P. 1
Dokumenta u Osiguranju

Dokumenta u Osiguranju

|Views: 109|Likes:
Published by ajnezajebavaj

More info:

Published by: ajnezajebavaj on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2012

pdf

text

original

DOKUMENTA U OSIGURANJU

 List pokrića. .  Slip i cover note.Nnajvažnija dokumenta koja su prisutni u osiguranju su:  Polisa osiguranja.  Certifikat osiguranja.  Potvrda o sklopljenom osiguranju.

odnosno jednog od ugovaraĉa osiguranja. . Polisa služi kao dokument kojim se osiguranik legitimiše i dokazuje svojstva osiguranika. odnosno potvrdu da je zakljuĉen ugovor o osiguranju.Polisa osiguranja   Polisa osiguranja predstavlja dokaz.

 trajanje osiguranja i vreme pokrića.  datum izdavanja polise.  rizik obuhvaćen osiguranjem.  .  ugovorne strane osiguranja.  potpisi ugovornih strana.Osnovni elementi polise osiguranja su: predmet osiguranja.

.  valutirane i nevalutirane.Najčešća je sledeća podela polisa na:  pomorske i kopnene.  kargo i kasko polise.  individualne i kolektivne.  pojedinaĉne i generalne.

. posebno u meĊunarodnom transportnom saobraćaju. Najĉešće se upotrebljava u osiguranju pomorskih brodova.List pokrića     List pokrića se izdaje ukoliko ne postoje uslovi da se zakljuĉi klasiĉna forma ugovora o osiguranju. Ovaj dokument potpisuje po pravilu samo osiguravaĉ. potvrĊujući na taj naĉin preuzimanje obaveze iz osiguranja. List pokrića se kasnije zamenjuje polisom osiguranja ili nekim drugim dokumentom koji potvrĊuje da je ugovor o osiguranju zakljuĉen. bilo zbog vremenskog ograniĉenja ili nepoznavanja svih relevantnih ĉinjenica potrebnih za zakljuĉivanje ugovora.

POLISA OSIGURANJA OD AO .

POLISA KASKO OSIGURANJA .

GRANIĈNA AO .

ZELENA KARTA .

IMOVINSKO OSIGURANJE .

POLISA OSIGURANJA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUĈAJA .

POLISA PUTNIĈKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA .

ali se dešava da ga izdaju i posrednici.Certifikat osiguranja    Certifikat osiguranja predstavlja skraćeni oblik polise osiguranja. broker ili špediter koji su zakljuĉili opšti ugovor o osiguranju za raĉun svojih klijenata. Najĉešće se koristi u transportnom osiguranju. . Ovaj dokument sadrži osnovne podatke o uslovima osiguranja. Certifikat osiguranja uglavnom izdaje osiguravaĉ.

Potvrda o zaključenom osiguranju   Potvrda o zakljuĉenom osiguranju je zapravo pismeni dokaz kojim se potvrĊuje da je zakljuĉen ugovor o osiguranju. mada u nekim sluĉajevima može sadržati i detaljnije elemente. sadrži neke osnovne elemente o osiguranju i najĉešće se koristi kod osiguranja roba u uvozu. .

kao i o uĉešću pojedinih osiguravaĉa u njemu. ali dovoljno da bi se kasnije pojedini delovi ugovora detaljnije regulisali.Slip i cover note    Slip je dokument u kome su dati uslovi pod kojima se želi zakljuĉiti ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju. Cover note je dokumenat kojim se u praksi potvrĊuje da je osiguravaĉ odnosno reosiguravaĉ prihvatio uslove iz slipa i da je saglasan sa pokrićem osiguranog rizika. Tekst ugovora u slipu se daje u skraćenom obliku. odnosno belešku o pokriću na osnovu koje obaveštavaju osiguranika pod kojim uslovima je zakljuĉen ugovor o osiguranju odnosno reosiguranju. Posrednici u osiguranju na bazi elemenata iz slipa ispostavljaju tzv. cover note. . a pripremaju ga posrednici u osiguranju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->