P. 1
Tehnički opis i grafički prilozi I dio,ver.0

Tehnički opis i grafički prilozi I dio,ver.0

|Views: 610|Likes:
Published by Davor Barać

More info:

Published by: Davor Barać on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

PROJEKT: FAZA

:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
ZA GRA ENJE, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE POJEDINIM PODSUSTAVIMA ODLAGALIŠTA OTPADA JAKUŠEVEC

SVEZAK III. KNJIGA 1/3 PROVEDBENI PROJEKTNI ZAHTJEVI NARUČITELJA
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica ZGOS Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

Svibanj 2012.

Osnovni sadržaj svezaka dokumentacije za nadmetanje
Svezak I. Opći uvjeti nabave I.1 Upute ponuditeljima I.2 Ponudbeni podaci I.3. Obrazac ponude I.4 Obrazac ponudbenog jamstva I.5 Pismo prihvaćanja II. Ugovor o ustupanju radova i usluga II.1 Ugovor II.2 Opći uvjeti ugovora II.3 Posebni uvjeti ugovora II.4 Dodaci III. Provedbeni projektni zahtjevi Naručitelja po sustavima III.A. Sustav: Tijelo odlagališta III.B. Sustav: Deponija zemlje III.C. Sustav: Stalne prometnice III.D. Sustav: Parkirališta III.E. Sustav: Ure aji za pranje kotača III.F. Sustav: Hidrantska mreža III.G. Sustav: Separatori III.H. Sustav: Vodovodna mreža III.I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata III.J. Sustav: Elektroinstalacije III.K. Sustav: Telekomunikacijska mreža III.L. Sustav: Vanjska rasvjeta III.M. Sustav: Ograde III.N. Sustav: Piezometri III.O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode III.P. Sustav: Plinsko postrojenje III.R. Sustav: Ispust procjednih voda u rijeku Savu III.Prilog A. Podloge za izradu dokumentacije za nadmetanje III.Prilog B. Dozvole III.Prilog C. Situacija sustava odlagališta III.Prilog D. Primjeri izvještaja III.Prilog E. Okvirne ponude PRO2 III.Prilog F. Periodična ispitivanja na Odlagalištu otpada Jakuševec III.Prilog G. Fizikalno kemijske analize na ulazu i izlazu iz postrojenja za pročišćavanje procjednih voda III.Prilog H. Izvod iz cjenika Odlagališta otpada Jakuševec III.Prilog I. Pravilnik o pregledu i održavanju elektroenergetskih postrojenja i instalacija III.Prilog J. Shematski prikaz trajnog i privremenog otplinjavanja IV. Tehnička dokumentacija V. Troškovnici gra enja, održavanja i upravljanja po (pod)sustavima

Svezak

Svezak

Svezak Svezak

stranica 2 od 348

SVEZAK III, KNJIGA 1/3
SADRŽAJ KNJIGE 1/3 Sustav A. Tijelo odlagališta III.A.0. Tehnički opis III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada III.A.2. Privremeno prekrivanje III.A.3. Prometnice i platoi III.A.4. Obodni nasip III.A.5. Me unasip (zečji nasip) III.A.6. Kanali III.A.7. Detekcija oštećenja geomembrane III.A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda III.A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III.A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A.11. Gornji brtveni sloj III.A.12. Gotova prekrivka III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

stranica 3 od 348

POPIS PODSUSTAVA PO SUSTAVIMA: A. Sustav: Tijelo odlagališta A.1. Prihvat i ugradnja otpada A.2. Privremeno prekrivanje A.3. Prometnice i platoi A.4. Obodni nasip A.5. Me unasip (zečji nasip) A.6. Kanali A.7. Detekcija oštećenja geomembrane A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada A.11. Gornji brtveni sloj A.12. Gotova prekrivka A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice B. Sustav: Deponija zemlje C. Sustav: Stalne prometnice D. Sustav: Parkirališta E. Sustav: Ure aji za pranje kotača F. Sustav: Hidrantska mreža G. Sustav: Separatori H. Sustav: Vodovodna mreža I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata J. Sustav: Elektroinstalacije J.1. Transformatorske stanice (istok i zapad) J.2. Podzemni kablovi i elekroormari K. Sustav: Telekomunikacijska mreža K.1. Telefonska mreža K.2. DTK mreža i okna L. Sustav: Vanjska rasvjeta M. Sustav: Ograde N. Sustav: Piezometri O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode P. Sustav: Plinsko postrojenje R. Sustav: Ispust pročišćenih procjednih voda u rijeku Savu

stranica 4 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. Sustav: TIJELO ODLAGALIŠTA

SADRŽAJ: III.A.0. III.A.1. III.A.2. III.A.3. III.A.4. III.A.5. III.A.6. III.A.7. III.A.8. III.A.9. III.A.10. III.A.11. III.A.12. III.A.13. III.A.14. Tehnički opis Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav sakupljanja procjednih voda Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Ploha za prihvat azbestnog otpada Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 5 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Sustav: Tijelo odlagališta

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. 0. Tehnički opis

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 6 od 348

..................... OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO).............11. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..............................................................................................................8...................................6. 16 A........................................................................................... 38 stranica 7 od 348 .................................. 21 A...... 20 A.............................................. PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA ......... 28 A.........................................2.............12.... 29 A........................9............................................. GOTOVA PREKRIVKA........... Sustav: Tijelo odlagališta SADRŽAJ TEHNIČKOG OPISA: UVOD .... PRIVREMENO PREKRIVANJE ......... 19 A....................................................... ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE ......................................................................3 PROMETNICE I PLATOI . 17 A........... POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI... 29 A...................................................1.....................10......... KANALI ....................13....7........ DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE .....................4..14..........A..... 33 A............................. 35 A.. PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA .............. 8 A...........................5....... ME UNASIP (ZEČJI NASIP) ...... 17 A................................. OBODNI NASIP ............................................................. GORNJI BRTVENI SLOJ ......... SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA ........... 20 A.............................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje........................................................ 19 A...................

nakon iskorištenja svih kapaciteta iznositi će oko 54 ha. Shematski prikaz završnog pokrova tijela odlagališta Jakuševec stranica 8 od 348 . dok je maksimalna širina oko 390 m. Površina kojoj će zauzeti odložen otpad.010m GEOKOMPOZITNI DRENAŽNI SLOJ (GCL) DRENAŽNI SLOJ GEOMEMBRANA • 0.010m GEOKOMPOZITNI • 0. Tijelo odlagalište je koncipirano da obod (sjecište krovnog dijela i bokova) ima apsolutnu visinsku kotu od 155 m.15m HUMUSNI SLOJ • 0. • 0. n.m.n. a na jugoistoku iznad 109.m. Površina terena oko odlagališta je blago nagnuta od sjeverozapada prema jugoistoku. 2.m.001 m GLATKA LLDPE • 0.00 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.15m HUMUSNI SLOJ • 0.365 m.3m MEDJU POKROVNI SLOJ 5% 155m.m. Sustav: Tijelo odlagališta UVOD Odlagalište Jakuševec-Prudinec je odlagalište komunalnog i neopasnog otpada grada Zagreba i njegove okolice. Maksimalna duljina projektiranog odlagališta iznosi oko 1.m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..00 m.m.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0.3m MEDJU POKROVNI SLOJ • 0.006m BENTONITNI TEPIH (GCL) • 0.. U sredini odlagališta je visinska kota završnog pokrova nešto viša. nakon zatvaranja odlagališta tj.85 1 OTPAD 2.50 m. 3 1 1% Slika 1.n.A. Na sjeverozapadu se teren rijetko izdiže iznad apsolutne kote 109. Prosječna kota okolnog terena je 109. odnosno obod se nalazi na visini od 45 m iznad kote okolnog terena koji ga okružuje.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0.n.006m BENTONITNI TEPIH • 0.5 1 109 m. Tlocrtni oblik odlagališta je približno pravokutan.65m ZAŠTITA OD MRAZA • 0.85m ZAŠTITA OD MRAZA • 0.n.n. jer je na krovnom dijelu projektiran dvostrešni nagib od centra odlagališta prema vrhu bočnih kosina završnog pokrova od 5 %.

11. stranica 9 od 348 . A. Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav procjednih voda Zaštitni sloj Ploha za prihvat azbestnog otpada (kaseta 6/3 jug) Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U daljnjem tekstu su dane osnovne informacije i tehnički opisi svih podsustava sutava "Tijelo odlagališta". A.9. A.3. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.13.5. A. A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14. A. sustav "Tijelo odlagališta" je podijeljeno u nekoliko podsustava koji se razlikuju po svojoj funkciji i smještaju.12.8. A. A. A.7.6. Sutav "Tijelo odlagališta" se sastoji od sljedećih podsustava: A.10.2. A.1.4. A. A. Sustav: Tijelo odlagališta PODSUSTAVI TIJELA ODLAGALIŠTA Radi lakšeg pregleda obaveza Izvo ača.

godine odlaganje se provodilo bez provedbe planskih mjera zaštite podzemnih voda i zraka od zaga enja. izradi projekata itd. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006. Sa sanacijskim radovima odlagališta započelo se 1996. ali su ukazala na realnu opasnost od onečišćenja podzemnih voda na području Črnkovec uslijed utjecaja smetlišta. do 1988.. kako su gradska crpilišta na lijevoj obali Save zbog industrijskog onečišćenja postupno bila sve nepovoljnija ili potpuno izvan uporabe. što je dovelo do danjeg širenja smetlišta. odabrana je varijanta sanacije na način da se postojeći otpad uklanja i privremeno odlaže na drugom mjestu (na postojećoj lokaciji) dok se nije uredilo slabopropusno dno (temeljni brtveni sustav) na koje se kasnije ugra ivao prethodno uklonjen otpad. posebice na podzemne vode. Zagreb. godine na smetlištu su vršena prva sveobuhvatna istraživanja. postajalo je sve zanimljivije područje Črnkovec na desnoj obali Save. Istraživanja koja su se provodila 80-tih i 90. kako bi se utvrdio utjecaj odloženog otpada na okoliš.srce.: Organska onečišćenja u odlagalištu otpada Jakuševec i njihov utjecaj na podzemne vode. Terzić. kada je izgradnjom nasipa za obranu od poplava rijeke Save trajno zaštićena njena desna obala.tih godina na području Jakuševca ukazivala su da postoji izrazit trend pogoršanja kvalitete podzemnih voda i značajan utjecaj na kvalitetu zraka u neposrednoj blizini odlagališta. Nakon analiza različitih varijantnih rješenja. godine kada je sanirana ploha 1. Smetlište je aktivno od 1965 godine. Od 1986. te se po plohama i provodila sanacija. To područje je 1981. M.hr/. N. S. 1976 godine započele su aktivnosti na istražnim radovima.6). godine pokrenulo izradu Idejnog rješenja ure enja i zatvaranja smetlišta Jakuševec-Prudinec. 307-315.A. 57: str. Va ić. odabrano rješenje sadrži još i neke druge dijelove s kojima stranica 10 od 348 .: Onečišćenje zraka u području odlagališta otpada Jakuševec i u okolnim naseljima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Tepić. Tada je ta lokacija bila na samom rubu grada.. Uz spomenuti brtveni sustav.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sve do 1996. Zagreb. godine prepoznato u okviru Vodoprivredne osnove grada Zagreba kao rezervno crpilište. 2006). Radi jednostavnosti i što lakšeg uskla ivanja spomenutih operacija. 2006 i V. Sustav: Tijelo odlagališta POVIJESNE INFORMACIJE O PROJEKTU Odluka o otvaranju smetlišta Jakuševec-Prudinec donesena je 1964. Do početka 80-tih godina se smatralo da je glavni problem smetlišta Jakuševec-Prudinec njegovo zaposjedanje vrijednog zemljišta za budući industrijski razvoj Grada. 57: str. Donesena je i odluka o ograničenju visine otpada u odnosu na kotu okolnog terena. Gradsko poglavarstvo je početkom 1991. kada je započelo nekontrolirano odlaganje svih vrsta smeća u rukavce Save i jame nastale eksploatacijom šljunka. godine. koje je od odlagališta Jakuševec-Prudinec udaljeno samo 3 km nizvodno. Zbog nedostatka sredstava ispitivanja nisu bila dovršena prema planiranom programu. Ahel. što je nedvojbeno upućivalo na to da smetlište treba smatrati značajnim izvorom onečišćenja okoliša (vidi http://hrcak. Naime. Zbog osiguranja novih površina za potrebe industrijske gradske zone. Zbog stalnog pogoršavanja stanja u vodoopskrbi Grada cjelovito rješavanje problema odlaganja otpada na smetlištu Jakuševec-Prudinec još više dobiva na značaju. buduće odlagalište podijeljeno je u plohe (1 . 317-324.

• sustav prikupljanja. do studenog 2011. Sa starim otpadom istovremeno se odlagao i novi otpad koji kontinuirano pristiže na odlagalište. kada je je ugra en sav stari otpad na izgra en brtveni sustav i sustav odvodnje procjedne vode na plohama 1 do 5. stranica 11 od 348 . Godišnja količina otpada koji se odloži na odlagalište iznose približno 450. Cjelokupna sanacija dovršena je 2003. odvodnje i obrade onečišćenih procjednih voda iz tijela deponije prije njihovog ispuštanja u recipijent. Prosjek dovoza otpada u periodu od listopada 2007. DOPREMLJENE KOLIČINE OTPADA Danas se otpad ugra uje na plohu 5D. 5D i 6. do studenog 2011.000 tona. U prvoj fazi (fazi sanacije) postojeći stari otpad je prebačen na ure enu.000 m3. U toj fazi se deponira samo novi otpad koji pristiže na odlagalište. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kontrola pristupa.) Cjelokupni radovi podijeljeni su u dvije vremenski i prostorno odvojene faze.140 tona/mjesečno. do srpanj 2011" [TD17]. što godišnje čini masu od oko 350. (vidi dokument "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007. Sustav: Tijelo odlagališta opisan način izvedbe ure enog dna tek zajedno čini cjelinu rješavanja sigurnog načina odlaganja otpada na budućem ure enom sanitarnom odlagalištu komunalnog otpada. g. Na odlagalište Jakuševec se dnevno dopremi približno 971 tona neopasnog otpada. odnosno radove ugranje novog otpada nakon završetka sanacije. te prekrivanje odloženog otpada završnim prekrivnim sustavom nakon formiranja geometrije tijela odlagališta definiranog projektom. • sigurnosni sustavi (kontrola dovoza različitih vrsta otpada. Sav stari otpad je premješten u plohe 1 do 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. na odlagalište iznosi oko 29. odnosno u sustav javne odvodnje. Dinamiku realizacije navedenih radova potrebno je prilagoditi stvarnoj situaciji na terenu a koja ovisi o brzini popunjavanja odlagališta novim otpadom. Druga faza podrazumijeva period nakon premještanja cjelokupnog starog otpada na izgra ene brtvene sustave. 5D (dodataka plohe 5) i plohe 6 s nastavkom odlaganja na novoure ene plohe. interventni crpni sustav i postaja za monitoring kakvoće zraka i sl. Na temelju dolaznih količina otpada. Radovi u drugoj fazi ograničeni su na ugradnju novog otpada na plohe 5. Tijekom sanacije se novo pristigli otpad ugra ivao na plohe 2 do 5. koja spriječava tečenje procjednih voda iz otpada u podzemlje. brtvenu (slabopropusnu) podlogu.A. • sustav prikupljnja i odvo enja odlagališnog plina na mali termoenergetski objekt (mTEO) u cilju energetskog iskorištenja plina ili spaljivanja na bakljama. Podaci dnevne dinamike ulaza vozila (po satima) se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007. odvodnje i ispuštanja oborinskih voda ure enog dijela tijela odlagališta Jakuševec-Prudinec u recipijent. To su: • sustav prikupljnja. procjenjuje se da kapacitet odlagališta s izgra enim plohama 5D i 6 zadovoljava potrebe grada Zagreba do 2021. Zadatak Izvo ača je nastavak izgradnje i prekrivanje završom prekrivkom ploha 5." [TD11]).

A. A.3.2. Na plohama 5 i 5D se odlaže otpad. Izvo ač je zadužen za održavanje i upravljanje podsustavima izvenih ploha 1 do uključivo plohe 4. A.5.A. A. Izvo ač je zadužen za izgradnju. Gra enje plohe 6 uključuje.6 tona/m3. A. u tijelo odlagališta je potrebno ugraditi približno 290 tona/dan inertnog zemljanog materijala. A. ZATEČENO STANJE U slijedu je dan opis postojećeg stanja s opisom predvi enih radova za Izvo ača u narednom periodu: Plohe 1.2. A. što znači da su popunjene otpadom koji je ugra en na temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda te su prekrivene završnim prekrivnim sustavom. izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže. izvedbu površinske odvodnja oborinskih voda i posebnih detalja kao i A.11. Gra enje plohe 5 i 5D uključuje. Izveden je sustav aktivnog otplinjavanja (plinski zdenci s mrežom plinskih cijevi) i sustav površinskog sakupljanja i odvodnje oborinskih voda. Na navedenim plohama se ne odlaže otpad. A.12.13. izgradnju gornjih brtvenih slojeva.14. Sustav: Tijelo odlagališta Za potrebe dnevnog i produženog prekrivanja otpada. Prometnica s južne strane spoja ploha 1 i 2 započinje uspon na odlagalište. održavanje i upravljanje podsustavima ploha 5 i 5D.1. 3 i 4 Plohe 1. A. Ploha 6 Na plohi 6 je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. izgradnju gornjih brtvenih slojeva. izvedbu gotove prekrivke. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 2. privremeno prekrivanje. dok je na vrhu odlagališta prometnica smještena u središnjem dijelu krovnog dijela odlagališta i proteže se sve do spoja ploha 4 i 5 (gdje prestaje završni prekrivni sustav). A.14.1. održavanje i upravljanje podsustavima plohe 6. prihvat i ugradnju otpada.11. A. 2. A.13. izvedbu gotove prekrivke. FAZNA REALIZACIJA PROJEKTA I KAPACITET ODLAGALIŠTA Fizička ogranjičenja odlagališta Konačne horizontalne i vertikalne granice odlagališta su definirane lokacijskom i stranica 12 od 348 . Godišnje se u tijelo odlagališta ukupno ugradi 460. privremeno prekrivanje. 3 i 4 su u potpunosti izvedene. Ploha 5 i 5D Na plohama 5 i 5D je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. Izvo ač je zadužen za izgradnju. Na na završni prekrivni sustavu ploha 1 do 4 je izvedena interna servisna prometnica koja se može koristiti kako za održavanje tako i za izgradnju.12. izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže. izgradnju prometnica i platoa.000 tona materijala (otpad plus materijal za prekrivanje). izgradnju prometnica i platoa. Minimalna zahtijevana gustoća zbijanja novog otpada iznosi 0. izvedbu površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detaljia kao i A. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prihvat i ugradnju otpada.3. Izvedbu Me unasipa (zečjeg nasipa).

• Visina tijela odlagališta definirana je apsolutnom visinom obodne točke tijela odlagališta i nagibom krovne plohe (od 5%).15. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. 5D i 6. Sustav: Tijelo odlagališta gra evinskom dozvolom su slijedece: • Sjeverna strana odlagališta definirana je obaveznim koridorom kojim je utvr ena minimalna udaljenost nabliže točke tijela odlagališta do središta savskog nasipa.A.13. Nakon završetka ugradnje otpada po svakoj kaseti provodi se njeno trajno prekrivanjke. • Visina temeljnog brtvenog sustava definirana je gravitacijskom odvodnjom procjednih voda do ure aja za pročišćavanje procjednih voda koji se nalazi na istočnom dijelu odlagališta. stranica 13 od 348 . U tom koridoru smještena je sjeverna obodna prometnica. na koju se trenutno odlaže otpad i ukupni volumen plohe 6 omogućuju odlaganje od ukupno 3. Tako je odlaganje na pojedine kasete podijeljeno u faze.m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. A. A. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji i A. • Istočna strana plohe 6 se nastavlja na plohu 5D na koju se trenutno odlaže otpad. • Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u punjenju. Apsolutna visina oboda (spoj krovnog dijela i pokosa) iznosi 155 m. Donji brtveni sustav plohe 6 je u potpunosti izveden i spojen s brtvenim slojem plohe 5D.5 mjeseci godišnje. Vremensko korištenje tako osiguranog volumena ovisiti će.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gotova prekrivka. Projekt sadrži plan prekrivanja ploha i zasniva se na sadašnjoj procjeni godišnje količine ugradnje novog otpada od 450. Slobodan volumen plohe 5D.14. od kojih svaka traje otprilike 3 godine.000 m3. A. Fazni pristup izvo enju radova Radovi odre eni ovom dokumentacijom usredotočeni su primarno na same radove koji uključuju završetak (popunjavanje otpadom i izradu završnog prekrivnog sustava) ploha 5. osim o kvalieti zbijanja i sastavu. i o dinamici dotura otpada na odlagalište. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice provoditi tijekom gra evinske sezone koja traje 4. • Južna.16. Procjenjuje se da će se radovi na podsustavima. zapadna i istočna granična crta odlagališta definirane su izgra enom obodnom prometnicom. Gornji brtveni sloj.n.52 miliona m3 otpada.

m3 otpada.08 1. stranica 14 od 348 .52 mil.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Uz dinamiku prekrivanja istovremeno je prikazana i dinamika izvo enja otplinjavanja i njegovog priključivanja na postojeći sustav. te da na plohi 6 stane ukupno 3. Faze izvedbe donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda. m3 otpada. u tablici 2 prikazana je procjena dinamike izvedbe gornjeg brtvenog sloja i završnog prekrivanja odloženog otpada.18 9.64 3.34 mil. odnosno dijelovi i kapacitet pojedinih ploha prikazane su u tablici 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta Kapacitet odlagališta i fazna gradnja donjih brtvenih slojeva i sustava odvonje procjednih voda po plohama Glavnim projektom odre ene su faze u kojima se izvode radovi na ure enju donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda pojedinih ploha.05 3. Tablica 1 Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6.34 Ukupno 40.18 mil. Fazna izgradnja gornjeg prekrivnog sustava U skladu s pretpostavkama o raspoloživom prostoru na pojedinim plohama odlagalista.A.1 3.75 2.67 1. zaključuje se da na odlagalištu ima još mjesta za odlaganje približno 3.44 8.62 Budući da na plohi 5 još ima mjesta za prihvat približno 0. m3 otpada.8 Vrijeme u kojem se izvode radovi Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1.89 13.1 8.27 5.

27 + Vrijeme u kojem se izvode radovi prekrivanja Izvedeno Izvedeno Izvedeno Vrijeme u kojem se izvode plinske instalacije Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1.5 do 3 m nižoj apsolutnoj koti od projektirane. stranica 15 od 348 . Kako bi se postigla projektirana visina navedenog područja. otpadom će se nadopuniti već prekriveni krajnji zapadni dio plohe 4. .67 1.2021. Neposredno po izvo enju zdenaca i ostalih neophodnih dijelova sustava otplinjavanja.8 Druga polovica 2012. potrebno je izvoditi i sustav plinskih zdenaca. Visinska kota vrha otpada na granici izmedu ploha 4 i 5 nalazi se na cca.18 9. 2016.1 8. Istovremeno s završnim prekrivanjem pojedinih dijelova odlagališta odnosno neposredno nakon prekrivanja.1 3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 2. Izvo aču će biti dostavljeno naknadano. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 2 Procjena popunjavanja ploha odlagališta. o čemu odluku donosi Investitor. uklonit će se završni prekrivni zemljani sloj i privremeno deponirati na susjedne površine (ploha 4 istok).75 2.91* 5.34 0.08 1. Ukupna površina dijela iznad plohe 4 koji će se prekrivati nakon popunjavanja kapaciteta iznosi 1. Detalji navedenog područja kao i rješenje spajanja novog prekrivnog sustava s već postojećim.2022.16 ha (cca. Prije početka odlaganja otpada na navedeni dio. 165 x 70 m). 2018. 2019. ostavlja se mogućnost da se u slučaju promjene godišnje količine otpada koji se deponira. potrebno je pristupiti prekrivanju navedenog dijela.89 13. Nakon sto se na plohi 5 formira projektni profil (iskorištenje kapaciteta odlagališta . Ukupno 40.64 3.05 3. . 3 i 4.plohe 5). izvedbe završnog prekrivnog sustava i sustava otplinjavanja Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6. promjeni dinamika odre enih radova.62 Budući da je dinamika radova prikazana u tablici 1 i 2 definirana na osnovu postojećeg stanja i pretpostavci o količinama otpada u budućnosti. 2. 2015.44 8. * Završni prekrivni sustav i sustav aktivnog otplinjavanja izveden je na plohama 1.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 2013. nove zdenci se priključuju na postojeći plinski sustav i redovito održavaju.

A. Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača.IX. Radovi na prihvatu i ugradnji otpada su koncipirani tako da popunjavanje tijela odlagališta bude od jugo istoka prema sjevero zapadu tj.IV.00 . potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom. . Prihvat i ugradnja glomaznog otpada.III.31.1.00 .19. 1.30. Izvo ač je obvezan izvršiti prihvat. 1.III. Sustav: Tijelo odlagališta A.X. 1.31. VIII.18. Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1.16. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu. Na plohi 4 je otpad ugra en i izveden je završni pokrov (gornji brtveni sloj i gotova prekrivka). mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada.31. Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote. ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu.00 07. Instituttitut IGH d. .X.00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog stranica 16 od 348 . PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA Izvo ač radova će dijelatnost prihvata i ugradnje otpada provoditi tijekom cijelog ugovornog perioda. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja. Izvo ač je odgovoran da radove na prihvatu i ugradnji otpada uskladi s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada kao i s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Za rad nedjeljom. .18. me utim zbog slijeganja je potrebno urediti spoj plohe 4 i 5 ugradnjom dodatnog otpada i njegovim prekrivanjem.00 07.00 . od plohe 5 i 5D prema kaseti 6/1 plohe 6 i dalje prema kaseti 6/2 i zadnjoj kaseti plohe 6 (6/3).00 07. odnosno nalogu Naručitelja. odnosno nalogu Naručitelja.20.28..00 . a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana. Zavod za planiranje.00 07.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 07. Otpad je u potpunosti ugra en na plohe 1 do 3.II. . studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.IX.XI.00 . Na plohi 5 i 5D je formiran pokos od ugra enog otpada i zemlje koji ima pad prema sjevero-zapadu (prema kaseti 6/1) u približnom nagibu 1V:3H. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00. .d.

IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Ovim slojem se prekriva površina na kojoj je ugra en dopremljeni otpad (približne površine 1. PRIVREMENO PREKRIVANJE Sav dnevno odloženi otpad Izvo ač mora prekriti slojem inertnog materijala sukladno Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. IZVO AČ je dužan na gradilištu imati tim zadužen za sakupljanje letećeg otpada. količini dovezenog neprekrivenog otpada. privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici. stranica 17 od 348 . sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih materijala raznesenih vjetrom. Dnevno prekrivanje Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja). Sustav: Tijelo odlagališta dana i noći (24 sata). iz veljače 2012. Skupljanje letećeg otpada Tijekom postupka prihvata i ugradnje otpada u tijelo odlagališta a prije izvedbe dnevnog prekrivanja. Izvedba ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. odvija se po stalnim (asfaltnim) prometnicama. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta. uglavnom tijekom noći. Produljeno prekrivanje Produljeno prekrivanje se izvodi u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala. Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada. A. ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad. Nadzorni inženjer ovjerana kvalitetu i količinu rada IZVO AČA na sakupljanju letećeg otpada. te IZVO AČ vodi evidenciju o broju radnika. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. A. Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje. Razlikujemo dnevno i produljeno prekrivanje. dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala.500 m2). broj projekta 81010-041/12.3 PROMETNICE I PLATOI Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta.2. Institut IGH. satima rada radnika i lokaciji skupljanja. Sakupljanje letećeg otpada se provodi po nalogu Nadzornog inženjera. (vidi IP14).

tucnaikom frakcije 30-60 mm. Izvo ač je odgovoran za daljnju izgradnju i održavanje servisne prometnice sukladno s Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Dolaskom zimskih uvjeta. Servisna prometnica je smještena na krovnom dijelu tijela odlagališta i izvedena je na plohama 1. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. Instituttitut IGH d.A. a u slučaju podizanja prašine. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. U cilju sprječavanja naglog propadanja.d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. Projektirana širina ceste je 8 metara a maksimalni nagib iznosi 11 % na kratkim dionicama prekrivnog sustava.. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. Zavod za planiranje. Prilaz sevisnoj prometnici se nalazi na južnom spoju ploha 1 i 2. Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje. ISTOVARNI PLATO Istovarni plato je pripremljena površina (minimalne površina 20×60 m) za prihvat vozila koja na rubu platoa vrše odlaganje (istovar) dopremljenog novog otpada. SERVISNA PROMETNICA Servisna prometnica je stalna prometnica za pristup u cilju održavnja izgra enih dijelova odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. izgradnju i održavanje i tehnoloških prometnica. izgradnju i održavanje istovarnog platoa stranica 18 od 348 .) i Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Lokacija ceste prikazana je na nacrtu 5. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnica. TEHNOLOŠKE PROMETNICE Tehnološka prometnica je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa. 3 i 4 (do plinske linije L odnosno profila 13). god. god. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. Stalne prometnice su posebni sutav (vidi poglavlje III.). Izvo ač je odgovoran za raspored (planiranje) smještaja. 2. Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim.revizija E . Izgradnja i državanje privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja za reciklažu gra evinskog otpada (RGO). Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je zadužen za održavanje stalnih prometnica. moraju biti polijevane vodom. Izgradnja privremenih prometnica i platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Ukupna debljina ustroja prometnica mora omogućiti uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm). Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007.C. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice (broj projekta: 24-10067/07 – RevE). za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada.60 mm i cakum pakom. 5 i 6 .). 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica.7 Izvedbenog projekta prekrivanja ploha 4.

5H. Me me 6/2 me unasip je izveden izme u plohe 5D i kasete 6/1. Obodni nasip ima osnovnu mehaničku funkciju osiguranja stabilnosti tijela odlagališta. Zavod za planiranje. da je umanjeno iznošenje blata na vanjske prometnice.A. A. dok s unutrašnje strane nasip ima pad od 1V:3H. u obodnom nasipu je formirana prilazna rampa koja se koristi kako bi kamioni koji dovoze otpad mogli pristupiti mjestu odlaganja. Plohe na kojima se ne odlaže otpad moraju imati odvojenu odvodnju oborinskih voda od ploha na kojima se odlaže otpad. Tehnološka prometnica je najmanje širine 8 m. Oborinska voda treba se sakupljati odvojeno i odvoditi u sustav za odvodnju oborinskih voda (obodni kanal). te po potrebi za izvedbu me unasipa izme u kaseta i 6/3. Nožica pokosa tijala otpada mora biti udaljena minimalno 10 m od osi krune unasipa. treba adaptirati sustav odvodnje tako da se oborinske vode kaseta 6/2 i 6/3 prebacuju u sustav oborinskih voda a procjedna voda iz kasete 6/1 da se pripoji stranica 19 od 348 . Navedenu rampu biti će potrebno ukloniti prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 i dalje na kasetu 6/2 i 6/3. Visina obodnog nasipa je od 9 do 10 m. Instituttitut IGH d. Raspored izgradnje istovarnih platoa tijekom izgradnje tijela odlagališta je da u Planu odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1. Izvo ač je zadužen za održavanje izvedenog obodnog nasipa.4.d. Sustav: Tijelo odlagališta kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. Ovo pravilo vrijedi do početka odlaganja otpada na kasetu 6/3. Ploha 6 se sastoji od 3 kasete i to kasete 6/1 (istočna). ME UNASIP (ZEČJI NASIP) Me unasip (zečji nasip) je gra evina koja se izvodi na zaštitnom sloju sustava za sakupljanje procjedne vode unutar pojedinih kaseta. kod kojih se procjedne vode odvode u sustav procjednih voda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. A. Na zapadnoj strani kasete 6/3 nalazi se prilaz kaseti za prihvat azbestnog otpada (koja se nalazi na kaset 6/3 jug). Sa sjeverne strane kasete 6/1 i plohe 5D.. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se trenutno ne odlaže otpad. Me unasipom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad. tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. Privremena kontrola površinskih voda Oborine koje dolaze u kontakt s otpadnim materijalom trebalo bi se ograničiti unutar odlagališta obodnim nasipom kao i me unasipima (zečjim nasipima) koji se nalaze izme u pojedinih ploha i formiraju kasete ploha. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. OBODNI NASIP Obodni nasip je izveden oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6). studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. Izvo ač je zadužen za izvedbu unasipa izme u kasete 6/1 i 6/2. Prometnice moraju biti tako izgra ene. i u kruni ima širinu od 6 m. 6/2 (središnja) i 6/3 (zapadna). Pokos sa vanjske strane nasipa (gledano s tijela odlagališta) ima pad 1V:2.5.

Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2800 m.7. KANALI Pod pojmom kanali podrazumijeva se otvoreni sustav prikupljanja i provo enja oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta.5 m. Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1.4 metra sa 2. Kanali su duboki 1. Izvo ač je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu. Obodni kanal Obodni kanali su izvedeni uz vanjsku nožicu obodnog nasipa oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6). Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti. Obodni kanali tijela Odlagališta moraju biti tako održavani da omogućuju nesmetano protjecanje oborinskih voda a u skladu s postojećom projektom dokumentacijom. Južni kanal odvodi oborinske vode sa zapadne i južne strane odlagališta. Sustav: Tijelo odlagališta sustavu odvodnje procjednih voda.15 posto uzdužnim nagibom.6. potrebno je redovito vršiti košnju trave i čišćenje od lake leteće frakcije otpada (vrećice). Obaveza Izvo ača radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru. Neposredno prije početka odlaganja otpada na kasete 6/2 i 6/3 treba spojiti odvodnju tih ploha na sustav procjednih voda. U taj kanal se slijevaju oborinske vode s područja zapadno od odlagališta gdje se nalazi ulaz i druge operativne zgrade i parkiralište. Tim kanalom se odvode oborinske vode s cijelog sjevernog dijela odlagališta kao i oborinske vode s područja izme u odlagališta i nasipa rijeke Save.5 kubna metra u sekundi a južnog kanala 3. Dužina predmetnog kanala je 1.00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. A. DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta. Kanali na sjevernoj i zapadno/južnoj strani imaju isti profil. Održavanje obodnih kanala je potrebno nakon erozije zemlje s pokosa odlagališta.5H:1V stranicama i 0. Južni kanal projektiran je tako da ide uz obodni nasip odlagališta i slijedi trasu asfaltne ceste koja se nalzi uz zapadni i južni dio odlagališta. 6/2 i 6/3.050. Obodni kanali sa sjeverne strane projektiran je tako da slijedi rub obodnog nasipa oko odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 20 od 348 . A. Maksimalni protok sjevernog kanala procijenjen je na 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kao i vodu s obodne prilazne ceste. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu.A.2 kubna metra u sekundi.

Sustav se sastoji od niza mjernih i napajajućih elektroda smještenih ispod i iznad membrane.5 mm. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda. Sustav: Tijelo odlagališta Mjesto oštećenja geomebrane je moguće pronaći obzirom da sustav za detekciju oštećenja geomembrane koristi izolacijska svojstva geomembrane. Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m. stranica 21 od 348 . procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug. na kojima još nije započela ugradnja otpada. Od šahtova ploha ploha 6 do 2. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama.8. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm. Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2. Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa. SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA PREGLED STANJA Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena.800 m. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova. Od plohe 3 do uključivo plohe 5. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm. oborinske vode se istim sustavom odvode u oborinski kanal. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena.000 g/m2. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane. Svaka kaseta ima svoj mjerni ormar.A. Na plohi 6 ima ukupno 6 mjernih ormara (sjeverni i južni po kaseti). te se tada mijenja tip cijevi u perforirane. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm. Elektrode su spojene preko kablova do mjernog ormara koja se nalazina obodnom nasipu. Sustav dreniranja procjednih voda sastoji se od perforiranih (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu) za prihvat procjednih voda. Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm. S pojedinih kaseta. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane. Na plohi 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. A.

Šahtovi. ODRŽAVANJE Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode do sabirnih bazena.2 m. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. Na plohi 1 na mjestu ulaska kolektorskih cijevi u sabirne bazene u tri šahta se nalaze križni ventili. dubina iznosi 2. Zavod za ekološki inženjering.A. Spojne kolektorske cijevi su vanjskog promjera 300 mm. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". Sanacija kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati razbijanjem i va enjem postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena i izvedbom PEHD šahtova s dvostrukom stijenkom (dno i obod). taložnicom te automatikom. manometerska visina H = 5 m) u Ex izvedbi. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju. broj TD 02-02-02-02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god.8 × 6 m. Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja. Kompenzacijski bazeni (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1. a južnog 1.. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04). Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne. Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama. [vidi GP1]. a nakon čišćenja. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". kinete i sifoni moraju biti čisti i svi ventili moraju funkcionirati. tvrtke Institut gra evinarstva Hrvatske d. dok je u krugu zdenca na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2".d. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i stranica 22 od 348 . Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u prilogu 27 dokumentacije Glavni projekt. Prije izvo enja Izvo ač je dužan izraditi Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena i iskoditi suglasnost na projekt od glavnog projektanta. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1.524 m. Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht.531 m. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi. Sustav: Tijelo odlagališta Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6.383 m. napajanjem i ugradbom muljnih pumpi (minimalne karakteristike 2 × 3 l/s.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

A. NN 60/2008 i NN 87/2009). Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. Ukoliko rezultati fizikalno . urednosti šahtova. U sklopu snimanja. NN 111/2006. Izvo ač je dužan dati detaljan izvještaj o provedenim radovima. Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Učestalost čišćenja na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnje.kemijske analize pokažu da je predmetni mulj pogodan za odlaganje na odlagalištu otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec. Snimanje drenažnih cijevi procjedne vode Na plohi 1 je potrebno jednom godišnje izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode CCTV kamerom. Sustav: Tijelo odlagališta 39/09).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Troškovi zbrinjavanja otpada koji ne zadovoljava parametre za odlaganje na odlagalište se vrše posebno. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011). dužina ulaska wome u drenažu. Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Čišćenjem treba obuhvatiti kompletan kolektor te kompenzacijske i sabirne bazene. stranica 23 od 348 . urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja drenažnih cijevi na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda. Izvo ač radova čišćenja bi trebao dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. tada se predmetni mulj mora se zbrinuti na odgovarajući način u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba. Ukoliko eluat ne zadovolji parametre za odlaganje na odlagalište. Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom potrebno je provesti čišćenje drenažnih cijevi ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m. Dva puta godišnje je potrebno vršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode ploha 2 do 6 CCTV kamerom.

9 Vertikalna deformacija na 51 m.5 nailazak na zubu zavara cijevi.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228.5 JB-2 2 200/175 198.5 PS-5 1 300/250 178. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222. dalje neprohodno za čistač i kameru.5 Na 19.A. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra. JB-7 3 160/143 210.5 JB-8 3 160/143 210.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi.5 PJ-7 1 300/250 178.4 Sumarno snimiti [m] 6379.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi.5 JB 22 6 160/143 202.5 PJ-6 1 300/250 166. m. dalje neprohodno.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 24 od 348 .5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi.5 JB-12 4 160/143 228. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 3 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22. PJ-9 1 300/250 189.br. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189.5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila.5 Sumarno očistiti [m] 6379.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 4 Popis šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno očistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R. Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 25 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.br.A.

Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti.A. (1× godišnje) 11. "X" komada. U izvještaju treba stranica 26 od 348 . Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka. 4. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda i snimanja kamerom). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. "T" komada. Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čistima (1 x mjesečno). (1 x mjesečno). 9.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno). Održavanje šahtova procjednih voda izvana čistima. 7. O provedenom čišćenju i snimanju Izvo ač je duža n sastavaiti detaljni Izvještaj. Minimalno dva puta godišnje isprati unutrašnjost šahtova vodom i očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom: Šahtove odvodnje procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. razini procjedne vode u šahtu. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Tjedno izvršiti vizualni pregled šahtova procjednih voda stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. Izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. ispravnosti ručice ventila. Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). 2. god. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. 6. (predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2. Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje procjednih voda Šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi. stanju urednosti. poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). god. Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima procjednih voda u skladu s projektima. (1× mjesečno). poklopca šahta i odzračnika. eventualnom usporu. (2× godišnje). 8. nepropusnosti spojeva. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna. stanju taloga. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. stanju sifona.). god. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. 3. 5.) 10. o brzini protjecanja. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. Izvo ač treba provoditi kontrolu vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje). strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti).

A. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. nabaviti i montirati električnu muljnu pumpu s plovkom koja će precrpljivati oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda. Minimalno 2 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. Budući da se radi o oborinskoj vodi razvod električne energije i pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi. god. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. stranica 27 od 348 . čistoći šahtova. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever potrebno je maknuti čep od zavarene PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na odvodnoj strani šahta JB-19.) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB21 (kaseta 6/3).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sumarna zapažanja tjednih pregleda. 2. plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti. O provedenom čišćenju dostaviti izvještaj u dva primjerka. Za navedeno projektno rješenje je potrebno ishoditi suglasnost glavnog projektanta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Potrebno je izvesti razvod električne energije iz dijela bio kompostane. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena. mjestima na kojima su uočene anomalije i slično. Sustav mora imati mobilnu električnu pumpu koja će se u budućem periodu (predvidivo do 2018. ugraditi nosače pumpe. postaviti električno brojilo. stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja. Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 1. Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom. Izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6: Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. Sustav: Tijelo odlagališta biti navedeno. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima.

stanju funkcioniranja pumpi. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je skupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Periodički ispitati vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Očistiti kompenzacijske bazene od nataloženog mulja mlazom vode i slivničarem po potrebi.A. stanju urednosti. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. 4. Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena Izvo ač mora provoditi po potrebi. stanju poklopca (1× tjedno).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE Zaštitni sloj je izveden na svim plohama odlagališta. stanju taloga. A. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). razini procjedne vode u bazenu. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. Kompenzacijske bazene procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. razini vode i slično. Zaštitni sloj iznad sustava za drenažu procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog stranica 28 od 348 . stanju stijeki bazena i poklopca bazena. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena. brzini protjecanja. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. (6×godišnje) 5.9. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. (1× godišnje) Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). (1× godišnje) 6. 2. eventualnom usporu. Sustav: Tijelo odlagališta 3. 3. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. 2 × mjesečno. Ispravnost električnih i strojarskih komponenti pumpe kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci. (1× godišnje). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela).11. Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4.160 m2. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa. dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala. GORNJI BRTVENI SLOJ Pregled stanja Završni pokrov (odnosno gornji brtveni sloj i gotova prekrivka) je izveden na plohama 1. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te je ta dinamika prikazana u tablici 1. Sukladno dinamici zapunjavanja odlagališta otpadom. Sustav: Tijelo odlagališta geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.A. Prekrivni sustav ploha 5. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu. 5D i 6 se fazno spaja na već izvedeni sustav sukladno ugradnji otpada do projektirane visine. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada. Nacrti 5.000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad). Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2. uzdužnih padova servisne prometnice i slično. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala. Kontinuitet sustava se mora osigurati u pogledu brtvljenja (površinskih voda i odlagališnog plina).90 ha. A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3. PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta. 3 i 4. Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2.92 ha. Opći izgled i konfiguracija završnog pokrova prikazani su u nacrtima (Nacrt 5. Završni pokrov za odgovarajuću plohu povezat će se sa završnim pokrovom prethodne plohe tako da na kraju tih operacija završni pokrov čini kompaktan sustav.5 m i ukupne širine 6. izveden je plato za okretanje vozila.40 ha.10. gornji brtveni sloj i gotova prekrivka će se ugra ivati na površinu tijela ugra enog otpada na način da sa završnim pokrovom prethodne plohe (u ovom slučaju plohe 4) čini kontinuirani sustav. padova za odvodnju oborinskih voda.5 m. 2.2 i Nacrti 7) Izvedbeni stranica 29 od 348 . Očekuje se da će se plohe prekrivati dinamikom kojom će se zapunjavati odlagalište. uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa.1 . Na kraju pristupne prometnice.

Projekt nadvišenja na spoju ploha 4 i 5 će se naknadno dostaviti Izvo aču. (2) da se spriječi direktan kontakt (ptica i drugih životinja) sa otpadom. Broj projekta: 24-10046/07.. utvr eno je da je visina otpada na spoju plohe 4 i 5 (i to na krovnom dijelu odlagališta gdje je projektirani nagib 5 %) za približno 2. Gornji brtveni sloj i gotova prekrivka su trajni zaštitni slojevi koji se ugra uju preko ispunjenih dijelova tijela odlagališta kada ugra eni otpad dostigne projektirane gabarite. nacrtima i Programu praćenja i kontrole kvalitete. kolovoz 2007 god).10) Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. kolovoz 2007 god [IP2]. Sustav: Tijelo odlagališta projekt prekrivanja ploha 4. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do postojećeg retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. tako da ograniče pretjeranu eroziju i ispiranje površine. Institut gra evinarstva Hrvatske. Predloženo je da se krovni dio tijela odlagališta izvede s nadvišenjem (u odnosu na projektirani pad od 5%) s dvostrešnim padom od ukupno 8% prema sjeveru i jugu.A. Sustav upravljanja površinskim vodama treba uklanjati oborinske vode sa završnog pokrova bez pretjerane erozije tla i smanjiti količinu vode koja će se infiltrirati kroz pokrovni sustav.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Analizom geodetske snimke postojećeg stanja na odlagalištu (površine ploha 3 i 4). predloženo je da se izvede nadogradnji otpada na krovni dio plohe 4 i to s početkom izme u profila 11 i 12 i završetkom izme u profila 12 i 13 ukupne dužina približno 75 m. Kako bi se omogućio prijelaz s navedenog znatno nižeg dijela na dio plohe 5 koji će se izvesti prema projektu. 5 i 6. Radovi na izvedbi gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke imaju za cilj utjecati na djelovanja površinskih voda na stvaranje erozije (koja umanjuje dugoročnu funkcionalnost gornjih površinskih slojeva i poskupljuje održavanje pokosa i obodnog kanala) . Broj projekta: 24-10-046/07. Sustav treba imati sljedeće funkcije: • sakupljanje i odvod površinskih voda s površine odlagališta na relativno kratkim udaljenostima i • drenažni putevi (kanali i berme) i drenažni ure aji (odvodne cijevi niz padinu i disipatori energije) koji na učinkovit način odvode površinske vode i odgovarajućom brzinom. 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Svaka od komponenti trebala bi se izvoditi sukladno tehničkim specifikacijama. Iz toga je razloga nužno izvesti kvalitetan spoj postojećeg prekrivnog sustava plohe 4 i budućeg prekrivnog sustava plohe 5. (3) da se ograniči dugoročna infiltracija oborina u tijelo deponije i na taj način se minimalizira nastajanje procjednih voda. stranica 30 od 348 . Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. Projekt gornjih brtvenih slojeva i gotove prekrivke predvi a 3 glavne funkcije: (1) da se umanji izbijanje odlagališnog plina (a time i neugodnih mirisa) iz tijela odlagališta i njegova emisija u atmosferu. Nadvišenje na spoju ploha 4 i 5 Prilikom završnog prekrivanja novog otpada (a nakon postizanja projektiranih visina) potrebno je osigurati kontinuiranost prekrivnog brtvenog i drenažnog sustava.5 – 3 m manja od projektirane visine (samim tim je i završni prekrivni sustav na plohi 4 isto toliko niži od projektiranog). Nadogradnja otpada bi prema procjeni uključivala plinske linije K i L. (Institut gra evinarstva Hrvatske.

Organske materijale dostupne u blizini terena i .n.5 m. Spoj ploha 4 i 5 kao i detalji spoja. sloj zaštite od smrzavanja. Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja. humusni sloj.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ugradnju zaštitnih kolona.85H izvede s nadvišenjem tako da tijekom izgradnje nagib pokosa bude 1V: 2.n.A. gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode).Opće priznate postupke za projektiranje deponija. geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. drenažnog materijala i drenažnih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi plinsku glavu. Kako bi se omogućila ugradnja otpada na krovnom dijelu plohe 4. . Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu.85H:1V. Prije nego što se započne s odlaganjem na ovaj dio predvi eno je uklanjanje zaštitnog zemljanog sloja plohe 4 na ovom dijelu i njegovo privremeno deponiranje na susjednim površinama. Sustav: Tijelo odlagališta Predlaže se da se geometrija pokosa koji ima projektirani nagib 1V: 2. Detalji izgradnje puta i platoa odre eni su u poglavlju 5.m. Maksimalna visina tjemena odlagališta iznosi približno 158. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti. geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. Obodi tijela odlagališta se nalazi na apsolutnoj visini od 155 m. su sljedeće: stranica 31 od 348 . potrebno je urediti pristupnu prometnicu i radni plato u blizini mjesta odlaganja i na odgovarajućoj visini u odnosu na konačni izgled spoja plohe 4 i 5. počevši od gornjeg sloja nadolje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Pokosi završnog pokrova Završni pokrov ploha od 2 do 6 je projektiran da od ruba obodnog nasipa do oboda tijela odlagališta bude u nagibu 2. prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta. Materijal za završnu prekrivku izabran je uzevši u obzir sljedeće: . sukladno dinamici ugradnje otpada.Tehničke smjernice Europske zajednice za projekt Prekrivanja deponija komunalnog krutog otpada te hrvatske zakone Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose. Tako er je potrebno ukloniti umjetne materijale u rubnim dijelovima promatrana površine – uz bermu na rubnom dijelu pokosa projektiranog nagiba 5 %. Pokrovni sustav ima od središnjeg krovnog dijela dvostrešni pad od 5 % prema obodu krovnog dijela tijela odlagališta. Ugradnja otpada na ovom dijelu obuhvaća iskop ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskih zdenaca te. biti će dostavljen Izvo aču naknadno.64H.m.

Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima. na visinkoj udaljenosti od cca 10 metara.85H:1V) Humusni sloj debljine 0. Na završnom pokrovu treba biti izgra ena i servisna prometnica.30 m stranica 32 od 348 . Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu. komada stijenja.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu. stakla i sl. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje. GCL Geosintetski glineni brtveni sloj. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0. Sustav: Tijelo odlagališta Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0.30 m Površina završnog pokrova trebala biti zasa ena vegetacijom koja služi kao dugoročna zaštita protiv erozije. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje.85 m Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj.05 mm. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. te se cijevima poovršinske vode odvode do dna pokosa. GCL Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0. otprilike 1 metar široke. Berme trebaju presjeći put otjecanju vode od vrha niz pokos i odvoditi je u naborane cijevi. Na tijelu odlagališta je izvedena prometnica koja završava na kraju plohe 4 (plinska linija L).A.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Na završnom sloju dizajnirane su berme za kontrolu površinskih voda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2.

Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava.3 x 10-5 centimetara na sekundu. komada kamena i ostalih štetnih predmeta. Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2. Košnja vegetacije je potrebna da bi se umanjili rizici od požara. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije.A. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0.65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0.85 m na bočnim pokosima. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke. geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm. a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne.15 m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Dobro zasa ena vegetacija poboljšava i evapotranspiraciju vlage iz tla gornjeg brtvenog sloja. linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba). biotehnološka rekultivacija. Propusnost ovog sloja je oko 3. glatkog. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta. konzervacija i stabilizacija površinskog sloja tla vezanjem tla. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. GOTOVA PREKRIVKA Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Vegetacija na završnom pokrovu je bitni element koji sprečava eroziju. panjeva. Sustav: Tijelo odlagališta Geomembrana od linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm. Kada se trava uhvati za humusni sloj važno ju je stalno održavati košnjom. eliminacija stranica 33 od 348 . te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju. Ekološko funkcionalni učinci zatravljenja su krajobrazno ure enje. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja. A. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu.85H. Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0.

8. Na površinama gdje se odlagao stari otpad (plohe 1 do 5).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada. [IP2]. stranica 34 od 348 . Degradacija. 5 i 6. Predvidiv broj od 14 zamjenjenih repera do kraja 2015. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja. Izvo ač je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere kako je prikazano u nacrtu 5. projektom je procjenjeno slijeganje od približno 6 posto do ukupne visine tijela otpada.A. popravljanje vododrživosti. 4. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja. 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta vjetro . Slijeganje završnog pokrova Načelno se razlikuju: • početna slijeganja koja završavaju kratko nakon nanošenja novih slojeva otpada i mogu biti pospješena učestalim prelazima kompaktora. ali zato po nalogu Naručitelja treba napraviti adekvatnu odvodnju i drenažu sa gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke. Očekivane razlike u obimu slijeganja za plohe odlagališta u koje je ugra ivan stari i novi otpad ne bi trebale izazvati značajnije promjene nagiba. saniranje neuralgičnih mjesta reljefa. ploha 5D i ploha 6. Institut gra evinarstva Hrvatske.16. biti će manje nego od novog otpada. podizanje kapaciteta za sorpciju i izmjenu tvari. kemijskih i bioloških svojstava tla u smislu pripreme staništa za kulture daljnjih faza rekultivacije. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. smanjena evaporacija.vodo erozivnih procesa. može iznositi 18 posto od ukupne visine tijela otpada. U projektnoj dokumentaciji je procjenjeno da dugoročno slijeganje ploha samo s novim otapdom. Geodetski reperi Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera. razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2. Do slijeganja odlagališta dolazi prvenstveno zbog razgradnje organskih tvari otpada. • vremenska slijeganja koja se ostvaruju bez opterećenja u kojima se razlikuju slijeganja uslijed bio-degradacije kao i slijeganja uzrokovana spuštanjem razine procjedne vode i takozvana primarna i sekundarna slijeganja (primarna i sekundarna kompresija). dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada. Slijeganje starog otpada.g. koji je prije ugradnje bio izložen višegodišnjem procesu ragradnje. 10 i 12) i 1 uzdužni profil. popravljanje fizikalnih.

Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm.8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera. Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti plohu 1. Izvo ač treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima.d. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A . POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala. Institut IGH. Tako er je potrebno redovito održavati repere. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru i Investitoru. Izvo ač treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. 5 i 6. studeni 2009. odnosno neposredno nakon postavljanja zadnjeg sloja prekrivnog sustava. Izvo ač radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5. [IDIP6]. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji mogućnost infiltriracije oborinske vode kroz brtveni sustav. Dužnost Izvo ača radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god. stranica 35 od 348 . s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci). studije i zaštitu okoliša. [IP2]. Pomaci snimljenih repera (u vektorskom obliku) trebaju biti prikazani tlocrtno.15 i u tablici 5. Projekta: 24-10-067/07 –rev D.C) i u jedan uzdužni (D). po poprečnim presjecima i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta. Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do uključivo plinske linije L) su reperi već postavljeni.6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5. Zatvorenog sustava odvodnje . Institut gra evinarstva Hrvatske. Sustav: Tijelo odlagališta Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D. Zavod za planiranje.13.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. d. A. Y i Z) koordinata svih postaavljenih geodetskih repera. br. Postavljanje repera potrebno je provesti po nalogu Nadzornog inženjera. Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 . 5 i 6 – revizija D. Osim navedenog.

broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009.10). • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. broj projekta 24-10067/07-rev D iz studenog 2009. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto. [IP2] Berme na pokosu Berme za kontrolu površinske vode presjecaju put površinskoj vodi koja se slijeva niz padine po završnom pokrovu i usmjeruju ih u naborane polietilenske cijevi položene po pokosu tijela odlaglišta. • odzračnici drenažnih rovova. Institut IGH. [IDIP6]. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 800 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. Sustav: Tijelo odlagališta Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja. Na križanju s najvišm bermom. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. • drenažni kanali. • slapišta i disipatori energije. • berme. promjer nizvodne cijevi se mijenja u 750 milimetara. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D.A. Institut IGH. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. Lokacije na kojima su smještene kontrolne berme za površinske vode prikazane su na prilogu 1. stranica 36 od 348 . Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D.

Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na nacrtima. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipator energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtu 5.A. i Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u nacrtu 5. Obodni kanali imaju namjenu odvodnje površinskih oborinskih voda s područja oko ploha do retencijskog jezera odakle se ove vode ispuštaju u rijeku Savu. br. Institut gra evinarstva Hrvatske. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. stranica 37 od 348 . Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta. Berme za kontrolu površinskih voda. cijevi koje odvode površinske vode niz padinu i permanentni drenažni kanali projektirani su za maksimalnu količinu padalina do 100 milimetara u 24 sata. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova izvedenog u sloju zaštite od smrzavanja.). Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta trebale bi imati promjer 750 milimetara. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.7 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. izra ene od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. Tabela 5 Popis šahtova oborinskih voda R.10. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje. 5 i 6. Šahtovi odvodnje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1200 mm. Sustav: Tijelo odlagališta Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa.

znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 4) s planom eventualne zamjene. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. odzračnika. Izvo ač je dužan provoditi sljedeće redovne preglede šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. Projekt je temeljen na procijenjenoj količini degradacije (raspadanja) starog smeća stranica 38 od 348 . oznaka upozorenja. Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala.14.g. OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO) ODLAGALIŠNI PLIN Procjena proizvodnje odlagališnog plina Stari otpad plus odre ene količine novog komunalnog otpada odložene su na plohe 1 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama održavnja. eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno). oznaka opasnosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a na tri zadnje izgra ene plohe (4. te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja 2015. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu. komentarima i prijedlozima mjera. (1 x mjesečno). U izvještaju treba biti navedeno. poklopca šahta. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno).3. poklopca šahta. naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. 3. stanje protjecanja prikupljene oborinske vode (točka 3).. A. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. oznaka opasnosti. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2.A. Poklopac okna je izveden sa odzračnikom. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2). stanju taloga. U slučaju oštećenja stijeki šahta. 5 i 5D) smješta se uglavnom samo novi komunalni otpad. 4. naziva šahta. 2. Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1). Održavanje odzračnicima drenažnog rova Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanja odzračnicima drenažnog rova u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. god. oznaka upozorenja. stanju urednosti (1 x mjesečno). stanje poklopaca. odzračnika.

Znatno manji koeficijent razgradnje primijenjen je za plohe od 1 do 5 zbog stupnja degradacije kod starog otpada. s tim da oko 30 posto ukupne mase otpada čini novi otpad.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tada će ukupna pridobiva količina plina biti oko 3. postotak vlage. Sustav: Tijelo odlagališta i procijenjenim karakteristikama novog otpada. korišteni su za definiranje osnovnog sastava smeća i procjene kolika bi mogla biti proizvodnja plina. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. do 1990.619 kubičnih metara na sat (60 kubičnih metara po minuti).). plin proizvoditi sporije nego na odlagalištu novog otpada. s tim da na minimalnu efikasnost sustava utječu promjene unutar odlagališta (razgradnja biomase zbog uvo enja zraka. Za plohe od 1 do 5 pretpostavlja se da će generirati oko 52 kubična metra plina po toni premještenog otpada uz 35 posto vlage. Zbog progresivnog anaerobnog raspadanja organskih frakcija ugljika iz komunalnog otpada (tj.). IPZ Uniprojekt Zagreb – Studija o količini i vrsti smeća. Količina primljenog smeća na odlagalištu i na plohi 1 od 1991. Za izradu modela projekcije stvaranja plina i proizvodnje nakon premještanja otpada na svaku radnu plohu. očekuje se da će se tijekom procesa sanacije starog otpada. mogu se očekivati izmjene projekta. Stopa proizvodnje odlagališnog plina izračunata za sustav upravljanja plinom sa 85 posto efikasnosti. biološko začepljenje filtra plinskih zdenaca itd. 1991. Podaci o zaprimanju smeća kroz razdoblje od 1965.5 kubičnih metara plina po toni novog komunalnog otpada uzimajući u obzir da će te plohe primati uglavnom novi otpad. a samo manji postotak tih ploha čini novi otpad. Najviša proizvodnja odlagališnog plina će biti nakon 2012. Očekuje se da će se iskustva ostvarena dosadašnjim radom sustava otplinjavanja koristiti za eventualnu prilagodbu projekata za sustav otplinjavanja na preostalim plohama. Takva projekcija proizvodnje odlagališnog plina nakon zatvaranja deponije uravnotežena je primjenom stohastičke analize sastava smeća kako bi se mogla utvrditi stopa generiranja plina prije zatvaranja (proizvodnja metana i ugljičnog dioksida). koristio se kinetički pristup prvog reda. Dodatak plohe 5 i ploha 6 trebale bi proizvoditi oko 244. do 2000. stranica 39 od 348 . biorazgradivih hlapljivih čestica (BVS) sadržanih u otpadu) na odlagalištu će se kontinuirano stvarati deponijski plin tijekom cijelog vijeka trajanja odlagališta.A. Analize procesa raspadanja smeća bazirane su na podacima sadržanim u izvještajima i informacijama koje je pružio investitor. godine kada će ploha 6 biti otvorena za prihvat novog otpada. sadržaju vlage i očekivanoj praktičnoj maksimalnoj degradaciji ukupnih biorazgradivih čestica. Me utim. Kao kod svih plinskih projekata u tako posebnim uvjetima. Očekivana vrsta otpada. itd. procijenjena je prema podacima koja je pružio Elektroprojekt (Čistoća. starog i novog otpada razmatrani su kao elementi za utvr ivanje odgovarajućeg koeficijenta biodegradacije i utvr ivanje realne proizvodnje odlagališnog plina. koje je pribavio prethodni projektant. Podaci o količini otpada i broju godina odlaganja na odlagalištu uzeti su kao ulazni podaci za izračunavanje ukupne proizvodnje odlagališnog plina i njegovog iskorištavanja s ploha od 1 do 6. Stopa generiranja plina prije zatvaranja zasniva se na očekivanom životnom ciklusu odlagališta prema vrsti zaprimanog otpada. gustoća.

Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. te zdenci M-1 i M-7. 4 i 5 do 44. Institut gra evinarstva Hrvatske. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu. tipom plinske stranica 40 od 348 .5 i 0. OPIS IZVEDENOG SUSTAVA OTPLINJAVANJA Plinski zdenci i plinske linije Na tijelu odlagališta je ukupno je izvedeno 90 plinskih zdenaca raspore enih u plinskih 15 linija (linije A – M i W). putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). Veličina sustava otplinjavanja projektirana je konzervativno kako bi se mogla preuzeti maksimalna predvidiva količina plina s tim da nisu dopustivi gubici zbog neracionalnog korištenja ili propuštanja. sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini. Udaljenost izme u plinskih zdenaca je otprilike 60 metara računajući od središta bušotine. Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te. [IP2]). 5 i 6. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007. god.6 m.) [IP2]. udaljenosti do pokosa. . Do danas je izvedeno ukupno 90 plinskih zdenaca (uključivo 14 zamjenskih) do plinske linije L uključivo. Institut gra evinarstva Hrvatske. 5 i 6. projektiran je sustav od ukupno 123 plinskih zdenaca.75 kubičnih metara plina po minuti. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Do završetka izgradnje je prema postojećem projektu preostalo za izvesti još 47 zdenaca [IP2]. [IP2]. Institut gra evinarstva Hrvatske.A. Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (Nacrt 5. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Razmještaj bušotina i sustav plinskih glava na vrhu zdenaca prikazan je na nacrtima.3 i nacrt 5. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Procjenjuje se da će prosječna bušotina proizvoditi izme u 0. vidi Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.12. Osim izgradnje plinskih zdenaca. Na osnovu podataka o radijusu utjecaja izme u plinskih zdenaca. Dubine zdenaca na linijama plohe 1 iznose 15 do 27 m a na plohama 2 i 3.12. Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu (Nacrt 5. Sustav: Tijelo odlagališta Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja.13. Popis plinskih zdenaca s dubinama bušenja. kao i dubini zdenca. prisustvu ili odsustvo pokrova geomembrane. predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca). ugradnju zaštitnih kolona. 5 i 6.2 u Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Vidi popis izvedenih plinskih zdenaca u tabeli 6.

12. IP2]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. IP2]. dok ih je 48 izvedno s novim tipom. Presjek kroz plinski zdenac s jednom plinskom cijevi je dan u nacrtu 5.7 istog projekta [vidi Prilog A.d. Ukupno 42 zdenca su izvedena sa starim tipom plinske glave. Institut gra evinarstva Hrvatske. bermi i plinskog sustava . [vidi Prilog A. IDIP2].) [vidi Prilog A.A. 2 i 3. god.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. iz svibnja 2008. dokumentcije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.. stranica 41 od 348 . IDIP8]. [vidi Prilog A. G-3/4 i H-2/3 i H-3/4 je izveden novi tip plinskog zdenca koji ima samo jednu plinsku cijev. Karakteristični presjek kroz konstrukciju plinskih zdenaca novog tipa s ugra enim dvostrukim cijevima (jedna cijev za iskorištenje plina i druga za crpljenje procjedne vode) je dan u nacrtu 4 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske.1. Karakteristični poprečni presjek konstrukcije starih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 2 Izvedbenog projekta. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. Na plinskim zdencima G-2/3. Projektirani tlocrtni smještaj svih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 5. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Sustav: Tijelo odlagališta glave i statusom spojenosti na plinski sustav nalazi se u tabeli 6. Institut IGH d. 5 i 6. Broj projekta: 24-10-067/07 – Revizija B.

skica presjeka koroz novi plinski zdenac. skica presjeka kroz stari tip plinskog zdenca. Desno . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 42 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Lijevo. Sustav: Tijelo odlagališta PUNA CIJEV PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA FINI ŠLJUNAK FINI ŠLJUNAK KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER PERFORIRANA CIJEV PERFORIRANA CIJEV OTPAD PERFORIRANA CIJEV OTPAD DRENAŽA DRENAŽA Slika 2.

00 27.00 Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip W1 W2 1 W3 W4 W5 W6 B1 B2 2 B3 B4 B5 C1 C2 2 C3 C4 C5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 26 27 28 29 30 31 32 33 2 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.: Ploha Naziv Zdenca Spojenost s glavnim plinovodom Dubina bušenja [m'] Tip glave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19.00 27.00 38.00 13. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 36.00 25.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip stranica 43 od 348 .00 38.50 19.00 40.00 40.00 25. br.A.00 14.00 27.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 18. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 6 Popis izvedenih plinskih zdenaca 1 2 3 4 5 6 R.00 25.00 27.00 25.00 25.50 38.00 27.00 18.00 38.00 38.00 38.00 18.00 38.00 25.00 27.00 39.50 38.00 18.

00 41.50 37.50 39.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 38. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 38.00 41.00 43.00 18.00 40.00 38.00 40.00 42.50 39.00 43. Sustav: Tijelo odlagališta 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3 E1 E2 E2/1 3 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.00 19.00 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip stranica 44 od 348 .00 38.50 38.00 43.00 21.00 44.00 37.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 3 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 13.50 19.60 38.00 40.00 38.00 36.00 Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 65 66 67 68 69 70 4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.00 38.50 38.A.00 18.00 37.00 18.00 40.50 38.00 20.

00 41. 89 komada je trajno spojeni na plinski sustav a zdenac M . Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5. Sustav: Tijelo odlagališta 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4 J1 J2 4 J3 J4 J5 J6 K1 K2 4 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19.00 37.00 41. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.90 Novi tip 90 91 M7 JB_14 PRIVREMENO SPOJEN SPOJEN NA SUSTAV PROCJEDNIH VODA 25.50 Novi tip Novi tip Od ukupno 90 plinskih zdenaca.00 18.7 je privremeno spojen na liniju plinsku L. stranica 45 od 348 .00 18.70 37. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.60 41.90 41.A. Institut gra evinarstva Hrvatske.70 41.00 18. Obaveza je Izvo ača da održava navedenu plinsku glavu.00 18. Unutar šahta procjednih voda JB_14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo 4 (uključujući plinsku liniju L) kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom.20 38.00 25. [IP2].00 41.00 37.40 38.50 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 89 M1 M2 M3 5 M4 M5 M6 TRAJNO SPOJEN 17. 5 i 6. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.00 37.

200 mm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Presjek konstrukcije ventila plinskih linija s pripadajućim šahtovima je dana u nacrtu i 5. Popis ventila pliskih linija i ploha na kojima su smješteni. Tabela 7 Popis ventila plinskih linija R. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.12. br. nalazi se u tabeli 7. 5 i 6.7 istog projekta [IP2].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. IP13]. dok je projektirani tlocrtni smještaj ventila dan u nacrtu 5. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2".A.3 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske.. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". Na odlagalištu je ukupno izvedeno 14 ventila plinskih linija zajedno s pripadajućim šahtovima i to na plohama 1 do 4. Šahtovi s ventilima plinskih linija Ventili pojedinih plinskih linija su izvedeni u revizijskim šahtovima promjera 1.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 3 1 1 Ploha Naziv Ventila V–1–3 V–1–2 V–1–1 V–2–3 V–2–2 V–2–1 V V V V V V V V – – – – – – – – 3 3 3 3 4 4 4 4 – – – – – – – – 4 3 2 1 4 3 2 1 stranica 46 od 348 . IP13]. Sustav: Tijelo odlagališta Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm.

Sustav: Tijelo odlagališta Hvatači kondenzata Na odlagalištu je trenutno izvedno 38 hvatača kondenzata.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.[IP13]. [IP2].7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Detalji konstrukcije ispusta kondezata plinskih linja su dani u nacrtima 5. Projektirani raspored hvatača kondenzata je prikazan na nacrtu 5. Institut gra evinarstva Hrvatske. dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2".2 i 5.3 dokumentacije IP2. Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1". Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.A.12.12. Popis hvatača kondenzata s oznakom tipa je prikazan na tebel 8. stranica 47 od 348 . 5 i 6.

: Ploha Plinska linija Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 AW1 AW1 AW2 AW2 AB AB B C C D D D D E E E E E E-F F F F G G H H I I I-J J J K K L L M-N Q-R T 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 Odzračnici plinodrenažnog sloja Za odzračivanje (otplinjavanje) plinodrenažnog sloja na gornjem brtvenom izvedeno 6 komada odzračnika i to s oznakama DG – 1.7 dokumentacije Izvedbeni projekt ploha 4. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 8 Popis hvatača kondenzata R.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Broj projekta: 24-10-046/07 sustavu je 4. Institut gra evinarstva Hrvatske. DG – 2. 5 i 6. DG – 5 i prekrivanja iz kolovoza stranica 48 od 348 . br. DG – DG-6 kao što je prikazano na nacrtu 5. DG – 3.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13]. Ukupna duljina plinskih zdenaca linija M. predvi a se izrada ukupno 35 plinskih zdenaca. do 31. [IP2]. Ovi zdenci se izvode nakon zapunjavanja plohe 5 s otpadom. N i O iznosi 466 m. Detalji konstrukcije odzračnika je prikazan na nacrtu 5. Nakon dosizanja projektnih gabarita tijela odlagališta Izvo ač treba geodetski snimiti X.A. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) U kruni južnog obodnog nasipa. Ukupna duljina zmjenskih plinskih zdenaca iznosi 508 m. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13]. 3. 4 i 5. Dodatno se predvi a izvedba 10 komada (odnosno 410 m) plnskih zdenaca koji će se izvoditi u slučaju promjene prohodnosti izvedenih (postojećih) plinskih zdenaca. izvedena su 4 komada (promjera 160 mm) i 1 komad (promjera 400 mm) sabirnih plinskih cjevovoda. Sabirni plinski cjevovodi promjera 160 mm služe za prikupljanje odlagališnog plina ploha 1 i 2 (zajednički kolektor). Deset (10) plinskih zdenaca i to 4 komada na liniji M (M-2 do M-5) i 6 komada na linij N (N-1 do N-6) i 2 komada na liniji O (O-1 i O-6). g. Plinski zdenci Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju od 01. [IP2]. dokumentcije IP2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Plinski kolektor plohe 6 promjera 400 mm je položen u krunu nasipa s početkom u profilu 14 i trenutno nije u funkciji budući da nije izveden niti jedan plinski zdenac na plohi 6. predvi ena je izrada 13 komada zamjenskih plinskih zdenaca (vidi tabelu 9) koji su uslijed slijeganja i pomaka tijela odlagališta s vremenom postali neprohodni za opremu kojom se crpi procjedna voda iz plinskih zdenaca. Y i Z kote predvi ene pozicije plinskog zdenca. Sustav: Tijelo odlagališta 2007 god.2015. Na najnižim mjestima nivelete kolektora postavljeni su hvatači kondenzata tipa 3 kojima se kondenzat odvodi do najbližih revizijskih šahtova za prikupljanje procjedne vode.2012. Institut gra evinarstva Hrvatske.01. te od Projektanta zatražiti podatak o potrebnoj dubini bušenja svakog pojedinog zdenca.12. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. stranica 49 od 348 . U cilju spuštanja razine procjednih voda u tijelu odlagališta.3. Prikaz pozicija hvatača kondezata postavljenih duž plinskog koolektora je dan u nacrtu 5. GRA ENJE PLINSKOG SUSTAVA Sa svim zahvatima Izvo ača vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12. 5 i 6.13 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.

god. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo plohe 4 kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom (ploha 5). Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda. Sustav: Tijelo odlagališta Privremeno otplinjavanje U cilju što racionalnijeg iskorištenja odlagališnog plina.revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice. Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm. Institut IGH d..m. U razdoblju do 31. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja. Zavod za planiranje. kao i zaštite okoliša od utjecaja stakleničkih plinova. [IDIP7. smanjenja širenja neugodnih mirisa. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD šahtovima. Izvo ač je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. zaštite zdravlja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja izvedbom horizontalnih plinskih drenova u dvije razine.n. promjera 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim plino-drenažnim cjevovodima. travanj 2011. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm. studije i zaštitu okoliša.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Predvi a se izvedba dva reda linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m. IZVO AČ je zadužen za izradu izvedbenog i radioničkog nacrta privremenog otplinjavanja. Plinske linije Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5. Potrebno je izvesti plinske linije M (od M-1 do M-7).A. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. N (N-1 do N-6) i povezivanje zdenca O-1 s plinskim kolektorom. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N.] stranica 50 od 348 .n. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.12. Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta.2015. smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta.) [IP2]. 5 i 6 . prema partikularnim zahtjevima Naručitelja te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe.200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]). se predvi a izrada ukupno 705 m PEHD cjevovoda promjera 140 mm. i drugi red visinske kote 135 m.m.d.

U razdoblju trajanja Ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm. Izvo ač je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja. Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2. kao i jedan rezervni odzračnik. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4. Po jedan se predvi a za ugradnjui kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O6. Plinskim linijama se povezuju plinski rovovi privremenog otplinjavanja. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. Odzračnici plinodrenažnog sloja U razdoblju provedbe Ugovora predvi ena je izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja. stranica 51 od 348 . Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatač kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3. kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika.A. Hvatači kondenzata U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1.

• održavanje odzračnika me usloja. Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 1. Sustav: Tijelo odlagališta ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA Opći zahtjevi Naručitelja Održavanje. Oštećenje elemenata plinskog sustava. Izvo ač je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja). Eventualna oštećenja dijelova plinskog sustava rezultiraju smanjenjem funkcionalnosti aktivnog sustava otplinjavanja. • održavanje konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju glavama plinskih zdenaca u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). 2 i 3). • održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu (mTEO). odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. • održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. Prohodnost plinskih zdenaca Neprohodnost izvedenih plinskih zdenaca predstavlja jedan funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu. od razloga slabijeg stranica 52 od 348 . 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana u volumnim postocima uz i oko svih elemenata plinskog sustava.A. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskkog sustava. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10. Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa i uz plinske zdence. pri čemu su krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. Mjerenjem se evidentira da li je došlo do propuštanja. • održavanje hvatača kondenzata (tip 1.000 ppm). osloba anjem odlagališnog plina koji se ne zahvaća sustavom aktivnog otplinavanja. 3.

00 38.00 14.2011.00% 100.00 27.2011.00% 100. Tabela 9 Analiza neprohodnosti zdenaca i potrebe za bušenjem zamjenskih zdenaca 1 2 3 4 5 Mjerenje razine procjedne Prohodnost od vrha do dna vode (od sonde na dan 22. U tabeli 9 je dan popis plinskih zdenaca koji su neprohodni u dužini većoj od 75% dužine bušenja i kod kojih je zamijećena visoka razina procjednih voda.95% 48.00 40.00 3.00 17.00 0.20 15.20 10.00 18.00 80.00 25.50 14.50 20.40 16.00 4.00 0.00 38.00 0.30 11.00 0.00 27.50 22.00 0.00 0.00% 98.00 0.00 17.00 25.68% 100.00 0.00 0. Prohodnost plinskog zdenca provodi se s probom (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm.00 0.00% 100.11% 58.00 27.00 0.80 16.50 92.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2011.00 / 18.00 11.00% 86.00 11.00 25.00 0.50 19.00 0.00 14.00 40.00 27.00 38.30 20.00 0.00 18.00 23.00% 94. 09.00 0.00 38.00 26.00 18. Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci.00 4.00 25.00% 79.50 37.00 0.00 0.00 0.00 neprohodan 20.50 13.00 40.00 42.50 38.00% 82.50 19. u funkciji: PLINSKI ZDENAC MJESEC I GODINA DUBINA BUŠENJA BUŠENJA ZDENCA ZDENCA KOMENTAR Metara bušenja zamjenskog zdenca[m] PLINSKA LINIJA A 1 A1 2 A2 3 A3 4 A4 5 A5 6 A6 7 A7 8 A8 9 A9 PLINSKA LINIJA W 10 W1 11 W2 12 W3 13 W4 14 W5 15 W6 PLINSKA LINIJA B 16 B1 17 B2 18 B3 19 B4 20 B5 PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 19.10 15.00 15.00 0.59% 92.50 21.00 0.00% 100.00 0.00 0.50 22.00 38.50 18.00 0.20 13.00 0.00 0.00% 100.00 21.50 19.00 24.00% 100.50 18.00 0.00% 53. vrha) 01/2012 [m] 6 7 r.15% 90.00% 100.50 38.50 21.00 23.00 38.44% 0. 09. stranica 53 od 348 .A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. br.00 25.00 18.00 0.50 14.50 25.50 40.00 0.00 14.62% 75.00 27.00 0.00 84.59% 98.00 0.00 0.50 24.00 25.00 / 20.00% / 21.00% 96.50 24.00 38.70 4.00 0.20 15.00% 98.00 27.00% 19.56% 98.33% 42.2011.00 13.00 37.00 18.00 38.00 09.00 18.00 0.63% 83.00 suh 22.00 28.00 24.8.50 19.68% 100.00 25.00% 6.50 11.

Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.2010.00 20. 08.00 38.2008. 05.40 7.00 8.10 22.00 41.2008.2008.20 12.00 6.00 0.2010.00 0.90 41.2008.00 10.00 0.00 0.50 38.00 19. 03.00 0.2010.00 0.00 07.00 17.00 37.50 39.00 37.00% 100. 03.50 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 43.46% 94.00% 0.2008.00 0.30 19.50 35. 08.50 38. 07.2010.33% 20.50 8.89% 7. 18.00 8.40 11.00 0.A.00 37.50 39.00 44.00 32.00 37.45% 32.2010. 05.00 19.00 6.00 38.00 08.00 15. 18.00 0.97% 35.00 6.00 8.00 18. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.00 5.50 9.25% 16.70 0. 08.00 18.00 41.00 38.00% 45.20 9. 08.00 0.20 9.2008.00% 86. 08.00 16.00 37.00 43.37% 90.20 / 5. 04.00 18.10 11.02% 95.2011.03% 61. 07.70 3.00 3.00 22.00 0.00 neprohodan 31. 08.00 8. 04.00 0.00 43.00 41. 05.70 37.00 37.60 12.50 9.24% 27.00 33.00 37.20 38.00 7.2008.50 37. 08.00 11.00 34.00 40.00 18. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 08.60% 84.2010.16% 100.00 0.00 37.80 / Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 0.00 10.11% 13.60 38.00 7.49% 42.68% 100. 08.59% 100.50 12.00 18.44% 6.2010.90 0.00 0.00 9.00 37.50 39.70 41.00 15.58% 76.00 10.00 40.11% 18.70% 22.00 10.00 0.00 5.00 13.20 14.23% 18.00 43.2010.50 8.89% 50.00 37.10 7.12% 90.00 41.60 41.00 10.50 13.2008.00 0. 08.00 43.00 0.00% 69. 04.00 37.2010.00 19.00% 20.2008.21% 88.50 39. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 PLINSKA LINIJA L 83 L1 84 L2 85 L3 86 L4 87 L5 88 L6 PLINSKA LINIJA M 89 M1 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 08.2008.00 stranica 54 od 348 .00 16.50 39. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 26.00 21.2011.00 0.00 0.00 0.20 22.2011.24% 41.10 19.00 0.00 0.00 41.00 18.2011.30 0.40 38.00 8.00 38.00 0. 04.00 18.00 10.00 0.2008.00 0.00 0.00 14.2008.00 25.00 0.00 36.00 41.74% 11.94% 21.50 38.00 3.00% 81.50 14.73% 24.00 22. 04.00 0.42% 91.50 20.00 0.11% 46.50 6.2010.00 0.2008.00% 97.16% 88.2008. 25.00 7.00 13.60 0.00 10.39% 22.00 8.00 19.50 29.50 38.98% 70. 04.00 0.00 14.00 40.00 21.50 35.40 6.96% 85.2010.50 5.50 7.00 0.50 18.00 0.00 0.00 7.00 6.00 0.70 5.95% 48.00 13.00 19.00 38.2010.00 neprohodan 31.50 18. 08.29% 99.00 8.00 0.00 38.00 0.00 22. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 05.90 83.

70 19.80 11. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom).00 21.00 25.00 21.00 27.00 14.50 13.50 38.10 15.00 14.80 16.30 13.50 14.00 12.00 21. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 40. Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca).60 20.00 17.00 4.00 18.90 10.00 19.20 13.60 16.50 10.00 6.00 38.g.00 3. a na temelju prethodnih mjerenja.00 27.00 18.00 15.00 38.00 15.60 2.10 16.20 15.40 21.40 21. Zdenac Mjerenje 03/2012 Mjerenje 01/2012 Oznaka Dubina od vrha Dubina od vrha Mjerenje 4/2011 Dubina od vrha Mjerenje 10/2010 Dubina od vrha glave do vode (m) Mjerenje 2009 Dubina od vrha glave do vode (m) Dubina bušenja (m) glave do vode (m) glave do vode (m) glave do vode (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 W1 W2 W3 W4 W5 W6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 17.30 3.00 25.50 suh 20.60 14.00 24.00 11.60 7.00 10.00 8.40 20.00 suh 21.60 na 13 m blokiran 17.70 23.00 / 18. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razinu vode od zdenaca ostalih ploha.00 12.00 11.20 18.00 27.00 20.00 25.00 23.00 25.00 25.00 38. Sustav: Tijelo odlagališta Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja.70 19.00 17.00 11.00 23.00 / 14.30 10.00 4.10 13.20 15. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u pod točkom Monitoring razine procjedne vode u plinskom zdencima.50 14.00 3.60 9. Tabela 10.00 14.20 18.00 suh 22.00 12.00 25.00 8.00 suh 20.00 27.00 18.50 16.10 18.00 27.00 25.50 suh 21.00 / 20. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je kod 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca.00 11.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 2.00 27.00 18.50 suh 20.60 13. Promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012.00 17.00 6.60 3.00 18.80 3.00 17.70 18.00 18.50 19.30 19.00 13.00 4.00 11.80 16.br.00 10.00 16.50 13.00 3.00 24. Prema navedenom kriteriju.60 14.70 23.00 13. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca.10 15.00 3.40 suh 16.50 11.40 3.A.00 4.00 38.50 19.00 18.00 27.40 20. R.00 stranica 55 od 348 .00 / 21.00 18.

00 6.70 5.00 4.00 10.00 11.80 4.20 12.90 9.20 pun vode 11.00 10.00 5.00 14.00 43.20 8.00 37.00 38.00 12.00 40.00 7.00 9.00 43.00 38.25 9.00 44.00 19.00 22.00 41.00 18.00 28.20 22.30 13.60 12.20 14.00 6.00 39.00 4.80 7.40 7.20 10.00 8.30 20.80 7.20 10.00 18.00 5.80 4.50 37.00 8.20 5.00 22.80 10.00 13.00 20.00 12.00 14.00 8.00 14.70 7.30 14.20 13.20 14.00 19. Sustav: Tijelo odlagališta 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 E1 E2 E2/1 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 I1 I2 I3 I4 I5 I6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 3.40 38.50 14.20 14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.10 18.20 10.00 18.40 11.00 9.20 22.30 6.20 13.00 14.00 8.50 13.00 10.50 22.80 8.00 12.10 22.40 16.70 7.00 8.00 10.00 40.40 7.00 13.20 12.40 16.00 7.00 3.60 11.20 9.00 36.50 37.00 19.20 13.20 5.70 8.00 12.00 8.50 22.20 9.70 5.30 11.10 11.60 12.00 14.60 11.00 10.20 15.00 12.50 6.00 8.00 11.50 suh 4.20 13.10 11.00 4.00 43.00 20.20 9.00 9.25 4.00 6.30 11.00 13.00 12.00 42.00 14.60 pjena 11.80 5.50 39.00 13.00 22.00 19.10 9.00 10.00 36.00 38.10 11.00 5.00 41.00 21.10 14.00 13.84 12.50 38.00 18.50 38.00 12.00 22.00 38.3 m blokiran 7.00 7.80 12.00 4.00 8.00 18.00 13.00 14.30 6.10 12.00 8.30 13.00 38.A.00 12.00 8.70 13.00 3.70 12.00 40.20 10.00 6.00 pjena pjena 10.00 3.40 11.10 8.40 7.30 11.50 13.00 5.00 37.20 12.30 9.70 5.00 stranica 56 od 348 .50 9.70 7.10 4.40 7.20 suh 5.40 11.50 12.00 38.40 na 3.00 9.20 15.00 9.80 8.20 13.00 7.00 5.00 40.00 7.00 na 8 m blokiran 12.00 13.50 38.40 13.00 5.20 12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 18.70 10.30 19.50 7.20 10.50 6.20 18.50 39.00 10.80 18.00 19.30 20.00 12.00 13.00 5.00 18.10 3.70 12.00 3.80 7.20 12.50 7.00 38.50 19.30 19.00 3.70 39.50 14.00 38.50 38.00 19.00 7.60 7.00 pjena pjena 5.50 8.30 11.40 11.00 7.80 8.60 38.10 suh 12.00 7.00 8.20 9.00 40.50 / 4.00 10.50 39.00 9.00 11.

50 9.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.50 8.00 10. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana.00 7. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta.00 6. Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije.70 9.20 5.00 Mjerenje razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom.00 8.60 41.00 37.00 11.20 11.00 6.50 6. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca.10 19.00 6. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana. ukupno 4 mjerenja.00 3. Voditelj plinske stanice mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima na plinskom sustavu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 18.00 6.A.00 7. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca.00 5.00 9.10 6.00 7.50 10.00 8. tijekom 1 godine.00 41.80 / 6.00 8.90 41.30 10.30 16.00 10.40 6.00 14.00 8. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji.00 25. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava.20 37.00 6.00 13.00 6. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana.90 25.00 14. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.00 suh suh 7. ukupno 4 mjerenja.00 18.00 15.70 3.80 7. Sustav: Tijelo odlagališta 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 K1 K2 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 M1 M7 8.00 41.70 38.00 5.50 10.00 10. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je stranica 57 od 348 .00 pjena 10.00 18.00 37. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.10 9.00 6.10 19.50 17.10 9. Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence).00 10. Crpljenje procjedne vode se predvi a provoditi s pneumatskim pumpama.00 13.50 12.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 58 od 348 . Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1.A. Sustav: Tijelo odlagališta potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca.

Sustav: Tijelo odlagališta FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 3 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 59 od 348 . ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca.

W4) potrebno je provoditi počevši od faze 3. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih. Tako je uočeno da su izdašni zdenci. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima. propisati će se nova dinamika monitoringa. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima iz kojih nije crpljena voda u sklopu ovih radova održavanja (A1. Sustav: Tijelo odlagališta Ukoliko Naručitelj ili Projektant u sklopu projektantskog nadzora utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca. A3. U tabeli 10 je dana promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. sporo prihranjujućih zdenaca.A. J4 i K-3. J-3. D-2/1. D-3/1.g. D-4/1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina.7. dovoljno prohodni plinski zdenci. U nastavku je u tabeli 11 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15. Pojedini. Tako er.12. A2.2011. W2. J-1. W3. A5.2011 do 30. I-5 i G-3/1. stranica 60 od 348 .

00 15.00 94.44% neprohodan 0.50 18.2011.10.00 13 W4 25.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13.10.56% 70.00 46 F3/1 41.05% 36.00 38.50 38.2011. 02. 30.00 18.00 24.50 19. 4.00 neprohodan neprohodan 16.00 NEPROHODAN 34.2011.50 28 D2/1 38. 03.00 PLINSKA LINIJA F 42 F1 18.05% 73. 07.00% 100.12.00 17.50 22 C2 38.11% 73. 03.00 NEMA VODE 22.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 18 B3 38.00 29 D3 38.00 40 E4/1 40. 43.99% neprohodan 0.21% 31.12.2011.00% 84.00% 68.2011.50 24. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 11 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .08.26% 67.11.00 20 B5 18. 100.42% 11.50 41 E5 19.00 27.00 33.56% 98.00 NIJE CRPLJEN 12.50 NIJE CRPLJEN 20.00 32 D4/1 39.00 14 W5 25.00% 100.2011.00% 100.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18.00% 0.66% 55.50 11.00% 100.50 23.12.00% 0. 03.2011. 60.24% 49.00 5 A5 27.2011.00% 11.11.20 11.2011.50 20.00% stranica 61 od 348 .40 17.11% 5.00 31 D4 38.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.2011.10.2011. 30.00 24 C4 38.00 NIJE CRPLJEN 8.2011.00 23 C3 38.2011.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7.00% 24.00 45 F3 38.00 14.26% 44.00 38. 0.00 NEMA VODE 32.00 11 W2 25. 04.32% 28.00 27 D2 36.10.2011. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r.50 21.50% 18.00 12.2011. 69.A.50 20.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.42% 37.00 53.00% 80.2011. 23.00 PLINSKA LINIJA D 26 D1 18.00 19 B4 40.53% 12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 86.00% 30.50 37.50 21.10.00% 69.2011. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22.4 .2011.00 15 W6 18.2011.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.68% 75.50 14.10.2011. 27.10.08% 61.00% 78.10.75% 70.00 44 F2/1 40.00 28.84% 45.00 43 F2 36.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0.00 48 F5 20. br.59% 92.2011.10.00 92.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55.10.50 14.00 NEMA VODE 10.33% 23.00 4 A4 27.2011.20 24.00 21.10.12.33% 42.00 28.12.50 19.50 40.00 PLINSKA LINIJA E 34 E1 18.11% 58.00 17 B2 38. 0.07% 88.2011.00 12.68% 24.00 39 E4 38.00% 96.00% 71.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12. 07. 80.50 25. 02.00 33.62% 75.00 NIJE CRPLJEN 32.2012.00% 23.00% 31. 03.00 26.00 35 E2 37.68% 100.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.00 12 W3 25.11.8.50 NEMA VODE 12.10.00 15.00 8 A8 27.81% 20.00% 100.50 10.59% 98.00% 79.16% 100.10.00 7 A7 27.00 36 E2/1 40.00 33 D5 18.23% 17.50 18.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 05.00% 82.07. 08. 30.01.63% 83.00 38 E3/1 42.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17. 48.51% 41.10.00% 98.16% 03.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13.11.2011.11.2011.50 22.00 3 A3 25.2011.50 22. 07.2011.2011. 03.74% 03.2011.10.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 10.50 25 C5 19.00% 100.00 11.00% 86. 08.11.00 37 E3 38.00 13. 83. 20.00 9 A9 25.00 2 A2 25.00 30 D3/1 40.66% 21.12.03% 26.2011.12.00% 100.00% 98. 02.11% 17.38% 30. 23.15% 90.00 PLINSKA LINIJA C 21 C1 14.50 24.2011. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19.50 47 F4 38.10.00 6 A6 27.95% 24.00 NEPROHODAN 12.2011.

50 NEPROHODAN 14.00 32.11.09.2011.09. 30.50 18.09.42% 66.00 15.00% 69. 26.00 54 G3/4 43.50 68 I4 39.00% 38. 14.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21.05% 65.12.2011.09.50 61 H3 38.50 29.00 80 K4 41.09.00 51 G2/3 44.00% 100.2011.53% 73.2011.00 57 G5 18.30 NEPROHODAN 23. 20. 08.89% 83.11% 18.50 NEPROHODAN 13. 23. 20.6 16.2011.00 36.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 50. 60.00 PLINSKA LINIJA I 65 I1 18.00 NIJE CRPLJEN 7.00 PLINSKA LINIJA J 71 J1 19.00 8.16% 35.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17. 60.09.00 6.00 88 L6 25.00 18.09.00 91.2011.00% 31. 26.00 PLINSKA LINIJA K 77 K1 18.33% 40.2011.05% 68.11.2011.09.09. 08.50 22. 08.74% 11.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9.25% 16.00 26.50 neprohodan 0.66% 51.00 16.2011.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13.2011.2011.00 81 K5 37. 11.29% 03.60 79 K3 41. 05.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 70 I6 21.2011.00% 50.63% 63. 14.2011.00 86 L4 41.11.2011.09.00 63 H4 38.2011. 22.10.00 60 H2/3 43.00 PLINSKA LINIJA H 58 H1 19.00% 11.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21.95% 48.00 NEMA VODE 14.50 39. 30.00 NEPROHODAN 19.09.37% 90.00 13.09.00 74 J4 41.98% 70.00 76 J6 18.2011.79% 50.50 12.09.00 16.08.78% 23.50 10.11.79% 68.29% 63.00% 97.00 21.09.2011. 11.00 8.2011. 22.56% 11.00 64 H5 18.2011.2011. 26.50 35.09.00 19.68% 46.11.50 8.19% 56.08. 23.00 82 K6 18.00 59 H2 38.41% 62.00 NEPROHODAN 12. 26.09.2011.2011.00 53 G3/1 41.2011. 21.2011.12% 90.10.59% 100.00% 20.00 62 H3/4 43.11.00 6.20 78 K2 38.00 8.34% 01.00 56 G4/1 40.2011.A.39% 22. 23. 21.50 55 G4 38.98% 50.00 8.00 7.60% 84.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.00 10.50 67 I3 39. 23.56% * prohodnost prema mjerenju od 22.50 5.2011.00 8.50 5.00 11.68% 100.30 13.00 NEPROHODAN 11.58% 34.50 15.50 69 I5 37.46% 94.00 50 G2 38.00 81.09.00 PLINSKA LINIJA L 83 L1 18.00 66 I2 37.2011.00 76.50 NEMA VODE 19. 48.09.24% 41.00 19.90 85 L3 41.2011.00 16.78% 47. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2011.10.19% 64.2011.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25.00 8.94% 21.30% 53.2011.00 37.2011.98% 60.22% 23. 6.00 87 L5 37.33% 20.00 15.00 10.00% 75.73% 24.16% 38.24% 27.70% 22.12.77% 55.23% 7.00 4.00% 10.00 NIJE CRPLJEN 14.70 84 L2 37. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca Održavanje odvajača kondenzata tip 1.2011. 21.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16. 21.89% 50.40 72 J2 38.2011. 23.00% 45.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 10.80 10.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14. 21.45% 32.11% 46.00 11.11.00 26.50 8.32% 76.08. 74.50 35.10% 43.5 9.2011.68% 23.60 52 G3 38. tip 2 i tip 3 Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.2011.2011. 23.68% 71.00% 46.50 20.08.12.97% 35.02% 95.00 37.09.2011.2011.11.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.70 73 J3 41.00% 21.49% 42.50 9.50 9. 14. 28.00 18. 20.00 20. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 62 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA G 49 G1 13.67% 77.21% 88.42% 40.96% 85.00 75 J5 37. 22.12.03% 61.09.

U zavisnosti od stranica 63 od 348 . Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom. Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. Održavanje padova plinskih linijskih kolektora Sanacijski radovi obuhvaćaju jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima G. pri čemu su vidljivi krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. s "U" cijevi. H. ili prolaza linije prema npr. održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji. montira se načešće na kraju plinske linije. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sabirnog okna kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Sustav: Tijelo odlagališta jednom dolaznom plinskom cijevi.A. I i J (izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5). Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sustava otplinjavanja u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat. Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulazu u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju šahtovima u kojima se nalaze ventili plinskih linija u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Radovi na konkavnim prijelomima plinskih linijskih kolektora moraju se obavljati koordinirano sa eventualnim ostalim sanacijskim radovima. Sustav: Tijelo odlagališta rezultata mjerenja profila kolektora. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma. stranica 64 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

stranica 65 od 348 .3.1.1.o.A.A. Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ: III.1 III.2.1.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.1.1.A.1.A.2.2 III.1 III.A.A.1.1 III.3 III.4 III.1 III.1.1.o.1.A.A.1.A.2 III. Svibanj 2012.1.1. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.3.2 III.A.2 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.A.A.1.

...................2...............................................................................................1............... 123 PRILOG 5...........5................1.................. 73 III................ održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III........................................................................ 105 III...........................................................A............1.................................. 73 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ................................ GRA ENJE .....................................................5..... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ... 132 PRILOG 8...........................................A........1......A.................. 67 III....................A......1 III..........................................................1...............................................1. ODRŽAVANJE .........1......5.................. 125 PRILOG 6....................A..............................................2................................................3....1.....................5..........................1 III.......... 72 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ............ 77 III........A................................3.................................................... 67 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA . 67 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .................2...1...5................ 75 III.A.............................................................A.............1.....A................A......... 74 III........................................3................ 121 PRILOG 4....... 117 PRILOG 2................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje............ 72 III.A.....1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA..2 III.......................... 73 III....................1.....................A.......1. Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III..................2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .........................2 PROCJENA OPASNOSTI ................1...A......................................2 III...................... 72 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...........4.................................................................................................................................4 KONTROLA NA GRADILIŠTU .............................1................ 119 PRILOG 3.....1 III.... 100 III... POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM ............A...................................1............1..............1..........................A............................1.A.... 135 stranica 66 od 348 .......A......5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA ........ 130 PRILOG 7...... 110 PRILOG 1 ....................................................5..........................1................................ 85 III.......................1......................... UPRAVLJANJE...............................................................3.............................................. MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI ........................

d.1. Zagreb. broj: 24-10-013/07.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. Zagreb. [vidi IP6]. Upute koje je dokaze potrebno dostaviti uz zahtjev za gospodarenje otpadom dane su na internetskoj stranici http://www. količine odloženog otpada u posljednje 4 godine su dane u dokumentaciji "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007. listopad 2010.d. do studenog 2011. Institut gra evinarstva Hrvatske d. razastiranje. zbijanje.1.1." Podaci o dinamici ulaza vozila s otpadom se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007 do srpanj 2011". Institut IGH d...2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Obveza IZVO AČA je ugradnja otpada koji se svakodnevno doprema (ponedjeljak do uključivo subota) na odlagalište otpada Jakuševec. Prosijek dovoza otpada u posljedenje četiri godine na odlagalište iznosi oko 29. III. zaštitu okoliša i održivi razvoj.d. ožujak 2000 god.aspx?id=10768.A. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.1.. IZVO AČ treba ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku. Zavod za ekološki inženjering. Zavod za planiranje. Na zahtijev Naručitelja.A. provodi se strojno ili nekim drugim oblikom mehaniziranog rada. Poženo je da na istovarni plato ne zalazi stranica 67 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske d.A.140 tona/mjesečno. [Vidi IP1]. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.A.1.1.hr/default. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ugranja novog otpada porazumjeva razgurivanje. 60/08 i 87/09) nadležna tijela u županijama odnosno gradu Zagrebu izdaju dozvole za gospodarenje komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom. Prihvat i ugradnja otpada III. sabijanje i kompaktiranje. [Vidi GP1].1.zagreb. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom Na temelju Zakona o otpadu i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o otpadu (Narodne novine broj 111/06. odnosno: • Razguravanje otpada s istovarnog platoa se vrši utovarivačem točkašem ili sličnim samohodnim strojem s gumenim kotačima.Broj projekta: 3230-0576/10. studije i zaštitu okoliša. GRA ENJE III. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. planiranje. ožujak 2007 god. oznaka IZV-JAK-A1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

org). Naime. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište. IZVO AČA je zadužen da omogući nesmetanu dopremu i istovar specijalnih čistilica prometnica. a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana. Troškovi IZVO AČA na ugradnji otpada uključuju sve mjere zaštite na radu.iswa. materijale. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika odlaganja (ugradnje) otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. alate i pribor. Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote. u količini od približno 100 m3 zemlje. stranica 68 od 348 . IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. sanga i performanse kompaktora moraju osigurati minimalno traženu gustoću novo ugra enog otpada. čistilice imaju niže podvozje tako da im često nije moguć pristup na sve tehnološke prometnice i platoe. INVESTITOR provdi nadzor prihvata otpada i odgovoran je za sadržaj otpada koji je istovaren na odlagalište.A. • Kompaktiranje (zbijanje) otpada se može isključivo vršiti s kompaktorima minimalne mase 32 tone.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Razguravanje otpada se vrši sa istovarnog platoa na odlagališnu plohu (vidi definicije). Prihvat i ugradnja otpada mehanizacija s gusjenicama ili metalnim kotačima s ježevima. IZVO AČ je dužan provoditi radove na prihvatu i ugradnji otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. odredbama. opremu. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij. koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetanu dopremu i istovar vozila koja dovoze novi otpad. • Razastiranje i guranje otpada po odlagališnoj plohi se može vršiti dozerima ili kompaktorima ovisno o raspoloživosti mehanizacije i organizaciji IZVO AČA.

30.XI.00 .1. Prva dva metra se pune otpadom bez krupnijih komada.00 . IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova.00 07. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu. ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. Za rad nedjeljom. 1. .00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog dana i noći (24 sata). mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada.00 .18. uglavnom tijekom noći.31.28.III. . odnosno tjedna na koji se plan odnosi. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010. nakon čega se vrši zbijanje ili kompaktiranje uz ponavljanje postupka dok se ne postigne konačna debljina sloja uvažavajući kriterij minimalne gustoće zbijenog otpada od 0. Ugradnja otpada na zaštitni sloj se vrši probranim otpadom. Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama. Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada.d.31.00 07.III.00 07. Zavod za planiranje. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta.II.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.16. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. VIII.20.00 . Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1. Probrani otpad je otpad bez krupnih. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.6 t/m3. 1. . odnosno nalogu Naručitelja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 1.IV.00 07.19. Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača.A. 1. . šiljatih i sličnih po obliku materijala odnosno komada metala i kompozita s metalom.. odnosno nalogu Naručitelja. Institut IGH d.IX. potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom.18. Prihvat i ugradnja otpada IZVO AČ je obvezan izvršiti prihvat. Otpad se nasipava u vodoravnim slojevima debljine od oko 60 cm u rastresitom stanju. 07. čime se brtveni slojevi stranica 69 od 348 .X.X. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada.IX.00 . .31. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa.

Dnevna površina na kojoj se ugra uje otpad mora biti označena kolcima u vidno označenih. Izvo ač je obavezan do 18:00 sati izvršiti kompletno prekrivanje do tada ugra enog otpada.. tada je debljina ukupnog sloja prekrivke mora iznositi približno 30 cm. 12. pod istim uvjetima kao i ugradnja prethodnog dana.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. snijeg . Ugradnja dnevne prekrivke započinje u vremenu od 17:00 i završava do 18:00 sati. 6.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.C. Produljena prekrivka u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. Dnevna ugradnja otpada se mora provoditi u skladu s važećim Planom odlaganja na površini koja zauzima približno 1. 9. 2. 5.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. visine približno 2m. Otpad se ugra uje u radno vrijeme definirano u ovom poglavlju. kao i nastavno odlaganje novog otpada tijekom večeri i noći se tretira kao novi otpad koji treba ugraditi od 6:00 sati sljedeći dan. u maksimalno dozvoljenoj debljini.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. 7. Srodna poglavlja Poglavlje III. 3. Nakon izvršenog razastiranja. Prihvat i ugradnja otpada štite od oštećenja ili probijanja. Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada.500 m2. sklizanje strojeva. Zaštitmi sloj otpada se ne kompaktira.A. Pokosi se moraju zaštititi od erozije izradom sustava zaštite od erozije [IP14]. Odlaganje novog otpada iza 18:00 sati. 11. IZVO AČ će u slučaju opravdane potrebe voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom. 4. Na pokosima je moguća izvedba nadvišenja radi umanjenja efekta slijeganja. na već dnevnom prekrivkom prekrivenu površinu. visok stupanj vlažnosti u atmosferi. 10. U slučaju prisutnih ili neposredno očekivanih vremenskih uvjeta koji su nepovoljni za izvedbu dnevnog prekrivnog sloja (kiša.). na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada.1. Stalne prometnice stranica 70 od 348 . Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši NADZORNI INŽENJER. Ugradnja otpada se u tom slučaju vrši s lakim dozerom ili sličnom mehanizacijom. U slučaju kada se produljena prekrivka radi preko dnevne prekrivke. zale ivanje zemlje. Za prekrivanje pokosa vrijede ista pravila kao i za prekrivanje horizontalnih ploha. s navo enjem razloga za postupanje. Otpad se ugra uje u rahlim slojevima maksimalne debljine 60 centimetara. 1. Nadzorni inženjer je ovlašten da upisom u gra evinski dnevnik odobri odgodu izvo enja dnevne prekrivke. sloj se kompaktira s minimalno dva prijelaza kompaktora.više od 10cm i sl. 8. Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja).A.

pomicanje. Za ublažavanje uočenog efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2. uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima. Područja na kojima se za vrijeme zbijanja pojave nestabilni uvjeti kao što su gumiranje. Odredivanje zahtjevanih linija.1. Zbijena površina mora se pregledati od strane NADZORNOG INŽENJERA prije ugradnje sljedećeg sloja.5% i krovnog dijela od 3%. Odlagališna ploha: Površina za ugradnju dopremljenog otpada približne površine 1. Zbijanje novog otpada Novi se otpad ugr uje u rahlim slojevima debljine maksimalno 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. C.6 metara. C.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. E.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. Definicije Otpad: Otpad je materijali koji je dovezen na istovarnu plohu odlagališta Jakuševec. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. Izvo ač je odgovoran za razguravanje. dužine. Održavanje i korekcija oznaka zahtjevanih linija. Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. IZVO AČ mora izvesti barem dva prolaza po sloju odlagališne plohe.500 m2. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine. B. ili blatno tečenje treba biti iskopano. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3. F. kondicionirano do odgovarajuće vlažnosti. Troškove terenskih mjerenja IZVO AČ mora uključiti u jediničnu cijenu ugradnje otpada. B. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada. stranica 71 od 348 . Priprema ploha za novi otpad A. kontura i kota. Zbijanje se izvodi s kompaktorom mase od minimalno 32 tone. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu. D. Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. nagiba. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica kao i otpada koji je dopremio IZVO AČ sa privremene deponije. kontura i kota (uvažavajući nadvišenja). nagibi) u odnosu na izvedene radove. nagiba. Naime. Plohe namijenjene za prihvat novog otpada: Područja odlagališta gdje je izveden brtveni sustav i sustav za prikupljanje procjedne vode. Prihvat i ugradnja otpada A. obra eno i zbijeno o trošku IZVO AČA. razastiranje i kompaktiranje novog otpada. Zbijena podloga mora biti ravna (osim ako je u blizini pokosa) i stabilna. IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja.

Za ublažavanje efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2.. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.A. Nadvišenja Uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima uvažavajući nadvišenja.6 t/m3. Nadzorni inženjer ovjerava kvalitetu i količinu ugra enog otpada.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za redovitu geodetsku izmjeru i iskolčenje projektiranih gabrita tijela odlagališta s nadvišenjima (visine.A. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta. Prihvat i ugradnja otpada Zbijenost novo ugradenog otpada mora iznositi minimalno 0.2. III.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. količini neprekrivenog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. [Vidi GP1]. Zavod za ekološki inženjering.A. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih plastičnih materijala raznesenih vjetrom. nagibi).d.2.1. često dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala.). Institut gra evinarstva Hrvatske d. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad. predvidiv angažman Izvo ača je 90 sati godišnje. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra. dužine.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Ovjera količina Evidencija dopremljenog otopada u tonama se vrši na ulaznoj vagi. stranica 72 od 348 .5% i krovnog dijela od 3%. ožujak 2000 god. Troškovi rada IZVO AČA na redovitoj geodetskoj izmjeri trebaju se ukalkulirati u cijenu prihvata i ugradnje otpada. Zagreb. III.A. Skupljanje letećeg otpada Bez obzira na predvi ene mjere dnevnog prekrivanja (vidi poglavlje II.2.1. Sakupljeni leteći otpad IZVO AČ mora predati u reciklažno dvorište.2.1. Sakupljanje letećeg otpada raznesenog vjetrom IZVO AČ provodi po potrebi. ODRŽAVANJE III.1. sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju.

UPRAVLJANJE III. ožujak 2000 god. Zavod za planiranje. [Vidi GP1].A.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada sakupljenog letećeg otpada kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer.A.1. broj angažiranih radnika. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. Mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. Zagreb. datum i broj predanih vreća mora biti sadržan u Mjesečnom izvještaju Izvo ača. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova. U mjesečnom stranica 73 od 348 .d. Institut IGH d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010. Prihvat i ugradnja otpada Datum izvršenog sakupljanja..A. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. Trošak IZVO AČA na izradi generalnog plana treba biti uračunat u izradu Mjesčnih i tjednih planova razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. sati sakupljanja. III. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa.1.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVODAČ je dužan izraditi generalni plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama. istovarnih platoa (vidi poglavlje III. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.) i odlagališnih ploha. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ovjeru izvršenog rada vrši Nadzorni inženjer.3. Navedeni plan Izvo ača mora prikazati aktivnosti IZVO AČA po kvartalima. te navedeni plan Izvo ač treba mjesečno ažurirati i nadopunjavati.A. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica..1.d. mjesto sakupljanja letećeg otpada.1. III. Institut gra evinarstva Hrvatske d.3. Navedeni plan IZVO AČA mora biti usuglašen s Nadzornim inženjerom i mora biti napravljen u 2 primjerka u roku od mjesec dana od potpisa ugovora o izvo enju radova. Zavod za ekološki inženjering.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta.

U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa. Prije početka radova na iskopu otpada potrebno je zbrinuti navedeni opasni otpad na sljedeći način: • • • • • pažljivo otkopavanje bačava i ostalih opasnih predmeta. III. korištenja inertnog materijala iz RGO-a i kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica i platoa. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina. zaštite na radu.1. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Prijedlog IZVO AČA o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan Nadzornom inženjeru na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna. pravilno uskladištenje i čuvanje potencijalno opasnog otpada do konačnog postupka zbrinjavanja. Izvo ač u slučaju potrebe za prekovremenim radom. prijevoz do prostora namijenjenog za privremeno čuvanje. Pri navedenom postupku s potencijalno opasnim otpadom obavezna je primjena svih mjera u svezi zaštite okoliša.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku.1.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zaštite od požara i eksplozija te postupanja s opasnim otpadom. Obračun rada IZVO AČA na zbrinjavanju opasnog otpada vrši se posebno. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada.4. pažljivi istovar uz razvrstavanje. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM Bačve i ostali potencijalno opasni predmeti Moguće je da postoji odre eni broj otvorenih i zatvorenih bačava i drugih opasnih predmeta (potencijalno opasni otpad) smještenih na području predvi ene izgradnje. pažljivi utovar u vozila. Navedeni potencijalni opasni otpad može biti prekriven koherentnim materijalom. voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom.A. Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši Nadzorni inženjer. stranica 74 od 348 . produljenu prekrivku. Prihvat i ugradnja otpada planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca.

7. provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem. 2.5. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi. 6. provjera sredstva za gašenje a. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu 4. smanjenje tlaka pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjeru stanja praha glede sipkosti. 3. 7.1. goriva. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu brtve ventila te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova.A. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje. aparat sa prahom. itd) IZVO AČ je dužan izvršiti radove na otklanjanju opasnih tvari u skladu sa Uredbom o uvjetima za postupanje sa opasnim otpadom (NN 34/95). 2. te upisivanje na samoljepivu naljepnicu. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Periodični servis aparata s bočicom obuhvaća: 1. 8. temeljito čišćenje svih nečistoća. 6. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu membrane spojne cijevi. provjeru usponske i uzbudne cijevi. 8. brtve zatvarača te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova. kontrolu ispravnosti manometra.1. odnosno svake dvije godine za aparate starije od 15 godina. pojave grudica i stranih tijela. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. i unutarnji pregled koji treba obaviti svake pete godine za aparate starosti do 15 godina. 3. Navedene radnje vrše se u suhoj stranica 75 od 348 .A. 9. i ljepljenje na usponsku cijev aparata 11. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Aparati za gašenje požara Održavanje aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz periodični servis. Periodični servis aparata pod stalnim tlakom obuhvaća: 1. Prosijavanje praha nije dopušteno. III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. upisivanje izvagane mase bočice i datuma vaganja na samoljepivu naljepnicu i ljepljenje na bočicu 10. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje 5. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. 10. 4. 5. kontrola dosjednih površina ventila. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. Prihvat i ugradnja otpada Ukoliko se na deponiji zemlje zateknu opasni otpad (asfalt.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. skidanje zatvarača. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. koji treba obaviti najmanje jednom godišnje. 9. motorna ulja.

A. kod aparata pod stalnim tlakom. b. Protupožarno osiguranje na odlagalištu sastoji se Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 iz sljedećih vatrogasnih aparata: 3 komada 32 komada 4 komada stranica 76 od 348 . a aparati stariji od 15 godina svake dvije godine. vanjsku površinsku zaštitu spremnika. b) aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode. unutarnji pregled spremnika CO2 svakih 5 godina. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. a obuhvaća radnje predvi ene periodičnim servisom. Navedene radnje vrše se u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. naljepnice i ostalo. izra en od metala otpornog na koroziju. ponovno punjenje aparata sredstvom za gašenje. Prihvat i ugradnja otpada zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. zamućenosti sredstva za gašenje te obavezna zamjena pjenila/aditiva svake pete godine 6. U cijenu održavanja vatrogasnih aparata IZVO AČ treba uključiti. Punjenje aparata sredstvom za gašenje: a) prah/ starim ili novim u cijelosti b) voda/pjena. servisiranje i održavanje protupožarnih aparata i opreme. vanjski pregled spremnika CO2 svake 2 godine. osloba anje tlaka iz aparata i otvaranje spremnika. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelo spremnika IZVO AČ je zadužen za redovno praćenja valjanosti. provjeru usponskih/uzbudnih cijevi. eventualno punjenje CO2 boca. unutarnji pregled svakih 5 godina (ili svake 2 godine za aparate starije od 15 godina). periodični servis svake godine. detaljan unutarnji pregled spremnika 7. ispitivanje spojnih cijevi na vrijednost ispitnog tlaka spremnika 5. 3. na kojem se na neizbrisiv način označava godina u kojoj treba izvršiti ponovni unutrašnji pregled 9. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika stavlja se prsten.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Unutarnji pregled Unutarnji pregled vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine. zatvaranje i plombiranje zatvarača.1. 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 10. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. istresanje sredstva za gašenje iz spremnika te provjera: a) aparat sa prahom. tlačnu probu spremnika CO2 svakih 10 godina. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. 2. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. uz dodatak sljedećih radnji: 1. aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode / zamućenosti sredstva za gašenje i zamjena novim po potrebi 11. detaljno rasklapanje zatvarača ili ventila. Prosijavanje praha nije dopušteno. provjera mehanizma za aktiviranje i zamjenu svih brtvi. nova mješavina u cijelosti 8.

U slučaju nepodudarnosti izme u hrvatskih propisa i propisa EU. Usto.1. Prihvat i ugradnja otpada Predvi a se da će se sa izvedbom mobilne pretovarne stanice povećati potreba aparata za gašenje požara na Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 5 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 36 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 5 komada IZVO AČ je dužan voditi evidenciju ispitivanja vatrogasnih aparata kroz Mjesečni izvještaj. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Provo enje HASP-a za vrijeme izgradnje odgovornost je RC-a. RC će morati dostaviti svoj HASP ZGOS-u na pregled.1. RC-ov HASP trebao bi opisivati opće postupke koje treba provoditi kako bi se zaštitilo RCovo osoblje koje je uključeno u provo enje aktivnosti sanacije Odlagališta.5. HASP bi se trebao pripremiti tako da se pridržava mjerodavnih hrvatskih propisa.1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA Izvo ač sanacije (RC) će biti odgovoran za izradu i provo enje plana mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (HASP) pri izgradnji odlagališta Jakuševec (u daljnjem tekstu Odlagalište). III. Prije samih aktivnosti sanacije. stranica 77 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. hrvatski propisi će imati prednost. Minimum uvjeta HASP-a bit će naveden u tehničkim specifikacijama kao minimum uvjeta koje će RC morati uključiti u svoj HASP. procedure bi trebale biti u skladu s mjerodavnim direktivama i propisima Europske unije.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ovako se definiraju: Ovlašteno osoblje – osoblje s točno odre enim zaduženjima.5 m oko radne površine. na terenu – područja unutar granica odlagališta Jakuševec izvan terena – područja izvan granica odlagališta Jakuševec Nadzorno osoblje –sve osobe koje je imenovala odgovarajuća regionalna ili federalna vladina agencija. mora imati odre enu opremu za osobnu zaštitu (PPE) i mora zadovoljavati uvjete obučavanja i liječničkog nadzora. koji će se odgovarajuće označiti. prikazuje se kao ppm(v) za plinove i pare stranica 78 od 348 .1. Polumjer od otprilike 7. mora definirati Zonu zabrane pristupa. osoblje projekta. izvo ač i konzultant čije je prisustvo ovlašteno Zona disanja – zona disanja radnika je zamišljena kružna zona polumjera 60 cm oko glave. a koje su odre ene da izvrsavaju nadzorni posao PEL – Dopuštena granična vrijednost izloženosti (Permissible Exposure Limit) (koju su uvele EU. CRZ – Zona smanjenja kontaminacije (Contamination Reduction Zone) – zona odre ena za uklanjanje kontaminenata s osoblja i opreme. kemijskim i opasnim svojstvima kemijskih sastojaka. To područje nalazi se uz Zonu zabrane pristupa. HASP – Plan mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Plan) HSO – RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Officer) IDLH – Neposredna opasnost po život i zdravlje (Immediately Dangerous to Life and Health) ILO – Me unarodna organizacija rada (International Labour Organization) MSDS – Liste podataka o sigurnosti materijala (Material Safety Data Sheets). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. hrvatske nadležne vlasti ili OSHA) PPE – Oprema za osobnu zaštitu (Personal Protective Equipment) ppm – dijelovi u milijun (parts per million). Prihvat i ugradnja otpada Akronimi i definicije Termini koji se koriste u ovim posljednjim uvjetima HASP-a. EU – Europska unija Zona zabrane pristupa – područje u kojemu sve osoblje koje u njega ulazi mora direktno biti povezano s radovima koji su u toku. nadzorno osoblje. One daju informacije o fizičkim.A.

Hrvatska.1926. Ovi uvjeti pripremljeni su u skladu s direktivama EU u sklopu 294A0103(68) Sporazuma o europskom ekonomskom području . Daljnje upute dali su standardi Američke uprave za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (OSHA) 29 CFR §1910. ispraviti. Koristi se za prijenos opreme i materijala na teren (tj. Glavne aktivnosti na Odlagalištu Planirani radovi na izgradnji Odlagališta uključuju iskopavanja i izradu obloženih radnih ploha deponije. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Aktivnosti obuhvaćaju i izgradnju sustava odvodnje i otplinjavanja. TLV – Prag graničnih vrijednosti (Threshold Limit Value) Opis projekta Pripremljeni su uvjeti HASP-a za aktivnosti na odlagalištu Jakuševec u Zagrebu. radne aktivnosti smjesta će se prekinuti u išćekivanju rasprave s RC-ovim nadzornikom zaštite zdravlja i sigurnosti (HSO) stranica 79 od 348 .1. njihovo punjenje otpadom te prekrivanje završnim prekrivnim sustavom. Ostali mjerodavni dokumenti su oni od institucija SAD-a (NIOSH/OSHA/USCG/USEPA): "Smjernice za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu za aktivnosti na gradilištu s opasnim otpadom". i HSE-ov izvadak br.A. kako bi se osigurala primjena odgovarajuće zaštite i kontrole u slučaju opasnosti za terenske radnike i okolinu. 8 (Revizija 1): Sigurnost pri iskopavanjima. uporište) i kao veza izme u raznih zona.Zaštita zdravlja i sigurnost na radu. Potrebne sigurnosne mjere na projektu Razina zaštite i postupci specificirani u ovim uvjetima HASP-a predstavljaju minimum uvjeta za zaštitu zdravlja i sigurnosti koje RC treba uključiti u HASP za sveukupno terensko osoblje uključeno u gra evinske radove na sanaciji. Do e li do situacije koja je izvan ovdje specificiranih postupaka Osobne zaštite i dekontaminacije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zakon o radu. Prihvat i ugradnja otpada RC – Izvo ač radova (Contractor) REL. Zadnja dva dokumenta obuhvaćaju uvjete zaštite zdravlja i sigurnosti Velike Britanije pri Zakonu o radu iz 1974.120 i 29 CFR §1910. dokument Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost (HSE) Velike Britanije naslovljen "Kratki vodič osobne zaštitne odjeće pri radnim regulativama iz 1992.preporučena granična vrijednost izloženosti (Recommended Exposure Limit) SHSC – koordinator zaštite zdravlja sigurnosti na Odlagalištu (Site Health and Safety Coordinator) Odlagalište – odlagalište Jakuševec Uporišna zona – područje izvan Zone zabrane pristupa koja se smatra čistom u svrhe HASP-a. RC-ov HASP će se pregledati i ako je to potrebno.".Aneks VII . Jednaka prava za muškarce i žene.

HSO i voditelj projekta zajedno s podizvo ačevim SHSC-om. te ostale informacije koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti na gradilištu. stranica 80 od 348 . postignute ili prekoračene granične koncentracije. 3. policije i bolnica.1. te revizije specificiranih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti.). Osoblje koje ima bilo kakvih pitanja ili nedoumica u svezi s provo enjem ovih mjera slobodno može zatražiti pojašnjenje od RC-ova HSO-a ili od koordinatora zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (SHSC). voditeljem projekta. stanje instrumenata. uključujući ako je potrebno i ovlaštenje da privremeno prekine rad na projektu zbog zdravstvenih i sigurnosnih razloga. RC-ov voditelj projekta RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti RC-ov koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu Podizvo ačev koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (podizvo ačev SHSC) RC-ov voditelj projekta imat će sveukupnu odgovornost na projektu i bit će ovlašten da poduzima sve mjere koje smatra potrebnima kako bi osigurao sigurnu radnu sredinu za sveukupno osoblje koje radi na projektu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sve revizije postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti zabilježit će se u RC-ovu Obrascu za odobrenje promjene postupaka na terenu (primjer dan u Prilogu 1) i trebat će se odobriti od strane HSO-a i voditelja projekta. nadzornikom Odlagališta itd. te mora biti spremno na sve opasnosti vezane za rad u blizini vozila i opreme i u svako doba se ponašati razumno i pažljivo. RC-ov SHSC i HSO odgovorni su za provo enje tih postupaka i imaju ovlaštenje zaustaviti radove ili otpustiti osoblje u slučaju nepridržavanja mjera. Prihvat i ugradnja otpada i RC-ovim voditeljem projekta (tj.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. RC-ov SHSC će biti zadužen za listu adresa i telefonskih brojeva za hitne slučajeve koja će uključivati. HSO će imati sveukupnu odgovornost pri odre ivanju postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti na projektu i dobit će nužna ovlaštenja da provodi te mjere. Usto. a imenovanja bi se trebala izvršiti kako je dolje prikazano po autoritativnosti: 1. Cijelo osoblje uključeno u rad na terenu morat će pročitati HASP i potpisati RC-ov obrazac s uputama u mjere sigurnosti prilikom aktivnosti na terenu. te za reviziju računa. 2. Svo osoblje mora se pridržavati odre enih postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti. RC-ov SHSC tako er je dužan voditi zapisnik na terenu u koji će upisivati podatke kao što su radno vrijeme.A. Imenovano osoblje za sigurnost i poslovodna struktura Osoblje odgovorno za zdravlje i sigurnost zaposlenika na terenu bit će SHSC. i brojeve hitne pomoći. izme u ostalog. 4. RC-ov SHSC je odgovoran za dokumentaciju o provo enju svih odre enih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti. opći podaci.

on/ona mora smjesta prekinuti opasan postupak. Primijeti li netko od radnika potencijalno opasnu situaciju. kvar opreme. Radnik potom mora ispuniti obrazac "Opasne okolnosti i postupci". Očekuje se i zahtijeva da sigurnost svog osoblja na Odlagalištu bude u svakom trenutku najvažnija. prilikom istraživanja opasnog otpada na terenu. i/ili zrakom. itd. Me utim. te poduzeti odgovarajuće preventivne ili korektivne mjere ili smjesta obavijestiti RC-ova SHSC-a ili voditelja projekta o vrsti te opasnosti. te se posebno mora voditi računa o mjerama sigurnosti. "Opravdane situacije" kao što je ograničenje proračuna ili pak vremensko ograničenje. Postupci izvan osnovnog sistematskog i rutinskog liječničkog nadzora nisu planirani unutar zadataka popisanih u ovomu dokumentu. kako svoje tako i svojih suradnika.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. vodom. dužan je to smjesta prijaviti imenovanomu osoblju za zaštitu zdravlja i sigurnosti Izvo ača sanacije. Osoblje koje upravlja specijaliziranim strojevima ili drugom opremom mora se obučiti i biti kvalificirano kako bi moglo njome upravljati. Na e li se radnik u potencijalno opasnoj situaciji. radnik je dužan prestati s radom i smjesta obavijestiti odgovarajuće nadležno osoblje za sigurnost. te o pravilnom kalibriranju i upotrebi detektora zapaljivih plinova (CGI). Sve osoblje na gradilištu koje potencijalno može doći u kontakt s kontaminiranim tlom. 82/605/EEC i 98/24/EC. U slučaju situacije neposredno opasne po život. nikada ne smije biti opravdanje za nesiguran rad i postupke. To uključuje poduku o korištenju sve potrebne opreme za zaštitu u skladu s direktivom EU. osim u slučajevima u kojima poslodavac može dokazati da dotični posao neće ugroziti stranica 81 od 348 . direktive 80/1107/ EEC. Ovi zahtjevi obučavanja odnose se na sve radnike zaposlene na gradilištu. RC-ov SHSC mora evidentirati takvu opremu na početku rada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. RC-ov SHSC bit će odgovoran za koordinaciju aktivnosti za sigurnost na Odlagalištu izme u podizvo ača i ostalog osoblja na terenu. a u skladu s uvjetima liječničkog nadzora EU. foto-ionizacijskih detektora (PID). te za svakog novog radnika koji do e na teren. Svaki radnik odgovoran je da razumnom procjenom opreznim ponašanjem zaštiti zdravlje i sigurnost. te cijevnih kolorimetrijskih detektora. U takvim situacijama svi koji rade na projektu moraju znati da mogu potencijalno svjesno ili nesvjesno ugroziti standarde zaštite zdravlja i sigurnosti. Potrebno obučavanje i liječnički nadzor Sve osoblje uključeno u rad na terenu mora obaviti osnovni sistematski pregled i mora sudjelovati u programu liječničkog nadzora svoga poslodavca. 89/656/EEC. Obučavanje bi tako er trebalo uključivati obuku o dekontaminaciji osoblja i opreme. Prihvat i ugradnja otpada Za svakog podizvo ača će se odrediti SHSC. RC-ov SHSC će voditi računa da svaki radnik obavi sistematski pregied prije početka projekta.1. glavna odgovornost za zdravlje i sigurnost pojedinacnog radnika leži na samom radniku i njegovim suradnicima. prepoznavanju opasnosti. promijenjeni ili neočekivani uvjeti. mora biti podučeno u postupcima zaštite zdravlja i sigurnosti. Svaki podizvo ačev SHSC bit će odgovoran za provo enje navedenih postupaka na terenu.

HSO je taj koji će donijeti odluku za svaki slučaj posebno. Neke nerizične aktivnosti (npr. Prihvat i ugradnja otpada zaposlenike. tj. ali izvan vidnog ili slušnog dometa (npr. ne mogu poslužiti za uspostavljanje veza s odgovarajućim lokalnim hitnim službama. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ograničene geodetske aktivnosti) spadaju pod takve iznimke.1-1978 ili odgovarajuće i ekvivalentne hrvatske ili EU standarde. te mora prijaviti incident HSO-u. Treba napomenuti da mobilni telefoni koji se koriste izvan područja njihova dosega. nalaze se na različitim mjestima na Odlagalištu). a u skladu s brojem zaposlenika na terenu i mora sadržavati najmanje dva para lateks rukavica. Korisnici mobilnih telefona uspostaviti će bolju vezu ako biraju puni broj hitne službe. Zahtjeve obuke za nerizične aktivnosti razmotrit će se za svaki slučaj posebno budući da su uvjeti na Odlagalištu podložni promjenama. Sve osoblje i poslodavac dužni su se pridržavati odgovarajućih nacionalnih ili EU normi i propisa vezanih za profesionalnu izloženost patogenima koji se šire krvlju. Osoblje koje dozna za nezgode ili ozljede smjesta je dužno osigurati davanje odgovarajuće prve pomoći. Taj pribor mora biti odgovarajuće veličine. ako radove na terenu obavljaju dvije ili više terenskih ekipa.A. ispostava robe. Prva pomoć Na odlagalištu se mora nalaziti osnovi pribor za pružanje prve pomoći koji zadovoljava uvjete ANSI specifikacije Z308. opremu za reanimiranje i otopinu za ispiranje očiju uz ostali uobičajeni pribor prve pomoći čije će zalihe SHSC obnavljati po potrebi. pri čemu će se konzultirati sa SHSC-om ako bude potrebno. Veze Na Odlagalištu mora postojati telefon smješten u terenskoj prikolici. stranica 82 od 348 . Usto. Od RC-a zahtijevat će se da na Odlagalištu uvijek bude prisutna osoba koja je obučena u davanju prve pomoći i reanimiranju. radio veza ili slične metode koristit će se za održavanje veza. izložiti ih opasnostima štetnim po zdravlje i sigurnost.

osobito za vrijeme aktivnosti bušenja i izgradnje. Odabir materijala za rukavice trebao bi ovisiti o proizvo ačevim podacima o njihovoj propusnosti. i da se ta zaštita mora koristiti pri razinama izloženosti višim od 90 dB. Tako er treba nastojati pristupiti svakoj potencijalno kontaminiranoj jedinici/objektu uz vjetar. na promjenu mirisa ili pojavu ulja na vodi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te djelovanja istih na opreznost i sposobnost prosu ivanja. Osim toga buka od aktivnosti koja uključuje udarce (npr. tj. tj. • Svaki radnik na terenu treba u svakom trenutku raditi unutar vidokruga drugog radnika za vrijeme istražnih radova. • Jelo. a kojih se u svako doba treba pridržavati sve osoblje na Odlagalištu. • Ni u kojem slučaju ne smije se ući ili voziti u kantama ili dizalima za materijal ili bilo kojem drugom sličnom sredstvu koja nije posebno namijenjena za ljude. nitrilnih ili neopreonskih gumenih rukavica.. valja izbjeći kontaminaciju usne šupljine putem ruku. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. pobijanje obloge u postupku bušenja). a koja je dovoljno glasna da bude nelagodna ukazuju na potrebu nošenja slušne zaštite. iskopavanje otpada). namijenjene su sprječavanju ozljeda i djelovanja štetnog za zdravlje. žvakanje žvakaće gume ili duhana i pušenje dozvoljeni su samo na mjestima koja je odredio SHSC. • Treba biti svjestan simptoma umora ili stresa od hladnoće/vrućine. Slušna zaštita mora biti lako dostupna na Odlagalištu. Ni u kom slučaju se te aktivnosti ne dozvoljavaju u neposrednoj blizini bilo kakvih rizičnih aktivnosti (npr. Te smjernice predstavljaju minimum standardnih postupaka za smanjivanje potencijalnih rizika povezanih s ovim projektom. Terenske prikolice će tako er biti opremljene tim priborom za hitne slučajeve. U smjernicama EU odre eno je da slušna zaštita tako er treba biti dostupna svom osoblju koje je izloženo nevrednovanoj dnevnoj buci od 85 dB ili više. stranica 83 od 348 . piće. • Buka može predstavljati opasnost po zdravlje i sigurnost. Radnici bi se trebali odnositi prema svom iskopanom materijalu. • Višenamjenski suhi kemijski aparat za gašenje požara. moraju se držati u svim terenskim vozilima. tlu ili otpadu ili podzemnim vodama kao da su kontaminirani. kompletan terenski pribor za prvu pomoć i bočica otopine za ispiranje očiju. • Treba temeljito oprati ruke i po potrebi lice. prije unošenja jela u usta i dr. Prihvat i ugradnja otpada Opće smjernice ponašanja i higijenskih mjera Dolje navedene opće smjernice vezane uz osobne higijenske i radne navike.A. te atestiranom tekućinom s kojom se oči ispiru 15 minuta.1. ili tome slično. • Treba paziti na eventualnu promjenu uvjeta npr. • Ne smije se baratati uzorcima otpada ili nekim drugim potencijalno kontaminiranim sastojcima bez korištenja barem lateks.

stranica 84 od 348 . Sve osoblje morat će potpisati tjednu izjavu o sastancima za izvo ače (primjer dat kao Prilog 2).1. Sveukupno osoblje morat će pročitati HASP i potpisati Izjavu za izvo ače prije obavljanja bilo kakvih radova na terenu.A. Treba biti spreman prestati s radom ako to nameću okolnosti. sadržajem i popisom prisutnih na svakom sastanku. Prihvat i ugradnja otpada • Uvijek treba koristiti odgovarajući stupanj osobne zaštite. Treba kontaktirati lokalnu elektroprivredu ukoliko postoje pitanja u vezi sa statusom i voltažom vodova. Sastanci za upućivanje o sigurnosti na gradilištu SHSC je dužan uputiti u mjere sigurnosti na gradilištu sve osoblje po njihovu dolasku na Odlagalište. i minimalno moraju uključivati sljedeće: • • • • • • • Kontakt brojevi u hitnim slučajevima Pitanja sigurnosti vezana uz vremenske prilike Opasnosti specifične za radne zadatke i potrebna zaštitna oprema Neuobičajene situacije/područja na gradilištu Problematika sigurnosti Promjene u HASP-u i Bilo kakvi incidenti vezani za zaštitu zdravlja i sigurnost do kojih je došlo na Odlagalištu. • Treba obratiti iznimnu pozornost za vrijeme bušenja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Treba biti svjestan utjecaja oštre klime (kiša. SHSC će tako er voditi i dokumentirati redovite sastanke o sigurnosti prije početka svakog novog zadatka i to ne rije e od jedanput tjedno za vrijeme radova na terenu. poledica. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. iskopavanja ili obavljanja drugih aktivnosti u blizini nadzemnih instalacija. prevelika razina zaštitne opreme može smanjiti učinkovitost i povećati mogućnost ozljeda. Točke koje će se razmatrati ovise o zadanim aktivnostima. vremenom. grmljavina) na sigurnost Odlagališta. Smanjena razina zaštitne opreme može uzrokovati izloženost koja se mogla spriječiti. snijeg. Treba voditi zapisnik s datumom.

Prihvat i ugradnja otpada III. Nadalje. uključujući olovo i krom. redovnom osobnom higijenom i odgovarajućom odjećom može se spriječiti izloženost putem kože. procjednih voda i podzemnih voda na Odlagalištu. U taj popis uključeni su VOC. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Spojevi koji su prona eni u podzemnim vodama na terenu. RA izvo ač će dati na pregled tablicu s rezimiranim graničnim vrijednostima izloženosti za tvari koje se prenose zrakom i djelovanja na zdravlje tih kemijskih onečišćivača u HASP-u. površinske vode.1.5.A. amonijak i mineralna ulja. podzemnim vodama.2 PROCJENA OPASNOSTI Potencijalne opasnosti na Odlagalištu uključuju kemijske opasnosti. Potencijalna kemijska opasnost Potencijalna kemijska opasnost na Odlagalištu može se povezati s otpadom. O svakoj od tih grupa potencijalnih opasnosti govori se dalje u tekstu. • Izloženost kože i moguća apsorpcija preko kože odre enih lipofilnih (koji se lako upijaju kroz kožu) organskih kemijskih spojeva. procjednim vodama. Sažetak prikaza ranije detektiranih spojeva na Odlagalištu i njihovih maksimalnih koncentracija. fizičke opasnosti i biološke opasnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. zajedno s navikom osobne higijene može se uspješno kontrolirati izloženost opasnim tvarima putem ingestije. Potencijalna opasnost od izloženosti uključuje: • Udisanje organskih para zbog potencijalne prisutnosti hlapivih organskih tvari (VOC) u otpadu. stranica 85 od 348 . uključeni su u Prilogu 3. površinskim vodama i taloženjima. površinskim tlom. talog i zemlja Do sada nije provedeno detaljno vrednovanje otpadnih materijala. te spojeva čija se prisutnost očekuje.3. ZGOS-ova će odgovornost biti pribaviti popis potencijalno opasnih kemikalija koje se mogu pojaviti na gradilištu. te mora sadržavati popis odgovarajućih IDLH koncentracija u HASP-u. Zabranom pušenja. Isto tako.A. podzemnim ili procjednim vodama. HASP mora u potpunosti ispitati potencijalnu opasnost od svih detektiranih spojeva ili onih čije se prisustvo očekuje na gradilištu. mogli tako er biti značajni. metali i cijanid. a koji bi mogli predstavljati rizik za zdravlje zaposlenika uključuju arsen.1. Očekuje se da bi ostali organski spojevi i teški metali. polu-hlapive tvari. jela i pića u kontaminiranim područjima. O opasnosti putem udisanja govori se u poglavlju 4. Ta procjena opasnosti mora uključiti dopuštene granične vrijednosti izloženosti za pojedine tvari u skladu s hrvatskim i EU pravilima. Potencijalno kontaminirane podzemne vode. te plinovima na deponiji. • Nehotično unošenje gutanjem potencijalno toksičnih tvari preko dodira ruku s ustima ili namjerno unošenje materijala koji su nehotično kontaminirani potencijalno štetnim tvarima.

