Katalog preparata za zaštitu bilja 2011

Napomena: Pregled preparata za zaštitu bilja iz proizvodnog programa Galenika Fitofarmacije a.d. napravljen je u propagandne i komercijalne svrhe, sa namerom da svi podaci u njemu budu tačno navedeni. Ipak ne možemo biti odgovorni za netačnosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu, a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naših proizvoda. Stoga, je obavezno da se prilikom upotrebe i čuvanja naših preparata, pridržavate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz proizvod.

250 Talisman Tangenta SC Tezis Trefgal Trophy .G Dancor 70 WG Dominator Esteron Esteron extra 600 EC Galbenon Gallant Super Galolin mono Galop Gamit 4 .EC Zanat Herbicidi 9 11 13 15 18 19 21 25 27 29 31 33 35 36 38 39 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 63 65 67 69 70 73 75 77 79 81 83 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Fungicidi Adut Akord Akord 060-OD Akord 025-FS Akord 060-FS Akord plus Akord WG Antre Antre plus Bakarni oksihlorid – 50 Balb Bordovska čorba Cuprozin 35 WP Dakoflo Dakoflo 720 Dional 500 SC Electis 75 WG Fuzija Galofungin 500 SC Galofungin T Kardinal Karika Kubik Kubik Plus Mankogal – 80 Mankogal – FS Mankogal – S Metod WG NOVO! Nijansa plus NOVO! Nijansa WG NOVO! Pehar Pehar plus Plavo ulje Promesa NOVO! Promesa plus NOVO! Sekvenca NOVO! Sekvenca 030 FS NOVO! Vokal Vokal P NOVO! .EC Garlon 3-A Glifol Globus EC Kerb .50 WP Lancelot 450 WG Lontrel 100 Monosan herbi Moto Mural Okvir Pikogal Plus Plamen Rafal 120 Rampa EC Rezon Ritam Sedef NOVO! Starane .sadržaj Acetogal Acetogal plus Avalon Bonaca EC Casoron .

krompir Jabučasto voće.Film 17 Alteox T prima Alteox wet 183 185 186 Mogućnost primene preparata Strna žita. breskva Trešnja.Insekticidi Abastate Barricade EC 20 Cipkord 20 EC Dimetogal Elisa Etiol prah 5 Etiol prah parfimisani Etiol specijal Etiol tečni Etiol ULV Fenitrotion 50 EC Fobos EC Furadan 35 ST Furadan 350 F Fury 10 EC Galition G5 Galmin Harpun Hektor Konzul Kozak Laser 240 SC Mimic 2-F FS Nadzor Posse 25 EC Pozitron FS Radar versus G Rebus Talstar 10 EC Tonus 133 135 136 138 141 142 143 144 145 147 148 151 152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 Rodenticidi Cinkfosfid Mamak Cinkfosfid Prah Galibrom AB Galibrom GB Galibrom Prah 175 176 177 178 179 Pomoćna sredstva Nu . višnja i šljiva Vinova loza Uljana repica Lucerka Paradajz Kupus Malina Karta regiona i regionalnih predstavništava 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . soja Šećerna repa. kukuruz Suncokret.

HERBICIDI .

.

Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. koji spada u hemijsku grupu acetanilida i suzbija korove u vreme klijanja i nicanja. soja i krompir Količina primene 1. retroflexus Ambrosia artemisiifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. a sekundarno korenom biljaka koje niču. soji i krompiru . U biljci se kreće naviše i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. a pre nicanja useva i korova ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. suncokret.Acetogal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (900 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 9 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. suncokretu. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz.8 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2.2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje. Usvaja se primarno izdankom.

kao i na kraškim terenima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. Pri jakoj i dugoj suši preparat inkorporirati na dubinu 2-3 cm.Acetogal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. na istom terenu. suncokret. soja i krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 10 . NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa). U toku jedne godine. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. može se primeniti najviše jednom.

Acetogal plus® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida. Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja. a pre nicanja useva i korovskih vrsta ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. Usvaja se primarno izdankom. Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 11 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. suncokretu. a sekundarno korenom biljaka koje niču. soja i krompir Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu. suncokret. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz. retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene koristi se za tretiranje zemljišta posle setve. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. soji i krompiru .

ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. soja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 12 . NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. U toku jedne godine. može se primeniti najviše jednom. na istom terenu. Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm. suncokret.Acetogal plus® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi flurohloridona i sulkotriona (Tangenta).

4 lista. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija.Avalon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) DELOVANJE: Preparat se sastoji od dve aktivne materije sa različitim načinima delovanja. a translokaciono delovanje dikambe izaziva zaustavljanje rasta biljke.4 lista tretirati usev u fazi od 3 lista pa do kraja bokorenja SPEKTAR DELOVANJA: Primenjen u količini od 1 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Ambrozija pelenasta Loboda obična Vijušac njivski Pepeljuge Žavornjak obični Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp. a kada su korovi u fazi 2 . ozimoj i jaroj pšenici i ječmu . Kontaktno delovanje bentazona prouzrokuje spaljivanje lišća. osiguravaju visoku efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova. Usvaja se i preko lisne mase i preko korena. Consolida regalis Fumaria officinalis Lamium purpureum Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Xanthium strumarium Primenjen u količini od 2 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Štir obični Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik obični Pomoćnica obična Poponac obični Amaranthus retroflexus Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum persicaria Solanum nigrum Convolvulus arvensis 13 herbicidi Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Pšenica (ozima i jara) i ječam Količina primene 2 l/ha 1 l/ha Vreme primene tretirati usev kada ima razvijena 3 . bentazona kao inhibitora elektrona u procesu fotosinteze i dikambe koja remeti proces deobe ćelija u meristemskim tkivima.

Poželjno je da šest sati nakon primene ne padne kiša. na istom terenu. kukuruzu sa podusevom (pasulj. soja i lucerka. U toku jedne godine. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C.). U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva mogu se sejati strna žita. može se primeniti najviše jednom. bundeva i dr. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.Avalon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatom na bazi nikosulfurona (Talisman®). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Pšenica (ozima i jara) i ječam Dani određen vremenom primene određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 14 .

Bonaca EC® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (360 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja. PRIMENA:
Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0,6 – 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 – 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara(faze 13 – 39 BBCH – skale )

Strna žita (jara)

0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti

tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara ( faze 13 – 39 BBCH – skale ) tretiranjem cele površine kada kada kukuruz ima 3-6 listova ( faze 3 – 16 BBCH – skale ) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 listova, a kada su korovi u fazi 2-5 listova

Kukuruz

0,8 l/ha

Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk

1 – 1,5 l/ha 1,5 – 2 l/ha 0,8 - 1,2 l/ha

SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična

Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media

15

herbicidi

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku

Bonaca EC®
Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare

Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense

Višegodišnji širokolisni korovi (pored predhodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus

Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica

Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0,4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova
16

Abutilon theophrasti

Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Bonaca EC se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2,4 D (Monosan herbi) , tribenuron – metila (Mural), metsulfuron – metila ( Tezis), MCPP, cinidon - etila, florasulama (Lancelot 450 WG). NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke, pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Pšenica, ječam, voće, vinova loza, luk Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

17

herbicidi

Casoron®- G granule za direktnu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Chemtura

Selektivni herbicid za suzbijanje korova u voćnjacima, vinogradima, ukrasnom šiblju i totalni herbicid na nepoljoprivrednim površinama
AKTIVNA MATERIJA: Dihlobenil (67,5 g/kg preparata) DELOVANJE: Dihlobenil je selektivni i totalni herbicid iz grupe hlorovanih benzonitrila. Primenjen na zemljište deluje najefikasnije u fazi klijanja i nicanja biljaka. Kreće se u biljci i inhibira sintezu ćeliskog zida. Sprečava deobu u meristemima i klijanje semena, a oštećuje i rizome. PRIMENA:
Gajena biljka Zasadi jabuke, kruške, breskve i vinove loze (stariji od 4 godine) Količina primene 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih vrsta korova i na slabo hum. zemljištima 120 kg/ha, za suzbijanje otpornijih vrsta korova i na humusnim zemljištima Zasadi ribizle, maline i ukrasnog šiblja (Symphoricarpus i dr.), stariji od 2 godine Nepoljoprivredne površine bez korisnog drveća (kao totalni herbicid), sa kojih se ne sakupljaju pitke vode 60 - 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih i otpornijih vrsta korova 250 kg/ha Vreme primene

tretiranje vlažnog zemljišta bez korova, rano u proleće pre kretanja vegetacije ili u početnoj fazi klijanja i nicanja korova

SPEKTAR DELOVANJA: Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa), zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode, kao i u neposrenoj blizini zasada hmelja, plastenika i staklenika. U mladim zasadima, pri primeni veće količine preparata, može doći do pojave fitotoksičnosti u vidu prolazne pojave žutog prstena na rubu lista. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Jabučasto i koštičavo voće, vinova loza, malina, ribizla Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 g, 1 kg i 30 kg

18

PRIMENA: Gajena biljka Krompir Količina primene 0.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% 0. U biljci se kreće naviše ksilemskim sprovodnim sudovima. ali i lišćem.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0. a pre nicanja useva tretiranjem zemljišta posle nicanja useva SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Echinochloa crus–galli Setaria spp.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Soja 0. čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Paradajz (koji se rasađuje) 0. a pre nicanja useva tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja Vreme primene tretiranje zemljišta posle sadnje. Usvaja se prvenstveno korenom.Dancor 70 WG® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije United Phosphorus AKTIVNA MATERIJA: Metribuzin (700 g/kg preparata) DELOVANJE: Metribuzin je selektivni.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% tretiranje zemljišta posle setve. Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Ambrozija pelenasta Repica crna Tarčužak obični Pepeljuga obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisifolia Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album 19 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u krompiru. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II.5-3% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 1. Inhibira proces fotosinteze. sistemični herbicid.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0. soji i paradajzu .

1 kg 20 . Voran. hybridum Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum aviculare Polygonum persicaria Portulaca oleracea Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa). repu. U toku jedne godine. 500 g. salatu. SV 77/40 i SV 76/48. a takođe i u usevu paradajza iz semena. a naročito kupusnjače. može se primeniti najviše jednom. paradajz Soja Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 g. Na tretiranim površinama najmanje 4 meseca ne gajiti druge useve. a za nove sorte krompira treba ispitati selektivnost. krastavce i lubenice.Dancor 70 WG® Pepeljuga srcolisna Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik ptičiji Dvornik obični Tušt obični Rotkva divlja Gorčušica poljska Ch. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. ni u usevima krompira sorti Jerla.

Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. Digitaria spp. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama .Dominator® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Glifosat – IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. šljive. kruške. • 2 – 4 l/ha. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora 21 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. sistemični herbicid. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha. PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. masline i vinove loze Količina primene 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha). višnje. Bromus spp. mladim listovima i meristemskom tkivu. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Setaria spp. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta. kajsije. za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovski Konica obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp.

. Poa spp. Polygonum spp. Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria . vlasulje Korovsko proso Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Cardaria draba Datura stramonium Festuca spp. Plantago spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp 22 . Lathyrus tuberosus Mentha spp.Dominator® Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp. Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp. Vicia spp. za sledeće vrste: Renika obična Tatula Vijuci. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha.5 – 5 l/ha.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. Cirsium arvense Euphorbia spp. Panicum spp.

pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz. tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 .tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Kupina Cynodon dactylon Rubus spp. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. u zasadima jabuke. a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. u zasadima jabuke. krompir. povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti.• 6 – 8 l/ha. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis . za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. .200 l/ha). tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene.5 – 2 l/ha. na istom terenu. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. U toku jedne godine. tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm. za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. ranijim fazama porasta korova. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. u zasadima jabuke. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha. u zasadima jabuke. tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm na strništima. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. može se primeniti dva puta. soja. za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. suncokret).tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: . 23 herbicidi .

vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. 5 l 24 .Dominator® KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Voće.

dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase.8-1 l/ha Vreme primene od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) kada kukuruz ima razvijena 4 lista.8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 25 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu . PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0. a manjim delom i preko korena. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena.4-D u obliku 2. a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0.Esteron® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2.4-D-2 etilheksilestra (850 g/l preparata) DELOVANJE: 2. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva.

Lontrel 100®). jer može dovesti do smanjenja prinosa. na istom terenu. dihlorpropa. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. aptovina Gorčika poljska Maslačak obični Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Taraxacum officinale Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Starane-250®). NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. U toku jedne godine. florasulama. dikambe (Plamen®).Esteron® Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. 5 l 26 . Tretirati po suvom. bromoksinila. mekopropa. može se primeniti najviše jednom. MCPA. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. klopiralida (Pikogal plus. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. izuzev strnih žita i kukuruza.

2.D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0. odnosno 905 g/l 2. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena.8-1 l/ha Vreme primene Od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kada kukuruz ima razvijena 4 lista. a manjim delom i preko korena.4 .4 .Esteron extra® 600 EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2.D (600 g/l preparata.EHE) DELOVANJE: 2. a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0.8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik obični Dvornik veliki Žalfija prtenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 27 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i kukuruza .4 D.

klopiralida (Pikogal plus. mekopropa. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. florasulama. Starane 250). izuzev strnih žita i kukuruza. Lontrel 100). jer može dovesti do smanjenja prinosa. U toku jedne godine na istom terenu. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci.Esteron extra® 600 EC Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC. dihlorpropa. bromoksinila. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. MCPA. Tretirati po suvom. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. može se primeniti najviše jednom. 5 l 28 . dikambe (Plamen).

soji. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je krompir visine 10-15 cm. pasulju. hybridum 29 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita Kukuruz Soja Krompir Količina primene 4 l/ha 3-4 l/ha 3-4 l/ha 2-3 l/ha Vreme primene tretiranjem u fazi bokorenja. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. lucerki i lanu . a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle nicanja kukuruza. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem u fazi od prve do treće troliske. krompiru.Galbenon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon u obliku Na-soli (480 g/l preparata) DELOVANJE: Bentazon je selektivni. a kada su korovi u fazi 2-4 lista Grašak Lucerka 3-4 l/ha 3 l/ha Lan Pasulj 3-4 l/ha 1. grašku. ali i preko korena. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm.5-2. kukuruzu. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lucerka visine 10-15 cm. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lan visine 5-10 cm. kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona.5 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Amaranthus blitoides A. retroflexus Anagalis arvensis Chenopodium album Ch. Prvi simptomi se manifestuju hlorozom i nakon nekoliko dana dolazi do potpunog sušenja korova. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle formiranja druge troliske pa do pred cvetanje.

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima. na istom terenu. mekopropa. pasulj.Galbenon® Tatula obična Mrkva divlja Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilica poljska Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Ljutić obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Datura stramonium Daucus carota Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria chamomilla Myosotis arvensis Polygonum aviculare P. MCPA. lapatifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Maslačak obični Taraxacum officinale MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dihlorpropa. NAPOMENA: Ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva ili preoravanja. U toku jedne godine. krompir Strna žita. 5 l 30 . kukuruz. lucerka Dani 42 63 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. soja. lan. pri višim temperaturama. imazetapira (Ritam®) i dikambe (Plamen®). na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita. može izazvati ožegotine. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Grašak. Kod osetljivih sorti krompira i pasulja. može se primeniti najviše jednom. soja i lucerka.

Biljka ga usvaja lišćem i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast.Gallant Super® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Haloksifop–P–metil (108 g/l preparata) DELOVANJE: Haloksifop–P–metil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata.5 l/ha (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) 1–1. soja. soji. Digitaria spp. krompiru. suncokretu. paprici i malini . suncokret Količina primene 0.5 l/ha Vreme primene kada su korovi u fazi 3-5 listova Zasadi jabuke i vinove loze kada su korovi u fazi 3-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Divlja zob Svračice Muhari Proso korovski Livadarka jednogodišnja Divlji sirak (iz semena) Samonikla pšenica i ječam Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense Avena spp. lucerki.5–1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1–1. Setaria spp. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova. Echinochloa crus – galli Poa annua Sorghum halepense 31 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi. PRIMENA: Gajena biljka* Šećerna repa.

1 l 32 .Gallant Super® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. vinova loza Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. jabuka. soja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. suncokret.U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. NAPOMENA: Na tretiranim površinama najmanje dva meseca nakon primene ne sejati žita.

Inhibira proces fotosinteze. 2 – 1. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje. Usvaja se korenom biljaka koje niču i kreće se naviše kroz stablo i listove. a pre nicanja useva ili kada mrkva razvije 3 – 4 lista (faze 13 (103) – 14 (104) BBCH skale) Posle sadnje. 5 – 3 l/ha 2 – 2. 8 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Lubeničarka njivska Dimnjača obična Smrdelj čvorasti Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Prosinac jednogodišnji Dvornik veliki Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Hibiscus trionum Fumaria officinalis Galeopsis tetrahit Lamium purpureum Matricaria chamomilla Mercuralis annua Polygonum lapathifolium 33 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje.Galolin® mono koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Linuron (500 g/l preparata) DELOVANJE: Linuron je selektivni sistemični herbicid. a pre nicanja useva Luk iz arpadžika *u toku je proces registracije 1.5 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta posle setve. a pre nicanja useva Posle setve. 5 l/ha 2 l/ha 1. suncokreta. 5 l/ha 2 – 2. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Soja* Suncokret* Mrkva* Količina primene 2. čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II. mrkve i luka . koji spada u hemijsku grupu urea. soje.

NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim (ispod 1 % humusa) i jako humusnim zemljištima (preko 5 % humusa). dimetenamida. 5 l. Na tretiranim površinama. Suncokret. U uslovima dugotrajnih i obilnih padavina nakon primene preparata u usevima suncokreta. Acetogal Plus. Luk Mrkva Dani određen vremenom primene 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 1 l. Trophy EC). zbog dospevanja u zonu korenovog sistema može izazvati fitotoksičnost (zastoj u porastu i hloroza listova). metolahlora. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. najmanje 4 meseca od primene.Galolin® mono koncentrovana suspenzija Rotkva divlja Krstica obična Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Kopriva mala Raphanus raphanistrum Senecio vulgaris Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Stellaria media Urtica urens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Linuron se može mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. 300 ml. 10 l 34 . mrkve i kukuruza. metribuzina (Dancor 70 WG). Soja. ne sme se gajiti naredni usev. pendimetalina (Zanat EC).

Biljka ga usvaja preko lisne mase. livade i pašnjaci Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. 1 l. Prilikom upotrebe ovog preparata u šumskim rasadnicima. na tretiranim površinama. prouzrokujući stvaranje superoksida koji razaraju membrane hloroplasta i citoplazmu. na istom terenu. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Zasadi voća i vinove loze. najviše se može primeniti jednom. vinova loza. Karakteristika ove grupe jedinjenja je izrazito kontaktno delovanje. 5 l 35 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje korova u voću. šumama i na livadama i pašnjacima . Najmanje 35 dana nakon primene ne dozvoliti ispašu stoke. kao povremena mera za suzbijanje busolikih trava loših krmnih kvaliteta 5 l/ha 4 l/ha Livade i pašnjaci (pri obnavljanju) NAPOMENA: Ne sme se koristiti za desikaciju gajenih biljaka. i to kada su korovi visine 8-15 cm tretiranjem posle košenja ili završene ispaše (odnosno kada su uskolisni korovi visine oko 8 cm). vinovoj lozi. Inhibira proces fotosinteze tako što ometa transport elektrona. vinove loze i šumskog drveća. ili kada dominiraju širokolisne korovske vrste. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. ili kada dominiraju uskolisni korovi. tretirati 3 dana pre setve/sadnje na humusnim zemljištima. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i na zelene delove voća. i to kada su korovi u fazi 4 lista tretiranjem kada je zakorovljenost jača.Galop® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Parakvat (200 g/l preparata) DELOVANJE: Parakvat spada u grupu neselektivnih. a 7 pre setve/sadnje na slabo humusnim zemljištima. kontaktnih herbicida – bipiridila. U toku jedne godine. šume i šumski rasadnici (svih vrsta drveća) Količina primene 3 l/ha Vreme primene tretiranjem kada je zakorovljenost manja.

Inhibira biosintezu karotenoida. Biljke niču.3 l/ha tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.75 l/ha 0.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm pre rasađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm tretiranjem posle nicanja paprike kada je u fazi od 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale) Duvan 1 l/ha Paprika (iz rasada) Paprika (iz direktne setve) 0. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom. duvanu i paprici AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (480 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranjem zemljišta pre rasađivanja. uljanoj repici. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0. ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana.75 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Panicum crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 36 . uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije i folijarno u fazi od 1-3 troliske Uljana repica 0.0. a kreće se ksilemom naviše ka listovima.Gamit® 4 .75 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.2 .

takođe i kod uljane repice na zemljištu koje nije dobro pripremljeno. metribuzina (Dancor 70 WG®).Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp. U toku jedne godine. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. može se primeniti najviše jednom.6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha). uljana repica. NAPOMENA: Može doći do oštećenja susednih useva i zasada usled drifta. iste godine u jesen. Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp. linurona (Galolin mono). duvan i paprika Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 37 herbicidi . Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®).5-0. što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos. Posle primene u usevu duvana. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja. U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. ne smeju se sejati ozima žita. Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Gamit 4-EC® (0. na istom terenu.

izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Površine koje se pripremaju za pošumljavanje.Garlon® 3-A koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova AKTIVNA MATERIJA: Triklorpir trietilamino so (360 g/l preparata) DELOVANJE: Triklopir je selektivni i totalni herbicid-arboricid. tačkama porasta. širine 5 cm pored kore MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa klopiralidom ( Pikogal plus. 5 l 38 . Ne sme se primnjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. Lontrel 100®). Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom. a 28 dana ostalu stoku. razređen sa vodom u odnosu 1:5 delova vode za ostale lišćare. na istom terenu. 2. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode. najmanje 63 dana posle primene ne puštati na ispašu mlečnu. a drvenasti neposredno pri razvoju novog lišća za panjeve hrasta i cera. Nakuplja se u meristemskim tkivima. NAPOMENA: Fitotoksičan je za sve biljke izuzev žita i trava. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Kreće se naviše i naniže u biljci. razređen sa vodom u odnosu 1:10 delova vode premazivanjem četkom ili prskanjem preko reza panja ili samog prstena. za stvaranje proseka pored dalekovoda. može se primeniti najviše jednom.4 –D (Monosan herbi®). hloroza pa potom i nekroza tačke porasta. 1 l. Deluje kao indolsitćetna kiselina (sintetički auksin). železničkih pruga i na drugim nepoljoprivrednim površinama Za uništavanje izbojaka iz panjeva lišćara Količina primene 3 – 5 l/ha Vreme primene tretiranjem kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta. U toku jedne godine. Na tretirane površine. Sadnja se može obaviti šest meseci nakon primene.

gloga. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . hrasta. kajsije. sistemični herbicid. masline i vinove loze Količina primene (l/ha) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. višnje. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova.Glifol® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. tretiranjem iz vazduhoplova. gloga. šljive. kruške. vrbe i drvenastih korova. PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. hrasta. uz utrošak vode 75-90 l/ha) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve. vrbe i drvenastih korova. tretiranjem iz vazduhoplova. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. uz utrošak vode 75-90 l/ha) tretiranjem između redova uz upotrebu štitnika (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm Kulture i sastojine crnog i belog bora 5 – 6 l/ha Kulture i sastojine smrče 6 – 7 l/ha Šumski rasadnici 4 – 6 l/ha Na livadama i pašnjacima 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova Za desikaciju uljane repice U suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama Na nepoljoprivrednim površinama 2 – 4 l/ha 4 – 8 l/ha 3 – 12 l/ha tretiranjem 14 dana pred žetvu oni kanali koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja 39 herbicidi Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. mladim listovima i meristemskom tkivu.

tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. Bromus spp. Digitaria spp. Vicia spp.Glifol® SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. Setaria spp.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria 40 . Lepidium draba Panicum spp. Poa spp. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. Plantago spp. vlasulje Renika obična Proso korovsko Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Festuca spp. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp.5 – 5 l/ha. Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp. za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovsko Konica obična Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. • 2 – 4 l/ha. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha. za sledeće vrste: Vijuci. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha). Polygonum spp. . trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta.

u zasadima jabuke.5 – 2 l/ha. Cirsium arvense Euphorbia spp. u zasadima jabuke. tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima. za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. u zasadima jabuke. Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis . suncokret). • 6 – 8 l/ha. Lathyrus tuberosus Mentha spp.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. 41 herbicidi . za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. krompir. tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm.tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Cynodon dactylon . soja. . pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika.200 l/ha).. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 . tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm na strništima. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1. tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. u zasadima jabuke.tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: Kupina Rubus spp.

može se primeniti dva puta. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine.Glifol® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. 1 l. ranijim fazama porasta korova. U toku jedne godine. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti. na istom terenu. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. 300 ml. 20 l 42 . Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. 5 l. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke.

Biljka ga usvaja preko lisne površine i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast.5-3 l /ha (za suzbijanje pirevine obične) 3-4 l/ha (za suzbijanje zubače obične) Vreme primene kada su korovi u fazi 3-6 listova kada je korov u fazi 3-6 listova kada je korov visine 10-20 cm kada je korov visine 30 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Oštra vlasulja Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Bromos sterilis Echinochloa crus-galli Setaria spp. suncokret.5-1. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi oksasulfurona. PRIMENA: Gajena biljka Soja. 43 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji. može se mešati sa preparatima na bazi bentazona (Galbenon®) i tifensulufuron-metila (Okvir). šećerna repa. uljana repica i krompir Količina primene 0.5 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1. Sorghum halepense Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja i na širokolisne korove. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji). suncokretu. uljanoj repici i krompiru .5 l /ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) 2. Ne sme se primenjivati u semenskom krompiru.Globus® EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-P-etil (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kvizalofop-P-etil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata. NAPOMENA: U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova. šećernoj repi.5-2.

uljana repica Dani 77 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. 1 l. krompir.Globus® EC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja. šećerna repa Suncokret. 5 l 44 .

Kerb®. može se primeniti najviše jednom. koji biljke usvajaju korenom i translociraju u stablo apoplastom. tretiranjem kada repa razvije 6-7 listova. tretiranjem posle prvog košenja Šećerna repa 3-4 kg/ha Lucerka (zasnovana) 3-4 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. U toku jedne godine. a nije dovoljno efikasan za suzbijanje korova u salati na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa). lucerka Šećerna repa Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g 45 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi. lucerki i salati . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Salata. jagode i biljke iz familije Cruciferae. sistemični herbicid. Inhibira mitozu. dinje. krastavci. odnosno kada se vilina kosica prihvati za repu za suzbijanje viline kosice (Cuscuta). tikve i tikvice. NAPOMENA: U istoj godini ne smeju se sejati lubenice. na istom terenu. sirak. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Salata Količina primene 3 kg/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre presađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukorenjivanja (primanja) salate za suzbijanje viline kosice (Cuscuta).50 WP prah za suspenziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Propizamid (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Propizamid je selektivni. Nakon dva meseca od primene mogu se sejati kukuruz. odnosno obrazovanje mikrotubula.

a kad su korovi u fazi 1-3 lista. izazivajući karakteristične simptome kovrdžanja. leucina i izoleucina). Biljke ga usvajaju preko korena i izdanaka. PRIMENA: Gajena biljka Merkantilna pšenica i ječam Količina primene 25 .Lancelot® 450 WG Vododisperzibilne granule ®Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i ječmu AKTIVNA MATERIJA: Aminopiralid – kalijum so + florasulam (355+150 g/kg preparata) DELOVANJE: Aminopiralid je selektivni translokacioni herbicid iz grupe derivata piridin-karboksilne kiseline. odnosno inhibiciji sinteze esencijalnih amino kiselina (valina.25% Dassoil ili 0.33 g/ha Vreme primene od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 21 – 32 BBCH skale ). Brzo se usvaja lišćem i korenom korovskih biljaka. Florasulam je herbicid iz hemijske grupe triazolopirimidina. Od faze drugog kolenca (faza 32 BBCHskale).1% Extravon SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 25 g/ha Gorocvet zečiji Volovski jezik Kukolj Tarčuljak obični Palamida njivska Žavornjak obični Divlja mrkva Broćika lepuša Divlja salata Kamilica bezmirisna Bulka obična Gorušica poljska Mišjakinja obična Krasolika Stisnuša kravlja Grahorica obična Adonis aestivalis Anchusa officinalis Agrostemma githago Capsella bursa pastoris Cirsium arvense Consolida regalis Daucus carota Gallium aparinae Lactuca seriola Matricaria inodora Papaver rhoeas Sinapis arvensis Stellaria media Stenactis annua Thlaspi arvensis Vicia sativa Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Vijušac njivski Dimnjača obična Mrtva kopriva Ljutić njivski 46 Bylderdyckia convolvulus Fumaria officinalis Lamium purpureum Ranunculus arvensis . a kada su korovi u fazi 2-6 listova Semenska pšenica 25 – 33 g/ha 33 g/ha + 0. Njegov mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji enzima acetolaktat sintetaze (ALS).

500g 47 herbicidi .Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha + okvašivač (pored prethodno navedenih) Dvornik ptičiji Ljubičica poljska Polygonum aviculare Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 25 g/ha Vijušac njivski Pepeljuga obična Dimnjača obična Kopriva njivska Mrtva kopriva Kamilica bezmirisna Ljutić njivski Ljubičica poljska Bylderdyckia convolvulus Chenopodium album Fumaria officinalis Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria inodora Ranunculus arvensis Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Poponac njivski Renika obična Dvornik ptičiji Convolvulus arvensis Lepidium draba Polygonum aviculare MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacije bez prethodne provere. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 33g. pšenica i ječam. NAPOMENA: U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom.

a kamilica 4-6 listova) Uljana repica Crni luk iz semena i arpadžika i praziluk 0.6 – 1 l/ha 0. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima.6 l/ha Vreme primene tretiranjem posle nicanja useva tretiranjem kada je usev u fazi 2-4 lista jednokratno – tretiranjem posle nicanja useva dvokratno u split aplikaciji . pšenici. uljanoj repici i luku AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (100 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbici koji biljka usvaja korenom i lišćem. a višegodišnji korovi u fazi rozete (palamida 10-15 cm visine.6 – 1 l/ha 1.6 – 1.posle nicanja useva i korova tretiranjem kada je usev od faze 2 lista pa do visine 10-15 cm tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova.2 l/ha 0.2 l/ha 0.9 – 1. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.4 + 0.Lontrel® 100 koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Kukuruz Šećerna repa Količina primene 0.5 l/ha Vreme primene u odnosu na korove: Korovska biljka Palamida (Cirsium arvense) Kamilica (Matricaria chamomilla) Ostali korovi Vreme primene od faze rozete do visine 10-15 cm u fazi 4-6 listova u fazi 2-6 listova 48 .2 – 1. Izaziva reakcije tipa auksina. ječmu. šećernoj repi.

MCPA. Starane 250). grašak i mrkva. U toku jedne godine. kukuruz. šećerna repa i uljana repica crni luk. praziluk Dani određen vremenom primene 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 49 herbicidi . U jesen iste godine i u proleće naredne ne smeju se sejati lucerka.SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa –pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus asper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. na istom terenu. Ne primenjuje se u mladom crnom luku i praziluku za salatu. može se primeniti najviše jednom. bromoksinila. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. fluroksipira (Bonaca EC. dihlorpropa. mekopropa. bifenoksa.4-D (Monosan herbi®). salata. ječam.

a manjim delom preko korena. Gajena biljka Strna žita (izuzev ovsa) Količina primene 1.2.5 l/ha Vreme primene od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) kada kukuruz ima razvijenih 3-5 listova (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) u vreme intenzivnog porasta livadskih trava (faza bokorenja) i korova ili posle prvog otkosa Merkantilni i silažni kukuruz (bez poduseva) Livade i pašnjaci (bez leguminoza) 1. Usvaja se preko lisne mase.2.5 . Takođe. kukuruzu i na livadama i pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: 2. poznato je da u malim količinama 2.5 . hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis 50 .4-D (464 g/l preparata) DELOVANJE: 2.4–D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija (naročito u meristemskim tkivima).4–D deluje kao regulator rasta ćelija.5 – 3 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Slačica Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica juncea Chenopodium album C.Monosan herbi® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima.5 l/ha 2.4–D u obliku dimetilamonijuma (588 g/l preparata) ili 2. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva.

ječam. aptovina Gorčika poljska Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®).Dvornik ptičiji Dvornik veliki Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Poljska gorčika Obična gorčika Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus arvensis Sonchus oleraceus Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/KOSIDBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. može se primeniti najviše jednom. Tretirati po suvom. raž i kukuruz Livade i pašnjaci Dani određen vremenom primene 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 51 herbicidi . Za neke sorte jarog ječma ovaj preparat može biti fitotoksičan. Lontrel 100®). izuzev strnih žita i kukuruza. U toku jedne godine. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. mekopropa. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. dikambe (Plamen®). MCPA. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. Primena u ovsu se preporučuje uz smanjenu dozu (1 l/ha). dihlorpropa. na istom terenu. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. klopiralida (Pikogal plus. florasulama.

4-D u obliku 2. a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična 52 Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.8 l/ha Vreme primene tretirati kada kukuruz ima razvijena 4 lista.6 . PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene 0. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena.4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase.4-D-2 etilheksilestra (1040 g/l preparata) DELOVANJE: 2.0. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva.Moto® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: 2. a manjim delom i preko korena. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium .

Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. klopiralida (Pikogal plus. mekopropa. može se primeniti najviše jednom. jer može dovesti do smanjenja prinosa. izuzev strnih žita i kukuruza. Tretirati po suvom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 20 l 53 herbicidi . bromoksinila. U toku jedne godine. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. florasulama. na istom terenu. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. dihlorpropa. dikambe (Plamen®).Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®). Lontrel 100®). MCPA.

u uslovima hladnijeg i suvog vremena za suzbijanje palamide tretiranjem kada je korov u fazi 2–6 listova 15 g/ha + 0.1% okvašivača za suzbijanje palamide SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Kukolj njivski Prstenak poljski Smrduša obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva smrdljiva Mrtva kopriva njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Kamilica bezmirisna Bulka obična Ljutić obični Gorušica poljska Agrosthema githago Anthemis arvensis Bifora radians Brasica nigra Capsela bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Delphinium consolida Galeopsis tetrahit Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria chammomilla Matricaria indora Papaver rhoes Ranunculus arvensis Sinapis arvensis 54 .metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tribenuron . u uslovima toplog i vlažnog vremena tretiranjem kada su korovi u fazi 4–6 listova.1% okvašivača 25 g/ha + 0. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove.metil je selektivni. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS). Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselilna valina i izoleucina. translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron . PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene primena: Vreme primene kada je usev pšenice u fazi 3 lista. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. pa do formiranja drugog kolenca (faze 13-32 BBCH-skale tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista.Mural® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni.1% okvašivača 20 g/ha + 0.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g. zbog ispirljivosti. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2.SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Štavlji Cirsium arvense Rumex sp. 20g. fluroksipir . U toku jedne godine.4 D (Monosan herbi). 250g 55 herbicidi Oranjica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Ljubićica poljska Sisymbrium sophia Stelaria media Thlaspi arvense Veronica persica Viola arvensis . može se primeniti najviše jednom. na istom terenu. 100g.meptila ( Bonaca EC) NAPOMENA: Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa).

ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Zaustavljajući procese nastajanja acetolaktat sintetaze (ALS). Usvaja se lišćem i korenom korova i brzo se prenosi naviše i naniže u biljci. hybridum Galinsoga parviflora Helianthus annuus Hibiscus trionum Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium P. a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. soje i lucerke AKTIVNA MATERIJA: Tifensulfuron .u rano proleće pre početka vegetacije Lucerka SPEKTAR DELOVANJA : Širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Prstenak poljski Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konika obična Suncokret samonikli Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Ljutić njivski Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus blitoides A. persicaria Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Stachys annua 56 .5% 15 – 20 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0.1% 8 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0. retroflexus Anagalis arvensis Anthemis arvensis Chenopodium album Ch. polyspermum Ch.1% Vreme primene Kada je kukuruz u fazi 2 – 5 listova (faze 11 -15 BBCH skale) kada je soja potpuno razvila prvu trolisku (faza 11 BBCH) U drugoj godini ili starija . PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Soja Količina primene 10 – 15 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0.Okvir® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza.metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tifensulfuron-metil je selektivni.2% ili Alteox Wet 0.

boranija i sl. soja i lucerka Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 8 g. laktofena.MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi imazetapira (Ritam). ako je kukuruz formirao više od 5 listova. ako je usev pod stresom. zbog ispirljivosti. 15 g. 80 g 57 herbicidi . u kukuruzu sa podusevom (pasulj. fomesafena. ako su temperature u dužem periodu ispod 10 stepeni C.). ako su predhodno primenjeni zemljišni organofosforni insekticidi. na kosim i erozivnim površinama i kraškim poljima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. ako su temperature veće od 25 stepeni C. kukuruzu šećercu i kokičaru pre predhodne provere selektivnosti. 10 g.

kamilica u fazi 4 – 6 lisova. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju. Uljana repica * 0.2 – 0. kamilica u fazi 4 – 6 lisova. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Količina primene 0. a kada je palamida od faze rozete pa do visine 10 – 15 cm. Kada je usev od faze 2 lista.Pikogal plus® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem.6 listova.3 l/ha * U toku je proces registracije SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Suncokret divlji Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa–pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Helianthus annuus Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium 58 . pa do visine 10-15 cm (od faze 12 BBCH-skale).6 listova.2 – 0.4 l/ha Vreme primene Kad je palamida od fazi rozete pa do visine 10 – 15 cm. a ostali korovi u fazi 2. Izaziva reakcije tipa auksina. ostali korovi u fazi 2.

Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus aper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. 1 l 59 herbicidi . bromoksinila. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. bifenoksa NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. dihlorpropa. U toku jedne godine. na istom terenu. U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka. MCPA. 300 ml. uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.4-D (Monosan herbi®). grašak i mrkva. može se primeniti najviše jednom. fluroksipira. salata. mekopropa.

izazivajući poremećaj u rastu. 60 . Datura stramonium Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus spp.9 g/l preparata) DELOVANJE: Dikamba je selektivni.5 – 0. Usvaja se i preko lisne mase i preko korenovog sistema. Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac obični Mlečike Cirsium arvense Convolvulus arvensis Euphorbia sp.Plamen® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: Dikamba . Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima. žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta. translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 0.DMA (577. a korovi u fazi 2-6 listova SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štir obični Štir bljutavi Vijušac njivski Pepeljuge Tatula obična Konika obična Tušt obični Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Gorčike Čistac jednogodišnji Boca obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus retroflexus Amaranthus blitoides Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp.7 l/ha Vreme primene tretirati kada je kukuruz u fazi 2-5 listova. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja.

na istom terenu. . kukuruzu sa podusevom (pasulj. triklopira (Garlon 3A®). U toku jedne godine. 2. rimsulfurona. na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.4–D (Monosan herbi®). mekopropa.MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina nikosulfurona (Talisman®).). MCPA. 1 l 61 herbicidi NAPOMENA: NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. bundeva i dr. može se primeniti najviše jednom.

Brzo se usvaja lišćem i kreće se naviše i naniže kroz korovske biljke. dinja. translokacioni herbicid iz hemijske grupe cikloheksenona. šećerna repa. soja. suncokret. grašak. lucerke. krompir. dinje. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Suncokret. mrkva.2 l/ha (za suzbijanje sirka iz rizoma) 2 l/ha (za suzbijanje Agropyrum repens – pirevina obična) Vreme primene Posle nicanja useva. čime dolazi do blokade u sintezi masnih kiselina i zaustavljanja deobe ćelija. paprika. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: : Svračica crvena Proso korovsko Muhari Divlji sirak iz rizoma Pirevina obična Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Setaria spp. dinja. lubenice. paradajz. krastavac. Sorghum halepense Agropyrum repens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa herbicidima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova. crnog i belog luka. graška. lucerka. krompir Mrkva.Rafal® 120 koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje. paradajza. zaustavljajući njihov rast i razvoj. pasulja. šećerna repa. crni i beli luk. lubenica. grašak. kupus Količina primene (l/ha) 0. suncokreta. paprika. crni i beli luk. PRIMENA: Gajena biljka Soja. šećerne repe. 1 l. krastavac. mrkve.8 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih korova) 1. paradajz. kupus Dani određen vremenom primene 30 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. paprike. krastavca i kupusa AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) DELOVANJE: Kletodim je selektivni. Ovaj herbicid svoje delovanje ispoljava inhibicijom acetil CoA karboksilaze (ACCaza). kada su korovi u fazi 2 – 5 listova. lubenica. pasulj. krompira. 10 l 62 . NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom.

3 SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovska Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 63 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice . a kreće se ksilemom naviše ka listovima. Biljke niču. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene (l/ha) 0. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije Uljana repica 0.Rampa EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid.0. Inhibira biosintezu karotenoida. ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana.75 Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.2 . Biljke ga usvajaju korenom i izdankom.

Rampa EC® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja. što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos. Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®). metribuzina (Dancor 70 WG®). može se primeniti najviše jednom.6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha). Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp. na istom terenu. Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Rampa EC® (0. linurona (Galolin Mono). NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za uljanu repicu ukoliko se primenjuje na zemljištu koje nije dobro pripremljeno. imazetapira (Ritam®). U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. 1 l 64 . 300 ml. uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Raphanus raphanistrum Sinapsis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp.5-0. može se javiti izbeljivanje prolaznog karaktera. Ukoliko dođe do zanošenja kapi na susedne useve i zasade. U toku jedne godine.

5 l/ha (za aridno područje i zemljišta sa 1–3 % humusa) 1. a pre nicanja useva ili posle nicanja do trećeg lista kukuruza (faze 00 – 13 BBCH skale) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Štir obični Ambrozia pelenasta Taržučak obični Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik obični Dvornik veliki Tušt Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisiifolia Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Fumaria officinalis Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Portulaca oleracea Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum 65 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta .5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3 % humusa) Suncokret 1.5 – 2.5 – 2 l/ha Posle setve. U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze prekidanjem fiksacije CO2 i produkcije ATP i NADPH2. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 1. Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove.Rezon® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin (500 g/l preparata) DELOVANJE: Terbutilazin je selektivni translokacioni herbicid iz grupe triazina. Svoje delovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova. a pre nicanja useva Vreme primene Posle setve.

Rezon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. bentazona (Galbenon). 10 l 66 . 5 l. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (ispod 1 % humusa) u količini većoj od 4 l/ha preparata. kao i eksremno sušni uslovi ili vrlo niska temperatura zemljišta mogu umanjiti dejstvo preparata na korove. nikosulfurona (Talisman) i dr. dikambe (Plamen). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni). sulkotriona (Tangenta). Acetogal plus. klopiralida (Lontrel 100. Obilne padavine. Trophy EC). Pikogal Plus). suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 ml. 1 l.

Ritam® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Imazetapir (100 g/l preparata) DELOVANJE: Imazetapir je selektivni. Biljka ga usvaja lišćem i korenom i transportuje do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. nekrozom vršnog meristema i smanjenim porastom. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0. Inhibira enzim.8-1 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve. a pre nicanja ili posle nicanja useva u fazi 1-3 troliske SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Stršac obični Ovas divlji Svračica crvena Proso korovski Proso divlji Muhar sivi Muhar zeleni Sirak divlji (iz semena) Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Panicum miliaceum Setaria glauca Setaria viridis Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Lipica teofrastova Vijušac njivski Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Žavornjak obični Tatula obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Renika obična Slez crni Kamilica prava Vrbica Amaranthus retroflexus Abutilon theophrasti Bilderdykia convolvulus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Datura stramonium Galium aparine Hibiscus trionum Lepidium campestre Malva silvestris Matricaria chamomilla Polygonum amphibium 67 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji . čime se sprečava sinteza razgranatih aminokiselina. Simptomi se manifestuju hlorozom najmlađih listova. acetolaktat sintetazu. translokacioni herbicid iz grupe imidazolinona.

lucerka i detelina.u trećoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu.naredne godine posle primene mogu se sejati jara žita.u poslednjoj godini gajenja lucerke ne treba primenjivati preparate na bazi imazetapira. NAPOMENA: Ne sme se primnjivati na temperaturama višim od 20 0C i pri jakoj sunčevoj svetlosti. grašak. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. . može se sejati: pšenica. ječam. na istom terenu. pendimetalin (Zanat®) i trifluralin (Trefgal®).u jesen. može se primeniti najviše jednom. pasulj. soja.Ritam® Jednogodišnji širokolisni korovi: Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorčika obična Pomoćnica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Boca obična Kopriva mala Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sonchus oleraceus Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Xanthium strumarium Urtica dioica Višegodišnji širokolisni korovi: Štavelj obični Rumex crispus MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim herbicidima kao što su bentazon (Galbenon®). iste godine posle primene. Plodored: . . 1 l 68 . . U toku jedne godine.

Sedef® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo AKTIVNA MATERIJA: Fenoksaprop-p-etil (120 g/l preparata) DELOVANJE: Fenoksaprop-p-etil je selektivni herbicid. soje i suncokreta . koji spada u hemijsku grupu ariloksifenoksi propionata. Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Phalaris spp.1. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. Setaria viridis Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može mešati sa preparatima na bazi fluazifop-p-butila za pojačano delovanje na travne korove i pendimetalina (Zanat) i fomesafena za proširenje spektra delovanja na širokolisne korove u soji. 10 l 69 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu šećerne repe.2 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova Vreme primene Pre cvetanja useva. NAPOMENA: Manje količine preparata se primenjuju kada su korovi fazi 2 lista. Inhibira acetil CoA karboksilazu (ACCaza) i sprečava sintezu masnih kiselina kod trava. Tretiranje se može vršiti samo pre cvetanja useva. suncokret Količina primene 1 . soja. 300 ml.8 . suncokret Dani Određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. soja. 1 l. a veće kada su korovi u fazi prvog kolenca.2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova 1. kada su korovi u fazi od 2 lista do prvog kolenca SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: Vrste iz roda Alopecurus Stršac obični Ovas njivski Svračica crvena Proso korovsko Vrste iz roda Phalaris Muhar zeleni Divlji sirak iz rizoma Alopecurus spp. 5 l. Usvaja se primarno lišćem i kreće se naviše i naniže u biljci. PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa.

1.0. a kada su korovi u fazi 2-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.250® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima. kukuruzu.4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0.8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Strna žita (jara) 0.6 .8 l/ha 1 – 1. luku.8 – 1.5 – 2 l/ha 0.Starane .5 l/ha 1.8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0.4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media 70 . zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid).2 l/ha tretiranjem cele površine kada kukuruz ima 3-6 listova tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 stalnih listova. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0.8 .2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Kukuruz Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk 0. Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja.

5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0.8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1.Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0. Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp.4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova Abutilon theophrasti 71 herbicidi . Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1.

250® Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. cinodon . 1 l 72 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. može se primeniti najviše jednom. vinova loza. luk Dani određena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 300 ml. pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. ječam. NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke. na istom terenu.etila i florasulama. voće. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). zbog ispirljivosti. U toku jedne godine.Starane .4-D (Monosan Herbi).

Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove. PRIMENA: Gajena biljka Merkantilni i silažni kukuruz Količina primene Jednokratnom primenom: 1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova i višegodišnjih širokolisnih korova palamide i poponca) 1. a divlji sirak tek iznikao kada je divlji sirak visine 15-20 cm Vreme primene kada kukuruz ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH-skale) kada su korovi u fazi 2-6 listova kada je korov visine 15-20 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense 73 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza . Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS).5 l /ha Drugo tretiranje: 0. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina.Talisman® koncentrovana uljna suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) DELOVANJE: Nikosulfuron je selektivni.25 l/ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) Dvokratnom primenom: Prvo tretiranje: 0. Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom.75 l/ha kada su korovi 2-4 lista.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 5 l 74 . Esteron®). 2.Talisman® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Tatula obična Lubeničarka njivska Bulka obična Dvornik veliki Ljutić njivski Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Boca obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Datura stramonium Hibiscus trionum Papaver rhoeas Polygonum lapathifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Xanthium strumarium Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe (Plamen®).4-D-2-EHE (Moto®.4-D (Monosan herbi®). NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji). mezotriona. sulkotrion (Tangenta). 2. bentazona (Galbenon®).

što je rezultat inhibicije 4-hidroksifenil piruvatdioksigenaze. Svoje delovanje ispoljava u vidu izbeljivanja lisne mase i kasnije nekroze.1. kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova.1.5 l/ha 1 . a kada su korovi u fazi od 2-6 listova Posle nicanja useva. a pre nicanja useva Posle nicanja useva. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene (l/ha) 1 . Brzo se usvaja lišcem i korenom korovskih biljaka. poponca i divljeg sirka iz rizoma) SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Echinochloa crus-galli Jednogodišnji širokolisni korovi: Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Dvornik ptičiji Gorušica poljska Pomocnica obicna Čistac jednogodišnji Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Polygonum aviculare Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Cirsium arvense 75 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza . a takođe i klijancima sprečavajući nicanje korovskih biljaka.5 l/ha Vreme primene Posle setve. Korovi potpuno uginjavaju nakon dve nedelje od primene.Tangenta® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Sulkotrion (300 g/l preparata) DELOVANJE: Sulkotrion je selektivni. translokacioni herbicid iz grupe triketona. Aktivno se prenosi do mesta delovanja ksilemom i floemom i akumulira se u vršnom meristemskom tkivu izdanaka i korena korova. a divlji sirak visine 15-20 cm 1 l/ha + 1 l/ha Talisman® (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova: palamide. koji prodire u biljku i remeti metaboličke puteve delujući na sintezu biljnih pigmenata.

U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom . Acetogal Plus. kupusnjace.Tangenta® SPEKTAR DELOVANJA: Tangenta® + Talisman® Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 76 . a u normalnom plodoredu mogu se sejati ozima pšenica. ozimi ječam. krompir. grašak. Trophy EC) nikosulfurona (Talisman®) NAPOMENA: U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. pasulj. kukuruz.

Tezis® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Metsulfuron . translokacioni herbicid. čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina ( valin. izoleucin ) PRIMENA: Gajena biljka Pšenica . Kreće se naniže i naviše u biljci. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS). pa do zastavičara ( faze 13 – 39 ).1% okvašivača Vreme primene tretiranjem useva kada je u fazi najmanje 3 lista . ječam Količina primene 10 g/ha + 0.metil je selektivni.metil (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Metsulfuron . a korovi u fazi 2 – 4 lista SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha : Jednogodišnji širokolisni korovi : Prstenak poljski Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva crvena Vrapseme poljsko Kamilica prava Bulka obična Šilj Gorušica poljska Oranjica obična Stisnuša trava Anthemis arvensis Anagalis arvensis Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Lamium purpureum Lithospermum arvense Matricaria chamomila Papaver rhoes Pycris echiodes Sinapis arvensis Sysimbrium sophia Tlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Cirsium arvense Vrste korova koje dobro suzbija pri količini 10 g/ha uz dodatak okvašivača Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Vijušac njivski Dvornik ptičiji Bilderdykia convolvulus Polygonum aviculare 77 herbicidi Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu . Usvaja se lišćem i korenom. leucin.

Starane 250) Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Broćika lepuša Gallium aparine MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC). može se primeniti najviše jednom. 78 . dikmbe (Plamen) i mekopropa Praktična primena : Tezis + Bonaca EC. U toku jedne godine. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica . ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g. NAPOMENA: Na kraškim terenima i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) ne sme se primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir – meptila zbog ispirljivosti. 20g. Inkompatibilnost : Ne može se mešati sa herbicidima iz grupe sulfoniluree i insekticidima na bazi hlorpirifosa.Tezis® Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha sa 0. na istom terenu. 100g.4 l/ha preparatima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC.

Trefgal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Trifluralin (480 g/l preparata) DELOVANJE: Trifluralin je selektivni. polyspermum Ch. hybridum Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Stellaria media Stachys annua 79 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u suncokretu. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti). pre setve tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. kelj i karfiol 2-2. što kao krajnji ishod ima sušenje biljaka posle klijanja ili neposredno nakon nicanja. pasulju. Kao i ostali herbicidi iz grupe dinitroanilina inhibira obrazovanje mikrotubula. soji. paprike. PRIMENA: Gajena biljka Suncokret. paprika. translokacioni herbicid koji suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja. uljanoj repici i u rasadima paradajza. kupusa. retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Ch. pasulj i uljana repica Količina primene 1-1.5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) Vreme primene tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. pre rasađivanja Paradajz. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti). Usvaja se hipokotilom dovodeći do prestanka rasta korenovog sistema. soja. kelja i karfiola .5 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Muhar lepljivi Divlji sirak (iz semena) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis Setaria verticiliata Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konica obična Tušt obični Mišjakinja obična Čistac jednogodišnji Amaranthus blitoides A. kupus.

metribuzina (Dancor 70 WG®). može se primeniti najviše jednom. klomazona (Rampa EC ili Gamit 4-EC®).Trefgal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi izoproturona. pasulj. linurona (Galolin mono). suncokret. kao i na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) i onim koja su lakog mehaničkog sastava zbog moguće pojave fitotoksičnosti. U toku jedne godine. 1 l 80 . gomoljastom i lukovičastom povrću zbog viših ostataka i ograničenja u plodoredu. paradajz i uljana repica Paprika Kupusnjače Dani određena je vremenom primene 70 91 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji mladog povrća i u korenastom. napropamida. na istom terenu.

a najkasnije do razvijena 2 lista) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) 1. Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodičnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A.5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene Suncokret koristi se za tretiranje zemljišta pre ili posle setve.Trophy®. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida. Usvaja se primarno izdankom. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 81 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu . Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora. Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu. a pre nicanja useva (kada su korovi u fazi klijanja i nicanja. a sekundarno korenom biljaka koje niču.

Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm.Trophy®. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti.EC MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi sulkotriona (Tangenta) i flurohloridona. može se primeniti najviše jednom. na istom terenu. U toku jedne godine. ne sme se primenjivati na slabohumusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. suncokret Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 82 .

luku i grašku . duvanu. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Mišiji repak Stršac obični Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Alopecurus myosuroides Apera spica-venti Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis 83 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu. kupusu. tretirati zemljište posle setve/sadnje. translokacioni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. suncokretu. a pre nicanja useva. tretirati zemljište pre setve uz plitku inkorporaciju. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz i krompir Suncokret i soja Pšenica Količina primene 4-6 l/ha 4-6 l/ha 4-6 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje. paprici. Suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja i nicanja. tretirati zemljište posle setve. a u kasnijim fazama i do potpunog sušenja biljaka. tretirati zemljište posle setve/sadnje. krompiru. pšenici. a pre nicanja useva. soji. a pre nicanja useva ili posle nicanja useva pa do faze bokorenja tretirati zemljište pre rasađivanja. Duvan 5 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) 7 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) 5 l/ha 5 l/ha 4-6 l/ha Paradajz.Zanat® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Pendimetalin (330 g/l preparata) DELOVANJE: Pendimetalin je selektivni. paradajzu. a pre nicanja useva. paprika i kupus (iz rasada) Luk *Grašak * U toku je proces registracije tretirati zemljište pre rasađivanja. To dovodi do prestanka razvoja korenovog sistema. Podjednako dobro se usvaja i korenom i lišćem korova. Sprečavajući proces obrazovanja mikrotubula ova aktivna materija prouzrokuje prekid mitoze i deobu ćelija.

Papaver rhoeas Polygonum spp. na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu.Zanat® Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Palamida njivska (iz semena) Konica obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilice Bulka obična Dvornici Tušt obični Ljutići Gorčika obična Gorušica poljska Čistac jednogodičnji Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Cirsium arvense Galinsoga parviflora Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria spp. luka iz presadnica. a nakon 3 meseca od primene i ostali usevi u kojima se preparat primenjuje. kupus. može se primeniti najviše jednom. paprika. ranih sorti paprike. duvan Dani 42 63 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. korenastog povrća kao i u staklenicima i plastenicima. suncokret. 1 l 84 . grašak Kukuruz. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Luk. Portulaca oleracea Ranunculus spp. soja. na istom terenu. krompir. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1 % humusa). pšenica. Sonchus oleraceus Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica persica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. U toku jedne godine.

FUNGICIDI .

.

monokrotofos). Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. 10 kg i 20 kg 87 fungicidi . na istom terenu. dimetoat. sumpornom-krečnom čorbom. fosfamidon. preparatima na bazi propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). Mankozeb je preventivni fungicid. Deluje na veliki broj gljiva. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. 5 kg. 1 kg. od faze pred cvetanje pa do faze kada su bobice veličine graška (57-75 BBCH – skale). Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen Plamenjača (Plasmopara viticola) Količina primene 4 kg/ha Vreme primene Tretiranjem po potrebi.Adut® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fosetil aluminijum (350 g/kg preparata) + mankozeb (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Fosetil aluminijum je sistemični fungicid i deluje na pojačavanje pasivnih odbrambenih aktivnosti biljaka. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. čime se dobija efikasnija zaštita. 400 g. bordovskom čorbom. NAPOMENA: U toku jedne godine. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g. pre svega stvaranjem fenola kao odbrambenih jedinjenja biljke protiv infekcija. maksimalno se može primeniti tri puta u intervalu od 14 dana.

Akord® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu. a drugo u fazi punog cvetanja tokom vegetacije.) pepelnice (Erysiphe graminis ).03 + 0. 88 . Prodirući u biljno tkivo. ubrzo nakon ostvarene infekcije 7–14 dana pred berbu od početka klasanja do početka cvetanja Vinova loza 0.) i fusariuma klasa (Fusarium spp.i Penicillium spp. rđe (Puccinia spp.3 + 1 l/ha). u koncentracijama 0.03 + 0. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.2%) i odvojeno sa preparatom Dakoflo 720 (Akord + Dakoflo 720. pegavosti lista i fuzariuma klasa na pšenici. za suzbijanje prouzrokovača pepelnice. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.03% Breskva i kajsija Pšenica 0. a najkasnije po pojavi prvih simptoma preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) pepelnica (Uncinula necator) Količina/ koncentracija primene 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja.) crna pegavost (Alternaria solani). vinovoj lozi i pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. pegavosti lista (Septoria spp.2%).05–0. za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.075% 1 l/ha Paradajz 0. u koncentracijama 0.075% pre pojave bolesti (zaštita do prve berbe) *Registrovane su kombinacije ovog preparata sa: preventivnim preparatom Mankogal 80 (Akord + Mankogal 80. Takođe sa preparatom Galofungin 500 SC (Akord + Galofungin 500 SC u količinama 0. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. 0.75 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona. rđe.4 l/ha Jabuka čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp.). pre pojave oboljenja.

izvorišta voda i bunari) i kanalizacione mreže. najviše se može primeniti tri puta. pa treba sprečiti njihovo dospevanje u vode (vodotoci. šljiva. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Paradajz.NAPOMENA: Preparati na bazi tebukonazola štetni su za organizme u vodi. vinova loza. višnja. U toku jedne godine. 1 l 89 fungicidi . jezera. jabuka Pšenica Dani 7 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. riba i toplokrvnih životinja. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.OD uljana disperzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola.Akord® 060 . 5 l 90 . Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena . KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Prodirući u biljno tkivo. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena FS i WP formulacije. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.

Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. Prodirući u biljno tkivo. riba i toplokrvnih životinja. 5 l 91 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: .Akord® 025 . 300 ml. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 150 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena .FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (25 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene.

FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Prodirući u biljno tkivo. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.Akord® 060 . 5 l 92 . MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. riba i toplokrvnih životinja. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). 100 ml.

ubrzo nakon ostvarene infekcije *Kruška 2-3 kg/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. na istom terenu. kruška Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. ubrzo nakon ostvarene infekcije preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. posebno različite formulacije treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 200 g. Deluje na veliki broj gljiva.5 g/kg preparata) + mankozeb (640 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. NAPOMENA: U toku jedne godine. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. Probojem kroz biljno tkivo. Pre mešanja sa drugim preparatima. fosfamidon. sumporno-krečnom čorbom. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. bordovskom čorbom. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Mankozeb je preventivni fungicid.Akord® plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (37. maksimalno se može primeniti tri puta. dimetoat. čime se dobija efikasnija zaštita. preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. dihlorfos. monokrotofos). 20 kg 93 fungicidi . KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. 1 kg. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia pyrina) Količina/ koncentracija primene 2 kg/ha Vreme primene preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno.

paradajz. na istom terenu. šljiva. treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije (faze 19. a kada se steknu uslovi za zaražavanje Vinova loza pepelnica (Uncinula necator) crna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani) Sušenje lastara maline (Didymella applanata) 0. maksimalno se može primeniti tri puta. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0.4 kg/ha Paradajz 0. 500 g. Probojem kroz biljno tkivo.Akord® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu.075% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se kombinuje sa velikim brojem jedinjenja. malina Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. vinova loza.75 kg/ha Gajena biljka Višnja.75 kg/ha *Malina * U toku je proces registracije 0. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. NAPOMENA: U toku jedne godine. ukoliko se tretira samo jednom. kada su razvijena 3-4 lista (faza 13-14 BBCH – skale). 5 kg 94 .71 BBCH – skale). Iako nema podataka o nekompatibilnosti. a najkasnije pre sticanja uslova za širenje bolesti tokom vegetacije. 1 kg. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. pre pojave bolesti. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. pre njihovog mešanja sa drugim preparatima posebno različite formulacije. šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) Vreme primene od fenofaze cvetnog balona (faza 59 BBCH-skale) do punog cvetanja (faza 65/67 BBCH-skale) ili početkom cvetanja (faze 61-63 BBCH. vinovoj lozi i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. 100 g. preventivno. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.skale).

inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj gljive. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. U toku jedne godine.5 l/ha po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva karbendazima u preparatu ne sme se mešati sa drugim pesticidima. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. remeti deobu ćelija gljiva. Različiti mehanizmi delovanja ovih fungicida usporavaju razvoj rezistentnosti fitopatogenih gljiva. U biljci se kreće akropetalno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina primene Vreme primene 1. Prodirući u biljno tkivo. ksilemskim sprovodnim sudovima.Antre® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + karbendazim (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica.) pegavost lista i plevica (Septoria spp. Karbendazim je takođe sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. jako alkalne reakcije (Bordovska čorba) i jako kiselim preparatima u obliku EC formulacija (dimetoat. na istom terenu. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. 1 l 95 fungicidi .5 l/ha od početka klasanja do početka cvetanja (faze 51-61 BBCH skale) Šećerna repa 1.tubulina. najviše se može primeniti dva puta. a ujedno pružaju preparatu mnogo veću efikasnost u zaštiti. dihlorfos.) fuzarioza klasa (Fusarium spp . Inhibicijom sinteze ß. šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . heptenofos). Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.

1 l. klasanja i cvetanja.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina/ koncentracija primene Vreme primene 1. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica .) mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) pegavost lista i plevica (Septoria spp. NAPOMENA: U toku jedne godine. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.a pre početka širenja zaraze Tokom vegetacije po pojavi prvih simptoma Krajem klasanja i početkom cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Pri pojavi prvih pega na listu Šećerna repa 1.5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva tiofanat-metila u preparatu ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra. ksilemskim sprovodnim sudovima . odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. inhibicijom sinteze ß-tubulina. na istom terenu. 5 l 96 . inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. po pojavi prvih simptoma. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. Probojem kroz biljno tkivo. 300 ml. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.Antre® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. Remeti deobu ćelija gljiva. maksimalno se može primeniti dva puta. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. 100 ml. Tiofanat .) fuzarioza klasa (Fusarium spp . U biljci se kreće akropetalno.metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. ječam i šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.5 l/ha Tokom vlatanja.

5% 0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V. 97 fungicidi .5% 0. pirina) Koncentracija primene 0. povrća i hmelja AKTIVNA MATERIJA: 50% bakra iz bakar-oksihlorida DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos. U toku jedne godine. najviše se može primeniti dva puta u voću.75% Vreme primene tretiranjem u toku mirovanja vegetacije tretiranjem u vegetaciji do početka cvetanja tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije Breskva.75% 0. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije. dihlorvos.75% tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije tretiranjem samo posle cvetanja. višnja i trešnja Vinova loza Hmelj Krompir i paradajz 0. na istom terenu. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem samo posle cvetanja.5-0.Bakarni oksihlorid-50 kvašljivi prašak Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća. NAPOMENA: Prilikom poslednjeg tretiranja hmelja primenjuju se niže koncentracije.5-0. a za ostale namene nema ograničenja.75% 0. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan.75% 0. kajsija i badem šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i kovrdžavost lišća (Taphrina deformans) šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Pseudoperonospora humuli) plamenjača (Phytophthora infenstans) Šljiva. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom.

1 kg. 25 kg 98 .Bakarni oksihlorid-50 KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Hmelj. krompir i paradajz Vinova loza Voće Dani 14 28 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 75 g.

najviše se može primeniti tri puta.Balb® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (722 g/l preparata) DELOVANJE: Propamokarb hidrohlorid je sistemični fungicid sa izraženim protektivnim delovanjem. 300 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Paprika Lala Dani 14 35 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.25 % Vreme primene zalivanje rasada 3 dana pre rasađivanja i 2 puta zalivanje rasađenih biljaka zalivanje biljaka nakon nicanja ili presađivanja potapanje očišćenih lukovica u rastvor u trajanju od 15-20 minuta Krastavac 0. 1 l 99 fungicidi .15 % Lala (lukovice i rasad) 0. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Inhibira sintezu fosfolipida i masnih kiselina i samim tim ometa formiranje ćelijskih membrana gljive. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Paprika Patogen plamenjača paprike (Phytophthora capsici) plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis) poleganje rasada (Pythium spp. što dovodi do inhibicije u rastu micelije i spora.3 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim protektivnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače.) Koncentracija primene 0. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. na istom terenu. U toku jedne godine.

100 SC koncentrovana suspenzija Savremena formulacija najstarijeg protektivnog fungicida AKTIVNA MATERIJA: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar sulfat je protektivni fungicid. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. najviše se može primeniti tri puta u vinovoj lozi. sprečava klijanje spora. U toku jedne godine. patogeni ne razvijaju rezistentnost na ovo jedinjenje.Može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog perioda primene. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Vinova loza (stone sorte) Vinova loza (vinske sorte) Dani 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml .5% Vreme primene tretiranje posle cvetanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 2. Deluje nespecifično. a deluje i kao algicid i moluskocid. a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja NAPOMENA: Najmanje 21 dan posle primene. inhibicijom SH-enzima. po pojavi prvih pega primarnog zaražavanja. na istom terenu. ne dozvoliti pristup stoci na tretirane površine. 1 l. 5 l 100 .Bordovska čorba .

Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis) sušenje lastara maline (Didymella applanata) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Phytophthora infenstans) Količina/ koncentracija primene 0.35% Vreme primene u vegetaciji do faze “mišijih ušiju” Malina Vinova loza Krompir 0. najviše se može primeniti dva puta u voću. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena. a za ostale namene nema ograničenja.75 kg/ha tretiranjem tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja od početka cvetanja tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije.35% 2. 1 kg 101 fungicidi . na istom terenu. NAPOMENA: U toku jedne godine. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Voće Dani 7 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g.Cuprozin 35 WP kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Spiess-Urania Chemical GmbH Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća i povrća AKTIVNA MATERIJA: Bakar iz bakar-oksihlorida (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. 250 g.35% 0. dihlorvos.

NAPOMENA: Broj tretiranja u toku jedne godine nije ograničen.5 l/ha preventivno. Interval između dva tretiranja ne bi trebalo da bude duži od 14 dana. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva.5 l/ha 3 l/ha tretiranjem u polju. 102 . pre sklapanja redova u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja ili u staklari u fazi rasada (po ukorenjivanju) do početka zrenja preventivno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina primene 2 l/ha Gajena biljka Pšenica Patogen siva pegavost lišća i klasa (Septoria tritici. pre sticanja uslova za zaražavanje preventivno. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. S.Dakoflo® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (500 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični. nodorum) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) siva trulež (Botritys cinerea) Vreme primene tretiranjem tokom faza vlatanja i klasanja. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. a pre sticanja uslova za zaražavanje po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja od nicanja do pred vađenje krompira Šećerna repa Krompir 3 l/ha 3 l/ha Paradajz 3 l/ha 3. pre sticanja uslova za zaražavanje Kupus plamenjača (Peronospora parasitica) crna pegavost (Alternaria brassicae) plamenjača (Pseudoperanospora cubensis) plamenjača (Peronospora destructor) Krastavac Luk 2 l/ha 2-2. pre sticanja uslova za zaražavanje MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida.

šećerna repa. luk.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Kupus Krompir. pšenica Dani 7 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. 1 l 103 fungicidi . paradajz.

Gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. neposredno pre ili u fazi zelene tačke do pojave lišća. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne infekcije. a pre sticanja uslova za zaražavanje Šećerna repa Breskva 2 l/ha 0.5 l/ha Dakoflo 720 + Galmin 2 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Dakoflo 720 (2 l/ha) + Akord (0. a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda. Najveći broj tretiranja u toku jedne godine je 3 .Dakoflo® 720 koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i šećernoj repi AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (720 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični.35 % ili 2.površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata.5 l/ha Dakoflo 720 + 1 l/ha Nu-film 17 ili 2. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. preventivno.4 puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa Jabuka Breskva Dani 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l 104 . . protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja.brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s. NAPOMENA: Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno je pod sledećim uslovima: . sa intervalom između dva tretiranja od 7-12 dana. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen pegavost lista i čađava krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) Količina primene 2 l/ha Vreme primene u toku vegetacije.25-0. .rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje. sprečavajući glikolizu i produkciju energije.3 l/ha) za primenu protiv pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke. preventivno ili pri pojavi prvih simptoma oboljenja.

. najviše se može primeniti dva puta.5 l/ha Travnjaci 10 – 12 l/ha Vinova loza Malina 0. U toku jedne godine. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti patogena Botrytis cinerea.2% * U toku je proces registracije.) razne bolesti na travnjacima (Sclerotinia spp.i dr.Dional® 500 SC koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. oksidacija SH enzima.2% *Paradajz 0. Fusarium spp. po precvetavanju i tokom formiranja plodova (BBCH 63-73/75) preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije i to od precvetavanja do pred berbu tokom vegetacije i to neposredno pred i tokom cvetanja i početkom zrenja tretiranjem po otvaranju cvetova i drugog cvetnog buketa i drugo 10-15 dana kasnije Breskva i Kajsija Lešnik 0. povrtarstvu i travnjacima AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je nesistemični fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. tokom zrenja (BBCH 83 – 87) tokom cvetanja . na istom terenu. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida.) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) 1. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). Aktivni radikali kiseonika.0.15% Mrkva pegavost i trulež (Alternaria spp. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) monilia (Monilinia laxa) siva trulež (Botrytis cinerea) Koncentracija primene 0...1 . Rhyzoctonia spp.15% 0.1% 0. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Iprodion se može mešati sa većim brojem fungicida..kokica i drugo u fazi cvetanja tretiranjem plodova pred berbu. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. Fusarium spp. 105 fungicidi . Sclerotinia spp. ne sme se primenjivati sa fungicidima iz grupe dikarboksimida (prosimidon i vinklozolin).15% Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona.

mrkva.Dional® 500 SC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Malina. višnja Paradajz Vinova loza Dani 7 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 1 l 106 . lešnik.

8 kg/ha Vreme primene tokom vegetacije. NAPOMENA: Najveći dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne sezone je tri puta.5 – 1. Ova supstanca je komplementarna sa mankozebom i pojačava nivo biološke aktivnosti ovog klasičnog protektivnog fungicida.stone sorte Vinova loza . sa intervalom između dva tretiranja 14 dana pri smeni vlažnih perioda ili ukoliko se vrši navodnjavanje 7–10 dana.8 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.5 – 1. namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače u krompiru i u vinovoj lozi AKTIVNA MATERIJA: Zoksamid (83 g/kg preparata) + mankozeb (667 g/kg preparata) DELOVANJE: Zoksamid je protektivni fungicid koji ima specifično delovanje na fitopatogene gljive prouzrokovače plamenjača. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza .Electis® 75 WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Gowan Comercio International e Servicos Kombinovani. kontinuiranih padavina 5–6 dana. izazivajući poremećaj u strukturi mikrotubula i time onemogućujući normalnu deobu ćelija. preventivno pre sticanja uslova za infekciju. preventivno za sprečavanje sekundarnih infekcija Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) 1. U periodima dugotrajnih. osim sumpora i preparata kisele reakcije. preventivni fungicid. a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja tokom vegetacije.vinske sorte Dani 7 28 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 107 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . Gajena biljka Krompir Patogen plamenjača (Phytophthora infestans) Količina primene 1.

Fuzija® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Fungicid sistemičnog i protektivnog delovanja za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (375 g/l preparata) + hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Fuzija je kombinovani fungicid sa moćnim preventivnim i izraženim sistemičnim svojstvima. Inhibira više procesa: rast micelije, produkciju i klijanje spora, ometa formiranje ćelijskih membrana. Zbog kombinacije sistemičnog i preventivnog fungicida, a i višestrukog mehanizma delovanja, gljive gotovo nisu u stanju da na ovaj fungicid steknu rezistentnost. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka Krompir i paradajz

Patogen plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)

Količina primene 2,5 l/ha

Vreme primene u vreme klijanja spora kada se ostvaruje infekcija

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Ne sme se mešati sa uljanim preparatima ili preparatima koji sadrže ulje. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti tri puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir i paradajz Dani 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

108

Galofungin® 500 SC koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu

AKTIVNA MATERIJA: Karbendazim (500 g/l preparata) DELOVANJE: Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) bolesti tokom zrenja i na uskladištenim plodovima kod jabučastih vrsta (Monilia fructigena , Penicilium spp.i Gleosporium spp.) Koncentracija primene 0,06% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do punog cvetanja tokom tehnološke zrelosti, a najkasnije 15 dana pred berbu

Jabuka , kruška i dunja

0,06%

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka Višnja Jabuka, kruška i dunja

Dani obezbeđena vremenom primene 15

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l

109

fungicidi

Galofungin® T koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat - metil (450 g/l preparata) DELOVANJE: Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Koncentracija primene 0,05% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do precvetavanja

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat Galofungin T se može mešati sa ostalim pesticidima uz određena ograničenja. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) , preparatima na bazi bakra, jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (fosfamidon, dihlorfos, heptenofos). NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti parazita Monilinia laxa, ne sme se alternativno primenjivati sa fungicidima iz grupe benzimidazola. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Višnja Dani obezbeđena vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l

110

Kardinal® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Fluazinam (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fluazinam je fungicid sa protektivnim delovanjem. Aktivna materija izražava slabo kurativnu ili sistemičnu aktivnost. Deluje na mitohondrijsku oksidativnu fosforilaciju, inhibira klijanje spora, penetraciju hifa, rastenje i sporulaciju. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Krompir Patogen Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 0,3-0,4 l/ha Vreme primene Preventivno tretiranje tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi simptoma Primeniti pre uslova za razvoj infekcije od faze kada su razvijena tri lista (faza 13 - 83 BBCH – skale) ili neposredno posle pojave prvih simptoma

Vinova loza

1-1,5/ l/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim fungicidima i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito različitih formulacija, proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primeniti tri puta u krompiru i četri puta u vinovoj lozi. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir Vinova loza Dani 7 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l i 5 l

111

fungicidi

1 l. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene Gajena biljka Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. klasanja.5 g/l preparata) + hlorotalonil (250 g/l preparata) DELOVANJE: Propikonazol je sistemični fungicid. ječam. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. NAPOMENA: U toku jedne godine. Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. 300ml.) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim preparatima. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. cvetanja i/ili formiranja i nalivanja zrna (faze 31-71 BBCH skale) Prvo: od faze bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 25-32 BBCH skale) Drugo: od otvaranja rukavca zastavičara (faze 47-49 BBCH skale) Krajem klasanja do početka cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Od faze prvog kolenca do početka klasanja (faze 31-51 BBCH skale) Pšenica i ječam Plesni i trulež klasa (Fusarium spp . Zbog višestrukog mehanizma delovanja.) Siva pegavost lista i klasa (Septoria spp.Karika® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propikonazol (62. Hlorotalonil je nesistemični. na istom terenu. 10 l 112 . gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. sprečavajući glikolizu i produkciju energije.) Vreme primene U vreme vlatanja. 100 ml. maksimalno se može primeniti dva puta. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. 5 l. Probojem kroz biljno tkivo.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) siva trulež i bela trulež (Botrytis cinerea.5 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona kokica i drugo u fazi cvetanja prvo tretiranje u fazi butonizacije i drugo u punom cvetanju Suncokret 2. U biljci se kreće akropetalno. na istom terenu. odnosno deobu ćelija.5 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Kubik (2. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe derivata benzimidazola. ksilemskim sprovodnim sudovima. NAPOMENA: U toku jedne godine. Slerotinia spp.Kubik® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (175 g/l preparata) + karbendazim (87. Slerotinia) Koncentracija primene 2. suncokret Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). gradivnog proteina ćelijskog jedra gljiva. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva inhibirajući sintezu ß-tubulina. oksidacija SH enzima.5 l/ha) + Nu-film 17 (1 l/ha) za primenu protiv sive i bele truleži (Botrytis cinerea. 1 l 113 fungicidi .5 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida.) u usevu suncokreta. Aktivni radikali kiseonika. najviše se može primeniti dva puta.

Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. na istom terenu. NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti na benzimidazole i dikarboksimide Kubik plus ne treba koristiti alternativno sa fungicidima iz ove dve hemijske grupe jedinjenja. ksilemskim sprovodnim sudovima. monokrotofos). 100 ml. Remeti deobu ćelija gljiva. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. inhibicijom sinteze ß-tubulina. 1 l. dihlorfos. Tiofanat . U biljci se kreće akropetalno. šljiva Suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Višnja. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). heptenfos. oksidacija SH enzima.Kubik® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (167 g/l preparata) + Tiofanat – metil (167 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. 300 ml.2. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) i jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (dimetoat. 5 l 114 . *šljiva sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Siva trulež (Botrytis cinerea) Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) Prvo tretiranje u fazi belih balonakokica i drugo u fazi cvetanja Prvi tretman u fazi butonizacije i drugi tretman u fazi punog cvetanja Suncokret 2 . U toku jedne godine. Aktivni radikali kiseonika. maksimalno se može primeniti dva puta.5 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida.metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.

pirina) plamenjača (Polystigma rubrum) Količina/ koncentracija primene 0. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. po precvetavanju. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne ili sekundarne infekcije u toku vegetacije.2-0.25% Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) i crna pegavost (Phomophsis viticola) 0.2-0. ječam 3. u vreme porasta pupoljaka preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje tretiranjem.5 kg/ha 2 kg/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Mankogal 80 (2 l/ha) + Akord (0. po precvetavanju. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Šljiva 0. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu.25% Vreme primene u toku vegetacije. pre sticanja uslova za zaražavanje. Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V. preventivno. a pre sticanja uslova za sekundarnu infekciju početkom vegetacije.5 kg/ha Pšenica. u zavismosti od postojanja uslova za primarnu infekciju u toku vegetacije. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja.3 l/ha) za primenu protiv prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke! 115 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje. nodorum) rđa (Puccinia spp. Deluje na veliki broj gljiva. vinogradarstvu. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.Mankogal-80® kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesisitemični fungicid.) 2-2.5 kg/ha 2-2. preventivno. u zavisnosti od postojanja uslova za primarnu infekciju i/ili posle berbe u zavisnosti od postojanja uslova za infekciju i širenje oboljenja po pojavi prvih uljnih pega primarnih zaraza.2-0. čime se dobija efikasnija zaštita.25% Višnja i trešnja mrka pegavost lišća (Blumeriella jaapii) 0. a najkasnije po pojavi prvih simptoma tretiranjem u fazi vlatanja i klasnja. preventivno.25% Duvan Krompir i paradajz plamenjača (Peranospora tabacina) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infenstans) pegavost lista i klasa (Septoria tritici i S.

stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze. propamokarb-hidrohlorida (Balb®). 25 kg 116 . NAPOMENA: Najbolje zaštitno dejstvo je 14 dana. a ukoliko je neprekidno vlaženje 5-6 dana. 1 kg. duvan. najviše se može primeniti tri puta. dok je pri smeni vlažnih i toplih perioda ili pri navodnjavanju 7-10 dana. 250 g. ječam Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir i paradajz Jabučasto i koštičavo voće. cimoksanila. na istom terenu. dimetomorfa.Mankogal-80® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida (Bakarni oksihlorid-50). metalaksila-M. U toku jedne godine. pšenica.

) Količina primene 250 ml/100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja.Mankogal-FS® koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (430 g/l preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. čime se dobija efikasnija zaštita. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. riba i toplokrvnih životinja. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 15 l 117 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . Deluje na veliki broj gljiva. Gajena biljka Pšenica Kukuruz Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi.

Mankogal®-S prah za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. riba i toplokrvnih životinja. 25 kg 118 .vlažni postupak .uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena Kukuruz Šećerna repa gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi.suvi postupak . Deluje na veliki broj gljiva.zaprašivanje semena .zaprašivanje semena .uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. siva pegavost lišća (Cercospora beticola) i mrka pegavost (Phoma betae) 800 g/100 kg semena .). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene.vlažni postupak .) truleži (Fusarium spp. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. čime se dobija efikasnija zaštita. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) Količina primene 200 g/100 kg semena .suvi postupak . GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.

Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. 200 g. EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (dimetoat.Metod® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Kaptan (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Kaptan je nesistemik.) ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova (period oko mesec dana). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. NAPOMENA: Može ispoljiti blagu fitotoksičnost („kaptanove pege“) na plodovima nekih sorata jabuke (Vinesep) i kruške (Starking. zbog ispoljavanja fitotoksičnosti. 100 g. heptenofos). odnosno SH-enzima. Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama meša sa preparatima na bazi dimetoata. protektivnog delovanja. 1 kg. 5 kg. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 2 kg/ha Tokom perioda primarnih zaraza (10-78 BBCH skale) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. 500 g. U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen. 50 g. a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom i sumporno-krečnom čorbom. Sejman. 119 fungicidi Količina/ koncentracija primene . Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Boskovka i dr. Ne sme se primenjivati u zasadu jabuke sorte Crveni delišes i kruške Anžuj. dihlorvos.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10 g. 5 kg 120 . nesistemični fungicid. Inhibira disanje. EC formulacijama. jako alkalnim. Inhibira sintezu metionina i sprečava lučenje enzima neophodnih za infekciju. 500 g. 20 g. 100 g.2-0. kada postoje uslovi za infekciju MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima. preventivno. posebno različitih formulacija. na istom terenu. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom.25% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Od početka otvaranja lisnih pupoljaka. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. NAPOMENA: U toku jedne godine. 50 g. tako da gljive ne mogu razviti rezistentnost. odnosno SH-enzime. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. 1 kg. Pirimetanil je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. maksimalno se može primeniti dva puta.Nijansa®plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (560 g/kg preparata) + pirimetanil (80 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je protektivni.

cimoksanila. 121 fungicidi Količina/ koncentracija primene .Nijansa® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu. odnosno SH-enzima. 1 kg. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.5-1. 500 g. 10kg. 5 kg.2% Pre ostvarene infekcije Vinova loza Krompir 0. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. EC formulacijama. vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (650 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik. 200 g. jako alkalnim. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Jabuka i Vinova loza – stone sorte Vinova loza – vinske sorte Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. bakar-oksihlorida.8 kg/ha Pre ostvarene infekcije Pre ostvarene infekcije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa preparatima na bazi iprovalikarba. protektivnog delovanja. 20 kg. iprodiona. 100 g. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) 0. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom.2% 1.

Uobičajeni interval primene je nedelju dana KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Malina. Fungicid je najaktivniji u fazama intezivnog metabolizma biljke. 1 l 122 . laktaze…). na istom terenu. kutinaze. 100 ml. Uobičajeno je da se pre mešanja proveri njihova kompatibilnost. Na biohemijskom nivou ciljno mesto fungicida je sinteza metionina. pa početka sazrevanja (faze 68-81/83 BBCH skale) tretiranjem od početka cvetanja do punog cvetanja (faze 55-65 BBCH skale) *Jagoda. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Siva trulež (Botrytis cinerea) Siva trulež (Botrytis cinerea) tretiranjem u fazi od precvetavanja. NAPOMENA: U toku jedne godine. Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje emzima koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. *malina 2 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pehar se može mešati sa drugim preparatima. najviše se može primeniti dva puta.Pehar® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je fungicid iz grupe anilinopirimidina. Ovo je protektivni fungicid koji se kroz biljku kreće translaminarno. jagoda Vinova loza Dani 14 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.

123 fungicidi . 200 ml. a najkasnije kada se utvrdi zaraza 25% lisne površine Tokom vegetacije (faze 19-71 BBCH skale) Krompir 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne postoje posebna ograničenja. koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. pre ostvarene infekcije U vreme klijanja spora. maksimalno se može primeniti dva puta.Pehar® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (150 g/l preparata) i hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je sistemični fungicid iz grupe anilinopirimidina. Zbog višestrukog meha¬nizma delovanja. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Šargarepa Krompir Dani 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. Hlorotalonil je nesistemični. NAPOMENA: U toku jedne godine. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Luk Šargarepa Plamenjača luka (Peronospora destructor) Crna pegavost šargarepe (Alternaria dauci) Plamenjača krompira (Phytophthora infestans) Crna pegavost krompira (Alternaria solani) Preventivno. Pre mešanja sa drugim preparatima posebno sa različitim formulacijama. 1 l. kutinaze. laktaze…). Najaktivniji je u fazama intenzivnog metabolizma biljke. Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje enzima. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva krećući se translaminarno.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Lisne vaši (Aphididae) Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) Uvenuće pupoljaka i rodnih lastara (Didymella applanata) Štitaste vaši (Coccididae/Lecanididae Diaspididae) u fazi bubrenja pupoljka najkasnije do faze mišjih ušiju (faze 01-10 BBCH skale) pred kraj vegetacionog mirovanja. 5 l. pre početka bubrenja pupoljaka Breskva 2-3 % *Malina *Šljiva * U toku je proces registracije 2% 3% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima. Inhibira klijanje spora patogena. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. malina. 1 l. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. maksimalno se može primeniti dva puta. Takođe. breskva. obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje i na taj način poboljšava performanse tretiranja. šljiva Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. a najkasnije na početku pucanja pupoljaka tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja u fazi mirovanja.Plavo ulje uljna disperzija Kontaktno insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Bakar-oksihlorid (100 g/l preparata) + mineralno ulje (700 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar-oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. Ne sme se mešati sa sumporom. Mineralno ulje primenjeno u vreme kretanja vegetacije fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. i 10 l 124 . NAPOMENA: U toku jedne godine.

od dva prva lista (faza 12/102 BBCH-skale) Preventivno. pre sticanja uslova za zaražavanje. 20 l 125 fungicidi . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Krastavac Malina Krompir Vinova loza Dani 3 4 10 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. porast micelije. 10 l. 1 l.75 l/ha 0. kada se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja Preventivno. a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma oboljenja Malina 0. paradajz 0. od faze prvih lastara visine oko 60 cm. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu. Inhibira klijanje spora. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je tri puta. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.75 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i insekticida.75 l/ha Krastavac Krompir. vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (250 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. 50 ml.075% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Pepelnica (Uncinula necator) Sušenje lastara (Didymella applanata) Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) Po pojavi prvih pega primarnih zaraza Pre ostvarene infekcije. 100 ml. 5 l. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Preventivno.Promesa® koncentrovana suspenzija novo Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. a sprečava i obrazovanje spora. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0.

Nema podataka o nemogućnosti mešanja sa drugim preparatima. po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita 2. 100 ml. 200 ml. NAPOMENA: U toku jedne godine.) Siva pegavost lista i klasa pšenice (Septoria spp. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene Vreme primene Pšenica i ječam Pepelnica (Blumeria grmainis) Rđa (Puccinia spp. klasanja i cvetanja. po pojavi simptoma oboljenja Tokom vegetacije po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita Tokom fenofaze kraj klasanja i početak cvetanja (59-61 BBCH skale) Tokom vegetacije. 10 l. 5 l .Promesa® plus кoncentrovana suspenzija novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (80 g/l preparata) + hlorotalonil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. 1 l. maksimalno se može primeniti dva puta. 20 l 126 .) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) Tokom vlatanja.5 l/ha Tokom vegetacije i to preventivno za sprečavanje pojave i širenja oboljenja (13/15-45 BBCH skale) 2 l/ha Luk Plamenjača (Peronospora destructor) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima. Hlorotalonil je nesistemični fungicid. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.) Palež klasa strnih žita (Fusarium spp. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Pšenica i ječam Dani 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu (kompleks III). a sprečava i porast micelije. posebno različitih formulacija. Inhibira klijanje i obrazovanje spora. koji se vezuje za tiole iz ćelija gljiva za vreme klijanja i tako izaziva glikolizu. 300 ml. na istom terenu. fungistatično i fungicidno delovanje.

Kreće se i translaminarno. 100 ml. pre sticanja uslova za širenje oboljenja (BBCH 19-71) Vinova loza 0. 10 l i 20 l 127 fungicidi . a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije.2 l/ha Vreme primene Jabuka Višnja i šljiva Pepelnica (Podospaera leucotricha) Sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Pepelnica (Uncinula necator) Crna pegavost (Alternaria solani) Tokom vegetacije. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 0. Od fenofaze cvetnog balona (BBCH 59) do punog cvetanja (BBCH 65/67) Tokom vegetacije pre pojave oboljenja. 500 ml. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14). NAPOMENA: U toku jedne godine. maksimalno se može primeniti tri puta računajući i primenu svih drugih triazola i jedinjenja sa istim mehanizmom delovanja. na istom terenu. 1 l. i dimetoat).012% Krompir 0.Sekvenca® koncentrat za emulziju novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Deluje protektivno i kurativno. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. 5 l. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Jabuka Višnja i šljiva Dani 14 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom preventivnih fungicida i insekticida.013% 0. dihlorvos. uz prethodnu proveru kompatibilnosti. pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. 200 ml. 300 ml.

riba i toplokrvnih životinja. Kreće se i translaminarno. Deluje protektivno i kurativno. 1 l. 300 ml. ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. 10 l i 20 l 128 . Prilikom setve. Setvu treba obaviti neposredno nakon nanošenja preparata. 100 ml.Sekvenca® 030 FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (30 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. 5 l. 200 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje.) U toku dorade semena ili neposredno pred setvu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja proveriti njihovu kompatibilnost. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 200 ml/100 kg semena uz upotrebu 500700 ml vode Vreme primene Pšenica Glavnica (Tiletia tritici) Otkrivena gar (Ustilago nuda) Pegavost (Septoria spp. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14).

Tretiranjem od početka listanja pa do pojave šarka Preventivno. maksimalno se može primeniti četiri puta u vinovoj lozi (u intervalu od 10-12 dana) i tri puta u krompiru i paradajzu.5-3 kg/ha *U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. Mankozeb je protektivni fungicid. paradajz Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 30 g. fosfamidon. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Cimoksanil (40 g/kg preparata) i mankozeba (465 g/kg preparata) DELOVANJE: Cimoksanil je kontaktni ili lokal sistemik (ograničeni sistemik). Inhibira sporulaciju. dimetoat. (faze 19-71 BBCH skale) Preventivno. na istom terenu. NAPOMENA: U toku jedne godine. Deluje na veliki broj gljiva. sumpornom-krečnom čorbom. monokrotofos). čime se dobija efikasnija zaštita. 1 kg 129 fungicidi . preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. kada se steknu uslovi za ostvarivanje zaraze Krompir *Paradajz 2. tokom vegetacije. Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Deluje protektivno i kurativno.5-3 kg/ha 2. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2-3 kg/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost paradajza (Alternaria solani) Preventivno pre ostvarene infekcije.Vokal® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu. 300 g. bordovskom čorbom.

Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. 5 kg.3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) posle pojave prvih pega primarnog zaražavanja. vinske sorte vinove loze Stone sorte vinove loze Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. odnosno SH-enzima. Ne meša se sa Bordovskom čorbom. Cimoksanil je kontaktni fungicid – lokal sistemik koji deluje protektivno i kurativno. a za paradajz i krompir dva tretiranja sa intervalom od 14 dana između tretiranja. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je za vinovu lozu četiri puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. jako alkalnim. za sprečavanje širenja oboljenja Krompir. 200 g.5-3 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugima preparatima. naročito različitih formulacija. paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans) 2. paradajz. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. protektivnog delovanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju rezistentne sojeve na propineb. Inhibira sporulaciju. a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog i širenja oboljenja tokom vegetacije (faze 19-73 BBCH skale).Vokal® P vododisperzibilne granule novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu. preventivno. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 100 g. 1 kg. 10kg 130 . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. EC formulacijama. ratarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (470 g/kg preparata) + Cimoksanil (45 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik.

INSEKTICIDI .

.

15 % Nu-Film 17 Vreme primene u vreme masovnog piljenja larvi.075 % Abastate + 0. Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina.075 .075 % Abastate + 0. koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide.1 % Nu-Film 17 0. što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa.075 % Abastate ili 0.05 % Abastate ili 0. u fenofazi precvetavanja Krompir u vreme masovnog piljenja larvi Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru trips (Frankliniella occidentalis) u vreme masovnog piljenja larvi Malina eriofidna grinja lista (Phylocoptes gracilis ) obični paučinar (Tetranychus urticae ) po pojavi pokretnih formi Paradajz u zaštićenom prostoru u vreme prve pojave jedinki 133 insekticidi . SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kruška Štetna vrsta obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) Količina/ koncentracija primene 0.1 % Abastate +0.1 % Nu-Film 17 0.15 % Nu-Film 17 0. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane.05 % Abastate ili 0. čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom.Abastate® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu.75 l/ha Abastate + 1 l/ha Nu-Film 17 0.075 % Abastate + 0.0.75 l/ha Abastate ili 0.3 % Galmin ili 0.05 % Abastate + 0.3 % Galmin 0.075 % Abastate ili 0.05 % Abastate +0. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda. povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Abamektin (18 g/l preparata) DELOVANJE: Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu. u fenofazi precvetavanja Jabuka crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) po pojavi prvih pokretnih formi.

dvojno pakovanje Abastate 100 ml+ Nu-Film 17 100 ml 134 . kao i preparatima izrazito bazne i kisele reakcije. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela.Abastate® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa fungicidima na bazi sumpora i kaptana. jabuka. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Kruška. Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 280C. najčešće u koliko se primeni tri dana pre ili posle obavljenog tretiranja fungicidima na bazi ditianona ili kaptana. 1 l. maline i u ukrasnom bilju. jabuke. malina Krompir Dani 3 14 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. U toku jedne godine. a jednom u krompiru. NAPOMENA: U kombinaciji sa rafinisanim mineralnim uljem može doći do blagih simptoma rđe na pojedinim sortama kruške. Kod pojedinih sorti jabuke prolazna pegavost plodova može nastati kao posledica primene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene. najviše se može primeniti dva puta u zasadu kruške. karanfila ili kalanhoja. na istom terenu. Fitotoksičan je za pojedine vrste ukrasnih paprati i može izazvati pege ili oboljenja na listovima begonija.

cipermetrin. a za mleko 7 dana posle primene preparata.Barricade EC 20 koncentrat za emulziju Insekticid za suzbijanje muva u stočarskim objektima AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana.5% (50 ml u 10 l vode). Tretiranje treba ponoviti kada se populacija insekata ponovo pojavi. SPEKTAR DELOVANJA: Mesto primene Stočarski objekti Štetočina odrasle jedinke muva (Diptera: Muscidae) Količina i način primene 0. . GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml 135 insekticidi NAPOMENA: Da bi se postiglo zadovoljavajuće delovanje upotrebiti 5-10 l razblaženog preparata za tretiranje površine od 100 m2. usled koga kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. prskanjem zidova. opreme i valova dok se ne nakvase KARENCA: Za meso tretiranih životinja 28 dana. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. Aplikacija preparata se vrši standardnim prskalicama.

Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. keleraba Šećerna repa 0. NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi.Cipkord 20 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana.3 l/ha lisne sovice (Mamestra spp. Stariji larveni stupnjevi (larve četvrtog i petog stupnja gusenica pomenutih vrsta leptira) nisu dovoljno osetljivi na ovaj preparat primenjen u preporučenim količinama.03 % Vreme primene 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u toku masovnog pilenja gusenica Kupus.). kelj. cipermetrin. 136 . Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. karfiol. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).15-0. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella) lisne sovice (Mamestra spp. usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. na istom terenu. U toku jedne godine. Preparat se može mešati sa velikim brojem insekticida sa drugačijim mehanizmom delovanja u cilju poboljšanja efekta i smanjenja razvoja rezistentnosti štetnih insekata.15-0. veliki kupusar (Pieris brassicae) Količina/ koncentracija primene 0.015-0.) 0.3 l/ha u toku masovnog pilenja gusenica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. najviše se može primeniti dva puta.

100 ml 137 insekticidi . kelj. keleraba Šećerna repa Vinova loza Dani 28 35 56 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus. karfiol.

Dimetogal® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija

Insekticid širokog spektra sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem

AKTIVNA MATERIJA: Dimetoat (400 g/l preparata) DELOVANJE: Sistemični insekticid iz grupe organofosfata. Na insekte može da deluje kontaktno, preko integumenta ili digestivno, u toku ishrane. Po mehanizmu delovanja ovo jedinjenje je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Jabuka i dunja Štetna vrsta jabukina osa (Hoplocampa testudinea), lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis devecta, D. plantaginea), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae) jabukin moljac (Hyponomeuta malinellus) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) miner okruglih mina (Leucoptera scitella) miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Kruška kruškina osa (Hoplocampa brevis) lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis pyri) obična kruškina buva (Psylla pyri) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Breskva i kajsija breskvina muva (Ceratitis capitata), breskvine vaši (Myzus persicae, M. varians, Brachycadus persicae, B.schwartzi) breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta), 0,075 - 0,1 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % Koncentracija primene Vreme primene u fenofazi precvetavanja na početku formiranja prvih kolonija 0,075-0,1 % kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu pri pojavi prvih guseničnih gnezda, pre i posle cvetanja 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica U vreme leta leptira i početka piljenja gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u fenofazi precvetavanja na početku formiranja kolonija posle cvetanja u vreme registrovanja pojave 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u vreme pojave imaga posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta,

0,15 - 0,2 %

0,05 - 0,07 % 0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,20 %

138

Gajena biljka Trešnja i višnja

Štetna vrsta trešnjina muva (Ragoletis cerasi), trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae)

Koncentracija primene 0,05 - 0,075%

Vreme primene u vreme pojave imaga i pri početku piljenja larvi na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu u fenofazi precvetavanja posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo imaga nakon piljenja larvi posle pojave imaga

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

Šljiva

voćne ose (Hoplocampa flava, H. minuta), lisne vaši (Brachycaudus helichrysi, H. pruni, Phorodon humuli),

Šećerna repa

crna repina vaš (Aphis fabae), buvač (Chaetocnema tibialis), repina muva (Pegomyia hyosciami), buvač (Chaetocnema tibialis), tripsi (Trips tabaci, Haplotrips tritici, Limothrips cerealium), lisne vaši (Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum), lisne vaši (Aphis fabae, A.nasturti, A frangulae, Macrosiphum euphorbiae), duvanov trips (Trips tabaci), crna repina vaš (Aphis fabae), breskvina lisna vaš (Myzus persicae), kupusova vaš (Brevicoryne brassicae), buvač (Chaetocnema tibialis), običan paučinar (Tetranychus urticae), duvanov trips (Trips tabaci) lisne vaši (Myzus persicae, M. nicotianae) lisne vaši (Aphis forbesi, A. idaei, A.ruborum, Amphorophora idaei, Chaestosiphon fragaefoli), jabukin smotavac (Cydia pomonella-I generacija), lisne vaši (Hyalopterus pruni), breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta),

0,075 - 0,1 %

Strna žita

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

kada se utvrdi prisustvo na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo

Krompir Povrtarski usevi

0,075 - 0,1 %

na početku formiranja prvih kolonija posle pojave imaga kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na listu

Duvan Jagoda, malina i kupina Orah

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

odmah posle rasađivanja pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija suzbijanje prve generacije, tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme kada se feromonskim klopkama uhvati ukupno 20 imaga pre ili neposredno posle cvetanja, u zavisnosti od registrovanog leta leptira

0,15 - 0,2 %

Badem

0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % 0,1 - 0,15 %

Maslina

maslinina muva (Daucus oleaei) maslinin moljac (Prays oleae)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa insekticidima iz grupe regulatora rasta, zbog proširenja spektra delovanja. Treba izbegavati mešanje sa preparatima izuzetno bazne i kisele reakcije.

