P. 1
Katalog Proizvoda 2011 Final P

Katalog Proizvoda 2011 Final P

|Views: 2,433|Likes:
Published by Miloš Grujić
Galenika Fitofarmacija
Galenika Fitofarmacija

More info:

Published by: Miloš Grujić on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

original

Katalog preparata za zaštitu bilja 2011

Napomena: Pregled preparata za zaštitu bilja iz proizvodnog programa Galenika Fitofarmacije a.d. napravljen je u propagandne i komercijalne svrhe, sa namerom da svi podaci u njemu budu tačno navedeni. Ipak ne možemo biti odgovorni za netačnosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu, a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naših proizvoda. Stoga, je obavezno da se prilikom upotrebe i čuvanja naših preparata, pridržavate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz proizvod.

250 Talisman Tangenta SC Tezis Trefgal Trophy .EC Garlon 3-A Glifol Globus EC Kerb .50 WP Lancelot 450 WG Lontrel 100 Monosan herbi Moto Mural Okvir Pikogal Plus Plamen Rafal 120 Rampa EC Rezon Ritam Sedef NOVO! Starane .sadržaj Acetogal Acetogal plus Avalon Bonaca EC Casoron .G Dancor 70 WG Dominator Esteron Esteron extra 600 EC Galbenon Gallant Super Galolin mono Galop Gamit 4 .EC Zanat Herbicidi 9 11 13 15 18 19 21 25 27 29 31 33 35 36 38 39 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 63 65 67 69 70 73 75 77 79 81 83 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Fungicidi Adut Akord Akord 060-OD Akord 025-FS Akord 060-FS Akord plus Akord WG Antre Antre plus Bakarni oksihlorid – 50 Balb Bordovska čorba Cuprozin 35 WP Dakoflo Dakoflo 720 Dional 500 SC Electis 75 WG Fuzija Galofungin 500 SC Galofungin T Kardinal Karika Kubik Kubik Plus Mankogal – 80 Mankogal – FS Mankogal – S Metod WG NOVO! Nijansa plus NOVO! Nijansa WG NOVO! Pehar Pehar plus Plavo ulje Promesa NOVO! Promesa plus NOVO! Sekvenca NOVO! Sekvenca 030 FS NOVO! Vokal Vokal P NOVO! .

višnja i šljiva Vinova loza Uljana repica Lucerka Paradajz Kupus Malina Karta regiona i regionalnih predstavništava 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . kukuruz Suncokret.Insekticidi Abastate Barricade EC 20 Cipkord 20 EC Dimetogal Elisa Etiol prah 5 Etiol prah parfimisani Etiol specijal Etiol tečni Etiol ULV Fenitrotion 50 EC Fobos EC Furadan 35 ST Furadan 350 F Fury 10 EC Galition G5 Galmin Harpun Hektor Konzul Kozak Laser 240 SC Mimic 2-F FS Nadzor Posse 25 EC Pozitron FS Radar versus G Rebus Talstar 10 EC Tonus 133 135 136 138 141 142 143 144 145 147 148 151 152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 Rodenticidi Cinkfosfid Mamak Cinkfosfid Prah Galibrom AB Galibrom GB Galibrom Prah 175 176 177 178 179 Pomoćna sredstva Nu . soja Šećerna repa. krompir Jabučasto voće. breskva Trešnja.Film 17 Alteox T prima Alteox wet 183 185 186 Mogućnost primene preparata Strna žita.

HERBICIDI .

.

Usvaja se primarno izdankom. suncokretu.8 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2.Acetogal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (900 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid. a sekundarno korenom biljaka koje niču. suncokret. soja i krompir Količina primene 1. koji spada u hemijsku grupu acetanilida i suzbija korove u vreme klijanja i nicanja. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 9 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu.2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje. a pre nicanja useva i korova ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. U biljci se kreće naviše i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz. soji i krompiru . retroflexus Ambrosia artemisiifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch.

Pri jakoj i dugoj suši preparat inkorporirati na dubinu 2-3 cm. kao i na kraškim terenima. U toku jedne godine. može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. soja i krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 10 .Acetogal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. na istom terenu. suncokret. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa).

Usvaja se primarno izdankom. Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora.Acetogal plus® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida. soja i krompir Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 11 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene koristi se za tretiranje zemljišta posle setve. a sekundarno korenom biljaka koje niču. suncokretu. a pre nicanja useva i korovskih vrsta ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz. soji i krompiru . Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu. suncokret. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch.

NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti.Acetogal plus® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi flurohloridona i sulkotriona (Tangenta). soja. suncokret. ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. na istom terenu. Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm. krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 12 . U toku jedne godine.

4 lista. Kontaktno delovanje bentazona prouzrokuje spaljivanje lišća. osiguravaju visoku efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Pšenica (ozima i jara) i ječam Količina primene 2 l/ha 1 l/ha Vreme primene tretirati usev kada ima razvijena 3 .4 lista tretirati usev u fazi od 3 lista pa do kraja bokorenja SPEKTAR DELOVANJA: Primenjen u količini od 1 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Ambrozija pelenasta Loboda obična Vijušac njivski Pepeljuge Žavornjak obični Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp. ozimoj i jaroj pšenici i ječmu . a translokaciono delovanje dikambe izaziva zaustavljanje rasta biljke.Avalon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) DELOVANJE: Preparat se sastoji od dve aktivne materije sa različitim načinima delovanja. bentazona kao inhibitora elektrona u procesu fotosinteze i dikambe koja remeti proces deobe ćelija u meristemskim tkivima. a kada su korovi u fazi 2 . Consolida regalis Fumaria officinalis Lamium purpureum Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Xanthium strumarium Primenjen u količini od 2 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Štir obični Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik obični Pomoćnica obična Poponac obični Amaranthus retroflexus Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum persicaria Solanum nigrum Convolvulus arvensis 13 herbicidi Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. Usvaja se i preko lisne mase i preko korena.

soja i lucerka. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.). može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Pšenica (ozima i jara) i ječam Dani određen vremenom primene određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 14 . kukuruzu sa podusevom (pasulj.Avalon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatom na bazi nikosulfurona (Talisman®). U toku jedne godine. na istom terenu. na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C. bundeva i dr. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva mogu se sejati strna žita. Poželjno je da šest sati nakon primene ne padne kiša.

Bonaca EC® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (360 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja. PRIMENA:
Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0,6 – 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 – 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara(faze 13 – 39 BBCH – skale )

Strna žita (jara)

0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti

tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara ( faze 13 – 39 BBCH – skale ) tretiranjem cele površine kada kada kukuruz ima 3-6 listova ( faze 3 – 16 BBCH – skale ) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 listova, a kada su korovi u fazi 2-5 listova

Kukuruz

0,8 l/ha

Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk

1 – 1,5 l/ha 1,5 – 2 l/ha 0,8 - 1,2 l/ha

SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična

Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media

15

herbicidi

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku

Bonaca EC®
Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare

Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense

Višegodišnji širokolisni korovi (pored predhodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus

Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica

Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0,4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova
16

Abutilon theophrasti

Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Bonaca EC se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2,4 D (Monosan herbi) , tribenuron – metila (Mural), metsulfuron – metila ( Tezis), MCPP, cinidon - etila, florasulama (Lancelot 450 WG). NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke, pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Pšenica, ječam, voće, vinova loza, luk Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

17

herbicidi

Casoron®- G granule za direktnu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Chemtura

Selektivni herbicid za suzbijanje korova u voćnjacima, vinogradima, ukrasnom šiblju i totalni herbicid na nepoljoprivrednim površinama
AKTIVNA MATERIJA: Dihlobenil (67,5 g/kg preparata) DELOVANJE: Dihlobenil je selektivni i totalni herbicid iz grupe hlorovanih benzonitrila. Primenjen na zemljište deluje najefikasnije u fazi klijanja i nicanja biljaka. Kreće se u biljci i inhibira sintezu ćeliskog zida. Sprečava deobu u meristemima i klijanje semena, a oštećuje i rizome. PRIMENA:
Gajena biljka Zasadi jabuke, kruške, breskve i vinove loze (stariji od 4 godine) Količina primene 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih vrsta korova i na slabo hum. zemljištima 120 kg/ha, za suzbijanje otpornijih vrsta korova i na humusnim zemljištima Zasadi ribizle, maline i ukrasnog šiblja (Symphoricarpus i dr.), stariji od 2 godine Nepoljoprivredne površine bez korisnog drveća (kao totalni herbicid), sa kojih se ne sakupljaju pitke vode 60 - 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih i otpornijih vrsta korova 250 kg/ha Vreme primene

tretiranje vlažnog zemljišta bez korova, rano u proleće pre kretanja vegetacije ili u početnoj fazi klijanja i nicanja korova

SPEKTAR DELOVANJA: Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa), zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode, kao i u neposrenoj blizini zasada hmelja, plastenika i staklenika. U mladim zasadima, pri primeni veće količine preparata, može doći do pojave fitotoksičnosti u vidu prolazne pojave žutog prstena na rubu lista. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Jabučasto i koštičavo voće, vinova loza, malina, ribizla Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 g, 1 kg i 30 kg

18

soji i paradajzu . ali i lišćem.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% 0.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% tretiranje zemljišta posle setve.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Soja 0. čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja. Usvaja se prvenstveno korenom. Inhibira proces fotosinteze.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Paradajz (koji se rasađuje) 0. a pre nicanja useva tretiranjem zemljišta posle nicanja useva SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Echinochloa crus–galli Setaria spp. a pre nicanja useva tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja Vreme primene tretiranje zemljišta posle sadnje. Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Ambrozija pelenasta Repica crna Tarčužak obični Pepeljuga obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisifolia Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album 19 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u krompiru. PRIMENA: Gajena biljka Krompir Količina primene 0. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II. U biljci se kreće naviše ksilemskim sprovodnim sudovima.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0.Dancor 70 WG® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije United Phosphorus AKTIVNA MATERIJA: Metribuzin (700 g/kg preparata) DELOVANJE: Metribuzin je selektivni.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 1.5-3% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1. sistemični herbicid.

krastavce i lubenice. Voran. repu. na istom terenu. 500 g. SV 77/40 i SV 76/48. hybridum Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum aviculare Polygonum persicaria Portulaca oleracea Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa). Na tretiranim površinama najmanje 4 meseca ne gajiti druge useve. a za nove sorte krompira treba ispitati selektivnost. može se primeniti najviše jednom. salatu.Dancor 70 WG® Pepeljuga srcolisna Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik ptičiji Dvornik obični Tušt obični Rotkva divlja Gorčušica poljska Ch. a takođe i u usevu paradajza iz semena. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. 1 kg 20 . U toku jedne godine. ni u usevima krompira sorti Jerla. paradajz Soja Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 g. a naročito kupusnjače.

za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovski Konica obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. masline i vinove loze Količina primene 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova. mladim listovima i meristemskom tkivu. kajsije. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. višnje. Digitaria spp. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora 21 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. šljive.Dominator® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Glifosat – IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. kruške. Bromus spp. Setaria spp. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . sistemični herbicid. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha). Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha. PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp. • 2 – 4 l/ha.

Dominator® Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria . vlasulje Korovsko proso Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Cardaria draba Datura stramonium Festuca spp. Cirsium arvense Euphorbia spp. Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. Plantago spp. Lathyrus tuberosus Mentha spp. Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp. Vicia spp. Panicum spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. Polygonum spp.5 – 5 l/ha. Poa spp. Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp 22 . . za sledeće vrste: Renika obična Tatula Vijuci. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha.

tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Kupina Cynodon dactylon Rubus spp. tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz. soja. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm na strništima. na istom terenu. u zasadima jabuke. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha.tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: . kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. . Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 . u zasadima jabuke. u zasadima jabuke. tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha.200 l/ha). krompir.5 – 2 l/ha. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis . tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. može se primeniti dva puta. suncokret). Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. u zasadima jabuke. 23 herbicidi . ranijim fazama porasta korova. za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika.• 6 – 8 l/ha. U toku jedne godine.

5 l 24 . vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l.Dominator® KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Voće.

4-D-2 etilheksilestra (850 g/l preparata) DELOVANJE: 2. a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0.4-D u obliku 2. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva.8-1 l/ha Vreme primene od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) kada kukuruz ima razvijena 4 lista. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 25 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu . PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0.4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase. a manjim delom i preko korena.8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.Esteron® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2.

dihlorpropa. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci.Esteron® Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. florasulama. mekopropa. dikambe (Plamen®). 5 l 26 . aptovina Gorčika poljska Maslačak obični Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Taraxacum officinale Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Starane-250®). Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. jer može dovesti do smanjenja prinosa. klopiralida (Pikogal plus. može se primeniti najviše jednom. MCPA. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. Lontrel 100®). U toku jedne godine. na istom terenu. Tretirati po suvom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. izuzev strnih žita i kukuruza. bromoksinila.

a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0.EHE) DELOVANJE: 2.2.4 D. a manjim delom i preko korena. odnosno 905 g/l 2.8-1 l/ha Vreme primene Od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kada kukuruz ima razvijena 4 lista.D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase.4 .4 .8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik obični Dvornik veliki Žalfija prtenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 27 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i kukuruza . Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0.Esteron extra® 600 EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2.D (600 g/l preparata.

niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. izuzev strnih žita i kukuruza. 5 l 28 . dikambe (Plamen). Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. U toku jedne godine na istom terenu. Lontrel 100). klopiralida (Pikogal plus. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. jer može dovesti do smanjenja prinosa.Esteron extra® 600 EC Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC. može se primeniti najviše jednom. MCPA. bromoksinila. Tretirati po suvom. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. dihlorpropa. florasulama. Starane 250). umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. mekopropa.

a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lucerka visine 10-15 cm. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem u fazi od prve do treće troliske. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle nicanja kukuruza. Prvi simptomi se manifestuju hlorozom i nakon nekoliko dana dolazi do potpunog sušenja korova. ali i preko korena. kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona.5 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Amaranthus blitoides A. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita Kukuruz Soja Krompir Količina primene 4 l/ha 3-4 l/ha 3-4 l/ha 2-3 l/ha Vreme primene tretiranjem u fazi bokorenja. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je krompir visine 10-15 cm.Galbenon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon u obliku Na-soli (480 g/l preparata) DELOVANJE: Bentazon je selektivni. lucerki i lanu . soji. a kada su korovi u fazi 2-4 lista Grašak Lucerka 3-4 l/ha 3 l/ha Lan Pasulj 3-4 l/ha 1.5-2. pasulju. krompiru. retroflexus Anagalis arvensis Chenopodium album Ch. kukuruzu. hybridum 29 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lan visine 5-10 cm. grašku. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle formiranja druge troliske pa do pred cvetanje.

kukuruz.Galbenon® Tatula obična Mrkva divlja Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilica poljska Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Ljutić obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Datura stramonium Daucus carota Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria chamomilla Myosotis arvensis Polygonum aviculare P. može izazvati ožegotine. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima. lan. NAPOMENA: Ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva ili preoravanja. MCPA. imazetapira (Ritam®) i dikambe (Plamen®). pasulj. soja i lucerka. na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita. na istom terenu. lapatifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Maslačak obični Taraxacum officinale MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dihlorpropa. mekopropa. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Grašak. pri višim temperaturama. Kod osetljivih sorti krompira i pasulja. krompir Strna žita. soja. 5 l 30 . može se primeniti najviše jednom. U toku jedne godine. lucerka Dani 42 63 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l.

suncokretu. paprici i malini . soja. krompiru. Echinochloa crus – galli Poa annua Sorghum halepense 31 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi. Digitaria spp.5 l/ha (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) 1–1. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova. soji.5–1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1–1. suncokret Količina primene 0. lucerki. PRIMENA: Gajena biljka* Šećerna repa.5 l/ha Vreme primene kada su korovi u fazi 3-5 listova Zasadi jabuke i vinove loze kada su korovi u fazi 3-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Divlja zob Svračice Muhari Proso korovski Livadarka jednogodišnja Divlji sirak (iz semena) Samonikla pšenica i ječam Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense Avena spp. Setaria spp.Gallant Super® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Haloksifop–P–metil (108 g/l preparata) DELOVANJE: Haloksifop–P–metil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata. Biljka ga usvaja lišćem i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast.

jabuka.Gallant Super® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima.U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. vinova loza Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. NAPOMENA: Na tretiranim površinama najmanje dva meseca nakon primene ne sejati žita. suncokret. 1 l 32 . soja. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa.

a pre nicanja useva Luk iz arpadžika *u toku je proces registracije 1. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II. koji spada u hemijsku grupu urea. suncokreta. Usvaja se korenom biljaka koje niču i kreće se naviše kroz stablo i listove. 8 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Lubeničarka njivska Dimnjača obična Smrdelj čvorasti Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Prosinac jednogodišnji Dvornik veliki Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Hibiscus trionum Fumaria officinalis Galeopsis tetrahit Lamium purpureum Matricaria chamomilla Mercuralis annua Polygonum lapathifolium 33 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza. soje. mrkve i luka .5 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta posle setve. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Soja* Suncokret* Mrkva* Količina primene 2. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje. a pre nicanja useva ili kada mrkva razvije 3 – 4 lista (faze 13 (103) – 14 (104) BBCH skale) Posle sadnje. 2 – 1. 5 – 3 l/ha 2 – 2. a pre nicanja useva Posle setve. 5 l/ha 2 l/ha 1. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje.Galolin® mono koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Linuron (500 g/l preparata) DELOVANJE: Linuron je selektivni sistemični herbicid. 5 l/ha 2 – 2. čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja. Inhibira proces fotosinteze.

U uslovima dugotrajnih i obilnih padavina nakon primene preparata u usevima suncokreta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. Luk Mrkva Dani određen vremenom primene 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. metolahlora. dimetenamida. Acetogal Plus. 5 l. ne sme se gajiti naredni usev. pendimetalina (Zanat EC). 1 l. Na tretiranim površinama. mrkve i kukuruza. Suncokret. 10 l 34 . metribuzina (Dancor 70 WG). Soja. zbog dospevanja u zonu korenovog sistema može izazvati fitotoksičnost (zastoj u porastu i hloroza listova). najmanje 4 meseca od primene. Trophy EC).Galolin® mono koncentrovana suspenzija Rotkva divlja Krstica obična Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Kopriva mala Raphanus raphanistrum Senecio vulgaris Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Stellaria media Urtica urens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Linuron se može mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim (ispod 1 % humusa) i jako humusnim zemljištima (preko 5 % humusa). 300 ml.

Biljka ga usvaja preko lisne mase. kontaktnih herbicida – bipiridila. 5 l 35 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje korova u voću. ili kada dominiraju širokolisne korovske vrste. šume i šumski rasadnici (svih vrsta drveća) Količina primene 3 l/ha Vreme primene tretiranjem kada je zakorovljenost manja. kao povremena mera za suzbijanje busolikih trava loših krmnih kvaliteta 5 l/ha 4 l/ha Livade i pašnjaci (pri obnavljanju) NAPOMENA: Ne sme se koristiti za desikaciju gajenih biljaka. Najmanje 35 dana nakon primene ne dozvoliti ispašu stoke. vinova loza. 1 l. i to kada su korovi u fazi 4 lista tretiranjem kada je zakorovljenost jača. šumama i na livadama i pašnjacima . Inhibira proces fotosinteze tako što ometa transport elektrona. Prilikom upotrebe ovog preparata u šumskim rasadnicima. na tretiranim površinama. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Zasadi voća i vinove loze. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i na zelene delove voća. prouzrokujući stvaranje superoksida koji razaraju membrane hloroplasta i citoplazmu. tretirati 3 dana pre setve/sadnje na humusnim zemljištima. vinovoj lozi. najviše se može primeniti jednom. i to kada su korovi visine 8-15 cm tretiranjem posle košenja ili završene ispaše (odnosno kada su uskolisni korovi visine oko 8 cm). a 7 pre setve/sadnje na slabo humusnim zemljištima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. U toku jedne godine. livade i pašnjaci Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. vinove loze i šumskog drveća.Galop® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Parakvat (200 g/l preparata) DELOVANJE: Parakvat spada u grupu neselektivnih. na istom terenu. Karakteristika ove grupe jedinjenja je izrazito kontaktno delovanje. ili kada dominiraju uskolisni korovi.

Inhibira biosintezu karotenoida. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranjem zemljišta pre rasađivanja.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji.0. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije i folijarno u fazi od 1-3 troliske Uljana repica 0.75 l/ha 0.2 . ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana.Gamit® 4 . Biljke niču. uljanoj repici. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom. a kreće se ksilemom naviše ka listovima. duvanu i paprici AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (480 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm pre rasađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm tretiranjem posle nicanja paprike kada je u fazi od 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale) Duvan 1 l/ha Paprika (iz rasada) Paprika (iz direktne setve) 0.3 l/ha tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.75 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.75 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Panicum crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 36 .

može se primeniti najviše jednom. uljana repica. Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®). iste godine u jesen. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja. što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos. U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. ne smeju se sejati ozima žita. linurona (Galolin mono). Posle primene u usevu duvana.Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp. metribuzina (Dancor 70 WG®).5-0. na istom terenu.6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha). Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp. takođe i kod uljane repice na zemljištu koje nije dobro pripremljeno. NAPOMENA: Može doći do oštećenja susednih useva i zasada usled drifta. U toku jedne godine. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Gamit 4-EC® (0. duvan i paprika Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 37 herbicidi .

tačkama porasta. može se primeniti najviše jednom. Kreće se naviše i naniže u biljci. a 28 dana ostalu stoku. razređen sa vodom u odnosu 1:10 delova vode premazivanjem četkom ili prskanjem preko reza panja ili samog prstena. a drvenasti neposredno pri razvoju novog lišća za panjeve hrasta i cera. Lontrel 100®). hloroza pa potom i nekroza tačke porasta. NAPOMENA: Fitotoksičan je za sve biljke izuzev žita i trava. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 5 l 38 . širine 5 cm pored kore MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa klopiralidom ( Pikogal plus. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Površine koje se pripremaju za pošumljavanje. na istom terenu. železničkih pruga i na drugim nepoljoprivrednim površinama Za uništavanje izbojaka iz panjeva lišćara Količina primene 3 – 5 l/ha Vreme primene tretiranjem kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta. Nakuplja se u meristemskim tkivima. Deluje kao indolsitćetna kiselina (sintetički auksin). izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća. za stvaranje proseka pored dalekovoda. Sadnja se može obaviti šest meseci nakon primene. 1 l. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode. Ne sme se primnjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. U toku jedne godine. Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom.4 –D (Monosan herbi®). Na tretirane površine. razređen sa vodom u odnosu 1:5 delova vode za ostale lišćare. 2. najmanje 63 dana posle primene ne puštati na ispašu mlečnu.Garlon® 3-A koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova AKTIVNA MATERIJA: Triklorpir trietilamino so (360 g/l preparata) DELOVANJE: Triklopir je selektivni i totalni herbicid-arboricid.

sistemični herbicid. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. kruške. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. gloga.Glifol® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. višnje. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . kajsije. tretiranjem iz vazduhoplova. vrbe i drvenastih korova. masline i vinove loze Količina primene (l/ha) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. hrasta. PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. hrasta. tretiranjem iz vazduhoplova. mladim listovima i meristemskom tkivu. uz utrošak vode 75-90 l/ha) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve. uz utrošak vode 75-90 l/ha) tretiranjem između redova uz upotrebu štitnika (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm Kulture i sastojine crnog i belog bora 5 – 6 l/ha Kulture i sastojine smrče 6 – 7 l/ha Šumski rasadnici 4 – 6 l/ha Na livadama i pašnjacima 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova Za desikaciju uljane repice U suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama Na nepoljoprivrednim površinama 2 – 4 l/ha 4 – 8 l/ha 3 – 12 l/ha tretiranjem 14 dana pred žetvu oni kanali koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja 39 herbicidi Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. vrbe i drvenastih korova. gloga. šljive. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu.

Bromus spp. Setaria spp. . tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. Vicia spp.Glifol® SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. Plantago spp. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha. Polygonum spp. vlasulje Renika obična Proso korovsko Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Festuca spp. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp. za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovsko Konica obična Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. Lepidium draba Panicum spp. tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria 40 . tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha.5 – 5 l/ha. za sledeće vrste: Vijuci. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. Poa spp. • 2 – 4 l/ha. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha). Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha. Digitaria spp. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta.

. u zasadima jabuke.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. . pre pripreme zemljišta za setvu okopavina.200 l/ha). u zasadima jabuke. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp. u zasadima jabuke. 41 herbicidi . za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 . tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm na strništima. soja. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis . tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha. • 6 – 8 l/ha. u zasadima jabuke. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. krompir. suncokret).5 – 2 l/ha. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1.tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Cynodon dactylon .tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. Lathyrus tuberosus Mentha spp. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Cirsium arvense Euphorbia spp. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz. Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp.tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: Kupina Rubus spp. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima.

ranijim fazama porasta korova. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. U toku jedne godine. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti. Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. 1 l.Glifol® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. na istom terenu. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. 20 l 42 . može se primeniti dva puta. povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. 300 ml. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 5 l.

šećernoj repi. šećerna repa. Ne sme se primenjivati u semenskom krompiru. suncokret.5-2. 43 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji. Biljka ga usvaja preko lisne površine i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova.5 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1. može se mešati sa preparatima na bazi bentazona (Galbenon®) i tifensulufuron-metila (Okvir). uljana repica i krompir Količina primene 0. Sorghum halepense Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja i na širokolisne korove. PRIMENA: Gajena biljka Soja.5-3 l /ha (za suzbijanje pirevine obične) 3-4 l/ha (za suzbijanje zubače obične) Vreme primene kada su korovi u fazi 3-6 listova kada je korov u fazi 3-6 listova kada je korov visine 10-20 cm kada je korov visine 30 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Oštra vlasulja Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Bromos sterilis Echinochloa crus-galli Setaria spp.5-1. uljanoj repici i krompiru . U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji). Ne sme se mešati sa preparatima na bazi oksasulfurona.5 l /ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) 2. NAPOMENA: U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. suncokretu.Globus® EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-P-etil (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kvizalofop-P-etil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata.

krompir. 1 l.Globus® EC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja. 5 l 44 . šećerna repa Suncokret. uljana repica Dani 77 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.

koji biljke usvajaju korenom i translociraju u stablo apoplastom. odnosno obrazovanje mikrotubula. na istom terenu. odnosno kada se vilina kosica prihvati za repu za suzbijanje viline kosice (Cuscuta). tretiranjem kada repa razvije 6-7 listova. Nakon dva meseca od primene mogu se sejati kukuruz. lucerka Šećerna repa Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g 45 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi. Inhibira mitozu. lucerki i salati . može se primeniti najviše jednom.Kerb®. tretiranjem posle prvog košenja Šećerna repa 3-4 kg/ha Lucerka (zasnovana) 3-4 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Salata Količina primene 3 kg/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre presađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukorenjivanja (primanja) salate za suzbijanje viline kosice (Cuscuta). krastavci.50 WP prah za suspenziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Propizamid (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Propizamid je selektivni. tikve i tikvice. U toku jedne godine. dinje. jagode i biljke iz familije Cruciferae. sistemični herbicid. sirak. a nije dovoljno efikasan za suzbijanje korova u salati na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Salata. NAPOMENA: U istoj godini ne smeju se sejati lubenice.

Brzo se usvaja lišćem i korenom korovskih biljaka. odnosno inhibiciji sinteze esencijalnih amino kiselina (valina.1% Extravon SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 25 g/ha Gorocvet zečiji Volovski jezik Kukolj Tarčuljak obični Palamida njivska Žavornjak obični Divlja mrkva Broćika lepuša Divlja salata Kamilica bezmirisna Bulka obična Gorušica poljska Mišjakinja obična Krasolika Stisnuša kravlja Grahorica obična Adonis aestivalis Anchusa officinalis Agrostemma githago Capsella bursa pastoris Cirsium arvense Consolida regalis Daucus carota Gallium aparinae Lactuca seriola Matricaria inodora Papaver rhoeas Sinapis arvensis Stellaria media Stenactis annua Thlaspi arvensis Vicia sativa Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Vijušac njivski Dimnjača obična Mrtva kopriva Ljutić njivski 46 Bylderdyckia convolvulus Fumaria officinalis Lamium purpureum Ranunculus arvensis .Lancelot® 450 WG Vododisperzibilne granule ®Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i ječmu AKTIVNA MATERIJA: Aminopiralid – kalijum so + florasulam (355+150 g/kg preparata) DELOVANJE: Aminopiralid je selektivni translokacioni herbicid iz grupe derivata piridin-karboksilne kiseline. a kada su korovi u fazi 2-6 listova Semenska pšenica 25 – 33 g/ha 33 g/ha + 0. Florasulam je herbicid iz hemijske grupe triazolopirimidina. PRIMENA: Gajena biljka Merkantilna pšenica i ječam Količina primene 25 . Od faze drugog kolenca (faza 32 BBCHskale). Biljke ga usvajaju preko korena i izdanaka. izazivajući karakteristične simptome kovrdžanja. Njegov mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji enzima acetolaktat sintetaze (ALS). a kad su korovi u fazi 1-3 lista. leucina i izoleucina).33 g/ha Vreme primene od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 21 – 32 BBCH skale ).25% Dassoil ili 0.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 33g. pšenica i ječam.Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha + okvašivač (pored prethodno navedenih) Dvornik ptičiji Ljubičica poljska Polygonum aviculare Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 25 g/ha Vijušac njivski Pepeljuga obična Dimnjača obična Kopriva njivska Mrtva kopriva Kamilica bezmirisna Ljutić njivski Ljubičica poljska Bylderdyckia convolvulus Chenopodium album Fumaria officinalis Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria inodora Ranunculus arvensis Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Poponac njivski Renika obična Dvornik ptičiji Convolvulus arvensis Lepidium draba Polygonum aviculare MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacije bez prethodne provere. 500g 47 herbicidi . NAPOMENA: U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom.

a višegodišnji korovi u fazi rozete (palamida 10-15 cm visine. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Kukuruz Šećerna repa Količina primene 0.2 l/ha 0.4 + 0.posle nicanja useva i korova tretiranjem kada je usev od faze 2 lista pa do visine 10-15 cm tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova. Izaziva reakcije tipa auksina.9 – 1. uljanoj repici i luku AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (100 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbici koji biljka usvaja korenom i lišćem. pšenici. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. a kamilica 4-6 listova) Uljana repica Crni luk iz semena i arpadžika i praziluk 0. ječmu.5 l/ha Vreme primene u odnosu na korove: Korovska biljka Palamida (Cirsium arvense) Kamilica (Matricaria chamomilla) Ostali korovi Vreme primene od faze rozete do visine 10-15 cm u fazi 4-6 listova u fazi 2-6 listova 48 .6 – 1.6 l/ha Vreme primene tretiranjem posle nicanja useva tretiranjem kada je usev u fazi 2-4 lista jednokratno – tretiranjem posle nicanja useva dvokratno u split aplikaciji .2 l/ha 0.6 – 1 l/ha 1.2 – 1.6 – 1 l/ha 0.Lontrel® 100 koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju. šećernoj repi.

na istom terenu. grašak i mrkva. praziluk Dani određen vremenom primene 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 49 herbicidi . Ne primenjuje se u mladom crnom luku i praziluku za salatu. U toku jedne godine. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. bifenoksa. šećerna repa i uljana repica crni luk. salata. U jesen iste godine i u proleće naredne ne smeju se sejati lucerka. može se primeniti najviše jednom. kukuruz. Starane 250). dihlorpropa. mekopropa. ječam.4-D (Monosan herbi®). MCPA. bromoksinila. NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode.SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa –pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus asper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. fluroksipira (Bonaca EC.

2. Takođe. poznato je da u malim količinama 2. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija (naročito u meristemskim tkivima).5 – 3 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Slačica Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica juncea Chenopodium album C.4–D u obliku dimetilamonijuma (588 g/l preparata) ili 2.2. a manjim delom preko korena.5 .4-D (464 g/l preparata) DELOVANJE: 2.Monosan herbi® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima. Usvaja se preko lisne mase. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis 50 .5 l/ha Vreme primene od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) kada kukuruz ima razvijenih 3-5 listova (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) u vreme intenzivnog porasta livadskih trava (faza bokorenja) i korova ili posle prvog otkosa Merkantilni i silažni kukuruz (bez poduseva) Livade i pašnjaci (bez leguminoza) 1.5 . Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva.4–D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. kukuruzu i na livadama i pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: 2.5 l/ha 2.4–D deluje kao regulator rasta ćelija. Gajena biljka Strna žita (izuzev ovsa) Količina primene 1.

Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. dikambe (Plamen®). dihlorpropa. klopiralida (Pikogal plus. aptovina Gorčika poljska Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®). niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. izuzev strnih žita i kukuruza. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. Za neke sorte jarog ječma ovaj preparat može biti fitotoksičan. Primena u ovsu se preporučuje uz smanjenu dozu (1 l/ha). MCPA. može se primeniti najviše jednom. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. ječam. raž i kukuruz Livade i pašnjaci Dani određen vremenom primene 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 51 herbicidi .Dvornik ptičiji Dvornik veliki Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Poljska gorčika Obična gorčika Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus arvensis Sonchus oleraceus Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. Lontrel 100®). U toku jedne godine. mekopropa. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/KOSIDBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. florasulama. Tretirati po suvom. na istom terenu.

hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium . Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva.0. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase.Moto® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: 2. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena. a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična 52 Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch.6 .8 l/ha Vreme primene tretirati kada kukuruz ima razvijena 4 lista. a manjim delom i preko korena.4-D-2 etilheksilestra (1040 g/l preparata) DELOVANJE: 2. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene 0.4-D u obliku 2.

niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. MCPA. florasulama. dihlorpropa. Tretirati po suvom. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. klopiralida (Pikogal plus. bromoksinila. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 20 l 53 herbicidi . U toku jedne godine. Lontrel 100®). NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. izuzev strnih žita i kukuruza. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva.Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®). dikambe (Plamen®). mekopropa. jer može dovesti do smanjenja prinosa. na istom terenu. može se primeniti najviše jednom.

PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene primena: Vreme primene kada je usev pšenice u fazi 3 lista. pa do formiranja drugog kolenca (faze 13-32 BBCH-skale tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka.1% okvašivača 20 g/ha + 0.1% okvašivača 25 g/ha + 0.metil je selektivni. Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS).Mural® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni.1% okvašivača za suzbijanje palamide SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Kukolj njivski Prstenak poljski Smrduša obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva smrdljiva Mrtva kopriva njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Kamilica bezmirisna Bulka obična Ljutić obični Gorušica poljska Agrosthema githago Anthemis arvensis Bifora radians Brasica nigra Capsela bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Delphinium consolida Galeopsis tetrahit Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria chammomilla Matricaria indora Papaver rhoes Ranunculus arvensis Sinapis arvensis 54 .metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tribenuron . u uslovima hladnijeg i suvog vremena za suzbijanje palamide tretiranjem kada je korov u fazi 2–6 listova 15 g/ha + 0. u uslovima toplog i vlažnog vremena tretiranjem kada su korovi u fazi 4–6 listova. translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron . ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselilna valina i izoleucina.

SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Štavlji Cirsium arvense Rumex sp. može se primeniti najviše jednom. fluroksipir . U toku jedne godine. 20g. zbog ispirljivosti. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2.4 D (Monosan herbi). na istom terenu. 100g. 250g 55 herbicidi Oranjica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Ljubićica poljska Sisymbrium sophia Stelaria media Thlaspi arvense Veronica persica Viola arvensis . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g.meptila ( Bonaca EC) NAPOMENA: Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa).

retroflexus Anagalis arvensis Anthemis arvensis Chenopodium album Ch.Okvir® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina. hybridum Galinsoga parviflora Helianthus annuus Hibiscus trionum Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium P.1% Vreme primene Kada je kukuruz u fazi 2 – 5 listova (faze 11 -15 BBCH skale) kada je soja potpuno razvila prvu trolisku (faza 11 BBCH) U drugoj godini ili starija .5% 15 – 20 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0. a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. persicaria Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Stachys annua 56 .2% ili Alteox Wet 0. soje i lucerke AKTIVNA MATERIJA: Tifensulfuron .u rano proleće pre početka vegetacije Lucerka SPEKTAR DELOVANJA : Širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Prstenak poljski Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konika obična Suncokret samonikli Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Ljutić njivski Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus blitoides A. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Soja Količina primene 10 – 15 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0.metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tifensulfuron-metil je selektivni. Usvaja se lišćem i korenom korova i brzo se prenosi naviše i naniže u biljci.1% 8 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Zaustavljajući procese nastajanja acetolaktat sintetaze (ALS). polyspermum Ch.

ako su predhodno primenjeni zemljišni organofosforni insekticidi. zbog ispirljivosti. 10 g. ako je kukuruz formirao više od 5 listova. kukuruzu šećercu i kokičaru pre predhodne provere selektivnosti. boranija i sl. ako je usev pod stresom. ako su temperature veće od 25 stepeni C. laktofena. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. ako su temperature u dužem periodu ispod 10 stepeni C. 15 g. 80 g 57 herbicidi .MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi imazetapira (Ritam). soja i lucerka Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 8 g.). fomesafena. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. u kukuruzu sa podusevom (pasulj. na kosim i erozivnim površinama i kraškim poljima.

kamilica u fazi 4 – 6 lisova. ostali korovi u fazi 2.3 l/ha * U toku je proces registracije SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Suncokret divlji Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa–pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Helianthus annuus Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium 58 . Kada je usev od faze 2 lista. Izaziva reakcije tipa auksina. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Količina primene 0.6 listova.4 l/ha Vreme primene Kad je palamida od fazi rozete pa do visine 10 – 15 cm. a kada je palamida od faze rozete pa do visine 10 – 15 cm.2 – 0. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. kamilica u fazi 4 – 6 lisova.Pikogal plus® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem.6 listova. pa do visine 10-15 cm (od faze 12 BBCH-skale). a ostali korovi u fazi 2. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju. Uljana repica * 0.2 – 0.

Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus aper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. salata.4-D (Monosan herbi®). U toku jedne godine. U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka. dihlorpropa. uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. mekopropa. 300 ml. može se primeniti najviše jednom. fluroksipira. MCPA. bromoksinila. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. na istom terenu. 1 l 59 herbicidi . bifenoksa NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. grašak i mrkva.

izazivajući poremećaj u rastu.DMA (577. Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima. a korovi u fazi 2-6 listova SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štir obični Štir bljutavi Vijušac njivski Pepeljuge Tatula obična Konika obična Tušt obični Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Gorčike Čistac jednogodišnji Boca obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus retroflexus Amaranthus blitoides Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp.5 – 0.Plamen® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: Dikamba .9 g/l preparata) DELOVANJE: Dikamba je selektivni. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja. Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac obični Mlečike Cirsium arvense Convolvulus arvensis Euphorbia sp. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 0. žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta. translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline.7 l/ha Vreme primene tretirati kada je kukuruz u fazi 2-5 listova. 60 . Usvaja se i preko lisne mase i preko korenovog sistema. Datura stramonium Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus spp.

kukuruzu sa podusevom (pasulj. . mekopropa. MCPA. može se primeniti najviše jednom. na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C. 1 l 61 herbicidi NAPOMENA: NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. bundeva i dr. U toku jedne godine. na istom terenu.). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. triklopira (Garlon 3A®).4–D (Monosan herbi®).MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina nikosulfurona (Talisman®). rimsulfurona. 2.

Ovaj herbicid svoje delovanje ispoljava inhibicijom acetil CoA karboksilaze (ACCaza). lucerke. krompir Mrkva. dinja. crni i beli luk. soja. grašak. NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. graška. pasulja.Rafal® 120 koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje. PRIMENA: Gajena biljka Soja. 1 l. paprika. paradajza. kupus Količina primene (l/ha) 0. grašak. šećerna repa.8 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih korova) 1. Sorghum halepense Agropyrum repens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa herbicidima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova. paradajz. lubenica. zaustavljajući njihov rast i razvoj. 10 l 62 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Suncokret. suncokreta. krastavac. lubenice. čime dolazi do blokade u sintezi masnih kiselina i zaustavljanja deobe ćelija. krompira. lubenica. kada su korovi u fazi 2 – 5 listova. krastavca i kupusa AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) DELOVANJE: Kletodim je selektivni. suncokret. pasulj.2 l/ha (za suzbijanje sirka iz rizoma) 2 l/ha (za suzbijanje Agropyrum repens – pirevina obična) Vreme primene Posle nicanja useva. mrkva. šećerna repa. paprika. kupus Dani određen vremenom primene 30 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. krompir. paradajz. krastavac. dinje. translokacioni herbicid iz hemijske grupe cikloheksenona. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: : Svračica crvena Proso korovsko Muhari Divlji sirak iz rizoma Pirevina obična Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Setaria spp. šećerne repe. crnog i belog luka. mrkve. dinja. Brzo se usvaja lišćem i kreće se naviše i naniže kroz korovske biljke. lucerka. paprike. crni i beli luk.

2 . a kreće se ksilemom naviše ka listovima.3 SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovska Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 63 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice . uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije Uljana repica 0. ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana.Rampa EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid. Inhibira biosintezu karotenoida. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom.0. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene (l/ha) 0. Biljke niču.75 Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.

imazetapira (Ritam®). na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja. linurona (Galolin Mono). Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp. može se primeniti najviše jednom. može se javiti izbeljivanje prolaznog karaktera. U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. U toku jedne godine. Raphanus raphanistrum Sinapsis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. 300 ml. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za uljanu repicu ukoliko se primenjuje na zemljištu koje nije dobro pripremljeno. Ukoliko dođe do zanošenja kapi na susedne useve i zasade. metribuzina (Dancor 70 WG®). Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®). 1 l 64 .6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha). Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Rampa EC® (0. što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos.Rampa EC® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp.5-0.

U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze prekidanjem fiksacije CO2 i produkcije ATP i NADPH2.5 l/ha (za aridno područje i zemljišta sa 1–3 % humusa) 1. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 1. Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. a pre nicanja useva ili posle nicanja do trećeg lista kukuruza (faze 00 – 13 BBCH skale) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Štir obični Ambrozia pelenasta Taržučak obični Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik obični Dvornik veliki Tušt Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisiifolia Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Fumaria officinalis Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Portulaca oleracea Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum 65 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta . Svoje delovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova.5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3 % humusa) Suncokret 1.5 – 2 l/ha Posle setve. a pre nicanja useva Vreme primene Posle setve.Rezon® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin (500 g/l preparata) DELOVANJE: Terbutilazin je selektivni translokacioni herbicid iz grupe triazina.5 – 2.

5 l. bentazona (Galbenon). sulkotriona (Tangenta). NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (ispod 1 % humusa) u količini većoj od 4 l/ha preparata. suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 ml. Obilne padavine.Rezon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. nikosulfurona (Talisman) i dr. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni). Pikogal Plus). dikambe (Plamen). 10 l 66 . kao i eksremno sušni uslovi ili vrlo niska temperatura zemljišta mogu umanjiti dejstvo preparata na korove. klopiralida (Lontrel 100. 1 l. Acetogal plus. Trophy EC).

acetolaktat sintetazu. čime se sprečava sinteza razgranatih aminokiselina. nekrozom vršnog meristema i smanjenim porastom. Simptomi se manifestuju hlorozom najmlađih listova. translokacioni herbicid iz grupe imidazolinona.Ritam® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Imazetapir (100 g/l preparata) DELOVANJE: Imazetapir je selektivni. Inhibira enzim.8-1 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0. Biljka ga usvaja lišćem i korenom i transportuje do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. a pre nicanja ili posle nicanja useva u fazi 1-3 troliske SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Stršac obični Ovas divlji Svračica crvena Proso korovski Proso divlji Muhar sivi Muhar zeleni Sirak divlji (iz semena) Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Panicum miliaceum Setaria glauca Setaria viridis Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Lipica teofrastova Vijušac njivski Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Žavornjak obični Tatula obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Renika obična Slez crni Kamilica prava Vrbica Amaranthus retroflexus Abutilon theophrasti Bilderdykia convolvulus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Datura stramonium Galium aparine Hibiscus trionum Lepidium campestre Malva silvestris Matricaria chamomilla Polygonum amphibium 67 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji .

soja. može se primeniti najviše jednom. U toku jedne godine. . iste godine posle primene. na istom terenu. pendimetalin (Zanat®) i trifluralin (Trefgal®). pasulj. lucerka i detelina. može se sejati: pšenica.u poslednjoj godini gajenja lucerke ne treba primenjivati preparate na bazi imazetapira. .naredne godine posle primene mogu se sejati jara žita. Plodored: .Ritam® Jednogodišnji širokolisni korovi: Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorčika obična Pomoćnica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Boca obična Kopriva mala Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sonchus oleraceus Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Xanthium strumarium Urtica dioica Višegodišnji širokolisni korovi: Štavelj obični Rumex crispus MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim herbicidima kao što su bentazon (Galbenon®). 1 l 68 . grašak. NAPOMENA: Ne sme se primnjivati na temperaturama višim od 20 0C i pri jakoj sunčevoj svetlosti. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. ječam.u trećoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. .u jesen.

Tretiranje se može vršiti samo pre cvetanja useva. suncokret Količina primene 1 .Sedef® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo AKTIVNA MATERIJA: Fenoksaprop-p-etil (120 g/l preparata) DELOVANJE: Fenoksaprop-p-etil je selektivni herbicid. 300 ml. NAPOMENA: Manje količine preparata se primenjuju kada su korovi fazi 2 lista. koji spada u hemijsku grupu ariloksifenoksi propionata. PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa.2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova 1. Usvaja se primarno lišćem i kreće se naviše i naniže u biljci. soja. 5 l. suncokret Dani Određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Inhibira acetil CoA karboksilazu (ACCaza) i sprečava sintezu masnih kiselina kod trava. Setaria viridis Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može mešati sa preparatima na bazi fluazifop-p-butila za pojačano delovanje na travne korove i pendimetalina (Zanat) i fomesafena za proširenje spektra delovanja na širokolisne korove u soji. soja.8 . 10 l 69 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu šećerne repe. Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Phalaris spp.1. a veće kada su korovi u fazi prvog kolenca. kada su korovi u fazi od 2 lista do prvog kolenca SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: Vrste iz roda Alopecurus Stršac obični Ovas njivski Svračica crvena Proso korovsko Vrste iz roda Phalaris Muhar zeleni Divlji sirak iz rizoma Alopecurus spp.2 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova Vreme primene Pre cvetanja useva. soje i suncokreta . 1 l. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa.

5 l/ha 1.250® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0.5 – 2 l/ha 0. a kada su korovi u fazi 2-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.8 l/ha 1 – 1.8 . kukuruzu.8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Strna žita (jara) 0. luku.Starane . Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja.4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0.2 l/ha tretiranjem cele površine kada kukuruz ima 3-6 listova tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 stalnih listova.2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Kukuruz Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk 0. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid).4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media 70 .6 .1. zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja.8 – 1.0.8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0.

2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1. Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova Abutilon theophrasti 71 herbicidi .6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp.5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0. Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1.

pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. zbog ispirljivosti. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. može se primeniti najviše jednom. 1 l 72 . Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). voće. na istom terenu. U toku jedne godine.Starane . NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke.250® Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2.etila i florasulama. 300 ml. vinova loza.4-D (Monosan Herbi). cinodon . ječam. luk Dani određena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka.5 l /ha Drugo tretiranje: 0.25 l/ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) Dvokratnom primenom: Prvo tretiranje: 0. Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom.75 l/ha kada su korovi 2-4 lista. a divlji sirak tek iznikao kada je divlji sirak visine 15-20 cm Vreme primene kada kukuruz ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH-skale) kada su korovi u fazi 2-6 listova kada je korov visine 15-20 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense 73 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza . ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS). translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove. PRIMENA: Gajena biljka Merkantilni i silažni kukuruz Količina primene Jednokratnom primenom: 1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova i višegodišnjih širokolisnih korova palamide i poponca) 1.Talisman® koncentrovana uljna suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) DELOVANJE: Nikosulfuron je selektivni.

mezotriona. 2. bentazona (Galbenon®).Talisman® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Tatula obična Lubeničarka njivska Bulka obična Dvornik veliki Ljutić njivski Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Boca obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Datura stramonium Hibiscus trionum Papaver rhoeas Polygonum lapathifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Xanthium strumarium Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe (Plamen®). sulkotrion (Tangenta). 2.4-D-2-EHE (Moto®. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 5 l 74 .4-D (Monosan herbi®). Esteron®). NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji).

PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene (l/ha) 1 .1.5 l/ha 1 . a divlji sirak visine 15-20 cm 1 l/ha + 1 l/ha Talisman® (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova: palamide. a kada su korovi u fazi od 2-6 listova Posle nicanja useva. Korovi potpuno uginjavaju nakon dve nedelje od primene. kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova. Svoje delovanje ispoljava u vidu izbeljivanja lisne mase i kasnije nekroze.1.5 l/ha Vreme primene Posle setve. koji prodire u biljku i remeti metaboličke puteve delujući na sintezu biljnih pigmenata. a takođe i klijancima sprečavajući nicanje korovskih biljaka. što je rezultat inhibicije 4-hidroksifenil piruvatdioksigenaze. translokacioni herbicid iz grupe triketona. Brzo se usvaja lišcem i korenom korovskih biljaka. poponca i divljeg sirka iz rizoma) SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Echinochloa crus-galli Jednogodišnji širokolisni korovi: Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Dvornik ptičiji Gorušica poljska Pomocnica obicna Čistac jednogodišnji Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Polygonum aviculare Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Cirsium arvense 75 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza . a pre nicanja useva Posle nicanja useva.Tangenta® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Sulkotrion (300 g/l preparata) DELOVANJE: Sulkotrion je selektivni. Aktivno se prenosi do mesta delovanja ksilemom i floemom i akumulira se u vršnom meristemskom tkivu izdanaka i korena korova.

U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom .Tangenta® SPEKTAR DELOVANJA: Tangenta® + Talisman® Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. krompir. ozimi ječam. kukuruz. grašak. pasulj. a u normalnom plodoredu mogu se sejati ozima pšenica. Trophy EC) nikosulfurona (Talisman®) NAPOMENA: U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. kupusnjace. Acetogal Plus. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 76 .

Kreće se naniže i naviše u biljci. leucin. translokacioni herbicid. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS). Usvaja se lišćem i korenom. a korovi u fazi 2 – 4 lista SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha : Jednogodišnji širokolisni korovi : Prstenak poljski Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva crvena Vrapseme poljsko Kamilica prava Bulka obična Šilj Gorušica poljska Oranjica obična Stisnuša trava Anthemis arvensis Anagalis arvensis Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Lamium purpureum Lithospermum arvense Matricaria chamomila Papaver rhoes Pycris echiodes Sinapis arvensis Sysimbrium sophia Tlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Cirsium arvense Vrste korova koje dobro suzbija pri količini 10 g/ha uz dodatak okvašivača Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Vijušac njivski Dvornik ptičiji Bilderdykia convolvulus Polygonum aviculare 77 herbicidi Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu . čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina ( valin. pa do zastavičara ( faze 13 – 39 ).1% okvašivača Vreme primene tretiranjem useva kada je u fazi najmanje 3 lista . ječam Količina primene 10 g/ha + 0.Tezis® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Metsulfuron . izoleucin ) PRIMENA: Gajena biljka Pšenica .metil je selektivni.metil (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Metsulfuron .

4 l/ha preparatima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC. Starane 250) Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Broćika lepuša Gallium aparine MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC). na istom terenu. dikmbe (Plamen) i mekopropa Praktična primena : Tezis + Bonaca EC. Inkompatibilnost : Ne može se mešati sa herbicidima iz grupe sulfoniluree i insekticidima na bazi hlorpirifosa. ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g.Tezis® Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha sa 0. 20g. U toku jedne godine. NAPOMENA: Na kraškim terenima i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) ne sme se primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir – meptila zbog ispirljivosti. može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica . 100g. 78 .

5 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Muhar lepljivi Divlji sirak (iz semena) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis Setaria verticiliata Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konica obična Tušt obični Mišjakinja obična Čistac jednogodišnji Amaranthus blitoides A. paprike. pre setve tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. hybridum Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Stellaria media Stachys annua 79 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u suncokretu. kelja i karfiola . polyspermum Ch. što kao krajnji ishod ima sušenje biljaka posle klijanja ili neposredno nakon nicanja. PRIMENA: Gajena biljka Suncokret. pasulj i uljana repica Količina primene 1-1.Trefgal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Trifluralin (480 g/l preparata) DELOVANJE: Trifluralin je selektivni. kupus. kupusa. translokacioni herbicid koji suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja.5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) Vreme primene tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti). kelj i karfiol 2-2. pasulju. Kao i ostali herbicidi iz grupe dinitroanilina inhibira obrazovanje mikrotubula. Usvaja se hipokotilom dovodeći do prestanka rasta korenovog sistema. soja. paprika. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti). soji. uljanoj repici i u rasadima paradajza. pre rasađivanja Paradajz. retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Ch.

napropamida. gomoljastom i lukovičastom povrću zbog viših ostataka i ograničenja u plodoredu. klomazona (Rampa EC ili Gamit 4-EC®). pasulj. 1 l 80 . metribuzina (Dancor 70 WG®). suncokret. može se primeniti najviše jednom. paradajz i uljana repica Paprika Kupusnjače Dani određena je vremenom primene 70 91 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji mladog povrća i u korenastom. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja. U toku jedne godine.Trefgal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi izoproturona. kao i na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) i onim koja su lakog mehaničkog sastava zbog moguće pojave fitotoksičnosti. linurona (Galolin mono).

5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene Suncokret koristi se za tretiranje zemljišta pre ili posle setve. a sekundarno korenom biljaka koje niču.Trophy®. a pre nicanja useva (kada su korovi u fazi klijanja i nicanja. Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodičnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu. Usvaja se primarno izdankom. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja. a najkasnije do razvijena 2 lista) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) 1. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 81 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu . retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida. Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina.

NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. suncokret Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 82 . U toku jedne godine.Trophy®. na istom terenu.EC MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi sulkotriona (Tangenta) i flurohloridona. ne sme se primenjivati na slabohumusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. može se primeniti najviše jednom.

a u kasnijim fazama i do potpunog sušenja biljaka. luku i grašku . SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Mišiji repak Stršac obični Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Alopecurus myosuroides Apera spica-venti Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis 83 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu. tretirati zemljište posle setve/sadnje. paprici. tretirati zemljište posle setve. To dovodi do prestanka razvoja korenovog sistema. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz i krompir Suncokret i soja Pšenica Količina primene 4-6 l/ha 4-6 l/ha 4-6 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje. Duvan 5 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) 7 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) 5 l/ha 5 l/ha 4-6 l/ha Paradajz. paprika i kupus (iz rasada) Luk *Grašak * U toku je proces registracije tretirati zemljište pre rasađivanja. duvanu. translokacioni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. Podjednako dobro se usvaja i korenom i lišćem korova.Zanat® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Pendimetalin (330 g/l preparata) DELOVANJE: Pendimetalin je selektivni. tretirati zemljište pre setve uz plitku inkorporaciju. a pre nicanja useva ili posle nicanja useva pa do faze bokorenja tretirati zemljište pre rasađivanja. a pre nicanja useva. Suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja i nicanja. tretirati zemljište posle setve/sadnje. soji. krompiru. Sprečavajući proces obrazovanja mikrotubula ova aktivna materija prouzrokuje prekid mitoze i deobu ćelija. a pre nicanja useva. suncokretu. kupusu. paradajzu. a pre nicanja useva. pšenici.

Zanat® Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Palamida njivska (iz semena) Konica obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilice Bulka obična Dvornici Tušt obični Ljutići Gorčika obična Gorušica poljska Čistac jednogodičnji Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Cirsium arvense Galinsoga parviflora Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria spp. duvan Dani 42 63 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. a nakon 3 meseca od primene i ostali usevi u kojima se preparat primenjuje. može se primeniti najviše jednom. na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu. korenastog povrća kao i u staklenicima i plastenicima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Luk. grašak Kukuruz. U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. luka iz presadnica. Portulaca oleracea Ranunculus spp. Papaver rhoeas Polygonum spp. suncokret. U toku jedne godine. paprika. soja. kupus. Sonchus oleraceus Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica persica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. na istom terenu. 1 l 84 . pšenica. ranih sorti paprike. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1 % humusa). krompir.

FUNGICIDI .

.

bordovskom čorbom. dimetoat. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g. sumpornom-krečnom čorbom. maksimalno se može primeniti tri puta u intervalu od 14 dana. Mankozeb je preventivni fungicid. fosfamidon. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. pre svega stvaranjem fenola kao odbrambenih jedinjenja biljke protiv infekcija. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen Plamenjača (Plasmopara viticola) Količina primene 4 kg/ha Vreme primene Tretiranjem po potrebi. 1 kg. 5 kg. od faze pred cvetanje pa do faze kada su bobice veličine graška (57-75 BBCH – skale). Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. Deluje na veliki broj gljiva. na istom terenu.Adut® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fosetil aluminijum (350 g/kg preparata) + mankozeb (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Fosetil aluminijum je sistemični fungicid i deluje na pojačavanje pasivnih odbrambenih aktivnosti biljaka. 400 g. preparatima na bazi propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). čime se dobija efikasnija zaštita. NAPOMENA: U toku jedne godine. 10 kg i 20 kg 87 fungicidi . monokrotofos).

inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.i Penicillium spp.03 + 0. Takođe sa preparatom Galofungin 500 SC (Akord + Galofungin 500 SC u količinama 0. u koncentracijama 0.05–0. 88 .2%) i odvojeno sa preparatom Dakoflo 720 (Akord + Dakoflo 720. rđe (Puccinia spp. 0. a najkasnije po pojavi prvih simptoma preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno.3 + 1 l/ha). pre pojave oboljenja. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma.) i fusariuma klasa (Fusarium spp.) crna pegavost (Alternaria solani). Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. Prodirući u biljno tkivo. u koncentracijama 0.03 + 0. ubrzo nakon ostvarene infekcije 7–14 dana pred berbu od početka klasanja do početka cvetanja Vinova loza 0. za suzbijanje prouzrokovača pepelnice. a drugo u fazi punog cvetanja tokom vegetacije.Akord® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu. za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.4 l/ha Jabuka čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja. pegavosti lista (Septoria spp.2%). pegavosti lista i fuzariuma klasa na pšenici. šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) pepelnica (Uncinula necator) Količina/ koncentracija primene 0.075% 1 l/ha Paradajz 0. vinovoj lozi i pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.75 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona.075% pre pojave bolesti (zaštita do prve berbe) *Registrovane su kombinacije ovog preparata sa: preventivnim preparatom Mankogal 80 (Akord + Mankogal 80.03% Breskva i kajsija Pšenica 0.). rđe.) pepelnice (Erysiphe graminis ).

U toku jedne godine. jezera. na istom terenu. šljiva. višnja. jabuka Pšenica Dani 7 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. najviše se može primeniti tri puta. vinova loza. izvorišta voda i bunari) i kanalizacione mreže. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Paradajz. pa treba sprečiti njihovo dospevanje u vode (vodotoci. 1 l 89 fungicidi .NAPOMENA: Preparati na bazi tebukonazola štetni su za organizme u vodi.

Akord® 060 . NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.OD uljana disperzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena FS i WP formulacije. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. Prodirući u biljno tkivo. riba i toplokrvnih životinja. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. 5 l 90 . Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena .

Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 150 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena . NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 5 l 91 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.Akord® 025 . riba i toplokrvnih životinja. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene.FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (25 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Prodirući u biljno tkivo. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. 300 ml.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena. 100 ml. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda).FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.Akord® 060 . inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Prodirući u biljno tkivo. riba i toplokrvnih životinja. Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. 5 l 92 .

odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. ubrzo nakon ostvarene infekcije preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. na istom terenu. kruška Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. ubrzo nakon ostvarene infekcije *Kruška 2-3 kg/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. maksimalno se može primeniti tri puta. sumporno-krečnom čorbom. dihlorfos. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja.Akord® plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (37. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Probojem kroz biljno tkivo. monokrotofos).5 g/kg preparata) + mankozeb (640 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. bordovskom čorbom. NAPOMENA: U toku jedne godine. dimetoat. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia pyrina) Količina/ koncentracija primene 2 kg/ha Vreme primene preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. fosfamidon. Pre mešanja sa drugim preparatima. 1 kg. posebno različite formulacije treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Mankozeb je preventivni fungicid. 20 kg 93 fungicidi . Deluje na veliki broj gljiva. 200 g. čime se dobija efikasnija zaštita. preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka.

NAPOMENA: U toku jedne godine. vinova loza. šljiva. na istom terenu. a kada se steknu uslovi za zaražavanje Vinova loza pepelnica (Uncinula necator) crna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani) Sušenje lastara maline (Didymella applanata) 0. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije (faze 19. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. paradajz. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. 500 g. pre njihovog mešanja sa drugim preparatima posebno različite formulacije. pre pojave bolesti. 100 g. preventivno. 5 kg 94 .75 kg/ha Gajena biljka Višnja. vinovoj lozi i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. Probojem kroz biljno tkivo. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. kada su razvijena 3-4 lista (faza 13-14 BBCH – skale).skale). odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. a najkasnije pre sticanja uslova za širenje bolesti tokom vegetacije.71 BBCH – skale). treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. ukoliko se tretira samo jednom. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. Iako nema podataka o nekompatibilnosti. 1 kg.75 kg/ha *Malina * U toku je proces registracije 0.4 kg/ha Paradajz 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0.Akord® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu. maksimalno se može primeniti tri puta.075% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se kombinuje sa velikim brojem jedinjenja. malina Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) Vreme primene od fenofaze cvetnog balona (faza 59 BBCH-skale) do punog cvetanja (faza 65/67 BBCH-skale) ili početkom cvetanja (faze 61-63 BBCH.

5 l/ha od početka klasanja do početka cvetanja (faze 51-61 BBCH skale) Šećerna repa 1.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina primene Vreme primene 1.) pegavost lista i plevica (Septoria spp.tubulina. U toku jedne godine. a ujedno pružaju preparatu mnogo veću efikasnost u zaštiti.) fuzarioza klasa (Fusarium spp . Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. Različiti mehanizmi delovanja ovih fungicida usporavaju razvoj rezistentnosti fitopatogenih gljiva.Antre® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + karbendazim (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. ksilemskim sprovodnim sudovima. jako alkalne reakcije (Bordovska čorba) i jako kiselim preparatima u obliku EC formulacija (dimetoat. najviše se može primeniti dva puta. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Prodirući u biljno tkivo. U biljci se kreće akropetalno. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. heptenofos). 1 l 95 fungicidi . Karbendazim je takođe sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . Inhibicijom sinteze ß. remeti deobu ćelija gljiva. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. dihlorfos. inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj gljive. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. na istom terenu.5 l/ha po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva karbendazima u preparatu ne sme se mešati sa drugim pesticidima.

na istom terenu.Antre® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. 5 l 96 . 100 ml.a pre početka širenja zaraze Tokom vegetacije po pojavi prvih simptoma Krajem klasanja i početkom cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Pri pojavi prvih pega na listu Šećerna repa 1. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. 1 l. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp.) fuzarioza klasa (Fusarium spp . NAPOMENA: U toku jedne godine. po pojavi prvih simptoma.5 l/ha Tokom vlatanja. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. klasanja i cvetanja. Remeti deobu ćelija gljiva. U biljci se kreće akropetalno. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica . odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.) mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) pegavost lista i plevica (Septoria spp. maksimalno se može primeniti dva puta. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. inhibicijom sinteze ß-tubulina. 300 ml.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina/ koncentracija primene Vreme primene 1. Tiofanat .5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva tiofanat-metila u preparatu ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra. ječam i šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Probojem kroz biljno tkivo. ksilemskim sprovodnim sudovima .

5% 0. dihlorvos. kajsija i badem šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i kovrdžavost lišća (Taphrina deformans) šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Pseudoperonospora humuli) plamenjača (Phytophthora infenstans) Šljiva. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije. na istom terenu. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena. pirina) Koncentracija primene 0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V. 97 fungicidi .75% 0. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos. najviše se može primeniti dva puta u voću.75% 0.5% 0.75% Vreme primene tretiranjem u toku mirovanja vegetacije tretiranjem u vegetaciji do početka cvetanja tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije Breskva. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. NAPOMENA: Prilikom poslednjeg tretiranja hmelja primenjuju se niže koncentracije. U toku jedne godine. povrća i hmelja AKTIVNA MATERIJA: 50% bakra iz bakar-oksihlorida DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid.75% tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije tretiranjem samo posle cvetanja. a za ostale namene nema ograničenja.Bakarni oksihlorid-50 kvašljivi prašak Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan.5-0. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom.75% 0. višnja i trešnja Vinova loza Hmelj Krompir i paradajz 0. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem samo posle cvetanja.5-0.

Bakarni oksihlorid-50 KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Hmelj. krompir i paradajz Vinova loza Voće Dani 14 28 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 75 g. 1 kg. 25 kg 98 .

na istom terenu.3 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim protektivnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače.25 % Vreme primene zalivanje rasada 3 dana pre rasađivanja i 2 puta zalivanje rasađenih biljaka zalivanje biljaka nakon nicanja ili presađivanja potapanje očišćenih lukovica u rastvor u trajanju od 15-20 minuta Krastavac 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Paprika Patogen plamenjača paprike (Phytophthora capsici) plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis) poleganje rasada (Pythium spp. U toku jedne godine. najviše se može primeniti tri puta.) Koncentracija primene 0. Inhibira sintezu fosfolipida i masnih kiselina i samim tim ometa formiranje ćelijskih membrana gljive.15 % Lala (lukovice i rasad) 0.Balb® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (722 g/l preparata) DELOVANJE: Propamokarb hidrohlorid je sistemični fungicid sa izraženim protektivnim delovanjem. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Paprika Lala Dani 14 35 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 1 l 99 fungicidi . što dovodi do inhibicije u rastu micelije i spora. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. 300 ml.

a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja NAPOMENA: Najmanje 21 dan posle primene.Bordovska čorba . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 2. a deluje i kao algicid i moluskocid.5% Vreme primene tretiranje posle cvetanja. 5 l 100 . Deluje nespecifično. 1 l. ne dozvoliti pristup stoci na tretirane površine. U toku jedne godine. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. po pojavi prvih pega primarnog zaražavanja. najviše se može primeniti tri puta u vinovoj lozi.100 SC koncentrovana suspenzija Savremena formulacija najstarijeg protektivnog fungicida AKTIVNA MATERIJA: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar sulfat je protektivni fungicid. sprečava klijanje spora. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Vinova loza (stone sorte) Vinova loza (vinske sorte) Dani 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . patogeni ne razvijaju rezistentnost na ovo jedinjenje.Može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog perioda primene. inhibicijom SH-enzima. na istom terenu.

35% 0. NAPOMENA: U toku jedne godine.Cuprozin 35 WP kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Spiess-Urania Chemical GmbH Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća i povrća AKTIVNA MATERIJA: Bakar iz bakar-oksihlorida (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. a za ostale namene nema ograničenja.75 kg/ha tretiranjem tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja od početka cvetanja tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije. 1 kg 101 fungicidi . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Voće Dani 7 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena. najviše se može primeniti dva puta u voću. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom. na istom terenu.35% Vreme primene u vegetaciji do faze “mišijih ušiju” Malina Vinova loza Krompir 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis) sušenje lastara maline (Didymella applanata) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Phytophthora infenstans) Količina/ koncentracija primene 0. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos. dihlorvos.35% 2. 250 g. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan.

102 .5 l/ha 3 l/ha tretiranjem u polju. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. pre sticanja uslova za zaražavanje preventivno. pre sticanja uslova za zaražavanje MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina primene 2 l/ha Gajena biljka Pšenica Patogen siva pegavost lišća i klasa (Septoria tritici.5 l/ha preventivno. a pre sticanja uslova za zaražavanje po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja od nicanja do pred vađenje krompira Šećerna repa Krompir 3 l/ha 3 l/ha Paradajz 3 l/ha 3. pre sticanja uslova za zaražavanje Kupus plamenjača (Peronospora parasitica) crna pegavost (Alternaria brassicae) plamenjača (Pseudoperanospora cubensis) plamenjača (Peronospora destructor) Krastavac Luk 2 l/ha 2-2. NAPOMENA: Broj tretiranja u toku jedne godine nije ograničen. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. nodorum) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) siva trulež (Botritys cinerea) Vreme primene tretiranjem tokom faza vlatanja i klasanja. pre sklapanja redova u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja ili u staklari u fazi rasada (po ukorenjivanju) do početka zrenja preventivno. Interval između dva tretiranja ne bi trebalo da bude duži od 14 dana. S. Zbog višestrukog mehanizma delovanja.Dakoflo® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (500 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva.

pšenica Dani 7 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. šećerna repa. paradajz.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Kupus Krompir. 1 l 103 fungicidi . luk.

. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen pegavost lista i čađava krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) Količina primene 2 l/ha Vreme primene u toku vegetacije.rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.35 % ili 2.brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s. NAPOMENA: Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno je pod sledećim uslovima: . preventivno ili pri pojavi prvih simptoma oboljenja. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja.4 puta.površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata. .25-0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa Jabuka Breskva Dani 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l 104 . neposredno pre ili u fazi zelene tačke do pojave lišća.5 l/ha Dakoflo 720 + 1 l/ha Nu-film 17 ili 2. Gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. preventivno. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne infekcije.3 l/ha) za primenu protiv pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke.Dakoflo® 720 koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i šećernoj repi AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (720 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični. sa intervalom između dva tretiranja od 7-12 dana. a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda. a pre sticanja uslova za zaražavanje Šećerna repa Breskva 2 l/ha 0. Najveći broj tretiranja u toku jedne godine je 3 .5 l/ha Dakoflo 720 + Galmin 2 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Dakoflo 720 (2 l/ha) + Akord (0.

povrtarstvu i travnjacima AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je nesistemični fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida.15% Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona..5 l/ha Travnjaci 10 – 12 l/ha Vinova loza Malina 0.15% Mrkva pegavost i trulež (Alternaria spp. Rhyzoctonia spp.kokica i drugo u fazi cvetanja tretiranjem plodova pred berbu. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. U toku jedne godine.i dr.) razne bolesti na travnjacima (Sclerotinia spp. tokom zrenja (BBCH 83 – 87) tokom cvetanja . ne sme se primenjivati sa fungicidima iz grupe dikarboksimida (prosimidon i vinklozolin).. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva.2% * U toku je proces registracije.1 . oksidacija SH enzima. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Iprodion se može mešati sa većim brojem fungicida.2% *Paradajz 0.15% 0. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida.. Fusarium spp.. Aktivni radikali kiseonika. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) monilia (Monilinia laxa) siva trulež (Botrytis cinerea) Koncentracija primene 0. najviše se može primeniti dva puta. po precvetavanju i tokom formiranja plodova (BBCH 63-73/75) preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije i to od precvetavanja do pred berbu tokom vegetacije i to neposredno pred i tokom cvetanja i početkom zrenja tretiranjem po otvaranju cvetova i drugog cvetnog buketa i drugo 10-15 dana kasnije Breskva i Kajsija Lešnik 0. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). Fusarium spp. 105 fungicidi . na istom terenu. Sclerotinia spp.Dional® 500 SC koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu.1% 0.0. NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti patogena Botrytis cinerea.) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) 1.

mrkva. višnja Paradajz Vinova loza Dani 7 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 1 l 106 . lešnik.Dional® 500 SC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Malina.

U periodima dugotrajnih. Ova supstanca je komplementarna sa mankozebom i pojačava nivo biološke aktivnosti ovog klasičnog protektivnog fungicida.stone sorte Vinova loza . Gajena biljka Krompir Patogen plamenjača (Phytophthora infestans) Količina primene 1. sa intervalom između dva tretiranja 14 dana pri smeni vlažnih perioda ili ukoliko se vrši navodnjavanje 7–10 dana.8 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.vinske sorte Dani 7 28 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 107 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače u krompiru i u vinovoj lozi AKTIVNA MATERIJA: Zoksamid (83 g/kg preparata) + mankozeb (667 g/kg preparata) DELOVANJE: Zoksamid je protektivni fungicid koji ima specifično delovanje na fitopatogene gljive prouzrokovače plamenjača. NAPOMENA: Najveći dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne sezone je tri puta. preventivno za sprečavanje sekundarnih infekcija Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) 1.Electis® 75 WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Gowan Comercio International e Servicos Kombinovani. preventivni fungicid. izazivajući poremećaj u strukturi mikrotubula i time onemogućujući normalnu deobu ćelija. osim sumpora i preparata kisele reakcije.5 – 1.8 kg/ha Vreme primene tokom vegetacije. kontinuiranih padavina 5–6 dana. preventivno pre sticanja uslova za infekciju. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza . a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja tokom vegetacije.5 – 1.

Fuzija® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Fungicid sistemičnog i protektivnog delovanja za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (375 g/l preparata) + hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Fuzija je kombinovani fungicid sa moćnim preventivnim i izraženim sistemičnim svojstvima. Inhibira više procesa: rast micelije, produkciju i klijanje spora, ometa formiranje ćelijskih membrana. Zbog kombinacije sistemičnog i preventivnog fungicida, a i višestrukog mehanizma delovanja, gljive gotovo nisu u stanju da na ovaj fungicid steknu rezistentnost. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka Krompir i paradajz

Patogen plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)

Količina primene 2,5 l/ha

Vreme primene u vreme klijanja spora kada se ostvaruje infekcija

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Ne sme se mešati sa uljanim preparatima ili preparatima koji sadrže ulje. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti tri puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir i paradajz Dani 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

108

Galofungin® 500 SC koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu

AKTIVNA MATERIJA: Karbendazim (500 g/l preparata) DELOVANJE: Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) bolesti tokom zrenja i na uskladištenim plodovima kod jabučastih vrsta (Monilia fructigena , Penicilium spp.i Gleosporium spp.) Koncentracija primene 0,06% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do punog cvetanja tokom tehnološke zrelosti, a najkasnije 15 dana pred berbu

Jabuka , kruška i dunja

0,06%

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka Višnja Jabuka, kruška i dunja

Dani obezbeđena vremenom primene 15

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l

109

fungicidi

Galofungin® T koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat - metil (450 g/l preparata) DELOVANJE: Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Koncentracija primene 0,05% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do precvetavanja

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat Galofungin T se može mešati sa ostalim pesticidima uz određena ograničenja. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) , preparatima na bazi bakra, jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (fosfamidon, dihlorfos, heptenofos). NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti parazita Monilinia laxa, ne sme se alternativno primenjivati sa fungicidima iz grupe benzimidazola. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Višnja Dani obezbeđena vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l

110

Kardinal® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Fluazinam (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fluazinam je fungicid sa protektivnim delovanjem. Aktivna materija izražava slabo kurativnu ili sistemičnu aktivnost. Deluje na mitohondrijsku oksidativnu fosforilaciju, inhibira klijanje spora, penetraciju hifa, rastenje i sporulaciju. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Krompir Patogen Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 0,3-0,4 l/ha Vreme primene Preventivno tretiranje tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi simptoma Primeniti pre uslova za razvoj infekcije od faze kada su razvijena tri lista (faza 13 - 83 BBCH – skale) ili neposredno posle pojave prvih simptoma

Vinova loza

1-1,5/ l/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim fungicidima i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito različitih formulacija, proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primeniti tri puta u krompiru i četri puta u vinovoj lozi. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir Vinova loza Dani 7 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l i 5 l

111

fungicidi

Probojem kroz biljno tkivo. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim preparatima.) Siva pegavost lista i klasa (Septoria spp. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene Gajena biljka Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. klasanja. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. maksimalno se može primeniti dva puta. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. 300ml. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. cvetanja i/ili formiranja i nalivanja zrna (faze 31-71 BBCH skale) Prvo: od faze bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 25-32 BBCH skale) Drugo: od otvaranja rukavca zastavičara (faze 47-49 BBCH skale) Krajem klasanja do početka cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Od faze prvog kolenca do početka klasanja (faze 31-51 BBCH skale) Pšenica i ječam Plesni i trulež klasa (Fusarium spp . na istom terenu. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Zbog višestrukog mehanizma delovanja.5 g/l preparata) + hlorotalonil (250 g/l preparata) DELOVANJE: Propikonazol je sistemični fungicid. NAPOMENA: U toku jedne godine. 5 l. ječam. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. 1 l. Hlorotalonil je nesistemični. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.) Vreme primene U vreme vlatanja. 100 ml. 10 l 112 . Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva.Karika® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propikonazol (62.

5 l/ha) + Nu-film 17 (1 l/ha) za primenu protiv sive i bele truleži (Botrytis cinerea. 1 l 113 fungicidi . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe derivata benzimidazola. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva.5 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona kokica i drugo u fazi cvetanja prvo tretiranje u fazi butonizacije i drugo u punom cvetanju Suncokret 2. Aktivni radikali kiseonika. na istom terenu. gradivnog proteina ćelijskog jedra gljiva. suncokret Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Slerotinia spp.) u usevu suncokreta.5 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Kubik (2. NAPOMENA: U toku jedne godine.5 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. najviše se može primeniti dva puta. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) siva trulež i bela trulež (Botrytis cinerea. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva inhibirajući sintezu ß-tubulina.Kubik® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (175 g/l preparata) + karbendazim (87. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. U biljci se kreće akropetalno. oksidacija SH enzima. ksilemskim sprovodnim sudovima. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida. odnosno deobu ćelija. Slerotinia) Koncentracija primene 2.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. 1 l. Remeti deobu ćelija gljiva. na istom terenu. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. 5 l 114 . uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. šljiva Suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.Kubik® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (167 g/l preparata) + Tiofanat – metil (167 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida.2. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) i jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (dimetoat. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Višnja. Tiofanat . maksimalno se može primeniti dva puta. oksidacija SH enzima. inhibicijom sinteze ß-tubulina. 100 ml.metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Aktivni radikali kiseonika. 300 ml. *šljiva sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Siva trulež (Botrytis cinerea) Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) Prvo tretiranje u fazi belih balonakokica i drugo u fazi cvetanja Prvi tretman u fazi butonizacije i drugi tretman u fazi punog cvetanja Suncokret 2 . Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.5 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida. U biljci se kreće akropetalno. U toku jedne godine. NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti na benzimidazole i dikarboksimide Kubik plus ne treba koristiti alternativno sa fungicidima iz ove dve hemijske grupe jedinjenja. dihlorfos. heptenfos. monokrotofos). Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). ksilemskim sprovodnim sudovima.

a najkasnije po pojavi prvih simptoma tretiranjem u fazi vlatanja i klasnja.25% Vreme primene u toku vegetacije. preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje. preventivno.25% Višnja i trešnja mrka pegavost lišća (Blumeriella jaapii) 0. preventivno.3 l/ha) za primenu protiv prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke! 115 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . pirina) plamenjača (Polystigma rubrum) Količina/ koncentracija primene 0. ječam 3.Mankogal-80® kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesisitemični fungicid.2-0.5 kg/ha 2 kg/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Mankogal 80 (2 l/ha) + Akord (0. a pre sticanja uslova za sekundarnu infekciju početkom vegetacije. vinogradarstvu. u zavisnosti od postojanja uslova za primarnu infekciju i/ili posle berbe u zavisnosti od postojanja uslova za infekciju i širenje oboljenja po pojavi prvih uljnih pega primarnih zaraza. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Šljiva 0. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. čime se dobija efikasnija zaštita.25% Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) i crna pegavost (Phomophsis viticola) 0.) 2-2. po precvetavanju. Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V.2-0. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja.5 kg/ha Pšenica. u zavismosti od postojanja uslova za primarnu infekciju u toku vegetacije. širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. nodorum) rđa (Puccinia spp. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. preventivno.2-0. Deluje na veliki broj gljiva. u vreme porasta pupoljaka preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje tretiranjem.25% Duvan Krompir i paradajz plamenjača (Peranospora tabacina) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infenstans) pegavost lista i klasa (Septoria tritici i S. pre sticanja uslova za zaražavanje. po precvetavanju. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne ili sekundarne infekcije u toku vegetacije. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima.5 kg/ha 2-2.

na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir i paradajz Jabučasto i koštičavo voće. a ukoliko je neprekidno vlaženje 5-6 dana. ječam Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g. 250 g. dimetomorfa. dok je pri smeni vlažnih i toplih perioda ili pri navodnjavanju 7-10 dana.Mankogal-80® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida (Bakarni oksihlorid-50). 1 kg. metalaksila-M. cimoksanila. pšenica. najviše se može primeniti tri puta. 25 kg 116 . U toku jedne godine. NAPOMENA: Najbolje zaštitno dejstvo je 14 dana. stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze. duvan. propamokarb-hidrohlorida (Balb®).

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja.) Količina primene 250 ml/100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. čime se dobija efikasnija zaštita.Mankogal-FS® koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (430 g/l preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. riba i toplokrvnih životinja. Deluje na veliki broj gljiva. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 15 l 117 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . Gajena biljka Pšenica Kukuruz Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima.

). Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Deluje na veliki broj gljiva.suvi postupak .vlažni postupak . prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja.Mankogal®-S prah za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid.) truleži (Fusarium spp.vlažni postupak . siva pegavost lišća (Cercospora beticola) i mrka pegavost (Phoma betae) 800 g/100 kg semena .uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. riba i toplokrvnih životinja. čime se dobija efikasnija zaštita. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi.suvi postupak . 25 kg 118 .zaprašivanje semena . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) Količina primene 200 g/100 kg semena .uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena Kukuruz Šećerna repa gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp.zaprašivanje semena .

Ne sme se primenjivati u zasadu jabuke sorte Crveni delišes i kruške Anžuj. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. odnosno SH-enzima. dihlorvos. 200 g. U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom i sumporno-krečnom čorbom. 500 g. 5 kg. 1 kg. 100 g. Boskovka i dr. 119 fungicidi Količina/ koncentracija primene . Sejman. heptenofos). SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 2 kg/ha Tokom perioda primarnih zaraza (10-78 BBCH skale) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida.Metod® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Kaptan (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Kaptan je nesistemik. a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora. EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (dimetoat. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. 50 g. NAPOMENA: Može ispoljiti blagu fitotoksičnost („kaptanove pege“) na plodovima nekih sorata jabuke (Vinesep) i kruške (Starking. protektivnog delovanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama meša sa preparatima na bazi dimetoata. zbog ispoljavanja fitotoksičnosti. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja.) ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova (period oko mesec dana).

nesistemični fungicid. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. na istom terenu.25% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Od početka otvaranja lisnih pupoljaka. 50 g.Nijansa®plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (560 g/kg preparata) + pirimetanil (80 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je protektivni. preventivno. posebno različitih formulacija. Pirimetanil je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. NAPOMENA: U toku jedne godine. jako alkalnim. 100 g. Inhibira disanje. EC formulacijama. 5 kg 120 . 1 kg. 500 g. maksimalno se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10 g. kada postoje uslovi za infekciju MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima. Inhibira sintezu metionina i sprečava lučenje enzima neophodnih za infekciju. 20 g. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. odnosno SH-enzime. tako da gljive ne mogu razviti rezistentnost. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom.2-0.

8 kg/ha Pre ostvarene infekcije Pre ostvarene infekcije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa preparatima na bazi iprovalikarba. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom. 121 fungicidi Količina/ koncentracija primene . protektivnog delovanja. 500 g. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida.Nijansa® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu. 100 g. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen. odnosno SH-enzima. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. 5 kg. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Jabuka i Vinova loza – stone sorte Vinova loza – vinske sorte Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g.2% Pre ostvarene infekcije Vinova loza Krompir 0. jako alkalnim.5-1. cimoksanila. 10kg. iprodiona.2% 1. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) 0. 1 kg. 20 kg. 200 g. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. bakar-oksihlorida. EC formulacijama. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (650 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik.

1 l 122 . najviše se može primeniti dva puta. Fungicid je najaktivniji u fazama intezivnog metabolizma biljke. Na biohemijskom nivou ciljno mesto fungicida je sinteza metionina. na istom terenu. kutinaze. laktaze…).Pehar® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je fungicid iz grupe anilinopirimidina. jagoda Vinova loza Dani 14 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. NAPOMENA: U toku jedne godine. Uobičajeni interval primene je nedelju dana KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Malina. Uobičajeno je da se pre mešanja proveri njihova kompatibilnost. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Siva trulež (Botrytis cinerea) Siva trulež (Botrytis cinerea) tretiranjem u fazi od precvetavanja. 100 ml. *malina 2 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pehar se može mešati sa drugim preparatima. pa početka sazrevanja (faze 68-81/83 BBCH skale) tretiranjem od početka cvetanja do punog cvetanja (faze 55-65 BBCH skale) *Jagoda. Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje emzima koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. Ovo je protektivni fungicid koji se kroz biljku kreće translaminarno.

na istom terenu. Najaktivniji je u fazama intenzivnog metabolizma biljke. maksimalno se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Šargarepa Krompir Dani 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. a najkasnije kada se utvrdi zaraza 25% lisne površine Tokom vegetacije (faze 19-71 BBCH skale) Krompir 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne postoje posebna ograničenja. Hlorotalonil je nesistemični. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Luk Šargarepa Plamenjača luka (Peronospora destructor) Crna pegavost šargarepe (Alternaria dauci) Plamenjača krompira (Phytophthora infestans) Crna pegavost krompira (Alternaria solani) Preventivno.Pehar® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (150 g/l preparata) i hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je sistemični fungicid iz grupe anilinopirimidina. Zbog višestrukog meha¬nizma delovanja. Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje enzima. 200 ml. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. kutinaze. NAPOMENA: U toku jedne godine. pre ostvarene infekcije U vreme klijanja spora. 123 fungicidi . laktaze…). Pre mešanja sa drugim preparatima posebno sa različitim formulacijama. 1 l. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva krećući se translaminarno.

Inhibira klijanje spora patogena. 1 l. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. maksimalno se može primeniti dva puta.Plavo ulje uljna disperzija Kontaktno insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Bakar-oksihlorid (100 g/l preparata) + mineralno ulje (700 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar-oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje i na taj način poboljšava performanse tretiranja. malina. Ne sme se mešati sa sumporom. Takođe. a najkasnije na početku pucanja pupoljaka tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja u fazi mirovanja. šljiva Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Lisne vaši (Aphididae) Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) Uvenuće pupoljaka i rodnih lastara (Didymella applanata) Štitaste vaši (Coccididae/Lecanididae Diaspididae) u fazi bubrenja pupoljka najkasnije do faze mišjih ušiju (faze 01-10 BBCH skale) pred kraj vegetacionog mirovanja. 5 l. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. NAPOMENA: U toku jedne godine. i 10 l 124 . Mineralno ulje primenjeno u vreme kretanja vegetacije fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. na istom terenu. breskva. pre početka bubrenja pupoljaka Breskva 2-3 % *Malina *Šljiva * U toku je proces registracije 2% 3% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima.

a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma oboljenja Malina 0.75 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i insekticida. kada se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja Preventivno. a sprečava i obrazovanje spora. 50 ml. 20 l 125 fungicidi . od dva prva lista (faza 12/102 BBCH-skale) Preventivno. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je tri puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Krastavac Malina Krompir Vinova loza Dani 3 4 10 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. 1 l. porast micelije. Inhibira klijanje spora. paradajz 0. 10 l. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Preventivno. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. pre sticanja uslova za zaražavanje.Promesa® koncentrovana suspenzija novo Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu.75 l/ha 0. 100 ml.75 l/ha Krastavac Krompir. od faze prvih lastara visine oko 60 cm.075% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Pepelnica (Uncinula necator) Sušenje lastara (Didymella applanata) Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) Po pojavi prvih pega primarnih zaraza Pre ostvarene infekcije. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. 5 l. vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (250 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.

fungistatično i fungicidno delovanje. po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita 2. na istom terenu. 20 l 126 . 5 l . posebno različitih formulacija. po pojavi simptoma oboljenja Tokom vegetacije po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita Tokom fenofaze kraj klasanja i početak cvetanja (59-61 BBCH skale) Tokom vegetacije. Hlorotalonil je nesistemični fungicid.Promesa® plus кoncentrovana suspenzija novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (80 g/l preparata) + hlorotalonil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.) Palež klasa strnih žita (Fusarium spp. Nema podataka o nemogućnosti mešanja sa drugim preparatima. 10 l. 300 ml. klasanja i cvetanja. maksimalno se može primeniti dva puta. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu (kompleks III). 1 l.5 l/ha Tokom vegetacije i to preventivno za sprečavanje pojave i širenja oboljenja (13/15-45 BBCH skale) 2 l/ha Luk Plamenjača (Peronospora destructor) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima. a sprečava i porast micelije. 100 ml. 200 ml.) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) Tokom vlatanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Pšenica i ječam Dani 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.) Siva pegavost lista i klasa pšenice (Septoria spp. NAPOMENA: U toku jedne godine. Inhibira klijanje i obrazovanje spora. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. koji se vezuje za tiole iz ćelija gljiva za vreme klijanja i tako izaziva glikolizu. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene Vreme primene Pšenica i ječam Pepelnica (Blumeria grmainis) Rđa (Puccinia spp.

2 l/ha Vreme primene Jabuka Višnja i šljiva Pepelnica (Podospaera leucotricha) Sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Pepelnica (Uncinula necator) Crna pegavost (Alternaria solani) Tokom vegetacije. Kreće se i translaminarno. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Jabuka Višnja i šljiva Dani 14 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14). 300 ml. Deluje protektivno i kurativno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 0. uz prethodnu proveru kompatibilnosti.Sekvenca® koncentrat za emulziju novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola.013% 0. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije. maksimalno se može primeniti tri puta računajući i primenu svih drugih triazola i jedinjenja sa istim mehanizmom delovanja. 10 l i 20 l 127 fungicidi . i dimetoat). 100 ml. 5 l.5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom preventivnih fungicida i insekticida. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. dihlorvos.012% Krompir 0. Od fenofaze cvetnog balona (BBCH 59) do punog cvetanja (BBCH 65/67) Tokom vegetacije pre pojave oboljenja. 500 ml. NAPOMENA: U toku jedne godine. 1 l. pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. na istom terenu. 200 ml. pre sticanja uslova za širenje oboljenja (BBCH 19-71) Vinova loza 0.

Prilikom setve. Kreće se i translaminarno. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14). ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. Deluje protektivno i kurativno. Setvu treba obaviti neposredno nakon nanošenja preparata. tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. 300 ml.Sekvenca® 030 FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (30 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. 100 ml. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 200 ml/100 kg semena uz upotrebu 500700 ml vode Vreme primene Pšenica Glavnica (Tiletia tritici) Otkrivena gar (Ustilago nuda) Pegavost (Septoria spp.) U toku dorade semena ili neposredno pred setvu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja proveriti njihovu kompatibilnost. riba i toplokrvnih životinja. 10 l i 20 l 128 . 1 l. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 5 l. 200 ml.

maksimalno se može primeniti četiri puta u vinovoj lozi (u intervalu od 10-12 dana) i tri puta u krompiru i paradajzu. NAPOMENA: U toku jedne godine.5-3 kg/ha *U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. Inhibira sporulaciju. (faze 19-71 BBCH skale) Preventivno. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. 1 kg 129 fungicidi . Mankozeb je protektivni fungicid. preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). Tretiranjem od početka listanja pa do pojave šarka Preventivno. fosfamidon. Deluje na veliki broj gljiva. tokom vegetacije. dimetoat. monokrotofos). bordovskom čorbom. 300 g. kada se steknu uslovi za ostvarivanje zaraze Krompir *Paradajz 2. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Cimoksanil (40 g/kg preparata) i mankozeba (465 g/kg preparata) DELOVANJE: Cimoksanil je kontaktni ili lokal sistemik (ograničeni sistemik).5-3 kg/ha 2. sumpornom-krečnom čorbom. čime se dobija efikasnija zaštita. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2-3 kg/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost paradajza (Alternaria solani) Preventivno pre ostvarene infekcije. Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. na istom terenu.Vokal® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. paradajz Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 30 g. Deluje protektivno i kurativno.

odnosno SH-enzima. paradajz. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) posle pojave prvih pega primarnog zaražavanja. Inhibira sporulaciju. preventivno. 10kg 130 . jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans) 2. jako alkalnim. 5 kg. naročito različitih formulacija. a za paradajz i krompir dva tretiranja sa intervalom od 14 dana između tretiranja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. protektivnog delovanja. EC formulacijama. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. Cimoksanil je kontaktni fungicid – lokal sistemik koji deluje protektivno i kurativno. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju rezistentne sojeve na propineb. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. vinske sorte vinove loze Stone sorte vinove loze Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. 1 kg. Ne meša se sa Bordovskom čorbom. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je za vinovu lozu četiri puta. ratarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (470 g/kg preparata) + Cimoksanil (45 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik.5-3 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugima preparatima. 100 g.Vokal® P vododisperzibilne granule novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu. a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog i širenja oboljenja tokom vegetacije (faze 19-73 BBCH skale). 200 g. za sprečavanje širenja oboljenja Krompir.

INSEKTICIDI .

.

0.15 % Nu-Film 17 0.1 % Nu-Film 17 0.3 % Galmin 0. koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane.075 % Abastate ili 0.05 % Abastate + 0. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda.05 % Abastate +0.05 % Abastate ili 0. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom.1 % Abastate +0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kruška Štetna vrsta obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) Količina/ koncentracija primene 0.15 % Nu-Film 17 Vreme primene u vreme masovnog piljenja larvi.Abastate® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu. Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina.075 % Abastate + 0. u fenofazi precvetavanja Jabuka crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) po pojavi prvih pokretnih formi. povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Abamektin (18 g/l preparata) DELOVANJE: Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu.75 l/ha Abastate ili 0. u fenofazi precvetavanja Krompir u vreme masovnog piljenja larvi Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru trips (Frankliniella occidentalis) u vreme masovnog piljenja larvi Malina eriofidna grinja lista (Phylocoptes gracilis ) obični paučinar (Tetranychus urticae ) po pojavi pokretnih formi Paradajz u zaštićenom prostoru u vreme prve pojave jedinki 133 insekticidi .075 % Abastate + 0.3 % Galmin ili 0.075 .05 % Abastate ili 0.075 % Abastate + 0.1 % Nu-Film 17 0. čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa.75 l/ha Abastate + 1 l/ha Nu-Film 17 0.075 % Abastate ili 0.

1 l. Fitotoksičan je za pojedine vrste ukrasnih paprati i može izazvati pege ili oboljenja na listovima begonija. dvojno pakovanje Abastate 100 ml+ Nu-Film 17 100 ml 134 . jabuka. jabuke.Abastate® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa fungicidima na bazi sumpora i kaptana. karanfila ili kalanhoja. U toku jedne godine. najviše se može primeniti dva puta u zasadu kruške. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela. najčešće u koliko se primeni tri dana pre ili posle obavljenog tretiranja fungicidima na bazi ditianona ili kaptana. Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 280C. NAPOMENA: U kombinaciji sa rafinisanim mineralnim uljem može doći do blagih simptoma rđe na pojedinim sortama kruške. maline i u ukrasnom bilju. ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene. na istom terenu. malina Krompir Dani 3 14 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. kao i preparatima izrazito bazne i kisele reakcije. Kod pojedinih sorti jabuke prolazna pegavost plodova može nastati kao posledica primene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Kruška. a jednom u krompiru.

kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. usled koga kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. prskanjem zidova. Tretiranje treba ponoviti kada se populacija insekata ponovo pojavi. opreme i valova dok se ne nakvase KARENCA: Za meso tretiranih životinja 28 dana. Aplikacija preparata se vrši standardnim prskalicama.Barricade EC 20 koncentrat za emulziju Insekticid za suzbijanje muva u stočarskim objektima AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana. . GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml 135 insekticidi NAPOMENA: Da bi se postiglo zadovoljavajuće delovanje upotrebiti 5-10 l razblaženog preparata za tretiranje površine od 100 m2. a za mleko 7 dana posle primene preparata. cipermetrin. SPEKTAR DELOVANJA: Mesto primene Stočarski objekti Štetočina odrasle jedinke muva (Diptera: Muscidae) Količina i način primene 0.5% (50 ml u 10 l vode). Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata.

) 0.3 l/ha lisne sovice (Mamestra spp.3 l/ha u toku masovnog pilenja gusenica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. Preparat se može mešati sa velikim brojem insekticida sa drugačijim mehanizmom delovanja u cilju poboljšanja efekta i smanjenja razvoja rezistentnosti štetnih insekata. karfiol. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. U toku jedne godine. cipermetrin.). Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. keleraba Šećerna repa 0. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. Stariji larveni stupnjevi (larve četvrtog i petog stupnja gusenica pomenutih vrsta leptira) nisu dovoljno osetljivi na ovaj preparat primenjen u preporučenim količinama.15-0.015-0. kelj. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. 136 .03 % Vreme primene 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u toku masovnog pilenja gusenica Kupus.Cipkord 20 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana). veliki kupusar (Pieris brassicae) Količina/ koncentracija primene 0. usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella) lisne sovice (Mamestra spp. najviše se može primeniti dva puta. na istom terenu.15-0.

kelj. karfiol. 100 ml 137 insekticidi . keleraba Šećerna repa Vinova loza Dani 28 35 56 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus.

Dimetogal® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija

Insekticid širokog spektra sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem

AKTIVNA MATERIJA: Dimetoat (400 g/l preparata) DELOVANJE: Sistemični insekticid iz grupe organofosfata. Na insekte može da deluje kontaktno, preko integumenta ili digestivno, u toku ishrane. Po mehanizmu delovanja ovo jedinjenje je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Jabuka i dunja Štetna vrsta jabukina osa (Hoplocampa testudinea), lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis devecta, D. plantaginea), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae) jabukin moljac (Hyponomeuta malinellus) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) miner okruglih mina (Leucoptera scitella) miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Kruška kruškina osa (Hoplocampa brevis) lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis pyri) obična kruškina buva (Psylla pyri) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Breskva i kajsija breskvina muva (Ceratitis capitata), breskvine vaši (Myzus persicae, M. varians, Brachycadus persicae, B.schwartzi) breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta), 0,075 - 0,1 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % Koncentracija primene Vreme primene u fenofazi precvetavanja na početku formiranja prvih kolonija 0,075-0,1 % kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu pri pojavi prvih guseničnih gnezda, pre i posle cvetanja 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica U vreme leta leptira i početka piljenja gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u fenofazi precvetavanja na početku formiranja kolonija posle cvetanja u vreme registrovanja pojave 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u vreme pojave imaga posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta,

0,15 - 0,2 %

0,05 - 0,07 % 0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,20 %

138

Gajena biljka Trešnja i višnja

Štetna vrsta trešnjina muva (Ragoletis cerasi), trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae)

Koncentracija primene 0,05 - 0,075%

Vreme primene u vreme pojave imaga i pri početku piljenja larvi na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu u fenofazi precvetavanja posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo imaga nakon piljenja larvi posle pojave imaga

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

Šljiva

voćne ose (Hoplocampa flava, H. minuta), lisne vaši (Brachycaudus helichrysi, H. pruni, Phorodon humuli),

Šećerna repa

crna repina vaš (Aphis fabae), buvač (Chaetocnema tibialis), repina muva (Pegomyia hyosciami), buvač (Chaetocnema tibialis), tripsi (Trips tabaci, Haplotrips tritici, Limothrips cerealium), lisne vaši (Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum), lisne vaši (Aphis fabae, A.nasturti, A frangulae, Macrosiphum euphorbiae), duvanov trips (Trips tabaci), crna repina vaš (Aphis fabae), breskvina lisna vaš (Myzus persicae), kupusova vaš (Brevicoryne brassicae), buvač (Chaetocnema tibialis), običan paučinar (Tetranychus urticae), duvanov trips (Trips tabaci) lisne vaši (Myzus persicae, M. nicotianae) lisne vaši (Aphis forbesi, A. idaei, A.ruborum, Amphorophora idaei, Chaestosiphon fragaefoli), jabukin smotavac (Cydia pomonella-I generacija), lisne vaši (Hyalopterus pruni), breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta),

0,075 - 0,1 %

Strna žita

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

kada se utvrdi prisustvo na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo

Krompir Povrtarski usevi

0,075 - 0,1 %

na početku formiranja prvih kolonija posle pojave imaga kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na listu

Duvan Jagoda, malina i kupina Orah

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

odmah posle rasađivanja pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija suzbijanje prve generacije, tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme kada se feromonskim klopkama uhvati ukupno 20 imaga pre ili neposredno posle cvetanja, u zavisnosti od registrovanog leta leptira

0,15 - 0,2 %

Badem

0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % 0,1 - 0,15 %

Maslina

maslinina muva (Daucus oleaei) maslinin moljac (Prays oleae)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa insekticidima iz grupe regulatora rasta, zbog proširenja spektra delovanja. Treba izbegavati mešanje sa preparatima izuzetno bazne i kisele reakcije.

