Katalog preparata za zaštitu bilja 2011

Napomena: Pregled preparata za zaštitu bilja iz proizvodnog programa Galenika Fitofarmacije a.d. napravljen je u propagandne i komercijalne svrhe, sa namerom da svi podaci u njemu budu tačno navedeni. Ipak ne možemo biti odgovorni za netačnosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu, a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naših proizvoda. Stoga, je obavezno da se prilikom upotrebe i čuvanja naših preparata, pridržavate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz proizvod.

250 Talisman Tangenta SC Tezis Trefgal Trophy .50 WP Lancelot 450 WG Lontrel 100 Monosan herbi Moto Mural Okvir Pikogal Plus Plamen Rafal 120 Rampa EC Rezon Ritam Sedef NOVO! Starane .G Dancor 70 WG Dominator Esteron Esteron extra 600 EC Galbenon Gallant Super Galolin mono Galop Gamit 4 .EC Zanat Herbicidi 9 11 13 15 18 19 21 25 27 29 31 33 35 36 38 39 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 63 65 67 69 70 73 75 77 79 81 83 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Fungicidi Adut Akord Akord 060-OD Akord 025-FS Akord 060-FS Akord plus Akord WG Antre Antre plus Bakarni oksihlorid – 50 Balb Bordovska čorba Cuprozin 35 WP Dakoflo Dakoflo 720 Dional 500 SC Electis 75 WG Fuzija Galofungin 500 SC Galofungin T Kardinal Karika Kubik Kubik Plus Mankogal – 80 Mankogal – FS Mankogal – S Metod WG NOVO! Nijansa plus NOVO! Nijansa WG NOVO! Pehar Pehar plus Plavo ulje Promesa NOVO! Promesa plus NOVO! Sekvenca NOVO! Sekvenca 030 FS NOVO! Vokal Vokal P NOVO! .sadržaj Acetogal Acetogal plus Avalon Bonaca EC Casoron .EC Garlon 3-A Glifol Globus EC Kerb .

breskva Trešnja.Film 17 Alteox T prima Alteox wet 183 185 186 Mogućnost primene preparata Strna žita. soja Šećerna repa.Insekticidi Abastate Barricade EC 20 Cipkord 20 EC Dimetogal Elisa Etiol prah 5 Etiol prah parfimisani Etiol specijal Etiol tečni Etiol ULV Fenitrotion 50 EC Fobos EC Furadan 35 ST Furadan 350 F Fury 10 EC Galition G5 Galmin Harpun Hektor Konzul Kozak Laser 240 SC Mimic 2-F FS Nadzor Posse 25 EC Pozitron FS Radar versus G Rebus Talstar 10 EC Tonus 133 135 136 138 141 142 143 144 145 147 148 151 152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 Rodenticidi Cinkfosfid Mamak Cinkfosfid Prah Galibrom AB Galibrom GB Galibrom Prah 175 176 177 178 179 Pomoćna sredstva Nu . višnja i šljiva Vinova loza Uljana repica Lucerka Paradajz Kupus Malina Karta regiona i regionalnih predstavništava 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . kukuruz Suncokret. krompir Jabučasto voće.

HERBICIDI .

.

2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje. suncokretu. retroflexus Ambrosia artemisiifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 9 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. a sekundarno korenom biljaka koje niču. Usvaja se primarno izdankom. soja i krompir Količina primene 1. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A.Acetogal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (900 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid. soji i krompiru . PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz. suncokret. U biljci se kreće naviše i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina.8 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. a pre nicanja useva i korova ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. koji spada u hemijsku grupu acetanilida i suzbija korove u vreme klijanja i nicanja.

Acetogal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. na istom terenu. može se primeniti najviše jednom. suncokret. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. soja i krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 10 . Pri jakoj i dugoj suši preparat inkorporirati na dubinu 2-3 cm. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa). U toku jedne godine. kao i na kraškim terenima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz.

Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora. a pre nicanja useva i korovskih vrsta ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 11 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu.Acetogal plus® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene koristi se za tretiranje zemljišta posle setve. Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz. a sekundarno korenom biljaka koje niču. Usvaja se primarno izdankom. soja i krompir Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. suncokret. Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu. soji i krompiru . retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja. suncokretu.

soja. krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 12 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. suncokret. U toku jedne godine. NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. na istom terenu.Acetogal plus® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi flurohloridona i sulkotriona (Tangenta). može se primeniti najviše jednom. Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm.

Avalon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) DELOVANJE: Preparat se sastoji od dve aktivne materije sa različitim načinima delovanja. a translokaciono delovanje dikambe izaziva zaustavljanje rasta biljke. a kada su korovi u fazi 2 . bentazona kao inhibitora elektrona u procesu fotosinteze i dikambe koja remeti proces deobe ćelija u meristemskim tkivima.4 lista tretirati usev u fazi od 3 lista pa do kraja bokorenja SPEKTAR DELOVANJA: Primenjen u količini od 1 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Ambrozija pelenasta Loboda obična Vijušac njivski Pepeljuge Žavornjak obični Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp. Usvaja se i preko lisne mase i preko korena. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija. osiguravaju visoku efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova. ozimoj i jaroj pšenici i ječmu . Consolida regalis Fumaria officinalis Lamium purpureum Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Xanthium strumarium Primenjen u količini od 2 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Štir obični Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik obični Pomoćnica obična Poponac obični Amaranthus retroflexus Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum persicaria Solanum nigrum Convolvulus arvensis 13 herbicidi Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Pšenica (ozima i jara) i ječam Količina primene 2 l/ha 1 l/ha Vreme primene tretirati usev kada ima razvijena 3 .4 lista. Kontaktno delovanje bentazona prouzrokuje spaljivanje lišća.

na istom terenu. Poželjno je da šest sati nakon primene ne padne kiša. na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Pšenica (ozima i jara) i ječam Dani određen vremenom primene određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 14 . U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva mogu se sejati strna žita. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. može se primeniti najviše jednom. kukuruzu sa podusevom (pasulj. U toku jedne godine. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima. bundeva i dr. soja i lucerka.).Avalon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatom na bazi nikosulfurona (Talisman®).

Bonaca EC® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (360 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja. PRIMENA:
Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0,6 – 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 – 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara(faze 13 – 39 BBCH – skale )

Strna žita (jara)

0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti

tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara ( faze 13 – 39 BBCH – skale ) tretiranjem cele površine kada kada kukuruz ima 3-6 listova ( faze 3 – 16 BBCH – skale ) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 listova, a kada su korovi u fazi 2-5 listova

Kukuruz

0,8 l/ha

Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk

1 – 1,5 l/ha 1,5 – 2 l/ha 0,8 - 1,2 l/ha

SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična

Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media

15

herbicidi

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku

Bonaca EC®
Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare

Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense

Višegodišnji širokolisni korovi (pored predhodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus

Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica

Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0,4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova
16

Abutilon theophrasti

Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Bonaca EC se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2,4 D (Monosan herbi) , tribenuron – metila (Mural), metsulfuron – metila ( Tezis), MCPP, cinidon - etila, florasulama (Lancelot 450 WG). NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke, pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Pšenica, ječam, voće, vinova loza, luk Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

17

herbicidi

Casoron®- G granule za direktnu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Chemtura

Selektivni herbicid za suzbijanje korova u voćnjacima, vinogradima, ukrasnom šiblju i totalni herbicid na nepoljoprivrednim površinama
AKTIVNA MATERIJA: Dihlobenil (67,5 g/kg preparata) DELOVANJE: Dihlobenil je selektivni i totalni herbicid iz grupe hlorovanih benzonitrila. Primenjen na zemljište deluje najefikasnije u fazi klijanja i nicanja biljaka. Kreće se u biljci i inhibira sintezu ćeliskog zida. Sprečava deobu u meristemima i klijanje semena, a oštećuje i rizome. PRIMENA:
Gajena biljka Zasadi jabuke, kruške, breskve i vinove loze (stariji od 4 godine) Količina primene 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih vrsta korova i na slabo hum. zemljištima 120 kg/ha, za suzbijanje otpornijih vrsta korova i na humusnim zemljištima Zasadi ribizle, maline i ukrasnog šiblja (Symphoricarpus i dr.), stariji od 2 godine Nepoljoprivredne površine bez korisnog drveća (kao totalni herbicid), sa kojih se ne sakupljaju pitke vode 60 - 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih i otpornijih vrsta korova 250 kg/ha Vreme primene

tretiranje vlažnog zemljišta bez korova, rano u proleće pre kretanja vegetacije ili u početnoj fazi klijanja i nicanja korova

SPEKTAR DELOVANJA: Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa), zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode, kao i u neposrenoj blizini zasada hmelja, plastenika i staklenika. U mladim zasadima, pri primeni veće količine preparata, može doći do pojave fitotoksičnosti u vidu prolazne pojave žutog prstena na rubu lista. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Jabučasto i koštičavo voće, vinova loza, malina, ribizla Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 g, 1 kg i 30 kg

18

5-3% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1. soji i paradajzu .5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% tretiranje zemljišta posle setve. čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 1. sistemični herbicid. a pre nicanja useva tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja Vreme primene tretiranje zemljišta posle sadnje. a pre nicanja useva tretiranjem zemljišta posle nicanja useva SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Echinochloa crus–galli Setaria spp. Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Ambrozija pelenasta Repica crna Tarčužak obični Pepeljuga obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisifolia Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album 19 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u krompiru.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Paradajz (koji se rasađuje) 0. Inhibira proces fotosinteze. U biljci se kreće naviše ksilemskim sprovodnim sudovima. PRIMENA: Gajena biljka Krompir Količina primene 0.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Soja 0.Dancor 70 WG® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije United Phosphorus AKTIVNA MATERIJA: Metribuzin (700 g/kg preparata) DELOVANJE: Metribuzin je selektivni. ali i lišćem.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% 0. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0. Usvaja se prvenstveno korenom.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0.

krastavce i lubenice. Na tretiranim površinama najmanje 4 meseca ne gajiti druge useve. ni u usevima krompira sorti Jerla. hybridum Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum aviculare Polygonum persicaria Portulaca oleracea Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa). 1 kg 20 . U toku jedne godine. salatu. 500 g. a naročito kupusnjače. a za nove sorte krompira treba ispitati selektivnost.Dancor 70 WG® Pepeljuga srcolisna Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik ptičiji Dvornik obični Tušt obični Rotkva divlja Gorčušica poljska Ch. repu. može se primeniti najviše jednom. Voran. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. na istom terenu. paradajz Soja Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 g. SV 77/40 i SV 76/48. a takođe i u usevu paradajza iz semena.

Dominator® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Glifosat – IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. kruške. masline i vinove loze Količina primene 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha). mladim listovima i meristemskom tkivu. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp. šljive. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. • 2 – 4 l/ha. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta. višnje. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha. sistemični herbicid. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora 21 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. kajsije. Digitaria spp. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . Setaria spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovski Konica obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. Bromus spp.

Vicia spp. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. Cirsium arvense Euphorbia spp.Dominator® Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp. Lathyrus tuberosus Mentha spp. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp. . Plantago spp. za sledeće vrste: Renika obična Tatula Vijuci.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. Panicum spp.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria . Poa spp. Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp 22 . vlasulje Korovsko proso Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Cardaria draba Datura stramonium Festuca spp.5 – 5 l/ha. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha. Polygonum spp. Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp.

tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. suncokret). NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke.tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: . pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis . tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode.5 – 2 l/ha. u zasadima jabuke. tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. može se primeniti dva puta. za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. u zasadima jabuke. u zasadima jabuke. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika.tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Kupina Cynodon dactylon Rubus spp. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. . za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. u zasadima jabuke. ranijim fazama porasta korova. tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima. za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha.• 6 – 8 l/ha.200 l/ha). tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm na strništima. a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti. 23 herbicidi . soja. na istom terenu. krompir. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. U toku jedne godine. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 . kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika.

vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l.Dominator® KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Voće. 5 l 24 .

Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.Esteron® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2. a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 25 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu .8-1 l/ha Vreme primene od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) kada kukuruz ima razvijena 4 lista. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0.4-D u obliku 2. a manjim delom i preko korena.4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena.8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch.4-D-2 etilheksilestra (850 g/l preparata) DELOVANJE: 2.

izuzev strnih žita i kukuruza. jer može dovesti do smanjenja prinosa. klopiralida (Pikogal plus. dihlorpropa. U toku jedne godine. MCPA. 5 l 26 . umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. dikambe (Plamen®). mekopropa.Esteron® Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. bromoksinila. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. na istom terenu. Tretirati po suvom. aptovina Gorčika poljska Maslačak obični Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Taraxacum officinale Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Starane-250®). Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. florasulama. Lontrel 100®). može se primeniti najviše jednom.

odnosno 905 g/l 2. a manjim delom i preko korena. a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0.Esteron extra® 600 EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2.4 .8-1 l/ha Vreme primene Od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kada kukuruz ima razvijena 4 lista. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0.4 D.4 .2. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena.D (600 g/l preparata.D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase.EHE) DELOVANJE: 2.8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik obični Dvornik veliki Žalfija prtenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 27 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i kukuruza .

mekopropa. klopiralida (Pikogal plus. može se primeniti najviše jednom. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. 5 l 28 . MCPA. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. U toku jedne godine na istom terenu. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. Tretirati po suvom. florasulama.Esteron extra® 600 EC Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC. izuzev strnih žita i kukuruza. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. Starane 250). jer može dovesti do smanjenja prinosa. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. Lontrel 100). dihlorpropa. bromoksinila. dikambe (Plamen).

a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle nicanja kukuruza. soji. a kada su korovi u fazi 2-4 lista Grašak Lucerka 3-4 l/ha 3 l/ha Lan Pasulj 3-4 l/ha 1. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lan visine 5-10 cm. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem u fazi od prve do treće troliske. Prvi simptomi se manifestuju hlorozom i nakon nekoliko dana dolazi do potpunog sušenja korova.Galbenon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon u obliku Na-soli (480 g/l preparata) DELOVANJE: Bentazon je selektivni. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle formiranja druge troliske pa do pred cvetanje. kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona. lucerki i lanu . krompiru. ali i preko korena. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm.5-2. retroflexus Anagalis arvensis Chenopodium album Ch. pasulju.5 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Amaranthus blitoides A. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lucerka visine 10-15 cm. hybridum 29 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima. kukuruzu. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita Kukuruz Soja Krompir Količina primene 4 l/ha 3-4 l/ha 3-4 l/ha 2-3 l/ha Vreme primene tretiranjem u fazi bokorenja. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je krompir visine 10-15 cm. grašku. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase.

pasulj. lan. MCPA. na istom terenu. lapatifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Maslačak obični Taraxacum officinale MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dihlorpropa. pri višim temperaturama. U toku jedne godine. može se primeniti najviše jednom. soja. 5 l 30 . kukuruz. NAPOMENA: Ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva ili preoravanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Grašak. lucerka Dani 42 63 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. može izazvati ožegotine. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.Galbenon® Tatula obična Mrkva divlja Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilica poljska Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Ljutić obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Datura stramonium Daucus carota Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria chamomilla Myosotis arvensis Polygonum aviculare P. krompir Strna žita. mekopropa. soja i lucerka. na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita. imazetapira (Ritam®) i dikambe (Plamen®). Kod osetljivih sorti krompira i pasulja.

soji.Gallant Super® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Haloksifop–P–metil (108 g/l preparata) DELOVANJE: Haloksifop–P–metil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata. PRIMENA: Gajena biljka* Šećerna repa. soja. Setaria spp. Biljka ga usvaja lišćem i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast.5 l/ha (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) 1–1. krompiru. Digitaria spp. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova.5 l/ha Vreme primene kada su korovi u fazi 3-5 listova Zasadi jabuke i vinove loze kada su korovi u fazi 3-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Divlja zob Svračice Muhari Proso korovski Livadarka jednogodišnja Divlji sirak (iz semena) Samonikla pšenica i ječam Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense Avena spp. lucerki. paprici i malini . Echinochloa crus – galli Poa annua Sorghum halepense 31 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi. suncokretu.5–1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1–1. suncokret Količina primene 0.

U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. 1 l 32 . soja. suncokret. vinova loza Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.Gallant Super® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. NAPOMENA: Na tretiranim površinama najmanje dva meseca nakon primene ne sejati žita. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. jabuka. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom.

čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja. a pre nicanja useva ili kada mrkva razvije 3 – 4 lista (faze 13 (103) – 14 (104) BBCH skale) Posle sadnje. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje. Inhibira proces fotosinteze. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II. koji spada u hemijsku grupu urea. a pre nicanja useva Luk iz arpadžika *u toku je proces registracije 1. Usvaja se korenom biljaka koje niču i kreće se naviše kroz stablo i listove. 8 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Lubeničarka njivska Dimnjača obična Smrdelj čvorasti Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Prosinac jednogodišnji Dvornik veliki Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Hibiscus trionum Fumaria officinalis Galeopsis tetrahit Lamium purpureum Matricaria chamomilla Mercuralis annua Polygonum lapathifolium 33 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza. 5 l/ha 2 – 2. suncokreta. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje. 5 l/ha 2 l/ha 1. 5 – 3 l/ha 2 – 2. mrkve i luka . soje. 2 – 1. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Soja* Suncokret* Mrkva* Količina primene 2.Galolin® mono koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Linuron (500 g/l preparata) DELOVANJE: Linuron je selektivni sistemični herbicid. a pre nicanja useva Posle setve.5 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta posle setve.

pendimetalina (Zanat EC). 300 ml. ne sme se gajiti naredni usev. Luk Mrkva Dani određen vremenom primene 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. najmanje 4 meseca od primene. Na tretiranim površinama. 1 l. Trophy EC). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. dimetenamida. Acetogal Plus.Galolin® mono koncentrovana suspenzija Rotkva divlja Krstica obična Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Kopriva mala Raphanus raphanistrum Senecio vulgaris Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Stellaria media Urtica urens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Linuron se može mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. Soja. 5 l. U uslovima dugotrajnih i obilnih padavina nakon primene preparata u usevima suncokreta. 10 l 34 . mrkve i kukuruza. metribuzina (Dancor 70 WG). zbog dospevanja u zonu korenovog sistema može izazvati fitotoksičnost (zastoj u porastu i hloroza listova). Suncokret. metolahlora. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim (ispod 1 % humusa) i jako humusnim zemljištima (preko 5 % humusa).

šumama i na livadama i pašnjacima . najviše se može primeniti jednom. kontaktnih herbicida – bipiridila. Karakteristika ove grupe jedinjenja je izrazito kontaktno delovanje. šume i šumski rasadnici (svih vrsta drveća) Količina primene 3 l/ha Vreme primene tretiranjem kada je zakorovljenost manja. vinova loza. Inhibira proces fotosinteze tako što ometa transport elektrona. vinove loze i šumskog drveća. ili kada dominiraju širokolisne korovske vrste. prouzrokujući stvaranje superoksida koji razaraju membrane hloroplasta i citoplazmu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i na zelene delove voća. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Zasadi voća i vinove loze. Biljka ga usvaja preko lisne mase. vinovoj lozi. kao povremena mera za suzbijanje busolikih trava loših krmnih kvaliteta 5 l/ha 4 l/ha Livade i pašnjaci (pri obnavljanju) NAPOMENA: Ne sme se koristiti za desikaciju gajenih biljaka. Najmanje 35 dana nakon primene ne dozvoliti ispašu stoke. 1 l. i to kada su korovi u fazi 4 lista tretiranjem kada je zakorovljenost jača. na tretiranim površinama. 5 l 35 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje korova u voću.Galop® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Parakvat (200 g/l preparata) DELOVANJE: Parakvat spada u grupu neselektivnih. i to kada su korovi visine 8-15 cm tretiranjem posle košenja ili završene ispaše (odnosno kada su uskolisni korovi visine oko 8 cm). ili kada dominiraju uskolisni korovi. a 7 pre setve/sadnje na slabo humusnim zemljištima. Prilikom upotrebe ovog preparata u šumskim rasadnicima. livade i pašnjaci Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. tretirati 3 dana pre setve/sadnje na humusnim zemljištima. na istom terenu. U toku jedne godine.

PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0.75 l/ha 0.3 l/ha tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranjem zemljišta pre rasađivanja. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm pre rasađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm tretiranjem posle nicanja paprike kada je u fazi od 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale) Duvan 1 l/ha Paprika (iz rasada) Paprika (iz direktne setve) 0. ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom. uljanoj repici. duvanu i paprici AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (480 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid.75 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.Gamit® 4 . Biljke niču. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije i folijarno u fazi od 1-3 troliske Uljana repica 0. Inhibira biosintezu karotenoida.75 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Panicum crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 36 .2 . a kreće se ksilemom naviše ka listovima.0.

Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®).6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha).Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp. Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp. uljana repica. što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos. može se primeniti najviše jednom. duvan i paprika Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 37 herbicidi . U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. metribuzina (Dancor 70 WG®). na istom terenu. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Gamit 4-EC® (0. takođe i kod uljane repice na zemljištu koje nije dobro pripremljeno. linurona (Galolin mono). NAPOMENA: Može doći do oštećenja susednih useva i zasada usled drifta. Posle primene u usevu duvana.5-0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja. iste godine u jesen. ne smeju se sejati ozima žita. U toku jedne godine.

najmanje 63 dana posle primene ne puštati na ispašu mlečnu. hloroza pa potom i nekroza tačke porasta. za stvaranje proseka pored dalekovoda. razređen sa vodom u odnosu 1:5 delova vode za ostale lišćare. 5 l 38 . NAPOMENA: Fitotoksičan je za sve biljke izuzev žita i trava. Lontrel 100®).4 –D (Monosan herbi®). tačkama porasta. Sadnja se može obaviti šest meseci nakon primene. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Površine koje se pripremaju za pošumljavanje. Deluje kao indolsitćetna kiselina (sintetički auksin). Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom. na istom terenu. železničkih pruga i na drugim nepoljoprivrednim površinama Za uništavanje izbojaka iz panjeva lišćara Količina primene 3 – 5 l/ha Vreme primene tretiranjem kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta. širine 5 cm pored kore MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa klopiralidom ( Pikogal plus. U toku jedne godine. Kreće se naviše i naniže u biljci. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.Garlon® 3-A koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova AKTIVNA MATERIJA: Triklorpir trietilamino so (360 g/l preparata) DELOVANJE: Triklopir je selektivni i totalni herbicid-arboricid. Na tretirane površine. a drvenasti neposredno pri razvoju novog lišća za panjeve hrasta i cera. razređen sa vodom u odnosu 1:10 delova vode premazivanjem četkom ili prskanjem preko reza panja ili samog prstena. Ne sme se primnjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. Nakuplja se u meristemskim tkivima. a 28 dana ostalu stoku. može se primeniti najviše jednom. 1 l. izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode. 2.

sistemični herbicid. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . vrbe i drvenastih korova. mladim listovima i meristemskom tkivu. uz utrošak vode 75-90 l/ha) tretiranjem između redova uz upotrebu štitnika (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm Kulture i sastojine crnog i belog bora 5 – 6 l/ha Kulture i sastojine smrče 6 – 7 l/ha Šumski rasadnici 4 – 6 l/ha Na livadama i pašnjacima 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova Za desikaciju uljane repice U suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama Na nepoljoprivrednim površinama 2 – 4 l/ha 4 – 8 l/ha 3 – 12 l/ha tretiranjem 14 dana pred žetvu oni kanali koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja 39 herbicidi Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. gloga. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. gloga. masline i vinove loze Količina primene (l/ha) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. hrasta. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. kajsije.Glifol® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. vrbe i drvenastih korova. tretiranjem iz vazduhoplova. višnje. šljive. hrasta. uz utrošak vode 75-90 l/ha) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve. tretiranjem iz vazduhoplova. kruške.

Glifol® SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. za sledeće vrste: Vijuci. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha. Digitaria spp. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha. • 2 – 4 l/ha.5 – 5 l/ha. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp. za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovsko Konica obična Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta. Bromus spp. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha). Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. Poa spp. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. Setaria spp. Polygonum spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. . Lepidium draba Panicum spp. Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp. Vicia spp. tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria 40 . Plantago spp. vlasulje Renika obična Proso korovsko Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Festuca spp.

Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz. Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm. tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm na strništima. u zasadima jabuke. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. 41 herbicidi . u zasadima jabuke. za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. Cirsium arvense Euphorbia spp. soja. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina.tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Cynodon dactylon .200 l/ha). • 6 – 8 l/ha. . Lathyrus tuberosus Mentha spp.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. u zasadima jabuke. u zasadima jabuke.5 – 2 l/ha. suncokret).tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: Kupina Rubus spp.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima.. za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. krompir. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis . za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 . tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha.

1 l. U toku jedne godine. Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. može se primeniti dva puta. Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. 5 l. povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti.Glifol® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. ranijim fazama porasta korova. 300 ml. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. 20 l 42 . Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze.

PRIMENA: Gajena biljka Soja. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova. Ne sme se primenjivati u semenskom krompiru. NAPOMENA: U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja.5-1. uljanoj repici i krompiru . šećerna repa.5-3 l /ha (za suzbijanje pirevine obične) 3-4 l/ha (za suzbijanje zubače obične) Vreme primene kada su korovi u fazi 3-6 listova kada je korov u fazi 3-6 listova kada je korov visine 10-20 cm kada je korov visine 30 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Oštra vlasulja Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Bromos sterilis Echinochloa crus-galli Setaria spp. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji).5 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1. suncokretu. šećernoj repi. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi oksasulfurona. suncokret.5-2.5 l /ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) 2. može se mešati sa preparatima na bazi bentazona (Galbenon®) i tifensulufuron-metila (Okvir). uljana repica i krompir Količina primene 0. Sorghum halepense Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja i na širokolisne korove. Biljka ga usvaja preko lisne površine i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. 43 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji.Globus® EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-P-etil (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kvizalofop-P-etil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata.

šećerna repa Suncokret. krompir. uljana repica Dani 77 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.Globus® EC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja. 1 l. 5 l 44 .

50 WP prah za suspenziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Propizamid (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Propizamid je selektivni. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Salata. NAPOMENA: U istoj godini ne smeju se sejati lubenice. a nije dovoljno efikasan za suzbijanje korova u salati na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa). sirak. sistemični herbicid. Nakon dva meseca od primene mogu se sejati kukuruz. lucerki i salati . tretiranjem kada repa razvije 6-7 listova. može se primeniti najviše jednom. odnosno obrazovanje mikrotubula. koji biljke usvajaju korenom i translociraju u stablo apoplastom. tretiranjem posle prvog košenja Šećerna repa 3-4 kg/ha Lucerka (zasnovana) 3-4 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. U toku jedne godine. krastavci. odnosno kada se vilina kosica prihvati za repu za suzbijanje viline kosice (Cuscuta). tikve i tikvice. Inhibira mitozu. lucerka Šećerna repa Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g 45 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi. jagode i biljke iz familije Cruciferae. na istom terenu.Kerb®. dinje. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Salata Količina primene 3 kg/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre presađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukorenjivanja (primanja) salate za suzbijanje viline kosice (Cuscuta).

a kada su korovi u fazi 2-6 listova Semenska pšenica 25 – 33 g/ha 33 g/ha + 0.33 g/ha Vreme primene od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 21 – 32 BBCH skale ). leucina i izoleucina). odnosno inhibiciji sinteze esencijalnih amino kiselina (valina. Njegov mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji enzima acetolaktat sintetaze (ALS).Lancelot® 450 WG Vododisperzibilne granule ®Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i ječmu AKTIVNA MATERIJA: Aminopiralid – kalijum so + florasulam (355+150 g/kg preparata) DELOVANJE: Aminopiralid je selektivni translokacioni herbicid iz grupe derivata piridin-karboksilne kiseline. Brzo se usvaja lišćem i korenom korovskih biljaka.25% Dassoil ili 0. Florasulam je herbicid iz hemijske grupe triazolopirimidina. Od faze drugog kolenca (faza 32 BBCHskale).1% Extravon SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 25 g/ha Gorocvet zečiji Volovski jezik Kukolj Tarčuljak obični Palamida njivska Žavornjak obični Divlja mrkva Broćika lepuša Divlja salata Kamilica bezmirisna Bulka obična Gorušica poljska Mišjakinja obična Krasolika Stisnuša kravlja Grahorica obična Adonis aestivalis Anchusa officinalis Agrostemma githago Capsella bursa pastoris Cirsium arvense Consolida regalis Daucus carota Gallium aparinae Lactuca seriola Matricaria inodora Papaver rhoeas Sinapis arvensis Stellaria media Stenactis annua Thlaspi arvensis Vicia sativa Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Vijušac njivski Dimnjača obična Mrtva kopriva Ljutić njivski 46 Bylderdyckia convolvulus Fumaria officinalis Lamium purpureum Ranunculus arvensis . PRIMENA: Gajena biljka Merkantilna pšenica i ječam Količina primene 25 . Biljke ga usvajaju preko korena i izdanaka. a kad su korovi u fazi 1-3 lista. izazivajući karakteristične simptome kovrdžanja.

pšenica i ječam. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 33g. NAPOMENA: U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz.Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha + okvašivač (pored prethodno navedenih) Dvornik ptičiji Ljubičica poljska Polygonum aviculare Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 25 g/ha Vijušac njivski Pepeljuga obična Dimnjača obična Kopriva njivska Mrtva kopriva Kamilica bezmirisna Ljutić njivski Ljubičica poljska Bylderdyckia convolvulus Chenopodium album Fumaria officinalis Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria inodora Ranunculus arvensis Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Poponac njivski Renika obična Dvornik ptičiji Convolvulus arvensis Lepidium draba Polygonum aviculare MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacije bez prethodne provere. 500g 47 herbicidi .

6 l/ha Vreme primene tretiranjem posle nicanja useva tretiranjem kada je usev u fazi 2-4 lista jednokratno – tretiranjem posle nicanja useva dvokratno u split aplikaciji .posle nicanja useva i korova tretiranjem kada je usev od faze 2 lista pa do visine 10-15 cm tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova. šećernoj repi. a kamilica 4-6 listova) Uljana repica Crni luk iz semena i arpadžika i praziluk 0. uljanoj repici i luku AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (100 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbici koji biljka usvaja korenom i lišćem.Lontrel® 100 koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu.2 l/ha 0. pšenici.2 l/ha 0.4 + 0.6 – 1 l/ha 1.6 – 1 l/ha 0. ječmu.5 l/ha Vreme primene u odnosu na korove: Korovska biljka Palamida (Cirsium arvense) Kamilica (Matricaria chamomilla) Ostali korovi Vreme primene od faze rozete do visine 10-15 cm u fazi 4-6 listova u fazi 2-6 listova 48 .6 – 1. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Kukuruz Šećerna repa Količina primene 0.2 – 1.9 – 1. Izaziva reakcije tipa auksina. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju. a višegodišnji korovi u fazi rozete (palamida 10-15 cm visine.

ječam. salata. Starane 250). NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. bromoksinila. na istom terenu. U jesen iste godine i u proleće naredne ne smeju se sejati lucerka.SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa –pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus asper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. može se primeniti najviše jednom. Ne primenjuje se u mladom crnom luku i praziluku za salatu. grašak i mrkva. kukuruz. fluroksipira (Bonaca EC. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. šećerna repa i uljana repica crni luk. U toku jedne godine. praziluk Dani određen vremenom primene 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 49 herbicidi .4-D (Monosan herbi®). MCPA. mekopropa. dihlorpropa. bifenoksa.

Takođe.4–D deluje kao regulator rasta ćelija.2. a manjim delom preko korena. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija (naročito u meristemskim tkivima).5 . kukuruzu i na livadama i pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: 2.5 – 3 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Slačica Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica juncea Chenopodium album C.5 l/ha 2.4-D (464 g/l preparata) DELOVANJE: 2.5 l/ha Vreme primene od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) kada kukuruz ima razvijenih 3-5 listova (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) u vreme intenzivnog porasta livadskih trava (faza bokorenja) i korova ili posle prvog otkosa Merkantilni i silažni kukuruz (bez poduseva) Livade i pašnjaci (bez leguminoza) 1.4–D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem.2.4–D u obliku dimetilamonijuma (588 g/l preparata) ili 2. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis 50 . Gajena biljka Strna žita (izuzev ovsa) Količina primene 1.5 . poznato je da u malim količinama 2. Usvaja se preko lisne mase.Monosan herbi® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima.

Tretirati po suvom. može se primeniti najviše jednom. na istom terenu. Primena u ovsu se preporučuje uz smanjenu dozu (1 l/ha). MCPA. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. aptovina Gorčika poljska Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®). dikambe (Plamen®). niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. florasulama. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/KOSIDBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica.Dvornik ptičiji Dvornik veliki Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Poljska gorčika Obična gorčika Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus arvensis Sonchus oleraceus Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. klopiralida (Pikogal plus. mekopropa. izuzev strnih žita i kukuruza. U toku jedne godine. ječam. Za neke sorte jarog ječma ovaj preparat može biti fitotoksičan. Lontrel 100®). umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. dihlorpropa. raž i kukuruz Livade i pašnjaci Dani određen vremenom primene 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 51 herbicidi .

6 .4-D u obliku 2. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene 0. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva.4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase. a manjim delom i preko korena. a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična 52 Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch.0. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium . Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena.Moto® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: 2.8 l/ha Vreme primene tretirati kada kukuruz ima razvijena 4 lista.4-D-2 etilheksilestra (1040 g/l preparata) DELOVANJE: 2. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.

Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 20 l 53 herbicidi . florasulama. MCPA. klopiralida (Pikogal plus. na istom terenu. Lontrel 100®). dihlorpropa. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. U toku jedne godine. jer može dovesti do smanjenja prinosa. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina.Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®). Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. dikambe (Plamen®). Tretirati po suvom. izuzev strnih žita i kukuruza. može se primeniti najviše jednom. bromoksinila. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. mekopropa.

Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS).metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tribenuron . translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka.metil je selektivni. Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselilna valina i izoleucina.1% okvašivača 25 g/ha + 0.Mural® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. u uslovima toplog i vlažnog vremena tretiranjem kada su korovi u fazi 4–6 listova.1% okvašivača 20 g/ha + 0. pa do formiranja drugog kolenca (faze 13-32 BBCH-skale tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista.1% okvašivača za suzbijanje palamide SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Kukolj njivski Prstenak poljski Smrduša obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva smrdljiva Mrtva kopriva njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Kamilica bezmirisna Bulka obična Ljutić obični Gorušica poljska Agrosthema githago Anthemis arvensis Bifora radians Brasica nigra Capsela bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Delphinium consolida Galeopsis tetrahit Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria chammomilla Matricaria indora Papaver rhoes Ranunculus arvensis Sinapis arvensis 54 . u uslovima hladnijeg i suvog vremena za suzbijanje palamide tretiranjem kada je korov u fazi 2–6 listova 15 g/ha + 0. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene primena: Vreme primene kada je usev pšenice u fazi 3 lista. translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron .

250g 55 herbicidi Oranjica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Ljubićica poljska Sisymbrium sophia Stelaria media Thlaspi arvense Veronica persica Viola arvensis . MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2. fluroksipir .meptila ( Bonaca EC) NAPOMENA: Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). 20g. na istom terenu. zbog ispirljivosti.SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Štavlji Cirsium arvense Rumex sp. može se primeniti najviše jednom. 100g. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g. U toku jedne godine.4 D (Monosan herbi).

translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea.u rano proleće pre početka vegetacije Lucerka SPEKTAR DELOVANJA : Širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Prstenak poljski Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konika obična Suncokret samonikli Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Ljutić njivski Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus blitoides A.5% 15 – 20 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0. Usvaja se lišćem i korenom korova i brzo se prenosi naviše i naniže u biljci.metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tifensulfuron-metil je selektivni. hybridum Galinsoga parviflora Helianthus annuus Hibiscus trionum Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium P. Zaustavljajući procese nastajanja acetolaktat sintetaze (ALS).1% Vreme primene Kada je kukuruz u fazi 2 – 5 listova (faze 11 -15 BBCH skale) kada je soja potpuno razvila prvu trolisku (faza 11 BBCH) U drugoj godini ili starija . PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Soja Količina primene 10 – 15 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0. a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina. persicaria Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Stachys annua 56 .1% 8 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0. retroflexus Anagalis arvensis Anthemis arvensis Chenopodium album Ch. polyspermum Ch.2% ili Alteox Wet 0. soje i lucerke AKTIVNA MATERIJA: Tifensulfuron .Okvir® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza.

ako su predhodno primenjeni zemljišni organofosforni insekticidi. soja i lucerka Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 8 g. 80 g 57 herbicidi . fomesafena. 15 g. ako su temperature u dužem periodu ispod 10 stepeni C. zbog ispirljivosti. 10 g. kukuruzu šećercu i kokičaru pre predhodne provere selektivnosti. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. laktofena.MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi imazetapira (Ritam). ako su temperature veće od 25 stepeni C. na kosim i erozivnim površinama i kraškim poljima. ako je usev pod stresom. boranija i sl.). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. u kukuruzu sa podusevom (pasulj. ako je kukuruz formirao više od 5 listova.

kamilica u fazi 4 – 6 lisova.6 listova. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Izaziva reakcije tipa auksina.6 listova.2 – 0. Uljana repica * 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Količina primene 0.3 l/ha * U toku je proces registracije SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Suncokret divlji Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa–pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Helianthus annuus Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium 58 .2 – 0.Pikogal plus® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem. pa do visine 10-15 cm (od faze 12 BBCH-skale). a kada je palamida od faze rozete pa do visine 10 – 15 cm. Kada je usev od faze 2 lista. kamilica u fazi 4 – 6 lisova.4 l/ha Vreme primene Kad je palamida od fazi rozete pa do visine 10 – 15 cm. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju. ostali korovi u fazi 2. a ostali korovi u fazi 2.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. U toku jedne godine.4-D (Monosan herbi®). grašak i mrkva.Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus aper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. bromoksinila. U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka. 300 ml. salata. uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. bifenoksa NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. može se primeniti najviše jednom. 1 l 59 herbicidi . dihlorpropa. fluroksipira. mekopropa. na istom terenu. MCPA.

Datura stramonium Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus spp. Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac obični Mlečike Cirsium arvense Convolvulus arvensis Euphorbia sp. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 0. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja.9 g/l preparata) DELOVANJE: Dikamba je selektivni. Usvaja se i preko lisne mase i preko korenovog sistema.7 l/ha Vreme primene tretirati kada je kukuruz u fazi 2-5 listova.DMA (577. izazivajući poremećaj u rastu. Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima.Plamen® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: Dikamba . 60 . a korovi u fazi 2-6 listova SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štir obični Štir bljutavi Vijušac njivski Pepeljuge Tatula obična Konika obična Tušt obični Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Gorčike Čistac jednogodišnji Boca obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus retroflexus Amaranthus blitoides Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp. žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta. translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline.5 – 0.

može se primeniti najviše jednom. . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. 2. rimsulfurona. kukuruzu sa podusevom (pasulj. U toku jedne godine.4–D (Monosan herbi®). bundeva i dr.).MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina nikosulfurona (Talisman®). mekopropa. triklopira (Garlon 3A®). na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C. MCPA. 1 l 61 herbicidi NAPOMENA: NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. na istom terenu.

2 l/ha (za suzbijanje sirka iz rizoma) 2 l/ha (za suzbijanje Agropyrum repens – pirevina obična) Vreme primene Posle nicanja useva. dinja. NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. paprika. grašak. suncokreta. graška. lucerke. krastavac. zaustavljajući njihov rast i razvoj. šećerne repe. pasulj. crnog i belog luka. paprika. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: : Svračica crvena Proso korovsko Muhari Divlji sirak iz rizoma Pirevina obična Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Setaria spp. Ovaj herbicid svoje delovanje ispoljava inhibicijom acetil CoA karboksilaze (ACCaza). kupus Količina primene (l/ha) 0. kupus Dani određen vremenom primene 30 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. paradajz. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Suncokret. Sorghum halepense Agropyrum repens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa herbicidima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova. krastavca i kupusa AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) DELOVANJE: Kletodim je selektivni. PRIMENA: Gajena biljka Soja. šećerna repa. čime dolazi do blokade u sintezi masnih kiselina i zaustavljanja deobe ćelija. paprike. paradajz. šećerna repa. crni i beli luk. 1 l.Rafal® 120 koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje. 10 l 62 . lucerka. krastavac. crni i beli luk. lubenice. mrkve. krompira. krompir. krompir Mrkva. mrkva. dinja. soja. lubenica. kada su korovi u fazi 2 – 5 listova. dinje. translokacioni herbicid iz hemijske grupe cikloheksenona. paradajza. Brzo se usvaja lišćem i kreće se naviše i naniže kroz korovske biljke.8 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih korova) 1. grašak. pasulja. suncokret. lubenica.

Biljke ga usvajaju korenom i izdankom. ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana.0. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije Uljana repica 0. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.2 . Biljke niču. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene (l/ha) 0.3 SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovska Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 63 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice .75 Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.Rampa EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid. a kreće se ksilemom naviše ka listovima. Inhibira biosintezu karotenoida.

linurona (Galolin Mono). Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp. U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. na istom terenu. može se javiti izbeljivanje prolaznog karaktera. Ukoliko dođe do zanošenja kapi na susedne useve i zasade. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja. uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 1 l 64 . 300 ml.Rampa EC® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp. U toku jedne godine. što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos. imazetapira (Ritam®). Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Rampa EC® (0. Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®). metribuzina (Dancor 70 WG®). može se primeniti najviše jednom. Raphanus raphanistrum Sinapsis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za uljanu repicu ukoliko se primenjuje na zemljištu koje nije dobro pripremljeno.6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha).5-0.

a pre nicanja useva Vreme primene Posle setve.5 – 2 l/ha Posle setve.Rezon® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin (500 g/l preparata) DELOVANJE: Terbutilazin je selektivni translokacioni herbicid iz grupe triazina. Svoje delovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 1. U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze prekidanjem fiksacije CO2 i produkcije ATP i NADPH2. Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove.5 l/ha (za aridno područje i zemljišta sa 1–3 % humusa) 1.5 – 2. a pre nicanja useva ili posle nicanja do trećeg lista kukuruza (faze 00 – 13 BBCH skale) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Štir obični Ambrozia pelenasta Taržučak obični Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik obični Dvornik veliki Tušt Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisiifolia Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Fumaria officinalis Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Portulaca oleracea Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum 65 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta .5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3 % humusa) Suncokret 1.

Trophy EC). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni). 1 l. Pikogal Plus). nikosulfurona (Talisman) i dr. 10 l 66 . 5 l. Acetogal plus. klopiralida (Lontrel 100. suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 ml. sulkotriona (Tangenta). NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (ispod 1 % humusa) u količini većoj od 4 l/ha preparata. dikambe (Plamen). kao i eksremno sušni uslovi ili vrlo niska temperatura zemljišta mogu umanjiti dejstvo preparata na korove. Obilne padavine.Rezon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. bentazona (Galbenon).

čime se sprečava sinteza razgranatih aminokiselina. acetolaktat sintetazu. a pre nicanja ili posle nicanja useva u fazi 1-3 troliske SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Stršac obični Ovas divlji Svračica crvena Proso korovski Proso divlji Muhar sivi Muhar zeleni Sirak divlji (iz semena) Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Panicum miliaceum Setaria glauca Setaria viridis Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Lipica teofrastova Vijušac njivski Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Žavornjak obični Tatula obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Renika obična Slez crni Kamilica prava Vrbica Amaranthus retroflexus Abutilon theophrasti Bilderdykia convolvulus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Datura stramonium Galium aparine Hibiscus trionum Lepidium campestre Malva silvestris Matricaria chamomilla Polygonum amphibium 67 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji . nekrozom vršnog meristema i smanjenim porastom. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0. Simptomi se manifestuju hlorozom najmlađih listova. Inhibira enzim.Ritam® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Imazetapir (100 g/l preparata) DELOVANJE: Imazetapir je selektivni.8-1 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve. translokacioni herbicid iz grupe imidazolinona. Biljka ga usvaja lišćem i korenom i transportuje do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast.

može se primeniti najviše jednom. 1 l 68 . U toku jedne godine. iste godine posle primene.Ritam® Jednogodišnji širokolisni korovi: Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorčika obična Pomoćnica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Boca obična Kopriva mala Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sonchus oleraceus Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Xanthium strumarium Urtica dioica Višegodišnji širokolisni korovi: Štavelj obični Rumex crispus MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim herbicidima kao što su bentazon (Galbenon®). ječam.naredne godine posle primene mogu se sejati jara žita. može se sejati: pšenica. .u poslednjoj godini gajenja lucerke ne treba primenjivati preparate na bazi imazetapira.u trećoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu.u jesen. na istom terenu. . . NAPOMENA: Ne sme se primnjivati na temperaturama višim od 20 0C i pri jakoj sunčevoj svetlosti. pasulj. Plodored: . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. soja. lucerka i detelina. grašak. pendimetalin (Zanat®) i trifluralin (Trefgal®).

Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Phalaris spp. 1 l. soje i suncokreta . NAPOMENA: Manje količine preparata se primenjuju kada su korovi fazi 2 lista.Sedef® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo AKTIVNA MATERIJA: Fenoksaprop-p-etil (120 g/l preparata) DELOVANJE: Fenoksaprop-p-etil je selektivni herbicid. 5 l. Usvaja se primarno lišćem i kreće se naviše i naniže u biljci. kada su korovi u fazi od 2 lista do prvog kolenca SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: Vrste iz roda Alopecurus Stršac obični Ovas njivski Svračica crvena Proso korovsko Vrste iz roda Phalaris Muhar zeleni Divlji sirak iz rizoma Alopecurus spp. suncokret Količina primene 1 . soja. Inhibira acetil CoA karboksilazu (ACCaza) i sprečava sintezu masnih kiselina kod trava.8 . 10 l 69 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu šećerne repe. a veće kada su korovi u fazi prvog kolenca. suncokret Dani Određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 300 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa.1. soja. Setaria viridis Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može mešati sa preparatima na bazi fluazifop-p-butila za pojačano delovanje na travne korove i pendimetalina (Zanat) i fomesafena za proširenje spektra delovanja na širokolisne korove u soji. Tretiranje se može vršiti samo pre cvetanja useva. koji spada u hemijsku grupu ariloksifenoksi propionata.2 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova Vreme primene Pre cvetanja useva. PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa.2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova 1.

luku.8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Strna žita (jara) 0. zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0.8 .4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media 70 .8 – 1.2 l/ha tretiranjem cele površine kada kukuruz ima 3-6 listova tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 stalnih listova.6 .250® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima.8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0. kukuruzu. a kada su korovi u fazi 2-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.Starane .0.2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Kukuruz Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk 0.8 l/ha 1 – 1. Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja.4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0.1. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid).5 – 2 l/ha 0.5 l/ha 1.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1.5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0.6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp. Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0. Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1.8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova Abutilon theophrasti 71 herbicidi .

NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke. U toku jedne godine.etila i florasulama. 300 ml. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). na istom terenu. voće.Starane . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. vinova loza. može se primeniti najviše jednom.4-D (Monosan Herbi).250® Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. cinodon . zbog ispirljivosti. 1 l 72 . pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. ječam. luk Dani određena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

75 l/ha kada su korovi 2-4 lista. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove.5 l /ha Drugo tretiranje: 0. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS).Talisman® koncentrovana uljna suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) DELOVANJE: Nikosulfuron je selektivni. Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina. PRIMENA: Gajena biljka Merkantilni i silažni kukuruz Količina primene Jednokratnom primenom: 1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova i višegodišnjih širokolisnih korova palamide i poponca) 1. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea.25 l/ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) Dvokratnom primenom: Prvo tretiranje: 0. a divlji sirak tek iznikao kada je divlji sirak visine 15-20 cm Vreme primene kada kukuruz ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH-skale) kada su korovi u fazi 2-6 listova kada je korov visine 15-20 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense 73 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza .

bentazona (Galbenon®).4-D-2-EHE (Moto®. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 5 l 74 . 2. Esteron®). NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji).Talisman® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Tatula obična Lubeničarka njivska Bulka obična Dvornik veliki Ljutić njivski Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Boca obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Datura stramonium Hibiscus trionum Papaver rhoeas Polygonum lapathifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Xanthium strumarium Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe (Plamen®). mezotriona. sulkotrion (Tangenta).4-D (Monosan herbi®). 2.

Svoje delovanje ispoljava u vidu izbeljivanja lisne mase i kasnije nekroze. Aktivno se prenosi do mesta delovanja ksilemom i floemom i akumulira se u vršnom meristemskom tkivu izdanaka i korena korova. što je rezultat inhibicije 4-hidroksifenil piruvatdioksigenaze.5 l/ha 1 . Brzo se usvaja lišcem i korenom korovskih biljaka.1.1. poponca i divljeg sirka iz rizoma) SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Echinochloa crus-galli Jednogodišnji širokolisni korovi: Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Dvornik ptičiji Gorušica poljska Pomocnica obicna Čistac jednogodišnji Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Polygonum aviculare Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Cirsium arvense 75 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza . translokacioni herbicid iz grupe triketona. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene (l/ha) 1 . koji prodire u biljku i remeti metaboličke puteve delujući na sintezu biljnih pigmenata. kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova. Korovi potpuno uginjavaju nakon dve nedelje od primene. a pre nicanja useva Posle nicanja useva.5 l/ha Vreme primene Posle setve. a kada su korovi u fazi od 2-6 listova Posle nicanja useva.Tangenta® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Sulkotrion (300 g/l preparata) DELOVANJE: Sulkotrion je selektivni. a takođe i klijancima sprečavajući nicanje korovskih biljaka. a divlji sirak visine 15-20 cm 1 l/ha + 1 l/ha Talisman® (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova: palamide.

U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom . grašak. Trophy EC) nikosulfurona (Talisman®) NAPOMENA: U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. krompir. a u normalnom plodoredu mogu se sejati ozima pšenica. Acetogal Plus.Tangenta® SPEKTAR DELOVANJA: Tangenta® + Talisman® Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. kukuruz. pasulj. ozimi ječam. kupusnjace. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 76 .

izoleucin ) PRIMENA: Gajena biljka Pšenica .metil (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Metsulfuron . Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS). ječam Količina primene 10 g/ha + 0. Kreće se naniže i naviše u biljci. čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina ( valin. pa do zastavičara ( faze 13 – 39 ).metil je selektivni.Tezis® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Metsulfuron . Usvaja se lišćem i korenom. a korovi u fazi 2 – 4 lista SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha : Jednogodišnji širokolisni korovi : Prstenak poljski Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva crvena Vrapseme poljsko Kamilica prava Bulka obična Šilj Gorušica poljska Oranjica obična Stisnuša trava Anthemis arvensis Anagalis arvensis Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Lamium purpureum Lithospermum arvense Matricaria chamomila Papaver rhoes Pycris echiodes Sinapis arvensis Sysimbrium sophia Tlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Cirsium arvense Vrste korova koje dobro suzbija pri količini 10 g/ha uz dodatak okvašivača Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Vijušac njivski Dvornik ptičiji Bilderdykia convolvulus Polygonum aviculare 77 herbicidi Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu . leucin. translokacioni herbicid.1% okvašivača Vreme primene tretiranjem useva kada je u fazi najmanje 3 lista .

Inkompatibilnost : Ne može se mešati sa herbicidima iz grupe sulfoniluree i insekticidima na bazi hlorpirifosa. na istom terenu. dikmbe (Plamen) i mekopropa Praktična primena : Tezis + Bonaca EC. Starane 250) Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Broćika lepuša Gallium aparine MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC). 78 . 20g. 100g. može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica .Tezis® Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha sa 0. NAPOMENA: Na kraškim terenima i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) ne sme se primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir – meptila zbog ispirljivosti.4 l/ha preparatima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC. ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g. U toku jedne godine.

translokacioni herbicid koji suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti). kelj i karfiol 2-2.5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) Vreme primene tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti). pasulj i uljana repica Količina primene 1-1. soja. pasulju. retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Ch. Usvaja se hipokotilom dovodeći do prestanka rasta korenovog sistema. paprike. PRIMENA: Gajena biljka Suncokret. kelja i karfiola . polyspermum Ch. soji.5 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Muhar lepljivi Divlji sirak (iz semena) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis Setaria verticiliata Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konica obična Tušt obični Mišjakinja obična Čistac jednogodišnji Amaranthus blitoides A. kupusa.Trefgal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Trifluralin (480 g/l preparata) DELOVANJE: Trifluralin je selektivni. kupus. paprika. što kao krajnji ishod ima sušenje biljaka posle klijanja ili neposredno nakon nicanja. Kao i ostali herbicidi iz grupe dinitroanilina inhibira obrazovanje mikrotubula. pre setve tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. uljanoj repici i u rasadima paradajza. hybridum Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Stellaria media Stachys annua 79 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u suncokretu. pre rasađivanja Paradajz.

1 l 80 . suncokret. pasulj. napropamida. linurona (Galolin mono). NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji mladog povrća i u korenastom. kao i na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) i onim koja su lakog mehaničkog sastava zbog moguće pojave fitotoksičnosti. može se primeniti najviše jednom. na istom terenu. metribuzina (Dancor 70 WG®). gomoljastom i lukovičastom povrću zbog viših ostataka i ograničenja u plodoredu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja.Trefgal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi izoproturona. paradajz i uljana repica Paprika Kupusnjače Dani određena je vremenom primene 70 91 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. U toku jedne godine. klomazona (Rampa EC ili Gamit 4-EC®).

5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene Suncokret koristi se za tretiranje zemljišta pre ili posle setve. Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida. retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 81 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu . Usvaja se primarno izdankom. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja. Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora. a pre nicanja useva (kada su korovi u fazi klijanja i nicanja. Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) 1. a sekundarno korenom biljaka koje niču. a najkasnije do razvijena 2 lista) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodičnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A.Trophy®.

Trophy®. može se primeniti najviše jednom.EC MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi sulkotriona (Tangenta) i flurohloridona. ne sme se primenjivati na slabohumusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. na istom terenu. U toku jedne godine. NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm. suncokret Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 82 .

Duvan 5 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) 7 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) 5 l/ha 5 l/ha 4-6 l/ha Paradajz. a pre nicanja useva. a pre nicanja useva. paradajzu. suncokretu. soji. a pre nicanja useva ili posle nicanja useva pa do faze bokorenja tretirati zemljište pre rasađivanja. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz i krompir Suncokret i soja Pšenica Količina primene 4-6 l/ha 4-6 l/ha 4-6 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje. translokacioni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. krompiru. tretirati zemljište posle setve/sadnje. tretirati zemljište posle setve. To dovodi do prestanka razvoja korenovog sistema. kupusu. luku i grašku . Suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja i nicanja. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Mišiji repak Stršac obični Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Alopecurus myosuroides Apera spica-venti Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis 83 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu. Sprečavajući proces obrazovanja mikrotubula ova aktivna materija prouzrokuje prekid mitoze i deobu ćelija. tretirati zemljište posle setve/sadnje. pšenici. Podjednako dobro se usvaja i korenom i lišćem korova. tretirati zemljište pre setve uz plitku inkorporaciju. duvanu. paprici. a pre nicanja useva.Zanat® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Pendimetalin (330 g/l preparata) DELOVANJE: Pendimetalin je selektivni. a u kasnijim fazama i do potpunog sušenja biljaka. paprika i kupus (iz rasada) Luk *Grašak * U toku je proces registracije tretirati zemljište pre rasađivanja.

grašak Kukuruz. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1 % humusa). soja. luka iz presadnica. može se primeniti najviše jednom. na istom terenu. U toku jedne godine. a nakon 3 meseca od primene i ostali usevi u kojima se preparat primenjuje. paprika. krompir. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Luk. suncokret. Portulaca oleracea Ranunculus spp. Sonchus oleraceus Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica persica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. 1 l 84 . pšenica. korenastog povrća kao i u staklenicima i plastenicima. kupus.Zanat® Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Palamida njivska (iz semena) Konica obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilice Bulka obična Dvornici Tušt obični Ljutići Gorčika obična Gorušica poljska Čistac jednogodičnji Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Cirsium arvense Galinsoga parviflora Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria spp. na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu. Papaver rhoeas Polygonum spp. ranih sorti paprike. duvan Dani 42 63 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.

FUNGICIDI .

.

Mankozeb je preventivni fungicid. 5 kg. dimetoat. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen Plamenjača (Plasmopara viticola) Količina primene 4 kg/ha Vreme primene Tretiranjem po potrebi. čime se dobija efikasnija zaštita. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. preparatima na bazi propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. Deluje na veliki broj gljiva.Adut® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fosetil aluminijum (350 g/kg preparata) + mankozeb (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Fosetil aluminijum je sistemični fungicid i deluje na pojačavanje pasivnih odbrambenih aktivnosti biljaka. 400 g. pre svega stvaranjem fenola kao odbrambenih jedinjenja biljke protiv infekcija. od faze pred cvetanje pa do faze kada su bobice veličine graška (57-75 BBCH – skale). sumpornom-krečnom čorbom. monokrotofos). 1 kg. maksimalno se može primeniti tri puta u intervalu od 14 dana. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. bordovskom čorbom. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. fosfamidon. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g. NAPOMENA: U toku jedne godine. Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. na istom terenu. 10 kg i 20 kg 87 fungicidi .

Prodirući u biljno tkivo. u koncentracijama 0.) crna pegavost (Alternaria solani).4 l/ha Jabuka čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp. vinovoj lozi i pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola.) pepelnice (Erysiphe graminis ).075% 1 l/ha Paradajz 0.3 + 1 l/ha).05–0. rđe (Puccinia spp.2%). 0. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. a najkasnije po pojavi prvih simptoma preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno.03% Breskva i kajsija Pšenica 0. Takođe sa preparatom Galofungin 500 SC (Akord + Galofungin 500 SC u količinama 0. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. ubrzo nakon ostvarene infekcije 7–14 dana pred berbu od početka klasanja do početka cvetanja Vinova loza 0. pegavosti lista i fuzariuma klasa na pšenici.75 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona. pre pojave oboljenja.075% pre pojave bolesti (zaštita do prve berbe) *Registrovane su kombinacije ovog preparata sa: preventivnim preparatom Mankogal 80 (Akord + Mankogal 80. za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. u koncentracijama 0.Akord® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu. a drugo u fazi punog cvetanja tokom vegetacije.03 + 0. šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) pepelnica (Uncinula necator) Količina/ koncentracija primene 0.) i fusariuma klasa (Fusarium spp. pegavosti lista (Septoria spp.03 + 0. rđe. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja. 88 .2%) i odvojeno sa preparatom Dakoflo 720 (Akord + Dakoflo 720.i Penicillium spp. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. za suzbijanje prouzrokovača pepelnice.).

pa treba sprečiti njihovo dospevanje u vode (vodotoci. na istom terenu. jabuka Pšenica Dani 7 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Paradajz. izvorišta voda i bunari) i kanalizacione mreže. šljiva. najviše se može primeniti tri puta.NAPOMENA: Preparati na bazi tebukonazola štetni su za organizme u vodi. vinova loza. U toku jedne godine. višnja. jezera. 1 l 89 fungicidi .

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene.Akord® 060 . 5 l 90 . Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.OD uljana disperzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena FS i WP formulacije. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Prodirući u biljno tkivo. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena . Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. riba i toplokrvnih životinja. Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije.

300 ml. riba i toplokrvnih životinja. Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 150 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena . 5 l 91 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi.FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (25 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. Prodirući u biljno tkivo. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda).Akord® 025 . inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

5 l 92 . riba i toplokrvnih životinja. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. 100 ml.Akord® 060 . Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. Prodirući u biljno tkivo. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.

Deluje na veliki broj gljiva. fosfamidon. posebno različite formulacije treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. kruška Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.Akord® plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (37. 200 g. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. Mankozeb je preventivni fungicid. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia pyrina) Količina/ koncentracija primene 2 kg/ha Vreme primene preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. čime se dobija efikasnija zaštita. dihlorfos. preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). Probojem kroz biljno tkivo.5 g/kg preparata) + mankozeb (640 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. NAPOMENA: U toku jedne godine. Pre mešanja sa drugim preparatima. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. dimetoat. bordovskom čorbom. na istom terenu. maksimalno se može primeniti tri puta. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. sumporno-krečnom čorbom. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. 20 kg 93 fungicidi . ubrzo nakon ostvarene infekcije preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. 1 kg. monokrotofos). ubrzo nakon ostvarene infekcije *Kruška 2-3 kg/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.

5 kg 94 .75 kg/ha *Malina * U toku je proces registracije 0. Iako nema podataka o nekompatibilnosti. maksimalno se može primeniti tri puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja.Akord® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu.75 kg/ha Gajena biljka Višnja. vinova loza. Probojem kroz biljno tkivo. 1 kg. paradajz. vinovoj lozi i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) Vreme primene od fenofaze cvetnog balona (faza 59 BBCH-skale) do punog cvetanja (faza 65/67 BBCH-skale) ili početkom cvetanja (faze 61-63 BBCH. ukoliko se tretira samo jednom. 100 g. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.075% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se kombinuje sa velikim brojem jedinjenja. treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. a najkasnije pre sticanja uslova za širenje bolesti tokom vegetacije. a kada se steknu uslovi za zaražavanje Vinova loza pepelnica (Uncinula necator) crna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani) Sušenje lastara maline (Didymella applanata) 0. pre njihovog mešanja sa drugim preparatima posebno različite formulacije. šljiva. kada su razvijena 3-4 lista (faza 13-14 BBCH – skale). 500 g.skale). inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.4 kg/ha Paradajz 0.71 BBCH – skale). malina Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. pre pojave bolesti. na istom terenu. preventivno. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije (faze 19. NAPOMENA: U toku jedne godine. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.

U toku jedne godine. dihlorfos. na istom terenu.tubulina. a ujedno pružaju preparatu mnogo veću efikasnost u zaštiti. Inhibicijom sinteze ß. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica.Antre® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + karbendazim (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina primene Vreme primene 1. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. heptenofos). NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . najviše se može primeniti dva puta. Prodirući u biljno tkivo. remeti deobu ćelija gljiva. inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj gljive. Karbendazim je takođe sistemični fungicid iz grupe benzimidazola.5 l/ha po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva karbendazima u preparatu ne sme se mešati sa drugim pesticidima.) pegavost lista i plevica (Septoria spp. Različiti mehanizmi delovanja ovih fungicida usporavaju razvoj rezistentnosti fitopatogenih gljiva. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp.) fuzarioza klasa (Fusarium spp . Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. ksilemskim sprovodnim sudovima. 1 l 95 fungicidi . U biljci se kreće akropetalno. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. jako alkalne reakcije (Bordovska čorba) i jako kiselim preparatima u obliku EC formulacija (dimetoat.5 l/ha od početka klasanja do početka cvetanja (faze 51-61 BBCH skale) Šećerna repa 1.

inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. inhibicijom sinteze ß-tubulina. ksilemskim sprovodnim sudovima . 1 l. Tiofanat . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp.) fuzarioza klasa (Fusarium spp .metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. 100 ml. 300 ml.5 l/ha Tokom vlatanja. po pojavi prvih simptoma. maksimalno se može primeniti dva puta.a pre početka širenja zaraze Tokom vegetacije po pojavi prvih simptoma Krajem klasanja i početkom cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Pri pojavi prvih pega na listu Šećerna repa 1.Antre® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid.5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva tiofanat-metila u preparatu ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina/ koncentracija primene Vreme primene 1. ječam i šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Remeti deobu ćelija gljiva.) mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) pegavost lista i plevica (Septoria spp. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica . odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. 5 l 96 . U biljci se kreće akropetalno. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. na istom terenu. NAPOMENA: U toku jedne godine. klasanja i cvetanja. Probojem kroz biljno tkivo.

povrća i hmelja AKTIVNA MATERIJA: 50% bakra iz bakar-oksihlorida DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije.75% 0. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja.5-0. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena.75% Vreme primene tretiranjem u toku mirovanja vegetacije tretiranjem u vegetaciji do početka cvetanja tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije Breskva. na istom terenu. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem samo posle cvetanja. višnja i trešnja Vinova loza Hmelj Krompir i paradajz 0. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom. dihlorvos. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V.5-0. najviše se može primeniti dva puta u voću. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan.75% 0. pirina) Koncentracija primene 0. U toku jedne godine. NAPOMENA: Prilikom poslednjeg tretiranja hmelja primenjuju se niže koncentracije. a za ostale namene nema ograničenja. 97 fungicidi .Bakarni oksihlorid-50 kvašljivi prašak Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća.5% 0.75% 0.5% 0. kajsija i badem šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i kovrdžavost lišća (Taphrina deformans) šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Pseudoperonospora humuli) plamenjača (Phytophthora infenstans) Šljiva.75% tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije tretiranjem samo posle cvetanja. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos.

krompir i paradajz Vinova loza Voće Dani 14 28 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 75 g. 25 kg 98 . 1 kg.Bakarni oksihlorid-50 KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Hmelj.

300 ml. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. što dovodi do inhibicije u rastu micelije i spora.) Koncentracija primene 0. najviše se može primeniti tri puta. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.25 % Vreme primene zalivanje rasada 3 dana pre rasađivanja i 2 puta zalivanje rasađenih biljaka zalivanje biljaka nakon nicanja ili presađivanja potapanje očišćenih lukovica u rastvor u trajanju od 15-20 minuta Krastavac 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Paprika Patogen plamenjača paprike (Phytophthora capsici) plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis) poleganje rasada (Pythium spp. Inhibira sintezu fosfolipida i masnih kiselina i samim tim ometa formiranje ćelijskih membrana gljive. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Paprika Lala Dani 14 35 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.3 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim protektivnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače. 1 l 99 fungicidi .Balb® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (722 g/l preparata) DELOVANJE: Propamokarb hidrohlorid je sistemični fungicid sa izraženim protektivnim delovanjem.15 % Lala (lukovice i rasad) 0. U toku jedne godine.

Bordovska čorba . a deluje i kao algicid i moluskocid. Deluje nespecifično. ne dozvoliti pristup stoci na tretirane površine. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Vinova loza (stone sorte) Vinova loza (vinske sorte) Dani 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . na istom terenu. po pojavi prvih pega primarnog zaražavanja. 5 l 100 . inhibicijom SH-enzima. patogeni ne razvijaju rezistentnost na ovo jedinjenje.100 SC koncentrovana suspenzija Savremena formulacija najstarijeg protektivnog fungicida AKTIVNA MATERIJA: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar sulfat je protektivni fungicid. najviše se može primeniti tri puta u vinovoj lozi. 1 l.Može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog perioda primene. Zbog višestrukog mehanizma delovanja.5% Vreme primene tretiranje posle cvetanja. a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja NAPOMENA: Najmanje 21 dan posle primene. sprečava klijanje spora. U toku jedne godine. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 2.

dihlorvos. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis) sušenje lastara maline (Didymella applanata) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Phytophthora infenstans) Količina/ koncentracija primene 0. na istom terenu. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja.75 kg/ha tretiranjem tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja od početka cvetanja tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Voće Dani 7 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g. 1 kg 101 fungicidi .35% 0. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom. NAPOMENA: U toku jedne godine. a za ostale namene nema ograničenja. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan. 250 g.35% 2.Cuprozin 35 WP kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Spiess-Urania Chemical GmbH Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća i povrća AKTIVNA MATERIJA: Bakar iz bakar-oksihlorida (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid.35% Vreme primene u vegetaciji do faze “mišijih ušiju” Malina Vinova loza Krompir 0. najviše se može primeniti dva puta u voću.

a pre sticanja uslova za zaražavanje po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja od nicanja do pred vađenje krompira Šećerna repa Krompir 3 l/ha 3 l/ha Paradajz 3 l/ha 3. pre sticanja uslova za zaražavanje preventivno. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. 102 . Interval između dva tretiranja ne bi trebalo da bude duži od 14 dana. S.Dakoflo® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (500 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. NAPOMENA: Broj tretiranja u toku jedne godine nije ograničen. pre sticanja uslova za zaražavanje MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. pre sticanja uslova za zaražavanje Kupus plamenjača (Peronospora parasitica) crna pegavost (Alternaria brassicae) plamenjača (Pseudoperanospora cubensis) plamenjača (Peronospora destructor) Krastavac Luk 2 l/ha 2-2. nodorum) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) siva trulež (Botritys cinerea) Vreme primene tretiranjem tokom faza vlatanja i klasanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina primene 2 l/ha Gajena biljka Pšenica Patogen siva pegavost lišća i klasa (Septoria tritici.5 l/ha 3 l/ha tretiranjem u polju. pre sklapanja redova u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja ili u staklari u fazi rasada (po ukorenjivanju) do početka zrenja preventivno. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. sprečavajući glikolizu i produkciju energije.5 l/ha preventivno.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Kupus Krompir. šećerna repa. luk. 1 l 103 fungicidi . paradajz. pšenica Dani 7 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.

pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne infekcije. Gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. NAPOMENA: Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno je pod sledećim uslovima: . a pre sticanja uslova za zaražavanje Šećerna repa Breskva 2 l/ha 0. .25-0.5 l/ha Dakoflo 720 + Galmin 2 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Dakoflo 720 (2 l/ha) + Akord (0.Dakoflo® 720 koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i šećernoj repi AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (720 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični.površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata. a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. preventivno ili pri pojavi prvih simptoma oboljenja.3 l/ha) za primenu protiv pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa Jabuka Breskva Dani 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l 104 .4 puta. . sa intervalom između dva tretiranja od 7-12 dana. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. preventivno.5 l/ha Dakoflo 720 + 1 l/ha Nu-film 17 ili 2. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. sprečavajući glikolizu i produkciju energije.brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen pegavost lista i čađava krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) Količina primene 2 l/ha Vreme primene u toku vegetacije. Najveći broj tretiranja u toku jedne godine je 3 .rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje. neposredno pre ili u fazi zelene tačke do pojave lišća.35 % ili 2.

Rhyzoctonia spp. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. ne sme se primenjivati sa fungicidima iz grupe dikarboksimida (prosimidon i vinklozolin). povrtarstvu i travnjacima AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je nesistemični fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. na istom terenu.1% 0.5 l/ha Travnjaci 10 – 12 l/ha Vinova loza Malina 0. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida.. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti patogena Botrytis cinerea. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) monilia (Monilinia laxa) siva trulež (Botrytis cinerea) Koncentracija primene 0.1 . Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. Fusarium spp. 105 fungicidi . Sclerotinia spp.0. oksidacija SH enzima.15% Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona. Fusarium spp.) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) 1.kokica i drugo u fazi cvetanja tretiranjem plodova pred berbu.) razne bolesti na travnjacima (Sclerotinia spp. U toku jedne godine.15% 0.2% * U toku je proces registracije.Dional® 500 SC koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu.. tokom zrenja (BBCH 83 – 87) tokom cvetanja . najviše se može primeniti dva puta. po precvetavanju i tokom formiranja plodova (BBCH 63-73/75) preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije i to od precvetavanja do pred berbu tokom vegetacije i to neposredno pred i tokom cvetanja i početkom zrenja tretiranjem po otvaranju cvetova i drugog cvetnog buketa i drugo 10-15 dana kasnije Breskva i Kajsija Lešnik 0.i dr. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Iprodion se može mešati sa većim brojem fungicida. Aktivni radikali kiseonika..15% Mrkva pegavost i trulež (Alternaria spp.2% *Paradajz 0..

višnja Paradajz Vinova loza Dani 7 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. mrkva.Dional® 500 SC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Malina. lešnik. 1 l 106 .

stone sorte Vinova loza . NAPOMENA: Najveći dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne sezone je tri puta.5 – 1.5 – 1. preventivno pre sticanja uslova za infekciju. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza . Gajena biljka Krompir Patogen plamenjača (Phytophthora infestans) Količina primene 1.8 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Ova supstanca je komplementarna sa mankozebom i pojačava nivo biološke aktivnosti ovog klasičnog protektivnog fungicida. sa intervalom između dva tretiranja 14 dana pri smeni vlažnih perioda ili ukoliko se vrši navodnjavanje 7–10 dana. preventivno za sprečavanje sekundarnih infekcija Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) 1.vinske sorte Dani 7 28 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 107 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . U periodima dugotrajnih. a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja tokom vegetacije. izazivajući poremećaj u strukturi mikrotubula i time onemogućujući normalnu deobu ćelija.Electis® 75 WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Gowan Comercio International e Servicos Kombinovani. osim sumpora i preparata kisele reakcije. preventivni fungicid. kontinuiranih padavina 5–6 dana.8 kg/ha Vreme primene tokom vegetacije. namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače u krompiru i u vinovoj lozi AKTIVNA MATERIJA: Zoksamid (83 g/kg preparata) + mankozeb (667 g/kg preparata) DELOVANJE: Zoksamid je protektivni fungicid koji ima specifično delovanje na fitopatogene gljive prouzrokovače plamenjača.

Fuzija® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Fungicid sistemičnog i protektivnog delovanja za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (375 g/l preparata) + hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Fuzija je kombinovani fungicid sa moćnim preventivnim i izraženim sistemičnim svojstvima. Inhibira više procesa: rast micelije, produkciju i klijanje spora, ometa formiranje ćelijskih membrana. Zbog kombinacije sistemičnog i preventivnog fungicida, a i višestrukog mehanizma delovanja, gljive gotovo nisu u stanju da na ovaj fungicid steknu rezistentnost. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka Krompir i paradajz

Patogen plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)

Količina primene 2,5 l/ha

Vreme primene u vreme klijanja spora kada se ostvaruje infekcija

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Ne sme se mešati sa uljanim preparatima ili preparatima koji sadrže ulje. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti tri puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir i paradajz Dani 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

108

Galofungin® 500 SC koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu

AKTIVNA MATERIJA: Karbendazim (500 g/l preparata) DELOVANJE: Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) bolesti tokom zrenja i na uskladištenim plodovima kod jabučastih vrsta (Monilia fructigena , Penicilium spp.i Gleosporium spp.) Koncentracija primene 0,06% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do punog cvetanja tokom tehnološke zrelosti, a najkasnije 15 dana pred berbu

Jabuka , kruška i dunja

0,06%

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka Višnja Jabuka, kruška i dunja

Dani obezbeđena vremenom primene 15

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l

109

fungicidi

Galofungin® T koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat - metil (450 g/l preparata) DELOVANJE: Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Koncentracija primene 0,05% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do precvetavanja

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat Galofungin T se može mešati sa ostalim pesticidima uz određena ograničenja. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) , preparatima na bazi bakra, jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (fosfamidon, dihlorfos, heptenofos). NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti parazita Monilinia laxa, ne sme se alternativno primenjivati sa fungicidima iz grupe benzimidazola. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Višnja Dani obezbeđena vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l

110

Kardinal® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Fluazinam (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fluazinam je fungicid sa protektivnim delovanjem. Aktivna materija izražava slabo kurativnu ili sistemičnu aktivnost. Deluje na mitohondrijsku oksidativnu fosforilaciju, inhibira klijanje spora, penetraciju hifa, rastenje i sporulaciju. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Krompir Patogen Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 0,3-0,4 l/ha Vreme primene Preventivno tretiranje tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi simptoma Primeniti pre uslova za razvoj infekcije od faze kada su razvijena tri lista (faza 13 - 83 BBCH – skale) ili neposredno posle pojave prvih simptoma

Vinova loza

1-1,5/ l/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim fungicidima i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito različitih formulacija, proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primeniti tri puta u krompiru i četri puta u vinovoj lozi. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir Vinova loza Dani 7 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l i 5 l

111

fungicidi

1 l. cvetanja i/ili formiranja i nalivanja zrna (faze 31-71 BBCH skale) Prvo: od faze bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 25-32 BBCH skale) Drugo: od otvaranja rukavca zastavičara (faze 47-49 BBCH skale) Krajem klasanja do početka cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Od faze prvog kolenca do početka klasanja (faze 31-51 BBCH skale) Pšenica i ječam Plesni i trulež klasa (Fusarium spp . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica.) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim preparatima. 100 ml. 5 l. na istom terenu.Karika® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propikonazol (62. ječam. NAPOMENA: U toku jedne godine. Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. klasanja. Hlorotalonil je nesistemični.) Vreme primene U vreme vlatanja. Probojem kroz biljno tkivo. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. 10 l 112 . inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. maksimalno se može primeniti dva puta. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. 300ml.) Siva pegavost lista i klasa (Septoria spp. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.5 g/l preparata) + hlorotalonil (250 g/l preparata) DELOVANJE: Propikonazol je sistemični fungicid. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene Gajena biljka Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp.

Slerotinia spp. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) siva trulež i bela trulež (Botrytis cinerea. ksilemskim sprovodnim sudovima. 1 l 113 fungicidi . suncokret Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. odnosno deobu ćelija.) u usevu suncokreta. najviše se može primeniti dva puta. Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe derivata benzimidazola. NAPOMENA: U toku jedne godine.5 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona kokica i drugo u fazi cvetanja prvo tretiranje u fazi butonizacije i drugo u punom cvetanju Suncokret 2.5 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. Aktivni radikali kiseonika.Kubik® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (175 g/l preparata) + karbendazim (87. Slerotinia) Koncentracija primene 2. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. gradivnog proteina ćelijskog jedra gljiva. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva inhibirajući sintezu ß-tubulina.5 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Kubik (2. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. U biljci se kreće akropetalno. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina.5 l/ha) + Nu-film 17 (1 l/ha) za primenu protiv sive i bele truleži (Botrytis cinerea. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida. oksidacija SH enzima. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd).

ksilemskim sprovodnim sudovima. 300 ml. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Višnja.Kubik® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (167 g/l preparata) + Tiofanat – metil (167 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. heptenfos. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. U biljci se kreće akropetalno. dihlorfos.metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. monokrotofos). uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. maksimalno se može primeniti dva puta. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. šljiva Suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 5 l 114 . oksidacija SH enzima. Remeti deobu ćelija gljiva. Aktivni radikali kiseonika. Tiofanat . *šljiva sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Siva trulež (Botrytis cinerea) Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) Prvo tretiranje u fazi belih balonakokica i drugo u fazi cvetanja Prvi tretman u fazi butonizacije i drugi tretman u fazi punog cvetanja Suncokret 2 . inhibicijom sinteze ß-tubulina. 100 ml. NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti na benzimidazole i dikarboksimide Kubik plus ne treba koristiti alternativno sa fungicidima iz ove dve hemijske grupe jedinjenja. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). na istom terenu.2. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. U toku jedne godine.5 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) i jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (dimetoat. 1 l.

3 l/ha) za primenu protiv prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke! 115 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: .25% Vreme primene u toku vegetacije.25% Višnja i trešnja mrka pegavost lišća (Blumeriella jaapii) 0. preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. Deluje na veliki broj gljiva. po precvetavanju.) 2-2.2-0.5 kg/ha 2 kg/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Mankogal 80 (2 l/ha) + Akord (0. Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V.25% Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) i crna pegavost (Phomophsis viticola) 0.5 kg/ha 2-2.Mankogal-80® kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesisitemični fungicid. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Šljiva 0. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne ili sekundarne infekcije u toku vegetacije. a najkasnije po pojavi prvih simptoma tretiranjem u fazi vlatanja i klasnja. u zavisnosti od postojanja uslova za primarnu infekciju i/ili posle berbe u zavisnosti od postojanja uslova za infekciju i širenje oboljenja po pojavi prvih uljnih pega primarnih zaraza.25% Duvan Krompir i paradajz plamenjača (Peranospora tabacina) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infenstans) pegavost lista i klasa (Septoria tritici i S. preventivno. a pre sticanja uslova za sekundarnu infekciju početkom vegetacije.2-0. širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. čime se dobija efikasnija zaštita. preventivno. ječam 3.5 kg/ha Pšenica. preventivno. vinogradarstvu. u vreme porasta pupoljaka preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje tretiranjem. po precvetavanju. nodorum) rđa (Puccinia spp. u zavismosti od postojanja uslova za primarnu infekciju u toku vegetacije.2-0. pre sticanja uslova za zaražavanje. pirina) plamenjača (Polystigma rubrum) Količina/ koncentracija primene 0.

cimoksanila. 1 kg. a ukoliko je neprekidno vlaženje 5-6 dana. na istom terenu. metalaksila-M. dok je pri smeni vlažnih i toplih perioda ili pri navodnjavanju 7-10 dana. pšenica. dimetomorfa. stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze. NAPOMENA: Najbolje zaštitno dejstvo je 14 dana. propamokarb-hidrohlorida (Balb®). duvan. 25 kg 116 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir i paradajz Jabučasto i koštičavo voće. 250 g. U toku jedne godine.Mankogal-80® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida (Bakarni oksihlorid-50). ječam Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g. najviše se može primeniti tri puta.

prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. čime se dobija efikasnija zaštita. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. riba i toplokrvnih životinja.) Količina primene 250 ml/100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.Mankogal-FS® koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (430 g/l preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 15 l 117 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. Deluje na veliki broj gljiva. Gajena biljka Pšenica Kukuruz Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp.

NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi.Mankogal®-S prah za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid.vlažni postupak . čime se dobija efikasnija zaštita.zaprašivanje semena . siva pegavost lišća (Cercospora beticola) i mrka pegavost (Phoma betae) 800 g/100 kg semena .uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena Kukuruz Šećerna repa gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene.) truleži (Fusarium spp. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja.vlažni postupak . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) Količina primene 200 g/100 kg semena .). 25 kg 118 . prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. Deluje na veliki broj gljiva.zaprašivanje semena .suvi postupak . riba i toplokrvnih životinja.suvi postupak .

Sejman. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom i sumporno-krečnom čorbom. 50 g. Ne sme se primenjivati u zasadu jabuke sorte Crveni delišes i kruške Anžuj.) ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova (period oko mesec dana). 5 kg. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora. NAPOMENA: Može ispoljiti blagu fitotoksičnost („kaptanove pege“) na plodovima nekih sorata jabuke (Vinesep) i kruške (Starking. U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 2 kg/ha Tokom perioda primarnih zaraza (10-78 BBCH skale) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. 100 g. zbog ispoljavanja fitotoksičnosti. 1 kg. dihlorvos. protektivnog delovanja. EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (dimetoat. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. 500 g. 119 fungicidi Količina/ koncentracija primene . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Boskovka i dr. 200 g. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama meša sa preparatima na bazi dimetoata. heptenofos). odnosno SH-enzima.Metod® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Kaptan (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Kaptan je nesistemik.

tako da gljive ne mogu razviti rezistentnost. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom.Nijansa®plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (560 g/kg preparata) + pirimetanil (80 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je protektivni. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10 g. 500 g. 5 kg 120 . 20 g. na istom terenu. posebno različitih formulacija. 100 g. maksimalno se može primeniti dva puta. kada postoje uslovi za infekciju MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 50 g. Inhibira disanje. NAPOMENA: U toku jedne godine. nesistemični fungicid.2-0. 1 kg. Pirimetanil je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Inhibira sintezu metionina i sprečava lučenje enzima neophodnih za infekciju. odnosno SH-enzime. preventivno. EC formulacijama.25% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Od početka otvaranja lisnih pupoljaka. jako alkalnim.

Nijansa® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu. 100 g. bakar-oksihlorida. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. 1 kg. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) 0. protektivnog delovanja. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen. 200 g. 5 kg.2% 1.2% Pre ostvarene infekcije Vinova loza Krompir 0. vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (650 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik. 20 kg. 500 g. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Jabuka i Vinova loza – stone sorte Vinova loza – vinske sorte Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. jako alkalnim. cimoksanila. iprodiona.5-1.8 kg/ha Pre ostvarene infekcije Pre ostvarene infekcije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa preparatima na bazi iprovalikarba. 10kg. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. EC formulacijama. 121 fungicidi Količina/ koncentracija primene . odnosno SH-enzima. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.

100 ml. 1 l 122 .Pehar® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je fungicid iz grupe anilinopirimidina. NAPOMENA: U toku jedne godine. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Siva trulež (Botrytis cinerea) Siva trulež (Botrytis cinerea) tretiranjem u fazi od precvetavanja. Fungicid je najaktivniji u fazama intezivnog metabolizma biljke. Uobičajeno je da se pre mešanja proveri njihova kompatibilnost. Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje emzima koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. kutinaze. Ovo je protektivni fungicid koji se kroz biljku kreće translaminarno. laktaze…). Na biohemijskom nivou ciljno mesto fungicida je sinteza metionina. na istom terenu. najviše se može primeniti dva puta. *malina 2 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pehar se može mešati sa drugim preparatima. jagoda Vinova loza Dani 14 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. pa početka sazrevanja (faze 68-81/83 BBCH skale) tretiranjem od početka cvetanja do punog cvetanja (faze 55-65 BBCH skale) *Jagoda. Uobičajeni interval primene je nedelju dana KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Malina.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Luk Šargarepa Plamenjača luka (Peronospora destructor) Crna pegavost šargarepe (Alternaria dauci) Plamenjača krompira (Phytophthora infestans) Crna pegavost krompira (Alternaria solani) Preventivno. 200 ml. Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje enzima. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. a najkasnije kada se utvrdi zaraza 25% lisne površine Tokom vegetacije (faze 19-71 BBCH skale) Krompir 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne postoje posebna ograničenja. pre ostvarene infekcije U vreme klijanja spora. maksimalno se može primeniti dva puta. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. kutinaze. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Šargarepa Krompir Dani 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. Hlorotalonil je nesistemični. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. Najaktivniji je u fazama intenzivnog metabolizma biljke. Zbog višestrukog meha¬nizma delovanja. laktaze…).Pehar® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (150 g/l preparata) i hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je sistemični fungicid iz grupe anilinopirimidina. 1 l. na istom terenu. Pre mešanja sa drugim preparatima posebno sa različitim formulacijama. NAPOMENA: U toku jedne godine. koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva krećući se translaminarno. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. 123 fungicidi .

Mineralno ulje primenjeno u vreme kretanja vegetacije fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. breskva.Plavo ulje uljna disperzija Kontaktno insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Bakar-oksihlorid (100 g/l preparata) + mineralno ulje (700 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar-oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. i 10 l 124 . malina. a najkasnije na početku pucanja pupoljaka tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja u fazi mirovanja. maksimalno se može primeniti dva puta. 1 l. obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje i na taj način poboljšava performanse tretiranja. Takođe. Inhibira klijanje spora patogena. na istom terenu. NAPOMENA: U toku jedne godine. šljiva Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. 5 l. Ne sme se mešati sa sumporom. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Lisne vaši (Aphididae) Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) Uvenuće pupoljaka i rodnih lastara (Didymella applanata) Štitaste vaši (Coccididae/Lecanididae Diaspididae) u fazi bubrenja pupoljka najkasnije do faze mišjih ušiju (faze 01-10 BBCH skale) pred kraj vegetacionog mirovanja. pre početka bubrenja pupoljaka Breskva 2-3 % *Malina *Šljiva * U toku je proces registracije 2% 3% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima.

20 l 125 fungicidi . Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Krastavac Malina Krompir Vinova loza Dani 3 4 10 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma oboljenja Malina 0. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. kada se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja Preventivno.75 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i insekticida. 100 ml.75 l/ha 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. 1 l.75 l/ha Krastavac Krompir.075% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Pepelnica (Uncinula necator) Sušenje lastara (Didymella applanata) Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) Po pojavi prvih pega primarnih zaraza Pre ostvarene infekcije. 50 ml. Inhibira klijanje spora. 10 l.Promesa® koncentrovana suspenzija novo Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je tri puta. vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (250 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. pre sticanja uslova za zaražavanje. 5 l. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Preventivno. paradajz 0. a sprečava i obrazovanje spora. od faze prvih lastara visine oko 60 cm. od dva prva lista (faza 12/102 BBCH-skale) Preventivno. porast micelije.

Inhibira klijanje i obrazovanje spora. 5 l . 300 ml. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Hlorotalonil je nesistemični fungicid. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene Vreme primene Pšenica i ječam Pepelnica (Blumeria grmainis) Rđa (Puccinia spp. posebno različitih formulacija. a sprečava i porast micelije. klasanja i cvetanja. 20 l 126 . Nema podataka o nemogućnosti mešanja sa drugim preparatima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Pšenica i ječam Dani 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 200 ml.) Siva pegavost lista i klasa pšenice (Septoria spp.) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) Tokom vlatanja. na istom terenu. maksimalno se može primeniti dva puta. po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita 2. 100 ml. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu (kompleks III).) Palež klasa strnih žita (Fusarium spp. 10 l. koji se vezuje za tiole iz ćelija gljiva za vreme klijanja i tako izaziva glikolizu.Promesa® plus кoncentrovana suspenzija novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (80 g/l preparata) + hlorotalonil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.5 l/ha Tokom vegetacije i to preventivno za sprečavanje pojave i širenja oboljenja (13/15-45 BBCH skale) 2 l/ha Luk Plamenjača (Peronospora destructor) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima. fungistatično i fungicidno delovanje. po pojavi simptoma oboljenja Tokom vegetacije po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita Tokom fenofaze kraj klasanja i početak cvetanja (59-61 BBCH skale) Tokom vegetacije. NAPOMENA: U toku jedne godine. 1 l.

500 ml. maksimalno se može primeniti tri puta računajući i primenu svih drugih triazola i jedinjenja sa istim mehanizmom delovanja. uz prethodnu proveru kompatibilnosti. 100 ml. Deluje protektivno i kurativno. ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.2 l/ha Vreme primene Jabuka Višnja i šljiva Pepelnica (Podospaera leucotricha) Sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Pepelnica (Uncinula necator) Crna pegavost (Alternaria solani) Tokom vegetacije. na istom terenu. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 0. 1 l. 300 ml.013% 0. NAPOMENA: U toku jedne godine.012% Krompir 0.5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom preventivnih fungicida i insekticida. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14). 200 ml. pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Jabuka Višnja i šljiva Dani 14 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. dihlorvos. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. i dimetoat). pre sticanja uslova za širenje oboljenja (BBCH 19-71) Vinova loza 0. 10 l i 20 l 127 fungicidi . Od fenofaze cvetnog balona (BBCH 59) do punog cvetanja (BBCH 65/67) Tokom vegetacije pre pojave oboljenja. 5 l. Kreće se i translaminarno.Sekvenca® koncentrat za emulziju novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola.

NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. riba i toplokrvnih životinja. Kreće se i translaminarno. 100 ml.) U toku dorade semena ili neposredno pred setvu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja proveriti njihovu kompatibilnost. 200 ml. 300 ml. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14).Sekvenca® 030 FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (30 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. 10 l i 20 l 128 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 200 ml/100 kg semena uz upotrebu 500700 ml vode Vreme primene Pšenica Glavnica (Tiletia tritici) Otkrivena gar (Ustilago nuda) Pegavost (Septoria spp. ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. Deluje protektivno i kurativno. 5 l. tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Setvu treba obaviti neposredno nakon nanošenja preparata. Prilikom setve. 1 l.

(faze 19-71 BBCH skale) Preventivno. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. maksimalno se može primeniti četiri puta u vinovoj lozi (u intervalu od 10-12 dana) i tri puta u krompiru i paradajzu. dimetoat.Vokal® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu. bordovskom čorbom. monokrotofos). Deluje protektivno i kurativno. fosfamidon. Deluje na veliki broj gljiva. čime se dobija efikasnija zaštita. 1 kg 129 fungicidi . na istom terenu. Inhibira sporulaciju. Tretiranjem od početka listanja pa do pojave šarka Preventivno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2-3 kg/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost paradajza (Alternaria solani) Preventivno pre ostvarene infekcije. 300 g. Mankozeb je protektivni fungicid. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. kada se steknu uslovi za ostvarivanje zaraze Krompir *Paradajz 2. tokom vegetacije. Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). paradajz Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 30 g. NAPOMENA: U toku jedne godine. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Cimoksanil (40 g/kg preparata) i mankozeba (465 g/kg preparata) DELOVANJE: Cimoksanil je kontaktni ili lokal sistemik (ograničeni sistemik).5-3 kg/ha 2. sumpornom-krečnom čorbom. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja.5-3 kg/ha *U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir.

ratarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (470 g/kg preparata) + Cimoksanil (45 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik. 5 kg. 100 g.5-3 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugima preparatima. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je za vinovu lozu četiri puta. Inhibira sporulaciju. Cimoksanil je kontaktni fungicid – lokal sistemik koji deluje protektivno i kurativno. a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog i širenja oboljenja tokom vegetacije (faze 19-73 BBCH skale). 1 kg. preventivno. paradajz. EC formulacijama. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. Ne meša se sa Bordovskom čorbom.3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) posle pojave prvih pega primarnog zaražavanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. za sprečavanje širenja oboljenja Krompir. jako alkalnim. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. protektivnog delovanja. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 200 g. naročito različitih formulacija. paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans) 2.Vokal® P vododisperzibilne granule novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu. vinske sorte vinove loze Stone sorte vinove loze Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju rezistentne sojeve na propineb. a za paradajz i krompir dva tretiranja sa intervalom od 14 dana između tretiranja. 10kg 130 . odnosno SH-enzima.

INSEKTICIDI .

.

čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Abamektin (18 g/l preparata) DELOVANJE: Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu.Abastate® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane.75 l/ha Abastate + 1 l/ha Nu-Film 17 0.3 % Galmin ili 0.05 % Abastate + 0. u fenofazi precvetavanja Jabuka crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) po pojavi prvih pokretnih formi.1 % Abastate +0.05 % Abastate ili 0. u fenofazi precvetavanja Krompir u vreme masovnog piljenja larvi Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru trips (Frankliniella occidentalis) u vreme masovnog piljenja larvi Malina eriofidna grinja lista (Phylocoptes gracilis ) obični paučinar (Tetranychus urticae ) po pojavi pokretnih formi Paradajz u zaštićenom prostoru u vreme prve pojave jedinki 133 insekticidi .15 % Nu-Film 17 0.075 .075 % Abastate + 0.05 % Abastate ili 0. koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide. što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa.075 % Abastate ili 0.075 % Abastate ili 0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kruška Štetna vrsta obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) Količina/ koncentracija primene 0. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom.075 % Abastate + 0.75 l/ha Abastate ili 0.3 % Galmin 0.075 % Abastate + 0. Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina.0.05 % Abastate +0.1 % Nu-Film 17 0.1 % Nu-Film 17 0.15 % Nu-Film 17 Vreme primene u vreme masovnog piljenja larvi.

najčešće u koliko se primeni tri dana pre ili posle obavljenog tretiranja fungicidima na bazi ditianona ili kaptana. U toku jedne godine. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela. Fitotoksičan je za pojedine vrste ukrasnih paprati i može izazvati pege ili oboljenja na listovima begonija. Kod pojedinih sorti jabuke prolazna pegavost plodova može nastati kao posledica primene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene. malina Krompir Dani 3 14 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Kruška.Abastate® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa fungicidima na bazi sumpora i kaptana. 1 l. kao i preparatima izrazito bazne i kisele reakcije. a jednom u krompiru. maline i u ukrasnom bilju. karanfila ili kalanhoja. dvojno pakovanje Abastate 100 ml+ Nu-Film 17 100 ml 134 . na istom terenu. jabuka. NAPOMENA: U kombinaciji sa rafinisanim mineralnim uljem može doći do blagih simptoma rđe na pojedinim sortama kruške. najviše se može primeniti dva puta u zasadu kruške. jabuke. Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 280C.

. SPEKTAR DELOVANJA: Mesto primene Stočarski objekti Štetočina odrasle jedinke muva (Diptera: Muscidae) Količina i način primene 0. usled koga kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml 135 insekticidi NAPOMENA: Da bi se postiglo zadovoljavajuće delovanje upotrebiti 5-10 l razblaženog preparata za tretiranje površine od 100 m2. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. Aplikacija preparata se vrši standardnim prskalicama. a za mleko 7 dana posle primene preparata. prskanjem zidova.Barricade EC 20 koncentrat za emulziju Insekticid za suzbijanje muva u stočarskim objektima AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana.5% (50 ml u 10 l vode). opreme i valova dok se ne nakvase KARENCA: Za meso tretiranih životinja 28 dana. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. Tretiranje treba ponoviti kada se populacija insekata ponovo pojavi. cipermetrin. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata.

Cipkord 20 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana.3 l/ha lisne sovice (Mamestra spp. Stariji larveni stupnjevi (larve četvrtog i petog stupnja gusenica pomenutih vrsta leptira) nisu dovoljno osetljivi na ovaj preparat primenjen u preporučenim količinama. veliki kupusar (Pieris brassicae) Količina/ koncentracija primene 0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana). Preparat se može mešati sa velikim brojem insekticida sa drugačijim mehanizmom delovanja u cilju poboljšanja efekta i smanjenja razvoja rezistentnosti štetnih insekata. kelj.15-0. karfiol.). kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella) lisne sovice (Mamestra spp. 136 . cipermetrin.03 % Vreme primene 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u toku masovnog pilenja gusenica Kupus.) 0. usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. U toku jedne godine. keleraba Šećerna repa 0.015-0.3 l/ha u toku masovnog pilenja gusenica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. na istom terenu.15-0. najviše se može primeniti dva puta. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus. keleraba Šećerna repa Vinova loza Dani 28 35 56 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 100 ml 137 insekticidi . karfiol. kelj.

Dimetogal® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija

Insekticid širokog spektra sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem

AKTIVNA MATERIJA: Dimetoat (400 g/l preparata) DELOVANJE: Sistemični insekticid iz grupe organofosfata. Na insekte može da deluje kontaktno, preko integumenta ili digestivno, u toku ishrane. Po mehanizmu delovanja ovo jedinjenje je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Jabuka i dunja Štetna vrsta jabukina osa (Hoplocampa testudinea), lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis devecta, D. plantaginea), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae) jabukin moljac (Hyponomeuta malinellus) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) miner okruglih mina (Leucoptera scitella) miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Kruška kruškina osa (Hoplocampa brevis) lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis pyri) obična kruškina buva (Psylla pyri) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Breskva i kajsija breskvina muva (Ceratitis capitata), breskvine vaši (Myzus persicae, M. varians, Brachycadus persicae, B.schwartzi) breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta), 0,075 - 0,1 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % Koncentracija primene Vreme primene u fenofazi precvetavanja na početku formiranja prvih kolonija 0,075-0,1 % kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu pri pojavi prvih guseničnih gnezda, pre i posle cvetanja 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica U vreme leta leptira i početka piljenja gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u fenofazi precvetavanja na početku formiranja kolonija posle cvetanja u vreme registrovanja pojave 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u vreme pojave imaga posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta,

0,15 - 0,2 %

0,05 - 0,07 % 0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,20 %

138

Gajena biljka Trešnja i višnja

Štetna vrsta trešnjina muva (Ragoletis cerasi), trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae)

Koncentracija primene 0,05 - 0,075%

Vreme primene u vreme pojave imaga i pri početku piljenja larvi na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu u fenofazi precvetavanja posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo imaga nakon piljenja larvi posle pojave imaga

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

Šljiva

voćne ose (Hoplocampa flava, H. minuta), lisne vaši (Brachycaudus helichrysi, H. pruni, Phorodon humuli),

Šećerna repa

crna repina vaš (Aphis fabae), buvač (Chaetocnema tibialis), repina muva (Pegomyia hyosciami), buvač (Chaetocnema tibialis), tripsi (Trips tabaci, Haplotrips tritici, Limothrips cerealium), lisne vaši (Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum), lisne vaši (Aphis fabae, A.nasturti, A frangulae, Macrosiphum euphorbiae), duvanov trips (Trips tabaci), crna repina vaš (Aphis fabae), breskvina lisna vaš (Myzus persicae), kupusova vaš (Brevicoryne brassicae), buvač (Chaetocnema tibialis), običan paučinar (Tetranychus urticae), duvanov trips (Trips tabaci) lisne vaši (Myzus persicae, M. nicotianae) lisne vaši (Aphis forbesi, A. idaei, A.ruborum, Amphorophora idaei, Chaestosiphon fragaefoli), jabukin smotavac (Cydia pomonella-I generacija), lisne vaši (Hyalopterus pruni), breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta),

0,075 - 0,1 %

Strna žita

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

kada se utvrdi prisustvo na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo

Krompir Povrtarski usevi

0,075 - 0,1 %

na početku formiranja prvih kolonija posle pojave imaga kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na listu

Duvan Jagoda, malina i kupina Orah

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

odmah posle rasađivanja pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija suzbijanje prve generacije, tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme kada se feromonskim klopkama uhvati ukupno 20 imaga pre ili neposredno posle cvetanja, u zavisnosti od registrovanog leta leptira

0,15 - 0,2 %

Badem

0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % 0,1 - 0,15 %

Maslina

maslinina muva (Daucus oleaei) maslinin moljac (Prays oleae)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa insekticidima iz grupe regulatora rasta, zbog proširenja spektra delovanja. Treba izbegavati mešanje sa preparatima izuzetno bazne i kisele reakcije.

139

insekticidi

Dimetogal®
NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Duvan Voće Povrće (izuzev luka), krompir Šećerna repa, strna žita, maslina Luk Dani 14 21 28 42 63

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l

140

Elisa® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta
AKTIVNA MATERIJA: Buprofezin (440 g/l preparata) DELOVANJE: Buprofezin prvenstveno deluje na juvenilne stadijume cikada, štitastih i leptirastih vaši, kao i nekih vrsta eriofidnih grinja. Ovo je kontaktni insekticid koji zbog svoje umerene isparljivosti efekat ispoljava i gasnom fazom, omogućujući bolje dospevanje aktivne materije do ciljnog mesta. Simptomi trovanja manifestuju se u toku presvlačenja jedinki štetnih vrsta insekata i grinja. SPEKTAR DELOVANJA:
Gajena biljka Krastavac i paradajz (u zaštićenom prostoru) Malina Vinova loza Štetna vrsta bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) eriofidne grinje (Phyllocoptes gracilis ) cikade (Scaphoideus titanus ) eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) Ukrasno bilje i šiblje u rasadnicima u zaštićenom prostoru štitaste vaši (Unaspis euonymi i Carulaspis juniperi) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0,025-0,05 % 0,06 % Vreme primene pri pojavi prvih nimfi po pojavi pokretnih formi prvo prskanje obaviti po pojavi prvih larvi cikada a drugo 10 – 14 dana kasnije u vreme formiranja lisne mase, sa pojavom prvih grinja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja

0,05 %

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom insekticida i fungicida (neutralne, blago kisele i blago bazne reakcije). Treba izbegavati mešanje sa bordovskom i sumporno krečnom čorbom. NAPOMENA: Pri velikoj brojnosti jedinki štetnih vrsta preporučuje se kombinacija sa Nu-Film 17 (0,15 %). U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta u krastavcu, paradajzu, malini i vinovoj lozi, a četiri puta u ukrasnom bilju i žbunju. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Paradajz, krastavac Malina, vinova loza Dani 3 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l
141

insekticidi

0,06 %

Etiol prah 5® prašivo za neposrednu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid za zaštitu povrća

AKTIVNA MATERIJA: Malation (50 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi, malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson, koji je nosilac bioaktivnosti. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno. SPEKTAR DELOVANJA:
Upotreba u skladištima Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva Kupus i ostale kupusnjače Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) lisne vaši (Aphididae), kupusne stenice (Eurydema oleracea, E. ornata) lisne vaši (Aphididae) buvači (Halticinae) Paradajz, paprika, duvan lisne vaši (Aphididae) tripsi (Tripidae) 20-30 kg/ha Količine primene 20-30 kg/ha 20-30 kg/ha Vreme primene tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje se sme vršiti samo do početka formiranja glavice tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje vršiti po pojavi imaga tretiranje vršiti do dve nedelje po rasađivanju

Rotkvica, cvekla, uljana repica

20-30 kg/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa bakarnim i fungicidima alkalne reakcije. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za osetljive vrste cveća i krastavac u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici). U toku jedne godine, može se primeniti više puta, po potrebi, sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva, rotkvica, cvekla, paradajz, paprika, uljana repica Kupus i ostale kupusnjače Duvan Dani

14 21 35

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g
142

mrava (Hymenoptera: Formicidae). malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. Deluje kontaktno. stenica (Hetroptera: Cimicidae) i buva (Siphonaptera). SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Insekticid je namenjen suzbijanju bubašvaba (Dictyoptera: Blattidae). koji je nosilac bioaktivnosti. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g 143 insekticidi . digestivno i respiratorno.Etiol prah parfimisani® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za suzbijanje insekata u domaćinstvima i javnim zgradama AKTIVNA MATERIJA: Malation (30 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. Primenjuje se posipanjem uobičajenih mesta gde se insekti zadržavaju ili prolaze.

zeamays). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE UPOTREBE (KARENCA): 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 144 . T. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. žitni žižak (Sytophilus granarius). Unošenje robe u tretirana prazna skladišta je dva dana posle tretiranja. a sadržaj vlage zrnastih proizvoda koji se zaprašuju ne sme biti veći od 14%. madens) Količine primene 100 g preparata na 100 kg zrnaste robe Vreme primene direktnim zaprašivanjem u toku elevacije NAPOMENA: Ne sme se koristiti za zaštitu uskladištenih uljarica. oryzae). ječma. digestivno i respiratorno. confusum. mali brašnari (Tribolium castaneum. ovsa. raži. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson.Etiol specijal® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe AKTIVNA MATERIJA: Malation (10 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Za tretiranje zrna pšenice. žitni moljac (Sitotroga cerealella). Deluje kontaktno. pirinča i mahunarki Štetna vrsta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus). pirinčani žižak (S. kukuruzni žižak (S. Najveći broj tretiranja u istom objektu je jednom. T. koji je nosilac bioaktivnosti. kukuruza.

3% emulzija. na otvorenom i u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Malation (600 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. plastenicima. 145 insekticidi .3% Koncentracija primene 0. žitni moljac (Sitotroga cerealella) 0.2-0.15-0. lisne vaši (Aphididae).25% 0.2% Vreme primene na početku piljenja gusenica.15-0.25% 0.2-0. kao i za tretiranje osetljivih vrsta cveća (orhideje. krasulje.3% 0. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson.2-0. tripsi (Thripidae) Ukrasno bilje lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) pokretne forme crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) Tretiranje praznih skladišta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus). petunije) zbog moguće fitotoksičnosti. pre ubušivanja u plodove u vreme razvoja kolonija vaši posle pojave imaga u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata kada se utvrdi prisutsvo pokretnih formi 0. digestivno i respiratorno. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisne vaši (Aphididae) Kupus i ostalo povrće kupusne stenice (Eurydema spp. graškov žižak (Bruchus pisorum). buvači (Halticinae). NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za tretiranje krastavca u zatvorenom prostoru. Deluje kontaktno.Etiol tečni® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za primenu u staklenicima. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. u količini od 7-8 l tečnosti na 100 m2 prostora primenjuje se 2 dana pre unošenja proizvoda tretiranjem podova i zidova MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije.15-0. koji je nosilac bioaktivnosti.).

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac u polju Jabuka. 1 l 146 . 300 ml. lisnato povrće Dani 7 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Lucerka Voće Strna žita Dani 14 21 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 l 147 insekticidi . sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana. SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Šume. U toku jedne godine. digestivno i respiratorno. koji je nosilac bioaktivnosti.6-1 l Vreme primene u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi posle pojave imaga NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. najveći broj tretiranja je dva puta.6-1 l 0. na istom terenu. ječam.6-1 l 0.Etiol ULV® tečnost za primenu u ultra malim zapreminama ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid za zaštitu ratarskih kultura i šuma primenom sa zemlje ili iz vazduhoplova AKTIVNA MATERIJA: Malation (950 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. zasadi voća Pšenica. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Deluje kontaktno. ovas Lucerka Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) žitna pijavica (Eulema melanopus) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) Količine primene 0.

15 % 0.15 % tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka.5 l/ha 1-1. minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella). Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Količina/ koncentracija primene 0.15 % 0.) Trešnja i višnja Breskva. kajsija i badem Orah Vinova loza mali mrazovac (Operophthera brumata) breskvin smotavac (Cydia molesta) breskvin moljac (Anarsia lineatella) jabukin smotavac (C.15 % 0.15 % tretiranjem u vreme leta leptira i na početku piljenja gusenica tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp. ratarstvu.1-0. sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana) lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) stenice (Eurigaster spp.1 % Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae) lisne buve (Psyllidae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) Vreme primene tretiranjem na početku formiranja kolonija 0.) cikade (Cicadina) 0. tretiranjem na početku piljenja larvi u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta tretiranjem na početku piljenja larvi 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem prilikom formiranja prvih kolonija tretiranjem po pojavi imaga tretiranjem po pojavi larvi cikada Strna žita 1 l/ha 1-1.1-0.15 % tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp. pomonella) žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella).) minera okruglih mina (Cemiostoma scitella). voćarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.5 l/ha 148 .1-0.1-0.Fenitrotion 50 EC koncentrat za emulziju Kontaktni preparat za suzbijanje štetnih insekata u povrtarstvu.15 % 0. patuljastog minera (Stigmella malella) mali mrazovac (Operophthera brumata) Šljiva šljivin smotavac (Cydia funebrana) 0.

5 l/ha 1 l/ha po pojavi imaga MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije.5 l/ha Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae). NAPOMENA: U toku jedne godine. Phytonomus spp. lucerka.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Količina/ koncentracija primene 1 l/ha 1.) buvači (Halticinae) 1-1. najviše se može primeniti 3 puta. 1 l 149 insekticidi . višnja Vinova loza. rilaši (Sitona spp. buvači (Halticinae) kupusne stenice (Eurydema spp. detelina Dani 28 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. kupusnjače Žita.). na istom terenu.. kruška. a brojnost imaga na nivou praga štetnosti po pojavi imaga Lucerka i crvena detelina Kupusnjače lucerkina buba (Phytodecta fornicata). šećerna repa. šljiva. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. trešnja. buvači (Halticinae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) Vreme primene po pojavi prvih kolonija po pojavi imaga tretirati kada je repa u fazi nicanja do razvijena 2-3 lista.5 l/ha 1.

05% 0. larve skočibuba (Elateridae) 0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0.2-0.02-0. žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis).02-0. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.05% 0. lisni mineri (Lyonetidae).075 l/ha 0.05% 0.02-0.05% 0.1-0.04-0. a pre ubušivanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom običan paučinar (Tetranychus urticae).05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae).3 l/ha 0. bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida.5 l/ha 150 . žičnjaci.15 l/ha 0.02 % 0.Fobos EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu u proleće.05% 0. jabukin smotavac (Cydia pomonella). crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana). žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella). lozine grinje (Calepitrimerus vitis) Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae).3-0. na početku piljenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 7-8 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazovanja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog piljenja larvi na početku piljenja.02% 0.05% 0.02-0.02-0.03% 0.

pasulj. 50 ml. žičnjaci. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac. pasulj Duvan. 1 l. 5 l.15 l/ha 0. paradajz.2 l/ha 0. ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm). 10 l 151 insekticidi .05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija na početku piljenja larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis). običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0.02-0.075 l/ha 0. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. šećerna repa (lišće za silažu). 100 ml.5 l/ha 0. kupusnjače Jabuka. repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac. kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae). NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja gusenica. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri).1 l/ha 0. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekcida drugačijeg načina delovanja. 300ml. žitne pijavice. lisnih vašiju.2-0. kruška.3-0.2-0. bele leptiraste vaši. najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca. na istom terenu.1 l/ha 0. crna repina vaš (Aphis fabae).3 l/ha 0. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir. U toku jedne godine. žičnjaka.15 l/ha 0. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene. lisnih sovica.1-0.

karbofurana. bendiokarba i metiokarba može se obavljati samo jednom u toku dve godine. ali i insekticid koji do mesta delovanja dospeva ingestijom.5 l/100 kg semena 4 l/100 kg semena 2 l/100 kg semena Vreme i način primene tretiranjem semena neposredno pred setvu. Jedinjenje svoj sistemični efekat ispoljava krećući se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima).Furadan 35 ST® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. NAPOMENA: Na istom zemljištu setva semena tretiranog sa preparatima na bazi karbosulfana. larve gundelja (Melolonthinae) Količina primene 1. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Suncokret Štetna vrsta kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera) žičnjaci. u pogledu kadrova. furatiokarba. Prevashodno je kontaktni. uz dodatak 200-300 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. benfurakarba. 1 l 152 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom primene. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 300 ml. Preparate mogu primenjivati samo organizacije koje. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe. opreme i uređaja. larve skočibuba (Elateridae) grčice.

larve skočibuba (Elateridae) repin buvač (Chaetocnema tibialis) Količina primene 4-6 l/ha Vreme i način primene tretiranje istovremeno sa setvom. dok na nadzemne insekte deluje digestivnim putem. Jedinjenje se usvaja od strane biljke i kreće se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). opremi i uređajima. Preparat mogu primenjivati samo organizacije koje. jednom u toku dve godine. Deluje kao kontaktni zemljišni insekticid. u redove* Šećerna repa 4-6 l/ha tretiranje istovremeno sa setvom. po stručnosti. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 1 l 153 insekticidi . u redove* *Ovim tretiranjem smanjuje se napad sive kukuruzne pipe i repinog buvača MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa materijama izrazito bazne reakcije. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz (izuzev silažnog kukuruza i kukuruza šećerca) Štetna vrsta žičnjaci. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe otrovnosti. NAPOMENA: Maksimalno se može primeniti.Furadan 350 F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. larve skočibuba (Elateridae) sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) žičnjaci.

vinova loza Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.Fury 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem AKTIVNA MATERIJA: Zeta-cipermetrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana. 5 l 154 . 100 ml.01-0. najviše se može primeniti jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Žita Jabuka. Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata.01-0. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. na istom terenu. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. NAPOMENA: U toku jedne godine.015 % Strna žita 0.1 l/ha pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem preparata (izuzev sa izuzetno alkalnim i kiselim preparatima). usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. zeta-cipermetrin. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana) sivi grozdov smotavac (Eupoceilia ambiguellia) cikade (Sccaphoicleus titanus) žitna pijavica (Eulema melanopus) Količina/ koncentracija primene 0.015 % Vreme primene 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica Vinova loza 0. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbedjuje povoljnu dugotrajnost delovanja.

20 kg 155 insekticidi . sadnje ili rasađivanja tretiranjem u redove neposredno pred ili istovremeno sa setvom. sadnjom ili rasađivanjem larve skočibuba (Elateridae) 20-25 kg/ha NAPOMENA: U toku jedne godine. Deluje kontaktno.Galition G 5® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (47 g/kg preparata) + malation (3 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organo-fosforni insekticidi. uljana repica Paradajz. paradajz. 1 kg. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. šećerna repa. sadnjom ili rasađivanjem tretiranjem u redove istovremeno sa setvom. kukuruz. kukuruz. koji je nosilac bioaktivnosti. mrkva. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Strna žita. luk. Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem. Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. krompir Dani obezbeđen vremenom primene 45 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g. larve podgrizajućih sovica (Noctuidae) Količina primene 40 kg/ha 20-25 kg/ha Vreme i način primene tretiranjem cele površine pre setve. uljana repica. krastavac Štetna vrsta rovac (Gryllotalpa gryllotalpa). krompir. digestivno i respiratorno. najviše se može primeniti jednom. šećerna repa. luk. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. kupusnjače. na istom terenu. kupusnjače. larve gundelja – grčice (Melolonthinae). krastavac Mrkva. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Strna žita.

Galmin® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko i letnje tretiranja voćaka i vinove loze AKTIVNA MATERIJA: Mineralno (parafinsko) ulje (860 g/l preparata) DELOVANJE: Primenjeno u vreme kretanja vegetacije mineralno ulje fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. pri razvoju lišća u fazama razvoja pupoljaka.5% 1-2% zelena vaš jabuke (Aphis pomi). zelena migratorna jabukina vaš (Rhopaloshum insertum) Kruška obična i velika kruškina buva (Cacopsylla pyri. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje). C. i na taj način poboljšava performanse pesticidnih tretmana. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 3-4% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka. U koncentracijama preporučenim za primenu u sezoni (letnje tretiranje) ovaj preparat obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje sredstava za zaštitu bilja. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. pri razvoju lišća 2-2. do faze kade su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. pyrisuga) 1-2% 3-4% 5% Šljiva štitasta vaš (Parthenolecanium corni) 3-4% 5% šljivina brašnasta vaš (Hyalopterus pruni). pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljka rano u proleće. odnosno na početku formiranja prvih kolonija vaši u fazama razvoja pupoljaka. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. odnosno na početku formiranja prvih kolonija vašiju u fazama razvoja pupoljaka. mala šljivina vaš (Brachycadus helichrysi) Breskva štitasta vaš breskve (Eulecanium persicae) 1-2% 3-4% 5% 156 . kada se utvrdi prisustvo.

vinova loza.5-2.5% 1-2% Maslina medić masline (Saeisstia oleae) 1-2% Smokva medić smokve (Ceroplastes rusci) 1-2% Agrumi (limun. NAPOMENA: Zimsko tretiranje se vrši kada su stabla voćaka i čokoti vinove loze suvi. 1 l. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). lišću i plodovima 1. pri temperaturama iznad 0 0C (oko 7 0C).5-2. 5 l . Cuprozin 35 WP). voće) Zimsko tretiranje Dani 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. Letnje tretiranje se ne sme izvoditi u toplijem delu dana. fortunela) štitasta vaš narandže (Iceria purchasi) štitasta vaš agruma (Chrysomphalus dictyiospermi) 1-2% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakra (Bakarni oksihlorid 50. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora. a dva puta za letnje tretiranje. U toku jedne godine. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Letnje tretiranje (citrusi. grančicama. grejpfrut.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 1. Pri tretiranju stabla voćaka i čokota vinove loze moraju biti dobro okupani. da bi se izbegla opasnost od izmrzavanja. 10 l 157 insekticidi .5% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka. na istom terenu najviše se može primeniti jednom za zimsko tretiranje. mandarina. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama (najčešće juli mesec) tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama. pomorandža.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka.05% . Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.Harpun® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Piriproksifen (100 g/l preparata) DELOVANJE: Aktivna materija piriproksifen pripada grupi akceleratora presvlačenja. najviše se može primeniti dva puta sa razmakom 10-14 dana.0. Piriproksifen je antagonist hormona presvlačenja 20-hidroksi ekdisona. Poseduje translaminarno kretanje u biljci.075% . NAPOMENA: U toku jedne godine. kruška. na istom terenu.1 % 0. Deluje želudačno ali i kontakno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Objekat primene Jabuka *Kruška *Breskva *Šljiva Paradajz (u zaštićenom prostoru) *U toku je proces registracije Štetna vrsta Jabukin smotavac (Cydia pomonella) Kruškina buva (Psylla pyri) Breskvin smotavac (Cydia molesta) Šljivin smotavac (Grapholiata funebrana) Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0.0.15% 0.1 0.075% .0.1 % 0. 300 ml.075 % Vreme primene Na početku polaganja jaja U vreme polaganja jaja Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove U vreme pojave prvih nimfi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije. Ukoliko su jaja direktno izložena prskanju poseduje ovicidno dejstvo. breskva i šljiva Paradajz Dani 28 3 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 1 l 158 . 100 ml.075% .0.

Efekti primene su vidljivi 2-3 nedelje posle prvog tretmana. Specifični mehanizam delovanja ciromazina obezbeđuje visoku efikasnost u suzbijanju populacija štetočina rezistentnih na klasične insekticide. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 159 insekticidi *Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi . a sadnja na tim površinama se može izvršiti 4 nedelje nakon rasturanja stajnjaka. kako bi se obezbedila efikasnost za sve razvojne stadijume štetočina. Prvi larveni stupanj je osetljiviji na ciromazin u odnosu na drugi i treći. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene 0. NAPOMENA: Preparat se može primeniti više puta na istom lokalitetu u razmacima od najmanje 14 dana.1 % Objekat primene Larvicidni tretman stajnjaka* Štetna vrsta domaća muva (Musca domestica).Hektor® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid specifičnog mehanizma delovanja za suzbijanje larvi muva AKTIVNA MATERIJA: Ciromazin (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Ciromazin je regulator rasta insekata iz grupe triazinskih derivata. Tretirane larve se ne presvlače u potpunosti pri čemu nastaju povrede i prekida se ciklus razvoja do adulta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Stajnjak se može rasturiti 21 dan nakon tretmana preparatom. Deluje kontaktno i digestivno narušavajući metabolizam nukleinskih kiselina i izazivajući poremećaje u sklerotizaciji kutikule. stajska muva (Stamoxis calcitrans) Vreme primene primenjuje se zalivanjem površine stajnjaka u vreme masovnog piljenja larvi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa adulticidima (Bariccade).

cipermetrina kao modulatora natrijumovih kanala nervnih vlakana i hlorpirifosa kao inhibitora aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.oleracea) repičin sjajnik (Meligethes aenus) 1. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka.Konzul® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (500 g/l preparata) + cipermetrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kontaktno.1% Vreme primene pre početka ubušivanja gusenica u plodove na početku formiranja prvih kolonija na početku pojave imaga u toku masovnog piljenja gusenica. zelena jabukina vaš (Aphis pomi).075 – 0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella). 300 ml. kada su prisutni najmlađi larveni stupnjevi na početku pojave imaga Uljana repica 0. 5 l. doprinose visokoj efikasnosti u suzbijanju širokog spektra štetnih insekata u različitim razvojnim stadijumima. pepeljasta vaš (Dysaphys plantaginea) Šećerna repa repina pipa (Bothynoderes punctiventris). odnosno.75 – 1 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom pesticida. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta. 100 ml. U toku jedne godine . u uslovima visoke temperature i vlažnosti. lisne sovice (Mamestra brassice i M.5 l/ha Količina/ koncentracija primene 0. Treba izbegavati mešanje sa preparatima alkalne reakcije kao i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola. 1 l. crna kruškina vaš (Anuraphis farfarae). kruška. 10 l . 50 ml. inhalaciono i digestivno delovanje na insekte i sinergistički odnos dve aktivne materije obezbeđuje izuzetnu delotvornost preparata. šećerna repa Uljana repica Dani 28 56 GRUPA OTROVA: III 160 PAKOVANJE: 25 ml.5 – 2 l/ha 1 – 1. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes.

100 ml. na istom terenu. kada se nađe u proseku jedna gusenica po biljci ili jedan leptir U vreme pojave larvi 4 stupnja *Šećerna repa *Malina Sovice (Noctuidae – Mamestra sp. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.03% (2-3 ml u 10l vode) *registracija u toku MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja. 1 L i 5L 161 insekticidi U vreme pojave prvih listova i pred cvetanje dok su cvetovi jos zatvoreni .02. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kupus Štetna vrsta Sovice (Noctuidae – Mamestra sp.Kozak® koncetrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Lambda . NAPOMENA: U toku jedne godine.0. šećerna repa Malina Dani 14 28 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 25 ml.cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.2 l/ha Vreme primene Tretirati od faze rasada do zavijanja glavica.) Malinina buba (Byturus tomentosus) Cvetojed (Anthonomus rubi) 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus.cihalotrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda . 300 ml.2l/ha (2ml на 100m2) 0. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.) Količina/ koncentracija primene 0. 50 ml. najviše se može primeniti dva puta.

Spinosad deluje preko nikotinskih receptora acetilholina. Preparat je otrovan za vodene organizme. jezera. Kontaktno deluje na sve razvojne faze štetočina. 162 .1 l/ha Laser 240SC + 1. bunari) i kanalizacione mreže. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Krompir. 100 ml. povrtarstvu i šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Spinosad (240 g/l preparata) DELOVANJE: Spinosad je mešavina spinosina A i spinosina D.5-1 ml/100m2) Vreme primene Pre početka ubušivanja gusenice u bobice Kada je lisna masa veća od 70%a gusenica gubara u fazi I-III stupnja U vreme kada preovlađuje larve I-III stupnja Listopadne šumske sastojine Krompir krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) Krastavac(u zaštićenom prostoru) trips (Frankliniella occidentalis) 300-400 ml/ha (3-4 ml/100m2) Odmah nakon pojave pokretnih formi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije. U toku jedne godine .01% (0.Laser 240 SC® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta Sivi grozdov smotavac (Lobesia botranai) gubar (Lymantria dispar) Količina/ koncentracija primene 0. preparat se ne sme koristiti u vreme cvetanja zasada i useva. vinova loza Dani 3 14 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 50ml. NAPOMENA: Zbog opasnosti od trovanja pčela.5 l/ha belog ulja+1. Spinosad deluje kontaktno i digestivno. izvorišta voda.008-0. pa treba sprečiti njegovo dospevanje u vode (vodotoci. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta.4 l vode 50-100 ml/ha (0. dok je za larve i odrasle forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom.8-1 ml u 10 l vode) 0. Jaja se moraju direktno isprskati.

5 l/ha belog ulja + 1. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona. 1 l 163 insekticidi . Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Listopadnim šumskim sastojinama Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) Količina primene 0. Larve prestaju sa ishranom. bunara i izvorišta voda. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja. na istom terenu.4 l/ha Mimic 2-F + 1. može se primeniti najviše dva puta.1 l vode/ha Vreme primene Kada lisna masa sastojine veća od 70% a gusenice gubara u L1 i L3 razvojnom stupnju PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Upotreba mikronerima sa 3 l/ha radnog rastvora pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi). Brzina vetra 2 m/s i rubne zone (200-500) se tretiraju sa zemlje. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Listopadna šuma Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 300m od voda (vodotokova. jezera. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja.Mimic 2-F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Selektivni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. NAPOMENA: U toku jedne godine. tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu.

na istom terenu. 50 ml.travnjaci i u komunalnoj higijeni AKTIVNA MATERIJA: Lambda . GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. NAPOMENA: Za tretiranje travnih površina utrošak vode je 300l/ha. 300 ml.2%-0. Za tretiranja prostorija i podova utrošak vode je 25-50 ml/m2. 1 l i 5 l 164 . SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0. U toku jedne godine. najviše se može primeniti dva puta. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.Nadzor® koncetrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za primenu u oblasti javnog zdravstva .06% Gajena biljka Travnjaci Krpelji (Ixodidae) Bubašvabe (Blattodea) Štetna vrsta Vreme primene Za suzbijanje krpelja na travnim površinama tretirati u toku vegetacije po potrebi U komunalnoj higijeni tretiranje po potrebi Komunalna higijena 0.cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. 100 ml.4% PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.cihalotrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda .

Do mesta delovanja dospeva kontaktnim ili digestivnim putem. a jednom za ostale namene. ksilemskim sprovodnim sudovima.5-2 l/ha 3-4 l/ha Vreme i način primene zalivanjem rasada folijarnom primenom pri masovnom piljenju larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u usevima povrća i krmnog bilja. preparat se može najviše primeniti dva puta za repinu pipu. Kroz biljku se kreće akropetalno. kukuruz. suncokret šečerna repa Dani 28 Obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: II PAKOVANJE: 1 l. suncokretu. šećernoj repi) Štetna vrsta tripsi (Thripidae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlieata) žičnjaci. sa intervalom između dva tretiranja od 14 dana. Gajena biljka Krompir Duvan. 5 l 165 insekticidi .Posse 25 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i tretiranje zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Karbosulfan (250 g/l preparata) DELOVANJE: Karbosulfan je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Duvan (rasad u lejama) Šećerna repa Krompir Kao zemljišni insekticid (u kukuruzu. larve skočibuba (Elateridae) Količina primene 4-6 l/ha 2-3 l/ha 1. U toku jedne godine.

SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Štetna vrsta žičnjaci. imaga sive kukuruzne pipe. larve skočibuba (Agriotes spp.Pozitron® FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid za zaštitu semena kukuruza i šećerne repe AKTIVNA MATERIJA: Imidakloprid (600 g/l preparata) DELOVANJE: Imidakloprid je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem iz grupe neonikotinoida. 1 l. 5 l 166 . insekti prestaju da se hrane i uginjavaju.) Količina primene 600 – 800 ml na 100 kg semena Vreme primene seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena Šećerna repa žičnjaci. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Agonist je acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. larve skočibuba (Agriotes spp. Kao posledica blokade prenosa nervnih impulsa. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Dani obezbeđena vremenom primene obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje. Njegovo sistemično svojstvo omogućava zaštitu u prvim fazama razvoja biljaka. 300 ml. buvača i lisnih vašiju.) 75 – 150 ml po setvenoj jedinici MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena. U prvim fenofazama porasta obezbeđuje zaštitu od kukuruzne zlatice. riba i toplokrvnih životinja. U cilju smanjenja rizika od rezistentnosti ne preporučuje se u toku vegetacije folijarna primena preparata iz grupe neonikotinoida. Sloj insekticida na tretiranom semenu ostvaruje zaštitu od štetnih insekata kontaktnim putem. ukoliko se imidakloprid koristi u zaštiti semena. Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi.

najviše se može primeniti jednom.žičnjaka (Agriotes ustulatus. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta Skočibube . paradajz * registracija u toku NAPOMENA: U toku jedne godine.žičnjaka (Agriotes ustulatus. A. istovremeno sa setvom.Radar versus G® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (75 g/kg preparata) DELOVANJE: Organo-fosforni insekticid. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. A. istovremeno sa setvom.odnosno sadnjom Krompira *Kupusnjače. 1 kg 167 insekticidi .žičnjaka (Agriotes ustulatus. na istom terenu.odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove istovremeno sa setvom. Deluje kontaktno. sputator) Količina/ koncentracija primene 15-20 kg/ha (150-500 g/100m2) 15-50 kg/ha (150-500 g /100m2) 15-20 kg/ha (150-200 g/100m2) Vreme primene Tretiranjem cele površine ili u redove. hlorpirifos je inhibitor aktivnosti acetoholinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. šećerna repa kupusnjače. paprika i paradajz Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g. A. sputator) Skočibube . digestivno i respiratorno. paprika.odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove. sputator) Skočibube .

4 l/ha Rebus + 1 l/ha Nu-film17 Vreme primene tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira u feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem pri prvom piljenju gusenica lisnih sovica Kupus lisne sovice ((Mamestra brassicae.07 . 300 ml. tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu. U toku jedne godine. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kupus Jabuka Dani 3 14 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Pri većim infestacijama štetočina preporučuje se kombinacija sa preparatom Nu-film 17.1 % Nu-film17 0.0.Rebus® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. 5 l 168 . NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.6 l/ha Rebus ili 0. najviše se može primeniti dva puta. 100 ml. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja. 1 l.4 .1 % Rebus ili 0. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina. na istom terenu. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. Mamestra oleracea) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana.07 % Rebus + 0. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja. Na ovaj način larve prestaju sa ishranom.0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) Količina/ koncentracija primene 0. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona.

05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisni mineri (Lyonetidae) običan paučinar (Tetranychus urticae).05% 0. žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella).04-0.02-0.02-0.03% 0.02% 0. lozine grinje (Calepitrimerus vitis) 0. larve skočibuba (Elateridae) 169 insekticidi .02-0. leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću u vreme leta leptira i početka pilenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazova-nja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja larvi na početku piljenja.15 l/ha 0. a pre ubušavanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) 0.02-0.05% 0. bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost.3 l/ha 0.05% 0.05% 0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0.Talstar 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida.02-0.05% 0.075 l/ha 0. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaje u protoku nervnih impulsa i paralizu. crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maks.2-0.5 l/ha Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae) žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) žičnjaci.02% 0.1-0.3-0.05% Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).

najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca. rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.2 l/ha 0. lisnih vašiju. na istom terenu.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis) crna repina vaš(Aphis fabae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) žičnjaci. pasulj Duvan. kruška. bele leptiraste vaši.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja.5 l/ha 0. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri) repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac.15 l/ha 0. žitne pijavice.1-0. kupusnjače Jabuka. paradajz. pasulj.3-0.2-0. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir.1 l/ha 0.3 l/ha 0.02-0. šećerna repa (lišće za silažu). ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm).1 l/ha 0. 1 l 170 . NAPOMENA: U toku jedne godine. 100ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac.15 l/ha 0.2-0. običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0.05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga. žičnjaka. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene. lisnih sovica.075 l/ha 0.

0.Tonus® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu.4 kg/ha 0. breskva. a na biohemijskom nivou deluje kao agonist neurotransmitera acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.02 .25 kg/ha 0.0. lucerka Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 2. na istom terenu.25 kg/ha 0.0.05 % 0. voćarstvu i duvanu AKTIVNA MATERIJA: Acetamiprid (200 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali neurotoksični insekticidi iz hemijske grupe neonikotinoida i acetamiprid. Vezujući se za receptorna mesta za acetilholin ova supstanca prouzrokuje prekid procesa prenošenja nervnih impulsa. paprika.0. najviše se može primeniti dva puta. vrlo povoljne fizičko-hemijske osobine ovog molekula utiču na njegovo izrazito usvajanje i pokretljivost u biljci. duvan Jabuka.25 kg/ha 0.25 . Treba izbegavati mešanje sa materijama izrazito bazne reakcije.025 % Vreme primene pri pojavi larvi drugog i trećeg stupnja u vreme razvoja kolonija vaši tokom vegetacije pri formiranju kolonija vašiju tretiranjem kada lucerka dostigne visinu 8-10 cm tretiranjem u precvetavanju u vreme pojave larvi u vreme razvoja kolonija vaši MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Dobro se meša sa većinom pesticida (neutralne i slabo kisele reakcije). kupus.4 kg/ha 0.02 . Duvan Lucerka Grašak *Kruška *Breskva * registracija u toku Štetna vrsta krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) kupusna vaš (Brevicoryne brassicae) zelena lisna vaš (Aphis pomi) biljne vaši (Aphididae) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) graškov žižak (Bruchus pisorum) Kruškina buva (Psylla pyri) Zelena lisna vaš breskve (Myzus persicae) Količina/ koncentracija primene 0. grašak.25 . NAPOMENA: U toku jedne godine. što u krajnjem ishodu dovodi do uginuća tretiranih insekata.2 .0.5 g.025 % 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. Sa stanovišta neposredne primene. 250 g 171 insekticidi u vreme razvoja kolonija vaši . kruška. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Krompir Kupus Jabuka Paprika.

.

RODENTICIDI .

.

Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. Mamci se postavljaju u aktivne rupe kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene i u njih treba staviti mamke. posebno za pacove. Fosfin je respiracioni otrov. Ne sme doći u dodir sa decom. DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. . Vrlo je toksičan za sisare. 2 kg. najmanje 14 dana posle primene. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene kućni miš (Mus musculus). poljske miševe i voluharice. poljski miš (Apodemus agrarius) i voluharica (Microtus spp. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. Po završetku akcije suzbijanja. prehrambenim i krmnim proizvodima.Cinkfosfid Mamak® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (20 g/kg preparata). kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne). na taj način što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari.) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja postavljaju se u količini 5-10 g po aktivnoj rupi. koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. 25kg 175 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata.

Nakon postavljanja mamaka potrebno je zatrpati rupe zemljom. Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne). Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene Na polju Količina primene pacovi (Rattus spp. voluharica (Microtus spp. Po završetku akcije suzbijanja. najmanje 14 dana posle primene.). tako što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 20 kg 176 .) i slepog kučeta (Spalax leucodon) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja spravljeni mamci se postavljaju u količini 4-8 g po aktivnoj rupi. Fosfin je respiracioni otrov. Vrlo je toksičan za sisare. Ne sme doći u dodir sa decom. U njih treba staviti mamke. opreme i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Cink-fosfid prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova.). prehrambenim i krmnim proizvodima. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. poljskih miševa (Apodemus spp.Cinkfosfid prah® prah za spravljanje mamaka ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za pripremu mamaka AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (840 g/kg preparata) DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. poljske miševe i voluharice. posebno za pacove. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene. koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata.

spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. prehrambenim i krmnim proizvodima. Ne sme doći u dodir sa decom. stavljanjem na zaklonjena mesta 7-10 gomilica na površini 250-300 m2 postavljanje mamaka. u količini 100150 g po gomilici. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara.05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. 5 kg. stavljanjem gomilica u blizini legla U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) kućni miš (Mus musculus) NAPOMENA: Preparat se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. .Galibrom AB® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za direktnu primenu u skladištima i poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. Po završetku akcije suzbijanja. u količini 10 g po aktivnoj rupi (posle čega se mamci zatrpavaju zemljom) postavljanjem mamaka. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i vodena voluharica (Arvicola terestris) crni pacov (Rattus rattus) i sivi pacov (Rattus norvegicus) Vreme primene postavljanje mamaka u aktivne rupe. Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili u rano proleće. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. 100 g. Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. u količini 20-25 g po gomilici. 25 kg 177 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata.

u količini 20-30 g po aktivnoj rupi ili gomilici. na svakih 3-5 metara NAPOMENA: Jedna akcija suzbijanja traje 7–10 dana. a pacova posle jednog konzumiranja. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. 5 kg.05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. prehrambenim i krmnim proizvodima. Može se koristiti više puta u toku godine.Galibrom GB® mamak za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. u zavisnosti od infestacije štetnih glodara. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. 100 g. u količini 100150 g po aktivnoj rupi ili gomilici. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) Količina primene sivi pacov (Rattus norvegicus) kućni miš (Mus musculus) Vreme primene postavljanjem mamaka. 25 kg 178 . ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. Uginuće miševa nastupa posle 5 – 8 konzumiranja. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Po završetku akcije suzbijanja. Ne sme doći u dodir sa decom. na svakih 5-8 metara postavljanje mamaka. Preparat se može koristiti samo u objektima.

Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili rano proleće. ali se ne smeju postavljati golom rukom. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. Galibrom prah može se koristiti i u prostorijama komunalne higijene. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. za kategoriju brojnosti od I do III. u količini 10-15 g po aktivnoj rupi. opreme. NAPOMENA: Galibrom prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova. a 15-20 g mamaka po aktivnoj rupi za kategorije IV i kalamitet spravljeni mamci se postavljaju. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i poljski miš (Apodemus agrarius) Vreme primene mamci se spravljaju u odnosu 1 kg preparata na 20 kg mekinja. prehrambenim i krmnim proizvodima. u količini 100-150 g po gomilici. 7-10 tacni na površini od 250-300 m2 spravljeni mamci se postavljaju. rano u proleće i/ili kasno u jesen. Preparati se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. povremeno vršiti zamenu sa rodenticidima drugačijeg mehanizma delovanja. posle 6 dana. Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka.Galibrom prah® koncentrat za mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za spravljanje mamka AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (1 ± 0. u količini 20-25 g po gomilici. i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. Radi sprečavanja pojave rezistentnosti na bromadiolon. Po završetku akcije suzbijanja. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. stavljanjem na zaklonjena mesta.25 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. 5 kg 179 rodenticidi . Mamke treba postavljati sve dok ih pacovi i miševi konzumiraju (4-6 dana). jer uginuće nastupa. ovsenih pahuljica ili prekrupe od pšenice ili kukuruza spravljeni mamci se postavljaju. Ne sme doći u dodir sa decom. u blizini legla i puteva kojim se kreću U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) sivi pacov (Rattus norvegicus) i crni pacov (Rattus rattus) kućni miš (Mus musculus) VREME PRIMENE: Po potrebi (pri pojavi štetnih glodara). u zavisnosti od brojnosti glodara. kao i mogućnosti ispoljavanja ukrštene rezistentnosti. u proseku.

.

POMOĆNA SREDSTVA .

.

ne postoji mogućnost spiranja depozita u toku ponovnog vlaženja tretiranih biljaka.0-1.5 l/ha 0. održavanje turgora rasada posle rasađivanja. 3. rose. koristi za sprečavanje pucanja pokožice ploda višnje i trešnje.3 l/ha Područje primene Višnja i trešnja Uljana repica Namena sprečavanje pucanja pokožice plodova sprečavanje osipanja semena prilikom žetve poboljšava efekte sredstava za zaštitu bilja kao okvašivač Vreme primene zavisno od vremenskih uslova – padavina. ovime se znatno umanjuje i usporava mogućnost raspadanja aktivne materije usled hidrolize. takođe. 183 . isušivanjem Nu-Filma 17 nastaje elastični omotač koji. enkapsulira čestice pesticida. a time i dugotrajniji efekat. Povećava stepen zadržavanja aktivne materije: Ovaj prirodni adheziv povećava inicijalnu količinu ostvarenog depozita pesticida u toku neposredne primene. 4. Omogućuje ravnomerniju pokrovnost i bolje prodiranje kroz biljne delove obavijene voštanom prevlakom ili dlačicama. delovanja padavina.Nu . Istovremeno. postepene promene Nu-Filma 17 pod uticajem atmosferskih prilika omogućuju poželjnu redistribuciju pesticidne aktivne materije. Kao samostalan ovaj proizvod se. Kao okvašivač: Nu-Film 17 smanjuje površinski napon tečnosti za tretiranje. PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 1-2% 0. Međutim. Stoga. zbog čega kapi posle prskanja bolje pokrivaju tretiranu površinu i bolje prianjaju za nju. Ovime se smanjuju gubici usled oticanja kapi sa tretiranih biljaka u toku prskanja. Enkapsulira aktivnu materiju: Posle primene.7 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l 1. 2. Ovaj elastični omotač postepeno i usporeno iščezava pod uticajem faktora sredine. direktnim mešanjem u rezervoaru uređaja za tretiranje. 5. omogućujući time postepeno otpuštanje pesticida u ciljnu sredinu.Film 17® koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Miller Chemical & Fertilizer Corporation Pomoćno sredstvo za poboljšavanje performansi pesticidnih tretmana AKTIVNA MATERIJA: Pinolein (960 g/l preparata) NU-FILM 17® se primenjuje u smeši sa pesticidnim preparatima. Sprečava naknadno kvašenja depozita: Nu-Film 17 se ne rastvara u vodi. Istovremeno. takoreći. u fazi prelaska iz zelene u žutu boju (77-80 faza BBCH skale) u skladu sa preporukama u uputstvu za primenu U smeši sa pesticidima Primenjen u smeši sa sredstvima za zaštitu bilja NU-FILM 17® deluje na sledeće načine: 1. od jedne do dve nedelje pre berbe kada su ljuske uljane repice zatvorene. vetra i abrazije. sprešavanje pucanja ljuske uljane repice prilikom žetve i sprečavanja pojave mrežavosti plodova jabuke. smanjeni su gubici depozita usled navodnjavanja. kao i poboljšavanja koloracije plodova voća.

GRUPA OTROVA: Ne pripada otrovnim materijama. produžava životni vek bioloških agenasa koji se koriste u zaštiti bilja (npr. Bržim sušenjem gornjih slojeva površine filma i održavanjem polutečnog stanja sloja filma između osušenog dela i površine biljke. Bacillus thuringiensis). održavajući njihovu efektivnost znatno duži period vremena. Primenjen u nižim dozama Nu-Film 17 štiti translokacione herbicide ili regulatore rasta biljaka dok se ne ostvari njihov prodor u biljno tkivo. Time se ostvaruje lakše dospevanje folijarno primenjenih hraniva i sitemičnih pesticida unutar biljnog tkiva. 10. 7.6. 1 l 184 . Deluje kao prirodni posrednik/nosač: Omekšavajući kutikulu biljke. obezbeđuje se penetracija primenjene supstance u biljku bez obzira na potencijalne spoljne efekte spiranja (iznenadne padavine). Omogućuje očuvanje strukture bioloških preparata: Po sebi potpuno prirodan i u pogledu toksikologije bezopasan Nu-Film 17. omogućuje lakši prodor aktivne materije u nju. Delujući kao fiksativ ograničava stepen isparavanja vrlo isparljivih toksikanata. 8. 9. što samim tim proces apsorpcije čini olakšanim. Supstance po svojoj strukturi veoma slične pinoleinu postoje u svim biljkama. Sprečava degradaciju pesticidnog depozita usled prekomernog zagrevanja. 11. odbijajući sunčevo zračenje. Sprečava degradaciju ativnih materija pod uticajem ultravioletnog zračenja. PAKOVANJE: 100 ml.

Alteox® T prima koncentrovani rastvor ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Izodecil alkohol etoksilat (900 g/l preparata) PRIMENA: ALTEOX T PRIMA je dodatno sredstvo – okvašivač. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 ml. Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene Soja Lucerka Kukuruz 0. 5 l 185 . trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost. koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje.2% U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje 0. lucerke i kukuruza. 1 l.1% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač.

trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. 5 l 186 . koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje.5 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje Soja 0.Alteox® wet koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Mineralno ulje (700 g/l preparata) i polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol (oko 300 g/l preparata. 1 l. u odnosu 1:1) PRIMENA: ALTEOX WET je dodatno sredstvo – okvašivač. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje.

Mogućnost primene preparata .

.

Strna žita Galbenon Mural Monosan herbi Esteron Lancelot 450 WG Bonaca EC Starane 250 Tezis Antre Antre plus Fobos EC Karika Akord 060 FS Mankogal S Mankogal FS Sekvenca 030 FS u usevu semenske pšenice za tretiranje semena pre setve Dominator Glifol Cinkfosfid mamak Galibrom prah suzbijanje korova na strništima jesenje suzbijanje glodara Kukuruz Trophy EC Acetogal plus Galolin mono Talisman Plamen Avalon Moto Esteron Monosan herbi Rezon Tangenta SC Furadan 35 ST Pozitron 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena pre setve za tretiranje istovremeno sa setvom Dominator Glifol suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 189 .

Suncokret Trophy EC Acetogal plus Acetogal Galolin mono Rezon Globus EC Rafal 120 Kubik plus Gallant Super Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Furadan 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Soja Ritam Dancor 70 WG Galolin mono Trophy EC Acetogal plus Acetogal Rampa EC Globus EC Rafal 120 Gallant Super Okvir Galbenon Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 190 .

Šećerna repa Globus EC Gallant Super Rafal 120 Lontrel 100 Pikogal plus Kerb 50 WP Antre plus Dakoflo 720 Fobos EC Konzul Pozitron FS Furadan 35 ST Dominator Glifol za tretiranje semena pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Posse 25 EC Fobos EC Radar versus G za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Krompir Rafal 120 Dancor 70 WG Galbenon Fuzija Zanat Mankogal 80 Vokal Abastate + Nu-Film 17 Galition G 5 Radar versus G Warant Tonus Kardinal 191 .

Bakarni oksihlorid 50 Breskva Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Dakoflo 720 Galmin Dional 500 SC Akord Harpun Tonus Dimetogal Starane 250 Galop Bonaca EC Bakarni oksihlorid 50 Casoron G Glifol jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak 192 .Jabučasto voće Plavo ulje Cuprozin 35 WP Bakarni oksihlorid 50 Galmin+Cipkord 20 EC Konzul Fobos EC Akord Plus Akord Dakoflo 720 Metod WG Galofungin 500 SC Sekvenca Konzul Tonus Rebus Fenitrotion 50 EC Dimetogal Harpun Warant Mankogal 80 Abastate + Nu-Film 17 Cipkord 20 EC Fobos EC Glifol Galop Gallant super Starane 250 Casoron G Bonaca EC jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak Cuprozin 35 WP.

Višnja Bakarni oksihlorid 50 Kubik plus Kubik Dional 500 SC Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Fenitrotion 50 EC Nu-Film 17 Starane 250 Dominator Glifol Galop Bonaca EC Galibrom prah Cinkfosfid mamak Bakarni oksihlorid 50 jesenje plavo prskanje Šljiva Dional 500 SC Kubik plus Kubik Dinal 500 SC Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Galmin Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Harpun Tonus Glifol Galop Bakarni oksihlorid 50 Galibrom prah Cinkfosfid Mamak jesenje plavo prskanje 193 .

Vinova loza Dional 500 SC Mankogal 80 Akord WG Kardinal Vokal Fobos EC Elisa Fenitrotion 50 EC Cipkord 20 EC Pehar Bordovska čorba 100 SC Mankogal 80 Bakarni oksihlorid 50 Sekvenca Laser 240 SC Bonaca EC Casoron G Glifol Gallant Super Galop Galibrom prah Cinkfosfid mamak 194 .

zbog povećanog stepena prijanjanja. 195 .Zaštita uljane repice Vreme primene/ faza razvoja Suzbijanje štetočina u jesen Suzbijanje štetočina u proleće Namena Preparat SUZBIJANJE ŠTETOČINA repičina lisna osa repičin sjajnik repičina pipa i dr.15%. produžavanja delovanja i boljeg prodiranja pesticida u biljno tkivo.15 cm visine) Pred vršidbu SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Galibrom prah Napomena: Kod svih biljnih vrsta koje imaju pojačanu voštanu prevlaku na listu preporučujemo upotrebu pomoćnog sredstva Nu Film 17 u koncetraciji od 0. podgrizajuće sovice Fobos EC Konzul Fobos EC SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi sprečavanje rasipanja semena Trefgal + Rampa EC Lontrel 100 ili Pikogal Plus Globus Nu Film 17 Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10 .

Zaštita lucerke Vreme primene/ faza razvoja Mirovanje (pre kretanja vegetacije) Kretanje do pojave prve troliske Namena jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Okvir Galbenon larve lucerkine bube i lucerkine buba mare Posle prvog otkosa vilina kosica Etiol tečni ili Tonus Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Tokom cele godine suzbijanje glodara se vrši : . Galibrom prah .5 g po aktivnoj rupi.10 g po aktivnoj rupi 196 .

siva i bela trulež tripsi.5 l/ha 197 . muve mineri. mineri bela leptirasta vaš * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha *** u toku 2011. god biće proširena registracija Tretiranje pre nicanja gajene biljke.6 l/ha iznikle korove Galop 4 . tripsi. a na Glifol ili Dominator 4 .Zaštita paradajza Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Zanat Galition G-5 ili Radar versus G propamokarb hidrohlorid Dimetogal Vokal *** Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Dancor 70 WG Rafal 120** Fuzija Dimetogal Abastate + Harpun Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Vokal*** Dional 500 SC Fobos EC Abastate + Elisa + Tonus Fuzija Dional 500 SC*** Fobos Abastate + Elisa + Harpun jednogodisnji travni i širokolisni korovi Pre sadnje podzemne štetočine (rovci) zemljišne bolesti i bolesti poleganja rasada vaši Rasađen rasad 6-8 listova plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi 1-2 nedelje po rasađivanju plamenjača i crna pegavost vaši. tripsi. buvači grinje. mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci plamenjača . vaši vaši bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost Zaštita između berbi vodeći računa o karenci siva trulež vaši grinje.

stenice.Zaštita kupusa Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi Pre sadnje ukolisni i širokolisni korovi podzemne štetočine zemljišne bolesti bolesti poleganja rasada kupusar. vaši 8 .6 l/ha 4 . lisne sovice jednogodišnji širokolisni korovi grinje. buvaci. tripsi Formiranje rozete lisne sovice kupusar.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.10 dana po rasađivanju plamenjača i crna pegavost kupusar. buvači. plamenjača i crna pegavost plamenjača i crna pegavost Formiranje glavice bakterioze vaši+sovice Bakarni oksihlorid 50 Tonus + Rebus Fenitrotion 50 EC Bonaca EC Dimetogal Kozak Cipkord Dako o Preparat Trefgal Zanat Radar versus G ili Galition G-5 propamokarb hidrohlorid Fobos EC Rafal * Dimetogal Sadnja * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Galop 4 . stenice. buvači. a na iznikle korove 198 . lisne sovice uskolisni korovi buvač.stenice.

didimela. korovi porasta 15 . didimela. Suzbijanje korova: Casoron G 4 kg/10 ari aktivne površine.Zaštita maline Vreme primene/ faza razvoja Bubrenje pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) Namena bolesti sušenja izdanaka štitaste vaši i zimska jaja lisnih vašiju sušenje izdanaka. antraknoza. grinje sušenje izdanaka. pre kretanja vegetacije Galop 2 . Tretiranje obaviti u vecernjim satima. didimela. god biće proširena registracija ** nema opasnosti za pčele i druge oprašivače.20 cm (uskolisni i širokolisni) Starane 250 ili Bonaca 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 199 . korovi porasta 15 . mušica. antraknoza Neposredno pred cvetanje 14 dana pred berbu Odmah posle berbe i uklanjanja izdanaka Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) * u toku 2011. didimela.5 l/ha. cvetojed sušenje izdanaka.3 l/ha. malinina buba mušica. pegavost lista Preparat Cuprozin 35 WP + mineralno ulje ili Plavo ulje* Cuprozin 35 WP + Kozak* Pehar* + Dimetogal + Abastate + NU Film 17 Akord WG* + Pehar* + Kozak** Dional 500 SC Akord WG* Abastate + NU Film 17 Cuprozin 35 WP Početak listanja Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova biljne vaši grinje. pegavost lista siva trulež grinje.20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol 4 . moljac i grinje sušenje izdanaka. malinina buba mušica. cvetojed siva trulež sušenje izdanaka. didimela. antraknoza muva galica.

4. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG NIŠKI. 7. MORAVIČKI.1. 8. JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG DEO TOPLIČKOG. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG DEO POMORAVSKOG. 3. PČINJSKI. 11. I SEVERNO BANATSKI OKRUG JUŽNO BAČKI OKRUG SREDNJI BANATSKI OKRUG JUŽNI BANATSKI OKRUG SREMSKI OKRUG GRAD BEOGRAD. 12. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG ŠUMADIJSKI. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA . 5. 6. 9. 10. PIROTSKI. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG BRANIČEVSKI. ZAPADNO SEVERNO BAČKI 2.

70 Fosetil aluminijum + mankozeb Adut. 101 Bakar oksihlorid + mineralno ulje Plavo ulje. 46 Azoksistrobin Promesa. 126 D Difenokonazol Sekvenca. 31 Hlorotalonil Dakoflo. 81 Amino-piralid-kalijum so + florasulam Lancelot 450 WG. 50 Moto. 128 Dihlobenil Casoron – G. 52 Cimoksanil + mankozeb Vokal. 159 A Abamektin Abastate. 104 C Cink-fosfid Cinkfosfid Mamak. 124 Bakar (II) sulfat pentahidrat i kalcijum hidroksid Bordovska čorba -100 SC. 69 Fluazinam Kardinal. 100 Bentazon Galbenon. 102 Dakoflo 720. 21 Glifol. 18 Dikamba Plamen. 171 Acetohlor Acetogal. 148 Fenitrotion + malation Galition G5. 29 Bentazon + dikamba Avalon. 39 H Haloksifop – P-metil Gallant Super. 127 Sekvenca 030 FS. 160 Ciromazin Hektor. 177 Galibrom GB. 176 . 13 Bifentrin Fobos EC. 87 G Glifosat-IPA so Dominator. 60 Dimetoat Dimetogal. 9 Acetohlor+dihlormid Acetogal plus. 150 Talstar 10 EC. 169 Bromadiolon Galibrom AB. 136 Cipermetrin + hlorpirifos Konzul. 133 Acetamiprid Tonus. 111 Fluroksipir Bonaca EC. 178 Galibrom prah. 15 Starane – 250. 155 Fenoksaprop-p-etil Sedef.4 –D Esteron. 97 Cuprozin 35 WP. 179 Buprofezin Elisa. 11 Trophy-EC. 135 Cipkord 20 EC. 129 Cimoksanil + propineb Vokal P. 138 B Bakar – oksihlorid Bakarni oksihlorid – 50.raspored preparata na osnovu aktivnih materija 2. 125 Azoksistrobin + hlorotalonil Promesa Plus. 141 F Fenitrotion Fenitrotion 50 EC. 130 Cipermetrin Barricade EC 20. 175 Cinkfosfid Prah. 25 Esteron extra 27 Monosan Herbi.

raspored preparata na osnovu aktivnih materija Hlorpirifos Radar versus G. 123 Piriproksifen Harpun. 166 Iprodion Dional 500 SC. 63 Klopiralid Lontrel 100. 117 Mankogal – S. 43 N Nikosulfuron Talisman.etil Globus EC. 83 Pinolein Nu-Film 17. 118 Metribuzin Dancor 70 WG. 122 Pirimetanil + hlorotalonil Pehar plus. 33 . 99 Propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil Fuzija. 161 Nadzor. 77 Mineralno (parafinsko) ulje Galmin. 115 Mankogal – FS. 35 Pendimetalin Zanat.cihalotrin Kozak. 73 P Parakvat Galop. 112 Propineb Nijansa WG. 48 Pikogal plus. 143 Etiol specijal. 164 Linuron Galolin mono. 167 M Malation Etiol prah 5. 19 Metsulfuron-metil Tezis. 153 Karbosulfan Posse 25 EC. 185 K Kaptan Metod WG. 113 Iprodion + tiofanat-metil Kubik plus. 186 I Imazetapir Ritam. 58 Kvizalofop – P . 158 Propamokarb hidrohlorid Balb. 121 L Lambda . 109 Karbofuran Furadan 35 ST. 144 Etiol tečni. 114 Izodecil alkohol etoksilat Alteox T prima. 36 Rampa EC. 147 Mankozeb Mankogal – 80. 108 Propikonazol + hlorotalonil Karika. 105 Iprodion + karbendazim Kubik. 62 Klomazon Gamit 4 – EC. 183 Pirimetanil Pehar. 119 Karbendazim Galofungin 500 SC. 67 Imidakloprid Pozitron FS. 165 Kletodim Rafal 120. 156 Mineralno ulje + polioksi sorbitol oleat + polioksi tridecil alkohol Alteox wet. 142 Etiol prah parfimisani. 145 Etiol ULV. 152 Furadan 350 F.

91 Akord 060-FS. 45 S Spinosad Laser 240 SC. 95 Tebukonazol + mankozeb Akord plus. 65 Tifensulfuron . 90 Akord 025-FS. 94 Tebukonazol + karbendazim Antre. 92 Akord WG. 110 Tribenuron-metil Mural. 88 Akord 060-OD. 163 Rebus. 75 T Tebufenozid Mimic 2-F FS. 56 Tiofanat-metil Galofungin T. 38 Z Zeta cipermetrin Fury 10 EC. 120 Propizamid Kerb – 50 WP.metil Okvir. 154 Zoksamid + mankozeb Electis 75 WG. 107 . 96 Terbutilazin Rezon. 93 Tebukonazol + tiofanat-metil Antre plus.Propineb + pirimetanil Nijansa Plus. 54 Trifluralin Trefgal. 162 Sulkotrion Tangenta. 168 Tebukonazol Akord. 79 Triklopir trietilamino so Garlon 3-A.

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Ljubiša Pakalović mob. JUŽNI BANATSKI OKRUG Sedište: Pančevo dipl.ing.net Prodaja i primena: 11080 Zemun. DEO TOPLIČKOG. Milan Trbojević. 063/ 457 891 e-mail: rile. Darko Muminović mob.ing.joksim@yahoo. Goran Puhar mob.com 12.rs Marketing: Rukovodilac odeljenja agrotehnologije: dipl. Batajnički drum bb. tel: 011/ 3072 322.ing. Zoran Kocić mob. tisma@ tofarmacija. 063/ 1015 718 e-mail: prodaja@ tofarmacija. SREDNJI BANATSKI OKRUG Sedište: Aleksandrovo-Zrenjanin dipl.ing. fax: 011/ 3072 370 Direktor sektora prodaje i primene: Milan Janičić. 063/ 250 823 e-mail: jojicmarko@yahoo. MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl. 063/ 457 884 e-mail: v. Marko Jojić mob. e-mail: milojicap@eunet. tel/fax: 021/ 454 528.com 5. DEO POMORAVSKOG. mob: 063/ 457 351. .REGIONALNI MENADŽERI 1. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA Sedište: Ćuprija dipl. 063/ 457 752. Luka Matić. Duško Vitković mob.rs 10. trbojevicmilan@neobee. MORAVIČKI.rs 3.rs www.com 9. PIROTSKI. 063/ 457 353 e-mail: poptamara@yahoo. GRAD BEOGRAD. tel: 011 3072 327 mob: 063 8496 249 e-mail: dakic@ tofarmacija.rs 4. tel: 011/ 3072 372.rs Produkt menadžer: dipl.rs Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: Milojica Pešić tel.rs 7.ing. ŠUMADIJSKI. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG Sedište: Aleksandrovac dipl. ZAPADNO SEVERNO BAČKI I SEVERNO BANATSKI OKRUG Sedište: Bačka Topola dipl. Lidija Mitić mob. Sreten Rilak mob.ing. mob. SREMSKI OKRUG Sedište: Zemun dipl.ing. ing.ing. Veljko Joksimović mob.rs . JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG Sedište: Leskovac dipl. 063/ 457 984 radedjekic@nadlanu. 063/ 850 0020. mob: 063 457 710 e-mail: cropchem@eunet.ing. 063/ 10 61 299 e-mail: belenzadad@eunet.ing.ing.com Stručni saradnik za polj. 063/ 107 1655 e-mail: muminovic@ tofarmacija.com 6. BRANIČEVSKI. Stanoje Branković mob. 063/ 457 956 e-mail: lidijam69@gmail.rs Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: Brankica Trifunović-Tišma. tel: 011 3072 366 mob: 063 106 18 86 e-mail: matic@ tofarmacija. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl.zb@gmail. 063/ 457 885 e-mail: paki7@ptt. apoteke u Južno Bačkom okrugu dipl.rs Produkt menadžer za herbicide: Mr Piljo Dakić. 063/ 457 308 e-mail: duskovv@yahoo. Radomir Đekić. ing. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Užice dipl.rs Samostalni stručni saradnik dipl. JUŽNO BAČKI OKRUG Sedište: Novi Sad dipl. Dušan Belenzada mob. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG Sedište: Kladovo dipl. tofarmacija.ing. PČINJSKI. NIŠKI.ing.com Saradnici u sektoru prodaje i primene: Samostalni stručni saradnik Mr Predrag Milovanović. 011/ 3072 329.ing.rs 8. 063/ 457 819. mob. 063/ 457 703 e-mail: gpuhar@sezampro. 063/ 85 00 060 e-mail: stanojebrankovic18@gmail.com 11. Srđan Arsić. e-mail: janicic@ tofarmacija. Tamara Popović mob. mipredrag@sezmpro.com 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.