AGREGACIJSKA STANJA TVARI

Ovo je prikaz nedovršene mape AGREGACIJSKA STANJA TVARI. Prouči slike i na glavne grane upiši o kojem je agregacijskom stanju riječ. Glavna grana se dalje širi na 4 grane na koje je potrebno upisati i/ili nacrtati najbitnije značajke pojedinog stanja (međunarodno dogovoreni znak za agregacijsko stanje, oblik, volumen) kao i primjer tvari koja se pri sobnoj temperaturi nalazi u tom stanju u svakodnevnom životu. Između pojedinih agregacijskih stanja nalaze se strjelice na koje treba upisati nazive promjena onim slijedom kojim se događaju. Na strjelicu s vanjske strane navedi i jedan proces iz svakodnevnog života za koji je svojstven navedeni prijelaz.