Katalog preparata za zaštitu bilja 2011

Napomena: Pregled preparata za zaštitu bilja iz proizvodnog programa Galenika Fitofarmacije a.d. napravljen je u propagandne i komercijalne svrhe, sa namerom da svi podaci u njemu budu tačno navedeni. Ipak ne možemo biti odgovorni za netačnosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu, a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naših proizvoda. Stoga, je obavezno da se prilikom upotrebe i čuvanja naših preparata, pridržavate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz proizvod.

G Dancor 70 WG Dominator Esteron Esteron extra 600 EC Galbenon Gallant Super Galolin mono Galop Gamit 4 .250 Talisman Tangenta SC Tezis Trefgal Trophy .50 WP Lancelot 450 WG Lontrel 100 Monosan herbi Moto Mural Okvir Pikogal Plus Plamen Rafal 120 Rampa EC Rezon Ritam Sedef NOVO! Starane .EC Zanat Herbicidi 9 11 13 15 18 19 21 25 27 29 31 33 35 36 38 39 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 63 65 67 69 70 73 75 77 79 81 83 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Fungicidi Adut Akord Akord 060-OD Akord 025-FS Akord 060-FS Akord plus Akord WG Antre Antre plus Bakarni oksihlorid – 50 Balb Bordovska čorba Cuprozin 35 WP Dakoflo Dakoflo 720 Dional 500 SC Electis 75 WG Fuzija Galofungin 500 SC Galofungin T Kardinal Karika Kubik Kubik Plus Mankogal – 80 Mankogal – FS Mankogal – S Metod WG NOVO! Nijansa plus NOVO! Nijansa WG NOVO! Pehar Pehar plus Plavo ulje Promesa NOVO! Promesa plus NOVO! Sekvenca NOVO! Sekvenca 030 FS NOVO! Vokal Vokal P NOVO! .EC Garlon 3-A Glifol Globus EC Kerb .sadržaj Acetogal Acetogal plus Avalon Bonaca EC Casoron .

breskva Trešnja. kukuruz Suncokret.Film 17 Alteox T prima Alteox wet 183 185 186 Mogućnost primene preparata Strna žita. krompir Jabučasto voće. soja Šećerna repa. višnja i šljiva Vinova loza Uljana repica Lucerka Paradajz Kupus Malina Karta regiona i regionalnih predstavništava 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 .Insekticidi Abastate Barricade EC 20 Cipkord 20 EC Dimetogal Elisa Etiol prah 5 Etiol prah parfimisani Etiol specijal Etiol tečni Etiol ULV Fenitrotion 50 EC Fobos EC Furadan 35 ST Furadan 350 F Fury 10 EC Galition G5 Galmin Harpun Hektor Konzul Kozak Laser 240 SC Mimic 2-F FS Nadzor Posse 25 EC Pozitron FS Radar versus G Rebus Talstar 10 EC Tonus 133 135 136 138 141 142 143 144 145 147 148 151 152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 Rodenticidi Cinkfosfid Mamak Cinkfosfid Prah Galibrom AB Galibrom GB Galibrom Prah 175 176 177 178 179 Pomoćna sredstva Nu .

HERBICIDI .

.

2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje. retroflexus Ambrosia artemisiifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 9 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. soji i krompiru .Acetogal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (900 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid. soja i krompir Količina primene 1.8 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. a sekundarno korenom biljaka koje niču. suncokretu. a pre nicanja useva i korova ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. Usvaja se primarno izdankom. U biljci se kreće naviše i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. suncokret. koji spada u hemijsku grupu acetanilida i suzbija korove u vreme klijanja i nicanja. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz.

Pri jakoj i dugoj suši preparat inkorporirati na dubinu 2-3 cm. na istom terenu. U toku jedne godine. soja i krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 10 . kao i na kraškim terenima. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. može se primeniti najviše jednom.Acetogal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. suncokret. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa).

suncokret.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene koristi se za tretiranje zemljišta posle setve.Acetogal plus® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida. suncokretu. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz. soja i krompir Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2. Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora. soji i krompiru . Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu. Usvaja se primarno izdankom. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A. retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 11 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu. a sekundarno korenom biljaka koje niču. a pre nicanja useva i korovskih vrsta ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp.

U toku jedne godine. može se primeniti najviše jednom. suncokret. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. soja. ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. na istom terenu.Acetogal plus® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi flurohloridona i sulkotriona (Tangenta). Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm. krompir Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 12 . NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti.

Kontaktno delovanje bentazona prouzrokuje spaljivanje lišća. ozimoj i jaroj pšenici i ječmu . osiguravaju visoku efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova.4 lista tretirati usev u fazi od 3 lista pa do kraja bokorenja SPEKTAR DELOVANJA: Primenjen u količini od 1 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Ambrozija pelenasta Loboda obična Vijušac njivski Pepeljuge Žavornjak obični Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp.4 lista. Usvaja se i preko lisne mase i preko korena. bentazona kao inhibitora elektrona u procesu fotosinteze i dikambe koja remeti proces deobe ćelija u meristemskim tkivima. Consolida regalis Fumaria officinalis Lamium purpureum Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Xanthium strumarium Primenjen u količini od 2 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove: Štir obični Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik obični Pomoćnica obična Poponac obični Amaranthus retroflexus Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum persicaria Solanum nigrum Convolvulus arvensis 13 herbicidi Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. a kada su korovi u fazi 2 . Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija.Avalon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) DELOVANJE: Preparat se sastoji od dve aktivne materije sa različitim načinima delovanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Pšenica (ozima i jara) i ječam Količina primene 2 l/ha 1 l/ha Vreme primene tretirati usev kada ima razvijena 3 . a translokaciono delovanje dikambe izaziva zaustavljanje rasta biljke.

U toku jedne godine. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Pšenica (ozima i jara) i ječam Dani određen vremenom primene određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 14 .Avalon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatom na bazi nikosulfurona (Talisman®). Poželjno je da šest sati nakon primene ne padne kiša. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima. kukuruzu sa podusevom (pasulj. soja i lucerka. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva mogu se sejati strna žita. može se primeniti najviše jednom. na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C.). bundeva i dr.

Bonaca EC® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (360 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja. PRIMENA:
Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0,6 – 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 – 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara(faze 13 – 39 BBCH – skale )

Strna žita (jara)

0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti

tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara ( faze 13 – 39 BBCH – skale ) tretiranjem cele površine kada kada kukuruz ima 3-6 listova ( faze 3 – 16 BBCH – skale ) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 listova, a kada su korovi u fazi 2-5 listova

Kukuruz

0,8 l/ha

Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk

1 – 1,5 l/ha 1,5 – 2 l/ha 0,8 - 1,2 l/ha

SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična

Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media

15

herbicidi

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku

Bonaca EC®
Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare

Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense

Višegodišnji širokolisni korovi (pored predhodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus

Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica

Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0,4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova
16

Abutilon theophrasti

Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Bonaca EC se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2,4 D (Monosan herbi) , tribenuron – metila (Mural), metsulfuron – metila ( Tezis), MCPP, cinidon - etila, florasulama (Lancelot 450 WG). NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke, pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Pšenica, ječam, voće, vinova loza, luk Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

17

herbicidi

Casoron®- G granule za direktnu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Chemtura

Selektivni herbicid za suzbijanje korova u voćnjacima, vinogradima, ukrasnom šiblju i totalni herbicid na nepoljoprivrednim površinama
AKTIVNA MATERIJA: Dihlobenil (67,5 g/kg preparata) DELOVANJE: Dihlobenil je selektivni i totalni herbicid iz grupe hlorovanih benzonitrila. Primenjen na zemljište deluje najefikasnije u fazi klijanja i nicanja biljaka. Kreće se u biljci i inhibira sintezu ćeliskog zida. Sprečava deobu u meristemima i klijanje semena, a oštećuje i rizome. PRIMENA:
Gajena biljka Zasadi jabuke, kruške, breskve i vinove loze (stariji od 4 godine) Količina primene 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih vrsta korova i na slabo hum. zemljištima 120 kg/ha, za suzbijanje otpornijih vrsta korova i na humusnim zemljištima Zasadi ribizle, maline i ukrasnog šiblja (Symphoricarpus i dr.), stariji od 2 godine Nepoljoprivredne površine bez korisnog drveća (kao totalni herbicid), sa kojih se ne sakupljaju pitke vode 60 - 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih i otpornijih vrsta korova 250 kg/ha Vreme primene

tretiranje vlažnog zemljišta bez korova, rano u proleće pre kretanja vegetacije ili u početnoj fazi klijanja i nicanja korova

SPEKTAR DELOVANJA: Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa), zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode, kao i u neposrenoj blizini zasada hmelja, plastenika i staklenika. U mladim zasadima, pri primeni veće količine preparata, može doći do pojave fitotoksičnosti u vidu prolazne pojave žutog prstena na rubu lista. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Jabučasto i koštičavo voće, vinova loza, malina, ribizla Dani određen vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 g, 1 kg i 30 kg

18

soji i paradajzu . čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja. ali i lišćem. a pre nicanja useva tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja Vreme primene tretiranje zemljišta posle sadnje.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% tretiranje zemljišta posle setve. Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Ambrozija pelenasta Repica crna Tarčužak obični Pepeljuga obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisifolia Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album 19 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u krompiru.5-3% 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 1. a pre nicanja useva tretiranjem zemljišta posle nicanja useva SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovski Muhari Echinochloa crus–galli Setaria spp. Inhibira proces fotosinteze.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Soja 0.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% Paradajz (koji se rasađuje) 0. PRIMENA: Gajena biljka Krompir Količina primene 0. sistemični herbicid. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% 0. Usvaja se prvenstveno korenom. U biljci se kreće naviše ksilemskim sprovodnim sudovima.75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 1.Dancor 70 WG® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije United Phosphorus AKTIVNA MATERIJA: Metribuzin (700 g/kg preparata) DELOVANJE: Metribuzin je selektivni.5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa > 5% 0.

Voran. na istom terenu. salatu. Na tretiranim površinama najmanje 4 meseca ne gajiti druge useve. 500 g. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. U toku jedne godine.Dancor 70 WG® Pepeljuga srcolisna Tatula obična Lubeničarka njivska Dvornik ptičiji Dvornik obični Tušt obični Rotkva divlja Gorčušica poljska Ch. repu. krastavce i lubenice. hybridum Datura stramonium Hibiscus trionum Polygonum aviculare Polygonum persicaria Portulaca oleracea Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa). a za nove sorte krompira treba ispitati selektivnost. ni u usevima krompira sorti Jerla. paradajz Soja Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 g. a takođe i u usevu paradajza iz semena. može se primeniti najviše jednom. 1 kg 20 . SV 77/40 i SV 76/48. a naročito kupusnjače.

Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. Setaria spp. sistemični herbicid. višnje. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. kajsije. Digitaria spp. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. masline i vinove loze Količina primene 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova. šljive. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha). Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora 21 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovski Konica obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. mladim listovima i meristemskom tkivu. Bromus spp. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta. • 2 – 4 l/ha. kruške.Dominator® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Glifosat – IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp.

tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria . Plantago spp.Dominator® Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha. Cirsium arvense Euphorbia spp. za sledeće vrste: Renika obična Tatula Vijuci. Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp. Panicum spp. vlasulje Korovsko proso Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Cardaria draba Datura stramonium Festuca spp.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. Lathyrus tuberosus Mentha spp. Poa spp. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha.5 – 5 l/ha. . Polygonum spp. Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp 22 . Vicia spp.

tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha. a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene. može se primeniti dva puta. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 . za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha. 23 herbicidi . tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima.5 – 2 l/ha. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. U toku jedne godine. ranijim fazama porasta korova. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti. soja. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis . povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. u zasadima jabuke. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1. tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm na strništima.tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: . tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. u zasadima jabuke. za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz.tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Kupina Cynodon dactylon Rubus spp. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. . u zasadima jabuke. za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. krompir.200 l/ha). pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. na istom terenu. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. suncokret). u zasadima jabuke.• 6 – 8 l/ha.

Dominator® KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Voće. 5 l 24 . vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l.

8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.4-D u obliku 2.4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase.4-D-2 etilheksilestra (850 g/l preparata) DELOVANJE: 2. a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva. a manjim delom i preko korena.Esteron® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2.8-1 l/ha Vreme primene od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) kada kukuruz ima razvijena 4 lista. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 25 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu . Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena.

bromoksinila. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. Tretirati po suvom. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. jer može dovesti do smanjenja prinosa. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. 5 l 26 . MCPA. može se primeniti najviše jednom. florasulama. U toku jedne godine. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. Lontrel 100®). na istom terenu. klopiralida (Pikogal plus. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. dihlorpropa. aptovina Gorčika poljska Maslačak obični Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Taraxacum officinale Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Starane-250®). izuzev strnih žita i kukuruza.Esteron® Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. dikambe (Plamen®). mekopropa.

2. a manjim delom i preko korena.8 -1 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik obični Dvornik veliki Žalfija prtenasta Pucavica bela Slačica bela Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba 27 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i kukuruza .4 . odnosno 905 g/l 2.D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene 0.8-1 l/ha Vreme primene Od kraja bokorenja do formiranja drugog kolenca (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kada kukuruz ima razvijena 4 lista.EHE) DELOVANJE: 2.4 .4 D. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena.Esteron extra® 600 EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: 2.D (600 g/l preparata. a pre pojave petog lista (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta) Kukuruz 0.

dihlorpropa. 5 l 28 . Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. florasulama. Tretirati po suvom. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa.Esteron extra® 600 EC Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. dikambe (Plamen). U toku jedne godine na istom terenu. izuzev strnih žita i kukuruza. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. MCPA. klopiralida (Pikogal plus. Starane 250). može se primeniti najviše jednom. mekopropa. jer može dovesti do smanjenja prinosa. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. bromoksinila. Lontrel 100).

kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase. retroflexus Anagalis arvensis Chenopodium album Ch. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle nicanja kukuruza. grašku. Prvi simptomi se manifestuju hlorozom i nakon nekoliko dana dolazi do potpunog sušenja korova.5 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Amaranthus blitoides A. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je krompir visine 10-15 cm. ali i preko korena. pasulju. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lan visine 5-10 cm. soji. kukuruzu. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita Kukuruz Soja Krompir Količina primene 4 l/ha 3-4 l/ha 3-4 l/ha 2-3 l/ha Vreme primene tretiranjem u fazi bokorenja.5-2. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem kada je lucerka visine 10-15 cm. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem u fazi od prve do treće troliske. hybridum 29 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. a kada su korovi u fazi 2-4 lista Grašak Lucerka 3-4 l/ha 3 l/ha Lan Pasulj 3-4 l/ha 1. krompiru. lucerki i lanu .Galbenon® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Bentazon u obliku Na-soli (480 g/l preparata) DELOVANJE: Bentazon je selektivni. a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova tretiranjem posle formiranja druge troliske pa do pred cvetanje.

pasulj. U toku jedne godine. može izazvati ožegotine. Kod osetljivih sorti krompira i pasulja. lan. kukuruz. 5 l 30 . mekopropa. može se primeniti najviše jednom. MCPA. lapatifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Maslačak obični Taraxacum officinale MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dihlorpropa. imazetapira (Ritam®) i dikambe (Plamen®). pri višim temperaturama.Galbenon® Tatula obična Mrkva divlja Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilica poljska Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Ljutić obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Boca obična Datura stramonium Daucus carota Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria chamomilla Myosotis arvensis Polygonum aviculare P. krompir Strna žita. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Grašak. lucerka Dani 42 63 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. NAPOMENA: Ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva ili preoravanja. soja. na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima. soja i lucerka. na istom terenu.

Digitaria spp. Biljka ga usvaja lišćem i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast.Gallant Super® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Haloksifop–P–metil (108 g/l preparata) DELOVANJE: Haloksifop–P–metil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata. lucerki. suncokret Količina primene 0.5 l/ha Vreme primene kada su korovi u fazi 3-5 listova Zasadi jabuke i vinove loze kada su korovi u fazi 3-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Divlja zob Svračice Muhari Proso korovski Livadarka jednogodišnja Divlji sirak (iz semena) Samonikla pšenica i ječam Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense Avena spp. soji. soja. PRIMENA: Gajena biljka* Šećerna repa. Setaria spp. krompiru. paprici i malini . Echinochloa crus – galli Poa annua Sorghum halepense 31 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova.5–1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1–1.5 l/ha (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) 1–1. suncokretu.

jabuka. suncokret. 1 l 32 . soja. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom.U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja.Gallant Super® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa. NAPOMENA: Na tretiranim površinama najmanje dva meseca nakon primene ne sejati žita. vinova loza Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

čime se zaustavlja fiksacija CO2 i stvaranje energetskih jedinjenja.5 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta posle setve. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje. mrkve i luka . 5 l/ha 2 l/ha 1. 2 – 1. a pre nicanja useva ili kada mrkva razvije 3 – 4 lista (faze 13 (103) – 14 (104) BBCH skale) Posle sadnje. 5 l/ha 2 – 2. 5 – 3 l/ha 2 – 2. blokirajući transport elektrona u fotosistemu II. a pre nicanja useva Posle setve. a pre nicanja useva tretiranje zemljišta posle sadnje.Galolin® mono koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Linuron (500 g/l preparata) DELOVANJE: Linuron je selektivni sistemični herbicid. soje. a pre nicanja useva Luk iz arpadžika *u toku je proces registracije 1. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Soja* Suncokret* Mrkva* Količina primene 2. 8 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Lubeničarka njivska Dimnjača obična Smrdelj čvorasti Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Prosinac jednogodišnji Dvornik veliki Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica nigra Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Hibiscus trionum Fumaria officinalis Galeopsis tetrahit Lamium purpureum Matricaria chamomilla Mercuralis annua Polygonum lapathifolium 33 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza. Usvaja se korenom biljaka koje niču i kreće se naviše kroz stablo i listove. koji spada u hemijsku grupu urea. suncokreta. Inhibira proces fotosinteze.

Luk Mrkva Dani određen vremenom primene 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. najmanje 4 meseca od primene. Trophy EC). metribuzina (Dancor 70 WG). Acetogal Plus. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. metolahlora.Galolin® mono koncentrovana suspenzija Rotkva divlja Krstica obična Gorušica poljska Pomoćnica obična Čistac jednogodišnji Mišjakinja obična Kopriva mala Raphanus raphanistrum Senecio vulgaris Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Stellaria media Urtica urens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Linuron se može mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. 300 ml. dimetenamida. U uslovima dugotrajnih i obilnih padavina nakon primene preparata u usevima suncokreta. 10 l 34 . Na tretiranim površinama. pendimetalina (Zanat EC). 5 l. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim (ispod 1 % humusa) i jako humusnim zemljištima (preko 5 % humusa). Soja. Suncokret. mrkve i kukuruza. 1 l. ne sme se gajiti naredni usev. zbog dospevanja u zonu korenovog sistema može izazvati fitotoksičnost (zastoj u porastu i hloroza listova).

i to kada su korovi u fazi 4 lista tretiranjem kada je zakorovljenost jača. šumama i na livadama i pašnjacima . najviše se može primeniti jednom. Biljka ga usvaja preko lisne mase. ili kada dominiraju uskolisni korovi. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Zasadi voća i vinove loze.Galop® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Parakvat (200 g/l preparata) DELOVANJE: Parakvat spada u grupu neselektivnih. kao povremena mera za suzbijanje busolikih trava loših krmnih kvaliteta 5 l/ha 4 l/ha Livade i pašnjaci (pri obnavljanju) NAPOMENA: Ne sme se koristiti za desikaciju gajenih biljaka. tretirati 3 dana pre setve/sadnje na humusnim zemljištima. ili kada dominiraju širokolisne korovske vrste. livade i pašnjaci Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. U toku jedne godine. vinova loza. Najmanje 35 dana nakon primene ne dozvoliti ispašu stoke. i to kada su korovi visine 8-15 cm tretiranjem posle košenja ili završene ispaše (odnosno kada su uskolisni korovi visine oko 8 cm). Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i na zelene delove voća. šume i šumski rasadnici (svih vrsta drveća) Količina primene 3 l/ha Vreme primene tretiranjem kada je zakorovljenost manja. na istom terenu. kontaktnih herbicida – bipiridila. a 7 pre setve/sadnje na slabo humusnim zemljištima. vinove loze i šumskog drveća. na tretiranim površinama. Karakteristika ove grupe jedinjenja je izrazito kontaktno delovanje. Prilikom upotrebe ovog preparata u šumskim rasadnicima. 1 l. Inhibira proces fotosinteze tako što ometa transport elektrona. vinovoj lozi. 5 l 35 herbicidi Neselektivni herbicid za suzbijanje korova u voću. prouzrokujući stvaranje superoksida koji razaraju membrane hloroplasta i citoplazmu.

PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije i folijarno u fazi od 1-3 troliske Uljana repica 0.3 l/ha tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.Gamit® 4 .75 l/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.75 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Panicum crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 36 . uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranjem zemljišta pre rasađivanja.0. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm pre rasađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm tretiranjem posle nicanja paprike kada je u fazi od 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale) Duvan 1 l/ha Paprika (iz rasada) Paprika (iz direktne setve) 0. uljanoj repici.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom.75 l/ha 0. Inhibira biosintezu karotenoida.2 . ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana. duvanu i paprici AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (480 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid. a kreće se ksilemom naviše ka listovima. Biljke niču.

na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja. U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. ne smeju se sejati ozima žita. duvan i paprika Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 37 herbicidi .6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha). takođe i kod uljane repice na zemljištu koje nije dobro pripremljeno.Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp. Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®). U toku jedne godine. metribuzina (Dancor 70 WG®). Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Gamit 4-EC® (0. što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos. iste godine u jesen. Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp.5-0. linurona (Galolin mono). NAPOMENA: Može doći do oštećenja susednih useva i zasada usled drifta. uljana repica. može se primeniti najviše jednom. Posle primene u usevu duvana. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp.

