventil za ukljucennje i isključenje para goriva 2 – Karnister sa aktivnim ugljem za sakupljanje para 3 – Sigurnostni i regulacioni ventil 4 – Multi funkcionalni ventil 5 – Rezervoar 6 – Priključenje za pare iz karnistera 7 – Elektronska upravljakcka jedinica ECU(motronic)

Recirkulacija para iz rezervoara

1 – Blokada plamena iz kartera(u slucaju prevelike temperature gasova 2 – Cev za odušak kartera pri velikom opteredenju odnosno (WOT- skroz otvoren leptir) 3 – Crevo za odušak pri malim oteredenjima(bez prigušnice za plamen) 4 – Kudište leptira 5 – Priključno mesto creva 6 – Protokomer

A/C uređaj

1 – Akumulator 2 – Kontakt brava 3 – Osigurač 4 – Relej za uključivanje klime 5 – Relej za pokretanje magnetne spojnice klima kompresora 6 – Kompresor klime 7 – Računara za paljenje ubrizgavanje 8 – Trostepeni senzor pritiska 9 – Senzor hladjenja 10 – Prekidač za uključenje klime

Senzori i aktuatori koji utiču na rad sistema za paljenje i ubrizgavanje

1 – Elektronska kontrolna jedinica(ECU) 2 – Senzor brzine 3 – Senzor pređenog puta 4 – Senzor broja obrtaja 5 – Senzor pritiska 6 – Senzor broja obrtaja i senzor pozicije radilice 7 – Kontakt brava 8 – Dvostruki relej 9 – Električna pumpa za gorivo 10 – Senzor pozicije leptira 11 – Senzor temperature vazduha 12 – Step motor za regulaciju leera

13 – Injektori(brizgaljke) 14 – Evap ventil 15 – Senzor položaja bregaste osovine 16 – Lampica upozorenja za brizgaljke 17 – Dijagnostički konektor 18 – Bobina 19 – Svedice 20 – Klima kompresor 21 – Lambda sonda 22 – Senzot temperature rashladne tečnosti 23 – Fiat code kontrolna jedinica 24 – Automatska transmisija(opciono)

Pregled po pinovima računara

1 – Brizgaljka cilindar 3 2 – Brizgaljka cilindar 1 3 – Step motor za regulaciju leera postupak 2 4 – Lambda sonda(masa) 5 – Automatska transmisija Ecu (senzor temperature rashladne tečnosti) 6 – Prazno 7 – Dvostruki relej(sekcija B) 8 – Rrazno 9 – IE sistem lampica upozorenja 10 – Trostepeni prekidač pritiska 11 – Signal sa bregaste osovine 12 – Konektor dijagnostike L linija 13 – Napajanje(+15/54) 14 – Signal sa senzora apsolutnog pritiska 15 – Prazno 16 – Napajanje za senzor pozicije leptira i signala sa bregaste osovine 17 – Masa 18 – Prazno 19 – Prazno 20 - Step motor za regulaciju leera postupak 2

21 - Step motor za regulaciju leera postupak 2 22 – Signal sa lambda sonde 23 – Signal sa senzora pozicije leptira 24 – Evap ventil signal 25 – Prazno 26 – Kompresor klime 27 – Prazno 28 – Kilometar sat 29 – Signal sa senzora temperature usisanog vazduha 30 – Signal sa senzora broja obrataja i pozicje radilice 31 – Signal sa dijagnostičkog konektora K linija 32 – Signal sa pozicije ručice automatskog menjača(opciono) 33 – Prazno 34 – Napajanje za senzor apsolutnog pritiska 35 – Napajanje(+30) 36 – Masa motora 37 – Signal sa bobine cilindri (1-4) 38 – Cilindar 2 brizgaljka 39 – Cilindar 4 brizgaljka

40 – Kontrola leera faza 1 41 – Prazno 42 – Signal kretanja unazad(vezano za automatski menjač) 43 – Prazno 44 – Ugao leptira(vezano za automatski menjač) 45 – Prazno 46 – Prazno 47 – Signal sa senzora temperature rashladne tečnosti Senzor pozicije radilice

48 – Fiat code kontrolna jedinica 49 – Signal broja obrtaja i položaja radilice 50 – Signal položaja ručice menjača u neutralnom položaju(automatski menjač) 51 – Prazno 52 – Dvostruki relej (sekcija A) 53 – Masa za senzor pozicije leptira i senzot bregaste osovine 54 – Masa motora 55 – Signal sa bobine cilindri (2-3)

1 – Senzor 2 – Namotaji 3 – Permanentni magnet(stalni) 4 – Konektor senzora

5 – Izlazni signal 6 – Signal nastao nailaskom senzora na prazno mesto(nedostatak zuba) 7 – Zamajac na radilici sa zubima

Leptir i kudište leptira

1 – Povezivanje kudišta 2 – Opruga leptira!!! 3 – Priključak za dovod rashladne tečnosti iz motora 4 – Step motor za podešavanje leera 5 – Priključak za povratak rashladne tečnosti 6 – Senzor pozicije leptira 7 – Leptir 8 – Dovod para iz kudišta motora(kartera) Opruga leptira je fabrički podešena i ne sme se korigovati jer de uticati na ispravno funkcionisanje leptira

Step motor za regulaciju leera 1 – Ležaj 2 – Vodilja vijka(šrafa) 3 – Namotaji 4 – Magnet 5 - Šraf(pomično telo) 6 – Navoj 7 - Klip

123456-

Step motor By pass ili zaobilazni kanal za leer Klip za zatvaranje kanala Leptir Kudište leptira Ecu za regulaciju pomeranja klipa

Na grafiku je prikazan dijagram protoka vazduha u zavisnosti od koraka pomeraja klipa step motora. Odziv motora je oko 20 rpm a pri svakom pomeranju motor se pomeri za oko 0,04mm sto daje ukupno pomeranje klipa za 8mm. Pumpa za gorivo

1 – Električni konektori 2 – Dostavna cev 3 – Usisna strana 4 – Ventil za oslobađanje pritiska prevelikog 5 – Ventil za pražnjenje pumpe dok nije u funkciji

Senzor pozicije leptira

Efektivni električni ugao 90±2° Mehančki ugao 105±4° Ukupan mehanički put 110±8° Temperaturni opseg -30°C do 125°C

Magistrala za dovod goriva

1 – Magistrala za dovod goriva do injektora 2 – Injektori(brizgaljke) 3 – Regulator pritiska goriva 4 – Dovod goriva 5 – Povratak u rezervoar 6 – Membrana

7 – Ležište membrane 8 – Opruga za resteredenje od prevelikog pritiska 9 – Priključak za vakum 10 – Dovod goriva 11 – Povratak goriva

Izmerene vrednosti

Informacije o kodu

Zatečeni broj gresaka pri testiranju vozila je bio 0

Posmatrani parametri na kontaktu uredjaj sepraman za startovanje automobila

Dijagram snimljen na kontaktu bez dodavanja gasa

Prema snimljenim podatcima vidi se da je auto u zagrejanom stanju dok je vršeno ispitivanje

Ugao paljenja i vreme punjenja bobina su nepromanjene vrednosti na kontaktu

Pri startovanju motora vidimo da se aktivira Evap ventil kao i step motor za poziciju leera kako bi se pripremili za uspesan start motora.

Vrednosti dok je auto upaljen

Sa snimljenog dijagrama vidimo da željeni broj obrtaj ne odstupa puno od stvarnog broja obrtaja i da je regulacija leera izuzetno dobra. Pritisak u usisnoj grani je u granicama za benzinske motore

Motor startovan nije zagrejan u potpunosti. Vidimo da je temperatura usisanog vazduha visoka zbog pozicije senzora. Napon lambda sonde varira sto je znak da lambda sonda radi

Sa dijagrama vidimo da lambda integrator uzima vrednost od 96% uz zatvorenu kontrolu lambda kruga. Zbog male temperature vozila smeša je bogata kako bi se što pre ostvarila radna temperatura.

Vidimo da se računar bori sa ugaom pretpaljenja zbog razlike u vremenu punjenja bobina

Dosta veliki broj koraka step motora specifična vrednost za leer je između 50 i 70 koraka mogud uzrok zaprljanost.

Dijagrami snimljeni osciloskopom

Sa dijagrama vidimo da je map senzot u dosta dobrom stanju i da se svako otvaranje leptira odražava kao pad i porast pritiska.

Dijagram snimljen u istim uslovima kao i prethodni samo sto je bolje podešena vremenska skala što nam omogudava bolji pregled zavisnosti ugla leptira u odnosu na pritisak u usisnoj grani. Sa dijagrama se može uočiti da je senzor otvaranja leptira prilično dobro kalibrisan i da dobrim delom prati promene pritiska u usisnoj grani.

Dijagram na kome je prikazan rad lambda sonde i lambda integratora kada je vozilo u zagrejanom stanju. Sa dijagrama se vidi da napon lambda sonde nalazi u području od 100-800mV sto je znak da sonda funkcioniše. Lamdba integrator uzima promenljivu vrednost u području oko 100% i da se menja što je i korektno.

Na dijagramu je prikazana dužina ubrizgavanja injektora prilikom rada na leer-u i dva nagla dodavanja gasa. Vidimo da se posle naglog dodavanja gasa injektori gase tj ne ubrizgavaju(asinhrona ubrizgavanja(kočenje motora)). Dijagram ugla paljenja ne daje dobru informaciju prilikom dodavanja gasa ali prilikom rada na leer-u ova vrednost je u stvarnom propisanom kataloškom opsegu od 3-14°.

Dijagram vremena trajanja ubrizgavanja. Sa dijagrama uocavamo da pri naglom dodavanju gasa imamo prvo skradenje vremena ubrizgavanja(crveno) zbog toga što ovaj tip motronica ne uzima informaciju o papuči gasa direktno sa papuče gasa ved se ta vrednost izračunacva sa očitavanja vrednosti pomeraja leptira. Plavom bojom je označeno gašenje dizni tj prestanak ubrizgavanja zbog oduzimanja gasa.