139

insekticidi

Dimetogal®
NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Duvan Voće Povrće (izuzev luka), krompir Šećerna repa, strna žita, maslina Luk Dani 14 21 28 42 63

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l

140

Elisa® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta
AKTIVNA MATERIJA: Buprofezin (440 g/l preparata) DELOVANJE: Buprofezin prvenstveno deluje na juvenilne stadijume cikada, štitastih i leptirastih vaši, kao i nekih vrsta eriofidnih grinja. Ovo je kontaktni insekticid koji zbog svoje umerene isparljivosti efekat ispoljava i gasnom fazom, omogućujući bolje dospevanje aktivne materije do ciljnog mesta. Simptomi trovanja manifestuju se u toku presvlačenja jedinki štetnih vrsta insekata i grinja. SPEKTAR DELOVANJA:
Gajena biljka Krastavac i paradajz (u zaštićenom prostoru) Malina Vinova loza Štetna vrsta bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) eriofidne grinje (Phyllocoptes gracilis ) cikade (Scaphoideus titanus ) eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) Ukrasno bilje i šiblje u rasadnicima u zaštićenom prostoru štitaste vaši (Unaspis euonymi i Carulaspis juniperi) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0,025-0,05 % 0,06 % Vreme primene pri pojavi prvih nimfi po pojavi pokretnih formi prvo prskanje obaviti po pojavi prvih larvi cikada a drugo 10 – 14 dana kasnije u vreme formiranja lisne mase, sa pojavom prvih grinja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja

0,05 %

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom insekticida i fungicida (neutralne, blago kisele i blago bazne reakcije). Treba izbegavati mešanje sa bordovskom i sumporno krečnom čorbom. NAPOMENA: Pri velikoj brojnosti jedinki štetnih vrsta preporučuje se kombinacija sa Nu-Film 17 (0,15 %). U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta u krastavcu, paradajzu, malini i vinovoj lozi, a četiri puta u ukrasnom bilju i žbunju. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Paradajz, krastavac Malina, vinova loza Dani 3 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l
141

insekticidi

0,06 %

Etiol prah 5® prašivo za neposrednu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid za zaštitu povrća

AKTIVNA MATERIJA: Malation (50 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi, malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson, koji je nosilac bioaktivnosti. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno. SPEKTAR DELOVANJA:
Upotreba u skladištima Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva Kupus i ostale kupusnjače Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) lisne vaši (Aphididae), kupusne stenice (Eurydema oleracea, E. ornata) lisne vaši (Aphididae) buvači (Halticinae) Paradajz, paprika, duvan lisne vaši (Aphididae) tripsi (Tripidae) 20-30 kg/ha Količine primene 20-30 kg/ha 20-30 kg/ha Vreme primene tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje se sme vršiti samo do početka formiranja glavice tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje vršiti po pojavi imaga tretiranje vršiti do dve nedelje po rasađivanju

Rotkvica, cvekla, uljana repica

20-30 kg/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa bakarnim i fungicidima alkalne reakcije. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za osetljive vrste cveća i krastavac u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici). U toku jedne godine, može se primeniti više puta, po potrebi, sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva, rotkvica, cvekla, paradajz, paprika, uljana repica Kupus i ostale kupusnjače Duvan Dani

14 21 35

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g
142

Deluje kontaktno.Etiol prah parfimisani® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za suzbijanje insekata u domaćinstvima i javnim zgradama AKTIVNA MATERIJA: Malation (30 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g 143 insekticidi . Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. mrava (Hymenoptera: Formicidae). digestivno i respiratorno. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Primenjuje se posipanjem uobičajenih mesta gde se insekti zadržavaju ili prolaze. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Insekticid je namenjen suzbijanju bubašvaba (Dictyoptera: Blattidae). koji je nosilac bioaktivnosti. stenica (Hetroptera: Cimicidae) i buva (Siphonaptera).

SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Za tretiranje zrna pšenice. T. Deluje kontaktno. digestivno i respiratorno. kukuruzni žižak (S. Najveći broj tretiranja u istom objektu je jednom. koji je nosilac bioaktivnosti. žitni moljac (Sitotroga cerealella). a sadržaj vlage zrnastih proizvoda koji se zaprašuju ne sme biti veći od 14%. confusum. pirinča i mahunarki Štetna vrsta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus). ječma. T. žitni žižak (Sytophilus granarius). raži. madens) Količine primene 100 g preparata na 100 kg zrnaste robe Vreme primene direktnim zaprašivanjem u toku elevacije NAPOMENA: Ne sme se koristiti za zaštitu uskladištenih uljarica. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.Etiol specijal® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe AKTIVNA MATERIJA: Malation (10 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. mali brašnari (Tribolium castaneum. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. ovsa. pirinčani žižak (S. kukuruza. zeamays). Unošenje robe u tretirana prazna skladišta je dva dana posle tretiranja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE UPOTREBE (KARENCA): 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 144 . oryzae).

koji je nosilac bioaktivnosti.2% Vreme primene na početku piljenja gusenica.2-0. digestivno i respiratorno. u količini od 7-8 l tečnosti na 100 m2 prostora primenjuje se 2 dana pre unošenja proizvoda tretiranjem podova i zidova MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije. plastenicima.3% Koncentracija primene 0. pre ubušivanja u plodove u vreme razvoja kolonija vaši posle pojave imaga u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata kada se utvrdi prisutsvo pokretnih formi 0. žitni moljac (Sitotroga cerealella) 0. tripsi (Thripidae) Ukrasno bilje lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) pokretne forme crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) Tretiranje praznih skladišta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus).Etiol tečni® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za primenu u staklenicima.25% 0. petunije) zbog moguće fitotoksičnosti.25% 0. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson.). kao i za tretiranje osetljivih vrsta cveća (orhideje. na otvorenom i u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Malation (600 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. graškov žižak (Bruchus pisorum).15-0. lisne vaši (Aphididae).15-0.2-0.3% 0.2-0. buvači (Halticinae). 145 insekticidi .3% emulzija.15-0. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za tretiranje krastavca u zatvorenom prostoru. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisne vaši (Aphididae) Kupus i ostalo povrće kupusne stenice (Eurydema spp. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Deluje kontaktno. krasulje.

300 ml. 1 l 146 . lisnato povrće Dani 7 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac u polju Jabuka.

Etiol ULV® tečnost za primenu u ultra malim zapreminama ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid za zaštitu ratarskih kultura i šuma primenom sa zemlje ili iz vazduhoplova AKTIVNA MATERIJA: Malation (950 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Lucerka Voće Strna žita Dani 14 21 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 l 147 insekticidi . najveći broj tretiranja je dva puta. Deluje kontaktno. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.6-1 l 0.6-1 l Vreme primene u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi posle pojave imaga NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. ječam. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. ovas Lucerka Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) žitna pijavica (Eulema melanopus) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) Količine primene 0. digestivno i respiratorno. U toku jedne godine. sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana. SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Šume. zasadi voća Pšenica. na istom terenu. koji je nosilac bioaktivnosti.6-1 l 0.

minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella).15 % tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka.15 % tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp.15 % 0. Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem.) minera okruglih mina (Cemiostoma scitella). SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Količina/ koncentracija primene 0.) cikade (Cicadina) 0. kajsija i badem Orah Vinova loza mali mrazovac (Operophthera brumata) breskvin smotavac (Cydia molesta) breskvin moljac (Anarsia lineatella) jabukin smotavac (C.) Trešnja i višnja Breskva.15 % 0.1-0. tretiranjem na početku piljenja larvi u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta tretiranjem na početku piljenja larvi 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem prilikom formiranja prvih kolonija tretiranjem po pojavi imaga tretiranjem po pojavi larvi cikada Strna žita 1 l/ha 1-1.15 % 0.15 % 0. ratarstvu.5 l/ha 148 . patuljastog minera (Stigmella malella) mali mrazovac (Operophthera brumata) Šljiva šljivin smotavac (Cydia funebrana) 0. sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana) lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) stenice (Eurigaster spp.1-0.Fenitrotion 50 EC koncentrat za emulziju Kontaktni preparat za suzbijanje štetnih insekata u povrtarstvu.5 l/ha 1-1.1-0.15 % tretiranjem u vreme leta leptira i na početku piljenja gusenica tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp. pomonella) žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella).1-0.1 % Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae) lisne buve (Psyllidae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) Vreme primene tretiranjem na početku formiranja kolonija 0. voćarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.

.5 l/ha Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae). Phytonomus spp. buvači (Halticinae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) Vreme primene po pojavi prvih kolonija po pojavi imaga tretirati kada je repa u fazi nicanja do razvijena 2-3 lista.5 l/ha 1. kruška. 1 l 149 insekticidi . NAPOMENA: U toku jedne godine.5 l/ha 1 l/ha po pojavi imaga MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije. šljiva. rilaši (Sitona spp. buvači (Halticinae) kupusne stenice (Eurydema spp. šećerna repa.). detelina Dani 28 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. višnja Vinova loza. na istom terenu. kupusnjače Žita. najviše se može primeniti 3 puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. trešnja.) buvači (Halticinae) 1-1.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Količina/ koncentracija primene 1 l/ha 1. a brojnost imaga na nivou praga štetnosti po pojavi imaga Lucerka i crvena detelina Kupusnjače lucerkina buba (Phytodecta fornicata). lucerka.

Fobos EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.075 l/ha 0.02-0. bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0.05% 0. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu. crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).02-0.05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae). žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella).02-0.03% 0.05% 0.2-0.3 l/ha 0. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida. jabukin smotavac (Cydia pomonella).02 % 0. žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis).3-0.02-0. Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu u proleće.15 l/ha 0.1-0.05% 0.5 l/ha 150 . na početku piljenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 7-8 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazovanja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog piljenja larvi na početku piljenja.04-0.05% 0. žičnjaci.02-0. larve skočibuba (Elateridae) 0.05% 0. lozine grinje (Calepitrimerus vitis) Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae).05% 0. lisni mineri (Lyonetidae).02% 0. a pre ubušivanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom običan paučinar (Tetranychus urticae).

kupusnjače Jabuka.2-0.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja gusenica.075 l/ha 0.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis). pasulj. šećerna repa (lišće za silažu). kruška.15 l/ha 0.5 l/ha 0.1 l/ha 0. žičnjaka. pasulj Duvan. ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm). 5 l. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekcida drugačijeg načina delovanja. crna repina vaš (Aphis fabae). NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. 100 ml. 10 l 151 insekticidi . lisnih sovica.2-0. žitne pijavice. na istom terenu. najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca.3-0. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri). paradajz (u polju i stakleniku) Krompir. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene.05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija na početku piljenja larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0. U toku jedne godine. kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae). običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0.02-0. lisnih vašiju. paradajz. žičnjaci. 300ml. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. 50 ml.2 l/ha 0. bele leptiraste vaši.1 l/ha 0.1-0. repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac.15 l/ha 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac. 1 l.3 l/ha 0.

NAPOMENA: Na istom zemljištu setva semena tretiranog sa preparatima na bazi karbosulfana. bendiokarba i metiokarba može se obavljati samo jednom u toku dve godine. opreme i uređaja. larve gundelja (Melolonthinae) Količina primene 1.Furadan 35 ST® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom primene. Prevashodno je kontaktni. Preparate mogu primenjivati samo organizacije koje. Jedinjenje svoj sistemični efekat ispoljava krećući se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). uz dodatak 200-300 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 300 ml. 1 l 152 .5 l/100 kg semena 4 l/100 kg semena 2 l/100 kg semena Vreme i način primene tretiranjem semena neposredno pred setvu. benfurakarba. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Suncokret Štetna vrsta kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera) žičnjaci. furatiokarba. karbofurana. ali i insekticid koji do mesta delovanja dospeva ingestijom. u pogledu kadrova. larve skočibuba (Elateridae) grčice.

po stručnosti. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 1 l 153 insekticidi . u redove* *Ovim tretiranjem smanjuje se napad sive kukuruzne pipe i repinog buvača MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa materijama izrazito bazne reakcije. larve skočibuba (Elateridae) repin buvač (Chaetocnema tibialis) Količina primene 4-6 l/ha Vreme i način primene tretiranje istovremeno sa setvom. Preparat mogu primenjivati samo organizacije koje. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe otrovnosti. u redove* Šećerna repa 4-6 l/ha tretiranje istovremeno sa setvom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene. Jedinjenje se usvaja od strane biljke i kreće se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). larve skočibuba (Elateridae) sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) žičnjaci. jednom u toku dve godine.Furadan 350 F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. NAPOMENA: Maksimalno se može primeniti. dok na nadzemne insekte deluje digestivnim putem. Deluje kao kontaktni zemljišni insekticid. opremi i uređajima. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz (izuzev silažnog kukuruza i kukuruza šećerca) Štetna vrsta žičnjaci.

SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana) sivi grozdov smotavac (Eupoceilia ambiguellia) cikade (Sccaphoicleus titanus) žitna pijavica (Eulema melanopus) Količina/ koncentracija primene 0. Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. najviše se može primeniti jednom.015 % Strna žita 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Žita Jabuka. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida.Fury 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem AKTIVNA MATERIJA: Zeta-cipermetrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana. zeta-cipermetrin. 100 ml. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa.1 l/ha pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem preparata (izuzev sa izuzetno alkalnim i kiselim preparatima).015 % Vreme primene 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica Vinova loza 0. vinova loza Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbedjuje povoljnu dugotrajnost delovanja. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. NAPOMENA: U toku jedne godine. usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. 5 l 154 . na istom terenu.01-0.01-0.

najviše se može primeniti jednom. luk. digestivno i respiratorno. 20 kg 155 insekticidi . kukuruz. krompir. Deluje kontaktno. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. kukuruz. sadnjom ili rasađivanjem tretiranjem u redove istovremeno sa setvom. krastavac Mrkva. kupusnjače. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem.Galition G 5® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (47 g/kg preparata) + malation (3 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organo-fosforni insekticidi. luk. sadnje ili rasađivanja tretiranjem u redove neposredno pred ili istovremeno sa setvom. mrkva. uljana repica. larve gundelja – grčice (Melolonthinae). SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Strna žita. koji je nosilac bioaktivnosti. krastavac Štetna vrsta rovac (Gryllotalpa gryllotalpa). 1 kg. šećerna repa. sadnjom ili rasađivanjem larve skočibuba (Elateridae) 20-25 kg/ha NAPOMENA: U toku jedne godine. uljana repica Paradajz. paradajz. kupusnjače. larve podgrizajućih sovica (Noctuidae) Količina primene 40 kg/ha 20-25 kg/ha Vreme i način primene tretiranjem cele površine pre setve. Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Strna žita. šećerna repa. krompir Dani obezbeđen vremenom primene 45 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g. na istom terenu.

C. pyrisuga) 1-2% 3-4% 5% Šljiva štitasta vaš (Parthenolecanium corni) 3-4% 5% šljivina brašnasta vaš (Hyalopterus pruni). odnosno na početku formiranja prvih kolonija vašiju u fazama razvoja pupoljaka. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo. U koncentracijama preporučenim za primenu u sezoni (letnje tretiranje) ovaj preparat obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje sredstava za zaštitu bilja. odnosno na početku formiranja prvih kolonija vaši u fazama razvoja pupoljaka. do faze kade su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. pri razvoju lišća 2-2. i na taj način poboljšava performanse pesticidnih tretmana. kada se utvrdi prisustvo. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. mala šljivina vaš (Brachycadus helichrysi) Breskva štitasta vaš breskve (Eulecanium persicae) 1-2% 3-4% 5% 156 . pri razvoju lišća u fazama razvoja pupoljaka. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje). do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljka rano u proleće. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 3-4% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka. zelena migratorna jabukina vaš (Rhopaloshum insertum) Kruška obična i velika kruškina buva (Cacopsylla pyri.5% 1-2% zelena vaš jabuke (Aphis pomi).Galmin® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko i letnje tretiranja voćaka i vinove loze AKTIVNA MATERIJA: Mineralno (parafinsko) ulje (860 g/l preparata) DELOVANJE: Primenjeno u vreme kretanja vegetacije mineralno ulje fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja.

5% 1-2% Maslina medić masline (Saeisstia oleae) 1-2% Smokva medić smokve (Ceroplastes rusci) 1-2% Agrumi (limun. lišću i plodovima 1. Pri tretiranju stabla voćaka i čokota vinove loze moraju biti dobro okupani. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje).5-2. da bi se izbegla opasnost od izmrzavanja. grejpfrut.5-2. voće) Zimsko tretiranje Dani 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. 5 l . grančicama. Cuprozin 35 WP). Letnje tretiranje se ne sme izvoditi u toplijem delu dana. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Letnje tretiranje (citrusi. fortunela) štitasta vaš narandže (Iceria purchasi) štitasta vaš agruma (Chrysomphalus dictyiospermi) 1-2% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakra (Bakarni oksihlorid 50. 1 l. 10 l 157 insekticidi . do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. pri temperaturama iznad 0 0C (oko 7 0C). vinova loza. U toku jedne godine. mandarina.5% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama (najčešće juli mesec) tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama. a dva puta za letnje tretiranje. pomorandža. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 1. NAPOMENA: Zimsko tretiranje se vrši kada su stabla voćaka i čokoti vinove loze suvi. na istom terenu najviše se može primeniti jednom za zimsko tretiranje.

15% 0. breskva i šljiva Paradajz Dani 28 3 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.075% . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Objekat primene Jabuka *Kruška *Breskva *Šljiva Paradajz (u zaštićenom prostoru) *U toku je proces registracije Štetna vrsta Jabukin smotavac (Cydia pomonella) Kruškina buva (Psylla pyri) Breskvin smotavac (Cydia molesta) Šljivin smotavac (Grapholiata funebrana) Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0. 1 l 158 .0.1 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. 100 ml.075% .1 % 0. kruška. 300 ml. Ukoliko su jaja direktno izložena prskanju poseduje ovicidno dejstvo. na istom terenu. najviše se može primeniti dva puta sa razmakom 10-14 dana. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. Deluje želudačno ali i kontakno.05% .0.075% .0.1 % 0. NAPOMENA: U toku jedne godine.075 % Vreme primene Na početku polaganja jaja U vreme polaganja jaja Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove U vreme pojave prvih nimfi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije.0. Piriproksifen je antagonist hormona presvlačenja 20-hidroksi ekdisona. Poseduje translaminarno kretanje u biljci.Harpun® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Piriproksifen (100 g/l preparata) DELOVANJE: Aktivna materija piriproksifen pripada grupi akceleratora presvlačenja.

Deluje kontaktno i digestivno narušavajući metabolizam nukleinskih kiselina i izazivajući poremećaje u sklerotizaciji kutikule. stajska muva (Stamoxis calcitrans) Vreme primene primenjuje se zalivanjem površine stajnjaka u vreme masovnog piljenja larvi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa adulticidima (Bariccade). kako bi se obezbedila efikasnost za sve razvojne stadijume štetočina. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 159 insekticidi *Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi . Tretirane larve se ne presvlače u potpunosti pri čemu nastaju povrede i prekida se ciklus razvoja do adulta. Efekti primene su vidljivi 2-3 nedelje posle prvog tretmana. a sadnja na tim površinama se može izvršiti 4 nedelje nakon rasturanja stajnjaka.1 % Objekat primene Larvicidni tretman stajnjaka* Štetna vrsta domaća muva (Musca domestica). Prvi larveni stupanj je osetljiviji na ciromazin u odnosu na drugi i treći. NAPOMENA: Preparat se može primeniti više puta na istom lokalitetu u razmacima od najmanje 14 dana. Specifični mehanizam delovanja ciromazina obezbeđuje visoku efikasnost u suzbijanju populacija štetočina rezistentnih na klasične insekticide. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Stajnjak se može rasturiti 21 dan nakon tretmana preparatom.Hektor® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid specifičnog mehanizma delovanja za suzbijanje larvi muva AKTIVNA MATERIJA: Ciromazin (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Ciromazin je regulator rasta insekata iz grupe triazinskih derivata. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene 0.

10 l . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. pepeljasta vaš (Dysaphys plantaginea) Šećerna repa repina pipa (Bothynoderes punctiventris).5 – 2 l/ha 1 – 1. crna kruškina vaš (Anuraphis farfarae).Konzul® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (500 g/l preparata) + cipermetrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kontaktno. inhalaciono i digestivno delovanje na insekte i sinergistički odnos dve aktivne materije obezbeđuje izuzetnu delotvornost preparata. zelena jabukina vaš (Aphis pomi). lisne sovice (Mamestra brassice i M. kruška. 1 l. u uslovima visoke temperature i vlažnosti. 5 l.75 – 1 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom pesticida. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija. U toku jedne godine . cipermetrina kao modulatora natrijumovih kanala nervnih vlakana i hlorpirifosa kao inhibitora aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.oleracea) repičin sjajnik (Meligethes aenus) 1. doprinose visokoj efikasnosti u suzbijanju širokog spektra štetnih insekata u različitim razvojnim stadijumima. kada su prisutni najmlađi larveni stupnjevi na početku pojave imaga Uljana repica 0.1% Vreme primene pre početka ubušivanja gusenica u plodove na početku formiranja prvih kolonija na početku pojave imaga u toku masovnog piljenja gusenica. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella). Treba izbegavati mešanje sa preparatima alkalne reakcije kao i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola. 50 ml.075 – 0. 300 ml. odnosno.5 l/ha Količina/ koncentracija primene 0. 100 ml. šećerna repa Uljana repica Dani 28 56 GRUPA OTROVA: III 160 PAKOVANJE: 25 ml. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes.

kada se nađe u proseku jedna gusenica po biljci ili jedan leptir U vreme pojave larvi 4 stupnja *Šećerna repa *Malina Sovice (Noctuidae – Mamestra sp. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus. šećerna repa Malina Dani 14 28 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 25 ml. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. 300 ml.cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kupus Štetna vrsta Sovice (Noctuidae – Mamestra sp. 50 ml.Kozak® koncetrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Lambda .02.) Količina/ koncentracija primene 0.) Malinina buba (Byturus tomentosus) Cvetojed (Anthonomus rubi) 0.03% (2-3 ml u 10l vode) *registracija u toku MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja. NAPOMENA: U toku jedne godine. 100 ml. na istom terenu.2 l/ha Vreme primene Tretirati od faze rasada do zavijanja glavica.cihalotrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda .0. najviše se može primeniti dva puta. 1 L i 5L 161 insekticidi U vreme pojave prvih listova i pred cvetanje dok su cvetovi jos zatvoreni .2l/ha (2ml на 100m2) 0.

Spinosad deluje kontaktno i digestivno. bunari) i kanalizacione mreže.01% (0. preparat se ne sme koristiti u vreme cvetanja zasada i useva. NAPOMENA: Zbog opasnosti od trovanja pčela.Laser 240 SC® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu. Spinosad deluje preko nikotinskih receptora acetilholina.5 l/ha belog ulja+1. Kontaktno deluje na sve razvojne faze štetočina. 162 .5-1 ml/100m2) Vreme primene Pre početka ubušivanja gusenice u bobice Kada je lisna masa veća od 70%a gusenica gubara u fazi I-III stupnja U vreme kada preovlađuje larve I-III stupnja Listopadne šumske sastojine Krompir krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) Krastavac(u zaštićenom prostoru) trips (Frankliniella occidentalis) 300-400 ml/ha (3-4 ml/100m2) Odmah nakon pojave pokretnih formi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije.1 l/ha Laser 240SC + 1. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta. Preparat je otrovan za vodene organizme. izvorišta voda. pa treba sprečiti njegovo dospevanje u vode (vodotoci. U toku jedne godine . SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta Sivi grozdov smotavac (Lobesia botranai) gubar (Lymantria dispar) Količina/ koncentracija primene 0.8-1 ml u 10 l vode) 0. povrtarstvu i šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Spinosad (240 g/l preparata) DELOVANJE: Spinosad je mešavina spinosina A i spinosina D. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Krompir. 100 ml. dok je za larve i odrasle forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom. jezera.008-0. vinova loza Dani 3 14 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 50ml.4 l vode 50-100 ml/ha (0. Jaja se moraju direktno isprskati.

na istom terenu. NAPOMENA: U toku jedne godine. 1 l 163 insekticidi . Brzina vetra 2 m/s i rubne zone (200-500) se tretiraju sa zemlje. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem.1 l vode/ha Vreme primene Kada lisna masa sastojine veća od 70% a gusenice gubara u L1 i L3 razvojnom stupnju PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Upotreba mikronerima sa 3 l/ha radnog rastvora pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi). može se primeniti najviše dva puta.Mimic 2-F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Selektivni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja. 300m od voda (vodotokova. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona. Larve prestaju sa ishranom. bunara i izvorišta voda. jezera.4 l/ha Mimic 2-F + 1. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Listopadna šuma Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Listopadnim šumskim sastojinama Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) Količina primene 0. tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina.5 l/ha belog ulja + 1.

cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.06% Gajena biljka Travnjaci Krpelji (Ixodidae) Bubašvabe (Blattodea) Štetna vrsta Vreme primene Za suzbijanje krpelja na travnim površinama tretirati u toku vegetacije po potrebi U komunalnoj higijeni tretiranje po potrebi Komunalna higijena 0. Za tretiranja prostorija i podova utrošak vode je 25-50 ml/m2.2%-0. U toku jedne godine. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0. 50 ml.4% PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. 100 ml. 300 ml.cihalotrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda . najviše se može primeniti dva puta. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. NAPOMENA: Za tretiranje travnih površina utrošak vode je 300l/ha.travnjaci i u komunalnoj higijeni AKTIVNA MATERIJA: Lambda .Nadzor® koncetrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za primenu u oblasti javnog zdravstva . 1 l i 5 l 164 . Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu. na istom terenu.

SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Duvan (rasad u lejama) Šećerna repa Krompir Kao zemljišni insekticid (u kukuruzu. preparat se može najviše primeniti dva puta za repinu pipu. a jednom za ostale namene.5-2 l/ha 3-4 l/ha Vreme i način primene zalivanjem rasada folijarnom primenom pri masovnom piljenju larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u usevima povrća i krmnog bilja. Gajena biljka Krompir Duvan. suncokretu. 5 l 165 insekticidi . kukuruz. larve skočibuba (Elateridae) Količina primene 4-6 l/ha 2-3 l/ha 1. suncokret šečerna repa Dani 28 Obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: II PAKOVANJE: 1 l. Kroz biljku se kreće akropetalno. ksilemskim sprovodnim sudovima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene. sa intervalom između dva tretiranja od 14 dana. U toku jedne godine. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim ili digestivnim putem.Posse 25 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i tretiranje zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Karbosulfan (250 g/l preparata) DELOVANJE: Karbosulfan je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. šećernoj repi) Štetna vrsta tripsi (Thripidae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlieata) žičnjaci.

KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Dani obezbeđena vremenom primene obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.) Količina primene 600 – 800 ml na 100 kg semena Vreme primene seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena Šećerna repa žičnjaci. U cilju smanjenja rizika od rezistentnosti ne preporučuje se u toku vegetacije folijarna primena preparata iz grupe neonikotinoida.Pozitron® FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid za zaštitu semena kukuruza i šećerne repe AKTIVNA MATERIJA: Imidakloprid (600 g/l preparata) DELOVANJE: Imidakloprid je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem iz grupe neonikotinoida.) 75 – 150 ml po setvenoj jedinici MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena. imaga sive kukuruzne pipe. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje. Njegovo sistemično svojstvo omogućava zaštitu u prvim fazama razvoja biljaka. riba i toplokrvnih životinja. buvača i lisnih vašiju. Sloj insekticida na tretiranom semenu ostvaruje zaštitu od štetnih insekata kontaktnim putem. ukoliko se imidakloprid koristi u zaštiti semena. U prvim fenofazama porasta obezbeđuje zaštitu od kukuruzne zlatice. larve skočibuba (Agriotes spp. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Štetna vrsta žičnjaci. 1 l. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Agonist je acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. 5 l 166 . larve skočibuba (Agriotes spp. 300 ml. insekti prestaju da se hrane i uginjavaju. Kao posledica blokade prenosa nervnih impulsa.

A. sputator) Skočibube . paprika.odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove. Deluje kontaktno.odnosno sadnjom Krompira *Kupusnjače. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta Skočibube .Radar versus G® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (75 g/kg preparata) DELOVANJE: Organo-fosforni insekticid. digestivno i respiratorno. šećerna repa kupusnjače.žičnjaka (Agriotes ustulatus. na istom terenu. sputator) Skočibube .žičnjaka (Agriotes ustulatus.odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove istovremeno sa setvom. A. A. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. najviše se može primeniti jednom. sputator) Količina/ koncentracija primene 15-20 kg/ha (150-500 g/100m2) 15-50 kg/ha (150-500 g /100m2) 15-20 kg/ha (150-200 g/100m2) Vreme primene Tretiranjem cele površine ili u redove. istovremeno sa setvom.žičnjaka (Agriotes ustulatus. 1 kg 167 insekticidi . hlorpirifos je inhibitor aktivnosti acetoholinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. paradajz * registracija u toku NAPOMENA: U toku jedne godine. paprika i paradajz Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g. istovremeno sa setvom.

najviše se može primeniti dva puta. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana.07 . 5 l 168 .07 % Rebus + 0.1 % Nu-film17 0. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kupus Jabuka Dani 3 14 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) Količina/ koncentracija primene 0. Mamestra oleracea) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije.4 l/ha Rebus + 1 l/ha Nu-film17 Vreme primene tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira u feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem pri prvom piljenju gusenica lisnih sovica Kupus lisne sovice ((Mamestra brassicae. Na ovaj način larve prestaju sa ishranom.0. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja.Rebus® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. 300 ml. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja.0. Pri većim infestacijama štetočina preporučuje se kombinacija sa preparatom Nu-film 17. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. U toku jedne godine. 100 ml. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina.1 % Rebus ili 0. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. 1 l. na istom terenu.6 l/ha Rebus ili 0. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona.4 . tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu.

05% 0. žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella).3 l/ha 0. bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost.05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisni mineri (Lyonetidae) običan paučinar (Tetranychus urticae).02-0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0.05% Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).05% 0.3-0. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaje u protoku nervnih impulsa i paralizu.02% 0.1-0.05% 0.02-0.2-0. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida.05% 0. lozine grinje (Calepitrimerus vitis) 0.02-0.02% 0. crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maks.03% 0.5 l/ha Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae) žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) žičnjaci. larve skočibuba (Elateridae) 169 insekticidi .15 l/ha 0. leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću u vreme leta leptira i početka pilenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazova-nja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja larvi na početku piljenja.02-0. a pre ubušavanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) 0.04-0.02-0.075 l/ha 0.Talstar 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.05% 0.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac. žičnjaka.3 l/ha 0.2-0. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri) repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac. lisnih sovica. kupusnjače Jabuka.05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga. šećerna repa (lišće za silažu). rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0.5 l/ha 0. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. pasulj Duvan. ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm).nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis) crna repina vaš(Aphis fabae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) žičnjaci. na istom terenu.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja. pasulj.15 l/ha 0.2 l/ha 0. lisnih vašiju.02-0. najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca. bele leptiraste vaši.075 l/ha 0.1 l/ha 0. 1 l 170 . 100ml. paradajz. NAPOMENA: U toku jedne godine.3-0.1 l/ha 0.15 l/ha 0.2-0. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene.1-0. običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0. žitne pijavice. kruška.

05 % 0.25 kg/ha 0. kupus. duvan Jabuka.025 % 0. Treba izbegavati mešanje sa materijama izrazito bazne reakcije. lucerka Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 2. Duvan Lucerka Grašak *Kruška *Breskva * registracija u toku Štetna vrsta krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) kupusna vaš (Brevicoryne brassicae) zelena lisna vaš (Aphis pomi) biljne vaši (Aphididae) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) graškov žižak (Bruchus pisorum) Kruškina buva (Psylla pyri) Zelena lisna vaš breskve (Myzus persicae) Količina/ koncentracija primene 0. Vezujući se za receptorna mesta za acetilholin ova supstanca prouzrokuje prekid procesa prenošenja nervnih impulsa. grašak.0. 250 g 171 insekticidi u vreme razvoja kolonija vaši . na istom terenu.4 kg/ha 0.0.0. a na biohemijskom nivou deluje kao agonist neurotransmitera acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. NAPOMENA: U toku jedne godine. breskva. paprika. Sa stanovišta neposredne primene.0. voćarstvu i duvanu AKTIVNA MATERIJA: Acetamiprid (200 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali neurotoksični insekticidi iz hemijske grupe neonikotinoida i acetamiprid.025 % Vreme primene pri pojavi larvi drugog i trećeg stupnja u vreme razvoja kolonija vaši tokom vegetacije pri formiranju kolonija vašiju tretiranjem kada lucerka dostigne visinu 8-10 cm tretiranjem u precvetavanju u vreme pojave larvi u vreme razvoja kolonija vaši MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Dobro se meša sa većinom pesticida (neutralne i slabo kisele reakcije).Tonus® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu.25 .2 .4 kg/ha 0. kruška.02 .0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Krompir Kupus Jabuka Paprika.25 kg/ha 0.25 kg/ha 0.5 g. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. vrlo povoljne fizičko-hemijske osobine ovog molekula utiču na njegovo izrazito usvajanje i pokretljivost u biljci.02 . što u krajnjem ishodu dovodi do uginuća tretiranih insekata.25 . najviše se može primeniti dva puta.

.

RODENTICIDI .

.

Ne sme doći u dodir sa decom. Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. Po završetku akcije suzbijanja. 25kg 175 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. . DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. posebno za pacove. 2 kg. Fosfin je respiracioni otrov. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene i u njih treba staviti mamke. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene kućni miš (Mus musculus). GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. poljski miš (Apodemus agrarius) i voluharica (Microtus spp. najmanje 14 dana posle primene. koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja.) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja postavljaju se u količini 5-10 g po aktivnoj rupi. poljske miševe i voluharice. Mamci se postavljaju u aktivne rupe kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. na taj način što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama.Cinkfosfid Mamak® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (20 g/kg preparata). ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne). prehrambenim i krmnim proizvodima. Vrlo je toksičan za sisare.

GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 20 kg 176 . Vrlo je toksičan za sisare. Fosfin je respiracioni otrov. koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Cink-fosfid prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova. posebno za pacove. prehrambenim i krmnim proizvodima.) i slepog kučeta (Spalax leucodon) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja spravljeni mamci se postavljaju u količini 4-8 g po aktivnoj rupi. voluharica (Microtus spp. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata.Cinkfosfid prah® prah za spravljanje mamaka ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za pripremu mamaka AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (840 g/kg preparata) DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti.). Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne). poljske miševe i voluharice. Ne sme doći u dodir sa decom. najmanje 14 dana posle primene. U njih treba staviti mamke. Nakon postavljanja mamaka potrebno je zatrpati rupe zemljom. tako što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari. Po završetku akcije suzbijanja. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. opreme i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene Na polju Količina primene pacovi (Rattus spp. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. poljskih miševa (Apodemus spp.).

100 g. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. 5 kg. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. 25 kg 177 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. stavljanjem gomilica u blizini legla U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) kućni miš (Mus musculus) NAPOMENA: Preparat se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. Ne sme doći u dodir sa decom.Galibrom AB® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za direktnu primenu u skladištima i poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili u rano proleće. stavljanjem na zaklonjena mesta 7-10 gomilica na površini 250-300 m2 postavljanje mamaka. u količini 10 g po aktivnoj rupi (posle čega se mamci zatrpavaju zemljom) postavljanjem mamaka. Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. u količini 100150 g po gomilici. Po završetku akcije suzbijanja. . prehrambenim i krmnim proizvodima. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama.05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. u količini 20-25 g po gomilici. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i vodena voluharica (Arvicola terestris) crni pacov (Rattus rattus) i sivi pacov (Rattus norvegicus) Vreme primene postavljanje mamaka u aktivne rupe.

prehrambenim i krmnim proizvodima. na svakih 3-5 metara NAPOMENA: Jedna akcija suzbijanja traje 7–10 dana. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. 25 kg 178 . na svakih 5-8 metara postavljanje mamaka. 100 g. u količini 100150 g po aktivnoj rupi ili gomilici. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) Količina primene sivi pacov (Rattus norvegicus) kućni miš (Mus musculus) Vreme primene postavljanjem mamaka. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata.Galibrom GB® mamak za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. a pacova posle jednog konzumiranja. gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. Može se koristiti više puta u toku godine.05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. 5 kg. u količini 20-30 g po aktivnoj rupi ili gomilici. Po završetku akcije suzbijanja. Uginuće miševa nastupa posle 5 – 8 konzumiranja. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. u zavisnosti od infestacije štetnih glodara. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. Ne sme doći u dodir sa decom. Preparat se može koristiti samo u objektima. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije.

Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili rano proleće. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. za kategoriju brojnosti od I do III. posle 6 dana. u blizini legla i puteva kojim se kreću U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) sivi pacov (Rattus norvegicus) i crni pacov (Rattus rattus) kućni miš (Mus musculus) VREME PRIMENE: Po potrebi (pri pojavi štetnih glodara). Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. u količini 10-15 g po aktivnoj rupi. u proseku. u zavisnosti od brojnosti glodara. opreme. Mamke treba postavljati sve dok ih pacovi i miševi konzumiraju (4-6 dana). rano u proleće i/ili kasno u jesen. Ne sme doći u dodir sa decom. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. 7-10 tacni na površini od 250-300 m2 spravljeni mamci se postavljaju. a 15-20 g mamaka po aktivnoj rupi za kategorije IV i kalamitet spravljeni mamci se postavljaju. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. ali se ne smeju postavljati golom rukom. prehrambenim i krmnim proizvodima. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. u količini 20-25 g po gomilici. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i poljski miš (Apodemus agrarius) Vreme primene mamci se spravljaju u odnosu 1 kg preparata na 20 kg mekinja. Po završetku akcije suzbijanja. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. stavljanjem na zaklonjena mesta.Galibrom prah® koncentrat za mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za spravljanje mamka AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (1 ± 0. Radi sprečavanja pojave rezistentnosti na bromadiolon. Preparati se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. povremeno vršiti zamenu sa rodenticidima drugačijeg mehanizma delovanja. jer uginuće nastupa.25 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. u količini 100-150 g po gomilici. Galibrom prah može se koristiti i u prostorijama komunalne higijene. i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. NAPOMENA: Galibrom prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. ovsenih pahuljica ili prekrupe od pšenice ili kukuruza spravljeni mamci se postavljaju. kao i mogućnosti ispoljavanja ukrštene rezistentnosti. 5 kg 179 rodenticidi .

.

POMOĆNA SREDSTVA .

.

održavanje turgora rasada posle rasađivanja. ne postoji mogućnost spiranja depozita u toku ponovnog vlaženja tretiranih biljaka. 4. takoreći. Stoga. isušivanjem Nu-Filma 17 nastaje elastični omotač koji. 183 . sprešavanje pucanja ljuske uljane repice prilikom žetve i sprečavanja pojave mrežavosti plodova jabuke. od jedne do dve nedelje pre berbe kada su ljuske uljane repice zatvorene. u fazi prelaska iz zelene u žutu boju (77-80 faza BBCH skale) u skladu sa preporukama u uputstvu za primenu U smeši sa pesticidima Primenjen u smeši sa sredstvima za zaštitu bilja NU-FILM 17® deluje na sledeće načine: 1. postepene promene Nu-Filma 17 pod uticajem atmosferskih prilika omogućuju poželjnu redistribuciju pesticidne aktivne materije.7 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l 1. Kao samostalan ovaj proizvod se. takođe. Ovaj elastični omotač postepeno i usporeno iščezava pod uticajem faktora sredine. Međutim.3 l/ha Područje primene Višnja i trešnja Uljana repica Namena sprečavanje pucanja pokožice plodova sprečavanje osipanja semena prilikom žetve poboljšava efekte sredstava za zaštitu bilja kao okvašivač Vreme primene zavisno od vremenskih uslova – padavina.Nu . a time i dugotrajniji efekat. Ovime se smanjuju gubici usled oticanja kapi sa tretiranih biljaka u toku prskanja. zbog čega kapi posle prskanja bolje pokrivaju tretiranu površinu i bolje prianjaju za nju. enkapsulira čestice pesticida. Istovremeno. Kao okvašivač: Nu-Film 17 smanjuje površinski napon tečnosti za tretiranje. kao i poboljšavanja koloracije plodova voća. Sprečava naknadno kvašenja depozita: Nu-Film 17 se ne rastvara u vodi. rose. smanjeni su gubici depozita usled navodnjavanja. direktnim mešanjem u rezervoaru uređaja za tretiranje. 2. Istovremeno.0-1. Omogućuje ravnomerniju pokrovnost i bolje prodiranje kroz biljne delove obavijene voštanom prevlakom ili dlačicama. 5. omogućujući time postepeno otpuštanje pesticida u ciljnu sredinu.Film 17® koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Miller Chemical & Fertilizer Corporation Pomoćno sredstvo za poboljšavanje performansi pesticidnih tretmana AKTIVNA MATERIJA: Pinolein (960 g/l preparata) NU-FILM 17® se primenjuje u smeši sa pesticidnim preparatima. vetra i abrazije.5 l/ha 0. Enkapsulira aktivnu materiju: Posle primene. Povećava stepen zadržavanja aktivne materije: Ovaj prirodni adheziv povećava inicijalnu količinu ostvarenog depozita pesticida u toku neposredne primene. 3. delovanja padavina. ovime se znatno umanjuje i usporava mogućnost raspadanja aktivne materije usled hidrolize. koristi za sprečavanje pucanja pokožice ploda višnje i trešnje. PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 1-2% 0.

Primenjen u nižim dozama Nu-Film 17 štiti translokacione herbicide ili regulatore rasta biljaka dok se ne ostvari njihov prodor u biljno tkivo. Delujući kao fiksativ ograničava stepen isparavanja vrlo isparljivih toksikanata. 9. Time se ostvaruje lakše dospevanje folijarno primenjenih hraniva i sitemičnih pesticida unutar biljnog tkiva. Supstance po svojoj strukturi veoma slične pinoleinu postoje u svim biljkama. Deluje kao prirodni posrednik/nosač: Omekšavajući kutikulu biljke. 1 l 184 . Bacillus thuringiensis).6. 7. GRUPA OTROVA: Ne pripada otrovnim materijama. 8. održavajući njihovu efektivnost znatno duži period vremena. produžava životni vek bioloških agenasa koji se koriste u zaštiti bilja (npr. obezbeđuje se penetracija primenjene supstance u biljku bez obzira na potencijalne spoljne efekte spiranja (iznenadne padavine). odbijajući sunčevo zračenje. Sprečava degradaciju ativnih materija pod uticajem ultravioletnog zračenja. što samim tim proces apsorpcije čini olakšanim. Bržim sušenjem gornjih slojeva površine filma i održavanjem polutečnog stanja sloja filma između osušenog dela i površine biljke. 10. Sprečava degradaciju pesticidnog depozita usled prekomernog zagrevanja. 11. omogućuje lakši prodor aktivne materije u nju. PAKOVANJE: 100 ml. Omogućuje očuvanje strukture bioloških preparata: Po sebi potpuno prirodan i u pogledu toksikologije bezopasan Nu-Film 17.

Kao surfaktant poboljšava kvašljivost.1% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač. trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene Soja Lucerka Kukuruz 0. koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje.2% U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje 0. 5 l 185 . 1 l.Alteox® T prima koncentrovani rastvor ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Izodecil alkohol etoksilat (900 g/l preparata) PRIMENA: ALTEOX T PRIMA je dodatno sredstvo – okvašivač. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje. lucerke i kukuruza.

5 l 186 . koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje. Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje Soja 0.5 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač. trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. u odnosu 1:1) PRIMENA: ALTEOX WET je dodatno sredstvo – okvašivač. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje. 1 l.Alteox® wet koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Mineralno ulje (700 g/l preparata) i polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol (oko 300 g/l preparata. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.

Mogućnost primene preparata .

.

Strna žita Galbenon Mural Monosan herbi Esteron Lancelot 450 WG Bonaca EC Starane 250 Tezis Antre Antre plus Fobos EC Karika Akord 060 FS Mankogal S Mankogal FS Sekvenca 030 FS u usevu semenske pšenice za tretiranje semena pre setve Dominator Glifol Cinkfosfid mamak Galibrom prah suzbijanje korova na strništima jesenje suzbijanje glodara Kukuruz Trophy EC Acetogal plus Galolin mono Talisman Plamen Avalon Moto Esteron Monosan herbi Rezon Tangenta SC Furadan 35 ST Pozitron 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena pre setve za tretiranje istovremeno sa setvom Dominator Glifol suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 189 .

Suncokret Trophy EC Acetogal plus Acetogal Galolin mono Rezon Globus EC Rafal 120 Kubik plus Gallant Super Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Furadan 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Soja Ritam Dancor 70 WG Galolin mono Trophy EC Acetogal plus Acetogal Rampa EC Globus EC Rafal 120 Gallant Super Okvir Galbenon Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 190 .

Šećerna repa Globus EC Gallant Super Rafal 120 Lontrel 100 Pikogal plus Kerb 50 WP Antre plus Dakoflo 720 Fobos EC Konzul Pozitron FS Furadan 35 ST Dominator Glifol za tretiranje semena pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Posse 25 EC Fobos EC Radar versus G za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Krompir Rafal 120 Dancor 70 WG Galbenon Fuzija Zanat Mankogal 80 Vokal Abastate + Nu-Film 17 Galition G 5 Radar versus G Warant Tonus Kardinal 191 .

Bakarni oksihlorid 50 Breskva Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Dakoflo 720 Galmin Dional 500 SC Akord Harpun Tonus Dimetogal Starane 250 Galop Bonaca EC Bakarni oksihlorid 50 Casoron G Glifol jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak 192 .Jabučasto voće Plavo ulje Cuprozin 35 WP Bakarni oksihlorid 50 Galmin+Cipkord 20 EC Konzul Fobos EC Akord Plus Akord Dakoflo 720 Metod WG Galofungin 500 SC Sekvenca Konzul Tonus Rebus Fenitrotion 50 EC Dimetogal Harpun Warant Mankogal 80 Abastate + Nu-Film 17 Cipkord 20 EC Fobos EC Glifol Galop Gallant super Starane 250 Casoron G Bonaca EC jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak Cuprozin 35 WP.

Višnja Bakarni oksihlorid 50 Kubik plus Kubik Dional 500 SC Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Fenitrotion 50 EC Nu-Film 17 Starane 250 Dominator Glifol Galop Bonaca EC Galibrom prah Cinkfosfid mamak Bakarni oksihlorid 50 jesenje plavo prskanje Šljiva Dional 500 SC Kubik plus Kubik Dinal 500 SC Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Galmin Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Harpun Tonus Glifol Galop Bakarni oksihlorid 50 Galibrom prah Cinkfosfid Mamak jesenje plavo prskanje 193 .

Vinova loza Dional 500 SC Mankogal 80 Akord WG Kardinal Vokal Fobos EC Elisa Fenitrotion 50 EC Cipkord 20 EC Pehar Bordovska čorba 100 SC Mankogal 80 Bakarni oksihlorid 50 Sekvenca Laser 240 SC Bonaca EC Casoron G Glifol Gallant Super Galop Galibrom prah Cinkfosfid mamak 194 .

Zaštita uljane repice Vreme primene/ faza razvoja Suzbijanje štetočina u jesen Suzbijanje štetočina u proleće Namena Preparat SUZBIJANJE ŠTETOČINA repičina lisna osa repičin sjajnik repičina pipa i dr. podgrizajuće sovice Fobos EC Konzul Fobos EC SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi sprečavanje rasipanja semena Trefgal + Rampa EC Lontrel 100 ili Pikogal Plus Globus Nu Film 17 Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10 . produžavanja delovanja i boljeg prodiranja pesticida u biljno tkivo.15 cm visine) Pred vršidbu SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Galibrom prah Napomena: Kod svih biljnih vrsta koje imaju pojačanu voštanu prevlaku na listu preporučujemo upotrebu pomoćnog sredstva Nu Film 17 u koncetraciji od 0. zbog povećanog stepena prijanjanja. 195 .15%.

Zaštita lucerke Vreme primene/ faza razvoja Mirovanje (pre kretanja vegetacije) Kretanje do pojave prve troliske Namena jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Okvir Galbenon larve lucerkine bube i lucerkine buba mare Posle prvog otkosa vilina kosica Etiol tečni ili Tonus Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Tokom cele godine suzbijanje glodara se vrši : .5 g po aktivnoj rupi. Galibrom prah .10 g po aktivnoj rupi 196 .

tripsi. buvači grinje. mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci plamenjača . a na Glifol ili Dominator 4 .Zaštita paradajza Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Zanat Galition G-5 ili Radar versus G propamokarb hidrohlorid Dimetogal Vokal *** Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Dancor 70 WG Rafal 120** Fuzija Dimetogal Abastate + Harpun Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Vokal*** Dional 500 SC Fobos EC Abastate + Elisa + Tonus Fuzija Dional 500 SC*** Fobos Abastate + Elisa + Harpun jednogodisnji travni i širokolisni korovi Pre sadnje podzemne štetočine (rovci) zemljišne bolesti i bolesti poleganja rasada vaši Rasađen rasad 6-8 listova plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi 1-2 nedelje po rasađivanju plamenjača i crna pegavost vaši. tripsi.5 l/ha 197 . mineri bela leptirasta vaš * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha *** u toku 2011. god biće proširena registracija Tretiranje pre nicanja gajene biljke.6 l/ha iznikle korove Galop 4 . muve mineri. vaši vaši bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost Zaštita između berbi vodeći računa o karenci siva trulež vaši grinje. siva i bela trulež tripsi.

6 l/ha 4 .10 dana po rasađivanju plamenjača i crna pegavost kupusar. lisne sovice uskolisni korovi buvač. buvaci.Zaštita kupusa Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi Pre sadnje ukolisni i širokolisni korovi podzemne štetočine zemljišne bolesti bolesti poleganja rasada kupusar. a na iznikle korove 198 . buvači. lisne sovice jednogodišnji širokolisni korovi grinje. tripsi Formiranje rozete lisne sovice kupusar.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke. stenice. vaši 8 .stenice.stenice. plamenjača i crna pegavost plamenjača i crna pegavost Formiranje glavice bakterioze vaši+sovice Bakarni oksihlorid 50 Tonus + Rebus Fenitrotion 50 EC Bonaca EC Dimetogal Kozak Cipkord Dako o Preparat Trefgal Zanat Radar versus G ili Galition G-5 propamokarb hidrohlorid Fobos EC Rafal * Dimetogal Sadnja * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Galop 4 . buvači.

didimela. Suzbijanje korova: Casoron G 4 kg/10 ari aktivne površine. pegavost lista siva trulež grinje. korovi porasta 15 . malinina buba mušica. grinje sušenje izdanaka. didimela. pegavost lista Preparat Cuprozin 35 WP + mineralno ulje ili Plavo ulje* Cuprozin 35 WP + Kozak* Pehar* + Dimetogal + Abastate + NU Film 17 Akord WG* + Pehar* + Kozak** Dional 500 SC Akord WG* Abastate + NU Film 17 Cuprozin 35 WP Početak listanja Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova biljne vaši grinje. malinina buba mušica.20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol 4 . antraknoza Neposredno pred cvetanje 14 dana pred berbu Odmah posle berbe i uklanjanja izdanaka Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) * u toku 2011. antraknoza. cvetojed sušenje izdanaka.Zaštita maline Vreme primene/ faza razvoja Bubrenje pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) Namena bolesti sušenja izdanaka štitaste vaši i zimska jaja lisnih vašiju sušenje izdanaka. mušica. korovi porasta 15 . god biće proširena registracija ** nema opasnosti za pčele i druge oprašivače. didimela.20 cm (uskolisni i širokolisni) Starane 250 ili Bonaca 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 199 . cvetojed siva trulež sušenje izdanaka. didimela. pre kretanja vegetacije Galop 2 .3 l/ha. antraknoza muva galica. didimela. Tretiranje obaviti u vecernjim satima.5 l/ha. moljac i grinje sušenje izdanaka.

12. 11.1. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG DEO POMORAVSKOG. 8. MORAVIČKI. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA . 7. I SEVERNO BANATSKI OKRUG JUŽNO BAČKI OKRUG SREDNJI BANATSKI OKRUG JUŽNI BANATSKI OKRUG SREMSKI OKRUG GRAD BEOGRAD. PČINJSKI. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG ŠUMADIJSKI. 10. 5. 4. 6. JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG DEO TOPLIČKOG. 9. ZAPADNO SEVERNO BAČKI 2. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG BRANIČEVSKI. 3. PIROTSKI. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG NIŠKI.

176 . 9 Acetohlor+dihlormid Acetogal plus. 102 Dakoflo 720. 81 Amino-piralid-kalijum so + florasulam Lancelot 450 WG. 46 Azoksistrobin Promesa. 159 A Abamektin Abastate. 138 B Bakar – oksihlorid Bakarni oksihlorid – 50. 169 Bromadiolon Galibrom AB. 125 Azoksistrobin + hlorotalonil Promesa Plus. 127 Sekvenca 030 FS. 13 Bifentrin Fobos EC. 111 Fluroksipir Bonaca EC. 50 Moto. 29 Bentazon + dikamba Avalon. 171 Acetohlor Acetogal. 150 Talstar 10 EC. 104 C Cink-fosfid Cinkfosfid Mamak. 39 H Haloksifop – P-metil Gallant Super. 101 Bakar oksihlorid + mineralno ulje Plavo ulje. 126 D Difenokonazol Sekvenca. 70 Fosetil aluminijum + mankozeb Adut. 31 Hlorotalonil Dakoflo. 130 Cipermetrin Barricade EC 20. 124 Bakar (II) sulfat pentahidrat i kalcijum hidroksid Bordovska čorba -100 SC. 25 Esteron extra 27 Monosan Herbi. 100 Bentazon Galbenon. 178 Galibrom prah. 69 Fluazinam Kardinal. 179 Buprofezin Elisa. 15 Starane – 250. 175 Cinkfosfid Prah. 155 Fenoksaprop-p-etil Sedef. 128 Dihlobenil Casoron – G. 11 Trophy-EC. 97 Cuprozin 35 WP. 133 Acetamiprid Tonus. 160 Ciromazin Hektor. 177 Galibrom GB. 18 Dikamba Plamen. 148 Fenitrotion + malation Galition G5.4 –D Esteron. 60 Dimetoat Dimetogal. 21 Glifol. 129 Cimoksanil + propineb Vokal P. 141 F Fenitrotion Fenitrotion 50 EC.raspored preparata na osnovu aktivnih materija 2. 52 Cimoksanil + mankozeb Vokal. 135 Cipkord 20 EC. 136 Cipermetrin + hlorpirifos Konzul. 87 G Glifosat-IPA so Dominator.

77 Mineralno (parafinsko) ulje Galmin. 164 Linuron Galolin mono. 35 Pendimetalin Zanat. 161 Nadzor. 142 Etiol prah parfimisani. 33 . 83 Pinolein Nu-Film 17. 156 Mineralno ulje + polioksi sorbitol oleat + polioksi tridecil alkohol Alteox wet. 117 Mankogal – S. 113 Iprodion + tiofanat-metil Kubik plus. 19 Metsulfuron-metil Tezis. 114 Izodecil alkohol etoksilat Alteox T prima. 183 Pirimetanil Pehar. 36 Rampa EC. 147 Mankozeb Mankogal – 80. 99 Propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil Fuzija. 58 Kvizalofop – P . 62 Klomazon Gamit 4 – EC. 121 L Lambda . 122 Pirimetanil + hlorotalonil Pehar plus. 115 Mankogal – FS. 167 M Malation Etiol prah 5. 43 N Nikosulfuron Talisman. 143 Etiol specijal. 73 P Parakvat Galop. 152 Furadan 350 F.cihalotrin Kozak. 48 Pikogal plus. 144 Etiol tečni. 63 Klopiralid Lontrel 100. 112 Propineb Nijansa WG. 165 Kletodim Rafal 120.raspored preparata na osnovu aktivnih materija Hlorpirifos Radar versus G. 118 Metribuzin Dancor 70 WG. 109 Karbofuran Furadan 35 ST. 153 Karbosulfan Posse 25 EC. 145 Etiol ULV.etil Globus EC. 67 Imidakloprid Pozitron FS. 105 Iprodion + karbendazim Kubik. 185 K Kaptan Metod WG. 108 Propikonazol + hlorotalonil Karika. 158 Propamokarb hidrohlorid Balb. 186 I Imazetapir Ritam. 119 Karbendazim Galofungin 500 SC. 123 Piriproksifen Harpun. 166 Iprodion Dional 500 SC.

163 Rebus. 154 Zoksamid + mankozeb Electis 75 WG. 110 Tribenuron-metil Mural. 162 Sulkotrion Tangenta. 96 Terbutilazin Rezon. 45 S Spinosad Laser 240 SC. 94 Tebukonazol + karbendazim Antre. 79 Triklopir trietilamino so Garlon 3-A. 65 Tifensulfuron . 91 Akord 060-FS.metil Okvir. 90 Akord 025-FS. 93 Tebukonazol + tiofanat-metil Antre plus. 92 Akord WG. 107 . 56 Tiofanat-metil Galofungin T. 88 Akord 060-OD.Propineb + pirimetanil Nijansa Plus. 95 Tebukonazol + mankozeb Akord plus. 75 T Tebufenozid Mimic 2-F FS. 54 Trifluralin Trefgal. 120 Propizamid Kerb – 50 WP. 168 Tebukonazol Akord. 38 Z Zeta cipermetrin Fury 10 EC.

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

com 5.rs . tisma@ tofarmacija.ing.com Saradnici u sektoru prodaje i primene: Samostalni stručni saradnik Mr Predrag Milovanović. e-mail: janicic@ tofarmacija. ing.com 11. Ljubiša Pakalović mob. Radomir Đekić. tel: 011 3072 327 mob: 063 8496 249 e-mail: dakic@ tofarmacija. SREDNJI BANATSKI OKRUG Sedište: Aleksandrovo-Zrenjanin dipl. 063/ 457 752. 063/ 850 0020. PČINJSKI. 063/ 457 884 e-mail: v. SREMSKI OKRUG Sedište: Zemun dipl. 011/ 3072 329. tel: 011/ 3072 322.ing. GRAD BEOGRAD.rs Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: Milojica Pešić tel.com 9.ing. 063/ 457 819. Milan Trbojević.rs Marketing: Rukovodilac odeljenja agrotehnologije: dipl.ing. Luka Matić. tel/fax: 021/ 454 528.rs www.ing. JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG Sedište: Leskovac dipl. mob. Marko Jojić mob.ing. 063/ 457 308 e-mail: duskovv@yahoo. mipredrag@sezmpro. DEO POMORAVSKOG.net Prodaja i primena: 11080 Zemun.ing.ing. 063/ 457 885 e-mail: paki7@ptt.rs 7. Zoran Kocić mob. Dušan Belenzada mob.rs Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: Brankica Trifunović-Tišma. 063/ 457 984 radedjekic@nadlanu. 063/ 457 956 e-mail: lidijam69@gmail. e-mail: milojicap@eunet. DEO TOPLIČKOG. Sreten Rilak mob.ing. apoteke u Južno Bačkom okrugu dipl. NIŠKI. 063/ 10 61 299 e-mail: belenzadad@eunet. Srđan Arsić.rs 10.ing.ing. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA Sedište: Ćuprija dipl.rs 3.joksim@yahoo. 063/ 1015 718 e-mail: prodaja@ tofarmacija. ZAPADNO SEVERNO BAČKI I SEVERNO BANATSKI OKRUG Sedište: Bačka Topola dipl. Batajnički drum bb. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Užice dipl. mob.com 12. MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl. fax: 011/ 3072 370 Direktor sektora prodaje i primene: Milan Janičić. PIROTSKI.com 2. MORAVIČKI. Darko Muminović mob. Duško Vitković mob. 063/ 457 891 e-mail: rile.rs Produkt menadžer: dipl. Veljko Joksimović mob.com Stručni saradnik za polj.rs Produkt menadžer za herbicide: Mr Piljo Dakić. BRANIČEVSKI. 063/ 85 00 060 e-mail: stanojebrankovic18@gmail. 063/ 250 823 e-mail: jojicmarko@yahoo. . tel: 011 3072 366 mob: 063 106 18 86 e-mail: matic@ tofarmacija. Stanoje Branković mob. tofarmacija.zb@gmail. ing. mob: 063/ 457 351.rs Samostalni stručni saradnik dipl. 063/ 107 1655 e-mail: muminovic@ tofarmacija. trbojevicmilan@neobee. mob: 063 457 710 e-mail: cropchem@eunet.REGIONALNI MENADŽERI 1. JUŽNI BANATSKI OKRUG Sedište: Pančevo dipl.rs 8.ing. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG Sedište: Kladovo dipl. tel: 011/ 3072 372.ing.ing. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG Sedište: Aleksandrovac dipl. Goran Puhar mob.com 6. JUŽNO BAČKI OKRUG Sedište: Novi Sad dipl. Lidija Mitić mob.rs 4. 063/ 457 353 e-mail: poptamara@yahoo. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl. 063/ 457 703 e-mail: gpuhar@sezampro. Tamara Popović mob. ŠUMADIJSKI.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.