P. 1
Diplomatsko i Konzularno Pravo 1

Diplomatsko i Konzularno Pravo 1

|Views: 320|Likes:
Published by Katarina Krstic

More info:

Published by: Katarina Krstic on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2015

pdf

text

original

Diplomatsko i konzularno pravo 1-14 pitanja

1.Opsta razmatranja o diplomatiji Korišćenje reči diplomatija je široko. Kolokvijalno svaka radnja ili postupak koji se odlikuje taktom i spretnošću se naziva "diplomatskim". U tom smislu diplomatija pociva na lukavstvu i neiskrenosti. Odlike dobrog diplomate su oprez, rezervisanost i diskrecija. Diplomatski svet, naime, cini jedan poseban esnaf. Medju clanovima esnafa ceni se upravo iskrenost. Korektna komunikacija radi dobrog obavljanja posla, podrazumeva iskrenost bez nanosenja stete drzavi koju diplomata predstavlja.Dobar diplomata mora imati razvijenu opstu kulturu, a posebno treba da poznaje pravo, politiku, ekonomiju, sociologiju, istoriju... Znanje stranih jezika je neophodno. Kao tehnicki termin treba diplomatiju shvatiti u najsirem smislu- delovanje subjekata medjunarodnog prava i medjunarodnih odnosa u svrhu vodjenja i odrzavanja spoljne politike. Tako shvacena, ona je stara ustanova, nuzna za postojanje dobrih odnosa izmedju kolektiviteta i vazna za zastitu interesa. Osnovni cilj ove vestine je da sprovede spoljnu politiku na miran nacin. Diplomatija je prakticna delatnost, a diplomatija kao nauka je skup teorijskih iskaza o diplomatiji kao realnom drustvenom fenomenu. Kod vodjenja javnih poslova diplomatija stiti jedan javni interes u odnosu na drugi. Razvoj i odrzavanje ekonomskih i politickih odnosa bez diplomatije tesko je zamisivo. Drzave nisu vise samodovoljne, one su sve vise i vise medjuzavisne, jacaju medjunarodni odnosi sto je upravo i dovelo do razvijanja diplomatije. Periodizacija diplomatije koja je uobicajena: 1) povremena i sporadicna- do 15. veka. Postoji jos uvek samodovoljnost drzava. 2)Stalna- javlja se u 15. veku -samodovoljnost je zamenjena medjuzavisnoscu drzava. 2.Povremen a diplomatija U prvom periodu diplomatija je bila sporadicna i povremena aktivnost, a ciljevi su bili oblikovani prirodom drustva i pozicijama drzava u medjunarodnom okruzenju. Stare istocne despotije, Grcka i Rim su bile zasnovane na principu univerzalne imperije, tezile su da uspostave vlast nad drugim narodima i drzavama, gajeci negativan odnos prema strancima. Diplomatija je imala cilj da ostvari tu ideju. Asirija i Egipat trudili su se da diplomatijom odrze svoj dominantan polozaj. Asirski kraljevi su izazivali razdore medju onima koji su se udruzili protiv njih. Takodje,njihov vladar Asurbanipal je uspesno iskoristio diplomatiju u borbi protiv vavilonskog carstva koje je proglasio njegov mladji brat. Slao je i poslanike u gradove kojima je obecao slobodu. Diplomatija je takodje koriscena da se ojaca pozicija drzave. Udruzivali su se kako bi pobedili jake neprijatelje (egipatski faraoni sa vavilonom i Mitanijom protiv Hetita) ili da ih zavade- siriju i palestinu egipcani. Faraon Rqamzes- hetitski kralj Hatušil III- ugovor o miru, prijateljstvu i savezu 13. v. pre nove ere. Stara Kina, jaka centalizovana drzava, davala je prednost diplomatiji nad ratom kako bi ocuvala ekonomiju i razmenu dobara. Oni su pravili razliku izmedju poslanika(glasnici) i obidnih glasnika. Samo su prvi obavljali diplomatsku funkciju i bila im je, u principu, priznata nepovredivost licnosti. Dinastija Čon je stvarala defanzivne i ofanzive saveze i odrzavane su konferencije vladara ili prestavnika. Stara Indija, podeljena na preko 100 kraljevstva, imala je preciznu podelu stanja izmedju drzava i nacine ponsanja: mir, rat, ravnoteza, napadi, oslobodjenje od protektorata, savezi radi raetovanja...Slalai su svoje poslanik u Rim i u Persiju.Podelili su diplomatske prestavnike u tri grupe u skladu sa ulogama. Nisu verovali stranim diplomatama, ali su ih postovali. U svoje diplomate su mnogo polagali, na njima je bilo da otkriju namaere stranih vladara, da sklapaju prijateljske veze, resavaju sporove mirnim putem. (zakoni Manu 4. v.p.n.e. sadrze neke od ovih odredbi) Jevrejski vladari su diplomatske veze stvarali samo sa prijateljima, a sa neprijateljima su takve veze i ugovore odbijali. Znacajan doprinos na evropskom kontinentu u razvoju diplomatije imaju Grcfka i Rim. Stari Grci prave razliku izmedju glasnika (heraldi) koji samo prenose vesti ili odluke, i poslanika koji imaju ovlascenja da pregovaraju. Diplomatski pregovori vodili su se preko proksena, kome su se obracala poslanstva. Poslanici su u doba demokratije robovlasnicke, birani u narodnim skupstinama koje su im i odredjivale ciljeve. Opremani su pismenim instrukcijama u posebnom dokumentu zvanom DIPLOMA- sto je koren reci diplomatija. Makedonski vladari su se sluzili potkupljivanjem poslanstva. Aleksandar veliki je sa maloazijskim gradovima, egipatskim svestenstvom sklapao saveze putem pregovora. Stari Rim se oslanjao na diplomatiju kako bi zavladao. Drzavna i pravna organizacija drzave se odrazila i aktivnost na diplomatskom polju. Verovatno je da su prvi osnovali skole- retorske, u kojima su se ucile i diplomatske vestine, osim politickih. Dva organa su bila najvaznija u diplomatiji: 1) kolegijum svestenika- temelji se na ulozi religije u Rimu i formalnoj prirodi akata koje je Rim preduzimao. Postojao je CORPUS pravnih pravila o odnosima drzave sa drugim entitetima, koja su obuhvatala i diplomatiju. 2) Senat efektivno rukovodi spoljnim poslovima. On je slao prestavnike i primao predstavnike drugih zemalja. Birao je poslanike posebnom odlukom. Legatima je davao instrukcije i razmatrao njihove izvestaje. Kad je republika pala vodjenje drzave prelazi na imperatora, a time i diplomatska ovlascenja Senata. Tradicuje Rima nastavlja Vizantija, papska drzava i italijanski trgovacki gradovi. Oni su podigli standard diplomatiji. Poslanicka sluzba u Vizantiji(6. do 10. veka) je slozen organizacioni sistem sa razgranatim aktivnostima. Na celu je prvi ministar- magister officiorrum, a kasnije veliki logofet. Poslanik je smatran predstavnikom vladara u granicama

Firenca je slala u diplomatske misije i Dantea. 3.datog punomocja.da se stvore elementi medjunarodnog drustva. U vreme dinastije Omeida. u najvecem kalifatu postojalo je 7 grana drzavne uprave. U XVI veku tacno se razlikuje poslanik od obicnog agenta ili rezidenta. .Austrija. Poslanici su slali izvestaje periodicne(sifrovane). i 14. Kardinal Riselje je osnovao posebno Ministarstvo spoljnih poslova kao centralni organ za vodjenje medjunarodnih odnosa i postavio je osnove stalne diplomatske sluzbe kao dela drzavne uprave. Ambasadori su dobijali instrukcije od vlade koje su sadrzale pismo o imenovanju i opsta uputstva o radu. do Beckog kongresa 1815. Cilj diplomatije je bio bio da kod stranih poslanika stvori utisak o moci vizantije.sredstvo za ocuvanje trgovine i drzave bila je diplomatija. pod uticajem italijanskih vladara XV i XVI veka koji su za sekretare spoljnih poslova postavljali istaknute humaniste. Poslanike su birali iz aristokratskih krugova na osnovu osposobljenosti za tu funkciju i zivotnog doba. U 15. Ako nije zadovoljan svojim poslanicima desavalo se da ih oslepi. Turska. Prva stalna diplomatska predstavnistva u odnosima drzava se javljaju u Italiji. uspostavlja tajne kontakte sa stranim vladarima . veku milanski vojvoda je slao svoje stalne predstavnike u Djenovu. ali bezobzirnije i suptilnije 2) specificna sredstva koja se oslanjaju na duhovnu i versku autoritet (anatema.jedno iz kruga dvorskog plemstva a drugo iz kruga ucenog svestenstva. Venecija se ugledala na vizantiju. Tako je u 15. Francuska. Danska. Poljska.radi sirenja islama. razgovara sa tajnim agentima i emisarima. a jedna se bavila spoljnim poslovima. vodecim vojskovodjama su davana velika ovlascenja. Imali su skole za poslanike. koristi se francuski). Imali su i diplomate nizeg ranga koji su se zvali sekretari.). Poslanstva su cinila dva lica. Klasicno medjunarodno drustvo rodjeno je posle Vestfalskog mira 1648. A Italija Makjavelija i druge. a malo kasnije italijanski gradovi-drzave su formirali stalne diplomatske misije u Londonu.. a po zavrsetku diplomatske misije podnosili su na svecanoj sednici Senata zavrsne izvestaje. obavestenja o pocetku rata.. Venecija je 1496. Deo teorije smatra za prva stalna diplomatska predstavnistva papske predstavnike u Vizantiji jos u V veku.. U vreme Luja XIV ustanovljeni su konfiguracija i nadlezenost organa za vodjenje medjunarodnih poslova. veku ispunjen formalni uslov (vremensko trajanje) koji je potreban da se moze govoriti o diplomatiji. Delili su se na : 1) redovne ambasadore. prima strane ambasadore. Medju svetovnim diplomatijama su prednjacile Firenca i Venecija. Razvija se specifican diplomatski stil.oba postaju sluzbeni jezici u Drustvu naroda. tokom 13. Francuski jezik postaje diplomatski jezik. Kadar su bili brojno svestenstvo i vernici. Diplomatska sluzba se formira kao deo drzavnog aparata. Ali oni su ipak bili stalni predstavnici samo u okviru crkvene diplomatije. (od Kongresa u Nimvegenu 1678.Nadlezni su: 1)kralj-imenuje drzavne sekretare(sprovode zakljucke) i ambasadore 2) U veću se raspravljaju pitanja spoljne politike 3)drzavni sekretar za spoljne poslove-vazan saradnik kralja. Papska diplomatija je kombinovala dve vrste sredstava 1) one koju su primenjivale svetovne drzave. otvara prostora za konstituisanje diplomatije u modernom smislu. Za prekoracenje su sledile teske sankcije. Dubrovnik se takodje bavio diplomatijom vrlo uspesno. Arapske drzave su praktikovale diplomatiju. Parizu i na dvoru Karla V. Druge drzave slede ovaj model. a savojski vojvoda u Rim. Specijalni uslov.. istiskuje latinski. Muslimanske drzave su slale emisare i glasnike. Krajem XV veka stvaraju se velike drzave koje se bave diplomatijom da bi ostvarile drzavne interese(Portugalija. Petrarku i Bokaca.slani na dvorove 2) izvanredni su slani na specijalne misije. veka. godine imenovala dvojicu trgovaca “podambasadorima”. Ova praksa napusta granice Italije.. Postojala je razlika izmedju glasnika (religijska konotacija) i ambasadora-medijator. Stalna diplomatija Diplomatija italijanskih trgovackih gradova i papska diplomatija su nam u nasledje ostavile ustanovu stalnih diplomatskih predstavnistva. ekskomunikacija). U XX veku mu se pridruzuje i engleski. bilo pre ili posle vojnog pohoda. na prinicpu koegzistencije drzava kao subjekata medjunarodnog prava. resavanja pitanja proisteklih iz rata . Svedska. koji i danas vaze. U XVII veku u Francuskoj su uspostavljene tri klase diplomatskih predstavnika: 1) ambasadori (redovni i izvanredni) 2)izvanredni poslanici 3)rezidenti. Vizantija je prva uvela u diplomatska sredstva politicku i ekonomsku blokadu..

