P. 1
Znacaj MNK u Globalnoj Ekonomiji Seminarski Upload

Znacaj MNK u Globalnoj Ekonomiji Seminarski Upload

|Views: 412|Likes:

More info:

Published by: Elizabeta Hopic Smailbegovic on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2014

pdf

text

original

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA

„Međunarodne monetarne i finansijske institucije“

NAZIV SEMINARSKOG RADA:

„Značaj multinacionalnih kompanija u globalnoj ekonomiji”

Ime studenta i broj indeksa:

Mentor:

Sarajevo, decembar 2011. godine

......................................12 5................. Definicija multinacionalnih kompanija......... Multinacionalne kompanije kao odlučujući faktor koji opredjeljuje svjetsku privredu.4 3.............................................17 7............................1........SADRŽAJ 1..................6 3............6 3........... PREDNOSTI I IZAZOVI MULTINACIONALNIH KOMPANIJA..............................................9 4.................13 6...... Nastanak multinacionalnih kompanija............ PROCES GLOBALIZACIJE...........2...18 8...... Politički i ekonomski uticaj multinacionalnih kompanija..3...............................................................................1.. Uloga multinacionalnih kompanija u međunarodnoj privredi........................................................................... Uticaj multinacionalnih kompanija na domaću privredu...............................................................2...................................... NASTANAK I DEFINICIJA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA..............11 5.....18 2 ..1.............................................................................................................11 5.......3 2........... ZNAČAJ MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U GLOBALNOJ EKONOMIJI. ZAKLJUČAK............................................ ODNOS DRŽAVE PREMA MULTINACIONALNIM KOMPANIJAMA................................................................................................ LITERATURA....10 5...............................................................................................................9 4................................. UVOD........................................

nap. što ove dobrano koriste.globalizacijska atmosfera kloniranog turbokapitalizma i novih ekonomskih odnosa otvorila je vrata novih mogućnosti za multinacionalne i transnacionalne korporacije. rezultirati smanjenjem siromaštva i povećanjem općeg blagostanja možda i nije polučila planirane rezultate.wikipedia. moćni financijski i naftni krugovi. ipak nisu polučile željene rezultate. Globalne svjetske ekonomske promjene i ekonomska globalizacija. Istorija se. ostatak svijeta živi na rubu egzistencije. uvelike utjecali na produbljivanje razlika unutar društva. a s druge nekolicinu bogatih koja živi na račun većine. izgleda. Za multinacionalne kompanije (MNK) se koriste različiti nazivi: multinacionalna. internacionalna i supernacionalna kompanija. pokazalo se da su istovremeno upravo ti procesi. Iako je globalizacija na početku imala obećavajući potencijal procesa koji će rezultirati rješenjima svjetskih problema nejednakosti i siromaštva te stvoriti prosperitetno svjetsko društvo. multinacionalne i transnacionalne korporacije i ostali 'veliki igrači'. organizirano u jedinstveno svjetsko slobodno tržište. 1 Dutch East India Company – Holandska istočno indijska kompanija. terorističkim odmazdama.org 3 . gledajući sada. Ovo se posebno odnosi na ekonomsku dimenziju globalizacijskih procesa. Vjeruje se da je prva savremena MNK Dutch East India Company1 koja je osnovana 1602. činilo se. ratovima. no jedno je sigurno . konačno prevladalo dotadašnje razlike i podjele. boreći se sa promjenama i zahtjevima koje je takva globalizacija donijela sa sobom. MNK igraju važnu ulogu u internacionalnim odnosima i globalizaciji. područje koje danas izaziva najviše polemika. Svakodnevne vijesti o socijalnim nemirima. pobunama i protestima nezadovoljnih masa ostavljaju dojam predapokaliptičnog stanja i dovode u pitanje opstojnost takvog poretka. – www. opet ponavlja – s jedne strane imamo većinu potlačenih i obespravljenih ljudi. transnacionalna. postaju još bogatiji i ostvaruju nezamislivo velike profite kojima bi zaista mogli ispuniti prvobitnu renesansnu ulogu globalizacije. ali preovlađuje termin „multinacionalna kompanija“. MNK imaju jak uticaj na lokalnu ekonomiju ali i na svjetsku ekonomiju. Ne postoji jedna usvojena definicija multinacionalne kompanije Ovaj seminarski rad će se kratko osvrnuti na nastanak i definiciju MNK a onda opisati kakav značaj MNK imaju na svjetsku ekonomiju. UVOD Globalizacijski procesi označili su početak novog vremena i začetak jednog novog svjetskog društva koje je. Njihov profit predstavlja zidine kojima je opasan Novi svjetski poredak. što se prije svega odnosi na stvaranje globalnog svjetskog slobodnog tržišta. No. aut. Multinacionalno kompanije (MNK) ili transnacionalne korporacije (TNK) su kompanije koje upravljaju proizvodnjom ili pružaju usluge u više od jedne zemlje. I dok tradicionalno bogate zemlje i regije.1. s vremenskim odmakom. čini se da su razlike i problemi veći nego ikada. Globalizacijska tvrdnja kako će svjetsko društvo.

Budući da imaju masovnu industrijsku proizvodnju svoje proizvode nastoje ponuditi tržištu širom svijeta. kulturnog i političkog djelovanja koji nadilazi granice nacionalnih država. robu. koje su evropske zemlje prerađivale u gotove industrijske proizvode i ponovo izvozile u kolonijalne zemlje. vijeku. dakle one u kojima se većina stanovništva bavi primarnim djelatnostima. doveli su u 19. pa čak i nekih sirovina. vijeku kolonijalizam starog tipa polako nestaje. potom razvoj merkantilizma u 17. Koliku će dobit ostvariti pojedine zemlje ovisi o tome trguju li industrijskim proizvodima 4 . istodobno je i sve izraženije jačanje regionalnih osjećaja. Iako ideja o izgradnji ovakvog sistema potječe iz daleke prošlosti ostvariva je postala tek u nekoliko posljednjih desetljeća. Ona je sve prisutnija pojava u savremenom svijetu koja posljednjih desetljeća unosi brojne promjene u svjetskoj privredi. Globalizacija svjetske privrede ima za cilj stvaranje jedinstvenog privrednog sistema svjetskih razmjera koji bi funkcionirao prema tržišnim zakonitostima. najmanje su okrenute međunarodnoj saradnji. S tim ciljem najrazvijenije evropske zemlje osnivale su trgovačka udruženja koja su širom svijeta imala svoje podružnice. i 18. dio nerazvijenih zemalja se uključuje u svjetske gospodarske tokove. Zbog toga je jačanje industralizacije u svakoj zemlji nužno stvorilo potrebe osiguravanja izvora sirovina i tržišta za vlastite potrebe što je često dovodi lo i do sukoba među industrijskim zemljama.2. Unatoč tome. vijeku znatno su pojačali svjetsku trgovinu i međunarodnu razmjenu. tj. Najuže je povezana s razvojem komunikacija koje omogućavaju povezivanje svijeta na različite načine. čime je ovaj proces znatno ojačao. Dok s jedne strane. usluga i energije. U njemu bi organizacija proizvodnje roba i pružanja usluga prelazila granice nacionalnih država. kapitala. U 20. a drugim sredstvima nastavlja se borba za izvore sirovina i prevlast na svjetskom tržištu. povećanom obimu svjetske razmjene dobara. Veću potrebu za razmjenom dobara imaju industrijalizirane države svijeta jer su im nužne sirovine. Zahvaljujući povezivanju. budući da skromnu proizvodnju stanovništvo uglavnom koristi za zadovoljavanje vlastitih potreba (ne razmjenjuju čak ni svoje tradicionalne proizvode). a odražava se i na nacionalne granice pojedinih država svijeta. u zaštiti okoliša itd. istodobno zapostavljaju proizvodnju hrane za vlastito stanovništvo koje trpi glad. Nastali su privredni sistemi u kojima su kolonijalne zemlje postale izvoznice sirovina. donedavno nezamislivih razmjera. iako to za njih često ima negativne posljedice. države i kompanije koje imaju znanje. Trend povezivanja svjetskog gospodarstva i dalje se nastavlja. Njihov udjel u svjetskoj privredi bilježi dinamičan porast. Geografska otkrića u 15. vijeku do velikog kolonijalnog širenja vodećih evropskih država. očituje se u prijenosu znanja i informacija. a novim znanstvenim otkrićima. Globalizacija svjetske privrede usko je povezana s društvenim i ekonomskim razvojem. kapital i informacije. posebno u oblasti informatizacije i pojačava. Slabije privredno razvijene zemlje. PROCES GLOBALIZACIJE Globalizacija je proces privrednog. a žarišta međunarodne saradnje uvijek su bile najrazvijenije zemlje. procesima globalizacije svijet postaje "oveće dvorište" ili "globalno selo". Izgradnja i modernizacija saobraćajnica te početak industralizacije. u svijetu je sve prisutniji trend stvaranja multinacionalnih kompanija. Razvijene industrijske zemlje na svjetskom tržištu javljaju se kao izvoznice prehrambenih proizvoda. Budući da se orijentiraju na uzgoj jedne ili manjeg broja izvoznih kultura. čime smanjuju trgovačku konkurentnost nerazvijenih i utječu na još veću polarizaciju svijeta. društvenog.

Uvođenjem savremenih tehnologija u proizvodnju oslobađa se dio radne snage koja se iz sekundarnog usmjerava u tercijarni i kvartarni (uslužni) sektor. industrija u poslijeindustrijskom dobu ne gubi na značaju budući da i dalje ostaje glavni nositelj gospodarskog razvoja. željeznice. Prezaduženost nerazvijenih zemalja. Na taj način jača proces tercijarizacije. otvaranjem vlastitog tržišta. različitim metalima) ili finalnim proizvodima (npr. što ne znači da će nacionalne države nestati. a uz to imaju važnu ulogu u razvoju infrastrukture za potrebe nacionalnih privreda (ceste. dolazi do njegovog prestrukturiranja. Veliku i sveobuhvatnu prekretnicu u savremenoj privredi doživljava industrija koja zapošljava veliki broj radnika i učestvuje u stvaranju novih vrijednosti te je još uvijek najvažnija privredna grana. "čistih" industrija koje proizvode bez otpadaka i tehnoloških parkova kao simbola novih industrijskih prostora. u gospodarski razvijenim zemljama procesi prestrukturiranja industrije i prelaska ka poslijeindustrijskom društvu odvijaju se velikom brzinom. luke itd. Proces prestrukturiranja industrije i prelazak u poslijeindustrijsko doba ima i nekih negativnih obilježja kao što su: 1. novim izvorima energije. Rastuća nezaposlenost. novim materijalima. Predviđa se da će se značenje nacionalnih država u oblikovanju svjetske privrede s globalizacijom gubiti važnost te da će istodobno slabiti i značaj državnih granica.). u postindustrijskom dobu. Granice koje su nastale u doba industrijske revolucije kako bi se strogom kontrolom zaštitila domaća proizvodnja. Njihovo političko odlučivanje važno je u stvaranju međunarodnih financijskih i trgovačkih ustanova. automobilima). 3. 6. Globalizacija privrede do punog izražaja dolazi tek u tercijarnom i kvartarnom stupnju razvoja. tj. roboti i slično. Protekcionizam među razvijenim zemljama. Za globalizaciju svjetske privrede. Neravnomjeran razmještaj i struktura svjetskog stanovništva. Promjene u organizaciji industrije očituju se kroz proces disperzije proizvodnih pogona u prostoru (policentrični raspored) kao i stvaranju manjih i samostalnih jedinica u pogledu odlučivanja i djelovanja. nakon jačanja domaćih tvrtki postale su kočnica daljnjeg razvoja. ali sa znatno manjim brojem zaposlenih radnika koje sve uspješnije zamjenjuju strojevi. u posljednjih 20 godina posebno prisutan u najrazvijenijim zemljama kao što su SAD. 2. Još veće raslojavanje svijeta na privredno razvijene i nerazvijene zemlje. te pojavom tzv. Dok su nerazvijene zemlje još uvijek na početku procesa industralizacije (koji je praćen intenzivnom deruralizacijom). aerodromi. Kao što je u prošlosti ljudsko društvo prešlo iz agrarne u industrijsku civilizaciju. Dinamika globalizacije predstavlja poseban problem jer nerazvijene zemlje. postaju plijen razvijenih 5 . Njemačka i Japan gdje je oko 70% zaposlenih u tercijarnim i kvartarnim djelatnostima. 5. Poslijeindustrijsko doba karakterizira izravna povezanost znanosti i proizvodnje što rezultira novim tehnologijama. Industrija će i dalje proizvoditi goleme količine raznovrsnih proizvoda. nacionalne države svojim katkad zatvorenim granicama mogu biti velika prepreka. danas možemo govoriti o prijelazu iz industrijske u poslijeindustrijsku civilizaciju koja je praćena razvojem informatike i primjenom atomske energije.na niskom stupnju obrade (npr. tj. 4. U savremenoj privredi svijeta dešavaju se brojne promjene koje se očituju u mijenjanju uloga i značaju pojedinih privrednih grana. Narušavanje ekološke ravnoteže na Zemlji itd. Iako prolazi kroz temeljne promjene.

Zasniva se na doktrini slobodnog tržišta kao jedinom mehanizmu koji upravlja gospodarstvom. Geneves. umjesto da u središte pozornosti stavlja velika umjetnička i znanstvena dostignuća. a nikako njihova namjera. Razlikujemo tri tehnološke revolucije. Pobornici globalizacije ističu prednosti globalne komunikacije poput mogućnosti upoznavanja i zbližavanja pripadnika različitih naroda koji su prostorno i kulturno udaljeni jedni od drugih.budući da se njihova tehnološki zaostala proizvodnja ne može nositi s proizvodnjom razvijenih zemalja. Nasuprot njima postoje privredni regionalni pokreti čiji je cilj privredna saradnja na temelju korištenja komplementarnih prednosti u sklopu državnih granica. Nametanje te doktrine cijelom svijetu. Navest ćemo primjer razvijenih evropskih zemalja: Španjolske (Baskija i Katalonija).com 6 . Svi socijalni odnosi svedeni su na proizvodnju. Globalizacija je proces uklanjanja prepreka prometu roba. kapitala. bez ograničenja. razmjenu. Nastanak multinacionalnih kompanija Na nastanak MNK su uticale nacionalne i međunacionalne prilike. Bretanja.2 Globalizacija je prvenstveno ekonomski i ekonomijom potaknut proces. Najbolji primjer je integracija četiri grada u Francuskoj i Švicarskoj (Lyion. Početak 19-tog stoljeća karakteriše brzi razvoj nauke i tehnike. i karakteristrike poslovnog života. te ideologija koja taj proces prati. ali i izvan njih. Ona također omogućuje da se najveći umovi širom svijeta ujedine u naporima za dobrobit ljudskog roda.1. NASTANAK I DEFINICIJA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA 3. Kritičari globalizacije uzvraćaju da su pozitivne strane samo usputna posljedica ovih procesa. ali i ljudskim društvom u cjelini. privredni i kulturni. Na nivou kulture zamjeraju joj banalnost. te govore o mentalitetuhomo oeconomicusa kojemu je materijalna dobit osnovna motivacija. ljudi i ideja u današnjem svijetu. Ova materijalistička ideologija potrošačku potrebu uzdiže na mjesto glavnog pokretača razvoja. što bi moglo činiti temelj miroljubivom suživotu kroz razvijanje svijesti o različitosti. trgovinu i potrošnju dobara.wikipedia. a njima su zahvaćene mnoge zemlje. uslijed čega jačaju pokreti protiv globalizacije. Prva 2 Definicija preuzeta sa (globalne) ineternetske enciklopedije: www. bit je procesa globalizacije kakvu danas poznajemo. Grenoble. Kao odgovor na procese globalizacije javljaju se regionalni pokreti s ciljem jačanja regionalne pripadnosti čiji su razlozi politički. Francuske (Alzace. 3. te promjene u samom načinu proizvodnje i komunikacija koje su s tim povezane. Protivnici globalizacije zamjeraju joj da sveukupni društveni život svodi na gole tržišne odnose. a potrošnja jedini životni cilj. masovni mediji preplavljeni su “vijestima” iz života raznih “zvijezda” i “zvjezdica”. kako bi se on pretvorio u jedno otvoreno tržište. Sličan primjer saradnje postoji među francuskim (Alsace) i njemačkim (Baden Wtirttemberg) pokrajinama kojima se priključuje i švicarski grad Basel. Lausanne) uz rijeku Rhonu i Rajnu. Korzika) i Belgije (Flandrija i Valonija).

Ulaganja u inostranstvo su imala prije svega karakter portofolio ulaganja. godine dopunjen sa Claytonovim aktom. pencilin 1939. automobili 1920. godine. U godinama Prvog svjetskog rata razvili su se veliki monopolski kompleksi koji su zadovoljavali potrebe vlade i nastojali da dobiju dugoročne ugovore. Treća tehnološka revolucija počinje sa razvijenim zemljama poslije Drugog svjetskog rata (u SADu već 1940. 1927. Uloga države u privredi je postala afirmisana. godine u kojem dominira razdoblje prve parne mašine. samo u rijetkim slučajevima mogu se uočiti navedene karakteristike. kombinacija i konspiracija sa ciljem ograničavanja trgovine i monopolisanja. godine u SAD-u koji je onda 1914. 1960. godine. uvođenje električne mašine i mašine sa unutrašnjim sagorijevanjem. Najprije je preovladavalo ulaganje u željeznice pomoću kojih je kapital stvorio uslove za eksploatisanje prirodnih bogastava u kolonijama. Osnovna usmjerenost je bila prema domaćem tržištu. Osnovno načelo im je bilo da „posluju prema prilikama“. dovršen je Panamski kanal. Začeci međunarodnog poslovanja upravo nastaju u vrijeme druge tehnološke revolucije. u Fordu je uvedena prva tekuća traka. satelitska telefonija i 1970. mikroprocesor i robot. što dovodi do zaključka da su MNK nastale tek te godine. godine sa zadatkom da izučava slučajeve nelojalne konkurencije i ograničavanja trgovine. gdje i kako su u njihovom razvoju počele da se pojavljuju karakteristike poput: transnacionalnost. U 1914. Druga tehnološka revolucija obuhvata period od 1890. Ujedno. Godine 1913. reaktivni motori 1929. globalna strategija. računar. godine). konglomerati3 sastavljeni od međusobno nepovezanih jedinki. do 1890. Prenos električne energije na velika rastojanja omogućio je da se mjesto proizvodnje izdvoji od neposrednog izvora energije. Karakteriše je uvođenje elektronskih mašina i nuklearne energije. Analizu nastanka MNK treba posmatrati od sadašnjih osnovnih karakteristika na osnovu čega bi mogli utvrditi kada. Međutim. 1960. godine do početka Drugog svjetskog rata. film i fotografija za masovnu upotrebu 1910. činjenica je da MNK vuče korijene iz ranijeg perioda sadašnjih razvijenih zemalja u periodu njihove koncentracije i centralizacije kapitala. Miješanje vlade u poslovne stvari je započelo još sa Shermanovim aktom donesenim 1890. glavni oblik 3 Konglomerati su preduzeća koja se bave poslovanjem u najmanje pet privrednih grana druge faze prerade. Ovi propisi su bili reakcija države na koncentraciju i centralizaciju kapitala kao i na ograničavanje tržišne konkurencije. Danas. potom poljoprivreda i nafta. zatim prerađivačka. Lilienthal. TV 1940. godini već na prvom mjestu po vrijednosti ulaganja (SAD) u inostranstvu nalazi se ekstraktivna industrija. preduzeća su pronalazila nove oblike organizacije. dok je prije bila marginalizovana. tranzistor. Ovaj period karakterišu mnoga značajna otkrića. prva zvučna komunikacije preko Atlantika. 7 . oligopolitički položaj. vještačka svila i zamrzivači 1930. relativna autonomnost. Termin MNK je prvi put upotrijebio D. Gledajući sa tog stanovišta prije početka 20-tog stoljeća. veličina. Potencira se zabrana dogovaranja.tehnološka revolucija obilježava period od 1847. Država je pokušala da obnovi „stvaralačku konkurenciju“ i u tu svrhu je osnovana Savezna trgovinska komisija 1914. koju je patentirao Watt 1769.

Agfa 1888/1898. godine. francuske i danske porodice su slale rođake u Ameriku i Zapdnu Indiju kao predstavnike svojih preduzeća. Porodično preduzeće. na osnovama brzog razvoja i mnogobrojnih udruživanja. Administrativna piramida odlučivanja u korporaciji je bila neophodna za ovladavanje razuđenom vertikalno integrisanom proizvodnjom i marketingom. a pravi zamah dobija nakon Drugog svjetskog rata. U tom periodu primat su imala evropska preduzeća dok danas to imaju američka. Hoechst 1878. Nacionalna korporacija. a sve su organizovane gotovo kao autonomne jedinke.  Period poslije 1955. sa razuđenim funkcijama na mnogim područjima. licencama i drugim oblicima ugovorene saradnje. nastanak MNK je u neposrednoj vezi sa procesima koncentracije i centralizacije kapitala i ova su preduzeća danas prisutna ponajprije u tehnološkim intenzivnim dijelovima proizvodnje. kada su sumerski trgovci uvidjeli da su im za njihove spoljnotrgovinske akcije potrebni ljudi koji će biti detaširani u inostranstvu kako bi prihvatali. 8 . postalo je neophodno razviti neposredni odnos između potrošača i proizvođača i to ne samo zbog ponude proizvoda nego i zbog kontrolisanja istih. Prelomni trenutak za nastanak MNK je kada preduzeće počne da uspostavlja proizvodne veze u inostranstvu. godine. Korporacije se decentralizuju u više jedinki. svoj prvi pogon u inostranstvu Siemens je otvorio 1875. Švicarska. želeći uspješno konkurisati uslovima kada se neprekidno pojavljuju inovacije. Nastalo je kao odgovor na novu tržišnu strategiju. Transnacionalno preduzeće. Sredinom 17-tog stoljeća. Prema tome. 3. 2.. godine. Neposredna ulaganja oplođuju i dopunjuju se i ostalim vidovima nastupanja: trgovinom. Nastanak MNK rezultat je zakonitosti razvoja kapitalizma na nacionalnom i svjetskom nivou. Švedska i Francuska preduzeća su postala multinacionalna još prije Prvog svjestkog rata. Za ekspanziju američkih i evropskih preduzeća karakteristična su 3 skoka:  Period od 1920. Razvoj MNK se može podijeliti na tri faze: 1. Ukoliko bismo pošli od postavke da je za MNK važna samo međunarodna aktivnost onda bismo početke tražili još u periodu najstarije civilizacije. Svaka se specijalizuje za izradu jednog proizvoda. godine. do 1929. Čim su se u prvom planu pojavili industrijski proizvodi. nekih 2500 p. Nastala je u SAD u 19-tom stoljeću.n. Promjene u strukturi međunarodne razmjene su dovele do ove promjene u poslovnoj strategiji. Počelo sa razvijati poslije 1920.e. Bogatstvo raznovrsnosti i isprepletenosti oblika čini danas karakteristiku MNK.prodiranja MNK na strana tržišta predstavljaju neposredna ulaganja. engleske. U 14-tom stoljeću u Firenci je postojalo 150 firmi koje bi se po obimu mogle označiti kao multinacionalne. skladištili i prodavali njihovu robu. Poslovanje kontroliše jedan čovjek ili nekoliko njih koji zajedno odlučuju o svemu. Organizovano na nivou jedne fabrike i po pravilu je ograničeno na jednu industrijsku granu i funkciju.  Period poslije Drugog svjetskog rata. Na primjer. kada u tom pogledu prevaziđe ulaganja isključivo u prodajne jedinke.

a lokalni kadrovi imaju relativnu autonomiju. Definicija multinacionalnih kompanija Sa vlasničkog aspekta. MNK je ona kompanija čija upravljačka centrala ima višenacionalni karakter. sve dok obim njihovih međunarodnih aktivnosti ne bude takav da njihovo nacionalno porijeklo postane nebitno. ostvaruje direktnu kontrolu nad poslovanjem svojih organaka u inostranstvu. postoji veći broj kompanija u drugim zemljama koje imaju određenu samostalnost. U korist ove teze uzima se primjer kompanije Šel (Shell) i Unilever. Prednosti multinacionalnog djelovanja moraju biti odmjerene u odnosu na izazove i rizike povezane s 4 Acin. nastoji da ostvari takvu politiku koja će prevazići granice između zemalja i doprinijeti ostvarenju geocentrične orijentacije preduzeća. definicija MNK ističe da je to takav oblik organizovanja preduzeća u kome je centrala ili matična kompanija u vlasništvu rezidenta najmanje dvije zemlje. karakteriše ih globalna svjetska orjentacija i priznaje se izvjesna autonomija ali sa interesima razvoja cijele kompanije. Prema ovom kriterijumu. Dallas. relativno mali broj MNK bi se mogao nazvati multinacionalnim. drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. 5 Root. Policentrične kompanije – svaki dio se. Ukoliko koristimo ovaj kriterij za određenje MNK. 1998. pored centrale u jednoj zemlji. Pigmalion. 3. što znači da je rukovodstvo višenacionalnog karaktera – u rukovodstvu se nalaze predstavnici svih organaka multinacionalnih preduzeća. odlučivanje je decentralizovano. 2. 3. One često imaju pristup prirodnim resursima koji ponekad nisu dostupni domaćim kompanijama.5  MNK je poslovno preduzeće legalno domicilirano u više od jedne zemlje čije su komercijalne aktivnosti dovoljno velikog obima da imaju znatan uticaj na privredu i zemlje iz koje potiče matična kompanije i zemlje u kojima ima svoje filijale. klasifikacije MNK se svodi na tri tipa: 1. South Western Co. poistovjećuje sa nacionalnim interesima zemlje kojoj pripada. Publishing. 365-367 9 . Đurica: „Međunarodni ekonomski odnosi“. obavljaju aktivnost u više zemalja dok centrala u matičnoj zemlji donosi sve odluke i rukovodi cjelokupnim poslovanjem. Novi Sad. Geocentrične kompanije – postoji više centralnih kompanija širom svijeta. do određene granice.Ekonomska kriza 1929.4 Druge definicije MNK-a su:  MNK predstavlja matično preduzeće koje ostvaruje proizvodnju i druge aktivnosti u inostranstvu preko sopstvenih ogranaka smještenih u više različitih zemalja. USA. koje su pod kontrolom britanskog i danskog kapitala. Franklyn: „International Trade and Investments“. Prema kriterijumu upravljanja. Neki smatraju da se kompanije ne mogu istinski zvati MNK. a aktivnosti i odluke upravljača su orijentisane ka centru kompanije. 4. str. PREDNOSTI I IZAZOVI MULTINACIONALNIH KOMPANIJA MNK može koristiti prednosti poslovnih priika u različitim zemljama. Kod današnjih MNK najčešći je uninacionalni koncept. godine bitno je uticala na smanjenje stope rasta internacionalizacije preduzeća.2. Etnocentrične kompanije – sva moć je koncentrisana u matičnoj zemlji.

Danas se smatra da je strategija MNK globalna ako uvažava sljedeće: 1. Rezervisanje tražnje na inostranim tržištima preko formiranja vlastitih filijala. 7. organizacionu strukturu i upravljanje i primjenu savremenog metoda tehnologije i na tim osnovama stvaraju konkurentsku prednost. Racionalizacija proizvodnje njenim premještanjem u zemlje sa manjim troškovima proizvodnje. pred multinacionalnim kompanijama su otvorena vrata tržišta 10 . gašenje starih tehnologija. 2. 4. a svih filijala u jedinstvenu mrežu upravljanja. Jedan od probelma predstavlja porast nacionalizma u mnogim zemljama. 5. Koristeći razvijenu međunarodnu transportnu mrežu i ondašnje tenzije u Evropi i Japanu. Multinacionalne kompanije su ustvari kompanije koje djeluju u više svjetskih zemalja. Vremenom su MNK usavršile četiri osnovne strateške varijante: 1. 9. evropske zemlje su odlučile i same osnovati takve kompanije. a formiranje multinacionalnih kompanija je označilo početak ekonomske globalizacije. Raspadom SSSR 1991. U tom procesu je bitnu ulogu odigrao zapanjujući razvoj nauke i tehnologije kao pokretni motor društva. Razmještanje vlastite proizvodnje na najrentabilnija mjesta. Obezbjeđenje sopstvene proizvodnje stranim resursima. 8. ekonomski su moćne i imaju uticaja na cjelokupnu ekonomiju i politiku nekih zemalja. Vođene iskustvom svojih američkih konkurenata. Iz tih razloga MNK moraju održavati dobre odnose sa zemljom domaćina što je ponekad teško jer dolazi do čestih promjena vlasti. 4. Dobro poznavanje konkurenata. 6. Učešće u visokotehnološkim industrijskim granama. 3. američke multinacionalne kompanije su došle u priliku da svoje proizvode plasiraju i prodaju na tržištima izvan Amerike. Orijentacija na korištenje vlastitih inostranih investicija za formiranje srodnih firmi. i 4. godine. 2. MNK prilagođavaju poslovnu politiku. Politički i ekonomski uticaj multinacionalnih kompanija U posljednjoj deceniji XX stoljeća. zemljama u razvoju nedostaju upravljačke. Integrisanje svih organizacionih jedinica u jedinstven sistem računvodstva. Koordinacija vlastitih djelatnosti pomoću vrhunske informativne tehnologije.1. Na primjer. desile su se mnoge promjene koje su umnogome preoblikovale industrijsko društvo. Taj razvoj je doveo i do svestranog ekonomskog razvoja. Globalno shvatanje svjetskog tržišta i konkurencije. Takav razvoj situacije je doveo do širenja multinacionalnih kompanija. 3. Potpuna kontrola svih transakcija u svijetu. Multinacionalne kompanije i posebno američke kompanije te vrste od tada pa do danas ostvaruju veliki uticaj na ekonomske prilike u svijetu i određuju kada i kako će doći do zasićenosti svjetskog tržišta nekim proizvodom. Stalan rast kompanije i diversifikacija djelatnosti. marketinške i tehničke vještine pa se sa sticanjem tih vještina situacija mijenja. Te zemlje postaju svjesne vrijednosti svojih prirodnih resursa i spretnije su u međunarodnim pregovorima.djelovanjem u stranom okruženju. zaključivanje partnerskih ugovora sa drugim firmama. Ponašanje u stilu „globalnog igrača“ (fleksibilan i inovativan). Ove kompanije su se počele razvijati u SO-im godinama XX vijeka.

od kojih je 37. str. Univerzitet za poslovne studije. Sa druge strane. ali i multinacionalnih kompanija. a tri puta više od rasta svjetske trgovinske razmjene. ulaz tehnologije u sve vidove posla doprinosi još većem sukobu ovih zemalja ja jakom ekonomijom.nego do nezaposlenja radnika koji su prije toga bili uposleni u različitim sferama državne ekonomije. Sa druge strane. Statistički podaci pokazuju da je tokom 90-tih godina u svijetu djelovalo čak više od 45. Multinacionalne kompanije pored ekonomskog prodora u razne svjetske zemlje.000 bilo u vlasništvu razvijenih zemalja. Aktivnijom ulogom i investicijskim projektima na tim tržištima tokom 80tih i 90-tih godina XX vijeka.6 6 Bodiroža. iskustvo pokazuje da prisustvo ovih kompanija u nekoj zemlji ne dovodi do okupacije. Multinacionalne kompanije posjeduju modernu tehnologiju koja im omogućava dobijanje raznih unosnih poslova. ZNAČAJ MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U GLOBALNOJ EKONOMIJI 5. prvo izdanje. Aktivnostima multinacionalnih kompanija u svijetu i posebno u zemljama u razvoju. Ovakav omjer izlaza deviza mnogo je veći od početnog kapitala koje multinacionalne kompanije unose u zemlje u razvoju. što lokalne firme dovodi na rub stečaja i propasti. ekonomski analitičari neprestano upozoravaju da multinacionalne kompanije svoju zaradu iz zemalja u kojima djeluju izvlače u vidu deviznih zaliha. Banja Luka. 504. direktne strane investicije konstantno se uvećavaju.1. dolazi do jačanja ekonomije. Multinacionalne kompanije iz nekoliko vodećih svjetskih zemalja su 1996. godine ostvarile profit u iznosu od 7 triliona dolara. multinacionalne kompanije proizvodnju usklađuju sa potrebama svjetskog tržišta. 11 . gdje se ponekad njihove odluke smatraju mnogo važnijim od odluka vlada pojedinih svjetskih zemalja. Multinacionalne kompanije su danas. Zatim. Uloga multinacionalnih kompanija u međunarodnoj privredi Najveće MNK u svijetu ostvaruju približno 4/5 svjetskog industrijskog autputa dok istovremeno zapošljavaju 2/3 njihove radne snage. Tako su recimo u periodu između 1985 i 1990 iskazale porast od 30% što je četiri puta više od rasta svjetskog autputa. 2008. Primjer takvog djelovanja je čileanska internacionalna kompanija ITT (Internationala Telefon and Telegraf). Time su strane direktne investicije postale glavne determinanta trgovinskih modela. što je mnogo više od cjelokupnog profita ostvarenog na svjetskom tržištu koji iznosi oko 5. aktivne i u svjetskoj politici. ekonomije i industrije. Suprotno mišljenju pojedinaca koji vjeruju da su upravo ovakve investicije dovele do tihe okupacije nekih zemalja u razvoju. miješaju se i u unutrašnju politiku tih zemalja. Mladen: Međunarodna ekonomija. međusobno oprečna gledišta. postoje različita.000 multinacionalnih kompanija.Istočne Europe i Kine. Zatim. a ne domaćeg stanovništva. pored trgovine.2 triliona dolara. 5. Nije teško pronaći osobe sa površnim pogledom koje šire uvjerenje da prihod ovih kompanija dovodi do porasta kapitala i razvoja ekonomije zemalja u kojim djeluju.

5. obučavanje zaposlenih. Tako MNK postaju odlučujući faktor u determinisanju ekonomskog. ograničavanje snabdijevanja sirovinama koje se mogu naći na međunarodnom tržištu.Međutim. proširivanje i produbljivanje jaza 12 . pružanju pomoći u prikupljanju investicionog kapitala koji se finansirara razvoj. osujećivanje rasta domaćih industrijskih grana i lokalne tehnološke stručnosti. te da su integrirajuća društva u kojoj pojedinci i grupe gube kontrolu nad svojim vlastitim životnim interesima. stvaranje dužnika i primoravanje siromašnih da zavisi od kreditora. stvaranje dohotka i bogatstva. proizvodnja novih dobara i proširenje mogućnosti za njihovu kupovinu. Uticaj multinacionalnih kompanija na domaću privredu Uticaj MNK na domaću privredu je višestruk i može biti pozitivan ili negativan. smanjenje raspoloživosti određenih vrsta roba uspostavljanjem monopola na njihovu proizvodnju i kontrolisanjem njihove distribucije na svjetskom tržištu. lokacijskih usmjerenosti i ključnih ekonomskih kreativnosti u svijetu. zalaganje za mirne odnose među državama i unutar njih. političkog i socijalnog blagostanja u svijetu. uslovne neophodne za privredni razvoj. Ali ipak treba priznati da su MNK glavni izvor kapitala. lobiranje za slobodnu trgovinu i uklanjanje barijera koje stoje na putu trgovini poput carinskih opterećenja. MNK su nezaobilazni i značajni faktor u svim savremenim međunarodnim ekonomskim tokovima. internacionalizacije usluga i proizvodnje i najsavremenije tehnologije.2. Jedni teoretičari smatraju da su MNK korisne za čovječanstvo. osujećivanje otvaranja novih radnih mjesta do koga dolazi zbog gašenja konkurentnosti na tržištu rada. otvaranje novih radnih mjesta. Pozitivan uticaj se ogleda u povećanju obima trgovine. MNK radikalno mijenjaju strukturu i funkcionisanje globalne svjetske privrede jer postaju glavne determinante trgovinskih tokova. obezbjeđivanje prihoda od investicija kojim se pospješuje modernizacija slabije razvijenih zemalja. ukidanje nacionalnih barijera i ubrzavanje globalizacije. ograničavanje radničkih plata. smanjenje troškova robe zahvaljujući podsticanju njene proizvodnje u skladu sa načelom komparativne prednosti. Dok treći imaju stav da MNK odgovaraju sami sebi. Ovi kritičari smatraju da svijek pada pod uticaj bezobzirnog kapitalističkog imperijalizma. Postoje različite teorije o uticaju MNK na međunarodnu privredu. gdje je koncern samo začetnik mega integracija. finansiranje istraživanja i razvoja što omogućuje tehnološke inovacije. Negativan uticaj MNK na domaću privredu se ogleda u: omogućavanje razvoja oligopolističkih konglomerata koji smanjuju konkurenciju i slobodno preduzetništvo. A ta neadekvatna distribucija stranih direktnih ulaganja ne daje adekvatan imidž globalizaciji. prikupljanje kapitala u zemlji domaćina čime se lokalna industrija lišava investicionog kapitala a izvoz profita u zemlju u kojoj se nalazi sjedište MNK. finansiranje zajmova i servisiranje spoljnjeg duga. i bivaju potčinjeni eksploatacijskim aktivnostima. Očigledno je da MNK raspolažu kompleksnim intrumenatrijem koji je u funkciji usporavanja ekonomskog razvoja u mnogim (posebno razvijenim) zemljama svijeta. činjenica je da su najmanje razvijene zemlje u Africi i drugim regionima primile zanemarljivo mali procenat od ukupnog investiranog iznosa u odnosu na najrazvijenije zemlje. izvoz tehnologije koja nije prilagođena nerazvijenim privredama. Drugi smatraju dasu MNK ekspoatatorska imperija koja ima za cilj da pokori cijeli svije. ugrožavanje i umanjivanje važnosti nacionalne kulture i nacionalnih različitosti ne bi li one bile zamijenjene homogenizovanom „svjetskom kulturom“ u kojoj dominantan položaj zauzimaju potrošačke vrijednosti.

2008. već i svjetske ekonomije kao cjeline. Pojavljuje se sve veći broj tržišnih segmenata transnacionalnog i globalnog karaktera koji se ponašaju bez predrasuda i preferiraju kupovinu svjetskih afirmisanih brendova iza kojih stoji neka od MNK. i to dobrim dijelom kroy mrežu MNK. Enormno povećanje ulaganja u istraživanje. Najuočljiviji faktori su ovdje navedeni: 1. 507. Na ove kompanije se gleda kao na lokomotive privrednog rasta kako razvijenih tako i manje razvijenih zemalja. 2. 4. Svjetska banka (SB). Banja Luka. Svjetska trgovinska organizacija (STO) i MNK. 5. Sve izraženija tendencija većine zemalja ka podržavanju i stimulisanju slobodne svjetske trgovine uz paralelno smanjivanje trgovinskih barijera. 9. nerijetko i po cijenu zagađenja okoline. 7 Bodiroža. 7. Tendencija ka regionalnom ekonomskom i tržišnom povezivanju sve je prisutnija i time dolazi do eliminisanja trgovinskih restrikcija i barijera između članica regionalnih integracija. 6.između bogatih i siromašnih zemalja. 10. ne poštujući ljudsta prava i izazivajući socijalne posljedice.3. tržištima i industrijskim granama. Što je MNK mobilnija ona je sposobnija da organizuje proizvodnju van granica matične zemlje. Povećana je i olakšana mobilnost faktora proizvodnje u svjetskim razmjerama (seljenje proizvodnje prema onim zemljama koje raspolažu jeftinijim radnim resursima kako ljudskim tako i materijalnim). dovođenje u pitanje nacionalnog suvereniteta i ugrožavanje autonomije države. MNK su odlučujući faktor koji opredjeljuje ne samo rad i finansiranje pojedinih industrijskih grana ili nacionalnih privreda. Faktori koji podstiču međuzavisnost svjetske ekonomije su višestruki i različito ispoljeni u pojedinim zemljama. 13 .7 5. Mnoge zemlje u usponu i same aktivno primjenjuju izvozno orjantisanu razvojnu strategiju. Univerzitet za poslovne studije. Razvoj komunikacionih tehnologija i elektronskih informacionih sistema doprinijeli su približavanju različiti dijelova svijeta i olakšali obavljanje međunarodnih poslovnih operacija. str. Osnovna karakterstika MNK je sposobnost transfera vlastitih resursa preko nacionalnih granica. Shvatanje da je najbolja zaštita nacionalnih interesa kroz ekonomsko povezivanje i saradnju saa drugim zemljama. prvo izdanje. Multinacionalne kompanije kao odlučujući faktor koji opredjeljuje svjetsku privredu Osnovni subjekti globalizacije su Međunarodni monetarni fond (MMF). Unapređenje sistema transporta i logistike što dovodi do smanjenja troškova distribucije i rokova isporuke robe u međunarodnom poslovanju. Najnoviji razvoj tehnologije značajno smanjuje troškove po jedinici proizvoda pogotovo u učešću troškova radne snage u finalnoj cijeni proizvoda. Napušta se negativan odnos prema stranom kapitalu i obezbjeđuje pravna sigurnost stranim firmama. Mladen: Međunarodna ekonomija. razvoj i osvajanje novih tehnologija dodatno potencira značaj ekonomije obima i nužnost proizvodnje za potrebe svjetskog tržišta u cjelini. 8. Promjena odnosa i očekivanja većine zemalja prema MNK i direktnim stranim investicijama. 3.

Multinacionalnim kompanijama trebalo je sve veće tržište. slobodnom tržištu i civilnom društvu tvrdeći da će tako svijetu doneti mir i blagostanje. Neoliberalni kapitalizam rušio je sve prepreke pred sobom ne štedeći novac i silu. ostvarivali veće profite. Uticaj finansijske krize na poslovanje multinacionalnih kompanija Finansijske krize označavaju veće smetnje u sustavu finansija. Na taj način dolazi do kretanja kapitala u svjetskim razmjerama i moguće je širiti tržišne horizonte na osnovama globalnog pristupa menadžmentu i marketingu.Kriza koja se javlja jasni je pokazatelj neizbježne sudbine svih kapitalističkih ekonomija što je jasni dokaz da kapitalizam nije svemoguć uprkos pokušajima kapitalista da ogromnom mašinerijom ubijede radne mase kako je kapitalizam savršen i da ga bespogovorno treba slijediti. da bi one uvećavajući svoje poslove. Taj sistem je prvi primjer ugovorenog monetarnog poretka u povijesti svijeta.11. konsultantskih kuća. Internacionalizacija poslovanja poznatih agencija koje prate svoje klijente širom svijeta obezbjeđujući na taj način unapređenje lokalne prakse tržišnog komuniciranja. 13. Njegova suština je da oni koji su bogati budu još bogatiji. a namjena mu je bila uređenje monetarnih 14 . američki Bord Federalnih rezervi pokušavao je da preduprijedi veliku ekonomsku krizu plaveći američku i svjetsku ekonomiju jeftinim kreditima. Radnička klasa čije su realne nadnice u većini glavnih ekonomskih sistema stagnirale ili opadale podsticana je da pozajmljuju kako bi održala potražnju za dobrima i uslugama. Internacionalizacija poznatih banaka i finansijskih institucija je u direktno u funkciji stimulisanja međunardone ekonomije i međunarodnog marketinga. kao i osposobljavanje lokalnih firmi za potpuno i kvalitetno postprodajno servisiranje potrošača. Razvoj globalne tržišne infrastrukture: otvaranje filijala MNK. Dejstvo navedenih faktora i razvojnih tendencija predstavlja aktuelnu realnost svjetskog poslovnog okruženja. vrata krvavom pljackaškom pohodu kapitalizma širom planete. Troškovi kapitala i direktne investicije u inostranstvu su sve više tržišno i profitno orijentisani i projektno usmjeravani. Neoliberalizam je ideologija multinacionalnih kompanija. Tu svoju nakaradnu ideologiju su umotali u propagandu o globalizaciji. Bretton-Woods sistem međunarodnog ekonomskog uređenja uspostavio je pravila trgovinskih i financijskih odnosa između glavnih svjetskih industrijskih država. Ipak svjedoci smo da ekonomski poredak koji je svijetu namentuo neoliberalni globalizam neumoljivo čovječanstvu naplaćuje žrtvama miliona ljudi u najsiromašnijim zemljama svijeta. Od kraja 1990-tih. koje prati pad (vrijednosti) imovine te nesolventnosti mnogih kompanija iz finansijskog sektora ili drugih privrednih grana i obilježavaju negativni uticaj na gospodarske aktivnosti u jednoj ili više zemalja. 15.4. Povećava se broj proizvoda na svjetskom tržištu čiji je identitet i nacionalno porijeklo vrlo teško utvrditi. Afirmacija multikulturnog menadžmenta i višenacionalnih timova u rokovodstvima mnogih afirmisanih kompanija u svijetu (mnoge kompanije promovišu strance za svoje rukovodioce i menadžere najvišeg ranga). agencija za istraživanje tržišta. 12. Kao prva žrtva direktne izdaje pala je prva zemlja socijalizma SSSR što je otvorilo vrata globalizaciji. 14. dok su siromašni postajali sve siromašniji. 5.

