Grupa D (IT R

)

1.Sta racunovodstvo obuhvata? 2.Koje poslovne knjige se vode po sistemu dvojnog knjigovodstva? 3.Sta je glavna knjiga? 4.Sta su zavisni troskovi nabavke? 5.Sta je korisni vijek trajanja sredstava?

Navedene poslovne promjene primjenite kroz dnevnik i glavnu knjigu, te sacinite Bilans uspjeha i Bilans stanja.

0. Pocetno stanje: -Ziro racun -Blagajna -Oprema -I.V opreme 12.000 1.000 1.000 100

-Obaveze prema dobavljacima 10.000 -Potraznja od kupca -Kapital 15.000 18.900

1. Dobavljac je dostavio fakturu za isporucenu opremu na iznos od 23.400 KM (20.000 KM+ 3.400 KM PDV) Oprema je stavljena u upotrebu. 2.Kupcu je ispostavljena faktura za usluge eleborata u iznosu od 11.700 KM (10,000 KM + 1.700 KM PDV) 3.Stigla je faktura dobavljaca za troskove zakupnine za tekuci mjesec u iznosu od 4.680 (4.000 + PDV) 4. Obracunati su troskovi bruto zarada za tekuci mjesec u iznosu 3 860 KM (2.500 obaveze za neto zarade; 100 KM obaveze za porez na zarade i 1. 200 KM obaveze za doprinose.) 5. Kupcu je ispostavljena faktura za usluge prevoza u ukupnom iznosu od 2. 340 KM(2.000 + PDV) 6.Kupac je uplatio na ziro racun iznos od 23.400 KM. Sa ziro racuna su placene obaveze prema dobavljacu u iznosu od 20.000 KM 7.Iz blagajne su isplaceni troskovi reprezentacije od 800KM. 8.Izvrsiti obracun PDV-a 9. Izvrsiti obracun troskova amortizacije opreme po stopi od 10% 10.Izvrsiti zakljucivanje konta prihoda i rashoda te utvrditi rezultat poslovanja 11. Saciniti Bilans uspjeha i Bilans stanja

Dnevnik R. br 0) DATUM 1.1 Opis promjene konto Konto duguje

u KM potrazuje

Ukupno strana 1

GLAVNA KNJIGA

Bilans uspjeha Opis Prihodi Rashodi

Ukupno

Bilans stanja Opis Aktiva Pasiva

Ukupno aktiva

Ukupno pasiva