Na tretirane površine. razređen sa vodom u odnosu 1:10 delova vode premazivanjem četkom ili prskanjem preko reza panja ili samog prstena. Nakuplja se u meristemskim tkivima. U toku jedne godine. tačkama porasta. a drvenasti neposredno pri razvoju novog lišća za panjeve hrasta i cera. razređen sa vodom u odnosu 1:5 delova vode za ostale lišćare. Kreće se naviše i naniže u biljci.4 –D (Monosan herbi®). Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korenom. za stvaranje proseka pored dalekovoda. 1 l. Lontrel 100®). železničkih pruga i na drugim nepoljoprivrednim površinama Za uništavanje izbojaka iz panjeva lišćara Količina primene 3 – 5 l/ha Vreme primene tretiranjem kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta.Garlon® 3-A koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova AKTIVNA MATERIJA: Triklorpir trietilamino so (360 g/l preparata) DELOVANJE: Triklopir je selektivni i totalni herbicid-arboricid. na istom terenu. izazivajući karakteristične simptome kao što su: kovrdžanje lišća. Ne sme se primnjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. širine 5 cm pored kore MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa klopiralidom ( Pikogal plus. 5 l 38 . najmanje 63 dana posle primene ne puštati na ispašu mlečnu. NAPOMENA: Fitotoksičan je za sve biljke izuzev žita i trava. 2. može se primeniti najviše jednom. hloroza pa potom i nekroza tačke porasta. Sadnja se može obaviti šest meseci nakon primene. Deluje kao indolsitćetna kiselina (sintetički auksin). a 28 dana ostalu stoku. PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Površine koje se pripremaju za pošumljavanje. zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode.

sistemični herbicid.Glifol® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) DELOVANJE: Glifosat je neselektivni. kajsije. uz utrošak vode 75-90 l/ha) tretiranjem između redova uz upotrebu štitnika (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova) tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta Vreme primene tretiranjem kada su korovi visine 15–40 cm Kulture i sastojine crnog i belog bora 5 – 6 l/ha Kulture i sastojine smrče 6 – 7 l/ha Šumski rasadnici 4 – 6 l/ha Na livadama i pašnjacima 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova Za desikaciju uljane repice U suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama Na nepoljoprivrednim površinama 2 – 4 l/ha 4 – 8 l/ha 3 – 12 l/ha tretiranjem 14 dana pred žetvu oni kanali koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja 39 herbicidi Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova. kruške. uz utrošak vode 75-90 l/ha) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve. vrbe i drvenastih korova. višnje. PRIMENA: Gajena biljka Zasadi jabuke. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. gloga. mladim listovima i meristemskom tkivu. u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova) u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije (za suzbijanje bukve. hrasta. hrasta. vrbe i drvenastih korova. šljive. masline i vinove loze Količina primene (l/ha) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova 8-12 l/ha za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova Na strništima 3 – 10 l/ha tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. tretiranjem iz vazduhoplova. kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama . gloga. tretiranjem iz vazduhoplova.

tretiranjem u fazi cvetanja: Sedmolist obični Aegopodium podagraria 40 . Calistegia sepium Capsella bursa –pastoris Chenopodium spp. Poa spp.tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja: Pirevina obična Agropyrum repens • 3. Bromus spp. tretiranje se vrši u količini: • 2 – 3 l/ha. za vrste iz roda: Divlje zobi Klasače Muhari Avena spp. Vicia spp. za sledeće vrste: Vijuci. Lepidium draba Panicum spp.5 – 5 l/ha. vlasulje Renika obična Proso korovsko Pomoćnica obična Gorčika poljska Boce Festuca spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.Glifol® SPEKTAR DELOVANJA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata. Setaria spp. Solanum nigrum Sonchus arvensis Xanthium spp. za sledeće vrste: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štirevi Ladolež divlji Tarčužak obični Pepeljuge Svračice Proso korovsko Konica obična Broćika Mrtva kopriva crvena Ljuljevi Bokvice Livadarke Dvornici Krstica obična Gorušica njivska Gorčika rapava Gorčika obična Čistac jenogodišnji Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Grahorice Ljubičica poljska Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus spp. Echinochloa crus – galli Galinsoga parviflora Galium aparine Lamium purpureum Lolium spp. Digitaria spp. Viola arvensis • 3 – 4 l/ha. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta. trtetiranjem u fazi intenzivnog porasta. odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha). Polygonum spp. tretiranjem od 40 – 50 cm visine pa do faze metličenja: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 4 – 6 l/ha. • 2 – 4 l/ha. Senecio vulgaris Sinapis arvensis Sonchus asper Sonchus oleraceus Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. Plantago spp. .

Cirsium arvense Euphorbia spp. .tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Hudoletnica kanadska Erigeron canadensis • 8 – 12 l/ha. u zasadima jabuke. tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm. soja. tretiranjem u fazi cvetanja: Poponac njivski Convolvulus arvensis . tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm na strništima. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika.. tretiranje se vrši: • 2 – 3 l/ha. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. Taraxacum officinale Tussilago farfara Urticae spp. za suzbijanje: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense • 1. krompir. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. • 6 – 8 l/ha. za suzbijanje: Pirevina obična Agropyrum repens • 3 – 4 l/ha. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. suncokret). tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm na strništima. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja Rastavić Equisetum arvense U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata odnosno 480 g/l glifosata IPA) uz utrošak malih količina vode (100 .200 l/ha). u zasadima jabuke. tretiranjem kada je korov visine 10-15 cm na strništima. Lathyrus tuberosus Mentha spp.tretiranjem u vreme nedozrelih plodova: Kupina Rubus spp.tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine od početka klasanja: Zubača obična Cynodon dactylon .5 – 2 l/ha. za suzbijanje: Palamida njivska Cirsium arvense • 5 – 6 l/ha. u zasadima jabuke. Potentila reptans Ranunculus repens Rumex spp. u zasadima jabuke. pre pripreme zemljišta za setvu okopavina. kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika. 41 herbicidi . tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm na strništima.tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja: Crni pelin Čičak obični Palamida njivska Mlečike Graor krtolasti Nane Petoprsnica puzeća Ljutić puzeći Štavelji Maslačak obični Podbel Koprive Artemisia vulgaris Articum spp. za suzbijanje: Poponac njivski Convolvulus arvensis • 3 l/ha.

ranijim fazama porasta korova. na istom terenu. 300 ml. 20 l 42 . može se primeniti dva puta. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti. Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene. povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. 5 l. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke. a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Zasadi voća. U toku jedne godine. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mladji od 4 godine. Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. a korišćenje osušene trave za ishranu stoke dozvoljeno je 7 dana posle primene.Glifol® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. vinova loza Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. 1 l.

uljanoj repici i krompiru . Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova. šećernoj repi.5-3 l /ha (za suzbijanje pirevine obične) 3-4 l/ha (za suzbijanje zubače obične) Vreme primene kada su korovi u fazi 3-6 listova kada je korov u fazi 3-6 listova kada je korov visine 10-20 cm kada je korov visine 30 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Oštra vlasulja Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Bromos sterilis Echinochloa crus-galli Setaria spp. Sorghum halepense Višegodišnji uskolisni korovi: Pirevina obična Zubača obična Divlji sirak (iz rizoma) Agropyrum repens Cynodon dactylon Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja i na širokolisne korove.Globus® EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-P-etil (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kvizalofop-P-etil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata.5 l /ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) 2. PRIMENA: Gajena biljka Soja. 43 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji. može se mešati sa preparatima na bazi bentazona (Galbenon®) i tifensulufuron-metila (Okvir).5-2.5 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova) 1.5-1. Biljka ga usvaja preko lisne površine i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. suncokret. suncokretu. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji). Ne sme se mešati sa preparatima na bazi oksasulfurona. uljana repica i krompir Količina primene 0. Ne sme se primenjivati u semenskom krompiru. šećerna repa. NAPOMENA: U usevu soje se može primeniti samo pre cvetanja.

uljana repica Dani 77 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. šećerna repa Suncokret. 1 l. krompir. 5 l 44 .Globus® EC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja.

može se primeniti najviše jednom. U toku jedne godine.Kerb®. na istom terenu. tikve i tikvice. Inhibira mitozu. a nije dovoljno efikasan za suzbijanje korova u salati na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa). Nakon dva meseca od primene mogu se sejati kukuruz. lucerka Šećerna repa Dani 42 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g 45 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi. odnosno obrazovanje mikrotubula. koji biljke usvajaju korenom i translociraju u stablo apoplastom. jagode i biljke iz familije Cruciferae. krastavci. NAPOMENA: U istoj godini ne smeju se sejati lubenice. lucerki i salati . PRIMENA I SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Salata Količina primene 3 kg/ha Vreme primene tretiranje zemljišta pre presađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukorenjivanja (primanja) salate za suzbijanje viline kosice (Cuscuta). tretiranjem posle prvog košenja Šećerna repa 3-4 kg/ha Lucerka (zasnovana) 3-4 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Salata. sirak. sistemični herbicid. dinje. tretiranjem kada repa razvije 6-7 listova. odnosno kada se vilina kosica prihvati za repu za suzbijanje viline kosice (Cuscuta).50 WP prah za suspenziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Propizamid (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Propizamid je selektivni.

Brzo se usvaja lišćem i korenom korovskih biljaka. Njegov mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji enzima acetolaktat sintetaze (ALS). Florasulam je herbicid iz hemijske grupe triazolopirimidina.33 g/ha Vreme primene od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 21 – 32 BBCH skale ). PRIMENA: Gajena biljka Merkantilna pšenica i ječam Količina primene 25 . leucina i izoleucina).Lancelot® 450 WG Vododisperzibilne granule ®Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i ječmu AKTIVNA MATERIJA: Aminopiralid – kalijum so + florasulam (355+150 g/kg preparata) DELOVANJE: Aminopiralid je selektivni translokacioni herbicid iz grupe derivata piridin-karboksilne kiseline. Od faze drugog kolenca (faza 32 BBCHskale). a kada su korovi u fazi 2-6 listova Semenska pšenica 25 – 33 g/ha 33 g/ha + 0. izazivajući karakteristične simptome kovrdžanja.25% Dassoil ili 0. odnosno inhibiciji sinteze esencijalnih amino kiselina (valina. Biljke ga usvajaju preko korena i izdanaka. a kad su korovi u fazi 1-3 lista.1% Extravon SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 25 g/ha Gorocvet zečiji Volovski jezik Kukolj Tarčuljak obični Palamida njivska Žavornjak obični Divlja mrkva Broćika lepuša Divlja salata Kamilica bezmirisna Bulka obična Gorušica poljska Mišjakinja obična Krasolika Stisnuša kravlja Grahorica obična Adonis aestivalis Anchusa officinalis Agrostemma githago Capsella bursa pastoris Cirsium arvense Consolida regalis Daucus carota Gallium aparinae Lactuca seriola Matricaria inodora Papaver rhoeas Sinapis arvensis Stellaria media Stenactis annua Thlaspi arvensis Vicia sativa Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Vijušac njivski Dimnjača obična Mrtva kopriva Ljutić njivski 46 Bylderdyckia convolvulus Fumaria officinalis Lamium purpureum Ranunculus arvensis .

500g 47 herbicidi . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica i ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 33g.Vrste korova koje dobro suzbija pri količini primene 33 g/ha + okvašivač (pored prethodno navedenih) Dvornik ptičiji Ljubičica poljska Polygonum aviculare Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 25 g/ha Vijušac njivski Pepeljuga obična Dimnjača obična Kopriva njivska Mrtva kopriva Kamilica bezmirisna Ljutić njivski Ljubičica poljska Bylderdyckia convolvulus Chenopodium album Fumaria officinalis Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria inodora Ranunculus arvensis Viola arvensis Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija pri količini primene 33 g/ha (pored prethodno navedenih) Poponac njivski Renika obična Dvornik ptičiji Convolvulus arvensis Lepidium draba Polygonum aviculare MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacije bez prethodne provere. U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. NAPOMENA: U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz. pšenica i ječam.

a višegodišnji korovi u fazi rozete (palamida 10-15 cm visine.6 – 1 l/ha 1. Izaziva reakcije tipa auksina.posle nicanja useva i korova tretiranjem kada je usev od faze 2 lista pa do visine 10-15 cm tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova.2 – 1.6 – 1. uljanoj repici i luku AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (100 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbici koji biljka usvaja korenom i lišćem. šećernoj repi. pšenici.6 – 1 l/ha 0.2 l/ha 0. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Kukuruz Šećerna repa Količina primene 0. ječmu. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.Lontrel® 100 koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima.5 l/ha Vreme primene u odnosu na korove: Korovska biljka Palamida (Cirsium arvense) Kamilica (Matricaria chamomilla) Ostali korovi Vreme primene od faze rozete do visine 10-15 cm u fazi 4-6 listova u fazi 2-6 listova 48 .6 l/ha Vreme primene tretiranjem posle nicanja useva tretiranjem kada je usev u fazi 2-4 lista jednokratno – tretiranjem posle nicanja useva dvokratno u split aplikaciji .9 – 1.4 + 0. a kamilica 4-6 listova) Uljana repica Crni luk iz semena i arpadžika i praziluk 0.2 l/ha 0.

4-D (Monosan herbi®). mekopropa. ječam. bifenoksa. NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. grašak i mrkva. kukuruz. U jesen iste godine i u proleće naredne ne smeju se sejati lucerka. Ne primenjuje se u mladom crnom luku i praziluku za salatu. na istom terenu. MCPA.SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa –pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus asper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. šećerna repa i uljana repica crni luk. U toku jedne godine. fluroksipira (Bonaca EC. salata. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. dihlorpropa. praziluk Dani određen vremenom primene 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml 1 l 49 herbicidi . Starane 250). bromoksinila. može se primeniti najviše jednom.

4–D u obliku dimetilamonijuma (588 g/l preparata) ili 2. a manjim delom preko korena.2.Monosan herbi® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima.5 l/ha Vreme primene od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) kada kukuruz ima razvijenih 3-5 listova (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) u vreme intenzivnog porasta livadskih trava (faza bokorenja) i korova ili posle prvog otkosa Merkantilni i silažni kukuruz (bez poduseva) Livade i pašnjaci (bez leguminoza) 1.5 l/ha 2.4–D deluje kao regulator rasta ćelija. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija (naročito u meristemskim tkivima).4–D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. kukuruzu i na livadama i pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: 2. Takođe. Usvaja se preko lisne mase. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis 50 .5 .2. Gajena biljka Strna žita (izuzev ovsa) Količina primene 1.5 .4-D (464 g/l preparata) DELOVANJE: 2.5 – 3 l/ha SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Prstenak poljski Loboda obična Slačica Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Brassica juncea Chenopodium album C. poznato je da u malim količinama 2.

mekopropa. raž i kukuruz Livade i pašnjaci Dani određen vremenom primene 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 51 herbicidi . Tretirati po suvom. florasulama. Primena u ovsu se preporučuje uz smanjenu dozu (1 l/ha). može se primeniti najviše jednom. izuzev strnih žita i kukuruza. ječam. Lontrel 100®). dihlorpropa. U toku jedne godine. aptovina Gorčika poljska Ljubičica trobojna Cirsium arvense Convolvulus arvensis Mentha arvensis Mentha longifolia Plantago major Sambucus ebulus Sonhus arvensis Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®). Za neke sorte jarog ječma ovaj preparat može biti fitotoksičan. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva.Dvornik ptičiji Dvornik veliki Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Poljska gorčika Obična gorčika Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Lubičica poljska Boca obična Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus arvensis Sonchus oleraceus Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Nana poljska Nana divlja Bokvica velika Burjan. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. dikambe (Plamen®). MCPA. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke. klopiralida (Pikogal plus. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/KOSIDBE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. na istom terenu.

4-D-2 etilheksilestra (1040 g/l preparata) DELOVANJE: 2.8 l/ha Vreme primene tretirati kada kukuruz ima razvijena 4 lista.4-D u obliku 2. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena. a manjim delom i preko korena.4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase. dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene 0.6 . Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva. hybridum Datura stramonium Daucus carota Fumaria officinalis Helianthus annus Hibiscus trionum Lamium purpureum Myosothis arvensis Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Salvia verticillata Silene alba Sinapis alba Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Veronica hederifolia Veronica persica Viola arvensis Xanthium strumarium .0.Moto® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: 2. a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Obični štir Prstenak poljski Loboda obična Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Dimnjača obična Suncokret divlji Lubeničarka njivska Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Žalfija prstenasta Pucavica bela Slačica bela Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavica srcolisna Čestoslavica persijska Ljubičica poljska Boca obična 52 Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Anthemis arvensis Atriplex patula Chenopodium album Ch.

dikambe (Plamen®). na istom terenu. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke.Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Bonaca EC®). izuzev strnih žita i kukuruza. može se primeniti najviše jednom. MCPA. jer može dovesti do smanjenja prinosa. Lontrel 100®). florasulama. U toku jedne godine. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa. bromoksinila. niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. klopiralida (Pikogal plus. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 20 l 53 herbicidi . Tretirati po suvom. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci. mekopropa. umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. dihlorpropa.

translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea.1% okvašivača 20 g/ha + 0. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselilna valina i izoleucina. a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka. u uslovima hladnijeg i suvog vremena za suzbijanje palamide tretiranjem kada je korov u fazi 2–6 listova 15 g/ha + 0.metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tribenuron . Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom.1% okvašivača 25 g/ha + 0. pa do formiranja drugog kolenca (faze 13-32 BBCH-skale tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista.1% okvašivača za suzbijanje palamide SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Kukolj njivski Prstenak poljski Smrduša obična Repica crna Taržučak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva smrdljiva Mrtva kopriva njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Kamilica bezmirisna Bulka obična Ljutić obični Gorušica poljska Agrosthema githago Anthemis arvensis Bifora radians Brasica nigra Capsela bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Delphinium consolida Galeopsis tetrahit Lamium amplexicaule Lamium purpureum Matricaria chammomilla Matricaria indora Papaver rhoes Ranunculus arvensis Sinapis arvensis 54 .metil je selektivni. PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Količina primene primena: Vreme primene kada je usev pšenice u fazi 3 lista. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron . u uslovima toplog i vlažnog vremena tretiranjem kada su korovi u fazi 4–6 listova.Mural® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2.SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Štavlji Cirsium arvense Rumex sp. zbog ispirljivosti.4 D (Monosan herbi). U toku jedne godine. 100g. fluroksipir . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g. 250g 55 herbicidi Oranjica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Ljubićica poljska Sisymbrium sophia Stelaria media Thlaspi arvense Veronica persica Viola arvensis .meptila ( Bonaca EC) NAPOMENA: Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). može se primeniti najviše jednom. 20g. na istom terenu.

ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina.5% 15 – 20 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0.1% Vreme primene Kada je kukuruz u fazi 2 – 5 listova (faze 11 -15 BBCH skale) kada je soja potpuno razvila prvu trolisku (faza 11 BBCH) U drugoj godini ili starija . Zaustavljajući procese nastajanja acetolaktat sintetaze (ALS). a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka.1% 8 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0. soje i lucerke AKTIVNA MATERIJA: Tifensulfuron . retroflexus Anagalis arvensis Anthemis arvensis Chenopodium album Ch. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Soja Količina primene 10 – 15 g/ha + okvašivač Alteox T Prima 0. translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea.Okvir® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza.metil (750 g/kg preparata) DELOVANJE: Tifensulfuron-metil je selektivni. Usvaja se lišćem i korenom korova i brzo se prenosi naviše i naniže u biljci.2% ili Alteox Wet 0. polyspermum Ch. persicaria Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Stachys annua 56 . hybridum Galinsoga parviflora Helianthus annuus Hibiscus trionum Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium P.u rano proleće pre početka vegetacije Lucerka SPEKTAR DELOVANJA : Širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir bljutavi Štir obični Vidovčica crvena Prstenak poljski Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konika obična Suncokret samonikli Lubeničarka njivska Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Ljutić njivski Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus blitoides A.

ako je usev pod stresom. ako je kukuruz formirao više od 5 listova. ako su temperature veće od 25 stepeni C. boranija i sl. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. ako su temperature u dužem periodu ispod 10 stepeni C. zbog ispirljivosti. ako su predhodno primenjeni zemljišni organofosforni insekticidi. soja i lucerka Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 8 g.MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi imazetapira (Ritam). laktofena. fomesafena. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. u kukuruzu sa podusevom (pasulj. 15 g. 80 g 57 herbicidi . kukuruzu šećercu i kokičaru pre predhodne provere selektivnosti.). na kosim i erozivnim površinama i kraškim poljima. 10 g.

kamilica u fazi 4 – 6 lisova.Pikogal plus® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) DELOVANJE: Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem.6 listova.4 l/ha Vreme primene Kad je palamida od fazi rozete pa do visine 10 – 15 cm. pa do visine 10-15 cm (od faze 12 BBCH-skale).3 l/ha * U toku je proces registracije SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta Prstenak poljski Prstenak titričasti Smrduša obična Vijušac njivski Tarčužak obični Različak njivski Pepeljuga srcolisna Tatula obična Mrkva obična Hudoletnica kanadska Suncokret divlji Mrtva kopriva crvena Krstica obična Pomoćnica obična Gorčika obična Boca obična Ambrosia artemisifolia Anthemis arvensis Anthemis cotula Bifora radians Bilderdykia convolvulus Capsella bursa–pastoris Centaurea cyanis Chenopodium hybridum Datura stramonium Daucus carota Erigeron canadensis Helianthus annuus Lamium purpureum Senecio vulgaris Solanum nigrum Sonchus oleraceus Xanthium strumarium 58 . Izaziva reakcije tipa auksina. kamilica u fazi 4 – 6 lisova. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Količina primene 0. Kada je usev od faze 2 lista.2 – 0.6 listova. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.2 – 0. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. ostali korovi u fazi 2. a kada je palamida od faze rozete pa do visine 10 – 15 cm. Uljana repica * 0. a ostali korovi u fazi 2.

mekopropa. bromoksinila.Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Gorčika rapava Podbel obični Grahorica ptičija Cirsium arvense Sonchus aper Tusilago farfara Vicia cracca MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka. grašak i mrkva. dihlorpropa. U toku jedne godine. uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa.4-D (Monosan herbi®). MCPA. salata. 1 l 59 herbicidi . 300 ml. može se primeniti najviše jednom. fluroksipira. na istom terenu. bifenoksa NAPOMENA: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode.

DMA (577. a korovi u fazi 2-6 listova SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Ambrozija pelenasta Štir obični Štir bljutavi Vijušac njivski Pepeljuge Tatula obična Konika obična Tušt obični Dvornik ptičiji Dvornik veliki Dvornik obični Gorušica poljska Pomoćnica obična Gorčike Čistac jednogodišnji Boca obična Abutilon theophrasti Ambrosia artemisifolia Amaranthus retroflexus Amaranthus blitoides Bilderdykia convolvulus Chenopodium spp. izazivajući poremećaj u rastu. Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima.7 l/ha Vreme primene tretirati kada je kukuruz u fazi 2-5 listova.9 g/l preparata) DELOVANJE: Dikamba je selektivni. Stachys annua Xanthium strumarium Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac obični Mlečike Cirsium arvense Convolvulus arvensis Euphorbia sp. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 0. Usvaja se i preko lisne mase i preko korenovog sistema.5 – 0. žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta. 60 . Datura stramonium Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Polygonum persicaria Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus spp. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja. translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline.Plamen® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu AKTIVNA MATERIJA: Dikamba .

.). na istom terenu.4–D (Monosan herbi®). može se primeniti najviše jednom. rimsulfurona. mekopropa.MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina nikosulfurona (Talisman®). 1 l 61 herbicidi NAPOMENA: NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu. bundeva i dr. 2. U toku jedne godine. na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C. kukuruzu sa podusevom (pasulj. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Silažni i merkantilni kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. triklopira (Garlon 3A®). MCPA.

grašak. krastavac. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: : Svračica crvena Proso korovsko Muhari Divlji sirak iz rizoma Pirevina obična Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Setaria spp. crnog i belog luka. paradajz. šećerna repa. lubenice. lubenica. crni i beli luk. paradajz. šećerna repa. Brzo se usvaja lišćem i kreće se naviše i naniže kroz korovske biljke. graška. dinja.2 l/ha (za suzbijanje sirka iz rizoma) 2 l/ha (za suzbijanje Agropyrum repens – pirevina obična) Vreme primene Posle nicanja useva. 1 l. paprike. krastavac. kupus Dani određen vremenom primene 30 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. krompir. čime dolazi do blokade u sintezi masnih kiselina i zaustavljanja deobe ćelija. paradajza. dinja. translokacioni herbicid iz hemijske grupe cikloheksenona. PRIMENA: Gajena biljka Soja. Ovaj herbicid svoje delovanje ispoljava inhibicijom acetil CoA karboksilaze (ACCaza). lucerka. kada su korovi u fazi 2 – 5 listova. šećerne repe. crni i beli luk. krompira. lucerke.8 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih korova) 1. paprika. NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom. mrkva. mrkve. suncokret. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Suncokret. paprika. krompir Mrkva.Rafal® 120 koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje. kupus Količina primene (l/ha) 0. krastavca i kupusa AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) DELOVANJE: Kletodim je selektivni. grašak. 10 l 62 . soja. pasulj. Sorghum halepense Agropyrum repens MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa herbicidima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova. suncokreta. zaustavljajući njihov rast i razvoj. lubenica. pasulja. dinje.

uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije Uljana repica 0.2 . Inhibira biosintezu karotenoida. Biljke niču. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm i neposredno posle setve a pre nicanja useva bez inkorporacije tretiranje zemljišta pre setve/sadnje.Rampa EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) DELOVANJE: Klomazon je selektivni herbicid. a kreće se ksilemom naviše ka listovima.3 SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovska Muhar Sirak divlji (iz semema) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus -galli Setaria faberi Sorghum halepense 63 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice . ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana.0. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom.75 Vreme primene tretiranje zemljišta pre setve/sadnje. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene (l/ha) 0.

U drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu. 300 ml. Viola arvensis Xanthium strumarium MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi trifluralina (Trefgal®). može se primeniti najviše jednom.Rampa EC® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir Štir obični Vidovčica crvena Prstenak Pepeljuga obična Tatula obična Smrdelj čvorasti Konica obična Mrtva kopriva Spomenak sitnocvetni Dvornici Rotkva divlja Gorčušica poljska Mišjakinja obična Kravlja trava Čestoslavice Ljubičica poljska Boca obična Abutilon theophrasthi Amaranthus hybridus Amaranthus retroflexus Anagalis arvensis Anthemis spp. na istom terenu. uljana repica Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. linurona (Galolin Mono). Ukoliko dođe do zanošenja kapi na susedne useve i zasade. Radi proširenja spektra delovanja prilikom folijarnog tretiranja preporučuje se kombinacija Rampa EC® (0. Raphanus raphanistrum Sinapsis arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Veronica spp. Chenopodium album Datura stramonium Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Lamium purpureum Myosotis arvensis Polygonum spp. može se javiti izbeljivanje prolaznog karaktera. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja. U toku jedne godine.5-0. što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za uljanu repicu ukoliko se primenjuje na zemljištu koje nije dobro pripremljeno. metribuzina (Dancor 70 WG®). 1 l 64 .6 l/ha) + Galbenon® (3 l/ha). imazetapira (Ritam®).

U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze prekidanjem fiksacije CO2 i produkcije ATP i NADPH2.5 – 2 l/ha Posle setve.5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3 % humusa) Suncokret 1. Svoje delovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova. a pre nicanja useva Vreme primene Posle setve. Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 1.Rezon® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin (500 g/l preparata) DELOVANJE: Terbutilazin je selektivni translokacioni herbicid iz grupe triazina. a pre nicanja useva ili posle nicanja do trećeg lista kukuruza (faze 00 – 13 BBCH skale) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Štir obični Ambrozia pelenasta Taržučak obični Pepeljuga obična Srcolisna pepeljuga Tatula obična Dimnjača obična Mrtva kopriva crvena Kamilica prava Dvornik obični Dvornik veliki Tušt Gorušica poljska Mišjakinja obična Pomoćnica obična Amaranthus retroflexus Ambrosia artemisiifolia Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Fumaria officinalis Lamium purpureum Matricaria chamomilla Polygonum persicaria Polygonum lapathifolium Portulaca oleracea Sinapis arvensis Stellaria media Solanum nigrum 65 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta .5 l/ha (za aridno područje i zemljišta sa 1–3 % humusa) 1.5 – 2.

Trophy EC).Rezon® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. Pikogal Plus). klopiralida (Lontrel 100. kao i eksremno sušni uslovi ili vrlo niska temperatura zemljišta mogu umanjiti dejstvo preparata na korove. Acetogal plus. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni). bentazona (Galbenon). dikambe (Plamen). Obilne padavine. suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 ml. 1 l. 10 l 66 . sulkotriona (Tangenta). NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (ispod 1 % humusa) u količini većoj od 4 l/ha preparata. nikosulfurona (Talisman) i dr. 5 l.

Simptomi se manifestuju hlorozom najmlađih listova. Biljka ga usvaja lišćem i korenom i transportuje do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. čime se sprečava sinteza razgranatih aminokiselina. translokacioni herbicid iz grupe imidazolinona.8-1 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve. acetolaktat sintetazu. PRIMENA: Gajena biljka Soja Količina primene 0. nekrozom vršnog meristema i smanjenim porastom.Ritam® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Imazetapir (100 g/l preparata) DELOVANJE: Imazetapir je selektivni. a pre nicanja ili posle nicanja useva u fazi 1-3 troliske SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Stršac obični Ovas divlji Svračica crvena Proso korovski Proso divlji Muhar sivi Muhar zeleni Sirak divlji (iz semena) Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Panicum miliaceum Setaria glauca Setaria viridis Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Lipica teofrastova Vijušac njivski Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Žavornjak obični Tatula obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Renika obična Slez crni Kamilica prava Vrbica Amaranthus retroflexus Abutilon theophrasti Bilderdykia convolvulus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Datura stramonium Galium aparine Hibiscus trionum Lepidium campestre Malva silvestris Matricaria chamomilla Polygonum amphibium 67 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji . Inhibira enzim.

ječam. grašak. soja. može se primeniti najviše jednom. . Plodored: . U toku jedne godine.u poslednjoj godini gajenja lucerke ne treba primenjivati preparate na bazi imazetapira. na istom terenu.Ritam® Jednogodišnji širokolisni korovi: Dvornik ptičiji Dvornik veliki Gorčika obična Pomoćnica obična Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Boca obična Kopriva mala Polygonum aviculare Polygonum lapathifolium Sonchus oleraceus Solanum nigrum Stellaria media Thlaspi arvense Xanthium strumarium Urtica dioica Višegodišnji širokolisni korovi: Štavelj obični Rumex crispus MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim herbicidima kao što su bentazon (Galbenon®). pendimetalin (Zanat®) i trifluralin (Trefgal®). . iste godine posle primene. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Soja Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. . 1 l 68 .u jesen. lucerka i detelina.u trećoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu.naredne godine posle primene mogu se sejati jara žita. NAPOMENA: Ne sme se primnjivati na temperaturama višim od 20 0C i pri jakoj sunčevoj svetlosti. pasulj. može se sejati: pšenica.

Inhibira acetil CoA karboksilazu (ACCaza) i sprečava sintezu masnih kiselina kod trava. soje i suncokreta . kada su korovi u fazi od 2 lista do prvog kolenca SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: Vrste iz roda Alopecurus Stršac obični Ovas njivski Svračica crvena Proso korovsko Vrste iz roda Phalaris Muhar zeleni Divlji sirak iz rizoma Alopecurus spp. 5 l. 10 l 69 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu šećerne repe. suncokret Količina primene 1 .Sedef® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo AKTIVNA MATERIJA: Fenoksaprop-p-etil (120 g/l preparata) DELOVANJE: Fenoksaprop-p-etil je selektivni herbicid. Setaria viridis Sorghum halepense MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može mešati sa preparatima na bazi fluazifop-p-butila za pojačano delovanje na travne korove i pendimetalina (Zanat) i fomesafena za proširenje spektra delovanja na širokolisne korove u soji. 1 l. a veće kada su korovi u fazi prvog kolenca.1. suncokret Dani Određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Apera spica-venti Avena fatua Digitaria sanguinalis Echinochloa crus-galli Phalaris spp. soja. koji spada u hemijsku grupu ariloksifenoksi propionata. NAPOMENA: Manje količine preparata se primenjuju kada su korovi fazi 2 lista. 300 ml. Tretiranje se može vršiti samo pre cvetanja useva.2 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova Vreme primene Pre cvetanja useva.2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova 1. Usvaja se primarno lišćem i kreće se naviše i naniže u biljci. PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa. soja.8 . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa.

8 .250® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima.8 – 1.0.8 l/ha 1 – 1.1.4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0.5 l/ha 1. PRIMENA: Gajena biljka Strna žita (ozima) Količina primene 0.8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti 0. luku. zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata) DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. kukuruzu.4 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi Vijušac njivski Pepeljuga obična Broćika Dvornik veliki Mišjakinja obična Bilerdykia convolvulus Chenopodium album Galium aparine Polygonum lapatifolium Stellaria media 70 .5 – 2 l/ha 0. Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja. a kada su korovi u fazi 2-5 listova SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.6 . Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid).2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Kukuruz Pašnjaci Zasadi voća i vinove loze Luk 0.2 l/ha tretiranjem cele površine kada kukuruz ima 3-6 listova tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja) tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 stalnih listova.8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti Vreme primene tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara Strna žita (jara) 0.Starane .

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.4 – 2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lipica teofrastova Abutilon theophrasti 71 herbicidi . Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Mrtva kopriva crvena Kravlja trava Lamium purpureum Thlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Jabuka vučija Pelin crni Ivanjsko cveće belo Ljutić puzeći Aristolochia clematitis Artemisia vulgaris Galium mollugo Ranunculus repens Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1. Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0.8 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Štir obični Pepeljuga srcolisna Tatula obična Pomoćnica obična Suncokret divlji Amaranthus retroflexus Chenopodium hybridum Datura stramonium Solanum nigrum Helianthus annus.2 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Čestoslavica persijska Veronica persica Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1.5 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Gorčika obična Sonchus oleraceus Višegodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Lucerka Bokvica velika Detelina bela Kopriva obična Medicago sativa Plantago major Trifolium repens Urtica dioica Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u količini 0.6 l/ha: Jednogodišnji širokolisni korovi (pored prethodno navedenih) Ambrozija pelenasta Dimnjača obična Dvornik ptičiji Ambrosia artemisifolia Fumaria officinalis Polygonum aviculare Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski Graori Convolvulus arvensis Lathyrus spp.

voće. 300 ml. ječam. U toku jedne godine. vinova loza. 1 l 72 . Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). zbog ispirljivosti.etila i florasulama. pa prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne gajene biljke. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. može se primeniti najviše jednom.Starane .4-D (Monosan Herbi).250® Višegodišnji širokolisni korovi: (pored prethodno navedenih) Vodopija obična Nana Ljubičica šarena Cichorium intybus Mentha piperita Viola tricolor MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi 2. cinodon . luk Dani određena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. NAPOMENA: Fitotoksičan je za širokolisne gajene biljke. na istom terenu.

a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. a divlji sirak tek iznikao kada je divlji sirak visine 15-20 cm Vreme primene kada kukuruz ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH-skale) kada su korovi u fazi 2-6 listova kada je korov visine 15-20 cm SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense 73 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza . PRIMENA: Gajena biljka Merkantilni i silažni kukuruz Količina primene Jednokratnom primenom: 1 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova i višegodišnjih širokolisnih korova palamide i poponca) 1. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS). translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea.Talisman® koncentrovana uljna suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) DELOVANJE: Nikosulfuron je selektivni.5 l /ha Drugo tretiranje: 0. ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove.25 l/ha (za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma) Dvokratnom primenom: Prvo tretiranje: 0. Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom.75 l/ha kada su korovi 2-4 lista.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE/BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određena je vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l i 5 l 74 . 2.4-D (Monosan herbi®).Talisman® Jednogodišnji širokolisni korovi: Lipica teofrastova Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Tatula obična Lubeničarka njivska Bulka obična Dvornik veliki Ljutić njivski Gorušica poljska Pomoćnica obična Mišjakinja obična Boca obična Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Datura stramonium Hibiscus trionum Papaver rhoeas Polygonum lapathifolium Ranunculus arvensis Sinapis arvensis Solanum nigrum Stellaria media Xanthium strumarium Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe (Plamen®).4-D-2-EHE (Moto®. sulkotrion (Tangenta). bentazona (Galbenon®). 2. NAPOMENA: U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom ili dva puta (u dvokratnoj primeni/split aplikaciji). Esteron®). mezotriona.

kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova. a divlji sirak visine 15-20 cm 1 l/ha + 1 l/ha Talisman® (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova: palamide. Brzo se usvaja lišcem i korenom korovskih biljaka. translokacioni herbicid iz grupe triketona. što je rezultat inhibicije 4-hidroksifenil piruvatdioksigenaze.Tangenta® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Sulkotrion (300 g/l preparata) DELOVANJE: Sulkotrion je selektivni.5 l/ha Vreme primene Posle setve. a kada su korovi u fazi od 2-6 listova Posle nicanja useva. poponca i divljeg sirka iz rizoma) SPEKTAR DELOVANJA : Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Echinochloa crus-galli Jednogodišnji širokolisni korovi: Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Dvornik ptičiji Gorušica poljska Pomocnica obicna Čistac jednogodišnji Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Polygonum aviculare Sinapis arvensis Solanum nigrum Stachys annua Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Cirsium arvense 75 herbicidi Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza . koji prodire u biljku i remeti metaboličke puteve delujući na sintezu biljnih pigmenata. Svoje delovanje ispoljava u vidu izbeljivanja lisne mase i kasnije nekroze.1. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz Količina primene (l/ha) 1 .5 l/ha 1 . Aktivno se prenosi do mesta delovanja ksilemom i floemom i akumulira se u vršnom meristemskom tkivu izdanaka i korena korova. Korovi potpuno uginjavaju nakon dve nedelje od primene.1. a pre nicanja useva Posle nicanja useva. a takođe i klijancima sprečavajući nicanje korovskih biljaka.

U toku jedne godine na istom terenu može se primeniti jednom . ozimi ječam. kukuruz. grašak. kupusnjace. Acetogal Plus.Tangenta® SPEKTAR DELOVANJA: Tangenta® + Talisman® Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhar sivi Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus-galli Setaria glauca Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Dvornik veliki Gorušica poljska Čistac jednogodišnji Abutilon theophrasti Amaranthus retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Chenopodium hybridum Datura stramonium Polygonum lapathifolium Sinapis arvensis Stachys annua Višegodišnji uskolisni korovi: Divlji sirak (iz rizoma) Sorghum halepense Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska Poponac njivski Cirsium arvense Convolvulus arvensis MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora (Acetogal. a u normalnom plodoredu mogu se sejati ozima pšenica. Trophy EC) nikosulfurona (Talisman®) NAPOMENA: U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. pasulj. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 76 . krompir.

leucin. translokacioni herbicid. izoleucin ) PRIMENA: Gajena biljka Pšenica . ječam Količina primene 10 g/ha + 0.1% okvašivača Vreme primene tretiranjem useva kada je u fazi najmanje 3 lista . Usvaja se lišćem i korenom. Kreće se naniže i naviše u biljci.metil je selektivni.Tezis® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Metsulfuron . Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS). a korovi u fazi 2 – 4 lista SPEKTAR DELOVANJA: Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha : Jednogodišnji širokolisni korovi : Prstenak poljski Vidovčica crvena Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Žavornjak obični Mrtva kopriva crvena Vrapseme poljsko Kamilica prava Bulka obična Šilj Gorušica poljska Oranjica obična Stisnuša trava Anthemis arvensis Anagalis arvensis Chenopodium album Chenopodium hybridum Consolida regalis Lamium purpureum Lithospermum arvense Matricaria chamomila Papaver rhoes Pycris echiodes Sinapis arvensis Sysimbrium sophia Tlaspi arvense Višegodišnji širokolisni korovi Palamida Cirsium arvense Vrste korova koje dobro suzbija pri količini 10 g/ha uz dodatak okvašivača Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Vijušac njivski Dvornik ptičiji Bilderdykia convolvulus Polygonum aviculare 77 herbicidi Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu .metil (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Metsulfuron . čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina ( valin. pa do zastavičara ( faze 13 – 39 ).

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica . Starane 250) Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ) : Broćika lepuša Gallium aparine MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC). 100g. ječam Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10g. 78 . NAPOMENA: Na kraškim terenima i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) ne sme se primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir – meptila zbog ispirljivosti.Tezis® Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha sa 0. na istom terenu. Inkompatibilnost : Ne može se mešati sa herbicidima iz grupe sulfoniluree i insekticidima na bazi hlorpirifosa. U toku jedne godine. 20g. dikmbe (Plamen) i mekopropa Praktična primena : Tezis + Bonaca EC.4 l/ha preparatima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC. može se primeniti najviše jednom.

kelj i karfiol 2-2. pre rasađivanja Paradajz. Usvaja se hipokotilom dovodeći do prestanka rasta korenovog sistema. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti).5 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Muhar lepljivi Divlji sirak (iz semena) Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis Setaria verticiliata Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir bljutavi Štir obični Tarčužak obični Pepeljuga obična Pepeljuga mnogocvetna Pepeljuga srcolisna Konica obična Tušt obični Mišjakinja obična Čistac jednogodišnji Amaranthus blitoides A. pre setve tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta.Trefgal® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Trifluralin (480 g/l preparata) DELOVANJE: Trifluralin je selektivni. kelja i karfiola . kupusa. soja. uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (zbog isparljivosti i fotolabilnosti). što kao krajnji ishod ima sušenje biljaka posle klijanja ili neposredno nakon nicanja.5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) Vreme primene tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta. uljanoj repici i u rasadima paradajza. polyspermum Ch. soji. pasulj i uljana repica Količina primene 1-1. PRIMENA: Gajena biljka Suncokret. paprika. retroflexus Capsella bursa-pastoris Chenopodium album Ch. pasulju. Kao i ostali herbicidi iz grupe dinitroanilina inhibira obrazovanje mikrotubula. translokacioni herbicid koji suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja. paprike. hybridum Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Stellaria media Stachys annua 79 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u suncokretu. kupus.

gomoljastom i lukovičastom povrću zbog viših ostataka i ograničenja u plodoredu. na istom terenu. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Soja. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji mladog povrća i u korenastom. linurona (Galolin mono). metribuzina (Dancor 70 WG®). može se primeniti najviše jednom.Trefgal® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi izoproturona. klomazona (Rampa EC ili Gamit 4-EC®). paradajz i uljana repica Paprika Kupusnjače Dani određena je vremenom primene 70 91 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. pasulj. 1 l 80 . kao i na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) i onim koja su lakog mehaničkog sastava zbog moguće pojave fitotoksičnosti. napropamida. U toku jedne godine. suncokret.

Brzo se usvaja korenom i hipokotilom pospešujući aktivnost glutation reduktaze koja povećava stepen detoksifikacije herbicida u kukuruzu. Dihlormid je protektant iz hemijske grupe acetamida koji štiti biljke kukuruza od fitotoksičnog dejstva acetohlora. hybridum Datura stramonium Daucus carota Galinsoga parviflora Kickxia spuria Polygonum persicaria Solanum nigrum Stachys annua Xanthium strumarium 81 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu . Kreće se naviše u biljci i inhibira deobu ćelija blokirajući sintezu proteina. a pre nicanja useva (kada su korovi u fazi klijanja i nicanja. Korove suzbija u vreme klijanja i nicanja.EC koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Dow AgroSciences AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) DELOVANJE: Acetohlor je selektivni herbicid iz hemijske grupe acetanilida.5 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) Vreme primene Suncokret koristi se za tretiranje zemljišta pre ili posle setve. retroflexus Ambrosia artemisifolia Atriplex patula Anagalis arvensis Bilderdykia convolvulus Chenopodium album Ch. Usvaja se primarno izdankom. a najkasnije do razvijena 2 lista) SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Proso korovsko Muhari Divlji sirak (iz semena) Echinochloa crus – galli Setaria spp. a sekundarno korenom biljaka koje niču. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz (merkantilni i silažni) Količina primene 2 l/ha na slabo humusnim zemljištima (1-3% humusa) 2.5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa) 1. Sorghum halepense Jednogodišnji širokolisni korovi: Zečiji mak Štir bljutavi Štir obični Ambrozija pelenasta Loboda obična Vidovčica crvena Vijušac njivski Pepeljuga obična Pepeljuga srcolisna Tatula obična Divlja mrkva Konica obična Lanilist šareni Dvornik obični Pomoćnica obična Čistac jednogodičnji Boca obična Adonis aestivalis Amaranthus blitoides A.Trophy®.

NAPOMENA: Zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode i pojave fitotoksičnosti. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz. na istom terenu. U toku jedne godine. može se primeniti najviše jednom.Trophy®.EC MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi sulkotriona (Tangenta) i flurohloridona. Kada je jaka i dugotrajna suša preparat treba inkorporirati na dubinu 2-3 cm. suncokret Dani određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l 82 . ne sme se primenjivati na slabohumusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i erozivnim terenima.

Zanat® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija AKTIVNA MATERIJA: Pendimetalin (330 g/l preparata) DELOVANJE: Pendimetalin je selektivni. paprika i kupus (iz rasada) Luk *Grašak * U toku je proces registracije tretirati zemljište pre rasađivanja. PRIMENA: Gajena biljka Kukuruz i krompir Suncokret i soja Pšenica Količina primene 4-6 l/ha 4-6 l/ha 4-6 l/ha Vreme primene tretirati zemljište posle setve/sadnje. paradajzu. a pre nicanja useva. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji uskolisni korovi: Mišiji repak Stršac obični Svračica crvena Proso korovski Muhar sivi Muhar zeleni Alopecurus myosuroides Apera spica-venti Digitaria sanguinalis Echinochloa crus – galli Setaria glauca Setaria viridis 83 herbicidi Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu. suncokretu. translokacioni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. krompiru. a pre nicanja useva ili posle nicanja useva pa do faze bokorenja tretirati zemljište pre rasađivanja. pšenici. kupusu. Duvan 5 l/ha na humusnim zemljištima (3-5% humusa) 7 l/ha na jako humusnim zemljištima (> 5% humusa) 5 l/ha 5 l/ha 4-6 l/ha Paradajz. duvanu. tretirati zemljište pre setve uz plitku inkorporaciju. luku i grašku . a u kasnijim fazama i do potpunog sušenja biljaka. tretirati zemljište posle setve. a pre nicanja useva. paprici. Sprečavajući proces obrazovanja mikrotubula ova aktivna materija prouzrokuje prekid mitoze i deobu ćelija. tretirati zemljište posle setve/sadnje. soji. tretirati zemljište posle setve/sadnje. a pre nicanja useva. To dovodi do prestanka razvoja korenovog sistema. Podjednako dobro se usvaja i korenom i lišćem korova. Suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja i nicanja.

Sonchus oleraceus Sinapis arvensis Stachys annua Stellaria media Thlaspi arvense Veronica persica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi linurona (Galolin mono) i flurohloridona. suncokret. krompir. Papaver rhoeas Polygonum spp. ranih sorti paprike. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1 % humusa). duvan Dani 42 63 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. na istom terenu. a nakon 3 meseca od primene i ostali usevi u kojima se preparat primenjuje. na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu. soja. može se primeniti najviše jednom. korenastog povrća kao i u staklenicima i plastenicima.Zanat® Jednogodišnji širokolisni korovi: Štir obični Loboda obična Pepeljuga obična Palamida njivska (iz semena) Konica obična Broćika lepuša Lubeničarka njivska Kamilice Bulka obična Dvornici Tušt obični Ljutići Gorčika obična Gorušica poljska Čistac jednogodičnji Mišjakinja obična Stisnuša kravlja Čestoslavica persijska Amaranthus retroflexus Atriplex patula Chenopodium album Cirsium arvense Galinsoga parviflora Galium aparine Hibiscus trionum Matricaria spp. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Luk. luka iz presadnica. Portulaca oleracea Ranunculus spp. U toku jedne godine. paprika. U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz. 1 l 84 . grašak Kukuruz. pšenica. kupus.

FUNGICIDI .

.

na istom terenu. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. fosfamidon. čime se dobija efikasnija zaštita. bordovskom čorbom. 400 g. 5 kg. Mankozeb je preventivni fungicid. sumpornom-krečnom čorbom.Adut® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fosetil aluminijum (350 g/kg preparata) + mankozeb (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Fosetil aluminijum je sistemični fungicid i deluje na pojačavanje pasivnih odbrambenih aktivnosti biljaka. 1 kg. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 40 g. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen Plamenjača (Plasmopara viticola) Količina primene 4 kg/ha Vreme primene Tretiranjem po potrebi. maksimalno se može primeniti tri puta u intervalu od 14 dana. 10 kg i 20 kg 87 fungicidi . preparatima na bazi propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). dimetoat. Deluje na veliki broj gljiva. NAPOMENA: U toku jedne godine. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. od faze pred cvetanje pa do faze kada su bobice veličine graška (57-75 BBCH – skale). pre svega stvaranjem fenola kao odbrambenih jedinjenja biljke protiv infekcija. monokrotofos). Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos.

