P. 1
Bh Medjuratna Knjizevnost

Bh Medjuratna Knjizevnost

4.0

|Views: 1,736|Likes:
Published by Meliha Malikic

More info:

Published by: Meliha Malikic on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2015

pdf

text

original

1

UVOD – BOSANSKOHERCEGOVAČKA POEZIJA IZMEĐU DVA RATA

Evropski kontekst - dva svjetska rata kao dva najveća događaja u XX stoljeću; dva planetarna događaja; ujedno i dvije najveće nesreće; - poslije ovih ratova mijenjala se slika svijeta; svijet više nije bio isti; - te promjene odražavale su se u svim sferama života, pa i u književnosti; - avangarda: nekoliko raznorodnih književnih pokreta i stilskih formacija koji se mogu nazvati imenom avangarda; avangarda (fr. avantgarde, tal. avanti garde – prethodnica) je periodizacijski termin za oznaku modernih književnih pravaca u prvoj polovini XX stoljeća: futurizam, ekspresionizam, konstruktivizam, dadaizam, nadrealizam; Aleksandar Flaker ukazuje na dva bitna aspekta avangarde: 1) negirajući ili osporavajući odnos prema postojećim i starim pravcima i formacijama te 2) usvajanje novih poetičkih načela i afirmacija nove formacije ili pokreta; težište avangardnih pokreta je na osporavanju, tako da je Flaker s pravom avangardnu okvalificirao kao poetiku osporavanja (Flaker Poetika osporavanja); - 1910. godina: je prijelomna godina za pojavu novih težnji, novih pokreta – futurizma i ekspresionizma; sa završetkom Prvog svjetskog rata ova dva pokreta ulaze u završnu fazu svoga trajanja; - modernizam: prema jednima avangarda je samo nastavak ideje moderne o književnoj zbilji kao zasebnoj zbilji; ideje da se jezikom može baš sve iskazati i sve oblikovati bez obzira na svakodnevnu zbilju; prema drugima avangarda je nastavak prosvjetiteljske ideje o inovativnosti, ideje o traganju za novim izrazima a ne slijeđenju zadatih antičkih obrazaca; avantura “umjetničke samovolje” (Šlegel); - osjećaj egzistencijalne nesigurnosti: izazvan spoznajom o autodestruktivnosti ljudske civilizacije; potvrda u literaturi: U potrazi za izgubljenim vremenom Prust (1913-1927); Proces Kafka (1925.); - futurizam: 1) talijanski – (lat. futurum – budućnost) i umjetnički i politički pokret; Filipo Tomazo Marineti proglas (program) Manifest futurizma 1909; radikalan raskid sa svim tradicionalnim vrijednostima i obnova talijanske književnosti i umjetnosti; Futurizam ustaje protiv svih postojećih institucija, veliča borbu i opasnost te staje u odbranu rata. Umjetnost se mora zasnivati na ritmu nove mašinske civilizacije, na energiji i ludoj smjelosti, na drskosti i pobuni, na brzini automobila i aviona, na ljepoti i zanosu borbe, na plamenu rata. Za talijanske futuriste rat “predstavlja jedinstvenu higijenu svijeta”, što se nimalo ne razlikuje od fašističke apologije rata. Stoga je i logično bilo što su futuristi završili u fašizmu kao zvanični propagatori Musolinijevih ideja;

2 2) ruski . Munk. eternistima (lat. apstraktistima. Ruski futuristi su na strani socijalnog bunta a samim time i na strani revolucije. aktivistima itd. Kokoška. međutim. Kle. To je krik uplašenog čovjeka u svijetu koji je imperijalističke antagonizme pretvarao u klaonicu Prvog svjetskog rata. Impresionistički usitnjenoj slici svijeta treba suprotstaviti cjelovitu viziju toga svijeta. pokret koji pravi revolucionaran zaokret u tematskom i u pogledu jezičkog izraza.). aeternus – vječan). Majakovski. ono mora biti istinski izraz doživljaja te stvarnosti. subjekt se našao u čudu i užasu. zahtijevaju “izlazak umjetnosti na ulice” i njenu estradnu prezentaciju pred najširim masama. Pobuna Dok su futuristi slavili tehnološki napredak i ratove dotle su ekspresionisti dizali svoj glas protiv mehanizacije života i stravične sudbine čovječanstva. pa traje do 1919.Ekspresionizam Definicija Ekspresionizam (lat. Ritam . Revoluciju. ekspresionizam je bio pobuna protiv impresionizma. gdje je pokret već odranije postojao (slikari Sezan. Kandinski. . futuristima. Prije nego što će se definitivno nazvati tako ekspresionisti su sebe nazivali neopatetičarima (“novi zanesenjaci”). Barlah i dr. stoga. i traje do 1925. Programski članak neobičnog naslova Šamar društvenom ukusu potpisuje V. Krik Raspala se cjelovita slika svijeta. Van Gog. Naziv dolazi iz slikarstva. . na čisto književnome planu. preko grupe mecanin poezija. jezik oblikovati tako da najbolje izrazi sav taj užas i strah a najprirodniji odgovor na sve to je bio ljudski krik. Istovremeno. posebno na materijalu riječi. Futuristi zagovaraju umjetnost primjerenu novoj tehničkoj civilizaciji.javlja se godinu dana kasnije 1910.Možda je taj krik najbolje izrazio slikar Advard Munk na svojoj čuvenoj slici istoimenog naslova Krik. Vladimir Majakovski i Velimir Hljebnikov. Odatle borba za nova značenja riječi koja je dovela do čudesnog zaumnog jezika i potpunog napuštanja smisla. godine. Trebalo je. pritisnut strahom i beznađem. Najznačajniji pisci dolaze iz treće i četvrte grupe: Boris Pasternak. pa do radikalnijih i značajnijih grupa centrifuga i kubofuturisti. treba sprovesti i u umjetnosti. Prilično dinamična i heterogena književna pojava koju sačinjavaju čak četiri grupe: od još uvijek tradicionalnih egofuturista. expressio – izraz) je književni pokret koji se javlja u Njemačkoj i Austriji 1910. Književno djelo ne smije nastajati kao rezultat površnih impresija o stvarnosti.

Tradicionalnu logičku strukturu rečenice. lirika kao trenutak u akciji saznavanja svijeta. 2. do probijanja strukture rečenice. Rečenica se redukuje na nizanje glagola i imenica. pri čemu su glagoli nosioci emocionalno-vizionarskog značenja. DOVDEEEE!!! Nadrealizam Manifest nadrealizma Književni pokret koji se javlja u Francuskoj kao produžetak dadaizma i kao francuska varijanta ekspresionizma. Kavkaski krug kredom. osim rušilačkog revolta prema naslijeđenoj tradiciji. Pisci i djela Poezija: Gotfrid Ben. Borci protiv stroja. i drama kao razvijanje i sudaranje akcija. Drama: 1. Georg Trakl. Bertolt Breht: Majka Hrabrost i njezina djeca. nadrealnost. Ernest Toler. godinu kada Andre Breton objavljuje Manifest nadrealizma. pokazuje i konstruktivan graditeljski duh. u kojoj vlada prvobitni haos. Zvanični početak nadrealizma pada u 1924.3 Cilj je sada tako uhvaćenu viziju ritmički oblikovati. Iz zahtjeva za novim ritmom javila se potreba za slobodnim stihom. Ekspresionističko razumijevanje ritma dovodi do rušenja forme. Goerg Hajm. Pripovijetke imaju malo epskog u sebi a roman je bio jednostavno neprimjeren ekspresionističkoj poetici. gdje se sa vanjskih/formalnih manifestacija prešlo na unutrašnji doživljaj ritma Drama se raspada na niz scena i ima skokovitu radnju. treba jednostavno minirati. bez kontrole razuma. Žanrovi Žanrovski preovladavaju lirika i drama. Za razliku od drugih avangardnih pokreta nadrealizam. U tu nadrealnost može se prodrijeti jedino psihičkim automatizmom. Franc Verfl. Opis ustupa mjesto radnji. pomoću metode koju je Rembo nazvao . Bertolt Breht i dr. Osnovna nadrealistička teza “Izmijeniti život!” tada se zamjenjuje Marksovom devizom “Izmijeniti svijet!” Psihički automatizam Cilj je da se otkrije jedna viša skrivena stvarnost. To naročito dolazi do izražaja priklanjanjem nadrealista uz ideje Oktobarske revolucije 1930. Masa čovjek. Ernest Toler Prepobrazba. tu “građansku jezičku arhitekturu”. a nastavlja da traje i poslije Drugog svjetskog rata.

a poslije Drugog svjetskog rata i u drugim socijalističkim zemljama. Spojni sudovi. Iako ima pobornike i u redovima avangardnih pokreta ekspresionizma. Najpogodniji žanr za takve pothvate bio je roman sa tradicionalnom socijalno-psihološkom motivacijom karaktera. Socijalistički realizam Unutar prilično razuđenog pokreta socijalne literature može se socijalistički realizam posmatrati kao njegova krajnje ekstremna varijanta. koja se javlja 20-tih pa traje sve do 50-tih godina XX stoljeća. Ima svoje preteče u djelima sa početka XX stoljeća Džeka Londona. Termin je definitivno prihvaćen na Prvom kongresu Saveza sovjetskih pisaca 1934. Rasprava o stilu Antoan Arto Umjetnost i smrt Andre Breton Nađa. Da bi se to postiglo moralo se posezati za tradicionalnim stilskim oblicima. Glavni pisci socijalističkog realizma u Sovjetskom Savezu bili su Gladkov (Cement) i Šolohov (Uzorana ledina). . javlja se kao posljedica promjena izazvanih Oktobarskom revolucijom. historijski konkretno prikazuje zbilju u njezinu revolucionarnom razvitku” (Statut Saveza sovjetskih pisaca). Aleksandar Falker ga definira kao “normativnu književnu doktrinu i stilsku formaciju koja se konstituirala u 30-tim godinama XX stoljeća” u sovjetskoj književnosti. Luda ljubav Pol Elijar Umrijeti da se ne bi umrlo. Očigledno je da nadrealisti svoje ideje temelje na psihoanalizi Sigmunda Frojda. Javna ruža Socijalna literatura U najširem smislu književna pojava labavog stilskog jedinstva. što je u Rusiji značilo obnovu realističkih postupaka. Pisci i djela Luj Aragon: Seljak iz Pariza. Maksima Gorkog. Hajnriha Mana i dr. Tvorci doktrine socijalističkog realizma su tražili od pisaca “da istinito. dadaizma i nadrealizma.4 “rastrojstvo čula”. To znači da književnost u društvu ima odgojnu i socijalno-pedagošku funkciju i da je treba maksimalno približiti širokom krugu čitalaca. Eriha Kestnera. ruskog futurizma.

Takvo kosmopolitsko osjećanje čovjeka Crnjanski naziva sumatraizmom (po ostrvu Sumatra u Malajskom arhipelagu).) – Ljubomira Micića Hipnos – Rade Drainca Nova svetlost i Raskrsnica – časopisi Velibora Gligorića Putevi i Svedočanstva – časopisi nadrealista Umetnost i Večnost – časopisi neoromantičara Srpski književni glasnik Ekspresionizam Prvi modernistički talas Ekspresionizam u srpskoj književnosti počinje sa imenom Miloša Crnjanskog.) Dragiše Vasića. ruše nekadašnje idole i odbacuju sistem vrijednosti koji su uoči rata uspostavili Jovan Skerlić i Bogdan Popović. Pisci koji se vraćaju iz emigracije. dadaizam.). futurizam. već čovjek “u kosmičkim tajanstvenim visinama” (Crnjanski). presudno utiču na oblikovanje književnog života. pisao je Crnjanski. sumatraizam.5 Južnoslavenski kontekst SRPSKA KNJIŽEVNOST IZMEĐU DVA RATA Vrijeme poslije Prvog svjetskog rata donosi burno rasplamsavanje pokidanih književnih tokova.). mogao bi se uzeti ekspresionizam. Časopisi Dan (1919-1920. Sumatraizam izražava čežnju za visinama i daljinama. Nove generacije raskidaju sa prošloću. Kao najprivatljiviji naziv za sve pokrete. koji je bio prvi poslijeratni časopis u Srbiji. najvažnijim programskim člankom o ekpsresionizmu.) – Dragiše Vasića Zenit (1921-1926. “Pišemo slobodnim stihom. Bio je to zajednički časopis hrvatskih i srpskih pisaca. što je posledica naših sadržaja”. i sa Objašnjenjem sumatre (1920. Glavni ekspresionistički časopis bio je “Progres” (1920. naročito iz Francuske. Sve počinje sa časopisom “Slovenski jug”. Nova književnost odlučno raskida sa tradicionalnom književnošću. hipnizam i zenitizam. u Zagrebu. . vjeru da su sve stvari povezane nevidljivim nitima i da se svi udaljeni predjeli stapaju u jedan lirski fluid. sa njegovom zbirkom pjesama Lirika Itake (1919. sa njegovim časopisom “Dan”. U vremenu između dva rata pojavit će se i ugasiti mnogo različitih pokreta: ekspresionizam. koji izlazi od 1918-1919.) – uređivao Miloš Crnjanski Progres (1920. Beograd ponovo postaje kulturno središte. izuzev nadrealizma. nju ne interesuje ni historijska ni socijalna dimenzija čovjeka.

a osim njega tu su još pripadali Desimir Blagojević. Aleksandar Vučo. treći se približavaju Krleži (Ristić). Marko Ristić. grupa se praktično raspada: jedni se javno odriču nadrealizma (Jovanović). Međutim. Socijalna lietratura Izvan aktuelnih avangardnih tokova našli su se tzv. Sličnih ideja bio je i dadaizam. Središnja ličnost te grupe bio je Risto Ratković.6 Središnja ličnost beogradskog modernističkog kruga bio je svestrani književnik Stanislav Vinaver. na geometriju odnosa unutar djela. sa prvobitne pobune protiv tradicije akcenat se prenosi na način građenja djela.) itd.). Grupu čine Koča Popović. . b) nadrealistička faza 1930-1932. Nadrealizam danas i ovde (1931-1932. Đorđe Jovanović. Rade Drainac i dr. Oskar Davičo. na njegovu konstrukciju. jedan od najznačajnijih avangardnih pjesnika i prozaista. Jovan Popović. Ljubomir Micić je pokrenuo časopis “Zenit” i lansirao novi pokret – zenitizam. po uzoru na francuske dadaiste. Nadrealisti pokreću brojne publikacije: almanah Nemoguće (1930. Ovaj vid konstruktivizma slijedi Rastko Petrović. nadrealizam se javlja kao organiziran književni pokret. Dušan Matić. i poslije raspada većina članova grupe nastavlja da piše nadrealistički. Zenitizam je zagovarao konstruktivističko ustrojstvo književnog djela. autor Manifesta ekspresionističke škole. Nadrealizam Beogradski nadrealizam pojavio se i razvijao kao ogranak jednog šireg evropskog pokreta sa središtem u Parizu. Pozicija nadrealizma (1931. Milan Dedinac i dr. Poslije 1932. Đorđe Kostić. Drugi modernistički talas U drugom modernističkom talasu oko 1922. folklorni modernisti Momčilo Nastasijević i Desimir Blagojević i pripadnici lijeve struje ekspresionizma. kojega. čak i u godinama poslije Drugog svjetskog rata. a 30-tih godina će približiti pokretu sicijalne literature. Dedinac. Davičo). godine. Srpski nadrealizam prolazi kroz dvije faze: a) prednadrealistička faza 1922-1930: prihvatanje nadrealističkih stavova ali pod drugim imenom.). Ovi drugi su sebe nazivali još i neoromantičarima. Matić. predvodi Dragan Aleksić. drugi pristupaju pokretu socijalne literature (Vučo.

Ulderiko Donadini. Prvi časopisi Prvi ekspresionistički časopis “Kokot” pokreće 1916. klimakse.).). Na pragu u Novo ovo su tek vrata. Ekspresionizam Prva djela Rat za hrvatsku književnost nije značio prekid kontinuiteta. Do te pozicije će ga dovesti dva sudbonosna “dramatična zaokreta” u životu. a među njima i Ive Andrića i Tina Ujevića. metonimije. Sa svojom prvom knjigom Lude priče (1915. Kristofor Kolumbo (1917. Najveći doprinos novoj književnosti daje.). O značaju zbornika Ljubo Vizner (Ljubo Weisner) je zapisao: Ovo su obećanja. svojom jedinom i kratkom zbirkom Preobraženja (1920.) i Michelangelo Buonarotti (1918. Raskid sa starim ogleda se više simbolično u smrti najznačajnijeg pisca moderne Antuna Gustava Matoša 1914.7 MEĐURATNA KNJIŽEVNOST U HRVATSKOJ Godina 1914. te iste godine. kao i za programsko-manifestne interpretacije pokreta. sve ono što je ukus.) i potpuno se posveti književnom radu. pokrene časopis “Vijavica” (1917. to će reći sve ono što je suvišno i da govorimo istinu. kasniji pokretač prvog ekspresionističkog časopisa Kokot.) pojavit će se i Ulderiko Donadini. figure. ipak.). Prilično štura u izrazu zbirka je na najefikasniji način demonstrirala Šimićev “stiješnjeni ekspresionizam”. Prvi je odlazak iz Bosne i Hercegovine u Zagreb. Nadahnut bečkim ekspresionističkim časopisom “Juriš” (“Der Sturm”) nastupa kao pjesnik i kritičar. Zbornik sačinjavaju pjesme dvanaestorice pjesnika. te pokreće svoj drugi časopis istoga naslova “Juriš” (1919. grada i siromaha.). Već sljedeće godine pridružit će mu se i Antun Branko Šimić sa časopisom “Vijavica” (1917. Poslije dramskog prvijenca Krleža nastavlja objavljivati poetsko-ekspresionističke drame Kraljevo (1915. Antun Branko Šimić Centralna ličnost ekspresionizma u Hrvatskoj. Pojavom ovih časopisa osvaja se prostor za objavljivanje djela u duhu nove škole. što je retorika i ‘lepota’. aliteracije. Već u godini početka Prvog svjetskog rata dešava se sudbonosni raskid sa modernom i najava novih avangardnih pravaca. asonance. a najava “nove književnosti” dolazi sa objavljivanjem zbornika Hrvatska mlada lirika i Krležine prve drame Legenda. a drugi je odluka da napusti svoje školovanje. pjesnika astralnih prostora ali i čovjekovih egzistencijalnih ponora.). . Zbirka je označena kao “kamen temeljac modernog hrvatskog pjesništva”. U kritičkim člancima sažeto obrazlaže suštinu pobune protiv dotadašnje književnosti. Nova književnost mora iz sebe odbaciti sve trope. Otkriva nam pjesnika tijela. a prve poslijeratne godine i Krleža sa svojim časopisom “Plamen” (1919.

“Danas” (1934. Od pasivističkog do lijevog ekspresionizma Već je Krleža u svojim djelima napravio put od pasivističkog. i obimom i umjetničkim dometima. u kojemu obznanjuje lenjinističku obojenost svoga ekspresionizma.). autor četiri zbirke pjesama između dva rata: Lelek sebra (1920. ali i nesvodiv ni na jednu od njih. pod uticajem njemačkih neorealista. u zbirci Novela Hrvatski bog Mars.). u prvim dramama.). 1926.). Sličan put prevalit će i njegov sauređivač iz časopisa “Plamen” August Cesarec. ni pokret socijalne literature se nisu izdiferencirali do kraja kao samostalni pokreti. Pokret socijalne literature I Krleža i Cesarec istovremeno su bili utemeljivačima ekspresionizma i predvodnicima lijeve struje hrvatske književnosti. čime svoj kratki život još više ispunjava a hrvatsku književnost još više zadužuje.). a dvije godine kasnije i još jednu – Srebrna cesta (1921. Na rubu pameti (1938. Auto na korzu (1932. Do početka Drugog svjetskog rata će pokrenuti još tri časopisa: “Književna republika” (1923.).). do lijevo orijentiranog ekspresionizma. Cesarec će već u svojim prvim ekspresionističkim radovima (novele Za novim putem. javlja se i veliki pjesnik Tin Ujević. Tin Ujević i Gustav Krklec U sjeni novih avangardnih ideja. Ipak.) popustiti pred jakim dojmovima ideja Oktobarske revolucije. njegovo djelo se otima jednostranim programskim razvrstavanjima. zbirka novela Hrvatski bog Mars (1922.). Ovaj detalj jasno govori da ni ekspresionizam (izuzev kod Donadinija i u “stiješnjenoj” varijanti kod Šimića). Vjekoslava Majera i dr. Miroslav Krleža Stupio je u hrvatsku književnost kao “razbarušeni ekspresionista” a nastavio i završio kao pisac naglašene socijalne i političke orijentacije.).) i “Pečat” (1939. Iz impozantnog književnog upusa izdvajamo samo neka djela: romane Povratak Filipa Latinovicza (1932.) i Ojađeno zvono (1933. dramski ciklus o Glembajevima itd. Pobrojanim ekspresionističkim dramama Krleža pridodaje i svoj prvi časopis “Plamen” (1919. Kolajna (1926.). Gustav Krklec sa Šimićem uređuje časopis “Juriš”.) i Banket u Blitvi IIII (1938/39/62. i iste godine objavljuje prvu ekspresionistički nadahnutu zbirku pjesama Lirika (1919. Slavka Kolara. samo što će njegovo skretanje biti još radikalnije. U tom smislu se “čisti” ekspresionizam” Donadinija i Šimića može posmatrati kao prijelazna faza ka “lijevo začinjenom” ekspresionizmu Krleže i Cesareca i dalje ka “čistom” socrealizmu (neorealizmu ili “modernom objektivizmu”) Mile Budaka. .). skrenuti u socijalni aktivizam i otvorenu pobunu protiv pasivističkog ekspresionizma.8 Pred kraj života pokreće i treći časopis “Književnik” (1924-1925. Vjekoslava Kaleba.). Poslije toga će.

Radikalizacijom ovog drugog – utilitarnog! – aspekta književnosti. .9 Zapravo. gubila je na značaju sama književnost. To je nadalje značilo stavljanje književnosti u službu opće revolucije. Krleža i Cesarec se nisu mogli zadovoljiti samo sa dosljedno izvedenom revolucijom u oblasti književnosti. nego su se poduhvatili slijeđenja revolucionarnih ideja i u samoj zbilji. kao u pojedinim Cesarčevim djelima i djelima brojnih revolucionarnih pisaca koje je povijest književnosti brzo zaboravila.

On je već u zborniku Hrvatska mlada lirika (1914. . Ćatić umiru 1915. pa do početka rata 1914. U vrijeme mladalačkog književnog stasavanja i Ivo Andrić je bio blizak ovome naraštaju.Kao direktna posljedica nepriznavanja bosanskohercegovačke zasebnosti unutar nove državne zajednice Sarajevo gubi status kulturnog centra a bh pisci se sve više okreću ka Beogradu i Zagrebu kao političkim i kulturnim središtima nove države. poslije četverogodišnjeg ratnog zatišja. . Svoj književni rad podredili su političkoj borbi za ideju jugoslavenstva kao jedinom mogućem rješenju. obnovu rada nacionalnih kulturnih društava i nacionalnih časopisa kao centara književnog života. Risto RAdulović i M. bilo u službi klasnosocijalnih (pokret socijalne literature) ideja. Ivo Andrić i Borivoje Jeftić doplai su zatvora. Bašagić i Mulabdić. bošnjački pisci prestaju da pišu: Osman-Aziz. na unutrašnjem planu. Ako ičim drugim. aktivnu recepciju aktuelnih književnih ideja iz evropskih književnosti. .za vrijeme rata knjiž stvaranje zamire: mladobosanski pisci su silom prilika utihnuli. 1919 umire Sv Ćorović.) objavio svoje prve pjesme u slobodnom stihu. Za Vladimira Gaćinovića književnost je bila samo sredstvo političke i nacionalne akcije.10 Bosna i Hercegovina MEĐURATNA KNJIŽEVNOST U BOSNI I HERCEGOVINI Međuratna književnost u Bosni i Hercegovini. Risto RAdulović i Jovan Palavestra otjerani su u internaciju. - Književnost “Mlade Bosne” “Mlada Bosna” je bio naraštaj buntovnih intelektualaca okupljenih oko ideje otpora protiv austro-ugarske i južnoslavenskog ujedinjenja. A to znači. ovim činom su uticali na dalji tok povijesti. na čisto književnom ili vanjskom planu. bilo u sprovedbi nacionalnih (književnici oko “Mlade Bosne”).Književnost se i dalje djelimice koristi kao sredstvo političke borbe. posebice ekspresionizma i futurizma. Uz aktivnosti “Mlade Bosne” treba spomenuti još imena pisaca Miloša Vidakovića i Borivoja Jevtića. ne samo u Bosni i Hercegovini. Ć. nastavlja tamo gdje je stala pred početak rata. Centralna ličnost bio je Dimitrije Mitrinović a njihov se rad može pratiti od vremena aneksije 1908. i. Njegovali su kult mučeništva i jake potrebe za žrtvovanjem. Kočić i Vl Gaćinović umiru 1916. . te ideje radikalnog prevrata u književnosti i kulturi. što će kulminirati sarajevskim atentatom 1914. Miloš Vidaković. Sv Ćorović. Svoje književne ideje crpili su iz evropske avangarde. hrvatska knjiž u BiH poslije rata gotovo da se sasvim gasi.

izvan BiH Andrić objavljuje Put Alije Đerzeleza u Bg a Nemire u Zg. sarađuju još Tugomir Alaupović. Borivoje Jeftić. Jevrejsko društvo “La Benevolencia” kontinuirano izdaje svoje časopise sve do 1941. čiji su saradnici bili Nika Milićević. do febr 1919. a “Gajret”. Srbije i Hrvatske.Drugu grupu je predvodio Antun Branko Šimić.U rat Bosna i Hercegovina ulazi kao sastavnica Austro-Ugarske a poslije rata ulazi u novu državnu zajednicu – Kraljevinu Srba. Bosanskohercegovački pisci su stvaranje jugoslavenske države dočekali sa mnogo nada. 1918. 1919. u slijedili su ideju književnog jugoglovenstva: jedno narječje i jedno pismo. Preobraženja Šimića u Zg. prvi se književno oglašavaju Andrić Ex Ponto i B.. Kraljevinu Jugoslaviju (01. pokreće se “Novi Behar”. . kao novina muslimanskog (bošnjačkog).) sa urednikom NIkom Bartulovićem i saradnicima iz BiH Vladimirom Ćorovićem i Ivom Andrićem. . Prva je bila grupa oko časopisa “Književni Jug” (1918-1919. zatim objavljuje još tri broja časopisa Juriš.11 Dvije književne struje . 1920. Slovenaca. Nutarnji život Hume i Stihovi F Kurtagića. Hrvata. Časopis srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” prvi kreće sa izlaženjem već 1919. sa namjerom da se ekavica uzme kao zajedničko narječje svih pisaca Bih. 1921. Godine 1927. Andrić objavljuje dijelove svoje pripovijetke Put Alije Đerzeleza i Ex Ponto. Fadil Kurtagić. - Obnova rada nacionalnih časopisa U novim političkim i kulturnim okolnostima dolazi do obnove rada nacionalnih kulturno-prosvjetnih društava i njima pripadajućih časopisa. nasljednik starog “Behara” iz 1900-1910.Već pri kraju rata u Zagrebu su se oglasile dvije književne struje. Bjelevac Rene Logotetides i drugo izdanje Minke. još Studije i feljtoni Ilije Jakovljevića. Al Šantić. Jeftić Zalasci 1918. «Jevrejska tribina» od 1921 i «Jevrejski život» od 1924.). koje će imati uticaja na književni život Bosne i Hercegovine. kao novina hrvatskog društva. Vidakovića. Vl Ćorović. koji su na ovaj način produžavali svoju borbu za jugoslavenski (književni i jezički) integralizam. “Pregled” i Sarajevska grupa . odnosno. i “Napredak”. struju oko “Književnog juga” uglavnom su sačinjavali preživjeli mladobosanci. Hamza Humo i Ahmed Muradbegović. 12. iste godine i posthumno Carski soneti M. okrećući se sve više ka Beogradu kao novom političkom središtu. godine. «Židovska svijest» od 1918. naporedo sa prihvatanjem ekspresionizma Šimić pokreće svoj prvi časopis Vijavica. kojega izlaze samo 4 broja u razdoblju od dec 1917. Bašagić objavljuje prepjev Hajjamovih Rubaija. sa svojim časopisima “Vijavica” i “Juriš”.

Časopis postaje glasilom Sarajevske grupe pisaca koja se osniva već sljedeće godine. Po njemu samosvojnost pripovjedačke Bosne crpi se iz usmene poezije: iz orijentalnog senzualizma sevdalinke i epskog narativa. Grupu čine: Borivoje Jevtić. Safet Krupić. otvara svoje stranice za pisce sa ljevice. pod Kršićevim uredništvom. prvi izlaze sa svojim ekspresionističkim djelima: Humo sa pjesničkom zbirkom Nutarnji život (1919. Husnija Čengić. Ekspresionizam Bosanskohercegovački pisci su odmah poslije rata aktivno. koji su u Zagrebu sarađivali u Šimićevim časopisima “Vijavica” i “Juriš”. Bosanskohercegovački se pisci. Njega su pokrenuli lijevo orijentirani bošnjački pisci Hasan Kikić. Eli Finci i dr. knjigu “ekspresionističkog napona i socijalnog temperamenta” (Rizvić). Hamza Humo. Jakša Kušan. Hasan Kikić. Ilija Grbić. Isak Samokovlija. Rizo Ramić.12 . “Knjiga drugova” i književna ljevica .o književnom životu: A. što je od njih tražio ekspresionizam. koji je izlazio u Zagrebu od 1937-1939.U prvom almanahu grupe Sa strana zamagljenih (1928. odgovorili na izazove ekspresionističkog prevrata u književnosti. nisu mogli a ni htjeli zadovoljiti samo književnim prevratom. također se oglasio pripovjetkama (zbirke Zalasci. a kasnije će im se pridružiti još i Zija Dizdarević. Skender Kulenović. Humo i Muradbegović.Uz već pobrojane nacionalne časopise “Pregled” (1927-1940.Kao protivteža Grupi sarajevskih književnika pisci okupljeni oko lijevih ideja obznanjuju Knjigu drugova (1929. Jovan Kršić i dr. I “Pregled” od 1935. Stoga je kasnih tridesetih godina nastala čudna kombinacija lijevog ekspresionizma ili ekspresionističkog neorealizma (pokreta socijalne literature) u djelima Novaka Simića i Hasana Kikića. Rizo Ramić. .). I jedan i drugi će i kasnije djelimice slijediti zahtjeve ekspresionističke poetike (npr. Humo Grozdanin kikot i Slučaj Raba slikara. Scene i O profanim stvarima) pisanim ekspresionističkim manirom. Muradbegović u svojim dramama i pripovjetkama). U bošnjačkoj književnosti posebno mjesto zauzima časopis “Putokaz”. Muradbegović: .) Jovan Kršić piše predgovor pod naslovom Pripovedačka Bosna.). . Borivoje Jevtić. pod jakim dojmom lijevih ideja. pisac iz zagrebačke grupe oko Književnog juga. svojim djelima.) a Muradbegović sa pripovjedačkom zbirkom Nojemova lađa (1924. Hamid Dizdar. u kojoj uzimaju učešća i bh pjesnici Novak Simić.) ima najvećeg uticaja na književne prilike u Bosni i Hercegovini između dva rata.

Jakša Kušan Pesme (1925.). 2.).). .).). Nikola Šop Pjesme siromašnog sina (1926. Hasan Kikić Provincija u pozadini (1935. Branko Ćopić Pod Grmečom (1938. Hamid Dizdar Arabeske (1929. 3. Abdurezak Hifzi Bjelevac Rene Logotetides (1919.).). Dobri Bošnjani (1937. Jovan Radulović Za utehom (1926. Scene (1918.). Bojovnici i bjegunci (1939.). Ana Zolotti (1927. 5.). Put Alije Đerzeleza (1920. Isus i moja sjena (1934. pripovjetke.). Heroj u papučama (1935.).) 2. Voćnjak (1938. Zvonimir Šubić Fazliša potok (1934.) 4. Marko Marković Kriva Drina (1935.).). 4. Laura Papo-Bohoreta. Grozdanin kikot (1927.).).).).) Hrvatski: 1. Planinci (1940.13 Pisci i djela Bošnjački: 1.). 8.). Ahmed Muradbegović Nojemova lađa (1924.) 6.). Suton Tašlihana (1937. 4.).). Jevrejski: 1. Pripovijetke (1936. Ivo Andrić Ex Ponto (1918.). Hamza Humo Nutarnji život (1919.). Srpski: 1.). Nocturno (1928. Nemiri (1920.).). Borivoje Jevtić Zalasci. 3.) 2. Od ranih do kasnih pijetlova (1934. Zapisi u kamenu (1936.).). Na Božijem putu (1936.). 2. Novak Simić Nepoznata Bosna (1937. 3. Grad rima i ritmova (1924.). 6. Zgrada na ruševinama (1939.). Bukve (1938. O profanim stvarima (1920. 7. Haremske novele (1924.). Antun Branko Šimić Preobraženja (1920. 5.). Alija Nametak Bajram žrtava (1931. Kaljuga (1937.). Mak Dizdar Vidovopoljska noć (1936. Ho-ruk (1936.). Sa ploča istočnih (1925. Jesenja pregaranja (!928.).).). Zija Dizdarević. Slučaj Raba slikara (1930. Pod žrvnjem vremena (1928. Isak Samokovlija Od proljeća do proljeća (1929.

14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->