SUR “SUMO”

J. Gagarina 80b, Novi Beograd PIB: 10303770

Potvrda o plaćenom porezima i doprinosima po odbitku
Izvod iz pojedinačne poreske prijave – osnov za popunjavanja PPDG-5 prijave

Ime i prezime: Stokić Žika Adresa: Stara Pazova JMBG: 0208950710586 Godina: 2011

Oporezivi prihodi iz kojih je isplatilac obustavio i platio porez i doprinose po odbitku
Podaci oprihodima koji podležu oporezivanju
1

Oporezovani prihod
2

Porez
3

Doprinosi
4

Ukupno porez i doprinosi (3+4)
5

Osnovica za godišnji porez (2-5)
6

Iz radnog odnosa Van radnog odnosa

29476.00

5895.00

0.00

5895.00

23581.00 23581.00

Ukupno oporezovani prihodi (iz radnog odnosa i van radnog odnosa)

Odgovorno lice Bujišić Srećko