I

1. Parcijalni pneuomothorax Rdg srca I pluca PA projekcija: Sa desne strane uz ivicu grudnog kosa detektuje se pojacanje transparencije u kome nema znakova prisustva plucne vaskularne sare. 2. Eksudativni perikarditis Rdg. Pluca I srca PA: srcana senka je uvecana, loptaste konfiguracije, ostrih kardiofrenicnih uglova 3. Obstruktivni ileus Nativna rendgenografija abdomena sa hidrogasnim nivoima prosirenom tankom crevu 4. Intracerebralni hematom CT endokranijuma. Temporo parijetalno levo prisutna hiperdenzna zona, denziteta sveze krvi, okruzana hipodenznom zonom koja odgovara edemu parenhima.Komprinovana je lat. komora 5. Bilijarna dilatacija I drenaza

II
1. Kompletna atelektaza levog plucnog krila Rdg. Pluca I srca PA: mekotkivna senka koja zhvata citavu levu stranu, homogena. Granice se ne detektuju.Senka medijastinum pomera udesno (ka promeni) kao I rasvetljenje traheje. Desna hemidijafragma elevirana. 2. Policisticni bubrezi MSCT abdomena postojanje hipodenzne jasno ogranicene cisticne promene. 3. PTA (perkutana transluminalna angioplastika)- femoralna arterija, stenozne promene 4. Irigografija- ulcerozni colitis Na trenscedentnom I descedentnom delu suzen je lumen, nedostaju haustre. Na konturama lumena vide se siljci koji odgovaraju ulceracijama I edem mukoze koji daje psedupolipozni izgled 5. Kraniokaudalna mamografija leve dojke- multifokalni karcinom Retrakcija koze kao sekundarni znak maligniteta koji izaziva deformacije dojke.

III
1. Pleuralni izliv Rdg. Pluca I srca PA: sa leve strane se vidi mekotkivna homogena senka koja zahvata gornje I srednje plucno polje. Ornja granica senke je lucnog oblika, konkavna prema kranijalno, sa lateralnim delom koji je kranijalniji od medijalnog. 2. Pulzioni divertikulum jednjaka Rdg kontrastnim sredstvom ispunjenog jednjaka na kome se distalnom segment zapaza plus u senci, ovalnog oblika koji je uskim vratom povezansa lumenom jednjaka. 3. Karcinom bubrega sa metastazom u plucima 4. Periferni karcinom pluca sa metastazom

5. Fraktura radijusa loco-typica

Rendgenografija rucnog zgloba u lateralnoj I PA projekciji. Prekid kontinuiteta distalnog okajka radijusa sa stepenikom na medijalnoj konturi.

IV
1. Infiltrativni karcinom jednjaka Rdg jednjaka tehnikom dvojnog kontrasta: u srednjoj treceni se zapaza koncentricno suzenje lumena, nepravilnih nazubljenih ivica. 2. Digitalna subtrakcija karotidne arterije 3. Aneurizma torakalne aorte Rdg. Pluca I srca PA. Sa obe strane se vidi po jedna polukruzna senka, inteziteta mekog tkiva. Kroz srcanu senku se zapaza linija koja povezuje te dve senke, sto ukazuje da se radi o jednoj promeni. 4. Pancoast tumor Rdg pluca I srca PA: sa desne strane se u vrhu pluca vidi mekotkivna homogena, jasno ogranicena senka. Postoji osteoliza zadnjih okrajaka 3. I 4. Rebra. 5. Rdg kicmenog stuba- ankilozirajuci spondilitis Rendgenografija lumbosakralnog dela kicmenenog stuba u AP poziciji:dekstrokonveksna skolioza. Linearne senke inteziteta kostanog tkiva pruzaju se vertikalno duz spinoznih nastavaka I medijalno od pedunkula. Kicmeni stub ima izgled bambusa.Ankiloza sakroilijacxnih zglobova.

V
1. Kompresivna fraktura kicmenog stuba- vertebro plastika 2. Cisticne promene MSCT pluca: u levom olucnom krilu detektuju se dve cisticne promene, debelih zidova sa sadrzajem atenuacionih vrednosti bistre tecnosti. 3. Hepatocelularni karcinom jetre MSCT gornjeg abdomena. Fokalna lezija desnog reznja mesovitog inteziteta sa gasom u centru uz iregularnu postkontrastno pojacanje denziteta. 4. Centralni karcinom bronha Rdg srca I pluca: mekotkivna senka u desnom hilusu, iregularnih zrakastih kontura. 5. Infiltrativni karcinom sigmoidnog dela kolona Ciljna Rdg descedentnog dela kolona ispunjenog kontrastnim sredstvom. Obostrano suzavanje kontrastnog stuba, neravnih ivica.

VI
1. Desni koleni zglob- osteohondron femura Rendgenografija kolenog zgloba LL: sa zdnje povrsine femura uzdize se kostani izrastaj sa kontinuitetom korteksa I spongioze femura. Rasvetljenja unutar izrastaja poticu od hrskavicavog tkiva. 2. Ekskretorna urografija- hipertrofija prostate Vidi se kontrastnim sredstvom ispunjena mokracna besika sa kaudalnim pravilnim defektom u punjenju koji predstavlja impresiju uvecane prostate. 3. Magnetna rezonanca kolenog zgloba- rupture ligamnta

4. Rdg pluca- milijarne senke

5. Rdg pluca- masivna pleuralna efuzi

VII
1. Atelektaza gornjeg plucnog polja Meko tkivna senka, homogena, jasno ogranicena, koja pomera okolne anatomske structure prema SEBI. 2. Subduralni hematom CT pregled kranijuma. Uz medijalni zid prisutna polumesecasta, hiperdenzna, jasno ogranicena promena.Kompresija istostrane lateralne komore.Dislokacaije srednje linije na suprotnu stranu 3. Pleuralna efuzija desnog plucnog krila 4. Kompresivna fraktura tela L3 prsljena 5. MSCT abdomena- karcinom bubrega

VIII
1. Rdg. Zeluca u lezecem stavu- benigna ulkusna nisa na prednjem I zadnjem zidu 2. Rdg. Desne potkolenice- osteogeni sarkom 3. Subduralni hematom (tempo-parijetalni) CT pregled kranijuma. Uz medijalni zid prisutna polumesecasta, hiperdenzna, jasno ogranicena promena.Kompresija istostrane lateralne komore.Dislokacaije srednje linije na suprotnu stranu 4. Ekskretorna urografija Pijelo duplex et ureter fissus (20 min) 5. Poluispraznjeni apces Rdg pluca I srca PA: u srednjem plucnom polju sa desne strane vidi se prstenasta senka usred koje se prezentuju nivo tecnosti I gasa. Zidovi structure su debeli I nepravilni sa spoljasnje strane.

IX
1. Nativni Rdg. Abdomena- 2 strana tela 2. Apces mozga Aksijalni nativni CT endokranijuma pokazuje prstenastu masu u levom frontalnom reznju.Centralni deo promene je hipodenzan a oko promene je hipodenzna zona koja odgovara pefifikalnom edemu. Blaga dislokacija falksa. 3. Rdg. Oba kolena zgloba- Gonartroza 4. Nativni rdg. Abdomena- pneumoperitoneum 5. Bronhopneumonije Rdg. Pluca I srca PA: s leve strane u srednjem plucnom polju se vidi mekotkivna senka, nepravilnog oblika, nehomogena I nejasno ogranicena.