PROJEKT: FAZA

:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
ZA GRA ENJE, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE POJEDINIM PODSUSTAVIMA ODLAGALIŠTA OTPADA JAKUŠEVEC

SVEZAK III. KNJIGA 1/3 PROVEDBENI PROJEKTNI ZAHTJEVI NARUČITELJA
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica ZGOS Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

Svibanj 2012.

Osnovni sadržaj svezaka dokumentacije za nadmetanje
Svezak I. Opći uvjeti nabave I.1 Upute ponuditeljima I.2 Ponudbeni podaci I.3. Obrazac ponude I.4 Obrazac ponudbenog jamstva I.5 Pismo prihvaćanja II. Ugovor o ustupanju radova i usluga II.1 Ugovor II.2 Opći uvjeti ugovora II.3 Posebni uvjeti ugovora II.4 Dodaci III. Provedbeni projektni zahtjevi Naručitelja po sustavima III.A. Sustav: Tijelo odlagališta III.B. Sustav: Deponija zemlje III.C. Sustav: Stalne prometnice III.D. Sustav: Parkirališta III.E. Sustav: Ure aji za pranje kotača III.F. Sustav: Hidrantska mreža III.G. Sustav: Separatori III.H. Sustav: Vodovodna mreža III.I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata III.J. Sustav: Elektroinstalacije III.K. Sustav: Telekomunikacijska mreža III.L. Sustav: Vanjska rasvjeta III.M. Sustav: Ograde III.N. Sustav: Piezometri III.O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode III.P. Sustav: Plinsko postrojenje III.R. Sustav: Ispust procjednih voda u rijeku Savu III.Prilog A. Podloge za izradu dokumentacije za nadmetanje III.Prilog B. Dozvole III.Prilog C. Situacija sustava odlagališta III.Prilog D. Primjeri izvještaja III.Prilog E. Okvirne ponude PRO2 III.Prilog F. Periodična ispitivanja na Odlagalištu otpada Jakuševec III.Prilog G. Fizikalno kemijske analize na ulazu i izlazu iz postrojenja za pročišćavanje procjednih voda III.Prilog H. Izvod iz cjenika Odlagališta otpada Jakuševec III.Prilog I. Pravilnik o pregledu i održavanju elektroenergetskih postrojenja i instalacija III.Prilog J. Shematski prikaz trajnog i privremenog otplinjavanja IV. Tehnička dokumentacija V. Troškovnici gra enja, održavanja i upravljanja po (pod)sustavima

Svezak

Svezak

Svezak Svezak

stranica 2 od 348

SVEZAK III, KNJIGA 1/3
SADRŽAJ KNJIGE 1/3 Sustav A. Tijelo odlagališta III.A.0. Tehnički opis III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada III.A.2. Privremeno prekrivanje III.A.3. Prometnice i platoi III.A.4. Obodni nasip III.A.5. Me unasip (zečji nasip) III.A.6. Kanali III.A.7. Detekcija oštećenja geomembrane III.A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda III.A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III.A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A.11. Gornji brtveni sloj III.A.12. Gotova prekrivka III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

stranica 3 od 348

POPIS PODSUSTAVA PO SUSTAVIMA: A. Sustav: Tijelo odlagališta A.1. Prihvat i ugradnja otpada A.2. Privremeno prekrivanje A.3. Prometnice i platoi A.4. Obodni nasip A.5. Me unasip (zečji nasip) A.6. Kanali A.7. Detekcija oštećenja geomembrane A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada A.11. Gornji brtveni sloj A.12. Gotova prekrivka A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice B. Sustav: Deponija zemlje C. Sustav: Stalne prometnice D. Sustav: Parkirališta E. Sustav: Ure aji za pranje kotača F. Sustav: Hidrantska mreža G. Sustav: Separatori H. Sustav: Vodovodna mreža I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata J. Sustav: Elektroinstalacije J.1. Transformatorske stanice (istok i zapad) J.2. Podzemni kablovi i elekroormari K. Sustav: Telekomunikacijska mreža K.1. Telefonska mreža K.2. DTK mreža i okna L. Sustav: Vanjska rasvjeta M. Sustav: Ograde N. Sustav: Piezometri O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode P. Sustav: Plinsko postrojenje R. Sustav: Ispust pročišćenih procjednih voda u rijeku Savu

stranica 4 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. Sustav: TIJELO ODLAGALIŠTA

SADRŽAJ: III.A.0. III.A.1. III.A.2. III.A.3. III.A.4. III.A.5. III.A.6. III.A.7. III.A.8. III.A.9. III.A.10. III.A.11. III.A.12. III.A.13. III.A.14. Tehnički opis Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav sakupljanja procjednih voda Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Ploha za prihvat azbestnog otpada Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 5 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Sustav: Tijelo odlagališta

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. 0. Tehnički opis

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 6 od 348

....................................................A................................. 17 A........................................... 20 A............................. SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA ...................................................... 35 A....................................14............................................................................................7......11...................6.......... POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI..... 19 A............................................... 33 A....................................................... 16 A.....8.... GORNJI BRTVENI SLOJ ........ PRIVREMENO PREKRIVANJE ........12..... 29 A...... 8 A......1.............Dokumentacija za nadmetanje Gra enje........ 17 A...... 20 A.................................... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III................................................................................................................ OBODNI NASIP .... GOTOVA PREKRIVKA........ OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO).................................4..... DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE .............................. Sustav: Tijelo odlagališta SADRŽAJ TEHNIČKOG OPISA: UVOD ..5.................................. PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA .............................................................................. ME UNASIP (ZEČJI NASIP) ............................. PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA ... 19 A.............10. KANALI ...13. 29 A............ 21 A..9............................................3 PROMETNICE I PLATOI .......... 28 A.................2................................................................... ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE ........ 38 stranica 7 od 348 ..........

nakon zatvaranja odlagališta tj. dok je maksimalna širina oko 390 m. n.15m HUMUSNI SLOJ • 0. Prosječna kota okolnog terena je 109.65m ZAŠTITA OD MRAZA • 0.50 m.n.3m MEDJU POKROVNI SLOJ • 0.85 1 OTPAD 2.m. Shematski prikaz završnog pokrova tijela odlagališta Jakuševec stranica 8 od 348 .. nakon iskorištenja svih kapaciteta iznositi će oko 54 ha. jer je na krovnom dijelu projektiran dvostrešni nagib od centra odlagališta prema vrhu bočnih kosina završnog pokrova od 5 %.001 m GLATKA LLDPE • 0.n.3m MEDJU POKROVNI SLOJ 5% 155m. • 0. Na sjeverozapadu se teren rijetko izdiže iznad apsolutne kote 109.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.n.n.00 m.m.A.n. 2.006m BENTONITNI TEPIH • 0.006m BENTONITNI TEPIH (GCL) • 0.15m HUMUSNI SLOJ • 0. odnosno obod se nalazi na visini od 45 m iznad kote okolnog terena koji ga okružuje.365 m. 3 1 1% Slika 1.m.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0.m.m.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0..m. Maksimalna duljina projektiranog odlagališta iznosi oko 1. Tlocrtni oblik odlagališta je približno pravokutan. Tijelo odlagalište je koncipirano da obod (sjecište krovnog dijela i bokova) ima apsolutnu visinsku kotu od 155 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 1 109 m. Sustav: Tijelo odlagališta UVOD Odlagalište Jakuševec-Prudinec je odlagalište komunalnog i neopasnog otpada grada Zagreba i njegove okolice. Površina kojoj će zauzeti odložen otpad.85m ZAŠTITA OD MRAZA • 0.010m GEOKOMPOZITNI • 0. a na jugoistoku iznad 109. Površina terena oko odlagališta je blago nagnuta od sjeverozapada prema jugoistoku.010m GEOKOMPOZITNI DRENAŽNI SLOJ (GCL) DRENAŽNI SLOJ GEOMEMBRANA • 0.00 m. U sredini odlagališta je visinska kota završnog pokrova nešto viša.

2. Sutav "Tijelo odlagališta" se sastoji od sljedećih podsustava: A. A. A. A.13.12.8. A. Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav procjednih voda Zaštitni sloj Ploha za prihvat azbestnog otpada (kaseta 6/3 jug) Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U daljnjem tekstu su dane osnovne informacije i tehnički opisi svih podsustava sutava "Tijelo odlagališta". A. stranica 9 od 348 . A.10. A.14.6. A. A.7. A.3.9.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta PODSUSTAVI TIJELA ODLAGALIŠTA Radi lakšeg pregleda obaveza Izvo ača.5.A.1. A. A.11.4. A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. sustav "Tijelo odlagališta" je podijeljeno u nekoliko podsustava koji se razlikuju po svojoj funkciji i smještaju.

godine prepoznato u okviru Vodoprivredne osnove grada Zagreba kao rezervno crpilište.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. što je nedvojbeno upućivalo na to da smetlište treba smatrati značajnim izvorom onečišćenja okoliša (vidi http://hrcak. odabrano rješenje sadrži još i neke druge dijelove s kojima stranica 10 od 348 . 57: str. Nakon analiza različitih varijantnih rješenja. 307-315. koje je od odlagališta Jakuševec-Prudinec udaljeno samo 3 km nizvodno. 2006). Od 1986. godine kada je sanirana ploha 1. 317-324. 2006 i V. Zbog stalnog pogoršavanja stanja u vodoopskrbi Grada cjelovito rješavanje problema odlaganja otpada na smetlištu Jakuševec-Prudinec još više dobiva na značaju. godine.6).. Zbog osiguranja novih površina za potrebe industrijske gradske zone. Sve do 1996. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. godine na smetlištu su vršena prva sveobuhvatna istraživanja.. Do početka 80-tih godina se smatralo da je glavni problem smetlišta Jakuševec-Prudinec njegovo zaposjedanje vrijednog zemljišta za budući industrijski razvoj Grada. Gradsko poglavarstvo je početkom 1991. M. Donesena je i odluka o ograničenju visine otpada u odnosu na kotu okolnog terena. Naime. S. To područje je 1981. Terzić.tih godina na području Jakuševca ukazivala su da postoji izrazit trend pogoršanja kvalitete podzemnih voda i značajan utjecaj na kvalitetu zraka u neposrednoj blizini odlagališta.A. kako su gradska crpilišta na lijevoj obali Save zbog industrijskog onečišćenja postupno bila sve nepovoljnija ili potpuno izvan uporabe. odabrana je varijanta sanacije na način da se postojeći otpad uklanja i privremeno odlaže na drugom mjestu (na postojećoj lokaciji) dok se nije uredilo slabopropusno dno (temeljni brtveni sustav) na koje se kasnije ugra ivao prethodno uklonjen otpad. Sustav: Tijelo odlagališta POVIJESNE INFORMACIJE O PROJEKTU Odluka o otvaranju smetlišta Jakuševec-Prudinec donesena je 1964. te se po plohama i provodila sanacija.: Onečišćenje zraka u području odlagališta otpada Jakuševec i u okolnim naseljima.srce. do 1988. Zagreb. Sa sanacijskim radovima odlagališta započelo se 1996. kada je izgradnjom nasipa za obranu od poplava rijeke Save trajno zaštićena njena desna obala. Zagreb. 57: str.: Organska onečišćenja u odlagalištu otpada Jakuševec i njihov utjecaj na podzemne vode. Smetlište je aktivno od 1965 godine. kada je započelo nekontrolirano odlaganje svih vrsta smeća u rukavce Save i jame nastale eksploatacijom šljunka. N. Va ić. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006. Tada je ta lokacija bila na samom rubu grada. posebice na podzemne vode. ali su ukazala na realnu opasnost od onečišćenja podzemnih voda na području Črnkovec uslijed utjecaja smetlišta. postajalo je sve zanimljivije područje Črnkovec na desnoj obali Save. izradi projekata itd. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006. Istraživanja koja su se provodila 80-tih i 90. godine odlaganje se provodilo bez provedbe planskih mjera zaštite podzemnih voda i zraka od zaga enja. 1976 godine započele su aktivnosti na istražnim radovima. što je dovelo do danjeg širenja smetlišta. godine pokrenulo izradu Idejnog rješenja ure enja i zatvaranja smetlišta Jakuševec-Prudinec. Tepić. Radi jednostavnosti i što lakšeg uskla ivanja spomenutih operacija.hr/. kako bi se utvrdio utjecaj odloženog otpada na okoliš. Ahel. buduće odlagalište podijeljeno je u plohe (1 . Zbog nedostatka sredstava ispitivanja nisu bila dovršena prema planiranom programu. Uz spomenuti brtveni sustav.

do srpanj 2011" [TD17]. brtvenu (slabopropusnu) podlogu. To su: • sustav prikupljnja. stranica 11 od 348 . Sav stari otpad je premješten u plohe 1 do 5. Radovi u drugoj fazi ograničeni su na ugradnju novog otpada na plohe 5. na odlagalište iznosi oko 29. Podaci dnevne dinamike ulaza vozila (po satima) se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007. Dinamiku realizacije navedenih radova potrebno je prilagoditi stvarnoj situaciji na terenu a koja ovisi o brzini popunjavanja odlagališta novim otpadom. Zadatak Izvo ača je nastavak izgradnje i prekrivanje završom prekrivkom ploha 5. Na odlagalište Jakuševec se dnevno dopremi približno 971 tona neopasnog otpada. Godišnja količina otpada koji se odloži na odlagalište iznose približno 450. odvodnje i obrade onečišćenih procjednih voda iz tijela deponije prije njihovog ispuštanja u recipijent. • sustav prikupljanja.) Cjelokupni radovi podijeljeni su u dvije vremenski i prostorno odvojene faze. Sustav: Tijelo odlagališta opisan način izvedbe ure enog dna tek zajedno čini cjelinu rješavanja sigurnog načina odlaganja otpada na budućem ure enom sanitarnom odlagalištu komunalnog otpada. odvodnje i ispuštanja oborinskih voda ure enog dijela tijela odlagališta Jakuševec-Prudinec u recipijent. interventni crpni sustav i postaja za monitoring kakvoće zraka i sl. • sustav prikupljnja i odvo enja odlagališnog plina na mali termoenergetski objekt (mTEO) u cilju energetskog iskorištenja plina ili spaljivanja na bakljama. kontrola pristupa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Druga faza podrazumijeva period nakon premještanja cjelokupnog starog otpada na izgra ene brtvene sustave. Sa starim otpadom istovremeno se odlagao i novi otpad koji kontinuirano pristiže na odlagalište. U toj fazi se deponira samo novi otpad koji pristiže na odlagalište. procjenjuje se da kapacitet odlagališta s izgra enim plohama 5D i 6 zadovoljava potrebe grada Zagreba do 2021.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. g. • sigurnosni sustavi (kontrola dovoza različitih vrsta otpada." [TD11]). do studenog 2011. koja spriječava tečenje procjednih voda iz otpada u podzemlje. kada je je ugra en sav stari otpad na izgra en brtveni sustav i sustav odvodnje procjedne vode na plohama 1 do 5.000 tona. odnosno radove ugranje novog otpada nakon završetka sanacije.140 tona/mjesečno.A. 5D i 6. Na temelju dolaznih količina otpada. U prvoj fazi (fazi sanacije) postojeći stari otpad je prebačen na ure enu. što godišnje čini masu od oko 350. Cjelokupna sanacija dovršena je 2003. DOPREMLJENE KOLIČINE OTPADA Danas se otpad ugra uje na plohu 5D. 5D (dodataka plohe 5) i plohe 6 s nastavkom odlaganja na novoure ene plohe. te prekrivanje odloženog otpada završnim prekrivnim sustavom nakon formiranja geometrije tijela odlagališta definiranog projektom. Tijekom sanacije se novo pristigli otpad ugra ivao na plohe 2 do 5. (vidi dokument "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007. do studenog 2011. odnosno u sustav javne odvodnje.000 m3. Prosjek dovoza otpada u periodu od listopada 2007.

FAZNA REALIZACIJA PROJEKTA I KAPACITET ODLAGALIŠTA Fizička ogranjičenja odlagališta Konačne horizontalne i vertikalne granice odlagališta su definirane lokacijskom i stranica 12 od 348 . izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže.14. 2. A.12. Prometnica s južne strane spoja ploha 1 i 2 započinje uspon na odlagalište.14. Izvedbu Me unasipa (zečjeg nasipa). održavanje i upravljanje podsustavima ploha 5 i 5D. A. izgradnju gornjih brtvenih slojeva. Izvo ač je zadužen za izgradnju. A. izgradnju gornjih brtvenih slojeva.000 tona materijala (otpad plus materijal za prekrivanje). izvedbu gotove prekrivke.3. 3 i 4 Plohe 1. Ploha 6 Na plohi 6 je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. prihvat i ugradnju otpada. Na navedenim plohama se ne odlaže otpad. A. A.5.2. A.2.11.13. 3 i 4 su u potpunosti izvedene. Godišnje se u tijelo odlagališta ukupno ugradi 460. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta Za potrebe dnevnog i produženog prekrivanja otpada. održavanje i upravljanje podsustavima plohe 6. Izveden je sustav aktivnog otplinjavanja (plinski zdenci s mrežom plinskih cijevi) i sustav površinskog sakupljanja i odvodnje oborinskih voda. Ploha 5 i 5D Na plohama 5 i 5D je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. Izvo ač je zadužen za izgradnju. A. A. dok je na vrhu odlagališta prometnica smještena u središnjem dijelu krovnog dijela odlagališta i proteže se sve do spoja ploha 4 i 5 (gdje prestaje završni prekrivni sustav). privremeno prekrivanje. što znači da su popunjene otpadom koji je ugra en na temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda te su prekrivene završnim prekrivnim sustavom.3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. A.A. Minimalna zahtijevana gustoća zbijanja novog otpada iznosi 0. A. Izvo ač je zadužen za održavanje i upravljanje podsustavima izvenih ploha 1 do uključivo plohe 4. izvedbu gotove prekrivke. izgradnju prometnica i platoa. A. izvedbu površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detaljia kao i A. privremeno prekrivanje.11. Na na završni prekrivni sustavu ploha 1 do 4 je izvedena interna servisna prometnica koja se može koristiti kako za održavanje tako i za izgradnju. izvedbu površinske odvodnja oborinskih voda i posebnih detalja kao i A.1. 2.12. Gra enje plohe 6 uključuje. izgradnju prometnica i platoa. A. Na plohama 5 i 5D se odlaže otpad. A. izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže. ZATEČENO STANJE U slijedu je dan opis postojećeg stanja s opisom predvi enih radova za Izvo ača u narednom periodu: Plohe 1.6 tona/m3.13. Gra enje plohe 5 i 5D uključuje. Prihvat i ugradnju otpada.1. u tijelo odlagališta je potrebno ugraditi približno 290 tona/dan inertnog zemljanog materijala.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Apsolutna visina oboda (spoj krovnog dijela i pokosa) iznosi 155 m. • Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u punjenju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Projekt sadrži plan prekrivanja ploha i zasniva se na sadašnjoj procjeni godišnje količine ugradnje novog otpada od 450. na koju se trenutno odlaže otpad i ukupni volumen plohe 6 omogućuju odlaganje od ukupno 3. Fazni pristup izvo enju radova Radovi odre eni ovom dokumentacijom usredotočeni su primarno na same radove koji uključuju završetak (popunjavanje otpadom i izradu završnog prekrivnog sustava) ploha 5. stranica 13 od 348 . od kojih svaka traje otprilike 3 godine. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice provoditi tijekom gra evinske sezone koja traje 4. Tako je odlaganje na pojedine kasete podijeljeno u faze. Sustav: Tijelo odlagališta gra evinskom dozvolom su slijedece: • Sjeverna strana odlagališta definirana je obaveznim koridorom kojim je utvr ena minimalna udaljenost nabliže točke tijela odlagališta do središta savskog nasipa. Nakon završetka ugradnje otpada po svakoj kaseti provodi se njeno trajno prekrivanjke. • Istočna strana plohe 6 se nastavlja na plohu 5D na koju se trenutno odlaže otpad. Procjenjuje se da će se radovi na podsustavima. • Visina tijela odlagališta definirana je apsolutnom visinom obodne točke tijela odlagališta i nagibom krovne plohe (od 5%).5 mjeseci godišnje.n. U tom koridoru smještena je sjeverna obodna prometnica.52 miliona m3 otpada. • Visina temeljnog brtvenog sustava definirana je gravitacijskom odvodnjom procjednih voda do ure aja za pročišćavanje procjednih voda koji se nalazi na istočnom dijelu odlagališta.14.16.A. Donji brtveni sustav plohe 6 je u potpunosti izveden i spojen s brtvenim slojem plohe 5D. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji i A.15. A. • Južna. Vremensko korištenje tako osiguranog volumena ovisiti će. Gotova prekrivka.13. osim o kvalieti zbijanja i sastavu. 5D i 6. Gornji brtveni sloj. i o dinamici dotura otpada na odlagalište. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. A.m. A.000 m3. zapadna i istočna granična crta odlagališta definirane su izgra enom obodnom prometnicom. Slobodan volumen plohe 5D.

18 mil. stranica 14 od 348 .44 8. Uz dinamiku prekrivanja istovremeno je prikazana i dinamika izvo enja otplinjavanja i njegovog priključivanja na postojeći sustav. Fazna izgradnja gornjeg prekrivnog sustava U skladu s pretpostavkama o raspoloživom prostoru na pojedinim plohama odlagalista. Sustav: Tijelo odlagališta Kapacitet odlagališta i fazna gradnja donjih brtvenih slojeva i sustava odvonje procjednih voda po plohama Glavnim projektom odre ene su faze u kojima se izvode radovi na ure enju donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda pojedinih ploha. Tablica 1 Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6.75 2.52 mil. odnosno dijelovi i kapacitet pojedinih ploha prikazane su u tablici 1.27 5. m3 otpada.8 Vrijeme u kojem se izvode radovi Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1.A.62 Budući da na plohi 5 još ima mjesta za prihvat približno 0.64 3.89 13. zaključuje se da na odlagalištu ima još mjesta za odlaganje približno 3.08 1.1 3.34 Ukupno 40.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. m3 otpada. u tablici 2 prikazana je procjena dinamike izvedbe gornjeg brtvenog sloja i završnog prekrivanja odloženog otpada. m3 otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.18 9.1 8. Faze izvedbe donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda. te da na plohi 6 stane ukupno 3.05 3.34 mil.67 1.

Izvo aču će biti dostavljeno naknadano. 3 i 4.8 Druga polovica 2012. potrebno je pristupiti prekrivanju navedenog dijela.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.44 8.05 3. 2019.5 do 3 m nižoj apsolutnoj koti od projektirane. 2016. Kako bi se postigla projektirana visina navedenog područja.64 3. 2. 165 x 70 m). stranica 15 od 348 .A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Visinska kota vrha otpada na granici izmedu ploha 4 i 5 nalazi se na cca. .34 0. Detalji navedenog područja kao i rješenje spajanja novog prekrivnog sustava s već postojećim. Prije početka odlaganja otpada na navedeni dio. o čemu odluku donosi Investitor. Neposredno po izvo enju zdenaca i ostalih neophodnih dijelova sustava otplinjavanja.1 8. Ukupna površina dijela iznad plohe 4 koji će se prekrivati nakon popunjavanja kapaciteta iznosi 1. promjeni dinamika odre enih radova. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 2 Procjena popunjavanja ploha odlagališta.plohe 5).1 3. 2015. 2018.2021. * Završni prekrivni sustav i sustav aktivnog otplinjavanja izveden je na plohama 1.67 1.2022. 2013.27 + Vrijeme u kojem se izvode radovi prekrivanja Izvedeno Izvedeno Izvedeno Vrijeme u kojem se izvode plinske instalacije Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1.16 ha (cca.75 2.62 Budući da je dinamika radova prikazana u tablici 1 i 2 definirana na osnovu postojećeg stanja i pretpostavci o količinama otpada u budućnosti. Ukupno 40. otpadom će se nadopuniti već prekriveni krajnji zapadni dio plohe 4.18 9. ostavlja se mogućnost da se u slučaju promjene godišnje količine otpada koji se deponira.89 13.91* 5. potrebno je izvoditi i sustav plinskih zdenaca. 2. izvedbe završnog prekrivnog sustava i sustava otplinjavanja Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6.08 1. Nakon sto se na plohi 5 formira projektni profil (iskorištenje kapaciteta odlagališta . nove zdenci se priključuju na postojeći plinski sustav i redovito održavaju. Istovremeno s završnim prekrivanjem pojedinih dijelova odlagališta odnosno neposredno nakon prekrivanja. . uklonit će se završni prekrivni zemljani sloj i privremeno deponirati na susjedne površine (ploha 4 istok).

IV. Izvo ač je obvezan izvršiti prihvat. .30. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu.III. Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača. 1.28.00 .31.00 07.31. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja. mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada.00 07. ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu.31.00 .00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog stranica 16 od 348 . me utim zbog slijeganja je potrebno urediti spoj plohe 4 i 5 ugradnjom dodatnog otpada i njegovim prekrivanjem. . Za rad nedjeljom. Izvo ač je odgovoran da radove na prihvatu i ugradnji otpada uskladi s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada kao i s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. od plohe 5 i 5D prema kaseti 6/1 plohe 6 i dalje prema kaseti 6/2 i zadnjoj kaseti plohe 6 (6/3). Instituttitut IGH d. odnosno nalogu Naručitelja. Otpad je u potpunosti ugra en na plohe 1 do 3. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00.XI. . . a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010.X.II. 07.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 .IX. potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom. 1.A.00 .d. VIII.X. Sustav: Tijelo odlagališta A.18. Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote.. Na plohi 5 i 5D je formiran pokos od ugra enog otpada i zemlje koji ima pad prema sjevero-zapadu (prema kaseti 6/1) u približnom nagibu 1V:3H. PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA Izvo ač radova će dijelatnost prihvata i ugradnje otpada provoditi tijekom cijelog ugovornog perioda.00 07. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada. 1.20.18. Zavod za planiranje.00 . Radovi na prihvatu i ugradnji otpada su koncipirani tako da popunjavanje tijela odlagališta bude od jugo istoka prema sjevero zapadu tj.1. odnosno nalogu Naručitelja. 1. Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1.III.16.19.IX.00 07. . Na plohi 4 je otpad ugra en i izveden je završni pokrov (gornji brtveni sloj i gotova prekrivka).

IZVO AČ je dužan na gradilištu imati tim zadužen za sakupljanje letećeg otpada. uglavnom tijekom noći. odvija se po stalnim (asfaltnim) prometnicama. privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe. A. (vidi IP14).3 PROMETNICE I PLATOI Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad. sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju. satima rada radnika i lokaciji skupljanja. Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada. Skupljanje letećeg otpada Tijekom postupka prihvata i ugradnje otpada u tijelo odlagališta a prije izvedbe dnevnog prekrivanja. Institut IGH. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada. Nadzorni inženjer ovjerana kvalitetu i količinu rada IZVO AČA na sakupljanju letećeg otpada.500 m2). A. stranica 17 od 348 . na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. iz veljače 2012.2. Dnevno prekrivanje Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja). dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala. Ovim slojem se prekriva površina na kojoj je ugra en dopremljeni otpad (približne površine 1. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih materijala raznesenih vjetrom. količini dovezenog neprekrivenog otpada. Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Razlikujemo dnevno i produljeno prekrivanje. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra. broj projekta 81010-041/12. ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. PRIVREMENO PREKRIVANJE Sav dnevno odloženi otpad Izvo ač mora prekriti slojem inertnog materijala sukladno Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. Produljeno prekrivanje Produljeno prekrivanje se izvodi u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sakupljanje letećeg otpada se provodi po nalogu Nadzornog inženjera. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta. Sustav: Tijelo odlagališta dana i noći (24 sata). te IZVO AČ vodi evidenciju o broju radnika.A. Izvedba ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.

d.Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice (broj projekta: 24-10067/07 – RevE).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. izgradnju i održavanje istovarnog platoa stranica 18 od 348 .).. Servisna prometnica je smještena na krovnom dijelu tijela odlagališta i izvedena je na plohama 1. god. ISTOVARNI PLATO Istovarni plato je pripremljena površina (minimalne površina 20×60 m) za prihvat vozila koja na rubu platoa vrše odlaganje (istovar) dopremljenog novog otpada. a u slučaju podizanja prašine. Izgradnja privremenih prometnica i platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Ukupna debljina ustroja prometnica mora omogućiti uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm). studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. U cilju sprječavanja naglog propadanja. Stalne prometnice su posebni sutav (vidi poglavlje III. za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica. Izgradnja i državanje privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja za reciklažu gra evinskog otpada (RGO). Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim.revizija E . 2. Izvo ač je odgovoran za raspored (planiranje) smještaja. Projektirana širina ceste je 8 metara a maksimalni nagib iznosi 11 % na kratkim dionicama prekrivnog sustava. Izvo ač je odgovoran za daljnju izgradnju i održavanje servisne prometnice sukladno s Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Instituttitut IGH d.A. tucnaikom frakcije 30-60 mm.C. Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je zadužen za održavanje stalnih prometnica.) i Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 3 i 4 (do plinske linije L odnosno profila 13). Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. SERVISNA PROMETNICA Servisna prometnica je stalna prometnica za pristup u cilju održavnja izgra enih dijelova odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada. Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje.7 Izvedbenog projekta prekrivanja ploha 4. Zavod za planiranje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. Prilaz sevisnoj prometnici se nalazi na južnom spoju ploha 1 i 2. izgradnju i održavanje i tehnoloških prometnica. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. moraju biti polijevane vodom.60 mm i cakum pakom. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnica. 5 i 6 . TEHNOLOŠKE PROMETNICE Tehnološka prometnica je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa.). god. Dolaskom zimskih uvjeta. Lokacija ceste prikazana je na nacrtu 5.

Plohe na kojima se ne odlaže otpad moraju imati odvojenu odvodnju oborinskih voda od ploha na kojima se odlaže otpad.. kod kojih se procjedne vode odvode u sustav procjednih voda. Prometnice moraju biti tako izgra ene. Oborinska voda treba se sakupljati odvojeno i odvoditi u sustav za odvodnju oborinskih voda (obodni kanal). Prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1.4. da je umanjeno iznošenje blata na vanjske prometnice. A. Me unasipom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad. Nožica pokosa tijala otpada mora biti udaljena minimalno 10 m od osi krune unasipa. 6/2 (središnja) i 6/3 (zapadna). Obodni nasip ima osnovnu mehaničku funkciju osiguranja stabilnosti tijela odlagališta. u obodnom nasipu je formirana prilazna rampa koja se koristi kako bi kamioni koji dovoze otpad mogli pristupiti mjestu odlaganja.A. Izvo ač je zadužen za održavanje izvedenog obodnog nasipa. tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. dok s unutrašnje strane nasip ima pad od 1V:3H. Ploha 6 se sastoji od 3 kasete i to kasete 6/1 (istočna). studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te po potrebi za izvedbu me unasipa izme u kaseta i 6/3. Sa sjeverne strane kasete 6/1 i plohe 5D. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se trenutno ne odlaže otpad. Na zapadnoj strani kasete 6/3 nalazi se prilaz kaseti za prihvat azbestnog otpada (koja se nalazi na kaset 6/3 jug). ME UNASIP (ZEČJI NASIP) Me unasip (zečji nasip) je gra evina koja se izvodi na zaštitnom sloju sustava za sakupljanje procjedne vode unutar pojedinih kaseta.d. Ovo pravilo vrijedi do početka odlaganja otpada na kasetu 6/3. OBODNI NASIP Obodni nasip je izveden oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6). Privremena kontrola površinskih voda Oborine koje dolaze u kontakt s otpadnim materijalom trebalo bi se ograničiti unutar odlagališta obodnim nasipom kao i me unasipima (zečjim nasipima) koji se nalaze izme u pojedinih ploha i formiraju kasete ploha. A. Sustav: Tijelo odlagališta kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. Visina obodnog nasipa je od 9 do 10 m. Navedenu rampu biti će potrebno ukloniti prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 i dalje na kasetu 6/2 i 6/3. i u kruni ima širinu od 6 m. treba adaptirati sustav odvodnje tako da se oborinske vode kaseta 6/2 i 6/3 prebacuju u sustav oborinskih voda a procjedna voda iz kasete 6/1 da se pripoji stranica 19 od 348 . Pokos sa vanjske strane nasipa (gledano s tijela odlagališta) ima pad 1V:2.5H. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvo ač je zadužen za izvedbu unasipa izme u kasete 6/1 i 6/2. Raspored izgradnje istovarnih platoa tijekom izgradnje tijela odlagališta je da u Planu odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Me me 6/2 me unasip je izveden izme u plohe 5D i kasete 6/1. Zavod za planiranje.5. Tehnološka prometnica je najmanje širine 8 m. Instituttitut IGH d.

Obodni kanali tijela Odlagališta moraju biti tako održavani da omogućuju nesmetano protjecanje oborinskih voda a u skladu s postojećom projektom dokumentacijom. Održavanje obodnih kanala je potrebno nakon erozije zemlje s pokosa odlagališta. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti. stranica 20 od 348 . A. Obodni kanali sa sjeverne strane projektiran je tako da slijedi rub obodnog nasipa oko odlagališta. potrebno je redovito vršiti košnju trave i čišćenje od lake leteće frakcije otpada (vrećice).7. 6/2 i 6/3.4 metra sa 2. Maksimalni protok sjevernog kanala procijenjen je na 4. Obodni kanal Obodni kanali su izvedeni uz vanjsku nožicu obodnog nasipa oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6). Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1.5H:1V stranicama i 0. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu. KANALI Pod pojmom kanali podrazumijeva se otvoreni sustav prikupljanja i provo enja oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru.15 posto uzdužnim nagibom. Južni kanal odvodi oborinske vode sa zapadne i južne strane odlagališta. Sustav: Tijelo odlagališta sustavu odvodnje procjednih voda. DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta. Kanali na sjevernoj i zapadno/južnoj strani imaju isti profil.6. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Južni kanal projektiran je tako da ide uz obodni nasip odlagališta i slijedi trasu asfaltne ceste koja se nalzi uz zapadni i južni dio odlagališta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Tim kanalom se odvode oborinske vode s cijelog sjevernog dijela odlagališta kao i oborinske vode s područja izme u odlagališta i nasipa rijeke Save.050.2 kubna metra u sekundi. Izvo ač je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu.5 kubna metra u sekundi a južnog kanala 3.5 m. Neposredno prije početka odlaganja otpada na kasete 6/2 i 6/3 treba spojiti odvodnju tih ploha na sustav procjednih voda. U taj kanal se slijevaju oborinske vode s područja zapadno od odlagališta gdje se nalazi ulaz i druge operativne zgrade i parkiralište.A. kao i vodu s obodne prilazne ceste. Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2800 m. Kanali su duboki 1.00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. Dužina predmetnog kanala je 1. Obaveza Izvo ača radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada.

Sustav: Tijelo odlagališta Mjesto oštećenja geomebrane je moguće pronaći obzirom da sustav za detekciju oštećenja geomembrane koristi izolacijska svojstva geomembrane. te se tada mijenja tip cijevi u perforirane. Na plohi 6 ima ukupno 6 mjernih ormara (sjeverni i južni po kaseti). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm. stranica 21 od 348 . a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1.000 g/m2. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m. Elektrode su spojene preko kablova do mjernog ormara koja se nalazina obodnom nasipu. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2. Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm. Na plohi 2. Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1.8. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm.5 mm. S pojedinih kaseta. Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m.800 m. Od plohe 3 do uključivo plohe 5. Sustav se sastoji od niza mjernih i napajajućih elektroda smještenih ispod i iznad membrane. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda. oborinske vode se istim sustavom odvode u oborinski kanal. Svaka kaseta ima svoj mjerni ormar. drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm. Od šahtova ploha ploha 6 do 2. Sustav dreniranja procjednih voda sastoji se od perforiranih (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu) za prihvat procjednih voda. A.A. procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane. SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA PREGLED STANJA Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova. na kojima još nije započela ugradnja otpada. Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa.

Šahtovi.531 m. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne. tvrtke Institut gra evinarstva Hrvatske d. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04).2 m.8 × 6 m. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dok je u krugu zdenca na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1. napajanjem i ugradbom muljnih pumpi (minimalne karakteristike 2 × 3 l/s.383 m. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i stranica 22 od 348 . kinete i sifoni moraju biti čisti i svi ventili moraju funkcionirati. a nakon čišćenja. dubina iznosi 2. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1. Sustav: Tijelo odlagališta Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6.d. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.. Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht. Zavod za ekološki inženjering. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". broj TD 02-02-02-02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god. Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama. Sanacija kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati razbijanjem i va enjem postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena i izvedbom PEHD šahtova s dvostrukom stijenkom (dno i obod).A. [vidi GP1]. Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u prilogu 27 dokumentacije Glavni projekt. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. Spojne kolektorske cijevi su vanjskog promjera 300 mm. manometerska visina H = 5 m) u Ex izvedbi. Kompenzacijski bazeni (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju. Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja. Prije izvo enja Izvo ač je dužan izraditi Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena i iskoditi suglasnost na projekt od glavnog projektanta. ODRŽAVANJE Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode do sabirnih bazena. taložnicom te automatikom.524 m. a južnog 1. Na plohi 1 na mjestu ulaska kolektorskih cijevi u sabirne bazene u tri šahta se nalaze križni ventili. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug.

Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja drenažnih cijevi na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda.A. Troškovi zbrinjavanja otpada koji ne zadovoljava parametre za odlaganje na odlagalište se vrše posebno. Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom potrebno je provesti čišćenje drenažnih cijevi ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m. Učestalost čišćenja na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnje. stranica 23 od 348 . Ukoliko rezultati fizikalno . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U sklopu snimanja. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Sustav: Tijelo odlagališta 39/09). Dva puta godišnje je potrebno vršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode ploha 2 do 6 CCTV kamerom. Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda. urednosti šahtova. tada se predmetni mulj mora se zbrinuti na odgovarajući način u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. NN 111/2006. Izvo ač radova čišćenja bi trebao dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. Ukoliko eluat ne zadovolji parametre za odlaganje na odlagalište. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011). Čišćenjem treba obuhvatiti kompletan kolektor te kompenzacijske i sabirne bazene. NN 60/2008 i NN 87/2009). Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Izvo ač je dužan dati detaljan izvještaj o provedenim radovima. dužina ulaska wome u drenažu.kemijske analize pokažu da je predmetni mulj pogodan za odlaganje na odlagalištu otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. Snimanje drenažnih cijevi procjedne vode Na plohi 1 je potrebno jednom godišnje izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode CCTV kamerom.

5 PS-5 1 300/250 178. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom.5 PJ-7 1 300/250 178.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202.5 JB-8 3 160/143 210. PJ-9 1 300/250 189.5 nailazak na zubu zavara cijevi. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 24 od 348 .5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189.9 Vertikalna deformacija na 51 m. dalje neprohodno za čistač i kameru.br.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi.5 JB-2 2 200/175 198.5 Na 19. dalje neprohodno. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22. m.5 PJ-6 1 300/250 166.A.5 JB 22 6 160/143 202. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166.4 Sumarno snimiti [m] 6379. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 3 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R.5 Sumarno očistiti [m] 6379. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi.5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198.5 JB-12 4 160/143 228. JB-7 3 160/143 210.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.br. Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 25 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 4 Popis šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno očistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čistima (1 x mjesečno). 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno). Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. O provedenom čišćenju i snimanju Izvo ač je duža n sastavaiti detaljni Izvještaj. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. stanju taloga. Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. Tjedno izvršiti vizualni pregled šahtova procjednih voda stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). Izvo ač treba provoditi kontrolu vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje). strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Minimalno dva puta godišnje isprati unutrašnjost šahtova vodom i očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno).). dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. nepropusnosti spojeva. U izvještaju treba stranica 26 od 348 . voditi evidenciju provedenih ispitivanja. (1× mjesečno). stanju urednosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 8. (predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2. Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. 7. ispravnosti ručice ventila. god. razini procjedne vode u šahtu. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). "T" komada. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje procjednih voda Šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi. eventualnom usporu.) 10. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. "X" komada. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna. (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda i snimanja kamerom). 9. god. god. (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti. (1 x mjesečno). stanju sifona. (2× godišnje). 2. Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima procjednih voda u skladu s projektima. o brzini protjecanja.A. poklopca šahta i odzračnika. (1× godišnje) 11. 4. 5. Održavanje šahtova procjednih voda izvana čistima. Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka. Izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. 3. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom: Šahtove odvodnje procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1.

Za navedeno projektno rješenje je potrebno ishoditi suglasnost glavnog projektanta. Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever potrebno je maknuti čep od zavarene PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na odvodnoj strani šahta JB-19. čistoći šahtova. mjestima na kojima su uočene anomalije i slično. Sustav: Tijelo odlagališta biti navedeno. stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). postaviti električno brojilo. rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. stranica 27 od 348 . ugraditi nosače pumpe. Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima. Izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6: Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. Sustav mora imati mobilnu električnu pumpu koja će se u budućem periodu (predvidivo do 2018. god. nabaviti i montirati električnu muljnu pumpu s plovkom koja će precrpljivati oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal. 2.A. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Potrebno je izvesti razvod električne energije iz dijela bio kompostane. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB21 (kaseta 6/3). Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 1. Budući da se radi o oborinskoj vodi razvod električne energije i pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda. Sumarna zapažanja tjednih pregleda. O provedenom čišćenju dostaviti izvještaj u dva primjerka. plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. Minimalno 2 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

brzini protjecanja. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. 4. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. razini vode i slično.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije.A. A. Kompenzacijske bazene procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. 3. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. razini procjedne vode u bazenu. ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE Zaštitni sloj je izveden na svim plohama odlagališta. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. Ispravnost električnih i strojarskih komponenti pumpe kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci. (1× godišnje) 6. stanju taloga. eventualnom usporu. Očistiti kompenzacijske bazene od nataloženog mulja mlazom vode i slivničarem po potrebi. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. (1× godišnje). Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. Sustav: Tijelo odlagališta 3. 2 × mjesečno. Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena. stanju urednosti. (1× godišnje) Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. stanju poklopca (1× tjedno). organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. Zaštitni sloj iznad sustava za drenažu procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog stranica 28 od 348 . voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Periodički ispitati vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. (6×godišnje) 5. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. 2. stanju funkcioniranja pumpi. Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena Izvo ač mora provoditi po potrebi. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je skupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. voditi evidenciju provedenih ispitivanja.9.

A. Sukladno dinamici zapunjavanja odlagališta otpadom.11. Opći izgled i konfiguracija završnog pokrova prikazani su u nacrtima (Nacrt 5. 2. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad. Prekrivni sustav ploha 5.000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad). 3 i 4. Završni pokrov za odgovarajuću plohu povezat će se sa završnim pokrovom prethodne plohe tako da na kraju tih operacija završni pokrov čini kompaktan sustav.5 m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu. 5D i 6 se fazno spaja na već izvedeni sustav sukladno ugradnji otpada do projektirane visine. Kontinuitet sustava se mora osigurati u pogledu brtvljenja (površinskih voda i odlagališnog plina). gornji brtveni sloj i gotova prekrivka će se ugra ivati na površinu tijela ugra enog otpada na način da sa završnim pokrovom prethodne plohe (u ovom slučaju plohe 4) čini kontinuirani sustav. izveden je plato za okretanje vozila.2 i Nacrti 7) Izvedbeni stranica 29 od 348 . Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. padova za odvodnju oborinskih voda. uzdužnih padova servisne prometnice i slično. Očekuje se da će se plohe prekrivati dinamikom kojom će se zapunjavati odlagalište. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2.40 ha. Sustav: Tijelo odlagališta geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3. Na kraju pristupne prometnice.1 . te je ta dinamika prikazana u tablici 1. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala.10. Nacrti 5. Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2.5 m i ukupne širine 6. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela). uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa.160 m2. A. PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta.92 ha. Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa.A. GORNJI BRTVENI SLOJ Pregled stanja Završni pokrov (odnosno gornji brtveni sloj i gotova prekrivka) je izveden na plohama 1. dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala.90 ha.

Svaka od komponenti trebala bi se izvoditi sukladno tehničkim specifikacijama.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta projekt prekrivanja ploha 4.5 – 3 m manja od projektirane visine (samim tim je i završni prekrivni sustav na plohi 4 isto toliko niži od projektiranog). Broj projekta: 24-10046/07.10) Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Broj projekta: 24-10-046/07. Nadogradnja otpada bi prema procjeni uključivala plinske linije K i L. Projekt nadvišenja na spoju ploha 4 i 5 će se naknadno dostaviti Izvo aču. (Institut gra evinarstva Hrvatske. (3) da se ograniči dugoročna infiltracija oborina u tijelo deponije i na taj način se minimalizira nastajanje procjednih voda. 5 i 6. Analizom geodetske snimke postojećeg stanja na odlagalištu (površine ploha 3 i 4). Sustav upravljanja površinskim vodama treba uklanjati oborinske vode sa završnog pokrova bez pretjerane erozije tla i smanjiti količinu vode koja će se infiltrirati kroz pokrovni sustav. Institut gra evinarstva Hrvatske. Iz toga je razloga nužno izvesti kvalitetan spoj postojećeg prekrivnog sustava plohe 4 i budućeg prekrivnog sustava plohe 5. Radovi na izvedbi gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke imaju za cilj utjecati na djelovanja površinskih voda na stvaranje erozije (koja umanjuje dugoročnu funkcionalnost gornjih površinskih slojeva i poskupljuje održavanje pokosa i obodnog kanala) . Gornji brtveni sloj i gotova prekrivka su trajni zaštitni slojevi koji se ugra uju preko ispunjenih dijelova tijela odlagališta kada ugra eni otpad dostigne projektirane gabarite. Nadvišenje na spoju ploha 4 i 5 Prilikom završnog prekrivanja novog otpada (a nakon postizanja projektiranih visina) potrebno je osigurati kontinuiranost prekrivnog brtvenog i drenažnog sustava. nacrtima i Programu praćenja i kontrole kvalitete. utvr eno je da je visina otpada na spoju plohe 4 i 5 (i to na krovnom dijelu odlagališta gdje je projektirani nagib 5 %) za približno 2.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Predloženo je da se krovni dio tijela odlagališta izvede s nadvišenjem (u odnosu na projektirani pad od 5%) s dvostrešnim padom od ukupno 8% prema sjeveru i jugu. kolovoz 2007 god). predloženo je da se izvede nadogradnji otpada na krovni dio plohe 4 i to s početkom izme u profila 11 i 12 i završetkom izme u profila 12 i 13 ukupne dužina približno 75 m. (2) da se spriječi direktan kontakt (ptica i drugih životinja) sa otpadom. tako da ograniče pretjeranu eroziju i ispiranje površine. Kako bi se omogućio prijelaz s navedenog znatno nižeg dijela na dio plohe 5 koji će se izvesti prema projektu. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do postojećeg retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. Projekt gornjih brtvenih slojeva i gotove prekrivke predvi a 3 glavne funkcije: (1) da se umanji izbijanje odlagališnog plina (a time i neugodnih mirisa) iz tijela odlagališta i njegova emisija u atmosferu. 5 i 6. Sustav treba imati sljedeće funkcije: • sakupljanje i odvod površinskih voda s površine odlagališta na relativno kratkim udaljenostima i • drenažni putevi (kanali i berme) i drenažni ure aji (odvodne cijevi niz padinu i disipatori energije) koji na učinkovit način odvode površinske vode i odgovarajućom brzinom.. kolovoz 2007 god [IP2]. stranica 30 od 348 .

Kako bi se omogućila ugradnja otpada na krovnom dijelu plohe 4. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. Tako er je potrebno ukloniti umjetne materijale u rubnim dijelovima promatrana površine – uz bermu na rubnom dijelu pokosa projektiranog nagiba 5 %. su sljedeće: stranica 31 od 348 . drenažnog materijala i drenažnih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi plinsku glavu. Maksimalna visina tjemena odlagališta iznosi približno 158.64H. potrebno je urediti pristupnu prometnicu i radni plato u blizini mjesta odlaganja i na odgovarajućoj visini u odnosu na konačni izgled spoja plohe 4 i 5. Detalji izgradnje puta i platoa odre eni su u poglavlju 5.m.Organske materijale dostupne u blizini terena i . humusni sloj. biti će dostavljen Izvo aču naknadno. geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj.5 m. Spoj ploha 4 i 5 kao i detalji spoja.Opće priznate postupke za projektiranje deponija. Ugradnja otpada na ovom dijelu obuhvaća iskop ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskih zdenaca te. sloj zaštite od smrzavanja.85H izvede s nadvišenjem tako da tijekom izgradnje nagib pokosa bude 1V: 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.m.Tehničke smjernice Europske zajednice za projekt Prekrivanja deponija komunalnog krutog otpada te hrvatske zakone Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti.n.n. sukladno dinamici ugradnje otpada. prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta. geosintetski glineni brtveni sloj (GCL).85H:1V. počevši od gornjeg sloja nadolje. Prije nego što se započne s odlaganjem na ovaj dio predvi eno je uklanjanje zaštitnog zemljanog sloja plohe 4 na ovom dijelu i njegovo privremeno deponiranje na susjednim površinama. Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja. Materijal za završnu prekrivku izabran je uzevši u obzir sljedeće: . Pokrovni sustav ima od središnjeg krovnog dijela dvostrešni pad od 5 % prema obodu krovnog dijela tijela odlagališta. .A. Sustav: Tijelo odlagališta Predlaže se da se geometrija pokosa koji ima projektirani nagib 1V: 2. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu. Obodi tijela odlagališta se nalazi na apsolutnoj visini od 155 m. Pokosi završnog pokrova Završni pokrov ploha od 2 do 6 je projektiran da od ruba obodnog nasipa do oboda tijela odlagališta bude u nagibu 2. ugradnju zaštitnih kolona. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode).

Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu. Berme trebaju presjeći put otjecanju vode od vrha niz pokos i odvoditi je u naborane cijevi. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu.65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0. komada stijenja. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature. te se cijevima poovršinske vode odvode do dna pokosa. Na tijelu odlagališta je izvedena prometnica koja završava na kraju plohe 4 (plinska linija L). Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.85H:1V) Humusni sloj debljine 0.05 mm. na visinkoj udaljenosti od cca 10 metara. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. otprilike 1 metar široke.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stakla i sl.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0. Na završnom pokrovu treba biti izgra ena i servisna prometnica. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. GCL Geosintetski glineni brtveni sloj. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s.30 m Površina završnog pokrova trebala biti zasa ena vegetacijom koja služi kao dugoročna zaštita protiv erozije. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje.30 m stranica 32 od 348 . Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0. Sustav: Tijelo odlagališta Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0. GCL Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0.85 m Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima. Na završnom sloju dizajnirane su berme za kontrolu površinskih voda.

Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne. komada kamena i ostalih štetnih predmeta. Sustav: Tijelo odlagališta Geomembrana od linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu. Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0.A. te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta. Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2.85H. Dobro zasa ena vegetacija poboljšava i evapotranspiraciju vlage iz tla gornjeg brtvenog sloja. linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba). Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm. eliminacija stranica 33 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.85 m na bočnim pokosima. a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL).15 m. panjeva. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja.3 x 10-5 centimetara na sekundu. Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Ekološko funkcionalni učinci zatravljenja su krajobrazno ure enje.65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. biotehnološka rekultivacija. Kada se trava uhvati za humusni sloj važno ju je stalno održavati košnjom. konzervacija i stabilizacija površinskog sloja tla vezanjem tla.12. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Košnja vegetacije je potrebna da bi se umanjili rizici od požara. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava. GOTOVA PREKRIVKA Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Vegetacija na završnom pokrovu je bitni element koji sprečava eroziju. Propusnost ovog sloja je oko 3. glatkog. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije.

5 i 6.16. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja. Do slijeganja odlagališta dolazi prvenstveno zbog razgradnje organskih tvari otpada. 4. Geodetski reperi Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera. 6. • vremenska slijeganja koja se ostvaruju bez opterećenja u kojima se razlikuju slijeganja uslijed bio-degradacije kao i slijeganja uzrokovana spuštanjem razine procjedne vode i takozvana primarna i sekundarna slijeganja (primarna i sekundarna kompresija). Predvidiv broj od 14 zamjenjenih repera do kraja 2015. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. popravljanje fizikalnih. Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada.g. podizanje kapaciteta za sorpciju i izmjenu tvari. može iznositi 18 posto od ukupne visine tijela otpada. biti će manje nego od novog otpada. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. popravljanje vododrživosti. 8. Sustav: Tijelo odlagališta vjetro . Očekivane razlike u obimu slijeganja za plohe odlagališta u koje je ugra ivan stari i novi otpad ne bi trebale izazvati značajnije promjene nagiba.vodo erozivnih procesa. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja. Na površinama gdje se odlagao stari otpad (plohe 1 do 5). odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. Izvo ač je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere kako je prikazano u nacrtu 5. [IP2]. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada. projektom je procjenjeno slijeganje od približno 6 posto do ukupne visine tijela otpada. U projektnoj dokumentaciji je procjenjeno da dugoročno slijeganje ploha samo s novim otapdom. ploha 5D i ploha 6. 10 i 12) i 1 uzdužni profil.A. Institut gra evinarstva Hrvatske. koji je prije ugradnje bio izložen višegodišnjem procesu ragradnje. Slijeganje starog otpada. stranica 34 od 348 . Degradacija. kemijskih i bioloških svojstava tla u smislu pripreme staništa za kulture daljnjih faza rekultivacije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ali zato po nalogu Naručitelja treba napraviti adekvatnu odvodnju i drenažu sa gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke. razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2. Slijeganje završnog pokrova Načelno se razlikuju: • početna slijeganja koja završavaju kratko nakon nanošenja novih slojeva otpada i mogu biti pospješena učestalim prelazima kompaktora. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. saniranje neuralgičnih mjesta reljefa. smanjena evaporacija.

Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru i Investitoru. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. Sustav: Tijelo odlagališta Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do uključivo plinske linije L) su reperi već postavljeni. po poprečnim presjecima i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Y i Z) koordinata svih postaavljenih geodetskih repera. Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. Osim navedenog. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji mogućnost infiltriracije oborinske vode kroz brtveni sustav.d.8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.. 5 i 6 – revizija D. Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama. studeni 2009.13. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti plohu 1.6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5. stranica 35 od 348 . 5 i 6. Zatvorenog sustava odvodnje .15 i u tablici 5. Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5. Izvo ač treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D. POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god.C) i u jedan uzdužni (D). Pomaci snimljenih repera (u vektorskom obliku) trebaju biti prikazani tlocrtno. Institut IGH. [IDIP6]. Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm. Tako er je potrebno redovito održavati repere. s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci). Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 .A. [IP2]. studije i zaštitu okoliša. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera. d. Institut gra evinarstva Hrvatske. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zavod za planiranje. Izvo ač treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima. Izvo ač radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5. Dužnost Izvo ača radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima. A. Postavljanje repera potrebno je provesti po nalogu Nadzornog inženjera. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A . odnosno neposredno nakon postavljanja zadnjeg sloja prekrivnog sustava. br. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.

Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009. • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. • drenažni kanali. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Na križanju s najvišm bermom. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. [IP2] Berme na pokosu Berme za kontrolu površinske vode presjecaju put površinskoj vodi koja se slijeva niz padine po završnom pokrovu i usmjeruju ih u naborane polietilenske cijevi položene po pokosu tijela odlaglišta. • slapišta i disipatori energije. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. Sustav: Tijelo odlagališta Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja. • berme. promjer nizvodne cijevi se mijenja u 750 milimetara. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi.10). Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V. Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji. Institut IGH.A. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 800 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta. Institut IGH. [IDIP6]. • odzračnici drenažnih rovova. Lokacije na kojima su smještene kontrolne berme za površinske vode prikazane su na prilogu 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 36 od 348 . broj projekta 24-10067/07-rev D iz studenog 2009.

br. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Obodni kanali imaju namjenu odvodnje površinskih oborinskih voda s područja oko ploha do retencijskog jezera odakle se ove vode ispuštaju u rijeku Savu. na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova izvedenog u sloju zaštite od smrzavanja. izra ene od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.). Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u nacrtu 5. Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta trebale bi imati promjer 750 milimetara.A. Sustav: Tijelo odlagališta Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. Berme za kontrolu površinskih voda. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipator energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtu 5. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova. stranica 37 od 348 . Tabela 5 Popis šahtova oborinskih voda R. Institut gra evinarstva Hrvatske. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na nacrtima. i Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. cijevi koje odvode površinske vode niz padinu i permanentni drenažni kanali projektirani su za maksimalnu količinu padalina do 100 milimetara u 24 sata. Šahtovi odvodnje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1200 mm.10. 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje.7 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.

14. 3. (1 x mjesečno). stanje poklopaca. U izvještaju treba biti navedeno. oznaka opasnosti. A. stanju urednosti (1 x mjesečno). 2. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2.3.g. komentarima i prijedlozima mjera. 4. odzračnika. oznaka opasnosti.. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. oznaka upozorenja. 5 i 5D) smješta se uglavnom samo novi komunalni otpad. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu. odzračnika. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO) ODLAGALIŠNI PLIN Procjena proizvodnje odlagališnog plina Stari otpad plus odre ene količine novog komunalnog otpada odložene su na plohe 1 . Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala. naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Poklopac okna je izveden sa odzračnikom. eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno). znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 4) s planom eventualne zamjene.A. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2). a na tri zadnje izgra ene plohe (4. oznaka upozorenja. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama održavnja. Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1). te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja 2015. U slučaju oštećenja stijeki šahta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. god. poklopca šahta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. poklopca šahta. naziva šahta. Održavanje odzračnicima drenažnog rova Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanja odzračnicima drenažnog rova u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Izvo ač je dužan provoditi sljedeće redovne preglede šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. stanju taloga. stanje protjecanja prikupljene oborinske vode (točka 3). Projekt je temeljen na procijenjenoj količini degradacije (raspadanja) starog smeća stranica 38 od 348 . Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta.

do 1990. starog i novog otpada razmatrani su kao elementi za utvr ivanje odgovarajućeg koeficijenta biodegradacije i utvr ivanje realne proizvodnje odlagališnog plina. očekuje se da će se tijekom procesa sanacije starog otpada. Očekuje se da će se iskustva ostvarena dosadašnjim radom sustava otplinjavanja koristiti za eventualnu prilagodbu projekata za sustav otplinjavanja na preostalim plohama. sadržaju vlage i očekivanoj praktičnoj maksimalnoj degradaciji ukupnih biorazgradivih čestica.5 kubičnih metara plina po toni novog komunalnog otpada uzimajući u obzir da će te plohe primati uglavnom novi otpad.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. biorazgradivih hlapljivih čestica (BVS) sadržanih u otpadu) na odlagalištu će se kontinuirano stvarati deponijski plin tijekom cijelog vijeka trajanja odlagališta.A. Količina primljenog smeća na odlagalištu i na plohi 1 od 1991. biološko začepljenje filtra plinskih zdenaca itd. Očekivana vrsta otpada. postotak vlage.).). Takva projekcija proizvodnje odlagališnog plina nakon zatvaranja deponije uravnotežena je primjenom stohastičke analize sastava smeća kako bi se mogla utvrditi stopa generiranja plina prije zatvaranja (proizvodnja metana i ugljičnog dioksida). Sustav: Tijelo odlagališta i procijenjenim karakteristikama novog otpada. itd. do 2000. koje je pribavio prethodni projektant. Najviša proizvodnja odlagališnog plina će biti nakon 2012. godine kada će ploha 6 biti otvorena za prihvat novog otpada. korišteni su za definiranje osnovnog sastava smeća i procjene kolika bi mogla biti proizvodnja plina. Dodatak plohe 5 i ploha 6 trebale bi proizvoditi oko 244. Za plohe od 1 do 5 pretpostavlja se da će generirati oko 52 kubična metra plina po toni premještenog otpada uz 35 posto vlage. Podaci o količini otpada i broju godina odlaganja na odlagalištu uzeti su kao ulazni podaci za izračunavanje ukupne proizvodnje odlagališnog plina i njegovog iskorištavanja s ploha od 1 do 6. 1991. gustoća. s tim da na minimalnu efikasnost sustava utječu promjene unutar odlagališta (razgradnja biomase zbog uvo enja zraka. Tada će ukupna pridobiva količina plina biti oko 3. Zbog progresivnog anaerobnog raspadanja organskih frakcija ugljika iz komunalnog otpada (tj. s tim da oko 30 posto ukupne mase otpada čini novi otpad. Me utim. procijenjena je prema podacima koja je pružio Elektroprojekt (Čistoća. mogu se očekivati izmjene projekta. Analize procesa raspadanja smeća bazirane su na podacima sadržanim u izvještajima i informacijama koje je pružio investitor. Kao kod svih plinskih projekata u tako posebnim uvjetima. plin proizvoditi sporije nego na odlagalištu novog otpada. Podaci o zaprimanju smeća kroz razdoblje od 1965. Stopa proizvodnje odlagališnog plina izračunata za sustav upravljanja plinom sa 85 posto efikasnosti.619 kubičnih metara na sat (60 kubičnih metara po minuti). koristio se kinetički pristup prvog reda. Znatno manji koeficijent razgradnje primijenjen je za plohe od 1 do 5 zbog stupnja degradacije kod starog otpada. Stopa generiranja plina prije zatvaranja zasniva se na očekivanom životnom ciklusu odlagališta prema vrsti zaprimanog otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IPZ Uniprojekt Zagreb – Studija o količini i vrsti smeća. Za izradu modela projekcije stvaranja plina i proizvodnje nakon premještanja otpada na svaku radnu plohu. a samo manji postotak tih ploha čini novi otpad. stranica 39 od 348 .

5 i 0.A.) [IP2]. Popis plinskih zdenaca s dubinama bušenja. [IP2]. Vidi popis izvedenih plinskih zdenaca u tabeli 6.75 kubičnih metara plina po minuti. sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini. Institut gra evinarstva Hrvatske. Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te. Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu (Nacrt 5.6 m. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]). Udaljenost izme u plinskih zdenaca je otprilike 60 metara računajući od središta bušotine.12. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007. vidi Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. te zdenci M-1 i M-7. drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu. ugradnju zaštitnih kolona. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.13.3 i nacrt 5. Veličina sustava otplinjavanja projektirana je konzervativno kako bi se mogla preuzeti maksimalna predvidiva količina plina s tim da nisu dopustivi gubici zbog neracionalnog korištenja ili propuštanja. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4. projektiran je sustav od ukupno 123 plinskih zdenaca. Dubine zdenaca na linijama plohe 1 iznose 15 do 27 m a na plohama 2 i 3. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (Nacrt 5. kao i dubini zdenca. Institut gra evinarstva Hrvatske. Procjenjuje se da će prosječna bušotina proizvoditi izme u 0. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. tipom plinske stranica 40 od 348 . predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca). 4 i 5 do 44. Sustav: Tijelo odlagališta Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. Institut gra evinarstva Hrvatske. 5 i 6. OPIS IZVEDENOG SUSTAVA OTPLINJAVANJA Plinski zdenci i plinske linije Na tijelu odlagališta je ukupno je izvedeno 90 plinskih zdenaca raspore enih u plinskih 15 linija (linije A – M i W). Osim izgradnje plinskih zdenaca. udaljenosti do pokosa. 5 i 6. god. Na osnovu podataka o radijusu utjecaja izme u plinskih zdenaca. Do završetka izgradnje je prema postojećem projektu preostalo za izvesti još 47 zdenaca [IP2]. Razmještaj bušotina i sustav plinskih glava na vrhu zdenaca prikazan je na nacrtima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.12. prisustvu ili odsustvo pokrova geomembrane. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). Do danas je izvedeno ukupno 90 plinskih zdenaca (uključivo 14 zamjenskih) do plinske linije L uključivo. . 5 i 6.2 u Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4.

IP2]. dok ih je 48 izvedno s novim tipom. IDIP8]. Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. Institut IGH d. Presjek kroz plinski zdenac s jednom plinskom cijevi je dan u nacrtu 5. Broj projekta: 24-10-067/07 – Revizija B. Karakteristični presjek kroz konstrukciju plinskih zdenaca novog tipa s ugra enim dvostrukim cijevima (jedna cijev za iskorištenje plina i druga za crpljenje procjedne vode) je dan u nacrtu 4 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Karakteristični poprečni presjek konstrukcije starih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 2 Izvedbenog projekta.) [vidi Prilog A. IDIP2]. iz svibnja 2008. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. [vidi Prilog A. G-3/4 i H-2/3 i H-3/4 je izveden novi tip plinskog zdenca koji ima samo jednu plinsku cijev. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. god.12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1.d..A.7 istog projekta [vidi Prilog A. stranica 41 od 348 . Projektirani tlocrtni smještaj svih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dokumentcije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. [vidi Prilog A. Institut gra evinarstva Hrvatske. Sustav: Tijelo odlagališta glave i statusom spojenosti na plinski sustav nalazi se u tabeli 6. Na plinskim zdencima G-2/3. 2 i 3. Ukupno 42 zdenca su izvedena sa starim tipom plinske glave. bermi i plinskog sustava . 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. 5 i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske. IP2].

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Lijevo. Sustav: Tijelo odlagališta PUNA CIJEV PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA FINI ŠLJUNAK FINI ŠLJUNAK KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER PERFORIRANA CIJEV PERFORIRANA CIJEV OTPAD PERFORIRANA CIJEV OTPAD DRENAŽA DRENAŽA Slika 2.A. Desno . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 42 od 348 . skica presjeka kroz stari tip plinskog zdenca. skica presjeka koroz novi plinski zdenac.

br. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 38.00 18.A.00 39.00 38.50 19.00 Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip W1 W2 1 W3 W4 W5 W6 B1 B2 2 B3 B4 B5 C1 C2 2 C3 C4 C5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 26 27 28 29 30 31 32 33 2 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.00 27.00 25.00 18.00 14.00 27.00 38.: Ploha Naziv Zdenca Spojenost s glavnim plinovodom Dubina bušenja [m'] Tip glave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip stranica 43 od 348 .00 25.00 40.00 25.00 40.00 25.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 38.50 38.00 27.00 38.00 27.50 38.00 13.00 27.00 27.00 38. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 6 Popis izvedenih plinskih zdenaca 1 2 3 4 5 6 R.00 36.00 18.00 25.00 25.00 18.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.50 37.00 20.00 18.00 19.00 40.00 38.00 37.A.00 44.00 43.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 3 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 13.00 38.00 43.00 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip stranica 44 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 41.50 39.50 19.00 38.00 37.00 40.00 38.00 21.00 41.00 40.00 40.00 42.00 43.00 Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 65 66 67 68 69 70 4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.00 36.00 18.00 38.50 38.50 38.60 38.50 39.00 18.00 38. Sustav: Tijelo odlagališta 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3 E1 E2 E2/1 3 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.50 38.

00 37. 89 komada je trajno spojeni na plinski sustav a zdenac M .90 41. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.40 38. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo 4 (uključujući plinsku liniju L) kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom. 5 i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske.20 38. [IP2]. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.50 Novi tip Novi tip Od ukupno 90 plinskih zdenaca.00 18.A. stranica 45 od 348 .00 25.00 41.00 41.00 18.00 18.00 37.00 18.00 37.60 41.70 41.90 Novi tip 90 91 M7 JB_14 PRIVREMENO SPOJEN SPOJEN NA SUSTAV PROCJEDNIH VODA 25. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm. Obaveza je Izvo ača da održava navedenu plinsku glavu. Sustav: Tijelo odlagališta 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4 J1 J2 4 J3 J4 J5 J6 K1 K2 4 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19. Unutar šahta procjednih voda JB_14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav.70 37. Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5.7 je privremeno spojen na liniju plinsku L.50 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 89 M1 M2 M3 5 M4 M5 M6 TRAJNO SPOJEN 17.00 41.

br. IP13].12.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 3 1 1 Ploha Naziv Ventila V–1–3 V–1–2 V–1–1 V–2–3 V–2–2 V–2–1 V V V V V V V V – – – – – – – – 3 3 3 3 4 4 4 4 – – – – – – – – 4 3 2 1 4 3 2 1 stranica 46 od 348 . Na odlagalištu je ukupno izvedeno 14 ventila plinskih linija zajedno s pripadajućim šahtovima i to na plohama 1 do 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Presjek konstrukcije ventila plinskih linija s pripadajućim šahtovima je dana u nacrtu i 5.3 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Šahtovi s ventilima plinskih linija Ventili pojedinih plinskih linija su izvedeni u revizijskim šahtovima promjera 1. nalazi se u tabeli 7. dok je projektirani tlocrtni smještaj ventila dan u nacrtu 5.200 mm.7 istog projekta [IP2]. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Sustav: Tijelo odlagališta Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm.A. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". 5 i 6. Popis ventila pliskih linija i ploha na kojima su smješteni.. IP13]. Institut gra evinarstva Hrvatske. Tabela 7 Popis ventila plinskih linija R. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2".

Institut gra evinarstva Hrvatske.12. dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Detalji konstrukcije ispusta kondezata plinskih linja su dani u nacrtima 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta Hvatači kondenzata Na odlagalištu je trenutno izvedno 38 hvatača kondenzata. Popis hvatača kondenzata s oznakom tipa je prikazan na tebel 8.3 dokumentacije IP2. [IP2]. Projektirani raspored hvatača kondenzata je prikazan na nacrtu 5.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. stranica 47 od 348 . Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1". održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2 i 5.12. 5 i 6. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.[IP13].

br.7 dokumentacije Izvedbeni projekt ploha 4. DG – DG-6 kao što je prikazano na nacrtu 5. DG – 5 i prekrivanja iz kolovoza stranica 48 od 348 .: Ploha Plinska linija Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 AW1 AW1 AW2 AW2 AB AB B C C D D D D E E E E E E-F F F F G G H H I I I-J J J K K L L M-N Q-R T 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 Odzračnici plinodrenažnog sloja Za odzračivanje (otplinjavanje) plinodrenažnog sloja na gornjem brtvenom izvedeno 6 komada odzračnika i to s oznakama DG – 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 8 Popis hvatača kondenzata R. DG – 3. DG – 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Broj projekta: 24-10-046/07 sustavu je 4. 5 i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske.

Sabirni plinski cjevovodi promjera 160 mm služe za prikupljanje odlagališnog plina ploha 1 i 2 (zajednički kolektor).2015. [IP2]. predvi ena je izrada 13 komada zamjenskih plinskih zdenaca (vidi tabelu 9) koji su uslijed slijeganja i pomaka tijela odlagališta s vremenom postali neprohodni za opremu kojom se crpi procjedna voda iz plinskih zdenaca. Ukupna duljina plinskih zdenaca linija M.13 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. izvedena su 4 komada (promjera 160 mm) i 1 komad (promjera 400 mm) sabirnih plinskih cjevovoda. Na najnižim mjestima nivelete kolektora postavljeni su hvatači kondenzata tipa 3 kojima se kondenzat odvodi do najbližih revizijskih šahtova za prikupljanje procjedne vode. U cilju spuštanja razine procjednih voda u tijelu odlagališta. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3. Plinski kolektor plohe 6 promjera 400 mm je položen u krunu nasipa s početkom u profilu 14 i trenutno nije u funkciji budući da nije izveden niti jedan plinski zdenac na plohi 6. Deset (10) plinskih zdenaca i to 4 komada na liniji M (M-2 do M-5) i 6 komada na linij N (N-1 do N-6) i 2 komada na liniji O (O-1 i O-6).12. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Ovi zdenci se izvode nakon zapunjavanja plohe 5 s otpadom. Ukupna duljina zmjenskih plinskih zdenaca iznosi 508 m. Institut gra evinarstva Hrvatske. N i O iznosi 466 m.2012.01. Dodatno se predvi a izvedba 10 komada (odnosno 410 m) plnskih zdenaca koji će se izvoditi u slučaju promjene prohodnosti izvedenih (postojećih) plinskih zdenaca. g. Nakon dosizanja projektnih gabarita tijela odlagališta Izvo ač treba geodetski snimiti X. te od Projektanta zatražiti podatak o potrebnoj dubini bušenja svakog pojedinog zdenca.A. 5 i 6. Plinski zdenci Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju od 01. 4 i 5.12. GRA ENJE PLINSKOG SUSTAVA Sa svim zahvatima Izvo ača vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. do 31. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) U kruni južnog obodnog nasipa. Detalji konstrukcije odzračnika je prikazan na nacrtu 5. 3. predvi a se izrada ukupno 35 plinskih zdenaca. [IP2]. dokumentcije IP2. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13]. Prikaz pozicija hvatača kondezata postavljenih duž plinskog koolektora je dan u nacrtu 5. stranica 49 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta 2007 god. Y i Z kote predvi ene pozicije plinskog zdenca.

god. 5 i 6 . Potrebno je izvesti plinske linije M (od M-1 do M-7). IZVO AČ je zadužen za izradu izvedbenog i radioničkog nacrta privremenog otplinjavanja. Izvo ač je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim plino-drenažnim cjevovodima. Predvi a se izvedba dva reda linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m. studije i zaštitu okoliša. Institut IGH d.. N (N-1 do N-6) i povezivanje zdenca O-1 s plinskim kolektorom. [IDIP7.d. prema partikularnim zahtjevima Naručitelja te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe. Zavod za planiranje. Sustav: Tijelo odlagališta Privremeno otplinjavanje U cilju što racionalnijeg iskorištenja odlagališnog plina. Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. se predvi a izrada ukupno 705 m PEHD cjevovoda promjera 140 mm. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD šahtovima. zaštite zdravlja. Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta. kao i zaštite okoliša od utjecaja stakleničkih plinova.m.A.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja. smanjenja širenja neugodnih mirisa.200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]).m. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm.2015. predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja izvedbom horizontalnih plinskih drenova u dvije razine.revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice. promjera 1.n. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.] stranica 50 od 348 . U razdoblju do 31. Plinske linije Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5.) [IP2]. i drugi red visinske kote 135 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo plohe 4 kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom (ploha 5). travanj 2011.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.12. smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta.n.

Hvatači kondenzata U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1. U razdoblju trajanja Ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 1. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. kao i dva rezervna hvatača kondenzata.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Odzračnici plinodrenažnog sloja U razdoblju provedbe Ugovora predvi ena je izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja.A. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q. Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca. Plinskim linijama se povezuju plinski rovovi privremenog otplinjavanja. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatač kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3. Po jedan se predvi a za ugradnjui kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O6. kao i jedan rezervni odzračnik. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvo ač je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. stranica 51 od 348 . Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1. Sustav: Tijelo odlagališta Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja.

3. Oštećenje elemenata plinskog sustava. 2. Prohodnost plinskih zdenaca Neprohodnost izvedenih plinskih zdenaca predstavlja jedan funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu. Mjerenjem se evidentira da li je došlo do propuštanja. Izvo ač je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera. Izvo ač je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana u volumnim postocima uz i oko svih elemenata plinskog sustava. • održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu (mTEO). • održavanje konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora. • održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. • održavanje odzračnika me usloja. Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja). odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. od razloga slabijeg stranica 52 od 348 . • održavanje hvatača kondenzata (tip 1. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 1. Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju glavama plinskih zdenaca u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. pri čemu su krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskkog sustava. 2 i 3). Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa i uz plinske zdence. Eventualna oštećenja dijelova plinskog sustava rezultiraju smanjenjem funkcionalnosti aktivnog sustava otplinjavanja.000 ppm).A. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10. osloba anjem odlagališnog plina koji se ne zahvaća sustavom aktivnog otplinavanja. Sustav: Tijelo odlagališta ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA Opći zahtjevi Naručitelja Održavanje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

8.00 17.00 25.00 25.00 17.00 25.00 0.68% 100.00% 100.20 15.00 11.00% 82.00 42.56% 98.00 18.00 18.00% 79.00 23.00 18.00 38.50 18.00% / 21.50 22.00 / 18.00 25.00 18.00 27.00 0.00 38.00 0.40 16.00 25.00% 100.00 0.00 27.00 14.00 0.00 0.00% 6. 09.50 38.50 21.00 21.00% 100.00% 100.00 25.00 0.00 14.11% 58.30 20.00 38.20 13.50 92.00 0.50 14.15% 90. vrha) 01/2012 [m] 6 7 r.20 10.50 21.00 4.00% 86.50 19.00 0.00 0.20 15.00 0.00 3.00% 100. Prohodnost plinskog zdenca provodi se s probom (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm.00 0.00% 94.00 27.50 13.00 0.2011.00 4.00 0.00 0.50 19.00 0.33% 42.50 19.50 25.00 0.00 14.00 suh 22.00 / 20.00 38. stranica 53 od 348 . u funkciji: PLINSKI ZDENAC MJESEC I GODINA DUBINA BUŠENJA BUŠENJA ZDENCA ZDENCA KOMENTAR Metara bušenja zamjenskog zdenca[m] PLINSKA LINIJA A 1 A1 2 A2 3 A3 4 A4 5 A5 6 A6 7 A7 8 A8 9 A9 PLINSKA LINIJA W 10 W1 11 W2 12 W3 13 W4 14 W5 15 W6 PLINSKA LINIJA B 16 B1 17 B2 18 B3 19 B4 20 B5 PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 19.50 38.00 0.00 38.00 28.A.00 84.50 37.50 14.00 11.00 18.50 19.00 0. 09.00 24. U tabeli 9 je dan popis plinskih zdenaca koji su neprohodni u dužini većoj od 75% dužine bušenja i kod kojih je zamijećena visoka razina procjednih voda.00 0.00% 98.00 0.00 27.2011.50 22.00 0.00 25.00 0.2011.30 11.00% 100.59% 92.00% 100.62% 75.00 15.00 0.70 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00% 98.00 23.00 26. Tabela 9 Analiza neprohodnosti zdenaca i potrebe za bušenjem zamjenskih zdenaca 1 2 3 4 5 Mjerenje razine procjedne Prohodnost od vrha do dna vode (od sonde na dan 22.00 40.00 38.80 16.59% 98.00 27.00 neprohodan 20.44% 0.00 0.00 38.00 0.00 38.68% 100.00 37.00 13.00 09.50 24.2011.00 24.10 15.00 40.00% 19. br.63% 83.00 0.95% 48.00 0.50 24.00 80.00 27.50 40.00% 96.00 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci.00 0.00 18.00% 53.00 40.00 0.50 18.50 20.50 11.00 0.00 0.

00% 69.00 0.30 19.00 10. 08.00% 100.00 0. 08.03% 61.50 35. 04.00 0.00 9.00 38.00 8.00 6.2008. 04.2011.97% 35.39% 22.60 0.00 18.00 19.60% 84.50 29.00 0.00 0.00 0.00 37.2011. 08. 08.00 32.00 41.00 0.00 15.90 0. 08.24% 41.2010. 07. 03. 05.00 16.50 8.2010.00 37.21% 88.46% 94.50 0.89% 7.00 0.2010.00 8.2008.00 8.2010.00 41.2008.00 neprohodan 31.00 18.2008.50 39.02% 95.50 38.70% 22.96% 85.00 11.00 0.00 0.2008. 04.40 7.00 21.00 37. 08. 25.50 18.00 22.00% 20.00 14.00 8. 08.00 08.00 7.00 0.00 0.2008.70 37.00 41. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 08.00 13.2008.2008.00 22.2008.00 0.00 21.50 6.00% 0.59% 100.50 18.00 10.00 13.00 0.20 14.10 7. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 05.40 6.00 37.00 25.50 38.00 37.00 0.00 8.00 0.24% 27.00 0.00 18.00 10.00 26.00 40. 04. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 PLINSKA LINIJA L 83 L1 84 L2 85 L3 86 L4 87 L5 88 L6 PLINSKA LINIJA M 89 M1 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 08.00 0.00 41.00 10.50 5.50 8.00 18.00 43.00 38.50 7.A.00 0.70 5. 18.50 12.45% 32.00 7.50 39.50 9.00 10.00 43.00 37.89% 50.00 37.00% 81.70 0.00 7.00 3.00 41.00 10.00% 97.00 0.74% 11.2008.00 5.00 0.49% 42.30 0.00 0.00 0.20 38.50 9.00 44.00 18.44% 6. 08.50 13.00 18.00 7.50 39. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.20 22.00% 45.00 38.11% 46.2010.00 0.00 33.73% 24.2010.11% 18. 04.2010. 18.10 19.00 0. 05.00 38.2010.00 38.00 19.00 37.00 22.00 6.2008.00 14.00 37.00 37.00 6.00 0.00 19.2008. 08.50 35.29% 99.00 0.00 0.16% 88.50 39.20 9.00 20.50 38.2010.2010.00% 86.90 83.00 0.00 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 neprohodan 31. 08.00 6.00 0.00 43.2010.37% 90.40 11.58% 76.70 3.60 38.00 43.70 41.00 07.40 38.33% 20.2011.50 37.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 5.20 12.00 19.00 8.00 34.00 stranica 54 od 348 .95% 48.2008.68% 100.00 0.2008.00 37.25% 16.00 40.00 40.00 18.20 9.80 / Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 0.00 17.60 41.00 19.50 38.00 8.16% 100.00 36.98% 70.2010.94% 21. 07.00 3.50 20.50 14. 03.00 43.23% 18.20 / 5.11% 13.00 10.00 0.00 16.10 11.12% 90.90 41.00 0.00 0.00 13. 04.50 39.2011.00 15.42% 91.00 38.60 12. 05.10 22.00 41. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.00 0.00 0.

40 20.10 15.20 15.00 18.60 13.50 14. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom).00 18.00 / 14.00 3.60 16.50 16.A.00 38.00 24.50 11.00 3.80 3.00 suh 21. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 15.00 / 21.00 suh 20.00 20.00 3.50 19.60 na 13 m blokiran 17.60 3.00 13.00 4.00 18. Zdenac Mjerenje 03/2012 Mjerenje 01/2012 Oznaka Dubina od vrha Dubina od vrha Mjerenje 4/2011 Dubina od vrha Mjerenje 10/2010 Dubina od vrha glave do vode (m) Mjerenje 2009 Dubina od vrha glave do vode (m) Dubina bušenja (m) glave do vode (m) glave do vode (m) glave do vode (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 W1 W2 W3 W4 W5 W6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 17.80 11.10 16. a na temelju prethodnih mjerenja.00 25.00 18.00 23.00 19.00 25. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca.70 23.40 21.00 25.70 18. Prema navedenom kriteriju.50 19.50 suh 21.00 15.00 8.00 21.00 18.00 14.50 suh 20.10 15.20 13.g.00 3.00 11.20 15.30 19.60 2.00 10.00 2.00 suh 22.00 / 18.00 18.10 13.00 12. R.60 9.00 25.00 11.20 18.00 21.00 14.00 13.00 23.80 16.00 10.00 11.00 38. Promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012.00 / 20.00 6.50 13.00 12.60 7.00 17.00 stranica 55 od 348 .00 27.70 19.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.40 21.00 4.00 27.00 27.50 38.00 27.60 14.00 17.00 25.30 13.40 suh 16.50 13.80 16.90 10.br.00 21.00 18.00 12.00 4.00 4.00 24.00 17.20 18.50 suh 20.00 40.00 27.70 19. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je kod 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca.00 25.70 23. Tabela 10. Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca).00 16.50 14.60 14.30 3.00 17.50 10.00 25. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razinu vode od zdenaca ostalih ploha. Sustav: Tijelo odlagališta Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja.60 20.00 18.00 6.00 8.40 3.10 18.30 10.00 11.40 20.00 27.00 27.00 38. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u pod točkom Monitoring razine procjedne vode u plinskom zdencima.00 11.00 14.00 38.

50 13.00 6.40 7.00 5.00 43.40 11.00 22.00 8.00 8.40 16. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 41.00 40.00 38.20 18.10 12.00 22.50 38.60 12.00 12.00 5.00 38.00 43.50 38.30 11.50 13.40 38.00 9.00 18.20 13.50 suh 4.20 22.40 7.00 19.70 5.00 19.40 13.00 7.80 8. Sustav: Tijelo odlagališta 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 E1 E2 E2/1 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 I1 I2 I3 I4 I5 I6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 3.20 12.30 14.80 12.00 40.20 10.00 38.00 8.70 5.30 11.00 12.50 14.50 38.00 22.50 22.00 43.00 13.00 18.00 stranica 56 od 348 .20 22.30 19.20 9.00 10.00 9.00 28.10 4.00 12.80 10.00 11.00 18.30 6.30 20.00 39.80 5.00 3.00 10.20 15.00 7.30 11.40 na 3.50 7.60 38.00 4.30 20.00 10.00 10.00 37.10 9.00 7.00 9.50 22.20 9.00 5.00 12.00 19.30 9.00 12.50 14.70 5.10 18.A.00 18.20 12.80 8.60 11.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 18.00 8.00 6.00 pjena pjena 5.10 suh 12.10 11.00 7.00 3.00 13.30 6.80 7.00 4.00 5.00 11.00 10.20 10.00 11.00 13.80 7.00 13.90 9.20 10.40 7.00 7.50 8.20 15.00 5.50 12.00 18.20 14.40 11.50 38.00 pjena pjena 10.00 40.00 3.40 11.60 7.00 7.00 13.00 14.70 8.70 7.20 10.20 13.10 11.00 4.00 44.00 14.20 14.00 12.00 19.00 8.80 18.80 4.00 4.00 8.00 12.00 7.00 8.70 7.50 39.00 14.00 9.20 5.20 13.00 42.20 12.60 pjena 11.00 38.20 10.10 11.20 9.80 8.00 14.84 12.60 12.00 38.00 19.50 37.50 39.00 5.60 11.00 10.00 38.00 14.20 8.70 39.00 40.00 8.00 38.00 41.00 40.30 13.20 5.20 13.00 10.00 13.3 m blokiran 7.00 36.70 7.00 6.00 13.25 4.00 37.50 7.50 / 4.20 suh 5.00 38.00 8.30 11.25 9.00 13.10 3.70 13.00 3.00 12.20 12.00 36.40 16.50 39.50 19.00 20.70 12.50 37.50 6.00 12.50 9.00 8.00 14.10 22.10 14.00 21.70 10.20 9.00 19.00 na 8 m blokiran 12.00 20.40 11.70 12.10 8.00 14.40 7.20 14.00 6.30 13.80 4.20 pun vode 11.00 8.00 9.00 22.20 12.00 10.00 3.00 18.50 6.00 7.20 13.00 9.00 5.80 7.30 19.

00 6. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana.00 13. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.00 10.70 9. ukupno 4 mjerenja.90 41.00 18.00 37.10 19.00 3. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca.00 suh suh 7.00 5. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji.00 13.00 14.00 10.00 8.20 5.00 5.00 6.00 18. Sustav: Tijelo odlagališta 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 K1 K2 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 M1 M7 8.70 38.50 9.00 6. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence). Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. tijekom 1 godine. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji.00 7.00 6. ukupno 4 mjerenja.00 25.00 pjena 10.00 8. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je stranica 57 od 348 .80 / 6.10 9.60 41.10 6.00 8.00 37.80 7.00 Mjerenje razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom.50 6. Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije.00 6.00 41.00 41.30 16. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana.00 14.50 10. Crpljenje procjedne vode se predvi a provoditi s pneumatskim pumpama.00 7.00 9.40 6.00 6.50 17. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.20 37.00 10.70 3.00 6.00 18.50 8. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 15. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana.00 8.00 7.00 10. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca.10 19.30 10.90 25.00 11.50 10. Voditelj plinske stanice mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima na plinskom sustavu.10 9.50 12.20 11. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta.A. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.

stranica 58 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.

ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana. tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 3 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 59 od 348 . tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana.

12.2011. sporo prihranjujućih zdenaca.7. U nastavku je u tabeli 11 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tako je uočeno da su izdašni zdenci.A. Tako er. D-3/1. W2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. D-4/1. propisati će se nova dinamika monitoringa. J-3. J-1. Sustav: Tijelo odlagališta Ukoliko Naručitelj ili Projektant u sklopu projektantskog nadzora utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća. A2. U tabeli 10 je dana promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012. I-5 i G-3/1. stranica 60 od 348 . tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina. A5. D-2/1. dovoljno prohodni plinski zdenci. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima iz kojih nije crpljena voda u sklopu ovih radova održavanja (A1. Pojedini.2011 do 30.g. J4 i K-3. W3. A3. W4) potrebno je provoditi počevši od faze 3.

50 23.2011.07.59% 92.2011.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.32% 28.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13.00% 100.00 15.75% 70.12.12.2011.20 24. 30.00 PLINSKA LINIJA D 26 D1 18.2011.63% 83.00% stranica 61 od 348 . 80.59% 98.10.50 18.2011.00 38.50 25 C5 19.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7.2011.66% 21.00 43 F2 36.20 11. 69.00% 98.00 33.2011.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0.00 44 F2/1 40. 08.2011. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22.11% 17.11.16% 03.00 19 B4 40.2011.10.56% 70.07% 88.56% 98.00 PLINSKA LINIJA F 42 F1 18.00 4 A4 27.00 17.05% 36.50 19. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2011. 03.2011.50 22.00 30 D3/1 40.00 38 E3/1 42.10. 100. 03.10.62% 75.00 20 B5 18.2011.00 NIJE CRPLJEN 12.12.00 31 D4 38.00% 0.12.50 28 D2/1 38.15% 90. 48.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13.00 5 A5 27.11% 5.00 12 W3 25. 30.00 86.50 24.00% 68. 02.10. 03.10.00 27.50 37.33% 42.11.00 3 A3 25.10.00 NEMA VODE 22.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.00 2 A2 25.23% 17.50 10.00 46 F3/1 41.81% 20.00 45 F3 38.74% 03. 07.00 11 W2 25.84% 45.26% 44.10.50 47 F4 38.99% neprohodan 0.00 15 W6 18.51% 41.24% 49. 04.00% 24.00 33 D5 18.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 11 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .50 21.50 14.2011.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 10.00% 100.12.2011. 08.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.00% 100.00% 31.50 40.00 28.00 18. 43.50 11.2011.2011.00 7 A7 27.00% 78.A.2011. 4.68% 24.00% 0.11.10.00 32 D4/1 39.10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.05% 73.16% 100.00 35 E2 37.2011.00 92.00 8 A8 27.00 NEPROHODAN 12.2011.10. 20.00 NEMA VODE 10.95% 24.00 12.00 14 W5 25.00% 98.50 20.00 94.44% neprohodan 0.00 36 E2/1 40.66% 55.21% 31.00 NEPROHODAN 34.00 13 W4 25.10.00 NEMA VODE 32.10.00% 30.00% 84.00 39 E4 38.2011.50 21.12.50 24.42% 11.2011.53% 12.26% 67.00 38.00 14.42% 37.00% 100.00 33.00 29 D3 38.2011.11.2011.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55.2011. 23.00 neprohodan neprohodan 16.00% 100.00% 23.00% 96.50 20.00 21.00 PLINSKA LINIJA E 34 E1 18.00 9 A9 25.03% 26.4 .00% 86.00 24.50 38. 23.01.50% 18.40 17.2011.50 NIJE CRPLJEN 20.8. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r.00 28. 07.00 24 C4 38. 07.50 NEMA VODE 12. 02. 60.68% 100.2011. 02.00% 80.00 17 B2 38.50 18.38% 30.50 41 E5 19.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.00 53.00% 100.10. 27. 83.2011.00 37 E3 38.00% 79.50 22.2012.00 12.00 15.2011.50 14. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19. br. 03.2011.00% 69.08.10.00 26.12.00% 100.00 23 C3 38.00% 71.68% 75.08% 61.00 40 E4/1 40.11.00 18 B3 38.00 PLINSKA LINIJA C 21 C1 14. 0.00 NIJE CRPLJEN 8.00 48 F5 20.00 11. 0.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12.33% 23.00 NIJE CRPLJEN 32.2011.00% 11.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 05.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.10.11.11% 58. 30.00% 82.11% 73.2011.00 13.50 22 C2 38.2011. 03.00 27 D2 36.50 25.00 6 A6 27.50 19.

50 9.00 8.00 PLINSKA LINIJA K 77 K1 18.00 50 G2 38.49% 42.00 PLINSKA LINIJA J 71 J1 19.89% 50.33% 20.50 8.00 16.2011.23% 7.34% 01.39% 22.2011.2011.50 5.00 76 J6 18.50 NEMA VODE 19. 22.00 80 K4 41.00% 11.09.09.00 NIJE CRPLJEN 7.00 66 I2 37.2011.00% 46.60% 84.09.50 29.2011.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 50.09.29% 63.16% 35.59% 100. 26.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21.70 84 L2 37.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21. 23.11.00 8.25% 16.50 NEPROHODAN 14.68% 46. 14.00 PLINSKA LINIJA H 58 H1 19.00 NEPROHODAN 11.29% 03.2011.05% 65. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca Održavanje odvajača kondenzata tip 1.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16.90 85 L3 41.09.63% 63.70 73 J3 41.2011. 20.00 7.70% 22.60 52 G3 38.00% 10.2011.00 57 G5 18.12.00 16. 6.2011.50 12.30 13.50 22.00 75 J5 37. 48.09. 23.2011.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25.00 76.50 10.2011.09.00 91.00 54 G3/4 43.2011.11.00 82 K6 18.2011.00 21.50 NEPROHODAN 13.58% 34. 11.00 11. 05.00 56 G4/1 40. 20.11% 46.2011.98% 50.09.10. 21.2011.09.2011.00 86 L4 41.50 15.2011.09.00 37.11.79% 68. 14.11. 23.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13.00 NEPROHODAN 19.00% 45. 14.12.00 70 I6 21.80 10.68% 71.00 6.78% 23. 21.97% 35.24% 41.50 35.98% 60.00 87 L5 37.50 18.09.19% 64.11.32% 76.2011.89% 83.50 9.19% 56.68% 100.40 72 J2 38. 28.12% 90.00 74 J4 41.78% 47.09.00 26.00 4.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.00 NEMA VODE 14.2011.00 PLINSKA LINIJA L 83 L1 18.74% 11.00 10.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.00 88 L6 25.30 NEPROHODAN 23. 26.77% 55. 60.2011.50 67 I3 39.00 19.00 59 H2 38.09.08.2011.50 neprohodan 0.96% 85.00 16.2011.00 19.30% 53.09. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.21% 88.10. 22.5 9.00% 75. 08. 08.00% 38.2011.50 8. 60. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 62 od 348 .70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14.60 79 K3 41.41% 62.00 32.50 61 H3 38.50 39.2011. 21.22% 23.00 53 G3/1 41.08.00 60 H2/3 43.95% 48. 26.09.11. 74.00% 20.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17.00 15.2011.02% 95.00 26.53% 73.50 5.79% 50.6 16.00% 69.10% 43.09. 23.73% 24.00 63 H4 38.00% 100.00 20.09. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA G 49 G1 13.98% 70.00 62 H3/4 43.00 81.11% 18.00 15.42% 40.20 78 K2 38.00% 50.94% 21. 30.2011.2011.09.2011.00% 97.11.00 PLINSKA LINIJA I 65 I1 18. 22.24% 27. 11.33% 40.00 36.08.2011.12. 08. 26.A.2011.09.56% * prohodnost prema mjerenju od 22.00 6.00 10.2011. tip 2 i tip 3 Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.11.00 8. 23.00 8.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9.56% 11. 23. 30.2011.00 18.37% 90.2011.00 81 K5 37. 21. 20.45% 32.67% 77.00 11.08.50 69 I5 37.00 8.00 8.2011.2011.42% 66.50 55 G4 38.2011.46% 94.03% 61.00 18. 21.00% 31.00% 21.00 64 H5 18.66% 51.2011.00 NEPROHODAN 12.50 35.2011.10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.50 68 I4 39.12.2011.09.00 37.00 13.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 10.05% 68.50 20.00 NIJE CRPLJEN 14.16% 38.00 51 G2/3 44.68% 23.

A. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sabirnog okna kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Sustav: Tijelo odlagališta jednom dolaznom plinskom cijevi. pri čemu su vidljivi krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. Održavanje padova plinskih linijskih kolektora Sanacijski radovi obuhvaćaju jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima G.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju šahtovima u kojima se nalaze ventili plinskih linija u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat. montira se načešće na kraju plinske linije. Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sustava otplinjavanja u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta. ili prolaza linije prema npr. Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom. Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. I i J (izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5). Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. U zavisnosti od stranica 63 od 348 . s "U" cijevi. H. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno. Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulazu u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma. stranica 64 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta rezultata mjerenja profila kolektora. Radovi na konkavnim prijelomima plinskih linijskih kolektora moraju se obavljati koordinirano sa eventualnim ostalim sanacijskim radovima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.

1.2.3 III.3.1.A.2 III.A.A.2 III.A.A.A.1.1.2. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.o.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.1 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1. Svibanj 2012.3.1.4 III.1.A. stranica 65 od 348 .1.1.A.1.A.A.A.A.A.1.1 III.1 III.2 III. Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ: III.1 III.o.1.1.1.2 III.

.A...........................................................................1.................... 77 III............................................................................................ 67 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..A.................................................1..A................1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA..........................................3............1.......2.1...3........... 67 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......................................... ODRŽAVANJE .. 85 III..................... POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM .......................................................... 74 III...A............Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.......A...........................2 PROCJENA OPASNOSTI ....... 132 PRILOG 8............................................................................1...........1 III............................ 125 PRILOG 6.............A............................ 119 PRILOG 3......................5....... 121 PRILOG 4.... MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI ..........1...... 135 stranica 66 od 348 ..........................5........................3................A............A.............................4 KONTROLA NA GRADILIŠTU .................................................................1........... 117 PRILOG 2.......................... 105 III.... UPRAVLJANJE.....3............1........................A...............2 III.................. GRA ENJE ........ 75 III....A..............1.....................................................................1.....................................................1 III........2 III............................ 72 III..................................2..........................................................1 III.................1...............2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ................ 73 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ..........5.................................................... 72 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .................. Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III.............................A....1....5.....................................................2.....1....................... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.......1.. 67 III...........5...........................A......1.............. 110 PRILOG 1 ..................................................................1......... 130 PRILOG 7.....A......................................A.............4...1..... 123 PRILOG 5...............................................5..................... 73 III..... 73 III..........1.A.............................A.. 72 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA......................5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA ......................... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .1........................... 100 III..........................................A.................................................................................................1.......

GRA ENJE III. sabijanje i kompaktiranje.1. zbijanje. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Prosijek dovoza otpada u posljedenje četiri godine na odlagalište iznosi oko 29. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom Na temelju Zakona o otpadu i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o otpadu (Narodne novine broj 111/06. 60/08 i 87/09) nadležna tijela u županijama odnosno gradu Zagrebu izdaju dozvole za gospodarenje komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom. studije i zaštitu okoliša. Na zahtijev Naručitelja. [Vidi IP1].Broj projekta: 3230-0576/10. [vidi IP6]. oznaka IZV-JAK-A1. planiranje. IZVO AČ treba ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku.d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. razastiranje. Zagreb. Zavod za planiranje.1.A.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji.1... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zaštitu okoliša i održivi razvoj. [Vidi GP1]. ožujak 2000 god. Zagreb.A. do studenog 2011.d.1.A. Institut IGH d.d. listopad 2010. Institut gra evinarstva Hrvatske d. količine odloženog otpada u posljednje 4 godine su dane u dokumentaciji "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007. ožujak 2007 god. Zavod za ekološki inženjering. odnosno: • Razguravanje otpada s istovarnog platoa se vrši utovarivačem točkašem ili sličnim samohodnim strojem s gumenim kotačima.1. Ugranja novog otpada porazumjeva razgurivanje.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Obveza IZVO AČA je ugradnja otpada koji se svakodnevno doprema (ponedjeljak do uključivo subota) na odlagalište otpada Jakuševec. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Poženo je da na istovarni plato ne zalazi stranica 67 od 348 . broj: 24-10-013/07. provodi se strojno ili nekim drugim oblikom mehaniziranog rada." Podaci o dinamici ulaza vozila s otpadom se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007 do srpanj 2011".A.zagreb.1. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. III.hr/default. Upute koje je dokaze potrebno dostaviti uz zahtjev za gospodarenje otpadom dane su na internetskoj stranici http://www.aspx?id=10768. Prihvat i ugradnja otpada III.1.140 tona/mjesečno. Zavod za ekološki inženjering.. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.

stranica 68 od 348 . da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu.A. • Razastiranje i guranje otpada po odlagališnoj plohi se može vršiti dozerima ili kompaktorima ovisno o raspoloživosti mehanizacije i organizaciji IZVO AČA. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište. u količini od približno 100 m3 zemlje. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij. koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada.1. INVESTITOR provdi nadzor prihvata otpada i odgovoran je za sadržaj otpada koji je istovaren na odlagalište. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika odlaganja (ugradnje) otpada. čistilice imaju niže podvozje tako da im često nije moguć pristup na sve tehnološke prometnice i platoe. Naime.org). Prihvat i ugradnja otpada mehanizacija s gusjenicama ili metalnim kotačima s ježevima. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00. materijale. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČA je zadužen da omogući nesmetanu dopremu i istovar specijalnih čistilica prometnica. • Kompaktiranje (zbijanje) otpada se može isključivo vršiti s kompaktorima minimalne mase 32 tone. a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetanu dopremu i istovar vozila koja dovoze novi otpad. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.iswa. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. opremu. sanga i performanse kompaktora moraju osigurati minimalno traženu gustoću novo ugra enog otpada. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odredbama. IZVO AČ je dužan provoditi radove na prihvatu i ugradnji otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. alate i pribor. Troškovi IZVO AČA na ugradnji otpada uključuju sve mjere zaštite na radu. Razguravanje otpada se vrši sa istovarnog platoa na odlagališnu plohu (vidi definicije). IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.

d. VIII. Prva dva metra se pune otpadom bez krupnijih komada.00 07. Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama.II. .31. 07.XI. . Prihvat i ugradnja otpada IZVO AČ je obvezan izvršiti prihvat.1.28. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. Otpad se nasipava u vodoravnim slojevima debljine od oko 60 cm u rastresitom stanju. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.X. odnosno nalogu Naručitelja.18.6 t/m3.00 .00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog dana i noći (24 sata). Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača.18. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. . uglavnom tijekom noći. Probrani otpad je otpad bez krupnih.III. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja. 1. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta.. .00 . odnosno nalogu Naručitelja. Ugradnja otpada na zaštitni sloj se vrši probranim otpadom.A.20. čime se brtveni slojevi stranica 69 od 348 . Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1.31. šiljatih i sličnih po obliku materijala odnosno komada metala i kompozita s metalom. 1. ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. nakon čega se vrši zbijanje ili kompaktiranje uz ponavljanje postupka dok se ne postigne konačna debljina sloja uvažavajući kriterij minimalne gustoće zbijenog otpada od 0.16.19. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010. Za rad nedjeljom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 07.30. mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada.00 .IX.IV.X.III.31. potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom.00 . Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada. odnosno tjedna na koji se plan odnosi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 1. Zavod za planiranje. .00 . Institut IGH d. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu.00 07.00 07. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova. 1.IX.

12. 9. 1. Ugradnja dnevne prekrivke započinje u vremenu od 17:00 i završava do 18:00 sati. 4.više od 10cm i sl.500 m2. Prihvat i ugradnja otpada štite od oštećenja ili probijanja. Pokosi se moraju zaštititi od erozije izradom sustava zaštite od erozije [IP14]. 11. Za prekrivanje pokosa vrijede ista pravila kao i za prekrivanje horizontalnih ploha. s navo enjem razloga za postupanje. 6.). 7. snijeg .A.1. Produljena prekrivka u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. sklizanje strojeva.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. Nadzorni inženjer je ovlašten da upisom u gra evinski dnevnik odobri odgodu izvo enja dnevne prekrivke. U slučaju prisutnih ili neposredno očekivanih vremenskih uvjeta koji su nepovoljni za izvedbu dnevnog prekrivnog sloja (kiša. 3. 5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Srodna poglavlja Poglavlje III. Dnevna ugradnja otpada se mora provoditi u skladu s važećim Planom odlaganja na površini koja zauzima približno 1. tada je debljina ukupnog sloja prekrivke mora iznositi približno 30 cm. Izvo ač je obavezan do 18:00 sati izvršiti kompletno prekrivanje do tada ugra enog otpada. Zaštitmi sloj otpada se ne kompaktira.C. u maksimalno dozvoljenoj debljini. na već dnevnom prekrivkom prekrivenu površinu. Na pokosima je moguća izvedba nadvišenja radi umanjenja efekta slijeganja. kao i nastavno odlaganje novog otpada tijekom večeri i noći se tretira kao novi otpad koji treba ugraditi od 6:00 sati sljedeći dan. sloj se kompaktira s minimalno dva prijelaza kompaktora. visok stupanj vlažnosti u atmosferi. Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. Stalne prometnice stranica 70 od 348 . 2. 10. zale ivanje zemlje. Dnevna površina na kojoj se ugra uje otpad mora biti označena kolcima u vidno označenih. Otpad se ugra uje u rahlim slojevima maksimalne debljine 60 centimetara.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A. Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja).. Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši NADZORNI INŽENJER. IZVO AČ će u slučaju opravdane potrebe voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom. U slučaju kada se produljena prekrivka radi preko dnevne prekrivke. Ugradnja otpada se u tom slučaju vrši s lakim dozerom ili sličnom mehanizacijom.A. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. visine približno 2m. Odlaganje novog otpada iza 18:00 sati.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. pod istim uvjetima kao i ugradnja prethodnog dana. Otpad se ugra uje u radno vrijeme definirano u ovom poglavlju. 8. Nakon izvršenog razastiranja.

Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. nagiba. Zbijanje novog otpada Novi se otpad ugr uje u rahlim slojevima debljine maksimalno 0. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. Prihvat i ugradnja otpada A. C. Zbijena površina mora se pregledati od strane NADZORNOG INŽENJERA prije ugradnje sljedećeg sloja. IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja. Definicije Otpad: Otpad je materijali koji je dovezen na istovarnu plohu odlagališta Jakuševec. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica kao i otpada koji je dopremio IZVO AČ sa privremene deponije. ili blatno tečenje treba biti iskopano.500 m2. B. razastiranje i kompaktiranje novog otpada. Izvo ač je odgovoran za razguravanje. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe. Odredivanje zahtjevanih linija. Zbijanje se izvodi s kompaktorom mase od minimalno 32 tone. C. kontura i kota. Područja na kojima se za vrijeme zbijanja pojave nestabilni uvjeti kao što su gumiranje. Zbijena podloga mora biti ravna (osim ako je u blizini pokosa) i stabilna. Naime. Odlagališna ploha: Površina za ugradnju dopremljenog otpada približne površine 1. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine. B. kontura i kota (uvažavajući nadvišenja). dužine. kondicionirano do odgovarajuće vlažnosti. IZVO AČ mora izvesti barem dva prolaza po sloju odlagališne plohe. Plohe namijenjene za prihvat novog otpada: Područja odlagališta gdje je izveden brtveni sustav i sustav za prikupljanje procjedne vode. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. Održavanje i korekcija oznaka zahtjevanih linija. uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima. D.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. obra eno i zbijeno o trošku IZVO AČA.5% i krovnog dijela od 3%.6 metara.A. Troškove terenskih mjerenja IZVO AČ mora uključiti u jediničnu cijenu ugradnje otpada. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3. Za ublažavanje uočenog efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2. nagibi) u odnosu na izvedene radove. Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. pomicanje. stranica 71 od 348 . Priprema ploha za novi otpad A. F. nagiba. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada. E.1.

TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Troškovi rada IZVO AČA na redovitoj geodetskoj izmjeri trebaju se ukalkulirati u cijenu prihvata i ugradnje otpada. Skupljanje letećeg otpada Bez obzira na predvi ene mjere dnevnog prekrivanja (vidi poglavlje II.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za redovitu geodetsku izmjeru i iskolčenje projektiranih gabrita tijela odlagališta s nadvišenjima (visine. Nadzorni inženjer ovjerava kvalitetu i količinu ugra enog otpada.. Zagreb.A.2. Zavod za ekološki inženjering.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad.1. često dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala.).6 t/m3.A.A. Ovjera količina Evidencija dopremljenog otopada u tonama se vrši na ulaznoj vagi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. količini neprekrivenog otpada.1. predvidiv angažman Izvo ača je 90 sati godišnje. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih plastičnih materijala raznesenih vjetrom.2. III. stranica 72 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. [Vidi GP1].5% i krovnog dijela od 3%. Nadvišenja Uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima uvažavajući nadvišenja. Sakupljeni leteći otpad IZVO AČ mora predati u reciklažno dvorište. ODRŽAVANJE III. III. sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju. dužine. Za ublažavanje efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2.2. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra.A.A.1.2. nagibi). ožujak 2000 god. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta.d. Sakupljanje letećeg otpada raznesenog vjetrom IZVO AČ provodi po potrebi. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada. Prihvat i ugradnja otpada Zbijenost novo ugradenog otpada mora iznositi minimalno 0.1.

Prihvat i ugradnja otpada Datum izvršenog sakupljanja. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. broj angažiranih radnika.. Institut IGH d. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica.) i odlagališnih ploha.A.1.3.A.1. Zagreb. ožujak 2000 god.3. datum i broj predanih vreća mora biti sadržan u Mjesečnom izvještaju Izvo ača. Ovjeru izvršenog rada vrši Nadzorni inženjer. Mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVODAČ je dužan izraditi generalni plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama.3. III. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. U mjesečnom stranica 73 od 348 . istovarnih platoa (vidi poglavlje III. sati sakupljanja. [Vidi GP1]. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta.A. Zavod za planiranje. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010. Navedeni plan Izvo ača mora prikazati aktivnosti IZVO AČA po kvartalima. Zavod za ekološki inženjering. III. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. UPRAVLJANJE III.A. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Navedeni plan IZVO AČA mora biti usuglašen s Nadzornim inženjerom i mora biti napravljen u 2 primjerka u roku od mjesec dana od potpisa ugovora o izvo enju radova. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.1.1. te navedeni plan Izvo ač treba mjesečno ažurirati i nadopunjavati.d. mjesto sakupljanja letećeg otpada.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada sakupljenog letećeg otpada kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer.A. Trošak IZVO AČA na izradi generalnog plana treba biti uračunat u izradu Mjesčnih i tjednih planova razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa.

prijevoz do prostora namijenjenog za privremeno čuvanje.1. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina.A. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši Nadzorni inženjer. stranica 74 od 348 . Pri navedenom postupku s potencijalno opasnim otpadom obavezna je primjena svih mjera u svezi zaštite okoliša. Prijedlog IZVO AČA o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan Nadzornom inženjeru na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM Bačve i ostali potencijalno opasni predmeti Moguće je da postoji odre eni broj otvorenih i zatvorenih bačava i drugih opasnih predmeta (potencijalno opasni otpad) smještenih na području predvi ene izgradnje. zaštite na radu. pravilno uskladištenje i čuvanje potencijalno opasnog otpada do konačnog postupka zbrinjavanja.A. Prije početka radova na iskopu otpada potrebno je zbrinuti navedeni opasni otpad na sljedeći način: • • • • • pažljivo otkopavanje bačava i ostalih opasnih predmeta. zaštite od požara i eksplozija te postupanja s opasnim otpadom. pažljivi istovar uz razvrstavanje. Navedeni potencijalni opasni otpad može biti prekriven koherentnim materijalom. Obračun rada IZVO AČA na zbrinjavanju opasnog otpada vrši se posebno. produljenu prekrivku. III.4. voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom. Izvo ač u slučaju potrebe za prekovremenim radom. korištenja inertnog materijala iz RGO-a i kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica i platoa.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa. Prihvat i ugradnja otpada planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca.1. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada. pažljivi utovar u vozila. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. goriva. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu brtve ventila te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova. Prosijavanje praha nije dopušteno. smanjenje tlaka pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjeru stanja praha glede sipkosti. odnosno svake dvije godine za aparate starije od 15 godina. upisivanje izvagane mase bočice i datuma vaganja na samoljepivu naljepnicu i ljepljenje na bočicu 10. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu 4. 7. itd) IZVO AČ je dužan izvršiti radove na otklanjanju opasnih tvari u skladu sa Uredbom o uvjetima za postupanje sa opasnim otpadom (NN 34/95). 7. Prihvat i ugradnja otpada Ukoliko se na deponiji zemlje zateknu opasni otpad (asfalt. 8. 4. kontrola dosjednih površina ventila.A. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje 5. 9. i unutarnji pregled koji treba obaviti svake pete godine za aparate starosti do 15 godina. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 3. Periodični servis aparata pod stalnim tlakom obuhvaća: 1. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Aparati za gašenje požara Održavanje aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz periodični servis. Navedene radnje vrše se u suhoj stranica 75 od 348 . propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Periodični servis aparata s bočicom obuhvaća: 1. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. 5. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem. provjeru usponske i uzbudne cijevi.5. te upisivanje na samoljepivu naljepnicu. 8. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha. provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi. koji treba obaviti najmanje jednom godišnje. provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem. III. i ljepljenje na usponsku cijev aparata 11. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu. aparat sa prahom. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. brtve zatvarača te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova. 3. 2. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. 6. temeljito čišćenje svih nečistoća.A. skidanje zatvarača. 2.1. provjera sredstva za gašenje a. kontrolu ispravnosti manometra. motorna ulja. 10. 6. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu membrane spojne cijevi. pojave grudica i stranih tijela. 9. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata.

nova mješavina u cijelosti 8. kod aparata pod stalnim tlakom.1. a obuhvaća radnje predvi ene periodičnim servisom. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika stavlja se prsten. zamućenosti sredstva za gašenje te obavezna zamjena pjenila/aditiva svake pete godine 6. 2. periodični servis svake godine. tlačnu probu spremnika CO2 svakih 10 godina. unutarnji pregled svakih 5 godina (ili svake 2 godine za aparate starije od 15 godina). aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode / zamućenosti sredstva za gašenje i zamjena novim po potrebi 11. istresanje sredstva za gašenje iz spremnika te provjera: a) aparat sa prahom. Protupožarno osiguranje na odlagalištu sastoji se Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 iz sljedećih vatrogasnih aparata: 3 komada 32 komada 4 komada stranica 76 od 348 . provjera mehanizma za aktiviranje i zamjenu svih brtvi. detaljan unutarnji pregled spremnika 7. ponovno punjenje aparata sredstvom za gašenje. uz dodatak sljedećih radnji: 1. Prosijavanje praha nije dopušteno. servisiranje i održavanje protupožarnih aparata i opreme. naljepnice i ostalo. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelo spremnika IZVO AČ je zadužen za redovno praćenja valjanosti. Punjenje aparata sredstvom za gašenje: a) prah/ starim ili novim u cijelosti b) voda/pjena. eventualno punjenje CO2 boca. vanjsku površinsku zaštitu spremnika. vanjski pregled spremnika CO2 svake 2 godine. unutarnji pregled spremnika CO2 svakih 5 godina. b. zatvaranje i plombiranje zatvarača. osloba anje tlaka iz aparata i otvaranje spremnika. ispitivanje spojnih cijevi na vrijednost ispitnog tlaka spremnika 5. 3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Unutarnji pregled Unutarnji pregled vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine. Navedene radnje vrše se u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. Prihvat i ugradnja otpada zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. b) aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode. 10. detaljno rasklapanje zatvarača ili ventila. U cijenu održavanja vatrogasnih aparata IZVO AČ treba uključiti. izra en od metala otpornog na koroziju. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. provjeru usponskih/uzbudnih cijevi. 4. na kojem se na neizbrisiv način označava godina u kojoj treba izvršiti ponovni unutrašnji pregled 9. a aparati stariji od 15 godina svake dvije godine.

III. hrvatski propisi će imati prednost. Prihvat i ugradnja otpada Predvi a se da će se sa izvedbom mobilne pretovarne stanice povećati potreba aparata za gašenje požara na Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 5 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 36 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 5 komada IZVO AČ je dužan voditi evidenciju ispitivanja vatrogasnih aparata kroz Mjesečni izvještaj. Provo enje HASP-a za vrijeme izgradnje odgovornost je RC-a. RC će morati dostaviti svoj HASP ZGOS-u na pregled. HASP bi se trebao pripremiti tako da se pridržava mjerodavnih hrvatskih propisa. stranica 77 od 348 . U slučaju nepodudarnosti izme u hrvatskih propisa i propisa EU. Minimum uvjeta HASP-a bit će naveden u tehničkim specifikacijama kao minimum uvjeta koje će RC morati uključiti u svoj HASP. procedure bi trebale biti u skladu s mjerodavnim direktivama i propisima Europske unije.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prije samih aktivnosti sanacije.5. RC-ov HASP trebao bi opisivati opće postupke koje treba provoditi kako bi se zaštitilo RCovo osoblje koje je uključeno u provo enje aktivnosti sanacije Odlagališta.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.A. Usto.1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA Izvo ač sanacije (RC) će biti odgovoran za izradu i provo enje plana mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (HASP) pri izgradnji odlagališta Jakuševec (u daljnjem tekstu Odlagalište).

izvo ač i konzultant čije je prisustvo ovlašteno Zona disanja – zona disanja radnika je zamišljena kružna zona polumjera 60 cm oko glave. osoblje projekta. na terenu – područja unutar granica odlagališta Jakuševec izvan terena – područja izvan granica odlagališta Jakuševec Nadzorno osoblje –sve osobe koje je imenovala odgovarajuća regionalna ili federalna vladina agencija. ovako se definiraju: Ovlašteno osoblje – osoblje s točno odre enim zaduženjima. mora definirati Zonu zabrane pristupa.A. HASP – Plan mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Plan) HSO – RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Officer) IDLH – Neposredna opasnost po život i zdravlje (Immediately Dangerous to Life and Health) ILO – Me unarodna organizacija rada (International Labour Organization) MSDS – Liste podataka o sigurnosti materijala (Material Safety Data Sheets). kemijskim i opasnim svojstvima kemijskih sastojaka.1. prikazuje se kao ppm(v) za plinove i pare stranica 78 od 348 . hrvatske nadležne vlasti ili OSHA) PPE – Oprema za osobnu zaštitu (Personal Protective Equipment) ppm – dijelovi u milijun (parts per million). Polumjer od otprilike 7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. To područje nalazi se uz Zonu zabrane pristupa. Prihvat i ugradnja otpada Akronimi i definicije Termini koji se koriste u ovim posljednjim uvjetima HASP-a. mora imati odre enu opremu za osobnu zaštitu (PPE) i mora zadovoljavati uvjete obučavanja i liječničkog nadzora. CRZ – Zona smanjenja kontaminacije (Contamination Reduction Zone) – zona odre ena za uklanjanje kontaminenata s osoblja i opreme. a koje su odre ene da izvrsavaju nadzorni posao PEL – Dopuštena granična vrijednost izloženosti (Permissible Exposure Limit) (koju su uvele EU. nadzorno osoblje.5 m oko radne površine. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. One daju informacije o fizičkim. koji će se odgovarajuće označiti. EU – Europska unija Zona zabrane pristupa – područje u kojemu sve osoblje koje u njega ulazi mora direktno biti povezano s radovima koji su u toku.

8 (Revizija 1): Sigurnost pri iskopavanjima.preporučena granična vrijednost izloženosti (Recommended Exposure Limit) SHSC – koordinator zaštite zdravlja sigurnosti na Odlagalištu (Site Health and Safety Coordinator) Odlagalište – odlagalište Jakuševec Uporišna zona – područje izvan Zone zabrane pristupa koja se smatra čistom u svrhe HASP-a.". TLV – Prag graničnih vrijednosti (Threshold Limit Value) Opis projekta Pripremljeni su uvjeti HASP-a za aktivnosti na odlagalištu Jakuševec u Zagrebu.1. Glavne aktivnosti na Odlagalištu Planirani radovi na izgradnji Odlagališta uključuju iskopavanja i izradu obloženih radnih ploha deponije. kako bi se osigurala primjena odgovarajuće zaštite i kontrole u slučaju opasnosti za terenske radnike i okolinu. Ostali mjerodavni dokumenti su oni od institucija SAD-a (NIOSH/OSHA/USCG/USEPA): "Smjernice za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu za aktivnosti na gradilištu s opasnim otpadom". Daljnje upute dali su standardi Američke uprave za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (OSHA) 29 CFR §1910.Aneks VII . dokument Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost (HSE) Velike Britanije naslovljen "Kratki vodič osobne zaštitne odjeće pri radnim regulativama iz 1992.A. radne aktivnosti smjesta će se prekinuti u išćekivanju rasprave s RC-ovim nadzornikom zaštite zdravlja i sigurnosti (HSO) stranica 79 od 348 . Potrebne sigurnosne mjere na projektu Razina zaštite i postupci specificirani u ovim uvjetima HASP-a predstavljaju minimum uvjeta za zaštitu zdravlja i sigurnosti koje RC treba uključiti u HASP za sveukupno terensko osoblje uključeno u gra evinske radove na sanaciji.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.Zaštita zdravlja i sigurnost na radu. Hrvatska.120 i 29 CFR §1910. uporište) i kao veza izme u raznih zona.1926. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. RC-ov HASP će se pregledati i ako je to potrebno. ispraviti. Zakon o radu. Koristi se za prijenos opreme i materijala na teren (tj. Aktivnosti obuhvaćaju i izgradnju sustava odvodnje i otplinjavanja. njihovo punjenje otpadom te prekrivanje završnim prekrivnim sustavom. Zadnja dva dokumenta obuhvaćaju uvjete zaštite zdravlja i sigurnosti Velike Britanije pri Zakonu o radu iz 1974. Do e li do situacije koja je izvan ovdje specificiranih postupaka Osobne zaštite i dekontaminacije. Ovi uvjeti pripremljeni su u skladu s direktivama EU u sklopu 294A0103(68) Sporazuma o europskom ekonomskom području . Prihvat i ugradnja otpada RC – Izvo ač radova (Contractor) REL. i HSE-ov izvadak br. Jednaka prava za muškarce i žene.

te ostale informacije koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti na gradilištu. nadzornikom Odlagališta itd. te revizije specificiranih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti. RC-ov voditelj projekta RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti RC-ov koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu Podizvo ačev koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (podizvo ačev SHSC) RC-ov voditelj projekta imat će sveukupnu odgovornost na projektu i bit će ovlašten da poduzima sve mjere koje smatra potrebnima kako bi osigurao sigurnu radnu sredinu za sveukupno osoblje koje radi na projektu.1. HSO i voditelj projekta zajedno s podizvo ačevim SHSC-om. RC-ov SHSC će biti zadužen za listu adresa i telefonskih brojeva za hitne slučajeve koja će uključivati. uključujući ako je potrebno i ovlaštenje da privremeno prekine rad na projektu zbog zdravstvenih i sigurnosnih razloga.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Osoblje koje ima bilo kakvih pitanja ili nedoumica u svezi s provo enjem ovih mjera slobodno može zatražiti pojašnjenje od RC-ova HSO-a ili od koordinatora zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (SHSC). RC-ov SHSC tako er je dužan voditi zapisnik na terenu u koji će upisivati podatke kao što su radno vrijeme. Imenovano osoblje za sigurnost i poslovodna struktura Osoblje odgovorno za zdravlje i sigurnost zaposlenika na terenu bit će SHSC. i brojeve hitne pomoći. Cijelo osoblje uključeno u rad na terenu morat će pročitati HASP i potpisati RC-ov obrazac s uputama u mjere sigurnosti prilikom aktivnosti na terenu. Svo osoblje mora se pridržavati odre enih postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti. policije i bolnica. 2.A. te mora biti spremno na sve opasnosti vezane za rad u blizini vozila i opreme i u svako doba se ponašati razumno i pažljivo. 4. postignute ili prekoračene granične koncentracije. RC-ov SHSC je odgovoran za dokumentaciju o provo enju svih odre enih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti. RC-ov SHSC i HSO odgovorni su za provo enje tih postupaka i imaju ovlaštenje zaustaviti radove ili otpustiti osoblje u slučaju nepridržavanja mjera.). izme u ostalog. voditeljem projekta. a imenovanja bi se trebala izvršiti kako je dolje prikazano po autoritativnosti: 1. HSO će imati sveukupnu odgovornost pri odre ivanju postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti na projektu i dobit će nužna ovlaštenja da provodi te mjere. 3. opći podaci. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te za reviziju računa. stranica 80 od 348 . Usto. Sve revizije postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti zabilježit će se u RC-ovu Obrascu za odobrenje promjene postupaka na terenu (primjer dan u Prilogu 1) i trebat će se odobriti od strane HSO-a i voditelja projekta. stanje instrumenata. Prihvat i ugradnja otpada i RC-ovim voditeljem projekta (tj.

Osoblje koje upravlja specijaliziranim strojevima ili drugom opremom mora se obučiti i biti kvalificirano kako bi moglo njome upravljati.1. a u skladu s uvjetima liječničkog nadzora EU. Primijeti li netko od radnika potencijalno opasnu situaciju.A. RC-ov SHSC bit će odgovoran za koordinaciju aktivnosti za sigurnost na Odlagalištu izme u podizvo ača i ostalog osoblja na terenu. prepoznavanju opasnosti. promijenjeni ili neočekivani uvjeti. Prihvat i ugradnja otpada Za svakog podizvo ača će se odrediti SHSC.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. To uključuje poduku o korištenju sve potrebne opreme za zaštitu u skladu s direktivom EU. te cijevnih kolorimetrijskih detektora. Na e li se radnik u potencijalno opasnoj situaciji. direktive 80/1107/ EEC. U slučaju situacije neposredno opasne po život. kako svoje tako i svojih suradnika. te se posebno mora voditi računa o mjerama sigurnosti. Potrebno obučavanje i liječnički nadzor Sve osoblje uključeno u rad na terenu mora obaviti osnovni sistematski pregled i mora sudjelovati u programu liječničkog nadzora svoga poslodavca. te za svakog novog radnika koji do e na teren. Sve osoblje na gradilištu koje potencijalno može doći u kontakt s kontaminiranim tlom. glavna odgovornost za zdravlje i sigurnost pojedinacnog radnika leži na samom radniku i njegovim suradnicima. nikada ne smije biti opravdanje za nesiguran rad i postupke. i/ili zrakom. Svaki podizvo ačev SHSC bit će odgovoran za provo enje navedenih postupaka na terenu. Radnik potom mora ispuniti obrazac "Opasne okolnosti i postupci". Svaki radnik odgovoran je da razumnom procjenom opreznim ponašanjem zaštiti zdravlje i sigurnost. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. vodom. on/ona mora smjesta prekinuti opasan postupak. RC-ov SHSC mora evidentirati takvu opremu na početku rada. Ovi zahtjevi obučavanja odnose se na sve radnike zaposlene na gradilištu. dužan je to smjesta prijaviti imenovanomu osoblju za zaštitu zdravlja i sigurnosti Izvo ača sanacije. U takvim situacijama svi koji rade na projektu moraju znati da mogu potencijalno svjesno ili nesvjesno ugroziti standarde zaštite zdravlja i sigurnosti. Postupci izvan osnovnog sistematskog i rutinskog liječničkog nadzora nisu planirani unutar zadataka popisanih u ovomu dokumentu. 89/656/EEC. "Opravdane situacije" kao što je ograničenje proračuna ili pak vremensko ograničenje. kvar opreme. mora biti podučeno u postupcima zaštite zdravlja i sigurnosti. Me utim. itd. osim u slučajevima u kojima poslodavac može dokazati da dotični posao neće ugroziti stranica 81 od 348 . Očekuje se i zahtijeva da sigurnost svog osoblja na Odlagalištu bude u svakom trenutku najvažnija. 82/605/EEC i 98/24/EC. foto-ionizacijskih detektora (PID). RC-ov SHSC će voditi računa da svaki radnik obavi sistematski pregied prije početka projekta. Obučavanje bi tako er trebalo uključivati obuku o dekontaminaciji osoblja i opreme. te poduzeti odgovarajuće preventivne ili korektivne mjere ili smjesta obavijestiti RC-ova SHSC-a ili voditelja projekta o vrsti te opasnosti. radnik je dužan prestati s radom i smjesta obavijestiti odgovarajuće nadležno osoblje za sigurnost. te o pravilnom kalibriranju i upotrebi detektora zapaljivih plinova (CGI). prilikom istraživanja opasnog otpada na terenu.

Korisnici mobilnih telefona uspostaviti će bolju vezu ako biraju puni broj hitne službe.1. pri čemu će se konzultirati sa SHSC-om ako bude potrebno. Zahtjeve obuke za nerizične aktivnosti razmotrit će se za svaki slučaj posebno budući da su uvjeti na Odlagalištu podložni promjenama. ograničene geodetske aktivnosti) spadaju pod takve iznimke. Prva pomoć Na odlagalištu se mora nalaziti osnovi pribor za pružanje prve pomoći koji zadovoljava uvjete ANSI specifikacije Z308. ispostava robe. radio veza ili slične metode koristit će se za održavanje veza. Taj pribor mora biti odgovarajuće veličine. Veze Na Odlagalištu mora postojati telefon smješten u terenskoj prikolici. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Usto. HSO je taj koji će donijeti odluku za svaki slučaj posebno. izložiti ih opasnostima štetnim po zdravlje i sigurnost. ali izvan vidnog ili slušnog dometa (npr. nalaze se na različitim mjestima na Odlagalištu).A.1-1978 ili odgovarajuće i ekvivalentne hrvatske ili EU standarde. Sve osoblje i poslodavac dužni su se pridržavati odgovarajućih nacionalnih ili EU normi i propisa vezanih za profesionalnu izloženost patogenima koji se šire krvlju. Od RC-a zahtijevat će se da na Odlagalištu uvijek bude prisutna osoba koja je obučena u davanju prve pomoći i reanimiranju. Treba napomenuti da mobilni telefoni koji se koriste izvan područja njihova dosega. ne mogu poslužiti za uspostavljanje veza s odgovarajućim lokalnim hitnim službama. stranica 82 od 348 . te mora prijaviti incident HSO-u. tj. a u skladu s brojem zaposlenika na terenu i mora sadržavati najmanje dva para lateks rukavica. Osoblje koje dozna za nezgode ili ozljede smjesta je dužno osigurati davanje odgovarajuće prve pomoći. Prihvat i ugradnja otpada zaposlenike. opremu za reanimiranje i otopinu za ispiranje očiju uz ostali uobičajeni pribor prve pomoći čije će zalihe SHSC obnavljati po potrebi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Neke nerizične aktivnosti (npr. ako radove na terenu obavljaju dvije ili više terenskih ekipa.

tlu ili otpadu ili podzemnim vodama kao da su kontaminirani.1. Te smjernice predstavljaju minimum standardnih postupaka za smanjivanje potencijalnih rizika povezanih s ovim projektom. • Treba temeljito oprati ruke i po potrebi lice. • Ne smije se baratati uzorcima otpada ili nekim drugim potencijalno kontaminiranim sastojcima bez korištenja barem lateks. U smjernicama EU odre eno je da slušna zaštita tako er treba biti dostupna svom osoblju koje je izloženo nevrednovanoj dnevnoj buci od 85 dB ili više. • Svaki radnik na terenu treba u svakom trenutku raditi unutar vidokruga drugog radnika za vrijeme istražnih radova. pobijanje obloge u postupku bušenja). te atestiranom tekućinom s kojom se oči ispiru 15 minuta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. osobito za vrijeme aktivnosti bušenja i izgradnje. piće. • Treba biti svjestan simptoma umora ili stresa od hladnoće/vrućine. te djelovanja istih na opreznost i sposobnost prosu ivanja. na promjenu mirisa ili pojavu ulja na vodi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Slušna zaštita mora biti lako dostupna na Odlagalištu. moraju se držati u svim terenskim vozilima. Terenske prikolice će tako er biti opremljene tim priborom za hitne slučajeve. Tako er treba nastojati pristupiti svakoj potencijalno kontaminiranoj jedinici/objektu uz vjetar. Radnici bi se trebali odnositi prema svom iskopanom materijalu. • Jelo. • Treba paziti na eventualnu promjenu uvjeta npr. Odabir materijala za rukavice trebao bi ovisiti o proizvo ačevim podacima o njihovoj propusnosti. stranica 83 od 348 .. a kojih se u svako doba treba pridržavati sve osoblje na Odlagalištu. Osim toga buka od aktivnosti koja uključuje udarce (npr. valja izbjeći kontaminaciju usne šupljine putem ruku. kompletan terenski pribor za prvu pomoć i bočica otopine za ispiranje očiju. • Ni u kojem slučaju ne smije se ući ili voziti u kantama ili dizalima za materijal ili bilo kojem drugom sličnom sredstvu koja nije posebno namijenjena za ljude. i da se ta zaštita mora koristiti pri razinama izloženosti višim od 90 dB. Prihvat i ugradnja otpada Opće smjernice ponašanja i higijenskih mjera Dolje navedene opće smjernice vezane uz osobne higijenske i radne navike. Ni u kom slučaju se te aktivnosti ne dozvoljavaju u neposrednoj blizini bilo kakvih rizičnih aktivnosti (npr. a koja je dovoljno glasna da bude nelagodna ukazuju na potrebu nošenja slušne zaštite. prije unošenja jela u usta i dr. tj. žvakanje žvakaće gume ili duhana i pušenje dozvoljeni su samo na mjestima koja je odredio SHSC. nitrilnih ili neopreonskih gumenih rukavica. • Buka može predstavljati opasnost po zdravlje i sigurnost. tj. • Višenamjenski suhi kemijski aparat za gašenje požara. ili tome slično. namijenjene su sprječavanju ozljeda i djelovanja štetnog za zdravlje. iskopavanje otpada).

Smanjena razina zaštitne opreme može uzrokovati izloženost koja se mogla spriječiti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sastanci za upućivanje o sigurnosti na gradilištu SHSC je dužan uputiti u mjere sigurnosti na gradilištu sve osoblje po njihovu dolasku na Odlagalište.A. Treba kontaktirati lokalnu elektroprivredu ukoliko postoje pitanja u vezi sa statusom i voltažom vodova. prevelika razina zaštitne opreme može smanjiti učinkovitost i povećati mogućnost ozljeda. vremenom. Točke koje će se razmatrati ovise o zadanim aktivnostima. Prihvat i ugradnja otpada • Uvijek treba koristiti odgovarajući stupanj osobne zaštite.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Treba voditi zapisnik s datumom. iskopavanja ili obavljanja drugih aktivnosti u blizini nadzemnih instalacija. Sve osoblje morat će potpisati tjednu izjavu o sastancima za izvo ače (primjer dat kao Prilog 2). SHSC će tako er voditi i dokumentirati redovite sastanke o sigurnosti prije početka svakog novog zadatka i to ne rije e od jedanput tjedno za vrijeme radova na terenu. Sveukupno osoblje morat će pročitati HASP i potpisati Izjavu za izvo ače prije obavljanja bilo kakvih radova na terenu. snijeg. • Treba obratiti iznimnu pozornost za vrijeme bušenja. grmljavina) na sigurnost Odlagališta. Treba biti spreman prestati s radom ako to nameću okolnosti. stranica 84 od 348 .1. i minimalno moraju uključivati sljedeće: • • • • • • • Kontakt brojevi u hitnim slučajevima Pitanja sigurnosti vezana uz vremenske prilike Opasnosti specifične za radne zadatke i potrebna zaštitna oprema Neuobičajene situacije/područja na gradilištu Problematika sigurnosti Promjene u HASP-u i Bilo kakvi incidenti vezani za zaštitu zdravlja i sigurnost do kojih je došlo na Odlagalištu. • Treba biti svjestan utjecaja oštre klime (kiša. poledica. sadržajem i popisom prisutnih na svakom sastanku.

U taj popis uključeni su VOC. jela i pića u kontaminiranim područjima. Spojevi koji su prona eni u podzemnim vodama na terenu. površinskim tlom. te spojeva čija se prisutnost očekuje. Zabranom pušenja. fizičke opasnosti i biološke opasnosti. stranica 85 od 348 . Prihvat i ugradnja otpada III. površinske vode.5. HASP mora u potpunosti ispitati potencijalnu opasnost od svih detektiranih spojeva ili onih čije se prisustvo očekuje na gradilištu. a koji bi mogli predstavljati rizik za zdravlje zaposlenika uključuju arsen. procjednim vodama. • Izloženost kože i moguća apsorpcija preko kože odre enih lipofilnih (koji se lako upijaju kroz kožu) organskih kemijskih spojeva.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. ZGOS-ova će odgovornost biti pribaviti popis potencijalno opasnih kemikalija koje se mogu pojaviti na gradilištu. Potencijalno kontaminirane podzemne vode. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. mogli tako er biti značajni.A. amonijak i mineralna ulja.3. procjednih voda i podzemnih voda na Odlagalištu. Potencijalna opasnost od izloženosti uključuje: • Udisanje organskih para zbog potencijalne prisutnosti hlapivih organskih tvari (VOC) u otpadu. Nadalje. zajedno s navikom osobne higijene može se uspješno kontrolirati izloženost opasnim tvarima putem ingestije. te mora sadržavati popis odgovarajućih IDLH koncentracija u HASP-u. podzemnim ili procjednim vodama. metali i cijanid. Sažetak prikaza ranije detektiranih spojeva na Odlagalištu i njihovih maksimalnih koncentracija. površinskim vodama i taloženjima.A. polu-hlapive tvari. O svakoj od tih grupa potencijalnih opasnosti govori se dalje u tekstu. te plinovima na deponiji. Očekuje se da bi ostali organski spojevi i teški metali. Potencijalna kemijska opasnost Potencijalna kemijska opasnost na Odlagalištu može se povezati s otpadom. Ta procjena opasnosti mora uključiti dopuštene granične vrijednosti izloženosti za pojedine tvari u skladu s hrvatskim i EU pravilima. O opasnosti putem udisanja govori se u poglavlju 4. podzemnim vodama.1. Isto tako. RA izvo ač će dati na pregled tablicu s rezimiranim graničnim vrijednostima izloženosti za tvari koje se prenose zrakom i djelovanja na zdravlje tih kemijskih onečišćivača u HASP-u.2 PROCJENA OPASNOSTI Potencijalne opasnosti na Odlagalištu uključuju kemijske opasnosti. uključujući olovo i krom. uključeni su u Prilogu 3. talog i zemlja Do sada nije provedeno detaljno vrednovanje otpadnih materijala. • Nehotično unošenje gutanjem potencijalno toksičnih tvari preko dodira ruku s ustima ili namjerno unošenje materijala koji su nehotično kontaminirani potencijalno štetnim tvarima. redovnom osobnom higijenom i odgovarajućom odjećom može se spriječiti izloženost putem kože.

Arsen je poznati karcinogen i moguć teratogen. Zbog toga se mora vršiti monitoring zraka za navedene plinove za vrijeme svih rizičnih radnji kao što je iskopavanje i uklanjanje smeća. Unošenje hrane može uzrokovati jaku že . Kontakt s kožom može izazvati nadraživanje dišnog trakta i perifernu neuropatiju. Znakovi i simptomi akutne izloženosti Zadaci vezani uz zaštitu zdravlja na Odlagalištu morali bi uključivati moguću izloženost putem udisanja. bilo da su prije detektirane ili da se njihova prisutnost očekuju na odlagalištu.1. HASP mora u potpunosti razmotriti potencijalne opasnosti zajedno s dopuštenim graničnim vrijednostima izloženosti i IDLH-om za opasne tvari. Simptomi vezani za zdravlje koji su uzrokovani izloženošću bilo kojim već otkrivenim spojevima na gradilištu moraju se obraditi u HASP-u i mogu se pronaći u odgovarajućim Listama podataka o zaštiti od kemijskim spojeva ili NIOSH-evu Vodiču za opasnost od kemijskih spojeva.A. koža. stranica 86 od 348 . bubrezi. • Arsen: Akutna izloženost putem udisanja može izazvati nastajanje upale nosnog septuma. pluća i limfni sustav. a što je detaljno opisano u 3. proljev. Prihvat i ugradnja otpada Plinovi na Odlagalištu Odlagališta mogu sadržati niz plinovitih spojeva. unošenja hrane i dodira s kožom i s opasnim tvarima navedenim u Prilogu 3. Ulazak amonijaka duboko u pluća uzrokuje plućni edem. bolove u trbuhu. mučninu. Organi koje napada su jetra. • Amonijak: Akutna izloženost može dovesti do upale i naticanja očiju uz mogući gubitak vida. povračanje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Za vrijeme rizičnih aktivnosti kao što je va enje otpada može doći do ispuštanja tih plinova koji predstavljaju opasnost prilikom udisanja.crijevnih smetnji. Upijanje putem kože može dovesti do dermatitisa. Udisanje može izazvati osjećaj žarenja u gornjim dišnim putovima i može doći do edema i upale pluća kemijskim putem. Dalje navedeni spojevi detektirani su na Odlagalištu i predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje za vrijeme rizičnih aktivnosti na terenu. te do želučano. te od eksplozija. poglavlju. uključujući sljedeće: • • • • • • • • metan vodikov sulfid vodikov cijanid benzen vinil klorid metilenski klorid ugljik dioksid merkaptani Metan i vodikov sulfid (H2S) su uobičajeni spojevi na deponijama koji se stvaraju anaerobnom razgradnjom otpada. te nepravilno kucanje srca.

bljedilo. vodikov sulfid je vjerojatno prisutan.4. glavobolju. • Olovo: Simptomi prevelike izloženosti ne pojavljuju se u svim slučajevima trenutno. gušenje. neishranjenost. Izvor pitke vode mora biti dostupan u Uporišnoj zoni (4. Prihvat i ugradnja otpada Iako do sada nije otkriven na Odlagalištu. pogotovo za vrijeme jakih vjetrova. paraliza zglobova. Hladnoća Kada se očekuju temperature oko 5°C ili niže.A. nadraživanje očiju i hipotenzija. Sažetak maksimalnih koncentracija za spojeve detektirane na gradilištu prije sanacije sadržan je u Prilogu 3. paralizu. ozebline ili hipotermija. paralizu. anoreksija. zamagljeni vid. Znakovi i simptomi pothla ivanja prikazani su u poglavlju 2. gingivna pukotina. encefalopatija. konstipacija. nesanicu i anoreksiju. To može uzrokovati zdravstvene posljedice od prolaznog umora od vrućine do ozbiljnog oboljenja ili smrti. te fibrozu pluća. HASP mora predvidjeti i odrediti pauze za odmor i unos tekućine. blijede oči.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Primjer rasporeda minimalnih radnih stanki prikazan je u Prilogu 4. bolest bubrega. Kronični simptomi uključuju zamagljeni vid. Radnici su dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima pregrijavanja organizma kada je okolna temperatura viša od 27°C ili 21°C za vrijeme nošenja zaštitnog odijela ili slično. HASP bi trebao obraditi sve spojeve već detektirane na Odlagalištu. te one na koje će se ondje vjerojatno naići. Predvi a se mogućnost otkrivanja kroma i olova na gradilištu. kašalj. Radnicima će se preporučiti da što češće piju tekućinu za vrijeme radnoga vremena.4. Simptomi su slabost. treba voditi računa da se izbjegne pothla ivanje organizma. Simptomi izloženosti tom plinu su sljedeći: • Vodikov sulfid: Akutni simptomi udisanja vodikovog sulfida uključuju nadraživanje dišnog trakta. Radnici su stranica 87 od 348 . bolovi u trbuhu. Potencijalna fizička opasnost Vrućina Rad u zaštitnoj odjeći može uvelike povećati mogućnost tjelesnog pregrijavanja. kolike. nesanica. klonulost.1. drhtavica. pospanost. Izloženost navedenim tvarima izaziva sljedeće simptome: • Krom: Simptomi uključuju nadraživanje očiju i kože. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Znakovi i simptomi tjelesnog pregrijavanja navedeni su u poglavlju 2. anemija. Kod osoblja izloženog niskim temperaturama (pogotovo za vjetrovita vremena) mogu se pojaviti promrzline. poglavlje) za vrijeme toplog vremena. krvarenje i smrt.

1. rekviziti itd. Sredstva za osiguravanje ulaska i izlaska (npr. Stranice svakog iskopa trebale bi se poravnati tako da budu pod kutom pod kojim se ne bi urušile. ili bi ih trebalo poduprijeti drvenom oplatom. Uz opasnosti koje predstavlja urušavanje neadekvatno postavljenag materijala. Usto. iskapana zemlja ili drugi materijali ne bi se smjeli stavljati u blizinu bokova iskopa. Ako je to moguće.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. plan instalacija bi se trebao pregledati prije početka iskopavanja. sigurnosna ograda i/ili daske). žmurjem ili na neki drugi odgovarajući način. površina tla koja ih prekriva mora se odgovarajuće označiti. odjeća ostane suha. Prije iskopavanja trebaju se potražiti očiti znaci podzemnih komunalija. Možda će biti potrebna dodatna potpora na rubu iskopa kako bi prihvatila težinu vozila koje se ispražnjava ili obavlja neku drugu aktivnost. Treba spriječiti i upad osoblja ili vozila u iskope. Mogućnošću da osobe ili vozila upadnu u iskop. žmurje. ali ne isključivo. Radnici bi tako er trebali jesti visoko kaloričnu hranu i piti mnogo tekućine kako bi izbjegli dehidraciju. Urušavanjem bokova iskopa. glavu i stopala.A. Pristupom izlazu iz iskopa. Treba biti posebno oprezan kad se radi po jakom vjetru i/ili kada se odjeća smoči. valja voditi računa da. Kako bi se izbjegla opasnost od urušavanja. rešetke ili popravke betonskih ili asfaltnih površina. Svi materijali i oprema koji su potrebni kako bi iskopavanje uspješno teklo (npr. radnicima će se preporučiti da nose višeslojnu nepropusnu odjeću.) trebaju biti pri ruci na gradilištu prije početka bilo koje aktivnosti iskopavanja. Potpora će možda biti potrebna i kod plitkih rovova gdje se za vrijeme rada treba saginjati i kleknuti. Opasnost od skrućenog prostora i iskopavanja Prije početka aktivnosti iskopavanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. višak težine koji se položio na stjenke iskopa može izazvati urušavanje. Ako je pohranjivanje materijala u blizini ruba iskopa neizbježno. Materijalom koji padne na osobe koje rade unutar iskopa. Prihvat i ugradnja otpada dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima promrzlina za hladna vremena. te da prekrivaju i utople ruke. tada daske ili nešto tomu slično treba postaviti kako bi se spriječilo urušavanje materijala u iskop. prekrivala za ventile. Pri vremenskim okolnostima kod kojih može doći do snižavanja tjelesne temperature. rampe. Tamo gdje vozila ispražnjavaju materijal u iskop trebaju se postaviti granični blokovi kako bi se spriječilo da ne upadnu preko ruba u iskop. Ako je iskop dublji od 1 metra. ako je to moguće. uključujući. Mogućom kemijskom izloženosti. ljestve i sl. i Potkopavanjem obližnjih gra evina.) moraju se priskrbiti za stranica 88 od 348 . Osoblje ne bi smjelo ulaziti u iskope koji nisu na taj način poravnani ili poduprijeti. Ako se prona u instalacije. treba osmisliti plan kako se nositi sa sljedećim: • • • • • • • Kontaktom s podzemnim instalacijama. tada se trebaju postaviti prepreke (npr.

tada se treba odrediti hoće li privremena potpora biti potrebna. izme u ostalog. tada se razmak smije smanjiti samo ako se izolirane pregrade prikladne za tu voltažu voda postave izme u vozila i voda. i • Mora se koristiti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Takve pregrade ne moraju biti sastavni dio vozila niti pričvršćene za njega ili neki njegov dio ni na koji način.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Ako se gore opisani razmaci ne mogu održavati. Prihvat i ugradnja otpada cjelokupno osoblje i vozila koja rade unutar mjesta za iskopavanje. oprema za vodu i nepropusna oprema. ako su zgrade i ostale gra evine u blizini padručja koja će se iskopavati.1 metar na svakih 10 kV koji prelaze 50 kV. moraju se provesti sljedeće mjere opreza: • Ako je to moguće. • Sve ostale vodljive materijale i opremu radnici su dužni spriječiti da do u u stranica 89 od 348 . • Električne žice na radnim plohama moraju se prekriti ili zaštititi radi izbjegavanja oštećenja. tada se taj razmak mora povećati za 0. ako je to moguće. navedeno će predstavljati potencijalnu opasnost od struje. Kontrolne mjere za opasnost od struje moraju uključivati. te kontaktirati odgovarajuću stručnu službu ako je potrebno. • Ako se vodovi ne mogu isključiti. • Sva električna oprema koja se koristi na gradilištu mora imati oznaku CE ili odgovarajući dokaz o pridržavanju sigurnosnih standarda. • Sva električna oprema mora biti pravilno uzemljena. • Električarske poslove moraju obavljati kvalificirani električari. U slučaju rada u blizini nadzemnih vodova.A. Treba voditi računa da iskopavanje ne utječe na podnožje skela ili na temelje obližnjih zgrada i drugih gra evina. Pristup tom izlazu ne smije se blokirati ni na koji način dok se radnici nalaze unutar iskopa. bilo kojim vozilima ili mehaničkom opremom koja ima pomične dijelove mora se rukovati na takav način da se uspostavi razmak od najmanje 3 metra izme u svih dijelova vozila i voda. Ako voltaža voda prelazi 50 kV. Opasnost od struje S obzirom da će se na terenu zasigurno koristiti električna oprema. • Sve utičnice moraju se držati podalje od vode. sljedeće: • Za vrijeme kopanja treba utvrditi položaj vodova. a nadležno tijelo odgovorno za njihov rad i održavanje treba ih uzemljiti prije početka bilo kakvih radova u njihovoj blizini.1. • Svi produžni kablovi moraju se svaki dan pregledati radi utvr ivanja mogućeg oštećenja ili prekinuća. vodovi bi se trebali isključiti (da nisu pod naponom). Možda će biti potrebno konzultirati se s projektantom ili nekom drugom kvalificiranom osobom po naho enju SHSC-a.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

kontakt s uključenim električnim vodovima. Ako se u bilo kojim EU, hrvatskim ili mjesnim propisima zahtijevaju razmaci veći od gore navedenih, u tom slučaju ti propisi imaju prednost.

Teška mehanizacija i buka Teška mehanizacija će biti na gradilištu za vrijeme rizičnih aktivnosti i stoga treba biti posebno oprezan kako bi se izbjegle nesreće. Radnici koji koriste opremu za osobnu zaštitu koja smanjuje sposobnost kretanja ili slušanja posebno bi trebali biti svjesni opasnosti do kojih može doći zbog teške opreme. Postoji mnogo situacija i mogućnosti nastanka nesreće dok se radi u blizini opreme za bušenje, iskopavanje i ostale masivne opreme. U načelu, radnici moraju biti svjesni opasnosti povezanih sa sljedećim: predmetima koji padaju ili se njišu s vitala ili kablova; otkinutim željeznim dijelovima; šmrkova i vodova pod pritiskom koji su podložni pucanju; mogućnosti da se odjeća ili oprema za osobnu zaštitu zaplete za strojeve u pogonu; i • opasnosti od sklizanja, posrtaja i padova. • • • • Oprema za bušenje, masivna oprema za raznašanje zemlje i ostala teška mehanizacija mogu proizvesti veliku buku. U skladu s direktivom EU 86/188/EEC, svi radnici koji su izloženi svakodnevnoj buci višoj od 90 dB, kako stoji u članku 2 te direktive, moraju koristiti slušnu zaštitu. Slušna se zaštita tako er mora nositi ako je radnik izložen neizmjerenom trenutačnom zvučnom pritisku, a koji prelazi 200 Pa. Slušna zaštita mora biti dostupna svim radnicima na gradilištu izloženim svakodnevnoj buci od 85 dB ili više. Slušna zaštita mora se predvidjeti i razraditi u HASP-u i biti dostupna na terenu. Tamo gdje nije provedivo smanjiti dnevnu izloženost buci radnika na Odlagalištu na razinu manju od 85 dB, tada se izloženim radnicima mora provjeriti sluh kako bi se ustanovilo djelovanje izloženosti buci. Podizvo ačev HSO i/ili RC-jev HSO bit će odgovorni za ispravnost masivne opreme prije i za vrijeme njezina korištenja na gradilištu, te za obuku osoblja o sigurnosti pri rukovanju. Ti uvjeti će se naznačiti u HASP-u i moraju biti u skladu s direktivom EU 89/655/EEC u svezi s minimalnim uvjetima sigurnosti i zaštite zdravlja pri korištenju radne opreme.

Ručno baratanje teretima Nepropisno ručno baratanje teretima može uzrokovati ozljede uključujući posjekotine, uklještenja, drobljenje, te ozbiljne povrede le a, trbuha, mišića ruku i nogu, te zglobova. Poseban rizik od ozljeda predstavljaju tereti koji su: • teški i/ili veliki; • glomazni ili teški za obuhvatiti; ili • nestabilni ili sa sastavom podložnom micanju.
stranica 90 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Daljnji rizik od ozljeda povezan je s pokretima podizanja: • do kojih dolazi savijanjem ili iskrivljenjem torza; • koji vrše veliki pritisak na kralježnicu; • koji uključuju dugi fizički napor kao npr. nošenje; ili • koji se vrše na skliskim ili nestabilnim površinama. U skladu s direktivom Vijeća EU 90/269/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim uvjetima zaštite zdravlja i sigurnosti pri ručnom baratanju teretima, ručno baratanje bi se trebalo izbjegavati, ako je opravdana upotreba mehaničkih pomagala. Stoga treba, kada je god to moguće, koristiti mehaničku opremu ili pomagala (razne vrste kolica). Mehanička pomagala moraju biti odgovarajuće veličine, moraju imati kotače namijenjene za teren i biti napravljena tako da spriječe uklještenja i ne vrše nepotrebni pritisak na zglobove. Predmeti koji se prenose moraju biti pravilno učvršćeni kako ne bi pali, te uravnoteženo postavljeni kako se ne bi prevrnuli. Radnici moraju znati koji je kapacitet sveukupne mehaničke opreme i moraju se pobrinuti da tereti budu lakši od pripadajućeg kapaciteta. Bilo koji komad opreme koji se koristi za podizanje materijala ili osoblja mora se upotrebljavati i održavati strogo u skladu s uputama proizvo ača, direktivom EU 89/655/EEC, i svim drugim mjerodavnim hrvatskim ili EU propisima. Granične vrijednosti tereta bit će vidljivo istaknute na svim strojevima za podizanje. Samo operateri koji su kompetentni smjeti će upravljati navedenim strojevima. Strojevi za dizanje i svi elementi opreme koja se koristi pridizanju ili podupiranju tereta moraju se pregledati prije upotrebe. Pregled mora vršiti stručna osoba i mora se dokumentirati. Kada se u projektnim zadacima izričito zahtijeva ručno baratanje ili korištenje masivne opreme i kada upotreba mehaničkih pomagala nije opravdana, tada se ručno baratanje smatra fizičkom opasnosti. U tim slučajevima sljedeći sigurnosni postupci dizanja moraju se uvesti u skladu s 90/269/EEC: • Radnike treba uputiti u sigurnosne tehnike baratanja i informirati o rizicima koji proizlaze iz nepravilnog ručnog baratanja teretima. • Prije počinjanja bilo kojeg zadatka ručnog baratanja, treba se odrediti težina predmeta. U skladu s ILO-ovom Preporukom o maksimumu težine, 1967., br. 128, niti od jednog se radnika ne smije zahtijevati da ručno barata teretom koji može ugroziti njegovu sigurnost. Ni pod kojim se uvjetima od radnika ne očekuje da podizanje ili nošenje tereta težeg od 55 kg. • Prije podizanja nekog predmeta, potrebno ga je pregledati i eventualno ustanoviti dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost (npr. napukline, oštre rubove, i sl.). Tako er treba razmotriti potencijalne opasnosti od kemijskih spojeva (npr. prskanja ili izljeva). • Pod ili tlo na kojemu se namjerava nešto dizati tako er treba pregledati kako nebi došlo do sklizanja, posrtaja i padova.

stranica 91 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Trebaju se uzeti u obzir posljedice prenaprezanja, pogotovo pri nošenju opreme za osobnu zaštitu, ili ako su temperature taka visoke da mogu izazvati toplotni udar. Pri sprečavanju i zaštiti od fizičkih opasnosti vezanih uz podizanje predmeta s poda treba obaviti sljedeće: • Provjeriti je li predmet unutar granica dozvoljene težine; • Provjeriti može li doći do ozljeda pri kontaktu; • Provjeriti je li pod sklizav; • Provjeriti postoji li dovoljan razmak izme u predmeta koji se treba podići i ostalih predmeta kako bi se izbjeglo uklještenje ili gnječenje; • Provjeriti ima li dovoljno prostora za spustiti se u čučanj, podići, okrenuti se i kretati se bez da se povrijede le a ili neki drugi mišići ili zglobovi; • Proći po namijenjenoj ruti kako bi se pronašle i uklonile sve opasnosti od pada ili sklizanja, ako je to moguće; • Ustanoviti promjene u ravnini tla, stepenicama, rampama i ljestvama koje treba riješiti. Pri podizanju predmeta koji su kockastog ili pravokutnog oblika mora se učiniti sljedeće: 1. Staviti jednu nogu ispred druge. 2. Spustiti se u čučanj do predmeta što je bliže moguće. 3. Uhvatiti jedan od gornjih kutova od tijela i njemu nasuprotan donji kut najbliži tijelu. 4. Predmet lagano nagnuti od tijela, nagnuti se naprijed u kukovima, ispraviti le a i uvući bradu. 5. Uvjeriti se da predmet nije zapeo za pod i da će se moći podići. 6. Ispraviti noge prilikom čega držati kičmu ispravljenom, povući predmet prema tijelu i polako se ustati bez naglih pokreta. 7. Ako se treba okrenuti ili promijeniti smjer, okrenuti se stopalima bez iskrivljavanja torza, i krenuti u namijenjenom smjeru. 8. Predmeti se ne smiju nositi na način koji zaklanja radniku put kojim se kreće i tlo pod nogama.

stranica 92 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Čišćenje parom/pranje pod pritiskom Pranje vodom pod visokim pritiskom (čišćenje, ispiranje mlazom) definira se kao upotreba vode pod pritiskom, sa ili bez dodatka drugih tekućina ili krutih čestica kako bi se uklonile nepoželjne tvari s različitih površina gdje pritisak tekućeg mlaza prelazi 6900 kPa (1000 psi). Radnici moraju biti svjesni da pritisci ispod te granice mogu uzrokovati ozljede, te se stoga treba pridržavati dolje navedenih preporučenih postupaka. Odgovarajuće mjere opreza, slične ovim preporučenim postupcima, potrebne su pri radu sa svim pritiscima. Ozljede uzrokovane mlazom vode mogu se činiti neznatnima i slabo indiciraju na razmjer ozljede ispod kože i štete nanešene dubljem tkivu. Pri ozljedama od vodnog mlaza pri visokom pritisku, zahtijeva se hitna bolnička skrb i upoznavanje medicinskog osoblja s uzrokom ozljeda. Tako er, medicinsko osoblje treba obavijestiti o prijašnjim slučajevima ozljeda vodnim mlazom kod kojih je došlo do neobičnih bakterijskih infekcija s gram negativnim patogenima prisutnim u kanalizaciji. Stoga bi bakterijski bris i kultura krvi mogli pomoći. Valja pročitati i pridržavati se proizvo ačeva priručnika.

Minimalni uvjeti opreme za pranje pod pritiskom:
Oprema za pranje pod pritiskom mora imati oznaku CE ili neku drugu sličnu oznaku koja govori da udovoljava odgovarajućim standardima sigurnosti. Minimaini uvjeti koje treba zadovoljiti za opremu za pranje pod pritiskom koja se koristi na gradilištu su sljedeći: • Automatsko ispuštanje pritiska: Sustav mora biti opremljen spravom za automatsko ispustanje pritiska na izlaznom dijelu crpke, tako namještenom da ne prelazi proizvo ačev maksimum dozvoljenog pritiska. • Mjerilo pritiska: Sustav mora imati mjerilo koje će pokazivati razvoj pritiska. • Električne komande: Sve električne komande će biti ili osigurane od kvara, niske voltaže ili zaštićene prekidačem strujnog kruga (pri kvaru u uzemljenju). • Operaterove komande: Prekidač on-off kojeg koristi operater za upravljanje tokom vode pod visokim pritiskom na štrcaljki mora uključivati "dead man'' sklopku koja će automatski zaustaviti istjecanje vode pod pritiskom čim operater ispusti komande.

Minimalni uvjeti za osobnu zaštitu i opremu:
Dok navedena oprema za zaštitu osobija mora biti dostupna i obavezno se nositi u skladu s uputama proizvo ača i/ili uputama HSO-a. Dodatna oprema može biti potrebna ako je prisutna kemijska i druga opasnost. • Zaštita cijelog tijela od špricanja: Odijela otporna na tekućine/kemikalije u skladu s uputama proizvo ača. • Glava: Po potrebi sigurnosna kaciga sa CE oznakom • Oči i lice: Štit za lice sa CE oznakom
stranica 93 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Stopala: Nepromočive čizme sa CE oznakom • Sluh: Po potrebi čepići ili pokrivala za uši

Pravila za rukovanje opremom:
Minimalni uvjeti za rukovanje opremom za pranje pod pritiskom koje treba obraditi HASP su sljedeći: 1. Nikada se ne smije upravljati opremom iznad maksimalnog pritiska kojeg je odredio proizvo ač. 2. Pritisak se podiže polako dok se ne postigne željeni pritisak za rad. 3. Površinu koju treba očistiti uvijek se mora označiti konopom. 4. Uvijek se mora znati gdje je štrcaljka. Nikada se štrcaljka ne smije usmjeriti u drugu osobu. Treba znati da mlaz vode može probušiti zaštitno odijelo, čizme i ostalu osobnu zaštitnu odjeću.

Ručni/električni alat Radove koji ne zahtijevaju samo najjednostavniji ručni alat bez napajanja izvodit će samo one osobe koje su za to obučene ili imaju iskustva. Pri korištenju ručnog/električnog alata minimalno se treba pridržavati sljedećih postupaka: • Neispravan ručni alat neće se izdavati niti koristiti. Sav ručnt alat držat će se u ispravnom stanju i koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen. Primjeri nepouzdanog alata su kliješta, udarni alati, te alat s drvenim drškama na kojima postoje raspukline ili iverje. • Alat koji je tako oštećen nepouzdan je, te će ga se označiti, učiniti neupotrebljivim i ukloniti. • Moraju se postaviti zaštitni dijelovi za vrijeme rada na svim električnim alatima. Zaštitni i sigurnosni dijelovi moraju ostati postavljeni na električnim alatima osim za vrijeme održavanja u skladu s uputama proizvo ača od strane stručne osobe, a moraju se ponovo postaviti prije stavljanja u upotrebu. Remeni, mehanizmi, vratila, bubnjevi, zamašnjaci, lanci i ostali rotirajući, recipročni i pokretni dijelovi izloženi dodiru sa zaposlenikom moraju imati zaštitu. • Odgovarajuća PPE mora se koristiti pri radu s električnim i ručnim alatom koji bi mogao stvarati projektile, posjekotine, ogrebotine, prašinu, isparavanja, zamagljenost ili svjetlost, ili koji bi mogli uzrokovati ozljedu ruku, nogu ili stopala u slučaju ispadanja. • Bacanje alata ili materijala s jednog mjesta na drugo, od jedne osobe ka drugoj ili njihovo bacanje na niže nivoe nije dozvoljeno. • Samo oni alati koji ne stvaraju iskre koristit će se na mjestima gdje izvor

stranica 94 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

paljenja može izazvati požar ili eksploziju. • Električni alat se mora pregledati, testirati i proglasiti sigurnim prije upotrebe. Provodit će se stalne provjere kako bi se stvorili sigurni uvjeti rada i adekvatno održavanje alata. • Električni alat mora imati oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC. • Rotirajući ili recipročni prijenosni električni alat mora imati prekidač koji će se iskijučiti čim ga operater ispusti. Prijenosni električni alat može imati lock-on prekidač (zakočnicu) pod uvjetom da se može isključiti jednim pokretom prsta ili prstiju kojima se i uključio. • Hidraulična tekućina koja se koristi u električnim alatima mora zadržati svoje operativne karakteristike pri izlaganju najekstremnijim temperaturama kojima će biti iziožena. • Ne smije se prijeći maksimum pritiska koji propisuje proizvo ač za hidrauličke šmrkove, ventile, cijevi, filtre i dr. • Svi hidraulički i pneumatski alati koji se koriste na i oko vodova ili opreme pod strujom moraju imati šmrkove koji ne provode struju i koji imaju odgovarajuću snagu da izdrže normalne operativne pritiske. • Nezakopčana i neuredna odjeća, raspuštena duga kosa, viseći nakit, prstenje, lančići i ručni satovi ne smiju se nositi za vrijeme rada s bilo kojim električnim alatom ili strojem. • Sav alat i strojevi za obradu drva moraju zadovoljavati uvjete EU i to tako da imaju oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC.

Produžni kabel Produžni kablovi moraju minimalno zadovoljiti sljedeće uvjete: • Moraju zadovoljavati CE ili druge kriterije koji su u skladu s odgovarajućim hrvatskim ili EU propisima. • Njihova upotreba ograničava se samo na bitne radove. • Moraju se testirati prije svake upotrebe i biti spojeni na uzemljene utičnice ili se moraju koristiti prkidačem strujnog kruga prilikom kvara u uzemljenju. • Svakodnevno se moraju pregledati jesu li ispravno izolirani, jesu li slomljeni, nedostaju li utikači, jesu li žice prekrivene, itd. • Treba se potvrditi jesu li utičnice koje se koriste za prijenosne alate uzemljene. • Ne smije se dozvoliti da produžni kabel predstavlja opasnost od sklizanja ili posrtaja. • Ne smiju se koristiti za podizanje, vezivanje, te se moraju isključiti samo povlačenjem utikača, a ne i samog kabla.

stranica 95 od 348

Nemarnost. Opasnosti od stresa od vrućine tako er mogu biti prisutne. nasip. Zbog nekorištenja osobne zaštitne opreme i pogrešnog korištenja osobne zaštitne opreme može doći do ozljeda ili smrti. Kada se u blizini mjesta rada nalazi voda. te mogućnosti utapanja ili ozljede. Treba poduzeti mjere opreza za vrijeme rada osoblja iznad vode.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. npr. a koje mogu izazvati padove. hipotermiju i/ili traumatske ozljede zbog pada u vodu. 0soblje je dužno pridržavati se smjernica iz poglavlja 1. Osoblje mora voditi računa o opasnostima vezanima uz vremenske prilike (npr. te rad s električnom ručnom opremom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 96 od 348 . ozebline. Može doći do nezgoda zbog nestručnosti osoblja koje barata opremom.. te površine koje su skliske i/ili prenatrpane stvarima. pogotovo u blizini rupa u zemlji. i slični postupci mogu uzrokovati ozljede kod zaposlenika koji rade iznad vode. te pridržavati se odgovarajućih mjera prve pomoći za dezinfekciju posjekotina i ogrebotina. mekana taloženja. u vodi ili blizu nje gdje postoji mogućnost utapanja. kolni promet.6. pokose.1. u vodi i u njezinoj blizini. npr. mokre ili ledene površine koje mogu pospješiti opasnost od padova. treba uvesti odgovarajuće sigurnosne mjere. nadzemne instalacije. zafrkancije. Usto. te ostala oprema za osobnu zaštitu kao npr. zemlja. talog. procjedne podzemne vode i komunalni kruti otpad) može dovesti do inficiranih rana. oštre krhotine. 0soblje mora biti svjesno mogućeg prisustva tih životinja. moraju postojati plutajući i ostali rekviziti za spašavanje. tešku opremu.A. u vodi i u njezinoj blizini. Potencijalna biološka opasnost Kontakt s raznim elementima na gradilištu (npr. Novi terenski radnici moraju se dobro podučiti sigurnim radnim metodama vezano uz posao koji će se obavljati. te otpadne materijale koji predstavljaju opasnost od padova i posrtaja. Ostale fizičke opasnosti Svi radnici na Odlagalištu moraju obratiti pozornost na fizičke opasnosti koje se navode za vrijeme upućivanja o sigurnosti na Odlagalištu. Te opasnosti uključuju. Sigurnosni uvjeti za opremu i postupke moraju se temeljiti na procjeni radnih zadataka. glodavaca. Terensko osoblje mora biti svjesno opasnosti vezanih uz terenska vozila. Na Odlagalištu tako er može biti potencijalno štetnih sisavaca. treba se postaviti ograda i daske. sigurnosna sajla kako bi se spriječilo upadanje u vodu. Prihvat i ugradnja otpada Rad u blizini vode Opasnosti vezane za rad u blizini vode uključuju utapanje. Pri radu iznad vode. površinske vode. grmljavina) ili o povećanim fizičkim opasnostima koje mogu biti vezane za vremenske uvjete. izme u ostalog.

Prihvat i ugradnja otpada Znakovi i simptomi izloženosti Kemijska izloženost Zdravstvene posljedice vezane za kemijske onečišćivače na Odlagalištu različite su. vrtoglavice.A. • osip/opekline na koži. rukavice. U slučaju da se odjeća smoći.). Ne očekuje se da će zaštitna razina B i A biti potrebna na Odlagalištu. te vidljivo sivkastu ili bjelkastu boju kože. • Oboljeli od ozeblina manifestiraju ukočenost i mrtvilo u dijelovima tijela (npr. Ni u kom slučaju radnici ne smiju povisiti ili sniziti osobnu razinu zaštite bez odobrenja HSO-a. poglavlju. Fizička izloženost Znakovi snižavanje tjelesne temperature organizma su sljedeći: • Hipotermija je vjerojatna ako oboljeli pokazuje znakove drhtavice. • mučnina. a radnik se ne bi smio vraćati na posao bez dodatne zaštite (npr. ručnim i nožnim prstima. Trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere prve pomoći. umora i lošeg prosu ivanja. i procijeniti radi li se kod osoblja o znakovima i simptomima izloženosti. ušima. Zahtjev PPE za navedeni monitoring mora minimalno uključiti zaštitnu razinu C. Ako se ne liječi. 0soblje koje primijeti bilo koji od sljedećih simptoma treba to smjesta prijaviti RC-ovu SHSC-u: • iritacija kože.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. a kao najviša zaštitna razina predvi a se zaštitna razina C. itd. hipotermija može dovesti do smrti. Prevencija nastanka ozeblina veoma je bitna u provo enju zaštite od hladnoće. Hipotermija se smatra jakom ako oboljeli pokazuje znakove ošamućenosti ili nesvjestice.1. loše orijentacije. ako je potrebno. Svaki ozbiljniji zdravstveni problem treba se uputiti na profesionalnu liječničku skrb. Očekuje se da će modificirana zaštitna razina D biti dovoljna za većinu radnih zadataka. razdražljivosti. Treba reći da navedeni simptomi ne moraju biti rezultat kemijske izloženosti. neophodno je presvlačenje u suhu odjeću prije stranica 97 od 348 . usporenosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. očiju i dišnog sustava. Ako su uočeni simptomi očiti rezultat kemijske izloženosti. problemi sa želučano-crijevnim traktom. kapa). zajedno s mrtvilom u navedenim dijelovima. • glavobolje. nosu i ušima. tada se aktivnosti u tom području ne smiju nastaviti dok se ne procijeni kvaliteta zraka pomoću odgovarajućih instrumenata i postupaka monitoringa opisanih u 3. RC-ov SHSC mora evakuirati to područje. i/ili • umor. nejasnog izgovaranja. Ako osoblje ima bilo koji od gore navedenih simptoma. Zahvaćeni dijelovi tijela trebaju se polako utopliti. • drhtavica. nosu. Znakovi pothla ivanja organizma mogu uključivati žute ili bijele mrlje na koži vršaka prstiju.

obično suha koža. Znakovi i simptomi uključuju grčenje mišića te bol u rukama. Mučnina. odmoriti se. Vrtoglavica i smušenost. uključujući lošu cirkulaciju krvi do koje dolazi zbog zastoja krvožilnog sustava ili dehidracije. Ako postoji sumnja da je došlo do pregrijavanja organizma. i Koma. zahvaćeni radnik mora napustiti radno mjesto. • Grčevi od vrućine koji su uzrokovani jakim znojenjem koje se adekvatno ne nadomjesti elektrolitima. Osoblje koje pokazuje znakove pothla ivanja organizma ili hipotermije ne smije se vratiti na posao bez odobrenja RC-ova SHSC-a ili podizvo ačkog SHSC-a. Rad u zaštitnoj odjeći uvelike može povećati vjerojatnost umora i iscrpljenosti od vrućine. Cjelokupno osoblje mora biti svjesno mogućnosti i simptoma tjelesnog pregrijavanja uslijed vrućine.1. Odmah treba oprati zahvaćeni dio i alate. Toplotni udar je najozbiljniji oblik pregrijavanja organizma. brzi otkucaji srca. Znakovi pregrijavanja organizma su sljedeći: • Osip od vrućine koji je uzrokovan neprekidnom izloženošću vrućini ili vlažnom zraku. koji je ujedno i opasan po život. Znakovi i simptomi toplotnog udara su sljedeći: • • • • • • Crvena. Jaki. te toplotnog udara.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Biološka izloženost Pri kontaktu kože s vegetacijom koja sadrži biljne otrove stvara se grudasti. vruća. radnik je dužan obavijestiti SHSC i zatražiti liječničku pomoć. jako znojenje.A. te prekriti zahvaćeni dio čistim zavojem. Znakovi i simptomi iscrpljenosti od vrućine uključuju blijedu. stopalima i trbuhu. Ako simptomi ne nestanu nakon odre enog odmora. hladnu i vlažnu kožu. Kako bi se smanjila iritacija kože treba upotrijebiti lijekove koji se mogu dobit bez liječničkog recepta. natečeni osip. • Iscrpljenost od vrućine koja je uzrokovana povećanim opterećenjem cijelog organizma. Kada regulacija tjelesne temperature zakaže. temperatura se tijela podigne do opasnih razina. mučninu i nesvjesticu. Treba izbjeći diranje osipa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Taj se osip lako siri ako ulje dospije na prste. Smanjeno znojenje ili neznojenje. Prihvat i ugradnja otpada nastavka rada kako bi se spriječila hipotermija. Mora se pružiti stručna medicinska pomoć. Zbog jake izloženosti možda će biti potreban pregled liječničkog specijaliste. Dovoljna količina pitke vode mora biti stalno dostupna u Uporišnoj zoni. rashladiti. Odmah se moraju poduzeti mjere hla enja organizma prije nego što do e do ozbiljne povrede i smrti. Za vrijeme rada pri vanjskoj temperaturi višoj od 26°C (21°C u zaštitnoj odjeći). Osoblje koje stranica 98 od 348 . radnici su dužni me usobno pratiti eventualnu pojavu znakova tjelesnog pregrijavanja. te piti mnogo hladne tekućine. vrtoglavicu.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 99 od 348 .A. Prihvat i ugradnja otpada ogrebu ili ugrizu sisavci mora odmah očistiti ranu i otići u najbližu bolnicu na liječnički pregled.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

LEL koncentracija metana iznosi 5% ili 50. minimalne koncentracije kod koje plin postaje eksplozivan u zraku. budući da su bez mirisa. a podaci kalibriranja (npr. U blizini kopanja rovova ili iskopavanja ne smiju se dozvoliti otvoreni plamenovi. U narednim se poglavljima opisuju metode monitoringa koje će se koristiti i njihovo značenje tijekom rada.3. itd. Za vrijeme svih rizičnih aktivnosti mora se vršiti monitoring koncentracije metana u zraku pomoću mjerila za očitavanje zapaljivih plinova. upaljači ili bilo kakva vatra. Koncentracije se tipično izražavaju u obliku postotka donje granice eksplozivnosti (LEL).000 ppm u volumenu zraka. primjereno koncentraciji od 10.) moraju se zabilježiti. kopanje ili bušenje (uključujući ručno kopanje) na takvom području može dovesti u pitanje opasnost od požara i eksplozije. ali jako slabo reagiraju na metan. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. okusa i boje.A. treba se prekinuti s radom i kontaktirati HSO. postoji mogućnost da isti dolaze iz lokaliziranog plinskog džepa.1. itd. a rezultati zadržati na samom odlagalištu. Dakle. IZVO AČ mora koristiti plinski detektor (O2. razne tekućine. i dokumentaciju) i prateće granične vrijednosti za svaku predvi enu rizičnu radnju. PEL. Zapaljivi plinovi Na Odlagalištu se nalazi plin metan koji nastaje raspadanjem otpada. vidljivi stup dima ili dim. očitavanje instrumenta. 50% LEL-a metana odgovara 25. miris. Instrumenti se moraju kalibrirati na početku svakog radnog dana i nakon svakih 8 sati korištenja. kalibriranje.). HSO će odlučiti o tome da li je rutinski monitoring zraka potreban tijekom nerizičnih aktivnosti.000 ppm. učestalost. Ukoliko se otkrije povišeno očitavanje zapaljivih plinova. LEL obično varira izme u 1 i 7 % kod većine zapaljivih organskih plinova i para. ime osobe koja obavlja kalibriranje. Foto-ionizacijski detektori (PID) otkrivaju organske pare u zraku u izuzetno malim koncentracijama. šibice. Visoka očitavanja zapaljivoq plina bez prisustva ikakvog mirisa izričito ukazuju na prisustvo metana.1. i vodikov sulfid) ili odgovarajući instrumenti za direktno očitavanje u svrhu monitoringa koncentracije zapaljivih plinova. Ukoliko se utvrde navedeni pokazatelji. Za vrijeme punjenja i prekrivanja odlagališta. Svako se kalibriranje mora obaviti u skladu s uputama proizvo ača. visoko očitavanje zapaljivog plina bez prisustva visokog PID očitavanja dodatni je pokazatelj vrlo vjerojatne prisutnosti metana. Terensko osoblje bi trebalo znati raspoznati znakove koji ukazuju na izloženost kemijskim spojevima u zraku (npr. metan i vodik su značajne iznimke. datum. Svako iskopavanje. MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI Svi rizični zadaci izgradnje zahtijevaju monitoring zraka. Dužnost HASP-a je navesti uvjete za monitoring zraka (uključujući TLV. Prihvat i ugradnja otpada III.000 ppm u zraku.000 do 70. U tom će se slučaju stranica 100 od 348 . podaci o instrumentu. IDLH. vrijeme.A. zapaljivi plin. CO2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Me utim. Pri ovakvim se koncentracijama većina zapaljivih plinova može otkriti osjetom mirisa. instrumentaciju. rezultat kalibriranja.5. Dakle.

1. Vodikov sulfid i vodikov cijanid. Svi podaci kalibriranja (npr. RC će utvrditi granične vrijednosti za H2S za: • Povećani monitoring i/ili neprekidni rad MSA-a na radnom mjestu zaposlenika. očitavanje mjerila. kao što su čišćenje rupe ili generalno provjetravanje gradilišta.A. Vodikov sulfid i vodikov cijanid Osim metana. RC-ov SHSC mora biti dovoljno upućen da bi mogao procijeniti situaciju uzimajući u obzir sve bitne čimbenike.) moraju se zabilježiti i rezultati zadržati na odlagalištu. oba visoko toksični.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Me utim. vrijeme. RC će odrediti granične vrijednosti za LEL tijekom obavljanja rizičnih i nerizičnih (ukoliko to bude potrebno) aktivnosti za sljedeće: • Povećani monitoring. RA izvo ač mora utvrditi graničnu vrijednost za LEL pri kojoj bi se izvršila obustava rada i izvršila procjena situacije. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U slučaju da kasnije razine zapaljivog plina na površini i razina zapaljivosti plina/kisika na dnu ne budu više ukazivale na opasnost od eksplozije. pri visokim koncentracijama vodikov sulfid narušava funkciju njuha. i • Za područje neposredno oko zone iskopavanja na kojemu bi RC SHSC trebao privremeno obustaviti radove i pomno procijeniti situaciju. povećane budnosti i pomne procjene sveukupnih gore navedenih uvjeta. radovi se mogu nastaviti s učestalim monitoringom i izuzetnim oprezom. Kalibriranje detektora za vodikov sulfid mora se obaviti u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe uvo enjem 10 ppm ili 40 ppm H2S kalibracijskog plina (idealno bi bilo oboje radi provjere linearnosti). datum. Ako se ona spusti. Koncentracije vodikovog sulfida mogu se pratiti na većini plinskih mjernih instrumenata u ppm. podaci o instrumentu. • Prestanak svih radova dok se ne smanji nivo H2S. stranica 101 od 348 . • Primjenu izuzetnog opreza. Možda ne bi bilo uputno odrediti samo jednu graničnu vrijednost za zapaljive plinove kod koje će se prestati s radom na iskopavanju. Mjerna očitavanja bi trebala iznositi 9-11 ppm. Vodikov sulfid može se lako otkriti pri niskim koncentracijama po svom mirisu sličnom pokvarenim jajima. odnosno 36-44 ppm. dva su najčešća plina koja se mogu susresti uz metan. • Prestanak djelovanja i utvr ivanje koncentracija H2S u zoni disanja na mjestu iskopa. Prihvat i ugradnja otpada nastaviti s monitoringom da bi se vidjelo hoće li se razina očitane vrijednosti spustiti. što pokazuje da miris nije pouzdan kriterij za njegovo otkrivanje. ime osobe koja obavlja kalibriranje i dr. ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima. iskopavanjem se mogu osloboditi drugi plinovi. može se nastaviti s radom uz oprez i pažljiv monitoring. rezultat kalibriranja. Okolnosti bi mogle zahtijevati poduzimanje preventivnih ili korektivnih mjera.

najmanju koncentraciju kemikalije koja se može otkriti osjetom mirisa kod više od 50% izloženih osoba) veće od svog odgovarajućeg TLV-a. Kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti (15 minuta) odre ene od strane europskih regulativnih agencija variraju od 10 ppm do 20 ppm. miris koji prati vodikov sulfid mora biti takav da osoblje Odlagališta samo osjeti potrebu za dobrovoljnim stavljanjem aparata za disanje tj.1. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštita u obliku aparata za disanje i osigurat će se obuka o korištenju navedenih aparata. Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima. moraju se kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati rada. RC će utvrditi granične vrijednosti za HNC za sljedeće: • Povećani do kontinuirani monitoring u stvarnom vremenu koristeći se mjerilom za direktno očitavanje ( DRI) na mjestu iskopa dok su očitavanja ispod utvr ene granične vrijednosti. za pročišćavanje zraka. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštitna oprema u obliku aparata za disanje i provest će se obuka korištenja od strane HSO-a. Ovo se kalibriranje mora dokumentirati i zapisani rezultati zadržati na odlagalištu. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanje koncentracije vodikovog sulfida pokazalo neučinkovito. benzen i metilen klorid. Takva je upotreba respiratora primjerena ako se koncentracije H2S u atmosferi neprekidno prate. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanji razina vodikovog cijanida pokazale neučinkovitima. Drager®) ili elektronskih instrumenata (npr. U ovu skupinu spadaju tetrakloretilen. Monitoring VOC-a Hlapive organske tvari. Pri koncentracijama od nekoliko ppm-a u zoni disanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prihvat i ugradnja otpada Kod pripreme ovih graničnih vrijednosti treba imati u vidu da je kod većine europskih zemalja iznos dopuštene vremenski ovisne granične vrijednosti izloženosti tijekom 8satnog radnog vremena 10 ppm (15 mg/m3). Ako se koriste elektronski instrumenti. Osoblje na Odlagalištu trebalo bi nastojati postaviti se uz vjetar od mjesta iskopa. Ukoliko postoji bilo kakav dokaz o aktivnom istjecanju plina iz mjesta iskopa. te odobriti revidirane postupke. Preporučuje se da se ove smjernice uvrste u HASP. stranica 102 od 348 . Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima. su one tvari koje su umjereno toksične i imaju pragove mirisa (tj. ToxiRAE®). te odobriti revidirane postupke. • Prestanak radova dok se razina HCN-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. koje su najvažnije s aspekta udisanja. mora se pratiti prisutnost vodikovog cijanida (HCN) pomoću detektorskih cijevi (npr. • Prestanak radova i utvr ivanje koncentracija HCN-a u zoni disanja na mjestu iskopa.

Tehničke kontrole. Treba spomenuti da se kod korištenja aparata za pročišćavanje zraka neki sastojci pokazuju vrlo brzo prodiranje kroz filtere. mjerodavnim će se smatrati propisi NIOSH-a i/ili OSHA. itd. tj.1. sastav i koncentracija kalibranta. U slučaju nedostatka takvih propisa. Ukoliko se tehničke kontrole pokažu neučinkovitima kod kontroliranja prašine iz otpadnih stranica 103 od 348 . Učestalost zamjene odredit će se u HASP-u. Monitoring prašine i metala Prilikom rizičnih aktivnosti Izvo ač treba voditi brigu o pojavi metala i prašine u zraku. Aktivnosti kojima se stvara prašina trebat će tehnički kontrolirati (npr. HASP mora odrediti granične vrijednosti za VOC za sljedeće: • Povećani monitoring. ili uvijek kada postoji pokazatelj da su se koncentracije možda promijenile (mirisi. izloženog otpada.) moraju se dokumentirati i zapisani rezultati kalibriranja zadržati na gradilištu. uporabe. itd.) od zadnjeg mjerenja.A. itd. obavezno je pridržavati se svih primjenjivih EU i/ili hrvatskih propisa koji se tiču dopuštenih stupnjeva izloženosti. u skladu s prikladnim hrvatskim propisima i/ili Člankom 4 direktive Vijeća EU 89/656/EEC koji se tiče minimalnih zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta kojih se radnici moraju pridržavati kod korištenja opreme za osobnu zaštitu na radnom mjestu. Cjelokupno osoblje koje se namjerava koristiti aparatima za pročišćavanje zraka mora se prikladno obučiti u korištenju istih. vidljivi plinovi. Treba se pridržavati svih uvjeta 89/656/ EEC koji se tiču izbora. mogu se koristiti umjesto respiratorne zaštite ukoliko se iste monitoringom pokažu učinkovitima u smanjivanju koncentracija štetnih tvari prenosivih zrakom. Deponij na kojemu se vrše iskopavanja i zona disanja radnika moraju se nadzirati barem svakih 15 minuta. Prihvat i ugradnja otpada Imenovani RC-ov SHSC stalno će imati na Odlagalištu PID (npr. gomile nepogodnog materijala. kao što je dodatno provjetravanje. vrijeme. Pozadinska očitavanja za PID trebaju se utvrditi podalje od bilo kakvog iskopavanja. Ovaj se instrument mora kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe. • Stavljanje respiratora. HSO se mora posavjetovati o ovakvim uvjetima. i održavanja PPE-a. te odobriti revidirane postupke.). i • Prestanak radova dok se razina VOC-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste ne dokažu učinkovitima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. separator do visoko učinkovitih elektrostatičkih precipitatora i filtera za čestice) prije i za vrijeme rada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Pri odre ivanju koncentracija kod kojih se moraju koristiti aparati za pročišćavanje zraka. Photovac MicroTip II. Stoga bi se respiratorne patrone ili spremnici trebali zamijeniti minimalno jednom svakih 8 sati upotrebe. Patrone se moraju zamijeniti odmah nakon pojave bilo kojeg pokazatelja prisutnosti štetnih tvari u maski (osjetni mirisi). i sl. Češću zamjenu mogu zahtijevati situacije visoke vlažnosti (veće od 80% relativne vlažnosti). aparata za pročišćavanje zraka opremljenog s HEPA/patronama s organskom parom. Svi detalji u vezi s kalibriranjem (npr. Minirae.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. provest će se praćenje aerosola u stvarnom vremenu (koristeći MIE PDM-3 Miniram ili sl.) i izvršit će se procjena koncentracije metala u zraku imajući u vidu najpesimističnija predvi anja.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prihvat i ugradnja otpada materijala. stranica 104 od 348 . djelatnici su dužni primijeniti respiratornu zaštitu minimalno na razini C. kao što je dokazano kod dugotrajno vidljive prašine koja se prenosi zrakom.A.

stabilizacije mulja).POZOR. • Guranje jedne ili obiju ruka od tijela prema van .DA/SVE JE U REDU.NE/OVO NE IZGLEDA DOBRO. • Spušteni palčevi . Ako na Odlagalištu radi više od jedne grupe i ako te grupe ne mogu fizički komunicirati jedna s drugom. . Sigurnosna zona na gradilištu i kontrola pristupa zoni Sigurnosne zone na gradilištu nisu potrebne kod nerizičnih aktivnosti. dlanova okrenutih prema van.1. Prihvat i ugradnja otpada III. otvorenih šaka. Za vrijeme davanja naputaka o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu pregledat će se signali u slučaju opasnosti.OPASNOST. • Pružanje obiju ruka.ODSTUPI. odredit će se Zona zabrane pristupa.STANI TOČNO TU GDJE JESI. • Ruke koje se hvataju za vrat . Isti će se pregledati pri upućivanju o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu.GUŠIM SE/BEZ ZRAKA. iskopavanja otpada. terensko će se osoblje koristiti ručnim signalima. kopanja rovova. bit će potrebni walkie-talkie ili neko drugo sredstvo radi komunikacije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 metara udaljenosti od stranica 105 od 348 . Za vrijeme rizičnih aktivnosti (npr.DO I OVDJE. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Zabacivanje desne čvrsto stisnute šake s ispruženim desnim palcem naglo preko desnog ramena .NAPUSTI PODRUČJE ČIM MOŽEŠ.5. naglo ih zaustavljajući direktno ispred trupa u razini ramena .HAJDEMO ODAVDE! • Podignuti palčevi . • Ruke na tjemenu . • Opetovani kratki signali trubom Kada učinkovita komunikacija govorom ne bude moguća zbog pretjerane buke (usred rada strojeva).1.POŠALJI POMOĆ. ODMAH NAPUSTI PODRUČJE.4 KONTROLA NA GRADILIŠTU Komunikacijski sustav na gradilištu Terensko osoblje će obavljati sve radove tako da se svaki radnik u svakom trenutku može vidjeti i čuti drugog radnika ili grupu. . Primjeri ručnih signala koji se mogu koristiti su sljedeći: • Mahanje rukom prema tijelu u znak poziva . minimalne veličine 7.A.TREBAM POMOĆ. Terensko se osoblje u hitnim situacijama može još koristiti zvučnim sirenama ili trubama na vozilima. Signali koji bi se mogli koristiti su sljedeći: • Jedan dugi signal trubom (>3 sekunde) • Dva duga signala trubom • Tri duga signala trubom .A. i .

Prije početka radova HSO će uputiti terensko osoblje o točnim mjestima rada i Zonama zabrane pristupa. Prije upotrebe cijelu će opremu i odjeću prekontrolirati oni koji će je nositi. Ukoliko koncentracije parametara budu veće od pozadinskih.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sva će se sumnjiva zaštitna oprema stranica 106 od 348 . Područje izvan Zone zabrane pristupa i Zone smanjenja kontaminacije naznačeno je kao Uporišna zona. "B-1". ograničenja PPE-a tijekom temperaturnih krajnosti. te na odsustvo respiratorne zaštite. priboru za prvu pomoć. stupanj zaštitne opreme može se u potpunosti definirati oznakom "C-2". te za osoblje. i " 3" koristit će se za označavanje stupnja zaštitne opreme koji će se primjenjivati zajedno s naznačenim stupnjem zaštite dišnih putova. upotrebu. Osobna zaštitna odjeća i zaštita dišnih putova Sljedeća će se shema koristiti za označavanje traženih stupnjeva osobne zaštitne opreme za i opreme za zaštitu dišnih putova: abecedne oznake "B". te postupke stavljanja/skidanja opreme. kao što je to dolje opisano (tj. Granice Zone zabrane pristupa moraju se označiti preprekama. i električnim kablovima (ukoliko nisu označeni na samom odlagalištu). održavanje. koristit će se centralizirani objekt za dekontaminaciju. respiratore za pročišćavanje zraka.). čime bi se osiguralo da koncentracije svih sastojaka budu slične pozadinskim koncentracijama. prikladnost. Zonama za dekontaminaciju. vreće za bacanje PPEa) i bit će organizirana tako da se omogući dekontaminacija terenskog osoblja smještenog uz vjetar od Zone zabrane pristupa. Sadržavati će materijale za dekontaminaciju (kao npr.1. Pitka voda će biti dostupna u svako doba u Zoni za dekontaminaciju i Nezaga enom području. mjestima za pranje očiju. trajanje radnji na Odlagalištu. Za dekontaminaciju opreme za premještanje zemlje i iskopavanje. itd. parametar niz vjetar proširit će se do točke u kojoj su koncentracije niz vjetar i pozadinske koncentracije slične. koncentracije u trajanju dužem od pet minuta. te da poboljšani stupanj zaštitne opreme bude lako dostupan. i "D" odnosit će se posebice na stupnjeve respiratorne zaštite. telefonima. i sl. SHSC je dužan osigurati da cijelo osoblje koje ulazi u Zonu zabrane pristupa nosi obveznu zaštitnu opremu. čunjevima. CRZ će se koristiti u svrhu dekontaminacije osoblja i manjih komada opreme. Svi materijali i tekućine za dekontaminaciju propisno će se skupiti i pripremiti za pravilno odlaganje. tj. te naznačiti opasnosti na Odlagalištu. selekcije PPE-a. aparatima za gašenje požara. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kade. Prihvat i ugradnja otpada rubova odlagališta štetnog materijala ili iskopina. najčešćem smjeru vjetra. HASP mora točno odrediti tražene stupnjeve zaštitne opreme i poboljšati kriterije za svaki radni zadatak. "C". redom na respiratore pod tlakom.A. "2". Do Zone zabrane pristupa moći će se doći preko označene Zone smanjenja kontaminacije (CRZ). bez obzira na traženi stupanj zaštite dišnih putova. Imajući u vidu moguće opasnosti od izloženosti kože koje bi mogle zahtijevati široki opseg odjeće za osobnu zaštitu. skladištenje. brojčane oznake "1". Monitoring će se provoditi periodički na parametrima niz vjetar od Zone zabrane pristupa. četke.

RC-ov SHSC mora obavijestiti terenske radnike. otporan na vodu. antistatik. Ponovni ulaz će biti. bez silikona. Zaštitni kombinezon s kapuljačom. podzemnom vodom i procjednom vodom. slabost ili smetnje pri disanju). netkani polietilen. Ukoliko se pojave situacije koje su izvan opsega postojećih razina zaštite. Kao smjernicu treba proučiti proizvo ačeve podatke o propusnosti. • Gumene čizme ili čizme s čeličnim vrhom otporne na kemikalije. Dodatna zaštitna odjeća sadrži slijedeće dijelove: MODIFICIRANA ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-2 • Zaštitna odjeća razine 1. otporan na vodu. • Zaštitne naočale. antistatik. kemikalije. Sve zaštitne kacige. azbest i čestice prašine.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. azbest i čestice prašine. stranica 107 od 348 . koja je dopunjena Direktivama 93/68/EEC i 96/58/EC. Takva područja trebaju biti označena na karti i mora se obavijestiti HSO. bijele boje s patentnim zatvaračima. i • Vanjske rukavice napravljene od nepropusnog materijala koji može zadržati moguće kemijske tvari u očekivanom vremenu. Minimalna potrebna razina osobne zaštitne odjeće biti će D-1. netkani polietilen. bez silikona. s pozicije uz vjetar. • Zaštitni kombinezon s kapuljačom. • Zaštitne kacige (kada postoji opasnost od povišenih elemenata). ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-3 • Zaštitna odjeća razine 2. U opasnim područjima rad se neće nastaviti dok se ne procijeni uzrok opasnosti pomoću monitoringa zraka i dok se ne poduzmu dodatne zaštitne mjere koje odredi RC-ov SHSC. a sastojat će se od slijedećeg: ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-1 • Standardna radna odjeća (duge hlače i košulja s rukavima). zaposlenici se trebaju odmah premjestiti na lokaciju koja se nalazi uz vjetar.1. zaposlenici trebaju odmah napustiti takvo područje i obavijestiti HSO prije nego što pre u na razinu zaštite C ili višu.A. Prihvat i ugradnja otpada odbaciti i primjereno ukloniti. bijele boje s patentnim zatvaračima se koristi na mjestima gdje postoji vjerojatnost češćeg kontakta s otpadom. čizme s čeličnim vrhom i zaštitne naočale koje se koriste na Odlagalištu moraju imati će oznaku i biti u skladu s Direktivom Vijeća EU 89/686/ EEC. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Navedeni kombinezon se tako er može koristiti kada se radi u blatnim uvjetima. s tim da će se prije obaviti monitoring zraka. gdje god je moguće. • Narančaste zaštitne jakne (kada se radi u blizini javnog prometa). Ako se sumnja na mogućnost udisanja opasnih tvari (neuobičajen i neprekidan miris. i • Slušna zaštita (za vrijeme bušenja i ostalih aktivnosti koje proizvode buku). • Zaštitno odijelo za slučaj špricanja kemikalija/tekućina (gdje je to prikladno). kemikalije. • Čizme s čeličnim vrhom. • Nitrilne ili lateks rukavice.

(npr. te se sastoji od uklanjanja krutih tvari pomoću struganja i četkanja. stanica za hla enje može se smjestiti u to područje. čizama i rukavica Ribanje čizama. nekoliko četki za ribanje. ploča za obavijesti. Alconox). izme u instaliranih zdenaca za monitoring) potpuna dekontaminacija (čišćenjem parom) alata za bušenje tako er će se obaviti izme u istraživanih lokacija.g. U razdoblju toplih vremenskih uvjeta. vanjskih rukavica i odječe za zaštitu od špricanja (ukoliko je nošena) s otopinom za dekontaminaciju. Prva faza sadrži grubu dekontaminaciju osoba i opreme. ručnu opremu i materijale za dekontaminaciju. Ondje gdje je prikladno izbjeći moguću unakrsnu kontaminaciju. vodu za pranje. ljepljivu traku. Dekontaminacija osoblja HSO i/ili RC-ov SHSC će odrediti kada je dekontaminacija neophodna. • Stanica 2: Pranje i ispiranje vanjske odjeće.. Svi zaposlenici uključeni u rizične aktivnosti i/ili kontaminirano osoblje treba biti dekontaminirano prije napuštanja Odlagališta. Područje na kojem se nalazi objekt za dekontaminaciju treba imati plastičnu podlogu na tlu koja je dovoljno velika za osoblje. • Stanica 1: Bacanje opreme Oprema korištena na odlagalištu (ručni alat. itd. Dekontaminacija uključuje dvije faze. i to se odvija u Zoni smanjivanja kontaminacije. Ispiranje vodom. ručnike i plastične vrećice za jednokratnu uporabu. sjedalicu za skidanje čizama. Sva zemlja dobivena na takav način vraća se. osim u hitnim slučajevima. i posebnu otopinu za ispiranje ručnog alata za uzimanje uzoraka .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tamo gdje se smatra da je dekontaminacija neophodna. gdje je to moguće. 1 za ispiranje). Prihvat i ugradnja otpada Zaposlenici koji osjećaju posljedice neće ulaziti na opasno područje dok se simptomi ne povuku i dok se ne poduzmu dodatne mjere zaštite uz pomoć monitoringa. ure aji i kontejneri za uzorkovanje. sapun za ruke. otopinu za dekontaminaciju (e. • Stanica 3: Skidanje vanjskih rukavica stranica 108 od 348 . instrumenti za monitoring.) odlaže se na plastične podlagače. Odvajanje pri bacanju smanjuje vjerojatnost pojave unakrsne kontaminacije. Tipično područje za dekontaminaciju mora imati slijedeće sadržaje: • • • • • • • • • dvije kade za pranje (1 za pranje. u iskop.1.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. osoblje i oprema idu na potpunu dekontaminaciju u centralno postrojenje za dekontaminaciju prije nego napuste Odlagalište. Zaposlenici se minimalno moraju pridržavati procedure za dekontaminaciju navedene dolje.

• Stanica 6: Skidanje respiratora (ako je primjenjivo) Respirator se uklanja. • Stanica 5: Skidanje čizama. zaštitnog odijela i unutarnjih rukavica i odlaganje u kontejner za bacanje. tekućina za ispiranje očiju. zapaljive tekućine i požare na električnim instalacijama. stranica 109 od 348 . RC-ov SHSC dužan je provjeriti je li ta oprema čista. Odlaganje u kontejner obložen plastikom. daju mu se nove rukavice lijepe se na spoju. Sve kemikalije koje se dovoze na Odlagalište moraju biti popraćene odgovarajućim Listama podataka o sigurnosti materijala (MSDS) koje se imaju ostaviti na gradilištu. smještat će se u bačve ili druge prikladne kontejnere osigurane u naznačenom skladišnom prostoru unutar CRZ-a radi uklanjanja. respirator se odloži na plastičnu podlogu. Ovaj uvjet se tako er odnosi na materijale za bušenje. Oprema za monitoring i ručni alat moraju se vratiti i dekontaminirati metodom koja odgovara toj vrsti opreme. to je posljednji korak u postupku dekontaminacije. i • pribor za prvu pomoć koji zadovoljava gore spomenute uvjete.1. • Stanica 7: Područje za pranje Ruke i lice temeljito se operu. osim kondenzata koji je nastao čišćenjem parom). Kao minimalna mjera.A. ručna oprema) mogu biti potrebni posebni postupci dekontaminacije i/ili kemikalije. rukavica i unutrašnje odjeće (ako je primjenjivo) Skidanje čizama. SHSC mora provjeriti jesu li osoblje i zaštitna oprema koja se ne baca cisti prije nego što se napusti Odlagalište. Dodatna oprema za hitne slučajeve i sigurnost Pri svim radovima na terenu mora biti dostupna slijedeća oprema : • • • • • telefon. kao i oprema za osobnu zaštitu. • Stanica 4: Mijenjanje patrona ili respiratora (ako je primjenjivo) Ako radnik napusti Zonu zabrane pristupa kako bi promijenio patronu (ili respirator). Vrši se tuširanje što je prije moguće. Držanje opreme u plastici prije ulaska u Odlagalište ubrzati će dekontaminaciju. Radnikov spremnik se mijenja za drugi. Izbjegava se dodirivanje lica prstima. i radnik se potom može vratiti na posao. aparat za gašenje požara prikladan za obične zapaljive tvari. Prihvat i ugradnja otpada Skidanje vanjskih rukavica. slušna zaštita. pušenja ili odlaska s Odlagališta. Sav materijal za dekontaminaciju (krut i tekuć. Za odre enu opremu za uzorkovanje (npr. telefonski brojevi za hitne slučajeve. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. cjelokupno osoblje mora oprati ruke i lice prije jela.

Obavijestiti osoblje na gradilištu. 6. na gradilištu moraju postojati MSDS-i za sve radne materijale. a do kojih može doći na Odlagalištu u toku redovnih aktivnosti. Utvrditi problem i procijeniti opasnosti po zdravlje i okoliš. i 7. U slučaju opasnosti.1. neuobičajen ili jak neugodan miris ili neuobičajeno visoke vrijednosti onečišćenja zraka prilikom monitoringa. Nastaviti monitoring situacije nakon stabilizacije. RC-ov SHSC će obaviti slijedeće zadatke: 1. III. policija.5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA Ukoliko do e do pojave neočekivanih. Primjeri su uključeni u Prilogu 5. vatrogasci. U slučaju neizbježne ili stvarne opasnosti. i raščišćavanje cesta kako bi bile bez zapreka dok god traje opasnost. 5. uključujući evakuaciju Odlagališta ako je to potrebno. potencijalno opasnih situacija koje se manifestiraju kao vidljivo onečišćenje. ekipa za opasne materijale). 3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. RC-ov SHSC mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da se požari. ponovila ili raširila. te za spojeve koji se očekuju na Odlagalištu a koji bi mogli predstavljati zdravstvenu i sigurnosnu opasnost za osoblje. evakuaciju osoblja. medicinski problemi izvan rutinske prve pomoći i požara izvan početnog stadija) osoblje na Odlagalištu je dužno slijediti upute iz RC-ovih postupaka za hitne slučajeve. RC-ov SHSC će poduzeti odgovarajuće mjere za odre ivanje prikladne obrade ili odlaganja kontaminiranog tla i omogućiti da svi potrebni postupci čišćenja budu završeni.A. Za vrijeme opasnosti. Minimalno se moraju poduzeti dalje navedeni koraci za postupanje u hitnim slučajevima. koji će poduzeti odgovarajuće korake koji su gore opisani. Prihvat i ugradnja otpada Usto.5. Pozvati odgovarajuće osoblje (npr. ukoliko je potrebno. 2. Nakon opasnosti. Upute za hitne slučajeve trebaju se staviti na istaknuto mjesto na Odlagalištu. i stupiti u kontakt s RC-ovim SHSC-om. u tom slučaju njegov zamjenik ili pretpostavljeni radnik na gradilištu može preuzeti ulogu RC-ova SHSC predstavnika sve dok RC-ov SHSC ne bude stranica 110 od 348 . kako je to specificirano u HASP-u. Kod ozbiljnih hitnih slučajeva (npr. pojedinac koji je primijetio takvu situaciju treba odmah o navedenom obavijestiti RC-ovog SHSC-a. Dokumentirati situaciju i mjere koje su poduzete. Poduzeti sve potrebne postupke za stabilizaciju situacije. ispuštanja ili izlijevanja ne bi pojavila. Te mjere uključuju obustavljanje aktivnosti ili operacija u tijeku opasnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 4.A. Osoblje se prilikom dolaska na Odlagalište mora upoznati s lokacijom najbližeg telefona te medicinskih objekata. osoblje Odlagališta treba se staviti na raspolaganje hitnoj službi tako da osoblje za hitne slučajeve može pravodobno poduzeti potrebne mjere. skloniti se u sigurno područje. Ukoliko RC-ov SHSC nije dostupan. Kada stigne pomoć. Stupiti u kontakt s odgovarajućom agencijom za zdravlje i/ili okoliš.1. tada radnici na Odlagalištu moraju privremeno obustaviti rad. eksplozije.

vrstu i količinu uključenih materijala.A. moraju se provesti slijedeći postupci evakuacije: Obavijestiti cijelo osoblje na terenu. Prihvat i ugradnja otpada dostupan. hitna medicinska služba ). Osoblje će osigurati opremu i materijale i odložiti ih na sigurno mjesto. ako ih ima. ili njegov/njezin predstavnik treba dati minimalno slijedeće informacije službi za hitne slučajeve: 1. Evakuacija Ne predvi a se da će biti potrebna potpuna evakuacija Odlagališta ili njegovih pograničnih dijelova. Hitne službe Ukoliko je u slučaju incidenta na terenu potrebna vanjska služba za hitne slučajeve (policija. 2. Raspon povreda. RC-ov SHSC će biti odgovoran za sveukupno osoblje. operacijama ili projektiranju koje ne uzrokuju ozljede osoblja ili neposrednu štetu. 4. Osoblje će se evakuirati cestama koje vode na Odlagalište. 5. Vrijeme i vrstu incidenta. Od trenutka dolaska odgovarajuće službe za hitne slučajeve na gradilište. RC-ov SHSC mora stupiti u kontakt s odgovarajućom službom. RC-ov SHSC ima puno ovlaštenje za angažiranje navedenih potrebnih službi. 2. Osoblje će se ponovno sastati u blizini ulaza na Odlagalište ili na nekoj drugoj lokaciji koju odre uje RC-ov SHSC. i 7. Naziv. vatrogasna služba. podalje od mjesta nesreće. evakuacija može biti potrebna u području koje neposredno okružuje opasnu situaciju. Osoblje neće smjeti ponovno ući na područje odlagališta dok RC-ov SHSC (ili neko drugo ovlašteno lice) ne odredi je li ono sigurno. Taj popis i mapa s prikazanim lokacijama Odlagališta i najbližom bolnicom za hitne slučajeve mora biti postavljena na uočljivo mjesto na terenu. kako bi se utvrdlio da su sve osobe evakuirane sa zahvaćenog područja. 4. stranica 111 od 348 . 3. RC-ov SHSC. Naziv i adresu Odlagališta. 5. Primjeri popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve i Obrazac za izvještaj o incidentu prikazani su u dodatku 6. RC-ov SHSC će obavijestiti odgovarajuću agenciju za hitne slučajeve. 3. U HASP-u se mora nalaziti popis službi za hitne slučajeve s brojevima telefona. odnosno 7. Ime i broj telefona osobe koja prijavljuje nesreću.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. i Utvr ene opasnosti za ljudsko zdravlje i/ili okoliš. Ipak. 6. Ukoliko SHSC utvrdi da je evakuacija Odlagališta potrebna. ali će nastaviti s davanjem savjeta i sve ostale potrebne pripomoći. Greške pri održavanju.1. 1. ne smatraju se hitnim slučajevima. 6. RC-ov SHSC im prepušta kontrolu situacije.

• Ako je žrtva bez svijesti ili se nije u mogućnosti micati. treba ukloniti vanjske dijelove odjeće i oprati područje ozlijede sapunom i vodom. dezorijentiranost). potrebno je smjesta isprati oči otopinom za ispiranje.1. a ozljeda nije ozbiljna. i/ili isprati obilnim količinama pitke vode. smjesta je potrebno nazvati hitnu pomoć. a u me uvremenu stupiti u kontakt s bolnicom i izvijestiti ih o situaciji. Ako je potrebno. te što prije obavijestiti RC-ov SHSC: • Ako je u mogućnosti. To se može učiniti upotrebom plastičnih podlagača ili pokrivača koji se nalaze u priboru za prvu pomoć. treba potražiti profesionalnu medicinsku pomoć kako je to raspravljeno u daljnjem tekstu. Primijeniti umjetno disanje ukoliko žrtva ne diše. Ako je ozljeda bila izložena potencijalno opasnim plinovima ili parama (glavobolja. U oba slučaja. mučnina. Nakon što je pružena odgovarajuća medicinska pomoć. zaustaviti jaka krvarenja i smjesta pozvati hitnu pomoć. Prihvat i ugradnja otpada Plan djelovanja za hitne medicinske slučajeve Ne očekuje se da odre eno kemijsko onečišćenje unutar ovog projekta predstavlja neposrednu opasnost po ljudsko zdravlje. Treba poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu privatnosti radnika u svezi s oblačenjem i skidanjem zaštitne odjeće. Stoga osim kod uklanjanja vanjske zaštitne odjeće i unakrsne kontaminacije (npr. Osoblje na Odlagalištu dužno je sa sobom ponijeti zdravstvenu knjižicu kada god se nalazi na Odlagalištu. sve dok se ne utvrdi vrsta ozlijede. treba započeti sa sljedećim planom aktivnosti. • Osoba imenovana od strane RC-ovog SHSC-a za omogućavanje brze i adekvatne medicinske pomoći zadužena je pratiti ozlije enu osobu do bolnice.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 112 od 348 . Ako je ozljeda ozbiljna. ozlije ena osoba treba otići do najbližeg dostupnog pribora za prvu pomoć. Zatim treba pružiti ispravnu prvu pomoć. vrtoglavica. žrtvu treba izvesti na svježi zrak i što prije je odvesti do najbliže bolnice (informacija dostupna u HASP-u). mulj). OZLIJE ENU OSOBU NE MICATI. imenovani suputnik treba obavijestiti HSO i pripremiti pismeni izvještaj. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere opreznosti da bi se izbjegao prijenos kontaminacije na vozila i druge ure aje. Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć. neposredno liječenje ozljeda trebalo bi imati prednost pred osobnom dekontaminacijom. ako nije poduzeta dekontaminacija.A. • Ako ozljeda uključuje strani materijal u očima. ili ako nešto upućuje na lom kralježnice ili vrata. OSIM U SLUČAJU AKO JE TO APSOLUTNO NEOPHODNO KAKO BI SE SPASIO NJEGOV ILI NJEZIN ŽIVOT. treba stupiti u kontakt s najbližom bolnicom (ime i smjernice do bolnice moraju biti u HASPu i oglašene na Odlagalištu) i odvesti ozlije enu osobu u bolnicu. Ako se netko na Odlagalištu ozlijedi ili razboli. • Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć.

Ukoliko je unesrećeni pri svijesti i ukoliko to prihvaća. male količine prolivenog i zapaljenog benzina. trava. a za hla enje kože trebaju se upotrijebiti hladni oblozi. zapaljive tekućine i električna oprema. potrebno je smjesta zatražiti hitnu medicinsku pomoć. a NE vruću vodu. Ako je potrebno. Unesrećenom se ne smije ništa davati oralno. Iscrpljenost od vrućine . itd.Ako radnik pati od hipotermije. Unesrećeni treba ležati s uzdignutim nogama. treba promatrati unesrećenog zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka. Prihvat i ugradnja otpada • Ako je ozljeda radnika povezana s fizičkom opasnosti koja je prethodno utvr ena u poglavlju 2. unesrećenog treba nadgledati zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka. ili ukoliko mu se stanje pogorša. nakon njihova zagrijavanja izme u njih bi se trebala staviti gaza. zapaljeni motor vozila koji se zapali. valja potražiti liječničku pomoć. Zagrijavanje se mora odvijati polako. mokri ručnici. Za vrijeme tih postupaka. Ako su zahvaćeni ručni ili nožni prsti. Toplotni udar . Zaposlenika se treba udaljiti od hladnoće i dati mu toplu odjeću ili deke. sve dostupne tehničke informacije i popratna dokumentacija moraju se predočiti liječniku.Ako radnik doživi toplotni udar. Ako se smrznuti dio tijela ugrije i ponovo zamrzne. Požari i eksplozije Suhi kemijski aparati za gašenje požara su efikasni za požare uzrokovane običnim zapaljivim materijalima kao što su drvo. bez trljanja ili masiranja. Žrtva se treba ukloniti od vrućine na hladnije mjesto. S ovim aparatima ne smije se pokušavati gasiti požare koji su se proširili na veliko područje ili koji su zahvatili veće količine zapaljive tekućine. Ako se unesrećeni ne oporavi unutar pola sata. Sa smrznutim površinama treba rukovati pažljivo.Ako radnik pati od iscrpljenosti od vrućine. ne smije mu se dati hrana ni piće.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. potrebno je potražiti stručnu liječničku pomoć. treba ga ponovo ugrijati na sobnoj temperaturi. Ozlije eni dijelovi bi se trebali lagano zaviti. stranica 113 od 348 . ili plahte.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Bilo koji radnik koji pati od ozeblina treba biti odmah smješten na toplo mjesto. Ozebline . trebalo bi mu dati pola čaše vode svakih 15 minuta. ŽRTVU TREBA OHLADITI ŠTO JE PRIJE MOGUĆE tako da je se uroni u mlaku vodu ili umota u mokre plahte. odgovarajuća prva pomoć biti će provedena na slijedeći način: Hipotermija . POTREBNO JE ODMAH POTRAŽITI LIJEČNIČKU POMOĆ. liječničkom osoblju ili zdravstvenoj ustanovi. Dok se čeka dolazak kola hitne pomoći. trebao bi biti premješten iz toplog u hladnije mjesto. Oni su prikladni za male lokalizirane požare kao što su bačve sa smećem koje gori. U slučaju ozljede zaposlenika na odlagalištu za vrijeme faze sanacijskih aktivnosti. Odjeća se treba ukloniti ili raskopčati. U tom slučaju se mora hitno provesti evakuacija radnika i pozvati vatrogasnu službu. Ozebla mjesta na tijelu trebaju se staviti u toplu (37 do 40°C).

Odmah potražiti medicinsku pomoć. Pokušati ispirati ispod očnih kapaka. • Dodir s kožom: Ispirati obilnom količinom pitke vode najmanje 15 minuta (potražiti pomoć ukoliko je neophodno). ne smije se izazvati povraćanje. Ukloniti sve radnike s područja požara u najkraćem mogućem roku.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. treba poduzeti izravne aktivnosti u skladu s tim. Vidjeti postoje li znakovi izloženosti i znakovi teškoća pri disanju. U slučaju požara ili eksplozije: • Ako se situacija može kontrolirati raspoloživim resursima bez ugrožavanja zdravlja i sigurnosti zaposlenih na Odlagalištu. Potrebno je smjesta potražiti medicinsku pomoć. • Unošenje: Ukoliko se kontaminirani materijali progutaju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Odmah telefonom obavijestiti osoblje zaposleno na odlagalištu i vatrogasnu službu (u HASP-u će pisati neophodni telefonski brojevi za hitne slučajeve). Glavne komponente tog plana opisane su u poglavljima koja slijede. Uvjeti monitoringa stranica 114 od 348 . • Udisanje: Premjestiti unesrećenog uz vjetar zbog svježeg zraka. • Ako ne: Izolirati požar kako se ne bi proširio. Ako su opekline vidljive potražiti odmah liječničku pomoć. Prihvat i ugradnja otpada Kod moguće situacije izbijanja požara najviše pomaže prevencija. ukoliko je to moguće. Ukoliko je potrebno dati umjetno disanje dok ne stigne hitna pomoć.1. Ukoliko je netko bio previše izložen kemijskom utjecaju ili pokazuje znakove izloženosti. Ne koristiti sapun na inficiranom području. Na odlagalištu nije dozvoljeno pušenje osim u unaprijed označenim područjima. Nije dozvoljeno zadržavanje vozila s upaljenim motorom na mjestima gdje se nalazi suha trava ili drugi zapaljivi materijal. treba ga pregledati liječnik. Plan za velika isparavanja Kontrolni plan isparavanja treba biti uspostavljen za vrijeme aktivnosti iskopavanja. Potražiti pomoć.A. Pozvati odgovarajuće medicinsko osoblje. Prva pomoć pri izloženosti kemikalijama U slučaju izloženosti kemijskim utjecajima za vrijeme sanacije mora se pridržavati slijedećih postupaka: • Dodir s očima: Ispiranje obilnom količinom čiste vode 15 minuta ili više. Treba naglasiti da se simptomi znaju pojaviti tek nakon nekog vremena poslije izloženosti.

kako je specificirano u HASP-u. U suprotnom su neophodne tehničke kontrole radi smanjivanja ispuštanja VOC-a. • Ukoliko su. razina VOC-a 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. ali su manje od ustanovljene gornje granične vrijednosti za obodnicu radnog područja.A. • Ako napori da se smanji ispuštanje VOC-a pri samom izvoru ne uspiju i koncentracije VOC-a ostanu na razini većoj od ustanovljene donje razine više od 30 minuta u zoni od 6 metara. tada se mora provoditi monitoring zraka unutar 6 metara od obodnice najbližeg naseljenog područja (ovdje se spominje kao zona od 6 metara). • Ukoliko.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tada se hitno stranica 115 od 348 . tada se odmah primjenjuje Plan za velika isparavanja. tada se koncentracije VOC-a moraju mjeriti ili 60 metara niz vjetar od radnog područja ili na polovini udaljenosti od najbližeg naseljenog prostora (uzima se manja vrijednost od te dvije). Minimalno se trebaju poduzimati slijedeći action levels/ stupnjevi djelovanja: • Ukoliko ukupna razina VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa prekorači donju dozvoljenu graničnu vrijednost. uzima se manja vrijednost) premašuje ustanovljenu donju graničnu vrijednost na dulje vremensko razdoblje. • Ukoliko. nakon prestanka rada. koncentracije VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa padne ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. velika isparavanja se identificiraju kao razine VOC-a koje prelaze dozvoljenu granicu za više od 1 ppm na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. Velika isparavanja Minimalno. Ako su VOC-i ispod ustanovljene donje granične vrijednosti.1. Prihvat i ugradnja otpada Rubovi radnog prostora uz i niz vjetar neprestano će se nadzirati radi prisutnosti VOC-a i to upotrebom PID-a kojim se može neprekidno vršiti monitoring. koji je prikazan dolje. nakon prestanka rada ili zbog hitnosti. mora se postaviti aeronautička vreća ili neki sličan ure aj pomoću kojeg se nadgleda smjer vjetra (ukoliko neki takav ure aj već ne postoji na odlagalištu). • Ukoliko razina VOC-a na obodnici radnog područja premaši ustanovljenu gornju graničnu vrijednost. radne aktivnosti moraju se zaustaviti i mora se provesti monitoring zraka niz vjetar kako bi se osiguralo da se ne zahvati najbliže naseljeno područje. koncentracije VOC-a prekoračile ustanovljenu donju graničnu vrijednost. Radne aktivnosti se prekidaju a monitoring se nastavlja. Prikladne tehničke kontrole moraju se primijeniti zbog kontrole ispuštanja VOC-a. radne aktivnosti mogu se nastaviti. Ako razina VOC-a u zoni 6 od metara premaši ustanovljeni gornji limit za bilo koji vremenski period. radovi se mogu nastaviti. nakon prestanka rada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ukoliko se mjerenjem evidentira ta razina: • Prekidaju se sve radne aktivnosti i provode se tehničke kontrole radi smanjenja ispuštanja VOC-a. uzima se manja vrijednost).

Nepredvi ene okolnosti Zdravstvene i sigurnosne mjere navedene u ovom planu temelje se na najboljim informacijama dostupnima u vrijeme izrade. radne aktivnosti mogu se nastaviti. izvor ispuštanja VOC-a stavljen pod kontrolu i koncentracije VOC-a su ispod ustanovljene donje razine na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola udaljenosti do najbližeg naseljenog područja). Ukoliko osoblje sumnja ili nai e na područja s neočekivano velikom razinom onečišćenja ili se pojavi situacija koja je očito izvan sigurnosnih mjera ovdje opisanih. sa snimanjem u intervalima od 30 minuta. Izvještaj je dužan sastaviti očevidac (ako je to moguće) uz pomoć RC-a i/ili podizvo ačeva SHSC-a. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Mogu postojati nepoznati uvjeti. Kontakt osobe u hitnim slučajevima Objava informacija za hitne slučajeve mora biti dio HASP-a i mora biti razmatrana na svim sastancima za upućivanje o sigurnosti na gradilištu. Ove informacije moraju tako er biti postavljene na vidljiva mjesta. Ovaj plan ne može uzeti u obzir svaki nepredvi eni uvjet ili predvidjeti svaku situaciju. lokacije na Odlagalištu. Izvještaji o nezgodama i incidentima Ukoliko do e do incidenta ili nezgode. stranica 116 od 348 . • RC-ov SHSC mora odmah kontaktirati lokalnu policiju ili hitne službe i upoznati ih sa situacijom. Prihvat i ugradnja otpada primjenjuje Plan za velika isparavanja. radne aktivnosti moraju se modificirati (npr. Ukoliko se očitavanja ispod 1 ppm održe minimalno 30 minuta. Plan djelovanja Plan za velika isparavanja mora najmanje uključivati slijedeće aktivnosti: • Na snagu stupaju svi postupci djelovanja koji su popisani u HASP-u. • Ukoliko je. nakon prestanka rada. Izvještaj se što je prije moguće proslje uje do HSO-a na daljnju istragu.1. tj. monitoring zraka u zoni od 6 metara HSO može se zaustaviti ili modificirati. a poznati uvjeti mogu se promijeniti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. premjestiti na drugu lokaciju) ili zaustaviti prije rasprave s HSO-om i primjene prikladnih mjera zaštite. i • Mora se provoditi kontinuirani monitoring zraka. moraju se obavijestiti HSO i RC-ov voditelj projekta i mora se ispuniti Obrazac za izvještaj o incidentu (primjer prikazan u Prilogu 7). unutar zone od 6 metara opisane gore.

PRILOG 1 PRIMJER OBRASCA ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU stranica 117 od 348 .

PRILOG 1 OBRAZAC ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU Broj promjene ______________ Datum: ___________________ Trajanje zatraženog odobrenja Samo danas Trajanje zadatka Opis preinačenja procedura: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opravdanje: _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Osoba koja je zatražila promjenu: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis Usmeno odobrio: _______________________________ Ime _______________________________ Titula _______________________________ Datum i vrijeme Odobrio: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis ______________________________ Datum i vrijeme stranica 118 od 348 .

PRILOG 2 PRIMJER OBRASCA ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI stranica 119 od 348 .

PRILOG 2 OBRAZAC ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI Datum: ________________________ Projekt: ______________________________ Ime:___________________________ Broj projekta: _________________________ Radna lokacija: _______________________________________________________________________ Tip posla koji treba obaviti: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ PREDSTAVLJENJE TOČKE MJERA SIGURNOSTI Kemijske opasnosti: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Fizičke opasnosti/podzemne instalacije: ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Mjere sigurnosti vezane uz vrijeme: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opasnosti specifične za odre ene zadatke: _________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja sigurnosti: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Promjene u HASP-u: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Zaštitna odjeća/oprema: _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Posebna oprema: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja zaštite zdravlja i sigurnosti: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Postupci za hitne slučajeve: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Bolnica/Ambulanta: ______________________________ Tel: ____________________________ Adresa: ________________________________________ Tel. medicinskih tehničara: ________________________ Tel: ____________________________ PRISUSTVOVALI SU: IMENA ŠTAMPANIM SLOVIMA ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ POTPIS ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ stranica 120 od 348 .

PRILOG 3 SAŽETAK PRIKAZA RANIJE DETEKTIRANIH SPOJEVA I NJIHOVIH MAKSIMALNIH KONCENTRACIJA stranica 121 od 348 .

PRILOG 3 MAKSIMALNE KONCENTRACIJE SASTOJAKA VEĆ OTKRIVENIH NA GRADILIŠTU MAKSIMIM KONCENTRACIJE 88.2 µg/L 22.1 mg/L N 11. stranica 122 od 348 .3 µg/L MEDIJ podzemna podzemna podzemna podzemna voda voda voda voda KOMPONENTA amonijak arsen sveukupna ulja mineralna ulja Podaci se odnose na razdoblje prije provedene sanacije.85 µg/L 251.

PRILOG 4 PRIMJER MINIMALNOG ODMORA PO OBAVLJENOM POSLU stranica 123 od 348 .

Vidi gore. Vidi gore. Nastojati promijeniti raspored posla kako bi se izbjeglo raditi po podnevnoj vrućini. ali prostor za odmor mora se dijeliti.PRILOG 4 TABLICA 1 Preporučeni odmori za toplih vremena Temperatura 21 do 24°C Posao 3 sata Odmor 5 min Komentari Razmotriti proces od vrućine na sastanku za sigurnost. na početku stanke za ručak i na kraju dana. Možda će biti potrebni češći odmori. 240g) za svakog odmora. Nastojati osigurati zajedničko područje za rad. Izmjeriti puls prije posla. Popiti najmanje 8 unca (cca. Predvidjeti odmor za piće najmanje svakih 2 sata. Sjesti za vrijeme odmora. Imati na raspolaganju najmanje 10 vrećica s ledom. 24 do 27°C 3 sata 15 min 27 do 29°C 2 sata 10 min 29 do 32°C 90 min 10 min iznad 32°C 90 min 10 min stranica 124 od 348 . Vidi gore.

PRILOG 5 PRIMJER MSDS-a – LISTE PODATAKA O SIGURNOSTI MATERIJALA stranica 125 od 348 .

EKSPLOZIJA Spriječiti taloženje prašine. zadihanost. Uvijek zatražiti liječničku pomoć. proljev. Kašalj. AGENSI ZA GAŠENJE VATRE: Gasiti vatru iz zaštićene pozicije. uključujući aparat za disanje. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. umjetno disanje ako je naznačeno. ugljični dioksid. Svježi zrak. grlobolja. zatražiti liječničku pomoć. povraćanje. zaštitna odjeća. piti niti pušiti za vrijeme rada. električna rasvjeta i oprema otporna na eksploziju prašine. mučnina. Prati ruke prije jela. voda. Sitne raspršene čestice iz eksplozivne mješavine u zraku. sivilo kože. odmor. IZLOŽENOST UDISANJE KOŽA OČI Crvenilo. Crvenilo. grlobolja. Bez kontakta s jakim oksidantima. slabost. Proljev. pjena. Zatvoreni sustav i ventilacija. nesvjestica. zatvoreni sustav. opasnost od vatre i eksplozije je malena. Ne jesti. Bez kontakta s vrućim površinama. povraćanje UNOŠENJE stranica 126 od 348 . ispušta iritirajuće ili toksične pare (ili plinove) u vatri. POŽAR Zapaljivo. Izbjegavati svaki kontakt. Zaštita očiju. Izazvati povraćanje. ako je u obliku sitnog praha ili prašine kad je izložena vrućim površinama ili plamenu. Isprati usta. uključujući aparat za disanje. a potom otići liječniku. Fizički kontakt. ako je to lako izvodljivo). Prvo ispirati nekoliko minuta s mnogo vode (skinuti kontaktne leće. Zaštitne rukavice. isprati kožu s mnogo vode. ako je riječ o prahu. sprej.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost VRSTE OPASNOSTI/ IZLOŽENOSTI AKUTNE OPASNOSTI/ SIMPTOMI PREVENCIJA PRVA POMOĆ/ PROTUPOŽARNE MJERE SREDSTVO ZA GAŠENJE VATRE: Prah. Ukloniti kontaminiranu odjeću. Bez otvorenog plamena. u kombinaciji s dišnom zaštitom. potražiti liječničku pomoć.

Pomesti prolivenu tvar i zatvoriti je u posude. uključujući aparat za disanje). stranica 127 od 348 .UKLANJANJE IZLJEVA Evidentirati opasno područje. PAKIRANJE I OZNAČAVANJE Ne prevoziti s hranom i stočnom hranom. Pažljivo sakupiti ostatak i spremiti na sigurno mjesto. Ne smije se dozvoliti da ta kemikalija u e u okoliš (dodatna zaštita: puna zaštitna odjeća. Odvojiti od jakih oksidanata. Kategorija opasnosti: 6. POHRANA Otporna na vatru. halogena.1 UN skupina za pakiranje: II Morski zaga ivači. Ne isprati u kanalizaciju. Treba se osigurati da se tekući otpad drži podalje od gašenja požara. kiselina. hrane i stočne hrane.

šok i smrt. sivi. Tvar se može unijeti u tijelo udisanjem njezina aerosoloa.01 mg/m3 (kao TWA) A1 (ACGIH 1994-1995) stranica 128 od 348 . Dug ili stalan kontakt može uzrokovati osjetljivost kože. bubrege. Tvar može imati posljedice za krvotok. Toksični arsenovi plinovi mogu se stvoriti u kontaktu s kiselinom ili kiselinskim tvarima i nekim metalima kao što su galvanizirani ili laki metali. POSLJEDICE KRATKOTRAJNE IZLOŽENOSTI: Tvar iritira oči. me utim. vrućom sumpornom kiselinom. kožu. bubrege i želučano-crijevni trakt. živčani sustav. Izloženost može uzrokovati smrt. gubitak tekućine. oštećenje bubrega. jaka krvarenja. štetna koncentracija čestica koje kolaju zrakom može se. uzrokujući neuropatiju. Posljedice se mogu pojaviti kasnije. perforaciju nosnog septuma i ozljede tkiva. RIZICI UDISANJA: Isparavanje pri 20°C je zanemarivo. kožno sivilo i hiperkeratozu. PUT IZLOŽENOSTI: Krhki. kristali metalnog izgleda i bez mirisa. te kroz kožu ili unošenjem u organizam. IZGLED. Liječnički nadzor je indiciran. POSLJEDICE DUGOTRAJNE IZLOŽENOSTI ILI ONE KOJA SE PONAVLJA: Dug ili stalan kontakt s kožom može uzrokovati dermatitis. Tvar može djelovati na sluznicu. u prahu Atomska masa: 74. GRANICE IZLOŽENOSTI NA POSLU (OEL): TLV: ppm. te uzrokovati grčenja. 0. kožu i dišni trakt > jaki iritans. Reagira s dušičnom kiselinom. Metalni arsen. te elektrolite. Kad korištenja s jakim oksidantima i halogenima dolazi do opasnosti od požara i eksplozije. FIZIČKE OPASNOSTI: KEMIJSKE OPASNOSTI: Prilikom zagrijavanja stvaraju se toksične pare. jetru. Ova tvar je karcinogena za ljude.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost ARSEN ARSEN => Sivi arsen. brzo doseći. poremećaj pigmentacije.9 VAŽNI PODACI: FIZIČKO STANJE.

arsenic trichloride (ICSC # 0378).FIZIČKA SVOJSTVA: Točka sublimacije: 613°C Relativna gustoća (voda = 1): 5. arsine (ICSC # 0222). ali u literaturi ne postoji točka žarišta. Radna odjeća se ne smije nositi kući. Preporučuje se ne dozvoliti ulazak kemikalije u okoliš jer će tu i ostati. takoder kartice za specifične sastojke arsena.7 Topljivost u vodi: 0 Strujna provodljivost (nema je na kartici): 3. arsenic pentoxide (ICSC # 0377). Ne koristiti u blizini vatre ili vrućih površina.8 x 10 (+18) pri 0°CpS/m Toksičnost po okoliš: tvar je toksična za vodene organizme. DODATNE INFORMACIJE: ICS C: 001 3 stranica 129 od 348 . V. ZABILJEŠKE: Tvar je zapaljiva. Ovisno o razini izloženosti. npr. ili prilikom zavarivanja. indiciran je periodični liječnički pregled.

PRILOG 6 PRIMJER POPISA KONTAKT BROJEVA ZA HITNE SLUČAJEVE stranica 130 od 348 .

PRILOG 6 Primjer popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve Kola hitne pomoći Javni odjel za sigurnost (policija i požari) Bolnica Traumatološki centar MDEQ voditelj projekta Gra evinski voditelj Voditelj projekta Projektni inženjer HSO RA SHSC Broj za hitne slučajeve (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) Broj za slučajeve koji nisu hitni (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) stranica 131 od 348 .

PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU stranica 132 od 348 .

itd.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opis nesreće/incidenta (ukratko opisati kako se zbila nesreća/incident. nesreće ili bolesti koji zahtijevaju liječničku pomoć. molimo ispunite ovaj obrazac. na kojemu je zadatku zaposlenik tada radio. itd.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ stranica 133 od 348 . Adresa ureda zaposlenika za slanje pošte: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Lokacija ureda (ako je drugačija): _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ PODACI O ZAPOSLENIKU: Ime zaposlenika:_________________________________________________ Dužina zaposlenja: _______________________________________________ Broj zdravstvenog osiguranja: ______________________________________ Spol: muški ženski Datum ro enja: _________________________________________________ Kućna adresa: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Zanimanje: _____________________________________________________ Odjel ili grupa: __________________________________________________ INFORMACIJE O PROJEKTU: Broj projekta: ___________________________________________________ Skraćenica projekta: ______________________________________________ Voditelj projekta: ________________________________________________ Terenski nadzornik: ______________________________________________ Opis projekta (kratki opis projekta. uvjete rada. uloge zaposlenika.PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU/NESREĆI U slučaju ozljede. lokacije. a ne samo prvu pomoć.

te uzrok te nesreće/bolesti): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa dežurnog liječnika: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa bolnice (ako je primljen): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Izvještaj pripremio:_______________________________ Titula: ______________________________ Datum: _____________________________ Potpis: ______________________________ stranica 134 od 348 .PODACI O BOLESTI/OZLJEDI: Opis ozljede/bolesti (opis vrste ozljede/bolesti. zahvaćenih dijelova tijela.

PRILOG 8 PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU stranica 135 od 348 .

56/83) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. 7. 21/71) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08. 2. 19. 22/11. stranica 136 od 348 . list SFRJ br. 178/04. 84/11. 29. 110/05. 100/04) Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07. 114/02. 6. 16. 90/11) Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95. 3. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 123/97. 86/08. 55/94) Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94. 14. 123/08) Zakon o otpadu (NN br. 139/10. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007. 111/06. 42/68 i 45/68) Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84. 15. 12. 111/11) Zakon o gradnji (NN 175/03. 22. 27/96) Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 38/09. 112/01) Uredba o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 144/09) Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 26. list SFRJ br. 18. 12/12) Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07. 28. 59/96. 94/96. 17. 30. 32/98) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada. 9. 75/09) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl. 27. 87/09) Pravilnik o vrstama otpada (NN br. 8. 25.PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU 1. 31. 126/03. 56/10) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94. 24. 43/09) Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. 60/08. 21. te provjere znanja o zaštiti od otrova (NN 62/99) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 34/10) Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 032/2011) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08. 10. 114/03. 13. 4. 113/06) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 113/08. 5. 28/10) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja. 11. 20. 55/11. 23. 71/10.

SFRJ 53/88. NN 24/97) 61. ispravama. l.C9. NFPA 72 AE 46. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 087/2010) 50. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 2. glasnik grada Zagreba br. list 45/83) 35. NN 5/02) 43. SFRJ 53/88. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 55. l. Električne instalacije u zgradama. 126/03) 38. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/2008) 34. Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) 39. SFRJ 13/78) 52. 12/02. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 1. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl.B2.C9. SFRJ 13/68) 44. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 116/10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (130/11) 48. dio: Unutrašnji radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 59. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. Nadstrujna zaštita) 53. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 57. Zahtjevi za sigurnost. Nadstrujna zaštita (HRN N. l. Europski standard za rasvjetu 45. 1/08) 49. 124/10) 56.100/62) 42. dio: Vanjski radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 60. izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84) 41.741) 51.100/1962) 58. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/2011) 40. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02.100) 37. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 013/2009) 36.9. l. 23/03. Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za odvo enje dima i topline nastale u požaru (Sl. Danje svjetlo i električna rasvjeta prostorija u zgradama (HRN U.32. NN 5/02) 54. Pravilnik o evidenciji. 131/02. l. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) stranica 137 od 348 . Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. Dnevno i umjetno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. SFRJ 65/88. Zakon o vodama (NN 153/09) 47. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 33.C. Električne instalacije niskog napona – Zahtjevi za sigurnost – Zaštita od električnog udara (HRN N.743) (Električne instalacije zgrada.B2. Odluka o odvodnji otpadnih voda (Sl.

62. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 63. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 138 od 348 .

– Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2.A.2.1 III.A.2.A.2. Privremeno prekrivanje SADRŽAJ: III.A. stranica 139 od 348 .Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.1.2.2 III.A.2.A.1 III.1.2.1 III.2.A.2.2.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.2.3.3 III.o. Svibanj 2012.1 III.2.A.o.2 III.2 III.A.A.2.2 III.3.

.........A........1....3...................... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .... 143 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ............2.... 141 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .......................................3....................1 III............................A...............................A..........A....................2....141 III.................2...........2...............2............A.........................................A..... 144 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...........Dokumentacija za nadmetanje Gra enje............1.................... 144 III.........................143 III...........................A.............................. 141 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...........A..1...2 III...................2.2...........2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .............1 III.............2............ GRA ENJE .2........ UPRAVLJANJE.2....................................A......................1 III.........144 stranica 140 od 348 ......1 III................A....2....A..3.. Privremeno prekrivanje SADRŽAJ POGLAVALJA: III.....4.............................2................. 143 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...2...........2......... ODRŽAVANJE ......... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..........144 III...........

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zavod za ekološki inženjering. koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada. Zagreb. [vidi IP6]. 117/2007 i 111/2011. kada se za to steknu potrebni uvjeti.d.d. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom IZVO AČ mora. Zagreb. ožujak 2007 god.org). kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada..1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji.A.2. GRA ENJE III. Institut IGH d.2. stranica 141 od 348 . TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. III. Troškovi IZVO AČA na prekrivanju otpada otpada uključuju sve mjere zaštite na radu. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika prekrivanja otpada.Broj projekta: 3230-0576/10.d. zaštitu okoliša i održivi razvoj. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij. [vidi GP1]. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za ekološki inženjering.1.. oznaka IZV-JAK-A1. listopad 2010.1. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. Privremeno prekrivanje III. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku.A. studije i zaštitu okoliša. [vidi IP1]. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2.iswa. u količini od približno 100 m3 zemlje. broj: 24-10-013/07. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. NN br.. IZVO AČ mora osigurati ispravnu rasvjetu na gradilišnoj mehanizaciji kojom izvodi radove privremenog prekrivanja otpada.2. ožujak 2000 god.A. Zavod za planiranje.1. IZVO AČ mora izvoditi radove sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Zemljani materijal za dnevno i produljeno prekrivanje osigurava Investitor dok je dužnost IZVO AČA provoditi redovito prekrivanje otpada s navedenim materijalom.

Ukoliko Investitor uvozi znatno veće količine zemlje od kapaciteta posebne deponije. Procedura za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove sukladno ovdje propisanoj Proceduri za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada. Na posebnom deponiju.iswa. umanjiti okupljanje gamadi. ptica i glodavaca.A. 2. zaprimanje i lokalno usmjeravanje ulaznih vozila provodi IZVO AČ. 1. Izvo ač će za dnevnu prekrivku koristiti inertni materijal (zemlju) od Investitora. koje IZVO AČ vrši unutar kruga odlagališta.1. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera.A. Izvo ač će vršiti evidenciju količina dopremljene i ugra ene zemlje za dnevnu prekrivku. 5. guranju i razastiranju materijala za izvedbu privremene prekrivke moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja otpada.2. Troškovi tansporta materijala sa deponije.org). 3. Ukoliko nisu osigurane dostatne dnevne količine zemlje za dnevnu prekrivku. iskop.1. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. utovaru. Zemlja koju je osigurao Investitor će se odlagati na posebni deponij (planirka) na lokaciju sjevero-zapadno od ulazne vage. 6. Izvo ač je odgovoran za formiranje posebne deponije. Evidenciju dolaznih količina materijala za dnevnu prekrivku provodi Investitor na ulaznom postrojenju na kojem se nalazi vaga. te raznošenje vjetrom lake fracije otpada a sve u skladu s zahtjevima iz Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja. Provo enje redovitog dnevnog prekrivanja otpada inertnim zemljanim materijalom trebalo bi umanjiti izbijanje neugodnih mirisa iz tijela odlagališta na kojem se odlaže otpad. Privremeno prekrivanje Svi troškovi IZVO AČA na transportu. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. GRA ENJE ). 7. Dopremljena zemlja iz Izvo ačevih izvora će se posebno evidentirati i vagati na vagi Investitora koja se nalazi na ulazu u odlagalište. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. stranica 142 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač će ugra ivati dnevnu prekrivku i privremenu prekrivku u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. 4. Zemljani materijal za dnevnu i produljenu prekrivku osigurava Investitor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te na osnovu prikupljenih informacija (od Investitora) može dozvoliti dopremu zemlje iz Izvo ačevih izvora. Nadzorni inženjer će o istome obavijestiti Investitora. Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada (vidi poglavlje III. deponiranju. utovar i transport do mjesta izvedbe dnevne i produljene prekrivke. istovaru. Evidencija se vrši u tonama.

9.C.2. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada.A. Srodna poglavlja Poglavlje III. Izvo ač će tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru. Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. Održavanje produljene prekrivke na pokosima je predvi ena Zaštitom pokosa od erozije i sedimentacije.1 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Dnevna prekrivka je privremema gra evina i kao takvu je ne treba održavati. iz veljače 2011 [IP14].1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. Stalne prometnice Definiclje G. H. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu.2. Izvedba zaštite je dana u ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.A.2. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3.2.6 t/m3. 10.2. broj projekta 81010-041/12.A.A. Evidencija ugra ene zemlje privremeno prekrivanje se vrši u m3. Investitor će podatke o količinama dnevno dovezenog inertnog materijala koja je uvezena preko vage tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru i Izvo aču. Privremeno prekrivanje 8. ODRŽAVANJE III. stranica 143 od 348 .A. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Naplata privremene prekrivke se vrši u tonama uvažavajući gustoću zemlje u rastresitom stanju od 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje.2. III. Nadzorni inženjer vrši nadzor nad radovima dnevne prekrivke (ovjerava količinu ugra enog materijala te ovjerava procijenjenu površinu na kojoj se vršila dnevna prekrivka). Posebno će biti naznačene količine koje su pristigle iz Izvo ačevih izvora.A. Dnevnu evidenciju zemlje koja iz dovezena iz posebne deponije unutar prostora odlagališta.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom.2. Institut IGH.3 Prometnice i platoi Poglavlje III.

A. Troškovi izrade mjesečnih. U Izvještaju trebaju biti različito evidentirane površine koje su u prekrivene dnevnom prekrivkom.5.4. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.3. III. Privremeno prekrivanje III.A. produljenom prekrivkom kao i površine koje su u nagibu manjem i većem od 5%.2.A.A.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku i produljenu prekrivku. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 144 od 348 .2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kao i površine (procijenjeno u m2) koja je prekrivena s dopremljenom zemljom.2.2. III.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Vidi partikularne zahtjeve upravljanja. Izvo ač je dužan voditi dnevnu. UPRAVLJANJE III. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljene (iz vlastitih izvora i iz posebne deponije unutar odlagališta). ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Vidi poglavlje III. tjednih i polugodišnjihg planova i izvještaja IZVO AČA moraju biti uključeni u cijenu ugradnje otpada.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.2. Izvo ač je dužan tjednu i mjesečnu evidenciju dostavljati Nadzornom inženjeru.A. deponirane i ugra ene zemlje.3.

A.1.o. Prometnice i platoi SADRŽAJ: III.3.A.2 III.1 III. stranica 145 od 348 .3.A.3.A.o.3.1 III.A.2 III.2.A.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A. Svibanj 2012. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.3.3.A.1 III.2.3.3.2 III.2 III.3.3 III.A.1.1 III.3.3.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.3.3.

.............................3..........................3.......2 III.... 147 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .....3.....A.............3................ 152 III......................1...........................1 III.3...................A................. 147 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......A............................A............................................. GRA ENJE .... UPRAVLJANJE... Prometnice i platoi SADRŽAJ POGLAVALJA: III..... 153 stranica 146 od 348 ................ 147 III............... 150 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...........Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..1 III..........A...........1....... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3......4..............3................2...3...........................3...... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..150 III................................... 152 III......3......2 III.............................A...................3......... 152 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....2.............3............................................A...... ODRŽAVANJE .A.................2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....................3....................3...............1..A................1 III..2... 150 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .........A.......A............................

unutar područja odlagališta otpada. a u slučaju podizanja prašine. za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada. Stalne (asfaltne) prometnice su posebni sustav. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ožujak 2000 god. IZVO AČ je zadužen za održavanje stalnih prometnica.d.3.).3.3.A. nakon prolaska ulazno-izlazne zone. IZVO AČEV plan izgradnje tehnoloških prometnica i istovarnih platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.1. IZVO AČ mora pripremiti unutrašnje prometnice te mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. nisu obra ene u ovom poglavlju (vidi poglavlje III.1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Ne predvi a se korištenje nikakvih drugih prometnica izvan navedenog područja.A.. Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.3. Zavod za ekološki inženjering. Maksimalni nagib nivelete tehnološke prometnice iznosi od 11% a minimalni horizontalni polumjer skretanja iznosi 19 m. U načelu. III. GRA ENJE III. Privremene (tehnološke) prometnice služe i za transport strojeva i materijala potrebnih za izvo enje radova (na primjer pristupi za izradu plinskih zdenaca). do mjesta njegova odlaganja obavlja se po stalnim (asfaltnim) prometnicama. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica. Prometnice i platoi III. IZVO AČ mora organizirati polijevanje prometnica vodom. zbijanje i ugradnja. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. Zavod za planiranje.. Prometnica se izvodi nasipavanjem sloja krupnog i sitnijeg inertnog kamenog materijala stranica 147 od 348 . razastiranje. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Privremene (tehnološke) prometnice unutar tijela odlagališta prvenstveno služe za prijevoz otpada i prekrivnih materijala na pojedine radne plohe gdje se odvija njegovo odlaganje.A. tehnološka prometnca je najmanje širine 8 m kako bi se omogućilo nesmetano mimoilaženje vozila. Institutut IGH d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta. [Vidi GP1]. privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici.A.1. odnosno izvan prostora odlagališta Jakuševec.d. Zagreb. Dolaskom zimskih uvjeta.C.

Prometnice i platoi dobivenog obradom gra evinskog materijala u postrojenju za reciklažu gradevinskog otpada (RGO) ili s materijalom sličnih karakteistika. IZVO AČ mora.A. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. Predvi a se da će se nove prometnice izvoditi usijecanjem i nasipavanjem na već izvedene pokose obodnog nasipa i tijela odlagališta. za potrebe koje nisu specificirane ovom dokumentacijom. Izgradnja i održavanje istovarnih platoa vrši se otpadnim gra evinskim materijalom iz postrojenja RGO. Troškovi usluge vaganja kao i postojeći cjenik materijala Naručitelja. te se troškovi vaganja ne obračunavaju IZVO AČU. se nalazi u prilogu H "Izvod iz cjenika odlaglišta otpada Jakuševec ". IZVO AČ je odgovoran da rubni dijelovi tehnoloških i servisnih prometnica budu vidno označeni propisnim oznakama (kolcima i trakama). U cilju sprečavanja naglog propadanja. u slučaju potrebe.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.000 m2. Jedinična cijena odlaganja i ugradnje otpada obuhvaća izvedbu posteljice opisanih tehnoloških prometnica. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . stranica 148 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Obračun ovog rada vrši se posebno. Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica izgradi i održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. tucanikom frakcije 30-60 mm. Izgradnju i održavanje privremenih prometnica IZVO AČ je dužan vršiti se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. Voda koja završi u odvodnji tehnoloških prometnica mora konačno završavati u sustavu za pročišćavanje procjednih voda. Materijal iz priloga H je u vlasništvu Naručitelja. Uz tehnološke prometnice obaveza IZVO AČA je izvedba istovarnih platoa na kojima će se vršiti istovar (istresanje) otpada te odakle će se dalje otpad ugradivati u tijelo deponije. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti.60 mm i cakum pakom. Ukupna predvidena dužina tehnoloških prometnica iznosi približno 4.3. i dok se obračun geotekstila vrši po ugra enom m2 tlocrtne površine a količina ugradenog inertnog materijala se obračunava po toni. Ukoliko u pogonu za RGO ne postoje dovoljne količine materijala. ustupa IZVO AČU materijal (šutu) iz RGO na raspolaganje bez naknade. Minimalna debljina postavljenog sloja inertnog kamenog materijala je ona koja omogućava uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm). dok predvi ena površina platoa iznosi približno 20. Naručitelj za potrebe izgradnje privremenih prometnica i platoa. Obrčun ugra enih količina materijala iz RGO se vrši vaganjem na ulaznoj vagi. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnice. tada o tome IZVO AČ mora obavijestiti Naručitelja.200 m.

Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom i Kordinatorom II. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetan dovoz novog otpada. izgradnju i održavanje tehnološke prometnice.C. nakon usuglašavanja s glavnim projektantom.A. opremu. alate i pribor.14 Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.A.4 Obodni nasip III.A. Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje. Tehnološka prometnica: je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa. izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.3.1 Prihvat i ugradnja otpada III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je dužan Projekt prometne gradilišne signalizacije izraditi u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. Rad IZVO AČA na izgradnji. Stalne prometnice Definicije I. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.A. odredbama. Navedeni projekt mora biti usuglašen i ovjeren od glavnog projektanta i Koordinatora II. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. opremi i signalizaciji na cestama (NN 104/04). Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. Prometnice i platoi IZVO AČ je dužan organizirati izradu Projekta prometne gradilišne signalizacije sukladno Pravilniku o prometnim znakovima.A. stranica 149 od 348 . IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište.2 Privremeno prekrivanje III. Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz izvedbu i smještaj pristupnih puteva prema istovarnom platou i preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja s pristupnim putevima mora biti tako koncipirano da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu. materijale. IZVO AČ je dužan.

ožujak 2000 god. širina. u periodu od 1. K. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za ekološki inženjering. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dok gra evinsku lnjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer. IZVO AČ je zadužen za polijevanje prometnica i platoa vodom zbog pojave prašine. III. Posipanje prometnica solju nije stranica 150 od 348 .3. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Predvidivi angažman vozila za polijevanje prometnica je 8 h/dan.3.A. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno.2. D. E.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cestovna infrastruktura i platoi Odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada.3. Prometnice i platoi J. površine i debljine). Privremene prometnice moraju biti tako izgra ene.A. Obračun rada na polijevanju prmetnica vrši se na mjesečnoj osnovi. IZVO AČ na odlagalištu mora raspolagati minimalno s jednim ispravnim vozilom za polijevanje privremenih prometnica vodom.d. Privremene prometnice se dolaskom zimskih uvjeta moraju profilirati (naborati) strojem s gusjenicama. ožujka do 31. Servisna prometnica: je stalna prometnica za pristup izgra enim dijelovima odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. Dolaskom zimskih uvjeta IZVO AČ mora pripremiti privremene prometnice i platoe za zimske uvijete (ručno ili strojno posipavanje sipine na privremenim prometnicama) i vršiti čišćenje snijega i leda s prometnih površina. ODRŽAVANJE III. Odredivanje zahtjevanih linija. Izvo ač je odgovoran za izgradnju i održavanje servisne prometnice.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor. Dolaskom zimskih uvjeta. da je umanjeno prašenje tijekom sušnog perioda i smanjeno formiranje blata za vrijeme vlažnog perioda.3. nagiba.2.A.A. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica. listopada.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. III. Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za ovjeru gra evinske knjige (dužine. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. Zagreb. IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja.2. kontura i kota. Tijekom toplog perioda godine.

transporta. Obračun ovog rada vrši se posebno. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. do 31. IZVO AČ mora dnevno sanirati ulegnuća i neravnine na privremenim prometnicama i platou. Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. Aktivnosti Izvo ača na održavanju prometnica i platoa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Obračun nabave. Obračun rada na pripremi prometnica za zimske uvjete i zimsko održavanje vrši se na mjesečnoj osnovi. u slučaju potrebe.60 mm. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pranje vertikalne signalizacije (prometnih znakova).A. Prometnice i platoi preporučljivo zbog uništavanja donjeg ustroja privremene prometnice. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. deponiranja. sljedeće godine. na odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. IZVO AČ je odgovoran da dnevno ožnačava rubne dijelove tehnoloških i servisnih prometnica propisnim oznakama (kolcima i trakama). planiranja i zbijanja ovog rada vrši se posebno. IZVO AČ je obvezan izvršiti održavanje prometnica i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. u slučaju potrebe.03. Održavanje obuhvaća čišćenje kanala od mulja. odnosno nalogu Naručitelja. IZVO AČ je dužan u Mjesečnom izvještaju i gra evinskom dnevniku vršiti evidenciju zimskog održavanja prometnica. IZVO AČ mora. Predvidivi angažman specijaliziranog vozila IZVO AČA za zimsko održavanje prometnica je jednom tjedno u trajanju od 8 sati u periodu od 01. IZVO AČ je zadužen za zamijenu i popravak oštećene signalizacije. Obračun rada na interventnom održavanju prometnica tijekom zimskih uvjeta vrši se po satu interventnog održavanja. erozije i dospjelog otpada. Održavanje (obnova) privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO. utoavra.11. Obračun ovih radova vrši se posebno. Stanje prometnica i stanje ispravnosti strojeva mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju IZVO AČA. tucnaikom frakcije 30-60 mm. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . ugradnje. IZVO AČ mora. Ovjeru rada vrši Naručitelj. u tekućoj godini. stranica 151 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3.

koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. Troškovi Izvo ača na terenskim mjerenjima iskolčenja i izvršenih radova. dok gra evinsku knjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer. stranica 152 od 348 . III. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.3.A.A. IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje privremenih prometnica i platoa na tijelu odlagališta. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Institut gra evinarstva Hrvatske d.3. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje..3. Institut IGH d. Rad Izvo ača na održavanju prometnica i platoa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. površine i debljine). ožujak 2000 god.3. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010.. UPRAVLJANJE III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.3.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom Obveza je IZVODAČA da planira redosljed izgradnje pristupa pojedinim razinama popunjavanja tijela deponije. Obračun sitnih popravaka prometnica i platoa se vrši ovjerom Nadzornog inženjera utrošene količine ugra enih materijala za održavanje prometnica i platoa. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje i održavanja prometnica i platoa koje će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova.3. odnosno tjedna na koji se plan odjnosi. Zagreb.d. Prometnice i platoi Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje i prometnica odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za gra evinsku knjigu (dužine. [vidi IP6]. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor. Zavod za planiranje. III. Zavod za ekološki inženjering.A.d. IZVO AČ mora ukalkulirati u jediničnu cijenu ga enja i održavanja privremenih prometnica i platoa.

Prijedlog Izvo ača o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna.3. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa. Prometnice i platoi Izvještaji Izvo ača Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 153 od 348 . održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.5. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama i kvaliteti inertnog materijala iz RGOa i kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. tucanik. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje (korištenja) inertnog materijala iz RGO-a kao i ostalog kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica i platoa. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina. U mjesečnom planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca. nesortirani kameni materijal. cakum pak) za izgradnju i održavanje tehnoloških i servisnih prometnica kao i privremenih platoa. III. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljenih i ugra enih količina materijala (šuta iz postrojenja RGO. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. Izvo ač mora voditi dnevnu. istovarnih platoa i odlagališnih ploha.3.1. Tjednu i mjesečnu evidenciju je Izvo ač dužan redovito dostavljati Nadzornom inženjeru. Vidi poglavlje III. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Rad IZVO AČA na izgradnji.4.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

2.A.4. Svibanj 2012.2 III.A.1.A.4.4.2 III.A.A.1 III.3. stranica 154 od 348 .1 III. Obodni nasip SADRŽAJ: III.4.3 III.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.o.4.1 III.3.A.1 III.o.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2 III.1.A.A.4.2.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.4.4.4.4.A.

...............................4..................2 III... UPRAVLJANJE. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III................... 156 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..A....................1 III.........................A....2.......Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..................................A.. ODRŽAVANJE ..........2 III............157 III.1 III.......4..........3....2...........2...............4..............4.................... 157 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .3....... GRA ENJE .........A.....4....1 III.2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .............................1............. 158 III....... Obodni nasip SADRŽAJ POGLAVALJA: III.. 158 stranica 155 od 348 ...... 156 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......A..............................................................A.............4.. 157 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.......1.......A..................................................A...A...............4........................A.........4....................... 158 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .....................1..........3.............4.............4......................... 156 III...............

Zavod za planiranje.d. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. hvatači kondenzata.1. odredbama. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. ožujak 2007 god. ožujak 2000 god. Zavod za ekološki inženjering.d. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. [vidi GP1].5 Me unasip (zečji nasip) stranica 156 od 348 . Srodna poglavlja Poglavlje III. III.4. [vidi IP1]. broj: 24-10-013/07. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Zagreb. održavanje i izvedbu tehnoloških (privremenih) prometnica prema istovarnim platoima i odlagališnim plohama.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.d. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. oznaka IZV-JAK-A1. Zavod za ekološki inženjering. Obodni nasip III. šahtovi ventila. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. listopad 2010. [vidi IP6]. materijale..1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Obodni nasip tijela odlagališta je izveden u potpunosti.A. ta da transporte i zvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih instalacija.4. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kablovi za detekciju oštećenja geomembrane.3 Prometnice i platoi Poglavlje III.4. instalacije sutava za umanjenje širenja neugodnih mirisa). Obveza je IZVO AČA da prije izvo enja eventualnih radova i/ili transporta po tijelu nasipa prikupi podloge o položenim instalacijama (plin.A.. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju obodnim nasipima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.Broj projekta: 3230-0576/10.A.4. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. studije i zaštitu okoliša. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Institut IGH d. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. opremu. GRA ENJE III. alate i pribor.A.A. Izvo ač je zadužen za održavanje izgra enog nasipa u funkcionalnom stanju kao i za upravljanje.1. Zagreb..

Vidi poglavlje III. ODRŽAVANJE III. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.4. kao i električno napajanje za nabavljenu crpku. Popravak oštećenja izvedenih instalacija snosi IZVO AČ. 3 faze.4. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih instalacija. Obračun rada se vrši po satu najma opreme za crpljenje i opreme za električno napajanje pumpe (agregat) zajedno s gorivom za agregat.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III. A. stranica 157 od 348 . 6. Gotova prekrivka.2. Gotova prekrivka III.3 kW.000 sati.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje od otpada lakih frakcija i košnju obodnih nasipa. Zagreb.2.4. Predvidiv broj sati crpljenja je 1. III. Obveza je IZVO AČA da vrši mjesečni vizualni obilazak i pregled izvedenih obodnih nasipa. minimalnih karakteristika protok 30l/s kod H=10 m (kao Flygt BIBO 2102.. Obodni nasip Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. Obodni kanali III. A. te da izvještava o eventualnim erozijama nasipa. Za potrebe održavanja i eventualnog spriječavanja širenja zaga enja. IZVO AČ je zadužen za održavanje (popravak) erozija nastalih na nasipu.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A.2. Popravak se vrši zapunjavanjem brazda zemljanim materijalom i zatravljenjem zapuna. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. impeller code 231). ožujak 2000 god.4.A.7 Detekcija oštećenja geomembrane III. na spoju produljene prekrivke (dio plohe kod kojega je tijelo otpada u izgradnji) i sustava odvodnje procjednih voda duž nasipa prati razinu procjedne vode kako ne bi došlo do preljevanja nakupljene procjedne vode niz nasip.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Aktivnosti IZVO AČA na održavanju nasipa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Institut gra evinarstva Hrvatske d.6.A. a po nalogu Naručitelja. te će vršiti cršljenje procjedne ili oborinske vode u sustav procjednih ili oborinskih voda.A. Izvo ač će izvršiti nabavu muljne pumpe.d.8 Sustav procjednih voda III. kao i po satu rada pumpe. Zavod za ekološki inženjering. [vidi GP1].A.12.A.A. Obračun ovih radova vrši se putem mjesečnih Izvještaja izvo ača. Obveza je IZVO AČA da na obodnom nasipu.12.13.

. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 158 od 348 .A. Obodni nasip Rad IZO AČA na održavanju nasipa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. UPRAVLJANJE III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju nasipa od djelovanja erozija kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer.4. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. te da izvještava o razini procjedne vode na spoju privremene prekrivke i sloja odvodnje procjednih voda kao i pojavi eventualnih erozija nasipa.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih obodnih nasipa. III. ožujak 2000 god.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zagreb. III.4.A.4.3.A.3.d. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje.4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zavod za ekološki inženjering. [vidi GP1].

A.5.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1 III.2 III. Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ: III.5.o.2 III.1 III.A.A.5.1 III.A.5. Svibanj 2012.5.A.A.3.A.o.5.5. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2 III.1.5.A.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.5.2.A.1 III.3. stranica 159 od 348 .3 III.2.A.A.5.1.

.........................................A.........................A..... 164 III..2............ 164 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..................A....1 III..1.......5...5.............................................3.................................A....... 164 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....A.3.......3......A....1........................5........2 ODRŽAVANJE ....................1 III.....1........................................5.......2 GRA ENJE ..................1 III...................................A............2 UPRAVLJANJE .......5............A..5.......... 161 III.........5................................. 165 stranica 160 od 348 .......... 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .......................2.............................5.A............2.....5........... III.............. III....................... 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .......Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III... Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ POGLAVALJA: III....... 161 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......5.....A..161 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......... III.........................

A. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351. • Drenažni materijal – Poglavlje 02361. Me unasip (zečji nasip) III. III..1.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. ožujak 2007 god. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. [vidi GP1]. • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360. opremu. stranica 161 od 348 . rezanje umjetnih materijala.5.A. • Zaštitni sloj .Poglavlje 02362..d. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.A.Poglavlje . [vidi IP1]. broj: 24-10-013/07. transport. Troškovi IZVO AČA na izvedbi me unasipa uključuju sve mjere zaštite na radu. istovar. razastiranje i zbijanje zemljane ispune i umjetnih materijala za Izvedbu me unasipa (zečjeg nasipa). zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. • Filterski geotekstil . ugradnju.5. Zavod za ekološki inženjering. zavarivanje umjetnih materijala. oznaka IZV-JAK-A1. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.d.1. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.Poglavlje 02363. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. utovar.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. prirodnih i umjetnih materijala. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na izvedbi me unasipa (zečjeg nasipa) uključuje pribavljanje cjelokupne radne snage. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234. ožujak 2000 god. Zagreb. reguliranje vlage. odredbama. Institut gra evinarstva Hrvatske d. deponiranje.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa.5.5. opreme i izvo enje svih radova potrebnih za iskop. alate i pribor. Zavod za ekološki inženjering. materijale. priprema podloge. Zagreb. GRA ENJE III.

Materijal koji se koristi mora biti bez organskih sastojaka. B. stranica 162 od 348 . drva. i izrade obračuna ugra enih materijala IZVO AČ treba ukalkulirati u ukupnu cijenu izvedbe me unasipa. B. Uklanjanje zaštitnog sloja. Osiguranja od pomicanja geomembrane slojem zemlje. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pripremu podloge za linijski zavar glatke HDPE geomembrane debljine 1 mm i hrapave PEHD geomembrane debljine 2. Sva zemljana ispuna zečjeg nasipa treba biti izvedena u skladu s poglavljem "Zemljana ispuna". Isto tako materijal ne smije sadržavati dijelove kamena ili šljunak veće od stotinu (250) mm u promjeru. drenažnog sloja. C.5. otpada. Vidi sliku 1. led i smrznuta zemlja se trebaju ukloniti iz zemljane ispune prije ugradnje. skladištenja i ugradnje iz poglavlja 02349 – Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području. D. Zemljana ispuna ne smije uključivati tla koja se klasificiraju kao OH ili OL. NADZORNI INŽENJER može pogledati predvi ena područja za dobavu zemljane ispune. Me uansip (zečji nasip) Nožica pokosa ugra enog otpada odlagališta mora biti udaljena minimalno 10 m od krune me unasipa.024. zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2) treba obaviti vrlo pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja hrapave PEHD geomembrane (debljine 2. dovoz. Nakon polaganja glatke PEHD geomembrane od 1 mm i osiguranja od pomicanja geomembrane sa zemljom. kvalitete. E. C. Zemljana ispuna Sva zemljana ispuna treba biti dobavljena iz čistih izvora koji je pregledao NADZORNI INŽENJER.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. rezanje.5 mm. IZVO AČ je zadužen za vraćanje ukljonjenih slojeva zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2). F. Zamrznuti materijali se ne smiju koristiti za zemljanu ispunu. D. postavljanje i zavar glatke PEHD geomembrane debljine 1 mm. Snijeg.5 mm). filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2).A. po HRN U. Troškovi gedetskog iskolčenja pozicije me unasipa.B1. Geomembrana mora udovoljiti svim zahtjevima rukovanja. (vidi sliku 1). drenažnog sloja. i svih ostalih štetnih materijala koji mogu biti degradirani ili koji se ne mogu dovoljno zbiti. Me unasip (zečji nasip) A. A. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2) i zaštitnog sloja u projektno stanje. Nabava. Mora imati fizičke karakteristike koje omogućuju ravnomjerno rasprostiranje i zbijanje. Zemlja uzeta iz prostora odlagališta prikladna je za ispunu samo po uvjetima iz stavke B.

A.4.A. nagibi) kao i snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu je obveza IZVO AČA i treba biti uključena je u jediničnu cijenu izvedbe me unasipa. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine. dužine. Snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu.C. kontura i kota.A. G.5. Obodni nasip Poglavlje III. Plohe na kojima se odlaže otpad moraju imati odvodnju spojenu sa sustavom procjednih voda.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A. M. odnosno koji je potrebno ugraditi radi izvedbe me uansipa (zečjeg nasipa) izme u pojedinih odlagališnih kaseta i ploha. Me unasip (zečji nasip) 10 m UDALJENOST OTPADA I VRHA NASIPA Slika 4 Nacrt izvedbe me unasipa (zečjeg nasipa) Srodna poglavlja Poglavlje III. Stalne prometnice Definicije L. Zemljana ispuna je neorganski. stranica 163 od 348 . Plohe na kojima se nije započeo odlagati otpad moraju imati odvodnju u sustav oborinskih voda. Ovjera količina Nadzorni inženjer za gra evinske radove ovjerava kvalitetu. Prometnice i platoi Poglavlje III. čvrst i trajan zemljani materijal iz tla. Me unasip nasip: Gra evina kojom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad.3. Odredivanje zahtjevanih linija. nagiba. a nadzorni inženjer za geodetske radove ovjerava količine izvedenih radova. Terenska mjerenja uključuju: F. Zemljana ispuna: Zemljana ispuna je zemljani materijal (tlo) koji treba ugraditi i zbiti. Privremeno prekrivanje Poglavlje III. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se ne odlaže otpad.2.

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.2. ODRŽAVANJE
III.A.5.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.5.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
IZVO AČ je dužan vršiti redovito čišćenje nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa), kako bi se oomogućilo otjecanje nakupljene procjene vode. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja geotekstila i geomembrane.

III.A.5.3. UPRAVLJANJE
III.A.5.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

stranica 164 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Izvještaji Izvo ača IZVO AČ mora izvesti me unasip prije početka odlaganja i ugradnje otpada na kasetu 6/1, odnosno 6/2. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju čišćenja nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa). Dostava mjesečng izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 165 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A.6. Kanali

SADRŽAJ: III.A.6.1 III.A.6.1.1 III.A.6.1.2 III.A.6.2 III.A.6.2.1 III.A.6.2.2 III.A.6.3 III.A.6.3.1 III.A.6.3.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 166 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.6.1.
III.A.6.1.1 III.A.6.1.2

GRA ENJE ............................................................................................168
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........................................................... 168 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................. 168

III.A.6.2.
III.A.6.2.1 III.A.6.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 169
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................................... 169 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....................................................... 169

III.A.6.3.
III.A.6.3.1 III.A.6.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 171
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...................................................................... 171 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....................................................... 171

stranica 167 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

III.A.6.1. GRA ENJE
III.A.6.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji; • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 god. [vidi GP1]. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1]. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302, • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301

III.A.6.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Opće napomene Izgradnja kanala nije predvi ena ovom dokumentacijom. IZVO AČ je obvezan izvršiti izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju kanala i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Troškovi IZVO AČA na izvedbi kanala uključuju sve mjere zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.C. Stalne prometnice

stranica 168 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

Definicije N. Kanali: Kanali su gra evine koje služe za otvoreno prikupljanje i provo enje oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu. Terenska mjerenja H. Nisu predvi ena.

III.A.6.2. ODRŽAVANJE
III.A.6.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.6.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju kanala dlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje i upravljanje kanalima odlagališta. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. Prilikom izvo enja radovam, u cilju izbjegavanja moguće pojave požara ili eksplozije, IZVO AČ je obavezan sve djelatnike s Ex zonama na odlaglištu odnosno Elaboratom zaštite od požara i klasifikacija prostora, Ecoina, kolovoz 2011. [vidi Prilog A, IP13].

stranica 169 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ je zadužen provoditi minimalno nataloženi mulj kao "slivničarem". Datum sadržan u mjesečnom za čišćenje taložnica u otvorenom kanalu oborinskih voda plohe 1 dva puta godišnje.6. Obveza IZVO AČA na košnji obodnih kanala je dana u poglavlju III. dok se širina kanala mijenja i iznosi maksimalno 8 m. dok se tijekom nižih temperatura ne očekuje angažman Izvo ača.050. Čišćenje treba provesti specijaliziranom opremom tzv izvršenog čišćenja i planirani datum sljedećeg čišćenja mora biti izvještaju IZVO AČA. Gotova prekrivka.A. Obodni kanal IZVO AČ je zadužen za obilazak i pregled otvorenih i zatvorenih odvodnih kanala oborinskih voda uključivo i taložnica (na plohi 1 jug. Datumi izvršenih čišćenja. predvidivo 7 komada) minimalno jedan puta mjesečno. IZVO AČ je zadužen da pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1).00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. Predvidiv angažman IZVO AČA je jedan puta godišnje.12. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu. Veći angažman IZVO AČA se očekuje tijekom toplijeg dijela godine. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Troškove rada IZVO AČA treba uključiti paušalni iznos koji je predvi en za upravljanje kanalima. Osim čišćenja IZVO AČ je dužan zbrinuti otpad. Stanje elemenata iz ove točke mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska. Obračun ovog rada se vrši ovjerom sati rada radnika kroz gra evinski dnevnik. Kanali IZVO AČ je dužan vršiti tjedni obilazak i pregled 1) obodnog kanala i 2) kanala uz sjevernu ogradu.5 m. Gotova prekrivka. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela kanala provoditi 5 puta godišnje. Evidencija rada IZVO AČA mora biti evidentirana u gra evinskom dnevniku i Mjesečnom izvještaju. sati rada radnika i evidencija broja stranica 170 od 348 .800 m.A. Sakupljanje letećeg otpada treba provoditi po potrebi. obično nakon kiše. IZVO AČ po nalogu Naručitelja treba izvršiti strojno čišćenje svih kanala od nakupljenog mulja. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja glinenog dna kanala. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela obodnih kanala provoditi 5 puta godišnje. Obveza IZVO AČA na košnji predmetnog kanala je dana u poglavlju III.A. IZVO AČ je zadužen za ručno čišćenje svih kanala od letećeg otpada. evidencija broja angažiranih radnika.58 ha. Obaveza IZVO AČA radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada. Predvidiv angažman Izvo ača po čišćenju je 1 radnik × 4 dana /mjesečno × 8 sati kroz period od 5 mjeseci. Dužina predmetnog kanala je 1. površina za održavanje iznosi 1. Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru.12.

Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor.A. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju košnje i čišćenja kanala od nakupljenog mulja. Ispitivanje se provodi jednom u 5 godina. oznaka IZV-JAK-A1.3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. Kanali sakupljenih vreća napunjenih letećim otpadom mora biti sadržan u mjesečnom izvještaju Izvo ača. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije.d.6.6. Zagreb. broj: 24-10-013/07. III. organizirati ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog Ispitivanja. Aktivnosti Izvo ača na održavanju kanala moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.6.. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ožujak 2007 god.A. Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih kanala.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske d. izvještavati o isteku periodičkog ispitivanja.A.6. Zavod za ekološki inženjering. Popravci neophodni za nesmetan rad kanala moraju se evidentirati u mjesečnom izvještaju Izvo ača s foto-dokumentacijom. [vidi IP1].3.3. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 171 od 348 . UPRAVLJANJE III. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. kao i čuvanja dokumentacije o provedenom Ispitivanju.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti dna kanala od ovlaštene institucije.A.

2. Svibanj 2012.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.7.A.7.7.7.7.1.7.A.A. stranica 172 od 348 .A.A.o.A.3.2.A.7.2 III.7.1 III.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.1 III.7.7.2 III.A. Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ: III.2 III.3 III.1 III.A.3.A.1.1 III.

...................... Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ POGLAVALJA: III.......... 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...................................3................. GRA ENJE ........7..A......2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .....................1.................A...7......... 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .7.................... 174 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .................................2..........7.........7....1 III...........1 III...............7.......3..........7. 177 stranica 173 od 348 ....... UPRAVLJANJE........177 III.................7.........................1 III........................A........................7.........2 III.............. 177 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA. ODRŽAVANJE .......2..........................................................2 III.........................A........................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.........................1..................................2............ 174 III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.......3.. 178 III...A...A.......A....................A. 174 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .....A......7..1...............A...............

Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1. Zavod za ekološki inženjering.7.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.7.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji.1. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. IZVO AČ je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu. materijale. Zagreb. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.7. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika detekcije oštećenja geomembrane. ožujak 2007 god. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Detekcija oštećenja geomembrane III. broj: 24-10-013/07.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta. odnosno nalogu Naručitelja. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III.. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. alate i pribor. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Troškovi IZVO AČA na ispitivanju sustava za detekciju oštećenja geomembrane uključuju sve mjere zaštite na radu. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1. odredbama.1. [vidi GP1]. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. oznaka IZV-JAK-A1. opremu.d.A.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 6/2 i 6/3. Izvedba sustava za detekciju oštećenja geomembrane nije predvi ena ovom dokumentacijom.A.A.1. Izvo ač je obvezan izvršiti ispitivanje sustava za detekciju oštećenja geomembrane a sve prema zahtjevu. Zagreb. stranica 174 od 348 . GRA ENJE III. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. [vidi IP1]. ožujak 2000 god. Zavod za ekološki inženjering.7.

i mjernih ormara čija je funkcija pronalazak mjesta oštećenja geomebrane.A.A. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1.A. Obodni nasip Poglavlje III. Zaštitini sloj iznad sustava procjednih voda Poglavlje III. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane. stranica 175 od 348 .A.9.1.2.A.8. Sistem za detekcjiu oštećenja geomembrane: Je skup kablova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2.A. Detekcija oštećenja geomembrane Srodna poglavlja Poglavlje III.7.000 g/m2.4. Sustav procjednih voda Poglavlje III. Terenska mjerenja I. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 mm. Obuhvaćaju kontrolno ispitivanje propuštanja geomembrane prije početka ugradnje otpada. Privremeno prekrivanje Poglavlje III. mjernih i napajajućih elektroda. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. Ploha za prihvat azbestnog otpada Definicije O. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama.10.

Detekcija oštećenja geomembrane Slika 5 Izvedeno stanje sustava za detekciju oštećenja PEHD geomembrane na plohama 5D i 6 stranica 176 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

ožujak 2007 god. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. broj: 24-10-013/07.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zavod za ekološki inženjering.. oznaka IZV-JAK-A1..d.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. osim zaštite terminala praćenja (plave metalne kutije označene kao MC na slici 1) koje su postavljene na obodu nasipa od oštećenja tijekom radova na odlagalištu.7. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za jedno kontrolno ispitivanje oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 stranica 177 od 348 . ODRŽAVANJE III. ožujak 2000 god.7. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1.A. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.3. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Detekcija oštećenja geomembrane III. [vidi IP1]. ožujak 2000 god.A.d.A.7. Sustav detekcije oštećenja ne zahtijeva posebno održavanje. oznaka IZV-JAK-A1. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zagreb.d.2.40 ha. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. UPRAVLJANJE III.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.2. [vidi GP1]. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb. Zavod za ekološki inženjering. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III. Površina kasete 6/1 iznosi 2. kasete 6/2 iznosi 2.90 ha i kasete 6/3 iznosi 3.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. [vidi IP1].7.A.A. broj: 24-10-013/07. Institut gra evinarstva Hrvatske d. 6/2 i 6/3 (ploha 6).A. [vidi GP1].3.7.. ožujak 2007 god.92 ha.7. III.2. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.

Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1. organizirati ispitivanje i dostaviti Izvješće o ispitivanju prije planiranog početka ugradnje otpada na pojedinu kasetu. 6/2 i 6/3 (ploha 6). Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora. Detekcija oštećenja geomembrane III. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1. Aktivnosti Izvo ača na detekciji oštećenja geomembrane moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.A.3. Obveza je IZVO AČA da putem izvještaja obavjsti o stanju sustava detekcije i o rezultatima provedenog ispitivanja. Popravci PEHD geomembrane neophodni za nastavak radova na ugradnji otpada moraju se sanirati prije početka ugradnje otpada. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 178 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti plan provedbi ispitivanja i evidenciju o provedbi ispitivanja. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije.7.A.7.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju jednog ispitivanja detekcije oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada na kasete plohe 6.

– Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.8.A.2 III. Sustav sakupljanja procjenih voda SADRŽAJ: III.A.1 III.8.A.8.1 III.8.1 III.8.8.3.A.2 III.A.8. stranica 179 od 348 .4 III.A.A.1.1.A.A.8.8.2 III.o.3.A. Svibanj 2012.2.1 III.A.3 III.o.8.2 III.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.A.8.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2.8.A.

.A.........A.....................8.1 III. III....... III....................A..................8..............................8........... 195 III.......8.........1.....................1....2 GRA ENJE ....................................... 187 III.....................................................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje........ održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III............................... 187 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..............2 UPRAVLJANJE .................................3.........A......5............................A. III................. 195 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ........................................181 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......A.....1 III.................2................8....................1 III..... 187 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..........3..............8......... 196 stranica 180 od 348 ............1......4......2 ODRŽAVANJE ......................... Sustav sakupljanja procjednih voda SADRŽAJ POGLAVALJA: III. 181 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......A......2..................A.......A..................8............ 194 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...............2....8...............A............. 181 III........................ 194 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...................8...A.....8........8.A.........3...... POSTUPANJE S OTPADOM.......8....... III........

Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361. Zagreb. IZVO AČ je zadužen za organiziranje izrade Izvedbenog projekta kompenzacijskih bazena (sjever i jug) uvažavajući Ex zone odlagališta kao i za gra enje projektiranih kompenzacijskih bazena.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ožujak 2000 god. izgradnji. Zavod za ekološki inženjering. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. IZVO AČ je zadužen za održavanje i upravljanje sustavom procjednih voda. oznaka IZV-JAK-A1. Opće napomene Sustav sakupljanja procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. ožujak 2007 god.8. alate i pribor. održavnju i upravljanju sustavom procjednih voda uključuje sve mjere zaštite na radu.8. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. Institut gra evinarstva Hrvatske d. stranica 181 od 348 .8. odredbama.. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.d. Sustav sakupljanja procjednih voda III. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.8.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji.1. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika sustava procjednih voda. broj: 24-10-013/07. [vidi GP1].A. GRA ENJE III.1.2.1. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Zavod za ekološki inženjering.d. Zagreb.A.1. opremu.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III.A. materijale. [vidi IP1]. IZVO AČ je zadužen za izradu Izvedbenog projekta premumpnog šahta kao i za gra enje projektiranog prepumpnog šahta.8. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Troškovi IZVO AČA na organizaciji izrade projekta. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.

Od plohe 3 do uključivo plohe 5. procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug. Spojne kolektorske cijevi su unutrašnjeg promjera 300 mm (vanjskog promjera 400 mm). Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1.5. III.531 m. te se tada mijenja tip cijevi u perforirane. Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa.1.A.2.2. III.A. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova.8.2. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2".Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. III. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1.8. Opis izvedenih kompenzacijskih bazena (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta Jakuševec. drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m.4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. S pojedinih kaseta.A.390 m. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda.8. na kojima još nije započela ugradnja otpada. Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m. Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena.2.3. Na plohi 2.1. Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm.8. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora stranica 182 od 348 . Sustav sakupljanja procjednih voda Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm.800 m. III.1. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". a južnog 1. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda. Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6. oborinske vode se istim sustavom odvode u obodni kanal oborinskih voda.2.512 m.8. Sustav za dreniranje procjednih voda sastoji se od perforiranih cijevi (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu). Od šahtova ploha ploha 6 do 2.

tvrtke broj TD 02-02-02- III.n. Konstrukcija šahta mora biti takva da je omogućena vizualna provjera eventualnog propuštanja izvedenog šahta (dvostruka stijenka). Konstrukcija izlazne cijevi iz šahta mora biti takva da otežava povrat iscrpljene vode nazad u šaht a istovremeno omogućuje gravitacijski istjecanje u punom profilu izlazne cijevi (tzv.. Poklopac šahta od PEHD materijala treba imati odzračnik dovoljnog kapaciteta odzračivanja. 3) i granični senzor isključenja (senzor br.8 × 6 m.8.25 m.25 m. Prije izrade projektnog rješenja. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona IP13].20 m.m.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.n. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen jug je 107. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108. IZVO AČ je zadužen za geodetsko snimanje pozicija ulaznih i izlaznih cijevi iz oba kompenzacijska bazena.6. Zavod za ekološki inženjering. 4) kada je razina procjedne vode u šahtu na razini izlazne cijevi i omogućeno je gravitacijsko istjecanje iz kompenzacijskog bazena. 02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god. Sanacija izvedenih kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati u skladu sa sljedećim projektnim zadatkom: IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta šahtova s dvostrukom PEHD stijenkom (po dnu i obodu).m.d.1.8. Debljina stijenke mora biti minimalno 10 mm. dubina kompenzacijskih bazena iznosi 2. Projektom je potrebno predvidjeti još 3 senzora i to senzor uključenja i rada jedne pumpe (senzor br.m. opasnosti "2" [vidi prilogu 27 i 28 – Prudinec. Sustav sakupljanja procjednih voda ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1.m. Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u dokumentacije Glavni projekt. stranica 183 od 348 .n.47 m. Predvi a se smještaj 2 pumpe s usisom u visinskom području od približno 1 m izme u visinske kote vrha taložnice i dolazne (ulazne) cijevi. 2) senzor uključenja paralelnog rada 2 pumpe (senzor br. Kompenzacijski bazen treba imati taložnicu konusnog oblika minimalne dubine 30 cm. Projektom kompenzacijskog bazena IZVO AČ treba predvidjeti automatsko isključenje pumpi prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (senzor isključenja br.A. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec Institut gra evinarstva Hrvatske d.2 m.A. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen sjever je 107. 1). Visinska kota poklopca kompenzacijskog bazena je 109. [vidi GP1].33 m. pelikanov kljun).n.n. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108.m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Automatika uključivanja pumpi mora biti programirana tako da se ugra ene pumpe kod razine vode izme u senzora 1 i 2 naizmjenično uključuju. Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1.

IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena ishoditi suglasnost od Glavnog projektanta i Koordinatora II. Nakon izgradnje kompenzacijskih bazena IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski strojarski i elekto projekt izvedenog stanja). va enje i zbrinjavanje gra evinskog otpada postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena.A. Nosač za pumpu. Sustav sakupljanja procjednih voda Izvedbenim projektom je potrebno osigurati pristup taložnici kako bi specijalan stroj mogao izvršiti čišćenje taložnice crpljenjem nakupljnog mulja. napajanje i odabir tipa robusnih muljnih pumpi otpornih na agresivne procjedne vode (minimalne karakteristike 2.4. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu. visine H = 5 m) u protuekslozijskoj izvedbi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog kompenzacijskog bazena. Prije izvo enja. Predvidjeti svjetlosni signal (bljeskalicu) s elekto ormara kompenzacijskih bazena u slučaju kvara pumpi i/ili pojave razine vode u kompenzacijskom bazenu iznad senzora br. Izvedbenim projektom je potrebno riješiti automatiku. stranica 184 od 348 . Troškove precrpljivanja procjednih voda snosi IZVO AČ. Napajanje pumpi projektno riješiti s vanjskog razvodnog elektro ormara u protueksplozijskoj izvedbi. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje procjednih voda. IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta sanacije kompenzacijskih bazena izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. Pumpe moraju biti sa mogućnošću pojedinačnog va enja (automatska spojka s vodilicama). Izvedbenim projektom je potrebno predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) kompenzacijskih bazena.5 l/s. Predvidjeti dvije pumpe po bazenu. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektiranih kompenzacijskih bazena na koje je prethodno dobio suglasnost.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.8. U kompenzacijskom bazenu je potrebno projektno predvidjeti i izvesti nosače za dvije pumpe i penjalice za spuštanje u šaht i eventualnu izvedbu zaštite od pada u dubinu. IZVO AČ je zadužen za razbijanje. penjalice i le obran trebaju biti izvedeni od nehr ajučeg materijala. odnosno u tijeku izvo enja se procjedna voda treba precrpljivati u nizvodni šaht procjednih voda. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine. a IZVO AČ mora izvesti pristup specijalnom stroju do šahta (predvidivo 6 m2 po kompenzacijskom bazenu). Prije postavljanja PEHD šahta IZVO AČ mora zbiti temeljnu podlogu od šljunka debljine 20 cm na minimalno 30 MN/m2 i izvesti temelj (debljine 20 cm) od betona klase C 12/15. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem.

2.8. Projektom adaptacije precrpnog šahta IZVO AČ treba predvidjeti isključenje električne pumpe prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (pumpa na plovak).7. Predvidiva je ugradnja jedne pumpe po šahtu. Minimalni kapacitet muljne pumpe iznosi 2. Adaptacija i izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1".2.8. god. Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi. III.A. Izvedbeni projekt mora imati plan izrade razvoda električne energije iz dijela biokompostane. IZVO AČ dužan izraditi Izvedbeni projekt adaptacije šahta za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. postavljanjem kablova. Precrpni sustav treba projektirati tako da je električnu pumpu (na va enje) moguće u budućem periodu (predvidivo do 2018.8. Poklopci (brtve) križnih ventila su trenutno vodopropusni. Razvod elektične energije koji se ugra ue unutar obodne prometnice mora biti u proueksplozijskoj izvedbi. stranica 185 od 348 .) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB-21 (kaseta 6/3). Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti.1. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". muljna pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi.8.1. Plan razvoda elektične enercije mora biti projektiran za napajanje električnom energijom sa JB-19 na JB-21 uključivo s iskopom. te je IZVO AČ dužan provesti sanaciju propuštanja ventila. postavljanjem kablova i zatrpavnjem.5 l/sekundi pri H=5 m. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. Sustav sakupljanja procjednih voda III. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice. Budući da se radi o oborinskoj vodi.A. Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom. Pumpa mora biti projektirana i ugra ena s lancem sa mogućnošću va enja za lakše održavanje.A. uključivo s iskopom. Na plohi 1 se ulijev sadržaja kolektorskih cijevi u sabirne bazene provodi pomoću tri revizijska šahta u kojima se nalaze križni ventili. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine. Obodni nasip Poglavlje III.1. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog prepumpnog šahta.6. Gotova prekrivka Poglavlje III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do mTEO Poglavlje III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljajne procjednih voda Poglavlje III. Troškove precrpljivanja oborinskih voda snosi IZVO AČ.A.A.A.A.8. III. Prije izvo enja. Ploha za prihvat azbestnog otpada Poglavlje III. IZVO AČ je dužan izvršiti nabavu i montažu baždarenog električnog kontrolnog brojila. uključivo s iskopom.4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.11. Kanali Poglavlje III. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda. Nakon izgradnje prepumpnog šahta IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski. Gornji brtveni sloj Poglavlje III. IZVO AČ je zadužen za nabavu i izvedbu adaptacije projektiranog precrpnog šahta na koji je prethodno dobio suglasnost. ugradnjom razvodnih ormara. IZVO AČ mora isprazniti revizijski šaht od dotekle oborinske vode. Troškovi uklanjanja i ugradnje pločevine uključuju sav materijal i radove za kompletno izvršenje posla.A. IZVO AČ je zadužen za izvedbu razvoda električne energije iz dijela biokompostane. IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. postavljanjem kablova. odnosno prije izvedbe prepumpnog sustava. U sklopu projekta IZVO AČ je dužan dostaviti projektantski troškovnik (i ispunjeni troškovnik s procjenom troškova). Srodna poglavlja Poglavlje III.14.A. IZVO AČ je dužan da za Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta ishoditi suglasnost od Naručitelja.A.A.8. nabavu i montažu električne muljne pumpe s plovkom koja će crpiti oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal. potrebno je ukloniti zavareni čep od PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na nizvodnoj strani šahta JB19. Sustav sakupljanja procjednih voda Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini.A.1. IZVO AČ je dužan adaptirati prepumpni šaht u skladu s Izvedbenim projektom adaptacije.10. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji stranica 186 od 348 . Prihvat i ugradjna otpada Poglavlje III.2.9.9. strojarski i elekto projekt izvedenog stanja).A.A.12.13. IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD).

3 i 2 prebacuju na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda dalje gravitacijski teče prema sabirnim bazenima. III.. Zavod za ekološki inženjering. Sustav sakupljanja procjednih voda P. Kolektorske cijevi: Kolektorske cijevi su dvostjene PEHD cijevi promjera 400/300 mm koje provode procjednu vodu iz sabirnih šahtova nizvodno.2. Sabirni šahtovi: Sabirni šahtovi su dvostjeni PEHD elementi sustava procjednih voda koji prikupljaju procjednu vodu iz pojedinih kasta i dvode je kolektorskim cijevima nizvodno prema sabirnim bazenima. ODRŽAVANJE III. oznaka IZV-JAK-A1. Kompenzacijski bazeni su izvedeni na spoju ploha 1 i 2 .8.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode od pojedinih drenažnih ploha do sabirnih bazena. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. R. Obuhvaća geodetsku izmjeru ulaznih i izlaznih cijevi u postojeće kompenzacijske bazena te izmjeru i iskolčenje za postavljanje novih kompenzacijskih bazena. K. kinete i sifoni moraju biti čisti a svi ventili moraju funkcionirati.8. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Terenska mjerenja J. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361. [vidi GP1]. 5.2. Zagreb. broj: 24-10-013/07. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati.1.8. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. [vidi IP1]. Q. III. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne. ožujak 2000 god. Zagreb.2.8.A.A. Zavod za ekološki inženjering..8. 5D.2.d. Definicije Drenažne cijevi: Su perforirane i pune PEHD cijevi kojima se prikupljena procjedna voda dovodi do sabirnih šahtoava. Kontrolno ispitivanje vodonepropusnosti novo izvedenih kompenzacijskih bazena. stranica 187 od 348 .A.10. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d. Šahtovi.A. S.A.1.A. Kompenzacijski bazeni: Kompenzacijski bazeni su gra evine koje procjednu vodu koja gravitacijski dotiče iz ploha 6.8. ožujak 2007 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d. 4.2. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.11.

2. (1× godišnje). stranica 188 od 348 .000 m. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). Oprema za čišćenje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi. IZVO AČ je zadužen da minimalno 1 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . IZVO AČ je dužan o provedenom održavanju dostaviti Izvještaj u dva primjerka.A. Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom. Učestalost čišćenja drenažnih cijevi (perforiranih i punih) na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje (2× godišnje) i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda.A. mjestima na kojima su uočena odstupanja i slično. 5. Predvi ena dužina čišćenja plohe 1 iznosi 10× 200 m = 2. potrebno je provesti čišćenje cijevi za prikupljanje procjednih voda ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Troškove IZVO AČA po ovoj točki treba obračunati kroz stavku upravljanje. Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone.8. Sustav sakupljanja procjednih voda III. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 4. ventile i poklopcwe šahtova u stanje uporabivosti. Predvi ena dužina čišćenja ploha 2 do 6 iznosi 21 × 200 m + 1 (JB-6) 51 m= 4. urednosti šahtova. Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja cijevi za prikupljanje procjedne vode na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnj (1 × godišnje).2. III. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima).2.1. Neposredno prije snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje svih kolektorskih cijevi ukupne dužine 2. IZVO AČ radova čišćenja je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. voditi evidenciju provedenih ispitivanja.2.2. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima.8. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.251 m. dužina ulaska wome u drenažu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO A je dužan provesti periodičko ispitiavanje vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610.A. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena. Ispitivanje treba provesti ovlaštena institucije. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti.8. 6.907 m.

Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508. mjestima na kojima su uočene anomalije. suženja poprečnog presjeka. Sustav sakupljanja procjednih voda III. puknuća i slično. kontra padovi. O provedenom snimanju IZVO AČ mora dostaviti izvještaj u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD).8.A. Snimanje sustava za prikupljanje procjedne vode IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava za prikupljanje procjedne vode CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Izvo ač je dužan izraditi i dostaviti Nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. fotografijama kritičnih dionica.2. Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda. Snimanje se provodi jedan puta godišnje. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. stranica 189 od 348 .8. Oprema za snimanje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi. Ploha 1 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti. Snimanje se provodi dva puta godišnje. Plohe 2 do 6 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti.2.1:2006.3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. U sklopu snimanja. talog.

5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202.A. JB-7 3 160/143 210.5 PJ-7 1 300/250 178. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22. dalje neprohodno.5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi.5 JB-12 4 160/143 228.4 Sumarno snimiti [m] 6379. Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 12 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi.5 JB-2 2 200/175 198.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra.5 Sumarno očistiti [m] 6379. PJ-9 1 300/250 189.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198.8. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202. dalje neprohodno za čistač i kameru. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222.5 JB 22 6 160/143 202.5 PJ-6 1 300/250 166.5 PS-5 1 300/250 178. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.9 Vertikalna deformacija na 51 m.5 nailazak na zubu zavara cijevi.br. m.5 Na 19.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222.5 JB-8 3 160/143 210.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 190 od 348 .

Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 13 Popis revizijskih šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno čistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 191 od 348 .br.A.8.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

(2× godišnje). ventile i poklopce u stanje uporabivosti.8. Prije eventualnog ulaska u šaht provesti mjere propisane u poglavlju III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. o brzini protjecanja. Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. Sustav sakupljanja procjednih voda III. Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka. razini procjedne vode u šahtu. Šahtove odvodnje procjednih voda IZVO AČ je dužan održavati na sljedeći način: 12.4. IZVO AČ je dužan održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čišćenjem (1 x mjesečno).A. Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone.2. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno). Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima stranica 192 od 348 . (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda a prije snimanja kamerom). "X" komada.2. IZVO AČ je zadužen za provedbu kontrole vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje). 16.). stanju sifona. Prvo pokretanje ručice IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveaden u posao. U slučaju detekcije CH4. 13. Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. O provedenom čišćenju Izvo ač je dužan sastavaiti detaljni Izvještaj. 15.8. stanju urednosti. IZVO AČ je zadužen za održavanje šahtova procjednih voda čišćenjem. očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. eventualnom usporu. Zaštita okoliša i zdravalja. god. Sve nedostajuće vijke IZVO AČ treba zamijeniti s inox vijsima. IZVO AČ je zadužen za provjeru prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (1 x mjesečno). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje).5. 14.A. sifon. 17. IZVO AČ je dužan izvijestiti o mjestu izbijanja metana u šahtu (hvatač kondenzat tipa 3. (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. IZVO AČ je zadužen za tjedno izviještavanje Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna.). 18. poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). "T" komada. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno).8. Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom. Prvo ispitivanje vodonepropusnosti IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveden u posao. priključna kolektorska cijev i sl. stanju taloga. IZVO AČ je zadužen za tjedne vizuale preglede šahtova procjednih voda. poklopca šahta i odzračnika. Održavanje sabirnih šahtova odvodnje procjednih voda Sabirni šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi. Minimalno dva puta godišnje IZVO AČ mora isprati unutrašnjost šahtova na kojima se vrši snimanje vodom. nepropusnosti spojeva. ispravnosti ručice ventila. Pregled stanja se provodi radi mogućnosti fizičkog oštećenja stijeki šahta. 19. (1× mjesečno).

Izvo ač je dužan provesti ispitivanje od ovlaštene institucije. rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. stanju funkcioniranja pumpi. Ispravnost električnih i strojarskih komponenti ugra enih pumpi (u Ex izvedbi) IZVO AČ mora kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci.1. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). Sumarna zapažanja tjednih pregleda. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 193 od 348 . strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice i unutrašnjosti kompenzacijskih bazena od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi.2. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. razini procjedne vode u bazenu. Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena IZVO AČ mora provoditi po potrebi. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. god. stanju urednosti. (1× godišnje) 22. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena.8. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. stanju poklopca (1× tjedno). 2 × mjesečno. 9.2. U izvještaju treba biti navedeno. Predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2. brzini protjecanja.A. god.A. Sustav sakupljanja procjednih voda procjednih voda u skladu s projektima. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda.8. IZVO AČ je dužan izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. (6×godišnje). Obračun se vrši kroz poglavlje V. eventualnom usporu. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je sakupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. čistoći šahtova. 20. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti. stanju taloga.A. III. IZVO AČ je zdužen za provedbu periodičkog ispitivanje vodonepropusnosti. Kompenzacijske bazene procjednih voda IZVO AČ treba održavati na sljedeći način: 7. 21. 8. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti.5. (1× godišnje). stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). 10.

TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. [vidi IP1]. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera.8.2. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti).8. (4×godišnje). (1× godišnje) 12. Institut gra evinarstva Hrvatske d. UPRAVLJANJE III. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 stranica 194 od 348 . Sustav sakupljanja procjednih voda 11. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Zavod za ekološki inženjering. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice u prepumpnom šahtu od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi.8. razini vode i slično. Predvidiv angažman je četir puta godišnje.A. [vidi GP1]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Zavod za ekološki inženjering. III. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. III. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti..2. ožujak 2000 god. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije koje se provodi prema normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.6. Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda mora biti po svmu isto kao i za šahtove procjednih voda osim što se još predvi a i crpljenje nataloženog mulja iz dna precrpnog šahta 4 × godišnje. oznaka IZV-JAK-A1. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao.8. ožujak 2007 god.A.A.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zagreb.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.. broj: 24-10-013/07. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361.3. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta.d. Izvo ač je dužan izvršiti ispitivanje po ovlaštenoj instituciji. IZVO AČ je zadužen za provedbu periodičkog ispitivanja vodonepropusnosti. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Zagreb.d.

a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04).8. Trošak izrade vremenskog plana treba uključiti u cijenu upravljanja sustavom procjednih voda.3. kao i čuvati dokaz o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje procjednih voda (dotok. (1× godišnje) IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti navedene Izvještaje u dva primjerka. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011). Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama.A. dužina ulaska wome u drenažu.8. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09). Sustav sakupljanja procjednih voda III. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju.A. provesti ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). od ovlaštene institiucije. mjestima na kojima su uočene nepravilnosti. a nakon čišćenja.4. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. IZVO AČ je dužan voditi evidenciju provedenih ispitivanja vodonepropusnosti kompenzacijskih bazena. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati).8.8.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustava procjednih voda. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava procjednih voda u dva primjerka. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. stranica 195 od 348 . POSTUPANJE S OTPADOM Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja.A. urednosti šahtova. ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada.2. IZVO AČ je dužan dostaviti Izvještaj o održavanju kolektorskih cjevovoda. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima).A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. NN 60/2008 i NN 87/2009).A. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja.8. • Opasnost od eksplozije. kao što su šahtovi. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika.A. H2S. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. Obračun i naplata zbrinjavanja opasnog otpada vrši se posebno. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima.5. Radovi gra enja i odžavanja se moraju izvoditi na mjestima s povećanom opasnosti.8. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 196 od 348 . CO2. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite.opasnost od gušenja radnika. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". cjevovodi procjednih voda u kojima je detektiran odlagališni plin.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U suprotnom se s predmetnim muljem treba postupati u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". Sustav sakupljanja procjednih voda Ukoliko rezultati fizikalno . kompenzacijski bazeni. NN 111/2006. uprvaljanja i održavanja na sustavu procjednih voda.kemijske analize pokažu da predmetni mulj nije opasni otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec. III. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. • Toksičnost .opasnost od trovanja.

2.A.2.A.2 III.A.1.9.9.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ: III.1 III.3.1 III.1 III.A.A.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.2 III.o.9.2 III.o.A.9.3 III.9.A.A.9.9.9.9.1 III. Svibanj 2012.A.3.9. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A. stranica 197 od 348 .A.1.

.................................................A...2 III....9.A...3............2.......... 201 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .... 200 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA....9..3....................... UPRAVLJANJE...9.......2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....9..................A.......................1........................................9.....A.........2......... Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ POGLAVALJA: III.....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje......................................199 III.2 III................ 199 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................9...A...... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III......A... 201 III............9...........201 stranica 198 od 348 ..................1 III.............. 199 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......................9....................................A.1....... ODRŽAVANJE ....9.....A......1.........................1 III. 200 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...200 III.................A......................9..........1 III................3.............A........2................................................................ GRA ENJE .....................

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. opremu. ožujak 2007 god. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja.1 Prihvat i ugradnja otpada stranica 199 od 348 .2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. materijale. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. Zavod za planiranje.A. [vidi GP1].9. broj: 24-10-013/07. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa). IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. GRA ENJE III. Srodna poglavlja Poglavlje III. Zavod za ekološki inženjering. oznaka IZV-JAK-A1. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta.. III.d.1. studije i zaštitu okoliša. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. Zavod za ekološki inženjering.9. Zagreb. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Zagreb. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.A. listopad 2010. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d.A..Broj projekta: 3230-0576/10. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. alate i pribor.A.9. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III. Institut IGH d.. [vidi IP6]. [vidi IP1]. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1.1. ožujak 2000 god.9. odredbama. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.

A. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3. ODRŽAVANJE III.5 Me unasip (zečji nasip) III.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje zaštitnog sloja na plohama 6/1 do uključivo 6/3 tijekom perioda od ožujka do listopada. Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2.13. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2.A.3 Prometnice i platoi III. Zagreb. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda: Zaštitni sloj definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal.A.9.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Ugra uje se na filtarski geotekstil tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja.A. Obim posla na održavnju zaštitnog sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda će se smanjivati s početkom odlaganja otpada na pojedine kasete izvedenog brtvenog sustava i sustava odvodnje procjednih voda.9. Zaštitni sloj je potrebno održavati čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. A. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Definicije T. oznaka IZV-JAK-A1.8 Sustav procjednih voda III. A.A. ožujak 2007 god.2. Čišćenje treba provoditi jednom mjesečno ručnim alatom (plijeviti i čupati raslinje).9.12.A.d.2. [Vidi IP1]. III.6.9. Institut gra evinarstva Hrvatske d.2 Privremeno prekrivanje III.. stranica 200 od 348 . Predvidiv angažman izvo ača je 1 radnik 3 dana po 8 sati mjesečno.A.40 ha. broj: 24-10-013/07.A. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. Zavod za ekološki inženjering. Obodni kanali III.A.A.7 Detekcija oštećenja geomembrane III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.92 ha. Popravak oštećenja izvedenih elemenata snosi IZVO AČ.90 ha. III. Gotova prekrivka III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Obveza je IZVO AČA da zvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda.

3. oznaka IZV-JAK-A1.9. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda kao i kvalitetu rada.3. [Vidi IP1].A.9. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. ožujak 2007 god. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 201 od 348 . broj: 24-10-013/07. Zagreb. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. ovjerava Nadzorni inženjer. Zavod za ekološki inženjering. III. Rad IZO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Aktivnosti IZVO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.9. UPRAVLJANJE III. III.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.3.d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja.A.9.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.A.

A.A.A.o.10.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.A.10.1 III.1 III.A. Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ: III.10.1.10. stranica 202 od 348 .10.A.3.2.10.A.2 III.A.A.10.2.A.2 III. Svibanj 2012.1 III.o.2 III.10.10. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.10.3 III.2 III.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.1 III.A.1.3.4 III.10.10.

.....2........5.......... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.... III...........................................A...10...........10...................... 214 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .. 204 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .................. 215 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .......4.........1...........................................10........A......1 III.............. 214 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .......................... 215 III............................ III......... 216 stranica 203 od 348 .....3......1....... POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM .................................... 214 III..................A...................3....... 205 III...................10...................2 GRA ENJE ....1 III....................2 UPRAVLJANJE .........................2..............10..10.......10...........2 ODRŽAVANJE ..............A...10.......A..........2............. III...........1...A.......Dokumentacija za nadmetanje Gra enje...A............................................ Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III...........................10...A....... III........10..... 215 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...................204 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .........10.A........10.................. 216 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ....3.1 III..............A...............A....................A............

[vidi GP1]. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.d.10.d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad). [vidi IP6].5 m i ukupne širine 6.A. Izvo ač je dužan ishoditi sve potrebne suglasnosti/dozvole za rad s azbestom nadležnih ministarstava. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala. Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6..A. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu. Institut IGH d. Zavod za ekološki inženjering.160 m2. studije i zaštitu okoliša.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta. [vidi IP1]. ožujak 2007 god.5 m. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.d. Zavod za ekološki inženjering.10. Institut gra evinarstva Hrvatske d. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada.A. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4. Zagreb. Ploha za prihvat azbestnog otpada III. Zagreb. broj: 24-10-013/07.10. Opći • • • • stranica 204 od 348 . Zavod za planiranje. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela). oznaka IZV-JAK-A1.. Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2.1. dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala. uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa.Broj projekta: 3230-0576/10. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.. Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. Elaborat tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]. Na kraju pristupne prometnice. izveden je plato za okretanje vozila. GRA ENJE III. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad.1. listopad 2010.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ožujak 2000 god.

materijale.5 Me unasip (zečji nasip) Poglavlje III.9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Pravilnici i propisi Uredba o kategorijama. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A.A. 39/09) Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN42/07) Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/09) Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprje enja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) • • • • • • stranica 205 od 348 .2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju plohe za prihvat azbestnog otpada obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. Srodna poglavlja Poglavlje III.8 Sustav procjednih voda Poglavlje III. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. odredbama.A.A.A. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.1.6 Obodni kanali Poglavlje III. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.A.A. alate i pribor.A. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05.7 Detekcija oštećenja geomembrane Poglavlje III. opremu.10.10.A.

Na vidljivom mjestu. koja ima otprilike slijedeći sadržaj: OPASNOST – AZBEST – SAMO OVLAŠTENO OSOBLJE – OBVEZNA UPOTREBA ZAŠTITNE OPREME. potrebno je izme u azbestnog i komunalnog otpada izvesti odgovarajuće me uprekrivne slojeve. Kako bi se i u tom slučaju polje za prihvat azbestnog otpada izoliralo od okoline..˝ stranica 206 od 348 .. ODJEČE I OBUĆE'' .. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10. postavlja se tabla. a time i zdravlja ljudi. Primjer koji se prezentira ovaj slučaj prikazan je na slici 3˝ u TD27: . Pri tome se poglavito misli na bušenje plinskih zdenaca.Pristup odlagalištu osobama koje nisu zaposlene spriječen je ogradom koja se izvodi po rubu odlagališta ili oko samog polja za prihvat azbestnog otpada. iznad njega se može odlagati komunalni otpad.Nakon završetka odlaganja azbestnog otpada.Nakon zatvaranja polja za prihvat azbestnog otpada iznad područja gdje je vršeno njegovo odlaganje ne smiju se provoditi aktivnosti kojima bi se dovelo do zaga enja okoliša. ali treba voditi računa da je udaljenost dna zdenca od vrha me uprekrivnog sustava veća od predvi enog slijeganja otpada. te se odlagalište čuva 24 sata.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prema Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) polje (kazeta) za prihvat azbestnog otpada mora biti izdvojeno od ostalog dijela odlagališta. odmah uz područje gdje se prihvaća azbestni otpad. a na porti se provodi evidencija ulaženja ljudi na odlagalište. Ukoliko se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad mogu se u području odloženog komunalnog otpada izvoditi zdenci.A. Ploha za prihvat azbestnog otpada IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: Tehnologija odlaganja azbestnog otpada Izdvajanje polja za prihvat azbestnog otpada .

). teškog opterećenja vozila i dr. gdje se istovaruje. a svi radovi trebaju proteći na način da se izbjegne ili skrati period u kojem nije moguć pristup kazeti za odlaganje azbestnog otpada. Kod odlaganja azbestnog otpada najveću pažnju treba posvetiti tome da se spriječi. odnosno svede na minimum.10. na odlagalište se doprema samo zapakiran ili adekvatno obra en azbestni otpad.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.˝ Općenito o odlaganju otpada koji sadrži azbest . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ploha za prihvat azbestnog otpada Dovoz otpada koji sadrži azbest do polja za njegov prihvat . Tehnologija istovara i ugradnje zapakiranog azbestnog otpada opisana je u TD27. da se izbjegne ispuštanje čestica azbesta u okoliš potrebno je hitno poprskati otpad. Nadalje. kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta.Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). Pristupnu prometnicu (i radni plato ispred kazete za azbest) potrebno je redovito održavati.4 mm) • spremnici i ambalaža koja sadrži azbestni otpad moraju biti vidljivo označeni prema posebnom propisu • osoba koja prevozi otpad koji sadrži azbestna vlakna ili prašinu mora osigurati da tijekom utovara. Održavanje prometnice obuhvaća i održavanje prometne gradilišne signalizacije. te osigurati rubove ljepljivom trakom • nezapakiran azbestni otpad: . te ga u što kraćem vremenu zapakirati u foliju ili alternativno (nepostojanje adekvatne folije u danom trenutku na gradilištu) prekriti slojem zemlje u debljini od minimalno 10 cm. ispuštanje azbestnih vlakana i prašine u zrak. Izvo ač (poduzeće) koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je izvoditi radove održavanja prometnice. odnosi se na slijedeće: • zapakirani azbestni otpad – provjeriti da li je dobro zapakiran. Tehnologija koje se treba pridržavati kako bi se isto postiglo. mora zapakirati tako da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš (zahtijeva se ambalaža od polietilenske folije debljine najmanje 0.Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). istovara i prijevoza ne do e do ispuštanja tih vlakana ili prašine u zrak Azbestni otpad se do samog mjesta odlaganja dovozi trajnom ili privremenom gradilišnom prometnicom.odmah po istovaru navlažiti otpad stranica 207 od 348 . Ukoliko se na odlagalište ipak dopremi i azbestni otpad koji nije pakiran ili obra en... izvo ač koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je sukladno dinamici punjenja plohe azbestom izgra ivati pristupnu prometnicu/rampu. te po potrebi sanirati oštećenja koja mogu nastati uslijed različitih utjecaja (padalina. pri prijevozu azbestnog otpada. te ukoliko nije provesti isto polietilenskom folijom debljine minimalno 0.A.4 mm. potrebno je pridržavati se slijedećeg: • otpad se prije prijevoza.

kao i globalna stabilnost cjelokupnog odloženog otpada za slučaj da se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad.4 mm. potrebno je na samoj lokaciji osigurati dovoljnu količinu vode za prskanje azbestnog otpada za slučaj da do e do puknuća folije u koju je upakiran. zemljanim materijalom ili slično. 12t) i ograničavanjem debljine jednog sloja odloženog otpada prije zbijanja na visinu jedne-dvije palete (maksimalno 1.˝ stranica 208 od 348 .A. šljunkom.5m. a potrebno je osigurati procje ivanje oborinske vode do sustava za sakupljanje procjednih voda.5m). te mjestu gdje je azbestni otpad odložen (u skladu s Pravilnikom o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest. zbijanjem otpada odgovarajućim brojem prijelaza stroja (npr. kako je opisano u zasebnom poglavlju. U pravilu se zadovoljavajuća stabilnost postiže projektiranjem konačnog pokosa odloženog azbestnog otpada u nagibu 1V:3H.u što kraćem vremenu upakirati otpad u polietilensku foliju debljine minimalno 0. te izvedbe vertikalnih zemljanih stupaca. U pravilu se na polja za azbestni otpad dopremaju valovite ili ravne fasadne i krovne ploče. Svaki red paleta prekriva se horizontalnim slojem zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropus-nosti [vidi TD27]). te tako pripremljene cijevi upakirati u foliju • zdrobiti cijevi nakon prekrivanja zemljanim materijalom uz adekvatne mjere zaštite (me uostalim prskanje vodom i obavezno korištenje zaštitne opreme) i uz prethodno isho enu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Prije prekrivanja i zbijanja redova paleta. te osigurati rubove ljepljivom trakom • azbestni otpad nije dozvoljeno lomiti. Kako je azbestni otpad upakiran u foliji. a širina drenažnog stupca treba iznositi najmanje 0. Ukoliko se ipak dopreme i odre ene količine cijevi koje sadrže azbest. piliti ili na bilo koji drugi način obra ivati Pokosi odloženog azbestnog otpada i zbijenost otpada trebaju biti takovi da se osigura stabilnost odloženog azbestnog otpada. potrebno je provesti neku od slijedećih mjera: • prije prelaska strojevima/vozilima preko cijevi iste ispuniti betonom. Udaljenost susjednih vertikalnih drenaža ne smije biti veća od 3 m. vrsti. Odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini. uz korištenje adekvatne opreme.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada . a debljina ovog sloja treba iznositi minimalno 0. načinu obrade odloženog azbestnog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2m nakon zbijanja. NN 42/07). izme u paleta treba ugra ivati vertikalne slojeve zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]). kao i Ministarstva graditeljstva i prostornog ure enja. tri prijelaza kompaktora ili buldozera težine min. Na odlaganju azbestnog otpada smije raditi isključivo obučeno osoblje.

Azbestni otpad upakiran i odložen na paletama Drobljeni ili usitnjeni azbest se na mjestu nastanka uglavnom pakira u nepropusne polipropilenske vreće tzv. Rukovanje i manipulacija s ovim vrećama riješena je preko ušivenih ručki koje se prihvaćaju pretežito viljuškarima ili nekim drugim strojevima za podizanje tereta. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postupak ugradnje otpada koji sadrži azbest na odlagalištu Jakuševec . različitih dimenzija. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 m.5 tona. "big bag".krovne ploče.10. obloge i sl.2 x 1. dok se težina jedne palete kreće u rasponu od 0.2 m. Na ovaj se način uglavnom pakira i transportira "pločasti" azbest .8 x 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dopremati će se na drvenim paletama (dimenzije paleta su uglavnom 0. 1 x 1.Većina azbestnog otpada koji će se odlagati na kazetu. Azbestni otpad upakiran u . Slika 7.big bag˝ vreću stranica 209 od 348 .2 m ili 1.5 m do 1.2 m). Visina azbestnog otpada na pojedinim paletama kreće se uglavnom od 0...A. Slika 6.5 do 1.

bez obzira na geometrijski oblik azbestih "paketa" zajedničko im je svima da moraju biti propisno pakirani kako bi bilo spriječeno osloba anje azbestnih čestica u zrak. ''žabom'' ili nekim sličnim strojem. Tako er. stranica 210 od 348 . kamiona i drugih strojeva kojima se transportira azbest) realno je za očekivati da na kazetu za azbest neće dolaziti azbestni "paketi" veći od cca 1.10. te tako er paleta/vreća do palete/vreće. ali se to u ovom trenutku ne može točno znati. Kazetu za azbest potrebno je popunjavati u redovima i to tako da se prvi red složi paralelno i neposredno uz rub (južnog) obodnog nasipa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Drugi red će se slagati neposredno uz prvi.5-3 m (širina dviju paleta) x 45 m (duljina kazete za azbest. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad parkira se što bliže kazeti za odlaganje azbesta. te ga na isti način složiti. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postoji mogućnost da će odre ena količina azbestnog otpada dolaziti pakirana i u drugačijim oblicima. Sa vozila koja su dovezla azbestni otpad.0 m izme u njih).5 x 1. potrebno je osigurati debljinu prekrivnog sloja od minimalno 20 cm (u zbijenom stanju) iznad azbestnog otpada.A. odnosno na posebno ure enu površinu uz kazetu za azbest. Na taj će se način formirati red duljine od oko 45 m. dok se konačna površina jednog sloja ugra enog azbestnog otpada zbija prelascima kompaktora.5 m. Me utim. Na taj način formirati će se "dvored" približnih dimenzija 2. Me utim.5 x 1. Palete/vreće potrebno je slagati neposredno jedne uz drugu. a provedbom monitoringa se konstatira da je kakvoća zraka zadovoljavajuća. Budući da visina pojedinih paleta/vreća neće biti ujednačena. Sljedeći "dvored" je potrebno odmaknuti za cca. Kada se propisno zapakirani otpad koji sadrži azbest dopremi do mjesta budućeg odlaganja (dozvoljeno isključivo osobama ovlaštenima za transport i postupanje s zbestnim otpadom) potrebno je pristupiti njegovom istovaru i odlaganju na ure enu kazetu za prihvat azbestnog otpada. valjka ili nekog sličnog stroja minimalne mase od 12 t. ukoliko je sav odloženi otpad propisno upakiran. duljina reda) x 1. te odvoze do mjesta odlaganja gdje se zajedno s paletom polažu na horizontalnu podlogu kazete za azbest.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prekrivanje će se vršiti s pjeskovito/šljunkovitim materijalom čije su karakteristike specificirane u Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]. tj. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad ne smije ulaziti u prostor kazete za azbest.0 m (visina palete). s obzirom na težinu azbesta i manipulacijska ograničenja (nosivost viljuškara. Prekrivanje odloženih paleta/vreća (dvoreda) je moguće započeti bilo kada unutar 3 mjeseca od odlaganja uz uvjet da prilikom manipulacije i odlaganja nije došlo do oštećenja zaštitne folije tj. u ovom trenutku nije moguće odrediti točnu količinu/visinu materijala potrebnog za prekrivanje azbestnog otpada. Kako bi se moglo pristupiti prekrivanju azbestnog otpada (s propisanim zbijanjem) potrebno je izvesti najmanje dva ''dvoreda'' (4 reda paleta s jednim razmakom od cca 1. Prostor izme u "dvoreda" potrebno je zbijati mini-kompaktorom. palete/vreće (ili neki drugi oblik azbestnog ''paketa'') se uz pomoć "kombinirke" na kojoj su montirane vilice ili nekog sličnog stroja skidaju s vozila. 1.0 m od prethodnog.

u TD27: Prekrivanje otpada koji sadrži azbest .Azbestni otpad se prekriva u više slučajeva. Ploha za prihvat azbestnog otpada U slučaju da do e do oštećenja zaštitne folije ili vreće koje nije moguće sanirati polietilenskom folijom i ljepljivom trakom. Vozila je potrebno prati na samoj kazeti ili neposredno uz kazetu za azbest. kako bi imao dovoljnu nosivost potrebnu za ugradnju narednog sloja). npr.A. Potrebno je isprati sve dijelove koji su mogli biti u kontaktu s azbestnim otpadom (kotači. "dvoreda" i slojeva dan je na slici 6. vilice i dr. zamijećenim zaga enjem zraka tijekom provedbe monitoringa i sl. a površinu prekrivnog materijala urediti tako da se po njoj mogu kretati strojevi (kombinirka.2 m). kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta. Tijekom zbijanja sloja azbestnog otpada potrebno je provoditi mjerenja količina azbestnih čestica u zraku.'' Shematski prikaz redova. S obzirom na predvi ene dimenzije kazete za prihvat azbestnog otpada na odlagalištu Jakuševec i pretpostavljenu visinu jednog sloja (cca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač mora izgraditi pristupnu prometnicu/rampu. radove treba obustaviti. kod dolaska neupakiranog azbestnog otpada ili puknuća folije na upakiranom otpadu.. stranica 211 od 348 .5 slojeva (nivoa) azbestnog otpada. 1. Svi strojevi koji se koriste za ugradnju azbestnog otpada moraju se prije napuštanja azbestne kazete i korištenja na nekim drugim lokacijama obavezno isprati vodom. buldozer i sl. Nastaviti s radovima tek nakon što se mjerenjima pokaže da su onečišćenja smanjena ispod dozvoljene granice.) kojima će se slagati palete i ugra ivati sljedeći sloj azbestnog otpada (potrebno je zbiti prekrivni materijal nižeg sloja (nivoa) azbestnog otpada. kompaktor.10. Na opisan način potrebno je popuniti cijelu kazetu. pretpostavlja se da će se ukupno odložiti 4 . gusjenice.). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a to su: • prekrivanje u slučaju hitnih intervencija. potrebno je oštećenu paletu/vreću poprskati vodom i u što kraćem roku prekriti (zatrpati) pjeskovito/šljunkovitim materijalom (u ovom slučaju nije potrebno zbijati zemljani materijal već će se zbijanje provoditi prilikom prekrivanja "dvoreda"). Kada se utvrdi da je prije ena dozvoljena granica onečišćenja zraka.

a da se iznad tog sloja izvede drenažni šljunčani sloj debljine 0. preporuča se da me uprekrivni zemljani sloj ima veći udio sitnozrnatog koherentnog materijala. kako ne bi došlo do miješanja materijala. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a to je ograničavanja infiltracije oborina u otpad i time minimaliziranja nastajanje procjednih voda. slojem zemljanog materijala minimalne debljine 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.10.2 m. nakon čega slijedi zatvaranje odlagališta ili dijela odlagališta gdje se vršio prihvat azbestnog otpada Sva gore navedena prekrivanja zemljanim materijalom provode se kao mjera zaštite od osloba anja azbestnih vlakana i prašine u okoliš.5 u TD27) • me uprekrivanje zemljanim materijalom koje se provodi kada se nakon završetka odlaganja azbestnog otpada iznad njega nastavlja s odlaganjem komunalnog otpada • završno prekrivanje. te odgovarajući filterski geotekstili.3 m (vidi Tehničke uvjete ugradnje – drenažni šljunak [vidi TD27]) • fiterski geotekstil mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) stranica 212 od 348 . Ploha za prihvat azbestnog otpada • prekrivanje prije zbijanja (opisano u poglavljima 2. Kako bi se spriječila infiltracija procjednih voda iz komunalnog otpada u polje gdje je odložen azbestni otpad. 1.4 i 2.5 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal manje vodopropusnosti [vidi TD27]) • filterski geotekstil. 2. kako bi bio slabije propusnosti. Me uprekrivanje azbestnog otpada iznad kojeg se odlaže komunalni otpad Kako bi se azbestni otpad izolirao od komunalnog otpada koji se odlaže iznad njega treba prethodno izvesti sloj zemljanog materijala u debljini minimalno 1. mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) • drenažni šljunčani sloj debljine 0.3 m.5 m. odnosno odmah po njegovom dovozu. Ovim me uprekrivnim zemljanim slojem odvaja se azbestni otpad od komunalnog otpada. Ovi materijali tada čine me uprekrivni sustav (odozdol prema gore): • zemljani sloj debljine 1. Završno prekrivanje otpada ima i dodatnu funkciju.A. Prekrivanje azbestnog otpada prije zbijanja Prekrivanje azbestnog otpada tek prije njegova zbijanja podrazumijeva da se na odlagalištu provode slijedeće mjere zaštite okoliša i zdravlja ljudi: • polje za azbestni otpad je izvedeno unutar ogra enog odlagališta na kojem je uspostavljena čuvarska služba tijekom cijelog dana (24 sata) • uz polje postoji tabla kojom se ukazuje na opasni azbestni otpad i zabranjuje pristup nezaposlenim osobama • sav azbestni otpad je upakiran u foliju • na odlagalištu se provodi monitoring sukladno opisu danom u zasebnom poglavlju Ukoliko nije uspostavljena neka od gore opisanih mjera potrebno je prekriti azbestni otpad na kraju istog radnog dana u kojem je on dopremljen.

sa slijedećom učestalošću: . načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja.Završni prekrivni slojevi za polje gdje se izvodi azbestni otpad trebaju odgovarati slojevima koji se prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) zahtijevaju za komunalni otpad. U principu se radi o slijedećim slojevima (od vrha na niže): • rekultivirajući zemljani sloj.Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). Padovi ne smiju biti izvedeni na način da se procjedna voda zadržava iznad polja za azbestni otpad.nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) stranica 213 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. vrsti. Završno prekrivanje. odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini..U PODLOZI ODLOŽEN AZBESTNI OTPAD.3 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]) Padovi me uprekrivnih slojeva trebaju biti takovi da se osigura odvodnja procjednih voda komunalnog otpada na područje gdje je ovaj otpad u kontaktu s donjim brtvenim sustavom odlagališta. Ploha za prihvat azbestnog otpada • zaštitni zemljani sloj debljine 0. filterski geotekstil + šljunak + zaštitni geotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • zaštitni zemljani sloj Po završetku rada odlagališta. tj.jednom mjesečno prva tri mjeseca rada . u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja.'' Primjeri izvedbe vrha azbestnog otpada i me uprekrivnog sustava za odlagalište Jakuševec dani su na nacrtima 1 i 2. odnosno sloj za zaštitu od smrzavanja • drenaža za oborinsku vodu. odnosno nakon izvedenog završnog prekrivanja otpada. te postaviti tablu s upozorenjem: OPASNOST . u TD27 3.10. GCL) adekvatnih svojstava • plinska drenaža. kako bi se spriječile bilo kakve aktivnosti na tom području. površinu ispod koje se nalazi odložen azbestni otpad najbolje je ograditi. prestanak bilo kakvog odlaganja na ili iznad površine polja . filterski geotekstil + šljunak + zaštitnigeotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • glina debljine 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. podrijetlu..5 m i kmax = 1 X 10-7 cm/s ili brtveni materijalnih (npr.A.'' Monitoring IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: .

prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada)..2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Partikularni zahtjevi su dani u poglavlju III. prema nalogu nadzornog inženjera Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09). ODRŽAVANJE III.d.A. Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: .d.10. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada.2. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0.10.1 vlakno/ml za sve tipove azbesta.jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja .A. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda. [IP15].10.2.svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku.A. stranica 214 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske d.A.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Zagreb. Broj projekta: 3230-729/09. broj: 24-10-013/07. ožujak 2007 god. Zavod za planiranje .2. III.narednih petnaest godina jednom u pet godina III.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije..obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada . Ploha za prihvat azbestnog otpada . tvrtka: Institut IGH d.10. ožujak 2010. oznaka IZV-JAK-A1. neovisno o uzroku prašine . god.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zagreb. • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena. studije i zaštitu okoliša.

2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja. Zavod za planiranje .d. god.10.A.10. [IP15].10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zagreb. tj.A.10.. tvrtka: Institut IGH d.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.d.A. Ploha za prihvat azbestnog otpada III. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). vrsti. broj: 24-10-013/07. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada. Broj projekta: 3230-729/09.obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada .jednom mjesečno prva tri mjeseca rada .3.nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) . načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja. odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini.. ožujak 2007 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d.. neovisno o uzroku prašine . Zagreb. oznaka IZV-JAK-A1.A. UPRAVLJANJE III. Zavod za ekološki inženjering. III.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije.svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku. podrijetlu.3. studije i zaštitu okoliša. sa slijedećom učestalošću: . u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja.3. prema nalogu nadzornog inženjera stranica 215 od 348 . IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: . ožujak 2010. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

čime se uzrokuju smrtonosne bolesti . kako je opisano u zasebnom poglavlju. Ljudsko zdravlje tada je ugroženo zbog mogućnosti da se azbestna vlakanca igličaste strukture zabodu u plućne membrane. Na odlagalištu treba provoditi minimalno slijedeće mjere za sprječavanje emisije azbestnih vlakana i prašine u okoliš: • treba provjeriti da li je adekvatno zapakiran azbestni otpad dopremljen na odlagalište stranica 216 od 348 .Na poslovima odlaganja azbestnog otpada smiju raditi i provoditi kontrolu samo djelatnici koji su prošli adekvatnu obuku. III.jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja .1 vlakno/ml za sve tipove azbesta.. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. NN 89/08). Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: .10.A. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0. Pri odlaganju azbestnog otpada na odlagalištu treba osigurati sve potrebne mjere za zaštitu radnika. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM IZVO AČ je dužan postupati s opasnim otpadom u skladu s Elaboratu tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]. Pri tome se posebno misli na opasnosti koje se javljaju kada se prašina i vlakna azbesta na u u zraku.azbestoza pluća i rak pluća. Ploha za prihvat azbestnog otpada Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09).4.narednih petnaest godina jednom u pet godina III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te imaju odgovarajuću zaštitnu opremu (sukladno Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest. potrebno je provoditi monitoring.A.A. prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada).10. • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena.10. U svrhu zaštite djelatnika i ostalih osoba.5.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. treba biti u skladu s uputama proizvo ača.prskanje i prekrivanje zemljanim materijalom) • kod svakog vidljivog stvaranja azbestne prašine treba odmah poprskati otpad. Ploha za prihvat azbestnog otpada • neupakiran azbestni otpad treba zapakirati u polietilenske vreće minimalne debljine 0. Prostor za dekontaminaciju radnika mora imati me usobno odvojene prostore za čišćenje zaštitne odječe. skidanje respiratora nakon što je provedena dekontaminacija itd. brusiti ili na bilo koji drugi način obra ivati proizvode koji sadrže azbest • treba provoditi monitoring Radnici koji rade na odlaganju/zbijanju azbestnog otpada moraju biti školovani za postupanje u izvanrednim situacijama (povećane količine azbesta u zraku). Ovako upakiran otpad treba odložiti na polju za prihvat azbestnog otpada. te osigurati rubove ljepljivom trakom.). te zatim poduzeti odgovarajuće mjere (prekrivanje. niti bilo gdje drugdje gdje ima prašine. te na vreći treba stajati opis o sadržaju vreće. Radnik mora biti školovan za pravilno korištenje respiratora (maske). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvo ač mora osigurati poseban prostor za dekontaminaciju i skladištenje opreme. strugati. a prije pakiranja u folije. koji se više ne koriste. oprema i respiratori. Radnik mora biti školovan za pravilnu dekontaminaciju obuče i odjeće (čišćenje mokrom krpom i usisavačem.4 mm. te odlaganje druge odječe i preoblačenje. veće puknuće . te ga ne smije skidati i odlagati na području polja s azbestnim otpadom. te znati pravilno koristiti zaštitnu opremu. Zaštitna odjeća. obavezno odlaganje odjeće u zatvorene spremnike. Pri radu u okolini u kojoj postoji mogućnost od povećane količine azbesta u zraku radnici moraju imati zaštitu opremu: • zaštitno odijelo • respirator (zaštitna maska) • zaštitne rukavice • čizme ili druga obuća Tijekom zbijanja azbestnog otpada radnici moraju nositi zaštitnu odjeću. odlaganje zaštitne odječe i respiratora. pakiranje) • kod zbijanja otpada treba prskati otpad za slučaj puknuća folije • strogo je zabranjeno trgati. Za rad s azbestnim otpadom radnik mora biti dobrog zdravstvenog stanja. Tijekom prihvata azbestnog otpada na odlagalištu potrebno je kontrolirati/pratiti slijedeće: • zdravstveno stanje radnika (zdravstveni pregled obavezan prije uvo enja radnika u posao. upoznati se s opasnostima pri radu s azbestnim otpadom. radnik mora navlažiti otpad • svakodnevno treba kontrolirati stanje folije u koju je otpad upakiran • u slučaju da je folija oštećena treba odmah reagirati sukladno stanju oštećenja (manja puknuće .prskanje i lijepljenje folije. bušiti. Nošenje odjeće. posebno respiratora. Vreće moraju biti vidno označene natpisom ili znakom za azbestni otpad.4 mm. moraju se odložiti u polietilenske vreće debljine najmanje 0. te kasnije najmanje jednom godišnje) stranica 217 od 348 .10.

o čemu treba voditi očevidnik sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42107)'' ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 218 od 348 . mjerenjem istih na području samog polja ili u neposrednoj blizini (dinamiku mjerenja treba uskladiti s dinamikom i količinom azbestnog otpada. te s planiranim aktivnostima na polju .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.10.A.) • količinu. vrstu i način obrade materijala. te redovito mijenjati korištena sredstva i opremu) • količinu azbestnih čestica u zraku. prekrivanje i sl. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ploha za prihvat azbestnog otpada • osobna zaštitna sredstva i opremu (kontrolirati ispravnost.zbijanje slojeva.

A. Svibanj 2012.A.2.1.3 III.11.11.A.11.A.1 III.o.11.A.A.2 III.A.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.2 III.2 III.11.11. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.11.11.1 III.o.11.3.11.1.11.2 III. stranica 219 od 348 . Gornji brtveni sloj SADRŽAJ: III.2.A.A.A.1 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1 III.3.A.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.11.1.
III.A.11.1.1 III.A.11.1.2

GRA ENJE ............................................................................................221
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......................................................... 221 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................ 223

III.A.11.2.
III.A.11.2.1 III.A.11.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 230
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................................................................... 230 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................... 230

III.A.11.3.
III.A.11.3.1 III.A.11.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 231
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..................................................................... 231 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...................................................... 231

III.A.11.4.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .............................................................. 232

stranica 220 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

III.A.11.1. GRA ENJE
III.A.11.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden gornji brtveni sloj sa gotovom prekrivkom. Gornji brtveni slojevi se izvode na formiranom i kompaktiranom tijelu od otpada. Nacrti projektiranog sustava gornjih brtvenih slojeva su dani dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2], vidi nacrte 5.3. (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh otpada), nacrt 5.4, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh izravnavajućeg sloja zemlje) i nacrt 5.5, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh završnog sloja zemlje). Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja, prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti; humusni sloj, sloj zaštite od smrzavanja, gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode), geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose, počevši od gornjeg sloja nadolje, su sljedeće: Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2.85H:1V) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,85 m

Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL( Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [Vidi IP1]. Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m

stranica 221 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

•Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14]. Projektni zahtjevi izvedbe sustava gornjih brtvenih slojeva odlagališta su dani u poglavljima; • 02361 – Drenažni šljunak, • 02363 – Me uprekrivni sloj, • 02371 – Geosintetski dren za plin, • 02370 - Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja, • 02374 - Geosintetski dren za vodu, • 02375 – Zaštita od smrzavanja, • 02502 – Zatravljene završnog sloja Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2]. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm, glatkog, linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba). Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2.85H. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u

stranica 222 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke, geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm, a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta, te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu. Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0,65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0,85 m na bočnim pokosima. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala, panjeva, komada kamena i ostalih štetnih predmeta. Propusnost ovog sloja je oko 3,3 x 10-5 centimetara na sekundu. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0,15 m. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije.

III.A.11.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
III.A.11.1.2.1. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju, održavanju i upravljanju Gornjih brtvenih slojeva obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje, održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.

stranica 223 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova, održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. III.A.11.1.2.2. Srodna poglavlja

Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.3. Prometnice i platoi Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.A.6. Kanali Poglavlje III.A.12. Gotova prekrivka Poglavlje III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.A.11.1.2.3. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Radovi IZVO AČA na ispitivanju, dobavi, transportu i ugradnji me upokrova obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje me upokrovnog sloja. Rezultaiti ispitivanja, prijevoz materijala na odlagalište, deponiranje, unutrašnji prijevoz, ugradnja, zbijanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Me uprekrivni sloj (me upokrov) definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal. Ugra uje se na inertni zemljani sloj od produljene prekrivke. Po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Materijal me uprekrivnog sloja je pjeskovito ili šljunkovito tlo dobiveno iz iskopa i zaliha pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Hidraulička propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). Me uprekivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja, potrebno je ukloniti sustav zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Obračun ovog rada vrši se kroz poglavlje V.A.2. Nakon uklanjanja sustava zaštite od erozije, potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja IZVO AČ treba zatražiti od NADZORNOG INŽENJERA pregled površine i odobrenje za ugradnju. Materijal me uprekrivnog sloja treba ugraditi u jednom sloju na adekvatno pripremljenu površinu. IZVO AČ mora deset (10) dana prije upotrebe predloženog materijala, dati NADZORNOM INŽENJERU na uvid potvrdu da predloženi materijal udovoljava zahtjeve iz ovog poglavlja.

stranica 224 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja. Ispitivanja se moraju izvoditi u specijaliziranom laboratoriju. IZVO AČ ne smije ugra ivati materijale dok NADZORNI INŽENJER posebno ne pregleda i odobri predloženi materijal. Ukoliko po mišljenju NADZORNOG INŽENJERA, materijal koji je predložen od strane IZVO AČA, nije prikladan za upotrebu, IZVO AČ mora priložiti na razmatranje gore navedene potvrde za drugi materijal iz drugog izvora. NADZORNI INŽENJER može u bilo koje vrijeme tražiti uzimanje uzoraka dovezenog materijala za dodatna ispitivanja karakteristika na trošak INVESTITORA. Bilo koji dovezeni materijal s terena za koji se ustanovi da nije u skladu sa specifikacijom, ili se ustanovi da je zaga en, mora se odmah ukloniti i zamijeniti prikladnim materijalom na trošak IZVO AČA, bez produženja rokova izvo enja. Debljina materijala mora se dokazati odre ivanjem visina početnih i završnih površina me uprekrivnog sloja pod geodetskim NADZOROM, a vertikalna tolerancija iznosi ± pedeset (50) mm, dok je održavanje minimalne debljine i nagiba pokosa kako je to specificirano u crtežima. Debljina materijala odre uje se kao visinska razlika izme u završne i početne površine. Tekuća ispitivanja - granulometrijske analize - moraju se provoditi najmanje jednom na 1.000 m3 ugra enog materijala. Ukoliko ispitivanja ne zadovolje propisane kriterije iz ovog poglavlja, IZVO AČ mora ukloniti ugra eni materijal i ugraditi onaj koji odgovara kriteijima propisanim u ovom poglavlju. Kontrolna ispitivanja se vrše prema nalogu Nadzornog inženjera. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 13.800 m3 materijala za me upokrov od plinske linije L do plinske linije N. Jedinčna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje me uprekrivnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu, tekuća ispitivanja, materijal, opremu, alate, pribor, utovar, transporte, iskope, deponiranje, zatrpavanje, strojna guranja, zbijanje, fino planiranje, geodetsko mjerenje i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obračun se vrši po m3 ugra enog materijala za me upokrov i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Ukoliko se planira odgoditi ugradnja gornjih brtvenih slojeva do prestanka značajnijih slijeganja, po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja, na me upokrovnom sloju treba izvesti zaštitu pokosa me upokrova od erozije i sedimentacije (vidi IP14). III.A.11.1.2.4. Geosintetski sloj za otplinjavanje Po zahtjevu Naručitelja, IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog sloja za otplinjavanje obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme, i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i

stranica 225 od 348

950 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja od plinske linije L do plinske linije N. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja.450 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). transporte. transporte.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. guranja. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog brtvenog obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. opremu. unutrašnji transporti.1. III. Jedinčna cijena nabave materijala. pribor.11.6.5. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. opremu. alate. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Radovi IZVO AČA na izvedbi Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. Prijevoz materijala na odlagalište. utovar. opreme. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog glinenog brtvenog sloja. ugradnja.1. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog sloja za otplinjavanje i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. materijala. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prijevoz materijala na odlagalište. guranja. alate.950 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje od plinske linije L do plinske linije N. materijala. Gornji brtveni sloj ispitivanje geosintetskog sloja za otplinjavanje. skladištenje. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 14. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje Geomembrana od linearnog polietilena niske stranica 226 od 348 . opreme. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. strojnu manipulaciju.2. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45. predvi a se ugradnja 45. Geosintetski sloj za otplinjavanje IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02371 dokumentacije [IP2]. Geosintetski glineni brtveni sloj IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02370 dokumentacije [IP2]. utovar. pribor. unutrašnji transporti. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog glinenog brtvenog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Jedinčna cijena nabave materijala. izvedbe i ugradnje geosintetskog sloja za otplinjavanje uključuje svu potrebnu radnu snagu.A.A. Izvedba spoja ploha 4 i 5 predvi a ugradnju 15. ugradnja. strojnu manipulaciju. materijale. skladištenje.A.2.11. izvedbe i ugradnje geosintetskog glinenog brtvenog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu. III.900 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje. materijale.11.

alate. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45. utovar. skladištenje. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15. utovar. transporte. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog drena za vodu i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02372 dokumentacije [IP2]. guranja. III.2.A. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. skladištenje. Geosintetski dren za vodu IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02374 dokumentacije [IP2]. unutrašnji transporti. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Prijevoz materijala na odlagalište. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje sloja zaštite od smrzavanja.900 m2 geosintetskog drena za vodu. ugradnja. materijale. opreme. Geosintetski dren za vodu Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog drena za vodu obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. III. Jedinčna cijena nabave materijala. materijala. unutrašnji stranica 227 od 348 . predvi a se ugradnja 27. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog drena za vodu. alate. strojnu manipulaciju. izvedbe i ugradnje geosintetskog drena za vodu uključuje svu potrebnu radnu snagu. pribor. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.7. Prijevoz materijala na odlagalište.A. Sloj zaštite od smrzavanja Radovi IZVO AČA na izvedbi sloja zaštite od smrzavanja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. opreme.11. pribor. Prijevoz materijala na odlagalište. skladištenje. Gornji brtveni sloj gustoće. Obračun se vrši po m2 ugra enog geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.11. opremu. ugradnja. opremu.1. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA. materijale.2. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja.11. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. materijala. unutrašnji transporti.900 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE). guranja. Jedinčna cijena nabave materijala.1. izvedbe i ugradnje geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) uključuje svu potrebnu radnu snagu.A.8.950 m2 geosintetskog drena za vodu od plinske linije L do plinske linije N. strojnu manipulaciju.300 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) od plinske linije L do plinske linije N. transporte.

Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 17. Sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba biti izveden u skladu s poglavljem 02375 i 2502 dokumentacije [IP2].1. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Gornji brtveni sloj transporti. IZVO AČ je zadužen da ugra eni sloj zaštite od smrzavanja ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti zaštitni sloj od smrzavanja u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku. III. Sloj zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02375 dokumentacije [IP2].2. IZVO AČ je dužan ugraditi i 10. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti humusni sloj u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku.11. guranju. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju). Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje humusnog sloja. ugradnja.A. alate. IZVO AČ je zadužen da ugra eni humusni sloj ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta.A. utovar. Po nalogu Naučitelja. izvedbe i ugradnje sloja zaštite od smrzavanja uključuje svu potrebnu radnu snagu.870 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2. opremu. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. Prijevoz materijala na odlagalište. materijala. humusni sloj je potrebno ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju). tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. stranica 228 od 348 . geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. unutrašnji transporti. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.85). Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati.9. materijale. opreme.11. Humusni sloj Radovi IZVO AČA na izvedbi humusnog sloja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. transporte. ugradnja. Jedinčna cijena nabave materijala. Obračun se vrši po m3 ugra enog sloja zaštite od smrzavanja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. pribor. Po nalogu Naučitelja deponiranji materijal IZVO AČ treba ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. strojnu manipulaciju.400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja.730 m3 po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 15. skladištenje.

istovar. brtvenih slojeva Izvedba drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih Radovi IZVO AČA na izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage.11. Kombinirani ručni i strojni otkop. strojnu manipulaciju. alate. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju novih brtvenih slojeva ploha 4 i 5. Detalj izvedbe drenažnog nožišta je prikazan u nacrtu 5. deponiranje otkopanog materijala. opremu.85). čišćenje. materijala. dovoz. prekrajanje. alate. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se izvedba 340 m' spoja gornjih brtvenih slojeva.2. stranica 229 od 348 . Jedinčna cijena nabave materijala. IZVO AČ je dužan ugraditi i 2. Obračun se vrši po m' izvedenog spoja od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.2. opreme. izvedbe spoja starih i novih brtvenih slojeva na spoju ploha 4 i 5 uključuje svu potrebnu radnu snagu. guranje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zavarivanje. priprema. Gornji brtveni sloj Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 4. izvedbe i ugradnje humusnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu.9. utovar. materijala.A.1. III. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. zavarivanje. Spoj starih i novih brtvenih slojeva Radovi IZVO AČA na izvedbi spoja starih i novih brtvenih slojeva na plohi 4 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. materijale. ugradnja drenažnog šljunka i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. deponiranje otkopanog materijala. Za izvedbu drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 predvi a se ugradnja 250 m3 drenažnog šljunka. [IP2]. Obračun se vrši po m3 ugra enog humusnog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. rezanje. deponiranje otkopanog materijala. rezanje. transporte.10. čišćenje. utovar.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Jedinčna cijena nabave materijala. transporte. materijale. prekrajanje. III. Kombinirani ručni i strojni otkop. nabava. opremu. Drenažni šljunak po kavliteti mora biti sukladan zahtjevima poglavlja 02361 dokumentacije [IP1].800 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2.A.A. pribor.1. opreme i izvo enja posla neophodnog za izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva. pribor. sidrenje umjetnih materijala. strojnu manipulaciju. priprema spoja.11.100 m3 humusnog sloja po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 2. kombinirani ručni i strojni otkop. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.11.11.400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja sa spoja ploha 4 i 5.

institut IGH. ožujak 2000 [GP1].1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. Zavod za planiranje. 5 i 6. • 02363 – Me uprekrivni sloj. sidrenje umjetnih materijala. nabavu. • 02502 – Zatravljene završnog sloja III.. Zavod za ekološki inženjering. studije i zaštitu okoliša. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. utovar. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.2.Geosintetski dren za vodu. Gornji brtveni sloj Jedinčna cijena nabave materijala. veljača 2012.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. III. alate. Institut gra evinarstva Hrvatske.d. broj: 24-10-013/07. ožujak 2007 god. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja.11. oznaka IZV-JAK-A1. Projektni zahtjevi održavanja gornjeg brtvenog sloja odlagališta su dani u poglavljima.3. transporte. Zavod za ekološki inženjering. deponiranje otkopanog materijala.A. [IP2]. Institut gra evinarstva Hrvatske d.2. potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća. materijale. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. • 02371 – Geosintetski dren za plin. Institut gra evinarstva Hrvatske d.11.2. • 02370 .2.d. [IP14]. izvedbe drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva uključuje svu potrebnu radnu snagu. • 02374 .Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL).A. korjenja i ostalih nečistoća koje bi mogle stranica 230 od 348 .11. Prije polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva (geosintetskog drena za plin). kombinirani ručni i strojni otkop. ugradnju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. dopremu drenažnog šljunčanog materijala.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. broj projekta: 81010041/12. Obračun se vrši po m' izvedenog drenažnog nožišta od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Zagreb.A. ODRŽAVANJE III.d. IZVO AČ mora očistiti me uprekrivni sloj od svog raslinja.11. pribor. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. d. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. izmjeru izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja. • 02361 – Drenažni šljunak. Zagreb. istovar.A.11. opremu. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me uprekrivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm. strojnu manipulaciju. [Vidi IP1].A. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.2.

stranica 231 od 348 .11.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gornjim brtvenim slojem IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke.3.A. ožujak 2007 god. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Ostali gornje brtvene slojeve IZVO AČ može polagati tek po odobrenju Nadzornog inženjera.11. oznaka IZV-JAK-A1. Zavod za planiranje. Zavod za ekološki inženjering.A... IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Gornji brtveni sloj oštetititi gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). Zagreb. broj: 24-10-013/07.11.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji. Po nalogu odnosno zahtjevu Naručitelja. institut IGH. IZVO AČU nije dozvoljeno da organizira radove tako da se brtveni slojevi od umjetnih materijala izlažu atmosferskom utjecaju. Institut gra evinarstva Hrvatske d. [Vidi IP1].d. UPRAVLJANJE III. III.A.d. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Nije dopušteno da IZVO AČ započne s radovima ugradnje gornjih brtvenih slojeva bez prethodnog osiguranja svih potrebnih količina brtvenih slojeva za zvršno prekrivanje homusnim slojem njegovim zatravljenjem.11. veljača 2012. Troškove izrade vremenskog plana IZVO AČ treba uuključiti u ukupnu cijenu izrade gornjih brtvenih slojeva. bez prekrivanja slojem zaštite od smrzavanja.3. [IP2]. Institut gra evinarstva Hrvatske. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3. studije i zaštitu okoliša. Drugi zahtjevi održavanja gornjih brtvenih slojeva nisu predvi eni ovom dokumentacijom. IZVO AČ mora planirati radove na čišćenju me uprekrivnog sloja neposredno prije ugradnje gornjih brtvenih slojeva. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske d. d. [IP14]. Zavod za ekološki inženjering. Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije. ožujak 2000 [GP1].A. III. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 5 i 6. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. broj projekta: 81010041/12.d. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zagreb.

Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene.opasnost od trovanja. H2S. III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14. kao što su šahtovi. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.opasnost od gušenja radnika. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti.4. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. CO2. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. • Toksičnost .A. odzračnici.A. • Opasnost od eksplozije. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . odzračnici. cjevovodi oborinskih voda.11.A. stranica 232 od 348 . Gornji brtveni sloj Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja i humusom IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. U šahtovi.4.11. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad.

-~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 233 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gornji brtveni sloj IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.11.

12.A.2 III.2. Gotova prekrivka SADRŽAJ: III.1 III.1 III.2.A.12.A.3 III.2 III.A.1 III.12.A.12.A.1. stranica 234 od 348 .12.12.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.12.12.A.o.3.1 III.12.A.2 III.2 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.1.3.12.A.12. Svibanj 2012.o.

............. 240 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .........A............. 257 stranica 235 od 348 ..12........A.......................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje...............A..... 257 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.........................A.2.........12.... 240 III.....................A.............12.........12......1 III................ III.....236 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................ 236 III.............3......12.. III...................................2........... III................................................. 257 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .......................A....2 GRA ENJE .........1 III.....................12...12....................1................1..................................3....A....................12........................ Gotova prekrivka SADRŽAJ POGLAVALJA: III........................................A. 236 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........ 257 III..............2 UPRAVLJANJE .......1 III............. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..2 ODRŽAVANJE ...........1............12..A..........A............... 240 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ............................3..........4.......2......12..... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III...A.........12.....

materijale. Institut gra evinarstva Hrvatske. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.A.16. Zagreb. Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.11.). stranica 236 od 348 .1. 5 i 6. 5 i 6. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova. odredbama. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.1. alate i pribor. ožujak 2000 [GP1]. održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.A. opremu. Gotova prekrivka III.A. [IP2].. i nacrtu 5. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i.12.2. • geodetski reperi Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. GRA ENJE III. Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2]. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. Zavod za ekološki inženjering. održavanju i upravljanju Gotove prekrivke obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.12. [IP2].d.12. održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje.1. Gotova prekrivka se izvodi na gornjem brtvenom sloju (vidi poglavlje III.12. Institut gra evinarstva Hrvatske. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izvedena gotova prekrivka. Projektirani sustav gotove prekrivke je dan u nacrtima 5.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. III. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1.12.2.1.A. • 02301 – Zemljana ispuna.

organskih i anorganskih gnojiva (NPK=12:12:17) . alginat. vodena disperzija. LOLIUM PERENNE (30:30:10:10:10:10). Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III. Hidrosjetva Primjenjuje se za isplaniranu zemljanu podlogu sa nagibima 1:3. propusnost. sječka. stranica 237 od 348 . III. FESTUCA OVINA CAPILLATA.2. slama.A. snježni pokrov.2. sadržaj organske supstance.12. Sjemena smjesa trava za inicijalno zatravnjivanje velikih površina u pokosu: FESTUCA RUBRA GENUINA.sredstva za popravljanje svojstava tla (treset.4.11. strojno se (hydro-seeder) prska vodena suspenzija: . sadržaj hranjiva. količina sjemena cca 24 g/m2. hidrosilikat. temperaturne oscilacije. kompost. jesen) pri temperaturama tla iznad 8 stupnjeva C.A.A. mrazišta).mulch (celuloza.A.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. sintetske pjene) .12.3. nadmorska visina. Obodni nasip Poglavlje III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.5 i većim.12. Smjesa se nanosi u sloju od 0.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sjeme visoke klijavosti. Kanali Poglavlje III.1.4. sadržaj toksičnih elemenata). ekspozicija.A.1. Aplikacija se provodi u jednom ili više radnih hodova kroz vlažniji dio godine (proljeće. vrste visoke sposobnosti brzog stvaranja nadzemne i podzemne vegetacijske mase. Prometnice i platoi Poglavlje III. svjetlosni uvjeti.5 do 2 cm i to 1 do 3 litre vodene suspenzije/m2 odnosno 4 do 5 litara /m2 ukoliko se primjenjuje mulch sjetva (mulch seeder).A. FESTUCA OVINA.A.A. Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne. Količina ovisi o svojstvima lokacije i staništa pri čemu se odvojeno vrednuju: tlo (debljina i struktura plodnog sloja.12. POA PRATENSIS. vododržnost. klima (godišnji prosjek oborina.3. Srodna poglavlja Poglavlje III. organsko tutkalo).6.1. prosječna vlažnost zraka. Gotova prekrivka III.A. AGROSTIS TENUIS. Navedeni čimbenici ujedno utječu na dužinu razdoblja klijanja a navedene stabilizacijske primjese u suspenziji osiguravaju bolje uvjete za klijanje i rast. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja.13. Gornji brtveni sloj Poglavlje III. latex disperzija.sredstva za stabilizaciju (vodena bitumenska emulzija. u vrijeme bez mrazeva.14. i druga biljna vlakna) . erozivni procesi.2. inklinacija.sjemenske smjese (travna smjesa / travno sjeme i sjeme drvenastog bilja) .

te prema izgledu i boji trave. Sastav smjese: LOLIUM PERENNE LORETTA.75 hektara klasičnim strojnim zasijavanjem trave. LOLIUM PERENNE LORINA. zaštitnog sloja protiv smrzavnja i humusnog sloja. SALIX. Gotova prekrivka Središnje programirano navodnjavanje i tekuće prignojavanje kao preduvjet vitalnog i trajnog kompaktnog vegetacijskog pokrova.A. Tijekom provedbe ugovora. brza regeneracija): LORETTA SUPRARASEN. III. Ukoliko se travnoj smjesi dodaje sjeme drvenastog bilja za uspostavu gornje pionirske etaže najsukladnije su vrste ACER. BETULA. stranica 238 od 348 . NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast. CORNUS.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Količina sjemena 20 g/m2.QUERCUS. POA SUPINA SUPRA (50:10:15:10:10:5). IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi klasičnim strojnim zasijavanjem.2.5. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine.12. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje. Klasično strojno zasijavanje trave Primjenjuje se na humusiranu isplaniranu zemljanu podlogu – ravnu s nagibom za površinsku odvodnju. IZVO AČ treba nanjeti sljedeću smjesu za trajni travnjak (brzo postizanje gustog sklopa. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje. ALNUS. odnosno sve potrebne popravke. jako potiskivanje korova i mahovine. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio. POA PRATENSIS STOLA. IZVO AČ je obvezan o svom trošku sanirati sve posljedice erozije koja se može pojaviti nakon ugradnje me uprekrivnog sloja. IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi s hidro-sjetvom NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast.1.68 hektara hidrosjetvom. FRAXINUS. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2. POPULUS. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. VIBURNUM. POA PRATENSIS JULIA.A. odnosno sve potrebne popravke. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine. a svrhovita je metoda primjene na dijelovima lokaliteta gdje ne može biti primijenjena sjetva u brazde ili klasična sadnja sadnica. POA PRATENSIS CYNTHIA. PINUS. odnosno s nagibom 1: 3.5 i manjim. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12. Tijekom provedbe ugovora. te prema izgledu i boji trave.

Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A . opremu. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru u 2 primjerka kao i u digitalnom obliku (CD). [IP2]. odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god. Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera. stranica 239 od 348 . Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera. Budući da se predvi a izvedba spoja ploha 4 i 5 u dužini od 75 m. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do poprečnog presjeka 12) su reperi već postavljeni.6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5. nabavu. 5 i 6. Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. Geodetski reperi Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada. 5 i 6.2. pribor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. te da ih nakon izvedbe gornjih brtvenih slojeva postavi u profil 12. transporte i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Institut gra evinarstva Hrvatske.8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.12. III.15 i u tablici 5. 10 i 12) i 1 uzdužni profil.1. Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama. razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada.A. Tijekom provedbe ugovora predvi a se ugradnja 14 komada zamjenjenih geodetskih repera. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Tako er je potrebno redovito održavati repere. tako je potrebno da IZVO AČ prije izvedbe spoja ukloni 7 komada postavljenih geodetskih repera na poprečnom presjeku 12. [IP2]. Postavljanje repera potrebno je provesti neposredno nakon postavljanja prekrivnog sustava i izvedbe odvodnje oborinskih voda. IZVO AČ je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere raspore ene u profile kako je prikazano u nacrtu 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Degradacija. 4. Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 . Institut gra evinarstva Hrvatske.6.C) i jedan uzdužni (D). s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja. 6. Gotova prekrivka Jedinčne cijene zatravljenja uključuju svu potrebnu radnu snagu. materijale.12. 8. alate.16.

2. Gotova prekrivka III.2. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. održavanja ekoloških i mikroklimatskih prilika zadržavajući funkcionalne aspekte svih elemenata Odlagališta. studije i zaštitu okoliša.12. veljača 2012.12.2. broj projekta: 81010041/12.12. ODRŽAVANJE III. ožujak 2000 [GP1]. [IP2]. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zagreb.. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Pravilno održavanje površina zasijanih travom ili drvećem ozelenjenih površina ili niskim raslinjem mora umanjiti svaku mogućnost ugrožavanja sigurnosti ljudi i objekata na Odlagalištu na način da se učinjeni otkos sakuplja na za to predvi ena mjesta i odvozi u bio-kompostanu. 5 i 6. [IP14]. Institut gra evinarstva Hrvatske.12.d. d. • 02502 – Zatravljene završnog sloja.A. odvjajače kondenzata.12. Košnja se u pravilu vrši specijalnom mehanizacijom.A.A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. institut IGH. gahtove linijskih ventila.A. • 02375 – Zaštita od smrzavanja.2. šahtove oborinskih i stranica 240 od 348 . Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.d. • 02301 – Zemljana ispuna. oštećenje prometnica ili smanjenje prometne učinkovitosti uslijed širenja korijenja) te penjanja puzajućeg bilja (mogućnost oštećenja antikorozivne zaštite kod metalnih ograda ili mogućnost oštećenja fasade gra evina).2. Raslinje mora biti tako planirano i održavano da ne umanjuje vrijednost i funkcionalnost izgra enih elemenata Odlagališta. III. Cilj Područje Odlagališta treba biti prožeto niskim zelenim raslinjem radi sprječavanja erozije površina u nagibu.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. odzračnike me usloja. Odlagalište treba u što većoj mjeri zadržati postojeće kvalitete zelenih površina radi očuvanja ekološke raznolikosti i cjelokupnog prirodnog pejzaža. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U tom smislu mora biti spriječeno oštećenje elemenata Odlagališta od širenja i prodiranja korijenja (eventualno probijanje nepropusnih brtvenih slojeva. Odlagalište treba biti sigurno u smislu smanjenja mogućih rizika za nastanak i širenje požara. Zavod za planiranje. dobivanja na estetskoj vrijednosti prostora. Uz plinske zdence.1.

Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i.93 ha). • Krovni dio plohe 2 do plinske linije L (9.46 ha). visoko raslinje i ograde. • Južni pojas od južnog kraka asfaltne obilazne prometnice (1. IZVO AČ je dužan provesti minimalno 5 (pet) košnji godišnje površina s nagibom manjim ili jednakim 5%. Posebnu pažnju treba posvetiti košnji na tijelu odlagališta. Sav otkos IZVO AČ mora usitniti a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara. Do završetka izgradnje odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3. hidrante.2. Područje koje se održava IZVO AČ je zadužen za održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem koje se nalazi unutar vanjske ograde odlagališta Jakuševec i kao površine koje se nalaze 1 m uz ogradu odlagališta s vanjske strane (uključujući i zelene površine unutar biokompostane).91 ha). Gotova prekrivka procjednih voda. košnju je potrebno vršiti ručnom kosilicom. • zapadni plato uz Tišinsku ulicu (4. Izvo ač nije zadužen za održavanje zelenih površina koje se nalaze unutar ograde PUTO. • Horizontalne površine izme u pojasa obilazne prometnice i plohe 1 (1.2.65 ha). • Površina od plohe 1 do plinske linije L zauzima 24.76 ha).12.52 ha. Površine pod nagibom većim od 5% koje su trenutno raspoložive za košnju. • geodetski reperi IZVO AČ je dužan provesti minimalno 3 (tri) košnje godišnje (košnja površina s nagibom većim od 5% s laganom mehanizaciju kojom se neće stvarati kolotrazi po pokosu tijela odlagališta (nagib 1:2. Održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem Održavanje i upravljanje gotovom prekrivkom mora provoditi IZVO AČA radova. • Plato južno od plinske stanice (0. III.A.58 ha) • Zelene površine uz PUTO i oko bio-kompostane (1. • Obodni kanal ploha 2 do 6 (1.A. • Istočno od obilazne prometnice uz retencijsko jezero (2. te ga IZVO AČ treba odvesti u bio-kompostanu.38 ha.85).2. III.12.2. Sav otkos IZVO AČ mora usitniti ili sakupiti.30 ha.2.08 ha). kako ne bi došlo do oštećenja elemenata plinskog sustava.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.95 ha Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM se predvi a da će površina za košnju povećati za 3.04 ha). stranica 241 od 348 . Površine koje je potrebno kositi su. prometne znakove.12. površine pod nagibom većim od 5% će imati 'površinu od ukupno 43. • Površina nasipa od plinske linije L do uključivo ploha 6 zauzima 2.59 ha) • Krovni dio tijela odlagališta ploha 1 (1. a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara. stupove javne rasvjete.

Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm. Uleknuća.12. 100 kg Obračun rada na sanaciji vododerina i erozija vršiti će se po satu stvarno izvedenih radova. Cijena ure enja površina za košnju IZVO AČ treba uklučiti u cijenu košnje. Y i Z) koordinata svih postavljenih geodetskih repera. Predvidiv angažman rada radnika IZVO AČA na ure enju površina za košnju iznosi 10 sati mjesečno. izbočine IZVO AČ treba urediti nasipavanjem ili struganjem i zagla ivanjem valjkomi. IZVO AČ mora kontinuirano ure ivati. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Površine koje nisu podložne strojnom košenju zbog pojave krupnog kamenja. odbačene armature. ulegnuća terena i sl. stranica 242 od 348 . IZVO AČ treba minimalno pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1) od raslinja.A.2. IZVO AČ je dužan organizirati radove tako da spriječi i sanira pojavu erozija na pokosima tijela Odlagališta. Geodetski reperi Dužnost IZVO AČA radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima. IZVO AČ treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. IZVO AČ radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5.12. Gotova prekrivka Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM. • s nagibom manjim ili jednakim 5% • s nagibom većim od 5%.82 ha. III.48 ha. Napomena: Do završetka izgradnje odlagališta horizontalne površine na vrhu ploha 2 do 6 iznositi će 14.A. Otpadni materijal IZVO AČ mora odvesti na prikladni deponij.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Kritična mjesta na kojima je moguća pojava erozije moraju biti evidentirana u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska.2.12.4. IZVO AČ treba minimalno tri (3) puta godišnje pokositi pojas uz ogradu u širini od 100 cm te očistiti vanjsku ogradu i sve objekte odlagališta od puzajućeg raslinja. Obračun rada se vrši po komadu kompletno izvršeng čišćenja. Za potrebe sanacije izvedenih ploha odlagališta (plohe 1 do plinska linija L) predvi a se sljedeći angažman: • kombinirka rovokopač-utovarivač snage do 100 kW 50 sati • rad PKV radnika 200 sati • kamion kiper 50 sati • sjemena smjesa prema poglavlju III. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti repere plohe 1. Obračun rada na košnji će se obračunavati po površini u hektarima pokošene površine. predvi a se da će se površina za košnju po krovnom dijelu odlagališta povećati za (od plinske linje L do plionske linije N) 2.

po poprečnim presjecima (vidi slike 2 i 3) i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta. s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Osim navedenog. IZVO AČ treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Slika 8 Tlocrtni prikaz vektora pomaka geodetskih repera Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila stranica 243 od 348 . Gotova prekrivka IZVO AČ treba prikazati snimljene pomake snimljenih repera u tabličnom i u grafičkom (vektorskom obliku). Pomaci trebaju biti prikazani tlocrtno na nacrtu dimenzije A3 (vidi sliku 1).12.A.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2010. Gotova prekrivka 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 100 200 300 Sli 7 2 8 0.12.069 Slika 10 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2.602 100 200 300 Slika 9 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.2006.A.792 6 0.803 0.891 9 0.12.145 9 0.105 2 0.470 0. 7 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 244 od 348 . IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (12 do 14 profila) i jednom uzdužnom profilu.086 6 0.091 8 0.11.

Prethodne izmjere geodetskih repera stranica 245 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12.2.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gotova prekrivka III.A.5.2.12.

182 69120.807 155.218 80580.300 GPS 4173 80662.324 152.124 154.660 137.880 68998.751 69070.713 155.287 68944.624 0.545 153.486 114.2008.968 69132.699 80460.126 139.123 68958.440 GPS 4070 79894.531 80796.100 68901.700 69266.163 68958.12.01. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.885 154.429 80796.722 80425.269 0.552 69104.730 144.314 152.232 69038.397 69206.234 153.500 GPS 4045 79716.255 80598. 14.486 69206.522 137.548 80579. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.745 69012.623 69066. 26 i 28.499 68925.865 68899.396 0.009 151.328 80773.425 0.222 80838.461 0.864 69091.810 GPS 4070 79894.181 69037.863 80799.498 69394. 16 i 19 snimljeni su 20.239 154.705 155.830 153.838 80425.043 155.278 68944.312 Napomena: Obnovljeni reperi su 1.155 155.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.441 153.934 154.257 69018.890 70216.420 69140.229 134.429 0.582 0.821 80617.286 0.853 80687.154 155.514 80638. 16.998 69078.045 114.920 114.587 134.810 154. 2.467 0.019 80770.456 68925.403 69140.286 152.008 69132.451 0.889 152.157 80580.414 80559.002 80770.338 0.914 80618.437 0.520 69394.085 137.198 69120.944 68957.654 68990.067 80501.A.538 80655.427 153.068 80501.976 80693.581 69111.186 154.858 80544.813 114.987 69078.035 135.762 80544.240 136.503 80872.955 80481.204 80520.408 137.027 152.670 69018.703 152.597 0.951 80674.812 80522.016 80675.097 80676.884 68998.014 0.519 0.264 69184.703 154.705 69018.174 80676.546 80522.617 69066.944 80800.049 144.258 0.358 153.305 0.798 69029.284 80599.358 0.027 139. 4.496 80872.591 69112.452 69153.967 80617.243 0.846 68899.216 0.579 0.746 69070.435 ∆H 0.672 135.780 69266.11.968 153.282 80773.867 70216.935 80844.040 GPS 4173 80662.741 69162.681 68990.543 141.691 80687.302 139.270 0.889 113.371 80838.248 69184.191 80520.02.813 69029.084 68901.2006.839 136.337 155.948 68957.386 153. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 24.773 80656.216 0. 14.829 141.097 80481.998 80713.708 69162.211 70043.071 80732.595 69104.176 0.198 80559.319 0.669 154.243 139.596 136.624 138. Reperi 1.491 69228.887 151.470 69228.403 0.488 80459.027 80618.002 69057.230 70043.561 0.012 GPS 4045 79716.566 152.698 80579.427 113.610 80638.020 69193.971 69057.387 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.919 153.649 69012.013 0.205 135. stranica 246 od 348 .2008.345 80734.135 137.531 0. 19.885 69091.081 80694.910 153.917 153.489 69153. 4.721 154.088 80713.059 69193.006 80844.693 29.221 69018.055 80732. 2.203 156.408 153.205 0.143 80734.280 0.

002 69057.107 0.900 69091.035 135.644 155.027 139.968 69132.371 80838.545 153.396 ∆H 0.977 69132.016 80675.278 68944.040 0.853 80687.948 68957.180 0.253 69018.083 0.830 153.175 0.970 80617.358 153. stranica 247 od 348 .610 80638.361 80773.002 69057. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 29.104 68958.830 69070.591 154.218 80580.135 137.681 68990.175 153.812 80522.944 80800.613 69066.284 80599.211 0.088 80713.738 80579.892 68998.12.146 0.934 154.429 69152.108 0.452 69153.2008.113 0.884 68998.700 69266.669 154.705 155.885 154.745 69012.027 80618.112 0.858 80544.068 0.029 0.328 80773.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.838 80425.566 152.280 69184.640 154.531 80796.076 0.543 141.077 80618.100 80675.552 69104.01.112 80501.203 80520.009 151.163 68958. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.006 80844.699 80460.724 69018.435 02.491 69228.750 80544.567 135.103 68901.756 69029.055 80732.547 137.2008.846 68899.746 69070.408 137.669 80638.893 153.660 137.947 139.499 68925.159 0.204 80520.442 80559.020 69193.076 80732.207 80676.828 80687.100 68901.748 69162.127 135.07.857 80522.486 69206.229 134.485 69206.421 69140.488 80872.787 80656.889 152.798 69029.475 141.917 153.109 0.781 152.596 136.697 154.730 144.163 0.546 80796.403 69140.552 69104.703 154.164 134.773 80656.386 153.386 152.039 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .411 137.220 153.257 69018. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.989 135.708 69162.414 80559.519 152.502 68925.111 152.217 69038.647 144.338 80735.064 80844.705 69018.065 0.0.021 80800.440 69228.046 0.024 0.379 153.698 80579.07.078 .146 80713.496 80872.345 80734.728 69012.998 69078.722 80460.232 69038.097 80481.596 155.062 0.2007.856 68899.113 0.059 136.810 154.155 80694.814 154.068 80501.961 69193.071 0.612 69111.184 0.630 69266.159 0.198 69120.199 80481.205 135.930 68957.040 138.581 69111.126 139.967 80617.807 155.159 69120.260 80580.623 69066.019 80770.838 80425.003 0.641 68990.248 69184.174 80676.994 69078.A.286 152.684 153.R 8.969 151.703 152.775 154. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Datum: 02.080 0.035 80770.780 151.257 80599.081 80694.086 0.887 151.364 80838.864 69091.386 153.138 0.274 68944.441 153.

775 154.281 80599.719 69266.361 80773.947 139.994 69078.485 69206.546 80796.220 153.274 68944.647 144.780 151.400 69140.765 69070.961 69193.253 69018.141 80694.07.023 0.002 69057. stranica 248 od 348 .644 155.164 134.070 0.011 0.851 68899.970 80617.710 151. Reperi 26.831 153.347 80773.856 68899.396 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.892 68998.636 144.230 69037.195 80520.338 80735.047 0.175 153.299 68944.257 80599.613 69066.795 80687.100 80675.502 68925.146 80713.567 135.12.411 137.544 154.930 68957.152 80732.974 69193.137 68958.104 68958.000 0.006 80800.077 80618.159 69120.181 69120.283 69018.828 80687.893 153.440 69228.043 0.292 153.000 0.630 69266.365 ∆H 0.733 80579.077 80618.547 137.260 80580. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.591 154.055 0.993 69057.867 69091.372 0.857 80522.024 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .629 152. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja smeća.000 0.000 0.669 80638.379 153.230 69228.814 154.697 154.787 80656.617 80580.331 80735.669 152.112 80501.596 155.364 80838.000 0.A.932 68957.571 155.775 154.964 69132.502 68925.781 152.064 80844.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.127 135.196 80676.766 69029.356 80838.040 138.01.2009.2008.041 0.207 80676.974 69078.136 0.989 135.000 0.559 153.941 80617.000 0.475 141.042 135.096 68901.364 153.747 154.724 69018.442 80559.025 0.080 80675.R 8.758 80425. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 02.946 151.103 0.900 69091.094 0.033 0.386 153.407 80559.317 137.464 80872.076 80732.647 69066.117 153.035 80770.989 135.858 68998.552 69104.519 152.125 0.969 151.830 69070.722 80460.217 69038.040 138.710 69018.488 80872. Datum: 13.756 69029.2009.728 69012.059 136.144 80713.977 69132.814 154.634 154.411 137.429 69152.710 80460.103 68901.906 139.094 0.008 80770.567 135.393 69152.642 80638.612 69111. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 80726.280 69184.01.085 0.112 0.838 80425.552 80796.004 136.207 69012.738 80579.750 80544.684 153.592 69111.673 68990.644 155.062 0.748 69162.121 134.021 29 30 80544.641 68990.203 80520.640 154.386 152.199 80481.475 141.029 80844.392 69104.421 69140.111 152.021 80800.063 0.745 80656.155 80694.

060 -0.642 80638.299 68944.195 80520.766 69029.552 80796.695 80460.974 69193.531 69104.137 68958.647 69066.889 68998.331 80735.867 69091.144 80713.502 68925.812 80687.122 80713. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.120 ±0.440 154.974 69078.673 68990.230 69037.317 137.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .000 -0.989 69057.317 137.347 80773.379 141.392 69104.2009.087 -0.365 152.970 69078.077 -0.176 69120.292 153.858 68998.931 68957.173 -0.932 80617.657 80638.119 -0.806 153.104 -0.040 138.598 152.096 68901.008 80770.061 -0.943 136.810 80425.567 135.863 151.282 80599.117 153.372 29.084 80675.095 -0.06.283 69018.397 69140.061 ±0.747 69162.644 155.518 68925.710 80460.959 135.030 -0.060 80732.093 -0.193 69228.318 137.558 153.113 68901. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.026 80800.077 80618.758 80579.061 134.021 -0.710 69018.765 69070.040 138.263 -0.424 80559.569 152.831 153.906 139.287 153.878 69091.356 80838.776 80656.083 -0.571 155.851 68899.621 69066.636 144.617 69266. Reperi 1.775 154.906 139.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2009. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.964 69132.407 80559.398 69152. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.096 ±0.020 80844.758 80425.787 154.750 80544.941 80617.510 155.R 8.733 80579.027 -0.100 -0.634 154.464 80872.029 80844.688 154.152 80732.111 152.06.515 80796.325 80735.102 80544.087 80618. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.249 69037.993 69057.042 135.304 68944.158 -0.134 153.733 69018.814 154.006 80800.411 137.076 -0.121 134.444 80872.440 69228.080 80675.230 80580.989 135.209 80676.973 69193.364 153.922 135.01.287 69018.745 80656.112 80501.175 153.196 80676.760 69029.519 152.141 80694.735 69266.544 154.181 69120.946 69132.393 69152.795 80687.025 -0.719 69012.567 144.004 136.323 80773. 26.475 141.400 69140. Datum: 29.000 -0.888 68899.207 80481.575 80580. stranica 249 od 348 .A.12.386 152.761 69070.345 -0.130 80694.360 80838.629 154.857 80522.281 80599.546 135.204 80520.669 152.932 68957.589 69111.710 151.549 155.592 69111.764 151.998 152.069 -0.946 151.219 68990.2009.485 69206.280 69184.000 -0.159 68958.559 153.

356 80838.989 135.571 155.347 80773. stranica 250 od 348 .077 -0.008 80770.060 -0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.863 151.323 80773.318 137.567 135.617 69266. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.030 -0.695 80460.196 80676.A.207 80481.642 80638.345 -0.943 136.122 80713.100 -0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.134 153. Reperi 1.634 154.093 -0.287 153.569 152.06.932 68957.025 -0.029 80844. 26.317 137.688 154.060 80732.020 80844.304 68944.502 68925.004 136.998 152.121 134.858 68998.287 69018.01.152 80732.193 69228.006 80800.06.647 69066.857 80522.515 80796.932 80617.710 151.230 69037.941 80617.544 154.040 138.814 154.906 139.141 80694.393 69152.181 69120.000 -0.787 154.964 69132.176 69120.531 69104.719 69012.080 80675.365 152.733 69018.283 69018.519 152.119 -0.112 80501.158 -0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.867 69091.931 68957.974 69078.069 -0.464 80872.111 152.592 69111.061 ±0.598 152.889 68998.159 68958.397 69140.440 69228.810 80425.851 68899.424 80559.629 154.710 80460.230 80580.392 69104.077 80618.750 80544.710 69018.000 -0.989 69057.096 68901.398 69152.669 152.130 80694.510 155.102 80544.735 69266.360 80838.317 137.621 69066.400 69140.973 69193.120 ±0.552 80796.209 80676.379 141.076 -0.104 -0.331 80735.922 135.021 -0.2009.280 69184.299 68944.959 135.559 153.144 80713.249 69037.765 69070.518 68925.567 144.364 153.087 80618.175 153.475 141.549 155.758 80425.040 138.878 69091.946 69132.795 80687.292 153.087 -0.325 80735. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.2009.026 80800.219 68990.760 69029.061 -0.R 8.589 69111.282 80599.764 151.673 68990.117 153.407 80559.806 153.974 69193.575 80580.993 69057.657 80638.775 154.000 -0.411 137.095 -0.812 80687.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.444 80872.173 -0.2009. Datum: 29.831 153.042 135.906 139.061 134.766 69029.195 80520.776 80656.096 ±0.440 154.888 68899.027 -0.386 152.372 29.113 68901.263 -0.084 80675.758 80579.733 80579.204 80520.137 68958.12.761 69070.745 80656.644 155.546 135.558 153.946 151.485 69206.083 -0.281 80599.970 69078.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .747 69162.636 144.

524 68925.034 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .525 69104.742 152.113 80713.372 69152.025 -0.907 68899.602 152.323 151.584 80580.370 69140.884 68998.134 80694.709 154.915 135.331 69018.755 136.185 80770.702 154.111 -0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.911 69091.806 151.307 69018.652 80638.491 151.328 80838. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.A.007 -0.427 80559.050 -0.201 154.215 69228.435 135.940 138.759 80579.619 69111.140 -0.111 17.311 68944.074 152. Datum: 17.062 80675.599 152.252 80544.799 80687.263 69012.690 153.632 69066.366 69140.771 154.195 80520.815 135.940 134.947 69193.160 69078.006 80800.557 80580.024 -0.927 80617.191 69120.270 140.183 80732.017 -0.542 80796.R 8. stranica 251 od 348 .005 80800.786 139.737 69018.691 80460.086 -0.898 135.042 -0.776 69070.041 80844.079 -0.138 80694.430 155.255 69038.781 151.032 -0.157 68958.277 69037.095 137.312 140.713 80460.285 80773.118 68901.095 -0.863 134.491 154.559 68925.2010.081 -0.004 80844.185 80520.911 68998.096 80713.775 80656.632 80872.268 69012.640 153.707 69266.12.913 68957.324 68944.2010.995 ∆H -0.175 80676.404 69152.312 80735. Reperi 26.425 151.418 151.970 153. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.245 137.116 80544.953 69193.071 80675.155 153.336 80838.115 -0.956 138.2009.653 80638.864 152.461 80872.818 139.114 68901.792 80656.991 69132.611 69111.159 69078.353 154.739 69029.824 80425.968 80770.351 155.214 152.946 80617.313 80773.744 69018.453 80559.016 -0.056 -0.690 68990.423 153.930 68957.060 -0.091 -0.191 69228.099 80618.413 154.069 80618.902 69091.117 -0.002 69058.202 80676.079 -0.834 136.214 137.031 -0.769 80579.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.891 68899.12.459 135.337 80735.077 -0. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 11.092 -0.723 135.820 80687.626 69066.297 80599.748 69029.791 69070.06.969 69058.306 153.218 -0.577 154.443 144.186 137.074 152.968 69132.178 69120.152 68958.517 69104.801 80425.788 154.510 80796.06.855 153.066 -0.312 154.668 68990.200 80732.387 144.122 -0.744 69266. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.290 80599.

366 69140.911 138.095 137.940 138.911 69091.323 151.113 -0.218 80544.660 135.028 -0.926 80617.051 152.290 80599. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.285 80773.112 80713.100 -0.A.705 69266.183 80732.755 69018.096 80618.080 -0.974 152.913 68957.799 69070.008 80844.12.351 155.453 80559.243 151.640 153.353 154.744 69018.026 -0.755 136.993 69058.157 68958.264 69012.000 -0.532 68925.023 -0.372 151.953 69193.004 80844.307 69037.276 80773.898 135.328 80838. Snimio: Toni Birin geod. Reperi 26.075 80675.754 139.337 80735.773 80656.624 153.12.020 0.163 80520.062 80675.163 69078.teh.786 139.626 69066.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.063 -0.344 69018.769 80579.118 68901.602 152.040 -0.185 80520.096 80713.134 80694.284 155.435 135.005 80800.029 -0.969 69058. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.016 -0.324 80735.582 152.160 69078.277 69037.936 69193.069 80618.517 69104.034 -0.508 80796.772 80579.074 152.268 69012.559 68925.995 02. Datum: 02.007 -0.702 154.207 137.104 68901.843 134.970 80770.771 151.456 80872.214 137.872 135.332 80838.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.653 80638.270 140.174 80676.331 69018.433 80559.461 80872.893 68998.791 69070.201 154.641 80638.796 80687.010 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .318 68944.324 68944.690 68990.208 -0.077 -0.491 154.446 154.403 69152.923 68957.067 -0.043 137.270 153.792 80656.396 69140.707 69266.713 80460.074 152.372 69152.175 80676.665 152.911 68998.036 -0.050 -0.2010. .618 69066.723 135.972 69132.178 80732.191 69228. stranica 252 od 348 .755 69029.525 69104.004 80800. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.053 -0.801 80425.2010.557 80580.510 80796.306 153.156 68958.052 -0.387 144.863 134.803 154.010 -0.781 151.178 69120.795 80425.742 152.180 69228.680 154.06.R 8.968 80770.799 80687.742 152.942 ∆H -0.151 154.700 80460.032 -0.053 80544.010 -0.242 140.855 153.918 69091.174 69120.353 144.788 154.622 69111.022 -0.611 69111.343 154.435 135.715 136.693 68990.946 80617.891 68899.547 80580. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 17.138 80694.2010.748 69029.876 68899.425 151.968 69132.297 80599.045 -0.

409 5069143.445 135.706 5580313.3 3. 7.2011.782 5580656.187 5580543.380 155.715 136.051 152.5 10.391 5069152.527 153.967 5580454.761 5069018.003 5580800.5 1.071 152.612 5069227.7 7.899 5069217.168 154.2 9.626 5069111.771 151.1 12.518 5069206. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 30.046 154.207 137.208 VISINE SNIMLJENE 02.809 152.1 7.127 5580732.193 137.A.311 5069037.9 16.06.551 5580384.521 5069195.9 10.586 5069356.169 5068958.302 5580599.369 154.437 5580260.5 7.613 156.660 135.139 5580770.680 154.390 5580486.4 9. 154.521 5069308.754 139.872 5580396.988 154.624 153.929 5069193.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 13.260 5580773.152 5069078.850 5580523.7 9.981 5069132.671 5069248.116 151. .043 137.665 152.151 154.257 154.30.352 5068944.929 5580580.544 152.601 5069162. BR.803 135.386 155.12.436 154.12.990 5069058.685 153.3 OBNOVLJENI REPER 9.742 152.822 5069070.235 5580347.300 151.872 138.698 134.810 5069262.081 5580618.913 5580425.9 6.12.767 5580425.3 7.703 5580462.636 152.185 155.280 5069231.616 137.262 144.370 135.760 5580355.6 14.555 135.818 5069390.924 5069091.175 5069120.900 5580617.991 5580481.113 5580713.191 138.3 7.317 5069184.143 5069278.843 134.820 5580687.353 144.750 5069029.403 155.057 5580675.630 X 5069012.9 8.109 5068901.690 151.5 13.06.411 5580243.112 5069322.927 5580323.552 5068925.125 5580694.642 136.438 5069342.581 154. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580726.441 5580872.610 5580638.242 140.640 157.0 NOVI REPER OBNOVLJENI REPER 5.5 8.530 152.928 153.371 5069018.925 5580204.704 156.767 5580579.243 151.506 5580796.152 139.166 5580676.696 5068990.942 155.781 5069266.270 153.333 139.175 155.918 5068957.343 154.642 5069066.137 153.872 135.500 5069104.169 140.974 152.1 8.895 5580290.104 5580501.067 5069420.7 15.9 9.2010.583 152.422 5580559.000 5580844.460 SLIJEGANJE (cm) 02.911 138. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.6 NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER stranica 253 od 348 .446 154.372 151.977 156.325 5580838.915 5068998.383 139.883 5068899.121 154.015 5580367.174 5580520.690 H 154.239 5069291.339 5580735.0 6.284 155.587 5069160.684 138.

940 5068998.25 154.000 5580799.83 154.28 155.99 154.42 152.37 135.58 152.15 137.33 151.763 5580425.368 5069152.138 5069420.618 5580638.905 5580580.82 155.882 5068899.306 5069184.789 5580579.995 5580367.53 152.70 155.408 5069342.03 155.162 5580676.94 154.578 5069160.278 5069231.311 5580838.25 151. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580713.656 5069058.987 5069322.00 151.18 155.33 139.12 151.868 5069217.12 154.110 5580732.976 5068990.529 5069308.58 154.413 5069143.71 152.310 5580599.722 5580463.2011.628 5069111.34 157.398 5069018.763 5069018.60 136.07 153.17 140.844 5069390.178 5580543.336 5580735.19 138.900 5069193.23 144.12.956 5580426.62 137.482 5069206.56 135.13 154.19 155.798 5580656.54 11 8 4 2 10 7 9 7 4 2 5 12 13 13 8 7 5 15 31 28 34 22 28 14 OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER 36 31 45 29 SLIJEGANJE (cm) 30. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 14.05 154.906 5580617.96 154.268 5069290.53 153.162 5069078.37 135.182 5069120.874 5580396.68 138.98 153.924 5580204.004 5580481. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.39 155.727 5580725.69 153.93 139.996 5580844.837 5580770.14. .965 5069132.606 5069227. OBNOVLJENI REPER 3 3 0 0 0 5 3 0 4 12 13 stranica 254 od 348 .54 153.144 5580520.638 5069066.896 5068957.772 5580355.27 154.19 138.40 155.26 144.803 5580687.14 153.93 153.45 nije snimljen 152.91 138.25 VISINE SNIMLJENE 30.118 X 5069011.571 5580384.502 5069195.67 134.14 140.17 154.15 139.80 135.55 137.30 151.581 5069356.236 5580346.66 138.346 5068944.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 154.A.136 5069278.61 156.51 153.483 5069104.80 135.26 154.757 5069266.58 154.06.691 5580313.64 136.486 5580260.38 155.48 156.87 138. BR.65 151.99 152.622 5580290.939 5580323.625 5069162.838 5069070.69 151.397 5580243.034 5580454.115 5068901.726 5069029.12.160 5068958.215 5580773.12.44 154.780 5069262.336 H 154.052 5580675.48 135.37 154.495 5580796.21 154.07 152.10 139.2011.456 5580559.103 5580501.70 134.399 5580486.086 5580618.654 5069248.38 139.64 157.447 5580872.846 5580523.98 156.06.933 5069091.81 152.11 154.64 152.19 137.87 138.540 5068925.

11.470 0.602 Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila 7 2 8 0.792 100 200 300 Slika 11 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.12. 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 6 0.891 9 0.105 6 0.086 2 0.A.145 9 0. stranica 255 od 348 .2006.12.2010.069 100 200 300 Sli Slika 12 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2.803 0. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti grafički prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (od profila 2 do profila 12 odnosno profila 14) i u jednom uzdužnom profilu kroz tijelo odlagališta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.6.12. 7 0. Gotova prekrivka III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.2.2.091 8 0.

13. 14. 15 i 16 (profil 4). 12.4 12/11/2009 6/17/201012/2/2010 6/30/2011 0.2006. Vrijeme je prikazano u linearnom mjerilu.11. stranica 256 od 348 . 14.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4 0.8 1. 11.2 1.4 1. Vrijeme je prikazano u logaritamskom mjerilu.2006. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima. 15 i 16 (profil 4).8 13 14 1 15 16 1.8 Slika 13 Prikaz konsolidacije repera broj 10. 4/28/07 0 11/24/2006 6/1/08 7/6/09 8/10/10 1/29/20087/2/2008 1/13/20096/29/2009 0.12. Gotova prekrivka 100 0 1000 0.6 2 Slika 14 Prikaz konsolidacije repera broj 10.6 10 11 12 0.2 Graph 1 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 1. Početni datum mjerenja slijeganja je 24.6 1.2 0. 12. 13. Početni datum mjerenja slijeganja je 24. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.11. 11.

1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. broj projekta: 81010041/12. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). Institut gra evinarstva Hrvatske. III. veljača 2012. Zagreb.12. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.d.3. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Zavod za planiranje.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gotovom prekrivkom IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke.A. IZVO AČ radova je dužan svaka 3 mjeseca dostaviti Izvještaj o izvršenim radovima snimanja geodetskih repera u dva primjerka (i u digitalnom obliku) zajedno s prikazima vektora pomaka sukladno poglavlju III. III.12. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. d.A.4. [IP14]. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na stranica 257 od 348 .12.12. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.A. Gotova prekrivka III. UPRAVLJANJE III.A.A.A. institut IGH. [IP2].A. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava gotove prekrivke s komentarima i prijedlozima mjera. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja.14. ožujak 2000 [GP1].A. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.12. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.12.d. 5 i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda.12. Institut gra evinarstva Hrvatske d.2.3.3. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. studije i zaštitu okoliša.4. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.2.

Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. cjevovodi oborinskih voda. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika.opasnost od trovanja. U šahtovi. odzračnici. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. odzračnici. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin.opasnost od gušenja radnika. H2S. • Toksičnost . Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kao što su šahtovi. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.12. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 258 od 348 .A. CO2. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Gotova prekrivka mjestima s povećanom opasnosti. • Opasnost od eksplozije. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad.

– Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.1.3 III.13.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.13.13.13.o.2 III.13.A.3.A. stranica 259 od 348 .A. Svibanj 2012.A.1 III.13.A.2 III.13.2 III.2.3.1.2 III.1 III.13.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.13.13.1 III.A.o.13.A.A.1 III.A.A. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ: III.A.2.

..................3................................................. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ POGLAVALJA: III.......................... 270 III.... 274 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..... 262 III......................A..... 275 stranica 260 od 348 .............2................................................13.4............13........................... 274 III................3.....................1......3.13.13..................13......1 III...............A..........A...................1......................................261 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........... III....2 ODRŽAVANJE .................2 GRA ENJE ....13.......2................13....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.....2....... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..1... III..............13......2 UPRAVLJANJE ....A..A....A....................................1 III..............13.13......... 270 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .A....................13.................... III......................A........A..A................... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ....1 III..........................A........... 274 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ................... 261 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ................. 270 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...

Zavod za planiranje. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. studije i zaštitu okoliša.d. Zatvorenog sustava odvodnje . • odzračnici drenažnih rovova.. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi.13. d. studije i zaštitu okoliša. Zavod za ekološki inženjering.A. broj projekta: 81010041/12. Zavod za planiranje.d. br. br.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala.1. [IDIP6]. Institut IGH. • berme. GRA ENJE III. 5 i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. [IP2]. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. • drenažni kanali. institut IGH. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. [IDIP6]. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji infiltriracija oborinske vode kroz uzvedeni brtveni sustav. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja. [IP14]. Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. 5 i 6 – revizija D.. • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. [IP2]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.d. ožujak 2000 [GP1]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Projekta: 24-10-067/07 – rev D. d. • 02361 – Drenažni materijal. Institut IGH.d.A.1. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji.10 i 5. • slapišta i disipatori energije. veljača 2012. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5.13. Zavod za planiranje. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.A. studeni 2009.13. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.11). Institut gra evinarstva Hrvatske. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). Zatvorenog sustava odvodnje . studije i zaštitu okoliša.. 5 i 6 – revizija D. d. stranica 261 od 348 . • 02301 – Zemljana ispuna. studeni 2009. Zagreb.

održavanju i upravljanju Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.A. Geosintetski dren za plin.5. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.13. Gornji brtveni sloj Poglavlje III. Srodna poglavlja Poglavlje III. Geosintetski dren za vodu.1.13. me utim prilikom izvo enja radova u zatvornim elementima sustava (šahtovi. Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. Korugirana cijev. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A. Rip – rap. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. Elementi sustava površinske odvodnje oborinskih voda nije obuhvaćen Elaboratom zona opasnosti. Zaštita od smrzavanja.A. III.A. Me unasip (Zečji nasiop) Poglavlje III. alate i pribor. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE).A.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji • 02362 • 02364 • 02371 • 02372 • 02374 • 02375 • 02370 • 02376 • 02385 • 02502 – – – – – – – – – – Filterski geotekstil. Obodni nasip Poglavlje III.8. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.11.13. Gotova prekrivka Poglavlje III.9.12.A.2.A. IP13].13.4. Zatravljene završnog sloja. odredbama. odzračnici drenažnih rovova) na gra enju.A. Geosintetski glineni brtveni sloj GCL.1. Kanali Poglavlje III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. III.A.1.A.2. Sustav procjednih voda Poglavlje III.6. održavanje i upravljanje Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja odlagališta.1 Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.14. materijale.A. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice stranica 262 od 348 . opremu. Perforirane cijevi. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Poglavlje III. drenažni rovovi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanju i upravljanju IZVO AČ mora detektirati eventualnu prisutnost deponijskog plina [vidi Prilog A.

) i odluci Naručitelja. transporte. • 02364 – Perforirane cijevi. 12. Zavod za planiranje. zavarivanja. d. Zatvorenog sustava odvodnje. zatrpavanja. materijale. te na sjevernom dijelu 75 m' rova na dionici od geodetske točake DR_S3 do plinske linije K. • 02361 – Drenažni materijal. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE).13. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog rova površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.A.3.13. Na mjestu odreza ugra ene cijevi je potrebno da ih IZVO AČ zaštititi od oštećenja i zamuljivanja s poklopcem. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra enog materijala drenažnih rovova i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Tijekom uklanjanja zaštinog sloja sa spoja ploha 4 i 5. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. [IDIP6]. potrebno je da IZVO AČ privremeno ukloni (odreže) izvedenih 150 m' cijevi promjera 200 mm drenažnog rova koji se nalazi u sustavu zaštite od smrzavanja. Širina zasipa mora u osnovici (donjoj bazi) biti širine 80 cm. alate. studije i zaštitu okoliša. bočnih stranica nagiba V:H =1:1 i širine u gornjoj bazi 20 cm. studeni 2009. m' ugra enih cijevi promjera 200 mm i 100 m3 ugra enog drenažnog šljunka. nabavu. opremu. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. visine 30 cm.1.. Na južnom dijelu krovnog dijela je potrebno ukloniti 75 m' drenažnog rova na dionici od točake DR_J3 do plinske linije K.2. Obračun radova vrši se po. rezanja.III. 5 i 6 – revizija D.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Perforiranu cijev IZVO AČ treba zasuti s drenažnim šljunkom tako da šljunak formira tijelo prizme koji u poprečnom presjeku izgleda kao trapez. Filtarski geotekstiom IZVO AČ mora omotati prizmu tako da se na gornjoj bazi stranice geotekstila preklapaju. stranica 263 od 348 . iskope. Drenažni rovovi koji su izvedeni na sjevernom i južnom obodnom krovnom dijelu tijela odlagališta se tijekom izvedbe spoja ploha 4 i 5 ne planiraju uklanjati. IZVO AČ na geotekstil treba ručnim alatom postaviti sloj zaštite od smrzavanja koko bi se rov zaštitio od oštećenja prilikom manipulacije i ugradnje sloja protiv smrzavanja. Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu novog drenažnog rova uključuju svu potrebnu radnu snagu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Potrebno je da Izvo ač sačuva uklonjene drenažne cijvi kako bi ih mogao upotrijebiti nakon nadogradnje otpada na prijelazu ploha 4 i 5. Na geosintetski drenažni sloj za vodu treba postaviti filtarski geotekstil površinske mase 400 g/m2 (minimalne širine 205 cm) i perforiranu PEHD cijev promjera 200 mm. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2. br. Institut IGH. po izvedbi gornjih brtvenih slojeva (vidi poglavlje A. • 02362 – Filterski geotekstil. Nakon postavljanja geotekstila. pribor.d. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Nacrt projektiranog drenažnog rova površinske odvodnje s detaljem poprečnog presjeka je dan u Prilozima 1 i 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. predvi a se izvedba još 498 m' drenažnih rovova i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15.A.

• 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. studeni 2009. IZVO AČ treba izvesti drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda kako je prikazano na Prilogu 1 i Prilogu 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. po nalogu Naručitelja izvesti 4 komada odzračnika i to u slučaju potrebe odnosno detekcije odlagališnog plina u drenažnom rovu. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. Institut IGH. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin (metan).13. • 02362 – Filterski geotekstil. alate. opremu. d.2. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). rezanje. Jedinčna cijena odzračnika drenažnih rovova uključuje svu potrebnu radnu snagu. studeni 2009. Projekta: 24-10-067/07 –rev D.5.1.4. Zavod za planiranje. m2 ugra e og bentonitnog tepiha (GCL). stranica 264 od 348 . Zatvorenog sustava odvodnje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Zavod za planiranje. iskope. pribor. Po odluci Naručitelja. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2. III. Zatvorenog sustava odvodnje. zavarivanja. d. [IDIP6]. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 158 m' kanala na jugu i 162 m' kanala na sjeveru. 5 i 6 – revizija D. nabavu. zatrpavanja. bušenje. transporte.. Obračun radova vrši se po. Tijekom provedbe ugovora.13. skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova i cijevi. br. studije i zaštitu okoliša.2. m2 ugra ene glatke geomembrane LLDPE. materijale. Za izvedbu spoja gornjeg brtvenog sloja ploha 4 i 5 nije predvi eno uklanjanje izvedenog drenažnog kanala. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.13.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. m' ugra enih cijevi promjera 250 mm i m3 ugra enog drenažnog šljunka.1. • 02361 – Drenažni materijal. 5 i 6 – revizija D. br.A.. Institut IGH. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta (iznad temeljnog sloja plohe 4) na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova koji je izveden u sloju zaštite od smrzavanja. Odzračnik drenažnih rovova mora biti napravljen od PEHD materijala koji provodi statički elektricitet.d. • 02364 – Perforirane cijevi.A. manipulacije. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog odzračnika. Tijekom provedbe ugovora. [IDIP6]. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog kanala površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. m3 iskopa drenažnog kanala. • 02372 – Glatki linearni polietilen niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja.d. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje s detaljom drenažnog kanala za prikupljanje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. studije i zaštitu okoliša. predvi a se da će IZVO AČ.

13. zatrpavanja. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. alate. iskope. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.54 m2) III. (Površina presjeka 3. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.200 mm. materijale. IZVO AČ treba izvesti šahtove oborinskih voda kako je prikazano na nacrtu 5.A. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa. Institut gra evinarstva Hrvatske. zavarivanja. god. opremu. Tijekom provedbe ugovora. 5 i 6. bušenja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.10. br. pribor. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu. [IP2]. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1. Tabela 14 Popis šahtova oborinskih voda R. Svi šahtovi oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 265 od 348 .13. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.7.6. kao i na nacrtu 5. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje [IDIP6]. 5 i 6. transporte. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 2 šahta odvodnje oborinskih voda i to DR_S4 i DR_J4. IZVO AČ mora izvesti poklopac šahta s odzračnikom dovoljnog kapaciteta odzračivanja. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. nabavu. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. rezanja. na svojim poklopcima imaju izveden odzračnik. god. [IP2]. U cijenu izvedbe šahta IZVO AČ je dužan predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) šahta.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz položaja šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu drenažnog kanala uključuju svu potrebnu radnu snagu.1.2. Institut gra evinarstva Hrvatske.

materijale. transporta. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje šahta za sakupljanje oborinskih voda uključuje svu potrebnu radnu snagu.A. Nagib stranica je 2H:1V prema van i 3H:1V prema unutra. IZVO AČ je dužan pribaviti svu radnu snagu. Materijal za humusni sloj mora imati minimalni organski sadržaj od tri (3) posto po težini i maksimalni organski sadržaj od pet (5) posto po težini. i mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. transporte. alate. osim prvog sloja zaštite od smrzavanja iznad sloja drena za vodu koji se mora ugraditi u nezbijenom radnom sloju debljine tristo i pedeset (350) mm.A. Zemljani materijal koji se upotrebljava kao humusni sloj mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. bzšenje.6. (odnosno na koje se treba priključiti). planiranja. Površinski sloj debline 0.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. zavarivanja. Radovi se u ovom dijelu sastoje od nabave. nabavu. korijenje ili slične objekte veće od pedeset (50) mm u bilo kojoj dimenziji. alat i pribor potreban za izvo enje radova za izvedbu bermi.13. Slojevi berme moraju se ugraditi u zbijenim radnim slojevima debljine stotinu i pedeset (150) mm. IZVO AČ je zadužen geodetski snimiti izvedeni dio bermi.8 i 7. Kompostirani materijal može se umiješati i dodati u humusni sloj. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog šahta. materijale. opremu. Humusni sloj ne smije sadržavati kamenje. gornjih 150 mm) mora sadržavati glinu ili prah. Prije početka izvedbe bermi na pokosu. opremu. ugradnje.7. III. te u slučaju ne slaganja s projektiranim padovima. zbijanja rukovanja materijalom. iskope. Berme na pokosu Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. grumene. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V. te od ostalih srodnih i dodatnih radova unutar zadanog područja. pjeskovitu glinu ili prašinastu glinu s maksimalnom hidrauličkom provodljivosti 1 x 10-4 cm/sek. Humusni sloj (tj. na koje se treba nastaviti izrada bermi. Materijal za izradu tijela bermi kategorizira se kao zemljana ispuna iz Poglavlja 02301 dokumentacije [IP1]. zatrpavanja.15 cm za izradu bermi kategorizira se kao Humusni sloj Poglavlja 02375 dokumentacije [IP2]. rezanje. Dozvoljena stranica 266 od 348 . Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto. opisano ili potrebno prema nacrtima a sve sukladno poglavlju 02375 [IP2]. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do cca 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto prema istoku.13. te izvo enja ostalih radova kao što je prikazano. pribor. istovara. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji. Humusni sloj treba imati pH izme u 5. predati snimku Naručitelju u cilju eventualne korekcije padova bermi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1.

Sastojci tla moraju biti saturirani prije smicanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 267 od 348 . Ispitivanje trenja na kontaktima: Ispitivanja trenja na kontaktima u laboratoriju moraju se izvesti na sljedećem kontaktu: a) Geosintetski dren za vodu/Sloj zaštite od smrzavanja b) Učestalost ispitivanja za kontakte mora biti u omjeru od dva pokusa po izvedenoj radnoj plohi. Bilo koji materijali s drugih pozajmišta za koje se uspostavi da nisu u skladu sa specifikacijama. Ispitivanja je dužan provesti specijalizirani laboratorij kojega je NADZORNI INŽENJER prethodno odobrio. IZVO AČ je dužan dati na uvid gore navedenu potvrdu za materijale nekog drugog tipa ili razmotriti neki drugi izvor materijala.0 mm na minutu. IZVO AČ ne smije početi s upotrebom materijala sve dok NADZORNI INŽENJER ne odobri predvi eni materijal. ili da su zaga eni.A. Ako NADZORNI INŽENJER smatra da je materijal kojega je predvidio IZVO AČ neprikladan za predvi enu namjeru. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Potreban je minimalni rezidualni kut trenja na kontaktu od 26 stupnjeva. Položaj geosintetika mora biti takav da sila smicanja bude paralelna s nagibom pokosa istih sastojaka kao što su na terenu. c) Pokusi se moraju izvesti u skladu s ASTM D 5321.13. NADZORNI INŽENJER ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti uzimanje uzoraka materijala s pozajmišta radi analize odnosno ispitivanja pokazatelja materijala a o trošku IZVO AČA. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji odstupanja u debljini sloja zaštite od smrzavanja i humusnog sloja su od nula (0) do plus pedeset (+50) mm. moraju se odmah ukloniti i zamijeniti odgovarajućim materijalima na trošak IZVO AČA. Ta potvrda mora sadržavati sljedeće pokuse za materijal i izvor(e) materijala: • Veličina zrna • pH • Organski sadržaj • Plodnost tla • Posmična čvrstoća na kontaktu ASTM D422 ASTM D4972 ASTM D2974 Bakerov ili LaMotteov pokus ASTM D 5321 IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja. IZVO AČ je dužan dvadeset (20) dana prije početka korištenja predvi enog materijala predati potvrdu NADZORNOME INŽENJERU da su materijali predvi eni za sloj zaštite od smrzavanja i za humusni sloj u skladu sa specifikacijama za razne dijelove izvo enja. bez odobravanja produžetka rokova izgradnje. Moraju se primijeniti normalna naprezanja od 15 i 30 kPa i brzina smicanja od 1. Sastojci tla moraju biti isti oni koji se koriste za izgradnju punih razmjera i moraju se zbiti na istu potrebnu vlažnost definiranu za ugradnju na terenu. IZVO AČ je dužan predati NADZORNOME INŽENJERU potvrdu o udovoljavanju zajedno s najmanje četrdeset i pet (45) kg od svakog predvi enog materijala iz svakog pozajmišta predvi enog za upotrebu. Treba ovjeriti i predati dokaze da materijali s nekog drugog terena nisu kemijski zaga eni.

Institut IGH. iskope. Prije izvo enja. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Tijekom provedbe ugovora. Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje bermi na uključuje svu potrebnu radnu snagu. odnosno u slučaju potrebe.9. Uljevnu gra evinu. zavarivarenja i skladištenja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada uljevne gra evine. [IDIP6].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.200 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta. broj projekta 2410-067/07-rev D iz studenog 2009. ne predvi a se izvodba uljevnih gra evina. materijale. nabavu. opremu. Institut gra evinarstva Hrvatske. koja je dana u nacrtima IZVO AČ mora projektirati tako da bude izvedena od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm. Po nalogu Naručitelja. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 1.8.A. transporte. stranica 268 od 348 . finog planiranja manipulacije i deponiranja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.11 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 11. pribor.A. III. III. Jedinčna cijena ugradnje uljevnih gra evina uključuje svu potrebnu radnu snagu. Izgled (prikaz) uljevne gra evine je dan na nacrtu 5. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. 5 i 6. Uljevne gra evine su elementi sustava površinske odvodnje izvedeni od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm. bušenja. zatrpavanja. pribor.1.000 m3 bermi i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom.13. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Na mjestima križanja bermi i naboranih polietilenskih cijevi IZVO AČ traba projektirati (Izvedbeni projekt) i izvesti ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. Na križanju s najvišm bermom. [IP2].A. utovar. Tijekom provedbe ugovora. opremu. transporte. materijale. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. guranja. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektirane uljevne gra evine kompenzacijskih bazena na koju je prethodno dobio suglasnost. Obračun 3 radova vrši se po m izvedenih bermi.13.2.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. manipulacije.13. IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt uljevne gra evine ishoditi suglasnost od glavnog projektanta. god. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Obračun radova vrši se po komadu ugra enih uljevnih gra evina.2. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda. promjer nizvodne cijevi se mijenja u promjer 750 milimetara. alate. alate. nabavu. rezanja.

Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. osigurana je izvedba i ugradnja 60 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 750 mm. materijale. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 750 mm. • 02385 – Korugirana cijev. bušenje.13. Projektni zahtjevi izvedbe slapišta i disipatora energije su dani u poglavljima. alate. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena ugradnje naboranih polietilenskih cijevi uključuje svu potrebnu radnu snagu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Slapišta i disipatori energije Na krajnjem nizvodnom dijelu korugirane polietilenske cijevi promjera 750 mm na samom izljevu u obodni kanal potrebno je izvesti i ugraditi slapište u obliku proširenja polietilenske cijevi i ugraditi kameni materijal za disipaciju energije (tzv. Institut gra evinarstva Hrvatske. rip rap materijal). Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta imaju promjer 750 milimetara. odnosno u slučaju potrebe. pribor. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. izra ene su od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. stranica 269 od 348 . Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1.2. III. 5 i 6. god. nabavu. • 02376 – Rip – rap. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi. III. transporte. opremu. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipatora energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtima 5. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Po nalogu Naručitelja. Tijekom provedbe ugovora.2. god.10.11.1.A. broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske. a disipator energije od lomljenog kamena (rip-rapa) kako je prikazano na nacrtu 5. alate. opremu.13. Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu. odnosno u slučaju potrebe. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Po nalogu Naručitelja. 5 i 6. Slapišta su izvedena od PEHD plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama debljine 1 cm. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog slapišta i po m3 ugra enom rip – rap materijala.10 i 5.A.11. [IP2].1. pribor.A. rezanje. transporte.13.11. materijale. [IP2]. osigurana je izvedba i ugradnja 42 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 250 mm. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 250 mm. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. Tijekom provedbe ugovora. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa. nabavu. manipulacije. [IDIP6]. Institut IGH.

d. Zavod za planiranje.2. [IP2]. materijale.d. rezanje. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu. • 02372 – Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. • 02374 – Geosintetski dren za vodu. studije i zaštitu okoliša. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.A. Projekta: 24-10-067/07 – rev D. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). Tijekom provedbe ugovora. studije i zaštitu okoliša. institut IGH.2. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. transporte. III.A.. nabavu. Institut gra evinarstva Hrvatske.d. bušenje.13. 5 i 6. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. ožujak 2000 [GP1].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • 02362 – Filterski geotekstil. Drenažne i kolektorske stranica 270 od 348 . manipulacije. d. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Po nalogu Naručitelja. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada slapišta i 15 m3 rip-rap materijala. opremu.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava odvodnje oborinskih voda je osigurati nesmetano protjecanje oborinske vode s površine tijela odlagališta do obodnog kanala.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Zavod za ekološki inženjering. • 02301 – Zemljana ispuna.13. ODRŽAVANJE III. br. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. odnosno u slučaju potrebe. utovar. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • 02376 – Rip – rap. [IP14]. istovar. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih slapišta i disipatora energije od rip-rapa. Zatvorenog sustava odvodnje . Institut IGH. • 02385 – Korugirana cijev. • 02361 – Drenažni materijal.A. Zavod za planiranje. • 02364 – Perforirane cijevi. • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. • 02371 – Geosintetski dren za plin.13. [IDIP6]. Zagreb.2.13. III. studeni 2009. d. alate. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. broj projekta: 81010041/12.. 5 i 6 – revizija D. veljača 2012.A. pribor.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijevi, šahtovi i uljevne gra evine moraju biti čisti i protočni, slapišta i disiptori energije moraju biti postojani i pravovremeno obnavljani. III.A.13.2.2.1. Opći partikularni zahtjevi Naručitelja Održavanje, upravljanje i monitoring sustava odvodnje oborinskih voda mora provoditi IZVO AČA radova. Održavanje dijelova sustava odvodnje može se provoditi po elementima: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja, • odzračnici drenažnih rovova, • drenažni kanali, • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda, • berme, • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi, • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu), • slapišta i disipatori energije. IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 1. uz sve i unutar svih izvedenih šahtova oborinskih voda, 2. uz sve i unutar odzračnika drenažnih rovova, IZVO AČ mora upoznati Voditelja plinske stanice i Nadzornog inženjera s rezultatima mjerenja koncentracije metana na sustavu odvodnje oborinskih voda. III.A.13.2.2.2. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano ispiranje (čišćenje) womom 400 m' promjera 200 mm drenažnh rovova u sustavu zaštite od smrzavanja kao i 400 m' snimanja rova CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje sustava oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnih rovova kamerom, IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.3. Odzračnici drenažnih rovova IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju odzračnika drenažnih rovova:

stranica 271 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

5. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika i stanju urednosti (1 x mjesečno), 6. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 7. U slučaju oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika, IZVO AČ je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva odzračnika 1× 2. god. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odzračnika drenažnih rovova IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.2.2.4. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano je ispiranje (čišćenje) womom 200 m' cijevi promjera 250 mm drenažnih kanala za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela kao i 200 m' snimanja drenažnih cijevi CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje cijevi drenažnog kanala oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnog kanala kamerom, potrebno je provesti čišćenje cijevi čistilicom radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.5. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala. Poklopac šahta je izveden s odzračnikom.

stranica 272 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta, stanju taloga, stanju urednosti (1 x mjesečno), 2. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije metana IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 3. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu, eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno), 4. Održavanje šahtova oborinskih voda čišćenjem iz nutra i izvana. (2× godišnje). Prije čišćenja i za vrijeme čišćenja IZVO AČ se mora pridržavati svih mjera zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije. 5. U slučaju oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2. god., te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja ugovorenih radova. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahtova za sakupljanje oborinskih voda, IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.2.2.6. Berme na pokosu Osim košnje (vidi III.A.12 Gotova prekrivka) i sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) po bermama nijsu predvi ene druge mjere održavanja bermi. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja bermi a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.7. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Osim sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) nisu predvi ene druge mjere održavanja uljevnih gra evina. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja uljevnih gra evina a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

stranica 273 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

III.A.13.2.2.8. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.9. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.10. Slapišta i disipatori energije Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja slapišta i disipatora energije, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

III.A.13.3. UPRAVLJANJE
III.A.13.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 – revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje , Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, br. Projekta: 24-10-067/07 – rev D, studeni 2009. [IDIP6]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14].

III.A.13.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
III.A.13.3.2.1. Upravljanje sustavom površinske odvodnje IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustavom površinske odvodnje. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje oborinskih voda (dotok, dužina ulaska wome u drenažnu

stranica 274 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijev, ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na šahtovima oborinskih voda i urednosti šahtova. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava površinske odvodnje oborinskih voda u dva primjerka. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava površinske odvodnje s komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.A.13.2. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. III.A.13.3.2.2. Odzračnici drenažnih rovova Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.3.2.3. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.3.2.4. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

III.A.13.4. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA
IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.A.14.4. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova, uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti, kao što su šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda. U šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su:

stranica 275 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

• Nedostatak kisika - opasnost od gušenja radnika, • Toksičnost - opasnost od trovanja, • Opasnost od eksplozije. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene, IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4, CO2, H2S. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja, radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite, moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju, održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.
-~

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 276 od 348

Svibanj 2012.2 III.2.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.14.14.14.A.14.A.1 III.1 III.14.A.2 III.1 III.1 III.1.14.14.o.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.A.A.3.A.o.14.1.2.A.14.14.2 III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ: III.A.3 III.2 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.14.A.3.A. stranica 277 od 348 .

4............11 III...A................ 300 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ............ 317 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA......... 279 III...................14...................4..4.....A..... 279 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......14.......14........... 347 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE .......3..A..........A................. 346 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA . 343 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI ....2....1......14.3 III....................................... III.................................1 III......... 320 POPIS ZAKONA I PROPISA ..A...................10 III.......14............A.............4...................... 345 NAČIN GAŠENJA POŽARA.......4...................3.............A..........13 stranica 278 od 348 ....................14.............................................4.......A......A............................. 340 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE ....A...2 ODRŽAVANJE ...9 III.1 III..........14..................... 300 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .......................................14...........................................14......4....14................................ ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ................4................2 III......14.........................................................14.......................A...............................A... 326 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU ......14.................A..A.........................................2........ održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III....2...A...................................4... 343 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA ............14..........4................... 344 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA .............. 317 III.......279 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .8 III.......A..4 III..........14.......14...........................................4...12 III..14............................ III......1. 320 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE ..............A............4........A. 341 UVOD .........2 UPRAVLJANJE ....................14.....1.........6 III.........A.........5 III..........14................. 317 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ... Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ POGLAVALJA: III.14............................2 GRA ENJE ...........................14...................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.............. 347 III..4.....................14. 300 III....7 III...............A...... 339 REDOVITE MJERE ZAŠTITE ...........................1 III..3...1 III.......... 331 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA ............................A.............................................................................4......................A........A................... III...14..14..........

Projektni zahtjevi izvedbe sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima.14. te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. stranica 279 od 348 .Polivinil klorid cijevi. Institut gra evinarstva Hrvatske.14. Zavod za ekološki inženjering. [IDIP8]. god. bermi i plinskog sustava . Institut gra evinarstva Hrvatske.1. održavanju i upravljanju otplinjavanja odlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.Sustav za gospodarenje kondenzatom.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. 2 i 3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • 02378 . Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji.1. GRA ENJE III. iz svibnja 2008. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.Plinski cjevovod.) [IDIP2].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. opremu. Institut IGH d. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.1.14. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B. materijale.A.. ožujak 2000 [GP1]. održavanje i upravljanje otplinjavanjem odlagališta. Zagreb.Zdenci za otplinjavanje. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO).A. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.d. alate i pribor.d. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.A.2. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. 5 i 6. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. III.1. [IP2]. odredbama.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • 02377 .14. • 02379 . • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji [IP2]. • 02380 .1.14..2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III.A. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.

sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini.1. ugradnju zaštitnih kolona. IP13]. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta.2. Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te da prije početka radova educira minimalno 2 radnika na temu protueksplozijske zaštite (Program 1 i Program 2) u Ex agenciji.2. Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te. Prometnice i platoi III.3. Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (vidi Nacrt 5.13. Obveza je IZVO AČA da osposobi radnike za rad na siguran način u Ex okruženju. Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih i privremenih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu 5.2. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4. Osim izgradnje novih plinskih zdenaca.11. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. Institut gra evinarstva Hrvatske. A.A. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.A. . Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". Sa svim zahvatima IZVO AČA vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova.A. III.13.14. Gotova prekrivka III. Gornji brtveni sloj III. 5 i 6.12.A. [IP2]. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca). drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu.14.2 u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.12. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. A.1. Svi elementi plinskog sustava koji će se nakon izgradnje (ugradnje) nalaziti na površini tijela odlagališta moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet.3 i nacrt 5. stranica 280 od 348 .3.14.12.

4. uključujući sav rad i prateće dijelove potrebne za instalaciju. dostavu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kao što je specificirano u ovom poglavlju i prikazano na Nacrtima. Filteri plinskih zdenaca: slotirane PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) postavljene u filtersku ispune uglavnom od šljunka. te odgovarajućih PVC. završne kape cijevi). Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". U cijenu izvedbe plinskih zdenaca IZVO AČ treba uključiti izradu svih pristupnih puteva do pozicija plinskih zdenaca. [IP2]). materijala.14. Bušenje odnosno iskop se provodi sa zaštitnim kolonama po čitavoj dubini bušenih zdenaca. 3. 4 mobilizacije i demobilizacije (dolaska i odlaska) garniture sa zaštitnim kolonama za izvedbu plinskih zdenaca promjera 1. Prije početka bušenja. 5 i 6. stranica 281 od 348 . Nakon toga moguće je pristupiti bušenju zdenca. Pri tome se prvenstveno misli na izgradnju privremenih prometnica i platoa za bušenje čija je nosivost dovoljna za bušaču garnituru. III. Izvedbu trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca IZVO AČ treba zapožeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007.A. Novi zdenci za otplinjavanje i plinske glave Ovo poglavlje Tehničkih uvjeta obuhvaća nabavu potrebne radne snage. god. prema potrebi ukloniti sve slojeve prekrivnog brtvenog sustava na površini od približno od 4 x 4 m (uklanjanje slojeva sve do otpada).14. Prije početka bušenja novih zdenaca. skladištenje. Izvedba trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca Trajni vertikalni plinski zdenci se izvode tek po dosizanju visinskih gabarita i padova krovnog dijela i bočnih pokosa tijela odlagališta. 1. prani filterski kamen bez karbonata postavljen oko vertikalne slotirane cijevi filtra. Filterska ispuna od krupnog šljunka 32-64 mm: Eruptivni. instalaciju i ispitivanja vertikalnog PVC cjevovoda za plinske zdence. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. HDPE (PE 80) ili drugih elastičnih plastičnih cijevi za glavu zdenca. 2. zasuna i spojeva. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.2.A. IP13]. minimalnog promjera bušotine od tisućuidvjesto (1200) mm. Vertikalne cijevi plinskih zdenaca: PVC cijevi čvrstih stijenki bez ispupčenja promjera stošezdest (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) koje se od slotirane cijevi filtra pružaju do gornjeg nivoa (spoja s plinskom glavom.200 mm. IZVO AČ je dužan osigurati uvjete za siguran pristup cjelokupne opreme do mjesta bušenja. opreme i obavljanje kompletnog rada potrebnog za proizvodnju. IZVO AČ trebna.1. do dubina prikazanih na Nacrtima. Institut gra evinarstva Hrvatske.

Standardna granična vlačna čvrstoća za PE 80.A.5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca.14. ISO 1133 .Standardna brzina taljenja pri opterećenju od 5. 700 MPa. prirubnice. 8. BS2782.0 Kg. klinovi. ISO 1133 . B. zasune. alati. D. BS3412.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 10. Fleksibilno vakuum/tlačno crijevo: Fleksibilni. 18 MPa. Filterski sloj od sitnog šljunka: Filterski sloj šljunka postavljen izme u krupnog šljunka koji okružuje slotiranu cijev filtra i bentonitnog brtvenog sloja.Standardna gustoća za crni PE 80.Standardno izduženje kod lomljenja za PE 80. BS2782. ISO R527 . PN 10 (tlak od 10 bara). izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca kao. oprema za taljenje. spojevi. F. spojke. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 4.Standardni modul savijanja za PE 80. ISO 1872 .Standarna brzina taljenja pri opterećenju od 2. 5. Tehnički uvjeti 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Spojnica (Fernco ili ekvivalent). G. kao što je prikazano na Nacrtima. spojeve. UV otporni plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i bočnog i glavnog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 HDPE) PE 80. 7. Glava zdenca: Sklop za kontrolu protoka i monitoring uključujući sve prirubnice. C. BS2782. umetke. Norme i smjernice A. ISO R527 .5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca. BS2782. 6.2 g/10 min za PE 80. BS2782 . krajevi s navojem i cijevni pribor. brtvila. >600 posto. inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na vrh vertikalne PVC cijevi zdenca.Tehnički uvjeti za Vicatovu točku omekšanja za PE 80. Glineni brtveni čep: glinoviti meterijal u skladu s propisanim tehničkim uvjetima koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0. što je prikazano na Nacrtima. Tehnički uvjeti 1. Razno: Sve kapice.0 g/10 min za PE 80. 9. Cementno-bentonitni brtveni sloj: smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0. BS2782. stranica 282 od 348 . ISO 527 . >949 kg po kubičnom metru. E. 116 stupnjeva C.16 Kg.

ASTM D-3261 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice H.Standardna metoda ispitivanja savijanja pojačane i nepojačane plastike i električnih izolacijskih materijala. metalne cijevi i spojeve. BS ili ISO nomenklaturi ne budu mogli primijeniti. O.Standardni Tehnički uvjeti za oblikovanje polietilenske plastike i materijala za istiskivanje. Definicije Osigurnje kvalitete: Smišljeni sustav aktivnosti koji NARUČITELJU i ovlaštenom zastupniku pruža garanciju da je objekt izgra en. K.4 W/m stupnjeva K.Tehnički uvjeti za toplinsku provodljivost za PE 80.Tehnički uvjeti za temperaturu krtosti za PE 80.Standardni Tehnički uvjeti za taljenje sučeonih plastičnih spojeva od polietilena (PE) za polietilenske (PE) plastične cijevi i cjevovod. ASTM D-1238 . DIN 52612 .Standardni Tehnički uvjeti za lijevanje duktilnog željeza.gradijent.5x10-4 stupnjeva C. kao što je specifirano u Projektu i prikazano na Nacrtima.Standardna metoda ispitivanja gustoće plastike tehnikom gustoća .Tehnički uvjeti za polietilenske plastične cijevi i materijal za cijevni pribor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Standardna metoda ispitivanja stopa protoka termoplastike plastometrom za istiskivanje.14. ASTM D-1693 .Standardna metoda ispitivanja etilenske plastike na pucanje uslijed naprezanja pod utjecajem okoline.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ASTM D-3350 . ASTM D-2513 . sljedeći tehnički uvjeti i metode se mogu usvojiti: ASTM A-536 . J. N. ASTM D-1248 . I. 1. ASTM D-638 . M.Standardna metoda ispitivanja dobivanja osnove za hidrostatično projektiranje materijala za cijevi od termoplastike. ASTM D696 . Q. U. <70 stupnjeva C.A. 0. stranica 283 od 348 .Tehnički uvjeti za linearno toplinsko širenje za PE 80. ASTM D746. T. S. ISO 9784 . ASTM D-2837 .Standardna metoda ispitivanja vlačne čvrstoće plastike. ASTM D-1505 . R. U slučaju da se tražene metode ispitivanja ili tehnički uvjeti u DIN. ASTM D-790 . P. L. BS874.Standardna Tehnički uvjeti za termoplastičnu plinsko tlačnu cijev.

kolovoz 2007. 5 i 6. kolovoz 2007. Spojevi Svi plastični spojevi za cijevi. upotrijebiti. propadanje ili zaga enje od trenutka njihove dostave do završetka Rada opisanog u ovom poglavlju. C. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Skladištenje i rukovanje A.0 m.A. U slučaju da NADZORNI INŽENJER bude smatrao da je ipak došlo do oštećenja. instalirati. IGH. 5 i 6. Proizvodi PVC cijevi Sve PVC cijevi će se nabaviti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IGH. IZVO AČ će te dijelove i materijale zamijeniti bez ikakvog troška od strane NARUČITELJA. Skladištenje cijevi: 1. B. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 2. prirubnice. Cijevi se trebaju zaštititi od pretjerane vrućine ili štetnih kemikalija. održavati i testirati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. instalirati. IGH. Cijevi moraju biti spremljene u skladištu ili složene na hrpu radi zaštite od oštećenja. upotrijebiti. spojnice i odgovarajući prateći dijelovi nabavit će se. 2.14. Rukovanje cijevima: 1. Skladištenje mora biti sukladno preporukama proizvo ača. isti će se odbaciti. kolovoz 2007. propadanja ili zaga enja dijelova i materijala.).).).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Maksimalna visina do koje se cijevi mogu složiti na hrpu iznosi 2. stranica 284 od 348 . 5 i 6. drobljenja ili probijanja. Svi se dijelovi i materijali trebaju pravilno zaštititi da bi se onemogućilo bilo kakvo oštećenje. HDPE cijevi Sve HDPE cijevi će se nabaviti. instalirati.

veličinu obložnog seta u metrima i ostale relevantne podatke koje zatraži NADZORNI INŽENJER. Za vrijeme bušenja svakog zdenca. 11. Broj i lokacija korištenih distancera. prekida bušenja zbog kvara. 9. Dubina i opis obloge zdenca i filtera. Ime osobe koja je pripremila zapisnik i ekipa koja je izvodila bušenje. Tako er IZVO AČ treba voditi i fotodokumentaciju bušenja zdenaca. broj iskopanih metara. IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati zapisnik o sljedećem: 1. stranica 285 od 348 . Nakon završetka gradnje svakog zdenca. sastav otpada). Zaštitna obloga.A. Vremenski uvjeti za vrijeme instaliranja. Greške koje ukazuju na nepravilno proporcioniranje. 8. 7. B.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 5. IZVO AČ mora voditi detaljni dnevni zapisnik bušenja kojeg mora predati po nalogu NADZORNOG INŽENJERA. C.A. 3. kombiniranje i oblikovanje.5. Zapisnik mora obuhvaćati temeljan opis materijala na enog prilikom bušenja (promjene karakteristika materijala – procjedna voda.14. bentonit i materijali korišteni za injektiranje i dubine. te Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER. izuzev jedne pukotine koja nije veća od 50 mm po dužini na jednom kraju cijevi koji se može odsjeći i baciti. Pukotine zbog kojih dolazi do narušavanja čvrstoće. Nominalan promjer bušotine i ukupna dubina. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedba III. 2.1. ili alata.2. 4. Cement. trajnosti ili upotrebljivosti cijevi. Svaka se PVC ili HDPE cijev ne može se upotrijebiti za izvo enje u slučaju sljedećih oštećenja: 1. materijala za bušenje. Ukupna dubina završenog zdenca. Dubina ili lokacija bilo kojeg izgubljenog ispirka bušotine. 4.14. Cijevi dostavljene u jednoj pošiljci bacit će ukoliko je više od 5% cijele pošiljke ili dostave s greškom. 6. Veličina i količina materijala (uključujući broj vrećica) za ispunjavanje prstenastog prostora. broj sati rada. veličina kape i korišteni materijali. Raspukline ili pukotine u unutrašnjosti stijenke cijevi. 2. Kontrola kvalitete izvo enja plinskih zdenaca A. 10. Oštećeni krajevi zbog kojih se ne može uraditi zadovoljavajući spoj. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 3. klin.

B. Otpor na prodiranje prilikom uzorkovanja rasklopnim cilindrom. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG). IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 1. Razine procjedne vode prona ene za vrijeme bušenja. 2. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: stranica 286 od 348 . 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ugradnja trajnih plinskih zdenaca A. C. IZVO AČ će predati topografske bilješke terena s koordinatama i kotama. Dubina na kojoj dolazi do promjene promjera rupe ili nastaje zarušavanje. 6. 3. 7. sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. 9. ukoliko se zatraži.2.14. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja granulometrijski sastav filterskih ispuna od šljunka i sitnog šljunka predloženih za svaki filter zdenca. 5. Gubitak usipnih materijala ili isplake i količina. Nakon završetka bušenja IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati potpisane kopije dnevnika bušenja sa sljedećim podacima: 1. Korištenje vode za vrijeme bušenja. 2. Potrebno je dostaviti sastav brtvene smjese kako bi se utvrdila odstupanja od projektom propisanih vrijednosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja uzorke brtvenih slojeva od bentonita (i bentonitnih mješavina) predloženih za svaki brtveni sloj bušotine zdenca. 3. III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice D. G.A.1. Referentno mjesto za sva mjerenja dubine.6.A. IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. i Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER. Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca. Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište. 8. Ime osobe koja je pripremila dnevnik bušenja i ekipe koja je izvodila bušenje. E.14. Vrsta bušače garniture i izrada. F.

). Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 1. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca). Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. itd. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 1. Prije instaliranja plinskog zdenca provjerit će se bušotina da bi se izbjegla urušavanja. te primjena prorezanih PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (6inch IPS.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) . * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca. Ugradnja pješčanih i šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Pješčane i šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. zarušavanja i zapreke iste. * Sve filterske ispune od šljunka i sitnog šljunka postavit će u skladu s Nacrtima tako da se ovi granulirani materijali ne uruše unutar stijenke bušotine. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. a smjesa će se zaliti u bušotinu do dubine prikazane na Nacrtima (početak je iznad glinenog brtvenog čepa). Brtveni sloj od cementa/bentonita po potrebi će se ugraditi i nakon završetka izrade završne kote terena oko zdenca tamo gdje površinska 3. 5 i 6. * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. D. 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima. 2.14. IGH. 2. * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast. PN6) s ugra enim filterima. stranica 287 od 348 . Svako napuštanje bušotine koja se mora odbaciti biti će u skladu s Tehničkim uvjetima. kolovoz 2007.A. kao što je prikazano na Nacrtima. kao što je prikazano na Nacrtima. * Cementno bentoniti brtveni sloj izmiješat će se u omjeru 5% (bentonita u odnosu na cement) od bentonita hidratiziranog prije miješanja s cementom. * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi. Za svaki će se zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1200) mm.

6. kota ne bude uskla ena sa završnim kotama okolnog terena a nakon završetka radova na sklopovima glave zdenca i povezivanja na cijevi za provo enje plina. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kolovoz 2007.). IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 5.14. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2inch IPS) za umetanje mjerača protoka. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. IGH. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA. sklopke za brzo isključenje. termometri. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA. Umetci za mjerače protoka. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev. IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. F. tlačni otvori. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350) uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. 7. Spoj gornjeg brtvenog sustava s plinskim zdencem stranica 288 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. a koje su se koristile. 5 i 6. E. Pitka voda od čišćenja parom moći će se dobiti na samom gradilištu. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ispuštanjem tereta mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom.

zračni pritisak. moraju zadovoljiti tehničke karakteristike specificirane Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. a ostatak materijala iz iskopa se vraća u iskop uz zbijanje ručnim nabijačima. koji je potrebno položiti neposredno uz montiranu glavu. vakuum. potrebno je ponovno ispitati prohodnost zdenaca i razinu procjedne vode. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 289 od 348 .15/1 te da se u mješavinu dodaje dovoljno vode kako bi se omogućilo miješanje i ugradnja. Cementno bentonitni čep se izvodi tako da težinski omjer bentonita/cement bude 0. Preklopi geomembrane moraju biti minimalno 60 cm. Funkcija zavarene geomembrane je maksimalno moguće prijanjanje uz plinski zdenac čime će se ograničiti emisija odlagališnog plina uz glavu plinskog zdenca. Sve zavare geomembrane ispituje Izvo ač nekom od uobičajenih nerazornih metoda (visokofrekventne struje. kao i zemljani materijali koji se ugra uju preko njih. uz iskop zaštitinog zemljanog sloja. Na sintetski dren za plin se polaže geosintetski glineni tepih (GCL). Svi ugra eni geosintetski materijali. Montaža glava plinskih zdenaca se mora provesti pažljivo uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije. 5 i 6.00 mm. kolovoz 2007. odmah se ugra uje cementno-bentonitni čep. Potom se na ovratnik ekstruderski zavari LLDPE geomembrana debljine 1.A. itd. Na položenu LLDPE geomembranu se još polaže dren za vodu s preklopom od 60 cm preko starog materijala i 20 cm uz glavu plinskog zdenca. Dimenzije geosintetskih materijala koji se polažu u cilju spajanja gornjih brtvenih slojeva s postojećim brtvenim slojevima iznose približno 550 x 550 cm. godine [IP2] i moraju biti odobreni od strane Nadzornog inženjera. treba osigurati odgovarajućim kalupima. Novo položena LLDPE geomembrana se ekstrudorski zavaruje na postojeću geomembranu i na PEHD ovratnik. Preklop položenog materijala u prekrivnom brtvenom sustavu i novog materijala mora biti minimalno 60 cm. Nakon toga pristupa se montaži plinske glave.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Neposredno uz montiranu glavu IZVO AČ treba izvesti zavareni "ovratnik" od PE100 pločevine debljine 1 cm i minimalne širine vijenca od 10 cm. Po montaži glave na vrh zdenca. Prijanjanje cementno-bentonitnog čepa uz glavu zdenca te spriječavanje razlijevanja bentonitne smjese. Cementno-bentonitin čep Cementno-bentonitni čep je smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha bentonitne brtve do razine konačne kote terena oko zdenca. IGH. a prije montaže plinske glave.14.) odobrenima od strane Nadzornog inženjera. a preklop mora biti minimalno 20 cm. Slojevi geosintetskih materijala iz prekrivnog brtvenog sloja se polažu uz vertikalno položenu PVC i PEHD cijev. Nakon izvo enja svih prekrivnih slojeva. u svrhu montaže priključne cijevi prosječne duljine 3. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Oko plinskih zdenaca potreban je dodatan oprez i ručna ugradnja svih slojeva brtvenog sustava kako ne bi došlo do eventualnog oštećenja vertikalno položenih PVC i PEHD cijevi.00 m.

Spojni PEHD cjevovod Spojni PEHD cjevovod promjera 100 mm mora biti položen u padu od minimalno 2% od linijskog kolektora prema glavi plinskog zdenca. Za svaki će se stranica 290 od 348 . • 02379 . Postojeći otkopani priključni plinovod te zona oko ugra ene glave će se zasipati zaštitnim slojem protiv smrzavanja ukupne debljine 0.Plinski cjevovod [IP2].15 m ugra uje organsko tlo (humus) potrebno za rast vegetacije. Odvoz viška materijala IZVO AČ mora uključiti u cijenu izrade spojnog HDPE cjevovoda.. Na zaštitni sloj protiv smrzavanja se potom u jednom sloju debljine 0.65 m na krovnom dijelu i 0.30 m kako ne bi došlo do oštećenja plinovoda. 9. Višak materijala iz iskopa potrebno je odvesti na lokaciju unutar odlagališta koju odredi Nadzorni inženjer. IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 8. prilikom ugradnje. Materijal se. Nakon ugradnje geosintetskih materijala. IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: 3.85 m na pokosima. odnosno na postojeći linijski kolektor. glava zdenca će se spojiti na postojeću priključnu cijev. Prilikom izvedbe priključka. • te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca.14. Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA.Zdenci za otplinjavanje [IP2]. sukladno količini i sastavu materijala iz iskopa. glave ili umjetnih materijala. sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Bentonitni brtveni sloj Injekcijska smjesa od čistog bentonitnog praha koja se postavlja na sloj od finog šljunka kao i na LLDPE geomembranu. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG). Ostali projektni zahtjevi izvedbe plinskih zdenaca su dani u poglavljima.A. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca). Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ugra uje se metodom suhog nanošenja kojom se istovremeno obavlja sipanje bentonita u bušotinu i prskanje bentonitnog praha čistom vodom. i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) . nisu predvi ena ispitivanja niti nadogradnja priključnog plinovoda. 10. • 02377 . mora pažljivo zbijati u slojevima debljine do 0. Eventualna visinska korekcija spojne cijevi će se izvesti materijalom iz iskopa (zemlja iz sloja protiv smrzavnja).

ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2-inch IPS) za umetanje mjerača protoka. sklopke za brzo isključenje. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima usuglašenim s glavnim projektantom. termometri. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te primjena perforiranih PP-H cijevi promjera 315 mm s ugra enim mrežicama. 11. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ručnim nabijanjem mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. IGH. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev. 12. kolovoz 2007. tlačni otvori. distancerima i filterima. kolovoz 2007. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca. * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi.200) mm. 5 i 6. 3. * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. Ugradnja šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350)[IP2] uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 3. 4. IGH.) [IP2]. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1.) [IP2]. * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca. kao što je prikazano na Nacrtima. itd. 13. 14. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. stranica 291 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Umetci za mjerače protoka.A. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. 5 i 6.14. kao što je prikazano na Nacrtima odobrenim od Naručitelja. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast.

Troškovi čišćenja parom i talozi od bušenja. a koje su se koristile.1. Privremeno otplinjavanje Ovim tehničkim uvjetima je predvi ena izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim PP-H (polipropilenskim-homopolimer) plino-drenažnim cjevovodima. Horizontalni smještaj linija privremenog otplinjavanja se ne smije poklapati s pozicijama trajih plinskih zdenaca (koji se izvode tek po dosiznju predvi ene geometrije tijela odlagališta). i drugi red visinske kote 135 m. IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 292 od 348 .2.n. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 15. Predvi eno je izvo enje plinskih linija tek kada ugradnja otpada prema planu IZVO AČA na cijeloj poprečnoj dužini pojedine kasete dosegne projektirane visine i padove linija privremenog otplinjavanja. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD obodnim šahtovima. Nužno je da IZVO AČ planira i izvodi radove tako da osigura projektirane padove linija privremenog otplinjavanja kako se u plinskim cjevovodima ne bi zadržavao kondenzat i procjedna voda.n. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Predvi a se izvedba dva visinski razmaknuta reda.A. IZVO AČ mora uračunati u cijenu bušenja plinskih zdenaca.m. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA. linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m. Projektni zahtjevi Naručitelja za izvedbu privremenog otplinjavanja su sljedeći: Linije privremenog otplinjavanja treba položiti u dvije razine izme u plinskih linija O-P i PQ na me usobnoj horizontalnoj udaljenosti od približno 60 m.5 × 1 m) koji je ispunjen drenažnim šljunkom (dimenzija šljunčane ispune V:Š = 1 × 1 m) koji je po oplošju saštićen od prodiranja i taloženja sithih čestica filtarskim geotekstilom (400 gr/m2).14. Izvedbu privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba započeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova.7.m. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja. smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta. III. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA. i vertikalnoj (visinskoj) udaljenosti dviju razina od približno 15 m.A. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima. 16. Perforirani cjevovod se polože u rov (dimenzija rova V:Š = 1.14. Prije završetka ugovorenog roka IZVO AČ mora dostaviti Nadzornom inženjeru nacrte i dokumentaciju izvedenog stanja s uputama za održavanje izvedenih elemenata otplinajavanja odlagališta.

rov se oblaže filtarskim geotekstilom.) i/ili na pokosu (visinska kota 135 m. Odvodnja nakupljene procjedne vode koja će prelijevati iz sifona treba biti kanalizirana (kinetom) i cijevno odvedena do najbližeg nizvodnog šahta za privremeno otplinjavanje pa sve do najbližeg šahta procjednih voda. U uzdužnom smjeru se perforacije izvode na svakih 5 cm cijevi.m.5 × 1 m). Plinska glava mora biti projektirana i izvedena u skladu s poglavljem 02377 .m. rov se zasipava do ukupne visine 1 m oblim šljunkom granulacije od 4 do 64 mm. na način da nakon zapunjavanja rova materijalom šljunka.A. Konstrukcija šahta je idenična šahtu procjednih voda. Prije ulaska privremenog plinskog cijevovoda u šaht predvi ena je ugradnja plinske glave (sa regulacijom protoka i mjernim mjestima). dok krajnji dijelovi linije moraju biti izvedeni od punih cijevi u dužini 20 m do ulaska linije u šaht.). Šljunčani zasip treba izvesti pažljivo i uz prisustvo Nadzornog inženjera. Po izgradnji rova za privremeno otplinjavanje (1.n.200 mm položenim na donjoj etaži na obodnom nasipu (visinske kote približno 120 m. Dionica pune cijevi u dužini od minimalno 4 m prije ulaska u šaht mora biti od UV stabiliziranog.5°.m. Uzduž cijevi se raspored perforacija mora zakretati za 22. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Privremeni plinski cjevovodi moraju završavati u revizijskim šahtovima promjera 1. tako da na se na susjednim presjecima perforacije ne poklapaju u uzdužnom smjeru. Perforacije moraju biti izvedene po poprečnom presjeku. u obliku bušenih perforacija promjera 1 cm na svkih 45° mjereno od središtnje osi plinske cijevi (8 perforacija po presjeku).m.m.n.n. Na punom dijelu cjevovoda a prije ulaska cijevi u šaht mora biti izveden glineni čep kojim će se spriječiti osloba anje odlagališnog plina i eventualne procjedne vode uz cijev privremenog otplinjavanja. Važno je napomenuti kako je potrebno pažljivo zasipavanje šljunkom da ne bi došlo do eventualnog oštećenja cijevi koje bi moglo rezultirati njenim diskontinuitetom i smanjenom izdašnošću. U šahtove položene kod nasipa teba predvidjeti mjesta priključka procjedne vode koja dotiče sa šahtova privremenog otplinjavanja koji će se izvesti na pokosu tijela odlagališta (visinska kota 135 m. Nakon polaganju cijevi na šljunčanu posteljicu (debljine 30 cm) koja je ugra ena u rovu na geotekstil. Filtarski geotekstil mora imati karakteristike definirane u poglavlju 02362 dokumentacije [IP1].).n.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. te iz šahta kod nasipa do najbližeg šahta procjednih voda. ali se poklapaju perforacije svakog parnog (sljedećeg) presjeka.). Privremene plinske linije moraju biti perforirane po središnjem rasponu (dijelu) smještenom u tijelu odlagališta.). Iz šahta na pokosu (visinska kota 135 m. kojim zahvaćaju deponijski plin. elektrovodljivog PP-Rs-el materijala (SDR11).2 mm (SDR11). dok drenažni materijal mora zadovoljavti uvjetima iz poglavlja 02361 dokumentacije [IP1].Zdenci za otplinjavanje IP2. Promjer PP-H100 privremene plinske linije ugra ene u tijelu odlagališta mora biti vanjske dimenzije 200 mm i debljine stijenke 18. stranica 293 od 348 .n. procjednu vodu treba cijevno odvesti do šahta kod nasipa (visinska kota približno 120 m. getekstil obavije cjelokupnu drenažu uključivo njegov površinski dio. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

spojeve. Tlačno vakumsku cijev i spoj na plinsku liniju privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba projektirati. brtvila. plinskog zdenca. zasune.A. prirubnice. ukupno 142 m čini PP-H100 cjevovod bez perforacija te 16 m elektovodljive PP-R-s-el cijevi. tako da se on površinski odvodi u PEHD cijevi promjera 160 mm (SDR 11) do šahta na nasipu i sa šahta na nasipu stranica 294 od 348 . Dvije plinske linije se trebaju izvesti s izvodima u šahtovima na obodnom nasipu dužine 786 m (izme u linija O-P 389 m i izme u linija P-Q 397 m).12. g. U ovim šahtovima se ne predvi a izvedba ventila za regulaciju dotoka procjedne vode. Glava privremenog plinskog zdenca mora biti izvedena od elektrovodljivog HDPE-el materijala. Odvod nakupljenog kondenzata i procjedene vode s gornje etaže privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora projektirati i po suglasnosti Naručitelja izvesti. inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na nju. predvi a se izrada 4 privremene plinske linije. i na površinski položen geotekstil se postavlja otpad iz iskopa kako ne bi došlo do oštećenja ili razmatanja geotekstila tijekom kasnije ugradnje otpada. krajeve s navojem i cijevni pribor. klinove. čijom se demontažom omogućava inspekcija (CCTV kamerom) i održavanje privremene plinske linije (ispiranjem).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. umetke.276 m).355 m) privremenog otplinjavanja. Na krajevima plinske linije IZVO AČ treba projektirati i izvesti montažno .n. spojke. promjera 1.demontažnu ploču (flanžu) s X komadom. izme u linija P. Mjerna mjesta (za mjerenje sastava i protoka plina) i ventil za regulaciju protoka moraju biti postavljeni prije ulaska privremene plinske linije u šaht (gdje se nalazi sifon). IZVO AČ treba uključiti sve kapice.) dužine 569 m (izme u linija O-P 293 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda.14. Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju do 31. te prije izvedbe ishoditi suglasnost na projekt od Naručitelja. rov se obavija geotekstilom. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. Od ukupno navedene dužine (1. oprema za taljenje.200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]). Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta. dok se 2 linije izvode s izvodima u šahtovima na pokosu (visinska kota 135 m. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže sustava privremenog otplinjavanja. alati. Glava privremenog plinskog zdenca je sklop za kontrolu protoka deponijskog plina i monitoring. U cijenu glave zdenca IZVO AČ treba uključiti sve prirubnice. spojevi. Glava plinskog zdenca za privremeno otplinjavanje se izvodi prije ulaska PP-H cijevi u šaht privremenog otplinjavanja. Vakuum/tlačna cijev koja spaja plinsku glavu privremenog otplinjavanja s privremenom plinskom linijom je UV stabilizirani plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i linijskog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 PEHD). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon ugradnje šljunčanog zasipa.m. Navedena spojna cijev mora biti izvedena od elektrovodljivog materijala koji provodi statički elektricitet.2015. spoja na plinsku liniju i sakupljanja sustava kondenzata i procjedne vode.

šahtova. Svi radovi vezani uz nabavku i ugradnju materijala za izgradnju privremenih pristupnih puteva. unutarnjeg promjera du=250 (SDR11) i vanjskog promjera dv=355 mm (SDR31). Obveza je IZVO AČA da zahtjeve Naručitelja za privremenim otplinjavanjem ugradi u Izvedbeni projekt. Unutar šahta za privremeno otplinjavanje je Ex zona opasnosti "1". Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz aktivnosti privremenog otplinjavanja mora biti takav da se otpad dovozi i ugra uje u tijelo odlagališta formirajući tijelo ugra enog otpada s predvi enim padovima i smjerovima kako bi se linije privremenog otplinjavanja izvele bez ometanja aktivnosti na prihvatu i ugradnji otpada. dok se na sjevernoj stani tijela predvi a samo dreniranje procjedne vode privremenog otplinjavanja. Deponijski plin se iz šahtova privremenog otplinjavanja pomoću plinskih cijevi odvodi do linija privremenog otplinjavanja koje su smještene na površini tijela odlaglišta. Preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja (i odvodnje procjednih voda) s pristupnim putevima IZVO AČ mora tako planirati da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. do najbližeg šahta procjednih voda. platoa ili rampi za izvo enje privremenog otplinjavanja su isključivo stvar IZVO AČA radova te moraju biti uključeni u jediničnu cijenu izgradnje privremenih plinskih linija. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice se odvodi s PEHD cijevi s dvostrukim obodom. IZVO AČ mora uključiti izradu propisnih oznaka (naziva) šahtova kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. odvodnje kondenzata i procjedne vode te od Nadzornog inženjera i Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe.14. dok je unutar kruga od 2 m od površine šahta privrmenog otplinjavanja Ex zona opasnosti "2". odnosno odvod kondenzata.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IP13]. IP13]. Izvedba šahtova privremenog otplinjavanja se predvi a samo na južnoj strani tijela odlagališta. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. Sve cijevi za odvodnju procjednih voda i kondenzata moraju biti zaštićene slojem zemlje (50 cm) od eventualnog oštećenja . Predvi a se izvedba dva PEHD šahta za ventile privremenog otplinjavanja sa dva ventila privremenog otplinjavanja. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. U cijenu izvedbe šahtova i glava za privremeno otplinjavanje. bez ikakvih dodatnih obveza prema Investitoru. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog projekta i potrebnih radioničkih nacrta ovdje danog opisa privremenog otplinjavanja. Otvorenost linija plinovoda privremenog otplinjavanja se preko ventila u šahtovima linija privremenog otplijavanja povezuje sa sabirnim plinskim cjevovodom. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2".A. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. glava plinskih zdenaca. Projektant izvedbenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je stranica 295 od 348 .

iskope. transporte. Obračun se vrši po stvarnoj količini privremeno deponirane plinske linije. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem.1.A. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj od 30 cm. alate. zavarivanja. tada mu je obveza da predloži Naručitelju imenovanje drugog odgovornog Glavnog projektanta. IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt privremenog otplinjavanja predati u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. opremu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ je dužan predati 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). materijale. izvedbi gornjih brtvenih slojeva i ugradnji istih plinskih cjevovoda plinskih linija u sloj protiv smrzavanja. zatrpavanje i zbijanje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Plinskim linijama se povezuju novo izvedeni plinski zdenci. alate. manipulacije. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Jedinčne cijene ponovne montaže plinske linije uključuje svu potrebnu radnu snagu. Plinske linije plinskih zdenaca Za potrebe izvedbe spoja ploha 4 i 5 potrebno je dio plinske linije K i L. pribor. i izvedbe sloja zaštite od smrzavnja (ili humusnog sloja).2. Jedinčne cijene privremenog uklanjanja plinske linije uključuju svu potrebnu radnu snagu. linije N (plinski zdenci od plinskog kolektora preko zdenca N-1 do N-6) i plinskog zdenca O-1 s plinskim kolektorom. Ukoliko IZVO AČ ne može ishoditi suglasnost glavnog projektanta. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. rezanja. U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih trajnih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 705 m i promjera 140 mm (SDR17). nabavu.14. iskope. pripremu površina.14. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. IZVO AČ treba izvesti privremeni nadzemni spoj plinskih zdenaca linije M (plinski zdenci od M-1 do M-7). rezanja. opremu. privremeno otpojiti i privremeno deponirati na sigurnu površinu. stranica 296 od 348 . pribor. transporte. iskopati. Po odluci Naručitelja treba pristupiti otpajanju pojedinih privremenih plinskih linija. zavarivanja. koje se nalaze sloju zaštite od smrzavanja na krovnom dijelu odlagališta. nabavu.A.8. čišćenja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice izvo ač na istoj gra evini. III. IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. materijale. potrebno je iskopane plinske linije pripojiti plinskim linijama K i L. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra ene plinske linije.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. s donje strane radi se oslabljenje AB konstrukcije s ciljem kontroliranja mjesta nastanka pukotine uslijed skupljanja betona. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Na prijelazu servisne prometnice preko plinske linije.A.d.2. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja Na mjestu prolaska servisne prometnice preko plinskih kolektorskih cijevi potrebno je po nalogu odnosno suglasnosti Naručitelja izvesti odgovarajuću zaštitu kako bi se spriječilo nejednoliko slijeganje i eventualno oštećenje kolektorske cijevi uslijed prometa. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE.14. III. god. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. nevezani kameni materijal (tamponski sloj) geotekstil posteljica od zemljanog materijala U osi AB ploči.2. Struktura konstrukcije prikazana je na sljedećem prilogu: 20 cm 50 cm AB ploča C30/37 15 cm 15 cm cementom stabilizirani kameni materijal mehanički zbijeni.. Oslabljenje je potrebno izvesti širine cca 1 cm a dubine/visine do armature donje zone. travanj 2011.] III.1. Zavod za planiranje.revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice. Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. stranica 297 od 348 .14.9.A.1. Institut IGH d. [IDIP7. Izvedba Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ mora provesti u skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete [IDIP7]. nevezani kameni materijal . IP13]. Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 . kada je linija postavljena na me uprekrivni sloj.14. Predvi eno je izvo enje zaštite pomoću AB kolničke ploče u podlozi koje se nalazi cementom stabilizirani kameni materijal te mehanički zbijeni.Plinski cjevovod [IP2].A. potrebno je plinsku liniju zaštititi s korugiranom dvoslojnom (dvostjenom) PEHD cijevi bez perforacija nazivnog promjera 175 mm ili 200 mm.10. studije i zaštitu okoliša. 5 i 6 .

a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja. IP13]. kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q. brtvila. klinovi. IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat.11. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A.14.5 m bude izvan razine okolnog ure enog tla.A. IP13]. Projektant navedenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. Šaht s ventilom plinske linije trajnog i privremenog otplinjavanja ima visinu od približno 1. Prije izvedbe odzračnika. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovora predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže šahtova s ventilima. Plinskim linijama se povezuju plinski zdenci privremenog otplinjavanja. stranica 298 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm (SDR17).14.Plinski cjevovod [IP2].2. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. Poklopac šahta mora imati izveden odzračnik od nadkrivenih perforacija (rupa) na površini poklopca. oprema za taljenje. alati. U cijenu izvedbe elemenata plinskog sustava IZVO AČ je uključena izrada propisnih oznaka (naziva po projektu) plinskog zdenca kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. šaht barem za 0. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. Prije ugranje šahta IZVO AČ mora geodetski izmjeriti kotu priključnog linijskog cjevovoda i okolnog tla tako da. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. kako bi se osiguralo odzračivanje i u isto vrijeme spriječilo gomilanje vlage u šahtu. IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog i radioničkog nacrta ovdje danog opisa linija privremenog otplinjavanja.3 m. Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. krajevi s navojem i cijevni pribor.A. spojevi. te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip linija privremenog otplinjavanja prije početka gra enja.1. IZVO AČ treba uključiti sve kapice. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. prirubnice. Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. spojke. III. nakon izvedbe zaštite protiv smrzavanja. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. IZVO AČ je zadužen organizirati izradu radioničkog nacrta odžračnika na poklopcu i od Projektanta ishoditi suglasnost na predloženo riješenje.

A. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatača kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3. U cijenu izvedbe hvatača kondenzata IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2.13.A. IP2. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. Projektni zahtjevi izvedbe hvatača kondenzata su dani u poglavlju 02380 – Sustav za gospodarenje kondenzatom [IP2]. kao i jedan rezervni odzračnik. IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika. U jediničnu cijenu izvedbe odzračnika plino drenažnog sloja. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata.1.14.2.12.[IP13]. Unutar odzračnika plino drenažnog sloja je Ex zona opasnosti "1". dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2".A. Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1". Po jedan hvatač kondenzata se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O-6.12. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1.2.1. Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1.[IP13].14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Hvatači kondenzata Svi hvatači kondenzata moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala (koji provdi statički elektricitet).2. Nadzorni inženjer mora upisom u gra evinski dnevnik dati suglasnost za ugradnju hvatača kondenzata. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4. Svi hvatači kondenzata moraju biti ugra eni u drenažni sloj šljunka kao što je dano u nacrtu 5. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. stranica 299 od 348 . Odzračnici plinodrenažnog sloja Svi odzračnici plino drenažnog sloja moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. dok je u krugu udaljenosti od 2 m od odzračnika zona opasnosti "2". kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.

A.Plinski cjevovod.2.14. 5 i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske. Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja).2.14. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje.) [IDIP2].Zdenci za otplinjavanje. [IP2].2. iz svibnja 2008.A.2. Institut gra evinarstva Hrvatske. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. bermi i plinskog sustava .A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.2. upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi djelatnik imenovan od IZVOA AČA a voditelj plinske stanice mora biti upoznat sa aktivnostima na otplinjavanju odlagališta i plinskoj mreži do plinske stanice. [IDIP8].1. Zavod za ekološki inženjering. • 02380 ..A.2. Institut gra evinarstva Hrvatske d.Sustav za gospodarenje kondenzatom. IP13].. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. ožujak 2000 [GP1]. Institut IGH d. III.1 Općenito Održavanje. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.14. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koja se nalazi u dokumentaciji [IP2]. Zagreb.14. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. ODRŽAVANJE III.14. god. • 02379 . • 02378 . Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B. • 02377 .A.Polivinil klorid cijevi. stranica 300 od 348 . • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.d.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja su dani u dokumentaciji.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.d.14. te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. III. Za kontinuirano informiranje voditelja plinske stanice o radovima na gra enju i održavanju sustava otplinjavanja odlagališta odgovoran je IZVO AČ radova. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. 2 i 3.

Unutar šahta procjednih voda JB-14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. hvatača kondenzata (tip 1. u i oko sabirnog okna kondenzata prije ulaza u plinsku stanicu (mTEO). III.000 ppm). Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10. 4. uključujući i glave zdenaca privremenog otplinjavanja. te ovisno o prijedlozima mjera IZVO AČA. pri čemu su glave plinskih zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama.A. 5. 9. Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2. konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora. uz odzračnike plino drenažnog sloja. uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 4. u i oko šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija.2. IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec nakon početka radova.2 Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci trajnog otplinjavanja izvedeni su u tijelu otpada. u i oko odzračnika drenažnih rovova površinske odvodnje. 2 i 3).14. u i oko šahtova odvodnje oborinskih voda. uz sve izvedene hvatače kondenzata. Obaveza je IZVO AČA da održava navedenu plinsku glavu. 8. Oštećenje elemenata plinskog sustava. Prvo mjerenje koncentracije metana. odzračnika me usloja. glave svih izvedenih plinskih zdenaca na spoju s cementno – bentonitnim čepom. ili glinenom brtvom. 6. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju glava plinskih zdenaca: stranica 301 od 348 .14.A. IZVO AČ je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera. Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskog sustava. 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa odnosno glinenog čepa uz plinske zdence. 6. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • održavanje održavanje održavanje održavanje održavanje (mTEO). sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 3. 7.

odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. u okolici privremenog III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca.A. • Mjerenje sastava (CH4. oznaka zdenaca. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinskog zdenca. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije.A. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca.3 Održavanje sustava privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). temperaturi odlagališnog plina. i slično (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju sustava privremenog otplinjavanja: stranica 302 od 348 . tlaku odlagališnog plina. • Ispitivanje propusnosti spojeva glave plinskog zdenca sapunicom (4 x godišnje).14. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). • Vizualana provjera stanja (propusnosti) flaksibilnog crijeva (1 x mjesečno). • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinskih zdenaca i u neposrednoj okolici plinskih zdenaca na spoju s cementno-bentonitnim čepom (4 x godišnje).14. otvorenosti plinskih ventila (u %).2. • Redovno mjerenje razine vode u plinskim zdencima prema poglavlju Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene glave plinskih zdenaca kao i glave koje će izvesti IZVO AČ. • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno). Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih zdenaca se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca. • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno). O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). razini procjedne vode i slično.2.

prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije.A. • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži.2.A. otvorenosti plinskih ventila (u %).stari tip Na glavama zdenaca starog tipa postoje tri osnovna sklopa elemenata vidi nacrt 2 dokumentacije Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih stranica 303 od 348 . • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). O2 i CO2) u volumnim postcima (%). IZVO AČ radova čišćenja treba dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. • Mjerenje sastava (CH4. tlaku odlagališnog plina i slično. ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na sifonima. Nakon čišćenja Izvo ač mora vratiti sve sifone u stanje uporabivosti. • Ispitivanje propusnosti spojeva plinske glave sapunicom (4 x godišnje). • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). temperaturi odlagališnog plina.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinske glave (4 x godišnje). Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). urednosti šahtova). O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). Čišćenje plinodrenažnih cijevi mora biti provedeno ure ajem za čišćenje radnog dosega od minimalno 200 m. kao i ocjena eventualnog propuštanja procjedne vode iz spojnih cjevovoda prema šahtu procjedne vode. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4.14. • Redovni obilazak i vizualna ocjena otjecanja procjedne vode iz plinske linije. u okolici privremenog III. oznaka zdenaca. • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno)..4 Sanacija glava plinskih zdenaca . provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca. • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno). • Učestalost čišćenja plinskih cijevi privremenog otplinjavanja je minimalno jedan puta godišnje. dužina ulaska wome u drenažu. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih glava i spojnog cjevovoda privremenog otplinjavanja se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinske glave.2. oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca. i slično (1 x mjesečno). • Vizualana provjera stanja (propusnosti) cijevi spoja s plinskom linijom (1 x mjesečno).14. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca ili spojeve privremenog otplijnavanja. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

što prethodno treba odobriti Naručitelj.) • ventilski sklop (ventil.2.A. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera. gumene brtve.). IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara. Institut IGH d. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. [IDIP8]: • usisni sklop (cijev za priključak plinske glave.2.) • priključni sklop (cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru.14. sifon i sl. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera. ručice za regulaciju. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave. Zavod za planiranje. 2 i 3 . Institut gra evinarstva Hrvatske. IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara. utvrdi oštećenja elemenata plinske glave. god. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog. odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno Nacrtu 2 [IDIP8]. odvodi za mjerenje i sl. dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca. bermi i plinskog sustava . III.d. uz prisustvo Nadzornog inženjera.). Broj projekta: 810101-264/11.2.14. III.6 Prohodnost plinskih zdenaca IZVO AČ je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci.2. dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca. odvodi za mjerenje i sl. god. IZVO AČ će izvršiti sanaciju. IZVO AČ će izvršiti sanaciju glave. brtve. utvrdi oštećenja elemenata u jednom ili dva glavna sklopa (usis i/ili ventil i/ili priključak). studije i zaštitu okoliša. Prohodnost plinskog zdenca IZVO AČ treba provoditi s probom stranica 304 od 348 . ručice za regulaciju. iz svibnja 2008. [IDIP2].. iz srpnja 2011.A.5 Sanacija glava plinskih zdenaca .A. dio plinovoda do linijskog kolektora i sl. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenaca na plohama 1. što prethodno treba odobriti Naručitelj. odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno nacrtu 4 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog. plinovoda do linijskog kolektora i sl. uz prisustvo Nadzornog inženjera.) • priključni sklop (fleksibilna cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru. Broj projekta: 2410-067/07 – Revizija B. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. cijev za odvodnju kondenzata iz vrha glave.Izvedbeni gra evinski projekt.novi tip Plinski zdenci novog tipa sastoje se od tri osnovna sklopa: • usisni sklop (priključak glave zdenca na plinski zdenac) • ventilski sklop (ventil.

sajli. cjevovoda. stranica 305 od 348 . ventila. Usporedni rad 4 crpki Rad 2 radnika u periodu 8 radnih sati IZVO AČ je dužan izvršiti nabava i doprema izvora električne energije za predvidivi usporedni pogon 4 pumpe.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. priključaka.5 l/s i H = 60 m. Kada završe radovi na sanaciji i crpljenju vode iz zdenaca pojedine linije. cijevi. Obračun rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode se provdi prema sljedećem obrascu. Stavka rada IZVO AČA na rpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca obuhvaća i sav sitni potrošni materijal. Crpljenje će se provoditi kontinuirano i istovremeno na svim zdencima linije na kojima je utvr ena razna procjedne vode viša od 35% dubine bušenja zdenca.2. Prvo mjerenje prohodnosti IZVO AČ mora provesti u mjesecu u kojem je uveden u posao. Predvi eno je da se s crpljenjem započne od pojedinih plinskih linija plohe 1. kablova. zaštitna cijev (pozicija 4) i X-komad (pozicija 24). Tip pumpe koja zadovoljava zadane projektne kriterije je zračna pumpa tipa kao Auto Pump 2 Bottom Long (AP2BL) ili jednakovrijedna. crpljenje se nastavilja iz zdenaca susjedne linije. kablova. Djelomična demontaža obuhvaća demontažu ventilskog sklopa postojeće sonde (Nacrt 2 – Postojeći plinski zdenac – presjek i detalji [IDIP8]). Za potrebe crpljenja IZVO AČ mora osigurati minimalno pet radnih crpki i dvije koja će se nalaziti u rezervi. Njihovom demontažom i potpunim otvaranjem ventila (pozicija 14) omogućit će se pristup pumpi za crpljenje vode iz postojećih bunara.7 Crpljenje viška vode iz postojećih zdenaca Prilikom crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca je potrebno da se IZVO AČ pridržava svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije.A. Crpljenje vode iz zdenaca će se izvoditi na načina s djelomičnom demontažom glave plinskog zdenca. sabirnih šahtova.2. dok karakteristika pumpe mora bit minimalno Q = 0.A. privremenih spojnih cjevovoda. mjerača protoka kao isvih drugih potrebnih komponenti mora biti uračunata u cijenu rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca. potrebnih priključaka. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm. III. Troškovi IZVO AČA na nabavi pumpi. Troškovi IZVO AČA na nabavi izvora električne enrgije mora biti uračunata u cijenu rada agregata. kompresora. zračnih kompresora i dvije AP2BL pumpe je dan u tabeli 1. Elementi koji se moraju demontirati kako bi se omogućilo crpljenje su: zaštitna ploča (pozicija 3). Sa svim radovima IZVO AČA vezanim uz crpljenje procjedne vode iz plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Pumpa kojom se može izvesti crpljenje na opisani način mora imati promjer do maksimalno 45 mm. Popis opreme za nabavu.14.

• količina ispumpane vode (mjerene mjeračem protoka). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • interna oznaka pumpe s kojom se crpi. • oznaka vodomjera i početno stanje vodomjera na mjeraču protoka.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. preko mjerača protoka. • visina vode u zdencu na kraju crpljenja. • oznaka vodomjera i konačno stanje vodomjera. • vrijeme kraja crpljenja. Prilikom crpljenja IZVO AČ na svakom zdencu mora voditi očevidnik koji mora sadržavati slijedeće podatke: • Datum.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Tabela 15 Informativni popis opreme koja je potrebna za rad 2 pumpe Ispumpana procjedna voda iz zdenca se mora. • primjedba stranica 306 od 348 . • naziv zdenaca iz kojih se crpi. • početna visina vode u zdencu.A. • vrijeme početka crpljenja. upustiti u sustav za zbrinjavanje procjedne vode.

koji će biti naknadno odabrani po odluci Naručitelja. IZVO AČ mora posvetiti maksimalnu pažnju da ne do e do onečišćenja površine tijela odlagališta. Crpljenje i mjerenje razine procjedne vode je predvi eno bez potpune demontaže glava plinskih zdenaca. Ukoliko je u zdencu detektirana prisutnost vode u visini većoj od 35% dubine bušenja. IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 60 m'. a odvijat će se. Predvi eno snimanje 2 zdenca × 45 m'. Svi radovi tijekom crpljenja procjedne vode moraju biti evidentirani kroz Gra evinski dnevnik i ovjereni od strane Nadzornog inženjera. Neposredno prije snimanja cijevi plinskog zdenca kamerom. da ne done do oštećenja stijenki zdenca. mora se odmah pristupiti njenom crpljenju.8 Revitalizacija vertikalnih plinskih zdenaca Dva plinska zdenca koji su izvedeni sa PP plinskom cijevi vanjskog promjera 315 mm (SDR11) i minimalne debljine stijenke 28. eventualnom ugradnjom preventera (ili pakera).00 sati) za vrijeme trajanja sanacijskih radova na liniji. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvedba privremene odvodnje od plinskog zdenca do sustava procjedne vode. Oprema za snimanje plinskog zdenca mora biti u Ex izvedbi. III.2. Nakon snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje nečistoća s dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke". IZVO AČ mora uračunati u cijenu "airlift" čišćenja. Predvidivo 2 čišćenja po 45 m'.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Visina vode u zdencu IZVO AČ mora evidentirati svaki dan po dva puta (oko 9. uz istovremeno korištenje pet kompleta radnih crpki te uz poštivanje prethodno opisane procedure. Tijekom rada IZVO AČ mora voditi posebnu pažnju da sa procjednom vodom ne onečisti površinu tijela odlagališta.14.6 mm. Prije radova revitalizacije IZVO AČ treba provesti mjerejne temperature (u stupnjevima C °) deponijskog plina i procjedne vode po visini plinskog zdenca. stranica 307 od 348 . pjena i slično) koji onemogućuju radove na crpljenju procjedne vode iz novih plinskih zdenaca. Navedeno mjerenje će poslužiti za utvr ivanje prikladnosti CCTV opreme za snimanje unutar plinsko zdenca. CCTV kamera mora biti u protueksplozijskoj izvedbi.00 sati i oko 15. predvi ena je revitalizacija smislu ispiranja sadržaja plinskog zdenca (nakupljen organski i neorganski mulj. Impulsni generator mora biti opremljen posebnim sistemom ventila koji su u mogućnosti otpuštati zrak pod visokim pritiskom i prouzročiti udarne valove. Snimanje mora biti izvršeno kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Sva procjedna voda i nečistoća s dna zdenca mora biti provedena do sustava odovdnje procjednih voda.14. Impulsni generator mora imati kontrolirane udare komprimiranog zraka. Čišenje stijenki zdenca PP plinskog zdenca metodom "Hydropuls" pneumatsko impulsnim generatorom.2. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati.A. uz prethodno zatvaranje linijskog ventila. CCTV video inspekcija zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenaca.

4 lit.A. Prema navedenom kriteriju. brzina generiranih impulsa maksimum 2000 m/s o Elekto agregat min. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca. IZVO AČ treba ponovno izvršiti CCTV video inspekciju zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati. IZVO AČ revitalizacije mora imati minimum navedene opreme kako slijedi : o Impulsni generator sa vodilicom po profilu zdenca.2.2. 8kW o Regulator tlaka 2 – 100 bara o Električno vitlo sa min. a na temelju prethodnih mjerenja. 90 m tlačnog crijeva do 200 bara o Kamera za podvodno snimanje zdenaca sa visokom rezolucijom i pogledom 360° o Bezuljni kompresor ili kompresor sa filtriranjem zraka bez mogućnosti prodora ulja ( min.A. (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati minimalnu stručnu sposobnost i broj zaposlenika kojima raspolaže Voditelja ekipe: diplomiranog inženjera tehničke struke i dva stručna radnika koja posjeduju strukovnu sposobnost.9 Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je u 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. III. stranica 308 od 348 . istog ili većeg stupnja složenosti. Nakon izvršenih radova IZVO AČ treba nastaviti s radovima crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom). Izvješće dostaviti u 8 primjeraka u pisanom i 2 primjerka u elektroničkom obliku.14. IZVO AČ je dužan izraditi izvješće o izvedenim radovima revitalizacije sa priloženim video materijalima za svaki zdenac posebno.14. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje traženog rada i usluga. kao i na zdencima koji će se tijekom ugovorenih radova izvesti. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razina vode od zdenaca ostalih ploha. ) (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati tehničko iskustvo s minimalno tri (3) uspješno izvršena ugovora u Hrvatskoj za istu ili sličnu vrstu traženih radova u protekle (3) godine. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon čišćenja stijenki potrbno je provesti ponovno čišćenje nečistoća sa sa dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke".

14. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. tijekom 1 godine. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (spuštanjem razine procjedne vode ispod 35% dubine izvedenog zdenca). Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u ovom poglavlju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca. Obveza IZVO AČA na mjerenju razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji. Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta. ukupno 4 mjerenja. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji. Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. stranica 309 od 348 . Voditelj plinske stanice koji je imenovan od IZVO AČA mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima IZVO AČA na plinskom sustavu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca). učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava. ukupno 4 mjerenja. Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije.

ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana.14. tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 15 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 310 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

00% 100. br.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.00 13 W4 25.2011.12. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca.00 21.00 5 A5 27.74% stranica 311 od 348 . D-3/1.50 18.00 24.00 4 A4 27.00 12 W3 25.00 18 B3 38.00 17 B2 38.00% 80.33% 42. 30. 0. I-5 i G-3/1.00 6 A6 27.00 92.2011.50 21.11% 58.00 7 A7 27.00 28.08.00% 79.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0.62% 75. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22.59% 92.00 20 B5 18. U nastavku je u tabeli 2 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15.2011.68% 100.00% 02.4 . Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima plohe 1.00 8 A8 27. Tako je uočeno da su izdašni zdenci. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ukoliko Naručitelj utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.07.50 24. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55.2011.00% 82.7. D-2/1.00 11.2011.56% 98.14.50 24.2011 do 30.26% 44. Pojedini. potrebno je provoditi počevši od faze 3.00 15 W6 18.15% 90.00 11 W2 25. 27.00% 84. J-3. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r.A.00% 96.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18.00 14 W5 25. Tabela 16 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .2012.50 20.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 3 A3 25.00 18. dovoljno prohodni plinski zdenci.8.50 22.50 21.01.00 9 A9 25.50 11.50 22.00% 86.50 14.50 40.59% 98.00 2 A2 25.50 37. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima.63% 83. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih. J4 i K-3.00 19 B4 40.50 14.00% 98.50 25. J-1. D-4/1. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina.12. sporo prihranjujućih zdenaca.00% 98.00 26.00% 100.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13. propisati će se nova dinamika monitoringa. Tako er.00 17.

12.00 26.2011.00% 69.08.50 39.00 38. 23. 07.10.05% 36.16% 38.19% 56.2011. 60.84% 45. 26.00 NEMA VODE NEPROHODAN 50.00 41.00 NEMA VODE 22.2011.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12.98% 60.00 43.2011.50 5.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.21% 88.2011. 20.05% 73.00 15. 14.2011.00% 100.00 15.00% 0.00 10.32% 28.00% 03.00 14.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.08.2011.00 NIJE CRPLJEN 12.00 86.00 18.96% 85.00 38.2011.00 94.50 NEPROHODAN 13. 30.2011. 03.00 15.00 6.11.68% 75.00 13.56% 11.11.2011.00 NEMA VODE NEPROHODAN 10.81% 20.59% 100.08% 61.05% 68.10.2011.2011.00 18.2011.00% 0. 21.10. 21.42% 37.50 38.00 44.12.2011.23% 11.42% 11.00 NEPROHODAN 12.2011.00 15.2011. 23.00 NIJE CRPLJEN 8.2011.12.00 19. 80. 23.50 19. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA D 26 D1 27 D2 28 D2/1 29 D3 30 D3/1 31 D4 32 D4/1 33 D5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 14.00% 100.50 NEMA VODE 12.00 NEPROHODAN 12.16% 100.09.25% 16. 02.50 19.11.00% 10.00 37.00 38.00% 24.00 NEMA VODE 14.75% 70.99% neprohodan 0. 03.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 03.50 35. 20.2011.42% 40.00 7.00 38.11% 17.12.00 12.00% 68. 11.00 8. 20.09.11.30 NEPROHODAN 23.46% 94.33% 23.00 27.2011.07% 88.2011.00 38.11% 73. 21.2011.2011.50 15.00 NIJE CRPLJEN 7.00 18.60 41.2011.2011.00% 11.09.50 NIJE CRPLJEN 20.09.00 18.00% 20.20 11.03% 26.00 36.00 18. 08.10. 08.00 11.00 36.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.00 16.11.00 81.00 40.00 19.00 37.2011.00 43.00 20.00 40. 60.79% 68.2011.00 NIJE CRPLJEN 32.09.79% 50.5 9.00 32.40 38.66% 55.2011.09.10.51% 41. 26.50 37. 07.00 neprohodan neprohodan 16.70 41.50 38.00% 46. 100.00 18.09.00 38.26% 67.20 24.24% 49. 23.11.10.00 NEMA VODE 32.10.50 18.11% 5. 26.00 38.2011.12.00 39.95% 48.00 33.50 23.A.50 NEMA VODE 19.00 NEPROHODAN 11.00 41.24% 41.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.00 18.00 20.20 38.2011.50 20.63% 63.03% 61.09.10.00% 38.00 13.00 12.00 neprohodan 0.00 6.2011.00% 100.10.2011.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9.94% 21. 0.00 18.00 76.09.00% 100.00 41.00 100.12.00 18.60% 84.50 38. 14.00% 97.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.22% 23.00 8.00% 69.2011.05% 65.09.50 19.10.68% 46.50 NEPROHODAN 14.00 NEPROHODAN 19.11.00 40.00 38.30 13.77% 55.00 37.10.00 37.74% 11.89% 50. 22.12.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.09.40 17. 20.00 91.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 69.11.12.2011.2011. 83. 23.10. 21.44% neprohodan 0.68% 100.2011.2011.50 35.00 41.41% 62.00 38.50 5.00 18.00 21.50 22.00 38. 48.00% 75.00% 78.58% 34.2011.11.00 21.2011.2011.2011.2011. 05.00 42.00% 71.68% 23.10.42% 66.60 38.10.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13.16% 03.33% 40.50 38.10. 02. 22.11.68% 24.2011.11% 18.50 18.2011.30% 53.16% 35.09. 30.00% 23. 60.14.00 43.2011.98% 50.09.00 8.09.33% 20.00 16. 30. 04.11% 46.2011.00% 31.00 38. 08.50 39.00 33. 21.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16.09. 14.00 18.49% 42.50% 18.00 8.09.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14. 08.00 NIJE CRPLJEN 14.56% 70.2011. 6.50 39.00% 21.50 10.50 8.78% 23.2011.2011. 22.2011.00 19.2011.00 53.02% 95. 11.00 16.34% stranica 312 od 348 .37% 90.00 28.66% 21.09.00 37. 05.50 19.11. 23.00 NEMA VODE 10.00% 13.53% 12.66% 51.89% 83.11.00 11.70% 22. 28.2011. 03.09.50 10.2011.00 36.67% 77.68% 71.2011.10% 43.00 26.10.50 9. 23.2011.2011. 43.6 16.2011.09.00 18.08.50 8. 4.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 31.2011.21% 10.10. 23.24% 27.29% 63.2011.00 40.00% 50.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.2011.10.00 40.50 38.50 20.00 19.80 10.00% 100.00 NEPROHODAN 34.2011. 26. 07. 74.09.11.2011.53% 73.2011.12% 90.50 38. 17.19% 64. 03.95% 24. 30.11.00 37.00% 30.2011.23% 7.00% 31.10.00 38.38% 30.32% 76.00 4.2011.00% 03.

Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca III.10. III. puknuća i slično. talozi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA L 83 L1 18. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma.39% 22.50 8.2.00 45.14. Održavanje padova plinskih linija u zaštitnom sloju Radovi održavanja padova plinskih linija koje su ugra ene u zaštitni sloj protiv smrzavanja obuhvaća jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima kod kojih se uoči nakupljanje kondenzata (predvidivo krovni dio linija G.50 9.00 87 L5 37. I i J izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5).11.12.2. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 313 od 348 .14.00 88 L6 25.00 10.2.00 8. 08. H. osigurano je snimanje 557 m' cijevi plinskih linija CCTV (Closed-circuit television) kamerom. mjestima na kojima su uočene anomalije.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25.A. fotografijama kritičnih dionica. kontra padovi. suženja poprečnog presjeka.2.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 47. NEPROHODAN NEMA VODE 21.A. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim dionicama.50 12.1:2006.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 48. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti.29% 01.00 86 L4 41. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD).A.2011.45% 32.56% * prohodnost prema mjerenju od 22.2011.14. Održavanje padova plinskih linija Održavanje padova plinskih linija položenih na me uprekrivni sloj IZVO AČ je zadužen da kontinuirano održava padove plinskih linija položenih po površini (na me uprekrivni sloj) tako da je u njima omogućen nesmetan protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat.70 84 L2 37.90 85 L3 41.2011. Oprema za snimanje plinskih cijevi mora biti u Ex izvedbi.73% 24.08. U zavisnosti od rezultata mjerenja profila kolektora.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.78% NEPROHODAN NEMA VODE 21.50 29. Po nalogu Naručitelja. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508.12.98% 70. Održavanje odvajača kondenzata Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. odnosno u slučaju potrebe.97% 35.

U slučajevima viška vode i začepljenosti. poduzimaju se sljedeće mjere. montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. pretpostavka je: a) začepljenost odvoda ili okolice odvoda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. istu je potrebno zamjeniti. Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr. (1x mjesečno). Potrebna je sanacija odvoda kondenzata ispod brtvenih slojeva. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. U slučajevima propuštanja brtve na prirubničkom spoju.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. razini kondenzata u "U" cijevi. stranica 314 od 348 . Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). s "U" cijevi. te hitno pristupiti sanaciji.14. jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat.A. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. (1x mjesečno). Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odvajača kondenzata moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). • Provjera prisutnosti metana u neposrednoj okolici odvajača kondenzata (4 x godišnje). Kada se sumnja da slijeganja priključnog cjevovoda ili podloge odvajača kondenzata. b) zasićenost okolnog drenažnog šljunka sitnim česticama iz otpada. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata.potrebna je sanacija ispod brtvenih slojeva. koji spriječavaju normalno otjecanje kondenzata u tijelo deponije . ili prolaza linije prema npr. potrebno je nivelirati podlogu ili priključni cjevovod. IZVO AČ je dužan održavati hvatač kondenzata u funkcionalnom stanju i provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata: • Vizualna provjera stanja (1 x mjesečno).: vozilom. montira se načešće na kraju plinske linije. odajvajač gubi svoju osnovnu namjenu. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta. kosilicom i sl. U slučaju viška kondenzata. • Pregled nivoa vode u odvajaču. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice jednom dolaznom plinskom cijevi. • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata.) potrebno je označiti navedeno mjesto. U slučajevima manjka kondezata u hvataču potrebno je istu doliti.

A. stanju urednosti i slično.14. savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12. Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulaza plinskih linija u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. • Održavanje šahtova izvana čistima (1× mjesečno). održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahta moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja).2. Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata. • Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova čistima (1× mjesečno). Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A.2. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • Provjera prisutnosti metana u šahtu i neposrednoj okolici šahta (4 x godišnje).2.A.14.A. • Minimalno dva puta godišnje očistiti unutrašnjost šahtova. • U koordinaciji s voditeljem mTEO.14. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju svih izvedenih (trajnih i privremenih) šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija: • Vizualna provjera stanja stijenki. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. Izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu (2× godišnje). IP13].13. poklopca šahta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. III. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene šahtove u kojima se nalaze ventili kao i šahtove koje će izvesti IZVO AČ. cijevi i ventila (1 x mjesečno). • Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima u skladu s projektima (1× mjesečno).2. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće redovne održavanja sabirnog okna kondenzata: stranica 315 od 348 .

Održavanje odzračnika me usloja Odzračnici plino-drenažnog me usloja služe za inspekciju stanja deponijskog plina u plinodrenažnom sloju. Odzračnici me usloja su vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja i izvedeni su od PEHD-a. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima odzračnika i u neposrednoj okolici odzračnika na spoju s okolnim tlom (4 x godišnje). oznaka opasnosti. te hitno pristupiti sanaciji. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. Nakupljeni kondenzat je potrebno redovito crpiti. odzračnika.: vozilom. stranica 316 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. naziva okna i slično (1 x mjesečno).A. O2 i CO2) na odzračnicima (2 x godišnje). oznaka upozorenja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). • U slučaju oštećenja stijeki šahta. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). poklopca šahta. poklopca okna. • Mjerenje tlaka i protoka odlagališnog plina pri otvorenom ispuštanju deponijskog plina na odzračnicima u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na odzračnicima (2 x godišnje). • Ispitivanje propusnosti spojeva odzračnika sapunicom (4 x godišnje). • Provjera prisutnosti CH4 u oknu i neposrednoj okolici okna kondenzata (4 x godišnje). 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja (2 x godišnje). • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata.) IZVO AČ je dužan označiti navedeno mjesto. • Pregled nivoa vode kondenzata u oknu. • Mjerenje sastava (CH4. III. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna. razini vode. temperaturi odlagališnog plina. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici sabirnog okna kondenzata IZVO AČ mora provoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja).A. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika.2. reguliranje (crpljenjem) maksimalno dozvoljenog nivoa (do vrha preljeva kondenzata). (1x mjesečno).14. sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4. oznaka upozorenja. oznaka opasnosti. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki okna.14. (1x mjesečno). odzračnika. naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak. kosilicom i sl. poduzetim mjerama i slično. oznaka odzračnika i slično (1 x mjesečno). IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju odzračnicima me usloja: • Vizualana provjera stanja elemenata odzračnika. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika.2.14.

• Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. ožujak 2000 [GP1]. [IP2]. bermi i plinskog sustava .3. iz svibnja 2008. 5 i 6. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja.14.14. UPRAVLJANJE III..A.3. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje.A. III. pri čemu su PEHD glave zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA III.2. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.3.14. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada.d.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja sustavom otplinjavanja su dani u dokumentaciji. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Institut gra evinarstva Hrvatske.14. Izvo ač je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju glavama plinskih zdenaca: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. [IDIP8]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.) [IDIP2]. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A.A. Zagreb.A. prioritetno vo enje u području maksimalne stranica 317 od 348 . Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B. Zavod za ekološki inženjering. god. Institut gra evinarstva Hrvatske. Institut IGH d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zahtjevi oupravljanja sustavom otplinjavanja odlagališta su dani u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. III. 2 i 3.d. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene odzračnike kao i odzračnike koje će izvesti IZVO AČ.14. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici odzračnika. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz odzrčnik se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja.. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika s time da se mjerenja provode s otvorenim odzračnikom.

Ako je koncentracija CH4 izm u 30 vol. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). Ukoliko se ispred ventila plinske glave izmjeri tlak (pritisak plina). Nakon analize plina. Pri regulaciji plinske mreže uzima se uzorak plina iz plinske glave. %. % ventil potrebno potpuno zatvoriti. otvorenosti plinskih ventila (u %). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. da se u plinskoj glavi ostvari podtlak. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • koncentracija O2 je viša od 6%. O2 i CO2) u plinskom zdencu. Nakon izvršenog mjerenja. % . Izvo ač treba bilježiti u dnevnik (karticu) svakog zdenca. ventil treba otvoriti toliko. • 15% ako je u plinskoj glavi tlak. te da se svaka plinska glava regulira prema specifičnostima područja u kojem se nalazi. %. tlaku odlagališnog plina. mjeri se tlak (podtlak) u plinskoj glavi i plinskom cjevovodu na kojega je priključena glava. i to za : • 5% ako je u plinskoj glavi tlak. temperaturi odlagališnog plina.14. stranica 318 od 348 . koncentracija CH4 je viša od 45 vol. vrši se usporedba svakog mjerenja sa prethodnim izmjerama i na temelju tih podataka vrši se regulacija ventila svake plinske glave. Regulacijski ventili se podešavaju na temelju mjerenja koncentracije (CH4. a koncentracija O2 nije viša od 3% tada ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti na 5% otvorenosti ventila. % i koncentracija O2 je viša od 3%. %. %. te ga se analizira s prijenosnim analizatorom. ili po potrebi sanirati plinsku liniju. Svako mjerenju sastava odlagališnog plina. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. tlaka i temperature na plinskom zdencu. pri čemu je za vrijednosti koncentracija CH4 manje od 30 vol. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. Važno je da se ne dozvoli porast tlaka u sondi (pritisak plina). a ventil se otvara postepeno.A. Ukoliko je u plinskoj glavi evidentiran tlak (pritisak plina) i koncentracija CH4 je viša od 30 vol. Mjerenjem se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca. razini procjedne vode i slično. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). koncentracija CH4 je viša od 30 vol. odnosno potpuno otvoriti za vrijednosti koncentracije CH4 veće od 40 %. koncentracija CH4 je viša od 55 vol.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • 10% ako je u plinskoj glavi tlak. tada treba povećati usisni podtlak na predmetnoj liniji. % i 25 vol. Svaka glava plinskog zdenac je opremljena sa ventilom i dva mjernina mjesta i to prije ventila i nakon ventila. Ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti (0% otvorenosti) ako je: • koncentracija metana niža od 25 vol. • na plinskoj glavi se uočava vidljivo oštećenje.

prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. temperaturi odlagališnog plina. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.A. Upravljanje odzračnicima me usloja IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika.6.14.3. Upravljanje odvajačima kondenzata IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika i slično. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). razini vode. sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4.14.4.3. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera.2. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. Upravljanje sustavom privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. poduzetim mjerama i slično.2.14. stanju urednosti i slično. Upravljanje šahtovima s ventilima plinskih linija IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera. Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta.5. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). stranica 319 od 348 .A.2. razini kondenzata u "U" cijevi. III. tlaku odlagališnog plina i slično. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju sustavom privremenog otplinjavanja: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta.3.3. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja.14. otvorenosti plinskih ventila (u %).A.14. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja.A.A. III.14. temperaturi odlagališnog plina.2. III. Upravljanje sabirnim oknom kondenzata prije ulaza u mTEO Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera.2.2.3. III.A.

A. 114/03 i 100/04) • Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03) • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78.3. 94/96. 31/80 i 53/84) • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93.14. 33/05 i 107/07) • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) • Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05) • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) • Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04) • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 1/97.4. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.2. 158/03.14. pročišćeni tekst ne vrijedi čl.14. 177/04 i 76/07) • Zakon o inspekciji rada (NN 59/96 i 94/96) • Zakon o javnim cestama (NN 180/04 i 138/06) • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 158/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o otrovima (NN 27/99 i 55/99) • Zakon o poljoprivredi (NN 66/01 i 83/02) • Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički Zakon (NN 53/91) • Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) • Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 27/99 i 82/07) • Zakon o šumama (NN 140/05 i 82/06) • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03 i 79/07) • Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Primjer tjednog Izvještaja upravljanja plinskim poljem je dan u prilogu D sveska III. 29) Pravilnici i uredbe: stranica 320 od 348 .1 POPIS ZAKONA I PROPISA Izvo ač se mora pridržavati svih navedenih propisa prilikom izrade procedura i elaborata te prilikom izvo enja radova: Zakoni: • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) • Zakon o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) • Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04) • Zakon o energiji (NN 68/01.4.A.A. 177/03 i 70/05) • Zakon o vodama (NN 107/95 i 150/05) • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. III.7.14.

NN 56/83 i 59/96) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) Pravilnik o osiguranju smještaja. list 29/71) Pravilnik o načinu ispitivanja odre enih sredstava za rad i radne okoline. 35/69. list 18/91) Pravilnik o mjerama zaštite na radu na oru u za rad (Sl.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (Sl. list 21/71. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. 52/57. opreme.A. list 16/47. 21/71. 114/02 i 126/03) Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološko graničnim vrijednostima (NN 92/93) Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oru u za rad (Sl. opreme.14. list 35/69 i 21/71) Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 106/07) stranica 321 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. NN 19/83 i 59/96) Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 141/06) Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07) Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02. 56/71. ispravama o sukladnosti i označavanju gra evnih proizvoda (NN 1/05) Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (Sl. 36/56. 131/02 i 126/03) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. list 29/71) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. 15/65. 18/67. 27/67. dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledavanju postrojenja. prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (NN 7/87) Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) Pravilnik o sadržaju plana ure enja privremenih i zajedničkih privremenih gradilišta (NN 45/84) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (Sl. 28/47. te sadržaju i načinu izdavanja isprava (NN 52/84) Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije.

B2. B2. trajno dozvoljene struje • HRN N.743 Električne instalacije zgrada. 45/68. Zaštita od toplinskog učinka • HRN N.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Uzemljenje i zaštitni vodiči • HRN N.112 za priključnice po objektu • HRN N. P/F i PP • HRN N.752 Električni razvod. B2. list 62/73 i NN 59/96) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. 220 za vodiče izolirane termoplastičnim masama P.920 zaštita el. NN 19/83 i 59/96) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84 i 42/05) Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i miniranju u rudnicima i kamenolomima kao i pri drugim radovima (Sl. B2.001 Klasifikacija elektronskih i električnih ure aja s obzirom na zaštitu od električnog udara • HRN N. C3. 220 za kabele od 1 kV nazivnog napona izolirane termoplastičnim masama (PP00. E1. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 53/88) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 310 za instalacione automatske osigurače stranica 322 od 348 . 310 za instalacione sklopke • HRN N.101 za instalacijske kutije • HRN N. Termini i definicije • HRN N. B2. C5. E1.14. Opće karakteristike i klasifikacija • HRN N. Zaštita od električnog udara • HRN N. list 98/49) Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97) Norme: • HRN N. A5. PP41 i PP41-A) • HRN N.070 Stupnjevi zaštite električne opreme ostvarene pomoću zaštitnih kućišta • HRN N.754 Električne instalacije zgrada.771 Električne instalacije zgrada.741 Električne instalacije zgrada.826 Električne instalacije zgrada. Nadstrujna zaštita • HRN N.A.730 Električne instalacije zgrada. Prostorije s kadom ili tušem • HRN N. E1. list 42/68. B2. list 13/68 i NN 55/96) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Pravilnik o utvr ivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/084 i 55/85) Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (NN 114/02 i 126/03) Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gra evinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgra enih objekata (NN 48/97) Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87) Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl. A9. PP00-A. B2. E0. B2.742 Električne instalacije zgrada.008 za instalacijske cijevi • HRN N. opreme u razdjelnicima pomoću zaštitnih kućišta • HRN N. E3. A0.

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • HRN N. E5. E3. 501 za priključni pribor uza industrijske svrhe HRN N.010 Elektroenergetika. C9. 408 Ostali važeći standardi. E3.179 za zaštitno uzemljenje HRN N. 210 za svjetiljke sa fluorescentnim cijevima HRN N. 110 za svjetiljke za sijalice sa užarenim vlaknom HRN N.624 za trofazne priključnice HRN N. Boje za označavanje i sustavi označavanja žila kabela i izoliranih vodiča za napone do 1000V HRN U.100 Dnevna i električna rasvjeta prostorija u zgradama IEC 15701 IEC 158-1 za grebenaste sklopke.620 za jednofazne priključnice HRN N.C0. L5.A.205 za osigurače HRN N.14. E3. 210 za niskonaponske osigurače velike prekidne moći HRN N. N6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 500 za priključnice 10/16 A HRN N. motornozaštitne sklopke i sklopnike IEC 292-1. Označavanje izoliranih vodiča i kabela HRN N.C0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. norme i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u tehničkim uvjetima gra enja stranica 323 od 348 . E5. 292-2. E5.006 Elektroenergetika. E3. L5. 211 za niskonaponske osigurače za primjenu u domaćinstvu i slične svrhe HRN N.

14. Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova sanacije plinskog sustava (plohe 1 – 3). u nastavku opisanih mjera.A. Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu. Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem (u daljnjem tekstu: Korisnik). Prije početka izvo enja radova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Norme i preporuke za pojedine vrste radova posebno su specificirane u tehničkim uvjetima gra enja. Tehnička rješenja su odabrana sukladno navedenim zakonim i propisima. Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite na radu. 114/03 i 100/04) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu prilikom provedbe radova na sanaciji plinskog sustava odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec (plohe 1 – 3). Provo enje mjera zaštite na radu te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Općenito Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96. potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. stranica 324 od 348 . 94/96. Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

instalacije. opreme te materijala. susjednih objekata te za sigurnost samog objekta i radova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. naprava. 114/03 i 100/04) potrebno je odrediti mjere za sigurno izvo enje aktivnosti na odlagalištu otpada Jakuševec prilikom provedbe radova na sanaciji sustava otplinjavanja (plohe 1 – 3). osoblja. • zaštitu od požara. • kontrolom postići da se navedeni zahtjevi i poštuju. • redovito provoditi zdravstvene preglede radnika. • izvoditi radove po izvedbenim projektima. prometa. standardima i normativima koji važe za gradnju i sanaciju takve vrste objekata. standarde i tehničke propise te s odgovarajućom pažnjom. • ugra ivati materijale. s kojim se osigurava redovito izvo enje. Prilikom korištenja gra evine Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • svake godine izraditi plan zaštite na radu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Opći zahtjevi zaštite na radu U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96. Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • pravovremeno učiniti sve potrebno za sigurnost radnika. stručnom i radnom osposobljenošću koriste propisane sigurnosne mjere i opremu. Zaštita na radu je postignuta ukoliko radnici i sve drugo osoblje provode sve sigurnosne mjere. • provoditi ispitivanja u uvjetima radnog okoliša. ure enje i poboljšanje zaštite na radu u skladu s propisima i odredbama pravilnika o zaštiti na radu. • o svim pregledima napraviti zapisnike i sačuvati ih. • zaštitu od buke. • sigurnost u korištenju. • uštedu energije i toplinsku zaštitu i • zaštitu okoliša. poštuju normative. • redovito provoditi preglede i probe radne opreme i strojeva. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prilikom projektiranja gra evine treba uvažavati bitne zahtjeve za gra evinu koji se odnose na: • zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu okoliša. • mehaničku otpornost i stabilnost. • prilikom korištenja gra evine. • osigurati osobna zaštitna sredstava i opremu. • prilikom gradnje gra evine. naprave i opremu čija kvaliteta je dokumentirana s atestima ili certifikatima kvalitete. Prilikom gradnje gra evine i izvo enja sanacijskih radova. po tehničkim propisima.14.A. Zaštita na radu se primjenjuje na tri područja: • prilikom projektiranja gra evine. stranica 325 od 348 . 94/96.

bravarske i druge radionice. • organiziranje prve pomoći na gradilištu. eksplozije stranica 326 od 348 .A. prašine. utovarivanja. moraju se na gradilištu poduzeti potrebne mjere za zaštitu od požara. • odre ivanje mjesta. • ure enje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu. kao tesarske. stolarske. Na mjestima na kojima ne postoji mogućnost za uskladištenje gra evnog materijala u potrebnim količinama. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. moraju se poduzeti zaštitne mjere radi smanjenja štetnog djelovanja: plinova i pare. odnosno. kada se ne upotrebljavaju. Izvo enje radova na gradilištu smije se otpočeti tek kada je gradilište ure eno prema navedenim odredbama. • način prijevoza. • način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne zone). para. Da bi bili osigurani odgovarajući radni uvjeti u zatvorenim radnim prostorijama. prijevoza radnika na gradilište i s gradilišta. prašina. prostora i načina razmještaja i uskladištenje gra evnog materijala. treba obavezno smjestiti izvan opasnih zona na gradilištu. Pomoćne pogone na gradilištu. istovarivanja i odlaganja raznih vrsta gra evnog materijala i teških predmeta. visoke i niske temperature. • način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi.). prijelazi. ure enje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu. • izgradnja.A. ure aji. • ure enje i održavanje prometnica prema okolini (prolazi.14. gdje može nastati vatra i sl. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • odre ivanje vrste i smještaja gra evinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta.4. otrova. • odre ivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme.. biti složeni tako da je omogućen lak pregled i nesmetano njihovo ručno ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja i slično. • način zaštite od pada s visine ili u dubinu. postrojenja i oprema potrebni za izgradnju objekta. prehrane. Tako er se moraju predvidjeti i osigurati odgovarajuće mjere zaštite na radu radnika koji rade u tim pogonima. moraju. atmosferskog pritiska. • druge nužne mjere za zaštitu osoba na radu. Ako su pomoćni pogoni na gradilištima izra eni u cjelini ili djelomično od zapaljivog materijala. O ure enju gradilišta i radu na istome Izvo ač radova sastavlja poseban Elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere: • osiguranje granica gradilišta prema okolini. • izgradnju i ure enje prostora za čuvanje opasnog materijala. Sav materijal. shodno postojećim propisima.14. putevi i sl. buke i vibracija. vlage. odnosno za izvo enje sanacijskih radova na gradilištu. dozvoljeno je dopremanje materijala samo u količinama koje se mogu složiti bez zakrčivanja prilaza i prolaza i bez opasnosti od rušenja. • mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu. • organiziranje smještaja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE Gradilište mora biti ure eno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvo enje svih radova na gradilištu.

insekata i glodavaca te samog otpada i zaga enog tla. gubitak svijesti. Za radove koji se provode u slobodnom prostoru pod nepovoljnim klimatskim. Zavisno od stupnja opasnosti. Metan (CH4) Plin lakši od zraka. osjećaj slabosti. Simptomi trovanja su pospanost. goriv i eksplozivan pri koncentraciji od 5 – 15% u zraku. lokacije gradilišta i njegove udaljenosti od zdravstvenih ustanova. unesrećenu osobu je potrebno okrenuti u stabilni bočni položaj (posebno važno kod transporta). na gradilištu se moraju osigurati potrebna sanitarna i druga sredstva i odgovarajuće stručno osoblje za pružanje prve pomoći. prašine. Utjecaj odlagališnog plina Radovi na sanaciji plinskog sustava će se odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4). Na gradilištu se mora organizirati odgovarajuća efikasna služba prve pomoći za provo enje hitne intervencije pri ozljedama radnika na radu. sumporvodika (H2S) itd. broja radnika. svih vrsta zračenja. odnosno prilikom rada na odlagalištu otpada. atmosferskim ili drugim utjecajima. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice plinova. Opasan za zdravlje pošto prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika. bez mirisa. instalacije za pitku vodu. odnosno standardima. Izvo ač svojim općim aktom odre uje mjere zaštite na radu za osiguranje potrebnih radnih uvjeta i predvi a korištenje odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava odnosno opreme pri provo enju tih radova. Uputstva za liječnika: Simptomatsko liječenje! stranica 327 od 348 . Tako er prilikom sanacijskih radova. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak.A. prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u tijeku rada i za sušenje mokre odjeće i drugo u skladu s postojećim propisima o zaštiti na radu. radnici i drugo osoblje mogu doći u dodir s nizom opasnih tvari koje mogu ugroziti zdravlje i život radnika. uvjeta za smještaj ozlije enih radnika i drugo. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. opasnosti pri kretanju na radu.14. Pri otvaranju gradilišta moraju se još prije početka gra evinskih radova osigurati higijensko-sanitarni ure aji: zahodi. ugljikovog dioksida (CO2). radnici i drugo osoblje susreću se s opasnostima i štetnostima kao što su mehanički izvori opasnosti. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. Mogućnost kontakta s opasnim tvarima odnosi se na pojavu opasnih i agresivnih plinova. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. umivaonici. kao i ostalih štetnosti. opasnosti od električne struje te ostali nepovoljni faktori radne okoline.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. procjednih voda. Plinovi se javljaju u različitim omjerima što ovisi o starosti i sastavu otpada. Tijekom rada na odlagalištu otpada. ptica. i njihovog svo enja na granice dopuštene postojećim propisima o zaštiti na radu. Ako postoji opasnost od gubitka svijesti.

14. Zbog razrje ivanja rastopljenog kisika tj. Ugljikov dioksid (CO2) Plin teži od zraka. dok kod većih nastupa gubitak svijesti i smrt. teško disanje. Mjere u slučaju požara: Ugljikov dioksid ne gori. grčevi i prestanak disanja. Čovjek se brzo privikava na miris H2S i zato ga više ne primjećuje što je jedan od mogućih uzroka smrtnog slučaja. Upotrebljava se za gašenje manjih požara (s ručnim ili prijevoznim aparatima na CO2). Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame.03 vol. Emisija metana se regulira dnevnim prekrivanjem otpada. razdražljivost. opća slabost.).000 ppm uzrokuje za 100% intenzivnije disanje. %). zato se skuplja iznad vodnih površina i predstavlja veliku opasnost za osobe i organizme koji se zadržavaju iznad vode. smanjivanja parcijalnog tlaka kisika u vodi ugrožava ribe i planktone (ako do e u vodu). iako ga biljke koriste za asimilaciju. Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi nije topljiv te na vodne organizme nema posebnih utjecaja. U većim koncentracijama je bez mirisa. ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava. poremećaji vida. bez mirisa. stranica 328 od 348 . dok je za veće požare potrebno koristiti raspršenu vodu. u suprotnom postoji mogućnost velikih eksplozija. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. itd. koji može završiti sa smrću.A. bezbojan je. šumovi u ušima. okna i sl. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. jako otrovan plin s izraženim mirisom gnjilih jaja. Ugljikov dioksid sam po sebi nije otrovan. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. U zraku je prisutan s 0. Simptomi trovanja su glavobolja. Kod manjih koncentracija nastupaju poremećaji centralnog živčanog sustava. Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi je slabo topiv (3. što prije ih maknuti iz opasnih područja. Manji požari sa gase prahom. ali prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika. intenzivniji puls. izgradnjom sustava otplinjavanja i kontroliranim ispuštanjem prikupljenog metana preko biofiltera. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere u slučaju požara: Osnovno je spriječiti ispuštanje metana (zatrpavanjem inertnim materijalom).000 ppm (12-15 vol %) uzrokuje gubitak svijesti kroz nekoliko minuta.000 ppm uzrokuje za 300% intenzivnije disanje. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sumporovodik H2S Plin teži od zraka. Efekti povećanja koncentracije CO2 su: • koncentracija 30. ne gori i nije eksplozivan u zraku. slabost. rezervoare. Opasnost za zrak: Prekomjerne količine koje se danas ispuštaju pridonose globalnom zagrijavanju i štetne su za atmosferu. • koncentracija 50.000 -150. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame. • koncentracija 120.05 u tež.) u blizini požara potrebno je hladiti s raspršenim vodnim mlazovima i. Posude (metalne posude. cjevovode. Opasnost za zrak: Pridonosi globalnom zagrijavanju i štetan je za atmosferu. okna i sl.36 g/l pri 0° C).% (0. Mjere za spriječavanje požara i eksplozija posredno štite i zrak.). ako je moguće.

S gašenjem možemo početi tek nakon što zaustavimo izlaženje gorljivog plina Pri izgaranju nastaje SO2. razdražljivost. Ako efekt traje duže vremena može nastupiti plućni edem. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. Nadražljivost H2S je posljedica reakcije sa alkalijama. Efekti na živčani sustav su sljedeći: kod visokih koncentracija je djelovanje depresivno. u kojima se nalazi H2S. osjetljivost na svjetlost. kiperi. kompaktori. Kod još većih koncentracija nastupa trenutna smrt. suzenje i trganje u očima. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. kao posljedica gibanja rotirajućih djelova ručnih i priručnih mehaniziranih alata. ozlije enog treba postaviti u stabilni bočni položaj. stranica 329 od 348 . Česta izloženost nižim koncentracijama H2S izaziva konjuktivitis. zato ne smije doći u kontakt s oksidantima.14. Opasnost za zrak: Plin u tekućem stanju na zraku brzo isparava. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću.). Koncentracija 800-1000 ppm uzrokuje smrt poslije 30 minutnog izlaganja. Mehanički izvori opasnosti Mehanički izvori opasnosti su najviše posljedica gibanja rotirajućih ili pomičnih dijelova vozila za dopremu materijala ili otpada (demperi. Odmah treba pozvati liječnika.A. Ako postoji opasnost gubitka svijesti. vrtoglavica. opću slabost. Ima reduktivna svojstva. posude hladimo s raspršenom vodom. Transport se vrši u ležećem položaju (kod umjetnog disanja može i u polusjedećem). Mjere u slučaju požara: Male požare gasimo s aparatima na prah ili CO2. Kod 30 minutnog izlaganja H2S sa koncentracijom od 500 ppm javlja se glavobolja. Tlačne posude. itd.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kod većih stimulativno. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Niske koncentracije (20150 ppm) draže oči. Malo veće koncentracije draže gornje dišne puteve. koje se nalaze u vlazi sluznica (stvara se alkalni Na2S). odmičemo s ugroženog područja. utovarivači. Opasnost za vode i vodne organizme: H2S se razmjerno dobro topi u vodi. gubitak ravnoteže. proljev. H2S je otrovan za ribe. itd. a za planktone 1 mg/l. Mehaničkim izvorima opasnosti. odnosno gra evinskih strojeva (drobilice. Ako prodre u plitku vodu.86 mg/l. Ako to nije moguće. maglen pogled. ručni alati. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Djeluje kao prigušivač ili dražljivac. S ovim opasnostima uglavnom se susreću rukovatelji gra evinskih strojeva te su za sigurnost radnika najbitnija pravila rada na siguran način za rukovanje i održavanje gra evinskih strojeva. Može se pojaviti i bronhitis ili bronhopneumonija. itd. kod jako velikih koncentracija nastupa blokada centra za disanje. Približno jak otrov kao HCN. gubitak tjelesne težine.). probavne teškoće. podizači. Zrak iznad vodnih rastopina može sadržavati eksplozivnu koncentraciju (4 – 46% u zraku) te se osjeća jak miris po gnjilim jajima. pri čemu nastaju otrovni i eksplozivni oblaci koji se šire u okolicu. susreću se svi monteri. Ozlije eni se ne smije podhladiti. planktone i alge. dozeri. postaje neupotrebljiva (otrovna). Granica otrovnosti za ribe iznosi 0. Opasnost zbog kemijskih reakcija: H2S reagira s velikim brojem metala i pri tome tvori metalne sulfide. bageri. kamioni za dovoz otpada. Kod većih koncentracija počinju prevladavati učinci na živčani sustav.

• opasnost od vibracija. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • glomazan otpad. • opasnost od ozljeda pri ulaski i izlasku iz rova ili okna. • opasan otpad.A. trovanje i slične štetne posljedice). Općenito je potrebno upozoriti na slijedeće moguće opasnosti: • patogene bakterije u otpadu. stranica 330 od 348 . dempera ili kipera. Ostali nepovoljni faktori radne okoline Na odlagalištu otpada Jakuševec je odlagaln i još se odlaže komunalni otpad koji je heterogenog sastava i zbog toga nije moguće predvidjeti sve štetne tvari na koje bi se moglo naići na odlagalištu otpada. eksploziju. • opasnost od pada dijelova s postrojenja. • poseban otpad industrijskog porijekla. jama ili slično ili padom materijala na radnika. Karakteristične opasnosti su poslijedica djelovanja buke i vibracija gra evinskih strojeva te će i mjere biti usmjerene smanjenju njihovog štetnog djelovanja. • opasnost od kretanja po putevima s nedovoljnim slobodnim prostorom. Kod ovih je opasnosti karakteristično to da do ozljede može doći bilo padom preko zapreka. odnosno nekontroliranog pada dijelova otpada prilikom istovara s kamiona. Tako er se prilikom rada da odlagalištu otpada mogu pojaviti i slijedeće opasnosti: • opasnost od štetnih plinova ili otrovnih plinova.14. • opasnost od poskliznuća u jamu. • opasnost od urušavanja zemlje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. rov ili okno. • opasnost od buke. pa će mjere zaštite sadržavati upute i zabrane vezane za rad. Karakteristične opasnosti su posljedica rada u rovu i iskopanim jamama gdje dugotrajno zadržavanje bez korištenja odgovarajuće zaštitne opreme može postati uzorkom kroničnih bolesti ili ozlijeda. Opasnosti pri kretanju na radu Pod opasnostima pri kretanju na radu svrstavaju se slijedeće opasnosti: • opasnost od urušavanja prilikom iskopavanja starog otpada. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U mehaničke izvore opasnosti prilkom sanacije objekta možemo svrstati i slijedeće opasnosti: • rad s opasnim tvarima (tvari koje mogu prouzrokovati požar.

Za početno gašenje požara moraju se osigurati ručni vatrogasni aparati te veće količine zemlje. vrsti i osobinama materijala koji se obra uje.14. svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara. Mjere zaštite od mehaničkih izvora opasnosti Gra evinski strojevi Gra evinski strojevi koji se upotrebljavaju u gra evinarstvu. kao i stupnju obučenosti radnika.14.A. Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. NAvedene i ostale mjere su detaljnije opisane u Prikazu mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u sklopu ovoga projekta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4. moraju odgovarati specifičnim uvjetima gra evinarstva. Svi gra evinski strojevi moraju imati važeće Uvjerenje za rad na siguran način te moraju biti ispravni. a u pogledu zaštite na radu. Područje na kojem će se odvijati poslovi sanacije. stranica 331 od 348 . Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagalištu je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara.A. To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora. Zaštitne naprave ugra ene na gra evinskim strojevima i ure ajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju ugroženosti radnika koji njima rukuju. Ispravni stroj je onaj na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika stroja pri dnevnom pregledu prije početka rada na stroju nije ustanovio nikakve nedostatke koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. vremenskim uvjetima. Na samom ulazu na odlagalište i na ostalim vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom. iskrolovce.3 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU Mjere zaštite od utjecaja odlagališnog plina Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova. Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

motor se mora ugasiti. Komandne poluge i gumbi sklopki moraju na stroju biti smješteni tako da je nekontrolirano uključivanje stroja onemogućeno. opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima.) moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi. Za vrijeme rada gra evinskih strojeva zabranjen je pristup drugim osobama. Ukoliko rukovatelj bagera ili utovarivača utovaruje materijal u demper ili kiper. Gra evinski strojevi sa ugra enim elektromotorima ili električnom instalacijom. ukoliko to posao zahtijeva. moraju biti zaštićeni od udara električne struje. Mjesto za rukovanje mora biti na stroju smješteno tako da je rukovaocu strojem omogućena laka preglednost terena na kome se kreće. Rukovatelj gra evinskim strojem koji pokreće motor s unutrašnjim izgaranjem. Ručni mehanizirani alati moraju biti ispravni. noževima i drugim oštrim alatima. Rukovatelj gra evinskim strojem mora voditi računa da se u području rada stroja ne nalaze drugi radnici ili osobe. Dijelovi samohodnih gra evinskih strojeva (bageri. koristeći se pritome unaprijed dogovorenim signalnim znakovima. dozeri. a stroj zaključati. plugovi. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. valjci. moraju biti osigurani od zavlačenja ruku radnika u opasnu zonu noževa ili drugih oštrih alata. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. Samohodni gra evinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvučnih signala. Rukovatelj gra evinskog stroja mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. Ispravan je onaj alat na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika pri dnevnom pregledu prije početka rada. Ručni i mehanizirani alat Svi korišteni alati moraju imati važeće Uvjerenje o sposobnosti za rad na siguran način. nije ustanovio nikakvih nedostataka koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. radi upozorenja na opasnost. koristi uslugu stručno osposobljenog signalista. Rukovatelj svakog stroja mora biti stručno osposobljen za rad tim strojem. utovarivači. Za noćni rad mjesto rada stroja mora biti osvijetljeno. Zaštitne naprave na strojevima moraju biti po potrebi ugra ene tako da se bez njih stroj odnosno ure aj ne može staviti u pogon. a nakon dnevnog pregleda stroja provjeriti da li težina radova i konfiguracija terena odgovara karakteristikama stroja. mora biti zaštićen od štetnog djelovanja ispušnih plinova motora. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 332 od 348 . Svi lako pristupačni rotirajući i pokretni dijelovi strojeva i ure aja moraju biti na podesan način opremljeni zaštitnim napravama radi zaštite radnika od mogućeg ozlje ivanja. vozač dempera ili kipera mora uvijek zvučnim signalom potvrditi da je spreman prihvatiti teret. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Radovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima stroja. a rukovoditelj će prije početka rada. Kretanje strojeva po gradilištu je odre eno kao unutarnji transport te su brzine vožnje propisane sukladno Pravilniku o zaštiti na radu.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Rukovatelji strojeva Svi rukovatelji strojeva moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. ježevi. prema postojećim tehničkim propisima. Rukovatelj stroja poslove obavlja s dužnom pažnjom i. Okviri pokretnih dijelova stroja (košara utovarivača i slično) moraju biti obojeni žutim ili bijelim trakama pod kutem od 45° prema horizontali.14. itd. Nakon završetka rada gra evinski strojevi moraju se isprazniti. demperi. Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na strojevima sa valjcima.

bez poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite i slično. prenošenju i korištenju zapaljivih tekućina moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima. Zapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjima. Radovi s opasnim tvarima Pod opasnim tvarima na gradilištu podrazumijevaju se tvari koje mogu prouzrokovati požar. Svi rukovatelji ručnim mehaniziranim alatom moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. Lako zapaljivi gra evni materijali (daske. benzol. Mjere zaštite od opasnosti pri kretanju Svi radnici na gradilištu moraju položiti ispit iz poznavanja osnova zaštite na radu na gradilištu. Da bi se izbjegle opasnosti pri iskopu rovova i jama potrebno je pridržavati se posebnih mjera zaštite na radu i to naročito: stranica 333 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištima čuvati samo u posebnim skladištima. prenošenju i korištenju eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene uputstvima proizvo ača i postojećim propisima. • zabranom ulaženja radnika u zatvorene posude u kojima se čuvaju naftni derivati (čišćenje cisterne i drugo). propisana osobna zaštitna sredstva. kao i poznavanja opasnosti i štetnosti. iverje i drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od požara. letve i drugo) moraju se na gradilištu slagati na mjestima udaljenim od toplinskih izvora. Rukovatelj ručnim i mehaniziranim alatom mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima. prema Pravilniku o zaštiti na radu. kao: eter. trovanje i slične štetne posljedice. Rukovatelj poslove obavlja s dužnom pažnjom i mora voditi računa da se u području rada ne nalaze drugi radnici i osobe. Stvaranje ugljikovog monoksida mora se na gradilištu spriječavati primjenom sljedećih zaštitnih mjera: • sigurnim odvo enjem sagorjelih plinova iz motora sa unutrašnjim izgaranjem ili zabranom rada takvih motora u zatvorenim prostorijama. a čija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadležnog općinskog organa. eksploziju. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. izgra enim prema postojećim propisima.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Svi radnici prilikom kretanja po gradilištu moraju nosti. grede. moraju se provesti zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima o zaštiti od požara. Otpaci od drveta (piljevine. smiju se na gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima.A. osiguranim od požara i eksplozije u smislu postojećih propisa. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Poslovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima alata. Pri prevoženju. Pri prijevozu. • zabranom zagrijavanja zatvorenih prostorija na gradilištu pomoću otvorenog ili provizornog ložišta. Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala. benzin. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. nafta i razna ulja. Rukovatelj svakog mehaniziranog alata mora biti stručno osposobljen za rad s alatom.

širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm oplata mora nadvisivati rub iskopa za najmanje 20 cm skidanje oplate i zasipivanje iskopa mora se izvoditi po uputi i pod nadzorom stručne osobe ukoliko bi va enje oplate ugrozilo sigurnost radnika oplata se mora ostaviti u iskopu pri strojnom kopanju rova ili okna mora se voditi računa o stabilnosti stroja prilikom strojnog iskopa iskopani materijal treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa iskop materijala na dubini do 100 cm može se provoditi i bez razupiranja. ako je time osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborina prilikom rada radnika u iskopu bilo koje dubine ili neposredno uz plinski zdenac (prilikom montaže i demontaže plinskih glava. konstantno mjeriti prisutnost metana. Iskop materijala u dubini većoj od 100 cm smije se provoditi samo uz postupno osiguranje bočnih srana iskopa razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa ure ene pod kutem unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrši. ugljikovog dioksida. niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana. a uvijek poslije vremenskih nepogoda rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i. radove treba prekinuti i obavjestiti Nadzornog inženjera prilikom radova na sanaciji plinskog sustava.14. ugljikovog monoksida odnosno drugih štetnih.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ako po izvršenom iskopu treba izvoditi i druge radove u iskopu rubovi iskopa smije se opterećivati strojevima ili drugim teškim ure ajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja stranica 334 od 348 . sumporovodika. sanacije plinovoda. ukoliko se to ipak dogodi. zapaljivih ili eksplozivnih plinova za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm.). po potrebi. a potkopavanje je zabranjeno kopanje na dubini većoj od 100 cm obavezno izvoditi pod kontrolom odgovorne osobe podupiranje stranica rovova i okana moraju izvoditi stručno osposobljeni radnici temeljem odgovarajućih normativa ili po projektu projektom nije predvi eno da bi se prilikom sanacije plinskog sustava naišlo na druge instalacije. ako to čvrstoća materijala dozvoljava. itd. dozvoljen je ulaz i pomoću stepenica ili rampi. kao i rad radnika u njima najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odre uje se slobodno pri dubini preko 100 cm. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pri izvo enju radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti mjere protiv rušenja bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala ručno iskapanje provodi se uvijek odozgo naniže. radnik mora biti osiguran odgovarajućim pojasom i užadi te uz rov s dva pomoćna radnika koji osiguravaju njegovo brzo izvlačenje u slučaju opasnosti zabranjeno je spuštanje radnika u iskop ili okno pomoću bilo kojeg ure aja ili stroja za iskop ili podizanje tereta prije početka rada na iskopu zemlje.

A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi izvo enja potrebnih radova na tim cijevima. vodovima i slično bočne strane rova.14. Zaštita od direktnog dodira djelova pod naponom Mogućnost direktnog dodira dijelova pod naponom električnih ure aja ne smije postojati je svi ure aji moraju biti izolirani. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice ako se u rovove i okna nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi. odnosno smješteni u zatvorena kućišta. moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem • radnici u oknima i na radu neposredno uz plinski zdenac moraju imati tri konopca: signalni i dva sigurnosna (za izvlačenje) čiji krajevi su na gornjem rubu okna uvijek dobro osigurani od padanja u okno • uz sigurnosne konopce za trajanja rada u oknima i neposredno uz plinski zdenac uvijek moraju biti dva radnika spreman za brzo izvlačenje u slučaju opasnosti • radi zaštite radnika na dnu okna potrebno je na visini od najmanje 200 cm od dna postaviti zaštitnu nadstrešnicu • radi spriječavanja pada materijala u okno potrebno je po opsegu ruba okna postaviti zaštitnu ogradu visine najmanje 100 cm ako se kao ure aji za dizanje – spuštanje materijala u okno koriste vitla i ona moraju zadovoljavati propise o zaštiti na radu s dizalicama • materijal za montažu u iskope ne smije se slagati na rubove iskopa ili na mjestima odakle bi se mogao srušiti na radnike u rovu ili oknu • spuštanje težih komada mogu izvoditi samo stučno osposobljeni radnici pod nadzorom odgovorne osobe Da bi se izbjegla opasnost od kretanja po putevima s nedovoljno slobodnim prostorom zabranjeno je kretanje u zoni okretanja. Internim pravilnikom Korisnik i Izvo ač trebaju riješiti da pristup i rukovanje el. stranica 335 od 348 . vodovi i slično. odnosno kanala. • Mjere zaštite pri korištenju električne struje Radove mogu obavljati samo stručno osposobljeni radnici. ure ajima može izvoditi samo za to zadužena stručna osoba.

električni vodiči moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehaničke otpornosti. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od indirektnog dodira Zaštita od mogućnosti da se previsoki napon dodira održi na dijelovima električnih ure aja ili instalacija koji ne pripadaju strujnom krugu mora se provesti automatskim isklapanjem napajanja u sustavu napajanja TN-S. poda ili platforme.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Razdjelnici moraju biti izra eni od mehanički otpornog materijala koji nije lako zapaljiv. Ograde i kućišta elektrovodljivih dijelova moraju biti tako izvedeni da se njihovo skidanje ili otkrivanje može izvršiti samo pomoću ključa ili alata. moraju biti zaključani bravicom s ključem. U svim radnim prostorijama i prostorima bez obzira na klasifikaciju mora se na svim električnim instalacijama. Privremene električne instalacije na grradilištima izvode se na način i po postupku utvr enim pravilnikom uz obavezno izvo enje zaštite od električnog udara prema standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. stranica 336 od 348 . Prekidači moraju biti opremljeni zaštitnim oklopima bez otvora i procjepa za kretanje ručice i smješteni u ormarima koji se zaključavaju.14.5 m iznad mjesta rada. Električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog mjesta mogu isključiti svi vodiči pod naponom. Pristupačni neizolirani elektrovodljivi dijelovi električnih postrojenja (vodovi. Svi ure aji za uključivanje strojeva i ure aja moraju biti postavljeni tako da ih se ne može nehotično uključiti. Zabranjeno je uključivanje dva ili više električnih trošila jednim ure ajem za uključivanje. Privremene električne vodove na otvorenom prostoru gradilišta treba izvesti s izoliranim vodičima na sigurnim stupovima. 3.A. Gradilište i radne prostorije U radnim prostorijama se izvode stalne električne instalacije prema klasifikaciji radne prostorije odnosno prostora u skladu s standardima i pravilima o tehničkim normativima. tako da se najniža točka vodiča nalazi na najmanje 2. mora biti isključena mogućnost dodira njihovih vodljivih dijelova ili treba primijeniti napon najviše 50 V odnosno postaviti svjetiljke II. Na visinama manjim od 2.5 m od zemlje ili poda. U položaju "isključeno" prekidači i drugi ure aji za uključivanje ne smiju svojom težinom djelovati na zatvaranje strujnog kruga.5 m od zemlje ili poda. klase. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 m iznad pješačkog prolaza i 6 m iznad ceste. Ako se svjetiljke postavljaju na visinama manjim od 2. ako ne čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. ure ajima i napravama sprovesti zaštita od električnog udara u skladu s odredbama standarda. Pokretni kontaktni dijelovi prekidača ne smiju se nalaziti pod naponom u isklopljenom stanju. kontaktni prekidači i osigurači. stezaljke električnih strojeva i aparata i sl. Svjetiljke općeg osvjetljenja napona 220 V moraju se postavljati na visinama najmanje 2. Sve metalne dijelove rasvjete i pribora potrebno je vezati na zaštitni uzemljivač. Potrebno je osigurati prostor za posluživanje razdjelnika koji ne smije biti manji od 80 cm. Krajevi izoliranih vodiča i kabela koji nisu u upotrebi moraju se kratko spojiti i izolirati.5 m od zemlje. šine. a rukovanje njima može provoditi samo stručna i za to zadužena osoba.) moraju sa pristupnih strana biti ogra eni ogradama ili zaprekama ili se moraju nalaziti izvan dohvata ruke.

mogu se koristiti prijenosni alati III. a u slučaju primjene alata visoke frekvencije iz pretvarača frekvencije. i III. Na otvorenom prostoru može se obavljati rad samo s prijenosnim alatima klase II.A. Radovi s mjernom izolacijskom motkom i priključivanje pokretnih mehanizama pomoću specijalnih provodnih ure aja ne moraju se obavljati na način utvr en u prethodnom stavku. moraju se na alatu postaviti učvršćene uvodnice od izolacijskog materijala. Zabranjena je upotreba oštećenih gumenih zaštitnih sredstava (s pukotinama.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kao i alat s izolacijskim ručicama. Prijenosni alat. Svjetiljke i električni alati napona do 50 V.). moraju se vršiti uz isključen napon te primjenu pravila sigurnosti. Izolacijska zaštitna sredstva moraju na trajan način imati označen napon uz koji je dozvoljeno njihovo korištenje i ne smiju se koristiti po isteku roka upotrebe. Zamjena osigurača pod naponom provodi se uz obavezno isključenje opterećenja i te poslove moraju obavljati osposobljeni radnici. Gumena zaštitna sredstva prije primjene moraju biti pregledana i očišćena od prljavštine. mora se vršiti pomoću ure aja i naprava predvi enih za tu svrhu. zaštitne rukavice i slično. kao i radovi na priključivanju i otpajanju vodiča.14.5 mm2. Izbor i postavljanje električne opreme u radne prostorije i prostore obavlja se ovisno o karakteristikama radne okoline i osposobljenosti radnika koji koriste sredstva rada u skladu s propisima o klasifikaciji i izboru električne opreme utvr enim standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. obavezno je isključivanje oru a za rad s povećanim opasnostima vlastitim prekidačima. moraju se napajati iz transformatora za odvajanja. ure aja električnog osvjetljenja i drugih električnih trošila. Gumena zaštitna sredstva treba čuvati od djelovanja ulja.). Gumena zaštitna sredstva moraju se čuvati čista i suha u zatvorenim ormarima ili sanducima. Za zaštitu uvodnih vodiča od prevelikog savijanja i oštećenja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Radnicima koji rukuju električnim instalacijama i električnim postrojenjima na radilištima. benzina i drugih materijala koji oštećuju gumu. Zabranjuje se krpanje oštećenih radioničkih kabela i njihovo improvizirano nastavljanje. elektrificiranog alata. cjevovodi. U skučenim vodljivim prostorima kao što su metalni rezervoari. valjci. prijenosne električne svjetiljke i transformatori za odvajanje Uvjeti korištenja prijenosnih alata zavise od radne okoline u kojoj se alat koristi. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon isključenja napona glavnim prekidačem ili nakon nestanka napajanja. Priključivanje prijenosnog alata i električnih svjetiljki na električnu instalaciju smije se obavljati samo izoliranim vodičima sa zajedničkim oklopom ili radioničkim kabelom s presjekom vodiča 1. Zabranjeno je improvizirano priključivanje električnih trošila na električnu mrežu (npr. stranica 337 od 348 . izolacijske čizme ili cipele. kotlovi. izolacijske kaljače. ubodima. Zamjena sijalica se obavlja u beznaponskom stanju. poderotinama i sl. Nastavljanje radioničkog kabela je dozvoljeno samo pomoću ispravnih produžnih garnitura. moraju biti stavljena na raspolaganje zaštitna sredstva kao što su: izolacijske i kožne rukavice. odvojeno od alata. Svi montažni i remontni radovi na električnim mrežama ili postrojenjima ili u njihovoj blizini. Priključivanje na električnu mrežu elektromotora. uvijanjem krajeva vodiča i sl. klase ili alati napajani iz transformatora za odvajanje. a u slučaju ovlažene površine temeljito obrisana i osušena. ležišta i odvodi plinova iz kotlova i slično.

Ručne svjetiljke za rad u kotlovima ili sličnim opasnim prostorijama s dobro vodljivim konstrukcijama smiju se upotrebljavati samo s malim naponom do 25 V. Za zaštitu zabranjeno je korištenje neutralnog vodiča. a na strani 12 42 V transformator mora imati priključnice konstruktivno različite od priključnica 127 i 220 V. Pri nestanku napona za vrijeme rada s prijenosnim alatom ili pri dužem prekidu radnih operacija. metalnih rezervoara. stranica 338 od 348 .A. kabelima za zavarivanje i s crijevima za plinsko rezanje i zavarivanje. metalnim rezervoarima i slično. Pri radu s prijenosnim alatom zabranjeno je: • davati na upotrebu električni alat drugim radnicama koji nisu osposobljeni za rad na siguran način s takvim alatom • unositi unutar kotlova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.). priključnog kabela i utikača. mora se izvesti pomoću posebnog zaštitnog vodiča koji se nalazi u višežilnom priključnom kabelu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od napona dodira prijenosnog alata klase I. Transformator za odvajanje na koji se priključuje prijenosna ručna svjetiljka ili prijenosni alat. Ispravnost prijenosnog alata. Zabranjena je primjena autotransformatora. Zabranjena je zamjena pregorjele sijalice na prijenosnim električnim svjetiljkama u oknima.5 m. treba se nalaziti izvan opasnog prostora u kome se obavljaju poslovi (kabeli. ukoliko prethodno nije isključena iz utičnice. Transformator za odvajanje mora imati na strani višeg napona kabel s utikačem sa zaštitnim kontaktom za priključivanje na električnu instalaciju. prijenosnih svjetiljki. šahtovi i dr. valjaka i slično. a kod istosmjerne struje pomoću akumulatora. Kabel mora biti oklopljen izolacionim plaštem i ne smije biti duži od 1. a za prostorije s vanjskim utjecajem i za rad u kotlovima i sličnim objektima moraju biti zaštićene zaštitnom mrežom i zaštitnim staklom. Za prijenosne ručne svjetiljke moraju se upotrebljavati izolirani vodiči sa zajedničkim opletom ili radionički kabeli. produžnih kabela i transformatora za odvajanje mora se periodično provjeravati i ispitivati na način utvr en propisima o zaštiti na radu. Pri obavljanju zemljanih radova transformator se mora nalaziti na površini zemlje.14. rovu. Nije dozvoljeno za vrijeme rada s prijenosnim alatom natezanje i presavijanje priključnih kabela kao ni križanje ovih kabela s čeličnim užadima. prijenosne transformatore za odvajanje i pretvarače frekvencije • dodavati alat u uključenom (radnom) stanju. alat mora biti odvojen od električne instalacije. i to kod izmjenične struje pomoću prijenosnih naročito gra enih transformatora za odvajanje. Ručne svjetiljke moraju ispunjavati uvjete predvi ene standardom. Pri izdavanju prijenosnog alata. ložištu kotla. prijenosne svjetiljke ili transformatora za odvajanje radnik koji ga izdaje i radnik koji ga prima moraju provjeriti da nema vidljivih oštećenja alata odnosno svjetiljke ili transformatora. Uključivanje i isključivanje prijenosnog alata u utičnicu i njegovo podešavanje može se vršiti samo poslije njegovog zaustavljanja i isključivanja prekidača. kao i pri udaljavanju s mjesta rada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. induktivnih svitaka i reostata za dobivanje nižih napona.

Ukoliko se uz zdenac u zoni radova (npr.5%) radovi se prekidaju i o izmjerenim vrijednostima se obavještava Koordinator II i Nadzorni inženjer.5%). Svi radnici koji ulaze u opasne zone uz plinski zdenac moraju biti osigurani zaštitnim pojasom i sigurnosnim konopcima. zaštitna maska. Ukoliko se u zoni radova izmjeri kritična koncentracija metana (preko 4. stranica 339 od 348 . demontaža i montaža glave plinskog zdenca) ustanovi prisutnost štetnih plinova. ponajprije metana.A.4. prema Pravilniku o zaštiti na radu. propisanom zaštitnom opremom (pojas i sigurnosna užad. a kako su vibracije u pravilu povezane i s opasnom bukom predvi eno je.4 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA Mjere zaštite radnika Oprema za osobnu zaštitu radnika Sve radnike na odlagalištu otpada potrebno je zaštititi zaštitnom obućom i odjećom. Daljnji nastavak rada je moguć kada padne koncentracija metana ispod kritične koncentracije (ispod 4. Za zaštitu protiv opasnih vibracija radnici koji ručnim alatima obavljaju poslove na gradilištu.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. zaštitna odjeća i obuća. III. itd. radovi se dozvoljavaju samo radniku sa zaštitnom maskom. Zaštitna obuća treba biti visoka s debelim ugra enim onom (čelična kapica) koja štiti noge od eventualnih oštrih predmeta koji se nalaze u otpadu. nošenje sredstava za zaštitu sluha. Za zaštitu od vlage potrebno je nositi zaštitno odjelo i osigurati mjesto za sušenje i zagrijavanje nakon rada u vlažnoj okolini. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. moraju biti upoznati s dozvoljenim radnim vremenom u kojem rad sa strojem s opasnim vibracijama ne izaziva po zdravlje štetne posljedice.A. u pravilu.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere zaštite od nepovoljnih faktora okoline Zaštita od nepovoljnih faktora radne okoline rješava se nošenjem odgovarajuće zaštitne odjeće koja tako er mora biti propisana u Elaboratu o zaštiti na radu. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer. Za zaštitu od buke rukovatelji moraju. nositi propisana sredstva za zaštitu sluha. Svi radnici i drugo osoblje koji ulaze u opasne zone moraju imati kacigu i zaštitne naočale. Provjeru obavezno mora provoditi stručna osoba odgovarajućim metodama i sredstvima. Ruke u posrednom dodiru sa otpadom treba štititi zaštitnim rukavicama. a kod nužnih radova u atmosferi intenzivnog smrada ili granično dopuštene koncentracije odlagališnog plina. treba predvidjeti mogućnost pojave opasnih plinova. Pravilnikom o zaštiti na radu. treba upotrebljavati zaštitnu masku. Od prašine ili neugodnog mirisa manjeg intenziteta dišni organi se štite respiratorom.). Pri radovima uz zdenac za otplinjavanje.

najmanje dva puta tjedno. • Dezinficirati redovito sanitarne prostorije.korištenje osobne i kolektivne zaštitne opreme . a u cilju zaštite radnika treba poduzeti slijedeće mjere: • Zaštitnu odjeću redovito prati.dezinficiranje otvorenog kopa .korištenje sanitarne opreme .kemijski .A. potrebno je imati stalno na raspolaganju telefonsku vezu radi poziva za pomoć i osobno vozilo za prijevoz ozlije enog do bolnice. Dezinfekciju je potrebno provoditi mehaničkim i kemijskim načinom: .postupanje osoblja prema koncentraciji metana. čak i u slučaju manje ozljede radi potrebne kontrole. a prema potrebi i češće.A. Da bi se spriječila ili umanjila mogućnost zaraze ili kožnih oboljenja potrebno je poduzeti mjere dezinfekcije. plinovima i prašinom tijekom rada. stranica 340 od 348 .14. primjena odgovarajućih zaštitnih mjera.4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. I ukoliko do e do incidentnih situacija. Zatim treba ozlije enog prevesti do bolnice. vozila i opreme . Ozlije enome prvu pomoć treba pružiti stručna osoba na gradilištu. prostor privremenog zadržavanja te strojeve i opremu.mjerenje koncentracije metana .mehanički . • Tijekom rada treba se pridržavati slijedećih radnih instrukcija: .14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ostala oprema za provedbu mjera zaštite Za radnike i drugo osoblje na gradilištu je potrebno osigurati i slijedeću opremu: • sanitarne prostorije • garderobu • prostor za držanje kemijskih sredstava za dezinfekciju. a najmanje jednom prije početka radova na sanaciji te na kraju radova. Zbog toga je potrebno provoditi stroge provjere pridržavanja redovitih mjera zaštite.opskrbljenost gradilišta kompletnom zaštitnom opremom . U slučaju zdravstvenih problema potrebno je odmah provesti kompletan propisani sistematski pregled. III.dekontaminacija ljudi. Izvanredne mjere zaštite S obzirom da se radi na prostoru kod kojeg je moguća nepredvidiva situacija.5 REDOVITE MJERE ZAŠTITE Zbog specifičnosti radova na odlagalištu otpada.prskanje odre enim kemijskim sredstvima • Dezinsekciju i deratizaciju odlagališta provodi Korisnik sukladno svom planu. dezinsekciju i deratizaciju • prskalice (obične i motorne) • pitku vodu. a uz pomoć potrebne opreme. Po mogućnosti potrebno je na laboratorijsku kontrolu poslati i predmet koji je prouzročio ozljedu. • Provoditi redovite medicinske preglede ljudi koji su u neposrednom dodiru s otpadom.pranjem vodom i detergentima . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. moguće su i ozljede radnika.

opreme.) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94.14..6 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE Popis zakona i propisa Zakoni: • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon o o o o o o o o o o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) eksplozivnim tvarima (NN 178/04) prijevozu opasnih tvari ( 97/93. 56. br. opreme.. 36/02. 33/05 i 107/07) Pravilnici i uredbe: • Naredba o obaveznom potvr ivanju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara (Sl. lemljenja i srodnih tehnika rada (N. 139/04 i 174/04) zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07) zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78. 44/88. 53. 96/03. st. Zakona o zaštiti od požara 58/93. list 44/88) • Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) • Pravilnik o gra evinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gra enja glede zaštite od požara (NN 35/94) • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94 i 110/05) • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 20/06) • Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja.A. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 1/01) • Pravilni o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja. rezanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.N. 2.14. lemljenja i srodnih tehnika (Sl. 117/01. rezanja. list 16/83 i čl. čl. 55/94 i 103/96) • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06) • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94) • Pravilnik o razvrstavanju gra evina.4. 31/80 i 53/84) zaštiti od požara (NN 58/93. 34/95 i 151/03) prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) skladištenju i prometu zapaljivih tekućina i plinova (NN 178/04) vatrogastvu (NN 106/99. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. gra evinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97) stranica 341 od 348 .

N. 55/96. Zakona o normizaciji .N.. 53/88.) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu.) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. čl..N. br.. 55/94 i 142/03) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) Upute o zaštiti od požara za daljinski vo ena i daljinski nadzirana elektroenergetska postrojenja (N. čl. br. list. Zakona o normizaciji NN 55/96 ) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ure aje za gašenje požara ugljičnimdioksidom (Sl.N. 53.) Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja. 41/91. i čl. para. i čl. br. 55/96. br. 23.N. 4/00. 55/96.) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u požaru (Sl.N.. 53. Zakona o normizaciji .) Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje od požara (NN 67/96) Pravilnik o uvjetima za vatrogasne puteve (NN 35/94.) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. list 38/89 i čl.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 5/02. čl.-ispravak. Zakona o normizaciji-N.. list. 55/96. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 35/94) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. br. i čl. br..A. 53.. br.14.N. br.N.21/90. i čl.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. maglica i prašina (N.N. 53. 59/96. 13/68. 114. list 44/83 i 31/89i čl..) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. br.N. 53. list. list. 74/90.. 55/96.. čl. br..N. list. 148/99. Zakona o zaštiti na radu. st.) Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 13/06 i 49/06) Norme: • Nomenklatura zaštite od požara HRN U. 24/87.. 56. 112/03. br. 141/03. 1/01. 7/84.2/02. 69/98. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl. Zakona o zaštiti od požara – 58/93. 53. list.J1. br. 32. 2. 53... list 45/83 i čl. čl. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ure aja od požara (Sl. br. instalacija i ure aja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (N. 53.. zaštitne sustave i komponente namijenjene za rad u eksplozivnoj atmosferi plinova. Zakona o normizaciji NN 55/96) Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih prema požaru (Sl. br. Pravilnika -21/90. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvo enje završnih radova u gra evinarstvu . N. 53. list 35/80 i čl.. Zakona o normizaciji . 62/73.N.001 stranica 342 od 348 .. Zakona o normizaciji-N..) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Sl.

14.14. plinske cijevi.7 UVOD Zbog specifičnosti radova na prostoru odlagalištu otpada.A.8 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI Najveća opasnost od požara i eksplozija je prisutna prilikom iskopa plinskih zdenaca. Sukladno Zakonu o zaštiti od požara ovdje su prikazane osnove mjere zaštite od požara i eksplozija kojih se mora pridržavati Izvo ač radova.4. za koje mora dobiti odobrenje Koordinatora II (koji se prije odobrenja mora savjetovati s poduzećem koje upravlja odlagalištem. kada se radovi na odlagalištu stranica 343 od 348 . III. Provo enje mjera zaštite od požara i eksplozija te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova na otplinjavanju odlagališta.A. 34/95 i 151/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. hvatače kondenzata. Prije početka izvo enja radova. potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Kordinatora II. • Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. koji mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94). odzračnika me usloja. a u koje.4. Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite od požara i eksplozija koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. • Pravilnik o zaštiti od požara za odlagalište Jakuševec te drugim zakonskim propisima i propisanim aktima donesenim od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. crpljenja i iskopa starog otpada. 33/05 i 107/07) • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93. ventile. Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu. u prvom redu ubrajamo: • Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. osim u slučaju da sam predloži vlastite mjere zaštite. šahtove procjednih voda. u nastavku opisanih mjera. Izvo ač je obvezan na gradilištu provoditi sve mjere zaštite od požara sukladno pravilima tehničke prakse te mjera koje su propisane slijedećim zakonima i pravilnicima: • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite od požara i eksplozija Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu.14. svih radova uz plinske glave. a u cilju zaštite radnika i drugog osoblja potrebno je pridržavati se Zakona i pravilnika koji se odnose na zaštitu od požara i eksplozija. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • Plan postupanja u izvanrednim situacijama. nadležnim inspekcijskim službama i Projektantom). koja mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 110/05).

U odre enim situacijama povećane koncentracije pojedinih plinova. sumporvodika (H2S). To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora. smetlište.9 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA Prema pravilima o zaštiti ljudi i imovine od požara i eksplozije na odlagalištu otpada potrebno je odrediti na kojim se poslovima pojavljuje povećana opasnost za život i zdravlje radnika.kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite (ure eno odlagalište. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. itd. slaba protupožarna zaštita itd. poznate količine i struktura otpada.kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom standardnih pravila i metoda zaštite (neure eno odlagalište.) • Povećana opasnost . III.) Mjere preventivne zaštite Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova. itd.4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Do pojave eksplozije najčešće dolazi ako je: • prisutnost metana u smjesi sa zrakom ili kisikom u točno odre enim koncentracijama (granica eksplozivnosti): • donja granica eksplozivnosti je 5 vol% • gornja granica eksplozivnosti je 15 vol%.A. Plinovi se mogu javiti u različitim omjerima što. Područje na kojem se obavljaju sanacijski radovi svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara.A. mjerenjem koncentracije odlagališnih plinova. te opseg opasnosti i mjere preventive zaštite. bez mjerenja koncentracije odlagališnih plinova. stranica 344 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mogu odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4). • prisutnost izvora zapaljenja s minimalnom potrebnom temperaturom paljenja (eksplozija može nastati i u zatvorenom prostoru). ugljikov monoksida (CO). na predmetnom odlagalištu otpada. može doći do nekontroliranog osloba anja kemijski vezane energije – eksplozije. ugljikov dioksida (CO2). Opseg opasnosti Opseg opasnosti od požara utvr uje se prema kategorijama: • Mala opasnost .14. ovisi o starosti i sastavu otpada ugra enog u tijelo otpada.14. u najvećoj mjeri.

Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagališti je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara. • sve strojeve s unutrašnjim izgaranjem koji kontinuirano rade (npr. • organizirati zvučno oglašavanje opasnosti. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer. Na vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom. sumporvodika (H2S) i vodika (H2) s mjernim područjem: • 0-100 % volumena za CH4. itd. potrebno je izvršiti slijedeće: • kontinuirano mjeriti koncentraciju metana u zoni sanacijskih radova.4. stranica 345 od 348 . Ukoliko se mjerenjem koncentracije metana utvrde kritične količine metana (više od 4. iskrolovce. ugljikovog dioksida (CO2). agregati) udaljiti izvan prve zone opasnosti. radovi na sanaciji se prekidaju u cijelosti ili djelomično. Za početno gašenje požara Izvo ač mora osigurati prijevozne atestirane vatrogasne aparate punjene s 50 kg ABC praha za gašenje (kao tip S50. • sva vozila i sve strojeve opremiti kao za rad u metanskim jamama. Radovi se nastavljaju kada se utvrdi pad kritične koncentracije metana. kisika (O2).5%). Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri.14.10 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA Da bi se izbjegla opasnost od eksplozija prilikom sanacijskih radova. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv. Prekid rada na odlagalištu otpada se oglašava zvučnim signalom – sirenom s unaprijed dogovorenim signalima. Mjerenja je potrebno provoditi u zoni sanacijskih radova. Pastor – TVA) koji se moraju postaviti uz svaki plinski zdenac (na liniji koja se nalazi u sanaciji) na udaljenosti ne većoj od 10 metara. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.A. • na svim strojevima i vozilima koji se kreću kroz prvu zonu opasnosti i koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem. oko samih zdenaca. Mjerenja koncentracije odlagališnih plinova u zrak provodi se ure ajima za mjerenje koncentracije odlagališnih plinova. Izvo ač tako er mora osigurati veće količine zemlje potrebne za početno gašenje požara. O svim mjerenjima i naredbama potrebno je voditi poseban dnevnik.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. III. na ispušnim cijevima ugraditi iskrolovce. na mjestima priključaka zdenaca na linijske kolektore. oko hvatača kondenzata i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećana koncentracija metana. Ure aji za mjerenje koncentracije odlagališnog plina su prenosivi ure aji koji imaju mogućnost mjerenja slijedećih komponenti odlagališnog plina: metana (CH4).

4. stranica 346 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. okoliš i kulturna dobra. • 0-25 % volumena za O2. okoliš obavezno treba obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje pozivom na broj 112.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.11 NAČIN GAŠENJA POŽARA Ukoliko do e do požara. Kod većih koncentracija metana potrebno je zatražiti prisutnost medicinske ekipe. Ukoliko početni požar nije moguće lokalizirati.14. imovinu. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06). a požarište se mora hladiti vodom. III. Ure aji mora imati potvrdu Ex-Agencije prema Pravilniku o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) i Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. • 0-200 ppm za H2S i • 0-1000 ppm za H2. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • 0-100 % volumena za CO2. potrebno je obvijestiti: • što se dogodilo • gdje se dogodilo • kada se dogodilo • koliko je unesrećenih • kakvu pomoć trebate • tko zove. potoka. nesrećama ili prijetnji za ljudske živote.14.A. rijeka ili mora • druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili ugrožavaju imovinu. Kada IZVO AČ nazove Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112). potrebno je pozvati vatrogasnu postrojbu i obavijestiti policiju. opreme. U tom slučaju treba prekinuti sve radove. • onečišćenje pitke vode. on se mora vrlo brzo i organizirano gasiti pomoću postojećih vatrogasnih aparata i zasipnog materijala. Državnu upravu za zaštitu i spašavanje IZVO AČ treba obavijestiti ako je na odlagalištu neodgodivo potrebna: • hitna medicinska pomoć • pomoć vatrogasaca • pomoć policije • pomoć gorske službe spašavanja • pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja ili ako je IZVO AČ uočio: • požar • istjecanje opasnih tvari. O svim hitnim situacijama na odlagalištu. Istovremeno treba mjeriti koncentracije metana i štetnih tvari u dimnim plinovima i narediti upotrebu zaštitnih sredstava (maski) tako da ne do e do trovanja radnika koji gase požar.A.

nemara ili slično.14.12 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA Nedovoljna upućenost zaposlenih osoba na odlagalištu otpada o opasnostima koje mogu nastati zbog nesmostrenosti.). Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96. 33/05.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. koristeći zaštitna sredstva.4. • izvoditi i održavati odgovarajuće ure aje i instalacije za dojavu i gašenje požara. 114/03) i Zakonu o zaštiti požara (NN 58/93. u velikoj mjeri predstavlja propust koji može rezultirati požarom ili eksplozijom. • uklanjati zapaljive tvari koje predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije. • nabavljati odre ene količine i vrste tehničke opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 107/07) Izvo ač radova na sanaciji je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara i eksplozija te sve radnike i ostalo osoblje uključeno na bilo koji način u poslove sanacije plinskog sustava. Radi navedenog svi zaposlenici moraju biti osposobljeni po požarnom minimumu i uvježbani o načinu rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara u skladu s odredbama Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U slučaju eksplozije treba prekinuti rad i udaljiti ljude. stranica 347 od 348 . gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94). elektroinstalacije koje nisu u S-izvedbi.14. odnosno izmjeniti. Zatim treba pristupiti gašenju požara nastalih nakon eksplozije. 94/96. • onemogućavati pristup vozilima. zavarivanje. Prema Zakonu o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07). vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. • održavati puteve u stanju koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima u svako doba.A.14. III. strojevima i ure ajima koji pri radu mogu izbacivati iskre na mjestima gdje bi to moglo predstavljati opasnost od požara. na za to potrebna mjesta. instalacije i ure aje u ispravnom stanju. itd. vozila. instalacijama i ure ajima koji mogu izazvati požar.4.A. • postavljati. • onemogućavati ubacivanje predmeta koji bi mogli prouzročiti požar u otvorenom prostoru sanacije na koji je pristup ograničen. • uklanjanjati. svjetiljke s otvorenim plamenom. • održavati u ispravnom stanju vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. upoznati s izra enim Elaboratima i mjerama zaštite. pružiti prvu pomoć eventualno povrije enim te pozvati hitnu pomoć. • zabraniti uporabu otvorene vatre u prostoru sanacije (npr.13 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE Prema zakonu o zaštiti od požara potrebno je poduzimati radnje nužne za utvr ivanje primjene propisanih i nare enih mjera zaštite od požara. pušenje. • uklanjati predmete koji predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije. otvorena ložišta. one elemenate i sklopove na postrojenjima. Mjere zaštite od požara i eksplozije tijekom sanacije plinskog sustava su slijedeće: • upotrebljavati samo strojeva. III.A.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. lakiranje. itd.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. zabraniti obavljanje opasnih poslova na prostoru sanacije (npr. ako se njihovim preure enjem ne može otkloniti nedostatak koji može prouzročiti požar. instalacija ili drugih sredstava. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • zabraniti uporabu ure aja. zabraniti uporabu neadekvatnih i opasnih ure aja. organizacija koja upravlja odlagalištem i Koordinator II. instalacija ili drugih sredstava sve dok se ne poduzmu sve mjere da se opasnost ukloni. spaljivanje.14. usaglašavati mjere zaštite s važećim zakonima i podzakonskim aktima te s općim aktima propisanim od strane organizacije koja upravlja odlagalištem. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 348 od 348 .). pretakanje zapaljivih tekućina i plinova.A. Kontrolu mjera protupožarne zaštite provode nadležna tijela. Za provo enje svih propupožarnih mjera zaštite je odgovoran Izvo ač radova i odgovorna osoba Izvo ača.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful