P. 1
TRAFOSTANICA 11035 kV OŠTARIJE

TRAFOSTANICA 11035 kV OŠTARIJE

|Views: 368|Likes:
Published by viganjorebic

More info:

Published by: viganjorebic on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

TS 110/35 kV OŠTARIJE

1/23

TROŠKOVNIK E2 TRAFOSTANICA 110/35 kV OŠTARIJE

I. OPREMA, ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI

TS 110/35 kV OŠTARIJE

2/23

TROŠKOVNIK E2 - TRAFOSTANICA TS 110/35 kV OŠTARIJE
I. OPREMA, ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI
Red. br. 1. Opis radova Jed. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena

PRIMARNA OPREMA 110 kV POSTROJENJA

1.1.

Nabava tropolnog SF6 prekidača za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.1. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

2

383,549.64

767,099.28

1.2.

Nabava okretnog sabirničkog rastavljača za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.2. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

2

75,785.71

151,571.42

1.3.

Nabava strujnih mjernih transformatora za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.3. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

6

66,289.86

397,739.16

1.4.

Nabava malouljnog jednopolno izoliranog induktivnog mjernog naponskog transformatora za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.4. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

6

65,356.20

392,137.20

1.5.

Nabava metaloksidnog odvodnika prenapona za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.5. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

6

21,792.00

130,752.00

1.6.

Nabava porculanskog potpornog izolatora za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.6. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

6

3,936.00

23,616.00

1.7.

Nabava ormara regrupacijske opreme polja =E1 (7) za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.7. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

2

55,452.96

110,905.92

/ B-1.20. / B-1.9. / B-1. / B-1. / B-1.27.44.31.35. / B-1.11.28.14. / B-1. Nabava ormara regrupacijske opreme polja =E3 (=E6) za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.24 62.49. / B-1.256. kpl 1 6. / B-1. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).193.38. / B-1.96 110.34.92 1. / B-1.11.547. Opis radova Jed.10. / B-1.9.10. / B-1.16.55.808.59.14.06 110.00 1.905. / B-1. Nabava ostale opreme i materijala za ugradnju u vodno polje 110 kV B-1. / B-1.752.193. / B-1.29.45 1.24.41.17. / B-1.128. / B-1. Nabava opreme za rekonstrukciju i produžetak sabirnica prema Tehničkim karakteristikama . / B-1.25. / B-1.36. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).19.8. / B-1. 1.52.56.57. / Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).40. / B-1. B-1.23 Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).30.070.45.48. kpl 2 55.00 130.92 1.15.37. Nabava opreme za uzemljenje neutralne točke 110 kV prema Tehničkim karakteristikama B-1. / B-1.33. / B-1. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).452.48 1. / B-1.32.12. / B-1. B-1. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 3/23 Nabava spojne i ovjesne opreme prema Tehničkim karakteristikama . / B-1.20 . / kpl 2 31.12 1.792. / B-1.46. / B-1. / B-1.13. / B-1.404. Nabava metaloksidnog odvodnika prenapona za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1. / B-1.12.58.070. kpl 1 130.47.13. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). / B-1.095.53.39. / B-1.96 17.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red. / B-1.21/B-1. / B-1. Nabava opreme za uzemljenje prema Tehničkim karakteristikama .26.43. / B-1. br.20 6. / B-1. / B-1. / B-1.18.42. kom 2 55. / B-1.54.22/ B-1. / B-1. kpl 6 21. kpl 2 8.50. / B-1. B-1. / B-1.51.60.45 130.8.

1.401.000.32 1.80 2. Istovar.581.00 UKUPNO PRIMARNA OPREMA 110 kV POSTROJENJA : 2.5.000.00 kom 2 21.64 2. kom 1 1.114.596. odnosno +TR2 (polje =E2).1.298.870.240. kom 1 260. Transport cjelokupne primarne opreme 110 kV postrojenja do gradilišta TS i osiguranje opreme 1.2. Formiranje prekidača za vanjsku montažu kom 1 55.20 2. Nabava ormara zaštite vodnog polja GOJAK 1 (polje =E3) i GOJAK 2 (polje =E6). kom 2 470. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).15.4. slobodnostojeći.348. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).401.870.80 96. prema Tehničkim karakteristikama B-2.4. kom 1 96. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). SEKUNDARNA OPREMA 110 kV POSTROJENJA 2. 1.17.61. Nabava ormara centralne jedinice +CU samostojeći prema Tehničkim karakteristikama B-2.298.693.20 1.68 940. Nabava ormara signalizacije +U0 samostojeći prema Tehničkim karakteristikama B-2.96 kpl 1 30. Nabava ormara zaštite transformatora +TR1 (polje =E1).1.00 42.1.36 2.114. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).00 kpl 1 24.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red. Opis radova Jed. Nabava ormara zaštite sekcijskog polja (polje =E4) slobodnostojeći.1.20 260.000.20 . Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).452.000.2. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 4/23 1.1. Nabava ormara regrupacijske opreme polja =E4 za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.290. slobodnostojeći. prema Tehničkim karakteristikama B-2. prema Tehničkim karakteristikama B-2. br.452.794.120. kom 2 674.16.00 30.03 2.96 55.5.3.00 24.18.397. raspakiranje i montaža primarne opreme 110 kV postrojenja Funkcionalno ispitivanje ispravnosti izvedenih krugova i izdavanje ispitnih izvještaja i protokola.1.3. 1.

1.7. Nabava opreme za uzemljenje neutralne točke 35 kV prema Tehničkim karakteristikama B-3. kpl 1 328.950. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). kpl 1 1.108. Nabava opreme za kabelsko povezivanje energetskih transformatora na SN blokove prema Tehničkim karakteristikama B-3. Nabava ormara energetskih mjerenja +QM samostojeći prema Tehničkim karakteristikama B-2.950. kpl 1 787. IzvoĎenje završnih radova prema Tehničkim karakteristikama B-2.680.153.616.792.10.9.40 3.300.402.2. kpl 1 27.1. IzvoĎenje elektromontažnih radova prema Tehničkim karakteristikama B-2. Opis radova Jed.773.70 305. kpl 1 305.773. Nabava signalno-upravljačkih kabela prema Tehničkim karakteristikama B-2. IzvoĎenje pripremnih radova prema Tehničkim karakteristikama B-2.344. Nabava primarne opreme 35 kV postrojenja prema Tehničkim karakteristikama B-3.28 27. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).00 3.00 328.8.300.40 1.385.138.153.9.9. br.2.349.1.32 359.1.83 3. Nabava sekundarne opreme 35 kV postrojenja prema Tehničkim karakteristikama B-3.9.349.108.616.3.8. OPREMA 35 kV POSTROJENJA 3.00 787. 2.1.643. kom 1 359.138.60 2.28 2.2.00 108.10 3.6. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).4.00 4. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 5/23 Nabava ormara obračunskog mjerenja +OKM samostojeći prema Tehničkim karakteristikama B-2.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red. kpl 1 4.4. kom 1 74. kpl 1 194.680.32 2.7.83 194.344.00 .70 UKUPNO SEKUNDARNA OPREMA 110 kV POSTROJENJA : 5.3.6.00 2.60 74.3. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).402. kpl 1 108.00 2.11.792. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

8. montaža.000. ELEKTRIĈNA INSTALACIJA NOVE POGONSKE ZGRADE 5. IzvoĎenje završnih radova prema Tehničkim karakteristikama B-3.000.1. IzvoĎenje pripremnih radova prema Tehničkim karakteristikama B-3.1.40 3.6. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za razdjelnike električne instalacije zgrade prema Tehničkim karakteristikama B-5.00 3.80 5. Transport.1.548.800. kpl 1 99.6. 3. montaža.348.800. POMOĆNA NAPAJANJA 4.115.760.500.00 247. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 6/23 Nabava opreme transformacije 35/0. Nabava opreme pomoćnog istosmjernog napajanja prema Tehničkim karakteristikama B-4. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). Opis radova Jed.2.2.00 3.000. kpl 1 43.80 4. Dobava opreme.1. kpl 1 44.00 4.4 kV za napajanje vlastite potrošnje TS 110/35 kV Oštarije prema Tehničkim karakteristikama B-3.2.6.20 99.500.7.800. montaža.000.20 UKUPNO OPREMA 35 kV POSTROJENJA : 7.00 743.141.00 1. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za instalaciju električne rasvjete prema Tehničkim karakteristikama B-5. kpl 1 247.83 4.096.548.5.00 5.80 683. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za postrojenje pomoćnih napajanja kpl 1 54.574.096.760.00 54.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.40 22.5. Nabava opreme pomoćnog izmjeničnog napajanja prema Tehničkim karakteristikama B-4.00 UKUPNO POMOĆNA NAPAJANJA : 1. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).115.6. IzvoĎenje elektromontažnih radova prema Tehničkim karakteristikama B-3.00 .834. kpl 1 22.1. Dobava opreme.574. kpl 1 683.2. kpl 1 1.3. br.00 44.394.00 43.3.800. kpl 1 743.2.

680.HE Gojak 6. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za gromobransku instalaciju prema Tehničkim karakteristikama B-5. kpl 1 71. montaža. 6. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za telefonsku instalaciju prema Tehničkim karakteristikama B-5. Dobava opreme.00 69.5. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za vatrodojavni sustav prema Tehničkim karakteristikama B-5.kanali veze 102.840.105 * . kpl 1 26. INSTALACIJA NOVE POGONSKE ZGRADE : 236.500.000.5. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za instalaciju izjednačenja potencijala metalnih masa prema Tehničkim karakteristikama B-5. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za instalaciju el. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za ostalu opremu prema Tehničkim karakteristikama B-5.103/104.00 .3.000. Dobava opreme.00 14.00 5. br.00 17. montaža.00 7. Dobava opreme.64-3.6. montaža.00 71.00 5.00 28.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.00 6.7.1.1.500. montaža.4.3. kpl 1 14.280. utičnica i napajanja stalnih trošila prema Tehničkim karakteristikama B-5.00 5.000. montaža.00 5.izlazna snaga 10 W .00 535.govor u opsegu 0. kpl 1 7. 5. Dobava opreme.prijenos podataka u opsegu 2.00 UKUPNO EL.300.00 26.000.2. kpl 1 1. Samostojeći ormar za montaţu VF ureĊaja kao Rittal 2200x800x600 kom kom 2 4 267. kpl 1 28.3-2. TELEKOMUNIKACIJE VF veza po DV 110 kV TS 110/35 kV Oštarije .8.7.1.000.100.000.500.500. Dvokanalni analogni VF ureĊaj slijedećih tehniĉkih karakteristika: .6 kHz 6.4.4 kHz . Dobava opreme.300. montaža.00 5.00 1. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 7/23 Dobava opreme. Opis radova Jed.8.1.6.napajanje 48 V= .120.

Dabava i ugradnja kabelskog zdenca.9.640.1.5.00 kom 11 6.680.karakteristika niti prema preporuci CCITT G 650 i G 652 .00 kom 2 36.472.propusni opseg 64-600 kHz .nazivni napon 123 kV Napomena: Nabavlja se Knjigom E2 6.00 kom 2 52.8.o.1.20 kpl 2 1.1.82 41.00 .00 691. UreĊaj za prijenos naloga brze distantne zaštite tip: DZ-8.1.2.00 * Konzultirati PrP Zagreb Moguća promjena kanala.00 76.2. Komplet s priborom (4 niti tranzit.00 73. Instalacijski kabel nx2x0.400.ostali podaci prema IEC2 Napomena: Nabavlja se Knjigom E2 6.2 6.prikljuĉni pribor na spojni kondenzator -C1. veze br.) m 8500 17.pojas blokiranja 235-450 kHz . Spojna grupa slijedećih tehniĉkih karakteristika: .00 535.00 kom 10 8.6 i prikljuĉni konektori (PL) na glavnom razdjelniku (GR) (prema specif.00 kom 1 8.382.912.VF snaga P=100 W .00 8.: Jed. Armirani koaksijalni kabel 75 W s prikljuĉnim konektorima * 6. Energetski kabel P/F 2x4 * 6.960.1. signle mode: .montaţa viseća .40 2. Opis radova br.7.640.DV stup br.920. kapaciteta 3x4 niti.80 1. Svjetlovodna kabelska veza TS 35/10 kV Oštarije .28 146.032. VN kondenzator .00 86.00 6. tip MZ K4 100/80/105 (prema projektu kab.2.00 kom m m 2 250 50 20. 21/97.736.polaganje upuhivanjem u PEHD cijev f 50 mm 6.2 . Komplet s priborom 6.dozvoljene vlaĉne sile 1500 N .800.4.4. Svjetlovodna kabelska spojnica za u zemlju.912. vodonepropusna za nastavljanje 12 niti. veza montaţa na drugu lokaciju ** dva ormara za montaţu ureĊaja +DZ8 dva ormara za montaţu VF ureĊaja (na drugoj lokaciji) 6. 90 6.3. Zebra Split d.00 105.3.Rmin=600 W .1.o.880.600.371.Z1/Z2 400/75 W .Ck 4400 pF .kapaciteta C=4400 pF . Svjetlovodna spojnica za montaţu na DV stup u kućištu od nehrĊajućeg ĉelika za završetak i prespajanje niti na OPGW kabel. Svjetlovodni kabel uvlaĉni. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 8/23 kom 8 66.2.1. VF prigušnica 800/0.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red. 8 niti rezerva) 6.840.1.640.764. 6. Iskra (4 kom Rezerva) 6.960.65 13.00 27.2.2.6.1. proizvoĊaĉa) * Ukupno 6.

640. Napomena: prema uvjetima HT.3. Telefonski ormar za na zid.: 28.4.4.82 6.3. kapaciteta 10" s ugraĊenim modulima zaštite (prema prilogu br.03 143.80 8.181.00 14.Panel za pristup data interface .400.2. Telefonski ormar/spojnica.181.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.00 m 50 172.Lokalna signalizacija .00 5.2.760. Ukupno 6.5. 706) 6. Telefonski kabel.TS 110/35 kV Oštarije . Opis radova br.1. Komplet Napomena: Kapacitet razdjelnika za prihvaćanje kabela -SK9 iz smjera TS 110/35 kV Oštarije.82 26.3.818.800. Prijenosni sustav po svjetlovodnom mediju =OLE1 TS 35/10 kV Oštarije . 6.2.Linijska jedinica (LUOT) na 1300 nm/2Mb/s za L>15 km .2ţ kanalska jedinica korisniĉkog telefona s generatorom poziva za 10 prikljuĉaka . suĉelje ITU-T V.Samostojeći stalak za montaţu FMX i SR (=TK1) .00 Ukupno 6.3. opremljen slijedećim jedinicama: .3.82 344.28 za 8 prikljuĉaka .: Jed. Fleksibilni multiplekser FMX.2 kb/s.Jedinica za lok. i dalj. Svjetlovodni razdjelnik opremljen s 36 FC/PC konektora u ormaru širine 19" za montaţu na samostojeći stalak (=TK1). Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 9/23 kom 1 26.HE Gojak 6. nadzor .1.400. TK 59 10x2x0. Veza na HT Oštarije 6. 6. Napomena: prema uvjetima HT kpl 1 5. podzemni.3.24/V. prijelaz u HT instalaciju.03 .133.2/4ţ E&M kanalska jedinica za 10 prikljuĉaka .6 za uvod HT voda u TS 35/10 kV Oštarije.760.818.Kanalska jedinica za prijenos podataka brzinom do 19.2ţ kanalska jedinica strana centrale s 10 prikljuĉaka .00 6. unutarnja montaţa.00 kpl 1 14.Koaksijalni razdjelnik kpl 1 143.Centralna jedinica .

Pretvaraĉ 110 V=/48 V=.Centralna jedinica .387.2/4ţ E&M kanalska jedinica za 10 prikljuĉaka .882. 200 W s galvanskim odvajanjem (+pol uzemljen na strani 48 V=) Ukupno 6.Lokalna signalizacija . i dalj. Prijenosni sustav po svjetlovod.28 za 8 prikljuĉaka .Jedinica za lok.2ţ kanalska jedinica korisniĉkog telefona s generatorom poziva za 10 prikljuĉaka .882. nadzor .62 153. Kros konekt multiplekser.2.976.mogućnost prespajanja najmanje: 20x2 Mb/s G703 ulaz 6.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.48 597.Jedinica za lok.Kanalska jedinica za prijenos podataka brzinom nx64 kb/s prema ITU-T G703 za 2 prikljuĉka . CMX i SMA 1-K (=TK1) .28 za 8 prikljuĉaka .4.Lokalna signalizacija .2 kb/s. opremljen slijedećim jedinicama: .16 Jed.4.387.: 1 153.2ţ kanalska jedinica korisniĉkog telefona s generatorom poziva za 10 prikljuĉaka .5.Panel za pristup data interface . i dalj. opremljen slijedećim jedinicama: .2 kb/s. suĉelje ITU-T V.Kanalska jedinica za prijenos podataka brzinom do 19.4.TS Švarĉa (RP Brinje) .Jedinica za lok.562. Fleksibilni multiplekser FMX.16 kpl kpl 1 1 120.4.62 137. nadzor .Samostojeći stalak za montaţu FMX.Lokalna signalizacija .Koaksijalni razdjelnik 6.76 6.4.46 41.46 41.5. opremljen slijedećim jedinicama: .Samostojeći stalak za montaţu FMX i SR (TK1) .48 120.Linijska jedinica (LUOT) na 1300 nm/2Mb/s za L>15 km .Linijska jedinica (LUOT) x2 na 1300 nm/2Mb/s za L>15 km .Kanalska jedinica za prijenos podataka brzinom do 19. Fleksibilni multiplekser FMX drop/insert.562. mediju =OLE2 HE Gojak . Opis radova br.2ţ telefonska jedinica strane centrale za 10 prikljuĉaka .Panel za pristup data interface .4.3. nadzor .626. SR. suĉelje ITU-T V. i dalj.24/V.976.24/V.2/4ţ E&M kanalska jedinica za 10 prikljuĉaka .Koaksijalni razdjelnik kpl 6.Centralna jedinica (1+1) . 6.Centralna jedinica . Količina mjere radova Jedinična cijena 10/23 Ukupna cijena kpl 1 137.

20 6. za vezu prema nadreĊenim centrima preko zakupljenih HT vodova 6.91 138.2.Oprema sustava =OLE2 treba prihvatiti proširenja s opremom za smjer Ogulin. Radijalna radio postaja za ugradnju na stol. Antenski stup h=15 m.84 43.764. Glavni telefonski razdjelnik.5 Energetski kabel PP00 2x4 Kabel za uzemljenje F/PJ 16 Kabel za uzemljenje F/PJ 6 Instalacijski kabel IY(St)Y 2x2x0. rastavne).764.6. Napajanje preko pretvaraĉa 48/12 V= (+PT). nadzor .5.354.91 8. zidni. Jed.1.Tributory interface 21x2 Mb/s . rastavne).7.451. i dalj. Ukupno 6.40 1. Komplet 6.6 Instalacijski kabel IY(St)Y 30x2x0.20 21.1. Modem Motorolla 3265.736.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.280. mora biti kompatibilna s opremom Siemens u susjednim objektima.20 34. .73 3.594.00 299.6 1 51. opremljen slijedećim jedinicama: .6.00 25.00 2.920. Opis radova br.6 Instalacijski kabel IY(St)Y 4x2x0.37 6.6.280.4.00 2. 6. zidni.7. Sinkroni multiplekser.87 138.60 10.40 24.840.6 Instalacijski kabel IY(St)Y 20x2x0.3.382. # 6. i 5. Ostala oprema 6.Centralna jedinica . Telefonski ormar za ranţiranje. opremljen za 100".6.: 437. Proširenje postojećeg glavnog telefonskog razdjelnika u HE Gojak za ranţiranje FMX.736.46 6.920.00 17.00 345.24 86. opremljen letvicama za ranţiranje (ispitne.120. 200".883. opremljen za 200". 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Telefonski aparat KABELI # Energetski kabel PP/J 2x2. Linijska jedinica na 1550 nm/155 Mb/s za L>50 km (proširenje postojećih SMA stanica .2.Siemens) Napomena: . kapaciteta max.00 1.5.60 345.5.840.6 Instalacijski kabel IY(St)Y 10x2x0.87 69. (kao Rittal DK 7054) kpl 6.920.4.40 .00 Ukupno 6.7.382. 6.6.240. 6.00 kpl kpl 1 1 25. 6.Lokalna signalizacija .60 43. Količina mjere radova Jedinična cijena 11/23 Ukupna cijena kpl kom 1 2 299.3. opremljen letvicama za ranţiranje (ispitne.00 51.Linijska jedinica na 1550 nm/155 Mb/s za L>50 km (komada 2) . 6. tip RG 213/U.7.40 - 20.20 51.480.: kpl kpl kpl kpl 1 1 1 1 20.80 345. Radijalna radio mreţa 6.56 21. nabavlja se i montira prema Knjigama G1 i G2 ovog projekta.6. opremljena kanalima PrP Zagreb na 170 MHz.87 6. izlazne snage P=10 W.354.60 1. kapaciteta max.7.5. 400".7.80 1. s prikljuĉnim konektorima za spoj na antenu/stanicu.2.00 17.52 864.5 Energetski kabel PP00 3x1.80 1.Jedinica za lok.6.00 259.1. Yagi antena pojaĉanja 9 dBi s priborom za montaţu na antenski stup.7.036.60 86.Sva oprema u toĉkama 4. Koaksijalni kabel 50 W.00 kom kom m m m m m m m m m m 4 4 16 2 28 20 10 16 6 2 20 10 6.Konfiguracija D/I 6.64 25.

382.284.80 6.20 75.40 21.465.516. 7 GHz.00 4.7.758. l=3 m 18 Svjetlovodni kabel Patch cord SM FCPC/FCPC.30m 4 Lightening arrestor.20 5. (set sadrţi 10 prihvata) 13 Uzemljenje MF kabela. 11 12 13 14 15 Opis radova Jed. 1.912.920.289.075.123.420.9.80 1.955.739. 16xE1.00 13.40 604. 1+1 2 Antena XP4+ High Perforrmance.60 69.00 13. 4' 8 Simple Orderwire Handset (mikrotelefonska kombinacija.6 mm 75 W Koaksijalni kabeli s konektorima 1. cable.284.20 3.412. 16xE1.6/5.40 11.281. 50Ohm .438.40 4.60 69.6 Koaksijalni kabel RG 213 U 50 W Koaksijalni kabel 045/2.694. 1. 7 GHz.10.60 13.456.456.00 # prema planu kabela izvedbenog projekta za TS 110/35 kV Oštarije 6.80 11.40 1.126.72 12/23 Ukupna cijena 103.7.4 BD Instalacijski kabel TK 33 AP 10x2x0.80 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1 4 1 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 2 2 8 13.104.296. terminal-terminal) 9 NMI Plug In Card (SNMP) 2MB Front Access (modul za mreţni nadzor) 10 Automatic Transmit Power Control Option (ATPC automatska regulacija izlazne snage) 11 Nosaĉ MF kabela (set sadrţi 10 nosaĉa) 12 Stainless Steel Angle Adapter (prihvat za nosaĉ MF kabela).638. 24" 14 Telekomunikacijski ormar 19'' 15 LinkView Software 16 User's Guide 6.355.20 3.5 m 16 Svjetlovodni kabel A-DF (ZM) 2Y 12x2 10/125 17 Svjetlovodni kabel Patch cord SM FCPC/FCPC. 7 GHz.137. l=50 m 6.84 518.30m 4 Lightening arrestor.46 1.60 21.80 13.280.465.20 75.00 402.00 1.20 7.080.0 f 3.80 kom 1 13.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.00 17. komplet Svjetlovodni razdjelnik 19" s 24 FCPC-SM konektora za ranţiranje SM kabela -SK20. 5 Type N crimp type connector 6 Single Antenna Dual ODU Coupler 7GHz (valovodni spreţnik vanjskih jedinica u zaštićenoj konfiguraciji) Razdjelnik (tributarni kabel) 75ohm Unbalanced DB258 BNC (female bulkhead). komplet kom 2 6.640.465.00 4. 50Ohm .80 475.638.40 4.7. cable. -SK30.8m 3 IDU-ODU MF low-loss spec.40 6.00 . RR Sljeme 1 XP4+ Terminal.075.080.824.492.60 1. 7 GHz.758.150. -SK9. kapaciteta 24 niti.20 1.56 43.40 22.150.80 1.275.492.7.60 402.6 "mali Siemens" 75 W .347.00 25.20 34.640.68 4.56 51. Usmjerena radio veza na 7 GHz TS Oštarije .00 402. br.955.20 6. komplet 6.2m 3 IDU-ODU MF low-loss spec.320.88 Instalacijski kabel S-YCY 25x2x0. 5 Type N crimp type connector 6 Single Antenna Dual ODU Coupler 7GHz (valovodni spreţnik vanjskih jedinica u zaštićenoj konfiguraciji) 7 kom kom kom kom kom 1 1 3 2 8 402.465.425.110.00 13.80 5.40 604.20 15. F-F N-type Bulkhead.60 3.RR Sljeme TS Oštarije 1 XP4+ Terminal.80 3. F-F N-type Bulkhead. 1+1 2 Antena XP4+ High Perforrmance.80 8. Količina mjere radova m 3 m 100 m 40 m 25 kom m kom kom 6 300 14 4 Jedinična cijena 34. Svjetlovodna spojnica za montaţu na DV portal u kućištu od nehrĊajućeg ĉelika za prespajanje niti s OPGW na instalacijski kabel (-SK20 i -SK30).8.00 kom 3 8.40 11.104.60 113.00 3.60 1.7.644.60 113.40 22.104.20 8. L=1. Svjetlovodni razdjelnik 19" s 12 FCPC-MM konektora za ranţiranje MM kabela -SK19.00 3.724.754.104.00 kom 2 8.

453.20 kom 1 2.384.289.891.00 kpl 1 11.20 6.60 475.281. Sistemski pisači Printer ink-jet ili 24 iglični “EPSON” ili drugi istih tehničkih podataka 7.1.891.1. 4' 8 Simple Orderwire Handset (mikrotelefonska kombinacija.616.638.00 3. Sinkronizacija i distribucija točnog vremena GPS prijamnik u izvedbi za osobna računala s antenom i spojnim kabelom 7.1.60 21. Ostala oprema Kabeli i spojni pribor kpl 1 25. Količina mjere radova kom kom kom kom kom kom kom kom 4 1 2 2 1 1 4 1 Jedinična cijena 3.80 6.644. 7.20 1.968.616.1.20 1.40 22.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.00 13/23 Ukupna cijena 13.TELEKOMUNIKACIJE: 4.20 5.60 SVEUKUPNO 6 .procesor Pentium IV 1000 MHz -   128 MB RAM memorije -   EIDE disk kontroler -   fiksni disk najmanje 40 GB -   disketni pogon 1.7.1.137.456.44 MB -   SVGA grafički adapter -   monitor 1024x648 21” LR. 7 Razdjelnik (tributarni kabel) 75ohm Unbalanced DB258 BNC (female bulkhead).20 25.638.257.2.40 11.40 21. Upravljačko mjesto (stanično računalo) Industrijsko računalo proizvodnje “ADVANTECH” ( ili drugi istih tehničkih podataka ) u konfiguraciji: .920. 24" 14 Telekomunikacijski ormar 19'' Ukupno 6.480.832.40 11.00 1.00 13.1.420.137.644.00 11.1.24 Napomena: u jediniĉnm cijenama moraju biti ukljuĉeni svi potrebni radovi za ugradnju 7.6.60 1.694. Opis radova br.: Jed.00 3. (set sadrţi 10 prihvata) 13 Uzemljenje MF kabela.00 14.80 475.920.089. Besprekidno napajanje Izmjenjivač 110V=/220V s bypass preklopkom za besprekidno prebacivanje na mrežni napon 7.126.480.832.60 5.644.80 kom 1 13.4.347.5.80 2. NI ili 18" TFT -   magnetooptički disk 640 MB interni -   tastatura -   miš (trackball) 7.456.00 kom kom 1 1 14.00 UKUPNO OPREMA STANIČNOG RAČUNALA 72.3.355.1.00 . terminal-terminal) 9 NMI Plug In Card (SNMP) 2MB Front Access (modul za mreţni nadzor) 10 Automatic Transmit Power Control Option (ATPC automatska regulacija izlazne snage) 11 Nosaĉ MF kabela (set sadrţi 10 nosaĉa) 12 Stainless Steel Angle Adapter (prihvat za nosaĉ MF kabela). Komandni stol Uredski stol s ormarićem za ugradnju staničnog računala Uredska daktilo stolica s naslonom 7. SUSTAV DALJINSKOG VOĐENJA OPREMA STANIČNOG RAČUNALA 7.

prikaz u punoj grafici .podrška za izradu baze podataka . br. PROGRAMSKA OPREMA 7.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.2.3.704. Bazni operacijski sustav Operacijski sustav UNIX/QNX SYSTEM” “QNX SOFTWARE kpl 1 17.podrška za izradu topološke konfiguracije kpl 1 11.alarmiranje zvučnom i grafičkom signalizacijom .interno izračunavanje izvedenih podataka i/ili interna dodatna obrada .izdavanje zapisa na pisač automatski ili na zahtjev .096.00 7. Opis radova Jed.mjerenja struja.za prihvat ABB numeričkih jedinica polja tip DSCU 2103 .3. Komunikacijske jedinice Komunikacijske jedinice za prihvat informacija s numeričke zaštite te za proslijeĎivanje informacija u DC .00 kpl 1 18.00 17.400.ugraĎena podrška za komunikaciju po 16 različitih protokola .podrška za izradu grafičkih prikaza .bilježenje povijesnih podataka i kronološke liste dogaĎaja .00 16. u konfiguraciji za stanična računala (runtime verzija) s funkcijama: . napona i snaga iz postrojenja .ugraĎena podrška za povezivanje u mrežu .jednopolne sheme postrojenja .1.2.3.600.2.generiranje izvještaja .800.1.2. SCADA programski sustav Programski SCADA sustav PROZA RF-DAS “KONČAR” (ili drugi tip istih tehničkih podataka).00 .00 11. 7.sigurnost na razini lozinki .moduli za digitalnu i analognu obradu . Windows operacijski sustav UNIX/QNX Windows “QNX SOFTWARE SYSTEM” 7.400.096.00 UKUPNO KOMUNIKACIJSKA OPREMA 34.2.za vezu prema DC Karlovac (interni COM port) ili drugi tipistih tehničkih podataka 7.obrada podataka i alarma u realnom vremenu .podrška za izradu korisničkih simbola .3.stanja aparata.00 18. Modem i TKU-ovi Modem za vezu prema DC tip ETCU 302 samostojeći Modem za daljinski SMS i daljinski dohvat arhive ili drugi tipistih tehničkih podataka kpl 1 16.obrada povijesnog trenda i trenda u realnom vremenu .3.korisnički programi za konfiguriranje sustava u radu kao što su: .dinamičko osvježavanje boja jednopolne sheme .00 7. zaštite i statusa signala u postrojenju .704. Količina mjere radova Jedinična cijena 14/23 Ukupna cijena KOMUNIKACIJSKA OPREMA 7.600.

00 84.4. Količina mjere radova Jedinična cijena 15/23 Ukupna cijena kpl 1 84..350. Programska oprema Programski SCADA sustav NET VISION "Adnet" ili drugi tipo istih tehničkih podataka 7..4.512 MB RAM memorije .TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.000..912.00 ..350.800.912.3..800..filtriranje informacija ..000..fiksni disk najmanje 60 GB .formiranje grupnih signala .SVGA grafički adapter Matrix Milenium 450DH 32 . Besprekidno napajanje UreĎaj besprekidnog napajanja autonomije 15 min kpl 7..00 1 5..raspodjela nadležnosti .monitor 1024x648 21” LR..disketni pogon 1.tastatura .912. NI ili 18" TFT .podrška za udaljenu komunikaciju sa sustavom zaštite kroz stanično računalo ..00 145..00 kpl 1 4.700...44 MB .miš (trackball) ili drugi tipovi istih tehničkih podataka kpl 1 33.4.. br. OPREMA ZA CUP OGULIN Upravljačko mjesto Računalo midi tower u konfiguraciji: .00 52.......sustav za arhiviranje podataka .00 7.. 7.1. Ostala oprema Kabeli i spojni pribor kpl 1 145.5...RF DAS funkcije .00 33.00 7.4.komunikacija s više nadreĎenih centara Jed.procesor Pentium IV 1500 MHz .00 UKUPNO OPREMA ZA CUP OGULIN 240.EIDE disk kontroler .2.350..350.00 - UKUPNO PROGRAMSKA OPREMA 113..podrška za izradu korisničkih izvještaja .00 7.00 4.4.00 5. Opis radova prikaza jednopolne sheme .generiranje pseudo signala ..200.4.4. Komunikacijska oprema Modem za vezu prema DC Karlovac kao Motorola tip 3265 Modem za vezu prema TS Oštarije kao Motorola tip 3265 Modem u DC Karlovac za vezu prema CUP Ogulin kao Motorola tip 3265 ili drugi tipovi istih tehničkih podataka kpl 1 52..CD ROM ..200.

Projektna dokumentacija Glavni projekt SDV-a Izvedbeni projekt SDV-a za TS Oštarije Izvedbena dokumentacija.upis baze podataka (procesna baza.400.5. DOKUMENTACIJA Opis radova Jed. Količina mjere radova Jedinična cijena 16/23 Ukupna cijena 7.976.00 45. tehnički opisi i uputstva za DC Karlovac Dokumentacija izvedenog stanja kpl 1 75.00 UKUPNO DOKUMENTACIJA 77. br.1.2.720.definiranje i crtanje ekranskih prikaza . Korisnički priručnici Dokumentacija ureĎaja i priručnici za svu isporučenu opremu Dokumentacija programskog sustava Upute operateru za rukovanje sustavom kpl 1 2.240.240.kreiranje izvještaja 7.00 106.6.povezivanje SC s numeričkom zaštitom (interna komunikacija) .6.aktiviranje komunikacije po mrežnom protokolu uz definiranje baze podataka kpl 1 45.montaža komunikacijske opreme u DC Karlovac .00 7.priprema modela i prikaza za TS Oštarije.00 kpl 1 38.400.montaža računalske i komunikacijske opreme u CUP Ogulin .720.00 38.320.5.00 7.320.spajanje optičkih kabela .00 2. RF DAS baza. TS Jasenak i TS Ogulin.00 kpl 1 106.nadzor nad montažom 7. Radovi u CUP Ogulin . .720.3.montaža komunikacijske opreme sustava sekundarne opreme . mreže 35kV i te 10kV omrežje uz trafostanice.montaža staničnog računala (SC) .izrada podcentra Net Vision SCADA-e .5.povezivanje opreme na opremu napajanja i uzemljenje .976. tehnički opisi i uputstva za CUP Ogulin Izvedbena dokumentacija.6. RADOVI 7.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red. 7.generiranje programskog sustava .spajanje komunikacijske opreme za vezu prema CUP/DC . Montaţni radovi .1.00 .6. Radovi na staničnom računalu .00 75. tablice nadležnosti) .2.

00 26.DC kpl 1 79.4.00 7.6.00 12.680.00 UKUPNO OBRAZOVANJE 26.660.00 7.920.1-7.00 UKUPNO SUSTAV DALJINSKOG VOĐENJA REKAPITULACIJA TROŠKOVA MATERIJALA I RADOVA: Ukupno oprema (7. . .2. 6 ): Obrazovanje (7.00 344. OBRAZOVANJE Obrazovanje sistem inţenjera . Opis radova Jed.760.00 UKUPNO RADOVI 344.1.00 13.lokalno ispitivanje sustava u CUP Ogulin .252.000.funkcionalno ispitivanje sustava TS .660.00 kpl 1 73.tečaj za rukovanje i održavanje 2 čovjeka 1 tjedan u “Končaru” ili kod drugog isporučioca opreme kpl 1 13.5 ) Radovi (7.proširenje modela mreže.tečaj u TS Oštarije 2 dana za 8 operatera kpl 1 12.lokalno ispitivanje sustava .460.proširenje baze podataka.680.00 77.7. 7 ): Transport i osiguranje opreme pod.920.aktiviranje komunikacije prema novoj stanici po protokolu IEC 60870-5-101 .6.00 79. 7.056.460.4.dodavanje mreže 35kV i 10kV sa prikazima TS Oštarije.7. Radovi na ispitivanju i puštanju u pogon . br.760.00 73.ispitivanje funkcija staničnog računala .00 24.CUP .1.7.5.7.uspostavljanje i ispitivanje lokalne komunikacije .00 . Radovi u DC Karlovac .ispitivanje ožičenja . 7.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.): Dokumentacija ( 7.proširenje Net Vision SCADE . Obrazovanje operatera . .4 : Sveukupno SDV: 461.00 934.ADNET .796. Količina mjere radova Jedinična cijena 17/23 Ukupna cijena 7.056. 7.720.

733.177.1.476.458. 8.9.ECC.00 8.10. 8.21 6. kom.11. 8.12. 8.698.21 1.953. Ispitivanje.26 12.192. RAD 8. DDF.3.17 4.044.64 20. 8.1.41 9.1.7.8.77 18. terminal panel stalka.14 1.554. br.36 14. IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE : 8.64 upravljačkih signala. kom. kom.60 6. 1 1 1 1 4 1 5 3 1 4 1 2 2 3 3 2 1 11.00 8. kom.21 1. 8. kabel 48’ 8.392.2.709.430.1. kom. 8.1.3.80 43. kom. SUSTAV OPTIĈKIH VEZA KOMUNIKACIJSKA OPREMA 8.36 43. 8.72 82. Stalak “ETSI” – RAECK.738. 8. kom. 8. CUD – centralna jedinica drop/insert. panel za pristup podatkovnim sučeljima.462.546. Doprema i montaža komunikacijske opreme.380.866. 8.29 11. kom.1.784. 8.15.4. kmpl.392.14. V.4.698.00 1. podstalak Nf.72 82.80 28.14 1. 8.089.26 3. razdjelnika opremljen s krone regletama za ranžiranje analognih sučelja – UAC. CPF2 – procesna jedinica. 8.733.772. 8.50 97.2. sučelje za 2x2 Mb/ps.3.21 1. umjeravanje komunikacijskog sustava i puštanje u rad.11 14. UKUPNO KOMUNIKACIJSKA OPREMA: 8. Blok panel s “Crone” regletama. kom. dim.375.1. MXS19 - podstalak multipleksnog uređaja.2. 8.1.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.5.14 19.AL. Električna mjerenja optičkog kabela poslije spajanja  na razdjelnik.709.16.132.1.476.91 11.2.478.385.922.54 36. kom.79 4.1. kom. SUE – jedinica nadzora.174.56 8.2.1.2. panel za korisnička+ analognih sučelja. 8.24.760.964. Opis radova Jed. 1 82. Spajanje optičkog kabela na konektore razdjelnika –  kom. Izrada izvedbenog projekta UKUPNO IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE : kmpl. UAC68 – univerzalna analogna kartica 8. FP. UAC. optički razdjelnik za 48 optičkih niti.00 1.192.43 39.385.588.1. Električna mjerenja optičkog kabela prije spajanja na  1 3 3 6.00 8.96 razdjelnik.40 36. 8.50 19. MDF.6. LTM2E1 – jedinica linijskih sučelja. ODF.29 5.1.72 .2.1.13.698.91 306.462. UKUPNO RAD: 3 1 14. podstalak koaksialnog razdjelnika. FAS.1.184. 8.1.97 2.174. panel alarmnih i nadzorno- kom.17. kom.359.826. kom. TP.82 27.21 6.430.12 8.458.1. kom.922.477.1. kmpl.1. kom.1.1.2. Količina mjere radova Jedinična cijena 18/23 Ukupna cijena 8. kom.5. QD2.40 86.964.59 928. panel razvoda napajanja s osiguračima. kom.00 216.80 36. 220x60x30 cm.860.3. kom.44 14.

92 8. proizvođač ABB .4.5.80 269. 9.883. Ormar za smještaj uzdužne diferencijalne zaštite     tip VSK6 - Končar .00 8. PRIJEVOZ MATERIJALA 8.3.176.08 904.1.217. rednim stezaljkama. 2.     higrostatom itd                                                                 kom 1 40.600.20 100x90x80 m 8.1. 2 4.5. 8.00 696. Opis radova Jed.6.260.392.2. s uključenim automatskim     prekidačima. Tipski kabelski zdenac. PVC cijevi fi 110 cm 8.4. 8.600.392.00 30.00 1. 2XPVC cijevi.80 13. s uređenjem proboja zida Izrada proboja u podu I.4.60 9.5.Up = 110 V  DC          kom 2 134. Troškovi prijevoza materijala i odvoz viška iskopane zemlje UKUPNO PRIJEVOZ MATERIJALA kpl 1 11. zid beton d=30 cm. GRAĐEVINSKI RADOVI 8. za ugradnju PVC kanala Ugradnja PVC kanala na zid Iskop rova u zemlji za ugradnju kabelskih zdenaca Ugradnja kabelskih zdenaca u rov u zemlji UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 2 kom m’ m3 kom 1 10 3 2 8. PVC kanal s poklopcem.4.4. Relej tip REL 551.260. 8.20 9.1.2.00 .2.600.56 9.00 11. unutrarnjih dimenzija kom. dim.443.00 1. 8.352.686.5. br.5. I ugradnja kom.00 139.16 8. Izrada proboja u zidu.80 2. kata.5.608.686.00 8.04 8.6.1.686.3.00 SUSTAV OPTIĈKIH VEZA U TS OŠTARIJE SVEUKUPNO 8 : 657. grijačem. Količina mjere radova Jedinična cijena 19/23 Ukupna cijena 8.088.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.48 696. tip D2. 100 x 60 mm UKUPNO GRAĐEVINSKI MATERIJAL: m’ m’ 40 10 34. OSTALO : 1.00 11.08 90.5.00 40.08 17.867.372. GRAĐEVINSKI MATERIJAL 8.

. Fs10    3.000. Projektantski nadzor      TS Oštarije (elektro dio)                                       paušal.441. 1 24.303.5.100.141. jezgra : 400/5 A.348. 30 VA. PRIMARNA OPREMA 110 kV POSTROJENJA SEKUNDARNA OPREMA 110 kV POSTROJENJA OPREMA 35 kV POSTROJENJA POMOĆNA NAPAJANJA ELEKTRIĈNA INSTALACIJA NOVE POGONSKE ZGRADE TELEKOMUNIKACIJE SUSTAV DALJINSKOG VOĐENJA SUSTAV OPTIĈKIH VEZA OSTALO : NEPREDVIĐENO 10%(1-9) SVEUKUPNO : 2. 9. / . 6.307.394.00 4.75 SVEUKUPNO E-2. 10.385. 2. Izrada projekta izvedenog stanja za     TS 110/35 Kv Oštarije (elektro dio)                             paušal.00 9. 4.I. kl.03 5.5 oma       kom 6 13. 10 VA.75 .252.221.0. 3. Opis radova Jed.4.60 9. br.829. za unutarnju montažu                                              1. Količina mjere radova Jedinična cijena 20/23 Ukupna cijena 3.000.971.596. 4.968.10 7.441. 7.3.98 26.391.ELEKTROMONTAŢNI I OSTALI RADOVI : 26.834.867.80 236. R2<0.00 657.257. kl. 1 96.00 96.643.56 513. 5.693. jezgra: 400/5 A.303.83 1.00 24.20 REKAPITULACIJA : 1.00 UKUPNO OSTALO : 513.307.24 934.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.20 2. jezgra : 400/5 A. 5. Fs10    2.000. 5P20.0.60 83.2. Epoksidni strujni mjerni transformatori s     3 jezgre. 9. 8.5.000. 5 VA.

UKUPNO PRIMARNA OPREMA 110kV POSTROJENJA SEKUNDARNA OPREMA 110kV POSTROJENJA OPREMA 35kV POSTROJENJA POMOĆNA NAPAJANJA OPREMA I RADOVI ZA IZRADU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA NOVE POGONSKE ZGRADE UKUPNO TELEKOMUNIKACIJE UKUPNO SUSTAV DALJINSKOG VOĐENJA UKUPNO SUSTAV OPTIČKIH VEZA UKUPNO OSTALO NEPREDVIĐENO 10% (1-10) 2.385.80 236.596. 7.252. 9.10 7.307.867.221.100.257.83 1. 2.643.348.56 513.95 . 3.00 657.19 SVEUKUPNO ELEKTRO DIO TS 110/35kV OŠTARIJE: 26. 4.391. 6.REKAPITULACIJA OPREMA.24 934.440.834.394.968. 8. 10. 5.00 4.693.303.20 2.141. ELEKTRO MONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI TS 110/35 kV OŠTARIJE: 1.03 5.

344.603.55 .041.161.303.603.REKAPITULACIJA: ELEKTRO I GRAĐEVINSKIH RADOVA TS 110/35 kV OŠTARIJE: UKUPNO ELEKTRO DIO UKUPNO GRAĐEVINSKI DIO UKUPNO RADOVI NA 110/35kV OŠTARIJE 26.80 32.344.55 REKAPITULACIJA: UKUPNO E2 TS OŠTARIJE 32.75 6.441.

55 UKUPNO E.god.32 32.260. .603.) TS TUNEL MALA KAPELA UKUPNO E2.) GRUPE RADOVA TRAFOSTANICE UKUPNO E1.916.344.) GRUPA RADOVA 52.781.) TS OŠTARIJE 19.REKAPITULACIJA: E.178. ožujak 2004.08 ZA IZVOĐAČA: Zagreb.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->