Katalog preparata za zaštitu bilja 2011

Napomena: Pregled preparata za zaštitu bilja iz proizvodnog programa Galenika Fitofarmacije a.d. napravljen je u propagandne i komercijalne svrhe, sa namerom da svi podaci u njemu budu tačno navedeni. Ipak ne možemo biti odgovorni za netačnosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu, a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naših proizvoda. Stoga, je obavezno da se prilikom upotrebe i čuvanja naših preparata, pridržavate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz proizvod.

EC Zanat Herbicidi 9 11 13 15 18 19 21 25 27 29 31 33 35 36 38 39 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 63 65 67 69 70 73 75 77 79 81 83 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Fungicidi Adut Akord Akord 060-OD Akord 025-FS Akord 060-FS Akord plus Akord WG Antre Antre plus Bakarni oksihlorid – 50 Balb Bordovska čorba Cuprozin 35 WP Dakoflo Dakoflo 720 Dional 500 SC Electis 75 WG Fuzija Galofungin 500 SC Galofungin T Kardinal Karika Kubik Kubik Plus Mankogal – 80 Mankogal – FS Mankogal – S Metod WG NOVO! Nijansa plus NOVO! Nijansa WG NOVO! Pehar Pehar plus Plavo ulje Promesa NOVO! Promesa plus NOVO! Sekvenca NOVO! Sekvenca 030 FS NOVO! Vokal Vokal P NOVO! .sadržaj Acetogal Acetogal plus Avalon Bonaca EC Casoron .EC Garlon 3-A Glifol Globus EC Kerb .250 Talisman Tangenta SC Tezis Trefgal Trophy .G Dancor 70 WG Dominator Esteron Esteron extra 600 EC Galbenon Gallant Super Galolin mono Galop Gamit 4 .50 WP Lancelot 450 WG Lontrel 100 Monosan herbi Moto Mural Okvir Pikogal Plus Plamen Rafal 120 Rampa EC Rezon Ritam Sedef NOVO! Starane .

Film 17 Alteox T prima Alteox wet 183 185 186 Mogućnost primene preparata Strna žita. višnja i šljiva Vinova loza Uljana repica Lucerka Paradajz Kupus Malina Karta regiona i regionalnih predstavništava 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . krompir Jabučasto voće. kukuruz Suncokret.Insekticidi Abastate Barricade EC 20 Cipkord 20 EC Dimetogal Elisa Etiol prah 5 Etiol prah parfimisani Etiol specijal Etiol tečni Etiol ULV Fenitrotion 50 EC Fobos EC Furadan 35 ST Furadan 350 F Fury 10 EC Galition G5 Galmin Harpun Hektor Konzul Kozak Laser 240 SC Mimic 2-F FS Nadzor Posse 25 EC Pozitron FS Radar versus G Rebus Talstar 10 EC Tonus 133 135 136 138 141 142 143 144 145 147 148 151 152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 Rodenticidi Cinkfosfid Mamak Cinkfosfid Prah Galibrom AB Galibrom GB Galibrom Prah 175 176 177 178 179 Pomoćna sredstva Nu . breskva Trešnja. soja Šećerna repa.

HERBICIDI .

.

suncokret. suncokretu. koji spada u hemijsku grupu acetanilida i suzbija korove u vreme klijanja i nicanja. Usvaja se primarno izdankom. soja i krompir Količina primene 1. a pre nicanja useva i korova ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A.2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje.8 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. a sekundarno korenom biljaka koje niču. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 9 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. retroflexus Ambrosia artemisiifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. soji i krompiru .Acetogal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (900 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid. U biljci se kreće naviše i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz.

Pri jakoj i dugoj suši preparat inkorporirati na dubinu 2-3 cm. soja i krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 10 . suncokret.Acetogal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. može se primeniti najviše jednom. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. U toku jedne godine. na istom terenu. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa). kao i na kraškim terenima.

suncokret. Usvaja se primarno izdankom. a pre nicanja useva i korovskih vrsta ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. a sekundarno korenom biljaka koje niču.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene koristi se za tretiranje zemljišta posle setve. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. suncokretu. soji i krompiru . retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 11 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja. Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu. Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. soja i krompir Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2.Acetogal plus® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida. Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora.

krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 12 . suncokret. ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. U toku jedne godine. NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm. može se primeniti najviše jednom. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz.Acetogal plus® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi flurohloridona i sulkotriona (Tangenta). soja.

4 lista. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Pšenica (ozima i jara) i ječam Količina primene 2 l/ha 1 l/ha Vreme primene tretirati usev kada ima razvijena 3 .4 lista tretirati usev u fazi od 3 lista pa do kraja bokorenja SPEKTAR DELOVANJA: Primenjen u količini od 1 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Ambrozija pelenasta Loboda obična Vijušac njivski Pepeljuge Žavornjak obični Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp. a kada su korovi u fazi 2 . Consolida regalis Fumaria officinalis Lamium purpureum Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Xanthium strumarium Primenjen u količini od 2 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Štir obični Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik obični Pomoćnica obična Poponac obični Amaranthus retroflexus Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum persicaria Solanum nigrum Convolvulus arvensis 13 herbicidi Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. a translokaciono delovanje dikambe izaziva zaustavljanje rasta biljke. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija. Kontaktno delovanje bentazona prouzrokuje spaljivanje lišća. ozimoj i jaroj pšenici i ječmu . osiguravaju visoku efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova. bentazona kao inhibitora elektrona u procesu fotosinteze i dikambe koja remeti proces deobe ćelija u meristemskim tkivima. Usvaja se i preko lisne mase i preko korena.Avalon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) DELOVANJE: Preparat se sastoji od dve aktivne materije sa različitim načinima delovanja.

soja i lucerka. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Pšenica (ozima i jara) i ječam Dani određen vremenom primene određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 14 . U toku jedne godine. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva mogu se sejati strna žita. bundeva i dr. kukuruzu sa podusevom (pasulj. na istom terenu. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. Poželjno je da šest sati nakon primene ne padne kiša. može se primeniti najviše jednom. na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C.).Avalon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatom na bazi nikosulfurona (Talisman®). Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.

Bonaca EC® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (360 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja. PRIMENA:
Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0,6 – 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 – 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara(faze 13 – 39 BBCH – skale )

Strna žita (jara)

0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti

tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara ( faze 13 – 39 BBCH – skale ) tretiranjem cele površine kada kada kukuruz ima 3-6 listova ( faze 3 – 16 BBCH – skale ) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 listova, a kada su korovi u fazi 2-5 listova

Kukuruz

0,8 l/ha

Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk

1 – 1,5 l/ha 1,5 – 2 l/ha 0,8 - 1,2 l/ha

SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična

Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media

15

herbicidi

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku

Bonaca EC®
Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare

Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense

Višegodišnji širokolisni korovi (pored predhodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus

Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica

Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0,4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova
16

Abutilon theophrasti

Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Bonaca EC se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2,4 D (Monosan herbi) , tribenuron – metila (Mural), metsulfuron – metila ( Tezis), MCPP, cinidon - etila, florasulama (Lancelot 450 WG). NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke, pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Pšenica, ječam, voće, vinova loza, luk Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

17

herbicidi

Casoron®- G granule za direktnu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Chemtura

Selektivni herbicid za suzbijanje korova u voćnjacima, vinogradima, ukrasnom šiblju i totalni herbicid na nepoljoprivrednim površinama
AKTIVNA MATERIJA: Dihlobenil (67,5 g/kg preparata) DELOVANJE: Dihlobenil je selektivni i totalni herbicid iz grupe hlorovanih benzonitrila. Primenjen na zemljište deluje najefikasnije u fazi klijanja i nicanja biljaka. Kreće se u biljci i inhibira sintezu ćeliskog zida. Sprečava deobu u meristemima i klijanje semena, a oštećuje i rizome. PRIMENA:
Gajena biljka Zasadi jabuke, kruške, breskve i vinove loze (stariji od 4 godine) Količina primene 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih vrsta korova i na slabo hum. zemljištima 120 kg/ha, za suzbijanje otpornijih vrsta korova i na humusnim zemljištima Zasadi ribizle, maline i ukrasnog šiblja (Symphoricarpus i dr.), stariji od 2 godine Nepoljoprivredne površine bez korisnog drveća (kao totalni herbicid), sa kojih se ne sakupljaju pitke vode 60 - 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih i otpornijih vrsta korova 250 kg/ha Vreme primene

tretiranje vlažnog zemljišta bez korova, rano u proleće pre kretanja vegetacije ili u početnoj fazi klijanja i nicanja korova

SPEKTAR DELOVANJA: Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa), zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode, kao i u neposrenoj blizini zasada hmelja, plastenika i staklenika. U mladim zasadima, pri primeni veće količine preparata, može doći do pojave fitotoksičnosti u vidu prolazne pojave žutog prstena na rubu lista. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Jabučasto i koštičavo voće, vinova loza, malina, ribizla Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 g, 1 kg i 30 kg

18

5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0. Inhibira proces fotosinteze. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II.Dancor 70 WG® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije United Phosphorus AKTIVNA MATERIJA: Metribuzin (700 g/kg preparata) DELOVANJE: Metribuzin je selektivni. soji i paradajzu . ali i lišćem. Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Ambrozija pelenasta Repica crna Tarčužak obični Pepeljuga obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisifolia Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album 19 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u krompiru. Usvaja se prvenstveno korenom.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Soja 0. PRIMENA: Gajena biljka Krompir Količina primene 0.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 1.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Paradajz (koji se rasađuje) 0.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0. čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja.5-3% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1. a pre nicanja useva tretiranjem zemljišta posle nicanja useva SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Echinochloa crus–galli Setaria spp.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% tretiranje zemljišta posle setve. U biljci se kreće naviše ksilemskim sprovodnim sudovima. a pre nicanja useva tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja Vreme primene tretiranje zemljišta posle sadnje.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% 0. sistemični herbicid.

Dancor 70 WG® Pepeljuga srcolisna Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik ptičiji Dvornik obični Tušt obični Rotkva divlja Gorčušica poljska Ch. 1 kg 20 . U toku jedne godine. paradajz Soja Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 g. salatu. krastavce i lubenice. Na tretiranim površinama najmanje 4 meseca ne gajiti druge useve. a naročito kupusnjače. a takođe i u usevu paradajza iz semena. može se primeniti najviše jednom. 500 g. na istom terenu. a za nove sorte krompira treba ispitati selektivnost. SV 77/40 i SV 76/48. hybridum Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum aviculare Polygonum persicaria Portulaca oleracea Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa). ni u usevima krompira sorti Jerla. Voran. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. repu.

sistemični herbicid. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. višnje. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. Digitaria spp. kruške.Dominator® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Glifosat – IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. Bromus spp. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. mladim listovima i meristemskom tkivu. kajsije. • 2 – 4 l/ha. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. šljive. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha. Setaria spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora 21 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovski Konica obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha). masline i vinove loze Količina primene 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova.

Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp. . za sledeće vrste: Renika obična Tatula Vijuci.Dominator® Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha. Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp 22 .tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. vlasulje Korovsko proso Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Cardaria draba Datura stramonium Festuca spp.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. Cirsium arvense Euphorbia spp. Lathyrus tuberosus Mentha spp. Poa spp. tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria . Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp. Panicum spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. Polygonum spp. Plantago spp.5 – 5 l/ha. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha. Vicia spp.

soja.200 l/ha). tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. U toku jedne godine. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 . a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. na istom terenu. 23 herbicidi . pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz. za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. ranijim fazama porasta korova. u zasadima jabuke. krompir. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm.tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: . u zasadima jabuke. tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm na strništima.tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Kupina Cynodon dactylon Rubus spp. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika.5 – 2 l/ha. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis . pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. u zasadima jabuke. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene.• 6 – 8 l/ha. u zasadima jabuke. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti. suncokret). . može se primeniti dva puta.

vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. 5 l 24 .Dominator® KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Voće.

Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena.8-1 l/ha Vreme primene od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) kada kukuruz ima razvijena 4 lista. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 25 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu . a manjim delom i preko korena. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.4-D u obliku 2. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0.8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva.4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase.4-D-2 etilheksilestra (850 g/l preparata) DELOVANJE: 2. a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0.Esteron® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2.

Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. može se primeniti najviše jednom. MCPA. Lontrel 100®). bromoksinila. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. Tretirati po suvom. 5 l 26 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. aptovina Gorčika poljska Maslačak obični Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Taraxacum officinale Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Starane-250®). mekopropa. dikambe (Plamen®). florasulama.Esteron® Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. U toku jedne godine. klopiralida (Pikogal plus. jer može dovesti do smanjenja prinosa. na istom terenu. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. dihlorpropa. izuzev strnih žita i kukuruza.

odnosno 905 g/l 2.D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase. a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0. a manjim delom i preko korena.EHE) DELOVANJE: 2.8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik obični Dvornik veliki Žalfija prtenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 27 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i kukuruza .2.4 .8-1 l/ha Vreme primene Od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kada kukuruz ima razvijena 4 lista. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0.4 D.D (600 g/l preparata.4 .Esteron extra® 600 EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena.

izuzev strnih žita i kukuruza.Esteron extra® 600 EC Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. mekopropa. može se primeniti najviše jednom. jer može dovesti do smanjenja prinosa. U toku jedne godine na istom terenu. Starane 250). 5 l 28 . dikambe (Plamen). niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. florasulama. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. Tretirati po suvom. bromoksinila. klopiralida (Pikogal plus. MCPA. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. dihlorpropa. Lontrel 100).

lucerki i lanu .5 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Amaranthus blitoides A. kukuruzu. hybridum 29 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je krompir visine 10-15 cm. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lan visine 5-10 cm. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem u fazi od prve do treće troliske. grašku. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle formiranja druge troliske pa do pred cvetanje. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle nicanja kukuruza. soji. krompiru. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lucerka visine 10-15 cm. kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona. retroflexus Anagalis arvensis Chenopodium album Ch.5-2. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita Kukuruz Soja Krompir Količina primene 4 l/ha 3-4 l/ha 3-4 l/ha 2-3 l/ha Vreme primene tretiranjem u fazi bokorenja. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm. a kada su korovi u fazi 2-4 lista Grašak Lucerka 3-4 l/ha 3 l/ha Lan Pasulj 3-4 l/ha 1. pasulju.Galbenon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon u obliku Na-soli (480 g/l preparata) DELOVANJE: Bentazon je selektivni. ali i preko korena. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Prvi simptomi se manifestuju hlorozom i nakon nekoliko dana dolazi do potpunog sušenja korova.

lapatifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Maslačak obični Taraxacum officinale MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dihlorpropa. soja. Kod osetljivih sorti krompira i pasulja. mekopropa. može izazvati ožegotine. može se primeniti najviše jednom.Galbenon® Tatula obična Mrkva divlja Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilica poljska Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Ljutić obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Datura stramonium Daucus carota Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria chamomilla Myosotis arvensis Polygonum aviculare P. pasulj. na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita. imazetapira (Ritam®) i dikambe (Plamen®). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Grašak. lan. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima. lucerka Dani 42 63 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. soja i lucerka. na istom terenu. kukuruz. U toku jedne godine. NAPOMENA: Ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva ili preoravanja. MCPA. 5 l 30 . pri višim temperaturama. krompir Strna žita.

Digitaria spp. krompiru. soja. Setaria spp.Gallant Super® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Haloksifop–P–metil (108 g/l preparata) DELOVANJE: Haloksifop–P–metil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata.5–1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1–1. Echinochloa crus – galli Poa annua Sorghum halepense 31 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova.5 l/ha Vreme primene kada su korovi u fazi 3-5 listova Zasadi jabuke i vinove loze kada su korovi u fazi 3-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Divlja zob Svračice Muhari Proso korovski Livadarka jednogodišnja Divlji sirak (iz semena) Samonikla pšenica i ječam Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense Avena spp. soji. PRIMENA: Gajena biljka* Šećerna repa.5 l/ha (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) 1–1. suncokretu. lucerki. paprici i malini . suncokret Količina primene 0. Biljka ga usvaja lišćem i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast.

NAPOMENA: Na tretiranim površinama najmanje dva meseca nakon primene ne sejati žita. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. soja.Gallant Super® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. suncokret. vinova loza Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. jabuka. 1 l 32 .

2 – 1.5 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta posle setve. 5 – 3 l/ha 2 – 2. 8 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Lubeničarka njivska Dimnjača obična Smrdelj čvorasti Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Prosinac jednogodišnji Dvornik veliki Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Hibiscus trionum Fumaria officinalis Galeopsis tetrahit Lamium purpureum Matricaria chamomilla Mercuralis annua Polygonum lapathifolium 33 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza. čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja. mrkve i luka . blokirajući transport elektrona u fotosistemu II. a pre nicanja useva ili kada mrkva razvije 3 – 4 lista (faze 13 (103) – 14 (104) BBCH skale) Posle sadnje.Galolin® mono koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Linuron (500 g/l preparata) DELOVANJE: Linuron je selektivni sistemični herbicid. soje. 5 l/ha 2 – 2. 5 l/ha 2 l/ha 1. koji spada u hemijsku grupu urea. Inhibira proces fotosinteze. a pre nicanja useva Luk iz arpadžika *u toku je proces registracije 1. a pre nicanja useva Posle setve. Usvaja se korenom biljaka koje niču i kreće se naviše kroz stablo i listove. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Soja* Suncokret* Mrkva* Količina primene 2. suncokreta.

300 ml. 5 l. 10 l 34 . Luk Mrkva Dani određen vremenom primene 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. zbog dospevanja u zonu korenovog sistema može izazvati fitotoksičnost (zastoj u porastu i hloroza listova). najmanje 4 meseca od primene. metolahlora. mrkve i kukuruza. U uslovima dugotrajnih i obilnih padavina nakon primene preparata u usevima suncokreta. Trophy EC). metribuzina (Dancor 70 WG). pendimetalina (Zanat EC). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. ne sme se gajiti naredni usev. Na tretiranim površinama. Suncokret.Galolin® mono koncentrovana suspenzija Rotkva divlja Krstica obična Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Kopriva mala Raphanus raphanistrum Senecio vulgaris Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Stellaria media Urtica urens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Linuron se može mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim (ispod 1 % humusa) i jako humusnim zemljištima (preko 5 % humusa). Soja. Acetogal Plus. 1 l. dimetenamida.

ili kada dominiraju uskolisni korovi. a 7 pre setve/sadnje na slabo humusnim zemljištima. Karakteristika ove grupe jedinjenja je izrazito kontaktno delovanje. Biljka ga usvaja preko lisne mase. šume i šumski rasadnici (svih vrsta drveća) Količina primene 3 l/ha Vreme primene tretiranjem kada je zakorovljenost manja. 1 l. vinove loze i šumskog drveća. Prilikom upotrebe ovog preparata u šumskim rasadnicima. kao povremena mera za suzbijanje busolikih trava loših krmnih kvaliteta 5 l/ha 4 l/ha Livade i pašnjaci (pri obnavljanju) NAPOMENA: Ne sme se koristiti za desikaciju gajenih biljaka. na istom terenu. vinova loza. Najmanje 35 dana nakon primene ne dozvoliti ispašu stoke. 5 l 35 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje korova u voću. na tretiranim površinama. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i na zelene delove voća. prouzrokujući stvaranje superoksida koji razaraju membrane hloroplasta i citoplazmu. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Zasadi voća i vinove loze. i to kada su korovi u fazi 4 lista tretiranjem kada je zakorovljenost jača. tretirati 3 dana pre setve/sadnje na humusnim zemljištima. Inhibira proces fotosinteze tako što ometa transport elektrona. šumama i na livadama i pašnjacima .Galop® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Parakvat (200 g/l preparata) DELOVANJE: Parakvat spada u grupu neselektivnih. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. najviše se može primeniti jednom. livade i pašnjaci Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. i to kada su korovi visine 8-15 cm tretiranjem posle košenja ili završene ispaše (odnosno kada su uskolisni korovi visine oko 8 cm). kontaktnih herbicida – bipiridila. U toku jedne godine. ili kada dominiraju širokolisne korovske vrste. vinovoj lozi.

uljanoj repici.2 . Biljke ga usvajaju korenom i izdankom.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji.75 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Panicum crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 36 . uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranjem zemljišta pre rasađivanja. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije i folijarno u fazi od 1-3 troliske Uljana repica 0. a kreće se ksilemom naviše ka listovima. Biljke niču.3 l/ha tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.0. duvanu i paprici AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (480 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm pre rasađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm tretiranjem posle nicanja paprike kada je u fazi od 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale) Duvan 1 l/ha Paprika (iz rasada) Paprika (iz direktne setve) 0. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0.75 l/ha 0.75 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje. ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana. Inhibira biosintezu karotenoida.Gamit® 4 .

Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Gamit 4-EC® (0. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. takođe i kod uljane repice na zemljištu koje nije dobro pripremljeno. U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. uljana repica. duvan i paprika Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 37 herbicidi . Posle primene u usevu duvana. linurona (Galolin mono). iste godine u jesen. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja. metribuzina (Dancor 70 WG®). U toku jedne godine.Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp.6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha). NAPOMENA: Može doći do oštećenja susednih useva i zasada usled drifta. ne smeju se sejati ozima žita. Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp.5-0. Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®). može se primeniti najviše jednom. na istom terenu. što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos.

širine 5 cm pored kore MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa klopiralidom ( Pikogal plus.Garlon® 3-A koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova AKTIVNA MATERIJA: Triklorpir trietilamino so (360 g/l preparata) DELOVANJE: Triklopir je selektivni i totalni herbicid-arboricid. Na tretirane površine. 5 l 38 . PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Površine koje se pripremaju za pošumljavanje. Nakuplja se u meristemskim tkivima. Kreće se naviše i naniže u biljci. železničkih pruga i na drugim nepoljoprivrednim površinama Za uništavanje izbojaka iz panjeva lišćara Količina primene 3 – 5 l/ha Vreme primene tretiranjem kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta. izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća. razređen sa vodom u odnosu 1:10 delova vode premazivanjem četkom ili prskanjem preko reza panja ili samog prstena. a drvenasti neposredno pri razvoju novog lišća za panjeve hrasta i cera. Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom. U toku jedne godine. Sadnja se može obaviti šest meseci nakon primene. Ne sme se primnjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima.4 –D (Monosan herbi®). 2. najmanje 63 dana posle primene ne puštati na ispašu mlečnu. 1 l. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. a 28 dana ostalu stoku. na istom terenu. Deluje kao indolsitćetna kiselina (sintetički auksin). tačkama porasta. Lontrel 100®). za stvaranje proseka pored dalekovoda. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode. NAPOMENA: Fitotoksičan je za sve biljke izuzev žita i trava. razređen sa vodom u odnosu 1:5 delova vode za ostale lišćare. može se primeniti najviše jednom. hloroza pa potom i nekroza tačke porasta.

hrasta. šljive. uz utrošak vode 75-90 l/ha) tretiranjem između redova uz upotrebu štitnika (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm Kulture i sastojine crnog i belog bora 5 – 6 l/ha Kulture i sastojine smrče 6 – 7 l/ha Šumski rasadnici 4 – 6 l/ha Na livadama i pašnjacima 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova Za desikaciju uljane repice U suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama Na nepoljoprivrednim površinama 2 – 4 l/ha 4 – 8 l/ha 3 – 12 l/ha tretiranjem 14 dana pred žetvu oni kanali koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja 39 herbicidi Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. sistemični herbicid. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. gloga. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima.Glifol® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. vrbe i drvenastih korova. gloga. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. tretiranjem iz vazduhoplova. tretiranjem iz vazduhoplova. višnje. masline i vinove loze Količina primene (l/ha) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova. mladim listovima i meristemskom tkivu. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve. kajsije. kruške. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. vrbe i drvenastih korova. hrasta. uz utrošak vode 75-90 l/ha) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve.

za sledeće vrste: Vijuci.Glifol® SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. • 2 – 4 l/ha. Poa spp. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovsko Konica obična Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. . tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha. Digitaria spp. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp. tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria 40 .5 – 5 l/ha. Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. Vicia spp.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. Polygonum spp. Setaria spp. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha. Bromus spp. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha). Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp. Lepidium draba Panicum spp. vlasulje Renika obična Proso korovsko Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Festuca spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. Plantago spp.

5 – 2 l/ha. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis .tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. u zasadima jabuke. Cirsium arvense Euphorbia spp.tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: Kupina Rubus spp. za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz. Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp.. soja.200 l/ha). za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. krompir. 41 herbicidi .tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Cynodon dactylon . tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm na strništima. u zasadima jabuke. Lathyrus tuberosus Mentha spp.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. • 6 – 8 l/ha. za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha. suncokret). Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp. u zasadima jabuke. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima. u zasadima jabuke. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. . tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 . tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima.

Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti.Glifol® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. 5 l. 20 l 42 . vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. može se primeniti dva puta. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. 300 ml. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. ranijim fazama porasta korova. U toku jedne godine. na istom terenu. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. 1 l. a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene.

5-1. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi oksasulfurona. šećerna repa. Biljka ga usvaja preko lisne površine i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast.5-3 l /ha (za suzbijanje pirevine obične) 3-4 l/ha (za suzbijanje zubače obične) Vreme primene kada su korovi u fazi 3-6 listova kada je korov u fazi 3-6 listova kada je korov visine 10-20 cm kada je korov visine 30 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Oštra vlasulja Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Bromos sterilis Echinochloa crus-galli Setaria spp. suncokret. 43 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji. Ne sme se primenjivati u semenskom krompiru. uljana repica i krompir Količina primene 0.5 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1. suncokretu. PRIMENA: Gajena biljka Soja. Sorghum halepense Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja i na širokolisne korove.5 l /ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) 2. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji).Globus® EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-P-etil (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kvizalofop-P-etil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata. šećernoj repi.5-2. uljanoj repici i krompiru . Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova. može se mešati sa preparatima na bazi bentazona (Galbenon®) i tifensulufuron-metila (Okvir). NAPOMENA: U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja.

Globus® EC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja. šećerna repa Suncokret. 1 l. uljana repica Dani 77 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. 5 l 44 . krompir.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Salata. sirak. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Salata Količina primene 3 kg/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre presađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukorenjivanja (primanja) salate za suzbijanje viline kosice (Cuscuta). dinje. jagode i biljke iz familije Cruciferae. sistemični herbicid.50 WP prah za suspenziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Propizamid (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Propizamid je selektivni. koji biljke usvajaju korenom i translociraju u stablo apoplastom. NAPOMENA: U istoj godini ne smeju se sejati lubenice. Nakon dva meseca od primene mogu se sejati kukuruz. može se primeniti najviše jednom.Kerb®. odnosno obrazovanje mikrotubula. lucerka Šećerna repa Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g 45 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi. tikve i tikvice. tretiranjem posle prvog košenja Šećerna repa 3-4 kg/ha Lucerka (zasnovana) 3-4 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. krastavci. a nije dovoljno efikasan za suzbijanje korova u salati na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa). tretiranjem kada repa razvije 6-7 listova. lucerki i salati . odnosno kada se vilina kosica prihvati za repu za suzbijanje viline kosice (Cuscuta). Inhibira mitozu. na istom terenu. U toku jedne godine.

odnosno inhibiciji sinteze esencijalnih amino kiselina (valina. Brzo se usvaja lišćem i korenom korovskih biljaka.33 g/ha Vreme primene od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 21 – 32 BBCH skale ). izazivajući karakteristične simptome kovrdžanja. Biljke ga usvajaju preko korena i izdanaka. Florasulam je herbicid iz hemijske grupe triazolopirimidina.Lancelot® 450 WG Vododisperzibilne granule ®Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i ječmu AKTIVNA MATERIJA: Aminopiralid – kalijum so + florasulam (355+150 g/kg preparata) DELOVANJE: Aminopiralid je selektivni translokacioni herbicid iz grupe derivata piridin-karboksilne kiseline. a kad su korovi u fazi 1-3 lista. Njegov mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji enzima acetolaktat sintetaze (ALS). PRIMENA: Gajena biljka Merkantilna pšenica i ječam Količina primene 25 . a kada su korovi u fazi 2-6 listova Semenska pšenica 25 – 33 g/ha 33 g/ha + 0.1% Extravon SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 25 g/ha Gorocvet zečiji Volovski jezik Kukolj Tarčuljak obični Palamida njivska Žavornjak obični Divlja mrkva Broćika lepuša Divlja salata Kamilica bezmirisna Bulka obična Gorušica poljska Mišjakinja obična Krasolika Stisnuša kravlja Grahorica obična Adonis aestivalis Anchusa officinalis Agrostemma githago Capsella bursa pastoris Cirsium arvense Consolida regalis Daucus carota Gallium aparinae Lactuca seriola Matricaria inodora Papaver rhoeas Sinapis arvensis Stellaria media Stenactis annua Thlaspi arvensis Vicia sativa Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Vijušac njivski Dimnjača obična Mrtva kopriva Ljutić njivski 46 Bylderdyckia convolvulus Fumaria officinalis Lamium purpureum Ranunculus arvensis .25% Dassoil ili 0. Od faze drugog kolenca (faza 32 BBCHskale). leucina i izoleucina).

NAPOMENA: U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz. 500g 47 herbicidi . pšenica i ječam. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 33g.Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha + okvašivač (pored prethodno navedenih) Dvornik ptičiji Ljubičica poljska Polygonum aviculare Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 25 g/ha Vijušac njivski Pepeljuga obična Dimnjača obična Kopriva njivska Mrtva kopriva Kamilica bezmirisna Ljutić njivski Ljubičica poljska Bylderdyckia convolvulus Chenopodium album Fumaria officinalis Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria inodora Ranunculus arvensis Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Poponac njivski Renika obična Dvornik ptičiji Convolvulus arvensis Lepidium draba Polygonum aviculare MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacije bez prethodne provere. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom.

a višegodišnji korovi u fazi rozete (palamida 10-15 cm visine.2 l/ha 0. pšenici. uljanoj repici i luku AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (100 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbici koji biljka usvaja korenom i lišćem.Lontrel® 100 koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju. ječmu.9 – 1. šećernoj repi. Izaziva reakcije tipa auksina.4 + 0. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Kukuruz Šećerna repa Količina primene 0. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima.posle nicanja useva i korova tretiranjem kada je usev od faze 2 lista pa do visine 10-15 cm tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova.6 – 1.2 l/ha 0.6 – 1 l/ha 1.6 – 1 l/ha 0. a kamilica 4-6 listova) Uljana repica Crni luk iz semena i arpadžika i praziluk 0.2 – 1.6 l/ha Vreme primene tretiranjem posle nicanja useva tretiranjem kada je usev u fazi 2-4 lista jednokratno – tretiranjem posle nicanja useva dvokratno u split aplikaciji .5 l/ha Vreme primene u odnosu na korove: Korovska biljka Palamida (Cirsium arvense) Kamilica (Matricaria chamomilla) Ostali korovi Vreme primene od faze rozete do visine 10-15 cm u fazi 4-6 listova u fazi 2-6 listova 48 .

salata. bromoksinila. U jesen iste godine i u proleće naredne ne smeju se sejati lucerka. bifenoksa. NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. MCPA. U toku jedne godine. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. Starane 250). može se primeniti najviše jednom. praziluk Dani određen vremenom primene 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 49 herbicidi . grašak i mrkva. Ne primenjuje se u mladom crnom luku i praziluku za salatu. ječam. na istom terenu. dihlorpropa.4-D (Monosan herbi®). kukuruz. fluroksipira (Bonaca EC.SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa –pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus asper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. mekopropa. šećerna repa i uljana repica crni luk.

Usvaja se preko lisne mase. kukuruzu i na livadama i pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: 2.5 – 3 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Slačica Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica juncea Chenopodium album C. a manjim delom preko korena.Monosan herbi® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima.5 . Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva.5 l/ha 2.4–D u obliku dimetilamonijuma (588 g/l preparata) ili 2. Gajena biljka Strna žita (izuzev ovsa) Količina primene 1.4-D (464 g/l preparata) DELOVANJE: 2.5 . poznato je da u malim količinama 2. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis 50 .4–D deluje kao regulator rasta ćelija.4–D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem.2.2. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija (naročito u meristemskim tkivima). Takođe.5 l/ha Vreme primene od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) kada kukuruz ima razvijenih 3-5 listova (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) u vreme intenzivnog porasta livadskih trava (faza bokorenja) i korova ili posle prvog otkosa Merkantilni i silažni kukuruz (bez poduseva) Livade i pašnjaci (bez leguminoza) 1.

Tretirati po suvom. klopiralida (Pikogal plus. Lontrel 100®). aptovina Gorčika poljska Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®). na istom terenu. Za neke sorte jarog ječma ovaj preparat može biti fitotoksičan.Dvornik ptičiji Dvornik veliki Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Poljska gorčika Obična gorčika Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus arvensis Sonchus oleraceus Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. može se primeniti najviše jednom. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. dihlorpropa. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. izuzev strnih žita i kukuruza. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. raž i kukuruz Livade i pašnjaci Dani određen vremenom primene 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 51 herbicidi . florasulama. Primena u ovsu se preporučuje uz smanjenu dozu (1 l/ha). mekopropa. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/KOSIDBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. dikambe (Plamen®). MCPA. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. U toku jedne godine. ječam.

6 .8 l/ha Vreme primene tretirati kada kukuruz ima razvijena 4 lista.0. a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična 52 Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch.4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium . dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.Moto® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: 2. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena. a manjim delom i preko korena.4-D-2 etilheksilestra (1040 g/l preparata) DELOVANJE: 2. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene 0.4-D u obliku 2. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva.

niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. Tretirati po suvom. jer može dovesti do smanjenja prinosa. može se primeniti najviše jednom. izuzev strnih žita i kukuruza. Lontrel 100®). klopiralida (Pikogal plus. U toku jedne godine. mekopropa.Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®). Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. MCPA. na istom terenu. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. florasulama. dikambe (Plamen®). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 20 l 53 herbicidi . NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. dihlorpropa. bromoksinila.

u uslovima toplog i vlažnog vremena tretiranjem kada su korovi u fazi 4–6 listova. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS). translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene primena: Vreme primene kada je usev pšenice u fazi 3 lista.Mural® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni. translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron . Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka. u uslovima hladnijeg i suvog vremena za suzbijanje palamide tretiranjem kada je korov u fazi 2–6 listova 15 g/ha + 0. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove.metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tribenuron .1% okvašivača 25 g/ha + 0.1% okvašivača za suzbijanje palamide SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Kukolj njivski Prstenak poljski Smrduša obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva smrdljiva Mrtva kopriva njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Kamilica bezmirisna Bulka obična Ljutić obični Gorušica poljska Agrosthema githago Anthemis arvensis Bifora radians Brasica nigra Capsela bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Delphinium consolida Galeopsis tetrahit Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria chammomilla Matricaria indora Papaver rhoes Ranunculus arvensis Sinapis arvensis 54 . ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselilna valina i izoleucina.metil je selektivni. pa do formiranja drugog kolenca (faze 13-32 BBCH-skale tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista.1% okvašivača 20 g/ha + 0.

100g. 20g. zbog ispirljivosti. na istom terenu. fluroksipir . U toku jedne godine. može se primeniti najviše jednom. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g.SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Štavlji Cirsium arvense Rumex sp.meptila ( Bonaca EC) NAPOMENA: Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa).4 D (Monosan herbi). 250g 55 herbicidi Oranjica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Ljubićica poljska Sisymbrium sophia Stelaria media Thlaspi arvense Veronica persica Viola arvensis .

ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina.5% 15 – 20 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0. retroflexus Anagalis arvensis Anthemis arvensis Chenopodium album Ch. soje i lucerke AKTIVNA MATERIJA: Tifensulfuron .1% Vreme primene Kada je kukuruz u fazi 2 – 5 listova (faze 11 -15 BBCH skale) kada je soja potpuno razvila prvu trolisku (faza 11 BBCH) U drugoj godini ili starija . a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. Zaustavljajući procese nastajanja acetolaktat sintetaze (ALS).Okvir® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza.metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tifensulfuron-metil je selektivni.1% 8 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0.u rano proleće pre početka vegetacije Lucerka SPEKTAR DELOVANJA : Širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Prstenak poljski Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konika obična Suncokret samonikli Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Ljutić njivski Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus blitoides A. hybridum Galinsoga parviflora Helianthus annuus Hibiscus trionum Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium P. persicaria Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Stachys annua 56 . Usvaja se lišćem i korenom korova i brzo se prenosi naviše i naniže u biljci. polyspermum Ch. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea.2% ili Alteox Wet 0. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Soja Količina primene 10 – 15 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0.

laktofena. ako je kukuruz formirao više od 5 listova. zbog ispirljivosti. ako su temperature veće od 25 stepeni C. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz.MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi imazetapira (Ritam). NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. u kukuruzu sa podusevom (pasulj. boranija i sl. 10 g. soja i lucerka Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 8 g. 80 g 57 herbicidi .). ako je usev pod stresom. 15 g. ako su predhodno primenjeni zemljišni organofosforni insekticidi. kukuruzu šećercu i kokičaru pre predhodne provere selektivnosti. ako su temperature u dužem periodu ispod 10 stepeni C. na kosim i erozivnim površinama i kraškim poljima. fomesafena.

Uljana repica * 0. kamilica u fazi 4 – 6 lisova.Pikogal plus® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem. Kada je usev od faze 2 lista. ostali korovi u fazi 2.6 listova. pa do visine 10-15 cm (od faze 12 BBCH-skale). kamilica u fazi 4 – 6 lisova. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Količina primene 0.6 listova. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima.4 l/ha Vreme primene Kad je palamida od fazi rozete pa do visine 10 – 15 cm. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju. Izaziva reakcije tipa auksina.2 – 0. a ostali korovi u fazi 2. a kada je palamida od faze rozete pa do visine 10 – 15 cm.3 l/ha * U toku je proces registracije SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Suncokret divlji Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa–pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Helianthus annuus Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium 58 .2 – 0.

grašak i mrkva. salata. 1 l 59 herbicidi . može se primeniti najviše jednom. uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. mekopropa. bromoksinila. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka. bifenoksa NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. U toku jedne godine. na istom terenu. fluroksipira. 300 ml. MCPA.4-D (Monosan herbi®). dihlorpropa.Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus aper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2.

Usvaja se i preko lisne mase i preko korenovog sistema. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 0. a korovi u fazi 2-6 listova SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štir obični Štir bljutavi Vijušac njivski Pepeljuge Tatula obična Konika obična Tušt obični Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Gorčike Čistac jednogodišnji Boca obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus retroflexus Amaranthus blitoides Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp.Plamen® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: Dikamba .7 l/ha Vreme primene tretirati kada je kukuruz u fazi 2-5 listova.9 g/l preparata) DELOVANJE: Dikamba je selektivni. izazivajući poremećaj u rastu. 60 . Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima.DMA (577. žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta. Datura stramonium Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus spp. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja. Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac obični Mlečike Cirsium arvense Convolvulus arvensis Euphorbia sp. translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline.5 – 0.

na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C. bundeva i dr. triklopira (Garlon 3A®). rimsulfurona.MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina nikosulfurona (Talisman®). MCPA. mekopropa.4–D (Monosan herbi®).). na istom terenu. . U toku jedne godine. može se primeniti najviše jednom. kukuruzu sa podusevom (pasulj. 2. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. 1 l 61 herbicidi NAPOMENA: NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu.

Ovaj herbicid svoje delovanje ispoljava inhibicijom acetil CoA karboksilaze (ACCaza). suncokreta. krastavca i kupusa AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) DELOVANJE: Kletodim je selektivni. translokacioni herbicid iz hemijske grupe cikloheksenona. pasulja. paradajz. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Suncokret. krompir Mrkva. pasulj. lubenica. dinja. graška. PRIMENA: Gajena biljka Soja. mrkva. lubenice. paradajza. krompir. paprike. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: : Svračica crvena Proso korovsko Muhari Divlji sirak iz rizoma Pirevina obična Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Setaria spp. grašak. krastavac. mrkve. suncokret. soja. kupus Količina primene (l/ha) 0. kada su korovi u fazi 2 – 5 listova. dinja. zaustavljajući njihov rast i razvoj. kupus Dani određen vremenom primene 30 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. šećerna repa. crni i beli luk.8 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih korova) 1. NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. lubenica. crni i beli luk. grašak. Brzo se usvaja lišćem i kreće se naviše i naniže kroz korovske biljke. dinje. čime dolazi do blokade u sintezi masnih kiselina i zaustavljanja deobe ćelija.2 l/ha (za suzbijanje sirka iz rizoma) 2 l/ha (za suzbijanje Agropyrum repens – pirevina obična) Vreme primene Posle nicanja useva. Sorghum halepense Agropyrum repens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa herbicidima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova. paprika. 1 l. 10 l 62 . lucerke. lucerka. paradajz.Rafal® 120 koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje. paprika. crnog i belog luka. krompira. krastavac. šećerna repa. šećerne repe.

ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana.2 . uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranje zemljišta pre setve/sadnje. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije Uljana repica 0. Biljke niču. Inhibira biosintezu karotenoida. a kreće se ksilemom naviše ka listovima.75 Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.Rampa EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid.0. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene (l/ha) 0.3 SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovska Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 63 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice .

linurona (Galolin Mono). imazetapira (Ritam®). može se primeniti najviše jednom. Ukoliko dođe do zanošenja kapi na susedne useve i zasade. U toku jedne godine. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja. 1 l 64 . što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos. Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp. metribuzina (Dancor 70 WG®). uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.Rampa EC® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp.5-0. 300 ml.6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha). Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®). Raphanus raphanistrum Sinapsis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. na istom terenu. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za uljanu repicu ukoliko se primenjuje na zemljištu koje nije dobro pripremljeno. Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Rampa EC® (0. može se javiti izbeljivanje prolaznog karaktera. U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu.

Rezon® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin (500 g/l preparata) DELOVANJE: Terbutilazin je selektivni translokacioni herbicid iz grupe triazina. a pre nicanja useva Vreme primene Posle setve. Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze prekidanjem fiksacije CO2 i produkcije ATP i NADPH2.5 – 2.5 – 2 l/ha Posle setve.5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3 % humusa) Suncokret 1. Svoje delovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova.5 l/ha (za aridno područje i zemljišta sa 1–3 % humusa) 1. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 1. a pre nicanja useva ili posle nicanja do trećeg lista kukuruza (faze 00 – 13 BBCH skale) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Štir obični Ambrozia pelenasta Taržučak obični Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik obični Dvornik veliki Tušt Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisiifolia Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Fumaria officinalis Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Portulaca oleracea Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum 65 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta .

5 l. Obilne padavine. bentazona (Galbenon). suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 ml. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (ispod 1 % humusa) u količini većoj od 4 l/ha preparata.Rezon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. Trophy EC). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni). nikosulfurona (Talisman) i dr. Acetogal plus. klopiralida (Lontrel 100. 10 l 66 . kao i eksremno sušni uslovi ili vrlo niska temperatura zemljišta mogu umanjiti dejstvo preparata na korove. sulkotriona (Tangenta). dikambe (Plamen). Pikogal Plus). 1 l.

čime se sprečava sinteza razgranatih aminokiselina. Biljka ga usvaja lišćem i korenom i transportuje do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast.Ritam® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Imazetapir (100 g/l preparata) DELOVANJE: Imazetapir je selektivni. Simptomi se manifestuju hlorozom najmlađih listova. nekrozom vršnog meristema i smanjenim porastom. acetolaktat sintetazu. a pre nicanja ili posle nicanja useva u fazi 1-3 troliske SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Stršac obični Ovas divlji Svračica crvena Proso korovski Proso divlji Muhar sivi Muhar zeleni Sirak divlji (iz semena) Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Panicum miliaceum Setaria glauca Setaria viridis Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Lipica teofrastova Vijušac njivski Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Žavornjak obični Tatula obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Renika obična Slez crni Kamilica prava Vrbica Amaranthus retroflexus Abutilon theophrasti Bilderdykia convolvulus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Datura stramonium Galium aparine Hibiscus trionum Lepidium campestre Malva silvestris Matricaria chamomilla Polygonum amphibium 67 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji . Inhibira enzim. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0. translokacioni herbicid iz grupe imidazolinona.8-1 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve.

lucerka i detelina. ječam. . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. .naredne godine posle primene mogu se sejati jara žita. pasulj.u poslednjoj godini gajenja lucerke ne treba primenjivati preparate na bazi imazetapira. može se sejati: pšenica. NAPOMENA: Ne sme se primnjivati na temperaturama višim od 20 0C i pri jakoj sunčevoj svetlosti.Ritam® Jednogodišnji širokolisni korovi: Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorčika obična Pomoćnica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Boca obična Kopriva mala Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sonchus oleraceus Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Xanthium strumarium Urtica dioica Višegodišnji širokolisni korovi: Štavelj obični Rumex crispus MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim herbicidima kao što su bentazon (Galbenon®). grašak. iste godine posle primene.u trećoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. Plodored: . pendimetalin (Zanat®) i trifluralin (Trefgal®). na istom terenu. .u jesen. soja. 1 l 68 . može se primeniti najviše jednom. U toku jedne godine.

10 l 69 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu šećerne repe. 300 ml.2 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova Vreme primene Pre cvetanja useva. NAPOMENA: Manje količine preparata se primenjuju kada su korovi fazi 2 lista. PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa. Tretiranje se može vršiti samo pre cvetanja useva.8 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. koji spada u hemijsku grupu ariloksifenoksi propionata.1.2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova 1. suncokret Dani Određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. suncokret Količina primene 1 . soje i suncokreta . 1 l. Inhibira acetil CoA karboksilazu (ACCaza) i sprečava sintezu masnih kiselina kod trava. kada su korovi u fazi od 2 lista do prvog kolenca SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: Vrste iz roda Alopecurus Stršac obični Ovas njivski Svračica crvena Proso korovsko Vrste iz roda Phalaris Muhar zeleni Divlji sirak iz rizoma Alopecurus spp. Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Phalaris spp. Usvaja se primarno lišćem i kreće se naviše i naniže u biljci. 5 l. soja. a veće kada su korovi u fazi prvog kolenca. Setaria viridis Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može mešati sa preparatima na bazi fluazifop-p-butila za pojačano delovanje na travne korove i pendimetalina (Zanat) i fomesafena za proširenje spektra delovanja na širokolisne korove u soji. soja.Sedef® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo AKTIVNA MATERIJA: Fenoksaprop-p-etil (120 g/l preparata) DELOVANJE: Fenoksaprop-p-etil je selektivni herbicid.

zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. kukuruzu. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). a kada su korovi u fazi 2-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.2 l/ha tretiranjem cele površine kada kukuruz ima 3-6 listova tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 stalnih listova.4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media 70 .5 – 2 l/ha 0.Starane .250® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima.1.8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Strna žita (jara) 0.4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0.6 . Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja.8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0. luku.5 l/ha 1. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0.8 – 1.8 l/ha 1 – 1.8 .2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Kukuruz Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk 0.0.

5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0.Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0. Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp.4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova Abutilon theophrasti 71 herbicidi .2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1.8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus. Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1.

cinodon .Starane . luk Dani određena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke.4-D (Monosan Herbi). ječam. zbog ispirljivosti. voće. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). 300 ml. 1 l 72 . vinova loza. U toku jedne godine. može se primeniti najviše jednom. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica.etila i florasulama.250® Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke.

Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove.25 l/ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) Dvokratnom primenom: Prvo tretiranje: 0. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea.Talisman® koncentrovana uljna suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) DELOVANJE: Nikosulfuron je selektivni. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS). Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina. a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. a divlji sirak tek iznikao kada je divlji sirak visine 15-20 cm Vreme primene kada kukuruz ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH-skale) kada su korovi u fazi 2-6 listova kada je korov visine 15-20 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense 73 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza .75 l/ha kada su korovi 2-4 lista. PRIMENA: Gajena biljka Merkantilni i silažni kukuruz Količina primene Jednokratnom primenom: 1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova i višegodišnjih širokolisnih korova palamide i poponca) 1.5 l /ha Drugo tretiranje: 0.

mezotriona.4-D (Monosan herbi®). 2.Talisman® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Tatula obična Lubeničarka njivska Bulka obična Dvornik veliki Ljutić njivski Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Boca obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Datura stramonium Hibiscus trionum Papaver rhoeas Polygonum lapathifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Xanthium strumarium Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe (Plamen®). NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji). sulkotrion (Tangenta). 2.4-D-2-EHE (Moto®. Esteron®). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 5 l 74 . bentazona (Galbenon®).

a pre nicanja useva Posle nicanja useva. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene (l/ha) 1 .5 l/ha Vreme primene Posle setve.5 l/ha 1 . poponca i divljeg sirka iz rizoma) SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Echinochloa crus-galli Jednogodišnji širokolisni korovi: Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Dvornik ptičiji Gorušica poljska Pomocnica obicna Čistac jednogodišnji Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Polygonum aviculare Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Cirsium arvense 75 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza . Svoje delovanje ispoljava u vidu izbeljivanja lisne mase i kasnije nekroze. a takođe i klijancima sprečavajući nicanje korovskih biljaka. Korovi potpuno uginjavaju nakon dve nedelje od primene.1. translokacioni herbicid iz grupe triketona. što je rezultat inhibicije 4-hidroksifenil piruvatdioksigenaze. koji prodire u biljku i remeti metaboličke puteve delujući na sintezu biljnih pigmenata. a divlji sirak visine 15-20 cm 1 l/ha + 1 l/ha Talisman® (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova: palamide. a kada su korovi u fazi od 2-6 listova Posle nicanja useva.Tangenta® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Sulkotrion (300 g/l preparata) DELOVANJE: Sulkotrion je selektivni. kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova.1. Aktivno se prenosi do mesta delovanja ksilemom i floemom i akumulira se u vršnom meristemskom tkivu izdanaka i korena korova. Brzo se usvaja lišcem i korenom korovskih biljaka.

Trophy EC) nikosulfurona (Talisman®) NAPOMENA: U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. ozimi ječam.Tangenta® SPEKTAR DELOVANJA: Tangenta® + Talisman® Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. krompir. kupusnjace. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 76 . grašak. Acetogal Plus. pasulj. a u normalnom plodoredu mogu se sejati ozima pšenica. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom . kukuruz.

Tezis® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Metsulfuron . a korovi u fazi 2 – 4 lista SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha : Jednogodišnji širokolisni korovi : Prstenak poljski Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva crvena Vrapseme poljsko Kamilica prava Bulka obična Šilj Gorušica poljska Oranjica obična Stisnuša trava Anthemis arvensis Anagalis arvensis Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Lamium purpureum Lithospermum arvense Matricaria chamomila Papaver rhoes Pycris echiodes Sinapis arvensis Sysimbrium sophia Tlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Cirsium arvense Vrste korova koje dobro suzbija pri količini 10 g/ha uz dodatak okvašivača Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Vijušac njivski Dvornik ptičiji Bilderdykia convolvulus Polygonum aviculare 77 herbicidi Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu . Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS). izoleucin ) PRIMENA: Gajena biljka Pšenica .metil je selektivni. čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina ( valin. Kreće se naniže i naviše u biljci.metil (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Metsulfuron . leucin. Usvaja se lišćem i korenom. pa do zastavičara ( faze 13 – 39 ). ječam Količina primene 10 g/ha + 0.1% okvašivača Vreme primene tretiranjem useva kada je u fazi najmanje 3 lista . translokacioni herbicid.

U toku jedne godine. može se primeniti najviše jednom.Tezis® Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha sa 0. NAPOMENA: Na kraškim terenima i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) ne sme se primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir – meptila zbog ispirljivosti. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica . ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g. 78 . Inkompatibilnost : Ne može se mešati sa herbicidima iz grupe sulfoniluree i insekticidima na bazi hlorpirifosa. 100g. Starane 250) Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Broćika lepuša Gallium aparine MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC).4 l/ha preparatima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC. dikmbe (Plamen) i mekopropa Praktična primena : Tezis + Bonaca EC. 20g. na istom terenu.

kupusa. translokacioni herbicid koji suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja. retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Ch.5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) Vreme primene tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. soji. uljanoj repici i u rasadima paradajza. pasulju. pre rasađivanja Paradajz.5 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Muhar lepljivi Divlji sirak (iz semena) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis Setaria verticiliata Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konica obična Tušt obični Mišjakinja obična Čistac jednogodišnji Amaranthus blitoides A. Usvaja se hipokotilom dovodeći do prestanka rasta korenovog sistema. kelj i karfiol 2-2. kupus. kelja i karfiola . pasulj i uljana repica Količina primene 1-1. što kao krajnji ishod ima sušenje biljaka posle klijanja ili neposredno nakon nicanja. pre setve tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. paprika. PRIMENA: Gajena biljka Suncokret. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti). hybridum Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Stellaria media Stachys annua 79 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u suncokretu. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti). soja. paprike. polyspermum Ch. Kao i ostali herbicidi iz grupe dinitroanilina inhibira obrazovanje mikrotubula.Trefgal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Trifluralin (480 g/l preparata) DELOVANJE: Trifluralin je selektivni.

paradajz i uljana repica Paprika Kupusnjače Dani određena je vremenom primene 70 91 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. klomazona (Rampa EC ili Gamit 4-EC®). gomoljastom i lukovičastom povrću zbog viših ostataka i ograničenja u plodoredu. 1 l 80 . kao i na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) i onim koja su lakog mehaničkog sastava zbog moguće pojave fitotoksičnosti. linurona (Galolin mono). suncokret.Trefgal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi izoproturona. na istom terenu. pasulj. može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji mladog povrća i u korenastom. metribuzina (Dancor 70 WG®). napropamida. U toku jedne godine.

Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora.5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene Suncokret koristi se za tretiranje zemljišta pre ili posle setve.Trophy®. a pre nicanja useva (kada su korovi u fazi klijanja i nicanja. a najkasnije do razvijena 2 lista) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) 1.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida. retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. Usvaja se primarno izdankom. Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu. a sekundarno korenom biljaka koje niču. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 81 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu . Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodičnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2.

Trophy®. može se primeniti najviše jednom.EC MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi sulkotriona (Tangenta) i flurohloridona. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. na istom terenu. suncokret Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 82 . U toku jedne godine. ne sme se primenjivati na slabohumusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm.

Zanat® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Pendimetalin (330 g/l preparata) DELOVANJE: Pendimetalin je selektivni. luku i grašku . soji. pšenici. Sprečavajući proces obrazovanja mikrotubula ova aktivna materija prouzrokuje prekid mitoze i deobu ćelija. a pre nicanja useva. krompiru. To dovodi do prestanka razvoja korenovog sistema. suncokretu. tretirati zemljište posle setve/sadnje. Podjednako dobro se usvaja i korenom i lišćem korova. a pre nicanja useva. tretirati zemljište posle setve. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz i krompir Suncokret i soja Pšenica Količina primene 4-6 l/ha 4-6 l/ha 4-6 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje. duvanu. Duvan 5 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) 7 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) 5 l/ha 5 l/ha 4-6 l/ha Paradajz. translokacioni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. Suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja i nicanja. tretirati zemljište pre setve uz plitku inkorporaciju. a pre nicanja useva. paradajzu. kupusu. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Mišiji repak Stršac obični Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Alopecurus myosuroides Apera spica-venti Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis 83 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu. paprici. paprika i kupus (iz rasada) Luk *Grašak * U toku je proces registracije tretirati zemljište pre rasađivanja. a pre nicanja useva ili posle nicanja useva pa do faze bokorenja tretirati zemljište pre rasađivanja. a u kasnijim fazama i do potpunog sušenja biljaka. tretirati zemljište posle setve/sadnje.

suncokret. Portulaca oleracea Ranunculus spp. soja.Zanat® Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Palamida njivska (iz semena) Konica obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilice Bulka obična Dvornici Tušt obični Ljutići Gorčika obična Gorušica poljska Čistac jednogodičnji Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Cirsium arvense Galinsoga parviflora Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria spp. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1 % humusa). a nakon 3 meseca od primene i ostali usevi u kojima se preparat primenjuje. pšenica. na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu. Papaver rhoeas Polygonum spp. U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Luk. kupus. može se primeniti najviše jednom. Sonchus oleraceus Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica persica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. U toku jedne godine. krompir. grašak Kukuruz. 1 l 84 . paprika. luka iz presadnica. ranih sorti paprike. duvan Dani 42 63 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. korenastog povrća kao i u staklenicima i plastenicima. na istom terenu.

FUNGICIDI .

.

5 kg. 400 g. maksimalno se može primeniti tri puta u intervalu od 14 dana. sumpornom-krečnom čorbom. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. NAPOMENA: U toku jedne godine. od faze pred cvetanje pa do faze kada su bobice veličine graška (57-75 BBCH – skale). SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen Plamenjača (Plasmopara viticola) Količina primene 4 kg/ha Vreme primene Tretiranjem po potrebi.Adut® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fosetil aluminijum (350 g/kg preparata) + mankozeb (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Fosetil aluminijum je sistemični fungicid i deluje na pojačavanje pasivnih odbrambenih aktivnosti biljaka. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. Deluje na veliki broj gljiva. pre svega stvaranjem fenola kao odbrambenih jedinjenja biljke protiv infekcija. čime se dobija efikasnija zaštita. monokrotofos). prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. 10 kg i 20 kg 87 fungicidi . 1 kg. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. bordovskom čorbom. dimetoat. Mankozeb je preventivni fungicid. preparatima na bazi propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. fosfamidon. na istom terenu.

) i fusariuma klasa (Fusarium spp. vinovoj lozi i pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) pepelnica (Uncinula necator) Količina/ koncentracija primene 0. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. pre pojave oboljenja.) pepelnice (Erysiphe graminis ). a najkasnije po pojavi prvih simptoma preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. u koncentracijama 0. a drugo u fazi punog cvetanja tokom vegetacije.3 + 1 l/ha). SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja.i Penicillium spp. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. rđe.Akord® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu.05–0.075% 1 l/ha Paradajz 0. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.75 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona. 0.03 + 0. za suzbijanje prouzrokovača pepelnice.075% pre pojave bolesti (zaštita do prve berbe) *Registrovane su kombinacije ovog preparata sa: preventivnim preparatom Mankogal 80 (Akord + Mankogal 80.4 l/ha Jabuka čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp.2%).2%) i odvojeno sa preparatom Dakoflo 720 (Akord + Dakoflo 720. ubrzo nakon ostvarene infekcije 7–14 dana pred berbu od početka klasanja do početka cvetanja Vinova loza 0.03 + 0. pegavosti lista i fuzariuma klasa na pšenici. rđe (Puccinia spp. 88 .03% Breskva i kajsija Pšenica 0. Prodirući u biljno tkivo. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. u koncentracijama 0. za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.). Takođe sa preparatom Galofungin 500 SC (Akord + Galofungin 500 SC u količinama 0.) crna pegavost (Alternaria solani). pegavosti lista (Septoria spp.

jabuka Pšenica Dani 7 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. jezera. višnja. šljiva. U toku jedne godine. vinova loza. najviše se može primeniti tri puta. izvorišta voda i bunari) i kanalizacione mreže. pa treba sprečiti njihovo dospevanje u vode (vodotoci. 1 l 89 fungicidi .NAPOMENA: Preparati na bazi tebukonazola štetni su za organizme u vodi. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Paradajz. na istom terenu.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena . Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. riba i toplokrvnih životinja. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.OD uljana disperzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena FS i WP formulacije. 5 l 90 . inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). Prodirući u biljno tkivo. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje.Akord® 060 . GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.

Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije.Akord® 025 . Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. 300 ml. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. 5 l 91 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . riba i toplokrvnih životinja. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 150 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena . Prodirući u biljno tkivo.FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (25 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola.

NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. riba i toplokrvnih životinja. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.Akord® 060 . Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. 5 l 92 . Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. 100 ml. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. Prodirući u biljno tkivo.

dimetoat.Akord® plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (37. 1 kg. maksimalno se može primeniti tri puta. Pre mešanja sa drugim preparatima. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. bordovskom čorbom. 200 g. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. kruška Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia pyrina) Količina/ koncentracija primene 2 kg/ha Vreme primene preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno.5 g/kg preparata) + mankozeb (640 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. na istom terenu. Mankozeb je preventivni fungicid. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. dihlorfos. preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. sumporno-krečnom čorbom. 20 kg 93 fungicidi . fosfamidon. čime se dobija efikasnija zaštita. monokrotofos). posebno različite formulacije treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. NAPOMENA: U toku jedne godine. ubrzo nakon ostvarene infekcije preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. Probojem kroz biljno tkivo. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. ubrzo nakon ostvarene infekcije *Kruška 2-3 kg/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. Deluje na veliki broj gljiva.

šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) Vreme primene od fenofaze cvetnog balona (faza 59 BBCH-skale) do punog cvetanja (faza 65/67 BBCH-skale) ili početkom cvetanja (faze 61-63 BBCH. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. Iako nema podataka o nekompatibilnosti. NAPOMENA: U toku jedne godine.71 BBCH – skale). inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma.Akord® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu. Probojem kroz biljno tkivo.75 kg/ha Gajena biljka Višnja. ukoliko se tretira samo jednom. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. pre pojave bolesti. vinova loza. maksimalno se može primeniti tri puta.skale). a najkasnije pre sticanja uslova za širenje bolesti tokom vegetacije. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije (faze 19. preventivno. a kada se steknu uslovi za zaražavanje Vinova loza pepelnica (Uncinula necator) crna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani) Sušenje lastara maline (Didymella applanata) 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0.4 kg/ha Paradajz 0. kada su razvijena 3-4 lista (faza 13-14 BBCH – skale). 100 g. treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. malina Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. 5 kg 94 . 500 g. paradajz.075% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se kombinuje sa velikim brojem jedinjenja. vinovoj lozi i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. 1 kg. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. šljiva.75 kg/ha *Malina * U toku je proces registracije 0. pre njihovog mešanja sa drugim preparatima posebno različite formulacije.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. 1 l 95 fungicidi . najviše se može primeniti dva puta. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. ksilemskim sprovodnim sudovima.) fuzarioza klasa (Fusarium spp . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. U toku jedne godine. Karbendazim je takođe sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Prodirući u biljno tkivo. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.tubulina. dihlorfos. heptenofos).5 l/ha po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva karbendazima u preparatu ne sme se mešati sa drugim pesticidima.5 l/ha od početka klasanja do početka cvetanja (faze 51-61 BBCH skale) Šećerna repa 1. jako alkalne reakcije (Bordovska čorba) i jako kiselim preparatima u obliku EC formulacija (dimetoat. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj gljive. remeti deobu ćelija gljiva. U biljci se kreće akropetalno.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina primene Vreme primene 1. na istom terenu. Inhibicijom sinteze ß. šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . a ujedno pružaju preparatu mnogo veću efikasnost u zaštiti.Antre® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + karbendazim (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Različiti mehanizmi delovanja ovih fungicida usporavaju razvoj rezistentnosti fitopatogenih gljiva.) pegavost lista i plevica (Septoria spp.

na istom terenu. Probojem kroz biljno tkivo.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina/ koncentracija primene Vreme primene 1. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. klasanja i cvetanja. Remeti deobu ćelija gljiva. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. Tiofanat .) fuzarioza klasa (Fusarium spp . 1 l. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. 300 ml. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica .metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.Antre® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. maksimalno se može primeniti dva puta. U biljci se kreće akropetalno. NAPOMENA: U toku jedne godine. inhibicijom sinteze ß-tubulina. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. po pojavi prvih simptoma. ječam i šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.5 l/ha Tokom vlatanja.) mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) pegavost lista i plevica (Septoria spp. ksilemskim sprovodnim sudovima . 100 ml.a pre početka širenja zaraze Tokom vegetacije po pojavi prvih simptoma Krajem klasanja i početkom cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Pri pojavi prvih pega na listu Šećerna repa 1. 5 l 96 .5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva tiofanat-metila u preparatu ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra.

Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. dihlorvos.Bakarni oksihlorid-50 kvašljivi prašak Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća.75% 0. NAPOMENA: Prilikom poslednjeg tretiranja hmelja primenjuju se niže koncentracije. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena. 97 fungicidi .75% 0. povrća i hmelja AKTIVNA MATERIJA: 50% bakra iz bakar-oksihlorida DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid.5% 0. pirina) Koncentracija primene 0. kajsija i badem šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i kovrdžavost lišća (Taphrina deformans) šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Pseudoperonospora humuli) plamenjača (Phytophthora infenstans) Šljiva.75% Vreme primene tretiranjem u toku mirovanja vegetacije tretiranjem u vegetaciji do početka cvetanja tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije Breskva.5% 0. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan. višnja i trešnja Vinova loza Hmelj Krompir i paradajz 0.75% 0. a za ostale namene nema ograničenja. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije. na istom terenu. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem samo posle cvetanja.5-0. U toku jedne godine.5-0. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom. najviše se može primeniti dva puta u voću.75% tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije tretiranjem samo posle cvetanja.

krompir i paradajz Vinova loza Voće Dani 14 28 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 75 g. 1 kg. 25 kg 98 .Bakarni oksihlorid-50 KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Hmelj.

U toku jedne godine. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije.) Koncentracija primene 0. 300 ml. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Paprika Lala Dani 14 35 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Paprika Patogen plamenjača paprike (Phytophthora capsici) plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis) poleganje rasada (Pythium spp.3 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim protektivnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.15 % Lala (lukovice i rasad) 0.25 % Vreme primene zalivanje rasada 3 dana pre rasađivanja i 2 puta zalivanje rasađenih biljaka zalivanje biljaka nakon nicanja ili presađivanja potapanje očišćenih lukovica u rastvor u trajanju od 15-20 minuta Krastavac 0. Inhibira sintezu fosfolipida i masnih kiselina i samim tim ometa formiranje ćelijskih membrana gljive. najviše se može primeniti tri puta. 1 l 99 fungicidi .Balb® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (722 g/l preparata) DELOVANJE: Propamokarb hidrohlorid je sistemični fungicid sa izraženim protektivnim delovanjem. što dovodi do inhibicije u rastu micelije i spora.

na istom terenu. po pojavi prvih pega primarnog zaražavanja.Može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog perioda primene. U toku jedne godine. 1 l. Deluje nespecifično. patogeni ne razvijaju rezistentnost na ovo jedinjenje. sprečava klijanje spora.5% Vreme primene tretiranje posle cvetanja.100 SC koncentrovana suspenzija Savremena formulacija najstarijeg protektivnog fungicida AKTIVNA MATERIJA: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar sulfat je protektivni fungicid. najviše se može primeniti tri puta u vinovoj lozi.Bordovska čorba . Zbog višestrukog mehanizma delovanja. a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja NAPOMENA: Najmanje 21 dan posle primene. inhibicijom SH-enzima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Vinova loza (stone sorte) Vinova loza (vinske sorte) Dani 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 2. ne dozvoliti pristup stoci na tretirane površine. 5 l 100 . a deluje i kao algicid i moluskocid.

dihlorvos. NAPOMENA: U toku jedne godine.35% 0.75 kg/ha tretiranjem tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja od početka cvetanja tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije. na istom terenu. a za ostale namene nema ograničenja.35% Vreme primene u vegetaciji do faze “mišijih ušiju” Malina Vinova loza Krompir 0. najviše se može primeniti dva puta u voću. 250 g.35% 2. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis) sušenje lastara maline (Didymella applanata) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Phytophthora infenstans) Količina/ koncentracija primene 0. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom.Cuprozin 35 WP kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Spiess-Urania Chemical GmbH Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća i povrća AKTIVNA MATERIJA: Bakar iz bakar-oksihlorida (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. 1 kg 101 fungicidi . Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Voće Dani 7 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena.

NAPOMENA: Broj tretiranja u toku jedne godine nije ograničen. S. nodorum) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) siva trulež (Botritys cinerea) Vreme primene tretiranjem tokom faza vlatanja i klasanja. 102 . a pre sticanja uslova za zaražavanje po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja od nicanja do pred vađenje krompira Šećerna repa Krompir 3 l/ha 3 l/ha Paradajz 3 l/ha 3.5 l/ha preventivno. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. pre sticanja uslova za zaražavanje preventivno. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja.Dakoflo® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (500 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični. pre sticanja uslova za zaražavanje MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. pre sticanja uslova za zaražavanje Kupus plamenjača (Peronospora parasitica) crna pegavost (Alternaria brassicae) plamenjača (Pseudoperanospora cubensis) plamenjača (Peronospora destructor) Krastavac Luk 2 l/ha 2-2. Interval između dva tretiranja ne bi trebalo da bude duži od 14 dana. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. pre sklapanja redova u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja ili u staklari u fazi rasada (po ukorenjivanju) do početka zrenja preventivno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina primene 2 l/ha Gajena biljka Pšenica Patogen siva pegavost lišća i klasa (Septoria tritici.5 l/ha 3 l/ha tretiranjem u polju.

paradajz. 1 l 103 fungicidi .KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Kupus Krompir. luk. pšenica Dani 7 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. šećerna repa.

površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata.5 l/ha Dakoflo 720 + 1 l/ha Nu-film 17 ili 2. . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen pegavost lista i čađava krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) Količina primene 2 l/ha Vreme primene u toku vegetacije. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda. Gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. a pre sticanja uslova za zaražavanje Šećerna repa Breskva 2 l/ha 0. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne infekcije. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva.3 l/ha) za primenu protiv pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke. preventivno. preventivno ili pri pojavi prvih simptoma oboljenja. neposredno pre ili u fazi zelene tačke do pojave lišća. sa intervalom između dva tretiranja od 7-12 dana.4 puta.rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.35 % ili 2. NAPOMENA: Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno je pod sledećim uslovima: . protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. .Dakoflo® 720 koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i šećernoj repi AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (720 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični.brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s.25-0.5 l/ha Dakoflo 720 + Galmin 2 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Dakoflo 720 (2 l/ha) + Akord (0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa Jabuka Breskva Dani 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l 104 . Najveći broj tretiranja u toku jedne godine je 3 . MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida.

najviše se može primeniti dva puta.. Aktivni radikali kiseonika. NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti patogena Botrytis cinerea. Sclerotinia spp..kokica i drugo u fazi cvetanja tretiranjem plodova pred berbu. Rhyzoctonia spp. U toku jedne godine.i dr.) razne bolesti na travnjacima (Sclerotinia spp. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva.15% Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona. oksidacija SH enzima.2% * U toku je proces registracije. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina.Dional® 500 SC koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. tokom zrenja (BBCH 83 – 87) tokom cvetanja . narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). Fusarium spp. po precvetavanju i tokom formiranja plodova (BBCH 63-73/75) preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije i to od precvetavanja do pred berbu tokom vegetacije i to neposredno pred i tokom cvetanja i početkom zrenja tretiranjem po otvaranju cvetova i drugog cvetnog buketa i drugo 10-15 dana kasnije Breskva i Kajsija Lešnik 0.1 . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) monilia (Monilinia laxa) siva trulež (Botrytis cinerea) Koncentracija primene 0. Fusarium spp. 105 fungicidi . povrtarstvu i travnjacima AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je nesistemični fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida.2% *Paradajz 0.15% 0. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Iprodion se može mešati sa većim brojem fungicida.1% 0.15% Mrkva pegavost i trulež (Alternaria spp. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. na istom terenu. ne sme se primenjivati sa fungicidima iz grupe dikarboksimida (prosimidon i vinklozolin)..5 l/ha Travnjaci 10 – 12 l/ha Vinova loza Malina 0.0.) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) 1..

1 l 106 . višnja Paradajz Vinova loza Dani 7 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. lešnik. mrkva.Dional® 500 SC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Malina.

NAPOMENA: Najveći dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne sezone je tri puta.stone sorte Vinova loza . kontinuiranih padavina 5–6 dana. a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja tokom vegetacije. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza .8 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. U periodima dugotrajnih. sa intervalom između dva tretiranja 14 dana pri smeni vlažnih perioda ili ukoliko se vrši navodnjavanje 7–10 dana. Ova supstanca je komplementarna sa mankozebom i pojačava nivo biološke aktivnosti ovog klasičnog protektivnog fungicida. namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače u krompiru i u vinovoj lozi AKTIVNA MATERIJA: Zoksamid (83 g/kg preparata) + mankozeb (667 g/kg preparata) DELOVANJE: Zoksamid je protektivni fungicid koji ima specifično delovanje na fitopatogene gljive prouzrokovače plamenjača. preventivni fungicid. preventivno pre sticanja uslova za infekciju.5 – 1.Electis® 75 WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Gowan Comercio International e Servicos Kombinovani. izazivajući poremećaj u strukturi mikrotubula i time onemogućujući normalnu deobu ćelija.vinske sorte Dani 7 28 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 107 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . osim sumpora i preparata kisele reakcije.5 – 1. preventivno za sprečavanje sekundarnih infekcija Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) 1.8 kg/ha Vreme primene tokom vegetacije. Gajena biljka Krompir Patogen plamenjača (Phytophthora infestans) Količina primene 1.

Fuzija® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Fungicid sistemičnog i protektivnog delovanja za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (375 g/l preparata) + hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Fuzija je kombinovani fungicid sa moćnim preventivnim i izraženim sistemičnim svojstvima. Inhibira više procesa: rast micelije, produkciju i klijanje spora, ometa formiranje ćelijskih membrana. Zbog kombinacije sistemičnog i preventivnog fungicida, a i višestrukog mehanizma delovanja, gljive gotovo nisu u stanju da na ovaj fungicid steknu rezistentnost. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka Krompir i paradajz

Patogen plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)

Količina primene 2,5 l/ha

Vreme primene u vreme klijanja spora kada se ostvaruje infekcija

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Ne sme se mešati sa uljanim preparatima ili preparatima koji sadrže ulje. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti tri puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir i paradajz Dani 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

108

Galofungin® 500 SC koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu

AKTIVNA MATERIJA: Karbendazim (500 g/l preparata) DELOVANJE: Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) bolesti tokom zrenja i na uskladištenim plodovima kod jabučastih vrsta (Monilia fructigena , Penicilium spp.i Gleosporium spp.) Koncentracija primene 0,06% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do punog cvetanja tokom tehnološke zrelosti, a najkasnije 15 dana pred berbu

Jabuka , kruška i dunja

0,06%

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka Višnja Jabuka, kruška i dunja

Dani obezbeđena vremenom primene 15

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l

109

fungicidi

Galofungin® T koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat - metil (450 g/l preparata) DELOVANJE: Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Koncentracija primene 0,05% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do precvetavanja

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat Galofungin T se može mešati sa ostalim pesticidima uz određena ograničenja. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) , preparatima na bazi bakra, jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (fosfamidon, dihlorfos, heptenofos). NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti parazita Monilinia laxa, ne sme se alternativno primenjivati sa fungicidima iz grupe benzimidazola. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Višnja Dani obezbeđena vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l

110

Kardinal® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Fluazinam (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fluazinam je fungicid sa protektivnim delovanjem. Aktivna materija izražava slabo kurativnu ili sistemičnu aktivnost. Deluje na mitohondrijsku oksidativnu fosforilaciju, inhibira klijanje spora, penetraciju hifa, rastenje i sporulaciju. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Krompir Patogen Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 0,3-0,4 l/ha Vreme primene Preventivno tretiranje tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi simptoma Primeniti pre uslova za razvoj infekcije od faze kada su razvijena tri lista (faza 13 - 83 BBCH – skale) ili neposredno posle pojave prvih simptoma

Vinova loza

1-1,5/ l/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim fungicidima i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito različitih formulacija, proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primeniti tri puta u krompiru i četri puta u vinovoj lozi. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir Vinova loza Dani 7 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l i 5 l

111

fungicidi

Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. 5 l.) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim preparatima.5 g/l preparata) + hlorotalonil (250 g/l preparata) DELOVANJE: Propikonazol je sistemični fungicid. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. NAPOMENA: U toku jedne godine. 1 l. 100 ml. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.Karika® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propikonazol (62. na istom terenu. klasanja. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. 300ml. maksimalno se može primeniti dva puta. Probojem kroz biljno tkivo. Zbog višestrukog mehanizma delovanja.) Vreme primene U vreme vlatanja. 10 l 112 . Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. ječam. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene Gajena biljka Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. cvetanja i/ili formiranja i nalivanja zrna (faze 31-71 BBCH skale) Prvo: od faze bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 25-32 BBCH skale) Drugo: od otvaranja rukavca zastavičara (faze 47-49 BBCH skale) Krajem klasanja do početka cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Od faze prvog kolenca do početka klasanja (faze 31-51 BBCH skale) Pšenica i ječam Plesni i trulež klasa (Fusarium spp . Hlorotalonil je nesistemični.) Siva pegavost lista i klasa (Septoria spp. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida.5 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Kubik (2. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja.5 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. Aktivni radikali kiseonika. 1 l 113 fungicidi . suncokret Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. najviše se može primeniti dva puta.5 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona kokica i drugo u fazi cvetanja prvo tretiranje u fazi butonizacije i drugo u punom cvetanju Suncokret 2. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) siva trulež i bela trulež (Botrytis cinerea. Slerotinia) Koncentracija primene 2. NAPOMENA: U toku jedne godine. U biljci se kreće akropetalno. na istom terenu. oksidacija SH enzima.5 l/ha) + Nu-film 17 (1 l/ha) za primenu protiv sive i bele truleži (Botrytis cinerea. ksilemskim sprovodnim sudovima. gradivnog proteina ćelijskog jedra gljiva. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe derivata benzimidazola. odnosno deobu ćelija.) u usevu suncokreta. Slerotinia spp. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva inhibirajući sintezu ß-tubulina.Kubik® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (175 g/l preparata) + karbendazim (87.

uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina.Kubik® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (167 g/l preparata) + Tiofanat – metil (167 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. U toku jedne godine. maksimalno se može primeniti dva puta. 5 l 114 . 100 ml. U biljci se kreće akropetalno. 300 ml. Tiofanat . Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. monokrotofos). Aktivni radikali kiseonika. *šljiva sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Siva trulež (Botrytis cinerea) Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) Prvo tretiranje u fazi belih balonakokica i drugo u fazi cvetanja Prvi tretman u fazi butonizacije i drugi tretman u fazi punog cvetanja Suncokret 2 . šljiva Suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) i jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (dimetoat. Remeti deobu ćelija gljiva. NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti na benzimidazole i dikarboksimide Kubik plus ne treba koristiti alternativno sa fungicidima iz ove dve hemijske grupe jedinjenja. dihlorfos. inhibicijom sinteze ß-tubulina. oksidacija SH enzima. ksilemskim sprovodnim sudovima. na istom terenu. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. heptenfos. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. 1 l.5 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Višnja.2.metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.

a pre sticanja uslova za sekundarnu infekciju početkom vegetacije. preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje. pre sticanja uslova za zaražavanje.3 l/ha) za primenu protiv prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke! 115 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: .2-0.5 kg/ha 2-2. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. preventivno. čime se dobija efikasnija zaštita. u zavismosti od postojanja uslova za primarnu infekciju u toku vegetacije. vinogradarstvu.25% Višnja i trešnja mrka pegavost lišća (Blumeriella jaapii) 0.5 kg/ha 2 kg/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Mankogal 80 (2 l/ha) + Akord (0. preventivno. širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. u vreme porasta pupoljaka preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje tretiranjem. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Deluje na veliki broj gljiva. po precvetavanju. preventivno. u zavisnosti od postojanja uslova za primarnu infekciju i/ili posle berbe u zavisnosti od postojanja uslova za infekciju i širenje oboljenja po pojavi prvih uljnih pega primarnih zaraza. po precvetavanju. ječam 3. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Šljiva 0.2-0. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne ili sekundarne infekcije u toku vegetacije.25% Vreme primene u toku vegetacije.25% Duvan Krompir i paradajz plamenjača (Peranospora tabacina) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infenstans) pegavost lista i klasa (Septoria tritici i S. pirina) plamenjača (Polystigma rubrum) Količina/ koncentracija primene 0.25% Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) i crna pegavost (Phomophsis viticola) 0. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja.Mankogal-80® kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesisitemični fungicid. Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V.) 2-2.2-0. nodorum) rđa (Puccinia spp. a najkasnije po pojavi prvih simptoma tretiranjem u fazi vlatanja i klasnja.5 kg/ha Pšenica.

dok je pri smeni vlažnih i toplih perioda ili pri navodnjavanju 7-10 dana. 25 kg 116 . dimetomorfa.Mankogal-80® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida (Bakarni oksihlorid-50). propamokarb-hidrohlorida (Balb®). NAPOMENA: Najbolje zaštitno dejstvo je 14 dana. pšenica. na istom terenu. stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze. najviše se može primeniti tri puta. U toku jedne godine. ječam Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g. metalaksila-M. 1 kg. duvan. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir i paradajz Jabučasto i koštičavo voće. 250 g. cimoksanila. a ukoliko je neprekidno vlaženje 5-6 dana.

Mankogal-FS® koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (430 g/l preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. čime se dobija efikasnija zaštita. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene.) Količina primene 250 ml/100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. Deluje na veliki broj gljiva. Gajena biljka Pšenica Kukuruz Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 15 l 117 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. riba i toplokrvnih životinja. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi.

Deluje na veliki broj gljiva. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. 25 kg 118 . riba i toplokrvnih životinja.vlažni postupak . prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena Kukuruz Šećerna repa gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp.vlažni postupak .suvi postupak . čime se dobija efikasnija zaštita.uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.). GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g.suvi postupak .zaprašivanje semena .) truleži (Fusarium spp.zaprašivanje semena .Mankogal®-S prah za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. siva pegavost lišća (Cercospora beticola) i mrka pegavost (Phoma betae) 800 g/100 kg semena . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) Količina primene 200 g/100 kg semena .

a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora. Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama meša sa preparatima na bazi dimetoata. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. dihlorvos. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. odnosno SH-enzima. Ne sme se primenjivati u zasadu jabuke sorte Crveni delišes i kruške Anžuj. zbog ispoljavanja fitotoksičnosti. NAPOMENA: Može ispoljiti blagu fitotoksičnost („kaptanove pege“) na plodovima nekih sorata jabuke (Vinesep) i kruške (Starking. EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (dimetoat. 5 kg. 119 fungicidi Količina/ koncentracija primene . 1 kg. 200 g.) ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova (period oko mesec dana). 500 g. Sejman. 100 g. 50 g. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom i sumporno-krečnom čorbom. U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen. heptenofos). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g.Metod® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Kaptan (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Kaptan je nesistemik. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 2 kg/ha Tokom perioda primarnih zaraza (10-78 BBCH skale) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. Boskovka i dr. protektivnog delovanja.

EC formulacijama. odnosno SH-enzime. tako da gljive ne mogu razviti rezistentnost. jako alkalnim. NAPOMENA: U toku jedne godine. maksimalno se može primeniti dva puta. posebno različitih formulacija. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom. 500 g. 1 kg. na istom terenu. nesistemični fungicid. preventivno. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. Pirimetanil je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. 100 g. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.2-0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. kada postoje uslovi za infekciju MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima. Inhibira disanje. 5 kg 120 . 20 g. 50 g.25% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Od početka otvaranja lisnih pupoljaka.Nijansa®plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (560 g/kg preparata) + pirimetanil (80 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je protektivni. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10 g. Inhibira sintezu metionina i sprečava lučenje enzima neophodnih za infekciju.

vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (650 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik. 100 g. 20 kg. 200 g. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom. 1 kg. cimoksanila. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 121 fungicidi Količina/ koncentracija primene . iprodiona. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.Nijansa® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu. bakar-oksihlorida. jako alkalnim.2% Pre ostvarene infekcije Vinova loza Krompir 0. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) 0. 5 kg. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Jabuka i Vinova loza – stone sorte Vinova loza – vinske sorte Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. 10kg.2% 1.5-1. protektivnog delovanja. EC formulacijama. odnosno SH-enzima. 500 g.8 kg/ha Pre ostvarene infekcije Pre ostvarene infekcije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa preparatima na bazi iprovalikarba. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen.

pa početka sazrevanja (faze 68-81/83 BBCH skale) tretiranjem od početka cvetanja do punog cvetanja (faze 55-65 BBCH skale) *Jagoda. Uobičajeno je da se pre mešanja proveri njihova kompatibilnost. na istom terenu. Na biohemijskom nivou ciljno mesto fungicida je sinteza metionina. laktaze…). kutinaze. 100 ml. *malina 2 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pehar se može mešati sa drugim preparatima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Siva trulež (Botrytis cinerea) Siva trulež (Botrytis cinerea) tretiranjem u fazi od precvetavanja. Fungicid je najaktivniji u fazama intezivnog metabolizma biljke. 1 l 122 .Pehar® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je fungicid iz grupe anilinopirimidina. Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje emzima koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. najviše se može primeniti dva puta. Uobičajeni interval primene je nedelju dana KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Malina. Ovo je protektivni fungicid koji se kroz biljku kreće translaminarno. NAPOMENA: U toku jedne godine. jagoda Vinova loza Dani 14 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.

pre ostvarene infekcije U vreme klijanja spora. kutinaze. 200 ml. maksimalno se može primeniti dva puta. NAPOMENA: U toku jedne godine. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. laktaze…). 1 l.Pehar® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (150 g/l preparata) i hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je sistemični fungicid iz grupe anilinopirimidina. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. Zbog višestrukog meha¬nizma delovanja. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. Hlorotalonil je nesistemični. na istom terenu. Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje enzima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Šargarepa Krompir Dani 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. Najaktivniji je u fazama intenzivnog metabolizma biljke. 123 fungicidi . Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva krećući se translaminarno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Luk Šargarepa Plamenjača luka (Peronospora destructor) Crna pegavost šargarepe (Alternaria dauci) Plamenjača krompira (Phytophthora infestans) Crna pegavost krompira (Alternaria solani) Preventivno. a najkasnije kada se utvrdi zaraza 25% lisne površine Tokom vegetacije (faze 19-71 BBCH skale) Krompir 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne postoje posebna ograničenja. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. Pre mešanja sa drugim preparatima posebno sa različitim formulacijama.

breskva. maksimalno se može primeniti dva puta. malina. obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje i na taj način poboljšava performanse tretiranja. Takođe. Inhibira klijanje spora patogena. Ne sme se mešati sa sumporom. 1 l. NAPOMENA: U toku jedne godine. Mineralno ulje primenjeno u vreme kretanja vegetacije fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. a najkasnije na početku pucanja pupoljaka tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja u fazi mirovanja. na istom terenu. pre početka bubrenja pupoljaka Breskva 2-3 % *Malina *Šljiva * U toku je proces registracije 2% 3% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima. 5 l. i 10 l 124 . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Lisne vaši (Aphididae) Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) Uvenuće pupoljaka i rodnih lastara (Didymella applanata) Štitaste vaši (Coccididae/Lecanididae Diaspididae) u fazi bubrenja pupoljka najkasnije do faze mišjih ušiju (faze 01-10 BBCH skale) pred kraj vegetacionog mirovanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. šljiva Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.Plavo ulje uljna disperzija Kontaktno insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Bakar-oksihlorid (100 g/l preparata) + mineralno ulje (700 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar-oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja.

1 l. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Preventivno. od faze prvih lastara visine oko 60 cm. porast micelije.75 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i insekticida. vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (250 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. a sprečava i obrazovanje spora. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Krastavac Malina Krompir Vinova loza Dani 3 4 10 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. pre sticanja uslova za zaražavanje.075% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Pepelnica (Uncinula necator) Sušenje lastara (Didymella applanata) Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) Po pojavi prvih pega primarnih zaraza Pre ostvarene infekcije. paradajz 0. 20 l 125 fungicidi . 5 l. kada se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja Preventivno. Inhibira klijanje spora. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je tri puta. 10 l.Promesa® koncentrovana suspenzija novo Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu. a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma oboljenja Malina 0.75 l/ha Krastavac Krompir. od dva prva lista (faza 12/102 BBCH-skale) Preventivno.75 l/ha 0. 50 ml. 100 ml.

koji se vezuje za tiole iz ćelija gljiva za vreme klijanja i tako izaziva glikolizu.) Siva pegavost lista i klasa pšenice (Septoria spp. NAPOMENA: U toku jedne godine. Inhibira klijanje i obrazovanje spora. 1 l. po pojavi simptoma oboljenja Tokom vegetacije po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita Tokom fenofaze kraj klasanja i početak cvetanja (59-61 BBCH skale) Tokom vegetacije. 300 ml.5 l/ha Tokom vegetacije i to preventivno za sprečavanje pojave i širenja oboljenja (13/15-45 BBCH skale) 2 l/ha Luk Plamenjača (Peronospora destructor) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima. 20 l 126 . 200 ml. 100 ml. maksimalno se može primeniti dva puta. na istom terenu. Hlorotalonil je nesistemični fungicid. po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita 2. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Pšenica i ječam Dani 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Nema podataka o nemogućnosti mešanja sa drugim preparatima. a sprečava i porast micelije. posebno različitih formulacija. 5 l . klasanja i cvetanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene Vreme primene Pšenica i ječam Pepelnica (Blumeria grmainis) Rđa (Puccinia spp.) Palež klasa strnih žita (Fusarium spp.) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) Tokom vlatanja. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu (kompleks III). fungistatično i fungicidno delovanje.Promesa® plus кoncentrovana suspenzija novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (80 g/l preparata) + hlorotalonil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 10 l.

300 ml.2 l/ha Vreme primene Jabuka Višnja i šljiva Pepelnica (Podospaera leucotricha) Sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Pepelnica (Uncinula necator) Crna pegavost (Alternaria solani) Tokom vegetacije. uz prethodnu proveru kompatibilnosti. maksimalno se može primeniti tri puta računajući i primenu svih drugih triazola i jedinjenja sa istim mehanizmom delovanja. 100 ml. 200 ml. 500 ml.5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom preventivnih fungicida i insekticida. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije. 5 l.012% Krompir 0. 10 l i 20 l 127 fungicidi . Deluje protektivno i kurativno.013% 0. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. NAPOMENA: U toku jedne godine. i dimetoat). pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. 1 l. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Jabuka Višnja i šljiva Dani 14 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.Sekvenca® koncentrat za emulziju novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14). pre sticanja uslova za širenje oboljenja (BBCH 19-71) Vinova loza 0. Od fenofaze cvetnog balona (BBCH 59) do punog cvetanja (BBCH 65/67) Tokom vegetacije pre pojave oboljenja. dihlorvos. na istom terenu. ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. Kreće se i translaminarno.

100 ml. riba i toplokrvnih životinja. tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Kreće se i translaminarno.) U toku dorade semena ili neposredno pred setvu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja proveriti njihovu kompatibilnost. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. Deluje protektivno i kurativno. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 200 ml/100 kg semena uz upotrebu 500700 ml vode Vreme primene Pšenica Glavnica (Tiletia tritici) Otkrivena gar (Ustilago nuda) Pegavost (Septoria spp. 300 ml. 200 ml. 5 l. 1 l.Sekvenca® 030 FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (30 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Setvu treba obaviti neposredno nakon nanošenja preparata. Prilikom setve. 10 l i 20 l 128 . Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14).

čime se dobija efikasnija zaštita. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. Tretiranjem od početka listanja pa do pojave šarka Preventivno. bordovskom čorbom. maksimalno se može primeniti četiri puta u vinovoj lozi (u intervalu od 10-12 dana) i tri puta u krompiru i paradajzu. paradajz Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 30 g. (faze 19-71 BBCH skale) Preventivno. kada se steknu uslovi za ostvarivanje zaraze Krompir *Paradajz 2. 300 g. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2-3 kg/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost paradajza (Alternaria solani) Preventivno pre ostvarene infekcije. sumpornom-krečnom čorbom. Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. Mankozeb je protektivni fungicid. tokom vegetacije. NAPOMENA: U toku jedne godine. dimetoat. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. 1 kg 129 fungicidi .Vokal® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu. monokrotofos). Deluje na veliki broj gljiva. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. na istom terenu. preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). Deluje protektivno i kurativno. Inhibira sporulaciju. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Cimoksanil (40 g/kg preparata) i mankozeba (465 g/kg preparata) DELOVANJE: Cimoksanil je kontaktni ili lokal sistemik (ograničeni sistemik). fosfamidon.5-3 kg/ha *U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.5-3 kg/ha 2.

EC formulacijama. 200 g. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju rezistentne sojeve na propineb. ratarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (470 g/kg preparata) + Cimoksanil (45 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik. a za paradajz i krompir dva tretiranja sa intervalom od 14 dana između tretiranja. vinske sorte vinove loze Stone sorte vinove loze Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. Cimoksanil je kontaktni fungicid – lokal sistemik koji deluje protektivno i kurativno. za sprečavanje širenja oboljenja Krompir. Inhibira sporulaciju. 1 kg. 100 g. 10kg 130 . protektivnog delovanja. paradajz.3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) posle pojave prvih pega primarnog zaražavanja. a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog i širenja oboljenja tokom vegetacije (faze 19-73 BBCH skale). odnosno SH-enzima. Ne meša se sa Bordovskom čorbom.5-3 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugima preparatima. jako alkalnim. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je za vinovu lozu četiri puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. naročito različitih formulacija. 5 kg. preventivno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans) 2. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida.Vokal® P vododisperzibilne granule novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu.

INSEKTICIDI .

.

SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kruška Štetna vrsta obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) Količina/ koncentracija primene 0.15 % Nu-Film 17 Vreme primene u vreme masovnog piljenja larvi.075 % Abastate ili 0.075 % Abastate ili 0. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda.05 % Abastate +0.075 .075 % Abastate + 0. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane. u fenofazi precvetavanja Jabuka crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) po pojavi prvih pokretnih formi.075 % Abastate + 0.3 % Galmin ili 0. povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Abamektin (18 g/l preparata) DELOVANJE: Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu.1 % Nu-Film 17 0.075 % Abastate + 0. Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina. u fenofazi precvetavanja Krompir u vreme masovnog piljenja larvi Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru trips (Frankliniella occidentalis) u vreme masovnog piljenja larvi Malina eriofidna grinja lista (Phylocoptes gracilis ) obični paučinar (Tetranychus urticae ) po pojavi pokretnih formi Paradajz u zaštićenom prostoru u vreme prve pojave jedinki 133 insekticidi .0.3 % Galmin 0.15 % Nu-Film 17 0.05 % Abastate ili 0.75 l/ha Abastate + 1 l/ha Nu-Film 17 0.1 % Nu-Film 17 0. čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata.Abastate® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu.05 % Abastate + 0.75 l/ha Abastate ili 0. što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa. koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide.05 % Abastate ili 0.1 % Abastate +0.

a jednom u krompiru. dvojno pakovanje Abastate 100 ml+ Nu-Film 17 100 ml 134 . karanfila ili kalanhoja. ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene. na istom terenu. U toku jedne godine. Fitotoksičan je za pojedine vrste ukrasnih paprati i može izazvati pege ili oboljenja na listovima begonija. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Kruška. najčešće u koliko se primeni tri dana pre ili posle obavljenog tretiranja fungicidima na bazi ditianona ili kaptana. maline i u ukrasnom bilju. malina Krompir Dani 3 14 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. kao i preparatima izrazito bazne i kisele reakcije. 1 l. NAPOMENA: U kombinaciji sa rafinisanim mineralnim uljem može doći do blagih simptoma rđe na pojedinim sortama kruške. jabuke. Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 280C. najviše se može primeniti dva puta u zasadu kruške. Kod pojedinih sorti jabuke prolazna pegavost plodova može nastati kao posledica primene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. jabuka.Abastate® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa fungicidima na bazi sumpora i kaptana. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela.

Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. cipermetrin. usled koga kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml 135 insekticidi NAPOMENA: Da bi se postiglo zadovoljavajuće delovanje upotrebiti 5-10 l razblaženog preparata za tretiranje površine od 100 m2. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. SPEKTAR DELOVANJA: Mesto primene Stočarski objekti Štetočina odrasle jedinke muva (Diptera: Muscidae) Količina i način primene 0. Tretiranje treba ponoviti kada se populacija insekata ponovo pojavi. . kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida.5% (50 ml u 10 l vode). Aplikacija preparata se vrši standardnim prskalicama. opreme i valova dok se ne nakvase KARENCA: Za meso tretiranih životinja 28 dana.Barricade EC 20 koncentrat za emulziju Insekticid za suzbijanje muva u stočarskim objektima AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. prskanjem zidova. a za mleko 7 dana posle primene preparata.

) 0.Cipkord 20 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana. veliki kupusar (Pieris brassicae) Količina/ koncentracija primene 0.15-0. Preparat se može mešati sa velikim brojem insekticida sa drugačijim mehanizmom delovanja u cilju poboljšanja efekta i smanjenja razvoja rezistentnosti štetnih insekata. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana). usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi.15-0. U toku jedne godine. na istom terenu.03 % Vreme primene 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u toku masovnog pilenja gusenica Kupus. kelj.3 l/ha lisne sovice (Mamestra spp.015-0. keleraba Šećerna repa 0. najviše se može primeniti dva puta.). Stariji larveni stupnjevi (larve četvrtog i petog stupnja gusenica pomenutih vrsta leptira) nisu dovoljno osetljivi na ovaj preparat primenjen u preporučenim količinama. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. 136 . Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. cipermetrin. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata.3 l/ha u toku masovnog pilenja gusenica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. karfiol. žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella) lisne sovice (Mamestra spp.

100 ml 137 insekticidi . keleraba Šećerna repa Vinova loza Dani 28 35 56 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. karfiol.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus. kelj.

Dimetogal® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija

Insekticid širokog spektra sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem

AKTIVNA MATERIJA: Dimetoat (400 g/l preparata) DELOVANJE: Sistemični insekticid iz grupe organofosfata. Na insekte može da deluje kontaktno, preko integumenta ili digestivno, u toku ishrane. Po mehanizmu delovanja ovo jedinjenje je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Jabuka i dunja Štetna vrsta jabukina osa (Hoplocampa testudinea), lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis devecta, D. plantaginea), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae) jabukin moljac (Hyponomeuta malinellus) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) miner okruglih mina (Leucoptera scitella) miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Kruška kruškina osa (Hoplocampa brevis) lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis pyri) obična kruškina buva (Psylla pyri) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Breskva i kajsija breskvina muva (Ceratitis capitata), breskvine vaši (Myzus persicae, M. varians, Brachycadus persicae, B.schwartzi) breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta), 0,075 - 0,1 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % Koncentracija primene Vreme primene u fenofazi precvetavanja na početku formiranja prvih kolonija 0,075-0,1 % kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu pri pojavi prvih guseničnih gnezda, pre i posle cvetanja 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica U vreme leta leptira i početka piljenja gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u fenofazi precvetavanja na početku formiranja kolonija posle cvetanja u vreme registrovanja pojave 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u vreme pojave imaga posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta,

0,15 - 0,2 %

0,05 - 0,07 % 0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,20 %

138

Gajena biljka Trešnja i višnja

Štetna vrsta trešnjina muva (Ragoletis cerasi), trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae)

Koncentracija primene 0,05 - 0,075%

Vreme primene u vreme pojave imaga i pri početku piljenja larvi na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu u fenofazi precvetavanja posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo imaga nakon piljenja larvi posle pojave imaga

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

Šljiva

voćne ose (Hoplocampa flava, H. minuta), lisne vaši (Brachycaudus helichrysi, H. pruni, Phorodon humuli),

Šećerna repa

crna repina vaš (Aphis fabae), buvač (Chaetocnema tibialis), repina muva (Pegomyia hyosciami), buvač (Chaetocnema tibialis), tripsi (Trips tabaci, Haplotrips tritici, Limothrips cerealium), lisne vaši (Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum), lisne vaši (Aphis fabae, A.nasturti, A frangulae, Macrosiphum euphorbiae), duvanov trips (Trips tabaci), crna repina vaš (Aphis fabae), breskvina lisna vaš (Myzus persicae), kupusova vaš (Brevicoryne brassicae), buvač (Chaetocnema tibialis), običan paučinar (Tetranychus urticae), duvanov trips (Trips tabaci) lisne vaši (Myzus persicae, M. nicotianae) lisne vaši (Aphis forbesi, A. idaei, A.ruborum, Amphorophora idaei, Chaestosiphon fragaefoli), jabukin smotavac (Cydia pomonella-I generacija), lisne vaši (Hyalopterus pruni), breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta),

0,075 - 0,1 %

Strna žita

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

kada se utvrdi prisustvo na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo

Krompir Povrtarski usevi

0,075 - 0,1 %

na početku formiranja prvih kolonija posle pojave imaga kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na listu

Duvan Jagoda, malina i kupina Orah

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

odmah posle rasađivanja pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija suzbijanje prve generacije, tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme kada se feromonskim klopkama uhvati ukupno 20 imaga pre ili neposredno posle cvetanja, u zavisnosti od registrovanog leta leptira

0,15 - 0,2 %

Badem

0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % 0,1 - 0,15 %

Maslina

maslinina muva (Daucus oleaei) maslinin moljac (Prays oleae)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa insekticidima iz grupe regulatora rasta, zbog proširenja spektra delovanja. Treba izbegavati mešanje sa preparatima izuzetno bazne i kisele reakcije.

139

insekticidi

Dimetogal®
NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Duvan Voće Povrće (izuzev luka), krompir Šećerna repa, strna žita, maslina Luk Dani 14 21 28 42 63

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l

140

Elisa® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta
AKTIVNA MATERIJA: Buprofezin (440 g/l preparata) DELOVANJE: Buprofezin prvenstveno deluje na juvenilne stadijume cikada, štitastih i leptirastih vaši, kao i nekih vrsta eriofidnih grinja. Ovo je kontaktni insekticid koji zbog svoje umerene isparljivosti efekat ispoljava i gasnom fazom, omogućujući bolje dospevanje aktivne materije do ciljnog mesta. Simptomi trovanja manifestuju se u toku presvlačenja jedinki štetnih vrsta insekata i grinja. SPEKTAR DELOVANJA:
Gajena biljka Krastavac i paradajz (u zaštićenom prostoru) Malina Vinova loza Štetna vrsta bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) eriofidne grinje (Phyllocoptes gracilis ) cikade (Scaphoideus titanus ) eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) Ukrasno bilje i šiblje u rasadnicima u zaštićenom prostoru štitaste vaši (Unaspis euonymi i Carulaspis juniperi) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0,025-0,05 % 0,06 % Vreme primene pri pojavi prvih nimfi po pojavi pokretnih formi prvo prskanje obaviti po pojavi prvih larvi cikada a drugo 10 – 14 dana kasnije u vreme formiranja lisne mase, sa pojavom prvih grinja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja

0,05 %

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom insekticida i fungicida (neutralne, blago kisele i blago bazne reakcije). Treba izbegavati mešanje sa bordovskom i sumporno krečnom čorbom. NAPOMENA: Pri velikoj brojnosti jedinki štetnih vrsta preporučuje se kombinacija sa Nu-Film 17 (0,15 %). U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta u krastavcu, paradajzu, malini i vinovoj lozi, a četiri puta u ukrasnom bilju i žbunju. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Paradajz, krastavac Malina, vinova loza Dani 3 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l
141

insekticidi

0,06 %

Etiol prah 5® prašivo za neposrednu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid za zaštitu povrća

AKTIVNA MATERIJA: Malation (50 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi, malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson, koji je nosilac bioaktivnosti. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno. SPEKTAR DELOVANJA:
Upotreba u skladištima Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva Kupus i ostale kupusnjače Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) lisne vaši (Aphididae), kupusne stenice (Eurydema oleracea, E. ornata) lisne vaši (Aphididae) buvači (Halticinae) Paradajz, paprika, duvan lisne vaši (Aphididae) tripsi (Tripidae) 20-30 kg/ha Količine primene 20-30 kg/ha 20-30 kg/ha Vreme primene tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje se sme vršiti samo do početka formiranja glavice tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje vršiti po pojavi imaga tretiranje vršiti do dve nedelje po rasađivanju

Rotkvica, cvekla, uljana repica

20-30 kg/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa bakarnim i fungicidima alkalne reakcije. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za osetljive vrste cveća i krastavac u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici). U toku jedne godine, može se primeniti više puta, po potrebi, sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva, rotkvica, cvekla, paradajz, paprika, uljana repica Kupus i ostale kupusnjače Duvan Dani

14 21 35

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g
142

koji je nosilac bioaktivnosti. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson.Etiol prah parfimisani® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za suzbijanje insekata u domaćinstvima i javnim zgradama AKTIVNA MATERIJA: Malation (30 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. digestivno i respiratorno. mrava (Hymenoptera: Formicidae). Primenjuje se posipanjem uobičajenih mesta gde se insekti zadržavaju ili prolaze. stenica (Hetroptera: Cimicidae) i buva (Siphonaptera). malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g 143 insekticidi . Deluje kontaktno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Insekticid je namenjen suzbijanju bubašvaba (Dictyoptera: Blattidae).

kukuruza. raži. zeamays). pirinča i mahunarki Štetna vrsta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus). T. T. kukuruzni žižak (S.Etiol specijal® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe AKTIVNA MATERIJA: Malation (10 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. Deluje kontaktno. žitni moljac (Sitotroga cerealella). žitni žižak (Sytophilus granarius). a sadržaj vlage zrnastih proizvoda koji se zaprašuju ne sme biti veći od 14%. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE UPOTREBE (KARENCA): 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 144 . digestivno i respiratorno. Najveći broj tretiranja u istom objektu je jednom. ječma. oryzae). ovsa. pirinčani žižak (S. mali brašnari (Tribolium castaneum. confusum. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Za tretiranje zrna pšenice. madens) Količine primene 100 g preparata na 100 kg zrnaste robe Vreme primene direktnim zaprašivanjem u toku elevacije NAPOMENA: Ne sme se koristiti za zaštitu uskladištenih uljarica. koji je nosilac bioaktivnosti. Unošenje robe u tretirana prazna skladišta je dva dana posle tretiranja.

SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisne vaši (Aphididae) Kupus i ostalo povrće kupusne stenice (Eurydema spp.25% 0.2-0.15-0. kao i za tretiranje osetljivih vrsta cveća (orhideje.3% Koncentracija primene 0.3% emulzija. graškov žižak (Bruchus pisorum).2-0.2% Vreme primene na početku piljenja gusenica. pre ubušivanja u plodove u vreme razvoja kolonija vaši posle pojave imaga u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata kada se utvrdi prisutsvo pokretnih formi 0.15-0. koji je nosilac bioaktivnosti. krasulje.3% 0.). tripsi (Thripidae) Ukrasno bilje lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) pokretne forme crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) Tretiranje praznih skladišta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus). digestivno i respiratorno. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za tretiranje krastavca u zatvorenom prostoru. lisne vaši (Aphididae). plastenicima. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.25% 0.15-0. 145 insekticidi . Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. buvači (Halticinae). na otvorenom i u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Malation (600 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. petunije) zbog moguće fitotoksičnosti. u količini od 7-8 l tečnosti na 100 m2 prostora primenjuje se 2 dana pre unošenja proizvoda tretiranjem podova i zidova MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije.Etiol tečni® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za primenu u staklenicima. žitni moljac (Sitotroga cerealella) 0.2-0. Deluje kontaktno.

1 l 146 . 300 ml.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac u polju Jabuka. lisnato povrće Dani 7 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Lucerka Voće Strna žita Dani 14 21 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 l 147 insekticidi . ječam. zasadi voća Pšenica.6-1 l 0. U toku jedne godine. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Šume.6-1 l Vreme primene u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi posle pojave imaga NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. Deluje kontaktno. digestivno i respiratorno. ovas Lucerka Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) žitna pijavica (Eulema melanopus) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) Količine primene 0.6-1 l 0.Etiol ULV® tečnost za primenu u ultra malim zapreminama ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid za zaštitu ratarskih kultura i šuma primenom sa zemlje ili iz vazduhoplova AKTIVNA MATERIJA: Malation (950 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. najveći broj tretiranja je dva puta. sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana. koji je nosilac bioaktivnosti. na istom terenu.

1-0.1-0. Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem.15 % 0.) minera okruglih mina (Cemiostoma scitella).5 l/ha 1-1. ratarstvu. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Količina/ koncentracija primene 0.15 % 0. voćarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.) Trešnja i višnja Breskva.Fenitrotion 50 EC koncentrat za emulziju Kontaktni preparat za suzbijanje štetnih insekata u povrtarstvu. patuljastog minera (Stigmella malella) mali mrazovac (Operophthera brumata) Šljiva šljivin smotavac (Cydia funebrana) 0.15 % 0.1-0.5 l/ha 148 .1-0. pomonella) žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella). kajsija i badem Orah Vinova loza mali mrazovac (Operophthera brumata) breskvin smotavac (Cydia molesta) breskvin moljac (Anarsia lineatella) jabukin smotavac (C.15 % 0.15 % tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka. tretiranjem na početku piljenja larvi u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta tretiranjem na početku piljenja larvi 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem prilikom formiranja prvih kolonija tretiranjem po pojavi imaga tretiranjem po pojavi larvi cikada Strna žita 1 l/ha 1-1. sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana) lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) stenice (Eurigaster spp.15 % tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp.15 % tretiranjem u vreme leta leptira i na početku piljenja gusenica tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp.) cikade (Cicadina) 0.1 % Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae) lisne buve (Psyllidae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) Vreme primene tretiranjem na početku formiranja kolonija 0. minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella).

nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Količina/ koncentracija primene 1 l/ha 1. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka.5 l/ha 1 l/ha po pojavi imaga MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije. a brojnost imaga na nivou praga štetnosti po pojavi imaga Lucerka i crvena detelina Kupusnjače lucerkina buba (Phytodecta fornicata). šljiva. NAPOMENA: U toku jedne godine. kruška. šećerna repa. kupusnjače Žita. detelina Dani 28 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.5 l/ha 1. na istom terenu.. rilaši (Sitona spp.) buvači (Halticinae) 1-1.). lucerka. buvači (Halticinae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) Vreme primene po pojavi prvih kolonija po pojavi imaga tretirati kada je repa u fazi nicanja do razvijena 2-3 lista. trešnja.5 l/ha Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae). buvači (Halticinae) kupusne stenice (Eurydema spp. Phytonomus spp. najviše se može primeniti 3 puta. 1 l 149 insekticidi . višnja Vinova loza.

lisni mineri (Lyonetidae).02-0. crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana). S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida. žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella).02-0.02-0.15 l/ha 0. Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu u proleće.Fobos EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.05% 0. jabukin smotavac (Cydia pomonella).1-0.075 l/ha 0.5 l/ha 150 . Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.02% 0.02 % 0.2-0.05% 0.3-0.05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae).03% 0.05% 0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0.3 l/ha 0. a pre ubušivanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom običan paučinar (Tetranychus urticae). žičnjaci.04-0.05% 0. lozine grinje (Calepitrimerus vitis) Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae). žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis). bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost. na početku piljenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 7-8 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazovanja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog piljenja larvi na početku piljenja. larve skočibuba (Elateridae) 0.05% 0.02-0.05% 0.02-0.

kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene. 100 ml.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja gusenica. NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. 50 ml. ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm).075 l/ha 0. lisnih vašiju.3-0. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri).3 l/ha 0.15 l/ha 0. žitne pijavice.02-0.5 l/ha 0. pasulj. pasulj Duvan. lisnih sovica. najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca. žičnjaka. žičnjaci. običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0. crna repina vaš (Aphis fabae). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac.15 l/ha 0.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis).1 l/ha 0. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir.1 l/ha 0.2 l/ha 0. na istom terenu. paradajz. kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae).2-0.2-0. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekcida drugačijeg načina delovanja. kruška. 300ml. bele leptiraste vaši. kupusnjače Jabuka.05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija na početku piljenja larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0.1-0. 5 l. U toku jedne godine. šećerna repa (lišće za silažu). 10 l 151 insekticidi . 1 l. repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom primene. benfurakarba. larve gundelja (Melolonthinae) Količina primene 1. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Suncokret Štetna vrsta kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera) žičnjaci. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe.Furadan 35 ST® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. furatiokarba. karbofurana. Preparate mogu primenjivati samo organizacije koje. 1 l 152 . ali i insekticid koji do mesta delovanja dospeva ingestijom. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 300 ml. bendiokarba i metiokarba može se obavljati samo jednom u toku dve godine. uz dodatak 200-300 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. NAPOMENA: Na istom zemljištu setva semena tretiranog sa preparatima na bazi karbosulfana. Prevashodno je kontaktni. opreme i uređaja.5 l/100 kg semena 4 l/100 kg semena 2 l/100 kg semena Vreme i način primene tretiranjem semena neposredno pred setvu. Jedinjenje svoj sistemični efekat ispoljava krećući se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). larve skočibuba (Elateridae) grčice. u pogledu kadrova.

po stručnosti. NAPOMENA: Maksimalno se može primeniti. larve skočibuba (Elateridae) repin buvač (Chaetocnema tibialis) Količina primene 4-6 l/ha Vreme i način primene tretiranje istovremeno sa setvom. Deluje kao kontaktni zemljišni insekticid. u redove* *Ovim tretiranjem smanjuje se napad sive kukuruzne pipe i repinog buvača MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa materijama izrazito bazne reakcije.Furadan 350 F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz (izuzev silažnog kukuruza i kukuruza šećerca) Štetna vrsta žičnjaci. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 1 l 153 insekticidi . jednom u toku dve godine. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe otrovnosti. u redove* Šećerna repa 4-6 l/ha tretiranje istovremeno sa setvom. opremi i uređajima. Preparat mogu primenjivati samo organizacije koje. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene. larve skočibuba (Elateridae) sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) žičnjaci. Jedinjenje se usvaja od strane biljke i kreće se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). dok na nadzemne insekte deluje digestivnim putem.

100 ml. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. NAPOMENA: U toku jedne godine. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Žita Jabuka.01-0.01-0.1 l/ha pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem preparata (izuzev sa izuzetno alkalnim i kiselim preparatima). 5 l 154 . Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. na istom terenu.015 % Strna žita 0.Fury 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem AKTIVNA MATERIJA: Zeta-cipermetrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana. zeta-cipermetrin. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana) sivi grozdov smotavac (Eupoceilia ambiguellia) cikade (Sccaphoicleus titanus) žitna pijavica (Eulema melanopus) Količina/ koncentracija primene 0.015 % Vreme primene 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica Vinova loza 0. najviše se može primeniti jednom. vinova loza Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbedjuje povoljnu dugotrajnost delovanja.

paradajz. kupusnjače. luk. Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. uljana repica Paradajz. krompir. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. luk. krastavac Mrkva. na istom terenu. digestivno i respiratorno. larve gundelja – grčice (Melolonthinae). kukuruz. sadnje ili rasađivanja tretiranjem u redove neposredno pred ili istovremeno sa setvom. kukuruz. krastavac Štetna vrsta rovac (Gryllotalpa gryllotalpa). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Strna žita.Galition G 5® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (47 g/kg preparata) + malation (3 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organo-fosforni insekticidi. Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem. 1 kg. krompir Dani obezbeđen vremenom primene 45 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g. sadnjom ili rasađivanjem larve skočibuba (Elateridae) 20-25 kg/ha NAPOMENA: U toku jedne godine. šećerna repa. najviše se može primeniti jednom. 20 kg 155 insekticidi . šećerna repa. mrkva. koji je nosilac bioaktivnosti. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. uljana repica. larve podgrizajućih sovica (Noctuidae) Količina primene 40 kg/ha 20-25 kg/ha Vreme i način primene tretiranjem cele površine pre setve. kupusnjače. Deluje kontaktno. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Strna žita. sadnjom ili rasađivanjem tretiranjem u redove istovremeno sa setvom.

pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 3-4% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka. C. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljka rano u proleće. i na taj način poboljšava performanse pesticidnih tretmana. pri razvoju lišća u fazama razvoja pupoljaka. do faze kade su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće.Galmin® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko i letnje tretiranja voćaka i vinove loze AKTIVNA MATERIJA: Mineralno (parafinsko) ulje (860 g/l preparata) DELOVANJE: Primenjeno u vreme kretanja vegetacije mineralno ulje fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. odnosno na početku formiranja prvih kolonija vaši u fazama razvoja pupoljaka. mala šljivina vaš (Brachycadus helichrysi) Breskva štitasta vaš breskve (Eulecanium persicae) 1-2% 3-4% 5% 156 . pyrisuga) 1-2% 3-4% 5% Šljiva štitasta vaš (Parthenolecanium corni) 3-4% 5% šljivina brašnasta vaš (Hyalopterus pruni).5% 1-2% zelena vaš jabuke (Aphis pomi). zelena migratorna jabukina vaš (Rhopaloshum insertum) Kruška obična i velika kruškina buva (Cacopsylla pyri. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje). odnosno na početku formiranja prvih kolonija vašiju u fazama razvoja pupoljaka. kada se utvrdi prisustvo. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. pri razvoju lišća 2-2. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo. U koncentracijama preporučenim za primenu u sezoni (letnje tretiranje) ovaj preparat obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje sredstava za zaštitu bilja.

Pri tretiranju stabla voćaka i čokota vinove loze moraju biti dobro okupani.5% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka. mandarina. grančicama. pomorandža. 1 l. voće) Zimsko tretiranje Dani 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.5-2. da bi se izbegla opasnost od izmrzavanja. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama (najčešće juli mesec) tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 1. 5 l . lišću i plodovima 1. a dva puta za letnje tretiranje. vinova loza. pri temperaturama iznad 0 0C (oko 7 0C). Cuprozin 35 WP). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Letnje tretiranje (citrusi. Letnje tretiranje se ne sme izvoditi u toplijem delu dana. na istom terenu najviše se može primeniti jednom za zimsko tretiranje.5-2. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće.5% 1-2% Maslina medić masline (Saeisstia oleae) 1-2% Smokva medić smokve (Ceroplastes rusci) 1-2% Agrumi (limun. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). fortunela) štitasta vaš narandže (Iceria purchasi) štitasta vaš agruma (Chrysomphalus dictyiospermi) 1-2% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakra (Bakarni oksihlorid 50. U toku jedne godine. 10 l 157 insekticidi . grejpfrut. NAPOMENA: Zimsko tretiranje se vrši kada su stabla voćaka i čokoti vinove loze suvi.

300 ml.05% . NAPOMENA: U toku jedne godine. na istom terenu.15% 0.1 % 0. breskva i šljiva Paradajz Dani 28 3 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.0.0.Harpun® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Piriproksifen (100 g/l preparata) DELOVANJE: Aktivna materija piriproksifen pripada grupi akceleratora presvlačenja. 1 l 158 .075% .075% .1 0. 100 ml.1 % 0.0. Piriproksifen je antagonist hormona presvlačenja 20-hidroksi ekdisona.0. Deluje želudačno ali i kontakno.075% . najviše se može primeniti dva puta sa razmakom 10-14 dana. Poseduje translaminarno kretanje u biljci. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Objekat primene Jabuka *Kruška *Breskva *Šljiva Paradajz (u zaštićenom prostoru) *U toku je proces registracije Štetna vrsta Jabukin smotavac (Cydia pomonella) Kruškina buva (Psylla pyri) Breskvin smotavac (Cydia molesta) Šljivin smotavac (Grapholiata funebrana) Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0. Ukoliko su jaja direktno izložena prskanju poseduje ovicidno dejstvo. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.075 % Vreme primene Na početku polaganja jaja U vreme polaganja jaja Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove U vreme pojave prvih nimfi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije. kruška.

Tretirane larve se ne presvlače u potpunosti pri čemu nastaju povrede i prekida se ciklus razvoja do adulta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Stajnjak se može rasturiti 21 dan nakon tretmana preparatom. kako bi se obezbedila efikasnost za sve razvojne stadijume štetočina.Hektor® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid specifičnog mehanizma delovanja za suzbijanje larvi muva AKTIVNA MATERIJA: Ciromazin (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Ciromazin je regulator rasta insekata iz grupe triazinskih derivata. a sadnja na tim površinama se može izvršiti 4 nedelje nakon rasturanja stajnjaka. Specifični mehanizam delovanja ciromazina obezbeđuje visoku efikasnost u suzbijanju populacija štetočina rezistentnih na klasične insekticide. NAPOMENA: Preparat se može primeniti više puta na istom lokalitetu u razmacima od najmanje 14 dana. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene 0.1 % Objekat primene Larvicidni tretman stajnjaka* Štetna vrsta domaća muva (Musca domestica). Efekti primene su vidljivi 2-3 nedelje posle prvog tretmana. Deluje kontaktno i digestivno narušavajući metabolizam nukleinskih kiselina i izazivajući poremećaje u sklerotizaciji kutikule. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 159 insekticidi *Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi . Prvi larveni stupanj je osetljiviji na ciromazin u odnosu na drugi i treći. stajska muva (Stamoxis calcitrans) Vreme primene primenjuje se zalivanjem površine stajnjaka u vreme masovnog piljenja larvi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa adulticidima (Bariccade).

Treba izbegavati mešanje sa preparatima alkalne reakcije kao i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola.5 – 2 l/ha 1 – 1. crna kruškina vaš (Anuraphis farfarae). SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella). 50 ml.75 – 1 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom pesticida. u uslovima visoke temperature i vlažnosti. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija. pepeljasta vaš (Dysaphys plantaginea) Šećerna repa repina pipa (Bothynoderes punctiventris). 5 l. doprinose visokoj efikasnosti u suzbijanju širokog spektra štetnih insekata u različitim razvojnim stadijumima. kada su prisutni najmlađi larveni stupnjevi na početku pojave imaga Uljana repica 0. inhalaciono i digestivno delovanje na insekte i sinergistički odnos dve aktivne materije obezbeđuje izuzetnu delotvornost preparata. kruška. cipermetrina kao modulatora natrijumovih kanala nervnih vlakana i hlorpirifosa kao inhibitora aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.075 – 0. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes.5 l/ha Količina/ koncentracija primene 0. 10 l . 100 ml. U toku jedne godine . lisne sovice (Mamestra brassice i M.oleracea) repičin sjajnik (Meligethes aenus) 1.1% Vreme primene pre početka ubušivanja gusenica u plodove na početku formiranja prvih kolonija na početku pojave imaga u toku masovnog piljenja gusenica. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. 300 ml. odnosno. šećerna repa Uljana repica Dani 28 56 GRUPA OTROVA: III 160 PAKOVANJE: 25 ml. zelena jabukina vaš (Aphis pomi).Konzul® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (500 g/l preparata) + cipermetrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kontaktno. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta. 1 l.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus. šećerna repa Malina Dani 14 28 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 25 ml.) Količina/ koncentracija primene 0.) Malinina buba (Byturus tomentosus) Cvetojed (Anthonomus rubi) 0.0. 300 ml.cihalotrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda . SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kupus Štetna vrsta Sovice (Noctuidae – Mamestra sp. kada se nađe u proseku jedna gusenica po biljci ili jedan leptir U vreme pojave larvi 4 stupnja *Šećerna repa *Malina Sovice (Noctuidae – Mamestra sp. NAPOMENA: U toku jedne godine.03% (2-3 ml u 10l vode) *registracija u toku MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja. najviše se može primeniti dva puta. 1 L i 5L 161 insekticidi U vreme pojave prvih listova i pred cvetanje dok su cvetovi jos zatvoreni .2 l/ha Vreme primene Tretirati od faze rasada do zavijanja glavica. 100 ml. na istom terenu.cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.2l/ha (2ml на 100m2) 0. 50 ml. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.Kozak® koncetrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Lambda . Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.02.

pa treba sprečiti njegovo dospevanje u vode (vodotoci. Jaja se moraju direktno isprskati. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Krompir. izvorišta voda. NAPOMENA: Zbog opasnosti od trovanja pčela. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta. Spinosad deluje kontaktno i digestivno. preparat se ne sme koristiti u vreme cvetanja zasada i useva. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta Sivi grozdov smotavac (Lobesia botranai) gubar (Lymantria dispar) Količina/ koncentracija primene 0.1 l/ha Laser 240SC + 1. povrtarstvu i šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Spinosad (240 g/l preparata) DELOVANJE: Spinosad je mešavina spinosina A i spinosina D. Kontaktno deluje na sve razvojne faze štetočina. 162 . Preparat je otrovan za vodene organizme. bunari) i kanalizacione mreže. 100 ml. jezera.5 l/ha belog ulja+1. U toku jedne godine . vinova loza Dani 3 14 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 50ml.01% (0.5-1 ml/100m2) Vreme primene Pre početka ubušivanja gusenice u bobice Kada je lisna masa veća od 70%a gusenica gubara u fazi I-III stupnja U vreme kada preovlađuje larve I-III stupnja Listopadne šumske sastojine Krompir krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) Krastavac(u zaštićenom prostoru) trips (Frankliniella occidentalis) 300-400 ml/ha (3-4 ml/100m2) Odmah nakon pojave pokretnih formi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije. Spinosad deluje preko nikotinskih receptora acetilholina.008-0. dok je za larve i odrasle forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom.8-1 ml u 10 l vode) 0.Laser 240 SC® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu.4 l vode 50-100 ml/ha (0.

Brzina vetra 2 m/s i rubne zone (200-500) se tretiraju sa zemlje. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Listopadna šuma Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. može se primeniti najviše dva puta.5 l/ha belog ulja + 1. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina. bunara i izvorišta voda. na istom terenu.1 l vode/ha Vreme primene Kada lisna masa sastojine veća od 70% a gusenice gubara u L1 i L3 razvojnom stupnju PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Upotreba mikronerima sa 3 l/ha radnog rastvora pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi). 300m od voda (vodotokova.Mimic 2-F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Selektivni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. jezera. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja. Larve prestaju sa ishranom. 1 l 163 insekticidi .4 l/ha Mimic 2-F + 1. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Listopadnim šumskim sastojinama Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) Količina primene 0. NAPOMENA: U toku jedne godine. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja.

50 ml. NAPOMENA: Za tretiranje travnih površina utrošak vode je 300l/ha. Za tretiranja prostorija i podova utrošak vode je 25-50 ml/m2. najviše se može primeniti dva puta. U toku jedne godine.4% PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. 100 ml.cihalotrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda .cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.Nadzor® koncetrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za primenu u oblasti javnog zdravstva . Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.travnjaci i u komunalnoj higijeni AKTIVNA MATERIJA: Lambda . SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0. na istom terenu. 1 l i 5 l 164 .06% Gajena biljka Travnjaci Krpelji (Ixodidae) Bubašvabe (Blattodea) Štetna vrsta Vreme primene Za suzbijanje krpelja na travnim površinama tretirati u toku vegetacije po potrebi U komunalnoj higijeni tretiranje po potrebi Komunalna higijena 0. 300 ml. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml.2%-0.

5 l 165 insekticidi . Kroz biljku se kreće akropetalno. ksilemskim sprovodnim sudovima. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Duvan (rasad u lejama) Šećerna repa Krompir Kao zemljišni insekticid (u kukuruzu.Posse 25 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i tretiranje zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Karbosulfan (250 g/l preparata) DELOVANJE: Karbosulfan je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. šećernoj repi) Štetna vrsta tripsi (Thripidae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlieata) žičnjaci. Gajena biljka Krompir Duvan. larve skočibuba (Elateridae) Količina primene 4-6 l/ha 2-3 l/ha 1. U toku jedne godine. suncokret šečerna repa Dani 28 Obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: II PAKOVANJE: 1 l. sa intervalom između dva tretiranja od 14 dana. kukuruz. suncokretu. preparat se može najviše primeniti dva puta za repinu pipu. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim ili digestivnim putem. a jednom za ostale namene. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene.5-2 l/ha 3-4 l/ha Vreme i način primene zalivanjem rasada folijarnom primenom pri masovnom piljenju larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u usevima povrća i krmnog bilja.

larve skočibuba (Agriotes spp.Pozitron® FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid za zaštitu semena kukuruza i šećerne repe AKTIVNA MATERIJA: Imidakloprid (600 g/l preparata) DELOVANJE: Imidakloprid je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem iz grupe neonikotinoida. riba i toplokrvnih životinja. Agonist je acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. larve skočibuba (Agriotes spp. insekti prestaju da se hrane i uginjavaju. imaga sive kukuruzne pipe. Sloj insekticida na tretiranom semenu ostvaruje zaštitu od štetnih insekata kontaktnim putem. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Štetna vrsta žičnjaci. 1 l. U cilju smanjenja rizika od rezistentnosti ne preporučuje se u toku vegetacije folijarna primena preparata iz grupe neonikotinoida. Njegovo sistemično svojstvo omogućava zaštitu u prvim fazama razvoja biljaka. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Dani obezbeđena vremenom primene obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. ukoliko se imidakloprid koristi u zaštiti semena.) Količina primene 600 – 800 ml na 100 kg semena Vreme primene seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena Šećerna repa žičnjaci. 300 ml. buvača i lisnih vašiju. U prvim fenofazama porasta obezbeđuje zaštitu od kukuruzne zlatice. 5 l 166 . Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje. Kao posledica blokade prenosa nervnih impulsa.) 75 – 150 ml po setvenoj jedinici MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.

sputator) Količina/ koncentracija primene 15-20 kg/ha (150-500 g/100m2) 15-50 kg/ha (150-500 g /100m2) 15-20 kg/ha (150-200 g/100m2) Vreme primene Tretiranjem cele površine ili u redove. istovremeno sa setvom. šećerna repa kupusnjače. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta Skočibube . na istom terenu. sputator) Skočibube . paradajz * registracija u toku NAPOMENA: U toku jedne godine. sputator) Skočibube .odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove istovremeno sa setvom.Radar versus G® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (75 g/kg preparata) DELOVANJE: Organo-fosforni insekticid. istovremeno sa setvom.žičnjaka (Agriotes ustulatus. 1 kg 167 insekticidi . A. paprika.odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove.odnosno sadnjom Krompira *Kupusnjače. Deluje kontaktno. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. A.žičnjaka (Agriotes ustulatus. paprika i paradajz Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g. digestivno i respiratorno. hlorpirifos je inhibitor aktivnosti acetoholinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.žičnjaka (Agriotes ustulatus. najviše se može primeniti jednom. A.

Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina.1 % Rebus ili 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) Količina/ koncentracija primene 0.4 .0. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kupus Jabuka Dani 3 14 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Na ovaj način larve prestaju sa ishranom.0. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona.1 % Nu-film17 0. Mamestra oleracea) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije.Rebus® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja. Pri većim infestacijama štetočina preporučuje se kombinacija sa preparatom Nu-film 17.07 . Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. 1 l.4 l/ha Rebus + 1 l/ha Nu-film17 Vreme primene tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira u feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem pri prvom piljenju gusenica lisnih sovica Kupus lisne sovice ((Mamestra brassicae. na istom terenu.07 % Rebus + 0.6 l/ha Rebus ili 0. najviše se može primeniti dva puta. 300 ml. 100 ml. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja. U toku jedne godine. 5 l 168 .

larve skočibuba (Elateridae) 169 insekticidi .02-0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0. bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost.05% 0. crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maks.02% 0.02% 0. žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella). a pre ubušavanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) 0.Talstar 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.15 l/ha 0. lozine grinje (Calepitrimerus vitis) 0.05% 0.02-0.02-0.3-0.2-0.05% 0. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida.04-0.1-0.05% 0.03% 0.075 l/ha 0.5 l/ha Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae) žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) žičnjaci.02-0. leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću u vreme leta leptira i početka pilenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazova-nja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja larvi na početku piljenja. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaje u protoku nervnih impulsa i paralizu.05% 0.05% Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisni mineri (Lyonetidae) običan paučinar (Tetranychus urticae).02-0.3 l/ha 0.

kruška. 100ml. bele leptiraste vaši. 1 l 170 .3 l/ha 0. pasulj.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja. kupusnjače Jabuka.15 l/ha 0.02-0. na istom terenu.05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga. pasulj Duvan. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri) repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir.2 l/ha 0.075 l/ha 0.1 l/ha 0.5 l/ha 0. žitne pijavice. običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0. šećerna repa (lišće za silažu).nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis) crna repina vaš(Aphis fabae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) žičnjaci. lisnih vašiju. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene. najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca.15 l/ha 0. ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.2-0.1 l/ha 0.1-0.2-0. paradajz. NAPOMENA: U toku jedne godine.3-0. rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0. lisnih sovica. žičnjaka.

02 .25 .02 . Sa stanovišta neposredne primene.0. grašak.0. Duvan Lucerka Grašak *Kruška *Breskva * registracija u toku Štetna vrsta krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) kupusna vaš (Brevicoryne brassicae) zelena lisna vaš (Aphis pomi) biljne vaši (Aphididae) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) graškov žižak (Bruchus pisorum) Kruškina buva (Psylla pyri) Zelena lisna vaš breskve (Myzus persicae) Količina/ koncentracija primene 0.025 % 0.0. na istom terenu.Tonus® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu. lucerka Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 2. vrlo povoljne fizičko-hemijske osobine ovog molekula utiču na njegovo izrazito usvajanje i pokretljivost u biljci. Treba izbegavati mešanje sa materijama izrazito bazne reakcije. Vezujući se za receptorna mesta za acetilholin ova supstanca prouzrokuje prekid procesa prenošenja nervnih impulsa.0. duvan Jabuka.5 g.05 % 0.25 .4 kg/ha 0.25 kg/ha 0. a na biohemijskom nivou deluje kao agonist neurotransmitera acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. kupus.25 kg/ha 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. kruška. paprika. voćarstvu i duvanu AKTIVNA MATERIJA: Acetamiprid (200 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali neurotoksični insekticidi iz hemijske grupe neonikotinoida i acetamiprid. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Krompir Kupus Jabuka Paprika.4 kg/ha 0.25 kg/ha 0. breskva. što u krajnjem ishodu dovodi do uginuća tretiranih insekata.025 % Vreme primene pri pojavi larvi drugog i trećeg stupnja u vreme razvoja kolonija vaši tokom vegetacije pri formiranju kolonija vašiju tretiranjem kada lucerka dostigne visinu 8-10 cm tretiranjem u precvetavanju u vreme pojave larvi u vreme razvoja kolonija vaši MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Dobro se meša sa većinom pesticida (neutralne i slabo kisele reakcije).2 . NAPOMENA: U toku jedne godine.0. najviše se može primeniti dva puta. 250 g 171 insekticidi u vreme razvoja kolonija vaši .

.

RODENTICIDI .

.

prehrambenim i krmnim proizvodima. posebno za pacove. koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene i u njih treba staviti mamke. Vrlo je toksičan za sisare. na taj način što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari. Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne). Mamci se postavljaju u aktivne rupe kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. .Cinkfosfid Mamak® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (20 g/kg preparata). 25kg 175 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata.) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja postavljaju se u količini 5-10 g po aktivnoj rupi. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene kućni miš (Mus musculus). poljske miševe i voluharice. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. Fosfin je respiracioni otrov. Ne sme doći u dodir sa decom. 2 kg. poljski miš (Apodemus agrarius) i voluharica (Microtus spp. najmanje 14 dana posle primene. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. Po završetku akcije suzbijanja.

U njih treba staviti mamke. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 20 kg 176 . prehrambenim i krmnim proizvodima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene Na polju Količina primene pacovi (Rattus spp. tako što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari. koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja. najmanje 14 dana posle primene.). KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Fosfin je respiracioni otrov.).) i slepog kučeta (Spalax leucodon) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja spravljeni mamci se postavljaju u količini 4-8 g po aktivnoj rupi. Po završetku akcije suzbijanja.Cinkfosfid prah® prah za spravljanje mamaka ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za pripremu mamaka AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (840 g/kg preparata) DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Cink-fosfid prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova. Nakon postavljanja mamaka potrebno je zatrpati rupe zemljom. posebno za pacove. poljske miševe i voluharice. Vrlo je toksičan za sisare. poljskih miševa (Apodemus spp. Ne sme doći u dodir sa decom. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. voluharica (Microtus spp. Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne). opreme i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova.

05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. 5 kg.Galibrom AB® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za direktnu primenu u skladištima i poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. Ne sme doći u dodir sa decom. stavljanjem na zaklonjena mesta 7-10 gomilica na površini 250-300 m2 postavljanje mamaka. . u količini 20-25 g po gomilici. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. 25 kg 177 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. stavljanjem gomilica u blizini legla U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) kućni miš (Mus musculus) NAPOMENA: Preparat se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. 100 g. prehrambenim i krmnim proizvodima. u količini 10 g po aktivnoj rupi (posle čega se mamci zatrpavaju zemljom) postavljanjem mamaka. Po završetku akcije suzbijanja. u količini 100150 g po gomilici. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili u rano proleće. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i vodena voluharica (Arvicola terestris) crni pacov (Rattus rattus) i sivi pacov (Rattus norvegicus) Vreme primene postavljanje mamaka u aktivne rupe.

25 kg 178 . a pacova posle jednog konzumiranja. Ne sme doći u dodir sa decom. u količini 20-30 g po aktivnoj rupi ili gomilici. Može se koristiti više puta u toku godine. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. Uginuće miševa nastupa posle 5 – 8 konzumiranja. na svakih 5-8 metara postavljanje mamaka. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. u zavisnosti od infestacije štetnih glodara.Galibrom GB® mamak za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. u količini 100150 g po aktivnoj rupi ili gomilici. 5 kg. Preparat se može koristiti samo u objektima. 100 g. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. na svakih 3-5 metara NAPOMENA: Jedna akcija suzbijanja traje 7–10 dana. prehrambenim i krmnim proizvodima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) Količina primene sivi pacov (Rattus norvegicus) kućni miš (Mus musculus) Vreme primene postavljanjem mamaka. gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama.05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. Po završetku akcije suzbijanja.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i poljski miš (Apodemus agrarius) Vreme primene mamci se spravljaju u odnosu 1 kg preparata na 20 kg mekinja. u proseku. 5 kg 179 rodenticidi . Po završetku akcije suzbijanja. u blizini legla i puteva kojim se kreću U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) sivi pacov (Rattus norvegicus) i crni pacov (Rattus rattus) kućni miš (Mus musculus) VREME PRIMENE: Po potrebi (pri pojavi štetnih glodara). Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili rano proleće. Preparati se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. stavljanjem na zaklonjena mesta. kao i mogućnosti ispoljavanja ukrštene rezistentnosti. rano u proleće i/ili kasno u jesen. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. prehrambenim i krmnim proizvodima. u količini 10-15 g po aktivnoj rupi. Radi sprečavanja pojave rezistentnosti na bromadiolon. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Galibrom prah može se koristiti i u prostorijama komunalne higijene. ovsenih pahuljica ili prekrupe od pšenice ili kukuruza spravljeni mamci se postavljaju. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara.25 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. NAPOMENA: Galibrom prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova. i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. povremeno vršiti zamenu sa rodenticidima drugačijeg mehanizma delovanja. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. 7-10 tacni na površini od 250-300 m2 spravljeni mamci se postavljaju. Ne sme doći u dodir sa decom. Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. posle 6 dana. za kategoriju brojnosti od I do III. jer uginuće nastupa. opreme. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. Mamke treba postavljati sve dok ih pacovi i miševi konzumiraju (4-6 dana).Galibrom prah® koncentrat za mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za spravljanje mamka AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (1 ± 0. u količini 100-150 g po gomilici. u količini 20-25 g po gomilici. u zavisnosti od brojnosti glodara. a 15-20 g mamaka po aktivnoj rupi za kategorije IV i kalamitet spravljeni mamci se postavljaju. ali se ne smeju postavljati golom rukom.

.

POMOĆNA SREDSTVA .

.

183 . 5. u fazi prelaska iz zelene u žutu boju (77-80 faza BBCH skale) u skladu sa preporukama u uputstvu za primenu U smeši sa pesticidima Primenjen u smeši sa sredstvima za zaštitu bilja NU-FILM 17® deluje na sledeće načine: 1. takoreći. 4. Enkapsulira aktivnu materiju: Posle primene. Povećava stepen zadržavanja aktivne materije: Ovaj prirodni adheziv povećava inicijalnu količinu ostvarenog depozita pesticida u toku neposredne primene. postepene promene Nu-Filma 17 pod uticajem atmosferskih prilika omogućuju poželjnu redistribuciju pesticidne aktivne materije. 3. Sprečava naknadno kvašenja depozita: Nu-Film 17 se ne rastvara u vodi.5 l/ha 0. 2. Ovime se smanjuju gubici usled oticanja kapi sa tretiranih biljaka u toku prskanja.0-1. delovanja padavina. Kao okvašivač: Nu-Film 17 smanjuje površinski napon tečnosti za tretiranje. održavanje turgora rasada posle rasađivanja.Nu . vetra i abrazije. Stoga.3 l/ha Područje primene Višnja i trešnja Uljana repica Namena sprečavanje pucanja pokožice plodova sprečavanje osipanja semena prilikom žetve poboljšava efekte sredstava za zaštitu bilja kao okvašivač Vreme primene zavisno od vremenskih uslova – padavina.7 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l 1. smanjeni su gubici depozita usled navodnjavanja. PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 1-2% 0.Film 17® koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Miller Chemical & Fertilizer Corporation Pomoćno sredstvo za poboljšavanje performansi pesticidnih tretmana AKTIVNA MATERIJA: Pinolein (960 g/l preparata) NU-FILM 17® se primenjuje u smeši sa pesticidnim preparatima. isušivanjem Nu-Filma 17 nastaje elastični omotač koji. ovime se znatno umanjuje i usporava mogućnost raspadanja aktivne materije usled hidrolize. zbog čega kapi posle prskanja bolje pokrivaju tretiranu površinu i bolje prianjaju za nju. ne postoji mogućnost spiranja depozita u toku ponovnog vlaženja tretiranih biljaka. Kao samostalan ovaj proizvod se. takođe. od jedne do dve nedelje pre berbe kada su ljuske uljane repice zatvorene. kao i poboljšavanja koloracije plodova voća. Međutim. enkapsulira čestice pesticida. direktnim mešanjem u rezervoaru uređaja za tretiranje. koristi za sprečavanje pucanja pokožice ploda višnje i trešnje. Omogućuje ravnomerniju pokrovnost i bolje prodiranje kroz biljne delove obavijene voštanom prevlakom ili dlačicama. Istovremeno. rose. Istovremeno. sprešavanje pucanja ljuske uljane repice prilikom žetve i sprečavanja pojave mrežavosti plodova jabuke. a time i dugotrajniji efekat. Ovaj elastični omotač postepeno i usporeno iščezava pod uticajem faktora sredine. omogućujući time postepeno otpuštanje pesticida u ciljnu sredinu.

Supstance po svojoj strukturi veoma slične pinoleinu postoje u svim biljkama. Delujući kao fiksativ ograničava stepen isparavanja vrlo isparljivih toksikanata.6. omogućuje lakši prodor aktivne materije u nju. obezbeđuje se penetracija primenjene supstance u biljku bez obzira na potencijalne spoljne efekte spiranja (iznenadne padavine). što samim tim proces apsorpcije čini olakšanim. 7. Bržim sušenjem gornjih slojeva površine filma i održavanjem polutečnog stanja sloja filma između osušenog dela i površine biljke. 9. Primenjen u nižim dozama Nu-Film 17 štiti translokacione herbicide ili regulatore rasta biljaka dok se ne ostvari njihov prodor u biljno tkivo. Omogućuje očuvanje strukture bioloških preparata: Po sebi potpuno prirodan i u pogledu toksikologije bezopasan Nu-Film 17. GRUPA OTROVA: Ne pripada otrovnim materijama. 8. održavajući njihovu efektivnost znatno duži period vremena. Sprečava degradaciju ativnih materija pod uticajem ultravioletnog zračenja. Time se ostvaruje lakše dospevanje folijarno primenjenih hraniva i sitemičnih pesticida unutar biljnog tkiva. odbijajući sunčevo zračenje. 11. PAKOVANJE: 100 ml. Deluje kao prirodni posrednik/nosač: Omekšavajući kutikulu biljke. 1 l 184 . produžava životni vek bioloških agenasa koji se koriste u zaštiti bilja (npr. Bacillus thuringiensis). 10. Sprečava degradaciju pesticidnog depozita usled prekomernog zagrevanja.

1 l. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje. 5 l 185 .Alteox® T prima koncentrovani rastvor ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Izodecil alkohol etoksilat (900 g/l preparata) PRIMENA: ALTEOX T PRIMA je dodatno sredstvo – okvašivač. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 ml.2% U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje 0. lucerke i kukuruza.1% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač. Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene Soja Lucerka Kukuruz 0. trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost.

koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje Soja 0.5 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač.Alteox® wet koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Mineralno ulje (700 g/l preparata) i polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol (oko 300 g/l preparata. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje. 5 l 186 . u odnosu 1:1) PRIMENA: ALTEOX WET je dodatno sredstvo – okvašivač. 1 l.

Mogućnost primene preparata .

.

Strna žita Galbenon Mural Monosan herbi Esteron Lancelot 450 WG Bonaca EC Starane 250 Tezis Antre Antre plus Fobos EC Karika Akord 060 FS Mankogal S Mankogal FS Sekvenca 030 FS u usevu semenske pšenice za tretiranje semena pre setve Dominator Glifol Cinkfosfid mamak Galibrom prah suzbijanje korova na strništima jesenje suzbijanje glodara Kukuruz Trophy EC Acetogal plus Galolin mono Talisman Plamen Avalon Moto Esteron Monosan herbi Rezon Tangenta SC Furadan 35 ST Pozitron 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena pre setve za tretiranje istovremeno sa setvom Dominator Glifol suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 189 .

Suncokret Trophy EC Acetogal plus Acetogal Galolin mono Rezon Globus EC Rafal 120 Kubik plus Gallant Super Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Furadan 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Soja Ritam Dancor 70 WG Galolin mono Trophy EC Acetogal plus Acetogal Rampa EC Globus EC Rafal 120 Gallant Super Okvir Galbenon Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 190 .

Šećerna repa Globus EC Gallant Super Rafal 120 Lontrel 100 Pikogal plus Kerb 50 WP Antre plus Dakoflo 720 Fobos EC Konzul Pozitron FS Furadan 35 ST Dominator Glifol za tretiranje semena pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Posse 25 EC Fobos EC Radar versus G za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Krompir Rafal 120 Dancor 70 WG Galbenon Fuzija Zanat Mankogal 80 Vokal Abastate + Nu-Film 17 Galition G 5 Radar versus G Warant Tonus Kardinal 191 .

Jabučasto voće Plavo ulje Cuprozin 35 WP Bakarni oksihlorid 50 Galmin+Cipkord 20 EC Konzul Fobos EC Akord Plus Akord Dakoflo 720 Metod WG Galofungin 500 SC Sekvenca Konzul Tonus Rebus Fenitrotion 50 EC Dimetogal Harpun Warant Mankogal 80 Abastate + Nu-Film 17 Cipkord 20 EC Fobos EC Glifol Galop Gallant super Starane 250 Casoron G Bonaca EC jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak Cuprozin 35 WP. Bakarni oksihlorid 50 Breskva Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Dakoflo 720 Galmin Dional 500 SC Akord Harpun Tonus Dimetogal Starane 250 Galop Bonaca EC Bakarni oksihlorid 50 Casoron G Glifol jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak 192 .

Višnja Bakarni oksihlorid 50 Kubik plus Kubik Dional 500 SC Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Fenitrotion 50 EC Nu-Film 17 Starane 250 Dominator Glifol Galop Bonaca EC Galibrom prah Cinkfosfid mamak Bakarni oksihlorid 50 jesenje plavo prskanje Šljiva Dional 500 SC Kubik plus Kubik Dinal 500 SC Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Galmin Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Harpun Tonus Glifol Galop Bakarni oksihlorid 50 Galibrom prah Cinkfosfid Mamak jesenje plavo prskanje 193 .

Vinova loza Dional 500 SC Mankogal 80 Akord WG Kardinal Vokal Fobos EC Elisa Fenitrotion 50 EC Cipkord 20 EC Pehar Bordovska čorba 100 SC Mankogal 80 Bakarni oksihlorid 50 Sekvenca Laser 240 SC Bonaca EC Casoron G Glifol Gallant Super Galop Galibrom prah Cinkfosfid mamak 194 .

15 cm visine) Pred vršidbu SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Galibrom prah Napomena: Kod svih biljnih vrsta koje imaju pojačanu voštanu prevlaku na listu preporučujemo upotrebu pomoćnog sredstva Nu Film 17 u koncetraciji od 0. podgrizajuće sovice Fobos EC Konzul Fobos EC SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi sprečavanje rasipanja semena Trefgal + Rampa EC Lontrel 100 ili Pikogal Plus Globus Nu Film 17 Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10 . zbog povećanog stepena prijanjanja. produžavanja delovanja i boljeg prodiranja pesticida u biljno tkivo. 195 .Zaštita uljane repice Vreme primene/ faza razvoja Suzbijanje štetočina u jesen Suzbijanje štetočina u proleće Namena Preparat SUZBIJANJE ŠTETOČINA repičina lisna osa repičin sjajnik repičina pipa i dr.15%.

5 g po aktivnoj rupi.Zaštita lucerke Vreme primene/ faza razvoja Mirovanje (pre kretanja vegetacije) Kretanje do pojave prve troliske Namena jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Okvir Galbenon larve lucerkine bube i lucerkine buba mare Posle prvog otkosa vilina kosica Etiol tečni ili Tonus Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Tokom cele godine suzbijanje glodara se vrši : .10 g po aktivnoj rupi 196 . Galibrom prah .

tripsi. vaši vaši bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost Zaštita između berbi vodeći računa o karenci siva trulež vaši grinje.6 l/ha iznikle korove Galop 4 . mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci plamenjača .Zaštita paradajza Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Zanat Galition G-5 ili Radar versus G propamokarb hidrohlorid Dimetogal Vokal *** Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Dancor 70 WG Rafal 120** Fuzija Dimetogal Abastate + Harpun Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Vokal*** Dional 500 SC Fobos EC Abastate + Elisa + Tonus Fuzija Dional 500 SC*** Fobos Abastate + Elisa + Harpun jednogodisnji travni i širokolisni korovi Pre sadnje podzemne štetočine (rovci) zemljišne bolesti i bolesti poleganja rasada vaši Rasađen rasad 6-8 listova plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi 1-2 nedelje po rasađivanju plamenjača i crna pegavost vaši. god biće proširena registracija Tretiranje pre nicanja gajene biljke. mineri bela leptirasta vaš * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha *** u toku 2011. buvači grinje. muve mineri. tripsi.5 l/ha 197 . a na Glifol ili Dominator 4 . siva i bela trulež tripsi.

stenice. plamenjača i crna pegavost plamenjača i crna pegavost Formiranje glavice bakterioze vaši+sovice Bakarni oksihlorid 50 Tonus + Rebus Fenitrotion 50 EC Bonaca EC Dimetogal Kozak Cipkord Dako o Preparat Trefgal Zanat Radar versus G ili Galition G-5 propamokarb hidrohlorid Fobos EC Rafal * Dimetogal Sadnja * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Galop 4 . buvači. lisne sovice jednogodišnji širokolisni korovi grinje. lisne sovice uskolisni korovi buvač. vaši 8 .stenice.10 dana po rasađivanju plamenjača i crna pegavost kupusar. buvači. a na iznikle korove 198 .5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.6 l/ha 4 . tripsi Formiranje rozete lisne sovice kupusar. buvaci.stenice.Zaštita kupusa Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi Pre sadnje ukolisni i širokolisni korovi podzemne štetočine zemljišne bolesti bolesti poleganja rasada kupusar.

didimela. didimela.5 l/ha.20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol 4 . antraknoza Neposredno pred cvetanje 14 dana pred berbu Odmah posle berbe i uklanjanja izdanaka Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) * u toku 2011. cvetojed siva trulež sušenje izdanaka. cvetojed sušenje izdanaka. god biće proširena registracija ** nema opasnosti za pčele i druge oprašivače. malinina buba mušica. antraknoza.20 cm (uskolisni i širokolisni) Starane 250 ili Bonaca 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 199 . pegavost lista siva trulež grinje. grinje sušenje izdanaka. korovi porasta 15 . moljac i grinje sušenje izdanaka. malinina buba mušica. pegavost lista Preparat Cuprozin 35 WP + mineralno ulje ili Plavo ulje* Cuprozin 35 WP + Kozak* Pehar* + Dimetogal + Abastate + NU Film 17 Akord WG* + Pehar* + Kozak** Dional 500 SC Akord WG* Abastate + NU Film 17 Cuprozin 35 WP Početak listanja Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova biljne vaši grinje. pre kretanja vegetacije Galop 2 . didimela. korovi porasta 15 .Zaštita maline Vreme primene/ faza razvoja Bubrenje pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) Namena bolesti sušenja izdanaka štitaste vaši i zimska jaja lisnih vašiju sušenje izdanaka. didimela. mušica.3 l/ha. Suzbijanje korova: Casoron G 4 kg/10 ari aktivne površine. Tretiranje obaviti u vecernjim satima. didimela. antraknoza muva galica.

DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA . 6. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG ŠUMADIJSKI. 3. JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG DEO TOPLIČKOG. 5. PIROTSKI. PČINJSKI.1. 9. 8. 10. ZAPADNO SEVERNO BAČKI 2. I SEVERNO BANATSKI OKRUG JUŽNO BAČKI OKRUG SREDNJI BANATSKI OKRUG JUŽNI BANATSKI OKRUG SREMSKI OKRUG GRAD BEOGRAD. 7. MORAVIČKI. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG BRANIČEVSKI. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG NIŠKI. 11. 4. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG DEO POMORAVSKOG. 12.

50 Moto. 136 Cipermetrin + hlorpirifos Konzul. 155 Fenoksaprop-p-etil Sedef. 29 Bentazon + dikamba Avalon. 52 Cimoksanil + mankozeb Vokal. 111 Fluroksipir Bonaca EC.raspored preparata na osnovu aktivnih materija 2. 169 Bromadiolon Galibrom AB. 135 Cipkord 20 EC. 177 Galibrom GB. 25 Esteron extra 27 Monosan Herbi. 176 . 97 Cuprozin 35 WP. 179 Buprofezin Elisa. 171 Acetohlor Acetogal.4 –D Esteron. 175 Cinkfosfid Prah. 13 Bifentrin Fobos EC. 100 Bentazon Galbenon. 21 Glifol. 102 Dakoflo 720. 15 Starane – 250. 160 Ciromazin Hektor. 133 Acetamiprid Tonus. 31 Hlorotalonil Dakoflo. 70 Fosetil aluminijum + mankozeb Adut. 150 Talstar 10 EC. 104 C Cink-fosfid Cinkfosfid Mamak. 81 Amino-piralid-kalijum so + florasulam Lancelot 450 WG. 87 G Glifosat-IPA so Dominator. 128 Dihlobenil Casoron – G. 39 H Haloksifop – P-metil Gallant Super. 101 Bakar oksihlorid + mineralno ulje Plavo ulje. 178 Galibrom prah. 9 Acetohlor+dihlormid Acetogal plus. 18 Dikamba Plamen. 125 Azoksistrobin + hlorotalonil Promesa Plus. 138 B Bakar – oksihlorid Bakarni oksihlorid – 50. 60 Dimetoat Dimetogal. 46 Azoksistrobin Promesa. 124 Bakar (II) sulfat pentahidrat i kalcijum hidroksid Bordovska čorba -100 SC. 130 Cipermetrin Barricade EC 20. 159 A Abamektin Abastate. 11 Trophy-EC. 127 Sekvenca 030 FS. 129 Cimoksanil + propineb Vokal P. 141 F Fenitrotion Fenitrotion 50 EC. 69 Fluazinam Kardinal. 148 Fenitrotion + malation Galition G5. 126 D Difenokonazol Sekvenca.

118 Metribuzin Dancor 70 WG. 142 Etiol prah parfimisani. 115 Mankogal – FS. 63 Klopiralid Lontrel 100.raspored preparata na osnovu aktivnih materija Hlorpirifos Radar versus G. 67 Imidakloprid Pozitron FS. 119 Karbendazim Galofungin 500 SC. 183 Pirimetanil Pehar.cihalotrin Kozak. 19 Metsulfuron-metil Tezis. 112 Propineb Nijansa WG. 156 Mineralno ulje + polioksi sorbitol oleat + polioksi tridecil alkohol Alteox wet. 117 Mankogal – S. 164 Linuron Galolin mono. 36 Rampa EC. 35 Pendimetalin Zanat. 158 Propamokarb hidrohlorid Balb. 73 P Parakvat Galop. 109 Karbofuran Furadan 35 ST. 58 Kvizalofop – P . 143 Etiol specijal. 166 Iprodion Dional 500 SC. 161 Nadzor. 167 M Malation Etiol prah 5. 123 Piriproksifen Harpun. 77 Mineralno (parafinsko) ulje Galmin. 99 Propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil Fuzija. 114 Izodecil alkohol etoksilat Alteox T prima. 43 N Nikosulfuron Talisman. 121 L Lambda . 152 Furadan 350 F. 108 Propikonazol + hlorotalonil Karika. 153 Karbosulfan Posse 25 EC. 83 Pinolein Nu-Film 17. 33 . 113 Iprodion + tiofanat-metil Kubik plus. 144 Etiol tečni. 48 Pikogal plus. 62 Klomazon Gamit 4 – EC. 186 I Imazetapir Ritam. 122 Pirimetanil + hlorotalonil Pehar plus. 185 K Kaptan Metod WG. 165 Kletodim Rafal 120. 105 Iprodion + karbendazim Kubik. 147 Mankozeb Mankogal – 80.etil Globus EC. 145 Etiol ULV.

110 Tribenuron-metil Mural. 96 Terbutilazin Rezon. 162 Sulkotrion Tangenta. 38 Z Zeta cipermetrin Fury 10 EC. 65 Tifensulfuron . 163 Rebus. 56 Tiofanat-metil Galofungin T. 168 Tebukonazol Akord. 91 Akord 060-FS. 120 Propizamid Kerb – 50 WP. 154 Zoksamid + mankozeb Electis 75 WG. 92 Akord WG. 54 Trifluralin Trefgal. 107 . 93 Tebukonazol + tiofanat-metil Antre plus. 95 Tebukonazol + mankozeb Akord plus. 90 Akord 025-FS. 79 Triklopir trietilamino so Garlon 3-A. 88 Akord 060-OD.metil Okvir. 45 S Spinosad Laser 240 SC.Propineb + pirimetanil Nijansa Plus. 75 T Tebufenozid Mimic 2-F FS. 94 Tebukonazol + karbendazim Antre.

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

JUŽNI BANATSKI OKRUG Sedište: Pančevo dipl. 063/ 457 984 radedjekic@nadlanu. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA Sedište: Ćuprija dipl.com 11. 063/ 250 823 e-mail: jojicmarko@yahoo.ing. 063/ 10 61 299 e-mail: belenzadad@eunet. MORAVIČKI.rs Marketing: Rukovodilac odeljenja agrotehnologije: dipl.ing. SREMSKI OKRUG Sedište: Zemun dipl. Srđan Arsić. Darko Muminović mob. PIROTSKI. DEO TOPLIČKOG.com Saradnici u sektoru prodaje i primene: Samostalni stručni saradnik Mr Predrag Milovanović. Tamara Popović mob. mob.joksim@yahoo. 063/ 457 884 e-mail: v.ing.rs 10. Dušan Belenzada mob. 063/ 457 885 e-mail: paki7@ptt.com 2. Marko Jojić mob. . tel: 011/ 3072 322. Goran Puhar mob.ing. Duško Vitković mob.rs www.ing. e-mail: milojicap@eunet. Batajnički drum bb.rs Produkt menadžer: dipl. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG Sedište: Aleksandrovac dipl. mob: 063/ 457 351. tel: 011/ 3072 372.zb@gmail. 063/ 457 308 e-mail: duskovv@yahoo.ing. BRANIČEVSKI. 063/ 457 353 e-mail: poptamara@yahoo. 063/ 107 1655 e-mail: muminovic@ tofarmacija. GRAD BEOGRAD.ing. tel/fax: 021/ 454 528. 063/ 457 703 e-mail: gpuhar@sezampro. fax: 011/ 3072 370 Direktor sektora prodaje i primene: Milan Janičić. SREDNJI BANATSKI OKRUG Sedište: Aleksandrovo-Zrenjanin dipl. apoteke u Južno Bačkom okrugu dipl.ing.rs . mob. mob: 063 457 710 e-mail: cropchem@eunet. 063/ 1015 718 e-mail: prodaja@ tofarmacija.rs 3.rs Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: Milojica Pešić tel.com 6. PČINJSKI. 063/ 850 0020.ing. Milan Trbojević. Zoran Kocić mob. JUŽNO BAČKI OKRUG Sedište: Novi Sad dipl. ŠUMADIJSKI.rs Samostalni stručni saradnik dipl. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl.rs 7.ing. 063/ 457 819. e-mail: janicic@ tofarmacija. DEO POMORAVSKOG. Stanoje Branković mob. 011/ 3072 329. 063/ 457 956 e-mail: lidijam69@gmail.ing. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Užice dipl.com 9. mipredrag@sezmpro.rs 8. trbojevicmilan@neobee. tisma@ tofarmacija.com 12. NIŠKI. Veljko Joksimović mob.rs Produkt menadžer za herbicide: Mr Piljo Dakić. 063/ 457 752.ing.rs Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: Brankica Trifunović-Tišma.REGIONALNI MENADŽERI 1.com 5. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG Sedište: Kladovo dipl. tel: 011 3072 366 mob: 063 106 18 86 e-mail: matic@ tofarmacija. Luka Matić. ing.ing. 063/ 457 891 e-mail: rile. Radomir Đekić.net Prodaja i primena: 11080 Zemun. Lidija Mitić mob. ing. MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl.rs 4. tel: 011 3072 327 mob: 063 8496 249 e-mail: dakic@ tofarmacija.com Stručni saradnik za polj. ZAPADNO SEVERNO BAČKI I SEVERNO BANATSKI OKRUG Sedište: Bačka Topola dipl.ing. Sreten Rilak mob. JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG Sedište: Leskovac dipl. tofarmacija. Ljubiša Pakalović mob. 063/ 85 00 060 e-mail: stanojebrankovic18@gmail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful