P. 1
Tehnički opis i grafički prilozi I dio,ver.0

Tehnički opis i grafički prilozi I dio,ver.0

|Views: 637|Likes:
Published by Davor Barać

More info:

Published by: Davor Barać on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

PROJEKT: FAZA

:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
ZA GRA ENJE, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE POJEDINIM PODSUSTAVIMA ODLAGALIŠTA OTPADA JAKUŠEVEC

SVEZAK III. KNJIGA 1/3 PROVEDBENI PROJEKTNI ZAHTJEVI NARUČITELJA
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica ZGOS Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

Svibanj 2012.

Osnovni sadržaj svezaka dokumentacije za nadmetanje
Svezak I. Opći uvjeti nabave I.1 Upute ponuditeljima I.2 Ponudbeni podaci I.3. Obrazac ponude I.4 Obrazac ponudbenog jamstva I.5 Pismo prihvaćanja II. Ugovor o ustupanju radova i usluga II.1 Ugovor II.2 Opći uvjeti ugovora II.3 Posebni uvjeti ugovora II.4 Dodaci III. Provedbeni projektni zahtjevi Naručitelja po sustavima III.A. Sustav: Tijelo odlagališta III.B. Sustav: Deponija zemlje III.C. Sustav: Stalne prometnice III.D. Sustav: Parkirališta III.E. Sustav: Ure aji za pranje kotača III.F. Sustav: Hidrantska mreža III.G. Sustav: Separatori III.H. Sustav: Vodovodna mreža III.I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata III.J. Sustav: Elektroinstalacije III.K. Sustav: Telekomunikacijska mreža III.L. Sustav: Vanjska rasvjeta III.M. Sustav: Ograde III.N. Sustav: Piezometri III.O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode III.P. Sustav: Plinsko postrojenje III.R. Sustav: Ispust procjednih voda u rijeku Savu III.Prilog A. Podloge za izradu dokumentacije za nadmetanje III.Prilog B. Dozvole III.Prilog C. Situacija sustava odlagališta III.Prilog D. Primjeri izvještaja III.Prilog E. Okvirne ponude PRO2 III.Prilog F. Periodična ispitivanja na Odlagalištu otpada Jakuševec III.Prilog G. Fizikalno kemijske analize na ulazu i izlazu iz postrojenja za pročišćavanje procjednih voda III.Prilog H. Izvod iz cjenika Odlagališta otpada Jakuševec III.Prilog I. Pravilnik o pregledu i održavanju elektroenergetskih postrojenja i instalacija III.Prilog J. Shematski prikaz trajnog i privremenog otplinjavanja IV. Tehnička dokumentacija V. Troškovnici gra enja, održavanja i upravljanja po (pod)sustavima

Svezak

Svezak

Svezak Svezak

stranica 2 od 348

SVEZAK III, KNJIGA 1/3
SADRŽAJ KNJIGE 1/3 Sustav A. Tijelo odlagališta III.A.0. Tehnički opis III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada III.A.2. Privremeno prekrivanje III.A.3. Prometnice i platoi III.A.4. Obodni nasip III.A.5. Me unasip (zečji nasip) III.A.6. Kanali III.A.7. Detekcija oštećenja geomembrane III.A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda III.A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III.A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A.11. Gornji brtveni sloj III.A.12. Gotova prekrivka III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

stranica 3 od 348

POPIS PODSUSTAVA PO SUSTAVIMA: A. Sustav: Tijelo odlagališta A.1. Prihvat i ugradnja otpada A.2. Privremeno prekrivanje A.3. Prometnice i platoi A.4. Obodni nasip A.5. Me unasip (zečji nasip) A.6. Kanali A.7. Detekcija oštećenja geomembrane A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada A.11. Gornji brtveni sloj A.12. Gotova prekrivka A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice B. Sustav: Deponija zemlje C. Sustav: Stalne prometnice D. Sustav: Parkirališta E. Sustav: Ure aji za pranje kotača F. Sustav: Hidrantska mreža G. Sustav: Separatori H. Sustav: Vodovodna mreža I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata J. Sustav: Elektroinstalacije J.1. Transformatorske stanice (istok i zapad) J.2. Podzemni kablovi i elekroormari K. Sustav: Telekomunikacijska mreža K.1. Telefonska mreža K.2. DTK mreža i okna L. Sustav: Vanjska rasvjeta M. Sustav: Ograde N. Sustav: Piezometri O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode P. Sustav: Plinsko postrojenje R. Sustav: Ispust pročišćenih procjednih voda u rijeku Savu

stranica 4 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. Sustav: TIJELO ODLAGALIŠTA

SADRŽAJ: III.A.0. III.A.1. III.A.2. III.A.3. III.A.4. III.A.5. III.A.6. III.A.7. III.A.8. III.A.9. III.A.10. III.A.11. III.A.12. III.A.13. III.A.14. Tehnički opis Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav sakupljanja procjednih voda Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Ploha za prihvat azbestnog otpada Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 5 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Sustav: Tijelo odlagališta

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. 0. Tehnički opis

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 6 od 348

............ 17 A......................................................3 PROMETNICE I PLATOI ....... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA .................................................................................. ME UNASIP (ZEČJI NASIP) ................. 16 A..................14................... GORNJI BRTVENI SLOJ ...6......................... 17 A..........................9...................................5............. Sustav: Tijelo odlagališta SADRŽAJ TEHNIČKOG OPISA: UVOD ............................................ 20 A................................... OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO)............7............................................................... 19 A.............. PRIVREMENO PREKRIVANJE ......................10... OBODNI NASIP ...............................11.................. ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE .............. 20 A.. PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA ............................................. PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA ...................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje....1.........................2... 38 stranica 7 od 348 ..... KANALI ............................ DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE ............................................................................12..8...................................A................ 33 A............................................ GOTOVA PREKRIVKA.. 19 A................13...... 21 A.......... 29 A............ 8 A.............. 28 A................ 35 A.............................................................4.................... POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI................................. 29 A.................................................

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.010m GEOKOMPOZITNI • 0. Shematski prikaz završnog pokrova tijela odlagališta Jakuševec stranica 8 od 348 .n. odnosno obod se nalazi na visini od 45 m iznad kote okolnog terena koji ga okružuje.3m MEDJU POKROVNI SLOJ 5% 155m.00 m.50 m.00 m.3m MEDJU POKROVNI SLOJ • 0.006m BENTONITNI TEPIH • 0. Sustav: Tijelo odlagališta UVOD Odlagalište Jakuševec-Prudinec je odlagalište komunalnog i neopasnog otpada grada Zagreba i njegove okolice.m.m. Površina kojoj će zauzeti odložen otpad.n. 3 1 1% Slika 1. nakon iskorištenja svih kapaciteta iznositi će oko 54 ha.m.85 1 OTPAD 2.010m GEOKOMPOZITNI DRENAŽNI SLOJ (GCL) DRENAŽNI SLOJ GEOMEMBRANA • 0.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0.. • 0.85m ZAŠTITA OD MRAZA • 0.65m ZAŠTITA OD MRAZA • 0.n. dok je maksimalna širina oko 390 m..15m HUMUSNI SLOJ • 0.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0.5 1 109 m.m.m.A.m.n. jer je na krovnom dijelu projektiran dvostrešni nagib od centra odlagališta prema vrhu bočnih kosina završnog pokrova od 5 %. Na sjeverozapadu se teren rijetko izdiže iznad apsolutne kote 109.365 m.001 m GLATKA LLDPE • 0. Tijelo odlagalište je koncipirano da obod (sjecište krovnog dijela i bokova) ima apsolutnu visinsku kotu od 155 m.n. 2. Prosječna kota okolnog terena je 109. Površina terena oko odlagališta je blago nagnuta od sjeverozapada prema jugoistoku. a na jugoistoku iznad 109.006m BENTONITNI TEPIH (GCL) • 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U sredini odlagališta je visinska kota završnog pokrova nešto viša. n. Maksimalna duljina projektiranog odlagališta iznosi oko 1. Tlocrtni oblik odlagališta je približno pravokutan. nakon zatvaranja odlagališta tj.15m HUMUSNI SLOJ • 0.

A.5. Sutav "Tijelo odlagališta" se sastoji od sljedećih podsustava: A.9.7.6.8. Sustav: Tijelo odlagališta PODSUSTAVI TIJELA ODLAGALIŠTA Radi lakšeg pregleda obaveza Izvo ača. Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav procjednih voda Zaštitni sloj Ploha za prihvat azbestnog otpada (kaseta 6/3 jug) Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U daljnjem tekstu su dane osnovne informacije i tehnički opisi svih podsustava sutava "Tijelo odlagališta". A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. A. stranica 9 od 348 .11.13.1.4. A. A. A.12. A.3. A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. sustav "Tijelo odlagališta" je podijeljeno u nekoliko podsustava koji se razlikuju po svojoj funkciji i smještaju. A.10. A. A.14.2. A.A. A.

godine pokrenulo izradu Idejnog rješenja ure enja i zatvaranja smetlišta Jakuševec-Prudinec. što je nedvojbeno upućivalo na to da smetlište treba smatrati značajnim izvorom onečišćenja okoliša (vidi http://hrcak. Zagreb. Tepić.srce. 317-324. Sustav: Tijelo odlagališta POVIJESNE INFORMACIJE O PROJEKTU Odluka o otvaranju smetlišta Jakuševec-Prudinec donesena je 1964. 57: str. Uz spomenuti brtveni sustav. posebice na podzemne vode. godine kada je sanirana ploha 1. Nakon analiza različitih varijantnih rješenja. 2006). Donesena je i odluka o ograničenju visine otpada u odnosu na kotu okolnog terena.tih godina na području Jakuševca ukazivala su da postoji izrazit trend pogoršanja kvalitete podzemnih voda i značajan utjecaj na kvalitetu zraka u neposrednoj blizini odlagališta. Gradsko poglavarstvo je početkom 1991. Ahel. odabrana je varijanta sanacije na način da se postojeći otpad uklanja i privremeno odlaže na drugom mjestu (na postojećoj lokaciji) dok se nije uredilo slabopropusno dno (temeljni brtveni sustav) na koje se kasnije ugra ivao prethodno uklonjen otpad. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006.. Od 1986. 1976 godine započele su aktivnosti na istražnim radovima. Do početka 80-tih godina se smatralo da je glavni problem smetlišta Jakuševec-Prudinec njegovo zaposjedanje vrijednog zemljišta za budući industrijski razvoj Grada. Radi jednostavnosti i što lakšeg uskla ivanja spomenutih operacija. Naime. Zbog nedostatka sredstava ispitivanja nisu bila dovršena prema planiranom programu.: Organska onečišćenja u odlagalištu otpada Jakuševec i njihov utjecaj na podzemne vode.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.6). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odabrano rješenje sadrži još i neke druge dijelove s kojima stranica 10 od 348 .: Onečišćenje zraka u području odlagališta otpada Jakuševec i u okolnim naseljima.hr/. Sve do 1996.. Smetlište je aktivno od 1965 godine. kada je izgradnjom nasipa za obranu od poplava rijeke Save trajno zaštićena njena desna obala. To područje je 1981. izradi projekata itd. Terzić. godine prepoznato u okviru Vodoprivredne osnove grada Zagreba kao rezervno crpilište. godine na smetlištu su vršena prva sveobuhvatna istraživanja. što je dovelo do danjeg širenja smetlišta.A. Istraživanja koja su se provodila 80-tih i 90. kako su gradska crpilišta na lijevoj obali Save zbog industrijskog onečišćenja postupno bila sve nepovoljnija ili potpuno izvan uporabe. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006. M. te se po plohama i provodila sanacija. S. Zagreb. Tada je ta lokacija bila na samom rubu grada. kako bi se utvrdio utjecaj odloženog otpada na okoliš. do 1988. godine odlaganje se provodilo bez provedbe planskih mjera zaštite podzemnih voda i zraka od zaga enja. N. godine. postajalo je sve zanimljivije područje Črnkovec na desnoj obali Save. Va ić. 307-315. Sa sanacijskim radovima odlagališta započelo se 1996. ali su ukazala na realnu opasnost od onečišćenja podzemnih voda na području Črnkovec uslijed utjecaja smetlišta. Zbog osiguranja novih površina za potrebe industrijske gradske zone. buduće odlagalište podijeljeno je u plohe (1 . 2006 i V. 57: str. Zbog stalnog pogoršavanja stanja u vodoopskrbi Grada cjelovito rješavanje problema odlaganja otpada na smetlištu Jakuševec-Prudinec još više dobiva na značaju. kada je započelo nekontrolirano odlaganje svih vrsta smeća u rukavce Save i jame nastale eksploatacijom šljunka. koje je od odlagališta Jakuševec-Prudinec udaljeno samo 3 km nizvodno.

odnosno radove ugranje novog otpada nakon završetka sanacije. • sustav prikupljanja. brtvenu (slabopropusnu) podlogu. U prvoj fazi (fazi sanacije) postojeći stari otpad je prebačen na ure enu. 5D i 6.140 tona/mjesečno. te prekrivanje odloženog otpada završnim prekrivnim sustavom nakon formiranja geometrije tijela odlagališta definiranog projektom. (vidi dokument "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007. koja spriječava tečenje procjednih voda iz otpada u podzemlje. do studenog 2011. 5D (dodataka plohe 5) i plohe 6 s nastavkom odlaganja na novoure ene plohe. Sa starim otpadom istovremeno se odlagao i novi otpad koji kontinuirano pristiže na odlagalište.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. do studenog 2011. Radovi u drugoj fazi ograničeni su na ugradnju novog otpada na plohe 5. • sigurnosni sustavi (kontrola dovoza različitih vrsta otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odvodnje i ispuštanja oborinskih voda ure enog dijela tijela odlagališta Jakuševec-Prudinec u recipijent. Godišnja količina otpada koji se odloži na odlagalište iznose približno 450. odvodnje i obrade onečišćenih procjednih voda iz tijela deponije prije njihovog ispuštanja u recipijent.) Cjelokupni radovi podijeljeni su u dvije vremenski i prostorno odvojene faze. odnosno u sustav javne odvodnje. Druga faza podrazumijeva period nakon premještanja cjelokupnog starog otpada na izgra ene brtvene sustave. Tijekom sanacije se novo pristigli otpad ugra ivao na plohe 2 do 5. interventni crpni sustav i postaja za monitoring kakvoće zraka i sl. procjenjuje se da kapacitet odlagališta s izgra enim plohama 5D i 6 zadovoljava potrebe grada Zagreba do 2021. Podaci dnevne dinamike ulaza vozila (po satima) se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007. kada je je ugra en sav stari otpad na izgra en brtveni sustav i sustav odvodnje procjedne vode na plohama 1 do 5. DOPREMLJENE KOLIČINE OTPADA Danas se otpad ugra uje na plohu 5D. što godišnje čini masu od oko 350. kontrola pristupa. Sustav: Tijelo odlagališta opisan način izvedbe ure enog dna tek zajedno čini cjelinu rješavanja sigurnog načina odlaganja otpada na budućem ure enom sanitarnom odlagalištu komunalnog otpada. Zadatak Izvo ača je nastavak izgradnje i prekrivanje završom prekrivkom ploha 5.000 m3. do srpanj 2011" [TD17].A. Sav stari otpad je premješten u plohe 1 do 5. • sustav prikupljnja i odvo enja odlagališnog plina na mali termoenergetski objekt (mTEO) u cilju energetskog iskorištenja plina ili spaljivanja na bakljama. na odlagalište iznosi oko 29. U toj fazi se deponira samo novi otpad koji pristiže na odlagalište. Na odlagalište Jakuševec se dnevno dopremi približno 971 tona neopasnog otpada. Dinamiku realizacije navedenih radova potrebno je prilagoditi stvarnoj situaciji na terenu a koja ovisi o brzini popunjavanja odlagališta novim otpadom. g. Cjelokupna sanacija dovršena je 2003.000 tona. Na temelju dolaznih količina otpada." [TD11]). To su: • sustav prikupljnja. stranica 11 od 348 . Prosjek dovoza otpada u periodu od listopada 2007.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.6 tona/m3. A. izgradnju prometnica i platoa.A.12. privremeno prekrivanje. izgradnju gornjih brtvenih slojeva. izvedbu površinske odvodnja oborinskih voda i posebnih detalja kao i A. održavanje i upravljanje podsustavima ploha 5 i 5D. A. što znači da su popunjene otpadom koji je ugra en na temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda te su prekrivene završnim prekrivnim sustavom.11.13. Izvo ač je zadužen za izgradnju. Gra enje plohe 6 uključuje. Minimalna zahtijevana gustoća zbijanja novog otpada iznosi 0.3. izgradnju prometnica i platoa.14. prihvat i ugradnju otpada. izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže. A. izgradnju gornjih brtvenih slojeva.14. A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. dok je na vrhu odlagališta prometnica smještena u središnjem dijelu krovnog dijela odlagališta i proteže se sve do spoja ploha 4 i 5 (gdje prestaje završni prekrivni sustav). izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže. održavanje i upravljanje podsustavima plohe 6.000 tona materijala (otpad plus materijal za prekrivanje).5. A. izvedbu gotove prekrivke. A. Gra enje plohe 5 i 5D uključuje. 3 i 4 Plohe 1. 3 i 4 su u potpunosti izvedene.2. Ploha 6 Na plohi 6 je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. A.1. Izvedbu Me unasipa (zečjeg nasipa). Izveden je sustav aktivnog otplinjavanja (plinski zdenci s mrežom plinskih cijevi) i sustav površinskog sakupljanja i odvodnje oborinskih voda. u tijelo odlagališta je potrebno ugraditi približno 290 tona/dan inertnog zemljanog materijala. A. Na navedenim plohama se ne odlaže otpad. Na na završni prekrivni sustavu ploha 1 do 4 je izvedena interna servisna prometnica koja se može koristiti kako za održavanje tako i za izgradnju. Prometnica s južne strane spoja ploha 1 i 2 započinje uspon na odlagalište. Ploha 5 i 5D Na plohama 5 i 5D je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda.2. Na plohama 5 i 5D se odlaže otpad.13. A. A. Izvo ač je zadužen za održavanje i upravljanje podsustavima izvenih ploha 1 do uključivo plohe 4. Sustav: Tijelo odlagališta Za potrebe dnevnog i produženog prekrivanja otpada. A.1. Izvo ač je zadužen za izgradnju.12. Godišnje se u tijelo odlagališta ukupno ugradi 460. FAZNA REALIZACIJA PROJEKTA I KAPACITET ODLAGALIŠTA Fizička ogranjičenja odlagališta Konačne horizontalne i vertikalne granice odlagališta su definirane lokacijskom i stranica 12 od 348 . A. 2. ZATEČENO STANJE U slijedu je dan opis postojećeg stanja s opisom predvi enih radova za Izvo ača u narednom periodu: Plohe 1.11. 2. Prihvat i ugradnju otpada.3. A. privremeno prekrivanje. izvedbu površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detaljia kao i A. izvedbu gotove prekrivke.

• Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u punjenju. U tom koridoru smještena je sjeverna obodna prometnica. • Visina tijela odlagališta definirana je apsolutnom visinom obodne točke tijela odlagališta i nagibom krovne plohe (od 5%). Apsolutna visina oboda (spoj krovnog dijela i pokosa) iznosi 155 m.16. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice provoditi tijekom gra evinske sezone koja traje 4. Nakon završetka ugradnje otpada po svakoj kaseti provodi se njeno trajno prekrivanjke. 5D i 6. • Južna.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. i o dinamici dotura otpada na odlagalište. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti.n. Sustav: Tijelo odlagališta gra evinskom dozvolom su slijedece: • Sjeverna strana odlagališta definirana je obaveznim koridorom kojim je utvr ena minimalna udaljenost nabliže točke tijela odlagališta do središta savskog nasipa. Projekt sadrži plan prekrivanja ploha i zasniva se na sadašnjoj procjeni godišnje količine ugradnje novog otpada od 450. A. Donji brtveni sustav plohe 6 je u potpunosti izveden i spojen s brtvenim slojem plohe 5D. stranica 13 od 348 . A.13. zapadna i istočna granična crta odlagališta definirane su izgra enom obodnom prometnicom. • Istočna strana plohe 6 se nastavlja na plohu 5D na koju se trenutno odlaže otpad. Gornji brtveni sloj. Vremensko korištenje tako osiguranog volumena ovisiti će. Slobodan volumen plohe 5D.A. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji i A.52 miliona m3 otpada.14. A.000 m3. Fazni pristup izvo enju radova Radovi odre eni ovom dokumentacijom usredotočeni su primarno na same radove koji uključuju završetak (popunjavanje otpadom i izradu završnog prekrivnog sustava) ploha 5. Tako je odlaganje na pojedine kasete podijeljeno u faze. Gotova prekrivka.5 mjeseci godišnje. • Visina temeljnog brtvenog sustava definirana je gravitacijskom odvodnjom procjednih voda do ure aja za pročišćavanje procjednih voda koji se nalazi na istočnom dijelu odlagališta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. osim o kvalieti zbijanja i sastavu. na koju se trenutno odlaže otpad i ukupni volumen plohe 6 omogućuju odlaganje od ukupno 3.m. od kojih svaka traje otprilike 3 godine. Procjenjuje se da će se radovi na podsustavima.15.

m3 otpada. Sustav: Tijelo odlagališta Kapacitet odlagališta i fazna gradnja donjih brtvenih slojeva i sustava odvonje procjednih voda po plohama Glavnim projektom odre ene su faze u kojima se izvode radovi na ure enju donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda pojedinih ploha.1 3.52 mil. Uz dinamiku prekrivanja istovremeno je prikazana i dinamika izvo enja otplinjavanja i njegovog priključivanja na postojeći sustav. odnosno dijelovi i kapacitet pojedinih ploha prikazane su u tablici 1. m3 otpada.89 13.75 2. Fazna izgradnja gornjeg prekrivnog sustava U skladu s pretpostavkama o raspoloživom prostoru na pojedinim plohama odlagalista.8 Vrijeme u kojem se izvode radovi Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1.34 mil. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.27 5. m3 otpada.05 3.08 1.62 Budući da na plohi 5 još ima mjesta za prihvat približno 0.64 3.1 8.18 mil. Faze izvedbe donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda. zaključuje se da na odlagalištu ima još mjesta za odlaganje približno 3. u tablici 2 prikazana je procjena dinamike izvedbe gornjeg brtvenog sloja i završnog prekrivanja odloženog otpada.67 1. stranica 14 od 348 .44 8.18 9. te da na plohi 6 stane ukupno 3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.34 Ukupno 40. Tablica 1 Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6.A.

Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 2 Procjena popunjavanja ploha odlagališta.08 1. izvedbe završnog prekrivnog sustava i sustava otplinjavanja Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6.89 13.05 3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1 8. * Završni prekrivni sustav i sustav aktivnog otplinjavanja izveden je na plohama 1. 2018. Ukupno 40. 2015. otpadom će se nadopuniti već prekriveni krajnji zapadni dio plohe 4. Visinska kota vrha otpada na granici izmedu ploha 4 i 5 nalazi se na cca.44 8. Istovremeno s završnim prekrivanjem pojedinih dijelova odlagališta odnosno neposredno nakon prekrivanja. 165 x 70 m).18 9. promjeni dinamika odre enih radova. .2021. 2016.plohe 5). Neposredno po izvo enju zdenaca i ostalih neophodnih dijelova sustava otplinjavanja. 2. Nakon sto se na plohi 5 formira projektni profil (iskorištenje kapaciteta odlagališta . Prije početka odlaganja otpada na navedeni dio. .16 ha (cca. o čemu odluku donosi Investitor. nove zdenci se priključuju na postojeći plinski sustav i redovito održavaju. 2019.2022.64 3. 2013.34 0.1 3. stranica 15 od 348 .A.5 do 3 m nižoj apsolutnoj koti od projektirane. potrebno je pristupiti prekrivanju navedenog dijela. Detalji navedenog područja kao i rješenje spajanja novog prekrivnog sustava s već postojećim. Kako bi se postigla projektirana visina navedenog područja. ostavlja se mogućnost da se u slučaju promjene godišnje količine otpada koji se deponira. Izvo aču će biti dostavljeno naknadano. 2.67 1.27 + Vrijeme u kojem se izvode radovi prekrivanja Izvedeno Izvedeno Izvedeno Vrijeme u kojem se izvode plinske instalacije Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1. potrebno je izvoditi i sustav plinskih zdenaca.91* 5. 3 i 4. Ukupna površina dijela iznad plohe 4 koji će se prekrivati nakon popunjavanja kapaciteta iznosi 1.8 Druga polovica 2012.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.62 Budući da je dinamika radova prikazana u tablici 1 i 2 definirana na osnovu postojećeg stanja i pretpostavci o količinama otpada u budućnosti.75 2. uklonit će se završni prekrivni zemljani sloj i privremeno deponirati na susjedne površine (ploha 4 istok).

1.00 07.III. odnosno nalogu Naručitelja. 1.31. Otpad je u potpunosti ugra en na plohe 1 do 3. PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA Izvo ač radova će dijelatnost prihvata i ugradnje otpada provoditi tijekom cijelog ugovornog perioda.19.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 .X. Zavod za planiranje. . Na plohi 4 je otpad ugra en i izveden je završni pokrov (gornji brtveni sloj i gotova prekrivka).00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog stranica 16 od 348 .1. odnosno nalogu Naručitelja.00 07. 1. mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada.31. . Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote.20. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010.IX.18.IX. Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača. ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 1. Izvo ač je obvezan izvršiti prihvat. od plohe 5 i 5D prema kaseti 6/1 plohe 6 i dalje prema kaseti 6/2 i zadnjoj kaseti plohe 6 (6/3). 07. Izvo ač je odgovoran da radove na prihvatu i ugradnji otpada uskladi s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada kao i s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.XI.00 .00 .31. .30. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada.00 . Sustav: Tijelo odlagališta A. potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom.III.IV.00 07. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00.d. Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1.II.X.16. .00 07. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu. VIII. Za rad nedjeljom. a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana.. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja.00 .18. Radovi na prihvatu i ugradnji otpada su koncipirani tako da popunjavanje tijela odlagališta bude od jugo istoka prema sjevero zapadu tj. Na plohi 5 i 5D je formiran pokos od ugra enog otpada i zemlje koji ima pad prema sjevero-zapadu (prema kaseti 6/1) u približnom nagibu 1V:3H. me utim zbog slijeganja je potrebno urediti spoj plohe 4 i 5 ugradnjom dodatnog otpada i njegovim prekrivanjem. . Instituttitut IGH d.A.28.

(vidi IP14).3 PROMETNICE I PLATOI Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta dana i noći (24 sata). U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih materijala raznesenih vjetrom. Nadzorni inženjer ovjerana kvalitetu i količinu rada IZVO AČA na sakupljanju letećeg otpada. odvija se po stalnim (asfaltnim) prometnicama.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sakupljanje letećeg otpada se provodi po nalogu Nadzornog inženjera. privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici. sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada.A.2. Ovim slojem se prekriva površina na kojoj je ugra en dopremljeni otpad (približne površine 1. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje. A. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad. IZVO AČ je dužan na gradilištu imati tim zadužen za sakupljanje letećeg otpada. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta. Izvedba ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Skupljanje letećeg otpada Tijekom postupka prihvata i ugradnje otpada u tijelo odlagališta a prije izvedbe dnevnog prekrivanja. PRIVREMENO PREKRIVANJE Sav dnevno odloženi otpad Izvo ač mora prekriti slojem inertnog materijala sukladno Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada.500 m2). broj projekta 81010-041/12. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe. te IZVO AČ vodi evidenciju o broju radnika. dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala. A. stranica 17 od 348 . Dnevno prekrivanje Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja). Produljeno prekrivanje Produljeno prekrivanje se izvodi u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala. satima rada radnika i lokaciji skupljanja. količini dovezenog neprekrivenog otpada. uglavnom tijekom noći. iz veljače 2012. Razlikujemo dnevno i produljeno prekrivanje. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra. Institut IGH. ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada.

god. ISTOVARNI PLATO Istovarni plato je pripremljena površina (minimalne površina 20×60 m) za prihvat vozila koja na rubu platoa vrše odlaganje (istovar) dopremljenog novog otpada. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. U cilju sprječavanja naglog propadanja. Prilaz sevisnoj prometnici se nalazi na južnom spoju ploha 1 i 2.Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice (broj projekta: 24-10067/07 – RevE).d.) i Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. Izgradnja i državanje privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja za reciklažu gra evinskog otpada (RGO). postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. Zavod za planiranje. Izgradnja privremenih prometnica i platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim.7 Izvedbenog projekta prekrivanja ploha 4. tucnaikom frakcije 30-60 mm. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. god. Lokacija ceste prikazana je na nacrtu 5. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. Stalne prometnice su posebni sutav (vidi poglavlje III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač je odgovoran za daljnju izgradnju i održavanje servisne prometnice sukladno s Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje.C. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. Ukupna debljina ustroja prometnica mora omogućiti uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm).).60 mm i cakum pakom. a u slučaju podizanja prašine. 3 i 4 (do plinske linije L odnosno profila 13).. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnica. 2. Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je zadužen za održavanje stalnih prometnica. Projektirana širina ceste je 8 metara a maksimalni nagib iznosi 11 % na kratkim dionicama prekrivnog sustava. izgradnju i održavanje istovarnog platoa stranica 18 od 348 . moraju biti polijevane vodom. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica. izgradnju i održavanje i tehnoloških prometnica. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . Dolaskom zimskih uvjeta. Instituttitut IGH d. SERVISNA PROMETNICA Servisna prometnica je stalna prometnica za pristup u cilju održavnja izgra enih dijelova odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. Servisna prometnica je smještena na krovnom dijelu tijela odlagališta i izvedena je na plohama 1.revizija E . TEHNOLOŠKE PROMETNICE Tehnološka prometnica je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa. za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada. Izvo ač je odgovoran za raspored (planiranje) smještaja. 5 i 6 .).

Nožica pokosa tijala otpada mora biti udaljena minimalno 10 m od osi krune unasipa.5.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ploha 6 se sastoji od 3 kasete i to kasete 6/1 (istočna).d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sa sjeverne strane kasete 6/1 i plohe 5D. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. Visina obodnog nasipa je od 9 do 10 m. Ovo pravilo vrijedi do početka odlaganja otpada na kasetu 6/3. 6/2 (središnja) i 6/3 (zapadna). Instituttitut IGH d. treba adaptirati sustav odvodnje tako da se oborinske vode kaseta 6/2 i 6/3 prebacuju u sustav oborinskih voda a procjedna voda iz kasete 6/1 da se pripoji stranica 19 od 348 . Navedenu rampu biti će potrebno ukloniti prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 i dalje na kasetu 6/2 i 6/3. u obodnom nasipu je formirana prilazna rampa koja se koristi kako bi kamioni koji dovoze otpad mogli pristupiti mjestu odlaganja. ME UNASIP (ZEČJI NASIP) Me unasip (zečji nasip) je gra evina koja se izvodi na zaštitnom sloju sustava za sakupljanje procjedne vode unutar pojedinih kaseta. Me me 6/2 me unasip je izveden izme u plohe 5D i kasete 6/1.4. Prometnice moraju biti tako izgra ene. Izvo ač je zadužen za izvedbu unasipa izme u kasete 6/1 i 6/2. kod kojih se procjedne vode odvode u sustav procjednih voda. te po potrebi za izvedbu me unasipa izme u kaseta i 6/3. Obodni nasip ima osnovnu mehaničku funkciju osiguranja stabilnosti tijela odlagališta. Zavod za planiranje. Oborinska voda treba se sakupljati odvojeno i odvoditi u sustav za odvodnju oborinskih voda (obodni kanal). OBODNI NASIP Obodni nasip je izveden oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6). Raspored izgradnje istovarnih platoa tijekom izgradnje tijela odlagališta je da u Planu odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Na zapadnoj strani kasete 6/3 nalazi se prilaz kaseti za prihvat azbestnog otpada (koja se nalazi na kaset 6/3 jug). A. A. dok s unutrašnje strane nasip ima pad od 1V:3H.5H. Plohe na kojima se ne odlaže otpad moraju imati odvojenu odvodnju oborinskih voda od ploha na kojima se odlaže otpad. Tehnološka prometnica je najmanje širine 8 m. Pokos sa vanjske strane nasipa (gledano s tijela odlagališta) ima pad 1V:2. Me unasipom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se trenutno ne odlaže otpad. Prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1.A. Privremena kontrola površinskih voda Oborine koje dolaze u kontakt s otpadnim materijalom trebalo bi se ograničiti unutar odlagališta obodnim nasipom kao i me unasipima (zečjim nasipima) koji se nalaze izme u pojedinih ploha i formiraju kasete ploha. da je umanjeno iznošenje blata na vanjske prometnice. Izvo ač je zadužen za održavanje izvedenog obodnog nasipa. tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. i u kruni ima širinu od 6 m. Sustav: Tijelo odlagališta kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno.

Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1.5 kubna metra u sekundi a južnog kanala 3.A. Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2800 m.5 m. KANALI Pod pojmom kanali podrazumijeva se otvoreni sustav prikupljanja i provo enja oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta.4 metra sa 2. 6/2 i 6/3. Sustav: Tijelo odlagališta sustavu odvodnje procjednih voda.6. potrebno je redovito vršiti košnju trave i čišćenje od lake leteće frakcije otpada (vrećice). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Obaveza Izvo ača radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada.7. Održavanje obodnih kanala je potrebno nakon erozije zemlje s pokosa odlagališta. Izvo ač je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu. Kanali su duboki 1. Obodni kanal Obodni kanali su izvedeni uz vanjsku nožicu obodnog nasipa oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6). Neposredno prije početka odlaganja otpada na kasete 6/2 i 6/3 treba spojiti odvodnju tih ploha na sustav procjednih voda. Obodni kanali sa sjeverne strane projektiran je tako da slijedi rub obodnog nasipa oko odlagališta. Južni kanal projektiran je tako da ide uz obodni nasip odlagališta i slijedi trasu asfaltne ceste koja se nalzi uz zapadni i južni dio odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tim kanalom se odvode oborinske vode s cijelog sjevernog dijela odlagališta kao i oborinske vode s područja izme u odlagališta i nasipa rijeke Save.15 posto uzdužnim nagibom.5H:1V stranicama i 0. kao i vodu s obodne prilazne ceste. A. Južni kanal odvodi oborinske vode sa zapadne i južne strane odlagališta.00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. stranica 20 od 348 . Obodni kanali tijela Odlagališta moraju biti tako održavani da omogućuju nesmetano protjecanje oborinskih voda a u skladu s postojećom projektom dokumentacijom.2 kubna metra u sekundi. U taj kanal se slijevaju oborinske vode s područja zapadno od odlagališta gdje se nalazi ulaz i druge operativne zgrade i parkiralište. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti. A.050. DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta. Kanali na sjevernoj i zapadno/južnoj strani imaju isti profil. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu. Maksimalni protok sjevernog kanala procijenjen je na 4. Dužina predmetnog kanala je 1.

te se tada mijenja tip cijevi u perforirane. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm.000 g/m2. procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2. Na plohi 2. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm. A. drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm. Sustav dreniranja procjednih voda sastoji se od perforiranih (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu) za prihvat procjednih voda. Sustav se sastoji od niza mjernih i napajajućih elektroda smještenih ispod i iznad membrane. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena. na kojima još nije započela ugradnja otpada. SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA PREGLED STANJA Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1.A. Svaka kaseta ima svoj mjerni ormar. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda.800 m. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m. oborinske vode se istim sustavom odvode u oborinski kanal. Od šahtova ploha ploha 6 do 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane. Sustav: Tijelo odlagališta Mjesto oštećenja geomebrane je moguće pronaći obzirom da sustav za detekciju oštećenja geomembrane koristi izolacijska svojstva geomembrane. Elektrode su spojene preko kablova do mjernog ormara koja se nalazina obodnom nasipu. Na plohi 6 ima ukupno 6 mjernih ormara (sjeverni i južni po kaseti). Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane. S pojedinih kaseta.8. Od plohe 3 do uključivo plohe 5. Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa. Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1. stranica 21 od 348 .5 mm. Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m.

. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1. Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u prilogu 27 dokumentacije Glavni projekt.A. Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju. kinete i sifoni moraju biti čisti i svi ventili moraju funkcionirati. dubina iznosi 2. a nakon čišćenja. napajanjem i ugradbom muljnih pumpi (minimalne karakteristike 2 × 3 l/s. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati. Šahtovi. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug.524 m. Kompenzacijski bazeni (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne. Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja.d. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i stranica 22 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama. manometerska visina H = 5 m) u Ex izvedbi. broj TD 02-02-02-02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god. [vidi GP1]. Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht.383 m. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". Prije izvo enja Izvo ač je dužan izraditi Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena i iskoditi suglasnost na projekt od glavnog projektanta. Sanacija kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati razbijanjem i va enjem postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena i izvedbom PEHD šahtova s dvostrukom stijenkom (dno i obod). Spojne kolektorske cijevi su vanjskog promjera 300 mm. tvrtke Institut gra evinarstva Hrvatske d. taložnicom te automatikom. a južnog 1. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". dok je u krugu zdenca na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Na plohi 1 na mjestu ulaska kolektorskih cijevi u sabirne bazene u tri šahta se nalaze križni ventili. Zavod za ekološki inženjering. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi.531 m.2 m. ODRŽAVANJE Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode do sabirnih bazena.8 × 6 m.

urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). Snimanje drenažnih cijevi procjedne vode Na plohi 1 je potrebno jednom godišnje izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode CCTV kamerom. Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja drenažnih cijevi na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Čišćenjem treba obuhvatiti kompletan kolektor te kompenzacijske i sabirne bazene. Troškovi zbrinjavanja otpada koji ne zadovoljava parametre za odlaganje na odlagalište se vrše posebno. tada se predmetni mulj mora se zbrinuti na odgovarajući način u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba.kemijske analize pokažu da je predmetni mulj pogodan za odlaganje na odlagalištu otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec. Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda. U sklopu snimanja. Dva puta godišnje je potrebno vršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode ploha 2 do 6 CCTV kamerom. Izvo ač radova čišćenja bi trebao dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. Ukoliko rezultati fizikalno . urednosti šahtova. Izvo ač je dužan dati detaljan izvještaj o provedenim radovima. stranica 23 od 348 . NN 60/2008 i NN 87/2009). Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom potrebno je provesti čišćenje drenažnih cijevi ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Učestalost čišćenja na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnje. ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. Sustav: Tijelo odlagališta 39/09). Ukoliko eluat ne zadovolji parametre za odlaganje na odlagalište. dužina ulaska wome u drenažu. NN 111/2006. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011). kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228.5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila.5 PJ-6 1 300/250 166.5 JB 22 6 160/143 202.5 JB-12 4 160/143 228. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222. dalje neprohodno za čistač i kameru.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom. PJ-9 1 300/250 189. JB-7 3 160/143 210. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22.5 JB-8 3 160/143 210. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 3 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R.4 Sumarno snimiti [m] 6379.5 Sumarno očistiti [m] 6379.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi.5 Na 19.5 PJ-7 1 300/250 178. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 24 od 348 .9 Vertikalna deformacija na 51 m. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222.A.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202.5 nailazak na zubu zavara cijevi.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189. dalje neprohodno.5 JB-2 2 200/175 198.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202.5 PS-5 1 300/250 178. m.5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi.br.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198.

br. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 4 Popis šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno očistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 25 od 348 .

5. 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U izvještaju treba stranica 26 od 348 . organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. (1× godišnje) 11. poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). o brzini protjecanja. Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čistima (1 x mjesečno). O provedenom čišćenju i snimanju Izvo ač je duža n sastavaiti detaljni Izvještaj. 3. (predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2. nepropusnosti spojeva. 4. Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje procjednih voda Šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stanju urednosti. Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. eventualnom usporu. poklopca šahta i odzračnika. Održavanje šahtova procjednih voda izvana čistima.). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima procjednih voda u skladu s projektima. Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka. stanju sifona. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. (1 x mjesečno). god. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno).A. 8. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti. Tjedno izvršiti vizualni pregled šahtova procjednih voda stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. Izvo ač treba provoditi kontrolu vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje). "T" komada.) 10. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. Minimalno dva puta godišnje isprati unutrašnjost šahtova vodom i očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. 6. stanju taloga. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom: Šahtove odvodnje procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. god. 7. Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. "X" komada. god. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna. 9. Izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda i snimanja kamerom). (2× godišnje). (1× mjesečno). razini procjedne vode u šahtu. ispravnosti ručice ventila.

plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti. Minimalno 2 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . Potrebno je izvesti razvod električne energije iz dijela bio kompostane. Za navedeno projektno rješenje je potrebno ishoditi suglasnost glavnog projektanta. stranica 27 od 348 . koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima. mjestima na kojima su uočene anomalije i slično. Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom. čistoći šahtova. Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 1. Budući da se radi o oborinskoj vodi razvod električne energije i pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena. Sustav: Tijelo odlagališta biti navedeno. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. nabaviti i montirati električnu muljnu pumpu s plovkom koja će precrpljivati oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal. ugraditi nosače pumpe. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja. Sumarna zapažanja tjednih pregleda. Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever potrebno je maknuti čep od zavarene PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na odvodnoj strani šahta JB-19.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda. stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. postaviti električno brojilo. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. god. Izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6: Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. Sustav mora imati mobilnu električnu pumpu koja će se u budućem periodu (predvidivo do 2018.) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB21 (kaseta 6/3).A. 2. O provedenom čišćenju dostaviti izvještaj u dva primjerka.

(1× godišnje) 6. Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena Izvo ač mora provoditi po potrebi. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. Zaštitni sloj iznad sustava za drenažu procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog stranica 28 od 348 . 2 × mjesečno. (6×godišnje) 5.A. razini procjedne vode u bazenu. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. razini vode i slično. Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). 3. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. (1× godišnje) Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE Zaštitni sloj je izveden na svim plohama odlagališta. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. 4. 2. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. (1× godišnje). Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena. stanju taloga. eventualnom usporu. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. stanju poklopca (1× tjedno). Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. Kompenzacijske bazene procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. Ispravnost električnih i strojarskih komponenti pumpe kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci. Sustav: Tijelo odlagališta 3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. brzini protjecanja. stanju urednosti. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. stanju funkcioniranja pumpi. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je skupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug.9. Očistiti kompenzacijske bazene od nataloženog mulja mlazom vode i slivničarem po potrebi. Periodički ispitati vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. A. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera.

Kontinuitet sustava se mora osigurati u pogledu brtvljenja (površinskih voda i odlagališnog plina). gornji brtveni sloj i gotova prekrivka će se ugra ivati na površinu tijela ugra enog otpada na način da sa završnim pokrovom prethodne plohe (u ovom slučaju plohe 4) čini kontinuirani sustav. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4. Prekrivni sustav ploha 5. Opći izgled i konfiguracija završnog pokrova prikazani su u nacrtima (Nacrt 5. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela). padova za odvodnju oborinskih voda. te je ta dinamika prikazana u tablici 1. dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala. izveden je plato za okretanje vozila. Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa. Završni pokrov za odgovarajuću plohu povezat će se sa završnim pokrovom prethodne plohe tako da na kraju tih operacija završni pokrov čini kompaktan sustav. Sukladno dinamici zapunjavanja odlagališta otpadom. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.A. uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa. Nacrti 5.1 .40 ha.5 m i ukupne širine 6. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3. uzdužnih padova servisne prometnice i slično.5 m. 5D i 6 se fazno spaja na već izvedeni sustav sukladno ugradnji otpada do projektirane visine.92 ha. 3 i 4.160 m2. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu.2 i Nacrti 7) Izvedbeni stranica 29 od 348 . Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad. Na kraju pristupne prometnice.90 ha. GORNJI BRTVENI SLOJ Pregled stanja Završni pokrov (odnosno gornji brtveni sloj i gotova prekrivka) je izveden na plohama 1. Očekuje se da će se plohe prekrivati dinamikom kojom će se zapunjavati odlagalište. Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2. 2.10.000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad). Sustav: Tijelo odlagališta geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2. A. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1.11. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

Projekt gornjih brtvenih slojeva i gotove prekrivke predvi a 3 glavne funkcije: (1) da se umanji izbijanje odlagališnog plina (a time i neugodnih mirisa) iz tijela odlagališta i njegova emisija u atmosferu. stranica 30 od 348 . Broj projekta: 24-10-046/07. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. Nadogradnja otpada bi prema procjeni uključivala plinske linije K i L. predloženo je da se izvede nadogradnji otpada na krovni dio plohe 4 i to s početkom izme u profila 11 i 12 i završetkom izme u profila 12 i 13 ukupne dužina približno 75 m. nacrtima i Programu praćenja i kontrole kvalitete. Broj projekta: 24-10046/07. Institut gra evinarstva Hrvatske. tako da ograniče pretjeranu eroziju i ispiranje površine. utvr eno je da je visina otpada na spoju plohe 4 i 5 (i to na krovnom dijelu odlagališta gdje je projektirani nagib 5 %) za približno 2. Sustav upravljanja površinskim vodama treba uklanjati oborinske vode sa završnog pokrova bez pretjerane erozije tla i smanjiti količinu vode koja će se infiltrirati kroz pokrovni sustav. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do postojećeg retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. Nadvišenje na spoju ploha 4 i 5 Prilikom završnog prekrivanja novog otpada (a nakon postizanja projektiranih visina) potrebno je osigurati kontinuiranost prekrivnog brtvenog i drenažnog sustava.10) Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. (Institut gra evinarstva Hrvatske. (3) da se ograniči dugoročna infiltracija oborina u tijelo deponije i na taj način se minimalizira nastajanje procjednih voda. Predloženo je da se krovni dio tijela odlagališta izvede s nadvišenjem (u odnosu na projektirani pad od 5%) s dvostrešnim padom od ukupno 8% prema sjeveru i jugu. (2) da se spriječi direktan kontakt (ptica i drugih životinja) sa otpadom. 5 i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Radovi na izvedbi gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke imaju za cilj utjecati na djelovanja površinskih voda na stvaranje erozije (koja umanjuje dugoročnu funkcionalnost gornjih površinskih slojeva i poskupljuje održavanje pokosa i obodnog kanala) . Gornji brtveni sloj i gotova prekrivka su trajni zaštitni slojevi koji se ugra uju preko ispunjenih dijelova tijela odlagališta kada ugra eni otpad dostigne projektirane gabarite..A. Projekt nadvišenja na spoju ploha 4 i 5 će se naknadno dostaviti Izvo aču. 5 i 6. Analizom geodetske snimke postojećeg stanja na odlagalištu (površine ploha 3 i 4). Sustav treba imati sljedeće funkcije: • sakupljanje i odvod površinskih voda s površine odlagališta na relativno kratkim udaljenostima i • drenažni putevi (kanali i berme) i drenažni ure aji (odvodne cijevi niz padinu i disipatori energije) koji na učinkovit način odvode površinske vode i odgovarajućom brzinom.5 – 3 m manja od projektirane visine (samim tim je i završni prekrivni sustav na plohi 4 isto toliko niži od projektiranog). Sustav: Tijelo odlagališta projekt prekrivanja ploha 4. Iz toga je razloga nužno izvesti kvalitetan spoj postojećeg prekrivnog sustava plohe 4 i budućeg prekrivnog sustava plohe 5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kolovoz 2007 god). Kako bi se omogućio prijelaz s navedenog znatno nižeg dijela na dio plohe 5 koji će se izvesti prema projektu. kolovoz 2007 god [IP2]. Svaka od komponenti trebala bi se izvoditi sukladno tehničkim specifikacijama.

drenažnog materijala i drenažnih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi plinsku glavu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.Opće priznate postupke za projektiranje deponija. Pokosi završnog pokrova Završni pokrov ploha od 2 do 6 je projektiran da od ruba obodnog nasipa do oboda tijela odlagališta bude u nagibu 2. Tako er je potrebno ukloniti umjetne materijale u rubnim dijelovima promatrana površine – uz bermu na rubnom dijelu pokosa projektiranog nagiba 5 %. Pokrovni sustav ima od središnjeg krovnog dijela dvostrešni pad od 5 % prema obodu krovnog dijela tijela odlagališta.5 m. Obodi tijela odlagališta se nalazi na apsolutnoj visini od 155 m. ugradnju zaštitnih kolona. gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode). Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. biti će dostavljen Izvo aču naknadno. geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. sloj zaštite od smrzavanja. počevši od gornjeg sloja nadolje. . Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu. Ugradnja otpada na ovom dijelu obuhvaća iskop ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskih zdenaca te.85H izvede s nadvišenjem tako da tijekom izgradnje nagib pokosa bude 1V: 2.Tehničke smjernice Europske zajednice za projekt Prekrivanja deponija komunalnog krutog otpada te hrvatske zakone Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose. sukladno dinamici ugradnje otpada.n. geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Prije nego što se započne s odlaganjem na ovaj dio predvi eno je uklanjanje zaštitnog zemljanog sloja plohe 4 na ovom dijelu i njegovo privremeno deponiranje na susjednim površinama.m. Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja. Kako bi se omogućila ugradnja otpada na krovnom dijelu plohe 4. Sustav: Tijelo odlagališta Predlaže se da se geometrija pokosa koji ima projektirani nagib 1V: 2. Maksimalna visina tjemena odlagališta iznosi približno 158. Materijal za završnu prekrivku izabran je uzevši u obzir sljedeće: .Organske materijale dostupne u blizini terena i .A. prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta. potrebno je urediti pristupnu prometnicu i radni plato u blizini mjesta odlaganja i na odgovarajućoj visini u odnosu na konačni izgled spoja plohe 4 i 5.64H. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. humusni sloj. su sljedeće: stranica 31 od 348 .n. Detalji izgradnje puta i platoa odre eni su u poglavlju 5. Spoj ploha 4 i 5 kao i detalji spoja.85H:1V. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti.m.

) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu. Na završnom sloju dizajnirane su berme za kontrolu površinskih voda. stakla i sl. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0. GCL Geosintetski glineni brtveni sloj.05 mm. GCL Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0. komada stijenja.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature. te se cijevima poovršinske vode odvode do dna pokosa. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na završnom pokrovu treba biti izgra ena i servisna prometnica. Berme trebaju presjeći put otjecanju vode od vrha niz pokos i odvoditi je u naborane cijevi.65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2. Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje. Na tijelu odlagališta je izvedena prometnica koja završava na kraju plohe 4 (plinska linija L). Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu. Sustav: Tijelo odlagališta Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0.85 m Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj. na visinkoj udaljenosti od cca 10 metara. otprilike 1 metar široke.30 m stranica 32 od 348 .30 m Površina završnog pokrova trebala biti zasa ena vegetacijom koja služi kao dugoročna zaštita protiv erozije. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima.85H:1V) Humusni sloj debljine 0.

linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba).3 x 10-5 centimetara na sekundu.12. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu.65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0. geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm. Propusnost ovog sloja je oko 3. Košnja vegetacije je potrebna da bi se umanjili rizici od požara. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). GOTOVA PREKRIVKA Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Vegetacija na završnom pokrovu je bitni element koji sprečava eroziju. Kada se trava uhvati za humusni sloj važno ju je stalno održavati košnjom. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu. A. Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne. konzervacija i stabilizacija površinskog sloja tla vezanjem tla. eliminacija stranica 33 od 348 . Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju.85H. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava.A. Sustav: Tijelo odlagališta Geomembrana od linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm. panjeva. Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila.85 m na bočnim pokosima. Dobro zasa ena vegetacija poboljšava i evapotranspiraciju vlage iz tla gornjeg brtvenog sloja. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja. biotehnološka rekultivacija.15 m. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke. komada kamena i ostalih štetnih predmeta. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije. Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2. Ekološko funkcionalni učinci zatravljenja su krajobrazno ure enje. glatkog. a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL).

popravljanje vododrživosti. stranica 34 od 348 . saniranje neuralgičnih mjesta reljefa. Institut gra evinarstva Hrvatske.vodo erozivnih procesa. 8. Sustav: Tijelo odlagališta vjetro . biti će manje nego od novog otpada. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja. Do slijeganja odlagališta dolazi prvenstveno zbog razgradnje organskih tvari otpada.16. Geodetski reperi Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera. Slijeganje završnog pokrova Načelno se razlikuju: • početna slijeganja koja završavaju kratko nakon nanošenja novih slojeva otpada i mogu biti pospješena učestalim prelazima kompaktora.A. Na površinama gdje se odlagao stari otpad (plohe 1 do 5). Predvidiv broj od 14 zamjenjenih repera do kraja 2015.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. Očekivane razlike u obimu slijeganja za plohe odlagališta u koje je ugra ivan stari i novi otpad ne bi trebale izazvati značajnije promjene nagiba. ploha 5D i ploha 6.g. Degradacija. Izvo ač je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere kako je prikazano u nacrtu 5. podizanje kapaciteta za sorpciju i izmjenu tvari. koji je prije ugradnje bio izložen višegodišnjem procesu ragradnje. ali zato po nalogu Naručitelja treba napraviti adekvatnu odvodnju i drenažu sa gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada. popravljanje fizikalnih. U projektnoj dokumentaciji je procjenjeno da dugoročno slijeganje ploha samo s novim otapdom. Slijeganje starog otpada. razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja. 5 i 6. kemijskih i bioloških svojstava tla u smislu pripreme staništa za kulture daljnjih faza rekultivacije. 4. projektom je procjenjeno slijeganje od približno 6 posto do ukupne visine tijela otpada. može iznositi 18 posto od ukupne visine tijela otpada. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • vremenska slijeganja koja se ostvaruju bez opterećenja u kojima se razlikuju slijeganja uslijed bio-degradacije kao i slijeganja uzrokovana spuštanjem razine procjedne vode i takozvana primarna i sekundarna slijeganja (primarna i sekundarna kompresija). odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. 6. smanjena evaporacija. 10 i 12) i 1 uzdužni profil. Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada.

Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 . po poprečnim presjecima i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta. br.6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5. POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala. Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. Institut gra evinarstva Hrvatske. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera. [IP2]. Y i Z) koordinata svih postaavljenih geodetskih repera. odnosno neposredno nakon postavljanja zadnjeg sloja prekrivnog sustava. Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji mogućnost infiltriracije oborinske vode kroz brtveni sustav. Institut IGH.13. A.C) i u jedan uzdužni (D). stranica 35 od 348 . [IDIP6]. Pomaci snimljenih repera (u vektorskom obliku) trebaju biti prikazani tlocrtno. Izvo ač treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci). Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god. d. Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru i Investitoru.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Dužnost Izvo ača radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima. Postavljanje repera potrebno je provesti po nalogu Nadzornog inženjera. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti plohu 1. 5 i 6. Izvo ač treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima.A. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D. studije i zaštitu okoliša. Zavod za planiranje. Sustav: Tijelo odlagališta Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera. Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama.15 i u tablici 5. 5 i 6 – revizija D. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do uključivo plinske linije L) su reperi već postavljeni. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Izvo ač radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5. studeni 2009. Osim navedenog. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A . Zatvorenog sustava odvodnje .d. Tako er je potrebno redovito održavati repere..

• drenažni kanali. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. Institut IGH. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 800 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta. Na križanju s najvišm bermom. Sustav: Tijelo odlagališta Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja. broj projekta 24-10067/07-rev D iz studenog 2009. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji. broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Institut IGH. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto. • slapišta i disipatori energije. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. [IP2] Berme na pokosu Berme za kontrolu površinske vode presjecaju put površinskoj vodi koja se slijeva niz padine po završnom pokrovu i usmjeruju ih u naborane polietilenske cijevi položene po pokosu tijela odlaglišta. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. promjer nizvodne cijevi se mijenja u 750 milimetara. • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. [IDIP6]. stranica 36 od 348 . • odzračnici drenažnih rovova.A. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V. • berme.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Lokacije na kojima su smještene kontrolne berme za površinske vode prikazane su na prilogu 1.10).

Šahtovi odvodnje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1200 mm.A. cijevi koje odvode površinske vode niz padinu i permanentni drenažni kanali projektirani su za maksimalnu količinu padalina do 100 milimetara u 24 sata. izra ene od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta trebale bi imati promjer 750 milimetara. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. i Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova. Obodni kanali imaju namjenu odvodnje površinskih oborinskih voda s područja oko ploha do retencijskog jezera odakle se ove vode ispuštaju u rijeku Savu.7 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. br. Sustav: Tijelo odlagališta Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa.). na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova izvedenog u sloju zaštite od smrzavanja. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin.10. Tabela 5 Popis šahtova oborinskih voda R.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u nacrtu 5. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. Berme za kontrolu površinskih voda. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na nacrtima. stranica 37 od 348 . Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipator energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtu 5. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Institut gra evinarstva Hrvatske. 5 i 6.

A. poklopca šahta. a na tri zadnje izgra ene plohe (4. odzračnika. eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno). Projekt je temeljen na procijenjenoj količini degradacije (raspadanja) starog smeća stranica 38 od 348 . OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO) ODLAGALIŠNI PLIN Procjena proizvodnje odlagališnog plina Stari otpad plus odre ene količine novog komunalnog otpada odložene su na plohe 1 . naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala. znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 4) s planom eventualne zamjene. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2). 4. 3. U slučaju oštećenja stijeki šahta. oznaka opasnosti.. stanje protjecanja prikupljene oborinske vode (točka 3). Izvo ač je dužan provoditi sljedeće redovne preglede šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. 2. oznaka opasnosti. poklopca šahta.3. Poklopac okna je izveden sa odzračnikom. komentarima i prijedlozima mjera. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. god. stanju urednosti (1 x mjesečno). 5 i 5D) smješta se uglavnom samo novi komunalni otpad. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu.14. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama održavnja. U izvještaju treba biti navedeno. Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1). Održavanje odzračnicima drenažnog rova Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanja odzračnicima drenažnog rova u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. (1 x mjesečno). naziva šahta. stanju taloga.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.g. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2. odzračnika. te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja 2015. oznaka upozorenja. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). oznaka upozorenja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stanje poklopaca.A.

Tada će ukupna pridobiva količina plina biti oko 3. stranica 39 od 348 . itd. Znatno manji koeficijent razgradnje primijenjen je za plohe od 1 do 5 zbog stupnja degradacije kod starog otpada. Najviša proizvodnja odlagališnog plina će biti nakon 2012. Me utim. biorazgradivih hlapljivih čestica (BVS) sadržanih u otpadu) na odlagalištu će se kontinuirano stvarati deponijski plin tijekom cijelog vijeka trajanja odlagališta.5 kubičnih metara plina po toni novog komunalnog otpada uzimajući u obzir da će te plohe primati uglavnom novi otpad.A. korišteni su za definiranje osnovnog sastava smeća i procjene kolika bi mogla biti proizvodnja plina. koristio se kinetički pristup prvog reda. Podaci o zaprimanju smeća kroz razdoblje od 1965. s tim da na minimalnu efikasnost sustava utječu promjene unutar odlagališta (razgradnja biomase zbog uvo enja zraka. do 1990. 1991. Kao kod svih plinskih projekata u tako posebnim uvjetima. očekuje se da će se tijekom procesa sanacije starog otpada. procijenjena je prema podacima koja je pružio Elektroprojekt (Čistoća. Za izradu modela projekcije stvaranja plina i proizvodnje nakon premještanja otpada na svaku radnu plohu. Dodatak plohe 5 i ploha 6 trebale bi proizvoditi oko 244. gustoća. s tim da oko 30 posto ukupne mase otpada čini novi otpad. Stopa generiranja plina prije zatvaranja zasniva se na očekivanom životnom ciklusu odlagališta prema vrsti zaprimanog otpada. Sustav: Tijelo odlagališta i procijenjenim karakteristikama novog otpada. koje je pribavio prethodni projektant.).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. sadržaju vlage i očekivanoj praktičnoj maksimalnoj degradaciji ukupnih biorazgradivih čestica. Analize procesa raspadanja smeća bazirane su na podacima sadržanim u izvještajima i informacijama koje je pružio investitor. a samo manji postotak tih ploha čini novi otpad. Stopa proizvodnje odlagališnog plina izračunata za sustav upravljanja plinom sa 85 posto efikasnosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Za plohe od 1 do 5 pretpostavlja se da će generirati oko 52 kubična metra plina po toni premještenog otpada uz 35 posto vlage. godine kada će ploha 6 biti otvorena za prihvat novog otpada. starog i novog otpada razmatrani su kao elementi za utvr ivanje odgovarajućeg koeficijenta biodegradacije i utvr ivanje realne proizvodnje odlagališnog plina. Takva projekcija proizvodnje odlagališnog plina nakon zatvaranja deponije uravnotežena je primjenom stohastičke analize sastava smeća kako bi se mogla utvrditi stopa generiranja plina prije zatvaranja (proizvodnja metana i ugljičnog dioksida).). IPZ Uniprojekt Zagreb – Studija o količini i vrsti smeća. Podaci o količini otpada i broju godina odlaganja na odlagalištu uzeti su kao ulazni podaci za izračunavanje ukupne proizvodnje odlagališnog plina i njegovog iskorištavanja s ploha od 1 do 6. postotak vlage. Količina primljenog smeća na odlagalištu i na plohi 1 od 1991.619 kubičnih metara na sat (60 kubičnih metara po minuti). plin proizvoditi sporije nego na odlagalištu novog otpada. do 2000. Očekivana vrsta otpada. Očekuje se da će se iskustva ostvarena dosadašnjim radom sustava otplinjavanja koristiti za eventualnu prilagodbu projekata za sustav otplinjavanja na preostalim plohama. mogu se očekivati izmjene projekta. biološko začepljenje filtra plinskih zdenaca itd. Zbog progresivnog anaerobnog raspadanja organskih frakcija ugljika iz komunalnog otpada (tj.

13. prisustvu ili odsustvo pokrova geomembrane. tipom plinske stranica 40 od 348 . drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu. Udaljenost izme u plinskih zdenaca je otprilike 60 metara računajući od središta bušotine. predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca). Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu (Nacrt 5. te zdenci M-1 i M-7. [IP2]). zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4.A. 4 i 5 do 44. Do završetka izgradnje je prema postojećem projektu preostalo za izvesti još 47 zdenaca [IP2]. sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini.12. Sustav: Tijelo odlagališta Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.12. Razmještaj bušotina i sustav plinskih glava na vrhu zdenaca prikazan je na nacrtima.3 i nacrt 5.) [IP2]. [IP2].6 m. ugradnju zaštitnih kolona. udaljenosti do pokosa. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007. 5 i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. . projektiran je sustav od ukupno 123 plinskih zdenaca. Na osnovu podataka o radijusu utjecaja izme u plinskih zdenaca. Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (Nacrt 5. OPIS IZVEDENOG SUSTAVA OTPLINJAVANJA Plinski zdenci i plinske linije Na tijelu odlagališta je ukupno je izvedeno 90 plinskih zdenaca raspore enih u plinskih 15 linija (linije A – M i W). Vidi popis izvedenih plinskih zdenaca u tabeli 6. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). 5 i 6. Popis plinskih zdenaca s dubinama bušenja. 5 i 6. Dubine zdenaca na linijama plohe 1 iznose 15 do 27 m a na plohama 2 i 3. Procjenjuje se da će prosječna bušotina proizvoditi izme u 0. Osim izgradnje plinskih zdenaca. Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te. Institut gra evinarstva Hrvatske. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut gra evinarstva Hrvatske. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. vidi Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Do danas je izvedeno ukupno 90 plinskih zdenaca (uključivo 14 zamjenskih) do plinske linije L uključivo.2 u Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske. kao i dubini zdenca. Veličina sustava otplinjavanja projektirana je konzervativno kako bi se mogla preuzeti maksimalna predvidiva količina plina s tim da nisu dopustivi gubici zbog neracionalnog korištenja ili propuštanja. god.75 kubičnih metara plina po minuti.5 i 0.

Karakteristični poprečni presjek konstrukcije starih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 2 Izvedbenog projekta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta glave i statusom spojenosti na plinski sustav nalazi se u tabeli 6. Projektirani tlocrtni smještaj svih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 5. [vidi Prilog A. G-3/4 i H-2/3 i H-3/4 je izveden novi tip plinskog zdenca koji ima samo jednu plinsku cijev. dok ih je 48 izvedno s novim tipom. 2 i 3. dokumentcije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. IP2].) [vidi Prilog A. stranica 41 od 348 . Karakteristični presjek kroz konstrukciju plinskih zdenaca novog tipa s ugra enim dvostrukim cijevima (jedna cijev za iskorištenje plina i druga za crpljenje procjedne vode) je dan u nacrtu 4 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut IGH d. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011.d. Ukupno 42 zdenca su izvedena sa starim tipom plinske glave. [vidi Prilog A. IP2]. god. 5 i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske.12. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. IDIP2]. Institut gra evinarstva Hrvatske. Broj projekta: 24-10-067/07 – Revizija B. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.. Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Presjek kroz plinski zdenac s jednom plinskom cijevi je dan u nacrtu 5. Na plinskim zdencima G-2/3.1. bermi i plinskog sustava . iz svibnja 2008. IDIP8].A.7 istog projekta [vidi Prilog A.

stranica 42 od 348 . Lijevo.A. Desno . skica presjeka koroz novi plinski zdenac.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta PUNA CIJEV PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA FINI ŠLJUNAK FINI ŠLJUNAK KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER PERFORIRANA CIJEV PERFORIRANA CIJEV OTPAD PERFORIRANA CIJEV OTPAD DRENAŽA DRENAŽA Slika 2. skica presjeka kroz stari tip plinskog zdenca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

: Ploha Naziv Zdenca Spojenost s glavnim plinovodom Dubina bušenja [m'] Tip glave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19.00 36.00 25.00 38.50 38.00 38.00 18.00 14.00 27.00 18.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip stranica 43 od 348 .00 38.00 40. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 6 Popis izvedenih plinskih zdenaca 1 2 3 4 5 6 R.00 Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip W1 W2 1 W3 W4 W5 W6 B1 B2 2 B3 B4 B5 C1 C2 2 C3 C4 C5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 26 27 28 29 30 31 32 33 2 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.50 38.00 27. br.50 19.00 27.00 40.00 18.00 18.00 38.00 27.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 25.A.00 38.00 38.00 25.00 25.00 25.00 27.00 39.00 27. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 25.00 13.

00 38.00 38. Sustav: Tijelo odlagališta 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3 E1 E2 E2/1 3 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.00 40.50 19.00 38.00 38.50 39.00 18.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 3 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 13.50 38.00 41.00 38.00 20.00 42.50 39.00 18.00 18.00 40.00 19.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.00 41.00 43.00 43.00 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip stranica 44 od 348 .50 38.00 37.50 38. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 44.00 38.00 43.50 37.00 37.00 40.00 Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 65 66 67 68 69 70 4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.00 40.60 38.00 36.00 21.

90 41.00 37.7 je privremeno spojen na liniju plinsku L.00 25. 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 18.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. stranica 45 od 348 . Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Unutar šahta procjednih voda JB_14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav.00 37.50 Novi tip Novi tip Od ukupno 90 plinskih zdenaca. [IP2].00 41.70 37.00 37.00 41.60 41.00 41.A. Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5.70 41.00 18.00 18.00 18.90 Novi tip 90 91 M7 JB_14 PRIVREMENO SPOJEN SPOJEN NA SUSTAV PROCJEDNIH VODA 25. Sustav: Tijelo odlagališta 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4 J1 J2 4 J3 J4 J5 J6 K1 K2 4 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo 4 (uključujući plinsku liniju L) kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom.40 38. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm. 89 komada je trajno spojeni na plinski sustav a zdenac M .20 38.50 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 89 M1 M2 M3 5 M4 M5 M6 TRAJNO SPOJEN 17. Institut gra evinarstva Hrvatske.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Obaveza je Izvo ača da održava navedenu plinsku glavu.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Šahtovi s ventilima plinskih linija Ventili pojedinih plinskih linija su izvedeni u revizijskim šahtovima promjera 1.7 istog projekta [IP2]. Sustav: Tijelo odlagališta Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm. IP13]. IP13]. Institut gra evinarstva Hrvatske.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 3 1 1 Ploha Naziv Ventila V–1–3 V–1–2 V–1–1 V–2–3 V–2–2 V–2–1 V V V V V V V V – – – – – – – – 3 3 3 3 4 4 4 4 – – – – – – – – 4 3 2 1 4 3 2 1 stranica 46 od 348 .. 5 i 6.3 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. Tabela 7 Popis ventila plinskih linija R.200 mm. dok je projektirani tlocrtni smještaj ventila dan u nacrtu 5. Na odlagalištu je ukupno izvedeno 14 ventila plinskih linija zajedno s pripadajućim šahtovima i to na plohama 1 do 4.A.12. Presjek konstrukcije ventila plinskih linija s pripadajućim šahtovima je dana u nacrtu i 5. nalazi se u tabeli 7. Popis ventila pliskih linija i ploha na kojima su smješteni. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". br.

Popis hvatača kondenzata s oznakom tipa je prikazan na tebel 8.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1".3 dokumentacije IP2.A. [IP2].2 i 5. Institut gra evinarstva Hrvatske.12. Detalji konstrukcije ispusta kondezata plinskih linja su dani u nacrtima 5.[IP13]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Projektirani raspored hvatača kondenzata je prikazan na nacrtu 5. Sustav: Tijelo odlagališta Hvatači kondenzata Na odlagalištu je trenutno izvedno 38 hvatača kondenzata. 5 i 6. stranica 47 od 348 .12.

br.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Broj projekta: 24-10-046/07 sustavu je 4.: Ploha Plinska linija Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 AW1 AW1 AW2 AW2 AB AB B C C D D D D E E E E E E-F F F F G G H H I I I-J J J K K L L M-N Q-R T 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 Odzračnici plinodrenažnog sloja Za odzračivanje (otplinjavanje) plinodrenažnog sloja na gornjem brtvenom izvedeno 6 komada odzračnika i to s oznakama DG – 1. DG – 3.7 dokumentacije Izvedbeni projekt ploha 4. DG – 2. DG – DG-6 kao što je prikazano na nacrtu 5. 5 i 6. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 8 Popis hvatača kondenzata R. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. DG – 5 i prekrivanja iz kolovoza stranica 48 od 348 .A. Institut gra evinarstva Hrvatske.

3. Detalji konstrukcije odzračnika je prikazan na nacrtu 5. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13]. U cilju spuštanja razine procjednih voda u tijelu odlagališta. GRA ENJE PLINSKOG SUSTAVA Sa svim zahvatima Izvo ača vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. Dodatno se predvi a izvedba 10 komada (odnosno 410 m) plnskih zdenaca koji će se izvoditi u slučaju promjene prohodnosti izvedenih (postojećih) plinskih zdenaca. Na najnižim mjestima nivelete kolektora postavljeni su hvatači kondenzata tipa 3 kojima se kondenzat odvodi do najbližih revizijskih šahtova za prikupljanje procjedne vode. Deset (10) plinskih zdenaca i to 4 komada na liniji M (M-2 do M-5) i 6 komada na linij N (N-1 do N-6) i 2 komada na liniji O (O-1 i O-6).13 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12. N i O iznosi 466 m. [IP2]. 5 i 6. Sabirni plinski cjevovodi promjera 160 mm služe za prikupljanje odlagališnog plina ploha 1 i 2 (zajednički kolektor). Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) U kruni južnog obodnog nasipa. 4 i 5. g. Ukupna duljina zmjenskih plinskih zdenaca iznosi 508 m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut gra evinarstva Hrvatske. dokumentcije IP2. Ovi zdenci se izvode nakon zapunjavanja plohe 5 s otpadom. Y i Z kote predvi ene pozicije plinskog zdenca. Sustav: Tijelo odlagališta 2007 god. Nakon dosizanja projektnih gabarita tijela odlagališta Izvo ač treba geodetski snimiti X. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.12. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13]. predvi a se izrada ukupno 35 plinskih zdenaca.2015. izvedena su 4 komada (promjera 160 mm) i 1 komad (promjera 400 mm) sabirnih plinskih cjevovoda. [IP2].3. Plinski zdenci Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju od 01. Prikaz pozicija hvatača kondezata postavljenih duž plinskog koolektora je dan u nacrtu 5. predvi ena je izrada 13 komada zamjenskih plinskih zdenaca (vidi tabelu 9) koji su uslijed slijeganja i pomaka tijela odlagališta s vremenom postali neprohodni za opremu kojom se crpi procjedna voda iz plinskih zdenaca.2012.01.A. Ukupna duljina plinskih zdenaca linija M. do 31. Plinski kolektor plohe 6 promjera 400 mm je položen u krunu nasipa s početkom u profilu 14 i trenutno nije u funkciji budući da nije izveden niti jedan plinski zdenac na plohi 6. te od Projektanta zatražiti podatak o potrebnoj dubini bušenja svakog pojedinog zdenca. stranica 49 od 348 .

] stranica 50 od 348 .7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.2015.. 5 i 6 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. travanj 2011.n.n.200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]). se predvi a izrada ukupno 705 m PEHD cjevovoda promjera 140 mm. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja. Institut IGH d. predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja izvedbom horizontalnih plinskih drenova u dvije razine.12. smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta. kao i zaštite okoliša od utjecaja stakleničkih plinova.m. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N. zaštite zdravlja. Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. prema partikularnim zahtjevima Naručitelja te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe. promjera 1. studije i zaštitu okoliša. N (N-1 do N-6) i povezivanje zdenca O-1 s plinskim kolektorom.m. god. Potrebno je izvesti plinske linije M (od M-1 do M-7). Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD šahtovima. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm.) [IP2]. [IDIP7.A. Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda.d. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. smanjenja širenja neugodnih mirisa. i drugi red visinske kote 135 m. IZVO AČ je zadužen za izradu izvedbenog i radioničkog nacrta privremenog otplinjavanja. Plinske linije Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5. Izvo ač je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Predvi a se izvedba dva reda linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m. U razdoblju do 31. Zavod za planiranje. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo plohe 4 kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom (ploha 5).revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice. Sustav: Tijelo odlagališta Privremeno otplinjavanje U cilju što racionalnijeg iskorištenja odlagališnog plina. Predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim plino-drenažnim cjevovodima.

kao i jedan rezervni odzračnik. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatač kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4. Odzračnici plinodrenažnog sloja U razdoblju provedbe Ugovora predvi ena je izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja.A. U razdoblju trajanja Ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2. kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q. Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. Hvatači kondenzata U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1. stranica 51 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1. Izvo ač je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda. Plinskim linijama se povezuju plinski rovovi privremenog otplinjavanja. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. Po jedan se predvi a za ugradnjui kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O6. Sustav: Tijelo odlagališta Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 1.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. pri čemu su krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. • održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu (mTEO). Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. • održavanje hvatača kondenzata (tip 1. Eventualna oštećenja dijelova plinskog sustava rezultiraju smanjenjem funkcionalnosti aktivnog sustava otplinjavanja.000 ppm). odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. 3. Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. Oštećenje elemenata plinskog sustava. upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju glavama plinskih zdenaca u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. od razloga slabijeg stranica 52 od 348 . Izvo ač je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana u volumnim postocima uz i oko svih elemenata plinskog sustava. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa i uz plinske zdence. Sustav: Tijelo odlagališta ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA Opći zahtjevi Naručitelja Održavanje. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. osloba anjem odlagališnog plina koji se ne zahvaća sustavom aktivnog otplinavanja. • održavanje konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora. uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 1. • održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskkog sustava. Prohodnost plinskih zdenaca Neprohodnost izvedenih plinskih zdenaca predstavlja jedan funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu. Izvo ač je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera. 2. 2 i 3).A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Mjerenjem se evidentira da li je došlo do propuštanja. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja). • održavanje odzračnika me usloja.

30 20.00 13.50 19.00% 94.30 11.20 10. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 14.00 11.00 0.2011.00 18.00% 100.00% 19. U tabeli 9 je dan popis plinskih zdenaca koji su neprohodni u dužini većoj od 75% dužine bušenja i kod kojih je zamijećena visoka razina procjednih voda.00 26.95% 48. Prohodnost plinskog zdenca provodi se s probom (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm.00 27.00 38.00 0.00 14.44% 0.00 0.50 21.00 0.00% 53.20 15.50 22.00 25.00 0.00% 100. 09.00 0.00 17.00 4.00% 96.50 11.00% 98.00 0.33% 42.00 0.40 16. vrha) 01/2012 [m] 6 7 r.00 24.50 92.00 14.50 19.00% 100.00 40.50 19. br.00 0.59% 92.00% 6.00 38.00 0.00 17.50 19.50 37.62% 75.00 0.00 27.50 38.00 0.00 84.20 15.00 38.00 0.00 0.80 16.00 0.00 38. Tabela 9 Analiza neprohodnosti zdenaca i potrebe za bušenjem zamjenskih zdenaca 1 2 3 4 5 Mjerenje razine procjedne Prohodnost od vrha do dna vode (od sonde na dan 22.00 18.2011.00 0. Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci.00 23.00 38.00 80.00 40.70 4.20 13.00 0.11% 58.00 0.00 18.50 38.00 25.00 0.00 25.00 4.00 24.00 25.00 15.59% 98.00% 86.50 25.00 0.00% 100.00 0.63% 83.00% / 21.50 18. stranica 53 od 348 .00 23.2011.56% 98.00 neprohodan 20.2011.00 0.00 / 18.00 0.50 24.00 27.00 0.00 0.50 22.15% 90.00 25.00 18.50 18.00 27.10 15.00 42.00 0.00 18.00 25.00 28.8.00 0.00 / 20. u funkciji: PLINSKI ZDENAC MJESEC I GODINA DUBINA BUŠENJA BUŠENJA ZDENCA ZDENCA KOMENTAR Metara bušenja zamjenskog zdenca[m] PLINSKA LINIJA A 1 A1 2 A2 3 A3 4 A4 5 A5 6 A6 7 A7 8 A8 9 A9 PLINSKA LINIJA W 10 W1 11 W2 12 W3 13 W4 14 W5 15 W6 PLINSKA LINIJA B 16 B1 17 B2 18 B3 19 B4 20 B5 PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 19.A.00 37.00 0.00% 100.00 0.00% 79.00 38.50 21.00 27.00 suh 22.00% 100.68% 100.00 25.00 40.00% 98.00 0. 09.00 38.00 38.00% 82.50 13.00 18.00 0.50 20.50 24.00 21.00% 100.00 0.50 14.50 40.00 3.50 14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 11.00 09.00 27.00 0.68% 100.

00 0.2010.10 7.00% 97.03% 61.2010.00 19.00 18.00 0. 04. 08.98% 70. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 05. 04.00 11.2008.50 13.50 39.50 12. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 PLINSKA LINIJA L 83 L1 84 L2 85 L3 86 L4 87 L5 88 L6 PLINSKA LINIJA M 89 M1 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 08.00 0. 04.50 29.20 14. 08. 04.00 37.00 0.20 38.00 13.50 5.94% 21.60% 84.46% 94.2011.00 10.39% 22.70 37.2008. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 0.11% 13.24% 27.00 0.00 7.00 19.2010.00 38.2010.00 0. 03.00 0.00% 86.50 14.2011.50 38.20 / 5.00 neprohodan 31.00 6.2008.00 0.50 39. 25.00 0.2008.40 7. 05.30 19.60 38.00 0.2010. 07.00 8.00% 100.00 8.00 5.70% 22.00 37.2010.50 38.00 6.60 12. 08.00 8.00 7.00 0.50 39.00 3. 04.00 10.00 6.00 8.20 22.00 22.20 9.00 0.00% 69.00 0.80 / Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 0.73% 24.10 19.00 20.50 39.00 0.50 7.00 neprohodan 31.00 6.45% 32.50 9.2010.90 41.00 0.00 40.50 35.00 07.50 8.50 37.00 32. 03.00 15.00 7.00 25.2010.00 38.2010.00 0.00 38.00 0.00 16.00% 0.2008.95% 48. 04.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2008.50 0.40 38.50 35.00 10.00 0.00 0.10 11.00 37.00 41.00 0.00% 45.00% 20.00 0.68% 100.89% 50.49% 42.00 10. 05.50 6.00 0. 08.2008.11% 18.16% 100.00 14. 05.00 22.00 43.00 41.2011.00 44.50 18.2011.00 19.00 08.11% 46.29% 99.00 0.00 0.00% 81.00 37.00 0.59% 100.2008.00 36.2008.10 22.2008.2008.50 38.00 14.00 37.16% 88.50 39. 08.74% 11.00 21. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 08.30 0.00 37.00 8.40 6.00 19.24% 41.50 18.2008.00 13.00 43.50 38.2010.00 21.00 3.00 43.00 0.00 0.00 38.2008.00 40.00 37.00 22. 08.00 17.00 18. 08.00 41.00 0.00 8.25% 16.00 5.42% 91.00 18.60 0.00 43.00 41. 08.90 83.00 41.2010.12% 90.40 11.00 37.90 0.02% 95.00 10.00 33.21% 88.00 0.00 18.37% 90.00 0.00 19.2010.00 37.00 41.00 16.00 10.20 12.2008. 18.70 3.00 13.00 18.89% 7.00 26.00 8.00 10.97% 35.00 43.58% 76.00 38.00 0.00 38.44% 6.20 9.00 0. 08.A.00 18.00 7.00 18.00 0.00 0.50 9.00 9. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.00 stranica 54 od 348 .50 8. 18.23% 18.50 20. 07.00 15. 08.60 41.00 37.00 40. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.70 0.00 0.00 34.96% 85.00 37.00 0.70 5.33% 20.70 41.

50 38.00 18.50 14.70 23.00 13.80 3.00 3.00 27.00 27.00 6.00 8.60 20.00 27.00 6.00 18.50 19.00 11.50 16. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razinu vode od zdenaca ostalih ploha.50 suh 20.00 20.00 40.00 27.60 7.00 38.00 18.00 23.00 8.00 / 14.00 16.00 15.30 13.00 21.00 3.00 27.00 21.10 15.00 11.00 17.00 11.00 21.00 14.00 / 20.br.40 3. Prema navedenom kriteriju.60 13.00 17.50 19.00 14.20 13.10 13.00 12.30 3.90 10.00 2.00 4.20 18.70 19. a na temelju prethodnih mjerenja.60 16.10 15. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.20 15.00 27. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom). Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca).20 18.00 suh 20.60 14.30 10.00 13.00 25.00 suh 22.00 11.00 18.00 18.00 10.40 21.00 4. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u pod točkom Monitoring razine procjedne vode u plinskom zdencima.00 38.30 19.00 stranica 55 od 348 .80 16.00 10.00 24.00 25.40 suh 16.00 24.50 suh 21.50 13.A.00 38.00 18.00 4.70 19.70 23. Zdenac Mjerenje 03/2012 Mjerenje 01/2012 Oznaka Dubina od vrha Dubina od vrha Mjerenje 4/2011 Dubina od vrha Mjerenje 10/2010 Dubina od vrha glave do vode (m) Mjerenje 2009 Dubina od vrha glave do vode (m) Dubina bušenja (m) glave do vode (m) glave do vode (m) glave do vode (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 W1 W2 W3 W4 W5 W6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 17. Tabela 10.00 25.40 20. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je kod 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca.60 3.10 16.00 4.60 na 13 m blokiran 17.00 11.50 13.00 15.00 17. R.40 20.70 18.00 3.50 suh 20.00 25.60 9.20 15.00 / 21.00 27.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 3.60 14.00 suh 21.00 18.00 23.00 / 18.00 25.50 10.00 19.60 2.00 18.00 14.00 12. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca.80 11.50 11.g.50 14.10 18. Promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012.00 25.00 12. Sustav: Tijelo odlagališta Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja.40 21.80 16.00 17.00 25.00 38.

00 pjena pjena 10.00 pjena pjena 5.50 14.00 14.00 8.50 39.30 19.00 3.00 5.00 8.25 4.00 19.40 11.20 8.00 18.50 9.30 20.50 12.00 42.00 9.00 12.20 12.00 39.00 20.00 20.70 12.20 5.25 9.20 pun vode 11.40 11.20 13.00 5.50 39.50 19.10 14.00 9.84 12.80 7.00 40.40 16.50 7.50 37.00 12.00 22.00 8.10 11.20 10.00 38.20 14.70 5.10 12.00 12.30 11.20 12.00 10.70 39.00 19.00 11.00 8.00 38.00 3.00 13.80 8.50 14.00 7.80 5.00 13.70 7.00 38.50 / 4.20 22.00 7.00 3.00 12.50 13.30 11.10 11.60 38.00 13.00 5.30 11.00 10.90 9. Sustav: Tijelo odlagališta 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 E1 E2 E2/1 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 I1 I2 I3 I4 I5 I6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 3.30 9.00 13.30 13.30 13.00 36.00 13.00 6.00 13.20 12.00 12.00 38.20 22.00 5.20 9.00 12.80 7.20 9.00 11.60 11.00 9.00 19.00 6.70 10.00 10.00 22.60 12.00 18.00 38.00 37.00 12.00 40.00 19.80 10.40 7.20 15.00 18.00 8.00 13.30 14.00 3.00 7.20 10.40 38.00 19.70 8.50 suh 4.00 8.30 6.00 11.00 12.00 43.10 suh 12.00 41.00 14.80 8.20 9.00 14.00 4.00 7.50 22.00 9.50 6.00 22.10 3.40 7.20 14.00 40.00 7.60 11.80 18.00 10.30 11.60 7.10 8.50 6.80 4.00 stranica 56 od 348 .20 10.00 19.80 8.40 13.50 38.20 12.00 7.40 na 3.00 3.20 13.00 10.00 14.50 22.10 4.00 8.20 10.50 39.50 37.40 11.00 22.00 10.00 40.50 38.00 14.00 18.40 7.00 13.50 38.10 11.00 18.00 9.00 5.00 18.40 7.10 9.20 13.00 7.00 5.00 18.00 12.00 8.50 7.50 13.3 m blokiran 7.00 43. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 4.00 4.20 12.70 7.70 12.30 20.70 5.20 9.00 5.00 na 8 m blokiran 12.00 28.00 38.00 9.30 19.40 11.00 43.10 18.80 4.00 36.00 14.70 7.20 18.00 6.00 38.00 8.10 22.00 40.20 15.40 16.00 14.20 14.00 44.70 5.20 suh 5.70 13.00 21.80 7.00 8.00 41.00 6.00 8.00 4.00 38.20 10.30 6.00 37.00 10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 10.A.20 5.60 pjena 11.50 38.60 12.80 12.20 13.20 13.00 7.50 8.

20 5.10 9. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence).00 6.00 pjena 10.00 8.50 9. Crpljenje procjedne vode se predvi a provoditi s pneumatskim pumpama.00 8.80 / 6.00 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 5. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji.00 6.00 15.00 8.70 9.00 6.00 6. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana.00 7.00 suh suh 7.00 10.10 6.20 37.00 7.00 14.50 17.30 10. Sustav: Tijelo odlagališta 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 K1 K2 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 M1 M7 8.00 10.00 18.10 19.00 18.40 6.00 6.50 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10 9. tijekom 1 godine.70 38. ukupno 4 mjerenja.70 3.20 11.00 18.50 10. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je stranica 57 od 348 .50 8.00 14.00 41.00 37. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.00 5.00 13.00 7.00 Mjerenje razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom.00 11. Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije.80 7.90 41. Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.A.00 6.00 3. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca.00 13. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji.30 16.50 12.00 9.50 10.00 10. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca.00 41. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta. ukupno 4 mjerenja.00 37.10 19.00 25. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana. Voditelj plinske stanice mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima na plinskom sustavu.90 25. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.00 10. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava.00 8.60 41.

stranica 58 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Sustav: Tijelo odlagališta potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana.A. tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 3 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 59 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana.

dovoljno prohodni plinski zdenci. J4 i K-3. J-3. J-1. propisati će se nova dinamika monitoringa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Tako je uočeno da su izdašni zdenci. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih.2011. sporo prihranjujućih zdenaca. D-3/1. Sustav: Tijelo odlagališta Ukoliko Naručitelj ili Projektant u sklopu projektantskog nadzora utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća. W3. Tako er. A5. W4) potrebno je provoditi počevši od faze 3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina.2011 do 30. stranica 60 od 348 . U nastavku je u tabeli 11 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15.12. U tabeli 10 je dana promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012. Pojedini. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima iz kojih nije crpljena voda u sklopu ovih radova održavanja (A1. I-5 i G-3/1. D-4/1. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca. D-2/1. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima. A2.g. W2. A3.7.

10.50 19.2011. 30. 30.00 9 A9 25.00% 30.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.00 13.44% neprohodan 0.00 92.00 5 A5 27.2011.00 8 A8 27.99% neprohodan 0. 02.00% 23.00% stranica 61 od 348 .00 27 D2 36.00 15.12.2011.10.00 33.00 38.10. 08.11% 73.00 PLINSKA LINIJA C 21 C1 14.50 20.00 NEMA VODE 32.50 23.00 NEPROHODAN 12.50 25 C5 19.00% 100.10.00% 86.00% 11.00 PLINSKA LINIJA F 42 F1 18. 27.00 4 A4 27.00% 98.00 33.10.2011.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18.2011.16% 03.00% 100.2011.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13.68% 75.00 32 D4/1 39.12.00% 98.2011.50 21.07% 88. 4.15% 90.00 46 F3/1 41. 08.00 NIJE CRPLJEN 12.11. 04.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.00 NEMA VODE 22.00% 100.20 24.2012. 30.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12.2011.00 3 A3 25.11.10.50 22.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 10. 03. 03.50 25.63% 83.2011.12. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22.00 27.00% 79.00 12.12.10.2011.50 22 C2 38.2011.33% 23.00 29 D3 38.11.00% 78.42% 11.00 13 W4 25.00 18.2011. 0.00% 84.00 19 B4 40.10. 02.75% 70.00 33 D5 18.66% 55.50 21.50 20.40 17.01.2011.00 12.26% 67. 83.68% 100.00 44 F2/1 40.11. 07.32% 28.68% 24.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19.50 10. 100.00% 68.10.56% 70.08.2011.00 14 W5 25.20 11.10.10.00 6 A6 27.2011.00 11.2011.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55.11% 58.21% 31.62% 75.50 19.50 40.00 24 C4 38. 07.50 11. 03.11.05% 73.00% 100.50 28 D2/1 38.00 14.00% 0.00 15.38% 30.53% 12.50 NEMA VODE 12.2011.00 24.08% 61.00 37 E3 38.A.00 NEPROHODAN 34.2011.2011.2011. 07.50 14.00 45 F3 38.50 37. 20.50 NIJE CRPLJEN 20.2011.2011.00 NIJE CRPLJEN 8. 03.00 31 D4 38.07.00 12 W3 25.00 PLINSKA LINIJA E 34 E1 18. br.00 53.00 36 E2/1 40. 02.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0.00% 96.00 26.00% 24.00% 100. 43.2011.00 23 C3 38.23% 17.2011.50 14.50 22. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 28.66% 21.11% 17.00 38 E3/1 42. 23.33% 42. 03. 60.50 38.2011.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 05.2011.00% 71.81% 20.24% 49.59% 98.4 .00 30 D3/1 40.50 24. 23.50 18.00 15 W6 18.16% 100.2011.00 2 A2 25.50 47 F4 38.42% 37.00 17. 80.10.12.00 35 E2 37.2011.00 20 B5 18.2011.59% 92.00 neprohodan neprohodan 16. 0.11% 5.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.00 94.00% 80.56% 98.50 24.10. 48.10.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.50 18.8.12.00 NIJE CRPLJEN 32.51% 41.10.2011.00% 100.74% 03.00 28.00 43 F2 36.00 18 B3 38.00 38.00 39 E4 38.00 40 E4/1 40.26% 44.00% 31.00 21.00 11 W2 25.10.12.00 17 B2 38. 69.84% 45.11. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 11 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .00% 0.00% 82.50 41 E5 19.2011.00% 100.00 NEMA VODE 10.00 PLINSKA LINIJA D 26 D1 18.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r.95% 24.03% 26.00 86.00 48 F5 20.2011.00 7 A7 27.50% 18.00% 69.05% 36.

08. 05.00 6.00 19.5 9.09.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 10.00 53 G3/1 41.00% 46.00 91.00% 11.00 13.11% 18.67% 77.A.50 35.02% 95.00 81.30 13.00% 10.00 81 K5 37.16% 38.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.12.50 18.09.16% 35.37% 90. 26.09.70 84 L2 37.2011.2011.00% 69.50 neprohodan 0.46% 94. 11.79% 50.56% 11.09.00 88 L6 25.50 67 I3 39. 60.50 22. 26.50 12.74% 11.00 56 G4/1 40.68% 100.68% 46.08.11.50 8.00 10.00 11.09.00 16. 22.53% 73. 23.00 8.00 8. 23.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.11.50 NEPROHODAN 13.2011.00 20. 21.78% 47.77% 55.09.00 51 G2/3 44.09.12.50 29. 28. 74.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14.66% 51.00 62 H3/4 43.09. 6.20 78 K2 38. 14.00 8.00 54 G3/4 43.2011. 23.42% 40.2011. 20.2011.2011.00 6.2011.2011.30 NEPROHODAN 23.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17.00 32.00 60 H2/3 43.2011.98% 50. 48.00 70 I6 21.2011.19% 64.00% 31.30% 53.2011.09.50 35.00 82 K6 18.00 NIJE CRPLJEN 14.2011.00 37.00 64 H5 18.32% 76.00% 97.12.2011.00 8.50 69 I5 37.49% 42.00 11. 30.2011.78% 23.08.60% 84.70% 22.00 26. 08.00% 45.09.59% 100.2011.21% 88.50 10.22% 23.2011.10.12.40 72 J2 38.09.89% 83.50 39.00% 50.95% 48.00% 38.00 80 K4 41.50 NEPROHODAN 14.10% 43.89% 50.34% 01.09.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 50.58% 34.00 19.41% 62.00% 75.56% * prohodnost prema mjerenju od 22.00 NIJE CRPLJEN 7.50 5.45% 32.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25.2011.2011.00 PLINSKA LINIJA J 71 J1 19.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.2011.2011.2011.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9.50 55 G4 38. 14.00% 20.00 57 G5 18.68% 71. 21.00 87 L5 37.2011.42% 66.50 NEMA VODE 19. 30.2011.2011.00 18.80 10.2011.00 76.73% 24.50 9.11. 23. 22.00 63 H4 38.50 20.11.09.2011. 21. 22.00 50 G2 38.10.00 74 J4 41.2011.60 79 K3 41.11.68% 23. 26.00 NEPROHODAN 19.2011. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca Održavanje odvajača kondenzata tip 1.00 8.24% 27.11.00 66 I2 37.09.50 15.98% 70.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16. 20.00 NEMA VODE 14.00 7.2011.00 15. 08.00% 100. 21. 23.03% 61.00% 21.50 61 H3 38.70 73 J3 41. 11.00 86 L4 41.05% 68.00 18.2011.2011.00 59 H2 38.6 16.00 16. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA G 49 G1 13.94% 21.2011.00 21.00 PLINSKA LINIJA L 83 L1 18.29% 03.50 68 I4 39.50 9.05% 65.24% 41.00 NEPROHODAN 11.98% 60.10.00 15.2011.08.09. 26. 23.96% 85.00 4.09.97% 35. 14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2011. tip 2 i tip 3 Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.79% 68. 21.00 76 J6 18.50 8. 08.29% 63.11% 46.00 PLINSKA LINIJA I 65 I1 18.2011.33% 20.00 10.2011. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 62 od 348 .00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21. 60.2011.00 26.00 75 J5 37.00 37.2011.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13.09.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21.12% 90.09.00 36.09.11.90 85 L3 41.11.23% 7.60 52 G3 38. 20.33% 40.19% 56.25% 16.63% 63.09.00 NEPROHODAN 12.00 16.00 8.00 PLINSKA LINIJA H 58 H1 19.00 PLINSKA LINIJA K 77 K1 18.50 5.39% 22.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sabirnog okna kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja.A. s "U" cijevi. Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). Sustav: Tijelo odlagališta jednom dolaznom plinskom cijevi.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). Održavanje padova plinskih linijskih kolektora Sanacijski radovi obuhvaćaju jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima G. Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. ili prolaza linije prema npr. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. U zavisnosti od stranica 63 od 348 . održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji. I i J (izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5). Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju šahtovima u kojima se nalaze ventili plinskih linija u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. pri čemu su vidljivi krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. H. Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno. montira se načešće na kraju plinske linije. Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulazu u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sustava otplinjavanja u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 64 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta rezultata mjerenja profila kolektora. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma.A. Radovi na konkavnim prijelomima plinskih linijskih kolektora moraju se obavljati koordinirano sa eventualnim ostalim sanacijskim radovima.

stranica 65 od 348 .1 III.1.2.A.1.1.1.3 III.A.o.A.4 III.A.1.2.1.2 III.1.A.A.1.1 III.A.2 III.A.A.1.3.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.3.2 III.1.A.A.1.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.o. Svibanj 2012.1.1 III.1 III.1.1. Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ: III.2 III.

.......................................... 110 PRILOG 1 ..........................1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA...............................5.....................1 III....................................A......................... 125 PRILOG 6.... MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI ...........................................................A....1...................................A...................A........................................... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .....................A...................1 III..........................................................A.............................................................................................. ODRŽAVANJE ......2......................................1..................................................... 130 PRILOG 7....3.......1.................... Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III............1...................2............................A.............................. 67 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........A..........1............... 67 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .............................2 III.................1.... 123 PRILOG 5............ 72 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA................................... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III......5................................................................. 121 PRILOG 4..........................................2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....................1................................ 67 III...1.....................1............... 119 PRILOG 3..............5....3...........3.... 100 III.........................1 III.................A....A..........................2 PROCJENA OPASNOSTI ......................................................1....................................2.A................... 73 III..............................A................1................ 105 III....................... UPRAVLJANJE................................................. 77 III........1.......................................................5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA ...................... 73 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ..............A..................A.............................. 73 III.......... 85 III....................................1...... 132 PRILOG 8.....2 III.............. 72 III........... GRA ENJE ........5......A...........1............................4...... 75 III..............................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje....................................................................1.......................A...................5...................... POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM ........1.. 117 PRILOG 2.....3..................... 72 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .1... 135 stranica 66 od 348 ..................1.....4 KONTROLA NA GRADILIŠTU .........1........1....................A.............................................................5.. 74 III.................

A. Institut IGH d.A. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.1. odnosno: • Razguravanje otpada s istovarnog platoa se vrši utovarivačem točkašem ili sličnim samohodnim strojem s gumenim kotačima. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom Na temelju Zakona o otpadu i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o otpadu (Narodne novine broj 111/06.1. GRA ENJE III. Zavod za ekološki inženjering.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. Prosijek dovoza otpada u posljedenje četiri godine na odlagalište iznosi oko 29.aspx?id=10768. Zavod za planiranje.1. 60/08 i 87/09) nadležna tijela u županijama odnosno gradu Zagrebu izdaju dozvole za gospodarenje komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Obveza IZVO AČA je ugradnja otpada koji se svakodnevno doprema (ponedjeljak do uključivo subota) na odlagalište otpada Jakuševec. ožujak 2000 god.1. planiranje.d.d. Zavod za ekološki inženjering. [Vidi IP1].1. oznaka IZV-JAK-A1. [Vidi GP1].140 tona/mjesečno. ožujak 2007 god.zagreb. listopad 2010. Na zahtijev Naručitelja. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Ugranja novog otpada porazumjeva razgurivanje.. Zagreb.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.. Upute koje je dokaze potrebno dostaviti uz zahtjev za gospodarenje otpadom dane su na internetskoj stranici http://www. Institut gra evinarstva Hrvatske d." Podaci o dinamici ulaza vozila s otpadom se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007 do srpanj 2011". količine odloženog otpada u posljednje 4 godine su dane u dokumentaciji "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007. zbijanje.Broj projekta: 3230-0576/10.A. Poženo je da na istovarni plato ne zalazi stranica 67 od 348 .A. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. III. sabijanje i kompaktiranje..hr/default.d. Zagreb. do studenog 2011. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1.1. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. provodi se strojno ili nekim drugim oblikom mehaniziranog rada. studije i zaštitu okoliša. razastiranje. Prihvat i ugradnja otpada III. broj: 24-10-013/07. [vidi IP6]. IZVO AČ treba ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku. zaštitu okoliša i održivi razvoj.

u količini od približno 100 m3 zemlje. IZVO AČ je dužan provoditi radove na prihvatu i ugradnji otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www.org). • Kompaktiranje (zbijanje) otpada se može isključivo vršiti s kompaktorima minimalne mase 32 tone. • Razastiranje i guranje otpada po odlagališnoj plohi se može vršiti dozerima ili kompaktorima ovisno o raspoloživosti mehanizacije i organizaciji IZVO AČA. INVESTITOR provdi nadzor prihvata otpada i odgovoran je za sadržaj otpada koji je istovaren na odlagalište. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. opremu. čistilice imaju niže podvozje tako da im često nije moguć pristup na sve tehnološke prometnice i platoe.1. IZVO AČA je zadužen da omogući nesmetanu dopremu i istovar specijalnih čistilica prometnica. a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetanu dopremu i istovar vozila koja dovoze novi otpad. Troškovi IZVO AČA na ugradnji otpada uključuju sve mjere zaštite na radu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prihvat i ugradnja otpada mehanizacija s gusjenicama ili metalnim kotačima s ježevima. Razguravanje otpada se vrši sa istovarnog platoa na odlagališnu plohu (vidi definicije). IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. alate i pribor. odredbama. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika odlaganja (ugradnje) otpada.iswa.A. sanga i performanse kompaktora moraju osigurati minimalno traženu gustoću novo ugra enog otpada. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište. Naime. materijale. stranica 68 od 348 .

Otpad se nasipava u vodoravnim slojevima debljine od oko 60 cm u rastresitom stanju. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. .00 . 1. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta. .00 07. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu. odnosno nalogu Naručitelja. 1. .X.III.19.00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog dana i noći (24 sata). Zavod za planiranje. čime se brtveni slojevi stranica 69 od 348 .II. Prva dva metra se pune otpadom bez krupnijih komada.31.IX.00 07.. 1. Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada. ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. uglavnom tijekom noći. Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1.00 .d.18. Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača. Ugradnja otpada na zaštitni sloj se vrši probranim otpadom.28.30. VIII.A. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada.00 07.III. odnosno nalogu Naručitelja.00 .20. šiljatih i sličnih po obliku materijala odnosno komada metala i kompozita s metalom. . Prihvat i ugradnja otpada IZVO AČ je obvezan izvršiti prihvat.00 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. . mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada.31.6 t/m3.IX. Institut IGH d. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.XI.31. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja. Probrani otpad je otpad bez krupnih. potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom.16. 1. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010. Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama. 07.18. nakon čega se vrši zbijanje ili kompaktiranje uz ponavljanje postupka dok se ne postigne konačna debljina sloja uvažavajući kriterij minimalne gustoće zbijenog otpada od 0.X. Za rad nedjeljom.1.IV.00 07. odnosno tjedna na koji se plan odnosi.00 .

Dnevna ugradnja otpada se mora provoditi u skladu s važećim Planom odlaganja na površini koja zauzima približno 1. 1. Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši NADZORNI INŽENJER. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. s navo enjem razloga za postupanje..2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. 12. Stalne prometnice stranica 70 od 348 . Na pokosima je moguća izvedba nadvišenja radi umanjenja efekta slijeganja. Ugradnja dnevne prekrivke započinje u vremenu od 17:00 i završava do 18:00 sati. Ugradnja otpada se u tom slučaju vrši s lakim dozerom ili sličnom mehanizacijom. Odlaganje novog otpada iza 18:00 sati. Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada.A. 8. Pokosi se moraju zaštititi od erozije izradom sustava zaštite od erozije [IP14]. 9. Izvo ač je obavezan do 18:00 sati izvršiti kompletno prekrivanje do tada ugra enog otpada. Otpad se ugra uje u rahlim slojevima maksimalne debljine 60 centimetara. IZVO AČ će u slučaju opravdane potrebe voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom.1. u maksimalno dozvoljenoj debljini.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. 3. 2.500 m2. pod istim uvjetima kao i ugradnja prethodnog dana. Nadzorni inženjer je ovlašten da upisom u gra evinski dnevnik odobri odgodu izvo enja dnevne prekrivke. Otpad se ugra uje u radno vrijeme definirano u ovom poglavlju. Srodna poglavlja Poglavlje III.). 5.A.C. snijeg . na već dnevnom prekrivkom prekrivenu površinu. 6. visine približno 2m. U slučaju prisutnih ili neposredno očekivanih vremenskih uvjeta koji su nepovoljni za izvedbu dnevnog prekrivnog sloja (kiša. 7. Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja).A.više od 10cm i sl. sklizanje strojeva. Prihvat i ugradnja otpada štite od oštećenja ili probijanja. Za prekrivanje pokosa vrijede ista pravila kao i za prekrivanje horizontalnih ploha.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. zale ivanje zemlje. 10. U slučaju kada se produljena prekrivka radi preko dnevne prekrivke. Zaštitmi sloj otpada se ne kompaktira. sloj se kompaktira s minimalno dva prijelaza kompaktora. 11. Dnevna površina na kojoj se ugra uje otpad mora biti označena kolcima u vidno označenih. kao i nastavno odlaganje novog otpada tijekom večeri i noći se tretira kao novi otpad koji treba ugraditi od 6:00 sati sljedeći dan. tada je debljina ukupnog sloja prekrivke mora iznositi približno 30 cm. visok stupanj vlažnosti u atmosferi. Nakon izvršenog razastiranja. 4. Produljena prekrivka u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada.

Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm. Izvo ač je odgovoran za razguravanje. nagibi) u odnosu na izvedene radove. IZVO AČ mora izvesti barem dva prolaza po sloju odlagališne plohe. C. uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine. C. Područja na kojima se za vrijeme zbijanja pojave nestabilni uvjeti kao što su gumiranje. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu. stranica 71 od 348 . Troškove terenskih mjerenja IZVO AČ mora uključiti u jediničnu cijenu ugradnje otpada. Definicije Otpad: Otpad je materijali koji je dovezen na istovarnu plohu odlagališta Jakuševec. kontura i kota. pomicanje. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. F. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe.500 m2. Zbijena podloga mora biti ravna (osim ako je u blizini pokosa) i stabilna. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3. Naime. Priprema ploha za novi otpad A. Za ublažavanje uočenog efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2. Odredivanje zahtjevanih linija. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. D.A. razastiranje i kompaktiranje novog otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. E. nagiba. Zbijena površina mora se pregledati od strane NADZORNOG INŽENJERA prije ugradnje sljedećeg sloja. Održavanje i korekcija oznaka zahtjevanih linija.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5% i krovnog dijela od 3%. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica kao i otpada koji je dopremio IZVO AČ sa privremene deponije. B. kondicionirano do odgovarajuće vlažnosti. Zbijanje se izvodi s kompaktorom mase od minimalno 32 tone. Prihvat i ugradnja otpada A. kontura i kota (uvažavajući nadvišenja). B. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada. IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja. ili blatno tečenje treba biti iskopano.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. Zbijanje novog otpada Novi se otpad ugr uje u rahlim slojevima debljine maksimalno 0. Odlagališna ploha: Površina za ugradnju dopremljenog otpada približne površine 1.6 metara. Plohe namijenjene za prihvat novog otpada: Područja odlagališta gdje je izveden brtveni sustav i sustav za prikupljanje procjedne vode. nagiba. dužine. obra eno i zbijeno o trošku IZVO AČA.1.

količini neprekrivenog otpada. često dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala.A.2. Nadvišenja Uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima uvažavajući nadvišenja. Ovjera količina Evidencija dopremljenog otopada u tonama se vrši na ulaznoj vagi. Nadzorni inženjer ovjerava kvalitetu i količinu ugra enog otpada.A.).5% i krovnog dijela od 3%. [Vidi GP1].1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.1. Zagreb.A. Skupljanje letećeg otpada Bez obzira na predvi ene mjere dnevnog prekrivanja (vidi poglavlje II. nagibi). Prihvat i ugradnja otpada Zbijenost novo ugradenog otpada mora iznositi minimalno 0.. ODRŽAVANJE III.d. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta. Zavod za ekološki inženjering.2. III.1. Sakupljeni leteći otpad IZVO AČ mora predati u reciklažno dvorište.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. ožujak 2000 god.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. Sakupljanje letećeg otpada raznesenog vjetrom IZVO AČ provodi po potrebi. stranica 72 od 348 . dužine.2. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.A.1. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih plastičnih materijala raznesenih vjetrom. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra. Troškovi rada IZVO AČA na redovitoj geodetskoj izmjeri trebaju se ukalkulirati u cijenu prihvata i ugradnje otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.6 t/m3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za redovitu geodetsku izmjeru i iskolčenje projektiranih gabrita tijela odlagališta s nadvišenjima (visine. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad.2. sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju. predvidiv angažman Izvo ača je 90 sati godišnje. III. Za ublažavanje efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2.

1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. istovarnih platoa (vidi poglavlje III. Zagreb. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica. [Vidi GP1]. Institut gra evinarstva Hrvatske d. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa.d. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010. U mjesečnom stranica 73 od 348 . IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova. Navedeni plan Izvo ača mora prikazati aktivnosti IZVO AČA po kvartalima.A.3. III. III.A. Navedeni plan IZVO AČA mora biti usuglašen s Nadzornim inženjerom i mora biti napravljen u 2 primjerka u roku od mjesec dana od potpisa ugovora o izvo enju radova. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. ožujak 2000 god. Ovjeru izvršenog rada vrši Nadzorni inženjer. Prihvat i ugradnja otpada Datum izvršenog sakupljanja. te navedeni plan Izvo ač treba mjesečno ažurirati i nadopunjavati.d. odnosno tjedna na koji se plan odnosi.. Trošak IZVO AČA na izradi generalnog plana treba biti uračunat u izradu Mjesčnih i tjednih planova razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. sati sakupljanja.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1.3. broj angažiranih radnika. Zavod za planiranje.1. datum i broj predanih vreća mora biti sadržan u Mjesečnom izvještaju Izvo ača.) i odlagališnih ploha.1. Zavod za ekološki inženjering. UPRAVLJANJE III. mjesto sakupljanja letećeg otpada.A. Institut IGH d.3. Mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.A. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada sakupljenog letećeg otpada kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVODAČ je dužan izraditi generalni plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama.3. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta.

4. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM Bačve i ostali potencijalno opasni predmeti Moguće je da postoji odre eni broj otvorenih i zatvorenih bačava i drugih opasnih predmeta (potencijalno opasni otpad) smještenih na području predvi ene izgradnje. pažljivi utovar u vozila. Obračun rada IZVO AČA na zbrinjavanju opasnog otpada vrši se posebno. Prije početka radova na iskopu otpada potrebno je zbrinuti navedeni opasni otpad na sljedeći način: • • • • • pažljivo otkopavanje bačava i ostalih opasnih predmeta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zaštite na radu. III. pravilno uskladištenje i čuvanje potencijalno opasnog otpada do konačnog postupka zbrinjavanja. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa.A. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina.1. zaštite od požara i eksplozija te postupanja s opasnim otpadom. pažljivi istovar uz razvrstavanje. Pri navedenom postupku s potencijalno opasnim otpadom obavezna je primjena svih mjera u svezi zaštite okoliša. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada. Prijedlog IZVO AČA o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan Nadzornom inženjeru na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna. Prihvat i ugradnja otpada planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Izvo ač u slučaju potrebe za prekovremenim radom. stranica 74 od 348 . produljenu prekrivku. voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom.1. prijevoz do prostora namijenjenog za privremeno čuvanje. korištenja inertnog materijala iz RGO-a i kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica i platoa. Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši Nadzorni inženjer.A. Navedeni potencijalni opasni otpad može biti prekriven koherentnim materijalom.

2. i unutarnji pregled koji treba obaviti svake pete godine za aparate starosti do 15 godina. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu membrane spojne cijevi. Periodični servis aparata pod stalnim tlakom obuhvaća: 1. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. pojave grudica i stranih tijela. III. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem. odnosno svake dvije godine za aparate starije od 15 godina. 10. 7. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu brtve ventila te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova. goriva. temeljito čišćenje svih nečistoća. provjera sredstva za gašenje a. i ljepljenje na usponsku cijev aparata 11. provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. 7. upisivanje izvagane mase bočice i datuma vaganja na samoljepivu naljepnicu i ljepljenje na bočicu 10. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 3. 2. 6. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. smanjenje tlaka pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjeru stanja praha glede sipkosti. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. brtve zatvarača te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova. Prosijavanje praha nije dopušteno. provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem.1. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje 5. 4. te upisivanje na samoljepivu naljepnicu. skidanje zatvarača. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha.1. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. 9. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Aparati za gašenje požara Održavanje aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz periodični servis.A. 9. 5.5. provjeru usponske i uzbudne cijevi. kontrolu ispravnosti manometra. motorna ulja. 8.A. koji treba obaviti najmanje jednom godišnje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu. 3. 8. Prihvat i ugradnja otpada Ukoliko se na deponiji zemlje zateknu opasni otpad (asfalt. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. kontrola dosjednih površina ventila. aparat sa prahom. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Periodični servis aparata s bočicom obuhvaća: 1. 6. itd) IZVO AČ je dužan izvršiti radove na otklanjanju opasnih tvari u skladu sa Uredbom o uvjetima za postupanje sa opasnim otpadom (NN 34/95). izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje. Navedene radnje vrše se u suhoj stranica 75 od 348 . pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu 4.

b) aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. tlačnu probu spremnika CO2 svakih 10 godina. vanjsku površinsku zaštitu spremnika. periodični servis svake godine. unutarnji pregled svakih 5 godina (ili svake 2 godine za aparate starije od 15 godina). uz dodatak sljedećih radnji: 1. 2. 4. a obuhvaća radnje predvi ene periodičnim servisom. detaljno rasklapanje zatvarača ili ventila. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika stavlja se prsten. kod aparata pod stalnim tlakom.1. U cijenu održavanja vatrogasnih aparata IZVO AČ treba uključiti. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. zatvaranje i plombiranje zatvarača. a aparati stariji od 15 godina svake dvije godine. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. provjeru usponskih/uzbudnih cijevi. Navedene radnje vrše se u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. provjera mehanizma za aktiviranje i zamjenu svih brtvi. 3. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. vanjski pregled spremnika CO2 svake 2 godine. istresanje sredstva za gašenje iz spremnika te provjera: a) aparat sa prahom. 10. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelo spremnika IZVO AČ je zadužen za redovno praćenja valjanosti. na kojem se na neizbrisiv način označava godina u kojoj treba izvršiti ponovni unutrašnji pregled 9.A. ispitivanje spojnih cijevi na vrijednost ispitnog tlaka spremnika 5. ponovno punjenje aparata sredstvom za gašenje. eventualno punjenje CO2 boca. Punjenje aparata sredstvom za gašenje: a) prah/ starim ili novim u cijelosti b) voda/pjena. Protupožarno osiguranje na odlagalištu sastoji se Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 iz sljedećih vatrogasnih aparata: 3 komada 32 komada 4 komada stranica 76 od 348 . izra en od metala otpornog na koroziju. osloba anje tlaka iz aparata i otvaranje spremnika. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zamućenosti sredstva za gašenje te obavezna zamjena pjenila/aditiva svake pete godine 6. b. Prihvat i ugradnja otpada zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. Prosijavanje praha nije dopušteno.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. naljepnice i ostalo. nova mješavina u cijelosti 8. unutarnji pregled spremnika CO2 svakih 5 godina. detaljan unutarnji pregled spremnika 7. aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode / zamućenosti sredstva za gašenje i zamjena novim po potrebi 11. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Unutarnji pregled Unutarnji pregled vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine. servisiranje i održavanje protupožarnih aparata i opreme.

procedure bi trebale biti u skladu s mjerodavnim direktivama i propisima Europske unije. Minimum uvjeta HASP-a bit će naveden u tehničkim specifikacijama kao minimum uvjeta koje će RC morati uključiti u svoj HASP. Prije samih aktivnosti sanacije. RC-ov HASP trebao bi opisivati opće postupke koje treba provoditi kako bi se zaštitilo RCovo osoblje koje je uključeno u provo enje aktivnosti sanacije Odlagališta.1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA Izvo ač sanacije (RC) će biti odgovoran za izradu i provo enje plana mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (HASP) pri izgradnji odlagališta Jakuševec (u daljnjem tekstu Odlagalište). Provo enje HASP-a za vrijeme izgradnje odgovornost je RC-a. stranica 77 od 348 .1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. HASP bi se trebao pripremiti tako da se pridržava mjerodavnih hrvatskih propisa. U slučaju nepodudarnosti izme u hrvatskih propisa i propisa EU. hrvatski propisi će imati prednost. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. Usto. RC će morati dostaviti svoj HASP ZGOS-u na pregled.5.A. Prihvat i ugradnja otpada Predvi a se da će se sa izvedbom mobilne pretovarne stanice povećati potreba aparata za gašenje požara na Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 5 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 36 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 5 komada IZVO AČ je dužan voditi evidenciju ispitivanja vatrogasnih aparata kroz Mjesečni izvještaj.A.

prikazuje se kao ppm(v) za plinove i pare stranica 78 od 348 . CRZ – Zona smanjenja kontaminacije (Contamination Reduction Zone) – zona odre ena za uklanjanje kontaminenata s osoblja i opreme. mora imati odre enu opremu za osobnu zaštitu (PPE) i mora zadovoljavati uvjete obučavanja i liječničkog nadzora. mora definirati Zonu zabrane pristupa. Prihvat i ugradnja otpada Akronimi i definicije Termini koji se koriste u ovim posljednjim uvjetima HASP-a. To područje nalazi se uz Zonu zabrane pristupa.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. EU – Europska unija Zona zabrane pristupa – područje u kojemu sve osoblje koje u njega ulazi mora direktno biti povezano s radovima koji su u toku. kemijskim i opasnim svojstvima kemijskih sastojaka. izvo ač i konzultant čije je prisustvo ovlašteno Zona disanja – zona disanja radnika je zamišljena kružna zona polumjera 60 cm oko glave. na terenu – područja unutar granica odlagališta Jakuševec izvan terena – područja izvan granica odlagališta Jakuševec Nadzorno osoblje –sve osobe koje je imenovala odgovarajuća regionalna ili federalna vladina agencija.1.5 m oko radne površine. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. nadzorno osoblje. osoblje projekta. ovako se definiraju: Ovlašteno osoblje – osoblje s točno odre enim zaduženjima.A. a koje su odre ene da izvrsavaju nadzorni posao PEL – Dopuštena granična vrijednost izloženosti (Permissible Exposure Limit) (koju su uvele EU. One daju informacije o fizičkim. HASP – Plan mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Plan) HSO – RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Officer) IDLH – Neposredna opasnost po život i zdravlje (Immediately Dangerous to Life and Health) ILO – Me unarodna organizacija rada (International Labour Organization) MSDS – Liste podataka o sigurnosti materijala (Material Safety Data Sheets). koji će se odgovarajuće označiti. Polumjer od otprilike 7. hrvatske nadležne vlasti ili OSHA) PPE – Oprema za osobnu zaštitu (Personal Protective Equipment) ppm – dijelovi u milijun (parts per million).

Daljnje upute dali su standardi Američke uprave za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (OSHA) 29 CFR §1910. Prihvat i ugradnja otpada RC – Izvo ač radova (Contractor) REL. Jednaka prava za muškarce i žene. kako bi se osigurala primjena odgovarajuće zaštite i kontrole u slučaju opasnosti za terenske radnike i okolinu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Glavne aktivnosti na Odlagalištu Planirani radovi na izgradnji Odlagališta uključuju iskopavanja i izradu obloženih radnih ploha deponije. uporište) i kao veza izme u raznih zona.A.".Zaštita zdravlja i sigurnost na radu.1. Ovi uvjeti pripremljeni su u skladu s direktivama EU u sklopu 294A0103(68) Sporazuma o europskom ekonomskom području . TLV – Prag graničnih vrijednosti (Threshold Limit Value) Opis projekta Pripremljeni su uvjeti HASP-a za aktivnosti na odlagalištu Jakuševec u Zagrebu. njihovo punjenje otpadom te prekrivanje završnim prekrivnim sustavom. Ostali mjerodavni dokumenti su oni od institucija SAD-a (NIOSH/OSHA/USCG/USEPA): "Smjernice za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu za aktivnosti na gradilištu s opasnim otpadom".Aneks VII . 8 (Revizija 1): Sigurnost pri iskopavanjima. ispraviti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Koristi se za prijenos opreme i materijala na teren (tj. dokument Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost (HSE) Velike Britanije naslovljen "Kratki vodič osobne zaštitne odjeće pri radnim regulativama iz 1992. Zadnja dva dokumenta obuhvaćaju uvjete zaštite zdravlja i sigurnosti Velike Britanije pri Zakonu o radu iz 1974.120 i 29 CFR §1910. RC-ov HASP će se pregledati i ako je to potrebno. i HSE-ov izvadak br. Hrvatska. radne aktivnosti smjesta će se prekinuti u išćekivanju rasprave s RC-ovim nadzornikom zaštite zdravlja i sigurnosti (HSO) stranica 79 od 348 . Do e li do situacije koja je izvan ovdje specificiranih postupaka Osobne zaštite i dekontaminacije.preporučena granična vrijednost izloženosti (Recommended Exposure Limit) SHSC – koordinator zaštite zdravlja sigurnosti na Odlagalištu (Site Health and Safety Coordinator) Odlagalište – odlagalište Jakuševec Uporišna zona – područje izvan Zone zabrane pristupa koja se smatra čistom u svrhe HASP-a. Potrebne sigurnosne mjere na projektu Razina zaštite i postupci specificirani u ovim uvjetima HASP-a predstavljaju minimum uvjeta za zaštitu zdravlja i sigurnosti koje RC treba uključiti u HASP za sveukupno terensko osoblje uključeno u gra evinske radove na sanaciji. Zakon o radu.1926. Aktivnosti obuhvaćaju i izgradnju sustava odvodnje i otplinjavanja.

Osoblje koje ima bilo kakvih pitanja ili nedoumica u svezi s provo enjem ovih mjera slobodno može zatražiti pojašnjenje od RC-ova HSO-a ili od koordinatora zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (SHSC). RC-ov SHSC će biti zadužen za listu adresa i telefonskih brojeva za hitne slučajeve koja će uključivati. Usto. Imenovano osoblje za sigurnost i poslovodna struktura Osoblje odgovorno za zdravlje i sigurnost zaposlenika na terenu bit će SHSC.1. postignute ili prekoračene granične koncentracije. opći podaci. 2. te za reviziju računa. Svo osoblje mora se pridržavati odre enih postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti. HSO i voditelj projekta zajedno s podizvo ačevim SHSC-om. 3. nadzornikom Odlagališta itd. te revizije specificiranih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti. Sve revizije postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti zabilježit će se u RC-ovu Obrascu za odobrenje promjene postupaka na terenu (primjer dan u Prilogu 1) i trebat će se odobriti od strane HSO-a i voditelja projekta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. voditeljem projekta. 4. stanje instrumenata. RC-ov SHSC tako er je dužan voditi zapisnik na terenu u koji će upisivati podatke kao što su radno vrijeme. HSO će imati sveukupnu odgovornost pri odre ivanju postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti na projektu i dobit će nužna ovlaštenja da provodi te mjere. stranica 80 od 348 . RC-ov voditelj projekta RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti RC-ov koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu Podizvo ačev koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (podizvo ačev SHSC) RC-ov voditelj projekta imat će sveukupnu odgovornost na projektu i bit će ovlašten da poduzima sve mjere koje smatra potrebnima kako bi osigurao sigurnu radnu sredinu za sveukupno osoblje koje radi na projektu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. uključujući ako je potrebno i ovlaštenje da privremeno prekine rad na projektu zbog zdravstvenih i sigurnosnih razloga. Cijelo osoblje uključeno u rad na terenu morat će pročitati HASP i potpisati RC-ov obrazac s uputama u mjere sigurnosti prilikom aktivnosti na terenu. RC-ov SHSC i HSO odgovorni su za provo enje tih postupaka i imaju ovlaštenje zaustaviti radove ili otpustiti osoblje u slučaju nepridržavanja mjera. izme u ostalog. i brojeve hitne pomoći. a imenovanja bi se trebala izvršiti kako je dolje prikazano po autoritativnosti: 1.A. RC-ov SHSC je odgovoran za dokumentaciju o provo enju svih odre enih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti.). te ostale informacije koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti na gradilištu. Prihvat i ugradnja otpada i RC-ovim voditeljem projekta (tj. policije i bolnica. te mora biti spremno na sve opasnosti vezane za rad u blizini vozila i opreme i u svako doba se ponašati razumno i pažljivo.

Postupci izvan osnovnog sistematskog i rutinskog liječničkog nadzora nisu planirani unutar zadataka popisanih u ovomu dokumentu. Ovi zahtjevi obučavanja odnose se na sve radnike zaposlene na gradilištu. U slučaju situacije neposredno opasne po život. RC-ov SHSC mora evidentirati takvu opremu na početku rada. Primijeti li netko od radnika potencijalno opasnu situaciju. itd. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. To uključuje poduku o korištenju sve potrebne opreme za zaštitu u skladu s direktivom EU. te o pravilnom kalibriranju i upotrebi detektora zapaljivih plinova (CGI). prilikom istraživanja opasnog otpada na terenu. Obučavanje bi tako er trebalo uključivati obuku o dekontaminaciji osoblja i opreme. te za svakog novog radnika koji do e na teren. Radnik potom mora ispuniti obrazac "Opasne okolnosti i postupci". on/ona mora smjesta prekinuti opasan postupak. radnik je dužan prestati s radom i smjesta obavijestiti odgovarajuće nadležno osoblje za sigurnost. Svaki radnik odgovoran je da razumnom procjenom opreznim ponašanjem zaštiti zdravlje i sigurnost. kako svoje tako i svojih suradnika. U takvim situacijama svi koji rade na projektu moraju znati da mogu potencijalno svjesno ili nesvjesno ugroziti standarde zaštite zdravlja i sigurnosti. direktive 80/1107/ EEC. dužan je to smjesta prijaviti imenovanomu osoblju za zaštitu zdravlja i sigurnosti Izvo ača sanacije. 89/656/EEC. RC-ov SHSC će voditi računa da svaki radnik obavi sistematski pregied prije početka projekta. RC-ov SHSC bit će odgovoran za koordinaciju aktivnosti za sigurnost na Odlagalištu izme u podizvo ača i ostalog osoblja na terenu.A. Sve osoblje na gradilištu koje potencijalno može doći u kontakt s kontaminiranim tlom. mora biti podučeno u postupcima zaštite zdravlja i sigurnosti. Osoblje koje upravlja specijaliziranim strojevima ili drugom opremom mora se obučiti i biti kvalificirano kako bi moglo njome upravljati. Svaki podizvo ačev SHSC bit će odgovoran za provo enje navedenih postupaka na terenu. i/ili zrakom. Na e li se radnik u potencijalno opasnoj situaciji. prepoznavanju opasnosti. Prihvat i ugradnja otpada Za svakog podizvo ača će se odrediti SHSC. Potrebno obučavanje i liječnički nadzor Sve osoblje uključeno u rad na terenu mora obaviti osnovni sistematski pregled i mora sudjelovati u programu liječničkog nadzora svoga poslodavca. osim u slučajevima u kojima poslodavac može dokazati da dotični posao neće ugroziti stranica 81 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kvar opreme. te poduzeti odgovarajuće preventivne ili korektivne mjere ili smjesta obavijestiti RC-ova SHSC-a ili voditelja projekta o vrsti te opasnosti. promijenjeni ili neočekivani uvjeti. 82/605/EEC i 98/24/EC. Me utim. glavna odgovornost za zdravlje i sigurnost pojedinacnog radnika leži na samom radniku i njegovim suradnicima. nikada ne smije biti opravdanje za nesiguran rad i postupke. te cijevnih kolorimetrijskih detektora. te se posebno mora voditi računa o mjerama sigurnosti. a u skladu s uvjetima liječničkog nadzora EU. foto-ionizacijskih detektora (PID). vodom.1. "Opravdane situacije" kao što je ograničenje proračuna ili pak vremensko ograničenje. Očekuje se i zahtijeva da sigurnost svog osoblja na Odlagalištu bude u svakom trenutku najvažnija.

Neke nerizične aktivnosti (npr.1-1978 ili odgovarajuće i ekvivalentne hrvatske ili EU standarde. stranica 82 od 348 . Treba napomenuti da mobilni telefoni koji se koriste izvan područja njihova dosega. radio veza ili slične metode koristit će se za održavanje veza. ali izvan vidnog ili slušnog dometa (npr. izložiti ih opasnostima štetnim po zdravlje i sigurnost. Sve osoblje i poslodavac dužni su se pridržavati odgovarajućih nacionalnih ili EU normi i propisa vezanih za profesionalnu izloženost patogenima koji se šire krvlju.1. a u skladu s brojem zaposlenika na terenu i mora sadržavati najmanje dva para lateks rukavica. Prva pomoć Na odlagalištu se mora nalaziti osnovi pribor za pružanje prve pomoći koji zadovoljava uvjete ANSI specifikacije Z308. opremu za reanimiranje i otopinu za ispiranje očiju uz ostali uobičajeni pribor prve pomoći čije će zalihe SHSC obnavljati po potrebi. ispostava robe. te mora prijaviti incident HSO-u. Usto.A. pri čemu će se konzultirati sa SHSC-om ako bude potrebno. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Taj pribor mora biti odgovarajuće veličine. nalaze se na različitim mjestima na Odlagalištu). tj. Osoblje koje dozna za nezgode ili ozljede smjesta je dužno osigurati davanje odgovarajuće prve pomoći. ograničene geodetske aktivnosti) spadaju pod takve iznimke.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ako radove na terenu obavljaju dvije ili više terenskih ekipa. HSO je taj koji će donijeti odluku za svaki slučaj posebno. Veze Na Odlagalištu mora postojati telefon smješten u terenskoj prikolici. Od RC-a zahtijevat će se da na Odlagalištu uvijek bude prisutna osoba koja je obučena u davanju prve pomoći i reanimiranju. Prihvat i ugradnja otpada zaposlenike. Zahtjeve obuke za nerizične aktivnosti razmotrit će se za svaki slučaj posebno budući da su uvjeti na Odlagalištu podložni promjenama. Korisnici mobilnih telefona uspostaviti će bolju vezu ako biraju puni broj hitne službe. ne mogu poslužiti za uspostavljanje veza s odgovarajućim lokalnim hitnim službama.

Te smjernice predstavljaju minimum standardnih postupaka za smanjivanje potencijalnih rizika povezanih s ovim projektom. • Treba paziti na eventualnu promjenu uvjeta npr. valja izbjeći kontaminaciju usne šupljine putem ruku. Prihvat i ugradnja otpada Opće smjernice ponašanja i higijenskih mjera Dolje navedene opće smjernice vezane uz osobne higijenske i radne navike. kompletan terenski pribor za prvu pomoć i bočica otopine za ispiranje očiju. Osim toga buka od aktivnosti koja uključuje udarce (npr. Radnici bi se trebali odnositi prema svom iskopanom materijalu. Terenske prikolice će tako er biti opremljene tim priborom za hitne slučajeve. tj. na promjenu mirisa ili pojavu ulja na vodi.A. • Treba temeljito oprati ruke i po potrebi lice.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te atestiranom tekućinom s kojom se oči ispiru 15 minuta. • Buka može predstavljati opasnost po zdravlje i sigurnost. a kojih se u svako doba treba pridržavati sve osoblje na Odlagalištu. te djelovanja istih na opreznost i sposobnost prosu ivanja. a koja je dovoljno glasna da bude nelagodna ukazuju na potrebu nošenja slušne zaštite. • Jelo. prije unošenja jela u usta i dr. i da se ta zaštita mora koristiti pri razinama izloženosti višim od 90 dB. • Treba biti svjestan simptoma umora ili stresa od hladnoće/vrućine. iskopavanje otpada). • Ne smije se baratati uzorcima otpada ili nekim drugim potencijalno kontaminiranim sastojcima bez korištenja barem lateks. U smjernicama EU odre eno je da slušna zaštita tako er treba biti dostupna svom osoblju koje je izloženo nevrednovanoj dnevnoj buci od 85 dB ili više. ili tome slično. pobijanje obloge u postupku bušenja). tj. Slušna zaštita mora biti lako dostupna na Odlagalištu. Tako er treba nastojati pristupiti svakoj potencijalno kontaminiranoj jedinici/objektu uz vjetar. moraju se držati u svim terenskim vozilima. • Svaki radnik na terenu treba u svakom trenutku raditi unutar vidokruga drugog radnika za vrijeme istražnih radova. žvakanje žvakaće gume ili duhana i pušenje dozvoljeni su samo na mjestima koja je odredio SHSC. osobito za vrijeme aktivnosti bušenja i izgradnje. • Ni u kojem slučaju ne smije se ući ili voziti u kantama ili dizalima za materijal ili bilo kojem drugom sličnom sredstvu koja nije posebno namijenjena za ljude. namijenjene su sprječavanju ozljeda i djelovanja štetnog za zdravlje. • Višenamjenski suhi kemijski aparat za gašenje požara. Ni u kom slučaju se te aktivnosti ne dozvoljavaju u neposrednoj blizini bilo kakvih rizičnih aktivnosti (npr. nitrilnih ili neopreonskih gumenih rukavica.1. Odabir materijala za rukavice trebao bi ovisiti o proizvo ačevim podacima o njihovoj propusnosti. piće.. tlu ili otpadu ili podzemnim vodama kao da su kontaminirani. stranica 83 od 348 .

i minimalno moraju uključivati sljedeće: • • • • • • • Kontakt brojevi u hitnim slučajevima Pitanja sigurnosti vezana uz vremenske prilike Opasnosti specifične za radne zadatke i potrebna zaštitna oprema Neuobičajene situacije/područja na gradilištu Problematika sigurnosti Promjene u HASP-u i Bilo kakvi incidenti vezani za zaštitu zdravlja i sigurnost do kojih je došlo na Odlagalištu. Sve osoblje morat će potpisati tjednu izjavu o sastancima za izvo ače (primjer dat kao Prilog 2). • Treba biti svjestan utjecaja oštre klime (kiša.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. vremenom. • Treba obratiti iznimnu pozornost za vrijeme bušenja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. iskopavanja ili obavljanja drugih aktivnosti u blizini nadzemnih instalacija. Treba biti spreman prestati s radom ako to nameću okolnosti.1. Treba voditi zapisnik s datumom. Treba kontaktirati lokalnu elektroprivredu ukoliko postoje pitanja u vezi sa statusom i voltažom vodova. sadržajem i popisom prisutnih na svakom sastanku. snijeg. Sveukupno osoblje morat će pročitati HASP i potpisati Izjavu za izvo ače prije obavljanja bilo kakvih radova na terenu. stranica 84 od 348 . Smanjena razina zaštitne opreme može uzrokovati izloženost koja se mogla spriječiti.A. grmljavina) na sigurnost Odlagališta. prevelika razina zaštitne opreme može smanjiti učinkovitost i povećati mogućnost ozljeda. SHSC će tako er voditi i dokumentirati redovite sastanke o sigurnosti prije početka svakog novog zadatka i to ne rije e od jedanput tjedno za vrijeme radova na terenu. Točke koje će se razmatrati ovise o zadanim aktivnostima. Prihvat i ugradnja otpada • Uvijek treba koristiti odgovarajući stupanj osobne zaštite. Sastanci za upućivanje o sigurnosti na gradilištu SHSC je dužan uputiti u mjere sigurnosti na gradilištu sve osoblje po njihovu dolasku na Odlagalište. poledica.

metali i cijanid. Isto tako. uključujući olovo i krom. ZGOS-ova će odgovornost biti pribaviti popis potencijalno opasnih kemikalija koje se mogu pojaviti na gradilištu. podzemnim ili procjednim vodama. Očekuje se da bi ostali organski spojevi i teški metali. • Izloženost kože i moguća apsorpcija preko kože odre enih lipofilnih (koji se lako upijaju kroz kožu) organskih kemijskih spojeva. O opasnosti putem udisanja govori se u poglavlju 4. uključeni su u Prilogu 3. talog i zemlja Do sada nije provedeno detaljno vrednovanje otpadnih materijala. a koji bi mogli predstavljati rizik za zdravlje zaposlenika uključuju arsen. zajedno s navikom osobne higijene može se uspješno kontrolirati izloženost opasnim tvarima putem ingestije. podzemnim vodama. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2 PROCJENA OPASNOSTI Potencijalne opasnosti na Odlagalištu uključuju kemijske opasnosti. Sažetak prikaza ranije detektiranih spojeva na Odlagalištu i njihovih maksimalnih koncentracija. površinskim vodama i taloženjima. Potencijalna kemijska opasnost Potencijalna kemijska opasnost na Odlagalištu može se povezati s otpadom. mogli tako er biti značajni.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. amonijak i mineralna ulja. Prihvat i ugradnja otpada III.1. te plinovima na deponiji.5. RA izvo ač će dati na pregled tablicu s rezimiranim graničnim vrijednostima izloženosti za tvari koje se prenose zrakom i djelovanja na zdravlje tih kemijskih onečišćivača u HASP-u. U taj popis uključeni su VOC. fizičke opasnosti i biološke opasnosti. polu-hlapive tvari. Potencijalna opasnost od izloženosti uključuje: • Udisanje organskih para zbog potencijalne prisutnosti hlapivih organskih tvari (VOC) u otpadu.A. redovnom osobnom higijenom i odgovarajućom odjećom može se spriječiti izloženost putem kože. Ta procjena opasnosti mora uključiti dopuštene granične vrijednosti izloženosti za pojedine tvari u skladu s hrvatskim i EU pravilima. HASP mora u potpunosti ispitati potencijalnu opasnost od svih detektiranih spojeva ili onih čije se prisustvo očekuje na gradilištu. stranica 85 od 348 . • Nehotično unošenje gutanjem potencijalno toksičnih tvari preko dodira ruku s ustima ili namjerno unošenje materijala koji su nehotično kontaminirani potencijalno štetnim tvarima. Spojevi koji su prona eni u podzemnim vodama na terenu. procjednih voda i podzemnih voda na Odlagalištu. te spojeva čija se prisutnost očekuje. površinske vode. jela i pića u kontaminiranim područjima.A. površinskim tlom.1. procjednim vodama. te mora sadržavati popis odgovarajućih IDLH koncentracija u HASP-u. Potencijalno kontaminirane podzemne vode.3. Zabranom pušenja. O svakoj od tih grupa potencijalnih opasnosti govori se dalje u tekstu. Nadalje.