ali su se neka od njih podudarala kod vecine drzava i civilizacija. Ova licna zastita i sigurnost u faktickom i pravnom smislu. diplomatski azil. i pravnika Pufendorfa koji je tu i napisao delo Osnovni pojmovi opsteg prava). Tada je obicaj dominantan izvor prava.koja su dva multilateralna ugovora. Cast i ugled poslanika nisu mogli biti zasticeni. U islamskom pravu diplomatski imunitet je obuhvatao neplacanje poreza. Pravilo je trpelo i znatna ogranicenja. pravnu zastitu licnosti i njegove imovine.prava i privilegije diplomatskih predstavnika.MULTILATERALNU diplomatiju. Druga stvar je da su cesto dozivljavali neprijatnosti kod vladara(turski vladari su trazili da sklone svo oruzje. Ta pravila su se polako kristalizovala u obliku obicajnih pravila. odgovornost diplomatskog predstavnika. a u Rimu za svete stvari. da se presvuku u odelu koje je siroko i koje drze cuvari. godine utvrdjeno je da se aktivnost diplomatskog predstavnika svodi na odnose sa ministrom inostranih poslova drzave prijema.Rusija i Turska poslednje su pribegle diplomatskim odnosima. Havanskom konvencijom iz 1927. (danska drzala svedskog poslanika u zatocenistvu. bila je dovoljna tokom povremene diplomatije. Tako da je o diplomatskom pravu kao koherentnom korpusu pravnih pravila. za normalno obavljanje funkcija. Ona pravi razliku izmedju izvanrednih i redovnih dipl. U evropskim drzavama stalna diplomatska predstavnistva opste su prihvacena krajem XVIII veka. Usvojena je kodifikacija regionalne prirode. Od pamtiveka postoje pravila koja se ticu polozaja i tretmana poslanika.. Na povrede neprikosnovenosti svojih poslanika drzave su odgovarale istom merom. jer se govorilo kako su oni dobri ljudi koji su poslati u stranu zemlju da lazu u interesu drzave. Govore opravnom statusu predstavnika i sluzbenika. Stalna diplomatija trazi razudjenija pravila. Nepovredivost poslanika je najstarije pravilo. jedina sve do druge polovine XX veka. a van Evrope nesto kasnije..) U Kini su poslanici smatrani za svete licnosti i njihova nepovredivost je bila postovana. Pravilnik o klasama i rangu diplomatskih predstavnika sadrzan u aneksu D zavrsnog akta Beckog kongresa iz 1815. srednjovekovne drzave. Pokusana je kodifikacija u Drustvu naroda ali to nije uspelo. Diplomatija se oformljuje kao instrumentalni oblik odnosa dva suvereniteta. U slucaju izbijanja neprijateljstva. Prve poslanike tamo salje u XV v. Nisu imale obaveznost. ...sadrze opste principe o njihovom polozaju izgradjene na bazi analogije sa polozajem predstavnika u bilateralnoj diplomatiji. tretirali su ih kao taoce. sesta medjunarodna konferencija americkih drzava). i nalikuju diplomatskom pravu. Ubrzo raste moc i snaga Rusije. Tek za vreme Petra Velikog Rusija uspostavlja stalne diplomatske odnose sa zapadnim drzavama. Razvoj diplomatskog prava Diplomatsko pravo je organski deo medjunarodnog javnog prava. a razvijaju se i odnosi..Konvencja o diplomatskim predstavnicima(Havana 1928. pregovaraju na kongresima i konferencijama-multilateralna diplomatija). Sa Engleskom od zapadnih drzava je prvo uspostavila stalne diplomatske odnose polovinom 17. bezbedan povratak u zemlju. a izbegavala Zapad. ali oni nisu do XVIII i pocetka XVIV veka slali svoje diplomatske predstavnike u te zemlje.multilateralnu diplomatiju koja je vezana za nastanak i delovanje medjunarodnih organizacija Donete su Konvencija o privilegijama i imunitetima Ujedninjenih nacija 1946 i Konvencija o privilegijama i imunitetima specijalizovanih agencija 1947.). v. Treba istaci da u periodu izmedju povremenog slanja diplomatskih predstavnika i zasnivanja stalne diplomatije postoji jedan prelazni period(od pojava stalnih diplomatija do stvaranja njih kao opstih ustanova). pogotovo univerzalnih politickih organizacija je znacajna za razvoj diplomatije i iznedrila je novu formu diplomatskog predstavljanja. status samog diplomatskog prestavnistva.. Zvanicne kodifikacije diplomatskog prava koje se donose od polovine XX veka za predmet imaju dva dela corpus-a iuris-a diplomaticus-a: 1.a pored njih i najnoviji perioda vezan za stvaranje velikih medjunarodnih organizacija. Rusija je odrzavala veze sa Vizantijom. i protokol Ahenskog kongresa iz 1818. prestavnika (idu na posebne misije.. 4. ali pokazuju visok stepen saglasnosti o relevantnim pitanjima diplomatskog prava. i upravo ono se podudaralo u raznim civilizacijama(stari narodi. moguce govoriti tek nakon nastanka medjunarodnog prava. U Otomanskoj imperiji su vec od XVI veka u Carigradu boravili stalni predstavnici evropskih drzava. Pojava velikih. To su pravila unutrasnje prava.. Katarina II salje grupu ruskih diplomata u Pariz da izuce diplomatsku praksu Francuske i pomaze razvoju ruske diplomatije i njenoj modernizaciji.sve je brojnije osoblje. U XIX i XX veku izvrseno je nekoliko doktrinarnih kodifikacija koje sadrze i pravila diplomatskog prava.

Konvencija o predstavljanju drzava u njihovim odnosima sa medjunarodnim organizacijama multilateralnog karaktera iz 1975. (neoboriva pretpostavka da taj organ postupa u skladu sa unutrasnjim pravom). 5. medju clanovima komisije mogla se uociti ova podela. radjena prema analogiji na stalnu diplomatiju. koji sluzi kao model za uredjivanje multilateralne i ad hoc diplomatije. Uredjuje tri oblika multilateralne diplomatske aktivnosti: 1)misije pri medjunarodnim organizacijama 2)delegacije pri organima organizacije i na konferencijama oje se organizuju pod okriljem organizacije 3)delegacije posmatraca pri organima i na konferenciji. odredjuje krug lica koja predstavljaju drzavu u medjunarodnim odnosima i nacine na koje moze biti izrazen pristanak drzave da bude obavezan a ugovorom. suveren o i nezavisno od unutrasnjeg prava. tako i opstenje sluzbenika i funkcionera organizacije sa predstavnicima drzava u organizaciji. nadleznosti drzavnih orgna na unutrasnjem i medjunarodnom planu. ugovor je obavezan za drzavu sa stanovista medjunarodnog prava. 3) pacta sunt servada. povlascen polozaj papskih diplomatija. smatran subjektom medjunarodnog prava. bas zato postoji ocigledna sposobnost odredjenih lica u svojstvu drzavnih organa da obavezu . 2. I neki nasi pisci ovu teoriju podrzavaju. To je slozen i sveobuhvatni sistem pravila o bilateralnoj diplomatiji. a teziste sa ustavne se pomeralo na internacionalisticku teoriju.medj. (imamo medjunarodnopravnu i ustavnopravnu ratifikaciju) 2)postojanje odvojenih. Postoji ucenje o vidljivom. odnosima. I tretman sefa drzave u inostranstvu jer to nije izricito uredjeno pravilima medjunarodnog prava. Nacelo efektiviteta podrazumeva saznanje ko je efektivno najvise organ spoljneg zastupanja kada se radi o izrazavanju pristanka na obavezivanje ratifikacijom i drugim nacinima. Internacionalistick a teorija Vuce koren iz perioda kada je vladar bio poistovecen sa drzavom. Drzava ima ekskluzivno pravo da utvrdi organe u cijoj je nadleznosti formiranje volje drzave u medj. Iz starog evropskog prava zadrzana je podela sefova diplomatskih misija na ambasadore i poslanike. genetski nezavisnih. To sto je taj organ povredio propise unutrasnjeg prava ne moze se isticati kao osnov nevazn osti ugovora. Konvencija je kombinacija kodifikacije i progresivnog razvoja diplomatskog prava. Osnovni instrument u diplomatskom pravu je Konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961. ociglednom ovlascenju po kome su drzave u obavezi da izvrsavaju sve medjunarodne sporazume zakljucene od organa koji deluju u okviru ociglednog ovlascenja. U preambuli se kaze da je jedan od njenih ciljeva da se ostvare ciljevi i nacela Povelje Ujedinjenih nacija. Ima univerzalni domasaj ratione personae. Njena pravila su osnova za pravila o imunitetu privilegijama i povlasticama dipl. Zato jedna ugovornia nema ni potrebu ni pravo da ulazi u ocenu da li se predstavnik druge ugovornice drzi odredaba unutrasnjeg prava svoje zemlje. i organe koji tu volju izjavljuju u odnosima sa drugim subjektima.Multilateralna diplomatija je nastala sa pojavom medjunarodnih organizacija i odlikuje je medjusobno opstenje predstavnika drzava u organizaciji. U komisiji za medjunarodno pravo tokom rada na kodifikaciji raspravljalo se ovo pitanje. teorijske prirode 1)dualizam-U slucaju zakljucenja ugovora povredom unutrasnjih propisa o nadleznosti organa koje medjunarodno pravo smatra ovlascenjim da govore u ime drzave. Vladar je sam zakljucivao medjunarodne ugovore. pred. Zato se naziva i teorija sefa drzave(sef drzave se danas siroko tumaci i kao sef vlade i ostali najvisi izvrsni organi). dok na unutrasnjem planu takav ugovor mogu prihvatiti sudovi i drugi organi kao ilegalan po svom poreklu ili odbiti primenu ugovora po cenu angazovanja medjunarodne odgovornosti drzave. Argumenti kojima se ova teorija brani su: 1.drzave se prilikom sklapanja ugovora moraju osloniti na jasniji i sigurniji osnov od propisa unutrasnjeg prava. To lice je prvenstvena komunikacija te drzave sa ostalima i nadlezan organ.tradicionalnu bilateralnu diplomatiju na relaciji drzava-drzava Ad hoc diplomatija uredjena je Konvencijom o specijalnim misijama 1975. Ova teorija pol azi od premise da je medjunarodno pravo. Posledice ostaju u okviru unutrasnjeg prava. pravo ih oprema punim ovlascenjima da u medj odnosima zastupaju drzavu koja ih je tu postavila. odnosi se na sve drzave i stare i novostvorene. Lica za spoljasnje zastupanje imaju u ocima medj prava objektivan status.

smatra se da je ugovorna sposobnost jedne države poverena šefu države. ugovornica se meša u unutrašnje poslove druge ugovornice i vređa njen suverenitet. Analizirajući ustavno pravo druge države i definišući stav prema tom pravu. . Teorijski argumenti ove teorije: 1)Država koja učestvuje u pregovorima za zaključenje ugovora ima dvostruku obavezu 1. 4) Ugovorna sposobnost drzava je kategorija medjunarodnog prava. Veliki broj ugovornica bi znatno otežao ovaj postupak. i nema prostora zloupotrebi i cestom zlonamernom isticanju povrede unutrasnjeg prava. Bartoš. Ustavna teorija Poštovanje propisa unutrašnjeg prava o nadležnosti za zaključenje ugovora je condictio sine qua non valjan osti ugovora. ali međunarodna praksa ne osporava važnost ovih ugovora i beleži sve veći njihov broj.Ako ne postoji suprotna odredba u njenom stavu. Prvo ima manje pristalica jer implicitno negira postojanje medjunarodnog prava: voljom nacionalnog zakonodavca ili medjunarodne zajednice koja unutrašnjem poretku delegira pravo da odredi organe nadležne da obavežu državu na unutrašnjem pravu. Novaković. Postoje dva shvatanja kako do ovoga dolazi. 2) Neprikladnost istraživanja i kvalifikacije unutrašnjeg prava saugovarača.prakticne prirode 1) propisi unutrašnjeg prava su cesto šturi. da li su ispunjeni uslovi pod kojima taj organ može da zaključi ugovor. tako da je ugovor zaključen povredom tih propisa ništav ili rušljiv. Predvidjena su jednaka resenja za sve clanice sto daje element stabilnosti. Poštovanje propisa unutrašnjeg prava je bitan uslov za formiranje volje države. Ugovornu sposobnost jedne države ili međunarodne organizacije može vršiti bilo koji organ ili organi dotične države ili medj. 6. organizacije koji su predviđeni njenim ustavom. Često se ne može jedinstveno tumačenje postići na unutrašnjem planu pa se onda to pokuša učiniti na međunarodnom planu. nejasni i podložni različitim tumačenjima. Time postoji stabilnost i izvesnost u ugovornim odnosima. 2. 4) Sklapanje ugovora u uprošćenoj formi. 2. Time bi se skup koji treba da radi na zakljucenju ugovora bavio analizom unutrasnjih propisa pregovarača o nadležnosti zaključenja ugovora. Modaliteti vrsenja tog prava logicno treba da budu predmet medjunarodnopravnog regulisanja. da ustanovi koji je organ po unutrašnjem pravu drugog pregovarača nadležan da zaključi ugovor 2. Nacrta prvog specijalnog izvetioca Brajerlija: 1. i u Nacrtu međunarodne komisije američkih pravnika od 1927. I neki naši pravnici podržavali su ovu teoriju: M. Ova vrsta ugovora u većini država se može kvalifikovati kao protivustavna.svoju drzavu. Ova teorija prihvaćena je u većem broju kodifikacija. 3) Nemogućnost ispitivanja propisa unutrašnjeg prava kod multilateralnih ugovora.. U duhu ove teorije formulisan je član 4. Drugo je da propisi unutrašnjeg prava o nadležnosti ulaze u corpus pravila međunarodnog prava. Ugradjena je u Konvenciju o ugovorima usvojenu na Šestoj međunarodnoj konferenciji američkih država u Havani 1928. 5) Drzava se ne moze pozivati na svoje unutrasnje pravo radi oslobodjenja od ugovornih obaveza. kao i mogućnost naknadnog sticanja statusa ugovornice pristupanjem ugovoru.

modifikacije ili ublažene varijante internacionalističke teorije Malobrojne su. 1) Pristupanje Argentine Društvu naroda Da li je Argentina postala članica Društva naroda 1920. Ostaje potreba da se utvrde pravila unutrašnjeg prava i mogućnost da se ta pravila istaknu kao osnov nevažnosti ugovora. Priznaju dejstva smo onim ograničenjima koja se tiču nadležnosti za zaključenje ugovora. Treće shvatanje se vezuje za odgovornost države. Kako će se ostvariti cilj ugovora. Država nije vezana ugovorom koji u njeno ime zaključi organ koji po njenom pravu nije za to nadležan. Ograničavaju apsolutna dejstva izjava organa koji po medjunarodnom pravu imaju jasno i nesumnjivo ovlašćenje da obavezuju državu u medjunarodnim odnosima. Dipl omatska praksa Kako se u praksi rešavao problem sukoba unutrašnjeg i medjunarodnog prava i kojem se pravu davao primat. modifikacije ili ublažene varijante ustavne teorije Ove su brojnije. 3)Neprihvatljivo je shvatanje da jedan ugovor može biti valjan na medjunarodnom planu. Restriktivno se odredjuje krug lica koji poseduju jasno i nesumnjivo ovlašćenje. Četvrto shvatanje se odnosi na dobru veru saugovorača. ali može biti odgovorna za štetu koja nastane po drugu državu iz razumnog oslanjanja da je taj organ imao tu nadležnost. Ustavna ograničenja zavisi koje od ovih lica daje pristanak i pod kojim uslovima. 7. šef vlade. i organe koji imaju nadležnost da tu volju iznesu u spoljašnjim odnosima. Poštovanje ustavnih propisa je uslov za formiranje te volje. Imamo organe koji formiraju volju. Peto shvatanje kvalifikuje kao relevantna samo efektivna ustavna ograničenja. Prema jednom shvatnju samo povreda jasnih i očiglednih ustavnih odredaba predstavlja pravni osnov nevažnosti ugovora (a ne proste neregularnosti u postupku i materiji ratifikacije). 8. ili 1933. kako bi sprečila zloupotrebu tih ograničenja radi oslobađanja od obaveza. godine? . ministar inostranih poslova i bilo koje drugo lice koje poseduje punomoćje izdato od navedenih organa. jer se ne tolerišu protivustavni postupci. Pretpostavka je da se države u svojim odnosima ponašaju bona fide tako da se ne bi moglo ulaziti u ocenu zasnovanosti stanovišta koje je izneo nadležni organ povodom pitanja tumačenja unutrašnjeg prava države koju taj organ zastupa. 4) ova teorija ima pozitivni učinak na održavanje demokratije i predstavničke vlade. samo u slučaju ako šef vlade ili ministar inostranih poslova izrazi pristanak na obavezivanje nezavisno od šefa države. Država se ne može pozvati na povredu svojih ustavnih propisa ako je propustila da se na nju pozove u dužem roku ili se ponašala u skladu sa odredbama ugovora ili se koristila odredbama ugovora sklopljenog protivno njenim ustavnim propisima. Možemo ih podeliti u dve grupe: 1. budući da nevažnost na unutrašnjem planu znači neprimenjivost ugovora. ili se odnose na formu ukoliko su one očigledne i mogu se lako ustaviti istraživanjem. Prema drugom shvatanju relevantnost ustavnih ograničenja koriguje se pravilom o prekluziji. vidimo kroz određene slučajeve. Utvrdjuju se uslovi pod kojima akti i propusti takvih lica mogu da dovedu do nevažnosti ugovora(učenje o očiglednim povredam unutrašnjeg prava). Eklektičk e ili mešovite teorije Ovde podrazumevamo opšti naziv za shvatanja koja se nalaze negde između ustavne i internacionalističke teorije. a nevažeći na unutrašnjem planu.2) U slučaju povrede ustavnih ograničenja nema saglasnosti volja. Slično shvatanje govori da država koja poriče valjanost ugovora zaključenog u njeno ime može se sa tim ciljem pozvati samo na odredbe ustava ili ustavnog prava koje se odnose na nadležnost za sklapanje ugovora. 2. Ovlašćenim licima za izražavanje pristanka na obavezivanje se smatraju šef države. Definišu uslove pod kojima ta ograničenja mogu da utiču na valjanost ugovora.

argentinska vlada je dostavila ratifikaciju bez bilo kakve rezerve o odobrenju zakonodavnog tela. a u tekstu nacrta pominje se da je potrebno prethodno odobrenje sporazuma od strane grčke Narodne skupštine na šta je s obzirom na sadržinu sporazuma upućivao grčki ustav. 2) Pristupanje Luksemurga društvu naroda Vlada Luksemburga je 1920. Tek u septembru 1933. 9.rumunska komercijalna konven cija (1920) Privremena austijsko-rumunska komercijalna konvencija predvidjala je mogućnost otkaza 3 meseca po podnošenju obaveštenja. navodeći dva razloga: spor treba rešiti primenom odredbi ugovora o arbitraži zaključenog sa Nemačkom i da prema ustavu vlada takav sporazum ne može zaključiti bez konsultovanja predstavničkog tela. Isti slučaj je bio i sa Virtembergom. Vatikan je prihvatio njihova stanovišta. Kada im je poziv za pristupanje bio formalno upućen. članica Društva naroda. Čehoslovačka vlada je pod prinudom prihvatila sporazum. ona je povukla rezervu o neutralnosti.svesna da bi bez te neutralnosti pripadanje Društvu naroda tražilo promenu ustava. Iz ovoga proizilazi da je Argentina tek od tog odobrenja 1933. Francuska. Ministra inostranih poslova je pitao generalnog sekretara Društva kakav je status Luksemburga i koja su njegova prava i obaveze u odnosu na društvo u periodu dok se ne izvrši revizija. 4)Konkordati Vatikan a sa Baden om i Virtembergom Vatikan je sa vladom Badena zaključio konkordat koje su obe ugovorne strane ratifikovale u skladu sa svojim unutrašnjim propisima. te su prava i obaveze Luksemburga u potpunosti ustanovljene ulaskom u Društvo. Skupština društva je odobrila članstvo. a parlament Luksemburga nije odobrio pristup organizaciji niti je razmatrao pitanje promene ustava. a njihov ustav je nalagao da se cesija teritorije može izvršiti samo kada poprimi oblik ustavnog zakona. Rumunska vlada je tražila nakon godinu dana da se skopi nova konvencija. Rumunska vlada je rekla da prethodna Konvencija nije punovažna budući da nije odobrena od Rumunskog parlamenta kako nalaže Ustav Rumunije. ali je stupila u pregovore o novoj konvenciji. stajala pri tome da je Argentina članica Društva sa medjunarodne tačke gledišta. mada je ovaj stav jednoglasno odbačen od strane Društva. Ubrzo se povlači iz Skupštine Društva naroda. Drugi dom badenskog Parlamenta je kada je došlo do sprovođenja odredbi okvalifikovao ovaj konkordat kao ništav jer nije pribavljeno odobrenje parlamenta kako nalaže badenski ustav. iako zakonodavno telo nije odobrilo pristupanje Paktu. Kongres izdvaja pare da Argentina plati članske dugove. Na pitanje o njegovoj valjanosti. Austrija je ostala pri svom stavu. Međutim Nemačka. Vlada je 1926. čime je pružio pravnu valjanost medjunarodnoj vezi. 3)Zaštita bugarske manjine u Grčkoj (slučaj Politis) Grčki predstavnik Politis podneo je na usvajanje tekst o zaštiti bugarske manjine u Grčkoj postignut u pregovorima sa bugarskim predstavnikom. Ovaj sporazum je poništen ugovorom o uzajamnim odnosima zaključenim izmedju Čehoslovačke i Nemačke 1973. Jedna odredba tog sporazuma kaže da on stupa na snagu čim bude odobren od Saveta Društva naroda. ali je odobrio Pakt u skladu sa ustavnim pravima Kongresa. 1923. ali je izjavio formalni protest jer su predstavnici ove dve države tokom prgovora tvrdili da je parlamentarno odobrenje nepotrebno.. Ovaj sporazum(protokol) je usvojen i potpisan od predlagača i generalnog sekretara Društva. što je čehoslovačka vlada odbila.Pre stupanja na slagu mirovnih ugovora zaključenih posle Prvog svetskog rata Argentina je pokušala da pristupi Društvu naroda. uputila molbu za prijem u Društvo naroda u kojoj je izrazila želju da zadrži svoju neutralnost. ministar spoljnih poslova Argentine informisao je generalnog sekretara Društva naroda da je Kongres sankcionisao pristup Argentine Društvu. Ocenivši da joj Društvo naroda tu zelju neše prihvatiti. austrijska vlada je odgovorila da za to nema potrebe jer prošla nije otkazana. Medjunarodna sudska praksa . Italija i Velika Britanija zaključile su sporazum koji je predviđao cesiju dela čehoslovačke teritorije na način utvrđen od jednog medjunarodnog komiteta. Odgovor je bio da je prijem konačan i apsolutan. ali ga potop Narodna skupština nije ratifikovala. 5)Austijsko. Savet u svom izveštaju ističe da iako je ovaj dokument od trenutka potpisa što se njih tiče poprimio karakter potpunog pravnog instumenta Savet ne želi da nametne Grčkoj bilo kakvu obavezu. 6)Minhenski sporazum (1938) Velika Britanija i Francuska su septembra 1938 predložile da se Sudetska oblast pripoji Nemačkoj. ali deluje u nekim njegovim aktivnostima.

Njoj je pridodat protokol. Oni čine pravne i političke delikte sa stanovišta unutrašnjeg prava ukoliko ne postupaju u skladu sa propisima o nadležnosti. Ona kao pretpostavljenog za rešavanje tih sukoba promoviše treću državu. a internacionalistička i ustavna kao praktičan problem čije rešenje pretpostavlja ili barem upućuje na neke osnovne teorijske postavke. Nigaragva je osporavala valjanost ugvora. već da je njegova dužnost da se stara o izvršenju arbitražne presude. Ti argumenti nam deluju najubedljivije. Država kao originerni subjekt medjunarodnog prava je apstrakcija. pod argumentom da je prethodni predsednik Pretorius zaključio arbitražni kompromis bez saglasnosti zakonodavnog tela. Monistička i dualistička koncepcija kao teorijski problem koji ima i praktičnu dimenziju. a gotovo i nemoguće. to je unutrašnje pitanje.Ipak. a Švajcarska je protestovala ističući povredu Protokola. ali čitav problem posmatraju iz različitih uglova. 3)Fran cusko-švajcarska carinska arbitraža (1912) Komercijalnom konvencijom zaključenom 1906. nije podnet Parlamentu na odobrenje. Sve one predstavljuju teorijske odgovore na pitanja kakav je odnos medjunarodnog i unutrašnjeg prava. monistička i dualistička koncepcija vrše uticaj u određivanju polaznih premisa ove dve teorije uz brojna i kvalitativna odstupanja u razradi tih polaznih premisa. Jedni organi stvaraju tu volju. 1970.Sa stanovišta medjunarodnog prava država je organska celina i smatra se da državni organi koji su ovlašćeni da istupaju u medjunarodnim odnosima.1) Western Griqualand Diamond Deposit case Predsednik Južnoafričke Republike Erazmus je odbbio da prizna valjanost arbitražne odluke donete na štetu Južne Afrike. drugi je izjavljuju. dok se ustavna teorija posmatra kao logičan produžetak dualističke koncepcije. Parlament je nakon nekoliko meseci odobrio ugovor i u skladu sa utvrđenim postupkom uključio ga u novi ustav Nikaragve. Takodje saugovarači ne mogu jednostavno i dostupno doći do smisla ustavnih propisa jedne zemlje i shvatiti njihov domašaj. u vezi pitja koje spada u njegovu nadležnost. Upravo primena internacionalističke teorije doprinosi jačanju osećaja odgovornosti izvršnih organa jer su svesni da njihovi neovašćeni postupci u svetlu propisa unutrašnjeg prava neće biti sankcionisani na međunarodnom planu. na šta je norveški ministra Ihlen u usmenoj formi izjavio da Norveška neće u tom pogledu praviti nikakve smetnje. već se volja državnih organa prema organskoj teoriji uzima za volju države. Internacionalistička teorija se kvalifikuje kao posledica monističke koncepcije. a da sud nije pozvan da razmatra da li se propisi moraju biti ratifikovani od strane zakonodavca. U rigidne okvire monističke i dualističke koncepcije teško je. Nastoji se da se stavi znak jednakosti izmedju izjave volje i volje. Arbitrar nije odobrio ovaj zahtev. Osvrt na teorijska shvatanja Razlike u pogledu relevantnosti ustavnih ograničenja u oceni valjanosti ugovora pripisuju se kontoverzi koja postoji u pogledu odnosa medjunarodnog i unutrašnjeg prava. po našem mišljenu. Francuska je 1910. uklopiti brojne varijante ove dve teorije. Danska vlada je pokrenula pitanje proširenja danskog suvereniteta nad čitavim Grenlandom. ističući da se i protokol mora poštovati. putem kojih država može . obavezuje državu.Pred Stalnim sudom medjunarodne pravde Norveška je tvrdila da je deklaracija ministra Inhelna protivustavna i bez dejstva u odnosu na Norvešku. postupaju zakonito. istićući da je odobrenje dato po isteku roka od 40 dana predviđenog za razmenu ratifikovanog instrumenta. 10. a da prethodno nije dobio odobrenje zakonodavnog tela. koji za razliku od Konvencije. bolje je argumentovano u internacionalističkoj teoriji. 4) Slučaj Istočn og Grenlanda (Ihlenova deklaracija) od 1933. 2)Arbitražna presuda predsednika Klivlenda (1988) Predsednik Nikaragve je ratifikovao ugovor o granicama Nikaragve i Kostarike 1958. jer nije izneta pred savet ministara i usvojena u fomi kraljevske rezolucije. ona ne poseduje svoju volju. a Danska je zauzvrat izjavila da se neće suprotstavljati Norveškoj povodom rešavanja pitanja Špicberga. Shvatanje o uticaju ustavnih ograničenja na valjanost medjunarodnih ugovora. Ta teorija poriče autonomni karakter medjunarodnog prava jer ga u jednom od najvažnijih segmenata podčinjava unutrašnjem pravu. Argument da ova teorija doprinosi demokratiji jedne države se ne može održati na snazi jer ona upravo polazi od pretpostavke da predstavnički i izvršni organi ne deluju jedinstveno u funkciji zaštite interesa sopstvene države . Sudje presudio u korist Švajcarske. Sve više se razvijaju načini izražavanja pristanka na obavezivanje. Guverner je odgovorio da nije njegova dužnost da ulazi u interni spor. jednostrano izmenila utvrđene tarife. Sud je odgovrio da ono što je ministar spoljnih poslova izjavio u ime njegove vlade na zahtev diplomatskog predstavnika strane sile. Ustavna teorija podrazumeva inkorporaciju nacionalni pravnih propisa o nadležnosti za zaključivanje ugovora u pozitivno medjunarodno pravo. godine Francuska i Švajcarska su regulisale pitanje carina.

Nije pritom specifikovano kojem subjektu ona treba da bude objektivno jasna. Drzava koja se poziva na povredu pravila svog unutrasnjeg prava duzna je da u formalnom. Konvencija taj problem izricito ne resava. Ako su ipak na osnovu takvog ugovora izvrseni akti: 1) svaka stranka moze da trazi da druga stranka ako je to moguce uspostavi u njihovim odnosima situaciju koja bi postojala da akti nisu izvrseni 2)akti izvrseni u dobroj veri pre pozivanja na nistavost nisu postali protivpravni samim tim sto je ugovor nistav. racunajuci od dana prijema zahteva. U sledeca tri slucaja mogu nistave biti samo odredjene odredbe. Iz teksta se moze zakljuciti da se ta povreda sastoji u nepostovanju zapovesti sadrzanih u tim propisima. Transformacija ratifikacije u prihvatanje i odobravanje ima za ulogu da da pravno pokriće aktima izvršne vlasti koji izlaze iz okvira ustavnih propisa o nadležnosti. jer se iz toga ne moze lepo zakljuciti kakvog intenziteta treba da bude povreda. buduci da je u pitanju izuzetak od opsteg pravila. pre nego na odredbe koje regulisu oblik u kome se to odobrenje publikuje.a to su ustavne odredbe i zakoni koji regulisu ustavnu materiju kao i obicajna pravila u sistemu common law.. izuzev ako je ta povreda bila ocigledna i ako se odnosi na neko bitno pravilo unutrasnjeg prava. Ta formulacija moze biti tumacena na dva nacina. trebalo bi da bude izdat od sefa drzave. Drzava cije je unutrasnje pravo povredjeno moze se saglaiti sa tom povredom formalno ukoliko prizna ugovor za valjan i precutno ako se iz njenog ponasanja moze zakljuciti da je pristala da ugovor ostane na snazi (izvrsenje ugovora. Smatra se da je druga ugovorna strana znala za prekrsaj unutrasnjeg prava ako je on bio jasan za svaku drzavu koja u tom pogledu postupala prema uobicajenoj praksi i dobroj veri. Zahtev treba da sadrzi predlog mera koje bi valjalo preduzeti u odnosu na konkretan ugovor i razloge na kojima se zahtev zasniva. Ne moze se postupak valjanosti protivustavnih ugovor pokrenuti pred unutrasnjim sudovima. Odredbe nistavog ugovora nemaju pravnu snagu. sustinsko odstupanje od zapovesti sadrzane u odgovarajucim propisima unutrasnjeg prava od nadleznosti za zakljucenje ugovora. Nejasan je pojam ocigledna povreda. Ovo je relativna nistavost. Nistav je onaj ugovor cija nistavost je ustanovljena na osnovu Konvencije. Dopunsko pravilo je da ta povreda moze istaci kao razlog nevaznosti ugovora pod uslovom da se radi o ociglednoj povredi propisa unutrasnjeg prava od osnovnog znacaja. Ona je ocigledna ako je objektivno jasna za svaku drzavu koja u tom pogledu postupa prema uobicajenoj praksi i dobroj veri. drzava podnosilac zahteva ovlascena je da preduzme mere naznacene u njemu. 11. U odnosu na predmet ili na objekt povrede medjunarodnog prava ovaj clan sadrzi 2 ogranicenja: 1) rec je o povredi propisa unutrasnjeg prava o nadleznosti za zakljucenje ugovora 2) ta povreda je od sustinskog znacaja On ne regulise slucajeve koji zabranjuju zakljucenje odredjenih vrsta ugovora odnosno slucajeve materijalne ili unutrasnje protivustavnosti. Ukoliko nije opremljen potpisima ovih lica predstavnik drzave . povreda je ocigledna ako je objektivno jasna za svaku drzavu koja u tom pogledu postupa prema uobicajenoj praksi i dobroj veri. to onda nece biti dovoljan osnov za pokretanje ponistenja. 2. a da ugovor bez njih ostane na snazi: 1)ako se te klauzule mogu odvojiti od ostatka ugovora u pogledu izvrsenja 2) ako iz ugovora proizilazi da te klauzule nisu ni za jednu stranku bile sustinski osnov pristanka da budu vezane ugovorom u celini 3)ako nije nepravedno da se nastavi sa izvrsavanjem ostatka ugovora. Takodje kaze se da mora biti ocigledna. ako nadlezni organ nije to pitanje pokrenuo na medjunarodnom planu. cinjenica da je pristanak drzave da bude obavezna ugovorom izrazen na nacin kojim je narusena odredba njenog unutrasnjeg prava u vezi sa nadleznoscu za zakljucenje ugovora ne moze ta drzava navoditi kao razlog ponistenja njenog pristanka. Logicki se moze zakljuciti da nije relevantno da li je ona saznala tako sto se upustila u istrazivanje unutrasnjeg prava te drzave. koji ne sme biti kraci od 3 meseca (osim u hitnim slucajevima). a ka njemu naginje i medjunarodna sudska praksa. Ona je ocigledna ako postoji jasnost odredaba unutrasnjeg prava koje regulisu nadleznost za zakljucenje ugovora i postoje objektivni kriterijumi za razlikovanje ociglednih od neociglednih povreda. Prvensteveno je formulacija bila “ustavna ogranicenja”. Povreda mora biti od bitnog znacaja. Varijacije koje se nalaze izmedju ove dve teorije nisu uspešne. Ovaj problem je trebalo resiti preciznim navodjenjem uslova .da ispita sadržaj ugovora i da se obezbedi da će njeni izvršni organi pridržavati interesa države. Cini nam se ispravnim da pod povredom valja razumeti samo bitno. nijedna drzava ne stavi prigovor. U formalnom smislu to su pravni akti odredjene snage.) Kod bilateralnih ugovora nistav ugovor prestaje da vazi. Rešenja utvrđena konven cijom Konvencija u clanu Odredbe unutrasnjeg prava o nadleznosti za zakljucenje ugovora utvrdjuje sledece: 1.. Ukoliko nakon isteka roka. Opste je pravilo da nepostovanje propisa ne dira u valjanost pristanka koji je u odgovarajucoj formi dalo lice koje medjunarodno pravo smatra ovlascenim. trpe velike nedosatke pokušavajući da premoste suviše veliko rastojanje između ove dve različite teorije. pa je zamenjena formulacijom “odredbe unutrasnjeg prava od bitnog znacaja”. Akt kojim se ugovor proglasava nistavim je formalne prirode. pisanom obliku dostavi svoj zahtev drugim strankama ugovornicama. Takvo tumacenje precutno sugerise i sama Komisija za medjunarodno pravo. sefa vlade ili ministra inostranih poslova. a izmedju ostalih stranaka ostaje na snazi. Ovaj clan ne navodi tacno u cemu se sastoji povreda. To se pravilo zasniva na kategoriji ocigledne sposobnosti ordedjenih kategorija lica da u svojstvu drzavnih organa izraze pristanak na obavezivanje u ime drzave. U materijalnom smislu odnosi se na odredbe koje ustanovljavaju odobrenje zakonodavnog tela. Kod multilateralnih on prestaje da vazi samo izmedju te drzave i ostalih stranaka.

Punomocjem su ovlascivali svoje predstavnike da u njihovo ime zakljucuju medj ugovore. kada je americki predstavnik u Persiji 1941.ovo komisija smatra sustinskim obezbedjenjem predstavnika da predstavlja drzavu u vezi sa preduzimanjem akata koji se odnose na ugovor. Zatim. U modernoj praksi prva funkcija se izgubila jer se predmet definise u prethodnoj fazi razmene informacija. Ocigledno je da u ovakvom slucaju postoji izvesni rizik.. Zavisno od obima punomocje moze biti pojedinacno za odredjen slucaj ili opste generalno ako se odnosi na neodredjeni broj slucajeva. usvajanju ili autentifikaciji teksta ugovora. ali se desavaju. ali pregovaraci sami snose njegov teret. predvidjeno je da bilo koja strana u sporu moze pokrenuti postupak izmirenja (koncilacije) utvrdjen Aneksom koji je pridodat Konvenciji. Konvencijom o ugovornom pravu utvrdjena je definicija punomocja: dokument izdat od strane nadleznog organa kojim se oznacava jedna licnost ili vise njih da predstavljaju drzavu u pregovaranju. tako komisija za medjunarodno pravo kaze da je sam cin provere punomocja diskreciono pravo pregovaraca.vladar je subjekt medj prava. jer je imao za cilj da pokaze da li je punomocnik ovlascen da obaveze svog mandatara. Postupak se pokrece podnosenjem zahteva generalnom sekretaru UN.posredovanja. Pre pocetka vrsi se reciprocno ispitivanje punomocja. Izvorno punomocje je posedovalo dvostruku funkciju: da definise domasaj i predmet pregovora i da ustanovi obim i karakter ovlascenja punomocnika. 2)ako iz prakse zainteresovanih država ili iz drugih okolnosti proizilazi njihova namera da to lice smatraju predstavnikom drzave za takve svrhe i bez punomocja. sudskog resavanja.“Nistavost. Takodje. kada ugovor zakljucuju druga lica koja ne ulaze u krug najvisih organa spoljnog zastupanja. a nije pre toga dobio punomocje. buduci da predstavnicki organi dobijaju pravo na konacnu i definitivnu odluku o obavezivanju drzave na medj planu..arbitraze. Ugovor iz Erzeruma poznat je po tome sto je Persija u . Punomocje kao formalni akt ne mora biti izdato pre pocetka pregovora.stroga praksa provere punomocja se postepeno gubila. formira posebno telo: Verifikacioni komitet. i mogao da odbije to ako je punomocnik prekoracio ovlascenja. koji na osnovu pravila procedure podnosi izvestaj konferenciji o podnetim punomocjima. Kod znatnog broja ugovora zakljucenog u uproscenoj formi provera se izostavlja. Podnosenjem prigovora dolazi do spora izmedju ugovornica koji se ima resavati na nacin predvidjen poveljom UN: putem pregovora. Razlikuju se dve situacije kod zakljucivanja ugovora u uproscenoj formi: 1. U doba apsolutisticke monarhije bilo je obavezno i skrupulozno. jer u velikom broju drzava oni sami izdaju punomocja 2. Koncencija u glavi II. prestanak i suspenzija” dejstva ugovora nalazi se druga situacija kada je prestavnik nije postovao ogranicenja kojima je ovlasecenje bilo podvrgnuto. Posebno kod bilateralnih ugovora. Pri generalnoj skupstini UN ustanovljen je komitet za pitanja procedure u okviru koga deluje i Verifikacioni komitet. Zato se na medj konferenciji. 12. U nekim pravnim sistemima ustaljena je praksa zakljucivanja madjuvladnih sporazuma i medjudepartmalnih sporazuma van uobicajenih diplomatskih kanala. Kad ih je veliki broj kod multilateralnih ta tehnika nije izvodljiva.A ugovore je ratifikovao sam vladar. Stejt departmant je nakon toga poslao punomocje i rekao da se potpise nov ugovor jer je prvi imperfektan. izrazavanju pristanka drzave da bude vezana ugovorom ili radi preduzimanja bilo kog drugog akta u vezi sa ugovorom. anketa. Utvrdjeno je i opste pravilo da se jedna licnost smatra predstavnikom drzave ako: 1) pokaze odgovarajuce punomocje. Formalna ogranicenja vrsenja ugovorn e sposobnosti Koja su fizicka lica ovlascena da u svojstvu organa izjave volju drzave na medjunarodnom pravu? Doba apsolutistickih monarhija. u granicama naznacenim u punomocju. a drzava predmet njegove svojine. Pobeda parlamentarizma u domenu pravila medj ugovornog prava. Naknadna potvrda akta izvršen og bez ovlašćena Slucajevi neovlascenog zakljucivanja ugovora nisu cesti. Oni moraju biti izdati od strane organa koji je i inace ovlascen za izdavanje punomocja. Izuzetak da predstavnik drzave definitivno obavezuje drzavu postepeno se sirio praksom sklapanja neformalnih i ugovora uproscene forme. Americki poslanik u Liberiji je 1939. Ukoliko ne nadju resenje u roku od 12 meseci od dana podnosenja prigovora.mora da bude opremljen punomocjem. U slucaju bilateralnih ili multilateralnih pregovora sa ogranicenim brojem pregovaraca preduzima se uzajamna provera punomocja. moze stici telegramom ili diplomatskom notom koje potvrdjuju da je odredjeno lice ovlasceno d preduzima akte u vezi sa ugovorom. koja ne spada u proces zakljucivanja ugovora.“Zakljucenje i stupanje ugovora na snagu” resava pitanje neovlascenog preduzimanja akata koji se odnose na pristajanje da se zakljuci ugovor. U punomocje se unosi obecanje da ce ugovor potpisan od strane predstavnika biti ispunjen i izvrsen pod rezervom ratifikacije.ovde je presudna cinjenica da ovim licima ne treba punomocje za preduzimanje bilo kojih radnji u vezi sa ugovorom. potpisao ugovor bez punomocja. ako lice uopste nije imalo ovlascenje. ratifikacija postaje neobavezna diskreciona ustanova. Resorni ministari ih sklapaju bez formalnog punomocja. Danas mu je cilj prakticne prirode da se otklone oni koji nemaju ovlascenje da pregovaraju. kada ugovor zakljucuje sef drzave ili ministar spoljnih poslova. ponekad se konstatacija o proveri punomocja unosi u preambulu ugovora. 13. U glavi V. a ona glasanjem prihvata izvestaj. Izdavanje punomocja se vrsi prema propisima unustrasnjeg prava. potpisao ugovor o mirenju. pa su ugovori samo licni sporazumi suverenih monarha. sekretar je poslao punomocje koje je predoceno persijskom ministru inostranih poslova.

obima obaveza koje se preduzimaju. Kontroverzno je i nejasno pitanje pravne prirode ovih akata. cinjenica da predstavnik nije vodio racuna o tom ogranicenju moze se navoditi kao slucaj manljivosti..a na beckoj konferenciji zamenjeno je izrazom saopsteno. Konvencija ovako regulise nepostovanje posebnih ogranicenja ovlascenja na izrazavanje pristanka na obevazivanje: ako je ovlascenje jednog predstavnika da izrazi pristanak drzave da bude vezana ugovorom bilo predmet posebnog ogranicenja. S obzirom na oblik mogu biti javna i tajna. Protek roka ili cutanje se ne moze smatrati potvrdom. Konvencija pravo da se ospori valjanost ugovora definise u formi izuzetka. ugovor moze biti nistav. Da bi ovo bilo osnov nistavosti treba da se ispune sledeci uslovi: 1) prekoracenje je od sekundarne vaznosti za medjunarodno pravo. Nepostovanje ogranicenja u ovlascnju za izrazavanje pristanka na obavezivanje predstavlja u sistemu konvencije samostalan osnov nistavosti.. Moze se osnaziti bilo izricito bilo precutno (tu su relevantni akti poput pozivanja na odredbe tako zakljucenog ugovora.diskusijama vodjenim u Savetu drustva naroda pokusala da ospori valjanost ugovora jer je persijski predstavnik prekoracio punomocje prihvativsi izvesnu interpretativnu notu. Uslov je dakle da ga naknadno ne prihvate.Ovde je rec o neovlascenom aktu ovlascenog predstavnika drzave. Ova povreda prestavlja osnov relativne nistavosti.u pogledu domasaja odredaba buduceg ugovora. To je razlika u odnosu na slucaj kada neovlasceno lice zakljuci ugovor jer se tu radi o kompletnojpravnoj nesposobnosti lica da obaveze drzavu. ne moze se pripisati volji drzave i ne postavlja se bilo kakvo pitanje njenog pristanka. Postupak ponistenja i posledice regulisu se kao u slucaju povrede propisa unutrasnjeg prava o nadleznosti za zakljucenje ugovora. Ukoliko ga prihvati time je konsumiran akt neovlascenog postupanja. nacina izrazavanja pristanka na obavezivanje. Javna po pravilu imaju zadatak da uticu na stav druge strane kao sredstvo politickog pritiska. Posebna ograničenja ovlašćenja za izražavanje pristanka države Ovlascenja predstavnika drzave mogu da budu podvrgnuta posebnim ogranicenjima razlicite prirode. Takvo saopstanje ne mora biti dato u formalnom obliku. U nacrtu je bio izraz da to mora biti notifikovano. jer organ koji vrsi ratifikaciju ugovora suvereno odlucuje o tome da li ce ugovor prihvatiti ili ne. . Odbivsi koncept nistavosti akata Konvencija se precutno odlucila da su ovi akti nepostojeci. osim ako ogranicenje nije saopsteno pre izrazavanja ovog pristanka ostalim drzavama koje su ucestvovale u pregovorima. Naravno otvoreno je pitanje odgovornosti predstavnika zbog prekoracenja. Predmet povrede je ogranicenje sadrzano u administrativnim aktima. Akt koji u vezi sa zakljucenjem ugovora izvrsi lice koje se ne moze smatrati ovlascenim da predstavlja drzavu u tom cilju bez pravnog dejstva je osim ako ga ta drzava docnije ne potvrdi. U prilog tome da su relativno nistavi govori to da se kasnije mogu osnaziti voljom drzave. i takav ugovor nije nistav. 14. Ako nije. Neovlasceno preduzimanje radnje u vezi sa zakljucenjem ugovora. 2)ogranicenje mora biti saopsteno drugim stranama koje su ucestvovale u pregovorima pre nego sto je pristanak na obavezivanje izrazen.cime je podrzano shvatanje da to mora biti na formalan ili svecan nacin. Definitivno izraz 'bez pravnog dejstva' nije dovoljno precizan. izvrsenje ugovora i slicno).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->