P. 1
TRAFOSTANICA 11035 kV OŠTARIJE

TRAFOSTANICA 11035 kV OŠTARIJE

|Views: 360|Likes:
Published by viganjorebic

More info:

Published by: viganjorebic on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

TS 110/35 kV OŠTARIJE

1/23

TROŠKOVNIK E2 TRAFOSTANICA 110/35 kV OŠTARIJE

I. OPREMA, ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI

TS 110/35 kV OŠTARIJE

2/23

TROŠKOVNIK E2 - TRAFOSTANICA TS 110/35 kV OŠTARIJE
I. OPREMA, ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI
Red. br. 1. Opis radova Jed. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena

PRIMARNA OPREMA 110 kV POSTROJENJA

1.1.

Nabava tropolnog SF6 prekidača za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.1. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

2

383,549.64

767,099.28

1.2.

Nabava okretnog sabirničkog rastavljača za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.2. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

2

75,785.71

151,571.42

1.3.

Nabava strujnih mjernih transformatora za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.3. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

6

66,289.86

397,739.16

1.4.

Nabava malouljnog jednopolno izoliranog induktivnog mjernog naponskog transformatora za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.4. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

6

65,356.20

392,137.20

1.5.

Nabava metaloksidnog odvodnika prenapona za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.5. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

6

21,792.00

130,752.00

1.6.

Nabava porculanskog potpornog izolatora za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.6. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

6

3,936.00

23,616.00

1.7.

Nabava ormara regrupacijske opreme polja =E1 (7) za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.7. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).

kom

2

55,452.96

110,905.92

193. Nabava ormara regrupacijske opreme polja =E3 (=E6) za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.10. / B-1.12. / B-1. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). / B-1. B-1. / B-1. / B-1.00 130.547. / B-1.51.06 110. Opis radova Jed.9. / B-1.54.095. / B-1.35.46.128.50. / B-1. / B-1.193.45 1. kpl 2 8. / B-1.792. Nabava ostale opreme i materijala za ugradnju u vodno polje 110 kV B-1.14. / B-1.40.44.22/ B-1.96 110.52. / B-1.27.10. Nabava opreme za rekonstrukciju i produžetak sabirnica prema Tehničkim karakteristikama .33. / B-1.28. / B-1. / B-1. / B-1.404.49.43. / B-1. B-1.96 17.8.19.57.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red. / B-1. / B-1. Nabava opreme za uzemljenje neutralne točke 110 kV prema Tehničkim karakteristikama B-1.47.9.00 1. / B-1. / B-1.36. / kpl 2 31.56. / B-1.45 130. / B-1.8.12. kpl 1 130. kpl 6 21. / B-1.25.808.14.42.30.32. / B-1.53.17. / B-1. / B-1.34.26. / B-1. / B-1.13.31. br.60.45. / B-1.20 6. B-1. kpl 1 6.24 62. Nabava opreme za uzemljenje prema Tehničkim karakteristikama . Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 3/23 Nabava spojne i ovjesne opreme prema Tehničkim karakteristikama .92 1. kom 2 55. / B-1. / B-1.18.16. / B-1.92 1. / B-1. / B-1. / B-1. / B-1.11.20 .37. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).23 Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).58. 1.452.48 1.13.070. / Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).905.256. / B-1.29. / B-1. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). / B-1.41.48.070.11.59. / B-1.12 1. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).24.21/B-1.38.39.55.20. / B-1.752. kpl 2 55.15. Nabava metaloksidnog odvodnika prenapona za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1. / B-1.

68 940.20 .4. prema Tehničkim karakteristikama B-2.36 2.114.1.61.20 2. Formiranje prekidača za vanjsku montažu kom 1 55. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).1.64 2.96 kpl 1 30.000. Nabava ormara centralne jedinice +CU samostojeći prema Tehničkim karakteristikama B-2.596.3. prema Tehničkim karakteristikama B-2.96 55. kom 2 470. Nabava ormara zaštite transformatora +TR1 (polje =E1). Nabava ormara zaštite vodnog polja GOJAK 1 (polje =E3) i GOJAK 2 (polje =E6). Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). kom 1 260.4.114.000.00 30. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).00 UKUPNO PRIMARNA OPREMA 110 kV POSTROJENJA : 2.298. prema Tehničkim karakteristikama B-2.1.452.3.401.00 42.581.120.5. 1. slobodnostojeći. 1.452.2. Transport cjelokupne primarne opreme 110 kV postrojenja do gradilišta TS i osiguranje opreme 1.80 96.240.5.1.20 260.290. raspakiranje i montaža primarne opreme 110 kV postrojenja Funkcionalno ispitivanje ispravnosti izvedenih krugova i izdavanje ispitnih izvještaja i protokola.16. Nabava ormara regrupacijske opreme polja =E4 za vanjsku montažu prema Tehničkim karakteristikama B-1.15. Nabava ormara signalizacije +U0 samostojeći prema Tehničkim karakteristikama B-2.693. Istovar.397.20 1.1.298. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). br.00 kom 2 21.348. SEKUNDARNA OPREMA 110 kV POSTROJENJA 2.1.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.870.870.000.794. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 4/23 1. odnosno +TR2 (polje =E2). kom 1 96.2.401.32 1.000.03 2. Opis radova Jed.80 2.17. kom 1 1. kom 2 674.00 kpl 1 24.00 24.18. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).1. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). Nabava ormara zaštite sekcijskog polja (polje =E4) slobodnostojeći. slobodnostojeći.