ove intervencije za cilj imaju da održe kapitalistički sistem koji je svijet gura iz krize u krizu svojom kazino ekonomijom. kada zemlje izvoznice nafte povisuju cijenu nafte za 5. Uslijed toga napušta se Keynesova doktrina. najpoznatiji predstavnik liberalne doktrine. Bretton-Woods sistem međunarodnog ekonomskog uređenja uspostavio je pravila trgovinskih i financijskih odnosa između glavnih svjetskih industrijskih država. napušteni su u ime usvajanja koncepta nove ekonomije koja se zasniva na neoliberalnoj doktrini. napušta zlatni standard i konvertibilnost dolara u zlato.Woods sistemu. Kapitalističke vlasti namjeravaju da prebace teret krize upravo na leđa radnih i siromašnih ljudi. Današnji neoliberalni poredak je zapravo oživljena verzija ekonomskog liberalizma ili liberalnog kapitalizma iz druge polovice l8. ] 971. Uprkos blokadi SSSR je bio jedina država na planeti koje je ostvarivala ogromne kapitalne uspjehe na svim poljima. svojstvenih Bretton. godine. Od sindikata se zahtjeva da ne traže povećanja plata koja bi kompenzovala rastuće troškove života. tu uključujući i nacionalizaciju i spašavanja velikih banaka i ostalih finansijskih institucija koje organizuju nj ihove vlade. godine. poslanici iz 44 udružene nacije okupili su se u Bretton. Kako bi uspostavili sistem pravila. odnosno povratka na ekonomiju liberalizma. između ostalog. Uslijed krize napušta se liberalna doktrina i prihvaća se misao Johna Maynarda Keynesa. Dok je još trajao Drugi svjetski rat.V. Keynesova doktrina zadržala se sve do sredine 70-ih godina 20. bez savjetovanja s MMF-om i svojom vladom. Iskustva su pokazala da snažna ekonomski jaka i nezavisna socijalistička ekonomija može mirno da se razvija uprkos cikličkim krizama kapitalizma. Ekonomska doktrina liberalizma prevladavala je do velike ekonomske krize. američki predsjednik Nixon. Osnovna ideja liberalizma je nemiješanje države u ekonomske procese i kretanja te prepuštanje regulatorskog mehanizma u ekonomiji slobodnom tržištu. Kritike koje danas čitamo ne ulaze u samu suštinu problema već pokušavaju da odbrane stajalište neoliberalizma. kao i svjetski ekonomski sistem uspostavljen sporazumom u Bretton. odnosno 'nevidljivoj ruci'. i u tom cilju neophodnoj intervenciji države i centralnih banaka.odnosa između neovisnih nacija-država. Koncept država-nacija i regulacija međunarodne ekonomije.st. objavljuje proglas u kojem se . Taj sistem je prvi primjer ugovorenog monetarnog poretka u povijesti svijeta. Velike depresije ] 929. Početak globalizacijskih promjena i procesa značio je ujedno i prekretnicu te napuštanje dotadašnjeg ekonomskog uređenja svijeta uspostavljenog nakon Drugog svjetskog ratana konferenciji u BrettonWoodsu.Wood su. 15 .2 puta. a namjena mu je bila uređenje monetarnih odnosa između neovisnih nacija-država. SAD u cilju spašavanja od narastajuće krize pribjegava socijalističkim metodama u cilju finansijskog oporavka. tj. životnog standarda ili plata i penzija radnih ljudi. stoljeća kada je došlo do velike naftne krize. Odgovor vodećih kapitalističkih zemalja a posebno Sjedinjenih Država . Cilj ovih intervencija nije zaštita zaposlenja. Obezbjeđivanje maksimalnog zadovoljenja stalno rastućih materijalnih i kulturnih potreba cijelog društva putem neprekidnog povećanja i usavršavanja socijalističke proizvodnje na bazi više tehnike i tehnologije (J.Staljin) osnovni je zakon socijalizma. koji je zastupao tezu o potrebi pune zaposlenosti za uspijeh kapitalizma. i započinje era neoliberalizma.sadrži se u pokušaju obuzdavanja finansijskog sistema putem ogromnih državnih intervencija. kako je to rekao Adam Smith.Wood su na monetarnoj i financijskoj konferenciji kako bi ponovo izgradili globalni kapitalizam. Sjetimo se recesije koje je 30-tih gurnula svijet u bijedu. Sporazum iz Bretton Woodsa potpisan je u srpnju 1944.

Wood su obvezivao je zemlje potpisnice na usvajanje monetarne politike kojom se vrijednost tečaja svake valute zadržava unutar fiksirane vrijednosti . godine pokazale su da se pojedinačni nacionalni ciljevi ne mogu postići bez međunarodne suradnje. Poučeni iskustvom Velike svjetske depresije. trgovine i plaćanja. nakon što su SAD. Temelj sporazuma bilo je zajedničko vjerovanje u kapitalizam.plus/minus jedan posto . kada su ograničena kretanja stranog kapitala i trgovinske barijere doveli do ekonomske katastrofe. taj liberalni ekonomski mehanizam zahtijevao je državnu intervenciju. što se naročito odnosilo na SAD. tvorci sporazuma iz Bretton. Ove organizacije počinju djelovati 1946. Zaposlenost. međunarodna ekonomija nije imala središnju vladu koja bi bila odgovorna za valute i njihova kretanja.Wood sa srušio se 1971. valutu prema kojoj će se određivati vrijednost drugih valuta. ipak. zlatnim standardom. stabilnost i rast bili su važni čimbenici javne politike.Wood sa željeli su izbjeći ponavljanje situacije iz 1930-ih godina kada je trgovina između zemalja bila ograničena isključivo na zemlje istih valuta. No. za razliku od nacionalnih državnih ekonomija. arhitekti BrettonWoodsa nisu ga smatrali primjerenim poslijeratnoj ekonomiji. No. Liberalni ekonomski sistem zahtijevao je uređen sistem investicija.Woods sporazuma zato su prednost davali liberalnom sistemu. Bretton. Ovo grupiranje unazadilo je međunarodni tijek kapitala i stranih ulaganja. U razdoblju nakon velike svjetske krize 1930-ih . No. Takozvana država blagostanja izrasla je iz Velike depresije. javni ekonomski menadžment nametnuo se kao primarna dužnost vlada razvijenih zemalja. zasnovanom na tržištu s minimalnim ograničenjima prema privatnoj trgovini i kretanjima kapitala. Slobodna trgovina bila je temelj poslijeratnog svijeta kakvim su ga zamišljale Sjedinjene Američke Države. političkoj nestabilnosti i svjetskom ratu. godine.institucija i procedura. koncentracija moći u nekoliko država i prisustvo dominantne sile koja je mogla preuzeti vodstvo. Sporazum u Bretton. i 20. Sistem iz Bretton. Sve do tada. 1930. nakon što je dovoljan broj zemalja ratificiraosporazum. uspostavili su sistem fiksiranih tečajeva i američki dolar kao rezervnu valutu. zbog zahtjeva za državnom intervencijom u ekonomiju i iz teorijskih doprinosa Keynsijanske ekonomske škole koja je također zagovarala državnu intervenciju i i obvezu države u osiguranju pune zaposlenosti. države su se složile surađivati kako bi regulirale međunarodni ekonomski poredak. No. Umjesto toga. sudionici Bretton. vijeku zlato je imalo središnju ulogu u 16 . bez obzira na postojeće razlike. odustale od konvertibilnosti dolara u zlato. tj. Kako bi osigurale ekonomsku stabilnost i mir. Uloga vlade u nacionalnoj ekonomiji postala je usko vezana uz odgovornost vlade prema osiguravanju zadovoljavajućeg stupnja blagostanja za svoje građane. sve vlade sudionice konferencije složile su se oko nekoliko vrijednih lekcija iz monetarnog nereda međuratnog razdoblja. Visoke trgovinske tarife ibarijere te natjecateljsko rušenje valutnih tečajeva među državama doprinijeli su ekonomskom slomu. U 19.u terminima zlata. Zajedničko iskustvo Velike svjetske depresije. Iako su se razvijene zemlje razlikovale u vrsti kapitalizma koju su željeli za svoju nacionalnu ekonomiju. stvorili su političke uvjete za sporazum u BrettonWoodsu. U prošlosti. Tvorci Bretton.Woodsa osnovali su Međunarodnu banku za obnovu i razvoj i Međunarodni monetarni fond. opet sve su prevenstveno odobravale tržišni mehanizam i privatno vlasništvo. ovaj problem se rješavao tzv.Wood s sistem predstavljao je učinkovit način kontrole neslaganja i postizanja zajedničkih ciljeva unutar i među državama koje su ga i stvorile. To je značilo smanjene tarifa te moduliranje trgovine na kapitalistički način. godine. kao što je spomenuto.

tj. fiksiran odnos dolara prema zlatu (35$ fina unca zlata) i obveza američke vlade prema tom odnosu. 8 Bodiroža. Međutim. zalihe zlata su se smanjile. Isto važi i za SAD i General Motors. s obzirom da je u tom razdoblju britanska ekonomija bila dominantna. Dolar je postao 'rezervna valuta'. investiranja u inostranstvo. Kreatori Bretonvudskog ugovora trebali su valutu dovoljno jaku da ispuni rastuće zahtjeve međunarodne likvidnosti. str. To je. kupovati i prodavati dolare. Pa tako vlade obično ne prihvataju modele po kojima korporacije treba da napuste svoju nacionalnost i postanu bezdržavne. Banja Luka. Japanci su jedinstveni u stavu da ono što je dobro za Toyotu dobro je i za Japan. većina istraživanja je usmjerena na analize i ponašanja vodećih (najvećih) njemačkih. Zbog toga što se njihova konkurentska prednost kreira i mora biti vođena u njihovoj domaćoj privredi. 512. međunarodna vrijednost valute određivala se prema njenoj vrijednosti u zlatu. 6. japanskih i američkih MNK. Univerzitet za poslovne studije. prvo izdanje. Uz manja razilaženja. Zlato se tada vezivalo uz britansku funtu. Japan je međutim afirmisao svoje prioritetne modele i dalje dograđivanje jake industrijske baze kao i očuvanje svog već afirmisanog sistema doživotnog zaposlenja. To je značilo da će ostale zemlje određivati vrijednost svoje valute prema dolaru . bez sumnje. To pokazuje da u najfundamentalnijem području korporacijske strategije domaći korijeni kompanija ostaju i dalje osnovne determinantne njihovog djelovanja. ODNOS DRŽAVE PREMA MULTINACIONALNIM KOMPANIJAMA Kada govorimo o odnosu države prema MNK. kako bi održali tržišnu tečajnu paritetnu vrijednost uspostavljenu sporazumom u Bretton-Woodsu. Snažna američka ekonomija.međunarodnim monetarnim transakcijama. 17 . U konkurenstkoj prednosti zemlje. korporacijskom ponašanju i njegovoj strukturi. posebno industrijskog sektora. posebno kad se radi o vođenju baznog istraživanja i razvoja u drugim zemljama tj. mogao biti jedino američki dolar. Poslije rata. 2008. Na primjer. Mladen: Međunarodna ekonomija. učinili su dolar jednako dobrim kao i zlato. Njemačka je na primjer veću važnost stavljala na socijalnu odgovornost. Ono je bilo 'podloga' valutama. Dolar je postao svjetska valuta i većina svjetskih transakcija vrednovala se u dolarima. domaća baza MNK je u stvari osnovna determinanta međunarodne konkurentnosti. a znatan dio zaliha nalazio se u SSSR-u. Drugi svjetski rat oslabio je i funtu i britansku ekonomiju pa funta više nije mogla ispunjavati svoju ulogu. Tako su MNK iz SAD-a težile da koriste slobodno preduzetništvo odnosno stav prema biznisu kad u specifičnim slučajevima interveniše država. ima mnogo promjena u nacionalnim odnosno državnim tradicijama što ima za posljedicu limitiran trend prema približavanju. razvijene ekonomije složile su se s američkom vizijom poslijeratnog međunarodnog ekonomskog uređenja koja je trebala stvoriti i primijeniti učinkovit međunarodni monetarni sistem i ukloniti prepreke kretanjima robe i kapitala.8 Evidentno je da su američke kompanije podesnije za investiranje nego što su to njemačke ili japanske.

Ali. Globalizacija tržišta omogućila je svim ekonomskim subjektima uključivanje na međunarodno tržište. Najkraće rečeno. MNK su one kompanije koje upravljaju proizvodnjom ili pružaju usluge u više od jedne zemlje. Tipično. Glavni faktori i učesnici uključeni u tehnološki transfer su dobavljači tehnologije i primatelji te opšta ekonomska. Za MNK. uza sve pozitivne i negativne aspekte globalizacije. Univerzitet za poslovne studije. Tehnologija ima multinacionalnu snagu. Tehnološki napredak u velikoj mjeri određuje ko ima moć.Bodiroža. Lokalna zajednica bi imala koristi od toga jer bi se na primjer razvile ceste. uloga i značaj multinacionalnih kompanija krajem 20-tog i početkom 21-vog vijeka ostaje najznačajniji faktor međunarodne ekonomije. Uspostavljanje strane kompanije tamo gdje je radna snaga jeftina je od interesa i samoj kompaniji kao i lokalnim vlastima. To znači da nije lako za vladu domaćina da uspostavi nacionalne zakone za MNK. finansijski kapital. Transfer tehnologije ključni je element ostvarivanja međunarodne konkurentnosti potreban za opstanak na globalnom tržištu. faktori okoline mogu izravno odrediti razinu globalizacije koji MNK treba odabrati. 2008. MNK su operisale u zemljama u razvoju pružajući tehnologiju. kolika je ona i ko je prvopoteznik. 8. Uzimajući u obzir i troškove i koristi globalizacije. Mnoge MNK su veće u odnosu na nacionalni dohodak zemalja u kojima se nalaze. Razvoj tehnologije i transfera uvelike je pod uticajem dvosmjernog stranog ulaganja i izvoza najčešće preko MNK. Druge beneficije MNK su izgradnja lokalnog kapaciteta i drugih vještina. Sve je manje nacionalnih. vlada želi investicije koje MNK može donijeti jednoj zemlji jer to donosi još poslova i zarade. prvo izdanje. politička i tehnička infrastruktura. marketinškog i naučnog klastera. U spomenutim uslovima naglasak se stavlja na međunarodne strategije. 18 . i vještine upravljanja u zamjenu za profitabilno tržište. opseg globalizacije temeljen je na specifičnim faktorima.7. Klasičan obrazac poslovanja mijenja se u pristupu naglašenog tehnologijskog. Banja Luka. Proučavanje izravnih faktora okoline također može pridonijeti razumijevanju globalnih strategija. LITERATURA . Mladen: Međunarodna ekonomija. ZAKLJUČAK Mjesto. a sve više globalnih proizvoda. Ne postoji jedinstvena definicija MNK.

2007. Buisness Review.fortune. . Vanderbilt Journal of Transnational Law.com – www.Dunning.World Investment Report: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. Web izvori: – www. 2008. John H: Multinational enterprises and the New Development Paradigm.wikipedia.com – www.globalizacija. Multinational. spring 2007.com 19 ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->