) crna pegavost (Alternaria solani). šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) pepelnica (Uncinula necator) Količina/ koncentracija primene 0. rđe (Puccinia spp.) pepelnice (Erysiphe graminis ).75 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. ubrzo nakon ostvarene infekcije 7–14 dana pred berbu od početka klasanja do početka cvetanja Vinova loza 0. pegavosti lista (Septoria spp. vinovoj lozi i pšenici AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. Takođe sa preparatom Galofungin 500 SC (Akord + Galofungin 500 SC u količinama 0. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma.Akord® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu.03 + 0. 88 . 0. pegavosti lista i fuzariuma klasa na pšenici.). Prodirući u biljno tkivo. za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.03% Breskva i kajsija Pšenica 0.i Penicillium spp. a drugo u fazi punog cvetanja tokom vegetacije.4 l/ha Jabuka čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp. rđe. za suzbijanje prouzrokovača pepelnice.075% 1 l/ha Paradajz 0. pre pojave oboljenja. u koncentracijama 0.3 + 1 l/ha). u koncentracijama 0.05–0. a najkasnije po pojavi prvih simptoma preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno.2%) i odvojeno sa preparatom Dakoflo 720 (Akord + Dakoflo 720. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja.2%).) i fusariuma klasa (Fusarium spp. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.03 + 0.075% pre pojave bolesti (zaštita do prve berbe) *Registrovane su kombinacije ovog preparata sa: preventivnim preparatom Mankogal 80 (Akord + Mankogal 80.

šljiva. jabuka Pšenica Dani 7 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. na istom terenu.NAPOMENA: Preparati na bazi tebukonazola štetni su za organizme u vodi. 1 l 89 fungicidi . najviše se može primeniti tri puta. pa treba sprečiti njihovo dospevanje u vode (vodotoci. izvorišta voda i bunari) i kanalizacione mreže. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Paradajz. U toku jedne godine. vinova loza. višnja. jezera.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena .Akord® 060 . Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 l. riba i toplokrvnih životinja. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena FS i WP formulacije. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.OD uljana disperzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. 5 l 90 . Prodirući u biljno tkivo.

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.Akord® 025 . Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Prodirući u biljno tkivo. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. 300 ml. Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije.FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (25 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. 5 l 91 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. riba i toplokrvnih životinja. Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 150 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena . MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.

100 ml.FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za zaštitu semena pšenice AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. riba i toplokrvnih životinja. Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Njegova sistemičnost doseže do pojave prvih listova tako da je biljka u potpunosti zaštićena početkom vegetacije. 5 l 92 . inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica (Tilletia tritici) otkrivena gar (Ustilago nuda) Količina primene 50 ml na 100 kg semena Vreme primene tretira se seme u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena. Deluje i na patogene koji se prenose unutar semena (Ustilago nuda). MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.Akord® 060 . Prodirući u biljno tkivo.

kruška Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. posebno različite formulacije treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. NAPOMENA: U toku jedne godine. bordovskom čorbom. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. ubrzo nakon ostvarene infekcije preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. ubrzo nakon ostvarene infekcije *Kruška 2-3 kg/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. čime se dobija efikasnija zaštita. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. fosfamidon. maksimalno se može primeniti tri puta. dimetoat.5 g/kg preparata) + mankozeb (640 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). Deluje na veliki broj gljiva. Pre mešanja sa drugim preparatima. dihlorfos. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia pyrina) Količina/ koncentracija primene 2 kg/ha Vreme primene preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. 20 kg 93 fungicidi . sumporno-krečnom čorbom. 200 g. 1 kg. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Probojem kroz biljno tkivo. na istom terenu. monokrotofos).Akord® plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (37. Mankozeb je preventivni fungicid.

paradajz. pre njihovog mešanja sa drugim preparatima posebno različite formulacije. vinova loza. preventivno. vinovoj lozi i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/kg preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. na istom terenu. 1 kg. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive.71 BBCH – skale). maksimalno se može primeniti tri puta. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. 5 kg 94 .075% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se kombinuje sa velikim brojem jedinjenja. NAPOMENA: U toku jedne godine. 500 g. Probojem kroz biljno tkivo. ukoliko se tretira samo jednom. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije (faze 19. kada su razvijena 3-4 lista (faza 13-14 BBCH – skale).75 kg/ha Gajena biljka Višnja.skale). Iako nema podataka o nekompatibilnosti. a najkasnije pre sticanja uslova za širenje bolesti tokom vegetacije. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. šljiva. pre pojave bolesti.4 kg/ha Paradajz 0.Akord® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu.75 kg/ha *Malina * U toku je proces registracije 0. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. a kada se steknu uslovi za zaražavanje Vinova loza pepelnica (Uncinula necator) crna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani) Sušenje lastara maline (Didymella applanata) 0. 100 g. malina Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. šljiva Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) Vreme primene od fenofaze cvetnog balona (faza 59 BBCH-skale) do punog cvetanja (faza 65/67 BBCH-skale) ili početkom cvetanja (faze 61-63 BBCH.

Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. Prodirući u biljno tkivo. 1 l 95 fungicidi . najviše se može primeniti dva puta. šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . U biljci se kreće akropetalno. na istom terenu. dihlorfos. Inhibicijom sinteze ß. inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj gljive.) pegavost lista i plevica (Septoria spp.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina primene Vreme primene 1. remeti deobu ćelija gljiva.5 l/ha po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva karbendazima u preparatu ne sme se mešati sa drugim pesticidima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. a ujedno pružaju preparatu mnogo veću efikasnost u zaštiti. U toku jedne godine. heptenofos). jako alkalne reakcije (Bordovska čorba) i jako kiselim preparatima u obliku EC formulacija (dimetoat. Različiti mehanizmi delovanja ovih fungicida usporavaju razvoj rezistentnosti fitopatogenih gljiva. Karbendazim je takođe sistemični fungicid iz grupe benzimidazola.tubulina.Antre® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + karbendazim (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. ksilemskim sprovodnim sudovima. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.5 l/ha od početka klasanja do početka cvetanja (faze 51-61 BBCH skale) Šećerna repa 1.) fuzarioza klasa (Fusarium spp .

Probojem kroz biljno tkivo. Tiofanat . NAPOMENA: U toku jedne godine. 5 l 96 . Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. po pojavi prvih simptoma. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. Remeti deobu ćelija gljiva. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.) mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) pegavost lista i plevica (Septoria spp.Antre® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (133 g/l preparata) DELOVANJE: Tebukonazol je sistemični fungicid. 100 ml. ječam i šećerna repa Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. klasanja i cvetanja. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica i ječam Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp.metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola.) siva pegavost lišća (Cercospora beticola ) Količina/ koncentracija primene Vreme primene 1. 1 l. maksimalno se može primeniti dva puta.5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog prisustva tiofanat-metila u preparatu ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra. U biljci se kreće akropetalno. 300 ml.) fuzarioza klasa (Fusarium spp . na istom terenu. inhibicijom sinteze ß-tubulina. ksilemskim sprovodnim sudovima . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica .a pre početka širenja zaraze Tokom vegetacije po pojavi prvih simptoma Krajem klasanja i početkom cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Pri pojavi prvih pega na listu Šećerna repa 1.5 l/ha Tokom vlatanja.

Deluje inhibirajući klijanje spora patogena. višnja i trešnja Vinova loza Hmelj Krompir i paradajz 0. na istom terenu. NAPOMENA: Prilikom poslednjeg tretiranja hmelja primenjuju se niže koncentracije. a za ostale namene nema ograničenja.75% 0. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom. kajsija i badem šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i kovrdžavost lišća (Taphrina deformans) šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Pseudoperonospora humuli) plamenjača (Phytophthora infenstans) Šljiva. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem samo posle cvetanja. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos. najviše se može primeniti dva puta u voću. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan. dihlorvos. a pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije.75% Vreme primene tretiranjem u toku mirovanja vegetacije tretiranjem u vegetaciji do početka cvetanja tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije Breskva. pirina) Koncentracija primene 0.75% tretiranjem samo u toku mirovanja vegetacije tretiranjem samo posle cvetanja.75% 0.5-0.75% 0.5-0.Bakarni oksihlorid-50 kvašljivi prašak Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća.5% 0. U toku jedne godine.5% 0. povrća i hmelja AKTIVNA MATERIJA: 50% bakra iz bakar-oksihlorida DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. 97 fungicidi .

1 kg. krompir i paradajz Vinova loza Voće Dani 14 28 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 75 g.Bakarni oksihlorid-50 KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Hmelj. 25 kg 98 .

što dovodi do inhibicije u rastu micelije i spora.Balb® koncentrovani rastvor ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (722 g/l preparata) DELOVANJE: Propamokarb hidrohlorid je sistemični fungicid sa izraženim protektivnim delovanjem.) Koncentracija primene 0.15 % Lala (lukovice i rasad) 0. na istom terenu. 300 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Paprika Lala Dani 14 35 određen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. U toku jedne godine. Inhibira sintezu fosfolipida i masnih kiselina i samim tim ometa formiranje ćelijskih membrana gljive. 1 l 99 fungicidi . Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Paprika Patogen plamenjača paprike (Phytophthora capsici) plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis) poleganje rasada (Pythium spp.3 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim protektivnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače. najviše se može primeniti tri puta.25 % Vreme primene zalivanje rasada 3 dana pre rasađivanja i 2 puta zalivanje rasađenih biljaka zalivanje biljaka nakon nicanja ili presađivanja potapanje očišćenih lukovica u rastvor u trajanju od 15-20 minuta Krastavac 0. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije.

1 l. Deluje nespecifično. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Vinova loza (stone sorte) Vinova loza (vinske sorte) Dani 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml . ne dozvoliti pristup stoci na tretirane površine. po pojavi prvih pega primarnog zaražavanja. patogeni ne razvijaju rezistentnost na ovo jedinjenje.Može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog perioda primene. 5 l 100 . Zbog višestrukog mehanizma delovanja. U toku jedne godine. na istom terenu.Bordovska čorba .100 SC koncentrovana suspenzija Savremena formulacija najstarijeg protektivnog fungicida AKTIVNA MATERIJA: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar sulfat je protektivni fungicid. sprečava klijanje spora.5% Vreme primene tretiranje posle cvetanja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Vinova loza Patogen plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 2. najviše se može primeniti tri puta u vinovoj lozi. a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja NAPOMENA: Najmanje 21 dan posle primene. a deluje i kao algicid i moluskocid. inhibicijom SH-enzima.

dihlorvos.Cuprozin 35 WP kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Spiess-Urania Chemical GmbH Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća i povrća AKTIVNA MATERIJA: Bakar iz bakar-oksihlorida (350 g/kg preparata) DELOVANJE: Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid.35% 2.35% 0. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. na istom terenu. 250 g. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis) sušenje lastara maline (Didymella applanata) plamenjača (Plasmopara viticola) plamenjača (Phytophthora infenstans) Količina/ koncentracija primene 0. Deluje inhibirajući klijanje spora patogena. a za ostale namene nema ograničenja. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenofos. dimetoat) i kalcijum-polisulfidom. najviše se može primeniti dva puta u voću.75 kg/ha tretiranjem tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja od početka cvetanja tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije. NAPOMENA: U toku jedne godine. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Voće Dani 7 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g. 1 kg 101 fungicidi .35% Vreme primene u vegetaciji do faze “mišijih ušiju” Malina Vinova loza Krompir 0.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina primene 2 l/ha Gajena biljka Pšenica Patogen siva pegavost lišća i klasa (Septoria tritici. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. pre sticanja uslova za zaražavanje MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. 102 . protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja.5 l/ha 3 l/ha tretiranjem u polju. Interval između dva tretiranja ne bi trebalo da bude duži od 14 dana. pre sklapanja redova u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja ili u staklari u fazi rasada (po ukorenjivanju) do početka zrenja preventivno. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. pre sticanja uslova za zaražavanje Kupus plamenjača (Peronospora parasitica) crna pegavost (Alternaria brassicae) plamenjača (Pseudoperanospora cubensis) plamenjača (Peronospora destructor) Krastavac Luk 2 l/ha 2-2. a pre sticanja uslova za zaražavanje po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje obolenja od nicanja do pred vađenje krompira Šećerna repa Krompir 3 l/ha 3 l/ha Paradajz 3 l/ha 3.5 l/ha preventivno. NAPOMENA: Broj tretiranja u toku jedne godine nije ograničen. S. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. nodorum) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infestans) crna pegavost (Alternaria solani) siva trulež (Botritys cinerea) Vreme primene tretiranjem tokom faza vlatanja i klasanja. pre sticanja uslova za zaražavanje preventivno.Dakoflo® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (500 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični.

1 l 103 fungicidi .KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Kupus Krompir. šećerna repa. paradajz. pšenica Dani 7 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. luk.

brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne infekcije. preventivno. sa intervalom između dva tretiranja od 7-12 dana. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida.3 l/ha) za primenu protiv pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke.5 l/ha Dakoflo 720 + Galmin 2 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Dakoflo 720 (2 l/ha) + Akord (0. preventivno ili pri pojavi prvih simptoma oboljenja. a pre sticanja uslova za zaražavanje Šećerna repa Breskva 2 l/ha 0. . Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. Gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid.35 % ili 2. . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Šećerna repa Jabuka Breskva Dani 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l 104 . NAPOMENA: Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno je pod sledećim uslovima: .25-0.4 puta. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Patogen pegavost lista i čađava krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) siva pegavost lišća (Cercospora beticola) prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) Količina primene 2 l/ha Vreme primene u toku vegetacije.Dakoflo® 720 koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i šećernoj repi AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (720 g/l preparata) DELOVANJE: Hlorotalonil je nesistemični.površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata.5 l/ha Dakoflo 720 + 1 l/ha Nu-film 17 ili 2.rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje. neposredno pre ili u fazi zelene tačke do pojave lišća. a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. Najveći broj tretiranja u toku jedne godine je 3 .

uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. Fusarium spp. najviše se može primeniti dva puta.) razne bolesti na travnjacima (Sclerotinia spp.15% Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona.15% 0. povrtarstvu i travnjacima AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je nesistemični fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida..1% 0.5 l/ha Travnjaci 10 – 12 l/ha Vinova loza Malina 0. Aktivni radikali kiseonika. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Iprodion se može mešati sa većim brojem fungicida. NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti patogena Botrytis cinerea. tokom zrenja (BBCH 83 – 87) tokom cvetanja . Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva.Dional® 500 SC koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. oksidacija SH enzima.i dr.) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) siva trulež (Botritys cinerea) 1. Sclerotinia spp. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) monilia (Monilinia laxa) siva trulež (Botrytis cinerea) Koncentracija primene 0. Fusarium spp. 105 fungicidi . narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida.2% *Paradajz 0. po precvetavanju i tokom formiranja plodova (BBCH 63-73/75) preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom vegetacije i to od precvetavanja do pred berbu tokom vegetacije i to neposredno pred i tokom cvetanja i početkom zrenja tretiranjem po otvaranju cvetova i drugog cvetnog buketa i drugo 10-15 dana kasnije Breskva i Kajsija Lešnik 0. na istom terenu. ne sme se primenjivati sa fungicidima iz grupe dikarboksimida (prosimidon i vinklozolin).. Rhyzoctonia spp..15% Mrkva pegavost i trulež (Alternaria spp.1 .2% * U toku je proces registracije..0.kokica i drugo u fazi cvetanja tretiranjem plodova pred berbu. U toku jedne godine.

lešnik. 1 l 106 . višnja Paradajz Vinova loza Dani 7 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. mrkva.Dional® 500 SC KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Breskva i kajsija Malina.

a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja tokom vegetacije. Gajena biljka Krompir Patogen plamenjača (Phytophthora infestans) Količina primene 1. kontinuiranih padavina 5–6 dana.5 – 1. preventivno pre sticanja uslova za infekciju. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza .5 – 1. preventivni fungicid.stone sorte Vinova loza . U periodima dugotrajnih.Electis® 75 WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Gowan Comercio International e Servicos Kombinovani. namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače u krompiru i u vinovoj lozi AKTIVNA MATERIJA: Zoksamid (83 g/kg preparata) + mankozeb (667 g/kg preparata) DELOVANJE: Zoksamid je protektivni fungicid koji ima specifično delovanje na fitopatogene gljive prouzrokovače plamenjača. sa intervalom između dva tretiranja 14 dana pri smeni vlažnih perioda ili ukoliko se vrši navodnjavanje 7–10 dana.vinske sorte Dani 7 28 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 107 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: .8 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.8 kg/ha Vreme primene tokom vegetacije. osim sumpora i preparata kisele reakcije. izazivajući poremećaj u strukturi mikrotubula i time onemogućujući normalnu deobu ćelija. Ova supstanca je komplementarna sa mankozebom i pojačava nivo biološke aktivnosti ovog klasičnog protektivnog fungicida. NAPOMENA: Najveći dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne sezone je tri puta. preventivno za sprečavanje sekundarnih infekcija Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) 1.

Fuzija® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Fungicid sistemičnog i protektivnog delovanja za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb hidrohlorid (375 g/l preparata) + hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Fuzija je kombinovani fungicid sa moćnim preventivnim i izraženim sistemičnim svojstvima. Inhibira više procesa: rast micelije, produkciju i klijanje spora, ometa formiranje ćelijskih membrana. Zbog kombinacije sistemičnog i preventivnog fungicida, a i višestrukog mehanizma delovanja, gljive gotovo nisu u stanju da na ovaj fungicid steknu rezistentnost. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka Krompir i paradajz

Patogen plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani)

Količina primene 2,5 l/ha

Vreme primene u vreme klijanja spora kada se ostvaruje infekcija

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Ne sme se mešati sa uljanim preparatima ili preparatima koji sadrže ulje. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti tri puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir i paradajz Dani 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

108

Galofungin® 500 SC koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu

AKTIVNA MATERIJA: Karbendazim (500 g/l preparata) DELOVANJE: Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) bolesti tokom zrenja i na uskladištenim plodovima kod jabučastih vrsta (Monilia fructigena , Penicilium spp.i Gleosporium spp.) Koncentracija primene 0,06% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do punog cvetanja tokom tehnološke zrelosti, a najkasnije 15 dana pred berbu

Jabuka , kruška i dunja

0,06%

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka Višnja Jabuka, kruška i dunja

Dani obezbeđena vremenom primene 15

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml i 1 l

109

fungicidi

Galofungin® T koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat - metil (450 g/l preparata) DELOVANJE: Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Koncentracija primene 0,05% Vreme primene tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do precvetavanja

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat Galofungin T se može mešati sa ostalim pesticidima uz određena ograničenja. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) , preparatima na bazi bakra, jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (fosfamidon, dihlorfos, heptenofos). NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti i razvijanja rezistentnosti parazita Monilinia laxa, ne sme se alternativno primenjivati sa fungicidima iz grupe benzimidazola. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Višnja Dani obezbeđena vremenom primene

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l

110

Kardinal® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Fluazinam (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fluazinam je fungicid sa protektivnim delovanjem. Aktivna materija izražava slabo kurativnu ili sistemičnu aktivnost. Deluje na mitohondrijsku oksidativnu fosforilaciju, inhibira klijanje spora, penetraciju hifa, rastenje i sporulaciju. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Krompir Patogen Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Plasmopara viticola) Koncentracija primene 0,3-0,4 l/ha Vreme primene Preventivno tretiranje tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi simptoma Primeniti pre uslova za razvoj infekcije od faze kada su razvijena tri lista (faza 13 - 83 BBCH – skale) ili neposredno posle pojave prvih simptoma

Vinova loza

1-1,5/ l/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim fungicidima i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito različitih formulacija, proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primeniti tri puta u krompiru i četri puta u vinovoj lozi. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir Vinova loza Dani 7 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300ml, 1 l i 5 l

111

fungicidi

5 l. 100 ml. deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva.Karika® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propikonazol (62. Zbog višestrukog mehanizma delovanja. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. NAPOMENA: U toku jedne godine. 300ml. klasanja.5 g/l preparata) + hlorotalonil (250 g/l preparata) DELOVANJE: Propikonazol je sistemični fungicid. Dani 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.) Siva pegavost lista i klasa (Septoria spp. odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma. na istom terenu. maksimalno se može primeniti dva puta. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene Gajena biljka Patogen pepelnica (Erysiphe graminis ) rđa (Puccinia spp. Hlorotalonil je nesistemični. 10 l 112 .) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim preparatima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica. 1 l. Probojem kroz biljno tkivo. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. cvetanja i/ili formiranja i nalivanja zrna (faze 31-71 BBCH skale) Prvo: od faze bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 25-32 BBCH skale) Drugo: od otvaranja rukavca zastavičara (faze 47-49 BBCH skale) Krajem klasanja do početka cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) Od faze prvog kolenca do početka klasanja (faze 31-51 BBCH skale) Pšenica i ječam Plesni i trulež klasa (Fusarium spp .) Vreme primene U vreme vlatanja. ječam. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom.

Karbendazim je sistemični fungicid iz grupe derivata benzimidazola.Kubik® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (175 g/l preparata) + karbendazim (87. Aktivni radikali kiseonika. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. ksilemskim sprovodnim sudovima. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Višnja Patogen sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilia laxa) siva trulež i bela trulež (Botrytis cinerea. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. suncokret Dani 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. U biljci se kreće akropetalno. na istom terenu.5 l/ha) + Nu-film 17 (1 l/ha) za primenu protiv sive i bele truleži (Botrytis cinerea. odnosno deobu ćelija. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. NAPOMENA: U toku jedne godine. Slerotinia) Koncentracija primene 2. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd).5 l/ha Vreme primene prvo tretiranje u fazi belih balona kokica i drugo u fazi cvetanja prvo tretiranje u fazi butonizacije i drugo u punom cvetanju Suncokret 2. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva inhibirajući sintezu ß-tubulina.) u usevu suncokreta. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. oksidacija SH enzima. gradivnog proteina ćelijskog jedra gljiva.5 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. najviše se može primeniti dva puta.5 l/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Kubik (2. Slerotinia spp. 1 l 113 fungicidi .

1 l.metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida. Krajnja posledica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osetljivih vrsta gljiva. U biljci se kreće akropetalno. heptenfos. dihlorfos. Aktivni radikali kiseonika.Kubik® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (167 g/l preparata) + Tiofanat – metil (167 g/l preparata) DELOVANJE: Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. uzrok su višestrukog mesta delovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Višnja. ksilemskim sprovodnim sudovima. narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). maksimalno se može primeniti dva puta. monokrotofos). oksidacija SH enzima. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba) i jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija (dimetoat.5 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem fungicida. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Višnja. *šljiva sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Siva trulež (Botrytis cinerea) Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) Prvo tretiranje u fazi belih balonakokica i drugo u fazi cvetanja Prvi tretman u fazi butonizacije i drugi tretman u fazi punog cvetanja Suncokret 2 . Tiofanat . 5 l 114 . 100 ml. Remeti deobu ćelija gljiva. inhibicijom sinteze ß-tubulina. U toku jedne godine. šljiva Suncokret Dani Obezbeđena vremenom primene 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.2. na istom terenu. NAPOMENA: Zbog ukrštene rezistentnosti na benzimidazole i dikarboksimide Kubik plus ne treba koristiti alternativno sa fungicidima iz ove dve hemijske grupe jedinjenja. 300 ml.

pirina) plamenjača (Polystigma rubrum) Količina/ koncentracija primene 0.5 kg/ha Pšenica.Mankogal-80® kvašljivi prašak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesisitemični fungicid. preventivno.25% Vinova loza plamenjača (Plasmopara viticola) i crna pegavost (Phomophsis viticola) 0. u vreme porasta pupoljaka preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje tretiranjem. čime se dobija efikasnija zaštita.) 2-2. u zavismosti od postojanja uslova za primarnu infekciju u toku vegetacije. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. a najkasnije po pojavi prvih simptoma tretiranjem u fazi vlatanja i klasnja. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Šljiva 0. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. vinogradarstvu. a pre sticanja uslova za sekundarnu infekciju početkom vegetacije. preventivno.2-0. preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje. Gajena biljka Jabuka i kruška Patogen čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inaequalis i V. ječam 3. širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu. u zavisnosti od postojanja uslova za primarnu infekciju i/ili posle berbe u zavisnosti od postojanja uslova za infekciju i širenje oboljenja po pojavi prvih uljnih pega primarnih zaraza.5 kg/ha 2-2. nodorum) rđa (Puccinia spp.25% Vreme primene u toku vegetacije.25% Duvan Krompir i paradajz plamenjača (Peranospora tabacina) crna pegavost (Alternaria solani) plamenjača (Phytophthora infenstans) pegavost lista i klasa (Septoria tritici i S.2-0.25% Višnja i trešnja mrka pegavost lišća (Blumeriella jaapii) 0. pre sticanja uslova za zaražavanje. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja.5 kg/ha 2 kg/ha * Veoma se efikasnom pokazala registrovana kombinacija preparata Mankogal 80 (2 l/ha) + Akord (0. po precvetavanju.2-0. preventivno. Deluje na veliki broj gljiva.3 l/ha) za primenu protiv prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke! 115 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: . po precvetavanju. pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne ili sekundarne infekcije u toku vegetacije.

pšenica. propamokarb-hidrohlorida (Balb®). duvan. a ukoliko je neprekidno vlaženje 5-6 dana. cimoksanila. U toku jedne godine. dimetomorfa. NAPOMENA: Najbolje zaštitno dejstvo je 14 dana. 250 g. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir i paradajz Jabučasto i koštičavo voće. na istom terenu. ječam Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 g. stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze. 25 kg 116 . najviše se može primeniti tri puta. dok je pri smeni vlažnih i toplih perioda ili pri navodnjavanju 7-10 dana.Mankogal-80® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida (Bakarni oksihlorid-50). 1 kg. metalaksila-M.

Deluje na veliki broj gljiva.) Količina primene 250 ml/100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.Mankogal-FS® koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (430 g/l preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. riba i toplokrvnih životinja. čime se dobija efikasnija zaštita. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. Gajena biljka Pšenica Kukuruz Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 15 l 117 fungicidi SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: .

vlažni postupak .uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.vlažni postupak .) truleži (Fusarium spp. čime se dobija efikasnija zaštita.uz dodatak 600 ml vode na 100 kg semena Kukuruz Šećerna repa gukasta gar (Ustilago maydis) i trulež korena (Fusarium spp.). Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi.suvi postupak . Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.zaprašivanje semena . KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom i načinom primene.Mankogal®-S prah za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (600 g/kg preparata) DELOVANJE: Mankozeb je preventivni fungicid. 25 kg 118 . GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g. siva pegavost lišća (Cercospora beticola) i mrka pegavost (Phoma betae) 800 g/100 kg semena .zaprašivanje semena . riba i toplokrvnih životinja. prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima.suvi postupak . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Pšenica Patogen glavnica pšenice (Tilletia tritici) i snežna plesan žita (Fusarium nivale) Količina primene 200 g/100 kg semena . Deluje na veliki broj gljiva.

heptenofos). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Boskovka i dr. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve.Metod® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Kaptan (800 g/kg preparata) DELOVANJE: Kaptan je nesistemik. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom i sumporno-krečnom čorbom. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. 50 g.) ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova (period oko mesec dana). Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama meša sa preparatima na bazi dimetoata. 5 kg. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (dimetoat. a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora. 119 fungicidi Količina/ koncentracija primene . 1 kg. 200 g. NAPOMENA: Može ispoljiti blagu fitotoksičnost („kaptanove pege“) na plodovima nekih sorata jabuke (Vinesep) i kruške (Starking. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 2 kg/ha Tokom perioda primarnih zaraza (10-78 BBCH skale) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. dihlorvos. Sejman. Ne sme se primenjivati u zasadu jabuke sorte Crveni delišes i kruške Anžuj. 100 g. odnosno SH-enzima. 500 g. protektivnog delovanja. U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen. zbog ispoljavanja fitotoksičnosti.

500 g. Pirimetanil je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.25% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Od početka otvaranja lisnih pupoljaka. 5 kg 120 . jako alkalnim. NAPOMENA: U toku jedne godine. maksimalno se može primeniti dva puta. Inhibira sintezu metionina i sprečava lučenje enzima neophodnih za infekciju.2-0. kada postoje uslovi za infekciju MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. tako da gljive ne mogu razviti rezistentnost. nesistemični fungicid. Inhibira disanje. na istom terenu.Nijansa®plus vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (560 g/kg preparata) + pirimetanil (80 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je protektivni. EC formulacijama. odnosno SH-enzime. 20 g. posebno različitih formulacija. 100 g. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. preventivno. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka Dani 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 10 g. 50 g. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. 1 kg.

500 g.2% 1. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. EC formulacijama. 121 fungicidi Količina/ koncentracija primene . 10kg. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Jabuka i Vinova loza – stone sorte Vinova loza – vinske sorte Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. 100 g.8 kg/ha Pre ostvarene infekcije Pre ostvarene infekcije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa preparatima na bazi iprovalikarba. 20 kg. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. bakar-oksihlorida. odnosno SH-enzima. protektivnog delovanja. 200 g. Ne sme se mešati se sa Bordovskom čorbom.Nijansa® WG vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija novo Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu. 5 kg. vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (650 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik.5-1. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) 0.2% Pre ostvarene infekcije Vinova loza Krompir 0. iprodiona. cimoksanila. 1 kg. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. jako alkalnim. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja nije ograničen.

Fungicid je najaktivniji u fazama intezivnog metabolizma biljke. na istom terenu. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Siva trulež (Botrytis cinerea) Siva trulež (Botrytis cinerea) tretiranjem u fazi od precvetavanja.Pehar® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je fungicid iz grupe anilinopirimidina. Uobičajeno je da se pre mešanja proveri njihova kompatibilnost. *malina 2 l/ha * U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pehar se može mešati sa drugim preparatima. laktaze…). Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje emzima koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. NAPOMENA: U toku jedne godine. najviše se može primeniti dva puta. 100 ml. 1 l 122 . Ovo je protektivni fungicid koji se kroz biljku kreće translaminarno. Uobičajeni interval primene je nedelju dana KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Malina. pa početka sazrevanja (faze 68-81/83 BBCH skale) tretiranjem od početka cvetanja do punog cvetanja (faze 55-65 BBCH skale) *Jagoda. jagoda Vinova loza Dani 14 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. Na biohemijskom nivou ciljno mesto fungicida je sinteza metionina. kutinaze.

NAPOMENA: U toku jedne godine. laktaze…). SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2 l/ha 2 l/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Luk Šargarepa Plamenjača luka (Peronospora destructor) Crna pegavost šargarepe (Alternaria dauci) Plamenjača krompira (Phytophthora infestans) Crna pegavost krompira (Alternaria solani) Preventivno. pre ostvarene infekcije U vreme klijanja spora. na istom terenu. Sprečava formiranje haustorija patogena i izlučivanje enzima. Hlorotalonil je nesistemični. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva krećući se translaminarno. sprečavajući glikolizu i produkciju energije. protektivni fungicid veoma širokog spektra delovanja. Zbog višestrukog meha¬nizma delovanja. a najkasnije kada se utvrdi zaraza 25% lisne površine Tokom vegetacije (faze 19-71 BBCH skale) Krompir 2 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne postoje posebna ograničenja. Najaktivniji je u fazama intenzivnog metabolizma biljke. kutinaze. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Šargarepa Krompir Dani 14 21 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml.Pehar® plus koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (150 g/l preparata) i hlorotalonil (375 g/l preparata) DELOVANJE: Pirimetanil je sistemični fungicid iz grupe anilinopirimidina. maksimalno se može primeniti dva puta. koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze. 123 fungicidi . Pre mešanja sa drugim preparatima posebno sa različitim formulacijama. Deluje nespecifično na enzimski sistem gljiva. 1 l. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. gljive ne razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid. 200 ml.

šljiva Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml. Takođe.Plavo ulje uljna disperzija Kontaktno insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu AKTIVNA MATERIJA: Bakar-oksihlorid (100 g/l preparata) + mineralno ulje (700 g/l preparata) DELOVANJE: Bakar-oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. a najkasnije na početku pucanja pupoljaka tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja u fazi mirovanja. 5 l. Mineralno ulje primenjeno u vreme kretanja vegetacije fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. 1 l. na istom terenu. i 10 l 124 . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Jabuka Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Lisne vaši (Aphididae) Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) Uvenuće pupoljaka i rodnih lastara (Didymella applanata) Štitaste vaši (Coccididae/Lecanididae Diaspididae) u fazi bubrenja pupoljka najkasnije do faze mišjih ušiju (faze 01-10 BBCH skale) pred kraj vegetacionog mirovanja. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. maksimalno se može primeniti dva puta. breskva. malina. pre početka bubrenja pupoljaka Breskva 2-3 % *Malina *Šljiva * U toku je proces registracije 2% 3% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima. NAPOMENA: U toku jedne godine. Inhibira klijanje spora patogena. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje i na taj način poboljšava performanse tretiranja. Ne sme se mešati sa sumporom.

od dva prva lista (faza 12/102 BBCH-skale) Preventivno. pre sticanja uslova za zaražavanje. 20 l 125 fungicidi .075% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Pepelnica (Uncinula necator) Sušenje lastara (Didymella applanata) Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost (Alternaria solani) Po pojavi prvih pega primarnih zaraza Pre ostvarene infekcije. vinogradarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (250 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Preventivno. a sprečava i obrazovanje spora. paradajz 0. 5 l. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je tri puta.75 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i insekticida. od faze prvih lastara visine oko 60 cm. 100 ml. kada se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja Preventivno. 50 ml. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma oboljenja Malina 0.75 l/ha 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Krastavac Malina Krompir Vinova loza Dani 3 4 10 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. porast micelije. 10 l. 1 l. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0.Promesa® koncentrovana suspenzija novo Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu.75 l/ha Krastavac Krompir. Inhibira klijanje spora. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu.

Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu (kompleks III). koji se vezuje za tiole iz ćelija gljiva za vreme klijanja i tako izaziva glikolizu.Promesa® plus кoncentrovana suspenzija novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (80 g/l preparata) + hlorotalonil (400 g/l preparata) DELOVANJE: Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. 10 l. po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita 2. Inhibira klijanje i obrazovanje spora. NAPOMENA: U toku jedne godine. 5 l .) Palež klasa strnih žita (Fusarium spp. 200 ml. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene Vreme primene Pšenica i ječam Pepelnica (Blumeria grmainis) Rđa (Puccinia spp. po pojavi simptoma oboljenja Tokom vegetacije po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita Tokom fenofaze kraj klasanja i početak cvetanja (59-61 BBCH skale) Tokom vegetacije.) Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres) Tokom vlatanja. 100 ml. fungistatično i fungicidno delovanje. a sprečava i porast micelije. na istom terenu. 1 l. maksimalno se može primeniti dva puta.) Siva pegavost lista i klasa pšenice (Septoria spp. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. posebno različitih formulacija. Nema podataka o nemogućnosti mešanja sa drugim preparatima. 20 l 126 . Hlorotalonil je nesistemični fungicid. 300 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Luk Pšenica i ječam Dani 14 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. klasanja i cvetanja.5 l/ha Tokom vegetacije i to preventivno za sprečavanje pojave i širenja oboljenja (13/15-45 BBCH skale) 2 l/ha Luk Plamenjača (Peronospora destructor) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima.

uz prethodnu proveru kompatibilnosti. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir Vinova loza Jabuka Višnja i šljiva Dani 14 21 28 obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.013% 0. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14).5 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa većinom preventivnih fungicida i insekticida.012% Krompir 0. maksimalno se može primeniti tri puta računajući i primenu svih drugih triazola i jedinjenja sa istim mehanizmom delovanja. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos. a najkasnije po pojavi prvih simptoma Tokom vegetacije. pre sticanja uslova za širenje oboljenja (BBCH 19-71) Vinova loza 0. Deluje protektivno i kurativno. na istom terenu. i dimetoat). dihlorvos.Sekvenca® koncentrat za emulziju novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (250 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 0. Kreće se i translaminarno. Od fenofaze cvetnog balona (BBCH 59) do punog cvetanja (BBCH 65/67) Tokom vegetacije pre pojave oboljenja. 5 l. 10 l i 20 l 127 fungicidi . ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. 500 ml. pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. 200 ml. 1 l. 300 ml. NAPOMENA: U toku jedne godine.2 l/ha Vreme primene Jabuka Višnja i šljiva Pepelnica (Podospaera leucotricha) Sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) Pepelnica (Uncinula necator) Crna pegavost (Alternaria solani) Tokom vegetacije. 100 ml.

Prilikom setve. NAPOMENA: Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Pšenica Dani obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 1 l. ali najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14). 10 l i 20 l 128 . Kreće se i translaminarno.) U toku dorade semena ili neposredno pred setvu MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja proveriti njihovu kompatibilnost.Sekvenca® 030 FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (30 g/l preparata) DELOVANJE: Difenokonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola. 5 l. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Patogen Količina/ koncentracija primene 200 ml/100 kg semena uz upotrebu 500700 ml vode Vreme primene Pšenica Glavnica (Tiletia tritici) Otkrivena gar (Ustilago nuda) Pegavost (Septoria spp. 100 ml. 200 ml. 300 ml. Deluje protektivno i kurativno. Setvu treba obaviti neposredno nakon nanošenja preparata. riba i toplokrvnih životinja.

maksimalno se može primeniti četiri puta u vinovoj lozi (u intervalu od 10-12 dana) i tri puta u krompiru i paradajzu. monokrotofos). bordovskom čorbom.Vokal® vododisperzibilne granule ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. kada se steknu uslovi za ostvarivanje zaraze Krompir *Paradajz 2. preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima. Deluje na veliki broj gljiva. fosfamidon. čime se dobija efikasnija zaštita. 300 g. paradajz Stone sorte vinove loze Vinske sorte vinove loze Dani 14 21 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 30 g. Tretiranjem od početka listanja pa do pojave šarka Preventivno.5-3 kg/ha 2. ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Cimoksanil (40 g/kg preparata) i mankozeba (465 g/kg preparata) DELOVANJE: Cimoksanil je kontaktni ili lokal sistemik (ograničeni sistemik). KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. tokom vegetacije. (faze 19-71 BBCH skale) Preventivno. na istom terenu. dimetoat. Mankozeb je protektivni fungicid. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 2-3 kg/ha Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) Plamenjača (Phytophthora infestans) Plamenjača (Phytophthora infestans) Crna pegavost paradajza (Alternaria solani) Preventivno pre ostvarene infekcije. 1 kg 129 fungicidi . Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba. NAPOMENA: U toku jedne godine.5-3 kg/ha *U toku je proces registracije MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos. Deluje protektivno i kurativno. Inhibira sporulaciju. sumpornom-krečnom čorbom.

Inhibira sporulaciju. paradajz. jako alkalnim. proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. protektivnog delovanja. paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans) 2. Ne meša se sa Bordovskom čorbom. za sprečavanje širenja oboljenja Krompir.5-3 kg/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugima preparatima. naročito različitih formulacija. NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je za vinovu lozu četiri puta. 200 g. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 0. 10kg 130 . ratarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Propineb (470 g/kg preparata) + Cimoksanil (45 g/kg preparata) DELOVANJE: Propineb je nesistemik. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju rezistentne sojeve na propineb. a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog i širenja oboljenja tokom vegetacije (faze 19-73 BBCH skale). 1 kg. 5 kg. a za paradajz i krompir dva tretiranja sa intervalom od 14 dana između tretiranja. EC formulacijama. preventivno.3% Gajena biljka Patogen Vreme primene Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) posle pojave prvih pega primarnog zaražavanja. vinske sorte vinove loze Stone sorte vinove loze Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. Osnovni mehanizam delovanja je inhibiranje disanja. odnosno SH-enzima. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. 100 g.Vokal® P vododisperzibilne granule novo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu. jako kiselim i preparatima na bazi fentin-hidroksida. Cimoksanil je kontaktni fungicid – lokal sistemik koji deluje protektivno i kurativno.

INSEKTICIDI .

.

povrtarstvu i cvećarstvu AKTIVNA MATERIJA: Abamektin (18 g/l preparata) DELOVANJE: Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu.05 % Abastate ili 0. u fenofazi precvetavanja Krompir u vreme masovnog piljenja larvi Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru trips (Frankliniella occidentalis) u vreme masovnog piljenja larvi Malina eriofidna grinja lista (Phylocoptes gracilis ) obični paučinar (Tetranychus urticae ) po pojavi pokretnih formi Paradajz u zaštićenom prostoru u vreme prve pojave jedinki 133 insekticidi .05 % Abastate + 0.05 % Abastate ili 0.75 l/ha Abastate + 1 l/ha Nu-Film 17 0.1 % Abastate +0.3 % Galmin 0.1 % Nu-Film 17 0.3 % Galmin ili 0. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda.15 % Nu-Film 17 Vreme primene u vreme masovnog piljenja larvi.075 . koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide.075 % Abastate + 0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kruška Štetna vrsta obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) Količina/ koncentracija primene 0. u fenofazi precvetavanja Jabuka crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) po pojavi prvih pokretnih formi.075 % Abastate + 0. što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane.15 % Nu-Film 17 0.75 l/ha Abastate ili 0. čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata.075 % Abastate + 0.0. Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina.05 % Abastate +0.075 % Abastate ili 0.075 % Abastate ili 0.1 % Nu-Film 17 0. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom.Abastate® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu.

U toku jedne godine. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela. Kod pojedinih sorti jabuke prolazna pegavost plodova može nastati kao posledica primene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. kao i preparatima izrazito bazne i kisele reakcije. najviše se može primeniti dva puta u zasadu kruške. 1 l. na istom terenu. Preparat ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 280C. Fitotoksičan je za pojedine vrste ukrasnih paprati i može izazvati pege ili oboljenja na listovima begonija. dvojno pakovanje Abastate 100 ml+ Nu-Film 17 100 ml 134 . malina Krompir Dani 3 14 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. NAPOMENA: U kombinaciji sa rafinisanim mineralnim uljem može doći do blagih simptoma rđe na pojedinim sortama kruške. karanfila ili kalanhoja. jabuke. najčešće u koliko se primeni tri dana pre ili posle obavljenog tretiranja fungicidima na bazi ditianona ili kaptana. ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene.Abastate® MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa fungicidima na bazi sumpora i kaptana. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Paradajz Kruška. a jednom u krompiru. jabuka. maline i u ukrasnom bilju.

. a za mleko 7 dana posle primene preparata. cipermetrin. Tretiranje treba ponoviti kada se populacija insekata ponovo pojavi. usled koga kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. opreme i valova dok se ne nakvase KARENCA: Za meso tretiranih životinja 28 dana.Barricade EC 20 koncentrat za emulziju Insekticid za suzbijanje muva u stočarskim objektima AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana.5% (50 ml u 10 l vode). Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml 135 insekticidi NAPOMENA: Da bi se postiglo zadovoljavajuće delovanje upotrebiti 5-10 l razblaženog preparata za tretiranje površine od 100 m2. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. Aplikacija preparata se vrši standardnim prskalicama. SPEKTAR DELOVANJA: Mesto primene Stočarski objekti Štetočina odrasle jedinke muva (Diptera: Muscidae) Količina i način primene 0. prskanjem zidova.

136 . U toku jedne godine. usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella) lisne sovice (Mamestra spp.). cipermetrin. kelj. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana). prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. veliki kupusar (Pieris brassicae) Količina/ koncentracija primene 0.15-0. NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. na istom terenu.3 l/ha u toku masovnog pilenja gusenica MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. najviše se može primeniti dva puta.15-0.) 0.03 % Vreme primene 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u toku masovnog pilenja gusenica Kupus. karfiol.Cipkord 20 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana.015-0.3 l/ha lisne sovice (Mamestra spp. Stariji larveni stupnjevi (larve četvrtog i petog stupnja gusenica pomenutih vrsta leptira) nisu dovoljno osetljivi na ovaj preparat primenjen u preporučenim količinama. Preparat se može mešati sa velikim brojem insekticida sa drugačijim mehanizmom delovanja u cilju poboljšanja efekta i smanjenja razvoja rezistentnosti štetnih insekata. keleraba Šećerna repa 0.

keleraba Šećerna repa Vinova loza Dani 28 35 56 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. 100 ml 137 insekticidi . karfiol.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus. kelj.

Dimetogal® koncentrat za emulziju
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija

Insekticid širokog spektra sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem

AKTIVNA MATERIJA: Dimetoat (400 g/l preparata) DELOVANJE: Sistemični insekticid iz grupe organofosfata. Na insekte može da deluje kontaktno, preko integumenta ili digestivno, u toku ishrane. Po mehanizmu delovanja ovo jedinjenje je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka Jabuka i dunja Štetna vrsta jabukina osa (Hoplocampa testudinea), lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis devecta, D. plantaginea), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae) jabukin moljac (Hyponomeuta malinellus) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) miner okruglih mina (Leucoptera scitella) miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Kruška kruškina osa (Hoplocampa brevis) lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis pyri) obična kruškina buva (Psylla pyri) jabukin smotavac (Cydia pomonella- I generacija) kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) Breskva i kajsija breskvina muva (Ceratitis capitata), breskvine vaši (Myzus persicae, M. varians, Brachycadus persicae, B.schwartzi) breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta), 0,075 - 0,1 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % Koncentracija primene Vreme primene u fenofazi precvetavanja na početku formiranja prvih kolonija 0,075-0,1 % kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu pri pojavi prvih guseničnih gnezda, pre i posle cvetanja 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica U vreme leta leptira i početka piljenja gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u fenofazi precvetavanja na početku formiranja kolonija posle cvetanja u vreme registrovanja pojave 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima u vreme pojave imaga posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta,

0,15 - 0,2 %

0,05 - 0,07 % 0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,20 %

138

Gajena biljka Trešnja i višnja

Štetna vrsta trešnjina muva (Ragoletis cerasi), trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi), crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) običan paučinar (Tetranuchus urticae)

Koncentracija primene 0,05 - 0,075%

Vreme primene u vreme pojave imaga i pri početku piljenja larvi na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu u fenofazi precvetavanja posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo imaga nakon piljenja larvi posle pojave imaga

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

Šljiva

voćne ose (Hoplocampa flava, H. minuta), lisne vaši (Brachycaudus helichrysi, H. pruni, Phorodon humuli),

Šećerna repa

crna repina vaš (Aphis fabae), buvač (Chaetocnema tibialis), repina muva (Pegomyia hyosciami), buvač (Chaetocnema tibialis), tripsi (Trips tabaci, Haplotrips tritici, Limothrips cerealium), lisne vaši (Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum), lisne vaši (Aphis fabae, A.nasturti, A frangulae, Macrosiphum euphorbiae), duvanov trips (Trips tabaci), crna repina vaš (Aphis fabae), breskvina lisna vaš (Myzus persicae), kupusova vaš (Brevicoryne brassicae), buvač (Chaetocnema tibialis), običan paučinar (Tetranychus urticae), duvanov trips (Trips tabaci) lisne vaši (Myzus persicae, M. nicotianae) lisne vaši (Aphis forbesi, A. idaei, A.ruborum, Amphorophora idaei, Chaestosiphon fragaefoli), jabukin smotavac (Cydia pomonella-I generacija), lisne vaši (Hyalopterus pruni), breskvin moljac (Anarsia lineatella), breskvin smotavac (Cydia molesta),

0,075 - 0,1 %

Strna žita

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

kada se utvrdi prisustvo na početku formiranja prvih kolonija na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo

Krompir Povrtarski usevi

0,075 - 0,1 %

na početku formiranja prvih kolonija posle pojave imaga kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na listu

Duvan Jagoda, malina i kupina Orah

0,075 - 0,1 % 0,075 - 0,1 %

odmah posle rasađivanja pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija suzbijanje prve generacije, tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku pilenja prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta u vreme kada se feromonskim klopkama uhvati ukupno 20 imaga pre ili neposredno posle cvetanja, u zavisnosti od registrovanog leta leptira

0,15 - 0,2 %

Badem

0,075 - 0,1 % 0,1 - 0,15 % 0,15 - 0,2 % 0,1 - 0,15 % 0,1 - 0,15 %

Maslina

maslinina muva (Daucus oleaei) maslinin moljac (Prays oleae)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa insekticidima iz grupe regulatora rasta, zbog proširenja spektra delovanja. Treba izbegavati mešanje sa preparatima izuzetno bazne i kisele reakcije.

139

insekticidi

Dimetogal®
NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Duvan Voće Povrće (izuzev luka), krompir Šećerna repa, strna žita, maslina Luk Dani 14 21 28 42 63

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l

140

Elisa® koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta
AKTIVNA MATERIJA: Buprofezin (440 g/l preparata) DELOVANJE: Buprofezin prvenstveno deluje na juvenilne stadijume cikada, štitastih i leptirastih vaši, kao i nekih vrsta eriofidnih grinja. Ovo je kontaktni insekticid koji zbog svoje umerene isparljivosti efekat ispoljava i gasnom fazom, omogućujući bolje dospevanje aktivne materije do ciljnog mesta. Simptomi trovanja manifestuju se u toku presvlačenja jedinki štetnih vrsta insekata i grinja. SPEKTAR DELOVANJA:
Gajena biljka Krastavac i paradajz (u zaštićenom prostoru) Malina Vinova loza Štetna vrsta bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) eriofidne grinje (Phyllocoptes gracilis ) cikade (Scaphoideus titanus ) eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) Ukrasno bilje i šiblje u rasadnicima u zaštićenom prostoru štitaste vaši (Unaspis euonymi i Carulaspis juniperi) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0,025-0,05 % 0,06 % Vreme primene pri pojavi prvih nimfi po pojavi pokretnih formi prvo prskanje obaviti po pojavi prvih larvi cikada a drugo 10 – 14 dana kasnije u vreme formiranja lisne mase, sa pojavom prvih grinja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja

0,05 %

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom insekticida i fungicida (neutralne, blago kisele i blago bazne reakcije). Treba izbegavati mešanje sa bordovskom i sumporno krečnom čorbom. NAPOMENA: Pri velikoj brojnosti jedinki štetnih vrsta preporučuje se kombinacija sa Nu-Film 17 (0,15 %). U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta u krastavcu, paradajzu, malini i vinovoj lozi, a četiri puta u ukrasnom bilju i žbunju. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):
Gajena biljka Paradajz, krastavac Malina, vinova loza Dani 3 21

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l
141

insekticidi

0,06 %

Etiol prah 5® prašivo za neposrednu primenu
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Kontaktni insekticid za zaštitu povrća

AKTIVNA MATERIJA: Malation (50 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi, malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson, koji je nosilac bioaktivnosti. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno. SPEKTAR DELOVANJA:
Upotreba u skladištima Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva Kupus i ostale kupusnjače Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) lisne vaši (Aphididae), kupusne stenice (Eurydema oleracea, E. ornata) lisne vaši (Aphididae) buvači (Halticinae) Paradajz, paprika, duvan lisne vaši (Aphididae) tripsi (Tripidae) 20-30 kg/ha Količine primene 20-30 kg/ha 20-30 kg/ha Vreme primene tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje se sme vršiti samo do početka formiranja glavice tretiranje vršiti po pojavi prvih kolonija tretiranje vršiti po pojavi imaga tretiranje vršiti do dve nedelje po rasađivanju

Rotkvica, cvekla, uljana repica

20-30 kg/ha

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa bakarnim i fungicidima alkalne reakcije. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za osetljive vrste cveća i krastavac u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici). U toku jedne godine, može se primeniti više puta, po potrebi, sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA):
Gajena biljka Krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva, rotkvica, cvekla, paradajz, paprika, uljana repica Kupus i ostale kupusnjače Duvan Dani

14 21 35

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g
142

stenica (Hetroptera: Cimicidae) i buva (Siphonaptera). digestivno i respiratorno. koji je nosilac bioaktivnosti. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Insekticid je namenjen suzbijanju bubašvaba (Dictyoptera: Blattidae).Etiol prah parfimisani® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za suzbijanje insekata u domaćinstvima i javnim zgradama AKTIVNA MATERIJA: Malation (30 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 g 143 insekticidi . mrava (Hymenoptera: Formicidae). Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. Primenjuje se posipanjem uobičajenih mesta gde se insekti zadržavaju ili prolaze. Deluje kontaktno.

kukuruzni žižak (S. a sadržaj vlage zrnastih proizvoda koji se zaprašuju ne sme biti veći od 14%. žitni žižak (Sytophilus granarius). madens) Količine primene 100 g preparata na 100 kg zrnaste robe Vreme primene direktnim zaprašivanjem u toku elevacije NAPOMENA: Ne sme se koristiti za zaštitu uskladištenih uljarica. digestivno i respiratorno. raži. Unošenje robe u tretirana prazna skladišta je dva dana posle tretiranja. SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Za tretiranje zrna pšenice. Najveći broj tretiranja u istom objektu je jednom.Etiol specijal® prašivo za direktno zaprašivanje ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe AKTIVNA MATERIJA: Malation (10 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. T. ovsa. oryzae). T. confusum. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Deluje kontaktno. koji je nosilac bioaktivnosti. ječma. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. mali brašnari (Tribolium castaneum. pirinčani žižak (S. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE UPOTREBE (KARENCA): 42 dana GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 144 . kukuruza. pirinča i mahunarki Štetna vrsta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus). žitni moljac (Sitotroga cerealella). zeamays).

2% Vreme primene na početku piljenja gusenica.15-0. na otvorenom i u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Malation (600 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. Deluje kontaktno.25% 0.3% emulzija. digestivno i respiratorno. NAPOMENA: Ne sme se primenjivati za tretiranje krastavca u zatvorenom prostoru. lisne vaši (Aphididae).2-0.3% Koncentracija primene 0. koji je nosilac bioaktivnosti. u količini od 7-8 l tečnosti na 100 m2 prostora primenjuje se 2 dana pre unošenja proizvoda tretiranjem podova i zidova MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije.2-0. tripsi (Thripidae) Ukrasno bilje lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) pokretne forme crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) Tretiranje praznih skladišta pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus). malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.15-0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisne vaši (Aphididae) Kupus i ostalo povrće kupusne stenice (Eurydema spp. buvači (Halticinae). pre ubušivanja u plodove u vreme razvoja kolonija vaši posle pojave imaga u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata u vreme razvoja kolonija vaši u vreme pojave prvih insekata kada se utvrdi prisutsvo pokretnih formi 0. petunije) zbog moguće fitotoksičnosti.3% 0.25% 0.2-0. krasulje. plastenicima.). Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. žitni moljac (Sitotroga cerealella) 0. kao i za tretiranje osetljivih vrsta cveća (orhideje. graškov žižak (Bruchus pisorum). 145 insekticidi .15-0.Etiol tečni® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid za primenu u staklenicima.

300 ml.KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac u polju Jabuka. 1 l 146 . lisnato povrće Dani 7 21 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.

SPEKTAR DELOVANJA: Upotreba u skladištima Šume. U toku jedne godine. na istom terenu. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson.Etiol ULV® tečnost za primenu u ultra malim zapreminama ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid za zaštitu ratarskih kultura i šuma primenom sa zemlje ili iz vazduhoplova AKTIVNA MATERIJA: Malation (950 g/l preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi. digestivno i respiratorno. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. koji je nosilac bioaktivnosti.6-1 l 0.6-1 l Vreme primene u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi u vreme pojave mlađih razvojnih stupnjeva larvi posle pojave imaga NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. ovas Lucerka Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) žitna pijavica (Eulema melanopus) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) Količine primene 0.6-1 l 0. najveći broj tretiranja je dva puta. sa intervalom između dva tretiranja 7-14 dana. zasadi voća Pšenica. ječam. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Lucerka Voće Strna žita Dani 14 21 35 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 250 l 147 insekticidi . Deluje kontaktno.

voćarstvu i vinogradarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (500 g/l preparata) DELOVANJE: Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.15 % 0. kajsija i badem Orah Vinova loza mali mrazovac (Operophthera brumata) breskvin smotavac (Cydia molesta) breskvin moljac (Anarsia lineatella) jabukin smotavac (C.) minera okruglih mina (Cemiostoma scitella). sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana) lisne vaši (Aphididae) tripsi (Thripidae) stenice (Eurigaster spp. ratarstvu.1 % Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae) lisne buve (Psyllidae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) Vreme primene tretiranjem na početku formiranja kolonija 0.5 l/ha 148 .5 l/ha 1-1. patuljastog minera (Stigmella malella) mali mrazovac (Operophthera brumata) Šljiva šljivin smotavac (Cydia funebrana) 0.15 % tretiranjem u vreme leta leptira i na početku piljenja gusenica tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp.1-0. pomonella) žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella).15 % tretiranjem u proleće pri kretanju pupoljaka.15 % 0.) Trešnja i višnja Breskva. minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella).1-0.15 % 0.1-0.) cikade (Cicadina) 0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Količina/ koncentracija primene 0. tretiranjem na početku piljenja larvi u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta tretiranjem na početku piljenja larvi 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem prilikom formiranja prvih kolonija tretiranjem po pojavi imaga tretiranjem po pojavi larvi cikada Strna žita 1 l/ha 1-1.15 % 0. Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem.15 % tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja larvi tretiranjem odmah posle precvetavanja voćne ose (Hoplocampa spp.1-0.Fenitrotion 50 EC koncentrat za emulziju Kontaktni preparat za suzbijanje štetnih insekata u povrtarstvu.

5 l/ha 1 l/ha po pojavi imaga MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa materijama izrazito bazne reakcije. kupusnjače Žita. trešnja. 1 l 149 insekticidi .) buvači (Halticinae) 1-1. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. rilaši (Sitona spp. šećerna repa. na istom terenu. a brojnost imaga na nivou praga štetnosti po pojavi imaga Lucerka i crvena detelina Kupusnjače lucerkina buba (Phytodecta fornicata).5 l/ha Štetna vrsta i vreme primene lisne vaši (Aphididae).. buvači (Halticinae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) Vreme primene po pojavi prvih kolonija po pojavi imaga tretirati kada je repa u fazi nicanja do razvijena 2-3 lista. višnja Vinova loza.). buvači (Halticinae) kupusne stenice (Eurydema spp.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Količina/ koncentracija primene 1 l/ha 1. NAPOMENA: U toku jedne godine. šljiva. kruška. lucerka. najviše se može primeniti 3 puta. detelina Dani 28 35 42 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml.5 l/ha 1. Phytonomus spp.

a pre ubušivanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom običan paučinar (Tetranychus urticae). lozine grinje (Calepitrimerus vitis) Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae). bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost. žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella).02-0.05% 0.Fobos EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.02 % 0. lisni mineri (Lyonetidae). Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.1-0. Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu u proleće.3-0.02-0.04-0. žičnjaci. crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).05% 0. žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis).15 l/ha 0.02-0.02% 0. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida.075 l/ha 0. jabukin smotavac (Cydia pomonella).05% 0.02-0.05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae).05% 0.03% 0. larve skočibuba (Elateridae) 0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0. na početku piljenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 7-8 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazovanja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog piljenja larvi na početku piljenja.2-0.05% 0.5 l/ha 150 .05% 0.02-0.3 l/ha 0.

2 l/ha 0.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis). 10 l 151 insekticidi . crna repina vaš (Aphis fabae). bele leptiraste vaši. 100 ml.5 l/ha 0.02-0.3-0. 300ml. žičnjaci. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri). repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac. najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml.3 l/ha 0.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja gusenica. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir. žitne pijavice. 50 ml. na istom terenu.15 l/ha 0. paradajz. ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm).05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija na početku piljenja larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0. pasulj. kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae). šećerna repa (lišće za silažu).2-0.1 l/ha 0. NAPOMENA: Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. 5 l.1 l/ha 0. pasulj Duvan. lisnih vašiju.075 l/ha 0. kruška. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene. kupusnjače Jabuka. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekcida drugačijeg načina delovanja.2-0. žičnjaka. običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0. U toku jedne godine. lisnih sovica. 1 l.15 l/ha 0.1-0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac.

benfurakarba. bendiokarba i metiokarba može se obavljati samo jednom u toku dve godine. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen je vremenom primene. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 300 ml. larve gundelja (Melolonthinae) Količina primene 1. uz dodatak 200-300 ml vode na 100 kg semena MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa pesticidima izrazito bazne reakcije. ali i insekticid koji do mesta delovanja dospeva ingestijom. furatiokarba.Furadan 35 ST® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina tretiranjem semena AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe. NAPOMENA: Na istom zemljištu setva semena tretiranog sa preparatima na bazi karbosulfana. karbofurana. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Suncokret Štetna vrsta kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera) žičnjaci. u pogledu kadrova.5 l/100 kg semena 4 l/100 kg semena 2 l/100 kg semena Vreme i način primene tretiranjem semena neposredno pred setvu. 1 l 152 . Jedinjenje svoj sistemični efekat ispoljava krećući se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). Preparate mogu primenjivati samo organizacije koje. opreme i uređaja. larve skočibuba (Elateridae) grčice. Prevashodno je kontaktni.

u redove* *Ovim tretiranjem smanjuje se napad sive kukuruzne pipe i repinog buvača MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa materijama izrazito bazne reakcije. NAPOMENA: Maksimalno se može primeniti. ispunjavaju uslove za rad sa otrovima prve grupe otrovnosti. Jedinjenje se usvaja od strane biljke i kreće se kroz biljku akropetalno (ksilemskim sprovodnim sudovima). dok na nadzemne insekte deluje digestivnim putem. u redove* Šećerna repa 4-6 l/ha tretiranje istovremeno sa setvom. larve skočibuba (Elateridae) sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) žičnjaci. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene. po stručnosti. jednom u toku dve godine. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 1 l 153 insekticidi . SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz (izuzev silažnog kukuruza i kukuruza šećerca) Štetna vrsta žičnjaci.Furadan 350 F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) DELOVANJE: Karbofuran je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. opremi i uređajima. Deluje kao kontaktni zemljišni insekticid. Preparat mogu primenjivati samo organizacije koje. larve skočibuba (Elateridae) repin buvač (Chaetocnema tibialis) Količina primene 4-6 l/ha Vreme i način primene tretiranje istovremeno sa setvom.

na istom terenu. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbedjuje povoljnu dugotrajnost delovanja. 100 ml.015 % Strna žita 0. zeta-cipermetrin. kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana) sivi grozdov smotavac (Eupoceilia ambiguellia) cikade (Sccaphoicleus titanus) žitna pijavica (Eulema melanopus) Količina/ koncentracija primene 0.01-0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Žita Jabuka. vinova loza Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.015 % Vreme primene 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica Vinova loza 0. prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa.01-0.Fury 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem AKTIVNA MATERIJA: Zeta-cipermetrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana. 5 l 154 . Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. NAPOMENA: U toku jedne godine. usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki.1 l/ha pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa velikim brojem preparata (izuzev sa izuzetno alkalnim i kiselim preparatima). najviše se može primeniti jednom.

20 kg 155 insekticidi . krompir. kukuruz. larve gundelja – grčice (Melolonthinae). luk. Deluje kontaktno. šećerna repa. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Strna žita. luk. 1 kg. larve podgrizajućih sovica (Noctuidae) Količina primene 40 kg/ha 20-25 kg/ha Vreme i način primene tretiranjem cele površine pre setve. kupusnjače. krompir Dani obezbeđen vremenom primene 45 70 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g. paradajz. najviše se može primeniti jednom. uljana repica Paradajz. Fenitrotion je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. krastavac Mrkva. uljana repica. koji je nosilac bioaktivnosti. šećerna repa. kupusnjače. sadnjom ili rasađivanjem larve skočibuba (Elateridae) 20-25 kg/ha NAPOMENA: U toku jedne godine. Ima izrazito inicijalno delovanje koje ostvaruje kontaktnim i digestivnim putem. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson. na istom terenu. krastavac Štetna vrsta rovac (Gryllotalpa gryllotalpa). sadnje ili rasađivanja tretiranjem u redove neposredno pred ili istovremeno sa setvom.Galition G 5® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (47 g/kg preparata) + malation (3 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali organo-fosforni insekticidi. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Gajena biljka Strna žita. digestivno i respiratorno. sadnjom ili rasađivanjem tretiranjem u redove istovremeno sa setvom. kukuruz. mrkva. malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.

do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljka rano u proleće. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje). do faze kade su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. odnosno na početku formiranja prvih kolonija vaši u fazama razvoja pupoljaka. mala šljivina vaš (Brachycadus helichrysi) Breskva štitasta vaš breskve (Eulecanium persicae) 1-2% 3-4% 5% 156 . SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 3-4% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka. do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće.Galmin® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika Fitofarmacija Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko i letnje tretiranja voćaka i vinove loze AKTIVNA MATERIJA: Mineralno (parafinsko) ulje (860 g/l preparata) DELOVANJE: Primenjeno u vreme kretanja vegetacije mineralno ulje fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. pri razvoju lišća 2-2.5% 1-2% zelena vaš jabuke (Aphis pomi). pri razvoju lišća u fazama razvoja pupoljaka. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). odnosno na početku formiranja prvih kolonija vašiju u fazama razvoja pupoljaka. U koncentracijama preporučenim za primenu u sezoni (letnje tretiranje) ovaj preparat obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje sredstava za zaštitu bilja. kada se utvrdi prisustvo. pyrisuga) 1-2% 3-4% 5% Šljiva štitasta vaš (Parthenolecanium corni) 3-4% 5% šljivina brašnasta vaš (Hyalopterus pruni). do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. i na taj način poboljšava performanse pesticidnih tretmana. C. pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo. zelena migratorna jabukina vaš (Rhopaloshum insertum) Kruška obična i velika kruškina buva (Cacopsylla pyri.

grejpfrut. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Letnje tretiranje (citrusi.5% 1-2% Maslina medić masline (Saeisstia oleae) 1-2% Smokva medić smokve (Ceroplastes rusci) 1-2% Agrumi (limun. Pri tretiranju stabla voćaka i čokota vinove loze moraju biti dobro okupani. lišću i plodovima 1. vinova loza. Letnje tretiranje se ne sme izvoditi u toplijem delu dana. Cuprozin 35 WP). pri razvoju lišća tokom vegetacije (letnje tretiranje). 10 l 157 insekticidi . grančicama. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora. fortunela) štitasta vaš narandže (Iceria purchasi) štitasta vaš agruma (Chrysomphalus dictyiospermi) 1-2% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARTIMA: Meša se sa preparatima na bazi bakra (Bakarni oksihlorid 50. da bi se izbegla opasnost od izmrzavanja. 1 l. a dva puta za letnje tretiranje. mandarina. pri temperaturama iznad 0 0C (oko 7 0C). do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka rano u proleće. voće) Zimsko tretiranje Dani 21 obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Koncentracija primene 1. na istom terenu najviše se može primeniti jednom za zimsko tretiranje.5-2. U toku jedne godine. kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama (najčešće juli mesec) tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama tokom vegetacije (letnje tretiranje) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama. 5 l . pomorandža.5% Vreme primene u fazama razvoja pupoljaka.5-2. NAPOMENA: Zimsko tretiranje se vrši kada su stabla voćaka i čokoti vinove loze suvi.

1 % 0. Ukoliko su jaja direktno izložena prskanju poseduje ovicidno dejstvo. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Objekat primene Jabuka *Kruška *Breskva *Šljiva Paradajz (u zaštićenom prostoru) *U toku je proces registracije Štetna vrsta Jabukin smotavac (Cydia pomonella) Kruškina buva (Psylla pyri) Breskvin smotavac (Cydia molesta) Šljivin smotavac (Grapholiata funebrana) Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) Koncentracija primene 0.0.075 % Vreme primene Na početku polaganja jaja U vreme polaganja jaja Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove U vreme pojave prvih nimfi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije.0.1 0. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.0.075% .1 % 0. 1 l 158 .075% . kruška.05% .075% . 100 ml. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka. na istom terenu. 300 ml. Piriproksifen je antagonist hormona presvlačenja 20-hidroksi ekdisona. Deluje želudačno ali i kontakno.15% 0. Poseduje translaminarno kretanje u biljci. NAPOMENA: U toku jedne godine.0. breskva i šljiva Paradajz Dani 28 3 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.Harpun® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Piriproksifen (100 g/l preparata) DELOVANJE: Aktivna materija piriproksifen pripada grupi akceleratora presvlačenja. najviše se može primeniti dva puta sa razmakom 10-14 dana.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Koncentracija primene 0. Specifični mehanizam delovanja ciromazina obezbeđuje visoku efikasnost u suzbijanju populacija štetočina rezistentnih na klasične insekticide. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Stajnjak se može rasturiti 21 dan nakon tretmana preparatom.1 % Objekat primene Larvicidni tretman stajnjaka* Štetna vrsta domaća muva (Musca domestica). a sadnja na tim površinama se može izvršiti 4 nedelje nakon rasturanja stajnjaka. NAPOMENA: Preparat se može primeniti više puta na istom lokalitetu u razmacima od najmanje 14 dana. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 1 kg 159 insekticidi *Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi . stajska muva (Stamoxis calcitrans) Vreme primene primenjuje se zalivanjem površine stajnjaka u vreme masovnog piljenja larvi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa adulticidima (Bariccade).Hektor® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid specifičnog mehanizma delovanja za suzbijanje larvi muva AKTIVNA MATERIJA: Ciromazin (500 g/kg preparata) DELOVANJE: Ciromazin je regulator rasta insekata iz grupe triazinskih derivata. Efekti primene su vidljivi 2-3 nedelje posle prvog tretmana. Deluje kontaktno i digestivno narušavajući metabolizam nukleinskih kiselina i izazivajući poremećaje u sklerotizaciji kutikule. Prvi larveni stupanj je osetljiviji na ciromazin u odnosu na drugi i treći. Tretirane larve se ne presvlače u potpunosti pri čemu nastaju povrede i prekida se ciklus razvoja do adulta. kako bi se obezbedila efikasnost za sve razvojne stadijume štetočina.

kada su prisutni najmlađi larveni stupnjevi na početku pojave imaga Uljana repica 0.75 – 1 l/ha MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom pesticida. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Jabuka i kruška Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella). u uslovima visoke temperature i vlažnosti. U toku jedne godine .5 l/ha Količina/ koncentracija primene 0. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta. 5 l. šećerna repa Uljana repica Dani 28 56 GRUPA OTROVA: III 160 PAKOVANJE: 25 ml. NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes. odnosno.Konzul® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (500 g/l preparata) + cipermetrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Kontaktno. 100 ml. Treba izbegavati mešanje sa preparatima alkalne reakcije kao i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola. inhalaciono i digestivno delovanje na insekte i sinergistički odnos dve aktivne materije obezbeđuje izuzetnu delotvornost preparata. zelena jabukina vaš (Aphis pomi). 1 l.oleracea) repičin sjajnik (Meligethes aenus) 1. crna kruškina vaš (Anuraphis farfarae). lisne sovice (Mamestra brassice i M. pepeljasta vaš (Dysaphys plantaginea) Šećerna repa repina pipa (Bothynoderes punctiventris). 300 ml. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija.1% Vreme primene pre početka ubušivanja gusenica u plodove na početku formiranja prvih kolonija na početku pojave imaga u toku masovnog piljenja gusenica. cipermetrina kao modulatora natrijumovih kanala nervnih vlakana i hlorpirifosa kao inhibitora aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. kruška. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Jabuka.075 – 0. 10 l . doprinose visokoj efikasnosti u suzbijanju širokog spektra štetnih insekata u različitim razvojnim stadijumima. 50 ml.5 – 2 l/ha 1 – 1.

Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu. najviše se može primeniti dva puta. 1 L i 5L 161 insekticidi U vreme pojave prvih listova i pred cvetanje dok su cvetovi jos zatvoreni .2l/ha (2ml на 100m2) 0.) Količina/ koncentracija primene 0. NAPOMENA: U toku jedne godine.cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.) Malinina buba (Byturus tomentosus) Cvetojed (Anthonomus rubi) 0. na istom terenu.03% (2-3 ml u 10l vode) *registracija u toku MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Kupus.02. 100 ml. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kupus Štetna vrsta Sovice (Noctuidae – Mamestra sp.Kozak® koncetrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Lambda . Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.0. 300 ml.2 l/ha Vreme primene Tretirati od faze rasada do zavijanja glavica.cihalotrin (50 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda . šećerna repa Malina Dani 14 28 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 25 ml. 50 ml. kada se nađe u proseku jedna gusenica po biljci ili jedan leptir U vreme pojave larvi 4 stupnja *Šećerna repa *Malina Sovice (Noctuidae – Mamestra sp.

povrtarstvu i šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Spinosad (240 g/l preparata) DELOVANJE: Spinosad je mešavina spinosina A i spinosina D. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Vinova loza Štetna vrsta Sivi grozdov smotavac (Lobesia botranai) gubar (Lymantria dispar) Količina/ koncentracija primene 0. Jaja se moraju direktno isprskati.5-1 ml/100m2) Vreme primene Pre početka ubušivanja gusenice u bobice Kada je lisna masa veća od 70%a gusenica gubara u fazi I-III stupnja U vreme kada preovlađuje larve I-III stupnja Listopadne šumske sastojine Krompir krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) Krastavac(u zaštićenom prostoru) trips (Frankliniella occidentalis) 300-400 ml/ha (3-4 ml/100m2) Odmah nakon pojave pokretnih formi MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije. Spinosad deluje preko nikotinskih receptora acetilholina.4 l vode 50-100 ml/ha (0. NAPOMENA: Zbog opasnosti od trovanja pčela. Preparat je otrovan za vodene organizme.Laser 240 SC® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu. vinova loza Dani 3 14 GRUPA OTROVA: lll PAKOVANJE: 50ml. na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta. pa treba sprečiti njegovo dospevanje u vode (vodotoci. 162 .8-1 ml u 10 l vode) 0. U toku jedne godine .008-0.1 l/ha Laser 240SC + 1. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac Krompir. bunari) i kanalizacione mreže. Kontaktno deluje na sve razvojne faze štetočina. preparat se ne sme koristiti u vreme cvetanja zasada i useva. 100 ml. Spinosad deluje kontaktno i digestivno.5 l/ha belog ulja+1.01% (0. jezera. izvorišta voda. dok je za larve i odrasle forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom.

može se primeniti najviše dva puta. 300m od voda (vodotokova. bunara i izvorišta voda. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana.4 l/ha Mimic 2-F + 1. na istom terenu.5 l/ha belog ulja + 1. tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina. jezera. Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja. 1 l 163 insekticidi . SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Listopadnim šumskim sastojinama Štetna vrsta gubar (Lymantria dispar) Količina primene 0. Larve prestaju sa ishranom. koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja.Mimic 2-F® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Dow Agrosciences Selektivni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u šumarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Listopadna šuma Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. NAPOMENA: U toku jedne godine.1 l vode/ha Vreme primene Kada lisna masa sastojine veća od 70% a gusenice gubara u L1 i L3 razvojnom stupnju PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Upotreba mikronerima sa 3 l/ha radnog rastvora pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi). Brzina vetra 2 m/s i rubne zone (200-500) se tretiraju sa zemlje. izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona.

1 l i 5 l 164 .travnjaci i u komunalnoj higijeni AKTIVNA MATERIJA: Lambda . 100 ml. najviše se može primeniti dva puta.Nadzor® koncetrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za primenu u oblasti javnog zdravstva .cihalotrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Lambda . 300 ml. U toku jedne godine. Za tretiranja prostorija i podova utrošak vode je 25-50 ml/m2.4% PRIMENA IZ VAZDUHOPLOVA: Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. na istom terenu. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0.cihalotrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.2%-0. 50 ml. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 25 ml. NAPOMENA: Za tretiranje travnih površina utrošak vode je 300l/ha. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.06% Gajena biljka Travnjaci Krpelji (Ixodidae) Bubašvabe (Blattodea) Štetna vrsta Vreme primene Za suzbijanje krpelja na travnim površinama tretirati u toku vegetacije po potrebi U komunalnoj higijeni tretiranje po potrebi Komunalna higijena 0.

Gajena biljka Krompir Duvan. kukuruz. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Duvan (rasad u lejama) Šećerna repa Krompir Kao zemljišni insekticid (u kukuruzu. šećernoj repi) Štetna vrsta tripsi (Thripidae) repina pipa (Bothynoderes punctiventris) krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlieata) žičnjaci. suncokretu. sa intervalom između dva tretiranja od 14 dana.Posse 25 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i tretiranje zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Karbosulfan (250 g/l preparata) DELOVANJE: Karbosulfan je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. larve skočibuba (Elateridae) Količina primene 4-6 l/ha 2-3 l/ha 1. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Obezbeđen vremenom primene. a jednom za ostale namene. suncokret šečerna repa Dani 28 Obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: II PAKOVANJE: 1 l. preparat se može najviše primeniti dva puta za repinu pipu.5-2 l/ha 3-4 l/ha Vreme i način primene zalivanjem rasada folijarnom primenom pri masovnom piljenju larvi tretiranjem u redove istovremeno sa setvom NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u usevima povrća i krmnog bilja. U toku jedne godine. Kroz biljku se kreće akropetalno. 5 l 165 insekticidi . Do mesta delovanja dospeva kontaktnim ili digestivnim putem. ksilemskim sprovodnim sudovima.

buvača i lisnih vašiju. Kao posledica blokade prenosa nervnih impulsa. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kukuruz Šećerna repa Dani obezbeđena vremenom primene obezbeđena vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 100 ml. Sloj insekticida na tretiranom semenu ostvaruje zaštitu od štetnih insekata kontaktnim putem. 5 l 166 . Agonist je acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje. insekti prestaju da se hrane i uginjavaju.) Količina primene 600 – 800 ml na 100 kg semena Vreme primene seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena seme se tretira u toku dorade ili pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena Šećerna repa žičnjaci. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Kukuruz Štetna vrsta žičnjaci. ukoliko se imidakloprid koristi u zaštiti semena. U prvim fenofazama porasta obezbeđuje zaštitu od kukuruzne zlatice. U cilju smanjenja rizika od rezistentnosti ne preporučuje se u toku vegetacije folijarna primena preparata iz grupe neonikotinoida. Njegovo sistemično svojstvo omogućava zaštitu u prvim fazama razvoja biljaka. 300 ml. larve skočibuba (Agriotes spp. riba i toplokrvnih životinja. larve skočibuba (Agriotes spp.) 75 – 150 ml po setvenoj jedinici MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu semena. 1 l. Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. imaga sive kukuruzne pipe.Pozitron® FS koncentrovana suspenzija za tretiranje semena ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid za zaštitu semena kukuruza i šećerne repe AKTIVNA MATERIJA: Imidakloprid (600 g/l preparata) DELOVANJE: Imidakloprid je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem iz grupe neonikotinoida.

sputator) Količina/ koncentracija primene 15-20 kg/ha (150-500 g/100m2) 15-50 kg/ha (150-500 g /100m2) 15-20 kg/ha (150-200 g/100m2) Vreme primene Tretiranjem cele površine ili u redove. Deluje kontaktno. A.žičnjaka (Agriotes ustulatus. 1 kg 167 insekticidi . paradajz * registracija u toku NAPOMENA: U toku jedne godine. sputator) Skočibube . najviše se može primeniti jednom. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta Skočibube .odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove istovremeno sa setvom. A. digestivno i respiratorno.žičnjaka (Agriotes ustulatus. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. A.odnosno sadnjom Tretiranjem cele površine ili u redove. šećerna repa kupusnjače. paprika i paradajz Dani obezbeđen vremenom primene GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 500 g. sputator) Skočibube . hlorpirifos je inhibitor aktivnosti acetoholinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. istovremeno sa setvom.Radar versus G® granule za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Preparat za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (75 g/kg preparata) DELOVANJE: Organo-fosforni insekticid. istovremeno sa setvom.odnosno sadnjom Krompira *Kupusnjače.žičnjaka (Agriotes ustulatus. paprika. na istom terenu.

Pored akutnog ovicidnog i larvicidnog delovanja. Pri većim infestacijama štetočina preporučuje se kombinacija sa preparatom Nu-film 17. a od povreda usled nepotpunog presvlačenja uginjavaju nakon nekoliko dana. NAPOMENA: Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. KRAJNJI ROK PRIMENE (KARENCA): Gajena biljka Kupus Jabuka Dani 3 14 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml. U toku jedne godine.07 % Rebus + 0. Mamestra oleracea) MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije.4 .1 % Nu-film17 0. Svoje delovanje ispoljava aktivacijom prevremenog presvlačenja larvi. Na ovaj način larve prestaju sa ishranom. Do mesta delovanja dospeva ingestijom ili kontaktnim putem. najviše se može primeniti dva puta.4 l/ha Rebus + 1 l/ha Nu-film17 Vreme primene tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira u feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica tretiranjem pri prvom piljenju gusenica lisnih sovica Kupus lisne sovice ((Mamestra brassicae. tebufenozid na štetočine deluje i hronično izazivajući hemosterilizirajuće efekte kod adulta narušavajući oogenezu i embriogenezu.6 l/ha Rebus ili 0. 1 l.07 . izazivajući pri tome metaboličke procese koji dovode do porasta titra 20-hidroksiekdizona. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta jabukin smotavac (Cydia pomonella) Količina/ koncentracija primene 0.0. 100 ml. na istom terenu.Rebus® koncentrovana suspenzija ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) DELOVANJE: Tebufenozid je kontaktni insekticid iz grupe diacilhidrazina. čime se smanjuje potencijal infestacije štetočina.0. 5 l 168 . koji deluje kao agonist (mimik) hormona presvlačenja. 300 ml.1 % Rebus ili 0.

1-0.02-0.15 l/ha 0.3 l/ha 0.05% 0. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaje u protoku nervnih impulsa i paralizu.02% 0.02-0.Talstar 10 EC® koncentrat za emulziju ® Zaštićena robna marka kompanije FMC Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) DELOVANJE: Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida.02-0.05% 0.05% 0. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida. bifentrin poseduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost. a pre ubušavanja u stabljiku tretiranjem u redove istovremeno sa setvom Kruška obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) lisni mineri (Lyonetidae) lisne vaši (Aphididae) 0.075 l/ha 0. larve skočibuba (Elateridae) 169 insekticidi . leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću u vreme leta leptira i početka pilenja larvi u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina) na početku formiranja prvih kolonija 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku pilenja prvih gusenica u proleće u vreme listanja i obrazova-nja lastara pri pojavi prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija u toku masovnog pilenja larvi na početku piljenja.05% 0.02-0. SPEKTAR DELOVANJA: Količina/ koncentracija primene 0.04-0.05% Vinova loza pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana).03% 0.5 l/ha Voće Strna žita dudovac (Hyphantria cunea) lisne vaši (Aphididae) žitna pijavica (Eulema melanopus) Kukuruz kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) žičnjaci.3-0.02% 0. lozine grinje (Calepitrimerus vitis) 0.05% Gajena biljka Jabuka Štetna vrsta lisne vaši (Aphididae) jabukin smotavac (Cydia pomonella) lisni mineri (Lyonetidae) običan paučinar (Tetranychus urticae). crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) Vreme primene na početku formiranja prvih kolonija 7-12 dana posle maks. žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella).02-0.2-0.05% 0.

NAPOMENA: U toku jedne godine. paradajz. vinova loza Žita Uljana repica Dani 7 14 21 28 35 49 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 ml.1-0.2-0.15 l/ha 0.nastavak tabele sa prethodne strane Gajena biljka Šećerna repa Štetna vrsta buvač (Chaetocnema tibialis) crna repina vaš(Aphis fabae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) žičnjaci.3-0.1 l/ha 0. rano u proleće na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja tretiranjem u redove istovremeno sa setvom na početku piljenja larvi po pojavi imaga na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi prvih larvi kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću 0. lisnih vašiju. pasulj Duvan. žičnjaka.02-0. ukrasno bilje Duvan Kupusnjače lisne vaši (Aphididae) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariourm). najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog i grozdovog smotavca.1 l/ha 0. šećerna repa (lišće za silažu).05% Vreme primene kada se utvrdi prisustvo imaga.15 l/ha 0. paradajz (u polju i stakleniku) Krompir.3 l/ha na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krastavac. lisnih sovica. 1 l 170 . bele leptiraste vaši.5 l/ha 0. kruška. 100ml. larve skočibuba (Elateridae) Uljana repica repičina lisna osa (Athalia colibri) repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Krompir Krastavac.3 l/ha 0. na istom terenu. pasulj. kupusnjače Jabuka.2-0. kruškine buve i grinja do dva puta za ostale namene.075 l/ha 0. običan paučinar (Tetranychus urticae) breskvina vaš (Myzus persicae) kupusova lisna sovica (Mamestra brassicae) Količina/ koncentracija primene 0. žitne pijavice.2 l/ha 0.

Duvan Lucerka Grašak *Kruška *Breskva * registracija u toku Štetna vrsta krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) kupusna vaš (Brevicoryne brassicae) zelena lisna vaš (Aphis pomi) biljne vaši (Aphididae) lucerkina buba (Phytodecta fornicata) graškov žižak (Bruchus pisorum) Kruškina buva (Psylla pyri) Zelena lisna vaš breskve (Myzus persicae) Količina/ koncentracija primene 0. breskva.0. paprika.5 g.4 kg/ha 0.25 .4 kg/ha 0. 250 g 171 insekticidi u vreme razvoja kolonija vaši .0. vrlo povoljne fizičko-hemijske osobine ovog molekula utiču na njegovo izrazito usvajanje i pokretljivost u biljci.02 . voćarstvu i duvanu AKTIVNA MATERIJA: Acetamiprid (200 g/kg preparata) DELOVANJE: Kao i ostali neurotoksični insekticidi iz hemijske grupe neonikotinoida i acetamiprid.25 kg/ha 0. a na biohemijskom nivou deluje kao agonist neurotransmitera acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.0.0. Vezujući se za receptorna mesta za acetilholin ova supstanca prouzrokuje prekid procesa prenošenja nervnih impulsa. Sa stanovišta neposredne primene. NAPOMENA: U toku jedne godine.025 % Vreme primene pri pojavi larvi drugog i trećeg stupnja u vreme razvoja kolonija vaši tokom vegetacije pri formiranju kolonija vašiju tretiranjem kada lucerka dostigne visinu 8-10 cm tretiranjem u precvetavanju u vreme pojave larvi u vreme razvoja kolonija vaši MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Dobro se meša sa većinom pesticida (neutralne i slabo kisele reakcije). lucerka Dani 14 28 GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 2.0. duvan Jabuka.25 .25 kg/ha 0. grašak.05 % 0.Tonus® vodorastvorljivo prašivo ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu. najviše se može primeniti dva puta.025 % 0. SPEKTAR DELOVANJA: Gajena biljka Krompir Kupus Jabuka Paprika.25 kg/ha 0. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA): Gajena biljka Krompir. Treba izbegavati mešanje sa materijama izrazito bazne reakcije. kupus. na istom terenu. što u krajnjem ishodu dovodi do uginuća tretiranih insekata. kruška.2 .02 .

.

RODENTICIDI .

.

poljski miš (Apodemus agrarius) i voluharica (Microtus spp. 25kg 175 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne). ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 50 g. Vrlo je toksičan za sisare.) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja postavljaju se u količini 5-10 g po aktivnoj rupi. najmanje 14 dana posle primene. Fosfin je respiracioni otrov. prehrambenim i krmnim proizvodima. . SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene kućni miš (Mus musculus). Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene i u njih treba staviti mamke. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. posebno za pacove. DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. poljske miševe i voluharice. koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja. Po završetku akcije suzbijanja. Ne sme doći u dodir sa decom. Mamci se postavljaju u aktivne rupe kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. 2 kg.Cinkfosfid Mamak® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (20 g/kg preparata). na taj način što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari.

). spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. najmanje 14 dana posle primene. GRUPA OTROVA: I PAKOVANJE: 20 kg 176 . Pre primene ovog preparata treba utvrditi koje su rupe nastanjene (aktivne). Nakon postavljanja mamaka potrebno je zatrpati rupe zemljom. Vrlo je toksičan za sisare.). Ne sme doći u dodir sa decom. U njih treba staviti mamke. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene Na polju Količina primene pacovi (Rattus spp. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. tako što se dan ranije zatrpaju svi otvori na zemljištu koje su napali glodari. Fosfin je respiracioni otrov. voluharica (Microtus spp. Po završetku akcije suzbijanja. koji inhibira transport elektrona u procesu ćelijskog disanja. Sledećeg dana aktivne rupe će biti ponovo otvorene. kasno u jesen ili rano u proleće NAPOMENA: Cink-fosfid prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova. prehrambenim i krmnim proizvodima.Cinkfosfid prah® prah za spravljanje mamaka ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za pripremu mamaka AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (840 g/kg preparata) DELOVANJE: Cink-fosfid je rodenticid koji se brzo razlaže u kiseloj sredini uz burno razvijanje gasa fosfina koji je nosilac biološke aktivnosti. poljske miševe i voluharice. poljskih miševa (Apodemus spp. posebno za pacove. opreme i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. Preparati se mogu koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini.) i slepog kučeta (Spalax leucodon) Vreme primene mamci sadrže 20 g/kg cink-fosfida + 960 g/kg pšeničnog otpada + 20 g/kg belog parafinskog ulja spravljeni mamci se postavljaju u količini 4-8 g po aktivnoj rupi. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata.

prehrambenim i krmnim proizvodima. u količini 20-25 g po gomilici. stavljanjem na zaklonjena mesta 7-10 gomilica na površini 250-300 m2 postavljanje mamaka. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka.Galibrom AB® zrnasti mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za direktnu primenu u skladištima i poljskim uslovima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0. u količini 100150 g po gomilici. 25 kg 177 rodenticidi KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili u rano proleće. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. u količini 10 g po aktivnoj rupi (posle čega se mamci zatrpavaju zemljom) postavljanjem mamaka. Ne sme doći u dodir sa decom. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i vodena voluharica (Arvicola terestris) crni pacov (Rattus rattus) i sivi pacov (Rattus norvegicus) Vreme primene postavljanje mamaka u aktivne rupe.05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. 5 kg. Po završetku akcije suzbijanja. stavljanjem gomilica u blizini legla U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) kućni miš (Mus musculus) NAPOMENA: Preparat se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. . Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. 100 g.

05 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. Može se koristiti više puta u toku godine. u zavisnosti od infestacije štetnih glodara. 5 kg. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. Ne sme doći u dodir sa decom. a pacova posle jednog konzumiranja. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) Količina primene sivi pacov (Rattus norvegicus) kućni miš (Mus musculus) Vreme primene postavljanjem mamaka. Po završetku akcije suzbijanja. u količini 20-30 g po aktivnoj rupi ili gomilici. na svakih 5-8 metara postavljanje mamaka. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. prehrambenim i krmnim proizvodima. 25 kg 178 . što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. Preparat se može koristiti samo u objektima. gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. Uginuće miševa nastupa posle 5 – 8 konzumiranja. na svakih 3-5 metara NAPOMENA: Jedna akcija suzbijanja traje 7–10 dana. u količini 100150 g po aktivnoj rupi ili gomilici. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. 100 g.Galibrom GB® mamak za direktnu primenu ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Mamak za neposrednu primenu u skladištima AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0.

GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 20 g. što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. opreme. rano u proleće i/ili kasno u jesen. Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. u proseku. posle 6 dana. ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti. u količini 10-15 g po aktivnoj rupi. stavljanjem na zaklonjena mesta. Radi sprečavanja pojave rezistentnosti na bromadiolon. SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: Mesto primene U polju Količina primene poljska voluharica (Microtus arvalis) i poljski miš (Apodemus agrarius) Vreme primene mamci se spravljaju u odnosu 1 kg preparata na 20 kg mekinja. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka. a 15-20 g mamaka po aktivnoj rupi za kategorije IV i kalamitet spravljeni mamci se postavljaju. spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama. i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve grupe otrova. u količini 100-150 g po gomilici. jer uginuće nastupa. Galibrom prah može se koristiti i u prostorijama komunalne higijene. za kategoriju brojnosti od I do III.25 g/kg preparata) DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. KARENCA: Određena je vremenom i načinom primene preparata. u zavisnosti od brojnosti glodara. u blizini legla i puteva kojim se kreću U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) sivi pacov (Rattus norvegicus) i crni pacov (Rattus rattus) kućni miš (Mus musculus) VREME PRIMENE: Po potrebi (pri pojavi štetnih glodara). u količini 20-25 g po gomilici. 7-10 tacni na površini od 250-300 m2 spravljeni mamci se postavljaju. Ne sme doći u dodir sa decom. NAPOMENA: Galibrom prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova. Po završetku akcije suzbijanja. ali se ne smeju postavljati golom rukom. 5 kg 179 rodenticidi .Galibrom prah® koncentrat za mamak ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Prašivo za spravljanje mamka AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (1 ± 0. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije. kao i mogućnosti ispoljavanja ukrštene rezistentnosti. Mamke treba postavljati sve dok ih pacovi i miševi konzumiraju (4-6 dana). ovsenih pahuljica ili prekrupe od pšenice ili kukuruza spravljeni mamci se postavljaju. Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili rano proleće. prehrambenim i krmnim proizvodima. Preparati se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. povremeno vršiti zamenu sa rodenticidima drugačijeg mehanizma delovanja.

.

POMOĆNA SREDSTVA .

.

PRIMENA: Količina/ koncentracija primene 1-2% 0. enkapsulira čestice pesticida. Enkapsulira aktivnu materiju: Posle primene. Kao okvašivač: Nu-Film 17 smanjuje površinski napon tečnosti za tretiranje. 5. isušivanjem Nu-Filma 17 nastaje elastični omotač koji. direktnim mešanjem u rezervoaru uređaja za tretiranje. kao i poboljšavanja koloracije plodova voća. sprešavanje pucanja ljuske uljane repice prilikom žetve i sprečavanja pojave mrežavosti plodova jabuke. a time i dugotrajniji efekat.5 l/ha 0.Nu . Stoga. rose. takođe. 183 . omogućujući time postepeno otpuštanje pesticida u ciljnu sredinu.0-1. Kao samostalan ovaj proizvod se. 3. vetra i abrazije.7 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l 1. Međutim. od jedne do dve nedelje pre berbe kada su ljuske uljane repice zatvorene. 2. Istovremeno. održavanje turgora rasada posle rasađivanja. postepene promene Nu-Filma 17 pod uticajem atmosferskih prilika omogućuju poželjnu redistribuciju pesticidne aktivne materije. smanjeni su gubici depozita usled navodnjavanja. 4.Film 17® koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Miller Chemical & Fertilizer Corporation Pomoćno sredstvo za poboljšavanje performansi pesticidnih tretmana AKTIVNA MATERIJA: Pinolein (960 g/l preparata) NU-FILM 17® se primenjuje u smeši sa pesticidnim preparatima. ne postoji mogućnost spiranja depozita u toku ponovnog vlaženja tretiranih biljaka. ovime se znatno umanjuje i usporava mogućnost raspadanja aktivne materije usled hidrolize.3 l/ha Područje primene Višnja i trešnja Uljana repica Namena sprečavanje pucanja pokožice plodova sprečavanje osipanja semena prilikom žetve poboljšava efekte sredstava za zaštitu bilja kao okvašivač Vreme primene zavisno od vremenskih uslova – padavina. Istovremeno. delovanja padavina. Ovaj elastični omotač postepeno i usporeno iščezava pod uticajem faktora sredine. Povećava stepen zadržavanja aktivne materije: Ovaj prirodni adheziv povećava inicijalnu količinu ostvarenog depozita pesticida u toku neposredne primene. takoreći. Sprečava naknadno kvašenja depozita: Nu-Film 17 se ne rastvara u vodi. Ovime se smanjuju gubici usled oticanja kapi sa tretiranih biljaka u toku prskanja. u fazi prelaska iz zelene u žutu boju (77-80 faza BBCH skale) u skladu sa preporukama u uputstvu za primenu U smeši sa pesticidima Primenjen u smeši sa sredstvima za zaštitu bilja NU-FILM 17® deluje na sledeće načine: 1. Omogućuje ravnomerniju pokrovnost i bolje prodiranje kroz biljne delove obavijene voštanom prevlakom ili dlačicama. zbog čega kapi posle prskanja bolje pokrivaju tretiranu površinu i bolje prianjaju za nju. koristi za sprečavanje pucanja pokožice ploda višnje i trešnje.

8.6. održavajući njihovu efektivnost znatno duži period vremena. 1 l 184 . produžava životni vek bioloških agenasa koji se koriste u zaštiti bilja (npr. što samim tim proces apsorpcije čini olakšanim. omogućuje lakši prodor aktivne materije u nju. PAKOVANJE: 100 ml. Delujući kao fiksativ ograničava stepen isparavanja vrlo isparljivih toksikanata. Time se ostvaruje lakše dospevanje folijarno primenjenih hraniva i sitemičnih pesticida unutar biljnog tkiva. odbijajući sunčevo zračenje. Supstance po svojoj strukturi veoma slične pinoleinu postoje u svim biljkama. 9. GRUPA OTROVA: Ne pripada otrovnim materijama. Omogućuje očuvanje strukture bioloških preparata: Po sebi potpuno prirodan i u pogledu toksikologije bezopasan Nu-Film 17. 10. Bacillus thuringiensis). Deluje kao prirodni posrednik/nosač: Omekšavajući kutikulu biljke. 7. Bržim sušenjem gornjih slojeva površine filma i održavanjem polutečnog stanja sloja filma između osušenog dela i površine biljke. Sprečava degradaciju pesticidnog depozita usled prekomernog zagrevanja. Sprečava degradaciju ativnih materija pod uticajem ultravioletnog zračenja. 11. Primenjen u nižim dozama Nu-Film 17 štiti translokacione herbicide ili regulatore rasta biljaka dok se ne ostvari njihov prodor u biljno tkivo. obezbeđuje se penetracija primenjene supstance u biljku bez obzira na potencijalne spoljne efekte spiranja (iznenadne padavine).

Kao surfaktant poboljšava kvašljivost. 1 l. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje. Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene Soja Lucerka Kukuruz 0. lucerke i kukuruza. koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje.2% U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje 0.1% MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač. trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 200 ml.Alteox® T prima koncentrovani rastvor ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Izodecil alkohol etoksilat (900 g/l preparata) PRIMENA: ALTEOX T PRIMA je dodatno sredstvo – okvašivač. 5 l 185 .

1 l. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost. koji se primenjuje sa herbicidom OKVIR za suzbijanje korova u usevu soje. GRUPA OTROVA: III PAKOVANJE: 300 ml.Alteox® wet koncentrat za emulziju ® Zastićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea AKTIVNA MATERIJA: Mineralno ulje (700 g/l preparata) i polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol (oko 300 g/l preparata. trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA): Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje.5 % MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač. Gajena biljka Koncentracija primene Vreme primene U zavisnosti od herbicida sa kojim se primenjuje Soja 0. 5 l 186 . u odnosu 1:1) PRIMENA: ALTEOX WET je dodatno sredstvo – okvašivač.

Mogućnost primene preparata .

.

Strna žita Galbenon Mural Monosan herbi Esteron Lancelot 450 WG Bonaca EC Starane 250 Tezis Antre Antre plus Fobos EC Karika Akord 060 FS Mankogal S Mankogal FS Sekvenca 030 FS u usevu semenske pšenice za tretiranje semena pre setve Dominator Glifol Cinkfosfid mamak Galibrom prah suzbijanje korova na strništima jesenje suzbijanje glodara Kukuruz Trophy EC Acetogal plus Galolin mono Talisman Plamen Avalon Moto Esteron Monosan herbi Rezon Tangenta SC Furadan 35 ST Pozitron 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena pre setve za tretiranje istovremeno sa setvom Dominator Glifol suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 189 .

Suncokret Trophy EC Acetogal plus Acetogal Galolin mono Rezon Globus EC Rafal 120 Kubik plus Gallant Super Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Furadan 35 ST Posse 25 EC za tretiranje semena za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Soja Ritam Dancor 70 WG Galolin mono Trophy EC Acetogal plus Acetogal Rampa EC Globus EC Rafal 120 Gallant Super Okvir Galbenon Trefgal Dominator Glifol za tretiranje zemljišta pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva 190 .

Šećerna repa Globus EC Gallant Super Rafal 120 Lontrel 100 Pikogal plus Kerb 50 WP Antre plus Dakoflo 720 Fobos EC Konzul Pozitron FS Furadan 35 ST Dominator Glifol za tretiranje semena pre setve suzbijanje izniklih korova pre nicanja useva Posse 25 EC Fobos EC Radar versus G za tretiranje zemljišta istovremeno sa setvom Krompir Rafal 120 Dancor 70 WG Galbenon Fuzija Zanat Mankogal 80 Vokal Abastate + Nu-Film 17 Galition G 5 Radar versus G Warant Tonus Kardinal 191 .

Jabučasto voće Plavo ulje Cuprozin 35 WP Bakarni oksihlorid 50 Galmin+Cipkord 20 EC Konzul Fobos EC Akord Plus Akord Dakoflo 720 Metod WG Galofungin 500 SC Sekvenca Konzul Tonus Rebus Fenitrotion 50 EC Dimetogal Harpun Warant Mankogal 80 Abastate + Nu-Film 17 Cipkord 20 EC Fobos EC Glifol Galop Gallant super Starane 250 Casoron G Bonaca EC jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak Cuprozin 35 WP. Bakarni oksihlorid 50 Breskva Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Dakoflo 720 Galmin Dional 500 SC Akord Harpun Tonus Dimetogal Starane 250 Galop Bonaca EC Bakarni oksihlorid 50 Casoron G Glifol jesenje plavo prskanje Galibrom prah Cinkofosfid mamak 192 .

Višnja Bakarni oksihlorid 50 Kubik plus Kubik Dional 500 SC Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Fenitrotion 50 EC Nu-Film 17 Starane 250 Dominator Glifol Galop Bonaca EC Galibrom prah Cinkfosfid mamak Bakarni oksihlorid 50 jesenje plavo prskanje Šljiva Dional 500 SC Kubik plus Kubik Dinal 500 SC Plavo ulje Bakarni oksihlorid 50 Galmin Akord WG Mankogal 80 Dimetogal Harpun Tonus Glifol Galop Bakarni oksihlorid 50 Galibrom prah Cinkfosfid Mamak jesenje plavo prskanje 193 .

Vinova loza Dional 500 SC Mankogal 80 Akord WG Kardinal Vokal Fobos EC Elisa Fenitrotion 50 EC Cipkord 20 EC Pehar Bordovska čorba 100 SC Mankogal 80 Bakarni oksihlorid 50 Sekvenca Laser 240 SC Bonaca EC Casoron G Glifol Gallant Super Galop Galibrom prah Cinkfosfid mamak 194 .

produžavanja delovanja i boljeg prodiranja pesticida u biljno tkivo.15%. 195 .Zaštita uljane repice Vreme primene/ faza razvoja Suzbijanje štetočina u jesen Suzbijanje štetočina u proleće Namena Preparat SUZBIJANJE ŠTETOČINA repičina lisna osa repičin sjajnik repičina pipa i dr. podgrizajuće sovice Fobos EC Konzul Fobos EC SUZBIJANJE KOROVA Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi sprečavanje rasipanja semena Trefgal + Rampa EC Lontrel 100 ili Pikogal Plus Globus Nu Film 17 Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10 .15 cm visine) Pred vršidbu SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Galibrom prah Napomena: Kod svih biljnih vrsta koje imaju pojačanu voštanu prevlaku na listu preporučujemo upotrebu pomoćnog sredstva Nu Film 17 u koncetraciji od 0. zbog povećanog stepena prijanjanja.

Galibrom prah .Zaštita lucerke Vreme primene/ faza razvoja Mirovanje (pre kretanja vegetacije) Kretanje do pojave prve troliske Namena jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Preparat Okvir Galbenon larve lucerkine bube i lucerkine buba mare Posle prvog otkosa vilina kosica Etiol tečni ili Tonus Fenitrotion 50 EC Kerb 50 WP Tokom cele godine suzbijanje glodara se vrši : .5 g po aktivnoj rupi.10 g po aktivnoj rupi 196 .

6 l/ha iznikle korove Galop 4 . tripsi. mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci plamenjača .Zaštita paradajza Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Zanat Galition G-5 ili Radar versus G propamokarb hidrohlorid Dimetogal Vokal *** Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Dancor 70 WG Rafal 120** Fuzija Dimetogal Abastate + Harpun Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Vokal*** Dional 500 SC Fobos EC Abastate + Elisa + Tonus Fuzija Dional 500 SC*** Fobos Abastate + Elisa + Harpun jednogodisnji travni i širokolisni korovi Pre sadnje podzemne štetočine (rovci) zemljišne bolesti i bolesti poleganja rasada vaši Rasađen rasad 6-8 listova plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi 1-2 nedelje po rasađivanju plamenjača i crna pegavost vaši. siva i bela trulež tripsi. tripsi. buvači grinje. muve mineri. vaši vaši bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost Zaštita između berbi vodeći računa o karenci siva trulež vaši grinje.5 l/ha 197 . a na Glifol ili Dominator 4 . god biće proširena registracija Tretiranje pre nicanja gajene biljke. mineri bela leptirasta vaš * Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha *** u toku 2011.

lisne sovice jednogodišnji širokolisni korovi grinje. plamenjača i crna pegavost plamenjača i crna pegavost Formiranje glavice bakterioze vaši+sovice Bakarni oksihlorid 50 Tonus + Rebus Fenitrotion 50 EC Bonaca EC Dimetogal Kozak Cipkord Dako o Preparat Trefgal Zanat Radar versus G ili Galition G-5 propamokarb hidrohlorid Fobos EC Rafal * Dimetogal Sadnja * Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Glifol ili Dominator Galop 4 . lisne sovice uskolisni korovi buvač.10 dana po rasađivanju plamenjača i crna pegavost kupusar.6 l/ha 4 .5 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke. buvaci.stenice.stenice. stenice. buvači. a na iznikle korove 198 .Zaštita kupusa Vreme primene/ faza razvoja Namena jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi Pre sadnje ukolisni i širokolisni korovi podzemne štetočine zemljišne bolesti bolesti poleganja rasada kupusar. buvači. tripsi Formiranje rozete lisne sovice kupusar. vaši 8 .

korovi porasta 15 .20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol 4 . didimela. Suzbijanje korova: Casoron G 4 kg/10 ari aktivne površine. cvetojed sušenje izdanaka.Zaštita maline Vreme primene/ faza razvoja Bubrenje pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) Namena bolesti sušenja izdanaka štitaste vaši i zimska jaja lisnih vašiju sušenje izdanaka. antraknoza Neposredno pred cvetanje 14 dana pred berbu Odmah posle berbe i uklanjanja izdanaka Jesenje prskanje (pred opadanje lišća) * u toku 2011. didimela. malinina buba mušica. antraknoza muva galica. pegavost lista Preparat Cuprozin 35 WP + mineralno ulje ili Plavo ulje* Cuprozin 35 WP + Kozak* Pehar* + Dimetogal + Abastate + NU Film 17 Akord WG* + Pehar* + Kozak** Dional 500 SC Akord WG* Abastate + NU Film 17 Cuprozin 35 WP Početak listanja Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova biljne vaši grinje. mušica.3 l/ha. cvetojed siva trulež sušenje izdanaka.5 l/ha.20 cm (uskolisni i širokolisni) Starane 250 ili Bonaca 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke 199 . pre kretanja vegetacije Galop 2 . moljac i grinje sušenje izdanaka. didimela. didimela. antraknoza. malinina buba mušica. Tretiranje obaviti u vecernjim satima. pegavost lista siva trulež grinje. grinje sušenje izdanaka. god biće proširena registracija ** nema opasnosti za pčele i druge oprašivače. didimela. korovi porasta 15 .

BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG NIŠKI. 12. 3. 6. PIROTSKI. I SEVERNO BANATSKI OKRUG JUŽNO BAČKI OKRUG SREDNJI BANATSKI OKRUG JUŽNI BANATSKI OKRUG SREMSKI OKRUG GRAD BEOGRAD. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG DEO POMORAVSKOG.1. MORAVIČKI. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA . PČINJSKI. 10. 9. 5. ZAPADNO SEVERNO BAČKI 2. 4. 11. 7. JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG DEO TOPLIČKOG. 8. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG BRANIČEVSKI. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG ŠUMADIJSKI.

124 Bakar (II) sulfat pentahidrat i kalcijum hidroksid Bordovska čorba -100 SC. 25 Esteron extra 27 Monosan Herbi. 21 Glifol. 171 Acetohlor Acetogal. 9 Acetohlor+dihlormid Acetogal plus. 87 G Glifosat-IPA so Dominator. 52 Cimoksanil + mankozeb Vokal. 125 Azoksistrobin + hlorotalonil Promesa Plus. 102 Dakoflo 720. 104 C Cink-fosfid Cinkfosfid Mamak. 50 Moto. 128 Dihlobenil Casoron – G. 60 Dimetoat Dimetogal. 178 Galibrom prah. 69 Fluazinam Kardinal. 141 F Fenitrotion Fenitrotion 50 EC. 177 Galibrom GB. 179 Buprofezin Elisa. 169 Bromadiolon Galibrom AB. 135 Cipkord 20 EC. 148 Fenitrotion + malation Galition G5. 11 Trophy-EC.raspored preparata na osnovu aktivnih materija 2. 160 Ciromazin Hektor. 138 B Bakar – oksihlorid Bakarni oksihlorid – 50. 130 Cipermetrin Barricade EC 20. 31 Hlorotalonil Dakoflo. 100 Bentazon Galbenon. 126 D Difenokonazol Sekvenca. 127 Sekvenca 030 FS. 46 Azoksistrobin Promesa. 18 Dikamba Plamen. 159 A Abamektin Abastate. 111 Fluroksipir Bonaca EC. 97 Cuprozin 35 WP. 39 H Haloksifop – P-metil Gallant Super. 29 Bentazon + dikamba Avalon. 176 . 81 Amino-piralid-kalijum so + florasulam Lancelot 450 WG. 155 Fenoksaprop-p-etil Sedef. 13 Bifentrin Fobos EC.4 –D Esteron. 70 Fosetil aluminijum + mankozeb Adut. 136 Cipermetrin + hlorpirifos Konzul. 129 Cimoksanil + propineb Vokal P. 101 Bakar oksihlorid + mineralno ulje Plavo ulje. 150 Talstar 10 EC. 15 Starane – 250. 175 Cinkfosfid Prah. 133 Acetamiprid Tonus.

153 Karbosulfan Posse 25 EC. 112 Propineb Nijansa WG. 105 Iprodion + karbendazim Kubik. 114 Izodecil alkohol etoksilat Alteox T prima. 161 Nadzor. 185 K Kaptan Metod WG. 122 Pirimetanil + hlorotalonil Pehar plus. 164 Linuron Galolin mono. 58 Kvizalofop – P . 115 Mankogal – FS. 147 Mankozeb Mankogal – 80. 186 I Imazetapir Ritam. 113 Iprodion + tiofanat-metil Kubik plus. 63 Klopiralid Lontrel 100. 143 Etiol specijal. 183 Pirimetanil Pehar. 36 Rampa EC. 145 Etiol ULV. 156 Mineralno ulje + polioksi sorbitol oleat + polioksi tridecil alkohol Alteox wet. 73 P Parakvat Galop. 48 Pikogal plus. 117 Mankogal – S. 83 Pinolein Nu-Film 17. 118 Metribuzin Dancor 70 WG.etil Globus EC. 33 . 167 M Malation Etiol prah 5. 158 Propamokarb hidrohlorid Balb.raspored preparata na osnovu aktivnih materija Hlorpirifos Radar versus G. 67 Imidakloprid Pozitron FS. 62 Klomazon Gamit 4 – EC. 99 Propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil Fuzija. 119 Karbendazim Galofungin 500 SC. 35 Pendimetalin Zanat. 142 Etiol prah parfimisani. 109 Karbofuran Furadan 35 ST. 19 Metsulfuron-metil Tezis. 108 Propikonazol + hlorotalonil Karika. 77 Mineralno (parafinsko) ulje Galmin. 166 Iprodion Dional 500 SC.cihalotrin Kozak. 123 Piriproksifen Harpun. 165 Kletodim Rafal 120. 152 Furadan 350 F. 43 N Nikosulfuron Talisman. 144 Etiol tečni. 121 L Lambda .

162 Sulkotrion Tangenta. 90 Akord 025-FS. 65 Tifensulfuron . 163 Rebus. 95 Tebukonazol + mankozeb Akord plus. 45 S Spinosad Laser 240 SC. 88 Akord 060-OD. 75 T Tebufenozid Mimic 2-F FS. 110 Tribenuron-metil Mural. 56 Tiofanat-metil Galofungin T.metil Okvir. 107 . 93 Tebukonazol + tiofanat-metil Antre plus. 92 Akord WG. 94 Tebukonazol + karbendazim Antre. 79 Triklopir trietilamino so Garlon 3-A. 120 Propizamid Kerb – 50 WP. 54 Trifluralin Trefgal. 91 Akord 060-FS. 168 Tebukonazol Akord. 96 Terbutilazin Rezon.Propineb + pirimetanil Nijansa Plus. 154 Zoksamid + mankozeb Electis 75 WG. 38 Z Zeta cipermetrin Fury 10 EC.

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

Beleške .

ing. ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Užice dipl.com 5. .ing. MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl. mob.ing.rs 8.ing. tel: 011/ 3072 372. 063/ 457 885 e-mail: paki7@ptt. tel/fax: 021/ 454 528.rs Produkt menadžer za herbicide: Mr Piljo Dakić. BRANIČEVSKI. Srđan Arsić. Sreten Rilak mob.com 9. apoteke u Južno Bačkom okrugu dipl. 063/ 457 752.ing. 063/ 85 00 060 e-mail: stanojebrankovic18@gmail. mob: 063 457 710 e-mail: cropchem@eunet. mob: 063/ 457 351. GRAD BEOGRAD. Stanoje Branković mob. 063/ 850 0020. DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA Sedište: Ćuprija dipl.ing. PIROTSKI. 063/ 457 819.rs Marketing: Rukovodilac odeljenja agrotehnologije: dipl.ing.rs Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: Brankica Trifunović-Tišma. Dušan Belenzada mob. JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG Sedište: Leskovac dipl.com 12. JUŽNI BANATSKI OKRUG Sedište: Pančevo dipl. mipredrag@sezmpro.ing. Luka Matić.ing.rs 10. 011/ 3072 329. 063/ 250 823 e-mail: jojicmarko@yahoo. DEO POMORAVSKOG. tel: 011 3072 366 mob: 063 106 18 86 e-mail: matic@ tofarmacija.rs Samostalni stručni saradnik dipl. 063/ 457 956 e-mail: lidijam69@gmail.rs 4.ing.com 11.rs www.rs Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: Milojica Pešić tel. BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG Sedište: Kladovo dipl. JUŽNO BAČKI OKRUG Sedište: Novi Sad dipl.rs 7. MORAVIČKI.ing. 063/ 457 353 e-mail: poptamara@yahoo. SREDNJI BANATSKI OKRUG Sedište: Aleksandrovo-Zrenjanin dipl. tel: 011 3072 327 mob: 063 8496 249 e-mail: dakic@ tofarmacija. trbojevicmilan@neobee.ing.rs .ing. PČINJSKI. DEO TOPLIČKOG. Goran Puhar mob.net Prodaja i primena: 11080 Zemun. 063/ 457 891 e-mail: rile. Darko Muminović mob. tel: 011/ 3072 322. Ljubiša Pakalović mob. mob. 063/ 1015 718 e-mail: prodaja@ tofarmacija. 063/ 457 703 e-mail: gpuhar@sezampro. fax: 011/ 3072 370 Direktor sektora prodaje i primene: Milan Janičić.ing. tisma@ tofarmacija.rs Produkt menadžer: dipl. Lidija Mitić mob.joksim@yahoo. Tamara Popović mob. e-mail: milojicap@eunet. Radomir Đekić. ZAPADNO SEVERNO BAČKI I SEVERNO BANATSKI OKRUG Sedište: Bačka Topola dipl. ing.ing. 063/ 107 1655 e-mail: muminovic@ tofarmacija. SREMSKI OKRUG Sedište: Zemun dipl. DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG Sedište: Aleksandrovac dipl. ŠUMADIJSKI.com Saradnici u sektoru prodaje i primene: Samostalni stručni saradnik Mr Predrag Milovanović.zb@gmail. Duško Vitković mob. Marko Jojić mob. Batajnički drum bb. tofarmacija. Zoran Kocić mob.com 2. 063/ 10 61 299 e-mail: belenzadad@eunet. 063/ 457 884 e-mail: v. e-mail: janicic@ tofarmacija.com 6.rs 3. 063/ 457 984 radedjekic@nadlanu. NIŠKI.REGIONALNI MENADŽERI 1.com Stručni saradnik za polj. Veljko Joksimović mob. PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl. Milan Trbojević. 063/ 457 308 e-mail: duskovv@yahoo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful