Katalog preparata za zaštitu bilja 2011

Napomena: Pregled preparata za zaštitu bilja iz proizvodnog programa Galenika Fitofarmacije a.d. napravljen je u propagandne i komercijalne svrhe, sa namerom da svi podaci u njemu budu tačno navedeni. Ipak ne možemo biti odgovorni za netačnosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu, a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naših proizvoda. Stoga, je obavezno da se prilikom upotrebe i čuvanja naših preparata, pridržavate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz proizvod.

EC Garlon 3-A Glifol Globus EC Kerb .250 Talisman Tangenta SC Tezis Trefgal Trophy .sadržaj Acetogal Acetogal plus Avalon Bonaca EC Casoron .50 WP Lancelot 450 WG Lontrel 100 Monosan herbi Moto Mural Okvir Pikogal Plus Plamen Rafal 120 Rampa EC Rezon Ritam Sedef NOVO! Starane .EC Zanat Herbicidi 9 11 13 15 18 19 21 25 27 29 31 33 35 36 38 39 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 63 65 67 69 70 73 75 77 79 81 83 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Fungicidi Adut Akord Akord 060-OD Akord 025-FS Akord 060-FS Akord plus Akord WG Antre Antre plus Bakarni oksihlorid – 50 Balb Bordovska čorba Cuprozin 35 WP Dakoflo Dakoflo 720 Dional 500 SC Electis 75 WG Fuzija Galofungin 500 SC Galofungin T Kardinal Karika Kubik Kubik Plus Mankogal – 80 Mankogal – FS Mankogal – S Metod WG NOVO! Nijansa plus NOVO! Nijansa WG NOVO! Pehar Pehar plus Plavo ulje Promesa NOVO! Promesa plus NOVO! Sekvenca NOVO! Sekvenca 030 FS NOVO! Vokal Vokal P NOVO! .G Dancor 70 WG Dominator Esteron Esteron extra 600 EC Galbenon Gallant Super Galolin mono Galop Gamit 4 .

Insekticidi Abastate Barricade EC 20 Cipkord 20 EC Dimetogal Elisa Etiol prah 5 Etiol prah parfimisani Etiol specijal Etiol tečni Etiol ULV Fenitrotion 50 EC Fobos EC Furadan 35 ST Furadan 350 F Fury 10 EC Galition G5 Galmin Harpun Hektor Konzul Kozak Laser 240 SC Mimic 2-F FS Nadzor Posse 25 EC Pozitron FS Radar versus G Rebus Talstar 10 EC Tonus 133 135 136 138 141 142 143 144 145 147 148 151 152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 Rodenticidi Cinkfosfid Mamak Cinkfosfid Prah Galibrom AB Galibrom GB Galibrom Prah 175 176 177 178 179 Pomoćna sredstva Nu . soja Šećerna repa. kukuruz Suncokret.Film 17 Alteox T prima Alteox wet 183 185 186 Mogućnost primene preparata Strna žita. krompir Jabučasto voće. breskva Trešnja. višnja i šljiva Vinova loza Uljana repica Lucerka Paradajz Kupus Malina Karta regiona i regionalnih predstavništava 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 .

HERBICIDI .

.

Acetogal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (900 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid. koji spada u hemijsku grupu acetanilida i suzbija korove u vreme klijanja i nicanja. a sekundarno korenom biljaka koje niču. retroflexus Ambrosia artemisiifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 9 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu.2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje. U biljci se kreće naviše i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. suncokret. soja i krompir Količina primene 1. a pre nicanja useva i korova ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. Usvaja se primarno izdankom.8 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz. soji i krompiru . suncokretu.

kao i na kraškim terenima.Acetogal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. Pri jakoj i dugoj suši preparat inkorporirati na dubinu 2-3 cm. U toku jedne godine. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa). suncokret. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. može se primeniti najviše jednom. na istom terenu. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. soja i krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 10 .

soja i krompir Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene koristi se za tretiranje zemljišta posle setve. Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu. soji i krompiru . a sekundarno korenom biljaka koje niču. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz. a pre nicanja useva i korovskih vrsta ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora.Acetogal plus® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida. retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. Usvaja se primarno izdankom. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja. suncokret. suncokretu. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 11 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

soja.Acetogal plus® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi flurohloridona i sulkotriona (Tangenta). ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. U toku jedne godine. na istom terenu. može se primeniti najviše jednom. NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 12 . suncokret. Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Pšenica (ozima i jara) i ječam Količina primene 2 l/ha 1 l/ha Vreme primene tretirati usev kada ima razvijena 3 .4 lista tretirati usev u fazi od 3 lista pa do kraja bokorenja SPEKTAR DELOVANJA: Primenjen u količini od 1 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Ambrozija pelenasta Loboda obična Vijušac njivski Pepeljuge Žavornjak obični Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp. osiguravaju visoku efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova.Avalon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) DELOVANJE: Preparat se sastoji od dve aktivne materije sa različitim načinima delovanja. a kada su korovi u fazi 2 . ozimoj i jaroj pšenici i ječmu . bentazona kao inhibitora elektrona u procesu fotosinteze i dikambe koja remeti proces deobe ćelija u meristemskim tkivima. Usvaja se i preko lisne mase i preko korena. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija.4 lista. a translokaciono delovanje dikambe izaziva zaustavljanje rasta biljke. Consolida regalis Fumaria officinalis Lamium purpureum Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Xanthium strumarium Primenjen u količini od 2 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Štir obični Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik obični Pomoćnica obična Poponac obični Amaranthus retroflexus Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum persicaria Solanum nigrum Convolvulus arvensis 13 herbicidi Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. Kontaktno delovanje bentazona prouzrokuje spaljivanje lišća.

U toku jedne godine. bundeva i dr. kukuruzu sa podusevom (pasulj. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Pšenica (ozima i jara) i ječam Dani određen vremenom primene određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 14 . Poželjno je da šest sati nakon primene ne padne kiša. soja i lucerka.). NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva mogu se sejati strna žita. na istom terenu. na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C. može se primeniti najviše jednom.Avalon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatom na bazi nikosulfurona (Talisman®). Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.

Bonaca EC® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (360 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja. PRIMENA:
Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0,6 – 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 – 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara(faze 13 – 39 BBCH – skale )

Strna žita (jara)

0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti

tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara ( faze 13 – 39 BBCH – skale ) tretiranjem cele površine kada kada kukuruz ima 3-6 listova ( faze 3 – 16 BBCH – skale ) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 listova, a kada su korovi u fazi 2-5 listova

Kukuruz

0,8 l/ha

Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk

1 – 1,5 l/ha 1,5 – 2 l/ha 0,8 - 1,2 l/ha

SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična

Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media

15

herbicidi

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku

Bonaca EC®
Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare

Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense

Višegodišnji širokolisni korovi (pored predhodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus

Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica

Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0,4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova
16

Abutilon theophrasti

Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Bonaca EC se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2,4 D (Monosan herbi) , tribenuron – metila (Mural), metsulfuron – metila ( Tezis), MCPP, cinidon - etila, florasulama (Lancelot 450 WG). NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke, pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Pšenica, ječam, voće, vinova loza, luk Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

17

herbicidi

Casoron®- G granule za direktnu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Chemtura

Selektivni herbicid za suzbijanje korova u voćnjacima, vinogradima, ukrasnom šiblju i totalni herbicid na nepoljoprivrednim površinama
AKTIVNA MATERIJA: Dihlobenil (67,5 g/kg preparata) DELOVANJE: Dihlobenil je selektivni i totalni herbicid iz grupe hlorovanih benzonitrila. Primenjen na zemljište deluje najefikasnije u fazi klijanja i nicanja biljaka. Kreće se u biljci i inhibira sintezu ćeliskog zida. Sprečava deobu u meristemima i klijanje semena, a oštećuje i rizome. PRIMENA:
Gajena biljka Zasadi jabuke, kruške, breskve i vinove loze (stariji od 4 godine) Količina primene 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih vrsta korova i na slabo hum. zemljištima 120 kg/ha, za suzbijanje otpornijih vrsta korova i na humusnim zemljištima Zasadi ribizle, maline i ukrasnog šiblja (Symphoricarpus i dr.), stariji od 2 godine Nepoljoprivredne površine bez korisnog drveća (kao totalni herbicid), sa kojih se ne sakupljaju pitke vode 60 - 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih i otpornijih vrsta korova 250 kg/ha Vreme primene

tretiranje vlažnog zemljišta bez korova, rano u proleće pre kretanja vegetacije ili u početnoj fazi klijanja i nicanja korova

SPEKTAR DELOVANJA: Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa), zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode, kao i u neposrenoj blizini zasada hmelja, plastenika i staklenika. U mladim zasadima, pri primeni veće količine preparata, može doći do pojave fitotoksičnosti u vidu prolazne pojave žutog prstena na rubu lista. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Jabučasto i koštičavo voće, vinova loza, malina, ribizla Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 g, 1 kg i 30 kg

18

Inhibira proces fotosinteze. sistemični herbicid. ali i lišćem.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% tretiranje zemljišta posle setve. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Soja 0. Usvaja se prvenstveno korenom. čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja. U biljci se kreće naviše ksilemskim sprovodnim sudovima. PRIMENA: Gajena biljka Krompir Količina primene 0. soji i paradajzu .5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% 0.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0.Dancor 70 WG® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije United Phosphorus AKTIVNA MATERIJA: Metribuzin (700 g/kg preparata) DELOVANJE: Metribuzin je selektivni. Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Ambrozija pelenasta Repica crna Tarčužak obični Pepeljuga obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisifolia Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album 19 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u krompiru.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Paradajz (koji se rasađuje) 0.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0. a pre nicanja useva tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja Vreme primene tretiranje zemljišta posle sadnje.5-3% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1. a pre nicanja useva tretiranjem zemljišta posle nicanja useva SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Echinochloa crus–galli Setaria spp.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 1.

hybridum Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum aviculare Polygonum persicaria Portulaca oleracea Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa). na istom terenu. Na tretiranim površinama najmanje 4 meseca ne gajiti druge useve. krastavce i lubenice. Voran. a za nove sorte krompira treba ispitati selektivnost. 500 g.Dancor 70 WG® Pepeljuga srcolisna Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik ptičiji Dvornik obični Tušt obični Rotkva divlja Gorčušica poljska Ch. može se primeniti najviše jednom. SV 77/40 i SV 76/48. repu. U toku jedne godine. a takođe i u usevu paradajza iz semena. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. salatu. a naročito kupusnjače. 1 kg 20 . ni u usevima krompira sorti Jerla. paradajz Soja Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 g.

za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovski Konica obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . kruške. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Digitaria spp. masline i vinove loze Količina primene 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha.Dominator® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Glifosat – IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. Setaria spp. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. višnje. sistemični herbicid. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. Bromus spp. šljive. • 2 – 4 l/ha. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora 21 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. kajsije. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. mladim listovima i meristemskom tkivu. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha).

. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha. Panicum spp.5 – 5 l/ha. vlasulje Korovsko proso Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Cardaria draba Datura stramonium Festuca spp. tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria . Cirsium arvense Euphorbia spp. Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp. Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp. Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp 22 . za sledeće vrste: Renika obična Tatula Vijuci. Polygonum spp. Vicia spp.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. Lathyrus tuberosus Mentha spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.Dominator® Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha. Poa spp. Plantago spp.

tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 . može se primeniti dva puta. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha.tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Kupina Cynodon dactylon Rubus spp. tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm na strništima. suncokret). a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. u zasadima jabuke. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis . a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. . tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. u zasadima jabuke.200 l/ha). za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. soja. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1. tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. 23 herbicidi . ranijim fazama porasta korova. krompir. u zasadima jabuke. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene.• 6 – 8 l/ha. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze.tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: . tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. U toku jedne godine.5 – 2 l/ha. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. na istom terenu. tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha. u zasadima jabuke. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika.

vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. 5 l 24 .Dominator® KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Voće.

4-D u obliku 2. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena. a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0. a manjim delom i preko korena.8-1 l/ha Vreme primene od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) kada kukuruz ima razvijena 4 lista.4-D-2 etilheksilestra (850 g/l preparata) DELOVANJE: 2. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0.Esteron® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 25 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu .4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva.

Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. florasulama. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. aptovina Gorčika poljska Maslačak obični Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Taraxacum officinale Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Starane-250®). Tretirati po suvom. dihlorpropa. MCPA. izuzev strnih žita i kukuruza. Lontrel 100®). 5 l 26 . na istom terenu. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. U toku jedne godine.Esteron® Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. jer može dovesti do smanjenja prinosa. dikambe (Plamen®). klopiralida (Pikogal plus. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. može se primeniti najviše jednom. bromoksinila. mekopropa.

8-1 l/ha Vreme primene Od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kada kukuruz ima razvijena 4 lista.8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik obični Dvornik veliki Žalfija prtenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 27 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i kukuruza .D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase.4 .D (600 g/l preparata. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0.2. a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0. odnosno 905 g/l 2.Esteron extra® 600 EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2.4 . a manjim delom i preko korena. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena.4 D.EHE) DELOVANJE: 2.

5 l 28 . jer može dovesti do smanjenja prinosa. Starane 250). Lontrel 100). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. dihlorpropa. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. klopiralida (Pikogal plus. bromoksinila. MCPA.Esteron extra® 600 EC Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. mekopropa. Tretirati po suvom. U toku jedne godine na istom terenu. može se primeniti najviše jednom. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. florasulama. dikambe (Plamen). izuzev strnih žita i kukuruza.

hybridum 29 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima. grašku. retroflexus Anagalis arvensis Chenopodium album Ch. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita Kukuruz Soja Krompir Količina primene 4 l/ha 3-4 l/ha 3-4 l/ha 2-3 l/ha Vreme primene tretiranjem u fazi bokorenja.Galbenon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon u obliku Na-soli (480 g/l preparata) DELOVANJE: Bentazon je selektivni. Prvi simptomi se manifestuju hlorozom i nakon nekoliko dana dolazi do potpunog sušenja korova. kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem u fazi od prve do treće troliske. krompiru. kukuruzu. pasulju. ali i preko korena. soji. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lan visine 5-10 cm.5-2. a kada su korovi u fazi 2-4 lista Grašak Lucerka 3-4 l/ha 3 l/ha Lan Pasulj 3-4 l/ha 1. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je krompir visine 10-15 cm. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle formiranja druge troliske pa do pred cvetanje.5 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Amaranthus blitoides A. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lucerka visine 10-15 cm. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle nicanja kukuruza. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase. lucerki i lanu .

lucerka Dani 42 63 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. Kod osetljivih sorti krompira i pasulja. kukuruz. na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita. MCPA. pasulj. lapatifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Maslačak obični Taraxacum officinale MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dihlorpropa. imazetapira (Ritam®) i dikambe (Plamen®). soja i lucerka. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima. 5 l 30 . soja. mekopropa.Galbenon® Tatula obična Mrkva divlja Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilica poljska Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Ljutić obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Datura stramonium Daucus carota Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria chamomilla Myosotis arvensis Polygonum aviculare P. NAPOMENA: Ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva ili preoravanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Grašak. pri višim temperaturama. može se primeniti najviše jednom. U toku jedne godine. može izazvati ožegotine. lan. krompir Strna žita. na istom terenu.

5 l/ha Vreme primene kada su korovi u fazi 3-5 listova Zasadi jabuke i vinove loze kada su korovi u fazi 3-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Divlja zob Svračice Muhari Proso korovski Livadarka jednogodišnja Divlji sirak (iz semena) Samonikla pšenica i ječam Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense Avena spp. paprici i malini . Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova. lucerki.5–1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1–1. suncokret Količina primene 0. soji. soja. PRIMENA: Gajena biljka* Šećerna repa.5 l/ha (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) 1–1. Setaria spp. Echinochloa crus – galli Poa annua Sorghum halepense 31 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi.Gallant Super® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Haloksifop–P–metil (108 g/l preparata) DELOVANJE: Haloksifop–P–metil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata. krompiru. Digitaria spp. Biljka ga usvaja lišćem i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. suncokretu.

suncokret. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. 1 l 32 .U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa.Gallant Super® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. jabuka. soja. NAPOMENA: Na tretiranim površinama najmanje dva meseca nakon primene ne sejati žita. vinova loza Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

8 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Lubeničarka njivska Dimnjača obična Smrdelj čvorasti Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Prosinac jednogodišnji Dvornik veliki Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Hibiscus trionum Fumaria officinalis Galeopsis tetrahit Lamium purpureum Matricaria chamomilla Mercuralis annua Polygonum lapathifolium 33 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza. a pre nicanja useva Posle setve. soje. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Soja* Suncokret* Mrkva* Količina primene 2. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje. 2 – 1. koji spada u hemijsku grupu urea. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje. 5 l/ha 2 l/ha 1. mrkve i luka . Usvaja se korenom biljaka koje niču i kreće se naviše kroz stablo i listove. a pre nicanja useva Luk iz arpadžika *u toku je proces registracije 1. a pre nicanja useva ili kada mrkva razvije 3 – 4 lista (faze 13 (103) – 14 (104) BBCH skale) Posle sadnje. 5 – 3 l/ha 2 – 2. 5 l/ha 2 – 2. čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja. suncokreta.Galolin® mono koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Linuron (500 g/l preparata) DELOVANJE: Linuron je selektivni sistemični herbicid. Inhibira proces fotosinteze.5 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta posle setve. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II.

pendimetalina (Zanat EC). metribuzina (Dancor 70 WG). NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim (ispod 1 % humusa) i jako humusnim zemljištima (preko 5 % humusa). Soja. ne sme se gajiti naredni usev. Trophy EC). 5 l. Suncokret. najmanje 4 meseca od primene.Galolin® mono koncentrovana suspenzija Rotkva divlja Krstica obična Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Kopriva mala Raphanus raphanistrum Senecio vulgaris Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Stellaria media Urtica urens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Linuron se može mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. Acetogal Plus. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. zbog dospevanja u zonu korenovog sistema može izazvati fitotoksičnost (zastoj u porastu i hloroza listova). 10 l 34 . 1 l. U uslovima dugotrajnih i obilnih padavina nakon primene preparata u usevima suncokreta. metolahlora. 300 ml. Na tretiranim površinama. Luk Mrkva Dani određen vremenom primene 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. mrkve i kukuruza. dimetenamida.

vinovoj lozi. livade i pašnjaci Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. a 7 pre setve/sadnje na slabo humusnim zemljištima. tretirati 3 dana pre setve/sadnje na humusnim zemljištima. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i na zelene delove voća. vinove loze i šumskog drveća. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. na tretiranim površinama. vinova loza. prouzrokujući stvaranje superoksida koji razaraju membrane hloroplasta i citoplazmu.Galop® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Parakvat (200 g/l preparata) DELOVANJE: Parakvat spada u grupu neselektivnih. ili kada dominiraju uskolisni korovi. Inhibira proces fotosinteze tako što ometa transport elektrona. U toku jedne godine. 1 l. najviše se može primeniti jednom. kao povremena mera za suzbijanje busolikih trava loših krmnih kvaliteta 5 l/ha 4 l/ha Livade i pašnjaci (pri obnavljanju) NAPOMENA: Ne sme se koristiti za desikaciju gajenih biljaka. kontaktnih herbicida – bipiridila. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Zasadi voća i vinove loze. Prilikom upotrebe ovog preparata u šumskim rasadnicima. Biljka ga usvaja preko lisne mase. i to kada su korovi u fazi 4 lista tretiranjem kada je zakorovljenost jača. Karakteristika ove grupe jedinjenja je izrazito kontaktno delovanje. na istom terenu. i to kada su korovi visine 8-15 cm tretiranjem posle košenja ili završene ispaše (odnosno kada su uskolisni korovi visine oko 8 cm). ili kada dominiraju širokolisne korovske vrste. šume i šumski rasadnici (svih vrsta drveća) Količina primene 3 l/ha Vreme primene tretiranjem kada je zakorovljenost manja. Najmanje 35 dana nakon primene ne dozvoliti ispašu stoke. 5 l 35 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje korova u voću. šumama i na livadama i pašnjacima .

2 .3 l/ha tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.75 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Panicum crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 36 .75 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji.Gamit® 4 . a kreće se ksilemom naviše ka listovima.0. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije i folijarno u fazi od 1-3 troliske Uljana repica 0. Inhibira biosintezu karotenoida. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm pre rasađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm tretiranjem posle nicanja paprike kada je u fazi od 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale) Duvan 1 l/ha Paprika (iz rasada) Paprika (iz direktne setve) 0. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranjem zemljišta pre rasađivanja. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0. Biljke niču. ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana. uljanoj repici.75 l/ha 0. duvanu i paprici AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (480 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid.

Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®). iste godine u jesen. U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu.5-0.Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp. može se primeniti najviše jednom. linurona (Galolin mono). što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos. Posle primene u usevu duvana. NAPOMENA: Može doći do oštećenja susednih useva i zasada usled drifta. Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Gamit 4-EC® (0. takođe i kod uljane repice na zemljištu koje nije dobro pripremljeno. Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. metribuzina (Dancor 70 WG®). ne smeju se sejati ozima žita.6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha). U toku jedne godine. na istom terenu. uljana repica. duvan i paprika Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 37 herbicidi . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja.

razređen sa vodom u odnosu 1:5 delova vode za ostale lišćare. Kreće se naviše i naniže u biljci. na istom terenu. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Površine koje se pripremaju za pošumljavanje. U toku jedne godine.4 –D (Monosan herbi®). a drvenasti neposredno pri razvoju novog lišća za panjeve hrasta i cera. železničkih pruga i na drugim nepoljoprivrednim površinama Za uništavanje izbojaka iz panjeva lišćara Količina primene 3 – 5 l/ha Vreme primene tretiranjem kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta. hloroza pa potom i nekroza tačke porasta. Na tretirane površine. izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća. 5 l 38 . za stvaranje proseka pored dalekovoda. NAPOMENA: Fitotoksičan je za sve biljke izuzev žita i trava. tačkama porasta. najmanje 63 dana posle primene ne puštati na ispašu mlečnu. Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom. Sadnja se može obaviti šest meseci nakon primene. Lontrel 100®). može se primeniti najviše jednom. 1 l. a 28 dana ostalu stoku. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode. Ne sme se primnjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. razređen sa vodom u odnosu 1:10 delova vode premazivanjem četkom ili prskanjem preko reza panja ili samog prstena. Deluje kao indolsitćetna kiselina (sintetički auksin). Nakuplja se u meristemskim tkivima. širine 5 cm pored kore MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa klopiralidom ( Pikogal plus.Garlon® 3-A koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova AKTIVNA MATERIJA: Triklorpir trietilamino so (360 g/l preparata) DELOVANJE: Triklopir je selektivni i totalni herbicid-arboricid. 2. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

sistemični herbicid. hrasta. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve. masline i vinove loze Količina primene (l/ha) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova. hrasta. tretiranjem iz vazduhoplova. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. vrbe i drvenastih korova. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. mladim listovima i meristemskom tkivu. kruške. gloga. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. kajsije. gloga. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . uz utrošak vode 75-90 l/ha) tretiranjem između redova uz upotrebu štitnika (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm Kulture i sastojine crnog i belog bora 5 – 6 l/ha Kulture i sastojine smrče 6 – 7 l/ha Šumski rasadnici 4 – 6 l/ha Na livadama i pašnjacima 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova Za desikaciju uljane repice U suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama Na nepoljoprivrednim površinama 2 – 4 l/ha 4 – 8 l/ha 3 – 12 l/ha tretiranjem 14 dana pred žetvu oni kanali koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja 39 herbicidi Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. tretiranjem iz vazduhoplova. PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. višnje. šljive.Glifol® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. vrbe i drvenastih korova. uz utrošak vode 75-90 l/ha) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve.

Plantago spp. Bromus spp. za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovsko Konica obična Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. . Setaria spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha). tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta. Poa spp. Polygonum spp. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. Lepidium draba Panicum spp.5 – 5 l/ha. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp. Vicia spp. vlasulje Renika obična Proso korovsko Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Festuca spp. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha.Glifol® SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha. za sledeće vrste: Vijuci. Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. Digitaria spp. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria 40 . Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp. • 2 – 4 l/ha.

suncokret).tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Cynodon dactylon . krompir. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz. Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis . kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. • 6 – 8 l/ha. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha. u zasadima jabuke. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 . 41 herbicidi . kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika.5 – 2 l/ha. tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika.200 l/ha). za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima. soja. Lathyrus tuberosus Mentha spp. Cirsium arvense Euphorbia spp. za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm..tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. u zasadima jabuke. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1.tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: Kupina Rubus spp. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. u zasadima jabuke. u zasadima jabuke. . Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp. tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm na strništima.

Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti.Glifol® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. 1 l. 5 l. vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. na istom terenu. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. U toku jedne godine. Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. ranijim fazama porasta korova. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. 20 l 42 . povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. može se primeniti dva puta. 300 ml.

suncokretu. suncokret. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi oksasulfurona. Ne sme se primenjivati u semenskom krompiru. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova.5-3 l /ha (za suzbijanje pirevine obične) 3-4 l/ha (za suzbijanje zubače obične) Vreme primene kada su korovi u fazi 3-6 listova kada je korov u fazi 3-6 listova kada je korov visine 10-20 cm kada je korov visine 30 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Oštra vlasulja Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Bromos sterilis Echinochloa crus-galli Setaria spp. šećerna repa.5 l /ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) 2.5 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji).5-2. 43 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji. šećernoj repi. Sorghum halepense Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja i na širokolisne korove. NAPOMENA: U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja. uljanoj repici i krompiru .Globus® EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-P-etil (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kvizalofop-P-etil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata.5-1. može se mešati sa preparatima na bazi bentazona (Galbenon®) i tifensulufuron-metila (Okvir). PRIMENA: Gajena biljka Soja. Biljka ga usvaja preko lisne površine i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. uljana repica i krompir Količina primene 0.

šećerna repa Suncokret.Globus® EC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja. 5 l 44 . 1 l. uljana repica Dani 77 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. krompir.

koji biljke usvajaju korenom i translociraju u stablo apoplastom. Nakon dva meseca od primene mogu se sejati kukuruz. a nije dovoljno efikasan za suzbijanje korova u salati na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa). tretiranjem kada repa razvije 6-7 listova. sirak. može se primeniti najviše jednom. dinje. jagode i biljke iz familije Cruciferae. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Salata Količina primene 3 kg/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre presađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukorenjivanja (primanja) salate za suzbijanje viline kosice (Cuscuta). tretiranjem posle prvog košenja Šećerna repa 3-4 kg/ha Lucerka (zasnovana) 3-4 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima.Kerb®. sistemični herbicid. tikve i tikvice. na istom terenu.50 WP prah za suspenziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Propizamid (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Propizamid je selektivni. lucerka Šećerna repa Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g 45 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi. NAPOMENA: U istoj godini ne smeju se sejati lubenice. krastavci. U toku jedne godine. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Salata. odnosno kada se vilina kosica prihvati za repu za suzbijanje viline kosice (Cuscuta). lucerki i salati . Inhibira mitozu. odnosno obrazovanje mikrotubula.

a kada su korovi u fazi 2-6 listova Semenska pšenica 25 – 33 g/ha 33 g/ha + 0. odnosno inhibiciji sinteze esencijalnih amino kiselina (valina. Njegov mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji enzima acetolaktat sintetaze (ALS).1% Extravon SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 25 g/ha Gorocvet zečiji Volovski jezik Kukolj Tarčuljak obični Palamida njivska Žavornjak obični Divlja mrkva Broćika lepuša Divlja salata Kamilica bezmirisna Bulka obična Gorušica poljska Mišjakinja obična Krasolika Stisnuša kravlja Grahorica obična Adonis aestivalis Anchusa officinalis Agrostemma githago Capsella bursa pastoris Cirsium arvense Consolida regalis Daucus carota Gallium aparinae Lactuca seriola Matricaria inodora Papaver rhoeas Sinapis arvensis Stellaria media Stenactis annua Thlaspi arvensis Vicia sativa Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Vijušac njivski Dimnjača obična Mrtva kopriva Ljutić njivski 46 Bylderdyckia convolvulus Fumaria officinalis Lamium purpureum Ranunculus arvensis .Lancelot® 450 WG Vododisperzibilne granule ®Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i ječmu AKTIVNA MATERIJA: Aminopiralid – kalijum so + florasulam (355+150 g/kg preparata) DELOVANJE: Aminopiralid je selektivni translokacioni herbicid iz grupe derivata piridin-karboksilne kiseline.33 g/ha Vreme primene od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 21 – 32 BBCH skale ). Od faze drugog kolenca (faza 32 BBCHskale). PRIMENA: Gajena biljka Merkantilna pšenica i ječam Količina primene 25 . a kad su korovi u fazi 1-3 lista.25% Dassoil ili 0. Brzo se usvaja lišćem i korenom korovskih biljaka. Biljke ga usvajaju preko korena i izdanaka. Florasulam je herbicid iz hemijske grupe triazolopirimidina. izazivajući karakteristične simptome kovrdžanja. leucina i izoleucina).

Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha + okvašivač (pored prethodno navedenih) Dvornik ptičiji Ljubičica poljska Polygonum aviculare Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 25 g/ha Vijušac njivski Pepeljuga obična Dimnjača obična Kopriva njivska Mrtva kopriva Kamilica bezmirisna Ljutić njivski Ljubičica poljska Bylderdyckia convolvulus Chenopodium album Fumaria officinalis Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria inodora Ranunculus arvensis Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Poponac njivski Renika obična Dvornik ptičiji Convolvulus arvensis Lepidium draba Polygonum aviculare MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacije bez prethodne provere. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. 500g 47 herbicidi . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 33g. NAPOMENA: U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz. pšenica i ječam.

posle nicanja useva i korova tretiranjem kada je usev od faze 2 lista pa do visine 10-15 cm tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova.Lontrel® 100 koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu.6 – 1. ječmu. Izaziva reakcije tipa auksina.6 – 1 l/ha 1. šećernoj repi. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima.5 l/ha Vreme primene u odnosu na korove: Korovska biljka Palamida (Cirsium arvense) Kamilica (Matricaria chamomilla) Ostali korovi Vreme primene od faze rozete do visine 10-15 cm u fazi 4-6 listova u fazi 2-6 listova 48 .9 – 1.6 – 1 l/ha 0.2 l/ha 0. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Kukuruz Šećerna repa Količina primene 0. uljanoj repici i luku AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (100 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbici koji biljka usvaja korenom i lišćem. a višegodišnji korovi u fazi rozete (palamida 10-15 cm visine. a kamilica 4-6 listova) Uljana repica Crni luk iz semena i arpadžika i praziluk 0.6 l/ha Vreme primene tretiranjem posle nicanja useva tretiranjem kada je usev u fazi 2-4 lista jednokratno – tretiranjem posle nicanja useva dvokratno u split aplikaciji .2 – 1.2 l/ha 0. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.4 + 0. pšenici.

SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa –pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus asper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. kukuruz. dihlorpropa.4-D (Monosan herbi®). U toku jedne godine. mekopropa. šećerna repa i uljana repica crni luk. MCPA. bromoksinila. salata. može se primeniti najviše jednom. Starane 250). bifenoksa. ječam. U jesen iste godine i u proleće naredne ne smeju se sejati lucerka. na istom terenu. praziluk Dani određen vremenom primene 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 49 herbicidi . grašak i mrkva. Ne primenjuje se u mladom crnom luku i praziluku za salatu. fluroksipira (Bonaca EC.

Takođe.4-D (464 g/l preparata) DELOVANJE: 2. a manjim delom preko korena. Gajena biljka Strna žita (izuzev ovsa) Količina primene 1.4–D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva.2.5 . poznato je da u malim količinama 2.5 l/ha Vreme primene od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) kada kukuruz ima razvijenih 3-5 listova (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) u vreme intenzivnog porasta livadskih trava (faza bokorenja) i korova ili posle prvog otkosa Merkantilni i silažni kukuruz (bez poduseva) Livade i pašnjaci (bez leguminoza) 1.5 . kukuruzu i na livadama i pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: 2. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija (naročito u meristemskim tkivima).5 l/ha 2. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis 50 .Monosan herbi® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima.4–D deluje kao regulator rasta ćelija.2.4–D u obliku dimetilamonijuma (588 g/l preparata) ili 2. Usvaja se preko lisne mase.5 – 3 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Slačica Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica juncea Chenopodium album C.

umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. na istom terenu. izuzev strnih žita i kukuruza. dihlorpropa. klopiralida (Pikogal plus.Dvornik ptičiji Dvornik veliki Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Poljska gorčika Obična gorčika Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus arvensis Sonchus oleraceus Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. mekopropa. Tretirati po suvom. U toku jedne godine. MCPA. Za neke sorte jarog ječma ovaj preparat može biti fitotoksičan. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/KOSIDBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. može se primeniti najviše jednom. aptovina Gorčika poljska Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®). ječam. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. Primena u ovsu se preporučuje uz smanjenu dozu (1 l/ha). Lontrel 100®). florasulama. raž i kukuruz Livade i pašnjaci Dani određen vremenom primene 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 51 herbicidi . NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. dikambe (Plamen®).

a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična 52 Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch.Moto® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: 2. a manjim delom i preko korena.0. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene 0.6 .4-D u obliku 2.4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium .8 l/ha Vreme primene tretirati kada kukuruz ima razvijena 4 lista. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.4-D-2 etilheksilestra (1040 g/l preparata) DELOVANJE: 2. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva.

florasulama. jer može dovesti do smanjenja prinosa. bromoksinila. dikambe (Plamen®). Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. Tretirati po suvom. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. klopiralida (Pikogal plus. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. može se primeniti najviše jednom. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 20 l 53 herbicidi .Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®). mekopropa. MCPA. dihlorpropa. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. Lontrel 100®). U toku jedne godine. izuzev strnih žita i kukuruza. na istom terenu.

1% okvašivača 20 g/ha + 0. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselilna valina i izoleucina. translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron . Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene primena: Vreme primene kada je usev pšenice u fazi 3 lista.Mural® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni.metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tribenuron .1% okvašivača za suzbijanje palamide SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Kukolj njivski Prstenak poljski Smrduša obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva smrdljiva Mrtva kopriva njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Kamilica bezmirisna Bulka obična Ljutić obični Gorušica poljska Agrosthema githago Anthemis arvensis Bifora radians Brasica nigra Capsela bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Delphinium consolida Galeopsis tetrahit Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria chammomilla Matricaria indora Papaver rhoes Ranunculus arvensis Sinapis arvensis 54 . pa do formiranja drugog kolenca (faze 13-32 BBCH-skale tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista.metil je selektivni. a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka. u uslovima hladnijeg i suvog vremena za suzbijanje palamide tretiranjem kada je korov u fazi 2–6 listova 15 g/ha + 0. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS). u uslovima toplog i vlažnog vremena tretiranjem kada su korovi u fazi 4–6 listova.1% okvašivača 25 g/ha + 0.

fluroksipir . 100g. zbog ispirljivosti.meptila ( Bonaca EC) NAPOMENA: Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2. na istom terenu. U toku jedne godine. može se primeniti najviše jednom. 250g 55 herbicidi Oranjica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Ljubićica poljska Sisymbrium sophia Stelaria media Thlaspi arvense Veronica persica Viola arvensis .SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Štavlji Cirsium arvense Rumex sp.4 D (Monosan herbi). 20g. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g.

ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina. hybridum Galinsoga parviflora Helianthus annuus Hibiscus trionum Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium P. polyspermum Ch. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Soja Količina primene 10 – 15 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0. soje i lucerke AKTIVNA MATERIJA: Tifensulfuron .5% 15 – 20 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0. Usvaja se lišćem i korenom korova i brzo se prenosi naviše i naniže u biljci.u rano proleće pre početka vegetacije Lucerka SPEKTAR DELOVANJA : Širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Prstenak poljski Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konika obična Suncokret samonikli Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Ljutić njivski Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus blitoides A.Okvir® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza. Zaustavljajući procese nastajanja acetolaktat sintetaze (ALS). persicaria Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Stachys annua 56 . translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka.1% Vreme primene Kada je kukuruz u fazi 2 – 5 listova (faze 11 -15 BBCH skale) kada je soja potpuno razvila prvu trolisku (faza 11 BBCH) U drugoj godini ili starija .2% ili Alteox Wet 0. retroflexus Anagalis arvensis Anthemis arvensis Chenopodium album Ch.metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tifensulfuron-metil je selektivni.1% 8 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0.

ako su temperature veće od 25 stepeni C. fomesafena. u kukuruzu sa podusevom (pasulj.MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi imazetapira (Ritam). NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu.). 15 g. soja i lucerka Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 8 g. ako je usev pod stresom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. 80 g 57 herbicidi . na kosim i erozivnim površinama i kraškim poljima. 10 g. zbog ispirljivosti. boranija i sl. ako je kukuruz formirao više od 5 listova. kukuruzu šećercu i kokičaru pre predhodne provere selektivnosti. ako su predhodno primenjeni zemljišni organofosforni insekticidi. laktofena. ako su temperature u dužem periodu ispod 10 stepeni C.

ostali korovi u fazi 2.2 – 0. Izaziva reakcije tipa auksina. pa do visine 10-15 cm (od faze 12 BBCH-skale). kamilica u fazi 4 – 6 lisova.4 l/ha Vreme primene Kad je palamida od fazi rozete pa do visine 10 – 15 cm.3 l/ha * U toku je proces registracije SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Suncokret divlji Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa–pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Helianthus annuus Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium 58 .6 listova.Pikogal plus® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju. a kada je palamida od faze rozete pa do visine 10 – 15 cm. kamilica u fazi 4 – 6 lisova.6 listova. Uljana repica * 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Količina primene 0. a ostali korovi u fazi 2. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima.2 – 0. Kada je usev od faze 2 lista.

uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. MCPA.4-D (Monosan herbi®). fluroksipira. može se primeniti najviše jednom. na istom terenu. U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka. mekopropa.Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus aper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. bromoksinila. dihlorpropa. 1 l 59 herbicidi . U toku jedne godine. bifenoksa NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. salata. grašak i mrkva. 300 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa.

5 – 0. Usvaja se i preko lisne mase i preko korenovog sistema. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja.Plamen® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: Dikamba . a korovi u fazi 2-6 listova SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štir obični Štir bljutavi Vijušac njivski Pepeljuge Tatula obična Konika obična Tušt obični Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Gorčike Čistac jednogodišnji Boca obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus retroflexus Amaranthus blitoides Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp. Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima. Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac obični Mlečike Cirsium arvense Convolvulus arvensis Euphorbia sp. 60 .9 g/l preparata) DELOVANJE: Dikamba je selektivni.DMA (577. Datura stramonium Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus spp. žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta.7 l/ha Vreme primene tretirati kada je kukuruz u fazi 2-5 listova. translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline. izazivajući poremećaj u rastu. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 0.

na istom terenu. bundeva i dr.). 1 l 61 herbicidi NAPOMENA: NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. može se primeniti najviše jednom. . MCPA. 2. triklopira (Garlon 3A®). kukuruzu sa podusevom (pasulj. U toku jedne godine. mekopropa. rimsulfurona. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina nikosulfurona (Talisman®). na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C.4–D (Monosan herbi®).

crni i beli luk. crnog i belog luka. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: : Svračica crvena Proso korovsko Muhari Divlji sirak iz rizoma Pirevina obična Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Setaria spp. suncokret. zaustavljajući njihov rast i razvoj. translokacioni herbicid iz hemijske grupe cikloheksenona. paprike. dinje. Sorghum halepense Agropyrum repens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa herbicidima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova. paradajza. paprika. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Suncokret. lubenica. NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom.Rafal® 120 koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje. kupus Količina primene (l/ha) 0. crni i beli luk. 1 l. Brzo se usvaja lišćem i kreće se naviše i naniže kroz korovske biljke. lubenica. grašak. suncokreta. paprika. lucerke. PRIMENA: Gajena biljka Soja. krastavca i kupusa AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) DELOVANJE: Kletodim je selektivni. šećerna repa. kupus Dani određen vremenom primene 30 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. krompir. paradajz. mrkva. mrkve. Ovaj herbicid svoje delovanje ispoljava inhibicijom acetil CoA karboksilaze (ACCaza). pasulja. grašak. šećerna repa.2 l/ha (za suzbijanje sirka iz rizoma) 2 l/ha (za suzbijanje Agropyrum repens – pirevina obična) Vreme primene Posle nicanja useva. lubenice. krastavac. pasulj. kada su korovi u fazi 2 – 5 listova. dinja. krompira. krastavac. soja. lucerka. šećerne repe. paradajz. krompir Mrkva.8 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih korova) 1. čime dolazi do blokade u sintezi masnih kiselina i zaustavljanja deobe ćelija. graška. dinja. 10 l 62 .

ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana.0.2 . Biljke ga usvajaju korenom i izdankom.3 SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovska Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 63 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice . a kreće se ksilemom naviše ka listovima. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.Rampa EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid. Biljke niču. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene (l/ha) 0.75 Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije Uljana repica 0. Inhibira biosintezu karotenoida.

NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za uljanu repicu ukoliko se primenjuje na zemljištu koje nije dobro pripremljeno. Raphanus raphanistrum Sinapsis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. Ukoliko dođe do zanošenja kapi na susedne useve i zasade. metribuzina (Dancor 70 WG®). 1 l 64 .5-0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja. Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp. imazetapira (Ritam®). 300 ml. U toku jedne godine. Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®). na istom terenu. što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos. Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Rampa EC® (0.6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha). linurona (Galolin Mono). može se primeniti najviše jednom.Rampa EC® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp. može se javiti izbeljivanje prolaznog karaktera. uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

5 – 2. U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze prekidanjem fiksacije CO2 i produkcije ATP i NADPH2. a pre nicanja useva ili posle nicanja do trećeg lista kukuruza (faze 00 – 13 BBCH skale) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Štir obični Ambrozia pelenasta Taržučak obični Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik obični Dvornik veliki Tušt Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisiifolia Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Fumaria officinalis Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Portulaca oleracea Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum 65 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta . Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 1. a pre nicanja useva Vreme primene Posle setve.5 – 2 l/ha Posle setve. Svoje delovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova.5 l/ha (za aridno područje i zemljišta sa 1–3 % humusa) 1.5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3 % humusa) Suncokret 1.Rezon® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin (500 g/l preparata) DELOVANJE: Terbutilazin je selektivni translokacioni herbicid iz grupe triazina.

Pikogal Plus). 1 l. dikambe (Plamen). nikosulfurona (Talisman) i dr. sulkotriona (Tangenta). klopiralida (Lontrel 100. 5 l.Rezon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (ispod 1 % humusa) u količini većoj od 4 l/ha preparata. Obilne padavine. kao i eksremno sušni uslovi ili vrlo niska temperatura zemljišta mogu umanjiti dejstvo preparata na korove. Trophy EC). Acetogal plus. bentazona (Galbenon). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni). suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 ml. 10 l 66 .

Simptomi se manifestuju hlorozom najmlađih listova. translokacioni herbicid iz grupe imidazolinona.8-1 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve.Ritam® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Imazetapir (100 g/l preparata) DELOVANJE: Imazetapir je selektivni. acetolaktat sintetazu. Inhibira enzim. nekrozom vršnog meristema i smanjenim porastom. a pre nicanja ili posle nicanja useva u fazi 1-3 troliske SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Stršac obični Ovas divlji Svračica crvena Proso korovski Proso divlji Muhar sivi Muhar zeleni Sirak divlji (iz semena) Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Panicum miliaceum Setaria glauca Setaria viridis Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Lipica teofrastova Vijušac njivski Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Žavornjak obični Tatula obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Renika obična Slez crni Kamilica prava Vrbica Amaranthus retroflexus Abutilon theophrasti Bilderdykia convolvulus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Datura stramonium Galium aparine Hibiscus trionum Lepidium campestre Malva silvestris Matricaria chamomilla Polygonum amphibium 67 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji . PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0. Biljka ga usvaja lišćem i korenom i transportuje do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. čime se sprečava sinteza razgranatih aminokiselina.

lucerka i detelina. pendimetalin (Zanat®) i trifluralin (Trefgal®). na istom terenu.naredne godine posle primene mogu se sejati jara žita.u jesen. ječam. . .u trećoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. Plodored: . može se sejati: pšenica. soja. grašak. . iste godine posle primene. 1 l 68 . pasulj. može se primeniti najviše jednom.Ritam® Jednogodišnji širokolisni korovi: Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorčika obična Pomoćnica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Boca obična Kopriva mala Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sonchus oleraceus Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Xanthium strumarium Urtica dioica Višegodišnji širokolisni korovi: Štavelj obični Rumex crispus MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim herbicidima kao što su bentazon (Galbenon®).u poslednjoj godini gajenja lucerke ne treba primenjivati preparate na bazi imazetapira. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. U toku jedne godine. NAPOMENA: Ne sme se primnjivati na temperaturama višim od 20 0C i pri jakoj sunčevoj svetlosti.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. suncokret Dani Određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.8 . Usvaja se primarno lišćem i kreće se naviše i naniže u biljci. Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Phalaris spp. soja. Tretiranje se može vršiti samo pre cvetanja useva. soja. soje i suncokreta . a veće kada su korovi u fazi prvog kolenca.2 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova Vreme primene Pre cvetanja useva. suncokret Količina primene 1 . 5 l. koji spada u hemijsku grupu ariloksifenoksi propionata. kada su korovi u fazi od 2 lista do prvog kolenca SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: Vrste iz roda Alopecurus Stršac obični Ovas njivski Svračica crvena Proso korovsko Vrste iz roda Phalaris Muhar zeleni Divlji sirak iz rizoma Alopecurus spp. 300 ml.Sedef® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo AKTIVNA MATERIJA: Fenoksaprop-p-etil (120 g/l preparata) DELOVANJE: Fenoksaprop-p-etil je selektivni herbicid.2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova 1.1. Setaria viridis Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može mešati sa preparatima na bazi fluazifop-p-butila za pojačano delovanje na travne korove i pendimetalina (Zanat) i fomesafena za proširenje spektra delovanja na širokolisne korove u soji. Inhibira acetil CoA karboksilazu (ACCaza) i sprečava sintezu masnih kiselina kod trava. PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa. 10 l 69 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu šećerne repe. NAPOMENA: Manje količine preparata se primenjuju kada su korovi fazi 2 lista. 1 l.

1.8 l/ha 1 – 1. a kada su korovi u fazi 2-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.5 – 2 l/ha 0. luku.8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Strna žita (jara) 0.6 . Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid).250® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima. zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja.2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Kukuruz Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk 0.4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media 70 .Starane .4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0.8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0. kukuruzu.8 – 1. Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja.5 l/ha 1.0.8 .2 l/ha tretiranjem cele površine kada kukuruz ima 3-6 listova tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 stalnih listova.

4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova Abutilon theophrasti 71 herbicidi .5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0. Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1.8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp.2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1.Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0. Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.

vinova loza. luk Dani određena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. zbog ispirljivosti.250® Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. ječam.etila i florasulama. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica.Starane . U toku jedne godine. NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. voće. 300 ml. na istom terenu.4-D (Monosan Herbi). može se primeniti najviše jednom. 1 l 72 . cinodon .

Talisman® koncentrovana uljna suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) DELOVANJE: Nikosulfuron je selektivni. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea.5 l /ha Drugo tretiranje: 0. a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina.25 l/ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) Dvokratnom primenom: Prvo tretiranje: 0. a divlji sirak tek iznikao kada je divlji sirak visine 15-20 cm Vreme primene kada kukuruz ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH-skale) kada su korovi u fazi 2-6 listova kada je korov visine 15-20 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense 73 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza . Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. PRIMENA: Gajena biljka Merkantilni i silažni kukuruz Količina primene Jednokratnom primenom: 1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova i višegodišnjih širokolisnih korova palamide i poponca) 1. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove.75 l/ha kada su korovi 2-4 lista. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS).

Talisman® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Tatula obična Lubeničarka njivska Bulka obična Dvornik veliki Ljutić njivski Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Boca obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Datura stramonium Hibiscus trionum Papaver rhoeas Polygonum lapathifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Xanthium strumarium Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe (Plamen®). bentazona (Galbenon®). sulkotrion (Tangenta). Esteron®).4-D-2-EHE (Moto®. 2. mezotriona. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 5 l 74 . 2. NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji).4-D (Monosan herbi®).

Korovi potpuno uginjavaju nakon dve nedelje od primene.Tangenta® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Sulkotrion (300 g/l preparata) DELOVANJE: Sulkotrion je selektivni. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene (l/ha) 1 . kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova. a kada su korovi u fazi od 2-6 listova Posle nicanja useva.1.5 l/ha 1 . što je rezultat inhibicije 4-hidroksifenil piruvatdioksigenaze. Brzo se usvaja lišcem i korenom korovskih biljaka.5 l/ha Vreme primene Posle setve. poponca i divljeg sirka iz rizoma) SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Echinochloa crus-galli Jednogodišnji širokolisni korovi: Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Dvornik ptičiji Gorušica poljska Pomocnica obicna Čistac jednogodišnji Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Polygonum aviculare Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Cirsium arvense 75 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza . a divlji sirak visine 15-20 cm 1 l/ha + 1 l/ha Talisman® (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova: palamide. translokacioni herbicid iz grupe triketona.1. Aktivno se prenosi do mesta delovanja ksilemom i floemom i akumulira se u vršnom meristemskom tkivu izdanaka i korena korova. a pre nicanja useva Posle nicanja useva. koji prodire u biljku i remeti metaboličke puteve delujući na sintezu biljnih pigmenata. Svoje delovanje ispoljava u vidu izbeljivanja lisne mase i kasnije nekroze. a takođe i klijancima sprečavajući nicanje korovskih biljaka.

pasulj. krompir. grašak. kupusnjace. ozimi ječam. kukuruz.Tangenta® SPEKTAR DELOVANJA: Tangenta® + Talisman® Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. Trophy EC) nikosulfurona (Talisman®) NAPOMENA: U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. a u normalnom plodoredu mogu se sejati ozima pšenica. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 76 . U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom . Acetogal Plus.

leucin. Usvaja se lišćem i korenom. čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina ( valin.Tezis® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Metsulfuron . Kreće se naniže i naviše u biljci. pa do zastavičara ( faze 13 – 39 ). izoleucin ) PRIMENA: Gajena biljka Pšenica . Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS). a korovi u fazi 2 – 4 lista SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha : Jednogodišnji širokolisni korovi : Prstenak poljski Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva crvena Vrapseme poljsko Kamilica prava Bulka obična Šilj Gorušica poljska Oranjica obična Stisnuša trava Anthemis arvensis Anagalis arvensis Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Lamium purpureum Lithospermum arvense Matricaria chamomila Papaver rhoes Pycris echiodes Sinapis arvensis Sysimbrium sophia Tlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Cirsium arvense Vrste korova koje dobro suzbija pri količini 10 g/ha uz dodatak okvašivača Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Vijušac njivski Dvornik ptičiji Bilderdykia convolvulus Polygonum aviculare 77 herbicidi Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu .1% okvašivača Vreme primene tretiranjem useva kada je u fazi najmanje 3 lista . ječam Količina primene 10 g/ha + 0. translokacioni herbicid.metil (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Metsulfuron .metil je selektivni.

20g. 78 .4 l/ha preparatima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC. 100g. ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g. Inkompatibilnost : Ne može se mešati sa herbicidima iz grupe sulfoniluree i insekticidima na bazi hlorpirifosa. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica . NAPOMENA: Na kraškim terenima i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) ne sme se primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir – meptila zbog ispirljivosti. U toku jedne godine. može se primeniti najviše jednom. Starane 250) Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Broćika lepuša Gallium aparine MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC).Tezis® Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha sa 0. na istom terenu. dikmbe (Plamen) i mekopropa Praktična primena : Tezis + Bonaca EC.

uljanoj repici i u rasadima paradajza. pasulju. Usvaja se hipokotilom dovodeći do prestanka rasta korenovog sistema. paprika. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti). Kao i ostali herbicidi iz grupe dinitroanilina inhibira obrazovanje mikrotubula. pre rasađivanja Paradajz. polyspermum Ch. pre setve tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti). hybridum Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Stellaria media Stachys annua 79 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u suncokretu. translokacioni herbicid koji suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja.5 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Muhar lepljivi Divlji sirak (iz semena) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis Setaria verticiliata Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konica obična Tušt obični Mišjakinja obična Čistac jednogodišnji Amaranthus blitoides A. soja. retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Ch.Trefgal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Trifluralin (480 g/l preparata) DELOVANJE: Trifluralin je selektivni. kelja i karfiola . PRIMENA: Gajena biljka Suncokret. kelj i karfiol 2-2. pasulj i uljana repica Količina primene 1-1. kupus. paprike.5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) Vreme primene tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. što kao krajnji ishod ima sušenje biljaka posle klijanja ili neposredno nakon nicanja. kupusa. soji.

Trefgal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi izoproturona. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja. linurona (Galolin mono). na istom terenu. suncokret. klomazona (Rampa EC ili Gamit 4-EC®). gomoljastom i lukovičastom povrću zbog viših ostataka i ograničenja u plodoredu. kao i na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) i onim koja su lakog mehaničkog sastava zbog moguće pojave fitotoksičnosti. paradajz i uljana repica Paprika Kupusnjače Dani određena je vremenom primene 70 91 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. metribuzina (Dancor 70 WG®). U toku jedne godine. 1 l 80 . može se primeniti najviše jednom. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji mladog povrća i u korenastom. pasulj. napropamida.

a najkasnije do razvijena 2 lista) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) 1.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 81 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu . Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. Usvaja se primarno izdankom.5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene Suncokret koristi se za tretiranje zemljišta pre ili posle setve. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodičnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. a sekundarno korenom biljaka koje niču.Trophy®. Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu. a pre nicanja useva (kada su korovi u fazi klijanja i nicanja.

Trophy®. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz.EC MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi sulkotriona (Tangenta) i flurohloridona. NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. suncokret Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 82 . ne sme se primenjivati na slabohumusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. na istom terenu. može se primeniti najviše jednom. U toku jedne godine. Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm.

tretirati zemljište pre setve uz plitku inkorporaciju. Duvan 5 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) 7 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) 5 l/ha 5 l/ha 4-6 l/ha Paradajz. duvanu. krompiru. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz i krompir Suncokret i soja Pšenica Količina primene 4-6 l/ha 4-6 l/ha 4-6 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Mišiji repak Stršac obični Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Alopecurus myosuroides Apera spica-venti Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis 83 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu. Suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja i nicanja. paprika i kupus (iz rasada) Luk *Grašak * U toku je proces registracije tretirati zemljište pre rasađivanja. translokacioni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. suncokretu. tretirati zemljište posle setve/sadnje. a pre nicanja useva ili posle nicanja useva pa do faze bokorenja tretirati zemljište pre rasađivanja. tretirati zemljište posle setve/sadnje.Zanat® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Pendimetalin (330 g/l preparata) DELOVANJE: Pendimetalin je selektivni. a pre nicanja useva. To dovodi do prestanka razvoja korenovog sistema. Sprečavajući proces obrazovanja mikrotubula ova aktivna materija prouzrokuje prekid mitoze i deobu ćelija. Podjednako dobro se usvaja i korenom i lišćem korova. luku i grašku . tretirati zemljište posle setve. paradajzu. pšenici. a pre nicanja useva. kupusu. paprici. a u kasnijim fazama i do potpunog sušenja biljaka. soji. a pre nicanja useva.

U toku jedne godine. 1 l 84 .Zanat® Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Palamida njivska (iz semena) Konica obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilice Bulka obična Dvornici Tušt obični Ljutići Gorčika obična Gorušica poljska Čistac jednogodičnji Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Cirsium arvense Galinsoga parviflora Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria spp. U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Luk. a nakon 3 meseca od primene i ostali usevi u kojima se preparat primenjuje. na istom terenu. Papaver rhoeas Polygonum spp. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1 % humusa). duvan Dani 42 63 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. pšenica. kupus. soja. može se primeniti najviše jednom. Sonchus oleraceus Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica persica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. korenastog povrća kao i u staklenicima i plastenicima. krompir. suncokret. luka iz presadnica. Portulaca oleracea Ranunculus spp. paprika. na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu. ranih sorti paprike. grašak Kukuruz.

FUNGICIDI .

.

bordovskom čorbom. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen Plamenjača (Plasmopara viticola) Količina primene 4 kg/ha Vreme primene Tretiranjem po potrebi. Mankozeb je preventivni fungicid. dimetoat. od faze pred cvetanje pa do faze kada su bobice veličine graška (57-75 BBCH – skale). pre svega stvaranjem fenola kao odbrambenih jedinjenja biljke protiv infekcija. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Deluje na veliki broj gljiva. čime se dobija efikasnija zaštita. Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. monokrotofos). 10 kg i 20 kg 87 fungicidi . MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. na istom terenu. fosfamidon. sumpornom-krečnom čorbom. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g. NAPOMENA: U toku jedne godine.Adut® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fosetil aluminijum (350 g/kg preparata) + mankozeb (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Fosetil aluminijum je sistemični fungicid i deluje na pojačavanje pasivnih odbrambenih aktivnosti biljaka. 5 kg. 400 g. preparatima na bazi propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). maksimalno se može primeniti tri puta u intervalu od 14 dana. 1 kg.

0.) i fusariuma klasa (Fusarium spp.3 + 1 l/ha).Akord® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu. pre pojave oboljenja. za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. u koncentracijama 0. a drugo u fazi punog cvetanja tokom vegetacije.) pepelnice (Erysiphe graminis ). pegavosti lista (Septoria spp. rđe (Puccinia spp. Prodirući u biljno tkivo.03 + 0.2%) i odvojeno sa preparatom Dakoflo 720 (Akord + Dakoflo 720.075% 1 l/ha Paradajz 0.).i Penicillium spp.) crna pegavost (Alternaria solani).075% pre pojave bolesti (zaštita do prve berbe) *Registrovane su kombinacije ovog preparata sa: preventivnim preparatom Mankogal 80 (Akord + Mankogal 80. za suzbijanje prouzrokovača pepelnice. vinovoj lozi i pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. u koncentracijama 0.75 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja.05–0.4 l/ha Jabuka čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) pepelnica (Uncinula necator) Količina/ koncentracija primene 0. ubrzo nakon ostvarene infekcije 7–14 dana pred berbu od početka klasanja do početka cvetanja Vinova loza 0. 88 . Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.03 + 0. rđe. a najkasnije po pojavi prvih simptoma preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. Takođe sa preparatom Galofungin 500 SC (Akord + Galofungin 500 SC u količinama 0. pegavosti lista i fuzariuma klasa na pšenici.2%).03% Breskva i kajsija Pšenica 0.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Paradajz. na istom terenu. vinova loza.NAPOMENA: Preparati na bazi tebukonazola štetni su za organizme u vodi. pa treba sprečiti njihovo dospevanje u vode (vodotoci. 1 l 89 fungicidi . višnja. jabuka Pšenica Dani 7 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. U toku jedne godine. jezera. šljiva. izvorišta voda i bunari) i kanalizacione mreže. najviše se može primeniti tri puta.

Prodirući u biljno tkivo.OD uljana disperzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena . GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena FS i WP formulacije. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. 5 l 90 . Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. riba i toplokrvnih životinja. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.Akord® 060 .

NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 150 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena . 5 l 91 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . riba i toplokrvnih životinja. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije.FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (25 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.Akord® 025 . Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. 300 ml. Prodirući u biljno tkivo.

5 l 92 . MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. Prodirući u biljno tkivo.FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene.Akord® 060 . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). 100 ml. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. riba i toplokrvnih životinja.

posebno različite formulacije treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. fosfamidon. čime se dobija efikasnija zaštita. na istom terenu. sumporno-krečnom čorbom. 200 g. kruška Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Deluje na veliki broj gljiva. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. monokrotofos). prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. NAPOMENA: U toku jedne godine. maksimalno se može primeniti tri puta. dimetoat.Akord® plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (37. 20 kg 93 fungicidi .5 g/kg preparata) + mankozeb (640 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. ubrzo nakon ostvarene infekcije *Kruška 2-3 kg/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. Pre mešanja sa drugim preparatima. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). 1 kg. ubrzo nakon ostvarene infekcije preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. bordovskom čorbom. Probojem kroz biljno tkivo. dihlorfos. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Mankozeb je preventivni fungicid. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia pyrina) Količina/ koncentracija primene 2 kg/ha Vreme primene preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno.

inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. 1 kg. šljiva. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. kada su razvijena 3-4 lista (faza 13-14 BBCH – skale). odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. a najkasnije pre sticanja uslova za širenje bolesti tokom vegetacije.75 kg/ha Gajena biljka Višnja. pre pojave bolesti.075% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se kombinuje sa velikim brojem jedinjenja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) Vreme primene od fenofaze cvetnog balona (faza 59 BBCH-skale) do punog cvetanja (faza 65/67 BBCH-skale) ili početkom cvetanja (faze 61-63 BBCH. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.4 kg/ha Paradajz 0. Probojem kroz biljno tkivo. treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Iako nema podataka o nekompatibilnosti.Akord® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu. vinova loza. maksimalno se može primeniti tri puta. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. paradajz. pre njihovog mešanja sa drugim preparatima posebno različite formulacije. vinovoj lozi i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. ukoliko se tretira samo jednom. NAPOMENA: U toku jedne godine. a kada se steknu uslovi za zaražavanje Vinova loza pepelnica (Uncinula necator) crna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani) Sušenje lastara maline (Didymella applanata) 0.skale).71 BBCH – skale).75 kg/ha *Malina * U toku je proces registracije 0. preventivno. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije (faze 19. 500 g. 100 g. malina Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. 5 kg 94 .

5 l/ha po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva karbendazima u preparatu ne sme se mešati sa drugim pesticidima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp.) fuzarioza klasa (Fusarium spp . U biljci se kreće akropetalno. najviše se može primeniti dva puta. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Karbendazim je takođe sistemični fungicid iz grupe benzimidazola.5 l/ha od početka klasanja do početka cvetanja (faze 51-61 BBCH skale) Šećerna repa 1. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica.tubulina. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. ksilemskim sprovodnim sudovima. na istom terenu.) pegavost lista i plevica (Septoria spp. Prodirući u biljno tkivo. a ujedno pružaju preparatu mnogo veću efikasnost u zaštiti. jako alkalne reakcije (Bordovska čorba) i jako kiselim preparatima u obliku EC formulacija (dimetoat. Različiti mehanizmi delovanja ovih fungicida usporavaju razvoj rezistentnosti fitopatogenih gljiva. šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina primene Vreme primene 1. dihlorfos. Inhibicijom sinteze ß.Antre® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + karbendazim (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj gljive. remeti deobu ćelija gljiva. 1 l 95 fungicidi . heptenofos). U toku jedne godine.

po pojavi prvih simptoma. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. na istom terenu. NAPOMENA: U toku jedne godine. Probojem kroz biljno tkivo.) fuzarioza klasa (Fusarium spp . 5 l 96 . maksimalno se može primeniti dva puta. ječam i šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. 1 l. Tiofanat .5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva tiofanat-metila u preparatu ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra. U biljci se kreće akropetalno. Remeti deobu ćelija gljiva.Antre® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid.5 l/ha Tokom vlatanja.) mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) pegavost lista i plevica (Septoria spp. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica . 300 ml. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.a pre početka širenja zaraze Tokom vegetacije po pojavi prvih simptoma Krajem klasanja i početkom cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Pri pojavi prvih pega na listu Šećerna repa 1. ksilemskim sprovodnim sudovima . 100 ml. inhibicijom sinteze ß-tubulina. klasanja i cvetanja. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina/ koncentracija primene Vreme primene 1.

U toku jedne godine.5% 0. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. višnja i trešnja Vinova loza Hmelj Krompir i paradajz 0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V.5-0.75% tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije tretiranjem samo posle cvetanja.5-0. povrća i hmelja AKTIVNA MATERIJA: 50% bakra iz bakar-oksihlorida DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije.Bakarni oksihlorid-50 kvašljivi prašak Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća.75% 0. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan.75% 0. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem samo posle cvetanja. 97 fungicidi . kajsija i badem šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i kovrdžavost lišća (Taphrina deformans) šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Pseudoperonospora humuli) plamenjača (Phytophthora infenstans) Šljiva. na istom terenu. dihlorvos. NAPOMENA: Prilikom poslednjeg tretiranja hmelja primenjuju se niže koncentracije.5% 0.75% Vreme primene tretiranjem u toku mirovanja vegetacije tretiranjem u vegetaciji do početka cvetanja tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije Breskva. a za ostale namene nema ograničenja. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos.75% 0. pirina) Koncentracija primene 0. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena. najviše se može primeniti dva puta u voću.

25 kg 98 . 1 kg.Bakarni oksihlorid-50 KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Hmelj. krompir i paradajz Vinova loza Voće Dani 14 28 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 75 g.

300 ml. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Paprika Lala Dani 14 35 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.15 % Lala (lukovice i rasad) 0. najviše se može primeniti tri puta.Balb® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (722 g/l preparata) DELOVANJE: Propamokarb hidrohlorid je sistemični fungicid sa izraženim protektivnim delovanjem. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. što dovodi do inhibicije u rastu micelije i spora. Inhibira sintezu fosfolipida i masnih kiselina i samim tim ometa formiranje ćelijskih membrana gljive.25 % Vreme primene zalivanje rasada 3 dana pre rasađivanja i 2 puta zalivanje rasađenih biljaka zalivanje biljaka nakon nicanja ili presađivanja potapanje očišćenih lukovica u rastvor u trajanju od 15-20 minuta Krastavac 0. 1 l 99 fungicidi . na istom terenu.3 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim protektivnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače.) Koncentracija primene 0. U toku jedne godine. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Paprika Patogen plamenjača paprike (Phytophthora capsici) plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis) poleganje rasada (Pythium spp.

a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja NAPOMENA: Najmanje 21 dan posle primene. U toku jedne godine. na istom terenu.100 SC koncentrovana suspenzija Savremena formulacija najstarijeg protektivnog fungicida AKTIVNA MATERIJA: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar sulfat je protektivni fungicid. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Vinova loza (stone sorte) Vinova loza (vinske sorte) Dani 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . inhibicijom SH-enzima. 5 l 100 . patogeni ne razvijaju rezistentnost na ovo jedinjenje. Deluje nespecifično.Bordovska čorba . ne dozvoliti pristup stoci na tretirane površine.5% Vreme primene tretiranje posle cvetanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 2. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. 1 l. najviše se može primeniti tri puta u vinovoj lozi. po pojavi prvih pega primarnog zaražavanja. sprečava klijanje spora. a deluje i kao algicid i moluskocid.Može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog perioda primene.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Voće Dani 7 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g.Cuprozin 35 WP kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Spiess-Urania Chemical GmbH Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća i povrća AKTIVNA MATERIJA: Bakar iz bakar-oksihlorida (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. 250 g.35% Vreme primene u vegetaciji do faze “mišijih ušiju” Malina Vinova loza Krompir 0.35% 2. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis) sušenje lastara maline (Didymella applanata) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Phytophthora infenstans) Količina/ koncentracija primene 0. a za ostale namene nema ograničenja. dihlorvos.35% 0. 1 kg 101 fungicidi . NAPOMENA: U toku jedne godine. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom.75 kg/ha tretiranjem tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja od početka cvetanja tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije. najviše se može primeniti dva puta u voću. na istom terenu. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos.

a pre sticanja uslova za zaražavanje po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja od nicanja do pred vađenje krompira Šećerna repa Krompir 3 l/ha 3 l/ha Paradajz 3 l/ha 3. Zbog višestrukog mehanizma delovanja.5 l/ha 3 l/ha tretiranjem u polju.Dakoflo® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (500 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični. pre sklapanja redova u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja ili u staklari u fazi rasada (po ukorenjivanju) do početka zrenja preventivno.5 l/ha preventivno. pre sticanja uslova za zaražavanje MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Interval između dva tretiranja ne bi trebalo da bude duži od 14 dana. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. pre sticanja uslova za zaražavanje preventivno. S. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. NAPOMENA: Broj tretiranja u toku jedne godine nije ograničen. 102 . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina primene 2 l/ha Gajena biljka Pšenica Patogen siva pegavost lišća i klasa (Septoria tritici. nodorum) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) siva trulež (Botritys cinerea) Vreme primene tretiranjem tokom faza vlatanja i klasanja. pre sticanja uslova za zaražavanje Kupus plamenjača (Peronospora parasitica) crna pegavost (Alternaria brassicae) plamenjača (Pseudoperanospora cubensis) plamenjača (Peronospora destructor) Krastavac Luk 2 l/ha 2-2.

šećerna repa.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Kupus Krompir. paradajz. 1 l 103 fungicidi . luk. pšenica Dani 7 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.

brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s. preventivno.površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata. a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda. preventivno ili pri pojavi prvih simptoma oboljenja.3 l/ha) za primenu protiv pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen pegavost lista i čađava krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) Količina primene 2 l/ha Vreme primene u toku vegetacije.25-0.4 puta. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. Gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. sprečavajući glikolizu i produkciju energije.5 l/ha Dakoflo 720 + Galmin 2 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Dakoflo 720 (2 l/ha) + Akord (0. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. .rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.35 % ili 2.5 l/ha Dakoflo 720 + 1 l/ha Nu-film 17 ili 2. .Dakoflo® 720 koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i šećernoj repi AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (720 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični. Najveći broj tretiranja u toku jedne godine je 3 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa Jabuka Breskva Dani 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l 104 . protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne infekcije. neposredno pre ili u fazi zelene tačke do pojave lišća. NAPOMENA: Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno je pod sledećim uslovima: . a pre sticanja uslova za zaražavanje Šećerna repa Breskva 2 l/ha 0. sa intervalom između dva tretiranja od 7-12 dana.

) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) 1. po precvetavanju i tokom formiranja plodova (BBCH 63-73/75) preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije i to od precvetavanja do pred berbu tokom vegetacije i to neposredno pred i tokom cvetanja i početkom zrenja tretiranjem po otvaranju cvetova i drugog cvetnog buketa i drugo 10-15 dana kasnije Breskva i Kajsija Lešnik 0..Dional® 500 SC koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu.kokica i drugo u fazi cvetanja tretiranjem plodova pred berbu.) razne bolesti na travnjacima (Sclerotinia spp.2% *Paradajz 0. NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti patogena Botrytis cinerea.0. 105 fungicidi . ne sme se primenjivati sa fungicidima iz grupe dikarboksimida (prosimidon i vinklozolin). Sclerotinia spp. najviše se može primeniti dva puta. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Iprodion se može mešati sa većim brojem fungicida. oksidacija SH enzima. Aktivni radikali kiseonika.15% Mrkva pegavost i trulež (Alternaria spp.2% * U toku je proces registracije.. na istom terenu.1 .i dr. U toku jedne godine. tokom zrenja (BBCH 83 – 87) tokom cvetanja . Fusarium spp.15% Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona.5 l/ha Travnjaci 10 – 12 l/ha Vinova loza Malina 0. Rhyzoctonia spp. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. Fusarium spp. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina..1% 0. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) monilia (Monilinia laxa) siva trulež (Botrytis cinerea) Koncentracija primene 0.. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida.15% 0. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). povrtarstvu i travnjacima AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je nesistemični fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida.

Dional® 500 SC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Malina. lešnik. 1 l 106 . višnja Paradajz Vinova loza Dani 7 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. mrkva.

sa intervalom između dva tretiranja 14 dana pri smeni vlažnih perioda ili ukoliko se vrši navodnjavanje 7–10 dana.vinske sorte Dani 7 28 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 107 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja tokom vegetacije. U periodima dugotrajnih. Gajena biljka Krompir Patogen plamenjača (Phytophthora infestans) Količina primene 1. kontinuiranih padavina 5–6 dana. preventivno za sprečavanje sekundarnih infekcija Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) 1.5 – 1. izazivajući poremećaj u strukturi mikrotubula i time onemogućujući normalnu deobu ćelija.8 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.Electis® 75 WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Gowan Comercio International e Servicos Kombinovani. Ova supstanca je komplementarna sa mankozebom i pojačava nivo biološke aktivnosti ovog klasičnog protektivnog fungicida.5 – 1. namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače u krompiru i u vinovoj lozi AKTIVNA MATERIJA: Zoksamid (83 g/kg preparata) + mankozeb (667 g/kg preparata) DELOVANJE: Zoksamid je protektivni fungicid koji ima specifično delovanje na fitopatogene gljive prouzrokovače plamenjača. preventivni fungicid. preventivno pre sticanja uslova za infekciju.stone sorte Vinova loza . NAPOMENA: Najveći dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne sezone je tri puta. osim sumpora i preparata kisele reakcije.8 kg/ha Vreme primene tokom vegetacije. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza .

Fuzija® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Fungicid sistemičnog i protektivnog delovanja za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (375 g/l preparata) + hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Fuzija je kombinovani fungicid sa moćnim preventivnim i izraženim sistemičnim svojstvima. Inhibira više procesa: rast micelije, produkciju i klijanje spora, ometa formiranje ćelijskih membrana. Zbog kombinacije sistemičnog i preventivnog fungicida, a i višestrukog mehanizma delovanja, gljive gotovo nisu u stanju da na ovaj fungicid steknu rezistentnost. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka Krompir i paradajz

Patogen plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)

Količina primene 2,5 l/ha

Vreme primene u vreme klijanja spora kada se ostvaruje infekcija

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Ne sme se mešati sa uljanim preparatima ili preparatima koji sadrže ulje. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti tri puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir i paradajz Dani 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

108

Galofungin® 500 SC koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu

AKTIVNA MATERIJA: Karbendazim (500 g/l preparata) DELOVANJE: Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) bolesti tokom zrenja i na uskladištenim plodovima kod jabučastih vrsta (Monilia fructigena , Penicilium spp.i Gleosporium spp.) Koncentracija primene 0,06% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do punog cvetanja tokom tehnološke zrelosti, a najkasnije 15 dana pred berbu

Jabuka , kruška i dunja

0,06%

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka Višnja Jabuka, kruška i dunja

Dani obezbeđena vremenom primene 15

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l

109

fungicidi

Galofungin® T koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat - metil (450 g/l preparata) DELOVANJE: Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Koncentracija primene 0,05% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do precvetavanja

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat Galofungin T se može mešati sa ostalim pesticidima uz određena ograničenja. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) , preparatima na bazi bakra, jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (fosfamidon, dihlorfos, heptenofos). NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti parazita Monilinia laxa, ne sme se alternativno primenjivati sa fungicidima iz grupe benzimidazola. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Višnja Dani obezbeđena vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l

110

Kardinal® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Fluazinam (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fluazinam je fungicid sa protektivnim delovanjem. Aktivna materija izražava slabo kurativnu ili sistemičnu aktivnost. Deluje na mitohondrijsku oksidativnu fosforilaciju, inhibira klijanje spora, penetraciju hifa, rastenje i sporulaciju. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Krompir Patogen Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 0,3-0,4 l/ha Vreme primene Preventivno tretiranje tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi simptoma Primeniti pre uslova za razvoj infekcije od faze kada su razvijena tri lista (faza 13 - 83 BBCH – skale) ili neposredno posle pojave prvih simptoma

Vinova loza

1-1,5/ l/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim fungicidima i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito različitih formulacija, proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primeniti tri puta u krompiru i četri puta u vinovoj lozi. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir Vinova loza Dani 7 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l i 5 l

111

fungicidi

Hlorotalonil je nesistemični. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Probojem kroz biljno tkivo. cvetanja i/ili formiranja i nalivanja zrna (faze 31-71 BBCH skale) Prvo: od faze bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 25-32 BBCH skale) Drugo: od otvaranja rukavca zastavičara (faze 47-49 BBCH skale) Krajem klasanja do početka cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Od faze prvog kolenca do početka klasanja (faze 31-51 BBCH skale) Pšenica i ječam Plesni i trulež klasa (Fusarium spp . klasanja. NAPOMENA: U toku jedne godine. ječam. 1 l. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene Gajena biljka Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. 10 l 112 . Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. maksimalno se može primeniti dva puta. Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. sprečavajući glikolizu i produkciju energije.5 g/l preparata) + hlorotalonil (250 g/l preparata) DELOVANJE: Propikonazol je sistemični fungicid. 5 l.) Vreme primene U vreme vlatanja. na istom terenu. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. 100 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica.) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim preparatima.) Siva pegavost lista i klasa (Septoria spp.Karika® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propikonazol (62. 300ml. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma.

Aktivni radikali kiseonika.) u usevu suncokreta. gradivnog proteina ćelijskog jedra gljiva. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva inhibirajući sintezu ß-tubulina.5 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona kokica i drugo u fazi cvetanja prvo tretiranje u fazi butonizacije i drugo u punom cvetanju Suncokret 2. na istom terenu. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. NAPOMENA: U toku jedne godine. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) siva trulež i bela trulež (Botrytis cinerea. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida. oksidacija SH enzima. ksilemskim sprovodnim sudovima. najviše se može primeniti dva puta. Slerotinia spp. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. U biljci se kreće akropetalno. 1 l 113 fungicidi .5 l/ha) + Nu-film 17 (1 l/ha) za primenu protiv sive i bele truleži (Botrytis cinerea. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva.Kubik® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (175 g/l preparata) + karbendazim (87. Slerotinia) Koncentracija primene 2. suncokret Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe derivata benzimidazola. odnosno deobu ćelija.5 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Kubik (2.5 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida.

U biljci se kreće akropetalno. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.5 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida. 1 l. *šljiva sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Siva trulež (Botrytis cinerea) Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) Prvo tretiranje u fazi belih balonakokica i drugo u fazi cvetanja Prvi tretman u fazi butonizacije i drugi tretman u fazi punog cvetanja Suncokret 2 . ksilemskim sprovodnim sudovima.2. maksimalno se može primeniti dva puta. 5 l 114 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. Tiofanat . narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. inhibicijom sinteze ß-tubulina. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. monokrotofos). SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Višnja. šljiva Suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Remeti deobu ćelija gljiva. NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti na benzimidazole i dikarboksimide Kubik plus ne treba koristiti alternativno sa fungicidima iz ove dve hemijske grupe jedinjenja. oksidacija SH enzima.metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. U toku jedne godine. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. na istom terenu. 300 ml. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) i jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (dimetoat. heptenfos. Aktivni radikali kiseonika. dihlorfos.Kubik® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (167 g/l preparata) + Tiofanat – metil (167 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. 100 ml.

nodorum) rđa (Puccinia spp.2-0. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.25% Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) i crna pegavost (Phomophsis viticola) 0.25% Vreme primene u toku vegetacije. po precvetavanju.25% Duvan Krompir i paradajz plamenjača (Peranospora tabacina) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infenstans) pegavost lista i klasa (Septoria tritici i S. čime se dobija efikasnija zaštita.Mankogal-80® kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesisitemični fungicid. a pre sticanja uslova za sekundarnu infekciju početkom vegetacije. u zavisnosti od postojanja uslova za primarnu infekciju i/ili posle berbe u zavisnosti od postojanja uslova za infekciju i širenje oboljenja po pojavi prvih uljnih pega primarnih zaraza.5 kg/ha 2-2. preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje. pirina) plamenjača (Polystigma rubrum) Količina/ koncentracija primene 0. a najkasnije po pojavi prvih simptoma tretiranjem u fazi vlatanja i klasnja. ječam 3.3 l/ha) za primenu protiv prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke! 115 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: .5 kg/ha Pšenica. Deluje na veliki broj gljiva. pre sticanja uslova za zaražavanje. u zavismosti od postojanja uslova za primarnu infekciju u toku vegetacije. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne ili sekundarne infekcije u toku vegetacije. u vreme porasta pupoljaka preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje tretiranjem. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja.) 2-2. Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V. preventivno. preventivno. vinogradarstvu.2-0.2-0.5 kg/ha 2 kg/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Mankogal 80 (2 l/ha) + Akord (0. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Šljiva 0. preventivno. po precvetavanju.25% Višnja i trešnja mrka pegavost lišća (Blumeriella jaapii) 0. širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu.

U toku jedne godine. a ukoliko je neprekidno vlaženje 5-6 dana. metalaksila-M. duvan. najviše se može primeniti tri puta. NAPOMENA: Najbolje zaštitno dejstvo je 14 dana. ječam Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g. pšenica. dok je pri smeni vlažnih i toplih perioda ili pri navodnjavanju 7-10 dana.Mankogal-80® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida (Bakarni oksihlorid-50). na istom terenu. 250 g. cimoksanila. stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze. propamokarb-hidrohlorida (Balb®). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir i paradajz Jabučasto i koštičavo voće. dimetomorfa. 1 kg. 25 kg 116 .

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 15 l 117 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. Gajena biljka Pšenica Kukuruz Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp.Mankogal-FS® koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (430 g/l preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene.) Količina primene 250 ml/100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. riba i toplokrvnih životinja. Deluje na veliki broj gljiva. čime se dobija efikasnija zaštita. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.

). Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. riba i toplokrvnih životinja. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima.) truleži (Fusarium spp. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) Količina primene 200 g/100 kg semena . siva pegavost lišća (Cercospora beticola) i mrka pegavost (Phoma betae) 800 g/100 kg semena .Mankogal®-S prah za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid.suvi postupak .vlažni postupak .vlažni postupak .zaprašivanje semena . NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. Deluje na veliki broj gljiva.uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena Kukuruz Šećerna repa gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp. čime se dobija efikasnija zaštita.suvi postupak .zaprašivanje semena . 25 kg 118 .

5 kg. odnosno SH-enzima.) ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova (period oko mesec dana). Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. zbog ispoljavanja fitotoksičnosti. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama meša sa preparatima na bazi dimetoata. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 2 kg/ha Tokom perioda primarnih zaraza (10-78 BBCH skale) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. 50 g. Boskovka i dr.Metod® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Kaptan (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Kaptan je nesistemik. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom i sumporno-krečnom čorbom. a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora. Ne sme se primenjivati u zasadu jabuke sorte Crveni delišes i kruške Anžuj. protektivnog delovanja. EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (dimetoat. heptenofos). 1 kg. Sejman. 200 g. 500 g. NAPOMENA: Može ispoljiti blagu fitotoksičnost („kaptanove pege“) na plodovima nekih sorata jabuke (Vinesep) i kruške (Starking. 100 g. dihlorvos. 119 fungicidi Količina/ koncentracija primene . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen.

Inhibira sintezu metionina i sprečava lučenje enzima neophodnih za infekciju. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. tako da gljive ne mogu razviti rezistentnost.2-0.25% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Od početka otvaranja lisnih pupoljaka. posebno različitih formulacija. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10 g. 1 kg. kada postoje uslovi za infekciju MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima. nesistemični fungicid. Pirimetanil je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.Nijansa®plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (560 g/kg preparata) + pirimetanil (80 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je protektivni. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 50 g. maksimalno se može primeniti dva puta. 5 kg 120 . Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom. Inhibira disanje. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. NAPOMENA: U toku jedne godine. EC formulacijama. 20 g. jako alkalnim. odnosno SH-enzime. na istom terenu. preventivno. 100 g. 500 g.

vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (650 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik. 500 g. jako alkalnim. cimoksanila.2% 1. 10kg. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Jabuka i Vinova loza – stone sorte Vinova loza – vinske sorte Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. 1 kg. 20 kg. 200 g. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. protektivnog delovanja. bakar-oksihlorida. EC formulacijama.2% Pre ostvarene infekcije Vinova loza Krompir 0. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom.8 kg/ha Pre ostvarene infekcije Pre ostvarene infekcije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa preparatima na bazi iprovalikarba. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. iprodiona. odnosno SH-enzima. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen.5-1. 121 fungicidi Količina/ koncentracija primene . Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 100 g. 5 kg.Nijansa® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu.

na istom terenu. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Siva trulež (Botrytis cinerea) Siva trulež (Botrytis cinerea) tretiranjem u fazi od precvetavanja. Ovo je protektivni fungicid koji se kroz biljku kreće translaminarno. Fungicid je najaktivniji u fazama intezivnog metabolizma biljke. Uobičajeno je da se pre mešanja proveri njihova kompatibilnost. jagoda Vinova loza Dani 14 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. laktaze…). NAPOMENA: U toku jedne godine. kutinaze. Uobičajeni interval primene je nedelju dana KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Malina. Na biohemijskom nivou ciljno mesto fungicida je sinteza metionina. *malina 2 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pehar se može mešati sa drugim preparatima. pa početka sazrevanja (faze 68-81/83 BBCH skale) tretiranjem od početka cvetanja do punog cvetanja (faze 55-65 BBCH skale) *Jagoda. 100 ml.Pehar® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je fungicid iz grupe anilinopirimidina. 1 l 122 . Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje emzima koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. najviše se može primeniti dva puta.

Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva krećući se translaminarno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Luk Šargarepa Plamenjača luka (Peronospora destructor) Crna pegavost šargarepe (Alternaria dauci) Plamenjača krompira (Phytophthora infestans) Crna pegavost krompira (Alternaria solani) Preventivno. 123 fungicidi . Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje enzima. 1 l. NAPOMENA: U toku jedne godine. Hlorotalonil je nesistemični. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. na istom terenu. a najkasnije kada se utvrdi zaraza 25% lisne površine Tokom vegetacije (faze 19-71 BBCH skale) Krompir 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne postoje posebna ograničenja. laktaze…).Pehar® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (150 g/l preparata) i hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je sistemični fungicid iz grupe anilinopirimidina. maksimalno se može primeniti dva puta. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Najaktivniji je u fazama intenzivnog metabolizma biljke. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. pre ostvarene infekcije U vreme klijanja spora. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Šargarepa Krompir Dani 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. kutinaze. koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. 200 ml. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. Zbog višestrukog meha¬nizma delovanja. Pre mešanja sa drugim preparatima posebno sa različitim formulacijama.

malina. NAPOMENA: U toku jedne godine. na istom terenu. Mineralno ulje primenjeno u vreme kretanja vegetacije fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. 5 l. a najkasnije na početku pucanja pupoljaka tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja u fazi mirovanja.Plavo ulje uljna disperzija Kontaktno insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Bakar-oksihlorid (100 g/l preparata) + mineralno ulje (700 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar-oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. i 10 l 124 . šljiva Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. Ne sme se mešati sa sumporom. pre početka bubrenja pupoljaka Breskva 2-3 % *Malina *Šljiva * U toku je proces registracije 2% 3% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima. obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje i na taj način poboljšava performanse tretiranja. Takođe. 1 l. Inhibira klijanje spora patogena. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Lisne vaši (Aphididae) Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) Uvenuće pupoljaka i rodnih lastara (Didymella applanata) Štitaste vaši (Coccididae/Lecanididae Diaspididae) u fazi bubrenja pupoljka najkasnije do faze mišjih ušiju (faze 01-10 BBCH skale) pred kraj vegetacionog mirovanja. maksimalno se može primeniti dva puta. breskva.

Inhibira klijanje spora.075% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Pepelnica (Uncinula necator) Sušenje lastara (Didymella applanata) Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) Po pojavi prvih pega primarnih zaraza Pre ostvarene infekcije.75 l/ha 0. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je tri puta. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu. porast micelije. pre sticanja uslova za zaražavanje. a sprečava i obrazovanje spora. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. 1 l. a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma oboljenja Malina 0. od faze prvih lastara visine oko 60 cm. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Krastavac Malina Krompir Vinova loza Dani 3 4 10 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. 20 l 125 fungicidi .Promesa® koncentrovana suspenzija novo Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (250 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. 100 ml.75 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i insekticida. 5 l. paradajz 0. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 10 l. 50 ml. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Preventivno. od dva prva lista (faza 12/102 BBCH-skale) Preventivno.75 l/ha Krastavac Krompir. kada se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja Preventivno.

5 l . Inhibira klijanje i obrazovanje spora. 10 l.) Siva pegavost lista i klasa pšenice (Septoria spp. po pojavi simptoma oboljenja Tokom vegetacije po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita Tokom fenofaze kraj klasanja i početak cvetanja (59-61 BBCH skale) Tokom vegetacije. a sprečava i porast micelije. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. 100 ml. 20 l 126 . 200 ml.) Palež klasa strnih žita (Fusarium spp. fungistatično i fungicidno delovanje. 1 l. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Pšenica i ječam Dani 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita 2. klasanja i cvetanja. 300 ml. maksimalno se može primeniti dva puta. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu (kompleks III). NAPOMENA: U toku jedne godine.5 l/ha Tokom vegetacije i to preventivno za sprečavanje pojave i širenja oboljenja (13/15-45 BBCH skale) 2 l/ha Luk Plamenjača (Peronospora destructor) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima.) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) Tokom vlatanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene Vreme primene Pšenica i ječam Pepelnica (Blumeria grmainis) Rđa (Puccinia spp. posebno različitih formulacija. na istom terenu. koji se vezuje za tiole iz ćelija gljiva za vreme klijanja i tako izaziva glikolizu.Promesa® plus кoncentrovana suspenzija novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (80 g/l preparata) + hlorotalonil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Nema podataka o nemogućnosti mešanja sa drugim preparatima. Hlorotalonil je nesistemični fungicid.

Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. 100 ml. uz prethodnu proveru kompatibilnosti. 5 l. Od fenofaze cvetnog balona (BBCH 59) do punog cvetanja (BBCH 65/67) Tokom vegetacije pre pojave oboljenja.Sekvenca® koncentrat za emulziju novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Deluje protektivno i kurativno. 1 l. pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. NAPOMENA: U toku jedne godine. 500 ml. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14). 200 ml. dihlorvos. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 0. pre sticanja uslova za širenje oboljenja (BBCH 19-71) Vinova loza 0.012% Krompir 0. 10 l i 20 l 127 fungicidi . Kreće se i translaminarno. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Jabuka Višnja i šljiva Dani 14 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. maksimalno se može primeniti tri puta računajući i primenu svih drugih triazola i jedinjenja sa istim mehanizmom delovanja. 300 ml.2 l/ha Vreme primene Jabuka Višnja i šljiva Pepelnica (Podospaera leucotricha) Sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Pepelnica (Uncinula necator) Crna pegavost (Alternaria solani) Tokom vegetacije.013% 0. ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom preventivnih fungicida i insekticida. na istom terenu. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije. i dimetoat).

riba i toplokrvnih životinja. 300 ml. 10 l i 20 l 128 . ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. 200 ml. Kreće se i translaminarno.) U toku dorade semena ili neposredno pred setvu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja proveriti njihovu kompatibilnost. 5 l. 1 l. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14). 100 ml. tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Prilikom setve. Deluje protektivno i kurativno. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 200 ml/100 kg semena uz upotrebu 500700 ml vode Vreme primene Pšenica Glavnica (Tiletia tritici) Otkrivena gar (Ustilago nuda) Pegavost (Septoria spp. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Setvu treba obaviti neposredno nakon nanošenja preparata.Sekvenca® 030 FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (30 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola.

1 kg 129 fungicidi . Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. Deluje protektivno i kurativno. bordovskom čorbom. monokrotofos).5-3 kg/ha 2. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2-3 kg/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost paradajza (Alternaria solani) Preventivno pre ostvarene infekcije. na istom terenu.5-3 kg/ha *U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. sumpornom-krečnom čorbom. Mankozeb je protektivni fungicid. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. 300 g. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Cimoksanil (40 g/kg preparata) i mankozeba (465 g/kg preparata) DELOVANJE: Cimoksanil je kontaktni ili lokal sistemik (ograničeni sistemik). dimetoat. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. NAPOMENA: U toku jedne godine. Tretiranjem od početka listanja pa do pojave šarka Preventivno. maksimalno se može primeniti četiri puta u vinovoj lozi (u intervalu od 10-12 dana) i tri puta u krompiru i paradajzu.Vokal® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu. čime se dobija efikasnija zaštita. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. Inhibira sporulaciju. (faze 19-71 BBCH skale) Preventivno. paradajz Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 30 g. tokom vegetacije. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. Deluje na veliki broj gljiva. preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). fosfamidon. kada se steknu uslovi za ostvarivanje zaraze Krompir *Paradajz 2.

10kg 130 . Cimoksanil je kontaktni fungicid – lokal sistemik koji deluje protektivno i kurativno. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. 1 kg.5-3 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugima preparatima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. naročito različitih formulacija. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0.3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) posle pojave prvih pega primarnog zaražavanja. 200 g. a za paradajz i krompir dva tretiranja sa intervalom od 14 dana između tretiranja. paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans) 2. preventivno. 100 g. protektivnog delovanja. a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog i širenja oboljenja tokom vegetacije (faze 19-73 BBCH skale). ratarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (470 g/kg preparata) + Cimoksanil (45 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik. 5 kg. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. vinske sorte vinove loze Stone sorte vinove loze Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. za sprečavanje širenja oboljenja Krompir. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju rezistentne sojeve na propineb. Ne meša se sa Bordovskom čorbom. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je za vinovu lozu četiri puta. odnosno SH-enzima.Vokal® P vododisperzibilne granule novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu. paradajz. EC formulacijama. Inhibira sporulaciju. jako alkalnim.

INSEKTICIDI .

.

1 % Abastate +0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kruška Štetna vrsta obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) Količina/ koncentracija primene 0.075 % Abastate ili 0.075 % Abastate + 0.75 l/ha Abastate ili 0.075 % Abastate + 0.3 % Galmin ili 0. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom.15 % Nu-Film 17 0.0.075 .05 % Abastate + 0. u fenofazi precvetavanja Krompir u vreme masovnog piljenja larvi Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru trips (Frankliniella occidentalis) u vreme masovnog piljenja larvi Malina eriofidna grinja lista (Phylocoptes gracilis ) obični paučinar (Tetranychus urticae ) po pojavi pokretnih formi Paradajz u zaštićenom prostoru u vreme prve pojave jedinki 133 insekticidi . koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide. što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa. u fenofazi precvetavanja Jabuka crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) po pojavi prvih pokretnih formi.05 % Abastate +0. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane.05 % Abastate ili 0. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda.15 % Nu-Film 17 Vreme primene u vreme masovnog piljenja larvi.1 % Nu-Film 17 0.05 % Abastate ili 0.075 % Abastate + 0.1 % Nu-Film 17 0.075 % Abastate ili 0.Abastate® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu.75 l/ha Abastate + 1 l/ha Nu-Film 17 0. čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Abamektin (18 g/l preparata) DELOVANJE: Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu. Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina.3 % Galmin 0.

dvojno pakovanje Abastate 100 ml+ Nu-Film 17 100 ml 134 . U toku jedne godine. ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene. Kod pojedinih sorti jabuke prolazna pegavost plodova može nastati kao posledica primene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. najčešće u koliko se primeni tri dana pre ili posle obavljenog tretiranja fungicidima na bazi ditianona ili kaptana. maline i u ukrasnom bilju. na istom terenu. Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 280C.Abastate® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa fungicidima na bazi sumpora i kaptana. malina Krompir Dani 3 14 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 1 l. NAPOMENA: U kombinaciji sa rafinisanim mineralnim uljem može doći do blagih simptoma rđe na pojedinim sortama kruške. karanfila ili kalanhoja. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela. kao i preparatima izrazito bazne i kisele reakcije. jabuke. jabuka. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Kruška. a jednom u krompiru. najviše se može primeniti dva puta u zasadu kruške. Fitotoksičan je za pojedine vrste ukrasnih paprati i može izazvati pege ili oboljenja na listovima begonija.

Aplikacija preparata se vrši standardnim prskalicama. cipermetrin. . Tretiranje treba ponoviti kada se populacija insekata ponovo pojavi. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida.5% (50 ml u 10 l vode). GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml 135 insekticidi NAPOMENA: Da bi se postiglo zadovoljavajuće delovanje upotrebiti 5-10 l razblaženog preparata za tretiranje površine od 100 m2. prskanjem zidova. a za mleko 7 dana posle primene preparata.Barricade EC 20 koncentrat za emulziju Insekticid za suzbijanje muva u stočarskim objektima AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. SPEKTAR DELOVANJA: Mesto primene Stočarski objekti Štetočina odrasle jedinke muva (Diptera: Muscidae) Količina i način primene 0. opreme i valova dok se ne nakvase KARENCA: Za meso tretiranih životinja 28 dana. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. usled koga kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki.

3 l/ha lisne sovice (Mamestra spp.15-0. 136 . U toku jedne godine. na istom terenu.Cipkord 20 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana.3 l/ha u toku masovnog pilenja gusenica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije.015-0. najviše se može primeniti dva puta. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. Preparat se može mešati sa velikim brojem insekticida sa drugačijim mehanizmom delovanja u cilju poboljšanja efekta i smanjenja razvoja rezistentnosti štetnih insekata. keleraba Šećerna repa 0. NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa.). SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana). usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. Stariji larveni stupnjevi (larve četvrtog i petog stupnja gusenica pomenutih vrsta leptira) nisu dovoljno osetljivi na ovaj preparat primenjen u preporučenim količinama.03 % Vreme primene 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u toku masovnog pilenja gusenica Kupus. cipermetrin. veliki kupusar (Pieris brassicae) Količina/ koncentracija primene 0.) 0.15-0. kelj. žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella) lisne sovice (Mamestra spp. karfiol. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja.

100 ml 137 insekticidi . kelj. karfiol.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus. keleraba Šećerna repa Vinova loza Dani 28 35 56 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.

Dimetogal® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija

Insekticid širokog spektra sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem

AKTIVNA MATERIJA: Dimetoat (400 g/l preparata) DELOVANJE: Sistemični insekticid iz grupe organofosfata. Na insekte može da deluje kontaktno, preko integumenta ili digestivno, u toku ishrane. Po mehanizmu delovanja ovo jedinjenje je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Jabuka i dunja Štetna vrsta jabukina osa (Hoplocampa testudinea), lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis devecta, D. plantaginea), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae) jabukin moljac (Hyponomeuta malinellus) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) miner okruglih mina (Leucoptera scitella) miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Kruška kruškina osa (Hoplocampa brevis) lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis pyri) obična kruškina buva (Psylla pyri) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Breskva i kajsija breskvina muva (Ceratitis capitata), breskvine vaši (Myzus persicae, M. varians, Brachycadus persicae, B.schwartzi) breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta), 0,075 - 0,1 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % Koncentracija primene Vreme primene u fenofazi precvetavanja na početku formiranja prvih kolonija 0,075-0,1 % kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu pri pojavi prvih guseničnih gnezda, pre i posle cvetanja 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica U vreme leta leptira i početka piljenja gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u fenofazi precvetavanja na početku formiranja kolonija posle cvetanja u vreme registrovanja pojave 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u vreme pojave imaga posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta,

0,15 - 0,2 %

0,05 - 0,07 % 0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,20 %

138

Gajena biljka Trešnja i višnja

Štetna vrsta trešnjina muva (Ragoletis cerasi), trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae)

Koncentracija primene 0,05 - 0,075%

Vreme primene u vreme pojave imaga i pri početku piljenja larvi na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu u fenofazi precvetavanja posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo imaga nakon piljenja larvi posle pojave imaga

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

Šljiva

voćne ose (Hoplocampa flava, H. minuta), lisne vaši (Brachycaudus helichrysi, H. pruni, Phorodon humuli),

Šećerna repa

crna repina vaš (Aphis fabae), buvač (Chaetocnema tibialis), repina muva (Pegomyia hyosciami), buvač (Chaetocnema tibialis), tripsi (Trips tabaci, Haplotrips tritici, Limothrips cerealium), lisne vaši (Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum), lisne vaši (Aphis fabae, A.nasturti, A frangulae, Macrosiphum euphorbiae), duvanov trips (Trips tabaci), crna repina vaš (Aphis fabae), breskvina lisna vaš (Myzus persicae), kupusova vaš (Brevicoryne brassicae), buvač (Chaetocnema tibialis), običan paučinar (Tetranychus urticae), duvanov trips (Trips tabaci) lisne vaši (Myzus persicae, M. nicotianae) lisne vaši (Aphis forbesi, A. idaei, A.ruborum, Amphorophora idaei, Chaestosiphon fragaefoli), jabukin smotavac (Cydia pomonella-I generacija), lisne vaši (Hyalopterus pruni), breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta),

0,075 - 0,1 %

Strna žita

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

kada se utvrdi prisustvo na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo

Krompir Povrtarski usevi

0,075 - 0,1 %

na početku formiranja prvih kolonija posle pojave imaga kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na listu

Duvan Jagoda, malina i kupina Orah

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

odmah posle rasađivanja pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija suzbijanje prve generacije, tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme kada se feromonskim klopkama uhvati ukupno 20 imaga pre ili neposredno posle cvetanja, u zavisnosti od registrovanog leta leptira

0,15 - 0,2 %

Badem

0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % 0,1 - 0,15 %

Maslina

maslinina muva (Daucus oleaei) maslinin moljac (Prays oleae)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa insekticidima iz grupe regulatora rasta, zbog proširenja spektra delovanja. Treba izbegavati mešanje sa preparatima izuzetno bazne i kisele reakcije.

139

insekticidi

Dimetogal®
NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Duvan Voće Povrće (izuzev luka), krompir Šećerna repa, strna žita, maslina Luk Dani 14 21 28 42 63

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l

140

Elisa® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta
AKTIVNA MATERIJA: Buprofezin (440 g/l preparata) DELOVANJE: Buprofezin prvenstveno deluje na juvenilne stadijume cikada, štitastih i leptirastih vaši, kao i nekih vrsta eriofidnih grinja. Ovo je kontaktni insekticid koji zbog svoje umerene isparljivosti efekat ispoljava i gasnom fazom, omogućujući bolje dospevanje aktivne materije do ciljnog mesta. Simptomi trovanja manifestuju se u toku presvlačenja jedinki štetnih vrsta insekata i grinja. SPEKTAR DELOVANJA:
Gajena biljka Krastavac i paradajz (u zaštićenom prostoru) Malina Vinova loza Štetna vrsta bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) eriofidne grinje (Phyllocoptes gracilis ) cikade (Scaphoideus titanus ) eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) Ukrasno bilje i šiblje u rasadnicima u zaštićenom prostoru štitaste vaši (Unaspis euonymi i Carulaspis juniperi) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0,025-0,05 % 0,06 % Vreme primene pri pojavi prvih nimfi po pojavi pokretnih formi prvo prskanje obaviti po pojavi prvih larvi cikada a drugo 10 – 14 dana kasnije u vreme formiranja lisne mase, sa pojavom prvih grinja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja

0,05 %

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom insekticida i fungicida (neutralne, blago kisele i blago bazne reakcije). Treba izbegavati mešanje sa bordovskom i sumporno krečnom čorbom. NAPOMENA: Pri velikoj brojnosti jedinki štetnih vrsta preporučuje se kombinacija sa Nu-Film 17 (0,15 %). U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta u krastavcu, paradajzu, malini i vinovoj lozi, a četiri puta u ukrasnom bilju i žbunju. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Paradajz, krastavac Malina, vinova loza Dani 3 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l
141

insekticidi

0,06 %

Etiol prah 5® prašivo za neposrednu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid za zaštitu povrća

AKTIVNA MATERIJA: Malation (50 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi, malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson, koji je nosilac bioaktivnosti. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno. SPEKTAR DELOVANJA:
Upotreba u skladištima Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva Kupus i ostale kupusnjače Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) lisne vaši (Aphididae), kupusne stenice (Eurydema oleracea, E. ornata) lisne vaši (Aphididae) buvači (Halticinae) Paradajz, paprika, duvan lisne vaši (Aphididae) tripsi (Tripidae) 20-30 kg/ha Količine primene 20-30 kg/ha 20-30 kg/ha Vreme primene tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje se sme vršiti samo do početka formiranja glavice tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje vršiti po pojavi imaga tretiranje vršiti do dve nedelje po rasađivanju

Rotkvica, cvekla, uljana repica

20-30 kg/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa bakarnim i fungicidima alkalne reakcije. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za osetljive vrste cveća i krastavac u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici). U toku jedne godine, može se primeniti više puta, po potrebi, sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva, rotkvica, cvekla, paradajz, paprika, uljana repica Kupus i ostale kupusnjače Duvan Dani

14 21 35

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g
142

malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. mrava (Hymenoptera: Formicidae). stenica (Hetroptera: Cimicidae) i buva (Siphonaptera).Etiol prah parfimisani® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za suzbijanje insekata u domaćinstvima i javnim zgradama AKTIVNA MATERIJA: Malation (30 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Insekticid je namenjen suzbijanju bubašvaba (Dictyoptera: Blattidae). digestivno i respiratorno. koji je nosilac bioaktivnosti. Primenjuje se posipanjem uobičajenih mesta gde se insekti zadržavaju ili prolaze. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g 143 insekticidi . Deluje kontaktno.

confusum. Najveći broj tretiranja u istom objektu je jednom. SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Za tretiranje zrna pšenice. zeamays). oryzae). madens) Količine primene 100 g preparata na 100 kg zrnaste robe Vreme primene direktnim zaprašivanjem u toku elevacije NAPOMENA: Ne sme se koristiti za zaštitu uskladištenih uljarica. T. žitni moljac (Sitotroga cerealella). Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. pirinča i mahunarki Štetna vrsta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus).Etiol specijal® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe AKTIVNA MATERIJA: Malation (10 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. raži. ovsa. a sadržaj vlage zrnastih proizvoda koji se zaprašuju ne sme biti veći od 14%. koji je nosilac bioaktivnosti. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Unošenje robe u tretirana prazna skladišta je dva dana posle tretiranja. digestivno i respiratorno. mali brašnari (Tribolium castaneum. kukuruzni žižak (S. pirinčani žižak (S. Deluje kontaktno. kukuruza. T. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE UPOTREBE (KARENCA): 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 144 . ječma. žitni žižak (Sytophilus granarius).

graškov žižak (Bruchus pisorum).3% emulzija. žitni moljac (Sitotroga cerealella) 0. kao i za tretiranje osetljivih vrsta cveća (orhideje.15-0. Deluje kontaktno. na otvorenom i u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Malation (600 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. buvači (Halticinae).3% 0. tripsi (Thripidae) Ukrasno bilje lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) pokretne forme crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) Tretiranje praznih skladišta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus). SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisne vaši (Aphididae) Kupus i ostalo povrće kupusne stenice (Eurydema spp.25% 0.25% 0. 145 insekticidi . plastenicima.15-0. u količini od 7-8 l tečnosti na 100 m2 prostora primenjuje se 2 dana pre unošenja proizvoda tretiranjem podova i zidova MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije. pre ubušivanja u plodove u vreme razvoja kolonija vaši posle pojave imaga u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata kada se utvrdi prisutsvo pokretnih formi 0. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za tretiranje krastavca u zatvorenom prostoru.2% Vreme primene na početku piljenja gusenica. krasulje.2-0. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson.2-0. petunije) zbog moguće fitotoksičnosti.).2-0. lisne vaši (Aphididae).3% Koncentracija primene 0. digestivno i respiratorno. koji je nosilac bioaktivnosti.15-0.Etiol tečni® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za primenu u staklenicima. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.

300 ml.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac u polju Jabuka. lisnato povrće Dani 7 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 1 l 146 .

digestivno i respiratorno. U toku jedne godine. ječam. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. koji je nosilac bioaktivnosti. najveći broj tretiranja je dva puta. ovas Lucerka Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) žitna pijavica (Eulema melanopus) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) Količine primene 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Lucerka Voće Strna žita Dani 14 21 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 l 147 insekticidi . Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. Deluje kontaktno. na istom terenu.6-1 l Vreme primene u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi posle pojave imaga NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Šume. sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana.Etiol ULV® tečnost za primenu u ultra malim zapreminama ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid za zaštitu ratarskih kultura i šuma primenom sa zemlje ili iz vazduhoplova AKTIVNA MATERIJA: Malation (950 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. zasadi voća Pšenica.6-1 l 0.6-1 l 0.

minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella). pomonella) žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella).) cikade (Cicadina) 0. kajsija i badem Orah Vinova loza mali mrazovac (Operophthera brumata) breskvin smotavac (Cydia molesta) breskvin moljac (Anarsia lineatella) jabukin smotavac (C.15 % 0.Fenitrotion 50 EC koncentrat za emulziju Kontaktni preparat za suzbijanje štetnih insekata u povrtarstvu. sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana) lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) stenice (Eurigaster spp.15 % 0.) minera okruglih mina (Cemiostoma scitella).15 % 0. voćarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. tretiranjem na početku piljenja larvi u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta tretiranjem na početku piljenja larvi 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem prilikom formiranja prvih kolonija tretiranjem po pojavi imaga tretiranjem po pojavi larvi cikada Strna žita 1 l/ha 1-1.5 l/ha 148 .1-0.5 l/ha 1-1.15 % 0.1-0. Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem. patuljastog minera (Stigmella malella) mali mrazovac (Operophthera brumata) Šljiva šljivin smotavac (Cydia funebrana) 0.1 % Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae) lisne buve (Psyllidae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) Vreme primene tretiranjem na početku formiranja kolonija 0.) Trešnja i višnja Breskva.15 % tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp. ratarstvu.1-0.1-0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Količina/ koncentracija primene 0.15 % tretiranjem u vreme leta leptira i na početku piljenja gusenica tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp.15 % tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka.

detelina Dani 28 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. višnja Vinova loza.). na istom terenu. kruška. 1 l 149 insekticidi . trešnja. lucerka. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka.5 l/ha 1. buvači (Halticinae) kupusne stenice (Eurydema spp.) buvači (Halticinae) 1-1. šljiva. rilaši (Sitona spp.5 l/ha 1 l/ha po pojavi imaga MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije. Phytonomus spp. buvači (Halticinae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) Vreme primene po pojavi prvih kolonija po pojavi imaga tretirati kada je repa u fazi nicanja do razvijena 2-3 lista. šećerna repa. kupusnjače Žita. a brojnost imaga na nivou praga štetnosti po pojavi imaga Lucerka i crvena detelina Kupusnjače lucerkina buba (Phytodecta fornicata).5 l/ha Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae)..nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Količina/ koncentracija primene 1 l/ha 1. NAPOMENA: U toku jedne godine. najviše se može primeniti 3 puta.

Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.02-0. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida.075 l/ha 0. na početku piljenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 7-8 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazovanja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog piljenja larvi na početku piljenja.05% 0. larve skočibuba (Elateridae) 0.02% 0. a pre ubušivanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom običan paučinar (Tetranychus urticae).05% 0. bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost.04-0.15 l/ha 0.02 % 0. jabukin smotavac (Cydia pomonella).02-0. žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella). crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).05% 0. žičnjaci.05% 0.2-0. lozine grinje (Calepitrimerus vitis) Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae).Fobos EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis).02-0.02-0. Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu u proleće.03% 0.05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae).5 l/ha 150 .3-0.3 l/ha 0.1-0. lisni mineri (Lyonetidae).02-0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0.05% 0.05% 0.

1 l/ha 0. običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0.2-0.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja gusenica.15 l/ha 0. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir.05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija na početku piljenja larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac. žičnjaka. žičnjaci. 10 l 151 insekticidi . ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm). 300ml.02-0. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene.3-0. kupusnjače Jabuka.075 l/ha 0. najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekcida drugačijeg načina delovanja. žitne pijavice. repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac. na istom terenu. lisnih sovica.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis).15 l/ha 0. U toku jedne godine. 1 l. 50 ml. kruška.3 l/ha 0. 5 l. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. pasulj. bele leptiraste vaši.5 l/ha 0. lisnih vašiju. šećerna repa (lišće za silažu). paradajz. crna repina vaš (Aphis fabae). pasulj Duvan. kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae).1 l/ha 0. 100 ml.2-0. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri). NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi.2 l/ha 0.1-0.

SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Suncokret Štetna vrsta kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera) žičnjaci. karbofurana.Furadan 35 ST® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. ali i insekticid koji do mesta delovanja dospeva ingestijom. benfurakarba. Prevashodno je kontaktni.5 l/100 kg semena 4 l/100 kg semena 2 l/100 kg semena Vreme i način primene tretiranjem semena neposredno pred setvu. 1 l 152 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom primene. NAPOMENA: Na istom zemljištu setva semena tretiranog sa preparatima na bazi karbosulfana. larve gundelja (Melolonthinae) Količina primene 1. bendiokarba i metiokarba može se obavljati samo jednom u toku dve godine. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe. uz dodatak 200-300 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. larve skočibuba (Elateridae) grčice. Preparate mogu primenjivati samo organizacije koje. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 300 ml. opreme i uređaja. Jedinjenje svoj sistemični efekat ispoljava krećući se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). u pogledu kadrova. furatiokarba.

u redove* Šećerna repa 4-6 l/ha tretiranje istovremeno sa setvom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene. Deluje kao kontaktni zemljišni insekticid. larve skočibuba (Elateridae) repin buvač (Chaetocnema tibialis) Količina primene 4-6 l/ha Vreme i način primene tretiranje istovremeno sa setvom. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz (izuzev silažnog kukuruza i kukuruza šećerca) Štetna vrsta žičnjaci. jednom u toku dve godine. po stručnosti. opremi i uređajima. NAPOMENA: Maksimalno se može primeniti.Furadan 350 F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Preparat mogu primenjivati samo organizacije koje. dok na nadzemne insekte deluje digestivnim putem. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 1 l 153 insekticidi . larve skočibuba (Elateridae) sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) žičnjaci. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe otrovnosti. Jedinjenje se usvaja od strane biljke i kreće se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). u redove* *Ovim tretiranjem smanjuje se napad sive kukuruzne pipe i repinog buvača MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa materijama izrazito bazne reakcije.

1 l/ha pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem preparata (izuzev sa izuzetno alkalnim i kiselim preparatima). 100 ml. na istom terenu. vinova loza Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbedjuje povoljnu dugotrajnost delovanja. NAPOMENA: U toku jedne godine. Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki.01-0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana) sivi grozdov smotavac (Eupoceilia ambiguellia) cikade (Sccaphoicleus titanus) žitna pijavica (Eulema melanopus) Količina/ koncentracija primene 0. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. najviše se može primeniti jednom. 5 l 154 . Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata.015 % Vreme primene 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica Vinova loza 0.015 % Strna žita 0. zeta-cipermetrin.Fury 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem AKTIVNA MATERIJA: Zeta-cipermetrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana.01-0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Žita Jabuka.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Strna žita. Deluje kontaktno. sadnje ili rasađivanja tretiranjem u redove neposredno pred ili istovremeno sa setvom. larve podgrizajućih sovica (Noctuidae) Količina primene 40 kg/ha 20-25 kg/ha Vreme i način primene tretiranjem cele površine pre setve. kupusnjače. Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. šećerna repa. sadnjom ili rasađivanjem larve skočibuba (Elateridae) 20-25 kg/ha NAPOMENA: U toku jedne godine. paradajz. luk. digestivno i respiratorno. krastavac Mrkva. šećerna repa. 20 kg 155 insekticidi . koji je nosilac bioaktivnosti. luk. najviše se može primeniti jednom. Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem. mrkva. larve gundelja – grčice (Melolonthinae). na istom terenu.Galition G 5® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (47 g/kg preparata) + malation (3 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organo-fosforni insekticidi. kupusnjače. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Strna žita. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. krompir. 1 kg. krompir Dani obezbeđen vremenom primene 45 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g. sadnjom ili rasađivanjem tretiranjem u redove istovremeno sa setvom. uljana repica. kukuruz. uljana repica Paradajz. kukuruz. krastavac Štetna vrsta rovac (Gryllotalpa gryllotalpa). malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.

kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje). pyrisuga) 1-2% 3-4% 5% Šljiva štitasta vaš (Parthenolecanium corni) 3-4% 5% šljivina brašnasta vaš (Hyalopterus pruni). zelena migratorna jabukina vaš (Rhopaloshum insertum) Kruška obična i velika kruškina buva (Cacopsylla pyri. odnosno na početku formiranja prvih kolonija vaši u fazama razvoja pupoljaka. kada se utvrdi prisustvo. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). odnosno na početku formiranja prvih kolonija vašiju u fazama razvoja pupoljaka.Galmin® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko i letnje tretiranja voćaka i vinove loze AKTIVNA MATERIJA: Mineralno (parafinsko) ulje (860 g/l preparata) DELOVANJE: Primenjeno u vreme kretanja vegetacije mineralno ulje fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 3-4% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljka rano u proleće. pri razvoju lišća u fazama razvoja pupoljaka. i na taj način poboljšava performanse pesticidnih tretmana.5% 1-2% zelena vaš jabuke (Aphis pomi). C. mala šljivina vaš (Brachycadus helichrysi) Breskva štitasta vaš breskve (Eulecanium persicae) 1-2% 3-4% 5% 156 . do faze kade su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. pri razvoju lišća 2-2. U koncentracijama preporučenim za primenu u sezoni (letnje tretiranje) ovaj preparat obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje sredstava za zaštitu bilja.

grančicama. pomorandža. voće) Zimsko tretiranje Dani 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Letnje tretiranje (citrusi. Cuprozin 35 WP). mandarina. Letnje tretiranje se ne sme izvoditi u toplijem delu dana. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama (najčešće juli mesec) tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama. 1 l. 5 l . grejpfrut. a dva puta za letnje tretiranje. na istom terenu najviše se može primeniti jednom za zimsko tretiranje. da bi se izbegla opasnost od izmrzavanja. Pri tretiranju stabla voćaka i čokota vinove loze moraju biti dobro okupani. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora. vinova loza. pri temperaturama iznad 0 0C (oko 7 0C).5-2.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 1. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). lišću i plodovima 1.5-2. NAPOMENA: Zimsko tretiranje se vrši kada su stabla voćaka i čokoti vinove loze suvi. fortunela) štitasta vaš narandže (Iceria purchasi) štitasta vaš agruma (Chrysomphalus dictyiospermi) 1-2% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakra (Bakarni oksihlorid 50.5% 1-2% Maslina medić masline (Saeisstia oleae) 1-2% Smokva medić smokve (Ceroplastes rusci) 1-2% Agrumi (limun. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. 10 l 157 insekticidi . U toku jedne godine.5% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka.

Harpun® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Piriproksifen (100 g/l preparata) DELOVANJE: Aktivna materija piriproksifen pripada grupi akceleratora presvlačenja.15% 0.1 % 0.0.075 % Vreme primene Na početku polaganja jaja U vreme polaganja jaja Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove U vreme pojave prvih nimfi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije.1 % 0.1 0.0.075% .0.075% . 100 ml. na istom terenu. breskva i šljiva Paradajz Dani 28 3 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.05% . Poseduje translaminarno kretanje u biljci. NAPOMENA: U toku jedne godine. kruška. Deluje želudačno ali i kontakno. 300 ml. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Objekat primene Jabuka *Kruška *Breskva *Šljiva Paradajz (u zaštićenom prostoru) *U toku je proces registracije Štetna vrsta Jabukin smotavac (Cydia pomonella) Kruškina buva (Psylla pyri) Breskvin smotavac (Cydia molesta) Šljivin smotavac (Grapholiata funebrana) Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0. najviše se može primeniti dva puta sa razmakom 10-14 dana. Piriproksifen je antagonist hormona presvlačenja 20-hidroksi ekdisona. 1 l 158 . Ukoliko su jaja direktno izložena prskanju poseduje ovicidno dejstvo.0. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka.075% .

Prvi larveni stupanj je osetljiviji na ciromazin u odnosu na drugi i treći. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 159 insekticidi *Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi . stajska muva (Stamoxis calcitrans) Vreme primene primenjuje se zalivanjem površine stajnjaka u vreme masovnog piljenja larvi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa adulticidima (Bariccade). a sadnja na tim površinama se može izvršiti 4 nedelje nakon rasturanja stajnjaka. Deluje kontaktno i digestivno narušavajući metabolizam nukleinskih kiselina i izazivajući poremećaje u sklerotizaciji kutikule.Hektor® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid specifičnog mehanizma delovanja za suzbijanje larvi muva AKTIVNA MATERIJA: Ciromazin (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Ciromazin je regulator rasta insekata iz grupe triazinskih derivata. kako bi se obezbedila efikasnost za sve razvojne stadijume štetočina. Tretirane larve se ne presvlače u potpunosti pri čemu nastaju povrede i prekida se ciklus razvoja do adulta. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene 0. NAPOMENA: Preparat se može primeniti više puta na istom lokalitetu u razmacima od najmanje 14 dana. Specifični mehanizam delovanja ciromazina obezbeđuje visoku efikasnost u suzbijanju populacija štetočina rezistentnih na klasične insekticide. Efekti primene su vidljivi 2-3 nedelje posle prvog tretmana.1 % Objekat primene Larvicidni tretman stajnjaka* Štetna vrsta domaća muva (Musca domestica). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Stajnjak se može rasturiti 21 dan nakon tretmana preparatom.

U toku jedne godine . 1 l. inhalaciono i digestivno delovanje na insekte i sinergistički odnos dve aktivne materije obezbeđuje izuzetnu delotvornost preparata. u uslovima visoke temperature i vlažnosti. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. 300 ml. 100 ml.075 – 0.1% Vreme primene pre početka ubušivanja gusenica u plodove na početku formiranja prvih kolonija na početku pojave imaga u toku masovnog piljenja gusenica. kada su prisutni najmlađi larveni stupnjevi na početku pojave imaga Uljana repica 0. 5 l. odnosno.75 – 1 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom pesticida. lisne sovice (Mamestra brassice i M. cipermetrina kao modulatora natrijumovih kanala nervnih vlakana i hlorpirifosa kao inhibitora aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella). Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija. 50 ml.5 – 2 l/ha 1 – 1. doprinose visokoj efikasnosti u suzbijanju širokog spektra štetnih insekata u različitim razvojnim stadijumima. kruška. Treba izbegavati mešanje sa preparatima alkalne reakcije kao i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes.Konzul® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (500 g/l preparata) + cipermetrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kontaktno.oleracea) repičin sjajnik (Meligethes aenus) 1. pepeljasta vaš (Dysaphys plantaginea) Šećerna repa repina pipa (Bothynoderes punctiventris).5 l/ha Količina/ koncentracija primene 0. šećerna repa Uljana repica Dani 28 56 GRUPA OTROVA: III 160 PAKOVANJE: 25 ml. zelena jabukina vaš (Aphis pomi). crna kruškina vaš (Anuraphis farfarae). 10 l .

Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu. 1 L i 5L 161 insekticidi U vreme pojave prvih listova i pred cvetanje dok su cvetovi jos zatvoreni .) Malinina buba (Byturus tomentosus) Cvetojed (Anthonomus rubi) 0. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. najviše se može primeniti dva puta. kada se nađe u proseku jedna gusenica po biljci ili jedan leptir U vreme pojave larvi 4 stupnja *Šećerna repa *Malina Sovice (Noctuidae – Mamestra sp. na istom terenu.0.) Količina/ koncentracija primene 0.2l/ha (2ml на 100m2) 0. NAPOMENA: U toku jedne godine. 300 ml.cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus.cihalotrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda .02. 100 ml.2 l/ha Vreme primene Tretirati od faze rasada do zavijanja glavica. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kupus Štetna vrsta Sovice (Noctuidae – Mamestra sp. šećerna repa Malina Dani 14 28 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 25 ml.03% (2-3 ml u 10l vode) *registracija u toku MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja.Kozak® koncetrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Lambda . 50 ml.

01% (0.8-1 ml u 10 l vode) 0. Preparat je otrovan za vodene organizme. izvorišta voda. bunari) i kanalizacione mreže. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta.4 l vode 50-100 ml/ha (0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta Sivi grozdov smotavac (Lobesia botranai) gubar (Lymantria dispar) Količina/ koncentracija primene 0. povrtarstvu i šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Spinosad (240 g/l preparata) DELOVANJE: Spinosad je mešavina spinosina A i spinosina D.5-1 ml/100m2) Vreme primene Pre početka ubušivanja gusenice u bobice Kada je lisna masa veća od 70%a gusenica gubara u fazi I-III stupnja U vreme kada preovlađuje larve I-III stupnja Listopadne šumske sastojine Krompir krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) Krastavac(u zaštićenom prostoru) trips (Frankliniella occidentalis) 300-400 ml/ha (3-4 ml/100m2) Odmah nakon pojave pokretnih formi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije.Laser 240 SC® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu.1 l/ha Laser 240SC + 1. Jaja se moraju direktno isprskati. pa treba sprečiti njegovo dospevanje u vode (vodotoci.5 l/ha belog ulja+1. Spinosad deluje kontaktno i digestivno. Spinosad deluje preko nikotinskih receptora acetilholina. 162 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Krompir. U toku jedne godine . Kontaktno deluje na sve razvojne faze štetočina.008-0. jezera. NAPOMENA: Zbog opasnosti od trovanja pčela. 100 ml. vinova loza Dani 3 14 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 50ml. preparat se ne sme koristiti u vreme cvetanja zasada i useva. dok je za larve i odrasle forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom.

Mimic 2-F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Selektivni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina.5 l/ha belog ulja + 1. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja. NAPOMENA: U toku jedne godine. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. na istom terenu. bunara i izvorišta voda. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Listopadna šuma Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana.1 l vode/ha Vreme primene Kada lisna masa sastojine veća od 70% a gusenice gubara u L1 i L3 razvojnom stupnju PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Upotreba mikronerima sa 3 l/ha radnog rastvora pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi). Brzina vetra 2 m/s i rubne zone (200-500) se tretiraju sa zemlje. jezera. može se primeniti najviše dva puta. 300m od voda (vodotokova. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja.4 l/ha Mimic 2-F + 1. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Listopadnim šumskim sastojinama Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) Količina primene 0. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu. Larve prestaju sa ishranom. 1 l 163 insekticidi .

Nadzor® koncetrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za primenu u oblasti javnog zdravstva . Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.2%-0. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml.travnjaci i u komunalnoj higijeni AKTIVNA MATERIJA: Lambda . NAPOMENA: Za tretiranje travnih površina utrošak vode je 300l/ha.cihalotrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda . U toku jedne godine. na istom terenu. 100 ml.4% PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0.06% Gajena biljka Travnjaci Krpelji (Ixodidae) Bubašvabe (Blattodea) Štetna vrsta Vreme primene Za suzbijanje krpelja na travnim površinama tretirati u toku vegetacije po potrebi U komunalnoj higijeni tretiranje po potrebi Komunalna higijena 0. 300 ml.cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. 1 l i 5 l 164 . 50 ml. najviše se može primeniti dva puta. Za tretiranja prostorija i podova utrošak vode je 25-50 ml/m2.

5-2 l/ha 3-4 l/ha Vreme i način primene zalivanjem rasada folijarnom primenom pri masovnom piljenju larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u usevima povrća i krmnog bilja. larve skočibuba (Elateridae) Količina primene 4-6 l/ha 2-3 l/ha 1. suncokret šečerna repa Dani 28 Obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: II PAKOVANJE: 1 l. sa intervalom između dva tretiranja od 14 dana. Kroz biljku se kreće akropetalno. šećernoj repi) Štetna vrsta tripsi (Thripidae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlieata) žičnjaci. suncokretu. ksilemskim sprovodnim sudovima. preparat se može najviše primeniti dva puta za repinu pipu. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Duvan (rasad u lejama) Šećerna repa Krompir Kao zemljišni insekticid (u kukuruzu. 5 l 165 insekticidi . a jednom za ostale namene. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim ili digestivnim putem. Gajena biljka Krompir Duvan. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene.Posse 25 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i tretiranje zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Karbosulfan (250 g/l preparata) DELOVANJE: Karbosulfan je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. U toku jedne godine. kukuruz.

imaga sive kukuruzne pipe. Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. Sloj insekticida na tretiranom semenu ostvaruje zaštitu od štetnih insekata kontaktnim putem.Pozitron® FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid za zaštitu semena kukuruza i šećerne repe AKTIVNA MATERIJA: Imidakloprid (600 g/l preparata) DELOVANJE: Imidakloprid je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem iz grupe neonikotinoida. insekti prestaju da se hrane i uginjavaju. 5 l 166 .) 75 – 150 ml po setvenoj jedinici MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena. 300 ml. Njegovo sistemično svojstvo omogućava zaštitu u prvim fazama razvoja biljaka. U cilju smanjenja rizika od rezistentnosti ne preporučuje se u toku vegetacije folijarna primena preparata iz grupe neonikotinoida. Agonist je acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Štetna vrsta žičnjaci. ukoliko se imidakloprid koristi u zaštiti semena. larve skočibuba (Agriotes spp. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Dani obezbeđena vremenom primene obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. riba i toplokrvnih životinja. U prvim fenofazama porasta obezbeđuje zaštitu od kukuruzne zlatice. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Kao posledica blokade prenosa nervnih impulsa. buvača i lisnih vašiju. 1 l. larve skočibuba (Agriotes spp. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje.) Količina primene 600 – 800 ml na 100 kg semena Vreme primene seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena Šećerna repa žičnjaci.

Radar versus G® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (75 g/kg preparata) DELOVANJE: Organo-fosforni insekticid. A. paradajz * registracija u toku NAPOMENA: U toku jedne godine. istovremeno sa setvom. paprika. sputator) Količina/ koncentracija primene 15-20 kg/ha (150-500 g/100m2) 15-50 kg/ha (150-500 g /100m2) 15-20 kg/ha (150-200 g/100m2) Vreme primene Tretiranjem cele površine ili u redove. A. na istom terenu. A. hlorpirifos je inhibitor aktivnosti acetoholinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. šećerna repa kupusnjače.žičnjaka (Agriotes ustulatus.žičnjaka (Agriotes ustulatus. digestivno i respiratorno. istovremeno sa setvom.odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove istovremeno sa setvom.odnosno sadnjom Krompira *Kupusnjače. sputator) Skočibube .odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta Skočibube . Deluje kontaktno. sputator) Skočibube .žičnjaka (Agriotes ustulatus. najviše se može primeniti jednom. 1 kg 167 insekticidi . paprika i paradajz Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g.

5 l 168 .6 l/ha Rebus ili 0.4 l/ha Rebus + 1 l/ha Nu-film17 Vreme primene tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira u feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem pri prvom piljenju gusenica lisnih sovica Kupus lisne sovice ((Mamestra brassicae.4 . KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kupus Jabuka Dani 3 14 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 100 ml. na istom terenu. 1 l. 300 ml.1 % Rebus ili 0. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana.07 . tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu.1 % Nu-film17 0. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. najviše se može primeniti dva puta.0. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja.Rebus® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. U toku jedne godine. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) Količina/ koncentracija primene 0. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja. Na ovaj način larve prestaju sa ishranom.0. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti.07 % Rebus + 0. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona. Mamestra oleracea) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije. Pri većim infestacijama štetočina preporučuje se kombinacija sa preparatom Nu-film 17.

3 l/ha 0.04-0.02% 0. larve skočibuba (Elateridae) 169 insekticidi .5 l/ha Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae) žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) žičnjaci. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaje u protoku nervnih impulsa i paralizu.02% 0.1-0.03% 0.02-0. leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću u vreme leta leptira i početka pilenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazova-nja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja larvi na početku piljenja.02-0. lozine grinje (Calepitrimerus vitis) 0. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida.05% 0.05% 0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0. a pre ubušavanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) 0.02-0. crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maks.05% 0.02-0.05% 0.Talstar 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.075 l/ha 0.05% 0. bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost.2-0.15 l/ha 0.02-0.05% Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).3-0. žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella).05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisni mineri (Lyonetidae) običan paučinar (Tetranychus urticae).

1 l/ha 0. šećerna repa (lišće za silažu). ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm).15 l/ha 0. lisnih vašiju.075 l/ha 0. bele leptiraste vaši. lisnih sovica.2-0.05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri) repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis) crna repina vaš(Aphis fabae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) žičnjaci.1 l/ha 0. žičnjaka.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja.3 l/ha 0. običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0.2 l/ha 0.3-0. kupusnjače Jabuka. NAPOMENA: U toku jedne godine. pasulj. 100ml.5 l/ha 0. žitne pijavice.15 l/ha 0. na istom terenu.02-0.2-0. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene.1-0. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir. rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0. najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca. paradajz. pasulj Duvan. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. kruška. 1 l 170 .

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir.25 kg/ha 0. što u krajnjem ishodu dovodi do uginuća tretiranih insekata.025 % Vreme primene pri pojavi larvi drugog i trećeg stupnja u vreme razvoja kolonija vaši tokom vegetacije pri formiranju kolonija vašiju tretiranjem kada lucerka dostigne visinu 8-10 cm tretiranjem u precvetavanju u vreme pojave larvi u vreme razvoja kolonija vaši MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Dobro se meša sa većinom pesticida (neutralne i slabo kisele reakcije). breskva.2 . kruška. voćarstvu i duvanu AKTIVNA MATERIJA: Acetamiprid (200 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali neurotoksični insekticidi iz hemijske grupe neonikotinoida i acetamiprid.0. na istom terenu. Duvan Lucerka Grašak *Kruška *Breskva * registracija u toku Štetna vrsta krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) kupusna vaš (Brevicoryne brassicae) zelena lisna vaš (Aphis pomi) biljne vaši (Aphididae) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) graškov žižak (Bruchus pisorum) Kruškina buva (Psylla pyri) Zelena lisna vaš breskve (Myzus persicae) Količina/ koncentracija primene 0. 250 g 171 insekticidi u vreme razvoja kolonija vaši . lucerka Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 2. grašak. Sa stanovišta neposredne primene.5 g.0. a na biohemijskom nivou deluje kao agonist neurotransmitera acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.0. duvan Jabuka.0.025 % 0.02 .25 . vrlo povoljne fizičko-hemijske osobine ovog molekula utiču na njegovo izrazito usvajanje i pokretljivost u biljci.05 % 0. paprika. Treba izbegavati mešanje sa materijama izrazito bazne reakcije.02 .25 kg/ha 0.25 . kupus. Vezujući se za receptorna mesta za acetilholin ova supstanca prouzrokuje prekid procesa prenošenja nervnih impulsa. najviše se može primeniti dva puta.Tonus® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Krompir Kupus Jabuka Paprika.4 kg/ha 0. NAPOMENA: U toku jedne godine.0.25 kg/ha 0.4 kg/ha 0.

.

RODENTICIDI .

.

. Ne sme doći u dodir sa decom. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g.) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja postavljaju se u količini 5-10 g po aktivnoj rupi. na taj način što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene kućni miš (Mus musculus). DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. Vrlo je toksičan za sisare. Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne). najmanje 14 dana posle primene. 2 kg. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. prehrambenim i krmnim proizvodima. 25kg 175 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene i u njih treba staviti mamke. poljski miš (Apodemus agrarius) i voluharica (Microtus spp.Cinkfosfid Mamak® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (20 g/kg preparata). koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja. poljske miševe i voluharice. posebno za pacove. Mamci se postavljaju u aktivne rupe kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. Po završetku akcije suzbijanja. Fosfin je respiracioni otrov.

Vrlo je toksičan za sisare. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Cink-fosfid prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova.).). prehrambenim i krmnim proizvodima. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. poljskih miševa (Apodemus spp. koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 20 kg 176 . poljske miševe i voluharice. Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. Fosfin je respiracioni otrov.Cinkfosfid prah® prah za spravljanje mamaka ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za pripremu mamaka AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (840 g/kg preparata) DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. Po završetku akcije suzbijanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene Na polju Količina primene pacovi (Rattus spp.) i slepog kučeta (Spalax leucodon) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja spravljeni mamci se postavljaju u količini 4-8 g po aktivnoj rupi. Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne). voluharica (Microtus spp. tako što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari. Nakon postavljanja mamaka potrebno je zatrpati rupe zemljom. Ne sme doći u dodir sa decom. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene. posebno za pacove. najmanje 14 dana posle primene. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. opreme i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. U njih treba staviti mamke.

Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom.Galibrom AB® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za direktnu primenu u skladištima i poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. u količini 10 g po aktivnoj rupi (posle čega se mamci zatrpavaju zemljom) postavljanjem mamaka. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. u količini 100150 g po gomilici. Ne sme doći u dodir sa decom. stavljanjem gomilica u blizini legla U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) kućni miš (Mus musculus) NAPOMENA: Preparat se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. u količini 20-25 g po gomilici. 100 g. 5 kg.05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. 25 kg 177 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. stavljanjem na zaklonjena mesta 7-10 gomilica na površini 250-300 m2 postavljanje mamaka. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. Po završetku akcije suzbijanja. . Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i vodena voluharica (Arvicola terestris) crni pacov (Rattus rattus) i sivi pacov (Rattus norvegicus) Vreme primene postavljanje mamaka u aktivne rupe. prehrambenim i krmnim proizvodima. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili u rano proleće.

Ne sme doći u dodir sa decom. Može se koristiti više puta u toku godine. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. u zavisnosti od infestacije štetnih glodara. gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka.05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. prehrambenim i krmnim proizvodima. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. a pacova posle jednog konzumiranja.Galibrom GB® mamak za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. 5 kg. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) Količina primene sivi pacov (Rattus norvegicus) kućni miš (Mus musculus) Vreme primene postavljanjem mamaka. u količini 100150 g po aktivnoj rupi ili gomilici. u količini 20-30 g po aktivnoj rupi ili gomilici. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Uginuće miševa nastupa posle 5 – 8 konzumiranja. 25 kg 178 . Preparat se može koristiti samo u objektima. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. na svakih 3-5 metara NAPOMENA: Jedna akcija suzbijanja traje 7–10 dana. 100 g. Po završetku akcije suzbijanja. na svakih 5-8 metara postavljanje mamaka.

u proseku. 5 kg 179 rodenticidi . 7-10 tacni na površini od 250-300 m2 spravljeni mamci se postavljaju. opreme. Ne sme doći u dodir sa decom. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. u zavisnosti od brojnosti glodara. povremeno vršiti zamenu sa rodenticidima drugačijeg mehanizma delovanja. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. kao i mogućnosti ispoljavanja ukrštene rezistentnosti.25 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. jer uginuće nastupa. Radi sprečavanja pojave rezistentnosti na bromadiolon. a 15-20 g mamaka po aktivnoj rupi za kategorije IV i kalamitet spravljeni mamci se postavljaju. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. u blizini legla i puteva kojim se kreću U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) sivi pacov (Rattus norvegicus) i crni pacov (Rattus rattus) kućni miš (Mus musculus) VREME PRIMENE: Po potrebi (pri pojavi štetnih glodara). ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. u količini 20-25 g po gomilici. Galibrom prah može se koristiti i u prostorijama komunalne higijene. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. ali se ne smeju postavljati golom rukom. stavljanjem na zaklonjena mesta. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. u količini 100-150 g po gomilici. Mamke treba postavljati sve dok ih pacovi i miševi konzumiraju (4-6 dana). posle 6 dana. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i poljski miš (Apodemus agrarius) Vreme primene mamci se spravljaju u odnosu 1 kg preparata na 20 kg mekinja. Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili rano proleće. ovsenih pahuljica ili prekrupe od pšenice ili kukuruza spravljeni mamci se postavljaju. NAPOMENA: Galibrom prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova.Galibrom prah® koncentrat za mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za spravljanje mamka AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (1 ± 0. Po završetku akcije suzbijanja. za kategoriju brojnosti od I do III. u količini 10-15 g po aktivnoj rupi. Preparati se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. prehrambenim i krmnim proizvodima. rano u proleće i/ili kasno u jesen.

.

POMOĆNA SREDSTVA .

.

2. u fazi prelaska iz zelene u žutu boju (77-80 faza BBCH skale) u skladu sa preporukama u uputstvu za primenu U smeši sa pesticidima Primenjen u smeši sa sredstvima za zaštitu bilja NU-FILM 17® deluje na sledeće načine: 1. isušivanjem Nu-Filma 17 nastaje elastični omotač koji. rose. enkapsulira čestice pesticida.Film 17® koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Miller Chemical & Fertilizer Corporation Pomoćno sredstvo za poboljšavanje performansi pesticidnih tretmana AKTIVNA MATERIJA: Pinolein (960 g/l preparata) NU-FILM 17® se primenjuje u smeši sa pesticidnim preparatima. Međutim. Kao okvašivač: Nu-Film 17 smanjuje površinski napon tečnosti za tretiranje. takoreći. održavanje turgora rasada posle rasađivanja. smanjeni su gubici depozita usled navodnjavanja. od jedne do dve nedelje pre berbe kada su ljuske uljane repice zatvorene. 5. Stoga. delovanja padavina. Ovime se smanjuju gubici usled oticanja kapi sa tretiranih biljaka u toku prskanja. ne postoji mogućnost spiranja depozita u toku ponovnog vlaženja tretiranih biljaka. Kao samostalan ovaj proizvod se. 183 . sprešavanje pucanja ljuske uljane repice prilikom žetve i sprečavanja pojave mrežavosti plodova jabuke. Enkapsulira aktivnu materiju: Posle primene. ovime se znatno umanjuje i usporava mogućnost raspadanja aktivne materije usled hidrolize.Nu .0-1. Omogućuje ravnomerniju pokrovnost i bolje prodiranje kroz biljne delove obavijene voštanom prevlakom ili dlačicama. kao i poboljšavanja koloracije plodova voća. Istovremeno. vetra i abrazije. Sprečava naknadno kvašenja depozita: Nu-Film 17 se ne rastvara u vodi. a time i dugotrajniji efekat. omogućujući time postepeno otpuštanje pesticida u ciljnu sredinu. postepene promene Nu-Filma 17 pod uticajem atmosferskih prilika omogućuju poželjnu redistribuciju pesticidne aktivne materije. takođe. zbog čega kapi posle prskanja bolje pokrivaju tretiranu površinu i bolje prianjaju za nju. Istovremeno. 3.5 l/ha 0. direktnim mešanjem u rezervoaru uređaja za tretiranje.7 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l 1. PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 1-2% 0. koristi za sprečavanje pucanja pokožice ploda višnje i trešnje. Povećava stepen zadržavanja aktivne materije: Ovaj prirodni adheziv povećava inicijalnu količinu ostvarenog depozita pesticida u toku neposredne primene. 4. Ovaj elastični omotač postepeno i usporeno iščezava pod uticajem faktora sredine.3 l/ha Područje primene Višnja i trešnja Uljana repica Namena sprečavanje pucanja pokožice plodova sprečavanje osipanja semena prilikom žetve poboljšava efekte sredstava za zaštitu bilja kao okvašivač Vreme primene zavisno od vremenskih uslova – padavina.

Sprečava degradaciju ativnih materija pod uticajem ultravioletnog zračenja. 10. 11. Bacillus thuringiensis). 1 l 184 . odbijajući sunčevo zračenje. Deluje kao prirodni posrednik/nosač: Omekšavajući kutikulu biljke. PAKOVANJE: 100 ml. produžava životni vek bioloških agenasa koji se koriste u zaštiti bilja (npr. Time se ostvaruje lakše dospevanje folijarno primenjenih hraniva i sitemičnih pesticida unutar biljnog tkiva. 9. Bržim sušenjem gornjih slojeva površine filma i održavanjem polutečnog stanja sloja filma između osušenog dela i površine biljke. što samim tim proces apsorpcije čini olakšanim. Sprečava degradaciju pesticidnog depozita usled prekomernog zagrevanja.6. GRUPA OTROVA: Ne pripada otrovnim materijama. Omogućuje očuvanje strukture bioloških preparata: Po sebi potpuno prirodan i u pogledu toksikologije bezopasan Nu-Film 17. 8. omogućuje lakši prodor aktivne materije u nju. Primenjen u nižim dozama Nu-Film 17 štiti translokacione herbicide ili regulatore rasta biljaka dok se ne ostvari njihov prodor u biljno tkivo. održavajući njihovu efektivnost znatno duži period vremena. obezbeđuje se penetracija primenjene supstance u biljku bez obzira na potencijalne spoljne efekte spiranja (iznenadne padavine). Delujući kao fiksativ ograničava stepen isparavanja vrlo isparljivih toksikanata. 7. Supstance po svojoj strukturi veoma slične pinoleinu postoje u svim biljkama.

1% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač. 5 l 185 . koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje.2% U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje 0. 1 l. Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene Soja Lucerka Kukuruz 0. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 ml. lucerke i kukuruza.Alteox® T prima koncentrovani rastvor ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Izodecil alkohol etoksilat (900 g/l preparata) PRIMENA: ALTEOX T PRIMA je dodatno sredstvo – okvašivač. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje. trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje.

5 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje. 5 l 186 . u odnosu 1:1) PRIMENA: ALTEOX WET je dodatno sredstvo – okvašivač. trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje Soja 0. 1 l. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje.Alteox® wet koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Mineralno ulje (700 g/l preparata) i polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol (oko 300 g/l preparata.

Mogućnost primene preparata .

.

Strna žita Galbenon Mural Monosan herbi Esteron Lancelot 450 WG Bonaca EC Starane 250 Tezis Antre Antre plus Fobos EC Karika Akord 060 FS Mankogal S Mankogal FS Sekvenca 030 FS u usevu semenske pšenice za tretiranje semena pre setve Dominator Glifol Cinkfosfid mamak Galibrom prah suzbijanje korova na strništima jesenje suzbijanje glodara Kukuruz Trophy EC Acetogal plus Galolin mono Talisman Plamen Avalon Moto Esteron Monosan herbi Rezon Tangenta SC Furadan 35 ST Pozitron 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena pre setve za tretiranje istovremeno sa setvom Dominator Glifol suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 189 .

Suncokret Trophy EC Acetogal plus Acetogal Galolin mono Rezon Globus EC Rafal 120 Kubik plus Gallant Super Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Furadan 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Soja Ritam Dancor 70 WG Galolin mono Trophy EC Acetogal plus Acetogal Rampa EC Globus EC Rafal 120 Gallant Super Okvir Galbenon Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 190 .

Šećerna repa Globus EC Gallant Super Rafal 120 Lontrel 100 Pikogal plus Kerb 50 WP Antre plus Dakoflo 720 Fobos EC Konzul Pozitron FS Furadan 35 ST Dominator Glifol za tretiranje semena pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Posse 25 EC Fobos EC Radar versus G za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Krompir Rafal 120 Dancor 70 WG Galbenon Fuzija Zanat Mankogal 80 Vokal Abastate + Nu-Film 17 Galition G 5 Radar versus G Warant Tonus Kardinal 191 .

Jabučasto voće Plavo ulje Cuprozin 35 WP Bakarni oksihlorid 50 Galmin+Cipkord 20 EC Konzul Fobos EC Akord Plus Akord Dakoflo 720 Metod WG Galofungin 500 SC Sekvenca Konzul Tonus Rebus Fenitrotion 50 EC Dimetogal Harpun Warant Mankogal 80 Abastate + Nu-Film 17 Cipkord 20 EC Fobos EC Glifol Galop Gallant super Starane 250 Casoron G Bonaca EC jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak Cuprozin 35 WP. Bakarni oksihlorid 50 Breskva Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Dakoflo 720 Galmin Dional 500 SC Akord Harpun Tonus Dimetogal Starane 250 Galop Bonaca EC Bakarni oksihlorid 50 Casoron G Glifol jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak 192 .

Višnja Bakarni oksihlorid 50 Kubik plus Kubik Dional 500 SC Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Fenitrotion 50 EC Nu-Film 17 Starane 250 Dominator Glifol Galop Bonaca EC Galibrom prah Cinkfosfid mamak Bakarni oksihlorid 50 jesenje plavo prskanje Šljiva Dional 500 SC Kubik plus Kubik Dinal 500 SC Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Galmin Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Harpun Tonus Glifol Galop Bakarni oksihlorid 50 Galibrom prah Cinkfosfid Mamak jesenje plavo prskanje 193 .

Vinova loza Dional 500 SC Mankogal 80 Akord WG Kardinal Vokal Fobos EC Elisa Fenitrotion 50 EC Cipkord 20 EC Pehar Bordovska čorba 100 SC Mankogal 80 Bakarni oksihlorid 50 Sekvenca Laser 240 SC Bonaca EC Casoron G Glifol Gallant Super Galop Galibrom prah Cinkfosfid mamak 194 .

produžavanja delovanja i boljeg prodiranja pesticida u biljno tkivo.15%.Zaštita uljane repice Vreme primene/ faza razvoja Suzbijanje štetočina u jesen Suzbijanje štetočina u proleće Namena Preparat SUZBIJANJE ŠTETOČINA repičina lisna osa repičin sjajnik repičina pipa i dr.15 cm visine) Pred vršidbu SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Galibrom prah Napomena: Kod svih biljnih vrsta koje imaju pojačanu voštanu prevlaku na listu preporučujemo upotrebu pomoćnog sredstva Nu Film 17 u koncetraciji od 0. 195 . podgrizajuće sovice Fobos EC Konzul Fobos EC SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi sprečavanje rasipanja semena Trefgal + Rampa EC Lontrel 100 ili Pikogal Plus Globus Nu Film 17 Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10 . zbog povećanog stepena prijanjanja.

Zaštita lucerke Vreme primene/ faza razvoja Mirovanje (pre kretanja vegetacije) Kretanje do pojave prve troliske Namena jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Okvir Galbenon larve lucerkine bube i lucerkine buba mare Posle prvog otkosa vilina kosica Etiol tečni ili Tonus Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Tokom cele godine suzbijanje glodara se vrši : .5 g po aktivnoj rupi. Galibrom prah .10 g po aktivnoj rupi 196 .

god biće proširena registracija Tretiranje pre nicanja gajene biljke. mineri bela leptirasta vaš * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha *** u toku 2011. tripsi. tripsi. a na Glifol ili Dominator 4 . siva i bela trulež tripsi. muve mineri. vaši vaši bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost Zaštita između berbi vodeći računa o karenci siva trulež vaši grinje.6 l/ha iznikle korove Galop 4 . mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci plamenjača . buvači grinje.Zaštita paradajza Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Zanat Galition G-5 ili Radar versus G propamokarb hidrohlorid Dimetogal Vokal *** Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Dancor 70 WG Rafal 120** Fuzija Dimetogal Abastate + Harpun Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Vokal*** Dional 500 SC Fobos EC Abastate + Elisa + Tonus Fuzija Dional 500 SC*** Fobos Abastate + Elisa + Harpun jednogodisnji travni i širokolisni korovi Pre sadnje podzemne štetočine (rovci) zemljišne bolesti i bolesti poleganja rasada vaši Rasađen rasad 6-8 listova plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi 1-2 nedelje po rasađivanju plamenjača i crna pegavost vaši.5 l/ha 197 .

stenice.Zaštita kupusa Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi Pre sadnje ukolisni i širokolisni korovi podzemne štetočine zemljišne bolesti bolesti poleganja rasada kupusar. lisne sovice jednogodišnji širokolisni korovi grinje. buvači. plamenjača i crna pegavost plamenjača i crna pegavost Formiranje glavice bakterioze vaši+sovice Bakarni oksihlorid 50 Tonus + Rebus Fenitrotion 50 EC Bonaca EC Dimetogal Kozak Cipkord Dako o Preparat Trefgal Zanat Radar versus G ili Galition G-5 propamokarb hidrohlorid Fobos EC Rafal * Dimetogal Sadnja * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Galop 4 . stenice. a na iznikle korove 198 . lisne sovice uskolisni korovi buvač. buvaci.stenice. tripsi Formiranje rozete lisne sovice kupusar.6 l/ha 4 .10 dana po rasađivanju plamenjača i crna pegavost kupusar. vaši 8 .5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke. buvači.

antraknoza muva galica. Suzbijanje korova: Casoron G 4 kg/10 ari aktivne površine. antraknoza. mušica. god biće proširena registracija ** nema opasnosti za pčele i druge oprašivače. didimela. didimela.3 l/ha. didimela. korovi porasta 15 . malinina buba mušica. cvetojed sušenje izdanaka. malinina buba mušica. antraknoza Neposredno pred cvetanje 14 dana pred berbu Odmah posle berbe i uklanjanja izdanaka Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) * u toku 2011. Tretiranje obaviti u vecernjim satima. didimela.Zaštita maline Vreme primene/ faza razvoja Bubrenje pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) Namena bolesti sušenja izdanaka štitaste vaši i zimska jaja lisnih vašiju sušenje izdanaka. didimela. pegavost lista siva trulež grinje. cvetojed siva trulež sušenje izdanaka. moljac i grinje sušenje izdanaka. pre kretanja vegetacije Galop 2 . grinje sušenje izdanaka.5 l/ha. pegavost lista Preparat Cuprozin 35 WP + mineralno ulje ili Plavo ulje* Cuprozin 35 WP + Kozak* Pehar* + Dimetogal + Abastate + NU Film 17 Akord WG* + Pehar* + Kozak** Dional 500 SC Akord WG* Abastate + NU Film 17 Cuprozin 35 WP Početak listanja Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova biljne vaši grinje. korovi porasta 15 .20 cm (uskolisni i širokolisni) Starane 250 ili Bonaca 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 199 .20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol 4 .

6. PČINJSKI. ZAPADNO SEVERNO BAČKI 2.1. 10. 7. PIROTSKI. 9. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA . JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG DEO TOPLIČKOG. 3. 4. 8. 5. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG NIŠKI. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG DEO POMORAVSKOG. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG BRANIČEVSKI. MORAVIČKI. 11. I SEVERNO BANATSKI OKRUG JUŽNO BAČKI OKRUG SREDNJI BANATSKI OKRUG JUŽNI BANATSKI OKRUG SREMSKI OKRUG GRAD BEOGRAD. 12. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG ŠUMADIJSKI.

46 Azoksistrobin Promesa. 133 Acetamiprid Tonus. 52 Cimoksanil + mankozeb Vokal. 25 Esteron extra 27 Monosan Herbi. 18 Dikamba Plamen. 138 B Bakar – oksihlorid Bakarni oksihlorid – 50. 70 Fosetil aluminijum + mankozeb Adut. 11 Trophy-EC. 13 Bifentrin Fobos EC. 69 Fluazinam Kardinal. 104 C Cink-fosfid Cinkfosfid Mamak. 124 Bakar (II) sulfat pentahidrat i kalcijum hidroksid Bordovska čorba -100 SC. 21 Glifol. 60 Dimetoat Dimetogal. 50 Moto. 100 Bentazon Galbenon. 177 Galibrom GB. 130 Cipermetrin Barricade EC 20.4 –D Esteron. 141 F Fenitrotion Fenitrotion 50 EC. 159 A Abamektin Abastate. 160 Ciromazin Hektor. 176 . 102 Dakoflo 720. 171 Acetohlor Acetogal. 175 Cinkfosfid Prah. 128 Dihlobenil Casoron – G. 127 Sekvenca 030 FS. 97 Cuprozin 35 WP. 155 Fenoksaprop-p-etil Sedef. 135 Cipkord 20 EC. 150 Talstar 10 EC. 129 Cimoksanil + propineb Vokal P. 125 Azoksistrobin + hlorotalonil Promesa Plus. 111 Fluroksipir Bonaca EC. 148 Fenitrotion + malation Galition G5. 39 H Haloksifop – P-metil Gallant Super. 29 Bentazon + dikamba Avalon. 101 Bakar oksihlorid + mineralno ulje Plavo ulje.raspored preparata na osnovu aktivnih materija 2. 136 Cipermetrin + hlorpirifos Konzul. 31 Hlorotalonil Dakoflo. 179 Buprofezin Elisa. 169 Bromadiolon Galibrom AB. 9 Acetohlor+dihlormid Acetogal plus. 87 G Glifosat-IPA so Dominator. 178 Galibrom prah. 81 Amino-piralid-kalijum so + florasulam Lancelot 450 WG. 15 Starane – 250. 126 D Difenokonazol Sekvenca.

33 . 166 Iprodion Dional 500 SC. 123 Piriproksifen Harpun. 109 Karbofuran Furadan 35 ST. 142 Etiol prah parfimisani. 67 Imidakloprid Pozitron FS. 185 K Kaptan Metod WG. 63 Klopiralid Lontrel 100. 152 Furadan 350 F. 165 Kletodim Rafal 120. 186 I Imazetapir Ritam. 114 Izodecil alkohol etoksilat Alteox T prima. 147 Mankozeb Mankogal – 80. 108 Propikonazol + hlorotalonil Karika. 62 Klomazon Gamit 4 – EC. 83 Pinolein Nu-Film 17. 161 Nadzor. 122 Pirimetanil + hlorotalonil Pehar plus. 158 Propamokarb hidrohlorid Balb. 183 Pirimetanil Pehar. 48 Pikogal plus. 58 Kvizalofop – P . 113 Iprodion + tiofanat-metil Kubik plus. 73 P Parakvat Galop. 99 Propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil Fuzija. 167 M Malation Etiol prah 5. 143 Etiol specijal. 19 Metsulfuron-metil Tezis. 43 N Nikosulfuron Talisman. 153 Karbosulfan Posse 25 EC. 164 Linuron Galolin mono. 77 Mineralno (parafinsko) ulje Galmin. 145 Etiol ULV. 144 Etiol tečni. 156 Mineralno ulje + polioksi sorbitol oleat + polioksi tridecil alkohol Alteox wet. 105 Iprodion + karbendazim Kubik. 118 Metribuzin Dancor 70 WG. 117 Mankogal – S. 112 Propineb Nijansa WG.raspored preparata na osnovu aktivnih materija Hlorpirifos Radar versus G. 119 Karbendazim Galofungin 500 SC.cihalotrin Kozak.etil Globus EC. 36 Rampa EC. 121 L Lambda . 35 Pendimetalin Zanat. 115 Mankogal – FS.

56 Tiofanat-metil Galofungin T.Propineb + pirimetanil Nijansa Plus. 91 Akord 060-FS. 110 Tribenuron-metil Mural. 162 Sulkotrion Tangenta. 92 Akord WG. 90 Akord 025-FS. 163 Rebus. 38 Z Zeta cipermetrin Fury 10 EC. 94 Tebukonazol + karbendazim Antre. 96 Terbutilazin Rezon. 120 Propizamid Kerb – 50 WP. 65 Tifensulfuron . 107 . 93 Tebukonazol + tiofanat-metil Antre plus. 88 Akord 060-OD. 95 Tebukonazol + mankozeb Akord plus. 79 Triklopir trietilamino so Garlon 3-A.metil Okvir. 168 Tebukonazol Akord. 54 Trifluralin Trefgal. 75 T Tebufenozid Mimic 2-F FS. 45 S Spinosad Laser 240 SC. 154 Zoksamid + mankozeb Electis 75 WG.

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

063/ 457 956 e-mail: lidijam69@gmail.rs www. PIROTSKI.rs 4. tel/fax: 021/ 454 528. Darko Muminović mob. ZAPADNO SEVERNO BAČKI I SEVERNO BANATSKI OKRUG Sedište: Bačka Topola dipl. 063/ 457 885 e-mail: paki7@ptt. 063/ 457 353 e-mail: poptamara@yahoo.ing.ing. mob: 063/ 457 351. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA Sedište: Ćuprija dipl. mob: 063 457 710 e-mail: cropchem@eunet.joksim@yahoo.com 5. Ljubiša Pakalović mob. 063/ 1015 718 e-mail: prodaja@ tofarmacija. DEO POMORAVSKOG.REGIONALNI MENADŽERI 1. apoteke u Južno Bačkom okrugu dipl.ing.com 2.rs Produkt menadžer za herbicide: Mr Piljo Dakić. Sreten Rilak mob. Lidija Mitić mob.ing. tisma@ tofarmacija. tel: 011/ 3072 372.rs Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: Milojica Pešić tel. SREDNJI BANATSKI OKRUG Sedište: Aleksandrovo-Zrenjanin dipl.rs . tel: 011 3072 366 mob: 063 106 18 86 e-mail: matic@ tofarmacija. MORAVIČKI. Batajnički drum bb. e-mail: milojicap@eunet. PČINJSKI.zb@gmail. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG Sedište: Aleksandrovac dipl.com 11. ing. fax: 011/ 3072 370 Direktor sektora prodaje i primene: Milan Janičić. 063/ 457 819. 063/ 107 1655 e-mail: muminovic@ tofarmacija. Luka Matić.ing. Zoran Kocić mob. 011/ 3072 329. JUŽNO BAČKI OKRUG Sedište: Novi Sad dipl.ing. JUŽNI BANATSKI OKRUG Sedište: Pančevo dipl. 063/ 457 984 radedjekic@nadlanu.com 6. ing.rs Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: Brankica Trifunović-Tišma. 063/ 10 61 299 e-mail: belenzadad@eunet. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG Sedište: Kladovo dipl. DEO TOPLIČKOG.rs Produkt menadžer: dipl.ing. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Užice dipl. Marko Jojić mob.ing. MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl.ing.net Prodaja i primena: 11080 Zemun. Radomir Đekić. 063/ 457 891 e-mail: rile.rs 7.ing.ing.com 12. e-mail: janicic@ tofarmacija.com Stručni saradnik za polj. tel: 011 3072 327 mob: 063 8496 249 e-mail: dakic@ tofarmacija. trbojevicmilan@neobee. 063/ 850 0020.com Saradnici u sektoru prodaje i primene: Samostalni stručni saradnik Mr Predrag Milovanović. Duško Vitković mob. tel: 011/ 3072 322. NIŠKI. tofarmacija. mob. SREMSKI OKRUG Sedište: Zemun dipl.rs 8.rs 10.rs Marketing: Rukovodilac odeljenja agrotehnologije: dipl. mipredrag@sezmpro.rs Samostalni stručni saradnik dipl.ing. Milan Trbojević. 063/ 457 703 e-mail: gpuhar@sezampro. mob.com 9. Tamara Popović mob. 063/ 250 823 e-mail: jojicmarko@yahoo. .ing. 063/ 457 884 e-mail: v.ing. BRANIČEVSKI. 063/ 457 752. Srđan Arsić. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl. Dušan Belenzada mob. Goran Puhar mob. 063/ 457 308 e-mail: duskovv@yahoo. GRAD BEOGRAD. Veljko Joksimović mob. JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG Sedište: Leskovac dipl. 063/ 85 00 060 e-mail: stanojebrankovic18@gmail. ŠUMADIJSKI.rs 3. Stanoje Branković mob.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful