1) Riješiti sljedeću eksponencijalnu jednačinu

:

x

x

 3 3 − 8  +  3 3 + 8  = 6

 

x

(1)

x

 3 3 − 8  ⋅  3 3 + 8 
x
3+ 3+ 8  = 6
x


 3 3 + 8 

(

)(

)

x

 3 3 − 8 3 + 8 
x
 + 3 3 + 8  = 6
⇔


x


 3 3 + 8 


x

+  3 3 + 8  = 6
x


 3 3 + 8 


1

Smjena:

3

3+ 8 = t

1
+ t = 6 /⋅ t
t
t 2 − 6t + 1 = 0

t1 =

t2 =

− (− 6) +

(− 6 )2 − 4 ⋅ 1 ⋅ 1
2 ⋅1

=

6 + 32 6 + 2 8
=
= 3+ 8
2
2

6 − 32 6 − 2 8
=
= 3− 8
2
2
x

1.slučaj:  3 3 + 8  = t1 = 3 + 8


x

3

⇔  3 3 + 8  =  3 3 + 8  ⇔ x1 = 31

2 slučaj:
x

 3 3 + 8  = 3 − 8

(

x
1
⇔  3 3 + 8  =
= 3+ 8


3+ 8

x

⇔  3 3 + 8  =  3 3 + 8 −3

)

−1

⇔ x 2 = −3

Rezime:
Rješenja date jednačine su: x1 = 3 i x 2 = −3

2) Riješiti sledeću eksponencijalnu jednačinu:

x

x

 5 + 24  +  5 − 24  = 10 (1)

 

Isto kao i u predhodnom zadatku imamo:
5 + 24 =

5 + 24 ⋅ 5 − 24
5 − 24

=

52 −

( 24 )

2

5 − 24

=

1
5 − 24

Zbog toga je data jednačina (1) ekvivalentna sa:
x

+  5 − 24  = 10
x


 5 − 24 


1

(2)

x

Uvođenjem smjene:  5 − 24  = t (3) posljednja jednačina (2) se svodi na kvadratnu


jednačinu:
1
+ t = 10 ⇔ t 2 − 10t + 1 = 0 čija su rješenja:
t
t1, 2 =

10 ±

(− 10)2 − 4 ⋅1
2

=

10 ± 4 ⋅ 24 10 ± 2 ⋅ 24 10 2 24
=
=
±
= 5 ± 24
2
2
2
2
2

Vraćajući ova rješenja u smjenu (3) ,dobijamo rješenja zadate jednačine:
i) za t1 = 5 + 24

(

)(

)

( )

2
x
 5 − 24  = t = 5 + 24 = 5 + 24 ⋅ 5 − 24 = 5 − 24
1


5 − 24
5 − 24

(


=  5 − 24

)

−1

2

2

−2

 =  5 − 24 x

Dakle,  5 − 24  =  5 − 24 −2

⇔ x1 = −2

ii) za t 2 = 5 − 24
x

 5 − 24  = t = 5 − 24 =  5 − 24 
22

2

x

Dakle,  5 − 24  =  5 − 24  ⇔ x 2 = 2
Rezime:
Rješenja date jednačine (1) su: x1 = 2 i x 2 = −2

3) Riješiti eksponencijalnu jednačinu:
Uputa: Jednačinu riješiti pogodno odabranom smjenom.
4 x = 2 ⋅ 14 x + 3 ⋅ 49 x ⇔

(2 )

= 2 ⋅ 2x ⋅ 7x + 3 ⋅ 72

(2 )

= 2 ⋅ 2x ⋅ 7x + 3⋅ 7x

2 x

x 2

( )

x

( )

2

Uvodimo smjenu: 2 x = u i 7 x = v , pa dobijamo jednačinu:
u 2 = 2uv + 3v 2 ⇔ u 2 − 2uv − 3v 2 = 0
Datu jednačinu riješavamo kao kvadratnu po u,pa dobijamo:
u1, 2

(

)

2v ± 4v 2 − 4 ⋅ − 3v 2
2v ± 16v 2 2v ± 4v
=
=
=
2
2
2

3

=

1
5 − 24

(

= 5 − 24

)

−1

u1 = 3v i u 2 = −v
Vraćanjem smjene dobijamo:
i) Za u1 = 3v
x

x

2
log 3
2
2

2 = 3 ⋅ 7 ⇔   = 3 / log ⇔ log  = log 3 ⇔ x ⋅ log = log 3 ⇔ x =
2
7
7
7
log
7
⇔ x = log 2 3
x

x

7

ii) Za u = −v
x

2
2 = −7 ⇔   = −1 ,
7
,a ova posljednja jednačina nema rješenja ,jer je eksponencijalna funkcija uvijek pozitivna.
x

x

4