P. 1
Zakon o Policijskim Sluzbenicima KS

Zakon o Policijskim Sluzbenicima KS

|Views: 923|Likes:
Published by Emir Satara

More info:

Published by: Emir Satara on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2014

pdf

text

original

Sections

 • POGLAVLJE I - OP]E ODREDBE
 • POGLAVLJE II - OSNOVNI PRINCIPI
 • POGLAVLJE III - POJEDINE POLICIJSKE OVLASTI
 • POGLAVLJE I - DU@NOSTI I PRAVA POLICIJSKIH SLU@BENIKA
 • POGLAVLJE II - UPRA@NJENA RADNA MJESTA I ZAPO[LJAVANJE
 • POGLAVLJE III - POLICIJSKO OBRAZOVANJE
 • POGLAVLJE IV - POSTAVLJANJE I RASPORE\IVANJE
 • POGLAVLJE V. - ^INOVI, OCJENA RADA I UNAPRE\ENJE POLICIJSKIH SLU@BENIKA
 • POGLAVLJE VI - PRIMANJA POLICIJSKIH SLU@BENIKA
 • POGLAVLJE VII - RADNI UVJETI
 • POGLAVLJE VIII - DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 • POGLAVLJE IX - ODGOVORNOST ZA [TETU
 • POGLAVLJE X - PRESTANAK RADNOG ODNOSA
 • POGLAVLJE XI - POLICIJSKI ODBOR
 • DIO ^ETVRTI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

Godina XI - Broj 25

^etvrtak, 31. augusta 2006. godine
S A R A J E V O

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skup{tina Kantona Sarajevo

Na osnovu ~l. 12. stav 1. ta~ka a) i 18. stav 1. ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici od 31. augusta
2006. godine, donijela je

ZAKON

O POLICIJSKIM SLU@BENICIMA KANTONA SARAJEVO

DIO PRVI - UVODNE ODREDBE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->