Katalog preparata za zaštitu bilja 2011

Napomena: Pregled preparata za zaštitu bilja iz proizvodnog programa Galenika Fitofarmacije a.d. napravljen je u propagandne i komercijalne svrhe, sa namerom da svi podaci u njemu budu tačno navedeni. Ipak ne možemo biti odgovorni za netačnosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu, a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naših proizvoda. Stoga, je obavezno da se prilikom upotrebe i čuvanja naših preparata, pridržavate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz proizvod.

250 Talisman Tangenta SC Tezis Trefgal Trophy .50 WP Lancelot 450 WG Lontrel 100 Monosan herbi Moto Mural Okvir Pikogal Plus Plamen Rafal 120 Rampa EC Rezon Ritam Sedef NOVO! Starane .sadržaj Acetogal Acetogal plus Avalon Bonaca EC Casoron .G Dancor 70 WG Dominator Esteron Esteron extra 600 EC Galbenon Gallant Super Galolin mono Galop Gamit 4 .EC Zanat Herbicidi 9 11 13 15 18 19 21 25 27 29 31 33 35 36 38 39 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 63 65 67 69 70 73 75 77 79 81 83 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Fungicidi Adut Akord Akord 060-OD Akord 025-FS Akord 060-FS Akord plus Akord WG Antre Antre plus Bakarni oksihlorid – 50 Balb Bordovska čorba Cuprozin 35 WP Dakoflo Dakoflo 720 Dional 500 SC Electis 75 WG Fuzija Galofungin 500 SC Galofungin T Kardinal Karika Kubik Kubik Plus Mankogal – 80 Mankogal – FS Mankogal – S Metod WG NOVO! Nijansa plus NOVO! Nijansa WG NOVO! Pehar Pehar plus Plavo ulje Promesa NOVO! Promesa plus NOVO! Sekvenca NOVO! Sekvenca 030 FS NOVO! Vokal Vokal P NOVO! .EC Garlon 3-A Glifol Globus EC Kerb .

soja Šećerna repa.Insekticidi Abastate Barricade EC 20 Cipkord 20 EC Dimetogal Elisa Etiol prah 5 Etiol prah parfimisani Etiol specijal Etiol tečni Etiol ULV Fenitrotion 50 EC Fobos EC Furadan 35 ST Furadan 350 F Fury 10 EC Galition G5 Galmin Harpun Hektor Konzul Kozak Laser 240 SC Mimic 2-F FS Nadzor Posse 25 EC Pozitron FS Radar versus G Rebus Talstar 10 EC Tonus 133 135 136 138 141 142 143 144 145 147 148 151 152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 Rodenticidi Cinkfosfid Mamak Cinkfosfid Prah Galibrom AB Galibrom GB Galibrom Prah 175 176 177 178 179 Pomoćna sredstva Nu . breskva Trešnja. kukuruz Suncokret. višnja i šljiva Vinova loza Uljana repica Lucerka Paradajz Kupus Malina Karta regiona i regionalnih predstavništava 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 .Film 17 Alteox T prima Alteox wet 183 185 186 Mogućnost primene preparata Strna žita. krompir Jabučasto voće.

HERBICIDI .

.

a sekundarno korenom biljaka koje niču. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 9 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. retroflexus Ambrosia artemisiifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. suncokretu.8 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. Usvaja se primarno izdankom.Acetogal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (900 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz. soja i krompir Količina primene 1. koji spada u hemijsku grupu acetanilida i suzbija korove u vreme klijanja i nicanja. a pre nicanja useva i korova ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. U biljci se kreće naviše i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. suncokret. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. soji i krompiru .2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje.

kao i na kraškim terenima. suncokret. Pri jakoj i dugoj suši preparat inkorporirati na dubinu 2-3 cm. U toku jedne godine.Acetogal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. na istom terenu. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. može se primeniti najviše jednom. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa). soja i krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 10 .

PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz. soja i krompir Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu. retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. suncokret. a sekundarno korenom biljaka koje niču. suncokretu. soji i krompiru .Acetogal plus® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene koristi se za tretiranje zemljišta posle setve. Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. a pre nicanja useva i korovskih vrsta ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 11 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. Usvaja se primarno izdankom. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja.

Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm. ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. U toku jedne godine. na istom terenu. krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 12 . suncokret. soja. može se primeniti najviše jednom.Acetogal plus® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi flurohloridona i sulkotriona (Tangenta). NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti.

Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija. ozimoj i jaroj pšenici i ječmu .4 lista. Usvaja se i preko lisne mase i preko korena. Consolida regalis Fumaria officinalis Lamium purpureum Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Xanthium strumarium Primenjen u količini od 2 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Štir obični Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik obični Pomoćnica obična Poponac obični Amaranthus retroflexus Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum persicaria Solanum nigrum Convolvulus arvensis 13 herbicidi Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. Kontaktno delovanje bentazona prouzrokuje spaljivanje lišća. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Pšenica (ozima i jara) i ječam Količina primene 2 l/ha 1 l/ha Vreme primene tretirati usev kada ima razvijena 3 .4 lista tretirati usev u fazi od 3 lista pa do kraja bokorenja SPEKTAR DELOVANJA: Primenjen u količini od 1 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Ambrozija pelenasta Loboda obična Vijušac njivski Pepeljuge Žavornjak obični Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp. bentazona kao inhibitora elektrona u procesu fotosinteze i dikambe koja remeti proces deobe ćelija u meristemskim tkivima. a kada su korovi u fazi 2 .Avalon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) DELOVANJE: Preparat se sastoji od dve aktivne materije sa različitim načinima delovanja. a translokaciono delovanje dikambe izaziva zaustavljanje rasta biljke. osiguravaju visoku efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova.

U toku jedne godine.). NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. kukuruzu sa podusevom (pasulj. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Pšenica (ozima i jara) i ječam Dani određen vremenom primene određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 14 . Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.Avalon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatom na bazi nikosulfurona (Talisman®). U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva mogu se sejati strna žita. bundeva i dr. Poželjno je da šest sati nakon primene ne padne kiša. može se primeniti najviše jednom. na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C. soja i lucerka.

Bonaca EC® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (360 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja. PRIMENA:
Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0,6 – 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 – 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara(faze 13 – 39 BBCH – skale )

Strna žita (jara)

0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti

tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara ( faze 13 – 39 BBCH – skale ) tretiranjem cele površine kada kada kukuruz ima 3-6 listova ( faze 3 – 16 BBCH – skale ) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 listova, a kada su korovi u fazi 2-5 listova

Kukuruz

0,8 l/ha

Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk

1 – 1,5 l/ha 1,5 – 2 l/ha 0,8 - 1,2 l/ha

SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična

Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media

15

herbicidi

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku

Bonaca EC®
Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare

Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense

Višegodišnji širokolisni korovi (pored predhodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus

Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica

Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0,4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova
16

Abutilon theophrasti

Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Bonaca EC se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2,4 D (Monosan herbi) , tribenuron – metila (Mural), metsulfuron – metila ( Tezis), MCPP, cinidon - etila, florasulama (Lancelot 450 WG). NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke, pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Pšenica, ječam, voće, vinova loza, luk Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

17

herbicidi

Casoron®- G granule za direktnu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Chemtura

Selektivni herbicid za suzbijanje korova u voćnjacima, vinogradima, ukrasnom šiblju i totalni herbicid na nepoljoprivrednim površinama
AKTIVNA MATERIJA: Dihlobenil (67,5 g/kg preparata) DELOVANJE: Dihlobenil je selektivni i totalni herbicid iz grupe hlorovanih benzonitrila. Primenjen na zemljište deluje najefikasnije u fazi klijanja i nicanja biljaka. Kreće se u biljci i inhibira sintezu ćeliskog zida. Sprečava deobu u meristemima i klijanje semena, a oštećuje i rizome. PRIMENA:
Gajena biljka Zasadi jabuke, kruške, breskve i vinove loze (stariji od 4 godine) Količina primene 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih vrsta korova i na slabo hum. zemljištima 120 kg/ha, za suzbijanje otpornijih vrsta korova i na humusnim zemljištima Zasadi ribizle, maline i ukrasnog šiblja (Symphoricarpus i dr.), stariji od 2 godine Nepoljoprivredne površine bez korisnog drveća (kao totalni herbicid), sa kojih se ne sakupljaju pitke vode 60 - 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih i otpornijih vrsta korova 250 kg/ha Vreme primene

tretiranje vlažnog zemljišta bez korova, rano u proleće pre kretanja vegetacije ili u početnoj fazi klijanja i nicanja korova

SPEKTAR DELOVANJA: Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa), zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode, kao i u neposrenoj blizini zasada hmelja, plastenika i staklenika. U mladim zasadima, pri primeni veće količine preparata, može doći do pojave fitotoksičnosti u vidu prolazne pojave žutog prstena na rubu lista. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Jabučasto i koštičavo voće, vinova loza, malina, ribizla Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 g, 1 kg i 30 kg

18

PRIMENA: Gajena biljka Krompir Količina primene 0. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II.Dancor 70 WG® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije United Phosphorus AKTIVNA MATERIJA: Metribuzin (700 g/kg preparata) DELOVANJE: Metribuzin je selektivni. Inhibira proces fotosinteze. Usvaja se prvenstveno korenom. a pre nicanja useva tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja Vreme primene tretiranje zemljišta posle sadnje. soji i paradajzu . Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Ambrozija pelenasta Repica crna Tarčužak obični Pepeljuga obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisifolia Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album 19 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u krompiru. a pre nicanja useva tretiranjem zemljišta posle nicanja useva SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Echinochloa crus–galli Setaria spp.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Soja 0.5-3% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 1.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Paradajz (koji se rasađuje) 0.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% 0.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0. čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja. sistemični herbicid. ali i lišćem. U biljci se kreće naviše ksilemskim sprovodnim sudovima.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% tretiranje zemljišta posle setve.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0.

hybridum Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum aviculare Polygonum persicaria Portulaca oleracea Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa). 1 kg 20 .Dancor 70 WG® Pepeljuga srcolisna Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik ptičiji Dvornik obični Tušt obični Rotkva divlja Gorčušica poljska Ch. a naročito kupusnjače. krastavce i lubenice. Voran. U toku jedne godine. na istom terenu. salatu. može se primeniti najviše jednom. Na tretiranim površinama najmanje 4 meseca ne gajiti druge useve. paradajz Soja Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 g. a takođe i u usevu paradajza iz semena. repu. ni u usevima krompira sorti Jerla. SV 77/40 i SV 76/48. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. a za nove sorte krompira treba ispitati selektivnost. 500 g.

mladim listovima i meristemskom tkivu. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . Digitaria spp. šljive. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora 21 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. Bromus spp. Setaria spp. za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovski Konica obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. masline i vinove loze Količina primene 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova.Dominator® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Glifosat – IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. kajsije. kruške. višnje. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. sistemični herbicid. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. • 2 – 4 l/ha. Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha).

. Panicum spp. za sledeće vrste: Renika obična Tatula Vijuci. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. vlasulje Korovsko proso Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Cardaria draba Datura stramonium Festuca spp.5 – 5 l/ha. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha. Vicia spp. Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp 22 . Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp. tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria . Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp. Poa spp. Cirsium arvense Euphorbia spp. Lathyrus tuberosus Mentha spp.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. Polygonum spp. Plantago spp.Dominator® Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp.

tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Kupina Cynodon dactylon Rubus spp. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1. povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti.• 6 – 8 l/ha. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. može se primeniti dva puta. 23 herbicidi . tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm na strništima. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. u zasadima jabuke. za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. na istom terenu.5 – 2 l/ha.tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: . tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm. za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima. krompir. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha. soja. u zasadima jabuke. tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis . . ranijim fazama porasta korova. U toku jedne godine. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. u zasadima jabuke. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 . u zasadima jabuke. suncokret). za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima.200 l/ha). NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz.

vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. 5 l 24 .Dominator® KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Voće.

4-D-2 etilheksilestra (850 g/l preparata) DELOVANJE: 2.8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch.4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0.Esteron® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 25 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu . a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena.4-D u obliku 2.8-1 l/ha Vreme primene od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) kada kukuruz ima razvijena 4 lista. a manjim delom i preko korena. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva.

klopiralida (Pikogal plus. Lontrel 100®). dihlorpropa. mekopropa. aptovina Gorčika poljska Maslačak obični Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Taraxacum officinale Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Starane-250®). bromoksinila. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l.Esteron® Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. MCPA. 5 l 26 . Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. dikambe (Plamen®). jer može dovesti do smanjenja prinosa. na istom terenu. florasulama. može se primeniti najviše jednom. izuzev strnih žita i kukuruza. Tretirati po suvom. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. U toku jedne godine.

2. a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0.8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik obični Dvornik veliki Žalfija prtenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 27 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i kukuruza .D (600 g/l preparata.4 .EHE) DELOVANJE: 2.D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase.4 D. odnosno 905 g/l 2.Esteron extra® 600 EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2.4 . Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0.8-1 l/ha Vreme primene Od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kada kukuruz ima razvijena 4 lista. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena. a manjim delom i preko korena.

umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. mekopropa. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. klopiralida (Pikogal plus. 5 l 28 . izuzev strnih žita i kukuruza. Lontrel 100). Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. bromoksinila. dikambe (Plamen). MCPA. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l.Esteron extra® 600 EC Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC. Starane 250). može se primeniti najviše jednom. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. Tretirati po suvom. florasulama. dihlorpropa. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. jer može dovesti do smanjenja prinosa. U toku jedne godine na istom terenu.

a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm.Galbenon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon u obliku Na-soli (480 g/l preparata) DELOVANJE: Bentazon je selektivni. kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona. retroflexus Anagalis arvensis Chenopodium album Ch. krompiru. kukuruzu. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem u fazi od prve do treće troliske. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lan visine 5-10 cm. soji.5 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Amaranthus blitoides A. a kada su korovi u fazi 2-4 lista Grašak Lucerka 3-4 l/ha 3 l/ha Lan Pasulj 3-4 l/ha 1. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle formiranja druge troliske pa do pred cvetanje.5-2. hybridum 29 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. ali i preko korena. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle nicanja kukuruza. lucerki i lanu . Prvi simptomi se manifestuju hlorozom i nakon nekoliko dana dolazi do potpunog sušenja korova. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lucerka visine 10-15 cm. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je krompir visine 10-15 cm. grašku. pasulju. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita Kukuruz Soja Krompir Količina primene 4 l/ha 3-4 l/ha 3-4 l/ha 2-3 l/ha Vreme primene tretiranjem u fazi bokorenja.

kukuruz.Galbenon® Tatula obična Mrkva divlja Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilica poljska Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Ljutić obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Datura stramonium Daucus carota Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria chamomilla Myosotis arvensis Polygonum aviculare P. na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita. pri višim temperaturama. krompir Strna žita. lucerka Dani 42 63 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. može izazvati ožegotine. soja. može se primeniti najviše jednom. 5 l 30 . lapatifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Maslačak obični Taraxacum officinale MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dihlorpropa. U toku jedne godine. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Grašak. na istom terenu. Kod osetljivih sorti krompira i pasulja. pasulj. imazetapira (Ritam®) i dikambe (Plamen®). Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima. soja i lucerka. mekopropa. MCPA. lan. NAPOMENA: Ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva ili preoravanja.

krompiru. PRIMENA: Gajena biljka* Šećerna repa. Digitaria spp.Gallant Super® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Haloksifop–P–metil (108 g/l preparata) DELOVANJE: Haloksifop–P–metil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata. suncokret Količina primene 0. suncokretu. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova.5–1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1–1. soji. Biljka ga usvaja lišćem i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. lucerki. Echinochloa crus – galli Poa annua Sorghum halepense 31 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi. Setaria spp.5 l/ha Vreme primene kada su korovi u fazi 3-5 listova Zasadi jabuke i vinove loze kada su korovi u fazi 3-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Divlja zob Svračice Muhari Proso korovski Livadarka jednogodišnja Divlji sirak (iz semena) Samonikla pšenica i ječam Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense Avena spp. soja.5 l/ha (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) 1–1. paprici i malini .

vinova loza Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. jabuka. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. soja.U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. suncokret.Gallant Super® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. 1 l 32 . U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. NAPOMENA: Na tretiranim površinama najmanje dva meseca nakon primene ne sejati žita.

5 l/ha 2 – 2. 5 l/ha 2 l/ha 1. suncokreta. koji spada u hemijsku grupu urea. 8 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Lubeničarka njivska Dimnjača obična Smrdelj čvorasti Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Prosinac jednogodišnji Dvornik veliki Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Hibiscus trionum Fumaria officinalis Galeopsis tetrahit Lamium purpureum Matricaria chamomilla Mercuralis annua Polygonum lapathifolium 33 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza. Usvaja se korenom biljaka koje niču i kreće se naviše kroz stablo i listove. a pre nicanja useva Posle setve. soje. mrkve i luka . a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje. 5 – 3 l/ha 2 – 2. 2 – 1.Galolin® mono koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Linuron (500 g/l preparata) DELOVANJE: Linuron je selektivni sistemični herbicid. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje. a pre nicanja useva Luk iz arpadžika *u toku je proces registracije 1. a pre nicanja useva ili kada mrkva razvije 3 – 4 lista (faze 13 (103) – 14 (104) BBCH skale) Posle sadnje.5 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta posle setve. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Soja* Suncokret* Mrkva* Količina primene 2. čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja. Inhibira proces fotosinteze.

1 l. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. Soja. pendimetalina (Zanat EC). 300 ml. najmanje 4 meseca od primene. U uslovima dugotrajnih i obilnih padavina nakon primene preparata u usevima suncokreta. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim (ispod 1 % humusa) i jako humusnim zemljištima (preko 5 % humusa). Na tretiranim površinama. 5 l. Luk Mrkva Dani određen vremenom primene 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Acetogal Plus. Suncokret. metolahlora. mrkve i kukuruza. Trophy EC).Galolin® mono koncentrovana suspenzija Rotkva divlja Krstica obična Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Kopriva mala Raphanus raphanistrum Senecio vulgaris Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Stellaria media Urtica urens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Linuron se može mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. metribuzina (Dancor 70 WG). zbog dospevanja u zonu korenovog sistema može izazvati fitotoksičnost (zastoj u porastu i hloroza listova). ne sme se gajiti naredni usev. dimetenamida. 10 l 34 .

vinova loza. tretirati 3 dana pre setve/sadnje na humusnim zemljištima. U toku jedne godine. livade i pašnjaci Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. na tretiranim površinama.Galop® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Parakvat (200 g/l preparata) DELOVANJE: Parakvat spada u grupu neselektivnih. 1 l. Prilikom upotrebe ovog preparata u šumskim rasadnicima. prouzrokujući stvaranje superoksida koji razaraju membrane hloroplasta i citoplazmu. i to kada su korovi u fazi 4 lista tretiranjem kada je zakorovljenost jača. Najmanje 35 dana nakon primene ne dozvoliti ispašu stoke. vinove loze i šumskog drveća. 5 l 35 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje korova u voću. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i na zelene delove voća. Biljka ga usvaja preko lisne mase. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Zasadi voća i vinove loze. na istom terenu. kao povremena mera za suzbijanje busolikih trava loših krmnih kvaliteta 5 l/ha 4 l/ha Livade i pašnjaci (pri obnavljanju) NAPOMENA: Ne sme se koristiti za desikaciju gajenih biljaka. a 7 pre setve/sadnje na slabo humusnim zemljištima. Inhibira proces fotosinteze tako što ometa transport elektrona. vinovoj lozi. najviše se može primeniti jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. Karakteristika ove grupe jedinjenja je izrazito kontaktno delovanje. kontaktnih herbicida – bipiridila. i to kada su korovi visine 8-15 cm tretiranjem posle košenja ili završene ispaše (odnosno kada su uskolisni korovi visine oko 8 cm). šumama i na livadama i pašnjacima . ili kada dominiraju širokolisne korovske vrste. šume i šumski rasadnici (svih vrsta drveća) Količina primene 3 l/ha Vreme primene tretiranjem kada je zakorovljenost manja. ili kada dominiraju uskolisni korovi.

2 .3 l/ha tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.Gamit® 4 . uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm pre rasađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm tretiranjem posle nicanja paprike kada je u fazi od 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale) Duvan 1 l/ha Paprika (iz rasada) Paprika (iz direktne setve) 0.0.75 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji. uljanoj repici. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije i folijarno u fazi od 1-3 troliske Uljana repica 0. a kreće se ksilemom naviše ka listovima. ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana.75 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Panicum crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 36 . Inhibira biosintezu karotenoida. duvanu i paprici AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (480 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid.75 l/ha 0. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom. Biljke niču. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranjem zemljišta pre rasađivanja.

Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp. što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos. Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®). na istom terenu. Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Gamit 4-EC® (0. takođe i kod uljane repice na zemljištu koje nije dobro pripremljeno. duvan i paprika Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 37 herbicidi . U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja.6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha). U toku jedne godine. metribuzina (Dancor 70 WG®). linurona (Galolin mono). Posle primene u usevu duvana. NAPOMENA: Može doći do oštećenja susednih useva i zasada usled drifta. uljana repica. ne smeju se sejati ozima žita.5-0. može se primeniti najviše jednom. Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp. iste godine u jesen. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp.

1 l. 2. za stvaranje proseka pored dalekovoda. tačkama porasta. U toku jedne godine. Nakuplja se u meristemskim tkivima. a drvenasti neposredno pri razvoju novog lišća za panjeve hrasta i cera. Na tretirane površine. a 28 dana ostalu stoku. razređen sa vodom u odnosu 1:10 delova vode premazivanjem četkom ili prskanjem preko reza panja ili samog prstena. širine 5 cm pored kore MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa klopiralidom ( Pikogal plus. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode. Ne sme se primnjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima.4 –D (Monosan herbi®). Kreće se naviše i naniže u biljci. Lontrel 100®). najmanje 63 dana posle primene ne puštati na ispašu mlečnu. može se primeniti najviše jednom. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Površine koje se pripremaju za pošumljavanje. na istom terenu. železničkih pruga i na drugim nepoljoprivrednim površinama Za uništavanje izbojaka iz panjeva lišćara Količina primene 3 – 5 l/ha Vreme primene tretiranjem kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta. razređen sa vodom u odnosu 1:5 delova vode za ostale lišćare. 5 l 38 . Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća. hloroza pa potom i nekroza tačke porasta. Deluje kao indolsitćetna kiselina (sintetički auksin). Sadnja se može obaviti šest meseci nakon primene. NAPOMENA: Fitotoksičan je za sve biljke izuzev žita i trava.Garlon® 3-A koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova AKTIVNA MATERIJA: Triklorpir trietilamino so (360 g/l preparata) DELOVANJE: Triklopir je selektivni i totalni herbicid-arboricid.

hrasta. vrbe i drvenastih korova.Glifol® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. uz utrošak vode 75-90 l/ha) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve. vrbe i drvenastih korova. uz utrošak vode 75-90 l/ha) tretiranjem između redova uz upotrebu štitnika (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm Kulture i sastojine crnog i belog bora 5 – 6 l/ha Kulture i sastojine smrče 6 – 7 l/ha Šumski rasadnici 4 – 6 l/ha Na livadama i pašnjacima 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova Za desikaciju uljane repice U suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama Na nepoljoprivrednim površinama 2 – 4 l/ha 4 – 8 l/ha 3 – 12 l/ha tretiranjem 14 dana pred žetvu oni kanali koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja 39 herbicidi Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. sistemični herbicid. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . kruške. hrasta. tretiranjem iz vazduhoplova. kajsije. gloga. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve. mladim listovima i meristemskom tkivu. višnje. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. masline i vinove loze Količina primene (l/ha) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova. tretiranjem iz vazduhoplova. PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. šljive. gloga.

. Plantago spp. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3.Glifol® SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. za sledeće vrste: Vijuci. Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta. Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp. Vicia spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha. Setaria spp. Digitaria spp. Bromus spp. Polygonum spp. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp. tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria 40 . za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovsko Konica obična Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. vlasulje Renika obična Proso korovsko Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Festuca spp. • 2 – 4 l/ha. Lepidium draba Panicum spp.5 – 5 l/ha. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha. Poa spp. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha).

Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp. u zasadima jabuke. soja. tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis .. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. u zasadima jabuke. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. suncokret). kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima. .tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Cynodon dactylon . Cirsium arvense Euphorbia spp. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz.5 – 2 l/ha. Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 .tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: Kupina Rubus spp. tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm na strništima. tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. krompir. 41 herbicidi .200 l/ha). u zasadima jabuke. Lathyrus tuberosus Mentha spp.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. • 6 – 8 l/ha. u zasadima jabuke. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha.

1 l. na istom terenu. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. ranijim fazama porasta korova. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. 300 ml. 20 l 42 . a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. 5 l. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. U toku jedne godine. može se primeniti dva puta. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti. Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda.Glifol® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene.

U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji).5 l /ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) 2. suncokret. Biljka ga usvaja preko lisne površine i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi oksasulfurona. uljana repica i krompir Količina primene 0. 43 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji. šećerna repa. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova. šećernoj repi. Sorghum halepense Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja i na širokolisne korove.5-2.5 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1. uljanoj repici i krompiru .5-1. može se mešati sa preparatima na bazi bentazona (Galbenon®) i tifensulufuron-metila (Okvir). Ne sme se primenjivati u semenskom krompiru.Globus® EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-P-etil (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kvizalofop-P-etil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata.5-3 l /ha (za suzbijanje pirevine obične) 3-4 l/ha (za suzbijanje zubače obične) Vreme primene kada su korovi u fazi 3-6 listova kada je korov u fazi 3-6 listova kada je korov visine 10-20 cm kada je korov visine 30 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Oštra vlasulja Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Bromos sterilis Echinochloa crus-galli Setaria spp. suncokretu. NAPOMENA: U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. PRIMENA: Gajena biljka Soja.

krompir. 5 l 44 . uljana repica Dani 77 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. šećerna repa Suncokret. 1 l.Globus® EC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja.

dinje. Inhibira mitozu. može se primeniti najviše jednom. odnosno kada se vilina kosica prihvati za repu za suzbijanje viline kosice (Cuscuta). a nije dovoljno efikasan za suzbijanje korova u salati na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa). lucerka Šećerna repa Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g 45 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi.Kerb®. sistemični herbicid. na istom terenu. tretiranjem posle prvog košenja Šećerna repa 3-4 kg/ha Lucerka (zasnovana) 3-4 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. jagode i biljke iz familije Cruciferae. U toku jedne godine. Nakon dva meseca od primene mogu se sejati kukuruz. tretiranjem kada repa razvije 6-7 listova. koji biljke usvajaju korenom i translociraju u stablo apoplastom. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Salata Količina primene 3 kg/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre presađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukorenjivanja (primanja) salate za suzbijanje viline kosice (Cuscuta). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Salata. NAPOMENA: U istoj godini ne smeju se sejati lubenice. tikve i tikvice.50 WP prah za suspenziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Propizamid (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Propizamid je selektivni. lucerki i salati . odnosno obrazovanje mikrotubula. krastavci. sirak.

Biljke ga usvajaju preko korena i izdanaka. odnosno inhibiciji sinteze esencijalnih amino kiselina (valina. Brzo se usvaja lišćem i korenom korovskih biljaka. Od faze drugog kolenca (faza 32 BBCHskale). a kada su korovi u fazi 2-6 listova Semenska pšenica 25 – 33 g/ha 33 g/ha + 0. leucina i izoleucina). a kad su korovi u fazi 1-3 lista.1% Extravon SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 25 g/ha Gorocvet zečiji Volovski jezik Kukolj Tarčuljak obični Palamida njivska Žavornjak obični Divlja mrkva Broćika lepuša Divlja salata Kamilica bezmirisna Bulka obična Gorušica poljska Mišjakinja obična Krasolika Stisnuša kravlja Grahorica obična Adonis aestivalis Anchusa officinalis Agrostemma githago Capsella bursa pastoris Cirsium arvense Consolida regalis Daucus carota Gallium aparinae Lactuca seriola Matricaria inodora Papaver rhoeas Sinapis arvensis Stellaria media Stenactis annua Thlaspi arvensis Vicia sativa Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Vijušac njivski Dimnjača obična Mrtva kopriva Ljutić njivski 46 Bylderdyckia convolvulus Fumaria officinalis Lamium purpureum Ranunculus arvensis .Lancelot® 450 WG Vododisperzibilne granule ®Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i ječmu AKTIVNA MATERIJA: Aminopiralid – kalijum so + florasulam (355+150 g/kg preparata) DELOVANJE: Aminopiralid je selektivni translokacioni herbicid iz grupe derivata piridin-karboksilne kiseline. Njegov mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji enzima acetolaktat sintetaze (ALS). Florasulam je herbicid iz hemijske grupe triazolopirimidina. PRIMENA: Gajena biljka Merkantilna pšenica i ječam Količina primene 25 .25% Dassoil ili 0.33 g/ha Vreme primene od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 21 – 32 BBCH skale ). izazivajući karakteristične simptome kovrdžanja.

pšenica i ječam. 500g 47 herbicidi . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 33g. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. NAPOMENA: U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz.Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha + okvašivač (pored prethodno navedenih) Dvornik ptičiji Ljubičica poljska Polygonum aviculare Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 25 g/ha Vijušac njivski Pepeljuga obična Dimnjača obična Kopriva njivska Mrtva kopriva Kamilica bezmirisna Ljutić njivski Ljubičica poljska Bylderdyckia convolvulus Chenopodium album Fumaria officinalis Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria inodora Ranunculus arvensis Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Poponac njivski Renika obična Dvornik ptičiji Convolvulus arvensis Lepidium draba Polygonum aviculare MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacije bez prethodne provere.

pšenici. a kamilica 4-6 listova) Uljana repica Crni luk iz semena i arpadžika i praziluk 0. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.9 – 1.2 l/ha 0.6 – 1. ječmu.2 – 1.Lontrel® 100 koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. a višegodišnji korovi u fazi rozete (palamida 10-15 cm visine. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Kukuruz Šećerna repa Količina primene 0.4 + 0.posle nicanja useva i korova tretiranjem kada je usev od faze 2 lista pa do visine 10-15 cm tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova. Izaziva reakcije tipa auksina.2 l/ha 0.6 – 1 l/ha 1.5 l/ha Vreme primene u odnosu na korove: Korovska biljka Palamida (Cirsium arvense) Kamilica (Matricaria chamomilla) Ostali korovi Vreme primene od faze rozete do visine 10-15 cm u fazi 4-6 listova u fazi 2-6 listova 48 .6 l/ha Vreme primene tretiranjem posle nicanja useva tretiranjem kada je usev u fazi 2-4 lista jednokratno – tretiranjem posle nicanja useva dvokratno u split aplikaciji .6 – 1 l/ha 0. šećernoj repi. uljanoj repici i luku AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (100 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbici koji biljka usvaja korenom i lišćem.

MCPA. ječam. Ne primenjuje se u mladom crnom luku i praziluku za salatu. praziluk Dani određen vremenom primene 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 49 herbicidi .SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa –pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus asper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. grašak i mrkva. mekopropa. salata. bifenoksa. NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. kukuruz. fluroksipira (Bonaca EC. U toku jedne godine. može se primeniti najviše jednom. na istom terenu. U jesen iste godine i u proleće naredne ne smeju se sejati lucerka. bromoksinila. Starane 250). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. dihlorpropa.4-D (Monosan herbi®). šećerna repa i uljana repica crni luk.

4–D deluje kao regulator rasta ćelija.5 – 3 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Slačica Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica juncea Chenopodium album C.4–D u obliku dimetilamonijuma (588 g/l preparata) ili 2.4–D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem.5 . hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis 50 . Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva.2.5 l/ha 2. Takođe. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija (naročito u meristemskim tkivima). Usvaja se preko lisne mase. kukuruzu i na livadama i pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: 2.2. a manjim delom preko korena.4-D (464 g/l preparata) DELOVANJE: 2.5 . Gajena biljka Strna žita (izuzev ovsa) Količina primene 1. poznato je da u malim količinama 2.5 l/ha Vreme primene od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) kada kukuruz ima razvijenih 3-5 listova (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) u vreme intenzivnog porasta livadskih trava (faza bokorenja) i korova ili posle prvog otkosa Merkantilni i silažni kukuruz (bez poduseva) Livade i pašnjaci (bez leguminoza) 1.Monosan herbi® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima.

Lontrel 100®). Tretirati po suvom. Primena u ovsu se preporučuje uz smanjenu dozu (1 l/ha). niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. ječam. MCPA. aptovina Gorčika poljska Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®).Dvornik ptičiji Dvornik veliki Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Poljska gorčika Obična gorčika Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus arvensis Sonchus oleraceus Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. U toku jedne godine. na istom terenu. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. izuzev strnih žita i kukuruza. Za neke sorte jarog ječma ovaj preparat može biti fitotoksičan. može se primeniti najviše jednom. dihlorpropa. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. raž i kukuruz Livade i pašnjaci Dani određen vremenom primene 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 51 herbicidi . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/KOSIDBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. mekopropa. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. dikambe (Plamen®). florasulama. klopiralida (Pikogal plus.

4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase.0. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene 0. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva.8 l/ha Vreme primene tretirati kada kukuruz ima razvijena 4 lista. a manjim delom i preko korena.6 . a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična 52 Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch.4-D u obliku 2.4-D-2 etilheksilestra (1040 g/l preparata) DELOVANJE: 2. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium .Moto® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: 2.

Tretirati po suvom.Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®). bromoksinila. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. jer može dovesti do smanjenja prinosa. dikambe (Plamen®). izuzev strnih žita i kukuruza. klopiralida (Pikogal plus. florasulama. na istom terenu. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 20 l 53 herbicidi . NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. MCPA. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. U toku jedne godine. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. dihlorpropa. može se primeniti najviše jednom. mekopropa. Lontrel 100®).

pa do formiranja drugog kolenca (faze 13-32 BBCH-skale tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista. a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. u uslovima hladnijeg i suvog vremena za suzbijanje palamide tretiranjem kada je korov u fazi 2–6 listova 15 g/ha + 0.1% okvašivača 20 g/ha + 0. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea.Mural® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni.1% okvašivača 25 g/ha + 0. u uslovima toplog i vlažnog vremena tretiranjem kada su korovi u fazi 4–6 listova.1% okvašivača za suzbijanje palamide SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Kukolj njivski Prstenak poljski Smrduša obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva smrdljiva Mrtva kopriva njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Kamilica bezmirisna Bulka obična Ljutić obični Gorušica poljska Agrosthema githago Anthemis arvensis Bifora radians Brasica nigra Capsela bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Delphinium consolida Galeopsis tetrahit Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria chammomilla Matricaria indora Papaver rhoes Ranunculus arvensis Sinapis arvensis 54 . Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS). Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom.metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tribenuron . ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselilna valina i izoleucina. translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron .metil je selektivni. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene primena: Vreme primene kada je usev pšenice u fazi 3 lista.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2. 20g. na istom terenu.4 D (Monosan herbi). zbog ispirljivosti.SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Štavlji Cirsium arvense Rumex sp. može se primeniti najviše jednom. 250g 55 herbicidi Oranjica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Ljubićica poljska Sisymbrium sophia Stelaria media Thlaspi arvense Veronica persica Viola arvensis .meptila ( Bonaca EC) NAPOMENA: Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). 100g. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g. U toku jedne godine. fluroksipir .

Usvaja se lišćem i korenom korova i brzo se prenosi naviše i naniže u biljci. hybridum Galinsoga parviflora Helianthus annuus Hibiscus trionum Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium P.1% 8 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0. retroflexus Anagalis arvensis Anthemis arvensis Chenopodium album Ch.2% ili Alteox Wet 0.5% 15 – 20 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0.u rano proleće pre početka vegetacije Lucerka SPEKTAR DELOVANJA : Širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Prstenak poljski Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konika obična Suncokret samonikli Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Ljutić njivski Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus blitoides A. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina. polyspermum Ch. Zaustavljajući procese nastajanja acetolaktat sintetaze (ALS).metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tifensulfuron-metil je selektivni.1% Vreme primene Kada je kukuruz u fazi 2 – 5 listova (faze 11 -15 BBCH skale) kada je soja potpuno razvila prvu trolisku (faza 11 BBCH) U drugoj godini ili starija . a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Soja Količina primene 10 – 15 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0.Okvir® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. soje i lucerke AKTIVNA MATERIJA: Tifensulfuron . persicaria Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Stachys annua 56 .

u kukuruzu sa podusevom (pasulj. boranija i sl. 15 g. 10 g. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. laktofena. fomesafena. ako su predhodno primenjeni zemljišni organofosforni insekticidi. 80 g 57 herbicidi . ako je kukuruz formirao više od 5 listova.). na kosim i erozivnim površinama i kraškim poljima. ako su temperature u dužem periodu ispod 10 stepeni C. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. soja i lucerka Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 8 g. zbog ispirljivosti. kukuruzu šećercu i kokičaru pre predhodne provere selektivnosti.MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi imazetapira (Ritam). ako je usev pod stresom. ako su temperature veće od 25 stepeni C.

kamilica u fazi 4 – 6 lisova. Kada je usev od faze 2 lista.3 l/ha * U toku je proces registracije SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Suncokret divlji Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa–pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Helianthus annuus Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium 58 .6 listova. Izaziva reakcije tipa auksina. a ostali korovi u fazi 2. a kada je palamida od faze rozete pa do visine 10 – 15 cm. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju. ostali korovi u fazi 2. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Količina primene 0.Pikogal plus® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem.2 – 0.4 l/ha Vreme primene Kad je palamida od fazi rozete pa do visine 10 – 15 cm. kamilica u fazi 4 – 6 lisova.6 listova. Uljana repica * 0. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima.2 – 0. pa do visine 10-15 cm (od faze 12 BBCH-skale).

grašak i mrkva. dihlorpropa. bifenoksa NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. bromoksinila. U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka. MCPA. salata. uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 1 l 59 herbicidi . fluroksipira. 300 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. na istom terenu. U toku jedne godine. mekopropa.4-D (Monosan herbi®).Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus aper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. može se primeniti najviše jednom.

žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta. translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline. a korovi u fazi 2-6 listova SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štir obični Štir bljutavi Vijušac njivski Pepeljuge Tatula obična Konika obična Tušt obični Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Gorčike Čistac jednogodišnji Boca obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus retroflexus Amaranthus blitoides Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp.7 l/ha Vreme primene tretirati kada je kukuruz u fazi 2-5 listova.5 – 0.DMA (577.9 g/l preparata) DELOVANJE: Dikamba je selektivni. Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima. izazivajući poremećaj u rastu. Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac obični Mlečike Cirsium arvense Convolvulus arvensis Euphorbia sp. 60 . Datura stramonium Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus spp. Usvaja se i preko lisne mase i preko korenovog sistema. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja.Plamen® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: Dikamba . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 0.

mekopropa. 1 l 61 herbicidi NAPOMENA: NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. kukuruzu sa podusevom (pasulj.). rimsulfurona.4–D (Monosan herbi®). može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. triklopira (Garlon 3A®). na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C.MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina nikosulfurona (Talisman®). 2. . MCPA. bundeva i dr. na istom terenu. U toku jedne godine.

krastavac. crni i beli luk. kada su korovi u fazi 2 – 5 listova. šećerna repa. suncokreta.Rafal® 120 koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje. paprika. lucerka. dinja. mrkva. čime dolazi do blokade u sintezi masnih kiselina i zaustavljanja deobe ćelija. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Suncokret. crnog i belog luka. krompir Mrkva. crni i beli luk. translokacioni herbicid iz hemijske grupe cikloheksenona. pasulja. pasulj. šećerna repa. šećerne repe.2 l/ha (za suzbijanje sirka iz rizoma) 2 l/ha (za suzbijanje Agropyrum repens – pirevina obična) Vreme primene Posle nicanja useva. Sorghum halepense Agropyrum repens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa herbicidima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova. krompir. dinje. lucerke. lubenica. soja. krastavca i kupusa AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) DELOVANJE: Kletodim je selektivni. paradajza. Ovaj herbicid svoje delovanje ispoljava inhibicijom acetil CoA karboksilaze (ACCaza). paprika. Brzo se usvaja lišćem i kreće se naviše i naniže kroz korovske biljke. kupus Količina primene (l/ha) 0. suncokret. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: : Svračica crvena Proso korovsko Muhari Divlji sirak iz rizoma Pirevina obična Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Setaria spp. PRIMENA: Gajena biljka Soja. grašak. kupus Dani određen vremenom primene 30 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. graška. lubenice. grašak. NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. paprike. zaustavljajući njihov rast i razvoj. krastavac. krompira. paradajz. lubenica. 1 l.8 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih korova) 1. mrkve. dinja. paradajz. 10 l 62 .

ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene (l/ha) 0.Rampa EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid.3 SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovska Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 63 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice .2 . uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije Uljana repica 0. Inhibira biosintezu karotenoida.75 Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje. a kreće se ksilemom naviše ka listovima.0. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranje zemljišta pre setve/sadnje. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom. Biljke niču.

na istom terenu. Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®). imazetapira (Ritam®).Rampa EC® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp. 300 ml.5-0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja. metribuzina (Dancor 70 WG®). Raphanus raphanistrum Sinapsis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Rampa EC® (0. Ukoliko dođe do zanošenja kapi na susedne useve i zasade. Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za uljanu repicu ukoliko se primenjuje na zemljištu koje nije dobro pripremljeno. linurona (Galolin Mono). što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos.6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha). može se primeniti najviše jednom. uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. može se javiti izbeljivanje prolaznog karaktera. U toku jedne godine. 1 l 64 .

a pre nicanja useva Vreme primene Posle setve.5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3 % humusa) Suncokret 1. Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove.5 – 2.5 l/ha (za aridno područje i zemljišta sa 1–3 % humusa) 1.5 – 2 l/ha Posle setve. U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze prekidanjem fiksacije CO2 i produkcije ATP i NADPH2. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 1. a pre nicanja useva ili posle nicanja do trećeg lista kukuruza (faze 00 – 13 BBCH skale) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Štir obični Ambrozia pelenasta Taržučak obični Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik obični Dvornik veliki Tušt Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisiifolia Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Fumaria officinalis Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Portulaca oleracea Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum 65 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta . Svoje delovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova.Rezon® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin (500 g/l preparata) DELOVANJE: Terbutilazin je selektivni translokacioni herbicid iz grupe triazina.

1 l. bentazona (Galbenon). Acetogal plus. klopiralida (Lontrel 100. nikosulfurona (Talisman) i dr. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (ispod 1 % humusa) u količini većoj od 4 l/ha preparata. 10 l 66 . Obilne padavine. dikambe (Plamen). Pikogal Plus). Trophy EC).Rezon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni). kao i eksremno sušni uslovi ili vrlo niska temperatura zemljišta mogu umanjiti dejstvo preparata na korove. sulkotriona (Tangenta). 5 l.

čime se sprečava sinteza razgranatih aminokiselina. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0. Inhibira enzim. nekrozom vršnog meristema i smanjenim porastom. Simptomi se manifestuju hlorozom najmlađih listova. a pre nicanja ili posle nicanja useva u fazi 1-3 troliske SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Stršac obični Ovas divlji Svračica crvena Proso korovski Proso divlji Muhar sivi Muhar zeleni Sirak divlji (iz semena) Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Panicum miliaceum Setaria glauca Setaria viridis Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Lipica teofrastova Vijušac njivski Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Žavornjak obični Tatula obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Renika obična Slez crni Kamilica prava Vrbica Amaranthus retroflexus Abutilon theophrasti Bilderdykia convolvulus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Datura stramonium Galium aparine Hibiscus trionum Lepidium campestre Malva silvestris Matricaria chamomilla Polygonum amphibium 67 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji . acetolaktat sintetazu. Biljka ga usvaja lišćem i korenom i transportuje do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast.Ritam® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Imazetapir (100 g/l preparata) DELOVANJE: Imazetapir je selektivni.8-1 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve. translokacioni herbicid iz grupe imidazolinona.

U toku jedne godine. 1 l 68 . . Plodored: . može se sejati: pšenica.u trećoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. NAPOMENA: Ne sme se primnjivati na temperaturama višim od 20 0C i pri jakoj sunčevoj svetlosti. .naredne godine posle primene mogu se sejati jara žita. može se primeniti najviše jednom. soja. iste godine posle primene. . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. lucerka i detelina. grašak.u poslednjoj godini gajenja lucerke ne treba primenjivati preparate na bazi imazetapira. pasulj. na istom terenu.Ritam® Jednogodišnji širokolisni korovi: Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorčika obična Pomoćnica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Boca obična Kopriva mala Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sonchus oleraceus Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Xanthium strumarium Urtica dioica Višegodišnji širokolisni korovi: Štavelj obični Rumex crispus MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim herbicidima kao što su bentazon (Galbenon®).u jesen. ječam. pendimetalin (Zanat®) i trifluralin (Trefgal®).

a veće kada su korovi u fazi prvog kolenca. suncokret Količina primene 1 . Setaria viridis Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može mešati sa preparatima na bazi fluazifop-p-butila za pojačano delovanje na travne korove i pendimetalina (Zanat) i fomesafena za proširenje spektra delovanja na širokolisne korove u soji. suncokret Dani Određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Phalaris spp. PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa. 10 l 69 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu šećerne repe. Inhibira acetil CoA karboksilazu (ACCaza) i sprečava sintezu masnih kiselina kod trava.8 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. Usvaja se primarno lišćem i kreće se naviše i naniže u biljci. soja.2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova 1.Sedef® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo AKTIVNA MATERIJA: Fenoksaprop-p-etil (120 g/l preparata) DELOVANJE: Fenoksaprop-p-etil je selektivni herbicid.1. 300 ml. Tretiranje se može vršiti samo pre cvetanja useva. kada su korovi u fazi od 2 lista do prvog kolenca SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: Vrste iz roda Alopecurus Stršac obični Ovas njivski Svračica crvena Proso korovsko Vrste iz roda Phalaris Muhar zeleni Divlji sirak iz rizoma Alopecurus spp. 5 l.2 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova Vreme primene Pre cvetanja useva. 1 l. koji spada u hemijsku grupu ariloksifenoksi propionata. soja. soje i suncokreta . NAPOMENA: Manje količine preparata se primenjuju kada su korovi fazi 2 lista.

4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0.6 .4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media 70 .Starane .8 – 1. luku. Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja.8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0.5 l/ha 1. kukuruzu.250® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima.8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Strna žita (jara) 0.2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Kukuruz Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk 0.2 l/ha tretiranjem cele površine kada kukuruz ima 3-6 listova tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 stalnih listova. zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja.8 l/ha 1 – 1. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0. a kada su korovi u fazi 2-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.1.8 .0.5 – 2 l/ha 0. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid).

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1.4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova Abutilon theophrasti 71 herbicidi .6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp. Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0. Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1.8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.

250® Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. zbog ispirljivosti. U toku jedne godine.Starane . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica.etila i florasulama. može se primeniti najviše jednom. 1 l 72 . 300 ml. ječam. voće. luk Dani određena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. na istom terenu. NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke. pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. vinova loza.4-D (Monosan Herbi). Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). cinodon .

Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS). translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea.5 l /ha Drugo tretiranje: 0. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina.Talisman® koncentrovana uljna suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) DELOVANJE: Nikosulfuron je selektivni.75 l/ha kada su korovi 2-4 lista.25 l/ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) Dvokratnom primenom: Prvo tretiranje: 0. Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove. PRIMENA: Gajena biljka Merkantilni i silažni kukuruz Količina primene Jednokratnom primenom: 1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova i višegodišnjih širokolisnih korova palamide i poponca) 1. a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. a divlji sirak tek iznikao kada je divlji sirak visine 15-20 cm Vreme primene kada kukuruz ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH-skale) kada su korovi u fazi 2-6 listova kada je korov visine 15-20 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense 73 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza .

4-D-2-EHE (Moto®. bentazona (Galbenon®).4-D (Monosan herbi®). mezotriona. NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji).Talisman® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Tatula obična Lubeničarka njivska Bulka obična Dvornik veliki Ljutić njivski Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Boca obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Datura stramonium Hibiscus trionum Papaver rhoeas Polygonum lapathifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Xanthium strumarium Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe (Plamen®). sulkotrion (Tangenta). 2. 2. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 5 l 74 . Esteron®).

1.5 l/ha 1 . a divlji sirak visine 15-20 cm 1 l/ha + 1 l/ha Talisman® (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova: palamide. translokacioni herbicid iz grupe triketona. koji prodire u biljku i remeti metaboličke puteve delujući na sintezu biljnih pigmenata. a pre nicanja useva Posle nicanja useva. a takođe i klijancima sprečavajući nicanje korovskih biljaka. Svoje delovanje ispoljava u vidu izbeljivanja lisne mase i kasnije nekroze. Aktivno se prenosi do mesta delovanja ksilemom i floemom i akumulira se u vršnom meristemskom tkivu izdanaka i korena korova. poponca i divljeg sirka iz rizoma) SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Echinochloa crus-galli Jednogodišnji širokolisni korovi: Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Dvornik ptičiji Gorušica poljska Pomocnica obicna Čistac jednogodišnji Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Polygonum aviculare Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Cirsium arvense 75 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza . Korovi potpuno uginjavaju nakon dve nedelje od primene. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene (l/ha) 1 . što je rezultat inhibicije 4-hidroksifenil piruvatdioksigenaze. a kada su korovi u fazi od 2-6 listova Posle nicanja useva.Tangenta® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Sulkotrion (300 g/l preparata) DELOVANJE: Sulkotrion je selektivni.1.5 l/ha Vreme primene Posle setve. Brzo se usvaja lišcem i korenom korovskih biljaka. kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova.

Tangenta® SPEKTAR DELOVANJA: Tangenta® + Talisman® Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. grašak. krompir. Acetogal Plus. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom . kupusnjace. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 76 . a u normalnom plodoredu mogu se sejati ozima pšenica. pasulj. ozimi ječam. Trophy EC) nikosulfurona (Talisman®) NAPOMENA: U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. kukuruz.

Usvaja se lišćem i korenom. pa do zastavičara ( faze 13 – 39 ).1% okvašivača Vreme primene tretiranjem useva kada je u fazi najmanje 3 lista .Tezis® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Metsulfuron . čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina ( valin. izoleucin ) PRIMENA: Gajena biljka Pšenica .metil (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Metsulfuron . a korovi u fazi 2 – 4 lista SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha : Jednogodišnji širokolisni korovi : Prstenak poljski Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva crvena Vrapseme poljsko Kamilica prava Bulka obična Šilj Gorušica poljska Oranjica obična Stisnuša trava Anthemis arvensis Anagalis arvensis Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Lamium purpureum Lithospermum arvense Matricaria chamomila Papaver rhoes Pycris echiodes Sinapis arvensis Sysimbrium sophia Tlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Cirsium arvense Vrste korova koje dobro suzbija pri količini 10 g/ha uz dodatak okvašivača Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Vijušac njivski Dvornik ptičiji Bilderdykia convolvulus Polygonum aviculare 77 herbicidi Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu . ječam Količina primene 10 g/ha + 0. translokacioni herbicid. Kreće se naniže i naviše u biljci. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS).metil je selektivni. leucin.

4 l/ha preparatima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC. na istom terenu. Inkompatibilnost : Ne može se mešati sa herbicidima iz grupe sulfoniluree i insekticidima na bazi hlorpirifosa. 100g. NAPOMENA: Na kraškim terenima i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) ne sme se primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir – meptila zbog ispirljivosti. 78 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica . Starane 250) Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Broćika lepuša Gallium aparine MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC). U toku jedne godine. dikmbe (Plamen) i mekopropa Praktična primena : Tezis + Bonaca EC. ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g. može se primeniti najviše jednom.Tezis® Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha sa 0. 20g.

uljanoj repici i u rasadima paradajza. kelja i karfiola . PRIMENA: Gajena biljka Suncokret. pre rasađivanja Paradajz. soja. kelj i karfiol 2-2. hybridum Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Stellaria media Stachys annua 79 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u suncokretu. Usvaja se hipokotilom dovodeći do prestanka rasta korenovog sistema. što kao krajnji ishod ima sušenje biljaka posle klijanja ili neposredno nakon nicanja. pasulju. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti). Kao i ostali herbicidi iz grupe dinitroanilina inhibira obrazovanje mikrotubula. kupus. pre setve tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Ch. translokacioni herbicid koji suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja.5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) Vreme primene tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. pasulj i uljana repica Količina primene 1-1. paprika. polyspermum Ch.5 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Muhar lepljivi Divlji sirak (iz semena) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis Setaria verticiliata Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konica obična Tušt obični Mišjakinja obična Čistac jednogodišnji Amaranthus blitoides A. kupusa. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti).Trefgal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Trifluralin (480 g/l preparata) DELOVANJE: Trifluralin je selektivni. paprike. soji.

napropamida. može se primeniti najviše jednom. paradajz i uljana repica Paprika Kupusnjače Dani određena je vremenom primene 70 91 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.Trefgal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi izoproturona. gomoljastom i lukovičastom povrću zbog viših ostataka i ograničenja u plodoredu. linurona (Galolin mono). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja. na istom terenu. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji mladog povrća i u korenastom. kao i na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) i onim koja su lakog mehaničkog sastava zbog moguće pojave fitotoksičnosti. 1 l 80 . suncokret. pasulj. U toku jedne godine. metribuzina (Dancor 70 WG®). klomazona (Rampa EC ili Gamit 4-EC®).

Trophy®. Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu.5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene Suncokret koristi se za tretiranje zemljišta pre ili posle setve. Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) 1. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida. a pre nicanja useva (kada su korovi u fazi klijanja i nicanja. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 81 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu . Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora. a najkasnije do razvijena 2 lista) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. a sekundarno korenom biljaka koje niču. Usvaja se primarno izdankom. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodičnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A.

ne sme se primenjivati na slabohumusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. suncokret Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 82 .Trophy®. može se primeniti najviše jednom. Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm. U toku jedne godine. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti.EC MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi sulkotriona (Tangenta) i flurohloridona. na istom terenu.

suncokretu. tretirati zemljište posle setve. pšenici. a pre nicanja useva. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz i krompir Suncokret i soja Pšenica Količina primene 4-6 l/ha 4-6 l/ha 4-6 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje. paradajzu. To dovodi do prestanka razvoja korenovog sistema. paprika i kupus (iz rasada) Luk *Grašak * U toku je proces registracije tretirati zemljište pre rasađivanja. a pre nicanja useva ili posle nicanja useva pa do faze bokorenja tretirati zemljište pre rasađivanja. Podjednako dobro se usvaja i korenom i lišćem korova. duvanu. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Mišiji repak Stršac obični Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Alopecurus myosuroides Apera spica-venti Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis 83 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu. tretirati zemljište pre setve uz plitku inkorporaciju. tretirati zemljište posle setve/sadnje. translokacioni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. luku i grašku . tretirati zemljište posle setve/sadnje. a pre nicanja useva. kupusu. a u kasnijim fazama i do potpunog sušenja biljaka. soji. paprici. krompiru. a pre nicanja useva. Duvan 5 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) 7 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) 5 l/ha 5 l/ha 4-6 l/ha Paradajz. Sprečavajući proces obrazovanja mikrotubula ova aktivna materija prouzrokuje prekid mitoze i deobu ćelija. Suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja i nicanja.Zanat® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Pendimetalin (330 g/l preparata) DELOVANJE: Pendimetalin je selektivni.

Sonchus oleraceus Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica persica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. korenastog povrća kao i u staklenicima i plastenicima. pšenica. kupus. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Luk. a nakon 3 meseca od primene i ostali usevi u kojima se preparat primenjuje. Portulaca oleracea Ranunculus spp. krompir. ranih sorti paprike. U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu. suncokret. paprika. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1 % humusa). Papaver rhoeas Polygonum spp. može se primeniti najviše jednom. grašak Kukuruz. na istom terenu.Zanat® Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Palamida njivska (iz semena) Konica obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilice Bulka obična Dvornici Tušt obični Ljutići Gorčika obična Gorušica poljska Čistac jednogodičnji Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Cirsium arvense Galinsoga parviflora Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria spp. 1 l 84 . duvan Dani 42 63 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. luka iz presadnica. U toku jedne godine. soja.

FUNGICIDI .

.

prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. dimetoat. od faze pred cvetanje pa do faze kada su bobice veličine graška (57-75 BBCH – skale). bordovskom čorbom. NAPOMENA: U toku jedne godine. Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. pre svega stvaranjem fenola kao odbrambenih jedinjenja biljke protiv infekcija. 10 kg i 20 kg 87 fungicidi . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen Plamenjača (Plasmopara viticola) Količina primene 4 kg/ha Vreme primene Tretiranjem po potrebi. preparatima na bazi propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). monokrotofos). maksimalno se može primeniti tri puta u intervalu od 14 dana. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. čime se dobija efikasnija zaštita. Deluje na veliki broj gljiva. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. 5 kg. sumpornom-krečnom čorbom. Mankozeb je preventivni fungicid. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja.Adut® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fosetil aluminijum (350 g/kg preparata) + mankozeb (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Fosetil aluminijum je sistemični fungicid i deluje na pojačavanje pasivnih odbrambenih aktivnosti biljaka. 1 kg. fosfamidon. na istom terenu. 400 g.

rđe.03% Breskva i kajsija Pšenica 0. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.03 + 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja.05–0.75 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona. ubrzo nakon ostvarene infekcije 7–14 dana pred berbu od početka klasanja do početka cvetanja Vinova loza 0.2%). u koncentracijama 0.Akord® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu.) pepelnice (Erysiphe graminis ). pegavosti lista (Septoria spp. rđe (Puccinia spp.) i fusariuma klasa (Fusarium spp.4 l/ha Jabuka čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp.i Penicillium spp. a najkasnije po pojavi prvih simptoma preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. 88 . 0. pegavosti lista i fuzariuma klasa na pšenici.). Takođe sa preparatom Galofungin 500 SC (Akord + Galofungin 500 SC u količinama 0. za suzbijanje prouzrokovača pepelnice.2%) i odvojeno sa preparatom Dakoflo 720 (Akord + Dakoflo 720.3 + 1 l/ha). šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) pepelnica (Uncinula necator) Količina/ koncentracija primene 0.075% pre pojave bolesti (zaštita do prve berbe) *Registrovane su kombinacije ovog preparata sa: preventivnim preparatom Mankogal 80 (Akord + Mankogal 80. vinovoj lozi i pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. u koncentracijama 0.075% 1 l/ha Paradajz 0. a drugo u fazi punog cvetanja tokom vegetacije.03 + 0. pre pojave oboljenja. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.) crna pegavost (Alternaria solani). Prodirući u biljno tkivo.

na istom terenu. jabuka Pšenica Dani 7 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 1 l 89 fungicidi . višnja. U toku jedne godine. vinova loza. jezera. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Paradajz. izvorišta voda i bunari) i kanalizacione mreže. najviše se može primeniti tri puta.NAPOMENA: Preparati na bazi tebukonazola štetni su za organizme u vodi. šljiva. pa treba sprečiti njihovo dospevanje u vode (vodotoci.

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l.OD uljana disperzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. 5 l 90 . Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Prodirući u biljno tkivo. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena .Akord® 060 . Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. riba i toplokrvnih životinja. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena FS i WP formulacije. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.

Akord® 025 . MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene.FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (25 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. 300 ml. 5 l 91 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . riba i toplokrvnih životinja. Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Prodirući u biljno tkivo. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 150 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena .

riba i toplokrvnih životinja. Prodirući u biljno tkivo. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. 5 l 92 . Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. 100 ml. Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije.Akord® 060 . Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje.

preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). fosfamidon. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. NAPOMENA: U toku jedne godine. na istom terenu.5 g/kg preparata) + mankozeb (640 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. dimetoat. maksimalno se može primeniti tri puta. Probojem kroz biljno tkivo. 20 kg 93 fungicidi . odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. 200 g.Akord® plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (37. Pre mešanja sa drugim preparatima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia pyrina) Količina/ koncentracija primene 2 kg/ha Vreme primene preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. ubrzo nakon ostvarene infekcije preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. monokrotofos). prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. ubrzo nakon ostvarene infekcije *Kruška 2-3 kg/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. kruška Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Deluje na veliki broj gljiva. čime se dobija efikasnija zaštita. posebno različite formulacije treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. sumporno-krečnom čorbom. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. 1 kg. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. dihlorfos. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. bordovskom čorbom. Mankozeb je preventivni fungicid.

kada su razvijena 3-4 lista (faza 13-14 BBCH – skale).4 kg/ha Paradajz 0. 5 kg 94 . a kada se steknu uslovi za zaražavanje Vinova loza pepelnica (Uncinula necator) crna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani) Sušenje lastara maline (Didymella applanata) 0. Probojem kroz biljno tkivo. a najkasnije pre sticanja uslova za širenje bolesti tokom vegetacije. paradajz. vinova loza. šljiva. šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) Vreme primene od fenofaze cvetnog balona (faza 59 BBCH-skale) do punog cvetanja (faza 65/67 BBCH-skale) ili početkom cvetanja (faze 61-63 BBCH. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. malina Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. 100 g.Akord® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu.75 kg/ha *Malina * U toku je proces registracije 0. NAPOMENA: U toku jedne godine. na istom terenu. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. preventivno. vinovoj lozi i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. 1 kg. ukoliko se tretira samo jednom. 500 g. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. Iako nema podataka o nekompatibilnosti.71 BBCH – skale). pre njihovog mešanja sa drugim preparatima posebno različite formulacije. treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije (faze 19.75 kg/ha Gajena biljka Višnja. maksimalno se može primeniti tri puta. pre pojave bolesti.skale).075% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se kombinuje sa velikim brojem jedinjenja.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj gljive. šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.tubulina. Karbendazim je takođe sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. a ujedno pružaju preparatu mnogo veću efikasnost u zaštiti. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. 1 l 95 fungicidi .) fuzarioza klasa (Fusarium spp .Antre® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + karbendazim (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina primene Vreme primene 1. jako alkalne reakcije (Bordovska čorba) i jako kiselim preparatima u obliku EC formulacija (dimetoat. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. U biljci se kreće akropetalno. remeti deobu ćelija gljiva. najviše se može primeniti dva puta. heptenofos). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. Prodirući u biljno tkivo. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. ksilemskim sprovodnim sudovima. U toku jedne godine.) pegavost lista i plevica (Septoria spp. na istom terenu. Različiti mehanizmi delovanja ovih fungicida usporavaju razvoj rezistentnosti fitopatogenih gljiva.5 l/ha po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva karbendazima u preparatu ne sme se mešati sa drugim pesticidima.5 l/ha od početka klasanja do početka cvetanja (faze 51-61 BBCH skale) Šećerna repa 1. Inhibicijom sinteze ß. dihlorfos.

ječam i šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 300 ml. 1 l. na istom terenu. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica . odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma.) mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) pegavost lista i plevica (Septoria spp. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva tiofanat-metila u preparatu ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra. 5 l 96 . U biljci se kreće akropetalno. 100 ml. NAPOMENA: U toku jedne godine.) fuzarioza klasa (Fusarium spp .a pre početka širenja zaraze Tokom vegetacije po pojavi prvih simptoma Krajem klasanja i početkom cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Pri pojavi prvih pega na listu Šećerna repa 1.Antre® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva. ksilemskim sprovodnim sudovima . inhibicijom sinteze ß-tubulina. po pojavi prvih simptoma. Probojem kroz biljno tkivo. klasanja i cvetanja.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina/ koncentracija primene Vreme primene 1.metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola.5 l/ha Tokom vlatanja. maksimalno se može primeniti dva puta. Tiofanat .

SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V.Bakarni oksihlorid-50 kvašljivi prašak Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća.5% 0.75% 0. pirina) Koncentracija primene 0. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena.75% Vreme primene tretiranjem u toku mirovanja vegetacije tretiranjem u vegetaciji do početka cvetanja tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije Breskva. 97 fungicidi . višnja i trešnja Vinova loza Hmelj Krompir i paradajz 0. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom. NAPOMENA: Prilikom poslednjeg tretiranja hmelja primenjuju se niže koncentracije. povrća i hmelja AKTIVNA MATERIJA: 50% bakra iz bakar-oksihlorida DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid.75% 0. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. kajsija i badem šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i kovrdžavost lišća (Taphrina deformans) šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Pseudoperonospora humuli) plamenjača (Phytophthora infenstans) Šljiva. najviše se može primeniti dva puta u voću. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos. U toku jedne godine. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem samo posle cvetanja.75% 0.75% tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije tretiranjem samo posle cvetanja.5-0. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije. a za ostale namene nema ograničenja. dihlorvos.5% 0. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan. na istom terenu.5-0.

Bakarni oksihlorid-50 KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Hmelj. 1 kg. krompir i paradajz Vinova loza Voće Dani 14 28 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 75 g. 25 kg 98 .

Balb® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (722 g/l preparata) DELOVANJE: Propamokarb hidrohlorid je sistemični fungicid sa izraženim protektivnim delovanjem.25 % Vreme primene zalivanje rasada 3 dana pre rasađivanja i 2 puta zalivanje rasađenih biljaka zalivanje biljaka nakon nicanja ili presađivanja potapanje očišćenih lukovica u rastvor u trajanju od 15-20 minuta Krastavac 0.15 % Lala (lukovice i rasad) 0.3 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim protektivnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače. što dovodi do inhibicije u rastu micelije i spora. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Paprika Patogen plamenjača paprike (Phytophthora capsici) plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis) poleganje rasada (Pythium spp.) Koncentracija primene 0. U toku jedne godine. Inhibira sintezu fosfolipida i masnih kiselina i samim tim ometa formiranje ćelijskih membrana gljive. najviše se može primeniti tri puta. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Paprika Lala Dani 14 35 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 300 ml. 1 l 99 fungicidi .

100 SC koncentrovana suspenzija Savremena formulacija najstarijeg protektivnog fungicida AKTIVNA MATERIJA: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar sulfat je protektivni fungicid. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Vinova loza (stone sorte) Vinova loza (vinske sorte) Dani 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . Deluje nespecifično. 1 l. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 2. inhibicijom SH-enzima. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. patogeni ne razvijaju rezistentnost na ovo jedinjenje. U toku jedne godine.5% Vreme primene tretiranje posle cvetanja. po pojavi prvih pega primarnog zaražavanja. sprečava klijanje spora.Može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog perioda primene. najviše se može primeniti tri puta u vinovoj lozi. a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja NAPOMENA: Najmanje 21 dan posle primene.Bordovska čorba . a deluje i kao algicid i moluskocid. ne dozvoliti pristup stoci na tretirane površine. na istom terenu. 5 l 100 .

a za ostale namene nema ograničenja. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena. dihlorvos. na istom terenu.75 kg/ha tretiranjem tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja od početka cvetanja tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije.Cuprozin 35 WP kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Spiess-Urania Chemical GmbH Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća i povrća AKTIVNA MATERIJA: Bakar iz bakar-oksihlorida (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja.35% 0.35% 2. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom. NAPOMENA: U toku jedne godine. 250 g.35% Vreme primene u vegetaciji do faze “mišijih ušiju” Malina Vinova loza Krompir 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Voće Dani 7 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g. 1 kg 101 fungicidi . Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan. najviše se može primeniti dva puta u voću. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis) sušenje lastara maline (Didymella applanata) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Phytophthora infenstans) Količina/ koncentracija primene 0.

5 l/ha preventivno. NAPOMENA: Broj tretiranja u toku jedne godine nije ograničen. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. a pre sticanja uslova za zaražavanje po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja od nicanja do pred vađenje krompira Šećerna repa Krompir 3 l/ha 3 l/ha Paradajz 3 l/ha 3. S. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. pre sticanja uslova za zaražavanje Kupus plamenjača (Peronospora parasitica) crna pegavost (Alternaria brassicae) plamenjača (Pseudoperanospora cubensis) plamenjača (Peronospora destructor) Krastavac Luk 2 l/ha 2-2. nodorum) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) siva trulež (Botritys cinerea) Vreme primene tretiranjem tokom faza vlatanja i klasanja. pre sticanja uslova za zaražavanje MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Interval između dva tretiranja ne bi trebalo da bude duži od 14 dana. 102 .5 l/ha 3 l/ha tretiranjem u polju. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. pre sticanja uslova za zaražavanje preventivno.Dakoflo® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (500 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina primene 2 l/ha Gajena biljka Pšenica Patogen siva pegavost lišća i klasa (Septoria tritici. pre sklapanja redova u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja ili u staklari u fazi rasada (po ukorenjivanju) do početka zrenja preventivno.

1 l 103 fungicidi . šećerna repa. paradajz. luk. pšenica Dani 7 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Kupus Krompir.

a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja.35 % ili 2. . neposredno pre ili u fazi zelene tačke do pojave lišća. a pre sticanja uslova za zaražavanje Šećerna repa Breskva 2 l/ha 0.Dakoflo® 720 koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i šećernoj repi AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (720 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični.rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.5 l/ha Dakoflo 720 + 1 l/ha Nu-film 17 ili 2.3 l/ha) za primenu protiv pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke.brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s. preventivno ili pri pojavi prvih simptoma oboljenja.4 puta. sa intervalom između dva tretiranja od 7-12 dana. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen pegavost lista i čađava krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) Količina primene 2 l/ha Vreme primene u toku vegetacije.25-0. preventivno. . Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne infekcije.5 l/ha Dakoflo 720 + Galmin 2 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Dakoflo 720 (2 l/ha) + Akord (0. Najveći broj tretiranja u toku jedne godine je 3 . Gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. NAPOMENA: Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno je pod sledećim uslovima: . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa Jabuka Breskva Dani 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l 104 . MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida.površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata.

2% *Paradajz 0.i dr. Aktivni radikali kiseonika. po precvetavanju i tokom formiranja plodova (BBCH 63-73/75) preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije i to od precvetavanja do pred berbu tokom vegetacije i to neposredno pred i tokom cvetanja i početkom zrenja tretiranjem po otvaranju cvetova i drugog cvetnog buketa i drugo 10-15 dana kasnije Breskva i Kajsija Lešnik 0.) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) 1. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Iprodion se može mešati sa većim brojem fungicida.0.15% Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona.2% * U toku je proces registracije.5 l/ha Travnjaci 10 – 12 l/ha Vinova loza Malina 0.1% 0. ne sme se primenjivati sa fungicidima iz grupe dikarboksimida (prosimidon i vinklozolin). NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti patogena Botrytis cinerea.15% 0. Rhyzoctonia spp...) razne bolesti na travnjacima (Sclerotinia spp. tokom zrenja (BBCH 83 – 87) tokom cvetanja .. Fusarium spp. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. U toku jedne godine. povrtarstvu i travnjacima AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je nesistemični fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. 105 fungicidi . najviše se može primeniti dva puta. Fusarium spp. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina..1 .15% Mrkva pegavost i trulež (Alternaria spp. Sclerotinia spp. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) monilia (Monilinia laxa) siva trulež (Botrytis cinerea) Koncentracija primene 0. oksidacija SH enzima. na istom terenu.kokica i drugo u fazi cvetanja tretiranjem plodova pred berbu. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida.Dional® 500 SC koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd).

lešnik.Dional® 500 SC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Malina. mrkva. višnja Paradajz Vinova loza Dani 7 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 1 l 106 .

8 kg/ha Vreme primene tokom vegetacije. Gajena biljka Krompir Patogen plamenjača (Phytophthora infestans) Količina primene 1. osim sumpora i preparata kisele reakcije. preventivno za sprečavanje sekundarnih infekcija Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) 1. U periodima dugotrajnih.Electis® 75 WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Gowan Comercio International e Servicos Kombinovani.vinske sorte Dani 7 28 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 107 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza .5 – 1. Ova supstanca je komplementarna sa mankozebom i pojačava nivo biološke aktivnosti ovog klasičnog protektivnog fungicida. preventivno pre sticanja uslova za infekciju. namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače u krompiru i u vinovoj lozi AKTIVNA MATERIJA: Zoksamid (83 g/kg preparata) + mankozeb (667 g/kg preparata) DELOVANJE: Zoksamid je protektivni fungicid koji ima specifično delovanje na fitopatogene gljive prouzrokovače plamenjača. a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja tokom vegetacije. izazivajući poremećaj u strukturi mikrotubula i time onemogućujući normalnu deobu ćelija.8 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. kontinuiranih padavina 5–6 dana.stone sorte Vinova loza . NAPOMENA: Najveći dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne sezone je tri puta. sa intervalom između dva tretiranja 14 dana pri smeni vlažnih perioda ili ukoliko se vrši navodnjavanje 7–10 dana.5 – 1. preventivni fungicid.

Fuzija® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Fungicid sistemičnog i protektivnog delovanja za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (375 g/l preparata) + hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Fuzija je kombinovani fungicid sa moćnim preventivnim i izraženim sistemičnim svojstvima. Inhibira više procesa: rast micelije, produkciju i klijanje spora, ometa formiranje ćelijskih membrana. Zbog kombinacije sistemičnog i preventivnog fungicida, a i višestrukog mehanizma delovanja, gljive gotovo nisu u stanju da na ovaj fungicid steknu rezistentnost. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka Krompir i paradajz

Patogen plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)

Količina primene 2,5 l/ha

Vreme primene u vreme klijanja spora kada se ostvaruje infekcija

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Ne sme se mešati sa uljanim preparatima ili preparatima koji sadrže ulje. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti tri puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir i paradajz Dani 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

108

Galofungin® 500 SC koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu

AKTIVNA MATERIJA: Karbendazim (500 g/l preparata) DELOVANJE: Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) bolesti tokom zrenja i na uskladištenim plodovima kod jabučastih vrsta (Monilia fructigena , Penicilium spp.i Gleosporium spp.) Koncentracija primene 0,06% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do punog cvetanja tokom tehnološke zrelosti, a najkasnije 15 dana pred berbu

Jabuka , kruška i dunja

0,06%

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka Višnja Jabuka, kruška i dunja

Dani obezbeđena vremenom primene 15

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l

109

fungicidi

Galofungin® T koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat - metil (450 g/l preparata) DELOVANJE: Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Koncentracija primene 0,05% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do precvetavanja

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat Galofungin T se može mešati sa ostalim pesticidima uz određena ograničenja. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) , preparatima na bazi bakra, jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (fosfamidon, dihlorfos, heptenofos). NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti parazita Monilinia laxa, ne sme se alternativno primenjivati sa fungicidima iz grupe benzimidazola. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Višnja Dani obezbeđena vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l

110

Kardinal® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Fluazinam (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fluazinam je fungicid sa protektivnim delovanjem. Aktivna materija izražava slabo kurativnu ili sistemičnu aktivnost. Deluje na mitohondrijsku oksidativnu fosforilaciju, inhibira klijanje spora, penetraciju hifa, rastenje i sporulaciju. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Krompir Patogen Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 0,3-0,4 l/ha Vreme primene Preventivno tretiranje tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi simptoma Primeniti pre uslova za razvoj infekcije od faze kada su razvijena tri lista (faza 13 - 83 BBCH – skale) ili neposredno posle pojave prvih simptoma

Vinova loza

1-1,5/ l/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim fungicidima i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito različitih formulacija, proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primeniti tri puta u krompiru i četri puta u vinovoj lozi. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir Vinova loza Dani 7 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l i 5 l

111

fungicidi

Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.Karika® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propikonazol (62. 1 l.) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim preparatima. 100 ml. 300ml. Probojem kroz biljno tkivo. maksimalno se može primeniti dva puta. 10 l 112 . 5 l. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. na istom terenu. Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. NAPOMENA: U toku jedne godine. klasanja. Hlorotalonil je nesistemični. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.5 g/l preparata) + hlorotalonil (250 g/l preparata) DELOVANJE: Propikonazol je sistemični fungicid. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja.) Vreme primene U vreme vlatanja.) Siva pegavost lista i klasa (Septoria spp. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. ječam. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. cvetanja i/ili formiranja i nalivanja zrna (faze 31-71 BBCH skale) Prvo: od faze bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 25-32 BBCH skale) Drugo: od otvaranja rukavca zastavičara (faze 47-49 BBCH skale) Krajem klasanja do početka cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Od faze prvog kolenca do početka klasanja (faze 31-51 BBCH skale) Pšenica i ječam Plesni i trulež klasa (Fusarium spp . deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene Gajena biljka Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma.

gradivnog proteina ćelijskog jedra gljiva. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) siva trulež i bela trulež (Botrytis cinerea.Kubik® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (175 g/l preparata) + karbendazim (87. U biljci se kreće akropetalno. Slerotinia spp. Aktivni radikali kiseonika.5 l/ha) + Nu-film 17 (1 l/ha) za primenu protiv sive i bele truleži (Botrytis cinerea. najviše se može primeniti dva puta.5 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona kokica i drugo u fazi cvetanja prvo tretiranje u fazi butonizacije i drugo u punom cvetanju Suncokret 2. 1 l 113 fungicidi . Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. NAPOMENA: U toku jedne godine. Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe derivata benzimidazola. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida. suncokret Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Slerotinia) Koncentracija primene 2. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida.5 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. oksidacija SH enzima.) u usevu suncokreta. ksilemskim sprovodnim sudovima. odnosno deobu ćelija. na istom terenu. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva inhibirajući sintezu ß-tubulina.5 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Kubik (2. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina.

300 ml.5 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida. NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti na benzimidazole i dikarboksimide Kubik plus ne treba koristiti alternativno sa fungicidima iz ove dve hemijske grupe jedinjenja. inhibicijom sinteze ß-tubulina. oksidacija SH enzima. *šljiva sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Siva trulež (Botrytis cinerea) Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) Prvo tretiranje u fazi belih balonakokica i drugo u fazi cvetanja Prvi tretman u fazi butonizacije i drugi tretman u fazi punog cvetanja Suncokret 2 . Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) i jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (dimetoat. heptenfos. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). Remeti deobu ćelija gljiva. 100 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. monokrotofos). šljiva Suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Višnja.2. ksilemskim sprovodnim sudovima. dihlorfos. 1 l. maksimalno se može primeniti dva puta. na istom terenu. Aktivni radikali kiseonika. U toku jedne godine. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. Tiofanat . karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina.Kubik® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (167 g/l preparata) + Tiofanat – metil (167 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. 5 l 114 . U biljci se kreće akropetalno.

ječam 3.25% Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) i crna pegavost (Phomophsis viticola) 0. u zavismosti od postojanja uslova za primarnu infekciju u toku vegetacije. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. u vreme porasta pupoljaka preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje tretiranjem. po precvetavanju. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Šljiva 0. preventivno. Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V. vinogradarstvu. a najkasnije po pojavi prvih simptoma tretiranjem u fazi vlatanja i klasnja.Mankogal-80® kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesisitemični fungicid.2-0. po precvetavanju. širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu.2-0. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja.2-0.25% Duvan Krompir i paradajz plamenjača (Peranospora tabacina) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infenstans) pegavost lista i klasa (Septoria tritici i S. a pre sticanja uslova za sekundarnu infekciju početkom vegetacije. pre sticanja uslova za zaražavanje. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne ili sekundarne infekcije u toku vegetacije. čime se dobija efikasnija zaštita. preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje.25% Vreme primene u toku vegetacije.5 kg/ha 2 kg/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Mankogal 80 (2 l/ha) + Akord (0. nodorum) rđa (Puccinia spp. Deluje na veliki broj gljiva. pirina) plamenjača (Polystigma rubrum) Količina/ koncentracija primene 0.25% Višnja i trešnja mrka pegavost lišća (Blumeriella jaapii) 0. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid.3 l/ha) za primenu protiv prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke! 115 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: .5 kg/ha Pšenica. preventivno. preventivno.5 kg/ha 2-2.) 2-2. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. u zavisnosti od postojanja uslova za primarnu infekciju i/ili posle berbe u zavisnosti od postojanja uslova za infekciju i širenje oboljenja po pojavi prvih uljnih pega primarnih zaraza.

dimetomorfa. najviše se može primeniti tri puta. pšenica. ječam Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g. dok je pri smeni vlažnih i toplih perioda ili pri navodnjavanju 7-10 dana. duvan. U toku jedne godine. a ukoliko je neprekidno vlaženje 5-6 dana.Mankogal-80® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida (Bakarni oksihlorid-50). metalaksila-M. NAPOMENA: Najbolje zaštitno dejstvo je 14 dana. 1 kg. stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze. na istom terenu. propamokarb-hidrohlorida (Balb®). 250 g. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir i paradajz Jabučasto i koštičavo voće. cimoksanila. 25 kg 116 .

čime se dobija efikasnija zaštita. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. riba i toplokrvnih životinja. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. Gajena biljka Pšenica Kukuruz Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 15 l 117 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . Deluje na veliki broj gljiva.) Količina primene 250 ml/100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.Mankogal-FS® koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (430 g/l preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid.

Deluje na veliki broj gljiva. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja.uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.suvi postupak .vlažni postupak .uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena Kukuruz Šećerna repa gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi.Mankogal®-S prah za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid.suvi postupak . riba i toplokrvnih životinja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) Količina primene 200 g/100 kg semena . 25 kg 118 . prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. čime se dobija efikasnija zaštita.) truleži (Fusarium spp.).vlažni postupak .zaprašivanje semena . siva pegavost lišća (Cercospora beticola) i mrka pegavost (Phoma betae) 800 g/100 kg semena . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene.zaprašivanje semena .

protektivnog delovanja. 200 g. Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama meša sa preparatima na bazi dimetoata. a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Ne sme se primenjivati u zasadu jabuke sorte Crveni delišes i kruške Anžuj.Metod® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Kaptan (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Kaptan je nesistemik. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 2 kg/ha Tokom perioda primarnih zaraza (10-78 BBCH skale) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. odnosno SH-enzima. 500 g. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. 5 kg. 1 kg. U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen.) ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova (period oko mesec dana). 119 fungicidi Količina/ koncentracija primene . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. NAPOMENA: Može ispoljiti blagu fitotoksičnost („kaptanove pege“) na plodovima nekih sorata jabuke (Vinesep) i kruške (Starking. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom i sumporno-krečnom čorbom. dihlorvos. Boskovka i dr. heptenofos). zbog ispoljavanja fitotoksičnosti. Sejman. EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (dimetoat. 100 g. 50 g.

20 g. preventivno. NAPOMENA: U toku jedne godine. Pirimetanil je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. 100 g. 5 kg 120 . kada postoje uslovi za infekciju MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10 g. maksimalno se može primeniti dva puta. Inhibira disanje. odnosno SH-enzime. 500 g. tako da gljive ne mogu razviti rezistentnost. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 1 kg. Inhibira sintezu metionina i sprečava lučenje enzima neophodnih za infekciju. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. nesistemični fungicid. jako alkalnim. 50 g. na istom terenu. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom. posebno različitih formulacija.2-0. EC formulacijama.Nijansa®plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (560 g/kg preparata) + pirimetanil (80 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je protektivni. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0.25% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Od početka otvaranja lisnih pupoljaka.

cimoksanila. odnosno SH-enzima.Nijansa® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu. 500 g. 100 g. 1 kg. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 5 kg. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen. vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (650 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik. protektivnog delovanja. iprodiona. EC formulacijama.2% Pre ostvarene infekcije Vinova loza Krompir 0. 10kg. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. 121 fungicidi Količina/ koncentracija primene .8 kg/ha Pre ostvarene infekcije Pre ostvarene infekcije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa preparatima na bazi iprovalikarba. bakar-oksihlorida. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Jabuka i Vinova loza – stone sorte Vinova loza – vinske sorte Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. 200 g. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) 0.2% 1.5-1. jako alkalnim. 20 kg.

Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje emzima koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. Fungicid je najaktivniji u fazama intezivnog metabolizma biljke. Na biohemijskom nivou ciljno mesto fungicida je sinteza metionina. Uobičajeno je da se pre mešanja proveri njihova kompatibilnost. na istom terenu. najviše se može primeniti dva puta. 1 l 122 . NAPOMENA: U toku jedne godine. kutinaze. Ovo je protektivni fungicid koji se kroz biljku kreće translaminarno. 100 ml. jagoda Vinova loza Dani 14 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Uobičajeni interval primene je nedelju dana KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Malina. *malina 2 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pehar se može mešati sa drugim preparatima. laktaze…).Pehar® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je fungicid iz grupe anilinopirimidina. pa početka sazrevanja (faze 68-81/83 BBCH skale) tretiranjem od početka cvetanja do punog cvetanja (faze 55-65 BBCH skale) *Jagoda. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Siva trulež (Botrytis cinerea) Siva trulež (Botrytis cinerea) tretiranjem u fazi od precvetavanja.

protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. 200 ml. na istom terenu. pre ostvarene infekcije U vreme klijanja spora. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Pre mešanja sa drugim preparatima posebno sa različitim formulacijama. Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje enzima. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. Najaktivniji je u fazama intenzivnog metabolizma biljke. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva krećući se translaminarno. a najkasnije kada se utvrdi zaraza 25% lisne površine Tokom vegetacije (faze 19-71 BBCH skale) Krompir 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne postoje posebna ograničenja. kutinaze. Hlorotalonil je nesistemični. 1 l. maksimalno se može primeniti dva puta. Zbog višestrukog meha¬nizma delovanja.Pehar® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (150 g/l preparata) i hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je sistemični fungicid iz grupe anilinopirimidina. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Luk Šargarepa Plamenjača luka (Peronospora destructor) Crna pegavost šargarepe (Alternaria dauci) Plamenjača krompira (Phytophthora infestans) Crna pegavost krompira (Alternaria solani) Preventivno. koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Šargarepa Krompir Dani 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. 123 fungicidi . laktaze…). NAPOMENA: U toku jedne godine.

Takođe. a najkasnije na početku pucanja pupoljaka tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja u fazi mirovanja. 5 l. maksimalno se može primeniti dva puta. NAPOMENA: U toku jedne godine. šljiva Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. pre početka bubrenja pupoljaka Breskva 2-3 % *Malina *Šljiva * U toku je proces registracije 2% 3% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima. breskva. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. Ne sme se mešati sa sumporom. Mineralno ulje primenjeno u vreme kretanja vegetacije fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. 1 l. i 10 l 124 . obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje i na taj način poboljšava performanse tretiranja.Plavo ulje uljna disperzija Kontaktno insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Bakar-oksihlorid (100 g/l preparata) + mineralno ulje (700 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar-oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Lisne vaši (Aphididae) Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) Uvenuće pupoljaka i rodnih lastara (Didymella applanata) Štitaste vaši (Coccididae/Lecanididae Diaspididae) u fazi bubrenja pupoljka najkasnije do faze mišjih ušiju (faze 01-10 BBCH skale) pred kraj vegetacionog mirovanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. malina. Inhibira klijanje spora patogena. na istom terenu.

075% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Pepelnica (Uncinula necator) Sušenje lastara (Didymella applanata) Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) Po pojavi prvih pega primarnih zaraza Pre ostvarene infekcije.Promesa® koncentrovana suspenzija novo Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. paradajz 0. porast micelije. vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (250 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. 50 ml. a sprečava i obrazovanje spora. 10 l. 100 ml. 1 l. kada se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja Preventivno. 20 l 125 fungicidi .75 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i insekticida. od faze prvih lastara visine oko 60 cm. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Krastavac Malina Krompir Vinova loza Dani 3 4 10 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. od dva prva lista (faza 12/102 BBCH-skale) Preventivno. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.75 l/ha 0. pre sticanja uslova za zaražavanje. 5 l. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je tri puta. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Preventivno. a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma oboljenja Malina 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. Inhibira klijanje spora.75 l/ha Krastavac Krompir.

fungistatično i fungicidno delovanje. 100 ml. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Inhibira klijanje i obrazovanje spora. posebno različitih formulacija. po pojavi simptoma oboljenja Tokom vegetacije po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita Tokom fenofaze kraj klasanja i početak cvetanja (59-61 BBCH skale) Tokom vegetacije. 200 ml. klasanja i cvetanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Pšenica i ječam Dani 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 300 ml. 10 l.5 l/ha Tokom vegetacije i to preventivno za sprečavanje pojave i širenja oboljenja (13/15-45 BBCH skale) 2 l/ha Luk Plamenjača (Peronospora destructor) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima. 5 l . Hlorotalonil je nesistemični fungicid. na istom terenu.Promesa® plus кoncentrovana suspenzija novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (80 g/l preparata) + hlorotalonil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene Vreme primene Pšenica i ječam Pepelnica (Blumeria grmainis) Rđa (Puccinia spp. a sprečava i porast micelije.) Siva pegavost lista i klasa pšenice (Septoria spp.) Palež klasa strnih žita (Fusarium spp. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu (kompleks III). koji se vezuje za tiole iz ćelija gljiva za vreme klijanja i tako izaziva glikolizu. NAPOMENA: U toku jedne godine. Nema podataka o nemogućnosti mešanja sa drugim preparatima.) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) Tokom vlatanja. 1 l. maksimalno se može primeniti dva puta. po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita 2. 20 l 126 .

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 0. dihlorvos. uz prethodnu proveru kompatibilnosti. 500 ml. 200 ml. Kreće se i translaminarno.2 l/ha Vreme primene Jabuka Višnja i šljiva Pepelnica (Podospaera leucotricha) Sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Pepelnica (Uncinula necator) Crna pegavost (Alternaria solani) Tokom vegetacije. ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.012% Krompir 0. 100 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Jabuka Višnja i šljiva Dani 14 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. i dimetoat). na istom terenu.013% 0.5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom preventivnih fungicida i insekticida. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14). Deluje protektivno i kurativno.Sekvenca® koncentrat za emulziju novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. pre sticanja uslova za širenje oboljenja (BBCH 19-71) Vinova loza 0. maksimalno se može primeniti tri puta računajući i primenu svih drugih triazola i jedinjenja sa istim mehanizmom delovanja. pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. 10 l i 20 l 127 fungicidi . a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije. 300 ml. NAPOMENA: U toku jedne godine. 1 l. 5 l. Od fenofaze cvetnog balona (BBCH 59) do punog cvetanja (BBCH 65/67) Tokom vegetacije pre pojave oboljenja.

200 ml.Sekvenca® 030 FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (30 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola.) U toku dorade semena ili neposredno pred setvu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja proveriti njihovu kompatibilnost. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 200 ml/100 kg semena uz upotrebu 500700 ml vode Vreme primene Pšenica Glavnica (Tiletia tritici) Otkrivena gar (Ustilago nuda) Pegavost (Septoria spp. riba i toplokrvnih životinja. 1 l. Kreće se i translaminarno. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14). Deluje protektivno i kurativno. 300 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 5 l. ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. Setvu treba obaviti neposredno nakon nanošenja preparata. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. 10 l i 20 l 128 . Prilikom setve. tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. 100 ml.

1 kg 129 fungicidi . Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. Mankozeb je protektivni fungicid. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. Tretiranjem od početka listanja pa do pojave šarka Preventivno. fosfamidon. NAPOMENA: U toku jedne godine. na istom terenu. čime se dobija efikasnija zaštita.Vokal® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu.5-3 kg/ha 2. Inhibira sporulaciju. kada se steknu uslovi za ostvarivanje zaraze Krompir *Paradajz 2.5-3 kg/ha *U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. bordovskom čorbom. Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. dimetoat. Deluje protektivno i kurativno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2-3 kg/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost paradajza (Alternaria solani) Preventivno pre ostvarene infekcije. (faze 19-71 BBCH skale) Preventivno. maksimalno se može primeniti četiri puta u vinovoj lozi (u intervalu od 10-12 dana) i tri puta u krompiru i paradajzu. monokrotofos). preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. sumpornom-krečnom čorbom. Deluje na veliki broj gljiva. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Cimoksanil (40 g/kg preparata) i mankozeba (465 g/kg preparata) DELOVANJE: Cimoksanil je kontaktni ili lokal sistemik (ograničeni sistemik). tokom vegetacije. 300 g. paradajz Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 30 g.

odnosno SH-enzima. a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog i širenja oboljenja tokom vegetacije (faze 19-73 BBCH skale). 1 kg. 10kg 130 . ratarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (470 g/kg preparata) + Cimoksanil (45 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik. preventivno. naročito različitih formulacija. paradajz. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 200 g.3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) posle pojave prvih pega primarnog zaražavanja. a za paradajz i krompir dva tretiranja sa intervalom od 14 dana između tretiranja. 5 kg. vinske sorte vinove loze Stone sorte vinove loze Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju rezistentne sojeve na propineb.5-3 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugima preparatima. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0.Vokal® P vododisperzibilne granule novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu. Inhibira sporulaciju. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. za sprečavanje širenja oboljenja Krompir. jako alkalnim. protektivnog delovanja. EC formulacijama. paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans) 2. Cimoksanil je kontaktni fungicid – lokal sistemik koji deluje protektivno i kurativno. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je za vinovu lozu četiri puta. 100 g. Ne meša se sa Bordovskom čorbom.

INSEKTICIDI .

.

SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kruška Štetna vrsta obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) Količina/ koncentracija primene 0.05 % Abastate +0.0.15 % Nu-Film 17 0. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom.3 % Galmin 0.75 l/ha Abastate + 1 l/ha Nu-Film 17 0. Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina.075 % Abastate + 0.05 % Abastate + 0. što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa.075 % Abastate ili 0. koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane. u fenofazi precvetavanja Jabuka crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) po pojavi prvih pokretnih formi.075 % Abastate ili 0.05 % Abastate ili 0.075 .05 % Abastate ili 0.1 % Abastate +0.75 l/ha Abastate ili 0.Abastate® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu.1 % Nu-Film 17 0.1 % Nu-Film 17 0. u fenofazi precvetavanja Krompir u vreme masovnog piljenja larvi Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru trips (Frankliniella occidentalis) u vreme masovnog piljenja larvi Malina eriofidna grinja lista (Phylocoptes gracilis ) obični paučinar (Tetranychus urticae ) po pojavi pokretnih formi Paradajz u zaštićenom prostoru u vreme prve pojave jedinki 133 insekticidi . povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Abamektin (18 g/l preparata) DELOVANJE: Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu. čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata.3 % Galmin ili 0. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda.075 % Abastate + 0.15 % Nu-Film 17 Vreme primene u vreme masovnog piljenja larvi.075 % Abastate + 0.

na istom terenu. dvojno pakovanje Abastate 100 ml+ Nu-Film 17 100 ml 134 . Fitotoksičan je za pojedine vrste ukrasnih paprati i može izazvati pege ili oboljenja na listovima begonija. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela. karanfila ili kalanhoja. ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene. 1 l. maline i u ukrasnom bilju. malina Krompir Dani 3 14 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. jabuka. a jednom u krompiru. kao i preparatima izrazito bazne i kisele reakcije. NAPOMENA: U kombinaciji sa rafinisanim mineralnim uljem može doći do blagih simptoma rđe na pojedinim sortama kruške.Abastate® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa fungicidima na bazi sumpora i kaptana. U toku jedne godine. najviše se može primeniti dva puta u zasadu kruške. Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 280C. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Kruška. jabuke. Kod pojedinih sorti jabuke prolazna pegavost plodova može nastati kao posledica primene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. najčešće u koliko se primeni tri dana pre ili posle obavljenog tretiranja fungicidima na bazi ditianona ili kaptana.

prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. a za mleko 7 dana posle primene preparata. Aplikacija preparata se vrši standardnim prskalicama. Tretiranje treba ponoviti kada se populacija insekata ponovo pojavi.Barricade EC 20 koncentrat za emulziju Insekticid za suzbijanje muva u stočarskim objektima AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml 135 insekticidi NAPOMENA: Da bi se postiglo zadovoljavajuće delovanje upotrebiti 5-10 l razblaženog preparata za tretiranje površine od 100 m2. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. opreme i valova dok se ne nakvase KARENCA: Za meso tretiranih životinja 28 dana. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. prskanjem zidova.5% (50 ml u 10 l vode). . usled koga kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. SPEKTAR DELOVANJA: Mesto primene Stočarski objekti Štetočina odrasle jedinke muva (Diptera: Muscidae) Količina i način primene 0. cipermetrin.

U toku jedne godine. NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. Stariji larveni stupnjevi (larve četvrtog i petog stupnja gusenica pomenutih vrsta leptira) nisu dovoljno osetljivi na ovaj preparat primenjen u preporučenim količinama. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana). keleraba Šećerna repa 0. kelj.15-0. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. 136 . najviše se može primeniti dva puta.3 l/ha lisne sovice (Mamestra spp. cipermetrin.Cipkord 20 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana.15-0.) 0. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata.3 l/ha u toku masovnog pilenja gusenica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. na istom terenu.015-0. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. karfiol. Preparat se može mešati sa velikim brojem insekticida sa drugačijim mehanizmom delovanja u cilju poboljšanja efekta i smanjenja razvoja rezistentnosti štetnih insekata. veliki kupusar (Pieris brassicae) Količina/ koncentracija primene 0. žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella) lisne sovice (Mamestra spp. usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki.03 % Vreme primene 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u toku masovnog pilenja gusenica Kupus.).

karfiol. kelj. 100 ml 137 insekticidi . keleraba Šećerna repa Vinova loza Dani 28 35 56 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus.

Dimetogal® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija

Insekticid širokog spektra sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem

AKTIVNA MATERIJA: Dimetoat (400 g/l preparata) DELOVANJE: Sistemični insekticid iz grupe organofosfata. Na insekte može da deluje kontaktno, preko integumenta ili digestivno, u toku ishrane. Po mehanizmu delovanja ovo jedinjenje je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Jabuka i dunja Štetna vrsta jabukina osa (Hoplocampa testudinea), lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis devecta, D. plantaginea), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae) jabukin moljac (Hyponomeuta malinellus) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) miner okruglih mina (Leucoptera scitella) miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Kruška kruškina osa (Hoplocampa brevis) lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis pyri) obična kruškina buva (Psylla pyri) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Breskva i kajsija breskvina muva (Ceratitis capitata), breskvine vaši (Myzus persicae, M. varians, Brachycadus persicae, B.schwartzi) breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta), 0,075 - 0,1 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % Koncentracija primene Vreme primene u fenofazi precvetavanja na početku formiranja prvih kolonija 0,075-0,1 % kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu pri pojavi prvih guseničnih gnezda, pre i posle cvetanja 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica U vreme leta leptira i početka piljenja gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u fenofazi precvetavanja na početku formiranja kolonija posle cvetanja u vreme registrovanja pojave 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u vreme pojave imaga posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta,

0,15 - 0,2 %

0,05 - 0,07 % 0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,20 %

138

Gajena biljka Trešnja i višnja

Štetna vrsta trešnjina muva (Ragoletis cerasi), trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae)

Koncentracija primene 0,05 - 0,075%

Vreme primene u vreme pojave imaga i pri početku piljenja larvi na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu u fenofazi precvetavanja posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo imaga nakon piljenja larvi posle pojave imaga

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

Šljiva

voćne ose (Hoplocampa flava, H. minuta), lisne vaši (Brachycaudus helichrysi, H. pruni, Phorodon humuli),

Šećerna repa

crna repina vaš (Aphis fabae), buvač (Chaetocnema tibialis), repina muva (Pegomyia hyosciami), buvač (Chaetocnema tibialis), tripsi (Trips tabaci, Haplotrips tritici, Limothrips cerealium), lisne vaši (Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum), lisne vaši (Aphis fabae, A.nasturti, A frangulae, Macrosiphum euphorbiae), duvanov trips (Trips tabaci), crna repina vaš (Aphis fabae), breskvina lisna vaš (Myzus persicae), kupusova vaš (Brevicoryne brassicae), buvač (Chaetocnema tibialis), običan paučinar (Tetranychus urticae), duvanov trips (Trips tabaci) lisne vaši (Myzus persicae, M. nicotianae) lisne vaši (Aphis forbesi, A. idaei, A.ruborum, Amphorophora idaei, Chaestosiphon fragaefoli), jabukin smotavac (Cydia pomonella-I generacija), lisne vaši (Hyalopterus pruni), breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta),

0,075 - 0,1 %

Strna žita

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

kada se utvrdi prisustvo na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo

Krompir Povrtarski usevi

0,075 - 0,1 %

na početku formiranja prvih kolonija posle pojave imaga kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na listu

Duvan Jagoda, malina i kupina Orah

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

odmah posle rasađivanja pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija suzbijanje prve generacije, tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme kada se feromonskim klopkama uhvati ukupno 20 imaga pre ili neposredno posle cvetanja, u zavisnosti od registrovanog leta leptira

0,15 - 0,2 %

Badem

0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % 0,1 - 0,15 %

Maslina

maslinina muva (Daucus oleaei) maslinin moljac (Prays oleae)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa insekticidima iz grupe regulatora rasta, zbog proširenja spektra delovanja. Treba izbegavati mešanje sa preparatima izuzetno bazne i kisele reakcije.

139

insekticidi

Dimetogal®
NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Duvan Voće Povrće (izuzev luka), krompir Šećerna repa, strna žita, maslina Luk Dani 14 21 28 42 63

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l

140

Elisa® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta
AKTIVNA MATERIJA: Buprofezin (440 g/l preparata) DELOVANJE: Buprofezin prvenstveno deluje na juvenilne stadijume cikada, štitastih i leptirastih vaši, kao i nekih vrsta eriofidnih grinja. Ovo je kontaktni insekticid koji zbog svoje umerene isparljivosti efekat ispoljava i gasnom fazom, omogućujući bolje dospevanje aktivne materije do ciljnog mesta. Simptomi trovanja manifestuju se u toku presvlačenja jedinki štetnih vrsta insekata i grinja. SPEKTAR DELOVANJA:
Gajena biljka Krastavac i paradajz (u zaštićenom prostoru) Malina Vinova loza Štetna vrsta bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) eriofidne grinje (Phyllocoptes gracilis ) cikade (Scaphoideus titanus ) eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) Ukrasno bilje i šiblje u rasadnicima u zaštićenom prostoru štitaste vaši (Unaspis euonymi i Carulaspis juniperi) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0,025-0,05 % 0,06 % Vreme primene pri pojavi prvih nimfi po pojavi pokretnih formi prvo prskanje obaviti po pojavi prvih larvi cikada a drugo 10 – 14 dana kasnije u vreme formiranja lisne mase, sa pojavom prvih grinja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja

0,05 %

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom insekticida i fungicida (neutralne, blago kisele i blago bazne reakcije). Treba izbegavati mešanje sa bordovskom i sumporno krečnom čorbom. NAPOMENA: Pri velikoj brojnosti jedinki štetnih vrsta preporučuje se kombinacija sa Nu-Film 17 (0,15 %). U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta u krastavcu, paradajzu, malini i vinovoj lozi, a četiri puta u ukrasnom bilju i žbunju. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Paradajz, krastavac Malina, vinova loza Dani 3 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l
141

insekticidi

0,06 %

Etiol prah 5® prašivo za neposrednu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid za zaštitu povrća

AKTIVNA MATERIJA: Malation (50 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi, malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson, koji je nosilac bioaktivnosti. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno. SPEKTAR DELOVANJA:
Upotreba u skladištima Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva Kupus i ostale kupusnjače Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) lisne vaši (Aphididae), kupusne stenice (Eurydema oleracea, E. ornata) lisne vaši (Aphididae) buvači (Halticinae) Paradajz, paprika, duvan lisne vaši (Aphididae) tripsi (Tripidae) 20-30 kg/ha Količine primene 20-30 kg/ha 20-30 kg/ha Vreme primene tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje se sme vršiti samo do početka formiranja glavice tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje vršiti po pojavi imaga tretiranje vršiti do dve nedelje po rasađivanju

Rotkvica, cvekla, uljana repica

20-30 kg/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa bakarnim i fungicidima alkalne reakcije. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za osetljive vrste cveća i krastavac u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici). U toku jedne godine, može se primeniti više puta, po potrebi, sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva, rotkvica, cvekla, paradajz, paprika, uljana repica Kupus i ostale kupusnjače Duvan Dani

14 21 35

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g
142

Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Deluje kontaktno.Etiol prah parfimisani® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za suzbijanje insekata u domaćinstvima i javnim zgradama AKTIVNA MATERIJA: Malation (30 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. stenica (Hetroptera: Cimicidae) i buva (Siphonaptera). mrava (Hymenoptera: Formicidae). SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Insekticid je namenjen suzbijanju bubašvaba (Dictyoptera: Blattidae). Primenjuje se posipanjem uobičajenih mesta gde se insekti zadržavaju ili prolaze. digestivno i respiratorno. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g 143 insekticidi . koji je nosilac bioaktivnosti.

T. madens) Količine primene 100 g preparata na 100 kg zrnaste robe Vreme primene direktnim zaprašivanjem u toku elevacije NAPOMENA: Ne sme se koristiti za zaštitu uskladištenih uljarica.Etiol specijal® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe AKTIVNA MATERIJA: Malation (10 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Za tretiranje zrna pšenice. a sadržaj vlage zrnastih proizvoda koji se zaprašuju ne sme biti veći od 14%. žitni moljac (Sitotroga cerealella). Deluje kontaktno. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. digestivno i respiratorno. mali brašnari (Tribolium castaneum. pirinča i mahunarki Štetna vrsta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE UPOTREBE (KARENCA): 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 144 . malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. kukuruza. Unošenje robe u tretirana prazna skladišta je dva dana posle tretiranja. ječma. raži. oryzae). pirinčani žižak (S. kukuruzni žižak (S. confusum. koji je nosilac bioaktivnosti. T. žitni žižak (Sytophilus granarius). Najveći broj tretiranja u istom objektu je jednom. zeamays). ovsa.

digestivno i respiratorno. 145 insekticidi . Deluje kontaktno.25% 0. na otvorenom i u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Malation (600 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi.). u količini od 7-8 l tečnosti na 100 m2 prostora primenjuje se 2 dana pre unošenja proizvoda tretiranjem podova i zidova MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije.3% emulzija. tripsi (Thripidae) Ukrasno bilje lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) pokretne forme crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) Tretiranje praznih skladišta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus). žitni moljac (Sitotroga cerealella) 0.Etiol tečni® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za primenu u staklenicima. petunije) zbog moguće fitotoksičnosti. graškov žižak (Bruchus pisorum). krasulje. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za tretiranje krastavca u zatvorenom prostoru. plastenicima.15-0. kao i za tretiranje osetljivih vrsta cveća (orhideje.15-0.2-0. koji je nosilac bioaktivnosti.2% Vreme primene na početku piljenja gusenica.25% 0. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.2-0.15-0. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson.2-0. pre ubušivanja u plodove u vreme razvoja kolonija vaši posle pojave imaga u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata kada se utvrdi prisutsvo pokretnih formi 0. buvači (Halticinae). SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisne vaši (Aphididae) Kupus i ostalo povrće kupusne stenice (Eurydema spp. lisne vaši (Aphididae).3% 0.3% Koncentracija primene 0.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac u polju Jabuka. 1 l 146 . 300 ml. lisnato povrće Dani 7 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

Deluje kontaktno. ovas Lucerka Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) žitna pijavica (Eulema melanopus) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) Količine primene 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Lucerka Voće Strna žita Dani 14 21 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 l 147 insekticidi . SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Šume. zasadi voća Pšenica. koji je nosilac bioaktivnosti.6-1 l Vreme primene u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi posle pojave imaga NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada.Etiol ULV® tečnost za primenu u ultra malim zapreminama ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid za zaštitu ratarskih kultura i šuma primenom sa zemlje ili iz vazduhoplova AKTIVNA MATERIJA: Malation (950 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana.6-1 l 0. digestivno i respiratorno. na istom terenu. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.6-1 l 0. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. ječam. najveći broj tretiranja je dva puta. U toku jedne godine.

) cikade (Cicadina) 0. sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana) lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) stenice (Eurigaster spp.15 % tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka. tretiranjem na početku piljenja larvi u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta tretiranjem na početku piljenja larvi 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem prilikom formiranja prvih kolonija tretiranjem po pojavi imaga tretiranjem po pojavi larvi cikada Strna žita 1 l/ha 1-1.15 % tretiranjem u vreme leta leptira i na početku piljenja gusenica tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp.1-0.15 % 0. kajsija i badem Orah Vinova loza mali mrazovac (Operophthera brumata) breskvin smotavac (Cydia molesta) breskvin moljac (Anarsia lineatella) jabukin smotavac (C.) minera okruglih mina (Cemiostoma scitella).5 l/ha 1-1.15 % tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp. patuljastog minera (Stigmella malella) mali mrazovac (Operophthera brumata) Šljiva šljivin smotavac (Cydia funebrana) 0. voćarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem.15 % 0.1 % Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae) lisne buve (Psyllidae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) Vreme primene tretiranjem na početku formiranja kolonija 0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Količina/ koncentracija primene 0. pomonella) žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella).15 % 0.1-0. minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella).15 % 0.1-0.5 l/ha 148 .Fenitrotion 50 EC koncentrat za emulziju Kontaktni preparat za suzbijanje štetnih insekata u povrtarstvu.) Trešnja i višnja Breskva. ratarstvu.1-0.

šljiva.5 l/ha 1.5 l/ha Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae).). kruška.. buvači (Halticinae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) Vreme primene po pojavi prvih kolonija po pojavi imaga tretirati kada je repa u fazi nicanja do razvijena 2-3 lista. višnja Vinova loza. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. NAPOMENA: U toku jedne godine.) buvači (Halticinae) 1-1. najviše se može primeniti 3 puta. a brojnost imaga na nivou praga štetnosti po pojavi imaga Lucerka i crvena detelina Kupusnjače lucerkina buba (Phytodecta fornicata). na istom terenu. detelina Dani 28 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Phytonomus spp. buvači (Halticinae) kupusne stenice (Eurydema spp. kupusnjače Žita. rilaši (Sitona spp.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Količina/ koncentracija primene 1 l/ha 1.5 l/ha 1 l/ha po pojavi imaga MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije. šećerna repa. 1 l 149 insekticidi . lucerka. trešnja.

02-0.05% 0. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida. larve skočibuba (Elateridae) 0.03% 0.02-0.2-0.02 % 0. žičnjaci.1-0. a pre ubušivanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom običan paučinar (Tetranychus urticae).05% 0.05% 0. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.02-0.05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae).05% 0.05% 0. bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost. žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella).3-0.Fobos EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.02% 0.04-0. lozine grinje (Calepitrimerus vitis) Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae).075 l/ha 0. jabukin smotavac (Cydia pomonella).02-0. lisni mineri (Lyonetidae). Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu u proleće. žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis).5 l/ha 150 . crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).15 l/ha 0.3 l/ha 0.02-0.05% 0. na početku piljenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 7-8 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazovanja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog piljenja larvi na početku piljenja. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0.

običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0. kruška. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri).2-0. bele leptiraste vaši. na istom terenu. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja gusenica. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekcida drugačijeg načina delovanja. 10 l 151 insekticidi .2-0. pasulj.3-0.02-0. žitne pijavice. pasulj Duvan.2 l/ha 0.3 l/ha 0. 300ml. crna repina vaš (Aphis fabae). ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm). 100 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. šećerna repa (lišće za silažu).nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis). 5 l. paradajz.1 l/ha 0.5 l/ha 0. U toku jedne godine. žičnjaci.1-0.15 l/ha 0. najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca. lisnih vašiju.15 l/ha 0. 1 l. žičnjaka.05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija na početku piljenja larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0. repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac. lisnih sovica.1 l/ha 0. NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae). 50 ml. kupusnjače Jabuka.075 l/ha 0. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene.

uz dodatak 200-300 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. ali i insekticid koji do mesta delovanja dospeva ingestijom. Preparate mogu primenjivati samo organizacije koje. NAPOMENA: Na istom zemljištu setva semena tretiranog sa preparatima na bazi karbosulfana. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 300 ml. larve gundelja (Melolonthinae) Količina primene 1.5 l/100 kg semena 4 l/100 kg semena 2 l/100 kg semena Vreme i način primene tretiranjem semena neposredno pred setvu. larve skočibuba (Elateridae) grčice. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom primene.Furadan 35 ST® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. u pogledu kadrova. Prevashodno je kontaktni. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe. karbofurana. bendiokarba i metiokarba može se obavljati samo jednom u toku dve godine. opreme i uređaja. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Suncokret Štetna vrsta kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera) žičnjaci. furatiokarba. Jedinjenje svoj sistemični efekat ispoljava krećući se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). 1 l 152 . benfurakarba.

u redove* *Ovim tretiranjem smanjuje se napad sive kukuruzne pipe i repinog buvača MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa materijama izrazito bazne reakcije. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene. Preparat mogu primenjivati samo organizacije koje. larve skočibuba (Elateridae) repin buvač (Chaetocnema tibialis) Količina primene 4-6 l/ha Vreme i način primene tretiranje istovremeno sa setvom. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 1 l 153 insekticidi . jednom u toku dve godine. larve skočibuba (Elateridae) sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) žičnjaci. dok na nadzemne insekte deluje digestivnim putem. u redove* Šećerna repa 4-6 l/ha tretiranje istovremeno sa setvom. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe otrovnosti. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz (izuzev silažnog kukuruza i kukuruza šećerca) Štetna vrsta žičnjaci. Jedinjenje se usvaja od strane biljke i kreće se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). po stručnosti. NAPOMENA: Maksimalno se može primeniti.Furadan 350 F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. opremi i uređajima. Deluje kao kontaktni zemljišni insekticid.

vinova loza Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.Fury 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem AKTIVNA MATERIJA: Zeta-cipermetrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana.015 % Vreme primene 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica Vinova loza 0. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata.015 % Strna žita 0.1 l/ha pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem preparata (izuzev sa izuzetno alkalnim i kiselim preparatima). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Žita Jabuka. Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi.01-0. na istom terenu. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbedjuje povoljnu dugotrajnost delovanja. 100 ml. usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana) sivi grozdov smotavac (Eupoceilia ambiguellia) cikade (Sccaphoicleus titanus) žitna pijavica (Eulema melanopus) Količina/ koncentracija primene 0. zeta-cipermetrin. 5 l 154 .01-0. NAPOMENA: U toku jedne godine. najviše se može primeniti jednom.

krompir Dani obezbeđen vremenom primene 45 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g. koji je nosilac bioaktivnosti. 20 kg 155 insekticidi . sadnjom ili rasađivanjem larve skočibuba (Elateridae) 20-25 kg/ha NAPOMENA: U toku jedne godine. Deluje kontaktno. uljana repica Paradajz. šećerna repa. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Strna žita. najviše se može primeniti jednom. luk. larve podgrizajućih sovica (Noctuidae) Količina primene 40 kg/ha 20-25 kg/ha Vreme i način primene tretiranjem cele površine pre setve. mrkva. šećerna repa. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Strna žita. kukuruz. larve gundelja – grčice (Melolonthinae). Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem. krastavac Štetna vrsta rovac (Gryllotalpa gryllotalpa). sadnje ili rasađivanja tretiranjem u redove neposredno pred ili istovremeno sa setvom.Galition G 5® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (47 g/kg preparata) + malation (3 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organo-fosforni insekticidi. sadnjom ili rasađivanjem tretiranjem u redove istovremeno sa setvom. kupusnjače. digestivno i respiratorno. 1 kg. luk. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. uljana repica. na istom terenu. kupusnjače. Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. kukuruz. krastavac Mrkva. krompir. paradajz.

pri razvoju lišća 2-2. odnosno na početku formiranja prvih kolonija vašiju u fazama razvoja pupoljaka. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). pyrisuga) 1-2% 3-4% 5% Šljiva štitasta vaš (Parthenolecanium corni) 3-4% 5% šljivina brašnasta vaš (Hyalopterus pruni). C.5% 1-2% zelena vaš jabuke (Aphis pomi). mala šljivina vaš (Brachycadus helichrysi) Breskva štitasta vaš breskve (Eulecanium persicae) 1-2% 3-4% 5% 156 . SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 3-4% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka. odnosno na početku formiranja prvih kolonija vaši u fazama razvoja pupoljaka. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. i na taj način poboljšava performanse pesticidnih tretmana. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje). do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. zelena migratorna jabukina vaš (Rhopaloshum insertum) Kruška obična i velika kruškina buva (Cacopsylla pyri. pri razvoju lišća u fazama razvoja pupoljaka. U koncentracijama preporučenim za primenu u sezoni (letnje tretiranje) ovaj preparat obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje sredstava za zaštitu bilja. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljka rano u proleće. kada se utvrdi prisustvo. do faze kade su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo.Galmin® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko i letnje tretiranja voćaka i vinove loze AKTIVNA MATERIJA: Mineralno (parafinsko) ulje (860 g/l preparata) DELOVANJE: Primenjeno u vreme kretanja vegetacije mineralno ulje fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja.

pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). voće) Zimsko tretiranje Dani 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.5% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka. Letnje tretiranje se ne sme izvoditi u toplijem delu dana. 10 l 157 insekticidi . 1 l. fortunela) štitasta vaš narandže (Iceria purchasi) štitasta vaš agruma (Chrysomphalus dictyiospermi) 1-2% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakra (Bakarni oksihlorid 50. Pri tretiranju stabla voćaka i čokota vinove loze moraju biti dobro okupani. lišću i plodovima 1. NAPOMENA: Zimsko tretiranje se vrši kada su stabla voćaka i čokoti vinove loze suvi. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama (najčešće juli mesec) tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama. na istom terenu najviše se može primeniti jednom za zimsko tretiranje. 5 l . mandarina. pri temperaturama iznad 0 0C (oko 7 0C). vinova loza.5% 1-2% Maslina medić masline (Saeisstia oleae) 1-2% Smokva medić smokve (Ceroplastes rusci) 1-2% Agrumi (limun.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 1. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. Cuprozin 35 WP).5-2. pomorandža. U toku jedne godine.5-2. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Letnje tretiranje (citrusi. grejpfrut. a dva puta za letnje tretiranje. grančicama. da bi se izbegla opasnost od izmrzavanja. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora.

najviše se može primeniti dva puta sa razmakom 10-14 dana.Harpun® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Piriproksifen (100 g/l preparata) DELOVANJE: Aktivna materija piriproksifen pripada grupi akceleratora presvlačenja.05% . 300 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. 1 l 158 . NAPOMENA: U toku jedne godine.0.1 % 0. 100 ml. kruška. Deluje želudačno ali i kontakno.1 % 0.0.075% .075% . na istom terenu.075 % Vreme primene Na početku polaganja jaja U vreme polaganja jaja Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove U vreme pojave prvih nimfi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije. Ukoliko su jaja direktno izložena prskanju poseduje ovicidno dejstvo.075% .1 0.0. breskva i šljiva Paradajz Dani 28 3 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Piriproksifen je antagonist hormona presvlačenja 20-hidroksi ekdisona.0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Objekat primene Jabuka *Kruška *Breskva *Šljiva Paradajz (u zaštićenom prostoru) *U toku je proces registracije Štetna vrsta Jabukin smotavac (Cydia pomonella) Kruškina buva (Psylla pyri) Breskvin smotavac (Cydia molesta) Šljivin smotavac (Grapholiata funebrana) Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.15% 0. Poseduje translaminarno kretanje u biljci.

Prvi larveni stupanj je osetljiviji na ciromazin u odnosu na drugi i treći.Hektor® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid specifičnog mehanizma delovanja za suzbijanje larvi muva AKTIVNA MATERIJA: Ciromazin (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Ciromazin je regulator rasta insekata iz grupe triazinskih derivata. Specifični mehanizam delovanja ciromazina obezbeđuje visoku efikasnost u suzbijanju populacija štetočina rezistentnih na klasične insekticide. stajska muva (Stamoxis calcitrans) Vreme primene primenjuje se zalivanjem površine stajnjaka u vreme masovnog piljenja larvi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa adulticidima (Bariccade).1 % Objekat primene Larvicidni tretman stajnjaka* Štetna vrsta domaća muva (Musca domestica). kako bi se obezbedila efikasnost za sve razvojne stadijume štetočina. Tretirane larve se ne presvlače u potpunosti pri čemu nastaju povrede i prekida se ciklus razvoja do adulta. NAPOMENA: Preparat se može primeniti više puta na istom lokalitetu u razmacima od najmanje 14 dana. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 159 insekticidi *Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi . a sadnja na tim površinama se može izvršiti 4 nedelje nakon rasturanja stajnjaka. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Stajnjak se može rasturiti 21 dan nakon tretmana preparatom. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene 0. Deluje kontaktno i digestivno narušavajući metabolizam nukleinskih kiselina i izazivajući poremećaje u sklerotizaciji kutikule. Efekti primene su vidljivi 2-3 nedelje posle prvog tretmana.

cipermetrina kao modulatora natrijumovih kanala nervnih vlakana i hlorpirifosa kao inhibitora aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.5 l/ha Količina/ koncentracija primene 0. zelena jabukina vaš (Aphis pomi). 50 ml.oleracea) repičin sjajnik (Meligethes aenus) 1. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella). 300 ml. 100 ml. 5 l. 1 l. kruška. crna kruškina vaš (Anuraphis farfarae).5 – 2 l/ha 1 – 1. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija.75 – 1 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom pesticida. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka.075 – 0.Konzul® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (500 g/l preparata) + cipermetrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kontaktno. doprinose visokoj efikasnosti u suzbijanju širokog spektra štetnih insekata u različitim razvojnim stadijumima. kada su prisutni najmlađi larveni stupnjevi na početku pojave imaga Uljana repica 0. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta. Treba izbegavati mešanje sa preparatima alkalne reakcije kao i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes. inhalaciono i digestivno delovanje na insekte i sinergistički odnos dve aktivne materije obezbeđuje izuzetnu delotvornost preparata. šećerna repa Uljana repica Dani 28 56 GRUPA OTROVA: III 160 PAKOVANJE: 25 ml. U toku jedne godine .1% Vreme primene pre početka ubušivanja gusenica u plodove na početku formiranja prvih kolonija na početku pojave imaga u toku masovnog piljenja gusenica. odnosno. pepeljasta vaš (Dysaphys plantaginea) Šećerna repa repina pipa (Bothynoderes punctiventris). lisne sovice (Mamestra brassice i M. u uslovima visoke temperature i vlažnosti. 10 l .

cihalotrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda . šećerna repa Malina Dani 14 28 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 25 ml.2l/ha (2ml на 100m2) 0. NAPOMENA: U toku jedne godine.02.2 l/ha Vreme primene Tretirati od faze rasada do zavijanja glavica. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. kada se nađe u proseku jedna gusenica po biljci ili jedan leptir U vreme pojave larvi 4 stupnja *Šećerna repa *Malina Sovice (Noctuidae – Mamestra sp.0.) Malinina buba (Byturus tomentosus) Cvetojed (Anthonomus rubi) 0. 50 ml.Kozak® koncetrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Lambda .03% (2-3 ml u 10l vode) *registracija u toku MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja. najviše se može primeniti dva puta.) Količina/ koncentracija primene 0. 100 ml. 1 L i 5L 161 insekticidi U vreme pojave prvih listova i pred cvetanje dok su cvetovi jos zatvoreni . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus. 300 ml. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kupus Štetna vrsta Sovice (Noctuidae – Mamestra sp.cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. na istom terenu. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.

bunari) i kanalizacione mreže. Spinosad deluje preko nikotinskih receptora acetilholina. povrtarstvu i šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Spinosad (240 g/l preparata) DELOVANJE: Spinosad je mešavina spinosina A i spinosina D. 100 ml. izvorišta voda. 162 .01% (0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta Sivi grozdov smotavac (Lobesia botranai) gubar (Lymantria dispar) Količina/ koncentracija primene 0. preparat se ne sme koristiti u vreme cvetanja zasada i useva.8-1 ml u 10 l vode) 0. NAPOMENA: Zbog opasnosti od trovanja pčela.Laser 240 SC® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Krompir.1 l/ha Laser 240SC + 1.4 l vode 50-100 ml/ha (0. Preparat je otrovan za vodene organizme. Kontaktno deluje na sve razvojne faze štetočina. vinova loza Dani 3 14 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 50ml. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta. Spinosad deluje kontaktno i digestivno.5 l/ha belog ulja+1.5-1 ml/100m2) Vreme primene Pre početka ubušivanja gusenice u bobice Kada je lisna masa veća od 70%a gusenica gubara u fazi I-III stupnja U vreme kada preovlađuje larve I-III stupnja Listopadne šumske sastojine Krompir krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) Krastavac(u zaštićenom prostoru) trips (Frankliniella occidentalis) 300-400 ml/ha (3-4 ml/100m2) Odmah nakon pojave pokretnih formi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije. jezera. dok je za larve i odrasle forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom. U toku jedne godine .008-0. pa treba sprečiti njegovo dospevanje u vode (vodotoci. Jaja se moraju direktno isprskati.

čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Listopadna šuma Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. 300m od voda (vodotokova. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. bunara i izvorišta voda.Mimic 2-F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Selektivni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. može se primeniti najviše dva puta. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja. Brzina vetra 2 m/s i rubne zone (200-500) se tretiraju sa zemlje. NAPOMENA: U toku jedne godine.5 l/ha belog ulja + 1. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Listopadnim šumskim sastojinama Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) Količina primene 0. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona. 1 l 163 insekticidi .1 l vode/ha Vreme primene Kada lisna masa sastojine veća od 70% a gusenice gubara u L1 i L3 razvojnom stupnju PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Upotreba mikronerima sa 3 l/ha radnog rastvora pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi). a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana. Larve prestaju sa ishranom. jezera. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja.4 l/ha Mimic 2-F + 1. tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu.

4% PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.06% Gajena biljka Travnjaci Krpelji (Ixodidae) Bubašvabe (Blattodea) Štetna vrsta Vreme primene Za suzbijanje krpelja na travnim površinama tretirati u toku vegetacije po potrebi U komunalnoj higijeni tretiranje po potrebi Komunalna higijena 0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0. najviše se može primeniti dva puta. NAPOMENA: Za tretiranje travnih površina utrošak vode je 300l/ha.cihalotrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda . Za tretiranja prostorija i podova utrošak vode je 25-50 ml/m2. 50 ml. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.2%-0. 300 ml. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml.travnjaci i u komunalnoj higijeni AKTIVNA MATERIJA: Lambda .cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.Nadzor® koncetrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za primenu u oblasti javnog zdravstva . 1 l i 5 l 164 . na istom terenu. U toku jedne godine. 100 ml.

5-2 l/ha 3-4 l/ha Vreme i način primene zalivanjem rasada folijarnom primenom pri masovnom piljenju larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u usevima povrća i krmnog bilja. kukuruz. sa intervalom između dva tretiranja od 14 dana. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim ili digestivnim putem. a jednom za ostale namene. suncokret šečerna repa Dani 28 Obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: II PAKOVANJE: 1 l.Posse 25 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i tretiranje zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Karbosulfan (250 g/l preparata) DELOVANJE: Karbosulfan je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Gajena biljka Krompir Duvan. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene. larve skočibuba (Elateridae) Količina primene 4-6 l/ha 2-3 l/ha 1. šećernoj repi) Štetna vrsta tripsi (Thripidae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlieata) žičnjaci. 5 l 165 insekticidi . SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Duvan (rasad u lejama) Šećerna repa Krompir Kao zemljišni insekticid (u kukuruzu. U toku jedne godine. ksilemskim sprovodnim sudovima. suncokretu. Kroz biljku se kreće akropetalno. preparat se može najviše primeniti dva puta za repinu pipu.

) 75 – 150 ml po setvenoj jedinici MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Štetna vrsta žičnjaci. 300 ml. Njegovo sistemično svojstvo omogućava zaštitu u prvim fazama razvoja biljaka. 1 l. U prvim fenofazama porasta obezbeđuje zaštitu od kukuruzne zlatice. ukoliko se imidakloprid koristi u zaštiti semena. larve skočibuba (Agriotes spp. U cilju smanjenja rizika od rezistentnosti ne preporučuje se u toku vegetacije folijarna primena preparata iz grupe neonikotinoida. Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi.Pozitron® FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid za zaštitu semena kukuruza i šećerne repe AKTIVNA MATERIJA: Imidakloprid (600 g/l preparata) DELOVANJE: Imidakloprid je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem iz grupe neonikotinoida. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. insekti prestaju da se hrane i uginjavaju. Sloj insekticida na tretiranom semenu ostvaruje zaštitu od štetnih insekata kontaktnim putem. 5 l 166 . Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje. imaga sive kukuruzne pipe. buvača i lisnih vašiju. Kao posledica blokade prenosa nervnih impulsa. riba i toplokrvnih životinja. larve skočibuba (Agriotes spp. Agonist je acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.) Količina primene 600 – 800 ml na 100 kg semena Vreme primene seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena Šećerna repa žičnjaci. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Dani obezbeđena vremenom primene obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

Radar versus G® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (75 g/kg preparata) DELOVANJE: Organo-fosforni insekticid. A. sputator) Skočibube . istovremeno sa setvom. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta Skočibube . paradajz * registracija u toku NAPOMENA: U toku jedne godine.odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove istovremeno sa setvom. sputator) Skočibube . Deluje kontaktno. digestivno i respiratorno. hlorpirifos je inhibitor aktivnosti acetoholinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. sputator) Količina/ koncentracija primene 15-20 kg/ha (150-500 g/100m2) 15-50 kg/ha (150-500 g /100m2) 15-20 kg/ha (150-200 g/100m2) Vreme primene Tretiranjem cele površine ili u redove. najviše se može primeniti jednom. istovremeno sa setvom.žičnjaka (Agriotes ustulatus. šećerna repa kupusnjače. paprika i paradajz Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g.žičnjaka (Agriotes ustulatus. 1 kg 167 insekticidi . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir.odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove. A.odnosno sadnjom Krompira *Kupusnjače. A.žičnjaka (Agriotes ustulatus. na istom terenu. paprika.

5 l 168 .1 % Nu-film17 0. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja. na istom terenu. tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu. najviše se može primeniti dva puta. 1 l. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. Pri većim infestacijama štetočina preporučuje se kombinacija sa preparatom Nu-film 17. U toku jedne godine. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana.07 % Rebus + 0. 300 ml. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.4 l/ha Rebus + 1 l/ha Nu-film17 Vreme primene tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira u feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem pri prvom piljenju gusenica lisnih sovica Kupus lisne sovice ((Mamestra brassicae.07 .1 % Rebus ili 0.0.0. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kupus Jabuka Dani 3 14 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Mamestra oleracea) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem.6 l/ha Rebus ili 0. 100 ml. Na ovaj način larve prestaju sa ishranom. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) Količina/ koncentracija primene 0.Rebus® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja.4 .

larve skočibuba (Elateridae) 169 insekticidi . bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost. leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću u vreme leta leptira i početka pilenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazova-nja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja larvi na početku piljenja.02-0.05% 0.05% 0. crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maks.2-0. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaje u protoku nervnih impulsa i paralizu.02% 0.1-0.075 l/ha 0.02-0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0. žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella).05% 0.05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisni mineri (Lyonetidae) običan paučinar (Tetranychus urticae).02-0. lozine grinje (Calepitrimerus vitis) 0.3-0.05% 0.02-0.02% 0.05% 0.3 l/ha 0.5 l/ha Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae) žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) žičnjaci. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida.15 l/ha 0.02-0.05% Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).04-0.03% 0. a pre ubušavanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) 0.Talstar 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.

pasulj. kruška. NAPOMENA: U toku jedne godine.05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga. kupusnjače Jabuka. lisnih sovica.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis) crna repina vaš(Aphis fabae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) žičnjaci.3-0. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri) repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac. bele leptiraste vaši. 100ml.3 l/ha 0.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja.075 l/ha 0. 1 l 170 . najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca.2-0.1 l/ha 0.5 l/ha 0.1 l/ha 0. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.15 l/ha 0.1-0. šećerna repa (lišće za silažu). paradajz. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir.2-0.2 l/ha 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac. žičnjaka.02-0. lisnih vašiju. žitne pijavice.15 l/ha 0. rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene. ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm). na istom terenu. pasulj Duvan. običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0.

a na biohemijskom nivou deluje kao agonist neurotransmitera acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.25 kg/ha 0.02 .025 % 0. 250 g 171 insekticidi u vreme razvoja kolonija vaši . NAPOMENA: U toku jedne godine.2 . voćarstvu i duvanu AKTIVNA MATERIJA: Acetamiprid (200 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali neurotoksični insekticidi iz hemijske grupe neonikotinoida i acetamiprid. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Krompir Kupus Jabuka Paprika. Sa stanovišta neposredne primene.25 . Treba izbegavati mešanje sa materijama izrazito bazne reakcije.0.4 kg/ha 0.0.25 .0. što u krajnjem ishodu dovodi do uginuća tretiranih insekata. kupus.25 kg/ha 0. breskva.02 .5 g. kruška.05 % 0. paprika.Tonus® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu. vrlo povoljne fizičko-hemijske osobine ovog molekula utiču na njegovo izrazito usvajanje i pokretljivost u biljci. najviše se može primeniti dva puta. na istom terenu.25 kg/ha 0.025 % Vreme primene pri pojavi larvi drugog i trećeg stupnja u vreme razvoja kolonija vaši tokom vegetacije pri formiranju kolonija vašiju tretiranjem kada lucerka dostigne visinu 8-10 cm tretiranjem u precvetavanju u vreme pojave larvi u vreme razvoja kolonija vaši MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Dobro se meša sa većinom pesticida (neutralne i slabo kisele reakcije). lucerka Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 2. grašak. duvan Jabuka.4 kg/ha 0.0. Vezujući se za receptorna mesta za acetilholin ova supstanca prouzrokuje prekid procesa prenošenja nervnih impulsa. Duvan Lucerka Grašak *Kruška *Breskva * registracija u toku Štetna vrsta krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) kupusna vaš (Brevicoryne brassicae) zelena lisna vaš (Aphis pomi) biljne vaši (Aphididae) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) graškov žižak (Bruchus pisorum) Kruškina buva (Psylla pyri) Zelena lisna vaš breskve (Myzus persicae) Količina/ koncentracija primene 0.0.

.

RODENTICIDI .

.

poljske miševe i voluharice. Fosfin je respiracioni otrov. na taj način što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari. Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. Vrlo je toksičan za sisare. poljski miš (Apodemus agrarius) i voluharica (Microtus spp. 2 kg. Ne sme doći u dodir sa decom. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene kućni miš (Mus musculus). posebno za pacove. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene i u njih treba staviti mamke. Po završetku akcije suzbijanja. Mamci se postavljaju u aktivne rupe kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom.) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja postavljaju se u količini 5-10 g po aktivnoj rupi. DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. prehrambenim i krmnim proizvodima. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne). . GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. 25kg 175 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja.Cinkfosfid Mamak® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (20 g/kg preparata). najmanje 14 dana posle primene.

koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. voluharica (Microtus spp. Vrlo je toksičan za sisare. Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini.) i slepog kučeta (Spalax leucodon) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja spravljeni mamci se postavljaju u količini 4-8 g po aktivnoj rupi. poljskih miševa (Apodemus spp. prehrambenim i krmnim proizvodima. Nakon postavljanja mamaka potrebno je zatrpati rupe zemljom. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. opreme i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. Po završetku akcije suzbijanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene Na polju Količina primene pacovi (Rattus spp. posebno za pacove. Fosfin je respiracioni otrov.). U njih treba staviti mamke.). tako što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne). Ne sme doći u dodir sa decom.Cinkfosfid prah® prah za spravljanje mamaka ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za pripremu mamaka AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (840 g/kg preparata) DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene. poljske miševe i voluharice. najmanje 14 dana posle primene. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Cink-fosfid prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 20 kg 176 .

.05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. stavljanjem gomilica u blizini legla U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) kućni miš (Mus musculus) NAPOMENA: Preparat se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. 5 kg. u količini 20-25 g po gomilici.Galibrom AB® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za direktnu primenu u skladištima i poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. u količini 100150 g po gomilici. Ne sme doći u dodir sa decom. u količini 10 g po aktivnoj rupi (posle čega se mamci zatrpavaju zemljom) postavljanjem mamaka. 25 kg 177 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Po završetku akcije suzbijanja. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili u rano proleće. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. prehrambenim i krmnim proizvodima. 100 g. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. stavljanjem na zaklonjena mesta 7-10 gomilica na površini 250-300 m2 postavljanje mamaka. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i vodena voluharica (Arvicola terestris) crni pacov (Rattus rattus) i sivi pacov (Rattus norvegicus) Vreme primene postavljanje mamaka u aktivne rupe. Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom.

u količini 20-30 g po aktivnoj rupi ili gomilici. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) Količina primene sivi pacov (Rattus norvegicus) kućni miš (Mus musculus) Vreme primene postavljanjem mamaka. Preparat se može koristiti samo u objektima. Ne sme doći u dodir sa decom. gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. na svakih 3-5 metara NAPOMENA: Jedna akcija suzbijanja traje 7–10 dana. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Može se koristiti više puta u toku godine. Po završetku akcije suzbijanja.Galibrom GB® mamak za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. na svakih 5-8 metara postavljanje mamaka.05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. u zavisnosti od infestacije štetnih glodara. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. a pacova posle jednog konzumiranja. 100 g. prehrambenim i krmnim proizvodima. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. Uginuće miševa nastupa posle 5 – 8 konzumiranja. 25 kg 178 . u količini 100150 g po aktivnoj rupi ili gomilici. 5 kg.

7-10 tacni na površini od 250-300 m2 spravljeni mamci se postavljaju. Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili rano proleće. u količini 20-25 g po gomilici. Mamke treba postavljati sve dok ih pacovi i miševi konzumiraju (4-6 dana). za kategoriju brojnosti od I do III. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. NAPOMENA: Galibrom prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova. posle 6 dana. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti.Galibrom prah® koncentrat za mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za spravljanje mamka AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (1 ± 0. 5 kg 179 rodenticidi . kao i mogućnosti ispoljavanja ukrštene rezistentnosti. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i poljski miš (Apodemus agrarius) Vreme primene mamci se spravljaju u odnosu 1 kg preparata na 20 kg mekinja. Ne sme doći u dodir sa decom. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. ali se ne smeju postavljati golom rukom. Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. Galibrom prah može se koristiti i u prostorijama komunalne higijene. u količini 10-15 g po aktivnoj rupi. u zavisnosti od brojnosti glodara. povremeno vršiti zamenu sa rodenticidima drugačijeg mehanizma delovanja. opreme. Radi sprečavanja pojave rezistentnosti na bromadiolon. rano u proleće i/ili kasno u jesen. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. prehrambenim i krmnim proizvodima. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. ovsenih pahuljica ili prekrupe od pšenice ili kukuruza spravljeni mamci se postavljaju. u količini 100-150 g po gomilici. Preparati se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. a 15-20 g mamaka po aktivnoj rupi za kategorije IV i kalamitet spravljeni mamci se postavljaju. Po završetku akcije suzbijanja. i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. jer uginuće nastupa. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka.25 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. u blizini legla i puteva kojim se kreću U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) sivi pacov (Rattus norvegicus) i crni pacov (Rattus rattus) kućni miš (Mus musculus) VREME PRIMENE: Po potrebi (pri pojavi štetnih glodara). u proseku. stavljanjem na zaklonjena mesta.

.

POMOĆNA SREDSTVA .

.

Film 17® koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Miller Chemical & Fertilizer Corporation Pomoćno sredstvo za poboljšavanje performansi pesticidnih tretmana AKTIVNA MATERIJA: Pinolein (960 g/l preparata) NU-FILM 17® se primenjuje u smeši sa pesticidnim preparatima. ovime se znatno umanjuje i usporava mogućnost raspadanja aktivne materije usled hidrolize. 5. enkapsulira čestice pesticida. takoreći. Ovime se smanjuju gubici usled oticanja kapi sa tretiranih biljaka u toku prskanja.3 l/ha Područje primene Višnja i trešnja Uljana repica Namena sprečavanje pucanja pokožice plodova sprečavanje osipanja semena prilikom žetve poboljšava efekte sredstava za zaštitu bilja kao okvašivač Vreme primene zavisno od vremenskih uslova – padavina. PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 1-2% 0. vetra i abrazije. Istovremeno. zbog čega kapi posle prskanja bolje pokrivaju tretiranu površinu i bolje prianjaju za nju. Stoga. ne postoji mogućnost spiranja depozita u toku ponovnog vlaženja tretiranih biljaka. kao i poboljšavanja koloracije plodova voća. a time i dugotrajniji efekat. sprešavanje pucanja ljuske uljane repice prilikom žetve i sprečavanja pojave mrežavosti plodova jabuke. takođe.5 l/ha 0. Ovaj elastični omotač postepeno i usporeno iščezava pod uticajem faktora sredine.7 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l 1. Istovremeno. Kao samostalan ovaj proizvod se. Enkapsulira aktivnu materiju: Posle primene. 2. Omogućuje ravnomerniju pokrovnost i bolje prodiranje kroz biljne delove obavijene voštanom prevlakom ili dlačicama. koristi za sprečavanje pucanja pokožice ploda višnje i trešnje. omogućujući time postepeno otpuštanje pesticida u ciljnu sredinu. od jedne do dve nedelje pre berbe kada su ljuske uljane repice zatvorene. Povećava stepen zadržavanja aktivne materije: Ovaj prirodni adheziv povećava inicijalnu količinu ostvarenog depozita pesticida u toku neposredne primene. Sprečava naknadno kvašenja depozita: Nu-Film 17 se ne rastvara u vodi. održavanje turgora rasada posle rasađivanja. postepene promene Nu-Filma 17 pod uticajem atmosferskih prilika omogućuju poželjnu redistribuciju pesticidne aktivne materije. direktnim mešanjem u rezervoaru uređaja za tretiranje. 4. 183 .0-1.Nu . Kao okvašivač: Nu-Film 17 smanjuje površinski napon tečnosti za tretiranje. 3. rose. u fazi prelaska iz zelene u žutu boju (77-80 faza BBCH skale) u skladu sa preporukama u uputstvu za primenu U smeši sa pesticidima Primenjen u smeši sa sredstvima za zaštitu bilja NU-FILM 17® deluje na sledeće načine: 1. delovanja padavina. Međutim. smanjeni su gubici depozita usled navodnjavanja. isušivanjem Nu-Filma 17 nastaje elastični omotač koji.

Time se ostvaruje lakše dospevanje folijarno primenjenih hraniva i sitemičnih pesticida unutar biljnog tkiva. 11.6. održavajući njihovu efektivnost znatno duži period vremena. omogućuje lakši prodor aktivne materije u nju. 7. Omogućuje očuvanje strukture bioloških preparata: Po sebi potpuno prirodan i u pogledu toksikologije bezopasan Nu-Film 17. što samim tim proces apsorpcije čini olakšanim. odbijajući sunčevo zračenje. PAKOVANJE: 100 ml. Bržim sušenjem gornjih slojeva površine filma i održavanjem polutečnog stanja sloja filma između osušenog dela i površine biljke. obezbeđuje se penetracija primenjene supstance u biljku bez obzira na potencijalne spoljne efekte spiranja (iznenadne padavine). Supstance po svojoj strukturi veoma slične pinoleinu postoje u svim biljkama. Deluje kao prirodni posrednik/nosač: Omekšavajući kutikulu biljke. 8. Sprečava degradaciju ativnih materija pod uticajem ultravioletnog zračenja. Bacillus thuringiensis). 9. 1 l 184 . Sprečava degradaciju pesticidnog depozita usled prekomernog zagrevanja. produžava životni vek bioloških agenasa koji se koriste u zaštiti bilja (npr. 10. Delujući kao fiksativ ograničava stepen isparavanja vrlo isparljivih toksikanata. Primenjen u nižim dozama Nu-Film 17 štiti translokacione herbicide ili regulatore rasta biljaka dok se ne ostvari njihov prodor u biljno tkivo. GRUPA OTROVA: Ne pripada otrovnim materijama.

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 ml. Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene Soja Lucerka Kukuruz 0.2% U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje 0. koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje.Alteox® T prima koncentrovani rastvor ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Izodecil alkohol etoksilat (900 g/l preparata) PRIMENA: ALTEOX T PRIMA je dodatno sredstvo – okvašivač. 1 l. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje. trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. 5 l 185 . lucerke i kukuruza.1% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost.

1 l. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje. trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. 5 l 186 . Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje Soja 0.Alteox® wet koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Mineralno ulje (700 g/l preparata) i polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol (oko 300 g/l preparata. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost. u odnosu 1:1) PRIMENA: ALTEOX WET je dodatno sredstvo – okvašivač. koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje.5 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač.

Mogućnost primene preparata .

.

Strna žita Galbenon Mural Monosan herbi Esteron Lancelot 450 WG Bonaca EC Starane 250 Tezis Antre Antre plus Fobos EC Karika Akord 060 FS Mankogal S Mankogal FS Sekvenca 030 FS u usevu semenske pšenice za tretiranje semena pre setve Dominator Glifol Cinkfosfid mamak Galibrom prah suzbijanje korova na strništima jesenje suzbijanje glodara Kukuruz Trophy EC Acetogal plus Galolin mono Talisman Plamen Avalon Moto Esteron Monosan herbi Rezon Tangenta SC Furadan 35 ST Pozitron 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena pre setve za tretiranje istovremeno sa setvom Dominator Glifol suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 189 .

Suncokret Trophy EC Acetogal plus Acetogal Galolin mono Rezon Globus EC Rafal 120 Kubik plus Gallant Super Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Furadan 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Soja Ritam Dancor 70 WG Galolin mono Trophy EC Acetogal plus Acetogal Rampa EC Globus EC Rafal 120 Gallant Super Okvir Galbenon Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 190 .

Šećerna repa Globus EC Gallant Super Rafal 120 Lontrel 100 Pikogal plus Kerb 50 WP Antre plus Dakoflo 720 Fobos EC Konzul Pozitron FS Furadan 35 ST Dominator Glifol za tretiranje semena pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Posse 25 EC Fobos EC Radar versus G za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Krompir Rafal 120 Dancor 70 WG Galbenon Fuzija Zanat Mankogal 80 Vokal Abastate + Nu-Film 17 Galition G 5 Radar versus G Warant Tonus Kardinal 191 .

Bakarni oksihlorid 50 Breskva Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Dakoflo 720 Galmin Dional 500 SC Akord Harpun Tonus Dimetogal Starane 250 Galop Bonaca EC Bakarni oksihlorid 50 Casoron G Glifol jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak 192 .Jabučasto voće Plavo ulje Cuprozin 35 WP Bakarni oksihlorid 50 Galmin+Cipkord 20 EC Konzul Fobos EC Akord Plus Akord Dakoflo 720 Metod WG Galofungin 500 SC Sekvenca Konzul Tonus Rebus Fenitrotion 50 EC Dimetogal Harpun Warant Mankogal 80 Abastate + Nu-Film 17 Cipkord 20 EC Fobos EC Glifol Galop Gallant super Starane 250 Casoron G Bonaca EC jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak Cuprozin 35 WP.

Višnja Bakarni oksihlorid 50 Kubik plus Kubik Dional 500 SC Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Fenitrotion 50 EC Nu-Film 17 Starane 250 Dominator Glifol Galop Bonaca EC Galibrom prah Cinkfosfid mamak Bakarni oksihlorid 50 jesenje plavo prskanje Šljiva Dional 500 SC Kubik plus Kubik Dinal 500 SC Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Galmin Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Harpun Tonus Glifol Galop Bakarni oksihlorid 50 Galibrom prah Cinkfosfid Mamak jesenje plavo prskanje 193 .

Vinova loza Dional 500 SC Mankogal 80 Akord WG Kardinal Vokal Fobos EC Elisa Fenitrotion 50 EC Cipkord 20 EC Pehar Bordovska čorba 100 SC Mankogal 80 Bakarni oksihlorid 50 Sekvenca Laser 240 SC Bonaca EC Casoron G Glifol Gallant Super Galop Galibrom prah Cinkfosfid mamak 194 .

15%. produžavanja delovanja i boljeg prodiranja pesticida u biljno tkivo.Zaštita uljane repice Vreme primene/ faza razvoja Suzbijanje štetočina u jesen Suzbijanje štetočina u proleće Namena Preparat SUZBIJANJE ŠTETOČINA repičina lisna osa repičin sjajnik repičina pipa i dr. podgrizajuće sovice Fobos EC Konzul Fobos EC SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi sprečavanje rasipanja semena Trefgal + Rampa EC Lontrel 100 ili Pikogal Plus Globus Nu Film 17 Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10 . zbog povećanog stepena prijanjanja. 195 .15 cm visine) Pred vršidbu SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Galibrom prah Napomena: Kod svih biljnih vrsta koje imaju pojačanu voštanu prevlaku na listu preporučujemo upotrebu pomoćnog sredstva Nu Film 17 u koncetraciji od 0.

5 g po aktivnoj rupi.Zaštita lucerke Vreme primene/ faza razvoja Mirovanje (pre kretanja vegetacije) Kretanje do pojave prve troliske Namena jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Okvir Galbenon larve lucerkine bube i lucerkine buba mare Posle prvog otkosa vilina kosica Etiol tečni ili Tonus Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Tokom cele godine suzbijanje glodara se vrši : . Galibrom prah .10 g po aktivnoj rupi 196 .

buvači grinje. tripsi.6 l/ha iznikle korove Galop 4 .5 l/ha 197 . siva i bela trulež tripsi.Zaštita paradajza Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Zanat Galition G-5 ili Radar versus G propamokarb hidrohlorid Dimetogal Vokal *** Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Dancor 70 WG Rafal 120** Fuzija Dimetogal Abastate + Harpun Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Vokal*** Dional 500 SC Fobos EC Abastate + Elisa + Tonus Fuzija Dional 500 SC*** Fobos Abastate + Elisa + Harpun jednogodisnji travni i širokolisni korovi Pre sadnje podzemne štetočine (rovci) zemljišne bolesti i bolesti poleganja rasada vaši Rasađen rasad 6-8 listova plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi 1-2 nedelje po rasađivanju plamenjača i crna pegavost vaši. vaši vaši bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost Zaštita između berbi vodeći računa o karenci siva trulež vaši grinje. mineri bela leptirasta vaš * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha *** u toku 2011. mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci plamenjača . muve mineri. god biće proširena registracija Tretiranje pre nicanja gajene biljke. a na Glifol ili Dominator 4 . tripsi.

5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke.Zaštita kupusa Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi Pre sadnje ukolisni i širokolisni korovi podzemne štetočine zemljišne bolesti bolesti poleganja rasada kupusar. lisne sovice jednogodišnji širokolisni korovi grinje. vaši 8 .10 dana po rasađivanju plamenjača i crna pegavost kupusar. buvači. lisne sovice uskolisni korovi buvač.6 l/ha 4 . a na iznikle korove 198 . tripsi Formiranje rozete lisne sovice kupusar. plamenjača i crna pegavost plamenjača i crna pegavost Formiranje glavice bakterioze vaši+sovice Bakarni oksihlorid 50 Tonus + Rebus Fenitrotion 50 EC Bonaca EC Dimetogal Kozak Cipkord Dako o Preparat Trefgal Zanat Radar versus G ili Galition G-5 propamokarb hidrohlorid Fobos EC Rafal * Dimetogal Sadnja * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Galop 4 .stenice. buvaci. buvači.stenice. stenice.

pegavost lista Preparat Cuprozin 35 WP + mineralno ulje ili Plavo ulje* Cuprozin 35 WP + Kozak* Pehar* + Dimetogal + Abastate + NU Film 17 Akord WG* + Pehar* + Kozak** Dional 500 SC Akord WG* Abastate + NU Film 17 Cuprozin 35 WP Početak listanja Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova biljne vaši grinje. didimela. malinina buba mušica. pre kretanja vegetacije Galop 2 . Suzbijanje korova: Casoron G 4 kg/10 ari aktivne površine. antraknoza Neposredno pred cvetanje 14 dana pred berbu Odmah posle berbe i uklanjanja izdanaka Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) * u toku 2011.20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol 4 .3 l/ha. cvetojed siva trulež sušenje izdanaka. didimela. antraknoza. god biće proširena registracija ** nema opasnosti za pčele i druge oprašivače. didimela. grinje sušenje izdanaka. korovi porasta 15 . mušica. didimela. cvetojed sušenje izdanaka. malinina buba mušica. korovi porasta 15 .20 cm (uskolisni i širokolisni) Starane 250 ili Bonaca 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 199 . moljac i grinje sušenje izdanaka. antraknoza muva galica.Zaštita maline Vreme primene/ faza razvoja Bubrenje pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) Namena bolesti sušenja izdanaka štitaste vaši i zimska jaja lisnih vašiju sušenje izdanaka.5 l/ha. pegavost lista siva trulež grinje. Tretiranje obaviti u vecernjim satima. didimela.

ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG BRANIČEVSKI. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG ŠUMADIJSKI. MORAVIČKI. 6. 4. ZAPADNO SEVERNO BAČKI 2. 8. 9. JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG DEO TOPLIČKOG. 12. 10. 3. 5. I SEVERNO BANATSKI OKRUG JUŽNO BAČKI OKRUG SREDNJI BANATSKI OKRUG JUŽNI BANATSKI OKRUG SREMSKI OKRUG GRAD BEOGRAD. PIROTSKI.1. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA . DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG DEO POMORAVSKOG. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG NIŠKI. PČINJSKI. 11. 7.

70 Fosetil aluminijum + mankozeb Adut. 126 D Difenokonazol Sekvenca. 159 A Abamektin Abastate. 9 Acetohlor+dihlormid Acetogal plus. 15 Starane – 250. 141 F Fenitrotion Fenitrotion 50 EC. 150 Talstar 10 EC. 138 B Bakar – oksihlorid Bakarni oksihlorid – 50. 129 Cimoksanil + propineb Vokal P. 100 Bentazon Galbenon. 21 Glifol. 50 Moto. 111 Fluroksipir Bonaca EC. 160 Ciromazin Hektor. 101 Bakar oksihlorid + mineralno ulje Plavo ulje. 31 Hlorotalonil Dakoflo. 39 H Haloksifop – P-metil Gallant Super. 46 Azoksistrobin Promesa. 125 Azoksistrobin + hlorotalonil Promesa Plus.raspored preparata na osnovu aktivnih materija 2. 69 Fluazinam Kardinal. 128 Dihlobenil Casoron – G. 133 Acetamiprid Tonus. 25 Esteron extra 27 Monosan Herbi. 11 Trophy-EC. 171 Acetohlor Acetogal. 155 Fenoksaprop-p-etil Sedef. 60 Dimetoat Dimetogal. 87 G Glifosat-IPA so Dominator. 102 Dakoflo 720. 81 Amino-piralid-kalijum so + florasulam Lancelot 450 WG. 175 Cinkfosfid Prah. 179 Buprofezin Elisa. 97 Cuprozin 35 WP. 52 Cimoksanil + mankozeb Vokal. 177 Galibrom GB. 136 Cipermetrin + hlorpirifos Konzul. 104 C Cink-fosfid Cinkfosfid Mamak. 130 Cipermetrin Barricade EC 20. 148 Fenitrotion + malation Galition G5. 178 Galibrom prah. 127 Sekvenca 030 FS. 18 Dikamba Plamen.4 –D Esteron. 135 Cipkord 20 EC. 13 Bifentrin Fobos EC. 29 Bentazon + dikamba Avalon. 176 . 169 Bromadiolon Galibrom AB. 124 Bakar (II) sulfat pentahidrat i kalcijum hidroksid Bordovska čorba -100 SC.

144 Etiol tečni. 19 Metsulfuron-metil Tezis. 142 Etiol prah parfimisani. 108 Propikonazol + hlorotalonil Karika. 77 Mineralno (parafinsko) ulje Galmin. 123 Piriproksifen Harpun. 48 Pikogal plus. 67 Imidakloprid Pozitron FS. 36 Rampa EC. 158 Propamokarb hidrohlorid Balb. 114 Izodecil alkohol etoksilat Alteox T prima. 112 Propineb Nijansa WG. 186 I Imazetapir Ritam. 183 Pirimetanil Pehar. 143 Etiol specijal.etil Globus EC. 164 Linuron Galolin mono. 113 Iprodion + tiofanat-metil Kubik plus. 167 M Malation Etiol prah 5. 33 . 73 P Parakvat Galop. 165 Kletodim Rafal 120. 62 Klomazon Gamit 4 – EC. 121 L Lambda . 119 Karbendazim Galofungin 500 SC. 43 N Nikosulfuron Talisman. 161 Nadzor. 117 Mankogal – S. 83 Pinolein Nu-Film 17. 145 Etiol ULV. 152 Furadan 350 F.raspored preparata na osnovu aktivnih materija Hlorpirifos Radar versus G.cihalotrin Kozak. 58 Kvizalofop – P . 153 Karbosulfan Posse 25 EC. 122 Pirimetanil + hlorotalonil Pehar plus. 166 Iprodion Dional 500 SC. 35 Pendimetalin Zanat. 147 Mankozeb Mankogal – 80. 63 Klopiralid Lontrel 100. 115 Mankogal – FS. 99 Propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil Fuzija. 118 Metribuzin Dancor 70 WG. 105 Iprodion + karbendazim Kubik. 156 Mineralno ulje + polioksi sorbitol oleat + polioksi tridecil alkohol Alteox wet. 109 Karbofuran Furadan 35 ST. 185 K Kaptan Metod WG.

79 Triklopir trietilamino so Garlon 3-A. 110 Tribenuron-metil Mural. 154 Zoksamid + mankozeb Electis 75 WG.metil Okvir. 107 . 75 T Tebufenozid Mimic 2-F FS. 96 Terbutilazin Rezon. 168 Tebukonazol Akord. 94 Tebukonazol + karbendazim Antre.Propineb + pirimetanil Nijansa Plus. 93 Tebukonazol + tiofanat-metil Antre plus. 45 S Spinosad Laser 240 SC. 88 Akord 060-OD. 38 Z Zeta cipermetrin Fury 10 EC. 162 Sulkotrion Tangenta. 91 Akord 060-FS. 90 Akord 025-FS. 120 Propizamid Kerb – 50 WP. 95 Tebukonazol + mankozeb Akord plus. 56 Tiofanat-metil Galofungin T. 92 Akord WG. 163 Rebus. 65 Tifensulfuron . 54 Trifluralin Trefgal.

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

063/ 457 308 e-mail: duskovv@yahoo.com 11.ing.rs 4. tel: 011 3072 327 mob: 063 8496 249 e-mail: dakic@ tofarmacija. 011/ 3072 329. 063/ 457 819. tofarmacija. tel: 011/ 3072 322.rs Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: Milojica Pešić tel. tel/fax: 021/ 454 528. PČINJSKI. tel: 011/ 3072 372.rs www. Marko Jojić mob.com 12. DEO TOPLIČKOG. Goran Puhar mob. Veljko Joksimović mob.ing. mipredrag@sezmpro. MORAVIČKI. mob: 063/ 457 351. Lidija Mitić mob. Luka Matić.rs 10.com 2.REGIONALNI MENADŽERI 1. Milan Trbojević. Darko Muminović mob. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Užice dipl. 063/ 457 752. . Zoran Kocić mob. mob.rs Marketing: Rukovodilac odeljenja agrotehnologije: dipl. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG Sedište: Kladovo dipl.ing. DEO POMORAVSKOG.com 6. 063/ 250 823 e-mail: jojicmarko@yahoo. tel: 011 3072 366 mob: 063 106 18 86 e-mail: matic@ tofarmacija. 063/ 457 353 e-mail: poptamara@yahoo. ing.ing. Sreten Rilak mob. e-mail: janicic@ tofarmacija.joksim@yahoo. SREMSKI OKRUG Sedište: Zemun dipl. 063/ 457 984 radedjekic@nadlanu.com Stručni saradnik za polj. Duško Vitković mob.com Saradnici u sektoru prodaje i primene: Samostalni stručni saradnik Mr Predrag Milovanović.rs 7.ing. ŠUMADIJSKI. tisma@ tofarmacija. 063/ 457 891 e-mail: rile. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl.ing.ing. Dušan Belenzada mob. Stanoje Branković mob. fax: 011/ 3072 370 Direktor sektora prodaje i primene: Milan Janičić.ing. mob.rs Samostalni stručni saradnik dipl. PIROTSKI.zb@gmail. 063/ 850 0020.ing. 063/ 457 956 e-mail: lidijam69@gmail. 063/ 457 703 e-mail: gpuhar@sezampro. Tamara Popović mob. BRANIČEVSKI. JUŽNI BANATSKI OKRUG Sedište: Pančevo dipl.rs .com 5.ing.ing.rs Produkt menadžer: dipl.com 9. ZAPADNO SEVERNO BAČKI I SEVERNO BANATSKI OKRUG Sedište: Bačka Topola dipl.ing. Ljubiša Pakalović mob.ing. 063/ 10 61 299 e-mail: belenzadad@eunet. mob: 063 457 710 e-mail: cropchem@eunet. JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG Sedište: Leskovac dipl. Radomir Đekić. 063/ 457 884 e-mail: v. SREDNJI BANATSKI OKRUG Sedište: Aleksandrovo-Zrenjanin dipl. trbojevicmilan@neobee. MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl.ing. 063/ 85 00 060 e-mail: stanojebrankovic18@gmail. ing.rs Produkt menadžer za herbicide: Mr Piljo Dakić.rs 3. 063/ 107 1655 e-mail: muminovic@ tofarmacija. JUŽNO BAČKI OKRUG Sedište: Novi Sad dipl. NIŠKI. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG Sedište: Aleksandrovac dipl. e-mail: milojicap@eunet. Srđan Arsić. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA Sedište: Ćuprija dipl. apoteke u Južno Bačkom okrugu dipl.rs Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: Brankica Trifunović-Tišma. Batajnički drum bb. 063/ 1015 718 e-mail: prodaja@ tofarmacija.net Prodaja i primena: 11080 Zemun. 063/ 457 885 e-mail: paki7@ptt.rs 8. GRAD BEOGRAD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times