Uporedni dijagram uključenje ventila za recirkulaciju para iz rezervoara sa opteredenjem motora. Sa dijagrama se može uočiti da se pare iz rezervoara uključuju pri malim opteredenjima motora kada nije potrebno veliko obogadenje smeše ali tako vidimo da se u kratkim intevalima uključuje i u naglom dodavanju gasa kako bi se smeša što pre obogatila i odziv motora na pritisak pedale gasa bio što brži.

Dijagram ispitivanja kompresije preko struje pokretača. Sa dijagram se vidi da nema velikog odstupanja u razlikama pritiska.

Dijagram napona sekundara. Sa dijagrama se može videti da postoji razlika u naponi koja može biti izazvana zaprljanošdu dizni za ubrizgavanje kao i neispravnosti bobine.

Uporedni dijagram napona sa cilindra. Vidimo da se na 3 cilindru vrednost napona povedala u odnosu na ostale cilindre što ukazuje na neispravnost bobine što se može videti i sa sl dijagrama kao i sa vrednošdu punjenja bobina.

Dijagram struje i napona primara. Sa dijagram se vidi da je reč o dvo-varničnoj bobini zbog preskakanja u toku ciklusa paljenja.

Signal snimljen sa jedne od 4 dizne za ubrizgavanje. Vidimo da je trajanje ubrizgavanja 2.9 ms i da napon otvaranja dizne dostiže granicu od 68V.

Tabela kodova grešaka upravljačke jedinice motora
Kod greške P0000 P0010 Lokacija greške Mogući uzrok Nije pronadjena nijedna greška
Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - kolo neispravno radi Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 1 - suvise rano vreme paljenja/rad sistema Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 1 - suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - suvise kasno vreme paljenja Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2 - kolo neispravno radi Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2 - suvise rano vreme paljenja/rad sistema Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2 - suvise kasno vreme paljenja

Električne instalacije, CMP aktuator, ECM

P0011

Tajming ventila, mehanička greška na motoru, CMP aktuator

P0012

Tajming ventila, mehanička greška na motoru, CMP aktuator

P0013

Električne instalacije, CMP aktuator, ECM

P0014

Tajming ventila, mehanička greška na motoru, CMP aktuator

P0015

Tajming ventila, mehanička greška na motoru, CMP aktuator

P0020

Električne instalacije, CMP aktuator, ECM

P0021

Tajming ventila, mehanička greška na motoru, CMP aktuator

P0022

Tajming ventila, mehanička greška na motoru, CMP aktuator

P0023

Električne instalacije, CMP aktuator, ECM

P0024

Tajming ventila, mehanička greška na motoru, CMP aktuator

P0025

Tajming ventila, mehanička greška na motoru, CMP aktuator

P0030 P0031 P0032 P0033 P0034 P0035 P0036 P0037 P0038 P0042 P0043

Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača - kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača - niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača - visoka vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) - kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) - niska vrednost u kolu
Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) - visoka vrednost u kolu

Električne instalacije, HO2S, ECM Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM
Električne instalacije, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), ECM Kratak spoj prema masi, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), ECM Kratak spoj prema plusu, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), ECM

Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača - kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača - niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača - visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača - kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača - niska vrednost u kolu

Električne instalacije, HO2S, ECM Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM Električne instalacije, HO2S, ECM Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

P0044 P0050 P0051 P0052 P0056 P0057 P0058 P0062 P0063 P0064 P0065 P0066 P0067 P0070 P0071 P0072 P0073 P0074 P0075 P0076 P0077 P0078 P0079 P0080 P0081 P0082 P0083 P0084 P0085 P0086 P0090 P0091

Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača - visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača - kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača - niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača - visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača - kolo neispravno radi
Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača - niska vrednost u kolu grejača

Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM Električne instalacije, HO2S, ECM Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM Električne instalacije, HO2S, ECM Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM Električne instalacije, HO2S, ECM Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM Ubrizgavač Kratak spoj prema masi, Ubrizgavač, ECM Kratak spoj prema plusu, Ubrizgavač, ECM Električne instalacije, Senzor temperature spoljasnjeg vazduha, ECM Senzor temperature spoljasnjeg vazduha Kratak spoj prema masi, Senzor temperature spoljasnjeg vazduha, ECM Kratak spoj prema plusu, Senzor temperature spoljasnjeg vazduha, ECM Električne instalacije, loša veza, Senzor temperature spoljasnjeg vazduha, ECM Električne instalacije, Solenoid za kontrolu usisnog ventila, ECM Kratak spoj prema masi, Solenoid za kontrolu usisnog ventila, ECM Kratak spoj prema plusu, Solenoid za kontrolu usisnog ventila, ECM Električne instalacije, Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, ECM Kratak spoj prema masi, Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, ECM Kratak spoj prema plusu, Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, ECM Električne instalacije, Solenoid za kontrolu usisnog ventila, ECM Kratak spoj prema masi, Solenoid za kontrolu usisnog ventila, ECM Kratak spoj prema plusu, Solenoid za kontrolu usisnog ventila, ECM Električne instalacije, Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, ECM Kratak spoj prema masi, Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, ECM Kratak spoj prema plusu, Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, ECM Otvoreno kolo elek.instalcija, solenoid za merenje goriva, ECM Kratak spoj prema masi, solenoid za merenje goriva, ECM

Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača - visoka vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača - kolo neispravno radi Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača - niska vrednost u kolu Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača - visoka vrednost u kolu Ubrizgavač - problem sa opsegom/radom Ubrizgavač - kolo neispravno radi/niska vrednost u kolu Ubrizgavač - visoka vrednost u kolu Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - kolo neispravno radi Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - problem sa opsegom/radom Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - niska ulazna vrednost Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - visok ulaz Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - periodično kolo Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - visoka vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - kolo neispravno radi Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - niska vrednost u kolu Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - visoka vrednost u kolu Solenoid za merenje goriva - otvoreno kolo Solenoid za merenje goriva - kratak spoj prema masi

P0092 P0100

Solenoid za merenje goriva - kratak spoj prema plusu Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) - kolo neispravno radi Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) problem sa opsegom/radom
Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - nizak ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - visok ulaz Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) -

Kratak spoj prema plusu, solenoid za merenje goriva, ECM Električne instalacije, MAF/VAF senzor, ECM

P0101

Usisno curenje/blokada , MAF/VAF senzor

P0102 P0103 P0104 P0105

Kratak spoj prema masi, MAF/VAF senzor, ECM Kratak spoj prema plusu, MAF/VAF senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, MAF/VAF senzor, ECM Električne instalacije, MAP senzor, BARO senzor, ECM

Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - kolo neispravno radi Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - visok ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - periodično kolo Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - kolo neispravno radi Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - problem sa opsegom/radom Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - nizak ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - visok ulaz Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - periodično kolo Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - kolo neispravno radi Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - problem sa opsegom/radom Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - nizak ulaz Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - visok ulaz

P0106

Usisno/izlazno curenje, Električne instalacije, MAP senzor, BARO senzor

P0107

Kratak spoj prema masi, MAP senzor, BARO senzor, ECM

P0108

Kratak spoj prema plusu, MAP senzor, BARO senzor, ECM

P0109

Električne instalacije, loša veza, MAP senzor, BARO senzor, ECM

P0110 P0111 P0112 P0113 P0114 P0115 P0116

Električne instalacije, IAT senzor, ECM IAT senzor Kratak spoj prema masi, IAT senzor, ECM
Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu el.instalacijama, defektna zica za masu, IAT senzor, ECM

Električne instalacije, loša veza, IAT senzor, ECM Električne instalacije, ECT senzor, ECM Termostat hladnjaka, loša veza, Električne instalacije, ECT senzor

P0117 P0118

Termostat hladnjaka, Kratak spoj prema masi, ECT senzor Termostat hladnjaka, Otvoreno kolo/kratak spoj prema plusu u el.instalacijama, defektna zica za masu, ECT senzor Wiring, loša veza, ECT senzor, ECM Električne instalacije, TP/APP senzor, ECM Wiring, TP/APP senzor, ECM Podešavanje sajle gasa, TP/APP senzor

P0119 P0120 P0120 P0121

Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - periodično kolo
Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A - kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A - circuit malfunction

Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A - problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A problem sa opsegom/radom
Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A - nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A - nizak ulaz

P0121

Podešavanje sajle gasa, TP/APP senzor

P0122 P0122

Kratak spoj prema masi, TP/APP senzor, ECM Kratak spoj prema masi, TP/APP senzor, ECM

P0123 P0123 P0124 P0124 P0125 P0126 P0130 P0130 P0131 P0131 P0132 P0132 P0133 P0133 P0134

Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A - visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A - visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A - periodično kolo
Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A - periodično kolo

Kratak spoj prema plusu, TP/APP senzor, ECM Kratak spoj prema plusu, TP/APP senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, TP/APP senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, TP/APP senzor, ECM Električne instalacije, sistem hladjenja, termostat hladnjaka, ECT senzor Električne instalacije, sistem hladjenja, termostat hladnjaka, ECT senzor Grejanje ne radi, loša veza, Električne instalacije, HO2S Električne instalacije, O2S, ECM Curenje - izduv, Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM Curenje - izduv, Kratak spoj prema masi, O2S, ECM Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM Kratak spoj prema plusu, O2S, ECM Grejanje ne radi, Električne instalacije, HO2S Električne instalacije, O2S Otvoreno kolo u elek.instalciji, grejanje ne radi, HO2S

Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole goriva Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan rad Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1 - kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1, grupa 1 - nizak napon Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1, grupa 1 - visok napon Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1, grupa 1 - spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnost
Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejača - kolo neispravno radi

P0134 P0135 P0136 P0136 P0137 P0137 P0138 P0138 P0139 P0139 P0140

Električne instalacije, O2S Osigurac, Električne instalacije, HO2S, ECM Grejanje ne radi, Električne instalacije, HO2S, ECM Električne instalacije, O2S, ECM Curenje - izduv, Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM Curenje - izduv, Kratak spoj prema masi, O2S, ECM Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM Kratak spoj prema plusu, O2S, ECM Grejanje ne radi, Električne instalacije, HO2S Električne instalacije, O2S Električne instalacije, grejanje ne radi, HO2S, ECM

Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2, grupa 1 - kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2, grupa 1 - nizak napon Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2, grupa 1 - visok napon Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2, grupa 1 - spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnost
Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejača - kolo neispravno radi

P0140 P0141 P0142 P0143 P0143

Električne instalacije, O2S, ECM Električne instalacije, HO2S, ECM Električne instalacije, HO2S, ECM Curenje - izduv, Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM Curenje - izduv, Kratak spoj prema masi, O2S, ECM

Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3, grupa 1 - kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3, grupa 1 - nizak napon Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - nizak napon

P0144 P0144 P0145 P0145 P0146

Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3, grupa 1 - visok napon Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3, grupa 1 - spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnost
Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejača - kolo neispravno radi

Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM Kratak spoj prema plusu, O2S, ECM Grejanje ne radi, Električne instalacije, HO2S Električne instalacije, O2S Električne instalacije, HO2S, ECM

P0146 P0147 P0150 P0150 P0151 P0151 P0152 P0152 P0153 P0153 P0154 P0154 P0155 P0156 P0156 P0157 P0157 P0158 P0158 P0159 P0159 P0160 P0160 P0161 P0162 P0162 P0163

Električne instalacije, O2S, ECM Električne instalacije, HO2S, ECM Električne instalacije, HO2S, ECM Električne instalacije, O2S, ECM Curenje - izduv, Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM Curenje - izduv, Kratak spoj prema masi, O2S, ECM Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM Kratak spoj prema plusu, O2S, ECM Grejanje ne radi, Električne instalacije, HO2S Električne instalacije, O2S Električne instalacije, HO2S, ECM Električne instalacije, O2S, ECM Električne instalacije, HO2S, ECM Grejanje ne radi, Električne instalacije, HO2S, ECM Električne instalacije, O2S, ECM Curenje - izduv, Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM Curenje - izduv, Kratak spoj prema masi, O2S, ECM Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM Kratak spoj prema plusu, O2S, ECM Grejanje ne radi, Električne instalacije, HO2S Električne instalacije, O2S Električne instalacije, HO2S, ECM Električne instalacije, O2S, ECM Električne instalacije, HO2S, ECM Električne instalacije, HO2S, ECM Električne instalacije, O2S, ECM Curenje - izduv, Kratak spoj prema masi, HO2S, ECM

Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1, grupa 2 - kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1, grupa 2 - nizak napon Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1, grupa 2 - visok napon Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1, grupa 2 - spora reakcija Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - spora reakcija Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnost Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnost
Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejača - kolo neispravno radi

Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2, grupa 2 - kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2, grupa 2 - nizak napon Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2, grupa 2 - visok napon Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2, grupa 2 - spora reakcija Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - spora reakcija
Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnost

Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnost
Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejača - kolo neispravno radi

Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3, grupa 2 - kolo neispravno radi Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - kolo neispravno radi Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3, grupa 2 - nizak napon

P0163 P0164 P0164 P0165 P0165 P0166 P0166 P0167 P0170

Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - nizak napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3, grupa 2 - visok napon Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - visok napon Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3, grupa 2 - spora reakcija Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - spora reakcija
Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnost

Curenje - izduv, Kratak spoj prema masi, O2S, ECM Kratak spoj prema plusu, HO2S, ECM Kratak spoj prema plusu, O2S, ECM Grejanje ne radi, Električne instalacije, HO2S Električne instalacije, O2S Električne instalacije, HO2S, ECM Električne instalacije, O2S, ECM Električne instalacije, HO2S, ECM Curenje pri usisavanju, AIR sistem, pritisak/pumpa goriva, ubrizgavač(i), EVAP ventil za prečisćavanje kanistra, HO2S Usisno/izlazno curenje, AIR sistem, MAF/VAF senzor, pritisak/pumpa goriva, ubrizgavač(i), HO2S Usisavanje blokirano, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra, pritisak goriva, EGR sistem, ubrizgavač(i), HO2S Curenje pri usisavanju, AIR sistem, pritisak/pumpa goriva, ubrizgavač(i), EVAP ventil za kanistra, HO2S Usisno/izlazno curenje, pritisak/pumpa goriva, ubrizgavač(i), AIR sistem, konekcija(e) creva Usisavanje blokirano, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra, pritisak goriva, EGR sistem, ubrizgavač(i), HO2S Električne instalacije, Senzor potrosnje goriva, ECM Senzor potrosnje goriva Kratak spoj prema masi, Senzor potrosnje goriva, ECM Kratak spoj prema plusu, Senzor potrosnje goriva, ECM Električne instalacije, Senzor temperature goriva, ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi, Senzor temperature goriva, ECM Kratak spoj prema plusu, Senzor temperature goriva, ECM Električne instalacije, loša veza, Senzor temperature goriva, ECM Električne instalacije, Senzor temperature goriva, ECM Senzor temperature goriva Kratak spoj prema masi, Senzor temperature goriva, ECM Kratak spoj prema plusu, Senzor temperature goriva, ECM Električne instalacije, loša veza, Senzor temperature goriva, ECM Električne instalacije, senzor pritiska voda goriva, ECM

Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnost
Lambda sonda sa grejačem (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejača - kolo neispravno radi

Podešavanje goriva (FT), grupa 1 - lose radi

P0171

Sistem – suvise siromasno, grupa 1

P0172

Sistem – suvise bogato, grupa 1

P0173

Podešavanje goriva (FT), grupa 2 - lose radi

P0174

Sistem – suvise siromasno, grupa 2

P0175

Sistem – suvise bogato, grupa 2

P0176 P0177 P0178 P0179 P0180 P0181 P0182 P0183 P0184 P0185 P0186 P0187 P0188 P0189 P0190

Senzor potrosnje goriva - kolo neispravno radi Senzor potrosnje goriva - problem sa opsegom/radom Senzor potrosnje goriva - nizak ulaz Senzor potrosnje goriva - visok ulaz Senzor temperature goriva A - kolo neispravno radi Senzor temperature goriva A - problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva A - nizak ulaz Senzor temperature goriva A - visok ulaz Senzor temperature goriva A - periodično kolo Senzor temperature goriva B - kolo neispravno radi Senzor temperature goriva B - problem sa opsegom/radom Senzor temperature goriva B - nizak ulaz Senzor temperature goriva B - visok ulaz Senzor temperature goriva B - periodično kolo Senzor pritiska voda goriva (FRP) - kolo neispravno radi

P0191 P0192 P0193 P0194 P0195 P0196 P0197 P0198 P0199 P0200 P0201 P0202 P0203 P0204 P0205 P0213 P0214 P0215 P0216 P0217 P0218 P0219 P0220 P0220 P0221

Senzor pritiska voda goriva (FRP) - problem sa opsegom/radom Senzor pritiska voda goriva (FRP) - nizak ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) - visok ulaz Senzor pritiska voda goriva (FRP) - periodično kolo Senzor temperature ulja motora (EOT) - kolo neispravno radi Senzor temperature ulja motora (EOT) - problem sa opsegom/radom Senzor temperature ulja motora (EOT) - nizak ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) - visok ulaz Senzor temperature ulja motora (EOT) - periodično kolo Ubrizgavač - kolo neispravno radi Ubrizgavač 1 - kolo neispravno radi Ubrizgavač 2 - kolo neispravno radi Ubrizgavač 3 - kolo neispravno radi Ubrizgavač 4 - kolo neispravno radi Ubrizgavač 5 - kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 1 - kolo neispravno radi Ubrizgavač hladnog starta 2 - kolo neispravno radi Solenoid iskljucenja goriva - kolo neispravno radi Kontrola tajminga ubrizgavanja goriva - kolo neispravno radi Uslovi prekoracenja temperature motora Uslovi prekoracenja temperature menjaca Uslovi nad-brzine motora
Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B - kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B - kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B - problem sa opsegom/radom

Električne instalacije, FRP senzor Kratak spoj prema masi, FRP senzor Kratak spoj prema plusu, FRP senzor Električne instalacije, loša veza, FRP senzor Električne instalacije, EOT senzor, ECM EOT senzor Kratak spoj prema masi, EOT senzor Kratak spoj prema plusu, EOT senzor Električne instalacije, loša veza, EOT senzor, ECM Električne instalacije, ubrizgavač, ECM Električne instalacije, ubrizgavač, ECM Električne instalacije, ubrizgavač, ECM Električne instalacije, ubrizgavač, ECM Električne instalacije, ubrizgavač, ECM Električne instalacije, ubrizgavač, ECM Električne instalacije, ubrizgavač hladnog starta, ECM Električne instalacije, ubrizgavač hladnog starta, ECM Električne instalacije, solenoid iskljucenja goriva, ECM Električne instalacije, Solenoid kontrole tajminga ubrizgavanja goriva, ECM Električne instalacije, sistem hladjenja, termostat hladnjaka, ECT senzor Električne instalacije, TFT senzor, ECM Neispravna promena brzine (stepena prenosa) Električne instalacije, TP/APP senzor, ECM Električne instalacije, TP/APP senzor, ECM Podešavanje sajle gasa, TP/APP senzor

P0221

Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B range/performance problem
Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B - nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B - nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B - visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B - visok ulaz

Podešavanje sajle gasa, TP/APP senzor

P0222 P0222 P0223 P0223 P0224

Kratak spoj prema masi, TP/APP senzor, ECM Kratak spoj prema masi, TP/APP senzor, ECM Kratak spoj prema plusu, TP/APP senzor, ECM Kratak spoj prema plusu, TP/APP senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, TP/APP senzor, ECM

Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B - periodično kolo

P0224 P0225 P0225 P0226

Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B - periodično kolo Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C - kolo neispravno radi Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C - kolo neispravno radi Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C - problem sa opsegom/radom Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C - problem sa opsegom/radom Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C - nizak ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C - nizak ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C - visok ulaz Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C - visok ulaz Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C - circuit intermittent Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C - periodično kolo

Električne instalacije, loša veza, TP/APP senzor, ECM Električne instalacije, TP/APP senzor, ECM Električne instalacije, TP/APP senzor, ECM Podešavanje sajle gasa, TP/APP senzor

P0226

Podešavanje sajle gasa, TP/APP senzor

P0227 P0227 P0228 P0228 P0229 P0229 P0230 P0231 P0232 P0233 P0234

Kratak spoj prema masi, TP/APP senzor, ECM Kratak spoj prema masi, TP/APP senzor, ECM Kratak spoj prema plusu, TP/APP senzor, ECM Kratak spoj prema plusu, TP/APP senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, TP/APP senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, TP/APP senzor, ECM Električne instalacije, relej pumpe za gorivo, ECM Kratak spoj prema masi, relej pumpe za gorivo, ECM Kratak spoj prema plusu, relej pumpe za gorivo, ECM Električne instalacije, loša veza, relej pumpe za gorivo, ECM Konekcija(e) creva, Električne instalacije, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), Regulator radnog pritiska u turbo punjaču Konekcija(e) creva, Električne instalacije, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), Regulator radnog pritiska u turbo punjaču , TC Usisno/izlazno curenje, konekcija(e) creva, MAP senzor

Relej pumpe za gorivo - kolo neispravno radi Relej pumpe za gorivo - niska vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo - visoka vrednost u kolu Relej pumpe za gorivo - periodično kolo Uslovi dodatnog pritiska motora - limit prekoracen

P0235

Uslovi dodatnog pritiska motora - limit nije dostignut

P0236

Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A, TC sistem - problem sa opsegom/radom Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A, TC sistem - nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A, TC sistem - visok ulaz
Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem - kolo neispravno radi
Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem - problem sa opsegom/radom

P0237 P0238 P0239 P0240 P0241 P0242 P0243 P0244 P0245 P0246 P0247 P0248

Kratak spoj prema masi, MAP senzor, ECM Kratak spoj prema plusu, MAP senzor, ECM Električne instalacije, MAP senzor, ECM Usisno/izlazno curenje, konekcija(e) creva, MAP senzor Kratak spoj prema masi, MAP senzor, ECM Kratak spoj prema plusu, MAP senzor, ECM
Električne instalacije, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), ECM

Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem - nizak ulaz Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem - visok ulaz
Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A - kolo neispravno radi
Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A - problem sa opsegom/radom Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A - circuit low Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A - circuit high Regulator radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B - kolo neispravno radi Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B - problem sa opsegom/radom

Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC)
Kratak spoj prema masi, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), ECM Kratak spoj prema plusu, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), ECM Električne instalacije, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), ECM Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC)

P0249 P0250 P0251 P0252 P0253 P0254 P0255 P0256 P0257 P0258 P0259 P0260 P0261 P0262 P0263 P0264 P0265 P0266

Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B - niska vrednost u kolu Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B - visoka vrednost u kolu

Kratak spoj prema masi, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), ECM Kratak spoj prema plusu, Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC), ECM

Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/cam - kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/cam - problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/brega - niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/brega - visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/brega - periodično kolo Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - kolo neispravno radi Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - problem sa opsegom/radom Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - niska vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - visoka vrednost u kolu Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - periodično kolo Ubrizgavač 1 - niska vrednost u kolu Ubrizgavač 1 - visoka vrednost u kolu
Cilindar 1 - Nedovoljan ucinak cilindra/greška u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara

Električne instalacije, pumpa za ubrizgavanje, ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi, pumpa za ubrizgavanje, ECM Kratak spoj prema plusu, pumpa za ubrizgavanje, ECM Električne instalacije, loša veza, pumpa za ubrizgavanje, ECM Električne instalacije, pumpa za ubrizgavanje, ECM Pumpa za ubrizgavanje Kratak spoj prema masi, pumpa za ubrizgavanje, ECM Kratak spoj prema plusu, pumpa za ubrizgavanje, ECM Električne instalacije, loša veza, pumpa za ubrizgavanje, ECM Kratak spoj prema masi, ubrizgavač, ECM Kratak spoj prema plusu, ubrizgavač, ECM Električne instalacije, sistem goriva, ECM Kratak spoj prema masi, ubrizgavač, ECM Kratak spoj prema plusu, ubrizgavač, ECM Električne instalacije, sistem goriva, ECM

Ubrizgavač 2 - niska vrednost u kolu Ubrizgavač 2 - visoka vrednost u kolu Cilindar 2 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 3 - niska vrednost u kolu Ubrizgavač 3 - visoka vrednost u kolu Cilindar 3 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 4 - niska vrednost u kolu Ubrizgavač 4 - visoka vrednost u kolu Cilindar 4 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Ubrizgavač 5 - niska vrednost u kolu Ubrizgavač 5 - visoka vrednost u kolu Cilindar 5 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Random/multiple cilindar(i) - detektovano nepravilno paljenje

P0267 P0268 P0269

Kratak spoj prema masi, ubrizgavač, ECM Kratak spoj prema plusu, ubrizgavač, ECM Električne instalacije, sistem goriva, ECM

P0270 P0271 P0272

Kratak spoj prema masi, ubrizgavač, ECM Kratak spoj prema plusu, ubrizgavač, ECM Električne instalacije, sistem goriva, ECM

P0273 P0274 P0275

Kratak spoj prema masi, ubrizgavač, ECM Kratak spoj prema plusu, ubrizgavač, ECM Električne instalacije, sistem goriva, ECM

P0287

Svecica(e), Visoko-naponski vod(ovi), ubrizgavač(i), Bobina(e), slaba kompresija, Električne instalacije mehanička greška na motoru, Električne instalacije, sistem paljenja/goriva, ubrizgavač, ECT/MAF senzor, ECM

P0288

Cilindar 1 - detektovano nepravilno paljenje

P0289

Cilindar 2 - detektovano nepravilno paljenje

Mehanička greška na motoru, Električne instalacije, sistem paljenja/goriva, ubrizgavač, ECT/MAF senzor, ECM Mehanička greška na motoru, Električne instalacije, sistem paljenja/goriva, ubrizgavač, ECT/MAF senzor, ECM Mehanička greška na motoru, Električne instalacije, sistem paljenja/goriva, ubrizgavač, ECT/MAF senzor, ECM Mehanička greška na motoru, Električne instalacije, sistem paljenja/goriva, ubrizgavač, ECT/MAF senzor, ECM Električne instalacije, CKP/RPM senzor, ECM Vazdusni zazor, zaprljanje metalnim cesticama, nesiguran senzor/rotor, Električne instalacije, CKP/RPM senzor Električne instalacije, CKP/RPM senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, CKP/RPM senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, KS Električne instalacije, KS neispravno pritegnut, KS Nesiguran KS, loša veza, Kratak spoj prema masi, neispravno pritegnuto, KS, ECM Kratak spoj prema plusu, KS neispravno pritegnut, KS, ECM Električne instalacije, loša veza, KS, ECM Električne instalacije, KS, ECM Električne instalacije, KS neispravno pritegnut, KS
Nesiguran KS, loša veza, Kratak spoj prema masi, KS neispravno pritegnut, KS, ECM

P0290

Cilindar 3 - detektovano nepravilno paljenje

P0291

Cilindar 4 - detektovano nepravilno paljenje

P0292

Cilindar 5 - detektovano nepravilno paljenje

P0320 P0321

Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) - kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) - problem sa opsegom/radom

P0322 P0323 P0325 P0326 P0327 P0328 P0329 P0330 P0331 P0332 P0333 P0334 P0335 P0336 P0337 P0338 P0339 P0340 P0341 P0342 P0343 P0344 P0346 P0347

Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) - nema signala Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) - periodično kolo

Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - visok ulaz Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - periodično kolo Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - kolo neispravno radi Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - problem sa opsegom/radom Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - nizak ulaz Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - visok ulaz Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - periodično kolo Senzor pozicije radilice (CKP) - kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) - problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) - nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) - visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) - periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - kolo neispravno radi Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - nizak ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - visok ulaz Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - periodično kolo Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 2 - problem sa opsegom/radom Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 2 - nizak ulaz

Kratak spoj prema plusu, KS neispravno pritegnut, KS, ECM Električne instalacije, loša veza, KS, ECM Električne instalacije, CKP senzor, ECM Nesiguran senzor/rotor, vazdusni zazor, Električne instalacije, CKP senzor Kratak spoj prema masi, CKP senzor, ECM Kratak spoj prema plusu, CKP senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, CKP senzor, ECM Električne instalacije, CMP senzor, ECM Nesiguran senzor/rotor, vazdusni zazor, Električne instalacije, CMP senzor Kratak spoj prema masi, CMP senzor, ECM Kratak spoj prema plusu, CMP senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, CMP senzor, ECM Nesiguran senzor/rotor, vazdusni zazor, Električne instalacije, CMP senzor Kratak spoj prema masi, CMP senzor, ECM

P0348 P0350 P0351 P0352 P0353 P0354 P0355 P0370 P0371 P0372 P0373 P0374 P0375 P0376 P0377 P0378 P0379 P0380 P0381 P0382 P0385 P0386 P0387 P0388 P0389 P0400

P0348 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 2 - visok ulaz P0350 Bobina, primar/sekundar - kolo neispravno radi P0351 Bobina A, primar/sekundar - kolo neispravno radi P0352 Bobina B, primar/sekundar - kolo neispravno radi P0353 Bobina C, primar/sekundar - kolo neispravno radi P0354 Bobina D, primar/sekundar - kolo neispravno radi P0355 Bobina E, primar/sekundar - kolo neispravno radi Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - lose radi Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - suvise impulsa Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - suvise malo impulsa Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - nema impulsa Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - lose radi Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - suvise impulsa Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - suvise malo impulsa Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - periodicni nepravilni impulsi Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - nema impulsa Grejaci, kolo A - lose radi Kontrolna lampica grejača - kolo neispravno radi Grejaci, kolo B - lose radi Senzor pozicije radilice (CKP) B - kolo neispravno radi Senzor pozicije radilice (CKP) B - problem sa opsegom/radom Senzor pozicije radilice (CKP) B - nizak ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B - visok ulaz Senzor pozicije radilice (CKP) B - periodično kolo Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - lose funkcionise protok

Kratak spoj prema plusu, CMP senzor, ECM Električne instalacije, bobina, ECM Električne instalacije, bobina, ECM Električne instalacije, bobina, ECM Električne instalacije, bobina, ECM Električne instalacije, bobina, ECM Električne instalacije, bobina, ECM Električne instalacije, CKP/RPM/CMP senzor, ECM Električne instalacije, CKP/RPM/CMP senzor, ECM Električne instalacije, CKP/RPM/CMP senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, CKP/RPM/CMP senzor, ECM Električne instalacije, CKP/RPM/CMP senzor, ECM Električne instalacije, CKP/RPM/CMP senzor, ECM Električne instalacije, CKP/RPM/CMP senzor, ECM Električne instalacije, CKP/RPM/CMP senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, CKP/RPM/CMP senzor, ECM Električne instalacije, CKP/RPM/CMP senzor, ECM Električne instalacije, relej grejača, osigurac, grejaci, ECM Električne instalacije, kontrolna lampica grejača, ECM Električne instalacije, relej grejača, grejaci, ECM Električne instalacije, CKP senzor, ECM Nesiguran senzor/rotor, vazdusni zazor, Električne instalacije, CKP senzor Kratak spoj prema masi, CKP senzor, ECM Kratak spoj prema plusu, CKP senzor, ECM Električne instalacije, loša veza, CKP senzor, ECM Curenje creva/blokada , nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti), Električne instalacije, EGR ventil, EGR solenoid, ECM Curenje creva/blokada , nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti), Električne instalacije, EGR ventil, EGR solenoid, ECM Curenje creva/blokada , nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti), Električne instalacije, EGR ventil, EGR solenoid, ECM Električne instalacije, EGR solenoid, ECM Curenje creva/blokada , Električne instalacije, EGRventil/solenoid Kratak spoj prema masi, Senzor pozicije EGR ventila, ECM

P0401

Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - detektovan nedovoljan protok

P0402

Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - detektovan prejak protok

P0403 P0404 P0405

Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - kolo neispravno radi Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - problem sa opsegom/radom Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A - nizak ulaz

P0406 P0407 P0408 P0410 P0411 P0412 P0413 P0414 P0415 P0416 P0417 P0418 P0419 P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434 P0440 P0441 P0442

Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A - visok ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B - nizak ulaz Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B - visok ulaz Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) - lose radi
Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) - detektovan neodgovarajuci protok

Kratak spoj prema plusu, Senzor pozicije EGR ventila, ECM Kratak spoj prema masi, Senzor pozicije EGR ventila, ECM Kratak spoj prema plusu, Senzor pozicije EGR ventila, ECM Električne instalacije, AIR ventil, AIR solenoid, ECM AIR pumpa , AIR ventil, AIR crevo(a) Električne instalacije, AIR solenoid, ECM Otvoreno kolo u elek.instalciji, AIR solenoid, ECM Kratak spoj u elek.instalaciji, AIR solenoid, ECM Električne instalacije, AIR solenoid, ECM Otvoreno kolo elek.instalcija, AIR solenoid, ECM Kratak spoj u elek.instalaciji, AIR solenoid, ECM Električne instalacije, Relej AIR pumpe, ECM Električne instalacije, Relej AIR pumpe, ECM Katalizator, Električne instalacije, HO2S 2 Katalizator, Električne instalacije, HO2S 2 Katalizator, Električne instalacije, HO2S 2 Katalizator, Električne instalacije, HO2S 2 Katalizator, Električne instalacije, HO2S 2 Katalizator, Električne instalacije, HO2S 2 Katalizator, Električne instalacije, HO2S 2 Katalizator, Električne instalacije, HO2S 2 Katalizator, Električne instalacije, HO2S 2 Katalizator, Električne instalacije, HO2S 2 Konekcija(e) creva, curenje pri usisavanju, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva, curenje pri usisavanju, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Konekcija(e) creva, curenje pri usisavanju, EVAP kanister, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra, ECM Otvoreno kolo elek.instalcija, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra, ECM Kratak spoj u elek.instalaciji, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra, ECM Električne instalacije, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra, ECM Otvoreno kolo elek.instalcija, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra, ECM Kratak spoj u elek.instalaciji, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra, ECM

Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A - circuit malfunction Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A - open circuit Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A - kratak spoj Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B - kolo neispravno radi Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B - otvoreno kolo Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B - kratak spoj Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A - kolo neispravno radi Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B - kolo neispravno radi Sistem katalizatora, grupa 1 - efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator, grupa 1 - efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator, grupa 1 - efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem, grupa 1 - efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem, grupa 1 - temperatura ispod granicne vrednosti Sistem katalizatora, grupa 2 - efikasnost ispod granicne vrednosti Zagrejte katalizator, grupa 2 - efikasnost ispod granicne vrednosti Glavni katalizator, grupa 2 - efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem, grupa 2 - efikasnost ispod granicne vrednosti Katalizator sa grejanjem, grupa 2 - temperatura ispod granicne vrednosti Sistem isparavanja goriva (EVAP) - lose radi Sistem isparavanja goriva (EVAP) - detektovan neodgovarajuci protok Sistem isparavanja goriva (EVAP) - detektovano malo curenje

P0443 P0444 P0445 P0446 P0447 P0448

Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - kolo neispravno radi Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - otvoreno kolo Ventil čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - kratak spoj Sistem isparavanja goriva (EVAP), kontrola ventilacije - kolo neispravno radi Sistem isparavanja goriva (EVAP), kontrola ventilacije - otvoreno kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP), kontrola ventilacije - kratak spoj

P0449 P0450 P0451 P0452 P0453 P0454 P0455

Sistem isparavanja goriva (EVAP), ventil ventilacije - kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - kolo neispravno radi Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - problem sa opsegom/radom Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - nizak ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - visok ulaz Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - periodično kolo Sistem isparavanja goriva (EVAP) - detektovano veliko curenje

Električne instalacije, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra, ECM Električne instalacije, Senzor pritiska EVAP, ECM Senzor pritiska EVAP Kratak spoj prema masi, Senzor pritiska EVAP, ECM Kratak spoj prema plusu, Senzor pritiska EVAP, ECM Električne instalacije, loša veza, Senzor pritiska EVAP, ECM Konekcija(e) creva, curenje pri usisavanju, EVAP kanister, EVAP ventil za prečisćavanje kanistra Električne instalacije, senzor nivoa rezervoara za gorivo, ECM Električne instalacije, senzor nivoa rezervoara za gorivo Kratak spoj prema masi, senzor nivoa rezervoara za gorivo, ECM Kratak spoj prema plusu, senzor nivoa rezervoara za gorivo, ECM Električne instalacije, loša veza, senzor nivoa rezervoara za gorivo, ECM Električne instalacije, Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP, ECM Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP

P0460 P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466

Senzor nivoa rezervoara za gorivo - kolo neispravno radi Senzor nivoa rezervoara za gorivo - problem sa opsegom/radom Senzor nivoa rezervoara za gorivo - nizak ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo - visok ulaz Senzor nivoa rezervoara za gorivo - periodično kolo
Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - kolo neispravno radi

Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - problem sa opsegom/radom Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - nizak ulaz Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - visok ulaz
Senzor protoka čisćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - periodično kolo

P0467 P0468 P0469 P0470 P0471 P0472 P0473 P0474 P0475 P0476 P0477 P0478 P0479 P0480 P0481 P0482 P0483

Kratak spoj prema masi, Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP, ECM Kratak spoj prema plusu, Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP, ECM Električne instalacije, loša veza, Senzor protoka čisćenja kanistra EVAP, ECM Električne instalacije, senzor pritiska izduvnih gasova, ECM Senzor pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi, senzor pritiska izduvnih gasova, ECM Kratak spoj prema plusu, senzor pritiska izduvnih gasova, ECM Električne instalacije, loša veza, senzor pritiska izduvnih gasova, ECM Električne instalacije, ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova, ECM Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova Kratak spoj prema masi, ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova, ECM Kratak spoj prema plusu, ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova, ECM Električne instalacije, loša veza, ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova, ECM Električne instalacije, motor ventilatora motora, ECM Električne instalacije, motor ventilatora motora, ECM Električne instalacije, motor ventilatora motora, ECM Električne instalacije, motor ventilatora motora, ECM

Senzor pritiska izduvnih gasova - kolo neispravno radi Senzor pritiska izduvnih gasova - problem sa opsegom/radom Senzor pritiska izduvnih gasova - nizak ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova - visok ulaz Senzor pritiska izduvnih gasova - periodično kolo Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - kolo neispravno radi Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - problem sa opsegom/radom Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - nizak ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - visok ulaz Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - periodično kolo Motor ventilatora motora 1 - kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 2 - kolo neispravno radi Motor ventilatora motora 3 - kolo neispravno radi Motor ventilatora motora, provera racionalnosti - lose radi

P0484 P0485 P0500 P0501 P0502 P0503 P0505

Motor ventilatora motora - nad-struja kola Motor ventilatora motora, snaga/masa - kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) - kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) - problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) - nizak ulaz Senzor brzine vozila (VSS) - periodicna/nepravilna/visoka ulazna vrednost Sistem kontrole broja obrtaja na leer - lose radi

Električne instalacije, motor ventilatora motora, ECM Električne instalacije, motor ventilatora motora, ECM Električne instalacije, VSS, ECM Električne instalacije, brzinomer, VSS, CAN magistrala podataka Kratak spoj prema masi, VSS, ECM Električne instalacije, loša veza, drugi prikljuceni sistemi, instrument tabla, VSS Električne instalacije, ISC aktuator/IAC ventil, motor leptira, Ventil leptira cvrst/zalepljuje, ECM
Električne instalacije, ISC aktuator/IAC ventil, motor leptira, Ventil leptira cvrst/zalepljuje, ECM

P0506 P0507

Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) - broj obrtaja u minuti nizi od ocekivanog

Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) - broj obrtaja u minuti visi od ocekivanog Prekidač zatvorene pozicije leptira (TP) - kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora - kolo neispravno radi Senzor/sklopka pritiska ulja motora - problem sa opsegom/radom Senzor/sklopka pritiska ulja motora - nizak napon Senzor/sklopka pritiska ulja motora - visok napon Senzor pritiska rashladnog fluida klime - kolo neispravno radi Senzor pritiska rashladnog fluida klime - problem sa opsegom/radom Senzor pritiska rashladnog fluida klime - nizak ulaz

Električne instalacije, ISC aktuator/IAC ventil, motor leptira, Ventil leptira cvrst/zalepljuje, ECM Električne instalacije, CTP prekidač, ECM Električne instalacije, senzor/sklopka pritiska ulja motora, ECM Senzor/sklopka pritiska ulja motora Kratak spoj prema masi, senzor/sklopka pritiska ulja motora, ECM Kratak spoj prema plusu, senzor/sklopka pritiska ulja motora, ECM Električne instalacije, Senzor pritiska rashladnog fluida klime, ECM Senzor pritiska rashladnog fluida klime Suvise nizak pritisak rashladnog fluida klime (neispravno napunjeno), Električne instalacije, Senzor pritiska rashladnog fluida klime, ECM Suvise visok pritisak rashladnog fluida klime (greška u hladjenju/neispravno napunjeno), Električne instalacije, Senzor pritiska rashladnog fluida klime, ECM Curenje klime, Električne instalacije, Senzor pritiska rashladnog fluida klime Električne instalacije, EGRT senzor, ECM Kratak spoj prema masi, EGRT senzor, ECM Kratak spoj prema plusu, EGRT senzor, ECM Električne instalacije, PSP senzor/prekidač , ECM PAS sistem, PSP senzor/prekidač Kratak spoj prema masi, PSP senzor/prekidač , ECM Kratak spoj prema plusu, PSP senzor/prekidač , ECM Električne instalacije, loša veza, PSP senzor/prekidač ECM Električne instalacije, loša veza, akumulator, alternator Električne instalacije, loša veza, akumulator, alternator

P0510 P0520 P0521 P0522 P0523 P0530 P0531 P0532

P0533

Senzor pritiska rashladnog fluida klime - visok ulaz

P0534 P0544 P0545 P0546 P0550 P0551 P0552 P0553 P0554 P0560 P0561 P0562

Gubitak pri punjenju rashladnog fluida klime
Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT), grupa 1 - kolo neispravno radi

Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT), grupa 1 - nizak ulaz Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT), grupa 1 - visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - kolo neispravno radi Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - nizak ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - visok ulaz Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - periodično kolo Napon sistema - lose radi Napon sistema - nestabilno Napon sistema - nisko

P0563 P0565 P0566 P0567 P0568 P0569 P0570 P0571 P0573 P0600 P0601 P0602 P0603 P0604 P0605 P0606 P0608

Napon sistema - visoko Glavni prekidač kontrole brzine voznje, Signal ON (ukljuceno) - lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje, Signal OFF (iskljuceno) - lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje, Signal RESUME - lose radi Glavni prekidač kontrole brzine voznje, Signal SET (podesi) - lose radi Prekidač za izbor kontrole brzine voznje, Signal COAST - lose radi Sistem kontrole brzine voznje, Signal APP senzora - lose radi Prekidač kontrole/kocnice A - kolo neispravno radi Prekidač kontrole/kocnice A - niska vrednost u kolu Prekidač kontrole/kocnice A - visoka vrednost u kolu CAN magistrala podataka - lose radi Kontrolni modul motora (ECM) - greška provere memorije Kontrolni modul motora (ECM) - greška programiranja Kontrolni modul motora (ECM) - KAM greška Kontrolni modul motora (ECM) - RAM greška Kontrolni modul motora (ECM) - ROM greška
Kontrolni modul motora (ECM)/Kontrolni modul pogonskog sklopa motora (PCM) - greška procesora

Električne instalacije, loša veza, akumulator, alternator Alternator Električne instalacije, glavni prekidač kontrole brzine voznje, ECM Električne instalacije, glavni prekidač kontrole brzine voznje, ECM Električne instalacije, prekidač za izbor kontrole brzine voznje, ECM Električne instalacije, glavni prekidač kontrole brzine voznje, ECM Električne instalacije, prekidač za izbor kontrole brzine voznje, ECM Električne instalacije, APP senzor, ECM Kratak spoj prema masi, prekidač kontrole/kocnice, ECM Kratak spoj prema plusu, prekidač kontrole/kocnice, ECM Električne instalacije, prikljuceni sistemi, ECM ECM ECM ECM ECM ECM ECM/PCM

P0609 P0620 P0621 P0622 P0638 P0642

Kontrolni modul motora (ECM), VSS izlaz A - lose radi Kontrolni modul motora (ECM), VSS izlaz B - lose radi Alternator, kontrola - kolo neispravno radi Kontrolna lampica alternatora - kolo neispravno radi Alternator, kontrola polja - kolo neispravno radi Kontrola aktuatora leptira, grupa 1 - problem sa opsegom/radom

ECM ECM Električne instalacije, alternator, akumulator, ECM Električne instalacije, kontrolna lampica alternatora, ECM Električne instalacije, alternator, akumulator, ECM Nisu izvrsena osnovna podesavnja (ukoliko se moze primeniti), ISC aktuator/motor leptira, APP senzor ECM Električne instalacije, Sistem klime Električne instalacije, MIL, ECM Električne instalacije, ECM
Električne instalacije, Kontrolna lampica koja upozorava na pregrevanje motora, ECM

P0645 P0650 P0654 P0655 P0656 P0687 P0688 P0691

Kontrolni modul motora (ECM), kontrola detonacije - defektivno Klima uredjaj (AC) Kontrolna lampica za los rad (MIL) - kolo neispravno radi Broj obrtaja motora, izlaz - kolo neispravno radi
Izlaz kontrolne lampice koja upozorava na pregrevanje motora - kolo neispravno radi

Izlaz nivoa goriva - kolo neispravno radi Relej kontrole motora - kratak spoj prema masi Relej kontrole motora - kratak spoj prema plusu

Električne instalacije, ECM Kratak spoj prema masi, relej kontrole motora, ECM Kratak spoj prema plusu, relej kontrole motora, ECM

P0692 P0693 P0694 P0700 P0701 P0702 P0703 P0704 P0705 P0706 P0707 P0708 P0709 P0710 P0711 P0712 P0713 P0714 P0715 P0716 P0717 P0718 P0719 P0720 P0721 P0722 P0723 P0724 P0725 P0726 P0727 P0728

Motor ventilatora motora 1 - kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 1 - kratak spoj prema plusu Motor ventilatora motora 2 - kratak spoj prema masi Motor ventilatora motora 2 - kratak spoj prema plusu Sistem kontrole menjaca - lose radi Sistem kontrole menjaca - problem sa opsegom/radom Sistem kontrole menjaca - elektricno Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B - kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) - kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR), PRNDL ulaz - kolo neispravno radi Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) - problem sa opsegom/radom Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) - nizak ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) - visok ulaz Prekidač/senzor opsega menjaca (TR) - periodično kolo Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - kolo neispravno radi Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - problem sa opsegom/radom Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - nizak ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - visok ulaz Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - periodično kolo Senzor brzine osovine turbine (TSS) - kolo neispravno radi Senzor brzine osovine turbine (TSS) - problem sa opsegom/radom Senzor brzine osovine turbine (TSS) - nema signala Senzor brzine osovine turbine (TSS) - periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B - niska vrednost u kolu Senzor brzine vozila (VSS) - kolo neispravno radi Senzor brzine vozila (VSS) - problem sa opsegom/radom Senzor brzine vozila (VSS) - nema signala Senzor brzine vozila (VSS) - periodično kolo Hidraulicni konvertor/prekidač kocnice B - visoka vrednost u kolu Ulazni broj obrtaja motora - kolo neispravno radi Ulazni broj obrtaja motora - problem sa opsegom/radom Ulazni broj obrtaja motora - nema signala

Kratak spoj prema masi, motor ventilatora motora, ECM Kratak spoj prema plusu, motor ventilatora motora, ECM Kratak spoj prema masi, motor ventilatora motora, ECM Kratak spoj prema plusu, motor ventilatora motora, ECM Električne instalacije, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, hidraulicni konvertor/prekidač kocnice, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, CPP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, TR senzor/prekidač , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, TR senzor/prekidač Kratak spoj prema masi, TR senzor/prekidač , ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu, TR senzor/prekidač , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TR senzor/prekidač , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, TFT senzor, ECM, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, TFT senzor Kratak spoj prema masi, TFT senzor, ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu, TFT senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFT senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, TSS senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, TSS senzor Električne instalacije, TSS senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TSS senzor, ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi, hidraulicni konvertor/prekidač kocnice, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, VSS, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, VSS Električne instalacije, VSS, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, VSS, ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu, hidraulicni konvertor/prekidač kocnice, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, CKP/RPM senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, CKP/RPM senzor Električne instalacije, CKP/RPM senzor, ECM/PCM/TCM

P0730 P0731 P0732 P0733 P0734 P0735 P0736 P0740 P0741 P0742

Ulazni broj obrtaja motora - periodično kolo Neispravan prenosni odnos zupcanika Zupcanik 1 - neispravan odnos Zupcanik 2 - neispravan odnos Zupcanik 3 - neispravan odnos Zupcanik 4 - neispravan odnos Zupcanik 5 - neispravan odnos Rikverc - neispravan odnos Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - kolo neispravno radi Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - elektricno Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - periodično kolo Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) - kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) - performance or stuck off Transmission fluid pressure (TFP) solenoid - stuck on Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) - elektricno Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) - periodično kolo Solenoidi prenosa (SS) A - kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) A - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) A - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) A - elektricno Solenoid prenosa (SS) A - periodično kolo Solenoid prenosa (SS) B - kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) B - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) B - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) B - elektricno Solenoid prenosa (SS) B - periodično kolo

Električne instalacije, loša veza, CKP/RPM senzor, ECM/PCM/TCM
Električne instalacije, TR senzor/prekidač , solenoidi prenosa, mehanička greška menjaca Električne instalacije, TR senzor/prekidač , solenoidi prenosa, mehanička greška menjaca Električne instalacije, TR senzor/prekidač , solenoidi prenosa, mehanička greška menjaca Električne instalacije, TR senzor/prekidač , solenoidi prenosa, mehanička greška menjaca Električne instalacije, TR senzor/prekidač , solenoidi prenosa, mehanička greška menjaca Električne instalacije, TR senzor/prekidač , solenoidi prenosa, mehanička greška menjaca Električne instalacije, TR senzor/prekidač , solenoidi prenosa, mehanička greška menjaca

Električne instalacije, TCC solenoid, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, TCC solenoid

P0743

Električne instalacije, TCC solenoid

P0744 P0745 P0746 P0747 P0748 P0749 P0750 P0751 P0752

Električne instalacije, TCC solenoid, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TCC solenoid, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, TFP solenoid, ECM/PCM/TCM Wiring, TFP solenoid Električne instalacije, TFP solenoid Električne instalacije, TFP solenoid, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP solenoid, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, solenoid prenosa

P0753

Električne instalacije, solenoid prenosa

P0754 P0755 P0756 P0757

Električne instalacije, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, solenoid prenosa

P0758

Električne instalacije, solenoid prenosa

P0759 P0760

Električne instalacije, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM

P0761 P0762

Solenoid prenosa (SS) C - kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) C - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) C - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) C - elektricno Solenoid prenosa (SS) C - periodično kolo Solenoid prenosa (SS) D - kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) D - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) D - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON ( Solenoid prenosa (SS) D - elektricno Solenoid prenosa (SS) D - periodično kolo Solenoid prenosa (SS) E - kolo neispravno radi Solenoid prenosa (SS) E - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid prenosa (SS) E - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid prenosa (SS) E - elektricno Solenoid prenosa (SS) E - periodično kolo Izbor prenosa (brzine) - lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine), 1-2 - lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine), 2-3 - lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine), 3-4 - lose radi prebacivanje Izbor prenosa (brzine), 4-5 - lose radi prebacivanje Solenoid prebacivanja/tajminga - kolo neispravno radi Solenoid prebacivanja/tajminga - problem sa opsegom/radom Solenoid prebacivanja/tajminga - nisko Solenoid prebacivanja/tajminga - visoko Solenoid prebacivanja/tajminga - periodično Prekidač za izbor moda menjaca - kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila - kolo neispravno radi Senzor brzine medjuvratila - problem sa opsegom/radom

Električne instalacije, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, solenoid prenosa

P0763

Električne instalacije, solenoid prenosa

P0764 P0765 P0766 P0767

Električne instalacije, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, solenoid prenosa

P0768

Električne instalacije, solenoid prenosa

P0769 P0770 P0771 P0772

Električne instalacije, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, solenoid prenosa

P0773

Električne instalacije, solenoid prenosa

P0774 P0780 P0781 P0782 P0783 P0784 P0785 P0786 P0787 P0788 P0789 P0790 P0791 P0792 P0793

Električne instalacije, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, TR senzor, solenoidi prenosa , mehanička greška menjaca Električne instalacije, TR senzor, solenoidi prenosa , mehanička greška menjaca Električne instalacije, TR senzor, solenoidi prenosa , mehanička greška menjaca Električne instalacije, TR senzor, solenoidi prenosa , mehanička greška menjaca Električne instalacije, TR senzor, solenoidi prenosa , mehanička greška menjaca Električne instalacije, solenoid prebacivanja/tajminga, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, solenoid prebacivanja/tajminga Kratak spoj prema masi, solenoid prebacivanja/tajminga, ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu, solenoid prebacivanja/tajminga, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid prebacivanja/tajminga, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, prekidač za izbor moda menjaca, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, senzor brzine medjuvratila, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, senzor brzine medjuvratila, ECM/PCM/TCM

P0794

Senzor brzine medjuvratila - nema signala

Električne instalacije, loša veza, kratak spoj prema masi, senzor brzine medjuvratila, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, senzor brzine medjuvratila, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP solenoid, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP solenoid, ECM/PCM/TCM

P0795 P0796 P0797

Senzor brzine medjuvratila - los rad periodično g kola Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - kolo neispravno radi Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - problem u funkcionisanju elektrike Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - los rad periodično g kola Kolo inhibicije rikverca - lose radi Solenoid prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) - kolo neispravno radi Kontrolna lampica prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) - kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila - kolo neispravno radi Senzor pozicije kvačila - problem sa opsegom/radom Senzor pozicije kvačila - nizak ulaz

P0798

Električne instalacije, loša veza, TFP solenoid, ECM/PCM/TCM

P0799 P0801 P0803 P0804

Električne instalacije, loša veza, TFP solenoid, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza Električne instalacije, loša veza, solenoid prebacivanja u visi stepen prenosa

P0805

Električne instalacije, loša veza

P0806 P0807 P0808

Električne instalacije, loša veza, senzor pozicije kvačila, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, senzor pozicije kvačila, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, senzor pozicije kvačila, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, senzor pozicije kvačila, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, senzor pozicije kvačila, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, mehanička greška, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TR senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, Senzor pozicije rucice menjaca, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, senzor pozicije rucice menjaca, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, Senzor pozicije rucice menjaca, ECM/PCM/TCM

P0809

Senzor pozicije kvačila - visok ulaz

P0810 P0811 P0812 P0813 P0814 P0815 P0816

Senzor pozicije kvačila - los rad periodično g kola Greška kontrole pozicije kvačila Prejako proklizavanje kvačila Zupcanik rikverca - lose radi kolo ulaza Zupcanik rikverca - lose radi kolo izlaza Displej opsega menjaca (TR) - kolo neispravno radi Prekidač za prebacivanje na visi stepen prenosa - kolo neispravno radi

P0817

Prekidač za prebacivanje na nizi stepen prenosa - kolo neispravno radi

P0818 P0820

Kolo oneMogućivanja startera - lose radi Prekidač za iskljucivanje sistema transmisije sa izlaznog vratila motora na pogonske tockove - kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X-Y - kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca X - kolo neispravno radi Senzor pozicije rucice menjaca Y - kolo neispravno radi

P0821 P0822 P0823

P0824 P0825 P0830

Senzor pozicije rucice menjaca X - periodično kolo Senzor pozicije rucice menjaca Y - periodično kolo Prekidač “ gurni-povuci ” rucice menjaca - kolo neispravno radi

Električne instalacije, loša veza, Senzor pozicije rucice menjaca, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, Senzor pozicije rucice menjaca, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, prekidač “ gurni- povuci ” rucice menjaca, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, CPP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, CPP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, CPP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, CPP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, CPP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, CPP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, prekidač pogona na sva 4 tocka, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, prekidač pogona na sva 4 tocka, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, prekidač pogona na sva 4 tocka, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, prekidač pogona na sva 4 tocka, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP senzor ,ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM

P0831 P0832 P0833 P0834 P0835 P0836 P0837 P0838 P0839

Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A - kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A - niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A - visoka ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B - kolo neispravno radi Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B - niska ulazna vrednost Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B - visoka ulazna vrednost Prekidač pogona na sva 4 tocka - kolo neispravno radi Prekidač pogona na sva 4 tocka - problem sa opsegom/radom Prekidač pogona na sva 4 tocka - niska ulazna vrednost

P0840

Prekidač pogona na sva 4 tocka - visoka ulazna vrednost

P0840 P0841 P0841 P0842 P0842 P0843 P0843 P0844 P0844 P0845 P0845 P0846 P0846 P0847 P0847 P0848 P0848 P0849

Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - problem sa opsegom/radom Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - problem sa opsegom/radom Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - niska ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - niska ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - visoka ulazna vrednost Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - visoka ulazna vrednost

P0849 P0850 P0851 P0852 P0853 P0854 P0855 P0856 P0857 P0858 P0859 P0860 P0861 P0862

Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - los rad periodično g kola Prekidač pozicije parking/leer (PNP) - lose radi kolo ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) - niska vrednost kola ulaza Prekidač pozicije parking/leer (PNP) - visoka vrednost kola ulaza Prekidač pogona - lose radi kolo ulaza Prekidač pogona - niska vrednost kola ulaza Prekidač pogona - visoka vrednost kola ulaza Ulazni signal kontrole vuce - lose radi Ulazni signal kontrole vuce - problem sa opsegom/radom Ulazni signal kontrole vuce - nisko Ulazni signal kontrole vuce - visoko Kolo komunikacije modula promene brzine - lose radi Kolo komunikacije modula promene brzine - niska ulazna vrednost

Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, PNP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, PNP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, PNP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, prekidač pogona, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, prekidač pogona, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, prekidač pogona, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, modul promene brzine, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, modul promene brzine, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, modul promene brzine, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TCM Električne instalacije, loša veza, TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM

P0863

Kolo komunikacije modula promene brzine - visoka ulazna vrednost

P0864 P0865 P0866 P0867 P0868 P0869 P0870 P0870 P0871 P0871 P0872 P0872 P0873 P0873 P0874 P0874

Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) - lose radi Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) - problem sa opsegom/radom Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) - niska ulazna vrednost Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) - visoka ulazna vrednost Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) - nisko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) - visoko Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - los rad periodično g kola

P0875 P0875 P0876 P0876 P0877 P0877 P0878 P0878 P0879 P0879 P0880 P0881 P0882 P0883 P0884 P0885 P0886 P0887 P0888 P0889

Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - los rad periodično g kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - opseg/rad Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - opseg/rad Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - los rad periodično g kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - los rad periodično g kola Kontrolni modul menjaca (TCM) - los ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) - opseg/performanse ulaznog signala snage Kontrolni modul menjaca (TCM) - ulazni signal snage slab Kontrolni modul menjaca (TCM) - visok ulazni signal snage Kontrolni modul menjaca (TCM) - periodično los ulazni signal snage Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - otvoreno kontrolno kolo Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - niska vrednost kontrolnog kola
Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - visoka vrednost kontrolnog kola

Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TCM Električne instalacije, loša veza, TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TCM Električne instalacije, loša veza, TCM Električne instalacije, loša veza, relej snage TCM, TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, relej snage TCM, TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, relej snage TCM, TCM Električne instalacije, loša veza, relej snage TCM, TCM

Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - Kolo kontrole pozicije kontakta releja lose funkcionise Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - opseg kola kontrole pozicije kontakta releja/rad kola Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - niska vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - visoka vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - periodično los rad kola kontrole pozicije kontakta releja Aktivirano vise zupcanika Proklizava komponenta menjaca Vreme prebacivanja suvise kratko Vreme prebacivanja suvise dugo Smanjen kvalitet fluida menjaca Sistem kontrole menjaca - Zahtev MIL - niska vrednost u kolu

P0890

Električne instalacije, loša veza, relej snage TCM, TCM

P0891

Električne instalacije, kratak spoj prema masi, relej snage TCM, TCM

P0892

Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, relej snage TCM, TCM

P0893

Električne instalacije, loša veza, relej snage TCM, TCM

P0894 P0895 P0896 P0897 P0898 P0899

Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije, loša veza, kratak spoj prema masi

P0900 P0901 P0902 P0903 P0904 P0905 P0906 P0907 P0908 P0909 P0910 P0911 P0912 P0913

Sistem kontrole menjaca - Zahtev MIL - visoka vrednost u kolu Aktuator kvačila - otvoreno kolo Aktuator kvačila - opseg/rad kola Aktuator kvačila - niska vrednost u kolu Aktuator kvačila - visoka vrednost u kolu Kolo izbora pozicije promene brzine - lose radi Kolo izbora pozicije promene brzine - opseg/rad Kolo izbora pozicije promene brzine - nisko Kolo izbora pozicije promene brzine - visoko Kolo izbora pozicije promene brzine - los rad periodično g kola Greška u kolu izbora pozicije promene brzine Aktuator izbora promene brzine - otvoreno kolo Aktuator izbora promene brzine - opseg/rad kola Aktuator izbora promene brzine - circuit low

Električne instalacije, loša veza, kratak spoj prema plusu Električne instalacije, Aktuator kvačila, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, Aktuator kvačila, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, Aktuator kvačila, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, Aktuator kvačila, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Mehanička greška Električne instalacije, aktuator izbora promene brzine, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, aktuator izbora promene brzine, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, aktuator izbora promene brzine, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, aktuator izbora promene brzine, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, aktuator promene brzine unapred, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, aktuator promene brzine unapred, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, aktuator promene brzine unapred, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, aktuator promene brzine unapred, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, aktuator prebacivanja u rikverc, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, aktuator prebacivanja u rikverc, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, aktuator prebacivanja u rikverc, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, solenoid blokade prebacivanja brzine, ECM/PCM/TCM

P0914

Aktuator izbora promene brzine - visoka vrednost u kolu

P0915 P0916 P0917 P0918 P0919 P0920 P0921 P0922 P0923

Kolo pozicije promene brzine - lose radi Kolo pozicije promene brzine - opseg/rad Kolo pozicije promene brzine - nisko Kolo pozicije promene brzine - visoko Kolo pozicije promene brzine - Periodicni los rad Kontrola pozicije promene brzine - greška Aktuator promene brzine unapred - otvoreno kolo Aktuator promene brzine unapred - opseg/rad kola Aktuator promene brzine unapred - niska vrednost u kolu

P0924

Aktuator promene brzine unapred - visoka vrednost u kolu

P0925 P0926

Aktuator prebacivanja u rikverc - opseg/rad kola Aktuator prebacivanja u rikverc - niska vrednost u kolu

P0927

Aktuator prebacivanja u rikverc - visoka vrednost u kolu

P0928

Solenoid blokade prebacivanja brzine - otvoreno kolo

P0929 P0930

Solenoid blokade prebacivanja brzine - opseg/rad kola Solenoid blokade prebacivanja brzine - niska vrednost u kolu

Električne instalacije, solenoid blokade prebacivanja brzine, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, solenoid blokade prebacivanja brzine, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, solenoid blokade prebacivanja brzine, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, senzor hidraulicnog pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, senzor hidraulicnog pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, senzor hidraulicnog pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, senzor hidraulicnog pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, senzor hidraulicnog pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, senzor temperature hidraulicnog ulja, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, senzor temperature hidraulicnog ulja, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, senzor temperature hidraulicnog ulja, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, senzor temperature hidraulicnog ulja, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, senzor temperature hidraulicnog ulja, ECM/PCM/TCM Mehanička greška Mehanička greška Mehanička greška Električne instalacije, relej hidraulicne pumpe, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, relej hidraulicne pumpe, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, relej hidraulicne pumpe, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, relej hidraulicne pumpe, ECM/PCM/TCM ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, kratak spoj prema masi, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, kratak spoj prema plusu, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM

P0931

Solenoid blokade prebacivanja brzine - visoka vrednost u kolu

P0932 P0933 P0934

Senzor hidraulicnog pritiska - kolo neispravno radi Senzor hidraulicnog pritiska - opseg/rad Senzor hidraulicnog pritiska - niska vrednost kola ulaza

P0935

Senzor hidraulicnog pritiska - visoka vrednost kola ulaza

P0936 P0937

Senzor hidraulicnog pritiska - periodično kolo Senzor temperature hidraulicnog ulja - kolo neispravno radi

P0938 P0939

Senzor temperature hidraulicnog ulja - opseg/rad Senzor temperature hidraulicnog ulja - niska ulazna vrednost kola

P0940

Senzor temperature hidraulicnog ulja - visoka ulazna vrednost kola

P0941

Senzor temperature hidraulicnog ulja - periodično kolo

P0942 P0943 P0944 P0945 P0946 P0947

Jedinica hidraulicnog pritiska Jedinica hidraulicnog pritiska - period ciklusa suvise kratak Jedinica hidraulicnog pritiska - gubitak pritiska Relej hidraulicne pumpe - otvoreno kolo Relej hidraulicne pumpe - opseg/rad kola Relej hidraulicne pumpe - niska vrednost u kolu

P0948

Relej hidraulicne pumpe - visoka vrednost u kolu

P0949 P0950 P0951 P0952 P0953 P0954 P0955 P0956

ASM - nije izvrseno adaptivno ucenje ASM kontrolno kolo ASM kontrolno kolo - opseg/rad ASM kontrolno kolo - nisko ASM kontrolno kolo - visoko ASM - los rad periodično g kola Kolo ASM moda - lose radi Kolo ASM moda - opseg/rad

P0957 P0958 P0959 P0960 P0961 P0962

Kolo ASM moda - nisko Kolo ASM moda - visoko Kolo ASM moda - los rad periodično g kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A - otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) A - opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) A - niska vrednost kontrolnog kola

Električne instalacije, loša veza, kratak spoj prema masi, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, kratak spoj prema plusu, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid kontrole pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid kontrole pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, solenoid kontrole pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, solenoid kontrole pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid kontrole pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid kontrole pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, solenoid kontrole pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, solenoid kontrole pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid kontrole pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid kontrole pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, solenoid kontrole pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, solenoid kontrole pritiska, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM

P0963

Solenoid kontrole pritiska (PC) A - visoka vrednost kontrolnog kola

P0964 P0965 P0966

Solenoid kontrole pritiska (PC) B - otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) B - opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) B - niska vrednost kontrolnog kola

P0967

Solenoid kontrole pritiska (PC) B - visoka vrednost kontrolnog kola

P0968 P0969 P0970

Solenoid kontrole pritiska (PC) C - otvoreno kontrolno kolo Solenoid kontrole pritiska (PC) C - opseg/rad kontrolnog kola Solenoid kontrole pritiska (PC) C - niska vrednost kontrolnog kola

P0971

Solenoid kontrole pritiska (PC) C - visoka vrednost kontrolnog kola

P0972 P0973 P0974 P0975 P0976 P0977 P0978 P0979 P0980 P0981 P0982 P0983 P0984 P0985

Solenoid prenosa (SS) A - opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A - niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) A - visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B - opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B - niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) B - visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C - opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C - niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) C - visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D - opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D - niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) D - visoka vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E - opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) E - niska vrednost kontrolnog kola

P0986 P0987 P0987 P0988 P0988 P0989 P0989 P0990 P0990 P0991 P0991 P0992 P0992 P0993 P0993 P0994 P0994 P0995 P0995 P0996 P0996 P0997 P0998 P0999

Solenoid prenosa (SS) E - visoka vrednost kontrolnog kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - periodično kolo Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - kolo neispravno radi Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - kolo neispravno radi Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - opseg/rad kola Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - opseg/rad kola Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - niska vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - niska vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - visoka vrednost u kolu Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - visoka vrednost u kolu Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - periodično kolo Prekidač pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - periodično kolo Solenoid prenosa (SS) F - opseg/rad kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F - niska vrednost kontrolnog kola Solenoid prenosa (SS) F - visoka vrednost kontrolnog kola

Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP senzor , ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema masi, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, kratak spoj prema plusu, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP senzor, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, TFP prekidač, ECM/PCM/TCM Električne instalacije, loša veza, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema masi, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM Kratak spoj prema plusu, solenoid prenosa , ECM/PCM/TCM