• Amonijak: Akutna izloženost može dovesti do upale i naticanja očiju uz mogući gubitak vida. povračanje. te nepravilno kucanje srca. mučninu. Organi koje napada su jetra. stranica 86 od 348 . • Arsen: Akutna izloženost putem udisanja može izazvati nastajanje upale nosnog septuma. te do želučano. Prihvat i ugradnja otpada Plinovi na Odlagalištu Odlagališta mogu sadržati niz plinovitih spojeva. Kontakt s kožom može izazvati nadraživanje dišnog trakta i perifernu neuropatiju. Zbog toga se mora vršiti monitoring zraka za navedene plinove za vrijeme svih rizičnih radnji kao što je iskopavanje i uklanjanje smeća. bilo da su prije detektirane ili da se njihova prisutnost očekuju na odlagalištu. Udisanje može izazvati osjećaj žarenja u gornjim dišnim putovima i može doći do edema i upale pluća kemijskim putem. Unošenje hrane može uzrokovati jaku že . Simptomi vezani za zdravlje koji su uzrokovani izloženošću bilo kojim već otkrivenim spojevima na gradilištu moraju se obraditi u HASP-u i mogu se pronaći u odgovarajućim Listama podataka o zaštiti od kemijskim spojeva ili NIOSH-evu Vodiču za opasnost od kemijskih spojeva. unošenja hrane i dodira s kožom i s opasnim tvarima navedenim u Prilogu 3.A. HASP mora u potpunosti razmotriti potencijalne opasnosti zajedno s dopuštenim graničnim vrijednostima izloženosti i IDLH-om za opasne tvari. Ulazak amonijaka duboko u pluća uzrokuje plućni edem. Upijanje putem kože može dovesti do dermatitisa. te od eksplozija. Dalje navedeni spojevi detektirani su na Odlagalištu i predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje za vrijeme rizičnih aktivnosti na terenu.crijevnih smetnji. bolove u trbuhu. uključujući sljedeće: • • • • • • • • metan vodikov sulfid vodikov cijanid benzen vinil klorid metilenski klorid ugljik dioksid merkaptani Metan i vodikov sulfid (H2S) su uobičajeni spojevi na deponijama koji se stvaraju anaerobnom razgradnjom otpada. Za vrijeme rizičnih aktivnosti kao što je va enje otpada može doći do ispuštanja tih plinova koji predstavljaju opasnost prilikom udisanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. Arsen je poznati karcinogen i moguć teratogen. koža. proljev. a što je detaljno opisano u 3. pluća i limfni sustav. poglavlju. Znakovi i simptomi akutne izloženosti Zadaci vezani uz zaštitu zdravlja na Odlagalištu morali bi uključivati moguću izloženost putem udisanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. bubrezi.

blijede oči. ozebline ili hipotermija. Radnici su dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima pregrijavanja organizma kada je okolna temperatura viša od 27°C ili 21°C za vrijeme nošenja zaštitnog odijela ili slično. bolovi u trbuhu. Predvi a se mogućnost otkrivanja kroma i olova na gradilištu. Kod osoblja izloženog niskim temperaturama (pogotovo za vjetrovita vremena) mogu se pojaviti promrzline. Primjer rasporeda minimalnih radnih stanki prikazan je u Prilogu 4. paraliza zglobova. gušenje. te one na koje će se ondje vjerojatno naići. nesanicu i anoreksiju. Radnicima će se preporučiti da što češće piju tekućinu za vrijeme radnoga vremena. drhtavica. neishranjenost. bljedilo. anoreksija. Izloženost navedenim tvarima izaziva sljedeće simptome: • Krom: Simptomi uključuju nadraživanje očiju i kože.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. To može uzrokovati zdravstvene posljedice od prolaznog umora od vrućine do ozbiljnog oboljenja ili smrti. Simptomi izloženosti tom plinu su sljedeći: • Vodikov sulfid: Akutni simptomi udisanja vodikovog sulfida uključuju nadraživanje dišnog trakta. Prihvat i ugradnja otpada Iako do sada nije otkriven na Odlagalištu. Sažetak maksimalnih koncentracija za spojeve detektirane na gradilištu prije sanacije sadržan je u Prilogu 3. zamagljeni vid. kolike. konstipacija.A. Radnici su stranica 87 od 348 . krvarenje i smrt. vodikov sulfid je vjerojatno prisutan. HASP bi trebao obraditi sve spojeve već detektirane na Odlagalištu.4. te fibrozu pluća.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Simptomi su slabost. treba voditi računa da se izbjegne pothla ivanje organizma.4. poglavlje) za vrijeme toplog vremena. encefalopatija. • Olovo: Simptomi prevelike izloženosti ne pojavljuju se u svim slučajevima trenutno. Znakovi i simptomi tjelesnog pregrijavanja navedeni su u poglavlju 2. paralizu. Potencijalna fizička opasnost Vrućina Rad u zaštitnoj odjeći može uvelike povećati mogućnost tjelesnog pregrijavanja. bolest bubrega. anemija. nesanica. nadraživanje očiju i hipotenzija. glavobolju. kašalj. Izvor pitke vode mora biti dostupan u Uporišnoj zoni (4. HASP mora predvidjeti i odrediti pauze za odmor i unos tekućine. gingivna pukotina. paralizu. Znakovi i simptomi pothla ivanja prikazani su u poglavlju 2. Hladnoća Kada se očekuju temperature oko 5°C ili niže. pogotovo za vrijeme jakih vjetrova. pospanost. Kronični simptomi uključuju zamagljeni vid. klonulost.

A. ili bi ih trebalo poduprijeti drvenom oplatom. odjeća ostane suha. rekviziti itd. Mogućom kemijskom izloženosti. tada se trebaju postaviti prepreke (npr. Stranice svakog iskopa trebale bi se poravnati tako da budu pod kutom pod kojim se ne bi urušile. Sredstva za osiguravanje ulaska i izlaska (npr. rampe.) moraju se priskrbiti za stranica 88 od 348 . ali ne isključivo. ljestve i sl. Potpora će možda biti potrebna i kod plitkih rovova gdje se za vrijeme rada treba saginjati i kleknuti. valja voditi računa da. Svi materijali i oprema koji su potrebni kako bi iskopavanje uspješno teklo (npr. iskapana zemlja ili drugi materijali ne bi se smjeli stavljati u blizinu bokova iskopa. treba osmisliti plan kako se nositi sa sljedećim: • • • • • • • Kontaktom s podzemnim instalacijama. sigurnosna ograda i/ili daske). rešetke ili popravke betonskih ili asfaltnih površina. Treba biti posebno oprezan kad se radi po jakom vjetru i/ili kada se odjeća smoči.) trebaju biti pri ruci na gradilištu prije početka bilo koje aktivnosti iskopavanja. i Potkopavanjem obližnjih gra evina.1. radnicima će se preporučiti da nose višeslojnu nepropusnu odjeću. glavu i stopala. Možda će biti potrebna dodatna potpora na rubu iskopa kako bi prihvatila težinu vozila koje se ispražnjava ili obavlja neku drugu aktivnost. Pristupom izlazu iz iskopa. tada daske ili nešto tomu slično treba postaviti kako bi se spriječilo urušavanje materijala u iskop. žmurjem ili na neki drugi odgovarajući način. Ako je to moguće. Kako bi se izbjegla opasnost od urušavanja. Urušavanjem bokova iskopa. Opasnost od skrućenog prostora i iskopavanja Prije početka aktivnosti iskopavanja. te da prekrivaju i utople ruke. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ako je to moguće. Radnici bi tako er trebali jesti visoko kaloričnu hranu i piti mnogo tekućine kako bi izbjegli dehidraciju. Ako je pohranjivanje materijala u blizini ruba iskopa neizbježno. plan instalacija bi se trebao pregledati prije početka iskopavanja. Uz opasnosti koje predstavlja urušavanje neadekvatno postavljenag materijala. prekrivala za ventile. Pri vremenskim okolnostima kod kojih može doći do snižavanja tjelesne temperature. Ako je iskop dublji od 1 metra. površina tla koja ih prekriva mora se odgovarajuće označiti. žmurje. Materijalom koji padne na osobe koje rade unutar iskopa. Mogućnošću da osobe ili vozila upadnu u iskop. Tamo gdje vozila ispražnjavaju materijal u iskop trebaju se postaviti granični blokovi kako bi se spriječilo da ne upadnu preko ruba u iskop. Ako se prona u instalacije. Treba spriječiti i upad osoblja ili vozila u iskope. uključujući. Osoblje ne bi smjelo ulaziti u iskope koji nisu na taj način poravnani ili poduprijeti. Prije iskopavanja trebaju se potražiti očiti znaci podzemnih komunalija. Prihvat i ugradnja otpada dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima promrzlina za hladna vremena. višak težine koji se položio na stjenke iskopa može izazvati urušavanje. Usto.

moraju se provesti sljedeće mjere opreza: • Ako je to moguće. • Sve ostale vodljive materijale i opremu radnici su dužni spriječiti da do u u stranica 89 od 348 . Opasnost od struje S obzirom da će se na terenu zasigurno koristiti električna oprema. navedeno će predstavljati potencijalnu opasnost od struje.1. • Sve utičnice moraju se držati podalje od vode. Kontrolne mjere za opasnost od struje moraju uključivati.A. vodovi bi se trebali isključiti (da nisu pod naponom). ako su zgrade i ostale gra evine u blizini padručja koja će se iskopavati. • Sva električna oprema koja se koristi na gradilištu mora imati oznaku CE ili odgovarajući dokaz o pridržavanju sigurnosnih standarda.1 metar na svakih 10 kV koji prelaze 50 kV. i • Mora se koristiti. Pristup tom izlazu ne smije se blokirati ni na koji način dok se radnici nalaze unutar iskopa.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tada se treba odrediti hoće li privremena potpora biti potrebna. tada se razmak smije smanjiti samo ako se izolirane pregrade prikladne za tu voltažu voda postave izme u vozila i voda. • Ako se vodovi ne mogu isključiti. • Električarske poslove moraju obavljati kvalificirani električari. tada se taj razmak mora povećati za 0. • Svi produžni kablovi moraju se svaki dan pregledati radi utvr ivanja mogućeg oštećenja ili prekinuća. • Električne žice na radnim plohama moraju se prekriti ili zaštititi radi izbjegavanja oštećenja. bilo kojim vozilima ili mehaničkom opremom koja ima pomične dijelove mora se rukovati na takav način da se uspostavi razmak od najmanje 3 metra izme u svih dijelova vozila i voda. te kontaktirati odgovarajuću stručnu službu ako je potrebno. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ako voltaža voda prelazi 50 kV. U slučaju rada u blizini nadzemnih vodova. • Ako se gore opisani razmaci ne mogu održavati. Takve pregrade ne moraju biti sastavni dio vozila niti pričvršćene za njega ili neki njegov dio ni na koji način. Treba voditi računa da iskopavanje ne utječe na podnožje skela ili na temelje obližnjih zgrada i drugih gra evina. ako je to moguće. Prihvat i ugradnja otpada cjelokupno osoblje i vozila koja rade unutar mjesta za iskopavanje. oprema za vodu i nepropusna oprema. a nadležno tijelo odgovorno za njihov rad i održavanje treba ih uzemljiti prije početka bilo kakvih radova u njihovoj blizini. izme u ostalog. Možda će biti potrebno konzultirati se s projektantom ili nekom drugom kvalificiranom osobom po naho enju SHSC-a. sljedeće: • Za vrijeme kopanja treba utvrditi položaj vodova. • Sva električna oprema mora biti pravilno uzemljena.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

kontakt s uključenim električnim vodovima. Ako se u bilo kojim EU, hrvatskim ili mjesnim propisima zahtijevaju razmaci veći od gore navedenih, u tom slučaju ti propisi imaju prednost.

Teška mehanizacija i buka Teška mehanizacija će biti na gradilištu za vrijeme rizičnih aktivnosti i stoga treba biti posebno oprezan kako bi se izbjegle nesreće. Radnici koji koriste opremu za osobnu zaštitu koja smanjuje sposobnost kretanja ili slušanja posebno bi trebali biti svjesni opasnosti do kojih može doći zbog teške opreme. Postoji mnogo situacija i mogućnosti nastanka nesreće dok se radi u blizini opreme za bušenje, iskopavanje i ostale masivne opreme. U načelu, radnici moraju biti svjesni opasnosti povezanih sa sljedećim: predmetima koji padaju ili se njišu s vitala ili kablova; otkinutim željeznim dijelovima; šmrkova i vodova pod pritiskom koji su podložni pucanju; mogućnosti da se odjeća ili oprema za osobnu zaštitu zaplete za strojeve u pogonu; i • opasnosti od sklizanja, posrtaja i padova. • • • • Oprema za bušenje, masivna oprema za raznašanje zemlje i ostala teška mehanizacija mogu proizvesti veliku buku. U skladu s direktivom EU 86/188/EEC, svi radnici koji su izloženi svakodnevnoj buci višoj od 90 dB, kako stoji u članku 2 te direktive, moraju koristiti slušnu zaštitu. Slušna se zaštita tako er mora nositi ako je radnik izložen neizmjerenom trenutačnom zvučnom pritisku, a koji prelazi 200 Pa. Slušna zaštita mora biti dostupna svim radnicima na gradilištu izloženim svakodnevnoj buci od 85 dB ili više. Slušna zaštita mora se predvidjeti i razraditi u HASP-u i biti dostupna na terenu. Tamo gdje nije provedivo smanjiti dnevnu izloženost buci radnika na Odlagalištu na razinu manju od 85 dB, tada se izloženim radnicima mora provjeriti sluh kako bi se ustanovilo djelovanje izloženosti buci. Podizvo ačev HSO i/ili RC-jev HSO bit će odgovorni za ispravnost masivne opreme prije i za vrijeme njezina korištenja na gradilištu, te za obuku osoblja o sigurnosti pri rukovanju. Ti uvjeti će se naznačiti u HASP-u i moraju biti u skladu s direktivom EU 89/655/EEC u svezi s minimalnim uvjetima sigurnosti i zaštite zdravlja pri korištenju radne opreme.

Ručno baratanje teretima Nepropisno ručno baratanje teretima može uzrokovati ozljede uključujući posjekotine, uklještenja, drobljenje, te ozbiljne povrede le a, trbuha, mišića ruku i nogu, te zglobova. Poseban rizik od ozljeda predstavljaju tereti koji su: • teški i/ili veliki; • glomazni ili teški za obuhvatiti; ili • nestabilni ili sa sastavom podložnom micanju.
stranica 90 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Daljnji rizik od ozljeda povezan je s pokretima podizanja: • do kojih dolazi savijanjem ili iskrivljenjem torza; • koji vrše veliki pritisak na kralježnicu; • koji uključuju dugi fizički napor kao npr. nošenje; ili • koji se vrše na skliskim ili nestabilnim površinama. U skladu s direktivom Vijeća EU 90/269/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim uvjetima zaštite zdravlja i sigurnosti pri ručnom baratanju teretima, ručno baratanje bi se trebalo izbjegavati, ako je opravdana upotreba mehaničkih pomagala. Stoga treba, kada je god to moguće, koristiti mehaničku opremu ili pomagala (razne vrste kolica). Mehanička pomagala moraju biti odgovarajuće veličine, moraju imati kotače namijenjene za teren i biti napravljena tako da spriječe uklještenja i ne vrše nepotrebni pritisak na zglobove. Predmeti koji se prenose moraju biti pravilno učvršćeni kako ne bi pali, te uravnoteženo postavljeni kako se ne bi prevrnuli. Radnici moraju znati koji je kapacitet sveukupne mehaničke opreme i moraju se pobrinuti da tereti budu lakši od pripadajućeg kapaciteta. Bilo koji komad opreme koji se koristi za podizanje materijala ili osoblja mora se upotrebljavati i održavati strogo u skladu s uputama proizvo ača, direktivom EU 89/655/EEC, i svim drugim mjerodavnim hrvatskim ili EU propisima. Granične vrijednosti tereta bit će vidljivo istaknute na svim strojevima za podizanje. Samo operateri koji su kompetentni smjeti će upravljati navedenim strojevima. Strojevi za dizanje i svi elementi opreme koja se koristi pridizanju ili podupiranju tereta moraju se pregledati prije upotrebe. Pregled mora vršiti stručna osoba i mora se dokumentirati. Kada se u projektnim zadacima izričito zahtijeva ručno baratanje ili korištenje masivne opreme i kada upotreba mehaničkih pomagala nije opravdana, tada se ručno baratanje smatra fizičkom opasnosti. U tim slučajevima sljedeći sigurnosni postupci dizanja moraju se uvesti u skladu s 90/269/EEC: • Radnike treba uputiti u sigurnosne tehnike baratanja i informirati o rizicima koji proizlaze iz nepravilnog ručnog baratanja teretima. • Prije počinjanja bilo kojeg zadatka ručnog baratanja, treba se odrediti težina predmeta. U skladu s ILO-ovom Preporukom o maksimumu težine, 1967., br. 128, niti od jednog se radnika ne smije zahtijevati da ručno barata teretom koji može ugroziti njegovu sigurnost. Ni pod kojim se uvjetima od radnika ne očekuje da podizanje ili nošenje tereta težeg od 55 kg. • Prije podizanja nekog predmeta, potrebno ga je pregledati i eventualno ustanoviti dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost (npr. napukline, oštre rubove, i sl.). Tako er treba razmotriti potencijalne opasnosti od kemijskih spojeva (npr. prskanja ili izljeva). • Pod ili tlo na kojemu se namjerava nešto dizati tako er treba pregledati kako nebi došlo do sklizanja, posrtaja i padova.

stranica 91 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Trebaju se uzeti u obzir posljedice prenaprezanja, pogotovo pri nošenju opreme za osobnu zaštitu, ili ako su temperature taka visoke da mogu izazvati toplotni udar. Pri sprečavanju i zaštiti od fizičkih opasnosti vezanih uz podizanje predmeta s poda treba obaviti sljedeće: • Provjeriti je li predmet unutar granica dozvoljene težine; • Provjeriti može li doći do ozljeda pri kontaktu; • Provjeriti je li pod sklizav; • Provjeriti postoji li dovoljan razmak izme u predmeta koji se treba podići i ostalih predmeta kako bi se izbjeglo uklještenje ili gnječenje; • Provjeriti ima li dovoljno prostora za spustiti se u čučanj, podići, okrenuti se i kretati se bez da se povrijede le a ili neki drugi mišići ili zglobovi; • Proći po namijenjenoj ruti kako bi se pronašle i uklonile sve opasnosti od pada ili sklizanja, ako je to moguće; • Ustanoviti promjene u ravnini tla, stepenicama, rampama i ljestvama koje treba riješiti. Pri podizanju predmeta koji su kockastog ili pravokutnog oblika mora se učiniti sljedeće: 1. Staviti jednu nogu ispred druge. 2. Spustiti se u čučanj do predmeta što je bliže moguće. 3. Uhvatiti jedan od gornjih kutova od tijela i njemu nasuprotan donji kut najbliži tijelu. 4. Predmet lagano nagnuti od tijela, nagnuti se naprijed u kukovima, ispraviti le a i uvući bradu. 5. Uvjeriti se da predmet nije zapeo za pod i da će se moći podići. 6. Ispraviti noge prilikom čega držati kičmu ispravljenom, povući predmet prema tijelu i polako se ustati bez naglih pokreta. 7. Ako se treba okrenuti ili promijeniti smjer, okrenuti se stopalima bez iskrivljavanja torza, i krenuti u namijenjenom smjeru. 8. Predmeti se ne smiju nositi na način koji zaklanja radniku put kojim se kreće i tlo pod nogama.

stranica 92 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Čišćenje parom/pranje pod pritiskom Pranje vodom pod visokim pritiskom (čišćenje, ispiranje mlazom) definira se kao upotreba vode pod pritiskom, sa ili bez dodatka drugih tekućina ili krutih čestica kako bi se uklonile nepoželjne tvari s različitih površina gdje pritisak tekućeg mlaza prelazi 6900 kPa (1000 psi). Radnici moraju biti svjesni da pritisci ispod te granice mogu uzrokovati ozljede, te se stoga treba pridržavati dolje navedenih preporučenih postupaka. Odgovarajuće mjere opreza, slične ovim preporučenim postupcima, potrebne su pri radu sa svim pritiscima. Ozljede uzrokovane mlazom vode mogu se činiti neznatnima i slabo indiciraju na razmjer ozljede ispod kože i štete nanešene dubljem tkivu. Pri ozljedama od vodnog mlaza pri visokom pritisku, zahtijeva se hitna bolnička skrb i upoznavanje medicinskog osoblja s uzrokom ozljeda. Tako er, medicinsko osoblje treba obavijestiti o prijašnjim slučajevima ozljeda vodnim mlazom kod kojih je došlo do neobičnih bakterijskih infekcija s gram negativnim patogenima prisutnim u kanalizaciji. Stoga bi bakterijski bris i kultura krvi mogli pomoći. Valja pročitati i pridržavati se proizvo ačeva priručnika.

Minimalni uvjeti opreme za pranje pod pritiskom:
Oprema za pranje pod pritiskom mora imati oznaku CE ili neku drugu sličnu oznaku koja govori da udovoljava odgovarajućim standardima sigurnosti. Minimaini uvjeti koje treba zadovoljiti za opremu za pranje pod pritiskom koja se koristi na gradilištu su sljedeći: • Automatsko ispuštanje pritiska: Sustav mora biti opremljen spravom za automatsko ispustanje pritiska na izlaznom dijelu crpke, tako namještenom da ne prelazi proizvo ačev maksimum dozvoljenog pritiska. • Mjerilo pritiska: Sustav mora imati mjerilo koje će pokazivati razvoj pritiska. • Električne komande: Sve električne komande će biti ili osigurane od kvara, niske voltaže ili zaštićene prekidačem strujnog kruga (pri kvaru u uzemljenju). • Operaterove komande: Prekidač on-off kojeg koristi operater za upravljanje tokom vode pod visokim pritiskom na štrcaljki mora uključivati "dead man'' sklopku koja će automatski zaustaviti istjecanje vode pod pritiskom čim operater ispusti komande.

Minimalni uvjeti za osobnu zaštitu i opremu:
Dok navedena oprema za zaštitu osobija mora biti dostupna i obavezno se nositi u skladu s uputama proizvo ača i/ili uputama HSO-a. Dodatna oprema može biti potrebna ako je prisutna kemijska i druga opasnost. • Zaštita cijelog tijela od špricanja: Odijela otporna na tekućine/kemikalije u skladu s uputama proizvo ača. • Glava: Po potrebi sigurnosna kaciga sa CE oznakom • Oči i lice: Štit za lice sa CE oznakom
stranica 93 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Stopala: Nepromočive čizme sa CE oznakom • Sluh: Po potrebi čepići ili pokrivala za uši

Pravila za rukovanje opremom:
Minimalni uvjeti za rukovanje opremom za pranje pod pritiskom koje treba obraditi HASP su sljedeći: 1. Nikada se ne smije upravljati opremom iznad maksimalnog pritiska kojeg je odredio proizvo ač. 2. Pritisak se podiže polako dok se ne postigne željeni pritisak za rad. 3. Površinu koju treba očistiti uvijek se mora označiti konopom. 4. Uvijek se mora znati gdje je štrcaljka. Nikada se štrcaljka ne smije usmjeriti u drugu osobu. Treba znati da mlaz vode može probušiti zaštitno odijelo, čizme i ostalu osobnu zaštitnu odjeću.

Ručni/električni alat Radove koji ne zahtijevaju samo najjednostavniji ručni alat bez napajanja izvodit će samo one osobe koje su za to obučene ili imaju iskustva. Pri korištenju ručnog/električnog alata minimalno se treba pridržavati sljedećih postupaka: • Neispravan ručni alat neće se izdavati niti koristiti. Sav ručnt alat držat će se u ispravnom stanju i koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen. Primjeri nepouzdanog alata su kliješta, udarni alati, te alat s drvenim drškama na kojima postoje raspukline ili iverje. • Alat koji je tako oštećen nepouzdan je, te će ga se označiti, učiniti neupotrebljivim i ukloniti. • Moraju se postaviti zaštitni dijelovi za vrijeme rada na svim električnim alatima. Zaštitni i sigurnosni dijelovi moraju ostati postavljeni na električnim alatima osim za vrijeme održavanja u skladu s uputama proizvo ača od strane stručne osobe, a moraju se ponovo postaviti prije stavljanja u upotrebu. Remeni, mehanizmi, vratila, bubnjevi, zamašnjaci, lanci i ostali rotirajući, recipročni i pokretni dijelovi izloženi dodiru sa zaposlenikom moraju imati zaštitu. • Odgovarajuća PPE mora se koristiti pri radu s električnim i ručnim alatom koji bi mogao stvarati projektile, posjekotine, ogrebotine, prašinu, isparavanja, zamagljenost ili svjetlost, ili koji bi mogli uzrokovati ozljedu ruku, nogu ili stopala u slučaju ispadanja. • Bacanje alata ili materijala s jednog mjesta na drugo, od jedne osobe ka drugoj ili njihovo bacanje na niže nivoe nije dozvoljeno. • Samo oni alati koji ne stvaraju iskre koristit će se na mjestima gdje izvor

stranica 94 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

paljenja može izazvati požar ili eksploziju. • Električni alat se mora pregledati, testirati i proglasiti sigurnim prije upotrebe. Provodit će se stalne provjere kako bi se stvorili sigurni uvjeti rada i adekvatno održavanje alata. • Električni alat mora imati oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC. • Rotirajući ili recipročni prijenosni električni alat mora imati prekidač koji će se iskijučiti čim ga operater ispusti. Prijenosni električni alat može imati lock-on prekidač (zakočnicu) pod uvjetom da se može isključiti jednim pokretom prsta ili prstiju kojima se i uključio. • Hidraulična tekućina koja se koristi u električnim alatima mora zadržati svoje operativne karakteristike pri izlaganju najekstremnijim temperaturama kojima će biti iziožena. • Ne smije se prijeći maksimum pritiska koji propisuje proizvo ač za hidrauličke šmrkove, ventile, cijevi, filtre i dr. • Svi hidraulički i pneumatski alati koji se koriste na i oko vodova ili opreme pod strujom moraju imati šmrkove koji ne provode struju i koji imaju odgovarajuću snagu da izdrže normalne operativne pritiske. • Nezakopčana i neuredna odjeća, raspuštena duga kosa, viseći nakit, prstenje, lančići i ručni satovi ne smiju se nositi za vrijeme rada s bilo kojim električnim alatom ili strojem. • Sav alat i strojevi za obradu drva moraju zadovoljavati uvjete EU i to tako da imaju oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC.

Produžni kabel Produžni kablovi moraju minimalno zadovoljiti sljedeće uvjete: • Moraju zadovoljavati CE ili druge kriterije koji su u skladu s odgovarajućim hrvatskim ili EU propisima. • Njihova upotreba ograničava se samo na bitne radove. • Moraju se testirati prije svake upotrebe i biti spojeni na uzemljene utičnice ili se moraju koristiti prkidačem strujnog kruga prilikom kvara u uzemljenju. • Svakodnevno se moraju pregledati jesu li ispravno izolirani, jesu li slomljeni, nedostaju li utikači, jesu li žice prekrivene, itd. • Treba se potvrditi jesu li utičnice koje se koriste za prijenosne alate uzemljene. • Ne smije se dozvoliti da produžni kabel predstavlja opasnost od sklizanja ili posrtaja. • Ne smiju se koristiti za podizanje, vezivanje, te se moraju isključiti samo povlačenjem utikača, a ne i samog kabla.

stranica 95 od 348

grmljavina) ili o povećanim fizičkim opasnostima koje mogu biti vezane za vremenske uvjete. moraju postojati plutajući i ostali rekviziti za spašavanje.6. sigurnosna sajla kako bi se spriječilo upadanje u vodu. nadzemne instalacije. kolni promet. Nemarnost. npr. Opasnosti od stresa od vrućine tako er mogu biti prisutne. te rad s električnom ručnom opremom. Ostale fizičke opasnosti Svi radnici na Odlagalištu moraju obratiti pozornost na fizičke opasnosti koje se navode za vrijeme upućivanja o sigurnosti na Odlagalištu. Novi terenski radnici moraju se dobro podučiti sigurnim radnim metodama vezano uz posao koji će se obavljati. te ostala oprema za osobnu zaštitu kao npr. Usto. u vodi i u njezinoj blizini. i slični postupci mogu uzrokovati ozljede kod zaposlenika koji rade iznad vode. treba uvesti odgovarajuće sigurnosne mjere. Na Odlagalištu tako er može biti potencijalno štetnih sisavaca. u vodi i u njezinoj blizini. Terensko osoblje mora biti svjesno opasnosti vezanih uz terenska vozila. mekana taloženja. Prihvat i ugradnja otpada Rad u blizini vode Opasnosti vezane za rad u blizini vode uključuju utapanje. Zbog nekorištenja osobne zaštitne opreme i pogrešnog korištenja osobne zaštitne opreme može doći do ozljeda ili smrti. zemlja. treba se postaviti ograda i daske. talog. 0soblje je dužno pridržavati se smjernica iz poglavlja 1. izme u ostalog. hipotermiju i/ili traumatske ozljede zbog pada u vodu. tešku opremu. te pridržavati se odgovarajućih mjera prve pomoći za dezinfekciju posjekotina i ogrebotina. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 0soblje mora biti svjesno mogućeg prisustva tih životinja. mokre ili ledene površine koje mogu pospješiti opasnost od padova. nasip. te mogućnosti utapanja ili ozljede. Može doći do nezgoda zbog nestručnosti osoblja koje barata opremom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. zafrkancije. pokose.1. a koje mogu izazvati padove. Potencijalna biološka opasnost Kontakt s raznim elementima na gradilištu (npr. Te opasnosti uključuju. Osoblje mora voditi računa o opasnostima vezanima uz vremenske prilike (npr. te površine koje su skliske i/ili prenatrpane stvarima. u vodi ili blizu nje gdje postoji mogućnost utapanja. oštre krhotine. Sigurnosni uvjeti za opremu i postupke moraju se temeljiti na procjeni radnih zadataka. te otpadne materijale koji predstavljaju opasnost od padova i posrtaja. ozebline. površinske vode. Pri radu iznad vode. glodavaca. stranica 96 od 348 .A. procjedne podzemne vode i komunalni kruti otpad) može dovesti do inficiranih rana. Kada se u blizini mjesta rada nalazi voda. Treba poduzeti mjere opreza za vrijeme rada osoblja iznad vode. npr.. pogotovo u blizini rupa u zemlji.

neophodno je presvlačenje u suhu odjeću prije stranica 97 od 348 . a kao najviša zaštitna razina predvi a se zaštitna razina C. • Oboljeli od ozeblina manifestiraju ukočenost i mrtvilo u dijelovima tijela (npr. Ako su uočeni simptomi očiti rezultat kemijske izloženosti. Fizička izloženost Znakovi snižavanje tjelesne temperature organizma su sljedeći: • Hipotermija je vjerojatna ako oboljeli pokazuje znakove drhtavice. ušima.). te vidljivo sivkastu ili bjelkastu boju kože. ako je potrebno. U slučaju da se odjeća smoći. • drhtavica. Prevencija nastanka ozeblina veoma je bitna u provo enju zaštite od hladnoće. Hipotermija se smatra jakom ako oboljeli pokazuje znakove ošamućenosti ili nesvjestice. tada se aktivnosti u tom području ne smiju nastaviti dok se ne procijeni kvaliteta zraka pomoću odgovarajućih instrumenata i postupaka monitoringa opisanih u 3. Očekuje se da će modificirana zaštitna razina D biti dovoljna za većinu radnih zadataka. RC-ov SHSC mora evakuirati to područje. umora i lošeg prosu ivanja. Trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere prve pomoći. poglavlju. i procijeniti radi li se kod osoblja o znakovima i simptomima izloženosti. Ako osoblje ima bilo koji od gore navedenih simptoma. nejasnog izgovaranja. Prihvat i ugradnja otpada Znakovi i simptomi izloženosti Kemijska izloženost Zdravstvene posljedice vezane za kemijske onečišćivače na Odlagalištu različite su. Ne očekuje se da će zaštitna razina B i A biti potrebna na Odlagalištu. Ako se ne liječi. kapa). očiju i dišnog sustava. • glavobolje. Znakovi pothla ivanja organizma mogu uključivati žute ili bijele mrlje na koži vršaka prstiju. i/ili • umor. nosu i ušima. loše orijentacije. itd.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. usporenosti. Zahvaćeni dijelovi tijela trebaju se polako utopliti. • osip/opekline na koži. Treba reći da navedeni simptomi ne moraju biti rezultat kemijske izloženosti. hipotermija može dovesti do smrti. Svaki ozbiljniji zdravstveni problem treba se uputiti na profesionalnu liječničku skrb. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. razdražljivosti. • mučnina.A. a radnik se ne bi smio vraćati na posao bez dodatne zaštite (npr. vrtoglavice. problemi sa želučano-crijevnim traktom.1. Zahtjev PPE za navedeni monitoring mora minimalno uključiti zaštitnu razinu C. 0soblje koje primijeti bilo koji od sljedećih simptoma treba to smjesta prijaviti RC-ovu SHSC-u: • iritacija kože. ručnim i nožnim prstima. zajedno s mrtvilom u navedenim dijelovima. nosu. rukavice. Ni u kom slučaju radnici ne smiju povisiti ili sniziti osobnu razinu zaštite bez odobrenja HSO-a.

Toplotni udar je najozbiljniji oblik pregrijavanja organizma. Rad u zaštitnoj odjeći uvelike može povećati vjerojatnost umora i iscrpljenosti od vrućine. i Koma. Znakovi i simptomi toplotnog udara su sljedeći: • • • • • • Crvena. Jaki. Treba izbjeći diranje osipa. Odmah se moraju poduzeti mjere hla enja organizma prije nego što do e do ozbiljne povrede i smrti. Za vrijeme rada pri vanjskoj temperaturi višoj od 26°C (21°C u zaštitnoj odjeći). Cjelokupno osoblje mora biti svjesno mogućnosti i simptoma tjelesnog pregrijavanja uslijed vrućine. Znakovi i simptomi uključuju grčenje mišića te bol u rukama. Vrtoglavica i smušenost. Odmah treba oprati zahvaćeni dio i alate. Ako simptomi ne nestanu nakon odre enog odmora. Kako bi se smanjila iritacija kože treba upotrijebiti lijekove koji se mogu dobit bez liječničkog recepta. te prekriti zahvaćeni dio čistim zavojem. Osoblje koje pokazuje znakove pothla ivanja organizma ili hipotermije ne smije se vratiti na posao bez odobrenja RC-ova SHSC-a ili podizvo ačkog SHSC-a. radnici su dužni me usobno pratiti eventualnu pojavu znakova tjelesnog pregrijavanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. jako znojenje. Dovoljna količina pitke vode mora biti stalno dostupna u Uporišnoj zoni. stopalima i trbuhu. rashladiti. obično suha koža. vrtoglavicu. hladnu i vlažnu kožu. Znakovi pregrijavanja organizma su sljedeći: • Osip od vrućine koji je uzrokovan neprekidnom izloženošću vrućini ili vlažnom zraku. odmoriti se. Biološka izloženost Pri kontaktu kože s vegetacijom koja sadrži biljne otrove stvara se grudasti. radnik je dužan obavijestiti SHSC i zatražiti liječničku pomoć. Znakovi i simptomi iscrpljenosti od vrućine uključuju blijedu. Mora se pružiti stručna medicinska pomoć. Osoblje koje stranica 98 od 348 . Taj se osip lako siri ako ulje dospije na prste.A. temperatura se tijela podigne do opasnih razina. brzi otkucaji srca. vruća. Mučnina. • Iscrpljenost od vrućine koja je uzrokovana povećanim opterećenjem cijelog organizma. uključujući lošu cirkulaciju krvi do koje dolazi zbog zastoja krvožilnog sustava ili dehidracije. Smanjeno znojenje ili neznojenje. koji je ujedno i opasan po život. zahvaćeni radnik mora napustiti radno mjesto. te toplotnog udara. natečeni osip. Kada regulacija tjelesne temperature zakaže. Ako postoji sumnja da je došlo do pregrijavanja organizma. mučninu i nesvjesticu.1. • Grčevi od vrućine koji su uzrokovani jakim znojenjem koje se adekvatno ne nadomjesti elektrolitima. Zbog jake izloženosti možda će biti potreban pregled liječničkog specijaliste.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prihvat i ugradnja otpada nastavka rada kako bi se spriječila hipotermija. te piti mnogo hladne tekućine.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. stranica 99 od 348 .A. Prihvat i ugradnja otpada ogrebu ili ugrizu sisavci mora odmah očistiti ranu i otići u najbližu bolnicu na liječnički pregled.

datum. zapaljivi plin.A. vidljivi stup dima ili dim.) moraju se zabilježiti. primjereno koncentraciji od 10.A. kopanje ili bušenje (uključujući ručno kopanje) na takvom području može dovesti u pitanje opasnost od požara i eksplozije. upaljači ili bilo kakva vatra. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. HSO će odlučiti o tome da li je rutinski monitoring zraka potreban tijekom nerizičnih aktivnosti. i dokumentaciju) i prateće granične vrijednosti za svaku predvi enu rizičnu radnju. U blizini kopanja rovova ili iskopavanja ne smiju se dozvoliti otvoreni plamenovi. IDLH.).000 ppm. Ukoliko se otkrije povišeno očitavanje zapaljivih plinova. vrijeme. Terensko osoblje bi trebalo znati raspoznati znakove koji ukazuju na izloženost kemijskim spojevima u zraku (npr.5. U tom će se slučaju stranica 100 od 348 . kalibriranje. očitavanje instrumenta. Foto-ionizacijski detektori (PID) otkrivaju organske pare u zraku u izuzetno malim koncentracijama. itd. Za vrijeme svih rizičnih aktivnosti mora se vršiti monitoring koncentracije metana u zraku pomoću mjerila za očitavanje zapaljivih plinova. budući da su bez mirisa. ime osobe koja obavlja kalibriranje. visoko očitavanje zapaljivog plina bez prisustva visokog PID očitavanja dodatni je pokazatelj vrlo vjerojatne prisutnosti metana. postoji mogućnost da isti dolaze iz lokaliziranog plinskog džepa. okusa i boje. i vodikov sulfid) ili odgovarajući instrumenti za direktno očitavanje u svrhu monitoringa koncentracije zapaljivih plinova. rezultat kalibriranja. Pri ovakvim se koncentracijama većina zapaljivih plinova može otkriti osjetom mirisa. treba se prekinuti s radom i kontaktirati HSO. 50% LEL-a metana odgovara 25. PEL. Visoka očitavanja zapaljivoq plina bez prisustva ikakvog mirisa izričito ukazuju na prisustvo metana. MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI Svi rizični zadaci izgradnje zahtijevaju monitoring zraka. Prihvat i ugradnja otpada III. ali jako slabo reagiraju na metan. Dakle. Instrumenti se moraju kalibrirati na početku svakog radnog dana i nakon svakih 8 sati korištenja. Dakle. podaci o instrumentu. Me utim.1. itd. instrumentaciju. šibice. Koncentracije se tipično izražavaju u obliku postotka donje granice eksplozivnosti (LEL). učestalost.3. a podaci kalibriranja (npr.000 ppm u zraku.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Za vrijeme punjenja i prekrivanja odlagališta. Ukoliko se utvrde navedeni pokazatelji. Dužnost HASP-a je navesti uvjete za monitoring zraka (uključujući TLV. a rezultati zadržati na samom odlagalištu.000 ppm u volumenu zraka. minimalne koncentracije kod koje plin postaje eksplozivan u zraku.000 do 70. LEL koncentracija metana iznosi 5% ili 50. Svako se kalibriranje mora obaviti u skladu s uputama proizvo ača. miris. Svako iskopavanje. Zapaljivi plinovi Na Odlagalištu se nalazi plin metan koji nastaje raspadanjem otpada. metan i vodik su značajne iznimke. U narednim se poglavljima opisuju metode monitoringa koje će se koristiti i njihovo značenje tijekom rada. IZVO AČ mora koristiti plinski detektor (O2. CO2. razne tekućine. LEL obično varira izme u 1 i 7 % kod većine zapaljivih organskih plinova i para.

i • Za područje neposredno oko zone iskopavanja na kojemu bi RC SHSC trebao privremeno obustaviti radove i pomno procijeniti situaciju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. povećane budnosti i pomne procjene sveukupnih gore navedenih uvjeta. Možda ne bi bilo uputno odrediti samo jednu graničnu vrijednost za zapaljive plinove kod koje će se prestati s radom na iskopavanju. stranica 101 od 348 . • Primjenu izuzetnog opreza. U slučaju da kasnije razine zapaljivog plina na površini i razina zapaljivosti plina/kisika na dnu ne budu više ukazivale na opasnost od eksplozije. radovi se mogu nastaviti s učestalim monitoringom i izuzetnim oprezom. Kalibriranje detektora za vodikov sulfid mora se obaviti u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe uvo enjem 10 ppm ili 40 ppm H2S kalibracijskog plina (idealno bi bilo oboje radi provjere linearnosti). • Prestanak djelovanja i utvr ivanje koncentracija H2S u zoni disanja na mjestu iskopa. što pokazuje da miris nije pouzdan kriterij za njegovo otkrivanje. Koncentracije vodikovog sulfida mogu se pratiti na većini plinskih mjernih instrumenata u ppm. odnosno 36-44 ppm. rezultat kalibriranja. RC-ov SHSC mora biti dovoljno upućen da bi mogao procijeniti situaciju uzimajući u obzir sve bitne čimbenike. • Prestanak svih radova dok se ne smanji nivo H2S. kao što su čišćenje rupe ili generalno provjetravanje gradilišta. ime osobe koja obavlja kalibriranje i dr.A. Vodikov sulfid i vodikov cijanid Osim metana. RC će utvrditi granične vrijednosti za H2S za: • Povećani monitoring i/ili neprekidni rad MSA-a na radnom mjestu zaposlenika. podaci o instrumentu.1. datum. RC će odrediti granične vrijednosti za LEL tijekom obavljanja rizičnih i nerizičnih (ukoliko to bude potrebno) aktivnosti za sljedeće: • Povećani monitoring. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima. Svi podaci kalibriranja (npr. Okolnosti bi mogle zahtijevati poduzimanje preventivnih ili korektivnih mjera. pri visokim koncentracijama vodikov sulfid narušava funkciju njuha. vrijeme. Vodikov sulfid i vodikov cijanid.) moraju se zabilježiti i rezultati zadržati na odlagalištu. Mjerna očitavanja bi trebala iznositi 9-11 ppm. Vodikov sulfid može se lako otkriti pri niskim koncentracijama po svom mirisu sličnom pokvarenim jajima. može se nastaviti s radom uz oprez i pažljiv monitoring. Me utim. Ako se ona spusti. očitavanje mjerila. Prihvat i ugradnja otpada nastaviti s monitoringom da bi se vidjelo hoće li se razina očitane vrijednosti spustiti. RA izvo ač mora utvrditi graničnu vrijednost za LEL pri kojoj bi se izvršila obustava rada i izvršila procjena situacije. dva su najčešća plina koja se mogu susresti uz metan. oba visoko toksični. iskopavanjem se mogu osloboditi drugi plinovi.

ToxiRAE®). Pri koncentracijama od nekoliko ppm-a u zoni disanja. Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanje koncentracije vodikovog sulfida pokazalo neučinkovito. su one tvari koje su umjereno toksične i imaju pragove mirisa (tj. RC će utvrditi granične vrijednosti za HNC za sljedeće: • Povećani do kontinuirani monitoring u stvarnom vremenu koristeći se mjerilom za direktno očitavanje ( DRI) na mjestu iskopa dok su očitavanja ispod utvr ene granične vrijednosti. Prihvat i ugradnja otpada Kod pripreme ovih graničnih vrijednosti treba imati u vidu da je kod većine europskih zemalja iznos dopuštene vremenski ovisne granične vrijednosti izloženosti tijekom 8satnog radnog vremena 10 ppm (15 mg/m3). Drager®) ili elektronskih instrumenata (npr. Takva je upotreba respiratora primjerena ako se koncentracije H2S u atmosferi neprekidno prate. Osoblje na Odlagalištu trebalo bi nastojati postaviti se uz vjetar od mjesta iskopa.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Prestanak radova i utvr ivanje koncentracija HCN-a u zoni disanja na mjestu iskopa.1. mora se pratiti prisutnost vodikovog cijanida (HCN) pomoću detektorskih cijevi (npr. te odobriti revidirane postupke.A. Ukoliko postoji bilo kakav dokaz o aktivnom istjecanju plina iz mjesta iskopa. moraju se kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati rada. za pročišćavanje zraka. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštitna oprema u obliku aparata za disanje i provest će se obuka korištenja od strane HSO-a. koje su najvažnije s aspekta udisanja. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštita u obliku aparata za disanje i osigurat će se obuka o korištenju navedenih aparata. • Prestanak radova dok se razina HCN-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima. Kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti (15 minuta) odre ene od strane europskih regulativnih agencija variraju od 10 ppm do 20 ppm. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanji razina vodikovog cijanida pokazale neučinkovitima. Ovo se kalibriranje mora dokumentirati i zapisani rezultati zadržati na odlagalištu. U ovu skupinu spadaju tetrakloretilen. miris koji prati vodikov sulfid mora biti takav da osoblje Odlagališta samo osjeti potrebu za dobrovoljnim stavljanjem aparata za disanje tj. benzen i metilen klorid. Preporučuje se da se ove smjernice uvrste u HASP. Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima. najmanju koncentraciju kemikalije koja se može otkriti osjetom mirisa kod više od 50% izloženih osoba) veće od svog odgovarajućeg TLV-a. te odobriti revidirane postupke. Ako se koriste elektronski instrumenti. Monitoring VOC-a Hlapive organske tvari. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 102 od 348 .

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. i održavanja PPE-a. • Stavljanje respiratora.). Prihvat i ugradnja otpada Imenovani RC-ov SHSC stalno će imati na Odlagalištu PID (npr. te odobriti revidirane postupke. mjerodavnim će se smatrati propisi NIOSH-a i/ili OSHA. sastav i koncentracija kalibranta. Stoga bi se respiratorne patrone ili spremnici trebali zamijeniti minimalno jednom svakih 8 sati upotrebe. kao što je dodatno provjetravanje.) moraju se dokumentirati i zapisani rezultati kalibriranja zadržati na gradilištu. uporabe. Ukoliko se tehničke kontrole pokažu neučinkovitima kod kontroliranja prašine iz otpadnih stranica 103 od 348 . separator do visoko učinkovitih elektrostatičkih precipitatora i filtera za čestice) prije i za vrijeme rada. Monitoring prašine i metala Prilikom rizičnih aktivnosti Izvo ač treba voditi brigu o pojavi metala i prašine u zraku. i • Prestanak radova dok se razina VOC-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste ne dokažu učinkovitima. Ovaj se instrument mora kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe. gomile nepogodnog materijala. U slučaju nedostatka takvih propisa. itd. aparata za pročišćavanje zraka opremljenog s HEPA/patronama s organskom parom. Tehničke kontrole. Učestalost zamjene odredit će se u HASP-u. vidljivi plinovi. itd. HSO se mora posavjetovati o ovakvim uvjetima. Pozadinska očitavanja za PID trebaju se utvrditi podalje od bilo kakvog iskopavanja. HASP mora odrediti granične vrijednosti za VOC za sljedeće: • Povećani monitoring. obavezno je pridržavati se svih primjenjivih EU i/ili hrvatskih propisa koji se tiču dopuštenih stupnjeva izloženosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Photovac MicroTip II. i sl. Treba se pridržavati svih uvjeta 89/656/ EEC koji se tiču izbora. izloženog otpada. Cjelokupno osoblje koje se namjerava koristiti aparatima za pročišćavanje zraka mora se prikladno obučiti u korištenju istih. itd.A. u skladu s prikladnim hrvatskim propisima i/ili Člankom 4 direktive Vijeća EU 89/656/EEC koji se tiče minimalnih zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta kojih se radnici moraju pridržavati kod korištenja opreme za osobnu zaštitu na radnom mjestu. tj. Aktivnosti kojima se stvara prašina trebat će tehnički kontrolirati (npr. Pri odre ivanju koncentracija kod kojih se moraju koristiti aparati za pročišćavanje zraka. Svi detalji u vezi s kalibriranjem (npr. vrijeme. Minirae. mogu se koristiti umjesto respiratorne zaštite ukoliko se iste monitoringom pokažu učinkovitima u smanjivanju koncentracija štetnih tvari prenosivih zrakom. Češću zamjenu mogu zahtijevati situacije visoke vlažnosti (veće od 80% relativne vlažnosti). ili uvijek kada postoji pokazatelj da su se koncentracije možda promijenile (mirisi. Treba spomenuti da se kod korištenja aparata za pročišćavanje zraka neki sastojci pokazuju vrlo brzo prodiranje kroz filtere.1.) od zadnjeg mjerenja. Patrone se moraju zamijeniti odmah nakon pojave bilo kojeg pokazatelja prisutnosti štetnih tvari u maski (osjetni mirisi). Deponij na kojemu se vrše iskopavanja i zona disanja radnika moraju se nadzirati barem svakih 15 minuta.

) i izvršit će se procjena koncentracije metala u zraku imajući u vidu najpesimističnija predvi anja. djelatnici su dužni primijeniti respiratornu zaštitu minimalno na razini C. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. provest će se praćenje aerosola u stvarnom vremenu (koristeći MIE PDM-3 Miniram ili sl. stranica 104 od 348 .1. Prihvat i ugradnja otpada materijala. kao što je dokazano kod dugotrajno vidljive prašine koja se prenosi zrakom.A.

Za vrijeme davanja naputaka o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu pregledat će se signali u slučaju opasnosti.OPASNOST.TREBAM POMOĆ. • Opetovani kratki signali trubom Kada učinkovita komunikacija govorom ne bude moguća zbog pretjerane buke (usred rada strojeva). iskopavanja otpada. Isti će se pregledati pri upućivanju o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu.DO I OVDJE. • Pružanje obiju ruka. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. terensko će se osoblje koristiti ručnim signalima. • Spušteni palčevi . . ODMAH NAPUSTI PODRUČJE. Primjeri ručnih signala koji se mogu koristiti su sljedeći: • Mahanje rukom prema tijelu u znak poziva . Ako na Odlagalištu radi više od jedne grupe i ako te grupe ne mogu fizički komunicirati jedna s drugom. dlanova okrenutih prema van. stabilizacije mulja). Signali koji bi se mogli koristiti su sljedeći: • Jedan dugi signal trubom (>3 sekunde) • Dva duga signala trubom • Tri duga signala trubom .NAPUSTI PODRUČJE ČIM MOŽEŠ. • Zabacivanje desne čvrsto stisnute šake s ispruženim desnim palcem naglo preko desnog ramena .STANI TOČNO TU GDJE JESI.A.POŠALJI POMOĆ.HAJDEMO ODAVDE! • Podignuti palčevi .1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4 KONTROLA NA GRADILIŠTU Komunikacijski sustav na gradilištu Terensko osoblje će obavljati sve radove tako da se svaki radnik u svakom trenutku može vidjeti i čuti drugog radnika ili grupu.POZOR. Terensko se osoblje u hitnim situacijama može još koristiti zvučnim sirenama ili trubama na vozilima.5 metara udaljenosti od stranica 105 od 348 . kopanja rovova. • Guranje jedne ili obiju ruka od tijela prema van .NE/OVO NE IZGLEDA DOBRO. • Ruke koje se hvataju za vrat . . minimalne veličine 7. Sigurnosna zona na gradilištu i kontrola pristupa zoni Sigurnosne zone na gradilištu nisu potrebne kod nerizičnih aktivnosti.1. Prihvat i ugradnja otpada III.DA/SVE JE U REDU. Za vrijeme rizičnih aktivnosti (npr. • Ruke na tjemenu .A. otvorenih šaka. odredit će se Zona zabrane pristupa.ODSTUPI.5. naglo ih zaustavljajući direktno ispred trupa u razini ramena .GUŠIM SE/BEZ ZRAKA. bit će potrebni walkie-talkie ili neko drugo sredstvo radi komunikacije. i .

Sva će se sumnjiva zaštitna oprema stranica 106 od 348 . te naznačiti opasnosti na Odlagalištu. Ukoliko koncentracije parametara budu veće od pozadinskih. "2". Zonama za dekontaminaciju. redom na respiratore pod tlakom. parametar niz vjetar proširit će se do točke u kojoj su koncentracije niz vjetar i pozadinske koncentracije slične. koristit će se centralizirani objekt za dekontaminaciju. te na odsustvo respiratorne zaštite. Za dekontaminaciju opreme za premještanje zemlje i iskopavanje. i sl. selekcije PPE-a. stupanj zaštitne opreme može se u potpunosti definirati oznakom "C-2". respiratore za pročišćavanje zraka. CRZ će se koristiti u svrhu dekontaminacije osoblja i manjih komada opreme. kao što je to dolje opisano (tj. čime bi se osiguralo da koncentracije svih sastojaka budu slične pozadinskim koncentracijama. tj. trajanje radnji na Odlagalištu. i " 3" koristit će se za označavanje stupnja zaštitne opreme koji će se primjenjivati zajedno s naznačenim stupnjem zaštite dišnih putova. prikladnost. ograničenja PPE-a tijekom temperaturnih krajnosti.1. Do Zone zabrane pristupa moći će se doći preko označene Zone smanjenja kontaminacije (CRZ). i električnim kablovima (ukoliko nisu označeni na samom odlagalištu). Sadržavati će materijale za dekontaminaciju (kao npr. itd. brojčane oznake "1". "C". Granice Zone zabrane pristupa moraju se označiti preprekama. priboru za prvu pomoć. čunjevima. bez obzira na traženi stupanj zaštite dišnih putova. te da poboljšani stupanj zaštitne opreme bude lako dostupan. Prihvat i ugradnja otpada rubova odlagališta štetnog materijala ili iskopina. Prije početka radova HSO će uputiti terensko osoblje o točnim mjestima rada i Zonama zabrane pristupa. održavanje. Pitka voda će biti dostupna u svako doba u Zoni za dekontaminaciju i Nezaga enom području. HASP mora točno odrediti tražene stupnjeve zaštitne opreme i poboljšati kriterije za svaki radni zadatak. aparatima za gašenje požara. Svi materijali i tekućine za dekontaminaciju propisno će se skupiti i pripremiti za pravilno odlaganje. kade. i "D" odnosit će se posebice na stupnjeve respiratorne zaštite. Prije upotrebe cijelu će opremu i odjeću prekontrolirati oni koji će je nositi. Imajući u vidu moguće opasnosti od izloženosti kože koje bi mogle zahtijevati široki opseg odjeće za osobnu zaštitu. koncentracije u trajanju dužem od pet minuta.). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Područje izvan Zone zabrane pristupa i Zone smanjenja kontaminacije naznačeno je kao Uporišna zona. SHSC je dužan osigurati da cijelo osoblje koje ulazi u Zonu zabrane pristupa nosi obveznu zaštitnu opremu. te za osoblje. skladištenje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. vreće za bacanje PPEa) i bit će organizirana tako da se omogući dekontaminacija terenskog osoblja smještenog uz vjetar od Zone zabrane pristupa. te postupke stavljanja/skidanja opreme. Monitoring će se provoditi periodički na parametrima niz vjetar od Zone zabrane pristupa. "B-1". upotrebu. najčešćem smjeru vjetra.A. Osobna zaštitna odjeća i zaštita dišnih putova Sljedeća će se shema koristiti za označavanje traženih stupnjeva osobne zaštitne opreme za i opreme za zaštitu dišnih putova: abecedne oznake "B". mjestima za pranje očiju. četke. telefonima.

Prihvat i ugradnja otpada odbaciti i primjereno ukloniti. • Zaštitne naočale. kemikalije. • Zaštitni kombinezon s kapuljačom. Ako se sumnja na mogućnost udisanja opasnih tvari (neuobičajen i neprekidan miris. Ponovni ulaz će biti. • Narančaste zaštitne jakne (kada se radi u blizini javnog prometa). U opasnim područjima rad se neće nastaviti dok se ne procijeni uzrok opasnosti pomoću monitoringa zraka i dok se ne poduzmu dodatne zaštitne mjere koje odredi RC-ov SHSC. kemikalije.1. RC-ov SHSC mora obavijestiti terenske radnike. antistatik. otporan na vodu. Minimalna potrebna razina osobne zaštitne odjeće biti će D-1. ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-3 • Zaštitna odjeća razine 2. azbest i čestice prašine.A. gdje god je moguće. otporan na vodu. bijele boje s patentnim zatvaračima se koristi na mjestima gdje postoji vjerojatnost češćeg kontakta s otpadom. s pozicije uz vjetar. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Takva područja trebaju biti označena na karti i mora se obavijestiti HSO.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. netkani polietilen. Sve zaštitne kacige. koja je dopunjena Direktivama 93/68/EEC i 96/58/EC. zaposlenici trebaju odmah napustiti takvo područje i obavijestiti HSO prije nego što pre u na razinu zaštite C ili višu. slabost ili smetnje pri disanju). Navedeni kombinezon se tako er može koristiti kada se radi u blatnim uvjetima. • Zaštitno odijelo za slučaj špricanja kemikalija/tekućina (gdje je to prikladno). Zaštitni kombinezon s kapuljačom. stranica 107 od 348 . • Čizme s čeličnim vrhom. • Gumene čizme ili čizme s čeličnim vrhom otporne na kemikalije. Kao smjernicu treba proučiti proizvo ačeve podatke o propusnosti. zaposlenici se trebaju odmah premjestiti na lokaciju koja se nalazi uz vjetar. • Nitrilne ili lateks rukavice. • Zaštitne kacige (kada postoji opasnost od povišenih elemenata). Dodatna zaštitna odjeća sadrži slijedeće dijelove: MODIFICIRANA ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-2 • Zaštitna odjeća razine 1. podzemnom vodom i procjednom vodom. i • Slušna zaštita (za vrijeme bušenja i ostalih aktivnosti koje proizvode buku). netkani polietilen. čizme s čeličnim vrhom i zaštitne naočale koje se koriste na Odlagalištu moraju imati će oznaku i biti u skladu s Direktivom Vijeća EU 89/686/ EEC. azbest i čestice prašine. antistatik. bijele boje s patentnim zatvaračima. Ukoliko se pojave situacije koje su izvan opsega postojećih razina zaštite. a sastojat će se od slijedećeg: ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-1 • Standardna radna odjeća (duge hlače i košulja s rukavima). i • Vanjske rukavice napravljene od nepropusnog materijala koji može zadržati moguće kemijske tvari u očekivanom vremenu. bez silikona. s tim da će se prije obaviti monitoring zraka. bez silikona.

) odlaže se na plastične podlagače. instrumenti za monitoring.A. Svi zaposlenici uključeni u rizične aktivnosti i/ili kontaminirano osoblje treba biti dekontaminirano prije napuštanja Odlagališta. te se sastoji od uklanjanja krutih tvari pomoću struganja i četkanja. • Stanica 2: Pranje i ispiranje vanjske odjeće. izme u instaliranih zdenaca za monitoring) potpuna dekontaminacija (čišćenjem parom) alata za bušenje tako er će se obaviti izme u istraživanih lokacija. Tipično područje za dekontaminaciju mora imati slijedeće sadržaje: • • • • • • • • • dvije kade za pranje (1 za pranje. ure aji i kontejneri za uzorkovanje. gdje je to moguće.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. vodu za pranje. sjedalicu za skidanje čizama. Dekontaminacija osoblja HSO i/ili RC-ov SHSC će odrediti kada je dekontaminacija neophodna. stanica za hla enje može se smjestiti u to područje. čizama i rukavica Ribanje čizama.. 1 za ispiranje). (npr. Ispiranje vodom. osim u hitnim slučajevima. Odvajanje pri bacanju smanjuje vjerojatnost pojave unakrsne kontaminacije. ploča za obavijesti. vanjskih rukavica i odječe za zaštitu od špricanja (ukoliko je nošena) s otopinom za dekontaminaciju. • Stanica 3: Skidanje vanjskih rukavica stranica 108 od 348 . u iskop. Prva faza sadrži grubu dekontaminaciju osoba i opreme. Sva zemlja dobivena na takav način vraća se. U razdoblju toplih vremenskih uvjeta. ljepljivu traku. nekoliko četki za ribanje. Alconox). osoblje i oprema idu na potpunu dekontaminaciju u centralno postrojenje za dekontaminaciju prije nego napuste Odlagalište. Prihvat i ugradnja otpada Zaposlenici koji osjećaju posljedice neće ulaziti na opasno područje dok se simptomi ne povuku i dok se ne poduzmu dodatne mjere zaštite uz pomoć monitoringa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. i posebnu otopinu za ispiranje ručnog alata za uzimanje uzoraka . ručnike i plastične vrećice za jednokratnu uporabu. Područje na kojem se nalazi objekt za dekontaminaciju treba imati plastičnu podlogu na tlu koja je dovoljno velika za osoblje.1. ručnu opremu i materijale za dekontaminaciju. • Stanica 1: Bacanje opreme Oprema korištena na odlagalištu (ručni alat. otopinu za dekontaminaciju (e. Ondje gdje je prikladno izbjeći moguću unakrsnu kontaminaciju. itd. Zaposlenici se minimalno moraju pridržavati procedure za dekontaminaciju navedene dolje. Dekontaminacija uključuje dvije faze.g. Tamo gdje se smatra da je dekontaminacija neophodna. sapun za ruke. i to se odvija u Zoni smanjivanja kontaminacije.

tekućina za ispiranje očiju. smještat će se u bačve ili druge prikladne kontejnere osigurane u naznačenom skladišnom prostoru unutar CRZ-a radi uklanjanja. Za odre enu opremu za uzorkovanje (npr. ručna oprema) mogu biti potrebni posebni postupci dekontaminacije i/ili kemikalije. daju mu se nove rukavice lijepe se na spoju. Sve kemikalije koje se dovoze na Odlagalište moraju biti popraćene odgovarajućim Listama podataka o sigurnosti materijala (MSDS) koje se imaju ostaviti na gradilištu. Držanje opreme u plastici prije ulaska u Odlagalište ubrzati će dekontaminaciju. • Stanica 6: Skidanje respiratora (ako je primjenjivo) Respirator se uklanja. Odlaganje u kontejner obložen plastikom. stranica 109 od 348 . aparat za gašenje požara prikladan za obične zapaljive tvari. Sav materijal za dekontaminaciju (krut i tekuć. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. SHSC mora provjeriti jesu li osoblje i zaštitna oprema koja se ne baca cisti prije nego što se napusti Odlagalište. • Stanica 5: Skidanje čizama. i radnik se potom može vratiti na posao. to je posljednji korak u postupku dekontaminacije. i • pribor za prvu pomoć koji zadovoljava gore spomenute uvjete. Ovaj uvjet se tako er odnosi na materijale za bušenje. respirator se odloži na plastičnu podlogu. Radnikov spremnik se mijenja za drugi.A. Vrši se tuširanje što je prije moguće. rukavica i unutrašnje odjeće (ako je primjenjivo) Skidanje čizama. Kao minimalna mjera. Prihvat i ugradnja otpada Skidanje vanjskih rukavica. Izbjegava se dodirivanje lica prstima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. cjelokupno osoblje mora oprati ruke i lice prije jela. slušna zaštita. pušenja ili odlaska s Odlagališta. osim kondenzata koji je nastao čišćenjem parom). telefonski brojevi za hitne slučajeve. • Stanica 4: Mijenjanje patrona ili respiratora (ako je primjenjivo) Ako radnik napusti Zonu zabrane pristupa kako bi promijenio patronu (ili respirator). zapaljive tekućine i požare na električnim instalacijama. • Stanica 7: Područje za pranje Ruke i lice temeljito se operu.1. Dodatna oprema za hitne slučajeve i sigurnost Pri svim radovima na terenu mora biti dostupna slijedeća oprema : • • • • • telefon. Oprema za monitoring i ručni alat moraju se vratiti i dekontaminirati metodom koja odgovara toj vrsti opreme. kao i oprema za osobnu zaštitu. RC-ov SHSC dužan je provjeriti je li ta oprema čista. zaštitnog odijela i unutarnjih rukavica i odlaganje u kontejner za bacanje.

neuobičajen ili jak neugodan miris ili neuobičajeno visoke vrijednosti onečišćenja zraka prilikom monitoringa. Ukoliko RC-ov SHSC nije dostupan.1.5. Kod ozbiljnih hitnih slučajeva (npr. Nastaviti monitoring situacije nakon stabilizacije. Kada stigne pomoć. pojedinac koji je primijetio takvu situaciju treba odmah o navedenom obavijestiti RC-ovog SHSC-a. evakuaciju osoblja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. medicinski problemi izvan rutinske prve pomoći i požara izvan početnog stadija) osoblje na Odlagalištu je dužno slijediti upute iz RC-ovih postupaka za hitne slučajeve. Obavijestiti osoblje na gradilištu. U slučaju neizbježne ili stvarne opasnosti. Upute za hitne slučajeve trebaju se staviti na istaknuto mjesto na Odlagalištu. Te mjere uključuju obustavljanje aktivnosti ili operacija u tijeku opasnosti. eksplozije. Minimalno se moraju poduzeti dalje navedeni koraci za postupanje u hitnim slučajevima. koji će poduzeti odgovarajuće korake koji su gore opisani. Za vrijeme opasnosti. skloniti se u sigurno područje.A.1. i raščišćavanje cesta kako bi bile bez zapreka dok god traje opasnost. i stupiti u kontakt s RC-ovim SHSC-om. i 7. Pozvati odgovarajuće osoblje (npr. 6. Poduzeti sve potrebne postupke za stabilizaciju situacije. ponovila ili raširila. Stupiti u kontakt s odgovarajućom agencijom za zdravlje i/ili okoliš. 2. ekipa za opasne materijale). ukoliko je potrebno. RC-ov SHSC će poduzeti odgovarajuće mjere za odre ivanje prikladne obrade ili odlaganja kontaminiranog tla i omogućiti da svi potrebni postupci čišćenja budu završeni. kako je to specificirano u HASP-u. 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. uključujući evakuaciju Odlagališta ako je to potrebno. Primjeri su uključeni u Prilogu 5. U slučaju opasnosti. 3. III. na gradilištu moraju postojati MSDS-i za sve radne materijale. u tom slučaju njegov zamjenik ili pretpostavljeni radnik na gradilištu može preuzeti ulogu RC-ova SHSC predstavnika sve dok RC-ov SHSC ne bude stranica 110 od 348 . vatrogasci. Dokumentirati situaciju i mjere koje su poduzete. RC-ov SHSC će obaviti slijedeće zadatke: 1. te za spojeve koji se očekuju na Odlagalištu a koji bi mogli predstavljati zdravstvenu i sigurnosnu opasnost za osoblje. osoblje Odlagališta treba se staviti na raspolaganje hitnoj službi tako da osoblje za hitne slučajeve može pravodobno poduzeti potrebne mjere. tada radnici na Odlagalištu moraju privremeno obustaviti rad.5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA Ukoliko do e do pojave neočekivanih. Osoblje se prilikom dolaska na Odlagalište mora upoznati s lokacijom najbližeg telefona te medicinskih objekata. Prihvat i ugradnja otpada Usto. ispuštanja ili izlijevanja ne bi pojavila. Utvrditi problem i procijeniti opasnosti po zdravlje i okoliš. Nakon opasnosti. policija. potencijalno opasnih situacija koje se manifestiraju kao vidljivo onečišćenje. 5. a do kojih može doći na Odlagalištu u toku redovnih aktivnosti. RC-ov SHSC mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da se požari.

U HASP-u se mora nalaziti popis službi za hitne slučajeve s brojevima telefona. 1. Osoblje će se evakuirati cestama koje vode na Odlagalište. 5. 4. evakuacija može biti potrebna u području koje neposredno okružuje opasnu situaciju. Ime i broj telefona osobe koja prijavljuje nesreću. RC-ov SHSC. 5. Hitne službe Ukoliko je u slučaju incidenta na terenu potrebna vanjska služba za hitne slučajeve (policija. 6. ne smatraju se hitnim slučajevima. ali će nastaviti s davanjem savjeta i sve ostale potrebne pripomoći. odnosno 7. Osoblje neće smjeti ponovno ući na područje odlagališta dok RC-ov SHSC (ili neko drugo ovlašteno lice) ne odredi je li ono sigurno. Primjeri popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve i Obrazac za izvještaj o incidentu prikazani su u dodatku 6.1. 3. 2.A. 2. vrstu i količinu uključenih materijala. Naziv. Prihvat i ugradnja otpada dostupan. stranica 111 od 348 . 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 4. i 7. moraju se provesti slijedeći postupci evakuacije: Obavijestiti cijelo osoblje na terenu. Taj popis i mapa s prikazanim lokacijama Odlagališta i najbližom bolnicom za hitne slučajeve mora biti postavljena na uočljivo mjesto na terenu. operacijama ili projektiranju koje ne uzrokuju ozljede osoblja ili neposrednu štetu. i Utvr ene opasnosti za ljudsko zdravlje i/ili okoliš. Osoblje će se ponovno sastati u blizini ulaza na Odlagalište ili na nekoj drugoj lokaciji koju odre uje RC-ov SHSC. hitna medicinska služba ). RC-ov SHSC ima puno ovlaštenje za angažiranje navedenih potrebnih službi. RC-ov SHSC mora stupiti u kontakt s odgovarajućom službom. podalje od mjesta nesreće. Od trenutka dolaska odgovarajuće službe za hitne slučajeve na gradilište. Naziv i adresu Odlagališta. 3. Osoblje će osigurati opremu i materijale i odložiti ih na sigurno mjesto. RC-ov SHSC im prepušta kontrolu situacije. Raspon povreda. Ipak. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Greške pri održavanju. Ukoliko SHSC utvrdi da je evakuacija Odlagališta potrebna. Evakuacija Ne predvi a se da će biti potrebna potpuna evakuacija Odlagališta ili njegovih pograničnih dijelova. RC-ov SHSC će biti odgovoran za sveukupno osoblje. ili njegov/njezin predstavnik treba dati minimalno slijedeće informacije službi za hitne slučajeve: 1. kako bi se utvrdlio da su sve osobe evakuirane sa zahvaćenog područja. RC-ov SHSC će obavijestiti odgovarajuću agenciju za hitne slučajeve. vatrogasna služba. ako ih ima. Vrijeme i vrstu incidenta.

treba potražiti profesionalnu medicinsku pomoć kako je to raspravljeno u daljnjem tekstu. mučnina.A. potrebno je smjesta isprati oči otopinom za ispiranje. Ako se netko na Odlagalištu ozlijedi ili razboli. treba započeti sa sljedećim planom aktivnosti. ozlije ena osoba treba otići do najbližeg dostupnog pribora za prvu pomoć. treba ukloniti vanjske dijelove odjeće i oprati područje ozlijede sapunom i vodom. Prihvat i ugradnja otpada Plan djelovanja za hitne medicinske slučajeve Ne očekuje se da odre eno kemijsko onečišćenje unutar ovog projekta predstavlja neposrednu opasnost po ljudsko zdravlje. vrtoglavica. neposredno liječenje ozljeda trebalo bi imati prednost pred osobnom dekontaminacijom. Primijeniti umjetno disanje ukoliko žrtva ne diše. a ozljeda nije ozbiljna. sve dok se ne utvrdi vrsta ozlijede. • Ako je žrtva bez svijesti ili se nije u mogućnosti micati. Ako je potrebno. stranica 112 od 348 . dezorijentiranost). Zatim treba pružiti ispravnu prvu pomoć. ako nije poduzeta dekontaminacija. ili ako nešto upućuje na lom kralježnice ili vrata. i/ili isprati obilnim količinama pitke vode. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Osoblje na Odlagalištu dužno je sa sobom ponijeti zdravstvenu knjižicu kada god se nalazi na Odlagalištu. • Ako ozljeda uključuje strani materijal u očima. Nakon što je pružena odgovarajuća medicinska pomoć. smjesta je potrebno nazvati hitnu pomoć. Ako je ozljeda ozbiljna. imenovani suputnik treba obavijestiti HSO i pripremiti pismeni izvještaj. Stoga osim kod uklanjanja vanjske zaštitne odjeće i unakrsne kontaminacije (npr. OSIM U SLUČAJU AKO JE TO APSOLUTNO NEOPHODNO KAKO BI SE SPASIO NJEGOV ILI NJEZIN ŽIVOT.1. • Osoba imenovana od strane RC-ovog SHSC-a za omogućavanje brze i adekvatne medicinske pomoći zadužena je pratiti ozlije enu osobu do bolnice. To se može učiniti upotrebom plastičnih podlagača ili pokrivača koji se nalaze u priboru za prvu pomoć. OZLIJE ENU OSOBU NE MICATI. trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere opreznosti da bi se izbjegao prijenos kontaminacije na vozila i druge ure aje. zaustaviti jaka krvarenja i smjesta pozvati hitnu pomoć. • Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U oba slučaja. a u me uvremenu stupiti u kontakt s bolnicom i izvijestiti ih o situaciji. Ako je ozljeda bila izložena potencijalno opasnim plinovima ili parama (glavobolja. mulj). treba stupiti u kontakt s najbližom bolnicom (ime i smjernice do bolnice moraju biti u HASPu i oglašene na Odlagalištu) i odvesti ozlije enu osobu u bolnicu. žrtvu treba izvesti na svježi zrak i što prije je odvesti do najbliže bolnice (informacija dostupna u HASP-u). Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć. Treba poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu privatnosti radnika u svezi s oblačenjem i skidanjem zaštitne odjeće. te što prije obavijestiti RC-ov SHSC: • Ako je u mogućnosti.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 113 od 348 . Unesrećeni treba ležati s uzdignutim nogama.A.Bilo koji radnik koji pati od ozeblina treba biti odmah smješten na toplo mjesto. Ako se unesrećeni ne oporavi unutar pola sata. Sa smrznutim površinama treba rukovati pažljivo. itd. Ako je potrebno. nakon njihova zagrijavanja izme u njih bi se trebala staviti gaza. trebao bi biti premješten iz toplog u hladnije mjesto. valja potražiti liječničku pomoć. treba ga ponovo ugrijati na sobnoj temperaturi. S ovim aparatima ne smije se pokušavati gasiti požare koji su se proširili na veliko područje ili koji su zahvatili veće količine zapaljive tekućine.1.Ako radnik doživi toplotni udar. ili ukoliko mu se stanje pogorša. trava. Ako se smrznuti dio tijela ugrije i ponovo zamrzne.Ako radnik pati od hipotermije. sve dostupne tehničke informacije i popratna dokumentacija moraju se predočiti liječniku. Dok se čeka dolazak kola hitne pomoći. bez trljanja ili masiranja. Požari i eksplozije Suhi kemijski aparati za gašenje požara su efikasni za požare uzrokovane običnim zapaljivim materijalima kao što su drvo. potrebno je smjesta zatražiti hitnu medicinsku pomoć. Ozebla mjesta na tijelu trebaju se staviti u toplu (37 do 40°C). a za hla enje kože trebaju se upotrijebiti hladni oblozi. Ozebline . Toplotni udar . zapaljive tekućine i električna oprema. Prihvat i ugradnja otpada • Ako je ozljeda radnika povezana s fizičkom opasnosti koja je prethodno utvr ena u poglavlju 2. ŽRTVU TREBA OHLADITI ŠTO JE PRIJE MOGUĆE tako da je se uroni u mlaku vodu ili umota u mokre plahte. odgovarajuća prva pomoć biti će provedena na slijedeći način: Hipotermija . U slučaju ozljede zaposlenika na odlagalištu za vrijeme faze sanacijskih aktivnosti. ili plahte. a NE vruću vodu. Unesrećenom se ne smije ništa davati oralno. mokri ručnici. Ozlije eni dijelovi bi se trebali lagano zaviti. Odjeća se treba ukloniti ili raskopčati. treba promatrati unesrećenog zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka. trebalo bi mu dati pola čaše vode svakih 15 minuta. Ako su zahvaćeni ručni ili nožni prsti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zaposlenika se treba udaljiti od hladnoće i dati mu toplu odjeću ili deke. Iscrpljenost od vrućine . Za vrijeme tih postupaka. potrebno je potražiti stručnu liječničku pomoć. unesrećenog treba nadgledati zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka. Ukoliko je unesrećeni pri svijesti i ukoliko to prihvaća. liječničkom osoblju ili zdravstvenoj ustanovi. male količine prolivenog i zapaljenog benzina. POTREBNO JE ODMAH POTRAŽITI LIJEČNIČKU POMOĆ.Ako radnik pati od iscrpljenosti od vrućine. Žrtva se treba ukloniti od vrućine na hladnije mjesto. Oni su prikladni za male lokalizirane požare kao što su bačve sa smećem koje gori. ne smije mu se dati hrana ni piće. zapaljeni motor vozila koji se zapali. U tom slučaju se mora hitno provesti evakuacija radnika i pozvati vatrogasnu službu. Zagrijavanje se mora odvijati polako.

Prva pomoć pri izloženosti kemikalijama U slučaju izloženosti kemijskim utjecajima za vrijeme sanacije mora se pridržavati slijedećih postupaka: • Dodir s očima: Ispiranje obilnom količinom čiste vode 15 minuta ili više.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Treba naglasiti da se simptomi znaju pojaviti tek nakon nekog vremena poslije izloženosti. Ne koristiti sapun na inficiranom području. U slučaju požara ili eksplozije: • Ako se situacija može kontrolirati raspoloživim resursima bez ugrožavanja zdravlja i sigurnosti zaposlenih na Odlagalištu. Plan za velika isparavanja Kontrolni plan isparavanja treba biti uspostavljen za vrijeme aktivnosti iskopavanja. treba ga pregledati liječnik. Odmah telefonom obavijestiti osoblje zaposleno na odlagalištu i vatrogasnu službu (u HASP-u će pisati neophodni telefonski brojevi za hitne slučajeve). Odmah potražiti medicinsku pomoć. Pokušati ispirati ispod očnih kapaka. Vidjeti postoje li znakovi izloženosti i znakovi teškoća pri disanju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ne smije se izazvati povraćanje. • Dodir s kožom: Ispirati obilnom količinom pitke vode najmanje 15 minuta (potražiti pomoć ukoliko je neophodno). Potražiti pomoć. Glavne komponente tog plana opisane su u poglavljima koja slijede. Ako su opekline vidljive potražiti odmah liječničku pomoć. Potrebno je smjesta potražiti medicinsku pomoć. Nije dozvoljeno zadržavanje vozila s upaljenim motorom na mjestima gdje se nalazi suha trava ili drugi zapaljivi materijal. • Udisanje: Premjestiti unesrećenog uz vjetar zbog svježeg zraka. Na odlagalištu nije dozvoljeno pušenje osim u unaprijed označenim područjima. Pozvati odgovarajuće medicinsko osoblje. Ukloniti sve radnike s područja požara u najkraćem mogućem roku. Prihvat i ugradnja otpada Kod moguće situacije izbijanja požara najviše pomaže prevencija. • Ako ne: Izolirati požar kako se ne bi proširio. ukoliko je to moguće. • Unošenje: Ukoliko se kontaminirani materijali progutaju.1. Uvjeti monitoringa stranica 114 od 348 . treba poduzeti izravne aktivnosti u skladu s tim. Ukoliko je potrebno dati umjetno disanje dok ne stigne hitna pomoć.A. Ukoliko je netko bio previše izložen kemijskom utjecaju ili pokazuje znakove izloženosti.

• Ukoliko razina VOC-a na obodnici radnog područja premaši ustanovljenu gornju graničnu vrijednost. tada se koncentracije VOC-a moraju mjeriti ili 60 metara niz vjetar od radnog područja ili na polovini udaljenosti od najbližeg naseljenog prostora (uzima se manja vrijednost od te dvije). tada se hitno stranica 115 od 348 . koncentracije VOC-a prekoračile ustanovljenu donju graničnu vrijednost. Minimalno se trebaju poduzimati slijedeći action levels/ stupnjevi djelovanja: • Ukoliko ukupna razina VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa prekorači donju dozvoljenu graničnu vrijednost. nakon prestanka rada ili zbog hitnosti. radne aktivnosti moraju se zaustaviti i mora se provesti monitoring zraka niz vjetar kako bi se osiguralo da se ne zahvati najbliže naseljeno područje. nakon prestanka rada. nakon prestanka rada. uzima se manja vrijednost) premašuje ustanovljenu donju graničnu vrijednost na dulje vremensko razdoblje. tada se odmah primjenjuje Plan za velika isparavanja. razina VOC-a 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. • Ukoliko su. Ako su VOC-i ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. tada se mora provoditi monitoring zraka unutar 6 metara od obodnice najbližeg naseljenog područja (ovdje se spominje kao zona od 6 metara). uzima se manja vrijednost). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Ukoliko. mora se postaviti aeronautička vreća ili neki sličan ure aj pomoću kojeg se nadgleda smjer vjetra (ukoliko neki takav ure aj već ne postoji na odlagalištu). Radne aktivnosti se prekidaju a monitoring se nastavlja.1. radovi se mogu nastaviti. koncentracije VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa padne ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. Velika isparavanja Minimalno. kako je specificirano u HASP-u.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. velika isparavanja se identificiraju kao razine VOC-a koje prelaze dozvoljenu granicu za više od 1 ppm na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. • Ukoliko. Prikladne tehničke kontrole moraju se primijeniti zbog kontrole ispuštanja VOC-a. ali su manje od ustanovljene gornje granične vrijednosti za obodnicu radnog područja. Prihvat i ugradnja otpada Rubovi radnog prostora uz i niz vjetar neprestano će se nadzirati radi prisutnosti VOC-a i to upotrebom PID-a kojim se može neprekidno vršiti monitoring. koji je prikazan dolje. radne aktivnosti mogu se nastaviti. U suprotnom su neophodne tehničke kontrole radi smanjivanja ispuštanja VOC-a. Ako razina VOC-a u zoni 6 od metara premaši ustanovljeni gornji limit za bilo koji vremenski period. • Ako napori da se smanji ispuštanje VOC-a pri samom izvoru ne uspiju i koncentracije VOC-a ostanu na razini većoj od ustanovljene donje razine više od 30 minuta u zoni od 6 metara. Ukoliko se mjerenjem evidentira ta razina: • Prekidaju se sve radne aktivnosti i provode se tehničke kontrole radi smanjenja ispuštanja VOC-a.

Ukoliko se očitavanja ispod 1 ppm održe minimalno 30 minuta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. i • Mora se provoditi kontinuirani monitoring zraka. radne aktivnosti moraju se modificirati (npr. Plan djelovanja Plan za velika isparavanja mora najmanje uključivati slijedeće aktivnosti: • Na snagu stupaju svi postupci djelovanja koji su popisani u HASP-u. unutar zone od 6 metara opisane gore. Prihvat i ugradnja otpada primjenjuje Plan za velika isparavanja. Kontakt osobe u hitnim slučajevima Objava informacija za hitne slučajeve mora biti dio HASP-a i mora biti razmatrana na svim sastancima za upućivanje o sigurnosti na gradilištu. • RC-ov SHSC mora odmah kontaktirati lokalnu policiju ili hitne službe i upoznati ih sa situacijom. Mogu postojati nepoznati uvjeti.1. stranica 116 od 348 . Ukoliko osoblje sumnja ili nai e na područja s neočekivano velikom razinom onečišćenja ili se pojavi situacija koja je očito izvan sigurnosnih mjera ovdje opisanih. moraju se obavijestiti HSO i RC-ov voditelj projekta i mora se ispuniti Obrazac za izvještaj o incidentu (primjer prikazan u Prilogu 7). Izvještaji o nezgodama i incidentima Ukoliko do e do incidenta ili nezgode. • Ukoliko je. Nepredvi ene okolnosti Zdravstvene i sigurnosne mjere navedene u ovom planu temelje se na najboljim informacijama dostupnima u vrijeme izrade.A. izvor ispuštanja VOC-a stavljen pod kontrolu i koncentracije VOC-a su ispod ustanovljene donje razine na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola udaljenosti do najbližeg naseljenog područja). nakon prestanka rada. tj. Ove informacije moraju tako er biti postavljene na vidljiva mjesta. a poznati uvjeti mogu se promijeniti. radne aktivnosti mogu se nastaviti. lokacije na Odlagalištu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. sa snimanjem u intervalima od 30 minuta. Ovaj plan ne može uzeti u obzir svaki nepredvi eni uvjet ili predvidjeti svaku situaciju. Izvještaj je dužan sastaviti očevidac (ako je to moguće) uz pomoć RC-a i/ili podizvo ačeva SHSC-a. monitoring zraka u zoni od 6 metara HSO može se zaustaviti ili modificirati. premjestiti na drugu lokaciju) ili zaustaviti prije rasprave s HSO-om i primjene prikladnih mjera zaštite. Izvještaj se što je prije moguće proslje uje do HSO-a na daljnju istragu.

PRILOG 1 PRIMJER OBRASCA ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU stranica 117 od 348 .

PRILOG 1 OBRAZAC ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU Broj promjene ______________ Datum: ___________________ Trajanje zatraženog odobrenja Samo danas Trajanje zadatka Opis preinačenja procedura: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opravdanje: _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Osoba koja je zatražila promjenu: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis Usmeno odobrio: _______________________________ Ime _______________________________ Titula _______________________________ Datum i vrijeme Odobrio: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis ______________________________ Datum i vrijeme stranica 118 od 348 .

PRILOG 2 PRIMJER OBRASCA ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI stranica 119 od 348 .

PRILOG 2 OBRAZAC ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI Datum: ________________________ Projekt: ______________________________ Ime:___________________________ Broj projekta: _________________________ Radna lokacija: _______________________________________________________________________ Tip posla koji treba obaviti: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ PREDSTAVLJENJE TOČKE MJERA SIGURNOSTI Kemijske opasnosti: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Fizičke opasnosti/podzemne instalacije: ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Mjere sigurnosti vezane uz vrijeme: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opasnosti specifične za odre ene zadatke: _________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja sigurnosti: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Promjene u HASP-u: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Zaštitna odjeća/oprema: _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Posebna oprema: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja zaštite zdravlja i sigurnosti: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Postupci za hitne slučajeve: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Bolnica/Ambulanta: ______________________________ Tel: ____________________________ Adresa: ________________________________________ Tel. medicinskih tehničara: ________________________ Tel: ____________________________ PRISUSTVOVALI SU: IMENA ŠTAMPANIM SLOVIMA ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ POTPIS ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ stranica 120 od 348 .

PRILOG 3 SAŽETAK PRIKAZA RANIJE DETEKTIRANIH SPOJEVA I NJIHOVIH MAKSIMALNIH KONCENTRACIJA stranica 121 od 348 .

PRILOG 3 MAKSIMALNE KONCENTRACIJE SASTOJAKA VEĆ OTKRIVENIH NA GRADILIŠTU MAKSIMIM KONCENTRACIJE 88.3 µg/L MEDIJ podzemna podzemna podzemna podzemna voda voda voda voda KOMPONENTA amonijak arsen sveukupna ulja mineralna ulja Podaci se odnose na razdoblje prije provedene sanacije.2 µg/L 22.1 mg/L N 11.85 µg/L 251. stranica 122 od 348 .

PRILOG 4 PRIMJER MINIMALNOG ODMORA PO OBAVLJENOM POSLU stranica 123 od 348 .

24 do 27°C 3 sata 15 min 27 do 29°C 2 sata 10 min 29 do 32°C 90 min 10 min iznad 32°C 90 min 10 min stranica 124 od 348 . Vidi gore. Možda će biti potrebni češći odmori. Nastojati promijeniti raspored posla kako bi se izbjeglo raditi po podnevnoj vrućini. Popiti najmanje 8 unca (cca. Izmjeriti puls prije posla. Sjesti za vrijeme odmora. Vidi gore. 240g) za svakog odmora. Nastojati osigurati zajedničko područje za rad. Imati na raspolaganju najmanje 10 vrećica s ledom. Predvidjeti odmor za piće najmanje svakih 2 sata. Vidi gore. ali prostor za odmor mora se dijeliti.PRILOG 4 TABLICA 1 Preporučeni odmori za toplih vremena Temperatura 21 do 24°C Posao 3 sata Odmor 5 min Komentari Razmotriti proces od vrućine na sastanku za sigurnost. na početku stanke za ručak i na kraju dana.

PRILOG 5 PRIMJER MSDS-a – LISTE PODATAKA O SIGURNOSTI MATERIJALA stranica 125 od 348 .

ako je u obliku sitnog praha ili prašine kad je izložena vrućim površinama ili plamenu. a potom otići liječniku. Bez otvorenog plamena. Kašalj. grlobolja. ako je riječ o prahu. umjetno disanje ako je naznačeno. POŽAR Zapaljivo. sivilo kože. povraćanje. zadihanost.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost VRSTE OPASNOSTI/ IZLOŽENOSTI AKUTNE OPASNOSTI/ SIMPTOMI PREVENCIJA PRVA POMOĆ/ PROTUPOŽARNE MJERE SREDSTVO ZA GAŠENJE VATRE: Prah. Uvijek zatražiti liječničku pomoć. zaštitna odjeća. Ne jesti. potražiti liječničku pomoć. Crvenilo. ugljični dioksid. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. povraćanje UNOŠENJE stranica 126 od 348 . Bez kontakta s vrućim površinama. Izazvati povraćanje. sprej. ako je to lako izvodljivo). uključujući aparat za disanje. električna rasvjeta i oprema otporna na eksploziju prašine. Bez kontakta s jakim oksidantima. ispušta iritirajuće ili toksične pare (ili plinove) u vatri. nesvjestica. voda. uključujući aparat za disanje. pjena. EKSPLOZIJA Spriječiti taloženje prašine. Isprati usta. zatražiti liječničku pomoć. proljev. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. Proljev. isprati kožu s mnogo vode. slabost. Fizički kontakt. Izbjegavati svaki kontakt. Zaštitne rukavice. opasnost od vatre i eksplozije je malena. odmor. Zatvoreni sustav i ventilacija. u kombinaciji s dišnom zaštitom. Prati ruke prije jela. Prvo ispirati nekoliko minuta s mnogo vode (skinuti kontaktne leće. Svježi zrak. piti niti pušiti za vrijeme rada. zatvoreni sustav. grlobolja. AGENSI ZA GAŠENJE VATRE: Gasiti vatru iz zaštićene pozicije. Ukloniti kontaminiranu odjeću. Sitne raspršene čestice iz eksplozivne mješavine u zraku. Zaštita očiju. mučnina. IZLOŽENOST UDISANJE KOŽA OČI Crvenilo.

UKLANJANJE IZLJEVA Evidentirati opasno područje. Pomesti prolivenu tvar i zatvoriti je u posude. Treba se osigurati da se tekući otpad drži podalje od gašenja požara. Ne smije se dozvoliti da ta kemikalija u e u okoliš (dodatna zaštita: puna zaštitna odjeća. kiselina. Kategorija opasnosti: 6. Ne isprati u kanalizaciju. POHRANA Otporna na vatru. Pažljivo sakupiti ostatak i spremiti na sigurno mjesto. Odvojiti od jakih oksidanata.1 UN skupina za pakiranje: II Morski zaga ivači. uključujući aparat za disanje). PAKIRANJE I OZNAČAVANJE Ne prevoziti s hranom i stočnom hranom. stranica 127 od 348 . hrane i stočne hrane. halogena.

Izloženost može uzrokovati smrt. 0. Ova tvar je karcinogena za ljude. Toksični arsenovi plinovi mogu se stvoriti u kontaktu s kiselinom ili kiselinskim tvarima i nekim metalima kao što su galvanizirani ili laki metali. kožno sivilo i hiperkeratozu. u prahu Atomska masa: 74. Reagira s dušičnom kiselinom. bubrege. jetru. gubitak tekućine. vrućom sumpornom kiselinom. PUT IZLOŽENOSTI: Krhki. IZGLED. te uzrokovati grčenja. FIZIČKE OPASNOSTI: KEMIJSKE OPASNOSTI: Prilikom zagrijavanja stvaraju se toksične pare.01 mg/m3 (kao TWA) A1 (ACGIH 1994-1995) stranica 128 od 348 . Liječnički nadzor je indiciran. jaka krvarenja. POSLJEDICE DUGOTRAJNE IZLOŽENOSTI ILI ONE KOJA SE PONAVLJA: Dug ili stalan kontakt s kožom može uzrokovati dermatitis. sivi. kožu. me utim. te elektrolite. Tvar se može unijeti u tijelo udisanjem njezina aerosoloa. šok i smrt. kristali metalnog izgleda i bez mirisa. RIZICI UDISANJA: Isparavanje pri 20°C je zanemarivo. kožu i dišni trakt > jaki iritans. poremećaj pigmentacije. Tvar može djelovati na sluznicu. štetna koncentracija čestica koje kolaju zrakom može se. brzo doseći. bubrege i želučano-crijevni trakt. Tvar može imati posljedice za krvotok. uzrokujući neuropatiju. perforaciju nosnog septuma i ozljede tkiva. Metalni arsen. oštećenje bubrega. živčani sustav. Posljedice se mogu pojaviti kasnije. GRANICE IZLOŽENOSTI NA POSLU (OEL): TLV: ppm. POSLJEDICE KRATKOTRAJNE IZLOŽENOSTI: Tvar iritira oči.9 VAŽNI PODACI: FIZIČKO STANJE. te kroz kožu ili unošenjem u organizam. Dug ili stalan kontakt može uzrokovati osjetljivost kože.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost ARSEN ARSEN => Sivi arsen. Kad korištenja s jakim oksidantima i halogenima dolazi do opasnosti od požara i eksplozije.

npr. arsine (ICSC # 0222). DODATNE INFORMACIJE: ICS C: 001 3 stranica 129 od 348 . Ne koristiti u blizini vatre ili vrućih površina. ZABILJEŠKE: Tvar je zapaljiva. ili prilikom zavarivanja.7 Topljivost u vodi: 0 Strujna provodljivost (nema je na kartici): 3. Ovisno o razini izloženosti. Preporučuje se ne dozvoliti ulazak kemikalije u okoliš jer će tu i ostati.8 x 10 (+18) pri 0°CpS/m Toksičnost po okoliš: tvar je toksična za vodene organizme. V. takoder kartice za specifične sastojke arsena. arsenic trichloride (ICSC # 0378). arsenic pentoxide (ICSC # 0377). Radna odjeća se ne smije nositi kući. indiciran je periodični liječnički pregled. ali u literaturi ne postoji točka žarišta.FIZIČKA SVOJSTVA: Točka sublimacije: 613°C Relativna gustoća (voda = 1): 5.

PRILOG 6 PRIMJER POPISA KONTAKT BROJEVA ZA HITNE SLUČAJEVE stranica 130 od 348 .

PRILOG 6 Primjer popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve Kola hitne pomoći Javni odjel za sigurnost (policija i požari) Bolnica Traumatološki centar MDEQ voditelj projekta Gra evinski voditelj Voditelj projekta Projektni inženjer HSO RA SHSC Broj za hitne slučajeve (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) Broj za slučajeve koji nisu hitni (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) stranica 131 od 348 .

PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU stranica 132 od 348 .

): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opis nesreće/incidenta (ukratko opisati kako se zbila nesreća/incident. a ne samo prvu pomoć. uloge zaposlenika. molimo ispunite ovaj obrazac.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ stranica 133 od 348 . Adresa ureda zaposlenika za slanje pošte: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Lokacija ureda (ako je drugačija): _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ PODACI O ZAPOSLENIKU: Ime zaposlenika:_________________________________________________ Dužina zaposlenja: _______________________________________________ Broj zdravstvenog osiguranja: ______________________________________ Spol: muški ženski Datum ro enja: _________________________________________________ Kućna adresa: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Zanimanje: _____________________________________________________ Odjel ili grupa: __________________________________________________ INFORMACIJE O PROJEKTU: Broj projekta: ___________________________________________________ Skraćenica projekta: ______________________________________________ Voditelj projekta: ________________________________________________ Terenski nadzornik: ______________________________________________ Opis projekta (kratki opis projekta. itd.PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU/NESREĆI U slučaju ozljede. nesreće ili bolesti koji zahtijevaju liječničku pomoć. lokacije. na kojemu je zadatku zaposlenik tada radio. uvjete rada. itd.

zahvaćenih dijelova tijela. te uzrok te nesreće/bolesti): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa dežurnog liječnika: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa bolnice (ako je primljen): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Izvještaj pripremio:_______________________________ Titula: ______________________________ Datum: _____________________________ Potpis: ______________________________ stranica 134 od 348 .PODACI O BOLESTI/OZLJEDI: Opis ozljede/bolesti (opis vrste ozljede/bolesti.

PRILOG 8 PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU stranica 135 od 348 .

38/09. 31. 28. 22/11. 28/10) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja. 123/08) Zakon o otpadu (NN br. 111/11) Zakon o gradnji (NN 175/03. 21/71) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08. 178/04. 15. 13. 16. 29. 112/01) Uredba o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 21. 94/96. 86/08. 56/10) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94. 123/97. 3. 59/96. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007. 56/83) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. 27. te provjere znanja o zaštiti od otrova (NN 62/99) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 34/10) Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 032/2011) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08. 23. stranica 136 od 348 . 139/10. 27/96) Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 84/11. 42/68 i 45/68) Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84. 100/04) Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07. 114/02. 7. 55/94) Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94. 87/09) Pravilnik o vrstama otpada (NN br. list SFRJ br. 18. 75/09) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl. 14. 9. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 2. 126/03. 144/09) Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 26.PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU 1. 110/05. 6. 5. 90/11) Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95. 55/11. 111/06. 17. 30. 43/09) Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. 11. 12/12) Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07. 20. 113/08. 25. list SFRJ br. 24. 12. 22. 60/08. 8. 71/10. 113/06) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 10. 114/03. 19. 4. 32/98) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada.

Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) 39. Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za odvo enje dima i topline nastale u požaru (Sl. list 45/83) 35. Nadstrujna zaštita) 53.B2. SFRJ 13/78) 52.C. 131/02. Zahtjevi za sigurnost. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) stranica 137 od 348 .32. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 33. Dnevno i umjetno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 087/2010) 50. dio: Vanjski radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 60. Pravilnik o evidenciji. 1/08) 49. dio: Unutrašnji radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 59. NN 5/02) 54. l. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 57. l. Električne instalacije u zgradama. Europski standard za rasvjetu 45. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.743) (Električne instalacije zgrada. NFPA 72 AE 46. NN 5/02) 43. SFRJ 13/68) 44. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/2011) 40. NN 24/97) 61. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl.741) 51.C9. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 55. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 1.B2. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 2. 124/10) 56. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. ispravama. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 013/2009) 36. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/2008) 34. l. SFRJ 53/88. l. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 116/10.100/1962) 58. Zakon o vodama (NN 153/09) 47. 23/03. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (130/11) 48. 12/02. Nadstrujna zaštita (HRN N.100/62) 42.C9. SFRJ 53/88. Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. l. izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84) 41. SFRJ 65/88. glasnik grada Zagreba br. Električne instalacije niskog napona – Zahtjevi za sigurnost – Zaštita od električnog udara (HRN N. 126/03) 38.9. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02. Odluka o odvodnji otpadnih voda (Sl.100) 37. Danje svjetlo i električna rasvjeta prostorija u zgradama (HRN U.

62. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 138 od 348 . Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 63.

3.o.2.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. stranica 139 od 348 .A.3.A.2 III. Privremeno prekrivanje SADRŽAJ: III.2.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.1 III.2 III.1 III.1.2.2.2 III.A.A.A.A. Svibanj 2012.2.A.A.3 III.2. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.A.1 III.2.2.A.o.2.A.2.2 III.1.2.1 III.2.2.

.3............2........1 III..3...A.2...........A........................................2........144 stranica 140 od 348 .............A.........2......................2.......................1 III........ održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III....... 144 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....................A......A.....1.........143 III..............A.............A... 144 III.A......141 III..............................2................... 141 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....2..................................2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ... UPRAVLJANJE.......... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ...................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje............................2..................... 143 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...1 III...A..................4..2..2........2.............................2 III..................2...................................144 III......................................................... GRA ENJE .........A...................... Privremeno prekrivanje SADRŽAJ POGLAVALJA: III......... ODRŽAVANJE ..........................................3......2...................2...1...1 III... 143 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.....................1...A......... 141 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....

ožujak 2007 god. Zavod za ekološki inženjering.A.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. NN br. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.. koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. zaštitu okoliša i održivi razvoj. ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom IZVO AČ mora. oznaka IZV-JAK-A1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. GRA ENJE III.iswa. stranica 141 od 348 .1. [vidi GP1].2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Zemljani materijal za dnevno i produljeno prekrivanje osigurava Investitor dok je dužnost IZVO AČA provoditi redovito prekrivanje otpada s navedenim materijalom. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika prekrivanja otpada.A. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www.1. Institut IGH d. Zavod za planiranje. Institut gra evinarstva Hrvatske d.2. [vidi IP1]. listopad 2010. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. [vidi IP6]. Zagreb. III. broj: 24-10-013/07. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.2. ožujak 2000 god. IZVO AČ mora izvoditi radove sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij. Zavod za ekološki inženjering.d.Broj projekta: 3230-0576/10. IZVO AČ mora osigurati ispravnu rasvjetu na gradilišnoj mehanizaciji kojom izvodi radove privremenog prekrivanja otpada.. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.org). Privremeno prekrivanje III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 117/2007 i 111/2011.2.d.1.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. u količini od približno 100 m3 zemlje.d. studije i zaštitu okoliša.A. Zagreb.A. Troškovi IZVO AČA na prekrivanju otpada otpada uključuju sve mjere zaštite na radu. kada se za to steknu potrebni uvjeti..

kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.A. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. Na posebnom deponiju. 3. Evidenciju dolaznih količina materijala za dnevnu prekrivku provodi Investitor na ulaznom postrojenju na kojem se nalazi vaga. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. utovaru. Nadzorni inženjer će o istome obavijestiti Investitora. Zemlja koju je osigurao Investitor će se odlagati na posebni deponij (planirka) na lokaciju sjevero-zapadno od ulazne vage. te raznošenje vjetrom lake fracije otpada a sve u skladu s zahtjevima iz Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada.2. Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada (vidi poglavlje III.1. Privremeno prekrivanje Svi troškovi IZVO AČA na transportu. zaprimanje i lokalno usmjeravanje ulaznih vozila provodi IZVO AČ. 5.iswa. Procedura za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove sukladno ovdje propisanoj Proceduri za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada. 1. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. istovaru. 6. Izvo ač će za dnevnu prekrivku koristiti inertni materijal (zemlju) od Investitora. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. guranju i razastiranju materijala za izvedbu privremene prekrivke moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zemljani materijal za dnevnu i produljenu prekrivku osigurava Investitor. ptica i glodavaca. deponiranju. iskop. Ukoliko nisu osigurane dostatne dnevne količine zemlje za dnevnu prekrivku. stranica 142 od 348 . Provo enje redovitog dnevnog prekrivanja otpada inertnim zemljanim materijalom trebalo bi umanjiti izbijanje neugodnih mirisa iz tijela odlagališta na kojem se odlaže otpad. Izvo ač će vršiti evidenciju količina dopremljene i ugra ene zemlje za dnevnu prekrivku.org). Izvo ač je odgovoran za formiranje posebne deponije.1. umanjiti okupljanje gamadi. koje IZVO AČ vrši unutar kruga odlagališta. Evidencija se vrši u tonama.A. Dopremljena zemlja iz Izvo ačevih izvora će se posebno evidentirati i vagati na vagi Investitora koja se nalazi na ulazu u odlagalište. moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja. utovar i transport do mjesta izvedbe dnevne i produljene prekrivke. Troškovi tansporta materijala sa deponije. GRA ENJE ). 2. Izvo ač će ugra ivati dnevnu prekrivku i privremenu prekrivku u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. Ukoliko Investitor uvozi znatno veće količine zemlje od kapaciteta posebne deponije. 4. 7. te na osnovu prikupljenih informacija (od Investitora) može dozvoliti dopremu zemlje iz Izvo ačevih izvora.

Institut IGH. Privremeno prekrivanje 8. Održavanje produljene prekrivke na pokosima je predvi ena Zaštitom pokosa od erozije i sedimentacije. Stalne prometnice Definiclje G. Dnevnu evidenciju zemlje koja iz dovezena iz posebne deponije unutar prostora odlagališta. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada.A. 10.2.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom.2.1 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Dnevna prekrivka je privremema gra evina i kao takvu je ne treba održavati.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. III. Srodna poglavlja Poglavlje III. Naplata privremene prekrivke se vrši u tonama uvažavajući gustoću zemlje u rastresitom stanju od 1. Izvedba zaštite je dana u ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.2. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm. broj projekta 81010-041/12. Investitor će podatke o količinama dnevno dovezenog inertnog materijala koja je uvezena preko vage tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru i Izvo aču.A.C. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje. ODRŽAVANJE III.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. 9.2. Posebno će biti naznačene količine koje su pristigle iz Izvo ačevih izvora.2. H. Evidencija ugra ene zemlje privremeno prekrivanje se vrši u m3. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Nadzorni inženjer vrši nadzor nad radovima dnevne prekrivke (ovjerava količinu ugra enog materijala te ovjerava procijenjenu površinu na kojoj se vršila dnevna prekrivka). III.A.A.2. stranica 143 od 348 . Izvo ač će tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru. iz veljače 2011 [IP14]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada.A.6 t/m3.A.

3. Izvo ač je dužan tjednu i mjesečnu evidenciju dostavljati Nadzornom inženjeru.2. III.4. produljenom prekrivkom kao i površine koje su u nagibu manjem i većem od 5%. Izvo ač je dužan voditi dnevnu. Troškovi izrade mjesečnih.A.2.2.A. III.A. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 144 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5.A.1. kao i površine (procijenjeno u m2) koja je prekrivena s dopremljenom zemljom. UPRAVLJANJE III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku i produljenu prekrivku. tjednih i polugodišnjihg planova i izvještaja IZVO AČA moraju biti uključeni u cijenu ugradnje otpada.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Vidi partikularne zahtjeve upravljanja. Privremeno prekrivanje III. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. deponirane i ugra ene zemlje.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljene (iz vlastitih izvora i iz posebne deponije unutar odlagališta).3.2. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Vidi poglavlje III.A.A. U Izvještaju trebaju biti različito evidentirane površine koje su u prekrivene dnevnom prekrivkom.

3.o.2 III.2 III.A.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.2.o.1 III.3.3.3.3. Svibanj 2012.2 III.A.1.2 III.3 III.A.1 III.A.A.A.A.A. stranica 145 od 348 .1.3.2.3.3. Prometnice i platoi SADRŽAJ: III.3.A.3.3.3.1 III.3.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.1 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.

.... 147 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ................A.3.......A......A.........Dokumentacija za nadmetanje Gra enje................. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..... 147 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................. Prometnice i platoi SADRŽAJ POGLAVALJA: III.............................................2...............3..A.................................................................A............. 152 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....A............3.....................1 III...................... UPRAVLJANJE....A.......A......... 153 stranica 146 od 348 ....................................1...... GRA ENJE ...........2 III.A................ održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III......................................1..............3.........2 III........2.3...... 150 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.3........3.. 147 III...150 III.A.....2................A.... 150 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..........4.......3......3.........................................3.....1 III...............................3.....1 III................................. 152 III....... 152 III.. ODRŽAVANJE .3..........................3..........3..2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....................1....................

razastiranje.1. Privremene (tehnološke) prometnice služe i za transport strojeva i materijala potrebnih za izvo enje radova (na primjer pristupi za izradu plinskih zdenaca). tehnološka prometnca je najmanje širine 8 m kako bi se omogućilo nesmetano mimoilaženje vozila.. IZVO AČ je zadužen za održavanje stalnih prometnica.1.d. Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim. Privremene (tehnološke) prometnice unutar tijela odlagališta prvenstveno služe za prijevoz otpada i prekrivnih materijala na pojedine radne plohe gdje se odvija njegovo odlaganje.C. IZVO AČ mora organizirati polijevanje prometnica vodom. nakon prolaska ulazno-izlazne zone. Maksimalni nagib nivelete tehnološke prometnice iznosi od 11% a minimalni horizontalni polumjer skretanja iznosi 19 m. Institut gra evinarstva Hrvatske d. unutar područja odlagališta otpada. ožujak 2000 god.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. IZVO AČ mora pripremiti unutrašnje prometnice te mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. III.3.3. Prometnice i platoi III.1..A. Prometnica se izvodi nasipavanjem sloja krupnog i sitnijeg inertnog kamenog materijala stranica 147 od 348 . zbijanje i ugradnja. Zagreb. Institutut IGH d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. U načelu. Zavod za ekološki inženjering.d. za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada. GRA ENJE III. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. Ne predvi a se korištenje nikakvih drugih prometnica izvan navedenog područja. Zavod za planiranje. Dolaskom zimskih uvjeta. IZVO AČEV plan izgradnje tehnoloških prometnica i istovarnih platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.3. a u slučaju podizanja prašine.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta. [Vidi GP1].A. do mjesta njegova odlaganja obavlja se po stalnim (asfaltnim) prometnicama.3. privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici.). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odnosno izvan prostora odlagališta Jakuševec.A. nisu obra ene u ovom poglavlju (vidi poglavlje III. Stalne (asfaltne) prometnice su posebni sustav.

se nalazi u prilogu H "Izvod iz cjenika odlaglišta otpada Jakuševec ".60 mm i cakum pakom. IZVO AČ mora. Izgradnja i održavanje istovarnih platoa vrši se otpadnim gra evinskim materijalom iz postrojenja RGO.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3. Ukoliko u pogonu za RGO ne postoje dovoljne količine materijala. za potrebe koje nisu specificirane ovom dokumentacijom. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . tada o tome IZVO AČ mora obavijestiti Naručitelja. U cilju sprečavanja naglog propadanja. Obračun ovog rada vrši se posebno. Voda koja završi u odvodnji tehnoloških prometnica mora konačno završavati u sustavu za pročišćavanje procjednih voda. Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica izgradi i održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. Minimalna debljina postavljenog sloja inertnog kamenog materijala je ona koja omogućava uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm). IZVO AČ je odgovoran da rubni dijelovi tehnoloških i servisnih prometnica budu vidno označeni propisnim oznakama (kolcima i trakama). Predvi a se da će se nove prometnice izvoditi usijecanjem i nasipavanjem na već izvedene pokose obodnog nasipa i tijela odlagališta.200 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ukupna predvidena dužina tehnoloških prometnica iznosi približno 4. Prometnice i platoi dobivenog obradom gra evinskog materijala u postrojenju za reciklažu gradevinskog otpada (RGO) ili s materijalom sličnih karakteistika.A. Obrčun ugra enih količina materijala iz RGO se vrši vaganjem na ulaznoj vagi. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnice. Uz tehnološke prometnice obaveza IZVO AČA je izvedba istovarnih platoa na kojima će se vršiti istovar (istresanje) otpada te odakle će se dalje otpad ugradivati u tijelo deponije. Jedinična cijena odlaganja i ugradnje otpada obuhvaća izvedbu posteljice opisanih tehnoloških prometnica.000 m2. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. i dok se obračun geotekstila vrši po ugra enom m2 tlocrtne površine a količina ugradenog inertnog materijala se obračunava po toni. ustupa IZVO AČU materijal (šutu) iz RGO na raspolaganje bez naknade. u slučaju potrebe. tucanikom frakcije 30-60 mm. stranica 148 od 348 . Naručitelj za potrebe izgradnje privremenih prometnica i platoa. Troškovi usluge vaganja kao i postojeći cjenik materijala Naručitelja. te se troškovi vaganja ne obračunavaju IZVO AČU. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. Materijal iz priloga H je u vlasništvu Naručitelja. Izgradnju i održavanje privremenih prometnica IZVO AČ je dužan vršiti se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO. dok predvi ena površina platoa iznosi približno 20.

Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom i Kordinatorom II. Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetan dovoz novog otpada. stranica 149 od 348 . materijale. opremi i signalizaciji na cestama (NN 104/04).1 Prihvat i ugradnja otpada III.A. nakon usuglašavanja s glavnim projektantom. izgradnju i održavanje tehnološke prometnice. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu.A. opremu. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.A. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Rad IZVO AČA na izgradnji. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Stalne prometnice Definicije I.C. alate i pribor.14 Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Navedeni projekt mora biti usuglašen i ovjeren od glavnog projektanta i Koordinatora II.4 Obodni nasip III.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz izvedbu i smještaj pristupnih puteva prema istovarnom platou i preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja s pristupnim putevima mora biti tako koncipirano da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada.A. IZVO AČ je dužan. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.2 Privremeno prekrivanje III. Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. IZVO AČ je dužan Projekt prometne gradilišne signalizacije izraditi u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. Tehnološka prometnica: je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa. odredbama. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište.3. Prometnice i platoi IZVO AČ je dužan organizirati izradu Projekta prometne gradilišne signalizacije sukladno Pravilniku o prometnim znakovima.

IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja. Dolaskom zimskih uvjeta. III. Izvo ač je odgovoran za izgradnju i održavanje servisne prometnice. Posipanje prometnica solju nije stranica 150 od 348 . Zagreb.3. Dolaskom zimskih uvjeta IZVO AČ mora pripremiti privremene prometnice i platoe za zimske uvijete (ručno ili strojno posipavanje sipine na privremenim prometnicama) i vršiti čišćenje snijega i leda s prometnih površina.A. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor.2. Institut gra evinarstva Hrvatske d. tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. Zavod za ekološki inženjering.A.A.3.d.3. nagiba. da je umanjeno prašenje tijekom sušnog perioda i smanjeno formiranje blata za vrijeme vlažnog perioda. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Privremene prometnice moraju biti tako izgra ene. ožujak 2000 god. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Servisna prometnica: je stalna prometnica za pristup izgra enim dijelovima odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Privremene prometnice se dolaskom zimskih uvjeta moraju profilirati (naborati) strojem s gusjenicama. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada. listopada. kontura i kota.A. Tijekom toplog perioda godine.2. IZVO AČ na odlagalištu mora raspolagati minimalno s jednim ispravnim vozilom za polijevanje privremenih prometnica vodom. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. Prometnice i platoi J. u periodu od 1. III. dok gra evinsku lnjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer. Predvidivi angažman vozila za polijevanje prometnica je 8 h/dan. širina. D.. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. IZVO AČ je zadužen za polijevanje prometnica i platoa vodom zbog pojave prašine.2. Odredivanje zahtjevanih linija. ODRŽAVANJE III. E. K. ožujka do 31. Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za ovjeru gra evinske knjige (dužine.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cestovna infrastruktura i platoi Odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. površine i debljine). Obračun rada na polijevanju prmetnica vrši se na mjesečnoj osnovi.

IZVO AČ je zadužen za zamijenu i popravak oštećene signalizacije. IZVO AČ je dužan u Mjesečnom izvještaju i gra evinskom dnevniku vršiti evidenciju zimskog održavanja prometnica. deponiranja. odnosno nalogu Naručitelja. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . IZVO AČ mora dnevno sanirati ulegnuća i neravnine na privremenim prometnicama i platou. transporta. Stanje prometnica i stanje ispravnosti strojeva mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju IZVO AČA. Održavanje (obnova) privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO. utoavra. do 31. Obračun rada na pripremi prometnica za zimske uvjete i zimsko održavanje vrši se na mjesečnoj osnovi.3.03. Obračun rada na interventnom održavanju prometnica tijekom zimskih uvjeta vrši se po satu interventnog održavanja.60 mm. tucnaikom frakcije 30-60 mm. ugradnje. IZVO AČ je odgovoran da dnevno ožnačava rubne dijelove tehnoloških i servisnih prometnica propisnim oznakama (kolcima i trakama). Obračun ovog rada vrši se posebno. IZVO AČ mora. Prometnice i platoi preporučljivo zbog uništavanja donjeg ustroja privremene prometnice. Obračun ovih radova vrši se posebno. Aktivnosti Izvo ača na održavanju prometnica i platoa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. planiranja i zbijanja ovog rada vrši se posebno. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pranje vertikalne signalizacije (prometnih znakova). Ovjeru rada vrši Naručitelj. u tekućoj godini. Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. na odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. u slučaju potrebe. sljedeće godine. IZVO AČ je obvezan izvršiti održavanje prometnica i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. IZVO AČ mora. stranica 151 od 348 . erozije i dospjelog otpada. Obračun nabave.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Održavanje obuhvaća čišćenje kanala od mulja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.11. u slučaju potrebe. Predvidivi angažman specijaliziranog vozila IZVO AČA za zimsko održavanje prometnica je jednom tjedno u trajanju od 8 sati u periodu od 01. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti.

Prometnice i platoi Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje i prometnica odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za gra evinsku knjigu (dužine. III. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. UPRAVLJANJE III. [vidi IP6]. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje.3.3.A.3. Zavod za ekološki inženjering. Obračun sitnih popravaka prometnica i platoa se vrši ovjerom Nadzornog inženjera utrošene količine ugra enih materijala za održavanje prometnica i platoa.A.3. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.3. III.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Institut IGH d. IZVO AČ mora ukalkulirati u jediničnu cijenu ga enja i održavanja privremenih prometnica i platoa. IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje privremenih prometnica i platoa na tijelu odlagališta. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.3. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Rad Izvo ača na održavanju prometnica i platoa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom Obveza je IZVODAČA da planira redosljed izgradnje pristupa pojedinim razinama popunjavanja tijela deponije. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. stranica 152 od 348 .d.A. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010.d. odnosno tjedna na koji se plan odjnosi. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zagreb. ožujak 2000 god. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor.A. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje i održavanja prometnica i platoa koje će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova. Troškovi Izvo ača na terenskim mjerenjima iskolčenja i izvršenih radova. dok gra evinsku knjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer. površine i debljine).. Zavod za planiranje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 153 od 348 . ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Rad IZVO AČA na izgradnji. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljenih i ugra enih količina materijala (šuta iz postrojenja RGO. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa. Prometnice i platoi Izvještaji Izvo ača Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje (korištenja) inertnog materijala iz RGO-a kao i ostalog kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica i platoa.5. Tjednu i mjesečnu evidenciju je Izvo ač dužan redovito dostavljati Nadzornom inženjeru.1. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. nesortirani kameni materijal. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina.4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvo ač mora voditi dnevnu. odnosno tjedna na koji se plan odnosi.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. istovarnih platoa i odlagališnih ploha.A. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama i kvaliteti inertnog materijala iz RGOa i kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica. tucanik. III. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. cakum pak) za izgradnju i održavanje tehnoloških i servisnih prometnica kao i privremenih platoa. Vidi poglavlje III. Prijedlog Izvo ača o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna.3. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada.3.A. U mjesečnom planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca.

4.3 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.o.1 III.2 III.A.3.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2.A.2 III.4.A.A.A.1 III.1. Obodni nasip SADRŽAJ: III.1.A.A.A.4. stranica 154 od 348 .A. Svibanj 2012.A.4.4.A.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.4.4.3.1 III.o.2.2 III.4.4.1 III.4.

.3...4.............1.....2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .............A.......................A...........Dokumentacija za nadmetanje Gra enje......................2........................4....A...........157 III.....4..........A...............2.......... ODRŽAVANJE ...4.....................................1 III............A.............2...........4...............A...1 III................ Obodni nasip SADRŽAJ POGLAVALJA: III................................A..............1.........4. 158 III....................... 156 III......4............................. 156 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .. 158 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ................................... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.... 157 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................A....................4.......... 158 stranica 155 od 348 ......... 157 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA........1.................4...................................... GRA ENJE ....2 III....3..............4.....A......................1 III............2 III.A........................3........ 156 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA . UPRAVLJANJE......................

održavanje i izvedbu tehnoloških (privremenih) prometnica prema istovarnim platoima i odlagališnim plohama.4. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. GRA ENJE III.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d.5 Me unasip (zečji nasip) stranica 156 od 348 . Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. Institut gra evinarstva Hrvatske d. odredbama.A. [vidi IP6]. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A.. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. opremu. ožujak 2007 god. ta da transporte i zvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih instalacija.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. hvatači kondenzata. materijale. listopad 2010. III.4. broj: 24-10-013/07. kablovi za detekciju oštećenja geomembrane. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.1.3 Prometnice i platoi Poglavlje III.d.1. Zavod za ekološki inženjering.Broj projekta: 3230-0576/10. Zavod za ekološki inženjering.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. [vidi GP1]. [vidi IP1].4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..4. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. oznaka IZV-JAK-A1.A.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Obodni nasip tijela odlagališta je izveden u potpunosti.A. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.d. studije i zaštitu okoliša. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut IGH d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju obodnim nasipima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.d.A. alate i pribor. Obveza je IZVO AČA da prije izvo enja eventualnih radova i/ili transporta po tijelu nasipa prikupi podloge o položenim instalacijama (plin.A. šahtovi ventila. instalacije sutava za umanjenje širenja neugodnih mirisa). Zavod za planiranje.1. Zagreb. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Izvo ač je zadužen za održavanje izgra enog nasipa u funkcionalnom stanju kao i za upravljanje. Obodni nasip III.. Zagreb. ožujak 2000 god. Srodna poglavlja Poglavlje III. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.A.

[vidi GP1]. Aktivnosti IZVO AČA na održavanju nasipa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Predvidiv broj sati crpljenja je 1.2. Obveza je IZVO AČA da vrši mjesečni vizualni obilazak i pregled izvedenih obodnih nasipa.4.8 Sustav procjednih voda III. Obodni kanali III. a po nalogu Naručitelja.A. A.12.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje od otpada lakih frakcija i košnju obodnih nasipa. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Obveza je IZVO AČA da na obodnom nasipu. na spoju produljene prekrivke (dio plohe kod kojega je tijelo otpada u izgradnji) i sustava odvodnje procjednih voda duž nasipa prati razinu procjedne vode kako ne bi došlo do preljevanja nakupljene procjedne vode niz nasip.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. te da izvještava o eventualnim erozijama nasipa.A. Vidi poglavlje III. Zagreb.A.A.4. ožujak 2000 god. kao i po satu rada pumpe. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zavod za ekološki inženjering.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gotova prekrivka.A. Za potrebe održavanja i eventualnog spriječavanja širenja zaga enja. III.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III.7 Detekcija oštećenja geomembrane III. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. Popravak oštećenja izvedenih instalacija snosi IZVO AČ. Izvo ač će izvršiti nabavu muljne pumpe.13. Obračun ovih radova vrši se putem mjesečnih Izvještaja izvo ača. Obračun rada se vrši po satu najma opreme za crpljenje i opreme za električno napajanje pumpe (agregat) zajedno s gorivom za agregat.A.d.3 kW..2. IZVO AČ je zadužen za održavanje (popravak) erozija nastalih na nasipu. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.000 sati.A.4.4.12. Popravak se vrši zapunjavanjem brazda zemljanim materijalom i zatravljenjem zapuna. te će vršiti cršljenje procjedne ili oborinske vode u sustav procjednih ili oborinskih voda. minimalnih karakteristika protok 30l/s kod H=10 m (kao Flygt BIBO 2102.6. Gotova prekrivka III. ODRŽAVANJE III.A.2. A. kao i električno napajanje za nabavljenu crpku. Obodni nasip Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. 3 faze. stranica 157 od 348 . 6. impeller code 231). Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih instalacija.

Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.3. III.4.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. ožujak 2000 god.4. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. Zavod za ekološki inženjering. Obodni nasip Rad IZO AČA na održavanju nasipa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Zagreb. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.d. te da izvještava o razini procjedne vode na spoju privremene prekrivke i sloja odvodnje procjednih voda kao i pojavi eventualnih erozija nasipa. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 158 od 348 .4. [vidi GP1].4.. UPRAVLJANJE III.A. III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih obodnih nasipa.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju nasipa od djelovanja erozija kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer.A.3. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.

1 III.A.1 III.A.2.2.5.5.5.5.3.A.A.1 III.3 III.3.1 III.A.5. Svibanj 2012. Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ: III.2 III.A.A.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.5. stranica 159 od 348 . – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2 III.A.2 III.5.A.5.1.5.A.5.o.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1.A.o.

2 UPRAVLJANJE ..... Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ POGLAVALJA: III.............A..........A.........2 ODRŽAVANJE .......... III.........A........2......A........5..3...............1 III........A.. III......2.3..............1 III................ 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................... 161 III.............................1.5............... 164 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..........2..........A............................5............................................ 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ..................3...............................................................5....Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.........5.5..............................5............A...............5..................... 164 III............2 GRA ENJE ............A....5......1........1 III.A.................. III.............. 165 stranica 160 od 348 .A..........................1...............................5...... 164 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........................................... 161 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......161 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .

[vidi GP1]. GRA ENJE III. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. • Filterski geotekstil .A. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. Zavod za ekološki inženjering. alate i pribor.d.5. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. utovar. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234. odredbama. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa. • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360. ožujak 2000 god. rezanje umjetnih materijala..Poglavlje 02362.1. [vidi IP1]. Zagreb. zavarivanje umjetnih materijala. Zavod za ekološki inženjering.1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. opremu. • Zaštitni sloj . deponiranje. reguliranje vlage.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na izvedbi me unasipa (zečjeg nasipa) uključuje pribavljanje cjelokupne radne snage.5. Me unasip (zečji nasip) III. broj: 24-10-013/07. stranica 161 od 348 .5. Institut gra evinarstva Hrvatske d. opreme i izvo enje svih radova potrebnih za iskop. ugradnju. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. prirodnih i umjetnih materijala. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351.Poglavlje 02363.A. transport. Troškovi IZVO AČA na izvedbi me unasipa uključuju sve mjere zaštite na radu. materijale.d. razastiranje i zbijanje zemljane ispune i umjetnih materijala za Izvedbu me unasipa (zečjeg nasipa). Zagreb.A.. oznaka IZV-JAK-A1.Poglavlje . istovar.1. ožujak 2007 god.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. • Drenažni materijal – Poglavlje 02361.A. priprema podloge.5. III. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.

Me uansip (zečji nasip) Nožica pokosa ugra enog otpada odlagališta mora biti udaljena minimalno 10 m od krune me unasipa. Nakon polaganja glatke PEHD geomembrane od 1 mm i osiguranja od pomicanja geomembrane sa zemljom. Nabava. Uklanjanje zaštitnog sloja. C. Geomembrana mora udovoljiti svim zahtjevima rukovanja. B. drenažnog sloja. po HRN U. Osiguranja od pomicanja geomembrane slojem zemlje. IZVO AČ je zadužen za vraćanje ukljonjenih slojeva zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2). Vidi sliku 1. otpada.5 mm). Zemljana ispuna ne smije uključivati tla koja se klasificiraju kao OH ili OL. B. C.B1. i izrade obračuna ugra enih materijala IZVO AČ treba ukalkulirati u ukupnu cijenu izvedbe me unasipa. NADZORNI INŽENJER može pogledati predvi ena područja za dobavu zemljane ispune.5. postavljanje i zavar glatke PEHD geomembrane debljine 1 mm. Me unasip (zečji nasip) A. skladištenja i ugradnje iz poglavlja 02349 – Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području. Mora imati fizičke karakteristike koje omogućuju ravnomjerno rasprostiranje i zbijanje. (vidi sliku 1). rezanje. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2) i zaštitnog sloja u projektno stanje. i svih ostalih štetnih materijala koji mogu biti degradirani ili koji se ne mogu dovoljno zbiti. zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2) treba obaviti vrlo pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja hrapave PEHD geomembrane (debljine 2. D. Zamrznuti materijali se ne smiju koristiti za zemljanu ispunu. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pripremu podloge za linijski zavar glatke HDPE geomembrane debljine 1 mm i hrapave PEHD geomembrane debljine 2. dovoz. kvalitete. drenažnog sloja.024. Isto tako materijal ne smije sadržavati dijelove kamena ili šljunak veće od stotinu (250) mm u promjeru. Sva zemljana ispuna zečjeg nasipa treba biti izvedena u skladu s poglavljem "Zemljana ispuna". stranica 162 od 348 . A. led i smrznuta zemlja se trebaju ukloniti iz zemljane ispune prije ugradnje. Troškovi gedetskog iskolčenja pozicije me unasipa. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2). D. F.5 mm.A. Zemljana ispuna Sva zemljana ispuna treba biti dobavljena iz čistih izvora koji je pregledao NADZORNI INŽENJER. drva.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. Materijal koji se koristi mora biti bez organskih sastojaka. E. Snijeg. Zemlja uzeta iz prostora odlagališta prikladna je za ispunu samo po uvjetima iz stavke B.

Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.A. nagiba. Plohe na kojima se nije započeo odlagati otpad moraju imati odvodnju u sustav oborinskih voda. Odredivanje zahtjevanih linija. stranica 163 od 348 .5. M.A. Zemljana ispuna: Zemljana ispuna je zemljani materijal (tlo) koji treba ugraditi i zbiti. Obodni nasip Poglavlje III. Prometnice i platoi Poglavlje III. nagibi) kao i snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu je obveza IZVO AČA i treba biti uključena je u jediničnu cijenu izvedbe me unasipa. G.4.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. čvrst i trajan zemljani materijal iz tla. Me unasip nasip: Gra evina kojom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad. Me unasip (zečji nasip) 10 m UDALJENOST OTPADA I VRHA NASIPA Slika 4 Nacrt izvedbe me unasipa (zečjeg nasipa) Srodna poglavlja Poglavlje III. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine. Ovjera količina Nadzorni inženjer za gra evinske radove ovjerava kvalitetu.2.A. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se ne odlaže otpad.3. dužine. a nadzorni inženjer za geodetske radove ovjerava količine izvedenih radova. Terenska mjerenja uključuju: F.C. Zemljana ispuna je neorganski. Plohe na kojima se odlaže otpad moraju imati odvodnju spojenu sa sustavom procjednih voda. odnosno koji je potrebno ugraditi radi izvedbe me uansipa (zečjeg nasipa) izme u pojedinih odlagališnih kaseta i ploha. Snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu. Stalne prometnice Definicije L. kontura i kota.

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.2. ODRŽAVANJE
III.A.5.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.5.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
IZVO AČ je dužan vršiti redovito čišćenje nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa), kako bi se oomogućilo otjecanje nakupljene procjene vode. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja geotekstila i geomembrane.

III.A.5.3. UPRAVLJANJE
III.A.5.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

stranica 164 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Izvještaji Izvo ača IZVO AČ mora izvesti me unasip prije početka odlaganja i ugradnje otpada na kasetu 6/1, odnosno 6/2. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju čišćenja nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa). Dostava mjesečng izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 165 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A.6. Kanali

SADRŽAJ: III.A.6.1 III.A.6.1.1 III.A.6.1.2 III.A.6.2 III.A.6.2.1 III.A.6.2.2 III.A.6.3 III.A.6.3.1 III.A.6.3.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 166 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.6.1.
III.A.6.1.1 III.A.6.1.2

GRA ENJE ............................................................................................168
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........................................................... 168 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................. 168

III.A.6.2.
III.A.6.2.1 III.A.6.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 169
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................................... 169 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....................................................... 169

III.A.6.3.
III.A.6.3.1 III.A.6.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 171
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...................................................................... 171 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....................................................... 171

stranica 167 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

III.A.6.1. GRA ENJE
III.A.6.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji; • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 god. [vidi GP1]. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1]. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302, • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301

III.A.6.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Opće napomene Izgradnja kanala nije predvi ena ovom dokumentacijom. IZVO AČ je obvezan izvršiti izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju kanala i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Troškovi IZVO AČA na izvedbi kanala uključuju sve mjere zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.C. Stalne prometnice

stranica 168 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

Definicije N. Kanali: Kanali su gra evine koje služe za otvoreno prikupljanje i provo enje oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu. Terenska mjerenja H. Nisu predvi ena.

III.A.6.2. ODRŽAVANJE
III.A.6.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.6.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju kanala dlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje i upravljanje kanalima odlagališta. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. Prilikom izvo enja radovam, u cilju izbjegavanja moguće pojave požara ili eksplozije, IZVO AČ je obavezan sve djelatnike s Ex zonama na odlaglištu odnosno Elaboratom zaštite od požara i klasifikacija prostora, Ecoina, kolovoz 2011. [vidi Prilog A, IP13].

stranica 169 od 348

predvidivo 7 komada) minimalno jedan puta mjesečno. Osim čišćenja IZVO AČ je dužan zbrinuti otpad. Dužina predmetnog kanala je 1.5 m. dok se širina kanala mijenja i iznosi maksimalno 8 m. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela obodnih kanala provoditi 5 puta godišnje. Čišćenje treba provesti specijaliziranom opremom tzv izvršenog čišćenja i planirani datum sljedećeg čišćenja mora biti izvještaju IZVO AČA. IZVO AČ je zadužen provoditi minimalno nataloženi mulj kao "slivničarem". Sakupljanje letećeg otpada treba provoditi po potrebi. IZVO AČ je zadužen za ručno čišćenje svih kanala od letećeg otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Kanali IZVO AČ je dužan vršiti tjedni obilazak i pregled 1) obodnog kanala i 2) kanala uz sjevernu ogradu. površina za održavanje iznosi 1.050. sati rada radnika i evidencija broja stranica 170 od 348 .00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. Obračun ovog rada se vrši ovjerom sati rada radnika kroz gra evinski dnevnik. Predvidiv angažman IZVO AČA je jedan puta godišnje.800 m. Evidencija rada IZVO AČA mora biti evidentirana u gra evinskom dnevniku i Mjesečnom izvještaju. Gotova prekrivka.12. Datumi izvršenih čišćenja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Veći angažman IZVO AČA se očekuje tijekom toplijeg dijela godine. IZVO AČ po nalogu Naručitelja treba izvršiti strojno čišćenje svih kanala od nakupljenog mulja. Stanje elemenata iz ove točke mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska. dok se tijekom nižih temperatura ne očekuje angažman Izvo ača. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja glinenog dna kanala. Datum sadržan u mjesečnom za čišćenje taložnica u otvorenom kanalu oborinskih voda plohe 1 dva puta godišnje.58 ha.A. Obveza IZVO AČA na košnji predmetnog kanala je dana u poglavlju III. Predvidiv angažman Izvo ača po čišćenju je 1 radnik × 4 dana /mjesečno × 8 sati kroz period od 5 mjeseci. IZVO AČ je zadužen da pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1). Obaveza IZVO AČA radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada.6. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela kanala provoditi 5 puta godišnje. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu. Gotova prekrivka. Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2.A. Troškove rada IZVO AČA treba uključiti paušalni iznos koji je predvi en za upravljanje kanalima. Obodni kanal IZVO AČ je zadužen za obilazak i pregled otvorenih i zatvorenih odvodnih kanala oborinskih voda uključivo i taložnica (na plohi 1 jug.12.A. evidencija broja angažiranih radnika. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru. obično nakon kiše. Obveza IZVO AČA na košnji obodnih kanala je dana u poglavlju III.

A. Ispitivanje se provodi jednom u 5 godina.. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije. Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih kanala.3. broj: 24-10-013/07. Zavod za ekološki inženjering. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju košnje i čišćenja kanala od nakupljenog mulja. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor. [vidi IP1]. III. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. III. izvještavati o isteku periodičkog ispitivanja.A.6.3. Aktivnosti Izvo ača na održavanju kanala moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora.A.6. Zagreb.6. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 171 od 348 . Kanali sakupljenih vreća napunjenih letećim otpadom mora biti sadržan u mjesečnom izvještaju Izvo ača. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.d. UPRAVLJANJE III.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti dna kanala od ovlaštene institucije. ožujak 2007 god.6.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske d. oznaka IZV-JAK-A1. Popravci neophodni za nesmetan rad kanala moraju se evidentirati u mjesečnom izvještaju Izvo ača s foto-dokumentacijom. kao i čuvanja dokumentacije o provedenom Ispitivanju. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. organizirati ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog Ispitivanja.A.

7.A.A. Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ: III.3.7.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.7.o.A.1 III.7.1 III.A.3 III.1 III.2 III.2.A.A.7. Svibanj 2012.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.1.7.A.2 III.1.3.1 III.7.7.A.A.2.A.7. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2 III. stranica 172 od 348 .7.o.A.

.......2 III.................1 III...... UPRAVLJANJE......A.....7..........A...............3....1..A.................2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .............................................................................................7.......7.............. Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ POGLAVALJA: III..7............A........ 174 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....... 174 III....A.......7..........................2............7...........2 III...A........................................................................ 177 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA. 177 stranica 173 od 348 .........1 III...........1.............................. 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA . GRA ENJE .A....... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III........ 174 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA . ODRŽAVANJE .............7....................... 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ..................................................A.......2.......................177 III...............1 III.7................2...... 178 III.......A.........3......3.....A...7.7.......Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.....................1.......................

oznaka IZV-JAK-A1. odnosno nalogu Naručitelja. [vidi IP1]. IZVO AČ je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu.d. 6/2 i 6/3. broj: 24-10-013/07.7. Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1. Zagreb. Zavod za ekološki inženjering. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. alate i pribor. GRA ENJE III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika detekcije oštećenja geomembrane. ožujak 2007 god. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III. Izvedba sustava za detekciju oštećenja geomembrane nije predvi ena ovom dokumentacijom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. odredbama. stranica 174 od 348 . TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Detekcija oštećenja geomembrane III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A.. opremu. [vidi GP1]. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. Zavod za ekološki inženjering. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1.A. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365.7.7.d.A. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.A.7. materijale.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta. Zagreb. Izvo ač je obvezan izvršiti ispitivanje sustava za detekciju oštećenja geomembrane a sve prema zahtjevu. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. ožujak 2000 god.. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1. Troškovi IZVO AČA na ispitivanju sustava za detekciju oštećenja geomembrane uključuju sve mjere zaštite na radu.

Privremeno prekrivanje Poglavlje III. Terenska mjerenja I.A. Sustav procjednih voda Poglavlje III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.000 g/m2. stranica 175 od 348 . mjernih i napajajućih elektroda.5 mm.A. Obuhvaćaju kontrolno ispitivanje propuštanja geomembrane prije početka ugradnje otpada.A. i mjernih ormara čija je funkcija pronalazak mjesta oštećenja geomebrane.4. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2.9.A. Ploha za prihvat azbestnog otpada Definicije O.10. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1. Zaštitini sloj iznad sustava procjednih voda Poglavlje III. Sistem za detekcjiu oštećenja geomembrane: Je skup kablova.2. Detekcija oštećenja geomembrane Srodna poglavlja Poglavlje III.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1.A.8.A. Obodni nasip Poglavlje III. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane.7.

Detekcija oštećenja geomembrane Slika 5 Izvedeno stanje sustava za detekciju oštećenja PEHD geomembrane na plohama 5D i 6 stranica 176 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.7.

[vidi GP1].7. broj: 24-10-013/07. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.7. ožujak 2007 god. Zagreb.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1... UPRAVLJANJE III.d.7. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb.90 ha i kasete 6/3 iznosi 3. Zavod za ekološki inženjering. Sustav detekcije oštećenja ne zahtijeva posebno održavanje. Površina kasete 6/1 iznosi 2. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III.7.3. Zavod za ekološki inženjering.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d.7.40 ha. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365.2.d.d. 6/2 i 6/3 (ploha 6). Zavod za ekološki inženjering. [vidi IP1]. oznaka IZV-JAK-A1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. [vidi GP1]. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za jedno kontrolno ispitivanje oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada..3. [vidi IP1].. ožujak 2000 god. ožujak 2000 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d. ožujak 2007 god.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.2. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 stranica 177 od 348 .1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Detekcija oštećenja geomembrane III.d.A. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Zagreb.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d.2. broj: 24-10-013/07. III.92 ha. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. osim zaštite terminala praćenja (plave metalne kutije označene kao MC na slici 1) koje su postavljene na obodu nasipa od oštećenja tijekom radova na odlagalištu. kasete 6/2 iznosi 2.A. Zagreb. oznaka IZV-JAK-A1. ODRŽAVANJE III.7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

A.7. Obveza je IZVO AČA da putem izvještaja obavjsti o stanju sustava detekcije i o rezultatima provedenog ispitivanja. Detekcija oštećenja geomembrane III. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti plan provedbi ispitivanja i evidenciju o provedbi ispitivanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. organizirati ispitivanje i dostaviti Izvješće o ispitivanju prije planiranog početka ugradnje otpada na pojedinu kasetu. Popravci PEHD geomembrane neophodni za nastavak radova na ugradnji otpada moraju se sanirati prije početka ugradnje otpada. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1.3. 6/2 i 6/3 (ploha 6).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju jednog ispitivanja detekcije oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada na kasete plohe 6. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 178 od 348 .A. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije.7. Aktivnosti Izvo ača na detekciji oštećenja geomembrane moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor. Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1.

2 III.A.A.A.o.A.2 III.A.8. Sustav sakupljanja procjenih voda SADRŽAJ: III.8.8.1 III.8.8.4 III.A.8.3 III.8.o.2.2 III.3.8.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2 III.A.1.1 III.A.1 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.8.8.A.A.1.A.8.2.1 III. stranica 179 od 348 .A.8. Svibanj 2012.3.A.

...............A. III.........3..........1 III... 194 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .. III............... 187 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......2.................................2.........A..................................8..... 181 III.......................................2...8.......5.......................A.......8.........................3....2 UPRAVLJANJE ........... 181 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ................ 194 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...................A...1...........8...............................A...... POSTUPANJE S OTPADOM...........8......8..............................................8... 196 stranica 180 od 348 ..... 195 III..................3........ održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje......8........... Sustav sakupljanja procjednih voda SADRŽAJ POGLAVALJA: III..............A.........8.....................................8...............A..........A....... 187 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....1 III..181 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......A...........1............... 195 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..............8...... 187 III..................2 ODRŽAVANJE ...A.................2 GRA ENJE ......4......... III....1 III....................................................A..........................A....8......... III.................1..........

A. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.8.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. održavnju i upravljanju sustavom procjednih voda uključuje sve mjere zaštite na radu.8. ožujak 2000 god.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8. Zavod za ekološki inženjering. izgradnji. Sustav sakupljanja procjednih voda III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika sustava procjednih voda. Opće napomene Sustav sakupljanja procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta. Zagreb. broj: 24-10-013/07.1. [vidi IP1]. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.2.A.d. Troškovi IZVO AČA na organizaciji izrade projekta.A.1. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. GRA ENJE III. IZVO AČ je zadužen za organiziranje izrade Izvedbenog projekta kompenzacijskih bazena (sjever i jug) uvažavajući Ex zone odlagališta kao i za gra enje projektiranih kompenzacijskih bazena. opremu. Zavod za ekološki inženjering.8. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.1. IZVO AČ je zadužen za održavanje i upravljanje sustavom procjednih voda. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. odredbama. oznaka IZV-JAK-A1. ožujak 2007 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III.A. stranica 181 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zagreb. IZVO AČ je zadužen za izradu Izvedbenog projekta premumpnog šahta kao i za gra enje projektiranog prepumpnog šahta. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. alate i pribor. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji..1. [vidi GP1]. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. materijale. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361.A.8.

Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm.A. drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm.A.1. Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena.8.8.8.3.1. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda.800 m. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Od plohe 3 do uključivo plohe 5. te se tada mijenja tip cijevi u perforirane. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm. Sustav za dreniranje procjednih voda sastoji se od perforiranih cijevi (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu). Od šahtova ploha ploha 6 do 2. III.2. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm. III. procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug.531 m. Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1. Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora stranica 182 od 348 . Na plohi 2.A.5. Spojne kolektorske cijevi su unutrašnjeg promjera 300 mm (vanjskog promjera 400 mm). na kojima još nije započela ugradnja otpada.A. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda. a južnog 1. III.2. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". Opis izvedenih kompenzacijskih bazena (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta Jakuševec. Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1.390 m. oborinske vode se istim sustavom odvode u obodni kanal oborinskih voda.8.A. S pojedinih kaseta. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova. Sustav sakupljanja procjednih voda Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu.1.512 m.4.1. III. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m.8.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m.2.2.

Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona IP13]. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.n.2 m. pelikanov kljun).20 m.d.m. tvrtke broj TD 02-02-02- III. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug. Visinska kota poklopca kompenzacijskog bazena je 109.8.n. Projektom kompenzacijskog bazena IZVO AČ treba predvidjeti automatsko isključenje pumpi prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (senzor isključenja br. Konstrukcija šahta mora biti takva da je omogućena vizualna provjera eventualnog propuštanja izvedenog šahta (dvostruka stijenka). Konstrukcija izlazne cijevi iz šahta mora biti takva da otežava povrat iscrpljene vode nazad u šaht a istovremeno omogućuje gravitacijski istjecanje u punom profilu izlazne cijevi (tzv. Predvi a se smještaj 2 pumpe s usisom u visinskom području od približno 1 m izme u visinske kote vrha taložnice i dolazne (ulazne) cijevi.n.47 m. 4) kada je razina procjedne vode u šahtu na razini izlazne cijevi i omogućeno je gravitacijsko istjecanje iz kompenzacijskog bazena. IZVO AČ je zadužen za geodetsko snimanje pozicija ulaznih i izlaznih cijevi iz oba kompenzacijska bazena.m.8 × 6 m. 02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god. 3) i granični senzor isključenja (senzor br.6.A. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen jug je 107. Sanacija izvedenih kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati u skladu sa sljedećim projektnim zadatkom: IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta šahtova s dvostrukom PEHD stijenkom (po dnu i obodu).1.33 m.A. Poklopac šahta od PEHD materijala treba imati odzračnik dovoljnog kapaciteta odzračivanja.m. [vidi GP1].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Automatika uključivanja pumpi mora biti programirana tako da se ugra ene pumpe kod razine vode izme u senzora 1 i 2 naizmjenično uključuju. Kompenzacijski bazen treba imati taložnicu konusnog oblika minimalne dubine 30 cm.m. stranica 183 od 348 . Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen sjever je 107.m.n..25 m. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec Institut gra evinarstva Hrvatske d.8. Prije izrade projektnog rješenja. Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1.n. Debljina stijenke mora biti minimalno 10 mm. Projektom je potrebno predvidjeti još 3 senzora i to senzor uključenja i rada jedne pumpe (senzor br.2. Sustav sakupljanja procjednih voda ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1. dubina kompenzacijskih bazena iznosi 2. Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u dokumentacije Glavni projekt. 1).25 m. 2) senzor uključenja paralelnog rada 2 pumpe (senzor br. opasnosti "2" [vidi prilogu 27 i 28 – Prudinec.

U kompenzacijskom bazenu je potrebno projektno predvidjeti i izvesti nosače za dvije pumpe i penjalice za spuštanje u šaht i eventualnu izvedbu zaštite od pada u dubinu. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu. Napajanje pumpi projektno riješiti s vanjskog razvodnog elektro ormara u protueksplozijskoj izvedbi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog kompenzacijskog bazena. Nakon izgradnje kompenzacijskih bazena IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski strojarski i elekto projekt izvedenog stanja). Sustav sakupljanja procjednih voda Izvedbenim projektom je potrebno osigurati pristup taložnici kako bi specijalan stroj mogao izvršiti čišćenje taložnice crpljenjem nakupljnog mulja. stranica 184 od 348 . Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa. IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). Nosač za pumpu. IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta sanacije kompenzacijskih bazena izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. odnosno u tijeku izvo enja se procjedna voda treba precrpljivati u nizvodni šaht procjednih voda.A. va enje i zbrinjavanje gra evinskog otpada postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. penjalice i le obran trebaju biti izvedeni od nehr ajučeg materijala. Predvidjeti svjetlosni signal (bljeskalicu) s elekto ormara kompenzacijskih bazena u slučaju kvara pumpi i/ili pojave razine vode u kompenzacijskom bazenu iznad senzora br.5 l/s. visine H = 5 m) u protuekslozijskoj izvedbi. napajanje i odabir tipa robusnih muljnih pumpi otpornih na agresivne procjedne vode (minimalne karakteristike 2. Izvedbenim projektom je potrebno predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) kompenzacijskih bazena. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektiranih kompenzacijskih bazena na koje je prethodno dobio suglasnost. a IZVO AČ mora izvesti pristup specijalnom stroju do šahta (predvidivo 6 m2 po kompenzacijskom bazenu).4.8. Prije postavljanja PEHD šahta IZVO AČ mora zbiti temeljnu podlogu od šljunka debljine 20 cm na minimalno 30 MN/m2 i izvesti temelj (debljine 20 cm) od betona klase C 12/15. IZVO AČ je zadužen za razbijanje. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje procjednih voda. IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena ishoditi suglasnost od Glavnog projektanta i Koordinatora II. Troškove precrpljivanja procjednih voda snosi IZVO AČ. Pumpe moraju biti sa mogućnošću pojedinačnog va enja (automatska spojka s vodilicama). Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem. te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine. Predvidjeti dvije pumpe po bazenu. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. Izvedbenim projektom je potrebno riješiti automatiku. Prije izvo enja.

U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1. Izvedbeni projekt mora imati plan izrade razvoda električne energije iz dijela biokompostane. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi.8. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice. Adaptacija i izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. Na plohi 1 se ulijev sadržaja kolektorskih cijevi u sabirne bazene provodi pomoću tri revizijska šahta u kojima se nalaze križni ventili. Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom.8. postavljanjem kablova. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti.2.1.2.8. Plan razvoda elektične enercije mora biti projektiran za napajanje električnom energijom sa JB-19 na JB-21 uključivo s iskopom.) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB-21 (kaseta 6/3). IZVO AČ dužan izraditi Izvedbeni projekt adaptacije šahta za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal.A. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". postavljanjem kablova i zatrpavnjem.A. III. te je IZVO AČ dužan provesti sanaciju propuštanja ventila. Precrpni sustav treba projektirati tako da je električnu pumpu (na va enje) moguće u budućem periodu (predvidivo do 2018. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht. Predvidiva je ugradnja jedne pumpe po šahtu. muljna pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. uključivo s iskopom. god. stranica 185 od 348 . Sustav sakupljanja procjednih voda III. Poklopci (brtve) križnih ventila su trenutno vodopropusni. Razvod elektične energije koji se ugra ue unutar obodne prometnice mora biti u proueksplozijskoj izvedbi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Minimalni kapacitet muljne pumpe iznosi 2. Budući da se radi o oborinskoj vodi.A. Projektom adaptacije precrpnog šahta IZVO AČ treba predvidjeti isključenje električne pumpe prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (pumpa na plovak).1.5 l/sekundi pri H=5 m. Pumpa mora biti projektirana i ugra ena s lancem sa mogućnošću va enja za lakše održavanje.8.

Obodni nasip Poglavlje III. Ploha za prihvat azbestnog otpada Poglavlje III. IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. IZVO AČ je dužan da za Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta ishoditi suglasnost od Naručitelja. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljajne procjednih voda Poglavlje III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do mTEO Poglavlje III. IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). Troškovi uklanjanja i ugradnje pločevine uključuju sav materijal i radove za kompletno izvršenje posla. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog prepumpnog šahta. ugradnjom razvodnih ormara. Srodna poglavlja Poglavlje III.10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.A.14. Sustav sakupljanja procjednih voda Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever. te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine. Prije izvo enja. Prihvat i ugradjna otpada Poglavlje III. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda. U sklopu projekta IZVO AČ je dužan dostaviti projektantski troškovnik (i ispunjeni troškovnik s procjenom troškova). zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom. IZVO AČ je zadužen za izvedbu razvoda električne energije iz dijela biokompostane. IZVO AČ je dužan adaptirati prepumpni šaht u skladu s Izvedbenim projektom adaptacije.8. nabavu i montažu električne muljne pumpe s plovkom koja će crpiti oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal. IZVO AČ mora isprazniti revizijski šaht od dotekle oborinske vode. Troškove precrpljivanja oborinskih voda snosi IZVO AČ.A. uključivo s iskopom. III.A. IZVO AČ je dužan izvršiti nabavu i montažu baždarenog električnog kontrolnog brojila.12. Nakon izgradnje prepumpnog šahta IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski.13.A.9.9.1. Gotova prekrivka Poglavlje III.4.11.2.1. Gornji brtveni sloj Poglavlje III.6. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. postavljanjem kablova.A. Kanali Poglavlje III. potrebno je ukloniti zavareni čep od PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na nizvodnoj strani šahta JB19.A. IZVO AČ je zadužen za nabavu i izvedbu adaptacije projektiranog precrpnog šahta na koji je prethodno dobio suglasnost. odnosno prije izvedbe prepumpnog sustava.A.A. strojarski i elekto projekt izvedenog stanja). Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji stranica 186 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8.A.A.

oznaka IZV-JAK-A1. Definicije Drenažne cijevi: Su perforirane i pune PEHD cijevi kojima se prikupljena procjedna voda dovodi do sabirnih šahtoava. Sustav sakupljanja procjednih voda P. Terenska mjerenja J.8.2. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati.A.d. Kompenzacijski bazeni: Kompenzacijski bazeni su gra evine koje procjednu vodu koja gravitacijski dotiče iz ploha 6. Zavod za ekološki inženjering..A. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. broj: 24-10-013/07.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. K. 3 i 2 prebacuju na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda dalje gravitacijski teče prema sabirnim bazenima. Institut gra evinarstva Hrvatske d. III. Kolektorske cijevi: Kolektorske cijevi su dvostjene PEHD cijevi promjera 400/300 mm koje provode procjednu vodu iz sabirnih šahtova nizvodno.1.A. Obuhvaća geodetsku izmjeru ulaznih i izlaznih cijevi u postojeće kompenzacijske bazena te izmjeru i iskolčenje za postavljanje novih kompenzacijskih bazena.2. Kompenzacijski bazeni su izvedeni na spoju ploha 1 i 2 .2.1. S.A. ožujak 2000 god. Zavod za ekološki inženjering. R.2. [vidi GP1]. Šahtovi. Zagreb.8.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361. kinete i sifoni moraju biti čisti a svi ventili moraju funkcionirati.8.8. ODRŽAVANJE III. III. Sabirni šahtovi: Sabirni šahtovi su dvostjeni PEHD elementi sustava procjednih voda koji prikupljaju procjednu vodu iz pojedinih kasta i dvode je kolektorskim cijevima nizvodno prema sabirnim bazenima.8. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III.. Q. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. III. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne.2.10. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. Zagreb. 5D.8. ožujak 2007 god.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode od pojedinih drenažnih ploha do sabirnih bazena.d. Kontrolno ispitivanje vodonepropusnosti novo izvedenih kompenzacijskih bazena. stranica 187 od 348 . 5. [vidi IP1].A.11. 4.

Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. stranica 188 od 348 . strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). IZVO AČ radova čišćenja je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. (1× godišnje). ventile i poklopcwe šahtova u stanje uporabivosti.A. mjestima na kojima su uočena odstupanja i slično.A.251 m.2. Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 4. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. IZVO A je dužan provesti periodičko ispitiavanje vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena.8. IZVO AČ je zadužen da minimalno 1 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . Neposredno prije snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje svih kolektorskih cijevi ukupne dužine 2. potrebno je provesti čišćenje cijevi za prikupljanje procjednih voda ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m.2. Učestalost čišćenja drenažnih cijevi (perforiranih i punih) na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje (2× godišnje) i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda.2. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. Predvi ena dužina čišćenja ploha 2 do 6 iznosi 21 × 200 m + 1 (JB-6) 51 m= 4. dužina ulaska wome u drenažu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Troškove IZVO AČA po ovoj točki treba obračunati kroz stavku upravljanje. Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom. urednosti šahtova. Predvi ena dužina čišćenja plohe 1 iznosi 10× 200 m = 2. 6. III. Ispitivanje treba provesti ovlaštena institucije.2. Sustav sakupljanja procjednih voda III.8. Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja cijevi za prikupljanje procjedne vode na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnj (1 × godišnje).000 m.1.2. Oprema za čišćenje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi.907 m. 5. IZVO AČ je dužan o provedenom održavanju dostaviti Izvještaj u dva primjerka.8. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima).

Snimanje se provodi dva puta godišnje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2.8. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. O provedenom snimanju IZVO AČ mora dostaviti izvještaj u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). kontra padovi. Izvo ač je dužan izraditi i dostaviti Nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima. fotografijama kritičnih dionica. Sustav sakupljanja procjednih voda III. Snimanje sustava za prikupljanje procjedne vode IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava za prikupljanje procjedne vode CCTV (Closed-circuit television) kamerom.A.1:2006. talog. Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda. puknuća i slično.8. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. U sklopu snimanja. stranica 189 od 348 . Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama.3. suženja poprečnog presjeka. Snimanje se provodi jedan puta godišnje. Oprema za snimanje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi. mjestima na kojima su uočene anomalije. Plohe 2 do 6 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti. Ploha 1 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti.

9 Vertikalna deformacija na 51 m. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. dalje neprohodno. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222. dalje neprohodno za čistač i kameru.5 JB 22 6 160/143 202.5 PJ-7 1 300/250 178.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi.5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi.5 JB-12 4 160/143 228.5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi.4 Sumarno snimiti [m] 6379.br. JB-7 3 160/143 210. PJ-9 1 300/250 189.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi.8. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222.5 PJ-6 1 300/250 166.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra.5 Na 19.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 nailazak na zubu zavara cijevi.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom.5 JB-8 3 160/143 210. Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 12 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R.5 PS-5 1 300/250 178. m.A. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202.5 JB-2 2 200/175 198. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 190 od 348 .5 Sumarno očistiti [m] 6379.

Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 13 Popis revizijskih šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno čistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.br.8.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 191 od 348 .

god. sifon. IZVO AČ je zadužen za provjeru prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (1 x mjesečno). "T" komada.).5. 13.8.4. eventualnom usporu. stanju sifona. IZVO AČ je dužan izvijestiti o mjestu izbijanja metana u šahtu (hvatač kondenzat tipa 3. 19. "X" komada. 17. 16. IZVO AČ je zadužen za tjedno izviještavanje Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). Pregled stanja se provodi radi mogućnosti fizičkog oštećenja stijeki šahta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prvo ispitivanje vodonepropusnosti IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveden u posao. Šahtove odvodnje procjednih voda IZVO AČ je dužan održavati na sljedeći način: 12. poklopca šahta i odzračnika.2. stanju urednosti. Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka.8. U slučaju detekcije CH4. Sve nedostajuće vijke IZVO AČ treba zamijeniti s inox vijsima. Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda.8. o brzini protjecanja. 15. stanju taloga. priključna kolektorska cijev i sl. ventile i poklopce u stanje uporabivosti. Prije eventualnog ulaska u šaht provesti mjere propisane u poglavlju III. Minimalno dva puta godišnje IZVO AČ mora isprati unutrašnjost šahtova na kojima se vrši snimanje vodom. (1× mjesečno). Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima stranica 192 od 348 . Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone. IZVO AČ je zadužen za provedbu kontrole vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje).A. 14. očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. ispravnosti ručice ventila. nepropusnosti spojeva. razini procjedne vode u šahtu. Prvo pokretanje ručice IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveaden u posao. Održavanje sabirnih šahtova odvodnje procjednih voda Sabirni šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi. Sustav sakupljanja procjednih voda III. (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. IZVO AČ je zadužen za održavanje šahtova procjednih voda čišćenjem. (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda a prije snimanja kamerom). O provedenom čišćenju Izvo ač je dužan sastavaiti detaljni Izvještaj.A. 18.). Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. IZVO AČ je dužan održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čišćenjem (1 x mjesečno). (2× godišnje). Zaštita okoliša i zdravalja. Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom. poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno).2. IZVO AČ je zadužen za tjedne vizuale preglede šahtova procjednih voda. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Sustav sakupljanja procjednih voda procjednih voda u skladu s projektima. Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. god. plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 2 × mjesečno. Predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2. Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena IZVO AČ mora provoditi po potrebi. Sumarna zapažanja tjednih pregleda. stanju funkcioniranja pumpi. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. razini procjedne vode u bazenu. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. IZVO AČ je dužan izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. Ispravnost električnih i strojarskih komponenti ugra enih pumpi (u Ex izvedbi) IZVO AČ mora kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci. III. U izvještaju treba biti navedeno. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je sakupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. god. 10.A. stanju taloga.A. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima. IZVO AČ je zdužen za provedbu periodičkog ispitivanje vodonepropusnosti.2. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti.A. (1× godišnje).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5. 9. Obračun se vrši kroz poglavlje V. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije.8. Kompenzacijske bazene procjednih voda IZVO AČ treba održavati na sljedeći način: 7. čistoći šahtova. Izvo ač je dužan provesti ispitivanje od ovlaštene institucije. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. eventualnom usporu.8. Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena. 21. 20. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. stanju poklopca (1× tjedno). (6×godišnje). (1× godišnje) 22. 8. stanju urednosti. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. brzini protjecanja.1. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. stranica 193 od 348 .2. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice i unutrašnjosti kompenzacijskih bazena od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda. rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice).

koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. (1× godišnje) 12. (4×godišnje). III.2. Zavod za ekološki inženjering.3. UPRAVLJANJE III. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti.. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije koje se provodi prema normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361. razini vode i slično. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.8.d. Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda mora biti po svmu isto kao i za šahtove procjednih voda osim što se još predvi a i crpljenje nataloženog mulja iz dna precrpnog šahta 4 × godišnje. broj: 24-10-013/07. III.8.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Izvo ač je dužan izvršiti ispitivanje po ovlaštenoj instituciji. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. IZVO AČ je zadužen za provedbu periodičkog ispitivanja vodonepropusnosti. Sustav sakupljanja procjednih voda 11.A. Zagreb.6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. oznaka IZV-JAK-A1. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). Predvidiv angažman je četir puta godišnje.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.8. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice u prepumpnom šahtu od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi. Zagreb.3.A. ožujak 2000 god. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao.. Zavod za ekološki inženjering. [vidi GP1]. ožujak 2007 god.2.A.8. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. [vidi IP1]. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 stranica 194 od 348 .A. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije.

A.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04). Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. urednosti šahtova. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja.A. IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje procjednih voda (dotok. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju.A.3. kao i čuvati dokaz o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. POSTUPANJE S OTPADOM Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09). od ovlaštene institiucije.4. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). (1× godišnje) IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti navedene Izvještaje u dva primjerka. provesti ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. a nakon čišćenja.8. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama.8. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. III. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). mjestima na kojima su uočene nepravilnosti. dužina ulaska wome u drenažu. Trošak izrade vremenskog plana treba uključiti u cijenu upravljanja sustavom procjednih voda. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava procjednih voda u dva primjerka. IZVO AČ je dužan dostaviti Izvještaj o održavanju kolektorskih cjevovoda.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustava procjednih voda. IZVO AČ je dužan voditi evidenciju provedenih ispitivanja vodonepropusnosti kompenzacijskih bazena. stranica 195 od 348 . Sustav sakupljanja procjednih voda III. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.8. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati).8. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011).A.

Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. Obračun i naplata zbrinjavanja opasnog otpada vrši se posebno. NN 60/2008 i NN 87/2009).opasnost od gušenja radnika. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. cjevovodi procjednih voda u kojima je detektiran odlagališni plin. NN 111/2006. kao što su šahtovi. U suprotnom se s predmetnim muljem treba postupati u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. III. CO2. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Toksičnost . Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. • Opasnost od eksplozije. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 196 od 348 . IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4.A. H2S.8. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika .A.kemijske analize pokažu da predmetni mulj nije opasni otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". uprvaljanja i održavanja na sustavu procjednih voda. kompenzacijski bazeni. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla.5.opasnost od trovanja. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.8. Radovi gra enja i odžavanja se moraju izvoditi na mjestima s povećanom opasnosti. Sustav sakupljanja procjednih voda Ukoliko rezultati fizikalno .

9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ: III.2.9.2.9.3.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.9.A.2 III.9.9.A.9.1.1 III.o.A.A.A.1 III.A.A.9.3 III.9.3.A.9.A.o.A.2 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.1.1 III.2 III. stranica 197 od 348 . Svibanj 2012.1 III.

........................................... GRA ENJE ....199 III...........A........ Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ POGLAVALJA: III.................................201 stranica 198 od 348 ................. 201 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .....................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.. 200 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..................2.........1................................1................A................... ODRŽAVANJE ......A......A.......A...........1 III..2 III........................................................2 III......................... 201 III..............A.A......A..................................9...........2.....A..............1 III....9....9.9...............9.............3...9.........200 III..................A........3.2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .............9...... UPRAVLJANJE.......... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.......... 199 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...........................9............. 199 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ................1 III.......................1.....2.........9....... 200 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..3.9.................

Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III. Institut IGH d.9.A.d..A.A.1. [vidi IP6].A.d. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. broj: 24-10-013/07. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta.1.1. ožujak 2007 god. odredbama. Srodna poglavlja Poglavlje III.. opremu. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. studije i zaštitu okoliša. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1 Prihvat i ugradnja otpada stranica 199 od 348 . ožujak 2000 god. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.9. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.9.9. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. Zagreb. materijale. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa).d. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. Zavod za ekološki inženjering. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. GRA ENJE III. [vidi GP1]. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. [vidi IP1].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. oznaka IZV-JAK-A1. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Zavod za ekološki inženjering. alate i pribor.Broj projekta: 3230-0576/10. Zagreb. listopad 2010. Zavod za planiranje. III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.

III.A. Obodni kanali III. Zaštitni sloj je potrebno održavati čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. Popravak oštećenja izvedenih elemenata snosi IZVO AČ.6.90 ha. broj: 24-10-013/07.A. A. stranica 200 od 348 .5 Me unasip (zečji nasip) III. Ugra uje se na filtarski geotekstil tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III. Čišćenje treba provoditi jednom mjesečno ručnim alatom (plijeviti i čupati raslinje).A. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3. III.2. Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda: Zaštitni sloj definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal.A. Zavod za ekološki inženjering.2 Privremeno prekrivanje III. ožujak 2007 god. ODRŽAVANJE III.A..1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. [Vidi IP1].2. Institut gra evinarstva Hrvatske d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Definicije T. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.9.12.92 ha. oznaka IZV-JAK-A1.40 ha.A.3 Prometnice i platoi III.A. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2.9.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje zaštitnog sloja na plohama 6/1 do uključivo 6/3 tijekom perioda od ožujka do listopada.d.7 Detekcija oštećenja geomembrane III.A. Predvidiv angažman izvo ača je 1 radnik 3 dana po 8 sati mjesečno.9.8 Sustav procjednih voda III. Zagreb.2.A.13.9.A. Gotova prekrivka III. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. Obveza je IZVO AČA da zvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda.A. Obim posla na održavnju zaštitnog sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda će se smanjivati s početkom odlaganja otpada na pojedine kasete izvedenog brtvenog sustava i sustava odvodnje procjednih voda.

oznaka IZV-JAK-A1.9.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. broj: 24-10-013/07. Rad IZO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.A.A.9.A. ožujak 2007 god.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda kao i kvalitetu rada. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Aktivnosti IZVO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. III. ovjerava Nadzorni inženjer. [Vidi IP1].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.9.d.3. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 201 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zavod za ekološki inženjering..9. Zagreb. UPRAVLJANJE III. III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja.3.

3.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.10.A.A.10.o.10.2 III.1.o.4 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.10.10.1 III.1 III.10.1 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ: III.A.2.10.2 III.A.2 III.A.10.A.A. stranica 202 od 348 .A.2 III.A. Svibanj 2012.1 III.A.3 III.10.3.A.A.10.10.1.A.

.......... Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III..................................................2........................10...........................................A......................1.....3.............. 216 stranica 203 od 348 ........A...........A............10.....10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje........10........................................4...10................. 214 III...........2 GRA ENJE .. III.....1.................10...........................2........A............................ 215 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .. 214 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .................................3........... 204 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...... III...........1 III............2..............................10.......3.1 III....................5..........10...........10.....204 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .............10............A.....2 ODRŽAVANJE .. 215 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA... 216 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .A.......................................................... 214 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................2 UPRAVLJANJE .....10..A....A.... 205 III............... III.......A.....1.10..................... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.............. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM ...A.1 III........ 215 III...... III......................A............A.........

d.160 m2. Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta. Institut IGH d... Institut gra evinarstva Hrvatske d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1..Broj projekta: 3230-0576/10.A. studije i zaštitu okoliša. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala. dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala. Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu.d. listopad 2010.d. broj: 24-10-013/07. ožujak 2000 god.A.10. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. Zagreb. Izvo ač je dužan ishoditi sve potrebne suglasnosti/dozvole za rad s azbestom nadležnih ministarstava. Opći • • • • stranica 204 od 348 . Ploha za prihvat azbestnog otpada III. [vidi IP1]. GRA ENJE III. [vidi GP1]. Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zagreb. ožujak 2007 god. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela).000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad).5 m. Zavod za ekološki inženjering. Elaborat tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]. Zavod za planiranje. [vidi IP6].1.A.10.1.5 m i ukupne širine 6. Na kraju pristupne prometnice. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4. izveden je plato za okretanje vozila. oznaka IZV-JAK-A1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa.10. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada. Zavod za ekološki inženjering. uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa.

statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 39/09) Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN42/07) Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/09) Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprje enja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa). IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. materijale. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. opremu. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A.5 Me unasip (zečji nasip) Poglavlje III.1.8 Sustav procjednih voda Poglavlje III. odredbama.A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju plohe za prihvat azbestnog otpada obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. Srodna poglavlja Poglavlje III.9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Pravilnici i propisi Uredba o kategorijama.10.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10.A. alate i pribor.A. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) • • • • • • stranica 205 od 348 .A.A. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.6 Obodni kanali Poglavlje III.7 Detekcija oštećenja geomembrane Poglavlje III.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na vidljivom mjestu. Prema Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) polje (kazeta) za prihvat azbestnog otpada mora biti izdvojeno od ostalog dijela odlagališta. potrebno je izme u azbestnog i komunalnog otpada izvesti odgovarajuće me uprekrivne slojeve.Pristup odlagalištu osobama koje nisu zaposlene spriječen je ogradom koja se izvodi po rubu odlagališta ili oko samog polja za prihvat azbestnog otpada. Pri tome se poglavito misli na bušenje plinskih zdenaca.Nakon zatvaranja polja za prihvat azbestnog otpada iznad područja gdje je vršeno njegovo odlaganje ne smiju se provoditi aktivnosti kojima bi se dovelo do zaga enja okoliša. Ukoliko se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad mogu se u području odloženog komunalnog otpada izvoditi zdenci. a time i zdravlja ljudi. te se odlagalište čuva 24 sata... Ploha za prihvat azbestnog otpada IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: Tehnologija odlaganja azbestnog otpada Izdvajanje polja za prihvat azbestnog otpada .10.Nakon završetka odlaganja azbestnog otpada. Primjer koji se prezentira ovaj slučaj prikazan je na slici 3˝ u TD27: . odmah uz područje gdje se prihvaća azbestni otpad.A. koja ima otprilike slijedeći sadržaj: OPASNOST – AZBEST – SAMO OVLAŠTENO OSOBLJE – OBVEZNA UPOTREBA ZAŠTITNE OPREME.˝ stranica 206 od 348 . postavlja se tabla. iznad njega se može odlagati komunalni otpad. ali treba voditi računa da je udaljenost dna zdenca od vrha me uprekrivnog sustava veća od predvi enog slijeganja otpada. ODJEČE I OBUĆE'' .. a na porti se provodi evidencija ulaženja ljudi na odlagalište. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Kako bi se i u tom slučaju polje za prihvat azbestnog otpada izoliralo od okoline.

odnosi se na slijedeće: • zapakirani azbestni otpad – provjeriti da li je dobro zapakiran.A. mora zapakirati tako da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš (zahtijeva se ambalaža od polietilenske folije debljine najmanje 0. istovara i prijevoza ne do e do ispuštanja tih vlakana ili prašine u zrak Azbestni otpad se do samog mjesta odlaganja dovozi trajnom ili privremenom gradilišnom prometnicom. potrebno je pridržavati se slijedećeg: • otpad se prije prijevoza. te ukoliko nije provesti isto polietilenskom folijom debljine minimalno 0.˝ Općenito o odlaganju otpada koji sadrži azbest .Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). te ga u što kraćem vremenu zapakirati u foliju ili alternativno (nepostojanje adekvatne folije u danom trenutku na gradilištu) prekriti slojem zemlje u debljini od minimalno 10 cm. a svi radovi trebaju proteći na način da se izbjegne ili skrati period u kojem nije moguć pristup kazeti za odlaganje azbestnog otpada. te osigurati rubove ljepljivom trakom • nezapakiran azbestni otpad: . Izvo ač (poduzeće) koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je izvoditi radove održavanja prometnice. Ploha za prihvat azbestnog otpada Dovoz otpada koji sadrži azbest do polja za njegov prihvat .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ukoliko se na odlagalište ipak dopremi i azbestni otpad koji nije pakiran ili obra en. Pristupnu prometnicu (i radni plato ispred kazete za azbest) potrebno je redovito održavati. Kod odlaganja azbestnog otpada najveću pažnju treba posvetiti tome da se spriječi.. gdje se istovaruje. Održavanje prometnice obuhvaća i održavanje prometne gradilišne signalizacije. Tehnologija koje se treba pridržavati kako bi se isto postiglo. izvo ač koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je sukladno dinamici punjenja plohe azbestom izgra ivati pristupnu prometnicu/rampu. da se izbjegne ispuštanje čestica azbesta u okoliš potrebno je hitno poprskati otpad.10.). Tehnologija istovara i ugradnje zapakiranog azbestnog otpada opisana je u TD27.4 mm) • spremnici i ambalaža koja sadrži azbestni otpad moraju biti vidljivo označeni prema posebnom propisu • osoba koja prevozi otpad koji sadrži azbestna vlakna ili prašinu mora osigurati da tijekom utovara. odnosno svede na minimum.4 mm.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). na odlagalište se doprema samo zapakiran ili adekvatno obra en azbestni otpad. pri prijevozu azbestnog otpada. teškog opterećenja vozila i dr. te po potrebi sanirati oštećenja koja mogu nastati uslijed različitih utjecaja (padalina.odmah po istovaru navlažiti otpad stranica 207 od 348 . Nadalje. kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta. ispuštanje azbestnih vlakana i prašine u zrak.

U pravilu se zadovoljavajuća stabilnost postiže projektiranjem konačnog pokosa odloženog azbestnog otpada u nagibu 1V:3H. Svaki red paleta prekriva se horizontalnim slojem zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropus-nosti [vidi TD27]).10. 12t) i ograničavanjem debljine jednog sloja odloženog otpada prije zbijanja na visinu jedne-dvije palete (maksimalno 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. šljunkom. te izvedbe vertikalnih zemljanih stupaca.˝ stranica 208 od 348 . uz korištenje adekvatne opreme.4 mm. NN 42/07).2m nakon zbijanja. Ploha za prihvat azbestnog otpada . te osigurati rubove ljepljivom trakom • azbestni otpad nije dozvoljeno lomiti.5m. te tako pripremljene cijevi upakirati u foliju • zdrobiti cijevi nakon prekrivanja zemljanim materijalom uz adekvatne mjere zaštite (me uostalim prskanje vodom i obavezno korištenje zaštitne opreme) i uz prethodno isho enu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Na odlaganju azbestnog otpada smije raditi isključivo obučeno osoblje. U pravilu se na polja za azbestni otpad dopremaju valovite ili ravne fasadne i krovne ploče. a debljina ovog sloja treba iznositi minimalno 0.5m). izme u paleta treba ugra ivati vertikalne slojeve zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]). kako je opisano u zasebnom poglavlju. potrebno je na samoj lokaciji osigurati dovoljnu količinu vode za prskanje azbestnog otpada za slučaj da do e do puknuća folije u koju je upakiran. potrebno je provesti neku od slijedećih mjera: • prije prelaska strojevima/vozilima preko cijevi iste ispuniti betonom. tri prijelaza kompaktora ili buldozera težine min. kao i globalna stabilnost cjelokupnog odloženog otpada za slučaj da se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te mjestu gdje je azbestni otpad odložen (u skladu s Pravilnikom o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest. Prije prekrivanja i zbijanja redova paleta. kao i Ministarstva graditeljstva i prostornog ure enja. a širina drenažnog stupca treba iznositi najmanje 0. piliti ili na bilo koji drugi način obra ivati Pokosi odloženog azbestnog otpada i zbijenost otpada trebaju biti takovi da se osigura stabilnost odloženog azbestnog otpada. načinu obrade odloženog azbestnog otpada. a potrebno je osigurati procje ivanje oborinske vode do sustava za sakupljanje procjednih voda.A. Kako je azbestni otpad upakiran u foliji. Udaljenost susjednih vertikalnih drenaža ne smije biti veća od 3 m. zemljanim materijalom ili slično. Ukoliko se ipak dopreme i odre ene količine cijevi koje sadrže azbest. Odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini. vrsti.u što kraćem vremenu upakirati otpad u polietilensku foliju debljine minimalno 0. zbijanjem otpada odgovarajućim brojem prijelaza stroja (npr.

2 m ili 1. Azbestni otpad upakiran u . dok se težina jedne palete kreće u rasponu od 0.2 x 1. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postupak ugradnje otpada koji sadrži azbest na odlagalištu Jakuševec .2 m).5 do 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 m. Slika 7. Rukovanje i manipulacija s ovim vrećama riješena je preko ušivenih ručki koje se prihvaćaju pretežito viljuškarima ili nekim drugim strojevima za podizanje tereta. Azbestni otpad upakiran i odložen na paletama Drobljeni ili usitnjeni azbest se na mjestu nastanka uglavnom pakira u nepropusne polipropilenske vreće tzv.8 x 1.2 m.5 tona.5 m do 1. 1 x 1. "big bag".big bag˝ vreću stranica 209 od 348 . Visina azbestnog otpada na pojedinim paletama kreće se uglavnom od 0. Slika 6. različitih dimenzija. dopremati će se na drvenim paletama (dimenzije paleta su uglavnom 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. Na ovaj se način uglavnom pakira i transportira "pločasti" azbest .10. obloge i sl..A.krovne ploče.Većina azbestnog otpada koji će se odlagati na kazetu.

Prekrivanje odloženih paleta/vreća (dvoreda) je moguće započeti bilo kada unutar 3 mjeseca od odlaganja uz uvjet da prilikom manipulacije i odlaganja nije došlo do oštećenja zaštitne folije tj. Tako er. Prostor izme u "dvoreda" potrebno je zbijati mini-kompaktorom. Palete/vreće potrebno je slagati neposredno jedne uz drugu. te odvoze do mjesta odlaganja gdje se zajedno s paletom polažu na horizontalnu podlogu kazete za azbest. Me utim. Me utim.0 m izme u njih).5 m. palete/vreće (ili neki drugi oblik azbestnog ''paketa'') se uz pomoć "kombinirke" na kojoj su montirane vilice ili nekog sličnog stroja skidaju s vozila. Kako bi se moglo pristupiti prekrivanju azbestnog otpada (s propisanim zbijanjem) potrebno je izvesti najmanje dva ''dvoreda'' (4 reda paleta s jednim razmakom od cca 1.5-3 m (širina dviju paleta) x 45 m (duljina kazete za azbest. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad ne smije ulaziti u prostor kazete za azbest.0 m (visina palete). stranica 210 od 348 .5 x 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ukoliko je sav odloženi otpad propisno upakiran. ''žabom'' ili nekim sličnim strojem. a provedbom monitoringa se konstatira da je kakvoća zraka zadovoljavajuća. Sljedeći "dvored" je potrebno odmaknuti za cca. dok se konačna površina jednog sloja ugra enog azbestnog otpada zbija prelascima kompaktora. tj. te ga na isti način složiti. odnosno na posebno ure enu površinu uz kazetu za azbest. Prekrivanje će se vršiti s pjeskovito/šljunkovitim materijalom čije su karakteristike specificirane u Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]. Budući da visina pojedinih paleta/vreća neće biti ujednačena. Kazetu za azbest potrebno je popunjavati u redovima i to tako da se prvi red složi paralelno i neposredno uz rub (južnog) obodnog nasipa. Sa vozila koja su dovezla azbestni otpad. s obzirom na težinu azbesta i manipulacijska ograničenja (nosivost viljuškara.10. Na taj način formirati će se "dvored" približnih dimenzija 2. te tako er paleta/vreća do palete/vreće. Na taj će se način formirati red duljine od oko 45 m. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad parkira se što bliže kazeti za odlaganje azbesta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. bez obzira na geometrijski oblik azbestih "paketa" zajedničko im je svima da moraju biti propisno pakirani kako bi bilo spriječeno osloba anje azbestnih čestica u zrak.0 m od prethodnog. Drugi red će se slagati neposredno uz prvi. duljina reda) x 1. potrebno je osigurati debljinu prekrivnog sloja od minimalno 20 cm (u zbijenom stanju) iznad azbestnog otpada.5 x 1. Kada se propisno zapakirani otpad koji sadrži azbest dopremi do mjesta budućeg odlaganja (dozvoljeno isključivo osobama ovlaštenima za transport i postupanje s zbestnim otpadom) potrebno je pristupiti njegovom istovaru i odlaganju na ure enu kazetu za prihvat azbestnog otpada. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postoji mogućnost da će odre ena količina azbestnog otpada dolaziti pakirana i u drugačijim oblicima. u ovom trenutku nije moguće odrediti točnu količinu/visinu materijala potrebnog za prekrivanje azbestnog otpada. valjka ili nekog sličnog stroja minimalne mase od 12 t. kamiona i drugih strojeva kojima se transportira azbest) realno je za očekivati da na kazetu za azbest neće dolaziti azbestni "paketi" veći od cca 1. ali se to u ovom trenutku ne može točno znati. 1.

Svi strojevi koji se koriste za ugradnju azbestnog otpada moraju se prije napuštanja azbestne kazete i korištenja na nekim drugim lokacijama obavezno isprati vodom. a površinu prekrivnog materijala urediti tako da se po njoj mogu kretati strojevi (kombinirka. Na opisan način potrebno je popuniti cijelu kazetu. gusjenice. Izvo ač mora izgraditi pristupnu prometnicu/rampu.5 slojeva (nivoa) azbestnog otpada. Ploha za prihvat azbestnog otpada U slučaju da do e do oštećenja zaštitne folije ili vreće koje nije moguće sanirati polietilenskom folijom i ljepljivom trakom. Potrebno je isprati sve dijelove koji su mogli biti u kontaktu s azbestnim otpadom (kotači. kod dolaska neupakiranog azbestnog otpada ili puknuća folije na upakiranom otpadu. vilice i dr.Azbestni otpad se prekriva u više slučajeva. kompaktor.10. buldozer i sl. Tijekom zbijanja sloja azbestnog otpada potrebno je provoditi mjerenja količina azbestnih čestica u zraku. 1. u TD27: Prekrivanje otpada koji sadrži azbest .A.2 m). zamijećenim zaga enjem zraka tijekom provedbe monitoringa i sl.. S obzirom na predvi ene dimenzije kazete za prihvat azbestnog otpada na odlagalištu Jakuševec i pretpostavljenu visinu jednog sloja (cca.'' Shematski prikaz redova. Nastaviti s radovima tek nakon što se mjerenjima pokaže da su onečišćenja smanjena ispod dozvoljene granice. Vozila je potrebno prati na samoj kazeti ili neposredno uz kazetu za azbest. kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. "dvoreda" i slojeva dan je na slici 6. kako bi imao dovoljnu nosivost potrebnu za ugradnju narednog sloja). Kada se utvrdi da je prije ena dozvoljena granica onečišćenja zraka. potrebno je oštećenu paletu/vreću poprskati vodom i u što kraćem roku prekriti (zatrpati) pjeskovito/šljunkovitim materijalom (u ovom slučaju nije potrebno zbijati zemljani materijal već će se zbijanje provoditi prilikom prekrivanja "dvoreda"). stranica 211 od 348 . radove treba obustaviti. pretpostavlja se da će se ukupno odložiti 4 . a to su: • prekrivanje u slučaju hitnih intervencija.) kojima će se slagati palete i ugra ivati sljedeći sloj azbestnog otpada (potrebno je zbiti prekrivni materijal nižeg sloja (nivoa) azbestnog otpada. npr.).

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ovi materijali tada čine me uprekrivni sustav (odozdol prema gore): • zemljani sloj debljine 1. a da se iznad tog sloja izvede drenažni šljunčani sloj debljine 0. preporuča se da me uprekrivni zemljani sloj ima veći udio sitnozrnatog koherentnog materijala. Ovim me uprekrivnim zemljanim slojem odvaja se azbestni otpad od komunalnog otpada. Me uprekrivanje azbestnog otpada iznad kojeg se odlaže komunalni otpad Kako bi se azbestni otpad izolirao od komunalnog otpada koji se odlaže iznad njega treba prethodno izvesti sloj zemljanog materijala u debljini minimalno 1.A. nakon čega slijedi zatvaranje odlagališta ili dijela odlagališta gdje se vršio prihvat azbestnog otpada Sva gore navedena prekrivanja zemljanim materijalom provode se kao mjera zaštite od osloba anja azbestnih vlakana i prašine u okoliš. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) • drenažni šljunčani sloj debljine 0.2 m. a to je ograničavanja infiltracije oborina u otpad i time minimaliziranja nastajanje procjednih voda.3 m.3 m (vidi Tehničke uvjete ugradnje – drenažni šljunak [vidi TD27]) • fiterski geotekstil mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) stranica 212 od 348 .4 i 2. 2. te odgovarajući filterski geotekstili.10. Prekrivanje azbestnog otpada prije zbijanja Prekrivanje azbestnog otpada tek prije njegova zbijanja podrazumijeva da se na odlagalištu provode slijedeće mjere zaštite okoliša i zdravlja ljudi: • polje za azbestni otpad je izvedeno unutar ogra enog odlagališta na kojem je uspostavljena čuvarska služba tijekom cijelog dana (24 sata) • uz polje postoji tabla kojom se ukazuje na opasni azbestni otpad i zabranjuje pristup nezaposlenim osobama • sav azbestni otpad je upakiran u foliju • na odlagalištu se provodi monitoring sukladno opisu danom u zasebnom poglavlju Ukoliko nije uspostavljena neka od gore opisanih mjera potrebno je prekriti azbestni otpad na kraju istog radnog dana u kojem je on dopremljen.5 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal manje vodopropusnosti [vidi TD27]) • filterski geotekstil. slojem zemljanog materijala minimalne debljine 0.5 m. Završno prekrivanje otpada ima i dodatnu funkciju.5 u TD27) • me uprekrivanje zemljanim materijalom koje se provodi kada se nakon završetka odlaganja azbestnog otpada iznad njega nastavlja s odlaganjem komunalnog otpada • završno prekrivanje. odnosno odmah po njegovom dovozu. Kako bi se spriječila infiltracija procjednih voda iz komunalnog otpada u polje gdje je odložen azbestni otpad. Ploha za prihvat azbestnog otpada • prekrivanje prije zbijanja (opisano u poglavljima 2. 1. kako ne bi došlo do miješanja materijala. kako bi bio slabije propusnosti.

filterski geotekstil + šljunak + zaštitni geotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • zaštitni zemljani sloj Po završetku rada odlagališta.'' Primjeri izvedbe vrha azbestnog otpada i me uprekrivnog sustava za odlagalište Jakuševec dani su na nacrtima 1 i 2.3 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]) Padovi me uprekrivnih slojeva trebaju biti takovi da se osigura odvodnja procjednih voda komunalnog otpada na područje gdje je ovaj otpad u kontaktu s donjim brtvenim sustavom odlagališta.U PODLOZI ODLOŽEN AZBESTNI OTPAD.'' Monitoring IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: . površinu ispod koje se nalazi odložen azbestni otpad najbolje je ograditi. u TD27 3.jednom mjesečno prva tri mjeseca rada . kako bi se spriječile bilo kakve aktivnosti na tom području. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. GCL) adekvatnih svojstava • plinska drenaža. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) zahtijevaju za komunalni otpad. tj. u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja. odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini. te postaviti tablu s upozorenjem: OPASNOST .. sa slijedećom učestalošću: . podrijetlu. prestanak bilo kakvog odlaganja na ili iznad površine polja .Završni prekrivni slojevi za polje gdje se izvodi azbestni otpad trebaju odgovarati slojevima koji se prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. U principu se radi o slijedećim slojevima (od vrha na niže): • rekultivirajući zemljani sloj.5 m i kmax = 1 X 10-7 cm/s ili brtveni materijalnih (npr. odnosno sloj za zaštitu od smrzavanja • drenaža za oborinsku vodu. filterski geotekstil + šljunak + zaštitnigeotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • glina debljine 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) stranica 213 od 348 .10. vrsti. odnosno nakon izvedenog završnog prekrivanja otpada. načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja. Padovi ne smiju biti izvedeni na način da se procjedna voda zadržava iznad polja za azbestni otpad. Završno prekrivanje.. Ploha za prihvat azbestnog otpada • zaštitni zemljani sloj debljine 0.Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07).

svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.d. ožujak 2007 god.1 vlakno/ml za sve tipove azbesta. tvrtka: Institut IGH d. prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada).10.narednih petnaest godina jednom u pet godina III.A.10.A. Zavod za planiranje .obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada . broj: 24-10-013/07.A. ožujak 2010. Zagreb. III.10. god.10.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.A.d.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije.2.A. Broj projekta: 3230-729/09.2.2. studije i zaštitu okoliša. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: . ODRŽAVANJE III..2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Partikularni zahtjevi su dani u poglavlju III. oznaka IZV-JAK-A1. stranica 214 od 348 .jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja . • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena. [IP15]. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0. neovisno o uzroku prašine . Zagreb. prema nalogu nadzornog inženjera Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09). Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za ekološki inženjering. Ploha za prihvat azbestnog otpada .9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda..

2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja. tj. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. god. ožujak 2010.nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) .svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku. podrijetlu.10.A. vrsti. Zagreb. studije i zaštitu okoliša.Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07).10. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.3. oznaka IZV-JAK-A1. [IP15]. odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini.d.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.3.jednom mjesečno prva tri mjeseca rada . Zavod za planiranje .. ožujak 2007 god. neovisno o uzroku prašine .A.10. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zagreb. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Broj projekta: 3230-729/09.10.. broj: 24-10-013/07. IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: .A. u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja.. sa slijedećom učestalošću: . tvrtka: Institut IGH d. načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada .d.A.3. UPRAVLJANJE III. Zavod za ekološki inženjering. prema nalogu nadzornog inženjera stranica 215 od 348 .

NN 89/08).A. Pri tome se posebno misli na opasnosti koje se javljaju kada se prašina i vlakna azbesta na u u zraku.jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja . Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: . čime se uzrokuju smrtonosne bolesti .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.10. Na odlagalištu treba provoditi minimalno slijedeće mjere za sprječavanje emisije azbestnih vlakana i prašine u okoliš: • treba provjeriti da li je adekvatno zapakiran azbestni otpad dopremljen na odlagalište stranica 216 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.4. kako je opisano u zasebnom poglavlju.10.Na poslovima odlaganja azbestnog otpada smiju raditi i provoditi kontrolu samo djelatnici koji su prošli adekvatnu obuku.azbestoza pluća i rak pluća. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM IZVO AČ je dužan postupati s opasnim otpadom u skladu s Elaboratu tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]. III. potrebno je provoditi monitoring.1 vlakno/ml za sve tipove azbesta.narednih petnaest godina jednom u pet godina III. Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: . Pri odlaganju azbestnog otpada na odlagalištu treba osigurati sve potrebne mjere za zaštitu radnika..A. Ploha za prihvat azbestnog otpada Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09). prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada).5. Ljudsko zdravlje tada je ugroženo zbog mogućnosti da se azbestna vlakanca igličaste strukture zabodu u plućne membrane.10. • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena.A. te imaju odgovarajuću zaštitnu opremu (sukladno Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest. U svrhu zaštite djelatnika i ostalih osoba.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač mora osigurati poseban prostor za dekontaminaciju i skladištenje opreme. Nošenje odjeće. te znati pravilno koristiti zaštitnu opremu. moraju se odložiti u polietilenske vreće debljine najmanje 0. Tijekom prihvata azbestnog otpada na odlagalištu potrebno je kontrolirati/pratiti slijedeće: • zdravstveno stanje radnika (zdravstveni pregled obavezan prije uvo enja radnika u posao. Prostor za dekontaminaciju radnika mora imati me usobno odvojene prostore za čišćenje zaštitne odječe. niti bilo gdje drugdje gdje ima prašine. te osigurati rubove ljepljivom trakom. veće puknuće . odlaganje zaštitne odječe i respiratora. te na vreći treba stajati opis o sadržaju vreće. Ovako upakiran otpad treba odložiti na polju za prihvat azbestnog otpada. oprema i respiratori.prskanje i lijepljenje folije. obavezno odlaganje odjeće u zatvorene spremnike. strugati. posebno respiratora. a prije pakiranja u folije. Radnik mora biti školovan za pravilnu dekontaminaciju obuče i odjeće (čišćenje mokrom krpom i usisavačem. te kasnije najmanje jednom godišnje) stranica 217 od 348 . koji se više ne koriste.4 mm. Pri radu u okolini u kojoj postoji mogućnost od povećane količine azbesta u zraku radnici moraju imati zaštitu opremu: • zaštitno odijelo • respirator (zaštitna maska) • zaštitne rukavice • čizme ili druga obuća Tijekom zbijanja azbestnog otpada radnici moraju nositi zaštitnu odjeću. te ga ne smije skidati i odlagati na području polja s azbestnim otpadom.4 mm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Vreće moraju biti vidno označene natpisom ili znakom za azbestni otpad. Radnik mora biti školovan za pravilno korištenje respiratora (maske). treba biti u skladu s uputama proizvo ača. brusiti ili na bilo koji drugi način obra ivati proizvode koji sadrže azbest • treba provoditi monitoring Radnici koji rade na odlaganju/zbijanju azbestnog otpada moraju biti školovani za postupanje u izvanrednim situacijama (povećane količine azbesta u zraku). radnik mora navlažiti otpad • svakodnevno treba kontrolirati stanje folije u koju je otpad upakiran • u slučaju da je folija oštećena treba odmah reagirati sukladno stanju oštećenja (manja puknuće .10. pakiranje) • kod zbijanja otpada treba prskati otpad za slučaj puknuća folije • strogo je zabranjeno trgati. te zatim poduzeti odgovarajuće mjere (prekrivanje.).prskanje i prekrivanje zemljanim materijalom) • kod svakog vidljivog stvaranja azbestne prašine treba odmah poprskati otpad. skidanje respiratora nakon što je provedena dekontaminacija itd. upoznati se s opasnostima pri radu s azbestnim otpadom. Zaštitna odjeća. Ploha za prihvat azbestnog otpada • neupakiran azbestni otpad treba zapakirati u polietilenske vreće minimalne debljine 0.A. Za rad s azbestnim otpadom radnik mora biti dobrog zdravstvenog stanja. bušiti. te odlaganje druge odječe i preoblačenje.

Ploha za prihvat azbestnog otpada • osobna zaštitna sredstva i opremu (kontrolirati ispravnost. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10. te redovito mijenjati korištena sredstva i opremu) • količinu azbestnih čestica u zraku.A.) • količinu. te s planiranim aktivnostima na polju . prekrivanje i sl.zbijanje slojeva. mjerenjem istih na području samog polja ili u neposrednoj blizini (dinamiku mjerenja treba uskladiti s dinamikom i količinom azbestnog otpada. vrstu i način obrade materijala.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. o čemu treba voditi očevidnik sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42107)'' ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 218 od 348 .

o.A.1.11.11.2. Gornji brtveni sloj SADRŽAJ: III.11.A.o.2 III.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.3.3 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.A.2 III.A.11.1 III.1 III. Svibanj 2012.A.11.2 III.A.11.A.11.11.A.1.11.3.A.A.2.1 III. stranica 219 od 348 .2 III.11.1 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.11.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.11.1.
III.A.11.1.1 III.A.11.1.2

GRA ENJE ............................................................................................221
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......................................................... 221 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................ 223

III.A.11.2.
III.A.11.2.1 III.A.11.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 230
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................................................................... 230 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................... 230

III.A.11.3.
III.A.11.3.1 III.A.11.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 231
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..................................................................... 231 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...................................................... 231

III.A.11.4.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .............................................................. 232

stranica 220 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

III.A.11.1. GRA ENJE
III.A.11.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden gornji brtveni sloj sa gotovom prekrivkom. Gornji brtveni slojevi se izvode na formiranom i kompaktiranom tijelu od otpada. Nacrti projektiranog sustava gornjih brtvenih slojeva su dani dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2], vidi nacrte 5.3. (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh otpada), nacrt 5.4, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh izravnavajućeg sloja zemlje) i nacrt 5.5, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh završnog sloja zemlje). Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja, prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti; humusni sloj, sloj zaštite od smrzavanja, gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode), geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose, počevši od gornjeg sloja nadolje, su sljedeće: Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2.85H:1V) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,85 m

Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL( Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [Vidi IP1]. Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m

stranica 221 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

•Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14]. Projektni zahtjevi izvedbe sustava gornjih brtvenih slojeva odlagališta su dani u poglavljima; • 02361 – Drenažni šljunak, • 02363 – Me uprekrivni sloj, • 02371 – Geosintetski dren za plin, • 02370 - Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja, • 02374 - Geosintetski dren za vodu, • 02375 – Zaštita od smrzavanja, • 02502 – Zatravljene završnog sloja Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2]. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm, glatkog, linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba). Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2.85H. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u

stranica 222 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke, geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm, a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta, te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu. Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0,65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0,85 m na bočnim pokosima. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala, panjeva, komada kamena i ostalih štetnih predmeta. Propusnost ovog sloja je oko 3,3 x 10-5 centimetara na sekundu. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0,15 m. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije.

III.A.11.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
III.A.11.1.2.1. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju, održavanju i upravljanju Gornjih brtvenih slojeva obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje, održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.

stranica 223 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova, održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. III.A.11.1.2.2. Srodna poglavlja

Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.3. Prometnice i platoi Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.A.6. Kanali Poglavlje III.A.12. Gotova prekrivka Poglavlje III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.A.11.1.2.3. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Radovi IZVO AČA na ispitivanju, dobavi, transportu i ugradnji me upokrova obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje me upokrovnog sloja. Rezultaiti ispitivanja, prijevoz materijala na odlagalište, deponiranje, unutrašnji prijevoz, ugradnja, zbijanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Me uprekrivni sloj (me upokrov) definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal. Ugra uje se na inertni zemljani sloj od produljene prekrivke. Po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Materijal me uprekrivnog sloja je pjeskovito ili šljunkovito tlo dobiveno iz iskopa i zaliha pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Hidraulička propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). Me uprekivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja, potrebno je ukloniti sustav zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Obračun ovog rada vrši se kroz poglavlje V.A.2. Nakon uklanjanja sustava zaštite od erozije, potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja IZVO AČ treba zatražiti od NADZORNOG INŽENJERA pregled površine i odobrenje za ugradnju. Materijal me uprekrivnog sloja treba ugraditi u jednom sloju na adekvatno pripremljenu površinu. IZVO AČ mora deset (10) dana prije upotrebe predloženog materijala, dati NADZORNOM INŽENJERU na uvid potvrdu da predloženi materijal udovoljava zahtjeve iz ovog poglavlja.

stranica 224 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja. Ispitivanja se moraju izvoditi u specijaliziranom laboratoriju. IZVO AČ ne smije ugra ivati materijale dok NADZORNI INŽENJER posebno ne pregleda i odobri predloženi materijal. Ukoliko po mišljenju NADZORNOG INŽENJERA, materijal koji je predložen od strane IZVO AČA, nije prikladan za upotrebu, IZVO AČ mora priložiti na razmatranje gore navedene potvrde za drugi materijal iz drugog izvora. NADZORNI INŽENJER može u bilo koje vrijeme tražiti uzimanje uzoraka dovezenog materijala za dodatna ispitivanja karakteristika na trošak INVESTITORA. Bilo koji dovezeni materijal s terena za koji se ustanovi da nije u skladu sa specifikacijom, ili se ustanovi da je zaga en, mora se odmah ukloniti i zamijeniti prikladnim materijalom na trošak IZVO AČA, bez produženja rokova izvo enja. Debljina materijala mora se dokazati odre ivanjem visina početnih i završnih površina me uprekrivnog sloja pod geodetskim NADZOROM, a vertikalna tolerancija iznosi ± pedeset (50) mm, dok je održavanje minimalne debljine i nagiba pokosa kako je to specificirano u crtežima. Debljina materijala odre uje se kao visinska razlika izme u završne i početne površine. Tekuća ispitivanja - granulometrijske analize - moraju se provoditi najmanje jednom na 1.000 m3 ugra enog materijala. Ukoliko ispitivanja ne zadovolje propisane kriterije iz ovog poglavlja, IZVO AČ mora ukloniti ugra eni materijal i ugraditi onaj koji odgovara kriteijima propisanim u ovom poglavlju. Kontrolna ispitivanja se vrše prema nalogu Nadzornog inženjera. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 13.800 m3 materijala za me upokrov od plinske linije L do plinske linije N. Jedinčna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje me uprekrivnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu, tekuća ispitivanja, materijal, opremu, alate, pribor, utovar, transporte, iskope, deponiranje, zatrpavanje, strojna guranja, zbijanje, fino planiranje, geodetsko mjerenje i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obračun se vrši po m3 ugra enog materijala za me upokrov i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Ukoliko se planira odgoditi ugradnja gornjih brtvenih slojeva do prestanka značajnijih slijeganja, po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja, na me upokrovnom sloju treba izvesti zaštitu pokosa me upokrova od erozije i sedimentacije (vidi IP14). III.A.11.1.2.4. Geosintetski sloj za otplinjavanje Po zahtjevu Naručitelja, IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog sloja za otplinjavanje obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme, i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i

stranica 225 od 348

6. Jedinčna cijena nabave materijala. utovar. predvi a se ugradnja 45.A. unutrašnji transporti.2. izvedbe i ugradnje geosintetskog glinenog brtvenog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu.950 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja od plinske linije L do plinske linije N. unutrašnji transporti.450 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). materijala. ugradnja. Prijevoz materijala na odlagalište.A. opremu. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog brtvenog obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. materijala.900 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje. skladištenje. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 14. utovar. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem.5.A. transporte. Izvedba spoja ploha 4 i 5 predvi a ugradnju 15. alate. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45. ugradnja. skladištenje. III. opremu. strojnu manipulaciju. alate. materijale. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. materijale.950 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje od plinske linije L do plinske linije N.1. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje Geomembrana od linearnog polietilena niske stranica 226 od 348 . opreme. pribor. Prijevoz materijala na odlagalište.11. opreme.11. guranja. Geosintetski sloj za otplinjavanje IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02371 dokumentacije [IP2]. Gornji brtveni sloj ispitivanje geosintetskog sloja za otplinjavanje. guranja. transporte. III. strojnu manipulaciju.11. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1. Jedinčna cijena nabave materijala. izvedbe i ugradnje geosintetskog sloja za otplinjavanje uključuje svu potrebnu radnu snagu.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog glinenog brtvenog sloja. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA. pribor. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog glinenog brtvenog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Radovi IZVO AČA na izvedbi Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. Geosintetski glineni brtveni sloj IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02370 dokumentacije [IP2]. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog sloja za otplinjavanje i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.

Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15. utovar. strojnu manipulaciju.900 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE). pribor. materijale. Gornji brtveni sloj gustoće. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15. utovar.11. alate. ugradnja. skladištenje. unutrašnji transporti.2. skladištenje.A. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje sloja zaštite od smrzavanja.900 m2 geosintetskog drena za vodu. pribor. Geosintetski dren za vodu Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog drena za vodu obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prijevoz materijala na odlagalište. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog drena za vodu. unutrašnji stranica 227 od 348 .8. III.1. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. predvi a se ugradnja 27. Geosintetski dren za vodu IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02374 dokumentacije [IP2]. Prijevoz materijala na odlagalište. Prijevoz materijala na odlagalište. transporte. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45.11. skladištenje. izvedbe i ugradnje geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) uključuje svu potrebnu radnu snagu. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA.950 m2 geosintetskog drena za vodu od plinske linije L do plinske linije N. unutrašnji transporti.2. izvedbe i ugradnje geosintetskog drena za vodu uključuje svu potrebnu radnu snagu.7. Sloj zaštite od smrzavanja Radovi IZVO AČA na izvedbi sloja zaštite od smrzavanja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage.11. alate. Obračun se vrši po m2 ugra enog geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. opremu. guranja. ugradnja. transporte. III. opremu. materijala. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02372 dokumentacije [IP2]. Jedinčna cijena nabave materijala. Jedinčna cijena nabave materijala.A. opreme. opreme. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog drena za vodu i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. strojnu manipulaciju.300 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) od plinske linije L do plinske linije N. materijale. materijala.1. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. guranja.

Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati.11. Jedinčna cijena nabave materijala.400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja. Po nalogu Naučitelja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. ugradnja. ugradnja.A. unutrašnji transporti.870 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2.730 m3 po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 15. Prijevoz materijala na odlagalište. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.2. IZVO AČ je dužan ugraditi i 10. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 17. Sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba biti izveden u skladu s poglavljem 02375 i 2502 dokumentacije [IP2].A.11. strojnu manipulaciju.1. humusni sloj je potrebno ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. pribor. materijale. transporte.9. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti zaštitni sloj od smrzavanja u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje humusnog sloja. izvedbe i ugradnje sloja zaštite od smrzavanja uključuje svu potrebnu radnu snagu. opremu. stranica 228 od 348 . Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju). III. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju). Gornji brtveni sloj transporti. utovar. IZVO AČ je zadužen da ugra eni sloj zaštite od smrzavanja ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta. Obračun se vrši po m3 ugra enog sloja zaštite od smrzavanja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. opreme. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5. skladištenje. alate. guranju. Humusni sloj Radovi IZVO AČA na izvedbi humusnog sloja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. Sloj zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02375 dokumentacije [IP2]. Po nalogu Naučitelja deponiranji materijal IZVO AČ treba ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti humusni sloj u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem.85). materijala. IZVO AČ je zadužen da ugra eni humusni sloj ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti.

Obračun se vrši po m3 ugra enog humusnog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. zavarivanje. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Spoj starih i novih brtvenih slojeva Radovi IZVO AČA na izvedbi spoja starih i novih brtvenih slojeva na plohi 4 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. pribor. zavarivanje. dovoz. strojnu manipulaciju. materijala. deponiranje otkopanog materijala. Jedinčna cijena nabave materijala. Za izvedbu drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 predvi a se ugradnja 250 m3 drenažnog šljunka.400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja sa spoja ploha 4 i 5.1. strojnu manipulaciju. Drenažni šljunak po kavliteti mora biti sukladan zahtjevima poglavlja 02361 dokumentacije [IP1]. opreme. sidrenje umjetnih materijala. čišćenje. pribor. opremu. transporte.11.2. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. utovar.11. materijala. [IP2]. izvedbe i ugradnje humusnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu. III. Obračun se vrši po m' izvedenog spoja od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.800 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2. materijale. kombinirani ručni i strojni otkop. Gornji brtveni sloj Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 4.2. rezanje. deponiranje otkopanog materijala. prekrajanje. stranica 229 od 348 . čišćenje. Detalj izvedbe drenažnog nožišta je prikazan u nacrtu 5. deponiranje otkopanog materijala.A.9. brtvenih slojeva Izvedba drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih Radovi IZVO AČA na izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. Kombinirani ručni i strojni otkop. III.A. guranje. alate. nabava. ugradnja drenažnog šljunka i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. opreme i izvo enja posla neophodnog za izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva.11.A. istovar. IZVO AČ je dužan ugraditi i 2. alate. opremu. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se izvedba 340 m' spoja gornjih brtvenih slojeva. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju novih brtvenih slojeva ploha 4 i 5. Jedinčna cijena nabave materijala.85). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.11.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. materijale. priprema spoja. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. prekrajanje. Kombinirani ručni i strojni otkop. transporte.100 m3 humusnog sloja po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 2. izvedbe spoja starih i novih brtvenih slojeva na spoju ploha 4 i 5 uključuje svu potrebnu radnu snagu.1. utovar. rezanje. priprema.10.

III. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.2. Institut gra evinarstva Hrvatske d.3. ugradnju.2.2. ODRŽAVANJE III. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. izvedbe drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva uključuje svu potrebnu radnu snagu. • 02374 . • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja. transporte. Zavod za ekološki inženjering. IZVO AČ mora očistiti me uprekrivni sloj od svog raslinja. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. utovar. deponiranje otkopanog materijala.Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). broj projekta: 81010041/12. Gornji brtveni sloj Jedinčna cijena nabave materijala.11.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. sidrenje umjetnih materijala. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me uprekrivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm. [IP2].. Institut gra evinarstva Hrvatske. Zagreb.Geosintetski dren za vodu.2. studije i zaštitu okoliša. Projektni zahtjevi održavanja gornjeg brtvenog sloja odlagališta su dani u poglavljima. Zavod za planiranje.d. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja.11. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. veljača 2012. Obračun se vrši po m' izvedenog drenažnog nožišta od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. opremu.A. • 02361 – Drenažni šljunak. ožujak 2000 [GP1]. pribor. • 02363 – Me uprekrivni sloj. korjenja i ostalih nečistoća koje bi mogle stranica 230 od 348 . Zavod za ekološki inženjering. strojnu manipulaciju. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. [IP14]. kombinirani ručni i strojni otkop.11. [Vidi IP1]. • 02502 – Zatravljene završnog sloja III. dopremu drenažnog šljunčanog materijala. d. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.d.A. istovar. • 02370 .A. materijale. 5 i 6. nabavu. institut IGH. alate. potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća.11..A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. Zagreb. Prije polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva (geosintetskog drena za plin). izmjeru izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. ožujak 2007 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d. oznaka IZV-JAK-A1.d.11. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. broj: 24-10-013/07. • 02371 – Geosintetski dren za plin.

11. oznaka IZV-JAK-A1. 5 i 6. [Vidi IP1].A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. studije i zaštitu okoliša.11. Drugi zahtjevi održavanja gornjih brtvenih slojeva nisu predvi eni ovom dokumentacijom.11.3. broj: 24-10-013/07. Troškove izrade vremenskog plana IZVO AČ treba uuključiti u ukupnu cijenu izrade gornjih brtvenih slojeva. bez prekrivanja slojem zaštite od smrzavanja. veljača 2012. ožujak 2007 god. [IP14].A. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). Ostali gornje brtvene slojeve IZVO AČ može polagati tek po odobrenju Nadzornog inženjera. institut IGH. [IP2]. ožujak 2000 [GP1]. III. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. d. IZVO AČU nije dozvoljeno da organizira radove tako da se brtveni slojevi od umjetnih materijala izlažu atmosferskom utjecaju.A. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. UPRAVLJANJE III. Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije. Zavod za ekološki inženjering. broj projekta: 81010041/12.d. Nije dopušteno da IZVO AČ započne s radovima ugradnje gornjih brtvenih slojeva bez prethodnog osiguranja svih potrebnih količina brtvenih slojeva za zvršno prekrivanje homusnim slojem njegovim zatravljenjem. IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Gornji brtveni sloj oštetititi gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL).d. IZVO AČ mora planirati radove na čišćenju me uprekrivnog sloja neposredno prije ugradnje gornjih brtvenih slojeva. III. Zagreb.3. Zavod za ekološki inženjering.d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji. Zagreb.3. Institut gra evinarstva Hrvatske. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Po nalogu odnosno zahtjevu Naručitelja.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gornjim brtvenim slojem IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke. stranica 231 od 348 . Zavod za planiranje. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4...11.

odzračnici.4. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. odzračnici. H2S.opasnost od trovanja. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda.4. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima.11. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14.11. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. III. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. kao što su šahtovi. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. stranica 232 od 348 . CO2. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. Gornji brtveni sloj Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja i humusom IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije. cjevovodi oborinskih voda.opasnost od gušenja radnika.A. • Opasnost od eksplozije. U šahtovi. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. • Toksičnost .A.A. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4.

A. Gornji brtveni sloj IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.11. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 233 od 348 . održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

2 III.A.3.12. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.o.2.o.2 III.A. Svibanj 2012.A.12.12.A.A.A.2 III.12.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1 III.12.12.2 III.1.2.12.3.1 III.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.12.A.A.12. stranica 234 od 348 .1 III.A.3 III. Gotova prekrivka SADRŽAJ: III.12.1 III.1.A.12.A.A.

............................... Gotova prekrivka SADRŽAJ POGLAVALJA: III........................ 240 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....A.........2 GRA ENJE ...............................................12................................................2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 240 III.................................................................................................1 III....... III....1........12................ 257 III...3... 236 III.........3...............3....12...............2 UPRAVLJANJE .........A.1............A............. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.............12.............12.............. 257 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ............A.................... 240 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......12....A. III............12.........1 III.....................A............12......................... 257 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...1 III...12.......... III.236 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...........................A..................... 257 stranica 235 od 348 .....2.A.... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ....12.......... 236 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .12.............................2....4........1..............................A.......A..............2 ODRŽAVANJE .A.

GRA ENJE III.1. materijale.. održavanju i upravljanju Gotove prekrivke obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.1.12.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izvedena gotova prekrivka. 5 i 6. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. stranica 236 od 348 . IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2]. • 02301 – Zemljana ispuna. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Gotova prekrivka se izvodi na gornjem brtvenom sloju (vidi poglavlje III. III. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. Zagreb.d. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova. Institut gra evinarstva Hrvatske d. alate i pribor. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Zavod za ekološki inženjering.A.12.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.2.1. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. [IP2]. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.1. • geodetski reperi Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. 5 i 6.12. Gotova prekrivka III.2. opremu.11. [IP2].A. • 02375 – Zaštita od smrzavanja.A.1.12. održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom. Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.).16. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. odredbama. Projektirani sustav gotove prekrivke je dan u nacrtima 5.12. Institut gra evinarstva Hrvatske.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.A. Institut gra evinarstva Hrvatske.A. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju. i nacrtu 5. ožujak 2000 [GP1].

sadržaj hranjiva. Sjeme visoke klijavosti.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12. sintetske pjene) . Količina ovisi o svojstvima lokacije i staništa pri čemu se odvojeno vrednuju: tlo (debljina i struktura plodnog sloja.11.A.organskih i anorganskih gnojiva (NPK=12:12:17) . i druga biljna vlakna) . erozivni procesi. Gotova prekrivka III. latex disperzija.12. količina sjemena cca 24 g/m2. snježni pokrov. kompost. Smjesa se nanosi u sloju od 0. vododržnost.3.5 i većim. svjetlosni uvjeti. FESTUCA OVINA. organsko tutkalo).2. FESTUCA OVINA CAPILLATA. Kanali Poglavlje III.3.sjemenske smjese (travna smjesa / travno sjeme i sjeme drvenastog bilja) .A. jesen) pri temperaturama tla iznad 8 stupnjeva C. Hidrosjetva Primjenjuje se za isplaniranu zemljanu podlogu sa nagibima 1:3. AGROSTIS TENUIS. temperaturne oscilacije. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III. LOLIUM PERENNE (30:30:10:10:10:10).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja. POA PRATENSIS. sadržaj organske supstance. Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne. sječka. propusnost.6. sadržaj toksičnih elemenata).A. Prometnice i platoi Poglavlje III. vodena disperzija.mulch (celuloza.A.A. inklinacija. III.4.A.A.2. vrste visoke sposobnosti brzog stvaranja nadzemne i podzemne vegetacijske mase. nadmorska visina. Obodni nasip Poglavlje III.12. klima (godišnji prosjek oborina. Gornji brtveni sloj Poglavlje III.4.A.sredstva za popravljanje svojstava tla (treset. ekspozicija. slama.12.14. strojno se (hydro-seeder) prska vodena suspenzija: . hidrosilikat. u vrijeme bez mrazeva. alginat. Srodna poglavlja Poglavlje III.2.1. Aplikacija se provodi u jednom ili više radnih hodova kroz vlažniji dio godine (proljeće. mrazišta).13. Sjemena smjesa trava za inicijalno zatravnjivanje velikih površina u pokosu: FESTUCA RUBRA GENUINA. prosječna vlažnost zraka. stranica 237 od 348 .sredstva za stabilizaciju (vodena bitumenska emulzija. Navedeni čimbenici ujedno utječu na dužinu razdoblja klijanja a navedene stabilizacijske primjese u suspenziji osiguravaju bolje uvjete za klijanje i rast. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.5 do 2 cm i to 1 do 3 litre vodene suspenzije/m2 odnosno 4 do 5 litara /m2 ukoliko se primjenjuje mulch sjetva (mulch seeder).A.1.A.2.

jako potiskivanje korova i mahovine. odnosno s nagibom 1: 3. CORNUS.A. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. stranica 238 od 348 . Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio. NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast.75 hektara klasičnim strojnim zasijavanjem trave. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Klasično strojno zasijavanje trave Primjenjuje se na humusiranu isplaniranu zemljanu podlogu – ravnu s nagibom za površinsku odvodnju. odnosno sve potrebne popravke. zaštitnog sloja protiv smrzavnja i humusnog sloja. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio. LOLIUM PERENNE LORINA. POPULUS. Gotova prekrivka Središnje programirano navodnjavanje i tekuće prignojavanje kao preduvjet vitalnog i trajnog kompaktnog vegetacijskog pokrova. III. a svrhovita je metoda primjene na dijelovima lokaliteta gdje ne može biti primijenjena sjetva u brazde ili klasična sadnja sadnica.5 i manjim. te prema izgledu i boji trave.12.5. brza regeneracija): LORETTA SUPRARASEN. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2. POA SUPINA SUPRA (50:10:15:10:10:5). Tijekom provedbe ugovora. Tijekom provedbe ugovora. Količina sjemena 20 g/m2. ALNUS. PINUS. SALIX. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje.2.12. BETULA.68 hektara hidrosjetvom. POA PRATENSIS JULIA. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje. VIBURNUM. IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi klasičnim strojnim zasijavanjem. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine. FRAXINUS. IZVO AČ treba nanjeti sljedeću smjesu za trajni travnjak (brzo postizanje gustog sklopa. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine. odnosno sve potrebne popravke.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. te prema izgledu i boji trave. Sastav smjese: LOLIUM PERENNE LORETTA. IZVO AČ je obvezan o svom trošku sanirati sve posljedice erozije koja se može pojaviti nakon ugradnje me uprekrivnog sloja. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi s hidro-sjetvom NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast. POA PRATENSIS STOLA. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2.QUERCUS.1. POA PRATENSIS CYNTHIA. Ukoliko se travnoj smjesi dodaje sjeme drvenastog bilja za uspostavu gornje pionirske etaže najsukladnije su vrste ACER.

Budući da se predvi a izvedba spoja ploha 4 i 5 u dužini od 75 m. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god. tako je potrebno da IZVO AČ prije izvedbe spoja ukloni 7 komada postavljenih geodetskih repera na poprečnom presjeku 12. 8. te da ih nakon izvedbe gornjih brtvenih slojeva postavi u profil 12. [IP2].1. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja. materijale. Gotova prekrivka Jedinčne cijene zatravljenja uključuju svu potrebnu radnu snagu. 4.C) i jedan uzdužni (D). stranica 239 od 348 . Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut gra evinarstva Hrvatske. Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5.12.12.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. nabavu.6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5. 5 i 6. Geodetski reperi Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada. Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera. Tako er je potrebno redovito održavati repere.2. pribor.8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6. 10 i 12) i 1 uzdužni profil. Institut gra evinarstva Hrvatske.6.15 i u tablici 5. Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera. III.16. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A . razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2. 6. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do poprečnog presjeka 12) su reperi već postavljeni. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru u 2 primjerka kao i u digitalnom obliku (CD). transporte i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada.A. alate. Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama. IZVO AČ je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere raspore ene u profile kako je prikazano u nacrtu 5. Postavljanje repera potrebno je provesti neposredno nakon postavljanja prekrivnog sustava i izvedbe odvodnje oborinskih voda. Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 . Tijekom provedbe ugovora predvi a se ugradnja 14 komada zamjenjenih geodetskih repera. Degradacija. [IP2].A. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D. opremu. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.

broj projekta: 81010041/12.2.12.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji.12. Odlagalište treba u što većoj mjeri zadržati postojeće kvalitete zelenih površina radi očuvanja ekološke raznolikosti i cjelokupnog prirodnog pejzaža. • 02301 – Zemljana ispuna. Zavod za planiranje.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. [IP2]. održavanja ekoloških i mikroklimatskih prilika zadržavajući funkcionalne aspekte svih elemenata Odlagališta. ODRŽAVANJE III.12. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Pravilno održavanje površina zasijanih travom ili drvećem ozelenjenih površina ili niskim raslinjem mora umanjiti svaku mogućnost ugrožavanja sigurnosti ljudi i objekata na Odlagalištu na način da se učinjeni otkos sakuplja na za to predvi ena mjesta i odvozi u bio-kompostanu.d. Zavod za ekološki inženjering. Raslinje mora biti tako planirano i održavano da ne umanjuje vrijednost i funkcionalnost izgra enih elemenata Odlagališta.A. U tom smislu mora biti spriječeno oštećenje elemenata Odlagališta od širenja i prodiranja korijenja (eventualno probijanje nepropusnih brtvenih slojeva. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. odvjajače kondenzata. Zagreb. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.2.2. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. veljača 2012.A. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP14]. studije i zaštitu okoliša. Institut gra evinarstva Hrvatske. dobivanja na estetskoj vrijednosti prostora. institut IGH. ožujak 2000 [GP1]. Uz plinske zdence.A. Košnja se u pravilu vrši specijalnom mehanizacijom.A.1.A.d. šahtove oborinskih i stranica 240 od 348 . Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. oštećenje prometnica ili smanjenje prometne učinkovitosti uslijed širenja korijenja) te penjanja puzajućeg bilja (mogućnost oštećenja antikorozivne zaštite kod metalnih ograda ili mogućnost oštećenja fasade gra evina).12.12. gahtove linijskih ventila.2. Cilj Područje Odlagališta treba biti prožeto niskim zelenim raslinjem radi sprječavanja erozije površina u nagibu. Odlagalište treba biti sigurno u smislu smanjenja mogućih rizika za nastanak i širenje požara. 5 i 6. odzračnike me usloja.2. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Gotova prekrivka III. d.

52 ha. stupove javne rasvjete. Površine koje je potrebno kositi su.A.58 ha) • Zelene površine uz PUTO i oko bio-kompostane (1. a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara. hidrante. • Obodni kanal ploha 2 do 6 (1. kako ne bi došlo do oštećenja elemenata plinskog sustava.93 ha).2.08 ha). Gotova prekrivka procjednih voda. Površine pod nagibom većim od 5% koje su trenutno raspoložive za košnju. Do završetka izgradnje odlagališta.A. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i.91 ha).12.2.12. Sav otkos IZVO AČ mora usitniti ili sakupiti.65 ha).76 ha). IZVO AČ je dužan provesti minimalno 5 (pet) košnji godišnje površina s nagibom manjim ili jednakim 5%. • zapadni plato uz Tišinsku ulicu (4. prometne znakove. visoko raslinje i ograde.95 ha Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM se predvi a da će površina za košnju povećati za 3. Izvo ač nije zadužen za održavanje zelenih površina koje se nalaze unutar ograde PUTO.46 ha).2.12.30 ha. • Južni pojas od južnog kraka asfaltne obilazne prometnice (1. Područje koje se održava IZVO AČ je zadužen za održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem koje se nalazi unutar vanjske ograde odlagališta Jakuševec i kao površine koje se nalaze 1 m uz ogradu odlagališta s vanjske strane (uključujući i zelene površine unutar biokompostane). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • geodetski reperi IZVO AČ je dužan provesti minimalno 3 (tri) košnje godišnje (košnja površina s nagibom većim od 5% s laganom mehanizaciju kojom se neće stvarati kolotrazi po pokosu tijela odlagališta (nagib 1:2. III. • Horizontalne površine izme u pojasa obilazne prometnice i plohe 1 (1. • Krovni dio plohe 2 do plinske linije L (9. košnju je potrebno vršiti ručnom kosilicom. • Istočno od obilazne prometnice uz retencijsko jezero (2. • Površina od plohe 1 do plinske linije L zauzima 24. površine pod nagibom većim od 5% će imati 'površinu od ukupno 43.59 ha) • Krovni dio tijela odlagališta ploha 1 (1. Održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem Održavanje i upravljanje gotovom prekrivkom mora provoditi IZVO AČA radova.38 ha.85). III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sav otkos IZVO AČ mora usitniti a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara.2. Posebnu pažnju treba posvetiti košnji na tijelu odlagališta. stranica 241 od 348 .2.04 ha).3. • Površina nasipa od plinske linije L do uključivo ploha 6 zauzima 2. te ga IZVO AČ treba odvesti u bio-kompostanu. • Plato južno od plinske stanice (0.A.

A. Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm.2.4. IZVO AČ treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. Otpadni materijal IZVO AČ mora odvesti na prikladni deponij. IZVO AČ je dužan organizirati radove tako da spriječi i sanira pojavu erozija na pokosima tijela Odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Obračun rada na košnji će se obračunavati po površini u hektarima pokošene površine. IZVO AČ mora kontinuirano ure ivati. IZVO AČ treba minimalno pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1) od raslinja. Kritična mjesta na kojima je moguća pojava erozije moraju biti evidentirana u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. ulegnuća terena i sl.82 ha.12.12. izbočine IZVO AČ treba urediti nasipavanjem ili struganjem i zagla ivanjem valjkomi. odbačene armature. IZVO AČ treba minimalno tri (3) puta godišnje pokositi pojas uz ogradu u širini od 100 cm te očistiti vanjsku ogradu i sve objekte odlagališta od puzajućeg raslinja. Geodetski reperi Dužnost IZVO AČA radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima.2. Uleknuća. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti repere plohe 1. Gotova prekrivka Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM. Površine koje nisu podložne strojnom košenju zbog pojave krupnog kamenja. Obračun rada se vrši po komadu kompletno izvršeng čišćenja. • s nagibom manjim ili jednakim 5% • s nagibom većim od 5%.12. predvi a se da će se površina za košnju po krovnom dijelu odlagališta povećati za (od plinske linje L do plionske linije N) 2. Predvidiv angažman rada radnika IZVO AČA na ure enju površina za košnju iznosi 10 sati mjesečno.48 ha. Za potrebe sanacije izvedenih ploha odlagališta (plohe 1 do plinska linija L) predvi a se sljedeći angažman: • kombinirka rovokopač-utovarivač snage do 100 kW 50 sati • rad PKV radnika 200 sati • kamion kiper 50 sati • sjemena smjesa prema poglavlju III. stranica 242 od 348 . Cijena ure enja površina za košnju IZVO AČ treba uklučiti u cijenu košnje. III.A. 100 kg Obračun rada na sanaciji vododerina i erozija vršiti će se po satu stvarno izvedenih radova. Napomena: Do završetka izgradnje odlagališta horizontalne površine na vrhu ploha 2 do 6 iznositi će 14. IZVO AČ radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5. Y i Z) koordinata svih postavljenih geodetskih repera.

s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Osim navedenog. Gotova prekrivka IZVO AČ treba prikazati snimljene pomake snimljenih repera u tabličnom i u grafičkom (vektorskom obliku). Pomaci trebaju biti prikazani tlocrtno na nacrtu dimenzije A3 (vidi sliku 1).12.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. po poprečnim presjecima (vidi slike 2 i 3) i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta. Slika 8 Tlocrtni prikaz vektora pomaka geodetskih repera Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila stranica 243 od 348 . IZVO AČ treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima.

7 0.12.792 6 0.086 6 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 244 od 348 .069 Slika 10 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (12 do 14 profila) i jednom uzdužnom profilu.602 100 200 300 Slika 9 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.12.470 0.891 9 0.105 2 0.2010.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.091 8 0.2006.A. Gotova prekrivka 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 100 200 300 Sli 7 2 8 0.145 9 0.803 0.11.

2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.12. Gotova prekrivka III.5.A.2. Prethodne izmjere geodetskih repera stranica 245 od 348 .12.

669 154.338 0.889 152.229 134.595 69104.867 70216.780 69266.02.998 69078.345 80734.126 139.830 153.243 139.278 68944.944 80800.721 154.810 GPS 4070 79894.045 114.055 80732.531 0.403 69140.543 141.049 144.880 68998.204 80520.11.889 113.885 69091.216 0.955 80481.486 69206.100 68901.700 69266.429 0.813 114.486 114.890 70216.552 69104.358 153.397 69206.181 69037.174 80676.864 69091.143 80734.722 80425.427 153.670 69018.232 69038.157 80580.467 0.500 GPS 4045 79716.243 0.917 153.067 80501.016 80675.885 154.579 0.2008.863 80799.287 68944. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.427 113.282 80773.919 153.027 139.006 80844.088 80713. 2.624 138.312 Napomena: Obnovljeni reperi su 1.746 69070.968 69132.496 80872.596 136.693 29.810 154.846 68899. stranica 246 od 348 .654 68990.081 80694.546 80522.672 135.987 69078.255 80598.813 69029.798 69029.324 152.489 69153.198 80559.522 137.240 136.420 69140.976 80693.012 GPS 4045 79716.337 155.239 154.456 68925.218 80580.234 153.205 0.617 69066.319 0.205 135.396 0.581 69111.043 155.257 69018.155 155.408 137.027 80618.203 156.865 68899.425 0.470 69228.387 0.773 80656.914 80618.014 0.12.499 68925.002 69057.566 152.597 0.305 0.951 80674.441 153.488 80459.154 155.019 80770.520 69394.286 0.745 69012.762 80544.967 80617.068 80501.498 69394.853 80687.452 69153.284 80599.216 0.403 0. 14.703 152.703 154.221 69018.328 80773.821 80617.698 80579.414 80559.258 0.807 155.269 0.135 137.176 0.548 80579.020 69193.699 80460.009 151.286 152. 14.741 69162.971 69057.968 153.222 80838.582 0.503 80872.013 0.887 151.708 69162.097 80481.713 155.440 GPS 4070 79894.248 69184.838 80425.561 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 24.934 154.386 153.514 80638.623 69066.371 80838. 4. Reperi 1.084 68901.211 70043.491 69228.858 80544.429 80796.124 154.163 68958.198 69120.191 80520.2006.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.027 152.270 0. 16.935 80844.839 136.097 80676.A.948 68957.437 0.705 155.531 80796. 16 i 19 snimljeni su 20.691 80687.944 68957. 4.829 141.624 0.002 80770.660 137.812 80522.280 0.182 69120.591 69112.435 ∆H 0.920 114.123 68958.2008.008 69132.998 80713.230 70043.408 153.910 153.040 GPS 4173 80662.730 144.451 0.071 80732.519 0.751 69070.538 80655. 2.085 137. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.610 80638.302 139. 26 i 28. 19.649 69012.186 154.059 69193.314 152.461 0.705 69018.264 69184.587 134.01.358 0.300 GPS 4173 80662.681 68990.884 68998.035 135.545 153.

994 69078.059 136. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.838 80425.029 0.274 68944. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.076 80732.773 80656.998 69078.135 137.610 80638.112 80501.280 69184.944 80800.175 153.002 69057.203 80520.078 .519 152.198 69120.396 ∆H 0.780 151.021 80800.989 135.371 80838.107 0.278 68944.328 80773. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.155 80694. Datum: 02.798 69029.207 80676.596 136.857 80522.361 80773.566 152.441 153.232 69038.977 69132.R 8.408 137.730 144.613 69066.722 80460.286 152.146 80713.708 69162.257 80599.900 69091.040 0.567 135.488 80872.003 0.703 152.100 80675.967 80617.180 0.104 68958.546 80796.700 69266.828 80687.403 69140.814 154.947 139.086 0.596 155.748 69162.253 69018.728 69012.159 0.113 0.705 69018.846 68899.968 69132.930 68957.892 68998.787 80656.452 69153.856 68899.647 144.738 80579.039 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .076 0.491 69228.055 80732.724 69018.159 69120.358 153.745 69012.027 139.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.199 80481.623 69066.581 69111.386 153.218 80580.543 141.019 80770.499 68925.705 155.07.111 152.046 0.07.807 155.112 0.853 80687.830 69070.068 80501.496 80872.284 80599.547 137.669 80638.064 80844.969 151.669 154.01.211 0.699 80460.204 80520.485 69206.970 80617.248 69184.071 0.379 153.088 80713.697 154.126 139.146 0.887 151.442 80559.364 80838.531 80796.884 68998.386 153.830 153.257 69018.035 80770.103 68901.108 0.260 80580.885 154.681 68990.552 69104.775 154.838 80425.591 154.020 69193.440 69228.0.113 0.12.184 0. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 29.411 137.217 69038.612 69111.630 69266.502 68925.2008.781 152.024 0.640 154.698 80579.961 69193.810 154.435 02.163 0.948 68957.040 138.858 80544.475 141.065 0.229 134.338 80735.175 0.035 135.081 80694.097 80481.164 134.545 153.009 151.889 152.660 137.068 0.205 135.109 0.934 154.386 152.641 68990.812 80522.062 0.174 80676.100 68901.750 80544.893 153.138 0.421 69140.486 69206.083 0.163 68958.746 69070.345 80734.703 154.127 135.644 155.159 0.016 80675.006 80844.917 153.2007. stranica 247 od 348 .080 0.756 69029.027 80618.552 69104.414 80559.429 69152.002 69057.077 80618.220 153.A.684 153.864 69091.2008.

085 0.640 154.993 69057.994 69078.125 0.2009.893 153.724 69018.766 69029.407 80559.076 80732.756 69029.006 80800.552 69104.867 69091.365 ∆H 0.364 153.775 154.152 80732.977 69132.946 151.199 80481.000 0.379 153.117 153.930 68957.361 80773.780 151.857 80522.2008.040 138.002 69057.571 155.040 138.062 0.684 153.281 80599.274 68944.196 80676.647 144.396 13.12.063 0.591 154.042 135.155 80694.669 80638.164 134.111 152.356 80838.230 69228.856 68899.207 80676.647 69066.004 136.000 0.386 153.121 134.733 80579.411 137.338 80735.567 135.386 152.393 69152.758 80425.475 141.710 69018.669 152.722 80460.989 135.347 80773.634 154.01.144 80713.519 152. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.629 152.636 144.546 80796.900 69091.047 0.851 68899.137 68958.000 0.795 80687.442 80559.230 69037.080 80675.257 80599.502 68925.617 80580.023 0.103 0.567 135.025 0.317 137.011 0.021 80800.547 137.2009.858 68998.781 152.055 0.748 69162.07.750 80544.969 151.641 68990.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.552 80796.814 154. stranica 248 od 348 .673 68990.364 80838.644 155.697 154.475 141.961 69193.021 29 30 80544.710 151.292 153.964 69132.970 80617.421 69140.828 80687.070 0.159 69120.000 0.059 136.253 69018.947 139.429 69152.440 69228.596 155.203 80520.644 155.104 68958.745 80656.642 80638.892 68998.094 0.400 69140.719 69266.103 68901. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 02. Datum: 13.283 69018.974 69193.765 69070.220 153.630 69266.146 80713.559 153.100 80675.710 80460.830 69070.136 0.217 69038.932 68957.043 0.112 80501.485 69206.331 80735.612 69111.775 154.299 68944.787 80656.906 139.181 69120.077 80618.814 154.141 80694.838 80425.077 80618.831 153.041 0.488 80872.207 69012.392 69104.064 80844.989 135.029 80844.974 69078.094 0.000 0.464 80872.033 0.008 80770.R 8.260 80580.613 69066.000 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 80726.738 80579.941 80617. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.280 69184.195 80520.592 69111.175 153.411 137. Reperi 26.035 80770.747 154.024 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .502 68925.01.A.372 0.728 69012.096 68901. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja smeća.127 135.112 0.000 0.544 154.

567 144.080 80675.974 69193.761 69070. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.464 80872.831 153.122 80713.519 152.814 154.219 68990.356 80838.531 69104.889 68998.943 136.2009.06.077 80618.004 136.021 -0.636 144.569 152.000 -0.280 69184.096 68901.042 135.932 68957.040 138.567 135.922 135.230 69037.095 -0.060 80732.669 152.946 151.392 69104.345 -0.061 134.029 80844.282 80599.281 80599.617 69266.175 153.941 80617.989 135.130 80694.304 68944.688 154.379 141.806 153.2009.196 80676.026 80800.087 -0.719 69012.331 80735.A.159 68958.06.096 ±0.475 141.634 154.812 80687.R 8.230 80580.030 -0.181 69120.372 29.558 153.760 69029.621 69066.571 155.347 80773.974 69078.932 80617.084 80675.069 -0.209 80676.000 -0. Reperi 1.973 69193.758 80579.119 -0.317 137.549 155.857 80522.647 69066.559 153.193 69228.407 80559.851 68899.2009.485 69206.888 68899.398 69152. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.317 137.152 80732.502 68925.249 69037.400 69140.795 80687.393 69152.117 153.552 80796.083 -0.087 80618.787 154.598 152.544 154.287 153. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.964 69132.12.100 -0.120 ±0.946 69132.040 138.020 80844.644 155. stranica 249 od 348 .906 139. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.440 154.102 80544.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .325 80735.546 135.263 -0.292 153.061 -0.642 80638.810 80425.510 155.863 151.518 68925.878 69091.318 137. Datum: 29.360 80838.765 69070.137 68958.657 80638.008 80770.060 -0.766 69029.750 80544. 26.424 80559.077 -0.144 80713.365 152.411 137.173 -0.747 69162.323 80773.589 69111.076 -0.113 68901.134 153.397 69140.735 69266.592 69111.989 69057.121 134.444 80872.575 80580.158 -0.733 69018.027 -0.515 80796.440 69228.299 68944.386 152.207 80481.775 154.764 151.006 80800.104 -0.061 ±0.141 80694.673 68990.112 80501.111 152.906 139.776 80656.000 -0.733 80579.858 68998.629 154.025 -0.970 69078.283 69018.364 153.093 -0.710 151.993 69057.695 80460.998 152.710 80460.745 80656.204 80520.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.176 69120.287 69018.758 80425.195 80520.01.710 69018.867 69091.959 135.931 68957.

719 69012. Reperi 1.281 80599.733 80579.093 -0.440 154.076 -0.857 80522.119 -0.989 69057.989 135.440 69228.398 69152.758 80425.175 153.795 80687.943 136.345 -0.325 80735.598 152.158 -0.642 80638.932 68957.906 139.519 152. stranica 250 od 348 .263 -0.750 80544.735 69266.974 69078.858 68998.889 68998.283 69018.400 69140.027 -0.733 69018.863 151.867 69091.998 152.510 155.102 80544.120 ±0.111 152.084 80675.851 68899.941 80617.122 80713.589 69111.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.571 155.331 80735.424 80559.552 80796.042 135.411 137.209 80676.317 137.195 80520.765 69070.095 -0.710 151.061 134.020 80844. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.669 152.360 80838.567 135.087 -0.621 69066.964 69132.931 68957.559 153.193 69228.397 69140.776 80656.356 80838.812 80687.922 135.546 135.008 80770.644 155.318 137.207 80481.906 139.173 -0.317 137.060 80732.888 68899.364 153.567 144.549 155.629 154.392 69104.932 80617.176 69120.080 80675.323 80773.040 138.464 80872.347 80773.061 ±0.134 153.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .710 69018.06.558 153.249 69037.077 -0.117 153.745 80656.407 80559.113 68901.810 80425.569 152.000 -0.518 68925.372 29.959 135.695 80460.386 152.025 -0.130 80694.006 80800.A.304 68944.181 69120.112 80501.021 -0.004 136.379 141.787 154.973 69193.393 69152.617 69266. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.01.544 154.087 80618.159 68958.060 -0.974 69193.946 69132.083 -0.946 151.2009.096 ±0.760 69029.287 69018. Datum: 29.634 154.878 69091.766 69029.592 69111.814 154. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.096 68901.204 80520.196 80676.280 69184.515 80796.502 68925.365 152.000 -0.292 153.2009.806 153.761 69070.141 80694.040 138. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.061 -0.000 -0.475 141.230 69037.747 69162.069 -0. 26.636 144.030 -0.764 151.673 68990.282 80599.R 8.993 69057.485 69206.121 134.970 69078.029 80844.657 80638.06.077 80618.12.100 -0. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.287 153.026 80800.710 80460.831 153.688 154.775 154.299 68944.152 80732.144 80713.575 80580.444 80872.104 -0.219 68990.2009.137 68958.230 80580.758 80579.531 69104.647 69066.

2010.006 80800.134 80694.372 69152.290 80599. Reperi 26.140 -0.185 80520. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.323 151.12.218 -0.312 80735.263 69012.799 80687.277 69037.413 154.099 80618.491 151.024 -0.252 80544.524 68925.855 153.517 69104.081 -0.255 69038.652 80638.297 80599.214 137.970 153.086 -0.781 151.459 135.863 134.096 80713.324 68944.034 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .387 144.042 -0.723 135.091 -0. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.370 69140.312 140.709 154.864 152.160 69078.311 68944.114 68901.138 80694.525 69104. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.178 69120.824 80425.191 69228.884 68998.155 153.122 -0.742 152.430 155.557 80580. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 11.002 69058.940 138.353 154.902 69091.191 69120.418 151.991 69132.577 154.792 80656.117 -0.559 68925.815 135.118 68901.201 154.599 152.995 ∆H -0.806 151.510 80796.111 17.306 153.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.818 139.632 69066.776 69070.069 80618.702 154.152 68958.06.691 80460.755 136.004 80844.270 140.186 137.202 80676.066 -0.031 -0.331 69018.195 80520.214 152.930 68957.632 80872.268 69012.898 135.077 -0.602 152.285 80773.R 8.947 69193.626 69066.095 -0.891 68899.542 80796.116 80544.007 -0.690 153.969 69058.913 68957.443 144.707 69266.079 -0.095 137.005 80800.032 -0.744 69018.074 152.653 80638.968 80770.584 80580.461 80872.435 135.907 68899.713 80460.759 80579.640 153.668 68990.071 80675.425 151.423 153.351 155.050 -0.A.337 80735.312 154.092 -0.2010.111 -0.801 80425.771 154.016 -0.328 80838.336 80838.946 80617.911 69091.786 139.968 69132.739 69029.791 69070.06.12.775 80656.2009.200 80732.834 136.313 80773.915 135.953 69193.060 -0.427 80559.690 68990.025 -0.611 69111.215 69228.911 68998.113 80713.245 137.744 69266.940 134. Datum: 17. stranica 251 od 348 .404 69152.927 80617.159 69078.307 69018.062 80675.157 68958. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.079 -0.041 80844.956 138.737 69018.453 80559.175 80676.056 -0.074 152.769 80579.491 154.115 -0.366 69140.185 80770.788 154.619 69111.820 80687.748 69029.017 -0.183 80732.

855 153.557 80580.175 80676.028 -0.004 80844.218 80544. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 17.000 -0.972 69132.185 80520.270 140.306 153.063 -0.456 80872.773 80656.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.911 68998.052 -0.911 138.174 80676.713 80460.324 80735.792 80656.207 137.337 80735.969 69058.095 137. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.372 151.626 69066.A.053 -0.742 152.351 155.705 69266.748 69029.023 -0.243 151.366 69140.532 68925.242 140. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.178 80732.680 154.723 135.264 69012.040 -0.700 80460.353 144.803 154.876 68899.R 8. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.191 69228.118 68901.050 -0.926 80617.799 69070.284 155.032 -0.332 80838.328 80838.435 135.693 68990.795 80425.898 135.045 -0.707 69266.12.547 80580.918 69091.180 69228.602 152.112 80713.640 153.163 69078.104 68901.974 152.004 80800.940 138.2010.771 151.2010.953 69193.157 68958.008 80844.067 -0.403 69152.911 69091.053 80544.034 -0.582 152. .290 80599.353 154.968 80770.525 69104.702 154.022 -0.2010.786 139.425 151.781 151.744 69018.618 69066.715 136. Reperi 26.12.559 68925.510 80796.297 80599.923 68957.665 152.517 69104.016 -0.641 80638.096 80713.791 69070.968 69132. Datum: 02.344 69018.270 153.214 137.769 80579.913 68957.12.387 144.160 69078. stranica 252 od 348 .020 0.163 80520.051 152.453 80559.134 80694.318 68944.277 69037.796 80687.074 152.307 69037.690 68990.942 ∆H -0.755 69029.010 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .276 80773.788 154.138 80694.156 68958.491 154.611 69111.755 69018.742 152.069 80618.077 -0.891 68899.075 80675.201 154.026 -0.062 80675.285 80773.435 135.372 69152.508 80796.100 -0.010 -0.007 -0.461 80872.446 154.178 69120.970 80770.863 134.995 02.843 134.755 136.074 152.096 80618.660 135.080 -0.268 69012.029 -0.936 69193.151 154.893 68998. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.433 80559.324 68944.010 -0.801 80425.993 69058.754 139.624 153.331 69018.396 69140.772 80579.323 151.653 80638.teh.946 80617.036 -0.183 80732.208 -0.005 80800. Snimio: Toni Birin geod.343 154.872 135.174 69120.043 137.06.799 80687.113 -0.622 69111.

900 5580617.260 5580773.630 X 5069012. .104 5580501.242 140.262 144.12.191 138.2010.640 157.207 137.1 7.193 137.270 153.601 5069162.822 5069070.913 5580425.243 151.977 156.438 5069342.895 5580290.441 5580872.109 5068901.003 5580800.121 154.6 NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER stranica 253 od 348 .0 NOVI REPER OBNOVLJENI REPER 5.081 5580618.665 152.771 151.3 7.988 154.30.369 154.974 152.339 5580735.642 136.372 151.518 5069206.820 5580687.151 154. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580726.967 5580454.436 154.015 5580367.521 5069195.437 5580260.280 5069231.3 7.343 154.152 5069078.706 5580313.391 5069152.809 152.12.915 5068998.843 134.624 153.257 154.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.152 139.371 5069018.587 5069160. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 154.12.698 134.7 9.918 5068957.612 5069227.137 153.113 5580713.370 135.166 5580676.636 152.352 5068944.300 151.2 9.383 139.9 16.803 135.422 5580559.175 155.5 7.333 139.046 154.626 5069111.521 5069308.4 9.991 5580481.782 5580656.928 153.9 9.057 5580675.527 153.927 5580323.208 VISINE SNIMLJENE 02.872 5580396.671 5069248.169 5068958.616 137.586 5069356.690 H 154.390 5580486.9 10.660 135.284 155. 7.7 7.754 139.043 137.715 136.5 13.506 5580796.2011.500 5069104.051 152.583 152.317 5069184.127 5580732.A.386 155.5 1.761 5069018.981 5069132.990 5069058.696 5068990.325 5580838.9 6.5 8.883 5068899.5 13.810 5069262.143 5069278.06.067 5069420.872 135.446 154.942 155.9 8.112 5069322.139 5580770.1 12.704 156.0 6.185 155.551 5580384.3 3. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 30.353 144.680 154.7 15.235 5580347.610 5580638.924 5069091.06.742 152.5 10.613 156.911 138.6 14.530 152.169 140.750 5069029.544 152.685 153.929 5580580.175 5069120.403 155.187 5580543.555 135.311 5069037.000 5580844.1 8.116 151.239 5069291.071 152.899 5069217.767 5580425.460 SLIJEGANJE (cm) 02.703 5580462.872 138. BR.850 5580523.690 151.552 5068925.409 5069143.760 5580355.929 5069193.411 5580243.642 5069066.581 154.302 5580599.3 OBNOVLJENI REPER 9.818 5069390.781 5069266.767 5580579.684 138.380 155.445 135.925 5580204.174 5580520.168 154.125 5580694.

118 X 5069011.483 5069104.80 135.55 137.798 5580656.60 136.965 5069132.83 154.622 5580290.160 5068958.306 5069184.571 5580384.80 135.54 11 8 4 2 10 7 9 7 4 2 5 12 13 13 8 7 5 15 31 28 34 22 28 14 OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER 36 31 45 29 SLIJEGANJE (cm) 30.12.397 5580243.115 5068901.37 135.62 137.44 154.67 134.23 144.42 152.39 155.14 153.68 138.05 154.54 153.726 5069029.940 5068998.18 155.138 5069420.58 154.763 5580425.93 139.2011.27 154.25 VISINE SNIMLJENE 30.2011.368 5069152.763 5069018.162 5069078.310 5580599. 154.82 155.37 135.65 151.48 156.789 5580579.933 5069091.26 154.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.846 5580523.278 5069231.53 152. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 14.882 5068899.07 153.66 138.70 155.37 154.578 5069160.14. .996 5580844.17 140.19 138.178 5580543.399 5580486.56 135.803 5580687.51 153.772 5580355.182 5069120.995 5580367.26 144.581 5069356.413 5069143. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580713.33 151.58 152.93 153.346 5068944.336 5580735.495 5580796.12 151.70 134.874 5580396.529 5069308.45 nije snimljen 152.61 156.91 138.052 5580675.482 5069206.94 154.000 5580799.905 5580580.103 5580501.17 154.11 154.12.896 5068957.13 154.19 137.236 5580346.15 137.900 5069193.837 5580770.110 5580732.40 155.30 151.956 5580426.15 139.136 5069278.034 5580454.606 5069227.25 151.03 155.004 5580481.64 152.53 153.06.12 154.987 5069322.00 151.14 140.07 152.69 151.28 155.906 5580617.34 157.99 154.96 154.656 5069058.311 5580838.87 138.618 5580638.58 154.19 155.268 5069290.21 154.48 135.780 5069262.A.625 5069162.64 157.71 152.408 5069342.19 138.10 139.722 5580463.757 5069266.502 5069195.144 5580520.727 5580725.638 5069066.939 5580323. BR.398 5069018.25 154.486 5580260.33 139.654 5069248.976 5068990.38 139.215 5580773.12.162 5580676.87 138.81 152. OBNOVLJENI REPER 3 3 0 0 0 5 3 0 4 12 13 stranica 254 od 348 .456 5580559.98 153.38 155.924 5580204. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.98 156.086 5580618.447 5580872.691 5580313.69 153.844 5069390.838 5069070.99 152.336 H 154.540 5068925.628 5069111.64 136.868 5069217.06.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.086 2 0.6.2006.091 8 0. 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 6 0. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti grafički prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (od profila 2 do profila 12 odnosno profila 14) i u jednom uzdužnom profilu kroz tijelo odlagališta.105 6 0.069 100 200 300 Sli Slika 12 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2. Gotova prekrivka III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.12.2.602 Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila 7 2 8 0.12.A.145 9 0.792 100 200 300 Slika 11 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.2010.A.891 9 0. stranica 255 od 348 .11.803 0.12.2. 7 0.470 0.

2006.4 12/11/2009 6/17/201012/2/2010 6/30/2011 0.2 1. 13. 12.11.6 1. Vrijeme je prikazano u linearnom mjerilu.6 10 11 12 0. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima. Gotova prekrivka 100 0 1000 0. 11. 12. Početni datum mjerenja slijeganja je 24.12.8 1. Početni datum mjerenja slijeganja je 24. 13.4 1. 14.2 0. 15 i 16 (profil 4).A.2 Graph 1 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 1. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima.4 0. 11.6 2 Slika 14 Prikaz konsolidacije repera broj 10.8 Slika 13 Prikaz konsolidacije repera broj 10.2006. 4/28/07 0 11/24/2006 6/1/08 7/6/09 8/10/10 1/29/20087/2/2008 1/13/20096/29/2009 0.11. 15 i 16 (profil 4).8 13 14 1 15 16 1. stranica 256 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Vrijeme je prikazano u logaritamskom mjerilu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 14.

uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. studije i zaštitu okoliša.A. ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati).12.12.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gotovom prekrivkom IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. UPRAVLJANJE III. Institut gra evinarstva Hrvatske d.12. Zavod za planiranje. Zagreb..4. Gotova prekrivka III. broj projekta: 81010041/12.14. IZVO AČ radova je dužan svaka 3 mjeseca dostaviti Izvještaj o izvršenim radovima snimanja geodetskih repera u dva primjerka (i u digitalnom obliku) zajedno s prikazima vektora pomaka sukladno poglavlju III.12. institut IGH.A.A. 5 i 6.12.12. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. d.3. III. [IP14].A.A.A. III. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na stranica 257 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.3.d.d.2. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III. [IP2].A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava gotove prekrivke s komentarima i prijedlozima mjera.3.2. veljača 2012. Zavod za ekološki inženjering.12.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji.4.

cjevovodi oborinskih voda. U šahtovi. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene.opasnost od gušenja radnika. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. odzračnici. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. CO2.12. • Toksičnost . radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. H2S. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. odzračnici.opasnost od trovanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . • Opasnost od eksplozije. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Gotova prekrivka mjestima s povećanom opasnosti. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 258 od 348 . Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. kao što su šahtovi. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti.

13.1.2.A.A. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ: III.A.13.o.13.3 III.A.1.2 III.3.A. Svibanj 2012.13.2 III.13.2.A.A.13.1 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.13.1 III.13.1 III.A.13. stranica 259 od 348 .o.A.3.13.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.2 III.A.2 III.A.13.A.

...13................... 274 III........A.................................13.... 261 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .........A...............13.........261 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .2.............................. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .... III..... Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ POGLAVALJA: III........................ 274 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.................1...2.....................A.......................................... 275 stranica 260 od 348 ......3....13....A........A..........4....................................................13....................2.......2 GRA ENJE .............................A....13... 274 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .......3.....1 III........ 262 III..13................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje................ 270 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........13.....................A...................13......A...2 UPRAVLJANJE .................................... 270 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .......1 III....1 III......2 ODRŽAVANJE ..........3.....A............1.. III...A.................................................. III..13.................. 270 III.13.....A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III...................1.....................................

.. Institut IGH. 5 i 6 – revizija D. Institut gra evinarstva Hrvatske. Projekta: 24-10-067/07 – rev D.1. [IP2].d. 5 i 6. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji infiltriracija oborinske vode kroz uzvedeni brtveni sustav. Zavod za planiranje. • berme. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala. Zavod za planiranje.d.10 i 5.A. Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.A. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. • drenažni kanali. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji.13. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. Zatvorenog sustava odvodnje . [IP14]. d. • 02361 – Drenažni materijal.d. studije i zaštitu okoliša. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. [IDIP6]. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.11).. d. [IP2]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Zatvorenog sustava odvodnje .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. br.13. Institut gra evinarstva Hrvatske d. d.13. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. studije i zaštitu okoliša. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Zavod za ekološki inženjering. institut IGH. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. GRA ENJE III. Zagreb. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. studije i zaštitu okoliša. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. • slapišta i disipatori energije. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). Zavod za planiranje. veljača 2012. broj projekta: 81010041/12. ožujak 2000 [GP1]. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.d.1.A. 5 i 6 – revizija D. studeni 2009. • odzračnici drenažnih rovova. • 02301 – Zemljana ispuna. br. studeni 2009. Institut IGH. [IDIP6]. stranica 261 od 348 . Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja.

A. Zatravljene završnog sloja. Geosintetski dren za plin. Srodna poglavlja Poglavlje III.5. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Poglavlje III.8.A.A.4.1 Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje.A. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Korugirana cijev.A. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. me utim prilikom izvo enja radova u zatvornim elementima sustava (šahtovi. održavanju i upravljanju Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Gotova prekrivka Poglavlje III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice stranica 262 od 348 .12.6.14.1. održavanju i upravljanju IZVO AČ mora detektirati eventualnu prisutnost deponijskog plina [vidi Prilog A.2. materijale. Rip – rap. III. alate i pribor.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE).A.A.13.2. opremu. Obodni nasip Poglavlje III.13. III. IP13].A. Zaštita od smrzavanja. drenažni rovovi. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. Sustav procjednih voda Poglavlje III. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. Elementi sustava površinske odvodnje oborinskih voda nije obuhvaćen Elaboratom zona opasnosti.1. Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja.A. Perforirane cijevi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odzračnici drenažnih rovova) na gra enju.13.9. Geosintetski dren za vodu. Gornji brtveni sloj Poglavlje III.A. Kanali Poglavlje III.A. Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. Me unasip (Zečji nasiop) Poglavlje III.13.A.1. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji • 02362 • 02364 • 02371 • 02372 • 02374 • 02375 • 02370 • 02376 • 02385 • 02502 – – – – – – – – – – Filterski geotekstil. održavanje i upravljanje Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja odlagališta. odredbama.2. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.11.

Zavod za planiranje. materijale. Drenažni rovovi koji su izvedeni na sjevernom i južnom obodnom krovnom dijelu tijela odlagališta se tijekom izvedbe spoja ploha 4 i 5 ne planiraju uklanjati. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. Na mjestu odreza ugra ene cijevi je potrebno da ih IZVO AČ zaštititi od oštećenja i zamuljivanja s poklopcem.13. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE).) i odluci Naručitelja. transporte. • 02361 – Drenažni materijal. zatrpavanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. br. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Nacrt projektiranog drenažnog rova površinske odvodnje s detaljem poprečnog presjeka je dan u Prilozima 1 i 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. m' ugra enih cijevi promjera 200 mm i 100 m3 ugra enog drenažnog šljunka. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A. Na geosintetski drenažni sloj za vodu treba postaviti filtarski geotekstil površinske mase 400 g/m2 (minimalne širine 205 cm) i perforiranu PEHD cijev promjera 200 mm. Širina zasipa mora u osnovici (donjoj bazi) biti širine 80 cm. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog rova površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. te na sjevernom dijelu 75 m' rova na dionici od geodetske točake DR_S3 do plinske linije K. zavarivanja. studije i zaštitu okoliša. opremu. • 02364 – Perforirane cijevi. nabavu. IZVO AČ na geotekstil treba ručnim alatom postaviti sloj zaštite od smrzavanja koko bi se rov zaštitio od oštećenja prilikom manipulacije i ugradnje sloja protiv smrzavanja. Potrebno je da Izvo ač sačuva uklonjene drenažne cijvi kako bi ih mogao upotrijebiti nakon nadogradnje otpada na prijelazu ploha 4 i 5. Nakon postavljanja geotekstila.1. stranica 263 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. potrebno je da IZVO AČ privremeno ukloni (odreže) izvedenih 150 m' cijevi promjera 200 mm drenažnog rova koji se nalazi u sustavu zaštite od smrzavanja.A.. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Tijekom uklanjanja zaštinog sloja sa spoja ploha 4 i 5.2. iskope. 12.d. bočnih stranica nagiba V:H =1:1 i širine u gornjoj bazi 20 cm. d. Zatvorenog sustava odvodnje. Obračun radova vrši se po. Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu novog drenažnog rova uključuju svu potrebnu radnu snagu. Filtarski geotekstiom IZVO AČ mora omotati prizmu tako da se na gornjoj bazi stranice geotekstila preklapaju.III. Institut IGH. pribor. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra enog materijala drenažnih rovova i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. [IDIP6]. • 02362 – Filterski geotekstil. alate. po izvedbi gornjih brtvenih slojeva (vidi poglavlje A. 5 i 6 – revizija D. Projekta: 24-10-067/07 –rev D.3. predvi a se izvedba još 498 m' drenažnih rovova i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15. studeni 2009.13. Na južnom dijelu krovnog dijela je potrebno ukloniti 75 m' drenažnog rova na dionici od točake DR_J3 do plinske linije K. Perforiranu cijev IZVO AČ treba zasuti s drenažnim šljunkom tako da šljunak formira tijelo prizme koji u poprečnom presjeku izgleda kao trapez. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2. visine 30 cm. rezanja.

d.13. br. studije i zaštitu okoliša. Institut IGH. materijale. [IDIP6]. m2 ugra e og bentonitnog tepiha (GCL).13. • 02364 – Perforirane cijevi. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog kanala površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.2.1. Po odluci Naručitelja. Odzračnik drenažnih rovova mora biti napravljen od PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. rezanje. Zavod za planiranje.. predvi a se da će IZVO AČ. alate. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. Obračun radova vrši se po. Zatvorenog sustava odvodnje.d. d. manipulacije. stranica 264 od 348 . • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin (metan).5. m3 iskopa drenažnog kanala. 5 i 6 – revizija D. [IDIP6]. Zavod za planiranje. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2. 5 i 6 – revizija D. opremu. studeni 2009. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zatrpavanja. pribor.d. Tijekom provedbe ugovora. Institut IGH. • 02362 – Filterski geotekstil.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. bušenje. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova i cijevi.4.. Za izvedbu spoja gornjeg brtvenog sloja ploha 4 i 5 nije predvi eno uklanjanje izvedenog drenažnog kanala. transporte. Zatvorenog sustava odvodnje. zavarivanja. studije i zaštitu okoliša.13. br. m' ugra enih cijevi promjera 250 mm i m3 ugra enog drenažnog šljunka. studeni 2009. nabavu. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 158 m' kanala na jugu i 162 m' kanala na sjeveru. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog odzračnika.2. Jedinčna cijena odzračnika drenažnih rovova uključuje svu potrebnu radnu snagu. Tijekom provedbe ugovora. m2 ugra ene glatke geomembrane LLDPE.A. po nalogu Naručitelja izvesti 4 komada odzračnika i to u slučaju potrebe odnosno detekcije odlagališnog plina u drenažnom rovu. skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. • 02361 – Drenažni materijal. IZVO AČ treba izvesti drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda kako je prikazano na Prilogu 1 i Prilogu 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta (iznad temeljnog sloja plohe 4) na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova koji je izveden u sloju zaštite od smrzavanja. III.1. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje s detaljom drenažnog kanala za prikupljanje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). iskope.A. • 02372 – Glatki linearni polietilen niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. Projekta: 24-10-067/07 –rev D.

(Površina presjeka 3.54 m2) III. [IP2].6. Svi šahtovi oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta. pribor. U cijenu izvedbe šahta IZVO AČ je dužan predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) šahta.13. god.A. 5 i 6. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu.200 mm. iskope. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. alate.10. materijale. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. kao i na nacrtu 5. [IP2]. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Tabela 14 Popis šahtova oborinskih voda R. rezanja. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 2 šahta odvodnje oborinskih voda i to DR_S4 i DR_J4. IZVO AČ treba izvesti šahtove oborinskih voda kako je prikazano na nacrtu 5. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa. na svojim poklopcima imaju izveden odzračnik. br. Institut gra evinarstva Hrvatske. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. god. transporte. zavarivanja. 5 i 6. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. bušenja. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1. nabavu.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz položaja šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 265 od 348 . Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.2. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje [IDIP6]. Institut gra evinarstva Hrvatske.13. Tijekom provedbe ugovora.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007.1. opremu. IZVO AČ mora izvesti poklopac šahta s odzračnikom dovoljnog kapaciteta odzračivanja. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu drenažnog kanala uključuju svu potrebnu radnu snagu. zatrpavanja.7.

rezanje.1. i mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. Humusni sloj treba imati pH izme u 5. te od ostalih srodnih i dodatnih radova unutar zadanog područja. korijenje ili slične objekte veće od pedeset (50) mm u bilo kojoj dimenziji.A. gornjih 150 mm) mora sadržavati glinu ili prah. Berme na pokosu Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. Zemljani materijal koji se upotrebljava kao humusni sloj mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. materijale. predati snimku Naručitelju u cilju eventualne korekcije padova bermi. Materijal za izradu tijela bermi kategorizira se kao zemljana ispuna iz Poglavlja 02301 dokumentacije [IP1]. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje šahta za sakupljanje oborinskih voda uključuje svu potrebnu radnu snagu. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto. Nagib stranica je 2H:1V prema van i 3H:1V prema unutra. ugradnje. Humusni sloj (tj. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V. opremu. bzšenje.6.15 cm za izradu bermi kategorizira se kao Humusni sloj Poglavlja 02375 dokumentacije [IP2]. Površinski sloj debline 0. III.7.2. osim prvog sloja zaštite od smrzavanja iznad sloja drena za vodu koji se mora ugraditi u nezbijenom radnom sloju debljine tristo i pedeset (350) mm. zbijanja rukovanja materijalom. IZVO AČ je zadužen geodetski snimiti izvedeni dio bermi. istovara. transporte. opremu.13. Dozvoljena stranica 266 od 348 . zavarivanja. Prije početka izvedbe bermi na pokosu. te izvo enja ostalih radova kao što je prikazano. Radovi se u ovom dijelu sastoje od nabave.13. transporta. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. alat i pribor potreban za izvo enje radova za izvedbu bermi. (odnosno na koje se treba priključiti).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog šahta. planiranja.A. te u slučaju ne slaganja s projektiranim padovima. Kompostirani materijal može se umiješati i dodati u humusni sloj. pjeskovitu glinu ili prašinastu glinu s maksimalnom hidrauličkom provodljivosti 1 x 10-4 cm/sek. Humusni sloj ne smije sadržavati kamenje. Slojevi berme moraju se ugraditi u zbijenim radnim slojevima debljine stotinu i pedeset (150) mm. Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji. IZVO AČ je dužan pribaviti svu radnu snagu. nabavu. iskope. pribor.8 i 7. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do cca 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto prema istoku. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zatrpavanja. alate. na koje se treba nastaviti izrada bermi. opisano ili potrebno prema nacrtima a sve sukladno poglavlju 02375 [IP2]. materijale. Materijal za humusni sloj mora imati minimalni organski sadržaj od tri (3) posto po težini i maksimalni organski sadržaj od pet (5) posto po težini. grumene.

A. Ta potvrda mora sadržavati sljedeće pokuse za materijal i izvor(e) materijala: • Veličina zrna • pH • Organski sadržaj • Plodnost tla • Posmična čvrstoća na kontaktu ASTM D422 ASTM D4972 ASTM D2974 Bakerov ili LaMotteov pokus ASTM D 5321 IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja. IZVO AČ je dužan dvadeset (20) dana prije početka korištenja predvi enog materijala predati potvrdu NADZORNOME INŽENJERU da su materijali predvi eni za sloj zaštite od smrzavanja i za humusni sloj u skladu sa specifikacijama za razne dijelove izvo enja. Treba ovjeriti i predati dokaze da materijali s nekog drugog terena nisu kemijski zaga eni. Ispitivanja je dužan provesti specijalizirani laboratorij kojega je NADZORNI INŽENJER prethodno odobrio.13. IZVO AČ je dužan predati NADZORNOME INŽENJERU potvrdu o udovoljavanju zajedno s najmanje četrdeset i pet (45) kg od svakog predvi enog materijala iz svakog pozajmišta predvi enog za upotrebu. Potreban je minimalni rezidualni kut trenja na kontaktu od 26 stupnjeva. moraju se odmah ukloniti i zamijeniti odgovarajućim materijalima na trošak IZVO AČA.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sastojci tla moraju biti isti oni koji se koriste za izgradnju punih razmjera i moraju se zbiti na istu potrebnu vlažnost definiranu za ugradnju na terenu.0 mm na minutu. Bilo koji materijali s drugih pozajmišta za koje se uspostavi da nisu u skladu sa specifikacijama. Ako NADZORNI INŽENJER smatra da je materijal kojega je predvidio IZVO AČ neprikladan za predvi enu namjeru. Položaj geosintetika mora biti takav da sila smicanja bude paralelna s nagibom pokosa istih sastojaka kao što su na terenu. NADZORNI INŽENJER ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti uzimanje uzoraka materijala s pozajmišta radi analize odnosno ispitivanja pokazatelja materijala a o trošku IZVO AČA. c) Pokusi se moraju izvesti u skladu s ASTM D 5321. Ispitivanje trenja na kontaktima: Ispitivanja trenja na kontaktima u laboratoriju moraju se izvesti na sljedećem kontaktu: a) Geosintetski dren za vodu/Sloj zaštite od smrzavanja b) Učestalost ispitivanja za kontakte mora biti u omjeru od dva pokusa po izvedenoj radnoj plohi. bez odobravanja produžetka rokova izgradnje. IZVO AČ ne smije početi s upotrebom materijala sve dok NADZORNI INŽENJER ne odobri predvi eni materijal. stranica 267 od 348 . ili da su zaga eni. IZVO AČ je dužan dati na uvid gore navedenu potvrdu za materijale nekog drugog tipa ili razmotriti neki drugi izvor materijala. Moraju se primijeniti normalna naprezanja od 15 i 30 kPa i brzina smicanja od 1. Sastojci tla moraju biti saturirani prije smicanja. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji odstupanja u debljini sloja zaštite od smrzavanja i humusnog sloja su od nula (0) do plus pedeset (+50) mm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

finog planiranja manipulacije i deponiranja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. III. Uljevne gra evine su elementi sustava površinske odvodnje izvedeni od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. koja je dana u nacrtima IZVO AČ mora projektirati tako da bude izvedena od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 1. pribor. materijale. god. 5 i 6. alate. Izgled (prikaz) uljevne gra evine je dan na nacrtu 5. III. [IP2].A. Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje bermi na uključuje svu potrebnu radnu snagu. Na križanju s najvišm bermom. pribor. nabavu.1. Institut IGH.11 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. zatrpavanja. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D.200 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta. Obračun radova vrši se po komadu ugra enih uljevnih gra evina. [IDIP6]. zavarivarenja i skladištenja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Tijekom provedbe ugovora. odnosno u slučaju potrebe. opremu.A. opremu.2. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada uljevne gra evine. Obračun 3 radova vrši se po m izvedenih bermi. iskope. Jedinčna cijena ugradnje uljevnih gra evina uključuje svu potrebnu radnu snagu.13.13. promjer nizvodne cijevi se mijenja u promjer 750 milimetara. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektirane uljevne gra evine kompenzacijskih bazena na koju je prethodno dobio suglasnost. alate. transporte.2. nabavu. materijale.8. Institut gra evinarstva Hrvatske. rezanja. guranja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Uljevnu gra evinu.1. utovar. manipulacije. Po nalogu Naručitelja. bušenja. stranica 268 od 348 .13. transporte.000 m3 bermi i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom.9. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Na mjestima križanja bermi i naboranih polietilenskih cijevi IZVO AČ traba projektirati (Izvedbeni projekt) i izvesti ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. ne predvi a se izvodba uljevnih gra evina. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Tijekom provedbe ugovora. broj projekta 2410-067/07-rev D iz studenog 2009.A. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 11. IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt uljevne gra evine ishoditi suglasnost od glavnog projektanta. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. Prije izvo enja.

alate. III. [IP2].11. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.1. opremu. osigurana je izvedba i ugradnja 42 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 250 mm.10 i 5. Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu. bušenje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.13. nabavu.2. odnosno u slučaju potrebe.A. pribor. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Slapišta i disipatori energije Na krajnjem nizvodnom dijelu korugirane polietilenske cijevi promjera 750 mm na samom izljevu u obodni kanal potrebno je izvesti i ugraditi slapište u obliku proširenja polietilenske cijevi i ugraditi kameni materijal za disipaciju energije (tzv. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. alate. III. broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009.A. Po nalogu Naručitelja. odnosno u slučaju potrebe. Institut gra evinarstva Hrvatske.1. Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta imaju promjer 750 milimetara. Slapišta su izvedena od PEHD plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama debljine 1 cm. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. izra ene su od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. a disipator energije od lomljenog kamena (rip-rapa) kako je prikazano na nacrtu 5. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi. rezanje. god.10. stranica 269 od 348 . Projektni zahtjevi izvedbe slapišta i disipatora energije su dani u poglavljima. materijale.13. [IDIP6].2.A. opremu. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena ugradnje naboranih polietilenskih cijevi uključuje svu potrebnu radnu snagu. [IP2]. 5 i 6. • 02376 – Rip – rap. Tijekom provedbe ugovora. nabavu. pribor. materijale.11. transporte.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog slapišta i po m3 ugra enom rip – rap materijala. rip rap materijal). ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 750 mm. osigurana je izvedba i ugradnja 60 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 750 mm. manipulacije. god. Institut IGH.11. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 5 i 6. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi.13. transporte. Po nalogu Naručitelja. Institut gra evinarstva Hrvatske. Tijekom provedbe ugovora. • 02385 – Korugirana cijev. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 250 mm. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipatora energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtima 5. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

odnosno u slučaju potrebe. [IDIP6]. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Institut IGH. studije i zaštitu okoliša. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.13. utovar.2. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. • 02376 – Rip – rap.A. pribor. • 02385 – Korugirana cijev.13. • 02372 – Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. ožujak 2000 [GP1].2.A.. alate. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu.A. materijale. studije i zaštitu okoliša. studeni 2009. bušenje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. d. institut IGH. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE).1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. [IP2].A. Drenažne i kolektorske stranica 270 od 348 . • 02361 – Drenažni materijal.d. Zagreb. Zatvorenog sustava odvodnje . nabavu. Zavod za ekološki inženjering. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada slapišta i 15 m3 rip-rap materijala. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. veljača 2012.d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava odvodnje oborinskih voda je osigurati nesmetano protjecanje oborinske vode s površine tijela odlagališta do obodnog kanala. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. broj projekta: 81010041/12. Tijekom provedbe ugovora.. opremu. br. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.2. [IP14]. • 02371 – Geosintetski dren za plin. 5 i 6 – revizija D. III. ODRŽAVANJE III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. istovar. Zavod za planiranje. transporte. rezanje. • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. • 02301 – Zemljana ispuna. • 02364 – Perforirane cijevi. • 02362 – Filterski geotekstil. • 02375 – Zaštita od smrzavanja.d. Po nalogu Naručitelja. manipulacije. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih slapišta i disipatora energije od rip-rapa.13. Projekta: 24-10-067/07 – rev D. III. Zavod za planiranje. 5 i 6. d. • 02374 – Geosintetski dren za vodu.13.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijevi, šahtovi i uljevne gra evine moraju biti čisti i protočni, slapišta i disiptori energije moraju biti postojani i pravovremeno obnavljani. III.A.13.2.2.1. Opći partikularni zahtjevi Naručitelja Održavanje, upravljanje i monitoring sustava odvodnje oborinskih voda mora provoditi IZVO AČA radova. Održavanje dijelova sustava odvodnje može se provoditi po elementima: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja, • odzračnici drenažnih rovova, • drenažni kanali, • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda, • berme, • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi, • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu), • slapišta i disipatori energije. IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 1. uz sve i unutar svih izvedenih šahtova oborinskih voda, 2. uz sve i unutar odzračnika drenažnih rovova, IZVO AČ mora upoznati Voditelja plinske stanice i Nadzornog inženjera s rezultatima mjerenja koncentracije metana na sustavu odvodnje oborinskih voda. III.A.13.2.2.2. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano ispiranje (čišćenje) womom 400 m' promjera 200 mm drenažnh rovova u sustavu zaštite od smrzavanja kao i 400 m' snimanja rova CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje sustava oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnih rovova kamerom, IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.3. Odzračnici drenažnih rovova IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju odzračnika drenažnih rovova:

stranica 271 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

5. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika i stanju urednosti (1 x mjesečno), 6. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 7. U slučaju oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika, IZVO AČ je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva odzračnika 1× 2. god. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odzračnika drenažnih rovova IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.2.2.4. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano je ispiranje (čišćenje) womom 200 m' cijevi promjera 250 mm drenažnih kanala za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela kao i 200 m' snimanja drenažnih cijevi CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje cijevi drenažnog kanala oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnog kanala kamerom, potrebno je provesti čišćenje cijevi čistilicom radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.5. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala. Poklopac šahta je izveden s odzračnikom.

stranica 272 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta, stanju taloga, stanju urednosti (1 x mjesečno), 2. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije metana IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 3. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu, eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno), 4. Održavanje šahtova oborinskih voda čišćenjem iz nutra i izvana. (2× godišnje). Prije čišćenja i za vrijeme čišćenja IZVO AČ se mora pridržavati svih mjera zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije. 5. U slučaju oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2. god., te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja ugovorenih radova. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahtova za sakupljanje oborinskih voda, IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.2.2.6. Berme na pokosu Osim košnje (vidi III.A.12 Gotova prekrivka) i sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) po bermama nijsu predvi ene druge mjere održavanja bermi. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja bermi a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.7. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Osim sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) nisu predvi ene druge mjere održavanja uljevnih gra evina. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja uljevnih gra evina a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

stranica 273 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

III.A.13.2.2.8. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.9. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.10. Slapišta i disipatori energije Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja slapišta i disipatora energije, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

III.A.13.3. UPRAVLJANJE
III.A.13.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 – revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje , Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, br. Projekta: 24-10-067/07 – rev D, studeni 2009. [IDIP6]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14].

III.A.13.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
III.A.13.3.2.1. Upravljanje sustavom površinske odvodnje IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustavom površinske odvodnje. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje oborinskih voda (dotok, dužina ulaska wome u drenažnu

stranica 274 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijev, ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na šahtovima oborinskih voda i urednosti šahtova. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava površinske odvodnje oborinskih voda u dva primjerka. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava površinske odvodnje s komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.A.13.2. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. III.A.13.3.2.2. Odzračnici drenažnih rovova Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.3.2.3. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.3.2.4. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

III.A.13.4. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA
IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.A.14.4. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova, uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti, kao što su šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda. U šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su:

stranica 275 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

• Nedostatak kisika - opasnost od gušenja radnika, • Toksičnost - opasnost od trovanja, • Opasnost od eksplozije. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene, IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4, CO2, H2S. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja, radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite, moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju, održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.
-~

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 276 od 348

A.1 III.A.A.1.2 III.1 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.14.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.3.14.2 III.A. stranica 277 od 348 .14.14.1 III.A.3 III.2.14.14.14.14.2 III.2 III.1 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.14.2.1.A.A.o.A.14.14.o.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ: III. Svibanj 2012.3.A.A.A.

..........................................................9 III.... 300 III..........4........ održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..A..................1 III.................................4...................14.. 279 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....4 III..................14..............1 III........ 317 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.....11 III.....1......14......... 331 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA ...2..................2 III..............14......... 344 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA .....................14..........14.A..........14.....14....................14.....A.........4.....................279 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........................1......................4........ ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ........1.......A..........................A.....13 stranica 278 od 348 .........................14..........A.......2 ODRŽAVANJE ....A.........A..4...........4..8 III.......A... 346 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ..............4...........2 UPRAVLJANJE ...................1 III...................14.........12 III..14. 339 REDOVITE MJERE ZAŠTITE ............. 300 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........... 340 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE ..2..10 III............A...2 GRA ENJE .....A...3......................................................................3....4.......... 341 UVOD .....................................................3 III.......14.A.................................14.4....... III.A..... 279 III....................5 III....................A................. 343 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA ..................................14......................14................................4...........Dokumentacija za nadmetanje Gra enje...............7 III................14....14..............2........................14......................................................14.............A...1 III. 300 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....... 320 POPIS ZAKONA I PROPISA ...... III............................ 317 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .......................4...........................A......... III...........A....A...................4.........3................... 347 III..14.......4.........14................A..A.................. 343 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI .................A.... 345 NAČIN GAŠENJA POŽARA. 320 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE ... 317 III.....................6 III..............A.................................................4...............A.....14..........14.................. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ POGLAVALJA: III.......... 326 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU .A.................... 347 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE .....

1. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). Zavod za ekološki inženjering.Plinski cjevovod.A.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja.A.Polivinil klorid cijevi. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Institut gra evinarstva Hrvatske.1. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B.Sustav za gospodarenje kondenzatom. [IDIP8].d. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A.. god. bermi i plinskog sustava .) [IDIP2]. iz svibnja 2008. Institut IGH d.Zdenci za otplinjavanje.1. • 02378 .1. održavanje i upravljanje otplinjavanjem odlagališta.14. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje.14..14. Zagreb. Projektni zahtjevi izvedbe sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. Institut gra evinarstva Hrvatske d. III.14. • 02380 . ožujak 2000 [GP1]. • 02379 . te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8].2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. održavanju i upravljanju otplinjavanja odlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. opremu. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji [IP2]. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. materijale. [IP2]. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. stranica 279 od 348 . • 02377 . 2 i 3. Institut gra evinarstva Hrvatske. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. 5 i 6. GRA ENJE III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.14. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odredbama.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1.A.d. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. alate i pribor.

Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. A.11. predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. .A.2.13. III. te da prije početka radova educira minimalno 2 radnika na temu protueksplozijske zaštite (Program 1 i Program 2) u Ex agenciji.A. drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. Gornji brtveni sloj III.3. 5 i 6.12. stranica 280 od 348 .A.12. Svi elementi plinskog sustava koji će se nakon izgradnje (ugradnje) nalaziti na površini tijela odlagališta moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. Prometnice i platoi III. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4.14. Institut gra evinarstva Hrvatske.1.14.14. Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu 5. Sa svim zahvatima IZVO AČA vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova.2 u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Obveza je IZVO AČA da osposobi radnike za rad na siguran način u Ex okruženju. A. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini.13. ugradnju zaštitnih kolona. IP13]. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta.12. Osim izgradnje novih plinskih zdenaca. Gotova prekrivka III.3 i nacrt 5. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.2.1.2. Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (vidi Nacrt 5.A. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih i privremenih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. [IP2].3.

200 mm. IZVO AČ je dužan osigurati uvjete za siguran pristup cjelokupne opreme do mjesta bušenja. god. IP13]. Filterska ispuna od krupnog šljunka 32-64 mm: Eruptivni.4.1. minimalnog promjera bušotine od tisućuidvjesto (1200) mm. Bušenje odnosno iskop se provodi sa zaštitnim kolonama po čitavoj dubini bušenih zdenaca. 3.A. 5 i 6. prema potrebi ukloniti sve slojeve prekrivnog brtvenog sustava na površini od približno od 4 x 4 m (uklanjanje slojeva sve do otpada). dostavu. Vertikalne cijevi plinskih zdenaca: PVC cijevi čvrstih stijenki bez ispupčenja promjera stošezdest (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) koje se od slotirane cijevi filtra pružaju do gornjeg nivoa (spoja s plinskom glavom. Prije početka bušenja novih zdenaca. Nakon toga moguće je pristupiti bušenju zdenca. Institut gra evinarstva Hrvatske. 4 mobilizacije i demobilizacije (dolaska i odlaska) garniture sa zaštitnim kolonama za izvedbu plinskih zdenaca promjera 1.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. uključujući sav rad i prateće dijelove potrebne za instalaciju. IZVO AČ trebna. instalaciju i ispitivanja vertikalnog PVC cjevovoda za plinske zdence. III. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. do dubina prikazanih na Nacrtima. Izvedbu trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca IZVO AČ treba zapožeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova. Izvedba trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca Trajni vertikalni plinski zdenci se izvode tek po dosizanju visinskih gabarita i padova krovnog dijela i bočnih pokosa tijela odlagališta. kao što je specificirano u ovom poglavlju i prikazano na Nacrtima. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. te odgovarajućih PVC. skladištenje. opreme i obavljanje kompletnog rada potrebnog za proizvodnju. Filteri plinskih zdenaca: slotirane PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) postavljene u filtersku ispune uglavnom od šljunka.14. prani filterski kamen bez karbonata postavljen oko vertikalne slotirane cijevi filtra. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. [IP2]). materijala. 2. završne kape cijevi). zasuna i spojeva. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2".A.14. U cijenu izvedbe plinskih zdenaca IZVO AČ treba uključiti izradu svih pristupnih puteva do pozicija plinskih zdenaca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prije početka bušenja. stranica 281 od 348 . Novi zdenci za otplinjavanje i plinske glave Ovo poglavlje Tehničkih uvjeta obuhvaća nabavu potrebne radne snage. 1. HDPE (PE 80) ili drugih elastičnih plastičnih cijevi za glavu zdenca. Pri tome se prvenstveno misli na izgradnju privremenih prometnica i platoa za bušenje čija je nosivost dovoljna za bušaču garnituru.

Glineni brtveni čep: glinoviti meterijal u skladu s propisanim tehničkim uvjetima koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0. C. ISO 1133 . Norme i smjernice A. 116 stupnjeva C.Standardna granična vlačna čvrstoća za PE 80. BS2782 . >949 kg po kubičnom metru. Razno: Sve kapice. 700 MPa. spojeve. Fleksibilno vakuum/tlačno crijevo: Fleksibilni. >600 posto. stranica 282 od 348 . alati. F. Tehnički uvjeti 0. klinovi. brtvila. zasune. Glava zdenca: Sklop za kontrolu protoka i monitoring uključujući sve prirubnice. Spojnica (Fernco ili ekvivalent).2 g/10 min za PE 80.14. 18 MPa. 5. 7.A. D. oprema za taljenje. 6. Filterski sloj od sitnog šljunka: Filterski sloj šljunka postavljen izme u krupnog šljunka koji okružuje slotiranu cijev filtra i bentonitnog brtvenog sloja. BS3412. spojke. BS2782.Standardna gustoća za crni PE 80. kao što je prikazano na Nacrtima. E.Standardni modul savijanja za PE 80. prirubnice. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 4. B.0 g/10 min za PE 80.Standardna brzina taljenja pri opterećenju od 5.5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca. Tehnički uvjeti 1. ISO R527 . BS2782. krajevi s navojem i cijevni pribor.5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca. ISO 1872 . 8. umetke. 9.Standardno izduženje kod lomljenja za PE 80. G. BS2782. ISO 1133 . ISO R527 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. spojevi. Cementno-bentonitni brtveni sloj: smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0. BS2782. inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na vrh vertikalne PVC cijevi zdenca. BS2782. što je prikazano na Nacrtima.Tehnički uvjeti za Vicatovu točku omekšanja za PE 80.Standarna brzina taljenja pri opterećenju od 2. ISO 527 . izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca kao.16 Kg. UV otporni plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i bočnog i glavnog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 HDPE) PE 80.0 Kg. 10. PN 10 (tlak od 10 bara).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

metalne cijevi i spojeve. P. T.Standardna metoda ispitivanja dobivanja osnove za hidrostatično projektiranje materijala za cijevi od termoplastike. J. Q.A. 1.gradijent. ASTM D-3350 . ASTM D-1238 . L. O. I. ASTM D696 . ASTM D-1248 . K. sljedeći tehnički uvjeti i metode se mogu usvojiti: ASTM A-536 .Standardni Tehnički uvjeti za oblikovanje polietilenske plastike i materijala za istiskivanje. kao što je specifirano u Projektu i prikazano na Nacrtima.Standardna metoda ispitivanja savijanja pojačane i nepojačane plastike i električnih izolacijskih materijala.Standardni Tehnički uvjeti za lijevanje duktilnog željeza. BS874. ASTM D-3261 . BS ili ISO nomenklaturi ne budu mogli primijeniti. Definicije Osigurnje kvalitete: Smišljeni sustav aktivnosti koji NARUČITELJU i ovlaštenom zastupniku pruža garanciju da je objekt izgra en. 0.Standardna metoda ispitivanja vlačne čvrstoće plastike.Standardni Tehnički uvjeti za taljenje sučeonih plastičnih spojeva od polietilena (PE) za polietilenske (PE) plastične cijevi i cjevovod.14. ASTM D-2513 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Standardna metoda ispitivanja gustoće plastike tehnikom gustoća .Standardna metoda ispitivanja etilenske plastike na pucanje uslijed naprezanja pod utjecajem okoline. DIN 52612 . ASTM D-2837 .5x10-4 stupnjeva C.Tehnički uvjeti za polietilenske plastične cijevi i materijal za cijevni pribor. M. R. ASTM D-638 .Tehnički uvjeti za linearno toplinsko širenje za PE 80. U slučaju da se tražene metode ispitivanja ili tehnički uvjeti u DIN. ASTM D-1505 . ISO 9784 . S. N.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.Tehnički uvjeti za toplinsku provodljivost za PE 80. ASTM D-790 .4 W/m stupnjeva K. stranica 283 od 348 . U.Tehnički uvjeti za temperaturu krtosti za PE 80.Standardna Tehnički uvjeti za termoplastičnu plinsko tlačnu cijev. <70 stupnjeva C. ASTM D-1693 .Standardna metoda ispitivanja stopa protoka termoplastike plastometrom za istiskivanje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice H. ASTM D746.

14. 2. instalirati. 5 i 6. upotrijebiti.). kolovoz 2007. Rukovanje cijevima: 1. spojnice i odgovarajući prateći dijelovi nabavit će se. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. propadanje ili zaga enje od trenutka njihove dostave do završetka Rada opisanog u ovom poglavlju. prirubnice. B. 5 i 6. Maksimalna visina do koje se cijevi mogu složiti na hrpu iznosi 2. IGH. Proizvodi PVC cijevi Sve PVC cijevi će se nabaviti. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. instalirati. HDPE cijevi Sve HDPE cijevi će se nabaviti. Skladištenje mora biti sukladno preporukama proizvo ača. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. instalirati. stranica 284 od 348 . IZVO AČ će te dijelove i materijale zamijeniti bez ikakvog troška od strane NARUČITELJA.). kolovoz 2007. isti će se odbaciti. održavati i testirati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Skladištenje i rukovanje A. C. kolovoz 2007. 2. 5 i 6. U slučaju da NADZORNI INŽENJER bude smatrao da je ipak došlo do oštećenja.0 m. Spojevi Svi plastični spojevi za cijevi. Skladištenje cijevi: 1.A. upotrijebiti. Cijevi moraju biti spremljene u skladištu ili složene na hrpu radi zaštite od oštećenja. IGH. Cijevi se trebaju zaštititi od pretjerane vrućine ili štetnih kemikalija. propadanja ili zaga enja dijelova i materijala. Svi se dijelovi i materijali trebaju pravilno zaštititi da bi se onemogućilo bilo kakvo oštećenje. drobljenja ili probijanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IGH.

B.1. bentonit i materijali korišteni za injektiranje i dubine. Nakon završetka gradnje svakog zdenca. Dubina i opis obloge zdenca i filtera. veličina kape i korišteni materijali.A. Za vrijeme bušenja svakog zdenca.A. 6. broj sati rada. Vremenski uvjeti za vrijeme instaliranja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Nominalan promjer bušotine i ukupna dubina. Tako er IZVO AČ treba voditi i fotodokumentaciju bušenja zdenaca. Cijevi dostavljene u jednoj pošiljci bacit će ukoliko je više od 5% cijele pošiljke ili dostave s greškom. Veličina i količina materijala (uključujući broj vrećica) za ispunjavanje prstenastog prostora. Svaka se PVC ili HDPE cijev ne može se upotrijebiti za izvo enje u slučaju sljedećih oštećenja: 1. Zapisnik mora obuhvaćati temeljan opis materijala na enog prilikom bušenja (promjene karakteristika materijala – procjedna voda. broj iskopanih metara. 11. Cement. te Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER. veličinu obložnog seta u metrima i ostale relevantne podatke koje zatraži NADZORNI INŽENJER. klin. 9.14. trajnosti ili upotrebljivosti cijevi. 7. 3. IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati zapisnik o sljedećem: 1. 4. Zaštitna obloga. Raspukline ili pukotine u unutrašnjosti stijenke cijevi. IZVO AČ mora voditi detaljni dnevni zapisnik bušenja kojeg mora predati po nalogu NADZORNOG INŽENJERA.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedba III. Ime osobe koja je pripremila zapisnik i ekipa koja je izvodila bušenje. prekida bušenja zbog kvara. izuzev jedne pukotine koja nije veća od 50 mm po dužini na jednom kraju cijevi koji se može odsjeći i baciti. Dubina ili lokacija bilo kojeg izgubljenog ispirka bušotine. ili alata. Broj i lokacija korištenih distancera. Oštećeni krajevi zbog kojih se ne može uraditi zadovoljavajući spoj. C. 3. Greške koje ukazuju na nepravilno proporcioniranje.14. sastav otpada). 4. kombiniranje i oblikovanje. materijala za bušenje.5. Pukotine zbog kojih dolazi do narušavanja čvrstoće. 5. 10.2. Ukupna dubina završenog zdenca. 2. Kontrola kvalitete izvo enja plinskih zdenaca A. 2. stranica 285 od 348 . 8.

i Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER. 5. Otpor na prodiranje prilikom uzorkovanja rasklopnim cilindrom. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja granulometrijski sastav filterskih ispuna od šljunka i sitnog šljunka predloženih za svaki filter zdenca. Referentno mjesto za sva mjerenja dubine.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gubitak usipnih materijala ili isplake i količina. F. B. 3. 7. sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 1. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja uzorke brtvenih slojeva od bentonita (i bentonitnih mješavina) predloženih za svaki brtveni sloj bušotine zdenca. IZVO AČ će predati topografske bilješke terena s koordinatama i kotama. C. 8. 2. III. Dubina na kojoj dolazi do promjene promjera rupe ili nastaje zarušavanje. 4. Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište. 6.14. Ugradnja trajnih plinskih zdenaca A. Vrsta bušače garniture i izrada. 2. 3.A. Korištenje vode za vrijeme bušenja. Potrebno je dostaviti sastav brtvene smjese kako bi se utvrdila odstupanja od projektom propisanih vrijednosti. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG). 9. Ime osobe koja je pripremila dnevnik bušenja i ekipe koja je izvodila bušenje.A.14. IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: stranica 286 od 348 . Razine procjedne vode prona ene za vrijeme bušenja.6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. E. Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca. ukoliko se zatraži.1. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice D. G. Nakon završetka bušenja IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati potpisane kopije dnevnika bušenja sa sljedećim podacima: 1.

). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 1. stranica 287 od 348 . kao što je prikazano na Nacrtima. Ugradnja pješčanih i šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Pješčane i šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. itd. Za svaki će se zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1200) mm. te primjena prorezanih PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (6inch IPS. 4. Brtveni sloj od cementa/bentonita po potrebi će se ugraditi i nakon završetka izrade završne kote terena oko zdenca tamo gdje površinska 3. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca). * Cementno bentoniti brtveni sloj izmiješat će se u omjeru 5% (bentonita u odnosu na cement) od bentonita hidratiziranog prije miješanja s cementom. D. zarušavanja i zapreke iste. * Sve filterske ispune od šljunka i sitnog šljunka postavit će u skladu s Nacrtima tako da se ovi granulirani materijali ne uruše unutar stijenke bušotine.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. a smjesa će se zaliti u bušotinu do dubine prikazane na Nacrtima (početak je iznad glinenog brtvenog čepa). kolovoz 2007. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca. 2. * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi. PN6) s ugra enim filterima. IGH. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. kao što je prikazano na Nacrtima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima.A. Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca. i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) . 5 i 6.14. Prije instaliranja plinskog zdenca provjerit će se bušotina da bi se izbjegla urušavanja. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast. 2. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 1. Svako napuštanje bušotine koja se mora odbaciti biti će u skladu s Tehničkim uvjetima.

Spoj gornjeg brtvenog sustava s plinskim zdencem stranica 288 od 348 . IGH. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350) uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA. 6.). IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. 5 i 6. kota ne bude uskla ena sa završnim kotama okolnog terena a nakon završetka radova na sklopovima glave zdenca i povezivanja na cijevi za provo enje plina. tlačni otvori. Umetci za mjerače protoka. F. 7. a koje su se koristile. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ispuštanjem tereta mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima. termometri.14. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog. sklopke za brzo isključenje.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 5. Pitka voda od čišćenja parom moći će se dobiti na samom gradilištu. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2inch IPS) za umetanje mjerača protoka. E. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. kolovoz 2007.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Neposredno uz montiranu glavu IZVO AČ treba izvesti zavareni "ovratnik" od PE100 pločevine debljine 1 cm i minimalne širine vijenca od 10 cm. Cementno-bentonitin čep Cementno-bentonitni čep je smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha bentonitne brtve do razine konačne kote terena oko zdenca. Novo položena LLDPE geomembrana se ekstrudorski zavaruje na postojeću geomembranu i na PEHD ovratnik. Dimenzije geosintetskih materijala koji se polažu u cilju spajanja gornjih brtvenih slojeva s postojećim brtvenim slojevima iznose približno 550 x 550 cm. koji je potrebno položiti neposredno uz montiranu glavu. a ostatak materijala iz iskopa se vraća u iskop uz zbijanje ručnim nabijačima. Preklopi geomembrane moraju biti minimalno 60 cm. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Oko plinskih zdenaca potreban je dodatan oprez i ručna ugradnja svih slojeva brtvenog sustava kako ne bi došlo do eventualnog oštećenja vertikalno položenih PVC i PEHD cijevi. Cementno bentonitni čep se izvodi tako da težinski omjer bentonita/cement bude 0.00 mm. Nakon toga pristupa se montaži plinske glave. itd. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. zračni pritisak.15/1 te da se u mješavinu dodaje dovoljno vode kako bi se omogućilo miješanje i ugradnja. kao i zemljani materijali koji se ugra uju preko njih. Na položenu LLDPE geomembranu se još polaže dren za vodu s preklopom od 60 cm preko starog materijala i 20 cm uz glavu plinskog zdenca. Potom se na ovratnik ekstruderski zavari LLDPE geomembrana debljine 1. uz iskop zaštitinog zemljanog sloja.A. Funkcija zavarene geomembrane je maksimalno moguće prijanjanje uz plinski zdenac čime će se ograničiti emisija odlagališnog plina uz glavu plinskog zdenca. Slojevi geosintetskih materijala iz prekrivnog brtvenog sloja se polažu uz vertikalno položenu PVC i PEHD cijev. Prijanjanje cementno-bentonitnog čepa uz glavu zdenca te spriječavanje razlijevanja bentonitne smjese. Sve zavare geomembrane ispituje Izvo ač nekom od uobičajenih nerazornih metoda (visokofrekventne struje. Svi ugra eni geosintetski materijali. u svrhu montaže priključne cijevi prosječne duljine 3. 5 i 6. IGH. moraju zadovoljiti tehničke karakteristike specificirane Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. treba osigurati odgovarajućim kalupima. odmah se ugra uje cementno-bentonitni čep. a preklop mora biti minimalno 20 cm. Na sintetski dren za plin se polaže geosintetski glineni tepih (GCL). vakuum.00 m. stranica 289 od 348 . Montaža glava plinskih zdenaca se mora provesti pažljivo uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije. a prije montaže plinske glave. Po montaži glave na vrh zdenca.) odobrenima od strane Nadzornog inženjera.14. potrebno je ponovno ispitati prohodnost zdenaca i razinu procjedne vode. kolovoz 2007. Preklop položenog materijala u prekrivnom brtvenom sustavu i novog materijala mora biti minimalno 60 cm. godine [IP2] i moraju biti odobreni od strane Nadzornog inženjera. Nakon izvo enja svih prekrivnih slojeva.

Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca). IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. sukladno količini i sastavu materijala iz iskopa. Materijal se. odnosno na postojeći linijski kolektor. Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. • 02377 . Ostali projektni zahtjevi izvedbe plinskih zdenaca su dani u poglavljima. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG). Prilikom izvedbe priključka. Postojeći otkopani priključni plinovod te zona oko ugra ene glave će se zasipati zaštitnim slojem protiv smrzavanja ukupne debljine 0.Plinski cjevovod [IP2]. i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) . nisu predvi ena ispitivanja niti nadogradnja priključnog plinovoda. glava zdenca će se spojiti na postojeću priključnu cijev. Odvoz viška materijala IZVO AČ mora uključiti u cijenu izrade spojnog HDPE cjevovoda. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Bentonitni brtveni sloj Injekcijska smjesa od čistog bentonitnog praha koja se postavlja na sloj od finog šljunka kao i na LLDPE geomembranu.30 m kako ne bi došlo do oštećenja plinovoda. 9. Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca. glave ili umjetnih materijala. 10. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: 3.85 m na pokosima. mora pažljivo zbijati u slojevima debljine do 0. Ugra uje se metodom suhog nanošenja kojom se istovremeno obavlja sipanje bentonita u bušotinu i prskanje bentonitnog praha čistom vodom. • te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. Za svaki će se stranica 290 od 348 . Višak materijala iz iskopa potrebno je odvesti na lokaciju unutar odlagališta koju odredi Nadzorni inženjer. IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 8. Na zaštitni sloj protiv smrzavanja se potom u jednom sloju debljine 0. Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište. sondama i mjestima za sabiranje kondenzata.14.A.Zdenci za otplinjavanje [IP2]. prilikom ugradnje. Nakon ugradnje geosintetskih materijala. Eventualna visinska korekcija spojne cijevi će se izvesti materijalom iz iskopa (zemlja iz sloja protiv smrzavnja).. Spojni PEHD cjevovod Spojni PEHD cjevovod promjera 100 mm mora biti položen u padu od minimalno 2% od linijskog kolektora prema glavi plinskog zdenca.15 m ugra uje organsko tlo (humus) potrebno za rast vegetacije.65 m na krovnom dijelu i 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • 02379 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

12. 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. kao što je prikazano na Nacrtima. termometri. stranica 291 od 348 . te primjena perforiranih PP-H cijevi promjera 315 mm s ugra enim mrežicama. 11. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ručnim nabijanjem mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. kolovoz 2007. 14. tlačni otvori. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2-inch IPS) za umetanje mjerača protoka. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. sklopke za brzo isključenje. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 3. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca. kao što je prikazano na Nacrtima odobrenim od Naručitelja.200) mm. 13.A. itd. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1. * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca. distancerima i filterima. 4.14. 5 i 6. Umetci za mjerače protoka.) [IP2]. kolovoz 2007.) [IP2]. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima usuglašenim s glavnim projektantom. IGH. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350)[IP2] uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. 3. Ugradnja šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. IGH.

stranica 292 od 348 . Privremeno otplinjavanje Ovim tehničkim uvjetima je predvi ena izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim PP-H (polipropilenskim-homopolimer) plino-drenažnim cjevovodima. Predvi a se izvedba dva visinski razmaknuta reda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.m. i vertikalnoj (visinskoj) udaljenosti dviju razina od približno 15 m.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 15. Prije završetka ugovorenog roka IZVO AČ mora dostaviti Nadzornom inženjeru nacrte i dokumentaciju izvedenog stanja s uputama za održavanje izvedenih elemenata otplinajavanja odlagališta. Horizontalni smještaj linija privremenog otplinjavanja se ne smije poklapati s pozicijama trajih plinskih zdenaca (koji se izvode tek po dosiznju predvi ene geometrije tijela odlagališta).1. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog. a koje su se koristile.A. Troškovi čišćenja parom i talozi od bušenja. Predvi eno je izvo enje plinskih linija tek kada ugradnja otpada prema planu IZVO AČA na cijeloj poprečnoj dužini pojedine kasete dosegne projektirane visine i padove linija privremenog otplinjavanja.7. Izvedbu privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba započeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova.n. 16. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD obodnim šahtovima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ mora uračunati u cijenu bušenja plinskih zdenaca. IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja. i drugi red visinske kote 135 m.n. Nužno je da IZVO AČ planira i izvodi radove tako da osigura projektirane padove linija privremenog otplinjavanja kako se u plinskim cjevovodima ne bi zadržavao kondenzat i procjedna voda. Perforirani cjevovod se polože u rov (dimenzija rova V:Š = 1. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA. Projektni zahtjevi Naručitelja za izvedbu privremenog otplinjavanja su sljedeći: Linije privremenog otplinjavanja treba položiti u dvije razine izme u plinskih linija O-P i PQ na me usobnoj horizontalnoj udaljenosti od približno 60 m. III.2.A. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima.14. linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m.m. smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta.5 × 1 m) koji je ispunjen drenažnim šljunkom (dimenzija šljunčane ispune V:Š = 1 × 1 m) koji je po oplošju saštićen od prodiranja i taloženja sithih čestica filtarskim geotekstilom (400 gr/m2).

Odvodnja nakupljene procjedne vode koja će prelijevati iz sifona treba biti kanalizirana (kinetom) i cijevno odvedena do najbližeg nizvodnog šahta za privremeno otplinjavanje pa sve do najbližeg šahta procjednih voda. Nakon polaganju cijevi na šljunčanu posteljicu (debljine 30 cm) koja je ugra ena u rovu na geotekstil. te iz šahta kod nasipa do najbližeg šahta procjednih voda.). Prije ulaska privremenog plinskog cijevovoda u šaht predvi ena je ugradnja plinske glave (sa regulacijom protoka i mjernim mjestima). Iz šahta na pokosu (visinska kota 135 m.n. Dionica pune cijevi u dužini od minimalno 4 m prije ulaska u šaht mora biti od UV stabiliziranog. Šljunčani zasip treba izvesti pažljivo i uz prisustvo Nadzornog inženjera. Uzduž cijevi se raspored perforacija mora zakretati za 22.14.5°. ali se poklapaju perforacije svakog parnog (sljedećeg) presjeka.m.5 × 1 m).n.n.).m. Filtarski geotekstil mora imati karakteristike definirane u poglavlju 02362 dokumentacije [IP1]. Promjer PP-H100 privremene plinske linije ugra ene u tijelu odlagališta mora biti vanjske dimenzije 200 mm i debljine stijenke 18.m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. u obliku bušenih perforacija promjera 1 cm na svkih 45° mjereno od središtnje osi plinske cijevi (8 perforacija po presjeku). U uzdužnom smjeru se perforacije izvode na svakih 5 cm cijevi.A.n. rov se oblaže filtarskim geotekstilom.m. elektrovodljivog PP-Rs-el materijala (SDR11). dok drenažni materijal mora zadovoljavti uvjetima iz poglavlja 02361 dokumentacije [IP1].200 mm položenim na donjoj etaži na obodnom nasipu (visinske kote približno 120 m. Na punom dijelu cjevovoda a prije ulaska cijevi u šaht mora biti izveden glineni čep kojim će se spriječiti osloba anje odlagališnog plina i eventualne procjedne vode uz cijev privremenog otplinjavanja. getekstil obavije cjelokupnu drenažu uključivo njegov površinski dio. rov se zasipava do ukupne visine 1 m oblim šljunkom granulacije od 4 do 64 mm.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. procjednu vodu treba cijevno odvesti do šahta kod nasipa (visinska kota približno 120 m.).n. Po izgradnji rova za privremeno otplinjavanje (1. Perforacije moraju biti izvedene po poprečnom presjeku. Važno je napomenuti kako je potrebno pažljivo zasipavanje šljunkom da ne bi došlo do eventualnog oštećenja cijevi koje bi moglo rezultirati njenim diskontinuitetom i smanjenom izdašnošću.Zdenci za otplinjavanje IP2. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Privremeni plinski cjevovodi moraju završavati u revizijskim šahtovima promjera 1.2 mm (SDR11). tako da na se na susjednim presjecima perforacije ne poklapaju u uzdužnom smjeru. Plinska glava mora biti projektirana i izvedena u skladu s poglavljem 02377 .). stranica 293 od 348 .) i/ili na pokosu (visinska kota 135 m. Privremene plinske linije moraju biti perforirane po središnjem rasponu (dijelu) smještenom u tijelu odlagališta.m. na način da nakon zapunjavanja rova materijalom šljunka. Konstrukcija šahta je idenična šahtu procjednih voda. U šahtove položene kod nasipa teba predvidjeti mjesta priključka procjedne vode koja dotiče sa šahtova privremenog otplinjavanja koji će se izvesti na pokosu tijela odlagališta (visinska kota 135 m. dok krajnji dijelovi linije moraju biti izvedeni od punih cijevi u dužini 20 m do ulaska linije u šaht. kojim zahvaćaju deponijski plin.

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon ugradnje šljunčanog zasipa.200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]). spojke. dok se 2 linije izvode s izvodima u šahtovima na pokosu (visinska kota 135 m. ukupno 142 m čini PP-H100 cjevovod bez perforacija te 16 m elektovodljive PP-R-s-el cijevi. Odvod nakupljenog kondenzata i procjedene vode s gornje etaže privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora projektirati i po suglasnosti Naručitelja izvesti. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda. Mjerna mjesta (za mjerenje sastava i protoka plina) i ventil za regulaciju protoka moraju biti postavljeni prije ulaska privremene plinske linije u šaht (gdje se nalazi sifon). Glava plinskog zdenca za privremeno otplinjavanje se izvodi prije ulaska PP-H cijevi u šaht privremenog otplinjavanja.A. inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na nju.) dužine 569 m (izme u linija O-P 293 m. IZVO AČ treba uključiti sve kapice. U cijenu glave zdenca IZVO AČ treba uključiti sve prirubnice. te prije izvedbe ishoditi suglasnost na projekt od Naručitelja. Od ukupno navedene dužine (1. plinskog zdenca.2015. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. tako da se on površinski odvodi u PEHD cijevi promjera 160 mm (SDR 11) do šahta na nasipu i sa šahta na nasipu stranica 294 od 348 . alati. i na površinski položen geotekstil se postavlja otpad iz iskopa kako ne bi došlo do oštećenja ili razmatanja geotekstila tijekom kasnije ugradnje otpada.demontažnu ploču (flanžu) s X komadom.12.n. Glava privremenog plinskog zdenca mora biti izvedena od elektrovodljivog HDPE-el materijala.14. U ovim šahtovima se ne predvi a izvedba ventila za regulaciju dotoka procjedne vode. rov se obavija geotekstilom.m. prirubnice. Vakuum/tlačna cijev koja spaja plinsku glavu privremenog otplinjavanja s privremenom plinskom linijom je UV stabilizirani plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i linijskog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 PEHD).355 m) privremenog otplinjavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. g. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže sustava privremenog otplinjavanja. umetke. izme u linija P. brtvila. čijom se demontažom omogućava inspekcija (CCTV kamerom) i održavanje privremene plinske linije (ispiranjem).276 m). Navedena spojna cijev mora biti izvedena od elektrovodljivog materijala koji provodi statički elektricitet. predvi a se izrada 4 privremene plinske linije. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. spojeve. krajeve s navojem i cijevni pribor. Glava privremenog plinskog zdenca je sklop za kontrolu protoka deponijskog plina i monitoring. Dvije plinske linije se trebaju izvesti s izvodima u šahtovima na obodnom nasipu dužine 786 m (izme u linija O-P 389 m i izme u linija P-Q 397 m). spoja na plinsku liniju i sakupljanja sustava kondenzata i procjedne vode. Na krajevima plinske linije IZVO AČ treba projektirati i izvesti montažno . spojevi. Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta. promjera 1. oprema za taljenje. klinove. zasune. Tlačno vakumsku cijev i spoj na plinsku liniju privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba projektirati. Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju do 31.

A. unutarnjeg promjera du=250 (SDR11) i vanjskog promjera dv=355 mm (SDR31).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice se odvodi s PEHD cijevi s dvostrukim obodom. IP13]. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Otvorenost linija plinovoda privremenog otplinjavanja se preko ventila u šahtovima linija privremenog otplijavanja povezuje sa sabirnim plinskim cjevovodom. odvodnje kondenzata i procjedne vode te od Nadzornog inženjera i Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe. Izvedba šahtova privremenog otplinjavanja se predvi a samo na južnoj strani tijela odlagališta. Predvi a se izvedba dva PEHD šahta za ventile privremenog otplinjavanja sa dva ventila privremenog otplinjavanja. Projektant izvedbenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je stranica 295 od 348 . dok se na sjevernoj stani tijela predvi a samo dreniranje procjedne vode privremenog otplinjavanja. Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz aktivnosti privremenog otplinjavanja mora biti takav da se otpad dovozi i ugra uje u tijelo odlagališta formirajući tijelo ugra enog otpada s predvi enim padovima i smjerovima kako bi se linije privremenog otplinjavanja izvele bez ometanja aktivnosti na prihvatu i ugradnji otpada. Sve cijevi za odvodnju procjednih voda i kondenzata moraju biti zaštićene slojem zemlje (50 cm) od eventualnog oštećenja . glava plinskih zdenaca. Preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja (i odvodnje procjednih voda) s pristupnim putevima IZVO AČ mora tako planirati da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada. U cijenu izvedbe šahtova i glava za privremeno otplinjavanje. Obveza je IZVO AČA da zahtjeve Naručitelja za privremenim otplinjavanjem ugradi u Izvedbeni projekt. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Unutar šahta za privremeno otplinjavanje je Ex zona opasnosti "1". IZVO AČ mora uključiti izradu propisnih oznaka (naziva) šahtova kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Deponijski plin se iz šahtova privremenog otplinjavanja pomoću plinskih cijevi odvodi do linija privremenog otplinjavanja koje su smještene na površini tijela odlaglišta.14. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. IP13]. bez ikakvih dodatnih obveza prema Investitoru. IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog projekta i potrebnih radioničkih nacrta ovdje danog opisa privremenog otplinjavanja. odnosno odvod kondenzata. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. platoa ili rampi za izvo enje privremenog otplinjavanja su isključivo stvar IZVO AČA radova te moraju biti uključeni u jediničnu cijenu izgradnje privremenih plinskih linija. dok je unutar kruga od 2 m od površine šahta privrmenog otplinjavanja Ex zona opasnosti "2". kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. Svi radovi vezani uz nabavku i ugradnju materijala za izgradnju privremenih pristupnih puteva. šahtova. do najbližeg šahta procjednih voda.

nabavu. alate.8. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem. Plinske linije plinskih zdenaca Za potrebe izvedbe spoja ploha 4 i 5 potrebno je dio plinske linije K i L. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N. nabavu. rezanja. manipulacije. Plinskim linijama se povezuju novo izvedeni plinski zdenci.2. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj od 30 cm. zavarivanja. pribor.A. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra ene plinske linije. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. materijale. transporte. zavarivanja. iskope. linije N (plinski zdenci od plinskog kolektora preko zdenca N-1 do N-6) i plinskog zdenca O-1 s plinskim kolektorom. Po odluci Naručitelja treba pristupiti otpajanju pojedinih privremenih plinskih linija.A. IZVO AČ treba izvesti privremeni nadzemni spoj plinskih zdenaca linije M (plinski zdenci od M-1 do M-7). stranica 296 od 348 . alate. opremu. pribor. III. IZVO AČ je dužan predati 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). Jedinčne cijene privremenog uklanjanja plinske linije uključuju svu potrebnu radnu snagu. potrebno je iskopane plinske linije pripojiti plinskim linijama K i L. materijale. rezanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ukoliko IZVO AČ ne može ishoditi suglasnost glavnog projektanta. iskope. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. opremu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice izvo ač na istoj gra evini. zatrpavanje i zbijanje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. pripremu površina. Obračun se vrši po stvarnoj količini privremeno deponirane plinske linije. Jedinčne cijene ponovne montaže plinske linije uključuje svu potrebnu radnu snagu. i izvedbe sloja zaštite od smrzavnja (ili humusnog sloja).14. IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt privremenog otplinjavanja predati u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. tada mu je obveza da predloži Naručitelju imenovanje drugog odgovornog Glavnog projektanta. izvedbi gornjih brtvenih slojeva i ugradnji istih plinskih cjevovoda plinskih linija u sloj protiv smrzavanja. koje se nalaze sloju zaštite od smrzavanja na krovnom dijelu odlagališta. U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih trajnih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 705 m i promjera 140 mm (SDR17).1.14. čišćenja. privremeno otpojiti i privremeno deponirati na sigurnu površinu. iskopati. transporte.

Struktura konstrukcije prikazana je na sljedećem prilogu: 20 cm 50 cm AB ploča C30/37 15 cm 15 cm cementom stabilizirani kameni materijal mehanički zbijeni. Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 .A.14. stranica 297 od 348 .10. 5 i 6 . Zavod za planiranje. nevezani kameni materijal . Oslabljenje je potrebno izvesti širine cca 1 cm a dubine/visine do armature donje zone. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja Na mjestu prolaska servisne prometnice preko plinskih kolektorskih cijevi potrebno je po nalogu odnosno suglasnosti Naručitelja izvesti odgovarajuću zaštitu kako bi se spriječilo nejednoliko slijeganje i eventualno oštećenje kolektorske cijevi uslijed prometa.A. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.14.14.1. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. s donje strane radi se oslabljenje AB konstrukcije s ciljem kontroliranja mjesta nastanka pukotine uslijed skupljanja betona. Izvedba Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ mora provesti u skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete [IDIP7].d.9. potrebno je plinsku liniju zaštititi s korugiranom dvoslojnom (dvostjenom) PEHD cijevi bez perforacija nazivnog promjera 175 mm ili 200 mm.] III. Predvi eno je izvo enje zaštite pomoću AB kolničke ploče u podlozi koje se nalazi cementom stabilizirani kameni materijal te mehanički zbijeni. Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca.2. studije i zaštitu okoliša.2. travanj 2011.Plinski cjevovod [IP2]. god.revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kada je linija postavljena na me uprekrivni sloj. IP13]. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Na prijelazu servisne prometnice preko plinske linije. nevezani kameni materijal (tamponski sloj) geotekstil posteljica od zemljanog materijala U osi AB ploči. III.A. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE. [IDIP7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. Institut IGH d.

14.2. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. IP13]. Šaht s ventilom plinske linije trajnog i privremenog otplinjavanja ima visinu od približno 1. IP13]. alati. Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja.3 m.14.11. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 . šaht barem za 0. IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog i radioničkog nacrta ovdje danog opisa linija privremenog otplinjavanja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm (SDR17). spojevi. Prije izvedbe odzračnika. IZVO AČ je zadužen organizirati izradu radioničkog nacrta odžračnika na poklopcu i od Projektanta ishoditi suglasnost na predloženo riješenje. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. prirubnice. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovora predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O. stranica 298 od 348 . IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja. nakon izvedbe zaštite protiv smrzavanja. Prije ugranje šahta IZVO AČ mora geodetski izmjeriti kotu priključnog linijskog cjevovoda i okolnog tla tako da. Poklopac šahta mora imati izveden odzračnik od nadkrivenih perforacija (rupa) na površini poklopca.A. IZVO AČ treba uključiti sve kapice.Plinski cjevovod [IP2]. III. Projektant navedenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. Plinskim linijama se povezuju plinski zdenci privremenog otplinjavanja. krajevi s navojem i cijevni pribor.A. brtvila. klinovi. spojke. oprema za taljenje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U cijenu izvedbe elemenata plinskog sustava IZVO AČ je uključena izrada propisnih oznaka (naziva po projektu) plinskog zdenca kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.5 m bude izvan razine okolnog ure enog tla. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže šahtova s ventilima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. kako bi se osiguralo odzračivanje i u isto vrijeme spriječilo gomilanje vlage u šahtu. te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip linija privremenog otplinjavanja prije početka gra enja.

IP2.1. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja. Svi hvatači kondenzata moraju biti ugra eni u drenažni sloj šljunka kao što je dano u nacrtu 5. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika. Odzračnici plinodrenažnog sloja Svi odzračnici plino drenažnog sloja moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.14.2. U cijenu izvedbe hvatača kondenzata IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". kao i u skladu s Ex zonama odlagališta.2. kao i jedan rezervni odzračnik. dok je u krugu udaljenosti od 2 m od odzračnika zona opasnosti "2".[IP13]. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije.2. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. Projektni zahtjevi izvedbe hvatača kondenzata su dani u poglavlju 02380 – Sustav za gospodarenje kondenzatom [IP2].14. Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1". kao i dva rezervna hvatača kondenzata. stranica 299 od 348 . Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2. Hvatači kondenzata Svi hvatači kondenzata moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala (koji provdi statički elektricitet). U jediničnu cijenu izvedbe odzračnika plino drenažnog sloja.1. Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.12.14.A.12.A. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4.13. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatača kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3. Po jedan hvatač kondenzata se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O-6. Nadzorni inženjer mora upisom u gra evinski dnevnik dati suglasnost za ugradnju hvatača kondenzata. III. Unutar odzračnika plino drenažnog sloja je Ex zona opasnosti "1". koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata.[IP13].

• 02380 . [IDIP8].A.Sustav za gospodarenje kondenzatom.d. [IP2].1 Općenito Održavanje. III.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja su dani u dokumentaciji.Plinski cjevovod.14.d. • 02377 . Zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima.2.A.2. upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi djelatnik imenovan od IZVOA AČA a voditelj plinske stanice mora biti upoznat sa aktivnostima na otplinjavanju odlagališta i plinskoj mreži do plinske stanice. stranica 300 od 348 . • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.. III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2. iz svibnja 2008.14.14. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2. IP13].1. Institut IGH d. ODRŽAVANJE III. 5 i 6.A. • 02378 . te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. • 02379 . Za kontinuirano informiranje voditelja plinske stanice o radovima na gra enju i održavanju sustava otplinjavanja odlagališta odgovoran je IZVO AČ radova. ožujak 2000 [GP1]. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koja se nalazi u dokumentaciji [IP2]. god. Institut gra evinarstva Hrvatske. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.14. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1.) [IDIP2].A. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.Polivinil klorid cijevi.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III.2. Institut gra evinarstva Hrvatske. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B.2. 2 i 3.A. Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja). Zagreb..14.14. bermi i plinskog sustava .14.A. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.Zdenci za otplinjavanje. Zavod za ekološki inženjering.

A. uključujući i glave zdenaca privremenog otplinjavanja. 5. uz odzračnike plino drenažnog sloja. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa odnosno glinenog čepa uz plinske zdence. 6. u i oko šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. glave svih izvedenih plinskih zdenaca na spoju s cementno – bentonitnim čepom. u i oko šahtova odvodnje oborinskih voda. uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 4. Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. 5. Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskog sustava.14.2 Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci trajnog otplinjavanja izvedeni su u tijelu otpada. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju glava plinskih zdenaca: stranica 301 od 348 . Prvo mjerenje koncentracije metana. hvatača kondenzata (tip 1. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • održavanje održavanje održavanje održavanje održavanje (mTEO). uz sve izvedene hvatače kondenzata. IZVO AČ je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera. IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec nakon početka radova. u i oko sabirnog okna kondenzata prije ulaza u plinsku stanicu (mTEO). Unutar šahta procjednih voda JB-14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav.2. te ovisno o prijedlozima mjera IZVO AČA.14. sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 3. 9. pri čemu su glave plinskih zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. 8. III. 4. Obaveza je IZVO AČA da održava navedenu plinsku glavu. odzračnika me usloja. 7. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. 2 i 3). šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija.2.A. Oštećenje elemenata plinskog sustava.000 ppm). u i oko odzračnika drenažnih rovova površinske odvodnje. ili glinenom brtvom. 6. konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora.

• Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno).2. oznaka zdenaca. otvorenosti plinskih ventila (u %). • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno). Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih zdenaca se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinskog zdenca. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno).A. • Ispitivanje propusnosti spojeva glave plinskog zdenca sapunicom (4 x godišnje).3 Održavanje sustava privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). • Vizualana provjera stanja (propusnosti) flaksibilnog crijeva (1 x mjesečno). IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju sustava privremenog otplinjavanja: stranica 302 od 348 .14. oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije.2.14. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinskih zdenaca i u neposrednoj okolici plinskih zdenaca na spoju s cementno-bentonitnim čepom (4 x godišnje). • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene glave plinskih zdenaca kao i glave koje će izvesti IZVO AČ.A. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. • Redovno mjerenje razine vode u plinskim zdencima prema poglavlju Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. u okolici privremenog III. tlaku odlagališnog plina. Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta. • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. temperaturi odlagališnog plina. • Mjerenje sastava (CH4. • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno). provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. razini procjedne vode i slično. i slično (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova.

• Učestalost čišćenja plinskih cijevi privremenog otplinjavanja je minimalno jedan puta godišnje.stari tip Na glavama zdenaca starog tipa postoje tri osnovna sklopa elemenata vidi nacrt 2 dokumentacije Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih stranica 303 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinske glave. temperaturi odlagališnog plina. • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno). i slično (1 x mjesečno). odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca ili spojeve privremenog otplijnavanja. Čišćenje plinodrenažnih cijevi mora biti provedeno ure ajem za čišćenje radnog dosega od minimalno 200 m. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih glava i spojnog cjevovoda privremenog otplinjavanja se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Nakon čišćenja Izvo ač mora vratiti sve sifone u stanje uporabivosti. tlaku odlagališnog plina i slično. • Vizualana provjera stanja (propusnosti) cijevi spoja s plinskom linijom (1 x mjesečno). • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja.A. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije.2. • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. kao i ocjena eventualnog propuštanja procjedne vode iz spojnih cjevovoda prema šahtu procjedne vode. • Ispitivanje propusnosti spojeva plinske glave sapunicom (4 x godišnje). dužina ulaska wome u drenažu. u okolici privremenog III. IZVO AČ radova čišćenja treba dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. • Mjerenje sastava (CH4. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca. otvorenosti plinskih ventila (u %). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinske glave (4 x godišnje). oznaka zdenaca. urednosti šahtova).2.A. • Redovni obilazak i vizualna ocjena otjecanja procjedne vode iz plinske linije. oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca. ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na sifonima.. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova.14. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. O2 i CO2) u volumnim postcima (%).4 Sanacija glava plinskih zdenaca .14. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno).

iz svibnja 2008. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ. plinovoda do linijskog kolektora i sl. IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara.novi tip Plinski zdenci novog tipa sastoje se od tri osnovna sklopa: • usisni sklop (priključak glave zdenca na plinski zdenac) • ventilski sklop (ventil. IZVO AČ će izvršiti sanaciju. dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca. što prethodno treba odobriti Naručitelj. Prohodnost plinskog zdenca IZVO AČ treba provoditi s probom stranica 304 od 348 . III. uz prisustvo Nadzornog inženjera. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera.A. ručice za regulaciju. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave.).6 Prohodnost plinskih zdenaca IZVO AČ je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci. Zavod za planiranje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenaca na plohama 1. [IDIP2]. god. Institut gra evinarstva Hrvatske.) • priključni sklop (cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog. dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera.A.14. III.5 Sanacija glava plinskih zdenaca . što prethodno treba odobriti Naručitelj. utvrdi oštećenja elemenata u jednom ili dva glavna sklopa (usis i/ili ventil i/ili priključak). odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno nacrtu 4 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.).d.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. god. Institut IGH d. bermi i plinskog sustava . 2 i 3 . ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. dio plinovoda do linijskog kolektora i sl. studije i zaštitu okoliša. utvrdi oštećenja elemenata plinske glave. iz srpnja 2011. odvodi za mjerenje i sl.2. cijev za odvodnju kondenzata iz vrha glave.) • priključni sklop (fleksibilna cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru. ručice za regulaciju. sifon i sl.A. gumene brtve.2.14. uz prisustvo Nadzornog inženjera. brtve. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ.) • ventilski sklop (ventil.14.Izvedbeni gra evinski projekt. Broj projekta: 810101-264/11. IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara. odvodi za mjerenje i sl.2.. odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno Nacrtu 2 [IDIP8]. Broj projekta: 2410-067/07 – Revizija B. IZVO AČ će izvršiti sanaciju glave. [IDIP8]: • usisni sklop (cijev za priključak plinske glave. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog.

priključaka. crpljenje se nastavilja iz zdenaca susjedne linije. Za potrebe crpljenja IZVO AČ mora osigurati minimalno pet radnih crpki i dvije koja će se nalaziti u rezervi. sajli. potrebnih priključaka. Prvo mjerenje prohodnosti IZVO AČ mora provesti u mjesecu u kojem je uveden u posao. kompresora. kablova. Tip pumpe koja zadovoljava zadane projektne kriterije je zračna pumpa tipa kao Auto Pump 2 Bottom Long (AP2BL) ili jednakovrijedna.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Troškovi IZVO AČA na nabavi izvora električne enrgije mora biti uračunata u cijenu rada agregata. kablova. privremenih spojnih cjevovoda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm. Stavka rada IZVO AČA na rpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca obuhvaća i sav sitni potrošni materijal. Kada završe radovi na sanaciji i crpljenju vode iz zdenaca pojedine linije.A. Obračun rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode se provdi prema sljedećem obrascu.2. Djelomična demontaža obuhvaća demontažu ventilskog sklopa postojeće sonde (Nacrt 2 – Postojeći plinski zdenac – presjek i detalji [IDIP8]). Usporedni rad 4 crpki Rad 2 radnika u periodu 8 radnih sati IZVO AČ je dužan izvršiti nabava i doprema izvora električne energije za predvidivi usporedni pogon 4 pumpe. mjerača protoka kao isvih drugih potrebnih komponenti mora biti uračunata u cijenu rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca. Predvi eno je da se s crpljenjem započne od pojedinih plinskih linija plohe 1. stranica 305 od 348 . ventila. Njihovom demontažom i potpunim otvaranjem ventila (pozicija 14) omogućit će se pristup pumpi za crpljenje vode iz postojećih bunara. Elementi koji se moraju demontirati kako bi se omogućilo crpljenje su: zaštitna ploča (pozicija 3). Sa svim radovima IZVO AČA vezanim uz crpljenje procjedne vode iz plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova.14. cjevovoda. cijevi.5 l/s i H = 60 m. Crpljenje vode iz zdenaca će se izvoditi na načina s djelomičnom demontažom glave plinskog zdenca. sabirnih šahtova. dok karakteristika pumpe mora bit minimalno Q = 0.2. Crpljenje će se provoditi kontinuirano i istovremeno na svim zdencima linije na kojima je utvr ena razna procjedne vode viša od 35% dubine bušenja zdenca.7 Crpljenje viška vode iz postojećih zdenaca Prilikom crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca je potrebno da se IZVO AČ pridržava svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije. Popis opreme za nabavu. zaštitna cijev (pozicija 4) i X-komad (pozicija 24).14. zračnih kompresora i dvije AP2BL pumpe je dan u tabeli 1. Pumpa kojom se može izvesti crpljenje na opisani način mora imati promjer do maksimalno 45 mm. Troškovi IZVO AČA na nabavi pumpi. III.

• primjedba stranica 306 od 348 . • vrijeme kraja crpljenja. • količina ispumpane vode (mjerene mjeračem protoka). • oznaka vodomjera i konačno stanje vodomjera. • naziv zdenaca iz kojih se crpi.A. • oznaka vodomjera i početno stanje vodomjera na mjeraču protoka. • interna oznaka pumpe s kojom se crpi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Tabela 15 Informativni popis opreme koja je potrebna za rad 2 pumpe Ispumpana procjedna voda iz zdenca se mora.14. • visina vode u zdencu na kraju crpljenja. • vrijeme početka crpljenja. Prilikom crpljenja IZVO AČ na svakom zdencu mora voditi očevidnik koji mora sadržavati slijedeće podatke: • Datum. preko mjerača protoka. • početna visina vode u zdencu. upustiti u sustav za zbrinjavanje procjedne vode.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Impulsni generator mora biti opremljen posebnim sistemom ventila koji su u mogućnosti otpuštati zrak pod visokim pritiskom i prouzročiti udarne valove. Prije radova revitalizacije IZVO AČ treba provesti mjerejne temperature (u stupnjevima C °) deponijskog plina i procjedne vode po visini plinskog zdenca. koji će biti naknadno odabrani po odluci Naručitelja. Ukoliko je u zdencu detektirana prisutnost vode u visini većoj od 35% dubine bušenja.14.A. Snimanje mora biti izvršeno kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Čišenje stijenki zdenca PP plinskog zdenca metodom "Hydropuls" pneumatsko impulsnim generatorom.2. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Visina vode u zdencu IZVO AČ mora evidentirati svaki dan po dva puta (oko 9. a odvijat će se. Nakon snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje nečistoća s dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke".2. IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 60 m'. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 307 od 348 . Sva procjedna voda i nečistoća s dna zdenca mora biti provedena do sustava odovdnje procjednih voda.A.14. Navedeno mjerenje će poslužiti za utvr ivanje prikladnosti CCTV opreme za snimanje unutar plinsko zdenca. Predvidivo 2 čišćenja po 45 m'.00 sati) za vrijeme trajanja sanacijskih radova na liniji. Predvi eno snimanje 2 zdenca × 45 m'. predvi ena je revitalizacija smislu ispiranja sadržaja plinskog zdenca (nakupljen organski i neorganski mulj. Svi radovi tijekom crpljenja procjedne vode moraju biti evidentirani kroz Gra evinski dnevnik i ovjereni od strane Nadzornog inženjera. da ne done do oštećenja stijenki zdenca. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati. eventualnom ugradnjom preventera (ili pakera). Tijekom rada IZVO AČ mora voditi posebnu pažnju da sa procjednom vodom ne onečisti površinu tijela odlagališta.00 sati i oko 15. Crpljenje i mjerenje razine procjedne vode je predvi eno bez potpune demontaže glava plinskih zdenaca. Neposredno prije snimanja cijevi plinskog zdenca kamerom. IZVO AČ mora uračunati u cijenu "airlift" čišćenja.6 mm. CCTV video inspekcija zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenaca. pjena i slično) koji onemogućuju radove na crpljenju procjedne vode iz novih plinskih zdenaca. CCTV kamera mora biti u protueksplozijskoj izvedbi. Impulsni generator mora imati kontrolirane udare komprimiranog zraka.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. uz istovremeno korištenje pet kompleta radnih crpki te uz poštivanje prethodno opisane procedure. Izvedba privremene odvodnje od plinskog zdenca do sustava procjedne vode. mora se odmah pristupiti njenom crpljenju. III. IZVO AČ mora posvetiti maksimalnu pažnju da ne do e do onečišćenja površine tijela odlagališta. Oprema za snimanje plinskog zdenca mora biti u Ex izvedbi.8 Revitalizacija vertikalnih plinskih zdenaca Dva plinska zdenca koji su izvedeni sa PP plinskom cijevi vanjskog promjera 315 mm (SDR11) i minimalne debljine stijenke 28. uz prethodno zatvaranje linijskog ventila.

III. ) (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati tehničko iskustvo s minimalno tri (3) uspješno izvršena ugovora u Hrvatskoj za istu ili sličnu vrstu traženih radova u protekle (3) godine.A. Izvješće dostaviti u 8 primjeraka u pisanom i 2 primjerka u elektroničkom obliku. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Nakon izvršenih radova IZVO AČ treba nastaviti s radovima crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon čišćenja stijenki potrbno je provesti ponovno čišćenje nečistoća sa sa dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke". (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati minimalnu stručnu sposobnost i broj zaposlenika kojima raspolaže Voditelja ekipe: diplomiranog inženjera tehničke struke i dva stručna radnika koja posjeduju strukovnu sposobnost.A. 8kW o Regulator tlaka 2 – 100 bara o Električno vitlo sa min. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje traženog rada i usluga. 90 m tlačnog crijeva do 200 bara o Kamera za podvodno snimanje zdenaca sa visokom rezolucijom i pogledom 360° o Bezuljni kompresor ili kompresor sa filtriranjem zraka bez mogućnosti prodora ulja ( min. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca. brzina generiranih impulsa maksimum 2000 m/s o Elekto agregat min.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 308 od 348 . kao i na zdencima koji će se tijekom ugovorenih radova izvesti.14. Prema navedenom kriteriju. 4 lit.9 Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja. IZVO AČ revitalizacije mora imati minimum navedene opreme kako slijedi : o Impulsni generator sa vodilicom po profilu zdenca.2. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razina vode od zdenaca ostalih ploha. a na temelju prethodnih mjerenja.14. IZVO AČ treba ponovno izvršiti CCTV video inspekciju zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenca. IZVO AČ je dužan izraditi izvješće o izvedenim radovima revitalizacije sa priloženim video materijalima za svaki zdenac posebno.2. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je u 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca. istog ili većeg stupnja složenosti.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tijekom 1 godine. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u ovom poglavlju.14. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (spuštanjem razine procjedne vode ispod 35% dubine izvedenog zdenca).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ukupno 4 mjerenja. Voditelj plinske stanice koji je imenovan od IZVO AČA mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima IZVO AČA na plinskom sustavu. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. ukupno 4 mjerenja. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca. Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava.A. Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1. Obveza IZVO AČA na mjerenju razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji. Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije. stranica 309 od 348 . učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca).

tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 15 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 310 od 348 .A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana. tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana.14. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 11 W2 25.00 3 A3 25. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina.63% 83.00% 80. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ukoliko Naručitelj utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća.50 22. J-3.50 14.50 14.26% 44.50 11.00 20 B5 18.8.00 11.00 21.00% 100. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19. Tako er.14.00% 79.7.50 20.56% 98.00% 84.50 24.74% stranica 311 od 348 . a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca.00 14 W5 25. 30.2011.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.08.00 12 W3 25. I-5 i G-3/1.50 22. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima.00 18.50 21.62% 75.15% 90.00 6 A6 27.2012.59% 98.00% 82.00% 98.50 25.00 13 W4 25.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13. Tako je uočeno da su izdašni zdenci. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r.00 4 A4 27.00% 86.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0.2011.00% 96.00 17 B2 38.2011.00 28.00 8 A8 27. potrebno je provoditi počevši od faze 3.00 9 A9 25.50 24. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima plohe 1.00 26.00 7 A7 27.01.11% 58.00 24.68% 100.00 15 W6 18. 0.59% 92.00% 98.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13. dovoljno prohodni plinski zdenci.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55.07. br.2011.A.50 37. D-4/1.00 5 A5 27. Tabela 16 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .2011.00% 100.50 40.33% 42. Pojedini. J4 i K-3.50 21. sporo prihranjujućih zdenaca.00 17. 27.4 .00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18. D-2/1.12.00 2 A2 25.00 92. J-1. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih.50 18.12. D-3/1. propisati će se nova dinamika monitoringa. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22. U nastavku je u tabeli 2 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15.2011 do 30.00% 02.00 19 B4 40. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 18 B3 38.

00 21.50 8.50 18.2011.00 15.33% 23.00 38.32% 76.50 9.50 NEMA VODE 12.09. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 86. 22.00 37.00 41.00 18.19% 64.11% 5.2011.00 6.10.00 20.12.10. 11.00% 75. 05.80 10.20 24. 21.23% 7.05% 65.70 41.2011.21% 88.50 NEPROHODAN 14.12.10.79% 50.00% 23.81% 20.00% 68.2011.2011.00 neprohodan neprohodan 16. 4.56% 11.77% 55.00 18.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 31.00 18. 26.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.08.40 38.00 18.09.00% 100.10.00 91. 30. 26.40 17.46% 94.00% 100.00 16.11.44% neprohodan 0. 03.00 neprohodan 0.00 40.19% 56.26% 67.2011. 60.09. 28.00% 31. 08.00 19.16% 38.05% 73.00 37.00 38.00 11.2011.00% 69.00 NIJE CRPLJEN 7.50 20. 21.00 36.11.00 38.25% 16.12.12.10.50 39.50 38.20 11.24% 41.60% 84.50 8. 02.00 94.00% 03.10.00 43.24% 49.2011.08% 61.00 NIJE CRPLJEN 14.2011.09.00 43.79% 68.70% 22. 14.00% 13.00 32.00 8.00 15.00 NEPROHODAN 19.11.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.2011. 30.00% 100.33% 40.42% 37.30 NEPROHODAN 23.12% 90.00 81.00 36.68% 46.00 10.2011.2011.11.78% 23.09.00 37.2011.00 16. 21. 03.00 40.2011. 60.95% 48.2011.00 19.50 20.49% 42. 22.2011.00 18.38% 30.94% 21.00 38.00 76.00 33. 26.00 NEPROHODAN 12.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.89% 83.24% 27.14.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.00 27.10.2011.00% 78.50 38.10% 43.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 69.00 13.50 22.00 NEMA VODE 14.2011. 20.50 23.2011.00 18. 30.30 13.00 39.00 40.99% neprohodan 0.09.2011. 48.00 40.2011.12.50% 18.2011.12.2011. 23.2011.09.00 4.68% 100.50 39.50 18.2011.00 36. 11.00% 97.74% 11.5 9.02% 95.63% 63.00 13.00% 24.00 15.00 6.11.2011.2011.11% 46. 100.2011.00% 0. 14.10.67% 77.08.05% 68.10.2011. 05.00 37.00 7.00% 20.50 38.00 38. 20.09.2011.00 NEPROHODAN 34.00 15.12.53% 12.00 NEMA VODE NEPROHODAN 10. 08.03% 61.00 37.09.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.09.10.50 19.00 NEMA VODE 32.2011.68% 23.95% 24.2011.50 38.2011.00 8.20 38. 14.00 8.00 53.2011. 6.00 41.00 38.50 38.00 19.10.05% 36.00 38.00 16.2011.00 NIJE CRPLJEN 12.2011.50 15.00 40.00 43.68% 75. 83.00 38. 23. 30.2011.2011.42% 40.10.32% 28.29% 63.12.00 18.00 28.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7.11.50 NIJE CRPLJEN 20.00 41.11.16% 100. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA D 26 D1 27 D2 28 D2/1 29 D3 30 D3/1 31 D4 32 D4/1 33 D5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 14.2011.09.42% 11.00 100.10.6 16.00% 31.50 19.50 19.00 38.50 19.98% 50.11.68% 24.00 19.2011.2011.00% 30.09. 0.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9.2011.09.56% 70.59% 100.50 NEPROHODAN 13.07% 88.68% 71.00% 50. 23. 20.50 35.09.42% 66.58% 34.10.84% 45.10.2011.00 NEPROHODAN 12.2011.10.2011. 23.00 14.11. 08.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00% 69.00 NEMA VODE NEPROHODAN 50.2011.33% 20.2011.11% 17.00 26.2011.22% 23.00 20.75% 70. 74.2011. 21.50 10.00 38.00 41.89% 50.2011.11.00 NEMA VODE 22.2011.50 5.00 18. 03.2011.00 18.00 NEPROHODAN 11.00 18.09.60 38.09. 43. 23.23% 11. 07.2011.00% 10. 80. 04.00 18.00 NEMA VODE 10.30% 53. 26. 08. 17. 02.00 NIJE CRPLJEN 32. 21.50 37.11.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14.A. 20.00% 21.00% 0.09.11.00% 100.00 NIJE CRPLJEN 8.2011.10.00 8. 23.2011.2011.09.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.37% 90.53% 73.11% 73.11.2011.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13.16% 03.11% 18.00 37.00 26.2011.00 38.21% 10.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16.00% 11.00% 03. 03.50 35.50 38.00% 71.09.2011.00 38. 03.00% 100.00 12.50 39.50 5.51% 41.2011.2011.00 11.10.2011. 60. 23.09.03% 26.11.66% 55.00% 46.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12.2011. 22. 07.00 21.98% 60. 23.50 NEMA VODE 19.66% 21.00 12.34% stranica 312 od 348 .96% 85.10.00 18.60 41.08.50 10.00% 38.00 42. 07.66% 51.16% 35.2011.00 33.00 44.41% 62.

2011.14.29% 01. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim dionicama.90 85 L3 41. III.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 48.2011.A.50 9.73% 24.12.1:2006.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17.12.00 87 L5 37.50 8.45% 32. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508.10.14.2.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA L 83 L1 18.56% * prohodnost prema mjerenju od 22.00 88 L6 25.70 84 L2 37. odnosno u slučaju potrebe. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). U zavisnosti od rezultata mjerenja profila kolektora.2.A.50 29. puknuća i slično. 08. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti.98% 70.11.00 10. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 313 od 348 .00 8.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. fotografijama kritičnih dionica. osigurano je snimanje 557 m' cijevi plinskih linija CCTV (Closed-circuit television) kamerom.08.00 45. H. mjestima na kojima su uočene anomalije. suženja poprečnog presjeka.39% 22. I i J izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5). kontra padovi. Po nalogu Naručitelja.97% 35.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25.14. Održavanje odvajača kondenzata Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. Održavanje padova plinskih linija Održavanje padova plinskih linija položenih na me uprekrivni sloj IZVO AČ je zadužen da kontinuirano održava padove plinskih linija položenih po površini (na me uprekrivni sloj) tako da je u njima omogućen nesmetan protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 47.2011. Oprema za snimanje plinskih cijevi mora biti u Ex izvedbi.78% NEPROHODAN NEMA VODE 21. NEPROHODAN NEMA VODE 21. Održavanje padova plinskih linija u zaštitnom sloju Radovi održavanja padova plinskih linija koje su ugra ene u zaštitni sloj protiv smrzavanja obuhvaća jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima kod kojih se uoči nakupljanje kondenzata (predvidivo krovni dio linija G. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca III.00 86 L4 41.2. talozi.50 12.

istu je potrebno zamjeniti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te hitno pristupiti sanaciji. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. stranica 314 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice jednom dolaznom plinskom cijevi.14. U slučaju viška kondenzata. U slučajevima viška vode i začepljenosti.: vozilom. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. • Provjera prisutnosti metana u neposrednoj okolici odvajača kondenzata (4 x godišnje). razini kondenzata u "U" cijevi. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta. IZVO AČ je dužan održavati hvatač kondenzata u funkcionalnom stanju i provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata: • Vizualna provjera stanja (1 x mjesečno). koji spriječavaju normalno otjecanje kondenzata u tijelo deponije . Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom. b) zasićenost okolnog drenažnog šljunka sitnim česticama iz otpada. • Pregled nivoa vode u odvajaču. poduzimaju se sljedeće mjere. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odvajača kondenzata moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). Potrebna je sanacija odvoda kondenzata ispod brtvenih slojeva. kosilicom i sl. Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno. montira se načešće na kraju plinske linije.potrebna je sanacija ispod brtvenih slojeva. Kada se sumnja da slijeganja priključnog cjevovoda ili podloge odvajača kondenzata. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat.A. s "U" cijevi. odajvajač gubi svoju osnovnu namjenu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. (1x mjesečno). • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). (1x mjesečno). pretpostavka je: a) začepljenost odvoda ili okolice odvoda. U slučajevima manjka kondezata u hvataču potrebno je istu doliti. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata.) potrebno je označiti navedeno mjesto.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). U slučajevima propuštanja brtve na prirubničkom spoju. potrebno je nivelirati podlogu ili priključni cjevovod. ili prolaza linije prema npr. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća.

A. poklopca šahta. Izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu (2× godišnje). cijevi i ventila (1 x mjesečno). održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji. • Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima u skladu s projektima (1× mjesečno).13. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju svih izvedenih (trajnih i privremenih) šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija: • Vizualna provjera stanja stijenki. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera. Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulaza plinskih linija u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2".2.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata.14. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće redovne održavanja sabirnog okna kondenzata: stranica 315 od 348 . • Održavanje šahtova izvana čistima (1× mjesečno).14. • Provjera prisutnosti metana u šahtu i neposrednoj okolici šahta (4 x godišnje). Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene šahtove u kojima se nalaze ventili kao i šahtove koje će izvesti IZVO AČ.14. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahta moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno).A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2.2. stanju urednosti i slično. Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. IP13].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova čistima (1× mjesečno).2.12. • U koordinaciji s voditeljem mTEO. • Minimalno dva puta godišnje očistiti unutrašnjost šahtova. III.

reguliranje (crpljenjem) maksimalno dozvoljenog nivoa (do vrha preljeva kondenzata). oznaka odzračnika i slično (1 x mjesečno). te hitno pristupiti sanaciji. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici sabirnog okna kondenzata IZVO AČ mora provoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). O2 i CO2) u volumnim postcima (%). poduzetim mjerama i slično.14.A. • Provjera prisutnosti CH4 u oknu i neposrednoj okolici okna kondenzata (4 x godišnje). sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4.14. Odzračnici me usloja su vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja i izvedeni su od PEHD-a. • Mjerenje sastava (CH4. • Pregled nivoa vode kondenzata u oknu. • Ispitivanje propusnosti spojeva odzračnika sapunicom (4 x godišnje). (1x mjesečno). koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna. Nakupljeni kondenzat je potrebno redovito crpiti. naziva okna i slično (1 x mjesečno). O2 i CO2) na odzračnicima (2 x godišnje). IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju odzračnicima me usloja: • Vizualana provjera stanja elemenata odzračnika.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Održavanje odzračnika me usloja Odzračnici plino-drenažnog me usloja služe za inspekciju stanja deponijskog plina u plinodrenažnom sloju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odzračnika. oznaka opasnosti. kosilicom i sl. odzračnika. (1x mjesečno).A. oznaka upozorenja. III.14.: vozilom. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki okna. razini vode. naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak. poklopca šahta. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na odzračnicima (2 x godišnje). oznaka upozorenja. poklopca okna. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika.2. temperaturi odlagališnog plina. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja (2 x godišnje). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata. • Mjerenje tlaka i protoka odlagališnog plina pri otvorenom ispuštanju deponijskog plina na odzračnicima u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera.2. • U slučaju oštećenja stijeki šahta. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr.) IZVO AČ je dužan označiti navedeno mjesto. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima odzračnika i u neposrednoj okolici odzračnika na spoju s okolnim tlom (4 x godišnje). • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). stranica 316 od 348 . oznaka opasnosti.

[IDIP8].1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja sustavom otplinjavanja su dani u dokumentaciji. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje.3. III.3. god. Institut gra evinarstva Hrvatske d. pri čemu su PEHD glave zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja. UPRAVLJANJE III.. Izvo ač je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju glavama plinskih zdenaca: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika s time da se mjerenja provode s otvorenim odzračnikom. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 2 i 3.14. Institut IGH d. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada.d. bermi i plinskog sustava .. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. 5 i 6. Zavod za ekološki inženjering.14.14. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno).14. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.3.A. III. ožujak 2000 [GP1]. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.1. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene odzračnike kao i odzračnike koje će izvesti IZVO AČ.A.d.) [IDIP2].3. Zahtjevi oupravljanja sustavom otplinjavanja odlagališta su dani u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici odzračnika. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B.A. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. prioritetno vo enje u području maksimalne stranica 317 od 348 . broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011.2. iz svibnja 2008.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. [IP2]. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz odzrčnik se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA III.A. Institut gra evinarstva Hrvatske.

Ukoliko se ispred ventila plinske glave izmjeri tlak (pritisak plina). te da se svaka plinska glava regulira prema specifičnostima područja u kojem se nalazi. vrši se usporedba svakog mjerenja sa prethodnim izmjerama i na temelju tih podataka vrši se regulacija ventila svake plinske glave. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. %. • 15% ako je u plinskoj glavi tlak. Regulacijski ventili se podešavaju na temelju mjerenja koncentracije (CH4. ili po potrebi sanirati plinsku liniju. koncentracija CH4 je viša od 45 vol. %. O2 i CO2) u plinskom zdencu. %. otvorenosti plinskih ventila (u %). % . a ventil se otvara postepeno. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tada treba povećati usisni podtlak na predmetnoj liniji. tlaka i temperature na plinskom zdencu. da se u plinskoj glavi ostvari podtlak. Nakon izvršenog mjerenja. Ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti (0% otvorenosti) ako je: • koncentracija metana niža od 25 vol. %. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). te ga se analizira s prijenosnim analizatorom. razini procjedne vode i slično. % i 25 vol. ventil treba otvoriti toliko. stranica 318 od 348 . % ventil potrebno potpuno zatvoriti. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). temperaturi odlagališnog plina. % i koncentracija O2 je viša od 3%. Svako mjerenju sastava odlagališnog plina. Pri regulaciji plinske mreže uzima se uzorak plina iz plinske glave. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. • koncentracija O2 je viša od 6%.14. • na plinskoj glavi se uočava vidljivo oštećenje. Izvo ač treba bilježiti u dnevnik (karticu) svakog zdenca. mjeri se tlak (podtlak) u plinskoj glavi i plinskom cjevovodu na kojega je priključena glava. i to za : • 5% ako je u plinskoj glavi tlak.A. odnosno potpuno otvoriti za vrijednosti koncentracije CH4 veće od 40 %. koncentracija CH4 je viša od 30 vol.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • 10% ako je u plinskoj glavi tlak. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. Ako je koncentracija CH4 izm u 30 vol. Nakon analize plina. Ukoliko je u plinskoj glavi evidentiran tlak (pritisak plina) i koncentracija CH4 je viša od 30 vol. koncentracija CH4 je viša od 55 vol. tlaku odlagališnog plina. pri čemu je za vrijednosti koncentracija CH4 manje od 30 vol. Mjerenjem se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. Svaka glava plinskog zdenac je opremljena sa ventilom i dva mjernina mjesta i to prije ventila i nakon ventila. a koncentracija O2 nije viša od 3% tada ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti na 5% otvorenosti ventila. Važno je da se ne dozvoli porast tlaka u sondi (pritisak plina).

3.14. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja. razini vode.2.14. Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta.5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. razini kondenzata u "U" cijevi.A.14.3. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. stanju urednosti i slično.14. poduzetim mjerama i slično.2.A. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. III.14.3.3.A. O2 i CO2) u volumnim postcima (%).2.2. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju sustavom privremenog otplinjavanja: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži.3. tlaku odlagališnog plina i slično. temperaturi odlagališnog plina.14.3. temperaturi odlagališnog plina. Upravljanje sustavom privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. Upravljanje odzračnicima me usloja IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika.A. Upravljanje odvajačima kondenzata IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata. Upravljanje sabirnim oknom kondenzata prije ulaza u mTEO Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2.4. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna. III.6. III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.A. Upravljanje šahtovima s ventilima plinskih linija IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4.A. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika i slično. sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4.2. stranica 319 od 348 . otvorenosti plinskih ventila (u %). III.

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.4.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA III.2. 114/03 i 100/04) • Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03) • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78. 177/04 i 76/07) • Zakon o inspekciji rada (NN 59/96 i 94/96) • Zakon o javnim cestama (NN 180/04 i 138/06) • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 158/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o otrovima (NN 27/99 i 55/99) • Zakon o poljoprivredi (NN 66/01 i 83/02) • Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički Zakon (NN 53/91) • Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) • Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 27/99 i 82/07) • Zakon o šumama (NN 140/05 i 82/06) • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03 i 79/07) • Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1 POPIS ZAKONA I PROPISA Izvo ač se mora pridržavati svih navedenih propisa prilikom izrade procedura i elaborata te prilikom izvo enja radova: Zakoni: • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) • Zakon o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) • Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04) • Zakon o energiji (NN 68/01.4.7. Primjer tjednog Izvještaja upravljanja plinskim poljem je dan u prilogu D sveska III.14. 33/05 i 107/07) • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) • Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05) • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) • Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04) • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 1/97. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. 94/96.14. 31/80 i 53/84) • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93.A.A.3. III. 158/03.A. 29) Pravilnici i uredbe: stranica 320 od 348 . pročišćeni tekst ne vrijedi čl. 177/03 i 70/05) • Zakon o vodama (NN 107/95 i 150/05) • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja.14.14.

list 16/47. 36/56. te sadržaju i načinu izdavanja isprava (NN 52/84) Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije.14. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti. NN 56/83 i 59/96) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) Pravilnik o osiguranju smještaja. list 18/91) Pravilnik o mjerama zaštite na radu na oru u za rad (Sl. 18/67. list 29/71) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. 28/47. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. 56/71. list 29/71) Pravilnik o načinu ispitivanja odre enih sredstava za rad i radne okoline. 35/69. list 35/69 i 21/71) Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 106/07) stranica 321 od 348 . dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledavanju postrojenja. opreme. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (Sl. list 21/71. prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (NN 7/87) Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) Pravilnik o sadržaju plana ure enja privremenih i zajedničkih privremenih gradilišta (NN 45/84) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (Sl. 52/57. ispravama o sukladnosti i označavanju gra evnih proizvoda (NN 1/05) Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (Sl. 131/02 i 126/03) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 15/65. 114/02 i 126/03) Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološko graničnim vrijednostima (NN 92/93) Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oru u za rad (Sl. 27/67. opreme. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. NN 19/83 i 59/96) Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 141/06) Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07) Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02.A. 21/71.

C3. B2.752 Električni razvod. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 53/88) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. 220 za vodiče izolirane termoplastičnim masama P. E0. C5. PP00-A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14.070 Stupnjevi zaštite električne opreme ostvarene pomoću zaštitnih kućišta • HRN N. PP41 i PP41-A) • HRN N. Uzemljenje i zaštitni vodiči • HRN N. 310 za instalacione sklopke • HRN N. E1. NN 19/83 i 59/96) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84 i 42/05) Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i miniranju u rudnicima i kamenolomima kao i pri drugim radovima (Sl. B2. E3. trajno dozvoljene struje • HRN N. Prostorije s kadom ili tušem • HRN N.754 Električne instalacije zgrada. opreme u razdjelnicima pomoću zaštitnih kućišta • HRN N. E1.101 za instalacijske kutije • HRN N. B2.A. B2.008 za instalacijske cijevi • HRN N. P/F i PP • HRN N.826 Električne instalacije zgrada.920 zaštita el. list 98/49) Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97) Norme: • HRN N. E1.743 Električne instalacije zgrada. B2. list 42/68. B2. Nadstrujna zaštita • HRN N. 310 za instalacione automatske osigurače stranica 322 od 348 .730 Električne instalacije zgrada. Zaštita od toplinskog učinka • HRN N. B2. A9.742 Električne instalacije zgrada.112 za priključnice po objektu • HRN N. list 13/68 i NN 55/96) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Pravilnik o utvr ivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/084 i 55/85) Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (NN 114/02 i 126/03) Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gra evinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgra enih objekata (NN 48/97) Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87) Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl.741 Električne instalacije zgrada.001 Klasifikacija elektronskih i električnih ure aja s obzirom na zaštitu od električnog udara • HRN N. A0. 220 za kabele od 1 kV nazivnog napona izolirane termoplastičnim masama (PP00. Termini i definicije • HRN N. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. A5. list 62/73 i NN 59/96) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. 45/68. Opće karakteristike i klasifikacija • HRN N.771 Električne instalacije zgrada. B2. Zaštita od električnog udara • HRN N.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 501 za priključni pribor uza industrijske svrhe HRN N. 110 za svjetiljke za sijalice sa užarenim vlaknom HRN N.620 za jednofazne priključnice HRN N.006 Elektroenergetika. E3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.179 za zaštitno uzemljenje HRN N. L5.A. norme i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u tehničkim uvjetima gra enja stranica 323 od 348 . 500 za priključnice 10/16 A HRN N.C0. E3. C9. 210 za svjetiljke sa fluorescentnim cijevima HRN N. N6. E5. Označavanje izoliranih vodiča i kabela HRN N. E5. 292-2.624 za trofazne priključnice HRN N. L5. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • HRN N.C0. 408 Ostali važeći standardi. E3. motornozaštitne sklopke i sklopnike IEC 292-1.100 Dnevna i električna rasvjeta prostorija u zgradama IEC 15701 IEC 158-1 za grebenaste sklopke. 211 za niskonaponske osigurače za primjenu u domaćinstvu i slične svrhe HRN N. E3. Boje za označavanje i sustavi označavanja žila kabela i izoliranih vodiča za napone do 1000V HRN U.14.010 Elektroenergetika.205 za osigurače HRN N. E5. 210 za niskonaponske osigurače velike prekidne moći HRN N.

Tehnička rješenja su odabrana sukladno navedenim zakonim i propisima.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 114/03 i 100/04) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu prilikom provedbe radova na sanaciji plinskog sustava odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec (plohe 1 – 3).14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Općenito Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96. u nastavku opisanih mjera. Norme i preporuke za pojedine vrste radova posebno su specificirane u tehničkim uvjetima gra enja. Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem (u daljnjem tekstu: Korisnik). 94/96. Prije početka izvo enja radova. Provo enje mjera zaštite na radu te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala. Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova sanacije plinskog sustava (plohe 1 – 3). Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu. Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu. stranica 324 od 348 . potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite na radu.

opreme te materijala. susjednih objekata te za sigurnost samog objekta i radova. • uštedu energije i toplinsku zaštitu i • zaštitu okoliša. • sigurnost u korištenju.14. 114/03 i 100/04) potrebno je odrediti mjere za sigurno izvo enje aktivnosti na odlagalištu otpada Jakuševec prilikom provedbe radova na sanaciji sustava otplinjavanja (plohe 1 – 3). Prilikom korištenja gra evine Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • svake godine izraditi plan zaštite na radu. • prilikom korištenja gra evine. ure enje i poboljšanje zaštite na radu u skladu s propisima i odredbama pravilnika o zaštiti na radu. Zaštita na radu je postignuta ukoliko radnici i sve drugo osoblje provode sve sigurnosne mjere. 94/96. Zaštita na radu se primjenjuje na tri područja: • prilikom projektiranja gra evine. • provoditi ispitivanja u uvjetima radnog okoliša. stranica 325 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. instalacije. • izvoditi radove po izvedbenim projektima. prometa. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Opći zahtjevi zaštite na radu U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. poštuju normative. po tehničkim propisima. • redovito provoditi zdravstvene preglede radnika. • o svim pregledima napraviti zapisnike i sačuvati ih. • zaštitu od buke. naprava. Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • pravovremeno učiniti sve potrebno za sigurnost radnika. Prilikom projektiranja gra evine treba uvažavati bitne zahtjeve za gra evinu koji se odnose na: • zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu okoliša. • zaštitu od požara. osoblja. • redovito provoditi preglede i probe radne opreme i strojeva. • osigurati osobna zaštitna sredstava i opremu.A. • mehaničku otpornost i stabilnost. • ugra ivati materijale. s kojim se osigurava redovito izvo enje. stručnom i radnom osposobljenošću koriste propisane sigurnosne mjere i opremu. naprave i opremu čija kvaliteta je dokumentirana s atestima ili certifikatima kvalitete. • prilikom gradnje gra evine. Prilikom gradnje gra evine i izvo enja sanacijskih radova. standardima i normativima koji važe za gradnju i sanaciju takve vrste objekata. • kontrolom postići da se navedeni zahtjevi i poštuju. standarde i tehničke propise te s odgovarajućom pažnjom.

. otrova. ure aji. • izgradnja. • način prijevoza. • organiziranje smještaja. Ako su pomoćni pogoni na gradilištima izra eni u cjelini ili djelomično od zapaljivog materijala. Izvo enje radova na gradilištu smije se otpočeti tek kada je gradilište ure eno prema navedenim odredbama. odnosno za izvo enje sanacijskih radova na gradilištu. prostora i načina razmještaja i uskladištenje gra evnog materijala. • način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne zone).A. • odre ivanje mjesta. stolarske. treba obavezno smjestiti izvan opasnih zona na gradilištu. • ure enje i održavanje prometnica prema okolini (prolazi. Da bi bili osigurani odgovarajući radni uvjeti u zatvorenim radnim prostorijama. prašina. odnosno. bravarske i druge radionice. utovarivanja. shodno postojećim propisima. eksplozije stranica 326 od 348 . moraju se na gradilištu poduzeti potrebne mjere za zaštitu od požara. • način zaštite od pada s visine ili u dubinu. kada se ne upotrebljavaju. putevi i sl. para. Pomoćne pogone na gradilištu.14. • odre ivanje vrste i smještaja gra evinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta. prašine.4. • mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu. vlage. postrojenja i oprema potrebni za izgradnju objekta. dozvoljeno je dopremanje materijala samo u količinama koje se mogu složiti bez zakrčivanja prilaza i prolaza i bez opasnosti od rušenja.14. ure enje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu.). atmosferskog pritiska. • ure enje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu. O ure enju gradilišta i radu na istome Izvo ač radova sastavlja poseban Elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere: • osiguranje granica gradilišta prema okolini. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. Tako er se moraju predvidjeti i osigurati odgovarajuće mjere zaštite na radu radnika koji rade u tim pogonima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • druge nužne mjere za zaštitu osoba na radu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prijelazi. Sav materijal. • izgradnju i ure enje prostora za čuvanje opasnog materijala. moraju. prehrane. • organiziranje prve pomoći na gradilištu.A. prijevoza radnika na gradilište i s gradilišta. visoke i niske temperature. biti složeni tako da je omogućen lak pregled i nesmetano njihovo ručno ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja i slično. istovarivanja i odlaganja raznih vrsta gra evnog materijala i teških predmeta. kao tesarske. Na mjestima na kojima ne postoji mogućnost za uskladištenje gra evnog materijala u potrebnim količinama. • odre ivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme.2 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE Gradilište mora biti ure eno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvo enje svih radova na gradilištu. gdje može nastati vatra i sl. • način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi. buke i vibracija. moraju se poduzeti zaštitne mjere radi smanjenja štetnog djelovanja: plinova i pare.

Na gradilištu se mora organizirati odgovarajuća efikasna služba prve pomoći za provo enje hitne intervencije pri ozljedama radnika na radu. umivaonici. prašine. Metan (CH4) Plin lakši od zraka. sumporvodika (H2S) itd. Za radove koji se provode u slobodnom prostoru pod nepovoljnim klimatskim. na gradilištu se moraju osigurati potrebna sanitarna i druga sredstva i odgovarajuće stručno osoblje za pružanje prve pomoći. i njihovog svo enja na granice dopuštene postojećim propisima o zaštiti na radu. Zavisno od stupnja opasnosti. Opasan za zdravlje pošto prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika. ugljikovog dioksida (CO2). svih vrsta zračenja. instalacije za pitku vodu. osjećaj slabosti. Utjecaj odlagališnog plina Radovi na sanaciji plinskog sustava će se odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4). unesrećenu osobu je potrebno okrenuti u stabilni bočni položaj (posebno važno kod transporta). uvjeta za smještaj ozlije enih radnika i drugo. odnosno prilikom rada na odlagalištu otpada. Tijekom rada na odlagalištu otpada. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. radnici i drugo osoblje mogu doći u dodir s nizom opasnih tvari koje mogu ugroziti zdravlje i život radnika. odnosno standardima. radnici i drugo osoblje susreću se s opasnostima i štetnostima kao što su mehanički izvori opasnosti. Ako postoji opasnost od gubitka svijesti. Plinovi se javljaju u različitim omjerima što ovisi o starosti i sastavu otpada. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice plinova. Izvo ač svojim općim aktom odre uje mjere zaštite na radu za osiguranje potrebnih radnih uvjeta i predvi a korištenje odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava odnosno opreme pri provo enju tih radova. goriv i eksplozivan pri koncentraciji od 5 – 15% u zraku. Uputstva za liječnika: Simptomatsko liječenje! stranica 327 od 348 . opasnosti pri kretanju na radu. gubitak svijesti. Pri otvaranju gradilišta moraju se još prije početka gra evinskih radova osigurati higijensko-sanitarni ure aji: zahodi. insekata i glodavaca te samog otpada i zaga enog tla. Tako er prilikom sanacijskih radova. prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u tijeku rada i za sušenje mokre odjeće i drugo u skladu s postojećim propisima o zaštiti na radu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. broja radnika. atmosferskim ili drugim utjecajima. procjednih voda.A. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. bez mirisa. Simptomi trovanja su pospanost. lokacije gradilišta i njegove udaljenosti od zdravstvenih ustanova. ptica. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kao i ostalih štetnosti. opasnosti od električne struje te ostali nepovoljni faktori radne okoline. Mogućnost kontakta s opasnim tvarima odnosi se na pojavu opasnih i agresivnih plinova. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću.

Kod manjih koncentracija nastupaju poremećaji centralnog živčanog sustava. Opasnost za zrak: Pridonosi globalnom zagrijavanju i štetan je za atmosferu. U zraku je prisutan s 0. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame. ali prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika.). Ugljikov dioksid (CO2) Plin teži od zraka.000 ppm uzrokuje za 300% intenzivnije disanje.) u blizini požara potrebno je hladiti s raspršenim vodnim mlazovima i. ako je moguće. itd.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. razdražljivost. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. poremećaji vida.36 g/l pri 0° C).% (0. smanjivanja parcijalnog tlaka kisika u vodi ugrožava ribe i planktone (ako do e u vodu). okna i sl. stranica 328 od 348 . Efekti povećanja koncentracije CO2 su: • koncentracija 30. koji može završiti sa smrću. izgradnjom sustava otplinjavanja i kontroliranim ispuštanjem prikupljenog metana preko biofiltera.000 -150. Zbog razrje ivanja rastopljenog kisika tj. iako ga biljke koriste za asimilaciju.000 ppm (12-15 vol %) uzrokuje gubitak svijesti kroz nekoliko minuta. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere u slučaju požara: Osnovno je spriječiti ispuštanje metana (zatrpavanjem inertnim materijalom). opća slabost. grčevi i prestanak disanja. Simptomi trovanja su glavobolja. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. dok je za veće požare potrebno koristiti raspršenu vodu. u suprotnom postoji mogućnost velikih eksplozija. Mjere u slučaju požara: Ugljikov dioksid ne gori. • koncentracija 120. rezervoare.03 vol. dok kod većih nastupa gubitak svijesti i smrt.A. U većim koncentracijama je bez mirisa. bezbojan je. Opasnost za zrak: Prekomjerne količine koje se danas ispuštaju pridonose globalnom zagrijavanju i štetne su za atmosferu. jako otrovan plin s izraženim mirisom gnjilih jaja. teško disanje. cjevovode. šumovi u ušima. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. intenzivniji puls. Posude (metalne posude. slabost. Emisija metana se regulira dnevnim prekrivanjem otpada. okna i sl. ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava. Ugljikov dioksid sam po sebi nije otrovan. bez mirisa. Čovjek se brzo privikava na miris H2S i zato ga više ne primjećuje što je jedan od mogućih uzroka smrtnog slučaja. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame. Sumporovodik H2S Plin teži od zraka. %).05 u tež.000 ppm uzrokuje za 100% intenzivnije disanje. • koncentracija 50. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. Manji požari sa gase prahom.). Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi je slabo topiv (3.14. Upotrebljava se za gašenje manjih požara (s ručnim ili prijevoznim aparatima na CO2). Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi nije topljiv te na vodne organizme nema posebnih utjecaja. ne gori i nije eksplozivan u zraku. Mjere za spriječavanje požara i eksplozija posredno štite i zrak. zato se skuplja iznad vodnih površina i predstavlja veliku opasnost za osobe i organizme koji se zadržavaju iznad vode. što prije ih maknuti iz opasnih područja.

probavne teškoće.14. zato ne smije doći u kontakt s oksidantima. Opasnost zbog kemijskih reakcija: H2S reagira s velikim brojem metala i pri tome tvori metalne sulfide. Mjere u slučaju požara: Male požare gasimo s aparatima na prah ili CO2. Česta izloženost nižim koncentracijama H2S izaziva konjuktivitis. u kojima se nalazi H2S. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. proljev. podizači. suzenje i trganje u očima. posude hladimo s raspršenom vodom. S ovim opasnostima uglavnom se susreću rukovatelji gra evinskih strojeva te su za sigurnost radnika najbitnija pravila rada na siguran način za rukovanje i održavanje gra evinskih strojeva. Ima reduktivna svojstva. Ako prodre u plitku vodu. Kod još većih koncentracija nastupa trenutna smrt. Transport se vrši u ležećem položaju (kod umjetnog disanja može i u polusjedećem).). bageri.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. H2S je otrovan za ribe. dozeri. osjetljivost na svjetlost. susreću se svi monteri. Niske koncentracije (20150 ppm) draže oči. utovarivači. Kod 30 minutnog izlaganja H2S sa koncentracijom od 500 ppm javlja se glavobolja. maglen pogled. itd. kod većih stimulativno.A.). Opasnost za vode i vodne organizme: H2S se razmjerno dobro topi u vodi. ručni alati. Tlačne posude. odnosno gra evinskih strojeva (drobilice. Mehaničkim izvorima opasnosti. kompaktori. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. opću slabost. Mehanički izvori opasnosti Mehanički izvori opasnosti su najviše posljedica gibanja rotirajućih ili pomičnih dijelova vozila za dopremu materijala ili otpada (demperi. Može se pojaviti i bronhitis ili bronhopneumonija. Odmah treba pozvati liječnika. Kod većih koncentracija počinju prevladavati učinci na živčani sustav. Koncentracija 800-1000 ppm uzrokuje smrt poslije 30 minutnog izlaganja. Malo veće koncentracije draže gornje dišne puteve. Ozlije eni se ne smije podhladiti. gubitak tjelesne težine. pri čemu nastaju otrovni i eksplozivni oblaci koji se šire u okolicu. planktone i alge. itd. Ako postoji opasnost gubitka svijesti. kao posljedica gibanja rotirajućih djelova ručnih i priručnih mehaniziranih alata. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Djeluje kao prigušivač ili dražljivac. vrtoglavica. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. razdražljivost. Ako efekt traje duže vremena može nastupiti plućni edem. Zrak iznad vodnih rastopina može sadržavati eksplozivnu koncentraciju (4 – 46% u zraku) te se osjeća jak miris po gnjilim jajima. Efekti na živčani sustav su sljedeći: kod visokih koncentracija je djelovanje depresivno. Granica otrovnosti za ribe iznosi 0. koje se nalaze u vlazi sluznica (stvara se alkalni Na2S). stranica 329 od 348 .86 mg/l. Nadražljivost H2S je posljedica reakcije sa alkalijama. gubitak ravnoteže. postaje neupotrebljiva (otrovna). Približno jak otrov kao HCN. Ako to nije moguće. kamioni za dovoz otpada. kiperi. itd. a za planktone 1 mg/l. Opasnost za zrak: Plin u tekućem stanju na zraku brzo isparava. ozlije enog treba postaviti u stabilni bočni položaj. kod jako velikih koncentracija nastupa blokada centra za disanje. S gašenjem možemo početi tek nakon što zaustavimo izlaženje gorljivog plina Pri izgaranju nastaje SO2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odmičemo s ugroženog područja.

Kod ovih je opasnosti karakteristično to da do ozljede može doći bilo padom preko zapreka.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • opasnost od pada dijelova s postrojenja. • poseban otpad industrijskog porijekla. • opasnost od buke. pa će mjere zaštite sadržavati upute i zabrane vezane za rad. trovanje i slične štetne posljedice). Opasnosti pri kretanju na radu Pod opasnostima pri kretanju na radu svrstavaju se slijedeće opasnosti: • opasnost od urušavanja prilikom iskopavanja starog otpada. Tako er se prilikom rada da odlagalištu otpada mogu pojaviti i slijedeće opasnosti: • opasnost od štetnih plinova ili otrovnih plinova. • opasnost od kretanja po putevima s nedovoljnim slobodnim prostorom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14. Općenito je potrebno upozoriti na slijedeće moguće opasnosti: • patogene bakterije u otpadu.A. stranica 330 od 348 . • opasnost od poskliznuća u jamu. dempera ili kipera. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U mehaničke izvore opasnosti prilkom sanacije objekta možemo svrstati i slijedeće opasnosti: • rad s opasnim tvarima (tvari koje mogu prouzrokovati požar. • opasan otpad. Karakteristične opasnosti su posljedica rada u rovu i iskopanim jamama gdje dugotrajno zadržavanje bez korištenja odgovarajuće zaštitne opreme može postati uzorkom kroničnih bolesti ili ozlijeda. rov ili okno. Karakteristične opasnosti su poslijedica djelovanja buke i vibracija gra evinskih strojeva te će i mjere biti usmjerene smanjenju njihovog štetnog djelovanja. • glomazan otpad. • opasnost od urušavanja zemlje. • opasnost od vibracija. eksploziju. • opasnost od ozljeda pri ulaski i izlasku iz rova ili okna. jama ili slično ili padom materijala na radnika. Ostali nepovoljni faktori radne okoline Na odlagalištu otpada Jakuševec je odlagaln i još se odlaže komunalni otpad koji je heterogenog sastava i zbog toga nije moguće predvidjeti sve štetne tvari na koje bi se moglo naići na odlagalištu otpada. odnosno nekontroliranog pada dijelova otpada prilikom istovara s kamiona.

Mjere zaštite od mehaničkih izvora opasnosti Gra evinski strojevi Gra evinski strojevi koji se upotrebljavaju u gra evinarstvu. iskrolovce.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU Mjere zaštite od utjecaja odlagališnog plina Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova.A. Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri. Na samom ulazu na odlagalište i na ostalim vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom. vremenskim uvjetima. kao i stupnju obučenosti radnika. NAvedene i ostale mjere su detaljnije opisane u Prikazu mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u sklopu ovoga projekta. Ispravni stroj je onaj na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika stroja pri dnevnom pregledu prije početka rada na stroju nije ustanovio nikakve nedostatke koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. vrsti i osobinama materijala koji se obra uje.A. stranica 331 od 348 .4.14. moraju odgovarati specifičnim uvjetima gra evinarstva. svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagalištu je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara. Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv. Zaštitne naprave ugra ene na gra evinskim strojevima i ure ajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju ugroženosti radnika koji njima rukuju. a u pogledu zaštite na radu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. Područje na kojem će se odvijati poslovi sanacije. To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora. Svi gra evinski strojevi moraju imati važeće Uvjerenje za rad na siguran način te moraju biti ispravni. Za početno gašenje požara moraju se osigurati ručni vatrogasni aparati te veće količine zemlje.

Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na strojevima sa valjcima. Kretanje strojeva po gradilištu je odre eno kao unutarnji transport te su brzine vožnje propisane sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. Nakon završetka rada gra evinski strojevi moraju se isprazniti. opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima. Rukovatelj gra evinskog stroja mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. Mjesto za rukovanje mora biti na stroju smješteno tako da je rukovaocu strojem omogućena laka preglednost terena na kome se kreće. noževima i drugim oštrim alatima. koristeći se pritome unaprijed dogovorenim signalnim znakovima. a nakon dnevnog pregleda stroja provjeriti da li težina radova i konfiguracija terena odgovara karakteristikama stroja. demperi. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. mora biti zaštićen od štetnog djelovanja ispušnih plinova motora. motor se mora ugasiti. plugovi. Ukoliko rukovatelj bagera ili utovarivača utovaruje materijal u demper ili kiper.A. Rukovatelj svakog stroja mora biti stručno osposobljen za rad tim strojem. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Radovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima stroja. Komandne poluge i gumbi sklopki moraju na stroju biti smješteni tako da je nekontrolirano uključivanje stroja onemogućeno. prema postojećim tehničkim propisima. a stroj zaključati. ježevi. Rukovatelj stroja poslove obavlja s dužnom pažnjom i. Dijelovi samohodnih gra evinskih strojeva (bageri. Rukovatelj gra evinskim strojem koji pokreće motor s unutrašnjim izgaranjem.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. moraju biti osigurani od zavlačenja ruku radnika u opasnu zonu noževa ili drugih oštrih alata. Rukovatelji strojeva Svi rukovatelji strojeva moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. Okviri pokretnih dijelova stroja (košara utovarivača i slično) moraju biti obojeni žutim ili bijelim trakama pod kutem od 45° prema horizontali. a rukovoditelj će prije početka rada. ukoliko to posao zahtijeva. radi upozorenja na opasnost. itd.) moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi. nije ustanovio nikakvih nedostataka koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. Zaštitne naprave na strojevima moraju biti po potrebi ugra ene tako da se bez njih stroj odnosno ure aj ne može staviti u pogon. koristi uslugu stručno osposobljenog signalista. Ručni mehanizirani alati moraju biti ispravni. utovarivači. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ručni i mehanizirani alat Svi korišteni alati moraju imati važeće Uvjerenje o sposobnosti za rad na siguran način. valjci. Svi lako pristupačni rotirajući i pokretni dijelovi strojeva i ure aja moraju biti na podesan način opremljeni zaštitnim napravama radi zaštite radnika od mogućeg ozlje ivanja. Gra evinski strojevi sa ugra enim elektromotorima ili električnom instalacijom. Za noćni rad mjesto rada stroja mora biti osvijetljeno. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. dozeri. Za vrijeme rada gra evinskih strojeva zabranjen je pristup drugim osobama. stranica 332 od 348 . Ispravan je onaj alat na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika pri dnevnom pregledu prije početka rada. moraju biti zaštićeni od udara električne struje.14. Rukovatelj gra evinskim strojem mora voditi računa da se u području rada stroja ne nalaze drugi radnici ili osobe. Samohodni gra evinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvučnih signala. vozač dempera ili kipera mora uvijek zvučnim signalom potvrditi da je spreman prihvatiti teret.

eksploziju. iverje i drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od požara. kao: eter.A. kao i poznavanja opasnosti i štetnosti. Radovi s opasnim tvarima Pod opasnim tvarima na gradilištu podrazumijevaju se tvari koje mogu prouzrokovati požar. • zabranom ulaženja radnika u zatvorene posude u kojima se čuvaju naftni derivati (čišćenje cisterne i drugo). benzin. propisana osobna zaštitna sredstva. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. Rukovatelj poslove obavlja s dužnom pažnjom i mora voditi računa da se u području rada ne nalaze drugi radnici i osobe. Stvaranje ugljikovog monoksida mora se na gradilištu spriječavati primjenom sljedećih zaštitnih mjera: • sigurnim odvo enjem sagorjelih plinova iz motora sa unutrašnjim izgaranjem ili zabranom rada takvih motora u zatvorenim prostorijama. Pri prevoženju. Mjere zaštite od opasnosti pri kretanju Svi radnici na gradilištu moraju položiti ispit iz poznavanja osnova zaštite na radu na gradilištu. Rukovatelj svakog mehaniziranog alata mora biti stručno osposobljen za rad s alatom. moraju se provesti zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima o zaštiti od požara.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. benzol.14. prema Pravilniku o zaštiti na radu. Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištima čuvati samo u posebnim skladištima. grede. Svi rukovatelji ručnim mehaniziranim alatom moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a čija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadležnog općinskog organa. izgra enim prema postojećim propisima. • zabranom zagrijavanja zatvorenih prostorija na gradilištu pomoću otvorenog ili provizornog ložišta. prenošenju i korištenju eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene uputstvima proizvo ača i postojećim propisima. Rukovatelj ručnim i mehaniziranim alatom mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima. Lako zapaljivi gra evni materijali (daske. Da bi se izbjegle opasnosti pri iskopu rovova i jama potrebno je pridržavati se posebnih mjera zaštite na radu i to naročito: stranica 333 od 348 . trovanje i slične štetne posljedice. osiguranim od požara i eksplozije u smislu postojećih propisa. Otpaci od drveta (piljevine. smiju se na gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima. Zapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjima. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Poslovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima alata. letve i drugo) moraju se na gradilištu slagati na mjestima udaljenim od toplinskih izvora. prenošenju i korištenju zapaljivih tekućina moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima. nafta i razna ulja. Svi radnici prilikom kretanja po gradilištu moraju nosti. bez poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite i slično. Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. Pri prijevozu.

radnik mora biti osiguran odgovarajućim pojasom i užadi te uz rov s dva pomoćna radnika koji osiguravaju njegovo brzo izvlačenje u slučaju opasnosti zabranjeno je spuštanje radnika u iskop ili okno pomoću bilo kojeg ure aja ili stroja za iskop ili podizanje tereta prije početka rada na iskopu zemlje. sumporovodika. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. sanacije plinovoda. ugljikovog dioksida. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pri izvo enju radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti mjere protiv rušenja bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala ručno iskapanje provodi se uvijek odozgo naniže. zapaljivih ili eksplozivnih plinova za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm. ako po izvršenom iskopu treba izvoditi i druge radove u iskopu rubovi iskopa smije se opterećivati strojevima ili drugim teškim ure ajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja stranica 334 od 348 . ako je time osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborina prilikom rada radnika u iskopu bilo koje dubine ili neposredno uz plinski zdenac (prilikom montaže i demontaže plinskih glava. radove treba prekinuti i obavjestiti Nadzornog inženjera prilikom radova na sanaciji plinskog sustava.A. ako to čvrstoća materijala dozvoljava. po potrebi. itd. konstantno mjeriti prisutnost metana. ukoliko se to ipak dogodi. širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm oplata mora nadvisivati rub iskopa za najmanje 20 cm skidanje oplate i zasipivanje iskopa mora se izvoditi po uputi i pod nadzorom stručne osobe ukoliko bi va enje oplate ugrozilo sigurnost radnika oplata se mora ostaviti u iskopu pri strojnom kopanju rova ili okna mora se voditi računa o stabilnosti stroja prilikom strojnog iskopa iskopani materijal treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa.). dozvoljen je ulaz i pomoću stepenica ili rampi. Iskop materijala u dubini većoj od 100 cm smije se provoditi samo uz postupno osiguranje bočnih srana iskopa razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa ure ene pod kutem unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrši. a potkopavanje je zabranjeno kopanje na dubini većoj od 100 cm obavezno izvoditi pod kontrolom odgovorne osobe podupiranje stranica rovova i okana moraju izvoditi stručno osposobljeni radnici temeljem odgovarajućih normativa ili po projektu projektom nije predvi eno da bi se prilikom sanacije plinskog sustava naišlo na druge instalacije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. a uvijek poslije vremenskih nepogoda rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i. poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa iskop materijala na dubini do 100 cm može se provoditi i bez razupiranja. kao i rad radnika u njima najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odre uje se slobodno pri dubini preko 100 cm. ugljikovog monoksida odnosno drugih štetnih. niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana.14.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem • radnici u oknima i na radu neposredno uz plinski zdenac moraju imati tri konopca: signalni i dva sigurnosna (za izvlačenje) čiji krajevi su na gornjem rubu okna uvijek dobro osigurani od padanja u okno • uz sigurnosne konopce za trajanja rada u oknima i neposredno uz plinski zdenac uvijek moraju biti dva radnika spreman za brzo izvlačenje u slučaju opasnosti • radi zaštite radnika na dnu okna potrebno je na visini od najmanje 200 cm od dna postaviti zaštitnu nadstrešnicu • radi spriječavanja pada materijala u okno potrebno je po opsegu ruba okna postaviti zaštitnu ogradu visine najmanje 100 cm ako se kao ure aji za dizanje – spuštanje materijala u okno koriste vitla i ona moraju zadovoljavati propise o zaštiti na radu s dizalicama • materijal za montažu u iskope ne smije se slagati na rubove iskopa ili na mjestima odakle bi se mogao srušiti na radnike u rovu ili oknu • spuštanje težih komada mogu izvoditi samo stučno osposobljeni radnici pod nadzorom odgovorne osobe Da bi se izbjegla opasnost od kretanja po putevima s nedovoljno slobodnim prostorom zabranjeno je kretanje u zoni okretanja. na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi izvo enja potrebnih radova na tim cijevima. ure ajima može izvoditi samo za to zadužena stručna osoba. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice ako se u rovove i okna nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi. odnosno kanala.14. odnosno smješteni u zatvorena kućišta. vodovima i slično bočne strane rova. vodovi i slično. • Mjere zaštite pri korištenju električne struje Radove mogu obavljati samo stručno osposobljeni radnici. Zaštita od direktnog dodira djelova pod naponom Mogućnost direktnog dodira dijelova pod naponom električnih ure aja ne smije postojati je svi ure aji moraju biti izolirani. Internim pravilnikom Korisnik i Izvo ač trebaju riješiti da pristup i rukovanje el. stranica 335 od 348 .A.

Potrebno je osigurati prostor za posluživanje razdjelnika koji ne smije biti manji od 80 cm. mora biti isključena mogućnost dodira njihovih vodljivih dijelova ili treba primijeniti napon najviše 50 V odnosno postaviti svjetiljke II. Gradilište i radne prostorije U radnim prostorijama se izvode stalne električne instalacije prema klasifikaciji radne prostorije odnosno prostora u skladu s standardima i pravilima o tehničkim normativima.14.) moraju sa pristupnih strana biti ogra eni ogradama ili zaprekama ili se moraju nalaziti izvan dohvata ruke. 3. moraju biti zaključani bravicom s ključem.5 m od zemlje. Pokretni kontaktni dijelovi prekidača ne smiju se nalaziti pod naponom u isklopljenom stanju.5 m od zemlje ili poda. Ako se svjetiljke postavljaju na visinama manjim od 2. Krajevi izoliranih vodiča i kabela koji nisu u upotrebi moraju se kratko spojiti i izolirati. kontaktni prekidači i osigurači. Privremene električne vodove na otvorenom prostoru gradilišta treba izvesti s izoliranim vodičima na sigurnim stupovima. ako ne čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. ure ajima i napravama sprovesti zaštita od električnog udara u skladu s odredbama standarda. U položaju "isključeno" prekidači i drugi ure aji za uključivanje ne smiju svojom težinom djelovati na zatvaranje strujnog kruga. a rukovanje njima može provoditi samo stručna i za to zadužena osoba. stranica 336 od 348 . Ograde i kućišta elektrovodljivih dijelova moraju biti tako izvedeni da se njihovo skidanje ili otkrivanje može izvršiti samo pomoću ključa ili alata. Električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog mjesta mogu isključiti svi vodiči pod naponom. Na visinama manjim od 2. stezaljke električnih strojeva i aparata i sl.5 m iznad mjesta rada. poda ili platforme. Zabranjeno je uključivanje dva ili više električnih trošila jednim ure ajem za uključivanje. tako da se najniža točka vodiča nalazi na najmanje 2. Prekidači moraju biti opremljeni zaštitnim oklopima bez otvora i procjepa za kretanje ručice i smješteni u ormarima koji se zaključavaju. Svi ure aji za uključivanje strojeva i ure aja moraju biti postavljeni tako da ih se ne može nehotično uključiti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. klase. Svjetiljke općeg osvjetljenja napona 220 V moraju se postavljati na visinama najmanje 2. šine. Pristupačni neizolirani elektrovodljivi dijelovi električnih postrojenja (vodovi.5 m od zemlje ili poda.5 m iznad pješačkog prolaza i 6 m iznad ceste. Razdjelnici moraju biti izra eni od mehanički otpornog materijala koji nije lako zapaljiv.A. Privremene električne instalacije na grradilištima izvode se na način i po postupku utvr enim pravilnikom uz obavezno izvo enje zaštite od električnog udara prema standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U svim radnim prostorijama i prostorima bez obzira na klasifikaciju mora se na svim električnim instalacijama. električni vodiči moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehaničke otpornosti. Sve metalne dijelove rasvjete i pribora potrebno je vezati na zaštitni uzemljivač. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od indirektnog dodira Zaštita od mogućnosti da se previsoki napon dodira održi na dijelovima električnih ure aja ili instalacija koji ne pripadaju strujnom krugu mora se provesti automatskim isklapanjem napajanja u sustavu napajanja TN-S.

Na otvorenom prostoru može se obavljati rad samo s prijenosnim alatima klase II. ubodima. Priključivanje prijenosnog alata i električnih svjetiljki na električnu instalaciju smije se obavljati samo izoliranim vodičima sa zajedničkim oklopom ili radioničkim kabelom s presjekom vodiča 1. kao i radovi na priključivanju i otpajanju vodiča. Priključivanje na električnu mrežu elektromotora. obavezno je isključivanje oru a za rad s povećanim opasnostima vlastitim prekidačima. ležišta i odvodi plinova iz kotlova i slično. U skučenim vodljivim prostorima kao što su metalni rezervoari.). Radovi s mjernom izolacijskom motkom i priključivanje pokretnih mehanizama pomoću specijalnih provodnih ure aja ne moraju se obavljati na način utvr en u prethodnom stavku. Izolacijska zaštitna sredstva moraju na trajan način imati označen napon uz koji je dozvoljeno njihovo korištenje i ne smiju se koristiti po isteku roka upotrebe. moraju se vršiti uz isključen napon te primjenu pravila sigurnosti. izolacijske kaljače.).A. Gumena zaštitna sredstva moraju se čuvati čista i suha u zatvorenim ormarima ili sanducima. uvijanjem krajeva vodiča i sl. cjevovodi. moraju biti stavljena na raspolaganje zaštitna sredstva kao što su: izolacijske i kožne rukavice. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon isključenja napona glavnim prekidačem ili nakon nestanka napajanja.5 mm2. Svjetiljke i električni alati napona do 50 V. Nastavljanje radioničkog kabela je dozvoljeno samo pomoću ispravnih produžnih garnitura.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Radnicima koji rukuju električnim instalacijama i električnim postrojenjima na radilištima. kao i alat s izolacijskim ručicama. Zabranjena je upotreba oštećenih gumenih zaštitnih sredstava (s pukotinama. valjci. elektrificiranog alata. a u slučaju primjene alata visoke frekvencije iz pretvarača frekvencije. Zamjena sijalica se obavlja u beznaponskom stanju. Svi montažni i remontni radovi na električnim mrežama ili postrojenjima ili u njihovoj blizini. i III. Gumena zaštitna sredstva treba čuvati od djelovanja ulja. izolacijske čizme ili cipele. stranica 337 od 348 . Izbor i postavljanje električne opreme u radne prostorije i prostore obavlja se ovisno o karakteristikama radne okoline i osposobljenosti radnika koji koriste sredstva rada u skladu s propisima o klasifikaciji i izboru električne opreme utvr enim standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. a u slučaju ovlažene površine temeljito obrisana i osušena. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Za zaštitu uvodnih vodiča od prevelikog savijanja i oštećenja. zaštitne rukavice i slično. Zabranjuje se krpanje oštećenih radioničkih kabela i njihovo improvizirano nastavljanje. benzina i drugih materijala koji oštećuju gumu. kotlovi. mora se vršiti pomoću ure aja i naprava predvi enih za tu svrhu.14. prijenosne električne svjetiljke i transformatori za odvajanje Uvjeti korištenja prijenosnih alata zavise od radne okoline u kojoj se alat koristi. poderotinama i sl. Prijenosni alat. mogu se koristiti prijenosni alati III. odvojeno od alata. Gumena zaštitna sredstva prije primjene moraju biti pregledana i očišćena od prljavštine. moraju se na alatu postaviti učvršćene uvodnice od izolacijskog materijala. Zabranjeno je improvizirano priključivanje električnih trošila na električnu mrežu (npr. Zamjena osigurača pod naponom provodi se uz obavezno isključenje opterećenja i te poslove moraju obavljati osposobljeni radnici. ure aja električnog osvjetljenja i drugih električnih trošila. moraju se napajati iz transformatora za odvajanja. klase ili alati napajani iz transformatora za odvajanje.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Za prijenosne ručne svjetiljke moraju se upotrebljavati izolirani vodiči sa zajedničkim opletom ili radionički kabeli. šahtovi i dr. metalnim rezervoarima i slično. valjaka i slično. Pri radu s prijenosnim alatom zabranjeno je: • davati na upotrebu električni alat drugim radnicama koji nisu osposobljeni za rad na siguran način s takvim alatom • unositi unutar kotlova. Za zaštitu zabranjeno je korištenje neutralnog vodiča. Ispravnost prijenosnog alata. ložištu kotla. Pri izdavanju prijenosnog alata. Zabranjena je primjena autotransformatora.A. induktivnih svitaka i reostata za dobivanje nižih napona. Zabranjena je zamjena pregorjele sijalice na prijenosnim električnim svjetiljkama u oknima. Transformator za odvajanje mora imati na strani višeg napona kabel s utikačem sa zaštitnim kontaktom za priključivanje na električnu instalaciju. a na strani 12 42 V transformator mora imati priključnice konstruktivno različite od priključnica 127 i 220 V. kao i pri udaljavanju s mjesta rada. a kod istosmjerne struje pomoću akumulatora. prijenosnih svjetiljki. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od napona dodira prijenosnog alata klase I. i to kod izmjenične struje pomoću prijenosnih naročito gra enih transformatora za odvajanje. mora se izvesti pomoću posebnog zaštitnog vodiča koji se nalazi u višežilnom priključnom kabelu. prijenosne transformatore za odvajanje i pretvarače frekvencije • dodavati alat u uključenom (radnom) stanju. metalnih rezervoara. priključnog kabela i utikača.14. rovu. Nije dozvoljeno za vrijeme rada s prijenosnim alatom natezanje i presavijanje priključnih kabela kao ni križanje ovih kabela s čeličnim užadima. Pri nestanku napona za vrijeme rada s prijenosnim alatom ili pri dužem prekidu radnih operacija. Ručne svjetiljke moraju ispunjavati uvjete predvi ene standardom. treba se nalaziti izvan opasnog prostora u kome se obavljaju poslovi (kabeli. Uključivanje i isključivanje prijenosnog alata u utičnicu i njegovo podešavanje može se vršiti samo poslije njegovog zaustavljanja i isključivanja prekidača. stranica 338 od 348 . prijenosne svjetiljke ili transformatora za odvajanje radnik koji ga izdaje i radnik koji ga prima moraju provjeriti da nema vidljivih oštećenja alata odnosno svjetiljke ili transformatora. produžnih kabela i transformatora za odvajanje mora se periodično provjeravati i ispitivati na način utvr en propisima o zaštiti na radu. Kabel mora biti oklopljen izolacionim plaštem i ne smije biti duži od 1.5 m. Ručne svjetiljke za rad u kotlovima ili sličnim opasnim prostorijama s dobro vodljivim konstrukcijama smiju se upotrebljavati samo s malim naponom do 25 V. alat mora biti odvojen od električne instalacije. kabelima za zavarivanje i s crijevima za plinsko rezanje i zavarivanje. a za prostorije s vanjskim utjecajem i za rad u kotlovima i sličnim objektima moraju biti zaštićene zaštitnom mrežom i zaštitnim staklom. Pri obavljanju zemljanih radova transformator se mora nalaziti na površini zemlje. Transformator za odvajanje na koji se priključuje prijenosna ručna svjetiljka ili prijenosni alat.). ukoliko prethodno nije isključena iz utičnice. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

itd. Provjeru obavezno mora provoditi stručna osoba odgovarajućim metodama i sredstvima.5%). treba upotrebljavati zaštitnu masku. Za zaštitu protiv opasnih vibracija radnici koji ručnim alatima obavljaju poslove na gradilištu. Ukoliko se uz zdenac u zoni radova (npr. Pravilnikom o zaštiti na radu. stranica 339 od 348 . Od prašine ili neugodnog mirisa manjeg intenziteta dišni organi se štite respiratorom.A. Svi radnici koji ulaze u opasne zone uz plinski zdenac moraju biti osigurani zaštitnim pojasom i sigurnosnim konopcima. III. Ruke u posrednom dodiru sa otpadom treba štititi zaštitnim rukavicama. radovi se dozvoljavaju samo radniku sa zaštitnom maskom. ponajprije metana.A. Daljnji nastavak rada je moguć kada padne koncentracija metana ispod kritične koncentracije (ispod 4. Pri radovima uz zdenac za otplinjavanje. Ukoliko se u zoni radova izmjeri kritična koncentracija metana (preko 4. zaštitna odjeća i obuća. Za zaštitu od vlage potrebno je nositi zaštitno odjelo i osigurati mjesto za sušenje i zagrijavanje nakon rada u vlažnoj okolini.4. Za zaštitu od buke rukovatelji moraju. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere zaštite od nepovoljnih faktora okoline Zaštita od nepovoljnih faktora radne okoline rješava se nošenjem odgovarajuće zaštitne odjeće koja tako er mora biti propisana u Elaboratu o zaštiti na radu. nošenje sredstava za zaštitu sluha.14. a kako su vibracije u pravilu povezane i s opasnom bukom predvi eno je. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer. a kod nužnih radova u atmosferi intenzivnog smrada ili granično dopuštene koncentracije odlagališnog plina. zaštitna maska. Zaštitna obuća treba biti visoka s debelim ugra enim onom (čelična kapica) koja štiti noge od eventualnih oštrih predmeta koji se nalaze u otpadu.5%) radovi se prekidaju i o izmjerenim vrijednostima se obavještava Koordinator II i Nadzorni inženjer. moraju biti upoznati s dozvoljenim radnim vremenom u kojem rad sa strojem s opasnim vibracijama ne izaziva po zdravlje štetne posljedice. u pravilu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. nositi propisana sredstva za zaštitu sluha.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Svi radnici i drugo osoblje koji ulaze u opasne zone moraju imati kacigu i zaštitne naočale.). treba predvidjeti mogućnost pojave opasnih plinova.14. propisanom zaštitnom opremom (pojas i sigurnosna užad. prema Pravilniku o zaštiti na radu.4 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA Mjere zaštite radnika Oprema za osobnu zaštitu radnika Sve radnike na odlagalištu otpada potrebno je zaštititi zaštitnom obućom i odjećom. demontaža i montaža glave plinskog zdenca) ustanovi prisutnost štetnih plinova.

korištenje osobne i kolektivne zaštitne opreme . stranica 340 od 348 .dezinficiranje otvorenog kopa .14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ostala oprema za provedbu mjera zaštite Za radnike i drugo osoblje na gradilištu je potrebno osigurati i slijedeću opremu: • sanitarne prostorije • garderobu • prostor za držanje kemijskih sredstava za dezinfekciju.pranjem vodom i detergentima . plinovima i prašinom tijekom rada. vozila i opreme .dekontaminacija ljudi. dezinsekciju i deratizaciju • prskalice (obične i motorne) • pitku vodu. Da bi se spriječila ili umanjila mogućnost zaraze ili kožnih oboljenja potrebno je poduzeti mjere dezinfekcije.A.postupanje osoblja prema koncentraciji metana. a najmanje jednom prije početka radova na sanaciji te na kraju radova. Dezinfekciju je potrebno provoditi mehaničkim i kemijskim načinom: . I ukoliko do e do incidentnih situacija. • Dezinficirati redovito sanitarne prostorije. a prema potrebi i češće.kemijski . U slučaju zdravstvenih problema potrebno je odmah provesti kompletan propisani sistematski pregled.14. čak i u slučaju manje ozljede radi potrebne kontrole. a uz pomoć potrebne opreme. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.4. Zbog toga je potrebno provoditi stroge provjere pridržavanja redovitih mjera zaštite. prostor privremenog zadržavanja te strojeve i opremu. Izvanredne mjere zaštite S obzirom da se radi na prostoru kod kojeg je moguća nepredvidiva situacija. III.korištenje sanitarne opreme .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. potrebno je imati stalno na raspolaganju telefonsku vezu radi poziva za pomoć i osobno vozilo za prijevoz ozlije enog do bolnice. najmanje dva puta tjedno. • Provoditi redovite medicinske preglede ljudi koji su u neposrednom dodiru s otpadom. Zatim treba ozlije enog prevesti do bolnice. primjena odgovarajućih zaštitnih mjera.mjerenje koncentracije metana . moguće su i ozljede radnika. • Tijekom rada treba se pridržavati slijedećih radnih instrukcija: .A.mehanički .5 REDOVITE MJERE ZAŠTITE Zbog specifičnosti radova na odlagalištu otpada.prskanje odre enim kemijskim sredstvima • Dezinsekciju i deratizaciju odlagališta provodi Korisnik sukladno svom planu. Po mogućnosti potrebno je na laboratorijsku kontrolu poslati i predmet koji je prouzročio ozljedu.opskrbljenost gradilišta kompletnom zaštitnom opremom . a u cilju zaštite radnika treba poduzeti slijedeće mjere: • Zaštitnu odjeću redovito prati. Ozlije enome prvu pomoć treba pružiti stručna osoba na gradilištu.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 56. br. Zakona o zaštiti od požara 58/93. opreme.A. 36/02.A. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94) • Pravilnik o razvrstavanju gra evina. 96/03. gra evinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97) stranica 341 od 348 . lemljenja i srodnih tehnika rada (N. 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. rezanja. lemljenja i srodnih tehnika (Sl. rezanja.. 31/80 i 53/84) zaštiti od požara (NN 58/93. 53. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94. 44/88. čl. opreme. 33/05 i 107/07) Pravilnici i uredbe: • Naredba o obaveznom potvr ivanju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara (Sl.N.. st.14. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja.4. list 44/88) • Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) • Pravilnik o gra evinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gra enja glede zaštite od požara (NN 35/94) • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94 i 110/05) • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 20/06) • Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 1/01) • Pravilni o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja. 34/95 i 151/03) prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) skladištenju i prometu zapaljivih tekućina i plinova (NN 178/04) vatrogastvu (NN 106/99.) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. 139/04 i 174/04) zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07) zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. 55/94 i 103/96) • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06) • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.14. 117/01.6 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE Popis zakona i propisa Zakoni: • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon o o o o o o o o o o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) eksplozivnim tvarima (NN 178/04) prijevozu opasnih tvari ( 97/93. list 16/83 i čl.

..N. list.N. čl.N. i čl.. list 45/83 i čl.N. 69/98.14.. 141/03... 62/73.J1. 59/96. 112/03.N. br.. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 35/94) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. br. 53. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 2.N.N..) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Sl. 1/01.) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u požaru (Sl.21/90. 53/88. br. 55/94 i 142/03) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) Upute o zaštiti od požara za daljinski vo ena i daljinski nadzirana elektroenergetska postrojenja (N.N. br..) Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje od požara (NN 67/96) Pravilnik o uvjetima za vatrogasne puteve (NN 35/94... 41/91. 55/96. 55/96. para. 24/87. 4/00. 7/84. br. br. 53.2/02.) Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 13/06 i 49/06) Norme: • Nomenklatura zaštite od požara HRN U. 148/99. br. instalacija i ure aja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (N. br. list.. br. čl. 53. list. i čl. 13/68. list 44/83 i 31/89i čl. 53. Zakona o normizaciji-N.. čl. 53. br.. br. čl. i čl.N.) Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja. st..N. čl. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvo enje završnih radova u gra evinarstvu . 55/96. br.N. 55/96.) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu.-ispravak.. 23. 53. list. 74/90. zaštitne sustave i komponente namijenjene za rad u eksplozivnoj atmosferi plinova. list. 56.N. 53.A. Zakona o zaštiti od požara – 58/93.001 stranica 342 od 348 . 5/02. 55/96. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl. 32. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ure aja od požara (Sl. Zakona o normizaciji .) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. N..) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl... Zakona o normizaciji-N. 53.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 114. list 38/89 i čl. i čl. Zakona o normizaciji . list. Zakona o normizaciji NN 55/96 ) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ure aje za gašenje požara ugljičnimdioksidom (Sl. maglica i prašina (N. 53. Pravilnika -21/90.) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. br. Zakona o normizaciji NN 55/96) Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih prema požaru (Sl. br. Zakona o zaštiti na radu. Zakona o normizaciji . list 35/80 i čl.

A. plinske cijevi. u nastavku opisanih mjera. ventile.8 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI Najveća opasnost od požara i eksplozija je prisutna prilikom iskopa plinskih zdenaca. Prije početka izvo enja radova. svih radova uz plinske glave.14. šahtove procjednih voda. Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite od požara i eksplozija koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Kordinatora II. Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu. 33/05 i 107/07) • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93. III.A. hvatače kondenzata. crpljenja i iskopa starog otpada. za koje mora dobiti odobrenje Koordinatora II (koji se prije odobrenja mora savjetovati s poduzećem koje upravlja odlagalištem. a u cilju zaštite radnika i drugog osoblja potrebno je pridržavati se Zakona i pravilnika koji se odnose na zaštitu od požara i eksplozija. Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite od požara i eksplozija Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu.14.14. 34/95 i 151/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.4.A. odzračnika me usloja. Provo enje mjera zaštite od požara i eksplozija te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova na otplinjavanju odlagališta. • Plan postupanja u izvanrednim situacijama. Izvo ač je obvezan na gradilištu provoditi sve mjere zaštite od požara sukladno pravilima tehničke prakse te mjera koje su propisane slijedećim zakonima i pravilnicima: • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93. koja mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 110/05).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. nadležnim inspekcijskim službama i Projektantom). a u koje.7 UVOD Zbog specifičnosti radova na prostoru odlagalištu otpada. Sukladno Zakonu o zaštiti od požara ovdje su prikazane osnove mjere zaštite od požara i eksplozija kojih se mora pridržavati Izvo ač radova.4. osim u slučaju da sam predloži vlastite mjere zaštite. koji mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94). u prvom redu ubrajamo: • Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. • Pravilnik o zaštiti od požara za odlagalište Jakuševec te drugim zakonskim propisima i propisanim aktima donesenim od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. kada se radovi na odlagalištu stranica 343 od 348 . • Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.

stranica 344 od 348 . te opseg opasnosti i mjere preventive zaštite.14. itd.kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom standardnih pravila i metoda zaštite (neure eno odlagalište. sumporvodika (H2S).) • Povećana opasnost .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ugljikov monoksida (CO). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mogu odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4).kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite (ure eno odlagalište. ugljikov dioksida (CO2). Opseg opasnosti Opseg opasnosti od požara utvr uje se prema kategorijama: • Mala opasnost . III. U odre enim situacijama povećane koncentracije pojedinih plinova. Do pojave eksplozije najčešće dolazi ako je: • prisutnost metana u smjesi sa zrakom ili kisikom u točno odre enim koncentracijama (granica eksplozivnosti): • donja granica eksplozivnosti je 5 vol% • gornja granica eksplozivnosti je 15 vol%. mjerenjem koncentracije odlagališnih plinova. To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora. može doći do nekontroliranog osloba anja kemijski vezane energije – eksplozije. u najvećoj mjeri.9 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA Prema pravilima o zaštiti ljudi i imovine od požara i eksplozije na odlagalištu otpada potrebno je odrediti na kojim se poslovima pojavljuje povećana opasnost za život i zdravlje radnika.4. smetlište. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. slaba protupožarna zaštita itd.14.A. na predmetnom odlagalištu otpada. Područje na kojem se obavljaju sanacijski radovi svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara. bez mjerenja koncentracije odlagališnih plinova. poznate količine i struktura otpada. Plinovi se mogu javiti u različitim omjerima što.) Mjere preventivne zaštite Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova. ovisi o starosti i sastavu otpada ugra enog u tijelo otpada. • prisutnost izvora zapaljenja s minimalnom potrebnom temperaturom paljenja (eksplozija može nastati i u zatvorenom prostoru).A. itd.

Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri. • na svim strojevima i vozilima koji se kreću kroz prvu zonu opasnosti i koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem.10 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA Da bi se izbjegla opasnost od eksplozija prilikom sanacijskih radova. Ukoliko se mjerenjem koncentracije metana utvrde kritične količine metana (više od 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Pastor – TVA) koji se moraju postaviti uz svaki plinski zdenac (na liniji koja se nalazi u sanaciji) na udaljenosti ne većoj od 10 metara. Mjerenja je potrebno provoditi u zoni sanacijskih radova. • sva vozila i sve strojeve opremiti kao za rad u metanskim jamama.4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. sumporvodika (H2S) i vodika (H2) s mjernim područjem: • 0-100 % volumena za CH4. Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagališti je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara.14. Mjerenja koncentracije odlagališnih plinova u zrak provodi se ure ajima za mjerenje koncentracije odlagališnih plinova.14. ugljikovog dioksida (CO2). Prekid rada na odlagalištu otpada se oglašava zvučnim signalom – sirenom s unaprijed dogovorenim signalima. itd. • sve strojeve s unutrašnjim izgaranjem koji kontinuirano rade (npr. Ure aji za mjerenje koncentracije odlagališnog plina su prenosivi ure aji koji imaju mogućnost mjerenja slijedećih komponenti odlagališnog plina: metana (CH4). iskrolovce. • organizirati zvučno oglašavanje opasnosti. stranica 345 od 348 . Na vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom. agregati) udaljiti izvan prve zone opasnosti. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer. na mjestima priključaka zdenaca na linijske kolektore.A. Izvo ač tako er mora osigurati veće količine zemlje potrebne za početno gašenje požara.5%). Za početno gašenje požara Izvo ač mora osigurati prijevozne atestirane vatrogasne aparate punjene s 50 kg ABC praha za gašenje (kao tip S50. oko samih zdenaca. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv. kisika (O2). O svim mjerenjima i naredbama potrebno je voditi poseban dnevnik. Radovi se nastavljaju kada se utvrdi pad kritične koncentracije metana. oko hvatača kondenzata i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećana koncentracija metana. na ispušnim cijevima ugraditi iskrolovce. radovi na sanaciji se prekidaju u cijelosti ili djelomično. potrebno je izvršiti slijedeće: • kontinuirano mjeriti koncentraciju metana u zoni sanacijskih radova. III.

U tom slučaju treba prekinuti sve radove. III. nesrećama ili prijetnji za ljudske živote. Ure aji mora imati potvrdu Ex-Agencije prema Pravilniku o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) i Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. opreme. • 0-25 % volumena za O2. Ukoliko početni požar nije moguće lokalizirati.11 NAČIN GAŠENJA POŽARA Ukoliko do e do požara. potrebno je pozvati vatrogasnu postrojbu i obavijestiti policiju. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06). stranica 346 od 348 . Kada IZVO AČ nazove Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112).A. O svim hitnim situacijama na odlagalištu.A. on se mora vrlo brzo i organizirano gasiti pomoću postojećih vatrogasnih aparata i zasipnog materijala. Istovremeno treba mjeriti koncentracije metana i štetnih tvari u dimnim plinovima i narediti upotrebu zaštitnih sredstava (maski) tako da ne do e do trovanja radnika koji gase požar. okoliš i kulturna dobra. a požarište se mora hladiti vodom. • onečišćenje pitke vode. Kod većih koncentracija metana potrebno je zatražiti prisutnost medicinske ekipe. imovinu. potoka.14.14. Državnu upravu za zaštitu i spašavanje IZVO AČ treba obavijestiti ako je na odlagalištu neodgodivo potrebna: • hitna medicinska pomoć • pomoć vatrogasaca • pomoć policije • pomoć gorske službe spašavanja • pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja ili ako je IZVO AČ uočio: • požar • istjecanje opasnih tvari. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. okoliš obavezno treba obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje pozivom na broj 112. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • 0-100 % volumena za CO2. rijeka ili mora • druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili ugrožavaju imovinu. • 0-200 ppm za H2S i • 0-1000 ppm za H2.4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. potrebno je obvijestiti: • što se dogodilo • gdje se dogodilo • kada se dogodilo • koliko je unesrećenih • kakvu pomoć trebate • tko zove.

vozila. nemara ili slično.A. odnosno izmjeniti. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U slučaju eksplozije treba prekinuti rad i udaljiti ljude.A.12 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA Nedovoljna upućenost zaposlenih osoba na odlagalištu otpada o opasnostima koje mogu nastati zbog nesmostrenosti. • uklanjati predmete koji predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije. • onemogućavati ubacivanje predmeta koji bi mogli prouzročiti požar u otvorenom prostoru sanacije na koji je pristup ograničen. • onemogućavati pristup vozilima. • izvoditi i održavati odgovarajuće ure aje i instalacije za dojavu i gašenje požara. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94). • uklanjati zapaljive tvari koje predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije. • uklanjanjati.4. III. • nabavljati odre ene količine i vrste tehničke opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. zavarivanje. III. Radi navedenog svi zaposlenici moraju biti osposobljeni po požarnom minimumu i uvježbani o načinu rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara u skladu s odredbama Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. 107/07) Izvo ač radova na sanaciji je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara i eksplozija te sve radnike i ostalo osoblje uključeno na bilo koji način u poslove sanacije plinskog sustava. one elemenate i sklopove na postrojenjima. stranica 347 od 348 . na za to potrebna mjesta.14.13 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE Prema zakonu o zaštiti od požara potrebno je poduzimati radnje nužne za utvr ivanje primjene propisanih i nare enih mjera zaštite od požara. strojevima i ure ajima koji pri radu mogu izbacivati iskre na mjestima gdje bi to moglo predstavljati opasnost od požara. 33/05.14. • održavati puteve u stanju koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima u svako doba. elektroinstalacije koje nisu u S-izvedbi. • zabraniti uporabu otvorene vatre u prostoru sanacije (npr. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. koristeći zaštitna sredstva. instalacije i ure aje u ispravnom stanju. itd. u velikoj mjeri predstavlja propust koji može rezultirati požarom ili eksplozijom. vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. • održavati u ispravnom stanju vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. upoznati s izra enim Elaboratima i mjerama zaštite. Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96. instalacijama i ure ajima koji mogu izazvati požar. svjetiljke s otvorenim plamenom. • postavljati. pušenje. 94/96. otvorena ložišta. pružiti prvu pomoć eventualno povrije enim te pozvati hitnu pomoć.14. 114/03) i Zakonu o zaštiti požara (NN 58/93.A.). Prema Zakonu o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07).4. Zatim treba pristupiti gašenju požara nastalih nakon eksplozije. Mjere zaštite od požara i eksplozije tijekom sanacije plinskog sustava su slijedeće: • upotrebljavati samo strojeva.

Za provo enje svih propupožarnih mjera zaštite je odgovoran Izvo ač radova i odgovorna osoba Izvo ača. zabraniti uporabu neadekvatnih i opasnih ure aja.). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. lakiranje.14. instalacija ili drugih sredstava. zabraniti obavljanje opasnih poslova na prostoru sanacije (npr. ako se njihovim preure enjem ne može otkloniti nedostatak koji može prouzročiti požar. organizacija koja upravlja odlagalištem i Koordinator II. instalacija ili drugih sredstava sve dok se ne poduzmu sve mjere da se opasnost ukloni. itd.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. usaglašavati mjere zaštite s važećim zakonima i podzakonskim aktima te s općim aktima propisanim od strane organizacije koja upravlja odlagalištem. pretakanje zapaljivih tekućina i plinova. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • zabraniti uporabu ure aja. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 348 od 348 . Kontrolu mjera protupožarne zaštite provode nadležna tijela.A. spaljivanje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->