• Amonijak: Akutna izloženost može dovesti do upale i naticanja očiju uz mogući gubitak vida. bilo da su prije detektirane ili da se njihova prisutnost očekuju na odlagalištu. koža. Zbog toga se mora vršiti monitoring zraka za navedene plinove za vrijeme svih rizičnih radnji kao što je iskopavanje i uklanjanje smeća. Organi koje napada su jetra. unošenja hrane i dodira s kožom i s opasnim tvarima navedenim u Prilogu 3. Kontakt s kožom može izazvati nadraživanje dišnog trakta i perifernu neuropatiju. a što je detaljno opisano u 3. Upijanje putem kože može dovesti do dermatitisa. Unošenje hrane može uzrokovati jaku že .A. poglavlju. povračanje. uključujući sljedeće: • • • • • • • • metan vodikov sulfid vodikov cijanid benzen vinil klorid metilenski klorid ugljik dioksid merkaptani Metan i vodikov sulfid (H2S) su uobičajeni spojevi na deponijama koji se stvaraju anaerobnom razgradnjom otpada. Dalje navedeni spojevi detektirani su na Odlagalištu i predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje za vrijeme rizičnih aktivnosti na terenu. te od eksplozija. bolove u trbuhu. mučninu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. pluća i limfni sustav. proljev. Arsen je poznati karcinogen i moguć teratogen. • Arsen: Akutna izloženost putem udisanja može izazvati nastajanje upale nosnog septuma. bubrezi. Udisanje može izazvati osjećaj žarenja u gornjim dišnim putovima i može doći do edema i upale pluća kemijskim putem.crijevnih smetnji. stranica 86 od 348 .1. Za vrijeme rizičnih aktivnosti kao što je va enje otpada može doći do ispuštanja tih plinova koji predstavljaju opasnost prilikom udisanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Znakovi i simptomi akutne izloženosti Zadaci vezani uz zaštitu zdravlja na Odlagalištu morali bi uključivati moguću izloženost putem udisanja. Prihvat i ugradnja otpada Plinovi na Odlagalištu Odlagališta mogu sadržati niz plinovitih spojeva. te nepravilno kucanje srca. te do želučano. HASP mora u potpunosti razmotriti potencijalne opasnosti zajedno s dopuštenim graničnim vrijednostima izloženosti i IDLH-om za opasne tvari. Simptomi vezani za zdravlje koji su uzrokovani izloženošću bilo kojim već otkrivenim spojevima na gradilištu moraju se obraditi u HASP-u i mogu se pronaći u odgovarajućim Listama podataka o zaštiti od kemijskim spojeva ili NIOSH-evu Vodiču za opasnost od kemijskih spojeva. Ulazak amonijaka duboko u pluća uzrokuje plućni edem.

pospanost.1. paraliza zglobova. Hladnoća Kada se očekuju temperature oko 5°C ili niže.4. Radnici su stranica 87 od 348 . te fibrozu pluća. Radnicima će se preporučiti da što češće piju tekućinu za vrijeme radnoga vremena. glavobolju. pogotovo za vrijeme jakih vjetrova. nesanicu i anoreksiju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. bolest bubrega.A. • Olovo: Simptomi prevelike izloženosti ne pojavljuju se u svim slučajevima trenutno. bljedilo.4. klonulost. gušenje. Simptomi izloženosti tom plinu su sljedeći: • Vodikov sulfid: Akutni simptomi udisanja vodikovog sulfida uključuju nadraživanje dišnog trakta. neishranjenost. nadraživanje očiju i hipotenzija. Radnici su dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima pregrijavanja organizma kada je okolna temperatura viša od 27°C ili 21°C za vrijeme nošenja zaštitnog odijela ili slično. paralizu. te one na koje će se ondje vjerojatno naići. To može uzrokovati zdravstvene posljedice od prolaznog umora od vrućine do ozbiljnog oboljenja ili smrti. bolovi u trbuhu. kolike. drhtavica. Izloženost navedenim tvarima izaziva sljedeće simptome: • Krom: Simptomi uključuju nadraživanje očiju i kože. nesanica. Izvor pitke vode mora biti dostupan u Uporišnoj zoni (4. konstipacija. poglavlje) za vrijeme toplog vremena. anoreksija. Primjer rasporeda minimalnih radnih stanki prikazan je u Prilogu 4. treba voditi računa da se izbjegne pothla ivanje organizma. Kronični simptomi uključuju zamagljeni vid. kašalj. HASP bi trebao obraditi sve spojeve već detektirane na Odlagalištu. anemija. Kod osoblja izloženog niskim temperaturama (pogotovo za vjetrovita vremena) mogu se pojaviti promrzline. zamagljeni vid. encefalopatija. vodikov sulfid je vjerojatno prisutan. Prihvat i ugradnja otpada Iako do sada nije otkriven na Odlagalištu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Simptomi su slabost. blijede oči. ozebline ili hipotermija. Znakovi i simptomi pothla ivanja prikazani su u poglavlju 2. Potencijalna fizička opasnost Vrućina Rad u zaštitnoj odjeći može uvelike povećati mogućnost tjelesnog pregrijavanja. paralizu. HASP mora predvidjeti i odrediti pauze za odmor i unos tekućine. krvarenje i smrt. gingivna pukotina. Predvi a se mogućnost otkrivanja kroma i olova na gradilištu. Znakovi i simptomi tjelesnog pregrijavanja navedeni su u poglavlju 2. Sažetak maksimalnih koncentracija za spojeve detektirane na gradilištu prije sanacije sadržan je u Prilogu 3.

Urušavanjem bokova iskopa. Ako je iskop dublji od 1 metra. plan instalacija bi se trebao pregledati prije početka iskopavanja. površina tla koja ih prekriva mora se odgovarajuće označiti. Kako bi se izbjegla opasnost od urušavanja. ali ne isključivo. Mogućnošću da osobe ili vozila upadnu u iskop. Pristupom izlazu iz iskopa. glavu i stopala. Ako je pohranjivanje materijala u blizini ruba iskopa neizbježno. žmurje. valja voditi računa da. iskapana zemlja ili drugi materijali ne bi se smjeli stavljati u blizinu bokova iskopa.) trebaju biti pri ruci na gradilištu prije početka bilo koje aktivnosti iskopavanja.A.) moraju se priskrbiti za stranica 88 od 348 . Radnici bi tako er trebali jesti visoko kaloričnu hranu i piti mnogo tekućine kako bi izbjegli dehidraciju. te da prekrivaju i utople ruke. Svi materijali i oprema koji su potrebni kako bi iskopavanje uspješno teklo (npr. Prije iskopavanja trebaju se potražiti očiti znaci podzemnih komunalija. Opasnost od skrućenog prostora i iskopavanja Prije početka aktivnosti iskopavanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tada daske ili nešto tomu slično treba postaviti kako bi se spriječilo urušavanje materijala u iskop.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odjeća ostane suha. Prihvat i ugradnja otpada dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima promrzlina za hladna vremena. Materijalom koji padne na osobe koje rade unutar iskopa. višak težine koji se položio na stjenke iskopa može izazvati urušavanje. uključujući. sigurnosna ograda i/ili daske). rekviziti itd. Sredstva za osiguravanje ulaska i izlaska (npr. Pri vremenskim okolnostima kod kojih može doći do snižavanja tjelesne temperature. Ako se prona u instalacije. tada se trebaju postaviti prepreke (npr. i Potkopavanjem obližnjih gra evina. radnicima će se preporučiti da nose višeslojnu nepropusnu odjeću. Uz opasnosti koje predstavlja urušavanje neadekvatno postavljenag materijala. ako je to moguće. ljestve i sl. prekrivala za ventile. rampe.1. Tamo gdje vozila ispražnjavaju materijal u iskop trebaju se postaviti granični blokovi kako bi se spriječilo da ne upadnu preko ruba u iskop. Ako je to moguće. ili bi ih trebalo poduprijeti drvenom oplatom. žmurjem ili na neki drugi odgovarajući način. Treba biti posebno oprezan kad se radi po jakom vjetru i/ili kada se odjeća smoči. Potpora će možda biti potrebna i kod plitkih rovova gdje se za vrijeme rada treba saginjati i kleknuti. Možda će biti potrebna dodatna potpora na rubu iskopa kako bi prihvatila težinu vozila koje se ispražnjava ili obavlja neku drugu aktivnost. Stranice svakog iskopa trebale bi se poravnati tako da budu pod kutom pod kojim se ne bi urušile. rešetke ili popravke betonskih ili asfaltnih površina. treba osmisliti plan kako se nositi sa sljedećim: • • • • • • • Kontaktom s podzemnim instalacijama. Osoblje ne bi smjelo ulaziti u iskope koji nisu na taj način poravnani ili poduprijeti. Mogućom kemijskom izloženosti. Usto. Treba spriječiti i upad osoblja ili vozila u iskope.

• Ako se vodovi ne mogu isključiti.1 metar na svakih 10 kV koji prelaze 50 kV. Pristup tom izlazu ne smije se blokirati ni na koji način dok se radnici nalaze unutar iskopa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ako je to moguće. tada se treba odrediti hoće li privremena potpora biti potrebna. Prihvat i ugradnja otpada cjelokupno osoblje i vozila koja rade unutar mjesta za iskopavanje. U slučaju rada u blizini nadzemnih vodova. Opasnost od struje S obzirom da će se na terenu zasigurno koristiti električna oprema. tada se taj razmak mora povećati za 0. Takve pregrade ne moraju biti sastavni dio vozila niti pričvršćene za njega ili neki njegov dio ni na koji način. Kontrolne mjere za opasnost od struje moraju uključivati.A. • Električarske poslove moraju obavljati kvalificirani električari. Treba voditi računa da iskopavanje ne utječe na podnožje skela ili na temelje obližnjih zgrada i drugih gra evina. a nadležno tijelo odgovorno za njihov rad i održavanje treba ih uzemljiti prije početka bilo kakvih radova u njihovoj blizini. • Sva električna oprema mora biti pravilno uzemljena. • Sve ostale vodljive materijale i opremu radnici su dužni spriječiti da do u u stranica 89 od 348 . moraju se provesti sljedeće mjere opreza: • Ako je to moguće. oprema za vodu i nepropusna oprema. te kontaktirati odgovarajuću stručnu službu ako je potrebno. navedeno će predstavljati potencijalnu opasnost od struje.1. i • Mora se koristiti. tada se razmak smije smanjiti samo ako se izolirane pregrade prikladne za tu voltažu voda postave izme u vozila i voda. • Svi produžni kablovi moraju se svaki dan pregledati radi utvr ivanja mogućeg oštećenja ili prekinuća.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. bilo kojim vozilima ili mehaničkom opremom koja ima pomične dijelove mora se rukovati na takav način da se uspostavi razmak od najmanje 3 metra izme u svih dijelova vozila i voda. Možda će biti potrebno konzultirati se s projektantom ili nekom drugom kvalificiranom osobom po naho enju SHSC-a. • Ako se gore opisani razmaci ne mogu održavati. • Sva električna oprema koja se koristi na gradilištu mora imati oznaku CE ili odgovarajući dokaz o pridržavanju sigurnosnih standarda. • Električne žice na radnim plohama moraju se prekriti ili zaštititi radi izbjegavanja oštećenja. ako su zgrade i ostale gra evine u blizini padručja koja će se iskopavati. vodovi bi se trebali isključiti (da nisu pod naponom). • Sve utičnice moraju se držati podalje od vode. Ako voltaža voda prelazi 50 kV. sljedeće: • Za vrijeme kopanja treba utvrditi položaj vodova. izme u ostalog.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

kontakt s uključenim električnim vodovima. Ako se u bilo kojim EU, hrvatskim ili mjesnim propisima zahtijevaju razmaci veći od gore navedenih, u tom slučaju ti propisi imaju prednost.

Teška mehanizacija i buka Teška mehanizacija će biti na gradilištu za vrijeme rizičnih aktivnosti i stoga treba biti posebno oprezan kako bi se izbjegle nesreće. Radnici koji koriste opremu za osobnu zaštitu koja smanjuje sposobnost kretanja ili slušanja posebno bi trebali biti svjesni opasnosti do kojih može doći zbog teške opreme. Postoji mnogo situacija i mogućnosti nastanka nesreće dok se radi u blizini opreme za bušenje, iskopavanje i ostale masivne opreme. U načelu, radnici moraju biti svjesni opasnosti povezanih sa sljedećim: predmetima koji padaju ili se njišu s vitala ili kablova; otkinutim željeznim dijelovima; šmrkova i vodova pod pritiskom koji su podložni pucanju; mogućnosti da se odjeća ili oprema za osobnu zaštitu zaplete za strojeve u pogonu; i • opasnosti od sklizanja, posrtaja i padova. • • • • Oprema za bušenje, masivna oprema za raznašanje zemlje i ostala teška mehanizacija mogu proizvesti veliku buku. U skladu s direktivom EU 86/188/EEC, svi radnici koji su izloženi svakodnevnoj buci višoj od 90 dB, kako stoji u članku 2 te direktive, moraju koristiti slušnu zaštitu. Slušna se zaštita tako er mora nositi ako je radnik izložen neizmjerenom trenutačnom zvučnom pritisku, a koji prelazi 200 Pa. Slušna zaštita mora biti dostupna svim radnicima na gradilištu izloženim svakodnevnoj buci od 85 dB ili više. Slušna zaštita mora se predvidjeti i razraditi u HASP-u i biti dostupna na terenu. Tamo gdje nije provedivo smanjiti dnevnu izloženost buci radnika na Odlagalištu na razinu manju od 85 dB, tada se izloženim radnicima mora provjeriti sluh kako bi se ustanovilo djelovanje izloženosti buci. Podizvo ačev HSO i/ili RC-jev HSO bit će odgovorni za ispravnost masivne opreme prije i za vrijeme njezina korištenja na gradilištu, te za obuku osoblja o sigurnosti pri rukovanju. Ti uvjeti će se naznačiti u HASP-u i moraju biti u skladu s direktivom EU 89/655/EEC u svezi s minimalnim uvjetima sigurnosti i zaštite zdravlja pri korištenju radne opreme.

Ručno baratanje teretima Nepropisno ručno baratanje teretima može uzrokovati ozljede uključujući posjekotine, uklještenja, drobljenje, te ozbiljne povrede le a, trbuha, mišića ruku i nogu, te zglobova. Poseban rizik od ozljeda predstavljaju tereti koji su: • teški i/ili veliki; • glomazni ili teški za obuhvatiti; ili • nestabilni ili sa sastavom podložnom micanju.
stranica 90 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Daljnji rizik od ozljeda povezan je s pokretima podizanja: • do kojih dolazi savijanjem ili iskrivljenjem torza; • koji vrše veliki pritisak na kralježnicu; • koji uključuju dugi fizički napor kao npr. nošenje; ili • koji se vrše na skliskim ili nestabilnim površinama. U skladu s direktivom Vijeća EU 90/269/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim uvjetima zaštite zdravlja i sigurnosti pri ručnom baratanju teretima, ručno baratanje bi se trebalo izbjegavati, ako je opravdana upotreba mehaničkih pomagala. Stoga treba, kada je god to moguće, koristiti mehaničku opremu ili pomagala (razne vrste kolica). Mehanička pomagala moraju biti odgovarajuće veličine, moraju imati kotače namijenjene za teren i biti napravljena tako da spriječe uklještenja i ne vrše nepotrebni pritisak na zglobove. Predmeti koji se prenose moraju biti pravilno učvršćeni kako ne bi pali, te uravnoteženo postavljeni kako se ne bi prevrnuli. Radnici moraju znati koji je kapacitet sveukupne mehaničke opreme i moraju se pobrinuti da tereti budu lakši od pripadajućeg kapaciteta. Bilo koji komad opreme koji se koristi za podizanje materijala ili osoblja mora se upotrebljavati i održavati strogo u skladu s uputama proizvo ača, direktivom EU 89/655/EEC, i svim drugim mjerodavnim hrvatskim ili EU propisima. Granične vrijednosti tereta bit će vidljivo istaknute na svim strojevima za podizanje. Samo operateri koji su kompetentni smjeti će upravljati navedenim strojevima. Strojevi za dizanje i svi elementi opreme koja se koristi pridizanju ili podupiranju tereta moraju se pregledati prije upotrebe. Pregled mora vršiti stručna osoba i mora se dokumentirati. Kada se u projektnim zadacima izričito zahtijeva ručno baratanje ili korištenje masivne opreme i kada upotreba mehaničkih pomagala nije opravdana, tada se ručno baratanje smatra fizičkom opasnosti. U tim slučajevima sljedeći sigurnosni postupci dizanja moraju se uvesti u skladu s 90/269/EEC: • Radnike treba uputiti u sigurnosne tehnike baratanja i informirati o rizicima koji proizlaze iz nepravilnog ručnog baratanja teretima. • Prije počinjanja bilo kojeg zadatka ručnog baratanja, treba se odrediti težina predmeta. U skladu s ILO-ovom Preporukom o maksimumu težine, 1967., br. 128, niti od jednog se radnika ne smije zahtijevati da ručno barata teretom koji može ugroziti njegovu sigurnost. Ni pod kojim se uvjetima od radnika ne očekuje da podizanje ili nošenje tereta težeg od 55 kg. • Prije podizanja nekog predmeta, potrebno ga je pregledati i eventualno ustanoviti dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost (npr. napukline, oštre rubove, i sl.). Tako er treba razmotriti potencijalne opasnosti od kemijskih spojeva (npr. prskanja ili izljeva). • Pod ili tlo na kojemu se namjerava nešto dizati tako er treba pregledati kako nebi došlo do sklizanja, posrtaja i padova.

stranica 91 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Trebaju se uzeti u obzir posljedice prenaprezanja, pogotovo pri nošenju opreme za osobnu zaštitu, ili ako su temperature taka visoke da mogu izazvati toplotni udar. Pri sprečavanju i zaštiti od fizičkih opasnosti vezanih uz podizanje predmeta s poda treba obaviti sljedeće: • Provjeriti je li predmet unutar granica dozvoljene težine; • Provjeriti može li doći do ozljeda pri kontaktu; • Provjeriti je li pod sklizav; • Provjeriti postoji li dovoljan razmak izme u predmeta koji se treba podići i ostalih predmeta kako bi se izbjeglo uklještenje ili gnječenje; • Provjeriti ima li dovoljno prostora za spustiti se u čučanj, podići, okrenuti se i kretati se bez da se povrijede le a ili neki drugi mišići ili zglobovi; • Proći po namijenjenoj ruti kako bi se pronašle i uklonile sve opasnosti od pada ili sklizanja, ako je to moguće; • Ustanoviti promjene u ravnini tla, stepenicama, rampama i ljestvama koje treba riješiti. Pri podizanju predmeta koji su kockastog ili pravokutnog oblika mora se učiniti sljedeće: 1. Staviti jednu nogu ispred druge. 2. Spustiti se u čučanj do predmeta što je bliže moguće. 3. Uhvatiti jedan od gornjih kutova od tijela i njemu nasuprotan donji kut najbliži tijelu. 4. Predmet lagano nagnuti od tijela, nagnuti se naprijed u kukovima, ispraviti le a i uvući bradu. 5. Uvjeriti se da predmet nije zapeo za pod i da će se moći podići. 6. Ispraviti noge prilikom čega držati kičmu ispravljenom, povući predmet prema tijelu i polako se ustati bez naglih pokreta. 7. Ako se treba okrenuti ili promijeniti smjer, okrenuti se stopalima bez iskrivljavanja torza, i krenuti u namijenjenom smjeru. 8. Predmeti se ne smiju nositi na način koji zaklanja radniku put kojim se kreće i tlo pod nogama.

stranica 92 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Čišćenje parom/pranje pod pritiskom Pranje vodom pod visokim pritiskom (čišćenje, ispiranje mlazom) definira se kao upotreba vode pod pritiskom, sa ili bez dodatka drugih tekućina ili krutih čestica kako bi se uklonile nepoželjne tvari s različitih površina gdje pritisak tekućeg mlaza prelazi 6900 kPa (1000 psi). Radnici moraju biti svjesni da pritisci ispod te granice mogu uzrokovati ozljede, te se stoga treba pridržavati dolje navedenih preporučenih postupaka. Odgovarajuće mjere opreza, slične ovim preporučenim postupcima, potrebne su pri radu sa svim pritiscima. Ozljede uzrokovane mlazom vode mogu se činiti neznatnima i slabo indiciraju na razmjer ozljede ispod kože i štete nanešene dubljem tkivu. Pri ozljedama od vodnog mlaza pri visokom pritisku, zahtijeva se hitna bolnička skrb i upoznavanje medicinskog osoblja s uzrokom ozljeda. Tako er, medicinsko osoblje treba obavijestiti o prijašnjim slučajevima ozljeda vodnim mlazom kod kojih je došlo do neobičnih bakterijskih infekcija s gram negativnim patogenima prisutnim u kanalizaciji. Stoga bi bakterijski bris i kultura krvi mogli pomoći. Valja pročitati i pridržavati se proizvo ačeva priručnika.

Minimalni uvjeti opreme za pranje pod pritiskom:
Oprema za pranje pod pritiskom mora imati oznaku CE ili neku drugu sličnu oznaku koja govori da udovoljava odgovarajućim standardima sigurnosti. Minimaini uvjeti koje treba zadovoljiti za opremu za pranje pod pritiskom koja se koristi na gradilištu su sljedeći: • Automatsko ispuštanje pritiska: Sustav mora biti opremljen spravom za automatsko ispustanje pritiska na izlaznom dijelu crpke, tako namještenom da ne prelazi proizvo ačev maksimum dozvoljenog pritiska. • Mjerilo pritiska: Sustav mora imati mjerilo koje će pokazivati razvoj pritiska. • Električne komande: Sve električne komande će biti ili osigurane od kvara, niske voltaže ili zaštićene prekidačem strujnog kruga (pri kvaru u uzemljenju). • Operaterove komande: Prekidač on-off kojeg koristi operater za upravljanje tokom vode pod visokim pritiskom na štrcaljki mora uključivati "dead man'' sklopku koja će automatski zaustaviti istjecanje vode pod pritiskom čim operater ispusti komande.

Minimalni uvjeti za osobnu zaštitu i opremu:
Dok navedena oprema za zaštitu osobija mora biti dostupna i obavezno se nositi u skladu s uputama proizvo ača i/ili uputama HSO-a. Dodatna oprema može biti potrebna ako je prisutna kemijska i druga opasnost. • Zaštita cijelog tijela od špricanja: Odijela otporna na tekućine/kemikalije u skladu s uputama proizvo ača. • Glava: Po potrebi sigurnosna kaciga sa CE oznakom • Oči i lice: Štit za lice sa CE oznakom
stranica 93 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Stopala: Nepromočive čizme sa CE oznakom • Sluh: Po potrebi čepići ili pokrivala za uši

Pravila za rukovanje opremom:
Minimalni uvjeti za rukovanje opremom za pranje pod pritiskom koje treba obraditi HASP su sljedeći: 1. Nikada se ne smije upravljati opremom iznad maksimalnog pritiska kojeg je odredio proizvo ač. 2. Pritisak se podiže polako dok se ne postigne željeni pritisak za rad. 3. Površinu koju treba očistiti uvijek se mora označiti konopom. 4. Uvijek se mora znati gdje je štrcaljka. Nikada se štrcaljka ne smije usmjeriti u drugu osobu. Treba znati da mlaz vode može probušiti zaštitno odijelo, čizme i ostalu osobnu zaštitnu odjeću.

Ručni/električni alat Radove koji ne zahtijevaju samo najjednostavniji ručni alat bez napajanja izvodit će samo one osobe koje su za to obučene ili imaju iskustva. Pri korištenju ručnog/električnog alata minimalno se treba pridržavati sljedećih postupaka: • Neispravan ručni alat neće se izdavati niti koristiti. Sav ručnt alat držat će se u ispravnom stanju i koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen. Primjeri nepouzdanog alata su kliješta, udarni alati, te alat s drvenim drškama na kojima postoje raspukline ili iverje. • Alat koji je tako oštećen nepouzdan je, te će ga se označiti, učiniti neupotrebljivim i ukloniti. • Moraju se postaviti zaštitni dijelovi za vrijeme rada na svim električnim alatima. Zaštitni i sigurnosni dijelovi moraju ostati postavljeni na električnim alatima osim za vrijeme održavanja u skladu s uputama proizvo ača od strane stručne osobe, a moraju se ponovo postaviti prije stavljanja u upotrebu. Remeni, mehanizmi, vratila, bubnjevi, zamašnjaci, lanci i ostali rotirajući, recipročni i pokretni dijelovi izloženi dodiru sa zaposlenikom moraju imati zaštitu. • Odgovarajuća PPE mora se koristiti pri radu s električnim i ručnim alatom koji bi mogao stvarati projektile, posjekotine, ogrebotine, prašinu, isparavanja, zamagljenost ili svjetlost, ili koji bi mogli uzrokovati ozljedu ruku, nogu ili stopala u slučaju ispadanja. • Bacanje alata ili materijala s jednog mjesta na drugo, od jedne osobe ka drugoj ili njihovo bacanje na niže nivoe nije dozvoljeno. • Samo oni alati koji ne stvaraju iskre koristit će se na mjestima gdje izvor

stranica 94 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

paljenja može izazvati požar ili eksploziju. • Električni alat se mora pregledati, testirati i proglasiti sigurnim prije upotrebe. Provodit će se stalne provjere kako bi se stvorili sigurni uvjeti rada i adekvatno održavanje alata. • Električni alat mora imati oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC. • Rotirajući ili recipročni prijenosni električni alat mora imati prekidač koji će se iskijučiti čim ga operater ispusti. Prijenosni električni alat može imati lock-on prekidač (zakočnicu) pod uvjetom da se može isključiti jednim pokretom prsta ili prstiju kojima se i uključio. • Hidraulična tekućina koja se koristi u električnim alatima mora zadržati svoje operativne karakteristike pri izlaganju najekstremnijim temperaturama kojima će biti iziožena. • Ne smije se prijeći maksimum pritiska koji propisuje proizvo ač za hidrauličke šmrkove, ventile, cijevi, filtre i dr. • Svi hidraulički i pneumatski alati koji se koriste na i oko vodova ili opreme pod strujom moraju imati šmrkove koji ne provode struju i koji imaju odgovarajuću snagu da izdrže normalne operativne pritiske. • Nezakopčana i neuredna odjeća, raspuštena duga kosa, viseći nakit, prstenje, lančići i ručni satovi ne smiju se nositi za vrijeme rada s bilo kojim električnim alatom ili strojem. • Sav alat i strojevi za obradu drva moraju zadovoljavati uvjete EU i to tako da imaju oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC.

Produžni kabel Produžni kablovi moraju minimalno zadovoljiti sljedeće uvjete: • Moraju zadovoljavati CE ili druge kriterije koji su u skladu s odgovarajućim hrvatskim ili EU propisima. • Njihova upotreba ograničava se samo na bitne radove. • Moraju se testirati prije svake upotrebe i biti spojeni na uzemljene utičnice ili se moraju koristiti prkidačem strujnog kruga prilikom kvara u uzemljenju. • Svakodnevno se moraju pregledati jesu li ispravno izolirani, jesu li slomljeni, nedostaju li utikači, jesu li žice prekrivene, itd. • Treba se potvrditi jesu li utičnice koje se koriste za prijenosne alate uzemljene. • Ne smije se dozvoliti da produžni kabel predstavlja opasnost od sklizanja ili posrtaja. • Ne smiju se koristiti za podizanje, vezivanje, te se moraju isključiti samo povlačenjem utikača, a ne i samog kabla.

stranica 95 od 348

ozebline. Pri radu iznad vode.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. talog. te površine koje su skliske i/ili prenatrpane stvarima. a koje mogu izazvati padove. pogotovo u blizini rupa u zemlji. mekana taloženja. oštre krhotine. nasip. Usto. Kada se u blizini mjesta rada nalazi voda. kolni promet. npr. te rad s električnom ručnom opremom. grmljavina) ili o povećanim fizičkim opasnostima koje mogu biti vezane za vremenske uvjete. moraju postojati plutajući i ostali rekviziti za spašavanje. Može doći do nezgoda zbog nestručnosti osoblja koje barata opremom.6. Potencijalna biološka opasnost Kontakt s raznim elementima na gradilištu (npr. treba uvesti odgovarajuće sigurnosne mjere.. 0soblje mora biti svjesno mogućeg prisustva tih životinja. u vodi ili blizu nje gdje postoji mogućnost utapanja. treba se postaviti ograda i daske. Osoblje mora voditi računa o opasnostima vezanima uz vremenske prilike (npr. nadzemne instalacije. pokose. površinske vode. zemlja. Treba poduzeti mjere opreza za vrijeme rada osoblja iznad vode. te pridržavati se odgovarajućih mjera prve pomoći za dezinfekciju posjekotina i ogrebotina. Opasnosti od stresa od vrućine tako er mogu biti prisutne. Terensko osoblje mora biti svjesno opasnosti vezanih uz terenska vozila. stranica 96 od 348 . Na Odlagalištu tako er može biti potencijalno štetnih sisavaca. u vodi i u njezinoj blizini. izme u ostalog. tešku opremu. 0soblje je dužno pridržavati se smjernica iz poglavlja 1. i slični postupci mogu uzrokovati ozljede kod zaposlenika koji rade iznad vode. Sigurnosni uvjeti za opremu i postupke moraju se temeljiti na procjeni radnih zadataka. Zbog nekorištenja osobne zaštitne opreme i pogrešnog korištenja osobne zaštitne opreme može doći do ozljeda ili smrti.1. Nemarnost. npr. te otpadne materijale koji predstavljaju opasnost od padova i posrtaja. u vodi i u njezinoj blizini. Prihvat i ugradnja otpada Rad u blizini vode Opasnosti vezane za rad u blizini vode uključuju utapanje. te mogućnosti utapanja ili ozljede. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. procjedne podzemne vode i komunalni kruti otpad) može dovesti do inficiranih rana. zafrkancije. Novi terenski radnici moraju se dobro podučiti sigurnim radnim metodama vezano uz posao koji će se obavljati. hipotermiju i/ili traumatske ozljede zbog pada u vodu. glodavaca.A. mokre ili ledene površine koje mogu pospješiti opasnost od padova. sigurnosna sajla kako bi se spriječilo upadanje u vodu. Ostale fizičke opasnosti Svi radnici na Odlagalištu moraju obratiti pozornost na fizičke opasnosti koje se navode za vrijeme upućivanja o sigurnosti na Odlagalištu. te ostala oprema za osobnu zaštitu kao npr. Te opasnosti uključuju.

ušima. loše orijentacije. a kao najviša zaštitna razina predvi a se zaštitna razina C. Hipotermija se smatra jakom ako oboljeli pokazuje znakove ošamućenosti ili nesvjestice. zajedno s mrtvilom u navedenim dijelovima. neophodno je presvlačenje u suhu odjeću prije stranica 97 od 348 .). itd.A. Prevencija nastanka ozeblina veoma je bitna u provo enju zaštite od hladnoće. Treba reći da navedeni simptomi ne moraju biti rezultat kemijske izloženosti. razdražljivosti. • Oboljeli od ozeblina manifestiraju ukočenost i mrtvilo u dijelovima tijela (npr. te vidljivo sivkastu ili bjelkastu boju kože. kapa). • glavobolje. 0soblje koje primijeti bilo koji od sljedećih simptoma treba to smjesta prijaviti RC-ovu SHSC-u: • iritacija kože.1. Ne očekuje se da će zaštitna razina B i A biti potrebna na Odlagalištu. Očekuje se da će modificirana zaštitna razina D biti dovoljna za većinu radnih zadataka. problemi sa želučano-crijevnim traktom. Svaki ozbiljniji zdravstveni problem treba se uputiti na profesionalnu liječničku skrb. Ako su uočeni simptomi očiti rezultat kemijske izloženosti. Ni u kom slučaju radnici ne smiju povisiti ili sniziti osobnu razinu zaštite bez odobrenja HSO-a. U slučaju da se odjeća smoći. nosu. • osip/opekline na koži. vrtoglavice. nosu i ušima. umora i lošeg prosu ivanja. hipotermija može dovesti do smrti. • drhtavica. poglavlju. i/ili • umor. i procijeniti radi li se kod osoblja o znakovima i simptomima izloženosti. ručnim i nožnim prstima. a radnik se ne bi smio vraćati na posao bez dodatne zaštite (npr. nejasnog izgovaranja. Zahvaćeni dijelovi tijela trebaju se polako utopliti. Trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere prve pomoći. ako je potrebno. Fizička izloženost Znakovi snižavanje tjelesne temperature organizma su sljedeći: • Hipotermija je vjerojatna ako oboljeli pokazuje znakove drhtavice. • mučnina. Zahtjev PPE za navedeni monitoring mora minimalno uključiti zaštitnu razinu C. Ako osoblje ima bilo koji od gore navedenih simptoma. Znakovi pothla ivanja organizma mogu uključivati žute ili bijele mrlje na koži vršaka prstiju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. rukavice. tada se aktivnosti u tom području ne smiju nastaviti dok se ne procijeni kvaliteta zraka pomoću odgovarajućih instrumenata i postupaka monitoringa opisanih u 3. Prihvat i ugradnja otpada Znakovi i simptomi izloženosti Kemijska izloženost Zdravstvene posljedice vezane za kemijske onečišćivače na Odlagalištu različite su. očiju i dišnog sustava. Ako se ne liječi. RC-ov SHSC mora evakuirati to područje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. usporenosti.

Odmah treba oprati zahvaćeni dio i alate. i Koma. Biološka izloženost Pri kontaktu kože s vegetacijom koja sadrži biljne otrove stvara se grudasti. Znakovi pregrijavanja organizma su sljedeći: • Osip od vrućine koji je uzrokovan neprekidnom izloženošću vrućini ili vlažnom zraku. Prihvat i ugradnja otpada nastavka rada kako bi se spriječila hipotermija. Rad u zaštitnoj odjeći uvelike može povećati vjerojatnost umora i iscrpljenosti od vrućine. Ako simptomi ne nestanu nakon odre enog odmora. Odmah se moraju poduzeti mjere hla enja organizma prije nego što do e do ozbiljne povrede i smrti. Zbog jake izloženosti možda će biti potreban pregled liječničkog specijaliste. hladnu i vlažnu kožu.A. uključujući lošu cirkulaciju krvi do koje dolazi zbog zastoja krvožilnog sustava ili dehidracije. Toplotni udar je najozbiljniji oblik pregrijavanja organizma. vruća. Kada regulacija tjelesne temperature zakaže. te piti mnogo hladne tekućine. odmoriti se. Mučnina. radnik je dužan obavijestiti SHSC i zatražiti liječničku pomoć. Ako postoji sumnja da je došlo do pregrijavanja organizma. • Grčevi od vrućine koji su uzrokovani jakim znojenjem koje se adekvatno ne nadomjesti elektrolitima. Kako bi se smanjila iritacija kože treba upotrijebiti lijekove koji se mogu dobit bez liječničkog recepta. te prekriti zahvaćeni dio čistim zavojem. stopalima i trbuhu. jako znojenje. Znakovi i simptomi iscrpljenosti od vrućine uključuju blijedu. temperatura se tijela podigne do opasnih razina. te toplotnog udara. brzi otkucaji srca. Smanjeno znojenje ili neznojenje. Za vrijeme rada pri vanjskoj temperaturi višoj od 26°C (21°C u zaštitnoj odjeći).1. Znakovi i simptomi toplotnog udara su sljedeći: • • • • • • Crvena. vrtoglavicu. koji je ujedno i opasan po život. Taj se osip lako siri ako ulje dospije na prste. Cjelokupno osoblje mora biti svjesno mogućnosti i simptoma tjelesnog pregrijavanja uslijed vrućine. Osoblje koje pokazuje znakove pothla ivanja organizma ili hipotermije ne smije se vratiti na posao bez odobrenja RC-ova SHSC-a ili podizvo ačkog SHSC-a.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. obično suha koža. rashladiti. Vrtoglavica i smušenost. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. natečeni osip. Treba izbjeći diranje osipa. Osoblje koje stranica 98 od 348 . Mora se pružiti stručna medicinska pomoć. Jaki. Znakovi i simptomi uključuju grčenje mišića te bol u rukama. • Iscrpljenost od vrućine koja je uzrokovana povećanim opterećenjem cijelog organizma. Dovoljna količina pitke vode mora biti stalno dostupna u Uporišnoj zoni. mučninu i nesvjesticu. radnici su dužni me usobno pratiti eventualnu pojavu znakova tjelesnog pregrijavanja. zahvaćeni radnik mora napustiti radno mjesto.

A.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 99 od 348 . Prihvat i ugradnja otpada ogrebu ili ugrizu sisavci mora odmah očistiti ranu i otići u najbližu bolnicu na liječnički pregled.

visoko očitavanje zapaljivog plina bez prisustva visokog PID očitavanja dodatni je pokazatelj vrlo vjerojatne prisutnosti metana. razne tekućine. vidljivi stup dima ili dim. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. podaci o instrumentu. a podaci kalibriranja (npr. itd. postoji mogućnost da isti dolaze iz lokaliziranog plinskog džepa. Zapaljivi plinovi Na Odlagalištu se nalazi plin metan koji nastaje raspadanjem otpada. minimalne koncentracije kod koje plin postaje eksplozivan u zraku. Dakle. vrijeme. okusa i boje. Pri ovakvim se koncentracijama većina zapaljivih plinova može otkriti osjetom mirisa. CO2. Ukoliko se utvrde navedeni pokazatelji. IDLH. Ukoliko se otkrije povišeno očitavanje zapaljivih plinova.000 ppm u zraku.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. šibice. kalibriranje. datum. Visoka očitavanja zapaljivoq plina bez prisustva ikakvog mirisa izričito ukazuju na prisustvo metana.).000 do 70.000 ppm. rezultat kalibriranja. budući da su bez mirisa. instrumentaciju. treba se prekinuti s radom i kontaktirati HSO.1. i vodikov sulfid) ili odgovarajući instrumenti za direktno očitavanje u svrhu monitoringa koncentracije zapaljivih plinova.1. kopanje ili bušenje (uključujući ručno kopanje) na takvom području može dovesti u pitanje opasnost od požara i eksplozije. LEL koncentracija metana iznosi 5% ili 50. 50% LEL-a metana odgovara 25. Terensko osoblje bi trebalo znati raspoznati znakove koji ukazuju na izloženost kemijskim spojevima u zraku (npr. miris.A. Koncentracije se tipično izražavaju u obliku postotka donje granice eksplozivnosti (LEL). U blizini kopanja rovova ili iskopavanja ne smiju se dozvoliti otvoreni plamenovi. Instrumenti se moraju kalibrirati na početku svakog radnog dana i nakon svakih 8 sati korištenja. a rezultati zadržati na samom odlagalištu. Za vrijeme svih rizičnih aktivnosti mora se vršiti monitoring koncentracije metana u zraku pomoću mjerila za očitavanje zapaljivih plinova.3. učestalost. Dakle.) moraju se zabilježiti. očitavanje instrumenta. Za vrijeme punjenja i prekrivanja odlagališta. ime osobe koja obavlja kalibriranje. itd.A. Svako se kalibriranje mora obaviti u skladu s uputama proizvo ača. Svako iskopavanje. zapaljivi plin. Prihvat i ugradnja otpada III. HSO će odlučiti o tome da li je rutinski monitoring zraka potreban tijekom nerizičnih aktivnosti. MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI Svi rizični zadaci izgradnje zahtijevaju monitoring zraka. U narednim se poglavljima opisuju metode monitoringa koje će se koristiti i njihovo značenje tijekom rada. Foto-ionizacijski detektori (PID) otkrivaju organske pare u zraku u izuzetno malim koncentracijama.000 ppm u volumenu zraka. Me utim. primjereno koncentraciji od 10. PEL. U tom će se slučaju stranica 100 od 348 . IZVO AČ mora koristiti plinski detektor (O2. Dužnost HASP-a je navesti uvjete za monitoring zraka (uključujući TLV. LEL obično varira izme u 1 i 7 % kod većine zapaljivih organskih plinova i para. upaljači ili bilo kakva vatra. metan i vodik su značajne iznimke.5. ali jako slabo reagiraju na metan. i dokumentaciju) i prateće granične vrijednosti za svaku predvi enu rizičnu radnju.

oba visoko toksični. iskopavanjem se mogu osloboditi drugi plinovi. RC će utvrditi granične vrijednosti za H2S za: • Povećani monitoring i/ili neprekidni rad MSA-a na radnom mjestu zaposlenika. pri visokim koncentracijama vodikov sulfid narušava funkciju njuha. Ako se ona spusti. Možda ne bi bilo uputno odrediti samo jednu graničnu vrijednost za zapaljive plinove kod koje će se prestati s radom na iskopavanju. što pokazuje da miris nije pouzdan kriterij za njegovo otkrivanje.) moraju se zabilježiti i rezultati zadržati na odlagalištu. Prihvat i ugradnja otpada nastaviti s monitoringom da bi se vidjelo hoće li se razina očitane vrijednosti spustiti. radovi se mogu nastaviti s učestalim monitoringom i izuzetnim oprezom.A. Kalibriranje detektora za vodikov sulfid mora se obaviti u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe uvo enjem 10 ppm ili 40 ppm H2S kalibracijskog plina (idealno bi bilo oboje radi provjere linearnosti).1. očitavanje mjerila. i • Za područje neposredno oko zone iskopavanja na kojemu bi RC SHSC trebao privremeno obustaviti radove i pomno procijeniti situaciju. može se nastaviti s radom uz oprez i pažljiv monitoring. ime osobe koja obavlja kalibriranje i dr. • Primjenu izuzetnog opreza. Vodikov sulfid i vodikov cijanid Osim metana. RC-ov SHSC mora biti dovoljno upućen da bi mogao procijeniti situaciju uzimajući u obzir sve bitne čimbenike.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kao što su čišćenje rupe ili generalno provjetravanje gradilišta. RA izvo ač mora utvrditi graničnu vrijednost za LEL pri kojoj bi se izvršila obustava rada i izvršila procjena situacije. Mjerna očitavanja bi trebala iznositi 9-11 ppm. stranica 101 od 348 . datum. Okolnosti bi mogle zahtijevati poduzimanje preventivnih ili korektivnih mjera. Vodikov sulfid može se lako otkriti pri niskim koncentracijama po svom mirisu sličnom pokvarenim jajima. • Prestanak svih radova dok se ne smanji nivo H2S. RC će odrediti granične vrijednosti za LEL tijekom obavljanja rizičnih i nerizičnih (ukoliko to bude potrebno) aktivnosti za sljedeće: • Povećani monitoring. povećane budnosti i pomne procjene sveukupnih gore navedenih uvjeta. odnosno 36-44 ppm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima. U slučaju da kasnije razine zapaljivog plina na površini i razina zapaljivosti plina/kisika na dnu ne budu više ukazivale na opasnost od eksplozije. dva su najčešća plina koja se mogu susresti uz metan. rezultat kalibriranja. • Prestanak djelovanja i utvr ivanje koncentracija H2S u zoni disanja na mjestu iskopa. podaci o instrumentu. vrijeme. Koncentracije vodikovog sulfida mogu se pratiti na većini plinskih mjernih instrumenata u ppm. Me utim. Svi podaci kalibriranja (npr. Vodikov sulfid i vodikov cijanid.

Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima. ToxiRAE®). su one tvari koje su umjereno toksične i imaju pragove mirisa (tj. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima. te odobriti revidirane postupke. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanji razina vodikovog cijanida pokazale neučinkovitima. Drager®) ili elektronskih instrumenata (npr. stranica 102 od 348 . za pročišćavanje zraka. koje su najvažnije s aspekta udisanja. Ako se koriste elektronski instrumenti. • Prestanak radova i utvr ivanje koncentracija HCN-a u zoni disanja na mjestu iskopa. Prihvat i ugradnja otpada Kod pripreme ovih graničnih vrijednosti treba imati u vidu da je kod većine europskih zemalja iznos dopuštene vremenski ovisne granične vrijednosti izloženosti tijekom 8satnog radnog vremena 10 ppm (15 mg/m3). Ovo se kalibriranje mora dokumentirati i zapisani rezultati zadržati na odlagalištu. RC će utvrditi granične vrijednosti za HNC za sljedeće: • Povećani do kontinuirani monitoring u stvarnom vremenu koristeći se mjerilom za direktno očitavanje ( DRI) na mjestu iskopa dok su očitavanja ispod utvr ene granične vrijednosti. te odobriti revidirane postupke. Pri koncentracijama od nekoliko ppm-a u zoni disanja. Preporučuje se da se ove smjernice uvrste u HASP. Monitoring VOC-a Hlapive organske tvari. • Prestanak radova dok se razina HCN-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima. Ukoliko postoji bilo kakav dokaz o aktivnom istjecanju plina iz mjesta iskopa. Osoblje na Odlagalištu trebalo bi nastojati postaviti se uz vjetar od mjesta iskopa.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti (15 minuta) odre ene od strane europskih regulativnih agencija variraju od 10 ppm do 20 ppm.A. miris koji prati vodikov sulfid mora biti takav da osoblje Odlagališta samo osjeti potrebu za dobrovoljnim stavljanjem aparata za disanje tj. moraju se kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati rada. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanje koncentracije vodikovog sulfida pokazalo neučinkovito. benzen i metilen klorid. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštitna oprema u obliku aparata za disanje i provest će se obuka korištenja od strane HSO-a. najmanju koncentraciju kemikalije koja se može otkriti osjetom mirisa kod više od 50% izloženih osoba) veće od svog odgovarajućeg TLV-a. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštita u obliku aparata za disanje i osigurat će se obuka o korištenju navedenih aparata. Takva je upotreba respiratora primjerena ako se koncentracije H2S u atmosferi neprekidno prate.1. mora se pratiti prisutnost vodikovog cijanida (HCN) pomoću detektorskih cijevi (npr. U ovu skupinu spadaju tetrakloretilen.

i • Prestanak radova dok se razina VOC-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste ne dokažu učinkovitima. i sl.) moraju se dokumentirati i zapisani rezultati kalibriranja zadržati na gradilištu. mjerodavnim će se smatrati propisi NIOSH-a i/ili OSHA. izloženog otpada. i održavanja PPE-a. vidljivi plinovi. aparata za pročišćavanje zraka opremljenog s HEPA/patronama s organskom parom. itd. gomile nepogodnog materijala. Prihvat i ugradnja otpada Imenovani RC-ov SHSC stalno će imati na Odlagalištu PID (npr. u skladu s prikladnim hrvatskim propisima i/ili Člankom 4 direktive Vijeća EU 89/656/EEC koji se tiče minimalnih zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta kojih se radnici moraju pridržavati kod korištenja opreme za osobnu zaštitu na radnom mjestu. Cjelokupno osoblje koje se namjerava koristiti aparatima za pročišćavanje zraka mora se prikladno obučiti u korištenju istih. obavezno je pridržavati se svih primjenjivih EU i/ili hrvatskih propisa koji se tiču dopuštenih stupnjeva izloženosti. Minirae. Učestalost zamjene odredit će se u HASP-u. Patrone se moraju zamijeniti odmah nakon pojave bilo kojeg pokazatelja prisutnosti štetnih tvari u maski (osjetni mirisi). Ovaj se instrument mora kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe. Pozadinska očitavanja za PID trebaju se utvrditi podalje od bilo kakvog iskopavanja. Češću zamjenu mogu zahtijevati situacije visoke vlažnosti (veće od 80% relativne vlažnosti).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tj. • Stavljanje respiratora. ili uvijek kada postoji pokazatelj da su se koncentracije možda promijenile (mirisi. Pri odre ivanju koncentracija kod kojih se moraju koristiti aparati za pročišćavanje zraka. vrijeme. Photovac MicroTip II. itd. Ukoliko se tehničke kontrole pokažu neučinkovitima kod kontroliranja prašine iz otpadnih stranica 103 od 348 . Tehničke kontrole. Deponij na kojemu se vrše iskopavanja i zona disanja radnika moraju se nadzirati barem svakih 15 minuta. itd. mogu se koristiti umjesto respiratorne zaštite ukoliko se iste monitoringom pokažu učinkovitima u smanjivanju koncentracija štetnih tvari prenosivih zrakom. Svi detalji u vezi s kalibriranjem (npr.) od zadnjeg mjerenja. sastav i koncentracija kalibranta.A. Monitoring prašine i metala Prilikom rizičnih aktivnosti Izvo ač treba voditi brigu o pojavi metala i prašine u zraku. separator do visoko učinkovitih elektrostatičkih precipitatora i filtera za čestice) prije i za vrijeme rada. uporabe. Treba se pridržavati svih uvjeta 89/656/ EEC koji se tiču izbora.1. U slučaju nedostatka takvih propisa. Treba spomenuti da se kod korištenja aparata za pročišćavanje zraka neki sastojci pokazuju vrlo brzo prodiranje kroz filtere. Aktivnosti kojima se stvara prašina trebat će tehnički kontrolirati (npr. te odobriti revidirane postupke. HSO se mora posavjetovati o ovakvim uvjetima. Stoga bi se respiratorne patrone ili spremnici trebali zamijeniti minimalno jednom svakih 8 sati upotrebe. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.). kao što je dodatno provjetravanje. HASP mora odrediti granične vrijednosti za VOC za sljedeće: • Povećani monitoring.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. provest će se praćenje aerosola u stvarnom vremenu (koristeći MIE PDM-3 Miniram ili sl.) i izvršit će se procjena koncentracije metala u zraku imajući u vidu najpesimističnija predvi anja. kao što je dokazano kod dugotrajno vidljive prašine koja se prenosi zrakom. djelatnici su dužni primijeniti respiratornu zaštitu minimalno na razini C. stranica 104 od 348 .1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prihvat i ugradnja otpada materijala.

4 KONTROLA NA GRADILIŠTU Komunikacijski sustav na gradilištu Terensko osoblje će obavljati sve radove tako da se svaki radnik u svakom trenutku može vidjeti i čuti drugog radnika ili grupu. • Spušteni palčevi . Terensko se osoblje u hitnim situacijama može još koristiti zvučnim sirenama ili trubama na vozilima. naglo ih zaustavljajući direktno ispred trupa u razini ramena .ODSTUPI.5 metara udaljenosti od stranica 105 od 348 . Isti će se pregledati pri upućivanju o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu. terensko će se osoblje koristiti ručnim signalima.HAJDEMO ODAVDE! • Podignuti palčevi . • Ruke koje se hvataju za vrat .A. Sigurnosna zona na gradilištu i kontrola pristupa zoni Sigurnosne zone na gradilištu nisu potrebne kod nerizičnih aktivnosti. bit će potrebni walkie-talkie ili neko drugo sredstvo radi komunikacije.STANI TOČNO TU GDJE JESI.GUŠIM SE/BEZ ZRAKA. Prihvat i ugradnja otpada III. odredit će se Zona zabrane pristupa. i . minimalne veličine 7.DO I OVDJE. Signali koji bi se mogli koristiti su sljedeći: • Jedan dugi signal trubom (>3 sekunde) • Dva duga signala trubom • Tri duga signala trubom .1.TREBAM POMOĆ.DA/SVE JE U REDU.NAPUSTI PODRUČJE ČIM MOŽEŠ. • Ruke na tjemenu .1. Ako na Odlagalištu radi više od jedne grupe i ako te grupe ne mogu fizički komunicirati jedna s drugom. • Opetovani kratki signali trubom Kada učinkovita komunikacija govorom ne bude moguća zbog pretjerane buke (usred rada strojeva). Primjeri ručnih signala koji se mogu koristiti su sljedeći: • Mahanje rukom prema tijelu u znak poziva . • Zabacivanje desne čvrsto stisnute šake s ispruženim desnim palcem naglo preko desnog ramena . • Guranje jedne ili obiju ruka od tijela prema van . dlanova okrenutih prema van.A.NE/OVO NE IZGLEDA DOBRO. • Pružanje obiju ruka.POZOR. iskopavanja otpada.OPASNOST.POŠALJI POMOĆ.5. kopanja rovova. Za vrijeme davanja naputaka o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu pregledat će se signali u slučaju opasnosti. stabilizacije mulja).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ODMAH NAPUSTI PODRUČJE. . . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. otvorenih šaka. Za vrijeme rizičnih aktivnosti (npr.

priboru za prvu pomoć. stupanj zaštitne opreme može se u potpunosti definirati oznakom "C-2". čunjevima. mjestima za pranje očiju. "2". četke. te na odsustvo respiratorne zaštite. i sl. Prihvat i ugradnja otpada rubova odlagališta štetnog materijala ili iskopina.1. Sva će se sumnjiva zaštitna oprema stranica 106 od 348 . vreće za bacanje PPEa) i bit će organizirana tako da se omogući dekontaminacija terenskog osoblja smještenog uz vjetar od Zone zabrane pristupa. čime bi se osiguralo da koncentracije svih sastojaka budu slične pozadinskim koncentracijama. i "D" odnosit će se posebice na stupnjeve respiratorne zaštite. Za dekontaminaciju opreme za premještanje zemlje i iskopavanje. kade. aparatima za gašenje požara. te postupke stavljanja/skidanja opreme. održavanje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prikladnost. CRZ će se koristiti u svrhu dekontaminacije osoblja i manjih komada opreme. SHSC je dužan osigurati da cijelo osoblje koje ulazi u Zonu zabrane pristupa nosi obveznu zaštitnu opremu. bez obzira na traženi stupanj zaštite dišnih putova. i " 3" koristit će se za označavanje stupnja zaštitne opreme koji će se primjenjivati zajedno s naznačenim stupnjem zaštite dišnih putova. redom na respiratore pod tlakom. koristit će se centralizirani objekt za dekontaminaciju. "C". trajanje radnji na Odlagalištu. Monitoring će se provoditi periodički na parametrima niz vjetar od Zone zabrane pristupa. Sadržavati će materijale za dekontaminaciju (kao npr. HASP mora točno odrediti tražene stupnjeve zaštitne opreme i poboljšati kriterije za svaki radni zadatak. te da poboljšani stupanj zaštitne opreme bude lako dostupan. Granice Zone zabrane pristupa moraju se označiti preprekama. Prije upotrebe cijelu će opremu i odjeću prekontrolirati oni koji će je nositi. parametar niz vjetar proširit će se do točke u kojoj su koncentracije niz vjetar i pozadinske koncentracije slične. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Svi materijali i tekućine za dekontaminaciju propisno će se skupiti i pripremiti za pravilno odlaganje. selekcije PPE-a. te za osoblje. respiratore za pročišćavanje zraka. Osobna zaštitna odjeća i zaštita dišnih putova Sljedeća će se shema koristiti za označavanje traženih stupnjeva osobne zaštitne opreme za i opreme za zaštitu dišnih putova: abecedne oznake "B". Do Zone zabrane pristupa moći će se doći preko označene Zone smanjenja kontaminacije (CRZ). upotrebu. Pitka voda će biti dostupna u svako doba u Zoni za dekontaminaciju i Nezaga enom području.A. te naznačiti opasnosti na Odlagalištu. kao što je to dolje opisano (tj. itd. Ukoliko koncentracije parametara budu veće od pozadinskih. Zonama za dekontaminaciju. skladištenje. Imajući u vidu moguće opasnosti od izloženosti kože koje bi mogle zahtijevati široki opseg odjeće za osobnu zaštitu. Prije početka radova HSO će uputiti terensko osoblje o točnim mjestima rada i Zonama zabrane pristupa. "B-1".). brojčane oznake "1". Područje izvan Zone zabrane pristupa i Zone smanjenja kontaminacije naznačeno je kao Uporišna zona. telefonima. i električnim kablovima (ukoliko nisu označeni na samom odlagalištu). koncentracije u trajanju dužem od pet minuta. ograničenja PPE-a tijekom temperaturnih krajnosti. tj. najčešćem smjeru vjetra.

ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-3 • Zaštitna odjeća razine 2. • Zaštitne kacige (kada postoji opasnost od povišenih elemenata). netkani polietilen. Dodatna zaštitna odjeća sadrži slijedeće dijelove: MODIFICIRANA ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-2 • Zaštitna odjeća razine 1. bez silikona. zaposlenici se trebaju odmah premjestiti na lokaciju koja se nalazi uz vjetar. Zaštitni kombinezon s kapuljačom. Ponovni ulaz će biti. Navedeni kombinezon se tako er može koristiti kada se radi u blatnim uvjetima. Takva područja trebaju biti označena na karti i mora se obavijestiti HSO. s tim da će se prije obaviti monitoring zraka. zaposlenici trebaju odmah napustiti takvo područje i obavijestiti HSO prije nego što pre u na razinu zaštite C ili višu. netkani polietilen. i • Vanjske rukavice napravljene od nepropusnog materijala koji može zadržati moguće kemijske tvari u očekivanom vremenu.1. • Zaštitno odijelo za slučaj špricanja kemikalija/tekućina (gdje je to prikladno). • Čizme s čeličnim vrhom. antistatik. bez silikona. Kao smjernicu treba proučiti proizvo ačeve podatke o propusnosti. Sve zaštitne kacige.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. koja je dopunjena Direktivama 93/68/EEC i 96/58/EC. slabost ili smetnje pri disanju). • Gumene čizme ili čizme s čeličnim vrhom otporne na kemikalije. RC-ov SHSC mora obavijestiti terenske radnike. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. bijele boje s patentnim zatvaračima. • Narančaste zaštitne jakne (kada se radi u blizini javnog prometa). podzemnom vodom i procjednom vodom.A. Minimalna potrebna razina osobne zaštitne odjeće biti će D-1. Ako se sumnja na mogućnost udisanja opasnih tvari (neuobičajen i neprekidan miris. • Zaštitne naočale. otporan na vodu. azbest i čestice prašine. stranica 107 od 348 . Prihvat i ugradnja otpada odbaciti i primjereno ukloniti. gdje god je moguće. kemikalije. azbest i čestice prašine. antistatik. a sastojat će se od slijedećeg: ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-1 • Standardna radna odjeća (duge hlače i košulja s rukavima). i • Slušna zaštita (za vrijeme bušenja i ostalih aktivnosti koje proizvode buku). čizme s čeličnim vrhom i zaštitne naočale koje se koriste na Odlagalištu moraju imati će oznaku i biti u skladu s Direktivom Vijeća EU 89/686/ EEC. kemikalije. Ukoliko se pojave situacije koje su izvan opsega postojećih razina zaštite. • Zaštitni kombinezon s kapuljačom. otporan na vodu. bijele boje s patentnim zatvaračima se koristi na mjestima gdje postoji vjerojatnost češćeg kontakta s otpadom. s pozicije uz vjetar. • Nitrilne ili lateks rukavice. U opasnim područjima rad se neće nastaviti dok se ne procijeni uzrok opasnosti pomoću monitoringa zraka i dok se ne poduzmu dodatne zaštitne mjere koje odredi RC-ov SHSC.

vodu za pranje. Svi zaposlenici uključeni u rizične aktivnosti i/ili kontaminirano osoblje treba biti dekontaminirano prije napuštanja Odlagališta. ručnu opremu i materijale za dekontaminaciju. • Stanica 1: Bacanje opreme Oprema korištena na odlagalištu (ručni alat. ručnike i plastične vrećice za jednokratnu uporabu. čizama i rukavica Ribanje čizama. izme u instaliranih zdenaca za monitoring) potpuna dekontaminacija (čišćenjem parom) alata za bušenje tako er će se obaviti izme u istraživanih lokacija. vanjskih rukavica i odječe za zaštitu od špricanja (ukoliko je nošena) s otopinom za dekontaminaciju. u iskop.g. ure aji i kontejneri za uzorkovanje. Sva zemlja dobivena na takav način vraća se. sjedalicu za skidanje čizama. Ispiranje vodom. Ondje gdje je prikladno izbjeći moguću unakrsnu kontaminaciju. Odvajanje pri bacanju smanjuje vjerojatnost pojave unakrsne kontaminacije. instrumenti za monitoring. Područje na kojem se nalazi objekt za dekontaminaciju treba imati plastičnu podlogu na tlu koja je dovoljno velika za osoblje.. (npr. Prihvat i ugradnja otpada Zaposlenici koji osjećaju posljedice neće ulaziti na opasno područje dok se simptomi ne povuku i dok se ne poduzmu dodatne mjere zaštite uz pomoć monitoringa. 1 za ispiranje). Dekontaminacija uključuje dvije faze. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zaposlenici se minimalno moraju pridržavati procedure za dekontaminaciju navedene dolje. Alconox). stanica za hla enje može se smjestiti u to područje. ploča za obavijesti. Prva faza sadrži grubu dekontaminaciju osoba i opreme. te se sastoji od uklanjanja krutih tvari pomoću struganja i četkanja. gdje je to moguće. Tamo gdje se smatra da je dekontaminacija neophodna. sapun za ruke. • Stanica 3: Skidanje vanjskih rukavica stranica 108 od 348 . osoblje i oprema idu na potpunu dekontaminaciju u centralno postrojenje za dekontaminaciju prije nego napuste Odlagalište. osim u hitnim slučajevima. otopinu za dekontaminaciju (e. i posebnu otopinu za ispiranje ručnog alata za uzimanje uzoraka . Dekontaminacija osoblja HSO i/ili RC-ov SHSC će odrediti kada je dekontaminacija neophodna.A. i to se odvija u Zoni smanjivanja kontaminacije. Tipično područje za dekontaminaciju mora imati slijedeće sadržaje: • • • • • • • • • dvije kade za pranje (1 za pranje.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.) odlaže se na plastične podlagače. ljepljivu traku. U razdoblju toplih vremenskih uvjeta. • Stanica 2: Pranje i ispiranje vanjske odjeće. itd. nekoliko četki za ribanje.

cjelokupno osoblje mora oprati ruke i lice prije jela. Sve kemikalije koje se dovoze na Odlagalište moraju biti popraćene odgovarajućim Listama podataka o sigurnosti materijala (MSDS) koje se imaju ostaviti na gradilištu. Sav materijal za dekontaminaciju (krut i tekuć. Prihvat i ugradnja otpada Skidanje vanjskih rukavica. Držanje opreme u plastici prije ulaska u Odlagalište ubrzati će dekontaminaciju. smještat će se u bačve ili druge prikladne kontejnere osigurane u naznačenom skladišnom prostoru unutar CRZ-a radi uklanjanja. rukavica i unutrašnje odjeće (ako je primjenjivo) Skidanje čizama. Kao minimalna mjera. • Stanica 4: Mijenjanje patrona ili respiratora (ako je primjenjivo) Ako radnik napusti Zonu zabrane pristupa kako bi promijenio patronu (ili respirator).A. • Stanica 6: Skidanje respiratora (ako je primjenjivo) Respirator se uklanja. • Stanica 7: Područje za pranje Ruke i lice temeljito se operu. • Stanica 5: Skidanje čizama. i • pribor za prvu pomoć koji zadovoljava gore spomenute uvjete. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. osim kondenzata koji je nastao čišćenjem parom). SHSC mora provjeriti jesu li osoblje i zaštitna oprema koja se ne baca cisti prije nego što se napusti Odlagalište. Radnikov spremnik se mijenja za drugi. telefonski brojevi za hitne slučajeve. Odlaganje u kontejner obložen plastikom. Vrši se tuširanje što je prije moguće. i radnik se potom može vratiti na posao. Dodatna oprema za hitne slučajeve i sigurnost Pri svim radovima na terenu mora biti dostupna slijedeća oprema : • • • • • telefon. daju mu se nove rukavice lijepe se na spoju. aparat za gašenje požara prikladan za obične zapaljive tvari. zapaljive tekućine i požare na električnim instalacijama. RC-ov SHSC dužan je provjeriti je li ta oprema čista. pušenja ili odlaska s Odlagališta. to je posljednji korak u postupku dekontaminacije. Ovaj uvjet se tako er odnosi na materijale za bušenje. zaštitnog odijela i unutarnjih rukavica i odlaganje u kontejner za bacanje. Izbjegava se dodirivanje lica prstima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Za odre enu opremu za uzorkovanje (npr. kao i oprema za osobnu zaštitu.1. respirator se odloži na plastičnu podlogu. Oprema za monitoring i ručni alat moraju se vratiti i dekontaminirati metodom koja odgovara toj vrsti opreme. ručna oprema) mogu biti potrebni posebni postupci dekontaminacije i/ili kemikalije. slušna zaštita. tekućina za ispiranje očiju. stranica 109 od 348 .

Obavijestiti osoblje na gradilištu. ekipa za opasne materijale). 4. na gradilištu moraju postojati MSDS-i za sve radne materijale. 5. Dokumentirati situaciju i mjere koje su poduzete.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. potencijalno opasnih situacija koje se manifestiraju kao vidljivo onečišćenje. medicinski problemi izvan rutinske prve pomoći i požara izvan početnog stadija) osoblje na Odlagalištu je dužno slijediti upute iz RC-ovih postupaka za hitne slučajeve. Pozvati odgovarajuće osoblje (npr.5. U slučaju neizbježne ili stvarne opasnosti. a do kojih može doći na Odlagalištu u toku redovnih aktivnosti. III. ukoliko je potrebno. RC-ov SHSC će poduzeti odgovarajuće mjere za odre ivanje prikladne obrade ili odlaganja kontaminiranog tla i omogućiti da svi potrebni postupci čišćenja budu završeni. te za spojeve koji se očekuju na Odlagalištu a koji bi mogli predstavljati zdravstvenu i sigurnosnu opasnost za osoblje. Prihvat i ugradnja otpada Usto. Osoblje se prilikom dolaska na Odlagalište mora upoznati s lokacijom najbližeg telefona te medicinskih objekata. u tom slučaju njegov zamjenik ili pretpostavljeni radnik na gradilištu može preuzeti ulogu RC-ova SHSC predstavnika sve dok RC-ov SHSC ne bude stranica 110 od 348 . Nastaviti monitoring situacije nakon stabilizacije.1. 3. Upute za hitne slučajeve trebaju se staviti na istaknuto mjesto na Odlagalištu. Nakon opasnosti. eksplozije. 2. i raščišćavanje cesta kako bi bile bez zapreka dok god traje opasnost. pojedinac koji je primijetio takvu situaciju treba odmah o navedenom obavijestiti RC-ovog SHSC-a.A. Primjeri su uključeni u Prilogu 5. U slučaju opasnosti. osoblje Odlagališta treba se staviti na raspolaganje hitnoj službi tako da osoblje za hitne slučajeve može pravodobno poduzeti potrebne mjere. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Minimalno se moraju poduzeti dalje navedeni koraci za postupanje u hitnim slučajevima. kako je to specificirano u HASP-u. evakuaciju osoblja. Kod ozbiljnih hitnih slučajeva (npr. ispuštanja ili izlijevanja ne bi pojavila. koji će poduzeti odgovarajuće korake koji su gore opisani. RC-ov SHSC će obaviti slijedeće zadatke: 1. vatrogasci. RC-ov SHSC mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da se požari. Poduzeti sve potrebne postupke za stabilizaciju situacije. 6. Kada stigne pomoć. Utvrditi problem i procijeniti opasnosti po zdravlje i okoliš. Za vrijeme opasnosti. tada radnici na Odlagalištu moraju privremeno obustaviti rad. uključujući evakuaciju Odlagališta ako je to potrebno. Te mjere uključuju obustavljanje aktivnosti ili operacija u tijeku opasnosti. neuobičajen ili jak neugodan miris ili neuobičajeno visoke vrijednosti onečišćenja zraka prilikom monitoringa. ponovila ili raširila.1. i stupiti u kontakt s RC-ovim SHSC-om.5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA Ukoliko do e do pojave neočekivanih. Stupiti u kontakt s odgovarajućom agencijom za zdravlje i/ili okoliš. i 7.A. Ukoliko RC-ov SHSC nije dostupan. skloniti se u sigurno područje. policija.

RC-ov SHSC će biti odgovoran za sveukupno osoblje. Raspon povreda. RC-ov SHSC će obavijestiti odgovarajuću agenciju za hitne slučajeve. operacijama ili projektiranju koje ne uzrokuju ozljede osoblja ili neposrednu štetu. odnosno 7.1. U HASP-u se mora nalaziti popis službi za hitne slučajeve s brojevima telefona. 5. Naziv i adresu Odlagališta. RC-ov SHSC ima puno ovlaštenje za angažiranje navedenih potrebnih službi. Osoblje će se ponovno sastati u blizini ulaza na Odlagalište ili na nekoj drugoj lokaciji koju odre uje RC-ov SHSC. Taj popis i mapa s prikazanim lokacijama Odlagališta i najbližom bolnicom za hitne slučajeve mora biti postavljena na uočljivo mjesto na terenu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. hitna medicinska služba ). Hitne službe Ukoliko je u slučaju incidenta na terenu potrebna vanjska služba za hitne slučajeve (policija. RC-ov SHSC. 5. Ukoliko SHSC utvrdi da je evakuacija Odlagališta potrebna. 1. 2. i Utvr ene opasnosti za ljudsko zdravlje i/ili okoliš. ali će nastaviti s davanjem savjeta i sve ostale potrebne pripomoći. vrstu i količinu uključenih materijala. moraju se provesti slijedeći postupci evakuacije: Obavijestiti cijelo osoblje na terenu. Od trenutka dolaska odgovarajuće službe za hitne slučajeve na gradilište.A. RC-ov SHSC im prepušta kontrolu situacije. ili njegov/njezin predstavnik treba dati minimalno slijedeće informacije službi za hitne slučajeve: 1. Prihvat i ugradnja otpada dostupan. Primjeri popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve i Obrazac za izvještaj o incidentu prikazani su u dodatku 6. vatrogasna služba. 6. RC-ov SHSC mora stupiti u kontakt s odgovarajućom službom. Ipak. Osoblje će se evakuirati cestama koje vode na Odlagalište. podalje od mjesta nesreće. ne smatraju se hitnim slučajevima. i 7. ako ih ima. Greške pri održavanju. evakuacija može biti potrebna u području koje neposredno okružuje opasnu situaciju. 2. Naziv. kako bi se utvrdlio da su sve osobe evakuirane sa zahvaćenog područja. 3. 4. Osoblje će osigurati opremu i materijale i odložiti ih na sigurno mjesto. Osoblje neće smjeti ponovno ući na područje odlagališta dok RC-ov SHSC (ili neko drugo ovlašteno lice) ne odredi je li ono sigurno. Evakuacija Ne predvi a se da će biti potrebna potpuna evakuacija Odlagališta ili njegovih pograničnih dijelova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 6. stranica 111 od 348 . Vrijeme i vrstu incidenta. Ime i broj telefona osobe koja prijavljuje nesreću. 3. 4.

• Ako ozljeda uključuje strani materijal u očima. Treba poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu privatnosti radnika u svezi s oblačenjem i skidanjem zaštitne odjeće. ili ako nešto upućuje na lom kralježnice ili vrata. Ako je ozljeda ozbiljna. žrtvu treba izvesti na svježi zrak i što prije je odvesti do najbliže bolnice (informacija dostupna u HASP-u). treba ukloniti vanjske dijelove odjeće i oprati područje ozlijede sapunom i vodom. zaustaviti jaka krvarenja i smjesta pozvati hitnu pomoć. mučnina. mulj). trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere opreznosti da bi se izbjegao prijenos kontaminacije na vozila i druge ure aje. a u me uvremenu stupiti u kontakt s bolnicom i izvijestiti ih o situaciji. ozlije ena osoba treba otići do najbližeg dostupnog pribora za prvu pomoć. potrebno je smjesta isprati oči otopinom za ispiranje. ako nije poduzeta dekontaminacija.A. • Ako je žrtva bez svijesti ili se nije u mogućnosti micati. te što prije obavijestiti RC-ov SHSC: • Ako je u mogućnosti. OZLIJE ENU OSOBU NE MICATI. U oba slučaja.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. sve dok se ne utvrdi vrsta ozlijede. Ako se netko na Odlagalištu ozlijedi ili razboli. Prihvat i ugradnja otpada Plan djelovanja za hitne medicinske slučajeve Ne očekuje se da odre eno kemijsko onečišćenje unutar ovog projekta predstavlja neposrednu opasnost po ljudsko zdravlje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. treba potražiti profesionalnu medicinsku pomoć kako je to raspravljeno u daljnjem tekstu. stranica 112 od 348 . dezorijentiranost). neposredno liječenje ozljeda trebalo bi imati prednost pred osobnom dekontaminacijom. Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć. • Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć. smjesta je potrebno nazvati hitnu pomoć. vrtoglavica. Ako je potrebno. Primijeniti umjetno disanje ukoliko žrtva ne diše. Zatim treba pružiti ispravnu prvu pomoć. i/ili isprati obilnim količinama pitke vode. • Osoba imenovana od strane RC-ovog SHSC-a za omogućavanje brze i adekvatne medicinske pomoći zadužena je pratiti ozlije enu osobu do bolnice. a ozljeda nije ozbiljna. OSIM U SLUČAJU AKO JE TO APSOLUTNO NEOPHODNO KAKO BI SE SPASIO NJEGOV ILI NJEZIN ŽIVOT. To se može učiniti upotrebom plastičnih podlagača ili pokrivača koji se nalaze u priboru za prvu pomoć. treba stupiti u kontakt s najbližom bolnicom (ime i smjernice do bolnice moraju biti u HASPu i oglašene na Odlagalištu) i odvesti ozlije enu osobu u bolnicu. treba započeti sa sljedećim planom aktivnosti. Stoga osim kod uklanjanja vanjske zaštitne odjeće i unakrsne kontaminacije (npr. Ako je ozljeda bila izložena potencijalno opasnim plinovima ili parama (glavobolja. Osoblje na Odlagalištu dužno je sa sobom ponijeti zdravstvenu knjižicu kada god se nalazi na Odlagalištu. Nakon što je pružena odgovarajuća medicinska pomoć. imenovani suputnik treba obavijestiti HSO i pripremiti pismeni izvještaj.

Ozebla mjesta na tijelu trebaju se staviti u toplu (37 do 40°C). ili plahte. odgovarajuća prva pomoć biti će provedena na slijedeći način: Hipotermija .1. a za hla enje kože trebaju se upotrijebiti hladni oblozi. Ozebline . trebao bi biti premješten iz toplog u hladnije mjesto. bez trljanja ili masiranja. valja potražiti liječničku pomoć. Unesrećenom se ne smije ništa davati oralno. Toplotni udar . ŽRTVU TREBA OHLADITI ŠTO JE PRIJE MOGUĆE tako da je se uroni u mlaku vodu ili umota u mokre plahte. U tom slučaju se mora hitno provesti evakuacija radnika i pozvati vatrogasnu službu. nakon njihova zagrijavanja izme u njih bi se trebala staviti gaza. Ako se unesrećeni ne oporavi unutar pola sata. liječničkom osoblju ili zdravstvenoj ustanovi. Ako je potrebno. Ako se smrznuti dio tijela ugrije i ponovo zamrzne.A. Ozlije eni dijelovi bi se trebali lagano zaviti. itd. potrebno je smjesta zatražiti hitnu medicinsku pomoć. treba promatrati unesrećenog zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka.Bilo koji radnik koji pati od ozeblina treba biti odmah smješten na toplo mjesto. treba ga ponovo ugrijati na sobnoj temperaturi. Ukoliko je unesrećeni pri svijesti i ukoliko to prihvaća. Za vrijeme tih postupaka. Ako su zahvaćeni ručni ili nožni prsti. Zagrijavanje se mora odvijati polako. stranica 113 od 348 .Ako radnik pati od hipotermije. zapaljeni motor vozila koji se zapali. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. male količine prolivenog i zapaljenog benzina. Požari i eksplozije Suhi kemijski aparati za gašenje požara su efikasni za požare uzrokovane običnim zapaljivim materijalima kao što su drvo. Prihvat i ugradnja otpada • Ako je ozljeda radnika povezana s fizičkom opasnosti koja je prethodno utvr ena u poglavlju 2. mokri ručnici. S ovim aparatima ne smije se pokušavati gasiti požare koji su se proširili na veliko područje ili koji su zahvatili veće količine zapaljive tekućine. unesrećenog treba nadgledati zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka.Ako radnik pati od iscrpljenosti od vrućine. Iscrpljenost od vrućine . Oni su prikladni za male lokalizirane požare kao što su bačve sa smećem koje gori. Dok se čeka dolazak kola hitne pomoći. Odjeća se treba ukloniti ili raskopčati. ili ukoliko mu se stanje pogorša. zapaljive tekućine i električna oprema.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. sve dostupne tehničke informacije i popratna dokumentacija moraju se predočiti liječniku. potrebno je potražiti stručnu liječničku pomoć. POTREBNO JE ODMAH POTRAŽITI LIJEČNIČKU POMOĆ.Ako radnik doživi toplotni udar. Unesrećeni treba ležati s uzdignutim nogama. ne smije mu se dati hrana ni piće. Žrtva se treba ukloniti od vrućine na hladnije mjesto. U slučaju ozljede zaposlenika na odlagalištu za vrijeme faze sanacijskih aktivnosti. trava. trebalo bi mu dati pola čaše vode svakih 15 minuta. a NE vruću vodu. Zaposlenika se treba udaljiti od hladnoće i dati mu toplu odjeću ili deke. Sa smrznutim površinama treba rukovati pažljivo.

Plan za velika isparavanja Kontrolni plan isparavanja treba biti uspostavljen za vrijeme aktivnosti iskopavanja. • Unošenje: Ukoliko se kontaminirani materijali progutaju.A. Ukoliko je netko bio previše izložen kemijskom utjecaju ili pokazuje znakove izloženosti. Glavne komponente tog plana opisane su u poglavljima koja slijede. treba poduzeti izravne aktivnosti u skladu s tim. U slučaju požara ili eksplozije: • Ako se situacija može kontrolirati raspoloživim resursima bez ugrožavanja zdravlja i sigurnosti zaposlenih na Odlagalištu. Ne koristiti sapun na inficiranom području. • Dodir s kožom: Ispirati obilnom količinom pitke vode najmanje 15 minuta (potražiti pomoć ukoliko je neophodno). • Udisanje: Premjestiti unesrećenog uz vjetar zbog svježeg zraka. treba ga pregledati liječnik. Ukloniti sve radnike s područja požara u najkraćem mogućem roku. Pozvati odgovarajuće medicinsko osoblje. • Ako ne: Izolirati požar kako se ne bi proširio. Prihvat i ugradnja otpada Kod moguće situacije izbijanja požara najviše pomaže prevencija. Potražiti pomoć. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Uvjeti monitoringa stranica 114 od 348 . ne smije se izazvati povraćanje. Treba naglasiti da se simptomi znaju pojaviti tek nakon nekog vremena poslije izloženosti.1. Na odlagalištu nije dozvoljeno pušenje osim u unaprijed označenim područjima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Pokušati ispirati ispod očnih kapaka. Nije dozvoljeno zadržavanje vozila s upaljenim motorom na mjestima gdje se nalazi suha trava ili drugi zapaljivi materijal. ukoliko je to moguće. Prva pomoć pri izloženosti kemikalijama U slučaju izloženosti kemijskim utjecajima za vrijeme sanacije mora se pridržavati slijedećih postupaka: • Dodir s očima: Ispiranje obilnom količinom čiste vode 15 minuta ili više. Vidjeti postoje li znakovi izloženosti i znakovi teškoća pri disanju. Odmah telefonom obavijestiti osoblje zaposleno na odlagalištu i vatrogasnu službu (u HASP-u će pisati neophodni telefonski brojevi za hitne slučajeve). Potrebno je smjesta potražiti medicinsku pomoć. Ako su opekline vidljive potražiti odmah liječničku pomoć. Ukoliko je potrebno dati umjetno disanje dok ne stigne hitna pomoć. Odmah potražiti medicinsku pomoć.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. radne aktivnosti moraju se zaustaviti i mora se provesti monitoring zraka niz vjetar kako bi se osiguralo da se ne zahvati najbliže naseljeno područje. tada se koncentracije VOC-a moraju mjeriti ili 60 metara niz vjetar od radnog područja ili na polovini udaljenosti od najbližeg naseljenog prostora (uzima se manja vrijednost od te dvije). tada se mora provoditi monitoring zraka unutar 6 metara od obodnice najbližeg naseljenog područja (ovdje se spominje kao zona od 6 metara). uzima se manja vrijednost) premašuje ustanovljenu donju graničnu vrijednost na dulje vremensko razdoblje. koji je prikazan dolje. • Ukoliko. uzima se manja vrijednost). ali su manje od ustanovljene gornje granične vrijednosti za obodnicu radnog područja. Radne aktivnosti se prekidaju a monitoring se nastavlja. mora se postaviti aeronautička vreća ili neki sličan ure aj pomoću kojeg se nadgleda smjer vjetra (ukoliko neki takav ure aj već ne postoji na odlagalištu). Ako razina VOC-a u zoni 6 od metara premaši ustanovljeni gornji limit za bilo koji vremenski period. koncentracije VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa padne ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. Ako su VOC-i ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. tada se odmah primjenjuje Plan za velika isparavanja. koncentracije VOC-a prekoračile ustanovljenu donju graničnu vrijednost. velika isparavanja se identificiraju kao razine VOC-a koje prelaze dozvoljenu granicu za više od 1 ppm na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja.1. • Ukoliko razina VOC-a na obodnici radnog područja premaši ustanovljenu gornju graničnu vrijednost. tada se hitno stranica 115 od 348 .A. Ukoliko se mjerenjem evidentira ta razina: • Prekidaju se sve radne aktivnosti i provode se tehničke kontrole radi smanjenja ispuštanja VOC-a. • Ako napori da se smanji ispuštanje VOC-a pri samom izvoru ne uspiju i koncentracije VOC-a ostanu na razini većoj od ustanovljene donje razine više od 30 minuta u zoni od 6 metara. Prikladne tehničke kontrole moraju se primijeniti zbog kontrole ispuštanja VOC-a. Prihvat i ugradnja otpada Rubovi radnog prostora uz i niz vjetar neprestano će se nadzirati radi prisutnosti VOC-a i to upotrebom PID-a kojim se može neprekidno vršiti monitoring. U suprotnom su neophodne tehničke kontrole radi smanjivanja ispuštanja VOC-a. razina VOC-a 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. radovi se mogu nastaviti. nakon prestanka rada. • Ukoliko. Minimalno se trebaju poduzimati slijedeći action levels/ stupnjevi djelovanja: • Ukoliko ukupna razina VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa prekorači donju dozvoljenu graničnu vrijednost. radne aktivnosti mogu se nastaviti. nakon prestanka rada ili zbog hitnosti. • Ukoliko su.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Velika isparavanja Minimalno. nakon prestanka rada. kako je specificirano u HASP-u.

Kontakt osobe u hitnim slučajevima Objava informacija za hitne slučajeve mora biti dio HASP-a i mora biti razmatrana na svim sastancima za upućivanje o sigurnosti na gradilištu.1. monitoring zraka u zoni od 6 metara HSO može se zaustaviti ili modificirati. Ovaj plan ne može uzeti u obzir svaki nepredvi eni uvjet ili predvidjeti svaku situaciju. premjestiti na drugu lokaciju) ili zaustaviti prije rasprave s HSO-om i primjene prikladnih mjera zaštite. moraju se obavijestiti HSO i RC-ov voditelj projekta i mora se ispuniti Obrazac za izvještaj o incidentu (primjer prikazan u Prilogu 7). Izvještaji o nezgodama i incidentima Ukoliko do e do incidenta ili nezgode. izvor ispuštanja VOC-a stavljen pod kontrolu i koncentracije VOC-a su ispod ustanovljene donje razine na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola udaljenosti do najbližeg naseljenog područja). Izvještaj je dužan sastaviti očevidac (ako je to moguće) uz pomoć RC-a i/ili podizvo ačeva SHSC-a. Mogu postojati nepoznati uvjeti. Plan djelovanja Plan za velika isparavanja mora najmanje uključivati slijedeće aktivnosti: • Na snagu stupaju svi postupci djelovanja koji su popisani u HASP-u. Izvještaj se što je prije moguće proslje uje do HSO-a na daljnju istragu. sa snimanjem u intervalima od 30 minuta. a poznati uvjeti mogu se promijeniti. radne aktivnosti mogu se nastaviti. stranica 116 od 348 . Ukoliko se očitavanja ispod 1 ppm održe minimalno 30 minuta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. radne aktivnosti moraju se modificirati (npr. i • Mora se provoditi kontinuirani monitoring zraka. • Ukoliko je. Ove informacije moraju tako er biti postavljene na vidljiva mjesta. tj. lokacije na Odlagalištu. • RC-ov SHSC mora odmah kontaktirati lokalnu policiju ili hitne službe i upoznati ih sa situacijom. nakon prestanka rada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. unutar zone od 6 metara opisane gore. Ukoliko osoblje sumnja ili nai e na područja s neočekivano velikom razinom onečišćenja ili se pojavi situacija koja je očito izvan sigurnosnih mjera ovdje opisanih. Nepredvi ene okolnosti Zdravstvene i sigurnosne mjere navedene u ovom planu temelje se na najboljim informacijama dostupnima u vrijeme izrade. Prihvat i ugradnja otpada primjenjuje Plan za velika isparavanja.

PRILOG 1 PRIMJER OBRASCA ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU stranica 117 od 348 .

PRILOG 1 OBRAZAC ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU Broj promjene ______________ Datum: ___________________ Trajanje zatraženog odobrenja Samo danas Trajanje zadatka Opis preinačenja procedura: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opravdanje: _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Osoba koja je zatražila promjenu: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis Usmeno odobrio: _______________________________ Ime _______________________________ Titula _______________________________ Datum i vrijeme Odobrio: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis ______________________________ Datum i vrijeme stranica 118 od 348 .

PRILOG 2 PRIMJER OBRASCA ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI stranica 119 od 348 .

PRILOG 2 OBRAZAC ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI Datum: ________________________ Projekt: ______________________________ Ime:___________________________ Broj projekta: _________________________ Radna lokacija: _______________________________________________________________________ Tip posla koji treba obaviti: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ PREDSTAVLJENJE TOČKE MJERA SIGURNOSTI Kemijske opasnosti: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Fizičke opasnosti/podzemne instalacije: ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Mjere sigurnosti vezane uz vrijeme: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opasnosti specifične za odre ene zadatke: _________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja sigurnosti: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Promjene u HASP-u: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Zaštitna odjeća/oprema: _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Posebna oprema: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja zaštite zdravlja i sigurnosti: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Postupci za hitne slučajeve: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Bolnica/Ambulanta: ______________________________ Tel: ____________________________ Adresa: ________________________________________ Tel. medicinskih tehničara: ________________________ Tel: ____________________________ PRISUSTVOVALI SU: IMENA ŠTAMPANIM SLOVIMA ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ POTPIS ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ stranica 120 od 348 .

PRILOG 3 SAŽETAK PRIKAZA RANIJE DETEKTIRANIH SPOJEVA I NJIHOVIH MAKSIMALNIH KONCENTRACIJA stranica 121 od 348 .

stranica 122 od 348 .3 µg/L MEDIJ podzemna podzemna podzemna podzemna voda voda voda voda KOMPONENTA amonijak arsen sveukupna ulja mineralna ulja Podaci se odnose na razdoblje prije provedene sanacije.PRILOG 3 MAKSIMALNE KONCENTRACIJE SASTOJAKA VEĆ OTKRIVENIH NA GRADILIŠTU MAKSIMIM KONCENTRACIJE 88.2 µg/L 22.1 mg/L N 11.85 µg/L 251.

PRILOG 4 PRIMJER MINIMALNOG ODMORA PO OBAVLJENOM POSLU stranica 123 od 348 .

Možda će biti potrebni češći odmori. Vidi gore. Izmjeriti puls prije posla. Popiti najmanje 8 unca (cca. Vidi gore. Nastojati osigurati zajedničko područje za rad. 240g) za svakog odmora. ali prostor za odmor mora se dijeliti. na početku stanke za ručak i na kraju dana. Predvidjeti odmor za piće najmanje svakih 2 sata.PRILOG 4 TABLICA 1 Preporučeni odmori za toplih vremena Temperatura 21 do 24°C Posao 3 sata Odmor 5 min Komentari Razmotriti proces od vrućine na sastanku za sigurnost. Vidi gore. Sjesti za vrijeme odmora. Imati na raspolaganju najmanje 10 vrećica s ledom. 24 do 27°C 3 sata 15 min 27 do 29°C 2 sata 10 min 29 do 32°C 90 min 10 min iznad 32°C 90 min 10 min stranica 124 od 348 . Nastojati promijeniti raspored posla kako bi se izbjeglo raditi po podnevnoj vrućini.

PRILOG 5 PRIMJER MSDS-a – LISTE PODATAKA O SIGURNOSTI MATERIJALA stranica 125 od 348 .

Svježi zrak. piti niti pušiti za vrijeme rada. opasnost od vatre i eksplozije je malena. Zaštita očiju. Isprati usta. Ukloniti kontaminiranu odjeću. Izbjegavati svaki kontakt.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost VRSTE OPASNOSTI/ IZLOŽENOSTI AKUTNE OPASNOSTI/ SIMPTOMI PREVENCIJA PRVA POMOĆ/ PROTUPOŽARNE MJERE SREDSTVO ZA GAŠENJE VATRE: Prah. sprej. Bez kontakta s vrućim površinama. isprati kožu s mnogo vode. Bez kontakta s jakim oksidantima. Zatvoreni sustav i ventilacija. povraćanje UNOŠENJE stranica 126 od 348 . umjetno disanje ako je naznačeno. grlobolja. zatvoreni sustav. ispušta iritirajuće ili toksične pare (ili plinove) u vatri. u kombinaciji s dišnom zaštitom. IZLOŽENOST UDISANJE KOŽA OČI Crvenilo. odmor. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. grlobolja. Uvijek zatražiti liječničku pomoć. Ne jesti. voda. POŽAR Zapaljivo. nesvjestica. slabost. Zaštitne rukavice. EKSPLOZIJA Spriječiti taloženje prašine. Sitne raspršene čestice iz eksplozivne mješavine u zraku. Kašalj. Bez otvorenog plamena. Prati ruke prije jela. ako je u obliku sitnog praha ili prašine kad je izložena vrućim površinama ili plamenu. potražiti liječničku pomoć. a potom otići liječniku. zatražiti liječničku pomoć. zaštitna odjeća. pjena. uključujući aparat za disanje. sivilo kože. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. AGENSI ZA GAŠENJE VATRE: Gasiti vatru iz zaštićene pozicije. mučnina. povraćanje. ugljični dioksid. Proljev. uključujući aparat za disanje. Izazvati povraćanje. zadihanost. Fizički kontakt. Crvenilo. Prvo ispirati nekoliko minuta s mnogo vode (skinuti kontaktne leće. proljev. ako je to lako izvodljivo). ako je riječ o prahu. električna rasvjeta i oprema otporna na eksploziju prašine.

Kategorija opasnosti: 6. halogena. Pomesti prolivenu tvar i zatvoriti je u posude. POHRANA Otporna na vatru. Treba se osigurati da se tekući otpad drži podalje od gašenja požara. stranica 127 od 348 . hrane i stočne hrane. kiselina. PAKIRANJE I OZNAČAVANJE Ne prevoziti s hranom i stočnom hranom. Pažljivo sakupiti ostatak i spremiti na sigurno mjesto. Ne smije se dozvoliti da ta kemikalija u e u okoliš (dodatna zaštita: puna zaštitna odjeća.1 UN skupina za pakiranje: II Morski zaga ivači. Odvojiti od jakih oksidanata.UKLANJANJE IZLJEVA Evidentirati opasno područje. uključujući aparat za disanje). Ne isprati u kanalizaciju.

01 mg/m3 (kao TWA) A1 (ACGIH 1994-1995) stranica 128 od 348 . PUT IZLOŽENOSTI: Krhki. bubrege i želučano-crijevni trakt. Posljedice se mogu pojaviti kasnije. POSLJEDICE DUGOTRAJNE IZLOŽENOSTI ILI ONE KOJA SE PONAVLJA: Dug ili stalan kontakt s kožom može uzrokovati dermatitis.9 VAŽNI PODACI: FIZIČKO STANJE. te elektrolite. štetna koncentracija čestica koje kolaju zrakom može se. perforaciju nosnog septuma i ozljede tkiva. Metalni arsen. sivi. Kad korištenja s jakim oksidantima i halogenima dolazi do opasnosti od požara i eksplozije. FIZIČKE OPASNOSTI: KEMIJSKE OPASNOSTI: Prilikom zagrijavanja stvaraju se toksične pare. Tvar može imati posljedice za krvotok. me utim. uzrokujući neuropatiju. kožno sivilo i hiperkeratozu. Dug ili stalan kontakt može uzrokovati osjetljivost kože. Liječnički nadzor je indiciran. živčani sustav. gubitak tekućine. Ova tvar je karcinogena za ljude. kožu. te uzrokovati grčenja. te kroz kožu ili unošenjem u organizam. kristali metalnog izgleda i bez mirisa. šok i smrt. Tvar može djelovati na sluznicu. vrućom sumpornom kiselinom. brzo doseći. Izloženost može uzrokovati smrt. IZGLED. 0. Reagira s dušičnom kiselinom. kožu i dišni trakt > jaki iritans. bubrege. GRANICE IZLOŽENOSTI NA POSLU (OEL): TLV: ppm. jetru.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost ARSEN ARSEN => Sivi arsen. jaka krvarenja. oštećenje bubrega. POSLJEDICE KRATKOTRAJNE IZLOŽENOSTI: Tvar iritira oči. Toksični arsenovi plinovi mogu se stvoriti u kontaktu s kiselinom ili kiselinskim tvarima i nekim metalima kao što su galvanizirani ili laki metali. RIZICI UDISANJA: Isparavanje pri 20°C je zanemarivo. poremećaj pigmentacije. Tvar se može unijeti u tijelo udisanjem njezina aerosoloa. u prahu Atomska masa: 74.

npr. Radna odjeća se ne smije nositi kući. arsenic pentoxide (ICSC # 0377). V. arsine (ICSC # 0222). takoder kartice za specifične sastojke arsena. DODATNE INFORMACIJE: ICS C: 001 3 stranica 129 od 348 .8 x 10 (+18) pri 0°CpS/m Toksičnost po okoliš: tvar je toksična za vodene organizme. arsenic trichloride (ICSC # 0378). Ne koristiti u blizini vatre ili vrućih površina. ili prilikom zavarivanja. ali u literaturi ne postoji točka žarišta. indiciran je periodični liječnički pregled. Preporučuje se ne dozvoliti ulazak kemikalije u okoliš jer će tu i ostati.FIZIČKA SVOJSTVA: Točka sublimacije: 613°C Relativna gustoća (voda = 1): 5. Ovisno o razini izloženosti.7 Topljivost u vodi: 0 Strujna provodljivost (nema je na kartici): 3. ZABILJEŠKE: Tvar je zapaljiva.

PRILOG 6 PRIMJER POPISA KONTAKT BROJEVA ZA HITNE SLUČAJEVE stranica 130 od 348 .

PRILOG 6 Primjer popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve Kola hitne pomoći Javni odjel za sigurnost (policija i požari) Bolnica Traumatološki centar MDEQ voditelj projekta Gra evinski voditelj Voditelj projekta Projektni inženjer HSO RA SHSC Broj za hitne slučajeve (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) Broj za slučajeve koji nisu hitni (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) stranica 131 od 348 .

PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU stranica 132 od 348 .

PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU/NESREĆI U slučaju ozljede. molimo ispunite ovaj obrazac. lokacije. na kojemu je zadatku zaposlenik tada radio. nesreće ili bolesti koji zahtijevaju liječničku pomoć. uloge zaposlenika.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ stranica 133 od 348 . itd. a ne samo prvu pomoć. itd. uvjete rada. Adresa ureda zaposlenika za slanje pošte: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Lokacija ureda (ako je drugačija): _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ PODACI O ZAPOSLENIKU: Ime zaposlenika:_________________________________________________ Dužina zaposlenja: _______________________________________________ Broj zdravstvenog osiguranja: ______________________________________ Spol: muški ženski Datum ro enja: _________________________________________________ Kućna adresa: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Zanimanje: _____________________________________________________ Odjel ili grupa: __________________________________________________ INFORMACIJE O PROJEKTU: Broj projekta: ___________________________________________________ Skraćenica projekta: ______________________________________________ Voditelj projekta: ________________________________________________ Terenski nadzornik: ______________________________________________ Opis projekta (kratki opis projekta.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opis nesreće/incidenta (ukratko opisati kako se zbila nesreća/incident.

te uzrok te nesreće/bolesti): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa dežurnog liječnika: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa bolnice (ako je primljen): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Izvještaj pripremio:_______________________________ Titula: ______________________________ Datum: _____________________________ Potpis: ______________________________ stranica 134 od 348 .PODACI O BOLESTI/OZLJEDI: Opis ozljede/bolesti (opis vrste ozljede/bolesti. zahvaćenih dijelova tijela.

PRILOG 8 PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU stranica 135 od 348 .

38/09. 22. 87/09) Pravilnik o vrstama otpada (NN br. 75/09) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl. 27/96) Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 28. 21. 111/11) Zakon o gradnji (NN 175/03. 32/98) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada. 71/10. 12/12) Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07. 123/97. 56/10) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007. 12. 10. 13. 7. 56/83) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. 59/96. 90/11) Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95. 30. 42/68 i 45/68) Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84. 86/08. 55/94) Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94. 43/09) Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. 11. 60/08. 144/09) Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 26. 14. 20. 100/04) Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07. 113/08. 123/08) Zakon o otpadu (NN br. 18. 114/03. 9. 25. 111/06. 29. 27. te provjere znanja o zaštiti od otrova (NN 62/99) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 34/10) Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 032/2011) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08. 114/02. 15. 55/11. 23. 4. 24. 19. 126/03. 16. 139/10. 21/71) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08. 94/96. stranica 136 od 348 . 84/11. 8. 6. 178/04.PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU 1. list SFRJ br. 3. list SFRJ br. 110/05. 5. 17. 112/01) Uredba o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 2. 113/06) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 31. 28/10) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja. 22/11. Zakon o zaštiti na radu (NN br.

glasnik grada Zagreba br. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 55. Odluka o odvodnji otpadnih voda (Sl. dio: Vanjski radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 60.100/1962) 58. l. NFPA 72 AE 46. 12/02. l. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. 23/03. SFRJ 65/88. 124/10) 56. Nadstrujna zaštita (HRN N. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 087/2010) 50. SFRJ 53/88.B2. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 2.100/62) 42. 126/03) 38. SFRJ 13/68) 44. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 116/10. Električne instalacije niskog napona – Zahtjevi za sigurnost – Zaštita od električnog udara (HRN N. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (130/11) 48. Danje svjetlo i električna rasvjeta prostorija u zgradama (HRN U. Pravilnik o evidenciji. NN 24/97) 61.B2. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02.100) 37. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 57. list 45/83) 35.9. Nadstrujna zaštita) 53. NN 5/02) 43. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) stranica 137 od 348 .C9. Zakon o vodama (NN 153/09) 47. l. Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) 39. ispravama.743) (Električne instalacije zgrada. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 1. SFRJ 13/78) 52. NN 5/02) 54. Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za odvo enje dima i topline nastale u požaru (Sl. izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84) 41. Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 013/2009) 36. l. Električne instalacije u zgradama.C9. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl. Dnevno i umjetno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/2011) 40. 131/02. Europski standard za rasvjetu 45. SFRJ 53/88.741) 51. Zahtjevi za sigurnost. dio: Unutrašnji radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 59. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. 1/08) 49. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/2008) 34.32. l.C. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 33.

62. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 138 od 348 . Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 63.

1.3.2.A. Privremeno prekrivanje SADRŽAJ: III.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. Svibanj 2012.2.2.A.1 III.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.o.A.1.A.2.2.3 III.2 III.A.2.2.1 III.2.1 III.A.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2.3.2 III.A.1 III.A.A.2.2.2.2 III. stranica 139 od 348 .2 III.A.2.A.

............................................................ 143 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA........2............. GRA ENJE ..................................................2....A...........................2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ................................. 143 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .............2..A...1 III... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..........A...............A.2....3...........141 III........................................1 III.....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje...4.............143 III....3.......A...............................3....... UPRAVLJANJE......2................2.A.2... 144 III..1.2 III.2................. ODRŽAVANJE .................144 stranica 140 od 348 ....... Privremeno prekrivanje SADRŽAJ POGLAVALJA: III.........................................A................................2.............2. 141 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...............................2..........1 III..........2.... 144 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ..A.. 141 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....2..A...........................................................144 III.........................................2........A..............A.....1..1....... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1 III.............

• Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.. [vidi GP1]. u količini od približno 100 m3 zemlje. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom IZVO AČ mora.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Zemljani materijal za dnevno i produljeno prekrivanje osigurava Investitor dok je dužnost IZVO AČA provoditi redovito prekrivanje otpada s navedenim materijalom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij. koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada.A. Privremeno prekrivanje III. broj: 24-10-013/07. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zagreb. Zavod za ekološki inženjering. ožujak 2007 god. ožujak 2000 god.A. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.org). Institut gra evinarstva Hrvatske d.d.. Institut IGH d. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. [vidi IP1].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 117/2007 i 111/2011. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.1. Troškovi IZVO AČA na prekrivanju otpada otpada uključuju sve mjere zaštite na radu.1.Broj projekta: 3230-0576/10.2.2. studije i zaštitu okoliša.d. Zavod za planiranje. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. GRA ENJE III. zaštitu okoliša i održivi razvoj. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www.. III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika prekrivanja otpada. ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku. listopad 2010.2.iswa. NN br.A.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji.1. oznaka IZV-JAK-A1.A. kada se za to steknu potrebni uvjeti.2. [vidi IP6]. stranica 141 od 348 .d. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb. IZVO AČ mora osigurati ispravnu rasvjetu na gradilišnoj mehanizaciji kojom izvodi radove privremenog prekrivanja otpada. IZVO AČ mora izvoditi radove sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada.

Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada (vidi poglavlje III. ptica i glodavaca. Procedura za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove sukladno ovdje propisanoj Proceduri za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada. Nadzorni inženjer će o istome obavijestiti Investitora. 6.A. Na posebnom deponiju. stranica 142 od 348 . 3.1. istovaru. 2. Izvo ač će vršiti evidenciju količina dopremljene i ugra ene zemlje za dnevnu prekrivku. utovaru. Izvo ač će ugra ivati dnevnu prekrivku i privremenu prekrivku u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. Troškovi tansporta materijala sa deponije.A.2. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. 7. iskop. Izvo ač će za dnevnu prekrivku koristiti inertni materijal (zemlju) od Investitora. moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja. Privremeno prekrivanje Svi troškovi IZVO AČA na transportu. utovar i transport do mjesta izvedbe dnevne i produljene prekrivke. Dopremljena zemlja iz Izvo ačevih izvora će se posebno evidentirati i vagati na vagi Investitora koja se nalazi na ulazu u odlagalište. te na osnovu prikupljenih informacija (od Investitora) može dozvoliti dopremu zemlje iz Izvo ačevih izvora. Provo enje redovitog dnevnog prekrivanja otpada inertnim zemljanim materijalom trebalo bi umanjiti izbijanje neugodnih mirisa iz tijela odlagališta na kojem se odlaže otpad. 4. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. 5. guranju i razastiranju materijala za izvedbu privremene prekrivke moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja otpada. Zemlja koju je osigurao Investitor će se odlagati na posebni deponij (planirka) na lokaciju sjevero-zapadno od ulazne vage. Evidencija se vrši u tonama. Ukoliko nisu osigurane dostatne dnevne količine zemlje za dnevnu prekrivku. zaprimanje i lokalno usmjeravanje ulaznih vozila provodi IZVO AČ. Izvo ač je odgovoran za formiranje posebne deponije. te raznošenje vjetrom lake fracije otpada a sve u skladu s zahtjevima iz Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Evidenciju dolaznih količina materijala za dnevnu prekrivku provodi Investitor na ulaznom postrojenju na kojem se nalazi vaga. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.iswa. Zemljani materijal za dnevnu i produljenu prekrivku osigurava Investitor. koje IZVO AČ vrši unutar kruga odlagališta.org).1. GRA ENJE ). 1. Ukoliko Investitor uvozi znatno veće količine zemlje od kapaciteta posebne deponije. deponiranju. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. umanjiti okupljanje gamadi.

Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada.2. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2.2. Dnevnu evidenciju zemlje koja iz dovezena iz posebne deponije unutar prostora odlagališta. 9. stranica 143 od 348 . broj projekta 81010-041/12. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu. ODRŽAVANJE III.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. Održavanje produljene prekrivke na pokosima je predvi ena Zaštitom pokosa od erozije i sedimentacije. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. III. Institut IGH. 10.A. Stalne prometnice Definiclje G.A. Naplata privremene prekrivke se vrši u tonama uvažavajući gustoću zemlje u rastresitom stanju od 1. Izvedba zaštite je dana u ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Nadzorni inženjer vrši nadzor nad radovima dnevne prekrivke (ovjerava količinu ugra enog materijala te ovjerava procijenjenu površinu na kojoj se vršila dnevna prekrivka). iz veljače 2011 [IP14]. H. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Posebno će biti naznačene količine koje su pristigle iz Izvo ačevih izvora.2.2.6 t/m3.A.C.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje.2. Investitor će podatke o količinama dnevno dovezenog inertnog materijala koja je uvezena preko vage tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru i Izvo aču. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm.A. III. Privremeno prekrivanje 8. Izvo ač će tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru.2.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3.1 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Dnevna prekrivka je privremema gra evina i kao takvu je ne treba održavati. Evidencija ugra ene zemlje privremeno prekrivanje se vrši u m3.

Izvo ač je dužan tjednu i mjesečnu evidenciju dostavljati Nadzornom inženjeru.3.3.A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku i produljenu prekrivku. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Vidi poglavlje III.A.A. deponirane i ugra ene zemlje. Troškovi izrade mjesečnih. III. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Vidi partikularne zahtjeve upravljanja.4.5. kao i površine (procijenjeno u m2) koja je prekrivena s dopremljenom zemljom.2.2. UPRAVLJANJE III. U Izvještaju trebaju biti različito evidentirane površine koje su u prekrivene dnevnom prekrivkom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. produljenom prekrivkom kao i površine koje su u nagibu manjem i većem od 5%. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 144 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Privremeno prekrivanje III.2.A.A. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljene (iz vlastitih izvora i iz posebne deponije unutar odlagališta).1.2.3.2. III. Izvo ač je dužan voditi dnevnu. tjednih i polugodišnjihg planova i izvještaja IZVO AČA moraju biti uključeni u cijenu ugradnje otpada.

A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.3. Prometnice i platoi SADRŽAJ: III.A.3.3.3.3.1 III.2 III. stranica 145 od 348 .A.2 III.A.A.A.2.A.1 III.3.A.A.3.o. Svibanj 2012.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.2 III.1.3.1 III.3.2 III.A.3 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1 III.A.3.1.o.3.3.3.A.2.

Prometnice i platoi SADRŽAJ POGLAVALJA: III.....2...............1 III................................................A.......2 III....2..3............. 147 III...........2................................................. UPRAVLJANJE...150 III.........3................................A.1......3.........3......... 152 III.............A.2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .................A..............................................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3............3......................3......A..............1.....A.......1 III..........4...3.......A.....................1 III..................... ODRŽAVANJE ..........2 III............ ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ........................3................A......1................ 152 III.... GRA ENJE .................3..........................A......................... 150 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .........3......................................................3................... 152 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....................3. 147 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .A..... 150 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..3............... 153 stranica 146 od 348 ...............A........... 147 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .

).d.d. Ne predvi a se korištenje nikakvih drugih prometnica izvan navedenog područja. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada. Stalne (asfaltne) prometnice su posebni sustav. IZVO AČ mora organizirati polijevanje prometnica vodom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. do mjesta njegova odlaganja obavlja se po stalnim (asfaltnim) prometnicama. a u slučaju podizanja prašine. razastiranje. Zavod za ekološki inženjering. nakon prolaska ulazno-izlazne zone. ožujak 2000 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d. zbijanje i ugradnja. unutar područja odlagališta otpada.3.A. tehnološka prometnca je najmanje širine 8 m kako bi se omogućilo nesmetano mimoilaženje vozila.3.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica.. odnosno izvan prostora odlagališta Jakuševec.1. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. GRA ENJE III. IZVO AČ mora pripremiti unutrašnje prometnice te mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. IZVO AČEV plan izgradnje tehnoloških prometnica i istovarnih platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.A. Maksimalni nagib nivelete tehnološke prometnice iznosi od 11% a minimalni horizontalni polumjer skretanja iznosi 19 m.. III.1. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada.A. Prometnice i platoi III. Zagreb. privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici.3.C. Prometnica se izvodi nasipavanjem sloja krupnog i sitnijeg inertnog kamenog materijala stranica 147 od 348 . Privremene (tehnološke) prometnice služe i za transport strojeva i materijala potrebnih za izvo enje radova (na primjer pristupi za izradu plinskih zdenaca). Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim. Zavod za planiranje. U načelu. IZVO AČ je zadužen za održavanje stalnih prometnica. [Vidi GP1]. Privremene (tehnološke) prometnice unutar tijela odlagališta prvenstveno služe za prijevoz otpada i prekrivnih materijala na pojedine radne plohe gdje se odvija njegovo odlaganje. Dolaskom zimskih uvjeta. nisu obra ene u ovom poglavlju (vidi poglavlje III.A.3.1. Institutut IGH d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta.

Predvi a se da će se nove prometnice izvoditi usijecanjem i nasipavanjem na već izvedene pokose obodnog nasipa i tijela odlagališta. Prometnice i platoi dobivenog obradom gra evinskog materijala u postrojenju za reciklažu gradevinskog otpada (RGO) ili s materijalom sličnih karakteistika. Izgradnja i održavanje istovarnih platoa vrši se otpadnim gra evinskim materijalom iz postrojenja RGO. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . te se troškovi vaganja ne obračunavaju IZVO AČU. za potrebe koje nisu specificirane ovom dokumentacijom. U cilju sprečavanja naglog propadanja. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. se nalazi u prilogu H "Izvod iz cjenika odlaglišta otpada Jakuševec ".000 m2. Obračun ovog rada vrši se posebno.200 m. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Jedinična cijena odlaganja i ugradnje otpada obuhvaća izvedbu posteljice opisanih tehnoloških prometnica. i dok se obračun geotekstila vrši po ugra enom m2 tlocrtne površine a količina ugradenog inertnog materijala se obračunava po toni. ustupa IZVO AČU materijal (šutu) iz RGO na raspolaganje bez naknade. Obrčun ugra enih količina materijala iz RGO se vrši vaganjem na ulaznoj vagi. IZVO AČ mora. Troškovi usluge vaganja kao i postojeći cjenik materijala Naručitelja. Naručitelj za potrebe izgradnje privremenih prometnica i platoa. dok predvi ena površina platoa iznosi približno 20. Ukupna predvidena dužina tehnoloških prometnica iznosi približno 4. tucanikom frakcije 30-60 mm. tada o tome IZVO AČ mora obavijestiti Naručitelja. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnice. Uz tehnološke prometnice obaveza IZVO AČA je izvedba istovarnih platoa na kojima će se vršiti istovar (istresanje) otpada te odakle će se dalje otpad ugradivati u tijelo deponije.60 mm i cakum pakom. IZVO AČ je odgovoran da rubni dijelovi tehnoloških i servisnih prometnica budu vidno označeni propisnim oznakama (kolcima i trakama). u slučaju potrebe.3. stranica 148 od 348 . Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica izgradi i održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. Voda koja završi u odvodnji tehnoloških prometnica mora konačno završavati u sustavu za pročišćavanje procjednih voda.A. Ukoliko u pogonu za RGO ne postoje dovoljne količine materijala. Minimalna debljina postavljenog sloja inertnog kamenog materijala je ona koja omogućava uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm). Materijal iz priloga H je u vlasništvu Naručitelja. Izgradnju i održavanje privremenih prometnica IZVO AČ je dužan vršiti se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO.

A. nakon usuglašavanja s glavnim projektantom.14 Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. Rad IZVO AČA na izgradnji. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. materijale. IZVO AČ je dužan. stranica 149 od 348 . Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje.1 Prihvat i ugradnja otpada III. Stalne prometnice Definicije I. Prometnice i platoi IZVO AČ je dužan organizirati izradu Projekta prometne gradilišne signalizacije sukladno Pravilniku o prometnim znakovima. izgradnju i održavanje tehnološke prometnice. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. opremu. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.2 Privremeno prekrivanje III.3. Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz izvedbu i smještaj pristupnih puteva prema istovarnom platou i preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja s pristupnim putevima mora biti tako koncipirano da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada.C.A. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom i Kordinatorom II. odredbama. Tehnološka prometnica: je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je dužan Projekt prometne gradilišne signalizacije izraditi u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. opremi i signalizaciji na cestama (NN 104/04). IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Navedeni projekt mora biti usuglašen i ovjeren od glavnog projektanta i Koordinatora II. alate i pribor.A.A.A. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetan dovoz novog otpada.4 Obodni nasip III.

2.3. IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada. Izvo ač je odgovoran za izgradnju i održavanje servisne prometnice.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cestovna infrastruktura i platoi Odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. nagiba. Zagreb. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. D. tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. Obračun rada na polijevanju prmetnica vrši se na mjesečnoj osnovi. Privremene prometnice moraju biti tako izgra ene.A. Dolaskom zimskih uvjeta IZVO AČ mora pripremiti privremene prometnice i platoe za zimske uvijete (ručno ili strojno posipavanje sipine na privremenim prometnicama) i vršiti čišćenje snijega i leda s prometnih površina. K. listopada. III. da je umanjeno prašenje tijekom sušnog perioda i smanjeno formiranje blata za vrijeme vlažnog perioda.A. Posipanje prometnica solju nije stranica 150 od 348 . Privremene prometnice se dolaskom zimskih uvjeta moraju profilirati (naborati) strojem s gusjenicama.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. Servisna prometnica: je stalna prometnica za pristup izgra enim dijelovima odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica. Dolaskom zimskih uvjeta. Prometnice i platoi J. ožujak 2000 god. širina.2. IZVO AČ je zadužen za polijevanje prometnica i platoa vodom zbog pojave prašine. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. IZVO AČ na odlagalištu mora raspolagati minimalno s jednim ispravnim vozilom za polijevanje privremenih prometnica vodom. ožujka do 31. E.A. Odredivanje zahtjevanih linija.3. kontura i kota.. Zavod za ekološki inženjering. u periodu od 1.A.3.d. Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za ovjeru gra evinske knjige (dužine.3. dok gra evinsku lnjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer.2. površine i debljine). III. ODRŽAVANJE III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Predvidivi angažman vozila za polijevanje prometnica je 8 h/dan. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor. Tijekom toplog perioda godine.

odnosno nalogu Naručitelja. u tekućoj godini. IZVO AČ je zadužen za zamijenu i popravak oštećene signalizacije. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. stranica 151 od 348 . IZVO AČ je obvezan izvršiti održavanje prometnica i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. Obračun rada na pripremi prometnica za zimske uvjete i zimsko održavanje vrši se na mjesečnoj osnovi. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. IZVO AČ mora. erozije i dospjelog otpada. utoavra.3. Obračun nabave. Održavanje obuhvaća čišćenje kanala od mulja. planiranja i zbijanja ovog rada vrši se posebno.A. IZVO AČ je odgovoran da dnevno ožnačava rubne dijelove tehnoloških i servisnih prometnica propisnim oznakama (kolcima i trakama). IZVO AČ je dužan u Mjesečnom izvještaju i gra evinskom dnevniku vršiti evidenciju zimskog održavanja prometnica. Obračun rada na interventnom održavanju prometnica tijekom zimskih uvjeta vrši se po satu interventnog održavanja. ugradnje. Aktivnosti Izvo ača na održavanju prometnica i platoa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Obračun ovih radova vrši se posebno. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. Prometnice i platoi preporučljivo zbog uništavanja donjeg ustroja privremene prometnice. u slučaju potrebe. Održavanje (obnova) privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO. deponiranja.11. sljedeće godine.60 mm. Obračun ovog rada vrši se posebno. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. u slučaju potrebe.03. transporta. IZVO AČ mora dnevno sanirati ulegnuća i neravnine na privremenim prometnicama i platou. do 31. Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. IZVO AČ mora. Ovjeru rada vrši Naručitelj. Stanje prometnica i stanje ispravnosti strojeva mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju IZVO AČA. na odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. Predvidivi angažman specijaliziranog vozila IZVO AČA za zimsko održavanje prometnica je jednom tjedno u trajanju od 8 sati u periodu od 01. tucnaikom frakcije 30-60 mm. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pranje vertikalne signalizacije (prometnih znakova).

1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. UPRAVLJANJE III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odnosno tjedna na koji se plan odjnosi.3.3... površine i debljine). Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. IZVO AČ mora ukalkulirati u jediničnu cijenu ga enja i održavanja privremenih prometnica i platoa. III. Troškovi Izvo ača na terenskim mjerenjima iskolčenja i izvršenih radova. [vidi IP6]. stranica 152 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za planiranje.A. Zavod za ekološki inženjering. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje i održavanja prometnica i platoa koje će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova.A. Rad Izvo ača na održavanju prometnica i platoa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje privremenih prometnica i platoa na tijelu odlagališta. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor. dok gra evinsku knjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer. Prometnice i platoi Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje i prometnica odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za gra evinsku knjigu (dužine. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010.3.d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3. Obračun sitnih popravaka prometnica i platoa se vrši ovjerom Nadzornog inženjera utrošene količine ugra enih materijala za održavanje prometnica i platoa.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom Obveza je IZVODAČA da planira redosljed izgradnje pristupa pojedinim razinama popunjavanja tijela deponije. III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. ožujak 2000 god.d.A.A.3. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Zagreb.3. Institut IGH d.

tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljenih i ugra enih količina materijala (šuta iz postrojenja RGO. Prijedlog Izvo ača o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna.A. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Rad IZVO AČA na izgradnji. cakum pak) za izgradnju i održavanje tehnoloških i servisnih prometnica kao i privremenih platoa. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje (korištenja) inertnog materijala iz RGO-a kao i ostalog kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica i platoa. tucanik. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa.1.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvo ač mora voditi dnevnu. nesortirani kameni materijal. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.A. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. istovarnih platoa i odlagališnih ploha.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Vidi poglavlje III.4. Prometnice i platoi Izvještaji Izvo ača Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 153 od 348 . održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.3.5. U mjesečnom planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama i kvaliteti inertnog materijala iz RGOa i kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica.3. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. Tjednu i mjesečnu evidenciju je Izvo ač dužan redovito dostavljati Nadzornom inženjeru. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada. III.

4.3 III.3.2 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.4.A.2 III.A.o.4.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.1 III. stranica 154 od 348 .2.A.1.1 III. Svibanj 2012.A. Obodni nasip SADRŽAJ: III.4.2.A.o.4.A.A.4.A.1.4.A.1 III.1 III.A.2 III.4.3.4.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.4.

...1 III.................A..... UPRAVLJANJE... 156 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..........................................2 III.......A....3......4..................A.A.................. 158 stranica 155 od 348 .........4............... 156 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .............2 III...............................A.................... GRA ENJE ..................3...4....................... 157 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..4....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..................................................2....4... ODRŽAVANJE .3........A...A.........1 III...4...................................2.............1.........2.......................4.....4.................157 III......... 158 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ................. 158 III..A.... 156 III...............1 III..........1.............A................4.......... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..............4....................................... 157 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.......A.............................. Obodni nasip SADRŽAJ POGLAVALJA: III......................1.......2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............

1. Izvo ač je zadužen za održavanje izgra enog nasipa u funkcionalnom stanju kao i za upravljanje. broj: 24-10-013/07. Institut gra evinarstva Hrvatske d. ta da transporte i zvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih instalacija.d. Zavod za ekološki inženjering.A. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.d.4.4.A. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. Obveza je IZVO AČA da prije izvo enja eventualnih radova i/ili transporta po tijelu nasipa prikupi podloge o položenim instalacijama (plin.3 Prometnice i platoi Poglavlje III.1. opremu. ožujak 2007 god. Zavod za ekološki inženjering. GRA ENJE III. studije i zaštitu okoliša. ožujak 2000 god.. instalacije sutava za umanjenje širenja neugodnih mirisa). održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.A. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. održavanje i izvedbu tehnoloških (privremenih) prometnica prema istovarnim platoima i odlagališnim plohama. šahtovi ventila. [vidi IP6].A..2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju obodnim nasipima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. listopad 2010. III. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.A. [vidi IP1]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. alate i pribor. kablovi za detekciju oštećenja geomembrane. Zavod za planiranje.5 Me unasip (zečji nasip) stranica 156 od 348 .Broj projekta: 3230-0576/10.4. Institut IGH d. materijale.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Obodni nasip tijela odlagališta je izveden u potpunosti. Srodna poglavlja Poglavlje III. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.1. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obodni nasip III. odredbama. [vidi GP1].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. hvatači kondenzata.A.4. Zagreb..d. oznaka IZV-JAK-A1.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. [vidi GP1].A. Za potrebe održavanja i eventualnog spriječavanja širenja zaga enja. Zavod za ekološki inženjering.4.4. A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Zagreb. Izvo ač će izvršiti nabavu muljne pumpe. Obodni kanali III.3 kW. Popravak oštećenja izvedenih instalacija snosi IZVO AČ. kao i po satu rada pumpe. a po nalogu Naručitelja.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III. Obveza je IZVO AČA da vrši mjesečni vizualni obilazak i pregled izvedenih obodnih nasipa. Obveza je IZVO AČA da na obodnom nasipu.A.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d.000 sati. 6. Popravak se vrši zapunjavanjem brazda zemljanim materijalom i zatravljenjem zapuna. te da izvještava o eventualnim erozijama nasipa. Obodni nasip Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III.A. Obračun rada se vrši po satu najma opreme za crpljenje i opreme za električno napajanje pumpe (agregat) zajedno s gorivom za agregat.4. IZVO AČ je zadužen za održavanje (popravak) erozija nastalih na nasipu. A. Gotova prekrivka III. III.6. ODRŽAVANJE III. ožujak 2000 god.13.8 Sustav procjednih voda III.4.12.2.7 Detekcija oštećenja geomembrane III. na spoju produljene prekrivke (dio plohe kod kojega je tijelo otpada u izgradnji) i sustava odvodnje procjednih voda duž nasipa prati razinu procjedne vode kako ne bi došlo do preljevanja nakupljene procjedne vode niz nasip. impeller code 231).. te će vršiti cršljenje procjedne ili oborinske vode u sustav procjednih ili oborinskih voda. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih instalacija.A. stranica 157 od 348 .A.12.A.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje od otpada lakih frakcija i košnju obodnih nasipa. 3 faze. kao i električno napajanje za nabavljenu crpku. minimalnih karakteristika protok 30l/s kod H=10 m (kao Flygt BIBO 2102.2.A. Obračun ovih radova vrši se putem mjesečnih Izvještaja izvo ača. Gotova prekrivka. Vidi poglavlje III. Predvidiv broj sati crpljenja je 1. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. Aktivnosti IZVO AČA na održavanju nasipa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.d.

III.3. Obodni nasip Rad IZO AČA na održavanju nasipa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.A.A. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje.3. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. III. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.d. UPRAVLJANJE III.4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. [vidi GP1].1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb.A. te da izvještava o razini procjedne vode na spoju privremene prekrivke i sloja odvodnje procjednih voda kao i pojavi eventualnih erozija nasipa.3. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju nasipa od djelovanja erozija kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer. ožujak 2000 god.4. Institut gra evinarstva Hrvatske d.4.. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 158 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih obodnih nasipa.

5.3.1.A.5.A.A.A.5.A.1 III.1 III.A. stranica 159 od 348 .5.2 III.3.A.A. Svibanj 2012.5.2.5.2 III.A.A.5.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.2 III.5.3 III.o.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2. Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ: III.1 III.1 III.5.5.o.1. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.

.. 161 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .........A.......A.......2 ODRŽAVANJE .....................2 UPRAVLJANJE ..................... 164 III.A....................................2 GRA ENJE .. 165 stranica 160 od 348 ..3........................5......A........3.........5....2.2.1 III.......A.....2..1....A...............5....................................... 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ..5...............5............................................. 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....................... III....1 III..............1............................... 161 III..................5.....5.................................................. 164 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..............3.....A....................................1 III.........5..... Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ POGLAVALJA: III........................161 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ... 164 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................A...............1..........................A..... III........ III....5...Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III...........5..A.................

utovar. Zavod za ekološki inženjering. prirodnih i umjetnih materijala.1. opreme i izvo enje svih radova potrebnih za iskop. [vidi IP1].1. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.Poglavlje 02363.d. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351. Me unasip (zečji nasip) III.A.. • Filterski geotekstil . odredbama.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. priprema podloge. GRA ENJE III. opremu. reguliranje vlage. • Zaštitni sloj .. materijale. ožujak 2007 god. • Drenažni materijal – Poglavlje 02361. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234. [vidi GP1]. Troškovi IZVO AČA na izvedbi me unasipa uključuju sve mjere zaštite na radu. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. ožujak 2000 god.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji.Poglavlje 02362. oznaka IZV-JAK-A1. razastiranje i zbijanje zemljane ispune i umjetnih materijala za Izvedbu me unasipa (zečjeg nasipa). zavarivanje umjetnih materijala. • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. ugradnju.d. III.5. Zavod za ekološki inženjering. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.5. Zagreb.1. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. deponiranje.Poglavlje . istovar.5. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. alate i pribor. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. rezanje umjetnih materijala. Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. stranica 161 od 348 .A. Zagreb.5. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu.A. transport.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na izvedbi me unasipa (zečjeg nasipa) uključuje pribavljanje cjelokupne radne snage. broj: 24-10-013/07.

postavljanje i zavar glatke PEHD geomembrane debljine 1 mm.5. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2). IZVO AČ je zadužen za vraćanje ukljonjenih slojeva zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2). drva.024.B1. Materijal koji se koristi mora biti bez organskih sastojaka. Uklanjanje zaštitnog sloja. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pripremu podloge za linijski zavar glatke HDPE geomembrane debljine 1 mm i hrapave PEHD geomembrane debljine 2.A. Zemljana ispuna Sva zemljana ispuna treba biti dobavljena iz čistih izvora koji je pregledao NADZORNI INŽENJER. led i smrznuta zemlja se trebaju ukloniti iz zemljane ispune prije ugradnje. Me uansip (zečji nasip) Nožica pokosa ugra enog otpada odlagališta mora biti udaljena minimalno 10 m od krune me unasipa. C. Nabava. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2) i zaštitnog sloja u projektno stanje. i izrade obračuna ugra enih materijala IZVO AČ treba ukalkulirati u ukupnu cijenu izvedbe me unasipa. Zemlja uzeta iz prostora odlagališta prikladna je za ispunu samo po uvjetima iz stavke B. Mora imati fizičke karakteristike koje omogućuju ravnomjerno rasprostiranje i zbijanje. Osiguranja od pomicanja geomembrane slojem zemlje. A. kvalitete. Snijeg. po HRN U. NADZORNI INŽENJER može pogledati predvi ena područja za dobavu zemljane ispune. i svih ostalih štetnih materijala koji mogu biti degradirani ili koji se ne mogu dovoljno zbiti. F. stranica 162 od 348 . drenažnog sloja.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. D. Isto tako materijal ne smije sadržavati dijelove kamena ili šljunak veće od stotinu (250) mm u promjeru. (vidi sliku 1). Sva zemljana ispuna zečjeg nasipa treba biti izvedena u skladu s poglavljem "Zemljana ispuna". Me unasip (zečji nasip) A. Zamrznuti materijali se ne smiju koristiti za zemljanu ispunu.5 mm. rezanje. skladištenja i ugradnje iz poglavlja 02349 – Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području. Zemljana ispuna ne smije uključivati tla koja se klasificiraju kao OH ili OL. Geomembrana mora udovoljiti svim zahtjevima rukovanja. Troškovi gedetskog iskolčenja pozicije me unasipa. E. C. dovoz. B. B. Nakon polaganja glatke PEHD geomembrane od 1 mm i osiguranja od pomicanja geomembrane sa zemljom. D. drenažnog sloja.5 mm). otpada. zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2) treba obaviti vrlo pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja hrapave PEHD geomembrane (debljine 2. Vidi sliku 1.

A. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se ne odlaže otpad.2. dužine. stranica 163 od 348 . G.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. Plohe na kojima se odlaže otpad moraju imati odvodnju spojenu sa sustavom procjednih voda. čvrst i trajan zemljani materijal iz tla. kontura i kota.4. Stalne prometnice Definicije L.C. Zemljana ispuna: Zemljana ispuna je zemljani materijal (tlo) koji treba ugraditi i zbiti. Odredivanje zahtjevanih linija. nagiba. M. Privremeno prekrivanje Poglavlje III. Ovjera količina Nadzorni inženjer za gra evinske radove ovjerava kvalitetu.A. Snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu.3. Obodni nasip Poglavlje III. nagibi) kao i snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu je obveza IZVO AČA i treba biti uključena je u jediničnu cijenu izvedbe me unasipa. Me unasip (zečji nasip) 10 m UDALJENOST OTPADA I VRHA NASIPA Slika 4 Nacrt izvedbe me unasipa (zečjeg nasipa) Srodna poglavlja Poglavlje III. a nadzorni inženjer za geodetske radove ovjerava količine izvedenih radova.5. Me unasip nasip: Gra evina kojom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine.A. Terenska mjerenja uključuju: F. Zemljana ispuna je neorganski. Prometnice i platoi Poglavlje III. Plohe na kojima se nije započeo odlagati otpad moraju imati odvodnju u sustav oborinskih voda. odnosno koji je potrebno ugraditi radi izvedbe me uansipa (zečjeg nasipa) izme u pojedinih odlagališnih kaseta i ploha.A.

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.2. ODRŽAVANJE
III.A.5.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.5.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
IZVO AČ je dužan vršiti redovito čišćenje nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa), kako bi se oomogućilo otjecanje nakupljene procjene vode. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja geotekstila i geomembrane.

III.A.5.3. UPRAVLJANJE
III.A.5.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

stranica 164 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Izvještaji Izvo ača IZVO AČ mora izvesti me unasip prije početka odlaganja i ugradnje otpada na kasetu 6/1, odnosno 6/2. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju čišćenja nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa). Dostava mjesečng izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 165 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A.6. Kanali

SADRŽAJ: III.A.6.1 III.A.6.1.1 III.A.6.1.2 III.A.6.2 III.A.6.2.1 III.A.6.2.2 III.A.6.3 III.A.6.3.1 III.A.6.3.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 166 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.6.1.
III.A.6.1.1 III.A.6.1.2

GRA ENJE ............................................................................................168
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........................................................... 168 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................. 168

III.A.6.2.
III.A.6.2.1 III.A.6.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 169
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................................... 169 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....................................................... 169

III.A.6.3.
III.A.6.3.1 III.A.6.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 171
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...................................................................... 171 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....................................................... 171

stranica 167 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

III.A.6.1. GRA ENJE
III.A.6.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji; • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 god. [vidi GP1]. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1]. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302, • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301

III.A.6.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Opće napomene Izgradnja kanala nije predvi ena ovom dokumentacijom. IZVO AČ je obvezan izvršiti izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju kanala i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Troškovi IZVO AČA na izvedbi kanala uključuju sve mjere zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.C. Stalne prometnice

stranica 168 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

Definicije N. Kanali: Kanali su gra evine koje služe za otvoreno prikupljanje i provo enje oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu. Terenska mjerenja H. Nisu predvi ena.

III.A.6.2. ODRŽAVANJE
III.A.6.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.6.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju kanala dlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje i upravljanje kanalima odlagališta. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. Prilikom izvo enja radovam, u cilju izbjegavanja moguće pojave požara ili eksplozije, IZVO AČ je obavezan sve djelatnike s Ex zonama na odlaglištu odnosno Elaboratom zaštite od požara i klasifikacija prostora, Ecoina, kolovoz 2011. [vidi Prilog A, IP13].

stranica 169 od 348

dok se tijekom nižih temperatura ne očekuje angažman Izvo ača. IZVO AČ je zadužen da pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1).050. Evidencija rada IZVO AČA mora biti evidentirana u gra evinskom dnevniku i Mjesečnom izvještaju. Obračun ovog rada se vrši ovjerom sati rada radnika kroz gra evinski dnevnik.5 m. Obaveza IZVO AČA radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada. dok se širina kanala mijenja i iznosi maksimalno 8 m. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu. obično nakon kiše. Veći angažman IZVO AČA se očekuje tijekom toplijeg dijela godine. Datumi izvršenih čišćenja. Stanje elemenata iz ove točke mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska. Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela obodnih kanala provoditi 5 puta godišnje. Gotova prekrivka.A. Čišćenje treba provesti specijaliziranom opremom tzv izvršenog čišćenja i planirani datum sljedećeg čišćenja mora biti izvještaju IZVO AČA.58 ha.12.A. Obveza IZVO AČA na košnji obodnih kanala je dana u poglavlju III. Kanali IZVO AČ je dužan vršiti tjedni obilazak i pregled 1) obodnog kanala i 2) kanala uz sjevernu ogradu. predvidivo 7 komada) minimalno jedan puta mjesečno. IZVO AČ je zadužen za ručno čišćenje svih kanala od letećeg otpada.800 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. sati rada radnika i evidencija broja stranica 170 od 348 . IZVO AČ po nalogu Naručitelja treba izvršiti strojno čišćenje svih kanala od nakupljenog mulja. Dužina predmetnog kanala je 1. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela kanala provoditi 5 puta godišnje.00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. Gotova prekrivka. Obveza IZVO AČA na košnji predmetnog kanala je dana u poglavlju III. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru. evidencija broja angažiranih radnika. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja glinenog dna kanala. IZVO AČ je zadužen provoditi minimalno nataloženi mulj kao "slivničarem".12.6. površina za održavanje iznosi 1. Predvidiv angažman IZVO AČA je jedan puta godišnje. Troškove rada IZVO AČA treba uključiti paušalni iznos koji je predvi en za upravljanje kanalima. Osim čišćenja IZVO AČ je dužan zbrinuti otpad.A. Datum sadržan u mjesečnom za čišćenje taložnica u otvorenom kanalu oborinskih voda plohe 1 dva puta godišnje. Predvidiv angažman Izvo ača po čišćenju je 1 radnik × 4 dana /mjesečno × 8 sati kroz period od 5 mjeseci. Sakupljanje letećeg otpada treba provoditi po potrebi. Obodni kanal IZVO AČ je zadužen za obilazak i pregled otvorenih i zatvorenih odvodnih kanala oborinskih voda uključivo i taložnica (na plohi 1 jug.

6. Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih kanala.6. [vidi IP1]. broj: 24-10-013/07.A. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. III. Kanali sakupljenih vreća napunjenih letećim otpadom mora biti sadržan u mjesečnom izvještaju Izvo ača. Ispitivanje se provodi jednom u 5 godina. Institut gra evinarstva Hrvatske d. kao i čuvanja dokumentacije o provedenom Ispitivanju. Zagreb. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. III.6.A. UPRAVLJANJE III.3. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju košnje i čišćenja kanala od nakupljenog mulja. Popravci neophodni za nesmetan rad kanala moraju se evidentirati u mjesečnom izvještaju Izvo ača s foto-dokumentacijom.3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.d. ožujak 2007 god.. Aktivnosti Izvo ača na održavanju kanala moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. organizirati ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog Ispitivanja. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 171 od 348 .A. oznaka IZV-JAK-A1.A.6.3. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti dna kanala od ovlaštene institucije. izvještavati o isteku periodičkog ispitivanja. Zavod za ekološki inženjering.

1 III.2 III.1 III.A.7. stranica 172 od 348 .1 III. Svibanj 2012.A.3 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.o.7.A.7.3.7.7.2 III.7.2.A. Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ: III.A.3.1.7. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.1 III.A.A.7.7.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.2 III.o.2.1.A.7.A.A.

........ UPRAVLJANJE..7..........................1.......7.......................................................2....... 174 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................A......A.2 III..............7.......7....7....... ODRŽAVANJE ........................................................A................. 174 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .... 178 III.....7.........A............................................. 177 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA....................................3..2 III..........A.............3...... GRA ENJE ...................1 III......... 174 III..............177 III..2...............................2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................7......7....A............ 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .....A..7..1................................1.... 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .............Dokumentacija za nadmetanje Gra enje................... Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ POGLAVALJA: III........3.........A.....................7.........1 III............ održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.....2..1 III..........A....A...................... 177 stranica 173 od 348 ...

2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta.A. [vidi IP1]. odnosno nalogu Naručitelja. ožujak 2000 god.7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zavod za ekološki inženjering.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.7. ožujak 2007 god. 6/2 i 6/3.d. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu.1.7.A. Detekcija oštećenja geomembrane III. Troškovi IZVO AČA na ispitivanju sustava za detekciju oštećenja geomembrane uključuju sve mjere zaštite na radu. Institut gra evinarstva Hrvatske d. stranica 174 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske d... [vidi GP1]. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.d. Zagreb. Izvedba sustava za detekciju oštećenja geomembrane nije predvi ena ovom dokumentacijom. alate i pribor. oznaka IZV-JAK-A1. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1. Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.A.1. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III. opremu. IZVO AČ je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu.A.1. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. GRA ENJE III. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.7. Izvo ač je obvezan izvršiti ispitivanje sustava za detekciju oštećenja geomembrane a sve prema zahtjevu. materijale. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika detekcije oštećenja geomembrane. Zagreb. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. odredbama. Zavod za ekološki inženjering. broj: 24-10-013/07. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.

Terenska mjerenja I. mjernih i napajajućih elektroda.A. Zaštitini sloj iznad sustava procjednih voda Poglavlje III.7.A.A.8.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.10. Sustav procjednih voda Poglavlje III. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane. Detekcija oštećenja geomembrane Srodna poglavlja Poglavlje III. Obuhvaćaju kontrolno ispitivanje propuštanja geomembrane prije početka ugradnje otpada. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2.1. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane.A. Obodni nasip Poglavlje III. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama.4.9.000 g/m2.A. stranica 175 od 348 . Ploha za prihvat azbestnog otpada Definicije O. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.A.5 mm. Sistem za detekcjiu oštećenja geomembrane: Je skup kablova. i mjernih ormara čija je funkcija pronalazak mjesta oštećenja geomebrane.2.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.7. Detekcija oštećenja geomembrane Slika 5 Izvedeno stanje sustava za detekciju oštećenja PEHD geomembrane na plohama 5D i 6 stranica 176 od 348 .

