P. 1
Dokumenta u Osiguranju

Dokumenta u Osiguranju

|Views: 108|Likes:
Published by ajnezajebavaj

More info:

Published by: ajnezajebavaj on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2012

pdf

text

original

DOKUMENTA U OSIGURANJU

.Nnajvažnija dokumenta koja su prisutni u osiguranju su:  Polisa osiguranja.  Certifikat osiguranja.  List pokrića.  Potvrda o sklopljenom osiguranju.  Slip i cover note.

Polisa služi kao dokument kojim se osiguranik legitimiše i dokazuje svojstva osiguranika. odnosno jednog od ugovaraĉa osiguranja. .Polisa osiguranja   Polisa osiguranja predstavlja dokaz. odnosno potvrdu da je zakljuĉen ugovor o osiguranju.

 datum izdavanja polise.  trajanje osiguranja i vreme pokrića.  potpisi ugovornih strana.  ugovorne strane osiguranja.  .Osnovni elementi polise osiguranja su: predmet osiguranja.  rizik obuhvaćen osiguranjem.

 pojedinaĉne i generalne.  kargo i kasko polise.  valutirane i nevalutirane. .Najčešća je sledeća podela polisa na:  pomorske i kopnene.  individualne i kolektivne.

bilo zbog vremenskog ograniĉenja ili nepoznavanja svih relevantnih ĉinjenica potrebnih za zakljuĉivanje ugovora. List pokrića se kasnije zamenjuje polisom osiguranja ili nekim drugim dokumentom koji potvrĊuje da je ugovor o osiguranju zakljuĉen. Najĉešće se upotrebljava u osiguranju pomorskih brodova. posebno u meĊunarodnom transportnom saobraćaju.List pokrića     List pokrića se izdaje ukoliko ne postoje uslovi da se zakljuĉi klasiĉna forma ugovora o osiguranju. potvrĊujući na taj naĉin preuzimanje obaveze iz osiguranja. . Ovaj dokument potpisuje po pravilu samo osiguravaĉ.

POLISA OSIGURANJA OD AO .

POLISA KASKO OSIGURANJA .

GRANIĈNA AO .

ZELENA KARTA .

IMOVINSKO OSIGURANJE .

POLISA OSIGURANJA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA PUTNIĈKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA .

Certifikat osiguranja    Certifikat osiguranja predstavlja skraćeni oblik polise osiguranja. broker ili špediter koji su zakljuĉili opšti ugovor o osiguranju za raĉun svojih klijenata. Najĉešće se koristi u transportnom osiguranju. Ovaj dokument sadrži osnovne podatke o uslovima osiguranja. . ali se dešava da ga izdaju i posrednici. Certifikat osiguranja uglavnom izdaje osiguravaĉ.

Potvrda o zaključenom osiguranju   Potvrda o zakljuĉenom osiguranju je zapravo pismeni dokaz kojim se potvrĊuje da je zakljuĉen ugovor o osiguranju. mada u nekim sluĉajevima može sadržati i detaljnije elemente. . sadrži neke osnovne elemente o osiguranju i najĉešće se koristi kod osiguranja roba u uvozu.

ali dovoljno da bi se kasnije pojedini delovi ugovora detaljnije regulisali. Posrednici u osiguranju na bazi elemenata iz slipa ispostavljaju tzv. . a pripremaju ga posrednici u osiguranju. kao i o uĉešću pojedinih osiguravaĉa u njemu. odnosno belešku o pokriću na osnovu koje obaveštavaju osiguranika pod kojim uslovima je zakljuĉen ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju. cover note. Tekst ugovora u slipu se daje u skraćenom obliku. Cover note je dokumenat kojim se u praksi potvrĊuje da je osiguravaĉ odnosno reosiguravaĉ prihvatio uslove iz slipa i da je saglasan sa pokrićem osiguranog rizika.Slip i cover note    Slip je dokument u kome su dati uslovi pod kojima se želi zakljuĉiti ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->