IzvoĎenje elektromontažnih radova prema Tehničkim karakteristikama B-2. kpl 1 787. Opis radova Jed.385. kpl 1 4.60 2.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.70 305. 2.792.1. Nabava ormara energetskih mjerenja +QM samostojeći prema Tehničkim karakteristikama B-2.00 108.3.00 2.643.32 359.8.349. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).60 74. kom 1 74.1. kom 1 359.6.1. Nabava opreme za uzemljenje neutralne točke 35 kV prema Tehničkim karakteristikama B-3.616.344.00 .773.6.402.4.28 2.300.00 4.00 3. Nabava primarne opreme 35 kV postrojenja prema Tehničkim karakteristikama B-3.950.680.28 27.83 3. Nabava signalno-upravljačkih kabela prema Tehničkim karakteristikama B-2. IzvoĎenje pripremnih radova prema Tehničkim karakteristikama B-2.40 3.950.153.108.9. kpl 1 1.4.2. Nabava sekundarne opreme 35 kV postrojenja prema Tehničkim karakteristikama B-3. kpl 1 27. kpl 1 328. kpl 1 108.680.349.32 2. kpl 1 194.11. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).9.3.138. OPREMA 35 kV POSTROJENJA 3.1.10.616.2.344. br. Nabava opreme za kabelsko povezivanje energetskih transformatora na SN blokove prema Tehničkim karakteristikama B-3.10 3.00 787.00 328.108.83 194. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ). Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).153. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).3.8.00 2.300.1.2.7. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 5/23 Nabava ormara obračunskog mjerenja +OKM samostojeći prema Tehničkim karakteristikama B-2.7.792.70 UKUPNO SEKUNDARNA OPREMA 110 kV POSTROJENJA : 5. kpl 1 305.773.40 1.402.9. IzvoĎenje završnih radova prema Tehničkim karakteristikama B-2. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).9.138.

800.00 44.20 99.141.115. kpl 1 247. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).574.5.6.7.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.3.83 4.348.2. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za instalaciju električne rasvjete prema Tehničkim karakteristikama B-5.1. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 6/23 Nabava opreme transformacije 35/0. kpl 1 1.00 5.5. montaža. br. 3. Dobava opreme.00 247.548.2. kpl 1 44.1.760.4 kV za napajanje vlastite potrošnje TS 110/35 kV Oštarije prema Tehničkim karakteristikama B-3. montaža. Opis radova Jed.00 3.000. kpl 1 22. Nabava opreme pomoćnog istosmjernog napajanja prema Tehničkim karakteristikama B-4. ELEKTRIĈNA INSTALACIJA NOVE POGONSKE ZGRADE 5.096.2.000.00 . kpl 1 43. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).80 4. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za postrojenje pomoćnih napajanja kpl 1 54. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za razdjelnike električne instalacije zgrade prema Tehničkim karakteristikama B-5.2.80 5.20 UKUPNO OPREMA 35 kV POSTROJENJA : 7.80 683.6.40 3. kpl 1 743.800.00 1.1.00 4.1.096.8. IzvoĎenje elektromontažnih radova prema Tehničkim karakteristikama B-3.40 22. Dobava opreme.394.500. IzvoĎenje pripremnih radova prema Tehničkim karakteristikama B-3.800. kpl 1 683.2. POMOĆNA NAPAJANJA 4. kpl 1 99.115.3.00 3.00 54.834.00 43.800.00 UKUPNO POMOĆNA NAPAJANJA : 1.000.00 743.1. Nabava opreme pomoćnog izmjeničnog napajanja prema Tehničkim karakteristikama B-4.6. IzvoĎenje završnih radova prema Tehničkim karakteristikama B-3. Preuzimanje prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće ( QC dokumentaciji ).548. montaža. Transport.000.574.760.500.6.

680.00 .840. kpl 1 71.4.000.5.00 5.105 * .8. INSTALACIJA NOVE POGONSKE ZGRADE : 236.HE Gojak 6. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za instalaciju el.6. montaža. kpl 1 1.00 UKUPNO EL.6. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za vatrodojavni sustav prema Tehničkim karakteristikama B-5.00 71. Opis radova Jed.izlazna snaga 10 W .3.3.2.8.6 kHz 6.00 17. kpl 1 28.1. Dobava opreme.500.1.000.00 7.120.00 28. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za gromobransku instalaciju prema Tehničkim karakteristikama B-5.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.300.4 kHz .500. Dobava opreme. montaža.1.00 1.00 5.govor u opsegu 0.5. utičnica i napajanja stalnih trošila prema Tehničkim karakteristikama B-5.7. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za ostalu opremu prema Tehničkim karakteristikama B-5.64-3.00 14. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 7/23 Dobava opreme. Dobava opreme.103/104.kanali veze 102.napajanje 48 V= .000.prijenos podataka u opsegu 2. Samostojeći ormar za montaţu VF ureĊaja kao Rittal 2200x800x600 kom kom 2 4 267. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za telefonsku instalaciju prema Tehničkim karakteristikama B-5.500. montaža.00 535. montaža.00 69. 6.7. ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola za instalaciju izjednačenja potencijala metalnih masa prema Tehničkim karakteristikama B-5.500. kpl 1 14. Dobava opreme.000.000. kpl 1 26.00 5.00 5. br. montaža. montaža. TELEKOMUNIKACIJE VF veza po DV 110 kV TS 110/35 kV Oštarije .3-2. kpl 1 7.4.100.00 6.1. Dvokanalni analogni VF ureĊaj slijedećih tehniĉkih karakteristika: . 5. Dobava opreme.000.00 26.300.00 5.280.

3. veza montaţa na drugu lokaciju ** dva ormara za montaţu ureĊaja +DZ8 dva ormara za montaţu VF ureĊaja (na drugoj lokaciji) 6.00 kom 2 36. Energetski kabel P/F 2x4 * 6. Svjetlovodna kabelska veza TS 35/10 kV Oštarije .400.00 kom 1 8. proizvoĊaĉa) * Ukupno 6.20 kpl 2 1. 90 6.6 i prikljuĉni konektori (PL) na glavnom razdjelniku (GR) (prema specif.600.dozvoljene vlaĉne sile 1500 N .65 13.00 kom 10 8. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 8/23 kom 8 66.00 kom 2 52. VF prigušnica 800/0.736.1. VN kondenzator .3.880.: Jed.840.960.o.1.00 .2.) m 8500 17.40 2.propusni opseg 64-600 kHz .371. Svjetlovodna spojnica za montaţu na DV stup u kućištu od nehrĊajućeg ĉelika za završetak i prespajanje niti na OPGW kabel. kapaciteta 3x4 niti. 8 niti rezerva) 6.472.nazivni napon 123 kV Napomena: Nabavlja se Knjigom E2 6.1.00 105.1.montaţa viseća .polaganje upuhivanjem u PEHD cijev f 50 mm 6.o. Armirani koaksijalni kabel 75 W s prikljuĉnim konektorima * 6.00 535.2.1. signle mode: .9. 6.kapaciteta C=4400 pF .00 86. Komplet s priborom 6.680.920. 21/97.80 1.1.00 691.1.Rmin=600 W .00 6.00 73.00 kom m m 2 250 50 20.pojas blokiranja 235-450 kHz .1.28 146.2 6. UreĊaj za prijenos naloga brze distantne zaštite tip: DZ-8.82 41.00 kom 11 6. Iskra (4 kom Rezerva) 6.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.640.DV stup br.2 .764.032.VF snaga P=100 W . Zebra Split d.2.Z1/Z2 400/75 W .640.prikljuĉni pribor na spojni kondenzator -C1.00 27.960.912. Dabava i ugradnja kabelskog zdenca.ostali podaci prema IEC2 Napomena: Nabavlja se Knjigom E2 6.00 * Konzultirati PrP Zagreb Moguća promjena kanala.912. Opis radova br.800.4. Svjetlovodna kabelska spojnica za u zemlju.2.7. Instalacijski kabel nx2x0. Komplet s priborom (4 niti tranzit.00 8.1.00 76. Spojna grupa slijedećih tehniĉkih karakteristika: .karakteristika niti prema preporuci CCITT G 650 i G 652 . veze br.6. tip MZ K4 100/80/105 (prema projektu kab.640.5.382. vodonepropusna za nastavljanje 12 niti.4. Svjetlovodni kabel uvlaĉni.2.8.2.Ck 4400 pF .

706) 6.133. Napomena: prema uvjetima HT.2ţ kanalska jedinica korisniĉkog telefona s generatorom poziva za 10 prikljuĉaka .00 Ukupno 6.00 kpl 1 14.03 . i dalj.2ţ kanalska jedinica strana centrale s 10 prikljuĉaka .1. Komplet Napomena: Kapacitet razdjelnika za prihvaćanje kabela -SK9 iz smjera TS 110/35 kV Oštarije.5.800.03 143. Telefonski ormar/spojnica.Kanalska jedinica za prijenos podataka brzinom do 19.400. Veza na HT Oštarije 6. unutarnja montaţa.3. nadzor . Napomena: prema uvjetima HT kpl 1 5.3. 6. suĉelje ITU-T V.Jedinica za lok.00 m 50 172.2.Panel za pristup data interface .Koaksijalni razdjelnik kpl 1 143.80 8.400.181.Lokalna signalizacija .640.760.24/V.TS 110/35 kV Oštarije .28 za 8 prikljuĉaka .3. podzemni.6 za uvod HT voda u TS 35/10 kV Oštarije.4. Prijenosni sustav po svjetlovodnom mediju =OLE1 TS 35/10 kV Oštarije . Svjetlovodni razdjelnik opremljen s 36 FC/PC konektora u ormaru širine 19" za montaţu na samostojeći stalak (=TK1).760.3.2.82 344.82 6.818.Linijska jedinica (LUOT) na 1300 nm/2Mb/s za L>15 km .: 28.4. prijelaz u HT instalaciju. opremljen slijedećim jedinicama: .2/4ţ E&M kanalska jedinica za 10 prikljuĉaka . TK 59 10x2x0. Telefonski kabel. Ukupno 6.00 6. kapaciteta 10" s ugraĊenim modulima zaštite (prema prilogu br.82 26.: Jed. Fleksibilni multiplekser FMX.HE Gojak 6.2 kb/s.Samostojeći stalak za montaţu FMX i SR (=TK1) .2. Opis radova br. Količina mjere radova Jedinična cijena Ukupna cijena 9/23 kom 1 26.818. Telefonski ormar za na zid.3. 6.00 14.00 5.3.Centralna jedinica .1.181.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.

16 kpl kpl 1 1 120.5.Centralna jedinica (1+1) .882. nadzor .62 137.3.2 kb/s. i dalj. i dalj. nadzor .28 za 8 prikljuĉaka .Panel za pristup data interface .5.Kanalska jedinica za prijenos podataka brzinom do 19.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red. opremljen slijedećim jedinicama: .76 6.Centralna jedinica . Količina mjere radova Jedinična cijena 10/23 Ukupna cijena kpl 1 137.Linijska jedinica (LUOT) na 1300 nm/2Mb/s za L>15 km . i dalj.Jedinica za lok.4.4.Koaksijalni razdjelnik kpl 6.2 kb/s.Panel za pristup data interface . 6.2/4ţ E&M kanalska jedinica za 10 prikljuĉaka .28 za 8 prikljuĉaka . nadzor . SR.Centralna jedinica . Opis radova br. Kros konekt multiplekser.62 153. opremljen slijedećim jedinicama: .387. CMX i SMA 1-K (=TK1) .562.2ţ telefonska jedinica strane centrale za 10 prikljuĉaka .2.Samostojeći stalak za montaţu FMX i SR (TK1) . suĉelje ITU-T V.2/4ţ E&M kanalska jedinica za 10 prikljuĉaka .4. 200 W s galvanskim odvajanjem (+pol uzemljen na strani 48 V=) Ukupno 6.Jedinica za lok.TS Švarĉa (RP Brinje) .48 597. Fleksibilni multiplekser FMX drop/insert.: 1 153.976.46 41. Fleksibilni multiplekser FMX.Samostojeći stalak za montaţu FMX.976.4. Prijenosni sustav po svjetlovod.387.24/V. mediju =OLE2 HE Gojak .562.16 Jed.2ţ kanalska jedinica korisniĉkog telefona s generatorom poziva za 10 prikljuĉaka .Lokalna signalizacija . Pretvaraĉ 110 V=/48 V=.Lokalna signalizacija .24/V.Jedinica za lok. opremljen slijedećim jedinicama: .Koaksijalni razdjelnik 6.Kanalska jedinica za prijenos podataka brzinom do 19.882.46 41.mogućnost prespajanja najmanje: 20x2 Mb/s G703 ulaz 6.Kanalska jedinica za prijenos podataka brzinom nx64 kb/s prema ITU-T G703 za 2 prikljuĉka .4. suĉelje ITU-T V.Linijska jedinica (LUOT) x2 na 1300 nm/2Mb/s za L>15 km .Lokalna signalizacija .4.2ţ kanalska jedinica korisniĉkog telefona s generatorom poziva za 10 prikljuĉaka .626.48 120.

280. za vezu prema nadreĊenim centrima preko zakupljenih HT vodova 6.46 6.40 - 20.00 17.2.5. rastavne). Glavni telefonski razdjelnik.840.6 Instalacijski kabel IY(St)Y 20x2x0.40 1. zidni.354.840.7. 6.00 kom kom m m m m m m m m m m 4 4 16 2 28 20 10 16 6 2 20 10 6. opremljen letvicama za ranţiranje (ispitne.4.Centralna jedinica .6.764. mora biti kompatibilna s opremom Siemens u susjednim objektima.40 24. rastavne). Linijska jedinica na 1550 nm/155 Mb/s za L>50 km (proširenje postojećih SMA stanica .7.6.7. kapaciteta max.1.6 Instalacijski kabel IY(St)Y 30x2x0.00 25.5.6.7. Yagi antena pojaĉanja 9 dBi s priborom za montaţu na antenski stup.80 345.6 Instalacijski kabel IY(St)Y 10x2x0. i 5. Koaksijalni kabel 50 W. Antenski stup h=15 m. Telefonski ormar za ranţiranje.00 1.5.354.40 .5 Energetski kabel PP00 3x1.3.24 86. Opis radova br. Napajanje preko pretvaraĉa 48/12 V= (+PT).00 2.382.80 1.036. 6.20 6.52 864. Radijalna radio postaja za ugradnju na stol. opremljen za 200".00 299.1. i dalj.2. zidni.736. Radijalna radio mreţa 6.20 51.Siemens) Napomena: . Ostala oprema 6.5 Energetski kabel PP00 2x4 Kabel za uzemljenje F/PJ 16 Kabel za uzemljenje F/PJ 6 Instalacijski kabel IY(St)Y 2x2x0.382.37 6. nabavlja se i montira prema Knjigama G1 i G2 ovog projekta.764.7.120.Oprema sustava =OLE2 treba prihvatiti proširenja s opremom za smjer Ogulin.883.451.56 21.73 3. Sinkroni multiplekser.87 69.64 25. 200".920.6.Konfiguracija D/I 6.00 51.6. izlazne snage P=10 W. 6.920.5.480.20 21.6 Instalacijski kabel IY(St)Y 4x2x0. opremljena kanalima PrP Zagreb na 170 MHz.80 1.00 259.2.84 43. Proširenje postojećeg glavnog telefonskog razdjelnika u HE Gojak za ranţiranje FMX. kapaciteta max.60 345.00 Ukupno 6. s prikljuĉnim konektorima za spoj na antenu/stanicu.4.60 10.6 1 51.Tributory interface 21x2 Mb/s .91 8.7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Telefonski aparat KABELI # Energetski kabel PP/J 2x2.736.920. 400".Sva oprema u toĉkama 4.60 43.60 1.: kpl kpl kpl kpl 1 1 1 1 20.Linijska jedinica na 1550 nm/155 Mb/s za L>50 km (komada 2) . opremljen za 100".6.20 34.594. Modem Motorolla 3265. nadzor . (kao Rittal DK 7054) kpl 6. opremljen letvicama za ranţiranje (ispitne.3.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red. # 6.60 86. Količina mjere radova Jedinična cijena 11/23 Ukupna cijena kpl kom 1 2 299. tip RG 213/U.00 kpl kpl 1 1 25.6.7.91 138. . Ukupno 6. Komplet 6.1. 6.87 138. 6.00 17. opremljen slijedećim jedinicama: .240.00 345.Jedinica za lok.280. Jed.: 437.00 2.Lokalna signalizacija .87 6.

80 5.6 Koaksijalni kabel RG 213 U 50 W Koaksijalni kabel 045/2.80 11.289.6/5.60 69. 1+1 2 Antena XP4+ High Perforrmance. L=1. Svjetlovodna spojnica za montaţu na DV portal u kućištu od nehrĊajućeg ĉelika za prespajanje niti s OPGW na instalacijski kabel (-SK20 i -SK30). 24" 14 Telekomunikacijski ormar 19'' 15 LinkView Software 16 User's Guide 6.00 402.88 Instalacijski kabel S-YCY 25x2x0.080. F-F N-type Bulkhead.60 113.56 51.80 6.920. 1. 7 GHz. F-F N-type Bulkhead.5 m 16 Svjetlovodni kabel A-DF (ZM) 2Y 12x2 10/125 17 Svjetlovodni kabel Patch cord SM FCPC/FCPC.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.30m 4 Lightening arrestor.00 1. cable. 5 Type N crimp type connector 6 Single Antenna Dual ODU Coupler 7GHz (valovodni spreţnik vanjskih jedinica u zaštićenoj konfiguraciji) Razdjelnik (tributarni kabel) 75ohm Unbalanced DB258 BNC (female bulkhead).40 604.00 4.40 6.412. kapaciteta 24 niti.6 "mali Siemens" 75 W . 7 GHz.465.40 604.60 3.104.00 13. -SK9.30m 4 Lightening arrestor.296.00 4. l=50 m 6.00 3. komplet kom 2 6.7. komplet Svjetlovodni razdjelnik 19" s 24 FCPC-SM konektora za ranţiranje SM kabela -SK20.8m 3 IDU-ODU MF low-loss spec.456.347. 5 Type N crimp type connector 6 Single Antenna Dual ODU Coupler 7GHz (valovodni spreţnik vanjskih jedinica u zaštićenoj konfiguraciji) 7 kom kom kom kom kom 1 1 3 2 8 402.40 4. Usmjerena radio veza na 7 GHz TS Oštarije .284.40 1.40 11.104.456.20 3.382.40 22. terminal-terminal) 9 NMI Plug In Card (SNMP) 2MB Front Access (modul za mreţni nadzor) 10 Automatic Transmit Power Control Option (ATPC automatska regulacija izlazne snage) 11 Nosaĉ MF kabela (set sadrţi 10 nosaĉa) 12 Stainless Steel Angle Adapter (prihvat za nosaĉ MF kabela).6 mm 75 W Koaksijalni kabeli s konektorima 1.075. 1.20 5.465.80 475.60 402.640.492.40 21.80 3.7.425.80 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1 4 1 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 2 2 8 13.320.20 75.644.40 4.355.56 43.465.00 .150.739.438.694.68 4. 50Ohm .824.7.60 113.20 75.80 13.912.955. 16xE1.955.20 7.00 17. 7 GHz. l=3 m 18 Svjetlovodni kabel Patch cord SM FCPC/FCPC. 50Ohm . br.00 # prema planu kabela izvedbenog projekta za TS 110/35 kV Oštarije 6.80 kom 1 13.7.492.465.8.110.00 25.640.20 8.20 6. komplet 6.72 12/23 Ukupna cijena 103.638. cable.280.137.2m 3 IDU-ODU MF low-loss spec. -SK30.00 402.80 1.60 1. 16xE1.20 34. 4' 8 Simple Orderwire Handset (mikrotelefonska kombinacija. RR Sljeme 1 XP4+ Terminal. Količina mjere radova m 3 m 100 m 40 m 25 kom m kom kom 6 300 14 4 Jedinična cijena 34.126.080.80 1.0 f 3.00 kom 2 8.46 1.40 11.516.284.10.420.84 518.754.60 21.104.20 3.RR Sljeme TS Oštarije 1 XP4+ Terminal. (set sadrţi 10 prihvata) 13 Uzemljenje MF kabela.60 69.60 1.758.638.20 1.60 13.724.00 13.4 BD Instalacijski kabel TK 33 AP 10x2x0.7. 11 12 13 14 15 Opis radova Jed.123.20 15.40 22.281.150.9.00 kom 3 8. 7 GHz.00 3. Svjetlovodni razdjelnik 19" s 12 FCPC-MM konektora za ranţiranje MM kabela -SK19.104.758.80 8.075. 1+1 2 Antena XP4+ High Perforrmance.275.00 13.

644. NI ili 18" TFT -   magnetooptički disk 640 MB interni -   tastatura -   miš (trackball) 7. 7 Razdjelnik (tributarni kabel) 75ohm Unbalanced DB258 BNC (female bulkhead).40 22.480.24 Napomena: u jediniĉnm cijenama moraju biti ukljuĉeni svi potrebni radovi za ugradnju 7.456.00 UKUPNO OPREMA STANIČNOG RAČUNALA 72. (set sadrţi 10 prihvata) 13 Uzemljenje MF kabela.644.80 kom 1 13. SUSTAV DALJINSKOG VOĐENJA OPREMA STANIČNOG RAČUNALA 7.453.00 13. Količina mjere radova kom kom kom kom kom kom kom kom 4 1 2 2 1 1 4 1 Jedinična cijena 3. 4' 8 Simple Orderwire Handset (mikrotelefonska kombinacija.40 11.281.60 21.: Jed. terminal-terminal) 9 NMI Plug In Card (SNMP) 2MB Front Access (modul za mreţni nadzor) 10 Automatic Transmit Power Control Option (ATPC automatska regulacija izlazne snage) 11 Nosaĉ MF kabela (set sadrţi 10 nosaĉa) 12 Stainless Steel Angle Adapter (prihvat za nosaĉ MF kabela). Opis radova br.80 6.1.1.TELEKOMUNIKACIJE: 4.00 1.1.20 kom 1 2. 7.289.616.40 21.44 MB -   SVGA grafički adapter -   monitor 1024x648 21” LR.456.20 1.00 11.1.20 6.832.procesor Pentium IV 1000 MHz -   128 MB RAM memorije -   EIDE disk kontroler -   fiksni disk najmanje 40 GB -   disketni pogon 1.60 5. Sinkronizacija i distribucija točnog vremena GPS prijamnik u izvedbi za osobna računala s antenom i spojnim kabelom 7. Sistemski pisači Printer ink-jet ili 24 iglični “EPSON” ili drugi istih tehničkih podataka 7.891.20 1.60 SVEUKUPNO 6 .00 .137.00 3.384.00 14.644.638.4.20 25.920.7.80 2.2.40 11.694.1.137.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.1.00 kom kom 1 1 14.355.00 13/23 Ukupna cijena 13. Komandni stol Uredski stol s ormarićem za ugradnju staničnog računala Uredska daktilo stolica s naslonom 7.60 475.3.00 3.1. Besprekidno napajanje Izmjenjivač 110V=/220V s bypass preklopkom za besprekidno prebacivanje na mrežni napon 7.480.832.968.126.638.00 kpl 1 11. 24" 14 Telekomunikacijski ormar 19'' Ukupno 6.20 5.616.257.80 475.420.60 1. Upravljačko mjesto (stanično računalo) Industrijsko računalo proizvodnje “ADVANTECH” ( ili drugi istih tehničkih podataka ) u konfiguraciji: .920.089.6. Ostala oprema Kabeli i spojni pribor kpl 1 25.891.347.1.5.

zaštite i statusa signala u postrojenju . br. PROGRAMSKA OPREMA 7.600.za vezu prema DC Karlovac (interni COM port) ili drugi tipistih tehničkih podataka 7.00 17.2.096.096.generiranje izvještaja .stanja aparata. Količina mjere radova Jedinična cijena 14/23 Ukupna cijena KOMUNIKACIJSKA OPREMA 7.obrada povijesnog trenda i trenda u realnom vremenu .2.za prihvat ABB numeričkih jedinica polja tip DSCU 2103 . Bazni operacijski sustav Operacijski sustav UNIX/QNX SYSTEM” “QNX SOFTWARE kpl 1 17. Windows operacijski sustav UNIX/QNX Windows “QNX SOFTWARE SYSTEM” 7.400.00 7.bilježenje povijesnih podataka i kronološke liste dogaĎaja .2.alarmiranje zvučnom i grafičkom signalizacijom .400.prikaz u punoj grafici .00 11.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.podrška za izradu grafičkih prikaza .00 UKUPNO KOMUNIKACIJSKA OPREMA 34. u konfiguraciji za stanična računala (runtime verzija) s funkcijama: . napona i snaga iz postrojenja .3.1.3. Modem i TKU-ovi Modem za vezu prema DC tip ETCU 302 samostojeći Modem za daljinski SMS i daljinski dohvat arhive ili drugi tipistih tehničkih podataka kpl 1 16.interno izračunavanje izvedenih podataka i/ili interna dodatna obrada .00 .podrška za izradu korisničkih simbola . Opis radova Jed.3.1.dinamičko osvježavanje boja jednopolne sheme .korisnički programi za konfiguriranje sustava u radu kao što su: .obrada podataka i alarma u realnom vremenu .3.moduli za digitalnu i analognu obradu .00 7.800.600.mjerenja struja.2.izdavanje zapisa na pisač automatski ili na zahtjev .jednopolne sheme postrojenja .sigurnost na razini lozinki .3.704.00 18.ugraĎena podrška za komunikaciju po 16 različitih protokola .2. SCADA programski sustav Programski SCADA sustav PROZA RF-DAS “KONČAR” (ili drugi tip istih tehničkih podataka).podrška za izradu baze podataka .podrška za izradu topološke konfiguracije kpl 1 11.00 16.704. Komunikacijske jedinice Komunikacijske jedinice za prihvat informacija s numeričke zaštite te za proslijeĎivanje informacija u DC .00 kpl 1 18. 7.ugraĎena podrška za povezivanje u mrežu .

Količina mjere radova Jedinična cijena 15/23 Ukupna cijena kpl 1 84.912.912.512 MB RAM memorije .350..CD ROM .44 MB .00 1 5.200.fiksni disk najmanje 60 GB ..tastatura ..800.000.00 7.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.000.4.00 33.00 7.00 84..00 145...4..disketni pogon 1.4.4. 7.procesor Pentium IV 1500 MHz ...miš (trackball) ili drugi tipovi istih tehničkih podataka kpl 1 33.raspodjela nadležnosti .350..00 - UKUPNO PROGRAMSKA OPREMA 113.. Programska oprema Programski SCADA sustav NET VISION "Adnet" ili drugi tipo istih tehničkih podataka 7...RF DAS funkcije .00 4. Besprekidno napajanje UreĎaj besprekidnog napajanja autonomije 15 min kpl 7..EIDE disk kontroler .00 5.3.1.formiranje grupnih signala .4.. NI ili 18" TFT ...komunikacija s više nadreĎenih centara Jed. OPREMA ZA CUP OGULIN Upravljačko mjesto Računalo midi tower u konfiguraciji: ..800....700.sustav za arhiviranje podataka ..SVGA grafički adapter Matrix Milenium 450DH 32 .filtriranje informacija . Ostala oprema Kabeli i spojni pribor kpl 1 145.generiranje pseudo signala ..350.. Komunikacijska oprema Modem za vezu prema DC Karlovac kao Motorola tip 3265 Modem za vezu prema TS Oštarije kao Motorola tip 3265 Modem u DC Karlovac za vezu prema CUP Ogulin kao Motorola tip 3265 ili drugi tipovi istih tehničkih podataka kpl 1 52.podrška za izradu korisničkih izvještaja ..5.200.350..912.2.. br. Opis radova prikaza jednopolne sheme .4.podrška za udaljenu komunikaciju sa sustavom zaštite kroz stanično računalo ...00 kpl 1 4.4.00 UKUPNO OPREMA ZA CUP OGULIN 240.monitor 1024x648 21” LR.00 52..00 .00 7.

6. TS Jasenak i TS Ogulin.5.montaža računalske i komunikacijske opreme u CUP Ogulin .1.00 7.aktiviranje komunikacije po mrežnom protokolu uz definiranje baze podataka kpl 1 45.976. Radovi na staničnom računalu .00 45.priprema modela i prikaza za TS Oštarije.upis baze podataka (procesna baza.6.montaža staničnog računala (SC) .00 7.720.spajanje optičkih kabela . Korisnički priručnici Dokumentacija ureĎaja i priručnici za svu isporučenu opremu Dokumentacija programskog sustava Upute operateru za rukovanje sustavom kpl 1 2.1.5.00 38.320.6.00 .2. 7.00 75. Projektna dokumentacija Glavni projekt SDV-a Izvedbeni projekt SDV-a za TS Oštarije Izvedbena dokumentacija.kreiranje izvještaja 7.spajanje komunikacijske opreme za vezu prema CUP/DC .montaža komunikacijske opreme sustava sekundarne opreme .400.320.3. RF DAS baza.240.generiranje programskog sustava .00 kpl 1 106.definiranje i crtanje ekranskih prikaza .nadzor nad montažom 7.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.00 UKUPNO DOKUMENTACIJA 77. tehnički opisi i uputstva za DC Karlovac Dokumentacija izvedenog stanja kpl 1 75. tehnički opisi i uputstva za CUP Ogulin Izvedbena dokumentacija.5.00 kpl 1 38. mreže 35kV i te 10kV omrežje uz trafostanice.izrada podcentra Net Vision SCADA-e . tablice nadležnosti) .720.povezivanje opreme na opremu napajanja i uzemljenje .2. DOKUMENTACIJA Opis radova Jed. RADOVI 7. br.povezivanje SC s numeričkom zaštitom (interna komunikacija) .240. .00 106.720.montaža komunikacijske opreme u DC Karlovac . Montaţni radovi . Količina mjere radova Jedinična cijena 16/23 Ukupna cijena 7.00 2.976. Radovi u CUP Ogulin .400.6.

00 12.5.1-7.760. .ADNET .920.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.CUP . 7.00 73.6. 7 ): Transport i osiguranje opreme pod. .tečaj u TS Oštarije 2 dana za 8 operatera kpl 1 12.4 : Sveukupno SDV: 461.00 13.00 UKUPNO RADOVI 344.6.1.460. .7. Radovi na ispitivanju i puštanju u pogon .lokalno ispitivanje sustava u CUP Ogulin .1.aktiviranje komunikacije prema novoj stanici po protokolu IEC 60870-5-101 .7. Opis radova Jed. Obrazovanje operatera .00 UKUPNO OBRAZOVANJE 26.460.7.00 kpl 1 73.720.00 26.00 .660.00 UKUPNO SUSTAV DALJINSKOG VOĐENJA REKAPITULACIJA TROŠKOVA MATERIJALA I RADOVA: Ukupno oprema (7.00 344. 7.796. Radovi u DC Karlovac .proširenje modela mreže.760.252.7.2.660.680.proširenje baze podataka.dodavanje mreže 35kV i 10kV sa prikazima TS Oštarije.proširenje Net Vision SCADE .00 7.tečaj za rukovanje i održavanje 2 čovjeka 1 tjedan u “Končaru” ili kod drugog isporučioca opreme kpl 1 13.680. 7.00 7.920.5 ) Radovi (7.000.00 77.00 934. br.ispitivanje ožičenja . 6 ): Obrazovanje (7.uspostavljanje i ispitivanje lokalne komunikacije .ispitivanje funkcija staničnog računala . OBRAZOVANJE Obrazovanje sistem inţenjera .lokalno ispitivanje sustava .056.): Dokumentacija ( 7.DC kpl 1 79. Količina mjere radova Jedinična cijena 17/23 Ukupna cijena 7.00 79.00 24.funkcionalno ispitivanje sustava TS .4.4.056.

1. QD2. 8. SUE – jedinica nadzora.2. LTM2E1 – jedinica linijskih sučelja.385. kom.21 6.2. kom. 8.12.21 6. kabel 48’ 8.733. 8.392. kmpl.40 86.21 1.29 5.9.7.922. kom. kom.184. 8.17.2. kom.458.698.82 27. RAD 8.00 8. Električna mjerenja optičkog kabela prije spajanja na  1 3 3 6.10. kom.392. panel za pristup podatkovnim sučeljima.1.54 36.1. kmpl. kom.738.14 1. 8.64 20.80 28.00 1.733. Blok panel s “Crone” regletama.24.96 razdjelnik.72 82.00 8.64 upravljačkih signala.14 19. kom. 1 82.77 18.4.11 14. kom. MXS19 - podstalak multipleksnog uređaja.11. Količina mjere radova Jedinična cijena 18/23 Ukupna cijena 8. kom.36 43.192.1. SUSTAV OPTIĈKIH VEZA KOMUNIKACIJSKA OPREMA 8.12 8.1. br.1.00 8. Spajanje optičkog kabela na konektore razdjelnika –  kom.2.16.1.4.2.80 43.15. 8.1.476. UAC.72 .458.1. IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE : 8.17 4.29 11. kom.772.953.36 14. TP.3. kom.14 1.478.089.462. V. panel alarmnih i nadzorno- kom.375.91 11. terminal panel stalka. razdjelnika opremljen s krone regletama za ranžiranje analognih sučelja – UAC.5.00 216.477. Električna mjerenja optičkog kabela poslije spajanja  na razdjelnik. kom.80 36. 8.462.21 1.1. 8. dim. 8.1.2.709.13.60 6. 8.91 306. UAC68 – univerzalna analogna kartica 8. 8.72 82.1.380.044.860.177.826. 1 1 1 1 4 1 5 3 1 4 1 2 2 3 3 2 1 11. 8.40 36. CPF2 – procesna jedinica.1.430. FAS. MDF. Doprema i montaža komunikacijske opreme.1.1. umjeravanje komunikacijskog sustava i puštanje u rad.709. podstalak Nf. panel za korisnička+ analognih sučelja. 8.79 4.50 19. 8.5. 8. Izrada izvedbenog projekta UKUPNO IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE : kmpl.1.3.2.26 3.21 1.3.43 39. Stalak “ETSI” – RAECK.1.26 12. panel razvoda napajanja s osiguračima.6.1. kom. optički razdjelnik za 48 optičkih niti. 8. sučelje za 2x2 Mb/ps.554.698. UKUPNO KOMUNIKACIJSKA OPREMA: 8. kom. 8.760.174.44 14.2.359.ECC.192.698.1. 220x60x30 cm.784. 8.964. Ispitivanje. kom.3. kom. Opis radova Jed.385.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.546. 8.00 1.588.41 9.476.8.56 8. CUD – centralna jedinica drop/insert. ODF.964. FP. kom.430.866. UKUPNO RAD: 3 1 14.1.14.922.174.59 928.50 97. podstalak koaksialnog razdjelnika.1.97 2.132.AL. DDF.

I ugradnja kom.00 11.443. br. 9.4.60 9.2.867.5.04 8.4.08 904. Relej tip REL 551.1.5. Opis radova Jed. Troškovi prijevoza materijala i odvoz viška iskopane zemlje UKUPNO PRIJEVOZ MATERIJALA kpl 1 11. 2 4.00 1.1. PVC cijevi fi 110 cm 8. tip D2.5.     higrostatom itd                                                                 kom 1 40.80 13.2. 8.5.56 9.00 SUSTAV OPTIĈKIH VEZA U TS OŠTARIJE SVEUKUPNO 8 : 657.3.260. unutrarnjih dimenzija kom.00 30. Tipski kabelski zdenac.80 2.08 90.686.00 8.600. 8.5. Količina mjere radova Jedinična cijena 19/23 Ukupna cijena 8.48 696.08 17.4.00 696.260.4.608. rednim stezaljkama. proizvođač ABB . s uključenim automatskim     prekidačima.20 100x90x80 m 8.3.392.088. 2XPVC cijevi.352. kata. dim. zid beton d=30 cm.6.16 8.1.686.1. GRAĐEVINSKI RADOVI 8. PVC kanal s poklopcem. Ormar za smještaj uzdužne diferencijalne zaštite     tip VSK6 - Končar . GRAĐEVINSKI MATERIJAL 8. OSTALO : 1.00 .00 40.392.883.5. 8.4.600.6.686.5.00 1.217. s uređenjem proboja zida Izrada proboja u podu I.80 269.176. 100 x 60 mm UKUPNO GRAĐEVINSKI MATERIJAL: m’ m’ 40 10 34.2.20 9. Izrada proboja u zidu.00 139.92 8.600.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red. 8.00 11. grijačem. 2. za ugradnju PVC kanala Ugradnja PVC kanala na zid Iskop rova u zemlji za ugradnju kabelskih zdenaca Ugradnja kabelskih zdenaca u rov u zemlji UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 2 kom m’ m3 kom 1 10 3 2 8.372.00 8.Up = 110 V  DC          kom 2 134. PRIJEVOZ MATERIJALA 8.

834. 4.20 2.75 SVEUKUPNO E-2.441. jezgra: 400/5 A. 5. 30 VA. / .968.98 26. Fs10    2. Epoksidni strujni mjerni transformatori s     3 jezgre. 3. 9.00 4. Opis radova Jed.000. kl. za unutarnju montažu                                              1.0. jezgra : 400/5 A. 9.ELEKTROMONTAŢNI I OSTALI RADOVI : 26. kl.303.56 513. 5.391.24 934.4.829.I. 10 VA.5 oma       kom 6 13. Projektantski nadzor      TS Oštarije (elektro dio)                                       paušal. 10.75 .000. Izrada projekta izvedenog stanja za     TS 110/35 Kv Oštarije (elektro dio)                             paušal.348.03 5.60 83. 4.394.60 9.596.0. 6.00 657.83 1.5. Količina mjere radova Jedinična cijena 20/23 Ukupna cijena 3.303.5.10 7.000.307.141.100.221.00 24.867. R2<0. 2.307. PRIMARNA OPREMA 110 kV POSTROJENJA SEKUNDARNA OPREMA 110 kV POSTROJENJA OPREMA 35 kV POSTROJENJA POMOĆNA NAPAJANJA ELEKTRIĈNA INSTALACIJA NOVE POGONSKE ZGRADE TELEKOMUNIKACIJE SUSTAV DALJINSKOG VOĐENJA SUSTAV OPTIĈKIH VEZA OSTALO : NEPREDVIĐENO 10%(1-9) SVEUKUPNO : 2. 5P20.385. .252.00 UKUPNO OSTALO : 513. 8.3. jezgra : 400/5 A.643.441.2.971.80 236. 1 24.TS 110/35 kV OŠTARIJE Red.00 9.693.257.20 REKAPITULACIJA : 1. 5 VA. br.00 96. Fs10    3.000. 1 96. 7.

596. 5.252. 4.440.968.83 1.394. 8.REKAPITULACIJA OPREMA.80 236.221. 2.100. UKUPNO PRIMARNA OPREMA 110kV POSTROJENJA SEKUNDARNA OPREMA 110kV POSTROJENJA OPREMA 35kV POSTROJENJA POMOĆNA NAPAJANJA OPREMA I RADOVI ZA IZRADU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA NOVE POGONSKE ZGRADE UKUPNO TELEKOMUNIKACIJE UKUPNO SUSTAV DALJINSKOG VOĐENJA UKUPNO SUSTAV OPTIČKIH VEZA UKUPNO OSTALO NEPREDVIĐENO 10% (1-10) 2.00 4.257.643.24 934.20 2. 7.10 7. 10.00 657. 6. 3.03 5.307.303.56 513.867.834.693.385. ELEKTRO MONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI TS 110/35 kV OŠTARIJE: 1.348.141.391.95 .19 SVEUKUPNO ELEKTRO DIO TS 110/35kV OŠTARIJE: 26. 9.

441.55 .161.603.344.041.75 6.REKAPITULACIJA: ELEKTRO I GRAĐEVINSKIH RADOVA TS 110/35 kV OŠTARIJE: UKUPNO ELEKTRO DIO UKUPNO GRAĐEVINSKI DIO UKUPNO RADOVI NA 110/35kV OŠTARIJE 26.80 32.344.55 REKAPITULACIJA: UKUPNO E2 TS OŠTARIJE 32.603.303.

ožujak 2004.08 ZA IZVOĐAČA: Zagreb.REKAPITULACIJA: E.781.) TS OŠTARIJE 19.god.) GRUPA RADOVA 52.32 32. .603.344.55 UKUPNO E.916.178.) GRUPE RADOVA TRAFOSTANICE UKUPNO E1.260.) TS TUNEL MALA KAPELA UKUPNO E2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->