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. [vidi IP1].d.92 ha.2. ožujak 2000 god.3. broj: 24-10-013/07. oznaka IZV-JAK-A1.d. Površina kasete 6/1 iznosi 2.d.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. 6/2 i 6/3 (ploha 6). kasete 6/2 iznosi 2. [vidi GP1].1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..40 ha. [vidi IP1]. Zavod za ekološki inženjering. Zavod za ekološki inženjering. Institut gra evinarstva Hrvatske d.7.7. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1.A.2. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. [vidi GP1]. Sustav detekcije oštećenja ne zahtijeva posebno održavanje.7.7. Zavod za ekološki inženjering.3.90 ha i kasete 6/3 iznosi 3.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb. Zagreb. osim zaštite terminala praćenja (plave metalne kutije označene kao MC na slici 1) koje su postavljene na obodu nasipa od oštećenja tijekom radova na odlagalištu. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. ožujak 2007 god.d.A. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za jedno kontrolno ispitivanje oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada.. ODRŽAVANJE III. oznaka IZV-JAK-A1..A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.7.2. ožujak 2007 god. III. ožujak 2000 god.7. broj: 24-10-013/07. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 stranica 177 od 348 . Detekcija oštećenja geomembrane III.. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Zagreb. UPRAVLJANJE III.

A. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 178 od 348 . Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti plan provedbi ispitivanja i evidenciju o provedbi ispitivanja.7. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Obveza je IZVO AČA da putem izvještaja obavjsti o stanju sustava detekcije i o rezultatima provedenog ispitivanja.3. organizirati ispitivanje i dostaviti Izvješće o ispitivanju prije planiranog početka ugradnje otpada na pojedinu kasetu.7. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor. Popravci PEHD geomembrane neophodni za nastavak radova na ugradnji otpada moraju se sanirati prije početka ugradnje otpada. Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju jednog ispitivanja detekcije oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada na kasete plohe 6. Detekcija oštećenja geomembrane III. 6/2 i 6/3 (ploha 6). IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Aktivnosti Izvo ača na detekciji oštećenja geomembrane moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.

8.1 III.2 III.4 III.1 III.A.2 III. Sustav sakupljanja procjenih voda SADRŽAJ: III.A. stranica 179 od 348 .2 III.8.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.3 III.1 III.2.1.A.o.8.2 III.o.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. Svibanj 2012.8. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.8.2.8.8.A.A.A.A.3.8.8.A.1.1 III.A.8.3.A.8.A.8.A.

..............1 III..8.... III...... POSTUPANJE S OTPADOM..... 195 III...A.181 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......8............................3.........8....................3..A..2.................... III......A.......5..............................................8............ 196 stranica 180 od 348 ....8........................2............................................ 187 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .. 181 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .....A...............A..................................A.......8.....1.. 181 III.........3................8........... 187 III... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.....2 UPRAVLJANJE ................................A. III.........1 III........2 ODRŽAVANJE .....2 GRA ENJE ........................8..............1................. 195 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ........................A.................................A...1 III.... 194 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.............. 194 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....................A...........A.............................. 187 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .....A.........8......1.............. Sustav sakupljanja procjednih voda SADRŽAJ POGLAVALJA: III....8....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2.........8.......................................................................................8................4.... III................

ožujak 2007 god. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika sustava procjednih voda. IZVO AČ je zadužen za izradu Izvedbenog projekta premumpnog šahta kao i za gra enje projektiranog prepumpnog šahta. Opće napomene Sustav sakupljanja procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta. IZVO AČ je zadužen za održavanje i upravljanje sustavom procjednih voda.2. Zavod za ekološki inženjering. Sustav sakupljanja procjednih voda III. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. IZVO AČ je zadužen za organiziranje izrade Izvedbenog projekta kompenzacijskih bazena (sjever i jug) uvažavajući Ex zone odlagališta kao i za gra enje projektiranih kompenzacijskih bazena.A.1. oznaka IZV-JAK-A1.1. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.8. Zavod za ekološki inženjering. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. odredbama.1. opremu. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. [vidi IP1]. alate i pribor.A.1. GRA ENJE III. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Zagreb. broj: 24-10-013/07. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal.1.8.d. stranica 181 od 348 .A. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji.8. materijale. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Troškovi IZVO AČA na organizaciji izrade projekta.8. Institut gra evinarstva Hrvatske d. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.8. izgradnji. Zagreb.A. [vidi GP1]..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ožujak 2000 god. održavnju i upravljanju sustavom procjednih voda uključuje sve mjere zaštite na radu.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III.d..

A. Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m. III. Opis izvedenih kompenzacijskih bazena (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta Jakuševec. Sustav sakupljanja procjednih voda Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu.A.8. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm. na kojima još nije započela ugradnja otpada. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora stranica 182 od 348 .512 m. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m. Od šahtova ploha ploha 6 do 2. Na plohi 2.1. Sustav za dreniranje procjednih voda sastoji se od perforiranih cijevi (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu). procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug. Od plohe 3 do uključivo plohe 5. Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa.1. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena.2.A.A.2. a južnog 1. Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6.531 m. Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1.2.390 m.2.8.8.1. III. oborinske vode se istim sustavom odvode u obodni kanal oborinskih voda. S pojedinih kaseta.800 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1. Spojne kolektorske cijevi su unutrašnjeg promjera 300 mm (vanjskog promjera 400 mm). Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2".3. Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm. III.5. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda.8. te se tada mijenja tip cijevi u perforirane. III.8.4.A.1.

Kompenzacijski bazen treba imati taložnicu konusnog oblika minimalne dubine 30 cm. Zavod za ekološki inženjering. pelikanov kljun). Konstrukcija šahta mora biti takva da je omogućena vizualna provjera eventualnog propuštanja izvedenog šahta (dvostruka stijenka). Projektom kompenzacijskog bazena IZVO AČ treba predvidjeti automatsko isključenje pumpi prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (senzor isključenja br.m. Prije izrade projektnog rješenja.47 m.n.2 m. 2) senzor uključenja paralelnog rada 2 pumpe (senzor br.1.A.8.. IZVO AČ je zadužen za geodetsko snimanje pozicija ulaznih i izlaznih cijevi iz oba kompenzacijska bazena. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen sjever je 107.d. stranica 183 od 348 .20 m. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen jug je 107. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona IP13]. Debljina stijenke mora biti minimalno 10 mm.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u dokumentacije Glavni projekt. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108. opasnosti "2" [vidi prilogu 27 i 28 – Prudinec. 3) i granični senzor isključenja (senzor br. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.n.m. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108. dubina kompenzacijskih bazena iznosi 2. Predvi a se smještaj 2 pumpe s usisom u visinskom području od približno 1 m izme u visinske kote vrha taložnice i dolazne (ulazne) cijevi. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec Institut gra evinarstva Hrvatske d. Poklopac šahta od PEHD materijala treba imati odzračnik dovoljnog kapaciteta odzračivanja. Projektom je potrebno predvidjeti još 3 senzora i to senzor uključenja i rada jedne pumpe (senzor br.8. Sustav sakupljanja procjednih voda ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1.n.n. Automatika uključivanja pumpi mora biti programirana tako da se ugra ene pumpe kod razine vode izme u senzora 1 i 2 naizmjenično uključuju.m. Visinska kota poklopca kompenzacijskog bazena je 109.2.m. 4) kada je razina procjedne vode u šahtu na razini izlazne cijevi i omogućeno je gravitacijsko istjecanje iz kompenzacijskog bazena.33 m. tvrtke broj TD 02-02-02- III.n. Sanacija izvedenih kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati u skladu sa sljedećim projektnim zadatkom: IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta šahtova s dvostrukom PEHD stijenkom (po dnu i obodu).25 m. 02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god.m. Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1. 1).A.6.25 m. Konstrukcija izlazne cijevi iz šahta mora biti takva da otežava povrat iscrpljene vode nazad u šaht a istovremeno omogućuje gravitacijski istjecanje u punom profilu izlazne cijevi (tzv. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug.8 × 6 m. [vidi GP1].

va enje i zbrinjavanje gra evinskog otpada postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena. Troškove precrpljivanja procjednih voda snosi IZVO AČ. Prije izvo enja. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektiranih kompenzacijskih bazena na koje je prethodno dobio suglasnost. IZVO AČ je zadužen za razbijanje. Pumpe moraju biti sa mogućnošću pojedinačnog va enja (automatska spojka s vodilicama). IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). napajanje i odabir tipa robusnih muljnih pumpi otpornih na agresivne procjedne vode (minimalne karakteristike 2. Sustav sakupljanja procjednih voda Izvedbenim projektom je potrebno osigurati pristup taložnici kako bi specijalan stroj mogao izvršiti čišćenje taložnice crpljenjem nakupljnog mulja. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem. Izvedbenim projektom je potrebno riješiti automatiku. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog kompenzacijskog bazena. Nakon izgradnje kompenzacijskih bazena IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski strojarski i elekto projekt izvedenog stanja). Prije postavljanja PEHD šahta IZVO AČ mora zbiti temeljnu podlogu od šljunka debljine 20 cm na minimalno 30 MN/m2 i izvesti temelj (debljine 20 cm) od betona klase C 12/15. te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine. Predvidjeti svjetlosni signal (bljeskalicu) s elekto ormara kompenzacijskih bazena u slučaju kvara pumpi i/ili pojave razine vode u kompenzacijskom bazenu iznad senzora br. IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena ishoditi suglasnost od Glavnog projektanta i Koordinatora II.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odnosno u tijeku izvo enja se procjedna voda treba precrpljivati u nizvodni šaht procjednih voda. IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta sanacije kompenzacijskih bazena izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 l/s. U kompenzacijskom bazenu je potrebno projektno predvidjeti i izvesti nosače za dvije pumpe i penjalice za spuštanje u šaht i eventualnu izvedbu zaštite od pada u dubinu. Izvedbenim projektom je potrebno predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) kompenzacijskih bazena. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje procjednih voda. Napajanje pumpi projektno riješiti s vanjskog razvodnog elektro ormara u protueksplozijskoj izvedbi.A. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa.4. Nosač za pumpu. Predvidjeti dvije pumpe po bazenu. visine H = 5 m) u protuekslozijskoj izvedbi.8. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. stranica 184 od 348 . a IZVO AČ mora izvesti pristup specijalnom stroju do šahta (predvidivo 6 m2 po kompenzacijskom bazenu). penjalice i le obran trebaju biti izvedeni od nehr ajučeg materijala.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti. Na plohi 1 se ulijev sadržaja kolektorskih cijevi u sabirne bazene provodi pomoću tri revizijska šahta u kojima se nalaze križni ventili. postavljanjem kablova.8. Predvidiva je ugradnja jedne pumpe po šahtu. Sustav sakupljanja procjednih voda III. Adaptacija i izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom. Poklopci (brtve) križnih ventila su trenutno vodopropusni. Pumpa mora biti projektirana i ugra ena s lancem sa mogućnošću va enja za lakše održavanje.1. Precrpni sustav treba projektirati tako da je električnu pumpu (na va enje) moguće u budućem periodu (predvidivo do 2018. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". muljna pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi. Projektom adaptacije precrpnog šahta IZVO AČ treba predvidjeti isključenje električne pumpe prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (pumpa na plovak).) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB-21 (kaseta 6/3). Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". stranica 185 od 348 .1.A. Plan razvoda elektične enercije mora biti projektiran za napajanje električnom energijom sa JB-19 na JB-21 uključivo s iskopom. god.7. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice. Minimalni kapacitet muljne pumpe iznosi 2. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1.8.A. Razvod elektične energije koji se ugra ue unutar obodne prometnice mora biti u proueksplozijskoj izvedbi. uključivo s iskopom. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi.5 l/sekundi pri H=5 m. Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht.2.8. IZVO AČ dužan izraditi Izvedbeni projekt adaptacije šahta za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal.2. Budući da se radi o oborinskoj vodi. te je IZVO AČ dužan provesti sanaciju propuštanja ventila.A. Izvedbeni projekt mora imati plan izrade razvoda električne energije iz dijela biokompostane. III.8. postavljanjem kablova i zatrpavnjem.

Nakon izgradnje prepumpnog šahta IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski. Prije izvo enja. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice. Prihvat i ugradjna otpada Poglavlje III.12. potrebno je ukloniti zavareni čep od PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na nizvodnoj strani šahta JB19. Gornji brtveni sloj Poglavlje III.A.14. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji stranica 186 od 348 . Obodni nasip Poglavlje III.A. IZVO AČ mora isprazniti revizijski šaht od dotekle oborinske vode. IZVO AČ je zadužen za izvedbu razvoda električne energije iz dijela biokompostane.9. IZVO AČ je dužan izvršiti nabavu i montažu baždarenog električnog kontrolnog brojila.A. IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). Ploha za prihvat azbestnog otpada Poglavlje III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.A.A. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog prepumpnog šahta. nabavu i montažu električne muljne pumpe s plovkom koja će crpiti oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda. Srodna poglavlja Poglavlje III. Sustav sakupljanja procjednih voda Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever. odnosno prije izvedbe prepumpnog sustava.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do mTEO Poglavlje III. III.10. IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. IZVO AČ je dužan adaptirati prepumpni šaht u skladu s Izvedbenim projektom adaptacije.8.11. Troškovi uklanjanja i ugradnje pločevine uključuju sav materijal i radove za kompletno izvršenje posla.13. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom.9. Kanali Poglavlje III. IZVO AČ je zadužen za nabavu i izvedbu adaptacije projektiranog precrpnog šahta na koji je prethodno dobio suglasnost.4. ugradnjom razvodnih ormara. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. U sklopu projekta IZVO AČ je dužan dostaviti projektantski troškovnik (i ispunjeni troškovnik s procjenom troškova).1.1. uključivo s iskopom.A. postavljanjem kablova. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljajne procjednih voda Poglavlje III.A.A.8. Troškove precrpljivanja oborinskih voda snosi IZVO AČ. te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine.2.A. Gotova prekrivka Poglavlje III. strojarski i elekto projekt izvedenog stanja).A.6. IZVO AČ je dužan da za Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta ishoditi suglasnost od Naručitelja.

A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2. III. Šahtovi. Zavod za ekološki inženjering. III. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati.1.A. 4. oznaka IZV-JAK-A1.. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302.A. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.8. 3 i 2 prebacuju na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda dalje gravitacijski teče prema sabirnim bazenima.2. Zavod za ekološki inženjering.A. stranica 187 od 348 .8. [vidi GP1].1. ožujak 2007 god. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III. Zagreb. Kompenzacijski bazeni su izvedeni na spoju ploha 1 i 2 . broj: 24-10-013/07. Sabirni šahtovi: Sabirni šahtovi su dvostjeni PEHD elementi sustava procjednih voda koji prikupljaju procjednu vodu iz pojedinih kasta i dvode je kolektorskim cijevima nizvodno prema sabirnim bazenima. 5. Institut gra evinarstva Hrvatske d. ODRŽAVANJE III. Kontrolno ispitivanje vodonepropusnosti novo izvedenih kompenzacijskih bazena.8. Obuhvaća geodetsku izmjeru ulaznih i izlaznih cijevi u postojeće kompenzacijske bazena te izmjeru i iskolčenje za postavljanje novih kompenzacijskih bazena. Institut gra evinarstva Hrvatske d.8. 5D..d. R. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode od pojedinih drenažnih ploha do sabirnih bazena. S. Kolektorske cijevi: Kolektorske cijevi su dvostjene PEHD cijevi promjera 400/300 mm koje provode procjednu vodu iz sabirnih šahtova nizvodno. K.2.10.A.11. III. Kompenzacijski bazeni: Kompenzacijski bazeni su gra evine koje procjednu vodu koja gravitacijski dotiče iz ploha 6. Q. Terenska mjerenja J. ožujak 2000 god.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav sakupljanja procjednih voda P.8.8. Zagreb.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Definicije Drenažne cijevi: Su perforirane i pune PEHD cijevi kojima se prikupljena procjedna voda dovodi do sabirnih šahtoava.d. [vidi IP1].A.2. kinete i sifoni moraju biti čisti a svi ventili moraju funkcionirati.

dužina ulaska wome u drenažu. ventile i poklopcwe šahtova u stanje uporabivosti. Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone. IZVO A je dužan provesti periodičko ispitiavanje vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610.2. Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom. Sustav sakupljanja procjednih voda III. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. (1× godišnje).8. Predvi ena dužina čišćenja plohe 1 iznosi 10× 200 m = 2. voditi evidenciju provedenih ispitivanja.2. IZVO AČ je dužan o provedenom održavanju dostaviti Izvještaj u dva primjerka.000 m. Oprema za čišćenje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi.A.907 m. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao.1.2. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). III. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti).A. IZVO AČ je zadužen da minimalno 1 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . 5. IZVO AČ radova čišćenja je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. urednosti šahtova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Neposredno prije snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje svih kolektorskih cijevi ukupne dužine 2. Troškove IZVO AČA po ovoj točki treba obračunati kroz stavku upravljanje. potrebno je provesti čišćenje cijevi za prikupljanje procjednih voda ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8. stranica 188 od 348 .8. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. mjestima na kojima su uočena odstupanja i slično. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena.251 m. Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja cijevi za prikupljanje procjedne vode na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnj (1 × godišnje). Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 4. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama.2. Predvi ena dužina čišćenja ploha 2 do 6 iznosi 21 × 200 m + 1 (JB-6) 51 m= 4.2.A. 6. Učestalost čišćenja drenažnih cijevi (perforiranih i punih) na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje (2× godišnje) i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda. Ispitivanje treba provesti ovlaštena institucije.

Izvo ač je dužan izraditi i dostaviti Nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima.A. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508. Ploha 1 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti. U sklopu snimanja. stranica 189 od 348 . fotografijama kritičnih dionica. Sustav sakupljanja procjednih voda III.8. Plohe 2 do 6 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti.A. Snimanje se provodi jedan puta godišnje. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Oprema za snimanje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi. Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda. mjestima na kojima su uočene anomalije.8.2. kontra padovi.1:2006. puknuća i slično. talog. suženja poprečnog presjeka. Snimanje sustava za prikupljanje procjedne vode IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava za prikupljanje procjedne vode CCTV (Closed-circuit television) kamerom.3. Snimanje se provodi dva puta godišnje. O provedenom snimanju IZVO AČ mora dostaviti izvještaj u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2.

5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi.5 PS-5 1 300/250 178.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50. dalje neprohodno. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166.9 Vertikalna deformacija na 51 m. JB-7 3 160/143 210. PJ-9 1 300/250 189.5 PJ-7 1 300/250 178.5 JB-2 2 200/175 198. Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 12 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R.A.5 nailazak na zubu zavara cijevi.5 JB-12 4 160/143 228. m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222.5 JB 22 6 160/143 202. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 190 od 348 .5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22.5 PJ-6 1 300/250 166.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198.8.5 Sumarno očistiti [m] 6379.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi. dalje neprohodno za čistač i kameru.5 JB-8 3 160/143 210. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222.5 Na 19.4 Sumarno snimiti [m] 6379.br. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202.

Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 191 od 348 .A. Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 13 Popis revizijskih šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno čistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R.8.br. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Prvo ispitivanje vodonepropusnosti IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveden u posao. poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). 18.A.2. (2× godišnje). U slučaju detekcije CH4. Pregled stanja se provodi radi mogućnosti fizičkog oštećenja stijeki šahta. 16. IZVO AČ je zadužen za tjedne vizuale preglede šahtova procjednih voda.8. Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone. 19. IZVO AČ je zadužen za tjedno izviještavanje Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna. Sve nedostajuće vijke IZVO AČ treba zamijeniti s inox vijsima. 15. očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete.8. IZVO AČ je dužan izvijestiti o mjestu izbijanja metana u šahtu (hvatač kondenzat tipa 3. 17. stanju sifona. 13. Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka. sifon. IZVO AČ je zadužen za održavanje šahtova procjednih voda čišćenjem. Prvo pokretanje ručice IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveaden u posao. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. poklopca šahta i odzračnika. O provedenom čišćenju Izvo ač je dužan sastavaiti detaljni Izvještaj. ispravnosti ručice ventila. Prije eventualnog ulaska u šaht provesti mjere propisane u poglavlju III. Šahtove odvodnje procjednih voda IZVO AČ je dužan održavati na sljedeći način: 12. Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima stranica 192 od 348 . IZVO AČ je zadužen za provjeru prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (1 x mjesečno). Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. Sustav sakupljanja procjednih voda III. "T" komada. (1× mjesečno).4. stanju taloga.). razini procjedne vode u šahtu. Minimalno dva puta godišnje IZVO AČ mora isprati unutrašnjost šahtova na kojima se vrši snimanje vodom. IZVO AČ je dužan održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čišćenjem (1 x mjesečno).2. Održavanje sabirnih šahtova odvodnje procjednih voda Sabirni šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda a prije snimanja kamerom). nepropusnosti spojeva. priključna kolektorska cijev i sl.5. Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. eventualnom usporu. ventile i poklopce u stanje uporabivosti.A.). stanju urednosti.8. o brzini protjecanja. "X" komada. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. Zaštita okoliša i zdravalja. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). 14. god. Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom. IZVO AČ je zadužen za provedbu kontrole vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje).

god. stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je sakupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice i unutrašnjosti kompenzacijskih bazena od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. U izvještaju treba biti navedeno. IZVO AČ je zdužen za provedbu periodičkog ispitivanje vodonepropusnosti. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti. 10. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima. Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena IZVO AČ mora provoditi po potrebi. stanju urednosti. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja. stanju taloga. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Kompenzacijske bazene procjednih voda IZVO AČ treba održavati na sljedeći način: 7. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. brzini protjecanja. Predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2. god. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). (1× godišnje) 22. Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. Sustav sakupljanja procjednih voda procjednih voda u skladu s projektima. stranica 193 od 348 . strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. IZVO AČ je dužan izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda. stanju poklopca (1× tjedno). Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena. Predvidiv angažman je šest puta godišnje.2. čistoći šahtova. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. 8.8.2. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. (1× godišnje). rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. eventualnom usporu. (6×godišnje). Ispravnost električnih i strojarskih komponenti ugra enih pumpi (u Ex izvedbi) IZVO AČ mora kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci. Sumarna zapažanja tjednih pregleda. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. 21.8. Obračun se vrši kroz poglavlje V. stanju funkcioniranja pumpi. 2 × mjesečno.1. 20. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. razini procjedne vode u bazenu. Izvo ač je dužan provesti ispitivanje od ovlaštene institucije. III. 9.5.A.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ožujak 2000 god. IZVO AČ je zadužen za provedbu periodičkog ispitivanja vodonepropusnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. razini vode i slično. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. III. [vidi IP1].8. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 stranica 194 od 348 . Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda mora biti po svmu isto kao i za šahtove procjednih voda osim što se još predvi a i crpljenje nataloženog mulja iz dna precrpnog šahta 4 × godišnje. Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. Izvo ač je dužan izvršiti ispitivanje po ovlaštenoj instituciji. Sustav sakupljanja procjednih voda 11... dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361. voditi evidenciju provedenih ispitivanja.8.A.8. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije.A.6.8.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. (1× godišnje) 12. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice u prepumpnom šahtu od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.2.3. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije koje se provodi prema normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. oznaka IZV-JAK-A1. UPRAVLJANJE III.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zagreb. (4×godišnje).A. broj: 24-10-013/07. ožujak 2007 god.d.2. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Zavod za ekološki inženjering. [vidi GP1]. III. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.A. Zavod za ekološki inženjering. Predvidiv angažman je četir puta godišnje. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. Zagreb. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti).3.

IZVO AČ je dužan dostaviti Izvještaj o održavanju kolektorskih cjevovoda. a nakon čišćenja. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti).3. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju. (1× godišnje) IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti navedene Izvještaje u dva primjerka.A.8. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera.8. IZVO AČ je dužan voditi evidenciju provedenih ispitivanja vodonepropusnosti kompenzacijskih bazena. mjestima na kojima su uočene nepravilnosti. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustava procjednih voda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava procjednih voda u dva primjerka. provesti ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.8. Trošak izrade vremenskog plana treba uključiti u cijenu upravljanja sustavom procjednih voda. IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje procjednih voda (dotok. Sustav sakupljanja procjednih voda III. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09). ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011). stranica 195 od 348 . Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama.2. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). urednosti šahtova.8. od ovlaštene institiucije. POSTUPANJE S OTPADOM Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.A.4. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). kao i čuvati dokaz o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada.A. III. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04). dužina ulaska wome u drenažu. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada.A.

Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1".8. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. • Opasnost od eksplozije. • Toksičnost . Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". U suprotnom se s predmetnim muljem treba postupati u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba.5. III. Sustav sakupljanja procjednih voda Ukoliko rezultati fizikalno . Obračun i naplata zbrinjavanja opasnog otpada vrši se posebno. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. NN 60/2008 i NN 87/2009). NN 111/2006. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 196 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. cjevovodi procjednih voda u kojima je detektiran odlagališni plin. uprvaljanja i održavanja na sustavu procjednih voda. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite.A. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. kompenzacijski bazeni. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2".kemijske analize pokažu da predmetni mulj nije opasni otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. kao što su šahtovi. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje.8.A. CO2. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. Radovi gra enja i odžavanja se moraju izvoditi na mjestima s povećanom opasnosti. H2S. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4.opasnost od trovanja. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.opasnost od gušenja radnika.

– Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.9.9.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.A.1.2.2 III.9. stranica 197 od 348 .9.A. Svibanj 2012.3.A.1 III.3 III.2.A.A.9.A.9.A.2 III.1 III.9.A.o.A.3.9.A.1 III. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ: III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.1 III.o.2 III.9.1.9.

..........A...A...A.9.....1.....2.............9. GRA ENJE ............................3..............9.9............199 III.........A........................201 stranica 198 od 348 .... ODRŽAVANJE ................... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III........ UPRAVLJANJE....A................................. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ POGLAVALJA: III..........................A..2 III....................................2...... 200 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .............9.....................1.............Dokumentacija za nadmetanje Gra enje...............................9... 199 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..............9...............2...3.................1 III.............A................................. 200 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.....2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .....1 III.......1 III........A..........9..................A................................... 199 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .................9.....A......................1.........................2 III........3....... 201 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ............................................ 201 III...200 III...9.

Srodna poglavlja Poglavlje III.1.. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.9. studije i zaštitu okoliša. Institut IGH d. alate i pribor. oznaka IZV-JAK-A1. listopad 2010.9.A. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. ožujak 2007 god.d. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III. [vidi GP1].d. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. Zagreb. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. materijale. III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. Zavod za ekološki inženjering.. broj: 24-10-013/07.1 Prihvat i ugradnja otpada stranica 199 od 348 . Zavod za ekološki inženjering. odredbama.A. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.9. [vidi IP1]. ožujak 2000 god..1. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa).A. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Zagreb. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.d.Broj projekta: 3230-0576/10. Institut gra evinarstva Hrvatske d. GRA ENJE III. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Institut gra evinarstva Hrvatske d. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta.A.A. [vidi IP6]. opremu. Zavod za planiranje.9.

d.A. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III.9.A. stranica 200 od 348 .9.A.40 ha.13.A.92 ha.90 ha.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3.. Zagreb.5 Me unasip (zečji nasip) III. III.2. Zaštitni sloj je potrebno održavati čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.8 Sustav procjednih voda III.2.A. Obim posla na održavnju zaštitnog sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda će se smanjivati s početkom odlaganja otpada na pojedine kasete izvedenog brtvenog sustava i sustava odvodnje procjednih voda. III. oznaka IZV-JAK-A1. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2. Institut gra evinarstva Hrvatske d.7 Detekcija oštećenja geomembrane III. ožujak 2007 god.6.A. [Vidi IP1].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje zaštitnog sloja na plohama 6/1 do uključivo 6/3 tijekom perioda od ožujka do listopada.12.2 Privremeno prekrivanje III. A.9.3 Prometnice i platoi III. Obodni kanali III. Zavod za ekološki inženjering. ODRŽAVANJE III. A.2.A. Ugra uje se na filtarski geotekstil tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda: Zaštitni sloj definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal. Gotova prekrivka III. broj: 24-10-013/07. Čišćenje treba provoditi jednom mjesečno ručnim alatom (plijeviti i čupati raslinje). Popravak oštećenja izvedenih elemenata snosi IZVO AČ. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Definicije T.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.A. Predvidiv angažman izvo ača je 1 radnik 3 dana po 8 sati mjesečno.A.9. Obveza je IZVO AČA da zvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda.

oznaka IZV-JAK-A1. broj: 24-10-013/07.3. Rad IZO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. III. Zagreb.9.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Aktivnosti IZVO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.A. Zavod za ekološki inženjering.A.9.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. UPRAVLJANJE III.3.9.A. [Vidi IP1]. Institut gra evinarstva Hrvatske d. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 201 od 348 .1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. ovjerava Nadzorni inženjer. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda kao i kvalitetu rada.9. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. ožujak 2007 god.d..3. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

3.4 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.10.1.10.A.10. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A. Svibanj 2012.10.1.A.10.2 III.3.2.1 III.10.2.1 III.10.A.10. stranica 202 od 348 .3 III.A. Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ: III.A.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.A.10.10.A.A.2 III.A.A.1 III.2 III.o.10.10.2 III.1 III.A.o.

................10................ 215 III............3....2....A........... 204 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .................1 III.10............ III........4................10........A.......10.......................1......A..........A......1 III.................. 215 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA....... Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III..............................................10.... 205 III......A............................10...............3......2 GRA ENJE .........................1.. 215 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...........................................A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje... 214 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....... III...............2....... 214 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......2....................2 UPRAVLJANJE .. III........... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.....A.......................................................5...10....... III.A................10...10...10...........A.. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM .... 216 stranica 203 od 348 ........................A...2 ODRŽAVANJE .......................... 214 III........10....... 216 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ...............1 III.......10............................................1.....................................3.......A.........................204 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...........A........

Zavod za planiranje. [vidi IP6].10. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.10.5 m i ukupne širine 6. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa. Na kraju pristupne prometnice.d. oznaka IZV-JAK-A1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Opći • • • • stranica 204 od 348 .000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad). Zavod za ekološki inženjering.A. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1.160 m2. Izvo ač je dužan ishoditi sve potrebne suglasnosti/dozvole za rad s azbestom nadležnih ministarstava. studije i zaštitu okoliša.A. Zavod za ekološki inženjering.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji.5 m. listopad 2010. ožujak 2007 god. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. broj: 24-10-013/07.1.. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela). Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa.d. Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.10. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4. ožujak 2000 god. GRA ENJE III. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad. izveden je plato za okretanje vozila. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada. [vidi IP1]. Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Elaborat tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27].. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.d.Broj projekta: 3230-0576/10.A. dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu. Institut IGH d. Zagreb. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske d. uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa. Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta. [vidi GP1].

7 Detekcija oštećenja geomembrane Poglavlje III. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. Ploha za prihvat azbestnog otpada III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.A. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju plohe za prihvat azbestnog otpada obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.A.5 Me unasip (zečji nasip) Poglavlje III. 39/09) Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN42/07) Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/09) Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprje enja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa).A. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05. odredbama. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A.3 Prometnice i platoi Poglavlje III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.8 Sustav procjednih voda Poglavlje III. materijale.6 Obodni kanali Poglavlje III.A. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) • • • • • • stranica 205 od 348 .1. alate i pribor.10. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10.A. opremu.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Pravilnici i propisi Uredba o kategorijama.A.

. a na porti se provodi evidencija ulaženja ljudi na odlagalište. postavlja se tabla..A. Ukoliko se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad mogu se u području odloženog komunalnog otpada izvoditi zdenci. koja ima otprilike slijedeći sadržaj: OPASNOST – AZBEST – SAMO OVLAŠTENO OSOBLJE – OBVEZNA UPOTREBA ZAŠTITNE OPREME.10. potrebno je izme u azbestnog i komunalnog otpada izvesti odgovarajuće me uprekrivne slojeve. odmah uz područje gdje se prihvaća azbestni otpad. Prema Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) polje (kazeta) za prihvat azbestnog otpada mora biti izdvojeno od ostalog dijela odlagališta.Pristup odlagalištu osobama koje nisu zaposlene spriječen je ogradom koja se izvodi po rubu odlagališta ili oko samog polja za prihvat azbestnog otpada. ali treba voditi računa da je udaljenost dna zdenca od vrha me uprekrivnog sustava veća od predvi enog slijeganja otpada.Nakon zatvaranja polja za prihvat azbestnog otpada iznad područja gdje je vršeno njegovo odlaganje ne smiju se provoditi aktivnosti kojima bi se dovelo do zaga enja okoliša.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Pri tome se poglavito misli na bušenje plinskih zdenaca. Primjer koji se prezentira ovaj slučaj prikazan je na slici 3˝ u TD27: . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Nakon završetka odlaganja azbestnog otpada. te se odlagalište čuva 24 sata. iznad njega se može odlagati komunalni otpad.˝ stranica 206 od 348 . Na vidljivom mjestu. ODJEČE I OBUĆE'' . Ploha za prihvat azbestnog otpada IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: Tehnologija odlaganja azbestnog otpada Izdvajanje polja za prihvat azbestnog otpada .. Kako bi se i u tom slučaju polje za prihvat azbestnog otpada izoliralo od okoline. a time i zdravlja ljudi.

teškog opterećenja vozila i dr.˝ Općenito o odlaganju otpada koji sadrži azbest . te ukoliko nije provesti isto polietilenskom folijom debljine minimalno 0. izvo ač koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je sukladno dinamici punjenja plohe azbestom izgra ivati pristupnu prometnicu/rampu. pri prijevozu azbestnog otpada. Ukoliko se na odlagalište ipak dopremi i azbestni otpad koji nije pakiran ili obra en. Nadalje. Pristupnu prometnicu (i radni plato ispred kazete za azbest) potrebno je redovito održavati. Tehnologija koje se treba pridržavati kako bi se isto postiglo. Izvo ač (poduzeće) koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je izvoditi radove održavanja prometnice.4 mm) • spremnici i ambalaža koja sadrži azbestni otpad moraju biti vidljivo označeni prema posebnom propisu • osoba koja prevozi otpad koji sadrži azbestna vlakna ili prašinu mora osigurati da tijekom utovara. te po potrebi sanirati oštećenja koja mogu nastati uslijed različitih utjecaja (padalina.).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..A. odnosi se na slijedeće: • zapakirani azbestni otpad – provjeriti da li je dobro zapakiran.10. te ga u što kraćem vremenu zapakirati u foliju ili alternativno (nepostojanje adekvatne folije u danom trenutku na gradilištu) prekriti slojem zemlje u debljini od minimalno 10 cm. mora zapakirati tako da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš (zahtijeva se ambalaža od polietilenske folije debljine najmanje 0. na odlagalište se doprema samo zapakiran ili adekvatno obra en azbestni otpad. potrebno je pridržavati se slijedećeg: • otpad se prije prijevoza. Ploha za prihvat azbestnog otpada Dovoz otpada koji sadrži azbest do polja za njegov prihvat . kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta. a svi radovi trebaju proteći na način da se izbjegne ili skrati period u kojem nije moguć pristup kazeti za odlaganje azbestnog otpada. te osigurati rubove ljepljivom trakom • nezapakiran azbestni otpad: . Kod odlaganja azbestnog otpada najveću pažnju treba posvetiti tome da se spriječi. Održavanje prometnice obuhvaća i održavanje prometne gradilišne signalizacije.Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). odnosno svede na minimum. istovara i prijevoza ne do e do ispuštanja tih vlakana ili prašine u zrak Azbestni otpad se do samog mjesta odlaganja dovozi trajnom ili privremenom gradilišnom prometnicom.odmah po istovaru navlažiti otpad stranica 207 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Tehnologija istovara i ugradnje zapakiranog azbestnog otpada opisana je u TD27. da se izbjegne ispuštanje čestica azbesta u okoliš potrebno je hitno poprskati otpad.. gdje se istovaruje.4 mm. ispuštanje azbestnih vlakana i prašine u zrak.Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07).

2m nakon zbijanja. vrsti. izme u paleta treba ugra ivati vertikalne slojeve zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]). te tako pripremljene cijevi upakirati u foliju • zdrobiti cijevi nakon prekrivanja zemljanim materijalom uz adekvatne mjere zaštite (me uostalim prskanje vodom i obavezno korištenje zaštitne opreme) i uz prethodno isho enu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode. načinu obrade odloženog azbestnog otpada. a širina drenažnog stupca treba iznositi najmanje 0. kao i globalna stabilnost cjelokupnog odloženog otpada za slučaj da se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad. NN 42/07). a debljina ovog sloja treba iznositi minimalno 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Svaki red paleta prekriva se horizontalnim slojem zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropus-nosti [vidi TD27]). te osigurati rubove ljepljivom trakom • azbestni otpad nije dozvoljeno lomiti. U pravilu se zadovoljavajuća stabilnost postiže projektiranjem konačnog pokosa odloženog azbestnog otpada u nagibu 1V:3H. kako je opisano u zasebnom poglavlju.4 mm. šljunkom. U pravilu se na polja za azbestni otpad dopremaju valovite ili ravne fasadne i krovne ploče. tri prijelaza kompaktora ili buldozera težine min. Na odlaganju azbestnog otpada smije raditi isključivo obučeno osoblje. zemljanim materijalom ili slično.˝ stranica 208 od 348 . kao i Ministarstva graditeljstva i prostornog ure enja. zbijanjem otpada odgovarajućim brojem prijelaza stroja (npr. potrebno je na samoj lokaciji osigurati dovoljnu količinu vode za prskanje azbestnog otpada za slučaj da do e do puknuća folije u koju je upakiran. Prije prekrivanja i zbijanja redova paleta. Odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini.u što kraćem vremenu upakirati otpad u polietilensku foliju debljine minimalno 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5m). Kako je azbestni otpad upakiran u foliji. Udaljenost susjednih vertikalnih drenaža ne smije biti veća od 3 m. potrebno je provesti neku od slijedećih mjera: • prije prelaska strojevima/vozilima preko cijevi iste ispuniti betonom. te izvedbe vertikalnih zemljanih stupaca.5m. te mjestu gdje je azbestni otpad odložen (u skladu s Pravilnikom o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest. Ukoliko se ipak dopreme i odre ene količine cijevi koje sadrže azbest. uz korištenje adekvatne opreme. Ploha za prihvat azbestnog otpada .A. a potrebno je osigurati procje ivanje oborinske vode do sustava za sakupljanje procjednih voda. 12t) i ograničavanjem debljine jednog sloja odloženog otpada prije zbijanja na visinu jedne-dvije palete (maksimalno 1. piliti ili na bilo koji drugi način obra ivati Pokosi odloženog azbestnog otpada i zbijenost otpada trebaju biti takovi da se osigura stabilnost odloženog azbestnog otpada.10.

.5 m.2 x 1. 1 x 1.5 do 1. Na ovaj se način uglavnom pakira i transportira "pločasti" azbest .2 m ili 1.2 m).Većina azbestnog otpada koji će se odlagati na kazetu.10. Azbestni otpad upakiran i odložen na paletama Drobljeni ili usitnjeni azbest se na mjestu nastanka uglavnom pakira u nepropusne polipropilenske vreće tzv.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dopremati će se na drvenim paletama (dimenzije paleta su uglavnom 0. Azbestni otpad upakiran u .5 m do 1. Visina azbestnog otpada na pojedinim paletama kreće se uglavnom od 0.. Rukovanje i manipulacija s ovim vrećama riješena je preko ušivenih ručki koje se prihvaćaju pretežito viljuškarima ili nekim drugim strojevima za podizanje tereta. različitih dimenzija. "big bag". dok se težina jedne palete kreće u rasponu od 0.A.krovne ploče.5 tona.big bag˝ vreću stranica 209 od 348 .8 x 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. obloge i sl. Slika 6.2 m. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postupak ugradnje otpada koji sadrži azbest na odlagalištu Jakuševec . Slika 7.

Budući da visina pojedinih paleta/vreća neće biti ujednačena. Me utim. te ga na isti način složiti. Prekrivanje odloženih paleta/vreća (dvoreda) je moguće započeti bilo kada unutar 3 mjeseca od odlaganja uz uvjet da prilikom manipulacije i odlaganja nije došlo do oštećenja zaštitne folije tj. u ovom trenutku nije moguće odrediti točnu količinu/visinu materijala potrebnog za prekrivanje azbestnog otpada. palete/vreće (ili neki drugi oblik azbestnog ''paketa'') se uz pomoć "kombinirke" na kojoj su montirane vilice ili nekog sličnog stroja skidaju s vozila. Kada se propisno zapakirani otpad koji sadrži azbest dopremi do mjesta budućeg odlaganja (dozvoljeno isključivo osobama ovlaštenima za transport i postupanje s zbestnim otpadom) potrebno je pristupiti njegovom istovaru i odlaganju na ure enu kazetu za prihvat azbestnog otpada.0 m od prethodnog. Kazetu za azbest potrebno je popunjavati u redovima i to tako da se prvi red složi paralelno i neposredno uz rub (južnog) obodnog nasipa.0 m (visina palete). Sljedeći "dvored" je potrebno odmaknuti za cca. Prekrivanje će se vršiti s pjeskovito/šljunkovitim materijalom čije su karakteristike specificirane u Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postoji mogućnost da će odre ena količina azbestnog otpada dolaziti pakirana i u drugačijim oblicima. te odvoze do mjesta odlaganja gdje se zajedno s paletom polažu na horizontalnu podlogu kazete za azbest.10. odnosno na posebno ure enu površinu uz kazetu za azbest.5 x 1. potrebno je osigurati debljinu prekrivnog sloja od minimalno 20 cm (u zbijenom stanju) iznad azbestnog otpada.5-3 m (širina dviju paleta) x 45 m (duljina kazete za azbest. Na taj način formirati će se "dvored" približnih dimenzija 2. Palete/vreće potrebno je slagati neposredno jedne uz drugu. bez obzira na geometrijski oblik azbestih "paketa" zajedničko im je svima da moraju biti propisno pakirani kako bi bilo spriječeno osloba anje azbestnih čestica u zrak. Me utim. ali se to u ovom trenutku ne može točno znati.5 x 1. Sa vozila koja su dovezla azbestni otpad. Prostor izme u "dvoreda" potrebno je zbijati mini-kompaktorom. tj. kamiona i drugih strojeva kojima se transportira azbest) realno je za očekivati da na kazetu za azbest neće dolaziti azbestni "paketi" veći od cca 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad parkira se što bliže kazeti za odlaganje azbesta. stranica 210 od 348 . Na taj će se način formirati red duljine od oko 45 m. te tako er paleta/vreća do palete/vreće. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Kako bi se moglo pristupiti prekrivanju azbestnog otpada (s propisanim zbijanjem) potrebno je izvesti najmanje dva ''dvoreda'' (4 reda paleta s jednim razmakom od cca 1. Tako er. a provedbom monitoringa se konstatira da je kakvoća zraka zadovoljavajuća.5 m. 1. duljina reda) x 1. ''žabom'' ili nekim sličnim strojem. ukoliko je sav odloženi otpad propisno upakiran.A.0 m izme u njih). dok se konačna površina jednog sloja ugra enog azbestnog otpada zbija prelascima kompaktora. s obzirom na težinu azbesta i manipulacijska ograničenja (nosivost viljuškara. Drugi red će se slagati neposredno uz prvi. valjka ili nekog sličnog stroja minimalne mase od 12 t. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad ne smije ulaziti u prostor kazete za azbest.

kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta. Vozila je potrebno prati na samoj kazeti ili neposredno uz kazetu za azbest.A. radove treba obustaviti. stranica 211 od 348 .10.. pretpostavlja se da će se ukupno odložiti 4 . Tijekom zbijanja sloja azbestnog otpada potrebno je provoditi mjerenja količina azbestnih čestica u zraku. a površinu prekrivnog materijala urediti tako da se po njoj mogu kretati strojevi (kombinirka. "dvoreda" i slojeva dan je na slici 6. S obzirom na predvi ene dimenzije kazete za prihvat azbestnog otpada na odlagalištu Jakuševec i pretpostavljenu visinu jednog sloja (cca.5 slojeva (nivoa) azbestnog otpada. zamijećenim zaga enjem zraka tijekom provedbe monitoringa i sl. Na opisan način potrebno je popuniti cijelu kazetu. Svi strojevi koji se koriste za ugradnju azbestnog otpada moraju se prije napuštanja azbestne kazete i korištenja na nekim drugim lokacijama obavezno isprati vodom. a to su: • prekrivanje u slučaju hitnih intervencija.Azbestni otpad se prekriva u više slučajeva. Ploha za prihvat azbestnog otpada U slučaju da do e do oštećenja zaštitne folije ili vreće koje nije moguće sanirati polietilenskom folijom i ljepljivom trakom. Izvo ač mora izgraditi pristupnu prometnicu/rampu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Potrebno je isprati sve dijelove koji su mogli biti u kontaktu s azbestnim otpadom (kotači. u TD27: Prekrivanje otpada koji sadrži azbest . kod dolaska neupakiranog azbestnog otpada ili puknuća folije na upakiranom otpadu. Kada se utvrdi da je prije ena dozvoljena granica onečišćenja zraka. Nastaviti s radovima tek nakon što se mjerenjima pokaže da su onečišćenja smanjena ispod dozvoljene granice.).2 m). kompaktor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.) kojima će se slagati palete i ugra ivati sljedeći sloj azbestnog otpada (potrebno je zbiti prekrivni materijal nižeg sloja (nivoa) azbestnog otpada.'' Shematski prikaz redova. gusjenice. kako bi imao dovoljnu nosivost potrebnu za ugradnju narednog sloja). buldozer i sl. potrebno je oštećenu paletu/vreću poprskati vodom i u što kraćem roku prekriti (zatrpati) pjeskovito/šljunkovitim materijalom (u ovom slučaju nije potrebno zbijati zemljani materijal već će se zbijanje provoditi prilikom prekrivanja "dvoreda"). vilice i dr. npr. 1.

a da se iznad tog sloja izvede drenažni šljunčani sloj debljine 0. a to je ograničavanja infiltracije oborina u otpad i time minimaliziranja nastajanje procjednih voda. preporuča se da me uprekrivni zemljani sloj ima veći udio sitnozrnatog koherentnog materijala.4 i 2. 1.5 u TD27) • me uprekrivanje zemljanim materijalom koje se provodi kada se nakon završetka odlaganja azbestnog otpada iznad njega nastavlja s odlaganjem komunalnog otpada • završno prekrivanje.2 m.3 m (vidi Tehničke uvjete ugradnje – drenažni šljunak [vidi TD27]) • fiterski geotekstil mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) stranica 212 od 348 . nakon čega slijedi zatvaranje odlagališta ili dijela odlagališta gdje se vršio prihvat azbestnog otpada Sva gore navedena prekrivanja zemljanim materijalom provode se kao mjera zaštite od osloba anja azbestnih vlakana i prašine u okoliš. kako bi bio slabije propusnosti.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3 m. 2. Me uprekrivanje azbestnog otpada iznad kojeg se odlaže komunalni otpad Kako bi se azbestni otpad izolirao od komunalnog otpada koji se odlaže iznad njega treba prethodno izvesti sloj zemljanog materijala u debljini minimalno 1. mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) • drenažni šljunčani sloj debljine 0. kako ne bi došlo do miješanja materijala.10. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ovim me uprekrivnim zemljanim slojem odvaja se azbestni otpad od komunalnog otpada. Završno prekrivanje otpada ima i dodatnu funkciju. te odgovarajući filterski geotekstili. Prekrivanje azbestnog otpada prije zbijanja Prekrivanje azbestnog otpada tek prije njegova zbijanja podrazumijeva da se na odlagalištu provode slijedeće mjere zaštite okoliša i zdravlja ljudi: • polje za azbestni otpad je izvedeno unutar ogra enog odlagališta na kojem je uspostavljena čuvarska služba tijekom cijelog dana (24 sata) • uz polje postoji tabla kojom se ukazuje na opasni azbestni otpad i zabranjuje pristup nezaposlenim osobama • sav azbestni otpad je upakiran u foliju • na odlagalištu se provodi monitoring sukladno opisu danom u zasebnom poglavlju Ukoliko nije uspostavljena neka od gore opisanih mjera potrebno je prekriti azbestni otpad na kraju istog radnog dana u kojem je on dopremljen. odnosno odmah po njegovom dovozu. Ploha za prihvat azbestnog otpada • prekrivanje prije zbijanja (opisano u poglavljima 2. Kako bi se spriječila infiltracija procjednih voda iz komunalnog otpada u polje gdje je odložen azbestni otpad. Ovi materijali tada čine me uprekrivni sustav (odozdol prema gore): • zemljani sloj debljine 1. slojem zemljanog materijala minimalne debljine 0.5 m.5 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal manje vodopropusnosti [vidi TD27]) • filterski geotekstil.

načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja. U principu se radi o slijedećim slojevima (od vrha na niže): • rekultivirajući zemljani sloj. filterski geotekstil + šljunak + zaštitnigeotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • glina debljine 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Padovi ne smiju biti izvedeni na način da se procjedna voda zadržava iznad polja za azbestni otpad. filterski geotekstil + šljunak + zaštitni geotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • zaštitni zemljani sloj Po završetku rada odlagališta. Ploha za prihvat azbestnog otpada • zaštitni zemljani sloj debljine 0. te postaviti tablu s upozorenjem: OPASNOST . kako bi se spriječile bilo kakve aktivnosti na tom području.. odnosno sloj za zaštitu od smrzavanja • drenaža za oborinsku vodu. GCL) adekvatnih svojstava • plinska drenaža.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.'' Monitoring IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: . u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja. u TD27 3. tj. površinu ispod koje se nalazi odložen azbestni otpad najbolje je ograditi. sa slijedećom učestalošću: . kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) zahtijevaju za komunalni otpad.. podrijetlu.nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) stranica 213 od 348 .Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07).Završni prekrivni slojevi za polje gdje se izvodi azbestni otpad trebaju odgovarati slojevima koji se prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada.A. odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini.3 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]) Padovi me uprekrivnih slojeva trebaju biti takovi da se osigura odvodnja procjednih voda komunalnog otpada na područje gdje je ovaj otpad u kontaktu s donjim brtvenim sustavom odlagališta.5 m i kmax = 1 X 10-7 cm/s ili brtveni materijalnih (npr. Završno prekrivanje.'' Primjeri izvedbe vrha azbestnog otpada i me uprekrivnog sustava za odlagalište Jakuševec dani su na nacrtima 1 i 2.U PODLOZI ODLOŽEN AZBESTNI OTPAD.10.jednom mjesečno prva tri mjeseca rada . vrsti. odnosno nakon izvedenog završnog prekrivanja otpada. prestanak bilo kakvog odlaganja na ili iznad površine polja .

ožujak 2007 god.2. oznaka IZV-JAK-A1. studije i zaštitu okoliša.A.. Institut gra evinarstva Hrvatske d. stranica 214 od 348 . Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: . Zavod za ekološki inženjering.jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja . god.narednih petnaest godina jednom u pet godina III. prema nalogu nadzornog inženjera Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09).svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku.obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada .2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Partikularni zahtjevi su dani u poglavlju III. III. Zagreb. neovisno o uzroku prašine . tvrtka: Institut IGH d. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.10..10.10.d.d.9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0. Zavod za planiranje .10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2. [IP15]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Broj projekta: 3230-729/09.2. Zagreb.A.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije.A. broj: 24-10-013/07.1 vlakno/ml za sve tipove azbesta.A. ožujak 2010. • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena. prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada).A. Ploha za prihvat azbestnog otpada . ODRŽAVANJE III.

3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja.10. sa slijedećom učestalošću: . god.jednom mjesečno prva tri mjeseca rada . Zavod za planiranje . Institut gra evinarstva Hrvatske d.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. podrijetlu. odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.10.d. broj: 24-10-013/07... tj.d.10.3.svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku. [IP15]. načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja.. Broj projekta: 3230-729/09.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije.A. vrsti. Zagreb.obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada . UPRAVLJANJE III. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A. III. oznaka IZV-JAK-A1. u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. neovisno o uzroku prašine . studije i zaštitu okoliša. ožujak 2007 god.10.Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07).3. prema nalogu nadzornog inženjera stranica 215 od 348 .A.A. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada.nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) . tvrtka: Institut IGH d. ožujak 2010.

potrebno je provoditi monitoring.4.narednih petnaest godina jednom u pet godina III. • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM IZVO AČ je dužan postupati s opasnim otpadom u skladu s Elaboratu tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]. III.10.5. Ljudsko zdravlje tada je ugroženo zbog mogućnosti da se azbestna vlakanca igličaste strukture zabodu u plućne membrane.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada).azbestoza pluća i rak pluća. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. čime se uzrokuju smrtonosne bolesti . Pri odlaganju azbestnog otpada na odlagalištu treba osigurati sve potrebne mjere za zaštitu radnika. Na odlagalištu treba provoditi minimalno slijedeće mjere za sprječavanje emisije azbestnih vlakana i prašine u okoliš: • treba provjeriti da li je adekvatno zapakiran azbestni otpad dopremljen na odlagalište stranica 216 od 348 . ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: . Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: .Na poslovima odlaganja azbestnog otpada smiju raditi i provoditi kontrolu samo djelatnici koji su prošli adekvatnu obuku. te imaju odgovarajuću zaštitnu opremu (sukladno Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest. NN 89/08).A. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0.jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja .10.A. U svrhu zaštite djelatnika i ostalih osoba. kako je opisano u zasebnom poglavlju.1 vlakno/ml za sve tipove azbesta. Pri tome se posebno misli na opasnosti koje se javljaju kada se prašina i vlakna azbesta na u u zraku.A.

Izvo ač mora osigurati poseban prostor za dekontaminaciju i skladištenje opreme. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10. a prije pakiranja u folije.prskanje i lijepljenje folije. koji se više ne koriste. radnik mora navlažiti otpad • svakodnevno treba kontrolirati stanje folije u koju je otpad upakiran • u slučaju da je folija oštećena treba odmah reagirati sukladno stanju oštećenja (manja puknuće . upoznati se s opasnostima pri radu s azbestnim otpadom.4 mm. te osigurati rubove ljepljivom trakom. strugati. te kasnije najmanje jednom godišnje) stranica 217 od 348 . Radnik mora biti školovan za pravilno korištenje respiratora (maske). odlaganje zaštitne odječe i respiratora. oprema i respiratori.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. bušiti. te ga ne smije skidati i odlagati na području polja s azbestnim otpadom. Radnik mora biti školovan za pravilnu dekontaminaciju obuče i odjeće (čišćenje mokrom krpom i usisavačem. te odlaganje druge odječe i preoblačenje. Nošenje odjeće. Za rad s azbestnim otpadom radnik mora biti dobrog zdravstvenog stanja. Tijekom prihvata azbestnog otpada na odlagalištu potrebno je kontrolirati/pratiti slijedeće: • zdravstveno stanje radnika (zdravstveni pregled obavezan prije uvo enja radnika u posao. skidanje respiratora nakon što je provedena dekontaminacija itd. Pri radu u okolini u kojoj postoji mogućnost od povećane količine azbesta u zraku radnici moraju imati zaštitu opremu: • zaštitno odijelo • respirator (zaštitna maska) • zaštitne rukavice • čizme ili druga obuća Tijekom zbijanja azbestnog otpada radnici moraju nositi zaštitnu odjeću. te zatim poduzeti odgovarajuće mjere (prekrivanje. Ploha za prihvat azbestnog otpada • neupakiran azbestni otpad treba zapakirati u polietilenske vreće minimalne debljine 0. Ovako upakiran otpad treba odložiti na polju za prihvat azbestnog otpada.). Zaštitna odjeća. veće puknuće .A. brusiti ili na bilo koji drugi način obra ivati proizvode koji sadrže azbest • treba provoditi monitoring Radnici koji rade na odlaganju/zbijanju azbestnog otpada moraju biti školovani za postupanje u izvanrednim situacijama (povećane količine azbesta u zraku). te znati pravilno koristiti zaštitnu opremu. moraju se odložiti u polietilenske vreće debljine najmanje 0. niti bilo gdje drugdje gdje ima prašine. obavezno odlaganje odjeće u zatvorene spremnike. te na vreći treba stajati opis o sadržaju vreće. Vreće moraju biti vidno označene natpisom ili znakom za azbestni otpad. treba biti u skladu s uputama proizvo ača. pakiranje) • kod zbijanja otpada treba prskati otpad za slučaj puknuća folije • strogo je zabranjeno trgati. Prostor za dekontaminaciju radnika mora imati me usobno odvojene prostore za čišćenje zaštitne odječe. posebno respiratora.4 mm.prskanje i prekrivanje zemljanim materijalom) • kod svakog vidljivog stvaranja azbestne prašine treba odmah poprskati otpad.

mjerenjem istih na području samog polja ili u neposrednoj blizini (dinamiku mjerenja treba uskladiti s dinamikom i količinom azbestnog otpada.10. vrstu i način obrade materijala.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prekrivanje i sl. o čemu treba voditi očevidnik sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42107)'' ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 218 od 348 . Ploha za prihvat azbestnog otpada • osobna zaštitna sredstva i opremu (kontrolirati ispravnost. te s planiranim aktivnostima na polju .) • količinu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te redovito mijenjati korištena sredstva i opremu) • količinu azbestnih čestica u zraku.zbijanje slojeva.

11.11.1 III. stranica 219 od 348 .A.11.11.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.11.2 III.A.11.2 III.1.A.11.A.3.A.2.A.A.A.1.A.A. Gornji brtveni sloj SADRŽAJ: III. Svibanj 2012.11. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.11.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.3.1 III.3 III.o.2 III.A.o.2 III.1 III.2.A.1 III.11.11.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.11.1.
III.A.11.1.1 III.A.11.1.2

GRA ENJE ............................................................................................221
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......................................................... 221 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................ 223

III.A.11.2.
III.A.11.2.1 III.A.11.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 230
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................................................................... 230 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................... 230

III.A.11.3.
III.A.11.3.1 III.A.11.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 231
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..................................................................... 231 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...................................................... 231

III.A.11.4.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .............................................................. 232

stranica 220 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

III.A.11.1. GRA ENJE
III.A.11.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden gornji brtveni sloj sa gotovom prekrivkom. Gornji brtveni slojevi se izvode na formiranom i kompaktiranom tijelu od otpada. Nacrti projektiranog sustava gornjih brtvenih slojeva su dani dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2], vidi nacrte 5.3. (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh otpada), nacrt 5.4, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh izravnavajućeg sloja zemlje) i nacrt 5.5, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh završnog sloja zemlje). Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja, prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti; humusni sloj, sloj zaštite od smrzavanja, gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode), geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose, počevši od gornjeg sloja nadolje, su sljedeće: Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2.85H:1V) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,85 m

Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL( Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [Vidi IP1]. Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m

stranica 221 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

•Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14]. Projektni zahtjevi izvedbe sustava gornjih brtvenih slojeva odlagališta su dani u poglavljima; • 02361 – Drenažni šljunak, • 02363 – Me uprekrivni sloj, • 02371 – Geosintetski dren za plin, • 02370 - Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja, • 02374 - Geosintetski dren za vodu, • 02375 – Zaštita od smrzavanja, • 02502 – Zatravljene završnog sloja Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2]. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm, glatkog, linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba). Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2.85H. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u

stranica 222 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke, geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm, a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta, te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu. Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0,65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0,85 m na bočnim pokosima. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala, panjeva, komada kamena i ostalih štetnih predmeta. Propusnost ovog sloja je oko 3,3 x 10-5 centimetara na sekundu. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0,15 m. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije.

III.A.11.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
III.A.11.1.2.1. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju, održavanju i upravljanju Gornjih brtvenih slojeva obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje, održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.

stranica 223 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova, održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. III.A.11.1.2.2. Srodna poglavlja

Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.3. Prometnice i platoi Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.A.6. Kanali Poglavlje III.A.12. Gotova prekrivka Poglavlje III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.A.11.1.2.3. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Radovi IZVO AČA na ispitivanju, dobavi, transportu i ugradnji me upokrova obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje me upokrovnog sloja. Rezultaiti ispitivanja, prijevoz materijala na odlagalište, deponiranje, unutrašnji prijevoz, ugradnja, zbijanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Me uprekrivni sloj (me upokrov) definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal. Ugra uje se na inertni zemljani sloj od produljene prekrivke. Po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Materijal me uprekrivnog sloja je pjeskovito ili šljunkovito tlo dobiveno iz iskopa i zaliha pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Hidraulička propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). Me uprekivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja, potrebno je ukloniti sustav zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Obračun ovog rada vrši se kroz poglavlje V.A.2. Nakon uklanjanja sustava zaštite od erozije, potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja IZVO AČ treba zatražiti od NADZORNOG INŽENJERA pregled površine i odobrenje za ugradnju. Materijal me uprekrivnog sloja treba ugraditi u jednom sloju na adekvatno pripremljenu površinu. IZVO AČ mora deset (10) dana prije upotrebe predloženog materijala, dati NADZORNOM INŽENJERU na uvid potvrdu da predloženi materijal udovoljava zahtjeve iz ovog poglavlja.

stranica 224 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja. Ispitivanja se moraju izvoditi u specijaliziranom laboratoriju. IZVO AČ ne smije ugra ivati materijale dok NADZORNI INŽENJER posebno ne pregleda i odobri predloženi materijal. Ukoliko po mišljenju NADZORNOG INŽENJERA, materijal koji je predložen od strane IZVO AČA, nije prikladan za upotrebu, IZVO AČ mora priložiti na razmatranje gore navedene potvrde za drugi materijal iz drugog izvora. NADZORNI INŽENJER može u bilo koje vrijeme tražiti uzimanje uzoraka dovezenog materijala za dodatna ispitivanja karakteristika na trošak INVESTITORA. Bilo koji dovezeni materijal s terena za koji se ustanovi da nije u skladu sa specifikacijom, ili se ustanovi da je zaga en, mora se odmah ukloniti i zamijeniti prikladnim materijalom na trošak IZVO AČA, bez produženja rokova izvo enja. Debljina materijala mora se dokazati odre ivanjem visina početnih i završnih površina me uprekrivnog sloja pod geodetskim NADZOROM, a vertikalna tolerancija iznosi ± pedeset (50) mm, dok je održavanje minimalne debljine i nagiba pokosa kako je to specificirano u crtežima. Debljina materijala odre uje se kao visinska razlika izme u završne i početne površine. Tekuća ispitivanja - granulometrijske analize - moraju se provoditi najmanje jednom na 1.000 m3 ugra enog materijala. Ukoliko ispitivanja ne zadovolje propisane kriterije iz ovog poglavlja, IZVO AČ mora ukloniti ugra eni materijal i ugraditi onaj koji odgovara kriteijima propisanim u ovom poglavlju. Kontrolna ispitivanja se vrše prema nalogu Nadzornog inženjera. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 13.800 m3 materijala za me upokrov od plinske linije L do plinske linije N. Jedinčna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje me uprekrivnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu, tekuća ispitivanja, materijal, opremu, alate, pribor, utovar, transporte, iskope, deponiranje, zatrpavanje, strojna guranja, zbijanje, fino planiranje, geodetsko mjerenje i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obračun se vrši po m3 ugra enog materijala za me upokrov i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Ukoliko se planira odgoditi ugradnja gornjih brtvenih slojeva do prestanka značajnijih slijeganja, po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja, na me upokrovnom sloju treba izvesti zaštitu pokosa me upokrova od erozije i sedimentacije (vidi IP14). III.A.11.1.2.4. Geosintetski sloj za otplinjavanje Po zahtjevu Naručitelja, IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog sloja za otplinjavanje obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme, i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i

stranica 225 od 348

ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. unutrašnji transporti.11. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1.11. Jedinčna cijena nabave materijala. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog sloja za otplinjavanje i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 14. predvi a se ugradnja 45. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje Geomembrana od linearnog polietilena niske stranica 226 od 348 . Geosintetski sloj za otplinjavanje IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02371 dokumentacije [IP2].5. alate. skladištenje. materijale. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45. utovar. izvedbe i ugradnje geosintetskog glinenog brtvenog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu. materijala. opreme. Geosintetski glineni brtveni sloj IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02370 dokumentacije [IP2]. skladištenje. Jedinčna cijena nabave materijala. utovar. unutrašnji transporti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. materijale. opreme.6. izvedbe i ugradnje geosintetskog sloja za otplinjavanje uključuje svu potrebnu radnu snagu. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Radovi IZVO AČA na izvedbi Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. strojnu manipulaciju. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA.A. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog brtvenog obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. ugradnja. pribor.900 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje. alate.11.450 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). Prijevoz materijala na odlagalište. transporte. transporte.2. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog glinenog brtvenog sloja. opremu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. opremu. Prijevoz materijala na odlagalište. guranja. Gornji brtveni sloj ispitivanje geosintetskog sloja za otplinjavanje. guranja.A.950 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja od plinske linije L do plinske linije N. III. Izvedba spoja ploha 4 i 5 predvi a ugradnju 15. materijala. III. pribor. ugradnja. strojnu manipulaciju.950 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje od plinske linije L do plinske linije N.1. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog glinenog brtvenog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.

guranja.11. III. ugradnja. unutrašnji transporti. skladištenje. izvedbe i ugradnje geosintetskog drena za vodu uključuje svu potrebnu radnu snagu. opreme. skladištenje. alate. opreme.8. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02372 dokumentacije [IP2]. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45. opremu. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje sloja zaštite od smrzavanja. pribor. skladištenje. Geosintetski dren za vodu Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog drena za vodu obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. ugradnja. predvi a se ugradnja 27.1. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15.7. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15. strojnu manipulaciju. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. transporte. utovar. utovar.A.300 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) od plinske linije L do plinske linije N. Obračun se vrši po m2 ugra enog geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.1.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Sloj zaštite od smrzavanja Radovi IZVO AČA na izvedbi sloja zaštite od smrzavanja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. unutrašnji stranica 227 od 348 .11. materijale. Prijevoz materijala na odlagalište.900 m2 geosintetskog drena za vodu. materijala. Geosintetski dren za vodu IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02374 dokumentacije [IP2]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. transporte. Gornji brtveni sloj gustoće. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.2. Prijevoz materijala na odlagalište. III. strojnu manipulaciju. opremu. guranja. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog drena za vodu. materijala.A. Prijevoz materijala na odlagalište.A. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog drena za vodu i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. alate. izvedbe i ugradnje geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) uključuje svu potrebnu radnu snagu. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Jedinčna cijena nabave materijala. Jedinčna cijena nabave materijala.950 m2 geosintetskog drena za vodu od plinske linije L do plinske linije N.900 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE). unutrašnji transporti.11. pribor. materijale.

Obračun se vrši po m3 ugra enog sloja zaštite od smrzavanja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Gornji brtveni sloj transporti. Prijevoz materijala na odlagalište. transporte. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju). ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati. Jedinčna cijena nabave materijala.11. materijale. Sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba biti izveden u skladu s poglavljem 02375 i 2502 dokumentacije [IP2]. opremu. strojnu manipulaciju. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti.730 m3 po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 15. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti humusni sloj u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku. Sloj zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02375 dokumentacije [IP2]. pribor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. skladištenje. Po nalogu Naučitelja.9. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti zaštitni sloj od smrzavanja u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku. opreme. ugradnja. III. IZVO AČ je dužan ugraditi i 10. utovar. materijala. guranju. alate. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5. stranica 228 od 348 .A. IZVO AČ je zadužen da ugra eni humusni sloj ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta.85). geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVO AČ je zadužen da ugra eni sloj zaštite od smrzavanja ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta.2. unutrašnji transporti.870 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 17. humusni sloj je potrebno ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5.A.11. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje humusnog sloja. Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati. ugradnja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. Humusni sloj Radovi IZVO AČA na izvedbi humusnog sloja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju).400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja. izvedbe i ugradnje sloja zaštite od smrzavanja uključuje svu potrebnu radnu snagu. Po nalogu Naučitelja deponiranji materijal IZVO AČ treba ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5.

alate.A.A.2. rezanje. istovar. Jedinčna cijena nabave materijala. Kombinirani ručni i strojni otkop. utovar. deponiranje otkopanog materijala. [IP2]. IZVO AČ je dužan ugraditi i 2. materijala. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se izvedba 340 m' spoja gornjih brtvenih slojeva.85). stranica 229 od 348 . pribor. transporte. Kombinirani ručni i strojni otkop. opremu. Obračun se vrši po m' izvedenog spoja od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. kombinirani ručni i strojni otkop. alate. zavarivanje. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. Detalj izvedbe drenažnog nožišta je prikazan u nacrtu 5. opreme. materijale. Spoj starih i novih brtvenih slojeva Radovi IZVO AČA na izvedbi spoja starih i novih brtvenih slojeva na plohi 4 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage.400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja sa spoja ploha 4 i 5.2. opremu. Drenažni šljunak po kavliteti mora biti sukladan zahtjevima poglavlja 02361 dokumentacije [IP1]. strojnu manipulaciju. Gornji brtveni sloj Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 4. ugradnja drenažnog šljunka i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja.10. materijala. III.11. utovar. Jedinčna cijena nabave materijala. materijale.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prekrajanje. guranje.11. deponiranje otkopanog materijala. priprema. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. brtvenih slojeva Izvedba drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih Radovi IZVO AČA na izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. Za izvedbu drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 predvi a se ugradnja 250 m3 drenažnog šljunka. sidrenje umjetnih materijala. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju novih brtvenih slojeva ploha 4 i 5. izvedbe i ugradnje humusnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu. čišćenje.9. nabava. čišćenje. zavarivanje.A. strojnu manipulaciju. III. Obračun se vrši po m3 ugra enog humusnog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.100 m3 humusnog sloja po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 2. prekrajanje. deponiranje otkopanog materijala. izvedbe spoja starih i novih brtvenih slojeva na spoju ploha 4 i 5 uključuje svu potrebnu radnu snagu.11.800 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. transporte. pribor. rezanje.1. priprema spoja. dovoz.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. opreme i izvo enja posla neophodnog za izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva.11.

11.3. korjenja i ostalih nečistoća koje bi mogle stranica 230 od 348 . Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. deponiranje otkopanog materijala.Geosintetski dren za vodu. • 02502 – Zatravljene završnog sloja III. [Vidi IP1].d.2. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. Zavod za ekološki inženjering. veljača 2012. [IP14]. opremu. [IP2]. studije i zaštitu okoliša. sidrenje umjetnih materijala. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me uprekrivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm. • 02374 .2. Zavod za ekološki inženjering.A. oznaka IZV-JAK-A1. Prije polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva (geosintetskog drena za plin). d. potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. istovar.A.2. izvedbe drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva uključuje svu potrebnu radnu snagu. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. broj: 24-10-013/07.11.Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). ožujak 2007 god. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. III. nabavu. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. strojnu manipulaciju. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji.d. Obračun se vrši po m' izvedenog drenažnog nožišta od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. ožujak 2000 [GP1]. ugradnju. ODRŽAVANJE III. Gornji brtveni sloj Jedinčna cijena nabave materijala. Institut gra evinarstva Hrvatske. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja. 5 i 6.11. • 02371 – Geosintetski dren za plin. alate. utovar.2. • 02363 – Me uprekrivni sloj..2. IZVO AČ mora očistiti me uprekrivni sloj od svog raslinja. transporte.A..2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. dopremu drenažnog šljunčanog materijala.11. materijale. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • 02361 – Drenažni šljunak. kombinirani ručni i strojni otkop.11. izmjeru izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. • 02370 .A. broj projekta: 81010041/12. institut IGH. Zavod za planiranje. • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja. Zagreb.d. Zagreb. Projektni zahtjevi održavanja gornjeg brtvenog sloja odlagališta su dani u poglavljima. pribor.

Zagreb. Ostali gornje brtvene slojeve IZVO AČ može polagati tek po odobrenju Nadzornog inženjera.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Gornji brtveni sloj oštetititi gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). Po nalogu odnosno zahtjevu Naručitelja.. [IP2].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. veljača 2012. ožujak 2007 god.d.11. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). stranica 231 od 348 . broj: 24-10-013/07. bez prekrivanja slojem zaštite od smrzavanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČU nije dozvoljeno da organizira radove tako da se brtveni slojevi od umjetnih materijala izlažu atmosferskom utjecaju.11.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji.d. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gornjim brtvenim slojem IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke.A. 5 i 6. Zavod za ekološki inženjering. IZVO AČ mora planirati radove na čišćenju me uprekrivnog sloja neposredno prije ugradnje gornjih brtvenih slojeva. III.. Institut gra evinarstva Hrvatske. institut IGH. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Troškove izrade vremenskog plana IZVO AČ treba uuključiti u ukupnu cijenu izrade gornjih brtvenih slojeva.11.3. Institut gra evinarstva Hrvatske d. d. IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. oznaka IZV-JAK-A1. III. ožujak 2000 [GP1]. [Vidi IP1].11. studije i zaštitu okoliša. Nije dopušteno da IZVO AČ započne s radovima ugradnje gornjih brtvenih slojeva bez prethodnog osiguranja svih potrebnih količina brtvenih slojeva za zvršno prekrivanje homusnim slojem njegovim zatravljenjem. [IP14]. Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije.3. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.3. Drugi zahtjevi održavanja gornjih brtvenih slojeva nisu predvi eni ovom dokumentacijom.A. UPRAVLJANJE III. Zavod za planiranje. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. broj projekta: 81010041/12.

A. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja.opasnost od gušenja radnika. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda.A.11.4. III. kao što su šahtovi. odzračnici. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. Gornji brtveni sloj Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja i humusom IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije.A. • Opasnost od eksplozije. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika.opasnost od trovanja.4. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. stranica 232 od 348 . moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. H2S. cjevovodi oborinskih voda. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti.14. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U šahtovi. CO2.11. • Toksičnost . odzračnici. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika .

-~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 233 od 348 .A. Gornji brtveni sloj IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.11.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

A.2 III. Svibanj 2012.12.A.2 III. Gotova prekrivka SADRŽAJ: III.3.A.2.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.1 III.12.1 III.A.A.1.A.12. stranica 234 od 348 .1 III.2 III.12.12.12. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.A.o.1.A.A.12.1 III.12.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.12.A.12.2.2 III.3 III.o.12.3.

...... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..............A..................12........... 257 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ..........2...A...A.......................... 257 stranica 235 od 348 ...4.....12........... 240 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...12.......................1 III... III.....................2.........A...236 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......12........................... 257 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.............................2 ODRŽAVANJE ..................A............................................................ 236 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..2....1 III........1...................12............................................................................3.... III...1..2 GRA ENJE .............12.................... Gotova prekrivka SADRŽAJ POGLAVALJA: III..........................1 III.............1.12.............................. 240 III............A......................12..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.............. 240 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .......12.3..............A.12...............A.......................... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2 UPRAVLJANJE ..A...A........ III...................3.. 236 III................. 257 III.......12.A....................

statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Institut gra evinarstva Hrvatske d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • geodetski reperi Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. ožujak 2000 [GP1]. opremu.2. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. alate i pribor. [IP2].1. [IP2].d. Gotova prekrivka se izvodi na gornjem brtvenom sloju (vidi poglavlje III. održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. 5 i 6.A. održavanju i upravljanju Gotove prekrivke obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.12.2. materijale. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Projektirani sustav gotove prekrivke je dan u nacrtima 5. 5 i 6.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III.A. Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2]. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.12. odredbama.1. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.). Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.12. III. i nacrtu 5. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.A.A.1. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom.A. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i.A.11.1. • 02375 – Zaštita od smrzavanja.12. Institut gra evinarstva Hrvatske. Gotova prekrivka III. Institut gra evinarstva Hrvatske.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izvedena gotova prekrivka. • 02502 – Zatravljene završnog sloja.12.1. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova. • 02301 – Zemljana ispuna. stranica 236 od 348 . dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Zagreb.16. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. GRA ENJE III.

nadmorska visina.2. inklinacija.6. Gornji brtveni sloj Poglavlje III. svjetlosni uvjeti. Kanali Poglavlje III. ekspozicija.12.A. propusnost.11. količina sjemena cca 24 g/m2. vodena disperzija. slama.A. Sjemena smjesa trava za inicijalno zatravnjivanje velikih površina u pokosu: FESTUCA RUBRA GENUINA. latex disperzija.sjemenske smjese (travna smjesa / travno sjeme i sjeme drvenastog bilja) .3. strojno se (hydro-seeder) prska vodena suspenzija: . sintetske pjene) .A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. stranica 237 od 348 .1.1.A.sredstva za popravljanje svojstava tla (treset. sadržaj organske supstance. organsko tutkalo). Srodna poglavlja Poglavlje III. Hidrosjetva Primjenjuje se za isplaniranu zemljanu podlogu sa nagibima 1:3.3. u vrijeme bez mrazeva. klima (godišnji prosjek oborina.A. prosječna vlažnost zraka. alginat.A. Navedeni čimbenici ujedno utječu na dužinu razdoblja klijanja a navedene stabilizacijske primjese u suspenziji osiguravaju bolje uvjete za klijanje i rast.5 do 2 cm i to 1 do 3 litre vodene suspenzije/m2 odnosno 4 do 5 litara /m2 ukoliko se primjenjuje mulch sjetva (mulch seeder). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. sadržaj hranjiva. Aplikacija se provodi u jednom ili više radnih hodova kroz vlažniji dio godine (proljeće.5 i većim.12.sredstva za stabilizaciju (vodena bitumenska emulzija. FESTUCA OVINA. Gotova prekrivka III. vrste visoke sposobnosti brzog stvaranja nadzemne i podzemne vegetacijske mase. sadržaj toksičnih elemenata).12. snježni pokrov. i druga biljna vlakna) .14. POA PRATENSIS. Količina ovisi o svojstvima lokacije i staništa pri čemu se odvojeno vrednuju: tlo (debljina i struktura plodnog sloja.2.4.2. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja. jesen) pri temperaturama tla iznad 8 stupnjeva C. Obodni nasip Poglavlje III. Sjeme visoke klijavosti. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III. Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne. Prometnice i platoi Poglavlje III. erozivni procesi.mulch (celuloza. AGROSTIS TENUIS.A. hidrosilikat.A. vododržnost. III. FESTUCA OVINA CAPILLATA.A.13.A. temperaturne oscilacije.2. Smjesa se nanosi u sloju od 0. sječka.organskih i anorganskih gnojiva (NPK=12:12:17) .12.4. kompost. LOLIUM PERENNE (30:30:10:10:10:10).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. mrazišta).

2. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio. IZVO AČ je obvezan o svom trošku sanirati sve posljedice erozije koja se može pojaviti nakon ugradnje me uprekrivnog sloja. CORNUS. BETULA. IZVO AČ treba nanjeti sljedeću smjesu za trajni travnjak (brzo postizanje gustog sklopa. te prema izgledu i boji trave. odnosno sve potrebne popravke. Sastav smjese: LOLIUM PERENNE LORETTA. ALNUS. Tijekom provedbe ugovora. POA SUPINA SUPRA (50:10:15:10:10:5).1.5 i manjim. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2. odnosno s nagibom 1: 3. FRAXINUS. POA PRATENSIS STOLA. Gotova prekrivka Središnje programirano navodnjavanje i tekuće prignojavanje kao preduvjet vitalnog i trajnog kompaktnog vegetacijskog pokrova. SALIX. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće.A.A.5. Tijekom provedbe ugovora. Klasično strojno zasijavanje trave Primjenjuje se na humusiranu isplaniranu zemljanu podlogu – ravnu s nagibom za površinsku odvodnju. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. III. zaštitnog sloja protiv smrzavnja i humusnog sloja.75 hektara klasičnim strojnim zasijavanjem trave. POA PRATENSIS CYNTHIA. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio. jako potiskivanje korova i mahovine. POA PRATENSIS JULIA.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje. odnosno sve potrebne popravke. stranica 238 od 348 . IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi klasičnim strojnim zasijavanjem. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. VIBURNUM. Količina sjemena 20 g/m2.12. te prema izgledu i boji trave.12. NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast. LOLIUM PERENNE LORINA. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2. PINUS. IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi s hidro-sjetvom NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast. POPULUS.68 hektara hidrosjetvom. a svrhovita je metoda primjene na dijelovima lokaliteta gdje ne može biti primijenjena sjetva u brazde ili klasična sadnja sadnica. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje.QUERCUS. Ukoliko se travnoj smjesi dodaje sjeme drvenastog bilja za uspostavu gornje pionirske etaže najsukladnije su vrste ACER. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine. brza regeneracija): LORETTA SUPRARASEN.

Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 .6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5. 8. Institut gra evinarstva Hrvatske. alate. materijale. 6.A. 5 i 6.1.8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru u 2 primjerka kao i u digitalnom obliku (CD). Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do poprečnog presjeka 12) su reperi već postavljeni. Tijekom provedbe ugovora predvi a se ugradnja 14 komada zamjenjenih geodetskih repera. nabavu. Degradacija. odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. 5 i 6. Gotova prekrivka Jedinčne cijene zatravljenja uključuju svu potrebnu radnu snagu.A. IZVO AČ je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere raspore ene u profile kako je prikazano u nacrtu 5. Tako er je potrebno redovito održavati repere. 10 i 12) i 1 uzdužni profil. Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. 4. Postavljanje repera potrebno je provesti neposredno nakon postavljanja prekrivnog sustava i izvedbe odvodnje oborinskih voda. [IP2]. Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama. transporte i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Institut gra evinarstva Hrvatske.12. [IP2]. Budući da se predvi a izvedba spoja ploha 4 i 5 u dužini od 75 m. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera. opremu.12.15 i u tablici 5.6. Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera. Geodetski reperi Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada. stranica 239 od 348 . tako je potrebno da IZVO AČ prije izvedbe spoja ukloni 7 komada postavljenih geodetskih repera na poprečnom presjeku 12.C) i jedan uzdužni (D).16. razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada.2. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera. te da ih nakon izvedbe gornjih brtvenih slojeva postavi u profil 12. pribor. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

[IP2].12. veljača 2012.12.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. 5 i 6. Raslinje mora biti tako planirano i održavano da ne umanjuje vrijednost i funkcionalnost izgra enih elemenata Odlagališta. studije i zaštitu okoliša. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Gotova prekrivka III.2. III.12. ODRŽAVANJE III.2. d. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Pravilno održavanje površina zasijanih travom ili drvećem ozelenjenih površina ili niskim raslinjem mora umanjiti svaku mogućnost ugrožavanja sigurnosti ljudi i objekata na Odlagalištu na način da se učinjeni otkos sakuplja na za to predvi ena mjesta i odvozi u bio-kompostanu. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. institut IGH.d.A. održavanja ekoloških i mikroklimatskih prilika zadržavajući funkcionalne aspekte svih elemenata Odlagališta. Odlagalište treba biti sigurno u smislu smanjenja mogućih rizika za nastanak i širenje požara. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. gahtove linijskih ventila. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.1. broj projekta: 81010041/12. dobivanja na estetskoj vrijednosti prostora. • 02502 – Zatravljene završnog sloja.2..2. U tom smislu mora biti spriječeno oštećenje elemenata Odlagališta od širenja i prodiranja korijenja (eventualno probijanje nepropusnih brtvenih slojeva.2.d. Uz plinske zdence.12. • 02301 – Zemljana ispuna. Zagreb. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. [IP14].A. Cilj Područje Odlagališta treba biti prožeto niskim zelenim raslinjem radi sprječavanja erozije površina u nagibu. Zavod za ekološki inženjering. šahtove oborinskih i stranica 240 od 348 .A. ožujak 2000 [GP1]. • 02375 – Zaštita od smrzavanja.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. oštećenje prometnica ili smanjenje prometne učinkovitosti uslijed širenja korijenja) te penjanja puzajućeg bilja (mogućnost oštećenja antikorozivne zaštite kod metalnih ograda ili mogućnost oštećenja fasade gra evina). Institut gra evinarstva Hrvatske. odvjajače kondenzata.12. odzračnike me usloja. Odlagalište treba u što većoj mjeri zadržati postojeće kvalitete zelenih površina radi očuvanja ekološke raznolikosti i cjelokupnog prirodnog pejzaža. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. Košnja se u pravilu vrši specijalnom mehanizacijom.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. Zavod za planiranje.

hidrante. • Obodni kanal ploha 2 do 6 (1. Održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem Održavanje i upravljanje gotovom prekrivkom mora provoditi IZVO AČA radova. Površine koje je potrebno kositi su.12. prometne znakove. • Istočno od obilazne prometnice uz retencijsko jezero (2. • Južni pojas od južnog kraka asfaltne obilazne prometnice (1. Izvo ač nije zadužen za održavanje zelenih površina koje se nalaze unutar ograde PUTO.08 ha). visoko raslinje i ograde.2.A.12. • geodetski reperi IZVO AČ je dužan provesti minimalno 3 (tri) košnje godišnje (košnja površina s nagibom većim od 5% s laganom mehanizaciju kojom se neće stvarati kolotrazi po pokosu tijela odlagališta (nagib 1:2. površine pod nagibom većim od 5% će imati 'površinu od ukupno 43. kako ne bi došlo do oštećenja elemenata plinskog sustava. Do završetka izgradnje odlagališta.91 ha). III. III. • zapadni plato uz Tišinsku ulicu (4. • Krovni dio plohe 2 do plinske linije L (9. IZVO AČ je dužan provesti minimalno 5 (pet) košnji godišnje površina s nagibom manjim ili jednakim 5%.2. Površine pod nagibom većim od 5% koje su trenutno raspoložive za košnju. Gotova prekrivka procjednih voda.95 ha Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM se predvi a da će površina za košnju povećati za 3.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.85).2. Sav otkos IZVO AČ mora usitniti a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara. a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara. • Površina od plohe 1 do plinske linije L zauzima 24. košnju je potrebno vršiti ručnom kosilicom. Područje koje se održava IZVO AČ je zadužen za održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem koje se nalazi unutar vanjske ograde odlagališta Jakuševec i kao površine koje se nalaze 1 m uz ogradu odlagališta s vanjske strane (uključujući i zelene površine unutar biokompostane).76 ha).2.04 ha). Posebnu pažnju treba posvetiti košnji na tijelu odlagališta.59 ha) • Krovni dio tijela odlagališta ploha 1 (1.3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.30 ha.65 ha).12. stranica 241 od 348 .38 ha.2.93 ha). Sav otkos IZVO AČ mora usitniti ili sakupiti. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i.46 ha). te ga IZVO AČ treba odvesti u bio-kompostanu.52 ha. stupove javne rasvjete. • Plato južno od plinske stanice (0. • Površina nasipa od plinske linije L do uključivo ploha 6 zauzima 2. • Horizontalne površine izme u pojasa obilazne prometnice i plohe 1 (1.58 ha) • Zelene površine uz PUTO i oko bio-kompostane (1.A.

Uleknuća.12.A. IZVO AČ je dužan organizirati radove tako da spriječi i sanira pojavu erozija na pokosima tijela Odlagališta. ulegnuća terena i sl.48 ha. predvi a se da će se površina za košnju po krovnom dijelu odlagališta povećati za (od plinske linje L do plionske linije N) 2. IZVO AČ treba minimalno pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1) od raslinja.A.2. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti repere plohe 1. Gotova prekrivka Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM. Geodetski reperi Dužnost IZVO AČA radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima.A. izbočine IZVO AČ treba urediti nasipavanjem ili struganjem i zagla ivanjem valjkomi. IZVO AČ mora kontinuirano ure ivati. IZVO AČ radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5. Y i Z) koordinata svih postavljenih geodetskih repera. Obračun rada na košnji će se obračunavati po površini u hektarima pokošene površine. stranica 242 od 348 .12.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Napomena: Do završetka izgradnje odlagališta horizontalne površine na vrhu ploha 2 do 6 iznositi će 14. Predvidiv angažman rada radnika IZVO AČA na ure enju površina za košnju iznosi 10 sati mjesečno.2. IZVO AČ treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. Cijena ure enja površina za košnju IZVO AČ treba uklučiti u cijenu košnje. Kritična mjesta na kojima je moguća pojava erozije moraju biti evidentirana u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska. 100 kg Obračun rada na sanaciji vododerina i erozija vršiti će se po satu stvarno izvedenih radova. Obračun rada se vrši po komadu kompletno izvršeng čišćenja. odbačene armature. • s nagibom manjim ili jednakim 5% • s nagibom većim od 5%.4. III. Otpadni materijal IZVO AČ mora odvesti na prikladni deponij.12.82 ha. Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Za potrebe sanacije izvedenih ploha odlagališta (plohe 1 do plinska linija L) predvi a se sljedeći angažman: • kombinirka rovokopač-utovarivač snage do 100 kW 50 sati • rad PKV radnika 200 sati • kamion kiper 50 sati • sjemena smjesa prema poglavlju III. Površine koje nisu podložne strojnom košenju zbog pojave krupnog kamenja. IZVO AČ treba minimalno tri (3) puta godišnje pokositi pojas uz ogradu u širini od 100 cm te očistiti vanjsku ogradu i sve objekte odlagališta od puzajućeg raslinja.

A. po poprečnim presjecima (vidi slike 2 i 3) i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta. Slika 8 Tlocrtni prikaz vektora pomaka geodetskih repera Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila stranica 243 od 348 . s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci). Osim navedenog. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Pomaci trebaju biti prikazani tlocrtno na nacrtu dimenzije A3 (vidi sliku 1).12. Gotova prekrivka IZVO AČ treba prikazati snimljene pomake snimljenih repera u tabličnom i u grafičkom (vektorskom obliku). IZVO AČ treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima.

105 2 0.2010.145 9 0.602 100 200 300 Slika 9 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.470 0. stranica 244 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.12.792 6 0. 7 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12. Gotova prekrivka 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 100 200 300 Sli 7 2 8 0.11.069 Slika 10 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2.803 0.086 6 0.2006.891 9 0.091 8 0. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (12 do 14 profila) i jednom uzdužnom profilu.

A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12.12.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2.5.2. Gotova prekrivka III. Prethodne izmjere geodetskih repera stranica 245 od 348 .

2006.014 0.846 68899.998 69078.126 139.027 139.552 69104.486 69206.300 GPS 4173 80662.745 69012.693 29.441 153.371 80838.595 69104.561 0.713 155.440 GPS 4070 79894.248 69184. Reperi 1.059 69193.587 134.863 80799.987 69078.019 80770.009 151.280 0.491 69228.067 80501.955 80481.546 80522.198 69120.610 80638.198 80559.027 80618.944 80800.721 154.499 68925.243 0.976 80693.154 155.088 80713.531 0.414 80559.810 GPS 4070 79894. stranica 246 od 348 .703 154.522 137.429 80796.408 137.045 114.489 69153.013 0.163 68958.889 113.305 0.885 154.531 80796.081 80694.A.211 70043.919 153.243 139.698 80579.839 136.040 GPS 4173 80662.597 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.762 80544.396 0.486 114.230 70043.420 69140.135 137.968 153.681 68990.780 69266.812 80522.821 80617.838 80425. 4. 26 i 28.240 136.617 69066.043 155.264 69184.654 68990.174 80676.068 80501.269 0.705 155.437 0.2008.205 0.488 80459.566 152.773 80656.020 69193. 2.016 80675.885 69091.337 155.302 139.403 0.498 69394.314 152.286 152.345 80734.002 80770.403 69140.853 80687.624 0.829 141. 4.234 153.500 GPS 4045 79716.338 0.914 80618.538 80655.890 70216.858 80544.278 68944.071 80732. 16.670 69018.741 69162.579 0.624 138.917 153.967 80617.700 69266.143 80734.282 80773.660 137.944 68957.722 80425. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.934 154.427 113.703 152.027 152.123 68958.751 69070.880 68998.951 80674.705 69018.191 80520.358 153.097 80676.968 69132.813 69029.232 69038.312 Napomena: Obnovljeni reperi su 1. 2.810 154.221 69018.813 114.461 0.186 154. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.258 0.181 69037.948 68957.203 156.889 152.623 69066.257 69018.669 154.01.176 0.287 68944.672 135.470 69228.055 80732.427 153.397 69206.456 68925.425 0.830 153.319 0. 14.222 80838.11.085 137.519 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.451 0.798 69029.002 69057.691 80687.520 69394.358 0.746 69070.204 80520.708 69162.730 144.157 80580.435 ∆H 0.867 70216.496 80872.012 GPS 4045 79716.035 135.216 0.864 69091.218 80580.006 80844.807 155.543 141.408 153.229 134.910 153.998 80713.097 80481.887 151.514 80638.503 80872.008 69132.255 80598.324 152.205 135.084 68901.328 80773.100 68901.467 0. 19.884 68998.935 80844.591 69112.387 0.124 154.12.182 69120.386 153.865 68899.429 0.02.596 136.270 0.155 155.216 0.971 69057.286 0.920 114. 14.452 69153. 16 i 19 snimljeni su 20.649 69012.284 80599.049 144.239 154.699 80460.545 153.548 80579. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 24.2008.581 69111.582 0.

076 80732.035 135.641 68990.647 144.163 68958.502 68925.846 68899.414 80559.722 80460.421 69140.204 80520.700 69266.159 0.232 69038.970 80617.002 69057.411 137. stranica 247 od 348 .07.519 152.546 80796.547 137.338 80735.681 68990.745 69012.174 80676.499 68925.613 69066.623 69066.062 0.591 154.698 80579.812 80522.229 134.893 153.567 135.730 144.175 0.773 80656.065 0.697 154.386 153.552 69104.100 68901.345 80734.934 154.020 69193.184 0.108 0.146 0.107 0.035 80770.040 0.164 134.810 154.386 153.080 0.703 152.440 69228.581 69111.543 141. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.496 80872.705 155.07.127 135.442 80559. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 29.403 69140.078 .669 154.027 139.830 69070.068 80501.097 80481. Datum: 02.488 80872.217 69038.856 68899.159 0.029 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.441 153.977 69132.104 68958.088 80713.086 0.531 80796.328 80773.01.135 137.039 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .485 69206.998 69078.207 80676.746 69070.386 152.724 69018.968 69132.669 80638.358 153.787 80656.684 153.944 80800.006 80844.218 80580.738 80579.545 153.892 68998.2008.429 69152.111 152.887 151.780 151.486 69206.864 69091.046 0.969 151.009 151.068 0.612 69111.967 80617.885 154.930 68957.055 80732.064 80844.630 69266.024 0.274 68944.257 80599.435 02.257 69018.138 0.775 154.889 152.947 139.781 152.040 138.364 80838.379 153.853 80687.103 68901.807 155.199 80481.081 80694.071 0.452 69153.027 80618.994 69078.750 80544.830 153.203 80520.12.113 0.286 152.077 80618.552 69104.2007.059 136.814 154.0.699 80460.280 69184.260 80580.828 80687.491 69228.019 80770.660 137.175 153.016 80675.163 0.253 69018.2008.003 0.475 141.566 152.396 ∆H 0.284 80599.857 80522.198 69120. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.703 154.644 155.640 154.361 80773.R 8.A.948 68957.596 155.728 69012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.112 80501.109 0.748 69162.408 137.248 69184.371 80838.100 80675.220 153.002 69057.917 153.708 69162.180 0.112 0.989 135.083 0.884 68998.021 80800.610 80638.205 135.126 139.858 80544.159 69120.155 80694.900 69091.113 0.596 136.838 80425.278 68944.756 69029.798 69029.076 0.705 69018.146 80713.838 80425.211 0.961 69193.

765 69070.867 69091.103 68901.629 152.547 137.041 0.R 8.787 80656.274 68944.977 69132.100 80675.964 69132.299 68944.613 69066.932 68957.076 80732.196 80676.159 69120.519 152.280 69184.155 80694.283 69018.080 80675.364 80838.361 80773.008 80770.464 80872.634 154.203 80520.024 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .063 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.137 68958. Datum: 13.994 69078.331 80735.372 0.077 80618.733 80579.747 154.181 69120.567 135.552 80796.831 153.640 154.152 80732.386 152.851 68899.07.112 0.906 139.141 80694.000 0.930 68957.795 80687.111 152.146 80713.781 152.756 69029.000 0.552 69104.750 80544.281 80599.738 80579.400 69140.644 155.175 153.407 80559.164 134.892 68998.01.710 151.220 153.941 80617.021 29 30 80544.546 80796.040 138.830 69070.025 0.199 80481.647 144.042 135.591 154.647 69066.502 68925.023 0.292 153.780 151.117 153.974 69193.230 69228.684 153.974 69078.596 155.722 80460.814 154.077 80618.710 69018.064 80844. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja smeća.A.207 69012. stranica 248 od 348 .488 80872.006 80800.040 138.260 80580.2008.12.745 80656.970 80617.421 69140. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 02.775 154.775 154.411 137.029 80844.429 69152.559 153.207 80676.748 69162.947 139.485 69206.347 80773.004 136.096 68901.697 154.356 80838.2009.094 0. Reperi 26.993 69057.253 69018.011 0.502 68925.033 0.969 151.047 0.379 153.365 ∆H 0.644 155.710 80460.669 80638.856 68899.000 0.021 80800.000 0.630 69266.396 13.144 80713.000 0.724 69018.961 69193.043 0.059 136.642 80638.475 141.636 144.392 69104.893 153.411 137.364 153.858 68998.571 155.612 69111.257 80599.669 152.01.592 69111.217 69038.317 137. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 80726.857 80522.544 154.440 69228.641 68990.112 80501.000 0.838 80425.127 135.070 0.442 80559.828 80687.2009.758 80425.900 69091.062 0.136 0.719 69266.055 0.103 0.673 68990.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.766 69029.094 0.393 69152.195 80520.230 69037. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.946 151.338 80735.002 69057.989 135.085 0.728 69012.104 68958.035 80770.475 141.386 153.000 0.125 0.567 135.989 135.121 134.814 154.617 80580.

959 135.644 155.397 69140.061 -0.331 80735.970 69078.814 154.080 80675.12.989 135.946 151.787 154.733 69018.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .219 68990.026 80800.102 80544.061 134.158 -0.857 80522.318 137.549 155.906 139.776 80656.393 69152.061 ±0.657 80638.004 136.932 68957.317 137.444 80872.000 -0.2009.812 80687.502 68925.634 154.440 154.087 -0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.029 80844.544 154. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.795 80687.282 80599.592 69111.386 152.096 68901.400 69140.152 80732.765 69070. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.974 69193.642 80638.392 69104.292 153.042 135.647 69066.878 69091.733 80579.673 68990.137 68958.688 154.01.204 80520.531 69104.567 135.000 -0.989 69057.111 152.113 68901.008 80770.831 153.120 ±0.998 152.021 -0.621 69066.196 80676.159 68958.407 80559.040 138.281 80599.084 80675.230 80580. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.806 153.973 69193.093 -0.931 68957.710 151.510 155.922 135.485 69206.000 -0.424 80559.761 69070.121 134.518 68925.360 80838.558 153.519 152.941 80617.249 69037.750 80544.629 154. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.134 153.283 69018.317 137.889 68998.364 153.096 ±0.372 29.964 69132.347 80773.575 80580.398 69152.077 -0.230 69037.993 69057.567 144.176 69120.571 155.2009.280 69184.356 80838.867 69091.764 151.710 69018.974 69078.025 -0.325 80735.076 -0.095 -0.287 69018.464 80872.411 137.040 138.060 80732.209 80676.069 -0.863 151.323 80773.030 -0.119 -0.130 80694.719 69012.758 80425.617 69266.083 -0.144 80713.027 -0.06.175 153.2009.475 141.141 80694.R 8. 26.946 69132.546 135.515 80796.006 80800.906 139.695 80460.766 69029.A.810 80425.569 152. Datum: 29.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.117 153.087 80618.379 141.181 69120.287 153.304 68944.758 80579.122 80713.943 136.345 -0.193 69228.077 80618.020 80844.195 80520.104 -0.710 80460.636 144. stranica 249 od 348 .735 69266.060 -0.552 80796.858 68998.365 152.559 153.263 -0.06.112 80501.745 80656.589 69111.173 -0.669 152.207 80481.775 154.440 69228. Reperi 1.598 152.100 -0.760 69029.299 68944.888 68899.851 68899.932 80617.747 69162.

932 68957.993 69057.141 80694.A.372 29.464 80872.964 69132.117 153.360 80838.617 69266.733 69018. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.857 80522. stranica 250 od 348 .087 -0.331 80735.060 -0.931 68957.592 69111.867 69091.598 152.209 80676.325 80735.567 144.111 152.515 80796.292 153.304 68944.061 134.077 -0.027 -0.299 68944.379 141.193 69228.575 80580.076 -0.317 137.878 69091.R 8.004 136.647 69066.095 -0.906 139. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.943 136.906 139.510 155.440 69228.061 ±0.040 138.100 -0.747 69162.000 -0.688 154.042 135.021 -0.096 68901.567 135.974 69078.282 80599.710 80460.407 80559. Reperi 1.888 68899.444 80872.397 69140.546 135.181 69120. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.761 69070. 26.519 152.629 154.130 80694.424 80559.775 154.000 -0.2009.113 68901.559 153.283 69018.750 80544.440 154.040 138.932 80617.281 80599.093 -0.061 -0.758 80425.657 80638.030 -0.120 ±0.776 80656.946 151.851 68899.970 69078.087 80618.2009.020 80844.06.386 152.398 69152.758 80579.760 69029.544 154.518 68925.219 68990.806 153.318 137.973 69193.230 69037.345 -0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.400 69140.365 152.207 80481.173 -0.323 80773.812 80687.571 155.863 151.096 ±0.356 80838.077 80618.589 69111.733 80579.006 80800.634 154.719 69012.159 68958.569 152.814 154. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.974 69193.765 69070. Datum: 29.889 68998.158 -0.998 152.710 151.795 80687.531 69104.735 69266.134 153.280 69184.558 153.552 80796.636 144.941 80617.989 69057.008 80770.204 80520.230 80580.502 68925.102 80544.710 69018.989 135.119 -0.084 80675.249 69037.104 -0.137 68958.642 80638.475 141.485 69206.669 152.922 135.673 68990.176 69120.287 69018.06.2009.810 80425.195 80520.364 153.411 137.060 80732.000 -0.112 80501.393 69152.621 69066.695 80460.317 137.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .175 153.12.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.196 80676.026 80800.764 151.858 68998.831 153.121 134.766 69029.787 154.029 80844.549 155.122 80713.959 135.644 155.946 69132.144 80713.347 80773.392 69104.025 -0.080 80675.287 153.263 -0.01.083 -0.745 80656.152 80732.069 -0.

995 ∆H -0.915 135.713 80460.626 69066.077 -0.744 69266.940 138.214 137.041 80844.215 69228.195 80520.927 80617.025 -0.953 69193.366 69140.864 152.786 139.042 -0.913 68957.12.769 80579.690 153.776 69070.079 -0.372 69152. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.759 80579.06.005 80800.031 -0.799 80687.884 68998.074 152.200 80732.062 80675.175 80676.577 154.004 80844.095 137.791 69070.425 151.946 80617. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 11.702 154.491 151.387 144.118 68901.459 135.095 -0.370 69140.311 68944.016 -0.404 69152.863 134.277 69037.155 153.755 136.453 80559.542 80796.902 69091.183 80732.312 140.307 69018.113 80713.111 -0.159 69078.312 154.820 80687.191 69228.099 80618.06.034 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .653 80638.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Datum: 17.116 80544.930 68957.775 80656.423 153.668 68990.306 153.323 151.707 69266.427 80559.855 153.A.12.002 69058.268 69012.907 68899.074 152. Reperi 26.940 134.066 -0.510 80796.191 69120.255 69038.297 80599.690 68990.006 80800.069 80618.092 -0.096 80713.970 153.186 137.443 144.201 154.071 80675.114 68901.723 135. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.911 68998.086 -0.524 68925.599 152.122 -0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.525 69104.2009.312 80735.947 69193.834 136.748 69029.801 80425.115 -0.584 80580.632 80872.602 152.337 80735.313 80773.430 155.737 69018.435 135.619 69111.185 80520.956 138.611 69111.160 69078.328 80838.709 154.911 69091.781 151.245 137.214 152.991 69132.185 80770.263 69012.117 -0.270 140.138 80694.050 -0.742 152.744 69018.461 80872.557 80580.968 69132.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.824 80425.771 154.178 69120.324 68944.290 80599.413 154.007 -0.032 -0.336 80838.818 139.017 -0.815 135.491 154.792 80656.2010.024 -0.331 69018.081 -0.157 68958.968 80770.632 69066.418 151.517 69104.691 80460.R 8.351 155.898 135.218 -0.079 -0.652 80638.060 -0.140 -0.152 68958.806 151.091 -0.640 153.969 69058.111 17.739 69029.252 80544.788 154.891 68899.353 154.285 80773.559 68925. stranica 251 od 348 .134 80694.202 80676.056 -0.

075 80675.791 69070.618 69066.000 -0.786 139.174 69120.803 154.913 68957.446 154.043 137.351 155.06.723 135.324 80735.942 ∆H -0.343 154.020 0.372 151.547 80580.010 -0.104 68901.742 152.893 68998.517 69104.843 134.004 80844.755 69018.611 69111.863 134.771 151.940 138.178 80732.510 80796.062 80675.972 69132.918 69091.968 80770.074 152.559 68925.754 139.285 80773.185 80520.026 -0.306 153.004 80800.911 138.022 -0.183 80732.433 80559.926 80617.010 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .582 152.923 68957.12.876 68899.898 135.074 152. Reperi 26.297 80599.622 69111.744 69018.700 80460.403 69152.795 80425.008 80844. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 17.156 68958.755 136.276 80773.323 151.032 -0.702 154.353 144.508 80796.277 69037.040 -0.053 80544.353 154.366 69140.953 69193.036 -0.387 144.191 69228.teh.332 80838.968 69132. .453 80559.270 153.772 80579. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.178 69120.626 69066.214 137.769 80579.624 153.069 80618.050 -0.491 154.641 80638.2010.175 80676.096 80713.290 80599.788 154.151 154.995 02.781 151.425 151.12.372 69152.208 -0.911 69091.016 -0.A.2010.053 -0.077 -0.010 -0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.525 69104.974 152. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.715 136.891 68899.160 69078.792 80656.602 152. Datum: 02.742 152.337 80735.052 -0.872 135. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.023 -0.007 -0.969 69058.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.005 80800.532 68925.080 -0.118 68901.138 80694.100 -0.063 -0.970 80770.936 69193.855 153.028 -0.660 135.705 69266.946 80617.396 69140.029 -0.324 68944.318 68944.993 69058.307 69037.201 154.653 80638.456 80872.112 80713.557 80580.095 137.713 80460.180 69228.051 152.690 68990.801 80425.163 69078.693 68990.748 69029.243 151.270 140.134 80694.12.268 69012.157 68958.242 140.799 69070.665 152. Snimio: Toni Birin geod.435 135.707 69266.218 80544.174 80676.207 137.799 80687.435 135.096 80618.113 -0.461 80872.680 154.773 80656.163 80520.R 8.045 -0.328 80838.755 69029.284 155.796 80687.2010.067 -0.331 69018.344 69018.640 153. stranica 252 od 348 .264 69012.034 -0.911 68998.

113 5580713.325 5580838.636 152.671 5069248.370 135.06.257 154.353 144.924 5069091.6 NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER stranica 253 od 348 .166 5580676.2 9.685 153.191 138.12.151 154.843 134.911 138.665 152.071 152.262 144.521 5069195.929 5580580.104 5580501.081 5580618.974 152.4 9.782 5580656.057 5580675.5 8.242 140.500 5069104.967 5580454.152 139.2011.0 NOVI REPER OBNOVLJENI REPER 5.193 137.913 5580425.3 3.640 157.586 5069356.046 154.438 5069342.015 5580367.690 H 154.9 8.988 154.116 151.372 151.527 153.7 15.235 5580347.977 156.610 5580638.243 151. BR.187 5580543.704 156.422 5580559.818 5069390.445 135.552 5068925.521 5069308.822 5069070.5 13.690 151.208 VISINE SNIMLJENE 02.9 10.003 5580800.152 5069078.626 5069111.343 154.302 5580599.810 5069262.260 5580773.928 153.872 138.7 7. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 30.125 5580694.386 155.403 155.12.000 5580844.369 154.380 155. . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.9 6.121 154.642 5069066.895 5580290.925 5580204.168 154.371 5069018.185 155.990 5069058.270 153.207 137.612 5069227.660 135.30.581 154.883 5068899. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580726.715 136.918 5068957.820 5580687.624 153.6 14.175 155.544 152.703 5580462.1 7.067 5069420.583 152.5 7.1 8.551 5580384.642 136.12.339 5580735.137 153.696 5068990.0 6.706 5580313.742 152.915 5068998.A.803 135.239 5069291.981 5069132.899 5069217.929 5069193.280 5069231.927 5580323.506 5580796.942 155.5 10.771 151.3 7.760 5580355.781 5069266.680 154.613 156.872 5580396.317 5069184.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.333 139.441 5580872.900 5580617.3 7.761 5069018.139 5580770.043 137.127 5580732.284 155.767 5580425.9 16.872 135.446 154.409 5069143.169 140. 154.300 151.174 5580520.383 139.850 5580523.112 5069322.460 SLIJEGANJE (cm) 02.3 OBNOVLJENI REPER 9.391 5069152.9 9.06.555 135.5 1.051 152.750 5069029.311 5069037.437 5580260.754 139.5 13.109 5068901.7 9.630 X 5069012.518 5069206.169 5068958.991 5580481.352 5068944.684 138.143 5069278. 7.1 12.390 5580486.587 5069160.601 5069162.411 5580243.809 152.767 5580579.175 5069120.530 152.616 137.2010.698 134.436 154.

483 5069104.27 154.965 5069132.940 5068998.638 5069066.99 154.80 135.33 151.763 5580425.924 5580204.540 5068925.58 154.618 5580638.05 154.268 5069290.306 5069184.17 140.939 5580323.398 5069018.91 138.905 5580580.70 155.19 137.14 140.846 5580523. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.933 5069091.25 154.160 5068958.837 5580770.12 154.37 135.900 5069193.26 154.336 H 154.61 156.691 5580313.44 154.65 151.482 5069206.996 5580844.17 154.726 5069029.896 5068957.278 5069231.606 5069227.69 153.19 155.456 5580559.12 151.138 5069420.15 139.25 VISINE SNIMLJENE 30.162 5069078.07 153.413 5069143.A.99 152.33 139.310 5580599. 154.397 5580243.486 5580260.55 137.103 5580501.82 155.83 154.178 5580543.215 5580773.53 153.2011.64 136.45 nije snimljen 152.38 139. BR.311 5580838.80 135.54 11 8 4 2 10 7 9 7 4 2 5 12 13 13 8 7 5 15 31 28 34 22 28 14 OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER 36 31 45 29 SLIJEGANJE (cm) 30.976 5068990.68 138.06.956 5580426.93 153.67 134.12.772 5580355.19 138.368 5069152.336 5580735.23 144.182 5069120.578 5069160.654 5069248.162 5580676.26 144.906 5580617.495 5580796. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580713.625 5069162.58 152.2011.21 154.06.30 151.10 139.18 155.19 138.136 5069278.656 5069058.15 137.39 155. OBNOVLJENI REPER 3 3 0 0 0 5 3 0 4 12 13 stranica 254 od 348 .34 157.399 5580486.144 5580520.447 5580872.81 152.727 5580725.64 152.69 151.987 5069322.53 152.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.868 5069217.07 152.87 138.502 5069195.12.789 5580579.11 154.42 152.48 156. .757 5069266.236 5580346.96 154.086 5580618.56 135.004 5580481.98 156.571 5580384.844 5069390.54 153.28 155.052 5580675.115 5068901.722 5580463.37 135.838 5069070.803 5580687.70 134.66 138.14 153.38 155.94 154.40 155.995 5580367.12.874 5580396.60 136. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 14.581 5069356.780 5069262.13 154.882 5068899.48 135.628 5069111.87 138.346 5068944.118 X 5069011.64 157.408 5069342.110 5580732.00 151.98 153.93 139.03 155.25 151.000 5580799.14.51 153.37 154.71 152.58 154.034 5580454.529 5069308.622 5580290.798 5580656.62 137.763 5069018.

12.A.11.2010.891 9 0.2006.2.792 100 200 300 Slika 11 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.A.105 6 0.145 9 0.470 0.091 8 0. 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 6 0.086 2 0.069 100 200 300 Sli Slika 12 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2.12. Gotova prekrivka III. stranica 255 od 348 .12. 7 0.803 0.2.602 Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila 7 2 8 0.6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti grafički prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (od profila 2 do profila 12 odnosno profila 14) i u jednom uzdužnom profilu kroz tijelo odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

12. 15 i 16 (profil 4).8 Slika 13 Prikaz konsolidacije repera broj 10. 15 i 16 (profil 4).2006.8 13 14 1 15 16 1.2006. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima.2 0. stranica 256 od 348 .6 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2 1.A.4 12/11/2009 6/17/201012/2/2010 6/30/2011 0.11.12. 14. Gotova prekrivka 100 0 1000 0.11.6 2 Slika 14 Prikaz konsolidacije repera broj 10.8 1. 12. 11. Vrijeme je prikazano u linearnom mjerilu.6 10 11 12 0. 4/28/07 0 11/24/2006 6/1/08 7/6/09 8/10/10 1/29/20087/2/2008 1/13/20096/29/2009 0. Vrijeme je prikazano u logaritamskom mjerilu. 14. Početni datum mjerenja slijeganja je 24. 13.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 11. 13. Početni datum mjerenja slijeganja je 24.2 Graph 1 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 1. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima.4 0.4 1.

12. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. institut IGH. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. [IP2].A. broj projekta: 81010041/12. Zagreb. UPRAVLJANJE III. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava gotove prekrivke s komentarima i prijedlozima mjera.4. Institut gra evinarstva Hrvatske.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na stranica 257 od 348 .4. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP14]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. d.3.12. Zavod za ekološki inženjering.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gotovom prekrivkom IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke. ožujak 2000 [GP1]. III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). III.12.2. veljača 2012. IZVO AČ radova je dužan svaka 3 mjeseca dostaviti Izvještaj o izvršenim radovima snimanja geodetskih repera u dva primjerka (i u digitalnom obliku) zajedno s prikazima vektora pomaka sukladno poglavlju III.14. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda. studije i zaštitu okoliša. Zavod za planiranje.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.12.A.12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.A.12.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.d. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.A. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.12.3. Gotova prekrivka III. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III..d.A.2.A. 5 i 6. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.

IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. odzračnici.12. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin.opasnost od trovanja. kao što su šahtovi. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. cjevovodi oborinskih voda. CO2. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. odzračnici. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. • Opasnost od eksplozije. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja.opasnost od gušenja radnika. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U šahtovi. Gotova prekrivka mjestima s povećanom opasnosti.A. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 258 od 348 . H2S. • Toksičnost .

13.A.A.13.2 III.A.13.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ: III.o.3.13.2.13.A.13.13.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.13.3.1.A.1 III.1 III.2.3 III.A.1 III.1 III.A.A.o.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. Svibanj 2012.13.2 III.A.2 III.A.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.13.2 III.1. stranica 259 od 348 .

..2.... Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.A..13.........13.....13....................................1 III....1 III.....................A...13. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .... 274 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...13.......................................................................A............... III.....................4........................1 III......13........A.......2 ODRŽAVANJE ..................A......2 UPRAVLJANJE . 270 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................A....................... 274 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..........................13...1........A..............A......13.......13.....2........A................ III......................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje....................3.......... 275 stranica 260 od 348 . 262 III...... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.......3........ 270 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..........2..................1......................................................1..........A................13................. 274 III............13.......2 GRA ENJE .........................................3...............261 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......... III... 270 III... 261 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .........................

5 i 6. Zatvorenog sustava odvodnje . • berme. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.11). Zavod za ekološki inženjering. [IP14]. institut IGH. Zavod za planiranje. • 02361 – Drenažni materijal. 5 i 6 – revizija D. br.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut IGH..13. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). Institut gra evinarstva Hrvatske.A. Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja. br. GRA ENJE III. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi.10 i 5. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5.d. [IDIP6]. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. studije i zaštitu okoliša. studije i zaštitu okoliša.13. studeni 2009. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. • slapišta i disipatori energije. [IP2]. • drenažni kanali. stranica 261 od 348 . •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.1. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. • 02301 – Zemljana ispuna. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.d. d. broj projekta: 81010041/12. Institut IGH. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.d. [IP2]. Projekta: 24-10-067/07 – rev D. • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. studeni 2009. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. studije i zaštitu okoliša. ožujak 2000 [GP1]. • odzračnici drenažnih rovova.. Zavod za planiranje. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. 5 i 6 – revizija D. Zavod za planiranje. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji infiltriracija oborinske vode kroz uzvedeni brtveni sustav. [IDIP6]. veljača 2012.13. d.1. d.. Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. Zagreb. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zatvorenog sustava odvodnje .A.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

8.A.A.1. Geosintetski dren za plin. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. održavanju i upravljanju IZVO AČ mora detektirati eventualnu prisutnost deponijskog plina [vidi Prilog A.6.A.9. me utim prilikom izvo enja radova u zatvornim elementima sustava (šahtovi. Sustav procjednih voda Poglavlje III. održavanje i upravljanje Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja odlagališta.A. Geosintetski glineni brtveni sloj GCL.11. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice stranica 262 od 348 .A. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Poglavlje III. Zatravljene završnog sloja. drenažni rovovi.A.1. Kanali Poglavlje III.A.A. Geosintetski dren za vodu.14. alate i pribor.1. Me unasip (Zečji nasiop) Poglavlje III. Perforirane cijevi.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji • 02362 • 02364 • 02371 • 02372 • 02374 • 02375 • 02370 • 02376 • 02385 • 02502 – – – – – – – – – – Filterski geotekstil. Zaštita od smrzavanja. Rip – rap. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta.A.A. Korugirana cijev.13.4.2.13.13. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. IP13]. odzračnici drenažnih rovova) na gra enju.12.2. III.1 Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.A. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). Srodna poglavlja Poglavlje III. Gotova prekrivka Poglavlje III. III. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. odredbama.5. Elementi sustava površinske odvodnje oborinskih voda nije obuhvaćen Elaboratom zona opasnosti. Obodni nasip Poglavlje III. Gornji brtveni sloj Poglavlje III.2. opremu.A. Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. održavanju i upravljanju Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. materijale.

opremu. predvi a se izvedba još 498 m' drenažnih rovova i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15. • 02364 – Perforirane cijevi. iskope.A. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu novog drenažnog rova uključuju svu potrebnu radnu snagu. alate. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra enog materijala drenažnih rovova i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. zatrpavanja.d.III. m' ugra enih cijevi promjera 200 mm i 100 m3 ugra enog drenažnog šljunka. Nakon postavljanja geotekstila. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). zavarivanja. bočnih stranica nagiba V:H =1:1 i širine u gornjoj bazi 20 cm. Obračun radova vrši se po. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Nacrt projektiranog drenažnog rova površinske odvodnje s detaljem poprečnog presjeka je dan u Prilozima 1 i 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. studeni 2009. Širina zasipa mora u osnovici (donjoj bazi) biti širine 80 cm. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. IZVO AČ na geotekstil treba ručnim alatom postaviti sloj zaštite od smrzavanja koko bi se rov zaštitio od oštećenja prilikom manipulacije i ugradnje sloja protiv smrzavanja.3. Na južnom dijelu krovnog dijela je potrebno ukloniti 75 m' drenažnog rova na dionici od točake DR_J3 do plinske linije K. transporte.13. visine 30 cm. potrebno je da IZVO AČ privremeno ukloni (odreže) izvedenih 150 m' cijevi promjera 200 mm drenažnog rova koji se nalazi u sustavu zaštite od smrzavanja. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog rova površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.) i odluci Naručitelja. • 02362 – Filterski geotekstil.A.1.2. Zavod za planiranje. pribor. Na geosintetski drenažni sloj za vodu treba postaviti filtarski geotekstil površinske mase 400 g/m2 (minimalne širine 205 cm) i perforiranu PEHD cijev promjera 200 mm. po izvedbi gornjih brtvenih slojeva (vidi poglavlje A. Potrebno je da Izvo ač sačuva uklonjene drenažne cijvi kako bi ih mogao upotrijebiti nakon nadogradnje otpada na prijelazu ploha 4 i 5. br. nabavu. Perforiranu cijev IZVO AČ treba zasuti s drenažnim šljunkom tako da šljunak formira tijelo prizme koji u poprečnom presjeku izgleda kao trapez. Na mjestu odreza ugra ene cijevi je potrebno da ih IZVO AČ zaštititi od oštećenja i zamuljivanja s poklopcem. • 02361 – Drenažni materijal. Institut IGH. Drenažni rovovi koji su izvedeni na sjevernom i južnom obodnom krovnom dijelu tijela odlagališta se tijekom izvedbe spoja ploha 4 i 5 ne planiraju uklanjati. d. te na sjevernom dijelu 75 m' rova na dionici od geodetske točake DR_S3 do plinske linije K.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. studije i zaštitu okoliša. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Tijekom uklanjanja zaštinog sloja sa spoja ploha 4 i 5. 5 i 6 – revizija D. [IDIP6]. Filtarski geotekstiom IZVO AČ mora omotati prizmu tako da se na gornjoj bazi stranice geotekstila preklapaju. Zatvorenog sustava odvodnje. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2. stranica 263 od 348 . Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. rezanja. Projekta: 24-10-067/07 –rev D.. materijale.13. 12.

stranica 264 od 348 .13. Institut IGH. rezanje.13. 5 i 6 – revizija D. studije i zaštitu okoliša.. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 158 m' kanala na jugu i 162 m' kanala na sjeveru. d. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. po nalogu Naručitelja izvesti 4 komada odzračnika i to u slučaju potrebe odnosno detekcije odlagališnog plina u drenažnom rovu. Zavod za planiranje. [IDIP6]. 5 i 6 – revizija D. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2.5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. br. m' ugra enih cijevi promjera 250 mm i m3 ugra enog drenažnog šljunka.4. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje s detaljom drenažnog kanala za prikupljanje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Po odluci Naručitelja. m2 ugra e og bentonitnog tepiha (GCL). bušenje. iskope.2. Zatvorenog sustava odvodnje. transporte. opremu. Jedinčna cijena odzračnika drenažnih rovova uključuje svu potrebnu radnu snagu.A. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog odzračnika. Za izvedbu spoja gornjeg brtvenog sloja ploha 4 i 5 nije predvi eno uklanjanje izvedenog drenažnog kanala. Odzračnik drenažnih rovova mora biti napravljen od PEHD materijala koji provodi statički elektricitet.13.A. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin (metan). pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). materijale. zatrpavanja. alate.d. predvi a se da će IZVO AČ. IZVO AČ treba izvesti drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda kako je prikazano na Prilogu 1 i Prilogu 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. m2 ugra ene glatke geomembrane LLDPE. zavarivanja.2. pribor. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta (iznad temeljnog sloja plohe 4) na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova koji je izveden u sloju zaštite od smrzavanja. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. Zatvorenog sustava odvodnje. • 02364 – Perforirane cijevi. skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. [IDIP6]. Tijekom provedbe ugovora. Obračun radova vrši se po. manipulacije. Zavod za planiranje.1.1. m3 iskopa drenažnog kanala. d. Tijekom provedbe ugovora. • 02362 – Filterski geotekstil. studije i zaštitu okoliša. • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL.d. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog kanala površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. Institut IGH. • 02361 – Drenažni materijal. nabavu. studeni 2009. • 02372 – Glatki linearni polietilen niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova i cijevi. br. studeni 2009.A.

manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1. bušenja. Institut gra evinarstva Hrvatske. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. materijale. Institut gra evinarstva Hrvatske. alate.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz položaja šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. transporte. zavarivanja. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007.200 mm. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa.A.2. zatrpavanja. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1. pribor. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. IZVO AČ treba izvesti šahtove oborinskih voda kako je prikazano na nacrtu 5. god.54 m2) III. Svi šahtovi oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. br. stranica 265 od 348 . Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu drenažnog kanala uključuju svu potrebnu radnu snagu. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 2 šahta odvodnje oborinskih voda i to DR_S4 i DR_J4. Tijekom provedbe ugovora.A. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu. god. (Površina presjeka 3. [IP2].13. Tabela 14 Popis šahtova oborinskih voda R. opremu. rezanja. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6. na svojim poklopcima imaju izveden odzračnik. 5 i 6. [IP2].7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.10. iskope. U cijenu izvedbe šahta IZVO AČ je dužan predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) šahta.6. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje [IDIP6]. kao i na nacrtu 5. nabavu.13. IZVO AČ mora izvesti poklopac šahta s odzračnikom dovoljnog kapaciteta odzračivanja.

materijale. Kompostirani materijal može se umiješati i dodati u humusni sloj. Berme na pokosu Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije.6. Humusni sloj treba imati pH izme u 5. Dozvoljena stranica 266 od 348 .A. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. (odnosno na koje se treba priključiti). Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. pribor.1. te izvo enja ostalih radova kao što je prikazano. rezanje. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje šahta za sakupljanje oborinskih voda uključuje svu potrebnu radnu snagu.13. i mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. IZVO AČ je zadužen geodetski snimiti izvedeni dio bermi. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do cca 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto prema istoku. planiranja. transporta. opremu.8 i 7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. transporte. alate. te u slučaju ne slaganja s projektiranim padovima. Materijal za izradu tijela bermi kategorizira se kao zemljana ispuna iz Poglavlja 02301 dokumentacije [IP1]. istovara. III. Radovi se u ovom dijelu sastoje od nabave. IZVO AČ je dužan pribaviti svu radnu snagu. opremu. Površinski sloj debline 0. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V. te od ostalih srodnih i dodatnih radova unutar zadanog područja. Nagib stranica je 2H:1V prema van i 3H:1V prema unutra. predati snimku Naručitelju u cilju eventualne korekcije padova bermi.A.2. nabavu. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog šahta.13. grumene. opisano ili potrebno prema nacrtima a sve sukladno poglavlju 02375 [IP2]. iskope. bzšenje. Materijal za humusni sloj mora imati minimalni organski sadržaj od tri (3) posto po težini i maksimalni organski sadržaj od pet (5) posto po težini. Prije početka izvedbe bermi na pokosu. materijale. ugradnje.7. Humusni sloj ne smije sadržavati kamenje. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. gornjih 150 mm) mora sadržavati glinu ili prah. osim prvog sloja zaštite od smrzavanja iznad sloja drena za vodu koji se mora ugraditi u nezbijenom radnom sloju debljine tristo i pedeset (350) mm.15 cm za izradu bermi kategorizira se kao Humusni sloj Poglavlja 02375 dokumentacije [IP2]. Slojevi berme moraju se ugraditi u zbijenim radnim slojevima debljine stotinu i pedeset (150) mm. Humusni sloj (tj. pjeskovitu glinu ili prašinastu glinu s maksimalnom hidrauličkom provodljivosti 1 x 10-4 cm/sek. Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji. alat i pribor potreban za izvo enje radova za izvedbu bermi. zbijanja rukovanja materijalom. korijenje ili slične objekte veće od pedeset (50) mm u bilo kojoj dimenziji. zavarivanja. zatrpavanja. Zemljani materijal koji se upotrebljava kao humusni sloj mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. na koje se treba nastaviti izrada bermi.

IZVO AČ ne smije početi s upotrebom materijala sve dok NADZORNI INŽENJER ne odobri predvi eni materijal. Treba ovjeriti i predati dokaze da materijali s nekog drugog terena nisu kemijski zaga eni. Potreban je minimalni rezidualni kut trenja na kontaktu od 26 stupnjeva. c) Pokusi se moraju izvesti u skladu s ASTM D 5321. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji odstupanja u debljini sloja zaštite od smrzavanja i humusnog sloja su od nula (0) do plus pedeset (+50) mm. NADZORNI INŽENJER ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti uzimanje uzoraka materijala s pozajmišta radi analize odnosno ispitivanja pokazatelja materijala a o trošku IZVO AČA. Moraju se primijeniti normalna naprezanja od 15 i 30 kPa i brzina smicanja od 1. IZVO AČ je dužan predati NADZORNOME INŽENJERU potvrdu o udovoljavanju zajedno s najmanje četrdeset i pet (45) kg od svakog predvi enog materijala iz svakog pozajmišta predvi enog za upotrebu.0 mm na minutu. Sastojci tla moraju biti saturirani prije smicanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.13. moraju se odmah ukloniti i zamijeniti odgovarajućim materijalima na trošak IZVO AČA. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je dužan dvadeset (20) dana prije početka korištenja predvi enog materijala predati potvrdu NADZORNOME INŽENJERU da su materijali predvi eni za sloj zaštite od smrzavanja i za humusni sloj u skladu sa specifikacijama za razne dijelove izvo enja. ili da su zaga eni. Bilo koji materijali s drugih pozajmišta za koje se uspostavi da nisu u skladu sa specifikacijama.A. Sastojci tla moraju biti isti oni koji se koriste za izgradnju punih razmjera i moraju se zbiti na istu potrebnu vlažnost definiranu za ugradnju na terenu. stranica 267 od 348 . Ispitivanja je dužan provesti specijalizirani laboratorij kojega je NADZORNI INŽENJER prethodno odobrio. Ako NADZORNI INŽENJER smatra da je materijal kojega je predvidio IZVO AČ neprikladan za predvi enu namjeru. Ispitivanje trenja na kontaktima: Ispitivanja trenja na kontaktima u laboratoriju moraju se izvesti na sljedećem kontaktu: a) Geosintetski dren za vodu/Sloj zaštite od smrzavanja b) Učestalost ispitivanja za kontakte mora biti u omjeru od dva pokusa po izvedenoj radnoj plohi. IZVO AČ je dužan dati na uvid gore navedenu potvrdu za materijale nekog drugog tipa ili razmotriti neki drugi izvor materijala. Položaj geosintetika mora biti takav da sila smicanja bude paralelna s nagibom pokosa istih sastojaka kao što su na terenu. bez odobravanja produžetka rokova izgradnje. Ta potvrda mora sadržavati sljedeće pokuse za materijal i izvor(e) materijala: • Veličina zrna • pH • Organski sadržaj • Plodnost tla • Posmična čvrstoća na kontaktu ASTM D422 ASTM D4972 ASTM D2974 Bakerov ili LaMotteov pokus ASTM D 5321 IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja.

iskope.A. Tijekom provedbe ugovora. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Na mjestima križanja bermi i naboranih polietilenskih cijevi IZVO AČ traba projektirati (Izvedbeni projekt) i izvesti ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. Jedinčna cijena ugradnje uljevnih gra evina uključuje svu potrebnu radnu snagu. [IDIP6]. utovar. koja je dana u nacrtima IZVO AČ mora projektirati tako da bude izvedena od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 1. ne predvi a se izvodba uljevnih gra evina. transporte. zatrpavanja. Uljevnu gra evinu. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada uljevne gra evine. god. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom. finog planiranja manipulacije i deponiranja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 11. 5 i 6. alate. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektirane uljevne gra evine kompenzacijskih bazena na koju je prethodno dobio suglasnost.8.000 m3 bermi i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15.9. materijale. nabavu. Obračun radova vrši se po komadu ugra enih uljevnih gra evina. odnosno u slučaju potrebe. zavarivarenja i skladištenja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.11 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. alate.13. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda. nabavu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. pribor. opremu. opremu. manipulacije. materijale. Po nalogu Naručitelja. pribor. bušenja. stranica 268 od 348 . transporte. IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt uljevne gra evine ishoditi suglasnost od glavnog projektanta.13. Na križanju s najvišm bermom.A. Institut IGH. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Tijekom provedbe ugovora.1. Institut gra evinarstva Hrvatske. promjer nizvodne cijevi se mijenja u promjer 750 milimetara. rezanja.A. Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje bermi na uključuje svu potrebnu radnu snagu. Prije izvo enja. [IP2]. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Obračun 3 radova vrši se po m izvedenih bermi. Izgled (prikaz) uljevne gra evine je dan na nacrtu 5. broj projekta 2410-067/07-rev D iz studenog 2009. Uljevne gra evine su elementi sustava površinske odvodnje izvedeni od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm. III.2.13.2.200 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta.1. guranja.

transporte. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 250 mm. opremu. Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta imaju promjer 750 milimetara.2. 5 i 6. [IDIP6]. Tijekom provedbe ugovora. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena ugradnje naboranih polietilenskih cijevi uključuje svu potrebnu radnu snagu. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. III. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipatora energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtima 5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.13. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. stranica 269 od 348 . nabavu.11. materijale. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. osigurana je izvedba i ugradnja 60 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 750 mm. bušenje.13. nabavu. opremu. rip rap materijal). pribor. god.10. manipulacije. odnosno u slučaju potrebe. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi.1. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 750 mm. god.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. Slapišta i disipatori energije Na krajnjem nizvodnom dijelu korugirane polietilenske cijevi promjera 750 mm na samom izljevu u obodni kanal potrebno je izvesti i ugraditi slapište u obliku proširenja polietilenske cijevi i ugraditi kameni materijal za disipaciju energije (tzv.A.A. broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009. [IP2]. [IP2].10 i 5. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D.11.2. 5 i 6. • 02385 – Korugirana cijev. Projektni zahtjevi izvedbe slapišta i disipatora energije su dani u poglavljima. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog slapišta i po m3 ugra enom rip – rap materijala. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. osigurana je izvedba i ugradnja 42 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 250 mm. Institut IGH. Po nalogu Naručitelja. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa. materijale. Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu. Institut gra evinarstva Hrvatske. pribor.11. transporte. • 02376 – Rip – rap. Slapišta su izvedena od PEHD plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama debljine 1 cm. a disipator energije od lomljenog kamena (rip-rapa) kako je prikazano na nacrtu 5. Institut gra evinarstva Hrvatske. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi.13. rezanje. izra ene su od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. III. Po nalogu Naručitelja. odnosno u slučaju potrebe. alate. alate. Tijekom provedbe ugovora.A.

A. • 02364 – Perforirane cijevi. utovar.2.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • 02301 – Zemljana ispuna. • 02375 – Zaštita od smrzavanja.A.A. istovar. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih slapišta i disipatora energije od rip-rapa. • 02372 – Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja.13. materijale.A. III. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Drenažne i kolektorske stranica 270 od 348 .d. • 02371 – Geosintetski dren za plin.13. Zavod za planiranje.2. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Zavod za ekološki inženjering. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu. • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. Projekta: 24-10-067/07 – rev D. ODRŽAVANJE III. Zagreb. Po nalogu Naručitelja. Zatvorenog sustava odvodnje . nabavu. br. studije i zaštitu okoliša. • 02385 – Korugirana cijev. [IP2]. rezanje. Institut IGH.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • 02374 – Geosintetski dren za vodu. [IP14]. ožujak 2000 [GP1]. pribor. 5 i 6.d. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.d.13. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada slapišta i 15 m3 rip-rap materijala. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.13. veljača 2012.. Institut gra evinarstva Hrvatske. institut IGH. • 02362 – Filterski geotekstil. transporte. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. • 02376 – Rip – rap. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odnosno u slučaju potrebe. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. [IDIP6]. broj projekta: 81010041/12. III.. bušenje. Zavod za planiranje. • 02361 – Drenažni materijal. d. studeni 2009. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava odvodnje oborinskih voda je osigurati nesmetano protjecanje oborinske vode s površine tijela odlagališta do obodnog kanala. opremu. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. alate. 5 i 6 – revizija D. studije i zaštitu okoliša. d. Tijekom provedbe ugovora. manipulacije.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijevi, šahtovi i uljevne gra evine moraju biti čisti i protočni, slapišta i disiptori energije moraju biti postojani i pravovremeno obnavljani. III.A.13.2.2.1. Opći partikularni zahtjevi Naručitelja Održavanje, upravljanje i monitoring sustava odvodnje oborinskih voda mora provoditi IZVO AČA radova. Održavanje dijelova sustava odvodnje može se provoditi po elementima: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja, • odzračnici drenažnih rovova, • drenažni kanali, • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda, • berme, • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi, • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu), • slapišta i disipatori energije. IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 1. uz sve i unutar svih izvedenih šahtova oborinskih voda, 2. uz sve i unutar odzračnika drenažnih rovova, IZVO AČ mora upoznati Voditelja plinske stanice i Nadzornog inženjera s rezultatima mjerenja koncentracije metana na sustavu odvodnje oborinskih voda. III.A.13.2.2.2. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano ispiranje (čišćenje) womom 400 m' promjera 200 mm drenažnh rovova u sustavu zaštite od smrzavanja kao i 400 m' snimanja rova CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje sustava oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnih rovova kamerom, IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.3. Odzračnici drenažnih rovova IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju odzračnika drenažnih rovova:

stranica 271 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

5. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika i stanju urednosti (1 x mjesečno), 6. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 7. U slučaju oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika, IZVO AČ je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva odzračnika 1× 2. god. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odzračnika drenažnih rovova IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.2.2.4. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano je ispiranje (čišćenje) womom 200 m' cijevi promjera 250 mm drenažnih kanala za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela kao i 200 m' snimanja drenažnih cijevi CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje cijevi drenažnog kanala oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnog kanala kamerom, potrebno je provesti čišćenje cijevi čistilicom radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.5. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala. Poklopac šahta je izveden s odzračnikom.

stranica 272 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta, stanju taloga, stanju urednosti (1 x mjesečno), 2. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije metana IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 3. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu, eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno), 4. Održavanje šahtova oborinskih voda čišćenjem iz nutra i izvana. (2× godišnje). Prije čišćenja i za vrijeme čišćenja IZVO AČ se mora pridržavati svih mjera zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije. 5. U slučaju oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2. god., te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja ugovorenih radova. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahtova za sakupljanje oborinskih voda, IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.2.2.6. Berme na pokosu Osim košnje (vidi III.A.12 Gotova prekrivka) i sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) po bermama nijsu predvi ene druge mjere održavanja bermi. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja bermi a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.7. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Osim sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) nisu predvi ene druge mjere održavanja uljevnih gra evina. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja uljevnih gra evina a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

stranica 273 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

III.A.13.2.2.8. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.9. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.10. Slapišta i disipatori energije Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja slapišta i disipatora energije, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

III.A.13.3. UPRAVLJANJE
III.A.13.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 – revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje , Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, br. Projekta: 24-10-067/07 – rev D, studeni 2009. [IDIP6]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14].

III.A.13.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
III.A.13.3.2.1. Upravljanje sustavom površinske odvodnje IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustavom površinske odvodnje. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje oborinskih voda (dotok, dužina ulaska wome u drenažnu

stranica 274 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijev, ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na šahtovima oborinskih voda i urednosti šahtova. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava površinske odvodnje oborinskih voda u dva primjerka. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava površinske odvodnje s komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.A.13.2. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. III.A.13.3.2.2. Odzračnici drenažnih rovova Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.3.2.3. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.3.2.4. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

III.A.13.4. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA
IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.A.14.4. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova, uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti, kao što su šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda. U šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su:

stranica 275 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

• Nedostatak kisika - opasnost od gušenja radnika, • Toksičnost - opasnost od trovanja, • Opasnost od eksplozije. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene, IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4, CO2, H2S. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja, radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite, moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju, održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.
-~

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 276 od 348

14.3.2 III.3.2.1 III.A.A.14.14.A.A. stranica 277 od 348 .Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.1 III.14.o.1 III.A.2 III.A.A.14.1.14.A.3 III.2 III.A. Svibanj 2012.14.1 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.14.14.A.o.14.2 III.A.1.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ: III.2.

........A.......................14..14...............9 III..14......................2......14....................... 331 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA ................ 343 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA .2 III.. 317 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....14...A........14......3..A.....A...10 III...14......12 III...............14................ III....14..........14........5 III.............4 III..........A............14...A...........................................A............14........................A.... 300 III...............A. III.1 III.......... 320 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE ...........1 III..14...A.....4..............................................................2 GRA ENJE ............................7 III...2......2...8 III....6 III................................................................................ održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..A..A.......A........4.4.......................................................3.. 340 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE .....14................4...3.............2 ODRŽAVANJE ....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje...............A..A. 279 III........... Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ POGLAVALJA: III.......................13 stranica 278 od 348 .. 326 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU .............................11 III........................................4..4...................4.A.............................................1 III.. III...... 346 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA .............A............4.............3 III....14...........................A.4..... 347 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE .A...... 347 III......... 344 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA .......................................... 317 III..............................14........................A.... 341 UVOD ........................A.............1.2 UPRAVLJANJE .................... 339 REDOVITE MJERE ZAŠTITE ......................1.............................. 343 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI ..... 317 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..................14................1 III...A.............................. 279 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...14.....14...........4......................14........14........A.......................... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ....................A... 320 POPIS ZAKONA I PROPISA ......14....4.............................14............................................4..... 300 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..........................279 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .. 300 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....1..................14...................................4........4............................ 345 NAČIN GAŠENJA POŽARA....

Institut gra evinarstva Hrvatske. alate i pribor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. bermi i plinskog sustava . 2 i 3. • 02380 ..A. te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8].14. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011.14. opremu.1. Zavod za ekološki inženjering. održavanju i upravljanju otplinjavanja odlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. ožujak 2000 [GP1]. [IDIP8].Polivinil klorid cijevi. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. • 02378 . 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju. • 02379 . • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1.2.1.14.Sustav za gospodarenje kondenzatom.A.d. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. stranica 279 od 348 . IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.A.A. Institut IGH d. odredbama. III.14. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut gra evinarstva Hrvatske. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.1.A. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B.) [IDIP2]. Projektni zahtjevi izvedbe sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima. materijale.Zdenci za otplinjavanje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji [IP2]. • 02377 . Zagreb. 5 i 6.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III.. god. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. iz svibnja 2008.1.14. [IP2].Plinski cjevovod. održavanje i upravljanje otplinjavanjem odlagališta.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. GRA ENJE III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje.d. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.

Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu 5.14. Institut gra evinarstva Hrvatske. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4. Svi elementi plinskog sustava koji će se nakon izgradnje (ugradnje) nalaziti na površini tijela odlagališta moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. stranica 280 od 348 .2 u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A.A. III.2. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.3. Osim izgradnje novih plinskih zdenaca. Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih i privremenih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. ugradnju zaštitnih kolona. Sa svim zahvatima IZVO AČA vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. 5 i 6. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu.13.3 i nacrt 5. Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. IP13].2. Gornji brtveni sloj III. .12.12.A. Gotova prekrivka III.12. Obveza je IZVO AČA da osposobi radnike za rad na siguran način u Ex okruženju.14.2.1.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). A.A. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". Prometnice i platoi III. A. sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini. predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta.A.1. Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te.11. Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (vidi Nacrt 5.3. [IP2].13.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te da prije početka radova educira minimalno 2 radnika na temu protueksplozijske zaštite (Program 1 i Program 2) u Ex agenciji.

završne kape cijevi). 1. Prije početka bušenja novih zdenaca. Izvedba trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca Trajni vertikalni plinski zdenci se izvode tek po dosizanju visinskih gabarita i padova krovnog dijela i bočnih pokosa tijela odlagališta. [IP2]). god.200 mm. prema potrebi ukloniti sve slojeve prekrivnog brtvenog sustava na površini od približno od 4 x 4 m (uklanjanje slojeva sve do otpada). te odgovarajućih PVC. prani filterski kamen bez karbonata postavljen oko vertikalne slotirane cijevi filtra. Izvedbu trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca IZVO AČ treba zapožeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova.4. stranica 281 od 348 . minimalnog promjera bušotine od tisućuidvjesto (1200) mm. materijala. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. opreme i obavljanje kompletnog rada potrebnog za proizvodnju. Filteri plinskih zdenaca: slotirane PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) postavljene u filtersku ispune uglavnom od šljunka.2. Bušenje odnosno iskop se provodi sa zaštitnim kolonama po čitavoj dubini bušenih zdenaca. Institut gra evinarstva Hrvatske. zasuna i spojeva.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IP13]. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. 2. Prije početka bušenja. 4 mobilizacije i demobilizacije (dolaska i odlaska) garniture sa zaštitnim kolonama za izvedbu plinskih zdenaca promjera 1. HDPE (PE 80) ili drugih elastičnih plastičnih cijevi za glavu zdenca. 5 i 6.14. 3. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. IZVO AČ je dužan osigurati uvjete za siguran pristup cjelokupne opreme do mjesta bušenja. U cijenu izvedbe plinskih zdenaca IZVO AČ treba uključiti izradu svih pristupnih puteva do pozicija plinskih zdenaca. dostavu. uključujući sav rad i prateće dijelove potrebne za instalaciju. Vertikalne cijevi plinskih zdenaca: PVC cijevi čvrstih stijenki bez ispupčenja promjera stošezdest (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) koje se od slotirane cijevi filtra pružaju do gornjeg nivoa (spoja s plinskom glavom.14.1. kao što je specificirano u ovom poglavlju i prikazano na Nacrtima. do dubina prikazanih na Nacrtima. III. Nakon toga moguće je pristupiti bušenju zdenca.A. Filterska ispuna od krupnog šljunka 32-64 mm: Eruptivni. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Pri tome se prvenstveno misli na izgradnju privremenih prometnica i platoa za bušenje čija je nosivost dovoljna za bušaču garnituru. Novi zdenci za otplinjavanje i plinske glave Ovo poglavlje Tehničkih uvjeta obuhvaća nabavu potrebne radne snage. skladištenje. instalaciju i ispitivanja vertikalnog PVC cjevovoda za plinske zdence. IZVO AČ trebna. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2".A.

PN 10 (tlak od 10 bara). kao što je prikazano na Nacrtima. >949 kg po kubičnom metru.Standarna brzina taljenja pri opterećenju od 2. zasune.16 Kg. 8. BS2782.2 g/10 min za PE 80. ISO R527 .0 g/10 min za PE 80. 116 stupnjeva C. brtvila. 7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Spojnica (Fernco ili ekvivalent). ISO 1872 . inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na vrh vertikalne PVC cijevi zdenca. Tehnički uvjeti 1. BS2782. krajevi s navojem i cijevni pribor.Standardna granična vlačna čvrstoća za PE 80.Standardna brzina taljenja pri opterećenju od 5. 10. BS2782. ISO 1133 . BS2782 . 700 MPa. Glineni brtveni čep: glinoviti meterijal u skladu s propisanim tehničkim uvjetima koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0. Tehnički uvjeti 0. spojke. 6. ISO R527 . alati.Standardna gustoća za crni PE 80. E. 18 MPa.5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca.Standardni modul savijanja za PE 80. B. spojevi.14. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca kao. što je prikazano na Nacrtima. Filterski sloj od sitnog šljunka: Filterski sloj šljunka postavljen izme u krupnog šljunka koji okružuje slotiranu cijev filtra i bentonitnog brtvenog sloja. >600 posto. BS3412. stranica 282 od 348 . Fleksibilno vakuum/tlačno crijevo: Fleksibilni.Standardno izduženje kod lomljenja za PE 80. BS2782. 9. C. prirubnice.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca. umetke. Glava zdenca: Sklop za kontrolu protoka i monitoring uključujući sve prirubnice. oprema za taljenje. spojeve.0 Kg. klinovi. Norme i smjernice A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 4. F. ISO 527 .Tehnički uvjeti za Vicatovu točku omekšanja za PE 80. Razno: Sve kapice. D. UV otporni plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i bočnog i glavnog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 HDPE) PE 80. ISO 1133 . Cementno-bentonitni brtveni sloj: smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0. G.A. 5. BS2782.

U slučaju da se tražene metode ispitivanja ili tehnički uvjeti u DIN. P. 0.gradijent.Standardna metoda ispitivanja savijanja pojačane i nepojačane plastike i električnih izolacijskih materijala.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.Standardni Tehnički uvjeti za oblikovanje polietilenske plastike i materijala za istiskivanje. J. T.Tehnički uvjeti za toplinsku provodljivost za PE 80. ASTM D-2513 . kao što je specifirano u Projektu i prikazano na Nacrtima. L. ASTM D-790 . K. <70 stupnjeva C. 1. BS874. ASTM D-2837 . Definicije Osigurnje kvalitete: Smišljeni sustav aktivnosti koji NARUČITELJU i ovlaštenom zastupniku pruža garanciju da je objekt izgra en. ASTM D746. ASTM D-1238 .Standardna metoda ispitivanja etilenske plastike na pucanje uslijed naprezanja pod utjecajem okoline. ASTM D-3350 .A. sljedeći tehnički uvjeti i metode se mogu usvojiti: ASTM A-536 .4 W/m stupnjeva K.Standardna metoda ispitivanja gustoće plastike tehnikom gustoća . BS ili ISO nomenklaturi ne budu mogli primijeniti. Q.Standardna metoda ispitivanja stopa protoka termoplastike plastometrom za istiskivanje.Standardni Tehnički uvjeti za taljenje sučeonih plastičnih spojeva od polietilena (PE) za polietilenske (PE) plastične cijevi i cjevovod. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5x10-4 stupnjeva C. N. ISO 9784 .14. metalne cijevi i spojeve. U. R.Tehnički uvjeti za temperaturu krtosti za PE 80. ASTM D-1248 .Standardna Tehnički uvjeti za termoplastičnu plinsko tlačnu cijev. ASTM D696 . S.Standardna metoda ispitivanja vlačne čvrstoće plastike.Tehnički uvjeti za polietilenske plastične cijevi i materijal za cijevni pribor. ASTM D-1693 . ASTM D-3261 . M. I.Standardni Tehnički uvjeti za lijevanje duktilnog željeza. stranica 283 od 348 . DIN 52612 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice H.Tehnički uvjeti za linearno toplinsko širenje za PE 80. ASTM D-1505 . O.Standardna metoda ispitivanja dobivanja osnove za hidrostatično projektiranje materijala za cijevi od termoplastike. ASTM D-638 .

upotrijebiti. Skladištenje cijevi: 1. 5 i 6. C. Cijevi moraju biti spremljene u skladištu ili složene na hrpu radi zaštite od oštećenja. održavati i testirati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.14. IGH.0 m. prirubnice. Cijevi se trebaju zaštititi od pretjerane vrućine ili štetnih kemikalija. Proizvodi PVC cijevi Sve PVC cijevi će se nabaviti. instalirati. IZVO AČ će te dijelove i materijale zamijeniti bez ikakvog troška od strane NARUČITELJA. 2.A. IGH. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 2. propadanja ili zaga enja dijelova i materijala. instalirati. IGH. 5 i 6. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Skladištenje i rukovanje A. U slučaju da NADZORNI INŽENJER bude smatrao da je ipak došlo do oštećenja. kolovoz 2007. Maksimalna visina do koje se cijevi mogu složiti na hrpu iznosi 2. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Skladištenje mora biti sukladno preporukama proizvo ača. isti će se odbaciti. spojnice i odgovarajući prateći dijelovi nabavit će se. Svi se dijelovi i materijali trebaju pravilno zaštititi da bi se onemogućilo bilo kakvo oštećenje. Rukovanje cijevima: 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. HDPE cijevi Sve HDPE cijevi će se nabaviti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. propadanje ili zaga enje od trenutka njihove dostave do završetka Rada opisanog u ovom poglavlju. 5 i 6. upotrijebiti. Spojevi Svi plastični spojevi za cijevi.). instalirati. stranica 284 od 348 . B. kolovoz 2007.). kolovoz 2007.). drobljenja ili probijanja.

14.A. stranica 285 od 348 . Ime osobe koja je pripremila zapisnik i ekipa koja je izvodila bušenje. broj iskopanih metara. IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati zapisnik o sljedećem: 1.5. materijala za bušenje. Cijevi dostavljene u jednoj pošiljci bacit će ukoliko je više od 5% cijele pošiljke ili dostave s greškom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. broj sati rada. 5.1. Svaka se PVC ili HDPE cijev ne može se upotrijebiti za izvo enje u slučaju sljedećih oštećenja: 1.14. 6. 9. C. 3. Broj i lokacija korištenih distancera. Veličina i količina materijala (uključujući broj vrećica) za ispunjavanje prstenastog prostora. Greške koje ukazuju na nepravilno proporcioniranje. B.A. klin. Dubina ili lokacija bilo kojeg izgubljenog ispirka bušotine. Pukotine zbog kojih dolazi do narušavanja čvrstoće. veličinu obložnog seta u metrima i ostale relevantne podatke koje zatraži NADZORNI INŽENJER. Nakon završetka gradnje svakog zdenca. 3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 2. Zaštitna obloga. 11. 4. sastav otpada). Kontrola kvalitete izvo enja plinskih zdenaca A. prekida bušenja zbog kvara. 2. Vremenski uvjeti za vrijeme instaliranja. 10. izuzev jedne pukotine koja nije veća od 50 mm po dužini na jednom kraju cijevi koji se može odsjeći i baciti. trajnosti ili upotrebljivosti cijevi. veličina kape i korišteni materijali. Oštećeni krajevi zbog kojih se ne može uraditi zadovoljavajući spoj. 4. Nominalan promjer bušotine i ukupna dubina. Cement.2. 8. kombiniranje i oblikovanje. IZVO AČ mora voditi detaljni dnevni zapisnik bušenja kojeg mora predati po nalogu NADZORNOG INŽENJERA. bentonit i materijali korišteni za injektiranje i dubine. te Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER. 7. Raspukline ili pukotine u unutrašnjosti stijenke cijevi. Tako er IZVO AČ treba voditi i fotodokumentaciju bušenja zdenaca. Zapisnik mora obuhvaćati temeljan opis materijala na enog prilikom bušenja (promjene karakteristika materijala – procjedna voda. Ukupna dubina završenog zdenca. ili alata. Za vrijeme bušenja svakog zdenca. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedba III. Dubina i opis obloge zdenca i filtera.

sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. 3.14.1. B. Dubina na kojoj dolazi do promjene promjera rupe ili nastaje zarušavanje. 8. Vrsta bušače garniture i izrada. 3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Korištenje vode za vrijeme bušenja.2. 9. 2. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG). Ugradnja trajnih plinskih zdenaca A. Gubitak usipnih materijala ili isplake i količina. Ime osobe koja je pripremila dnevnik bušenja i ekipe koja je izvodila bušenje. 6. G. IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. Referentno mjesto za sva mjerenja dubine. 7. ukoliko se zatraži.6. IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 1. 4. C. Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: stranica 286 od 348 . III. 2.A. i Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER.14. 5. E. Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja uzorke brtvenih slojeva od bentonita (i bentonitnih mješavina) predloženih za svaki brtveni sloj bušotine zdenca. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice D. Potrebno je dostaviti sastav brtvene smjese kako bi se utvrdila odstupanja od projektom propisanih vrijednosti. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja granulometrijski sastav filterskih ispuna od šljunka i sitnog šljunka predloženih za svaki filter zdenca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ će predati topografske bilješke terena s koordinatama i kotama. Otpor na prodiranje prilikom uzorkovanja rasklopnim cilindrom. Razine procjedne vode prona ene za vrijeme bušenja. Nakon završetka bušenja IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati potpisane kopije dnevnika bušenja sa sljedećim podacima: 1. F.A.

te primjena prorezanih PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (6inch IPS. a smjesa će se zaliti u bušotinu do dubine prikazane na Nacrtima (početak je iznad glinenog brtvenog čepa). * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast.14. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca. 2. kao što je prikazano na Nacrtima. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 1. i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) . 5 i 6. IGH. 4. Za svaki će se zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1200) mm. 2. * Cementno bentoniti brtveni sloj izmiješat će se u omjeru 5% (bentonita u odnosu na cement) od bentonita hidratiziranog prije miješanja s cementom. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Svako napuštanje bušotine koja se mora odbaciti biti će u skladu s Tehničkim uvjetima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi. Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. Brtveni sloj od cementa/bentonita po potrebi će se ugraditi i nakon završetka izrade završne kote terena oko zdenca tamo gdje površinska 3. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 1. zarušavanja i zapreke iste. itd.A. * Sve filterske ispune od šljunka i sitnog šljunka postavit će u skladu s Nacrtima tako da se ovi granulirani materijali ne uruše unutar stijenke bušotine.). Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. kao što je prikazano na Nacrtima. PN6) s ugra enim filterima. Ugradnja pješčanih i šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Pješčane i šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima. stranica 287 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prije instaliranja plinskog zdenca provjerit će se bušotina da bi se izbjegla urušavanja. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca). kolovoz 2007. D. * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca.

sklopke za brzo isključenje. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima. tlačni otvori. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. kolovoz 2007.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 6. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2inch IPS) za umetanje mjerača protoka. termometri.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 5 i 6. Umetci za mjerače protoka. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja. 7.). IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. F. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350) uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. E. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev. IGH. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ispuštanjem tereta mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. Pitka voda od čišćenja parom moći će se dobiti na samom gradilištu. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog. Spoj gornjeg brtvenog sustava s plinskim zdencem stranica 288 od 348 . kota ne bude uskla ena sa završnim kotama okolnog terena a nakon završetka radova na sklopovima glave zdenca i povezivanja na cijevi za provo enje plina. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA.14. a koje su se koristile. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 5.

IGH. Prijanjanje cementno-bentonitnog čepa uz glavu zdenca te spriječavanje razlijevanja bentonitne smjese. Nakon izvo enja svih prekrivnih slojeva. odmah se ugra uje cementno-bentonitni čep. vakuum.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Potom se na ovratnik ekstruderski zavari LLDPE geomembrana debljine 1. Na položenu LLDPE geomembranu se još polaže dren za vodu s preklopom od 60 cm preko starog materijala i 20 cm uz glavu plinskog zdenca.00 m. Neposredno uz montiranu glavu IZVO AČ treba izvesti zavareni "ovratnik" od PE100 pločevine debljine 1 cm i minimalne širine vijenca od 10 cm. Nakon toga pristupa se montaži plinske glave.A. Funkcija zavarene geomembrane je maksimalno moguće prijanjanje uz plinski zdenac čime će se ograničiti emisija odlagališnog plina uz glavu plinskog zdenca. Cementno-bentonitin čep Cementno-bentonitni čep je smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha bentonitne brtve do razine konačne kote terena oko zdenca. kolovoz 2007. Po montaži glave na vrh zdenca. potrebno je ponovno ispitati prohodnost zdenaca i razinu procjedne vode. kao i zemljani materijali koji se ugra uju preko njih.14. Montaža glava plinskih zdenaca se mora provesti pažljivo uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije. a ostatak materijala iz iskopa se vraća u iskop uz zbijanje ručnim nabijačima. stranica 289 od 348 . 5 i 6. treba osigurati odgovarajućim kalupima. Sve zavare geomembrane ispituje Izvo ač nekom od uobičajenih nerazornih metoda (visokofrekventne struje. godine [IP2] i moraju biti odobreni od strane Nadzornog inženjera.00 mm. uz iskop zaštitinog zemljanog sloja.15/1 te da se u mješavinu dodaje dovoljno vode kako bi se omogućilo miješanje i ugradnja. koji je potrebno položiti neposredno uz montiranu glavu. itd. Dimenzije geosintetskih materijala koji se polažu u cilju spajanja gornjih brtvenih slojeva s postojećim brtvenim slojevima iznose približno 550 x 550 cm.) odobrenima od strane Nadzornog inženjera. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Oko plinskih zdenaca potreban je dodatan oprez i ručna ugradnja svih slojeva brtvenog sustava kako ne bi došlo do eventualnog oštećenja vertikalno položenih PVC i PEHD cijevi. Svi ugra eni geosintetski materijali. zračni pritisak. moraju zadovoljiti tehničke karakteristike specificirane Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Slojevi geosintetskih materijala iz prekrivnog brtvenog sloja se polažu uz vertikalno položenu PVC i PEHD cijev. a prije montaže plinske glave. Cementno bentonitni čep se izvodi tako da težinski omjer bentonita/cement bude 0. Novo položena LLDPE geomembrana se ekstrudorski zavaruje na postojeću geomembranu i na PEHD ovratnik. u svrhu montaže priključne cijevi prosječne duljine 3. Na sintetski dren za plin se polaže geosintetski glineni tepih (GCL). Preklop položenog materijala u prekrivnom brtvenom sustavu i novog materijala mora biti minimalno 60 cm. Preklopi geomembrane moraju biti minimalno 60 cm. a preklop mora biti minimalno 20 cm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

65 m na krovnom dijelu i 0.Plinski cjevovod [IP2]. Za svaki će se stranica 290 od 348 .14. Ugra uje se metodom suhog nanošenja kojom se istovremeno obavlja sipanje bentonita u bušotinu i prskanje bentonitnog praha čistom vodom. Nakon ugradnje geosintetskih materijala. Odvoz viška materijala IZVO AČ mora uključiti u cijenu izrade spojnog HDPE cjevovoda. Spojni PEHD cjevovod Spojni PEHD cjevovod promjera 100 mm mora biti položen u padu od minimalno 2% od linijskog kolektora prema glavi plinskog zdenca.85 m na pokosima. 9. • 02379 . i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) .30 m kako ne bi došlo do oštećenja plinovoda. Postojeći otkopani priključni plinovod te zona oko ugra ene glave će se zasipati zaštitnim slojem protiv smrzavanja ukupne debljine 0.A. Eventualna visinska korekcija spojne cijevi će se izvesti materijalom iz iskopa (zemlja iz sloja protiv smrzavnja). Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. glave ili umjetnih materijala. IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 8. sukladno količini i sastavu materijala iz iskopa. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca). Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Bentonitni brtveni sloj Injekcijska smjesa od čistog bentonitnog praha koja se postavlja na sloj od finog šljunka kao i na LLDPE geomembranu. • 02377 . Materijal se. mora pažljivo zbijati u slojevima debljine do 0. glava zdenca će se spojiti na postojeću priključnu cijev.. sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. • te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. odnosno na postojeći linijski kolektor. prilikom ugradnje.Zdenci za otplinjavanje [IP2]. Prilikom izvedbe priključka. Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca.15 m ugra uje organsko tlo (humus) potrebno za rast vegetacije. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: 3. nisu predvi ena ispitivanja niti nadogradnja priključnog plinovoda. IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. Ostali projektni zahtjevi izvedbe plinskih zdenaca su dani u poglavljima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Na zaštitni sloj protiv smrzavanja se potom u jednom sloju debljine 0. Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište. 10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Višak materijala iz iskopa potrebno je odvesti na lokaciju unutar odlagališta koju odredi Nadzorni inženjer.

* Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca. distancerima i filterima. 4.) [IP2]. * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. kao što je prikazano na Nacrtima odobrenim od Naručitelja. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast.14. Ugradnja šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. 11. 3. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ručnim nabijanjem mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom. 5 i 6. tlačni otvori. 5 i 6. sklopke za brzo isključenje. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev. 14. * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 3. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. 12. te primjena perforiranih PP-H cijevi promjera 315 mm s ugra enim mrežicama. termometri.) [IP2]. Umetci za mjerače protoka. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350)[IP2] uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. stranica 291 od 348 . kao što je prikazano na Nacrtima.A. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2-inch IPS) za umetanje mjerača protoka.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. itd. IGH. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1. kolovoz 2007. kolovoz 2007. IGH. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima usuglašenim s glavnim projektantom.200) mm. 13.

i vertikalnoj (visinskoj) udaljenosti dviju razina od približno 15 m. a koje su se koristile. Horizontalni smještaj linija privremenog otplinjavanja se ne smije poklapati s pozicijama trajih plinskih zdenaca (koji se izvode tek po dosiznju predvi ene geometrije tijela odlagališta).m. Perforirani cjevovod se polože u rov (dimenzija rova V:Š = 1.7. Izvedbu privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba započeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA.n. IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. Privremeno otplinjavanje Ovim tehničkim uvjetima je predvi ena izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim PP-H (polipropilenskim-homopolimer) plino-drenažnim cjevovodima. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja.2.1. 16. III. Predvi eno je izvo enje plinskih linija tek kada ugradnja otpada prema planu IZVO AČA na cijeloj poprečnoj dužini pojedine kasete dosegne projektirane visine i padove linija privremenog otplinjavanja. Projektni zahtjevi Naručitelja za izvedbu privremenog otplinjavanja su sljedeći: Linije privremenog otplinjavanja treba položiti u dvije razine izme u plinskih linija O-P i PQ na me usobnoj horizontalnoj udaljenosti od približno 60 m.14. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog. i drugi red visinske kote 135 m.5 × 1 m) koji je ispunjen drenažnim šljunkom (dimenzija šljunčane ispune V:Š = 1 × 1 m) koji je po oplošju saštićen od prodiranja i taloženja sithih čestica filtarskim geotekstilom (400 gr/m2). Predvi a se izvedba dva visinski razmaknuta reda. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA. IZVO AČ mora uračunati u cijenu bušenja plinskih zdenaca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. stranica 292 od 348 . smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta.n.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prije završetka ugovorenog roka IZVO AČ mora dostaviti Nadzornom inženjeru nacrte i dokumentaciju izvedenog stanja s uputama za održavanje izvedenih elemenata otplinajavanja odlagališta.A. linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m.m.14. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD obodnim šahtovima. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 15. Troškovi čišćenja parom i talozi od bušenja. Nužno je da IZVO AČ planira i izvodi radove tako da osigura projektirane padove linija privremenog otplinjavanja kako se u plinskim cjevovodima ne bi zadržavao kondenzat i procjedna voda.

n.n. stranica 293 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.200 mm položenim na donjoj etaži na obodnom nasipu (visinske kote približno 120 m. Po izgradnji rova za privremeno otplinjavanje (1.n. Privremene plinske linije moraju biti perforirane po središnjem rasponu (dijelu) smještenom u tijelu odlagališta.).m.). U šahtove položene kod nasipa teba predvidjeti mjesta priključka procjedne vode koja dotiče sa šahtova privremenog otplinjavanja koji će se izvesti na pokosu tijela odlagališta (visinska kota 135 m.Zdenci za otplinjavanje IP2.m.n. ali se poklapaju perforacije svakog parnog (sljedećeg) presjeka. Dionica pune cijevi u dužini od minimalno 4 m prije ulaska u šaht mora biti od UV stabiliziranog. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. procjednu vodu treba cijevno odvesti do šahta kod nasipa (visinska kota približno 120 m. Plinska glava mora biti projektirana i izvedena u skladu s poglavljem 02377 .A. getekstil obavije cjelokupnu drenažu uključivo njegov površinski dio. kojim zahvaćaju deponijski plin.m. Uzduž cijevi se raspored perforacija mora zakretati za 22. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Privremeni plinski cjevovodi moraju završavati u revizijskim šahtovima promjera 1.5 × 1 m). Filtarski geotekstil mora imati karakteristike definirane u poglavlju 02362 dokumentacije [IP1]. Važno je napomenuti kako je potrebno pažljivo zasipavanje šljunkom da ne bi došlo do eventualnog oštećenja cijevi koje bi moglo rezultirati njenim diskontinuitetom i smanjenom izdašnošću. rov se oblaže filtarskim geotekstilom. Prije ulaska privremenog plinskog cijevovoda u šaht predvi ena je ugradnja plinske glave (sa regulacijom protoka i mjernim mjestima). U uzdužnom smjeru se perforacije izvode na svakih 5 cm cijevi.5°. Na punom dijelu cjevovoda a prije ulaska cijevi u šaht mora biti izveden glineni čep kojim će se spriječiti osloba anje odlagališnog plina i eventualne procjedne vode uz cijev privremenog otplinjavanja. dok krajnji dijelovi linije moraju biti izvedeni od punih cijevi u dužini 20 m do ulaska linije u šaht. Iz šahta na pokosu (visinska kota 135 m.). Konstrukcija šahta je idenična šahtu procjednih voda. u obliku bušenih perforacija promjera 1 cm na svkih 45° mjereno od središtnje osi plinske cijevi (8 perforacija po presjeku). elektrovodljivog PP-Rs-el materijala (SDR11).m.n.2 mm (SDR11).). Promjer PP-H100 privremene plinske linije ugra ene u tijelu odlagališta mora biti vanjske dimenzije 200 mm i debljine stijenke 18. Nakon polaganju cijevi na šljunčanu posteljicu (debljine 30 cm) koja je ugra ena u rovu na geotekstil. rov se zasipava do ukupne visine 1 m oblim šljunkom granulacije od 4 do 64 mm.) i/ili na pokosu (visinska kota 135 m. te iz šahta kod nasipa do najbližeg šahta procjednih voda. dok drenažni materijal mora zadovoljavti uvjetima iz poglavlja 02361 dokumentacije [IP1]. Odvodnja nakupljene procjedne vode koja će prelijevati iz sifona treba biti kanalizirana (kinetom) i cijevno odvedena do najbližeg nizvodnog šahta za privremeno otplinjavanje pa sve do najbližeg šahta procjednih voda. na način da nakon zapunjavanja rova materijalom šljunka. tako da na se na susjednim presjecima perforacije ne poklapaju u uzdužnom smjeru. Šljunčani zasip treba izvesti pažljivo i uz prisustvo Nadzornog inženjera.m.14. Perforacije moraju biti izvedene po poprečnom presjeku.

plinskog zdenca. Navedena spojna cijev mora biti izvedena od elektrovodljivog materijala koji provodi statički elektricitet. rov se obavija geotekstilom.14.m. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže sustava privremenog otplinjavanja. Glava privremenog plinskog zdenca je sklop za kontrolu protoka deponijskog plina i monitoring. čijom se demontažom omogućava inspekcija (CCTV kamerom) i održavanje privremene plinske linije (ispiranjem). Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta. dok se 2 linije izvode s izvodima u šahtovima na pokosu (visinska kota 135 m. Od ukupno navedene dužine (1.n. Tlačno vakumsku cijev i spoj na plinsku liniju privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba projektirati. IZVO AČ treba uključiti sve kapice. U cijenu glave zdenca IZVO AČ treba uključiti sve prirubnice. U ovim šahtovima se ne predvi a izvedba ventila za regulaciju dotoka procjedne vode. klinove. Odvod nakupljenog kondenzata i procjedene vode s gornje etaže privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora projektirati i po suglasnosti Naručitelja izvesti. g.A. tako da se on površinski odvodi u PEHD cijevi promjera 160 mm (SDR 11) do šahta na nasipu i sa šahta na nasipu stranica 294 od 348 . Glava privremenog plinskog zdenca mora biti izvedena od elektrovodljivog HDPE-el materijala. Na krajevima plinske linije IZVO AČ treba projektirati i izvesti montažno . brtvila. promjera 1. spojevi. Dvije plinske linije se trebaju izvesti s izvodima u šahtovima na obodnom nasipu dužine 786 m (izme u linija O-P 389 m i izme u linija P-Q 397 m).200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]). spojeve. Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju do 31. umetke. zasune. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon ugradnje šljunčanog zasipa. alati.demontažnu ploču (flanžu) s X komadom.355 m) privremenog otplinjavanja. spojke.2015. te prije izvedbe ishoditi suglasnost na projekt od Naručitelja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. predvi a se izrada 4 privremene plinske linije. ukupno 142 m čini PP-H100 cjevovod bez perforacija te 16 m elektovodljive PP-R-s-el cijevi. spoja na plinsku liniju i sakupljanja sustava kondenzata i procjedne vode. izme u linija P. i na površinski položen geotekstil se postavlja otpad iz iskopa kako ne bi došlo do oštećenja ili razmatanja geotekstila tijekom kasnije ugradnje otpada. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na nju. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda. krajeve s navojem i cijevni pribor. Vakuum/tlačna cijev koja spaja plinsku glavu privremenog otplinjavanja s privremenom plinskom linijom je UV stabilizirani plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i linijskog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 PEHD). Glava plinskog zdenca za privremeno otplinjavanje se izvodi prije ulaska PP-H cijevi u šaht privremenog otplinjavanja.276 m). prirubnice.12. oprema za taljenje. Mjerna mjesta (za mjerenje sastava i protoka plina) i ventil za regulaciju protoka moraju biti postavljeni prije ulaska privremene plinske linije u šaht (gdje se nalazi sifon).) dužine 569 m (izme u linija O-P 293 m.

dok je unutar kruga od 2 m od površine šahta privrmenog otplinjavanja Ex zona opasnosti "2".14. Izvedba šahtova privremenog otplinjavanja se predvi a samo na južnoj strani tijela odlagališta. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otvorenost linija plinovoda privremenog otplinjavanja se preko ventila u šahtovima linija privremenog otplijavanja povezuje sa sabirnim plinskim cjevovodom. bez ikakvih dodatnih obveza prema Investitoru. Deponijski plin se iz šahtova privremenog otplinjavanja pomoću plinskih cijevi odvodi do linija privremenog otplinjavanja koje su smještene na površini tijela odlaglišta. glava plinskih zdenaca. Preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja (i odvodnje procjednih voda) s pristupnim putevima IZVO AČ mora tako planirati da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada. dok se na sjevernoj stani tijela predvi a samo dreniranje procjedne vode privremenog otplinjavanja. Unutar šahta za privremeno otplinjavanje je Ex zona opasnosti "1". IP13]. Svi radovi vezani uz nabavku i ugradnju materijala za izgradnju privremenih pristupnih puteva. Obveza je IZVO AČA da zahtjeve Naručitelja za privremenim otplinjavanjem ugradi u Izvedbeni projekt. Projektant izvedbenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je stranica 295 od 348 . IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog projekta i potrebnih radioničkih nacrta ovdje danog opisa privremenog otplinjavanja. unutarnjeg promjera du=250 (SDR11) i vanjskog promjera dv=355 mm (SDR31). U cijenu izvedbe šahtova i glava za privremeno otplinjavanje. platoa ili rampi za izvo enje privremenog otplinjavanja su isključivo stvar IZVO AČA radova te moraju biti uključeni u jediničnu cijenu izgradnje privremenih plinskih linija. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. Sve cijevi za odvodnju procjednih voda i kondenzata moraju biti zaštićene slojem zemlje (50 cm) od eventualnog oštećenja . odnosno odvod kondenzata. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odvodnje kondenzata i procjedne vode te od Nadzornog inženjera i Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe. IZVO AČ mora uključiti izradu propisnih oznaka (naziva) šahtova kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. IP13]. do najbližeg šahta procjednih voda. Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz aktivnosti privremenog otplinjavanja mora biti takav da se otpad dovozi i ugra uje u tijelo odlagališta formirajući tijelo ugra enog otpada s predvi enim padovima i smjerovima kako bi se linije privremenog otplinjavanja izvele bez ometanja aktivnosti na prihvatu i ugradnji otpada. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Predvi a se izvedba dva PEHD šahta za ventile privremenog otplinjavanja sa dva ventila privremenog otplinjavanja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice se odvodi s PEHD cijevi s dvostrukim obodom. šahtova.

2. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice izvo ač na istoj gra evini.1. iskope. stranica 296 od 348 . pribor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Po odluci Naručitelja treba pristupiti otpajanju pojedinih privremenih plinskih linija. zatrpavanje i zbijanje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. opremu.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. privremeno otpojiti i privremeno deponirati na sigurnu površinu. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N. rezanja. alate. Jedinčne cijene ponovne montaže plinske linije uključuje svu potrebnu radnu snagu. materijale. Plinske linije plinskih zdenaca Za potrebe izvedbe spoja ploha 4 i 5 potrebno je dio plinske linije K i L. materijale. iskope. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem. Plinskim linijama se povezuju novo izvedeni plinski zdenci. IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt privremenog otplinjavanja predati u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. nabavu. potrebno je iskopane plinske linije pripojiti plinskim linijama K i L. linije N (plinski zdenci od plinskog kolektora preko zdenca N-1 do N-6) i plinskog zdenca O-1 s plinskim kolektorom. pripremu površina. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. izvedbi gornjih brtvenih slojeva i ugradnji istih plinskih cjevovoda plinskih linija u sloj protiv smrzavanja. pribor. i izvedbe sloja zaštite od smrzavnja (ili humusnog sloja). IZVO AČ treba izvesti privremeni nadzemni spoj plinskih zdenaca linije M (plinski zdenci od M-1 do M-7). zavarivanja. U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih trajnih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 705 m i promjera 140 mm (SDR17). manipulacije. alate. zavarivanja. transporte. koje se nalaze sloju zaštite od smrzavanja na krovnom dijelu odlagališta. tada mu je obveza da predloži Naručitelju imenovanje drugog odgovornog Glavnog projektanta.8. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj od 30 cm.A. Jedinčne cijene privremenog uklanjanja plinske linije uključuju svu potrebnu radnu snagu. rezanja. Ukoliko IZVO AČ ne može ishoditi suglasnost glavnog projektanta. Obračun se vrši po stvarnoj količini privremeno deponirane plinske linije. nabavu. III. iskopati. čišćenja. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra ene plinske linije. transporte. opremu. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A.14. IZVO AČ je dužan predati 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD).

kada je linija postavljena na me uprekrivni sloj. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.1. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Na prijelazu servisne prometnice preko plinske linije. Oslabljenje je potrebno izvesti širine cca 1 cm a dubine/visine do armature donje zone.] III.Plinski cjevovod [IP2]. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja Na mjestu prolaska servisne prometnice preko plinskih kolektorskih cijevi potrebno je po nalogu odnosno suglasnosti Naručitelja izvesti odgovarajuću zaštitu kako bi se spriječilo nejednoliko slijeganje i eventualno oštećenje kolektorske cijevi uslijed prometa.A.9. 5 i 6 .A.14. Izvedba Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ mora provesti u skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete [IDIP7].14.1. Predvi eno je izvo enje zaštite pomoću AB kolničke ploče u podlozi koje se nalazi cementom stabilizirani kameni materijal te mehanički zbijeni. nevezani kameni materijal . Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca. travanj 2011. s donje strane radi se oslabljenje AB konstrukcije s ciljem kontroliranja mjesta nastanka pukotine uslijed skupljanja betona.2. god.. stranica 297 od 348 . Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 . Zavod za planiranje. Institut IGH d.14.2. nevezani kameni materijal (tamponski sloj) geotekstil posteljica od zemljanog materijala U osi AB ploči. Struktura konstrukcije prikazana je na sljedećem prilogu: 20 cm 50 cm AB ploča C30/37 15 cm 15 cm cementom stabilizirani kameni materijal mehanički zbijeni.10. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. studije i zaštitu okoliša.revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice. potrebno je plinsku liniju zaštititi s korugiranom dvoslojnom (dvostjenom) PEHD cijevi bez perforacija nazivnog promjera 175 mm ili 200 mm.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.d. IP13]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III.A. [IDIP7.

kako bi se osiguralo odzračivanje i u isto vrijeme spriječilo gomilanje vlage u šahtu. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže šahtova s ventilima. prirubnice. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. alati. brtvila. klinovi. Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 . IP13]. Šaht s ventilom plinske linije trajnog i privremenog otplinjavanja ima visinu od približno 1. Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovora predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O.14. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja. Plinskim linijama se povezuju plinski zdenci privremenog otplinjavanja. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. IP13]. stranica 298 od 348 .A. U cijenu izvedbe elemenata plinskog sustava IZVO AČ je uključena izrada propisnih oznaka (naziva po projektu) plinskog zdenca kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. spojevi.11. III. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. Prije ugranje šahta IZVO AČ mora geodetski izmjeriti kotu priključnog linijskog cjevovoda i okolnog tla tako da. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prije izvedbe odzračnika.1. Projektant navedenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. oprema za taljenje. Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. šaht barem za 0.14. nakon izvedbe zaštite protiv smrzavanja.5 m bude izvan razine okolnog ure enog tla. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. Poklopac šahta mora imati izveden odzračnik od nadkrivenih perforacija (rupa) na površini poklopca.3 m. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip linija privremenog otplinjavanja prije početka gra enja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog i radioničkog nacrta ovdje danog opisa linija privremenog otplinjavanja.Plinski cjevovod [IP2].A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm (SDR17). Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat.2. kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q. krajevi s navojem i cijevni pribor. spojke. IZVO AČ treba uključiti sve kapice. IZVO AČ je zadužen organizirati izradu radioničkog nacrta odžračnika na poklopcu i od Projektanta ishoditi suglasnost na predloženo riješenje.

Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1". Nadzorni inženjer mora upisom u gra evinski dnevnik dati suglasnost za ugradnju hvatača kondenzata. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. IP2. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatača kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3.12.12.A.[IP13]. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika.[IP13]. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2.2. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta.2. kao i dva rezervna hvatača kondenzata.1. U cijenu izvedbe hvatača kondenzata IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". kao i dva rezervna hvatača kondenzata.A. Unutar odzračnika plino drenažnog sloja je Ex zona opasnosti "1". Hvatači kondenzata Svi hvatači kondenzata moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala (koji provdi statički elektricitet). Po jedan hvatač kondenzata se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O-6. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta.14. IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. dok je u krugu udaljenosti od 2 m od odzračnika zona opasnosti "2". održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14. stranica 299 od 348 . koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja. Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1.14. U jediničnu cijenu izvedbe odzračnika plino drenažnog sloja. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4. Svi hvatači kondenzata moraju biti ugra eni u drenažni sloj šljunka kao što je dano u nacrtu 5. Odzračnici plinodrenažnog sloja Svi odzračnici plino drenažnog sloja moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije.1. Projektni zahtjevi izvedbe hvatača kondenzata su dani u poglavlju 02380 – Sustav za gospodarenje kondenzatom [IP2]. III. kao i jedan rezervni odzračnik.2.13.A. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije.

2.1.A.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut IGH d. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. stranica 300 od 348 .14.Polivinil klorid cijevi.d. Institut gra evinarstva Hrvatske. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. Institut gra evinarstva Hrvatske.2. god.Plinski cjevovod. III.14.A. Zavod za ekološki inženjering. 2 i 3.1 Općenito Održavanje. ožujak 2000 [GP1]. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. Zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. • 02378 .1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja su dani u dokumentaciji.A. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Za kontinuirano informiranje voditelja plinske stanice o radovima na gra enju i održavanju sustava otplinjavanja odlagališta odgovoran je IZVO AČ radova. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koja se nalazi u dokumentaciji [IP2].14. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi djelatnik imenovan od IZVOA AČA a voditelj plinske stanice mora biti upoznat sa aktivnostima na otplinjavanju odlagališta i plinskoj mreži do plinske stanice.14. [IP2]. ODRŽAVANJE III. III.14. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja). • 02377 .14.2. [IDIP8]. Zagreb. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B.Zdenci za otplinjavanje.2.A. bermi i plinskog sustava . • 02379 .) [IDIP2].2.2.Sustav za gospodarenje kondenzatom. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god..d. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. • 02380 . Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda..2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. iz svibnja 2008.14. 5 i 6. IP13].

uključujući i glave zdenaca privremenog otplinjavanja. ili glinenom brtvom. 6. Prvo mjerenje koncentracije metana. 8. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 9. uz odzračnike plino drenažnog sloja.2. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • održavanje održavanje održavanje održavanje održavanje (mTEO). te ovisno o prijedlozima mjera IZVO AČA. Obaveza je IZVO AČA da održava navedenu plinsku glavu.000 ppm). u i oko odzračnika drenažnih rovova površinske odvodnje. 2 i 3). IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju glava plinskih zdenaca: stranica 301 od 348 . 4. IZVO AČ je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera.14. 6. hvatača kondenzata (tip 1. uz sve izvedene hvatače kondenzata. sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 3.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 5. glave svih izvedenih plinskih zdenaca na spoju s cementno – bentonitnim čepom. odzračnika me usloja.14. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10. Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskog sustava. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa odnosno glinenog čepa uz plinske zdence. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec nakon početka radova. Oštećenje elemenata plinskog sustava. konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora.A. Unutar šahta procjednih voda JB-14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav. Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. u i oko šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. u i oko sabirnog okna kondenzata prije ulaza u plinsku stanicu (mTEO). III. 5. u i oko šahtova odvodnje oborinskih voda. uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 4.2 Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci trajnog otplinjavanja izvedeni su u tijelu otpada. pri čemu su glave plinskih zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. 7.A.

2. tlaku odlagališnog plina. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih zdenaca se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju sustava privremenog otplinjavanja: stranica 302 od 348 . oznaka zdenaca. • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno). • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). • Ispitivanje propusnosti spojeva glave plinskog zdenca sapunicom (4 x godišnje). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca. u okolici privremenog III. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca. otvorenosti plinskih ventila (u %). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinskog zdenca. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinskih zdenaca i u neposrednoj okolici plinskih zdenaca na spoju s cementno-bentonitnim čepom (4 x godišnje). Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene glave plinskih zdenaca kao i glave koje će izvesti IZVO AČ.14. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. • Vizualana provjera stanja (propusnosti) flaksibilnog crijeva (1 x mjesečno). • Redovno mjerenje razine vode u plinskim zdencima prema poglavlju Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4.2.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. temperaturi odlagališnog plina. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca.14. • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno).3 Održavanje sustava privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). razini procjedne vode i slično. Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). • Mjerenje sastava (CH4. i slično (1 x mjesečno).A.

• Učestalost čišćenja plinskih cijevi privremenog otplinjavanja je minimalno jedan puta godišnje.stari tip Na glavama zdenaca starog tipa postoje tri osnovna sklopa elemenata vidi nacrt 2 dokumentacije Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih stranica 303 od 348 . odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca ili spojeve privremenog otplijnavanja.. • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži.2. u okolici privremenog III. tlaku odlagališnog plina i slično. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinske glave (4 x godišnje). O2 i CO2) u volumnim postcima (%). Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih glava i spojnog cjevovoda privremenog otplinjavanja se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4.14. • Ispitivanje propusnosti spojeva plinske glave sapunicom (4 x godišnje). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno).14. oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinske glave.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Nakon čišćenja Izvo ač mora vratiti sve sifone u stanje uporabivosti.A.A. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca. ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na sifonima. Čišćenje plinodrenažnih cijevi mora biti provedeno ure ajem za čišćenje radnog dosega od minimalno 200 m.2. • Redovni obilazak i vizualna ocjena otjecanja procjedne vode iz plinske linije. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja. IZVO AČ radova čišćenja treba dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. otvorenosti plinskih ventila (u %). • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno). i slično (1 x mjesečno). temperaturi odlagališnog plina. • Mjerenje sastava (CH4. oznaka zdenaca. • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. urednosti šahtova). dužina ulaska wome u drenažu. kao i ocjena eventualnog propuštanja procjedne vode iz spojnih cjevovoda prema šahtu procjedne vode. • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno). • Vizualana provjera stanja (propusnosti) cijevi spoja s plinskom linijom (1 x mjesečno).4 Sanacija glava plinskih zdenaca . O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije.

utvrdi oštećenja elemenata plinske glave.14.2. utvrdi oštećenja elemenata u jednom ili dva glavna sklopa (usis i/ili ventil i/ili priključak). što prethodno treba odobriti Naručitelj. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera. IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ. gumene brtve. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ.Izvedbeni gra evinski projekt. Zavod za planiranje. Institut gra evinarstva Hrvatske.) • ventilski sklop (ventil. III. uz prisustvo Nadzornog inženjera. Broj projekta: 810101-264/11. IZVO AČ će izvršiti sanaciju glave. 2 i 3 . Institut IGH d. dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca.) • priključni sklop (fleksibilna cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru.6 Prohodnost plinskih zdenaca IZVO AČ je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci. god. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera. Prohodnost plinskog zdenca IZVO AČ treba provoditi s probom stranica 304 od 348 . IZVO AČ će izvršiti sanaciju. [IDIP8]: • usisni sklop (cijev za priključak plinske glave. što prethodno treba odobriti Naručitelj. iz svibnja 2008. odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno nacrtu 4 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.2.d. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje.novi tip Plinski zdenci novog tipa sastoje se od tri osnovna sklopa: • usisni sklop (priključak glave zdenca na plinski zdenac) • ventilski sklop (ventil. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave. iz srpnja 2011. odvodi za mjerenje i sl.A.14. dio plinovoda do linijskog kolektora i sl. IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara.14. ručice za regulaciju. Broj projekta: 2410-067/07 – Revizija B.2. plinovoda do linijskog kolektora i sl. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. uz prisustvo Nadzornog inženjera.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenaca na plohama 1.) • priključni sklop (cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru. studije i zaštitu okoliša. odvodi za mjerenje i sl. brtve. sifon i sl. [IDIP2]..). cijev za odvodnju kondenzata iz vrha glave. III. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave. god.A. odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno Nacrtu 2 [IDIP8]. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog.A.5 Sanacija glava plinskih zdenaca . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. bermi i plinskog sustava . ručice za regulaciju. dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca.2.

Sa svim radovima IZVO AČA vezanim uz crpljenje procjedne vode iz plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Crpljenje će se provoditi kontinuirano i istovremeno na svim zdencima linije na kojima je utvr ena razna procjedne vode viša od 35% dubine bušenja zdenca. III. stranica 305 od 348 . Elementi koji se moraju demontirati kako bi se omogućilo crpljenje su: zaštitna ploča (pozicija 3). Obračun rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode se provdi prema sljedećem obrascu.2. Troškovi IZVO AČA na nabavi izvora električne enrgije mora biti uračunata u cijenu rada agregata. potrebnih priključaka. dok karakteristika pumpe mora bit minimalno Q = 0. priključaka. kablova. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm.14. Usporedni rad 4 crpki Rad 2 radnika u periodu 8 radnih sati IZVO AČ je dužan izvršiti nabava i doprema izvora električne energije za predvidivi usporedni pogon 4 pumpe.A. cjevovoda.A. crpljenje se nastavilja iz zdenaca susjedne linije. sabirnih šahtova. mjerača protoka kao isvih drugih potrebnih komponenti mora biti uračunata u cijenu rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca. Kada završe radovi na sanaciji i crpljenju vode iz zdenaca pojedine linije. zaštitna cijev (pozicija 4) i X-komad (pozicija 24). Prvo mjerenje prohodnosti IZVO AČ mora provesti u mjesecu u kojem je uveden u posao. Stavka rada IZVO AČA na rpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca obuhvaća i sav sitni potrošni materijal.7 Crpljenje viška vode iz postojećih zdenaca Prilikom crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca je potrebno da se IZVO AČ pridržava svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije.14. cijevi.5 l/s i H = 60 m. Crpljenje vode iz zdenaca će se izvoditi na načina s djelomičnom demontažom glave plinskog zdenca. Za potrebe crpljenja IZVO AČ mora osigurati minimalno pet radnih crpki i dvije koja će se nalaziti u rezervi. Pumpa kojom se može izvesti crpljenje na opisani način mora imati promjer do maksimalno 45 mm.2. kompresora. ventila. sajli. Njihovom demontažom i potpunim otvaranjem ventila (pozicija 14) omogućit će se pristup pumpi za crpljenje vode iz postojećih bunara. kablova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Predvi eno je da se s crpljenjem započne od pojedinih plinskih linija plohe 1. Popis opreme za nabavu. privremenih spojnih cjevovoda. Djelomična demontaža obuhvaća demontažu ventilskog sklopa postojeće sonde (Nacrt 2 – Postojeći plinski zdenac – presjek i detalji [IDIP8]). Troškovi IZVO AČA na nabavi pumpi. zračnih kompresora i dvije AP2BL pumpe je dan u tabeli 1. Tip pumpe koja zadovoljava zadane projektne kriterije je zračna pumpa tipa kao Auto Pump 2 Bottom Long (AP2BL) ili jednakovrijedna.

preko mjerača protoka. • oznaka vodomjera i početno stanje vodomjera na mjeraču protoka. • oznaka vodomjera i konačno stanje vodomjera.A. • visina vode u zdencu na kraju crpljenja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • interna oznaka pumpe s kojom se crpi. upustiti u sustav za zbrinjavanje procjedne vode. • naziv zdenaca iz kojih se crpi. • primjedba stranica 306 od 348 . Prilikom crpljenja IZVO AČ na svakom zdencu mora voditi očevidnik koji mora sadržavati slijedeće podatke: • Datum. • vrijeme kraja crpljenja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Tabela 15 Informativni popis opreme koja je potrebna za rad 2 pumpe Ispumpana procjedna voda iz zdenca se mora. • vrijeme početka crpljenja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • količina ispumpane vode (mjerene mjeračem protoka).14. • početna visina vode u zdencu.

CCTV kamera mora biti u protueksplozijskoj izvedbi. Crpljenje i mjerenje razine procjedne vode je predvi eno bez potpune demontaže glava plinskih zdenaca.A. Snimanje mora biti izvršeno kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti.00 sati i oko 15. Ukoliko je u zdencu detektirana prisutnost vode u visini većoj od 35% dubine bušenja. Impulsni generator mora biti opremljen posebnim sistemom ventila koji su u mogućnosti otpuštati zrak pod visokim pritiskom i prouzročiti udarne valove. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati.00 sati) za vrijeme trajanja sanacijskih radova na liniji. IZVO AČ mora uračunati u cijenu "airlift" čišćenja. Predvidivo 2 čišćenja po 45 m'.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.6 mm. III. IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 60 m'. Sva procjedna voda i nečistoća s dna zdenca mora biti provedena do sustava odovdnje procjednih voda. Tijekom rada IZVO AČ mora voditi posebnu pažnju da sa procjednom vodom ne onečisti površinu tijela odlagališta. eventualnom ugradnjom preventera (ili pakera). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Čišenje stijenki zdenca PP plinskog zdenca metodom "Hydropuls" pneumatsko impulsnim generatorom. Oprema za snimanje plinskog zdenca mora biti u Ex izvedbi.14. mora se odmah pristupiti njenom crpljenju. Impulsni generator mora imati kontrolirane udare komprimiranog zraka.A. stranica 307 od 348 . a odvijat će se. Prije radova revitalizacije IZVO AČ treba provesti mjerejne temperature (u stupnjevima C °) deponijskog plina i procjedne vode po visini plinskog zdenca. predvi ena je revitalizacija smislu ispiranja sadržaja plinskog zdenca (nakupljen organski i neorganski mulj.8 Revitalizacija vertikalnih plinskih zdenaca Dva plinska zdenca koji su izvedeni sa PP plinskom cijevi vanjskog promjera 315 mm (SDR11) i minimalne debljine stijenke 28. IZVO AČ mora posvetiti maksimalnu pažnju da ne do e do onečišćenja površine tijela odlagališta.2. Nakon snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje nečistoća s dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke". koji će biti naknadno odabrani po odluci Naručitelja. pjena i slično) koji onemogućuju radove na crpljenju procjedne vode iz novih plinskih zdenaca. Svi radovi tijekom crpljenja procjedne vode moraju biti evidentirani kroz Gra evinski dnevnik i ovjereni od strane Nadzornog inženjera. uz prethodno zatvaranje linijskog ventila. Neposredno prije snimanja cijevi plinskog zdenca kamerom. uz istovremeno korištenje pet kompleta radnih crpki te uz poštivanje prethodno opisane procedure. da ne done do oštećenja stijenki zdenca. Predvi eno snimanje 2 zdenca × 45 m'. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Visina vode u zdencu IZVO AČ mora evidentirati svaki dan po dva puta (oko 9.2. Navedeno mjerenje će poslužiti za utvr ivanje prikladnosti CCTV opreme za snimanje unutar plinsko zdenca.14. Izvedba privremene odvodnje od plinskog zdenca do sustava procjedne vode. CCTV video inspekcija zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenaca.

8kW o Regulator tlaka 2 – 100 bara o Električno vitlo sa min. ) (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati tehničko iskustvo s minimalno tri (3) uspješno izvršena ugovora u Hrvatskoj za istu ili sličnu vrstu traženih radova u protekle (3) godine. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je u 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca. a na temelju prethodnih mjerenja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca. IZVO AČ revitalizacije mora imati minimum navedene opreme kako slijedi : o Impulsni generator sa vodilicom po profilu zdenca. Prema navedenom kriteriju.14. kao i na zdencima koji će se tijekom ugovorenih radova izvesti. istog ili većeg stupnja složenosti. (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati minimalnu stručnu sposobnost i broj zaposlenika kojima raspolaže Voditelja ekipe: diplomiranog inženjera tehničke struke i dva stručna radnika koja posjeduju strukovnu sposobnost. III. stranica 308 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon čišćenja stijenki potrbno je provesti ponovno čišćenje nečistoća sa sa dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke". stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje traženog rada i usluga. IZVO AČ treba ponovno izvršiti CCTV video inspekciju zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenca.A. 4 lit. brzina generiranih impulsa maksimum 2000 m/s o Elekto agregat min. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom).2. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razina vode od zdenaca ostalih ploha. 90 m tlačnog crijeva do 200 bara o Kamera za podvodno snimanje zdenaca sa visokom rezolucijom i pogledom 360° o Bezuljni kompresor ili kompresor sa filtriranjem zraka bez mogućnosti prodora ulja ( min. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je dužan izraditi izvješće o izvedenim radovima revitalizacije sa priloženim video materijalima za svaki zdenac posebno. Nakon izvršenih radova IZVO AČ treba nastaviti s radovima crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca.9 Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati.A.14. Izvješće dostaviti u 8 primjeraka u pisanom i 2 primjerka u elektroničkom obliku.2.

Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca. ukupno 4 mjerenja. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u ovom poglavlju. Voditelj plinske stanice koji je imenovan od IZVO AČA mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima IZVO AČA na plinskom sustavu.14.A. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca). Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji. Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. Obveza IZVO AČA na mjerenju razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom. ukupno 4 mjerenja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. stranica 309 od 348 . Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana. Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji. tijekom 1 godine. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (spuštanjem razine procjedne vode ispod 35% dubine izvedenog zdenca). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana.

14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 15 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 310 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana. tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana.

00% 98. 27.00 17.00% 96. U nastavku je u tabeli 2 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15.00% 79.01. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih.00% 98.33% 42. Pojedini.00 12 W3 25. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22. Tako je uočeno da su izdašni zdenci.00% 100.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.00 9 A9 25. J-1.2012.14.00% 82. D-3/1.A.00 15 W6 18.2011.50 14. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima plohe 1.00 20 B5 18.68% 100.2011.2011.50 37. I-5 i G-3/1. Tako er.50 24.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13.50 14.7.50 22.07.00 26.56% 98.59% 98. dovoljno prohodni plinski zdenci.00 21.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ukoliko Naručitelj utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća.2011. br. 30.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18.2011 do 30.12. Tabela 16 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .50 40.74% stranica 311 od 348 .00% 100.00 5 A5 27. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r.50 11.00 18 B3 38.00 14 W5 25.50 21.00 6 A6 27.00% 86.50 25.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0. 0.00 3 A3 25.62% 75.00 19 B4 40.00 24.00 28. potrebno je provoditi počevši od faze 3. D-4/1. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca.59% 92. D-2/1. sporo prihranjujućih zdenaca.00 11 W2 25.00 8 A8 27.00 11.12.11% 58.50 18.2011.00% 84. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina.00 4 A4 27.00 17 B2 38.00% 02.00 18.00 7 A7 27. propisati će se nova dinamika monitoringa.50 21.15% 90. J-3.00 2 A2 25.26% 44.00% 80.8.50 24.00 92.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.63% 83.50 20.08.50 22. J4 i K-3. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19.00 13 W4 25.4 .

51% 41.50 38. 21.2011.00% 50.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14. 20.11% 5.2011.37% 90.24% 41.2011.66% 21.09.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 69.00 7.00 38.10.2011.00 26.74% 11.09.09.00% 78.00 44.50 5.00% 71.2011.00% 03.00% 20.00 37.00 41. 30.A.2011.00 16.2011.50 NEPROHODAN 13.10.00 18.68% 23.00 33.42% 66.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.11% 17. 28. 08.00 11.10.00% 21.00 NEMA VODE 10.00 38.16% 35.33% 23.00% 68.00 14. 05.2011.08. 23.00 86.00 40.56% 70.10.00 21.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.08.00 15.50 5. 23. 14. 30.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2011.12.00 36. 02.00 37.02% 95.2011.2011.2011.2011.2011.00 12.50 18.00 42.00% 30.2011.2011.00% 10.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 31.09.14.00% 0.2011.50% 18.00% 13.2011.00 19.21% 10.50 37.00 40.00 NIJE CRPLJEN 32.24% 49.11% 46.50 19.12.16% 38. 26.2011.60 41.09.11.67% 77.2011.56% 11. 03.09.00 8.2011.79% 50.09.2011. 21.00 41.53% 12.2011.00 16.00 43.11% 18.00 39.10.50 18.89% 50.30 NEPROHODAN 23.00 10.00% 0.00 37.2011.00 NIJE CRPLJEN 8.2011.00 NEMA VODE NEPROHODAN 10.10.10.00 38.2011. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA D 26 D1 27 D2 28 D2/1 29 D3 30 D3/1 31 D4 32 D4/1 33 D5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 14.00 40.00% 97.00 41.00 37.50 35.11.2011.38% 30.10. 80.00 16.50 38.2011. 22.2011.00 76.50 35.50 20. 14. 03.44% neprohodan 0.00 8.00% 100.00 13. 07. 26.00 8.68% 75.00 neprohodan neprohodan 16.50 NEMA VODE 12. 20.00 20.12.09.12.09. 07.2011.00 53. 11.50 8.50 19.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9.2011.00 NIJE CRPLJEN 14.66% 55. 43.2011.00% 46.00% 24.11.70% 22.50 10.68% 24.50 NEMA VODE 19.26% 67.00 38.2011.00 neprohodan 0. 21.00 NEPROHODAN 12.2011.09.59% 100.68% 46.00 18.00 33.70 41.09.50 38.2011.00 8.12.10.50 39.23% 11.00 32.2011.10.00% 31.89% 83.95% 48.00 NEMA VODE 14.11. 23.2011.11.00 NEMA VODE 32. 0.12.08.22% 23.00 38.50 19.33% 20.6 16.50 15.12% 90. 08.00% 100.00 NEPROHODAN 19.03% 61. 22.50 39.2011. 26.30 13.16% 100. 30.40 17. 07.20 24.2011.09. 14.00 11.00 36. 23.00 18. 20.98% 50. 30.21% 88. 83.08% 61.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7.00 NEPROHODAN 34.00 13.2011.00 28.11.2011.16% 03.50 20.00 NEPROHODAN 12.49% 42.2011.33% 40.00 18.68% 71.00 NEPROHODAN 11. 6.00 27.00 37.00 6.00 38.00% 69.09.94% 21.2011.96% 85.2011.00 19.11.20 38. 03.46% 94. 08.11. 23. 60.2011.00 38.00 91. 11.50 38.12.19% 56.66% 51.09.00 12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.29% 63.60% 84.00 38.11.00 19.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10. 48.30% 53.2011. 03.10% 43.07% 88.24% 27.00 43.50 19.50 9.00 38.05% 65. 08.2011.50 10.50 38.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12.00 40.00% 38.00 43.53% 73.10.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.11.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20. 04.00 37.99% neprohodan 0.09. 23.68% 100.12.10.10.11.00 20.50 NIJE CRPLJEN 20.2011.19% 64.00 18.50 22.09.10.00 38.2011.00 15.00 15. 17.50 NEPROHODAN 14.00 18.11.20 11.42% 11. 22.00% 69.05% 36.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.42% 37.50 8.50 23.2011.81% 20.00 100.00% 100.00 18.00 41.63% 63.78% 23. 26.25% 16.10.09.32% 28.10. 02.79% 68.23% 7.00 36.00 4.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13. 23.00 38.41% 62.00% 31. 74. 4.98% 60.2011.84% 45.00% 75.00 94.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16.09.00 NIJE CRPLJEN 12.00 18.2011.2011.50 39.00% 100.10.03% 26.05% 68.2011.00 21.00 18.2011.32% 76.00 NIJE CRPLJEN 7.00 26.00 19.00 6.95% 24.80 10.60 38.00% 11.5 9. 23.58% 34. 21.00 NEMA VODE NEPROHODAN 50. 60.00 18.50 38.00% 23.10.09.42% 40.2011.00 15.40 38.2011.2011.10.75% 70.2011.2011.00% 100.00 81.77% 55. 20.11.00 NEMA VODE 22. 03.09.2011.34% stranica 312 od 348 .11.00 18.05% 73.00 40. 60.00 18. 05.11% 73. 100.2011.2011.00 38.00% 03. 21.2011.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2011. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA L 83 L1 18.A. Održavanje padova plinskih linija u zaštitnom sloju Radovi održavanja padova plinskih linija koje su ugra ene u zaštitni sloj protiv smrzavanja obuhvaća jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima kod kojih se uoči nakupljanje kondenzata (predvidivo krovni dio linija G.08. I i J izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5). Po nalogu Naručitelja.2. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508.2. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma. NEPROHODAN NEMA VODE 21. III.98% 70. suženja poprečnog presjeka.1:2006.2. fotografijama kritičnih dionica. Održavanje padova plinskih linija Održavanje padova plinskih linija položenih na me uprekrivni sloj IZVO AČ je zadužen da kontinuirano održava padove plinskih linija položenih po površini (na me uprekrivni sloj) tako da je u njima omogućen nesmetan protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. odnosno u slučaju potrebe. kontra padovi.12.2.50 8.00 87 L5 37.14.73% 24.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti.78% NEPROHODAN NEMA VODE 21. H.39% 22. U zavisnosti od rezultata mjerenja profila kolektora. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim dionicama.14. talozi.90 85 L3 41. mjestima na kojima su uočene anomalije. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca III.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25.14.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 47. osigurano je snimanje 557 m' cijevi plinskih linija CCTV (Closed-circuit television) kamerom.50 29. Održavanje odvajača kondenzata Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.10.45% 32. 08.70 84 L2 37.50 9.00 8.29% 01.A. Oprema za snimanje plinskih cijevi mora biti u Ex izvedbi.12.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2011.2011.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 48.A.00 45. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 313 od 348 . puknuća i slično.00 86 L4 41. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD).11.00 10.50 12.56% * prohodnost prema mjerenju od 22.97% 35.00 88 L6 25.

stranica 314 od 348 . Potrebna je sanacija odvoda kondenzata ispod brtvenih slojeva.potrebna je sanacija ispod brtvenih slojeva.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata. ili prolaza linije prema npr. potrebno je nivelirati podlogu ili priključni cjevovod.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odvajača kondenzata moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). U slučajevima propuštanja brtve na prirubničkom spoju. te hitno pristupiti sanaciji. jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat. s "U" cijevi. IZVO AČ je dužan održavati hvatač kondenzata u funkcionalnom stanju i provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata: • Vizualna provjera stanja (1 x mjesečno). (1x mjesečno). istu je potrebno zamjeniti. montira se načešće na kraju plinske linije. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi.14. • Provjera prisutnosti metana u neposrednoj okolici odvajača kondenzata (4 x godišnje). Kada se sumnja da slijeganja priključnog cjevovoda ili podloge odvajača kondenzata. odajvajač gubi svoju osnovnu namjenu. • Pregled nivoa vode u odvajaču. montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom. U slučajevima viška vode i začepljenosti. kosilicom i sl. pretpostavka je: a) začepljenost odvoda ili okolice odvoda. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. U slučajevima manjka kondezata u hvataču potrebno je istu doliti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. poduzimaju se sljedeće mjere. Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). (1x mjesečno). b) zasićenost okolnog drenažnog šljunka sitnim česticama iz otpada. koji spriječavaju normalno otjecanje kondenzata u tijelo deponije . U slučaju viška kondenzata. razini kondenzata u "U" cijevi.) potrebno je označiti navedeno mjesto.: vozilom. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice jednom dolaznom plinskom cijevi.A. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr.

• Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova čistima (1× mjesečno). IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju svih izvedenih (trajnih i privremenih) šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija: • Vizualna provjera stanja stijenki. • Održavanje šahtova izvana čistima (1× mjesečno). • Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima u skladu s projektima (1× mjesečno).2. Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulaza plinskih linija u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. cijevi i ventila (1 x mjesečno). Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene šahtove u kojima se nalaze ventili kao i šahtove koje će izvesti IZVO AČ.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. poklopca šahta.A. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće redovne održavanja sabirnog okna kondenzata: stranica 315 od 348 . Izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu (2× godišnje).2.A. III.12. • Provjera prisutnosti metana u šahtu i neposrednoj okolici šahta (4 x godišnje). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera. stanju urednosti i slično. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno).2. IP13]. savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje).A. • U koordinaciji s voditeljem mTEO. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahta moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata.14.13. Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2".2.14. • Minimalno dva puta godišnje očistiti unutrašnjost šahtova.

odzračnika. te hitno pristupiti sanaciji. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). (1x mjesečno).A. III. sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika. oznaka odzračnika i slično (1 x mjesečno).) IZVO AČ je dužan označiti navedeno mjesto. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima odzračnika i u neposrednoj okolici odzračnika na spoju s okolnim tlom (4 x godišnje). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. • Ispitivanje propusnosti spojeva odzračnika sapunicom (4 x godišnje).14. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja (2 x godišnje). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. poklopca okna. poklopca šahta. oznaka opasnosti.14.A.14. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na odzračnicima (2 x godišnje). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki okna. (1x mjesečno). Odzračnici me usloja su vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja i izvedeni su od PEHD-a. • U slučaju oštećenja stijeki šahta. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju odzračnicima me usloja: • Vizualana provjera stanja elemenata odzračnika. temperaturi odlagališnog plina. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika. • Mjerenje sastava (CH4. oznaka upozorenja. Održavanje odzračnika me usloja Odzračnici plino-drenažnog me usloja služe za inspekciju stanja deponijskog plina u plinodrenažnom sloju. • Pregled nivoa vode kondenzata u oknu. naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak. naziva okna i slično (1 x mjesečno). kosilicom i sl. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici sabirnog okna kondenzata IZVO AČ mora provoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). reguliranje (crpljenjem) maksimalno dozvoljenog nivoa (do vrha preljeva kondenzata). O2 i CO2) na odzračnicima (2 x godišnje). odzračnika. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno).: vozilom. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna.2. • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata. razini vode. • Provjera prisutnosti CH4 u oknu i neposrednoj okolici okna kondenzata (4 x godišnje). oznaka opasnosti. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr. oznaka upozorenja. Nakupljeni kondenzat je potrebno redovito crpiti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 316 od 348 . • Mjerenje tlaka i protoka odlagališnog plina pri otvorenom ispuštanju deponijskog plina na odzračnicima u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. poduzetim mjerama i slično.2.

UPRAVLJANJE III.14.3. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. god. Institut gra evinarstva Hrvatske. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz odzrčnik se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja.) [IDIP2]. III.A.A. 5 i 6.3. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. 2 i 3. Zagreb. [IDIP8]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada.d. Institut IGH d.A.. Zavod za ekološki inženjering.3. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika s time da se mjerenja provode s otvorenim odzračnikom. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene odzračnike kao i odzračnike koje će izvesti IZVO AČ.2.14.. III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA III. Institut gra evinarstva Hrvatske. Institut gra evinarstva Hrvatske d. ožujak 2000 [GP1].14. iz svibnja 2008. pri čemu su PEHD glave zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja.A. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja sustavom otplinjavanja su dani u dokumentaciji. Izvo ač je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju glavama plinskih zdenaca: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži.d. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. prioritetno vo enje u području maksimalne stranica 317 od 348 .14. [IP2]. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno).3.1.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici odzračnika. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. Zahtjevi oupravljanja sustavom otplinjavanja odlagališta su dani u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. bermi i plinskog sustava . Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B.

Ako je koncentracija CH4 izm u 30 vol. %. Pri regulaciji plinske mreže uzima se uzorak plina iz plinske glave. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca. %. pri čemu je za vrijednosti koncentracija CH4 manje od 30 vol. Nakon analize plina.A. razini procjedne vode i slično. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. stranica 318 od 348 . Važno je da se ne dozvoli porast tlaka u sondi (pritisak plina). koncentracija CH4 je viša od 45 vol. Svaka glava plinskog zdenac je opremljena sa ventilom i dva mjernina mjesta i to prije ventila i nakon ventila. • 15% ako je u plinskoj glavi tlak.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. otvorenosti plinskih ventila (u %). • koncentracija O2 je viša od 6%. da se u plinskoj glavi ostvari podtlak. vrši se usporedba svakog mjerenja sa prethodnim izmjerama i na temelju tih podataka vrši se regulacija ventila svake plinske glave. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. Nakon izvršenog mjerenja. Mjerenjem se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. tada treba povećati usisni podtlak na predmetnoj liniji. koncentracija CH4 je viša od 55 vol. Ukoliko se ispred ventila plinske glave izmjeri tlak (pritisak plina). • na plinskoj glavi se uočava vidljivo oštećenje. temperaturi odlagališnog plina.14. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). odnosno potpuno otvoriti za vrijednosti koncentracije CH4 veće od 40 %. %. te ga se analizira s prijenosnim analizatorom. a ventil se otvara postepeno. a koncentracija O2 nije viša od 3% tada ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti na 5% otvorenosti ventila. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. %. Izvo ač treba bilježiti u dnevnik (karticu) svakog zdenca. ili po potrebi sanirati plinsku liniju. Regulacijski ventili se podešavaju na temelju mjerenja koncentracije (CH4. % . O2 i CO2) u plinskom zdencu. i to za : • 5% ako je u plinskoj glavi tlak. koncentracija CH4 je viša od 30 vol. mjeri se tlak (podtlak) u plinskoj glavi i plinskom cjevovodu na kojega je priključena glava. te da se svaka plinska glava regulira prema specifičnostima područja u kojem se nalazi. Ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti (0% otvorenosti) ako je: • koncentracija metana niža od 25 vol. Svako mjerenju sastava odlagališnog plina. tlaku odlagališnog plina. ventil treba otvoriti toliko. % ventil potrebno potpuno zatvoriti. % i koncentracija O2 je viša od 3%. • 10% ako je u plinskoj glavi tlak. tlaka i temperature na plinskom zdencu. Ukoliko je u plinskoj glavi evidentiran tlak (pritisak plina) i koncentracija CH4 je viša od 30 vol. % i 25 vol.

4.2. III. stranica 319 od 348 .2.A.14. stanju urednosti i slično. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna. Upravljanje sabirnim oknom kondenzata prije ulaza u mTEO Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera. temperaturi odlagališnog plina.14.2.2.A. Upravljanje odzračnicima me usloja IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika. Upravljanje odvajačima kondenzata IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika i slično.2. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja.2. Upravljanje sustavom privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta.14. O2 i CO2) u volumnim postcima (%).A. mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4. Upravljanje šahtovima s ventilima plinskih linija IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera.3. Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta.3.3.A. razini kondenzata u "U" cijevi.A. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.3.6. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. tlaku odlagališnog plina i slično.14. poduzetim mjerama i slično. III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3.14. otvorenosti plinskih ventila (u %).5. razini vode. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. temperaturi odlagališnog plina.14.3. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju sustavom privremenog otplinjavanja: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta.A. III.

4.A.4.1 POPIS ZAKONA I PROPISA Izvo ač se mora pridržavati svih navedenih propisa prilikom izrade procedura i elaborata te prilikom izvo enja radova: Zakoni: • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) • Zakon o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) • Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04) • Zakon o energiji (NN 68/01.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 177/03 i 70/05) • Zakon o vodama (NN 107/95 i 150/05) • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96. 158/03.14.3. 31/80 i 53/84) • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93.A.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.7. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. 114/03 i 100/04) • Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03) • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78. III.2. Primjer tjednog Izvještaja upravljanja plinskim poljem je dan u prilogu D sveska III. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA III. 177/04 i 76/07) • Zakon o inspekciji rada (NN 59/96 i 94/96) • Zakon o javnim cestama (NN 180/04 i 138/06) • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 158/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o otrovima (NN 27/99 i 55/99) • Zakon o poljoprivredi (NN 66/01 i 83/02) • Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički Zakon (NN 53/91) • Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) • Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 27/99 i 82/07) • Zakon o šumama (NN 140/05 i 82/06) • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03 i 79/07) • Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03. 94/96.14. 33/05 i 107/07) • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) • Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05) • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) • Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04) • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 1/97. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja.A. 29) Pravilnici i uredbe: stranica 320 od 348 . pročišćeni tekst ne vrijedi čl.14.14.

instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 21/71. opreme. NN 19/83 i 59/96) Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 141/06) Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07) Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02. list 35/69 i 21/71) Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 106/07) stranica 321 od 348 . dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledavanju postrojenja. 18/67. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. 52/57. list 29/71) Pravilnik o načinu ispitivanja odre enih sredstava za rad i radne okoline.A.14. 56/71. list 29/71) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. 36/56. 27/67. te sadržaju i načinu izdavanja isprava (NN 52/84) Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije. 35/69. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (NN 7/87) Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) Pravilnik o sadržaju plana ure enja privremenih i zajedničkih privremenih gradilišta (NN 45/84) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (Sl. 131/02 i 126/03) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. list 18/91) Pravilnik o mjerama zaštite na radu na oru u za rad (Sl. list 16/47. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (Sl. list 21/71. ispravama o sukladnosti i označavanju gra evnih proizvoda (NN 1/05) Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (Sl. 28/47. 114/02 i 126/03) Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološko graničnim vrijednostima (NN 92/93) Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oru u za rad (Sl. 15/65. NN 56/83 i 59/96) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) Pravilnik o osiguranju smještaja. opreme.

B2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. B2. A9.754 Električne instalacije zgrada.743 Električne instalacije zgrada. 220 za vodiče izolirane termoplastičnim masama P. C5. Uzemljenje i zaštitni vodiči • HRN N.001 Klasifikacija elektronskih i električnih ure aja s obzirom na zaštitu od električnog udara • HRN N. E1. Prostorije s kadom ili tušem • HRN N. B2. E0. list 62/73 i NN 59/96) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. B2. 310 za instalacione sklopke • HRN N. B2. Termini i definicije • HRN N. PP00-A.112 za priključnice po objektu • HRN N. E3. trajno dozvoljene struje • HRN N. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.920 zaštita el. Opće karakteristike i klasifikacija • HRN N. P/F i PP • HRN N.826 Električne instalacije zgrada.101 za instalacijske kutije • HRN N. A0. list 42/68. B2. C3. 45/68. Zaštita od toplinskog učinka • HRN N.14. 310 za instalacione automatske osigurače stranica 322 od 348 .A. PP41 i PP41-A) • HRN N. NN 19/83 i 59/96) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84 i 42/05) Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i miniranju u rudnicima i kamenolomima kao i pri drugim radovima (Sl. opreme u razdjelnicima pomoću zaštitnih kućišta • HRN N. E1. 220 za kabele od 1 kV nazivnog napona izolirane termoplastičnim masama (PP00.752 Električni razvod. A5.070 Stupnjevi zaštite električne opreme ostvarene pomoću zaštitnih kućišta • HRN N. Nadstrujna zaštita • HRN N. B2.741 Električne instalacije zgrada. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 53/88) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.008 za instalacijske cijevi • HRN N. E1. list 13/68 i NN 55/96) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Pravilnik o utvr ivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/084 i 55/85) Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (NN 114/02 i 126/03) Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gra evinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgra enih objekata (NN 48/97) Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87) Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl.771 Električne instalacije zgrada. list 98/49) Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97) Norme: • HRN N. B2.730 Električne instalacije zgrada.742 Električne instalacije zgrada. Zaštita od električnog udara • HRN N.

L5. 292-2. Označavanje izoliranih vodiča i kabela HRN N. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • HRN N.620 za jednofazne priključnice HRN N.010 Elektroenergetika. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. E3.C0.006 Elektroenergetika. 210 za svjetiljke sa fluorescentnim cijevima HRN N. E5. 110 za svjetiljke za sijalice sa užarenim vlaknom HRN N.C0.179 za zaštitno uzemljenje HRN N. motornozaštitne sklopke i sklopnike IEC 292-1. N6. E5. norme i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u tehničkim uvjetima gra enja stranica 323 od 348 .205 za osigurače HRN N.100 Dnevna i električna rasvjeta prostorija u zgradama IEC 15701 IEC 158-1 za grebenaste sklopke. 211 za niskonaponske osigurače za primjenu u domaćinstvu i slične svrhe HRN N. E5. 210 za niskonaponske osigurače velike prekidne moći HRN N.A. 501 za priključni pribor uza industrijske svrhe HRN N. E3. L5. 408 Ostali važeći standardi.14. E3. 500 za priključnice 10/16 A HRN N. C9.624 za trofazne priključnice HRN N. E3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Boje za označavanje i sustavi označavanja žila kabela i izoliranih vodiča za napone do 1000V HRN U.

Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu. Prije početka izvo enja radova. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Općenito Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96. u nastavku opisanih mjera. potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. stranica 324 od 348 . Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem (u daljnjem tekstu: Korisnik). Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova sanacije plinskog sustava (plohe 1 – 3). Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu.A. Tehnička rješenja su odabrana sukladno navedenim zakonim i propisima. Norme i preporuke za pojedine vrste radova posebno su specificirane u tehničkim uvjetima gra enja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14. 114/03 i 100/04) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu prilikom provedbe radova na sanaciji plinskog sustava odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec (plohe 1 – 3).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 94/96. Provo enje mjera zaštite na radu te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala. Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite na radu.

naprava. • osigurati osobna zaštitna sredstava i opremu. instalacije.A. naprave i opremu čija kvaliteta je dokumentirana s atestima ili certifikatima kvalitete. susjednih objekata te za sigurnost samog objekta i radova. standarde i tehničke propise te s odgovarajućom pažnjom. • zaštitu od buke. stručnom i radnom osposobljenošću koriste propisane sigurnosne mjere i opremu. • izvoditi radove po izvedbenim projektima. • prilikom gradnje gra evine. • ugra ivati materijale. Zaštita na radu se primjenjuje na tri područja: • prilikom projektiranja gra evine.14. 114/03 i 100/04) potrebno je odrediti mjere za sigurno izvo enje aktivnosti na odlagalištu otpada Jakuševec prilikom provedbe radova na sanaciji sustava otplinjavanja (plohe 1 – 3). opreme te materijala. prometa. standardima i normativima koji važe za gradnju i sanaciju takve vrste objekata. ure enje i poboljšanje zaštite na radu u skladu s propisima i odredbama pravilnika o zaštiti na radu. 94/96. • o svim pregledima napraviti zapisnike i sačuvati ih. Prilikom projektiranja gra evine treba uvažavati bitne zahtjeve za gra evinu koji se odnose na: • zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu okoliša. • redovito provoditi preglede i probe radne opreme i strojeva. • sigurnost u korištenju. • uštedu energije i toplinsku zaštitu i • zaštitu okoliša. poštuju normative. • prilikom korištenja gra evine. • redovito provoditi zdravstvene preglede radnika. po tehničkim propisima. • kontrolom postići da se navedeni zahtjevi i poštuju. • mehaničku otpornost i stabilnost. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. s kojim se osigurava redovito izvo enje. Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • pravovremeno učiniti sve potrebno za sigurnost radnika. Zaštita na radu je postignuta ukoliko radnici i sve drugo osoblje provode sve sigurnosne mjere. stranica 325 od 348 . • zaštitu od požara. Prilikom gradnje gra evine i izvo enja sanacijskih radova. Prilikom korištenja gra evine Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • svake godine izraditi plan zaštite na radu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. osoblja. • provoditi ispitivanja u uvjetima radnog okoliša. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Opći zahtjevi zaštite na radu U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96.

shodno postojećim propisima. odnosno.). kao tesarske. moraju se poduzeti zaštitne mjere radi smanjenja štetnog djelovanja: plinova i pare. • odre ivanje mjesta. • mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu. prašine. • ure enje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu. postrojenja i oprema potrebni za izgradnju objekta. istovarivanja i odlaganja raznih vrsta gra evnog materijala i teških predmeta. prehrane. • izgradnju i ure enje prostora za čuvanje opasnog materijala. biti složeni tako da je omogućen lak pregled i nesmetano njihovo ručno ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja i slično. kada se ne upotrebljavaju. otrova.4. • organiziranje prve pomoći na gradilištu. prašina. • organiziranje smještaja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sav materijal. atmosferskog pritiska. prijevoza radnika na gradilište i s gradilišta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. gdje može nastati vatra i sl. • način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne zone). buke i vibracija. vlage. Na mjestima na kojima ne postoji mogućnost za uskladištenje gra evnog materijala u potrebnim količinama. prijelazi. Ako su pomoćni pogoni na gradilištima izra eni u cjelini ili djelomično od zapaljivog materijala. prostora i načina razmještaja i uskladištenje gra evnog materijala. Da bi bili osigurani odgovarajući radni uvjeti u zatvorenim radnim prostorijama. • druge nužne mjere za zaštitu osoba na radu. visoke i niske temperature. • izgradnja. moraju se na gradilištu poduzeti potrebne mjere za zaštitu od požara. dozvoljeno je dopremanje materijala samo u količinama koje se mogu složiti bez zakrčivanja prilaza i prolaza i bez opasnosti od rušenja. para.14. treba obavezno smjestiti izvan opasnih zona na gradilištu.A. Tako er se moraju predvidjeti i osigurati odgovarajuće mjere zaštite na radu radnika koji rade u tim pogonima.. Izvo enje radova na gradilištu smije se otpočeti tek kada je gradilište ure eno prema navedenim odredbama. ure aji.2 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE Gradilište mora biti ure eno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvo enje svih radova na gradilištu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • način prijevoza. odnosno za izvo enje sanacijskih radova na gradilištu. utovarivanja. • odre ivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme. moraju. ure enje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu. • odre ivanje vrste i smještaja gra evinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta. • način zaštite od pada s visine ili u dubinu. • način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi. Pomoćne pogone na gradilištu. putevi i sl.14. eksplozije stranica 326 od 348 .A. • ure enje i održavanje prometnica prema okolini (prolazi. bravarske i druge radionice. stolarske. O ure enju gradilišta i radu na istome Izvo ač radova sastavlja poseban Elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere: • osiguranje granica gradilišta prema okolini.

opasnosti od električne struje te ostali nepovoljni faktori radne okoline. radnici i drugo osoblje mogu doći u dodir s nizom opasnih tvari koje mogu ugroziti zdravlje i život radnika. Zavisno od stupnja opasnosti. sumporvodika (H2S) itd. Na gradilištu se mora organizirati odgovarajuća efikasna služba prve pomoći za provo enje hitne intervencije pri ozljedama radnika na radu. Simptomi trovanja su pospanost. instalacije za pitku vodu. uvjeta za smještaj ozlije enih radnika i drugo. prašine. broja radnika. Ako postoji opasnost od gubitka svijesti. ptica. radnici i drugo osoblje susreću se s opasnostima i štetnostima kao što su mehanički izvori opasnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. gubitak svijesti. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. odnosno prilikom rada na odlagalištu otpada. odnosno standardima. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. atmosferskim ili drugim utjecajima. lokacije gradilišta i njegove udaljenosti od zdravstvenih ustanova.A. na gradilištu se moraju osigurati potrebna sanitarna i druga sredstva i odgovarajuće stručno osoblje za pružanje prve pomoći. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ugljikovog dioksida (CO2). Mogućnost kontakta s opasnim tvarima odnosi se na pojavu opasnih i agresivnih plinova. unesrećenu osobu je potrebno okrenuti u stabilni bočni položaj (posebno važno kod transporta). i njihovog svo enja na granice dopuštene postojećim propisima o zaštiti na radu.14. osjećaj slabosti. umivaonici. goriv i eksplozivan pri koncentraciji od 5 – 15% u zraku. Opasan za zdravlje pošto prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika. Pri otvaranju gradilišta moraju se još prije početka gra evinskih radova osigurati higijensko-sanitarni ure aji: zahodi. Plinovi se javljaju u različitim omjerima što ovisi o starosti i sastavu otpada. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. opasnosti pri kretanju na radu. Uputstva za liječnika: Simptomatsko liječenje! stranica 327 od 348 . kao i ostalih štetnosti. Metan (CH4) Plin lakši od zraka. prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u tijeku rada i za sušenje mokre odjeće i drugo u skladu s postojećim propisima o zaštiti na radu. procjednih voda. Utjecaj odlagališnog plina Radovi na sanaciji plinskog sustava će se odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4). Izvo ač svojim općim aktom odre uje mjere zaštite na radu za osiguranje potrebnih radnih uvjeta i predvi a korištenje odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava odnosno opreme pri provo enju tih radova. insekata i glodavaca te samog otpada i zaga enog tla. Tijekom rada na odlagalištu otpada. Tako er prilikom sanacijskih radova. svih vrsta zračenja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice plinova. Za radove koji se provode u slobodnom prostoru pod nepovoljnim klimatskim. bez mirisa.

cjevovode. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame.36 g/l pri 0° C). Ugljikov dioksid (CO2) Plin teži od zraka. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. itd. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću.). što prije ih maknuti iz opasnih područja. smanjivanja parcijalnog tlaka kisika u vodi ugrožava ribe i planktone (ako do e u vodu).% (0. ne gori i nije eksplozivan u zraku. slabost. okna i sl. rezervoare.A. Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi je slabo topiv (3. zato se skuplja iznad vodnih površina i predstavlja veliku opasnost za osobe i organizme koji se zadržavaju iznad vode. U zraku je prisutan s 0.000 ppm uzrokuje za 100% intenzivnije disanje. • koncentracija 120. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere u slučaju požara: Osnovno je spriječiti ispuštanje metana (zatrpavanjem inertnim materijalom). razdražljivost. Zbog razrje ivanja rastopljenog kisika tj. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame. ako je moguće. grčevi i prestanak disanja. koji može završiti sa smrću.03 vol. iako ga biljke koriste za asimilaciju. %).05 u tež. U većim koncentracijama je bez mirisa.000 ppm (12-15 vol %) uzrokuje gubitak svijesti kroz nekoliko minuta. Emisija metana se regulira dnevnim prekrivanjem otpada. Efekti povećanja koncentracije CO2 su: • koncentracija 30. ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava. u suprotnom postoji mogućnost velikih eksplozija. ali prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika. stranica 328 od 348 . Mjere za spriječavanje požara i eksplozija posredno štite i zrak. Manji požari sa gase prahom. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. dok kod većih nastupa gubitak svijesti i smrt. intenzivniji puls.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ugljikov dioksid sam po sebi nije otrovan. Posude (metalne posude. Upotrebljava se za gašenje manjih požara (s ručnim ili prijevoznim aparatima na CO2). dok je za veće požare potrebno koristiti raspršenu vodu. šumovi u ušima. Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi nije topljiv te na vodne organizme nema posebnih utjecaja. bez mirisa. poremećaji vida. opća slabost. izgradnjom sustava otplinjavanja i kontroliranim ispuštanjem prikupljenog metana preko biofiltera. Opasnost za zrak: Prekomjerne količine koje se danas ispuštaju pridonose globalnom zagrijavanju i štetne su za atmosferu. • koncentracija 50. Kod manjih koncentracija nastupaju poremećaji centralnog živčanog sustava.000 -150. okna i sl. Opasnost za zrak: Pridonosi globalnom zagrijavanju i štetan je za atmosferu.) u blizini požara potrebno je hladiti s raspršenim vodnim mlazovima i. Mjere u slučaju požara: Ugljikov dioksid ne gori.). U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik.000 ppm uzrokuje za 300% intenzivnije disanje.14. Čovjek se brzo privikava na miris H2S i zato ga više ne primjećuje što je jedan od mogućih uzroka smrtnog slučaja. Simptomi trovanja su glavobolja. Sumporovodik H2S Plin teži od zraka. teško disanje. jako otrovan plin s izraženim mirisom gnjilih jaja. bezbojan je.

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Djeluje kao prigušivač ili dražljivac. kao posljedica gibanja rotirajućih djelova ručnih i priručnih mehaniziranih alata. utovarivači. Ako efekt traje duže vremena može nastupiti plućni edem. pri čemu nastaju otrovni i eksplozivni oblaci koji se šire u okolicu. odmičemo s ugroženog područja. H2S je otrovan za ribe. Koncentracija 800-1000 ppm uzrokuje smrt poslije 30 minutnog izlaganja.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Granica otrovnosti za ribe iznosi 0.). Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. Ima reduktivna svojstva. u kojima se nalazi H2S. ozlije enog treba postaviti u stabilni bočni položaj.14. S gašenjem možemo početi tek nakon što zaustavimo izlaženje gorljivog plina Pri izgaranju nastaje SO2.). Mehaničkim izvorima opasnosti. maglen pogled. S ovim opasnostima uglavnom se susreću rukovatelji gra evinskih strojeva te su za sigurnost radnika najbitnija pravila rada na siguran način za rukovanje i održavanje gra evinskih strojeva. razdražljivost. Efekti na živčani sustav su sljedeći: kod visokih koncentracija je djelovanje depresivno. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. Kod većih koncentracija počinju prevladavati učinci na živčani sustav.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Kod 30 minutnog izlaganja H2S sa koncentracijom od 500 ppm javlja se glavobolja. posude hladimo s raspršenom vodom. odnosno gra evinskih strojeva (drobilice. Mehanički izvori opasnosti Mehanički izvori opasnosti su najviše posljedica gibanja rotirajućih ili pomičnih dijelova vozila za dopremu materijala ili otpada (demperi. kiperi. Kod još većih koncentracija nastupa trenutna smrt. Česta izloženost nižim koncentracijama H2S izaziva konjuktivitis. Opasnost za zrak: Plin u tekućem stanju na zraku brzo isparava. Ako prodre u plitku vodu. kamioni za dovoz otpada. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. itd. kod većih stimulativno. Ozlije eni se ne smije podhladiti. proljev. Opasnost za vode i vodne organizme: H2S se razmjerno dobro topi u vodi. Može se pojaviti i bronhitis ili bronhopneumonija. postaje neupotrebljiva (otrovna). gubitak ravnoteže. itd. Zrak iznad vodnih rastopina može sadržavati eksplozivnu koncentraciju (4 – 46% u zraku) te se osjeća jak miris po gnjilim jajima. Odmah treba pozvati liječnika. kod jako velikih koncentracija nastupa blokada centra za disanje. podizači. Mjere u slučaju požara: Male požare gasimo s aparatima na prah ili CO2. Nadražljivost H2S je posljedica reakcije sa alkalijama. Tlačne posude. Opasnost zbog kemijskih reakcija: H2S reagira s velikim brojem metala i pri tome tvori metalne sulfide.86 mg/l. Ako to nije moguće. ručni alati. gubitak tjelesne težine. dozeri. Niske koncentracije (20150 ppm) draže oči. Malo veće koncentracije draže gornje dišne puteve. Transport se vrši u ležećem položaju (kod umjetnog disanja može i u polusjedećem). a za planktone 1 mg/l. vrtoglavica. stranica 329 od 348 . osjetljivost na svjetlost. kompaktori. probavne teškoće. Ako postoji opasnost gubitka svijesti. itd. susreću se svi monteri. planktone i alge. Približno jak otrov kao HCN. koje se nalaze u vlazi sluznica (stvara se alkalni Na2S). bageri. opću slabost. zato ne smije doći u kontakt s oksidantima. suzenje i trganje u očima.

• opasnost od ozljeda pri ulaski i izlasku iz rova ili okna. Karakteristične opasnosti su posljedica rada u rovu i iskopanim jamama gdje dugotrajno zadržavanje bez korištenja odgovarajuće zaštitne opreme može postati uzorkom kroničnih bolesti ili ozlijeda. Ostali nepovoljni faktori radne okoline Na odlagalištu otpada Jakuševec je odlagaln i još se odlaže komunalni otpad koji je heterogenog sastava i zbog toga nije moguće predvidjeti sve štetne tvari na koje bi se moglo naići na odlagalištu otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • opasnost od pada dijelova s postrojenja. Kod ovih je opasnosti karakteristično to da do ozljede može doći bilo padom preko zapreka. rov ili okno. • opasnost od vibracija. Općenito je potrebno upozoriti na slijedeće moguće opasnosti: • patogene bakterije u otpadu.A.14. • poseban otpad industrijskog porijekla. eksploziju. • opasan otpad. stranica 330 od 348 . Tako er se prilikom rada da odlagalištu otpada mogu pojaviti i slijedeće opasnosti: • opasnost od štetnih plinova ili otrovnih plinova. • opasnost od kretanja po putevima s nedovoljnim slobodnim prostorom. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U mehaničke izvore opasnosti prilkom sanacije objekta možemo svrstati i slijedeće opasnosti: • rad s opasnim tvarima (tvari koje mogu prouzrokovati požar. odnosno nekontroliranog pada dijelova otpada prilikom istovara s kamiona. Opasnosti pri kretanju na radu Pod opasnostima pri kretanju na radu svrstavaju se slijedeće opasnosti: • opasnost od urušavanja prilikom iskopavanja starog otpada. pa će mjere zaštite sadržavati upute i zabrane vezane za rad. jama ili slično ili padom materijala na radnika. • opasnost od urušavanja zemlje. • glomazan otpad. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. trovanje i slične štetne posljedice). dempera ili kipera. • opasnost od poskliznuća u jamu. • opasnost od buke. Karakteristične opasnosti su poslijedica djelovanja buke i vibracija gra evinskih strojeva te će i mjere biti usmjerene smanjenju njihovog štetnog djelovanja.

To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora. Svi gra evinski strojevi moraju imati važeće Uvjerenje za rad na siguran način te moraju biti ispravni. Za početno gašenje požara moraju se osigurati ručni vatrogasni aparati te veće količine zemlje.3 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU Mjere zaštite od utjecaja odlagališnog plina Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova. kao i stupnju obučenosti radnika. NAvedene i ostale mjere su detaljnije opisane u Prikazu mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u sklopu ovoga projekta. Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv.4. Područje na kojem će se odvijati poslovi sanacije. Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri. vremenskim uvjetima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Mjere zaštite od mehaničkih izvora opasnosti Gra evinski strojevi Gra evinski strojevi koji se upotrebljavaju u gra evinarstvu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. vrsti i osobinama materijala koji se obra uje. svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.14. Ispravni stroj je onaj na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika stroja pri dnevnom pregledu prije početka rada na stroju nije ustanovio nikakve nedostatke koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. Na samom ulazu na odlagalište i na ostalim vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom. stranica 331 od 348 . Zaštitne naprave ugra ene na gra evinskim strojevima i ure ajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju ugroženosti radnika koji njima rukuju. a u pogledu zaštite na radu. iskrolovce.14. moraju odgovarati specifičnim uvjetima gra evinarstva. Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagalištu je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara.A.

Okviri pokretnih dijelova stroja (košara utovarivača i slično) moraju biti obojeni žutim ili bijelim trakama pod kutem od 45° prema horizontali. Kretanje strojeva po gradilištu je odre eno kao unutarnji transport te su brzine vožnje propisane sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. koristi uslugu stručno osposobljenog signalista. Svi lako pristupačni rotirajući i pokretni dijelovi strojeva i ure aja moraju biti na podesan način opremljeni zaštitnim napravama radi zaštite radnika od mogućeg ozlje ivanja. prema postojećim tehničkim propisima. moraju biti osigurani od zavlačenja ruku radnika u opasnu zonu noževa ili drugih oštrih alata. Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na strojevima sa valjcima. a nakon dnevnog pregleda stroja provjeriti da li težina radova i konfiguracija terena odgovara karakteristikama stroja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. Rukovatelj gra evinskog stroja mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. Nakon završetka rada gra evinski strojevi moraju se isprazniti. utovarivači. ukoliko to posao zahtijeva. Rukovatelj gra evinskim strojem koji pokreće motor s unutrašnjim izgaranjem. koristeći se pritome unaprijed dogovorenim signalnim znakovima. Za vrijeme rada gra evinskih strojeva zabranjen je pristup drugim osobama.) moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi. itd. a rukovoditelj će prije početka rada. nije ustanovio nikakvih nedostataka koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost.A. Dijelovi samohodnih gra evinskih strojeva (bageri. ježevi. Rukovatelj stroja poslove obavlja s dužnom pažnjom i. Mjesto za rukovanje mora biti na stroju smješteno tako da je rukovaocu strojem omogućena laka preglednost terena na kome se kreće. a stroj zaključati. stranica 332 od 348 . motor se mora ugasiti. valjci. Gra evinski strojevi sa ugra enim elektromotorima ili električnom instalacijom. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. Ispravan je onaj alat na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika pri dnevnom pregledu prije početka rada. Rukovatelji strojeva Svi rukovatelji strojeva moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Radovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima stroja. mora biti zaštićen od štetnog djelovanja ispušnih plinova motora. Komandne poluge i gumbi sklopki moraju na stroju biti smješteni tako da je nekontrolirano uključivanje stroja onemogućeno. radi upozorenja na opasnost. Zaštitne naprave na strojevima moraju biti po potrebi ugra ene tako da se bez njih stroj odnosno ure aj ne može staviti u pogon. vozač dempera ili kipera mora uvijek zvučnim signalom potvrditi da je spreman prihvatiti teret. noževima i drugim oštrim alatima. Samohodni gra evinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvučnih signala. demperi. dozeri. Ručni mehanizirani alati moraju biti ispravni. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. Rukovatelj gra evinskim strojem mora voditi računa da se u području rada stroja ne nalaze drugi radnici ili osobe. opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima. Ručni i mehanizirani alat Svi korišteni alati moraju imati važeće Uvjerenje o sposobnosti za rad na siguran način. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Rukovatelj svakog stroja mora biti stručno osposobljen za rad tim strojem. plugovi. moraju biti zaštićeni od udara električne struje. Ukoliko rukovatelj bagera ili utovarivača utovaruje materijal u demper ili kiper. Za noćni rad mjesto rada stroja mora biti osvijetljeno.

Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala. Stvaranje ugljikovog monoksida mora se na gradilištu spriječavati primjenom sljedećih zaštitnih mjera: • sigurnim odvo enjem sagorjelih plinova iz motora sa unutrašnjim izgaranjem ili zabranom rada takvih motora u zatvorenim prostorijama. izgra enim prema postojećim propisima. benzin. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. nafta i razna ulja. smiju se na gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima. Mjere zaštite od opasnosti pri kretanju Svi radnici na gradilištu moraju položiti ispit iz poznavanja osnova zaštite na radu na gradilištu.14. Radovi s opasnim tvarima Pod opasnim tvarima na gradilištu podrazumijevaju se tvari koje mogu prouzrokovati požar. Svi radnici prilikom kretanja po gradilištu moraju nosti. prenošenju i korištenju eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene uputstvima proizvo ača i postojećim propisima. Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištima čuvati samo u posebnim skladištima. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Poslovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima alata. benzol.A. moraju se provesti zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima o zaštiti od požara. trovanje i slične štetne posljedice. iverje i drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od požara. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. kao: eter. Rukovatelj svakog mehaniziranog alata mora biti stručno osposobljen za rad s alatom. bez poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite i slično. Pri prevoženju. Rukovatelj poslove obavlja s dužnom pažnjom i mora voditi računa da se u području rada ne nalaze drugi radnici i osobe. Da bi se izbjegle opasnosti pri iskopu rovova i jama potrebno je pridržavati se posebnih mjera zaštite na radu i to naročito: stranica 333 od 348 . Svi rukovatelji ručnim mehaniziranim alatom moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. eksploziju. grede. propisana osobna zaštitna sredstva.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjima. a čija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadležnog općinskog organa. osiguranim od požara i eksplozije u smislu postojećih propisa. • zabranom ulaženja radnika u zatvorene posude u kojima se čuvaju naftni derivati (čišćenje cisterne i drugo). • zabranom zagrijavanja zatvorenih prostorija na gradilištu pomoću otvorenog ili provizornog ložišta. Lako zapaljivi gra evni materijali (daske. Pri prijevozu. prenošenju i korištenju zapaljivih tekućina moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima. letve i drugo) moraju se na gradilištu slagati na mjestima udaljenim od toplinskih izvora. Otpaci od drveta (piljevine. Rukovatelj ručnim i mehaniziranim alatom mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. prema Pravilniku o zaštiti na radu. kao i poznavanja opasnosti i štetnosti.

a uvijek poslije vremenskih nepogoda rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i. sumporovodika. zapaljivih ili eksplozivnih plinova za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm. širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm oplata mora nadvisivati rub iskopa za najmanje 20 cm skidanje oplate i zasipivanje iskopa mora se izvoditi po uputi i pod nadzorom stručne osobe ukoliko bi va enje oplate ugrozilo sigurnost radnika oplata se mora ostaviti u iskopu pri strojnom kopanju rova ili okna mora se voditi računa o stabilnosti stroja prilikom strojnog iskopa iskopani materijal treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa. kao i rad radnika u njima najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odre uje se slobodno pri dubini preko 100 cm. ugljikovog dioksida. Iskop materijala u dubini većoj od 100 cm smije se provoditi samo uz postupno osiguranje bočnih srana iskopa razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa ure ene pod kutem unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrši. ugljikovog monoksida odnosno drugih štetnih. niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana.14.). a potkopavanje je zabranjeno kopanje na dubini većoj od 100 cm obavezno izvoditi pod kontrolom odgovorne osobe podupiranje stranica rovova i okana moraju izvoditi stručno osposobljeni radnici temeljem odgovarajućih normativa ili po projektu projektom nije predvi eno da bi se prilikom sanacije plinskog sustava naišlo na druge instalacije. konstantno mjeriti prisutnost metana. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ako to čvrstoća materijala dozvoljava. po potrebi. ako po izvršenom iskopu treba izvoditi i druge radove u iskopu rubovi iskopa smije se opterećivati strojevima ili drugim teškim ure ajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja stranica 334 od 348 . sanacije plinovoda. radove treba prekinuti i obavjestiti Nadzornog inženjera prilikom radova na sanaciji plinskog sustava. itd. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pri izvo enju radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti mjere protiv rušenja bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala ručno iskapanje provodi se uvijek odozgo naniže.A. ako je time osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborina prilikom rada radnika u iskopu bilo koje dubine ili neposredno uz plinski zdenac (prilikom montaže i demontaže plinskih glava. radnik mora biti osiguran odgovarajućim pojasom i užadi te uz rov s dva pomoćna radnika koji osiguravaju njegovo brzo izvlačenje u slučaju opasnosti zabranjeno je spuštanje radnika u iskop ili okno pomoću bilo kojeg ure aja ili stroja za iskop ili podizanje tereta prije početka rada na iskopu zemlje. poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa iskop materijala na dubini do 100 cm može se provoditi i bez razupiranja. dozvoljen je ulaz i pomoću stepenica ili rampi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ukoliko se to ipak dogodi.

ure ajima može izvoditi samo za to zadužena stručna osoba.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odnosno kanala. moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem • radnici u oknima i na radu neposredno uz plinski zdenac moraju imati tri konopca: signalni i dva sigurnosna (za izvlačenje) čiji krajevi su na gornjem rubu okna uvijek dobro osigurani od padanja u okno • uz sigurnosne konopce za trajanja rada u oknima i neposredno uz plinski zdenac uvijek moraju biti dva radnika spreman za brzo izvlačenje u slučaju opasnosti • radi zaštite radnika na dnu okna potrebno je na visini od najmanje 200 cm od dna postaviti zaštitnu nadstrešnicu • radi spriječavanja pada materijala u okno potrebno je po opsegu ruba okna postaviti zaštitnu ogradu visine najmanje 100 cm ako se kao ure aji za dizanje – spuštanje materijala u okno koriste vitla i ona moraju zadovoljavati propise o zaštiti na radu s dizalicama • materijal za montažu u iskope ne smije se slagati na rubove iskopa ili na mjestima odakle bi se mogao srušiti na radnike u rovu ili oknu • spuštanje težih komada mogu izvoditi samo stučno osposobljeni radnici pod nadzorom odgovorne osobe Da bi se izbjegla opasnost od kretanja po putevima s nedovoljno slobodnim prostorom zabranjeno je kretanje u zoni okretanja. vodovi i slično. • Mjere zaštite pri korištenju električne struje Radove mogu obavljati samo stručno osposobljeni radnici. stranica 335 od 348 . Internim pravilnikom Korisnik i Izvo ač trebaju riješiti da pristup i rukovanje el. odnosno smješteni u zatvorena kućišta. Zaštita od direktnog dodira djelova pod naponom Mogućnost direktnog dodira dijelova pod naponom električnih ure aja ne smije postojati je svi ure aji moraju biti izolirani. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice ako se u rovove i okna nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi. vodovima i slično bočne strane rova.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi izvo enja potrebnih radova na tim cijevima.

A. Ograde i kućišta elektrovodljivih dijelova moraju biti tako izvedeni da se njihovo skidanje ili otkrivanje može izvršiti samo pomoću ključa ili alata. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 m iznad mjesta rada. Na visinama manjim od 2. Razdjelnici moraju biti izra eni od mehanički otpornog materijala koji nije lako zapaljiv. a rukovanje njima može provoditi samo stručna i za to zadužena osoba. Pristupačni neizolirani elektrovodljivi dijelovi električnih postrojenja (vodovi. klase. šine. Ako se svjetiljke postavljaju na visinama manjim od 2. ako ne čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.) moraju sa pristupnih strana biti ogra eni ogradama ili zaprekama ili se moraju nalaziti izvan dohvata ruke. Sve metalne dijelove rasvjete i pribora potrebno je vezati na zaštitni uzemljivač.5 m od zemlje. kontaktni prekidači i osigurači. Krajevi izoliranih vodiča i kabela koji nisu u upotrebi moraju se kratko spojiti i izolirati.5 m od zemlje ili poda. stezaljke električnih strojeva i aparata i sl. Privremene električne vodove na otvorenom prostoru gradilišta treba izvesti s izoliranim vodičima na sigurnim stupovima. poda ili platforme. mora biti isključena mogućnost dodira njihovih vodljivih dijelova ili treba primijeniti napon najviše 50 V odnosno postaviti svjetiljke II. Potrebno je osigurati prostor za posluživanje razdjelnika koji ne smije biti manji od 80 cm. stranica 336 od 348 .5 m od zemlje ili poda. Zabranjeno je uključivanje dva ili više električnih trošila jednim ure ajem za uključivanje. električni vodiči moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehaničke otpornosti. tako da se najniža točka vodiča nalazi na najmanje 2. Prekidači moraju biti opremljeni zaštitnim oklopima bez otvora i procjepa za kretanje ručice i smješteni u ormarima koji se zaključavaju.14. moraju biti zaključani bravicom s ključem. ure ajima i napravama sprovesti zaštita od električnog udara u skladu s odredbama standarda. Privremene električne instalacije na grradilištima izvode se na način i po postupku utvr enim pravilnikom uz obavezno izvo enje zaštite od električnog udara prema standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. 3. Pokretni kontaktni dijelovi prekidača ne smiju se nalaziti pod naponom u isklopljenom stanju. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od indirektnog dodira Zaštita od mogućnosti da se previsoki napon dodira održi na dijelovima električnih ure aja ili instalacija koji ne pripadaju strujnom krugu mora se provesti automatskim isklapanjem napajanja u sustavu napajanja TN-S. Svjetiljke općeg osvjetljenja napona 220 V moraju se postavljati na visinama najmanje 2. U svim radnim prostorijama i prostorima bez obzira na klasifikaciju mora se na svim električnim instalacijama.5 m iznad pješačkog prolaza i 6 m iznad ceste. Električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog mjesta mogu isključiti svi vodiči pod naponom. Svi ure aji za uključivanje strojeva i ure aja moraju biti postavljeni tako da ih se ne može nehotično uključiti. U položaju "isključeno" prekidači i drugi ure aji za uključivanje ne smiju svojom težinom djelovati na zatvaranje strujnog kruga. Gradilište i radne prostorije U radnim prostorijama se izvode stalne električne instalacije prema klasifikaciji radne prostorije odnosno prostora u skladu s standardima i pravilima o tehničkim normativima.

uvijanjem krajeva vodiča i sl. Zabranjena je upotreba oštećenih gumenih zaštitnih sredstava (s pukotinama. i III. Nastavljanje radioničkog kabela je dozvoljeno samo pomoću ispravnih produžnih garnitura. moraju se na alatu postaviti učvršćene uvodnice od izolacijskog materijala. moraju se napajati iz transformatora za odvajanja. obavezno je isključivanje oru a za rad s povećanim opasnostima vlastitim prekidačima. Izbor i postavljanje električne opreme u radne prostorije i prostore obavlja se ovisno o karakteristikama radne okoline i osposobljenosti radnika koji koriste sredstva rada u skladu s propisima o klasifikaciji i izboru električne opreme utvr enim standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. ubodima. Izolacijska zaštitna sredstva moraju na trajan način imati označen napon uz koji je dozvoljeno njihovo korištenje i ne smiju se koristiti po isteku roka upotrebe. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon isključenja napona glavnim prekidačem ili nakon nestanka napajanja. Gumena zaštitna sredstva prije primjene moraju biti pregledana i očišćena od prljavštine. cjevovodi. kao i alat s izolacijskim ručicama. Zamjena sijalica se obavlja u beznaponskom stanju.). elektrificiranog alata. Gumena zaštitna sredstva treba čuvati od djelovanja ulja. ure aja električnog osvjetljenja i drugih električnih trošila. a u slučaju ovlažene površine temeljito obrisana i osušena. Zabranjeno je improvizirano priključivanje električnih trošila na električnu mrežu (npr.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kao i radovi na priključivanju i otpajanju vodiča.A. klase ili alati napajani iz transformatora za odvajanje. mora se vršiti pomoću ure aja i naprava predvi enih za tu svrhu. Radnicima koji rukuju električnim instalacijama i električnim postrojenjima na radilištima. Svjetiljke i električni alati napona do 50 V. moraju se vršiti uz isključen napon te primjenu pravila sigurnosti. izolacijske čizme ili cipele. prijenosne električne svjetiljke i transformatori za odvajanje Uvjeti korištenja prijenosnih alata zavise od radne okoline u kojoj se alat koristi. Gumena zaštitna sredstva moraju se čuvati čista i suha u zatvorenim ormarima ili sanducima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kotlovi.14. Prijenosni alat. Radovi s mjernom izolacijskom motkom i priključivanje pokretnih mehanizama pomoću specijalnih provodnih ure aja ne moraju se obavljati na način utvr en u prethodnom stavku. Zabranjuje se krpanje oštećenih radioničkih kabela i njihovo improvizirano nastavljanje. valjci. U skučenim vodljivim prostorima kao što su metalni rezervoari. Svi montažni i remontni radovi na električnim mrežama ili postrojenjima ili u njihovoj blizini. ležišta i odvodi plinova iz kotlova i slično. Na otvorenom prostoru može se obavljati rad samo s prijenosnim alatima klase II. a u slučaju primjene alata visoke frekvencije iz pretvarača frekvencije. mogu se koristiti prijenosni alati III.). Priključivanje prijenosnog alata i električnih svjetiljki na električnu instalaciju smije se obavljati samo izoliranim vodičima sa zajedničkim oklopom ili radioničkim kabelom s presjekom vodiča 1. Za zaštitu uvodnih vodiča od prevelikog savijanja i oštećenja. Zamjena osigurača pod naponom provodi se uz obavezno isključenje opterećenja i te poslove moraju obavljati osposobljeni radnici. moraju biti stavljena na raspolaganje zaštitna sredstva kao što su: izolacijske i kožne rukavice. Priključivanje na električnu mrežu elektromotora. poderotinama i sl. benzina i drugih materijala koji oštećuju gumu.5 mm2. stranica 337 od 348 . odvojeno od alata. zaštitne rukavice i slično. izolacijske kaljače.

valjaka i slično. treba se nalaziti izvan opasnog prostora u kome se obavljaju poslovi (kabeli. Pri obavljanju zemljanih radova transformator se mora nalaziti na površini zemlje. a za prostorije s vanjskim utjecajem i za rad u kotlovima i sličnim objektima moraju biti zaštićene zaštitnom mrežom i zaštitnim staklom. alat mora biti odvojen od električne instalacije. a na strani 12 42 V transformator mora imati priključnice konstruktivno različite od priključnica 127 i 220 V.14. metalnim rezervoarima i slično. Transformator za odvajanje na koji se priključuje prijenosna ručna svjetiljka ili prijenosni alat.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.). Pri nestanku napona za vrijeme rada s prijenosnim alatom ili pri dužem prekidu radnih operacija. šahtovi i dr. induktivnih svitaka i reostata za dobivanje nižih napona. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a kod istosmjerne struje pomoću akumulatora. metalnih rezervoara. prijenosne svjetiljke ili transformatora za odvajanje radnik koji ga izdaje i radnik koji ga prima moraju provjeriti da nema vidljivih oštećenja alata odnosno svjetiljke ili transformatora. kao i pri udaljavanju s mjesta rada. prijenosnih svjetiljki. ložištu kotla. Ručne svjetiljke moraju ispunjavati uvjete predvi ene standardom.5 m. priključnog kabela i utikača. Transformator za odvajanje mora imati na strani višeg napona kabel s utikačem sa zaštitnim kontaktom za priključivanje na električnu instalaciju. mora se izvesti pomoću posebnog zaštitnog vodiča koji se nalazi u višežilnom priključnom kabelu. Ručne svjetiljke za rad u kotlovima ili sličnim opasnim prostorijama s dobro vodljivim konstrukcijama smiju se upotrebljavati samo s malim naponom do 25 V. Uključivanje i isključivanje prijenosnog alata u utičnicu i njegovo podešavanje može se vršiti samo poslije njegovog zaustavljanja i isključivanja prekidača.A. Za prijenosne ručne svjetiljke moraju se upotrebljavati izolirani vodiči sa zajedničkim opletom ili radionički kabeli. stranica 338 od 348 . rovu. Za zaštitu zabranjeno je korištenje neutralnog vodiča. kabelima za zavarivanje i s crijevima za plinsko rezanje i zavarivanje. ukoliko prethodno nije isključena iz utičnice. Zabranjena je primjena autotransformatora. Pri izdavanju prijenosnog alata. Nije dozvoljeno za vrijeme rada s prijenosnim alatom natezanje i presavijanje priključnih kabela kao ni križanje ovih kabela s čeličnim užadima. Kabel mora biti oklopljen izolacionim plaštem i ne smije biti duži od 1. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od napona dodira prijenosnog alata klase I. Pri radu s prijenosnim alatom zabranjeno je: • davati na upotrebu električni alat drugim radnicama koji nisu osposobljeni za rad na siguran način s takvim alatom • unositi unutar kotlova. produžnih kabela i transformatora za odvajanje mora se periodično provjeravati i ispitivati na način utvr en propisima o zaštiti na radu. i to kod izmjenične struje pomoću prijenosnih naročito gra enih transformatora za odvajanje. prijenosne transformatore za odvajanje i pretvarače frekvencije • dodavati alat u uključenom (radnom) stanju. Ispravnost prijenosnog alata. Zabranjena je zamjena pregorjele sijalice na prijenosnim električnim svjetiljkama u oknima.

Pri radovima uz zdenac za otplinjavanje. Zaštitna obuća treba biti visoka s debelim ugra enim onom (čelična kapica) koja štiti noge od eventualnih oštrih predmeta koji se nalaze u otpadu. u pravilu.). nošenje sredstava za zaštitu sluha. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Svi radnici i drugo osoblje koji ulaze u opasne zone moraju imati kacigu i zaštitne naočale. Od prašine ili neugodnog mirisa manjeg intenziteta dišni organi se štite respiratorom.4.A. radovi se dozvoljavaju samo radniku sa zaštitnom maskom. Za zaštitu protiv opasnih vibracija radnici koji ručnim alatima obavljaju poslove na gradilištu. stranica 339 od 348 . zaštitna odjeća i obuća. zaštitna maska. a kod nužnih radova u atmosferi intenzivnog smrada ili granično dopuštene koncentracije odlagališnog plina. Daljnji nastavak rada je moguć kada padne koncentracija metana ispod kritične koncentracije (ispod 4.4 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA Mjere zaštite radnika Oprema za osobnu zaštitu radnika Sve radnike na odlagalištu otpada potrebno je zaštititi zaštitnom obućom i odjećom. III.14. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer. itd. propisanom zaštitnom opremom (pojas i sigurnosna užad.5%). Ukoliko se u zoni radova izmjeri kritična koncentracija metana (preko 4. Za zaštitu od vlage potrebno je nositi zaštitno odjelo i osigurati mjesto za sušenje i zagrijavanje nakon rada u vlažnoj okolini.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere zaštite od nepovoljnih faktora okoline Zaštita od nepovoljnih faktora radne okoline rješava se nošenjem odgovarajuće zaštitne odjeće koja tako er mora biti propisana u Elaboratu o zaštiti na radu. Provjeru obavezno mora provoditi stručna osoba odgovarajućim metodama i sredstvima. Za zaštitu od buke rukovatelji moraju. prema Pravilniku o zaštiti na radu.A. demontaža i montaža glave plinskog zdenca) ustanovi prisutnost štetnih plinova. Ruke u posrednom dodiru sa otpadom treba štititi zaštitnim rukavicama. Ukoliko se uz zdenac u zoni radova (npr. treba predvidjeti mogućnost pojave opasnih plinova. treba upotrebljavati zaštitnu masku. nositi propisana sredstva za zaštitu sluha.5%) radovi se prekidaju i o izmjerenim vrijednostima se obavještava Koordinator II i Nadzorni inženjer. Pravilnikom o zaštiti na radu. a kako su vibracije u pravilu povezane i s opasnom bukom predvi eno je. Svi radnici koji ulaze u opasne zone uz plinski zdenac moraju biti osigurani zaštitnim pojasom i sigurnosnim konopcima. ponajprije metana. moraju biti upoznati s dozvoljenim radnim vremenom u kojem rad sa strojem s opasnim vibracijama ne izaziva po zdravlje štetne posljedice.

a prema potrebi i češće. Zatim treba ozlije enog prevesti do bolnice. potrebno je imati stalno na raspolaganju telefonsku vezu radi poziva za pomoć i osobno vozilo za prijevoz ozlije enog do bolnice.4. • Tijekom rada treba se pridržavati slijedećih radnih instrukcija: .korištenje osobne i kolektivne zaštitne opreme . stranica 340 od 348 .kemijski . a u cilju zaštite radnika treba poduzeti slijedeće mjere: • Zaštitnu odjeću redovito prati.opskrbljenost gradilišta kompletnom zaštitnom opremom . primjena odgovarajućih zaštitnih mjera. čak i u slučaju manje ozljede radi potrebne kontrole. Izvanredne mjere zaštite S obzirom da se radi na prostoru kod kojeg je moguća nepredvidiva situacija.mehanički .postupanje osoblja prema koncentraciji metana. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ostala oprema za provedbu mjera zaštite Za radnike i drugo osoblje na gradilištu je potrebno osigurati i slijedeću opremu: • sanitarne prostorije • garderobu • prostor za držanje kemijskih sredstava za dezinfekciju. Dezinfekciju je potrebno provoditi mehaničkim i kemijskim načinom: . moguće su i ozljede radnika.dezinficiranje otvorenog kopa . a uz pomoć potrebne opreme.5 REDOVITE MJERE ZAŠTITE Zbog specifičnosti radova na odlagalištu otpada. prostor privremenog zadržavanja te strojeve i opremu.14. Da bi se spriječila ili umanjila mogućnost zaraze ili kožnih oboljenja potrebno je poduzeti mjere dezinfekcije.korištenje sanitarne opreme .prskanje odre enim kemijskim sredstvima • Dezinsekciju i deratizaciju odlagališta provodi Korisnik sukladno svom planu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. • Dezinficirati redovito sanitarne prostorije. a najmanje jednom prije početka radova na sanaciji te na kraju radova. Po mogućnosti potrebno je na laboratorijsku kontrolu poslati i predmet koji je prouzročio ozljedu.pranjem vodom i detergentima . dezinsekciju i deratizaciju • prskalice (obične i motorne) • pitku vodu. najmanje dva puta tjedno. I ukoliko do e do incidentnih situacija.A. U slučaju zdravstvenih problema potrebno je odmah provesti kompletan propisani sistematski pregled. Ozlije enome prvu pomoć treba pružiti stručna osoba na gradilištu. Zbog toga je potrebno provoditi stroge provjere pridržavanja redovitih mjera zaštite. III.14.mjerenje koncentracije metana . vozila i opreme . • Provoditi redovite medicinske preglede ljudi koji su u neposrednom dodiru s otpadom. plinovima i prašinom tijekom rada.dekontaminacija ljudi.

33/05 i 107/07) Pravilnici i uredbe: • Naredba o obaveznom potvr ivanju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara (Sl. lemljenja i srodnih tehnika (Sl.6 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE Popis zakona i propisa Zakoni: • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon o o o o o o o o o o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) eksplozivnim tvarima (NN 178/04) prijevozu opasnih tvari ( 97/93. gra evinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97) stranica 341 od 348 . 53.N. 31/80 i 53/84) zaštiti od požara (NN 58/93. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94) • Pravilnik o razvrstavanju gra evina.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.14. rezanja. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 1/01) • Pravilni o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja. rezanja.A. list 16/83 i čl. opreme.A. čl... 2. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. br. 96/03. lemljenja i srodnih tehnika rada (N.) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. 56.4. 117/01. 55/94 i 103/96) • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06) • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. st. list 44/88) • Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) • Pravilnik o gra evinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gra enja glede zaštite od požara (NN 35/94) • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94 i 110/05) • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 20/06) • Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja. 139/04 i 174/04) zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07) zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78.14. 44/88. opreme. 34/95 i 151/03) prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) skladištenju i prometu zapaljivih tekućina i plinova (NN 178/04) vatrogastvu (NN 106/99. 36/02. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94. Zakona o zaštiti od požara 58/93. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

56. čl. 55/96. br. para.N.2/02. 5/02. br.. čl. list. br.. 148/99. 55/96. Zakona o zaštiti na radu. 24/87. 23. 74/90.) Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja. 7/84. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvo enje završnih radova u gra evinarstvu . Zakona o normizaciji-N. i čl.001 stranica 342 od 348 .-ispravak. 53.21/90. list. 2.. Zakona o normizaciji .) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Sl. 55/96.N.. 62/73. list. 53.N. br. 55/96. br. 13/68.14... 53.N. 53.N. 53. i čl. 141/03.) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u požaru (Sl. Zakona o normizaciji NN 55/96 ) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ure aje za gašenje požara ugljičnimdioksidom (Sl. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ure aja od požara (Sl. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl.. zaštitne sustave i komponente namijenjene za rad u eksplozivnoj atmosferi plinova. Zakona o normizaciji . čl. maglica i prašina (N.N.) Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 13/06 i 49/06) Norme: • Nomenklatura zaštite od požara HRN U. br.) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl.J1.N.. 41/91.N. i čl. list.. br. 53/88. br. 53.N. 53. list 45/83 i čl.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. i čl. br. Pravilnika -21/90. list... list. br. 55/96.N... čl. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 35/94) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. Zakona o normizaciji .. br.) Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje od požara (NN 67/96) Pravilnik o uvjetima za vatrogasne puteve (NN 35/94. 53. br. st. list 35/80 i čl. 4/00.) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl.. br.N. 53.N. list 38/89 i čl... čl. 32. N. 112/03. instalacija i ure aja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (N. 114.) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu. 55/94 i 142/03) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) Upute o zaštiti od požara za daljinski vo ena i daljinski nadzirana elektroenergetska postrojenja (N.A. Zakona o normizaciji NN 55/96) Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih prema požaru (Sl. 1/01. br.) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. Zakona o zaštiti od požara – 58/93. 59/96. 69/98.. Zakona o normizaciji-N. list 44/83 i 31/89i čl.

a u koje.7 UVOD Zbog specifičnosti radova na prostoru odlagalištu otpada. kada se radovi na odlagalištu stranica 343 od 348 . • Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite od požara i eksplozija koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. u nastavku opisanih mjera. nadležnim inspekcijskim službama i Projektantom). crpljenja i iskopa starog otpada. Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu.8 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI Najveća opasnost od požara i eksplozija je prisutna prilikom iskopa plinskih zdenaca. šahtove procjednih voda. a u cilju zaštite radnika i drugog osoblja potrebno je pridržavati se Zakona i pravilnika koji se odnose na zaštitu od požara i eksplozija. • Plan postupanja u izvanrednim situacijama. 34/95 i 151/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99).14. koji mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94). 33/05 i 107/07) • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93. Provo enje mjera zaštite od požara i eksplozija te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova na otplinjavanju odlagališta.14. Prije početka izvo enja radova. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. ventile. osim u slučaju da sam predloži vlastite mjere zaštite. hvatače kondenzata. • Pravilnik o zaštiti od požara za odlagalište Jakuševec te drugim zakonskim propisima i propisanim aktima donesenim od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. Sukladno Zakonu o zaštiti od požara ovdje su prikazane osnove mjere zaštite od požara i eksplozija kojih se mora pridržavati Izvo ač radova. plinske cijevi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Kordinatora II.4. za koje mora dobiti odobrenje Koordinatora II (koji se prije odobrenja mora savjetovati s poduzećem koje upravlja odlagalištem. Izvo ač je obvezan na gradilištu provoditi sve mjere zaštite od požara sukladno pravilima tehničke prakse te mjera koje su propisane slijedećim zakonima i pravilnicima: • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93.A.4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. svih radova uz plinske glave. Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite od požara i eksplozija Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu. odzračnika me usloja. koja mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 110/05).A. u prvom redu ubrajamo: • Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. III.14.

14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora. stranica 344 od 348 . ovisi o starosti i sastavu otpada ugra enog u tijelo otpada. u najvećoj mjeri. • prisutnost izvora zapaljenja s minimalnom potrebnom temperaturom paljenja (eksplozija može nastati i u zatvorenom prostoru). mjerenjem koncentracije odlagališnih plinova. poznate količine i struktura otpada. smetlište. III. te opseg opasnosti i mjere preventive zaštite. itd. može doći do nekontroliranog osloba anja kemijski vezane energije – eksplozije. sumporvodika (H2S).9 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA Prema pravilima o zaštiti ljudi i imovine od požara i eksplozije na odlagalištu otpada potrebno je odrediti na kojim se poslovima pojavljuje povećana opasnost za život i zdravlje radnika.4. Plinovi se mogu javiti u različitim omjerima što. bez mjerenja koncentracije odlagališnih plinova.) Mjere preventivne zaštite Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova. U odre enim situacijama povećane koncentracije pojedinih plinova. ugljikov monoksida (CO).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom standardnih pravila i metoda zaštite (neure eno odlagalište. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mogu odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4). slaba protupožarna zaštita itd.kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite (ure eno odlagalište. Opseg opasnosti Opseg opasnosti od požara utvr uje se prema kategorijama: • Mala opasnost .A. Područje na kojem se obavljaju sanacijski radovi svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara. ugljikov dioksida (CO2).) • Povećana opasnost .14. itd. na predmetnom odlagalištu otpada. Do pojave eksplozije najčešće dolazi ako je: • prisutnost metana u smjesi sa zrakom ili kisikom u točno odre enim koncentracijama (granica eksplozivnosti): • donja granica eksplozivnosti je 5 vol% • gornja granica eksplozivnosti je 15 vol%.A.

odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer. Pastor – TVA) koji se moraju postaviti uz svaki plinski zdenac (na liniji koja se nalazi u sanaciji) na udaljenosti ne većoj od 10 metara. Na vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom.10 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA Da bi se izbjegla opasnost od eksplozija prilikom sanacijskih radova. O svim mjerenjima i naredbama potrebno je voditi poseban dnevnik. Radovi se nastavljaju kada se utvrdi pad kritične koncentracije metana. • na svim strojevima i vozilima koji se kreću kroz prvu zonu opasnosti i koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv.A. sumporvodika (H2S) i vodika (H2) s mjernim područjem: • 0-100 % volumena za CH4. potrebno je izvršiti slijedeće: • kontinuirano mjeriti koncentraciju metana u zoni sanacijskih radova. • organizirati zvučno oglašavanje opasnosti. Za početno gašenje požara Izvo ač mora osigurati prijevozne atestirane vatrogasne aparate punjene s 50 kg ABC praha za gašenje (kao tip S50. Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagališti je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara. Ure aji za mjerenje koncentracije odlagališnog plina su prenosivi ure aji koji imaju mogućnost mjerenja slijedećih komponenti odlagališnog plina: metana (CH4). oko samih zdenaca. na mjestima priključaka zdenaca na linijske kolektore. agregati) udaljiti izvan prve zone opasnosti. Mjerenja je potrebno provoditi u zoni sanacijskih radova. kisika (O2). • sva vozila i sve strojeve opremiti kao za rad u metanskim jamama.14.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri. Izvo ač tako er mora osigurati veće količine zemlje potrebne za početno gašenje požara. • sve strojeve s unutrašnjim izgaranjem koji kontinuirano rade (npr. itd. na ispušnim cijevima ugraditi iskrolovce. Prekid rada na odlagalištu otpada se oglašava zvučnim signalom – sirenom s unaprijed dogovorenim signalima. oko hvatača kondenzata i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećana koncentracija metana.A.4.5%). stranica 345 od 348 . iskrolovce. Mjerenja koncentracije odlagališnih plinova u zrak provodi se ure ajima za mjerenje koncentracije odlagališnih plinova. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ukoliko se mjerenjem koncentracije metana utvrde kritične količine metana (više od 4. ugljikovog dioksida (CO2). radovi na sanaciji se prekidaju u cijelosti ili djelomično.

11 NAČIN GAŠENJA POŽARA Ukoliko do e do požara. Istovremeno treba mjeriti koncentracije metana i štetnih tvari u dimnim plinovima i narediti upotrebu zaštitnih sredstava (maski) tako da ne do e do trovanja radnika koji gase požar. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06). imovinu. • 0-200 ppm za H2S i • 0-1000 ppm za H2.4. rijeka ili mora • druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili ugrožavaju imovinu. Državnu upravu za zaštitu i spašavanje IZVO AČ treba obavijestiti ako je na odlagalištu neodgodivo potrebna: • hitna medicinska pomoć • pomoć vatrogasaca • pomoć policije • pomoć gorske službe spašavanja • pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja ili ako je IZVO AČ uočio: • požar • istjecanje opasnih tvari. U tom slučaju treba prekinuti sve radove. • onečišćenje pitke vode. okoliš obavezno treba obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje pozivom na broj 112. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • 0-100 % volumena za CO2. Kada IZVO AČ nazove Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112).14. on se mora vrlo brzo i organizirano gasiti pomoću postojećih vatrogasnih aparata i zasipnog materijala. potoka. Ure aji mora imati potvrdu Ex-Agencije prema Pravilniku o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) i Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. potrebno je pozvati vatrogasnu postrojbu i obavijestiti policiju.14. nesrećama ili prijetnji za ljudske živote.A. • 0-25 % volumena za O2. III. potrebno je obvijestiti: • što se dogodilo • gdje se dogodilo • kada se dogodilo • koliko je unesrećenih • kakvu pomoć trebate • tko zove. O svim hitnim situacijama na odlagalištu.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. opreme. a požarište se mora hladiti vodom. Ukoliko početni požar nije moguće lokalizirati. okoliš i kulturna dobra. stranica 346 od 348 . Kod većih koncentracija metana potrebno je zatražiti prisutnost medicinske ekipe.

107/07) Izvo ač radova na sanaciji je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara i eksplozija te sve radnike i ostalo osoblje uključeno na bilo koji način u poslove sanacije plinskog sustava. Radi navedenog svi zaposlenici moraju biti osposobljeni po požarnom minimumu i uvježbani o načinu rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara u skladu s odredbama Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.). upoznati s izra enim Elaboratima i mjerama zaštite. zavarivanje. otvorena ložišta.A. Zatim treba pristupiti gašenju požara nastalih nakon eksplozije. pružiti prvu pomoć eventualno povrije enim te pozvati hitnu pomoć.A. vozila. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. nemara ili slično. strojevima i ure ajima koji pri radu mogu izbacivati iskre na mjestima gdje bi to moglo predstavljati opasnost od požara. • onemogućavati ubacivanje predmeta koji bi mogli prouzročiti požar u otvorenom prostoru sanacije na koji je pristup ograničen. • onemogućavati pristup vozilima.12 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA Nedovoljna upućenost zaposlenih osoba na odlagalištu otpada o opasnostima koje mogu nastati zbog nesmostrenosti. III. Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96. • izvoditi i održavati odgovarajuće ure aje i instalacije za dojavu i gašenje požara. pušenje. III. • održavati puteve u stanju koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima u svako doba. • održavati u ispravnom stanju vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. itd. instalacije i ure aje u ispravnom stanju. one elemenate i sklopove na postrojenjima. instalacijama i ure ajima koji mogu izazvati požar. koristeći zaštitna sredstva.14. Mjere zaštite od požara i eksplozije tijekom sanacije plinskog sustava su slijedeće: • upotrebljavati samo strojeva. • postavljati. svjetiljke s otvorenim plamenom. 33/05.4.14. • uklanjati predmete koji predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije.13 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE Prema zakonu o zaštiti od požara potrebno je poduzimati radnje nužne za utvr ivanje primjene propisanih i nare enih mjera zaštite od požara. stranica 347 od 348 . • nabavljati odre ene količine i vrste tehničke opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U slučaju eksplozije treba prekinuti rad i udaljiti ljude.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prema Zakonu o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07). odnosno izmjeniti. 114/03) i Zakonu o zaštiti požara (NN 58/93. vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. 94/96.4. • uklanjanjati. • zabraniti uporabu otvorene vatre u prostoru sanacije (npr.A. na za to potrebna mjesta. elektroinstalacije koje nisu u S-izvedbi. u velikoj mjeri predstavlja propust koji može rezultirati požarom ili eksplozijom. • uklanjati zapaljive tvari koje predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94).14.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. zabraniti uporabu neadekvatnih i opasnih ure aja. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 348 od 348 . pretakanje zapaljivih tekućina i plinova. organizacija koja upravlja odlagalištem i Koordinator II. usaglašavati mjere zaštite s važećim zakonima i podzakonskim aktima te s općim aktima propisanim od strane organizacije koja upravlja odlagalištem.). Za provo enje svih propupožarnih mjera zaštite je odgovoran Izvo ač radova i odgovorna osoba Izvo ača. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • zabraniti uporabu ure aja. zabraniti obavljanje opasnih poslova na prostoru sanacije (npr. lakiranje. instalacija ili drugih sredstava sve dok se ne poduzmu sve mjere da se opasnost ukloni.A.14. Kontrolu mjera protupožarne zaštite provode nadležna tijela. itd. spaljivanje. ako se njihovim preure enjem ne može otkloniti nedostatak koji može prouzročiti požar. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. instalacija ili drugih sredstava.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->