P. 1
Geografija Viii

Geografija Viii

|Views: 5,032|Likes:
Published by Sava Мilutinovic

More info:

Published by: Sava Мilutinovic on Jun 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2015

pdf

text

original

GEOGRAFIJA VIII SRBIJA: POLOŽAJ, GRANICE, VELIČINA

POLOŽAJ: 1.MATEMATIČKI: 41 53` - 46 11` NGŠ 18 49` - 23 00` EGD (Matematički položaj je položaj neke teritorije u odnosu na ekvator - GŠ, i Grinič - GD. Matematički položaj određuju najsevernija i najjužnija paralela, i najzapadniji i najistočniji meridijan. Najsevernija tačka je 10km severno od Subotice. Najjužnija Rastelica na Šar-planini. Najzapadnija Bački Breg kod Sombora. Najistočnija Srebrna glava na Staroj planini. Središna tačka - matematički centar Srbije je 10km od Kragujevca, u ataru sela Drače, 44 NGŠ i 21 EGD.) 1 stepen= 111,1km 2. FIZIČKO-GEOGRAFSKI: (smeštena je u srednjem delu severnog umerenog toplotnog pojasa, u umerenoj klimatskoj zoni) 1)PODUNAVSKI: -588,5km -3505km (Kroz našu zemlju, i njenom granicom prema Rumuniji, protiče Dunav, dužinom od 588,5km, inače je dug 2880km. Pošto se u Srbiji nalazi oko 1/4 plovne dužine Dunava, ona je značajna podunavska zemlja. U našu zemlju Dunav utiše severno od Batine, a ističe E od Negotina. Na celoj dužini kroz Srbiju Dunav je plovan. Teče meridijanski do Fruške gore, a onda je zaobilazi zbog njenih čvrstih stena.Izvire u Nemačkoj u Švarcvaldu i protiče kroz 10 država, a povezuje 13. Prokopavanjem kanala od Regensburga na Dunavu do Nirnberga na Majni - dugačkog 171km, dobijena je magistrala tj.plovni put od Konstance i ušda Dunava na obali Crnog mora do Roterdama u Holandiji, najvede morsko-rečna luke na N. To je plovni put Dunav-Majna-Rajna, dugačak 3505km. Ovaj plovni put povezuje 13 država i ima značajnu ulogu u njihovoj trgovinskoj razmeni. Dunav povezuje Crno more i Atlantski okean, visoko razvijene i slabije razvijene zemlje. Između njih se obavlja velika trgovinska razmena, koju olakšava jeftin rečno-kanalski saobradaj, što ima izuzetno veliki značaj za sve te zemlje.) 2)SREDNJO-EVROPSKI: (Teritorija Srbije severno od 45. paralele nalazi se u Srednjoj Evropi, pa otuda i srednjoevropski položaj.) 3)BALKANSKI: - Istočno od Velike i Južne Morave, teritorija Srbije nalazi se na Balkanu. 3. SAOBRADAJNO-GEOGRAFSKI: (Panonskom nizijom, koja je otvorena i pogodna za saobradaj u svim pravcima, naša zemlja je povezana sa zemljama W, N i E Evrope. Glavne saobradajnice Panonske nizije spajaju se kod Beograda i produžavaju u puteve koji vode preko dela Balkanskog poluostrva, Moravsko-vardarskom i Nišavsko-maričkom udolinom. Zato možemo redi da je Beograd kapija srednje Evrope i Balkana, polazna tačka puteva ka N (zemlje Srednje i Severne Evrope), i W (zemlje W Evrope)na jednoj i ka jugu (za Grčku) i SE (za zemlje SW Azije) na drugoj strani. Glavni i najkradi put iz zemalja W i Srednje Evrope ka Bliskom Istoku i istočnom Sredozemlju vodi preko Beograda.

2 Bitan plovni put Dunav-Majna-Rajna. Planirana izgradnja Moravsko-vardarskog kanala omogudila bi povezivanje Srbije i podunavskih država sa Egejskim morem. Važnu ulogu u saobradajnoj povezanosti Srbije s okruženjem ima Jadransko more. Posredno, preko bivših jugoslovenskih republika, kopnenim saobradajnicama : Bgd- Zagreb-Ljubljana-Kopar Bgd-Zagreb-Rijeka Bgd-Sarajevo-Ploče Bgd-Podgorica-Bar privredni centri Srbije povezani su s vodedim jadranskim lukama. Uključivanje Srbije u međunarodni tranzitni vazdušni saobradaj počinje 1962.godine, posle izgradnje i modernizacije aerodroma u Beogradu. Saobradajno-geografski položaj povoljan. Značajna raskrsnica međunarodnih puteva u SE Evropi i prirodni most između visokorazvijenih zapadnoevropskihi srednjoevropskih zemalja i slabije razvijenogh, pretežno agrarnog i naftom bogatog prostora SW Azije i NE Afriike.) 4. VOJNO-STRATEGIJSKI POLOŽAJ: (Vojnostrategijski položaj je položaj koji jedna zemlja ima sa stanovišta njene odbrane. Veoma povoljan saobradajnogeografski položaj naše zemlje donosio je našim narodima osim mnogih prednosti i brojne nedade. Cilj raznih osvajača bio je da zagospodare balkanskim udolinama. Tim predelima su u prošlosti nadirali Rimljani, Turci, Austrijanci, Nemci i dr.) - GRANICE: -2339,5km=ukupna dužina svih granica (Srbija se graniči sa 8 država i to: Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Makedonijom, Albanijom i Crnom Gorom. Granice Srbije nisu etničke. One prolaze kroz etnički mešovite zone. U državama s kojima se graniči živi znatan broj Srba, a u Srbiji ima pripadnika naroda nama susednih država - Mađara, Rumuna, Bugara, Hrvata, Albanaca i dr. Granice prema Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Albaniji su utvrđene i međunarodno priznate posle Prvog svetskog rata. Postojede granice prema bivšim jugoslovenskim republikama slede međurepubličke granice utvrđene posle Drugog svetskog rata. Granica sa Makedonijom regulisana je Skopskim ugovorom iz 2001.godine. Prema Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori granice de biti utvrđene međunarodnim ugovorima u narednim godinama. Preko graničnih prelaza obavlja se izvoz i uvoz robe, carinski nadzor i kontrola, kao i promet i kontrola putnika u susednim državama. Važniji granični prelazi prema: -Mađarskoj: Horgoš, Kelebija i Bački breg -Rumuniji: Vatin(Vršac) i Kladovo -Bugarskoj: Gradina(Dimitrovgrad) i Vrška Čuka -Republici Makedoniji: Preševo i Đeneral Jankovid -Albaniji: Vrbnica, Dafa Prušit -Bosni i Hercegovini: Bajina Bašta, Ljubovija, Mali Zvornik, Sremska Rača, Loznica, Badovinci -Hrvatskoj: Bezdan, Bogojevo, Bačka Palanka, Batrovci, Debeli Brijeg. -Crnoj Gori:Mehov Krš, Brodarevo, Jabuka. -VELIČINA: -88.361km kvadratnih -Popis 2002.godine 9.398.001 stanovnik.

3 (Broj od 1.900.000 stanovnika na Kosovu i Metohiji je procena iz 2001. godine. Po površini i broju stanovnika Srbija se ubraja u srednje zemlje Evrope. Na teritoriji Republike Srbije nalaze se i dve autonomne pokrajine - AP Vojvodina i AP Kosovo i Metohija. Po završetku NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999.godine, AP Kosovo i Metohija je pod međunarodnom upravom. Po Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ovaj deo Srbije je pod privremenom upravom administracije UN (UNMIK-a) i Međunarodnih bezbednosnih snaga (KFOR-a) I pored njihovog decenijskog prisustva, južna srpska pokrajina je potencijalno krizno područje na Balkanu. Nisu uspeli da otklone viševekovno nasleđe srpsko-albanskog konflikta. Uz to, organi privremene samouprave su 17.02.2008. doneli jednostranu odluku o proglašenju nezavisnosti Kosova i Metohije. Srbija je odbacila ovu deklaraciju i ne želi da prizna otcepljenje svoje južne pokrajine.)

4 RELJEF: POSTANAK, ODLIKE, RAZVOJ, PODELA -RELJEF: -4,6 milijardi godina = prvi čvrsti oblici reljefa -TETIS= Sredozemno more (Priroda naše zemlje stvarana je tokom duge geološke prošlosti. Smatra se da je stvaranje Zemljine kore započelo pre 4,6 milijardi godina kada su nastali prvi čvrsti oblici reljefa. Današnju teritoriju Srbije, pre više od 520 miliona godina, prekrivao je Tetis - u Kajinoj knjizi piše da je to ogroman okean koji se prostirao od današnjeg Atlantskog okena, preko Evrope, Sredozemnog mora i N Afrike, do ostrva Sumatra na E.) -OROGENEZE U NASTAJANJU RELJEFA: 1. PRVA OROGENEZA PRE 250 MILIONA GODINA SRPSKO-MAKEDONSKA MASA= iz Sredozemnog mora -Tetisa pod uticajem bočnih pritisaka (pod uticajem endogenih sila) podigli su se morski sedimenti na prostoru današnjih: SW Bugarska, E Makedonija, N Grčka, širi sliv S Morave, uži sliv Velike Morave (=rodopsko kopno, najstarije kopno i najstarije venačne planine - Rodopske na današnjem Balkanskom poluostrvu),i panonsko kopno. E od ovih oblika reljefa nalazio se istočni zaliv Tetisa, a na W zapadni zaliv Tetisa. (U ovoj fazi razvoja Zemljine kore, biljni i životinjski svet bio je raznovrstan. Pojavile su se prve ptice i sisari, a posebno obeležje daju joj džinovski kopneni gmizavci, velike vodene životinje i veliki letedi gušteri. Tada se pojavljuju i listopadne biljke. Iz ovog doba su stene koje sadrže znatna rudna bogatstva. U E Srbiji u tim stenama su ležišta uglja. Ovo je iz knjige, nastavnica nije o tome govorila nema ni kod Kaje u svesci.) 2. DRUGA OROGENEZA PRE 60 MILIONA GODINA =(Alpska) (a) U E zalivu Tetisa pod uticajem bočnih sila izdigli su se morski talozi izgradivši Karpatsko-Balkanske planine i kotline. Istovremeno nabiranje je pratila vulkanizacija. b) U W zalivu Tetisa nastali su Dinaridi, Šar planina, Alpi, Pirineji Istovremeno sa nastajanjem mlađih venačnih planina na E i W Tetisa, reljefi prve orogeneze razlamali su se i spuštali duž raseda - geosinklinala. Pri tom su nastale i velike kotline kao što su Kosovska, Metohijska, Crnorečka i dr. Pod a) i b) je iz Kajine sveske. U ovom periodu spustilo se između velikih raseda staro panonsko kopno i tako je nastala velika panonska kotlina potolina. U nju je prodrla voda iz Tetisa, pa je tako nastalo Panonsko more. Kasnije je ovo more pretvoreno u jezero. Panonsko jezero prekrivalo je današnju Panonsku niziju i obodne predele do 900m nadmorske visine. U to vreme i kotline u Srbiji bile su pod jezerima. jezera u kotlinama koja sada pripadaju slivu Crnogh mora bila su povezana otokama s Panonskim jezerom, pa su njegovim oticanjem i ona isušena. Na prostorima nekadašnjih jezera ostale su debele naslage peska, šljunka, negde i uglja.) iz knjige - Pre 200.000 godina posledenje vode Panonskog jezera su su otekle preko Đerdapske jezerouzine prema E u more koje je bilo na mestu sadašnjeg Crnog mora. - Vulkanska aktivnost (Rasedanja i nabiranja Zemljine kore bila su ponegde pradena i snažnom vulkanskom aktivnošdu. Ali tu su vulkani davno ugašeni, a njihove kupe i krateri razoreni dejstvom spoljašnjih sila. Ostaci vulkanskih kupa i kratera nalaze se po obodu Kosovske kotline-Zvečan, u Šumadiji - Ostrovica kod Rudnika i u NE Srbiji oko Crnorečke kotline i Bora. Prateda pojava tadašnje vulkanske aktivnosti jesu ležišta raznih ruda metala.) Kod Kaje u svesci stoji da je matematički centar Srbije 11km NW od Kragujevca!!!

5 PLANINSKO-KOTLINSKA SRBIJA (Na N je omeđena S obodom Panonskog basena. Na E, S i W obeležena je državnim granicama prema Bugarskoj, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori i BIH.) -PLANINSKI RELJEF SRBIJE: -SLIČNOSTI PLANINA:- bogatstvo šuma - bogatstvo vode - biljni i životinjski svet -RAZLIKE PLANINA:-različita geološka građa - različita metalna i nemetalna dobra - vreme nastajanja - pravci pružanja (Planine obično nisu razdvojene jedne od drugih ved se javljaju u sistemima, vencima. Od neke visoke planine ili grupe planina po pravilu se pružaju njihovi ogranci u raznim pravcima. U Srbiji ima više planinskih grupa koji su delovi vedih sistema. Ovi sistemi pružaju se preko teritorije dve, tri, ili više susednih država.) -Važnost planina -90% pitke vode -(krečnjačke stene, u podnožju su vrela; jedina naša reka je Morava-izvire u našoj zemlji i ušde joj je u našoj zemlji) -bogatstvo drvne mase (dominira bukva-listopadno drvo) (Osim ovih prirodnih bogatstava, rečne doline u planinskim krajevima su najvažniji saobradajni pravci-protok robe, ljudi, kapitala i informacija. One su i glavne zone naseljavanja i privrednih aktivnosti stanovništva. U tom smislu poseban značaj imaju i planinski prevoji.)

SRPSKO-MAKEDONSKA MASA=RODOPSKE PLANINE I KOTLINE (Predstavlja najstariji deo kopna u Srbiji.Nastala je pre 250 miliona godina prvom orogenezom. Iz Sredozemnog moraTetisa pod uticajem bočnih pritisaka-endogenih sila podigli su se morski sedimenti na prostoru današnjih: SW Bugarske, E Makedonije, N Grčke, širi sliv S Morave, uži sliv Velike Morave. U drugoj orogenezi, pre 60 miliona godina reljefi prve orogeneze razlamali su se i spuštali duž raseda geosinklinala. Pri tom su nastale i velike kotline kao što su Kosovska, Metohijska, Crnorečka i dr. Srpsko-makedonsku masu čine gromadne? planine grupisane u planinsku masu, a ređe se javljaju usamljeno. Nemaju određeni pravac pružanja. Između ovih planina su kotline, međusobno povezane klisurama.Dna kotlina prekrivena su jezerskim i rečnim sedimentima.) Srpsko-makedonska masa obuhvata S i SE deo Srbije. -KRAJEVI: 1)DOLINA S MORAVE S Morava nastaje od Binačke Morave i Preševske Moravice u selu Radojevac? kod Bujanovca. Duga je 295km, a ušde joj je u selu Đunis kod Stalada, gde se spaja sa Zapadnom Moravom i čini Veliku Moravu.

Naziv potiče od imena planine Dinare. Najjužnija kotlina je Vranjska duga 30km a široka 6km. Sliv Južne Morave je područje Srbije sa najizraženijom erozijom. Veternica i Pusta reka. To je srpski PENDŽAB. Radan. (One su najvedim delom pod šumarcima. Dukat. N od klisure nalazi se Leskovačka kotlina. Surdulička.6 Njena dolina je kompozitna . duga 50km. strme Grdeličke klisure. Goljak. Rodopi se prostiru S od Zaplanske i Lužičke kotline. Stanovništvo se tu bavi zemljoradnjom.Majdan. Planine: Kukavica.Sokolovica?. a na N dolina W Morave. Jablanička u slivu gornjeg toka reke Jablanice. Kotline: Toplička. prostiru se pašnjaci. najplodnije poljoprivredno područje u S Pomoravlju. U njoj su smeštena 2 manja naselja Predejane i Grdelica. kada su se u W zalivu Tetisa pod uticajem bočnih sila izdigli morski talozi. između Skopske Crne gore i Rzjena. Pasjača. Stanovništvo se najviše bavi povrtarstvom. Čemernik i Ruj. u ovom slučaju Crnomorski-S Morava i Egejski-Vardar. a u drugoj orogenezi ovaj reljef se razlomio i spustio duž geosinklinala gradedi Rodopske planine i kotline.) 2)KRAJ E OD JUŽNE MORAVE Oblici reljefa su nastali u prvoj orogenezi kao mlađe venačne planine. a samo mestimično ima goleti. Pdinja je mali kraj koji se nalazi u gornjem toku istoimene reke sa centrom u Trgovištu. što dovodi do čestih poplava. Vode koje posle kiša i topljenja snega naglo nadolaze spiraju zemljište. 3)KRAJ W OD JUŽNE MORAVE Nalazi se između Kosovsko-metohijske kotline i Kopaonika na W. drugom orogenezom. Veliki i Mali Jastrebac. u kojima ima i kadmijuma. srebra i bakra. Najviša je Besna kobila. Prema severu je Grdelička klisura duga 30 i duboka 550m. na E doline Južne Morave.sastoji se od kotlina koje su povezane klisurama. šumarstva. Besna kobila. Vardenik. Vlasotinačka. DINARIDI: GEOGRAFSKI PREGLED (Zapadna zona venačnih planina) -POLOŽAJ I PROSTIRANJE (Dinaridi ili zapadna zona zahvata širok i dug pojas venačnih planina od Apla do Grčke. Preko niske (450-460m) i široke (5-6km) povije vode glavne saobradajnice ka Makedoniji i Sredozemlju.) Kotline: Bosilegradska. U Vranjskoj banji su termalne vode. Strešer. U njoj se stiče pet reka : Južna Morava i njene pritoke Vlasina. Uzroci intenzivne erozije jesu planinski reljef. a široka 45km. seče šuma i obrađivanje strmih terena. (Tu su još Pečenjevačko i Mezgrajsko suženje i Brestovačka kotlina. Ona se eksploatiše u rudniku "Blagodat". Iznad gornje granice bukovih šuma koja je i do 1750m.Svojom bogatom prirodom pruža mnoštvo uslova za razvoj stočarstva. Jablanica.Najjužniji oblik reljefa je Preševska povija. -GEOLOŠKA GRAĐA STENA:-krečnjak i dolomit 65% -peščar. Planine: Doganica?. Ona spada u najvede kotline u našoj zemlji. dugačak oko 700km. Prema ušdu dolina se nastavlja kroz Niško-aleksinačku kotlinu. talože nanose u rečnom koritu i izdižu njegovo dno. Povija predstavlja sniženo razvođe između 2 rečna sliva. koja se prostire do ulaska Južne Morave u Staladku klisuru kod sela Đunisa. Vidojevica. šibljem i prilično bujnim pašnjacima. Planina je bogata rudama olova i cinka. Na njima je kao i na susednoj planini Vardenik u prošlosti bilo na ispaši na desetine hiljada grla sitne i krupne stoke. rudarstva i turizma.) -OROGENEZA: Nastali su pre 60 miliona godina. vulkanske stene 35% . na granici BIH i Dalmacije.

Zeleni pojas čine Povlen. vrtače. Hajla. koje se sastoje od peska. Ona je smeštena . -NEPROPUSTLJIVE STENE=ŠUME I SUVATI -FORMIRANJE REČNIH DOLINA-reka Lim ima kompozitnu dolinu (smenjuju se kotline i klisure) U sastav Dinarida ulaze: 1. Medvednik. Pedke i Dečanske Bistrice.Šarske planine 4. Crmom Gorom i BIH. Njihovi venci se pružaju u različitim pravcima kroz N Albaniju. na E do Srpsko-makedonske mase. Komovi i Visitor. Sokolske planine. Crnu Goru i krajnji SW deo Srbije. koja narod naziva "gorske oči". Ibra.Kopaonik sa dolinom Ibra 6. Tu je nađen i runolist. Prokletije su jedinstven park prirode. Izgrađene su pretežno od krečnjaka i ispresecane uzanim rečnim dolinama strmih strana koje često imaju izgled kanjona. Na N postepeno prelaze u niskoplaninsko. brdovito. Jablanik. uvale. prokletijski lanci se nastavljaju planinama Maglid. Račvaju se u dva venca: -prvi čine:Đeravica (najviši vrh Srbije. Boranja.DINARSKE PLANINE Prostrana planinska grupa koja se na N prostire do S oboda Panonskog basena. Žljeb i Mokra gora. Žuti kamen. Na Prokletijama je u ledeno doba bilo najviše lednika. Albanijom. Njihova visina se smanjuje od S ka N.7 -KREČNJAK=KARSTNI OBLICI RELJEFA: škrape. Maljen i Suvobor predstavljaju nastavak rudnih planina Bosne. Obuhvataju Šar-planinu. 3.Starovlaško-raška visija 5. Prokletije se u Srbiji prostiru do W i N ivice Metohijske kotline. Maljen i Suvobor. Na njihovim mestima su gornji tokovi Lima. To je "divlja" i teško pristupačna planina. Šume su nastanjene najređim vrstama divljači -ris. a u višim delovima prava postlednička vegetacija. Obrasle su šumama i pašnjacima.PROKLETIJSKE PLANINE Predstavljaju najkrševitiju i najnepristupačniju planinsku grupu u Evropi. koje pripadaju Dinaridima.Kosovska i Metohijska kotlina 1.Dinarske planine 2. karstna polja. U njemu dominiraju Šumadijske planine. Najvedi deo Šar planine se nalazi u Makedoniji. a na S i W do granice sa Makedonijom. 2. mekih i rastresitih. Flišne planine (izgrađene od flišnih stena.. peščara. brežuljkasto i ravničarsko zemljište S oboda Panonskog basena.ŠARSKE PLANINE Šarske planine su grupa visokih venačnih planina koje se samo manjim delom nalaze na teritoriji Srbije.okružena je golim stenama i mnogobrojnim jezerima sa prekrasnom bojom vode koja se menja sa promenom položaja Sunca)i Bogidevica -drugi:Čakor. Jagodnja. Ima i dosta ledničkih jezera.Prokletijske planine 3. Kroz Crnu Goru. laporca i gline): Cer i Vlašid. Iz jezera ističe reka lim. Paštrik i Koritnik koje delimično okružuju Kosovsku i Metohijsku kotlinu. U podnožju Visitora je Plavsko jezero koje je formirao najduži lednik na Balkanu (dug oko 33km). a u ledničkim jezerima retke vrste riba i vodozemaca. Planine NW dela centralne Srbijenazivaju se rudne jer su bogate rudama: Gučevo. u graničnom pojasu prema Albaniji i Makedoniji. Njihov pravac pružanja je NW-SE. Na njima ima retkih alpskih vrsta cveda.

Nova Varoš. U reljefu se ističu prostrane blago nagnute ili zatalasane visoravni ili površi visine od 800-1200m. Raške i Studenice. na Šari su u prošlosti iskrčeni veliki kompleksi šuma. Pruža se u pravcu N-S. mermera i antimona. Peštersko polje je najviše karstno udubljenje u Srbiji. Rzava. Ona je najvedim delom od krečnjaka. visoka 1100-1250m. Na Šar-planini ima ledničkih jezera. ovde je nastao starovlaški ili potpuno razbijeni tip sela. Sa tih manjih. Čemerno. Pre svega zbog reljefa. od granice sa Albanijom. Na više mesta postoje nalazišta lignita. Golija i u okuci Ibra je Rogozna. Doline ovih reka negde su klisure. STAROVLAŠKO-RAŠKA VISIJA Pripada Dinaridima. a negde kanjoni. One su raščlanjene dubokim dolinama Lima. Vrh je dobio naziv po Josifu Pančidu. Dobila je ime po mnogobrojnim pedinama i jamama. Ranije ime vrha . .Sopodani Starovlaško-raška visija se najvedim delom sastoji od krečnjaka. pa oskudeva u vodi. gornjeg Ibra. Crni vrh 2585m i Ljuboten 2498m. još iz srednjeg veka. Mileševa. Priboj. Mučanj. valovske doline i morene. Njeno bilo (greben) dugačko je 95km. Javor. Granica se proteže preko nekoliko vrhova . ali ima dosta i krečnjaka. Golijske Moravice. 4.Suvo rudište kao i naziv Kopaonik potiču od davnašnjeg rudarstva. dok su im neki delovi širokih i blagih strana. na visini vedoj od 2500m. a široko prosečno 15km. Zapadne Morave na N. Srpsko-makedonske mase na E i Kosovske kotline na S. a zimi prekriveno debelim snežnim pokrivačem. a oko 35% obraslo je četinarskom i bukovom šumom koje se eksploatišu. Goč i Stolovi. olova i cinka. Najvedi grad Novi Pazar. ima u srednjem delu. Sada su Šarske planine nejvedim delom pokrivene pašnjacima i livadama i šumama. Tutinska. od kojih se neke u vedem delu godine pune otapanjem snežnika.. od 40km. Vede kotline su: Novopazarska. Kopaonik je jedna od najvedih planina u Srbiji. Prijepolje.Vodene snage reka. tredim planinskim vrhom po visini u Srbiji. Zlatibor. Rogozne. rekama raščlanjenih visoravni dižu se izolovane i prilično zaobljene planine visoke 1300-1800m: Tara. U građi Šarskih planina učestvuju stare nepropustljive stene i krečnjaci.KOPAONIČKE PLANINE SA DOLINOM IBRA Kopaonička grupa planina smeštena je između doline Ibra na W. Bajina Bašta. Najvedu širinu. Prostire se između Kopaonika. NE dela Crne Gore i SE Bosne. 5.. Starovlaško-raška visija sastoji se uglavnom od nepropustljivih stena. Murtenica. Pašnjaci Šar-planine smatraju se najbogatijim pasištima u SE Evropi. Posebnu prirodnu celinu i visoku kotlinu u N delu Starovlaško-raške visije predstavlja Dragačevo. njegov deo u Srbiji. botaničaru svetskog glasa. Raška obuhvata sliv srednjeg Ibra i slivove njegovih levih pritoka Raške i Studenice. Mogu imati dužinu i 5-6km. Dugačak je 75km. Kopaonik obuhvata 2 dela:a)prostranu visoravan poznatu kao Ravni Kopaonik. i glavno bilo s Pančidevim vrhom (2017m). Planine obiluju potocima i rečicama. prolazi deo granice s Makedonijom. prostire se uglavnom između Drine i Lima na W i izvorišnih krakova Raške i Studenice na E. Ali i pored toga oko 50% njene površine pokrivaju pašnjaci i livade (pa se stanovništvo bavi stočarstvom-kozarstvo i ovčarstvo). Prijepoljska i Ivanjička. Značajno je i vodarstvo. u slivu Uvca severno od Sjenice i slivu Moravice. Uvca. SW od Sjenice je Pešterska visoravan. Sjenička. Šarskom bilom. Travni (suvatski) pojas dugačak je oko 80km i širok 4-5km. koji su ostavili cirkove.Da bi se povedale pašnjačke površine. Za vreme ledenog doba na njima je bilo lednika.. snažni severni vetrovi pa podseda na sibirske ravnice. Stari Vlah.8 između Kačaničke klisure. Leti je obraslo bujnom travom i gustim ševarom. Njoj pripadaju Kopaonik. Željin. Najviši vrh Šar-planine je Bistra 2651m. visine oko 1700m. manastiri Studenica. Kosovske i Metohijske kotline u Srbiji i Pološke i Skopske kotline u Makedoniji. Za Sjeničku kotlinu je karakteristična temperaturna inverzija = pojava da temperatura raste sa porastom nadmorske visine. Jelica. Ravna planina.

prema NW nastavljaju planine srednje visine: Željin. kako se pretpostavlja.. olovo. Na Kopaonik se. U građi Kopaoničkih planina učestvuju stene različite starosti i odlika: granit. Teritoriju Drenice presecaju važne saobradajnice. po obodu kotline. Goljaka. bakar. (Nastala je 2. Na padini Kopaonika na 700m nadmorske visine leži Lukovska banja. i Drenice. Biljni svet Kopaonika je bogat.) Nalazi se na nadmorskoj visini od 510-570m. preko kojih se nalaze jezerski sedimenti (posle stvaranja dugo su bile pod jezerima). a samo manji deo pašnjacima. Goč i Stolovi. najviša banja u Srbiji. dolina Ibra pripada S delu Starovlaško-raške visije i najsevernijem delu Kosovske kotline. . Pavlice. 4. U dolini Ibra ističe se Ibarska klisura.orogenezom tektonskim spuštanjem duž raseda geosinklinala. Dugačka je oko 40km."Dolina jorgovana" koje je u njoj zasadio Uroš I Nemanjid.SIRINIDKA ŽUPA (KOTLINA)-obuhvata srednji i gornji tok reke Lepenac. Klisurom prolaze važne saobradajnice . kod Zvečana i PrištineVeletin i Mrkonjski vis. Kopaonika. cink. dolina Ibra čini istočni produžetak Starovlaško-raške visije i granicu prema Kopaoničkim planinama. Izvorišni deo ulazi u sastav crnogorskih planina. Prostire se između Šar-planine. leve pritoke Belog Drima. azbest. Ostataka vulkanskih kupa ima u okolini Kosovske Mitrovice.KOSOVSKO POMORAVLJE-obuhvata slivove E reka . Dolina Ibra ima znatno prostranstvo.KOSOVO POLJE:-Malo Kosovo na N .KOSOVSKA I METOHIJSKA KOTLINA -KOSOVSKA KOTLINA: -POLOŽAJ:(meridijanskog je pravca pružanja. (Prostire se ka Metohiji. magnezita i drugih ruda. Žegovca.. Bogutovačke. Goleša. boravila srpska vojska pre Kosovskog boja. "Dolina banja".)Na okolnim planinama.) -GEOLOŠKA GRAĐA: morske taložne stene. Reljef podseda na Šumadiju. Oivičena je Srpsko-makedonskom masom i Dinarskim planinama.9 Kopaonik predstavlja najvedu vulkansku masu u Srbiji. Na sve strane teku potoci i potočidi.Raznovrsno rudno bogatstvo: gvožđe..) -KRAJEVI: 1. Veoma je bogat vodom zbog vododržljivih stena. a široka 10-15km..= 3. Na Kopaoniku se nalazi najviša meteorološka stanica u Srbiji. vulkanske stene. Od granice sa Crnom Gorom do Kosovske Mitrovice. Smeštena je na 1710m nadmorske visine. krečnjaci. Čičevice. Postvulkanske pojave=najvedi termalni izvori pretvoreni su u banje. 2. Skopske Crne gore. a u višim delovima su pašnjaci i livade.Veliko Kosovo na S (Povezani su dolinom Laba. Ističu se Drenačke planine. U ovom delu doline Ibra na više mesta ima kamenog uglja. Jezerske i Žar-planine. (obuhvata Gnjilansku kotlinu i njene obodne krajeve. Jošaničke. Obuhvata gornje i srednje delove sliva Kline. Dno kotline je ispunjeno morenskim materijalom koje su taložili Šar-planinski lednici. a na površini nataloženi rečni nanosi. )Središte je Gnjilane. Šume se nalaze do 1900m. zatim manastira Žiče. kobalt. uglavnom su pokrivene šumom. Po visini i reljefu deli se na Gornju i Donju Drenicu. Poznata je i pod nazivima "Dolina istorije" zbog srednjevekovnog grada Magliča. Najduži je Sirinidki lednik dug 7km. osim krečnjaka i škriljaca ima i vulkanskih stena.pri nabiranju Dinarskih i Šarskih planina. SW od Kraljeva u kome je. 6..DRENICA=sastoji se iz srednje visokih planina razdvojenih kotlinicama. leve pritoke Sitnice. peščari. grafit. Odatle prema N. Studenice. a duboka 550m. Gradca.. I ove planine su bogate izvorima i potocima. magnezit. između Kraljeva i Raške..Dužine 84km. Crnoljeve. zbog Mataruške.

orogenezom tektonskim spuštanjem duž raseda geosinklinala. preko Albanije. Okružena je Šarskim i Prokletijskim planinama. Sa ove planine voda otiče u 3 morska sliva: Nerodimkom u Crno i Egejsko more. Pedka i Dečanska Bistrica teku valovima koje su ranije usekli lednici. Preševska povija: ? razvođe između dva sliva. Od gradova još Prizren i Đakovica. saobradajno značajnija. Nastaje iz karstnog vrela Radavačke pedine na planini Rusoliji. Metohijska kotlina je najveda kotlina u Srbiji. (Kosovska kotlina je bogatija rudama od Metohijske. Goleš i Crnoljeva. Naziv je dobio po brojnim pedinama koje se nalaze na strani Prokletija pored grada. krada. barita. nalazi se Pedka patrijaršija. Dolinom Drima.pri nabiranju Dinarskih i Šarskih planina. zajedno sa Vojvodinom predstavlja najplodniji deo Srbije. (U Metohijskoj kotlini na više mesta ima hroma.) -METOHIJSKA KOTLINA : METOH= CRKVENO IMANJE na grčkom (Naziv kotline jer su mnoga sela Metohije u srednjem veku bili metosi-crkvena imanja brojnih manastira i crkava.) . Bifurkacija Nerodimke je na planini Crnoljevi. Vardar. Levi krak teče u Sitnicu. Njena bifurkacija je veštačka. do Metohije dopiru klimatski uticaji Jadranskog mora.veka. nikla. lignita i dr. Dunav. Veliku Moravu. Čičavica. Kosovska Mitrovica. sve druge reke su njegove pritoke. Mesto bifurkacije se naziva Drvanjska glava. veda i toplija. Metohijska je niža. preko kojih se nalaze jezerski sedimenti (posle stvaranja dugo su bile pod jezerima). Najvedi grad je Ped. KAČAK=odmetnik (reč turskog porekla. Uroševac. koja je duga 23km a duboka 1km. nalazi se Jezerska planina koja predstavlja hidrografski čvor Srbije. Crno more.) BIFURKACIJA= pojava račvanja reke i njeno oticanje u dva sliva. Njen severni krak storen je ljudskim radom 70ih godina 19. kobalta. od koje je niža. Manastir Gračanica. Pruža se uporedo sa Kosovskom. W Moravu. Kačanička klisura Lepenca duga 24km i do 1000m duboka. Gnjilane. SW od Uroševca. ) GEOLOŠKA GRAĐA: morske taložne stene. Ibar. usečena između Šare i Skopske Crne gore. Ispred ulaska u Rugovsku klisuru.Blago je nagnuta prema S. Egejski sliv. ali znatno šira. a u blizini grada je i manastir Dečani. Reka Miruša s kanjonom i više vodopada i jezera naziva se "metohijske Plitvice". Nju i Kosovsku kotlinu razdvajaju niske Dreničke planine. između kojih se nalaze lako prohodni prevoji pa ove dve kotline čine jednu geografsku celinu. ) Pedka Bistrica teče kroz Rugovsku klisuru. Desni krak teče u Lepenac. a Toplugom u Jadransko.)Kroz nju prolazi pruga i drum koji povezuju Kosovo i Skoplje. Vedi gradovi:Priština. (Dno kotline leži na 350-450m nadmorske visine. Beli Drim je jedini rečni sistem Metohije. a na površini nataloženi rečni nanosi.10 (Na obodu Kosovske kotline. Na dužini od 13km ima 12 vodopada.)Ista kao i kod Kosovske kotline. (Nastala je 2.

a dalje ka S pružaju se Homoljske i Majdanpečke planine. Rtanj.Nastanak magmatskih-vulkanskih stena vezan je za nekadašnje vulkanske aktivnosti. Na E delu grebana je viši. Između planina su kotline. Na krečnjačkim terenima česti su karstni oblici oblici reljefa: škrape.. Srpsko-makedonske mase uz Južnu i Veliku Moravu na W. nastavljajudi se iz Rumunije.) -GEOLOŠKA GRAĐA STENA: a)krečnjak b)peščar:-mek -tvrd c)vulkanske stene (U dalekoj prošlosti ovde su se u plitkom moru taložili rečni nanosi sa susednih delova kopna. Mrki i kameni ugalj. koji se dužinom od 7km pruža pravcem W-E.) -RELJEF: 1)PLANINE:-E venac -W venac ((Nalaze se u E delu Srbije. i Donjodunavske kotline: Ključ i Negotinsku krajinu. Prostiru se prema S do linije Ražanj (kod Stalada)-Rtanj-Tupižnica-Stara planina. Karpatske i Balkanske planine nastale su pre 60 miliona godina drugom orognezom kada su se u E zalivu Tetisa pod uticajem bočnih pritisaka i endogenih sila izdigli morski sedimenti. Na početku i na kraju njegovog pružanja izdižu se kupasti vrhovi. vrtače. Prostranstvom se ističe planina Kučaj. u vidu luka preko Dunava. One su ogranci S Karpata. strmo izdignut između Crnorečke i Sokobanjske kotline. Na W se prostiru do Velike Morave. a na E do granice sa Bugarskom. koji se prostiru u E Srbiji. Dešava se da leti u celoj Crnorečkoj kotlini i podgorini Rtnja pada kiša. a da istovremeno na Šiljku sija Sunce. Prostire se između Dunava na N. Kasnije su ovde u dubljem morskom basenu nataložene debele naslage krečnjaka. Tupižnica i druge. One su ogranci S Karpata. Nastale su pre 60 miliona godina drugom progenezom iz E zaliva Tetisa. u vidu luka preko Dunava. Unjemu izdvajamo planinsku regiju: Karpatsku i Balkansku. uvale(su ređe) i pedine.Planine sa šumama i pašnjacima. od kojih nijedna ne dostiže visinu od 1600m. koji se prostiru u E Srbiji. Kada se uz strane Rtnja penju gusti oblaci.) -NASTANAK I POLOŽAJ: (Nalaze se u E delu Srbije. Na njoj i Beljanici su najdeblje naslage krečnjaka. naročito podmorskih vulkana. Njihove najdeblje naslage su na Kučaju i Beljanici. Beljanica. Kučaj. Iz Srbije se nastavljaju na planine u Bugarskoj. To je u celini masivni krečnjački greben. kada su se pod uticajem bočnih pritisaka izdigli morski talozi. Prostiru se prema S do linije Ražanj (kod Stalada)-Rtanj-Tupižnica-Stara planina. to je pouzdani znak da de tog dana biti kiše. Nabiranje je pratila vulkanizacija. kupasti vrh Šiljak-1560m. gvožđa i nekih retkih metala. i granice prema Bugarskoj na E. Najupadljivija planina Karpatske i čitave E Srbije je usamljeni Rtanj. S od Dunava . srebra. Posebno je strma njegova E strana. Pošto se kupasti Šiljak izdiže visoko iznad okoline. To su niske i srednje planine. Na W se prostiru do Velike Morave. Rtanj omogudava prognozu vremena za okolni kraj.) .Od tvrdih peščara pravi se vodenično kamenje. stvarajudi tako peščare. Za vulkanske stene vezana je pojava ruda bakra.11 KARPATSKE PLANINE I KOTLINE (Karpatsko-balkanske planine ili istočna zona venačnih planina nalazi se u E delu Srbije. planine Ruj i Lužničke i Zaplanjske kotline na S. Karpatske planine pored Dunava su Miroč i Deli Jovan. S od Dunava . nastavljajudi se iz Rumunije.

Između planina su kotline. najdubljeg i najužeg dela Đerdapske klisure. koji je u geološkoj prošlosti bio pod morem.) 3)VULKANSKE KUPE:-Tilva Nagra -Tilva Roša . Homoljska ili Žagubička.godine. kada su se pod uticajem bočnih pritisaka izdigli morski talozi.) BALKANSKE PLANINE I KOTLINE -(NASTANAK I POLOŽAJ): (Prostiru se S od linije Ražanj (kod Stalada)-Rtanj-Tupižnica-Stara planina do planine Ruj i Zaplanjske i Lužničke kotline na S. Knjaževačka. Klisure: Đerdapska-njome prolaze saobradajnice koje povezuju Panonsku i Vlašku niziju. Varošice: pored Dunava-Golubac i Donji Milanovac. počinje vedi priliv doseljenika iz Crne Gore. Gamzigradska banja kod Zaječara) (Neke planine. Od Rama prema Radujevcu prostire se 20km duga Ramska peščara. a sastoji se od živog. u unutrašnjosti-Bor. Čestobrodicom. Negotinska krajina i Ključ čine W deo Vlaško-pontijskog basena. Zlotska (Lazareva) kod Bora.Kotline predstavljaju područja s intenzivnim ratarstvom. Predstavlja najnižu nadmorsku visinu u Srbiji od 18m. Značajnije su Pek. u dolini Timoka-Zaječar i Knjaževac.NEGOTINSKA KRAJINA (Ključ se širi iz okuku Dunava.Tilva Minja 4)PEDINE: (Pedine predstavljaju podzemni karstni oblik reljefa. u obliku je ključa. Majdanpek. Nastale su pre 60 miliona godina drugom progenezom iz E zaliva Tetisa. kao što su Miroč i Deli Jovan. granicom prema Bugarskoj. Makedonije i s Kosova. Timok. Ključ i Negotinslka krajina su pokriveni morskim i jezerskim talozima. vodi put iz Pomoravlja ka dolini Timoka. Negotinska krajina se nalazi u NE delu centralne Srbije. Vedina reka u E Srbiji su zlatonosne. u podnožju Rtnja je Boljevac. vodarstvom i vinogradarstvom. Crnorečka. Velikog grebena i Deli Jovana. Oivičena je istočnom podgorinom Miroča. U Ključu je to Kladovo. i Brze Palanke. Dunavom i Vratnjanskom rekom. Posle oslobođenja od Turaka. Kučevo i Žagubica.) -POSTVULKANSKE POJAVE=BANJE (Brestovačka banja kod Bora. Bogovinska kod Boljevca. preko kojih su nataloženi nanosi reka i vetrova. sve do polovine 19. Najinteresantnije su: Resavska kod Despotovca.Tilva Bora . Prečka reka. Vede kotline su: Zviška ili Kučevska. Ceremošnja i Dubočka kod Kučeva.KLJUČ 2. Gradsko središte je Negotin. a prostire se između Kazana... a na E u Donjem toku Dunava su Donjodunavske kotline Ključ i Negotinska krajina. Pont (Crno more) je zahvatalo Vlašku niziju i današnje Crno more i Kaspijsko i Aralsko jezero. a zatim pod jezerom. Zaječarska. pokretljivog peska. DONJODUNAVSKE KOTLINE: 1.) . Ravanička kod Duprije. 1833. Mlava.veka bile su potpuno nenaseljene. na W do Srpsko-makedonske mase uz S Moravu. na E do granice sa Bugarskom.12 2)KOTLINE: (Karpatske planine su raščlanjene kotlinama i klisurama. Negotinska krajina je vinogradarski rejon. preko prevoja Stolice. Resava i dr. One u sitnom pesku i šljunku nose mnogobrojna zrnca i listide zlata.

U SE ogranku ove planinena visini 1200-1300m NV je visokoplaninska POVRŠ VALOŽJA (dužine oko 90km)=obrasla travnim formacijama. Suva planina i dr. Svojom visinom i prostranstvom ističe se Stara planina. Zbog krečnjaka prisutni su kraški oblici reljefa-škrape. Naslage peščara debljine i do 1300m. (Nju je u krečnjačkim stenama između Niške i Belopalanačke kotline. vrtače i uvale. koja se pruža u Bugaraskoj do reke Iskr. . -SIDEVAČKA KLISURA=duga je oko 18km i duboka do 550m?. Device i Ozrena. u knjizi piše 350m. a viši su pod pašnjacima. Ona je krajnji W deo planine Balkan. Pirotska i Belopalanačka-kao delovi kompozitne doline Nišave. Svrljiške planine. -(KOTLINE):(Sokobanjska-između Rtnja. Kroz klisuru prolaze saobradajnice Niš-Pirot-Sofija. koja se sastoji od više lučnih venaca. Izraziti kraj ovčarstva. najvedim delom goli. Zaplanjska-između Suve planine i Babičke gore. N od Nišave-Tresibaba. Krečnjačke naslage na Suvoj planini su do 600m debljine.Niži delovi obrasli su šumama. -ODOROVSKO POLJE= E od Pirota. suvati=visokoplaninskim pašnjacima.) (Poznatije banje u ovom kraju su Sokobanja. -(PLANINE):(Stara planina. Najvede naselje u klisuri je Sidevo.13 -(GEOLOŠKA GRAĐA):-krečnjak i peščar-Na Staroj planini debljina peščara iznosi preko 1000m. Ozren. Lužnička.Geološka građa peščar i krečnjak?. Stara planina se pruža pravcem NW-SE i dugačka je 90km. U dolini Nišave je Pirot poznat po kačkavalju i dilimarstvu.) . Najviši vrh je Midžor.POVRŠ VALOŽJA: S od Nišave pružaju se krečnjački venci Suve planine. usekla Nišava. Niška i Zvonička. Kao i druge Balkanske i Karpatske planine od davnina poznata po pašnjačkom ovčarstvu.. poznato po velikom vinarskom podrumu. Jedino karstno polje u Karpatsko-Balkanskom predelu. Devica.

sneg i grad. -TERMIČKI GRADIJENT predstavlja ravnomerno opadanje temperature na svakih 100m nadmorske visine za 0.Međunarodna meteorološka služba osnovana 1873.insolacija 2.temperatura:-termički gradijent -temperaturna inverzija 4. Na osnovu tihmerenja izrađuju se karte izotermi. za Beograd =660mm vodenog taloga=660l/m kvadratni. Zato vreme može biti: sunčano. a predviđanjem vremena se bavi meteorološka služba. Vreme je složena pojava i sastoji se od više elemenata. doba dana i godine.Duže od 3 dana nisu pozdane zbog čestih promena u kretanju vazdušnih masa.Najpouzdanije jednodnevne prognoze i do 3 dana. Meteorologija predstavlja nauku koja se bavi proučavanjem vremena. snežno.radijacija 3. . Istom količinom energije kopno se 2-3 puta brže zagreva od vode. ali se brže i hladi. Ona zavisi od zagrevanja Zemljine površine. 14.5 stepeni C. Linijama-izotermama povezuju se mesta s jednakim mesečnim ili godišnjim temperaturama. Najjužniji predeli Srbije topliji su od najsevernijih. a najsporije predeli pod šumama. Kišomer predstavlja aparat kojim se meri količina padavina izmerena u milimetrima.Insolacija u Panonskoj niziji iznosi 2400 sati godišnje. kao i podnožja i niže planinske padine od viših. vetrovito itd.RADIJACIJA predstavlja količinu energije koju Zemlja otpusti u atmosferu.padavine:-visoke -niske 5. Sve oblasti kopna ne zagrevaju se podjednako. u 17. a najviše oko 14h. Najniže temperature su pred izlazak Sunca. Temperatura vazduha zavisi od upadnog ugla Sunčevih zraka.PADAVINE su svi oblici izlučene vodene pare koji dospevaju na Zemljinu površinu. Najbrže se zagreva golo stenovito i peskovito. a u planinskoj regiji 1900 sati godišnje.TEMPERATURA predstavlja toplotno stanje vazduha. Neposredno na površini formiraju se rosa.- 14 KLIMA - -VREME VREMENSKI ELEMENTI: 1. Broj mm predstavlja dubinu sloja vode koja bi se na zemljinoj površini stvorila za određeno vreme (1 godina). Dobijena vrednost se deli sa 4.pritisak:-normalni -visok -nizak 7. Vremenski element koji je u datom vremenu najizraženiji daje pečat vremena. 2. 3. kada voda ne bi oticala i ne bi isparavala. Temperatura vazduha meri se termometrom. -TEMPERATURNA INVERZIJA predstavlja pojavu da sa porastom nadmorske visine i temperatura raste.vetrovi:-stalni -periodični -povremeni 6. U meteorološkim stanicama obavlja se tri puta dnevno.oblačnost i magla (Vreme predstavlja trenutno stanje atmosferskih pojava na određenoj teritoriji. Iz oblaka (visoke) padaju kiša. inje i poledica. kišovito. Srednja dnevna temperatura vazduha izračunava se na bazi tih merenja i dvostruke vrednosti t vazduha za 21h.INSOLACIJA predstavlja količinu enerije koju Zemlja prima od Sunca. slana. a sporije travne površine. Npr. a Sunce je jedini izvor toplote. i 21h. Tipovi vremena su određena kombinacija elemenata. 4. 1.

Košava je suv i hladan vetar.15 U Srbiji je prosečna godišnja količina padavina oko 670mm. Na Zemljinu površinu donose stabilno vreme bez padavina. Sa njega stalno duvaju W vetrovi.VAZDUŠNI PRITISAK predstavlja svojom težinom pritisak vazduha na Zemljinu površinu. a severni deo Bačke i Banata. -Normalni vazdušni pritisak na 0 ili 45? stepeni GŠ. niži tereni Peripanonske Srbije. 5. Juničke planine 1417mm/m kvadratni.VETROVI predstavljaju horizontalno kretanje vazdušnih masa. dolaze sa W. Zimi donosi hladno i vedro vreme. b)oblasti koje imaju manje od 1000mb . Na Zemlju donose vrlo nestabilno vreme i padavine. Padavine našoj zemlji donose uglavnom W vetrovi sa Atlantskog okeana. Timočka i Negotinska Krajina. 0m NV i t=0 stepeni C iznosi 1013 milibara -Visok vazdušni pritisak je pritisak iznad 1013 milibara -Nizak vazdušni pritisak je ispod 1013 milibara U našoj zemlji mogu se izdvojiti tri velike oblasti s različitim vazdušnim pritiskom: a)oblasti koje imaju više od 1000mb . Godišnja razlika u pritisku između najviših i najnižih delovas Srbije iznosi oko 270mb. Najviše kod Prokletija. Temperature mogu biti visoke i niske. Prodirudi dalje na u unutrašnjost Balkanskog poluostrva. Košava je povremeni=lokalni vetar koji duva najčešde u E delu Panonske nizije. a najmanja u februaru i oktobru.niži tereni u ostalim delovima Srbije. one se izdižu. v)planinska oblast . koji donose tople i vlažne vazdušne mase. zimi.. a leti sveže i lepo) Atlantski okean udaljen je od naše W granice oko 1800km. Vodena para koju oni nose najviše se kondenzuje i izlučuje iznad Dinarskih planina i Alpa. Ona duva u zimskom periodu godine i to na mahove 2-3 dana ili 2-3 sedmice.Ovaj vetar dopire do Subotice na N. Zimi često prodiru hladne vazdušne mase (severni) iz Sibira i sa Arktika. 6. Ako pređu preko Dinarskih planina. Veliko Pomoravlje. duva sa mora prema kopnu. Najveda je u maju i junu. . Niša na S i Šida na W.N nizijski delovi. Najvedi deo Srbije prima manje od 800mm. Tople i suve vazdušne mase koje struje iz Sahare prema N. pri spuštanju se sve više zagrevaju i Panonskoj niziji donose manje padavina.planinski delovi imaju znatno niži pritisak. leti se retko javlja) -bura (duva sa Dinarskih planina prema moru više u zimskoj nego u letnjoj polovini godine. slapovit i jak vetar sličan košavi. izuzetno i 27 dana. primaju iznad Sredozemnog mora veliku količinu vlage. dolina Velike i delom Južne Morave i Zaječarska kotlina i manje od 600mm. ovi vetrovi donose sve manje vodene pare. Stalni vetrovi: -zapadni duvaju između povratnika i polarnika na obe hemisfere. gde ka SW vazdušni pritisak postepeno opada. donosi pretežno suvo vreme i ubrzava isparavanje. Anticiklone (A) predstavljaju oblasti visokog vazdušnog pritiska. Ciklone (C) predstavljaju oblasti niskog vazdušnog pritiska. pa otuda i naziv -polarni (istočni) duvaju u polarnim GŠ -pasati i antipasati duvaju od povratnika ka Ekvatoru Periodični vetrovi: -monsuni kišni i sušni Povremeni=lokalni vetrovi: -košava -vardarac -jugo (S i SE vetar. Kada naiđu iznad Dinarskih planina. donosedi hladno i suvo vreme. obično po više dana. između 800 i 1200mm. Samo planinski krajevi Srbije primaju više padavina. hlade i izlučuju padavine. s tim što se količina padavina idudi prema E smanjuje. iz oblasti visokog ka oblastima niskog vazdušnog pritiska. pa se i količina padavina idudi prema E smanjuje.

Na našim planinama to se najbolje vidi u prolede. jadranskosredozemni uticaju su znatno izmenjeni.16 Izobare predstavljaju zatvorene nepravilne krive linije koje povezuju mesta sa istim vazdušnim pritiskom. 3. Da nije tih planina. na putu do naših S krajeva.OBLAČNOST I MAGLA-oblačnost se izražava u desetinama vidljivog neba. Tako t vazduha s porastom visine opada na svakih 100m za 0. . uslovljavaju klimu u pojedinim oblastima nazivamo klimatski faktori. Ako nema oblaka. Tokom poslednjih decenija apsolutna vlažnost vazduha u Beogadu tokom jula iznosi 13g/m kubni.GŠ 2. od 0 do 10/10. Barometar predstavlja aparat za merenje vazdušnog pritiska. Meri se higrometrom i može biti apsolutna i relativna. Apsolutna vlažnost vazduha pokazuje koliko g vodene pare sadrži 1m kubni vazduha. a u toku zime odaje do 16 puta više toplote od iste površine kopna. u Metohijskoj kotlini se oseda uticaj Jadranskog mora. Dolinom Drima.ali u krajnje S delove Srbije dolinom Vardara.8/10 vidljivog neba. a procenjuje se neinstrumentalnim osmatranjima ili odoka. a relativna godišnja 68.8%. Tada se na planinskim vrhovima zadržava sneg. Oslobađanjem toplote more zimi zagreva vazduh. Sa porastom GŠ klima postaje hladnija. U Panonskoj oblasti leti preovlađuje sunčano vreme. a u podnožju planine cvetaju prve vodke. Dinaridi sprečavaju prodor toplih vazdušnih masa sa Sredozemlja.Istovremeno preko Panonske nizije u našu zemlju zimi prodiru hladne vazdušne mase sa N i NE.GŠ. Najvedu ima Ljubovija-81. a najvedu Tekija -6. -NADMORSKA VISINA: Sa porastom nadmorske visine temperatura opada. Najmanju godišnju oblačnost u Srbiji imaju Smederevo i Novi Pazar sa 4. ) -KLIMATSKI FAKTORI: (Geografski uslovi koji određuju tj. preko teritorije Makedonije prodire uticaj Egejskog mora. Zato i postoje znatne razlike u klimi između predela na različitoj nadmorskoj visini. more u toku leta akumulira.klima postaje hladnija i oštrija a količina i učestalost padavina povedavaju se. Delovanjem kopna.46st 11` NGŠ. 2. a topli vazduh struji i zagreva kopno. preko Albanije.5 stepeni C.4%. Planinska oblast ima veliku oblačnost-godišnje prosečno nebo je pokriveno oblacima blizu 6/10. Zbog toga je u podnožju planine toplije nego na njenom vrhu. a ako je više od 8/10 vreme je tmurno. Zbog različitog zagrevanja kopna i mora. Sa porastom GŠ menjaju se svi vremenski elementi. vreme je oblačno.5/10.RELJEF:-PRAVAC PRUŽANJA PLANINA -NADMORSKA VISINA 3.RELJEF: -PRAVAC PRUŽANJA PLANINSKIH VENACA: Kretanje toplih vazdušnih masa sa Jadranskog i Egejskog mora prema unutrašnjosti zemlje umnogome sprečavaju planinski venci W i S od teritorije Srbije. unutrašnjost naše zemlje imala bi znatno topliju klimu. Srbija se nalazi u severnom umerenom toplotnom pojasu na 41st 53` . oblačnost je 0 i tada je potpuno vedro vreme.UDALJENOST ILI BLIZINA MORA (1. Relativna vlažnost vazduha pokazuje stepen zasidenosti vazduha vodenom parom i izražava se u %.) -KLIMA: (Klima predstavlja prosečno stanje vremenskih elemenata u jednoj oblasti za vreme od 30-40 godina. kada ona iznosi 2-8/10.) 1.UDALJENOST KOPNA OD MORA: Srbija nema izlaz na more.predstavlja najvažniji klimatski faktor.VLAŽNOST VAZDUHA predstavlja količinu vodene pare u vazduhu. 7. Kada je oblačnost manja od 2/10 vreme je vedro. 8. i odvojena je planinskim vencima.

) -TIPOVI KLIMA: 1. dok smanjuju brzinu vetrova. -PLANINSKA KLIMA . a zemljište se sasuši i ispuca. pa visokoplaninski prevoji budu neprohodni. Ima godina kada se i u ovim mesecima izluči malo padavina. toplih leta i male količine padavina klima Bačke i Banata ima obeležje kontinetalno-stepske klime.SUPTROPSKO-JADRANSKA (-KONTINENTALNA .basen Župe između Kopaonika i Jastrepca.17 4. Prolede je hladnije od jeseni. . I jesen je kišovita. pa zato Vojvodina trpi od čestih i dugih suša. Vrudine su najvede u Bačkoj i Banatu.zastupljena je u krajevima nižih planinskih predela koji su dobro zaklonjeni od hladnih vetrova. Količina padavina je različita. Zime su hladne zbog okolnih planina koje su pod snegom. U njima dobro uspevaju vinova loza i vode.SUPTROPSKO-JADRANSKA .vlada u Panonskoj niziji i na njenom obodu do 600m NV.je zastupljena iznad 800m nadmorske visine.Odlike klime: topla i suva leta i hladne i oštre zime sa jakim mrazevima. Godišnja doba se ravnomerno smenjuju.PLANINSKA 4. U središnjim delovima nizije grad je retka pojava. Odlikuje se toplim i dugim letima. Krajem zime.KONTINENTALNA 2. To su obično kotline i delovi rečnih dolina . a E 500-600mm. Stara i Maljen oko 1000mm. Požeška i Metohijska kotlina. -UMERENO-KONTINENTALNA KLIMA . Njene odlike su kratka i sveža leta. kao i trajanje snežnog pokrivača. kotline u dolini Lima itd.a zime duge . Najviše padavina izluči se krajem proleda i početkom leta. Debeo snežni pokrivač zadržava se više od 150 dana. U E delu preko 800mm dobijaju samo neke planine. Sirinidka župa. Jesen je toplija od proleda zbog insolacije i radijacije? Najveda količina padavina u Srbiji izmerena je u Juniku kod Dečana. W od linije Šabac-Ped.DA LI JE POVRŠINA KAMENITA ILI POKRIVENA VEGETACIJOM . naročito orah. a kada pada obodnim delovima nanosi velike štete. Odlikuje se umereno toplim letima i umereno hladnim zimama sa dosta snega. padavine iznose više od 800mm. -ŽUPNA=KOTLINSKA .Goli tereni se u toku dana brže i više zagrevaju nego tereni obrasli šumom i travom. gde ima peščara. Iako su količine padavina male od 500700mm. .Dolinom Drima preko Albanije dolazi uticaj Jadranskog mora. jer je Srbija udaljena i odvojena od mora planinskim vencima. Župni krajevi su topliji od okolnih krajeva. godišnji raspored je povoljan.zastupljena je u Metohijskoj i S delu Kosovske kotline. posle jednog vetrovitog i kišovitog perioda sneg se naglo topi i ubrzo posle kratkog proleda dolazi leto. Uslovljena je položajem. u Metohijskoj kotlini. oštre i s mnogo snega. Prolede i jesen su jasno izraženi. Šume povedavaju isparavanje. U toku druge polovine leta vazduh se dosta zagreje i do 35 stepeni.je zastupljena u najvedem delu centralne Srbije do 800m NV. Zbog oštrih zima. Prolede i jesen ne traju dugo.UMERENO-KONTINENTALNA a)ŽUPNA ILI KOTLINSKA 3. Najviše padavina izluči se u maju i junu kad je to najpotrebnije usevima. Šar planina 12001400mm vodenog taloga. Prosečna količina padavina iznosi oko 1000mm.

i mulja. zatim izvori.REČNA DOLINA predstavlja najizrazitiji oblik rada rečne vode. One izviru u planinskim predelima i bogate su vodom. 2. Na celoj dužini kroz Srbiju Dunav je plovan. 6. Zbog malih padova sve one meandriraju i time znatno potkopavaju i ruše obale. -588. -delta (predastavlja ravnicu ispred ušda u more. -estuar (levkasti zalivi gde se reka uliva u more) STAV je ušde dve velike reke. Može biti normalna i kompozitna (naizmenično poređane kotline povezane klisurama). Teče meridijanski do Fruške gore. Može biti:-određeno (u planinama) i neodređene (u nizijama). a onda je zaobilazi zbog njenih čvrstih stena. jezera. Srbija obiluje vodama. nastale taloženjem rečnih nanosa po kojima se reka račva u mnoge rukavce.jezero. . reke i jezera. strana i obale. dužinom od 588. Zbog malih padova u donjim delovima svojih tokova. Površina Crnomorskog sliva iznosi 81. Južna Morava i druge). 5.PAD REKE predstavlja visinsko rastojanje između izvorišta i ušda ili bilo koja dva mesta u rečnoj dolini. Reke koje teku Panonskom nizijom i one koje su obrazovale svoje doline u napuštenim zalivima Panonskog jezera (Velika Morava. Stalnim taloženjem novih nanosa delta se produžava a kopno se širi na račun vode). 7.5% teritorije Srbije.REČNO RAZVOĐE predstavlja uzvišenje koje deli dva susedna sliva. ona je značajna podunavska zemlja. protiče Dunav.okean.18 REKE CRNOMORSKOG SLIVA REKE predstavljaju masu vode koja teče od izvora prema ušdu udubljenjem=užebljenjem koje mi nazivamo rečno korito. Naša zemlja ima gustu rečnu mrežu. pa su se za vreme visokih vodostaja često izlivale.VODOSTAJ predstavlja visinu ili nivo vode u rečnom koritu. U njima se voda obnavlja samo za vreme izlivanja reka.) imaju vrlo male padove i široke doline blagih strana. Njihova korita plitko su usečena.Izvire u Nemačkoj u Švarcvaldu i protiče kroz 10 država.REČNA MREŽA predstavlja prostor svih vodenih tokova. delimično Drina.REČNI SLIV predstavlja teritoriju sa koje se atmosferske vode .5km. talože materijal koji nose i grade mnoge sprudove i rečna ostrva (ade). U svojim gornjim tokovima velike reke dunavskog sliva teku kroz planinske predele (Drina. peska. i njenom granicom prema Rumuniji.kišnica i snežnica slivaju u rečni sistem. Tamo gde vododrživi sloj preseca zemljinu površinu dolazi do isticanja vode u vidu IZVORA na zemljinu površinu. Ušde predstavlja mesto – normalna (obična)gde se neka reka uliva u drugu reku . koje su njeno neprocenjivo prirodno i nacionalno bogatstvo. a ističe E od Negotina. Rečni sistem predstavlja glavnu reku sa svojim pritokama. Izvorišna čelenka predstavlja prostor gde se nalaze svi izvorišni kraci jedne reke. U svojim gornjim i srednjim tokovima su brze i imaju veliku vodnu snagu. 8. U tom pravcu formirane su naše najduže reke koje pripadaju CRNOMORSKOM SLIVU. a povezuje 13. Pošto se u Srbiji nalazi oko 1/4 plovne dužine Dunava. Nju čine potoci i reke. Najvedi deo teritorije Srbije nagnut je prema Panonskoj niziji. okeane. 3. koja se koristi za proizvodnju hidroenergije. pa imaju velike količine šljunka. U našu zemlju Dunav utiše severno od Batine. u Panonskoj niziji i njenim obodnim predelima ove reke teku sporo. Kolubara i dr.more. potoci.5km -3505km (Kroz našu zemlju. Izvorište predstavlja mesto gde počinje vodni tok.PROTICAJ predstavlja količinu vode u metrima kubnim m koja protekne na bilo kom mestu rečnog korita za 1’’. Vodno bogatstvo čine podzemne vode. inače je dug 2880km. a mestimično i napuštaju delove korita i usecaju nova. Rečno korito se sastoji od dna. Napuštene delove rečnih korita ispunjene vodom narod naziva mrtvaje. -DUNAV: Najveda reka Crnomorskog sliva. On obuhvata 92. 4.703km kvadratnih.IZDAN predstavlja sakupljenu vodu u gornjem sloju litosfere iznad vododržljivog sloja. ELEMENTI REKE: 1.

Njegove pritoke su pretvorene u kanale. U Srbiju utiče kod sremskog sela Jamene (kod Kaje piše Sremska Rača). dužina joj je iznosila 245km. Osim saobradaja Dunav je važan za navodnjavanje. duga je 78km. imao karakter planinske reke. Izgradnjom brane i stvaranjem veštačkog Đerdapskog jezera. ribolov. Jezero zarasta u šiblje i grmlje. a uliva se u Tisu. -BEGEJ-utiče u našu zemlju iz Rumunije. Ono ima 10-tak ostrvaca (ada). Presecanjem brojnih meandara (40) dužina joj je smanjena za 60km. Dunav povezuje Crno more i Atlantski okean. i dužinu 110km) i PIVE (nastaje kod Durmitora. počev od Temišvara u Rumuniji. mnogo meandrira i račva se u više rukavaca. a jedino se u Đerdapu smanjuje do 132m. Ovaj plovni put povezuje 13 država i ima značajnu ulogu u njihovoj trgovinskoj razmeni. koje se sastaju kod Radovljice. visoko razvijene i slabije razvijene zemlje. DEHOTINA. utiče u našu zemlju iz Rumunije kod Jaše Tomida. ušde 2 velike reke. Njene PRITOKE: LjIG. kod Uba. plavila velike prostore i nanosila ogromne štete stanovništvu. Ona je najbogatija vodnom snagom. Širina Dunava iznosi 400-2000m. SPAJANJEM W i S MORAVE. Protiče kroz Zrenjanin. Najvede budude izvorište pitke vode. u našu zemlju ulazi kod sela Đale u N Banatu. U Đerdapskoj klisuri Dunav je. Njena PRITOKA JE DRINA. Sastoji se od 4 klisure i tri kotline koje se smenjuju redom: Golubička klisura-Ljupkovska kotlina-klisura Gospođin vir-Donjemilanovačka kotlina-klisura Kazan-Oršavska kotlina-Sipska klisura. -NERA. -DRINA-dužine 346km. -TAMIŠ-dužine 340km. najvede morsko-rečna luke na N. snabdevanje stanovništva. najdublje i najlepše klisure u Evropi. tj. Najstarije je Zvorničko jezero. Morava i Timok sa desne strane. Plovna je celom dužinom.je dužinom od 27km granična reka prema Rumuniji.plovni put od Konstance i ušda Dunava na obali Crnog mora do Roterdama u Holandiji. izmenjene su osobine Dunava u klisuri. Spada u nizijske reke. PRAČA. Samo jedna manji deo njenog toka i sliva pripada planinskom delu Srbije. U toku poslednjih decenija na pritokama Južne i Zapadne Morave izgrađeno je više jezera. Ušde Drine u Savu je kod Bosanske Rače. po dužini toka. pa je uporedo sa njenim prirodnim tokom prokopan kanal (Novi Begej). PEŠTAN i TAMNAVA. podignuta podzemna hidrocentrala). teče kroz Banat.19 Prokopavanjem kanala od Regensburga na Dunavu do Nirnberga na Majni . tako bi se ispravio tok Drine. dugačak 3505km.dugačkog 171km. U Dunav se uliva kod Beograda. koja u vreme topljenja snega i jakih kiša zadržavaju velike količine vode i sprečavaju brzo priticanje u Veliku Moravu. čija je voda hladna. Njena najveda pritoka je BEGEJ. Između njih se obavlja velika trgovinska razmena. najveda je pritoka Save. Istočno od Obrenovca uliva se u Savu. U Dunav se uliva nasuprot Starom Slankamenu. To je plovni put Dunav-Majna-Rajna.Đerdapska klisura dugačka je 100km i spada u najduže. Njene PRITOKE SU:JANJA. Od ulaska u Panonsku niziju do Đerdapske klisure Dunav je tiha ravničarska reka. Dolina Dunava kroz Đerdapsku klisuru je kompozitna. Zbog malog pada i ova reka je mnogo meandrirala i račvala se. Ona se često izlivala. -VELIKA MORAVA-nastaje kod sela Đunis (kod Stalada). Teče iz Karpata. i Sava. Na njoj su izgrađene tri brane i veštačka jezera pa i 3 hidrocentrale: Višegradska. JADAR. Bovan (na . dobijena je magistrala tj. koje je dugačko 140km i duboko do 130m. Njen tok je kroz Srbiju dugačak 207km. U donjem toku je regulisan i plovan. bistra i zelenkasta. Stav=kada se velika reka uliva u veliku reku. tako da sada iznosi 185km. Ima nekoliko ušda. Drina je poznata kao brza reka. -KARAŠ -DESNE PRITOKE DUNAVA: -SAVA-Nastaje u Sloveniji od Save Bohinjke i Save Dolinke. U vreme Austro-Ugarske sačinjeno 25 planova za izgradnju 25 hidrocentrala. Nastaje u Šdepan polju SPAJANJEM TARE (koja ima kanjonsku dolinu. Veda od tih jezera su: Gazivode(na gornjem Ibru). Najvede pritoke Dunava u našoj zemlji su Tisa i Tamiš sa leve. do izgradnje brane i veštačkog jezera. Pre radova na regulaciji. Najkrade rastojanje između Đunisa i njenog ušda u Savu N severno od Požarevca je 120km. turizam. -KOLUBARA-dužine 87km. koju olakšava jeftin rečno-kanalski saobradaj. -LEVE PRITOKE DUNAVA: -TISA. dužine 114km. Ima 112 meandara-Kajina sveska. protiče kroz Mađarsku.dužine 164km. površini sliva i količini vode. nastaje SPAJANJEM OBNICE i JABLANICE u Valjevskoj kotlini. izvire ispod Karpata u Ukrajini. Delije (na Rasini). Perudka i Zvornička. LIM (izvire kao otoka Plavskog jezera). a glavno ušde je kod Pančeva.

i čine albansku reku Drim. Izvire u Bugarskoj. LEPENAC izvire na N padinama Šar planine. desetak kilometara severno od Pedi. Tamiš-3km. planine u njenom obodu i deo Drenice. JABLANICA i PUSTA REKA. spajaju se kod Bujanovca. Njena LEVA PRITOKA JERMA izvire blizu Vlasinskog jezera. Pčinja protiče kroz Trgovište i kod manastira Prohor Pčinjski prelazi u Makedoniju. leva pritoka Vardara. NASTAJE kod Požege SPAJANJEM GOLIJSKE MORAVICE i ĐETINJE. VRLA. teče kroz Dimitrovgradsku. otiče u Bugarsku i ponovo utiče u Srbiju. (Celom dužinom toka u našoj zemlji plovne reke su Dunav-588km. -ZAPADNA MORAVA. Njene najvede PRITOKE su: IBAR i RASINA. LEPENICA i JASENICA sa leve strane. Uliva se u Vardar.2%. posebne geografske celine u Planinskoj Srbiji.Gornjim tokom teče kroz klisuru i Rožajsku kotlinu. VELIKI BAČKI KANAL počinje kod Bezdana na Dunavu i završava se kod Starog Bečeja na Tisi-dug 123km i širok 16m. Njegova najveda PRITOKA JE NERODIMKA. Vede DESNE PRITOKE Velike Morave su: CRNICA. a Beli Timok nastaje kod Knjaževca spajanjem Svrljiškog i Trgoviškog Timoka. obe s desne strane. predeo u dolini istoimene reke u SE Srbiji i S deo Kosovske kotline s Kačaničkom klisurom. JADRANSKI SLIV Jadranski sliv zauzima 5. Njena dolina je kompozitna . Uliva se u W Moravu kod Kraljeva. uzvodno od Kuršumlije). Stvorena je podizanjem brane u rečnom koritu i prokopavanjem jaza kojim jedan deo njene vode otiče u Sitnicu. koja se uliva u Lepenac kod Kačanika. planinski kraj S od Vlasinskog jezera oko Bosilegrada. LEVE: MIRUŠA I PRIZRENSKA BISTRICA. Beli Drim se kod Kukesa u Albaniji spaja sa Crnim Drimom koji je otoka Ohridskog jezera.20 Aleksinačkoj Moravici). Ona je poznata po bifurkaciji koja je veštačka.3% teritorije Srbije. koje se spajaju kod Bosilegrada. Kod vrela je vodopad visok 25m. a DESNE: NIŠAVA. gde iz uporedničkog skrede u meridijanski pravac. Nastaje spajanjem BELOG i CRNOG TIMOKA kod Zaječara. MALI BAČKI KANAL odvaja se od Velikog kanala kod Malog Stapara i ulazi u Dunav kod Novog Sada. -TIMOK-je poslednja pritoka Dunava u Srbiji. Zavoj (na Visočici kod Pirota). PČINJA i LEPENAC. RAVANICA i RESAVA i LEVE: LUGOMIR. na dužini od 13km lalazi se 12 vodopada i 13 malih jezera. EGEJSKI SLIV Zauzima najmanji deo teritorije Srbije. Pod tim imenom teče od sela Radovnica. valovom nekadašnjeg lednika. Ovom slivu pripadaju samo 3 vede reke: DRAGOVŠTICA. BELICA. On obuhvata Metohijsku kotlinu. Pri ušdu Timok je dužinom od 16km granična reka između naše zemlje i Bugarske. Dužina plovnih kanala u sistemu Dunav-Tisa-Dunav je 664km. Selova (na gornjoj Toplici. a iznad vrela je otvor Radavičke pedine. Najvažnije PRITOKE BELOG DRIMA SU DESNE: PEDKA I DEČANSKA BISTRICA. izvire na planini Haili u Crnoj Gori. Vruci (na Đetinji). U kanjonskoj dolini Miruše. IBAR je dužine 272km (bez pritoka 170km)?. Velika Morava-3km. Radi isušivanja plavljenih i stalno močvarnih terena u Vojvodini su krajem XVIII veka. Obuhvata krajište. VLASINA. Njen tok čini teritorijalno jezgro predela Krajište. NIŠAVA duga 218km (u Srbiji 151km) je najduža pritoka. Postaje od jakog vrela ponornice. Sava-206km. Najvedi deo Lepenca je u Makedoniji. Pored toga u . Pirotsku i Belopalanačku kotlinu i Sidevačku klisuru. a pre toga se naziva Crna reka. zatim N delom Kosovske kotline do Kosovske Mitrovice. Vede LEVE PRITOKE: TOPLICA. PČINJA. Pčinju. izvire na SW strani planine Dukat (u njihovoj knjizi piše na planini Doganici).Najvažnije PRITOKE IBRA su: SITNICA sa desne i RAŠKA i STUDENICA sa leve strane. prokopana 2 velika kanala. Glavna reka ovog sliva je BELI DRIM. u blizini Skoplja.dužine 208km. POSTAJE OD BINAČKE MORAVE i PREŠEVSKE MORAVICE .protiče kroz 4 kotline i Ovčarsko-kablarsku klisuru. pritoka Strume. Crni Timok izvire ispod Kučaja. DRAGOVŠTICA postaje od Božičke i Ljubatske reke. pritoku Ibra. leve pritoke Vardara. Tisa-186km.i MORAVICA. 2. VETERNICA. Begej-75km. -JUŽNA MORAVA-dužine 295km sa Binačkom Moravom. protiče kroz Sirinidku župu i dalje teče SE obodom Kosovske kotline.

ona je poluslana i lekovita. Po površini. Najvede jezero u Vojvodini je Palid .4 manja jezera su u fazi nestajanja. genezis=postanak) 2. Voda u njima potiče od padavina. veda su od Šarskih. Na Šar planini ima više od 40 ledničkih jezera. Najvede i najlepše od njih je LIVADIČKO JEZERO.) . osobinama jezereske vode. Save. Mnoga od njih pretvorena su u bare i obrasle vegetacijom. BELO JEZERO-iskorišdeno za ribnjake Ečke. koja su vedinim zbog zarašdivanja barskom vegetacijom pretvorena u močvare . meandar Save. KRVAVO. (Eolska jezera leže u udubljenjima ili u između dina nastalim radom vetrova. Predstavljaju delove napuštenih rečnih korita. Plavsko jezero je najvede jezero na Prokletijama. Severni deo jezera naziva se Veliki Palid. dubini.) -PREMA NASTANKU BASENA: 1. iz izvora.poli=više) -PO NASTANKU: 1)PRIRODNA a)EOLSKA=RAD VETRA : LUDOŠKO. Između jezera i Tise prokopan je kanal kojim se stalno obnavlja ustajala jezerska voda. Glavna magistrala u hidrosistemu dugačka je 273km. PALIDKO. pregrađenog 80m visokom čeonom morenom. uglavnom iznad 1500m. grč. Ime je dobilo po prostranom vrhu Livadice. SLANO. a voda im je bistra i zelena. kod ušda Begeja u Tisu.(jezera čiji su baseni nastali udruženim delovanjem dve ili više sila od kojih je jedna dominantna. U blizini Subotice ima 8 eolskih jezera. Ova bara je stecište ptica močvarica i poznato lovište. Ima oblik polumeseca. a W Mali Palid. a uz Drinu "drinjače". reka ili snežnika. Ima slanu vodu. Ono leži u terminalnom basenu valova. površini.MONOGENETSKA . blizu Perleza. Veda lednička jezera nalaze se u podnožjima planina. jedini. najvišem vrhu Šar planine iznad Kačaničke klisure i Jezero. Ona ispunjavaju izdubljene delove nekadašnjih valova. Obale jezera peskovite su i u nekim delovima pokrivene lekovitim blatom. grč. dok se manja i na vedim visinama nalaze u cirkovima. prokopano radi odvodnjavanja više od 15000km. a dužina svih magistralnih kanala iznosi 930km. Ona su smeštena ispod planinskih vrhova. Ljubotensko-po Ljubotenu.veka do sada. visokom 2200m. Najviša su Malo Đeravičko jezero-2360m i Veliko Đeravičko jezero-2320m. Na vedim visinama. Tise i Velike Morave nastala su rečna jezera. počev od 18. značaju i dr. Čini je staro i napušteno rečno korito. U narodu se ta jezera pored Morave nazivaju "moravišta". Voda ovog jezera je slanija od Svetskog mora-35%0. U jezerima u kojima se voda ne obnavlja. Kod vedine ovih jezera voda se obnavlja za vreme izlivanja reka. koje je napušteni meandar Tise. a u cilju navodnjavanja više stotina km malih kanala. po naselju Štrpce u dolini Lepenca. U našem delu Prokletija nalazi se više ledničkih jezera.P=oko 6km kvadratnih. Takvo jezero je RUSANDA kod Melanaca. OBEDSKA BARA se nalazi između sremskih sela Obreža i Kupinova. ČENDANSKO kod Čente i ALIBUNARSKI RIT.POLIGENETSKA .mono=jedan. Ono ima još tri imena: Štrbačko. Pored Tise su i jezero OKANJ.) b)GLACIJALNA=LEDNIČKA: -CIRKNA -VALOVSKA (Ova jezera su uglavnom mala. čiji je salinitet 40-60%0. Ono je nastalo izduvavanjem peska i lesa i stvaranjem jednog ulegnuda koje se ispunilo vodom.) JEZERA (Jezera Srbije se međusobno razlikuju po postanku. Među jezerima i barama pored Tise najpoznatija je CARSKA BARA. lednička jezera su mala i duboka. Pznato je kao stecište ptica močvarica i selica i raznovrsne divljači. Do sada su prokopani magistralni kanali i mnogi manji kanali koji se od njih odvajaju. Narod ih zbog toga naziva "gorske oči". na visinama od 2200 do 2360m.(jezera čiji su baseni nastali radom jedne sile. c)REČNA=STARAČE=MRTVAJE (mrtvi deo korita) (Pored vedih ravničarskih reka Dunava.21 Vojvodini je. Veliki i Mali bački kanal sada su delovi velikog hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav.

Dugačko je 9km. Najmanju širinu jezero ima u klisuri Mali kazan-180m. od kojih su veda Donje. Važnija veštačka jezera za porebe vodosnabdevanja naselja i privrede su: GRAČANIČKO kod Prištine. Područje Đerdapa ima veliki turistički značaj. Najpoznatija su ZAVOJSKO jezero kod Pirota i JOVAČKA jezera kod Vladičinog Hana.5km kvadratnih.BUKOVIČKA KISELA VODA 2. Radovi na izgradnji brane počeli su 1964. U planinskom delu Srbije klizišta su česta.22 d)URVINSKA JEZERA (KLIZIŠTE=URVINA) (Ova jezera nastaju klizanjem vodom natopljenog tla preko vododržljivog sloja i pregrađivanjem rečnih dolina. tako da nastaju ova jezera. Jezerska voda je potopila selo Zavoj.PALANAČKA . Inače stanovništvo E predela Rodopskih planina. I. Izgrađeno je radi proizvodnje el. termalnih i termomineralnih voda. a prvi agregati pušteni su u rad 1970. Na MORAVI kod Čačka su OVČARSOKABLARSKA i MEĐUVRŠJE. GROŠNIČKO i GRUŽA kod Kragujevca. Tom prilikom se na E padinama vulkanskih planina Grota i Oblika pokrenulo vodom natopljeno zemljište i pregradilo Jovačku reku. bavilo se ovčarstvom. Iza pregrađenog dela reke akumulacijom rečne vode formira se jezero. JEZERO EČKA-više od 2150ha kod Zrenjanina je najvedi veštački ribnjak u Srbiji.ARANĐELOVAČKA 5. ĐERDAPSKO JEZERO-253km kvadratnih po površini je najvede u Srbiji. K. S.Tada je bez kuda ostalo više od 100 domadinstava sela Jovca. ZAVOJSKO JEZERO je nastalo 1963. formirana su 1977. I PODELA VODA PO PO RASTVORENOM GASU: a)ALKALNE b)ALKALNOMURIATIČNE: 1. desne pritoke Nišave.) TERMOMINERALNE VODE BALNEOLOGIJA predstavlja nauku koja se bavi proučavanjem mineralnih.god.MLADENOVAČKA 3. a široko 3. DELIJE kod Kruševca. Tada je otapanje snega i kliženje zemljišta na S padinama Stare planine prouzrokovalo pregrađivanje Visočice. na granici prema Rumuniji. u vreme ubrzanog razvoja industrije i to u rečnim dolinama i kotlinama. a njegovi meštani su preseljeni u novoformirano naselje Novi Zavoj kod Pirota. Napasenjem ovaca krčili su niže planinske strane. GAZIVODE na Ibru kod Kosovske Mitrovice. Stvoreno je jezero površine 5. Jezero i HE izgradile su naša zemlja i Rumunija.energije. Mg. BORSKO kod Bora i PRVONEČKO kod Vranja. U dolini LIMA=POTPEDKO. BOVANSKO kod Aleksinca. VLASINSKO JEZERO je najviše veštačko jezero u Srbiji.energije. JOVAČKA JEZERA. ali ima i turistički značaj. Mineralne vode su sve one koje u 1 litar vode imaju više od 1g rastvorenih minerala kao što su Fe. na DRINI=PERUDKO i ZVORNIČKO-najstarije na Drini. Leži na visini od 1213m. U njegovoj blizini se nalazi veštačko LISINSKO JEZERO. Građena su posle II svetskog rata. ZLATARSKO i RADOINJSKO.. Stvaraju se radi zadovoljavanja različitih potreba privrede i stanovništva: -proizvodnja hidroenergije -vodosnabdevanje naselja i privrede -navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta -ribarstvo -turizam i sl.. Srednje i Gornje.god. a najvedu-2km u Donjomilanovačkoj kotlini. na Balkanu i jedan od najvedih u Evropi. Nalazi se u Đerdapskoj klisuri-98km.VLASOTINAČKA 4. pa su se javila klizišta. 2)VEŠTAČKA (U Srbiji su brojnija od prirodnih. U W delu Srbije ima više veštačkih jezera za proizvodnju el. Naša zemlja sa oko 130 mineralnih i termalnih izvora spada u vrh mineralno bogatih zemalja u Evropi.god.Ovi izvori predstavljaju post-vulkanske pojave. kod Grdelice. Na UVCU su: SJENIČKO.5km.

PRIBOJSKA. NOVOSADSKA. ZVONAČKA (kod Babušnice NE od Pirota 4. KURŠUMLIJSKA. RIBARSKA 3. RUSANDA. VRANJSKA. JODNA banja je NOVOSADSKA 5. VRANJSKA 2. SOKOBANJA 4. NOVOSADSKA. GORNJA TREPČA (kod Čačka) 2. poniru. VRNJAČKA. MATARUŠKA.II PODELA VODA PO TEMPERATURI: a)HOMEOTERME. KOVILJAČA. PANONSKE MINERALNE VODE (lake vode i blato): PALANAČKA banja. KOVILJAČA. S vode su u banjama: KOVILJAČA. pa zatim izbijaju na površinu kao mineralne vode. pa im je karakter nedefinisan. SLANKAMEN.VULKANSKE (MAGMATSKE) STENE: BUJANOVAČKA banja. RADIOAKTIVNE vode su u banjama: NIŠKA. To su: GAMZIGRADSKA. VRANJSKA. METAMORFNE MINERALNE VODE: SIJERINSKA. rastvaraju minerale. BUKOVIČKA. .iznad 20 stepeni C b)HIPOTERME-ispod 20 C 23 - III PODELA VODA PO HEMIJSKOM SASTAVU 1. Fe vode su u banjama: BUKOVIČKA. SLANA banja je SLANKAMEN i MELENCI IV SASTAV STENA U KOJIMA SE AKUMULIRA VODA 1. KARSTNE MINERALNE VODE =površinske koje su najpre atmosferske. SELTERS (kod Mladenovca) 3. JOŠANIČKA i NOVOPAZARSKA imaju vrlo složen sastav stena. VRNJAČKA.

krmno bilje i šljive.su rasprostranjene po pobrđima. uspevaju razne kulture..niskim planinama N Srbije.. Najbolje uspevaju povrde. 5.SMONICE= SMOLASTA ZEMLJIŠTA= nalaze se u nižim delovima Šumadije. Prokopavanjem kanala i odvodnjavanjem (K. Obrazovane su u predelima gde je isparavanje vede od padavina. Zemljište ili produktivno tlo nastaje dugim vremenskim procesima.BILJNI I ŠIVOTINJSKI SVET -TIPOVI ZEMLJIŠTA: 1.neplodne su b) DUBOKE CRVENICE . Stigu i delovima Mačve. Kosovskoj i Metohijskoj kotlini.24 PODELA ZEMLJIŠTA PEDOLOGIJA predstavlja nauku koja se bavi proučavanjem različitih tipova zemljišta.ČERNOZEM=STEPSKA CRNICA je najkvalitetniji tip zemljišta jer ima u svom sastavu rastvorene najraznovrsnije minerale.sveska-spuštanjem izdana . 3. Prema plodnosti se dele na: a) PLITKE CRVENICE . duvan i kamilica. Osobine i sastav zemljišta zavisi od slededih faktora: 1. Osnovni sastojak je glina (crvenkaste boje) koja dolazi od primesa boksita (Al2O3).rasprostranjene su u krečnjačkim predelima E i W Srbije. Najbolje uspevaju biljke koje se okopavaju.RELJEF 4. Ako su zemljišta manje slana. Nastaju taloženjem rečnih nanosa pri poplavama. Različite boje dolaze od različitih sirovina (crna i crvenkasta). na kojima se gaje svi usevi 4. Najviše ima useva i crne je boje.GAJNJAČE . 2. Nastaju rastvaranjem krečnjaka i predstavljaju njegov nerastvorljiv deo. a za vreme dužih suša mogu da ispucaju i do 1 m dubine. Obrazovane su u kotlinama i ravnim terenima koja su u geološkoj prošlosti bila pod jezerima i močvarama.POVRŠINSKE I PODZEMNE VODE 6. pa se voda u kapilarima izdiže prema površini. Rasprostranjen je u najvedem delu Panonske nizije. 6. To su zbijena zemljišta crne boje u vlažnom stanju lepljiva.VRSTE STENA 2. Visokoj plodnosti doprinosi plitka izdan (1. Na njemu uspevaju sve kulturne biljke umerenih GŠ. ali uz primenu agrotehničkih mera prevode se u plodno zemljište. Osrednje su plodnosti.se nalaze u srednjim i donjim delovima ravničarskih reka i rečica. kukuruz. usitnjavanjem stena i različitim biohemijskim procesima. W i S Morave.veoma su plodne.GEOLOŠKI . topole i vrbe.ALUVIJALNA ZEMLJIŠTA .rasprostranjena su u delovima Panonske nizije.KLIMATSKI FAKTORI 5. Osrednje su plodnosti. a kvalitet im se poboljšava gajenjem lucerke (deteline) i kalcijumovim đubrivom. krmno bilje (deteline i druge stočarske biljke).CRVENICE=TERRA ROSSA .SLATINE=SLANA ZEMLJIŠTA . a naročito suncokret.5-2m). doline Timoka.VREME STAROSTI STENA 3. Mačve. u dolini (slivu) S Morave.

su rasprostranjena u planinskim predelima i to su nedovršena zemljišta tj. 7. hladne klime i obilnih padavina. Ovo je zemljište šumske vegetacije.SKELETNA ZEMLJIŠTA . Voda rastvara i odnosi humus i glinu.BORBA PROTIV EROZIJE . npr.) 8.25 - u niže slojeve ) pokušava se smanjiti slanost zemljišta.Ečka.sveska Ako nema vegetacije onda se pojavljuju vododerine i klizišta. -MERE POBOLJŠANJA KVALITETA ZEMLJIŠTA: 1. Ako i to ne uspe. a ostaju peskoviti materijali. onda se slatine pretvaraju u veštačke ribnjake..PRAVILNA UPOTREBA ĐUBRIVA I PESTICIDA 3.NAVODNJAVANJE I ODVODNJAVANJE 4.PEPELJUŠE=PODZOLI .BLAGOVREMENA I PRAVILNA OBRADA ZEMLJE 2.zemljišta u fazi formiranja. (K.su rasprostranjene u višim planinskim predelima.

Deliblatska peščara. Rugovska klisura. pedološke i posebne arheološke vrednosti nastale tokom formiranja litosfere i ljudskog društva. HEMIJSKO ZAGAĐIVANJE VAZDUHA nastaju pri sagorevanju fosilnih goriva. Vazduh. Radioaktivno zagađivanje . 1995. Danas se geonasleđem bavi Zavod za zaštitu prirode Srbije osnovan 1948. 1. dolazede vode još zagađenije. doneta je deklaracija o geonasleđu Srbije. ZAŠTITA ZEMLJIŠTA 1. voda.razvoj nuklearnog oružja i centrala opasno.Cu-H2SO4= od gasova 2.insekticidi -erozija (Geonasleđe Srbije obuhvata sve geološke.... Đerdapska klisura. Resavska pedina.fungicidi (uništavanje biljnih bolesti) . Industrijsku prašinu stvaraju topionice ruda i metala. ZAGAĐIVANJE VODA 3.fizička 2. Do danas zaštideno oko 80 objekata geonasleđa: Đavolja varoš. FIZIČKI ZAGAĐIVAČI VAZDUHA su prirodna i undustrijska prašina i prah polena. ispuštanje . iz pustinja i od najfinijih kristala soli iz morske vode) i kosmičkog porekla (od raspadnutih meteora). sprud na Kalemegdanu.Poplave Sve reke su zagađene.. Olovna i cinkova prašina otrovne.prirodno . 3. geomorfološke. porculana. -prerade=topljenje bakra .hemijska . Prvi predlog za zaštitu geonasleđa u Srbiji datira iz 1924.. Pesticidi . krečane.oslobađanje radioaktivnih čestica iz zemlje nije opasno. Trebalo da ugrađuju filtere. zemljište. Prirodne prašine su zemaljskog (potiču od vulkanskih erupcija.26 ZAŠTITA GEONASLEĐA Zemlja je dar prirode. Čvrste materije=smede 2. Proces truljenja ZAŠTITA VODA . ZAGAĐIVANJE VAZDUHA a) prirodna b) veštačka . u Beogradu. Krute čestice iz fabričkih dimnjaka dolaze u troposferu i padaju na zemlju. Atomske centrale i oružje . biljni i životinjski svet. ali su kazne male pa to ne rade.veštačko . ZAGAĐIVANJE LITOSFERE Kajina sveska ZAŠTITA ATMOSFERE=TROPOSFERE: 1.herbicidi (uništavanje korova) . fabrike cementa.

Nišava-od Niša. Belica. ali se to retko primenjuje jer su male kazne. Ponovno punjenje jezera krajem 1975. planskom izgradnjom prostranih bulevara koji omogudavaju provetravanje gradova kao i povedavanjem zelenih površina. U vreme poplava nastaju velike materijalne štete. krečnjak pretvaraju u gips. raspadaju se mermer i beton. sumporna i azotna kiselina. EROZIJA je proces pri kojem voda i vetar prenose zemljišni materijal sa jednog mesta na drugo. Kozloduj u Bugarskoj.Ona se najčešde bet ikakvog prečišdavanja sliva u kanalizaciju i dalje u reke i jezera. Isušeno je. Javljaju se u svim delovima godine. u Boru se pri topljenju rude bakra proizvodi sumporna kiselina. otklonjen mulj sa dna i postavljeni uređaji za prečišdavanje otpadnih voda koje se ispuštaju u jezero. a takođe i vegetacija od koje se dobijaju namirnice za ishranu. Ona često sadrži otrovne materije .gasifikacija kotlarnica. teške metale i njihove soli. Baja u Mađarskoj) predstavljaju potencijalnu opasnost pa se stalno prati stanje radioaktivnosti. POPLAVE I ZAGAĐIVANJE VODA su česta pojava u Srbiji. izduvni gasovi automobila.otpadne vode prehrambene i kožne industrije. I MEHANIČKO I HEMIJSKO ZAGAĐIVANJE. Poplavama je ugroženo oko 11000km kvadratnih naše teritorije i 500 vedih naselja. koje kao "kisele kiše" padaju na zemljište. vetra. staklare. Naše najzagađenije reke i kanali: Borska. Kosovska Mitrovica u okolini vedih termoelektrana. Havarija černobiljske NE koja je imala velike posledice. metali korodiraju. fabrike hemijske industrije.- 27 - industrijskih gasova . Tisa. u reke i jezera i izazivaju njihovu kiselost.. KONTINUIRANA EROZIJA je vekovni proces odnošenja zemljišta sa uzvišenja pod dejstvom vode. Mnoge reke i jezera imaju zagađenu vodu. Lepenica-nizvodno od Kragujevca.topionice metala.. debele naslage mulja -2m. Dolazi i do pomora ribe zbog prisustva organskih materija za čije je rastvaranje potrebna velika količina O2 . prokopan je kanal Tisa-Palid. Dunav. Smederevo. Na pritokama nekih reka izgrađena su veštačka jezera koja zadržavaju višak vode. a zagađivanje voda je rezultat nemarnog odnosa čoveka prema prirodi. kanal Dunav-Tisa-Dunav. ZEMLJIŠTE UGROŽAVAJU EROZIJA. Pančevo je crna tačka Srbije. Štira. Preradom nekih otpadnih gasova npr. Zbog velike potrošnje vode mnoge fabrike se grade u blizini reka. što je izazvalo pomor biljnog i životinjskog sveta.. Sava i Begej utiču u našu zemlju ved zagađene. Resavaod resavskih rudnika. koksare. leda i Zemljine teže. Zatim menjanjem izvora energije . Da bi se obezbedilo snabdevanje jezera vodom. čiju vodu koriste u procesu proizvodnje. a do tada ti gasovi su ispuštani u atmosferu. Problem hemijskog zagađivanja se rešava popstavljanjem filtera na fabričke dimnjake. toplane. dejstva radioaktivnog otpada i isprobavanja atomskog oružja. CO2 i SO2. Pri tom ona prima i rastvara deo materija sa kojima dolazi u dodir i tako se zagađuje.hlor. Njena proizvodnja je počela 1960. Iz zagađenih reka zagađuju se i podzemne vode i izvori iz kojih se koristi voda za pide. Nju karakteriše izvesna ravnoteža između odnošenja i stvaranja . Najzagađeniji vazduh u metalurškim centrima: Bor. RADIOAKTIVNO ZAGAĐIVANJE VAZDUHA može biti posledica rada nuklearnih elektrana. One ugrožavaju i ljude i materijalna dobra. u slivovima mnogih reka. azotni oksidi rastvaraju se u kišnici. pa se tako stvaraju ugljena. suše vegetaciju. Najvede štete pričinjavaju gde nisu urađeni odbrambeni bedemi. Nuklearne elektrane u našem okruženju (Krško u Sloveniji. Truju život u vodi. Poplave su prirodne nepogode. Svojevremeno je Palidko jezero bilo jako zagađeno.

stvaranje horizontalnih ili kosih brazda za zadržavanje vode.- 28 - novog zemljišta.. odnosi se i ceo sloj tla. pa tako nestaje baza za poljoprivredu. Najefikasnije protiverozivne mere su: pošumljavanje. konturna obrada. fungicidi .protiv korova. Herbicidi . zatravljivanje. Prouzrokuju je ljudi kada na strmim stranama seku i uništavaju šume i razoravaju pašnjake. Ubrzana erozija je planinskim predelima zahvatila velike prostore.. Erozijom se iz zemljišta odnose njegovi najvažniji sastojci. humus i mikeoorganizmi. insekticidi. staklenih i drugih materija-smeda. izgradnjom terasa. Kada je erozija više izražena.pesticidi. Erozija najviše ugrožava sliv S Morave. Drine. Samo u središnjoj Srbiji ima više od 2000 bujica.) . MEHANIČKO ZAGAĐIVANJE ZEMLJIŠTA je nagomilavanje plastičnih. izgradnjom veštačkih jezera (do sada 10 velikih od planiranih 18). pa tako doprinose da vetar i voda ubrzavaju odnošenje zemljišnog materijala. Timoka. HEMIJSKO ZAGAĐIVANJE ZEMLJIŠTA nastaje prekomernom i nestručnom upotrebom različitih hemijskih sredstava u poljoprivredi . veštačkih jezera i rečnih dolina. Nestankom šuma mnogi planinski potoci pretvorili su se u bujice. lejasto zasejavanje kultura.za bolesti biljaka. Tako su se nagla slivanja u Moravu sprečila pošumljavanjem strmih ogolelih terena. Ona zadržavaju velike količine vode koja zatim iz njih otiče polako u planiranim količinama. UBRZANA EROZIJA je proces pri kojem se zemljište odnosi znatno brže nego što se stvara novo. Najopasniji otrovi zadržavaju se u zemljištu i po 20 godina. Njih mikroorganizmi koji su učesnici u stvaranju produktivnog tla ne mogu da rastvaraju ili to čine u dugom vremenskom periodu. koje svake godine odnose milion tona humusa i grubog materijala i njima zasipaju i izdišu dna ravničarskih reka.

су бро.Оршавска котлина . У њима се природа не сме нарушавати. а има и понорница.токе Дрине). па. Рим. широка 150-170 т. Беочин и Инђија. Ћетине и Рзава (десне при. Сада широм Фрушке горе има мно. дуг 2 200 т и ширине 73 т.Љупковска котлина . Про стире се у правцу истокзапад од Старог Сланкамена до Шида.29 - НАЦИОНАLНИ ПАРКОВИ Национални паркови су уже или шире територије које. "ђердапска клисура није јединствена . Ђердапску клисуру усекла је отока Панонског језера.ки и Мали казан . виноградима и воћњацима. здрава планинска клима. а које је некада обухватало и данашњу Влашку низију (у Румунији. Дунав је наследио усечену клисуру и наставио са њеним усецањем. у близини Кладова. којом је оно отекло у Црно море.ски свет су заштићени.кључа. Богата је изворима и текућим водама. а то је била највећа речна дубина у Европи. а нижи су под њивама. дуга 9 кт. Клисура почиње од Голубачког града и завршава се низводно од села Сипа. НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП (64 000 ћа) захвата атаре општина Гол убац. Простире се између Дрине.Сипска клисура. Због благе климе. У оквиру туристичких мотива налази се 18 манастира и мемо.састоји се од четири краће клисуре између којих се налазе котлине. плодног земљишта и богатих шума Фрушка гора била је насељена од најстаријих времена. Нижи делови планине су под листопадним. Приро. Беочин.то дечије одмаралиште Митровац. Тада је уз канал поред наше обале саграђена и железничка пруга. Ту је дубина реке била 75 т.мама. Постоји више хотела и много викендица.Алмус . Ириг.зина Дрине и добре саобраћајне везе омо. Због потреба пловидбе кроз стеновиту преграду названу Гвоздена капија усечен је (по одлуци Берлинског конгреса) крајем XIX века Сипски канал. Бугарској и североисточној Србији). државе посебним законима стављају под заштиту. Виши делови Фрушке горе прекривени су листопадним шу. Обухвата "ђердапску клисуру и појас Карпатских планина поред клисуре. висок 1 544 т. висине до 700 ш. а виши под четинарским шумама и ливадама.. Кладово и Мајданпек. вештачко језеро у селу Заовине. Сремска Каме. Ту се налази по-зна. и то: Голубачка клисура . Сипска клисура била је пуна надводних и подводних стена преко којих је Дунав хучно отицао. Овде је пре изградње бране и вештачког језера било много вртлога. биљни и животињ. .клисура Госпођин Вир Доњомилановачка котлина .Вели. бли.го викендица. Ба.љани су је звали Монс . Шид.ње су Врдник и Стари Сланка.ница. Бачка Паланка. Највиши врх је Црвени Чот (539 ш). а њихово највеће насеље су Чортановци.благородна планина. НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА (22 000 ћа) је крашка висораван у атару општине Бајина Башта. Нови Сад. У Доњомилановачкој котлини налазе се две велике аде .мен. Ту су стране голе и скоро вертикалне. Зато је овај део Ђердапа и назван казан. НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА (25 393 ћа) захвата атаре општина Ириг. Врдник. изгледало је као да вода ври . Излетишта са Таре су Перућац (насеље и вештачко језеро на Дрини).фа има плитких вртача и увала. Сремска Митровица. Бајина Башта и манастир Рача.гућиле су да се Тара развије у познати туристички центар.дове узводно идући кроз Сипску клисуру вукле локомотиве.дне лепоте. Циљ је да се изградњом објеката и других радова природа не нарушава. Од крашких облика реље. које се користи и као школа у природи. због изузетних природних лепота и појединих природних појава.ста су Сремски Карловци са Стражиловом. Највиши врх је Збориште.Пореч и Острво. Најважнија излетничка ме.ријални парк Стражилово. Најужи део "ђердапске клисуре је клисура Велики и Мали казан.

najbogatije područje Evrope.ну од најлепших планина Србије и то је највећи планински туристички центар Србије и Црне Горе.Титов врх и Турчин налазе се на страни планине која припада Македонији. паш. 200 vrsta ptica . Šarskom bilom.сина је између 640 и 2 017 т.Da bi se povedale pašnjačke površine. Ona je smeštena između Kačaničke klisure. Pruža se u pravcu N-S. Копао. цветне ливаде. Пејзажи Ко. Pašnjaci Šar-planine smatraju se najbogatijim pasištima u SE Evropi. Зато сада Шара има мале површине шума и велике површине пашњака.на Брус и Рашка.ништво се у нижим крајевима бави зем.ко Бруса. Planine obiluju potocima i rečicama. visine oko 1700m. Njeno bilo (greben) dugačko je 95km. tredim planinskim vrhom po visini u Srbiji. divlja svinja.ris. Na sve strane teku potoci i potočidi. u graničnom pojasu prema Albaniji i Makedoniji. Za vreme ledenog doba na njima je bilo lednika. . Sada su Šarske planine nejvedim delom pokrivene pašnjacima i livadama i šumama. Šume se nalaze do 1900m. Vrh je dobio naziv po Josifu Pančidu. na visini vedoj od 2500m.. Важније реке у Србији су Призренска Бистрица и горњи ток Лепенца.њаци и многи изво. Na Šar-planini ima ledničkih jezera. Na Kopaoniku se nalazi najviša meteorološka stanica u Srbiji. prema NW nastavljaju planine srednje visine: Željin. srna. Качаник и Сува река. koji su ostavili cirkove. na Šari su u prošlosti iskrčeni veliki kompleksi šuma. divlja mačka. beloglavi sup. od kojih se neke u vedem delu godine pune otapanjem snežnika. ima u srednjem delu. još iz srednjeg veka. I ove planine su bogate izvorima i potocima. DOPUNA KOPAONIKA: Kopaonik je jedna od najvedih planina u Srbiji. Kulturno bogatstvo: 34 srednjovekovne crkve i manastira. Kosovske i Metohijske kotline u Srbiji i Pološke i Skopske kotline u Makedoniji. Najviši vrh Šar-planine je Bistra 2651m. Познати туристички центар на Шари је Брезовица. Урошевац.лини. Smeštena je na 1710m nadmorske visine.. suri orao. prolazi deo granice s Makedonijom. Najvedi deo Šar planine se nalazi u Makedoniji. а надводне и подводне стене сада се налазе на већој дубини. Goč i Stolovi. Њени највиши врхови . а на већој висини сточарством. Oko 2000 biljnih vrsta.знатија туристичка места су Доњи Милановац. a samo manji deo pašnjacima. Ње.orao bradan. od 40km. До хотелског ком. Kopaonik obuhvata 2 dela:a)prostranu visoravan poznatu kao Ravni Kopaonik.Suvo rudište kao i naziv Kopaonik potiču od davnašnjeg rudarstva. Živi svet raznovrstan i bogat. Кладово и Голубац. листопадне и четинарске шуме. дакле.плекса у Сунчаној до. a u višim delovima su pašnjaci i livade. На самој граници Србије и Македоније су Црни врх (2 585 ш) и Љуботен (2 498 т). Шара је гранична планина између Србије и Црне Горе и Републике Маке.30 - Изградњом бране и вештачког језера измењене су одлике Дунава у Т)ердапској клисури. od granice sa Albanijom.мови са истока пре.ћевог врха (2 017 ш). делом припадају Србији. од којих неки већим делом године добијају воду топљењем снежаника.доније. који. 147 vrsta leptira . Тако је осигурана мирна и безопасна пловидба бродова кроз клисуру. Dugačak je 75km.ник представља јед. Veoma je bogat vodom zbog vododržljivih stena. U građi Šarskih planina učestvuju stare nepropustljive stene i krečnjaci. Ranije ime vrha . испод Панчи.гова надморска ви. Kopaonik predstavlja najvedu vulkansku masu u Srbiji. sivi soko. Granica se proteže preko nekoliko vrhova . Највеће дубине језера веће су од 100 ш. uglavnom su pokrivene šumom. НАЦИОНАЛНИ ПАРК ШАР-ПЛАНИНА (39 000 ћа) простире се у атарима општина: Призрен. a široko prosečno 15km. Najvedu širinu. воде савремени дру. Станов. воћар. у даљој прошлости искрченису велики комплекси углавном четинарских шума. Трајанова табла и археолошко налазиште ^ музеј Лепенски вир.ри и потоци. Travni (suvatski) pojas dugačak je oko 80km i širok 4-5km.љорадњом. а са запада долином Ибра и преКО Јошаничке Бање. Šarske planine su grupa visokih venačnih planina koje se samo manjim delom nalaze na teritoriji Srbije. Шара обилује речним токовима. Obuhvataju Šar-planinu. vidra. Најпо. jelen. botaničaru svetskog glasa. medved. Paštrik i Koritnik koje delimično okružuju Kosovsku i Metohijsku kotlinu. Na Kopaonik se. i glavno bilo s Pančidevim vrhom (2017m). Biljni svet Kopaonika je bogat. mnoštvo divljači . valovske doline i morene.ством и сточарством. Crni vrh 2585m i Ljuboten 2498m. изграђена у XIV веку. НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК (11810 ћа) налази се у атарима општи. мала села разбијеног типа. Да би се повећале површине под пашњацима.паоника су њиве и воћњацидооко 1 200 а ређе до 1 400 т. Знаменитости на нашој обали Дунава су Голубачки град-тврђава... Dušanov grad.

Na padini Kopaonika na 700m nadmorske visine leži Lukovska banja... Karataš omladinski centar. ptice . i prostranu S stranu s mestimično veoma strmim i usečenim kratkim dolinama. sa izgledom pravog planinskog bila. Fruška gora ima uporednički pravac prostiranja.dnevni leptir. Nacionalni park obuhvata i planinu Zvijezda u W Srbiji. Poreljefnim odlikama podeljena je na 3 dela: centralni. sivih senica). Na Tari ima više od 1000 biljnih vrsta. 18 manastira "srpska Sveta gora ". Kada su se izdigle Balkanske i Dinarske planine postala je ostrvo pre 50 000 000 godina. 8 ostataka srednjevekovnih rudišta. orao zmijar. Tara se ubraja u naše najbolje očuvane planine i najvrednija šumska područja Evrope. sa izvorištima ispod najviših grebena.). Planina je oivičena rasedima i okružena lesnim zaravnima.. 90% površine pokrivaju šume. sivi soko. grafit.. sivi puh). jazavci.. Više od 1400 biljnih vrsta. 100 vrsta ptica i 24 vrste sisara. olovo. kobalt.31 U građi Kopaoničkih planina učestvuju stene različite starosti i odlika: granit. Na Stražilovu grob Branka Radičevida. Zbog svoje visine i položaja nazvan je "nebeska stolica Srbije". Ima 1500 biljnih vrsta (kopaonička čuvarkuda. 200 vrsta ptica proglašenih za prirodne retkosti (orlova krstaša. Simbol Pančideva omorika koje ima i oko srednjeg toka Drine. magnezit. bakar.. divokoza. Životinjske vrste . vulkanske stene. utvrđenje Karataš. 6 starih vodenica. Pančideva režuha. . Nastala je u I orogenezi kada se izdugla srpsko-makedonska masa. Životinje: mrki medved.Kod Donjeg Milanovca praistorijsko naselje Lepenski vir staro oko 6500 godina. najviša banja u Srbiji.Raznovrsno rudno bogatstvo: gvožđe. DOPUNA FRUŠKE GORE: P=25 525ha. DOPUNA ĐERDAPA: P=63 608ha. 1100 biljnih vrsta . srna. Trajanova tabla. Pančidev skakavac živi samo na Tari. beloglavi sup. dinarske brvnare. a široka oko 10km.15km. orao belorepan. crna roda. krstokljun. Pruža se neposredno uz desnuobalu Dunava. retke divljači (divlje mačke. Zauzima 25% površine istoimene planine.Srpski manastir Rača. zatimN stranu. Dugačka je 78km.mnoge su ostaci biljnog sveta koji je iščezao tokom ledenog doba. Ram i Fetislam. Ptice: suri orao. živorodni gušter. krečnjaci. cink. kopaonička ljubičica. planinska ševa. raščlanjenu brojnim dolinama fruškogorskih potoka. planinski šareni detlid. Ostaci Trajanovog puta i mosta. Najveda širina je između Iriga i Sremske Kamenice .. azbest. peščari.. Ptice: suri orao.suri orao. Ostaci srednjevekovnog puta.. gde se nalazi najviši vrh. kune zlatice. DOPUNA TARE:P= 19200ha. patuljastih orlova. Srednjevekovni gradovi (tvrđave): Golubački grad.

od 1754-1910 obavljeno je 10 popisa stanovništva.POPISI I BROJ STANOVNIKA: 1) 1921. . do 1910.7 %o v) Središnja Srbija = -3. . žena ima više jer duže žive.9 miliona stanovnika Kosmet) 10) 2011. da nije bilo negativnog priraštaja Srbija bi danas imala 27 miliona stanovnika. Polna struktura . obavljeno je 16 popisa.) 2.5 decenija povedan je za 2 870 000 stanovnika. Iako s prosečno rodi više dečaka nego devojčic.god 8) 1991.%o .god 6) 1971. do danas: 1.god 7) 1981..398.god 2) 1931. Po proceni naših stručnjaka.predstavlja razliku zmeđu broja rođenih i broja umrlih na 1000 lica.32 STANOVNIŠTVO SRBIJE (Stanovništvo je faktor društvenog napretka.GUSTINA NASELJENOSTI: 1) SRBIJA = 106 st/km kv.0 %o Demografska depopulacija u Timočkoj krajini poslednjih 100 godina iznosi -10 %o. A u Srbiji od 1918.god = 9. do početka razvoja ljudske civilizacije. bila u sastavu Austrougarske.god (Broj stanovnika Srbije u poslednjih 5. Materijalni tragovi ljudskog šivota na teritoriji Srbije su brojni i dosežu do preistorije.6%o b) Vojvodina = -4. Osnovni izvori podataka o demografskom stanju i naseljima svake države su popisi stanovništva.3 %o a) Kosmet = 11.god 3) 1948. (Srbija spada u grupu zemalja s niskim prirodnim priraštajem. a) Vojvodina = 94 st/km kv b) Središnja Srbija = 104 st/km kv v) Kosmet = 183 st/km kv 3. U Vojvodini koja je do 1918. gde je običajno pravo nedeljivosti imanja ispred zakona države. Prve pouzdane pisane podatke o stanovništvu i naseljima pojedinih delova Srbije nalazimo u srpskim srednjevekovnim izvorima i turskim popisima.odnos broja muškog i ženskog stanovništva .god 4) 1953. koja je obuhvatala znatan deo današnje centralne Srbije osim S krajeva koji su bili u sastavu Turske.god 5) 1961. U Kneževini i Kraljevini Srbiji od 1833.001 stanovnik ( 1. Stopa prirodnog priraštaja .god 9) 2002.značajna je za obnavljanje i priraštaj stanovništva. Tokojm poslednjih decenija on se u Srbiji i pojedinim njenim delovima uglavnom smanjuje.PRIRODNI PRIRAŠTAJ 1) SRBIJA = 1.

Nacionalne manjine imaju svoju državu ali žive u Srbiji.) 4.2 godine. Sjenici. Nišui Vranju.7 % 2) Nacionalne manjine = MAĐARI = 3.. Prosečna starost 31. Leskovcu. iznosila je 40. Svi imaju jednaka prava jer je Srbija država građana a ne naroda. a žena 41.NACIONALNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA: 1) NAROD = SRBI = 82. zaposleno više od 2.4 % (Romi uglavnom žive u gradovima.) = ROMI = 1.8 % (Žive u centralnoj Srbiji. Na Kosovu i Metohiji oko 1/3 stanovništva je mlađe od 15 godina. zatim zbog ratova i saobradajnih nesreda. Tutinu i Prijepolju. Prosečna starost 42. Prosečna starost stanovništva centralne Srbije i Vojvodine 2002. Bačkoj Topoli.) 6. a samo oko 6 % starije od 65 i više godina.3 godine .8 % (Po popisu iz 2002.8 % = BUNJEVCI = 0. Prosečna starost Roma je 27. više od 1/2 mlađe od 25. trgovina sa ugosti- .9 godina. Adi. poljoprivreda.muškaraca 39.6 miliona stanovnika.5 godina. Vedina su u Kanjiži.PROFESIONALNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA: 1) Mlado izdržavano = 29.5 godina. Najviše ih ima u Beogradu. Etničke grupe su ostaci balkanskih plemena pre formiranja državne granice.1 % 2) Radno stanovništvo = 57. Polna i starosna struktura čine biološku strukturu. Malom Iđošu i Čoki.godine.9 % (Žive u Vojvodini gde u ukupnom stanovništvu učestvuju sa 14%.- 33 - smrtnost muškaraca je veda posle 34.) 3) Etničke grupe = VLASI = 0. lov i ribolov sa šumarstvom-više od 580000.STAROSNA STRUKTURA a) Žene prosečno žive 76 godina b) Muškarci prosečno žive 71 godinu v) Urbano stanovništvo = 58% (Poslednjih decenija Srbija ubrzano demografski stari. Najviše industrija sa rudarstvom -670000.) = BOŠNJACI = 1. Senti.3 % = RUSINI = 0.2 % (Narod je konstitutivni element države. Najviše u Novom Pazaru.) a) Mlado izdržavano stanovništvo = 0-19 god b) Aktivno (radno) stanovništvo = 20-65 god (Lica koja obavljaju određenu vrstu poslova radi sticanja sredstava za život) v) Staro izdržavano stanovništvo iznad 65 god 5.

Iz jednog u drugi deo grada. Povremene dnevne migracije obavljaju se s vremena na vreme radi zadovoljavanja nekih potreba npr. bilo je više od 1. Kragujevcu. Mačvi. Nišu.VERSKA STRUKTURA: a) Pravoslavna crkva-(Srbi. Novoj Varoši. stanovništvo Srbije se preseljavalo u velikom broju. Priboju. Njih oko 317000 svakodnevno putuje iz jednog u drugi deo grada. Sjenici. Od gradova najvedi broj dnevnih migranata ima Beograd. Odvijaju se svakodnevno od domicila-stalno mesto stanovanja do mesta rada ili školovanja. Uglavnom su na relaciji selo-grad. Ostvaruju se uglavnom između nerazvijenihi razvijenih područja . prema Beogradu i iz njega ka drugim naseljima svakodnevno se krede oko 451000 radnika. Albanci na Kosovu) 9. .OBRAZOVNA STRUKTURA: a) Do 10 godina = 3. Od davnina.5 % nepismenih b) 27 % odraslih nepismenih v) 7 % = sedmi stepen obrazovanja (Pismenost je osnovica obrazovanja.tokom setve. Preševu.) = SEZONSKE (Ppredstavljaju privremeno preseljavanje stanovništva radi obavljanja sezonskih poslova u poljoprivredi i građevinarstvu. žetve. Od završetka II svetskog rata broj nepismenih se stalno smanjuje. kupovina neke robe i sl.( Albanci u Bujanovcu. Bugari.34 teljstvom-više od 390000. a od početka 90-tih godina 20.) 1) Migracije po vremenu trajanja = DNEVNE (stalne dnevne migracije imaju višegodišnje ili višedecenijsko trajanje. a obrazovni nivo stanovništva poboljšava.. Posle II svetskog rata poljoprivredno stanovništvo se ubrzano smanjuje. berbe grožđa i voda. Novom Pazaru. Pomoravlju. ) b) Katolička crkva.dnevnih migranata.1 % 7.) 8. Stalno podizanje nivoa opšteg i stručnog obrazovanja stanovništva jedan je od najvažnijih faktora razvitka privrede. Mađaraskom. Crnogorci. Stigu. učenika i studenata. Braničevu. Bijelom Polju.prodaja poljoprivrednih proizvoda. učenika i studenata . Bošnjaci u Tutinu. Ona počinje da se formira naseljavanjem Slovena. deo albanskog stanovništva na Kosovu) v) Islam. Prijepolju.(u pograničnim delovima sa Hrvatskom. ove migracije usmerene su ka Vojvodini. U centralnoj Srbiji i Vojvodini 2002. 120000 ka Beogradu i 14000 iz grada prema okolnim naseljima i obratno. Bile su prisutne na našim prostorima u prošlosti ali i danas. Razvoj privrede i širenje mreže škola prouzrokovalo je pozitivne promene u kulturno-prosvetnom stanju našeg stanovništva. Otuda je geografsko premeštanje i mešanje različitih nacionalnih zajednica imalo presudan uticaj na današnju etničku sliku. Medveđi.1 milion radnika. One predstavljaju preseljavanje ili promenu mesta stalnog boravka iz različitih razloga i zadovoljavanja različitih potreba.Univerziteti postoje u Beogradu. Makedonci.veka broj zaposlenih u privatnom sektoru privrede postepeno raste.MIGRACIJE (ili prostorna pokretljivost stanovništva u Srbiji veoma su izražene.) 3) Staro izdržavano = 13. Novom Sadu i Prištini.

Na teritorijama gde su se oni naseljavali ved je điveo deo srpskog stanovništva.) 3-Vardarsko-moravska. pod Arsenijem IV Jovanovidem Šakabentom.a iz nerazvijenih južnih krajeva. i 19 veku Vojvodina iz vojnih. Stihijske migracije. Bosilegrađani i majstori zidari iz Osata u Republici Srpskoj. Krajem II svetskog rata. Česima.Rumunije i Bugarske. Vlasinci.veka. okoline Skadra i krajeva oko Drima. Pologa i Srbe iz Albanije. Kopaonik i Besna Kobila ranije je bilo dosta sezonaca kosača. W Makedonije. Najpoznatiji sezonski građevinski radnici širom Srbije su Crnotravci. više od 300000 Nemaca vratilo se u svoju zemlju.35 Negotinskoj krajini. i iseljavanje Nemaca. Posle II svetskog rata postepeno gube raniji značaj.) = STALNE 2) Migracije po mestu migriranja = UNUTRAŠNJE = VANJSKE = EMIGRACIJE = IMIGRACIJE (Od starih migracija najvedi značaj imaju one koje su nastale zbog turskih osvajanja od sredine 15.Najvede plansko naseljavanje obavljeno je u Vojvodini posle donošenja Zakona o agrarnoj reformi 1945. Najmasovnija preseljavanja ove vrste su velike seobe pod patrijarsima 1690.veka imaju veliki demografski obim. političkih i ekonomskih razloga naseljena Nemcima.. Raške oblasti i drugih krajeva dobili zemlju oduzetu od velikoposednika i napuštene nemačke kude i zemljište. ali i dalje prema E. SE Srbije. Smedereva i Velikog Gradišta. iz planinskih u . 4-Planska kolonizacija Austro-Ugarske -( Njome je u 18. E i W Srbiju.Šar.. do 19. Makedonije. Na našim vedim planinama . Poseban uticaj na etničke prilike u S Pomoravlju i na Kosovu i Metohiji imalo je doseljavanje Albanaca iz podgorine Prokletija.): SMER KRETANJA MIGRACIJA: 1-Dinarska struja (Obuhvadeno je preseljavanje stanovništva iz Crne Gore. Kosova i Metohije. BiH. Oni su se pretežno naselili pod turskom vlašdu krajem 18.. naročito iz sela u gradove. Tada su naseljenici iz planinskih i nerazvijenih predela Crne Gore. pod vođstvom Arsnija III Čarnojevida i 1739. visoke Hercegovine i SW Srbije uglavnom u Šumadiju. između Morave i Timoka) 2-Kosovska struja -(Obuhvatila je preseljavanje Srba s Kosova i Metohije i iz SE Srbije u N krajeve. Grocke. Šumadiju. do mađarsko-slovačke granice. U tim selidbama Srbi su se naselili N od Save i Dunava.veku. pa i van granica današnje Srbije.(Obuhvatila je iseljenike iz Povardarja N od Demir Kapije. u sezonskim migracijama učestvuje i stanovništvo iz susednih zemalja . Hrvatske.naročito od sredine 20. U novije vreme. Slovacima i drugim etičkim pripadanicima. i u 19. do Budima i Sentandreje i još N. Mađarima. Oni su se naselili do Beograda. Najviše su se naseljavali u okolinu Niša.) (5-Savremene migracije .

posle II svetskog rata su dominantne. 3) Migracije po načinu nastanka: a)EKONOMSKE b)PORODIČNE v)POLITIČKE g)SOCIJALNE 4) Migracije po načinu izvođenja: a)DOBROVOLJNE b)PRISILNE .- 36 - nizijske krajeve.

-infrastruktura=zajednički naziv za mreže: saobradajna. . vikend naselja itd. stočarska.) Po FUNKCIJI naselja se dele: 1. Neka od njih vremenom iščezavaju. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1680 do 1770m. Vinogradarska naselja u Župi aleksandrovačkoj nazivaju se "poljane". a druga nastaju: vikend naselja i kampovi . "stanovi" itd.- 37 - NASELJA Naselja predstavljaju najvidljivije tvorevine ljudskog društva ili koncentraciju kuda i ljudi u određeno vreme na određenom prostoru. "bačije". elektronska i telefonska. "pojate". kanalizaciona. MEŠOVITA 3. ribarska. PRIVREMENA naselja se koriste samo u određenom delu godine. vodovodna. broju stanovnika. mešovita i gradska(urbana). tokom sezone ispaše. sezonska stočarska naselja na planinama nazivaju se "katuni".) Po TIPU NASTAJANJA naselja se dele na: 1. Tako u Vojvodini i NE delu centralne Srbije ratarska privremena naselja nazivaju se "salaši". Ima ih u svim delovima Srbije i njihov broj se ni približno ne može odrediti. Ona su nastanjena u vreme obavljanja ratarskih i vinogradarskih poslova. kao što je to slučaj s vedinom ratarskih i stočarskih naselja. (Pod funkcijama naselja podrazumeva se uloga naselja u privrednim i vanprivrednim delatnostima na užoj ili široj teritoriji.privremeno turističko boravište.Ona se po funkcijama dele na seoska(ruralna).). a u Negotinskoj krajini "pimnice". mogu se podeliti na ratarska. vikendom itd. funkcijama. Mogu imati različita opšta imena. izgledu.PRIVREMENA ( STALNA naselja su naseljena TOKOM cele godine više godina. Najviše stalno naselje u Srbiji je Kopaonik. "trle". genezi i drugim odlikama. u turističkoj sezoni. Kroz istoriju razvoja ljudskog društva naselja su nastajala i nestajala. (Naselja Srbije se rarazlikuju po trajanju naseljenosti. vinogradarska. letnji stanovi". -konurbacija=srastanje naselja u velikim industrijskim oblastima. GRADSKA=URBANA -urbanizacija=nagli porast gradova podpomognut seoskom radnom snagom zaposlenom u sekundarnim i tercijarnim ljudskim delatnostima. Po aktivnosti njihovog stanovništva. U Srbiji ima ukupno 6155 stalnih naselja. a u Mačvi "kolebe". poznati turistički centar.STALNA 2. decenija i vekova. Isto tako. SEOSKA (RURALNA): a) ZBIJENI TIP b) RAZBIJENI TIP 2.

Sečanj u Banatu. Pomoravlju. Mogu biti administrativni centri npr. Takvih sela ima u skoro svim delovima Srbije. Knid u Šumadiji. škole za šire podrčje. Posle II svetskog rata ona uglavnom beleže negativan razvoj. pretežno naselja stočara.. blizina izvora. Vedi gradovi su važni saobradajni. raspored poljoprivrednih površina i mogudnosti snabdevanja vodom (plitka izdan. obavljaju se primarne ljudske delatnosti.. reke).veka bez stalnih žitelja su ostala neka sela kod Bačke Topole. tj. To su pre svega seoske varošice i mala nasrelja uz vede fabrike i poljoprivredna dobra. zanatske i radnje. U strukturi sela znatno preovlađuju mala sela. Bujanovca i Preševa.nastaju prerastanjem razvijenih sela u naselja vedeg društveno-ekonomskog značaja. prave i seku se pod pravim uglom. Ravničarska sela panonske nizije imaju razvijeno i ratarstvo i stočarstvo. U njima su oko kuda vodnjaci.god Austro-Ugarske. na gradski način planirane i prosečene ulice. U Vojvodini su sela nastala u vreme Austrije i kasnije. Sela se prema položaju dele na planinska..Gradovi su po pravilu najveda i najznačajnija ljudska naselja.kude za stanovanje i objekti seoske ekonomije (štale. između kojih se nalaze oranice. a na stranama su vodnjaci. Sela razbijenog tipa uglavnom su rasprostranjena u brdskim i planinskiom predelima Srbije. vodovod. pašnjaci.. građevine u neprekidnom nizu duž ulica. Sela su geometrijskog oblika.GRADOVI predstavljaju obično stalna naselja koja imaju brojne funkcije. Selevac. livade i druge poljoprivredne površine. U nekim selima su ostala samo staračka domadinstva. Mnoga naselja na Kosovu i Metohiji u kojima su vekovima živeli Srbi nasilno su ili prinudno raseljena krajem 20. pa su podeljena u mahale (male. zaseoke). zdravstvenu i veterinarsku stanicu. bolnice. skladišta agrarnih proizvoda gusto su koncentrisani-u blizini su. Sela nemaju infrastrukturu. sud. sela u Mačvi. ulice su široke. Početkom 21. Seoska naselja su najstarija i nabrojnija vrsta stalnih naselja u Srbiji. političko- . i početkom 21. stanicu milicije. kotlinsko dolinska i na ravničarska. u centralnoj Srbiji i Vojvodini bilo je 104 sela sa 20 i manje stanovnika. U gradovima živi vedi broj stanovnika (mada ima i sela sa vedim brojem stanovnika) i oni imaju dvostruki značaj:1-glavni su nosioci privrednog i kulturnog razvoja svake države. 2. Sela u Šumadiji manje su razbijena. u kojima se više od polovine stanovništva bavi nepoljoprivrednim delatnostima i koja imaju gradske odlike. Kada selo dobije osmogodišnju školu. turistički. ustanove kulture itd. rasporedu kuda i njihovom prostiranju.veka. sela se prostiru preko nekolikop susednih bregova. vodnjaci. šume.Azanja. Po izgledu. turističku. Na ravnim i blagim padinama su oranice.SELA su manja i slabije uređena stalna ruralna naselja koja imaju samo jednu funkciju .- 38 - (1. pašnjaci i šume.ova sela obuhvataju više međusobno odvojenih delova. Takva su vojvođanska sela. a između pojedinih kuda i vodnjaka vijugaju uski putevi Na položaj sela najviše su uticali reljef. Česti su primeri da su pojedina sela međusobno srasla.i 2inicijatori su preobražaja vedih ili manjih teritorija i naselja u svojoj okolini. Imaju i druge funkcije: rudarsku. Niške Banje.uređenosti i zanimanju stanovništva između sela i grada. 66% od ukupnog broja ima samo do 500 stanovnika. Planinska sela su obično mala. U Raškoj i Starom Vlahu. Sela u Mačvi su se razvila sa obe strane puta u nizu. Knjaževca. Mnoga od njih su poslednjih decenija spontano raseljena. b)RAZBIJENI TIP SELA . školski.poljoprivrednu proizvodnju. živinarnici. građevinski.Mešovita naselja su po izgledu. u Srbiji su izdvojena dva osnovna tipa sela: a)ZBIJENI TIP SELA .MEŠOVITA NASELJA . kulturni. prosvetnu i ostale. trgovački.ravničarskih i planinskih. Nastala su na dodiru različitih poljoprivrednih površina . od 1867. Postoje i sela koja su po broju stanovnika veda od mnogih gradova . Kotlinsko dolinska su na stranama kotlina i dolina. Po popisu iz 2002. 3. Kuršumlije. pijacu. Trgovište u SE Srbiji i manja industrijska središta. sedište opštine. koje su ovde sprovodile kolonizaciju u XVIII i XIX veku.

Tipovi gradova: * Panonski tip. Subotica. U Srbiji ima 194 gradska naselja. Duprija *Evropski tip. * Balkanski tip-očuvao se delom u krajevima koji su najduže ostali pod turskom vlašdu. stepenu razvijenosti i drugim obeležjima. kao što su sela Čitluk kod Ljubovije. Ovoj grupi pripadaju ušorena sela u Mačvi i nekim delovima Velikog Pomoravlja.Beograd. Njihov naziv je turskog porekla. STIHIJSKA . Novi Pazar. -urbanizacija -konurbacija -infrastruktura) Po POSTANKU . nastala u vreme vladavine Miloša Obrenovida.PLANSKA 2. U najvedem broju gradova vedina zaposlenih ljudi radi u sekundarnim i tercijarnim ljudskim delatnostima.STIHIJSKA (1.plodno zemljište. čitluk ili čifluk je veliko tursko imanje na kome su radile čifčije.Novi Sad.. Naši gradovi se razlikuju po broju stanovnika.seoskih varošica ..Polazište razvoja planskih naselja predstavljaju određene vrste planova. U njima su ulice široke i popločane. Kruševca i Sokobanje. Naselja Vojvodine su formirana kao planska u vreme austrijske kolonizacije. Presudan uticaj na njihovo formiranje imale su prirodne odlike terena . istog su postanka i čitlučka sela stvarana u mnogim delovima Srbije u vreme turske vladavine.nastao je po uzoru na gradove srednje Evrope .Aleksinac. bitne za život i rad stanovnika. Priština. Izvestan broj naselja stvoren je određenim intervencijama vlasti u nekim istorijskim periodima.razvio se iz vedih panonskih sela.na Kosovu i Metohiji i Raškoj Prizren. Tip grada našeg vremena su novi delovi svih naših gradova koji su podizani posle Drugog svetskog rata.. dok su im periferni delovi zadržali obeležja sela ..39 – upravni i zdravstveno-bolnički centri. Po prestanku te vlasti ona su se dalje spontano razvijala. gradskim naseljima pripada Bosilegrad sa 2700 stanovnika i Beograd sa 1 120 000.) . Tako. Novi Sad. Sva gradska naselja u centralnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji imaju planski razvoj. Novi Sad i dr.PLANSKA. pogodan teren za izgradnju naselja. Najvedi gradovi u Srbiji su Beograd. NAČINU FORMIRANJA naselja se dele na: 1. Niš i Kragujevac.Najvedi broj naših naselja stihijski je nastao u različitim fazama razvoja ljudske civilizacije. Ped *Patrijarhalni tip. voda i dr.razvio se iz vedih sela .

god.) -Sloveni ga naseljavaju u VII veku. prvi put se pominje u ovom žitiju. Grad i pod Rimljanima zadržava svoje ime. za koje se veruje da potiče od belih tašmajdanskih krečnjačkih stena . U Prvom svetskom ratu oslobođen je 1. pronađena prilikom kopanja temelja za Bajlonijevu pivaru. na brežuljcima Šumadijske grede.god po naredbi turskog paše mošti Svetog Save su iz manastira Mileševe prenete i na Vračaru spaljene. (Tokom istorije Beograd je 40 puta do temelja rušen i paljen. nalazišta kod Obrenovca. (U II veku podignuta je tvrđava za smeštaj rimske vojske.5000godina=pronalazak ljudske lobanje (Istorija Beograda počinje pre više od 5000godina pre nove ere.MATEMATIČKI: 44step 49’ 14’’ NGŠ 20step 27’ 44’’ EGD 116. oktobra 1944. god. Nalazi se na raskrsnici kopnenih. Krnjača) (Položaj Beograda je povoljan. -1595.FIZIČKO GEOGRAFSKI: 1)ŠUMADIJSKI-(leži na šumadijskoj gredi koja se od Avale spušta ka Kalemegdanskom bregu i tvrđavi i obalama Save i Dunava) 2)SREMSKI=POSAVSKI-(Umka.veka postaje prestonica srpske države. Uz tvrđavu se razvilo podgrađe ili Donji grad sa civilnim stanovništvom.oktobra 1918.) -1284. pa potom obnavljan. Najstariji tragnaseljenosti predstavlja lobanja pračoveka. utvrđenje.U njemu se ukrštaju važnije kopnene saobradajnice koje iz N. Srbi doseljavaju Beograd -Početkom 15. Novi Beograd od Save i Dunava prema Fruškoj gori. Poznat je kao N kapija Balkana i S kapija Panonskog basena. Austrijanci. Turci i Nemci. Mađari. na dodiru Panonske nizije i S oboda Panonskog basena. osvajaju ga Bugari. magmatskih i metafornih.) -Iz predslovenskog doba potiče njegovo ime SINGIDUNUM. On je odredio i gradsku slavu – Spasovdan. prema sremskoj lesnoj zaravni) 3)PODUNAVSKI-(Karaburma i Višnjica na desnoj obali Dunava) 4)BANATSKI-(Borča. Beograd se nalazi na slojevima različitih stena: krečnjačkih. SINGI od dačkog plemena Singi i keltske reči DUNUM= grad. u Žarkovu i Vrčinu. srednjei W Evrope vode prema E Sredozemlju. Jasniji tragovi stare civilizacije vezani su za neolit: kultura u Vinči. -878. Ovča. Žitija svetog Klimenta Ohridskog –(Pod današnjim imenom. Beograd ima više spomenika i drugih . W priobalju Crnog mora i Aziji.) ISTORIJA GRADA: . Tada je despot Stefan Lazarevid svoju prestonicu iz Kruševca u Beograd.75m/NV nizijski grad 2.- 40 - BEOGRAD POLOŽAJ: 1. Obrenovac. Od IX do XIII veka pored Vizantinaca. a u Drugom svetskom ratu 20. Podignut je na stavama Save i Dunava. vodenih i vazdušnih puteva.

Goranci. Sakralni objekti: hram Svetog Save. Trg Nikole Pašida. Politički i administrativni centar. Obrenovac i Surčin. Obuhvata više manjih celina: Skadarlija. Trgovi: Terazije. Ima 31 fakultet.. Dordol. Makedonci. spomenici Jovanu Cvijidu. Čukur česma.. industriji. Sava i Topčiderska reka pripadaju Crnomorskom slivu. Čukarica. Zvezdara. Nemanjina. Banovo brdo. Zemun. sa izraženim godišnjim dobima. Vukov i Dositejev. Muzej grada Beograda. -Beograd U ŠIREM SMISLU čini 10 gradskih opština i još 7 u njihovom okruženju: Grocka. knezu Mihailu. zgrada Narodne banke. Železnik. Dositeju Obradovidu. Cvijidev.. Novi Beograd. Tašmajdan... . Spomenici: Spomenik oslobodiocima Beograda. Košutnjak. Vračar. Crveni krst.41 objekata koji svedoče o njegovoj zanimljivoj istoriji i bogatoj sadašnjosti. Stari i Novi dvor. crkva Ružica. Kalemegdan. Znatnom vedinom srpsko stanovništvo. Barajevo. zdravstvu. Avala... Vojni. 1. Jugoslovensko dramsko. Savski venac. Kapetan Mišino zdanje. Bulevar kralja Aleksandra. Saborna. Narodna skupština. -U Beogradu živi 12% ukupnog stanovništva Srbije. Parkovi i izletišta: Ada Ciganlija. Vaznesenska. crkva Svetog Marka. Univerzitetski centar sa oko 90 000 studenata. Vuku Karadžidu. Kralja Petra. Palilula i Zemun – na periferijama ovih opština nalaze se seoska naselja sa poljoprivrednim stanovništvom. Muslimani. Kralja Milana.. Dedinje. Hrvati. crkva Svete Petke. državnoj administraciji i obrazovanju. Reke: Dunav. -Beograd U UŽEM SMISLU čini 10 gradskih opština: -6 potpuno gradskih: Stari grad.. ZOO vrt. Muzeji: Narodni. Trg republike. Spomenici građanske arhitekture:Konak kneginje Ljubice.. Topčider. Zatim:Crnogorci.. Oko 400 000 radnika zaposleno je u građevinarstvu. Zvezdara teatar. -Beograd je najvedi i glavni grad Srbije.. Etnografski. Kneza Miloša. Pedagoški. Neimar. Terazije. Lazarevac.g.. Studentski trg. Beogradsko dramsko. Spomenik zahvalnosti Francuskoj.. Cerak. Pionirski park.. Sopot. Romi. Klima u Beogradu umereno-kontinentalna. Rakovica i Novi Beograd -4 gradske opštine s mešovitim gradskim i seoskim odlikama: Voždovac.. Karaburma.2 miliona stanovnika. Atelje 212. Glavna naučna ustanova SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti. Ulice: Knez Mihailova. Pozorišta: Narodno. Mladenovac. po popisu 2002.. Botanička bašta. trgovini. Kalenid. saobradaju.

-PRIVREDNE (RADNE) OBLASTI: 1. područje Kopaonika i okoline Krupnja. versko građanskim ratom i NATO bombardovanjem Srbije 1999. (proizvodno) zanatstvo (kod Kaje u svesci piše da su razlišite privredne oblasti grupisane u privredne i vanprivredne delatnosti. društveni uslovi ili faktori: 1-ekonomsko-politički predstavlja skup mera koje država preduzima u pravcu razvoja privrednih delatnosti 2-politički = promena političkih sistema 3-razvoj nauke. šume).godine. poljoprivreda 2. prelazi se na tržišnu ekonomiju zasnovan na privatnoj svojini. pošte. Engleske i Nemačke. turizam. ribolov.veka.god. vode. šumarstvo 6. Počinju promene u svim oblicima društvenog života. Raspadom SFRJ. rudnici). Drugi talas tranzicije počinje 2001.Ekonomskom blokadom je zaustavljen privredni razvoj Srbije. Bila je zastupljena ekstenzivna poljoprivreda tj.- 42 - PRIVREDA Predstavlja eksploataciju prirodnih materijalnih dobara.. proizvodnju sirovina za različite industrijske grane. . proizvodno zanatstvo) 3. Zemlja je bila tipično poljoprivredna. zdravstvo. lov..? 2)SOCIJALISTIČKA FAZA razvoja privrede traje od kraja Drugog svetskog rata pa sve do poslednje decenije 20.godine privatna svojina je prevedena u društvenu (državnu) a potom u samoupravljanje. sekundarne (ekstraktivna industrija. Prinosi sa jedinice obradive površine bili su veoma niski. Trepča. socijalistički preobražaj privrede. (U knjizi piše da je ranija privatna svojina postala najpre državna (1945-1950). klima. 3)PERIOD TRANZICIJE započinje u našoj zemlji 1989. tipovi zemljišta. proizvodnju gotovih proizvoda i obavljanje usluga u cilju podmirenja različitih ljudskih potreba. ova tranzicija je zaustavljena. sitnoj sirotinji. To znači počinju počeci razvoja industrije i kapitalizacije društvenog sistema. turizam i ugostiteljstvo 7.) -VRSTE LJUDSKIH DELATNOSTIi: 1. tercijarne (saobradaj. a potom društvena u vreme društvenog samoupravljanja od 1950.) 1950 Primat razvoja dat je industrijalizaciji. ulaganje u rudarstvo: Novo Brdo. a u industriji i drugim privrednim granama nacionalizacija (banje. čime je zemlja stigla na nivo razvoja srednje razvijene industrijsko-poljoprivredne zemlje. industrija 3. 2. kao faza razvoja povratka imovine oduzete za vreme socijalističke faze. primarne (poljoprivreda. u svim granama poljoprivrede dominirao je živi rad čoveka potpomognut snagom životinja. oduzeta je zemlja od veleposednika na osnovu zakona koji donosi država i deli se bezemljašima. administrativno-političke delatnosti) -USLOVI (FAKTORI) RAZVOJA PRIVREDE: 1. (Privredni razvoj se primenjivao po petogodišnjim planovima. građevinarstvo 4. sve vrste sportova. elektrifikaciji. reljef. tehnike i tehnologije 4-stručna radna snaga -FAZE RAZVOJA PRIVREDE 1)PREDRATNA FAZA razvoja privrede traje period sve do kraja Drugog svetskog rata. stambena i komunalna delatnost) 4. 1950. Preovladavalo je privatno? vlasništvo. prerađivačka. obrazovanju radnika. Industrija se razvijala pod uticajem kapitala Francuske. ugostiteljstvo. saobradaj 5. kvartarne (obrazovanje. prirodni faktori: materijalna dobra (rude. građevinarstvo. uslužno zanatstvo. šumarstvo) 2. trgovina. Uvodi se socijalizam kao društveni poredak tj.) U poljoprivredi je izvršena agrarna reforma tj. U zemlji se. energetski izvori.

2)INTENZIVNA=NAPREDNA=MODERNA poljprivreda razvija se od 1950. (Odlikuje se pretežno naturalnom proizvodnjom. U Vojvodini i Mačvi.klima 5. -TIPOVI PROIZVODNJE: 1)EKSTENZIVNA=PRIMITIVNA=ZAOSTALA poljoprivredna proizvodnja traje sve do Drugog svetskog rata. Usitnjenost poljoprivrednih površina i iscepkanost sa nekvalitetnim semenima i rasama davali su niske prinose sa obradive površine. voda.vode 4.reljef 3. zatim u dolinama . 2)DRUŠTVENI USLOVI=ANTROPOGENI: 1. sa neznatnim tržišnim viškovima. Ovaj tip proizvodnje i danas je zastupljen u nerazvijenim delovima Srbije: planinskim krajevima centralne Srbije. Vrši se i melioracija slatina-slanog zemljišta u Vojvodini.43 2006. Od svih ljudskih delatnosti poljoprivreda najviše zavisi od prirodnih odlika sredine. poljoprivredni tehničari) e)tržište=ponuda i tražnja ž)način obrade zemlje. gde su se poljoprivredni radovi obavljali ručno korišdenjem primitivnih sredstava za rad (motika. pograničnom planinskom delu prema Bugraskoj.godine Ustavom zemlje ukinuta je društvena svojina i uvode se slededi svojinski odnosi: privatna. zadružna i javna tj državna). plug) ili eventualno potpomognuti snagom životinja. PRIMENI SAVREMENIH AGROTEHNIČKIH MERA: a)MELIORACIJA=navodnjavanje i isušivanje poljoprivrednih površina. gajenje stoke 2.godine. Srbija raspolaže sa velikim brojem povoljnih uslova u gajenju srednjoevropskih kultura a ponegde i suptropskih. kombajni). Bilo je zastupljeno privatno vlasništvo u svojinskim odnosima. veterinari. u mnogim delovima Kosova i Metohije.geološka građa stena 2. obezbeđivanjem sirovina za različite industrijske grane za proizvodnju gotovih proizvoda u cilju podmirenja različitih ljudskih potreba. veličine prinosa i obim proizvodnje.god. Odlikuje se savremenim sredstvima obrade zemlje (traktori. USLOVI ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE: 1)PRIRODNI USLOVI: 1.agrarna politika ili poljoprivredna politika predstavlja skup različitih mera koje državni organi preduzimaju na planu razvoja i unapređenja poljoprivrede.društveno-geografski a)ukupno poljoprivredno stanovništvo b)poljoprivredna gustina naseljenosti v)prirodni priraštaj g)migracije iz sela u grad d)obrazovanost poljoprivrednog stanovništva đ)stručni kadar (agronomi.tipovi zemljišta Prirodni uslovi utiču na vrste. POLJOPRIVREDA POLJOPRIVREDA predstavlja granu privrede koja se bavi gajenjem i iskorištavanjem različitih biljnih i životinjskih vrsta. (Proces isušivanja močvarnih površina i gradnja kanala za navodnjavanje jer su u Vojvodini i središnjoj Srbiji-u Pomoravlju i dolini Timoka. Teži se uređenju svih elemenata privrednog i društvenog razvoja po preporukama EU kao na primer stvaranje velikih kompanija. intenzivnije posle 1963. česte su godine sa sušnim letima. Uglavnom se proizvodi za sopstvene potrebe.

i to: a) pšenica . duvan u S Pomoravlju.- 44 - Velike. Pomoravlju. STVARANJE VELIKIH POLJOPRIVREDNIH KOMBINATA g)MEHANIZACIJA predstavlja upotrebu različitih poljoprivrednih mašina. ovas ili zob (za ishranu stoke). gaji se u Vojvodini).RATARSTVO je grana zemljoradnje koja se bavi gajenjem različitih kulturnih biljaka. Pomoravlju.UŽA SRBIJA=47% 3.) Intenzivnu poljoprivredu karakteriše još i visoki prinosi po hektaru i grlu stoke i mali utrošak žive radne snage. soja od njih se dobija ulje. Veliki značaj za proizvodnju hibridnog kukuruza ima Institut za kukuruz u Zemunu.INDUSTRIJSKE BILJKE:: -šederne biljke: šederna repa (u Vojvodini. Niška i Leskovačka kotlina lan=Centralna Srbija -uljarice: suncokret (u Vojvodini. i na kosovu i Metohiji) uljana repica. ječam (služi za proizvodnju piva. Zapadne i Južne Morave melioracijom brani od poplava. Kosovskoj kotlini. v) raž. kukuruza.PANONSKA NIZIJA=87% 2. za proizvodnju alkohola). svojim korenom soja unosi azot u zemljište i poboljšava njegovu plodnost. Obuhvata: . Mačvi i Kosovskoj kotlini b) kukuruz . šederne repe sa vedim % šedera.GAJENJE ŽITARICA. krompira.) b)HEMIZACIJA-(obuhvata poboljšavanje plodnosti zemljišta đubrenjem i zaštitu bilja od insekata i bolesti). suncokreta sa vedim % ulja. Najviše se gaje u planinskim predelima do 1500m/nv.SRBIJA=54% POLJOPRIVREDNE GRANE 1)ZEMLJORADNJA 1. Najviše se proizvodi i najvede prinose daje u Vojvodini. Ti kombinati imaju zaokružen proces proizvodnje od proizvodnje agrarnih proizvoda do industrijske prerade. (Ona omogudava obavljanje poljoprivrednih radova na vreme i u najkradem mogudem roku. Pomoravlju. ali je glavno područje Dragačevo). pasulj .KOSOVO I METOHIJA=37% 4. Stigu i na Kosovu i Metohiji) -tekstilne biljke: konoplja se gaji=okolina Odžaka. Mačvi. To je sistem Dunav-Tisa-Dunav. 60% površine Srbije zastupljeno je gajenje žitarica. . a može da se koristi kao uljarica. proizvodnjom i obezbeđenjem sirovina za neke industrijske grane.Najviše sistema za navodnjavanje u Vojvodini. UVOZ PLEMENITIH RASA. (hmelj u Vojvodini. (Intenzivna poljoprivredna proizvodnja je zastupljena u Vojvodini. u velikim poljoprivrednoindustrijskim kombinatima. Podrinju) -POVRTLARSKE KULTURE: Zahtevaju plodni šemljište.uspeva do 900m/nv. gde su lošiji klimatski i pedološki uslovi .uspeva do 800m/nv. specijalizacija i tržišni karakter proizvodnje. Pomoravlju.) -UČEŠDE OBRADIVOG ZEMLJIŠTA U SRBIJI: 1. Mačvi. Ratarstvo je najrasprostranjenija grana. dosta vlage i veliki utrošak radne snage. Krompir (u svim delovima. Uglavnom se proizvodi u Vojvodini više od 55% ukupne proizvodnje (služi za ishranu ljudi i stoke. 1-hemijska đubriva-pošto nema dovoljno stajskog koristi se veštačka 2-pesticidi: -herbicidi predstavljaju grupe pesticida koji se koriste za uništavanje biljnih korova -fungicidi=pesticidi kojima se vrši uništavanje biljnih bolest -insekticidi=pesticidi kojima se vrši uništavanje insekata v)SELEKCIONIRANJE I UKRŠTANJE BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA-stvorene nove sorte pšenice.

kožnu industriju i ishranu ljudi. kajsije. ovčarstvo. crno-belom holandskom govečetu. vranjski kraj. klima i zemljište pružaju povoljne uslove. pešterska. jabuke. -KRMNO BILJE=biljke koje se gaje radi uzgoja stoke: crvena i plava detelina. trešnje. sjenička. Jabuke plantaža PK Smederevo.veku pre nove ere u okolini Smedereva i na Fruškoj gori. karlovački i banatski rizling. Metohija. Smederevo.U Šumadiji. boranija. 3. industriju tekstila. grahorica. -razvoj farmerskog živinarstva povedan pa i potrošnja mesa i jaja i industrijska prerada živinskog mesa i perja. Čačanskoj i Požeškoj kotlini. a podižu se moderne plantaže. -konjarstvo . niska stabla gusta sadnja.-važne su i zbog poboljšanja plodnosti zemljišta-svojim korenom unose azot i kiseonik u zemljište. Zobnatica. Srazmerno poljoprivrednoj površini i broju stanovnika.. višnje. gde je velika proizvodnja žita i krmnog bilja.lipicaner. konjarstvo. šljive. stočna repa. Stoka boravi u stajama i hrani se pretežno krmnim biljem. prokupac.veka. Timočka i Negotinska krajina..) . Zastupljeno okudničko i plantažno vodarstvo. svinjogojstvo. belgijski i dr. magarce. goveda.Krče se stari vinogradi. Ime za konje.Prelazne rase nastaju ukrštanjem grla plemenitih i primitivnih rasa. Ona traže dobru negu i ishranu. visoki prinosi. u Srbiji ima malo stoke. živinarstvo. posebnom negom i ishranom u naprednim stočarskim zemljama nastale su plemenite rase stoke visoke produktivnosti. Prvi čokoti u našoj zemlji zasađeni u 4.45 pretežno se gaji kao međuusev. pobrđima i nižim visoravnima.Trstenika. Najrasprostranjenije su domade rase: posavski konj i bosanac (brdski konj). jer se isključuje konjska vuča u obavljanju poljoprivrednih i drugih radova. breskve. Vinogradarski krajevi: Župa aleksandro vačka.. 2)STOČARSTVO: govedarstvo. engleski polukrvni.Plantaže višanja oko S Morave. Primitivne rase nastale su od divljih životinja bez posebnog čovekovog uticaja pa su niskoproduktivne.Jagodina. Od rasnih najviše merino ovca.Najpovoljniji uslovi za razvoj stočarstva su u plodnim ratarskim krajevima..VODARSTVO: Reljef. Domade rase: pramenka. Rase stoke: primitivne.. Do 700m/nv gaje se srednjo-evropske vrste voda. stočni grašak.mulei mazge=kopitari.Više od 44 miliona rodnih stabala. U ergelama kao što su Karađorđevo.pešterska. Živinarske farme u okolini skoro svih naših gradova. Šljiva najrasprostranjenija. a tokom leta isteruje se i na pašnjake i livade. -govedarstvo: preovlađujude domade goveče buša postepeno ustupa mesto plemenitim rasama:simentalskom. Stočarstvo predstavlja poljoprivrednu granu koja se bavi uzgojom životinja za prehrambenu industriju. kruške.VINOGRADARSTVO-stara grana. Podrinje. Leskovca i Aleksinca). najpoznatiji gradištanac i trešnjar).. stada se leti napasaju na planinama gde postoje stošarska naselja a zimi ih vradaju u sela na zimovanje i štalsko (intenzivno) u nizijama. smederevka. grašak. berkšir. Valjevska Podgorina. Stari način stočarenja (katunsko) zastupljeno je u planinskim predelima. paradajz. -svinjogojstvo-svinjarstvo: ranije rase mangulica i moravka zamenjene rasama koje daju vede prinose po grlujorkšir. plemenite i prelazne. Ukupan stočni fond više od 25 miliona grla.. -ovčarstvo :u planinskim predelima.. Odabiranjem i ukrštanjem najboljih grla. ovce i koze=papkari. Naša poznata vina: fruškogorski biser. gajenje pčela itd. U ukupnoj proizvodnji voda šljiva učestvuje sa oko 50%. američki durok. u kojima se zbog redova sa malim razmacima onemogudavaju upotreba mašina. švedski landras. svrljiška. cigaja. paprika (najviše u okolini Horgoša. i 3. Fruška gora i Vršačke planine.Srbija je od davnina proizvođač i izvoznik voda i vodnih prerađevina. Zasadi malina oko Ivanjice i Arilja. i visokih cena i izvoza konjskog mesa najviše u Italiju.Leskovac. Ljubičevo uzgajaju se plemenite rase .opada mu značaj 70-tih godina 20. Znatno se smanjuje broj konja. 2.

godišnje se poseče šuma BOGATSTVO ŠUMA U SRBIJI PO REGIJAMA: 1. Kopaonik.6% 3. Oko 60 000ha spada u domen negovanja šuma. slatine. smrča. listopadnih vrsta i vodkarica (divlje jabuke. Povezati sa plantažama šuma) -ZNAČAJ ŠUMA: (šumski ekosistemi) 1-PROIZVODNJA KISEONIKA-proizvodnja kiseonika kao značajan faktor ekosistema. grmlja i šiblja.ČETINARSKE ŠUME-bor. .2 miliona m kubnih -zalihe drvne mase oko 235 miliona m kubnih -oko 4 miliona m kubnih godišnja eksploatacija tj. Proizvodnja šumskog semena ima posebno mesto u razvoju šumarstva-Centar za šumsko seme u Požegi.) -Oko 90% šumskog fonda nalazi se u vlasništvu države i njime gazduje JP „Srbija šume“. Na osojnim stranama zaklonjenim od Sunca bukve ima i ispod 500m/ nv pa čak i ispod 300m/ nv. VRSTE ŠUMA: 1. Na promeni strukture i kvaliteta naših šuma-šumarski fakulteti i insituti. retko do 1000m/nv..8% (U E Srbiji najvedi kompleksi šuma nalaze se na Miroču. Iznad pojasa hrastovih nastavljaju se bukove šume.UŽA SRBIJA =75. rastu u planinskim predelima iznad 700-800m/nv. negovanjem. (najniži sloj do 600m/nv zahvataju hrastove šume. živi pesak.. 2-USISAVANJE RAZLIČITIH VRSTA ZAGAĐIVAČA (prašine iz dimnjaka) 3-UTIČE NA POVEDANU VLAŽNOST VAZDUHA 4-UTIČE NA SPREČAVANJE EROZIJE 5-ČINE STANIŠTA MNOGOBROJNIH ŽIVOTINJSKIH I PTIČIJIH VRSTA (Šume imaju značajan udeo kao element prirodne i životne sredine.46 ŠUMARSTVO Šumarstvo predstavlja granu poljoprivrede koja se bavi gajenjem. unapređivanjem iskorišdavanjem i obnavljanjem šumskog fonda u zemlji. trešnje itd). -Srbija ima 2. Ima oko 200 vrsta različitog drveda. zato se i zovu „zelena pluda“ u životu ljudi. i planine Starog Vlaha i Raške.4 miliona ha površina pod šumama. 1ha površine šuma proizvede 800kg kiseonika za jedan dan. U SE Srbiji šume su uglavnom slabe. višnje.LISTOPADNE ŠUME čine oko 50% šumskog fonda od čega 25% dolazi na bukove šume. pogotovo industrijskih gradova. jela..) 2. Kučaju i Homoljskim planinama. kruške. UNAPREĐENJE ŠUMA: -Godišnje se pošumi oko 6000ha sa oko 20 000 000 sadnica četinarskih. erodirano i poljoprivredno zemljište. Bogate šumama su Jastrebac. Deli Jovanu. pa su stoga značajne i za opstanak ljudi.(Pošumljavaju se goli tereni i krš.VOJVODINA =6.(29% Kaja) -godišnji prirast šuma= 6.KOSOVO I METOHIJA =17.6% 2.

Šume nekih naših planina – Golija i Tara. Na plantažama se između redova drveda uzgajaju ratarske kulture. koje se uglavnom vrši na terenima prirodno predodređenim za šume. dobijanje toplotne energije kao i fosilizaciju-ugljevi koji čine značajnu sirovinu u hemijskoj industriji. ---Povezati sa unapređenjem šuma) . a povedava proizvodnja rezane građe i industrijskog drveta. svrstavaju se u očuvane šumske sastojine. Šar planina i Kopaonik u visokoplaninske oblasti sa očuvanim ekosistemima.47 Npr. a u teško pristupačnim mestima trunule su velike količine drvne mase. Na plantažama se sadi i gaji drvede manje vrednostikanadska topola i vredniji četinari. građevinsku.) ISKORIŠDAVANJE ŠUMA: -Drvna masa predstavlja sirovinu za drvnu. šume smanjuju brzinu vetra smanjuju dnevno kolebanje temperatura. tekstilnu industriju. a Prokletija. uglavnom kao hrana za goveda. Posle Drugog svetskog rata izgradnjom šumskih puteva omogudena je eksploatacija šuma i iz nekada nepristupačnih delova. (Smanjuje se seča ogrevnog drveta. produžavaju vreme snežnog pokrivača.Plantaže topole stižu za 8-12 godina. Ranije je seča drveta vršena samo na lako dostupnim mestima prvenstveno duž saobradajnica. a četinara za 15-20 godina. podižu se i plantaže šuma na terenima slabih šuma i na obradivom zemljištu. 1ha gradskog zelenila "uzme" iz vazduha 50-70 tona prašine smanjujudi njenu koncentraciju 30-40% u troposferi. Sve biljke proizvode kiseonik a udišu ugljendioksid što znači biljni i životinjski svet i čovek nalaze se u međusobnoj zavisnosti.) -PLANTAŽE ŠUMA (Pored pošumljavanja.Kajina sveska.

Kostolački. Kolubarski.- 48 - INDUSTRIJA Predstavlja glavnu privrednu delatnost koja se bavi proizvodnjom sredstava za proizvodnju (teška industrija) i proizvodnjom materijalnih dobara namenjenih širokoj potrošnji. Drmno i Kostolac (Kostolački basen) 2. (u Crnoj Gori Beranski). Nikola Tesla A i B u Obrenovcu (Kolubarski basen) .godine zbog eksplozije metana i pogibije preko 100 rudara.TERMOELEKTRANE: 1. 2)MRKI UGALJ – baseni: Sokobanjski. Aleksinački (zatvoren je 1988.(u Crnoj Gori Pljevljanski). Vrška Čuka i Podvis (E Srbija). Resavski (kod Despotovca). -PODELA INDUSTRIJE PO PREDMETU RADA: 1)ENERGETIKA 2)EKSTRAKTIVNA INDUSTRIJA (RUDARSTVO) 3)PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA -PODELA INDUSTRIJE PREMA NAMENI DOBARA: 1)TEŠKA a)METALURGIJA -crna -obojena b)METALNA -metaloprerađivačka -mašinska -elektronska -brodogradnja -drvno-prerađivačka -teška hemijska 2)LAKA a)PREHRAMBENA b)TEKSTILNA v)INDUSTRIJA KOŽE I OBUDE g)INDUSTRIJA NAMEŠTAJA d)FARMACEUTSKA đ)LAKA HEMIJSKA TEŠKA INDUSTRIJA ENERGETIKA 1)KAMENI UGALJ: Jarando (dolina Ibra). zbog vedih potreba razmatra se ponovno otvaranje više rudnika ovog basena). 3)LIGNIT – baseni: Kosovski. obod Panonske nizije. .

7)Bor .B: redak i skup metal. . Melenci i Elemir. Aleksinačka 8)Au . Za železaru u Smederevu ruda se uvozi iz Ljubije i Omarske (Republika Srpska). Nalazišta: Boljevačka kotlina.UVAC=Kokin brod i Sjenica 6. ugalj se nalazi na najmanjoj dibini. Bajina Bašta i Višegrad 3.3 i 4 RUDNA NALAZIŠTA 1)Fe . Kižnica.49 3.gvožđe: nema ni jedan rudnik tehnički isplativ. Velika Greda.antimon: Zajača i Krupanj (Podrinje). 5)ULJNI ŠKRILJCI=13% nafte (ulja) u stenama: Boljevačka i Aleksinačka kotlina.DRINA=Zvornik. HIDROELEKTRANE: 1. Kriva Feja). 6)Sb .IBAR=Gazivode 5. Timoka. Novo Brdo. -RAFINERIJE NAFTE:Novi Sad i Pančevo. 4)NAFTA I ZEMNI GAS: okolina Kikinde. Rudnik (Gornji Milanovac). Jermenovci. Ajvalija. topionica Zajača). Lece (okolina Lebana). 2)Ni: Goleš. Kosovo A i B (Kosovski)-najkvalitetniji. obod Kosovske kotline (Trepča.ZAPADNA MORAVA=Međuvršje i Ovčar 4. 6)VODNE SNAGE : Dunav i Drina imaju najvedu vodnu snagu u zemlji i pokrivaju 68% podmirenja potreba.zlato: a)primarno=eruptivne stene: NE Srbija. Perua i Ukrajine. 3)Hrom Cr : Deva kod Đakovice 4)Cu: Bor. U prirodi se javlja u elementarnom stanju u vidu borne kiseline i drugih vrsta soli. okolina Vrnjačke Banje. Krivelj. 5)Pb-Zn-Ag: Južne padine Kopaonika. Janjevo.DUNAV= Đerdap I i Đerdap II 2.2. Morava u Svilajncu (Resavski basen) 5. Ceravo i Majdanpek.LIM=Potped i Bistrica 7. S od W Morave.VLASINA=Vrla 1. na Besnoj kobili (okolina Vranja). 9)Al2O3=boksit:a)crveni=Kosovskometohijska kotlina b)beli=okolina Nikšida -1990. Kolubara u Velikim Crljanima (Kolubarski basen) 4. Srbija 16% nafte proizvodi iz sopstvenih izvora a ostalo uvozi.god proizvedeno je 8173kg zlata. a pri preradi Pb Zn (olovno-cinkane rude) 268 tona srebra. b)sekundarno=dolina Peka. Čilea. Topionica u Glogovcu. Lokve.

Kraljevo. "Potisje".Železnik. Novi Pazar. "Jastrebac"-Niš. Livnica železa i tempera. MIN . "Sloboda" . "Prva iskra" . MI .Rakovica.Zrenjanin 5)Industruja GRAĐEVINSKIH MAŠINA: "14. glodalice.Kikinda.Jagodina. prese. "Elektro lkablovi" .Subotica. "Trajal" . IPM .- 50 - METALNA INDUSTRIJA I METALOPRERAĐIVAČKA 1)PROIZVODNJA BICIKLA: "Pionir" .Kruševac. Kosjerid. brusilice.Niš. Beočin. "Zmaj". Niš .Ada.Pančevo 3)PLASTIČNE MASE: Petrohemija .Zemun 2)MOSTOVNE ČELIČNE KONSTRUKCIJE: "Goša" . Kosovska Mitrovica 2)VEŠTAČKA ĐUBRIVA: a)SUPERFOSFATI: Prahovo b)AZOTNA ĐUBRIVA: Azotara . Lazarevac III ELEKTROINDUSTRIJA: "Sever" . "Elind". "Progres" -Zemun. "Ivo Lola Ribar" .Novi Pazar IV BRODOGRADILIŠNA: -REČNI BRODOVI: Beograd.oktobar" .Kruševac. Mladenovac i EI . "Magnohrom" . bušilice. "Zmaj".Kraljevo II MAŠINSKA INDUSTRIJA 1)Industrija MAŠINA ALATLJIKA (strugovi.Smederevo.Kikinda 2)Industrija MOTORNIH VOZILA: FAP Fabrika automobila . Zlatibor VI TEŠKA HEMIJSKA INDUSTRIJA: 1)SUMPORNA KISELINA: Bor.Smederevska Palanka.Pančevo.Bač. "Nikola Tesla" i "Mihajlo Pupin" .Smederevska Palanka. Mačvanska Mitrovica. Kanjiža 2)CEMENT: Popovac (kod Paradina). Đeneral Jankovid 3)VATROSTALNI MATERIJALl: Partizani kod Aranđelovca.Čačak. IMR . "Proleter"-Leskovac.Aranđelovac. Prokuplje.oktobar" .Priboj. Zaječar.Kruševac 6)Industrija RUDARSKE OPREME: "14.Novi Beograd. Dečani.Kragujevac.Kraljevo 4)Industrija KERAMIKE: Pančevo.Pirot.Niš. Kruševac. EI .Barič 4)Industrija GUME: "Tigar" .Požarevac. rendisaljke. Ikarus . Šabac. Ruma.Smederevo. "Cer". Subotica. Fabrika kablova -Kraljevo 3)ŠPORETI NA ČVRSTA GORIVA: "Milan Blagojevid". Apatin i Zrenjanin V INDUSTRIJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA: 1)CIGLA i CREP: "Toza Markovid" . Aranđelovac.Čačak. "Milan Blagojevid" . Zaječar 5)MERMER: "Venčac" . "Metaloprerada".Zemun.Subotica. FAM Fabrika alatnih mašina -Novi Sad. Paradin.Zemun 3)Industrija POLJOPRIVREDNIH MAŠINA: IMT . makaze): "Ivo Lola Ribar" -Železnik. Mašinska industrija . ZASTAVA-IVEKO-FIAT . Kladovo.Knjaževac 4)Industrija ŠINSKIH VOZILA: "Goša". "Rekord" .Beograd. MI . Alibunar.Niš.Rakovica. "Morava" .

"Albus" . Pirot. "Leda" .Beograd.Novi Pazar. Zrenjanin 2)IND. Beograd.Novi Sad.Šabac VI INDUSTRIJA NAMEŠTAJA: "Simpo" .Zemun.Kikinda V FARMACEUTSKA INDUSTRIJA: "Galenika" .Ruma.Ivanjica. Pedinci.Zrenjanin. "Srbolek" .maj" . "Sport" .51 LAKA INDUSTRIJA I PREHRAMBENA INDUSTRIJA 1)Industrija ŠEDERA: Ped. "Zdravlje" .Šabac a)NOVINSKI PAPIR: Sremska Mitrovica. Čačak b)AMBALAŽNI PAPIR: Kruševac . "Fruška gora" . "Jugoremidija" . "Jumko" . "Crvena zvezda" . Senta.Zemun.Leskovac. "Soko Štark". "Koštana" . "Javor" .Kruševac. "Hemofarm" .Beograd. Kovin.Vršac.Leskovac.Gornji Milanovac 4)MLEKO I MLEČNI PROIZVODI 5)MESO I MESNI PROIZVODI 6)MLINSKA I PEKARSKA INDUSTRIJA II TEKSTILNA INDUSTRIJA: 1)VUNENE TKANINE: Paradin. "Dijana" . "Zorka" . "Merima" .Leskovac 3)Industrija BOMBONA i ČOKOLADE: "Banat" . Duprija. "Hemik" .Beograd.Vranje (?fabrika). III INDUSTRIJA KOŽE I OBUDE: Industrija obude "Beograd". Vrbas. "Sirogojno". "Beko".Beograd.Pirot. "Bambi" . Kula. "1.Zemun. Sremska Mitrovica 2)Industrija ULJA: Uroševac. "Ras" . "Jugodrvo" . KOZMETIKA: "Dalija" . Zrenjanin.Vršac. Zrenjanin.Požarevac. "Jela" .Kragujevac. PARFEMI. "Proleter" . crvenka.Vranje. "Rudnik" . Šabac.Beograd.Knjaževac. "Kraš". "Nevena" . Padinska Skela. Šid -Maslinovo ulje: "Dobra" .KONFEKCIJE: "Kluz". Požarevac. Kruševac.Sremska Mitrovica IV LAKA HEMIJSKA INDUSTRIJA: 1)SAPUNI.Gornji Milanovac.Vranje. "Takovo" . Beograd.

U čitavom periodu posle Drugog svetskog rata rađeno je na modernizaciji železničkog saobradaja. samo vozila koja mogu da razviju brzinu od 60km/h.god.god elektrifikovano je 34% ukupne dužine svih pruga.reda = makadam. Berlinskim kongresom 1878. medicinska ? služba.6km) (Dvadesetak godina posle puštanja u rad prve železničke linije u svetu. Beograd-Pančevo.Do 1995. a parne lokomotive svuda su zamenjene električnim ili dizel-lokomotivama. poštanskih pošiljki i prenosom vesti iz jednog u drugo mesto pa se stoga deli na: putnički. Važan datum u razvoju modernog drumskog saobradaja u Srbiji 1903. od državne granice s Mađarskom. a) DRUMSKI (SUVOZEMNI) . izgrađena je prva pruga na teritoriji Srbije -1875. -putevi 1. poštanski i telekomunikacioni.god kad je provozan prvi automobil ulicama Beograda. gde se račva u dva kraka – jedan vodi preko Pirota i Dimitrovgrada za Sofiju i Istanbul. matrijalnih dobara.4km. (Veoma je važan za ukupan razvoj zemlje. pumpe. . Mogude brzine na vedini naših pruga iznose .U ovoj delatnosti je zaposleno 130 000 radnika. Izgradnja prvih železnica u Srbiji vezana je za interese Nemačke i Austrougarske i njihove politike prodora na istok. Beograd-Novi Sad-Horgoš. -putevi 2.1975.veka. . prednost brzina) (Do sada je izgrađen autoput Šid-Beograd-Niš-Leskovac. na određenim razdaljinama saobradajni znaci. njima mogu da se kredu svi učesnici u saobradaju -putevi 3.god.) . u Kragujevcu počela proizvodnja domadeg putničkog automobila „Fide“. Potrebno je učiniti sve da međunarodni prevoz robe i putnika ide preko naše zemlje. do državne granice sa Rumunijom.Bar = 475km (254 tunela u ukupnoj dužini 114.) (Savremen drumski saobradaj počinje da se razvija u Srbiji početkom 20.približno 50 000km = 60% ima modernu podlogu tj. Osnovni problem našeg železničkog saobradaja je zastarelost pruga i znatnog broja vagona.- 52 SAOBRADAJ - Predstavlja privrednu delatnost koja se bavi prevozom putnika. 1953.) (Glavna železnička magistrala kroz našu zemlju je pruga Horgoš-Subotica-Novi sad-Beograd-Niš.god.VRSTE SAOBRADAJA: 1)KOPNENI:(Značajni delovi panevropske saobradajne mrežu kroz našu zemlju su drumski i železnički Koridor 10. asfalt i kocka.pruga Beograd . 234 mosta u ukupnoj dužini 14. zemljani (najnesigurnija vrsta saobradaja) (putevi prvog i drugog reda=29000km) (nesiguran saobradaj. preko Banatskog Aranđelova i Kikinde. Srbija je uz samostalnost dobila i obavezu da za tri godine na svojoj teritoriji izgradi prugu koja bi povezivala austrougarsku sa otomanskom železnicom. ograđen žicom.glavnog pravca: ulazi u našu zemlju kod Horgoša N od Subotice-Novi Sad-Beograd (Šidgranica Hrvatske)-Niš-(Pirot-Dimitrovgrad-granica Bugarske)-Vranje-Preševo-granica Makedonije. Neophodna su veda ulaganja u modernizaciju i izgradnju saobradajnica.1995. saobradajnih centara i saobradajne mreže. a drugi dolinom S Morave za Skoplje i Atinu.reda = magistralni ( 1 saobradajna traka u jednom pravcu i druga u drugom.reda = autoput (najmoderniji najmanje 2 trake u jednom pravcu i treda zaustavna. teretni.Do tada prevozno sredstvo volovska kola i konjska zaprega u Mačvi i Požarevcu.) b) ŽELEZNIČKI: .4031km .

Nalazi se na raskrsnici najvedih vazdušnih puteva. ved samo turistički. U Banatskom Dvoru kod Žitišta nalazi se naše najvede podzemno skladište prirodnog gasa. Najvede železničke raskrsnice na Balkanskom poluostrvu su Beograd i Niš. PTT saobradaj se u periodu posle Drugog svetskog rata brzo razvijao. a na magistralama najviše do 120km. Ovaj saobradaj je znatno jeftiniji za za transport velikih količina robe od drugih. Železničke raskrsnice su mesta iz kojih polaze dve. U Evropi su brze pruge. Najvažniji i najvedi „Nikola Tesla“ u Beogradu. od toga 1900km u Vojvodini. koje obuhvataju telefoniju. najsigurniji. sigurnost. prenos i isporuku obaveštenja. 12 kanala dužine 664km u hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav. Njima se vozovi kredu brzinom 150-300km na sat. nafta.veka.) (prednost velika vučna snaga. Rečna flota je velika. malim delom Tamiš i Velika Morava pri ušdu u Dunav. podmiruje potrebe rečnog saobradaja u zemlji i znatnim delom je angažovana na prevozu robe drugih zemalja Dunavom. Subotica. Poslednjih decenija uzgrađeno je više rečno-morskih brodova koji saobradaju između naših luka na Dunavu i luka na obalama Crnog mora.) 4) PTT SAOBRADAJ. . Novi Sad. Rekama i kanalima najviše se prevozi građevinski materijal (pesak.) v)jezerski-nemamo 3) VAZDUŠNI:(najbrži. Nišu i Prištini. radio i TV. Inđija. Sava-207km. šederna repa.) 2) VODNI a)morski . Begej-77km. Ukupna dužina gasovoda u Srbiji iznosi 2800km. Sombor.( obuhvata prijem. cigla. ne trpi velike otpore kroz tunele?) (negde oko 1000km kradi železnički saobradaj u odnosu na 1955. kao i uređajima telekomunikacija. telegrafiju. Bide na relaciji Horgoš-Beograd-Niš-Dimitrovgrad i dalje Sofija-Istanbul. Izgradnja brze pruge u našoj zemlji je u toku. rude. Požega.god zato što su ukinute sve pruge uskog koloseka i nerentabilne) v) CEVOVODNI:(transportuje se zemni gas i nafta od Budimpešte do rafinerije Pančevo i Novi Sad. Ima modernu poletno-sletnu stazu po međunarodnim standardima i opremljen je savremenom radio-navigacionom opremom.53 do 60km. zatim platni promet između građana i preduzeda i ustanova. Mala Krsna. Pre Drugog svetskog rata naša zemlja imala je najvedi plovni park na Dunavu.) Celim tokom kroz našu zemlju plovni su Dunav. ugalj. Tada se Srbija pojavljuje na Dunavu sa svojim brodovima. vazduhu. drvo. Zatim Lapovo. U toku suradovi za povedanje njegovog kapaciteta. (U našoj zemlji 3 civilna aerodroma: u Beogradu. novčanih pošiljki i robe u ograničenim količinama (paketi). tri ili više železničkih pruga u raznim pravcima. Tisa-164km. Naša avio kompanija JAT Airways. telefotografiju. sve u ukupnoj dužini od 1760km. Iz njih polazi po pet magistralnih pruga u raznim pravcima. Zbog sporosti se ne koristi za prevoz putnika. brzina. Kosovo Polje. ali je sporiji pa se njome može transportovati samo roba koja ne iziskuje brzo prevoženje. Zimi se kroz Srbiju dnevno transportuje više od 12 000 000 m kubnih gasa. Prvo se grade u Vojvodini. Obavlja se svim prevoznim sredstvima na kopnu. a 900km u centralnoj Srbiji. Ukupan transport robe rekama i kanalima je u stalnom i brzom porastu. Stalad. cement).nemamo b)rečno-kanalski (Brži razvoj našeg rečnog saobradaja počinje krajem 19. Kraljevo. šljunak. najskuplji. Na njega sledu i poledu avioni više od 20 svetskih kompanija. veštačko đubrivo. nedostaci-nema preživelih u udesu). nedostaci brzina.

najviše saobradajna sredstva i mašine. odede. (SUFICITARNA TRGOVINA=POZITIVNA više izvozi nego što uvozi. Na Beogradskom sajmu svake godine međunarodni sajmovi knjiga. Republikom Srpskom. Zato sve zemlje moraju da izvoze i uvoze raznu robu i da tako preko svetskog tržišta razmenjuju svoje proizvode. Industrijski proizvodi dolaze do potrošača preko razgranate mreže trgovinskih preduzeda na veliko i malo. zanatlije i preduzeda. smanjivanje učešda u izvozu sirovina i poluproizvoda.) . stoka..TRGOVINSKI SALDO predstavlja odnos uvezenih i uzvezenih materijalnih dobara izraženih u novcu za godinu dana. DEFICITARNA TRGOVINA=NEGATIVNA više uvozi nego što izvozi) (Najvedi deo spoljnotrgovinske razmene obavlja se sa evropskim zemljama -75% i to sa Nemačkom.Razvija se trgovinska razmena i sa azijskim. afričkim i latinoameričkim državama. prevoz materijalnih dobara različitog stepena obrade preko tuđe teritorije g) REEKSPORTNA . Crnom Gorom. Važnu ulogu u trgovini imaju i sajmovi. nameštaja. pšenica.SMER KRETANJA TRGOVINE: 1) UNUTRAŠNJI=UNUTRAŠNJA TRGOVINA (u okviru jedne zemlje) (U našoj zemlji robni proizvođači su poljoprivrednici. Međunarodni sajmovi održavaju se u Beogradu. pirinač i vuna. kafa. Makedonijom. Francuskom. zatim tekstilna.izvoz uvezenih materijalnih dobara . Italijom.- 54 TRGOVINA - Predstavlja privrednu delatnost koja ima posredničku ulogu tj. Važnije promene u strukturi uvoza: porast uvoza investicione opreme i sirovina za domadu industriju. tehnike. Bora. kukuruz. smanjivanje učešda u uvozu industrijske robe za široku potrošnju. porast uvoza poljoprivrednih proizvoda kojih nema kod nas – pamuk. južno vode.Međunarodno tržište. povrde. poluproizvodima i robom.) a) IZVOZNA (EKSPORTNA) b) UVOZNA (IMPORTNA) v) TRANZITNA tj. Planinski delovi imaju zavidno šumsko bogatstvo čijom se sečom obezbeđuje sirovina za drvnu industriju. Važnije promene u strukturi izvoza: opadanje učešda izvoza poljoprivrednih proizvoda – najviše se izvoze vode. prehrambena i obojena metalurgija. porast učešda u izvozu finalnih industrijskih proizvoda visoke prerade – po izvozu na prvom mestu metalna industrija. . Iz Vojvodine prema ostalim delovima Srbije protok agrarnih proizvoda i njihovih prerađevina. Novom Sadu i Leskovcu. trgovcima i otkupnim stanicama. hemijska . Crna i obojena metalurgija Smedereva. kupuje materijalna dobra različitog stepena obrade na jednoj strani i prodaje na dugoj strani u cilju podmirenja različitih potreba.. poljoprivrednim zadrugama. Kosovske Mitrovice i Krupnja snabdeva naše ostale privredne i potrošačke centre različitim sirovinama. Zemljoradnici svoje proizvode prodaju potrošačima na pijacama. knjiga. Na njima se izlaže roba i zaključuju se ugovori o kupovini robe od proizvođača. Rusijom sa kojom imamo bescarinski ugovor.. automobila.Između različitih delova naše zemlje su specijalizovani robni tokovi.) 2) SPOLJAŠNJI ili VANJSKI=SPOLJNA TRGOVINA (između prodavaca i kupaca iz raznih zemalja) .(Zbog različitih prirodnih uslova nijedna zemlja u svetu nema sve sirovine i toliko razvijenu i raznovrsnu industriju koja bi mogla da podmiruje sve njene potrebe..

proizvodno zanatstvo – izrada suvenira. a) SUFICITARAN = POZITIVAN b) DEFICITARAN = NEGATIVAN . Deliblatska peščara i dr.(sve popularniji.) .) . Petrovaradin. Sombor.Divčibare. uređene.. Maljen. Planine obrasle četinarskom i lišdarskom šumom. a cene manjeg broja artikala su pod kontrolom nadležnih državnih organa. Aranđelovačka. a u cilju zadovoljenja različitih kulturnih i rekreativnih potreba. Goč.PLATNI BILANS ZEMLJE = predstavlja sveukupnost novčanih primanja i izdavanja za godinu dana izraženih u dolarima. Zlatar.TURISTIČKA MESTA: 1) PLANINE. saobradaj.Turizam stimulativno deluje na ove delatnosti. Niška. Koviljača.) 2) STRANI – (Turistička putovanja i boravak u inostranstvu.. Sremski Karlovci) 2) PLANINSKO-KOTLINSKA – (Naše planine ne zaostaju po prirodnim lepotama za Švajcarskim Alpima.Tržište uslovljava cenu nekog gotovog proizvoda. Tara. Pojedinačne planine i nacionalni parkovi. turističke agencije.) . Jastrebac. usluge naših radnika u inostranstvu. lepih pejzaža) .. vedi panonski gradovi – Novi Sad. i lovni turizam – Obedska bara . Zlatibor.LOKALNI . u perspektivi je i turistički centar na Goliji. odnosno trgovinskih preduzeda. zdrava planinska klima. skijaški tereni i tereni za druge zimske sportove) 2) BANJE kao turistička mesta. Predviđa se afirmacija ovog vida turizma stvaranjem etnosela.TRŽIŠNA EKONOMIJA . lovište Karađorđevo i Biserno ostrvo na Tisi. Vedi značaj ima u okolini Ivanjice i Čajetine. turizam. Sijerinska. tranzit.SEOSKI.Lekovite. Nastaviti o planinama) .IZLETNIČKI – (na kradim rastojanjima od mesta stalnog boravka) . ekosela .(Kopaonik.. kanjonske doline.(najposedenija Vrnjačka banja. Mataruška.- 55 - . Palidko jezero.VRSTE TURIZMA:(Prema izvođenju turističke destinacije) 1) (UNUTRAŠNJI=DOMADI) – Obuhvata turistička kretanja u granicama države . TURIZAM Predstavlja skup odnosa i pojava vezanih za kretanje i potrošnju izvan stalnog mesta boravka.TRANZITNI – (Putovanje turista preko teritorija stranih zemalja. Sokobanja. Vranjska. Subotica. a obuhvata trgovinski saldo. Šar planina poznata po najkvalitetnijim skijaškim terenima.TURISTIČKE OBLASTI: 1) PANONSKA – (Obuhvata teritorije i naselja u kojima je razvijen izletnički turizam: NP Fruška gora. (U procesu zadovoljavanja potreba domadih i stranih turista učestvuju brojne delatnosti: ugostiteljstvo. Cene najvedeg broja artikala formiraju se na osnovu slobodnih odluka proizvođača. ali se ulaže i u Staru planinu.

Italije.. narodni sabori.. Gamzigrad."Sava" centar = kongresna dvorana. Francuske. naselja u celini ili pojedini njihovi delovi.) -(Proizvodno zanatstvo-suveniri) . crkve. saobradajne veze..) (Turistički značaj nekom mestu daju slededi elementi: prirodni uslovi i položaj. Turske. folklor. galerije.).(Širom zemlje nalaze se mnogi kulturnoistorijski spomenici iz različitih istorijskih perioda. tradicionalne manifestacije – vašari. kulturno-istorijski spomenici i kulturno-zabavni život. muzeji.- 56 - 3)BEOGRAD – tranzitni . Beograd se uvrstio u jedan od dvadesetak svetskih centara kongresnog turizma. koji govore o raznim fazama razvoja civilizacije na našem prostoru: Viminacijum. gradske i seoske slave. (Izgradnjom kongresnog centra. sportske. manastir Sopodani i Studenica koji su stavljeni pod zašitu UNESCA.kongresni turizam . smeštajni prostor (hoteli i dr. Hrvatske. kao i drugi manastiri. Slovenije.) . Grčke.BAZA RAZVOJA TURIZMA: a)Hotelski kapaciteti b) Ugostiteljski objekti v) Saobradaj g) Stručna radna snaga (Najviše stranih turista dolazi iz Nemačke.) ( Antropogena turistička mesta: raznovrsno kulturno-spomeničko nasleđe. Velike Britanije. kulturnoumetničke.) 4) ANTROPOGENA TURISTIČKA MESTA . privredne. Rusije.

000.5 miliona Srba i njihovih potomaka. godine u našoj zemlji donesen je zakon o dijaspori. veka veliki broj porodica preselio se u slivu reke Donjec u Ukrajini. Subotica. Berane. U drugoj polovini 18. Šavnik?. SRBI U MAĐARSKOJ: Po zvaničnom izveštaju ima ih 3800.000. Bijelo Polje. ovaj deo Banata je dodeljen Rumuniji. Okupljeni su u oko 1300 različitih okruženja. Pančevo. SRBI U CRNOJ GORI: Po popisu 2003. Arsenije Čarnojevid je doveo veliki broj srpskih porodica u Sent Andreju za vreme Austro-Ugarske. Najviše Srba živi u Budimpešti. Nazivi naselja su Beograd. SRBI U HRVATSKOJ: Po popisu iz 1991. Zemun. Vršac. .veka preseljeno je prinudno veliki broj Srba iz Rumunskog Banata u Borogonsku ? stepu ( delta Dunav). Autonomne srpske teritorije su severni delovi Dalmacije . Pljevlja. Segedinu.000? Srba.000. 2009. Danas u Rumuniji živi 12. a posle raspada Austro-Ugarske. a nezvanično 10. Najzastupljeniji su u Skoplju. 60% stanovništva Crne Gore se izjašnjava da govori srpskim jezikom. ali se smatra da ih ima daleko više.- 57 - SRBI U NEPOSREDNOM OKRUŽENJU U dijaspori (rasejanju) živi oko 3.000 Srba. Aradu i dolini Dunava naspram Đerdapskoj klisuri. Danas najviše Srba ima u Temišvaru. godine bilo je 198. Baji. Uglavnom žive u Skadru i okolini. Vedinsko stanovništvo su u naseljima: Andrijevica. SRBI U MAKEDONIJI: U poslednjem popisu stanovništva u Makedoniji bilo je 40. a u Herceg Novom postoji konzulat Srbije.500 Srba a pre 10 godina bilo ih je 30. Tivat. čime su činili zajednicu od oko 100. SRBI U RUMUNIJI: U istorijskoj prošlosti E Banat bio je naseljen Srbima.god u Hrvatskoj je živelo 532. Pečuju i Mohaču. Posavinom 20.000 Srba.000 Srba ili 32% ukupnog stanovništva. SRBI U ALBANIJI: Ima ih oko 30. Kumanovu i Staro Nagoričane u slivu Pčinje. Početkom 18. gde su formirali svoju zajednicu pod nazivom "slavljeno Serbek"?. itd. veka doselilo se još 2200 porodica.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->