139

insekticidi

Dimetogal®
NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Duvan Voće Povrće (izuzev luka), krompir Šećerna repa, strna žita, maslina Luk Dani 14 21 28 42 63

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l

140

Elisa® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta
AKTIVNA MATERIJA: Buprofezin (440 g/l preparata) DELOVANJE: Buprofezin prvenstveno deluje na juvenilne stadijume cikada, štitastih i leptirastih vaši, kao i nekih vrsta eriofidnih grinja. Ovo je kontaktni insekticid koji zbog svoje umerene isparljivosti efekat ispoljava i gasnom fazom, omogućujući bolje dospevanje aktivne materije do ciljnog mesta. Simptomi trovanja manifestuju se u toku presvlačenja jedinki štetnih vrsta insekata i grinja. SPEKTAR DELOVANJA:
Gajena biljka Krastavac i paradajz (u zaštićenom prostoru) Malina Vinova loza Štetna vrsta bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) eriofidne grinje (Phyllocoptes gracilis ) cikade (Scaphoideus titanus ) eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) Ukrasno bilje i šiblje u rasadnicima u zaštićenom prostoru štitaste vaši (Unaspis euonymi i Carulaspis juniperi) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0,025-0,05 % 0,06 % Vreme primene pri pojavi prvih nimfi po pojavi pokretnih formi prvo prskanje obaviti po pojavi prvih larvi cikada a drugo 10 – 14 dana kasnije u vreme formiranja lisne mase, sa pojavom prvih grinja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja

0,05 %

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom insekticida i fungicida (neutralne, blago kisele i blago bazne reakcije). Treba izbegavati mešanje sa bordovskom i sumporno krečnom čorbom. NAPOMENA: Pri velikoj brojnosti jedinki štetnih vrsta preporučuje se kombinacija sa Nu-Film 17 (0,15 %). U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta u krastavcu, paradajzu, malini i vinovoj lozi, a četiri puta u ukrasnom bilju i žbunju. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Paradajz, krastavac Malina, vinova loza Dani 3 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l
141

insekticidi

0,06 %

Etiol prah 5® prašivo za neposrednu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid za zaštitu povrća

AKTIVNA MATERIJA: Malation (50 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi, malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson, koji je nosilac bioaktivnosti. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno. SPEKTAR DELOVANJA:
Upotreba u skladištima Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva Kupus i ostale kupusnjače Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) lisne vaši (Aphididae), kupusne stenice (Eurydema oleracea, E. ornata) lisne vaši (Aphididae) buvači (Halticinae) Paradajz, paprika, duvan lisne vaši (Aphididae) tripsi (Tripidae) 20-30 kg/ha Količine primene 20-30 kg/ha 20-30 kg/ha Vreme primene tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje se sme vršiti samo do početka formiranja glavice tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje vršiti po pojavi imaga tretiranje vršiti do dve nedelje po rasađivanju

Rotkvica, cvekla, uljana repica

20-30 kg/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa bakarnim i fungicidima alkalne reakcije. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za osetljive vrste cveća i krastavac u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici). U toku jedne godine, može se primeniti više puta, po potrebi, sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva, rotkvica, cvekla, paradajz, paprika, uljana repica Kupus i ostale kupusnjače Duvan Dani

14 21 35

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g
142

Etiol prah parfimisani® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za suzbijanje insekata u domaćinstvima i javnim zgradama AKTIVNA MATERIJA: Malation (30 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. stenica (Hetroptera: Cimicidae) i buva (Siphonaptera). Deluje kontaktno. digestivno i respiratorno. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g 143 insekticidi . malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Insekticid je namenjen suzbijanju bubašvaba (Dictyoptera: Blattidae). koji je nosilac bioaktivnosti. Primenjuje se posipanjem uobičajenih mesta gde se insekti zadržavaju ili prolaze. mrava (Hymenoptera: Formicidae).

Etiol specijal® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe AKTIVNA MATERIJA: Malation (10 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. koji je nosilac bioaktivnosti. mali brašnari (Tribolium castaneum. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. pirinča i mahunarki Štetna vrsta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus). confusum. žitni moljac (Sitotroga cerealella). digestivno i respiratorno. žitni žižak (Sytophilus granarius). oryzae). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE UPOTREBE (KARENCA): 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 144 . T. madens) Količine primene 100 g preparata na 100 kg zrnaste robe Vreme primene direktnim zaprašivanjem u toku elevacije NAPOMENA: Ne sme se koristiti za zaštitu uskladištenih uljarica. pirinčani žižak (S. T. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Deluje kontaktno. ječma. zeamays). SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Za tretiranje zrna pšenice. raži. Najveći broj tretiranja u istom objektu je jednom. ovsa. a sadržaj vlage zrnastih proizvoda koji se zaprašuju ne sme biti veći od 14%. kukuruzni žižak (S. kukuruza. Unošenje robe u tretirana prazna skladišta je dva dana posle tretiranja.

Deluje kontaktno. 145 insekticidi . graškov žižak (Bruchus pisorum). krasulje.3% Koncentracija primene 0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisne vaši (Aphididae) Kupus i ostalo povrće kupusne stenice (Eurydema spp.15-0. tripsi (Thripidae) Ukrasno bilje lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) pokretne forme crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) Tretiranje praznih skladišta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus).2-0.15-0. digestivno i respiratorno.).25% 0. lisne vaši (Aphididae).2% Vreme primene na početku piljenja gusenica.2-0. na otvorenom i u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Malation (600 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi.2-0. pre ubušivanja u plodove u vreme razvoja kolonija vaši posle pojave imaga u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata kada se utvrdi prisutsvo pokretnih formi 0.3% emulzija.25% 0.3% 0. petunije) zbog moguće fitotoksičnosti. buvači (Halticinae). Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za tretiranje krastavca u zatvorenom prostoru. plastenicima.15-0. kao i za tretiranje osetljivih vrsta cveća (orhideje. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. žitni moljac (Sitotroga cerealella) 0. u količini od 7-8 l tečnosti na 100 m2 prostora primenjuje se 2 dana pre unošenja proizvoda tretiranjem podova i zidova MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije.Etiol tečni® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za primenu u staklenicima. koji je nosilac bioaktivnosti.

300 ml. lisnato povrće Dani 7 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac u polju Jabuka. 1 l 146 .

ovas Lucerka Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) žitna pijavica (Eulema melanopus) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) Količine primene 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Lucerka Voće Strna žita Dani 14 21 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 l 147 insekticidi . U toku jedne godine.6-1 l 0. SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Šume. sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana.Etiol ULV® tečnost za primenu u ultra malim zapreminama ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid za zaštitu ratarskih kultura i šuma primenom sa zemlje ili iz vazduhoplova AKTIVNA MATERIJA: Malation (950 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. Deluje kontaktno. zasadi voća Pšenica. na istom terenu. najveći broj tretiranja je dva puta.6-1 l 0. digestivno i respiratorno. koji je nosilac bioaktivnosti. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson.6-1 l Vreme primene u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi posle pojave imaga NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. ječam.

1-0.15 % 0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Količina/ koncentracija primene 0.5 l/ha 148 .1-0. kajsija i badem Orah Vinova loza mali mrazovac (Operophthera brumata) breskvin smotavac (Cydia molesta) breskvin moljac (Anarsia lineatella) jabukin smotavac (C. ratarstvu.15 % tretiranjem u vreme leta leptira i na početku piljenja gusenica tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp. Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem.Fenitrotion 50 EC koncentrat za emulziju Kontaktni preparat za suzbijanje štetnih insekata u povrtarstvu.15 % tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp.1 % Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae) lisne buve (Psyllidae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) Vreme primene tretiranjem na početku formiranja kolonija 0. sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana) lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) stenice (Eurigaster spp.) Trešnja i višnja Breskva. pomonella) žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella). patuljastog minera (Stigmella malella) mali mrazovac (Operophthera brumata) Šljiva šljivin smotavac (Cydia funebrana) 0.5 l/ha 1-1.15 % 0.) minera okruglih mina (Cemiostoma scitella). minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella).15 % 0.) cikade (Cicadina) 0. voćarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.15 % 0.1-0.15 % tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka.1-0. tretiranjem na početku piljenja larvi u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta tretiranjem na početku piljenja larvi 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem prilikom formiranja prvih kolonija tretiranjem po pojavi imaga tretiranjem po pojavi larvi cikada Strna žita 1 l/ha 1-1.

rilaši (Sitona spp. NAPOMENA: U toku jedne godine. višnja Vinova loza. na istom terenu. buvači (Halticinae) kupusne stenice (Eurydema spp.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Količina/ koncentracija primene 1 l/ha 1.5 l/ha 1 l/ha po pojavi imaga MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije.) buvači (Halticinae) 1-1.5 l/ha 1. detelina Dani 28 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.5 l/ha Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae). 1 l 149 insekticidi . šećerna repa. Phytonomus spp. šljiva. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. kruška.). trešnja.. kupusnjače Žita. buvači (Halticinae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) Vreme primene po pojavi prvih kolonija po pojavi imaga tretirati kada je repa u fazi nicanja do razvijena 2-3 lista. najviše se može primeniti 3 puta. a brojnost imaga na nivou praga štetnosti po pojavi imaga Lucerka i crvena detelina Kupusnjače lucerkina buba (Phytodecta fornicata). lucerka.

05% 0.2-0.02-0. jabukin smotavac (Cydia pomonella).02% 0.02 % 0.03% 0. lisni mineri (Lyonetidae).02-0.05% 0.05% 0.05% 0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0. crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).05% 0. lozine grinje (Calepitrimerus vitis) Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae).02-0. Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu u proleće.05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae). žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella).02-0. žičnjaci. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida.075 l/ha 0.15 l/ha 0. larve skočibuba (Elateridae) 0.5 l/ha 150 .04-0. na početku piljenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 7-8 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazovanja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog piljenja larvi na početku piljenja. bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost.3 l/ha 0. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.02-0. žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis).3-0.1-0.05% 0. a pre ubušivanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom običan paučinar (Tetranychus urticae).Fobos EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.

3-0. 100 ml.2-0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac. NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. žitne pijavice.05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija na početku piljenja larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0. pasulj.2 l/ha 0.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja gusenica.5 l/ha 0. 1 l. kupusnjače Jabuka. repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac.02-0. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. na istom terenu. bele leptiraste vaši. lisnih sovica. šećerna repa (lišće za silažu). larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri). kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae). najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca. ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm). 50 ml. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene.1 l/ha 0.1-0.1 l/ha 0. pasulj Duvan. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekcida drugačijeg načina delovanja.2-0.15 l/ha 0. lisnih vašiju. 300ml.075 l/ha 0.3 l/ha 0.15 l/ha 0. 10 l 151 insekticidi . žičnjaka. paradajz. U toku jedne godine. 5 l. žičnjaci.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis). crna repina vaš (Aphis fabae). običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir. kruška.

bendiokarba i metiokarba može se obavljati samo jednom u toku dve godine.Furadan 35 ST® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. 1 l 152 . GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 300 ml. u pogledu kadrova. opreme i uređaja. furatiokarba. karbofurana. Prevashodno je kontaktni. ali i insekticid koji do mesta delovanja dospeva ingestijom. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe. larve skočibuba (Elateridae) grčice. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Suncokret Štetna vrsta kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera) žičnjaci. larve gundelja (Melolonthinae) Količina primene 1. Jedinjenje svoj sistemični efekat ispoljava krećući se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). NAPOMENA: Na istom zemljištu setva semena tretiranog sa preparatima na bazi karbosulfana. uz dodatak 200-300 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom primene. Preparate mogu primenjivati samo organizacije koje.5 l/100 kg semena 4 l/100 kg semena 2 l/100 kg semena Vreme i način primene tretiranjem semena neposredno pred setvu. benfurakarba.

SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz (izuzev silažnog kukuruza i kukuruza šećerca) Štetna vrsta žičnjaci. NAPOMENA: Maksimalno se može primeniti. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe otrovnosti. opremi i uređajima.Furadan 350 F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. larve skočibuba (Elateridae) repin buvač (Chaetocnema tibialis) Količina primene 4-6 l/ha Vreme i način primene tretiranje istovremeno sa setvom. Deluje kao kontaktni zemljišni insekticid. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 1 l 153 insekticidi . dok na nadzemne insekte deluje digestivnim putem. Preparat mogu primenjivati samo organizacije koje. u redove* *Ovim tretiranjem smanjuje se napad sive kukuruzne pipe i repinog buvača MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa materijama izrazito bazne reakcije. po stručnosti. larve skočibuba (Elateridae) sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) žičnjaci. Jedinjenje se usvaja od strane biljke i kreće se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). jednom u toku dve godine. u redove* Šećerna repa 4-6 l/ha tretiranje istovremeno sa setvom.

na istom terenu. Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi.Fury 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem AKTIVNA MATERIJA: Zeta-cipermetrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana.015 % Vreme primene 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica Vinova loza 0.01-0. 5 l 154 . 100 ml. usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Žita Jabuka.015 % Strna žita 0. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbedjuje povoljnu dugotrajnost delovanja. NAPOMENA: U toku jedne godine.1 l/ha pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem preparata (izuzev sa izuzetno alkalnim i kiselim preparatima). vinova loza Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana) sivi grozdov smotavac (Eupoceilia ambiguellia) cikade (Sccaphoicleus titanus) žitna pijavica (Eulema melanopus) Količina/ koncentracija primene 0. zeta-cipermetrin.01-0. najviše se može primeniti jednom. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida.

krastavac Mrkva. mrkva. kukuruz. digestivno i respiratorno. sadnje ili rasađivanja tretiranjem u redove neposredno pred ili istovremeno sa setvom. sadnjom ili rasađivanjem larve skočibuba (Elateridae) 20-25 kg/ha NAPOMENA: U toku jedne godine. krompir Dani obezbeđen vremenom primene 45 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g. sadnjom ili rasađivanjem tretiranjem u redove istovremeno sa setvom. na istom terenu. kupusnjače. larve podgrizajućih sovica (Noctuidae) Količina primene 40 kg/ha 20-25 kg/ha Vreme i način primene tretiranjem cele površine pre setve. kukuruz. luk. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Strna žita. krastavac Štetna vrsta rovac (Gryllotalpa gryllotalpa). larve gundelja – grčice (Melolonthinae). paradajz. šećerna repa. 20 kg 155 insekticidi . najviše se može primeniti jednom. koji je nosilac bioaktivnosti. uljana repica Paradajz. uljana repica. krompir. 1 kg.Galition G 5® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (47 g/kg preparata) + malation (3 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organo-fosforni insekticidi. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem. kupusnjače. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Strna žita. Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Deluje kontaktno. luk. šećerna repa.

U koncentracijama preporučenim za primenu u sezoni (letnje tretiranje) ovaj preparat obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje sredstava za zaštitu bilja. kada se utvrdi prisustvo.Galmin® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko i letnje tretiranja voćaka i vinove loze AKTIVNA MATERIJA: Mineralno (parafinsko) ulje (860 g/l preparata) DELOVANJE: Primenjeno u vreme kretanja vegetacije mineralno ulje fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje). do faze kade su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. odnosno na početku formiranja prvih kolonija vaši u fazama razvoja pupoljaka. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljka rano u proleće. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo. mala šljivina vaš (Brachycadus helichrysi) Breskva štitasta vaš breskve (Eulecanium persicae) 1-2% 3-4% 5% 156 . SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 3-4% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka. i na taj način poboljšava performanse pesticidnih tretmana. pri razvoju lišća 2-2. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). pri razvoju lišća u fazama razvoja pupoljaka. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće.5% 1-2% zelena vaš jabuke (Aphis pomi). pyrisuga) 1-2% 3-4% 5% Šljiva štitasta vaš (Parthenolecanium corni) 3-4% 5% šljivina brašnasta vaš (Hyalopterus pruni). C. odnosno na početku formiranja prvih kolonija vašiju u fazama razvoja pupoljaka. zelena migratorna jabukina vaš (Rhopaloshum insertum) Kruška obična i velika kruškina buva (Cacopsylla pyri.

Cuprozin 35 WP). pri temperaturama iznad 0 0C (oko 7 0C). a dva puta za letnje tretiranje.5% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka. mandarina. pomorandža.5-2. voće) Zimsko tretiranje Dani 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. Pri tretiranju stabla voćaka i čokota vinove loze moraju biti dobro okupani. 10 l 157 insekticidi . U toku jedne godine. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora.5% 1-2% Maslina medić masline (Saeisstia oleae) 1-2% Smokva medić smokve (Ceroplastes rusci) 1-2% Agrumi (limun. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama (najčešće juli mesec) tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). grejpfrut. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Letnje tretiranje (citrusi. NAPOMENA: Zimsko tretiranje se vrši kada su stabla voćaka i čokoti vinove loze suvi. vinova loza. 5 l . da bi se izbegla opasnost od izmrzavanja. na istom terenu najviše se može primeniti jednom za zimsko tretiranje.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 1. lišću i plodovima 1.5-2. 1 l. grančicama. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. Letnje tretiranje se ne sme izvoditi u toplijem delu dana. fortunela) štitasta vaš narandže (Iceria purchasi) štitasta vaš agruma (Chrysomphalus dictyiospermi) 1-2% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakra (Bakarni oksihlorid 50.

Piriproksifen je antagonist hormona presvlačenja 20-hidroksi ekdisona.Harpun® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Piriproksifen (100 g/l preparata) DELOVANJE: Aktivna materija piriproksifen pripada grupi akceleratora presvlačenja. Poseduje translaminarno kretanje u biljci. na istom terenu.1 % 0.075% . Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.1 % 0.0. kruška. 1 l 158 . najviše se može primeniti dva puta sa razmakom 10-14 dana.075% .075 % Vreme primene Na početku polaganja jaja U vreme polaganja jaja Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove U vreme pojave prvih nimfi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije.1 0. Deluje želudačno ali i kontakno. 100 ml. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Objekat primene Jabuka *Kruška *Breskva *Šljiva Paradajz (u zaštićenom prostoru) *U toku je proces registracije Štetna vrsta Jabukin smotavac (Cydia pomonella) Kruškina buva (Psylla pyri) Breskvin smotavac (Cydia molesta) Šljivin smotavac (Grapholiata funebrana) Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0.0.075% .0. NAPOMENA: U toku jedne godine. Ukoliko su jaja direktno izložena prskanju poseduje ovicidno dejstvo. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka.0.15% 0. 300 ml.05% . breskva i šljiva Paradajz Dani 28 3 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.

Specifični mehanizam delovanja ciromazina obezbeđuje visoku efikasnost u suzbijanju populacija štetočina rezistentnih na klasične insekticide. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 159 insekticidi *Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi . NAPOMENA: Preparat se može primeniti više puta na istom lokalitetu u razmacima od najmanje 14 dana. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Stajnjak se može rasturiti 21 dan nakon tretmana preparatom. stajska muva (Stamoxis calcitrans) Vreme primene primenjuje se zalivanjem površine stajnjaka u vreme masovnog piljenja larvi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa adulticidima (Bariccade). Tretirane larve se ne presvlače u potpunosti pri čemu nastaju povrede i prekida se ciklus razvoja do adulta. Deluje kontaktno i digestivno narušavajući metabolizam nukleinskih kiselina i izazivajući poremećaje u sklerotizaciji kutikule. Prvi larveni stupanj je osetljiviji na ciromazin u odnosu na drugi i treći. a sadnja na tim površinama se može izvršiti 4 nedelje nakon rasturanja stajnjaka. kako bi se obezbedila efikasnost za sve razvojne stadijume štetočina. Efekti primene su vidljivi 2-3 nedelje posle prvog tretmana. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene 0.Hektor® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid specifičnog mehanizma delovanja za suzbijanje larvi muva AKTIVNA MATERIJA: Ciromazin (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Ciromazin je regulator rasta insekata iz grupe triazinskih derivata.1 % Objekat primene Larvicidni tretman stajnjaka* Štetna vrsta domaća muva (Musca domestica).

Treba izbegavati mešanje sa preparatima alkalne reakcije kao i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola. crna kruškina vaš (Anuraphis farfarae). zelena jabukina vaš (Aphis pomi). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka.5 l/ha Količina/ koncentracija primene 0. 10 l .75 – 1 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom pesticida.oleracea) repičin sjajnik (Meligethes aenus) 1.1% Vreme primene pre početka ubušivanja gusenica u plodove na početku formiranja prvih kolonija na početku pojave imaga u toku masovnog piljenja gusenica. 1 l. doprinose visokoj efikasnosti u suzbijanju širokog spektra štetnih insekata u različitim razvojnim stadijumima.5 – 2 l/ha 1 – 1. 100 ml. 300 ml. kada su prisutni najmlađi larveni stupnjevi na početku pojave imaga Uljana repica 0.Konzul® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (500 g/l preparata) + cipermetrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kontaktno. šećerna repa Uljana repica Dani 28 56 GRUPA OTROVA: III 160 PAKOVANJE: 25 ml. 5 l. kruška. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella). cipermetrina kao modulatora natrijumovih kanala nervnih vlakana i hlorpirifosa kao inhibitora aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. u uslovima visoke temperature i vlažnosti. pepeljasta vaš (Dysaphys plantaginea) Šećerna repa repina pipa (Bothynoderes punctiventris). na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta. inhalaciono i digestivno delovanje na insekte i sinergistički odnos dve aktivne materije obezbeđuje izuzetnu delotvornost preparata. odnosno. U toku jedne godine . 50 ml. lisne sovice (Mamestra brassice i M. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija.075 – 0.

SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kupus Štetna vrsta Sovice (Noctuidae – Mamestra sp.03% (2-3 ml u 10l vode) *registracija u toku MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja. šećerna repa Malina Dani 14 28 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 25 ml. 300 ml. NAPOMENA: U toku jedne godine.2 l/ha Vreme primene Tretirati od faze rasada do zavijanja glavica.0. 1 L i 5L 161 insekticidi U vreme pojave prvih listova i pred cvetanje dok su cvetovi jos zatvoreni . kada se nađe u proseku jedna gusenica po biljci ili jedan leptir U vreme pojave larvi 4 stupnja *Šećerna repa *Malina Sovice (Noctuidae – Mamestra sp. 100 ml.) Količina/ koncentracija primene 0. 50 ml.2l/ha (2ml на 100m2) 0. najviše se može primeniti dva puta.Kozak® koncetrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Lambda .02.cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. na istom terenu.cihalotrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus.) Malinina buba (Byturus tomentosus) Cvetojed (Anthonomus rubi) 0. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.

bunari) i kanalizacione mreže. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta Sivi grozdov smotavac (Lobesia botranai) gubar (Lymantria dispar) Količina/ koncentracija primene 0. Jaja se moraju direktno isprskati. U toku jedne godine . Kontaktno deluje na sve razvojne faze štetočina.5-1 ml/100m2) Vreme primene Pre početka ubušivanja gusenice u bobice Kada je lisna masa veća od 70%a gusenica gubara u fazi I-III stupnja U vreme kada preovlađuje larve I-III stupnja Listopadne šumske sastojine Krompir krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) Krastavac(u zaštićenom prostoru) trips (Frankliniella occidentalis) 300-400 ml/ha (3-4 ml/100m2) Odmah nakon pojave pokretnih formi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije. Preparat je otrovan za vodene organizme. jezera. povrtarstvu i šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Spinosad (240 g/l preparata) DELOVANJE: Spinosad je mešavina spinosina A i spinosina D.01% (0. preparat se ne sme koristiti u vreme cvetanja zasada i useva.8-1 ml u 10 l vode) 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Krompir. 100 ml.1 l/ha Laser 240SC + 1. Spinosad deluje preko nikotinskih receptora acetilholina. pa treba sprečiti njegovo dospevanje u vode (vodotoci. vinova loza Dani 3 14 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 50ml. 162 .4 l vode 50-100 ml/ha (0. dok je za larve i odrasle forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom. izvorišta voda. NAPOMENA: Zbog opasnosti od trovanja pčela. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta. Spinosad deluje kontaktno i digestivno.5 l/ha belog ulja+1.Laser 240 SC® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu.008-0.

1 l 163 insekticidi .1 l vode/ha Vreme primene Kada lisna masa sastojine veća od 70% a gusenice gubara u L1 i L3 razvojnom stupnju PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Upotreba mikronerima sa 3 l/ha radnog rastvora pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi). na istom terenu. tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana. bunara i izvorišta voda. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona. Brzina vetra 2 m/s i rubne zone (200-500) se tretiraju sa zemlje.5 l/ha belog ulja + 1. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina. jezera. 300m od voda (vodotokova. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Listopadna šuma Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Listopadnim šumskim sastojinama Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) Količina primene 0. NAPOMENA: U toku jedne godine. Larve prestaju sa ishranom.4 l/ha Mimic 2-F + 1. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja.Mimic 2-F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Selektivni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. može se primeniti najviše dva puta. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja.

SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0.Nadzor® koncetrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za primenu u oblasti javnog zdravstva . NAPOMENA: Za tretiranje travnih površina utrošak vode je 300l/ha. 1 l i 5 l 164 . na istom terenu. 50 ml. najviše se može primeniti dva puta. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml.cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. Za tretiranja prostorija i podova utrošak vode je 25-50 ml/m2. 100 ml. U toku jedne godine. 300 ml. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.travnjaci i u komunalnoj higijeni AKTIVNA MATERIJA: Lambda .cihalotrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda .4% PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.2%-0.06% Gajena biljka Travnjaci Krpelji (Ixodidae) Bubašvabe (Blattodea) Štetna vrsta Vreme primene Za suzbijanje krpelja na travnim površinama tretirati u toku vegetacije po potrebi U komunalnoj higijeni tretiranje po potrebi Komunalna higijena 0.

kukuruz. preparat se može najviše primeniti dva puta za repinu pipu. 5 l 165 insekticidi . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene. šećernoj repi) Štetna vrsta tripsi (Thripidae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlieata) žičnjaci. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim ili digestivnim putem. a jednom za ostale namene.Posse 25 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i tretiranje zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Karbosulfan (250 g/l preparata) DELOVANJE: Karbosulfan je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. suncokretu. suncokret šečerna repa Dani 28 Obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: II PAKOVANJE: 1 l. Kroz biljku se kreće akropetalno. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Duvan (rasad u lejama) Šećerna repa Krompir Kao zemljišni insekticid (u kukuruzu. U toku jedne godine. ksilemskim sprovodnim sudovima.5-2 l/ha 3-4 l/ha Vreme i način primene zalivanjem rasada folijarnom primenom pri masovnom piljenju larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u usevima povrća i krmnog bilja. Gajena biljka Krompir Duvan. sa intervalom između dva tretiranja od 14 dana. larve skočibuba (Elateridae) Količina primene 4-6 l/ha 2-3 l/ha 1.

insekti prestaju da se hrane i uginjavaju. buvača i lisnih vašiju.Pozitron® FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid za zaštitu semena kukuruza i šećerne repe AKTIVNA MATERIJA: Imidakloprid (600 g/l preparata) DELOVANJE: Imidakloprid je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem iz grupe neonikotinoida.) Količina primene 600 – 800 ml na 100 kg semena Vreme primene seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena Šećerna repa žičnjaci. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Dani obezbeđena vremenom primene obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. riba i toplokrvnih životinja. Agonist je acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Njegovo sistemično svojstvo omogućava zaštitu u prvim fazama razvoja biljaka. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Štetna vrsta žičnjaci. ukoliko se imidakloprid koristi u zaštiti semena. U cilju smanjenja rizika od rezistentnosti ne preporučuje se u toku vegetacije folijarna primena preparata iz grupe neonikotinoida. imaga sive kukuruzne pipe. Kao posledica blokade prenosa nervnih impulsa. Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. larve skočibuba (Agriotes spp. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Sloj insekticida na tretiranom semenu ostvaruje zaštitu od štetnih insekata kontaktnim putem. larve skočibuba (Agriotes spp.) 75 – 150 ml po setvenoj jedinici MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena. 5 l 166 . 300 ml. U prvim fenofazama porasta obezbeđuje zaštitu od kukuruzne zlatice. 1 l.

odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove. paradajz * registracija u toku NAPOMENA: U toku jedne godine. najviše se može primeniti jednom. istovremeno sa setvom. A.Radar versus G® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (75 g/kg preparata) DELOVANJE: Organo-fosforni insekticid. A. 1 kg 167 insekticidi . Deluje kontaktno. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir.žičnjaka (Agriotes ustulatus. sputator) Količina/ koncentracija primene 15-20 kg/ha (150-500 g/100m2) 15-50 kg/ha (150-500 g /100m2) 15-20 kg/ha (150-200 g/100m2) Vreme primene Tretiranjem cele površine ili u redove.žičnjaka (Agriotes ustulatus. A. paprika. na istom terenu.žičnjaka (Agriotes ustulatus. sputator) Skočibube . istovremeno sa setvom. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta Skočibube . sputator) Skočibube . digestivno i respiratorno. paprika i paradajz Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g. hlorpirifos je inhibitor aktivnosti acetoholinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. šećerna repa kupusnjače.odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove istovremeno sa setvom.odnosno sadnjom Krompira *Kupusnjače.

5 l 168 . 300 ml.4 l/ha Rebus + 1 l/ha Nu-film17 Vreme primene tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira u feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem pri prvom piljenju gusenica lisnih sovica Kupus lisne sovice ((Mamestra brassicae. Na ovaj način larve prestaju sa ishranom. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja.Rebus® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi.0. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kupus Jabuka Dani 3 14 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.1 % Rebus ili 0.6 l/ha Rebus ili 0. 100 ml. na istom terenu. U toku jedne godine.1 % Nu-film17 0. tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) Količina/ koncentracija primene 0. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.07 % Rebus + 0. najviše se može primeniti dva puta.0. Pri većim infestacijama štetočina preporučuje se kombinacija sa preparatom Nu-film 17. Mamestra oleracea) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije.4 .07 . 1 l.

Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaje u protoku nervnih impulsa i paralizu.02-0.02% 0.02-0.15 l/ha 0. lozine grinje (Calepitrimerus vitis) 0. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida.Talstar 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.05% 0.05% 0.02% 0.3 l/ha 0.05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisni mineri (Lyonetidae) običan paučinar (Tetranychus urticae). a pre ubušavanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) 0. larve skočibuba (Elateridae) 169 insekticidi . crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maks.05% 0.03% 0.04-0.02-0.2-0.02-0.1-0.05% 0. bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost.075 l/ha 0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0.5 l/ha Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae) žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) žičnjaci.05% Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).05% 0. žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella).02-0.3-0. leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću u vreme leta leptira i početka pilenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazova-nja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja larvi na početku piljenja.

kruška.1 l/ha 0. paradajz.15 l/ha 0. pasulj Duvan. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac.02-0. ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm). vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.2 l/ha 0.3 l/ha 0. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene. lisnih vašiju.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja. žitne pijavice.2-0.2-0. pasulj.05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir. 100ml. kupusnjače Jabuka.15 l/ha 0. bele leptiraste vaši.1-0. NAPOMENA: U toku jedne godine. šećerna repa (lišće za silažu).1 l/ha 0. običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0.3-0.5 l/ha 0.075 l/ha 0. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri) repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac. žičnjaka. najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca. rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis) crna repina vaš(Aphis fabae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) žičnjaci. 1 l 170 . lisnih sovica. na istom terenu.

2 . najviše se može primeniti dva puta. kupus. lucerka Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 2. Duvan Lucerka Grašak *Kruška *Breskva * registracija u toku Štetna vrsta krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) kupusna vaš (Brevicoryne brassicae) zelena lisna vaš (Aphis pomi) biljne vaši (Aphididae) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) graškov žižak (Bruchus pisorum) Kruškina buva (Psylla pyri) Zelena lisna vaš breskve (Myzus persicae) Količina/ koncentracija primene 0.0.4 kg/ha 0. Treba izbegavati mešanje sa materijama izrazito bazne reakcije. grašak.5 g. Sa stanovišta neposredne primene.05 % 0.02 .4 kg/ha 0. paprika.25 kg/ha 0.0.25 kg/ha 0. što u krajnjem ishodu dovodi do uginuća tretiranih insekata. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Krompir Kupus Jabuka Paprika. NAPOMENA: U toku jedne godine. duvan Jabuka.25 .025 % Vreme primene pri pojavi larvi drugog i trećeg stupnja u vreme razvoja kolonija vaši tokom vegetacije pri formiranju kolonija vašiju tretiranjem kada lucerka dostigne visinu 8-10 cm tretiranjem u precvetavanju u vreme pojave larvi u vreme razvoja kolonija vaši MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Dobro se meša sa većinom pesticida (neutralne i slabo kisele reakcije).0.25 kg/ha 0. na istom terenu. vrlo povoljne fizičko-hemijske osobine ovog molekula utiču na njegovo izrazito usvajanje i pokretljivost u biljci. 250 g 171 insekticidi u vreme razvoja kolonija vaši .Tonus® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu. voćarstvu i duvanu AKTIVNA MATERIJA: Acetamiprid (200 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali neurotoksični insekticidi iz hemijske grupe neonikotinoida i acetamiprid. breskva.0.0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. Vezujući se za receptorna mesta za acetilholin ova supstanca prouzrokuje prekid procesa prenošenja nervnih impulsa. kruška.02 .25 . a na biohemijskom nivou deluje kao agonist neurotransmitera acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.025 % 0.

.

RODENTICIDI .

.

prehrambenim i krmnim proizvodima. 2 kg. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. Ne sme doći u dodir sa decom. 25kg 175 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. na taj način što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari.) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja postavljaju se u količini 5-10 g po aktivnoj rupi. Fosfin je respiracioni otrov. poljski miš (Apodemus agrarius) i voluharica (Microtus spp. najmanje 14 dana posle primene.Cinkfosfid Mamak® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (20 g/kg preparata). Vrlo je toksičan za sisare. . spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. posebno za pacove. DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene i u njih treba staviti mamke. Po završetku akcije suzbijanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene kućni miš (Mus musculus). poljske miševe i voluharice. Mamci se postavljaju u aktivne rupe kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne).

voluharica (Microtus spp. Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne).) i slepog kučeta (Spalax leucodon) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja spravljeni mamci se postavljaju u količini 4-8 g po aktivnoj rupi. poljskih miševa (Apodemus spp. Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. prehrambenim i krmnim proizvodima. Fosfin je respiracioni otrov. poljske miševe i voluharice. tako što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Cink-fosfid prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova. Vrlo je toksičan za sisare. opreme i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 20 kg 176 . najmanje 14 dana posle primene. Po završetku akcije suzbijanja. posebno za pacove. U njih treba staviti mamke. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene.). KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene Na polju Količina primene pacovi (Rattus spp.). koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja. Ne sme doći u dodir sa decom. Nakon postavljanja mamaka potrebno je zatrpati rupe zemljom.Cinkfosfid prah® prah za spravljanje mamaka ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za pripremu mamaka AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (840 g/kg preparata) DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti.

Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i vodena voluharica (Arvicola terestris) crni pacov (Rattus rattus) i sivi pacov (Rattus norvegicus) Vreme primene postavljanje mamaka u aktivne rupe. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara.05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. stavljanjem gomilica u blizini legla U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) kućni miš (Mus musculus) NAPOMENA: Preparat se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. prehrambenim i krmnim proizvodima. 100 g. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti.Galibrom AB® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za direktnu primenu u skladištima i poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. u količini 10 g po aktivnoj rupi (posle čega se mamci zatrpavaju zemljom) postavljanjem mamaka. Ne sme doći u dodir sa decom. 5 kg. Po završetku akcije suzbijanja. stavljanjem na zaklonjena mesta 7-10 gomilica na površini 250-300 m2 postavljanje mamaka. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. . Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. u količini 100150 g po gomilici. 25 kg 177 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili u rano proleće. Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. u količini 20-25 g po gomilici.

Preparat se može koristiti samo u objektima. 25 kg 178 . Uginuće miševa nastupa posle 5 – 8 konzumiranja. a pacova posle jednog konzumiranja. Po završetku akcije suzbijanja. u količini 100150 g po aktivnoj rupi ili gomilici. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. Može se koristiti više puta u toku godine. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. na svakih 3-5 metara NAPOMENA: Jedna akcija suzbijanja traje 7–10 dana.Galibrom GB® mamak za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) Količina primene sivi pacov (Rattus norvegicus) kućni miš (Mus musculus) Vreme primene postavljanjem mamaka. u količini 20-30 g po aktivnoj rupi ili gomilici. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. gde nema pristupa domaćim životinjama i živini.05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. 5 kg. prehrambenim i krmnim proizvodima. u zavisnosti od infestacije štetnih glodara. na svakih 5-8 metara postavljanje mamaka. 100 g. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Ne sme doći u dodir sa decom. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti.

Galibrom prah može se koristiti i u prostorijama komunalne higijene. u proseku. ali se ne smeju postavljati golom rukom.Galibrom prah® koncentrat za mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za spravljanje mamka AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (1 ± 0.25 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. kao i mogućnosti ispoljavanja ukrštene rezistentnosti. stavljanjem na zaklonjena mesta. Radi sprečavanja pojave rezistentnosti na bromadiolon. u blizini legla i puteva kojim se kreću U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) sivi pacov (Rattus norvegicus) i crni pacov (Rattus rattus) kućni miš (Mus musculus) VREME PRIMENE: Po potrebi (pri pojavi štetnih glodara). Preparati se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. u količini 100-150 g po gomilici. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. u zavisnosti od brojnosti glodara. jer uginuće nastupa. opreme. posle 6 dana. rano u proleće i/ili kasno u jesen. 7-10 tacni na površini od 250-300 m2 spravljeni mamci se postavljaju. Mamke treba postavljati sve dok ih pacovi i miševi konzumiraju (4-6 dana). NAPOMENA: Galibrom prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. za kategoriju brojnosti od I do III. prehrambenim i krmnim proizvodima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i poljski miš (Apodemus agrarius) Vreme primene mamci se spravljaju u odnosu 1 kg preparata na 20 kg mekinja. Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili rano proleće. a 15-20 g mamaka po aktivnoj rupi za kategorije IV i kalamitet spravljeni mamci se postavljaju. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. u količini 10-15 g po aktivnoj rupi. Ne sme doći u dodir sa decom. u količini 20-25 g po gomilici. ovsenih pahuljica ili prekrupe od pšenice ili kukuruza spravljeni mamci se postavljaju. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Po završetku akcije suzbijanja. povremeno vršiti zamenu sa rodenticidima drugačijeg mehanizma delovanja. 5 kg 179 rodenticidi .

.

POMOĆNA SREDSTVA .

.

Kao samostalan ovaj proizvod se. Povećava stepen zadržavanja aktivne materije: Ovaj prirodni adheziv povećava inicijalnu količinu ostvarenog depozita pesticida u toku neposredne primene.3 l/ha Područje primene Višnja i trešnja Uljana repica Namena sprečavanje pucanja pokožice plodova sprečavanje osipanja semena prilikom žetve poboljšava efekte sredstava za zaštitu bilja kao okvašivač Vreme primene zavisno od vremenskih uslova – padavina. ovime se znatno umanjuje i usporava mogućnost raspadanja aktivne materije usled hidrolize. direktnim mešanjem u rezervoaru uređaja za tretiranje. smanjeni su gubici depozita usled navodnjavanja. delovanja padavina.5 l/ha 0. u fazi prelaska iz zelene u žutu boju (77-80 faza BBCH skale) u skladu sa preporukama u uputstvu za primenu U smeši sa pesticidima Primenjen u smeši sa sredstvima za zaštitu bilja NU-FILM 17® deluje na sledeće načine: 1. rose. Omogućuje ravnomerniju pokrovnost i bolje prodiranje kroz biljne delove obavijene voštanom prevlakom ili dlačicama. vetra i abrazije. Kao okvašivač: Nu-Film 17 smanjuje površinski napon tečnosti za tretiranje.0-1. Ovime se smanjuju gubici usled oticanja kapi sa tretiranih biljaka u toku prskanja. od jedne do dve nedelje pre berbe kada su ljuske uljane repice zatvorene. PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 1-2% 0. Istovremeno. postepene promene Nu-Filma 17 pod uticajem atmosferskih prilika omogućuju poželjnu redistribuciju pesticidne aktivne materije. 5. omogućujući time postepeno otpuštanje pesticida u ciljnu sredinu. kao i poboljšavanja koloracije plodova voća. Međutim. sprešavanje pucanja ljuske uljane repice prilikom žetve i sprečavanja pojave mrežavosti plodova jabuke. Stoga. a time i dugotrajniji efekat. zbog čega kapi posle prskanja bolje pokrivaju tretiranu površinu i bolje prianjaju za nju. Istovremeno. 183 .Nu .Film 17® koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Miller Chemical & Fertilizer Corporation Pomoćno sredstvo za poboljšavanje performansi pesticidnih tretmana AKTIVNA MATERIJA: Pinolein (960 g/l preparata) NU-FILM 17® se primenjuje u smeši sa pesticidnim preparatima. isušivanjem Nu-Filma 17 nastaje elastični omotač koji. ne postoji mogućnost spiranja depozita u toku ponovnog vlaženja tretiranih biljaka. održavanje turgora rasada posle rasađivanja. takoreći. 4. Sprečava naknadno kvašenja depozita: Nu-Film 17 se ne rastvara u vodi. takođe. 3. koristi za sprečavanje pucanja pokožice ploda višnje i trešnje. Ovaj elastični omotač postepeno i usporeno iščezava pod uticajem faktora sredine. Enkapsulira aktivnu materiju: Posle primene. 2.7 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l 1. enkapsulira čestice pesticida.

Deluje kao prirodni posrednik/nosač: Omekšavajući kutikulu biljke. Bržim sušenjem gornjih slojeva površine filma i održavanjem polutečnog stanja sloja filma između osušenog dela i površine biljke. obezbeđuje se penetracija primenjene supstance u biljku bez obzira na potencijalne spoljne efekte spiranja (iznenadne padavine). 1 l 184 . Primenjen u nižim dozama Nu-Film 17 štiti translokacione herbicide ili regulatore rasta biljaka dok se ne ostvari njihov prodor u biljno tkivo. Supstance po svojoj strukturi veoma slične pinoleinu postoje u svim biljkama. 8. Sprečava degradaciju ativnih materija pod uticajem ultravioletnog zračenja.6. Bacillus thuringiensis). 9. održavajući njihovu efektivnost znatno duži period vremena. 11. GRUPA OTROVA: Ne pripada otrovnim materijama. omogućuje lakši prodor aktivne materije u nju. Omogućuje očuvanje strukture bioloških preparata: Po sebi potpuno prirodan i u pogledu toksikologije bezopasan Nu-Film 17. Time se ostvaruje lakše dospevanje folijarno primenjenih hraniva i sitemičnih pesticida unutar biljnog tkiva. odbijajući sunčevo zračenje. Sprečava degradaciju pesticidnog depozita usled prekomernog zagrevanja. što samim tim proces apsorpcije čini olakšanim. 7. PAKOVANJE: 100 ml. 10. produžava životni vek bioloških agenasa koji se koriste u zaštiti bilja (npr. Delujući kao fiksativ ograničava stepen isparavanja vrlo isparljivih toksikanata.

trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. 5 l 185 . 1 l. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 ml. lucerke i kukuruza. Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene Soja Lucerka Kukuruz 0.Alteox® T prima koncentrovani rastvor ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Izodecil alkohol etoksilat (900 g/l preparata) PRIMENA: ALTEOX T PRIMA je dodatno sredstvo – okvašivač.1% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač. koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje.2% U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje 0.

Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje Soja 0. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. 1 l.5 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač. 5 l 186 . trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje.Alteox® wet koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Mineralno ulje (700 g/l preparata) i polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol (oko 300 g/l preparata. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje. u odnosu 1:1) PRIMENA: ALTEOX WET je dodatno sredstvo – okvašivač. koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost.

Mogućnost primene preparata .

.

Strna žita Galbenon Mural Monosan herbi Esteron Lancelot 450 WG Bonaca EC Starane 250 Tezis Antre Antre plus Fobos EC Karika Akord 060 FS Mankogal S Mankogal FS Sekvenca 030 FS u usevu semenske pšenice za tretiranje semena pre setve Dominator Glifol Cinkfosfid mamak Galibrom prah suzbijanje korova na strništima jesenje suzbijanje glodara Kukuruz Trophy EC Acetogal plus Galolin mono Talisman Plamen Avalon Moto Esteron Monosan herbi Rezon Tangenta SC Furadan 35 ST Pozitron 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena pre setve za tretiranje istovremeno sa setvom Dominator Glifol suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 189 .

Suncokret Trophy EC Acetogal plus Acetogal Galolin mono Rezon Globus EC Rafal 120 Kubik plus Gallant Super Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Furadan 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Soja Ritam Dancor 70 WG Galolin mono Trophy EC Acetogal plus Acetogal Rampa EC Globus EC Rafal 120 Gallant Super Okvir Galbenon Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 190 .

Šećerna repa Globus EC Gallant Super Rafal 120 Lontrel 100 Pikogal plus Kerb 50 WP Antre plus Dakoflo 720 Fobos EC Konzul Pozitron FS Furadan 35 ST Dominator Glifol za tretiranje semena pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Posse 25 EC Fobos EC Radar versus G za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Krompir Rafal 120 Dancor 70 WG Galbenon Fuzija Zanat Mankogal 80 Vokal Abastate + Nu-Film 17 Galition G 5 Radar versus G Warant Tonus Kardinal 191 .

Jabučasto voće Plavo ulje Cuprozin 35 WP Bakarni oksihlorid 50 Galmin+Cipkord 20 EC Konzul Fobos EC Akord Plus Akord Dakoflo 720 Metod WG Galofungin 500 SC Sekvenca Konzul Tonus Rebus Fenitrotion 50 EC Dimetogal Harpun Warant Mankogal 80 Abastate + Nu-Film 17 Cipkord 20 EC Fobos EC Glifol Galop Gallant super Starane 250 Casoron G Bonaca EC jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak Cuprozin 35 WP. Bakarni oksihlorid 50 Breskva Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Dakoflo 720 Galmin Dional 500 SC Akord Harpun Tonus Dimetogal Starane 250 Galop Bonaca EC Bakarni oksihlorid 50 Casoron G Glifol jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak 192 .

Višnja Bakarni oksihlorid 50 Kubik plus Kubik Dional 500 SC Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Fenitrotion 50 EC Nu-Film 17 Starane 250 Dominator Glifol Galop Bonaca EC Galibrom prah Cinkfosfid mamak Bakarni oksihlorid 50 jesenje plavo prskanje Šljiva Dional 500 SC Kubik plus Kubik Dinal 500 SC Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Galmin Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Harpun Tonus Glifol Galop Bakarni oksihlorid 50 Galibrom prah Cinkfosfid Mamak jesenje plavo prskanje 193 .

Vinova loza Dional 500 SC Mankogal 80 Akord WG Kardinal Vokal Fobos EC Elisa Fenitrotion 50 EC Cipkord 20 EC Pehar Bordovska čorba 100 SC Mankogal 80 Bakarni oksihlorid 50 Sekvenca Laser 240 SC Bonaca EC Casoron G Glifol Gallant Super Galop Galibrom prah Cinkfosfid mamak 194 .

15 cm visine) Pred vršidbu SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Galibrom prah Napomena: Kod svih biljnih vrsta koje imaju pojačanu voštanu prevlaku na listu preporučujemo upotrebu pomoćnog sredstva Nu Film 17 u koncetraciji od 0.15%. 195 . podgrizajuće sovice Fobos EC Konzul Fobos EC SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi sprečavanje rasipanja semena Trefgal + Rampa EC Lontrel 100 ili Pikogal Plus Globus Nu Film 17 Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10 .Zaštita uljane repice Vreme primene/ faza razvoja Suzbijanje štetočina u jesen Suzbijanje štetočina u proleće Namena Preparat SUZBIJANJE ŠTETOČINA repičina lisna osa repičin sjajnik repičina pipa i dr. zbog povećanog stepena prijanjanja. produžavanja delovanja i boljeg prodiranja pesticida u biljno tkivo.

Zaštita lucerke Vreme primene/ faza razvoja Mirovanje (pre kretanja vegetacije) Kretanje do pojave prve troliske Namena jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Okvir Galbenon larve lucerkine bube i lucerkine buba mare Posle prvog otkosa vilina kosica Etiol tečni ili Tonus Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Tokom cele godine suzbijanje glodara se vrši : .10 g po aktivnoj rupi 196 .5 g po aktivnoj rupi. Galibrom prah .

tripsi.Zaštita paradajza Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Zanat Galition G-5 ili Radar versus G propamokarb hidrohlorid Dimetogal Vokal *** Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Dancor 70 WG Rafal 120** Fuzija Dimetogal Abastate + Harpun Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Vokal*** Dional 500 SC Fobos EC Abastate + Elisa + Tonus Fuzija Dional 500 SC*** Fobos Abastate + Elisa + Harpun jednogodisnji travni i širokolisni korovi Pre sadnje podzemne štetočine (rovci) zemljišne bolesti i bolesti poleganja rasada vaši Rasađen rasad 6-8 listova plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi 1-2 nedelje po rasađivanju plamenjača i crna pegavost vaši. god biće proširena registracija Tretiranje pre nicanja gajene biljke. a na Glifol ili Dominator 4 . buvači grinje. siva i bela trulež tripsi.6 l/ha iznikle korove Galop 4 . mineri bela leptirasta vaš * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha *** u toku 2011.5 l/ha 197 . tripsi. vaši vaši bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost Zaštita između berbi vodeći računa o karenci siva trulež vaši grinje. mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci plamenjača . muve mineri.

buvači. lisne sovice uskolisni korovi buvač.stenice.Zaštita kupusa Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi Pre sadnje ukolisni i širokolisni korovi podzemne štetočine zemljišne bolesti bolesti poleganja rasada kupusar. lisne sovice jednogodišnji širokolisni korovi grinje.5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke. buvaci. plamenjača i crna pegavost plamenjača i crna pegavost Formiranje glavice bakterioze vaši+sovice Bakarni oksihlorid 50 Tonus + Rebus Fenitrotion 50 EC Bonaca EC Dimetogal Kozak Cipkord Dako o Preparat Trefgal Zanat Radar versus G ili Galition G-5 propamokarb hidrohlorid Fobos EC Rafal * Dimetogal Sadnja * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Galop 4 .10 dana po rasađivanju plamenjača i crna pegavost kupusar. tripsi Formiranje rozete lisne sovice kupusar. a na iznikle korove 198 . vaši 8 .6 l/ha 4 . buvači.stenice. stenice.

moljac i grinje sušenje izdanaka. didimela. malinina buba mušica.Zaštita maline Vreme primene/ faza razvoja Bubrenje pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) Namena bolesti sušenja izdanaka štitaste vaši i zimska jaja lisnih vašiju sušenje izdanaka. pegavost lista siva trulež grinje.20 cm (uskolisni i širokolisni) Starane 250 ili Bonaca 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 199 . pre kretanja vegetacije Galop 2 . grinje sušenje izdanaka. Suzbijanje korova: Casoron G 4 kg/10 ari aktivne površine. didimela. korovi porasta 15 .5 l/ha. cvetojed siva trulež sušenje izdanaka. antraknoza.20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol 4 . mušica. didimela. didimela. korovi porasta 15 . god biće proširena registracija ** nema opasnosti za pčele i druge oprašivače. antraknoza Neposredno pred cvetanje 14 dana pred berbu Odmah posle berbe i uklanjanja izdanaka Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) * u toku 2011. malinina buba mušica. Tretiranje obaviti u vecernjim satima. didimela.3 l/ha. antraknoza muva galica. pegavost lista Preparat Cuprozin 35 WP + mineralno ulje ili Plavo ulje* Cuprozin 35 WP + Kozak* Pehar* + Dimetogal + Abastate + NU Film 17 Akord WG* + Pehar* + Kozak** Dional 500 SC Akord WG* Abastate + NU Film 17 Cuprozin 35 WP Početak listanja Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova biljne vaši grinje. cvetojed sušenje izdanaka.

7. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG ŠUMADIJSKI. 6. 4. 11. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA . I SEVERNO BANATSKI OKRUG JUŽNO BAČKI OKRUG SREDNJI BANATSKI OKRUG JUŽNI BANATSKI OKRUG SREMSKI OKRUG GRAD BEOGRAD. ZAPADNO SEVERNO BAČKI 2. 9. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG DEO POMORAVSKOG. 10. PČINJSKI. 12. 3. JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG DEO TOPLIČKOG. MORAVIČKI.1. 5. 8. PIROTSKI. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG BRANIČEVSKI. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG NIŠKI.

141 F Fenitrotion Fenitrotion 50 EC. 69 Fluazinam Kardinal. 87 G Glifosat-IPA so Dominator. 15 Starane – 250. 127 Sekvenca 030 FS. 179 Buprofezin Elisa. 126 D Difenokonazol Sekvenca. 81 Amino-piralid-kalijum so + florasulam Lancelot 450 WG. 177 Galibrom GB. 60 Dimetoat Dimetogal. 52 Cimoksanil + mankozeb Vokal. 159 A Abamektin Abastate. 97 Cuprozin 35 WP. 135 Cipkord 20 EC. 169 Bromadiolon Galibrom AB. 133 Acetamiprid Tonus. 129 Cimoksanil + propineb Vokal P. 104 C Cink-fosfid Cinkfosfid Mamak. 70 Fosetil aluminijum + mankozeb Adut. 25 Esteron extra 27 Monosan Herbi. 100 Bentazon Galbenon. 39 H Haloksifop – P-metil Gallant Super. 171 Acetohlor Acetogal. 29 Bentazon + dikamba Avalon. 13 Bifentrin Fobos EC. 31 Hlorotalonil Dakoflo. 160 Ciromazin Hektor. 18 Dikamba Plamen.4 –D Esteron. 9 Acetohlor+dihlormid Acetogal plus. 128 Dihlobenil Casoron – G. 178 Galibrom prah. 50 Moto. 125 Azoksistrobin + hlorotalonil Promesa Plus. 101 Bakar oksihlorid + mineralno ulje Plavo ulje. 138 B Bakar – oksihlorid Bakarni oksihlorid – 50. 148 Fenitrotion + malation Galition G5. 155 Fenoksaprop-p-etil Sedef. 124 Bakar (II) sulfat pentahidrat i kalcijum hidroksid Bordovska čorba -100 SC. 175 Cinkfosfid Prah. 150 Talstar 10 EC. 111 Fluroksipir Bonaca EC. 11 Trophy-EC. 176 . 21 Glifol.raspored preparata na osnovu aktivnih materija 2. 136 Cipermetrin + hlorpirifos Konzul. 46 Azoksistrobin Promesa. 102 Dakoflo 720. 130 Cipermetrin Barricade EC 20.

183 Pirimetanil Pehar. 153 Karbosulfan Posse 25 EC. 48 Pikogal plus. 185 K Kaptan Metod WG. 114 Izodecil alkohol etoksilat Alteox T prima. 35 Pendimetalin Zanat. 143 Etiol specijal. 99 Propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil Fuzija.raspored preparata na osnovu aktivnih materija Hlorpirifos Radar versus G. 145 Etiol ULV. 123 Piriproksifen Harpun. 122 Pirimetanil + hlorotalonil Pehar plus. 63 Klopiralid Lontrel 100. 19 Metsulfuron-metil Tezis. 158 Propamokarb hidrohlorid Balb. 121 L Lambda . 36 Rampa EC. 83 Pinolein Nu-Film 17. 118 Metribuzin Dancor 70 WG. 165 Kletodim Rafal 120. 115 Mankogal – FS. 147 Mankozeb Mankogal – 80. 33 . 166 Iprodion Dional 500 SC. 152 Furadan 350 F. 167 M Malation Etiol prah 5. 58 Kvizalofop – P . 113 Iprodion + tiofanat-metil Kubik plus. 62 Klomazon Gamit 4 – EC. 117 Mankogal – S. 109 Karbofuran Furadan 35 ST. 73 P Parakvat Galop. 161 Nadzor.cihalotrin Kozak. 156 Mineralno ulje + polioksi sorbitol oleat + polioksi tridecil alkohol Alteox wet. 186 I Imazetapir Ritam. 105 Iprodion + karbendazim Kubik. 112 Propineb Nijansa WG. 164 Linuron Galolin mono. 119 Karbendazim Galofungin 500 SC. 142 Etiol prah parfimisani.etil Globus EC. 108 Propikonazol + hlorotalonil Karika. 144 Etiol tečni. 67 Imidakloprid Pozitron FS. 43 N Nikosulfuron Talisman. 77 Mineralno (parafinsko) ulje Galmin.

Propineb + pirimetanil Nijansa Plus. 38 Z Zeta cipermetrin Fury 10 EC. 88 Akord 060-OD. 163 Rebus. 154 Zoksamid + mankozeb Electis 75 WG. 75 T Tebufenozid Mimic 2-F FS. 90 Akord 025-FS.metil Okvir. 56 Tiofanat-metil Galofungin T. 65 Tifensulfuron . 96 Terbutilazin Rezon. 94 Tebukonazol + karbendazim Antre. 110 Tribenuron-metil Mural. 107 . 168 Tebukonazol Akord. 162 Sulkotrion Tangenta. 54 Trifluralin Trefgal. 91 Akord 060-FS. 45 S Spinosad Laser 240 SC. 120 Propizamid Kerb – 50 WP. 92 Akord WG. 95 Tebukonazol + mankozeb Akord plus. 79 Triklopir trietilamino so Garlon 3-A. 93 Tebukonazol + tiofanat-metil Antre plus.

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

063/ 457 308 e-mail: duskovv@yahoo.ing.rs 7.rs 4. Zoran Kocić mob. mob.ing. tel/fax: 021/ 454 528.com 6.joksim@yahoo.ing. ing. NIŠKI.ing. Srđan Arsić.rs Produkt menadžer za herbicide: Mr Piljo Dakić. 063/ 850 0020. Marko Jojić mob. 063/ 457 885 e-mail: paki7@ptt.com Saradnici u sektoru prodaje i primene: Samostalni stručni saradnik Mr Predrag Milovanović. tofarmacija. e-mail: janicic@ tofarmacija. mob. tisma@ tofarmacija. tel: 011/ 3072 372. Goran Puhar mob.com 5. 063/ 457 703 e-mail: gpuhar@sezampro. fax: 011/ 3072 370 Direktor sektora prodaje i primene: Milan Janičić.com 9. Stanoje Branković mob. mipredrag@sezmpro. DEO POMORAVSKOG.ing. ing. Veljko Joksimović mob. MORAVIČKI. mob: 063 457 710 e-mail: cropchem@eunet.rs 8. 063/ 10 61 299 e-mail: belenzadad@eunet.ing. PČINJSKI.com 2. BRANIČEVSKI. Luka Matić.net Prodaja i primena: 11080 Zemun. Sreten Rilak mob. Radomir Đekić.com 12. 063/ 1015 718 e-mail: prodaja@ tofarmacija.REGIONALNI MENADŽERI 1. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG Sedište: Kladovo dipl. Tamara Popović mob.rs Marketing: Rukovodilac odeljenja agrotehnologije: dipl. MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Užice dipl. SREDNJI BANATSKI OKRUG Sedište: Aleksandrovo-Zrenjanin dipl. e-mail: milojicap@eunet. Darko Muminović mob.rs . tel: 011 3072 327 mob: 063 8496 249 e-mail: dakic@ tofarmacija. DEO TOPLIČKOG. GRAD BEOGRAD.ing.zb@gmail. Batajnički drum bb. JUŽNI BANATSKI OKRUG Sedište: Pančevo dipl. trbojevicmilan@neobee. ZAPADNO SEVERNO BAČKI I SEVERNO BANATSKI OKRUG Sedište: Bačka Topola dipl. 011/ 3072 329. 063/ 457 819. 063/ 457 752. 063/ 85 00 060 e-mail: stanojebrankovic18@gmail. 063/ 457 984 radedjekic@nadlanu. SREMSKI OKRUG Sedište: Zemun dipl. ŠUMADIJSKI.rs www.ing. Duško Vitković mob. PIROTSKI. JUŽNO BAČKI OKRUG Sedište: Novi Sad dipl. Dušan Belenzada mob.rs Samostalni stručni saradnik dipl. Milan Trbojević. 063/ 457 891 e-mail: rile. apoteke u Južno Bačkom okrugu dipl. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA Sedište: Ćuprija dipl. Ljubiša Pakalović mob.ing. JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG Sedište: Leskovac dipl.com Stručni saradnik za polj. 063/ 457 353 e-mail: poptamara@yahoo. mob: 063/ 457 351. . tel: 011 3072 366 mob: 063 106 18 86 e-mail: matic@ tofarmacija. 063/ 107 1655 e-mail: muminovic@ tofarmacija.ing. 063/ 457 884 e-mail: v. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG Sedište: Aleksandrovac dipl.rs Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: Milojica Pešić tel. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl.ing.ing.ing. Lidija Mitić mob.com 11. tel: 011/ 3072 322.rs 3.rs 10. 063/ 250 823 e-mail: jojicmarko@yahoo. 063/ 457 956 e-mail: lidijam69@gmail.rs Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: Brankica Trifunović-Tišma.ing.rs Produkt menadžer: dipl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->