P. 1
Farmakologija

Farmakologija

|Views: 37,221|Likes:
Published by Sasa Meyconi

More info:

Published by: Sasa Meyconi on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

GOTOVI LEKOVI

II Lekovi za bolesti sistema za varenje 7 Sistem organa za varenje (digestivni ili gastrointestinalni trakt) se sastoji iz niza uzastopnih delova u kojima se odvijaju pojedine faze varenja i apsorpcije. Sačinjavaju ga: usna duplja, zubi, jezik, ždrelo, jednjak, želudac, jetra, žučna kesa, pankreas, tanko crevo, debelo crevo. - lekovi za poremećaje kiselosti - antiemetici - lekovi za žučnu kesu i jetru - laksativi - digestivi - antidijabetici - lekovi za funkcionalne GIT poremećaje III Lekovi za bolesti krvi i hematopoeznog sistema 21 Relativno kratak život zrelih krvnih ćelija zahteva njihovo kontinuirano obnavljajnje. Taj proces se naziva hematopoeza. Heatopoezni sistem sačinjavaju sva tkiva i organi koji učestvuju u stvaranju krvnih ćelija. - antihemoragici - antianemici - sredstva za zamenu krvi - inhibitori agregacije trombocita - fibrinolitici - antikoagulansi IV Lekovi za bolesti kože 32 Koža je organ koji obmotava čitavo telo. Površina kože odraslih iznosi oko 1,6 metara kvadratnih. Debljina kože je različita. Najveća je na dlanovima i tabanima, a najmanja na pregibima, trbuhu, očnim kapcima. Na mestima prirodnih otvora (usta, nos, oči, genitalni organi, anus) prelazi u semisluzokožu i sluzokožu. Čine je epiderm, derm i hipoderm. - UV zaštita - antipruritici - preparati protiv akni - antibiotici za dermatološku primenu - antipsorijatici - emolijensi - kortikosteroidi za dermatološku primenu - antimikotici za dermatološku primenu - hemioterapeutici za dermatološku primenu V Lekovi za bolesti urogenitalnog sistema 50 Urinarni trakt ima funkciju da prenosi urin od bubrežnih čašica do bešike gde se urin zadržava do mokrenja, i, potom, izlučuje iz organizma. Ureteri su uske cevi građene od glatkih mišića, koji polaze iz karlica oba bubrega, spuštaju se nadole i ulaze u bešiku. Na donjem kraju se ureter se kroz trigonum probija u mokraćnu bešiku. Iz bešike polazi uretra koja odvodi urin u spoljašnju sredinu. - uterotonici - tokolitici - uroantiseptici - diuretici - diuretici koji štede kalijum - tiazidi i tiazidima slični diuretici

1

- osmotski diuretici - ginekološki antiinfektivi i antiseptici VI Polni hormoni 60 Polni hormoni su steroidne strukture. Pod pojmom steroidna struktura podrazumevamo strukturu čija je osnova ugljenovodonik ciklopentanoperhidrofenantren (CPHF). Takvu strukturu imaju polni hormoni, kortikosteroidi, mineralokortikoidi, žučne kiseline, holesterol i dr. Jajnici (ovarijumi) i semenici (testisi) stvaraju hormone koji regulišu osnovne polne funkcije. - ženski polni hormoni - hormonalna kontracepcija - gonadotropini i stimulatori ovulacije - muški polni hormoni - anabolički steroidi - antiandrogeni - terapija erektilne disfunkcije - antigonadotropini i selektivni modulatori estrogenih receptora VII Hormonski preparati 70 Hormon je hemijsko jedinjenje koje ćelija ili grupa ćelija luči u telesne tečnosti da bi kontrolisala druge ćelije tela. Većinu sisteskih hormona luče endokrine žlezde. Zajedno sa nervnim sistemom, endokrini sistem ima ključnu ulogu u koordinisanom funkcionisanju organizma. Putem krvi hormoni dospevaju u sve delove organizma i deluju na određene organe i tkiva. Hormoni kontrolišu enorman broj najosnovnijih funkcija organizma - rast, razmnožavanje, regeneraciju tkiva, metabolizam, prilagođavanje stresu, gustinu kostiju i brojne druge funkcije. Takođe, hormoni imaju ulogu i u razvoju mozga, emocija. - hormoni prednjeg režnja hipofize - hormoni zadnjeg režnja hipofize - hormoni hipotalamusa - lekovi za bolesti štitaste žlezde - glikogenolitički hormoni - antiparatireoidni hormoni - paratireoidni hormon - insulin - kortikosteroidi za sistemsku primenu VIII Antibiotici 80 Antibiotici su produkti metabolizma nekih mikroorganizama koji nepovoljno deluju na rzavoj ili razmnožavanje drugih mikroorganizama. Antibiotici predstavljaju jedno od najvećih otkrića moderne medicine. - tetraciklini - penicilini - cefalosporini - makrolidi - aminoglikozidi - glikopeptidni antibiotici - streptogramini - linkozamidi - karbapanemi i monobaktami IX Ostali antimikrobiotici 89 Hemoterapija je specifičan način lečenja zaraznih bolesti pomoću hemijskih sredstava koji se unose u organizam. Hemioterapijska sredstva su hemijska jedinjenja toksična za patogene mikroorganizme, a bezopasna za domaćina. [ pročitajte opširnije ] - sulfonamidi i trimetoprim

2

- fluorohinoloni - antiseptici i dezificijensi X Lekovi za infektivne bolesti 94 Sredstva koja su selektivno toksična za parazite koji nas napadaju, neophodna su za borbu protiv mnogih infektivnih bolesti koje izazivaju virusi, bakterije, protozoe, gljive i gliste. - sistemski antimikotici - antivirusni lekovi za sistemsku primenu - imunoserumi i imunoglobulini - vakcine - antihelmintici - antimalarici - antiparazitni proizvodi - antiprotozoici - sintetski antiglivični lekovi - inhibitori vezivanja ili penetracije u ćelije domaćina - inhibitori DNK polimeraze - inhibitori proteaza - nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze XI Lekovi za maligne bolesti i imunomodulatori 112 Tumori se karakterišu stalnom, patološkom i autonomnom proliferacijom ćelija. Maligni tumori rastu brzo, vrše razaranje okolnog tkiva i ukoliko se na vreme ne otkriju i ne leče, dovode do smrti. - alkilirajući citostatici - antimetaboliti - biljni alkaloidi - citotoksični antibiotici - ostali i najnoviji antineoplastici - hormonska terapija malignih tumora - imunomodulatori u antivirusnoj terapiji - antineoplastici i imunomodulatori - imunostimulansi - imunosupresivi XII Lekovi za bolesti koštano-mišićnog sistema 125 Koštano-mišićni sistem čine kosti, hrskavice, zglobovi, tetive i mišići. - nesteroidni antinflamatorni lekovi (NSAIL) - specifični antireumatski lekovi - lekovi u terapiji oboljenja kostiju - ostali lekovi za lečenje bolesti mišićno - koštanog sistema - lokalni preparati za bolove u mišićima i zglobovima - miorelaksansi - ostali miorelaksansi XIII Lekovi za bolesti nervnog sistema 135 opšti anestetici lokalni anestetici opoidni analgetici antimigrenici antiepileptici antiparkinsonici

3

- antipsihotici - anksiolitici - psihostimulansi i nootropni lekovi - lekovi za lečenje zavisnosti od opoida - psihozomimetici - antiemetici - hipnotici i sedativi - inhalacioni anestetici - intravenski anestetici - lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti - lekovi koji se upotrebljavaju u nikotinskoj zavisnosti - lekovi za terapiju demencije - ostali (noviji) antiepileptici XIV Lekovi za bolesti pluća i disajnih organa 166 Respiratorni sistem je specijalizovan za razmenu gasova između okolnog, spoljašnjeg vazduha i krvi, što je omogućeno postojanjem sprovodnog, respiratornog i ventilacionog dela tog sistema. - preparati za lečenje bolesti grla - ekspektoransi - antitusici - antihistaminici za sistemsku primenu - prirodni ekspektoransi - bronhodilatatori - antagonisti cisteinil - leukotrienskih receptora - antagonisti muskarinskih receptora - antiinflamatorni lekovi - antituberkulotici - ksantini - preparati za lečenje bolesti nosa XV Lekovi za bolesti srca i krvnih sudova 185 Kardiovaskularni sistem čini srce, čiji je zadatak da ispumpava krv, kao i cirkulacijski sistem, koji uključuje arterijsku, vensku i limfatičku komponentu. Srce, odnosno njegova leva i desna strana (pretkomore i komore), povezani su sa cirkulacijskim elementima tako da formiraju tzv. sistemsku cirkulaciju (leva komora, aorta, arteriole, sistemski kapilari, venule i desna pretkomora) i plućnu cirkulaciju (desna komora, plućna arterija, plućni kapilari, venule, plućne vene i leva pretkomora). - antihipertenzivi - periferni vazodilatatori - vazoprotektivi - beta blokatori - blokatori kalcijumovih kanala - hipolipemici - statini - vazodilatatori u terapiji bolesti srca - antiaritmici - antiaritmici klase II, III i IV - ostali lekovi u terapiji bolesti srca - kardiotonički glikozidi - antagonisti angiotenzina II - lekovi koji deluju na renin - angiotenzin sistem

4

ždrelo. žučna kesa. jetra. Na kraju ostaje debelo crevo skladište neiskorišćenih materija.XVI Rastvori za intravensku primenu 211 Rastvori za intravensku primenu su rastvori za parenteralnu ishranu. odvija biohemijska razgradnja hrane. Svojom velikom dužinom tanko crevo predstavlja selektivni filter (apsorber) jednostavnih hranljivih materija . debelo crevo. Sačinjavaju ga: usna duplja. u uslovima ekstremne kiselosti. Da bi se to ostvarilo potrebno je: kretanje hrane kroz digestivni trakt. aminokiselina. Sistem organa za varenje Sistem organa za varenje (digestivni ili gastrointestinalni trakt) se sastoji iz niza uzastopnih delova u kojima se odvijaju pojedine faze varenja i apsorpcije. dok je sekretorna uloga oskudna a apsortivna zanemarljiva. cirkulacija krvi kroz gastrointestinalne organe i kontrola svih ovih funkcija nervnim i hormonskim sistemima. jezik. Jednjak čini proksimalni deo digestivne cevi i anatomski povezuje ždrelo sa želucem. lučenje digestivnih sokova i varenje hrane. tanko crevo.šećera. pljuvačne žlezde. infuzijski rastvori elektrolita. Osnovne uloge jednjaka su: sprovođenje progutane čvrste i tečne hrane u želudac i sprečavanje regurgitacije želudačnog sadržaja. rastvori za peritoneumsku dijalizu. Digestivni trakt neprekidno snabdeva telo vodom. jednjak. elektrolitima i hranom. zubi. Taj proces se nastavlja i u crevima. rastvori za ispiranje. jezik. apsorpcija produkata varenja. vitamina i minerala. Usna duplja ima funkciju primanja hrane. apsorber vode i vrši deponovanje fekalnih materija do njihovog 5 . želudac. U želucu se. masti. U usnoj duplji se nalaze pomoćni organi za varenje: zubi. pankreas. razni dodaci intravenskim rastvorima.

ali se uglavnom koriste za inhibiciju sekrecije kiseline u želucu. bolovi u mišićima. Blokatori histaminskih H2 receptora Blokatori histaminskih H2 receptora kompetitivno antagonizuju dejstvo histamina na svim H2 receptorima. Sluz luče sluzne ćelije. Najzanimljivija je uloga jetre . koje luče glavne ili pepsinogene ćelije kao i hlorovodonična kiselina (HCL) i unutrašnji faktor koje luče parijetalne i acidofilne ćelije. Cimetidin može usporiti metabolizam a time pojačati dejstvo velikog broja lekova. velika barijera ulasku otrova. Ulcodin (Alkaloid Makedonija). proizvodnje krvnih proteina. dispepsija. što su pokazale brojne kliničke studije. Lekovi za poremećaj kiselosti Želudac izluči oko 2.izbacivanja. nestabilnost. Oni inhibiraju sekreciju kiseline izazvanu delovanjem histamina. žuči i holesterola. kao što su nizatidin i famotidin. infekcije. Novi blokatori H2 receptora. Takođe mođe izazvati konfuziju kod starih osoba. U poslednje tri decenije gastroenterologija je učinila značajan progres u dijagnozi i terapiji mnogih bolesti. Ranitidin (Panfarma Srbija). Crohnova bolest. Ranital (Jugoremedija Srbija) Famotidin – Famotidin Alkaloid (Alkaloid Makedonija). bikarbonatni joni se takođe sekretuju i bivaju zarobljeni u sluzi. Otkriće novih delotvornih lekova poboljšava efikasnost lečenja pojedinih gastroenteroloških oboljenja. Glavni sastojci soka su pepsinogeni.Belomet (Belupo. Bolesti digestivnog trakta su brojne. Ulcogut (Pro. žutica. Ovi lekovi ubrzavaju i zarastanje duodenalnih ulkusa.Ranisan (Zdravlje Srbija). Sluz i bikarbonati formiraju celovit želatinozni sloj koji štiti mukozu od želudačnog soka. Ranitidin (Tomekos Pharma Srbija). ileus.Med. Hrvatska) Ranitidin . sekrecija pepsina se takođe smanjuje sa smanjenjem zapremine želudačnog soka. Ranitic (Salutas Pharma GMBH Nemačka). Lekovi koji se koriste u praksi su cimetidin i ranitidin.ona je velika biohemijska laboratorija prerade hranljivih materija. Do sada su opisani: proliv. Pankreas (gušterača) proizvodi enzime za obradu hrane. Ranitidin (Galenika Srbija). Jedan od najvitalnijih organa organizma. Ransana (Habitpharm Srbija). Ranitidin (Remevita Srbija). refluks ezofagitis. tako da se formira pH gradijent od 1-2 u lumenu do 6-7 na površini sluznice. opstipacije. Famotidin (Hemofarm Srbija).5 litra soka dnevno. kolitis i dr. Cimetidin nekada izaziva ginekomastiju kod muškaraca. Registrovani lekovi • • Cimetidin . ulkus. Takođe. Klinička primena: peptički ulkus. lekova i bakterija u krvotok i dr. Neke od najznačajnijih su: gastritis. CS Praha Češka). skladište glikogena. Pomenuti lekovi se primenjuju oralno i dobro se apsorbuju. refluks ezofagitis (kod koga želudačni sok oštećuje jednjak) i Zollinger-Ellisonov sindrom (retko oboljenje koje izaziva tumor koji luči gastrin). Glavna patološka stanja u kojima je korisno smanjtiti sekreciju kiseline su peptički ulkus (i duodenalni i želudačni). raznovrsne i nažalost u porastu. Ranitidin (Hemofarm Srbija). prolivi. postoje preparati cimetidina i ranitidina za intramuskularnu i inrtravensku upotrebu. Recidivi se mogu javiti kada se prekine primena blokatora H2 receptora. Neželjena dejstva se retko javljaju. prolazna ospa i hipergastrinemija. ali luči i dva važna hormona za kontrolisanje metabolizma glukagon i inzulin. Quamatel (Gedeon Richter Mađarska). • 6 . gastrina i acetilholina. takođe su na raspolaganju. Taj sloj mogu oštetiti alkohol i žuč. uključujući oralne antikoagulanse i triciklične antidepresive. a retko dovodi do slabljenja seksualne funkcije. Ranitidin (Zorka Pharma Srbija). vitamina i gvožđa.

takođe može stimulisati sekreciju gastrina i tako dovesti do 7 . Registrovani lekovi • • • Omeprazol – Omeprazol (Srbolek Srbija). ginekomastije i bola u mišićima i zglobovima. Glavobolja i proliv ponekad poprimaju teži oblik.Inhibitori protonske pumpe Prvi inhibitor protonske pumpe bio je supstituisani benzimidazol-omeprazol. Neaktivan je pri neutralnom pH. Omeprazol se primenjuje oralnim putem. Pantoprazol se aktivira samo u izrazito niskom pH te je zato bolji od omeprazola. Ostali inhibitori protonske pumpe su lansoprazol. Opisana je i pojava vrtoglavice. najvažniji su: • • • • magnezijum-hidroksid – nerstvorljiv prah koji u želucu formira magnezijum – hlorid. Deluje tako što ireverzibilno inhibira protonsku pumpu. Gel podiže pH želudačnog soka na oko 4. a soli aluminijuma opstipaciju. Ova supstanca ima produženo antacidno dejstvo a adsorbuje i pepsin. Loseprazol (Liconsa Španija). antacidi mogu dovesti do zaceljenja ulkusa duodenuma.nerastvorljiv prah koji sporo reaguje sa želudačnim sokom dajući magnezijum-hlorid i koloidni silicijum-dioksid. konfuzije. Neželjeno dejstva nisu česta. Klinička primena: peptički ulkus. Pantoprazol ulazi u metabolizam preko citohrom P 450 enzimskog sistema u jetri. Sabax (Hemopharm Srbija) Antacidi Antacidi neutrališu želudačnu kiselinu i tako povećavaju gastričnu pH vrednost. refluks ezofagitis. hlorid se oslobađa i reapsorbuje. Lasoprol (Aegis Kipar). pantoprazol i rabeprazol. Soli magnezijuma uzrokuju proliv. Apsorpcijom dospeva u krv. Primenjeni u adekvatnim dozama i dovoljno dugo. Važno je napomenuti da dolazi i u obliku intravenskih injekcija koje se koriste u bolnicama za lečenje teških oblika peptičkih bolesti. Mada mu je poluvreme eliminacije oko 1 čas. aluminijum-hidroksid – gel u želucu prelazi u aluminijum-hlorid. somnolencije. zato što se akumulira u kanalićima. tako da se ne isključuje mogućnost interakcije s lekovima. natrijum-bikarbonat . impotencije. krajnji korak na putu sekrecije kiseline. Koristi se za lečenje težih oblika peptičkog ulkusa i GERB-a. a potom u parijetalne ćelije i njihove kanaliće. osip je takođe moguć. Omezol (Alkaloid Makedonija). kod želudačnih ulkusa nisu tako delotvorni. Oslobođeni ugljen-dioksid izaziva podrigivanje.4. u obliku kapsula. omeprazol ( Intas Pharmaceuticals Indija) Pantoprazol – Controloc (Altana Pharma Nemačka). dejstvo samo jedne dnevne doze na želudačnu sekreciju trajaće 2-3 dana. nakuplja se u kiseloj sredini kanalića stimulisanih parijetalnih ćelija. kada dospe u crevo. Lanzul S (Krka Slovenija). Značajno smanjuje i bazalnu i stimulisanu sekreciju kiseline u želucu. kombinovana terapija infekcije Helicobacter pylori. takođe adsorbuje pepsin. koja praktično prestaje na pH 5. omeprazol ima specifično dejstvo na parijetalne ćelije. magnezijum – trisilikat. To ima za posledicu inhibiciju peptičke aktivnosti. Pulcet (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska) Lansoprazol – Amarin (Medochemie Kipar). gde biva i aktiviran.deluje brzo i povećava pH želudačnog soka na oko 7. Zollinger-Ellisonov sindrom. Najčešće primenjivani antacidi su soli magnezijuma i aluminijuma. ali pošto je slaba baza. Zbog selektivnog nakupljanja u oblastima sa niskim pH. Omep (Salutas Pharma GMBH Nemačka). pa se njihova kombinacija može koristiti radi očuvanja normalne funkcije creva. simptomatska terapija peptičkog ulkusa ili refluks ezofagitisa Postoje brojni preparati antacida. Klinička primena: dispepsija.

Registrovani lekovi: • • • • Aluminijum fosfat – Alfogel (Galenika Srbija). mala krvarenja iz digestivnog trakta. Deficit gvožđa u organizmu može da nastane usled povećanog gubitka gvožđa (hronična. U oralnim preparatima se koriste jedinjenja dvovalentnog gvožđa . abdominalni grčevi. Dvovalentni oblici obično mogu izazvati nuspojave. a 25% preostalog gvožđa nalazi se u rezervi u jetri u obliku feritina i hemosiderina. izraziti kardiovaskularni odgovor na fizički stres. Dnevne potrebe za gvožđem iznose 1 mg dnevno za muškarce i 2 mg za žene. resekcija želuca. jer može da izazove alkalozu. pojačano propadanje eritrocita (hemolitička anemija). hidrotalcit je antacid i antiulkusni terapeutik.bledilo kože i sluznice. hijatusna hernija.1% u enzimima koji sadrže gvožđe (npr. loše formiranje eritrocita (megaloblastna anemija i aplastične anemija). odstranjenje želuca. dojenje) i nedovoljnog unošenja gvožđa hranom. paroksizmalna noćna hemoglobinurija). 0. To neće samo korigovati anemiju nego će i popuniti skladišta gvožđa. 4% u mioglobinu. citohromi). jaja). Rutacid (Krka Slovenija) Antianemici Antianemici su lekovi za lečenje anemija. Gvožđe Preparati gvožđa se koriste za sprečavanje i lečenje anemija uzrokovanih nedostatkom gvožđa. povrće. povećane potrebe (pubertet. celijačna bolest). Gastal (Pliva Hrvatska) Hidrotalcit – Rupurut (Bayer Nemačka).5 . 65-70% tog gvožđa se nalazi u hemoglobinu. Te nuspojave su obično bol u želucu. 2.• sekundarnog porasta želudačne sekrecije. BIH). Gvožđe iz biljnih izvora (voće. gubitka krvi. mada se u specijalnim okolnostima može dati i parenteralno. dodatno unošenje gvožđa u trudnoći. neodgovarajuće ishrane. akutno ili hronično krvarenje. Anemija je prisutna kada je koncentracija hemoglobina u krvi manja od 130g/l u muškaraca i 120g/l u žena. Suspenzija deluje vrlo brzo zbog svog oblika i osigurava trajno zaštitno delovanje na sluznicu. divertikuloza. Gvožđe se uobičajeno primenjuje oralno. tumori digestivnog trakta. kratki dah. Deluje jednako dobro kod svakodnevnih povremenih želudačnih tegoba i kod prekomernog izlučivanja želudačne kiseline. Gvožđe se u gastrointestinalnom sistemu apsorbuje od 10 do 15 %. iscrpljenost i vrtoglavica. magnezijum oksid – Altacid (Bosnalijek. povećane potrebe u dece i dr. mleko. loše apsorpcije (ahlorhidrija. U slučaju anemije zbog nedostatka gvožđa primenjuju se preparati sa gvožđem. Oni brzo i potpuno ispravljaju deficit gvožđa pod uslovom da je apsorpcija normalna. Nakon uzimanja hidrotalcita pH se u želucu u nekoliko sekundi povisi na terapijski optimalno područje pH 3-5 i ostane takva od 75 do 90 minuta. Aluminijum-magnezijum-silikat – Gelusil-lac (Hemofarm Srbija) Aluminijum hidroksid. Prednost hidrotalcita nije samo u brzini smanjivanja prekomerne želudačne kiseline već i naknadno kočenje delovanja pepsina i žučnih kiselina. Odgovara prirodnom hidrotalcitu i zbog svoje mrežno-slojevite strukture novi je tip u nizu antacida. Ne treba ga dugo primenjivati. Uzroci anemije mogu biti: nedovoljna ili pogrešna sinteza hemoglobina (nedostatak gvožđa). zatvor ili proliv. slabost. tumori materice. Takođe. gvožđe (II) fumarat i gvožđe (II) sulfat ili jedinjenja trovalentnog gvožđa kao što su (III) gvožđe proteinsukcinilat i gvožđe (III) hidroksipolimaltizni kompleks. Opšti simptomi svih oblika anemija jesu jednaki . trudnoća. usled operativnih zahvata. produžena menstrualna krvarenja. U organizmu ima otprilike 3.gvožđe (II) glicin sulfat. Lečenje oralnim gvožđem primenjuje se najmanje 3 do 6 meseci. dojenju. žitarice) slabije se apsorbuje nego gvožđe iz životinjskih izvorima (meso. mogu 8 .5% u koštanoj srži. čir.5 g gvožđa.

ribe i školjke. bolom u abdomenu. delujući kao koenzim akceptor vodonika. Eritropoetin (EPO) Eritropoetin je hematopoezni faktor rasta koga proizvode najviše ćelije bubrega. dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline (metotreksat). folnu kiselinu treba davati i kad postoji povećana potreba tokom trudnoće i dojenja. malapsorpcijskog sindroma povezana s bolestima jetre. čija je uloga da reverzibilno vezuje i otpušta jedan ugljenikov atom što je potrebno za sintezu DNK. Još se naziva folacin i vitamin B 11. sinteza nukleinskih kiselina. sprečava pojavu perniciozne anemije. bubrezi.5). analgeticima. pri multiplim divertikulima tankog creva ili sindromu “ blind loop”. duvan. meso. mleko. Izvori ovog vitamina su gotovo isključivo namirnice životinjskog porekla. kafa. npr. prolivima. Dve glavne funkcije vitamina B12 su stimulacija rasta i stimulacija formiranja i sazrevanja eritrocita. sulfasalazinom i kod hronične hemolizne anemije. Pošto vitamin sadrži kobaltov atom dobio je ime (cijano) kobalamin.7. U slučaju manjka enzima za varenje apsorpcija se smanjuje za 50 %. pri infestaciji pantjičarom Diphyllobothrium latum. Trovalentno gvožđe u obliku kompleksnog spoja gvožđe i proteinsukcinilata nije rastvorljivo u kiseloj sredini (pH ispod 5). Cijanokobalamin Vitamin B 12 je hidrosolubilni vitamin. Vitamin B12 kao i drugi B vitamini ima važnu ulogu u pretvaranju masti.izazvati krvarenje u želucu. Preparati gvožđa nisu bezazleni i njihovom prečestom upotrebom (predoziranjem) može se javiti i toksičnost. Boja stolice kod osoba koji uzimaju pripravke gvožđa najčešće je crne boje ali to nije opasno. i lagano se rastvara u neutralnom i alkalnoj sredini (pH iznad 6. U ljudskom organizmu deponovan je u jetri (50-90 %). Njegova najvažnija uloga je da deluje kao koenzim za redukciju ribonukleotida u dezoksiribonukleotide. Prirodni izvori: namirnice životinjskog porekla . pri metilmalonskoj aciduriji i kod strogih vegetarijanaca i dece koju doje vegetarijanke. pogotovo kod male dece koje progutaju tablete. koji stvara zaštitni omotač oko nerava. a kod deficita cinka smanjuje se za 53 %. Vitamin B12 vrši nekoliko metaboličkih funkcija. Prirodni eritropoetin je veliki glikozidni polipeptid sa 165 aminokiselina i molekulskom 9 . odnosno kao koenzim F. bolestima tankog creva.8-tetrahidrofolna kiselina. triptofan. Presudan je za proizvodnju genetskog materijala RNK i DNK kao i mijelina. Folna kiselina Folna kiselina je po hemijskoj strukturi pteroilmonoglutaminska kiselina. Takođe. neophodan je za normalnu funkciju i održavanje integriteta nervnih i epitelnih ćelija. Temren (namirnica od fermentisanog sojinog zrna). celiakiji i idiopatskoj steatoreji. Apsorbovanje ometaju i razne infekcije digestivnog trakta. holina i nekih aminkokiselina. Folna kiselina sama za sebe ima protektivnu ulogu protiv nekih oblika raka pa čak i terapijsku vrednost Koristi se za prevenciju i terapiju megaloblastne anemije izazvane deficitom folata kod smanjenog unosa hranom. Učestvuju i u procesima pretvaranja serina u glicin i u sintezi metionina iz homocisteina. Velike doze oralnog gvožđa mogu uzrokovati nekrotizirajući gastroenteritis sa povraćanjem. Cijanokobalamin koristimo za lečenje i sprečavanje hematoloških i neuroloških poremećaja izazvanih nedostatkom toga vitamina: poremećaji njegove apsorpcije.6. jaja.džigerica. antikonvulzivima. letargijom i dispnejom. dok soja ne sadrži ovaj vitamin. U organizmu se folna kiselina javlja u redukovanom obliku. pri totalnoj ili subtotalnoj gastrektomiji. adrenokortikoidima. Apsorpciju pomažu vitamini B-kompleksa. pri Crohnovoj bolesti. ugljenih hidrata i belančevina u energiju. sirevi. Folati učestvuju u sintezi timina iz uracila i u razgradnji histidina u glutaminsku kiselinu. androgenom. Cijanokobalamin dolazi u formi intramuskularnih injekcija. krvavim prolivima. vitamin C i H (biotin). 5. Pravilan metabolizam proteina i aminokiselina (metionin. a u manjoj meri i makrofagi. a odmažu stres. Neophodna je za metabolizam nukleinskih kiselina (DNK i RNK). pri pernicioznoj anemiji. Sem toga ona je od velike važnosti za pravilan razvoj ćelija krvi. dugotrajnim stresom ili infekcijama i povećanim izlučivanjem. neophodnu stepenicu u replikaciji gena. Folna kiselina u organizmu učestvuje u sintezi purinskih baza. tirozin). Zanimljivo je da je folna kiselina neophodna i za rast mikroorganzama. pri poremećajima crevne flore zbog tropskog sprua. Zajedno sa folnom kiselinom spada u antianemične vitamine.

epoetin zeta – EQRALIS (Hemofarm Srbija). u slučaju hroničnih bubrežnih bolesti. sekrecija eritropoetina znatno je oštećena i pacijent zapada u anemiju. da ima dovoljno gvožđa i drugih faktora.FERRUM LEK (Lek Farmaceutska Družba Slovenija). gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks . silikristina i silidiaza i glavna je aktivna supstanca u plodu sikavice.FERRO-GRADUMET (Galenika Srbija). darbepoetin alfa – ARANESP (Amgen Europe Holandija). za lečenje anemije u bolesnika s multiplim mijelomom. ciroza jetre i hepatitis. Eritropoetin stimuliše razmnožavanje eritrocita i njihovo sazrevanje u koštanoj srži.Cilag International Belgija). supkutano ili intraperitonealno. Smatra se da 10 . žuči i holesterola skladište glikogena. MIRCERA (Roche Diagnostics Nemačka).FOLNAK (Sigmapharm Srbija). Eritropoetin može biti koristan u lečenju anemija kod oštećenja koštane srži i sekundarnih anemija zbog malignih bolesti. Njene funkcije su mnogobrojne: metabolizam masti. velika barijera ulasku otrova.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Silimarin je mešavina flavonolignana silibina. FOLACIN (Jadran Galenski Laboratorij Hrvatska). eritropoetin je koristan kod anemija uzrokovanih terapijom zidovudinom u pacijenata s HIV-om. U terapijske svrhe se koristi rekombinantni humani eritropoetin. Najčešće bolesti jetre jesu: masna jetra . Lekovi za žučnu kesu i jetru Jetra je jedan od najvitalnijih organa ljudskog organizma. proizvodnje krvnih proteina. non-Hodgkin limfomom i mijelodisplastičnim sindromom.EPO. VITAMIN B 12 (Krka Slovenija). Hepatoprotektivni lekovi Silimarin je aktivna supstanca biljke sikavice (Silybium marianum). Takođe. Takav eritropoetin proizvodi se u dve forme: alfa i beta. ali one imaju isti klinički značaj pa je u terapijskoj primeni jedinstveni epoetin ili kako se još naziva . koji se proizvodi iz ćelija sisavaca rekombinantnom DNK tehnologijom. za prevenciju i lečenje anemije u bolesnika obolelih od karcinoma lečenih hemoterapijom na bazi platine. Najbolji odgovor postiže se posle supkutane aplikacije. folna kiselina (vitamin B11) . Prirodni eritropoetin se luči kao odgovor na tkivnu hipoksiju (nedostatak kiseonika). lekova i bakterija u krvotok i dr. epoetin beta – RECORMON za reco-pen (Roche diagnostics Nemačka). cijanokobalamin – VITAMIN B 12 (Hemofarm Srbija). metoksipolietilenglikol-epoetin beta – MIRCERA (F. insuficijencije bubrega. gvožđe II glicin sulfat – ORFERON RETARD (Pliva Hrvatska). najveća žlezda organizma. Registrovani lekovi: • • • • • • • • • • • • • • • ferofumarat .masna jetra jeste nakupljanje lipida u ćelijama jetre. Pri anemiji ili hipoksemiji renalna sinteza i sekrecija eritropoetina mogu porasti za 100 i više puta. hidroksokobalamin – OHB12 (Galenika Srbija). gvožđe II sulfat . U prisutnosti anemije proizvodi se više eritropoetina. ORFERON (Pliva Hrvatska). hroničnih upala i AIDS-a. vitamina i gvožđa. dekstriferon – FEDEX (Zdravlje Srbija). Epoetin može da se aplikuje intravenski. ugljenih hidrata i proteina. gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom – FOLIRON (Remedica Kipar). Takva korekcije anemije pretpostavlja da koštana srž nije oštećena lekovima ili hroničnim bolestima. epoetin alfa – EPREX (Janssen. Međutim.LEGOFER (Alkaloid Makedonija). alkoholna bolest jetre: oštećenje jetre nastalo hroničnim konzumiranjem alkoholnih pića.HEFEROL (Alkaloid Makedonija). FOLAN (Farmakos Srbija). gvožđe protein sukcinilat . a najbrži posle intravenske injekcije. koji signalizira koštanoj srži da proizvodi više eritrocita. kada pacijent mora ići na dijalizu.težinom od 30 400.

ali ima neželjena lokalna dejstva – dovodi do spazma Odijevog sfinktera i povećava pritisak u žučnim putevima. 7β-hidroksi epimer henodeoksiholne kiseline. Favora Sylimarin (Belupo Hrvatska) Žučna kesa je maleni organ u obliku kruške smešten ispod jetre. jer deluje spazmolitički. Ursodeoksiholna kiselina. Morfin uspešno otklanja bol. bilirubina.ursodeoksikolna kiselina često postaje glavni sastojak žuči. Takođe sadrži metabolite i razgradne produkte ksenobiotika (lekovi i otrovi).tečnost koju stvara jetra. Za delovanje ovog leka od krucijalne je važnosti to da je funkcija jetre dobra. Ursodeoksiholna kiselina inhibira intestinalnu apsorpciju holesterola i njegovu sekreciju u žučnu kesu. mada relaksira druge glatke mišiće. Ursodeoksikolna kiselina . trovanja jetre različitog organskog porekla i sl. Henodeoksiholna kiselina je jedna od dve osnovne žučne kiseline. formiranje holesterolskih kamenaca u žučnoj kesici. Tu se prikuplja i žuč . analozi esencijalnih aminokiselina (L-ornitin L-aspartat. Žuč služi kao emulgator za masti i vitamine rastvorljive u uljima u digestivnom traktu i omogućava bolju apsorpciju masnih materija iz creva.Leprotek (Zdravlje Srbija). Ovakvo stanje može nastati zbog genske predispozicije ili nepravilne ishrane. alkoholizma. 11 . Za otklanjanje bilijarnog spazma obično se koristi atropin. Kada žuč postane prezasićena holesterolom on stvara kristale koji imaju tendenciju rasta. Lekovi koji otklanjaju spazam žučnih puteva Kretanje žučnih kamenaca niz žučne puteve može izazvati vrlo jake bolove (bilijarna kolika). Petidin deluje na sličan način. Regoistrovani lekovi • • • Esencijalni fosfolipidi – Essentiale forte N (Aventis Pharma Nemačka) L-ornitin L-aspartat – Hepa-merz ( Merz Pharmaceuticals GmbH Nemačka) Silimarin . Lekovi koji se primenjuju u terapiji holesterolskih žučnih kamenaca Najčešće oboljenje bilijarnog trakta je holesterolska holelitijaza.tokom lečenja ursodeoksiholnom kiselinom dolazi do promene relativnih koncentracija žučnih kiselina . masne degeneracije jetre. Najčešće bolesti bilijarnog sistema jesu kamenac u žučnoj kesi (holelitijaza) i kamenac u žučovodu (holedokolitijaza). vitamini B grupe. U retkim slučajevima je u pacijenata primećena meka stolica. koji se moraju ublažiti. Može se primeniti zajedno sa morfinom. i drugih lipida. Silimarin se može koristiti u akutnim i zapaljenskim bolestima jetre i kod upala jetre uzrokovanih otrovima. Lekovi koji mogu rastvoriti nekalcifikovane kamence u žučnoj kesici jesu henodeoksiholna kiselina i ursodeoksiholna kiselina. a sastoji se od žučnih soli. upala jetre virusnog porekla. koristi se kod ciroze jetre i kod hroničnih bolesti jetre. ornitin-ketoglutarat i dr).obnavlja oštećene membrane jetrinih ćelija i vraća im njihovu aktivnost. Zato se daje prednost buprenorfinu. U hepatoprotektvivne lekove spadaju i: esencijalni fosfolipidi sa vitaminima. elektrolita. pojavljuje se u malim količinama u žuči čoveka. da je funkcija žučne kese takođe dobra i da se žučni kamenac sastoji isključivo od holesterola. Kliničku primenu našle su samo kod nekih bolesnika jer je hirurška intervencija indikovana kod većine bolesnika koji zahtevaju lečenje. tj. holesterola. Dijareja je glavno neželjeno dejstvo ovih kiselina. Ti kamenci se najvećim delom sastoje od holesterola. Silimarin se može koristiti za ublažavanje hepatopatije.

koje deluju kao osmotski laksansi. Sadržaj creva time postaje mekši i crevna funkcija biva olakšana. Ove soli su nerastvorljive. tako da navlači vodu u lumen creva iz okolnih tkiva. što dovodi do ubrzane pasaže kroz tanko crevo i dospevanja u kolon veoma voluminoznog sadržaja. a i osećaj da se rektum nije u potpunosti ispraznio. koji se slabo apsorbuju.CS Praha A. vinska i jabučna kiselina). Ponekad je za lečenje takvog stanja potrebno samo prilagoditi ishranu.S. hiperkalcijemija. Takav laksativ može pomoći u više situacija: kada je potrebno razviti normalnu crevnu funkciju nakon perioda loše ishrane i nedostatka fizičke aktivnosti.Med. u periodu od par dana nakon porođaja i može pomoći kod konstipacije često uzrokovane 12 . neuromišićnu blokadu ili depresiju CNS-a. a deluje osmotski. Laktuloza je polusintetsko jedinjenje. Zatvor stolice (opstipacija. Putem osmoze omogućavaju povećanje zapremine crevnog soka. gvožđa. sedativi).Ursofalk ( Dr Falk Pharma GmbH Nemačka). narkotici. konstipacija) je stanje u kome osoba ima neugodno ili retko pražnjenje creva. Mendiaxon (Hemofarm Srbija) Laksativi Laksativi (laksansi) jesu lekovi za lečenje zatvora stolice. jer mogu izazvati srčani blok. polialkoholi (glicerol. Njihovom fermentacijom nastaju mlečna i sirćetna kiselina. Laktulozi je potrebno 2-3 dana da ispolji dejstvo. natrijum sulfat. defekacija nastaje sat vremena posle uzimanja laksanasa. Ursosan (Pro. Razlozi nastanka zatvora mogu biti: promjena ishrane. grčevi. sorbitol). U kolonu se pod dejstvom bakterija razlaže na ova dva šećera. Takva osoba ima tvrdu stolicu koja teško prolazi. Češka). fizička neaktivnost. soli bizmuta. Zatvor može za posledicu imati oboljenja debelog creva usled koncentriranja toksina iz fecesa. zadržavajući vodu povećavaju zapreminu stolice. manitol. A često je zatvor samo simptom neke druge bolesti. Dostupan je u obliku tečnosti ili čepića. Usled rastezanja zida kolona. ali ih ipak treba izbegavati kod male dece i bolesnika sa oslabljenom renalnom funkcijom. Može se razviti tolerancija. Od soli se uglavnom upotrebljavaju magnezijum-sulfat i magnezijum-hidroksid. Mogu se javiti i grčevi u trbuhu. Osmotska sredstva U osmotske laksanse spadaju supstance koje se slabo apsorbuju – purgativne soli i laktuloza. neadekvatna ishrana. pre porođaja. Glicerol se primjenjuje kao laksativ. antihipertenzivi. poremećaji štitnjače. lekovi (antacidi. proliv i poremećaj elektrolita. Postoji akutni i hronični zatvor. zatim u pripremi za pregled ili operaciju.Registrovani lekovi: • • Ursodeoksikolna kiselina . Himekromon – Himekromon (Zdravlje Srbija). disaharid sačinjen od fruktoze i galaktoze. Neželjena dejstva se javljaju kod velikih doza: nadimanje. Magnezijum se iz ovih jedinjenja apsorbuje u malim količinama koje ne daju sistemska neželjena dejstva. organske kiseline koje se slabo resorbuju (limunska.

polietilenglikol – Fortrans (Beaufour Ipsen Industrie Francuska). Treba istaći da se oni mogu koristiti vrlo ograničeno jer izazivaju grčeve. pektini iz voća (smokve. natrijum laurilsulfoacetat. ricinusovo ulje. ali im je dobra strana to što nema neželjenih efekta koji ostavljaju neželjene posledice. senozidi A i B iz biljke sene ( Cassia angustifolia ). Laksansi koji povećavaju volumena creva Ovi laksativi povećavaju volumen stolice. Lek neizmenjen dospeva do kolona. Potrebno je nekoliko dana da ispolje dejstvo. Apsorbuju se i direktno deluju na mienterički pleksus. mekinje. Treba uzeti u obzir i mogućnost alergijskih reakcija. Delovanje mu počinje tek za 6 do 12 sati. Registrovani lekovi: • • • • • • bisakodil – Dulcolax (Zdravlje Srbija). Bisakodil je hemijski i farmakološki srodan fenolftaleinu. Zapravo. pa preko njega izazivaju kontrakciju glatkih mišića i na taj način i defekaciju. grčevi. krotonovo ulje i dr Nadražajni laksativi Vrlo snažno. koji sa šećerima grade glikozide. Neke nuspojave pri njegovoj upotrebi mogu biti nelagodnost u trbuhu. ali mu je djelovanje 10 do 20 puta potentnije. šljive). fenolftalein. Sena laksativno dejstvo duguje derivatima antracena. u ovu spada i natrijum dokuzat koji nije ništa drugo nego posebna vrsta deterdženta. On deluje na sluznicu podstičući peristaltiku creva. a takođe mogu uzrokovati zavisnost jer ukoliko se često uzimaju razvijaju sindrom lenjih creva. a u njemu se pod dejstvom bakterija raskida glikozidna veza i oslobađaju antracenski derivati. Falk Pharma Nemačka) Digestivi 13 . To su npr. U tankom crevu se resorbuje i nakon biotransformacije izlučuje u tanko crevu preko žuči. povećavaju zapreminu crevnog sadržaja i tako ubrzavaju peristaltiku. agar i ljuska ispagule. Panlax (Hemofarm Srbija). To su. laktuloza – Lactulose-MIP (Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik Nemačka).za pola sata do sat vremena. natrijum-pikosulfat – Natrijum-pikosulfat (Zdravlje Srbije). sterkulia. Antiapsorpcijski laksativi U pitanju su izrazito jaki laksativi. efikasno i direktno podstiču zid debelog creva uzrokujući stezanje i pomeranje stolice. gasovi. bokvica – Mucofalk pomorandža –(Dr. Danas su uglavnom napušteni. ljuskice semena metilceluloza. To su tečni parafin (koji se ne koristi zbog sumnje u kancerogenost) i maslinovo ulje. Deluju na način da izazivaju ulazak vode ili blokadu apsorpcije vode pa stolica postaje mekana. ali ako se primeni u obliku čepića tada delovanje započinje puno brže . Takođe. ovakva sredstva izazivaju stanje proliva. bisakodil. ramnozidi iz kore krkavine ( Rhamnus frangula ). Omekšivači stolice Ovi laksativi olakšavaju defekaciju tako što razvodnjavaju i omekšavaju feces. glikozidi iz rabarbare ( Rhei rhizomae ). Zadržavajući vodu u lumenu creva. To su npr. često i produženo uzimanje takvih laksativa izazivaće oštećenje debelog creva. glicerol – Medilaks (Farmakos Srbija). Takođe.drugim lekovima. Portalak (Belupo Hrvatska).

Na kraju. Bez njega glukoza ne može ući u tkiva. egzopeptidaze (karboksipeptidaza i aminopeptidaza) – deluju na slobodne karboksilne i amino-grupe na terminalnim krajevima peptida i elastaza (deluje na elastična vlakna). a ponekad na mahove. naravno. Ovakvo stanje može se poboljšati uzimanjem lekova koji sadrže enzime pankreasa. hemiceluloza. Smanjena sekrecija enzima može biti posledica hroničnog pankreatitisa.obolevaju uglavnom mlađe osobe. koji je i sam protein. lipaza. a mogu biti oštećene i Langerhansove ćelije. Prisustvo insulina osigurava da glukoza ulazi u tkiva gde se koristi za dobijanje energije dok ulaskom u jetru glukoza se skladišti u obliku glikogena koji predstavlja rezervu energije. amilazu i proteazu u razmeri 5 : 4 : 3. Za šećernu bolest smatramo manjak prirodnog insulina (hipoinsulinemija) u krvi i s tim povezana povišen nivo glukoze u krvi (hiperglikemija). masne. lipaza. smrdljive stolice. Slaba apsorpcija dovodi do gubitka težine i pothranjenosti. amilaza. Registrovani lekovi • • • amilaza. pankreasni prašak – Pankreatin (Galenika Srbija). ali sigurno propadaju i lučenje se smanjuje. imunološki sistem napada ćelije koje u pankreasu proizvode insulin i uništava ih kao da su 14 . Amilolitički enzimi. Sadrži lipazu. Napredovanjem hroničnog pankreatitisa ćelije koje luče digestivne enzime polagano. Kod ove bolesti javlja se bol u trbuhu. Lipolitički enzimi su lipaza. fosfolipaza i holesterol esteraza. Da bi glukoza ušla u tkiva (mozak. To je autoimuna bolest. a dobija se ekstrakcijom iz svinjskog pankreasa. Proteolitički enzimi u pankreasnom soku su: endopeptidaze (tripsin i himotripsin) – deluju na untrašnje peptidne veze proteina i polipeptida. jetra. funkcija lučenja digestivnih enzima u potpunosti zakazuje. Kapsule primenjuju se zajedno s obrokom i to sa svakim obrokom tako da se osigurava delotvorna količina enzima u varenju hrane. proteaza – Festal N (Jugoremedija Srbija).. Razlikuju se 2 tipa šećerne bolesti: • Diabetes melitus 1 (DM1) . Dejstvo svih pankreasnih enzima u alkalnoj sredini je optimalno. ne može se uzimati jednostavno "per os" jer bi pankreatin. proteaza. Taj peptid luče posebne grupe ćelija (β-ćelije) u pankreasu koje nazivamo Langerhansova ostrvca.) neophodan je hormon insulin. mišići. hidrollizuje skrob do oligosaharida i disaharida maltoze. U pankreasnom soku se takođe nalaze ribonukleaze. žučne soli – Digestal (Galenika Srbija) Antidijabetici Šećerna bolest ili dijabetes melitus uz aterosklerozu i hipertenziju jedna je od najčešćih bolesti u starijoj populaciji.Digestivi Pankreas izlučuje amilolitičke. ponekad stalno.. Stolica je svetla i masna. Zbog toga su proizvedeni preparati pankreasnih enzima u acidorezistentnim mikrogranulama koje se rastvaraju u medijumu pH>5. Terapija je doživotna. Digestivi su lekovi za supstitucionu terapiju kod smanjene sekrecije digestivnih enzima Pankreatin jeste smesa enzima. bio razgrađen u želucu pod uticajem pepsina i HCl. proteolitičke i lipolitičke enzime. što omogućava da se postignu viskoe doze aktivnih enzima u duodenumu. kakav je amilaza. pa se razvija diabetes melitus. Kao rezultat nedostatka ovih enzima javljaju se tegobe kao što su obilne. Takav ekstrakt.

glimepirid i tolbutamid.• strano telo. zbog toga je kontraidikovana primena derivata sulfonilureje u trudnoći. Metformin smanjuje proizvodnju glukoze u jetri i pomaže glukozi da dođe u mišiće gde je potrebna. Zbog toga je metformin dobar izbor za gojazne osobe. Mogu se primenjivati sami. tečne stolice. U slučaju daljeg napredovanja bolesti neophodno je primeniti oralne antidijabetike. gliklazid. Može doći do mučnine i povraćanja. Tako može delovati u slučaju dijabetesa tipa 2 zato što pankreas. To su pioglitazon i roziglitazon. Ne pomaže u proizvodnji više insulina i efikasan je samo kod ljudi kod kojih pankreas još može da izlučuje insulin. glipizid. Kod ovog oblika DM-a insulina ima. ali se često kombinuju sa SU zbog boljeg delovanja. Inhibitori alfa-glukozidaze Inhibitori alfa-glukozidaze. iako prirodno ne luči dovoljno insulina. bol u trbuhu i nadimanje. Postoji nekoliko grupa oralnih antidijabetika: • • • • • Derivati bigvanida (metformin) Derivati sulfonilureje (glibenklamid. Osnovno mesto delovanja sulfonilureje (SU) su β-ćelije Langerhansovih ostrvaca gde stimuliše sekreciju insulina i time smanjuju glikemiju. blage. kada se ipak dogode. Diabetes melitus 2 (DM2) . glimepirid) Inhibitori alfa-glukozidaze (akarboza) Tiazolidindioni (glitazoni) Ostali (repaglinid) Bigvanidi Jedini bigvanid koji se trenutno primenjuje je metformin. smanjenjem deponovanja glukoze u obliku glikogena u jetri i usporavanjem apsorpcije glukoze u crevima. izazivajući tešku hipoglikemuiiju na rođenju (glibenklamid je izuzetak). i dalje funkcioniše pa može da poveća lučenje insulina. Uzimanjem bilo kog leka koji povećava nivo insulina veća je mogućnost porasta telesne težine. Derivati sulfonilureje Ovoj grupi pripadaju sledeći lekovi: glibenklamid. Svi lekovi iz ove grupe podstiču pankreas na izlučivanje više insulina nego obično. Najuobičajenija nuspojava primene metformina vezana je uz digestivni trakt. Najčešća neželjena dejstva su flatulencija (gasovi). Organizam ubrzo ostaje bez imalo insulina i neophodno je parenteralno uzimanje insulina. gliklazid. To može biti korisno u ograničavanju hroničnih komplikacija dijabetesa. hlorpropamid. Inhibitori alfa-glukozidaze mogu smanjiti porast šećera u krvi do kog dolazi nakon obroka. promene stolice ako se uzimaju velike doze. Karakteristično za metformin je to da ukoliko dođe do predoziranja metforminom nivo glukoze neće pasti ispod prihvatljive (hipoglikemija). To odlaže apsorpciju šećera. Tiazolidindioni (glitazoni) Nedavno predstavljena grupa lekova su tiazolidindioni ili insulinski ´senzitizeri´. glikvidon. Sa povećanjem težine teže je kontrolisati šećer u krvi i zato je jako važno paziti na težinu. kao što je akarboza. ali ga nema dovoljno ili ga ima dovoljno ali nije delotvoran.dolazi do smanjene osetljivosti tkiva na insulin ili ćelije nedovoljno luče inzulin. Većina derivata sulfonilureje prolazi kroz placentu i stimuliše fetalne β-ćelije da oslobađaju insulin. Metformin ne povećava telesnu proizvodnju insulina i zato ne povećava telesnu težinu. Takođe smanjuju proizvodnju glukoze u jetri. Mogu se primenjivati sami ili uz metformin ili SU. Ostale nuspojave su retke i. Ovi lekovi povećavaju osetljivost telesnih ćelija na delovanje insulina. smanjuju nivo šećera u krvi inhibicijom (zaustavljanjem) enzima alfa-glukozidaze u digestivnom traktu. Dejstvo postiže pojačanim iskorišćavanjem glukoze u perifernim tkivima. Najčešća neželjena dejstva roziglitazona i pioglitazona su porast telesne mase i retencija 15 . Tada vrlo često nije potrebno uzimati parenteralni insulin nego tek prilagoditi ishranu i održavati telesnu aktivnost.

alkaloida iz biljaka maka (Papaver somniferum) koji za razliku od svih ostalih alkaloida maka nema delovanje na CNS (centralni nervni sistem). Prvi od njih je repaglinid. U retkim slučajevima od nuspojava zapažene su i blaga anemija ili povećanje nivoa određenih enzima u krvi. nateglinid – STARLIX (Novartis Švedska). U takve poremećaje spadaju sindrom iritabilnog kolona. MANINIL (Berlin Chemie Nemačka). ali samo u vreme i neposredno posle obroka. repaglinid – NOVONORM (Novo Nordisk Danska). Mebeverin je sintetski ekvivalent papaverina. DAONIL (Jugoremedija Srbija). Oni su uglavnom samo simptom nekih drugih bolesnih stanja. divertikuloze i ileus. AMARYL (Aventis Intercontinental Francuska).GLIBENKLAMID (Fampharm Srbija). Za takve poremećaje je karakterističan abdominalni bol . GLIORAL (Galenika Srbija). Delovanje repaglinida brže je i traje kraće od delovanja SU. glibenklamid – GLIBOMET (Berlin-Chemie Nemačka). MEGLUCON (Salutas Pharma Nemačka). glimepirid . • • • • • • • • • Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje Pod pojmom funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja podrazumevamo skup simptoma i bolesnih stanja za koje je karakterističan pojačan ili smanjen motilitet creva. 16 .GLUFORMIN (Hemofarm Srbija). metformin. GLIMEPIRID (Remevita Srbija).DIULONG (Habit Pharm Srbija). Često znaju biti vrlo neizdrživi i teško podnošljivi. preslabo ili potpuno nekontrolisano reaguje na nadražaje uzrokujući poremećaje u proticanju crevnog sadržaja kroz digestivni trakt . METFORMIN (Srbolek Srbija). Lekovi kao što je repaglinid deluju stimulisanjem pankreasa na lučenje više insulina. U lečenju funkcionalnih poremećaja GIT-a koriste se: • • parasimpatolitici (spazmolitici) . glibenklamid . SIOFOR (Berlin Chemie Nemačka).povećavaju pokretljivost GIT-a. AGLURAB (Medis Norveška). spastični kolitis.grčevi. rosiglitazon – AVANDIA (Glaxowellcome Production Francuska).GLIKOSAN (Slaviamed Srbija). GLUCOVANCE (Merc Sante Francuska). akarboza – GLUCOBAY (Bayer Healthcare Nemačka). baš zbog prisutnosti papaverina. uzimanjem repaglinida smanjena je opasnost od nastanka hipoglikemije. U u poređenju sa SU. Registrovani lekovi: • metformin . N-butil skopolamin . GLUCOPHAGE (Merck Sante Francuska). MEGLIMID (Krka Slovenija).ili se javlja opstipacija (zatvor) ili stalni prolivi.smanjuju spastičnost glatkog mišića GIT-a i grčeve propulzivi (metoklopramid i cisaprid) . glipizid . TEFOR (Galenika Srbija).tečnosti. što upućuje na oštećenje jetre. Opijum koji se dobija iz maka tradicionalno je sredstvo za ublažavanje crevnih grčeva.GLUCOTROL XL (Pfizer SAD) gliklazid . DIPRIAN (Panfarma Srbija). mebeverin. Repaglinid (regulatori glikemije uz obroke) Regulatori glikemije uz obroke grupa su lekova koja se od nedavno primenjuje u lečenju dijabetesa tipa 2.atropin. GLUCOPHAGE (Merck Nemačka). DIAPREL MR (Les Laboratories Servier Francuska). To znači da glatka muskulatura creva prejako.

Time ubrzava i normalizuje peristaltiku digestivnih organa i sprečava zastoj i refluks sadržaja digestivnih organa. često mokrenje. Pripada grupi antiholinergika odnosno antimuskarinskih lekova. abnormalnosti jetronih funkcija. simptoma praćenih organskim bolestima želuca i creva kao što su divertikuloza. posebno nastalog kao posledice raznolikih poremećaja gastrointestinalnog trakta. sedaciju i depresiju. za sprečavanje mučnine i povraćanja. S obzirom da može ući u mozak deluje na CNS uzrokujući nemir. galaktoreje i povećanja grudi. nadimanje. kada drugi lekovi nisu delotvorni. depresija. retencija urina i cistitis. dokazane patološke regurgitacije u dece. suvu kožu. Metoklopramid je u isto vreme i antiemetik i propulziv. žučnih i mokraćnih puteva i ženskih polnih organa. otežano mokrenje i opstipaciju. Prolazno se mogu pojaviti grčevi u trbuhu. gastroezofagealnog refluksa i dispepsije. Koristi se za lečenje spazama i prateće boli zbog hipermotiliteta želuca i creva. svrab. Od malobrojnih prijavljenih najčešće su osip i urtikarija. Zbog pojačanog izlučivanja prolaktina u nekih je pacijenata moguća pojava ginekomastije. ošamućenost. Atropin deluje na autonomni nervni sistem i to na parasimpatikus tako što se veže za muskarinske 17 . anafilaksija. npr. glavobolja. ubrzava peristaltiku želuca i duodenuma. tortikolisa. sušenje usta i žeđ. Ispoljava parasimpatomimetsku aktivnost. tremor. Nuspojave se u pravilu javljaju retko. opstrukcija bronha). koprivnjača. kao i neuroleptični maligni sindrom. disfagije. npr. Atropin je jedan od najstarijih poznatih lekova. antiholinergičkih delovanja. ginekomastija i galaktoreja. Povećava oslobađanje acetilholina u digestivnom traktu. iritabilnost. halucinacije i derilijum. naročito kolona (debelog creva). urinarne retencije i tetanusu sličnih reakcija. do smanjenja lučenja znoja i pljuvačke. bunike (Hyosciamus niger). bol u grudima. grčenja lica. Mebeverin pripada grupi neurotropnomuskulotropnih spazmolitika. Stimuliše motilitet gornjeg gastrointestinalnog sistema. Primenjuje se u stanjima poremećenog motiliteta gastrointestinalnog trakta. pa tako smiruje grčeve i popratnu bol. smetnji mikcije i ubrzanja srčanog ritma. Postoje pojedinačni slučajevi opasnih srčanih aritmija. Retke su glavobolja ili vrtoglavica. Za razliku od papaverina mebeverin je spazmolitik sa selektivnim delovanjem na glatku muskulaturu GIT-a. tahikardija. Od sličnih se lekova razlikuje po tome da ne inhibiše dopaminske receptore i neposredno ne podstiče holinergičke receptore. hipotenzija i hipertenzivne krize. Može doći do pojave tzv. tj. a veoma retko smetenost i psihotične reakcije.Danas se kao spazmolitici koriste sintetski derivati papaverina kakav je upravo mebeverin. Dovodi do podizanja tonusa gastroezofagealnog sfinktera u mirovanju. tahikardiju.u pitanju je polusintetski derivat skopolamina. kao i do popuštanja sfinktera pilorusa. Cisaprid je gastrointestinalno prokinetičko sredstvo . palpitacija. diskinezije žučnih puteva. Rezultat kombinacije navedenih dejstava se ogleda u povećanju praga za povraćanje i ubrzanju pražnjenja želuca. Moguće su i reakcije preosetljivosti (osip. aritmije. umor i klonulost. Ove se reakcije ispoljavaju u obliku trizmusa. beli bun (Scopolia carniolica) i tatula (Datura stramonium). bol u abdomenu. pospanost. Moguće su konvulzije i ekstrapiramidalni znakovi. urtikarija. pospanost. U izuzetnim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica. Alkaloid je dobijen iz biljaka velebilje (Atropa belladonna). okulogirnih kriza. Deluje direktno na glatke mišiće creva. delirijum. mučnina i povraćanje Butilskopolamin . Glavne nuspojave su neurološke i psihičke naravi uključujući. divertikulitis kolona. Metabolizuje se pretežno pomoću jetrinih enzima Koristi se za lečenje teške upale jednjaka (erozivnoga peptičkog ezofagitisa). prirodnog alkaloida velebilja i sličnih biljaka iz porodice Solanaceae. umor. Nesanica. pri dijabetičkoj neuropatiji. Poseduje i antagonističko dejstvo na serotoninskim receptorima. žučnih i mokraćnih puteva. Koristi se za lečenje: sindroma iritabilnog kolona. teških oblika dokazane gastropareze. Tako izmenjeni skopolamin više nije u stanju da prođe kroz krvno-moždanu barijeru i ne može delovati na mozak uzrokujući uznemirenost. Opušta glatke mišiće digestivnog trakta. podrigivanje ili proliv. bradikinezije. opistotonusa. uzbuđenost. manija i disforija mogu se javiti retko. a takođe je i dopaminski antagonist u CNS-u sa direktnim dejstvom na hemoreceptorsku okidačku zonu. Dolazi u obliku bromida. makulopapularni osipi. što mu daje jedinstvene antiemetske odlike.propulziv. Retko izaziva prolazne antiholinergičke reakcije. poremećaji sna. glavobolja. Ekstrapiramidni simptomi su učestaliji u žena i u djece. spastičkog zatvora stolice i dismenoreje. midrijazu s gubitkom akomodacije i fotofobijom. Prijavljene su i abdominalne smetnje.

fenpiveriniujum–bromid – (Jugoremedija Srbija). povišena telesna temperatura. fizostigminom. u slučaju teške bradikardije i sinkope usled hiperaktivnog refleksa sinusa karotikusa. pilokarpinom. simetikon – Espumisan L (Berlin-Chemie AG Nemačka). povraćanje. fotofobija. kod poremećaja funkcije urotrakta. cisaprid – Cisap (Zdravlje Srbija). Zbog toga atropin ima brojne nuspojave. supresija laktacije. na genitourinarnom sistemu (u pojedinim slučajevima moguća je impotencija). mučnina. U pojedinim slučajevima mogu se pojaviti i nuspojave na gastrointestinalnom sistemu: promene ukusa. butilskopolamin – Buscopan (Zdravlje Srbija) pitofenon. vrtoglavica. Bymaral (Alkaloid Makedonija) Baralgetas 18 . kod sinus bradikardije. slabost. kod radioloških pregleda. na CNS-u: glavobolja. retencija urina. crvenilo kože i tahikardija. hipermotiliteta kolona. metoklopramid – Klometol (Galenika Srbija). konfuzija.ponekad se mogu javiti i palpitacije. Registrovani lekovi • • • • • • • • mebeverin – Rudakol (Belupo Hrvatska). bradikardija. u slučaju atrioventrikularnog srčanog bloka uzrokovanog povišenim tonusom nervusa vagusa. metamizol-natrijum. paralitički ileus. atropin – Atropin sulfat (Verofarm Rusija). kod trovanja muskarinom. disfagija. u stres ehokardiografiji. Zbog smanjene salivacije dolazi do pojave suvih usta i ždrela. konstipacija. organofosfornim jedinjenjima. osećaj nadutosti. Kod većih doza javljaju se promuklost. kongestija nosa. povišeni očni pritisak. U retkim slučajevima mogu se javiti anafilaksija. Reglan (Alkaloid Makedonija). Intravenska primena atropina u svrhu anestetičke premedikacije uključuje u sebi očekivani rizik od nastanka nuspojava. Atropin se koristi u obliku injekcija kod spazma pilorusa. u slučaju vagalnih reakcija na rendgenske kontraste. bilijarnog spazma. dimetikon – Gasvan (Srbolek Srbija). Zbog toga parasimpatikus ostaje blokiran pa zbog toga atropin nazivamo parasimpatolitik. žeđ. insekticidima i karbamatima. u parkinsonizmu (za smanjenje rigiditeta i tremora) . cikloplegija. Jasno je da će lek takvog delovanja ublažiti grčeve i zaustaviti preveliki motilitet creva.receptore (na koje se inače vezuje acetilholin) uzrokujući njihovu blokadu. smetnje vida. digitalisom. nemir. kod hipertoniciteta uterusa. u preanestetskoj medikaciji za prevenciju ili redukovanje sekretorne aktivnosti respiratornog trakta. na očima: midrijaza. uzbuđenje. Aritmije srca očekuju se kod gotovo trećine bolesnika. crvenilo lica. Naravno. hipertonusa tankog creva. na kardiovaskularnom sistemu . ureteralnih kolika i spazma grkljana. nesanica. atropin neće delovati samo na digestivni sistem nego praktično na celi organizam. kod poremećaja srčanog ritma i arterijskog pritiska tokom anestezije. urtikarija. Parasimpatikus inerviše digestivni trakt i njegovom blokadom počinje dominirati uticaj simpatikusa što uzrokuje relaksaciju glatkih mišića i kontrakciju sfinktera.

brojno se povećavaju u alergijskim reakcijama) i bazofili (najređi leukocit. memorijski i efektorni). karlice. Stvaranje ćelija krvi odigrava se posle rođenja u aktivnoj. Hematopoeza odraslih osoba odvija se u pljosnatim kostima sternuma. U kostnoj srži stvaraju se: eritrociti. monociti. tečne faze. srednji i veliki.Krv i hematopoezni sistem Relativno kratak život zrelih krvnih ćelija zahteva njihovo kontinuirano obnavljajnje. u kojoj su raspršeni ili rastvoreni proteini. lobanje. Masa kostne srži iznosi oko 2000 grama a u ovoj masi kostne srži samo jedna četvrtina je aktivno hematopoezno tkivo. Taj proces se naziva hematopoeza. organske komponente i neorganske soli. pršljenova i proksimalnim okrajcima humerusa i femura. monociti (čine osnovu mononukleusnog fagocitnog sistema. Posle rođenja aktivna srž nalazi se u svim kostima. Granulociti su: neutrofili (najzastupljeniji fagocitni leukocit). a istovremeno najaktivnije proliferativno regenerativno tkivo čoveka. U 19 . Agranulociti su: limfociti (morfološki se razlikuju mali. iz krvi migriraju u tkiva i postaju fagociti). granulociti. eozinofili (više su zastupljeni u tkivu nego u krvi. Životni vek im je 120 dana. pokazuje strukturne i funkcionalne sličnosti sa mastocitima). učestvuju u koagulaciji krvi. spada u najveće organe ljudskog organizma (otprilike je veličine jetre). rebara. a od četvrte goidine u dugim kostima počinje zamena aktivne kostne srži masnim ćelijama. Eritrociti su najzastupljenije ćelije a uloga im je da transportuju kiseonik iz pluća do drugih tkiva. trombociti i limfociti. Osnovni organ hematopoeze je kostna srž. a po funkciji T i B limfociti. Heatopoezni sistem sačinjavaju sva tkiva i organi koji učestvuju u stvaranju krvnih ćelija. Imaju izgled bikonkavnog diska. timusu i limfocitnom tkivu limfnih čvorova i slezini. lako menjaju oblik jer imaju savitljivu opnu. Trombociti su sitni grupisani diskoidni fragmenti citoplazme megakariocita. Leukociti su manje brojni i dele se prema prisustvu granula na granulocite i agranulocite. Krv se sastoji iz dva dela: uobličenih elemenata koji obuhvataju krvne ćelije i trombocite i plazme. crvenoj kostnoj srži.

7*10 na jedanaesti ćelija periferne krvi. Ona je i najveći limfni organ. do manjka vitamina K često dolazi usled slabe apsorpcije masti iz gastrointestinalnog trakta. Manjak vitamina K se javlja i kod celijačne bolesti. jer ima važnu ulogu u zgrušavanju krvi. Međutim. Von Willebrandova bolest je nasledni poremećaj hemostaze. hemofilija B. Kod novorođenčadi postoji fiziološka hipovitaminoza pa se u porodilištima daje K1 neposredno posle porođaja. Zbog velikog bogatstva u limfocitima i makrofazima slezina igra značajnu ulogu u imunitetu. kolitisa. Postoje urođeni i stečeni oblici koagulopatija. stvaranje svih krvnih loza može da se poveća 4-5 puta. Najčešći razlog trombocitnih hemoragija jeste smanjen broj trombocita (trombocitopenija). U slučaju nedostatka vitamina K dolazi do pada protrombina u krvi. IX I X i čini značajan faktor za sprečavanje krvarenja.normalnim uslovima dnevno se obnovi 3. faktora VII. U hematopoezne organe spadaju i timus. nedostatkom faktora zgrušavanja krvi. koja predstavlja nedostatak antihemofilijskog globulina A (faktor VIII). odnosno antihemoragični vitamin. Grupa od nekoliko vitamina po svojoj su strukturi naftokinoni. jeste nedostatak antihemofilijskog globulina B (Božićni faktor. osim kod novorođenčadi pre nego što se u njih razvije intestinalna bakterijska flora. limfne žlezde i slezina. vezivnih ćelija i vezivnih odnosno retikularnih vlakana. Jedan od najčešćih uzroka manjka vitamina K u organizmu je nesposobnost jetre da sekretuje žuč u gastrointestinalni trakt (što nastaje ili zbog opstrukcije žučnih kanala ili zbog bolesti jetre). koji je posledica smanjene koncentracije ili promenjene strukture i funkcije von Willebrandovog faktora (deo kompleksnog faktora VIII koagulacije. Limfne žlezde predstavljaju periferne limfne organe i smeštene su uglavnom duž krvnih sudova. Kod akutnog gubitka veće količine krvi. granulocita i trombocita. zbog toga što se vitamin K. K4 i K5. broj trombocita kod imunološke trombocitopenije do 8 puta a broj granulocita kod piogene infekcije 4 puta. U njoj se obavlja i filtracija krvi radi otklanjanja nepotrebnih sastojaka krvi i isluženih eritrocita. a K3 (menadion) se dobija sintetski. Fitomenadion (vitamin K) Vitamin K je poznat kao koagulacijski. Antihemoragici Disfunkcija mehanizma koagulacije može biti uzrokovana: smanjenjem broja trombocita ili lošom funkcijom trombocita. oštećenja jetre ili jake intravaskularne koagulacije (diseminovana intravaskularna koagulacija). koji je liposolubilan. Bakterije stalno sintetišu vitamin K u gastrointestinalnom traktu tako da manjak vitamina K nastaje retko samo zato što ga nema u hrani. K1 unosimo u organizam putem hrane. U urođenim oblicima obično nedostaje jedan koagulacijski faktor (hemofilije). koji je odgovoran za normalnu adheziju trombocita). makrofaga i drugih pokretnih ćelija u krvi. On je koenzim u gama-karboksilaciji postranog lanca glutaminske 20 . Stečena koagulopatija najčešće nastaje zbog nedostatka vitamina K. U prirodi se nalazi u dva oblika: kao K1 i kao K2. U limfnim žlezdama nalazi se veliki broj limfocita i manje plazmaćelija. a time poremećaja koagulacije i krvavljenja bilo spontanim ili kao posledica povreda. promenama krvnih sudova. Najčešći oblik hemofilije jeste hemofilija A. jer kod nedostatka žuči nema adekvatne digestije i apsorpcije masti. Manje učestala forma. Trombocitopenija se javlja kao posledica alergija nakon infekcija. dok kod stečenih oblika fali više faktora koagulacije. Fitomenadion jeste vitamin K1. apsorbuje iz creva zajedno sa mastima. Slezina je sposobna da u određenim stanjima ponovo preuzme hematopoeznu ulogu. faktor IX). Vitamin K je neophodan za pokretanje sinteze četiri najvažnija faktora koagulacije: protrombina. Kostna srž u čoveka smeštena je u šupljinama spongioznih kostiju i sačinjena je od: hematopoeznih i imunokompetetnih ćelija. fenilbutazon) kao i simptomatska trombocitopenija koja se javlja nakon toksičnog oštećenja koštane srži. krvnih sudova i nerava. masnih ćelija. korišćenja nekih lekova (sulfonamidi. pa se zato smanuje i apsorpcija vitamina K. Vitamini K1 (fitomenadion) i K2 (menakinon) su prirodnog porekla. tropskog sprua (osnovni poremećaj kod ovih bolesti je poremećena apsorpcija masti). a sintetskim putem dobijeni su K3. dok K2 sintetišu bakterije iz grupe koli u tankom crevu.

Hoffmann la Roche Švajcarska). iscrpljenost i vrtoglavica. Faktor koagulacije VIII je specifični protein u sistemu koagulacije s funkcijom kofaktora zajedno s faktorom IX pri aktivaciji faktora X. EMOCLOT (Kedrion Italija). OCTANATE (Octapharma Švedska). nedostatkom faktora koagulacije II. slabost. ima relativnu molekulsku masu od 57 000. dugotrajno lečenje antibioticima. von-Willebrand-ov faktor – HAEMATE P (ZLB Behring Nemačka). opstruktivna žutica. Anemija je prisutna kada je koncentracija hemoglobina u krvi manja od 130g/l u muškaraca i 120 g/l u žena. Na kraju trombin uzrokuje pretvaranje fibrinogena u fibrin. IX i X) usled. Tada se koristi u dozi od 10-20 mg oralno. npr. faktor VIII – BERIATE P (ZLB Behring Nemačka). sulfonamidima ili salicilatima). kratki dah. VII i X. Uzroci anemije mogu biti: nedovoljna ili pogrešna sinteza hemoglobina (nedostatak gvožđa). faktor VIII. Fitomenadion se koristi za zaustavljanje krvarenja ili smanjenje opasnosti od krvarenja uzrokovanog jakom hipoprotrombinemijom (tj. hemofilija B s inhibitorom faktora IX.S. IMMUNATE (Baxter Austrija). IMMUNINE (Baxter Austrija). a zahvaljujući fibrinu nastaje krvni ugrušak koji zaustavlja dalje krvarenje. fitomenadion – KONAKION MM (F. Francuska).A. predoziranja ili trovanja antikoagulancijama dikumarolskog tipa ili njihove kombinacije s fenilbutazonom. Faktor IX U pitanju je visoko pročišćeni koncentrat faktor IX koji samo u tragovima sadrži faktore II. Registrovani lekovi: • • • • • • • aprotinin – TRASYLOL (Bayer Healthcare Nemačka). WILATE (Octapharma Pharmazeutika Austrija). daje se preventivno bolesnicima s hemofilijom A tokom bilo koje hirurške intervencije. eptakog alfa – NOVOSEVEN (Novo Nordisk Danska). Nastala karboksi-glutaminska kiselina je već vezana na faktorima zgrušavanja. loše formiranje eritrocita (megaloblastna anemija i aplastične anemija). odnosno drugih oblika hipovitaminoze K (npr. 21 . a može vezati kalcijumov jon stvarajući kompleks. Namenjen je lečenju i prevenciji akutnih epizoda krvarenja u bolesnika s naslednim nedostatkom faktora zgrušavanja VIII (hemofilija A). Ljudski faktor koagulacije IX je glikoprotein kog čini 415 aminokiselina. Rekombinantni faktor VIII je glikoprotein sintetisan i proizveden metodom genskog inženjeringa. faktor IX – AIMA FIX (Kedrion Italija). OCTANATE (Octapharma S. OCTANINE F (Octapharma Pharmazeutika Austrija). HAEMOCTIN SDH (Biotest Pharma Nemačka). Koristi se u terapiji i sprečavanju krvarenja uzrokovana naslednim ili stečenim nedostatkom faktora IX (hemofilija B. negativno nabijenih fosfolipida i kalcijuma pretvara protrombin u trombin. Antianemici Antianemici su lekovi za lečenje anemija.bledilo kože i sluznice.kiseline. rekombinacijom DNK molekula. akutno ili hronično krvarenje. izraziti kardiovaskularni odgovor na fizički stres. Takođe se koristi za sprečavanje i lečenje krvarenja kod novorođenčadi u dozi od 1-2 mg. OCTANATE (Octapharma Pharmazeutika Austrija). stečeni nedostatak faktora IX nakon spontanog nastanka inhibitora faktora IX). Opšti simptomi svih oblika anemija jesu jednaki . VII. Faktor VIII U terapiji se koristi koncentrat faktora VIII ili rekombinantni faktor VIII ili skraćeno rFVIII. antiinhibitorski kompleks faktora VIII – FEIBA TIM 4 (Baxter Austrija). poremećaji u radu jetre ili creva. Tako velika doza je potrebna da bi se dikumarolski antikoagulans izbacio s veznog mesta dovoljnom koncentracijom vitamina K. pojačano propadanje eritrocita (hemolitička anemija). Aktivirani faktor Xa u prisutnosti faktora Va. Koristi se i za lečenje von Willebrandove bolesti.

neodgovarajuće ishrane. jaja). neophodan je za normalnu funkciju i održavanje integriteta nervnih i epitelnih ćelija. povrće. Vitamin B12 kao i drugi B vitamini ima važnu ulogu u pretvaranju masti. celiakiji i idiopatskoj steatoreji.5). U oralnim preparatima se koriste jedinjenja dvovalentnog gvožđa . Trovalentno gvožđe u obliku kompleksnog spoja gvožđe i proteinsukcinilata nije rastvorljivo u kiseloj sredini (pH ispod 5). pri totalnoj ili subtotalnoj gastrektomiji. Dvovalentni oblici obično mogu izazvati nuspojave.Gvožđe Preparati gvožđa se koriste za sprečavanje i lečenje anemija uzrokovanih nedostatkom gvožđa. dodatno unošenje gvožđa u trudnoći. Velike doze oralnog gvožđa mogu uzrokovati nekrotizirajući gastroenteritis sa povraćanjem. tumori digestivnog trakta. Pošto vitamin sadrži kobaltov atom dobio je ime (cijano)kobalamin. resekcija želuca. pri multiplim divertikulima tankog creva ili sindromu “blind loop”. ugljenih hidrata i belančevina u energiju. žitarice) slabije se apsorbuje nego gvožđe iz životinjskim izvorima (meso. divertikuloza. mleko. Presudan je za proizvodnju genetskog materijala RNK i DNK kao i mijelina. 0. a 25% preostalog gvožđa nalazi se u rezervi u jetri u obliku feritina i hemosiderina. 4% u mioglobinu. dok soja ne sadrži ovaj vitamin. Folna kiselina 22 . pri pernicioznoj anemiji.gvožđe (II) glicin sulfat. tirozin). produžena menstrualna krvarenja. jaja. odstranjenje želuca. krvavim prolivima. paroksizmalna noćna hemoglobinurija). trudnoća. delujući kao koenzim akceptor vodonika. Te nuspojave su obično bol u želucu. 65-70% tog gvožđa se nalazi u hemoglobinu.džigerica. Temren (namirnica od fermentisanog sojinog zrna). sinteza nukleinskih kiselina. Dve glavne funkcije vitamina B12 su stimulacija rasta i stimulacija formiranja i sazrevanja eritrocita. Gvožđe iz biljnih izvora (voće. dojenje) i nedovoljnog unošenja gvožđa hranom. Prirodni izvori: namirnice životinjskog porekla . čir. mogu izazvati krvarenje u želucu. U slučaju anemije zbog nedostatka gvožđa primenjuju se preparati sa gvožđem. Dnevne potrebe za gvožđem iznose 1 mg dnevno za muškarce i 2 mg za žene. meso. Boja stolice kod osoba koji uzimaju pripravke gvožđa najčešće je crne boje ali to nije opasno. Gvožđe se uobičajeno primenjuje oralno. Preparati gvožđa nisu bezazleni i njihovom prečestom upotrebom (predoziranjem) može se javiti i toksičnost. hijatusna hernija. letargijom i dispnejom. gubitka krvi. pri Crohnovoj bolesti. pogotovo kod male dece koje progutaju tablete. gvožđe (II) fumarat i gvožđe (II) sulfat ili jedinjenja trovalentnog gvožđa kao što su (III) gvožđe proteinsukcinilat i gvožđe (III) hidroksipolimaltizni kompleks. Gvožđe se u gastrointestinalnom sistemu apsorbuje od 10 do 15 %. tumori materice. usled operativnih zahvata. triptofan. bolom u abdomenu. koji stvara zaštitni omotač oko nerava. celijačna bolest).1% u enzimima koji sadrže gvožđe (npr. Pravilan metabolizam proteina i aminokiselina (metionin. To neće samo korigovati anemiju nego će i popuniti skladišta gvožđa. Oni brzo i potpuno ispravljaju deficit gvožđa pod uslovom da je apsorpcija normalna. Njegova najvažnija uloga je da deluje kao koenzim za redukciju ribonukleotida u dezoksiribonukleotide. povećane potrebe u dece i dr. sprečava pojavu perniciozne anemije. Lečenje oralnim gvožđem primenjuje se najmanje 3 do 6 meseci. 2.5-5 g gvožđa. dojenju. pri metilmalonskoj aciduriji i kod strogih vegetarijanaca i dece koju doje vegetarijanke. mala krvarenja iz digestivnog trakta. i lagano se rastvara u neutralnom i alkalnoj sredini (pH iznad 6. zatvor ili proliv.5% u koštanoj srži. Deficit gvožđa u organizmu može da nastane usled povećanog gubitka gvožđa (hronična. npr. mada se u specijalnim okolnostima može dati i parenteralno. sirevi. ribe i školjke. citohromi). abdominalni grčevi. prolivima. U ljudskom organizmu deponovan je u jetri (50-90 %). loše apsorpcije (ahlorhidrija. neophodnu stepenicu u replikaciji gena. povećane potrebe (pubertet. Vitamin B12 vrši nekoliko metaboličkih funkcija. pri infestaciji pantjičarom Diphyllobothrium latum. pri poremećajima crevne flore zbog tropskog sprua. U organizmu ima otprilike 3. Zajedno sa folnom kiselinom spada u antianemične vitamine. Cijanokobalamin Vitamin B 12 je hidrosolubilni vitamin. Takođe. Cijanokobalamin dolazi u formi intramuskularnih injekcija. bubrezi. Izvori ovog vitamina su gotovo isključivo namirnice životinjskog porekla. mleko. Cijanokobalamin koristimo za lečenje i sprečavanje hematoloških i neuroloških poremećaja izazvanih nedostatkom toga vitamina: poremećaji njegove apsorpcije.

supkutano ili intraperitonealno. koji signalizira koštanoj srži da proizvodi više eritrocita. odnosno kao koenzim F. gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks . da ima dovoljno gvožđa i drugih faktora. cijanokobalamin – VITAMIN B 12 (Hemofarm Srbija). U organizmu se folna kiselina javlja u redukovanom obliku. malapsorpcijskog sindroma povezana s bolestima jetre. Takva korekcije anemije pretpostavlja da koštana srž nije oštećena lekovima ili hroničnim bolestima. Takav eritropoetin proizvodi se u dve forme: alfa i beta. Eritropoetin stimuliše razmnožavanje eritrocita i njihovo sazrevanje u koštanoj srži. sulfasalazinom i kod hronične hemolizne anemije. non-Hodgkin limfomom i mijelodisplastičnim sindromom. 23 .LEGOFER (Alkaloid Makedonija). u slučaju hroničnih bubrežnih bolesti. hidroksokobalamin – OHB12 (Galenika Srbija). eritropoetin je koristan kod anemija uzrokovanih terapijom zidovudinom u pacijenata s HIV-om. za prevenciju i lečenje anemije u bolesnika obolelih od karcinoma lečenih hemoterapijom na bazi platine.HEFEROL (Alkaloid Makedonija).7. bolestima tankog creva. ORFERON (Pliva Hrvatska). VITAMIN B 12 (Krka Slovenija). androgenom. Još se naziva folacin i vitamin B 11. čija je uloga da reverzibilno vezuje i otpušta jedan ugljenikov atom što je potrebno za sintezu DNK. a odmažu stres. insuficijencije bubrega. Eritropoetin može biti koristan u lečenju anemija kod oštećenja koštane srži i sekundarnih anemija zbog malignih bolesti. holina i nekih aminkokiselina. koji se proizvodi iz ćelija sisavaca rekombinantnom DNK tehnologijom.6. Neophodna je za metabolizam nukleinskih kiselina (DNK i RNK). Folati učestvuju u sintezi timina iz uracila i u razgradnji histidina u glutaminsku kiselinu. Registrovani lekovi: • • • • • • • • • • • ferofumarat . antikonvulzivima. folna kiselina (vitamin B11) . U terapijske svrhe se koristi rekombinantni humani eritropoetin.Cilag International Belgija). kafa. duvan. Folna kiselina sama za sebe ima protektivnu ulogu protiv nekih oblika raka pa čak i terapijsku vrednost Koristi se za prevenciju i terapiju megaloblastne anemije izazvane deficitom folata kod smanjenog unosa hranom. Najbolji odgovor postiže se posle supkutane aplikacije. Prirodni eritropoetin se luči kao odgovor na tkivnu hipoksiju (nedostatak kiseonika). U prisutnosti anemije proizvodi se više eritropoetina. epoetin alfa – EPREX (Janssen. Epoetin može da se aplikuje intravenski. vitamin C i H (biotin). Takođe. Folna kiselina u organizmu učestvuje u sintezi purinskih baza. gvožđe II glicin sulfat – ORFERON RETARD (Pliva Hrvatska).Folna kiselina je po hemijskoj strukturi pteroilmonoglutaminska kiselina. a najbrži posle intravenske injekcije. analgeticima. 5. Eritropoetin (EPO) Eritropoetin je hematopoezni faktor rasta koga proizvode najviše ćelije bubrega.EPO. FOLAN (Farmakos Srbija).FERRUM LEK (Lek Farmaceutska Družba Slovenija).8-tetrahidrofolna kiselina. dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline (metotreksat). FOLACIN (Jadran Galenski Laboratorij Hrvatska). Pri anemiji ili hipoksemiji renalna sinteza i sekrecija eritropoetina mogu porasti za 100 i više puta. Apsorbovanje ometaju i razne infekcije digestivnog trakta. sekrecija eritropoetina znatno je oštećena i pacijent zapada u anemiju.FOLNAK (Sigmapharm Srbija). a u manjoj meri i makrofagi. Takođe. gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom – FOLIRON (Remedica Kipar). hroničnih upala i AIDS-a. dekstriferon – FEDEX (Zdravlje Srbija). kada pacijent mora ići na dijalizu. ali one imaju isti klinički značaj pa je u terapijskoj primeni jedinstveni epoetin ili kako se još naziva . Međutim. Sem toga ona je od velike važnosti za pravilan razvoj ćelija krvi. gvožđe protein sukcinilat . U slučaju manjka enzima za varenje apsorpcija se smanjuje za 50 %. za lečenje anemije u bolesnika s multiplim mijelomom. Prirodni eritropoetin je veliki glikozidni polipeptid sa 165 aminokiselina i molekulskom težinom od 30 400. Zanimljivo je da je folna kiselina neophodna i za rast mikroorganzama. Apsorpciju pomažu vitamini B-kompleksa.FERRO-GRADUMET (Galenika Srbija). a kod deficita cinka smanjuje se za 53 %. adrenokortikoidima. gvožđe II sulfat . folnu kiselinu treba davati i kad postoji povećana potreba tokom trudnoće i dojenja. dugotrajnim stresom ili infekcijama i povećanim izlučivanjem. Učestvuju i u procesima pretvaranja serina u glicin i u sintezi metionina iz homocisteina.

Takođe se primenjuje u hipoproteinemijama (smanjena količina proteina u krvi) zbog zatajenja bubrega ili jetre ili zbog pothranjenosti. joni (npr. Uobičajena koncentracija albumina je 4-5 g/kg telesne težine.Hoffmann-La Roche Švajcarska). salicilati. ciroza jetre) kao glavnog mesta proizvodnje albumina. zbog izloženosti vrućoj i suvoj klimi bez uzimanja tečnosti i teških krvarenja. povraćanja. U pitanju je smanjenje volumena vanćelijske tečnosti koji se ogleda kao smanjenje ukupnog volumena krvi. te ugljenikfluorna jedinjenja i dr. traume. U svim slučajevima hipovolemije primenjuju se infuzijski rastvori elektrolita ili zamene za krvnu plazmu. Hipovolemija može nastati kao posledica teških proliva (kolera). Stanje koje zahteva primenu zamena za krv može se svesti pod jedan naziv -hipovolemija. Albumin Albumin je najzastupljeniji protein krvne plazme. primene diuretika bez uzimanja tečnosti. U tim slučajevima češća je primena transfuzije jer se time brži i sigurnije postiže nadoknada cele krvi. smanjuje se njegova koncentracija u krvi. pogotovo kada su u pitanju krvarenja opasna po život. Time dolazi do pada krvnog pritiska i poremećaja u krvotoku . Ljudski albumin je sterilni rastvor albuminske frakcije ljudske krvi. masne kiseline. 12%-tni i 20%-tni rastvor. tiroksin. Nekonjugovani bilirubin. Albumin igra važnu ulogu u mnoštvu procesa: vrlo važna je njegova uloga u održavanju osmotskog pritiska krvne plazme.. infekcija i toksemija. Usled oštećenja i insuficijencije jetre (npr.krvi nema dovoljno da bi ispunila sve krvne sudove. tako da ostaje u plazmi i drži molekule vode. a 5560% u ekstravaskularnom prostoru. Albumin transportuje razne hormone. Ima ulogu u transportu raznih materija putem krvne plazme. MIRCERA (Roche Diagnostics Nemačka). Najčešće se koriste koloidne zamene za krvnu plazmu. Često pri tome dolazi do disbalansa elektrolita ili acido-bazne ravnoteže u organizmu. kalcijum) razni lekovi (sulfonamidi. od čega je 40-45% intravaskularno. gubitka tečnosti zbog teških opekotina. Zamene za krvnu plazmu delimo na homologne zamene za krvnu plazu (albumin) i koloidne zamene za krvnu plazmu (dekstran. metoksipolietilenglikol-epoetin beta – MIRCERA (F. Transportuje takođe i masne kiseline putem krvi. S obzirom da fiziološki rastvori elektrolita nisu optimalni za nadoknadu krvi bolje je primeniti zamene za krvnu plazmu.stanje koje se spontano pogoršava zbog mehanizama pozitivne povratne sprege.Albumin učestvuje i u održavanju stalne pH vrednosti krvi tj. tako da se javljaju edemi (otoci). U hipoproteinemičnih bolesnika s edemima ili u bolesnika s velikim opekotinama 24 . Delovanje albumina počinje odmah po intravenskom davanju. Sredstva za zamenu krvi Zamene za krvnu plazmu Najčešće se misli da se zamene za krvnu plazmu primenjuju kod velikih krvarenja usled trauma ili operacija. darbepoetin alfa – ARANESP (Amgen Europe Holandija). a priprema se kao 5%-tni.• • • • epoetin beta – RECORMON za reco-pen (Roche diagnostics Nemačka). 5%-tni rastvor albumina je približno izotoničan. derivati skroba i dr). Primenjuje se u šoku zbog hemoragije. Transfuzija se u pravilu primenjuje kada je gubitak krvi veći od jedne trećine ukupnog volumena krvi. Gubitak vanćelijske tečnosti koji je veći od 10% vodi u cirkulacioni šok .. Kod opekotina dolazi do povećane propustljivosti krvnih sudova i izlaska albumina u ekstravazalnu sredinu. razni hormoni kao npr. čini oko 40-60% proteina krvne plazme. Svaki gubitak albumina odnosno njegovo smanjeno stvaranje dovodi i do gubitka vode u ekstravazalnu sredinu.) itd. takođe se i deo albumina razgrađuje što je praćeno i izlaskom vode i nastankom otoka. polni hormoni. tironin. a poluvreme života u normalnim uslovima iznosi prosečno 19 dana. transportuju se putem albumina. funkcioniše kao pufer krvi. opekotina. Zbog svoje veličine ne prolazi kroz većinu kapilarnih pora. epoetin zeta – EQRALIS (Hemofarm Srbija).

Registrovani lekovi • • • • poligelin – HAEMACCEL (Thera Select Nemačka). zbog povreda. dodatno lečenje nestabilne angine pectoris i kratkotrajnih smetnji moždane cirkulacije. disproteinemije. npr. naročito kod fibrilacije pretkomora. nestabilna angina. acetilsalicilna kiselina ireverzibilno blokira enzim ciklooksigenazu koja je odgovorna za sintezu nekih prostaglandina koji učestvuju u zapaljenskim procesima i povišenju telesnu temperaturu. Međutim. akutnog infarkta srca i cerebrovaskularnog inzulta (moždani udar). pa njina blokada znači i blokadu sinteze tromboksana A2. Embolusi su u 80-90% srčanog porekla. Dekstran Dekstran je polisaharid sastavljen iz jedinica D-glukoze. VOLUVEN (Fresenius Kabi Nemačka) Inhibitori agregacije trombocita Pojačano neželjeno zgrušavanje krvi karakteristika je tromboza i embolija. U hitnim stanjima može poslužiti kao zamena za krv. Koristi se za sprečavanje i lečenje stanja s povećanim nakupljanjem trombocita. Antitrombotici jesu lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi. hidroksietil skrob. sprečavanje začepljenja aortokoronarnog "bypassa". primarne miokardiopatije. HUMAN ALBUMIN (Biotest Pharma Nemačka). Bez njega trombociti imaju slabiju tendenciju agregacije. Acetilsalicilna kiselina je pre svega analgoantipiretik. infektivnih bolesti. hipotenzije. Najčešće su u pitanju srčane mane. streptokinaza i alteplaza). zloćudnih tumora. Nastaje nativni dekstran koji je prevelike molekulske mase. održavanje A-V kanile. Ali ciklooksigenaza je važna i za sintezu tromboksana A2. U antitrombotike spadaju antikoagulansi (heparini i antagonisti vitamini K). humani – HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING (ZLB Behring Nemačka). infarkt miokarda. pa se pribegava rafinaciji dekstrana blagom hidrolizom s mineralnim kiselinama ili enzimom dekstranazom te nastaje klinički dekstran tačno određene molekulske mase (100 000). Jednom rečju takva stanja nazivamo tromboembolijska stanja. srčane i arterijske aneurizme. Upravo je tromboksan A2 važan faktor agregacije trombocita. ugrađene veštačke valvule. sekundarna prevencija cerebrovaskularnih inzulta. blokade arterija i vena. tokom trudnoće ili zbog korišćenja oralnih kontraceptiva. Inhibitori agregacije trombocita Lekovi koji smanjuju hemostaznu funkciju trombocita koriste se u lečenju bolesnika sa arterijskim vaskularnim bolestima i tromboembolijama: tranzitorni ishemični atak. Naime. Hiperkoagulabilnost se javlja kao posledica trombocitoze. infekcija. UMAN ALBUMIN (Kedrion Italija). primarna i sekundarna prevencija akutnog infarkta miokarda. Dobija se fermentacijom rastvora saharoze sa sojem Leuconostoc mesenteroides. 25 . Ako se daju velike količine albumina potrebno je kontrolisati protrombinsko vreme. humani proteini (najmanje 95% albumina) – ALBUMIN (LJUDSKI) (Imunološki zavod Hrvatska). nakon hirurških operacija. diseminovane intravaskularne koagulacije i drugoih patoloških stanja. karcinoma. albumin. koronarni by-pass. veštački srčani zalisci. Embolije se često javljaju kod poremećaja srčanog ritma. inhibitori agregacije trombocita i fibrinolitici (urokinaza. mehanizam delovanja acetilsalicilne kiseline je takav da uključuje i uticaj na tromboksan A2. natrijum-skrob – HETASORB (SerumwerkBernburg Nemačka). Tromboze nastaju usled povećanja ateromatoznog plaka i nadovezanog tromba i češće se javljaju kod dehidratacije. HUMAN ALBUMIN (Baxter Austrija). LJUDSKI ALBUMIN 20% (Institut za transfuziju krvi Srbije Srbija).primenjuje se koncentrisani albumin.

26 . Ne preporučuje se ni tokom trudnoće. a takođe inhibira i sintezu tromboksana A2 . Koristi se kod hronične koronarne insuficijencije. tromboembolijskih komplikacija pri ugradnji "bypassa" na arterijama. Iloprost utiče na tonus krvnih sudova i opušta ih. smanjenje viskoznosti i povećanje filtrabilnosti krvi. krvarenje iz nosa. sintetski ciklični heptapeptid koji sadrži šest aminokiselina. i nekih drugih faktora.najjači prirodni vazodilatator u organizmu jeste prostaciklin (PGI2). povećanje elastičnosti i smanjenje agregabilnosti eritrocita. profilakse i lečenja srčanog infarkta.deluje citoprotektivno i inhibitor je agregacije trombocita. hroničnim poremećajima arterijske cirkulacije. On ima dvostruko delovanje . moguće su alergijske reakcije (otežano disanje. oticanje usana. Koristi se za lečenje uznapredovanog obliterirajućeg tromboangitisa (Buergerova bolest) s kritičnom ishemijom ekstremiteta u slučajevima gde revaskularizacija nije indikovana. uključujući jedan cisteinamid i jednu reziduu merkaptopropionila. Dejstva tiklopidina jesu smanjenje agregacije trombocita i njihovog odlaganja na ateromske naslage (plakove). niti tokom dojenja. kod ulkusne bolesti. Eptifibatid reverzibilno inhibira agregaciju trombocita sprečavajući vezivanje fibrogena. tromboze u hemodijaliznom sistemu i smanjenja doze heparina pri hemodijalizi. aritmije povezane s prognozom i sumnje na plućnu kongestiju. vrtoglavica. je inhibitor agregacije trombocita i pripada klasi RGD (argininglicin-aspartat)-mimetika. Ne sme se koristiti kod ozbiljne koronarne bolesti ili nestabilne angine. inhibicija agregacije trombocita. ublažava bol pri ozbiljnim. tromboembolijskih komplikacija pri operativnim zahvatima pri kojima se koristi vantelesni krvotok i oksigenacija krvi. Eptifibatid je indikovan za sprečavanje smrti i infarkta miokarda u bolesnika koji imaju nestabilnu anginu ili infarkt miokarda bez Q-zupca. Osim toga deluje i direktno na glatke mišiće krvnih sudova opuštajući ih. adrenalin i PAF. vezanje von Willebrandovog faktora. akutne ili hronične urođene srčane mane. Tiklopidin je tienopiridinski derivat snažnog antiagregacionog delovanja. Iloprost podstiče izlečenje ulceracija uzrokovanih ishemijom. normalizacija dužine života trombocita. potreba za hitnom intervencijom). kolagen. Dipiridamol blokira unos adenozina u eritrocite koji je inhibitor agregacije trombocita. Ne koristi se kod krvarenja. lica) povraćanje krvi. sprečavanje oslobađanja TxB2. Dipiridamol inhibira agregaciju trombocita. bolesti jetre ili ako je potrebna operacija uključujući i operaciju zuba. krvava stolica. oštećeni endotel arterija ili veštačke površine (veštačke srčane zaliske). ali se veruje da je u pitanju više mehanizama. jezika. zaštita zida krvnih sudova i pojačanje fibrinolitičkog potencijala. jaka glavobolja. Koristi se u prevenciji i tretmanu srčanog udara. Sprečava vezivanje fibrinogena s glikoproteinskim kompleksom (GP) IIb/IIIa na membrani trombocita i time takođe međusobno povezivanje trombocita. zatvor. akutnog koronarnog sindroma i kod stvaranja ugrušaka. smanjenje koncentracije fibrinogena. bTG i PF4 te produženje vremena krvarenja. arahidonska kiselina. Sprečava agregaciju trombocita koju uzrokuje adenozin-difosfat (ADP). Namenjen je upotrebi zajedno sa aspirinom i heparinom. Sprečava spazam arterija zbog dejstva leukotriena. von Willebrand faktora i drugih adhezivnih liganda za receptore glikoproteina (GP) IIb/IIIa. Efekti važni za kliničku primenu iloprosta jesu vazodilatacija. Iloprost deluje daleko duže nego prostaciklin i efekat mu je 100 puta jači. kao dodatak perkutanoj transluminalnoj koronarnoj angioplastici za sprečavanje naglog začepljenja lečenih koronarnih sudova i s tim povezanih akutnih ishemičkih kardijalnih komplikacija (smrt. infarkt miokarda.Klopidogrel sprečava agregaciju trombocita tako što selektivno blokira vezivanje adenozin difosfata na njegov receptor na trombocitima i na taj način zaustavlja aktivaciju GPIIb/IIIa kompleksa. proliv. Iloprost . Eptifibatid. kod bolesnika koji dobijaju standardnu medicinsku terapiju i/ili kojima je potrebna perkutana koronarna intervencija. U određenoj meri takođe sprečava agregaciju trombocita koju izazivaju trombin. Time dipiridamol proširuje koronarne krvne sudove i time znatno poboljšava dopremanje kiseonika i kvi do srčanog mišića. Od nuspojava. fibronektina i trombospondina na spomenuti kompleks i posredno aktiviranje koagulacione kaskade. takođe inhibira i fosfodiesterazu zbog čega se povećava koncentracija cikličnog adenozin-mono-fosfata u trombocitima. poremećaja krvi. tromboksana. Mehanizam delovanja nije potpuno razjašnjen. Pospešuje razvoj kolateralnih krvnih sudova srca. infarkta miokarda koji se dogodio u poslednjih šest meseci. Koristi se za sprečavanje: napredovanja ateroskleroze i tromboembolijskih komplikacija u bolesnika s velikim rizikom.

cerebrovaskularnih i gastrointestinalnih. tokom trudnoće ili zbog korišćenja oralnih kontraceptiva. streptokinaza i alteplaza). akutnog infarkta srca. Najčešće su u pitanju srčane mane. ZYLLT (Krka Farma Hrvatska). Oni pretvaraju plazminogen u plazmin. U pitanju su endogeni trombolitici poput urokinaze i tkivnog plazminogenskog aktivatora. CARDIOPIRIN (Lannacher Heilmittel Austrija). Indirektni unutrašnji fibrinolitici se mogu primeniti kao lekovi i delotvorni su pogotovo ako se pacijentu daju relativno brzo nakon formiranja tromba. GP IIb/IIIa receptor je najvažniji receptor na površini trombocita koji je uključen u proces agregacije trombocita. nakon hirurških operacija. Takođe. primarne miokardiopatije. Tirofiban se u kombinaciji s heparinom koristi u obliku infuzija kod bolničkog lečenja bolesnika s nestabilnom anginom ili srčanim infarktom bez Q zupca za sprečavanje srčanog infarkta. srčane i arterijske aneurizme. infarkt miokarda. Fibrinolitici Pojačano neželjeno zgrušavanje krvi karakteristika je tromboza i embolija. Komplikacije koje ova terapija može da izazove su krvarenja drugih organa. COR-AS (Zdravlje Srbija). inhibitor agregacije trombocita. klopidogrel – PLAVIX (Sanofi Synthelabo Group Francuska). Tromb može razoriti proces fibrinolize gde se hidrolizuje fibrin. plućne embolije i formiranja tromba u cevima dijalizacionih uređaja. zloćudnih tumora. venskih tromboza područja karlice i ekstremiteta. acetilsalicilna kiselina – ANDOL (Pliva Hrvatska). smanjena disekcija aorte. diseminovane intravaskularne koagulacije i drugoih patoloških stanja. tirofiban – AGGRASTAT (MSD USA). Fibrinolitička terapija je neophodna u slučajevima akutnog začepljenja arterija u ekstremitetima. Antikoagulansi nemaju učinak na već formirani tromb. aktivno internističko krvarenje. infektivnih bolesti. endopeptidazu koja otapa fibrin. infekcija. blokade arterija i vena. karcinoma. Embolije se često javljaju kod poremećaja srčanog ritma. neoplazma CNS-a. dipiridamol – AGGRENOX (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). Fibrinolizu i trombolizu pokreću plazminogenskim aktivatorima.Tirofiban je nepeptidni antagonist trombocitnih GP IIb/IIIa receptora. Apsolutne kontraindikacije: podatak o cerebrovaskularnom insultu bilo kada. inhibitori agregacije trombocita i fibrinolitici (urokinaza. Kod infarkta srca rekanalizacija koronarnih sudova 27 . disproteinemije. Proces fibrinolize jednako je važan za organizam kao i proces koagulacije. Antitrombotici jesu lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi. Tromboze nastaju usled povećanja ateromatoznog plaka i nadovezanog tromba i češće se javljaju kod dehidratacije. Registrovani lekovi • • • • • • tiklopidin – TICLODIX (Hemofarm Srbija). acetilsalicilna kiselina. Fibrinoliza je proces suprotan koagulaciji. ugrađene veštačke valvule. MIDOL (Hemofarm Srbija). U antitrombotike spadaju antikoagulansi (heparini i antagonisti vitamini K). Jednom rečju takva stanja nazivamo tromboembolijska stanja. kao fibrinolitici mogu poslužiti lizokinaze i streptokinaza koja se dobija iz bakterije beta-hemolitičkog streptokoka. Embolusi su u 80-90% srčanog porekla. hipotenzije. zbog povreda. naročito kod fibrilacije pretkomora. Tirofiban se koristi i u bolesnika sa srčanim ishemijskim sindromima koji su podvrgnuti koronarnoj angioplastici ili aterektomiji zbog prevencije ishemijskih srčanih komplikacija povezanih s naglim zatvaranjem lečene srčane arterije. Hiperkoagulabilnost se javlja kao posledica trombocitoze. abciksimab – REOPRO (Eli Lilly Holandija).

Jednom rečju takva stanja nazivamo tromboembolijska stanja. zloćudnih tumora. zbog povreda. Lečenje alteplazom i 24 sata nakon infarkta ima efekta i može biti koristan. U bolesnika s akutnom masivnom plućnom embolijom trombolitički tretman s alteplazom dovodi do brzog smanjenja veličine tromba. Jednom kada se veže na fibrin aktivira se izazivajući pretvaranje plazminogena u plazmin. karcinoma. trombolitički tretman pri akutnoj masivnoj plućnoj emboliji s hemodinamičkom nestabilnošću. Tromboze nastaju usled povećanja ateromatoznog plaka i nadovezanog tromba i češće se javljaju kod dehidratacije. alteplaza – ACTYLISE (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). naročito kod fibrilacije pretkomora. Dikumarol i njegovi analozi (etilbiskumacetati i varfarin) su antagonisti vitamina K i inhibišu sintezu protrombina kao i 28 . primarne miokardiopatije. Hiperkoagulabilnost se javlja kao posledica trombocitoze. Alteplaza je glikoprotein koji aktivira plazminogen direktno u plazmin. fibrinolitički tretman pri infarktu miokarda za bolesnike koji će biti lečeni 6 do 12 sati nakon nastupa simptoma. streptokinaza i alteplaza). srčane i arterijske aneurizme. Upotreba alteplaze tokom 90 minuta u bolesnika s infarktom miokarda. što nadmašuje ostale fibrinolitike. infektivnih bolesti. diseminovane intravaskularne koagulacije i drugoih patoloških stanja. tokom trudnoće ili zbog korišćenja oralnih kontraceptiva. unutar 6 sati nakon nastupa simptoma. ugrađene veštačke valvule. Antitrombotici jesu lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi. ali samo nakon formiranja kompleksa s plazminogenom. Antagonisti vitamina K Kumarinski antikoagulansi uključujući varfarin i dikumarol sprečavaju redukciju vitamin K epoksida u mikrosomima jetre i na taj način izazivaju stanje slično nedostatku vitamina K. Registrovani lekovi • • • streptokinaza – STREPTASE (ZLB Behring Nemačka). nakon hirurških operacija. Embolusi su u 80-90% srčanog porekla. važno je za spomenuti i APSAC (para anisolilirani plazminogen-streptokinaza kompleks) koji deluje puno duže od streptokinaze. infekcija. blokade arterija i vena. Pri ovom režimu smrtnost je niža nego kod upotrebe streptokinaze. Alteplaza se koristi za: fibrinolitičku terapiju kojoj se daje prednost pri akutnom infarktu miokarda za bolesnike u kojih tretman može započeti 6 sati nakon nastupa simptoma. Ponaša se kao aktivator plazminogena. U antitrombotike spadaju antikoagulansi (heparini i antagonisti vitamini K).fibrinoliticima je uspešna čak u 60-80% slučajeva. smanjenja pritiska u plućnoj arteriji i posledično do očuvanja funkcije srca. Streptokinaza. dovodi do visoke stope rasprostranjenosti leka nakon 60 i 90 minuta. tenekteplaza – METALYSE (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka) Antikoagulansi Pojačano neželjeno zgrušavanje krvi karakteristika je tromboza i embolija. što dovodi do otapanja ugruška fibrina. infarkt miokarda. alteplaza ostaje relativno neaktivna u cirkulaciji. disproteinemije. uprkos takvom nazivu nije enzim. Takođe. Kada se primenjuje intravenski. Embolije se često javljaju kod poremećaja srčanog ritma. hipotenzije. Najčešće su u pitanju srčane mane. ali samo ako se primene ne kasnije od 6 sati nakon nesretnog događaja. inhibitori agregacije trombocita i fibrinolitici (urokinaza.

Prema delovanju spada među antagoniste vitamina K koji je neophodan za normalnu sintezu faktora zgrušavanja II. Heparin u obliku inekcija se primenjuje u: lečenju duboke venske tromboze i tromboflebitisa. Heparin se inače javlja i u proizvodima za terapiju varikoznih vena. Mehanizam delovanja jeste inhibicija vitaminom K posredovane gama-karboksilacije glutaminske kiseline. lečenju akutnog infarkta miokarda. Time se sprečava pretvaranje deskarboksiprotrombina u protrombin. low molecular weight heparin . prevenciji zgrušavanja krvi pri vantelesnoj cirkulaciji za vreme operativnih zahvata na srcu. Najvažnije i najopasnije nuspojave heparina jesu krvarenje i trombocitopenija. Heparin je jedna od najjačih kiselina u ljudskom telu. Takođe. Njegovo dejstvo zavisi od prisutnosti antitrombina II. alfa2globulina čiju aktivnost heparin pojačava. površinskih hematoma. doziranje se bazira na međunarodnim jedinicama a ne miligramima. antagonisti vitamina K ometaju sintezu faktora koagulacije u jetri. tromboza i tromboflebitisa. u svrhu smanjenja rizika tromboemboličkih komplikacija. direktni antikoagulans heparin prisutan je u mast-ćelijama i bazofilnim granulocitima. Međutim. Najveći antikoagulacionii efekat postiže za 72 do 96 sati nakon početka lečenja. Standardni heparin se dobija izolacijom iz svinjskih creva ili goveđih pluća. U većim koncentracijama heparin blokira i agregaciju trombocita. Takođe koristi se u sprečavanju sistemskih tromboembolijskih komplikacija u bolesnika sa ishemičnom srčanom bolešću praćenom hroničnom atrijalnom fibrilacijom. Brzo se razgrađuje. Kompleks heparinantitrombin inaktiviše IX. Heparin inhibira koagulaciju krvi napadajući nekoliko tačaka koagulacionog sistema. Dejstvo traje još 4 do 5 dana nakon završenog lečenja. Antagonisti vitamina K koriste se za lečenje i sprečavanje tromboembolija. pa njegovo dejstvo traje vrlo kratko. kompleks blokira dejstvo već formiranog trombina. Heparin poseduje i "pročišćavajuće" dejstvo na lipemičnu plazmu oslobađajući lipoprotein lipazu iz endotela krvnih sudova. Nefrakcionisani produkt se naziva "standardni heparin". teške bolesti jetre i bubrega. ulceracije u digestivnom sistemu i dr. XIa i XIIa faktore zgrušavanja krvi i sprečava formiranje trombina. Heparin Endogeni. hemofilije i drugih hemoragičkih poremećaja. moguće je proizvesti posebne oblike depo heparina čije dejstvo može trajati 1-2 dana. maligne hipertenzije. IX i X. Ne sme se koristiti u trudnoće. a srednja molekulska težina se kreće od 12 000 do 15 000). jakih posttraumatskih krvarenja. S obzirom da sastav ovog prirodnog produkta jako varira (molekulska težina varira od 3000 do 30000. a koja rastvara hilomikrone. koji u svojoj strukturi sadrži karboksilne i sulfatne funkcionalne grupe. IX i X u jetri. Nadalje. kao deo kombiniovane terapije. U pitanju su kreme i gelovi koji se nanose na problematično područja. Heparin se ne sme koristiti kod trombocitopenija. U pitanju je polianionski polisaharid s molekularnom masom od 6000 do 30000. Varfarin je antikoagulans iz grupe 4-hidroksikumarina. Naročito su dobri za dugotrajnu terapiju. tokom postupka dijalize. profilaksi duboke venske tromboze i plućne tromboembolije nakon operativnih zahvata. VII. Varfarin nije bezazlen lek i može se koristiti samo i isključivo kad je to potrebno i dopušteno. Sprečavanjem nastajanja navedenih belančevina varfarin smanjuje sposobnost zgrušavanja krvi i posredno sprečava nastanak i rast krvnih ugrušaka u srcu i krvnim sudovima. Zato bi se moglo reći da su oni indirektni antikoagulansi. plućne embolije i ishemične srčane bolesti. sportskih povreda. njihovo vreme trajanja u organizmu je duže i zato je dejstvo deže. Koristi se za lečenje venske tromboze. Niskomolekularni heparini (LMWH) S obzirom da je veliki nedostatak heparina njegova brza degradacija u organizmu osmišljeni su niskomolekularni heparini (eng. lečenju plućne tromboembolije. varfarin ulazi u interakcije s brojnim lekovima.LMWH) koji imaju puno veću bioraspoloživost. Prednost heparina je ta što počinje da deluje odmah nakon primene. Heparin ubrzava degradaciju histamina podstičući oslobađanje diamin oksidaze (enzim koji razgrađuje histamin) i smanjuje formiranje aldosterona. Dakle. Xa. Mogu se primenjivati 29 .faktora VII.

a ne utiču na trombin i trombocite. reviparin – CLIVARIN MULTI (Abbott Nemačka Koža Koža je organ koji obmotava čitavo telo. senzitivna funkcija (bogato razvijena mreža nervnih vlakana i specijalnih nervnih telašaca). boli. za sprečavanje nastanka ugrušaka u hemodijaliznom sistemu. acenokumarol – SINKUM 4 (Jugoremedija Srbija). Koža sadrži različite kožne adnekse . znojenjem. Čini ga višeslojni pločast epitel. anus) prelazi u semisluzokožu i sluzokožu. mastocite (upala) i Langerhansove ćelije i limfocite. Površina kože odraslih iznosi oko 1. Niskomolekularni heparini se dobijaju ograničenom hidrolizom standardnog heparina . imunobiološka svojstva. svraba. za lečenje nestabilne angine pectoris i akutnog infarkta miokarda Registrovani lekovi • • • • • • • • varfarin – FARIN (Galenika Srbija). heparin – HEPARIN (Galenika Srbija). ekskretorna funkcija (izlučivanje žlezda kože preko kojih se organizam oslobađa od nekih štetnih materija). 30 .nokti. Koža sadrži komponente odbrambenog imunološkog sistema koji uklanja strane materije: makrofage (fagocitoza). Dermis čini vezivno tkivo bogato vlaknima. U ustima zahvaljujući lučenju pljuvačnih žlezdi započinje proces varenja. Epiderm je najpovršniji sloj kože. Lučenjem pljuvačke i stalnim obnavljanjem epitela u usnoj šupljini se ostvaruje dobrim delom antibakterijska funkcija. Krvni sudovi u koži su arterije. Fiziološke funkcije sluzokože usta i jezika su raznovrsne: sposobnost primanja osećaja dodira. isparavanjem). oči. Autonomna vlakna (simpatikus) inervišu krvne sudove i adnekse. koje spaja kožu s podlogom.samo jednom dnevno. Senzitivna vlakna prenose osećaj dodira. hemijskih. Najveća je na dlanovima i tabanima. hladnoće. vene. resorptivna funkcija. termoregulaciona funkcija (sistemom krvnih sudova. genitalni organi. kapilari i limfni sudovi. U koži su zastupljeni različiti funkcionalni i koordinacioni sistemi organizma. epidermis i dermis opisuju se zajedno kao kutis. a najmanja na pregibima. ukusa. aktiničkih. lojne i znojne žlezde. trbuhu. sekretorna funkcija (lojne i znojne žlezde). KYBERNIN P (ZLB Behring Nemačka). Na mestima prirodnih otvora (usta. Čine je epiderm. MARIVARIN (Krka Slovenija). bioloških). kožne. dalteparin natrijum – FRAGMIN (Pfizer Belgija). nadroparin-kalcijum – FRAXIPARINE (Glaxo Wellcome Production Francuska). derm i hipoderm. kosa. toplote. Debljina kože je različita. Niskomolekularni heparini se koriste za lečenje tromboembolijskih poremećaja ili za sprečavanje nastanka venskih tromboembolijskih poremećaja (nastajanje ugrušaka u venama) koji mogu nastati: kod bolesnika tokom operacije. Važna razlika između standardnog heparina i niskomolekularnih heparina jeste ta što niskomolekularni heparini uglavnom blokiraju samo Xa faktor. nos. enzimska aktivnost (obnavljajnje epiderma. Time se dobijaju heparini s manjom molekulskom masom (prosječno 4000-6000). temperature i pritiska prema CNS-u.6 metara kvadratnih. Sposobnost resorpcije sluzokože usta koristi se terapijski. bola. Hipoderm je supkutalno masno tkivo. sinteza melanina i vitaminja D). enoksaparin – CLEXANE (Aventis Pharma Francuska). očnim kapcima. Nervni sistem u koži pretežno je zastupljen senzitivnim i autonomnim vlaknima. antitrombin III – ANTITROMBIN III (Baxter Austrija). Funkcije kože su raznovrsene: zaštitna funkcija (ogleda se u zaštiti od različitih agenasa-mehaničkih toplotnih. Motorina vlakna pokreću mimičku muskulaturu lica.

Smatra se da se koža najbolje štiti odećom. Njihovim malignim bujanjem javlja se izrazito smrtonosni oblik raka kože koji se naziva melanom. UV-B (280 nm do 315 nm). poremećaj funkcija endokrinih žlezda. grebanje). gljivice. Predugo izlaganje Sunčevom zračenju može izazvati i tzv. razni poremećaji metabolizma. kozmetički. zraci različitih veštačkih izvora). Koža postaje suva. lekovi). Male promene u ozonu mogu dovesti do velikih promena onog dela UV-B zračenja koje dolazi do površine Zemlje. Rizik za dobijanje melanoma je visok u sledećim slučajevima: bela put i lako dobijanje pega posle sunčanja. UVB. Posebno su osetljivi tzv. biološki je aktivno i njegov intenzitet na Zemljinoj površini zavisi od količine ozona u atmosferi. Međutim. puno vremena na Suncu bez zaštite. UV prema eng. UV-C (10 nm do 280 nm). karcinom kože u porodici. UV Zaštita Ultraljubičasto zračenje (ultraljubičasta svetlost. ultraviolet) obuhvata elektromagnetsko zračenje s talasnim dužinama manjim od onih koje ima vidljiva svetlost. UV zračenje je podeljeno na tri podopsega: • • UV-A (315 nm do 380 nm). se kompletno apsorbuje u atmosferi i praktično se ne opaža na površini Zemlje. nastaju duboke bore. alergiju i sl. Ubrajaju se različita stanja hipo i avitaminoze.Takve osobe UV-zaštitu moraju shvatiti krajnje ozbiljno. nasleđe. UVC-zraci ne prodiru do površine Zemlje. pa tako niti do naše kože. svetle oči i kosa. baze. Takođe može izazvati i jake opekotine drugog stepena. rak kože. U egzogene etiološke faktore se ubrajaju razni fizikalni agensi: mehanički (udarac.Oboljenja kože mogu biti posledica brojnih etiološkuih faktora. a ni količina mu se ne menja sa koncentracijom ozona. U spektru Sunčeva zračenja na ultraljubičasto zračenje otpada samo 10% energije. Ispitivanja su pokazala da adekvatna UV zaštita može u 70 % slučajeva da predupredi rak kože. Od ukupne količine zračenja koja stiže do površine zemlje UV-A komponenta čini 97 %. nije bitno za biološku aktivnost. ali zbog apsorpcije u ozonskom sloju zemljine atmosfere 99% zračenja koje stigne do površine Zemlje je iz UVA opsega. • UVA i UVB zraci prodiru kroz spoljašnji sloj kože i izazivaju oštećenja: opekotine. Izlaganje kože svetlu Sunca je u osnovi vrlo povoljno za kožu. virusi. Posebnu pažnju treba obratiti na osetljive delove tela koji su više ili pod direktnijim uglom izloženi sunčevom zračenju. psihološki faktori. Od endogenih faktora često se ističe značaj različitih materija koje svojim prisustvom u organizmu obolelog izazivaju imnunološki odgovor. pritisak. i UVC oblastima. melanociti koji su odgovorni za pigmentaciju kože. razni drugi industrijski proizvodi. ali većim od onih koje imaju mekici. Koža i oči su organi na ljudskom telu koji su najčešće izloženi UV zračenju stoga se najveća pažnja posvećuje njihovoj zaštiti. fotostarenje kože. rendgen zraci. Tako se sve više koristi izraz UV-radijacija ili UV-zračenje. oštećenje epiderma. kalorijski (toplota. UV-B zračenje iznosi 3 % ukupnog fluksa UV zračenja ili oko 0. hladnoća). Međunarodne preporuke kažu da pri treba koristiti kremu sa zaštitnim faktorom 15 i primenjivati je na svaka 2 sata kao i svaki put posle plivanja. aktinički (zraci sunčevog spektra). bacil tuberekuloze). taj opseg se često zove i sterilišuće zračenje. jer se apsorbiraju u ozonskom sloju atmosfere. biološki agensi (bakterije. bleda treponema.1 % ukupnog fluksa globalnog Sunčevog zračenja. pojavom ozonskih rupa u atmosferi Sunčeva svetlost sve više postaje izrazito opasna. Time se u koži podstiče sinteza vitamina D koji je neophodan za kalcifikaciju kostiju. mladeži neobičnog izgleda. Najvažnija mera zaštite je izbegavanje izlaganja suncu onda kada je ono najopasnije (od 10 do 16 časova) i redovno praćenje i informisanje u javnim medijima o intenzitetu UV zračenja i pridržavanje preporuka koje se u 31 . a delove tela koji nisu zaštićeni odećom treba mazati zaštitnim kremama. hemijski (kiseline. Sunce emituje ultraljubičasto zračenje u UVA. opekotine od Sunca u detinjstvu. veliki broj mladeža.

Nakon primene dermatoloških preparata veruje se da deluje antipruritički lokalno anestetski. Hloropiramin je antihistaminik. Značajno smanjuje povećanu kapilarnu propustljivost povezanu sa oslobađanjem histamina zbog alergijskih reakcija na otrove insekata ili koprive ili neke druge alergene. Takođe. Dimetinden je antagonist histaminskih H1-receptora. i alergijska reakcija na dimetinden. On može nastati iz raznih razloga – koprivnjača. na receptore za bol. koprivnjačom. uboda insekata i sl. angioedema. dok neki drugi smatraju da ipak ima delovanja. Moguća je. nego deluje samo ukoliko postoji određena ranica kroz koju će proći i delovati u koži na lokalne završetke nerava tj. odnosno preparati koji odbijaju UV zrake kao što je titanijum dioksid (TiO2). Kao i u slučaju hloropiramina. Benzokain se naziva još i anestezin. sprečavajući i blokirajući na taj način većinu farmakoloških dejstva histamina. vlaže i neguju kožu. Antipruritici Antipruritici su preparati koji služe za ublažavanje i lečenje svraba kože. Preparati sa hloropiraminom se ne primenjuju na inficiranim i vlažnim dermatozama. pa namazane delove kože ne valja izlagati sunčevoj svetlosti kako ne bi nastupilo jače nadraživanje kože. ubodi insekata. To su preparati koji apsorbuju UV zrake poput p-aminobenzoeve kiseline i njenih estra. neki stručnjaci smatraju da preparati sa dimetindenom nemaju delovanja. Smatra se da brzo smanjuje svrab različitog porekla i nadraženost kože. Savremena farmaceutska industrija intezivno radi na tome da čovekov boravak na suncu učini što bezbednijim. a da ne dođe do pojave crvenila (eritema) na koži. benzofenoni. često se primenjuju i antihistaminici u obliku lokalnih dermatoloških preparata (kreme. krema i gelova. masti i gelovi) ili dermatološki preparati kortikosteroida. ubodima insekata. lokalni je anestetik koji se koristi u dermatološkim preparatima za ublažavanje svraba. paradoksalno. jer se na taj način sprečava stvaranje slobodnih radikala i širenje štetnih efekata zračenja što doprinosi očuvanju opšteg zdravlja organizma. Sve kožne promene koje nastaju ukoliko nije došlo do težih opštih komplikacija najbolje se ublažavaju oralnom primenom sistemskih antihistaminika. Daje osećaj smirivanja odnosno uklanjanja svraba. Oni se koriste zajedno u kombinaciji sa kremama za zaštitu koje takođe imaju višestruko dejstvo: oni istovremeno štite. Zaštitni faktor (Sun Protection Factor. Svrab kože nastaje kada se receptori za bol u koži lagano nadraže. Ti preparati su najčešće kombinacija vitamina i drugih supstanci koje imaju antioksidaciona dejstva. Takvu reakciju može započeti bilo koji alergen kao što je otrov koprive ili insekata (pčela). Preparati dolaze u obliku losiona. Kao antipruritik deluje i ihtiol. niti na velikim površinama kože. Moguća je fotoosetljivost. čije lagano podražavanje izaziva osećaj svraba. hrane. ulja. SPF) ovih krema je vrednost vidno istaknuta na kutijama ovih preparata koja pokazuje koliko se puta duže može boraviti na Suncu uz primenu zaštitnog preparata nego bez njega. Koristi se kod urtikarija. ne sme se nanositi na veći površinu kože trudnica. Kada je uzrok svraba alergija tada se u lečenju primenjuju antihistaminici. Benzokain ne može delovati kroz netaknutu kožu. Koristi se u ublažavanju svraba povezane sa dermatozama. dojenčadi i male dece. Osim eksternih sredstava zaštite u obliku zaštitnih krema za sunce koje apsorbuju štetno UV zračenje pre nego što ono stigne do kože postoje i sredstva za oralnu upotrebu. Treba izbegavati dugotrajnije izlaganje suncu veće površine kože namazane preparatima na bazi dimetindena. Od nuspojava mogu se javiti retki slučajevi blagog isušivanja ili blagog prolaznog pečenja kože. Kao antipruritici služe antihistaminici i lokalni anestetici. razni nadražaji i sl. Antihistaminsko delovanje znači da sprečava efekte histamina koji se oslobađa u koži prilikom alergijskih reakcija. dibenzoilmetani i oktilmetoksicinamat.njima daju. opekotinama od sunca i manjim površinskim opekotinama. Ali. Benzokain se veže na natrijumove kanale na receptorima 32 . hloropiramin se takmiči sa histaminom za mesta na H1-ćelijskim receptorima. Međutim. pogotovo ukoliko postoje rane ili ako je koža zapaljena. a u poslednje dve godine i u obliku sprejeva.

rezorcinolom. naravno pod sterilnim uslovima. a zbog sadržaja benzokaina takav tečnosti puder deluje i tako da ublaži osećaj svraba. koja deluje keratolitički. retinoičnom kiselinom. Od antibiotika lokalno se primenjuju eritromicin. niti na sluzokožu nosa. često u preparatima za lečenje i ublažavanje bolova i svraba kod hemoroida. Preparati protiv akni Terapija akni je lokalna i sistemska U lokalnoj terapiji primenjuju se preparati sa salicilnom kiselinom. Benzoil peroksid Benzoil peroksid je organsko jedinjenje koji se na koži raspada u oksidirajuće. eritromicinom.za bol i reverzibilno ih stabilizuje što dovodi do smanjenja propustljivosti natrijumovih jona. azelatna kiselina. a zatim protrljati alkoholnim rastvorom salicilne kiseline ili rezorcinom. a veći papulopustulozni infiltrati otvaraju se ubodnim zarezivanjem. U sistemskoj terapiji kod manje proširenih slučajeva daju se tetraciklini (oksitetraciklin. a može se pojaviti blago ljuštenje epiderma (peeling) unutar par dana od početka primene. Benzokain (anestezin) se koristi u obliku raznih pasta i krema. Preko noći se na promene mogu stavljati paste i tečni puderi sa dodatkom sumpora. klindamicinom. On sadrži razne praškaste materijom koje deluju zaštitno na ranu. Pokazao se kao efikasan u smanjenu broja bakterija Propionibacterium acnes i smanjenju nastajanja iritirajućih masnih kiselina u lojnim žlezdama. Ima dokazano keratolitičko i antibakterijsko dejstvo. Takođe. Obavezno je redovno čišćenje kože i lokalnom terapijom nastoji se sa kože ukloniti preterani lipidni sloj. Registrovani lekovi • • • hloropiramin – SYNOPEN (Pliva Hrvatska). reaktivno jedinjenje. ljuštenje epiderma (peeling). Kožu treba prati toplom vodom i kiselim ili neutralnim sapunima. Preparati sa benzoil peroksidom ne bi smeli doći u kontakt s očima. osećaja pečenja. Ukoliko preparat sa benzoil peroksidom dođe u kontakt sa očima važno je oči isprati s puno vode. Svojevremeno se u terapiji akni i drugih poremećaja keratinizacije upotrebljavao vitamin A (retinol). minociklin) u dužem vremenskom periodu. pa se ponekad terapija i prekida. benzoilperoksid. 33 . ne smeju doći u usta. sumporom. Koristi se u obliku krema i gelova sa oko 5% ili 10% benzoil peroksida u lečenju akni vulgaris. To je normalna pojava i nije štetna. kreme ili gelovi sa retinoičnom kiselinom. Kod blažih oblika akni sprovodi se lokalna terapija. uz opisanu lokalnu terapiju koriste se najčešće tetraciklinski antibiotici u manjim dozama tokom nekoliko meseci per os. Hemijskim izmenama na retinoičnoj kiselini dobijene su brojne supstance koje su zajednički imenovane kao retinoidi. Od nuspojava mogu se javiti iritacija u obliku crvenila. benzoil peroksidom. Pri prvoj primeni krema ili gelova sa benzoil peroksidom javlja se osećaj prženja kože. dimentiden – FENISTIL (Novartis Consumer Health Švajcarska). a kod najtežih oblika bolesti kao terapija izbora prihvaćen je izotretinoin. katranima. Postojeći komedoni istiskuju se mehanički (kod kozmetičara). azelaičnom kiselinom. a dolazi i u obliku magistralnog preparatima koji se zove tečnosti puder sa anestezijom. koji uz keratolitičko imaju i bakteriostatsko dejstvo. klindamicin i tetraciklini. Zato je depolarizacija receptora za bol blokirana pa ne može doći do nastanka impulsa koji bi se u mozgu interpretirali kao osećaj svraba. Benzoil peroksid se ne sme nanositi na oštećenu kožu. difenhidramin – DERMODRIN (Pharmaceutische Fabrik Montavit Austrija). Ponekad iritacije mogu biti ozbiljnije. Kod srednje teških oblika bolesti. a ukoliko se ona dogodi treba na dan dva prekinuti s terapijom. katrana ili ihtiola.izotretinoin. koža tretirana s benzoil peroksidom ne bi se smela izlagati sunčevoj ni UV svetlosti. Lokalno se često primenjuju rastvori. Jedan od njih je i 13-cis retinoična kiselina s . sprečiti začepljenje otvora folikula i stvaranje novih komedona.

Izotretinoin je teratogen što znači da kod trudnica izaziva deformacije ploda pa se nikako ne sme koristiti kod trudnica. Dokazano je da je retinoična kiselina potrebna za normalni rast i diferencijaciju epitelnih ćelija. Ne smeju ga koristiti osobe sa oštećenjima jetre ili bubrega. sa sebosupresivnim delovanjem. a to su suve sluznice usta i nosa. paronihija. Klindamicin i eritromicin Klindamicin i eritromicin su antibiotici. terapiju treba prekinuti. Osim toga. osip. snižava koncentraciju slobodnih masnih kiselina i folikularnu retencionu hiperkeratozu. Najčešće uočene nuspojave vezane su za hipervitaminozu A. Koristi se u obliku kreme za lečenje i ublažavanje akni vulgaris. U retkim slučajevima može se javiti alergijski kontaktni dermatitis. kolitis i pseudomembranozni kolitis uzrokovan toksinima Clostridium difficile. piogeni granulom. Kombinovano lečenje sa tetraciklinima takođe je zabranjeno. znojenje. Uprkos činjenici da se koriste lokalno. 34 . Azelatna kiselina Azelatna kiselina deluje antimikrobno i sprečava prekomerno razmnožavanje bakterija. Takođe. distrofija nokta i povećano formiranje granulacionog tkiva i reverzibilna alopecija. u slučajevima blažih akni. Takođe je zapaženo povišenje triglicerida i holesterola u serumu. tj. naročito cistične akne i acne conglobata. Nije namenjen za lečenje blažih oblika akni. ponekad se koža na početku primene može perutati. Pre primene kreme potrebno je pažljivo očistiti kožu čistom vodom ili nekim blagim sredstvom za čišćenje. Prilikom primene ne sme doći u dodir sa sluznicom (nos. svrab i probadanje. Izotretinoin Izotretinoin je 13-cis retinoična kiselina. Iako su ti slučajevi vrlo retki kod primene antibiotskih losiona u slučaju teškog ili dugotrajnog proliva. posebno u fazi papulopustularne upale. Deluje na površinske lipide i značajno snižava broj bakterija na površini kože (Propionibacterium acnes. Retko i to uglavnom na samom početku primene može se javiti prolazna preosetljivost kože. Ukoliko dođe u dodir s očima potrebno je njihovo ispiranje velikom količinom vode. Klindamicin spada u linkozamidne antibiotike. crvenilo. pa su vrlo pogodni za čišćenje lica sklonog aknama. a između ostalog i na Propionibacterium acnes. sluznice i oštećene kože. Koriste se u lečenju akni vulgaris. izotretinoin – ROACCUTANE (F. azelainska kiselina – SKINOREN (Schering SPA Italija). kao i sniženje HDL. normalizuje prekomerno lučenje loja. gram negativne bakterije). usne. može se pojaviti bol u mišićima i zglobovima. facijalni dermatitis. Za lečenje akni koriste se u obliku losiona koji sadrže još i alkohol. može se u vrlo retkim slučajevima javiti teški prolivi.Hoffmann-La Roche Švajcarska). poremećaj adaptacije na mrak (smanjen vid noću) i lentikularnu kataraktu. Svojim delovanjem azelatna kiselina sprečava porast broja Propionibacterium acnes. Bolesnici retko mogu imati reakcije osetljivosti na svetlo. Deluju na brojne bakterije. sa hipervitaminozom A. klindamicin – CLINDASOME (Hemofarm Srbija). povišenim vrednostima lipida u krvi i u slučaju preosetljivosti na lek. svrab.August Wolf Nemačka). Koristi se kao sistemska terapija u obliku kapsula koje se piju za lečenje teških oblika nodulocističnih akni koje su otporne na prethodno lečenje.DERCOME CLEAR (Dr. dok je eritromicin makrolidni antibiotik. prevremeno zatvaranje epifize). Zbog sadržaja alkohola antibiotski losioni mogu uzrokovati peckanje i iritaciju očiju. Kod dece su se javljale promene na kostima i hiperostoza (tj. naročito Propionibacterium acnes. izotretinoin ne smeju uzimati dojilje. Registrovani lekovi • • • • benzoil peroksid . kao što su glicerol ili propilenglikol. oči). Suva sluznica očiju može izazvati konjunktivitis i reverzibilno zamućenje rožnjače. Posle mesec dana primene u 80% bolesnika smanjuje se lučenje loja za 80-100%. a takođe se može javiti i osećaj zategnutosti kože. retinoid treće generacije.peckanja i žarenja kože.

poremećaj funkcija endokrinih žlezda. Sistemska apsorpcija je moguća pre svega. Neomicin ima širok spektar delovanja. nasleđe. kontaktni dermatitis ili 35 . Deluje na gram-negativne bakterije kao što su Pseudomonas aeruginosa. Osim sa njima kombinuje se i sa lokalnim anesteticima i antiinflamatornim lekovima u obliku kapi za oči i masti kod tretmana lokalnih infekcija. Citrobacter. bakterije iz rodova Klebsiella. sluznice. razni drugi industrijski proizvodi.Antibiotici za dermatološku primenu Oboljenja kože mogu biti posledica brojnih etioloških faktora. lekovi). uha. Ne sme se upotrebiti na površini koja obuhvata više od 20 % ukupne površine kože. kada mažemo velike površine kože. psihološki faktori. sprečavanja sekundarnih piokoknih infekcija na već ranije zahvaćenoj koži (herpes simpleks. biološki agensi (bakterije. hemijski (kiseline. gentamicin u organizmu može postići tako visoke koncentracije (4 µg/ml) da deluje ototoksično. Iako se gentamicin slabo resorbuje kroz kožu. Enterobacter spp. bacil tuberekuloze). za rane. baze. koža može biti lagano nadražena. Neomicin Izolovan je iz kulture Streptomices fradiae i spada u aminoglikozide. indol-pozitivni i indol-negativni sojevi Proteusa. Veliki broj živih uzročnika bolesti (bakterije. zbog mogućnosti sistemske resorpcije i na taj način štetnog delovanja antibiotika u preparatu. Zbog toga se kombinuje sa drugim antibioticima (bacitracin. tj u mastima i kapima za oči. iza uboda insekata itd. aktinički (zraci sunčevog spektra). Upotreba na velikim površinama oštećene kože nije dopuštena. Neomicini su po građi srodni streptomicinu. pa se zato često kombinuje sa antibioticima koji imaju delovanje na gram pozitivne bakterije (bacitracin). Odnos neomicina B i C je promenljiv. U takvim slučajevima se ne sme koristiti kod trudnica. sekundarno inficirane površinske rane. kalorijski (toplota.) i sprečavanje infekcija postoperativne rane. naročito u male dece i starijih osoba. oticanje. hladnoća). Deluje na gram negativne bakterije. Neomicin B i neomicin C razlikuju se samo u stereohemijskoj građi. rendgen zraci. Retko nastaje fotosenzibilizacija. opekotina. svrab. pre svega za sprečavanje širenja infekcije. Campylobacter. gljive) može dovesti do lokalne (kožne) ili opšte (sistemske) infektivne bolesti. grebanje). Može izazvati nepovratnu totalnu ili delimičnu gluvoću. Od endogenih faktora često se ističe značaj različitih materija koje svojim prisustvom u organizmu obolelog izazivaju imunološki odgovor. Moguće nuspojave jesu lokalni nadražaj. ali i vrlo nezgodnu manu da je vrlo toksičan za slušni živac i bubrege. salmonele. Zato se primenjuje lokalno. ali umesto 1. bleda treponema. Treba istaći da ni neomicin nije imun na pojavu rezistencije. epidermodermalne piodermije (grupa folikulitisa). Ubrajaju se različita stanja hipo i avitaminoze. zraci različitih veštačkih izvora). gljivice. 3-gvanidino grupe imaju aminošećerne ostatke. Ponekad. opekotinama i čirevima. oka i sl. Dolazi u obliku masti. krema ili mikstura. Uglavnom se sastoji od sulfatnih soli parova epimera koji su označeni kao neomicin B i neomicin C . razni poremećaji metabolizma. U egzogene etiološke faktore se ubrajaju razni fizikalni agensi: mehanički (udarac. šigele i neke gram-pozitivne bakterije kao što su stafilokoki i Listeria monocytogenes. Moraxella. a antiinflamatornim lekovi ublažavaju upalu. ali ne treba prekidati lečenje. infekcija potkoleničnih ulkusa i inficiranih promrzlina. Providencia. Gentamicin Gentamicin je baktericidni antibiotik iz grupe aminoglikozida. Lokalni anestetici zautavljaju bol. kod infekcija kože. Koristi se u lečenju kožnih bolesti koje su uzrokovane bakterijama. koprivnjača. herpes zoster. Brucella. čireva. Escherichia coli. U dermatologiji se koristi u obliku masti ili krema u slučajevima primarnih i sekundarnih bakterijskih kožnih infekcija. polimiksin).. Serratia. kod upotrebe na otvorenim ranama. kozmetički. Neomicin A naziva se neamin. radi mogućnosti apsorpcije. virusi. pritisak. kao što su epidermalne piodermije (grupa impetiga). virusi.

odnosno oštećeno tkivo i njegovim uklanjanjem omogućava granulaciju i epitelizaciju rane. bacitracin. pretežno lipofilni antibiotik.bacitracin A . Mogućnost sistemskih nuspojava (štetno delovanje na bubrege i sluh) kod lokalne primene je mala. streptokoke. novorođenčadi (pogotovo nedonoščadi). kod upotrebe na otvorenim ranama. Može delovati i na one mikroorganizme koji se infiltriraju u same ćelije domaćina. Bacitracin Bacitracin je antibiotik izolovan iz kulture bakterija Bacillus subtilus. Ostali osetljivi mikroorganizmi jesu Treponema pallidum. bacitracin se često koristi u kombinaciji s neomicinom ili polimiksinima. Mehanizam delovanja: hloramfenikol snažno prekida biosintezu proteina isključivo kod bakterija i to većine gram-negativnih i većine gram-pozitivnih bakterija. klostridije i korinebakterije. dojilja. Ukoliko je bakterija osetljiva na bacitracin tada sporo razvija otpornost na bacitracin. bacitracin B i bacitracin C. Moguće nuspojave jesu lokalni nadražaj. vincenti i Actinomyces israelii. Zbog činjenice da uglavnom deluje na gram-pozitivne bakterije. Sastoji se od tri komponente . Gram negativni spektar uključuje gonokoke. Time se hloramfenikolu omogućava potpunije delovanje. Ako se hloramfenikol primeni lokalno u obliku masti ili kreme tada se postiže dobra terapijska koncentracija u koži. a prodiranje kroz kožu u krvotok je vrlo malo. zbog mogućnosti sistemske resorpcije i na taj način štetnog delovanja antibiotika u preparatu. termičkih i hemijskih opekotina. kontaktni dermatitis ili superinfekcija. anaerobne koke. Bacitracin je smeša sličnih cikličnih polipeptida. Aktivan je protiv mnogih Gram-pozitivnih bakterija i protiv nekih Gram-negativnih bakterija. Blokira ugrađivanje aminokiselina i nukleotida u zid bakterije. Bacitracin deluje bakteriostatski i baktericidno. To je enzim koji čisti rane razgrađujući nekrotično. Derivat je dihloroctene kiseline a deo molekula mu je i nitrobenzen. Nekada je intenzivno primenjivan i za sistemske infekcije ali zbog izrazite toksičnosti (izaziva jaku aplastičnu anemiju i po život opasne promene krvne slike . Zbog činjenice da je otrovan za bubrege vrlo se retko koristi u obliku injekcija. neomicin – ENBECIN (Galenika Srbija). vrlo se često koristi u obliku masti ili mikstura radi sprečavanja i lečenja infekcija kože ili oka. pogotovo nakon manjih infekcija.superinfekcija. Ali. kod bubrežnih bolesnika i bolesnika sa bolestima jetre. Ne sme se primenjivati kod trudnica. koprivnjača. Hloramfenikol Hloramfenikol je niskomolekularni. U obliku tableta se koristi samo i isključivo u slučajevima pseudomembranoznog kolitisa kog uzrokuje bakterija Clostridium difficile. često u kombinaciji sa ostalim antibioticima ili antiinflamatornim lekovima. opekotinama i čirevima. Registrovani lekovi • • • fusidinska kiselina – STANICID (Hemofarm Srbija).aplaziju koštane srži) primenjuje se uglavnom lokalno. gentamicin – GENTAMICIN (Galenika Srbija). oticanje. 36 . pa ne postoji opasnost od sistemskog delovanja. razderotina. Gram pozitivni spektar uključuje stafilokoke. rana koje teško zarastaju. meningokoke i fuzobakterije. ali ne može se sasvim isključiti. Koristi se kod tretiranja upaljenih i inficiranih rana. svrab. Koristi se u lečenju i sprečavanju infekcija kože bakterijama u obliku masti i mikstura. širokog spektra delovanja i pogodan je za primenu na koži. T. Upotreba na velikim površinama oštećene kože nije dopuštena. Sistemska apsorpcija je moguća pre svega. koji deluju na gram-negativne bakterije. zavisno od koncentracije i osetljivosti bakterija na njega. Dolazi u obliku masti i to u kombinaciji sa hlostridiopeptidazom. promrzlina i dr.

Lokalni kortikosteroidi Lokalni kortikosteroidi su delotvorni kod blažih oblika psorijaze. Najčešće su to ekstenzorne strane velikih zglobova. ulja (npr. donji deo kože leđa. Kalcipotriol se upotrebljava kao krema i mast (koncentracija 5%) i losiona za kosu (5%). U nižim dozama cignolin se može nanositi kao i bilo koji drugi antipsorijatik. omekšavaju keratolitičke promene (ljuske). Takođe ima i antiinflamatorno dejstvo. sklonost ranim recidivima. Tazaroten se koristi u obliku gelova i krema za lečenje blage do umerene 37 . Ona je jedini poznati metabolit tazarotena koji ima retinoidnu aktivnost. Radi se o tečnosti tamno smeđe boje. teleangiektazije. tazarotensku kiselinu. cetaceum. Na terapijski otpornim psorijatičnim promenama. karakterističnog aromatičnog mirisa. Tazarotenska kiselina specifično reguliše gensku ekspresiju.5 %-tne salicilne kiseline u belom vazelinu (trup i ekstremiteti) ili u maslinovom ulju. Cignolin se kod nas primenjuje kao magistralni preparat kome je dodata cinkova pasta. sa psorijatičnih žarišta potrebno je ukloniti ljuske što se najbolje postiže primenom 3 . Masne podloge mogu biti trigliceridi masnih kiselina. suve srebrenkasto-bele boje. Međutim psorijaza se može manifestovati na bilo kom drugom delu tela. i diferencijaciju kožnih ćelija. i sigurni ako se primenjuju uz nadzor lekara. Nepoželjne propratne pojave dugotrajne primene lokalnih kortikosteroida jesu: atrofija kože. Moguće je primeniti i okluzivnu tehniku. Masti zadržavaju vodu u koži. i time olakšavaju prodor leka u kožu. hiperplazuju kožnog tkiva. analozi vitamina D i analozi vitamina A.Antipsorijatici Psorijaza je hronično recidivirajuće kožno oboljenje koje se karakteriše promenama u vidu crvenih makula ili ploča. naročito dlanova i stopala. kortikosteroidi. voskovi (beli ili žuti vosak). Psorijaza pokazuje naročito afinitet prema određenim područjima kože. ricinusovo ili maslinovo ulje). Lokalni kortikosteroidi deluju antiinflamatorno i antiproliferativno. katrani. kapilicijum i lumbosakralna regija tj. U lečenju psorijaze još se ponegde primenjuje 5 do 10 % katran kamenog ugljena. U lokalnom lečenju psorijaze koriste se cignolin. Naftalan ima antioksidativno dejstvo i time smanjuje stvaranje ćelija na površini kože (epidermopoezu). Katrani Katrani deluju redukujuće i antiinflamatorno. masni alkoholi (cetanol) ili parafinski ugljovodonici (vazelin). dodaje se 3% salicilne kiseline koja sprečava oksidaciju cignolina. Primenjuje se samo kod jako infiltrisanih žarišta.terapije. Kalcipotriol deluje antiinflamatorno i antiproliferativno. pa je ne treba primenjivati na velikim površinama kože. može se primeniti okluzivna tehnika koja se sastoji u premazivanju obolele površine kortikosteroidnom masti i prekrivanju plastičnom folijom koja ostaje na žarištu više sati. lanolin. Cignolin (ditranol) Cignolin ima lokalno citostatsko dejstvo jer se veže za nukleinske kiseline epidermalnih ćelija i na taj način usporava sintezu DNK. Lokalno lečenje psorijaze Pre primene antipsorijatika. Velikoj grupi katranskih jedinjenja pripada naftalan. koje se lako mrve. modulirajući bujanje ćelija. Tazaroten Tazaroten je esterifikovani retinoid koji se u koži pretvara u svoju aktivnu formu. Efekat se poboljšava istovremenom primenom UVB . kozmetički su prihvatljivi. Kalcipotriol Kalcipotriol sintetički je analog D3 vitamina koji se zadnjih 10-tak godina primenjuje u blagih i srednje teških psorijaza. Lokalne kortikosteroide je najbolje primeniti na manjim površinama. Propratne pojave lečenja cignolinom jeste iritacija kože i prebojenost veša i odeće. strije. pretvaranje vulgarne psorijaze u pustuloznu. Treba voditi računa o mogućnosti resorpcije salicilne kiseline. Takođe reguliše diferencijaciju keratinocita.

glavobolja. reaktivaciju i kretanje Tćelija imunološkog sistema. Moguće nuspojave jesu simptomi hipervitaminoze A. Koža premazana preparatima s tazarotenom ne bi se smela izlagati sunčevim zracima. a moguća je intramuskularna primena. Ciklosporin u psorijazi inhibira T. Imunosupresivi Ciklosporin se koristi kod vrlo teških oblika psorijaze. diferencijacije i keratinizacije kod psorijaze i u bolestima s poremećajem keratinizacije. Monoklonska antitela To su infliksimab i efalizumab. kontaktni dermatitis. generalizovane psorijaze. hipertenzija. suva usta. hipertrofija gingive. alkoholizam). tetraciklina ili metotreksata. Tazaroten se s oprezom primenjuje u slučajevima oštećenja ili upale psorijatične kože zbog moguće iritacije. naročito artropatske i eritrodermijske psorijaze. kontrolu vrednosti serumskog holesterola i serumskih triglicerida. kao eritrodermijska psorijaza. Sistemska terapija se sprovodi kod onih pacijenata kod kojih lokalna terapija nije bila efikasna. bolovi. Lečenje zahtjeva kontrolu funkcije jetre. Darierova bolest. posebno na dlanovima i tabanima. Preparati sa tazarotenom ne koriste se kod trudnoće i dojenja zbog mogućeg teratogenog delovanja na fetus. Zabranjeno je i istovremeno uzimanje acitretina i vitamina A ili drugih retinoida. a ne koriste se ni u slučajevima psorijaze pustuloze i psorijaze eksfolijative. kao npr. tj. ali se koristi i u transplantacijskoj medicini. pityriasis rubra pilaris. pa i na ekonomskim faktorima. Efalizumab je antitelo koje selektivno i reverzibilno blokira aktivaciju. pa je pogodna i za kućnu primenu bez nadzora medicinskog osoblja. gastrointestinalni poremećaji. niti UV zračenju u solarijumima. lokalna ili generalizovana pustulozna psorijaza.psorijaze koja ne prekriva više od 10% površine kože. ne sme se koristiti u slučajevima pojačane osetljivosti na sastojke leka (acitretin ili dodatke) ili na ostale retinoide. ni+ na dlakavim delovima kože ni na pregibnim mestima.ćelijsku aktivaciju i proliferaciju preko interleukina-2. gojaznost. Sistemska terapija psorijaze Odluka o primeni sistemske terapije je veoma složena i bazirana je ne samo na težini psorijaze nego i na psihosocijalnim. upale usana i ragade u uglovima ustiju. pogotovo u visoko rizičnim grupama bolesnika (poremećaji metabolizma lipida. Poželjno je kombinovano lečenje: ciklosporin + kalcipotriol. koja dovodi do normalizacije epidermalne ćelijske proliferacije. Koristi se u slučajevima teških poremećaja keratinizacije. Takođe. pa i pogoršanje psorijaze. Može doći i do istanjenja kože i ljuštenja kože po celom telu. ciklosporin + lokalni kortikosteroidi. osećaj žarenja. Kontraindikacije za primenu metotreksata jesu bolesti jetre i hematopoeznog sistema. kongenitalna ihtioza. konjunktivitis i nepodnošenje sočiva. izaziva deformacije ploda njegova primena u trudnoći je strogo zabranjena. Delovanje mu se zasniva na blokiranju proteina alfa-TNF-a (alpha Tumor Necrosis Factor). Infliksimab je monoklonalno antitelo koje spada u grupu specifičnih imunosupresiva. diabetes melitus. ljuštenje. Budući je teratogen. iritacija kože. Koristi se kod teških oblika psorijaze. antagonist folne kiseline potrebne za sintezu DNK. u bolesnika s teško oštećenom funkcijom jetre i bubrega i u bolesnika sa hronično povećanim lipidima u krvi. Moguće nuspojave jesu poremećaj bubrežne funkcije. Acitretin Acitretin je sintetički analog retinoidne kiseline. ciklosporin + cignolin. Velika prednost leka je to što se daje jednom nedeljno i to subkutanom injekcijom. Ti procesi vode do simptoma psorijaze pa inaktivacija antitelima znatno smanjuje te simptome. i u ostalim teškim poremećajima keratinizacije kože kod kojih je moguća rezistencija na drugo lečenje. alkoholizam. Metotreksat se može primeniti per os. Metotreksat je citostatik. noćni poremećaji 38 . Najčešće nuspojave jesu svrab. Lečenje se sprovodi niskom dozama ciklosporina četiri do šest nedelja. crvenilo. Povremeno se mogu javiti glavobolje.

masti i kupke u koje se ubacuju masne komponente koje čine kožu mekom i vlažnom. propilenglikol. acitretin – NEOTIGASON (F. natrijum 2pirolidon-5-karboksilat. Kako su mukopolisaharidi kao glavni sastojci osnovne supstance u dermisu odgovorni za strukturu i hidrataciju ovog dela kože i za stvaranje kolagena i retikulina. Dobri ovlaživači su urea. Na taj je način omogućena primena aktivnih sastojaka iz Aloe barbadensis u hidrofilnim i lipofilnim preparatima. odnosno kalijum-2-pirolidon-5-karboksilata) izvrsno ovlažuju kožu. Mogu se praviti kao losioni. lomljivost noktiju i paronihija. Emolijens se treba upotrebljavati što češće da bi se koža održala vlažnom. Emolijensi Emolijensi su preparati koji sprečavaju isušivanje kože ili u bukvalnom prevodu sredstva za vlaženje kože. manitol) i tečni makrogoli dobri su humektansi i zato se stavljaju u kreme. a danas se u ovu grupu ubrajaju sve hidrofilne i lipofilne supstance i preparati koji vlaže i omekšavaju kožu. Nakon tuširanja i kupanja potrebno je što pre naneti emolijens da bi se spečilo isušivanje kože. Registrovani lekovi • • tazaroten – ZORAC (Pierre Fabre Medicament Production Francuska). sluzi (iz opuncije. natrijumove soli N-acetilglicina i N-acetilalanina. Može se započeti sa upotrebom 2 . losione i paste za zube. Hijaluronska kiselina je zaslužna da koža dece sadrži oko 65% vode. bol u mišićima. Takođe je primećeno povremeno. prirodni kolagen i ureu. Vrlo važno je istaći da se emolijensi upotrebljavaju i kada je koža zdrava i bez promena. dobijen iz neosapunjivog dela ulja avokada). Hidrofilni emolijensi obuhvataju materije koje na sebe vežu vodu (humektansi) i koje snabdevaju kožu vlagom (ovlaživači. Redovna primena emolijenasa je vrlo bitna u svakodnevnoj terapiji i kontroli ekcema/dermatitisa. smeše aminokiselina. aminokiseline. šećere. ali se mogu izraditi i u apoteci po proskripciji lekara. korena belog sleza). hidrolizati različitih proteina. • • • • • • 39 . povišenje transaminaza i alkalne fosfataze. Zbog alkalnosti vodenih rastvora natrijum laktata one se puferiraju mlečnom kiselinom. furilhidantoin.3 puta dnevo pa prilagođavati (povećavati/smanjivati) prema ličnim potrebama. sinonim je piroglutaminska kiselina. Takođe je emolijens potreban i nakon kupanja u bazenu/moru. Emolijens se slobodno može naneti na oštećenu kožu bez straha od predoziranja jer oni ne sadrže supstance koje mogu da prođu kroz kožu u krvotok. MiIler (Aloe vera) i dr.vida. jer oni sprečavaju razbuktavanje ekcema. kremovi. a lizin-PCA ovlažuje i uspostavlja normalnu pH-vrednost površine kože. glukoza-glutaminat. moisturizeri. obično reverzibilno. hidratanti). orhideja. ona nema sposobnost ovlaživanja kože). Natrijum i kalijum PCA (natrijum-. u prvom redu zato da očuvaju preparat od gubitka vlage. arginin-PCA uz ovlaživanje i obnavlja ćelije kože. lanenog semena. ekstrakti iz sukulentnog lišća Aloe barbadensis. Ona povoljno deluje i na zarastanje rana. Ekstrakti Aloe vera mogu se nabaviti u obliku hidrofilnog gela 10:1 i lipofilnog ekstrakta pod nazivom Lipo-quinon extract. Oni sadrže natrijum laktat. furilglicin. • • Polihidriksilni alkoholi (glicerol. Urea je vrlo čest sastojak krema za ovlaživanje kože i to ne samo za kozmetičku primenu nego i za lečenje dermatoza kod kojih se javlja izrazito suva koža. Zato se za hidrataciju kože preporučuje natrijumova so hijaluronske kiseline često uz gama-linolensku kiselinu. glukoza. Jedan od najstarijih i vrlo dobrih ovlaživača kože je natrijum laktat. a u visokim koncentracijama deluje keratolitički. Na tržištu se nalaze kompleksni hidratansi poput preparata Lactil i Aquaderm koji svojim sastavom oponašaju prirodni faktor hidriranja. želatina. zglobovima i kostima. nikotinamid. a zatim da deluju na mestu primene kao ovlaživači. Ranije su se u emolijense svrstavale samo masne materije. Među modernim ističu se derivati 2-pirolidon-5-karboksilne kiseline (PCA. uz napomenu da je upotreba vrlo individualna.Hoffmann-La Roche Švajcarska). pogodni su kao ovlaživači u hidratantnim kozmetičkim preparatima. Postoje gotovi preparati i najčešće se radi o medicinskoj kozmetici. fitosterini (avokadin. sorbitol. Mogući je pojačani gubitak kose.

Masni alkoholi: cetanol. butilni. Zato su ove kiseline optički aktivne. stearol. dobre su razmazivosti i podnošljivosti za kožu. Etoksilirani gliceridi kao polioksietilen-gliceril monolaurat. kupke koje sadrže morsku so. Alfa-hidroksi masne kiseline su dobri emulgatori. Pur-Cellin čvrsti i tekući. Dobija se iz plodova zimzelene biljke Simmondsia chinensis. za kandelila vosak . kikirikija. Na ceni su ulje slatkog badema. U primeni su najčešći izopropil miristat. miristilni.ISCO-CARE 108. palmitinska. Hidriranjem skvalena dobija se zasićeno jedinjenje skvalan (perhidroskvalen) koji je stabilan i zato se često stavlja u kreme. Monogliceridi masnih kiselina. palme i riblje ulje. Takvi su gliceril monostearat. japanski vosak takođe su dobri lipofilni emolijensi. za cetaceum . ulje jojobe i dr. ulje masline. imaju optičke izomere i sklone su stvaranju laktona. Zatim su to zamene za ricinusovo ulje . avokada. Oba se nalaze u koži čoveka. ploda uljne palme. Voštane materije: cetaceum. linolna. To su Miglyol 810 i 812. linolenska i arahidonska.i triglicerida istih masnih kiselina. omogućava da koža u kontaktu s vodom prihvata znatne količine vode. Od nezasićenih hidroksi masnih kiselina često se upotrebljava ricinolna kiselina. Izbor biljnih ulja je velik. ulja iz marelice i breskve. izobutilni. palminih koštica. nezasićene masne kiseline: uljna. divlje ruže. Ima ga oko 5% u ljudskom loju. Skvalen je endogeni lipid sebacealnog porekla i prekursor je u sintezi holesterola. pamučnog semena. npr. polioksietilengliceril monooleat i dr. Evening Primrose oil) i dr. Lipofilni emolijensi stvaraju na koži tanak nepropustljiv film i tako sprečavaju gubitak vode iz kože. Masne kiseline: laurinska. Oni su otporni prema oksidaciji. masline. ricinusa. C-20 i dokosen kiselina. čvrsti parafin. za pčelinji vosak Cutina BW. soje. decilni i heksadecilni.Hidrofilnim emolijensima smatraju se i med. kamelije. ulje iz semena pamuka. alfa-hidroksi kiseline. Hidrogenizovana ulja i masti koja su stabilnija i poseduju više tačke topljenja od prirodnih izvora. lešnika. arahidinska. To su najčešće hidrogenizovana ulja ricinusa. losione. cerotinska. Slobodan holesterol i esterifikovani holesterol nalaze se u hidrolipidnom sloju na površini kože. lanolinski alkoholi i tečni: oleilni alkohol i ricinol. laurilni. Zato se stavljaju u preparate za negu kože i za poboljšanje penetracije aktivnih materija koje se nalaze u preparatu. Acetilirani monogliceridi kao acetil gliceril monostearat. Polusintetski i sintetski lipidi. To je alifatski triterpen. a slični su delu lipida koji se nalaze na i u koži čoveka. nego na nezasićene alkohole: eikosenol i dokosenol. za ulje kakaoa Novata AB itd. izopropilni. Primer su hidroksilaurinska. kikirikija. Neki od njih su izrađeni prema prirodnom uzoru. sezama. kandelila vosak. elastična i sjajne površine. karnauba vosak. Ciklični ugljovodonici: karoten i holesterol. soje. gliceril monopalmitat. Sintetski trigliceridi s masnim kiselinama sa 8 do 10 ugljenikovih atoma. pšeničnih klica. metilni. Nezgodna je strana prirodnih lipida da mogu da sadrže pesticide i da su podložni oksidativnoj razgradnji pa im treba dodavati antioksidanse. acetil gliceril monooleat i dr. beli (pčelinji) vosak. za ulje jojobe Cetiol J 600. mikrokristalinični voskovi (cerezin i ozokerit) i skvalen. suncokreta. a najzastupljenije su: • Dugolančani parafinski ugljovodonici: tečni parafini različitih gustina. beli vazelin. Prirodni trigliceridi (estri glicerola sa zasićenim i nezasićenim masnim kiselinama) vrlo su dobri emolijensi.Cutina CP-A.Cetiol R. Alkilni i alkenilni estri masnih kiselina kao npr. oleil oleat (Cetiol) i decil oleat (Cetiol V). lanolin. hidroksistearinska i dr. podložan oksidaciji. Zasićene hidroksikarboksilne kiseline koje imaju jednu OH-grupu i jedan asimetričan ugljenikov atom. cetostearol. Koža je nakon primene ovih emolijensa meka. behenska. Od prirodnih lipida su važni Schibutter. Ulje jojobe je tečni vosak koji zamenjuje cetaceum i druge prirodne voskove. grožđa. karmine i dr. ulja. Masne kiseline u ulju jojobe (eikosenkiselina. koji je dobar emolijens i štiti od UV-zračenja. Holesterol. zbog hidrofilne grupe u molekulu. matični mleč. tj. stearinska. U grupi lipofilnih emolijensa nalaze se brojne supstance. glicerol monooleat i dr. koji uvek imaju primese di. ulje pupoljke ili noćurka (engl. izopropil palmitat. kakaoa. Ulja kakaoa. C-22) nisu vezane na glicerol. pantenol. • • • • • • • • • • • • • 40 . kokosa. miristinska.

noćurak. etri polioksietilenglikola. urea (karbamid) – LINOLA UREA (Dr.August Wolff Nemačka). a oni se međusobno razlikuju prema vrsti masnih kiselina koje čine duge ugljenovodonične lance. U suncokretu je nađen ceramid koji je identičan ceramidu VI u ljudskoj koži. Ova laka ulja izvrsno se rasprostiru na koži i daju joj baršunast izgled. Registrovani preparati • • • • masne kiseline. • 41 . deksametazon i hlokortolon. soje) sintetički spojevi. pemfigusa. Tu se nalazi šest tipova ovih jedinjenja. flutikazon. diflorazon. dezonid. vrlo jaki kortikosteroidi: klobetazol i halcinonid. seboreičnog dermatitisa i seboreje. prostaglandina i leukotriena. fluokortolon. fluokortin. u simptomatskom lečenju psorijaze. Kortikosteroidi za dermatološku primenu Kortikosteroidi su hormoni kore nadbubrežne žlezde koji imaju brojne fiziološke funkcije. metilprednizolon aceponat. poput dermatitisa. prednikarbat. fludroksikortid. amcinonid. prednizolon. Imaju i brojne farmakološke funkcije.August Wolff Nemačka). parafin. fluhlorolon.• • U lipofilne emolijense ubrajaju se i fosfatidi.LINOLA GAMA (Dr. fluperolon. umereno jaki kortikosteroidi: klobetazon. sorbitanski estri masnih kiselina kakvi su Arlacel i Span. a to su najčešće različiti lecitini (iz jaja. fluocinolon acetonid. atopijskog dermatitisa. zatim estri mlečne i limunske kiseline s masnim i izomasnim alkoholima. On se stavlja u preparate protiv bora jer pojačava elasticitet i napetost kože. halometazon. flumetazon. fluorometolon. Starija ulja su gusta. triamcinolon. difluprednat i ulobetazol. tečni i masni proizvodi . LINOLA (Dr. flupredniden. Vezivanjem za njih dolazi do indukcije lipokortina. Naročito su značajni u lečenju raznih upalnih bolesti kože. (Oenothere spp). budezonid.August Wolff Nemačka). zbog svojih aniinflamatornih karakteristika. Silikonska ulja ili tečni silikoni nisu lipidi. koji stabilizuju lipidne lamele između keratinocita rožnatog sloja. U zadnje vreme užurbano se istražuju emolijentne osobine ceramida.LINOLA FETT N (Dr. hidrokortizon. Najčešće su uključene linolna i omega-hidroksi masne kiseline. a naneseni film je u potpunosti vodootporan. koji su specifična grupa lipida (sfingolipidi) u rožnatom sloju kože. fluocinonid. Kortikosteroidi su selektivni agonisti glukokortikoidnih receptora. mometazon.August Wolff Nemačka).August Wolff Nemačka). nezasićene – LINOLA FETT (Dr. lupusa i brojnih drugih kožnih upalnih bolesti. jedni od najkorisnijih lekova. koji blokiraju fosfolipazu A2. koja je početna sirovina za sintezu medijatora upale. Time se stvaraju molekuli s dugim hidrofobnim lancima. Kortikosteroidi su. Kortikosteroidi se lokalno primenjuju zbog svog izrazitog aniinflamatornog svojstva i antialergijskog delovanja. ali se zbog hidrofobnih osobina ubrajaju u lipofilne emolijense. alklometazon. beklometazon. Upravo od odnosa lipokortina i fosfolipaze A2 zavisi količina nastajanja arahidonske kiseline. masno ulje . Dele se na četiri grupe: • • • slabi kortikosteroidi: metilprednizolon. dezoksimetazon. a danas su razvijeni sintetski derivati prirodnih kortikosteroida kojima su neke farmakološke osobine pojačane. diflukortolon. jaki kortikosteroidi: betametazon. a nova su lagana i imaju manju viskoznost. a druge potisnute.

U dermatološkim preparatima dolazi u obliku svojeg estra alklometazon dipropionata. alergijski kontaktni dermatitis i sekundarne infekcije kože. rendgen-dermatitisa. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa. Ne sme se primeniti kod tuberkuloze kože. Zbog njegovog slabijeg dejstva u odnosu na druge kortikosteroide primenjuje se kada se kožne promene nalaze na osetljivim delovima tela (lice. smanjuje propusnost kapilara. Njegova prednost pred ostalim. Kada dolazi samostalno u koristi se u lečenju bolesti kao što su alergijske bolesti kože. stabilizuje unutarćelijsku membranu bazofilnih i neutrofilnih leukocita i tako koči oslobađanje hidrolitičkih enzima i ostalih medijatora upale. koči funkciju leukocita i tkivnih makrofaga. intertriginozna područja).primena u dece mora biti svedena na najkraće moguće vreme. benzoat. Od nuspojava se mogu javiti svrab i žarenje. perioralnog dermatitisa i rozacee. kod lečenja velikih površina kože. lišajeva. hipopigmentacija. acetat. milijarija. leukotriena i tromboksana. smanjenje 42 . profesionalnog dermatitisa. Po delovanju je selektivni agonist glukokortikoidnih receptora. Ne preporučuje se dugotrajna lokalna primena na licu. Kod male dece postoji veća mogućnost sistemske apsorpcije zbog veće površine kože u odnosu na telesnu masu i zbog nedovoljno razvijenog rožnatog sloja kože. Spada u sintetske kortikosteroide. pemfigusa. sintetskim kortikosteroidima jeste u tome da se brzo razgrađuje u samoj koži pa se ne može akumulirati i stvoriti zalihu koja bi dovela do dermatoloških i drugih nuspojava. a zapravo je prirodni kortikosteroid kog luči nadbubrežna žlezda. dishidrotični dermatitis. kontaktni dermatitis. ekcematoidni numularni dermatitis. U dece može doći do apsorpcije proporcionalno veće količine lokalno primenjenog betametazona. koči sintezu prostaglandina. Ukoliko je u pitanju upala zbog kožne infekcije tada se ne sme koristiti preparat koji sadrži samo hidrokortizon nego kombinacija s antibioticima. Spada u umereno jake kortikosteroide. Dugotrajna primena na velikim površinama kože nije preporučljiva jer može doći do sistemskih nuspojava. U rijetkim slučajevima lokalna primena može dovesti do sistemskih nuspojava . valerat. Antiinflamatorno dejstvo mu je 30 puta jače nego dejstvo kortizola. Moguće nuspojave jesu istanjivanje kože i pojava strija. varičela. antimikoticima. iritacija i osip. eritema i sl. odnosno akutni. varičela. psorijaza).Hidrokortizon (kortizol) Hidrokortizon je kortikosteroid brzog i kratkog delovanja. Spada u grupu slabih kortikosteroida. U dermatološkim preparatima dolazi sam ili u kombinaciji s raznim antibioticima. snižava broj neutrofila na mestu upale. retardacija rasta i intrakranijalna hipertenzija (samo u dece). folikulitis. kod hroničnih dermatoza u bolesnika sa osetljivom kožom (deca i starije osobe). keratoplasticima. koristi se u lečenju akutnih i hroničnih nealergijskih dermatitisa. antisepticima. perioralnog dermatitisa i rozacee. keratoliticima. eritem. Betametazon Betametazon je jedan od najznačajnijih lokalnih kortikosteroida. antipsorijaticima. posebno u dece zbog minimalne sistemske apsorpcije i kao nastavak lečenja započetog jakim kortikosteroidima za lokalnu primenu na koži. Preparati sa alklometazonom primenjuju se u lečenju dermatoza koje reaguju na lokalno lečenje kortikosteroidima (atopijski dermatitis. Ne sme se primenjivati kod tuberkuloze kože. atopijski dermatitis (neurodermitis). fotodermatitisa. Primena lokalnih preparata sa alklometazonom kod trudnica dozvoljena je samo u težim slučajevima. atrofija kože. Vrlo retko se mogu javiti promene kože nalik na akne. pelenski dermatitis. hipertrihoza. kod psorijaze. intertrigo. strije. Alklometazon Alklometazon sintetski je kortikosteroid koji se koristi u lečenju dermatoloških upala. hemoterapeuticima i dr. pa na taj način do manifestacije sistemske toksičnosti .supresija hipotalamohipofizarno-adrenalne osovine. Kao i ostali kortikosteroidi. Preparati sa hidrokortizonom koriste se za lečenje ekcema i dermatitisa. Takođe. ne sme se koristiti na otvorenim ranama i ulceracijama zbog opasnosti od apsorpcije hidrokortizona u krvotok. U dermatološkim preparatima dolazi u raznim oblicima kao ester dipropionat. Takođe. zatim seboroični dermatitis.

eritem ili mehurići na koži. Moguće nuspojave kod primene dermatoloških preparata s metilprednizolonom jesu lokalni popratni simptomi kao što su svrab. metiprednizolon aceponat. mogu se u retkim slučajevima pojaviti: folikulitis. tada je primena preparata sa kortikosteroidima. folikulitis. 43 . pečenje. Spada u grupu jakih kortikosteroida i nešto je jači od betametazona. Hemijski. Dermatološki preparati sa mometazonom ne bi se smeli primenjivati u slučajevima rozacee. Metilprednizolon Metilprednizolon spada u grupu slabih kortikosteroida. akni. Moguće nuspojave jesu osećaj nadraženosti na koži. prekomerni rast dlaka (hipertrihoza).ESPERSON MITE (Jugoremedija Srbija). svraba genitalne regije. Kako je ponekad dijagnostikovanje određenih bolesti u dermatologiji jako zahtevno i teško. Takvim kombinacijama dobijaju se univerzalniji preparati koji puno bolje zadovoljavaju kliničke potrebe u lečenju raznih bolesti kože. Uglavnom to su neomicin. Bez obzira na godine dugotrajna terapija mometazonom bi se trebala izbegavati. vulgarnog ekcema i ekcema kod dece. ireverzibilne strije. U dermatološkim preparatima dolazi u obliku estra. pojačan rast dlaka. estar metilprednizolona i aceponatne kiseline. istanjivanje kože. lokalne hiperpigmentacije kao i depigmentacije kože. U dece se češće nego u odraslih može javiti pojačana apsorpcija mometazona što uzrokuje sistemske nuspojave kortikosteroida . kontaktni dermatitis. polimiksin i tobramicin. Metilprednizolon se koristi u obliku masti ili krema u lečenju raznih oblika dermatitisa (atopijski dermatitis. Registrovani lekovi • • • • hidrokortizon (kortizol) – HYDROCORTISON (Galenika Srbija). gubitak pigmentacije kože. oksitetraciklin. Lokalna primena betametazona na koži može dovesti do redukcije sadržaja kolagena u potkožnom tkivu i zbog toga uzrokovati atrofične promene kože. ESPERSON (Jugoremedija Srbija). hloramfenikol. Preduga terapija može dovesti i do osipa. perioralni dermatitis i alergijske reakcije. depigmentacije kose i inhibicije funkcije žlezda lojanica. bacitracin. betametazon dipropionat – BELODERM (Belupo Hrvatska). kontaktni neurodermitis). ekhimoze i dr. ima jače dejstvo i vodi se kao jaki kortikosteroid. lokalnog hirzutizma. Trudnice ga mogu koristiti. antibioticima i nekim drugim dodatnim materijama jako korisna. dezoksimetazon . Antibiotici koji se primenjuju obično su jaki antibiotici širokog spektra koji se ne primenjuju u obliku tableta ili injekcija jer su toksični. ali se može koristiti za ublažavanje svih vrsta kožnih upala u slučajevima kada nema infekcije bakterijama ili gljivicama. on je drugačiji od ostalih kortikosteroida jer sadrži hlor van steroidnog jezgra. amikacin. ali samo ukoliko je terapija kratka i ukoliko primenjuje na malim površinama kože. Mometazon Mometazon je noviji sintetski kortikosteroid koji sve više ulazi u kliničku primenu. Kao i kod ostalih kortikosteroida za lokalnu primenu. ESPERSON M (Jugoremedija Srbija). strije. gentamicin. Ne sme se primenjivati u slučajevima tuberkuloznih ili sifilisnih promena. mometazon furoata. Koristi se u obliku masti. Međutim. alklometazon dipropionat – AFLODERM (Belupo Hrvatska). Kombinacije kortikosteroida s antibioticima ili antisepticima Kortikosteroidi se vrlo često kombiniuju s raznim antibioticima i antisepticima. U dece i trudnica treba biti posebno oprezan zbog mogućih kortikosteroidnih nuspojava i treba izbegavati dugotrajnu primenu na većim površinama kože. svraba. perioralnog dermatitisa. krema i losiona prvenstveno za lečenje psorijaze i atopijskog dermatitisa. virusnih bolesti. U kombinaciji sa kortikosteroidima često se upotrebljavaju razni antiseptici. svrab. To nisu klasični antiseptici već su u pitanju najčešće salicilna kiselina ili rezorcinol.poremećaj lučenja kortizola iz nadbubrežnih žlezdi i Cushingov sindrom.tolerancije ugljenohidrata i Cushingov sindrom. degenerativnog. kožnih infekcija bakterijama ili gljivicama.

gentamicin – BELOGENT (Belupo Hrvatska). Streptococcus pyogenes i Corynebacterium minutissimum) koje su često prisutne u mešanim infekcijama. kožu trupa. ali i kosu. sluznice usne šupljine. koje žive na organskom materijalu. ekonazol. Nistatin Nistatin je polienski makrolid dobijen iz plesni Streptomyces noursei. klotrimazol. Epidermophyton floccosum. povraćanje. Često zahvataju nokte. betametazon. oksitetraciklin – GEOKORTON (Pliva Hrvatska). Microsporum canis i Malassezia furfur. PANOLON (Panfarma Srbija). Nistatin deluje fungistatski i fungicidno na saprofitske i parazitske kvasnice. anorektalnog područja i spoljašnjeg uva. Svi oni spadaju u grupu derivata imidazola i triazola jer imaju zajedničku strukturu imidazola (odnosno vrlo sličnog triazola). Ćelija patogene gljivice se ubrzo doslovno raspada. a u većim dozama fungicidno delovanje na Candida spp. DIPROSALIC (Schering-Plough Labo Belgija). a u prirodi su proširene kao saprofiti.• • • • • • • fluocinolonacetonid – SINODERM (Galenika Srbija). mikonazol i ketokonazol. ubrzavajući izlazak kalijuma iz ćelije i narušavajući strukturu nukleinskih kiselina. najčešće su kontagiozna i zahtevaju dugotrajno lečenje. mučnina. DIDERMAL (Galenika Srbija). Na mestu upotrebe može se pojaviti iritacija kože i sluznice. ubrzavajući izlazak kalijuma iz ćelije i narušavajući strukturu nukleinskih kiselina. U većim koncentracijama ima inhibitorno dejstvo na Trichomonas vaginalis. Ostvaruje efekat menjajući propusljivost gljivične membrane za fosfatne jedinjenja koji izlaze iz ćelije. fluocinolonacetonid. bol u trbuhu). 44 . Tokom oralne upotrebe nistatina retko se mogu pojaviti blaže digestivne smetnje (proliv. Koristi se u lečenju lokalne kandidijaze u uglovima usana. Takođe je efikasan protiv nekih gram-pozitivnih bakterija (Staphylococcus aureus. creva. pri dugotrajnom lečenju antibioticima širokog spektra i imunosupresivima. Deluje fungistatski i fungicidno na čitav niz gljivica in vitro. Trichophyton rubrum. izokonazol. a ređe znakovi preosetljivosti (makulopapulozni osip). Javljaju se vrlo često na naborima i zatvorenim delovima kože kao što su stopala ili područje pazuha. salicilna kiselina – BELOSALUC (Belupo Hrvatska). zatim kao profilaksa kandidijaze u novorođenčadi. diflukortolon – DECOTAL (Alkaloid Makedonija). neomicin . Klotrimazol je imidazolski antimikotik širokog spektra delovanja i jedan je od najviše korištenih antimikotika. Time se menja propustljivost gljivične membrane za fosfatne spojeve koji izlaze iz ćelije.SINODERM N (Galenika Srbija). noktiju. Derivati imidazola i triazola Ovde spadaju preparati koji sadrže bifonazol. Trichophyton mentagrophytes. hidrokortizon. Antimikotici za dermatološku primenu Gljivična oboljenja ljudi su veoma rasprostarnjena. Mehanizam delovanja: sprečavaju sintezu ergosterola koji je važan deo membrane gljivica. naročito na Candida spp. Gljive su biljkama slični mikroorganizmi (ali bez mogućnosti fotosinteze). U manjim dozama ima fungistatsko. Zbog karakteristične strukture veže se za molekule ergosterola u membrani gljivice i uzrokuje stvaranje šupljina u membrani (do tada nepropustljiva membrana postaje vrlo propustljiva i gubi svoju funkciju) što uništava integritet i izaziva njeno odumiranje. To praktično znači da je nistatin antimikotički antibiotik. HYDROCYCLIN (Galenika Srbija). mometazon – ELOCOM – (Schering-Plough Labo Belgija). betametazon. Od ukupno 100 000 gljiva samo ih je oko 100 patogeno za čoveka. prostora između prstiju. nogu i ruku.

derivat imidazola. seboroičnoga dermatitisa i peruti. uzrokovati poremećaje rada nervnog sistema i dr. Vrlo retko dolazi do alopecije. kronična mukokutana kandidijaza. Mikonazol je derivat imidazola koji deluje fungicidno posebno na dermatofite i kandidu i baktericidno na neke gram-pozitivne bacile i koke. Terapija traje kraće nego kod ostalih antimikotika. Za lečenje kožnih infekcija gljivicama dolazi u obliku krema i namenjen je za lečenje infekcija kože uzrokovanih gljivama iz roda Candida. Trichophyton mentagrophytes i Epidermophyton floccosum. Pri primeni mikonazola u obliku kreme. osip. Epidermophyton). pityriasis versicolor i dr. Kada se daje lokalno deluje na koži i sluznicama. Na taj način ti organi postaju zasićeni terbinafinom i vrlo efikasno se oslobađaju gljivične infekcije. koristi se i za lečenje tinee versicolor (pityriasis versicolor) uzrokovane saprofitom Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur). jer se iz digestivnog trakta ne apsorbuje dovoljno. Primenjuje se isključivo i samo lokalno na mestu infekcije u obliku krema. Međutim. Dolazi u obliku krema.Nakon lokalne primene klotrimazol dobro prodire u kožu. što izaziva smrt gljivičnih ćelija. lečenje tinee pedis.injekcije) tada bi mogao oštetiti jetru. kao i upotreba tableta s ketokonazolom u trudnica. iako retko. fotofobija. Po hemijskoj strukturi terbinafin je alilamin sa širokim rasponom delovanja protiv patogenih gljivica kože. Deluje na dermatofite (Microsporum. Cryptococcus. a kosa može postati masna ili suva. U niskim koncentracijama terbinafin deluje fungicidno na dermatofite. kvasnice roda Candida i Pityrosporum. Sprečava biosintezu ergosterola u gljivici i menja sastav drugih lipidnih sastojaka u membrani. Zato je upotreba ketokonazola u pacijenata s oštećenim radom bubrega ili jetre zabranjena. Primećeno je takođe povećanje aktivnosti enzima jetre. U pojedinim slučajevima kada su propisivane veće doze (više od 400 mg) javila se ginekomastija i oligospermija. dlake i noktiju uključujući dermatofite kao što su Trichophyton.retko se javljaju digestivni poremećaji. Ali. Coccidioides. U obliku kreme primenjuje se za lečenje gljivičnih infekcija kože i noktiju izazvane dermatofitima kvasnicama te Pityrosporumom orbiculare 45 . tinee versicolor i dermatomikoza uzrokovanih dematofitima osetljivim na klotrimazol.). Na kvasnice deluje fungicidno ili fungistatski. svrab. urtikarije ili bilo kakvog alergijskog osipa. U obliku krema koristi se za lečenje kožnih gljivičnih infekcija i seboroičnog dermatitisa. Pityrosporum). ne može se koristiti u obliku tableta ili kapsula. Terbinafin ne utiče na metabolizam hormona niti drugih lekova. tinee cruris i tinee corporis uzrokovane dermatofitima Trichophyton rubrum. Primenjuje se i oralno radi lečenja lokalnih infekcija. Na mestu upotrebe se retko mogu pojaviti nadražaj. plesni i neke dimorfne gljivice. Paracoccidioides) i eumicete. Upotreba ketokonazola u obliku tableta može biti opasna jer može izazvati poremećaj rada jetre. jer ukoliko bi bio dat sistemski (oralno . U obliku šampona koristi se za lečenje i sprečavanje pityriasisa versicolor. zavisno od vrste. masti ili posipa. Terbinafin . dlaka i noktiju koje izazivaju dermatofiti ili kandida (dermatomikoze. Mikonazol sprečava sintezu ergosterola u gljivici i menja sastav lipidnih sastojaka membrane. onihomikoze. parestezije. U obliku tableta koristi se za lečenje površinskih i dubokih mikoza kože. pečenje. trombocitopenija i egzantem. glavobolja. iritacije i crvenila kože. vrtoglavica. Relativno je novo sredstvo drugačijeg delovanja u odnosu na antibiotske i imidazolske derivate. ljuštenje ili edem kože. upotreba ketokonazola u obliku tableta može izazvati više nuspojava . Torulopsis. Microsporum. Koristi se u lečenju gljivičnih kožnih infekcija kandidoze. kandidijaze usne šupljine i probavnih organa i kao sustavni antimikotik. sporadično i hepatitis. Dat parenteralno (injekcijama) izaziva brojne nuspojave pa se može davati samo u hitnim i po život opasnim situacijama. intravenski ili intramuskularno . Terbinafin deluje putem inhibicije skvalenske epoksidaze u gljivičnoj ćelijksoj membrani. šampona ili tableta. Mikonazol je za razliku od klotrimazola bolji antimikotik . Pri lokalnoj upotrebi ketokonazola može.tablete. Ketokonazol. ponekada se prolazno snizi koncentracija testosterona.za razliku od svih ostalih antimikotika ovaj je po mnogome jedinstven antimikotik.nije toliko toksičan. doći do draženja ili pečenja na koži ili vlasištu. je antimikotik širokoga spektra. a veoma se slabo apsorbuje sistemski. Dobro penetrira u kožu i zadržava se više od 4 dana na mestu primene. alergijskog dermatitisa. mučnina. a u dojenčadi do napetosti fontanele. Epidermophyton floccosum. kvasnice (Candida. opisani su sporadični slučajevi maceracije. dimorfne gljivice (Histoplasma capsulatum. Takođe. Trichophyton.

gubitak apetita. kada se smatra pogodnim peroralno lečenje zbog mesta. Prilikom dugotrajne upotrebe na velikoj površini kože preporučuje se kontrola krvne slike. ekonazol – ECALIN (Jugoremedija Srbija). Prodire u nekrotično tkivo i eksudat što je veoma važno. MYCOSEB (Zorka Pharma Srbija). Primenjen u obliku kreme terbinafin može izazvati povremeno crvenilo. PLIMYCOL (Pliva Hrvatska). budući je ona isključena iz krvotoka. tinea cruris. blagi bol u trbuhu. CANESTEN (Bayer Healthcare Nemačka). S posebnim ga oprezom treba koristitii kod bolesnika koji su preosetljivi na sulfonamide. deluje na skoro sve mikroorganizme koji su mogući uzročnici infekcija rane kod opekotina i drugih rana na koži. jer sistemski antibiotici ne deluju na bakterije u nekrozi kod opekotina. Antibakterijski spektar je vrlo širok. svab ili peckanje na mestu aplikacije. CANESTEN (Kern Pharma Španija). hidrokortizon – DAKTACORT (Janssen Pharmaceutika Belgija). U obliku tableta koristi se za lečenje onihomikoza (gljivična infekcija nokta) izazvanih dermatofitima. ANTIFUNGOL (Salutas Pharma Nemačka). ne sme se upotrebiti u kasnoj trudnoći. mikonazol – DAKTANOL (Galenika Srbija). gentamicin – TRIDERM KREM (Schering-Plough Labo Belgija). paraziti) može dovesti do lokalne (kožne) ili opšte (sistemske) infektivne bolesti. urtikarija). trombocitopenije i eozinofilije. U rani se razgrađuje i polako i ravnomerno oslobađa jone srebra. KANSEN (Zdravlje Srbija). Terbinafin. Oni se vežu na DNK bakterijskih ćelija i sprečavaju njihov rast i razmnožavanje. radi moguće pojave leukopenije. ali zahtevaju prekid lečenja. CANESTEN (Bayer Italija). a pri tome ne oštećuju ćelije kože i potkožnog tkiva. ketokonazol – MYCOSEB (Hemofarm Srbija).(Malassezia furfur). MYCOFIN (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret) Hemioterapeutici za dermatološku primenu Veliki broj živih uzročnika bolesti (bakterije. 46 . kod onih koji imaju urođeni manjak glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze i kod bolesnika sa oštećenjem jetre i bubrega. tinee capitis. namenjen je lečenju i sprečavanju infekcija kod ogrebotina. Kao i kod svakog lokalnog antimikrobnog sredstva može se pojaviti superinfekcija. Sulfadiazin srebro Sulfadiazin srebro je lokalni hemioterapeutik za sprečavanje i lečenje infekcija. NYSTATIN (Hemofarm Srbija). Takođe. mialgija). klotrimazol. gljivičnih infekcije kože: tinea corporis. proliv) ili bezazleni oblici kožnih reakcija (crvenilo. drugih čistih rana i kod slobodnih kožnih transplantata. ipak to je retko razlog za prekid lečenja. Najčešće nuspojave terbinafina u obliku tableta jesu digestivni simptomi (osećaj nadutosti. manjih traumatskih rana. tinea pedis i zaraze kože kvasnicama roda Candida. mučnina. virusi. Koristi se u lečenju i sprečavanju infekcije kod bolesnika sa opekotinama. težine i proširenosti infekcije. terbinafin – LAMISIL (Novartis Švajcarska). mikonazol. Registrovani lekovi • • • • • • • • • • • nistatin – NYSTATIN (Panfarma Srbija). kao i kod incizija. KETOKONAZOL (Srbolek Srbija). primenjen u obliku tableta ometa funkcije bubrega i jetre pa se kod pacijenata s oštećenim funkcijama bubrega i jetre sme vrlo ograničeno primenjivati. AQUARIUS (Demo Grčka). Te bezazlene simptome treba razlikovati od alergijskih reakcija koje su retke. Ne sme se upotrebljavati kod nedonoščadi i novorođenčadi. gljive. mišićnoskeletne reakcije (artralgija. jer može uzrokovati kernikterus. bifonazol – BICUTRIN (Srbolek Srbija). ciklopiroks – OBYTIN (Jugoremedija Srbija). betametazon. Isto tako. klotrimazol – MYCORIL (Remedica Kipar). TRIDERM MAST (Schering-Plough Farma Portugalija). fentikonazol – FENTIKOL (Hemofarm koncern Zorka Pharma Srbija).

pečenje i zatezanje kože. Dermatološki aciklovir namenjen je lokalnom lečenju infekcija kože uzrokovanih herpes simplex virusima. Treba paziti da prilikom nanošenja lek ne dođe u kontakt s očima. oka ili vagine. Pre i posle nanošenja kreme na lezije treba oprati ruke i izbegavati nepotrebno diranje lezija.trifosfat deluje kao lažni supstrat. trombocitopenija. Do vidljivih rezultata dolazi nakon tri nedelje od početka sprovođenja terapije. Podofilin. Glavni aktivni sastojak podofilina je podofilotoksin. Razarajući DNK i sprečavajući sintezu nukleinskih kiselina. među njima najčešće žarenje i peckanje kože na mestu primene. Kad uđe u ćeliju koja je zaražena virusom herpesa aciklovir se biotransformiše u aciklovir-trifosfat. Aciklovir . Deluje protiv virusa Herpes simplex tip 1 i tip 2. Time je zakočeno razmnožavanje virusa u ćelijama i napredovanje infekcije virusom. ne primjenuje se u slučajevima kada je koža upaljena i natečena jer se podofilintoksin može intenzivnije apsorbovati kroz takvu kožu. Nakon nanošenja na kožu treba izbegavati izlaganje suncu. Podofilin Podofilin je smola koja se dobija iz biljke Podophylum peltatum. izuzetno retko su zabeleženi su slučajevi kontaktnog dermatitisa nakon lokalne primene leka u obliku kreme. Preparati sa podofilinom se ne primenjuju kod trudnica i dojilja zbog mogućeg štetnog delovanja. Prema podacima iz literature. Podofilotoksin blokira mitozu ćelija. koristi se u raznim dermatološkim preparatima za lečenje kondiloma i bradavica. glositis. Takođe. a pravi inhibitor za herpesni enzim DNK-polimerazu. bolovi u zglobovima. kao smola. Ne primenjuje se oralno jer je štetan. Podofilotoksin uzrokuje prestanak rasta i odumiranje kondiloma i bradavica. glavobolja. leukopenija. kristalurija. naročito u osoba s teško oštećenim imunitetom. osipom i fotoosetljivost. masti. Sprečava sintezu herpesne DNK i pritom ne utiče na normalne ćelijske procese. ne sme se držati na koži duže od 12 sati zbog opasnosti od apsorpcije podofilina. oštećenje bubrega. kožne reakcije preosetljivosti sa svrabom. eozinofilija). Dugotrajna upotreba većih doza može dovesti do neželjenih nuspojava sulfonamida koje se inače opažaju kod njihove sistemske upotrebe (mučina. Preparati sa aciklovirom ne primenjuju se na sluznicu usta. peckanje i svrab). Aciklovir Aciklovir spada u grupu nukleotida i nukleozida. deluje na mnoge anaerobne bakterije i protozoe. hemoterapeutik za dermatološku primenu. može doći do pojave rezistentnih herpes simplex virusa. uključujući primarni i recidivirajući herpes genitalis i herpes labialis. Strukturno je aciklovir-trifosfat vrlo sličan nukleozidu adenozin-trifosfatu koji je sastavni deo DNK. kao što je vazelin ili cinkova pasta. gelovi) dovodi do poboljšanja upalnih lezija kože i slabljenja subjektivnih smetnji (suva koža. oštećenje jetre. lokalnim preparatima sa metronidazolom (kreme. povraćanje. a obašnjavaju se antiinflamatornim i imunosupresivnim dejstvom metronidazola. Tokom terapije aciklovirom. proliv. ne primenjuju se na većoj površini kože kako ne bi došlo do neželjene apsorpcije podofilintoksina kroz kožu u krv. virusa Varicella zoster. Lokalno primenjen metronidazol ima nisku toksičnost i dobro se podnosi. Pri lokalnoj primeni aciklovira nuspojave se javljaju vrlo retko. 47 .Što se tiče nuspojava. Kod rozacee i steroidnog rozaceiformnog dermatitisa terapija dermatološkim. Primenjuje se u obliku losiona i gelova kojima se premazuju kondilomi i bradavice. kako bi se izbeglo pogoršanje ili prenošenje infekcije. može se javiti nadražaj kože i osećaj pečenja. Najčešće su nuspojave lokalne reakcije: prolazno crvenilo. Zanimljivo je da se hemijskom modifikacijom podofilotoksina dobijaju pravi citostatici etopozid i tenipozid koji se koriste u lečenju raznih malignih tumora. grčevi. a u vrlo malo bolesnika mogu se javiti blagi eritem ili sušenje kože. Metronidazol Metronidazol je derivat nitroimidazola. dok se okolna koža zaštićena inertnim mastima.

Reproduktivne funkcije muškarca mogu se podeliti na tri glavne podgrupe: spermatogeneza. dugačak oko 6m. prolazi kroz telo prostate i prazni se u unutrašnji deo uretre. bol i oticanje kože. Epididimis dalje vodi u duktus deferens koji se prošituje u ampulu duktusa deferensa. eventualno. posteljica i membrane fetusa. ACIKLOVIR (Zdravlje Srbija). Ženski polni organi dele se na spoljašnje (vulva. Genitalni organi su anatomski u uskom odnosu s urinarnim sistemom. metilergometrin i oksitocin. klitoris. Prostatički kanal se uliva u ejakulatorni kanal. Spermatozoidi zatim prelaze u epididimis. Sa svake strane prostate se nalaze semene kesice koje se prazne u deo ampule prostate. Reproduktivne funkcije žene mogu se podeliti na dve glavne faze: prva. Konačno. jajovodi i jajnici).dinoproston i karboprost. metronidazol – COLPOCIN T (Demo Grčka) Urogenitalni sistem Urinarni trakt ima funkciju da prenosi urin od bubrežnih čašica do bešike gde se urin zadržava do mokrenja. predvorje vagine) i unutrašnje (vagina. crvenilo. Reprodukcija započinje razvićem jajašaca u jajnicima. Iz bešike polazi uretra koja odvodi urin u spoljašnju sredinu. drugi spiralni kanal. Porođaj se može indukovati iz medicinskih razloga (bolest majke. tromantadin – VIRU-MERZ (Merz Pharma Nemačka) aciklovir – ACIKLOVIR (Remevita Srbija). Uterotonici Uterotonici ili oksitotična sredstva jesu sredstva koja selektivno stimulišu mišićnu aktivnost materice. potom. izlučuje iz organizma. Ureteri su uske cevi građene od glatkih mišića. uretra je završni deo veze između testisa i spoljašnjosti. zaostale posteljice ili atonije uterusa.) ili iz socijalnih uslova (udaljenost porodilje od bolnice i sl). Ergometrin 48 . Na donjem kraju se ureter se kroz trigonum probija u mokraćnu bešiku. preteća asfiksija ploda. koji će se. Muški polni organi: testis se sastoji od približno 900 semenih kanalića koji su dugački prosečno oko 0. gde se razvija fetus. koji polaze iz karlica oba bubrega. To jajašce zatim prolazi jednim od jajovoda u matericu i ako je oplođeno spermom implantira se u matericu. sam period trudnoće. matericauterus. Atonija uterusa se leči uterotonicima. DERMAZIN (Lek Farmacevtska družba Slovenija). Uz to se daju kortikosteroidi za ubrzanje zrelosti pluća i vitamin K za prevenciju moždanog krvarenja kod ploda. Razvojno i funkcionalno su povezani izvodni kanali polnog i urinarnog sistema. pre ulaska u prostatu. Krvarenje posle porođaja nastaje zbog povrede porođajnog kanala.Uobičajene nuspojave događaju se na mestu primene su osećaj pečenja. što je posebno izraženo kod muškog pola. prevremeno roditi. koja je priprema tela žene za oplođenje i trudnoću. prenošenje i sl. i drugu. spuštaju se nadole i ulaze u bešiku. U sredini svakog mesecnog ciklusa jedan ovarijalni folikul izbaci jajašce u trbušnu duplju. U uretru se uliva sluz iz velikog broja malih uretralnih žlezda koje su smeštene duž cele uretre i iz obostranih bulbouretralnih žlezda koje su smeštene na početku uretre.5 m i u kojima se stvaraju spermatozoidi. Jajnici su polne žlezde koje luče polne hormone. Kao uterotonici koriste se ergometrin. muški polni akt i hormonska regulacija muške reproduktivne funkcije. Sadržaj ampule i kesica odlazi u ejakulatorni kanal. Registrovani lekovi • • • • sulfadiazin srebro – SANADERM (Zdravlje Srbija). i. prostaglandini .

dok istovremeno relaksiraju grlić materice. nedelje trudnoće. a vazospazam koronarnih arterija može izazvati anginu. Koristi se u iste svrhe kao i ergometrin. 49 . Derivat je lizerginske kiseline.PROSTIN 15 M (Pfizer Manufacturing Belgija). carskog reza ili pobačaja. Pojačava i umnožava ritmične kontrakcije materice i progresivno pojačava tonus njene muskulature. ili pre hirurške intervencije u cilju kontrole krvrenja nastalog zbog nekompletnog abortusa. Metilergometrin Metilergometrin je polusintetski derivat ergometrina. a efekt traje 3-6 sati. karbopsrost. aktivno vođenje trećeg porođajnog doba i za ubrzanje involucije materice zbog atonije. Kao i ergometrin pojačava i umnožava ritmičke kontrakcije materice i progresivno pojačava tonus njene muskulature. smanjujući na taj način krvarenje sa ozleđenog mesta gde je placenta odlepljena. u vodi rastvorljiv alkaloid ražene glavnice (Secale cornutum). Karboprost se daje kao duboka intramuskularna injekcija. Dolazi u obliku rastvora i injekcija. praćeni mučninom.PREPIDIL gel (Pfizer Manufacturing Belgija). a po farmakološkom dejstvu smatra se simpatolitikom. Koristi se za sprečavanje i lečenje krvarenja materice nakon porođaja. Ergometrin se može davati per os. Deluje veoma brzo. Ergometrin se može koristiti za lečenje postpartalnih hemoragija. ili ekstraamnioski. Gemeprost ili misoprostol se daju intravaginalno. dinoproston (PGE2) . Ako je materica nedovoljno relaksirana. Za razliku od ergometrina koristi se u situacijama kada je neophodan hitan efekat. gameprost ili misoprostol. Tokolitici Prevremeni (preterminski) porođaj je onaj koji započne pre navršene 37. Takvo novorođenče nazivamo nedonošče. standardna procedura podrazumeva intravensko davanje jednog od lekova za sprečavanje grčenja mišića materice (tokolitici). ergometrin može izazvati jake kontrakcije.Ergometrin je prirodan. E i F prostaglandini sa sigurnošću mogu izazvati prekid trudnoće u prvom i drugom trimestru. PROSTIN E2 (Pfizer Manufacturing Belgija). prirodnog alkaloida ražene glavnice (Secale cornutum). Može izazvati povraćanje. nedelje trudnoće. intramuskularno ili intravenski. Dinoprost može biti uzročnik kardiovaskularnog kolapsa ukoliko dospe u cirkulaciju posle intraamnionske injekcije. Kako fetus još nije dovoljno sazreo. U porodiljstvu se najčešće koriste dinoproston. Delovanje metilergometrina nešto je duže i jače od delovanja ergometrina. koji se mogu javiti kod 50% bolesnica kod kojih se ovi lekovi koriste za veštačku indukciju prekida trudnoće. PROPESS (Controlled Therapeutics Velika Britanija). Razlika je u jednoj metilnoj grupi. Malene disturbancije kod osetljivih trudnica mogu izazvati prevremene trudove. niti je spreman za spoljašnji svet mora nakon rođenja biti negovan u inkubatorima. karboprost (PGM15) . Radi sprečavanja prevremenog porođaja. mučnina i povraćanje. zamućenjem vida i glavoboljom. Neželjena dejstva mogu biti bol u materici. Od svih prirodnih i polusintetskih alkaloida ražene glavnice ima najbrže i najsnažnije delovanje na uterus. Prostaglandini Prostaglandini grupa E i F izazivaju koordinirane kontrakcije tela gravidne materice. Dinoproston se može davati intravaginalno u obliku gela ili tableta. Preparat koji sadrži ergometrin i oksitocin koristi se tokom trećeg porođajnog doba. Registrovani lekovi • • • metilergometrin – METHYLERGOMETRIN (Panfarma Srbija). Prevremene kontrakcije se obično javljaju iza 20. Ukoliko one postanu učestale i jake tada dolazi do opasnosti da dođe do prevremenog porođaja. kao rastvor. mogu se javiti vazokonstrikcija i povećanje krvnog pritiska.

Što ostavlja dovoljno vremena za davanje glukokortikoida majci u cilju sazrevanja fetalnih pluća i smanjivanja respiratornog disteresa novorođenčeta. Takođe se koriste jedinjenja kao što su nitrofurantoin. prevenciju upala mokraćnog sistema posle kateterizacije ili hirurškog zahvata. Nitrofurantoin deluje baktericidno na najčešće patogene uzročnike u mokraćnom sistemu kao npr. Svojim delovanjem na glatke mišiće materice smanjuje učestalost i jačinu kontrakcija materice. U nekim državama je i dan danas u upotrebi. prevenciju rekurentnih nekomplikovanih upala donjeg dela mokraćnog sistema. zatim kod bolesnika kod kojih postoji oligurija. bešika). Jedan od prvih uroantiseptika bio je metenaminijum mandelat. a ukoliko se ne leče blagovremeno mogu se prošititi na ostale delove urinarnog trakta. kao i za obezebeđivanje optimalnog zbrinjavanja porodilje i deteta. Staphylococcus aureus i neke vrste Proteusa.PRE-PAR (Belupo Hrvatska). Registrovani lekovi • • ritodrin . nitrofurantoin se ne sme primeniti u terminskoj trudnoći.Ritodrin Ritodrin je po strukturi sličan adrenalinu i spada u grupu simaptomimetika. Uroantiseptici Infekcije urotrakta su vrlo česte. Daleko su češće kod žena nego kod muškaraca. prehlada. a ni u onim stanjima u kojima produženje trudnoće predstavlja opasnost za majku i fetus. PARTUSISTEN (Boehringer Ingelheim Ellas Grčka). Ne sme se primeniti kod osoba preosetljivih na nitrofurantoin ili neki od pomoćnih sastojaka leka. tokom porođaja. učestalo i bolno mokrenje. ne sme se primeniti kod bolesnika sa deficitom glukoza-6-fosfat dehidrogenaze jer može 50 . Takođe se može koristiti za lečenje upala uzrokovanih bakterijskim vrstama Klebsiella-aerobacter i Proteus pod uslovom da se osetljivost tih bakterija na nitrofurantoin dokaže disk difuzijskim testom ili dilucijskom tehnikom određivanja osetljivosti. Zahvataju uglavnom donji urinarni trakt (uretra. Porođaj se može odložiti do 48 časova. za prevenciju prevremenih trudova nakon ginekoloških operacija. Razlog zašto se koriste samo kod uroinfekcija je činjenica da je njihova eliminacija iz krvi u urin toliko brza da doslovno projure kroz organizam bez efekata u ostalim tkivima i u potpunosti se koncentrišu samo u urinarnom traktu. pada imuniteta ili zbog određenih anatomskih anomalija u građi urinarnog trakta. Zbog mogućnosti nastanka hemolitičke anemije novorođenčeta usled nezrelosti enzimskih sistema eritrocita. Koristi se za sprečavanje prevremenih trudova. Svi sojevi Pseudomonasa otporni su na nitrofurantoin. nitrofurantoinol. kod dece mlađe od 1 meseca. Uroantiseptici su hemoterapeutici koji se koriste samo i isključivo kod urinarnih infekcija. Nekada su neugodne i uporne. Deluje na brojne vrste i sojeve bakterija. Nitrofurantoin Derivat je nitrofurana. E. Takođe. Imaju tendenciju prelaska u hronično stanje i recidive (ponovno javljanje). Simptomi su peckanje i otežano. nalidiksična kiselina. a mehanizam delovanja mu se bazira na redukovanju nitro grupe u amino unutar bakterija i oštećenje bakterijske DNK. coli. Najčešće su izazvane gram negativnim bakterijama koje su normalni stanovnici creva. Koristi se za lečenje akutnih upala donjeg dela mokraćnog sistema. Javljaju se kod neadekvatnog održavanja higijene. a po jačini su između urološkog čaja i fluorohinolona. anurija ili značajno poremećena funkcija bubrega. Otpornost se skoro nikada ne razvija. Enterokoke. Ritodrin se ne sme primenjivati pre dvadesete nedelje trudnoće. fenoterol – PARTUSISTEN (Boehringer Ingelheim Austrija).

Tako. poremećajem elektrolita. interakcijom s enzimima. hronični edemi. ispoljiće koristan terapijski efekt preko krvnih sudova. srazmerno povećanju ekskrecije natrijumhlorida (NaCl). interakcijom sa hormonalnim receptorima. mučnina.NINUR (Belupo Hrvatska). bolestima pluća. nedostatkom B vitamina. folata. diuretici Henleove petlje mogu prouzrokovati metaboličku alkalozu. rezultira povećanim gubitkom vodonika i kalijuma. Ukoliko se intravenski ubrizgaju bolesnicima sa akutnom srčanom insuficijencijom. Diureteci deluju na osnovu nekoliko mehanizama: interakcijom sa specifičnim membranskim transportnim proteinima. Diuretici Diuretici su lekovi koji povećavaju izlučivanje jona natrijuma i vode iz organizma putem bubrega. Ovi lekovi primarno deluju na prošireni segment ascedentnog kraka Henleove petlje. Povećana koncentracija jona natrijuma u tečnosti koja dostiže distalne tubule. Kao rezultat nastaje povećano izlučivanje alkalne mokraće i blaga metabolička acidoza. povraćanje i proliv. insuficijencija srca. Diuretici se primenjuju primarno kod sledećih stanja: akutni edemi (zadržavanje vode). piretanid. Najčešće nuspojave povezane su sa digestivnim traktom: gubitak apetita. a sekundarno-povećano izlučivanje vode. torasemid i etakrinska kiselina. dijabetesom. Njihovo delovanje ima za rezultat smanjenje ekstracelularnih bikarbonata i diuretski efekt im je ograničen padom koncentracije bikarbonata u krvi.. osmotskim dejstvom zbog koga se smanjuje reapsorpcija vode iz delova nefrona propustljivih za vodu. Nazivaju se i diureticima koji postižu maksimum. jona natrijuma.uzrokovati hemolizu. Ove supstance ce koriste za lečenje glaukoma (sprečavaju stvaranje očne vodice) i nekih tipova epilepsije. kalijuma i vode. 51 . alergijskom dijatezom. preko oslobađanja renalnog faktora. insuficijencija bubrega. Diuretici Henleove petlje dilatiraju velike krvne sudove direktno i/ili indirektnim putem. a tu spadaju i bumetanid. Glavni predstavnik je acetazolamid. Njhovo primarno dejstvo je smanjenje reapsorpcije jona natrijuma i hlora iz filtrata. sposobni da izluče iz filtrata 15-25% jona natrijuma. neurološkim poremećajima. Prema mehanizmu i mestu delovanja diuretike delimo na pet grupa: • • • • • Inhibitori karboanhidraze Diuretici Henleove petlje Tiazidi i tiazidima slični diuretici Diuretici koji čuvaju kalijum Osmotski diuretici INHIBITORI UGLJENE ANHIDRAZE Inhibitori ugljene anhidraze povećavaju izlučivanje bikarbonata. Glavni predstavnik je furosemid. Sa posebnim se oprezom primenjuje kod bolesnika sa poremećenom funkcijom bubrega i jetre. diabetesa insipidusa. Registrovani lekovi • nitrofurantoin . hipertenzija. Ovi diuretici dovode i do povećanog izlučivanja jona kalcijuma i magnezijuma i smanjenog izlučivanja mokraćne kiseline. DIURETICI HENLEOVE PETLJE Diuretici Henleove petlje su najjači diuretici. anemijom. Osim toga diuretici se primenjuju i u slučajevima: forsirane diureze radi eliminacije otrova kod trovanja. smanjujući transport NaCl iz tubula u intersticijalno tkivo na taj način što inibiraju transporter za Na/K/2Cl u luminalnoj membrani.

Furosemid se koristi za lečenje hipertenzije. Nesekretovani deo se metaboliše u jetri. U hitnim slučajevima akutnog edema pluća neophodan je što brzi diuretski efekt pa se zato u tim slučajevima furosemid primenjuje intravenski ili intramuskularno. mada retko. koristi se i u slučajevima plućnog edema. Furosemid dolazi u obliku tableta i injekcija. Može doći do hipokalijemije. posebno pri značajno smanjenom unosu soli. tako da ih nema u značajnoj količini u glomerularnom filtratu. Elektroliti i voda prolaze ostale delove nefrona i u povećanom obimu bivaju eliminisani u mokraćni sistem. Oni dospevaju na mesto dejstva . Kao i pri primeni drugih diuretika.na luminalnoj membrani debelog segmenta uzlaznog kraka Henleove petlje i blokira povratak natrijuma u krvotok. vrtoglavica. ciroze jetre komplikovane ascitom. alergijske reakcije i. a često i sa drugim vrstama diuretika.tako što se sekretuju u izuvijanom delu proksimalnog tubula pomoću transportnog mehanizma za organske kiseline. deo koji se sekretuje. eksfolijativni dermatitis. a lagano je blokirana reapsorpcija i u proksimalnom i distalnom tubulu. Takođe. što pojačava filtraciju krvi i samu diurezu. Zatim se koriste u terapiji hipertenzije i u akutnoj terapiji hiperklalcemije. izlučuje se putem mokraće. ukoliko se ubrizgaju intravenski. Torasemid Torasemid je. Furosemid se primenjuje i kada je neophodna forsirana diureza u slučaju trovanja lekovima (predoziranje) ili nekim drugim otrovima. derivat antranilne kiseline. trombocitopenija.na luminalnoj membrani debelog segmenta uzlaznog kraka Henleove petlje i blokira ga. Takođe. a mogu se dati i intravenski. Furosemid se primenjuje i u preventivi akutne insuficijencije bubrega i može se koristiti kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. Čvrsto se vezuju za proteine plazme. Često nastaje gubitak kalijuma. Koristi se za lečenje hipertenzije. Potentniji je od furosemida. sa smanjenjem nivoa jona kalijuma u plazmi (hipokalijemija). U slučajevima hipertenzije primenjuje se oralni oblik furosemida. kao i furosemid. nefrotskog sindroma. kao i metabolička alkaloza. intersticijumski nefritis. Veže se za Na+/K+/2Cl. edema zbog bolesti jetre ili bubrega. sa kolapsom zbog naglog smanjenja volumen ekstracelularne tečnosti posle profuzne diureze. kod: akutnog edema pluća. aplastična anemija. Moguće je primeniti ga samostalno ili u kombinaciji s drugim antihipertenzivima. Furosemid Furosemid je snažni diuretik koji se vrlo često primenjuje u kliničkoj praksi. Neka neželjena dejstva su uobičajena za sve diuretike iz ove grupe i rezultat su njihovog delovanja na bubreg. u terapiji prekomernog zadržavanja soli i vode. zavisno od doze sve dok se ne postigne visoki plato. a upotrebljava se i za ispiranje bubrega u slučajevima kada preti akutna insuficijencija bubrega. hiperglikemija i hiperurikemija. Neželjena dejstva koja nisu povezana sa efektima na bubrege su retka. Zbog toga u uzlaznom kraku Henleove petlje ne može doći do reapsorpcije elektrolita i vode. Oni mogu prouzrokovati mučninu. Moguće nuspojave jesu pankreatitis. bubrežne insuficijencije. Furosemid je pogotovo pogodan kada je neophodno primeniti medikament sa jačim diuretskim dejstvom. ikterus. u slučajevima edema povezanim sa kongestivnom insuficijencijom srca. edema zbog kongestivne srčane insuficijencije. Diuretici Henleove petlje se obično koriste u kombinaciji sa smanjenjem unosa soli u ishrani. Ako je diureza značajna. pri čemu su injekcije rezervisane za pacijente koji nisu u mogućnosti uzimati lek per os ili za pacijente u hitnim kliničkim situacijama. sistemski vaskulitis. Kod starih osoba može doći i do hipovolemije i hipotenzije. mogu se javiti simptomi i znaci manjka elektrolita i volumena krvi kao što su: 52 . a dostiže maksimum za 30 minuta.Svi diuretici Henleove petlje dobro se resorbuju iz digestivnog trakta. Treba ga primeniti samo onda kada drugi diuretici i/ili antihipertenzivi nisu efikasni. hronične srčane isuficijencije. tinitus i gubitak sluha. gubitak sluha. Zbog toga dolazi do povećanog gubitka kalijuma u donjim segmentima nefrona. može doći do poremećaja ravnoteže vode i elektrolita. Hemijski gledano furosemid je sulfonamid. parestezija. Snažno podstiče izlučivanje mokraće. Dejstvo im počinje tokom prvog časa od oralne primene. zavisno od doze i trajanja lečenja. Veže za Na+/K+/2Cl. cirozom jetre i bubrežnim bolestima uključujući nefrotski sindrom. zbog izlučivanja jona vodonika. diuretik Henleove petlje. furosemid deluje vazodilatatorno u bubregu.ćelije luminalne membrane ascedentnog kraka Henleove petlje . zamagljeni vid. Zato povećana količina elektrolita u primarnoj mokraći zadržava vodu.

Koristi se u terapiji insuficijencije srca. sam po sebi. a takve kombinacije se upotrebljavaju pri lečenju hipertenzije i edema. Kompleks spironolakton-receptor ne vezuje se za DNK. Predstavnici su spironolkaton. ali njegov aktivni metabolit kanrenon ima poluvreme eliminacije od 16 sati. • Spironolakton Spironolakton ima ograničeno diuretsko dejstvo. glukoze i lipida. Registrovani lekovi • • • furosemid – LASIX (Jugoremedija Srbija). Spironolakton ne ispoljava dejstvo odmah. Ti diuretici imaju vrlo slabo diuretsko delovanje. pa se ne odvijaju ni procesi koji bi usledili: transkripicija.sintetski su steroidi koji se kompetitivno vežu za receptorska mesta na citoplazmatskim receptorima u ćelijama sabirnih kanalića. Poslednjih godina FDA je odobrio novi antagonist aldosterona. Gotovo nikad se ne koriste sami za sebe već u kombinaciji s hidrohlorotiazidom. Zato se mogu podeliti u dve grupe: • inhibitori natrijumskih kanala bubrežnog epitela (amilorid i triamteren). Diuretici koji štede kalijum Diuretici koji štede kalijum deluju u sabirnim tubulima i vrlo su slabi diuretici. On blokira Na+/K+ transporter koji iz primarne 53 . hipotenzija. slabost. Dejstva na steroidne receptore u tkivima van bubrega mogu dovesti do ginekomastije. primarnog hiperaldosteronizma (Connov sindrom) i sekundarnog hiperaldosteronizma prouzrokovanog cirozom jetre komplikovanom ascitom. Time onemogućavaju vezivanje aldosterona pri čemu dolazi do smanjene resorpcije natrijuma i smanjenja izlučivanja kalijuma i vodonikovih jona. konfuzna stanja. bumetanid – YURINEX (Hemofarm Srbija). pospanost. Gastrointestinalni poremećaji nastaju veoma često. gubitak apetita i grčevi. Deluju na završnom delu distalnog tubula i u kortikalnom delu sabirnih kanalića. antagonisti aldosterona (spironolakton i kalijum kanreonat) . Antagonist je mineralokortikoidnog hormona aldosterona koji se kompetitivno vezuje za aldosteronske receptore u ćelijama distalnog tubula. Spironolakton se dobro resorbuje iz digestivnog trakta. FUROSEMID (Fampharm Srbija). Rezultat toga je inhibicija uticaja aldosterona na retenciju jona natrijuma i istovremeno smanjenje sekrecije jona kalijuma. Za razliku od drugih diuretika mogu se koristiti i kod primarnog hiperaldosteronizma tj. Direktnim delovanjem na transport jona u nefronu pospešuje izlučivanje natrijuma u mokraću i smanjuje gubitak kalijuma. kombinacije sa drugim diureticima imaju dobar efekat. Poluvreme eliminacije iznosi samo 10 minuta. već postoji latentni period od nekoliko dana. eplerenon koji predstavlja drugu generaciju takvih lekova. izaziva hiperkalijemiju. vrtoglavica. a verovatno i metaboličku acidozu. torasemid – DIUVER (Pliva Hrvatska). translacija i sinteza proteinskih medijatora. hiperplazije nadbubrežne žlezde. triamteren i amilorid. Može doći do povišenja mokraćne kiseline. Inhibiraju resorpciju natrijuma u zamenu za kalijumove i vodonikove jone blokadom natrijumovih kanala. Dejstvo mu je. Amilorid Amilorid je derivat pteridina.glavobolja. Spironolakton takođe smanjuje i sekreciju jona vodonika i izlučivanje mokraćne kiseline. Zajednička karakteristika ovih diuretika je samo ta što povećavaju diurezu bez povećanog gubitka kalijuma a po drugim karakteristikama su različiti. Registrovani su i slučajevi peptičkog ulkusa. poremećaja menstrualnog ciklusa i atrofije testisa. Spironolakton.

a u mokraću izbacuje kalijum. Tiazidi i tiazidima slični diuretici Glavni tiazid je bendroflumetazid. Takva kombinacija je vrlo povoljna jer se ta dva diuretika nadopunjuju u svom delovanju . Njegovo delovanje se izvrsno nadopunjuje sa delovanjem tiazida pa se može kombinovati sa tiazidima. Registrovani lekovi • • • • spironolakton – SPIRONOLAKTON (Galenika Srbija). Može se javiti hipohloremička alkaloza. Najvećim delom se izlučuje nepromenjen putem bubrega. Prouzrokuju. Tiazidi i srodni lekovi primenjuju se oralnim putem i dobro se resorbuju iz gastroinestinalnog trakta. uglavnom tubularnom sekrecijom. maksimalno dejstvo pokazuje nešto sporije (6h) i traje oko 24 sata. blage srčane insuficijencije.blokira Na+/K+ transporter jona na unutrašnjoj površini nefrona. metabolička acidoza. Tiazidi imaju paradoksalno delovanje kod dijabetes insipidusa. zipamid i metolazon. ciroze jetre sa ascitesom i edema. Amilorid se slabije resorbuje. Ova kombinacija primenjuje se u slučajevima hipertenzije. Gastrointestinalni poremećaji su retki. i značajan gubitak kalijuma. Dolazi u obliku kombinacija sa hidrohlorotiazidom. Dejstvo mu nastupa posle 2 sata i traje 1216 sati. amilorid – HEMOPRES (Hemofarm Srbija). a delovanje mu je isto kao i kod amilorida . edema srčanog porekla. takođe. a delimično izlučuje nepromenjen putem bubrega. Oni povećavaju nivo mokraćne kiseline u plazmi. Lekovi sličnog delovanja su hlotalidon. Postoje fiksne kombinacije amilorida i hidrohlorotiazida sa optimalnim dozama. u prevenciji kalkuloze kod idiopatske kalciurije i nefrogenog dijabetes insipidusa. Ova grupa lekova pripada diureticima srednje jačine. gde smanjuju volumen izlučene mikraće.triamteren briše negativno delovanje hidrohlorotiazida na koncentraciju kaliuma u krvi. pošto stupaju u kompeticiju sa mokraćnom kiselinom za isti tubularni mehanizam sekrecije. izraženih refrakternih edema. Kada se koriste u 54 . ospa na koži. izlučivanje mokraćne kiseline i jona kalcijuma je smanjena. eplerenon – INSPRA (Pharmacia Limited Velika Britanija). indapamid. Oni ne deluju na prošireni ushodni deo Henleove petlje. Od nuspojava mogu se javiti hiperkalijemija. Delimično se metaboliše u jetri. Primenjuje se za lečenje hipertenzije ili edema u bolesnika u kojih se ne sme rizikovati eventualna hipokalijemija i koristi se u lečenju hipertenzije ili edema u bolesnika sa već postojećom hipokalijemijom.mokraće uzima natrijum. dok je izlučivanje jona magnezijuma povećano. Tiazidi imaju i ekstrarenalna dejstva – prouzrokuju vazodilataciju i mogu prouzrokovati hiperglikemiju. metiklotiazid – LOMETAZID (Galenika Srbija). Triamteren se dobro resorbuje iz gastroinetestinalnog trakta. ali i niz drugih srodnih supstanci. Oni smanjuju aktivnu reapsorpciju jona natrijuma i pratećeg jona hlora vezivanjem za elektroneutralni Na/Cl kotransportni sistem i na taj način blokiraju njegovo funkcionisanje. Time dolazi do povećanog izlučivanja natrijuma i smanjenog izlučivanja kalijuma. hidrohlortiazid. On nije antagonist aldosterona i ne utiče na aldosteron. a najviše se kombinuje sa hidrohlorotiazidom. Ostali su hidrohlorotiazid i ciklopentiazid. Ovi diuretici se primenjuju kod: hipertenzije. Triamteren Triamteren je kao i amilorid derivat pteridina. Svi se izlučuju putem bubrega. amilorid. Nuspojave su iste kao kod amilorida.

vrlo retrko pankreatitis i akutni edem pluća). Za razliku od drugih diuretika indapamid ne utiče puno na nivo insulina. mišićni spazam. Takođe ubrzava protok tubularne tečnosti sa elektrolitima distalno do mesta izlučivanja vodonika i kalijuma. krvne diskrazije. Koristi se u slučajevima blage hipertenzije. Moguće nuspojave su glavobolja. U slučajevima oštećenja jetre može doći do opasne hepatične encefalopatije. Registrovani lekovi • • hidrohlortiazid – DIUNORM (Slaviamed Srbija). slabljenje bubrežne funkcije. tableta sa produženim delovanjem.on deluje vazodilatacijski i smanjuje periferni otpor. TERTENSIF (Les Laboratories Servier Slovenija). Osim toga indapamid ima i dodatno dejstvo . a u manjoj meri izbacuje i kalijumove i magnezijumove jone. indapamid – INDAPAMID (Remevita Srbija). biciklični sulfonamidni diuretik. INDAPRES SR (Hemofarm Srbija). hiperglikemija. vrtoglavica. Glavni neželjeni efekti tiazida nastaju usled njihovog dejstva na bubrege. diureza nastupa unutar 2 sata. Neželjeni efekti koji nisu u vezi sa glavnim renalnim dejstvima tiazida su hiperglikemija. beta-blokatori. glukoze i masnoća u krvi. tableta. ali može imati teže posledice. povišenje holesterola u plazmi. Indapamid Indapamid je sulfonamid sa indolskim prstenom. može se javiti hipokalijemija. fotodermatitis. INDAPRES (Hemofarm Srbija). dostiže maksimum nakon 4 sata i traje oko 6 do 12 sati. a farmakološki je sličan tiazidskim diureticima. impotencija. neravnoteža elektrolita. Zbog smanjenja volumena krvi i širenja krvnih sudova on ima dobar antihipertenzivni efekat. Hidrohlorotiazid Hidrohlorotiazid je stari lek. Najčešće moguće nuspojave hidrohlorotiazida jesu slabost. tada treba hitno prekinuti sa uzimanjem indapamida. hiperurikemija. hipotenzija. a kasnije antihipertenzivni efekt nastaje verovatno usled njihovog direktnog delovanja na krvne sudove. On je umereni diuretik i dovodi do izlučivanja 5-10% filtriranog natrijuma. Hiponatremija je redak neželjeni efekt. pomenućemo metaboličku alkalozu i hiperurikemiju (sa mogućim nastankom gihta). On blokira reapsorpciju natrijumovih jona u distalnom tubulu. ali se zato vrlo često kombinuje sa brojnim antihipertenzivnim lekovima kao što su ACE inhibitori. reakcije preosetljivosti (ospa na koži. RAWEL SR (Krka Slovenija). Dolazi u obliku dražeja. On se retko koristi samostalno. Inhibirajući reapsorpciju natrijuma u distalnim bubrežnim tubulima hidrohlorotiazid povećava izlučivanje natrijuma i vode. To se ostvaruje smanjenjem osetljivosti krvnih sudova na nadražaje noradrenalinom. impotencija. Jedan je od najznačajnijih diuretika. Takođe. Time povećava lučenje urina sa povećanim izbacivanjem natrijum hlorida.5 mg.lečenju hipertenzije. najvažniji je gubitak kalijuma. eritema multiforme. palpitacija. a koristi se i u kombinaciji sa diureticima koji štede kalijum (amilorid. pankreatitis. Neželjena dejstva koja ostavljaju teže posledice retko se javljaju. vrtoglavica. Posle peroralne primene hidrohlorotiazida. Osmotski diuretici 55 . triamteren). hipokalijemija. promena tolerancije prema glukozi. Od ostalih. umor. intersticijalni nefritis. Zbog smanjenja plazmatskog volumena povećava se izlučivanje aldosterona što povećava reapsorpciju natrijuma i gubitak kalijuma i vodonika. hipokalijemija. insuficijencija bubrega. ATII inhibitori. Ukoliko do nje dođe. ortostatska hipotenzija. Kod bolesnika sa insuficijencijom jetre. opstipacija. Vrlo je potentan i dnevna doza iznosi 2. tiazidi mogu izazvati hepatičnu encefalopatiju. među njima. početni pad krvnog pritiska nastaje usled smanjenja volumena cirkulišuće tečnosti izazvanog povećanom diurezom.

koji nastaju kao rezultatat prelaska vode iz intracelularnog prostora. (Kod pacijenata koji su bez ikakve diureze. ovo dejstvo se ne ostvaruje u bubrezima i efekt se gubi čim se diuretik izluči u mokraću. Bitnu ulogu u zaštiti vagine imaju i ovarijalni hormoni (estrogen i progesteron) koji vrše izgradnju vaginalnog epitela do superficijalnog i intermedijalnog sloja u kojima se nalazi glikogen. To sekundarno smanjuje i repsorpciju jona natrijuma. Tri najčešća tipa vaginalnih infekcija su: bakterijski vaginitis (bakterijska vaginoza). preko nefrona. odnosno infekcija protozoom Trihomonas vaginalis. Tokom lečenja vaginaletama preporučuje se apstinencija od polnog odnosa zbog moguće infekcije partnera ili reinfekcije. bakterijski toksini). glomerularna filtracija je smanjena. ili se uopšte ne reapsorbuju. Kao posledica toga. Zbog moguće reinfekcije takođe se preporučuje istovremeno lečenje partnera. Nistatin i oksitetraciklin 56 . Kod akutne bubrežne insuficijencije. Klotrimazol Klotrimazol je azolni antigljivični lek koji se koristi isključivo lokalno. Dejstvom na ćelijsku membranu gljivice. Lečenje povećanog intrakranijalnig pritiska (edem mozga) i pvećanog intraokularnog pritiska (glaukom) zasniva se na povećanju osmolarnosti plazme supstancama koje ne prodiru u mozak i oko. Zato se glavno dejstvo osmotskih diuretika ogleda u povećnju količine izlučene vode. Predstavnik je manitol. Manitol je jak diuretik i koristi se kod forsirane diureze u stanjima akutnog trovanja (hemikalije. klotrimazol menja transport aminokiselina u ćeliju. i u manjoj meri – izlučenog jona natrijuma. kandidijaza (kandidijaza). Naime. odnosno gljivična infekcija i trihomonijaza. u proksimalnim tubulima zadržava se velika zapremina tečnosti. Neželjena dejstva obuhvataju prolazno povećanje volumena ekstracelularne tečnosti i hiponartrijemiju. tako da njhova osmolarnost postane značajan deo osmolarnosti plazme. reč je o proksimalnom tubulu. zahvaljujući prisustvu Doederlejnovih bacila koji pretvaraju glikogen u mlečnu kiselinu. rezultat je gubitak vode iz mozga i oka. kada preti akutna insuficijencija bubrega. Pretežno se koriste za terapiju bolesnika sa povećanim intrakranijalnim i intraokularnim pritiskom i prevenciju akutne bubrežne insuficijencije. Zaštitu vagine od infekcije čini njena kiselost (pH 4. Ginekološki antiinfektivi i antiseptici Ginekološki antiinfektivi i antiseptici podrazumevaju preparate za lečenje infekcije ženskih polnih organa. Osmotski diuretici se obično daju intravenski. Pasivna reaspsorpcija vode iz tubula smanjuje se u prisustvu supstanci koje se ne mogu reapsorbovati. ali se nekompletno reapsorbuju. mučnina i povraćanje. Primenu osmotskih diuretika mogu pratiti i glavobolja. a to menja elektrohemijski gradijent za reapsorpciju. Zbog toga nisu korisni kod stanja koja karakteriše retencija natrijuma i terapijska primena im je dosta ograničena. tako da su distalniji delovi nefrona praktično suvi i protok mokraće se zaustavlja. descedentnom delu Henleove petlje i sabirnim kanalićima. a resorpcija natrijumhlorida i vode u proksimalnim tubulima je gotovo potpuna. odnosno bakterijska infekcija.Osmotski diuretici su farmakološki inertne supstance koje se filtruju preko glomerula. Klotrimazol se osim kao dermatik koristi u obliku vaginaleta za lečenje vaginalnih infekcija gljivicama. ovo može izazvati srčanu insuficijenciju. smanjuje se i koncentracija jona natrijuma na vrednosti koje su manje od uobičajenih za taj segment. Njihovo dejstvo se pretežno ostvaruje u delovima nefrona koji su pasivno propustljivi za vodu. Dakle. Mogu se dati u dovoljno velikim dozama. edem pluća ili oba poremećaja istovremeno). Lečenje vaginaletama se ne sprovodi tokom menstrualnog krvarenja. Osmotski diuretici prouzrokuju retenciju tečnosti u proksimalnim tubulima i na taj način ostvaruju opisana dejstva. i koristi se za smanjenje intrakranijalnog i intraokularnog pritiska. zbog zadržavanja dodatne količine vode u proksimalnim tubulu.5-5). pogotovo vagine.

Mikonazol Mikonazol je derivat imidazola koji deluje fungicidno posebno na dermatofite i kandidu i baktericidno na neke gram-pozitivne bacile i koke. Nistatin deluje fungistatski i fungicidno na saprofitske i parazitske kvasnice. a efikasan je i protiv ameba. Bacterioides. Dejstvom na ćelijsku membranu gljivice menja transport aminokiselina u ćeliju. mikonazol – NEO-PENOTRAN (Embil Pharmaceutical Turska) ekonazol – ECALIN (Jugoremedija Srbija). sporocidnog. sluzokože i rane zbog snažnog baktericidnog. metronidazol deluje i na bakterije kao što su vrste Clostridium. Registrovani lekovi: • • metronidazol – ORVAGIL (Galenika Srbija). nistatin – NYSTATIN (Panfarma Srbija). jodna tinktura. Jodni se preparati primenjuju u velikim razređenjima kao antiseptici za kožu. što izaziva smrt gljivičnih ćelija Ekonazol Ekonazol je azolni antigljivični lek koji se koristi isključivo lokalno.A. PLIMYCOL (Pliva Hrvatska). CANESTEN 1 (Bayer Pharma Slovenija). CANESTEN 3 (Kern Pharma Španija). naročito na Candida spp. Deluje fungistatski i fungicidno na čitav niz gljivica in vitro. Oksitetraciklin je bakteriostatski antibiotik širokog spektra delovanja. CANESTEN 3. Upotrebljava se u obliku vodenog ratsvora ili kao alkoholni rastvor tj. mikonazol . Ova kombinacija (nistatin i oksitetraciklin) se koristi za lokalno lečenje vulvovaginitisa i cervicitisa uzrokovanih Candidom albicans i ostalim gljivicama i bakterijama osetljivim na nistatin i oksitetraciklin. Primenjen u obliku vaginaleta ne ulazi previše u krvotok pa nema štetne toksičnosti niti sistemskih nuspojava. Italija). fentikonazol nitrat . (Bayer Healthcare Nemačka). Koristi se i sistemski u obliku tableta. metronidazol. Metronidazol Metronidazol je derivat nitroimidazola. ANTIFUNGOL (Salutas Pharma Nemačka).P.LOMEXIN (Recordati S. Osim na Trichomonas vaginalis. Razarajući DNK i sprečavajući sintezu nukleinskih kiselina. fungicidnog i umereno virucidnog delovanja. Koristi se osim kao dermatik u obliku vaginaleta za lečenje vaginalnih infekcija gljivicama. klotrimazol – KANSEN (Zdravlje Srbija). CANESTEN 1 (Bayer Healthcare Nemačka). rikecije. Jod Jod je jedan od najstarijih antiseptika i najdelotvornijih antimikrobnih sredstava. MYCORIL (Remedica Kipar). amebicidnog. hemoterapeutik za dermatološku primenu. spirohete i neke protozoe. U novije se vreme primenjuju jodni kompleksi koji sadrže jod u kombinaciji s nekim nosiocem. Inhibicijom sinteze belančevina oksitetraciklin deluje bakteriostatski na brojne gram-pozitivne i gram-negativne bakterije.GINO DAKTANOL (Galenika Srbija). • • • • • 57 . Zbog karakteristične strukture veže se za molekule ergosterola u membrani gljivice i uzrokuje stvaranje šupljina u membrani (do tada nepropustljiva membrana postaje vrlo propustljiva i gubi svoju funkciju) što uništava integritet i izaziva njeno odumiranje. To praktično znači da je nistatin antimikotički antibiotik. Mikonazol sprečava sintezu ergosterola u gljivici i menja sastav lipidnih sastojaka membrane. To su površinski aktivne vodeni rastvori komplesknog jedinjenja joda i polivinil-pirolidona (povidon jod). hlamidije.Nistatin je polienski makrolid dobijen iz plesni Streptomyces noursei. deluje na mnoge anaerobne bakterije i protozoe. Mehanizam delovanja mu se bazira na redukciji nitro grupe u molekulu metronidazola u ćelijama bakterija i protozoa. Tako nastala forma leka uzrokuje razgradnju DNK bakterija i protozoa.

zajedno s posteljicom. oblikovanje koštanog sistema i složenog ponašanja. Zatim se vezuje za tkivo ili degradira u inaktivne produkte koji se odmah izlučuju. ili. Deluje još na fetus. Granuloza ćelije folikula jajnika luče estrogene pod uticajem luteinizirajućeg hormona hipofize (LH). BETADINE (Alkaloid Makedonija) Polni hormoni Polni hormoni su steroidne strukture. nifuratel – MACMIROR COMPLEX (Poliindustria chimica S. polimiksin B-sulfat – POLYGYNAX (Innotech International Francuska). Takvu strukturu imaju polni hormoni. povećava debljinu kože. na spuštanje testisa. pojačavaju osteoblastnu aktivnost. Nakon ovulacije folikul se puni krvlju (corpus rubrum). hormona koji podstiču lučenje polnih hormona iz gonada (polnih žlezda).• • • nistatin. a u malim količinama kora nadbubrežnih žlezdi. osim toga menjaju epitel vagine. Jajnici. Najvažniji od estrogena je estradiol. Ženski polni hormoni Ženski polni hormoni osnova su polne funkcije žene. žučne kiseline. na formiranje polnih organa. estron i estriol. jajovodi. povećavaju razviće žlezda. Progestron smanjuje i učestalosrt kontrakcija materice i sprečava izbacivanje implantiranog jajašceta. Estrogeni i gestageni spadaju u grupu steroidnih hormona što znači da nastaju iz holesterola i deluju preko intraćelijskih receptora. započinju razviće dojki i odgovorni su za spoljašnji izgled dojke. materica i vagina uvećavaju se nekoliko puta u pubertetu. Italija). dejstvo na kosti i rast i dr). To su testosteron.POVIDON JOD (Hemofarm Srbija). te je najvažniji hormon testisa. reprodukciju. najveći deo se slabo vezuje za albumine plazme ili snažno za beta globulin koji se zove gonadni steroid-vezujući globulin i cirkuliše u krvi 30 do 60 minuta. Testosteron je odgovoran za polne karakteristike muškarca. neomicin-sulfat. POVIDON JOD (Jugoremedija Srbija). na kožu i dr. utiču na rspored dlaka. kortikosteroidi. Izlučivanje hormona pod potpunim je nadzorom hipofize dok je hipofiza pod nadzorom hipotalamusa. Pod pojmom steroidna struktura podrazumevamo strukturu čija je osnova ugljenovodonik ciklopentanoperhidrofenantren (CPHF). a najvažniji progestin je progesteron. testosterona u krvi prevelika tada se smanjuje lučenje LH (lutinizirajući hormon) i FSH (folikulostimulišući hormon) iz hipofize. 58 . te postoji negativna povratna sprega između koncentracije polnih hormona i lučenja hipofiznih i hipotalamičkih hormona. holesterol i dr. Testisi sekretuju nekoliko muških polnih hormona koji se zajedno nazivaju androgenima. dihidrotestoseteron i androstendion. Stvara se u intersticijalnim Lejdigovim ćelijama. To znači: ako je koncentracija. Estrogeni uglavnom podstiču proliferaciju i rast posebnih ćelija u telu. sekundarnih polnih osobina. Uslovljavaju rast i razvoj polnih organa. mineralokortikoidi. Jajnici (ovarijumi) i semenici (testisi) stvaraju hormone koji regulišu osnovne polne funkcije. recimo. ukoliko se koncentaracija testosterona ili estrogena smanji ispod kritičnog nivoa dolazi do povećanog lučenja LH i FSH. u slučaju trudnoće.A. podstiče sekretorne promene u sluzokoži jajovoda i dr. povidon jod . luči estrogene i progesteron. takođe omogućava razvoj sekundarnih polnih karakteristika muškarca (raspored dlaka na telu. skrotum i testise. nistatin. glas. a nakon sekrecije iz testisa. izraženiji razvoj mišićne mase. Polni hormoni se pretežno luče u jajnicima. Progestini uglavnom deluju na konačno pripremanje materice za trudnoću i dojki za laktaciju. Tri glavna estrogena su estradiol (najjači). Testosteron se luči znatno više od ostalih hormona. U zdrave žene koja nije trudna estrogene luče u većim količinama samo jajnici. i obrnuto. i sa okolnim ćelijama čini žuto telo (corpus luteum) koje traje do sledeće menstruacije. Postoje dve vrste polnih hormona ovarijuma (jajnika) – estrogeni i progestini. posle puberteta osmostruko povećava penis.P. a odgovorni su i za razviće većine sekundarnih polnih odlika žene. endometrijum materice. U žene koja nije trudna progesteron se luči u većim količinama samo u drugoj polovini ovarijalnog ciklusa i luči ga žuto telo.

Upotrebljavaju se kod primarnog hipogonadizma (supstituciona terapija). Estrogeni deluju preko receptora u materici. Gonadotropini se luče u hipofizi (FSH i LH) i u posteljici (HCG). Imaju delimično i mineralokortikoidno dejstvo (steroidi) pa u drugoj fazi menstruacionog ciklusa uzrokuju retenciju soli i vode. smanjenje osteoporoze. LH. To su: norgestrel. Progestageni se koriste u brojnim stanjima kada je potrebno dodatno progestageno delovanje. sprečavaju ovulaciju kod žena. a manjim delom i podsticanjem izgradnje kosti. Sekreciju LH i FSH reguliše GnRH koji se stvara u hipotalamusu. hemijski i funkcionalno je sličan LHu. noretisteron. stimuliše intersticijalne ćelije jajnika i lučenje progesterona u žutom telu. Nuspojave su hiperplazija endometrijuma (i karcinom). a nije isključeno. regulacijom iz hipotalamusa (GnRH. Postoje dve vrste preparata: sekvencijalni preparati kojima se estrogen unosi tokom 25 dana. a stvara ga posteljica. srcu i dr. humani horionski gonadotropin. promene raspoloženja. terapija u menopauzi. Estrogen Tri glavna estrogena su estradiol (najjači). a po građi je dekapeptid. didrogesteron. Podstiču stvaranje progesteronskih receptora. a u većim dozama. androgeno. anaboličko i kortikosteroidno delovanje pa je zbog toga problematičan. norgestimat. Sam progesteron ima dodatno estrogeno. Tokom reproduktivnog razdoblja utiču na proliferaciju endometrijuma s promenama na vratu materice i vagine. hipotalamusu i hipofizi. bubrezima . nakon čega sledi pauza od 5-6 dana kada nastupa krvarenje. luteinizirajući hormon. Smanjuju rizik od ateroskletroze. FSH je hormon koji stimuliše folikule jajnika i lučenje estradiola. gestoden. mučnina. znojenje. a kod muškarca s povećanim koncentracijama uzrokuju zastoj spermatogeneze i atrofiju testisa. prolaktin inhibirajući hormon koji koči lučenje prolaktina. progestagen zadnjih 10-13 dana terapije estrogenom. To su flasteri koji se lepe na mekane delove kože (npr. mestranol. Drugi način je kontinuirano uzimanje estrogena. podlaktica). intramuskularno. U hipotalamusu se stvara i PIH. Pozitivno deluju na koštanu masu sprečavanjem apsorpcije. U trudnoći se ne smeju uzimati jer uzrokuju malformacije fetusa. tibolon. Zbog rastvorljivosti u lipidima mogu se primenjivati per os. manje u jetri. ali imaju jače izraženo delovanje ili modulirano delovanje kako bi se postigao tačno određeni efekat. transdermalno ili vaginalno. Lečenje hormonima uklanja tegobe poput vazomotornih (napada vrućine. kvinestrol. HCG. To su etinilestradiol. dienogest. prirodnom ženskom polnom hormonu kog luči žuto telo jajnika nakon ovulacije. atrofičnog vaginitisa i kod karcinoma prostate. poremećaj funkcije jetre. Tokom puberteta uslovljavaju razvoj polnih organa i sekundarnih polnih karakteristika. edemi. Osim prirodnih estrogena danas su sintetisana brojna sintetska jedinjenja koja imaju estrogeno delovanje. hormon koji oslobađa gonadotropine). jer povećavaju koncentraciju HDL u plazmi. Progestageni Progestageni su steroidni polni hormoni koji imaju delovanje slično ili jednako progesteronu. povećan rizik od nastanka tromboembolije. norelgestromin. Za njih je tipično da imaju estrogene efekte u daleko manjoj količini nego pravi estradiol. estron i estriol. smanjuje rizik od cirkulatornih bolesti. atrofični vaginitis). povraćanje. medroksiprogesteron. Zato su sintetisani brojni steroidi koji imaju progestagensko delovanje. dietilstilbestrol. Uvođenjem progestagena smanjuje se hiperplazija endometrijuma uzrokovana estrogenima 59 . vagini i dojki.Izlučivanje estrogena i progestagena je pod kontolom gonadotropina koje stvara hipofiza. Zanimljivo je da je estradiol jedan od lekova koji se mogu koristiti u transdermalnim oblicima. delovanjem na hipofizu. kao hormonska kontracepcija. Početkom menopauze u ženi se stvara sve manje polnih hormona i njihova koncentracija u organizmu se smanjuje. Prirodni progesteron se danas vrlo retko koristi u kliničkoj praksi. megestrol i dr. i povišeni rizik nastanka karcinoma kasnije. ali najviše u hormonskoj terapiji u menopauzi i kao progestagenska komponenta oralnih kontraceptiva. Kod njih je izolovano samo progesteronsko delovanje i noviji progestageni imaju vrlo malo nuspojava za razliku od klasičnog prirodnog progesterona i daleko manje povećavaju rizik od tumora. a progestagen se dodaje prvih 10-13 dana svaki mesec. što uzrokuje brojne promene u organizmu. napetost dojki. drospirenon. sadrže aktivnu materiju koju lagano ispuštaju tokom dužeg vremena pa nije potrebno često uzimanje oralnih preparata.

pa žuto telo gubi funkciju. Vrlo retka je pojava migrene. Osim što sekrecijski menja endometrijum deluje na stvaranje žlezdanog dela dojke. neplodnosti zbog insuficijencije žutog tela. Progesteron je neophodan za pravilno održavanje trudnoće. Sadrže i estrogen i progesteron. glavobolja. jer menjanjem koncentracija estrogena i progestagena u potpunosti se simuliraju funkcije jajnika. 60 . endometrijuma. U trudnoći se gestagenski preparati koriste tokom prvog trimestra za sprečavanje pobačaja. U slučaju trudnoće trofoblast luči horionski gonadotropin koji podupire funkciju žutog tela. astmom. ESTRADERM TTS (Novartis Švajcarska). a svrha im je imitiranje normalne hormonske uslove u žena pre menopauze.i rizik nastanka karcinoma Nuspojave su povećan rizik od karcinoma dojke i endometrijuma. Veliki problem supstitucione postmenopauzalne terapije je taj što se javlja hipertenzija i povećani rizik razvoja karcinoma materice i dojke. Kombinacije estrogena i progestagena Ove kombinacije se vrlo često koriste zbog supstitucione terapije. Retka pojava krvarenja u sredini menstruacionog ciklusa prestaje s povećanjem doze leka. Nuspojave se javljaju retko i uglavnom ne zahtevaju prekid lečenja. CLIMARA (Schering Nemačka). kortikosteroidnih ili anaboličkih delovanja. a tokom trećeg meseca trudnoće posteljica počinje lučiti velike količine estrogena i progesterona. i za lečenje metroragije. sekundarna amenoreja. Nadalje. didrogesteron – DABROSTON (Belupo Hrvatska). Puno su povoljniji sekvencijalni preparati. disfunkcijska uterina krvarenja. Didrogesteron se koristi u lečenju svih ginekoloških poremećaja kod kojih je potrebno primeniti gestagene a to su hormonska terapija u kombinaciji sa estrogenima. endometrioze. hidroksiprogesteron . OESTRADIOL (Galenika Srbija). Didrogesteron. promena vrednosti funkcija jetre i žutice. Sigurnije su za kliničku upotrebu od samih progestagena. Može podsticati sekrecionu fazu endometrijuma nezavisno od estrogena. depresije. ikterusa u trudnoći. Retko se može javiti gubitak apetita. estriol – OVESTIN (Organon Holandija).PROGESTERON DEPO (Galenika Srbija). promena libida. napetost u grudima. Koristi se u preparatima za oralnu kontracepciju i hormonsku terapiju u menopauzi. kao i svi progestageni. migrenom ili drugim stanjima koja bi se mogla pogoršati retencijom tečnosti. Rotorovog sindroma (idiopatska hiperbilirubinemija). smetnje i poremećaji menstruacionog ciklusa kao što su nepravilni ciklusi zbog hormonskog disbalansa. menometroragija bez organskog uzroka. bez propratnih androgenih. didrogesteron se primenjuje kod predmenstruacionog sindroma. dismenoreja. mučnina. povećava telesnu temperaturu. Didrogesteron Didrogesteron je oralni progestagen koji. dijabetesom. Dubin-Johnsonovog sindroma. može dovesti do retencije tečnosti. za razliko od prirodnog progesterona ima čisto progesteronsko delovanje. estrogenih. a zajedno s estrogenima u većim dozama koči ovulaciju. U slučaju pada potrebne koncentracije progesterona dolazi do spontanog pobačaja. Registrovani lekovi • • • • • estradiol – VAGIFEM (Novo Nordisk Danska ). epilepsijom. termogenih. vrtoglavica i osećaj nadutosti. Pod njegovim delovanjem endometrijum se menja kako bi postao spreman za implantaciju oplođenog jajašca. u slučaju od progesterona zavisnog tumora u anamnezi. teških poremećaja funkcije jetre. Ne sme se primenjivati u slučajevima nerazjašnjenih vaginalnih krvarenja. bolestima krvnih sudova i bubrega. dismenoreje ili endometrioze. ESTROFEM (Novo Nordisk Danska ). podstiče odlaganje masti. pa ga valja primenjivati sa oprezom u bolesnica sa srčanim bolestima. kod habitualnog i pretećeg pobačaja. Progesteron Progesteron se luči u žutom telu jajnika nakon ovulacije. fiziološka postmenopauza ili stanje nakon ovarijektomije. progesteron – CRINONE (Fleet Laboratories Limited Velika Britanija).

što izaziva krvarenje usled prekida primene hormona. Progesteron takođe otežava implantaciju dejstvom na endometrijum i motilitetiI sekreciju u jajovodima. estradiol – KLIMODIEN (Schering Nemačka). etinodiol ili dezogestrel ili gestoden. a zatim se pravi pauza 7 dana. kod žena kod kojih je estrogen kontraindikovan (tromboza vena. Zapravo nastupa stanje hormonalne trudnoće.• • • • • • • • • noretisteron – PRIMOLUT-NOR-5 (Schering Nemačka). Korisni efekti: kombinovane pilule znatno ublažavaju menstrualne tegobe. a nije isključen ni povećan rizik od karcinoma jetre. kao što su neredovni ciklusi i međumenstrualna krvrenja. Progesteron može biti noretisteron. To mogu biti fiksne kombinacije estrogena i progestagena ili sekvencijalni preparati. bez prekida.99% i jedna je od najvećih u farmakologiji. dojke i cerviksa. levonorgestrel i etindiol. koja postaje nepogodna za spermatozoide. navale vrućine. estradiol valeat. promeni funkcije jetre. povećana pigmentacija. vrtoglavica. estradiol. fibromi materice i funkcionalne ciste jajnika. Uobičajeni neželjeni efekti su: povećanje težine usled retencije tečnosti i/ili anaboličkog efekta. Mnogi autori smatraju da ženama iznad 35 godina koje puše. Pilule se uzimaju svakodnevno. a treće najveća koncentracija progestagena (ukupno 21 dan). levonorgesterol. Kod nekih žena javljaju se i ozbiljnije nuspojave poput sklonosti tromboembolijama. Danas se koriste sintetski progestageni koji su potentniji i imaju manje nuspojava. KLIOGEST (Novo Nordisk Danska ). Sekvencijalni preparati imaju različite koncentracije progestagena u zavisnosti od nedelje uzimanja oralnog kontraceptiva. etinilestradiol – JEANINE (Schering Nemačka). Takve visoke koncentracije daju signal hipofizi da ne izaziva ovulaciju u žutom telu jajnika. noretisteron – ACTIVELLE (Novo Nordisk Danska ). promene na koži – akne. Pilule koje sadrže samo progesteron Lekovi koji se koriste u ovim pilulama su noretisteron. drospirenon. amenoreja. Ukoliko te visoke koncentracije estrogena i progestagena žena uzme u obliku tableta tada hipofiza dobija lažan signal da je nastupila trudnoća i ne izaziva ovulaciju putem FSH. Kombinovana pilula Delujući na hipofizu (inhibicijom oba gonadotropina) sprečava ovulaciju. Estrogen. kod većine kombinovanih preparata je etinilestradiol.V. Takve kombinacije su povoljnije i sigurnije od fiksnih (monofazičnih) kombinacija. norgestrel . progesteron. Obično je u pitanju trofazna terapija pri čemu se prve nedelje ciklusa uzima najmanja. kao i benigni tumori dojke. estradiol – LUTESTROL (Galenika Srbija).Organon Holandija). linestrenol – ORGAMETRIL (Organon Holandija). blaga mučnina. ne bi trebalo davati oralne kontraceptive. dienogest. estradiol – ANGELIQ (Schering Nemačka). druge veća. hipertenziji. Hormonalna kontracepcija Poznato je da su u trudnoći koncentracije estrogena i progesterona visoke. Anemije usled deficita gvožđa i predmenstrualna napetost su ređe. a takođe su 61 . Delotvornost hormonalnih kontraceptiva iznosi 97-99.CYCLO-PROGYNOVA (Schering Nemačka). Pilule koje sadrže samo progesteron predstavljaju pogodnu alternativu kombinovanim pilulama. TRISEQUENS (Novo Nordisk Danska ). tibolon – LIVIAL (N. pušenje. Te kombinacije sadrže neki progestagen i male količine estrogena. dienogest. Postoje dve vrste oralnih kontraceptivnih sredstva: kombinacije estrogena i progestagena (kombinovana pilula) i sam progestagen (pilula koja sadrži samo progesteron). depresija ili nervoza. Deluju prvenstveno na cervikalnu sluz. godine starosti). a manji broj sadrži mestranol.

mada se češće koristi sam testosteron. HMG. dezogestrel – MERCILON (N. lagano oslobađa progesteron tokom 5 godina. Takođe se mogu koristiti kod muškaraca sa neplodnošću uzrokovanom malim brojem spermatozoida usled hipogonadotropnog hipogonadizma. Iako je efikasan i siguran preparat. Poremećaji menstruacije su uobičajeni. implantiran potkožno u vidu kapsule koja ne podleže biodegradaciji. Koriste se za lečenje neplodnosti uzrokovane izostajanjem ovulacije koja je rezultat hipopituitarizma ili je posledica terapije klomifenom. gestoden – LOGEST (Delpharm Lille Francuska). a neplodnost može trajati mnogo meseci nakon prestanka uzimanja. MICROGYNON 30 (Schering Nemačka). etinilestradiol – YASMIN (Schering Nemačka). Postkoitalna kontracepcija ("pilula za dan posle") Levonorgestrel per os. Postoji takođe i rekombinantni FSH (folitropin). Treba se koristiti samo kada je neophodno. Intrauterino sredstvo impregnirano levonogestrelom pruža kontraceptivnu zaštitu 3-5 godina. norgestimat. norelgestromin. Ipak. a u nekoj meri deluju i na sprečavanje ovulacije. etinilestradiol – CILEST (Cilag AG International Švajcarska). Ekstrahuju se iz urina trudnih žena (HCG) ili žena u menopauzi (humani menopauzalni gonadotropin. drospirenon. Medroksiprogesteron se može dati intramuskularno kao kontraceptivno sredstvo. etinilestradiol. Progesteronska kontracepcija dugog dejstva Uglavnom se koriste progestageni. njihov kontraceptivni efekat je manje pouzdan od onog koji daju kombinovane pilule. Glavni mehanizam delovanja je na cervikalnu sluz. česte su menstrulane tegobe. sam ili u kombinaciji sa estrogenom. MIRENA (Schering OY Finska). efikasan je ukoliko se uzme u roku od 72 sata od odnosa bez zaštite i ponovo nakon 12 sati. Transdermalni flasteri primenjuju se svake tri nedelje sa pauzom nedelju dana između dve aplikacije kao kombinacija norelgostromina i etinilestradiola. etinilestradiol – EVRA (Janssen Pharmaceutica Belgija). Takođe se koristi za indukciju ovulacije radi omogućavanja prikupljanja jajnih ćelija za in vitro oplodnju i reimplantaciju u materičnu šupljinu kod žena čija je neplodnost izazvana mehaničkom opstrukcijom jajovoda. Mučnina i povraćanje su česti. koji sadrži mešavinu LH i FSH).Organon Holandija). Deluje tako da u početku ciklusa sprečava ovulaciju. a kasnije remeti transport jajašca i onemogućava implantaciju.pogodne kod žena čiji krvni pritisak previše raste tokom lečenja estrogenom.V. HCG se koristi za stimulaciju sinteze testosterona kod dečaka za zakasnelim pubertetom. 62 . a preskakanje doze može imati za posledicu trudnoću. levonorgestrel – LEGRAVAN (Galenika Srbija). levonorgestrel – POSTINOR 2 (Gedeon Richter Mađarska). Registrovani preparati • • • • • • • etinilestradiol. motilitet jajovoda i endometrijum. Preparati gonadotropina se primenjuju parenteralno. LH i HCG) su glikoproteini koji se luče u prednjem režnju hipofize ili u horionu i placenti. Gonadotropini i stimulatori ovulacije Gonadotropini (FSH. Levonorgestrel. ali postoje i kombinovani preparati estrogena i progestagena. etinilestradiol. Česti neželjeni efekti su neredovna krvarenja i glavobolja.

urofolitropin – FOSTIMON (IBSA Institut Biochimique Švajcarska). dihidrotestoseteron i androstendion. hormona koji podstiču lučenje polnih hormona iz gonada (polnih žlezda). klomifen – KLOMIFEN (Belupo Hrvatska). Klomifen inhibira vezivanje estrogena u prednjem režnju hipofize. dejstvo na kosti i rast i dr). To su testosteron.GONAL-F (Serono Pharma Švajcarska). povećava debljinu kože. horiogonadotropin – PREGNYL (Organon Holandija). Indukcija ovulacije je najvažnija posledica antiestrogenskog dejstva ovog leka u hipofizi. te postoji negativna povratna sprega između koncentracije polnih hormona i lučenja hipofiznih i hipotalamičkih hormona. najveći deo se slabo vezuje za albumine plazme ili snažno za beta globulin koji se zove gonadni steroid-vezujući globulin i cirkuliše u krvi 30 do 60 minuta. a drugi su sintetski stumulatori ovulacije kao što je klomifen. Sam testosteron može se davati u vidu potkožnih implantata. horiogonadotropin alfa – OVITRELLE (Indistria Farmaceutica Serono Italija). U principu. Klinički se testosteron koristi vrlo retko. ali su slučajevi multipolog graviditeta ređi. folitropin alfa . takođe omogućava razvoj sekundarnih polnih karakteristika muškarca (raspored dlaka na telu. recimo. lutropin. izraženiji razvoj mišićne mase. To znači: ako je koncentracija.Razlikujemo dva tipa lekova: prvi su gonadotropini u užem smislu te reči kao što su menotropin. efekti egzogenih androgena su isti kao i efekti testosterona i zavise od starosti i pola primaoca. Klomifen Klomifen spada u antiestrogene. skrotum i testise. kod 63 . urofolitropin i folitropin. sprečavajući tako normalnu modulaciju koja se odvija negativnom povratnom spregom i izazivajući pojačanu sekreciju GnRH i gonadotropina. Deluje na fetus. horiogonadotropin. lečenja neplodnosti u muškaraca i hipogonadizma. testosterona u krvi prevelika tada se smanjuje lučenje LH (lutinizirajući hormon) i FSH (folikulostimulišući hormon) iz hipofize. MERIONAL (IBSA Institut Biochimique Švajcarska). lutropin alfa – LUVERIS 75 IU (Indistria Farmaceutica Serono Italija). preparate koji su kompetitivni antagonisti prirodnih estrogena za receptore na ciljnim organima. posle puberteta osmostruko povećava penis. i obrnuto. muškog klimaksa. na spuštanje testisa. Registrovani lekovi • • • • • • • • folitropin beta – PUREGON (Organon Holandija). Ovi preparati se koriste u lečenju infertiliteta uzrokovanog nedostatkom ovulacije. CLOMIFENE (Remedica Kipar). Testosteron undekanoat i mesterolon mogu se davati i oralnim putem. Testosteron je odgovoran za polne karakteristike muškarca. menotropin – MENOPUR (Ferring Nemačka). a nakon sekrecije iz testisa. To izaziva izraženiju stimulaciju i uvećanje jajnika. Zatim se vezuje za tkivo ili degradira u inaktivne produkte koji se odmah izlučuju. Njegovi različiti estri daju se u obliku intramuskularne depo injekcije. Testisi sekretuju nekoliko muških polnih hormona koji se zajedno nazivaju androgenima. Muški polni hormoni Muške polne hormone zovemo još i androgeni a luče ih testisi. a u manjoj meri i nadbubrežna žlezda. dok se sintetski androgen mesterolon koristi više. te je najvažniji hormon testisa. Često dolazi do blizanačke trudnoće. na formiranje polnih organa. Stvara se u intersticijalnim Lejdigovim ćelijama. ukoliko se koncentaracija testosterona ili estrogena smanji ispod kritičnog nivoa dolazi do povećanog lučenja LH i FSH. Primenjuju se kod tzv. glas. kao i povećanu sekreciju estrogena. Testosteron se luči znatno više od ostalih hormona. Izlučivanje hormona pod potpunim je nadzorom hipofize dok je hipofiza pod nadzorom hipotalamusa.

Međutim.ANDRIOL TESTOCAPS (N. Neželjeni efekti pri upotrebi androsterona ogledaju se u smanjenom oslobađanju gonadotropina. Anabolici su predmet zloupotrebe od strane rekreativnih i profesionalnih sportista. dodatno. Anabolici uzrokuju. nandrolon 64 . razvija se ateroskleroza. hormonskoj supstitucoiji kod disfunkcije testisa i u vidu anaboličkih sredstava. podstiče snagu i agresivnost. Takođe. Neki od anaboličkih steroida primenjuju se kao supstituciona terapija androgenima kod zakasnele pojave puberteta kod dečaka. koji ih uzimaju u cilju povećanja mišićne mase. Međutim. indikovana nakon velikih hirurških zahvata koji predstavljaju značajan stres za organizam. sportisti postaju impotentni. na posletku teška oštećenja kako muškog tako i ženskog organizma. pojavljuju se dlake po celom telu. Nandrolon je derivat nortestosterona. mogu uzrokovati pojavu akni i maskulinizaciju kod devojčica. pogotovo na licu. što za posledicu ima neplodnost i retenciju vode i soli. Podstiče androgenu ćelavost kod predisponiranih osoba. Androgeni nepovoljno utiču na rast dece (prerano spajanje epifiza). Upotreba anaboličkih steroida snažno podstiče povećanje mišićne mase. a smanjeno androgeno delovanje.V. Primena anabolika kod žena je veoma opasna.rast dojki (ginekomastija). sve karakteristike bitne u atletskim i sprinterskim sportovima. Metandrostenolon u organizmu posredstvom enzima aromataze prelazi u estrogene. metandrostenolon. dolazi do produbljivanja glasa. To ima za posledicu simptome feminizacije . karakterističan za bodybuildere. stanozolol i sl. poboljšava i fizičku izdržljivost. kod nekih formi aplastične anemije i kod hormoonski-zavisnog metastatskog karcinoma dojke. Organon Holandija). Pri tome je zahtev bio da takovi steroidi moraju imati vrlo izraženo anaboličko delovanje (povećanje mišićne mase). Koriste se i. testosteron – NEBIDO (Schering Nemačka). Terapija anabolicima je. mogu imati ulogu u smanjenju svraba kod hronične opstrukcije žučnih kanala. povećana količina androgena uzrokuje pad vlastite proizvodnje testosterona te vrlo često. Povećava se verovatnoća razvoja infarkta srca. Registrovani lekovi: • • • testosteron undekanoat . Metandrostenolon se smatra jednim od najjačih anaboličkih steroida. U muškaraca se javlja čak i ginekomastija (rast dojki). kao i kod muškaraca koji boluju od hipogonadizma. U pitanju su steroidi kao što su nandrolon. staje menstrualni ciklus. povećanja agresivnosti.TESTOSTERON DEPO (Galenika Srbija). ali sve ređe. poput testosterona imati anaboličko delovanje. Nastali su kao pokušaj da se sintetišu steroidi koji će. javlja se ćelavost. Kod žena se primenjuju za značajnim merama opreza. bilo je i pojava adenokarcinoma jetre. i superkompenzaciju glikogena u mišićima. a takođe i benignu hipertrofiju prostate. Pre svega strada reproduktivni sistem. za indukovanje rasta kod dece sa poremećajima rasta kao i za stimulaciju koštane srži. a zatim i nastajanje edema. hipertrofira prostata. Jako loše utiče na odnos LDL/HDL pa povećava opasnost od razvoja ateroskleroze. izostaju ovulacije. Isto tako. oštećuje se jetra. Nakon injekcije u mišiće ulje se lagano razgrađuje i ester se postupno hidrolizuje kontrolisano otpuštajući nandrolon. On snažno podstiče povećavanje snage i mišićne mase.problema sa potencijom. Nandrolon se najčešće primenjuje u obliku depo-pripravka uljane injekcije estra nandrolon dekanoata. povećava se holesterol u krvi. metenolon. kod kojih se javlja gubitak mišićne mase. testosteron enantat . Anabolički steroidi Anabolički steroidi su derivati testosterona. kao i kod pacijanata sa uznapredovalom infekcijom HIV-om. metandrostenolon je toksičan za jetru i može izazvati nepovratna oštećenja jetre. u cilju razvitka sekundarnih polnih karakteristika. i to predstavnici sa minimalnim sporednim androgenim dejstvom. Za razliku od metandrostenolona. ali je to najviše izraženo u obliku povećanog zadržavanja vode u mišićima zbog kog sportista dobija "naduvan" izgled.

sama po sebi. Osim toga. Nandrolon ima jedno zanimljivo i jako vredno svojstvo . Ciproteron se često kombinuje sa estrogenima kao što je etinilestradiol. Dihidrotestosteron ima veći afinitet od testosterona za androgene receptore u prostati. I estrogen i progesteron imaju antiandrogenu aktivnost. smanjujući libido. Zato je opravdana njegova terapijska primena kod osoba koje pate od oštećenja zglobova i ligamenata. estrogen uglavnom inhibira sekreciju gonadotropina. ciproteron acetate – CLIMEN (Delpharm Lille Francuska). Terapija erektilne disfunkcije Erektilna disfunkcija posledica je sadejstva brojnih fizioloških i psiholoških faktora. 65 . što je korišćeno u smanjenju hiperseksualnosti kod muškaraca koji su okrivljeni za seksalne delikte. snižava sintezu gonadotropina. koristi se i u terapiji preranog puberteta kod dečaka. erektilna disfunkcija obično se javlja kod muškaraca srednjih godina i starijih. a koristi se u obliku tableta ili injekcija. nandrolon snažno potire produkciju testosterona pa je naknadna terapija s klomifenom ili horiogonadotropinom neophodna. već poboljšava kvalitet mišića (definiciju) podstičući na taj način povećanje snage i eksplozivnosti. Ali. Lekovi mogu imati antiandrogeno dejstvo i zbog inhibicije enzima sinteze ovih hormona. Finasterid inhibira enzim 5 alfa-reduktazu koja pretvara testosteron u dihidrotestosteron. Dobro se resorbuje posle oralne primene. Delujući na hipotalamus. Koristi se kao pomoćno sredstvo u lečenju karcinoma prostate u početku terapijske primene GnRH. Ima osrednje androgene efekte. On ima svojstvo koje ne nalazimo kod drugih anaboličkih steroida. a progesteron stupa u kompeticiju sa androgenima u ciljnim organima. estradiol valeat. Ispoljava i efekte na CNS. Takođe. antidepresivno i antihipertenzivno dejstvo). Pokazuje jake anaboličke efekte. Time se postiže povećanje kvantiteta (mase) ali i kvaliteta (definicije) mišića. Ciproteron je derivat progesterona i ima slabu progestacionu aktivnost. mogu prouzrokovati seksualnu disfunkciju. psihijatrijska i vaskularna oboljenja. Ali stanozolol je dosta toksičan za jetru. kao i u lečenju maskulinizacije i akni kod žena. gde stupa u kompeticiju sa dihidrotestosteronom. Koristi se u lečenju benigne hiperplazije prostate. Takođe. Registrovani lekovi: • • • ciproteron – ANDROCUR (Schering Nemačka). Na erekciju nepovoljno utiče više lekova (od kojih mnogi imaju antipsihotičko. Ovaj anabolik daleko manje aromatizuje u estrogene. a takođe i izdržljivosti. Stanozolol ne izaziva retenciju vode i preveliki rast mišićne mase.podstiče obnovu hrskavičavog tkiva. Flutamid Nesteroidni antiandrogen koji se koristi zajedno sa GnRH u lečenju karcinoma prostate. ciproteron acetate + etinil estradiol . Antiandrogeni Antiandrogeni su modifikovani steroidi koji imaju svojstvo blokiranja androgenih hormona. Anabolički steroidi se jako često kombinuju a jedna od najpoznatijih kombinacija jeste kombinacija metandrostenolona i nandrolon dekanoata. Stanozolol je derivat dihidrotestosterona.ne izaziva dramatična povećanja mišićne mase nego povećanje čvrstine mišića i snage. pa nuspojave kao što su ginekomastija i retencija vode u mišićima nisu karakteristične za ovaj steroid.DIANE – 35 (Schering Nemačka). On je parcijalni agonist receptora za androgene u tkivima koja reaguju na ove hormone.

čak iako nemaju psihijatrijske ili kardiovaskularne poremećaje. pa se lek uzima jedan sat ili više pre seksualne aktivnosti. koji se povremeno registruju. Primenjuje se i za ublažavanje napada pri oticanju kod teške i retke bolesti koja se naziva nasledni angioedem. Pojavili su se i novi lekovi istog delovanja. vardenafil – LEVITRA (Bayer Healthcare Nemačka). pošto sildenafil deluje na fosfodiesterazu VI koja se nalazi u retioni i bitna je za normalan vid. Antigonadotropini i selektivni modulatori estrogenih receptora Antigonadotropini GnRH (gonadotropin oslobađajući faktor) je dekapeptid koji kontroliše sekreciju LH (luteinizirajući hormon) i FSH (folikulostimulišući hormon) u prednjem režnju hipofize. Egzogeni androgeni. Maksimalna koncentracija u plazmi javlja se obično 30-120 minuta nakon uzimanja. Neželjeni efekti su uobičajeni i mogu se ispoljiti kao gastrointestinalne smetnje. Kod muškaraca smanjuje sintezu androgena i spermatogenezu. tadalafil – CIALIS (Eli Lilly and company Velika Britanija). kao što su endometrioza. prvi selektivni inhibitor fosfodiesteraze tipa V razvijen je u druge svrhe i slučajno je uočen njegova uticaj na erekciju. a i time i gonadotropina (LH i FSH) i zato smanjuje sintezu estrogena u jajnicima. displazija dojke. inhibiraju sekreciju GnRH. ova vrsta terapije deluje i na mnogobrojna druga tkiva. Proizvođači preporučuju da sildenafil ne bi trebalo da koriste pacijenti koji imaju nasledne degenerativne promene na mrežnjači zbog mogućeg rizika. izaziva atrofične promene u endometrijumu. Inhibicija fosfodiesteraze V potencira efekt endotelnog azot oksida na glatke mišiće krvnih sudova penisa. Danazol Danazol je sintetski steroid koji inhibira oslobađanje GnRH. Zabrinjavaju slučajevi poremećaja vida. Koristi se u stanjima koja zavise od dejstva polnih hormona. krvarenje glavobolja. Registrovani lekovi • • • sildenafil . prerani pubertet. ginekomastija. On ne može dovesti do erekcije ukoliko ne postoji i seksualna želja. Sekrecije GnRH je pod kontrolom nervnih impulsa iz drugih delova mozga i negativnog povratnog uticaja polnih hormona. Može se uzimati peroralno. Inhibitori fosfodiesteraze tipa V Sildenafil. pa se u poslednje vreme razvijaju novi 66 . kao što su hipogonadizam. Mnoga neželjena dejstva sildenafila uzrokovana su vazodilatacijom u nekim delovima vaskularnog stabla: hipotenzija. a u vaginalnomu brisu vidljive su regresivne promene. povećanje telesne mase. Selektivni modulatori estrogenskih receptora Smanjenje koncentracije prirodnog estrogena glavni je faktor u postmenopauzalnoj osteoporozi i postoje brojni dokazi da se davanjem hormonske supstitucione terapije ovo stanje može poboljšati. hrana u želucu može to usporiti. Sprečava menstruaciju i ovulaciju. vrtoglavica. ali samo progestageni ispoljavaju ovaj efekt u dozama koje nemaju značajno dejstvo na okolna tkiva. oboljenje arterija karlice i neuropatije različite etiologije. a kao i efekt aktivacije nitrergičkih nerava koji su pobuđeni seksualnom stimulacijom. estrogeni i progestageni. Međutim. ali poboljšava erektilni odgovor na seksualnu stimulaciju. Postoji više organskih uzročnika. grčevi u mišićima i glavobolje. menopauzalni simptomi. Danazol kod žena može izazvati neke smptome maskulinizacije. hiperprolaktinemija.VIAGRA (Pfizer Francuska). vardenafil i tadalafil. retencija tečnosti.

Takvi preparati se jednim imenom zovu selektivni modulatori estrogenskih receptora Raloksifen Raloksifen je modulator estrogenskih receptora i predstavlja agonist estrogenskih receptora u kostima (sprečava razvoj osteoporoze) i kardiovaskularnom sistemu (poboljšava odnos HDL/LDL što smanjuje rizik hiperlipidemije. raloksifen – EVISTA (Lilly Španija) 67 . infarkta miokarda). a antagonistička u drugim. Registrovani lekovi • • danazol – DANAZOL (Polfarmex SA Poljska). ali antagonist tih receptora u mlečnim žlezdama i materici. Najčešći neželjeni efekti su navale vrućine i grčevi u nogama.nehormonski preparati koji ispoljavaju agonistička dejstva u jednim tkivima. Mnogo ozbiljniji neželjeni efekt je venska tromboembolija.

somatostatin (koči oslobađanje GH). Putem krvi hormoni dospevaju u sve delove organizma i deluju na određene organe i tkiva. nadbubrežna žlezda – kortizol. vazopresin (antidiuretski hormon. Drugu grupu čine derivati aminokiseline tirozina – dva metabolička hormona štitaste žlezde tiroksin i trijod-tironin su jodirani derivati tirozina. gastrin. LH (luteinizirajući hormon). PIH (prolaktin inhibirajući hormon). TRH (podstiče oslobađanje TSH). Hormoni kontrolišu enorman broj najosnovnijih funkcija organizma . razmnožavanje. adrenalin. metabolizam. paratiroidne žlezde. takođe nastaju od tirozina. hipofiza .tiroksin (T3). Većinu sisteskih hormona luče endokrine žlezde. nadbubrežne žlezde i polne žlezde. bombezin. Insulin spada u A grupu lekova. ovarijum. GIP. neurotenzin. testisi – testosteron. VIP (vazoaktivni intestinalni peptid). glukagon. Tako se u gastrointestinalnom sistemu luči celi spektar gastrointestinalnih hormona koji deluju lokalno i važni su u funkcionisanju gastrointestinalnog sistema. pankreas (gušterača). Dva hormona srži nadbubrežne žlezde. motilin. a TSH lučenje tiroidnih hormona (tiroksin i trijodtironin). endokrini sistem ima ključnu ulogu u koordinisanom funkcionisanju organizma. glukagon i paratireoidni hormon. Iz ove grupe lekova su isključeni svi polni hormoni i spadaju u G grupu. ACTH (podstiče oslobađanje kortizola). i perifernih žlezdi . LH i FSH kontrolišu lučenje polnih hormona.Hormonski preparati Hormon je hemijsko jedinjenje koje ćelija ili grupa ćelija luči u telesne tečnosti da bi kontrolisala druge ćelije tela. hipofiza luči ACTH koji stimuliše lučenje kortizola iz nadbubrežne žlezde. Veliki polipteidi su insulin. štitna žlezda . Takođe.horionski gonadotropin (HCG). ADH). Treća grupa su proteini ili peptidi ili njihovi neposredni derivati. srce luči atrijumski natriuretski hormon. peptidi sa po osam aminokiselina su antidiuretski hormon i oksitocin. FSH (folikul stimulišući hormon). GnRH (podstiče oslobađanje LH i FSH). Osim ovih hormona postoji i celi niz endokrinih hormona. a bubrezi luče eritropoetin. Timus luči timozin. adrenalin i noradrenalin. Lučenje nekih tiroidnih hormona nije kontrolisano iz hipofize nego negativnom povratnom spregom i potrebama organizma. prolaktin. hormoni se dele na tri osnovne grupe: steroidni hormoni.rast. posteljica . Hemijski. a to je neurohormon koga luči epifiza (glandula pinealis). hormoni neurohipofize. progesteron. oksitocin. Hipofiza komanduje svim ostalim žlezdama sa unutrašnjim lučenjem na način da luči hormone koje podstiču lučenje pomenutih žlezda. Različite steroidne hormone luče kora nadbubrežne žlezde.somatoliberin (podstiče oslobađanje GH). Tako se insulin izlučuje iz pankreasa u zavisnosti od koncentracije glukoze u krvi. hormon rasta. prilagođavanje stresu. Lučenje hormona hipofize kontrolišu hormoni iz hipotalamusa. Zajedno sa nervnim sistemom. koji svi imaju hemijsku strukturu sličnu holesterolu i u većini slučajeva nastaju iz holesterola. Npr. a paratiroidni hormon u zavisnosti od koncentracije kalcijuma u krvi. Pregled endokrinih hormona: • • • • • • • • hipotalamus .paratireoidni hormon (metabolizam kalcijuma). trijodtironin (T4). jajnici – estradiol. Ne pripadaju svi hormoni i njihovi analozi ovoj grupi lekova. hormoni imaju ulogu i u razvoju mozga. regeneraciju tkiva. gustinu kostiju i brojne druge funkcije. Takođe. holecistokinin.somatotropin (GH). paratireoidna žleuda . pankreas – insulin. aldosteron. TSH (podstiče oslobađanje T3 i T4). Sistem endokrinih žlezdi sastoji se od hipofize koja je najvažnija žlezda sa unutrašnjim lučenjem. emocija. To su sekretin. CRH (podstiče oslobađanje ACTH). testis i placenta. Proteini ili veliki peptidi su hormoni adenohipofize.štitna. 68 . kalcitonin (metabolizam kalcijuma). treba spomenuti i melatonin (N-acetil-5-metoksitriptamin). polipeptid kalcitoninskog gena i pankresni polipeptid. somatostatin.

Glavna funkcija prolaktina je kontrola stvaranja mleka. Bromokriptin se upotrebljava za smanjenje sekrecije prolaktina kod galakotreje. Međutim. koje su grupisane u prednjem režnju hipofize. povećava iskorišćavanje glukoze i aminokiselina u organizmu. Danas se somatotropin proizvodi metodom rekombinantne DNK. koja leži u turskom sedlu na bazi mozga. Daje se potkožno. Retko se koristi u terapiji zato što je njegovo dejstvo manje predvidljivo nego što je dejstvo glukokortikoida.5-1g. dakle rast. Sam prolaktin se ne koristi u praksi. Adrenokortikotropni hormon (ACTH) ACTH (kortikotropin) je hormon prednjeg režnja hipofize. Tetrakosaktid je sintetski adenokortikotropni hormon (ACTH). naziva se i adenohipofiza i zadnji režanj ili neuriohipofiza. povećani rast i razvoj tkiva. mala je žlezda – prečnika oko 1 cm. Prolaktin. GENOTROPIN (Pfizer Manufacturing Belgija). ispitivanje poremećaja funkcije nadbubrežne žlezde ili hipofize. tetrakosaktid za razliku od pravog ACTH koji je niz od 39 aminokiselina. Njegova funkcija u organizmu je pre svega rast kostiju po dužini. hormon rasta. Prolaktin Prolatin sekretuju lakotropne ćelije. nazvana i pituitarna žlezda. Lučenje hormona hipofize gotovo u potpunosti regulišu faktori (hormoni) poreklom iz hipotalamusa. 69 . a prestaje se lučiti nakon zarastanja epifiza kostiju (to se događa posle puberteta). Adenohipofiza luči šest veoma važnih hormona koji igraju zanačajnu ulogu u kontroli metaboličkih funkcija u čitavom organizmu. tireotropni hormon i adrenokortikotropni hormon. recimo. GENOTROPIN (Pfizer Health Švedska). teška 0. pa tetrakosaktid sa svoje 24 aminokiseline savršeno odgovara za podsticanje lučenja kortikosteroida. Luči se tokom detinstva.NORDITROPIN NORDILET (Novo Nordisk Danska). sadrži samo 24 aminokiseline. tumora hipofize i dr. Funkcija ACTH je stimulacija rasta i lučenja glukokortikoida kore nadbubrežne žlezde. pegvisomant – SOMAVERT (Pfizer Manufacturing Belgija). koji se do hipofize dopremaju putem krvotoka. najverovatnije pod dejstvom estrogena. GENOTROPIN (Pfizer Enterprises Luksemburg). a čiji se broj povećava u toku trudnoće. To je onaj deo ACTH koji je odgovoran za funkciju. On inhibira oslobađanje gonadotropnih hormona i/ili odgovor jajnika na ove trofične promene.Hormoni prednjeg režnja hipofize Hipofiza. HUMATROPE (Eli Lilly Švajcarska). Somatrotropin se koristi za lečenje. zajedno sa drugim hormonima. Registrovani lekovi • • somatropin . odgovoran je za proliferaciju i deiferencijaciju tkiva mlečne žlezde u trudnoći. šest do sedam puta nedeljno i terapija je najuspešnija kada se započne na vreme. To su: prolaktin. tj. Fiziološki se može podeliti na dva dela: prednji režanj. S obzirom da se tetrakosaktid mora primenjivati isključivo parenetralno (injekcijama) njegova upotreba je ograničena samo na dijagnostičke svrhe. luteinizirajući i folikulostumilirajući hormon. Održavanje laktacije zavisi od dojenja. supstitucionu terapiju. koje stimuliše refleksnu sekreciju prolaktina neuralnim putem. Somatotropin Somatotropin ili hormon rasta hormon je prednjeg režnja hipofize. kod nedostatka prirodnog hormona rasta i kod niskog rasta koji prati Turnerov sindrom.

koja leži u turskom sedlu na bazi mozga. Neželjena dejstva se ogledaju u vidu dozno-zavisne hpotenzije. ali je najčešća intravenska infuzija. u terapijskim dozama. teška 0. Koriste se za lečenje diabetesa insipidusa . dezmopresin. Najvažniji su vazopresin. Desmpresin je manje podložan razgradnji i njegovo poluvreme eliminacije je 75 minuta. Može se davati intravenski ili intramuskularno. terlipresin i felipresin. Razvijeni su različiti analozi ADH za kliničku primenu. Registrovani lekovi • • • dezmopresin – MINIRIN (Ferring Švedska). delujući na ćelije distalnih delova nefrona i sabirnih tubula bubrega. MINIRIN (Ferring Internacional Švajcarska). a kada se ne prekine sa unosom vode. Fiziološki se može podeliti na dva dela: prednji režanj. U kliničkoj upotrebi se koristi oksitocin sintetskog porekla. koji se do hipofize dopremaju putem krvotoka. Takođe. nazvana i pituitarna žlezda. naziva se i adenohipofiza i zadnji režanj ili neurohipofiza. Vazopresin se brzo eliminiše. Neurohipofiza luči dva hormona: antidiuretski hormon (vazopresin koji kontroliše sekreciju vode urinom i tako pomaže kontrolu koncentracije vode u telesnim tečnostima) i oksitocin (podstiče naviranje mleka iz mlečnih žlezda do bradavica dojki prilikom sisanja i verovatno na kraju trudnoće pomaže pri porođaju). Antidiuretski hormon (ADH) ADH koji se oslobađa iz zadnjeg režnja hipofize ima ključnu ulogu u regulaciji sadržaja vode u organizmu. SYNTOCINON (Novartis Švajcarska). sa poluvremenom eliminacije od 10 minuta i kratkim dejstvom. Jedan od glavnih nadražaja za izlučivanje ADH je povećana osmolalnost krvne plazme (koja stvara osećaj žeđi).OXYTOCIN SYNTHETIC (Gedeon Richter Mađarska). i hiponatrijemiju. ali njegova uloga u procesu porođaja nije u potpunosti objašnjena. oksitocin . 70 .Hormoni zadnjeg režnja hipofize Hipofiza. Koristi se za indukciju porođaja ili pojačavanje porođajnih kontrakcija i u lečenju postpartalne hemoragije. Njegovo antidiuretsko dejstvo ima za posledicu retenciju vode. Malo je neželjenih dejstava ako se antidiuretski peptidi primene intranazalno. EMOSINT (Kedrion Italija). terlipresin – GLYPRESSIN (Ferring Internacional Švajcarska). udružene sa refleksnom tahikardijom. Lučenje hormona hipofize gotovo u potpunosti regulišu faktori (hormoni) poreklom iz hipotalamusa. dok intravenski ubrizgan vazopresin može izazvati spazam koronarnih arterija sa pojavom angine pektoris.patološkog nedostatka pravog prirodnog ADH. mala je žlezda – prečnika oko 1 cm. Oslobađanje oksitocina stimulišu dilatacija cerviksa i dojenje.5-1g. Oksitocin Oksitocin je polipeptid koji reguliše aktivnost miometrijuma (kontrahuje matericu). Smanjenje zapremine krvne plazme (hipovolemija) je drugi značajan faktor koji izaziva lučenje ADH. koristi se u manjim dozama pre spavanja kod osoba koje pate od nekontrolisanog noćnog mokrenja.

oktreotid) – deluje na hormon rasta koji reguliše rast. ima antiinflamatorna svojstva i pomaže u regulisanju ishrane • • • • Funkcija hipotalamusa je kontrolisana različitim stimulusima nervne. takođe smanjuje oslobađanje većine gastrointestinalnih hormona i smanjuje želudačnu kiselost i sekretornu aktivnost pankreasa. kao što su apetit. Registrovani lekovi • • somatostatin – EKLIVAN (Proel Ep. održava integritet kore nadbubrega oslobađajući hormon za tireotropin (TRH) – deluje na tireostimulirajući hormon hipofize koji stimuliše sintezu i lučenje tireoidnih hormona. GHRIF) je peptid sastavljen od 14 aminokiselinskih ostataka. stimuliše proizvodnju mleka u postpartalnom periodu oslobađajući faktor za melanotropin (MSH_RF) – deluje na MSH koji podstiče formiranje melanina. kao i akutni hepatitis u nekoliko slučajeva. gonadorelin) – deluje na folikulostimulirajući i luteinizirajući hormon koji stimulišu rast jajne ćelije i folikula. a dva na ciljna tkiva.G. Koristi se u terapiji tumora koji luče vazoaktivni intestinalni peptid. povećava sintezu proteina. SANDOSTATIN LAR (Novartis Švajcarska). U hipotalamusu je smešteno više vitalnih centara koji kontrolišu osnovne životne funkcije. Somatostatin inhibira oslobađanje hormona rasta i tireostimulirajućeg hormona iz prednjeg režnja hipofize. povećava sintezu proteina. menstrualnog ciklusa. održava integritet štitne žlezde. Somatostatin Somatostatin (inhibitorni faktor za hormon rasta. oslobađajući faktor za hormon rasta (GHRF. somatorelin) – deluje na hormon rasta koji reguliše rast. povećava nivo glukoze u krvi. oktreotid – SANDOSTATIN (Novartis Švajcarska).deluje na MSH koji podstiče formiranje melanina. stresa. fizičke ili hormonske prirode. tiroksina i trijodtironina. san i buđenje. ima antiinflamatorna svojstva i pomaže u regulisanju ishrane inhibitorni faktor za melanotropin . stimuliše lipolizu inhibitorni faktor za hormon rasta (GHRIF. Žučno kamenje i postprandialna hiperglikemija su zapaženi. insulina i glukagona iz pankreasa. Neželjena dejstva uključuju bol na mestu davanja injekcije i gastrointestinalne poremećaje. metaboličke. Oktreotid je analog somatostoina dugog dejstva. Postoji šest hipofiznih hormona. karcionoidnih tumora. regulacija telesne temperature. Hipotalamus i hipofiza kontrolišu većinu perifernih hormonskih sistema. oko treće moždane komore i iznad hipofizne peteljke preko koje ostvaruje vezu sa hipofizom. Ima značajno mesto u terapiji akromegalija i kod krvarenja iz variksa ezofagusa. Ove supsatnece se nazivaju oslobađajući ili inhibišući faktori i oni dovode do stimulacije ili inhibicije lučenja pojedinih hormona hipofize. inhibitorni faktor za prolaktin (PRIF) – deluje na prolaktin koji podstiče razvoj tkiva mlečne žlezde tokom trudnoće. stimuliše proizvodnju mleka u postpartalnom periodu oslobađajući faktor za prolaktin (PRF) – deluje na prolaktin koji podstiče razvoj tkiva mlečne žlezde tokom trudnoće. fizičkog naprezanja i raspoloženja. kontrola dnevnog ritma. somatostatin. Tu spadaju: • • • • • oslobađajući faktor za kortikotropin (CRF) – deluje na adrenokortikotropni homon hipofize koji stimuliše izlučivanje hormona nadbubrežne žlezde.Hormoni hipotalamusa Hipotalamus je smešten na bazi mozga. od kojih četiri deluju na periferne ciljne žlezde. glukagonoma i različitih hipofiznih adenoma. 71 . Coronis Grčka). stimuliše lipolizu oslobađajući hormon za gonadotropine (GnRH. sekreciju estrogena i progesterona u drugoj polovini menstrualnog ciklusa (FSH) i stimulišu ovulaciju i razvoj žutog tela (LH). Svaki od ovih hormona je kontrolisan supstancom koja se stvara u hipotalamusu. povećava nivo glukoze u krvi. žeđ.

metimazol. lakrimaciju. a nalazi se sa obe strane i ispred traheje. SOMATULINE P. Jedino efikasno sredstvo jeste primena samih tireoidnih hormona – kao supstituciona terapija. 72 . Koristi se izotop joda 131. Glavna primena leka je priprema hipertireoidnih bolesnika za hiruršku intervenciju i u sklopu lečenja teških tiretoksičnih kriza. konjunktivitis. simptomi se povlače za 1-2 dana. Na proizvodnju TSH takođe utiče negativni povratni efekat tireoidnih hormona. Ako se njegova primena nastavi. groznicu. koji privremeno inhibira oslobađanje tireoidnih hormona. tako da na kraju biva ugrađen i u tireoglobulin. Hormoni su regulatori metabolizma u mnogim tkivima. Oni smanjuju oslobađanje tireoidnih hormona iz žlezde inhibicijom jodiranja tireoglobulina i prouzrokuju postepeno ublažavanje znakova i simptoma tireotoksikoze. Rastvor joda u kalijumjodidu (Lugolov rastvor) daje se peroralno. a posebno su neophodni za normalan rast i sazrevanje centralnog nervnog sistema. Postoji povećanje potrošnej kiseonika i toplote. Ovo je odraz delovanja na neka tkiva. a mogu da se jave i glavobolja. Prisustvo joda u organizmu je preduslov sinteze tiroksina i trijodtironina. preuzima i prerađuje štitna žlezda. žutica i bol u zglobovima. Osip po koži je čest. Sekreciju tiroideje primarno kontroliše tireo-stimulišući hormon (TSH) koji sekretuje adenohipofiza. bubrezi. tako da se brzina bazalnog metabolizma i frekvencija pulsa normalizuju tokom 3-4 nedelje. kao i za razvoj skeleta. Sekundarno hormon koji oslobađa tireotropin iz hipotalamusa. Mogu da se jave alergijske reakcije: one uključuju angioedem. Oni dovode do opšteg povećanja u metabolizmu ugljenih hidrata. kao što su srce. Ona luči dva važna hormona. U lečenju se koriste: Radioaktivni jod Radioaktivni jod je sredstvo prvog izbora u lečenju hipertiroidizma (naročito u SAD). Hipotireoidizam predstavlja smanjeno lučenje hormona tireoideje. jetra i mišić. Njega posle peroralnog uzimanja. Tioureileni Od tioureilena koriste se karbimazol. tiroksin i trijod-tironin (T3 i T4) koji presudno utiču na povećanje intenziteta metabolizma u telu. Najvažniji neželjeni efekat je granulocitopenija.R. mozak i slezinu. važni su za normalne odgovore na parathormon i kalcitonin. osip po koži. Hipertireoidizam predstavlja pojačano lučenje hormona štitne žlezde. zbog potencijalne opasnosti od oštećenja fetusa. pri čemu je T3 oko 3-5 puta aktivniji od T4. ali i na gonade. Jod / jodid Jod se in vivo konvertuje u jodid. Daju se peroralno. bol u pljuvačnim žlezdama i sindrom sličan prehladi. masti i proteina. koje se manifestuje povećanjem izmerene brzine metabolizma. Karakteristično za ove hormone malene molekularne veličine je taj što sadrže jod.SOMATULINE AUTOGEL (Ipsen Pharma Biotech Francuska). Treba ga izbegavati kod dece i trudnica. u čemu je T3 aktivniji od T4. oslobađa TSH iz prednjeg režnja hipofize. koji je uključen u kontrolu koncentracije jona kalcijuma u plazmi. tiamazol i propiltiouracil. mučnina. Tiroideja luči i kalcitonin. Lekovi za bolesti štitaste žlezde Tireoidna žlezda je smeštena neposredno ispod larinksa. Ne psotoje lekovi koji specifično povećavaju sintezu ili oslobađanje tireoidnih hormona.• lanreotid . (Ipsen Pharma Biotech Francuska). Koristi se i u dijagnostičke svrhe. efekti mu dostižu maksimum za 10-15 dana i potom opadaju. Kada se tireotoksičnim bolesnicima da velika doza joda. Tireoidni hormoni imaju i odlučujući efekat na rast.

ali se povećava resorpcija kosti što vodi nastanku osteoporoze. posebno L-arginina. Aktivnost simpatičkih nerava i adrenalin iz krvi stimulišu sekreciju glukagona preko beta-adrenergičkih receptora. bolesnik se oseća dobro. tako i fosfata u proksimalnim tubulima. ali u poređenju sa insulinom. Može da poveća snagu srčane kontrakcije u lečenju akutne srčane insuficijencije koja je izazvana neodgovarajućom upotrebom beta blokatora.Tiroksin i trijodtironin (liotironin) su u tom smislu na raspolaganju i daju se peroralno. Registrovani lekovi • • • • levotiroksin natrijum – TIVORAL (Galenika Srbija). U bubrezima on smanjuje reapsorpciju kako kalcijuma. što inhibira njihovu aktivnost. Glikogenolitički hormoni Glukagon Glukagon je polipeptid od 21 aminokiseline. a inhibira sintezu glikogena i oksidaciju glukoze. Sekrecija mu je uglavnom pod uticajem koncentracije kalcijuma u plazmi. propiltiouracil – PTU (Alkaloid Makedonija). postoji rizik od izazivanja napada angine pektoris. Stimuliše razgradnju glikogena i glukoneogenezu. kao i intravenski. tiamazol – TIASTAT (Bosnalijek Bosna i Herzegovina). Tiroksin je lek izbora (levotiroksin natrijum). 73 . Registrovani lekovi • glukagon – GLUCAGEN HYPOKIT (Novo Nordisk Danska). Njegov zbirni efekat je da smanjuje koncentraciju kalcijuma u plazmi. ali takođe i u gornjem delu gastrointestinalnog trakta. Njegovi metaboličiki efekti na ciljna tkiva zapravo su suprotni od efekata insulina. Antiparatireoidni hormoni Kalcitonin Kalcitonin je hormon koji luče posebne parafolikularne. kada je brže delovanje potrebno za urgentni tretman. C ćelije tireoidne žlezde. a inhibira visoka koncentracija glukoze i masnih kiselina u plazmi. inhibira oslobađanje glukagona. Neželjeni efekti se mogu javiti pri predoziranju. Glavno mesto delovanja kalcitonina je kost: on inhibira koštanu resorpciju vezivanjem za specifične receptore na osteoklastima. Aktivacija parasimpatičkih nerava takođe povećava sekreciju. Sekreciju glukagona stimuliše niska. LETROX (Berlin-Chemie AG Nemačka). EUTHYROX (Merck KgaA Menarini Group Nemačka). koji sekretuju D-ćelije pankreasnih ostrvaca. i osim znakova hipertireoidizma. srčanih aritmija ili srčane insuficijencije. Efekti blažeg predoziranja znatno su teže uočljivi. Glukagon može da se primenjuje intramuskularno ili potkožno. dok se liotironin čuva za retke slučajeve miksedemske kome. Jedan od glavnih fizioloških stimulusa za sekreciju glukagona je koncentracija aminokiselina u plazmi. koncentracija glukagona malo varira u toku dana. Ubrzava rad srca i povećava snagu njegove kontraktilnosti. Sintetiše se uglavnom u A-ćelijama ostrvaca pankreasa. u vidu jednog lanca. Porast sekrecije glukagona prati unošenje obroka sa puno proteina. kalijum-jodid – KALIUMIODID (Merck KgaA Menarini Group Nemačka). Koristi se za lečenje hipoglikemije kod osoba bez svesti (ne mogu da piju) i kada je teško obezbediti vensku liniju. Glukagon povećava nivo glikemije i izaziva razgradnju masti i proteina. dok somatostatin.

insulin inhibira i enzime koji katalizuju razlaganje glikogena na glukozu. jedan proteoliticki enzim katalizuje raskidanje lanca proinsulina na dva mesta i izdvajanje peptidnog fragmenta. tumora kostiju. hiperparatireoidizma. Pankreas sintetiše neaktivni oblik insulina. pa se koristi za lečenje šećerne bolesti. Manja koncentracijuma kalcijuma u plazmi stimuliše sekreciju. i to u obliku injekcija. mobilišućui kalcijum iz kostiju. u koncentracijama od 40 do 300 i. insulin indukuje sintezu enzima. Registrovani lekovi: • kalcitonin – KALCITONIN (Srbolek Srbija). bilo njenu polimerizaciju u glikogen. dok se danas koriste gotovo isključivo humani insulini (proizvodi tehnologijom rekombinantne DNA). Najčešće se primenjuju analozi ili kombinacije sa vitaminom D. PTH ubrzava ekskreciju fosfata. Najzad.od bočica (flakona). stimulišući sintezu kalcitriola. pospešujući reapsorpciju kalcijuma u bubrezima i posebno. Nekada su bili korišćeni samo svinjski ili goveđi insulini. intermitetntnim dozama. Kad bi se u organizam unosio preko usta. Registrovani lekovi • teriparatid – FORTEO (Lilly Francuska) Insulin Insulin je polipeptidni hormon koji reguliše metabolizam ugljenih hidrata. do penova za jednokratnu upotrebu.j. 74 . Kalcitriol dalje povećava intestinalnu apsorpciju kalcijuma i sinergički deluje sa PTH u mobilizaciji kalcijuma iz kostiju. Povećanje koncentracije glukoze u krvi. CALCO 200 IU NASAL SPRAY (Cemelog-Brs Mađarska). PTH je važan fiziološki regulator metabolizma kalcijuma. Nedostatak insulina u organizmu izaziva šećernu bolest (Diabetes melitus). Paratireoidni hormon Paratireoidni hormon (PTH) se sintetiše u ćelijama paratireoidne žlezde i deponuje u vezikulama. međusobno povezana s dva disulfidna mosta. On održava koncentraciju kalcijumovih jona u plazmi. (insulinskih jedinica) po mililitru. proteolitički enzimi u digestivnom traktu bi ga veoma brzo razložili. Pre njegovog prolaska iz pankreasa u krv. tzv. Glavni efekat delovanja insulina je smanjenje koncentracije glukoze u krvi. Bolest se leči tako što pacijenti svakodnevno uzimaju insulin. Retko se koristi u terapiji hipoparatireoidizma jer izaziva stvaranje antitela. PTH dat u terapijske svrhe u malim. Glavni faktor kontrole sekrecije PTH je nivo koncentracije kalcijuma u plazmi. hiperkalcijemije. MIACALCIC (Novartis Švajcarska). Insulin se pakuje u različite forme . Insulin je peptid koji se sastoji od 51 aminokiseline.Koristi se kod lečenja osteoporoze. a izgrađen je u obliku dva lanca. trovanja vitaminom D i nekih drugih bolesti. koji sadrzi 33 aminokiseline. Na svakom pakovanju insulina stoji datum proizvodnje i rok trajanja. u ostrvcima hormonski aktivnih ćelija (Langerhansova ostrvca). Nastaje u beta ćelijama. proinsulin. U jetri. iznad određene vrednosti je signal za lučenje insulina. Insulin zatim ubrzava unošenje glukoze iz krvi u ćelije mišića i masnog tkiva i njeno dalje razlaganje. koji čini polipeptidni lanac sastavljen od 84 aminokiseline. Ti enzimi katalizuju bilo degradaciju glukoze. ili datum do kada je lek upotrebljiv. paradokslano stimuliše osteoblastnu aktivnost i povećava izgradnju kosti. čije su ćelijske membrane propustljive za glukozu. preko karpula. pa je njegov zbirni efekat da povećava koncentraciju kalcijuma i smanjuje koncentraciju fgosfata u plazmi.

intenzitet i trajanje delovanja insulina delimo ih na 4 grupe: • • • • Insulini brzog delovanja Insulini srednjedugog delovanja Insulini srednjedugog delovanja s brzim nastankom učinka Insulini dugog delovanja Insulinski analozi Analozi insulina predstavljaju modifikovane molekule insulina kojima je povećana rastvorljivost i ubrzana apsorpcija. bez pika dejstva kao i kratkodelujći analozi mogu smanjiti rizik od hipoglikemije. insulin humani izofan . HUMULIN PEN M3 (Lilly France Francuska).APIDRA (Aventis Pharma Deutschland GmbH Nemačka) insulin srednje dugog dejstva.NOVO RAPID (Novo Nordisk Danska). Nedostaci ove metode su ti što pumpa mora da bude tokom 24h uz bolesnika. insulin detemir .pod kožu. Ubrizgavanje insulina pomoću pumpe je najbolji način jer se insulin ubrizgava kontinuirano. S obzirom na brzinu. NOVORAPID FLEXPEN (Novo Nordisk Danska). što omogućava bolesnicima da sebi daju injekciju neposredno pre obroka. Glavni neželjeni efekat insulina je hipoglikemija. Registrovani lekovi • insulini kratkog dejstva. on je pogodniji za sprečavanje postprandijalne hiperglikemije od brzodelujućeg humanog insulina. ACTRAPID Novo Let (Novo Nordisk Danska).A. NOVOMIX 30 FLEXPEN (Novo Nordisk Danska).HUMULIN NPH (Lilly France Francuska). pa inhalacija aerosola predstavlja perspektivni put primene. MIXTARD 10 HM PENFILL (Hemofarm Srbija). Insulin lizpro – analog insulina. HUMODAR R (Indar Ukrajina). Insulinski analozi produženog dejstva. vrlo jednostavna i sterilna. INSUMAN BAZAL OPTISET (Aventis Intercontinental Francuska). insulin humani kristalni 30% . a sačuvana biološka aktivnost. MIXTARD 20 HM PENFILL (Hemofarm Srbija). INSUMAN RAPID OPTISET (Aventis Intercontinental Francuska). INSULATARD NOVOLET (Novo Nordisk Danska). međutim danas se skoro svi oblici insulina primenjuju uz pomoć štrcaljki u obliku olovke . ACTRAPID FLEXPEN (Novo Nordisk Danska). ali kraće od prirodnog insulina. insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva. rekombinantni humani insulin .LEVEMIR FLEXPEN (Novo Nordisk Danska). Takva primena je praktična za svakodnevna injektiranja.MIXTARD 30 HM (Hemofarm Srbija). • • • • • • • • • • 75 . insulin aspart (analog humanom) . ali se u hitnim stanjima može primeniti i intravenski ili ređe intramuskularno.HUMULIN R (Lilly France S. MIXTARD 30 NOVOLET (Novo Nordisk Danska). Insulin se može apsorbovati preko pluća. INSUMAN COMB 25 ZA OPTIPEN (Aventis Intercontinental Francuska).LANTUS OPTI PEN (Aventis Intercontinental Francuska).S Francuska). HUMULIN PEN NPH (Lilly France Francuska). Alergija na humani insulin nije česta.HUMULIN M3 (Lilly France Francuska).INSULATARD HM (Hemofarm Srbija). Insulin glagrin je stvoren da se obezbedi stalno bazalno dopremanje insulina i imitira fiziološka bazalna sekrecija insulina posle obroka. ali je moguća. INSUMAN RAPID ZA OPTIPEN (Aventis Intercontinental Francuska).Primenjuje se parenteralno i to supkutano . Zbog brže apsorpcije analoga sa brzim dejstvom.Pen system. Postoje i analozi sa srednje brzim i sporim dejstvom. humani .ACTRAPID HM 100 (Hemofarm Srbija). insulin humani protamin izofan 70%.INSUMAN BAZAL ZA OPTIPEN (Aventis Intercontinental Francuska). humani . deluje brže. MIXTARD 30 PENFILL (Hemofarm Srbija). insulin humani. humani . Intraperitonelno ubrizgavanje insulina koristi se kod dijabetičara sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom koji su na peritonealnoj dijalizi. HUMODAR B (Indar Ukrajina). insulin glulizin . Nekada je primena inzulina zahtevala upotrebu šprica i igala. ACTRAPID PENFILL (Hemofarm Srbija). kristalni . insulin glargin . INSULATRD HM PENFILL (Hemofarm Srbija).

• •

insulin lispro – HUMALOG (Eli Lilly Export Švajcarska), insulin humani, kristalni i amorfni – MONOTARD HM (Hemofarm Srbija).

Kortikosteroidi za sistemsku primenu

Kortikosteroide delimo na glukokortikoide i mineralokortikoide. Glukokortikoidi jesu steroidni hormoni čija je glavna uloga dejstvo na metabolizam glukoze, proteina i masti, a takođe i dugoročno prilagođavanje organizma na stresne situacije. Glavni prirodni glukokortikoid je kortizol. Mineralokortikoidi učestvuju u regulaciji koncentracije elektrolita u organizmu (natrijum, kalijum) a glavni predstavnik je aldosteron, hormon koji pojačava reasorpciju natrijuma u bubrežnim kanalićima i izbacivanje kalijuma u urin. Glukokortikoidi imaju i jedno sasvim drugačije svojstvo a to je smanjivanje imunološkog odgovora organizma. To znači da imaju jako antiinflamatorno, imunosupresivno delovanje zbog koga su postali jedna od najznačajnijih grupa lekova. Prirodno metaboličke funkcije kortizola jesu sledeće: porast glikogena u jetri, porast glukoze u krvi, razgradnja mišića i ostalih tkiva u aminokiseline, pretvaranje aminokiselina u glukozu. Takođe, kortizol se luči u stresnim situacijama kao što su mentalna i telesna opterećenja. Kortizol je jako bitan za pravilan rad organizma. Kortizol jako inhibira zapaljenske i imunološke reakcije organizma i zbog toga je interesantan u farmakologiji. Naravno, prirodni kortizol se malo koristi dok se daleko više koriste njegovi sintetski analozi kojima je smanjena metabolička funkcija, a pojačana ona antiinflamatorna i imunosupresivna kao što su betametazon, deksametazon, prednizolon, prednizon i dr. Mehanizam antiinflamatornog delovanja kortikosteroida leži u nekoliko nivoa i nije jednostavan. Na jednom nivou kortikosteroidi posredno blokiraju enzim fosfolipazu A2 koja katalizuje prvi stepen sinteze tzv. "medijatora upale", a to su leukotrieni, prostaglandini i tromboksani. Na drugom nivou blokirana je aktivnost ciklooksigenaze (COX) ključnog enzima u sintezi prostaglandina (medijatori upale). Na trećom nivou kortikosteroidi koče aktivnost NO-sintetaze a koja je odgovorna za širenje krvih sudova u upali. Zbog tog širenja krvnih sudova dolazi do razvoja otoka. Zbirno kortikosteroidi izazivaju smanjen imunološki odgovor i ublažavanje ili prestanak inflamatornog procesa. Glukokortikoidi se mogu primeniti na različite načine. Većina je aktivna nakon oralne primene. Svi se mogu dati sistemski, intramuskularno ili intravenski. Takođe se mogu primeniti i lokalno – ubrizgati u zglobni prostor (intraartikularno), dati u vidu aerosola u respiratorni trakt (inhalacija), primeniti u obliku kapi za oči ili nos, ili naneti u vidu krema ili masti na kožu. Kortikosteroidi se koriste za: supstitucionu terapiju - kod nedovoljnog lučenja glukokortikoida iz kore nadbubrežne žlezde, alergijske i autoimune bolesti (anafilaktički šok, lupus eritematosus, angioneurotski edem, alergijski rinitis, serumska bolest, urtikarija, reakcija na lekove, ubodi insekata, miastenia gravis, sarkoidoza, bronhijalna astma i sl), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, osteoartritis, vaskulitis, artroze), reumatsku groznicu, šok (anafilaktički, endotoksinski), upale oka i uha, kožne bolesti (dermatitis), imunosupresiju nakon transplantacija, neke oblike leukemija, zapaljenske bolesti digestivnog trakta (ulcerozni kolitis, Chronova bolest) i dr. Treba istaći da u velikoj većini upotreba kortikosteroida kod svih ovih bolesti samo ublažava ili uklanja simptome ali najčešće ne uklanja razloge nastanka bolesti. Kortikosteroide ima smisla koristiti samo kada paralelno s lečenjem simptoma lečimo i uzrok nastanka bolesti. Nuspojave kod sistemske upotrebe kortikosteroida su brojne i vrlo ozbiljne u slučaju dugotrajne terapije kortikosteroidima: peptički ulkus, Cushingov sindrom, supresija odgovora na infekciju ili povredu,

76

osteoporoza, atrofija nadbubrežne žlezde, psihički poremećaji i psihoze, katarakta, metabolički poremećaji. Na kraju je važno istaći da se sistemska upotreba kortikosteroida praktikuje samo kada za to postoji opravdan razlog. Svako nekritičko korišćenje kortikosteroida može imati nepovoljne posledice za pacijenta.

Registrovani lekovi
• • • • • • betametazondinatrijum fosfat, betametazon dipropionat – DIPROPHOS (Schering Plough Švajcarska), deksametazon – DEXASON (Galenika Srbija), metilprednizolon – NIRYPAN (Jugoremedija Srbija), LEMOD SOLU (Hemofarm Srbija), NIRYPAN SOLUBILE (Jugoremedija Srbija), LEMOD DEPO (Hemofarm Srbija), prednizon – PRONISON (Galenika Srbija), PREDNIZON (Jugoremedija Srbija), PREDNISON (Farmakos Srbija), PREDNIZON (Bosnalijek Bosna I Herzegovina), hidrokortizon (kortizol) – HYDROCORTISON (Galenika Srbija), HIDROKORTIZON (Hemofarm Srbija), triamcinolon – KENALOG (Krka Slovenija)

Antibiotici
Antibiotici su produkti metabolizma nekih mikroorganizama koji nepovoljno deluju na rzavoj ili razmnožavanje drugih mikroorganizama. Antibiotici predstavljaju jedno od najvećih otkrića moderne medicine.

77

Prema hemijskoj građi dele se na: • • • • • • Tetracikline (doksiciklin, oksitetraciklin...) Beta laktamske antibiotike (penicilini i cefalosporini) Makrolide (eritromicin, azitromicin, klaritromicin...) Linkozamide (linkomicin i klindamicin) Aminoglikozide (streptomicin, amikacin, gentamicin, rifampicin, neomicin...) Glikopeptide (vankomicin i teikoplanin)

Prema mehanizmu delovanja dele se na: • • • One koji ometaju biosintezu ćelijskog zida: beta-laktamski, bacitracin, cikloserin, vankomicin. One koji ometaju sintezu proteina (vežu se na pojedine ribozome): aminoglikozidi, amfenikoli, tetraciklini, makrolidi, linkozamidi... One koji ometaju sintezu nukleinskih kiselina: grizeofulvin, rifampicin, antibiotici citostatici.

Antibiotici deluju isključivo na bakterije, gram pozitivne i gram negativne. Nemaju nikakvog uticaja na viruse. Antibiotici se mogu primenjivati oralno i parenteralno. Oralni oblici su najčešći i najpoželjniji, jer su i najjednostavniji. Parenteralna primena je kod nekih antibiotika neizbežna zbog nestabilnosti istog u digestivnom traktu ili slabe resorpcije. Mikroorganizmi mogu razviti rezistenciju na antibiotike. Ona može biti prirodna i stečena. Pod prirodnom se podrazumeva prirodna karakteristika mikroorganizma, koju druge bakterije nemaju i zbog koje određeni antibiotik ne može normalno da deluje. Stečena rezistencija se prenosi sa bakterije na bakteriju i ubrzo neki antibiotik gubi važnost kakvu je imao po izlasku na tržište. Nekad se ta rezistencija stvara brzo, a nekad sporo, zavisno od toga kojom brzinom određeni soj bakterije uspeva da razvije modificirane enzime na koje određeni antibiotici ne deluju. Rezistencija se može razvijati selekcijom koja podrazumeva enzimsku varijabilnost među pojedinim sojem.

Tetraciklini

Tetraciklini su antibiotici širokog spektra dejstva. Ovu grupu čine: tetraciklin, oksitetraciklin, doksiciklin, minociklin, metaciklin i demeklociklin. Tetraciklini deluju tako što inhibiraju sintezu proteina posle preuzimanja u osetljive mikroorgnaizme putem aktivnog transporta. Tetraciklini deluju bakteriostatski, a ne baktericidno. Spektar antimikrobnog delovanja tetraciklina veoma je širok i obuhvata Gram pozitvne i Gram negativne bakterije: Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia spp., spirohete i neke protozoe (amebe). Minociklin je takođe efikasan protiv N.meningitidis i koristi se za eradikacije ovih organizama iz nazofarinksa. Međutim, mnogi sojevi mikroorganizama postali su rezistentni na ove lekove i to je smanjilo njihovu efikasnost. Rezistencija se prenosi uglavnom preko plazmida i pošto plazmidi imaju gene za rezistenciju prema drugim antibioticima, mikroorganizmi mogu postati rezistentni i na druge lekove istovremeno. Tetraciklini se obično daju oralno, ali se mogu dati i parenteralno. Apsorpcija većine lekova iz creva je nepravilna i nepotpuna, a poboljšava se u odsustvu hrane. Pošto tetraciklini sa metalnim jonima (kalcijum, magnezijum, gvožđe, aluminijum), formiraju neresorptivne helatne komplekse, resorpcija je smanjena u prisustvu mleka, antacida i preparata gvožđa. Klinička primena: tetraciklini su antibiotici prvog izbora u terapiji infekcija prouzrokovanih rikecijama, mikoplazmama, hlamidijama, kao i za terapiju bruceloze, kolere, kuge i Lajmske bolesti. Veoma su korisni u terapiji mešovitih infekcija respiratornog trakta i u terapiji akni. Pored antimikrobnog dejstva, demeklociklin se koristi kod hronične hiponatrijemije uzrokovane neodgovrajućim lučenjem

78

antidiuretskog

hormona,

lek

inhibira

dejstvo

ovog

homona.

Uobičajeni neželjenei efekti su gastrointestinalni poremećaji prouzrokovani u početku direktnim nadražajem, a kasnije modifikacijom crevne flore. Javlja se deficit kompleksa vitamina B kao i superinfekcija. Pošto obrazuju helate sa jonom kalcijuma, nakupljaju se u kostima i zubima u razvoju, uzrokujući obojenost zuba i ponekad dentalnu hipoplaziju i deformitete kostiju. Primena ovih lekova je zato strogo kontaraindikovana kod dece, trudnica i dojilja. Druga opasnost za trudnoću je hepatotoksičnost. Fototoksičnost (preosetljivost na sunčevu svetlost) karakteristična je kod primene demeklociklina. Minociklin može da izazove dozno-zavisne vestibularne poremećaje (vrtoglavicu i mučninu). Visoke doze tetraciklina mogu smanjiti sintezu proteina u ćeliji domaćina – antianabolički efekat – koji može izazvati oštećenje bubrega. Dugotrajna terapija može dovesti do oštećenja kostne srži.

Registrovani lekovi:
• • doksiciklin – DOVICIN (Galenika Srbija), DOKSICIKLIN (Jugoremedija DOKSICIKLIN (Hemofarm Srbija), VIBRAMYCIN D (Pfizer Francuska), tetraciklin – AMRACIN (Galenika Srbija). Srbija),

Penicilini

Penicilini su antibiotici koji se dobijaju iz filtrata kulture plesni Penicillium notatum i Penicillium chrysogenum. Hemijska osnova svih penicilina jeste 6-aminopenicilanska kiselina. Menjanjem supstituenta na aminogrupi dobijamo sve ostale peniciline. Penicilini spadaju u beta laktamske antibiotike. Svi beta laktamski antibiotici sprečavaju sintezu peptidoglikana ćelijskog zida bakterije. Nakon vezivanja za vezno mesto na bakteriji, oni inhibiraju transpeptidacioni enzim koji unakrsno povezuje peptidne lance, pričvršćene na osnovu struktura peptidoglikana. Finalni baktericidni događaj je inaktivacija inhibitora autolitičkih enzima u ćelijskom zidu, što dovodi do lize bakterije. Prvi penicilin bio je benzilpenicili prirodnog porekla i njemu srodan fenoksimetilpenicilin. Benzilpenicilin je aktivan protiv širokog spektra organizma i predstavlja lek prvog izbora za mnoge infekcije. Njegov glavni nedostatak je apsorpcija iz gastrointestinalnog trakta (što znači da se mora primeniti parenteralno) i osetljivost na beta laktamaze. Razni polusintetski penicilini nastali su dodatkom različitih bočnih lanaca na penicilinsko jezgro. Na ovaj način proizvedeni su penicilini rezistentni na beta laktamaze (npr.fluklosacin) i penicilini širokog spektra (npr.ampicilin, pivampicilin i amoksicilin). Penicilini proširenog dejstva (npr.karbenacilin, tikarcilin i aziocilin) sa antipseudomonasnom aktivnošću takođe su razvijeni i omogućili su da se prevaziđe problem sa ozbiljnim infekcijama izazvanim bakterijom P.aeruigonosa. Kada se primene oralno, različiti penicilini se apsorbuju u različitom stepenu, u zavisnosti od njihove stabilnosti u kiseloj sredini i potencijalnih interakcija sa hranom. Penicilini se mogu davati kao intramuskularna i intravenska injekcija. Intratekalna primena se ne preporučuje, naročito benzilpeniclina, pošto on uzrokuje pojavu konvulzija. Lek se široko raspodeljuje po telesnim tečnostima, prolazi u zglobove, pleuru, perikardijalne šupljine, žuč, pljuvačku, mleko i placentu. Primena obuhvata: bakterijski meningitis (uzročnici npr.Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae; infekcija kostiju i zglobova (Staphylococcus aureus); infekcija kože i mekih tkiva (Streptococcus pyogenes ili S.aureus); faringitis (S.pyrogenes); otitis media (S.pyrogenes, Haemophilus influenzae); bronhitis; pneumonija; infekcije uroinarnog trakta; gonoreja; sifilis; endokarditis; ozibiljne infekcije sa Pseudomonas aeruginosa.

79

ALMACIN (Bilim Pharmaceutical Turska). Naime. tazobaktam – TAZOCIN (Wyeth Lederle Pharma Austrija). PANKLAV FORTE (Panfarma Srbija). Mnogo opasnija pojava je akutni anafilaktički šok. primenjeni oralno. Polusintetski cefalosporini širokog dejstva proizvedeni su dodatkom razlitih bočnih lanaca na cefalosporinsko jezgro. TAZOCIN (Wyeth Lederle S.Ova lista nije konačna. benzilpenicilin. PENTREXYL (Bristol Myers Squibb USA). piperacilin . ampicilin. prvi put su izolovani iz Cephalosporinum fungus. OSPAMOX (Sandoz Austrija).A. hemijski srodni penicilinima. Glavno neželjeno dejstvo je reakcija preosetljivosti. prouzrokovana proizvodima raspada penicilinam koji u kombinaciji sa proteinima domaćina postaju antigeni. Mehanizam dejstva ovih lekova isti je kao i kod penicilina. pričvršćene na osnovu struktura peptidoglikana. dok čekamo rezultate laaboratorijskih testova za identifikaciju organizma i određivanje antibakterijske osetljivosti. AUGMENTIN (Smithkline Beecham Belgija). kloksacilin – CLOXACILLIN (Alkaloid Makedonija). BACTOX (Innotech Internacional Francuska). klavulanska kiselina – PANKLAV (Panfarma Srbija).PENI G (Panpharma Francuska). ždrela. prokainbenzilpenicilin – PANCILLIN (Panfarma Srbija). Osnovna struktura cefalosporina je 7-aminocefalosporanska kiselina (7-ACA) koja se sastoji od beta-laktamskog prstena i dihidrotiazinskog prstena. Cefalosporini N i C. Italija). OSPAMOX DT (Sandoz Austrija). AMPICILIN ALKALOID (Bilim Pharmaceutical Turska). mokraćnih puteva. što je od presudnog značaja za antibakterijsku hemioterapiju. Svi cefalosporini su baktericidni. menjaju bakterijsku floru creva. Penicilini. JUGOCILLIN (Galenika Srbija). creva. sinusa. amoksicilin. Svi beta laktamski antibiotici sprečavaju sintezu peptidoglikana ćelijskog zida bakterije.P. amoksicilin – SINACILIN (Galenika Srbija). mnogi sojevi bakterija su razvili enzim beta-laktamazu koja oblaže zid bakterije i razgrađuje peniciline. Penicilini se često kombinuju sa drugim antibioticima. Registrovani lekovi • • ampicilin – AMPICILIN (Hemofarm Srbija). naročito širokog spektra dejstva. Iako su penicilini još i dan danas delotvorni protiv većine patogenih bakterija treba istaći da se na njih lako razvija rezistencija. Cefalosporini prve generacije su efikasni pre svega protiv Gram-pozitivnih mikroorganizama i koriste se u terapiji infekcija kože. Nakon vezivanja za vezno mesto na bakteriji. steroidni antibiotici slični fuzidinskoj kiselini. kasni tip serumske bolesti nije česta pojava. ALMACIN (Alkaloid Makedonija). Primena penicilina ponekad počinje empirijski ukoliko je uzročni organizam osetljiv na peniciline. benzilpenicilin . fenoksimetilpenicilin – CLIACIL (Jugoremedija Srbija). AMOKSICILIN (Remevita Srbija). AMOKSICILIN (Hemofarm Srbija). AMOKSIKLAV LEK (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). što dovodi do lize bakterije. Finalni baktericidni događaj je inaktivacija inhibitora autolitičkih enzima u ćelijskom zidu. PENTREXYL (Galenika Srbija). PANKLAV 2X (Panfarma Srbija). Lekovi druge generacije imaju 80 . koji može u nekim slučajevima biti fatalan.PIPRIL (Wyeth Pharmaceuticals Velika Britanija). AMOXICILLIN (Remedica Kipar). oni inhibiraju transpeptidacioni enzim koji unakrsno povezuje peptidne lance. uva. i cefalosporini C. sulbaktam – AMPISULCILLIN (Zdravlje Srbija).PAN . piperacilin. Takva pojava obično je praćena gastrointestinalnim poremećajima i u nekim slučajevima pojavom superinfekcije izazvane mikrooganizmima koji nisu osetljivi na penicilin. ENHANCIN (Ranbaxy Laboratories Indija). AMOKSIKLAV LEK (Hemofarm Srbija). Ospa po koži i povišena temperatura uobičajene su pojave. • • • • • • • • Cefalosporini Cefalosporini su beta-laktamski antibiotici slični penicilinu.

a prilično su efikasni i protiv Gram-pozitivnih mikroorganizama. cefprozil – CEFZIL (Bristol Myers – Squibb Italija). CEFAZOLIN BCPP (SIC Borshchahivkiy Chemical-Pharmaceutical Plant Ukrajina). DURACEF (Bristol Myers – Squibb USA). CEFTRIAKSON (Remevita Srbija). CEFUROKSIM (Habit Pharm Srbija). Rezistencija na ovu grupu lekova povećana je zbog plazmida ili hromozomske beta laktamaze. I generacija • • • cefaleksin – PALITREX (Galenika Srbija). CEFALEKSIN (Hemofarm Srbija). CEFOTAXIME-BCPP (SIC Borshchahivkiy Chemical-Pharmaceutical Plant Ukrajina). ali se većina daje parenteralno. antibiotika širokog spektra i veoma su efikasni protiv Gram-negativnih bakterija. CEFAKLOR ALKALOID (Alkaloid Makedonija). meningitis. TOLYCAR Jugoremedija Srbija).pozitivne i Gram-negativne mikroorganizme. CEFTRIAXON MIP (Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Nemačka). Rezistencija se takođe razvija ukoliko je smanjeno prodiranje leka kao rezultat promene propustljivosti proteina spoljašnje membrane ili mutacije proteina vezivnog mesta. Nakon apsorpcije. II generacija • cefuroksim – CEROXIM (Ranbaxy Laboratories Indija). Cefalosporini treće generacije spadaju u grupu tzv. obuhvatajući podjednako i Gram.bolje dejstvo na Gram-negativne bakterije. LENDACIN (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). XORIMAX (Hemofarm Srbija). CEFTRAXONE-BCPP (SIC Borshchahivkiy Chemical-Pharmaceutical Plant Ukrajina). CEFALEXIN (Remedica Kipar). ZINACEF (Glaxosmithkline Export Velika Britanija). CEFUROKSIM MIP (Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Nemačka). Skoro sve Gram negativne bakterije imaju hromozomski gen za beta laktamazu koja je aktivnija u hidrolizi cefalosporina nego penicilina. Registrovani lekovi Cefalosporini. ROCEPHIN (F. CEFTRIAKSON (Habit Pharm Srbija). Dijareja (proliv) se može javiti kod cefalosporina za oralnu primenu i cefoperazona. LONGACEPH (Galenika Srbija). Otprilike 10% pojedinaca osetljivih na penicilin imaće alergijsku reakciju na cefalosporine. cefadroksil – GALADROX (Galenika Srbija). Neki od njih deluju i na veoma opasan bolnički soj bakterije Pseudomonas aeruginosa. CEFAZOLIN MIP (Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Nemačka). XORIMAX (Sandoz Austrija). CEFACLOR (Remevita Srbija). VERACOL (Demo Grčka). NILACEF (Hemofarm Srbija). CEFTRIAKSON (Zdravlje Srbija). teške bolničke upale pluća i sl. CEFAZOLIN (Habit Pharm Srbija). Cefalosporini treće generacije su posebno korisni kod veoma teških i smrtonosnih infekcija kao što su sepsa. CEFALEKSIN (Remevita Srbija). ceftazidim – CEFTAZIDIM (Habit Pharm Srbija). CEFAKLOR (Hemofarm Srbija). CEFALEKSIN (Srbolek Srbija). cefaklor – ALFACET (Galenika Srbija). široko se raspodeljuju po celom telu. • • Cefalosporini. intramuskularno ili intravenski. • 81 . LABILEX (Pharmathen Grčka). Reakcija preosteljivosti veoma je slična onoj koja se javlja kod penicilina. ceftriakson – AZARAN (Hemofarm Srbija). kod nekih organizama. Nefrotoksičnost je zabeležena (posebno kod cefradina). Neki cefalosporini mogu se dati oralno. cefiksim – PANCEF (Alkaloid Makedonija).Hoffmann-La Roche Švajcarska). FORCAS (Hemofarm Srbija). III generacija • • • cefotaksim – CEFOTAKSIM (Zdravlje Srbija). FARCEF (Faran Laboratories Grčka). Cefalosporini. CEFALEXIN ALKALOID (Alkaloid Makedonija). jednostepena mutacija može da rezultira viskim nivoom konstitutivne sinteze ovih enzima. Može se javiti ukrštena alergijska reakcija. cefazolin – PRIMACEPH (PharmaSwiss Srbija). Četvrta generacija ovih antibiotika ima još širi spektar.

uništavajući ciste. CLARITHROMYCIN (Remedica Kipar). Tokom četrdeset godina. difterije i dr. ali su najvažniji klaritromicin. holestatska žuica. kao što su osip po koži i groznica. FROMILID UNO (Krka. ERITROMICIN (Srbolek Srbija). KLERIMED (Medochemie Kipar). takođe su efikasni protiv Micobacterium avium-intercellulare i može biti veoma koristan u terapiji lepre i protiv Helicobacter pylori. konjunktivitisa u novorođenčadi i pneumonije u male dece. Azitromicin je manje aktivan protiv Gram pozitivnih bakterija nego eritromicin. cefpirom – CEFROM (Aventis Pharma Nemačka). Za eritromicin. Rezistencija se može javiti i posledica je promene veznog mesta za eritromicin na bakterijskom ribozomu. legionarske bolesti. kod pacijenata osetljivih na penicilin. Eritromicin se može primeniti i parenteralno. što zavisi od koncentracije leka i tipa mikroorganizama. ZYMBAKTAR (Hemofarm Srbija). zabeleženo je takođe sledeće: reakcije preosetljivosti. nekomplikovanih urogenitalnih infekcija. koja se prenosi plazmidima. IV generacija • • cefepim – CEFIM (Hemofarm Srbija). Glavni put eliminacije je žuč. Deluje na Gram pozitivne bakterije i spirohete. FROMILID (Krka. Svi makrolidi se dobro raspodeljuju po svim tkivima. prolazni poremećaji sluha. 82 . azitromicin i klaritromicin su mnogo stabilniji u kiseloj sredini od eritromicina. ali ne prelaze krvno-moždanu barijeru i slabo prolaze u sinovijalnu tečnost. i retko. infekcija kože i potkožnog tkiva. Koristi se kod sledećih infekcija: infekcija respiratornog sistema. Gastrointestinalni poremećaji su uobičajeni i veoma neprijatni. Ima odlično dejstvo na toksoplazmu. listerioze. MAXIPIME (Bristol Myers – Squibb USA). Tovarna Zdravil Slovenija). Tovarna Zdravil Slovenija). Antimikrobni spektar eritromicina veoma je sličan penicilinu i dokazana je njegova efikasnost i bezbednost kao zamene.• ceftibuten – CEDAX (Schering-Plough Holandija). Klaritromicin i njegovi metaboliti dvostruko su aktivniji od eritromicina u terapiji Haemophilus influenzae. Moguća je pojava oportunističkih infekcija gastrointestinalnog trakta ili vagine. Njihovo dejstvo može biti baktericidno ili bakteriostatsko. Danas imamo na raspolaganju brojne makrolidne antibiotike i srodne lekove. Makrolidi Makrolidi inhibiraju sintezu proteina bakterije delujući na translokaciju. legionela (Legionella sp) i pojedinih hlamidija. a znatno efikasniji protiv Haemophilus influenzae i može biti efikasniji protiv Legionella. Termin makrolid se odnosi na strukturu – višečlani laktonski prsten za koji su vezani jedan ili više deoksi šećera. mikoplazmi (Mycoplasma pneumoniae). iako intravenska primena može biti praćena pojavom lokalnog tromboflebitisa. CLATHROCYN (Hemofarm Srbija). klaritromicin – KLEROMICIN (Aegis Kipar). Cefalosprini. nakon tretmana dužeg od dve nedelje. izuzev gonokoka (Neisseria gonorrhoeae) i u manjem stepenu hemofilusa (Haemophilus influenzae). Makrolidi se primenjuju oralno. teškog oblika akni. ali ne i opasni. ali ne i na većinu Gram negativnih mikroorganoizama. telitromicin i azitromicin. Registrovani lekovi • • eritromicin – ERITROMICIN (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). ERITHROMYCIN (Remedica Kipar). Oba novija makrolida efikasna su u terapiji Lajmske bolesti. eritromicin je bio jedini makrolidni antibiotik korišćen u kliničkoj praksi. pertusisa. ERITROMICIN (Jugoremedija Srbija).

Pseudomonas aeruginosa i druge. farmakokinetskim karakteristikma i toksičnim dejstvima. ZMAX (Pfizer Pharmaceutical Portoriko). Najviše se koriste protiv Gram negativnih crevnih organizama i sepse. 83 . Klebsiella. uključujući gluvoću.• • • • azitromicin – HEMOMYCIN (Hemofarm Srbija). prodiru kroz staklasto telo oka i dostižu visoku koncentraciju u sekretima i telesnim tečnostima. Ototoksičnost obuhvata progresivno oštećenje sluha i dovodi do destrukcije senzornih ćelija vestibularnog kohlearnog aparata. Enterobacter. ataksije i poremećaja ravnoteže u slučaju vestibularnog oštećenja i poremećaja sluha. roksitromicin – ROKSITROMICIN (Srbolek Srbija). može se u velikoj meri nadvladati istovremenom primenom penicilina i/ili vankomicina. ali opasna toksične reakcija je paraliza prouzrokovana neuromuskularnom blokadom. RUNAC (Jugoremedija Srbija). telitromicin – KETEK (Sanofi-Aventis Italija). streptomicin. Aminoglikozidi se ne apsorbuju iz gastrointestinalnog trakta i obično se primenjuju intramuskularno ili intravenski. Gentamicin je najčešće korišćeni aminoglikozid. sa međusobno sličnim antimikrobnim dejstvom. Aminoglikozidi imaju tri ili tetrasaharidnu strukturu i sastoje se od streptamina ili nekog streptaminskog derivata (uglavnom 2-dezoksistreptamin) na koji je vezano 3 ili 4 aminošećerna ostatka. ali ne i u zglobovima i pleuralnoj tečnosti. Mogu se davati zajedno sa penicilinom kod infekcija koje izazivaju streptokoke. Poluživot je oko 2 sata. Ne prolaze krvno-moždanu barijeru. Retka. u slučaju kohlearnog oštećenja. kojih je najmanje devet. Aminoglikozidi Aminoglikozidi su antibiotici sa složenom hemijskom strukturom. Rezistencija prema aminoglikozidima postaje problem. Dejstvo je baktericidno i pojačano je lekovima koji ometaju sintezu ćelijskog zida. Aminoglikozidi inhibiraju sintezu proteina bakterije. Moguća je pojava vrtoglavice. streptomicin (1943. koji se mogu pojačati u toku tretmana aminoglikozidima su ototoksičnost i nefrotoksičnost. Streptomicin je sve manje u upotrebi u medicini. mada je tobramicin omiljeni lek iz dve grupe za infekcije uzrokovane pseudomonasom. Ukoliko je oštećena renalna funkcija. koja se javlja kao posledica slabog prodiranja. ROXIMISAN (Slaviamed Srbija).godine) bio je ujedno i prvi antibiotik koji je mogao da leči tuberkulozu. midekamicin – MACROPEN (Krka. Prvi otkriveni lek iz ove grupe. Ozbiljni. Amikacin je slab supstrat za ove enzime. Proteus mirabilis. brzo nastaje akumulacija sa posledičnim povećanjem toksičnosti koje je dozno zavisno. dozno zavisni toksični efekti. tobramicin netilmicin i neomicin. amikacin. Ovi antibiotici se pre svega koriste za lečenje infekcija izazvanih Gram-negativnim bakterijama kao što su Escherichia coli. Takođe prolaze placentnu barijeru. ali neki mikroorganizmi su razvili enzime koji i ovaj lek mogu da inktiviraju. Aminoglikozidi su efikasni protiv mnogih aerobnih Gram negativnih i nekih Gram pozitivnih organizama. Nefrotoksičnost je posledica oštećenja tubula bubrega i može biti sprečena obustavom leka. ali je izrodio mnoge značajne naslednike. Amikacin ima najširi antimikrobni spektar dejstva i zajedno sa netilmicionm deluje na infekcije uzrokovane organizmima rezistentnim na gentamicin i tobramicin. pseudomonas i listerija. SUMAMED (Pliva Hrvatska). Posledice su obično ireverzibilne. Rezistencija. od kojih je najvažniji inaktivacija mikrobnim enzimima. Javlja se na nekoliko načina. Glavni predstavnici ove grupe lekova su: gentamicin. Tovarna Zdravil Slovenija).

Glikopeptidni antibiotici inhibiraju sintezu muraminske kiseline važnog sastojka zida većine bakterija i time ih uništavaju. Neželjena dejstva obuhvataju groznicu. GENTAMICIN (Hemofarm Srbija). Glikopeptidni antibiotici Glikopeptidne antibiotike nazivamo i rezervni antibiotici . Klinička primena vankomicina ograničena je uglavnom na pseudomembranozni kolitis i terapiju nekih multirezistentnih stafilkokoknih infekcija. Vankomicin se ne apsorbuje iz creva i primenjuje se oralno samo u slučaju terapije gastrointestinalne infekcije uzrokovane Clostridium difficile.njihova se primena maksimalno odlaže jer na njih uglavnom nema rezistencije. penicilinima i cefalosporinima. npr. gentamicin – GENTAMICIN (Galenika Srbija). GENTAMICIN ALKALOID (Alkaloid Makedonija). 84 . ili imaju infekciju uzrokovanu stafilokokima otpornim na ostale antibiotike. uključujući one koje se ne mogu lečiti ostalim antimikrobnim lekovima. tobramicin – BRAMITOB (Chiesi Farmaceutici Italija). Efikasan je uglavnom protiv Gram pozitivnih bakterija i koristi se protiv meticilin-rezistentnih stafilokoka. kod pacijenata alergičnih na penicilin i cefalosporine kao i kod nekih formi endokarditisa. Deluju i na aerobne i na anaerobne bakterije. osip i lokalni flebitis na mestu primene injekcije. koji nastaje fermentacijom Actinoplanes teicomyceticus. Vankomicin je baktericid (osim protiv streptokoka) i deluje tako što inhibira sintezu ćelijskog zida. Koristi se u lečenju teških infekcija u bolesnika koji ne mogu dobijati (alergijske reakcije) ili ne reaguju na peniciline ili cefalosporine. VANCOTEX (Pharmatex Italija). Takođe je dragocen kod ozbiljnih stafilokoknih infekcija. Mogu se javiti ototoksičnost i nefrotoksičnost. AMIKIN (Bristol-Myers Squibb USA). GENTAMICIN (Zdravlje Srbija). VANCOMYCIN-MIP (Chephasaar ChemischPharmazeutische Fabrik Nemačka). Reakcija preosetljivosti javlja se povremeno. Vankomicin je glavni glikopeptidni antibiotik. teikoplanion – TARGOCID (Aventis Pharma International Francuska).Registrovani lekovi: • • • • • streptomicin – STREPTOMICIN SULFAT (Galenika Srbija). Daje se u teškim Gram-pozitivnim infekcijama. amikacin – AMIKACIN (Galenika Srbija). VANKOCIN (Eli Lilly Export švajcarska). Teikoplanin je baktericidni antibiotik. Parenetralno se primenjuje intravenskim putem i ima poluvreme eliminacije iz plazme od oko 8 sati. netilmicin – NETROMYCIN (Schering-Plough Labo Belgija). GENTAMICIN (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). Efikasniji je od vankomicina jer ima posebno modifikaciju (masnu kiselinu u strukturi) zbog čega bolje prodire u većinu tkiva (osim u nervno). Registrovani lekovi: • • EDICIN (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). Efikasan je protiv aerobnih i anaerobnih Gram-pozitivnih bakterija.

ali ne prolazi krvno-moždanu barijeru. Pojedinačno. Lek se vezuje za subjedinicu na bakterijskom ribozomu. Aktivno se preuzima u leukocite. ali ako se primene zajedno. Ovi lekovi imaju cikličnu peptidnu strukturu. Može se javiti i potencijalno latentno stanje. Neželjena dejstva su uglavnom gastrointestinalne tegobe. mialgiju i nauzeju. Ova kombinacija je efikasna protiv sojeva Staphilococcus aureus osetljivih na meticilin i takođe protiv vankomicin-rezistentnih sojeva Enterococcal faecium. U ovu grupu spadaju klindamicin i linkomicin. Registrovani lekovi • klindamicin – KLINDAMICIN (Hemofarm Srbija). Njegov poluživot je 21 sat. uključujući mnoge penicilinrezistentne stafilokoke. i mnoge anaerobne bakterije kao što je Bacteroides species. kao kapi za oči.Streptogramini Kvinupristin i dalfopristin su članovi familije streptogramina. Klinička primena se odnosi na infekcije uzrokovane Bacteroides organizmima i za stafilokone infekcije kostiju i zglobova. Dalfopristin menja strukturu ribozoma. izlučuju se putem žuči i urina. deluju protiv mnogih Gram-pozitivnih bakterija. Clostridium difficile. Poluživot oba jedinjenja je 1-2 sata. kvinupristin i dalfopristin pokazuju veoma skromnu bakteriostatsku aktivnost. Klindamicin se može primeniti oralno ili parenteralno i široko se raspodeljuje po tkivima (uključujući i kosti) i telesnim tečnostima. Deluju tako što inhibiraju sintezu proteina. i kvinupristin i dalfopristin. koji su aktivni. artralgiju. Kvinupristin / dalfopristin efikasan je način za terapiju ozbiljnih infekcija. Neželjeni efekti obuhvataju inflamaciju i bol na mestu primene infuzije. Delotvoran je protiv Gram pozitivnih koka. povraćanje i dijareju (proliv). razgrađuju se u jetri i zato se moraju primeniti kao intravenska infuzija. Predstavnik je klindamicin. što olakšava vezivanje kvinupristina i verovatno objašnjava poboljšanu aktivnost lekova kada se primene zajedno. Trenutno. rezistencija na kvinupristin i dalfopristin ne predstavlja veliki problem. CLINDAMYCIN-MIP (Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Nemačka). pseudomembranozni kolitis. Deo leka se metaboliše u jetri. 85 . Takođe se primenjuje i lokalno. Mehanizam dejstva je inhibicija sinteze proteina. Oba leka. a metaboliti. obično kada drugi antibiotici nisu podesni. Mehanizam dejstva je inhibicija sinteze proteina. u obliku intravenske injekcije. u terapiji stafilokoknog konjunktivitisa. Linkozamidi Linkozamidi spadaju u grupu antibiotika inhibitore sinteze proteina bakterija. jedinjenja izolovanih iz Streptomyces pristinaespiralis. Ovo akutno inflamatorno oboljenje debelog creva uzrokuje nekrozitirajući toksin koji stvaraju sojevi bakterije rezistentne na klindamicin. koji može biti deo normalne flore.

Međutim. Oni imaju neobičan spektar – aktivni su samo protiv Gram negativnih bacila. ne deluje protiv Gram pozitivnih organizama i anaeroba. Neželjena dejstva uglavnom su slična onim koji se sreću kod drugih beta laktamskih antibiotika. Mehanizam dejstva ovih lekova isti je kao i kod penicilina. Neurotoksičnost se javlja kod visokih koncentracija leka u plazmi. Registrovani lekovi • • • meropenem – MERONEM (Astra Zeneca Velika Britanija). a bezopasna za domaćina. To su pre svega bakterije iz 86 . nauzeja (mučnina) i povraćanje su najčešći. (Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret Francuska). ertapenem – INVANZ (MSD USA). imipenem. Neželjena dejstva su slična onim kod drugih beta laktama. Imipenem.V. pričvršćene na osnovu struktura peptidoglikana. predstavnik karbapenema. oni inhibiraju transpeptidacioni enzim koji unakrsno povezuje peptidne lance. jednostavni monocikličini beta laktam sa kompleksom supstituenata. što dovodi do lize bakterije. Hemioterapijska sredstva su hemijska jedinjenja toksična za patogene mikroorganizme.• linkomicin – LINCOHEM (Hemofarm Srbija) Karbapanemi i monobaktami Karbapanemi i monobaktami pored penicilina i cefalosporina spadaju u beta laktamske antibiotike. ima veoma širok spektar antimikrobne aktivnosti. Glavni monobaktam je aztreonam. deluje protiv mnogih aerobnih i anaerobnih Gram pozitivnih i Gram negativnih organizama. cilastatin – TIENAM I. a Pseudomonas aeruginosa u toku terapije može razviti rezistenciju. Aztreonam se daje parenteralno i ima poluživot u plazmi 2 sata. Ovaj lek nema ukrštenu imunološku reakciju sa penicilinom i njegovim derivatima. Ostali antimikrobiotici Hemoterapija je specifičan način lečenja zaraznih bolesti pomoću hemijskih sredstava koji se unose u organizam. Nakon vezivanja za vezno mesto na bakteriji. Finalni baktericidni događaj je inaktivacija inhibitora autolitičkih enzima u ćelijskom zidu. Nastali su iz potrebe da se reši problem sa beta laktamazama koje proizvode Gram negativni organizmi rezistentni na peniciline. Antimikrobiotici su lekovi za lečenje i sprečavanje infekcijama bakterija. uključujući sojeve bakterija Pseudomonas. Neisseria meningitides i Haemophilus influenzae. Svi beta laktamski antibiotici sprečavaju sintezu peptidoglikana ćelijskog zida bakterije. mnoge meticilin-rezistentne stafilokoke manje su osetljive. pa ne prouzrokuje uobičajenu alergijsku reakciju kod osoba osetljivih na penicilin. koja je rezistentna na većinu beta laktamaza.

U bakterijama koje prouzrokuju ozbiljne infekcije nalaze se plazmidi sa genima rezistencije za sulfonamide i trimetoprim. sulfonamidi. groznica. kod nekih respiratornih infekcija (Nocardia). Cijanoza uzrokovana methemoglobinemijom može se javiti i nije tako alarmantna kao što izgleda. Rezistencija na trimetorpim je rezultat sinteze dihidrofolat reduktaze koja se prenosi plazmidima. koje bakterija koristi da bi izbegla potrebu za folnom kiselinom. kod inficiranih opekotina. glavobolja i mentalna depresija. Rezistencija. šankroid). inhibiraju sintezu folne kiseline. hlamidija. supresija kostne srži i kristalurija. Sulfanilamid je strukturni analog para aminobenzoeve kiseline (PABA) koja je neophodna za sintezu folne kiseline kod bakterija. Primeri za sulfonamide u kliničkoj praksi su sulfadiazin. 87 . što znači da efekat sulfonamida može biti savladan dodavanjem veće količine PABA. sulfametoksazol. kod infekcija urinarnog trakta (retko). Sulfonamidi stupaju u kompeticiju sa PABA za enzim dihidropteroat sintetazu. Antimikrobiotike u globalu delimo na antibiotike i ostale hemoterapeutike gde spadaju sulfonamidi i trimetoprim i fluorohinoloni. povraćanje. Blaga do umerena neželjena dejstva su nauzeja. Klinička primena sulfonamida: u kombinaciji sa trimetroprimom (klotrimoksazol) kod Pneumocystis carnii. Ovo poslednje rezultat je taloženja acetilovanih metabolita u urinu. Ozbiljni neželjeni efekti zbog kojih je neophodno prekinuti sa terapijom su hepatitis.porodica Microccoceae. posredovana je plazmidima i rezultat je sinteze enzima neosetljivog na lek. kao i sintezu nukleotida. Lek prolazi u zapaljenske eksudate i prolazi placentnu i krvno-moždanu barijeru. Većina sulfonamida lako se apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta i dostiže maksimalnu koncentraciju u plazmi za 4-6 sati. sulfadimidin. Bacillaceae. u kombinaciji sa pirimetaminom kod malarije rezistentne na lekove i kod toksoplazme. a neizmenjen afinitet za PABA. Sulfonamidi i trimetorpim Sulfonamidi Sulfonamidi su sintetski antimikrobiotici koji deluju bakteriostatski. su prirodni produkti ili su strukturno izmenjeni derivati prirodnih produkata. Obično se primenjuju lokalno. Za razliku od antibiotika. pošto oni sadrže timidin i purine. Prisustvo gnoja i proizvoda raspada tkiva poništava dejstvo sulfonamida. Hemijski je sličan sa antimalarijskim lekom pirimetaminom. koja je uobičajena. reakcija preosetljivosti (ospa. Ova rezistencija se prenosi transdukcijom i može da se širi pomoću transpozona. Lekovi za lečenje infekcija mikobakterijama lj. Trimetoprim Struktura trimetoprima slična je pteridinskom delu folne kiseline. Dejstvo sulfonamida je da inhibira rast bakterija (bakteriostatsko). sulfametopirazin. Rezistencija mnogih bakterija na sulfonamide posledica je stvaranja forme dihidropteroat sintetaze koja ispoljava mali afinitet za sulfonamide. oba su antagonisti folata. anafilaktička reakcija). Enterobacteriaceae i Pseudomonaceae. i ne postoje u prirodi. bakterijama iz porodice Mycobacteriaceae (a to su tuberkuloza i lepra) svrstani su u posebnu grupu zbog posebne građe mikobakterija zbog čega je lečenje tuberkuloze i lepre specifično u odnosu na ostale bakerijske infekcije. sulfasalazin i sulfametoksazol (zajedno sa trimetoprimom čine kotrimoksazol). Antibiotici. kod inflamatornih bolesti creva. Kao i kod antibiotika tako i kod ostalih antimikrobiotika postoji problem sa rezistencijom. trimetoprim i fluorohinoloni su potpuno sintetski lekovi. zbog rizika od razvoja preosetljivosti i alergijskih reakcija. kod nekih infekcija koje se prenose polnim putem (trahom. Neisseriaceae. a ne da ih ubija (baktericidno). Corynebacteriaceae. Streptococcaceae.

enzim koji proizvodi negativni supernamotaj DNK i na ovaj način se omogućava transkripcija i replikacija. hronični osteomijelitis izazvan gram negativnim organizmima. Ciprofloksacin bi trebalo izbegavati kod meticilin rezistentnih stafilokoknih infekcija. glavobolja i vrtoglavica. Kada se primeni zajedno sa sulfametoksazolom. Ovi lekovi inhibiraju topoizomerazu II (DNK girazu). On je antibiotik širokog spektra dejstva. Pošto sulfonamidi utiču na ranu fazu istog metaboličkog puta bakterije. naročito u bubrezima. povraćanje. Ima izvanredno dejstvo protiv enterobakterija. invazivni otitis spoljnjeg uva uzrokovan P. Neželjena dejstva su retka. a ređe konvulzije. Fluorohinoloni se dobro apsorbuju posle oralne primene. to jest sintezu folata.gonorrhoeae. norfloksacin. respiratorne infekcije izazvane sojevima Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom. a takođe je veoma efikasan protiv H. Lekovi se koncentrišu u mnogim tkivima. može se sprečiti primenom folne kiseline. Trimetoprim primenjen oralno u potpunosti se apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta i slobodno se raspodeljuje po tkivima i telesnim tečnostima. eradikacija kod kliconoša salmonele. bakterijski prostatitis. gonoreja. veoma blaga i nestaju sa prestankom primene leka. za infekcije izazvane Pneumocystis carnii. koji se koriste za terapiju urinarnih infekcija: cinoksacin i nalidiksinska kiselina. i užeg spektra dejstva. aeruginosa. Uglavnom su to gastrointestinalni poremećaji i osip po koži. Svi hinoloni se koncentrišu u fagocitima. Većina ne prelazi krvno-moždanu barijeru. oni potenciraju dejstvo trimetoprima. Neželjena dejstva su mučnina. koje su povezane sa CNS patologijom ili istovremeno primenom teofilina ili nesteroidnih antiinflamatornih lekova. Dostiže visoke koncentracije u plućima i bubrezima i prilično visoke koncentracije u cerebrospinalnoj tečnosti. levofloksacin. koji dostižu u cerebrospinalnoj tečnosti 40% (penfloksacin) i 90% (ofloksacin) od njihovih serumskih koncentracija. Campylobacter spp. N. BACTRIM (F. cefalosporine i aminoglikozide. TRIMOSUL (Hemofarm Srbija). BAKTIMOL (Habit Pharm Srbija). antraks. Nedostatak folne kiseline. Klinička primena: terapija infekcija urinarnog i respiratornog trakta. akrosoksacin i pefloksacin.Hoffmann-La Roche Švajcarska). trimetoprim – BACTRIM (Galenika Srbija). Javljaju se i CNS simptomi. Ponekad se daje u smesi sa sulfametoksazolom i ova kombinacija zove se klotrimoksazol. Fluorohinoloni Fluorohinoloni su grupa antibiotika širokog spektra dejstva: ciprofloksacin. efikasan protiv Gram-pozitivnih i Gram-negativnih organizama. otprilike polovina svakog leka izluči se za 24 sata. TRIMOSAZOL (Farmakos Srbija). Registrovani lekovi • sulfametoksazol. Klinička primena fluorohinolona: komplikovane infekcije urinarnog trakta. sa izuzetkom perfloksacina i ofloksacina. uključujući i mnoge druge organizme rezistentne na peniciline. poremećaji krvne slike i ospa. streptokoke i pneumokoke se slabo inhibiraju i veoma je visoka incidenca stafilokokne rezistencije. i pseudomonasa. ofloksacin. cervicitis. Ciprofloksacin je predstavnik i najčešće je korišćeni fluorohinolon. uzrok megaloblastne anemije i toksični efekat primene trimetoprima.Trimetoprim je efikasan lek protiv većine uobičajenih patogena i takođe je bakteriostatik. Artropatija je karakteristična za mlađe osobe. Registrovani lekovi 88 . Od Gram pozitivinih organizama. prostati i plućima.influenzae.

Dobija se industrijskom preradom minerala piroluzita (MnO2) uz pomoć elementarnog hlora. uzrokuju koagulaciju belančevina. Međutim. URICIN (Slaviamed Srbija). ali deluje duže. Teško se rastvara u hladnoj vodi. tj. Rastvor borne kiseline se koristi za obloge kod ulceracija. Dolazi u obliku sitnih igličastih kristalića crnoljubičaste boje. međutim. Primenjuje se kao dezinficijens. Koristi se u obliku kristalića kao dezinficijens. a pre upotrebe treba napraviti rastvor terapijske koncentracije do 1%. ciprofloksacin – CIPROFLOXACIN (Habit Pharm Srbija). Kalijum permanganat deluje samo površinski (redukuju ga proteini kože). redukciju mikroorganizama. Proizvodi se elektrolizom sumporne kiseline. Čista borna kiselina je slaba kiselina. borna kiselina se rastvara u alkoholu i etru. ali i epidermalne ćelije kože. Takav nascentni kiseonik je vrlo jak oksidirajući agens i oksiduje sve oko sebe. u farmakoterapiji se koristi razblaženi vodonik peroksid (3%. ali ne kod dubokih rana. njegovo antiseptično delovanje je samo kratkotrajno. Kalijum permanganat ("hipermangan". Oni ubijaju mikroorganizme i baktericidna su sredstva. pa tako. ako su slabije koncentracije nazivamo ih antiseptici. adsorbuju mikroorganizme na sebe. pa može doći do vazdušne embolije. Na tržištu se nalaze i masti i kreme sa bornom kiselinom. danas je njena upotreba sve ređa. 89 . a ne samo mikroorganizme. On se resorbuje. međutim. Neprijatna nuspojava je ta što na koži ostavlja vrlo tvrdokorne smeđe mrlje mangan dioksida koje se vremenom povlače. Inhibira rast Candide albicans na sluznici. oksidaciju mikroorganizama. poseban oblik vrlo reaktivnog kiseonika koji je u jednoatomskom stanju. mekani prah. Na tržištu dolazi u obliku 3% ili 2% rastvora ili u obliku čiste čvrste borne kiseline. KMnO 4) U pitanju je jedan od najjačih oksidacionih agenasa. Sve su to materije koje ukljanjaju bakterije sa kože ili predmeta. CIPROFLOXACIN (Remedica Kipar). Koristi se za ispiranje grla i gnojnih rana. ali se ne sme koristiti kod beba! Upotrebljava se u obliku 3% rastvora kao blagi antiseptik i keratoplastik. Nedostatak antiseptika je nedovoljna selektivnost. CIFRAN (Ranbaxy Laboratories Indija). On oštećuje i živo tkivo. Vodonik peroksid ("hidrogen". C-FLOX (Intas Pharmaceuticals Indija).• • • • ofloksacin – VISIREN (Jugoremedija Srbija). Koncentrisani 30%-tni vodonik peroksid je vrlo agresivna hemikalija koja oštećuje kožu i izbeljuje je. CIPROCINAL (Zdravlje Srbija). Zaustavlja manja površna krvarenja. Borna kiselina (H3BO3) Borna kiselina se dobija se iz prirodnih nalazišta isparavanjem kondenzata koji izlaze iz zemlje u vulkanskim predelima ili taloženjem vodenog rastvora natrijum tetraborata (boraks) sa kiselinama. Smatra se da deluje i na gljivična oboljenja kože i sluzokože. Slabiji je dezinficijens od vodonik peroksida. Antiseptici deluju tako da sprečavaju rast i razvoj mikroorganizama. okolinu rana) gde je resorpcija mala. specifično toksičnim delovanjem na protoplazmu. On ne sme biti jači od 1% jer je kalijum permanganat jako oksidaciono sredstvo i može oštetiti kožu. Ako se radi o većim koncentracijama tada ih nazivamo dezinficijensi. NOLICIN (Krka Slovenija). sluznicu. ali se zato dobro rastvara u ključaloj vodi. Zbog svoje nestabilnosti spontano se raspada na vodu i nascentni kiseonik. Deluju na više načina: remete osmotsku ravnotežu. Osim toga. fini beli. U apotekama dolazi u kutijicama po 5 grama. Ali. Ranije se borna kiselina češće koristila. Zato se oni koriste eksterno (stavljaju se na kožu. kao baktericid i slabi adstringent. Primenjuje se u obliku 3% rastvora za dezinfekciju kože i čišćenje rana. CITERAL (Alkaloid Makedonija). oni su bakteriostatici. Rastvor koncentracije 1% je roze boje. Može se koristiti i kao prašak koji je zapravo 10%-tna smeša sa talkom. Lako se rastvara u vodi koju boji intenzivno crveno-ljubičastom (pink) bojom. norfloksacin – NOFOCIN (Srbolek Srbija). 12%) kao antiseptik. MAROCEN (Hemofarm Srbija). Takođe. moksifloksacin – AVELOX (Bayer Healthcare Nemačka). CIPROFLOXACIN (Jugoremedija Srbija). erizipela i opekotina. Antiseptici i dezificijensi Antiseptici i dezinficijensi predstavljaju ista jedinjenja koja se različito zovu zavisno od koncentracije. 6%. kada se nanese na kožu ili predmete oksidira i uništava sve mikroorganizme. H2O2) Vodonik peroksid je nestabilno jedinjenje kiseonika i vodonika. koristi se i u kozmetičke svrhe i služi za izbeljivanje kose. CIPRINOL (Krka Slovenija). deluju površinskom aktivnošću.

virusa i gljivica). jodna tinktura. U dodiru s kožom polagano oslobađaju jod i ne uzokuju pečenje. a takođe ne smeju dospeti u unutrašnje uvo. ANTISEPT D (Bosnalijek Bosna I Herzegovina). Jodni se preparati primenjuju u velikim razređenjima kao antiseptici za kožu. To su površinski aktivne vodeni rastvori komplesknog jedinjenja joda i polivinil-pirolidona (povidon jod). POVIDON JOD (Zdravlje Srbija). Upotrebljavaju se kao kožni antiseptici naročito u hirurgiji. Već u koncentracijama 8-10% koči razvijanje bakterija dok u koncentracijama 6070% ima maksimalni efekat. Razblažen vodeni rastvor rezorcinola koristan je u ublažavanju svraba kod eritematoznog dermatitisa. ruku pre operacija. Koristi se kao bakteriostatik (u koncentracijama od 8-10%). pogotovo za lečenje gingivitisa.3benzendienol. Takođe. gljivica. kao antiseptik (etanolum dilutum . izopropanol i propanol. preparata za zaštitu od UV zračenja. Sekundarni i tercijarni alkoholi nemaju terapeutsku primenu. a po hemijskoj strukturi je 1. dok se izopropanol ređe koristi. POVIDON JOD (Remevita Srbija). raznih medicinskih sapuna. zbog svog keratolitičkog dejstva često je sastojak preparata za tretman peruti. anaerobnih bakterija. Etanol svoje najbolje antiseptičko delovanje ispoljava u koncentraciji od 70%.negativnih bakterija. Koristi se na koži kao antiseptik i dezinficijens. hlorheksidin – HIBIDEKS (Galenika Srbija) oktenidin. Najviše se koristi etanol. U novije se vreme primenjuju jodni kompleksi koji sadrže jod u kombinaciji s nekim nosiocem. Upotrebljava se u obliku vodenog ratsvora ili kao alkoholni rastvor tj. S obzirom da je netoksičan koristi se kao antiseptički agens u raznim stomatološkim tečnostima za održavanje higijene usne šupljine. amebicidnog. Povećanjem koncentracije antiseptičko dejstvo slabi. fenoksietanol – OCTENISEPT (Schulke & Mayer Austrija). dok propilni i butilni alkohol slabo deluju. sporocidnog. izvrstan je za čišćenje hirurške opreme. Dolazi u obliku acetata. niti iriraciju kao alkoholni ratsvori. glukonata i hidrohlorida.70%). BETADINE (Alkaloid Makedonija). sluzokože i rane zbog snažnog baktericidnog. Delotvoran je protiv gram . S obzirom da fluoridi mogu deaktivirati hlorheksidin ispiranje usne šupljine preparatima na bazi hlorheksidina mora se obaviti najmanje 30 minuta pre korišćenja fluoriranih zubnih pasti. fungicidnog i umereno virucidnog delovanja.pozitivnih i gram . 90 . Rezorcinol Rezorcinol je antiseptik koji spada u grupu fenolnih antiseptika. Deluje na bakterije hemijski redukujući biohemijske molekule u njima. kože pacijenta pre operacije i sl. Svi preparati koji sadrže hlorheksidin u visokoj koncentraciji ne bi smeli dospeti u oči zbog mogućnosti da oštete rožnicu.POVIDON JOD (Hemofarm Srbija). Takođe. Zato su prikladni samo kod manjih povreda. rana na koži. Takođe. Nezgodno je to što boje kožu i tkanine i jako peku kožu. Registrovani lekovi • • • povidon jod . Hlorheksidin Hlorheksidin je antiseptik koji se koristi za čišćenje kože i sluzokože od raznih mikroba (bakterija. Metanol se zbog toksičnosti ne koristi. Jod Jod je jedan od najstarijih antiseptika i najdelotvornijih antimikrobnih sredstava. dok se od primarnih koriste etanol. koristi se u raznim mastima i kremama u koncentraciji od 5 do 10% za lečenje hroničnih kožnih bolesti kao što su psorijaza i dermatitis. Smatra se da je efikasan i protiv bolničkih superbakterija kao što je Staphylococcus aureus.Alkoholi Za alkohole je karakteristično da deluju bakteriostatski zavisno od koncentracije i vrste.

91 . neophodna su za borbu protiv mnogih infektivnih bolesti koje izazivaju virusi. gljive i gliste. Hemioterapijska sredstva su hemijska jedinjenja toksična za patogene mikroorganizme a bezopasna za domaćina. Upotreba lekova koji poseduju sektivnu toksičnost protiv nabrojanih patogena parazita naziva se hemioterapija. Razvoj ovih lekova u poslednjih osamdeset godina predstavlja jedan od najznačajnijih koraka napred u terapiji istorije medicine.Lekovi za infektivne bolesti Sredstva koja su selektivno toksična za parazite koji nas napadaju. Izvodljivost takvog selektivnog toksičnog dejstva zavisi do prisustva iskoristljivih biohemijskih razlika između organizma parazita i organizma domaćina. protozoe. bakterije.

Stariji bolesnici. Nistatin deluje fungistatski i fungicidno na saprofitske i parazitske kvasnice. mučnina. Deluje fungistatski i fungicidno na čitav niz gljivica in vitro. posebno razvoju kandidijaze. Antibiotici su posebno obrađeni. Intertekalna primena leka praćena je znacima neurotoksičnosti. Kod sistemskih mikoza. trudnice i bolesnici sa opekotinama skloniji su gljivičnim infekcijama. Ostala neželjena dejstva su poremećena funkcija jetre. Amfotericin Amfotericin je makrolidni antibiotik čiju kompleksnu strukturu karakteriše veliki broj ugljenikovih atoma vezanih u prstenove. pri dugotrajnom lečenju antibioticima širokog spektra i imunosupresivima. 92 . dijabetičari. povišene temperature. Hipomagnezijemija i anemija takođe mogu biti problem. Nakon primene injekcije. Amfotericin u normalnim okolnostima slabo prolazi krvno-moždnu barijeru. Hipokalijemija se javlja kod 25% bolesnika i neophodna je nadoknada kalijuma preparatima kalijum-hlorida. Nistatin Nistatin je polienski makrolid dobijen iz plesni Streptomyces noursei. a ovde će biti opisani: • • • • • antituberkulotici antimikotici za sistemsku primenu antivirusni lekovi za sistemsku primenu imunoserumi i imunoglobulini vakcine Sistemski antimikotici Gljivične infekcije. Nakon oralne primene amfotericin se slabo resorbuje. Lek iritira endotel vena i može se razviti lokalni tromboflebitis nakon intravenske primene leka. zatim kao profilaksa kandidijaze u novorođenčadi. Nefrotoksičnost je najčešće i najteže neželjeno dejstvo primene amfotericina. Koristi se u lečenju lokalne kandidijaze creva. česta je pojava drhtavice. plućna aspergiloza i rinocerebralna mukormikoza. a nešto slabije za ćelije sisara i nekih bakterija. bol u trbuhu).Uspeh u razvoju lekova koji mogu da deluju protiv napadača zavisi u velikoj meri od uspeha samih napadača da razviju nove strategije protiv antiinfektivnih lekova. a mnogo teže su kriptokokni meningitis ili endokarditis. što u stvari predstavlja pojavljivanje rezistencije na lekove. Najčešća sistemska gljivična infekcija je kandidijaza. Amfotericin se vezuje za ćelijsku membranu čime menja permeabilnost i transportne funkcije membrane. a kod jedne petine bolesnika javlja se i povraćanje. naročito na Candida spp. zujanja u ušima i glavobolje. trombocitopenija i anafilaktička preosetljivost. kompleksno jedinjenje amfotericina i natrijum deoksiholata daje se sporom intravenskom infuzijom. dok je prolazak ovog leka olakšan kod zapaljenja moždanih ovojnica. povraćanje. Zbog karakteristične strukture veže se za molekule ergosterola u membrani gljivice i uzrokuje stvaranje šupljina u membrani (do tada nepropustljiva membrana postaje vrlo propustljiva i gubi svoju funkciju) što uništava integritet i izaziva njeno odumiranje. oralni način primene leka preporučuje se samo kod gljivičnih infekcija gastrointestinalnog trakta. Iako svaki čovek može da podlegne gljivičnoj infekciji. odnosno mikoze. mogu se podeliti na površinske gljivične infekcije i sistemske gljivične infekcije (infekcije unutrašnjih organa i sistema). ili inkapsuliran u lipozome ili nanosfere. neki ljudi su u većem riziku. Drugi preparati koji se koriste za intravensku infuziju su: amfotericin u kompleksu sa lipidima ili sa beta-ciklodekstrinom. Amfotericin sa flucitozinom se koristi kod kriptokoknog meningitisa. Tokom oralne upotrebe nistatina retko se mogu pojaviti blaže digestivne smetnje (proliv. Efikasan je za većinu plesni i kvasnica. Ima selektivno dejstvo i snažno se vezuje za membranu gljivica i nekih protozoa.

paresetezija. ali takođe može biti dat i u obliku intravenske infuzije. Virus ulazi u organizam i pronalazi pogodne ćelije. za neke druge viruse koriste se vakcine ili imunoglobulini. Ostali neželjeni efekti su pojava gastrointestinalnih tegoba. Životni ciklus jednog virusa je vrlo jednostavan. Usled velikog broja mutacija. Važno je naglasiti da postoje antivirotici samo za nekoliko virusa. Primenjen tokom porođaja. poremećaj funkcije jetre i miopatija. Antivirusni lekovi uglavnom deluju na način da blokiraju sintezu virusne DNK ili RNK inhibicijom određenih enzima. koji su osnovni supstrat za formiranje provirusne reverzne transkriptaze. 93 . Antivirusni lekovi za sistemsku primenu Virusi su mali infektivni agensi koji se sastoje od nukleinskih kiselina (RNK ili DNK) obmotanih proteinskim omotačem ili kapsidom. osip. inkorporiranje 5'-trifosfatnog oblika u rastući DNK lanac rezultira zaustavljanjem rasta provirusne DNK. anksioznost. lamivudin (3TC). Zidovudin Zidovudin je analog timidina. glavobolja. pa terapijsko dejstvo zidovudina nakon duže upotrebe slabi. Primenjuje se oralno. a samo 20% aktivnog oblika leka se izlučuje putem urina. Didanozin Didanozin je analog deoksidenozina. naročito pri dugotrajnoj primeni leka. naročito u terminalnim stadijumima bolesti. Virus živi isljučivo kao parazit: nema svoj metabolizam ali zato koristi metabolizam domaćima za sintezu i sklapanje svojih replikacija. Veći deo leka se metaboliše u jetri u neaktivni glukuronid. dobro se resorbuje i aktivno se sekretuje u bubrežnim tubulima. depresija i sindrom sličan gripu su takođe opisani.Registrovani lekovi • amfotericin B – AMPHOCIL (Torrex Chiesi Pharma Austrija). Nakon toga ulazi u njih putem uvrtanja membrane ćelija i oslobađa svoj genetski materijal DNK ili RNK. virus neprestano menja svoju strukturu. zalcitabin (ddC) i stavudin. nesanica. Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze Spadaju u anti-HIV grupu lekova. abakavir (ABC). groznica. Konfuzija. didanozin (ddI). FUNGIZONE (Bristol-Myers Squibb Francuska). dok drugi blokiraju neke druge važne korake u životnom ciklusu virusa. dok za neke viruse jednostavno još nema efikasnog sredstva. Genetski materijal virusa ulazi u jezgro ćelije domaćina i koristi enzime domaćina za sintezu mRNA koja preko ćelijskih ribozoma diriguje sintezu novih elemenata za izgradnju novih virusa. Ti proteinski elementi se smeštaju na površinu ćelije. 5'-trifosfatni oblik leka stupa u kompeticiju sa ekvivalentnim intracelularnim trifosfatnim oblikom ćelije domaćina. Replikovan virusni genetski materijal izlazi iz jezgra ćelije domaćina i odlazi do površine ćelije gde uz pomoć već izgrađenih proteinskih elemenata nastaje hiljade novih virusa. U ovoj klasi se nalaze sledeći lekovi: zidovudin (AZT). Lekovi iz ove grupe fosforilišu se pod dejstvom enzima ćelije domaćina u 5'-trifosfatni oblik. zidovudin smanjuje transmisiju virusa sa majke na plod za više od 20%. Primenjuje se oralno. Može da produži vreme preživljavanja kod pacijenata inficiranih HIV-om i ublaži demenciju koju izaziva HIV. Anemija i neutropenija su najčešći neželjeni efekti.

a nesanica. Primenjuje se oralno. Na vrhovima krakova nalaze se specifična područja za razne antigene kojima organizam može biti izložen (virusi. Svaka klasa ima jedinstven tip teškog lanca koji se označava grčkim slovom: gamma (IgG). Abakavir Abakavir je analog gvanozina. bakterije). dobro se apsorbuje i uglavnom se eliminiše u nepromenjenom obliku putem urina. ZEFFIX (Glaxowellcome Operations Velika Britanija). Dokazano je da je on jedan od najefikasnijih lekova iz grupe inhibitora reverzne transkriptaze. a kod određenog broja može dovesti i do fatalnog ishoda. depresija kostne srži i promene funkcije jetre su retki neželjeni efekti primene didanozina. To znači da za svakog uzročnika postoji specifična vrsta imunoglobulina IgG koji je posebno građen za taj određeni uzročnik. abakavir – ZIAGEN (Glaxowellcome Operations Velika Britanija). stavudin – ZERIT (Bristol-Myers Squibb USA). tako i na ostale lekove iz klase inhibitora reverzibilne transkriptaze. IgD i IgE su prisutni u malom broju. lamivudin – EPIVIR (Glaxosmithkline UK Velika Britanija). Primena gotovih imunoglobulina ili imunoseruma naziva se pasivna imunizacija. uglavnom se eliminše putem bubrega aktivnom tubularnom sekrecijom. epsilon (IgE). Dozno-zavisni pankreatitis se javlja kod 5-10% pacijenata. nakon kojih sledi IgA i IgM. pojava generalizovane alergijske reakcije. Ako se primeni sam.a u novorođenčadi. Nakon oralne primene dobro se apsorbuje. abakavir. Najzastupljeniji imunoglobulini u perifernoj krvi su oni klase IgG. ili delta (IgD). koji su rezistentni kako na lamivudin. Ostali neželjeni efekti su bolovi u zglobovima i pankreatitis. Za imunitet su najznačajniji IgG. Takođe se koristi u terapiji hepatitisa B. Glavni neželjeni efekt stavudina je dozno-zavisna periferna neuropatija. može da dovede do selekcije mutiranih sojeva virusa. zidovudin. Lamivudin Lamivudin je analog citozima. didanozin – VIDEX EC (Bristol-Myers Squibb Francuska). mu (IgM). osip. Neželjeni efekti su uglavnom blagi i podrazumevaju pojavu glavobolje i gastrointestinalnih porermećaja. Laki lanci imunoglobulina označavaju se grčkim slovima kappa (κ) ili lambda (λ). Stavudin Stavudin je analog timidina. a metaboliše se u jetri u neaktivne produkte. 94 . Primenjuje se oralno. Svaka klasa ima nešto drugačiju ulogu u telu. U neželjene efekte spadaju gastrointestinalnog sistema. RETROVIR (Glaxosmithkline Export Velika Britanija). Glavobolja i gastrointestinalne tegobe su česti. alpha (IgA).Glavni neželjeni efekti su dozno-zavisni bol i senzorni poremećaji. Postoji 5 glavnih klasa imunoglobulina. Od svih klasa IgG jedino prolazi kroz placentu i najzastupljenije je od svih klasa Ig . VIDEX EC (Bristol-Myers Squibb USA). osip i poremećaji Registrovani lekovi • • • • • • zidovudin – ZIDOSAN (Slaviamed Srbija). Imunoserumi i imunoglobulini Imunoglobulini su veliki molekuli u obliku slova Y. lamivudin – TRIZIVIR (Glaxosmithkline Export Velika Britanija).

već samo plazmu i to posebnim postupkom pomoću određenih aparata. vakcine i serume "Torlak" Srbija). TETAGAM P (ZLB Behring Nemačka). parotitisa ili rubeole. imunoglobulin (konjski) antivenom. moguća su dva načina: • • primeniti celokupan serum krvi osobe koja je bila izložena određenom antigenu primeniti samo imunoglobuline: smešu više imunoglobulina ili određeni specifični imunoglobulin U prvom slučaju govorimo o primeni imunoseruma. OCTAGAM (Octapharma Pharmazeutika Austrija). anti-D (Rho) imunoglobulin. Davanje plazme može biti mnogo češće nego davanje krvi i obično se obavlja jednom u tri nedelje. IG VENA (Kedrion Italija). ENDOBULIN S/D (Baxter Austrija). a u drugom o primeni imunoglobulina posebne frakcije serumskih proteina. fragmenti – ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (Imunološki zavod Hrvatska). TETABULIN S/D (Baxter Austrija). Dobijaju se od plazme zdravih ljudi-dobrovoljaca koji su imunizovani sa određenom vrstom antigena . preč. Registrovani lekovi • • • • antitoksin difterije – ANTITOKSIN DIFTERIJE (Institut za virusologiju. Ćelijski elementi iz krvi kao što su eritrociti. imunizovana osoba postaje davalac. IMMUNORHO (Kedrion Italija). humani – ATEBULIN (Institut za transfuziju krvi Srbije Srbija). morbila. antitoksin tetanusa – TOTEKVIN (Institut za virusologiju. vakcine i serume "Torlak" Srbija). protiv besnila i anti D imunoglobulini koji služi u zaštiti Rh D negativnih trudnica. organizam dobrovoljca je podstaknut da produkuje određenu vrstu antitela. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU (Imunološki zavod Hrvatska). Antitela sadržana u preparatu IgG imaju očuvanu biološku funkciju da potpomognu opsonizaciju. RHESONATIV (Octapharma Švedska). virusa. hepatitis B imunoglobulin – IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B (Imunološki zavod Hrvatska). hiperimuni ili hiperimunoglobulini predstavljaju preparate imunoglobulina G (IgG) koji u sebi sadrže određena . Na ovaj način se pripremaju imunoglobulini protiv tetanusa. leukociti i trombociti se tokom procedure uzimanja plazme vraćaju u cirkulaciju davaoca. Specifični. VENIMMUN (ZLB Behring Nemačka). besnilo. Imunoglobulin G – IgG je proteinska frakcija koja sadrži veliki broj antitela potrebnih za odbranu organizma od različitih infekcija. IgG za intravensku upotrebu (IVIG). naravno uz redovnu kontrolu koncentracije njegovih ukupnih proteina. ne daje punu krv. fiksaciju komplementa i inaktivaciju patoloških mikroorganizama i njihovih toksina. humani imunoglobulin – HUMANI IMUNOGLOBULIN (Institut za transfuziju krvi Srbije Srbija). kao i za zaštitu osetljivih osoba od infekcije virusima hepatitisa A. IgG poreklom od osoba sa viskokim koncentracijama antitela specifičnih za određena opasna stanja (hepatitis B. Normalni humani imnoglobulin (IgG). On. dovodi do ponovnog uspostavljanja fiziološke regulacije imuniteta i suzbijanja tih oboljenja. i u trenutku kada titar antitela u njegovoj cirkulaciji dostigne optimalnu koncentraciju. • • • 95 . dobijen iz humane plazme. On predstavlja izvor različitih antitela protiv bakterija. TETANUS GAMMA (Kedrion Italija). međutim. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA (Imunološki zavod Hrvatska). parazita i antigena mikoplazme.Kada se primenjuju imunoglobulini. Njegovo zaštitno dejstvo je momentalno i traje nekoliko nedelja. PARTOBULIN S/D (Baxter Austrija). može se koristiti kao supstituciona terapija u stanjima deficijencije antitela. Kod autoimunih oboljenja kod kojih dolazi do zatajenja kontrolnih mehanizama i pojave patoloških procesa. Imunizacijom.najčešće protiv infektivnih bolesti. tetanus) takođe su dostupni. humani – BEOGLOBIN-D (Institut za transfuziju krvi Srbije Srbija).specifična antitela. antitetanusni imunoglobulin.

Vakcine teraju imuni sistem da "misli" da je napadnut od određene vrste patogena. Inaktivirani virusi . vakcina protiv pneumokoka – PNEUMO 23 (Sanofi Pasteur Francuska). Neke vakcine se moraju primiti više puta tokom života jer imuni odgovor slabi tokom vremena kod npr. Luj Paster je označio početak nove epohe u medicini tako da je borba protiv mnogih zaraznih bolesti. kakva je npr.• rabies imunoglobulin. • 96 . • • • Žive probuđene vakcine . vakcine protiv difterije i tetanusa – VAKCINA PROTIV DIFTERIJE I TETANUSA ADSORBOVANA (Institut za virusologiju. dečije paralize (poliomijelitis). Shodno zakonu. Toksoidne vakcine kao što su protiv difterije i tetanusa koriste bakterijske toksine koji su napravljeni bezopasnim kako bi imuni sistem razvio odbrambeni mehanizam na te određene toksine. HIBERIX (Glaxosmithkline Biological Belgija). vakcine i serume "Torlak" Srbija). vakcine i serume "Torlak" Srbija). Vakcine sadrže mrtve ili oslabljene forme ili derivate patogene klice. njih dočekuju antitela koja ih uništavaju. zaušaka (parotitis). Registrovane vakcine • • • • vakcine protiv Haemophilus influenzae tip B – ACT-HIB (Sanofi Pasteur Francuska). rubeole. vakcine i serume "Torlak" Srbija). vakcine protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja – ALDIPETE-T (Institut za virusologiju. vakcina protiv meningitisa (tip A i C) – MENINGOCOCCAL A+C (Sanofi Pasteur Francuska). tetanusa i velikog kašlja. • Zakonskim odredbama je propisano koje vakcine se u našoj zemlji obavezno daju deci. humani – HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN (Institut za transfuziju krvi Srbije Srbija). Vakcine napravljene korišćenjem samo dela virusa ili bakterije kao vakcina protiv hepatitisa. To su protiv: tuberkuloze. IMOGAM RABIES (Sanofi Pasteur Francuska). izazivaju jaku imunološku reakciju. zauški i varičele koriste žive razređene viruse.neki tipovi bakterija izazivaju bolest stvarajući otrove . Vakcine se prave na nekoliko različitih načina ali je za svaki tip cilj isti . koje su do tada desetkovale stanovništvo. Vakcine Vakcinacija predstavlja namerno ubacivanje uzročnika (mikroba) ili njihovih delova u organizam sa ciljem da se izazove reakcija imunog sistema i razvoj otpornosti na te uzročnike. pa je često samo jedna doza dovoljna da izazove doživotnu otpornost. VAKCINA PROTIV DIFTERIJE I TETANUSA ADSORBOVANA ZA ODRASLE (Institut za virusologiju. malih boginja (morbili). a imunitet ove vrste je sličan onome koji se stiče prirodnim putem. velikog kašlja (pertusis). IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA (Imunološki zavod Hrvatska). aktivira se da bi ga uništio i sprečio da vas ponovo inficira.da stimulišu imuni sistem bez izazivanja bolesti. imunizacija se sprovodi planski i pod kontrolom nadležnih zdravstvenih ustanova za celokupno stanovništvo. odnosno bolesti. TRIPACEL (Sanofi Pasteur Francuska). hepatitisa B.za ovu vakcinu se koriste ubijeni virusi ili bakterije.toksine koji ulaze u krvotok. mogla da počne. Toksikoidna vakcina .neke vakcine kao što su protiv malih boginja. difterije. polio vakcina. Otkrićem vakcine protiv besnila (i protiv još nekih zaraznih bolesti). Ako ste izloženi patogenom mikroorganizmu protiv koga ste vakcinisani.

Antihelmintici Mnogi ljudi su nosioci helminta (crva) jedne ili druge vrste. velikog kašlja i poliomijelitisa – PENTAXIM (Sanofi Pasteur Francuska). Najvažniji primeri crva koji žive u crevnom traktu domaćina su: • • pljosnati crvi (cestode) . intestinalni valjkasti crvi (nematode) – Ascaris lumbricoides. difterije. vakcine protiv hepatitisa B – EUVAX B PEDIATRIC (Aventis-Pasteur Francuska). tetanusa. TRIMOVAX (Sanofi Pasteur Francuska). PRIORIX (Glaxosmithkline UK Velika Britanija). vakcina protiv žute groznice – STAMARIL (Sanofi Pasteur Francuska). ENGERIX B (Smithkline Beecham Belgija). AGRIPPAL S1 (Chiron Italija). Enterobius vermicularis.Taenia saginata. vakcina protiv hepatitisa A – AVAXIM 160 U (Sanofi Pasteur Francuska). vakcina protiv humanog papiloma virusa – GARDASIL (Merck Sharp & Dohme Holandija). Najvažniji primeri crva koji žive u tkivima domaćina su: 97 . Taenia solium. ENGERIX B (Glaxosmithkline Biological Belgija). vakcine protiv besnila – IMOVAX RABIES VERO (Pasteur Merieux Francuska). Trichuris trichiura. EUVAX B (LG Life Sciences Južna Koreja). vakcine i serume "Torlak" Srbija). vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i poliomijelitisa – TETRACOQ (Sanofi Pasteur Francuska). Necator americanus. vakcina protiv dečije paralize – IMOVAX POLIO (Sanofi Pasteur Francuska). U nekim slučajevima. ali ne za sve infestcije helmintima. vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B. EUVAX B (Aventis-Pasteur Francuska). EUVAX B (Sanofi Pasteur Francuska). ove infekcije stvaraju samo neprijatno osećanje i ne izazivaju teže zdravstvene poremećaje. Postoje dva klinički značajna tipa infestacije helmintima – kada crvi žive u alimentarnom traktu domaćina i kada žive u drugim tkivima. vakcina protiv dijareje izazvane rota virusom – ROTATEQ (Merck Sharp & Dohme Holandija). kao što su šistozomijaza ili ankilostomijaza. FLUARIX (Smithkline Beecham Belgija). VAXIGRIP (Sanofi Pasteur Francuska). vakcine i serume "Torlak" Srbija). RABIPUR (Chiron Behring Nemačka). Diphyllobothrium latum. Strongyloides stercoralis. kao što je to slučaj sa malom dečijom glistom.• • • • • • • • • • • • • • • vakcina protiv tuberkuloze – BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA (Institut za virusologiju. Ljudi su primarno domaćini za većinu. vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i Haemophilus influenzae tip B – TETRACT-HIB (Sanofi Pasteur Francuska). VAXIGRIP JUNIOR (Sanofi Pasteur Francuska). mogu dovesti do ozbiljnih tegoba. vakcine protiv malih boginja – PRIORIX (Glaxosmithkline Biological Belgija). TETRAXIM (Sanofi Pasteur Francuska). Druge infestacije. Hymenolepis nana. vakcina protiv difterije i tetanusa i Haemophilus influenzae tip B i poliomijelitisa – PENTACT-HIB (Sanofi Pasteur Francuska). vakcine protiv gripa – VAKCINA PROTIV GRIPA INAKTIVISANA (Institut za virusologiju. vakcina protiv trbušnog tifusa – TYPHIM VI (Sanofi Pasteur Francuska). Ankylostoma duodenale.

Trichuris trichiura. smanjeno stvaranje ATP-a. Schistosoma japonicum. Lek ne utiče samo na odrasle šistozome nego i na nezrele forme i cerkarije – oblik parazita koji inficira ljude prodirući kroz kožu.• • • nematode ili metilji – Schistosoma haematobium. Apsorbovani lek se u jetri metabolizuje u albendazol-sulfoksid i veže za serumske belančevine. Deluje povećavajući permeabilnost nematoda za kalcijum i tako izaziva kontrakciju muskulature i eventulano paralizu i smrt parazita. To je lek izbora za sve oblike šistozoma i efikasan je kod cisticerkoze. brzo se resorbuje. Ancylostoma duodenale. Ancylostoma duodenale. povraćanje. Dracunculus medinensis. bol u mišićima i zglobovima. Neželjeni efekti. americanus. Mebendazol se slabo resorbuje iz gastroinestinalnog trakta. Metaboliše se u jetri a eliminiše većim delom fecesom. Vreme polueliminacije leka iznosi 8 i pol sati. većina leka se brzo metaboliše u inaktivne metabolite pri prvom prolasku kroz jetru. Opšta neželjena dejstva se retko sreću. anemije. slabost. eozinofilije. Mebendazol Mebendazol je antihelmintik širokog spektra delovanja iz grupe benzimidazola. Uključuju gastrointestinalne tegobe. patoloških nalaza testova funkcije jetre. Indikacije su helminitijaze izazvane: Enterobius vermicularis. leukopenije. Iz digestivnog sistema apsorbuje manje od 5 % albendazola. hematurije i cilindrurije. akumulacije hidrolitičkih i proteolitičkih supstanci i ćelijske autolize. Kod helminata izaziva poremećaj mikrotubula što dovodi do blokiranja pokretljivosti organela. Trichinella spiralis. pri čemu je resorpcija veća ako se uzima sa hranom. Mogu se javiti zujanje u ušima i vrtoglavica. reverzibilne neutropenije. Trichuris Strongyloides stercoralis. Taenia saginata Nakon primene leka može se javiti bol u abdomenu. Prazikvantel takođe povećava osetljivost parazita na imunološki odbrambeni sistem domaćina. a metaboliti se izlučuju u urinu. Wuchereria bancrofti. muka. Onchocerca volvulus. dijareja. Brugia malayi. uglavnom gastrointestinalni poremećaji. tkivni valjkasti crvi – Trichinella spiralis. mogu se javiti ali su obično prolazna i retko su klinički značajna. ospu i blagi porast temperature. Albendazol Albendazol je antihelmintik širokoga spektra iz grupe benzimidazola. Prazikvantel Prazikvantel je antihelmintik širokog spektra. Ascaris trichiura i Taenia spp. nisu uobičajeni i obično ne zahtevaju prekid primene leka. Dat oralno. Necator lumbricoides. Pored vermicidnog ima i ovocidni i larvacidni efekat. Posjedica toga je potrošnja endogenog glikogena u samim parazita. što vodi parcijalnoj digestiji ili odbacivanju od strane imunog sistema domaćina. Taenia solium. a manjim delom putem urina. Primena visokih doza može izazvati pojavu alopecije. Indikacije: Enterobius vermicularis. Neki 98 . Schistosoma mansoni. hidatidni pljosnati crv – Echinococcus species Antihelmiintici mogu delovati izazivajući paralizu crva ili oštećujući njegov spoljašnji omotač. Izlučuje se mokraćom. izazivajući tako degenerativne promene u crevu nematoda i u odgovarajućim ćelijama cestoda. Loa loa. Blaga neželjena dejstva. Mebendazol ireverzibilno inhibira preuzimanje glukoze i drugih niskomolekularnih hranljivih sastojaka. Necator americanus. Ometa normalni metabolizam parazita i selektivno sprečava ugrađivanje glukoze u njegova sva tri razvojna stepena. Prazikvantel u terapijskim dozama nema farmakološko dejstvo kod ljudi. Ascaris lumbricoides.

lica iz endemskih područja (klinička slika slabo ispoljena). Ova faza traje 2-6h. Povišen je nivo indirektnog bilirubina. krstima. febrilnost. Registrovani lekovi • • mebendazol – MEBENDAZOL (Zdravlje Srbija). preznojavanje). dobijenih iz aktinomiceta. derivat grupe prirodnih supstanci avermektina. suva. zglobovima i limfnim žlezdama.efekti su izraženiji kod pacijenata sa težim oblicima infestacije i mogu biti izazvani razgradnim produktima uginulih parazita. Sa smirivanjem napada dolazi do postepenog normalizovanja njihove veličine. naježena. bolovi u mišićima. registruje se ubrzan rad srca. Treća faza . Takođe ima dobre rezultate protiv W. Lek je izbora za onkocerkijazu. Plasmodium falciparum i Plasmodium ovale. javlja se često poremećaj svesti. Na kraju inkubacionog perioda dolazi do pojave sličnih simptoma: povišene temperature do 38oC. letalni ishod). a snižen nivo holesterola i albumina. albendazol – BIMENAL (Alkaloid Makedonija). nesvesticu. bolesnik postaje uznemiren. 2-osećaj toplote i 3-znojenje • Prva faza . Plasmodium malariae. cijanotična. Neželjena dejstva uključuju kožnu ospu. Ivermektin verovatno ubija crve otvaranjem glutamat-zavisnih hloridnih kanala i povećava provodljivost za hlor ili vezivanjem na nova alosterična mesta na holinergičkim nikotinskim receptorima. 99 . Krvni pritisak se snižava. Ima jako antihelmintičko delovanje protiv filarija kod ljudi. neraspoloženje. tropska algidna malarija (kardiovaskularni kolaps). posebno lice. količine dospelih parazita.započinje obilnim preznojavanjem. Javlja se glavobolja. koža je bleda. gađenje a nekad i povraćanje.pojačavaju se mišićni bolovi. Uzročnik je Plasmodium. Dužina inkubacije zavisi od vrste parazita. glavobolja. bolovi u mišićima. glavobolju i bolove u mišićima. dok je nivo globulina povišen. Sedimentacija je ubrzana. SOLTRIK (Galenika Srbija). Druga faza . Bolesnik se oseća bolje i ima potrebu za snom. Rano se razvija anemija. Ovo stanje se održava 48-72 časa. anemijom i uvećanjem jetre i slezine. Recidiv bolesti nastaje zbog neadekvatnog lečenja ili pojave rezistencije uzročnika. lak ikterus. Nakon toga sledi malarični napad koji se sastoji od tri faze: 1-osećaj hladnoće-drhtavica. Ivermektin Ivermektin je polusintetski lek. prevremeni porodjaj. krstima i dr. tipa plazmodijuma. Period inkubacije se kreće od oko 8-10 dana. Jetra i slezina su bolne. Dele se na 4 vrste: Plasmodium vivaks. bolesnik cvokoće zubima.bancrofti koja izaziva elefantijazu. leukopenija. Lek je takođe aktivan protiv infekcija nekim valjkastim crvima. povećanu temperaturu. trudnica (abortus. poikilocitoza. što izaziva povećanje transimisije koja vodi motornoj paralizi. Na koži lica mogu da se zapaze herpetične promene. neutropenija. a može biti i od 814 meseci. Ova faza traje 15 minuta do 3 časa a potom nastaje skok telesne temperature do 41oC i prelazi u fazu toplote. Koža je hiperemična. retikulocitoza. načina dospevanja uzročnika kao i od imuniteta. groznice.odlikuje se jakim osećajem hladnoće. • • Poseban klinički oblik malarije je malarija kod: dece (5-15% ima smrtni završetak). Tokom napada dolazi do povećanja jetre a potom i slezine. glavobolja. Antimalarici Malarija predstavlja parazitarnu infestaciju koja se karakteriše akutnim cikličnim naletima (drhtavica. bledilo kože.

njegovo dejstvo zasniva se na inhibiciji hem polimeraze parazita. Progvanil Progvanil je antifolatni lek. Hemoliza se javlja kod osoba sa genetskim deficitom eritrocitne glukozo 6-fosfat dehidrogenaze. Ređe izaziva neželjena dejstva od meflokina. Neželjeni efekti su: gastrointestinalne tegobe. Primenjuje se oralno i neravnomerno se resorbuje iz creva.Antimalarici su lekovi koji se korsite za lečenje malarije.ovale. a aktivnih metabolita 3-5 dana. ukoliko je to neophodno. a velike doze leka izazivaju methemoglobinemiju. Hinin Hinin je krvni šizontocidni lek. koji deluje i na primarne oblike P. Primenjuje se oralno. U terapijskim dozama može da dovede do pojave gastrointestinalnih tegoba. Neželjeni efekti su: dijareja. a bolus intravenska injekcija može da dovede do pojave aritmija. Antiparazitni proizvodi Lekovi protiv ektoparazita 100 . Halofantrin Halofantrin je krvni šizontocid koji deluje na sva četiri prouzrokovača malarije. inhibira enzim hem polimerazu koji toksični hem (koji nastaje razgradnjom hemoglobina) pretvara u netoksične derivate. neurotoksičnost i psihijatrjiski problemi. nekomplikovanih napada P. a poluvreme eliminacije je 36 sati. primeniti u obliku intravenske infuzije. Primenjuje se oralno (poluvreme eliminacije leka je 10 sati) i može se. Atavakvon koristi se u lečenju akutnih. Primakin Primakin je efikasan u eliminaciji hipnozoita iz jetre i gametocita. Meflokin je krvni šizontocid.falciparum. krvni šizontocidni lek. mučnina i povraćanje. Primenjuje se oralno (poluvreme eliminacije leka je 16 sati). dok velike doze leka izazivaju razvoj aritmija i poremećaja od strane CNS-a. krvni šizontocid sporog dejstva. efikasan u lečenju malarije izazvane P. Hinin se kombinuje sa piriteaminom. Poluvreme eliminacije halofantrina je 1-2 dana. Neželjena dejstva primene terapijskih doza su gastrointestinalne tegobe i poremećaj vida. Može da dovede i do pojave teških kardioloških neželjenih dejstava. gastrointestinalni poremećaji i glavobolja.falciparum i P. Ova kombinacija lekova se primenjuje u pravilnim intervalima od 3-4 dana. Glavna neželjena dejstva su: gastrointestinalne tegobe. Lek se primenjuje oralno. dapsonom i sulfadoksinom. vrtoglavica.palcifarum malarije. Hlorokin Hlorokin. Primenjuje se oralno (poluvreme eliminacije je 50 sati) i postiže visoke koncentracije u parazitu. Dejstvo leka nastupa sporo i poluvreme eliminacije je 30 dana. uključujući tu i multirezistentne sojeve P. urtikarija. a najčešća neželjena dejstva su: bol u stomaku.vivax u jetri. Koji će se antimalarik primeniti zavisi od faze ciklusa života parazita na koji deluju.

vezikule. laktova. Retko su na koži obolele regije prisutne ekskorijacije (tragovi češanja). Često su prisutni i simptomi sekundarne infekcije piokokama. Da bi se odstranile gnjide. erozije. razblaženim rastvorom sirćetne kiseline (koja se sastoji od jednog dela 6% sirćeta i dva dela vode) i zatim češlja gustim češljem. Bolesnici imaju jak osećaj svraba. koža skrotuma i korpusa penisa. Kod male dece promene se mogu razviti na čitavoj koži. kruste. naročito noću. ručje. Pediculosis capitis (vašljivost glave) je parazitarno oboljenje kože glave koju izaziva vaš Pediculus humanus capitis. Promene su simetrične. znaci sekundarne infekcije piokokama. Posle kvašenja kose toplom vodom. Na infestiranim regijama bolesnici osećaju svrab. hominis. Piodermizovane promene mogu postojati i na koži vrata. u vidu sporadičnih slučajeva ili epidemija.3-1 cm. rasprostranjeno u čitavom svetu. naglašeniji noću. Na koži se vide sivo-plavičaste makule veličine 0. interdigirtalni prostori.Pediculosis corporis (vašljivost tela) je parazitarno oboljenje kože koje izaziva vaš Pediculus corporis. Na koži se takođe vide i papule. Uzročnik oboljenja je Sarcoptes scabiei var. Klinički simptomi kod pedikuloze nastaju desetak dana posle infestacije kao posledica ujeda vaši i senzibilizacije na salivu i ubrizgani antikoagulans. perimamilarna regija. Lindan Lindan je snažan pedikulocid i skabicid. vrata i leđa je kod odraslih najčešće pošteđena. a karakteristična je zahvaćenost kože dlanova i tabana. Patognomoničan subjektivni simptom je svrab. Vašljivost stidnog predela (pediculosis pubis. brojne tačkaste ekskorijacije. ramena. gluteusa. impetiginizacija (zagnojavanje) i ekcematizacija. vašljivost glave. ekskorijacije. leđa. U obliku 1% šampona se pokazao posle jednokratne. Cervikalne (vratne) limfne žlezde mogu biti uvećane i bolne. a kod dece preko 10 godina i odraslih 30 ml (2 supene kašike). kruste (koje slepljuju dlaku). abdomen. a ako se ipak ponavlja onda je dozvoljeno tek za 7 dana. Pored toga dobro isprati vodom i osušiti peškirom. urtike. kosa se natopi mlakim. koji je intenzivniji noću. na čijem se kraju nalazi sitna vezikula ili pustula). Drugo šamponiranje obično nije potrebno. dugi do 15 mm. Vašljivost glave: • šampon Bocu sa šamponom pre upotrebe promućkati. tako da se pokrije celokupni kosmati deo glave. tako da se može koristiti i kod male dece i odojčadi. ili pri boravku u toploj prostoriji. Predilekciona mesta za pojavu promena su koža trbuha. maculae ceruleae (pretpostavlja se da su posledica delovanja enzima iz pljuvačke vaši na hemoglobin). Bolesnici se žale na jak svrab. Morfološki patognomonične promene su kanalići (ductuli. phthiriasis) je parazitarno oboljenje kože koje uzrokuje stidna vaš. kratkotrajne primene kao efikasan pedikulocid. a kasnije se javljaju i urtike i infiltrovane papule (kao posledica senzibilizacije). Koža lica. Scabies (šuga) je parazitarno. najpre u vidu sitnih makula na mestu ujeda vaši. Kao posledica češanja vidljive su linearne ekskorijacije. prednji zid aksila. Šamponirati 4 minuta. vijugavi. gel i emulzija Ovi oblici su namenjeni samo za spoljnu upotrebu. tela i stidnih predela – šampon. • gel 101 . Mogu se videti ružičaste papule. Promene su najčešće na trupu. zarazno oboljenje. kod dece starije od 3 godine na kosu naneti 15 ml šampona (1 supenu kašiku). Indikacije: Šuga (scabies) – gel i emulzija.3% lindana. butina. U koncentracijama od 0. i česta sekundarna piodermizacija. u obliku gela i emulzije pruža siguran terapijski efekat sa mnogo manje neželjenih dejstava. oblika latiničnog slova S. sivkasto-mrki.

ali se preparat odstranjuje posle 3 sata od aplikacije. svrab. Kod pubične vasljivosti način prirnene je isti. infekcija ili zapaljenje na koži. kože i sluzokože. ispod pazuha. zatim obilno ispere toplom vodom. šampon se koristi još jednom posle 8-10 dana. Posebnu pažnju obratiti na kožu u predelu zglobova na rukama i nogama. ovaj postupak se ponavlja trećeg i petog dana od početka lečenja. Četvrti i šesti dan: kao drugi dan. Kod nepravilne ili prekomerne upotrebe može doći do neželjenih dejstava: iritacija očiju. mada treba da se misli na kontraindikacije i mere opreza. Postupak se ponavlja i drugog dana. Neposredno posle kupanja. ovaj postupak se ponavlja trećeg i petog dana od početka lečenja. • gel i emulzija Infestirani delovi tela se mažu. Drugi dan: namaže se gornji deo tela i posle 3 sata se skida toplom vodom. Sledećeg jutra preparat se skida toplom vodom. a potom se iščešlja gustim češljem. utrlja se 5-10 g gela i pomoću gustog češlja ravnomerno se rasporedi po čitavoj kosi. Aktivna komponenta preparata se dobija iz nekoliko rodova biljke (Pyrethrum). dok je kosa još vlažna. Drugo mazanje obično nije potrebno. Kosa se trlja nekoliko minuta. Kod odraslih: terapija počinje uveče. Ukoliko osoba ima i dalje gnjide i vaske. Pri lokalnoj aplikaciji ne prodire u sistemsku cirkulaciju. preosetljivost na preparat. genitalija i sedalnog predela. laktovima. Pri pravilnoj primeni nisu zapažena neželjena dejstva. edem i ekcem). 102 . Treći i peti dan: kao prvi dan. a zatim se posle 3 dana odstrane ostaci gela i emulzije toplom vodom i sapunom. zglobova kolena. i ispoljava brzo i snažno pedikulocidno dejstvo. zbog moguće resorpcije. Posle 3 sata ostaci se operu toplom vodom. Piretrin Piretrin pripada grupi antiparazitarnih lekova odnosno pedikulocida. kijavica. Šuga: za mazanje je posebno pogodna emulzija (bocu pre upotrebe promućkati) ali se može primeniti i gel. Tako utrljani gel ostaje 3 dana. Preparat je kontraindikovan ako postoji povreda. Ukoliko je potrebno. na kosu se nanosi l/2sadržaja bočice (2 supene kašike). Da bi se gnjide odstranile. Ukoliko je potrebno. a potom se odstranjuje pranjem kose. posle kupanja toplom vodom i sapunom. Piretrin dejuje samo na žive oblike vaši. celo telo. Kod dece od 3-10 godina: postupak je isti kao i kod odraslih. Kod dece od 1-3 godine: kod dece tog uzrasta principijelno se preporučuje terapija na klinici. Kosa se briše i suši suvom neupotrebljavanom krpom. a kod mlađe dece 1 supena kašika šampona. kosa se natopi mlakom vodom i sirćetom (sastoji se od jednog dela 6% sirćeta i dva dela vode) i zatim češlja gustim češljem. Kontraindikacije: trudnoća. članaka. ekcematozne erupcije i u izuzetno retkim slučajevima konvulzije. Indikacije: vašljivost glave i pubične regije Odrasli i starija deca. dojenje. Vašljivost tela i stidnih predela: • šampon Infestirani delovi tela se tretiraju šamponom na isti način kao i kod vašljivosti kose. izuzev vrata i glave se namaže. grudi oko bradavica. Pre terapije koža se očisti i posle čišćenja se nanosi po sledećoj šemi: • • • Prvi dan: donji deo tela i ispod pupka namaže se emulzijom ili gelom. Moguća je pojava lokalne iritacije (eritem. Piretrin je toksičan za veliki broj insekata ali ne ispoljava toksična dejstva na toplokrvne životinje i ljude. a ako se ipak ponavlja onda je dozvoljeno samo jednom u 7 dana.Posle pranja kose toplom vodom i šamponom. alergijske reakcije (kožni osip.

Registrovani lekovi • • lindan – GAMEX (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Metronidazol se posle oralne primene brzo i dobro resorbuje i maksimalne koncentracije u plazmi postiže nakon 1-3 sata od primene. Lek je moguće primeniti i rektalno i intravenski. ekstraintestinalne infekcije i kod kliconoša. od kojih je najčešća pojava mentalnog i gorkog ukusa u ustima. ali nema uticaja na cistične forme parazita. Lek slabo deluje na parazite u lumenu creva. a ostatak se izlučuje nepromenjen urinom. vrtoglavica i senzorna neuropatija. Koncentracija leka u krvi se brzo smanjuje tokom prvih nekoliko sati. Upotreba šampona je kontraindikovana i kod osoba koje imaju sekundarnu infekciju kože glave ili pubične regije. 103 . Poluvreme eliminacije leka je oko 7 sati. Suramin može biti nefrotoksičan i to posebno kod pothranjenih bolesika. Brzo se distribuira u tkiva i postiže visoke koncentracije u tkivnim tečnostima. Neželjeni efekti leka koji se sporo razvijaju su atrofija optikusa. Kontraindikacije: šampon se ne preporučuje osobama preosetljivim na polenov prah ili onih koji boluju od astme. povraćanje. konvulzije i gubitak svesti. ospa na koži.sekrecija iz nosa. a zatim znatno sporije tokom narednog dana. Metronidazol se ne koristi tokom trudnoće. Pored gastrointestinalnih tegoba. Kod malog procenta bolesnika razvija se neposredno posle primene leka idiosinkratska reakcija na primenu suramina: mučnina. Suramin se dobro vezuje za proteine plazme i kompleks lek-protein ulazi u tripanozome procesom endocitoze: nakon endocitoze iz vezikula biva oslobođen dejstvom lizozomalnih proteaza. Primena lekova zavisi najviše od mesta i tipa infekcije. amebijaza. Neželjena dejstva tinidazola slična su onima koja se viđaju pri primeni metronidazola. bolesnici imaju i simptome od strane CNS-a: glavobolja. Lek ne ubija parazite odmah nakon primene već indukuje biohemijske promene koje za posledicu imaju eradikaciju parazita iz cirkulacije u roku od 24 sata. Manji deo leka se metaboliše. Tinidazol se sporije eliminiše iz organizma od metronidazola i njegovo poluvreme eliminacije je 12-24 sata. Suramin se primenjuje u sporoj intravenskoj infuziji. kontaktni dermatitis. Terapijske doze izazivaju mali broj neželjenih dejstava.histolytica. lajšmanioza. uključujući tu i cerebrospinalnu tečnost. Metronidazol je najefikasniji raspoloživi lek u terapiji intestinalne ili hepatičke invazivne amebijaze. Tinidazol i nimorazol su slični metronidazolu. otežano disanje). hemolitička anemija i agranulocitoza. tripanozomijaza i trihomonijaza. šok. Metronidazol Metronidazol ubija trofozoite E. adrenalna insuficijencija. Pretpostavlja se da metronidazol pomoću toksičnih kiseoničnih radikala izaziva oštećenje DNK trofozoita. piretrin – BUBIL ŠAMPON (Remevita Srbija) Antiprotozoici Najvažnije protozoalne infekcije kod čoveka su malarija. pa se različiti lekovi koriste kod akutnh i hroničnih oblika. Suramin Suramin je prvi put upotrebljen u lečenju tripanozomijaze.

jednom dnevno. Pri primeni velikih doza zabeležena je smanjena sinteza testosterona. Registrovani lekovi • • • metronidazol – ORVAGIL (Galenika Srbija). ketokonazol je veoma toksičan i česti su relapsi bolesti po prestanku primene leka. a najčešće su mučnina. Ketokonazol Ketokonazol je prvi iz grupe azola koji se može primeniti oralno s ciljem lečenja sistemskih gljivičnih infekcija. Kasnije dolazi do razvoja težih toksičnih oštećenja. tenonitrozol – ATRICAN (Laboratorie Innothera-Innotech International Francuska) Sintetski antigljivični lekovi Azoli Azoli su sintetski antigljivični lekovi sa širokim spektrom dejstva. Glavno neželjeno dejstvo je hepatotoksičnost. glavni sterol u ćelijskoj membrani gljivica. ketokonazol. Izuzetno visoka doza leka perzisitira u bubrezima. nakon resorpcije sa injekcionog mesta brzo napušta cirkulaciju. Veoma je liposolubilan i na tržištu se nalaze preparati itrakonazola zajedno sa beta-ciklodekstrinom. 104 . Flukonazol Flukonazol se može primeniti oralno ili intravenski. Kod nekih bolesnika zabeležena je pojava eksfolijativnih lezija kože. Azoli takođe inhibiraju vezivanje gljivica kvasnica u hife-invazivnu i patogenu formu parazita. ali retko. Međutim. kao što su oštećenja bubrega. jetre. koji je odgovoran za konverziju lanosterola u ergosterol.Pentamidin izetionat Pentamidin ima direktno tripanocidalno dejstvo in vitro. Neposredno nakon primene leka dolazi do naglog smanjenja krvnog pritiska sa tahikardijom. koja se javlja retko. tinidazol – TRIAGIL (Galenika Srbija). itrakonazol. glavobolja i bol u stomaku. gubitkom daha i povraćanjem. U ovom obliku. Krajnji efekat je inhibicija replikacije gljivica. Postiže visoke koncentracije u cerebrospinalnoj tečnosti i očnoj vodici i može biti lek izbora kod većeg broja gljivičnih meningitisa. krvni poremećaji i hipoglikemija. Azoli inhibiraju gljivični enzim citohrom P450 3A. Itrakonazol Itrakonazol se primenjuje oralno i nakon resorpcije podleže snažnom matabolizmu u jetri. Može da se javi i hepatitis. mikonazol i ekonazol. može se primeniti i intravenski. ali može da bude fatalna. Dobro se resorbuje iz digestivnog trakta i dobro distribuira u tkiva i tkivne tečnosti. Najvažniji iz ove grupe su: flukonazol. jetri i slezini tokom nekoliko narednih meseci. tokom 10-15 dana. Eliminiše se sporo: posle 5 dana izluči se svega 50% primenjene doze. Upotreba leka ograničena je brojnim neželjenim dejstvima. Pentamidin se primnjuje intravenski ili duboko intramuskularno. Brzo biva preuzet od strane parazita pomoću nosača visokog afiniteta uz utrošak energije i deluje na DNK. lanozin 14 alfa-demetilazu. Inaktiviše se u jetri i izlučuje u žuči i urinu. Ostala neželjena dejstva su gastrointestinalne tegobe i svrab. Neželjena dejstva flukonazola su blaga. Ne prolazi krvno-moždanu barijeru i ne ulazi u likvor. koja dovodi do pojave ginekomastije kod muškraca.

FLUMYCOZAL (Aegis Kipar). uključujući tu i likvor. trombocitopenija i alopecija. poremećaja srčanog ritma i groznice. FLUNAZOL (Bosnalijek Bosna i Herzegovina). refrakterne na amfotericin.Itrakonazol izaziva gastrointestinalne tegobe. ali ne i u ćelijama čoveka. ali ne i u CNS. Kožne alergijske reakcije su česte. Ehinokandini se sastoje od prstena od šest aminokiselina vezanih za bočni lipofilni lanac. STABILANOL (Pharmathen Grčka). 5-FU inhibira timidilat sintetazu i time sintezu DNK. ali se može dati i oralno. hipokalijemija i impotencija. Lek se slabo resorbuje posle oralne primene i kaspofungin se dobro vezuje za proteine u krvotoku. FLUCONAZOLE (Polfarmex Poljska). Terapijske koncentracije se postižu u kostima. Retko se javlja hepatitis. vorikonazol – VFEND (Pfizer USA). npr. Kaspofungin aktivan je in vitro protiv velikog broja gljivica i dokazano je efikasan u lečenju kandidijaze i invazivne aspergiloze. Ukoliko se primeni samo flucitozin. neutropenija. itrakonazol – KANAZOL (Slaviamed Srbija). Flucitozin Flucitozin je sintetski antigljivični lek koji se primenjuje oralno i efikasan je u terapiji velikog broja sistemskih mikoza. Nakon intravenske primene poluživot leka je 9-10 sati. glukoznog polimera važnog sastojka ćelijskog zida gljivice. FLUKONAZOL (Jugoremedija Srbija). FLUKONAZOL (Zdravlje Srbija). pa se kod teških infekcija. uglavnom onih izazvanih gljivama iz grupe kvasnica. mogu se javiti i uglavnom u blažem obliku i reverzibilnog su karaktera po prestanku primene leka. Neželjena dejstva su retka. DIFLAZON (Krka Slovenija). zglobovima i plućima. kaspofungin – CANCIDAS (Merck USA). Hepatitis se izuzetno retko javlja. Flucitozin se primenjuje putem intravenske infuzije. PROKANAZOL (Liconsa Španija). krvne poremećaje i hiponatrijemiju. Ima kratko poluvreme eliminacije. Mikonazol Mikonazol se primenjuje oralno za infekcije gastrointestinalnog trakta. Neželjena dejstva su relativno retka i najčšće se bolesnici žale na gastrointestinalne tegobe. FUNIT (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska). svrab. • • • Inhibitori vezivanja ili penetracije u ćelije domaćina 105 . anemija. Sporanox (Janssen-Cilag Italija). FLUKONAZOL (Srbolek Srbija). Rezistencija se razvija brzo i lek se ne primenjuje sam. Lek može delovati na endotel vena. U odsustvu ovog polimera gljivične ćelije gube integritet i brzo nastaje njihova liza.3-beta-glukana. moguć je razvoj rezistencije. Tokom intravenske primene leka čest je razvoj anafilaktičke reakcije. Registrovani lekovi • flukonazol – FLUCONAL (Hemofarm Srbija). pa je prihvatljiva jednokratna primena leka.kriptokoknog meningitisa obično kombinuje sa amfotericinom. glavobolju i vrtoglavicu. Dobro se distribuira u telesne tečnosti. Flucitozin se konvertuje u antimetabolit 5-fluorouracil (5-FU) u gljivičnim ćelijama. Gastrointestinalne tegobe. DIFLUCAN (Pfizer Francuska). Ehinokandidni Ehinokandidni inhibiraju sintezu 1.

Ovaj lek je derivat gvanozina. Zbog toga je aciklovir aktivan isključivo u inficiranim ćelijama. ali ne i infekcija izazvanih influenca B virusom. Nalazi se u obliku preparata za inhalaciju. Pri oralnoj primeni. aktivan protiv influenca A i influenca B virusa. samo 20% primenjene doze se apsorbuje. encefalitis i mukokutane infekcije kod imunokompromitovanih pacijenata. (Rimantadin ima slično dejstvo). U dva stadijuma virusne replikacije u ćelji domaćina. pri čemu se dobro apsorbuje i postiže visok nivo u svim telesnim tečnostima. dešavaju se kod 5-10% pacijenata i nisu ozbiljni. Na taj način se leči sam uzrok i sprečava i dalja infekcija drugih osoba. virusni membranski protein. Aciklovir trifosfat inhibira virusnu DNK-polimerazu usled čega dolazi do zaustavljanja rasta virusnog DNK lanca. M2. prevashodno pod dejstvom ćelijskih fosfataza. Kinaze. Oseltamivir Oseltamivir je novi lek koji blokira aktivnost neuraminidaze. Izlučuje se putem bubrega. funkcioniše kao jonski kanal. usporen govor i nesanica. Inhibitor dejstva neuraminidaze je upravo zanamivir. 106 . Zanamivir Kod influenca virusa. Aciklovir je 30 puta jači inhibitor tog enzima u virusu nego u humanim ćelijama. aktivnost neuraminidaza je neophodna za oslobađanje novih virusnih partikula iz inficirane ćelije domaćina procesom pupljenja. Amantadin blokira navedeni jonski kanal. Neželjeni efekti su retki. sa visokim afinitetom za herpes simpleks i varičela zoster viruse. Daje se oralno.Hoffmann-La Roche Švajcarska). ćelije domaćina. a izlučuje se u nepromenjenom obliku putem bubrega. Aciklovir se može primeniti oralnim putem. Njegova primena se preporučuje u prvim danima infekcije. Virus može zaraziti ćeliju.Amantadin Amantadin se koristi za lečenje infekcija izazvanih influenca A virusom. replikovati se u njoj. Aciklovir trifosfat se u potpunosti inaktivira u ćeliji domaćina. Aciklovir se pod dejstvom timidin kinaze konvertuje u monofosfat i na sreću virus-specifična forma ovog enzima je mnogo efikasnija u procesu fosforilizacije u poređenju sa enzimima same ćelije domaćina. Aktivan je protiv influenca A i influenca B virusa. intravenski i lokalno. konvertuju monofosfatni oblik leka u trifosfatni oblik. Podesan je za primenu u obliku aerosolaa. čak i u pljuvački. ali nove jedinke virusa ne mogu izaći van ćelije i zaraziti druge. Najčešći neželjeni efekti su vrtoglavica. Registrovani lekovi • oseltamivir – TAMIFLU (F. Takvu ćeliju zajedno sa virusima uklanja imuni sistem organizam. Stadijumi su: fuzija virusne membrane i membrane endozoma ćelije domaćina i kasniji stadijum sjedinjavanja virusnih elemenata i oslobađanja novih viriona sa površine ćelije domaćina. Inhibitori DNK polimeraze Aciklovir Era efikasne selektivne terapije počinje upravo primenom aciklovira. Rezistencija izazvana promenom genskog koda virusa za timidin kinazu ili DNK polimerazu opisana je kod aciklovir-rezistentnih herpes simpleks virusa koji izazivaju pneumoniju.

uključujući i one koji zahvataju donje respiratorne puteve. Vezuje se za DNK polimerazu. mada spora intravenska smanjuje rizik. deluje kao virostatik na sintezu virusne informacione RNK. Registrovani lekovi • • • • • aciklovir – ACIKLOVIR (Remevita Srbija). ganciklovir – CYMEVENE (F. Mučnina i glavobolja se mogu javiti. ganciklovir se aktivira. redukuju stopu mortaliteta. ne dovodi do potpunog zaustavljanja rasta DNK lanca. REBETOL (Schering Plough Holandija).Hoffmann-La Roche Švajcarska). Lek se može primeniti oralnim putem kod pacijenata obolelih od AIDS-a. kao i encefalopatija. izlučuje urinom i ima poluvreme eliminacije od oko 4 sata. Primenjen u obliku intravenske infuzije. ali za razliku od aciklovira. Može biti veoma nefrotoksičan. Valaciklovir je prekursor aciklovira. Ovo je lek izbora u terapiji citomegalnih infekcija koje se prevashodno razvijaju kod imunokompromitovanih osoba. predstavlja lek drugog izbora u terapiji citomegalovirusne infekcije oka kod imunokompromitovanih pacijenata. sprečava odvajanje pirofosfata iz nukleozidnih trifosfata i tako blokira formiranje DNK lanca. Primenjuje se intravenski. Pokazuje efikasnost u terapiji Lassa groznice (infekcija izazvana arena virusima). Opisani su slučajevi renalne disfunkcije prilikom intravenske primene aciklovira.Neželjeni efekti primene aciklovira su minimalni.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Zbog toga je njegov mehanizam delovanja sličan ostalim analozima nukleozida. Lekovi slični acikoviru su valaciklovir i famaciklovir. On inhibira mnoge DNK i RNK viruse. ZOVIRAX (Glaxosmithkline Italija). On suprimira virusnu DNK replikaciju. Lokalna reakcija tokom intravenske primene može se razviti ukoliko dođe do ekstravazacije primenjenog rastvora leka. Kao i aciklovir. i kao aktivan trifosfatni oblik stupa u kompeticiju sa guanozin trifosfatom za inkorporaciju u rastući virusni DNK lanac. ribavirin – COPEGUS (F. Tribavirin (Ribavirin) Tribavirin je sintetski nukleozid. brivudin – BRIVUZOST (Berlin-Chemie Nemačka) Inhibitori proteaza 107 . mada u retkim slučajevima. U obliku aerosola koristi se u terapiji influence i infekcija izazvanih respiratornim sincicijalnim virusom. tokom prvih 6 dana od pojave infekcije. ACIKLOVIR (Zdravlje Srbija). Famciklovir se metaboliše u svoju aktivnu formu penciklovir. Foskarnet (Fosfonoformat) Foskarnet je sintetski nenukleozidni analog pirofosfata. Ganciklovir dovodi do ozbiljnih neželjenih efekata kao što su depresija kostne srži i delimično poseduje kancerogeni potencijal.Hoffmann-La Roche Švajcarska). čija je struktura slična gvanozinu. tj. Penciklovir ima sličan mehanizam dejstva kao i aciklovir. Iz tog razloga se koristi kod imunokompromitovanih pacijenata kojima su ozbiljni ugroženi život ili vid. Ganciklovir Ganciklovir je aciklični analog gvanozina. valganciklovir – VALCYTE (F. primenjen intravenskim putem.

ali i metaboličke poremećaje kao što su rezistencija na insulin. indinavir (IDV). Svi inhibitori protaza inhibišu sistem jetrinih enzima P450. Kako se navedena proteaza ne nalazi u ćeliji domaćina. Uobičajeni neželjeni efekti nevirapina su glavobolja. Nivoi lekova u cerebrospinalnoj tečnosti variraju od beznačajnih do prilično visokih (76%) pri primeni indinavira. nelfinavir – VIRACEPT (F. supstrati ili inhibitori različitih enzima sistema citohroma P450. nelfinavir (NFV). nagomilovanja masnog tkiva na vratu (buffalo torzo) i smanjenja potkožnog masnog tkiva na ostalim delovima tela. Registrovani lekovi • • • • • • lopinavir. a njegova biološka iskoristljivost je preko 90%. HIV-specifični inhibitori proteaza vezuju se za mesto cepanja poliproteina. hiperglikemija i hiperlipidemija. Veliki broj lekova iz ove klase anti-HIV lekova su induktori. Metaboliše se u jetri. Pacijenti lečeni indinavirom mogu imati pojavu kamena u bubregu. Osip po koži može se javiti kod više od 17% pacijenata lečenih nevirapinom. Njihova primena u kombinaciji sa inhibitorima reverzne transkriptaze dovela je do značajnih pomaka u terapiji AIDS-a. ritonavir – NORVIR (Abbott Limited Velika Britanija). Retko se može javiti i fulminantni hepatitis. kao i parestezije šaka i stopala.Hoffmann-La Roche Švajcarska). 108 . Predstavnici ove grupe lekova su nevirapin (NVP) i efavirenz (EFZ). Ritonavir i amprenavir mogu prouzrokovati cirkumoralnu paresteziju. Primena ritonavira i indinavira dovodi do povećanja nivoa aktivnosti enzima jetre. sakvinavir – FORTOVASE (F. ritonavir – KALETRA (Abbott Limited Velika Britanija). osip po koži može da preraste u stanja opasna po život kao što su Stevens-Johnson sindrom ili toksična epidermalna nekroliza. Njihova dugotrajna primena može dovesti do redistribucije potkožnog masnog tkiva: povećanje trbuha i dojki. groznica i osećaj letargije. Kod malog procenta pacijenata lečenih amprenavirom može se razviti težak osip po koži. Sakvinavir se metaboliše tokom prvog prolaska kroz jetru.Hoffmann-La Roche Švajcarska). usled čega se dalje sintetišu dva biohemijski inertna poliproteina. Lekovi koji se nalaze u grupi inhibitora proteaze su: sakvinavir (SQV). a sakvinavir 2 sata nakon obroka. Nelfinavir i ritonavir se uzimaju tokom obroka. Virusna proteaza konvertuje ove poliproteine u različite strukturne i funkcionalne proteine njihovim cepanjem na određenim pozicijama. ona predstavllja pogodnu metu za terapijsko dejstvo. Ukoliko se pažljivo ne prati.Tokom replikativnog cilusa HIV-a dolazi do transkripcije informacione RNK na osnovu provirusa. Svi lekovi iz ove grupe mogu izazvati gastrointestinalne poremećaje. ritonavir (RTV) i amprenavir (AMP). indinavir – CRIXIVAN (Merck Sharp & Dohme USA). Nevirapin Nevirapin se primenjuje oralno. Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze su hemijski različite komponente koji se vezuju za reverznu transkriptazu u blizini katalitičkog mesta i dovode do njene denaturacije. INVIRASE (F. kao i Stevens-Johnson sindrom. može da prevenira transmisiju HIV-a sa majke na novorođenče. fosamprenavir – TELZIR (Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija). Ukoliko se primeni u toku porođaja ili ordinira novorođenčetu. Svi lekovi ove grupe primenjuju se oralnim putem. Oni inhibišu prevođenje inertnih proteina u strukturne i funkcionalne proteine. a metaboliti se izlučuju urinom.Hoffmann-La Roche Švajcarska).

kao odgovor na nepoznati stimulus. fizički karcinogeni agensi. Posle metastaziranja. Inktivira se u jetri. Metastaziranje označava prenošenje malignih ćelija sa primarnog mesta neoplazme na neko drugo. konfuzija i disforija. efavirenz – STOCRIN (Merck Sharp & Dohme Holandija). patološkom i autonomnom proliferacijom ćelija. često udaljeno mesto (u drugi organ). Maligni tumori Tumori se karakterišu stalnom. mada su ponekad toliko anaplastične da zamagljuju njihovo ćelijsko poreklo. Postoji opasnost od interakcije efavirenza sa drugim lekovima. Maligni tumori rastu brzo. a studije na životinjskim modelima pokazuju da se mogu razviti fetalne anomalije pod dejstvom ovog leka. nisu jasno ograničeni i retko se odstranjuju u potpunosti. Ukoliko su građeni od nediferentovanih ćelija. vrše razaranje okolnog tkiva i ukoliko se na vreme ne otkriju i ne leče. Registrovani lekovi • • nevirapin – VIRAMUNE (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka).Efavirenz Efavirenz se primenjuje oralnim putem. Diseminacija tumora se odvija na više načina: 109 . virusi. a njegova koncentracija u cerebrospinalnoj tečnosti je oko 1% od koncentracije u plazmi. Prema tome. anaplazija je znak maligne alteracije (transformacije). grupišu se u anaplastične tumore. Nemaju kapsulu. Pojava osipa po koži je prisutna kod oko 25% pacijenata lečenih efavirenzom. koji se sponatno povlače. Metastaze liče na primarni tumor od koga su nastale. invazivnost je druga najvažnija karakteristika malignih tumora. Najveći broj karcinoma nastaje spontano. dovode do smrti. uz infiltraciju. nasledna predispozicija. ali za nekolicinu su odgovorni sledeći faktori: hemijski karcinogeni. hormonski poremećaji i dugotrajne hronične bolesti. Maligni tumori rastu brzo. invaziju i destrukciju okolnog tkiva. Neželjeni efekti su relativno blagi i uglavnom su vezani za CNS (centralni nervni sistem): vrtoglavica. dok su gastrointestinalne tegobe prisutne kod 2% pacijenata. Maligni tumori mogu da budu dobro. srednje ili loše diferentovani. Vezuje se u visokom procentu za albumine plazme.

Estramustin je kombinacija mustina sa estrogenom. Busulfan Busulfan pokazuje selektivno dejstvo na kostnu srž. mijelosupresija i hemoragični cistitis. većina derivata nitrozureje ima izrazito kumulativno mijelosupresivno delovanje koje nastaje 3-6 nedelja posle početka lečenja. Važnija neželjena dejstva su mučnina i povraćanje. Većina citotoksičnih alkilirajućih agenasa su bifunkcionalni. Stepenovanje malignih tumora je zasnovano na stepenu anaplazije tumorskih ćelija. kada su pojedini delovi DNK neupareni i podložniji alkilaciji. Svi alkilirajući agensi suprimiraju funkciju kostne srži i uzrokuju gastrointestinalne poremećaje. Dužom primenom mogu nastati smanjenje gametogeneze (posebno kod muškaraca). Ovakvi joni su veoma reaktivni i trenutno reaguju sa drugim elektronima kao što su amino-. tj. hiperurikemija i anafilaktičke reakcije. na stepenu zahvaćenih limfnih nodusa kao i na prisustvu hematogenih metastaza. kao i periferna neuropatija. kao i na broju mitoza u samom tumoru. Postoje tri osnovna pristupa lečenju kancera – hirurška ekscizija. Cisplatin Cisplatin je hidrosolubilni kompleks koji sadrži u centru atom platine okružen sa dva atoma hlora i dve amonijum grupe.limfnim i krvnim sudovima. Upotrebljava se u lečenju hronične granulocitne leukemije. Primenjuje se sporom intravenskom injekcijom ili infuzijom. likvorom. Deluje snažno na limfocite i može se koristiti kao imunosupresiv. što vodi u sterilitet i povećan rizik od akutne nelimfocitne leukemije i drugih maligniteta. Određivanje stadijuma malignih tumora je zasnovano na veličini primarne lezije. 110 . Neaktivan je dok se ne metaboliše u jetri delovanjem P450 oksidaza. zračenje i hemioterapija i uloga pojedinačnih pristupa zavisi od tipa i stadijuma razvoja tumora.ili sulfhidrilne grupe. Osnovni korak u delovanju ovih lekova je stvaranje karbonijum jona – atoma ugljenika sa šest elektrona u spoljnom omotaču. zbog svoje liposolubilnosti. a eritrocita u većim dozama. Obično se primenjuje oralno ili intravenski. smanjuje stvaranje granulocita i trombocita u manjim dozama. Alkilirajući citostatici Alkilirajući agensi i njima srodni lekovi sadrže hemijske alkil grupe koje mogu stvarati kovalentne veze sa određenim nukleotidnim supstancama u ćeliji. Dejstvo mu je slično delovanju alkilirajućih agenasa. Slabo deluje na limfoidna tkiva i gastrointestinalni trakt. Deluje i citotksično i kao hormon. tj. Glavno dejstvo nastaje u toku replikacije. Malo je mijelotoksičan. Može ozbiljno da ošteti funkciju bubrega ako se ne obezbedi odgovarajuća hidratacija i diureza. Derivati nitrozureje Predstavnici ove grupe su hloroetil derivati nitrozureje lomustin i karmustin. mogu prolaziti krvno-moždanu barijeru i koriste se u terapiji tumora mozga i moždanih ovojnica. kanalima (putem bronhija i uretera). transplantacijom. hidroksilne. sa dve alkilirajuće grupe. Od ostalih azotnih plikavaca u upotrebi su melfalan i hlorambucil. seroznim šupljinama. Zujanje u ušima i gubitak sluha često se uočavaju. Prisutna su 4 stepena anaplazije. Azotni plikavci Ciklofosfamid je verovatno najčešće korišćeni alkilirajući agens. ali se može dati i intramuskularno. koji. Međutim. ali uzrokuje tešku mučninu i povraćanje. perineuralno a retko i sa presađivanjem.

Ovu reakciju kataboliše dihidrofolat reduktaza i to u dve faze. Strukturno. Antimetaboliti Antifolati Osnovni lek iz grupe antagonista folata je metotreksat: jedan je od najčešće korišćenih antimetabolita u hemioterapiji kancera. ali je više mijelotoksičan. Ali ne i sinteze RNK ili proteina. intravenski ili intratekalno. Najčešće neželjeno dejstvo je oštećenje epitela gastrointestinalnog trakta i mijelotoksičnost. neurotoksičan i ototoksičan i prate ga manja učestalost mučnine i povraćanja. sintetiše DNK i sintetiše purin. ENDOXAN (Baxter Oncology Nemačka). Uzrokuje i mučninu i povraćanje. Citarabin (citozin arabid) je analog prirodnog nukleotida 2-deoksicitidina. dakarbazin – DACARBAZIN PLIVA-LACHEMA (Pliva-Lachema Češka). ifosfamid – HOLOXAN (Baxter Oncology Nemačka). Metotrekstat se obično primenjuje oralno. a ovaj inhibira polimerazu DNK. Može se javiti i oštećenja cerebeluma (malog mozga). manje je nefrotoksičan. pri čemu nastaje jedinjenje sa alkilirajućim svojstvima. Citarabin ulazi u ćeliju. Metotrekstat ima veći afinitet za dihidrofolat reduktazu od dihidrofolata i na taj način inhibira enzim i smanjuje intracelularni nivo tetrahidrofolata. Registrovani lekovi • • • • ciklofosfamid – CYTOXAN (Baxter ZA Bristol Myers Squibb USA). Osnovno dejstvo antifolata je remećenje sinteze timidina. javlja se nefrotoksičnost.Karboplatin je derivat cisplatina. Konvertuje se u lažni nukleotid koji stupa u interakciju sa timidilat sintetazom. Da bi delovali kao koenzimi. Dakarbazin Dakarbazin. Kao rezultat dolazi do inhibicije sinteze DNK. fosforiliše se na sličan način kao i prirodni nukleotidi i nastaje citozin arabinozid trifosfat. Isto tako. koji su osnova za sintezu DNK i deobu ćelije. Neželjena dejstva se depresija funkcije kostne srži i oštećenje epitela gastrointestinalnog trakta. Folati su neophodni za sintezu purinskih nukleotida i timidina. aktivira se u jetri. Može da se pojavi pneumonitis. Lek ima malu liposolubilnost i slabo prolazi krvno-moždanu barijeru. folati se sastoje iz tri elementa: pteridinskog prstena. Osnovno neželjeno dejstvo na kostnu srž i gastrointestinalni trakt. para-aminobenzojeve kiseline i glutaminske kiseline. Tetrahidrofolat deluje kao kofaktor u prenosu jednog ugljenika što je potrebno da se formira timilidat. Rezistencija na metotreksat može da nastane u tumorskim ćelijama. uzrokovana taloženjem leka ili metabolita u tubulima bubrega. Analozi pirimidina Fluorouracil je analog uracila. Folate aktivno preuzimaju ćelije koje se transformišu u poliglutamate. najpre u dihidrofolat pa u tetrahidrofolate. ali se može davati intramuskularno. folati moraju da se redukuju u tetrahidrofolate. temozolomid – TEMODAL (Schering Plough Labo Belgija). Neželjena dejstva uključuju mijelotoksičnost i izrazitu mučninu i povraćanje. lek prekursor. Fluorouracil se obično primenjuje parenteralno. 111 . pri upotrebi velikih doza. a njeni mehanizmi su različiti.

KG Austrija). slično delovanju citarabina. ali često uzrokuje parestezije i slabost mišića. Vinka alkaloidi su relativno netoksični. Vinblastin je manje neurotoksičan.H NFG. citarabin – CYTOSAR (Pfizer USA). Biljni alkaloidi Vinka alkaloidi Najvažniji vinka alkaloidi su vinkristin.sindrom sličan gripu i blagu mijelotoksičnost. pentostatin.B. Oba leka korisna su u lečenju karcinoma dojke. Mijelosupresivan je. Paklitaksel je u kombinaciji sa karboplatinom terapija izbora za karcinom dojke. Analozi purina Osnovni lekovi iz grupe purinskih analoga su fludarabin. Noviji vinka alkaloid je vinorelbin. Ovo dejstvo utiče na kritične puteve u metabolizmu purina i takođe da ima značajan efekt na proliferaciju ćelija. METHOTREXATE (Pfizer Limited Australija).B. ALEXAN EBEWE (Ebewe Pharma Ges. EFUDIX (ICN Pharmaceuticals Švajcarska). fluorouracil .Gemcitabin. kapecitabin – XELODA (F. METHOTREXAT (Pliva – Lachema Češka). ima manje neželjenih dejstava . kao što je fagocitoza leukocita. Registrovani lekovi • • • • • • • • metotreksat – METHOTREXAT (Ebewe Pharma Ges. Fludarabin se metaboliše u trifosfat i inhibira sintezu DNK. gemcitabin – GEMZAR (Elli Lilly Švajcarska). hemotaksa i sprovođenje nervnih impulsa.5-FLUOROURACIL "EBEWE" (Ebewe Pharma Ges. ali uzrokuje leukopeniju. KG Austrija). Deluju vezujući se za tubulin i inhibiraju njegovu polimerazaciju u mikrotubule. enzim koji katališe deaktivaciju adenozina u inozin.M.M. što sprečava stvaranje deobnog vretena i zaustavlja ćelije u metafazi. vinblastin i vindezin.M. novi analog citarabina. KG Austrija). Inhibira adenozin deaminazu. Pentostatin ima drugačiji mehanizam delovanja. Vinkristin je blago mijelotoksičan. Njihovo delovanje je moguće isključivo u toku mitoze. dok je vindezin srednje mijelotoksičan i neurotoksičan.H NFG. 112 . fludarabin – FLUDARA (Schering Nemačka).H NFG.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Oni takođe inhibišu sve ostale funkcije ćelije vezane za mikrotubule. merkaptopurin i tiogvanin. pemetreksed – ALIMTA (Lilly France Francuska). kladribin– LITAK 10 SOLUTION (Lipomed Švajcarska). Taksani Taksani palitaksel i docetaksel deluju na mikrotubule. FLUOROURACIL – TEVA (Pharmachemie Holandija). tako što ih stabilizuju u polimerozovanom stanju.B. kladribin.

aklarubicin i mitoksantron (mitozantron). PAKLITAXEL EBEWE (Ebewe Pharma Ges. VINCRISTINE (Gedeon Richter Mađarska). PAKLITAXEL-TEVA (Pharmachemie Holandija).C. Vezuje se za DNK i inhibira sintezu i DNK i RNK. Francuska). vinkristin – VINCRISTINE (Pfizer PTY Limited Australija). dozno-zavisna opterećenja srca.M. Etopozid Etopozid je izolovan iz korena mandragore. Belgija). SINDOVIN (S. Ostali lekovi iz ove grupe su idarubicin.B. Ekstravazacija na mestu injekcije može uzrokovati nekrozu tkiva. alopeciju.A. Na oba leka može se javiti preosetljivost. enzim čija je aktivnost posebno povišena kod proliferišućih ćelija. Daje se intravenskom infuzijom.Neželjena dejstva. Često se javlja dijareja (proliv) i reverzibilna mijelosupresija. docetaksel – TAXOTERE (Aventis Pharma International S. enzim koji je značajan u deobi ćelije. oštećenje epitela creva. otežano zarastanje rana. KG Austrija). VINCRISTINE (Pharmacia Enterprises S. uključuju mijelosupresiju i kumulativnu neurotoksičnost. KG Austrija). Može uzrokovati i kumulativna.M. Sindan – Pharma Rumunija). uopšte. epirubicin.H NFG. SINDAXEL (S. vinorelbin – VINORELSIN (S. Doksorubicin deluje citotoksično na nekoliko načina. LASTET (Nippon Kayaku Japan). pa je neophodna premedikacija kortikosteroidima i antihistaminicima.C. imaju manje neželjenih dejstava od većine drugih antikancerskih lekova. Citotoksični antibiotici Antitumoroski antibiotici deluju uglavnom direktno na DNK. paklitaksel – TAXOGAL (Galenika Srbija). ali ovi lekovi. kao i enzim topoizomerazu II. Registrovani lekovi • • • • • • vinblastin – VINBLASTINE (Gedeon Richter Mađarska). Mehanizam njegovog delovanja nije potpuno jasan. ali je osnovni mehanizam citotoksičnog delovanja uticaj na topoizomerazu II. etopozid – VEPEGAL (Galenika Srbija).C. Sindan – Pharma Rumunija).H NFG. Retencija tečnosti (posebno edemi nogu) viđa se posle primene docetaksela. ali može delovati inhibirajući funkciju mitohondrija i transport nukleotida.B. što se manifestuje aritmijama i insuficijencijom.A. mijelosupresija i gubitak kose. TAXOL (Bristol Myers – Squibb USA). Kampotecini Kampotecini irinotekan i topotekan vezuju i inhibišu topoizomerazu I. Antraciklini Osnovni lek iz grupe antraciklinskih antibiotika je doksorubicin. koja mogu biti ozbiljna. ETOPOSID (Ebewe Pharma Ges. Neželjena dejstva obuhvataju toksično dejstvo na kostnu srž (mijelosupresija). ETOPOSIDE (Pfizer PTY Limited Australija). Neželjena dejstva su mučnina i povraćanje. VEPESID (Bristol Myers – Squibb Italija). 113 . Sindan – Pharma Rumunija).

Alergijske reakcije na koži mogu dovesti do prekida terapije. KG Austrija).H NFG. Registrovani lekovi: • • • • • • doksorubicin – ADRIBLASTINA RD (Pfizer Italija). a česta je i hiperpireksija. CAELYX (Schering-Plough Holandija).M. Mitomicin Mitomicin. epirubicin – EPIRUBICIN (Ebewe Pharma Ges. alopecija. DOXORUBICIN-TEVA (Pharmachemie Holandija). bleomicin nije mijelosupresivan. deluje kao bifunkcionalni alkilirajući agens. idarubicin – ZAVEDOS (Pharmacia Enterprises S. Hidroksikarbamid Hidroksikarbamid (hidroksiureja) je analog ureje koji inhibira ribonukleid reduktazu i tako ometa konverziju ribonukleotida u deoksiribonukleotide. na niovu male krivine DNK. Postoje i dokazi da deluje na topoizomerazu II slično antraciklinima.H NFG.M. zaustavljanje rasta kod dece.A. Mitoksantron pokazuje dozno-zavisnu kardiotoksičnost i deluje mijelosupresivno.Epirubicin i mitoksantron su strukturno slični doksorubicinu. kancerogen i teratogen. zaustavljanje rasta kod dece. EPISINDAN (S. DOXORUBICIN (Ebewe Pharma Ges. Uzrokuje uobičajena neželjena dejstva pa može biti leukomegen. Belgija). alopecija.B. otežano zarastanje rana. sterilnost. SINDROXOCIN (S. oštećenje epitela creva. posle enzimske aktivacije u ćelijama. sterilnost. koja se javlja kod 10% lečenih bolesnika. Sindan – Pharma Rumunija). može da ošteti bubrežnu funkciju i izazove fibrozu pluća. KG Austrija). Može izazvati sve toksične efekte koje su karakteristične za citotoksične lekove: toksično dejstvo na kostnu srž (mijelosupresija). daunorubicin – DAUNOBLASTINA (Pharmacia Enterprises S. Mogu se javiti i alergijske reakcije. kada se stvaraju superoksidni i/ili hidroksilni radikali. mitoksantron – MITOXANTRON "EBEWE" (Ebewe Pharma Ges.H NFG. Belgija). Bleomicini Bleomicini su grupa glikopeptidnih antibiotika koji heliraju metale i razgrađuju DNK. Pravi međulančane veze DNK. Za razliku od mnogih drugih antikancerskih lekova. a može da prekine lance DNK stvarajući slobodne radikale. oštećenje epitela creva. uzrokujući fragmentaciju lanaca do nivoa slobodnih baza. Daktinomicin Daktinomicin se umeće između susednih parova gvanozina i citozina. a značajnije inhibira funkciju kostne srži. Njhihovo dejstvo na DNK je verovatno posledica helacije fero jona i interakcije sa kiseonikom. FARMORUBICIN RD (Pfizer Italija). KG Austrija). teratogenost). Njegova osnovna toksičnost je fibroza pluća. bleomicin – BLEOCIN-S (Nippon Kayaku Japan). Sindan – Pharma Rumunija).B.C. ometajući kretanje RNK polimeraze niz gen i sprečavajući tako transkripciju. Epirubicin je manje kardiotoksičan od doksorubicina. Oko polovine bolesnika ima mukokutane reakcije. otežano zarastanje rana.A. Uzrokuje izraženu mijelosupresiju. alkilirajući prvenstveno poziciju 06 gvanina. Prokarbazin Prokarbazin inhibira sintezu DNK i RNK i ometa mitozu u interfazi. Daje se per os i najviše se koristi u lečenju Hodgkinove bolesti. 114 . teratogenost. Ima uobičajena neželjena dejstva (toksično dejstvo na kostnu srž (mijelosupresija).M.B.C. Dejstvo mu je posledica stvorenih aktivnih metabolita.

Malo je mijelotoksičan. manje je nefrotoksičan. cetuksimab. Lek pogoršava simptome kardiovaskularnih oboljenja. posebno kinaze u citoplazmi. inhibišući tako i preživljavanje ćelija i započinjući proces apoptoze. Iz ove grupe lekova koriste se i alemtuzumab. pa je izvrstan za lečenje malignog tumora prostate.Ostali i najnoviji antineoplastici Jedinjenja platine Cisplatin je hidrosolubilni kompleks koji sadrži u centru atom platine okružen sa dva atoma hlora i dve amonijum grupe. ali je više mijelotoksičan. hiperurikemija i anafilaktičke reakcije. Zujanje u ušima i gubitak sluha često se uočavaju. To aktivira imunološke mehanizme domaćina i ćelije kancera se ubijaju lizom uz pomoć komplementa ili su napadnute od strane ćelija ubica. Tretinoin izaziva sazrevanje nekih kancerogenih ćelija čime one gube sposobnost deobe. Estramustin je neobičan jer je u isto vreme alkilirajući agens i ženski hormon. Može ozbiljno da ošteti funkciju bubrega ako se ne obezbedi odgovarajuća hidratacija i diureza. Karboplatin je derivat cisplatina. Neka antitela se vezuju za receptore faktore rasta. Koristi se za lečenje hronične mijeloidne leukemije i retkog gastrointestinalnog stromalnog tumora. Primenjuje se sporom intravenskom injekcijom ili infuzijom. što znači da su hibridi ili kombinacija antitela čoveka i miša. Dejstvo mu je slično delovanju alkilirajućih agenasa. ali uzrokuje tešku mučninu i povraćanje. Koristi se u lečenju B-ćelijskih limfoma i efikasan je u 40-50% pacijenata. Rezultati pokazuju da kada se primeni sa standardnom hemioterapijom postiže jednogodišnje preživljavanje kod 79% bolesnica sa agresivnom formom karcinoma dojke. a produžava se na oko 8 dana posle četvrte primene. Ostali antineoplastici Irinotekan i topotekan blokiraju enzim uključen u replikaciju DNA i uzrokuju slepljivanje enzima i DNK. Najčešća neželjena dejstva su hipotenzija. ostavljajući Fc deo da štrči napolje. Inhibitori protein kinaze Imatinib mesilat je mali molekul koji inhibira transmisiju signala u ćeliji. Vezuju se za specifični antigen u ab delu molekula. Neželjena dejstva su mu slična kao kod rituksimaba. kada se kombinuje sa standardnom hemioterapijom. Daje se infuzijom i poluvreme eliminacije iz plazme je oko 3 dana posle prve primene. Rituksimab je monoklonsko antitelo koji uzrokuje lizu ćelija ili njihovu apoptozu. Neka su humanizovana. kao i periferna neuropatija. Registrovani lekovi 115 . neurotoksičan i ototoksičan i prate ga manja učestalost mučnine i povraćanja. bevacizumab. Trastuzumab je humanizovano mišje monoklonsko antitelo. Hidroksikarbamid sprečava pretvaranje ribonukleotida u deoksinukleotide čime nestaje građe za DNK. groznica i drhtavica tokom infuzije i reakcije preosetljivosti. Monoklonska antitela Monoklonska antitela su imunoglobulini koji proizvode ćelijske kulture odabrane da reaguju na antigene koje specifično eksprimiraju ćelije kancera. Ne deluje samo na trombocitni faktor rasta već i na ostale delove prenosa signala.

Oni se takođe koriste kao suportivna terapija u stanjima sa povišenim intrakranijalnim pritiskom. CARBOPLATIN (Pfizer PTY.H NFG.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Sindan – Pharma Rumunija). bortezomib – BELCADE (Janssen Pharmaceutica Belgija). CISPLATIN (Ebewe Pharma Ges. Hormonska terapija malignih tumora Tumori nastali iz hormon-senzitivnih tkiva mogu biti hormon-zavisni. antagonistima ili lekovima koji inhibiraju sintezu odgovarajućeg hormona. KG Austrija). anagrelid – THROMBOREDUCTIN (AOP Orphan Pharmaceuticals Austrija). sorafenib – NEXAVAR (Bayer Healthcare Nemačka). Analozi oslobađajaćeg hormona za gonadotropine 116 . ovi tumori se najefikasnije leče analozima oslobađajućeg hormona za gonadotropine. bevacizumab – AVASTIN (F. tretinoin – VESANOID (F. Limited Australija). karboplatin – PARAGAL (Galenika Srbija). blokiraju efekte androgena u androgen-zavisnim tumorima prostate. SINOXAL (S. Glikokortikoidi Glikokortikoidi imaju inhibitorno delovanje na proliferaciju limfocita i koriste se u lečenju leukemije i limfoma. PLATINEX (Bristol Myers Squibb USA). Progestageni Progestageni. Estrogeni Estrogeni kao fosfestrol. CYCLOPLATIN (Pliva-Lachema Češka).Hoffmann-La Roche Švajcarska). Hormoni ili analozi hormona koji deluju inhibitorno na pojedina tkiva mogu da se koriste u lečenju tumora porekla tih tkiva. Estrogeni se mogu koristiti da privuku ćelije karcinoma dojke koje miruju u proliferišući pul kako bi bile dostupne delovanju citotoksičnih lekova. mada se malo koriste. CISPLATIN (Pfizer PTY.M.• • • • • • • • • • • • • • • • cisplatin – PLATIGAL (Galenika Srbija).C. ELOXATIN (Aventis Pharma Velika Britanija). KG Austrija). imatinib – GLIVEC (Novartis Švajcarska). Njihov rast može biti inhibiran hormonima suprotnog delovanja. ELOXATIN (Sanofi Synthelabo Groupe Francuska). irinotekan – CAMPTO (Aventis Pharma International Francuska). cetuksimab – ERBITUX (Merck KgaA Nemačka).H NFG. rituksimab – MABTHERA (F.B.Hoffmann-La Roche Švajcarska).Hoffmann-La Roche Švajcarska). CARBOPLATIN (Ebewe Pharma Ges. PARAPLATIN (Bristol Myers Squibb USA).B. oksaliplatin – OXALIPLATIN (Habit Pharm Srbija). estramustin – ESTRACYT (Pfizer Italija). koriste se u terapiji neoplazmi endometrijuma i bubrega. kao što su megestrol i medroksiprogesteron. gefitinib – IRESSA (Astrazeneca UK Limited Velika Britanija). Limited Australija). CISPLATIN (Habit Pharm Srbija). erlotinib – TARCEVA (F. PLATIDIAM (Pliva-Lachema Češka).M. GLIVEC (Novartis Pharma Stein Švajcarska). alemtuzumab – MABCAMPATH (Schering Nemačka).

Antiandrogeni. Anti-estrogen tamoksifen izvanredno je efikasan u određenom broju hormon-zavisnih tumora dojke i može biti koristan i u prevenciji ove bolesti. Tu ulogu obavlja enzim aromataza. flutamid. NOLVADEX (Astrazeneca UK Limited Velika Britanija). Ovi tumori ekspoprimiraju somatostatinske receptore. glukagonomi. anastrozol i eksemestan jesu inhibitori enzima aromataze. Imunomodulatori u antivirusnoj terapiji 117 . TAMOXIFEN (Remedica Kipar). FLUTASIN (S.A. Belgija). bikalutamid – CASODEX (Astrazeneca UK Limited Velika Britanija). VIPomi.Analozi oslobađajaćeg hormona za gonadotropine. mogu.M. inhibirati oslobađanje gonadotropina. kao što je goserelin. pod određenim uslovima. tamoksifen sprečava delovanje estrogena na specifične receptore i inhibira transkripciju estrogen-zavisnih gena. nilutamid – ANANDRON (Cardinal Health Francuska). Antagonisti hormona Antagonisti hormona mogu biti efikasni protiv mnogih hormon-zavisnih tumora.H NFG. Sindan – Pharma Rumunija). flutamid – FLUCINOM (Schering-Plough Labo Belgija). Kod primene ova dva leka neophodna je supstituciona primena kortikosteroida. Ukoliko je ona blokirana pomenutim lekovima tada nedostaje taj ključni deo u sintezi estrogena pa koncentracija estrogena u organizmu bitno opada. Tamoksifen takođe pokazuje kardioprotektivno delovanje. ključni korak u sintezi estrogena je pretvaranje hinonskog A prstena na steroidu u aromatski prsten (fenol). Tek tada nastaje estrogenska steroidna struktura. delom zbog toga što štiti lipoproteine male gustine od oksidativnog strtesa. Analog somatsostatina. letrozol – FEMARA (Novartis Švajcarska). triptorelin – DISPHERELINE (Ipsen Pharma Biotech Francuska). koristi se u lečenju različitih tumora koji luče hormone kao što su tumori gastrointestinalni trakta. anastrozol – ARIMIDEX (Zeneca Pharmaceuticals Macclefield Velika Britanija). KG Austrija). tamoksifen – NOLVADEX-D (Astrazeneca UK Limited Velika Britanija). TAMOXIFEN (Ebewe Pharma Ges. Registrovani lekovi • • • • • • • • • • • megestrol – MEGACE (Bristol Myers – Squibb USA). koriste se u lečenju karcinoma prostate.C. Povećana sekrecija testosterona koja se viđa kod pacijenata sa karciomom prostate. medroksiprogesteron – DUGEN (Hemofarm Srbija). karcinoidi i gastrinomi. Inhibitori enzima Oni blokiraju određenje enzime koji su važni u biosintezi estrogena u ljudskom organizmu. može se sprečiti antiandrogenima kao što je ciproteron. bikalutamid i cisproteron. Naime. oktreotid. Inhibitori sinteze hormona nadbubrega efikasni su u terapiji karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi. koji deluje u kasnijoj fazi sinteze hormona inhibicijom enzima aromataze koji metaboliše androgene u estrogene i trilostan i aminoglutetimid koji inhibiraju ranu fazu sinteze hormona.B. goserelin – ZOLADEX (Astrazeneca UK Limited Velika Britanija). eksemestan – AROMASIN (Pharmacia Enterprises S. Od ovih lekova koriste se formestan. U tkivu dojke. Ovaj lek se koristi u terapiji karcinoma dojke žena pre menopauze i karcinoma prostate. čija aktivacija inhibira proliferaciju ćelija kao i sekreciju hormona. Letrozol.

Ne prolaze krvno-moždanu barijeru.Imunomodulatori su lekovi koji menjaju imuni odgovor na virus ili koriste imune mehanizme u cilju eliminacije virusa. takođe se mogu javiti. oni inhibiraju replikaciju velikog broja virusa. infektivnog hepatitisa. poznat i pod nazivom imuni interferon. osip. kao i na regulaciju i modulaciju imunog odgovora. Postoje najmanje 3 tipa interferona: alfa. za koje se pretpostavlja da su verovatno gangliozidi. interferon beta 1 b – BETAFERON (Schering AG Nemačka). Interferon alfa-2b upotrebljava se kod infekcija izazvanih hepatitisom C. Neželjeni efekti su relativno česti. štitaste žlezde i jetre. PEGINTRON(ScheringPlough Company Irska). Hiperimunoglobulin je specifičan za određene viruse kao što su hepatitis B. to su: groznica.Hoffmann-La Roche Švajcarska). interferon beta 1 a – REBIF (Serono Pharma Italija). kao i da preveniraju njihovo vezivanje za ćelije domaćina. Interferoni Interferoni (IFN) spadaju u grupu proteina koji sintetišu ćelije sisara. rubeole. In vitro. nastali kao odgovor na prisustvo virusa i citokina. Ponovljena primena leka uzrokuje pojavu hroničnog zamora. ali se mogu sintetisati i uoptrebom rekombinacije DNK tehnologije. besnila ili poliomijelitisa. glavobolja i bol u mišićima. interferon alfa-2b. Interferoni se vezuju za specifične receptore na membrani ćelije. peginterferon alfa-2b – PEGINTRON (Schering Plough Holandija). Primenjeni intravenski. peginterferon alfa-2a – PEGASYS (F. interferon alfa-2b – INTRON A (Schering-Plough Company Irska). Registrovani lekovi • • • • • • • interferon alfa-2a – ROFERON-A (F. rekombinantni – REALDIRON (Sicor Biotech UAB Litvania). Oni čine grupu lekova koja utiče na rast ćelija. alopecija i poremećaji od strane kardiovaskularnog sistema. Imunoglobulini Imunoglobulini sadrže antitela protiv različitih virusa koji su prisutni u populaciji. Primenjeni intramuskularno. beta i gama. Interferoni ostvaruju svoje dejstvo tako što u ribozomima ćelije domaćina indukuju produkciju enzima koji inhibiraju translaciju virusne informacione RNK u virusne proteine i tako zaustavljaju umnožavanje virusa. inerferoni imaju poluvreme eliminacije od 2-4 sata. Interferon alfa i interferon beta su produkti B i T-limfocita. Interferon alfa-2a upotrebljava se u terapiji infekcija izazvanih virusom hepatitisa B i Kapoši sarkoma (u sklopu AIDS-a). Ukoliko se primene pre pojave simptoma i znakova virusne infekcije. makrofaga i fibroblasta. kao i da mogu sprečiti širenje herpes zostera kod pacijenata obolelih od kancera. proizvod je prevashodno T-limfocita (kao deo imunološkog odgovora na prisustvo virusnih i nevirusnih antigena). Postoje izveštaji koji ukazuju da interferoni mogu sprečiti reaktivaciju herpes simpleks virusa nakon resekcija korena trigeminalnog neurona. 118 . varičela zoster virus i virus besnila. maksimalna koncentracija u krvi postiže se nakon 5-8 sati. Interferon gama.Hoffmann-La Roche Švajcarska). umor. mogu da preveniraju ili ublaže kliničku sliku malih boginja. Depresija kostne srži. Antitela su usmerena direktno protiv omotača virusa i mogu da neutrališu dejstvo pojedinih virusa.

intezivnih kura hemioterapije koje oštećuju hematopoezno tkivo i posle transplantacije srži. To je jedan od glavnih uzroka smrti u razvijenim zemljama. bolovi u mišićima i letargija. fibroblasta. Zbog toga što narušavaju imuni odgovor. nose rizik od oslabljenog odgovora na infekciju i mogu olakšati pojavu maligniteta. Kancer je bolest u kojoj u telu obolelog dolazi do nekontrolisanog rasta i širenja nenormalnih formi ćelija. mastocita. često kao posledica delovanja nekih virusa ili hemijskih karcinogena. diferencijaciju i/ili aktivaciju ovih ćelija. Hemioterapija kancera predstavlja problem jer su kancerske i normalne ćelije veoma slične. uključujući ne samo jednu već više genetskih promena koje su posledica tačkastih mutacija. da bi stimulisali oslobađanje ćelija progenitora u cirkulaciju posle intezivne hemioterapije. inavazivnosti i sposobnosti da metastaziraju (prošire se na druge delove tela. Citokini generalno deluju unutar složene mreže u kojoj ostvaruju veze između leukocita. Imunostimulansi Citokini Citokini su peptidni medijatori koje oslobađaju imune i zapaljenske. Može se pojaviti bol i crvenilo na mestu injekcije. faktore rasta nekroze tumora. matičnih ćelija hematopoeze i osteoklasta. višestepeni proces. hemokine. smanjujući proliferaciju limfocita ili inhibišu efektornu fazu i koriste se u terapiji autoimunih oboljenja. amplifikacije gena ili translokacija hromozoma. faktore stimulacije rasta kolonija. Modifikatori biloškog odgovora (imunomodulatori. vaskularnih endotelnih ćelija. u imunim i zapaljenskim reakcijama. Hemioterapija može da se koristi samostalno ili kao dodatak nekom drugom obliku lečenja. Neželjeni efekti su povišena telesna temperatura. Razvoj kancera je složen. u lečenju perzistentne neutropenije kod uznapredovale HIV infekcije i mogu da imaju ulogu u terapiji aplastične anemije. Identifikovano je više od 100 različitih citokina. i benigni i maligni tumori imaju nekontrolisanu proliferaciju). interferone. osip na koži. biohemijske razlike između njih. Normalna ćelija postaje kancerska zbog jedne ili više mutacija u svojoj DNK. dok imunosupresivi deluju u fazi indukcije imunološkog odgovora. zračenje i hemioterapija – i uloga pojedinačnih pristupa zavisi od tipa i stadijuma razvoja tumora.Antineoplastici i imunomodulatori Antineoplastici su lekovi koji se koriste u terapiji malignih tumora (kancera). da bi povećali broj ovako prikupljenih ćelija progenitora. biti primenjeni supkutano ili u obliku intravenske infuzije. pa je teško pronaći opšte. Postoje tri osnovna pristupa lečenja kancera – hirurška ekcizija. a koji regulišu aktivnost tih ćelija. upotrebljive. a superfamilija citokina obuhvata: interleukine. maligna neoplazma ili maligni tumor su sinonimi i oni se razlikuju od benignih tumora po diferencijaciji. imunostimulansi) pojačavaju odbrambenu sposobnost domaćina i korisni su u lečenju nekih tumora. koje mogu biti stečene ili nasledne. Faktori stimulacije kolonija (CSF) se upotrebljavaju sa ciljem: • • • • • Mogu smanjenja težine i trajanja neutropenije uzrokovane citotksičnim lekovima u toku standardne hemioterapije malignih tumora. u kojoj kontrolišu proliferaciju. autokrinim ili parakrinim mehanizmima. Posle intravenske infuzije može doći do pojave sindroma koji se 119 . Termini kancer. kao i u prevenciji i/ili terapiji odbacivanja transplantanta.

interferon alfa-2a – ROFERON-A (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska). interferon alfa-2b.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Interferoni gama i beta imaju važnu imunoregulatornu ulogu i koriste se u terapiji multiple skleroze. PEGINTRON(ScheringPlough Company Irska). Interferon gama. za koje se pretpostavlja da su verovatno gangliozidi. beta i gama.sastoji od: crvenila lica. glavobolja i bol u mišićima. ali se mogu sintetisati i uoptrebom rekombinacije DNK tehnologije. pada krvnog pritiska. Ponovljena primena leka uzrokuje pojavu hroničnog zamora. alopecija i poremećaji od strane kardiovaskularnog sistema. Primenjeni intramuskularno. kao i na regulaciju i modulaciju imunog odgovora. nastali kao odgovor na prisustvo virusa i citokina. Oni čine grupu lekova koja utiče na rast ćelija.Hoffmann-La Roche Švajcarska) Imunosupresivi 120 . peginterferon alfa-2b – PEGINTRON (Schering Plough Holandija). Interferon alfa i interferon beta su produkti B i T-limfocita. inerferoni imaju poluvreme eliminacije od 2-4 sata. rekombinantni – REALDIRON (Sicor Biotech UAB Litvania). takođe se mogu javiti. kao i da mogu sprečiti širenje herpes zostera kod pacijenata obolelih od kancera. osip. Ne prolaze krvno-moždanu barijeru. Registrovani lekovi • • • • • • • • filgrastim – NEUPOGEN (F. Takođe. to su: groznica. Interferon alfa-2b upotrebljava se kod infekcija izazvanih hepatitisom C. gubitka daha. poznat i pod nazivom imuni interferon. interferon beta 1 a – REBIF (Serono Pharma Italija). maksimalna koncentracija u krvi postiže se nakon 5-8 sati. interferoni se primenjuju u antineoplastičnoj terapiji. Postoje najmanje 3 tipa interferona: alfa. umor. tahikardije. Depresija kostne srži. oni inhibiraju replikaciju velikog broja virusa. Interferon alfa-2a upotrebljava se u terapiji infekcija izazvanih virusom hepatitisa B i Kapoši sarkoma (u sklopu AIDS-a). štitaste žlezde i jetre. proizvod je prevashodno T-limfocita (kao deo imunološkog odgovora na prisustvo virusnih i nevirusnih antigena). In vitro. Interferoni Interferoni (IFN) spadaju u grupu proteina koji sintetišu ćelije sisara. makrofaga i fibroblasta. Neželjeni efekti su relativno česti. peginterferon alfa-2a – PEGASYS (F. Interferoni se vezuju za specifične receptore na membrani ćelije. interferon beta 1 b – BETAFERON (Schering AG Nemačka). interferon alfa-2b – INTRON A (Schering-Plough Company Irska). Interferoni ostvaruju svoje dejstvo tako što u ribozomima ćelije domaćina indukuju produkciju enzima koji inhibiraju translaciju virusne informacione RNK u virusne proteine i tako zaustavljaju umnožavanje virusa. Postoje izveštaji koji ukazuju da interferoni mogu sprečiti reaktivaciju herpes simpleks virusa nakon resekcija korena trigeminalnog neurona. Primenjeni intravenski. mučnine i povraćanja i smanjenja saturacije arterijske krvi kiseonikom.

Metabolizam se odigrava u jetri i većina metabolita izlučuje se u žuč. mijastenija gravis. kostna srž. posebno u kontroli odbacivanja tkiva posle transplantacije. izvesno smanjenje odgovora B ćelija koje je zavisno od T ćelija. npr. Međutim. Ispoljava brojna dejstva na različitim vrstama ćelija: smanjena klonalna proliferacija T ćelija. potentan je imunosupresiv. hipertrofija desni i gastrointestinalni poremećaji. srce. ciklosporin se obično kombinuje sa glikokortikoidom. monoklonska antitela Imunosupresivi imaju tri glavne namene: • • • da suprimiraju odbacivanje transplantiranog organa i tkiva (bubreg. neke forme glomerulonefritisa. mikofenolat mofetil blokiraju molekule na površini T ćelija koji su uključuneni u proces signalizacije. reumatoidni artritis. letargija. Obe imune reakcije. Metaboliše se u jetri 99%. takrolimus inhibiraju ekspresiju gena za citokine. neki takođe inhibišu efektornu fazu. nose rizik oslabljenog odgovora na infekciju i mogu olakšati pojavu maligniteta. Zbog toga što narušavaju imuni odgovor. tremor. npr. jetre i dr) da suprimiraju reakciju grafta protiv domaćina pri transplantaciji kostne srži da leče različita stanja koja nisu u potpunosti objašnjena. Široko se koristi u cilju imunosupresije. purinskog analoga koji inhibira sintezu DNK. Hepatotoksičnost i hipertenzija. Može se primenjivati oralno ili u obliku intravenske injekcije. Lekovi koji se koriste u cilju imunosupresije grubo se mogu podeliti na agense koji: • • • • inhibiraju stvaranje ili dejstvo interleukina-2 npr. npr. hirzutizam. parestezije (senzacije peckanja). smanjujući proliferaciju limfocita. smanjena indukcija i klonalna proliferacija citotksičnih T ćelija. dok je incidenca hirzutizma manja. ciklični peptid sa 11 aminokiselinskih ostataka. kortikosteroidi inhibiraju sinrezu purina i pirimidina. Manje važni neželjeni efekti anoreksija. 121 . citotoksičnim lekom ili antilimfocitnim imunoglobulinom. Takrolimus Takrolimus je makrolidni antibiotik sa sličnim mehanizmom dejstva kao ciklosporin ali je značajno jači. smanjena funkcija efektornih T ćelija u odgovoru posredovanom ćelijma. Mogu se javiti gastroinetstinalni i metabolički (hiperglikemija) poremećaji. Ovaj lek se metaboliše do merkaptopurina. Prijavljeni su slučajevi trombocitopenije i hiperlipidemije. Ciklosporin Ciklosporin. Ciklosporin. neke forme hemolitičke anemije. psorijaza i ulcerozni kolitis. Pri transplantaciji organa ili kostne srži. ona koja je posredovana ćelijama i ona koja je posredovana antitelima. sistemski lupus eritematosus. odnos između ovih neželjenih efekata i potentnosti u prevenciji odbacivanja grafta varira među različitim lekovima. Glavno dejstvo je relativno selektivna inhibicija transkripcije gena za interleukin-2. Neželjeni efekti slični su neželjenim efektima ciklosporina. deprimirane su pod dejstvom ovog leka zbog toga što on inhibira klonalnu proliferaciju u indukcionoj fazi imunog odgovora delujući citotoksično na ćelije u deobi. takođe se mogu javiti.Imunosupresivni lekovi deluju u fazi indukcije imunološkog odgovora. ali su reverziblilni sa sniženjem doze. Veća je incidenca nefrotoksičnih i neurotoksičnih efekata. Ciklosporin se akumulira u većini tkiva u koncentraciji 3-4 puta većoj od koncentracije u plazmi. Azatioprin Azatioprin ometa sintezu purina i ispoljava citotksično dejstvo. Ciklosporin nema depresivno dejstvo na kostnu srž. iako je opisan i efekt na transkripciju gena za interferon gama. Ciklosporin se može dati oralno ili putem intravenske infuzije. a za koja se veruje da u svojoj patogenezi imaju važnu autoimunu komponentnu: idiopatska trombocitopenijska purpura. azatioprin. ali su mnogo ozbiljniji. Najčešći i najopasniji neželjeni efekt je nefrotoksičnost.

122 .Hoffmann-La Roche Švajcarska). azatioprin – IMUPRIN (Remedica Kipar). everolimus – CERTICAN (Novartis Pharma Stein Švajcarska). Kosti se stalno izgrađuju i razgrađuju. efalizumab – RAPTIVA (Laboratories Serono Švajcarska). Koštani mineralni matriks sastoji se od kalcijum fosfata i kalcijum karbonata. zglobovi. i omogućavaju kretanje. daklizumab i dr. KG Austrija). leflunomid – ARAVA (Aventis Intercontinental Francuska). koštane ćelije ponovo regenerišu kost. Ali bez mineralnih komponenti kosti bi bile mekane poput hrskavice. ENBREL (Wyeth Pharmaceuticals Velika Britanija). Minerali kostima daju čvrstinuu. hrskavice. Zglobovi su i najosetljiviji deo organa za kretanje.P. mikofenolna kiselina – CELLCEPT (F. koja inhibišuči inozin monofosfat dehidrogenazu. Ostali toksični efekti su mučnina i povraćanje. sirolimus – RAPAMUNE (Wyeth Lederle Pharma Austrija). SANDIMMUN (Novartis Pharma Stein Švajcarska). U telu se konvertuje u mikofenolnu kiselinu. SANDIMMUN NEORAL (R. oblik. metotreksat – METHOTREXAT (Ebewe Pharma Ges. baziliksimab – SIMULECT (Novartis Pharma Stein Švajcarska). tetive i mišići. Kosti su gusti.B.Neželjeni efekt je depresija kostne srži.Hoffmann-La Roche Švajcarska).mehanički elementi našeg organizma. Hrskavica je elastično tkivo koju pre svega odlikuje izvanredna elastičnost i savitljivost. mineralizovani organi. a proteini elastičnost i otpornost na napore.M. erupcije na koži i blaga hepatotoksičnost. etanercept – ENBREL (Wyeth Medica Ireland Irska). Neželjeni efekti su uobičajeni. su monoklonska antitela koja ispoljvaju imunosupresivno dejstvo blokadom receptora na Th ćelijama. SANDIMMUN NEORAL (Novartis Pharma Francuska). Ako zavirimo u mikrostrukturu kostiju videćemo da je građena kao sunđer.H NFG. Mikofenolat mofetil dobro se resorbuje posle oralne primene. Bez koštanih proteina kosti bi pucale poput stakla. ali i od proteina. Mišićno tkivo ima posebnu karakteristiku: mogućnost kontrakcije radi obavljanja mehaničkog rada. takrolimus – PROGRAF (Astellas Ireland Irska). IMURAN (Heumann Pharma Nemačka).Scherer GMBH & CO. sprečava proliferaciju i T i B limfocita i smanjuje stvaranje citotoksičnih T ćelija. Kosti povezuju zglobovi . Monoklonska antitela Basiliksimab. Ukoliko dođe do preloma. Metabolit mikofenolna kiselina podleže hepatoenteralnom ciklusu i eliminše se preko bubrega u obliku neaktivnog glukuronida. Mikofenolat mofetil Mikofenolat mofetil je polusintetski derivat gljivičnog antibiotika. Primenjuju se u obliku intravenske infuzije i mogu izazvati ozubiljne reakcije preosetljivosti. infliksimab – REMICADE (Schering Plough Holandija). daklizumab – ZENAPAX (F. Lekovi za bolesti koštano-mišićnog sistema Koštano-mišićni sistem čine kosti. Registrovani lekovi • • • • • • • • • • • • • ciklosporin – CICLORAL (Hexal AG Nemačka). Takva građa omogućava izvanrednu čvrstinu. METHOTREXAT (Pliva – Lachema Češka). ali u njihovoj srži se nalaze hematopoezni centri produkcije krvnih ćelija.KG Nemačka). Kosti telu daju čvrstinu. Oni spajaju kosti i omogućavaju glatko pomeranje kostiju.

ankilozirajući spondiloartritis.Mišićne ćelije su najčešće organizovane u grupe (formiraju mišiće) ili mogu biti pojedinačne. uganuća su povrede koštano-mišićnog sistema. psorijatični artritis. Može 123 . Najranjiviji deo ovog sistema jesu zglobovi. ali i lekovi za lečenje gihta. miorelaksansi. lupus eritematosus.ulceracije i krvarenja u želucu. osteoartritis. U reumatske bolesti spadaju: zapaljenske reumatske bolesti (reumatske groznica. lokalni preparati za bolove u mišićima i zglobovima. lekovi za lečenje osteoporoze i drugi. panikulitis i dr. Mišići hemijsku energiju ATP-a pretvaraju u mehaničko kretanje. Najčešća bolest kostiju jeste osteoporoza. osip. a reumatoidni artritis je najčešći uzrok invalidnosti. a može izazvati i zadržavanje vode i soli u bubregu što podiže krvni pritisak. Akumulacija inflamatornih ćelija nije smanjena. vanzglovni reumatizam (fibromijalgija. Veliki problem je taj što izaziva brojne nuspojave . Zajednički neželjeni efekti: dispepsija. iščašenja. nagnječenja.) Najčešće korišćeni lekovi su nesteroidni antiinflamatorni lekovi i specifični antireumatski lekovi Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) su među najviše korišćenim lekovima širom sveta. Većina ovih lekova ispoljava tri glavne vrste efekata: antiinflamatorne efekte . Antipiretički efekat: delimično je rezultat smanjenja prostaglandina koji su odgovorni za povećanje vrednosti na koju je podešena temperatura tela u hipotalamusu i time porast telesne temperature. osteoartritis (artroza). sastoje se od inflamacije. urtikarija. fotosenzitivne reakcije. akutna bubrežna insuficijencija. Otklanjanje bola kod glavobolje verovatno je rezultat smanjenja vazodilatacije izazvane prostaglandinima. poremećaji kostne srži i jetre. koje opet može biti skeletno (povezano sa kostima). iako se izvesni aspekti dejstva mogu ostvariti i različitim mehanizmima. Koštano-mišićni sistem napadaju i brojne bolesti. takođe neki od lekova ispoljavaju i druga dejstva osim onih koja se odnose na zapaljenski proces. Razne reumatske (upalne i degenerativne) bolesti često oštećuju fini i osetljivi zglobni mehanizam . Antiinflamatorno dejstvo: smanjenje vazodilatatornih prostaglandina smanjuje vazodilataciju i indirektno smanjuje edem. Promene na zglobovima. dijareja/opstipacija. koje verovatno predstavljaju autoimunu reakciju. burzitis. krvne slike. mučnina i povraćanje. Analgetski efekat: smanjeno stvaranje prostaglandina znači manju senzitizaciju nociceptivnih nervnih završetaka od strane medijataora inflamacije kao što su bradikinin i 5-hidroksitriptamin. degenerativne reumatske bolesti (hondroza. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) Reumatoidna oboljenja su jedna od najčešćih hroničnih inflamatornih stanja u razvijenim zemljama sveta. Prelomi kostiju. svi pomenuti efekti ovih lekova u vezi su sa primarnim inhibitornim dejstvom na arahidonsku ciklooksigenazu i time inhibiciju produkcije prostaglandina i tromboksana. ankilozirajući spondilitis. reumatoidni artritis.). jetre. NSAIL obuhvataju raznovrsne agense koji poseduju različite hemijske strukture. zglobovima i mišićima vrlo često su traumatske prirode.osteohondroza. može doći do oštećenja bubrega. Uopšteno.a u nekim slučajevima krvarenje iz želuca i ulceracije. tendovaginitis. spondilitis i spondiloartritis). analgetički efekat – ublažavanje izvesnih vrsta bolova i antipiretički efekat – sniženje povišene telesne temperature.reumatoidni artritis. skleroderma i dr. glavobolje. Mišićno tkivo se može podeliti na glatko i poprečno prugasto. tendinitis. visceralno (u organima) i srčano (formira miokardni sloj srca).modifikacija inflamatorne reakcije. Indometacin Indometacin ima jako izraženo antiinflamatorno i antireumatsko dejstvo pa se uglavnom koristi kod reumatskih bolesti a ne za umirenje bolova i skidanje visoke temperature. proliferacije sinovije i erozije hrskavice i kosti. Problemi s kostima. U lekove sa dejstvom na koštano-mišićni sistem spadaju antireumatici. lupus eritematozus i giht. analgetska nefropastija (kod hrončne upotrebe).

Diklofenak Diklofenak dolazi u obliku dražeja. Po svom dejstvu vrlo je sličan acetilsalicilnoj kiselini a koristi se i za lečenje reumatskih bolesti.). uganuća i istegnuća. a takođe može poslužiti i za snižavanje povišene telesne temperature. pri zubobolji i glavobolji). spondiloartritisi. Ibuprofen Derivat je propionske kiseline i bio je prvi lek te grupe koji se pojavio u svetu. kapsulitis. Nuspojave kod piroksikama blaže su nego kod indometacina a i sigurniji je za dugotrajno lečenje od indometacina. menstruacija. osteoartroze. Poseduje vrlo izraženo antiinflamatorno delovanje kao i indometacin. dok je po analgoantipiretskom dejstvu sličan acetilsalicilnoj kiselini. bol kod koštanih metastaza. akutnog napada gihta i dr. Ima dobro antiinflamatorno i analgetsko delovanje. glavobolja. pseudogiht. celekoksib. Što se tiče nuspojava najčešće se mogu javiti želudačne nuspojave (ulceracije i krvarenje želuca). umor. bolove i povišenu telesnu temperaturu. Pri ginekološkim bolestima smiruje bol i menstruacijske grčeve. tableta i čepića. menstrualni bolovi i sl.) i za ublažavanje upale kod vanzglobnog reumatizma. razdražljivost. Nuspojave su slične kao kod ostalih NSAIL. Piroksikam Spada u grupu oksikama. valdekoksib i parekoksib. ili i neke druge ređe nuspojave glavobolja. tendosinovitis. degenerativne bolesti zglobova kao što je osteoartroza. nesanica. Diklofenak je jedan od najpopularnijih nesteroidnih antireumatika i njegova potrošnja je izuzetno velika. može se koristiti kod raznih bolnih stanja (postoperativni bol. pseudogihta. Naproksen Naproksen je najjači NSAIL propionske strukture. Koksibi Koksibi su NSAIL-i nove generacije i nove hemijske strukture. Osim toga u većim dozama je pogodan ublažavanje bolova u posttraumatskih bolova. Takođe. enzima koji je odgovoran za produkciju medijatora zapaljenja. To su rofekoksib. ankilozirajućeg spondilitisa. tendinitis. Zato se koristi za brojne reumatske bolesti: reumatoidni artritis. bol posle povreda i dr. zubobolja. vrtoglavica. uzbuđenje. Duže od 2 meseca se ne sme uzimati zbog opasnosti od oštećenja jetre i bubrega. psorijatični artritis. ukočenost vrata i pomućenje svesti. koristi se i kao lek za lečenje brojnih reumatskih bolesti.izazvati halucinacije ili pogoršati depresiju. kostima i zglobovima. Ketoprofen Ketoprofen je po svojim svojstvima sličan ibuprofenu. spondiloartritisi (ankilozirajući spondilitis. bol nakon povreda.) i vrlo je efikasan u lečenju istih. tendosinovitisa. kapsulitisa. Koriste se za ublažavanje bolova kod reumatoidnog artritisa i osteoartritisa. Upotrebljava se u lečenju upalnih reumatskih bolesti: reumatoidni artritis. Za razliku od svih prethodnih oni su inhibitori samo COX-2 (ciklooksigenaze 2). povraćanje. Koksibi nisu preporučljivi za osobe lošijeg stanja srca i kardiovaskularnog sistema. Diklofenak. indometacin se koristi za lečenje akutnog uremijskog artritisa. pogotovo kod reumatskih bolesti. burzitis. Osim toga. tendinitisa. 124 . Delovanje mu je analgetsko tako da je naproksen lek prvog izbora kod brojnih vrlo bolnih stanja (bol u mišićima. kao i svi neselektivni NSIL može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. sinovitis i dr. bol posle operacija i vađenja zuba. Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. sinovitisa i humeroskapularnog periartritisa. Takođe. vanzglobnog reumatizma poput burzitisa. U većim dozama koristi se za ublažavanje simptoma reumatoidnog artritisa. U manjim dozama koristi se uglavnom za uklanjanje bolova (povrede. osteoartroza.

naproksen – NAPROKSEN (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). KETONAL DUO (Lek Farmaceutska Družba Slovenija). oksaprozin – DAYRUN (CSC Pharmaceuticals Germany Nemačka). REMOXICAM (Alkaloid Makedonija). već i u makrofagima širom tela. flurbiprofen – FLUGALIN (Galenika Srbija). IBUPROFEN (Hemofarm Srbija). IBUPROFEN (Remedica Kipar). a neki se izlučuju preko gastrointestinalnog trakta. DIKLOFEN (Galenika Srbija). etodolak – ETOLAC (Alkaloid Makedonija). tiaprofenska kiselina – TURGANIL (Jugoremedija Srbija). Izlučuju se većinom preko bubrega. proteinurija i krvni poremećaji. UPFEN (Laboratories UPSA Francuska). celekoksib – CELEBREX (Pfizer Enterprises Luksemburg). MEDOXICAM (Medochemie Kipar). IBUPROFEN (Remevita Srbija). 125 . DICLORAPID (PharmaSwiss Srbija). RAPTEN RAPID (Hemofarm Srbija). kao i u ćelijama jetre. maksimum se postiže posle 3-4 meseca. DICLOFENAC RETARD (Remedica Kipar). piroksikam – ROXIKAM (Zdravlje Srbija). Terapisjski efekt jedinjenja zlata nastupa sporo. koristi se D-izomer. periferna neuropatija i hepatitis. ne samo u ćelijama sinovije zglobova. acemetacin – RANTUDIL FORTE (Meda Manufacturing Nemačka). NALGESIN FORTE (Krka Slovenija). TORADOL (Syntex Nemačka). Mehanizam dejstva je nedovoljno jasan.KETONAL LEK (Lek Farmaceutska Družba Slovenija). ulceracije u ustima. ketoprofen . NAPROXEN (Polfarmex Poljska). auranofin se primenjuje oralno. Penicilamin Penicilamin je dimetilcistein i jedna je od supstanci koja nastaje hidrolizom penicilina. meloksikam – MOVALIS (Boehringer Ingelheim Pharma Austrija). NUROFEN (Reckitt Benckiser Healthcare International Velika Britanija). DICLOFENAC BMS (Bristol-Myers Squibb USA).RAPTEN-K (Hemofarm Srbija). DIKLOFENAK (Hemofarm Srbija). tubulima bubrega i kori nadbubrežne žlezde. Natrijum aurotiomalat daje se u obliku duboke intramuskularne injekcije.Registrovani lekovi • • indometacin – INDOMETACIN (Belupo Hrvatska). deksketoprofen – DEXOMEN (Berlin-Chemie Nemačka). • • • • • • • • • • • • • • Specifični antireumatski lekovi Jedinjenja zlata Jedinjenja zlata su natrijum aurotiomalat i auronofin. ketorolak – ZODOL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). NAKLOFEN RETARD (Krka Slovenija). Auranofin. RAPTEN DUO (Hemofarm Srbija). diklofenak . ibuprofen – BRUFEN (Galenika Srbija). DIKLOFENAK (Remevita Srbija). NUROFEN LIQUID (Reckitt Benckiser Healthcare International Velika Britanija). MELOX FORT (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska). NUROFEN ACTIVE (Reckitt Benckiser Healthcare International Velika Britanija). DIKLOFENAK RETARD (Remevita Srbija). etorikoksib – ARCOXIA (Merck Sharp & Dohme USA). NAKSETOL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). NALGESIN S (Krka Slovenija). a oštećenja kostiju i zglobova usporava. MELOKSIKAM (Ni Medic Srbija). NAKLOFEN DUO (Krka Slovenija). DICLOFENAC DUO (PharmaSwiss Srbija). DIKLOFENAK (Habit Pharm Srbija). Jedinjenja se postepeno koncentrišu u tkivima. DIKLOFENAK FORTE (Remevita Srbija). Mogu se javiti encefalopatija. RUPAN (Medochemie Kipar). Važni neželjeni efekti su ospa. U terapiji reumatoidnog oboljenja. MELOX (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska). inhibiše infukcioju IL-1 i TNF-alfa. ali ne i aurotiomalat. IBUPROFEN (Srbolek Srbija). Bol i otok se smanjuju.

kao i doznozavisna trombocitopenija. Proteinurija se javlja kod 20% lečenih. ENBREL (Wyeth Pharmaceuticals Velika Britanija). Potebno je da prođe nekoliko nedelja da bi se videli prvi efekti. infliksimab se koristi zajedno sa metotreksatom i daje se intravenski. METHOTREXAT (Pliva – Lachema Češka). Najćešće se koriste infliksimab i etanercept. Etanercept primenjuje se supkutano. čak i posle najmanje povrede. Etanercept takođe vezuje limfotoksin-alfa. etanercept – ENBREL (Wyeth Medica Ireland Irska). intravenski ili intratekalno. Isto tako. Kod primene infliksimaba moguća je pojava rekurentne tuberkuloze. ali se može davati intramuskularno. Može da se pojavi pneumonitis. kao i potentno antireumatoidno dejstvo. ka i i Pagetova bolest. budući da se ovaj citokin nalazi u inflamiranom tkivu kod ovog oboljenja. Lek ima malu liposolubilnost i slabo prolazi krvno-moždanu barijeru. ali postoje podaci i o krvnim diskrazijama i poremećajima sa demijalinizacijom CNS-a. javlja se nefrotoksičnost. 126 . Terapija se počinje nižim dozama. Kosti koje su zahvaćene osteoporozom mogu se lako prelomiti. Neželjeni efekti su anoreksija. a glavni efekt nastupa tek posle nekoliko meseci. koji predstavljaju smanjenje mineralizacije kostiju zbog nedostataka vitamina D. a zatim se one postepeno povećavaju da bi se izbegli neželjeni efekti. Za penicilamin se veruje da modifikuje reumatidno oboljenje tako što delimično smanjuje stvaranje IL-a i/ili delimično deluje na sintezu kolagena. mehanizam dejstva još uvek je zasnovan na pretpostavkama. Terapija anticitokinima Terapija anticitokinima.B. pri upotrebi velikih doza. Još neke bolesti koštanog tkiva koje zahtevaju farmakološku terapiju su osteomalacija i rahitis. I jedan i drugi vezuju TNF i inhibišu njegovo dejstvo. METHOTREXATE (Pfizer Limited Australija). mučnina i povraćanje i poremećaji ukusa.H NFG. Metotrekstat se obično primenjuje oralno. KG Austrija).Oko 75% pacijenata sa reumatoidnim artritisom reaguje na penicilamin. Međutim. Posle oralne primene. Neželjeni efekti etanercepta su minimalni i sastoje se uglavnom od reakcija na mestu injekcije. poseduje citotoksično i imunosupresivno dejstvo. čiji uzrok je narušavanje procesa resorpcije i remodeliranja kosti. samo polovina doze se resorbuje. Registrovani lekovi • • • • aurotiomalat natrijum – TAUREDON (Altana Pharma Nemačka). Ospa i stomatitis najčešći su neželjeni efekti i mogu se povući sa smanjenjem doze. Neželjena dejstva se depresija funkcije kostne srži i oštećenje epitela gastrointestinalnog trakta.M. metotreksat – METHOTREXAT (Ebewe Pharma Ges. smannjenje sadržaja minerala u kostima naziva se osteopenija. infliksimab – REMICADE (Schering Plough Holandija) Lekovi u terapiji oboljenja kostiju Smanjenje koštane mase sa oštećejem mikroarhitekture koštanog tkiva naziva se osteoporoza. i može biti od značaja u terapiji juvenilnog artritisa. prvi put je usmerena na specifični aspekt samog procesa oboljenja koji leži u osnovi reumatoidnog artritisa. Metotreksat Metotreksat je antagonist folne kiseline. uzrokovana taloženjem leka ili metabolita u tubulima bubrega. Izlučuje se urinom.

risedronska kiselina – ACTONEL (Aventis Pharma Nemačka). posebno mleka. risedronska kiselina i zoledronska kiselina. zbog čega podmazuje zglobne površine pri pokretu i amortizuje pokret. LINDRON (Krka Slovenija). gde mogu ostati mesecima. AREDIA (Novartis Pharma Švajcarska). smanjuje bolnu reakciju zgloba. hrskavice i vezivnog tkiva ljudskog organizma. svojstva hijaluronske kiseline starenjem se menjaju. pa je većina pedesetogodišnjaka ima 50 % manje u kolenim zgobovima nego što su imali u mladosti. Primena hijaluronske kiseline može dovesti do nuspojava kao što su digestivne smetnje. FOSAMAX (Merck & Sharp Dohme USA). Ostali lekovi za lečenje bolesti mišićno . koji se koriste posebno ili zajedno sa 127 . Oni takođe indirektno stimulišu osteoblastnu aktivnost. Bifosfonati sa daju per os i slabo se resorbuju. Smatra se da oni mogu biti inkorporirani u koštani matriks i da ih osteoklasti fagocituju tokom resorpcije kostiju. holekalciferol – FOSAVANCE (MSD Frosst Iberica Španija). BONVIVA (F. Sinovijalna tečnost štiti i podmazuje zglob i omogućava ishranu hrskavice. BONEFOS (Schering OY Finska). pamidronska kiselina – PAMIFOS (Habit Pharma Srbija). Slobodna frakcija ovih lekova se neizmenjena izlučuje preko bubrega. Pojavljuju se povremeno i peptički ulkusi.V. Glavni predstavnici su klodronska kiselina. Resorpcija im je otežana u prisustvu hrane. U sinovijalnoj tečnosti hijaluronska kiselina stvara kontinuiranu mrežu koja daje viskozna svojstva. Uglavnom se primjenjuje intraartikularno (u zglob) putem injekcije. LODRONAT (F. U hrskavici ublažava sile pritiska nastale opterećenjem. Svi oni mogu pomoći kod degenerativnih bolesti zglobova kakav je osteoartritis (artroza). Glukozamin i hondroitin su jedna od opcija za terapiju artritisa. Uz to. PAMITOR (Torrex Chiesi Pharma Austrija). ibandronska kiselina – BONDRONAT (F. Hijaluronska kiselina je po hemijskom sastavu polisaharid velike molekulske težine i sastavni je deo sinovijalne tečnosti. pa se daju na prazan stomak. uglavnom inhibirajući privlačenje i podstičući apoptozu osteoklasta. telesnom težinom i pokretom zgloba. Oko 50% doze se akumulira na mestima koštane mineralizacije. Oblažući receptore za bol u sinovijalnoj membrani. ima visok kapacitet vezanja vode za molekul. u smislu smanjenja veličine molekula i viskoelastičnih svojstva. ZOMETA (Novartis Pharma Stein Švajcarska). Neželjeni efekti uključuju gastrointestinalne poremećaje i povremeno bolove u kostima. alendronska kiselina (alendronat). Registrovani lekovi • • • • • • • • klodronska kiselina – BONEFOS (Schering AG Nemačka). zoledronska kiselina – ZOMETA (Novartis Švajcarska).Bifosfonati Bifosfonati su enzimski otporni analozi pirofosfata koji normalno inhibiraju mineralizaciju kostiju.koštanog sistema U ovu grupu uglavnom spadaju preparati koji su više dodaci ishrani nego lekovi.Hoffmann-La Roche Švajcarska). dok se kost ne resorbuje. Holandija). Oni dozno-zavisno smanjuju resorpciju kostiju. Alendronat može izazvati upalu sluznice jednjaka. može doći i do privremenog oticanja zgloba o bolova. pri čemu omogućava veću pokretljivost zgloba. ibandronska kiselina. pa i godinama.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Zbog toga i sinovijalna tečnost osteoartritično promenjenih zglobova gubi elastičnost i viskoznost. pamidronska kiselina. a takođeo i alergijskih reakcija. alendronska kiselina – ALENDRONAT (Zdravlje Srbija). FOSAMAX (Merck & Sharp Dohme B.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Proizvodnja hijaluronske kiseline u sinovijalnim zglobovima smanjuje se sa godinama. alendronska kiselina.

Najbolji oblik za takve preparate jeste gel na bazi poliakrilata (karbomera). lavande. Glukozamin sulfat podstiče stvaranje gradivnog materijala hrskavice u organizmu. Hondroitin stimuliše zadržavanje vode i hranljivih sastojaka. ramena ili kuka. Glukozamin se najčešće dobija iz hitina. Glukozamin i hondroitin sulfat se uglavnom dobro podnose. etofenamat. što je veoma važno jer hrskavicu ne ishranjuje krvotok i doprinosi elastičnosti hrskavice. bora.razaranje hrskavice između kostiju . krema i masti. Komercijalni proizvodi najčešće sadrže glukozamin hidrohlorid ili glukozamin sulfat. što je naročito važno kod starije populacije. diklofenak (koji su već opisani u delu o antireumatskim lekovima). Takođe. Smatra se da je glukozamin u obliku sulfata podesniji jer predstavlja i izvor sumpora. koja se javljaju kod 3% pacijenata. Takvi preparativrlo često sadržave i prirodna eterična ulja eukaliptusa. dispepsija i muka. Glukozamin sulfat stimuliše ugradnju sumpora u hrskavicu i sinovijalnu tečnost. Osobe alergične na rakove. lakta. tableta i kapsula. kamfora. Jedino losion u obliku lipozoma ima brzodelujuće efekte. gelovi) nemaju isti stepen apsorpcije.i da smanje upalu i bol. Glukozamin i hondroitin su dva najčešće korišćena dodatka ishrani. puževe treba da izbegavaju glukozamin poreklom od ljuskara. a i u obliku lekovitih flastera. prirodnog polimera koji čini ljušture morskih rakova. Mentol 128 .analgeticima i antiinflamatornim lekovima. kraba. i to kod pacijenata koji imaju aktivan čir na želucu ili koji uzimaju diuretike. školjke. Sposobnost organizma da ga stvara sa godinama se smanjuje. Nastajanjem glukozaminoglikana povećava se elastičnost zgloba. krava i svinja. glavobolje i kožne reakcije. pa im je efekat umanjen. Vegetarijanci mogu da koriste glukozamin za vegetarijance. koji je posebno prečišćen radi odstranjivanja proteina iz školjki i rakova. kreme ili gel-masti. Glukozamin doprinosi formiranju u obnavljanju hrskavice. koji se koriste da uspore razvoj osteoartritisa . Retko se javljaju vrtoglavica. Lokalni preparati za bolove u mišićima i zglobovima U ove preparate spadaju pre svega nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) za lokalnu upotrebu. nimesulid. Preparati koji deluju lokalno (kreme. jastoga i drugih ljuskara. Kod ostalih preparata dejstvo se bazira samo na lokalno-anestetskom delovanju određenih supstanci kao što su mentol. kapsaicina i metil-salicilat. Koriste se kod osteoartritisa. jer lipozomi lako i brzo prodiru do dubokih slojeva tkiva. Predstavnici su ibuprofen. Registrovani lekovi • hijaluronska kiselina – HYALART (Fidia Farmaceutici Italija). tj bitno je da se takvi preparati vrlo brzo i lako upijaju kroz kožu. sprečava dejstvo enzima koji dovode do razgradnje hrskavice i stimuliše proizvodnju kolagena. Na tržištu se nalaze u obliku oralnih preparata. To su obično gelovi. koji izazivaju osećaj olakšanja bola. oboljenja temporomandibularnog zgloba. degenerativne bolesti zgloba. Najčešće poreklo hondroitina je iz hrskavice morskih pasa. ketoprofen. sem neželjenih dejstava u želucu. Sulfat se koristi za izgradnju glukozaminoglikana koji podstiču fleksibilnost zgloba i omogućava čvršće prianjanje između kostiju zgloba. terpentinsko ulje i dr. Dolaze u obliku gelova. artritisa kolena.

Ipak. nedepolarizujući miorelaksansi (jedinjenja kvaternerna amonijaka). etofenamat – RHEUMON (Meda Manufacturing Nemačka). Za olakšavanje bolova u mišićima i zglobovima mentol se primenjuje u obliku tečnosti. DICLOFENAC DUO (Pharbil Waltrop Nemačka). Uprkos salicilnoj strukturi koja je slična strukturi poznatog analgetika acetilsalicilne kiseline. FASTUM GEL (A. mentol se kombinuje s NSAIL kao što je ibuprofen. Upravo. levomentol – DEEP RELIEF (The Mentholatum Company – Velika Britanija). DIKLOFEN (Galenika Srbija).Mentol je prirodni izoprenoidni fenol. a nakon toga i olakšanje bolova. pa se tako dobijaju preparati koji deluju odmah nakon primene (zbog mentola). gelova i sprejeva. povraćanje i kašalj . VOLTAREN EMULGEL (Novartis Švajcarska).kod bolova u mišićima. u situacijama kada je dostupna mehanička ventilacija. nego isključivo u obliku krema. krema. ketoprofen . mentol – BEN-GAY (Pfizer Ilaclari Turska). ali i kasnije kada do izražaja dolazi efekat NSAIL. Klinički. Sastojak je ulja zimzelena (Gaultheria Wintergreen). kreme i masti kao oblik za primenu mentola se danas uglavnom napuštaju. na postsinaptičkom nivou deluju svi lekovi koji su od kliničkog značaja (izuzetak je botulinski toksin). Time se ublažavaju simptomi kao što su otok.Menarini Manufacturing Logistics and Services Italija). IBUPROFEN (Remevita Srbija). Tečnosti. Metil salicilat Metil salicilat je metilni estar salicilne kiseline. masti i gelova koji se utrljavaju na bolno mesto.KETONAL LEK (Lek Farmaceutska Družba Slovenija). Registrovani lekovi • • • • • • • ibuprofen. diklofenak . nimesulid – NIMULID TRANSGEL (Panacea Biotec Indija). Miorelaksansi koji deluju centralno kao što je hlorzoksazon se koriste u drugačije svrhe . 129 . kao i postsinaptički. bol i pregrejanost upaljenog mesta. Potiče iz eteričnog ulja metvice gde predstavlja najzastupljeniji sastojak. Intenzivnog je mirisa. Tokom hirurških (operacije na srcu ili plućima) ili dijagnostičkih zahvata (pri zahvatima koji izazivaju snažne reflekse. Upravo zbog visokog sadržaja metil salicilata ulje zimzelena tradicionalno se koristi za tretiranje na bolna mesta mišića i zglobova. Metil salicilat je iritans. Utiče i na receptore za osećaj temperature pa mentol na koži daje osećaj hlađenja.endoskopija) potrebno je umiriti neke fiziološke pokrete kao što je disanje ili neke reflekse koji bi mogli ometati medicinski postupak. U te svrhe služe depolarizujući miorelaksansi (derivati holina).BRUFEN (Galenika Srbija). smatra se da je njegovo glavno delovanje iritacija i hiperemija kože iznad bolnog mesta što izaziva osećaj pečenja.DIKLOFENAK (Hemofarm Srbija). ukočenosti i kod bolova zbog trauma. S obzirom da je prejak iritans (nadražajno sredstvo) ne koristi se oralno (u obliku tableta ili kapsula). neuromišićna blokada se koristi samo kao dodatak anesteziji u hirurgiji. Miorelaksansi Miorelaksansi mogu blokirati neuromišićnu transimisiju presinaptički (putem inhibicije sinteze ili oslobađanja acetilholina). Danas se metil-salicilat nalazi kao jedan od sastojaka gelova i sprejeva za masiranje i utrljavanje na bolna mesta u slučajevima reumatoidnih bolesti i bolova kod lakših povreda. metilsalicilat. npr. ibuprofen . NAKLOFEN (Krka Slovenija). Mentol ima svojstvo isparavanja sa površine i takođe ima blago anestetičko dejstvo. a primenjen na kožu izaziva hiperemiju (pojačan dotok krvi u kožu). Mentol ima antiseptičko dejstvo pa se koristi i u preparatima za lečenje bolesti grla i nosa. danas se mentol dobija industrijskom sintezom iz petrohemijskih sirovina. BEN-GAY SPORT BALM (Pfizer Ilaclari Turska). a njihovo mesto zauzimaju poliakrilatni (karbomerni) gelovi s 2-3% mentola. IBUPROFEN (Srbolek Srbija). Osim toga.

Tu je i botulintoksin, jedan od najjačih otrova poznatih čovečanstvu - a u neverovatno malim koncentracijama je vrlo koristan lek. Miorelaksansi sa perifernim delovanjem se mogu podeliti u dve grupe • • nedepolarizujući miorelaksansi (većina lekova), koji deluju blokadom holinergičkih receptora (takođe, u nekim situacijama, i blokadom jonskog kanala); depolarizirajući miorelaksansi – agonisti holinergičkih receptora.

Nedepolarizujući miorelaksansi
Nedepolarizujući miorelaksansi deluju kao kompetitivni antagonisti holinergičkog receptora na nivou neuromišićne spojnice. Osim blokade receptora, neki od ovih lekova takođe izazivaju i blokadu jonskih kanala na sličan način kao i ganglijski blokator. Neki blokiraju i presinaptičke autoreceptore i na taj način dovode do inhibicije oslobađanja acetilholina tokom uzastopnih stimulacija motornog nerva. Efekti nedepolarizujućih miorelaksanasa uglavnom su posledica motorne paralize, iako neki od njih mogu dovesti i do klinički značajnih autonomnih efekata. Prvo bivaju zahvaćeni spoljašnji očni mišići (dolazi do poremećaja vida) i mali mišići lica, ekstremiteta i ždrela (poremećaj gutanja). Respiratorni mišići poslednji bivaju zahvaćeni, ali se prvi oporavljaju. Najvažniji lekovi iz ove grupe su pankuronijum, vekuronijum, rokuronijum i atrakurijum, koji se međusobno razlikuju uglavnom po dužini dejstva. Sve supstance su kvaternarne strukture, što znači da se slabo resorbuju i brzo izlučuju. Koriste se uglavnom u anesteziji, sa ciljem da izazovu relaksaciju skeletnih miušića. Primenjuju se intravensksi, a međusobno se razlikuju u brzini početka dejstva i oporavka. Većina nedepolarizujućih miorelaksanasa metaboliše se u jetri ili se izlučuje urinom u nepromenjenom obliku izuzev atrakurijuma koji podleže spontanoj hidrolizi u plazmi. Dužina dejstva im varira između 15 minuta i 1-2 sata, kada pacijent počinje ponovo normano da kašlje i diše, mada se slabost može osećati duže. Od neželjenih efekata se mogu javiti hipotenzija (snižen krvni pritisak) i blokada muskarinkih receptora, posebno u srcu, što dovodi do tahikardije.

Registrovani lekovi
• • • • • pankuronijum bromid – PAVULON (N.V.Organon Holandija), pankuronijum - PANCURONIUM DeltaSelect (DeltaSelect Nemačka), PANCURONIUM INJECTION BP (Rotexmedica Arzneimittelwerk Nemačka), vekuronijum – NORCURON (N.V.Organon Holandija), atrakurijum – ATRACURIUM DeltaSelect (DeltaSelect Nemačka), TRACRIUM (Glaxosmithkline Italija), rokuronijum bromid – ESMERON (N.V.Organon Holandija).

Ostali miorelaksansi Depolarizirujući miorelaksansi
Jedini predstavnik depolarizirujućih miorelaksansa je suksametonijum. On je neka vrsta dvostrukog acetilholina. Dejstvo ostvaruje tako da što se veže za neuromuskularnu spojnicu jače od acetilholina i uzrokuje dužu depolarizaciju od samog acetilholina - neurostransmitora koji pokreće depolarizaciju mišića a samim tim i kontrakciju mišića, što u početku rezultiuje prolaznim mišićnim trzajevima (fascikulacijama), nakon čega se mišići opuštaju. Treba istaći da je pacijent zbog toga totalno opušten i

130

ne

može

ni

malo

da

upotrebi

svoje

mišiće,

ne

diše,

priključen

je

na

respirator.

Koristi se u hirurgiji i dijagnostici kada je neophodno postići opuštanje svih mišića i pomeranje grudnog koša radi lakšeg izvođenja operacije ili dijagnostičkog postupka.

Baklofen
Baklofen je miorelaksans sa delovanjen na centralni nervni sistem. On je hlorofenilski derivat gama aminobuterne kiseline (GABA). Baklofen je selektivni agonist presinaptičkih GABA receptora. Antispastičko delovanje baklofena upravljeno je uglavnom na kičmenu moždinu, gde inhibira i monosinaptičku i polisinaptičku aktivaciju motornih neurona. Efikasan je kada se uzima oralno u toku terapije koja prati multiplu sklerozu ili povrede kičme. Međutim, ovaj lek je neefikasan za lečenje cerebralne spastičnosti izazvane povredama na porođaju. Baklofen izaziva različita neželjena dejstva, posebno pospanost, motornu inkoordinaciju i mučninu, a može da utiče i na ponašanje.

Botulinski toksin
Botulinski toksin stvara anaerobni bacil Clostridium botuloinum, koji se može umnožavati u hrani koja se čuva, a izaziva izuzetno opasna trovanja. Botulinski toksin inhibira oslobađanje acetilholina što ima za posledicu nemogućnost prenosa signala sa živca na mišić. Pripada grupi snažnih bakterijskih egzotoksina u koje spadaju i toksin tetanusa i difterije. Botulinski toksin , dat u obliku lokalne injekcije u mišić, koristi se za terapiju blefarospazama I drugih lokalnih mišićnih spazama. Takođe, botulin toksin se primenjuje za smanjenje simptoma spazmatske tortikoze (cervikalne distonije), kod deformiteta nogu vidljiv kod dece sa cerebralnom paralizom. Botulinski toksin se takođe, koristi i u kozmetičke svrhe - injektiranjem male količine u facijalne mišiće (mišiće lica) postiže se prividno privremeno smanjenje bora. Trovanje botulotoksinom izaziva progresivnu parasimpatičku i motornu paralizu sa suvoćom usta, poremećenim vidom i otežanim gutanjem, koji su praćeni progresivnom paralizom respiracije.

Registrovani lekovi
• • • • suksametonijum – MIDARINE (GlaxoSmithKline Velika Britanija), botulinum toksin – BOTOX (Allergan Irska), DYSPORT (Ipsen Biopharm Limited Velika Britanija), tizanidin – SIRDALUD (Novartis Švajcarska), tolperison – MYDOCALM (Gedeon Richter Mađarska).

131

Lekovi za bolesti nervnog sistema
Centralni nervni sistem (CNS) je sastavljen od centralnih organa: velikog i malog mozga, produžene i kičmene moždine. Veliki mozak je smešten u lobanjskoj duplji i omotan je sistemom opni (moždanicama). Funkcija mozga predstavlja pojedinačno najvažniji fiziološki aspekt koji određuje razliku između ljudske i ostalih vrsta. Mozak kontroliše osnovne funkcije viših životinja. Rad mozga je međuigra ekscitacionih i inhibicionih signala koje nervene ćelije šalju jedna drugoj, a dve ćelije komuniciraju putem sinaptičke veze. Sinaptička veza je pukotina između dve nervne ćelije gde se iz jednog neurona luče određeni molekuli koji se vežu za receptore na drugom neuronu i izazivaju otvaranje jonskih kanala na tim receptorima što opet uzrokuje ekscitacijski signal ili inhibicijski signal. Na taj način informacija ide sa jednog neurona na drugi. Informacija se prenosi jednosmerno - sa presinaptičkog neurona na postsinaptički neuron. Ti mali molekuli koje luče neuroni nazivamo neurotransmiteri. Uzrokuju većinu reakcija nervnog sistema, prenose signale do mozga i unutar mozga, prenose motorne signale nazad na periferiju. Tu spadaju acetilholin, noradrenalin, dopamin, glicin, gamaaminobuterna kiselina (GABA), glutamat i aspartat, serotonin. Neuropeptidi uzrokuju promene broja receptora, zatvaraju kanale, menjaju broj sinaptičkih veza. To su hipotalamički oslobađajući hormoni, hipofizni peptidi, peptidi sna i peptidi analgezičkog sistema. Poremećaji funkcije mozga, bilo primarni ili sekundarni, zbog bolesti drugih organa ili sistema, predstavljaju najveću brigu za ljudsko društvo i polje u kome farmakološka intervencija igran ključnu ulogu. Postoje dva razloga zašto je razumevanje delovanja lekova na CNS problem. Prvi je taj što su lekovi sa

132

centralnim dejstvom i od velikog terapijskog značaja, ali su i lekovi koje ljudi najčešće sami uzimaju iz nemedicinskih razloga (alkohol, čaj, kafa, kanabis, nikotin, opijati, amfetamini itd.). Drugi razlog je što je CNS funkcionalno mnogo kompleksniji od drugih sistema u organizmu i to otežava razumevanje efekata lekova. Lekovi sa delovanjem na CNS jesu: • • • • • • • • • • • • • • • • opšti anestetici - za uvođenje i održavanje anestezije, lokalni anestetici - za privremeno blokiranje osećaja; opioidni analgetici - za lečenja jakih bolova; analgoantipiretici - za lečenje bola i visoke telesne temperature antimigrenici - za lečenje migrene antiepileptici - za lečenje epilepsije antiparkinsonici - za lečenje Parkinsonove bolesti psiholeptici - smanjuju moždanu aktivnost antipsihotici - za lečenje jakih psihoza (shizofrenija, manija) anksiolitici - za lečenje neuroza hipnotici i sedativi - za lečenje nesanice psihoanaleptici - pojačavaju moždanu aktivnost antidepresivi - za lečenje depresija i depresivnih poremećaja psihostimulansi i nootropici - za lečenje senilne demencije i disleksije lekovi protiv demencije - za lečenje Alzheimerove bolesti lekovi za lečenje zavisnosti

Među preparate sa delovanjem na CNS ubrajaju se i psihozomimetici, međutim, oni se ne smatraju lekovima jer oni izazivaju stanje slično shizofreniji a to podrazumeva halucinacije, paranoju, sumanute ideje itd. S obzirom na činjenicu da se većina njih zloupotrebljava kao sredstva zavisnosti i s obzirom na njihovu važnost u eksperimentalnoj farmakologiji oni će takođe biti obrađeni.

Opšti anestetici

Opšti anestetici koriste se kao dodatak hirurškim postupcima da bi se bolesnik uveo u besvesno stanje i izgubio osetljivost na bolne draži. Anestezija je reverzibilna, nespecifična depresija centralnog nervnog sistema (CNS) koju karakteriše amnezija (gubitak pamćenja), analgezija (gubitak osećaja za bol), pad mišićnog tonusa, gubitak refleksnih pokreta, hipnoza i gubitak svesti. Anestetici na ćelijskom nivou dominantno inhibiraju sinaptičku transmisiju. Inhibicija se najverovatnije razvija usled smanjenog oslobađanja neurotransmitera, inhibicije dejstva transmitera ili smanjenja ekscitabilnosti postsinaptičke ćelije. Većina anestetika pored depresornog dejstva na nervni sistem deluje depresorno i na kardiovaskularni sistem i to dejstvom na miokard i na krvne sudove. Halogenovani anestetici češće izazivaju poremećaj srčanog ritma, neželjeno dejstvo koje potenciraju cirkulišići kateholamini. Pri povećanju koncentracija anestetika sa sporim dejstvom u krvi, prepoznaju se stadijumi kroz koje bolesnik prolazi: • • prvi stadijum –analgezija – osoba je očuvane svesti, ali pospana. Reaktivnost na bolne nadražaje je smanjena. Stepen analgezije značajno varira u zavisnosti od vrste agensa. drugi stadijum – ekscitacija – u ovom stadijumu osoba gubi svest i više ne reaguje na bolne draži ali je i dalje prisutna refleksna aktivnost kao odgovor na bolne stimuluse. Drugi refleksi, kao što je refleks kašlja i nagona na povraćanje posle draženja faringsa, prisutni su i vrlo česti pojačani. Osoba može da se kreće, nepovezano govori, zadržava dah, guši se ili povraća.

133

treći stadijum – hirurška anestezija – u ovoj fazi disanje postaje pravilno i gube se spontani pokreti. interkostalni ili dentalni nervi) da bi se izazvao periferni gubitak osećaja. očuvani su neki refleksi i povećan je tonus mišića. uglavnom se koriste da izazovu lokalni blok nerva. artikain. Koristi se u hirurškim zahvatima na 134 . Predstavnici su lidokain. Metode aplikacije: • • • • • površinska anestezija – mesto primene: nos. Oni to postižu tako što fizički zatvaraju transmembransku poru i dolazi do interakcije sa reziduama transmembranskog heliksa. Iako imaju niz različitih nespecifičnih efekata na funkciju membrane. Opšte anestetike delimo na: inhalacione anestetike i neinhalacione (intravenske) anestetike. usta. Molekuli lokalnog anestetika sastoje se od aromatičnog dela vezanog estarskom ili amidnom vezom za osnovni bočni lanac. a amidi se metabolišu u jetri. Lokalni anestetici. Lokalni anestetici Lokalni anestetici su sredstva koja reverzibilno i privremeno blokiraju prenos nadražaja u perifernim nervima na mjestu primjene. koristi se većina lokalnih anestetika intravenska regionalna anestezija – lokalni anestetik se ubrizgava intravenski. Uobičajena je praksa da se bolesnik brzo uvodi u besvesno stanje upotrebom intravenskog anestetika. četvrti stadijum – medularna paraliza – disanje i vazomotorna kontrola prestaju i smrt nastaje za nekoliko minuta. Ovakva procedura obezbeđuje brži uvod u anesteziju. Disanje progresivno postaje pliće i interkostalni mišići se relaksiraju pre dijafragme. Ukoliko je anestezija plitka. dok se za održvavanje anestezije koristi jedan ili više inhalacionih anestetika. Lokalni anestetici blokiraju započinjanje i širenje akcionog potencijala tako što sprečavaju voltažnozavisni porast provodljivosti za jone natrijuma. a za postizanje relaksacije skeletnih mišića. analgeziji i uoptrebljava se većina lokalnih anetsetika. Lokalni anestetici su ili estri ili amidi. mepivakain i prilokain. Lokalni anestetici blokiraju provodljivost u nervnim vlaknima malog prečnika bolje nego u velikim vlaknima. Ova faza je opasna i moderne procesure anestezije su dizajnirane tako da se ova faza izbegne. njihov osnovni zadatak je da blokiraju natrijumske kanale. tetrakain. lekovi iz grupe blokatora neuromišićne spojnice. što utiče na stepen nervne blokade nakon injekcije u tkivo. Koristi se u hirurgiji. Poluvreme eliminacije je relativno kratko. na početak delovanja anestezije i oporavak od nje. Produbljenjem anestezije ovi refleksi nestaju a mišići se potpuno relaksiraju. oko 1-2 sata. stomatologiji. Postoje velike razlike među lokalnim anesteticima u pogledu brzine kojom oni prodiru kroz tkiva. benzokain infiltraciona anestezija – direktno ubrizgavanje u tkiva da bi se omogućio pristup nervnm granama i završecima. uglavnom se koriste lidokain i prilokain anestezija sa blokadom nerva – ubrizgava se u blizini nervnih stabala (npr. kao i brz oporavak. koristi se u hirurškim zahvatima na ekstremitetima. Uz ove lekove u anesteziji se koriste i analgetici. spinalna anestezija – lokalni anestetici se ubrizgavaju u subarahnoidni prostor (koji sadrži likvor) i deluje na spinalne korenove i kičmenu moždinu. kao što i njihov naziv govori. urnarni trakt. a primenjuju se lidokain. Estre lako hidrolizuju holinesteraze plazme. bupivakain. tetrakain. dibukain. brahijalni pleksus. čime se izbegava dug period polubudnosti i time se obezbeđuje relativno lako izvođenje i dobro podnošenje hirurških intervencija sa malim poremećajima homeostatskih refleksa.• • Nepravilno disanje može promeniti apsorpciju anestetika. kornea. bronhijalno stablo.

To dovodi do pada krvnog pritiska. koji se mnogo teže definiše i meri. Koristi se kao i spinalna anestezija. Osim jedinjenja sličnih morfinu.P. lidokain. 135 . Glavni neželjeni efekti lokalnih anestetika ogledaju se u CNS-u i kardiovaskularnom sistemu i oni predstavljaju glavni izvor rizika kod njihove kliničke primene. lidokain. Uglavnom se koriste lidokain i bupivakain. adrenalin (epinefrin) . ali i većina derivata morfina (kao što je heroin.) i sintetska jedinjenja (petidin. artikain (kartikain). najčešće se primenjuje lidokain epiduralna anestezija – lokalni anestetik se ubrizgava u epiduralni prostor. Fizička zavisnost vezuje se za fiziološki sindrom odvikavanja (ili apstinencijalni sindrom). Najveća opasnost po život proizilazi iz depresije disanja u ovoj fazi.CYSTOKAIN A 2% (Jugoremedija Srbija). CYSTOKAIN DS (Jugoremedija Srbija). uglavnom u formi alergijskog dermatitisa. Opijum je ekstrakt soka biljke maka (Papaver somniferum). koji zauzimaju ravan otprilike pod pravim uglom u odnosu na ostatak molekula. Tremor može progredirati do pravih konvulzija. Većina lokalnih anestetika izaziva mešavinu stimulacije i depresije CNS. Italija). Može doći i do reakcije preosetljivosti na lokalni anestetik. U opioidne analgetike spada pre svega morfin. kao i kod bezbolnog porođaja. lidokain. artikain – CYSTOCAIN (Jugoremedija Srbija). uglavnom kada nije moguće primeniti opštu anestetiju. MARCAINE spinal heavy (Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija). Psihološka zavisnost je u vidu žudnje za lekom. mepivakain.• abdomenu. Opijum sadrži mnoge alkaloide srodne morfinu. Opioidni analgetici Termin opioid odnosi se na bilo koju supstancu koja proizvodi efekte slične morfinu. Registrovani lekovi • • • • • • • • • bupivakain – MARCAINE (Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija). Tolerancija na opioide (tj. norepinefrin (noradrenalin) – XYLONOR 3% NORADRENALINE (Septodont Francuska). relaksans glatke muskulature. levobupivakain – CHIROCAINE (Abbot S. hlorheksidin – CATHEJELL SA LIDOKAINOM (Pharmazeutische fabrik Montavit Austrija). kodein i sl. a obuhvata dve odvojene komponetnte – fizičku i psihološku (psihička) zavisnost. blokira spinalni koren.A. MARCAINE spinal (Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija). koja je verovatno važnija i teža nego odvikavanje od fizičke zavisnosti. epinefrin – SCANDONEST 2% SPECIALE (Septodont Francuska). Kardiovaskularni efekti lokalnih anestetika uglavnom su rezlultat depresije miokarda i vazodilatacije. a dalje povećanje doze izaziva depresiju CNS. metadon) koji imaju isti mehanizam delovanja. Struktura morfina određena je 1902. Opioidni analgetici blokiraju sprovođenje impulsa za bol od periferije ka mozgu. opijum sadrži i papaverin. a subjektivni efekti su u rasponu od konfuzije do ekstremnih psihomotornih poremećaja. godine i od tada je izučavan veliki broj polusintetskih jedinjenja i sintetskih opioida. povećanje doze neophodne da se proizvede određeni farmakološki efekt) brzo se razvija. Zavisnost je drugačiji fenomen.LIDOKAIN-ADRENALIN (Galenika Srbija). pentazocin. Upravo zbog narkotičkog efekta.LIDOKAIN-HLORID (Galenika Srbija). SEPTANEST ADRENALINE (Septodont Francuska). a retko kao akutna anafilaktička reakcija. lidokain . Njegove varijante dobijene su supstitucijom na jednoj ili obe hidroksilne grupe ili na atomu azota. LIDOCAINE (Hemomont Crna Gora). tramadol. razvoja euforičkog ponašanja i tolerancije i razvoja zavisnosti opioidi su opasni i primenjuju se samo kada za to postoji medicinsko opravdanje! Morfin Morfin je derivat fenantrena sa dva prstena u ravni i dva alifatična prstena. adrenalin (epinefrin) . karlici ili nozi. što često ima za rezultat nemir i tremor.

Takođe ima dodatno antimuskarinsko dejstvo. Petidin Petidin (meperidin) je vrlo sličan morfinu po svom morfološkom dejstvu. on je 100 puta snažniji i potentniji od morfina. ali povećanje doze ne izaziva odgovarajuće povećanje efekta. tvrdokornih bolova koji zahtevaju analgeziju opioidima. Međutim. Neželjena dejstva koja pričinjavaju najviše problema su opstipacija i depresija disanja. Mogu se javiti i sedacija. Zbog svih tih karakteristika on se danas primenjuje u obliku transdermalnih flastera. depresija disanja i supresija kašlja. iako su u principu opioidi manje korisni kod neuropatskih bolnih sindroma nego kod bola izazvanog povredama. U malim dozama. Takođe. 136 . jer ima kraće dejstvo delovanja. upalama ili rastom tumora. oslobađanje histamina. dok je rizik razvoja zavisnosti minimalna. Petidin se koristi umesto morfina za analgeziju tokom porođaja. Ali. retard preparata. a fentanil je izrazito lipofilan. Izaziva vrlo slična euforična stanja i može da izazove zavisnost u istoj meri kao i morfin. Akutno predoziranje morfinom dovodi do kome i depresije disanja. apatičan i ravnodušan na sve što mu se događa. euforija. čepića. smanjen motilitet u gastrointestinalnom traktu. kapi i injekcija kod sledećih stanja: srednje jaki do jaki akutni ili hronični bol. droperidolom) tada nastupa stanje neuroleptanalgezije.MORPHINI HYDROCHLORIDUM (Alkaloid Makedonija). manje značajni efekti na drugim sistemima. Fentanil u obliku flastera se koristi u terapiji hroničnog bola kod karcinoma. Registrovani lekovi • • morfin . Glavna farmakološka dejstva su analgezija. mučnina i povraćanje. osećaj za bol je izrazito smanjen. Njegova analgetska aktivnost je značajno slabija od one morfina. Pentazocin Pentazocin je mešoviti agonist-antagonist morfina. hidromorfon – JURNISTA (Janssen Pharmaceutica Belgija). što dovodi sdo opstipacije. suženje zenica. ali svest ostaje očuvana. Doze koje se primenjuju su izrazito male. ali izaziva izraženu disforiju sa noćnim morama i halucinacijama. tableta. svrab. ako se fentanil primeni intavenski (u kombinaciji s recimo. koje može (kao neželjeni efekt) da ima za posledicu sušenje usta i zamagljen vid. Izgleda da njegov mehanizam delovanja nije u potpunosti isti kao kod drugih opioida jer on deluje i preko noradrenalina i serotonina u kičmenoj moždini. bez ikakvog straha. što stvara bronhokonstrikciju i hipotenziju. Takođe teži da izazove povišenje krvnog pritiska. Fentanil Fentanil je jedan od najjačih opioidnih analgetika i narkotika koji su danas dostupni na tržištu. Morfin se može davati u vidu injekcije (intravenski ili intramuskularno) ili oralnim putem. Njegova sposobnost da inhibira disanje je izuzetno slaba. njegovo dejstvo je veoma slično morfinu. Primenjuje se oralno ili intramuskularno i dužina dejstva mu je znatno manja nego kod morfina. Naime. bol kod dijagnostičkih i terapijskih zahvata. ipak je veoma dobar analgetik. Zbog toga u velikim dozama. često u obliku tableta sa modifikovanim oslobađanjem (produženim dejstvom). Tramadol se primenjuje u obliku kapsula. euforija i sedacija. Zbog kratkog delovanja fentanila pogodan je za kratke i banalne operacije ili endoskopiju. pentazocin izaziva samo blagu depresiju disanja. Tramadol Tramadol je noviji opioidni analgetik. iako su opisivani i brojni drugi. Pokazuje manju tendenciju da izazove zavisnost. Apsorbuje se polako i nepredvidljivo. a njegova akutna toksičnost je mnogo manja. To je stanje u kome je pacijent smiren.Najvažniji efekti morfina ostvaruju se u CNS-u i gastroinetsinalnom traktu . osim što može da izazove nemir pre nego sedaciju. mučnina i povraćanje. Morfin je efikasan za većinu akutnih i hroničnih bolova. bol kod tumora i infarkta miokarda.

pizotifen. Dejstvo traje 12-24h. mekloksamin. često udružena sa fotofobijom. Deluje na velike arterije. Ne prolazi krvno-moždanu barijeru. Efikasan je u oko 70% napada migerene. propifenazon. tramadol – TRAMADOL (Panfarma Srbija). Mogu se javiti i mučnina i povraćanje. tako što ih kontrahuje i inhibira transmisiju trigeminalnog nerva. zolmitriptan – ZOMIG (Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija). TRAMA 24 RETARD (Lannacher Heilmittel Austrija). alnitidan. zolmitriptan. Ergotamin Ergotamin je alkaloid ražene glavnice (Secale cornutum). Kontraindikovanim je kod pacijenata sa koronarnom bolešću. Registrovani lekovi • • • • ergotamin. Slabo se apsorbuje posle oralne primene pa ima zakasnelo dejstvo. sumatriptan – IMIGRAN (Glaxosmithkline Export Velika Britanija). propranool i slični lekovi. Može se dati potkožno. Deluje kao vazokonstriktor i blokira transmisiju trigeminalnog nerva. TRODON (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). koja polako napreduje preko vidnog polja.za vreme napada migrene dolazi do proširenja moždanih krvnih sudova tako da krv počinje da ulazi u mozak i iritira krajeve petog kranijalnog nerva (n. a takođe utiče na alfa adrenergičke receptore. tilidin – VALORON (Hemofarm Srbija). a čiji uzrok nije dovoljno poznat. pri kojem se javlja treperenje praćeno slepom mrljom. Antimigrenici Migrena je često iscrpljujuće stanje. Najvažnija neželjena dejstva su koronarna vazokonstrikcija i aritmije. naratriptan. rizatriptan. ergotamin.trigeminus) i izaziva otpuštanje nekih neuropeptida. Neželjena dejstva su periferna vazokonstrikcija. ciproheptadin. povraćanjem i malaksalošću koja traje nekoliko časova. inhalacijom itd. uključujući i koronarne krvne sudove. Ponekad se primenjuje u obliku čepića. difenhidramin. ali ima kratkotrajno dekjstvo.Till Strallhofer Austrija). SUMACTA (Actavis HF.Med. PROTRADON (Pro. SINTRADON (Zdravlje Srbija). Sumatriptan Sumatriptan je agonist 5-HT (5-hidroksitriptamin) receptora.DOLANTIN 100 (Sanofi Aventis Nemačka). kofein. Ovaj poremećaj vida je 30 minuta kasnije praćen snažnom pulsirajućom glavoboljom. kamilofin. ergotamin – AMIGREN (Bosnalijek Bosna i Herzegovina).• • • • • petidin hidrohlorid . fentanil – DUROGESIC (Janssen Pharmaceutica Belgija). mučninom. Island).CS Praha Češka). 137 . kofein – SYNKAPTON (Dr. Klasičan sled događaja u migrenoznom napadu sastoji se od početnog poremećaja vida (aura). U profilaksi se mogu primeniti metizergid. koje pogađa 10-15% ljudi. Ergotamin je parcijalni agonist 5-HT receptora. TRAMAFLASH (Pharmaswiss Srbija). butorfanol – MORADOL (Galenika Srbija). Razlog nastanka migrene je do dan danas nejasan ali je prihvaćena sledeća teorija . Najvažniji lekovi koji se koriste u terapiji akutne migrene su sumatriptan. Slabo se apsorbuje posle oralne primene. koja počinje unilateralno.

glavobolja i nistagmus. Prilično često se javljaju alergijske reakcije. kao i hirzutizam. vigabatrin. Epilepsiju ima 0. Fenitoin Fenitoin je najvažnije jedinjenje iz grupe hidantoina. ali ne i sedacija. uglavnom ospa. posebno kod epilepsija dečjeg 138 . posebno rascep nepca. koji traje po nekoliko minuta. Ovaj lek izaziva širok spektar neželjenih dejstava. Učestalost i težina ovih neželjenih dejstava relativno su male u poređenju sa drugim lekovima. može izazvati zadržavanje vode i različita gastrointestinalna i kardiovaskularna neželjena dejstva. Valproat je efikasan kod mnogih vrsta epilepsije. inhibicija funkcije natrijumskih kanala – fenitoin. lamotrigin i inhibicija funkcije kalcijumskih kanala . Ima jaku indukcionu moć i poluvreme u plazmi se skraćuje na oko 15 časova kada se daje u više ponovljenih doza. do potpuno razvijenog napada sa snažnim konvulzijama. koji su strukturno slični barbituratima. i oko 80-90% sadržaja iz plazme vezuje se za albumine. ataksija.5-1% populacije. uključujući hepatitis i reakcije kože. kojeg karakterišu epileptički napadi. Takođe se koristi u terapiji različitih neuropatskih bolova uključujući trigeminalnu neuralgiju. benzodiazepini. tiagabin. za opis lekova koji se koriste u terapiji epilepsije. Savremeni antiepileptici efikasno kontrolišu napade epilepsije kod oko 70% pacijenata. Tri glavna mehanizma delovanja antiepileptika su pojačavanje delovanje gamaaminobuterne kiseline (GABA) – fenobarbiton. oblik napada zavisi od dela mozga koji je zahvaćen. Veoma je efikasan u terapiji različitih formi parcijalnih i generalizovanih napada. Simptomi se kreću od kratkotrajnog prekida pažnje. valproat. Naziv antiepileptik koristi se istovremeno kao i antikonvulziv. nesvestice i ataksije. vrtoglavice. Karbamazepin Karbamazepin po svom farmakološkom i kliničkom delovanju podseća na fenitoin. od pospanosti. u zavisnosti od epizoda neuronskih pražnjenja. Veoma retko se javljaju teška oštećenja koštane srži sa neutropenijom i druge teške rekcije preosetljivosti.• eletriptan – RELPAX (Pfizer-Manufacturing Center USA). Metaboliše se u jetri preko sistema oksidaza mešovite funkcije i izlučuje najvećim delom u obliku glukuronida. Ostali mehanizmi delovanja nekih lekova su inhibicija oslobađanja glutamata i blok glutamatnih receptora. Antiepileptici Epilepsija je veoma čest poremećaj. Fenitoin se takođe smatra uzrokom češće pojave fetalnih malformacija kod dece čije majke imaju epilepsiju. Srednje teška neželjena dejstva su vrtoglavica. do težih mentalnih i motornih poremećaja. Ovi napadi imaju različite oblike i različite ishode. Hiperplazija desni najčešće se razvija postepeno. kao i neepileptičkih konvulzivnih poremećaja. Karbamazepin se dobro apsorbuje.etosuksimid. karbamazepin. koja nema sličnosti po hemijskom sastavu sa bilo kojom grupom antiepileptika. U nekim sučajevima se javlja megaloblastna anemija. Pri višim koncentracijama u plazmi pojavljuju se konfuzija i smanjenje intelektualnih sposobnosti. Takođe. mada se pokazalo da je on posebno efikasan u terapiji kompleksnih parcijalnih napada (psihomotorna epilepsija). Fenitoin se dobro apsorbuje kada se uzima oralno. Preparat sa modifikovanim (produženim) dejstvom daje se pacijentima kod kojih su se javlja dozno-zavisna neželjena dejstva. Valproat Valproat je prosta monokarboksilna kiselina. Kod malog broja pacijenata javljaju se teške idiosinkratske reakcije.

Brzo deluje prigušuje mnoge tipove epileptičke aktivnosti pa se može koristiti za lečenje svih tipova epilepsije. Oko 25% se izlučuje urinom u nepromenjenom obliku. Glavna neželjena dejstva su mučnina i anoreksija. PHENOBARBITON (Hemofarm Srbija). posredstvom hepatičkih mikrozomnih enzima. stanja koji ugrožava život. TEGRETOL CR (Novartis Švajcarska). reakcije preosetljivosti srednje jačine i osteomalacija. Poluvreme eliminacije iznosi oko 15 časova. Registrovani lekovi • • • • • • • fenobarbital – FENOBARBITON (Galenika Srbija). natrijum-valproat . PHENOBARBITON (Panfarma Srbija). DEPAKINE (Glaxo Wellcome Production Francuska). mišićno relaksirajući i smirujući efekti. jer efikasno deluju na obe vrste epilepsije. KARBAPIN (Hemofarm Srbija). RIVOTRIL (F. Kod većine benzodiazepina efekat sedacije je suviše jak da bi se mogli koristiti u terapiji održavanja. što je karakteristika absansnih napada. Dobro se apsorbuje i oko 50% leka u krvi je vezano za albumine plazme. pa se ne sme davati u trudnoći.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Metaboliše se i izlučuje sa poluvremenom eliminacije od oko 50 časova. Ostala su megaloblastna anemija.uzrasta. valproinska kiselina – EFTIL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). PHENOBARBITON-NATRIJUM (Panfarma Srbija). Ako se predozira. koji mogu imati ulogu u generisanju ritmičkog pražnjenja u relejnim neuronima talamusa. Preostalih 75% se metaboliše. sedativni. Može da izazove toničko-kloničke napade kod osetljivih pacijenata. gde su od posebnog značaja njegova mala toksičnost i osobina da ne izaziva sedativno dejstvo. TEGRETOL (Novartis Pharma Švajcarska). Pokazuje farmakološke karakteristike koje su zajedničke svim benzodiazepinima. valproinska kiselina. Valproat je teratogen. Ima vrlo malo neželjenih dejstava. Etosuksimid se dobro apsorbuje. fenobarbiton izaziva komu i zastoj respiratornih i cirkulatornih funkcija. a to su antiepileptički. Benzodiazepini Klonazepam je jedan od najjačih antiepileptika. etosuksimid – SUXINUTIN (Pfizer Francuska). Prednost ovog leka je u tome što deluje veoma brzo u poređenju sa drugima antiepilepticima. 139 . karbamazepin – GALEPSIN (Galenika Srbija).TRILEPTAL (Novartis Švajcarska). Diazepam se daje intravenski za lečenje epileptičkog statusa. Glavno neželjeno dejstvo je sedacija.EFTIL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). vrtoglavica i nesvestica. okskarbazepin . Fenobarbiton Fenobarbiton je jedan od prvih barbiturata sa antipeileptičkim svojstvim. a izlučuje se uglavnom u obliku glukuronida putem urina. Isto tako. izaziva spinu bifidu i druge poremećaje. Ima slične efekte kao i fenitoin. ponekad letargija. On izaziva stanjenje i kovrdžanje kose. Najozbiljnije neželjeno dejstvo je hepatotoksičnost. Glavna dejstva su inhibicija T-tipa kalcijumovih kanala. Etosuksimid Etosuksimid spada u red sukcinimida i ima selektivno dejstvo na absans napade. valproat je veoma efikasan i kod adolescenata kod kojih se pojavljuju i grand-mal i petit-mal napadi. klonazepam – RIVOTRIL (Galenika Srbija). uglavnom putem oksidacije i konjugacije. Valproat se dobro apsorbuje ako se uzimna oralno.

levodopa izaziva i neke akutne neželjene efekte tokom prve nedelje lečenja.Antiparkinsonici Parkinsonova bolest je progresivno oboljenje koje se karakteriše poremećajima pokretljivosti. S obzirom da je koncentracija acetilholina povišena. rigiditet mišića i usporenost voljnih pojkreta. tj. On se može koristiti kao početna terapija Parkinsonove bolesti. poluvreme eliminacije leka iz plazme je oko 2 sata. Glavni simptomi su: tremor u mirovanju. pergolid i pramipeksol. da bi zatim opet bolesnik ušao u fazu normalne pokretljivosti. te je njegovo dejstvo duže od levodope i ne primenjuje se tako često. derivat alkaloida ražene glavice potentni je agonist na nivou dopaminskih receptora u CNS-u. Biperiden 140 . ali može biti i posledica šloga. u lečenju Parkinsonove bolesti se koriste: lekovi za povećanje koncentracije dopamina: L-dopa. ali značajno slabija od onih koje viđamo u primeni levodope. Drugo neželjeno dejstvo je on-of (uključeno-isključeno) fenomen. Neželjena dejstva su po tipu veoma slična. Drugi agonisti dopaminskih receptora koji se koriste su lisurid. Poremećena je ravnoteža koncentracije dopamina i acetilholina pri čemu nedostaje dopamin. Najčešće je idiopatskog (nepoznatog) porekla. Kombinovana primena levodope sa inhibitorima COMT kao što je entakapon. dopaminergički agonisti ili lekovi koji oslobađaju dopamin smanjenjem koncentracije acetilholina: antagonisti acetilholina. verovatno zbog popravljanja motorne funkcije. Dobro se resorbuje u tankom crevu. javljaju se i konfuzija. Oralna primena levodope produžava očekivani životni vek bolesnika. Levodopa Levodopa je lek prvog izbora. sindrom sličan shizofreniji sa deluzijama i halucinacijama. pokazala se klinički efikasnom. Deluje tako da stimuliše dopaminergične receptore u mozgu. koji se najčešće prvo javlja na rukama. Ropinirol Ropinirol je noviji antiparkinsonik. čime se oko 10 puta smanjuje terapijska doza i redukuju periferna neželjena dejstva leka. nesanica ili noćne more. Tokom lečenja efikasnost levodope se smanjuje. a acetilholina ima u višku. a takođe se može koristiti u kombinaciji sa preparatima levodope Amantadin Amantadin povećava oslobađanje dopamina. virusnih infekcija ili može biti izazvana lekovima koji smanjuju količinu dopamina u CNS-u (centralni nervni sistem). Poluvreme eliminacije bromokriptina iznosi 6-8 sati. gotovo uvek se kombinuje sa inhibitorima dopa dekarboksilaze u perifernim tkivima ili sa karbidopom ili sa benzerazidom. a često je i praćeno razvojem demencije. Osim navedenih dejstava hroničnog toka. Najčešće se javljaju nevoljni pokreti lica i ekstremiteta i mogu da budu veoma izraženi. dezorjentacija. inhibira njegovo preuzimanje ili deluje direktno na dopaminske receptore. menja dopamin u obavljanju njegove funkcije. Levodopa u početku terapije čak kod 80% bolesnika značajno popravlja rigiditet i hipokineziju. Najvažnija su mučnina i povraćanje. a kod 20% bolesnika oporavak motornih funkcija je kompletan. Apomorfin. Dešava se da fazu normalne pokretljivosti iznenada smeni izražena hipokinezija i rigiditet u trajanju od nekoliko minuta do nekoliko sati. hipotenzija. a dopamina smanjena. Agonisti dopaminskih receptora Bromokriptin. primenjen supkutano ili putem pumpe takođe se koristi u terapiji Parkinsonove bolesti. s ciljem inhibicije razgradnje leka. Kod većine bolesnika tokom prve dve godine primene levodope javljaju se nevoljni pokreti (diskinezije). Efikasnost amantidina je manja od efikasnosti levodope ili bromokriptina.

kao i retku i tešku idiosinkratsku reakciju. Antipsihotici. ropinirol – REQUIP (Glaxosmithkline UK Velika Britanija). ali se naziv antipsihotici – kao i neuroleptici. Najvažnije kliničke osobine su: deluzije. MADOPAR ROCHE (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska). uobičajeno odnosi na lekove koji se koriste u terapiji shizofrenije. često ima hroničan tok i značajno onesposobljava obolele. Belgija).A. antishizofrenički lekovi ili veliki trankvilizatori. iako blokadu receptora postižu trenutno. koji se javljaju više meseci ili godina po započinjanju terapije. Belgija). Važna neželjena dejstva zajednička za većinu predstavnika su ekstrapiramidni motorni poremećaji i endokrini poremećaji. Takođe. U farmakološkom smislu antipsihotici su antagonisti dopaminskih receptora. pramipeksol – MIRAPEXIN (Pharmacia Enterprises S. iako mnogi lekovi iz ove grupe deluju i na druge receptore. levodopa. benzerazid – MADOPAR (Galenika Srbija). poremećaji misli (u vidu prisilno ponavljanih misli. grandioznim idejama. opstruktivna žutica. karbidopa. treba da deluju nekoliko nedelja da bi ispoljili svoj efekt. Neki antipsihotici izazivaju agranulocitozu. U etiologiji shizofrenije veoma je izražen nasledni faktor. 141 . Glavne kategorije antipsihotika su: klasični tipični antipsihotici (hlorpromazin. Antipsihotici Psihoze obuhvataju čitav niz oboljenja. Dva najvažnija tipa motornih poremećaja su akutne. amantadin – PK-MERZ (Merz Pharma Nemačka).A. Antipsihoticima se mogu lečiti i neki teški oblici depresije i manično-depresivne psihoze. biperiden – MENDILEX (Alkaloid Makedonija). reverzibilne distonije i parkinsonizam i tardivna diskinezija. injekcija biperidena predstavlja antidot kod trovanja nervnim bojnim otrovima organofosfornog tipa. entakapon . obično u vidu glasova. socijalno povlačenje. kabergolin – CABASER (Pharmacia Enterprises S. To je jedno od najznačajnijih psihijatrijskih oboljenja zato što se javlja kod mladih osoba. kao i mnogi drugi psihofarmatici. Ostala neželjena dejstva su sedacija. haloperidol. ponekad praćenih osećajem da se misli nameću ili oduzimanju spoljnom silom). bolom i laktacijom kod žena i kod muškaraca. Biperiden se koristi kao doping u sportu i to kod sportova gde je važna preciznost i mirnoća ruke (streljaštvo). MADOPAR ROCHE HBS (F. Od endokrinih poremećaja javlja se povećana sekrecija prolaktina što se manifestuje oticanjem dojki.COMTAN (Novartis Švajcarska). entakapon – STALEVO (Orion Corporation Orion Pharma Finska). poremećaji ponašanja. naročito na 5-hidroksitriptaminske (5-HT) i druge receptore. Registrovani lekovi • • • • • • • • • • triheksifenidil – ARTANE (Hemofarm Srbija). Blokator je acetilholinskih receptora sa većim afinitetom za one M1 tipa. flufenazin. suva usta. besmislenih rečenica i iracionalnih zaključaka. Manija se karakteriše euforijom.Hoffmann-La Roche Švajcarska).Biperiden je antiparkinsonik iz grupe antiholinergičkih lekova. Akutni simptomi uključuju nevoljne pokrete. bromokriptin – BROMOKRIPTIN (Zdravlje Srbija). levodopa. Biperiden se ne koristi samo za lečenje Parkinsonove bolesti nego i za suzbijanje simptoma Parkinsonove bolesti koji se javljaju kod terapije antipsihoticima. gojaznost. halucinacije. tremor i rigiditet. emocionalna indiferentnost. poremećaji vida. povećanom telesnom aktivnošću i seksualnom željom i smanjenom potrebom za spavanjem. a tardivna diskinezija obuhvata pretežno nevoljne pokrete lica i udova. Osoba je bezrazložno jako dobrog raspoloženja i velikog samopouzdanja. hipotenzija.

Do znatnih poboljšanja tokom lečenja psihotičnih stanja sulpiridom dolazi nakon višenedeljne terapije. Hlorpromazin deluje na sinapse blokadom dopaminskih (D1. Haloperidol se veže uglavnom za dopaminske receptore i uspešno ih blokira. D2) i noradrenalinskih. a u manjoj meri i muskarinskih receptora. To dovodi do toga da olanzapin ublažava siptome shizofrenije ne izazivajući siptome Parkinsonove bolesti (za razliku od većine ostalih antipsihotika). Litijumovi joni interferiraju s jonima natrijuma vanćelijske tečnosti. Za vreme depolarizacije membrane joni litijuma ulaze umesto jona natrijuma u ćeliju. ali i za smirenje kada uobičajni anksiolitici ne mogu pomoći.tioridazin. znakove hipoglikemije. dok se slabo veže za one dopaminske receptore koji su odgovorni za nastanak simptoma Parkinsonove bolesti. flufenazina i haloperidola. uključujući shizofreniju i maničnu psihozu. On deluje snažno antipsihotički. Flufenazin Flufenazin je fenotiazinski derivat koji spada u grupu najjačih neuroleptika. a bolesnici postaju smireniji i komunikativniji. dobro sprečava nekoordinisane pokrete. Litijum karbonat Litijum karbonat ima izraženo antimanično dejstvo. mučninu. Sedativno delovanje je posledica antagonističkog delovanja na H1-histaminske receptore. pokazuje snažan antihalucinatorni efekat i uspešno otklanja sumanute ideje. Olanzapin je selektivan i veže se uglavnom za receptore koji se nalaze na neuronima čije izbijanje izaziva shizofreniju. Registrovani lekovi 142 . vrtoglavicu. Mehanizam delovanja je sličan kao kod hlorpromazina. sertindol. Litijum karbonat primenjuje se u terapiji maničnih epizoda u okviru manično-depresivne psihoze i drugih maničnih stanja. Olanzapin Olanzapin je noviji antipsihotik. U malim dozama otklanja anksioznost. Koristi se za lečenje shizofrenije. a ako do njih dođe. Antagonizam prema alfa-1-adrenergičkim receptorima može objasniti ortostatsku hipotenziju koja se javlja kod upotrebe ovog leka. Hlorpromazin Promazin je antipsihotik iz grupe fenotiazinskih antipsihotika. flupentiksol. alergijske reakcije. atipčni antipsihotici (klozapin. Sulpirid Sulpirid je derivat benzamida. U nižim dozama sulpirid pokazuje antidepresivno delovanje. Haloperidol Haloperidol je butirofenonski derivat koji spada među najjače antipsihotike i 100 puta je jači od hlorpromazina. nemir i nepsihotičnu napetost koji ne reaguju na druge lekove. kvetiapin i dr). kao kod shizofrenije što uključuje vizuelne i akustične halucinacije. Smatra se slabim antipsihotikom. Smanjuje učestalost maničnih epizoda. Moguće nuspojave uključuju poremećaje srčanog ritma. pogrešnu percepciju stvarnosti. kojim se ublažavaju simptomi psihičkih poremećaja. što može objasniti pospanost. Antagonist je i histaminskih H1 receptora. U velikim dozama je indikovan za lečenje akutnih i hroničnih simptoma psihičkih bolesti. kada se povlače simptomi shizofrenije. Ziprasidon Ziprasidon je antipsihotik. risperidon. Spada u grupu oksazepina i hemijski je drugačiji od promazina. Sulpirid je selektivni antagonist dopaminskih D2 receptora. Ziprasidon je antagonist dopaminskih D2 i serotoninskih 5-HT2 receptora. klopentiksol) i noviji. manično-depresivne psihoze. a deluje i snažno antiemetički (sprečava povraćanje). smanjuje njihovu jačinu.

poremećaji usled post-traumatskog stresa (anksioznost prouzrokovana postojanim prisećanjem na prošla stresna iskustva). RISSAR (Alkaloid Makedonija). zuklopentiksol – CLOPIXOL (H.• • • • • • • • • • • • • hlorpromazin – LARGACTIL (Galenika Srbija). RISPOLEPT CONSTA (Janssen Pharmaceutica Belgija). TORENDO (Krka Slovenija). risperidon – RISPOLEPT (Janssen Pharmaceutica Belgija). ZELDOX (Pfizer Manufacturing Center USA). alprazolam. bol u grudima. litijum karbonat – LITIJUM KARBONAT (Srbolek Srbija). lorazepam) karbamati (meprobamat). kao što su znojenje.Med. MODITEN (Krka Slovenija). sulpirid – SULPIRID (Farmakos Srbija). Anksiolitici su lekovi koji se koriste za ublažavanje laganih psihičkih poremećaja. Efekti anksiolitika su: sedacija (smirenje). Anksiolitici Poremećaji anksioznosti obuhvataju: generalizovane poremećaje anksioznosti (konstantno stanje peterane amksioznosti bez ikakvog povoda ili povezanosti). fobije (jaki strahovu od određenih pojava i situacija). indukcija spavanja. ziprasidon – ZELDOX (Heinrich Mack Nachf. SULPIRID (Srbolek Srbija). tioridazin – TRIXIFEN (Hemofarm Srbija). neuroza. centralni antihipertenzivi. ZYPREXA (Eli Lilly Export Švajcarska). CLOPIXOL DEPOT (H. sertindol – SERDOLECT (H. Međutim. medazepam. Osim toga često se koriste i za ublažavanje posledica stresa. SULPIRID (Zdravlje Srbija). Nemačka). napetosti. ZELDOX (Pfizer PGM Francuska). SULPIGUT (Pro. panični poremećaj (napadi prekomernog straha koji se javljaju zajedno sa određenim somatskim simptomima. napetosti i teskobe. HALOPERIDOL SOPHARMA (Zdravlje Srbija). MODITEN DEPO (Krka Slovenija). bromazepam. EGLONYL (Alkaloid Makedonija). CS Praha Češka).Lundbeck A/S Danska). oksazepam.Lundbeck A/S Danska). TORENDO Q-TAB (Krka Slovenija). teskobe i sličnih poremećaja. LEPONEX (Novartis Pharmaceuticals UK Velika Britanija).Lundbeck A/S Danska). nisu preporučljivi azaspirodekandioni (buspiron) Nekada su kao anksiolitici često korišćeni barbiturati. haloperidol – HALOPERIDOL (Hemofarm Srbija). Uz to anksiolitici se ponašaju kao: antikonvulzivi. HALOPERIDOL SOPHARMA (Hemofarm Srbija).Lundbeck A/S Danska). kvetiapin – SEROQUEL (Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija). CLOPIXOL ACUPHASE (H. CLOZAPINE (Remedica Kipar). U grupu anksiolitika spadaju: • • • benzodiazepini (diazepam. klozapin – CLOZAPIN HEXAL (Salutas Pharma Nemačka). Time uzrokuju hiperpolarizaciju neurona i njihovo teže izbijanje. flufenazin – METOTEN (Hemofarm Srbija). gušenje). tahikardija. eliminacija strahova. zbog vrlo čestih slučajeva predoziranja koji su rezultirali smrtnim ishodima barbiturati su izašli iz upotrebe kao anksiolitici i danas se korite samo kao antiepileptici. RISPOLUX (Novartis LTD Bangladeš). HALDOL DEPO (Krka Slovenija). Time oni uzrokuju smanjenje nervne aktivnosti na specifičnim mestima mozga i posledično sve 143 . Benzodiazepini se vežu za benzodiazepinske receptore i potenciraju aktivnost GABA povećavaju učestalost otvaranja hloridnih kanala. Benzodiazepini Osnovna hemijska struktura benzodiazepina sadrži sedmočlani prsten vezan za aromatični prsten sa četiri glavna supstituenta koja mogu biti modifikovana bez gubitka aktivnosti. drhtanje. SPERIDAN (Actavis Island). RISSET (Pliva Hrvatska). HALDOL (Krka Slovenija). centralni miorelaksansi. olanzapin – ZALASTA (Krka Polska Spolka Poljska).

APAURIN (Krka Slovenija). Registrovani lekovi • • • • • • diazepam – BENSEDIN (Galenika Srbija). alprazolam ima kombinovano delovanje .nabrojane efekte. LORAZEPAM (Hemofarm Srbija). prazepam – DEMETRIN (Hemofarm Srbija). Snažno se vezuju za proteine plazme i njihova visoka rastvorljivost u lipidima uzrokuje da se mnogi od njih postepeno nagomilavaju u masnom tkivu. Koristi se za specifične slučajeve neuroza kombinovanih sa depresivnim ponašanjem. naročito alkohola. razdražljivosti i nesanice bez obzira da li se ti simptomi javljaju samostalno ili uz neku drugu bolest. DIAZEPAM (Hemofarm Srbija). Benzodiazepini se dobro apsorbuju kada se uzimaju oralno. DIAZEPAM (Apotekarska Ustanova Beograd Srbija). Osim toga. HELEX (Krka Slovenija). Međutim. Prekomerna upotreba benzodiazepina uzrokuje dugotrajno spavanje. XANAX (Pfizer Italija). Oksazepam je metabolit diazepama. što remeti manuelne veštine kao što je npr. Prvenstveno po hemijskoj strukturi koja je komplikovanija od diazepama i oksazepama jer sadrži i treći triazolski prsten. čak i smrtonosnu respiratornu depresiju! Glavni neželjeni efekti su pospanost. Od svih benzodiazepinskih anksiolitika najviše se koristi upravo diazepam. Svi benzopdiazepini se metabolišu i na kraju se izlučuju kao glukuronidi u urinu. vožnja. konfuzija. Takođe. nemir. Koristi se za sva klinička stanja koja karakteriše napetost. hipnosedativno. a za razliku od njega ima jednu hidroksilnu grupu na diazepinskom prstenu a takođe i metilnu grupu manje na istom prstenu. alprazolam – KSALOL (Galenika Srbija). Obično se unose oralno ali se mogu davati i intravenski. lorazepam – LORAZEPAM (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Oksazepam Oksazepam je strukturno vrlo sličan diazepamu. Rezultat je antikonvulzivno i mišićnorelaksirajuće delovanje. 144 . ekscitacija. nesanica i mišićni grčevi. Diazepam Diazepam je benzodiazepinski preparat sa širokim područjem delovanja. u prisustvu ostalih depresora CNS-a. DIAZEPAM ALKALOID (Alkaloid Makedonija). nemira. pa se smatra blažim anksiolitikom. teskobe. Deluje anksiolitički. DIAZEPAM (Remevita Srbija). benzodiazeopini mogu prouzrokovati jaku. Benzodiazepini se kod akutne prekomerne upotrebe smatraju manje opasnim od većine ostalih anksiolitičko/hipnotičkih lekova. Koristi se za smanjenje.anksiolitično i anidepresivno. LEXAURIN (Krka Slovenija). obično dostižu najveću koncentraciju u plazmi za oko 1 sat. kao i zavisnost koja je njihova glavna mana. LEXILIUM (Alkaloid Makedonija). a takođe i inhibicija u CNS-u. Alprazolam Alprazolam je po mnogo čemu poseban anksiolitik. amnezija i oslabljena koordinacija. posebno psihoneuroze i organske neuroze. ZOLAREM (Aegis Kipar). DIAZEPAM (Habit Pharm Srbija). alprazolam se koristi za ublažavanje napada panike. Zato je njegovo delovanje nešto slabije od diazepama. anksioznost. bromazepam – BROMAZEPAM (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Tolerancija (postepeno povećanje doze potrebne da prouzrokuje željeni efekti) pojavljuje se kod svih benzodiazepina. odnosno uklanjanje napetosti. Nakon vezivanja diazepama na receptor poveća se funkcija neurotransmitora GABA. klorazepat-kalijum – TRANEX (Zdravlje Srbija). miorelaksirajuće i antikonvulzivno.

crvenilo izazvano visokom temperaturom. stereotipno ponašanje. ukočenost. zamagljen vid.Psihostimulansi i nootropni lekovi U psihostimulanse spadau amfetamini i njima slični lekovi. Kod korisnika velikih količina amfetamina kroz duži period vremena može se razviti amfetaminska psihoza. Fizičko delovanje: suva usta. raširene zenice. nemir. Prilikom zloupotrebe amfetamini podstiču aktivnost organizma do krajnjih granica izdržljivosti. Njihova efikasnost. telo stvara određenu toleranciju pa osoba povećava dozu i tako metamfetamin postane potrebna supstanca u čovekovom telu za normalno funkcionisanje. anoreksija. osećaj ugodnosti. osoba pod delovanjem amfetamina oseća se nemirno. To je sintetički stimulans mozga koji uzrokuje promene mentalnih i motoričkih funkcija. Registrovani lekovi 145 . nesanice. ranice po telu. povećana agresivnost. gubitka težine. osećaj izdržljivosti i snage. Ovim bi se mehanizmom mogao obasniti povoljan efekat piracetama u bolesnika s kongnitivnim poremećajima. privide. Amfetamini stvaraju telesnu. Dokazano povećava koncentraciju acetilholina u CNS-u. drhtanje). Dugotrajnim uzimanjem amfetamina. omamljenost Amfetamini su lako uočljivi standardnim testovima na drogu. grčenje. nekontrolisani pokreti (grčevita stezanja. može se ponašati i na bizaran način. Koristi se za lečenje involutivnog senilnog sindroma i disleksija. Sintetički amfetamini se nazivaju metamfetamini. nesanica. Metamfetamini ostaju u organizmu neznatno duže 24-96 sati. Glavni farmakološki efekti lekova sličih amfetaminu su lokomotorna stimulacija. euforija i uzbuđenje. neki postaju agresivni i neprijateljski raspoloženi. ponekad i zlovoljno. Veće doze pojačavaju efekte. proliv ili zatvor. Kod zloupotrebe. Amfetamini su u medicinsku upotrebu uvedeni kao lekovi protiv prehlade. pritom redukujući osećaj gladi i umora. S druge strane piracetam povećava utilizaciju glukoze u mozgu bolesnika s progresivnom demencijom. paranoja. govorljiva i proživljava lažan osećaj samopouzdanja ili nadmoćnosti. smanjeni apetit. Danas je u upotrebi metilfenidat. gubitak orijentacije. Nootropni lekovi su lekovi koji poboljšavaju mentalne sposobnosti bez stimulacije CNS-a. Ostaju u urinu 24-72 sata nakon konzumacije. Amfetamini su stimulansi koji deluju na centralni nervni sistem. kožnih poremećaja. Psihoza se manifestiuje kroz obmane. depresija. Mentalno delovanje: povećana živahnost. ubrzano disanje. Ponekad takve osobe pokazuju čudno. glavobolja. pojave čireva. ali i psihičku zavisnost. uznemireno i čudljivo. nezainteresovanost za prijatelje i seks. nasilno ponašanje. za razliku od psihostimulansa nije nikada egzaktno dokazana. Brzo se apsorbuju iz gasrointestinalnog trakta i slobodno prolaze kroz krvno-moždanu barijeru. i metilksantini. povećana pričljivost. ubrzan rad srca. što je verovatno posledica pojačanog otpuštanja acetilholina iz njegovih presinaptičkih neurona. vrtoglavica. pa i kao sredstva za mršavljenje. povišene temperature. Osim toga imaju i periferno simpatikomimetsko dejstvo izazivajući porast krvnog pritiska i inhibiciju gastroinetstinalnog motiliteta. trzavica. Izlučuju se nepromenjeni u urinu. pozitivna promena raspoloženja. Propratni efekti: znojenje i povišena temperatura. Produženo uzimanje amfetamina može dovesti do neishranjenosti osobe i nedostatka vitamina. a osoba postaje sve više uzbuđena. povećan krvni pritisak. Oni utiču na metabolizam u ozgu povećavajući iskorišćavanje glukoze u mozgu ili aktivacijom nekih drugih mehanizama koji povećavaju energetski nivo mozga. što bi moglo biti od koristi u lečenju ovih bolesnika. iluzije i paranoje. povišenje telesne temperature. To je mentalni poremećaj sličan paranoidnoj shizofreniji. To je najveći problem kod odvikavanja i zato su potrebne povećane količine lekova da bi se postigli željeni rezultati. Danas su u upotrebi u terapiji narkolepsije i hiperkinetičkog sindroma kod dece. Piracetam je nootropik.

kanabis i neki halucinogeni. promene kvalitete života i povećanim zahtevima koje moderno društvo stavlja pred čoveka.• • • metilfenidat – CONCERTA (Janssen Pharmaceutica Belgija). Pretežno psihičku zavisnost uzrokuju kokain. dok se pojam lake droge koristi za one droge koje izazivaju blagu psihološku zavisnost ili je ne izazivaju uopšte. Pojava zloupotrebe droga je usko vezana za adolescenciju od 13. do 21. a samostalna fizička zavisnost je jako retka. niti kriminalom i nasiljem među korisnicima. morfijum. tako i u zakonodavstvu određenih država. Prvi korak u lečenju je detoksikacija uz pomoć lekova ili bez njih ako nije reč o zavisniku.godine života. piracetam – OIKAMID (Pliva Hrvatska). postoji mogućnost da se zavisnik nakon nekog vremena ponovo vrati drogi.CAVINTIN (Gedeon Richter Mađarska). Ostali (opijati. zavisno od sredstva koje je izazvalo zavisnost. Podela na lake i teške droge predstavlja podelu psihoaktivnih droga. Samo je za mali broj slučajeva moguće osigurati poseban bolnički tretman. neka sredstva za smirenje itd. Najveći problem je u nedostatku 146 . Primeri lakih droga su kanabis. sklona dokazivanju i sa jasnom potrebom odmicanja od uticaja roditelja i drugih osoba koje učestvuju u njenom vaspitanju. već proces traje najmanje dve godine. postoji veća mogućnost predoziranja. niti postoje dokazi da izaziva fizičku zavisnost. Posledica je širenja i jačanja međunarodnog kriminala i povećanjem proizvodnje i ponude. Droge u ovoj grupi se najčešće opisuju time što izazivaju fizičku zavisnost. Organizam fizički zavisnog čoveka održava tu novu ravnotežu jedino ako je droga stalno prisutna. Adolescencija je burno razdoblje odrastanja i sazrevanja mlade osobe koja je još uvek u potrazi za svojim identitetom. amfetamini.) uzrokuju i psihičku i fizičku zavisnost. pa većina zavisnika prolazi kroz ambulantno lečenje. Ova razlika se pravi kako u nezvaničnom govoru. Fizička zavisnost podrazumeva promene u funkcionisanju organizma koje nastaju usled dugotrajnog konzumiranja droga. Te se promene nakon prestanka uzimanja droge karakterišu raznolikim simptomima. Ova kategorizacija je često subjektivna. i nose brojne zdravstvene rizike. Mladi su u razdoblju adolescencije često nesigurni. Psihička zavisnost je izmenjeno stanje organizma u kome osoba oseća jaku potrebu za stalnim uzimanjem droge kako bi se zadržao osećaj dobrog psihičkog stanja i zadovoljstva. društveno i kulturno uslovljena za svaku drogu. Apstinencijalni sindrom je skup simptoma koji se javljaju nakon prestanka uzimanja droge. Primeri teških droga su heroin. i kao takvi su najzanimljiviji onima koji dobro zarađuju od prodaje droge. uključujući smrt. Ipak. fizička ili kombinovana. Ali. Tolerancija na droge je stanje u kome organizam dolazi nakon dugotrajnog uzimanja tog sredstva pri čemu je za održanje dobrog funkcionisanja potrebno povećavati dozu. skloni popuštanju pritiscima svojih vršnjaka. jaku želju za nabavljanjem i uzimanjem droge po svaku cenu. kokain i metamfetamin. meskalin. Zavisno od konteksta. Pojam lakih droga se najčešće upotrebljava i za indijsku konoplju (marihuanu ili hašiš) jer nije povezana sa smrtnim slučajevima. Zavisnost može biti psihička. Širenje zloupotrebe droge može se protumačiti na nekoliko načina. Lekovi za lečenje zavisnosti od opioida Zavisnost podrazumeva nesavladivu želju za drogom. određena droga se može kategorizovati na više različitih načina. sklonost povećavanju doze droge kako zavisnost duže traje. vinpocetin . PIRACETAM (Faran Laboratories Grčka). lečenje ne prestaje odvikavanjem. psilocibin i LSD. Alkohol i nikotin se takođe svrstavaju u teške droge zbog toga što izazivaju zavisnost i opasne su po zdravlje. Pojam teške droge se koristi za droge koje stvaraju fizičku zavisnost. Zavisnost osim opasnosti za zavisnika nosi opasnost i za porodicu i celu društvenu zajednicu.

U tom smislu.4-metil-2. usporena srčana frekvencija. halucinogene droge vrlo su 147 . Međutim. Metadonska supstituciona terapija je u stvari institucionalno drogiranje narkomana kako bi se društvo zaštitilo od kriminalnog ponašanja.aktivna materija meksičkog kaktusa pejotla. pa i duvan. Po svom sastavu je hidrohlorid i deluje na morfinske receptore u mozgu gde 1 mg metadona zamenjuje i postiže efekat 4 mg morfina. ali su simptomi prestanka dejstva znatno blaži od heroina. metadon omogućava osobi koja je donedavno koristila ilegalne opijate da sve vreme koje joj je prolazilo u nabavci. već se putem tzv. acid). Dugotrajno lečenje metadonom može izazvati zavisnost morfinskog tipa. Skopolamin aktivna materija u biljci Datura stramonii.fenciklidin (anđeoski prah). doze treba smanjivati postupno. Znakovi predoziranja su hladna i vlažna koža. sada provodi kvalitetnije.aktivna materija iz sluzi nekih žaba. psihozomimetici. Registrovani lekovi • metadon – METADON (Hemofarm Srbija). jaka vrtoglavica. psihoze. Proizvodi se u obliku tableta ili kao tečnost zelene ili bledo žute boje. pod nadzorom medicinskog osoblja. Kako je dejstvo metadona duže nego dejstvo heroina. METADON ALKALOID (Alkaloid Makedonija). Predoziranje metadonom može završiti prestankom srčanog rada. izrazita mioza (sužene zenice). Metadon je sintetička droga koja se koristi za smanjenje bolova. alkohol. PCP . Meskalin . konvulzije. metadon pomaže u procesu resocijalizacije. Rizik od predoziranja je veliki ako se ne koristi pod strogom kontrolom lekara. nesvesno stanje i jaka slabost. nemir. Metadonom se ne leči narkomanija. Da bi se nakon dugotrajnog lečenja izbegli apstinencijski simptomi. prestankom disanja. posebno ako se meša sa drugim drogama ili alkoholom. hipotenzija. Ipak. Često se koristi zajedno sa heroinom. Narkoman. U psihozomimetička (halucinogena) sredstva zavisnosti spadaju: LSD – dietilamin lizerginske kiseline (trip. usporeno ili otežano disanje. svakodnevno dobija dozu metadona koja održava normalno stanje i metabolički balans. Nagli prekid uzimanja nekog halucinogenog sredstva ne uzrokuje teške sindrome apstinencije kao što je to slučaj kod heroina. pre svega u supstitucionalnoj terapiji heroinskih zavisnika.bolničkih i vanbolničkih sredstava. neki lekovi. supstitucione metadonske terapije otklanjaju znaci apstinencijalne krize. što može da dovede do predoziranja i smrtnog ishoda. Dakle oni imitiraju psihozu pa otuda i takav naziv. te droge po pravilu ne uzrokuju fizičku zavisnost. do koje inače dovode narkotici. Metadon je sintetski narkotički analgetik iz grupe difenilpropilamina. Psihozimimetici Psihozomimetici kod konzumenta izazivaju simptome shizofrenije tj.tetrahidrokanabinol (aktivna materija u marihuani). THC .5-dimetoksimetilpentilamin. konfuzija. STP . Često se smatra da halucinogena sredstva produženom upotrebom obavezno uzrokuju pojavu zavisnosti. Metadon "skida" sa heroina zbog toga što je apstinencijalni sindrom kod prestanka uzimanja metadona daleko manje izražen i daleko manjeg intenziteta nego kod heroina.aktivna materija meksičke gljive teonanakatl. upotrebi i oporavljanju od dejstva opijata. Klinike mogu koristiti metadon u tretmanu samo uz stalnu superviziju upotrebe. Bufotenin . Kritika koja se često javlja na račun metadonske terapije je da se samo jedna droga zamenjuje drugom. komom i smrću. a takav tretman može biti uspešan samo ako je kombinovan sa psihosocijalnom terapijom. Sam metadon izaziva zavisnost. izrazita pospanost. morfina ili barbiturata. Psilocibin .

lizanjem papirića natopljenih drogom ili u vidu intravenskih injekcija. boje i ima neznatno gorak ukus. u obliku bombona ili obojenih kocki šećera. povraćanje. Cozmos. U organizam se unosi gutanjem tableta. kapsula. Animal Tranquiliser. D. Black Whack. To može izazvati i neprijatnosti: strah. osoba ima iskustvo užasnog straha koji ne može izbaciti iz svoje svesti. Na tržištu se pojavljuje u obliku obojenih kocki šećera. golub. mučnina. Paja Patak. Javljaju se živo obojene vizije koje se vide zatvorenim očima. kod intravenskog unosa nakon 5 do 10 minuta. glavobolja i bolovi u telu. uz osećaj proširenja spoznajnih mogućnosti. Već pri dozi od 10 miligrama uzrokuje stanje slično šizofreniji. komadića papira sa crtežima. Ulična imena su. Crystal Joint. LSD LSD ili dietilamid lizergične kiseline je jedan od najjačih halucinogena. ali i opažanja sopstvenog tela: zvukovi se mogu videti. u obliku praha. čak i meseci. Do It Jack. halucinacije i osećaj lebdenja. Neugodne fizičke manifestacije delovanja su retke i opisuju se kao nelagoda. Cliffhanger. LSD je jedan od mnogobrojnih polusintetskih derivata lizerginske kiseline. Angel Dust (anđeoski prah). Takođe se može javiti i psihoza. njegovoj brzini. nakon više dana. i ne može se zaustaviti. weki. Drink. Busy Bee. Početak je obeležen euforijom sa jakim smehom i koja se nastavlja u stanje onoga što korisnici imenuju kao “dobar trip” odnosno stanje relaksacije. panika. PCP (fenciklidin) PCP je vrlo opasna droga zbog svoje nepredvidivosti. Blue Madman. gljivice koja živi na klasju raži. raspoloženja i okruženja. ova pojava je izuzetno opasna. Crystal T. Smrtonosna doza LSD-a kod ljudi nije poznata i u svetu nije zabeležen ni jedan slučaj smrti direktno povezane s trovanjem LSD-om. pomešana osećanja. Papirići su redovno oslikani sa najrazličitijim motivima i crtežima kao npr. Istovremeno. strah od smrti . Monkey 148 . jer se katkada ne može prekinuti haluciniranje koje može potrajati više sati. godine iz gljivice Claviceps purpurea (ražana glavica). Cadillac. kristal AD. mada su poznati slučajevi samoubistva izazvanih psihozom ili halucinacijama na LSD-u. Aurora Borealis. DOA. Dovodi do promena u misaonom procesu. Ova neugodna iskustva. Columbo. Dejstvo počinje posle otprilike 30 minuta. a izoštrava se i osećaj za boje. depresivno stanje ili konfuzija. može doći do slabog drhtanja ruku i problema sa ravnotežom. nedelja. CJ. a pri dužoj upotrebi trajno oštetiti nervni sistem. “loš trip”. Konzumiranje je postalo popularno 60-ih godina. praškova i tečnosti. Cannabinol. Spada u halucinogene i predstavlja najpoznatiju drogu iz ove grupe. Angel Hair. slon. Butt Naked. Bart Simpson. proglašen je ilegalnom drogom. 1967. Dipper. Lizerginska kiselina je osnovno hemijsko jezgro koje se nalazi u svim alkaloidima iz ražene glavice. u obliku drogom natopljenih komadića papira sa crtežima. Devils Dust. Inače LSD izaziva blažu psihičku zavisnost. Niske doze ove droge obično daju efekte slične efektima marihuane. već će jednokratnom upotrebom izazvati neugodnosti. Halucinacije su u vidu promena opažanja vremena i prostora. gubitak kontrole.fenomena da se neočekivano. zadovoljstva. Efekat zavisi u velikoj meri od očekivanja. Angel Poke. ponekad i do 24 sata. srednje doze dovode do halucinatornih i iluzionih fenomena. Nakon oralnog unosa efekat se primećuje nakon 15 do 45 minuta. opuštenosti. Dužina delovanja se ne može predvideti jer zavisi od individualnog raspoloženja svakog pojedinca u trenutku uzimanja droge. Detroit Pink. Sintetisan je 1938. Droga izaziva vizuelne halucinacije u smislu promene opažanja. Zbog nepredvidivosti. Amoeba. Cigarrode Cristal. Proizvodi se sintetski. pri većim dozama nastaju “kosmičko-magijske vizije” nazvane još i “kosmička realnost”. mogu se ispoljiti kao panika.toksične za organizam i predstavljaju veliku opasnost za zdravlje. Cyclones. Delovanje traje oko 12 sati. indijskim slovom i simbolim 'om' itd. javi delovanje ove droge. Crazy Coke. superduvan. sreće. ali i sadržaju. Raspon raspoloženja koje izaziva LSD vrlo je širok: od ekstremnog zadovoljstva do jake anksioznosti. u obliku malih belih pilula ili prašaka u različito obojenim kapsulama. u kapsulama i tabletama. Belladonna. a slike čuti. Kod LSD-a ne postoje klasični simptomi predoziranja. Angel Mist. ali ne i fizičku. Boat. ozon. Angel. Cycline.horror trip. Zenice se šire. Upravo se u tome i krije opasnost. Pojavljuje se u raznim oblicima: beli prašak rastvorljiv u vodi i alkoholu. Crazy Eddie. LSD nema mirisa. ali je kod vrlo jakih doza (preko 150 mikrograma) verovatnost paranoje i trajnih psihičkih posledica bitno povećana. Nakon konzumiranja mogu se javiti i flashback epizode .

PCP je beli kristalni prah. se može naći u raznim bojama. Javlja se sušenje usta. povišen krvni pritisak. ambijenta. puši. krvni pritisak povišen. a za pušenje hašiša narkomani koriste posebno izrađene lulice. a pri uzimanju većih količina kanabisa može doći i do snažnih halucinacija. očekivanja i sl. zelene. Aktivni sastojak droga. a tečnost je zatvorena u staklenim bocama zapremine od jednog pola litra. prah se ušmrkava. T Buzz. THC. Delovanje jedne ispušene cigarete traje dva do tri sata. pluća. Membrane određenih nervnih ćelija sadrže proteinske receptore koji vezuju THC koji se apsorbuje u masnom tkivu u različitim organima. Haluciniranje traje mesecima nakon uzimanja droge. Rad srca je ubrzan. a epizode depresije i straha mogu trajati mesecima. koji se nakon ulaska u telo. deluje zavisno od strukture ličnosti. omamljenost. Rastvor se ubrizgava u mišiće ili u vene. percepciju. tablete se gutaju. Prašak se meša sa neutralnim sredstvima zbog povećanja volumena (mlečni šećer ili glukoza). PCP izaziva toleranciju i zavisnost. kapsule ili cigarete s PCP-om. zatim poremećaji ravnoteže i koordinacije pokreta. koje ili sami izrađuju od različitih materijala ili koriste obične lule produženog kamiša. Krajnji rezultat je najčešće destruktivno i agresivno ponašanje. od bele do žute. Neki su pod delovanjem PCP-a skakali sa kućnih krovova. konzumiranje marihuane izaziva euforiju sa 149 . moguća su oštećenja srca. cannabisom i dr. kao i marihuana. razmišljanje. hašiša): Marihuana je najblaže i najslabije halucinogeno sredstvo. Može biti prašak. Za proizvodnju jednog kilograma hašiša potrebno je preko 280 kilograma marihuane. THC otpušta seriju ćelijskih reakcija koje menjaju stanje svesti. ponovljene pokrete tela (grimase). Kad se smesti.. crvene i smeđe. PCP se upotrebljava na sve načine. Zato se javljaju problemi u kratkotrajnom pamćenju. Godine 1960. a zatim komu i smrt. amfetaminom. Najviše ovih receptora se nalazi u delovima mozga zaduženih za pamćenje. moždani udar. oči su crvene sa proširenim zenicama. Nekada delovanje liči na početne efekte alkoholnog pijanstva.. a delovanje im je slično. Efekat se primećuje nakon nekoliko udahnutih dimova. Danas. Popijena ili pojedena. Tablete. nalaze se u papirnatim kutijama. neki efekti se mogu javljati danima. Efekti kanabisa (marihuane. ponovo je vraćen u medicinsku upotrebu. kao i druge takozvane lakše droge. Spominje se i slučaj jednog studenta koji je pod delovanjem PCP-a nožem sebi iskopao oba oka.Dust. puši se sprejem naneseni PCP na cigaretu ili joint. Super Weed. koncentraciju. koordinaciju pokreta. Fenciklidin je 1959. PCP je halucinogena droga koja stvara osećaj pospanosti ili euforije i narušava osećaj za vreme i prostor. hašiš. bolna osetljivost na zvuk. koma. drugi su doživljavali zastrašujuće halucinacije. promenjena percepcija stvarnosti i to naročito vremena (osoba ima utisak da vreme protiče sporije). veže za kanabinoidne receptore u mozgu. LSD-om. Kad je delovanje u pitanju. Može se mešati sa mescalinom. alkoholu i hloroformu. cocainom. u prodaji.. ali može da se unosi i oralno (kao hrana). epileptične napade. Hašiš je jača i skuplja droga od marihuane. rastvorljiv u vodi. smanjena sposobnost koncentracije i učenja. pastozna smesa ili rastvor. ali mu je upotreba nekoliko godina nakon proizvodnje zabranjena jer su krajnje posledice vodile ka delirijumu. Dosadašnja istraživanja pokazala su da je reč o narkotiku koji kod konzumenata izaziva rastrojenost. osećaj zadovoljstva. ataksiju ili otežani hod.naročito kada se radi o bojama. neosetljivost na bol. ali na tržištu se može naći i mešavina s nekim drugim drogama. godine napravljen kao anestetik. a u najtežim slučajevima i smrt. dostižući maksimum nakon 15-30 minuta. marihuana ispoljava efekat nakon pola sata sa dužinom trajanja tri do šest sati. Kod uzimanja velikih količina. Nakon intoksikacije koja traje 4-6 sati. ukusu i muzici. povišenje senzibiliteta . THC Glavni sastojak u kanabisu (pored još 400 drugih sastojaka) je jedinjenje THC (delta-9tetrahydrocannabinol). stanje dubokoga sna. učestalo pomeranje očiju levo i desno. Trranki dr. poremećaj koordinacije i poremećaj govora. ali kao veterinarski anestetik. Standardna ambalaža praha su hermetički zatvorene plastične kesice. nošen krvotokom. Hašiš se.. Što se tiče uticaja na raspoloženje i ponašanje. Upotrebljava se pušenjem.

okrugli je kaktus bez bodlji. pa su srednjeamerička plemena cedila sokove pejotla u svoje rane kako bi smanjili bol i zacelili ranu. Prvi efekti se javljaju već pri dozi od 4 mg. ličnu higijenu i odevanje. onda te baca u melanholiju".hiperaktivnošću. Uzgaja se na području reke Rio Grande u Meksiku i Teksasu. a kod korisnika dolazi do gubitka inicijative. simptome hroničnog bronhitisa i česte prehlade. koga u osušenom kaktusu ima 4-7%. jače od drugih halucinogenih droga. a rasuđivanje i pamćenje je delimično oštećeno. Tamno je smeđe boje visine do 20 centimetara. mišićne slabosti.4-2 sata nakon uzimanja. Pojavljuje se euforija ili depresija. Dugotrajno pušenje hašiša izaziva oštećenje ili uništenje plućnog tkiva što dovodi do abnormalne funkcije pluća kao i do emfizema i raka pluća i disajnih puteva. droga te razveseljava. Nakon prestanka efekata može se javiti amotivacijski sindrom . ali i ne. Psilocibin je izuzetno aktivna materija. Pored halucinogenih alkaloida meskalina. Simptomi nastaju 0. obojene vizije. "ako si prirodno veseo čovek. Tolerancija na ove droge se ne razvija. Uz njih se u manjoj meri javljaju slušne. ukusne i dodirne halucinacije. erotskih osećaja. mirisne. Upotreba izaziva vrlo izražene slušne halucinacije. raste samo na teritoriji Meksika i juga SAD. poremećaja percepcije vremena i prostora. a halucinacije mogu biti izrazito neugodne i zastrašujuće. Neki konzumenti tvrde da ih hašiš navodi na "filozofiranje". Dugotrajna upotreba hašiša stvara promene u mozgu slične onima koje stvara dugotrajno konzumiranje većine drugih droga. takođe indijanska ritualna droga s botaničkim imenom. vrtoglavice. Nakon završetka delovanja korisnik pada u stanje pospanosti. Peyote ili pejotl. Dominiraju izvanredno blještave i sjajne. Sušene kriške pejotla žvaću se i gutaju. koje se pokreću poput kaleidoskopa. ili putem žvakanja osušenih delova. Odnosno. Onaj ko redovno puši ima respiratorne probleme slične onima koje imaju pušači duvana: svakodnevno kašljanje i iskašljavnje šlajma. Pri dužem uzimanju javlja se umerena psihička zavisnost. Ukus je izvanredno gorak. ovaj kaktus poseduje antibakterijska svojstva. Lophophora williamsii. usporenja pulsa i sniženja krvnog pritiska i psihoznih efekata koji mogu biti prijatni. količina katrana koji udahnu pušači marihuane i nivo karbon monoksida koji se apsorbuje su tri do pet puta veći nego kod pušača duvana. hordenina i tiramina. a sastoje se od glavobolje. nesanice ili redukovane dužine spavanja. Antiemetici 150 . opuštenost i želju za mirovanjem. Psilocibin Psilocibin je halucinogen prisutan u velikom broju gljiva iz grupe Psylocibe. ali i agresija uključujući agresiju prema samom sebi. Neki pušači hašiša tvrde da hašiš za razliku od marihuane proizvodi laganu letargiju. Postoji i osećaj lebdenja i bestežinskog stanja. ali isto tako može izazvati anksioznost i napade panike.nedostatak bilo kakvog interesa i motivacije. halucinacija. Najnovija otkrića ukazuju da pušenje hašiša ili marihuane i istovremeno intravenozno uzimanje kokaina prouzrokuju preopterećenje kardiovaskularnog sistema. S druge strane postoji teorija koja glasi da pod delovanjem hašiša na površinu izbijaju prave osobine čoveka. oslobađanje od kočenja svake vrste. a ako si prirodno tužan. neaktivnosti. u kojima je sadržaj psihoaktivnih supstanci znatno manji. Osim prisustva THC-a. Meskalin Pejot (poznat i kao nahuatl ili pejotl) je kaktus koji sadrži halucinogene supstance. Fiziološko delovanje pejotla identično je dejstvu njegovog glavnog alkaloida meskalina. halucinacije. Pejot se koristio pomešan sa nekim tečnostima. Upotreba marihuane izaziva ubrzani rad srca i povišen krvni pritisak. Prisutna je nebriga za spoljni izgled. Dejstvo obično traje 6 do 10 sati. osećajem bezbrižnosti uz bezrazložno smejanje. pojačanom govorljivošću.

pa je apsorpcija brza i potpuna. Antiemetici su lekovi protiv mučnine i povraćanja. kao i bakterijske i virusne infekcije. crvenilo i osećaj vrućine. umor i gastrointestinalne smetnje kao što je bol u trbuhu i 151 . proliv i povremeno asimptomatski prolazni porast aminotransferaza. Tropisetron selektivno blokira nadraživanje presinaptičkih 5-HT3 receptora perifernih neurona. visoko selektivni antiemetik. Pri sprovođenju istraživanja na ljudima granisetron se dobro podnosio. S dozom od 2 mg najčešće se javlja glavobolja. prometazin i difenhidramin) i muskarinski blokatori (hioscin-skopolamin) efikasni su u suzbijanju povraćanja kod kinetoza i prisustva nadražajnih materija u želucu. ciklizin. a pritom ne izaziva neželjene ekstrapiramidalne pojave. Ondansetron produžuje vreme prolaska sadržaja kroz debelo crevo i može uzrokovati opstipaciju. Terapijske indikacije: prevencija mučnine i povraćanja izazvanih citostaticima. koristi ga i NASA za suzbijanje kinetoza kod astronauta. Ondansetron je snažni. najčešće spominjane nuspojave bile su glavobolja i opstipacija. dimenhidrinat. prati brojne bolesti (npr. Prisutno je i u ranoj trudnoći. Različiti sastojci hemoterapije i radioterapija mogu uzrokovati otpuštanje serotonina (5HT) u tankom crevu. druge alergijske reakcije kao što su manji osipi kože. ali i na neželjeno dejstvo mnogih lekova koji se danas primenjuju. često u obliku flastera. Povraćanje može biti koristan (upravo spasonosan) fiziološki odgovor na unos toksičnih materija (npr. Ondansetron sprečava indukciju tog refleksa. Granisetron je delotvoran oralno u prevenciji i intravenski u profilaksi i u lečenju simptoma povraćanja i mučnine izazvanih hemoterapijom i zračenjem. kao i primenom citostatika. Tropisetron sprečava mučninu i povraćanje zbog lečenja citostaticima. prevencija postoperativne mučnine i povraćanja u bolesnika s velikim rizikom za postoperativnu mučninu i povraćanje. granisetron. dobro podnošene od strane pacijenata. tropistron i dolasetron) su efikasni u prevenciji i lečenju povraćanja izazvanog zračenjem kod bolesnika sa karcinomima. nervusa vagusa. Druge opisane nuspojave su: glavobolja. a može delovati i direktno na 5-HT3 receptore unutar CNS-a koji prenose nadražaje parasimpatikusa u areu postremu. Često mu prethodi mučnina. a neželjena dejstva kao glavobolja i nelagodnost u digestivnom traktu nisu česta.Povraćanje je fizički akt koji se završava snažnim izbacivanjem želudačnog sadržaja preko usta. Blokatori receptora Zbog antiemetičke aktivnosti klinički su primenu našli blokatori H1. sa ili bez izbacivanja želudačnog sadržaja). koji može indukovati refleks povraćanja aktivirajući vagusna aferentna vlakna putem 5HT3 receptora. H1 blokatori (meklizin. a može biti praćen nagonima na povraćanje (ponovljene kontrakcije trbušnih mišića. Koristi se za suzbijanje mučnine i povraćanja uzrokovanih citotoksičnom hemoterapijom i radioterapijom i u prevenciji i lečenju postoperacione mučnine i povraćanja. Primenjuju se oralnim putem. terapija postoperativne mučnine i povraćanja. muskarinskih i 5-HT3 receptora. na centar za povraćanje u produženoj moždini. antagonist 5-HT3 receptora. Skopolamin ima najširu primenu među antimuskarinskim lekovima. većinom blage i umerene prirode. Na apsorpciju granisetrona uglavnom ne utiče hrana. retke pojave ponekad ozbiljne prirode (anafilaksija). Prometazin je naročito delotvoran kod jutarnje mučnine tokom trudnoće. Tropisetron je vrlo moćan i selektivan kompetitivni antagonist 5-HT3 receptora. Mehanizam njegovog delovanja u kontroli mučnine i povraćanja nije potpuno poznat. cinarizin. alkohola). posebno za hemioterapiju karcinoma. Nuspojave su prolazne uz preporučeno doziranje. štucanje. a s dozom od 5 mg opstipacija i ređe vrtoglavica. Kao i u slučaju s drugim lekovima iste grupe. Zabeleženi su neki slučajevi reakcija preosetljivosti. Granisetron je antiemetik iz grupe antagonista serotonina. Selektivni blokatori 5-HT receptora – antagonisti serotonina (ondansetron. migrenu). podgrupe serotoninskih receptora smeštenih u perifernim neuronima i unutar središnjeg CNS-a. kod kinetoza. Njegovo glavno dejstvo ogleda se u smanjenju aktivnosti desetog kranijalnog živca. Uglavnom se koristi za profilaksu i lečenje kinetoza.

Farmakoterapija nesanice podrazumeva primenu hipnotika iz grupe benzodiazepina i nebenzodiazepinsku terapiju. Primena benzodiazepina je započela 60-ih godina prošlog veka i u ovu grupu spadaju lekovi midazolam. Granisetron – Kytril (F. izlaganja svetlosti ili neadekvatnim ritmom spavanja. akutni bronhospazam i hipotenzija. ne remete strukturu procesa spavanja i imaju znatno manju mogućnost zloupotrebe i izazivanja zavisnosti. Treća grupa su agonisti melatonergičnih receptora kao što je ramelteon. Fenotiazini Fenotiazini sa antipsihotičkim dejstvom (hlorpromazin. Hipnotici imaju depresorno dejstvo na CNS. amneziju (poremećaj pamćenja). Irska) Zofran Hipnotici i sedativi Nesanica je najčešći poremećaj spavanja. kao i mogućnost fizičke zavisnosti kod dugotrajne upotrebe. koriste isključivo kao antiemetici. Nuspojave: može izazvati sušenje usta. dok se neki drugi fenotiazini kao tietilperazin. zaleplon i indiplon. Nedostaci ove grupe hipnotika su trajanje sedacije i u periodu posle buđenja. a u preterano velikim mogu imati i štetno dejstvo. sinkopa. Deluje centralno kako na hemoreceptore u produženoj moždini tako i na sam centar za povraćanje. Hipnotici skraćuju vreme ulaska u san i produžavaju vreme trajanja sna. nitrazepam.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska). hipotenzija i ekstrapiramidalni simptomi. svi hipnotici menjaju 152 . Neželjena dejstva su relativno česta. benzodiazepini. prohlorperazin i trifluperazin) efikasni su antiemetici. ređe se mogu zapaziti reakcije preosetljivosti (tip I reakcija) s jednim ili više sledećih simptoma: crvenilo lica i/ili generalizovana urtikarija. Kao antiemetici mogu poslužiti i: antihistaminici (dimenhidrinat). intravenski ili u obliku supozitorija. propulzivi (metoklopramid). distoniju. parasimpatolitici. kinetoze i migrenu. pospanost. kortikosteroidi. triazolam. dispneja. slabog kvaliteta spavanja ili neadekvatnog trajanja spavanja i pored mogućnosti za spavanje. Antiemetičko dejstvojavlja se pola sata nakon peroralne primene i traje približno 4 sata. dovode do snižavanja budnosti i otuda imaju umirujući psihološki efekat. Tropisetron – Navoban (Novartis Švajcarska). Mogu se primeniti oralnim putem. Tietilperazin je fenotiazinski derivat s jakim antiemetičkim i antivertiginoznim dejstvom. Kao i s drugim antagonistima 5-HT3 receptora. Nesanica se može javiti kao posledica stresa. uključujući distoniju i tardivnu diskineziju. Ona podrazumeva teškoće usnivanja. Registrovani lekovi • • • • Ondansetron – Avessa (Hemofarm Srbija). Ovi lekovi u većim dozama imaju hipnotičko (uspavljujuće). Prednost ove grupe je što ne zazivaju jutarnju pospanost. prospavljivanja. U vrlo retkim slučajevima zabeleženi su kolaps. tahikardiju. i obično se koriste kod teške mučnine i povraćanja koji prate vrtoglavicu. Ondasan (Slaviamed Srbija). Druga grupa savremenijih hipnotika su ne-benzodiazepinski agonisti benzodiazepinskog receptora koji su se pojavili 80-ih i 90-ih godina kao što su zolpidem. Smenski rad i ostali faktori koji remete cirkardijalni ritam spavanja mogu povećati rizik nastanka poremećaja spavanja. brotizolam. Sprečava ili smanjuje sve vrste mučnine i povraćanja kao i vrtoglavice. pritisak u grudima. Palonosetron – Aloxi (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. ili kardiovaskularni arest. Međutim. (GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija). ezopiklon.proliv. Javljaju se sedacija.

dugotrajna sedacija u jedinicama intenzivne nege. gubitak apetita. tokom intravenske primene. Lek prolazi placentnu barijeru i izlučuje se u majčino mleko. nego samo eventualno kratkoročno rešenje. Apsorpcija midazolama posle intramuskularne primene brza je i potpuna. vrtoglavicu. nevoljni pokreti itd. što omogućava normalnu aktivnost. Posle parenteralne primene može doći do anterogradne amnezije.fiziološki izgled sna jer skraćuju deo sna kada se mozak najviše odmara i kad se procesuiraju informacije prikupljene tokom dana . ataralgezija u dece. anksioznosti. porfirija. konfuzija. a manjim delom fecesom. Indikacije su: svesna sedacija dece i odraslih pre dijagnostičkih ili terapijskih intervencija koje se sprovode sa ili bez lokalne anestezije. može doći do razvoja apstinencijalnih simptoma. a opisano je i nekoliko slučajeva konvulzija u prevremeno rođene dece i u novorođenčadi. Svako nekritično i dugotrajno uzimanje hipnotika nije preporučljivo zbog velike verovatnoće razvoja zavisnosti i komplikovanja problema. 60-70% apsorbovane doze izlučuje se preko bubrega u obliku konjugovanih produkata metaboličke razgradnje. ataksiju i smetnje vida. hiperaktivnost. produžena sedacija. rektalno i kao kontinuirana intravenska infuzija. čak i u terapijskim dozama. umora ili stresa). Midazolam Midazolam je derivat imidazobenzodiazepina. U određenog broja pacijenata opisana je i pojava mučnine. smetenost. Pospanost. respiratorne smetnje i aspiraciona pneumonija su retke neželjene reakcije. povećan intraokularni pritisak. konflikata. glavobolja i ataksija mogu se javiti posle parenteralne primene midazolama. Više od 96% apsorbovane doze vezano je u cirkulaciji za proteine plazme. Kao lipofilna supstanca. nakon čega se u formi neaktivnih metabolita izlučuje urinom. nitrazepam vrlo dobro prodire u CNS. a poseduje i anksiolitička. slabost. dezorijentiranost. hipnotički.skraćuje se tzv. Može se primenjivati intramuskularno. Svi efekti leka nastaju kao rezultat potenciranja aktivnosti gamaaminobuterne kiseline (GABA) u CNS-u. Primenjen u okviru preporučenog doziranja nitrazepam se veoma dobro podnosi. suvoće usta i opstipacije. Otežano gutanje. antikonvulzivno i muskulorelaksantno.Vezuje se za benzodiazepinske receptore u CNS-u i blokira reflekse koji idu preko retikularne formacije u produženoj moždini. Midazolam se intenzivno metaboliše u jetri. agresivnost. dok je jutarnje buđenje posle medikacije bez mamurluka. može doći do respiratorne depresije. Nakon oralne primene nitrazepam se dobro i brzo apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta. uvođenje u anesteziju. Lek može izazvati pospanost. antikonvulzivna i miorelaksantna svojstva. Jasno je da hipnotici ne mogu biti. epilepsija u dece (mioklonički napadi). U retkim slučajevima. često buđenje tokom noći i/ ili rano jutarnje buđenje koji su rezultat psihičke prenadraženosti. derivat benzodiazepina. niti jesu ozbiljno rešenje problema nesanice. Midazolam je stabilan u vodenom rastvoru. štucanja. a visoka liposolubilnost razlog je brzog prodora i početka delovanja u CNS. a biološka iskoristljivost veća je od 90%. uključujući i konvulzije. 153 . mada retko. REM faza sna. održavanje anestezije. ima dobru lokalnu podnošljivost. Metaboliše se u jetri. briga. umor. glavobolju. Sa terapijskog stanovišta značajno je da sedativni i hipnotički efekti nastupaju brzo i traju relativno kratko. Primena midazolama može. Nitrazepam Nitrazepam je psihotropni lek. Deluje sedativno.). nesanica organski uzrokovana (kao dodatna terapija). Većim delom (do 88%) lek se veže za proteine plazme. izazvati fizičku zavisnost! Posle produženog davanja u jedinicama intenzivne nege i naglog prekida terapije. pojava paradoksalnih reakcija (uznemirenost. problema. Indikacije su: nesanica (otežano uspavljivanje. premedikacija dece i odraslih. intravenski. Maksimalne koncentracije u plazmi lek dostiže za oko 90 minuta. Navedene nuspojave uglavnom su povezane sa dozom leka i najčešće se javljaju na početku terapije. Moguća je. u prvom redu u alfa-hidroksimidazolam. Osnovni efekat je hipnotički. povraćanja.

povraćanje. glavobolja. konfuznost. Kao i benzodijazepini deluje pospešujući dejstvo GABA-e međutim za razliku od njih. STILNOX (Sanofi Winthrop Industrie Francuska). Zolpidem Zolpidem tartrat je relativno nov hipnotik koji hemijski pripada imidizopiridinima. radi čega je lišen miorelaksantnog efekta. tremor i diplopija. pod uticajem alkohola im se ne pojačava delovanje i ne utiču na sposobnost upravljanja motornim vozilima. košmarnih snova. mogu se javiti tolerancija. Radi svog kratkog poluživota (oko 2 časa) ne uzrokuje dnevnu sedaciju. Indikacije: kratkotrajni tretman težih oblika nesanice. On sadrži valepotrijate kao što je valtrat. Valerijana Valerijana je preparat na bazi biljke Valeriana officinalis. agresivnosti. nisu toliko efikasni kao benzodiazepini i slični lekovi ali nemaju svojstvo izazivanja zavisnosti. midazolam – FLORMIDAL (Galenika Srbija). Oko 93% apsorbovane doze vezano je u cirkulaciji za proteine plazme. PERSEN (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). Inhalacioni anestetici 154 . brotizolam – LENDORMIN (Boehringer Ingelheim Francuska). midazolam treba primenjivati intravenski samo ukoliko postoje uslovi za reanimaciju. Nešto ređe javljaju se gastrointestinalne smetnje (mučnina. intenzivne nesanice. smetnje koncentracije i nesanice. vrtoglavica. NIPAM (Bosnalijek Bosna i Herzegovina). apstinencijalni sindrom i ''rebound'' fenomen. PERSEN FORTE (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). Ove manifestacije obično se javljaju na početku terapije i učestalije su u pacijenata starije životne dobi. Mogućnost da se ispolje navedeni neželjeni efekti veća je u starijih osoba i u bolesnika sa respiratornom ili srčanom insuficijencijom. slabost mišića. U starih osoba opisane su paradoksalne reakcije. Zolpidem se odlikuje brzim nastupom dejstva. Amnezija može biti praćena i neadekvatnim ponašanjem pacijenta. halucinacija. somnabulizma i različitih oblika poremećaja ponašanja. Valepotrijati imaju lagano anksiolitičko i hipnotičko delovanje. usporenost. dijareja). U osoba sklonih zloupotrebi alkohola ili lekova i pacijenata sa psihijatrijskim oboljenjem. ali je rizik veći pri višim dozama leka. nemira. valerijana – CEFASAN (Cefak Nemačka). Primenjuju se kada terapija benzodiazepinima i sličnim medikamentima nije opravdana. a biološka iskoristljivost posle peroralne primene iznosi 70%. DORMICUM (F. posebno pri neadekvatnoj brzini ubrizgavanja ili primeni visokih doza. po tipu uznemirenosti.Hoffmann-La Roche Švajcarska). češće no u drugim grupama. Pojava anterogradne amnezije moguća je i pri terapijskim dozama zolpidema. zolpidem deluje selektivno samo na omega receptore. Češće od ostalih neželjenih dejstava javaljaju se dnevna pospanost. razdražljivosti. Registrovani lekovi • • • • • nitrazepam – CERSON (Belupo Hrvatska). Apsorpcija zolpidema iz želudačno-crvenog trakta je brza. LENDORMIN (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka).prestanka disanja i/ili srčanog rada. poremećaji libida i kožne rekacije. zolpidem – SANVAL (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). Hrana usporava njegovu apsorpciju. zamor. MIDAZOLAM TORREX (Torrex Chiesi Pharma Austrija). a u slučajevima psihičke napetosti. Iz tih razloga.

pa se koncentracija leka prilikom primene mora brižljivo pratiti. liposolubilni molekuli koji veoma lako prolaze alveolarnu membranu. Takođe. Ne metaboliše se značajno i ima minimalne toksične efekte. posebno nakon teških. Enfluran Enfluran je halogenovani etar. zbog svoje male rastvorljivosti u krvi i mastima. sevofluran može da izazove malignu hipertermiju kod genetski predisponiranih osoba. Brzina uvoda u anesteziju i oporavak od anestezije zavisi od dva parametra: rastvorljivosti u krvi i rastvorljivosti u mastima. može da izazove koronarnu ishemiju kod bolesnika sa anginom pektoris i to fenomenom koronarne "krađe". ne izaziva konvulzije. trihloretilen (hemijski nestabilan. sličan halotanu po potentnosti i umerenoj brzini izazivanja anestezije. u toku operacije feohromicitoma halotan povećava rizik od ventrikularne fibrilacije. veoma je potentan i brzo dovodi do prestanka disanja i srčanog zastoja. u kojima se ostvaruje farmakološko dejstvo. U nekim slučajevima. Halotan Halotan je širokokorišćen inhalacioni anestetik. Sevofluran Sevofluran je noviji lek. veoma opasna neželjena dejstva su hepatotoksičnost i maligna hipertermija. metoksifluran (spor oporavak od anestezije i nefrotoksičan). npr. Kao i drugi halogenovani anestetici. Pluća su jedini kvantitativno važan organ preko koga anestetik dospeva i napušta organizam. halotan povećava osetljivost srca na dejstvo adrenalina i može da izazove poremećaje srčanog ritma a posebno su česte ventrikularne ekstrasistole. vinil etar (eksplozivan). Halotan nije analgetik i izaiva relaksaciju uterusa. višesatnih intervencija. dietil etar (eksplozivan i jako iritabilan za respiratorni trakt. brzo uvodi bolesnika u anesteziju i oporavak od anestezije je brz pa se najčešće koristi za kratkotrajne hirurške zahvate. koji inače ima mnogo dobrih osobina. Halotan u koncentracijama potrebnim za anesteziju izaziva sniženje krvnog pritiska. kao i drugi halogenovani anestetici. dovodi do brojnih postoperativnih komplikacija). ciklopropan (eksplozivan. 155 . može da izazove malignu hipertermiju. aritmogena svojstva halotana mogu biti veoma opasna. a prednost mu je bila da stvara mnogo manju količinu fluorida (zbog čega nije nefrotoksičan) i slabije je liposolubilan od metoksiflurana tako. mada se danas sve više umesto halotana upotrebljava izofluran i drugi lekovi. prate promene koncentracije leka u udahnutom vazduhu. jeste da može da izazove konvulzije bilo tokom uvoda u anesteziju ili tokom oporavka od anestezije. Predstavljen je kao alternativa metoksifluranu. Mnogi inhalacioni anestetici uvođeni su u primenu i postepeno napuštani uglavnom zbog svoje zapaljivosti ili toksičnosti. Glavna mana enflurana. Izofluran Izofluran. Halotan nije eksplozivan ni nadražajan. za razliku od enflurana. Slično drugim halogenovanim anesteticima.Važna karakteristika inhalacionih anestetika je brzina kojom koncentracije anestetika u arterijskoj krvi. bez posebnih prednosti). da je oporavak od anestezije brži. Svi inhalacioni anestetici su mali. nedovoljna da izazove toksičan efekat. Izofluran izaziva hipotenziju i moćan je koronarni vazodilatator. Jako liposolubilni lekovi u značajnoj meri se akumuliraju u masnom tkivu i mogu prouzrokovati dugotrajnu pospanost. danas najviše korišćen isparljivi anestetik. Delimično se metaboliše i stvara se mala količina fluorida. čime je njegova upotreba u porodiljstvu ograničena. Enfluran. Brz uvod i oporavak od anestezije najvažnje su karakteristike inhalacionih anestetika. takođe. indukcija i oporavak od anestezije halotanom su brzi. Izofluran je veoma skup lek zbog teškoća u izdvajanju izomernih oblika tokom sinteze leka. po svojim karakteristikama je sličan enfluranu. jer se time obezbeđuju fleksibilna kontrola dubine anestezije. Paradoksalno tome. hemijski je potpuno fluorisani metil etil eter. U ove lekove ubraja se hloroform (hepatotoksičnost i poremećaj srčanog ritma). snažno deprimira disanje i izaziva hipotenziju). delimično usled vazodilatacije.

posle početnog maksimuma koji prati intravensko ubrizgavanje. mada tipenton nema analgetički efekat i može izazvati snažnu respiratornu depresiju. Štaviše. progresivno se produžava trajanje anestezije. pa se za uvod u anesteziju danas koriste intravenski anestetici. čak i u dozama u kojima nije u stanju da isključi reflekse na bolne nadražaje. Ovaj rastvor je jako alkalan i veoma nestabilan. Nekoliko sati posle primene veći deo unetog leka se akumulira u masnom tkivu. Etomidat se brže 156 . antagoniste dopaminergičkih receptora i opioidnog analgetika fentanila izaziva stanje duboke sedacije i analgezije u toku koje bolesnik reaguje na jednostavne komande i odgovoraan na pitanja. Tiopenton. tiopenton izaziva besvesno stanje nakon 20 sekundi i ovaj efekt traje 5-10 minuta. za izvođenje kratkotrajnih hirurških infekcija. s obzirom na to da je jako liposolubilan. a li ne reaguje na bolne nadražaje i nema nikakvo sećanje na primenjenu proceduru. Intravenski anestetici Čak i inhalacionim anesteticima sa najbržim dejstvom potrebno je nekoliko minuta za postizanje efekta. mnogo sporije u mišiće. Intravenski anestetici se obično koriste za uvod u anesteziju i to najčešće tiopenton.Registrovani lekovi • • • halotan – HALOTHAN (Jugoremedija Srbija). Posle intravenske primene. Etomidat Etomidat se češće koristi od tiopentona. Koriste se za male hirurške intervencije. kao i drugi barbiturati. Posle intravenske primene. Nakon početog naglog smnajenja. Zbog navedenih činjenica tipopenton se ne koristi za odražavanje hirurške anestezije već samo za uvod u anesteziju. Propofol i ketamin se mogu koristiti sami. Koncentracija tiopentona u krvi se brzo smanjuje. Intravenski anestetici deluju veoma brzo i uvode bolesnika u besvesno stanje za 20 sekundi. što je otprilike vreme potrebno da lek dospe od mesta primene do mozga. Dejstvo tiopentona na nervni sistem slčino je dejstvu inhalacionih anestetika. ponovljenom primenom. Oporavak od tiopentonske anestezije dešava se nakon oko 5 minuta od primene leka i postiže se isključivo redistribucijom leka u dobro prokrvljena tkiva. za oko 80% tokom 1-2 minuta. kao što su endoskopske procedure. izofluran – FORANE (Abbott Laboratories Velika Britanija). uz istovremene procese preuzimanja leka u masno tkivo i metabolisanja. Kombinovana primena droperidola. može kod osetljivih osoba da precipitira razvoj porfirije. Spora eliminacija i sporo smanjivanje koncentracije leka u plazmi za posledicu ima dugotrajnu pospanost i depresiju disanja određenog stepena koja traje satima nakon primene leka. pa se tiopenton primenjuje kao natrijumova so. bez upotrebe inhalacionih anestetika. pošto se lek distribuira. Upotrebom samo inhalacionih anestetika gubi se vreme i nepotrebno se produžava opasni stadijum ekscitacije pre ulaska u anesteziju. Posledica ovakve kinetike je da tiopenton izaziva dugotrajkni mamurluk. ISOFLURAN Nicholas Piramal (Nicholas Piramal India Velika Britanija). bubrezi. pa se lek mora rastvarati neposredno pre upotrebe. mozak). dok ostatak biva metabolisan. etomidat i propofol. koncentracija leka u krvi smanjuje se mnogo sporije tokom nekoliko sati. sevofluran – SEVORANE (Abbott Laboratories Velika Britanija). a zatim. deluje brzo i brzo se eliminiše. Slobodna kiselina nije rastvorljiva u vodi. Tiopenton Tiopenton pripada klasi barbituratnih depresora CNS i jedini je iz ove grupe lekova značajan za anesteziju. prvo u dobro prokrvljena tkiva (jetra. jer je kod njega mnogo veća razlika između doza potrebnih za uvod u anesteziju i doza koje izazivaju respiratornu i kardiovaskularnu depresiju.

Propofol Propofol je po svojim karkteristikama veoma sličan tiopentonu. SUFENTANIL TORREX (Torrex Chiesi Pharma GmbH Austrija). mučnina i povraćanje. čime povećava mortalitet teških bolesnika. RECOFOL (Schering OY Finska) Lekovi za lečenje alkoholne zavisnosti Alkoholizam je jedna od najrasprostranjenijih bolesti zavisnosti. u alkoholnim pićima se najviše nalazi etilni alkohol ili etanol. oporavak od anestezije je brz i nije praćen produženom pospanošću. Razdraženje koje nastaje u početku intoksikacije alkoholom posledica je uklanjanja inhibitornih uticaja 157 . remifentanil – ULTIVA (GlaxoSmithKline Velika Britanija). Uglavnom se koriste kao anestetici. etomidat – HYPNOMIDATE (Janssen Pharmaceutica Belgija).metaboliše od tipopentona i ne izaziva produženu pospanost. sufentanil . Alkohol deluje destruktivno na sve ćelije i tkiva direktno. Svako četvrto lice koje zloupotrebljava alkohol boluje od ulkusne bolesti. Registrovani lekovi • • • • • • fentanil – FENTANYL (Janssen Pharmaceutica Belgija). Takođe postoji mogućnost masne infiltracije srca. DIPRIVAN (Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija). što su njegove glavne prednosti u odnosu na etomidat. To su visokopotentni derivati fenilpiperidina.SUFENTA forte (Janssen Pharmaceutica Belgija). a 5-10% izluči se u nepromenjenom obliku putem izdahnutog vazduha ili urina. FENTANYL TORREX (Torrex Chiesi Pharma GmbH Austrija). proteina. ali kraće traje. Etomidat se uglavnom koristi za uvod u anesteziju i njegova upotreba je sigurnija od upotrebe tiopentona kod bolesnikaa sa rizikom za razvoj cirkulatornog šoka. propofol – PROPOFOL (Fresenius Kabi Austrija). Može se u sporoj intravenskoj infuziji koristiti za postizanje hirurške anstezije bez uoptrebe inhalacionih anestetika. kože. Etanol se metaboliše u procentu od oko 90%. Etanol se brzo resorbuje. formule CH3CH2OH. pri čemu se znatna količina resorbuje iz želuca. fibroze miokarda. Izaziva promene na jetri (ciroza). Fentanil i sufentanil Fentanil i sufentanil su opioidni analgetici.G. SUFENTA (Janssen Pharmaceutica Belgija). Veliki deo se uklanja zbog metabolizma prvog prolaska kroz jetru. lipida posebno vitamina iz grupe B. RECOFOL (Schering A. Od neželjenih dejstava najčešća je pojava nevoljnih pokreta tokom uvoda u anesteziju i postoperativna mučnina i povraćanje. Dugotrajna upotreba suprimimra koru nadbubrežne žlezde. alfentanil – RAPIFEN (Janssen Pharmaceutica Belgija). retine kao i stvaranje epileptoidnog žarišta. oštećenja bubrega. depresija disanja. Prednosti u odnosu na tiopenton su da se brže metaboliše. a indirektno izaziva poremećaje metabolizma šećera. polineuropatije. Od svih alkohola. Veoma je koristan za kratkotrajne intervencioje. Primenjuju se intravenski. Nemačka). Efekti etanola na CNS-u su prvenstveno posledica depresija funkcija cerebruma (velikog mozga). odnosno toksikomanija. Neželjeni efekti mogu biti sedacija. čije delovanje je slično morfinu. Alkoholizam predstavlja hroničnu zavisnost od alkoholnih pića. Propofol nema sklonost da izaziva nevoljne pokrete niti da suprimira koru nadbubržne žlezde.

Lekovi za lečenje nikotinske zavisnosti Pušenje cigareta je jedan od najpopularnijih metoda uzimanja nikotina od početka XX veka. emocionalne izmenjenosti. na osećaje i iskustvo zadovoljstva i bola. Delotvorni su benzodiazepini. Pojedinac vremenom gubi svoju individualnost koju zamenjuje alkoholičarskom psihologijom. dok propranolol blokira efekte povećane simpatičke aktivnosti. slabljenja memorije.korteksa na subkortikalne strukture. poremećajem faze luteinizacije i amenorejom. konzumacija etanola je praćena jakom reakcijom. da bi se umanjio nagrađujući efekt alkohola delotvoran je nalokson (antagonist opijata) da bi se smanjila žudnja: koristi se akamprosat. To je nedavno uvedena supstancija analog taurina. cigare i lule. zatim klonidin i propranolol su takođe korisni. mi smo sretniji. motorna disfunkcija i mentalna retardacija. Poseban efekt etanola u vezi sa reproduktivnim funkcijama jeste alkoholni sindrom kod fetusa. U prisustvu dislulfirama koji sam ne izaziva izrazite efekte. koja je slab antagonist NMDA-receptora i može delovati tako što se na neki način umeša u sinaptičku plastičnost • • • Registrovani lekovi • • disulfiram – ESPERAL (Sanofi Synthelabo Groupe Francuska). mikrocefalija. Etanol vrši inhibiciju biosinteze testosterona. Uzimanje velikih količina alkohola. Zavisnost od alkohola je težak psihički poremećaj. Nikotin ne deluje tako intenzivno na dopamin kao ostale droge. je osnovni sastojak duvana koji deluje direktno na ljudski mozak. što se događa tokom apstinencije. već nakon 7 sekundi od udisanja dima cigarete stiže do mozga i kontinuiranom upotrebom održava višu koncentraciju dopamina. da bi se konzumacija alkohola učlinila neprijatnom koristi se disulfiram. što je uzrokovano preteranim nagomilavanjem acetaldehida u krvotoku. gubitkom kontrole prilikom pića. Nikotin. hiperventilaciju i jaku paniku i uznemirenost. Na svesnom nivou učestala osobina im je negacija stvarnosti i izbegavanje. negacija i projekcija. neurotransmitera koji utiče na reakcije. koji menja način na koji mozak funkcioniše. atrofiju testisa. Zato stvara 158 . tahikardiju. posebno u prva tri mjeseca trudnoće dovodi do najtežih malformacija i razvijanja kompletnog sindroma. nikotin u mozgu povećava oslobađanje dopamina. Alkoholni efekt na reproduktivne funkcije ispoljava se kroz impotenciju. Alkoholizam se manifestuje kroz snažnu želju za pićem. pada inteligencije. a karakterišu ga sledeći simptomi: prenatalna i postantalna retardacija rasta. Psihičke smetnje se javljau u smislu otežane koncentracije. Veruje se da klonidin deluje inhibiranjem preteranog oslobađanja transmitera. koja uključuje talase vrućine. Što je više dopamina u mozgu. psihološko (terapijom i rehabilitacijom) i/ili socijalno (grupnom terapijom). Najčešće korišćeni odbrambeni mehanizmi su racionalizacija. jer dolazi do patološkog procesa. Lečenje može biti farmakološko. ginekomastiju i gubitak seksualnog interesa. simptomima fizičkog odvikavanja i povećanom tolerancijom na alkohol. Glavni farmakološki pristupi su: • ublažavanje akutnog apstinencijalnog sindroma tokom detoksikacij. Ova reakcija je izuzetno neugodna ali nije štetna. jedan od preko 4000 hemikalija pronađenih u dimu duvanskih proizvoda kao sto su cigarete. Kod velikog broja alkoholičara izraženo je proširenje moždanih komora kao i difuzne kortikalne atrofije. Kao i kokain ili amfetamini. REVIA (Bristol-Myers Squibb Francuska). Kod žena rezultuje izostankom ovulacije. naltrekson – ANTAXONE (Zambon Group Italija).

Klonidin. Bupropion je skoro jednako delotvoran kao i terapija zamenama za nikotin. nesanicu i bolove u mišićima. a u kardiovaskularnom sistemu povećava puls i krvni pritisak i sužava krvne sudove. bupropion – ZYBAN (Glaxosmithkline Pharmaceuticals Poljska). čak i kod nedepresivnih pacijenata i ima mnogo manje neželjenih dejstava. Deca žena koje su pušile u trudnoći imaju povećan rizik od razvoja raznih teških oboljenja. dodatne terapije uključuju antidepresive bupropion. Budući da se nikotin relativno kratko zadržava u plazmi i ne resorbuje se dobro iz gastrointestinalnog trakta. pa on zbog toga nije u širokoj upotrebi. Transdermalni flasteri često dovode do lokalne iritacije i svraba. Prvi na listi malignih oboljena prouzrokovanih konzumiranjem duvana jeste rak. ili kao transdermalni flaster koji se menja svakog dana. pogotovo vitamin C. Pored raka pluća. Nikotin. Ako žena puši cigarete i istovremeno uzima oralne kontraceptive. agonist alfa2 adrenergičkih receptora smanjuje efekte apstinencije kod nekoliko supstanci koje stvaraju zavisnost. kašalj. jednjaka. naročito mučninu i gastrointestinalne grčeve. ždrela. kao i brojne simptome astme kod odraslih osoba i dece. Žene pušači ranije ulaze u menopauzu. Zbog pušenja telo teže apsorbuje minerale i vitamine. Ovi preparati uzrokuju različita neželjena dejstva. Neželjena dejstva klonidina (hipotenzija. Registrovani preparati • • citizin – TABEX (Sopharma PLC Bugarska). Trudne žene koje puše cigarete povećavaju rizik od prevremenog porođaja ili rađanja dece sa malom težinom. pospanost) pričinjavaju tegobe. Pušenje cigareta je povezano sa oko 90% svih slučajeva oboljenja od raka pluća. žudnju za duvanom. Najštetniji efekat zavisnosti od nikotina se dobija konzumiranjem duvana koji je uzrok 1/3 svih oblika malignih oboljenja.jaku psihičku i fizičku zavisnost. Smatra se da ujutro deluje stimulativno zbog apstinencije tokom sna. Terapija nikotinskom zamenom (supstitucija nikotina) koristi se uglavnom kako bi se pomoglo pušačima da prestanu sa pušenjem olakšavajući im psihološki i fizički sindrom odvikavanja. debelog creva. Glavni farmakološki pristup koji se koristi za odvikavanje jeste tretman nikotinskom zamenom. pušenje izaziva plućna oboljenja kao što su hronični bronhitis i emfizem. uključujući opijate. Pušenje se takođe povezuje sa rakom usne duplje. Simptomi odvikavanja od pušenja uključuju teško podnošljiva stanja. Statistički podaci o smrtnosti od raka su dvostruko veći među pušačima nego nepušačima. Prestanak pušenja je praćen sindromom odvikavanja od pušenja koji može da potraje mesec i više dana. stomaka. otprilike udvostručuju šanse za uspešno prekidanje navike pušenja. pa tako otežava cirkulaciju. suva usta. Zavisnost se karakteriše neodoljivom željom za duvanom i njegovom upotrebom. pojačava budnost i mentalne performanse. bubrega. Zaključak mnogih kliničkih ispitivanja upućuje na to da ovi preparati u kombinaciji sa profesionalnim savetovanjem i propratnom terapijom. kognitivan i stalan poremećaj sna i povećan apetit koji započinje nekoliko sati nakon poslednje popušene ciagrete. to uključuje simptome koji brzo mogu dovesti čoveka do ponovne neodoljive želje za duvanom. uprkos svesnosti o njegovom štetnom dejstvu. Može se davati oralno ili kao transdermalni flaster i pri olakšavanju apstinencije je približno delotvoran kao i nikotinska zamena. pankreasa. Može delovati stimulativno i smirujuće. Lekovi za lečenje demencije 159 . Kod nekih ljudi navedeni simptomi mogu da potraju i mesecima i duže. takođe. mokraćnih kanala i bešike. grkljana. dok zatim jelo stiče akutnu toleranciju i tako nikotin deluje sve više smirujuće prema kraju dana. klonidin i antgaonist nikotinskog receptora mekamilamin. više je sklona kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim oboljenjima od žena nepušača. kokain i nikotin. Simptomi doživljavaju vrhunac prvih dana i postepeno opadaju u roku od nekoliko nedelja. daje se ili u obliku žvakaće gume nekoliko puta dnevno.

spremaju se da idu negde. godine i deluju tako sprečavaju razlaganje acetil-holina neurotransmitera koji je odgovoran za pamćenje. Plod ginkgo drveta. Rivastigmin je noviji lek koji ima selektivnije dejstvo na centralnu holinesterazu. a u današnje vreme se koristi kao ukrasno drvo u Evropi i Severnoj Americi. teškoćama nalaženja reči ili izmenama raspoloženja. postaju razdražljivi ili ravnodušni. U završnoj fazi senilnosti bolesnici su vezani za postelju. Od srednje teškog do teškog oblika ovog oboljenja pati 5% populacije od 65 godina i više. kada je njihov sastav bogat flavinoidima. Sa napredovanjem bolesti mogu da se razviju i drugi problemi: Stalno zaboravljanje skorašnjih događaja. postaju sumnjičavi. Neke od nuspojava su i pospanost. zbog moguće vrtoglavice. Inhibitori holinesteraze su se pojavili 1997. ustaju noću. usporavaju starošću uslovljeno opadanje broja receptora moždanih ćelija hipokampusa odgovomih za memoriju i na taj način poboljšavaju saznajne sposobnosti onih koji boluju od Alchajmerove demencije. U tradicionalnoj kineskoj medicini. efekat ginkgo ekstrakta na trombocite sprečava razvoj tromba u moždanim krvnim sudovima. se koristilo u medicinske svrhe u Kini pre više od 2000 godina. Efekat memantina vidi se u poboljšanju kognitivnih i psihomotornih sposobnosti i obavljanju dnevnih aktivnosti. psihička inertnost. Rezullati raznih studija vezanih za korišćenje ginkgo ekstrakta u lečenju demencije nagoveštavaju da je 160 . Danas se ginkgo preparati prave od osušenog lišća ove biljke. Osim inhibicije acetilholinesteraze. Smatra se da flavinoidi imaju antioksidantno dejstvo. Postaju konfuzni u rukovanju sa novcem. Mogu da se jave promene raspoloženja sa plačljivošću. Blokadom receptora. Ginkgo drveće (Ginkgo biloba) potiče iz Istočne Azije. Nastaju izmene ličnosti. a najčešće su Alchajmerovog tipa (AD) i vaskularna demencija (VD). odlutaju i izgube se ili se stalno šetaju u istom prostoru.Demencija predstavlja stečeno ili permanetno sniženje dve ili više intelektualnih funkcija. u odnosu na perifernu. rivastigmin ima inhibitorno dejstvo i na butirilholinesterazu. smanjujući rizik od razvoja vaksularnih demencija. teškoće u prilagođavanju i sl. Prvi put je preneto u Evropu iz Japana u 18. gubi se normalna komunikacija. a da ginkoglidi (druga aktivna supstanca) sprečavaju zgrušavanje trombocita. Terapija podrazumeva inhibitore enzima acetilholin-esteraze. gingko se koristi za lečenje astme. Najnoviji lek koji je odobren za lečenje umerenog do težeg oblika Alzheimerove bolesti je antagonist NMDA receptora memantin. Ako se pojave značajne alergijske reakcije. time što inhibiraju enzim acetiholin esterazu. Postoji više tipova demencije. ne kontrolišu više mokrenje i stolicu. Posle najmanje šest meseci uočavaju se problemi za razliku od obične zaboravnosti koja se ne pogoršava. povišen krvni pritisak. Opšti simptomi demencije su: opadanje intelektualnih sposobnosti. jednom od aktivnih supstanci. slabosti. Ličnost može da se u toj meri promeni da bliske osobe imaju utisak kao da se radi o stranoj osobi. a ekstrakt napravljen od lišća ginkgo se koristi za isceljivanje rana. kao i njegovo seme. sastanaka. fiksacija za događaje iz prošlosti. i dobroj toleranciji i kod duže primene. vožnji automobila ili upotrebi kućnih aparata. primena se prekida. ali je ne leči. U tipičnim slučajevima počinje sa smetnjama pamćenja. Donepezil je inhibitor holinesteraze koji je registrovan u terapiji blage i umerene teške Alzheimerove demencije. umor. Tokom uzimanja ovog leka potreban je oprez pri vožnji i pri radu sa mašinama. Memantin je slab do umereni nekompetitivni antagonist N-metil-D-aspartat receptora. teškoće u pamćenju. a ima i selektivnije dejstvo u moždanoj kori i hipokampusu. veku. Listovi se skupljaju u mesecu maju. misle da ih neko potkrada ili želi da im naudi. imena i lica kao i teškoće da razumeju šta je rečeno. S druge strane. Antioksidantna svojstva biljke. Memantin kontroliše Alzheimerovu bolest. NMDA antagoniste i ekstrakt ginka bilobe. glavobolja. Donepezil se pokazao i kao efikasan lek za terapiju vaskularne demencije koja je drugi najčešći uzročnik demencije. U kasnijoj fazi bolesti mogu da postanu uznemireni. pretpostavlja se. prestaju da brinu za osobe iz neposredne okoline. što postaje značajno u uznapredovaloj bolesti. smanjen je ulaz kalcijuma u ćeliju i postiže se neuroprotekcija. a u grupi od 85-89 godina čak 20-22%. kašalj. Deluje tako da smanjuje delovanje glutamata na određene receptore u mozgu i time smanjuje simptome Alzheimerove bolesti. konfuznost. pospanosti.

Taođe se koristi kao analgetik za neuropatske bolove. BILOBIL FORTE (Krka Slovenija). nesvestica. ali ne i da poboljša već postojeće stanje. Apsorpcija gabapentina iz intestinalnog trakta zavisi od sistema za transport aminokiselina i pokazuje saturabilnost. galantamin – REMINYL (Janssen Pharmaceutica Belgija).Lunbeck A/S Danska). Gabapentin Gabapentin je dizajniran kao prost analog GABA. Ova osobina čini gabapentin relativno sigurnim lekom. Gabapentin ima ograničenu efikasnosrt kada se primenjuje samostalno. kao i da je lišen problematičnih farmakokinetskih osobina koje ima fenitoin. koji bi bio dovoljno liposolubilan da prođe kroz krvnomoždanu barijeru. bez posebnih farmakokinetskih anomalija. blokira AMPA receptore i slabo inhibira karboanhidrazu. Uzima se oralno. Deluje na natrijumske kanale i inhibira otpuštanje ekscitatornih aminokiselina.optimalna doza preparata 120mg/dan podeljena u 2-3 dnevne doze. Glavna neželjena dejstva su mučnina. koje izgleda predstavlja sistem za transport aminokiselina i pojavljuje se u mnogim neuronima i drugim ćelijama. Po terapijskom spektru sličan je fenitoinu i tvrdi se da izaziva manje teška neželjena dejstva. ginko biloba – TANAKAN (Beaufour Ipsen Industrie Francuska). rivastigmin – EXELON (Novartis Švajcarska). vrtoglavica. BILOBIL (Krka Slovenija). poluvreme u plazmi je oko 24 časa. Ne deluje na GABA receptore ni na natrijumske kanale. ataksija i reakcije preostetljivosti (osip). Ostali (noviji) antiepileptici Lamotrigin Lamotrigin po svom farmakološkom delovanju podseća na fenitoin i karbamazepin. Izlučuje se nepromenjen urinom i nema interakcija sa drugim lekovima. memantin – EBIXA (H. pojačava delovanje GABA. Registrovani lekovi • • • • • donepezil – ARICEPT (Pfizer Manufacturing Center USA). pa ga ne treba davati ženama koje još mogu da rađaju. 161 . Neželjena dejstva gabapentina pojavljuju se u manjem stepenu nego kod mnogih drugih antiepileptika. bez neželjenih dejstava koja su u vezi sa predoziranjem. YASNAL (Krka Slovenija). čiji mehanizam dejstva izgleda da uključuje po malo od svega navedenog: blokira natrijumske kanale. sa značajnom efikasnošću kod absansnih anapada. što znači da sa povećanjem doze apsorbovana količina leka ne raste proporcionalno. Može da inhibira kalcijumske kanale i takođe se vezuje za specifično mesto u mozgu. Za sada je pokazano da ovaj preparat može da uspori razvoj demencije. Topiramat Topiramat je noviji lek. Lamotrigin ima širi terapijski profil nego raniji lekovi. iako im nije hemijski sličan. Ovaj lek danas se preporučuje kao dodatak terapiji u upornim slučajevima epilepsije. pa se uglavnom daje kao dodatak terapiji. Glavni nedostatak topiramata je to što je najverovatnije teratogen.

gabapentin – GABALEPT (Pliva Hrvatska). ARVIND (Belupo Hrvatska). LAMICTAL (Glaxosmithkline Pharmaceuticals Poljska). NEURONTIN (Pfizer Corporation USA). NEURONTIN (Goedecke Nemačka). topiramat – TOPAMAX (Cilag Švajcarska). KATENA (Belupo Hrvatska). LAMICTAL (Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija).Registrovani lekovi • lamotrigin – LAMOTRIGIN (Ni Medic Srbija). LAMAL (Alkaloid Makedonija). LAMICTAL (Glaxosmithkline Export Velika Britanija). LAMECT (Pharmaswiss Srbija). pregabalin – LYRICA (Pfizer Arzneimittelwerk Goedecke Nemačka). • • • 162 . LAMOTRIX (Medochemie Kipar).

Takođe postoji i spolja na vratu bolna 163 . Kašalj obično dolazi nakon same prehlade. larings. Vrlo često su u sklopu kliničke slike nekih infektivnih oboljenja pa i nekih sistemskih bolesti. Bolesti donjih disajnih puteva. stafilokoka. pneumonije. usne šupljine i krajnika. dok je sluzokoža otečena i infiltrovana. Najčešće bolesti su bronhitis (akutni i hronični). Akutna oboljenja tonzila (krajnika) opisana su kao akutni tonzilitis ili kao angina. rinovirusi) i bakterije (streptokok. Preparati za lokalno lečenje bolesti ždrela i grla Akutno zapaljenje ždrela se retko javlja izolovano. čiji uzrok ne mora biti u samom respiratornom sistemu. Uloga sprovodnog dela je da sprovodi. Obložena sa membranom (pleura. Kod gutanja epiglotis zatvara grkljan. astma. mikoze i dr. interkostalne muskulature. pluća su obično puno teže i opasnije. prečišćava. Na ulazu u grkljan se respiratorni i digestivni sistem razdvajaju sa malim mišićnim poklopcem zvanim epiglotis. najčešće kao propratni simptomi kod većine infektivnih bolesti. bronhiole i terminalne bronhiole. i mogu da se jave samostalno. To su mehuri vazduha gde se obavlja razmena gasova. sinusitis. Na kraju disajnih puteva nalaze se plućne alveole. već u sklopu zapaljenskih oboljenja sluznice nosa i sinusa. alveolarnih duktusa i alveola. emfizem. sinuzitis. moraju se primeniti antibiotici. traheja. bol. što se postiže angažovanjem dijafragme. Većina oblika faringitisa prođe sama po sebi. abdominalne muskulature i elastičnog veziva u plućima. koji su praćeni širenjem i skupljanjem pluća. a vrlo često se širi i prema ušima. Sprovodni deo čine: nosna duplja sa odgovarajućim sinusima. bolovi su naročito intenzivni pri gutanju. ima više slojeva) i tečnošću (surfaktant) koja omogućuje glatko kretanje pluća kod disanja. ponekad i faringitis. U teškom obliku postoje: visoka temperatura i izraženi opšti i lokalni simptomi. pneumokok. Bolesti gornjih disajnih puteva su razne upale: rinitis. Pluća su sunđerasti. Kao lokalni simptomi javljaju se disfagijske smetnje-bol u predelu tonzila. simetrično izražen. što je omogućeno postojanjem sprovodnog. Alergija je prvenstveno bolest imuniteta. samostalno. povišenu telesnu temperaturu. respiratornog i ventilacionog dela tog sistema. Ventilacioni deo omogućuje udisanje (inspiracija) i izdisanje (ekspiracija). nazofarings. spoljašnjeg vazduha i krvi. Laki oblik uključuje: suvoću. rebara. Svaka alveola je okružena kapilarima koji dovode krv zasićenu ugljen dioksidom a odvode krv zasićenu kiseonikom. Uzočnici su virusi (adenovirus. Na nivou ovog dela se vrši razmena gasova. Ove bolesti su često vezane. a ako se ne leče mogu završiti smrtnim ishodom. Zid alveola i membrane kapilara su tanke tako da gasovi lako prelaze iz krvi i u krv čistom difuzijom. pneumokoke. a tretman pastilama ili biljnim preparatima ubrzava oporavak i pomaže otklanjanju tegoba. recimo simptomi prehlade su rinitis. ali ako alergen ulazi organizam preko disajnih puteva. hronična opstruktivna bolest pluća. faringitis. grudnog koša i abdomena. Respiratorni deo se sastoji od: respiratornih bronhiola. laringitis. izolovano ili u sklopu drugih zapaljenskoh oboljenja sluznice nosa. Ali za lečenje streptokoknog faringitisa i šarlaha. ružičasti (osim kod pušača) organ podeljen na levo i desno krilo. usne šupljine i ždrela. bronhije. U grkljanu se nalaze glasne žice.Respiratorni sistem Respiratorni sistem je specijalizovan za razmenu gasova između okolnog. Kod disanja ili govora epiglotis je otvoren . prehlada. uvećanje cervikalnih limfnih čvorova.zato nije dobro jesti i pričati. Respiratorni sistem pogađaju mnoge bolesti. otok mekog nepca i resice. crvenilo lica i bledilo oko usana. zagreva i vlaži vazduh koji dolazi iz spoljašnje sredine. adenovirusi. Najčešće se kao uzročnici pominju razni rodovi streptokoka. mukopurulentan eksudat. simptomi će se takođe ispoljavati na disajnim putevima. hemofilus).

Bolest već od početka prate i opšti simptomi: visoka telesna temperatura. a i govor može biti izmenjen. i preobilno lučenje sluzi u bronhijama. eterična ulja peperminta.mentol. bolovi u mišićima.biljni preparati na bazi alfije ili pastile. Antiseptičke tečnosti Antiseptičke tečnosti obično sadrže antiseptike kao što su heksetidin ili povidon-jod u količinama koje još uvek deluju znatno antimikrobno. antiseptičke tečnosti sa hlorheksidinom ili jodom. Zapaljenje se može smiriti posle nekoliko dana dok promuklost može trajati i duže dve do tri nedelje. nego se ispire (grglja) grlo. Oni i sami deluju antiseptički. Ukoliko laringitis potraje ili se simptomi ne povlače to može biti znak da je došlo do ozbiljnije infekcije. lak bol. To su halogeni antiseptici dihlorobenzilni alkohol i amilmetakrezol ili kationaktivni antiseptici benzalkonijev hlorid i cetilpiridinijum. antivirusno sredstvo. ali male količine antiseptika koje dospevaju u digestivni trakt ne izazivaju štetne efekte. a nakon toga se ispljunu. antibakterijsko. U većini slučajeva sasvim je dovoljan lek za tretiranje upale grla koja ne potiče od infekcije streptokokom. jer uzimanje antibiotika kada to nije potrebno krajnje je kontraproduktivno i vodi razvoju rezistentnih oblika bakterija koje je vrlo teško lečiti Žalfija Žalfija (Salvia officinalis). pogotovo kad je uzročnik beta hemolitički streptokok grupe A opravdano je uzimati antibiotike. Pastile Ono što pastile čini lekovitim jesu antiseptici koje sadrže. Akutni laringitis-simptomi su promuklost. crni slez. Upotrebljavaju se tako što se njima ispire (grglja) upaljeno grlo. U prevelikim količinama izaziva epileptične grčeve.. anisa. pritisak u grlu. malaksalost. i lekovite pastile s antisepticima. obično se javljaju u sklopu zapaljenskih procesa disajnih puteva a ređe izolovano. ređe otežano disanje. Ako se progutaju veće količine takvih rastvora. a kod bakterijskog tonzilitisa. Laringitisi su zapaljenja grkljana. U lečenju laringitisa dovoljne su lekovite pastile s antisepticima ili biljni preparati.osetljivost te regije ili većeg područja vrata. Uz navedene antiseptike u lekovitim pastilama obično dolaze razne supstance koje potpomažu njihovo delovanje . Zbog toga se ne pije jer bi time i tujon dospevao u organizam. Kako je vrlo česti simptom upala grla kašalj. a nekada i osećaj suvoće i zadah iz usta. obično dolazi do nadražaja na povraćanje. Kod virusnog tonzilitisa mere su iste kao i kod virusnog faringitisa . opšta slomljenost. Pregledom se ustanovi simetrično crvenilo glasnih žica sa lepljivim sekretom između njih. Već drugog-trećeg dana mogu da se pipaju uvećane. timijana i dr. glavobolje. On deluje kao prirodni antiseptik delujući na patogene mikroorganizme u faringitisu. bolne limfne žlezde vrata. Može da bude prisutan trizmus (grč vilice) usled čega je uzimanje hrane otežano. osećaj vrućine i vrtoglavicu. zamor i povišena temperatura. eukaliptusa. Eterično ulje žalfije. laringitisu i tonzilitisu. kašalj. a dovoljno efikasni za čišćenje sluznice od širokog spektra mikroorganizama. fungicidno. drhtavica. a imaju i bronhosekretolitično delovanje pa pomažu kada postoje simptomi rinitisa. Zanimljivo je da on deluje i na viruse. Akutni laringitis može biti deo generalizovane infekcije disajnih puteva ili lokalizovana promena na sluzokoži grkljana. islandski lišaj i dr. 164 . Lečenje upala sluznice ždrela i grla započinje antisepticima kao što su žalfija. Antibiotike treba što je moguće češće izbegavati i uzimati samo onda kada infekcija dokazano potiče od streptokokusa. on se može ublažiti raznim čajevima i sirupima na bazi biljaka kao što su beli sljez. nakon čega se ispljune. prvo je tradicionalno sredstvo koje se preporučuje kod lečenja infektivnih bolesti grla i ždrela. tahikardiju. Njihova zajednička karakteristika jeste da su u malim količinama neotrovni. Nekada je prisutna pojačana salivacija (lučenje pljuvačke). sadržai tujon.

cetilpiridinijum – SEPTOLETE (Krka Slovenija). te se na taj način smanjuje viskozitet mukusa. acetilcistein. BETADINE (Alkaliod Makedonija). iscedak iz nosa. jaglaca. umor. mučnina. acetilcistein se koristi i za pripremu bolesnika za bronhoskopiju i bronhografiju Bolesnici obično vrlo dobro podnose acetilcistein. i u unutrašnjem uhu. traheobronhitis. emfizem. karbocistein deluje regulatorno i na ostale strukture u kojima se stvaraju mukoproteini. Iako se disajni putevi putem refleksa kašlja pokušavaju rešiti viška sluzi iskašljavanjem. levomentol. to ponekad nije moguće. dispepsija. atelektaza. što omogućava lakše iskašljavanje plućnog ispljuvka. Inhibicijom bradikininskih efekata karbocistein istovremeno utiče na povećanje sinteze sijalomucina. koja je odgovorna za osobine mukusa. amiloidoza. bronhiektazije.podstiču uklanjanje sluzi pojačanjem pokreljivosti cilijarnih resica (eterična ulja) Acetilcistein Acetilcistein smanjuje viskoznost sluzi u respiratornom sistemu. dornaza alfa) sekretomotorici . karbocistein. NEO ANGIN (Divapharma Nemačka).menjaju fizikalnohemijska svojstva sluzi uzrokujući smanjenje viskoznosti sluzi (bromheksin. metvice. pospanost. 165 . Istovremeno deluje i na sastav izlučene sluzi. Na taj način karbocistein je mukolitik i mukoregulator. Osim toga. ekstrakti bršljena. vlaženje i zagrevanje vazduha na putu prema alveolama. koja je zato ređa. a deluje istovremeno lokalno antiflogistički. tuberkuloza. Ekspektoransi su lekovi koji služe za podsticanje i ubrzanje uklanjanja bronhijalne sluzi iz disajnih puteva Ekspektoranske se dele na tri glavne grupe: • • • sekretolitici . 2. POVIDON JOD (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). bronhopulmonalne komplikacije posle operacije. Kod upala pluća i disajnih puteva dolazi do prevelikog lučenja sluzi i posledičnog otežanog dolaska vazduha u pluća. amilmetakrezol. upala usne sluznice. reakcija preosetljivosti. natrijum askorbat. pulmonalne komplikacije kod cistične fibroze. glicirize. verbaskuma. pa se zbog toga koriste ekspektoransi. krvav ispljuvak. bora i terpentinsko ulje) mukolitici . Ekspektoransi Bronhijalna sluz je viskozna sluzava tečnost koju luče ćelije disajnih puteva. senege. eukaliptusa. Acetilcistein deluje tako što sluz pretvara u tečni oblik i olakšava njeno izlučivanje. Normalizacijom sekrecije bez razgradnje mukusa. lidokain – STREPSILS (Reckitt Benckiser Healthcare International Velika Britanija). kad se povećava stvaranje sluzi u disajnim putevima (prvenstveno u plućima) i kad je iskašljavanje otežano i kod oboljenja kao što su hronični i akutni bronhitis. eterična ulja timijana. Karbocistein Molekul karbocisteina hemijski blokira sulfhidrilnu grupu. Mogu se javiti digestivne tegobe (suva usta. pneumonija. povraćanje. Nuspojave nisu česte. anisa.pojačavaju bronhijalnu sekreciju tečnosti i na taj način razmekšavaju i otapaju sluz (ipekakuana. askorbinska kiselina.Registrovani lekovi: • • • • povidon-jod – POVIDON JOD (Jugoremedija Srbija). glavobolja. Njena funkcija je fizička blokada direktnog kontakta bronijalne sluznice i vazduha koji ulazi u disajne puteve. olakšava iskašljavanje i ublažava oteženo disanje zbog nakupljene sluzi u disajnim putevima. kolike i proliv). heksetidin – HEXORAL (Hemofarm Srbija). Upotrebljava se pri akutnoj prehladi.4 dihlorbenzil alkohol. Karbocistein redukuje hiperplaziju i hipertrofiju mukosekretorne zone. kao u gastrointestinalnom i genitourinarnom traktu. koji lako veže vodu.

Posle oralne primene karbocistein se dobro apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta, a najviša koncentracija postiže se za dva sata. Zadržava se u plazmi između 3 i 24 sata. Distribuira se najvećim delom u plućno tkivo, jetru i srednje uvo. Oko 30% karbocisteina izlučuje se urinom u nepromenjenom obliku, a ostatak u obliku neaktivnih metabolita. Koristi se kod bolesti respiratornog trakta sa hipersekrecijom viskoznog sputuma (hronični i akutni bronhitis, hronična respiratorna insuficijencija, plućna tuberkuloza komplikovana hroničnim bronhitisom, bronhiektazije s bronhorejom, bronho pulmonalne supuracije, mukoviscidoza) i kod pripreme bolesnika za bronhoskopiju, bronhografiju, bronho-aspiraciju Primenjen u propisanim dozama, karbocistein retko izaziva neželjene efekte. Uglavnom se ispoljavaju u gastrointestinalnom i respiratornom traktu. Najčešće se javlja mučnina, gastralgija, povraćanje i dijareja. Retko se javlja glavobolja.

Bromheksin
Bromheksin je sintetski analog vazicina, alkaloida koji se nalazi u biljci Adhatoda vasica. Najčešći je i najviše upotrebljivaniji ekspektorans. Uzrokuje degradaciju kiselih mukopolisaharida pojačavanjem formiranja lizozoma i aktivacijom hidrolaza. U isto vreme dolazi do stimulacije ćelija u zidu bronha koji luči tečnost. Kao rezulat dolazi do smanjenja viskoznosti sluzi i lakšeg iskašljavanja. Koristi se za razređivanje bronhijalnog sekreta kod svih oblika akutnih i hroničnih bronhopulmonalnih oboljenja sa poremećenom bronhijalnom sekrecijom i otežanim iskašljavanjem. Nuspojave bromheksina su neznatne, u vrlo retkim slučajevima mogu se javiti tegobe u digestivnom traktu i osip na koži.

Ambroksol
Ambroksol kompletno utiče na poremećene funkcije sluzokože disajnih puteva. Reguliše stvaranje i viskozitet sekreta, olakšava iskašljavanje sekreta i olakšava disanje. Ambroksol takođe pomaže u stvaranju plućnog surfaktanta, smanjuje bronhijalni hiperreaktivitet a ispoljava i antioksidativni učinak. Primenjuje se kod akutnih i hroničnih oboljenja respiratornog trakta povezanih sa poremećajem stvaranja i iskašljavanja sekreta, npr. akutni i hronični bronhitis, hronična opstrukciona plućna bolest, bronhijalna astma, pneumonija, cistična fibroza, laringitis, sinusitis. Ambroksol se podnosi veoma dobro. Retko se javljuju želudačne tegobe (osećaj punoće, podrigivanje, mučnina), proliv ili kožni ekcemi.

Dornaza alfa
Dornaza alfa je posebna DNK hidrolaza, enzim koji hidrolizuje DNK. Dornaza alfa hidrolizuje DNK u bronhijalnoj sluzi što uvelike smanjuje viskoznost bronhijalne sluzi pacijanata sa cističnom fibrozom. U terapijske svrhe koristi se dornaza alfa koja je rekombinantna ljudska DNK hidrolaza, genetički identična verzija prirodnog ljudskog enzima koji razgrađuje vanćelijsku DNK. Koristi se u lečenju bolesnika sa cističnom fibrozom, starijih od pet godina, kod kojih je vitalni kapacitet (FVC) veći od 40% od predviđenog, kako bi se poboljšala njihova plućna funkcija. Česte nuspojave su faringitis i promena glasa. Povremeno su se mogu javiti laringitis i osip sa i bez svraba.

Registrovani lekovi
• • • • acetilcistein – NAC-HEMOFARM (Hemofarm Srbija), ACC (Salutas Pharma Nemačka), ACC SAFT (Salutas Pharma Nemačka), FLUIMUCIL (Zambon Switzerland LTD Švajcarska), bromheksin – BISOLVON (Zdravlje Srbija), BISOLVON F (Zdravlje Srbija), karbocistein – MUCODYNE (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija), ambroksol – LAMOX (Jugoremedija Srbija), AMBRO- HEMOFARM (Hemofarm Srbija), FLAVAMED (Berlin-Chemie Nemačka), MUCOSOLVAN (Boehringer Ingelheim Hellas Grčka), MUCOSOLVAN JUNIOR (Boehringer Ingelheim Hellas Grčka),

166

dornaza alfa – PULMOZYME (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska).

Antitusici
Kašalj je zaštitini refleksni mehanizam koji otklanja strane čestice i sekret iz bronhija i bronhiola. Ovaj refleks se neadekvatno aktivira u toku inflamacije u respiratornom traktu ili neoplazmi. U ovakvim slučjevima mogu se primeniti lekovi koji suprimiraju suvi bolni kašalj koji prati različita oboljenja. To su antitusici (ili supresori kašlja). Mora se dobro zapamtiti da ovi lekovi smiruju kašalj kao simptom, ali ne i uslove koji su do njega doveli. To su dakle simptomatski lekovi. Kod kašlja koji prati bronhiektazije ili hronični bronhitis, antitusici mogu prouzrokovati štetno zgušnjavanje sputuma i njegovu retenciju. Ove lekove ne treba koristiti ni u lečenju kašlja koji prati astmu. Najefikasniji lekovi u grupi antitusika su opioidi – morfin, kodein, folkodin, metadon, dekstrometorfan ili noskapin, koji kada se primenjuju u efektivnim dozama imaju česta neželjena dejstva: pospanost, mučninu, zatvor i fizičku zavisnost. To su tzv. centralni antitusici sa opioidnim delovanjem. Sa druge strane, postoje sintetski centralni antitusici (butamirat, fedrilat, glaucin, pipazetat, klofedanol), koji imaju brojne prednosti: smanjuju razdražljivost centra za kašalj i efikasno smiruju suvi nadražajni kašalj, ne deluju depresivno na CNS i centar za disanje, selektivno deluju na centar za kašalj, ne deluju na opijatne receptore i ne dovode do stvaranja zavisnosti, imaju veliku terapijsku širinu, ne deluju na tonus glatkih mišića gastrointestinalnog trakta i ne dovode do opstipacije, dobro se resorbuju iz GIT-a, te brzo postižu terapijske koncentracije u plazmi, a ne stupaju ni u interakciju sa drugim lekovima. Postoje i periferni antitusici, kao što su: pentoksiverin, prenoksidiazin, benzonatat i sluzave droge (koren i list belog sleza, cvet crnog sleza, gomolj kaćuna). Istraživanja u oblasti refleksa kašlja i potencijalnih mehanizama senzibilisanog refleksa kašlja otkrila su nekoliko potencijalnih mesta dejstava za nove lekove. Pored neopiodinih lekova kao što je nociceptin, razvijeni su i novi opiodini lekovi. To su, osim mi-agonista, i kapa- i delta-receptorski agonisti. Antagonisti neurokininskog, bradikininskog i vaniloidnog (VR-1) receptora mogu biti korisni u sprečavanju kašlja, jer blokiraju efekte tahikinina i aktivaciju senzornih nerava. Lokalni anestetici i blokatori natrijum-zavisnih kanala i kalijum-kalcijum zavisnih aktivatora aferentnih nerava predstavljaju inhibitore refleksa kašlja. Neki od ovih novih agenasa mogu da deluju kao antitusici centralno ili periferno ili na oba načina. Još uvek za veliki broj ovih jedinjenja nisu sprovedena brojna potrebna klinička ispitivanja. Međutim, postoji velika potreba za efektivnijim antitusicima koji nemaju neželjene efekte.

Kodein
Kodein je metilmorfin, opijat, koji deluje slabije analgetički od poznatih opioidnih analgetika, ali je zato efikasan kao antitusik. Osim toga, takođe smanjuje i sekreciju u bronhiolama, zgušnjava sputum i inhibira cilijarnu akivnost. Koristi se kod suvog, nadražajnog, neproduktivnog kašlja različitog porekla, ali je upotreba kodeina uglavnom ograničena kod obolelih od karcinoma bronha i pluća, zbog činjenice da može izazvati zavisnost. Kodein se ne koristi tokom prva tri meseca trudnoće, niti za vreme dojenja. Uz primenu preporučenih doza, primena kodeina ne izaziva značajnije nuspojave. Moguća je pojava opstipacije, povraćanja, vrtoglavice, pospanosti.

Dekstrometorfan
Dekstrometorfan predstavlja d-izomer kodeinskog analoga levorfanola: za razliku od L-izomera ne deluje na opijatne receptore, pa nema analgetičko dejstvo i ne izaziva zavisnost. Poseduje blag sedativni efekat. Njegovo antitusičko dejstvo je posledica centralnog delovanja na centar za kašalj u produženoj moždini: povećava prag nadražaja. Njegova antitusička aktivnost je ekvivlaentna aktivnosti kodeina, samo kod njega ima neznatno manje neželjenih efekata u smislu opstipacije i inhibicije mukocilijarnog klirensa. Indikacije: akutni suvi kašalj ili ako perzistentni kašalj otežava san i/ili uobičajene dnevne aktivnosti, hronični suvi kašalj Retka neželjena dejstva: mučnina i/ili promene gastrointestinalnog trakta, neznatna pospanost, a

167

ponekad i vrtoglavica. Znaci predoziranja su ekscitacija, konfuzija, respiratorna depresija, kao i depresija CNS-a.

Folkodin
Folkodin sadrži derivat morfina koji ima jako izraženo inhibitorno delovanje na refleks kašljanja. Njegovo antitusično delovanje je 2-3 puta jače od delovanja morfina i kodeina. Kao i kod ovih lekova, ono verovatno nastupa usled depresivnog delovanja na centar za kašalj u produženoj moždini. Sprečavanje kašlja nastupa brzo i traje dugo. Za razliku od morfina, folkodin nema analgetski efekat, ne uzrokuje spazme niti povećanje tonusa u gastrointestinalnom traktu, ne deprimira disanje i na njega se ne stvara tolerancija niti se razvija toksikomanija. Ovaj lek, međutim, ima blago i nespecifično depresivno delovanje na centralni nervni sistem, može delovati sedativno, antikonvulzivno i može potencirati hipnotičko delovanje barbiturata. Indikacije: akutni i kronični kašalj koji se javlja kao popratni simptom u bolestima disajnih puteva (faringitis, laringitis, traheitis, bronhitis, bronhopneumonija, fibrinozna pneumonija, bronhiektazije, tuberkuloza, suvi pleuritis i neoplazme organa za disanje). Folkodin se odlično podnosi i nije toksičan. Njegovi mogući neželjeni efekti su slični kodeinskim (respiratorna depresija, pospanost, mučnina, kožni osip, edem lica, pruritus, hipotenzija).

Butamirat
Butamirat-citrat umiruje kašalj delovanjem na centralni nervni sistem. Ni hemijski ni farmakološki nije srodan sa alkaloidima opijuma i ne izaziva zavisnost. Primenjuju za lečenje jakog akutnog i hroničnog suvog (neproduktivnog) kašlja, za pre- i postoperativno smirivanje kašlja kod hirurških zahvata i bronhoskopija, za veliki kašalj. Povremena neželjena dejstva leka: vrtoglavica, pospanost, mučnina i proliv. Retka neželjena dejstva leka: osip i koprivnjača.

Registrovani lekovi
• • • • • kodein – KODEIN FOSFAT (Fampharm Srbija), KODEIN FOSFAT ALKALOID (Alkaloid Makedonija), folkodin – PHOLCODIN ALKALOID (Alkaloid Makedonija), dekstrometorfan – TUZODIN (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija), butamirat – OMNITUS (Hemofarm Srbija), SINETUS (Galenika Srbija).

Antihistaminici za sistemsku primenu

Termin antihistaminik se odnosi na antagoniste H1 receptora, koji su uključeni u različite inflamatorne i alergijske mehanizme. Mnoga farmakološka dejstva antagonista H1 receptora proističu iz samog dejstva histamina. Antihistaminici se vežu za histaminske H1 receptore i blokiraju ih. Time dolazi do nemogućnosti vezivanja histamina na H1 receptore. Neka od dejstava ovih lekova nisu u vezi sa blokadom H1 receptora i rezultat su atagonističkog efekta na nivou drugih receptora, kao što su receptori za 5-hidroksitriptamin (5-HT), alfa1-adrenergički receptori i muskarinski receptori, kako periferno, tako i u centralnom nervnom sistemu (CNS). Mnogi antagonisti H1 receptora takođe ispoljavaju značajan antimuskarinski efekt, iako je njihov afinitet mnogo manji za mukarinske nego histaminske receptore. Za slučajeve kada je poželjan selektivni antagonizam prema H1 receptorima bez efekata na CNS, razvijeni su noviji lekovi (npr. mekvitazin, terfenadin, loratadin, cetirizin). Većina antagonista H1 receptora dobro se resorbuje posle oralne primene, dostiže maksimalan efekt

168

posle 1-2h i efekt traje tokom 3-6h, mada postoje izuzeci. Većina se distribuira širom organizma, mada neki ne prolaze krvno-moždanu barijeru. Metabolišu se u jetri i izlučuju putem urina. Antihisatminici se primenjuju: kod alergijskih reakcija uključujućui alergijski rinitis, urtikariju, ujed insekta i preosetljivost na lekove. Prednost se daje lekovima koji nemaju sedtavivno ili antagonističko dejstvo na muskarinske receptore; zatim kao antiemetici u prevenciji kinetoza ili drugih uzroka mučnine, posebno one koja je udružena sa vrtoglvicom i za sedaciju. Ono što se definiše kao neželjeni efekt, u izvesnoj meri zavisi od toga u koju svrhu je lek uzet. Kada se koristi zbog čisto perifernog dejstva, svi efekti na CNS-u su neželjeni a glavni među njima je sedacija zbog blokade H1 receptora. Kada se koriste zbog sedativnog ili antiemetičkog dejstva, neki od ostalih efekata na CNS kao što su vrtoglavica, zujanje u ušima i umor su neželjeni efekti. Velike doze mogui izazvati ekscitaciju i dovesti do pojave konvulzija kod dece. Periferni antimuskarinski efekti se uvek smatraju neželjenim. Najčešće se javlja suvoća usta, a moguća je i pojava i poremećaja vida, opstipacije i retnencije urina.

Dimenhidrinat
Dimenhidrinat je antihistaminik čija je upotreba prvenstveno antiemetička, posebno kod bolesti kretanja. Koristi skoro isključivo za lečenje bolesti vožnje ("morska bolest"). Osnova delovanja dimenhidrinata je inhibicija acetilholina. Osim antiholinergičkih efekata, deprimira CNS, ima antiemetsko, antihistaminsko i lokalno anestetsko jelovanje. Dimenhidrinat inhibira vestibularnu stimulaciju jelujući prvenstveno na otolite, a u višim dozama na polukružne kanaliće. Koristi se za sprečavanje bolesti kretanja, u Menierovoj bolesti i vestibularnim smetnjama. Nuspojave mogu biti pospanost, nesigurnost, ređe suva usta i smetnje vida, uticaj na psihofizičke sposobnosti. Trudnice bi ga trebale izbegavati.

Hloropiramin
Kloropiramin je antihistaminik jakog delovanja, derivat etilendiamina. Kao kompetitivni antagonist histamina hloropiramin smanjuje tonus glatkog mišića suzbijajući efekte histamina na kapilare kože i sluznice. Deluje i antipruritički, lokalno anestetski, vazokonstriktorno i sedativno. Koristi se u slučajevima akutnih alergijskih reakcija, posebno ranih, gde se oslobađa velika količina histamina: urtikarija, angioedem, preosetljivost uzrokovana lekovima, ubodi insekata, serumska bolest, polenoza i dr. Najčešća je nuspojava sedacija, koja može varirati od blage pospanosti do dubokog sna, zatim umor i iscrpljenost.

Cetirizin
Cetirizin spada u grupu antihistaminika - derivata piperazina. On vezivanjem na histaminske receptore sprečava dejstva histamina. Namenjen za sprečavanje i lečenje simptoma sezonske i celogodišnje alergijske bolesti nosne sluznice (alergijskog rinitisa), urtikarije i drugih alergijskih bolesti. Većina nuspojava su blage ili umerene, a javljaju se mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, proliv, opstipacija i pojačan apetit.

Ketotifen
Ketotifen je jedan od zanimljivijih antihistaminika. Po delovanju on je antihistaminik, ali po upotrebi možemo ga svrstati u antiastmatike bez bronhodilatacijskog dejstva koji takođe ima i antianafilaktički efekat. Ketotifen je noviji antihistaminik i za razliku od starijih antihistaminika nema etilenaminsku strukturu, nego tricikličnu strukturu karakterističnu za novije antihistaminike. Ketotifen sprečava oslobađanje medijatora iz mastocita i bazofilnih leukocita, naročito oslobađanje histamina i leukotriena. Smanjuje hiperaktivnost disajnih puteva koju je izazvao aktivirajući faktor trombocita (PAF), a sprečava i infiltraciju eozinofilima. Zanimljivo je da ketotifen ima svojstvo sprečavanja astmatičnog napada - snažan je antiastmatik koji nekompetitivno blokira histaminske H1receptore. Koristi se za dugoročno sprečavanje bronhijalne astme, alergijskog bronhitisa i astmatičnih tegoba koje

169

hloropiramin – SYNOPEN (Pliva Hrvatska). terfenadin – BRONAL (Galenika Srbija). Moguće nuspojave jesu glavobolja. Na početku lečenja može se javiti pospanost. desloratadin – AERIUS (Schering-Plough Holandija). feksofenadin – TELFAST (Sanofi-Aventis Deutschland Nemačka). LORATADIN (Srbolek Srbija). atopijski dermatitis. sa selektivnom antagonističkom aktivnošću na periferne H1-receptore. Feksofenadin. CLARITINE (Schering-Plough Labo Belgija). LETIZEN S (Krka Slovenija). vrtoglavica i umor. Upravo je ta selektivnost dovela do toga da je loratadin postao sinonim za lečenje alergije. LORATADIN (Zdravlje Srbija). ali se ispostavio promašajem. Terfenadin je povučen antihistaminik koji je puno obećavao zbog izostanka sedativnog delovanja. atopijski dermatitis i dr. TEFEN (Srbolek Srbija). glavobolja. Loratadin je snažan antihistaminik dugog delovanja. Prirodni ekspektoransi Prirodni ekspektroansi su ekspektoransi koji se dobijaju iz lekovitog bilja. Loratadin Loratadin je noviji antihistaminik triciklične strukture.prate peludnu kijavicu. Registrovani lekovi • • • • • • • • dimenhidrinat – DIMIGAL (Galenika Srbija). U pojedinih osoba ketotifen može pojačati apetit i izazvati povećanje telesne mase. loratadin – LORATADIN (Jugoremedija Srbija). DRAMINA (Jadran Galenskij Laboratorij Hrvatska). LORANO (Salutas Pharma Nemačka). i osip. pospanost. Najpopularniji je i najpropisivaniji antihistaminik koji polako istiskuje sve ostale antihistaminike. Od ovih biljaka obično se izrađuju ekstrakti od kojih se rade razni sirupi za iskašljavanje. Koristi se za lečenje i sprečavanje simptoma sezonskog alergijskog rinitisa i za uklanjanje simptoma urtikarije (koprivanjače) nepoznatog uzroka. aktivni metabolit terfenadina. 170 . Najčešće nepoželjne reakcije su umor. cetirizin – LETIZEN (Krka Slovenija). Feksofenadin Feksofenadin je noviji antihistaminik bez sedativnog dejstva.kod alergijskog rinitisa za olakšanje simptoma i znakova hronične urtikarije i ostalih alergijskih dermatoloških poremećaja. mučnina. ketotifen – GALITIFEN (Galenika Srbija). U daljem toku lečenja ovi se neželjeni efekti smanjuju odnosno potpuno gube. Koristi se za lečenje i ublažavanje simptoma alergija različitog uzroka . koristi se za sprečavanje i lečenje alergijskih bolesti kao što su akutna i hronična urtikarija. Takođe. ako što je kontaktni alergijski dermatitis. alergijski rinitis i konjunktivitis. suva usta. pospanost. FLONIDAN (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). jer je izazivao znatne opasne srčane aritmije. PRESSING (Hemofarm Srbija). Feksofenadin je farmakološki aktivni metabolit terfenadina. AERIUS (Schering-Plough Labo Belgija). gastritis. nema takve kardiološke nuspojave. kao što su mučnina. gastrointestinalne tegobe. nervoza. retko suvoća usta ili vrtoglavica.

čaj se takođe koristi za čišćenje tela od otrovnih pesticida i štetnog radioaktivnog zračenja. zatim. flavonoide. piskalica. ali dobro podnosi i kamenita i krečnjačka tla. utoliko postaje manje lekovit. mekih kostiju. Timijan Narodna imena: bosiljak. Koristi se. nosioci su farmakoloških svojstava bršljana. polialkine (falkarinon and falkarinol). cvićac. timljan. svežem korenu ima najviše saponozida. Za lek se upotrebljavaju listovi i plodovi. Listovi su sitni. a njegovo eterično ulje koje sadrži oko 50% timol ima snažno antiseptičko delovanje i izdvaja se destilacijom. U svim organima jaglike ima mnogo vitamina C (askorbinske kiseline). Ukoliko je koren lošije sušen i duže čuvan. sterole. Ekstrakt bršljana deluje ekspektorantno. Timijan (Thymus vulgaris) je višegodišnji do 30 cm visoki polugrm sa svetloružičastim ili belkastim cvetovima. Raste po sunčanim i suvim livadama. kamena i peska u bubrezima. Upotrebljava se u obliku čaja ili u sirupima za iskašljavanje. u lečenju kožnih bolesti. Zanimljivo da je dokazano kako sastojak falkarinol ima antibakterijsko. cvet jaglike sadrži manje saponozida. Listovi su kožasti. tvrdi. upale mokraćne bešike i belog pranja kod žena. Koristi se kod kašlja. spazmolitički i umirujuće na kožu i sluznicu. ali mu stabljika nije puzava i polegla već raste uspravno. bela bukvica. Ima saponozida. Sva ta jedinjenja. sunašce. lagano prema dole savijeni. a pogotovo alfa-hederin. sitno dlakavi. retkim šumama. 171 . jagorčina. po lugovima. sličan majčinoj dušici. bronhitisa. pinen i druge terpetenska jedinjenja. Čaj od bršljana se koristi protiv peruti tako što se kosa svako veče ispira čajem (ova terapija ne sme trajati više od 14 dana). petoprs. cimen. Bršljan raste po stenama. Bršljanov list već u malim količinama deluje na krvne sudove i srce. a zatim puzava. kunjavac.Bršljan Bršljan je do 20 m duga biljka sa trajno zelenim listovima i mnogobrojnim korenjem po stabljici kojim se pričvršćuje za drugo drveće i kamenje. manji sanseg. galčina. jagotac. a najviše u listu i cvetu. ekstrakt bršljanja koristi se u losionima i kremama protiv celulita. Osim toga. manja mažurana. majčina dušica. Za jedne vrste je najbolje vreme berbe pre i za vreme cvetanja. među grmljem i na padinama. grmuljica. U cvetu ima i flavonoida. U gradovima se uglavnom uzgaja kao ukras na zidovima. pramaliće. gajčin. lestedaj. pa se primenjuje se kao pomoć pri iskašljavanju kod svih prehlada i hroničnog bronhitisa praćenog kašljem uz obilnu sekreciju. Preparati sa timijanom olakšavaju iskašljavanje i izlučivanje prekomerne sluzi iz disajnih puteva.U listu ima karotena. timas. jer tada imaju najviše saponozida. Primulae flos. a za druge u jesen ili početkom zime. ruševinama i šumama. linalool. količina se koleba u vrlo širokim granicama u raznim vrstama i podvrstama jaglike i u razno doba godine. Koristi se za lečenje bolesti slezine. analgetsko i sedativno delovanje. bolesti očiju. jagu dac. Sirupi i tablete na bazi ekstrakta bršljana koriste se za iskašljavanje tj. Jagorčevina je dugovečna zeljasta biljka. Jagorčevina Narodna imena: krstata jaglika i lestegin. jer se smatra da esktrakt bršljanja pozitivno utječe na uklanjanje celulita. Javlja se na vlažnim i humusnim zemljištima. voli vlažan vazduh. polipa u nosu. Cvetovi su sitni. a iznutra zelene boje. Listovi bršljana sadrže 5-8% saponina. Miris timijana dobro se očuva i nakon sušenja. ublažavanje simptoma prehlade i upale bronha. krstato jagliče. sadrži i karvakrol. U živom. Skuplja se čitava biljka u cvatu bez korena i odrvenelih delova biljke. krstato iglice. rana i skrofulozne dece. jaglica. skupljeni u poluloptasti štit. Osim timola. spolja mrke. krstato jegliče. sivo-zelene boje. jedan od prvih vesnika proleća. nazeba i uopšte kod nagomilavanja sluzi u organima za disanje. Pri svojoj osnovi stabljika je položena. vesna čak. Nije preporučljivo uzeti više od dve kašike usitnjenog lista bršljana na litar vode. prvi cvit.

Iz rizoma. razvijenim i žilavim. Cveta u julu i avgustu. Ovi lekovi se primenjuju inhalatorno. stvaranjem sluzi u disajnim putevima i iskašljavanjem veći broj dana najmanje tri meseca godišnje tokom dve godine. metilksantini. Plod je mala mahuna mrke boje. da povećavaju mukocilijarni klirens u bronhijama. osobito glicirizina. u gustom sklopu obrazuje zbijen i teško prohodan čestar. svakog proleća izbija po nekoliko stabljika 1 -2 m. Hronični bronhitis se definiše kao bolest obeležena produktivnim kašljem. skroba.U suvom listu ima do 5% vitamina C tako da on spada u red najbogatijih izvora ovog vitamina. Slatki koren ulazi u sastav čajeva. ramnozu i dihidroksiflavanon. jagorčevina (Primula veris) . Upotrebljava se kao blago sredstvo za iskašljavanje i protiv nadimanja u trbuhu. Ulazi u sastav raznih lekova za organe za varenje i disanje. U bronhodilatatore spadaju: beta2-adrenergički agonisti. gospino bilje. kao i oslobađanje jednog od primarnih medijatora inflamacije TNF-alfa iz monocita. Bronhodilatatori su efikasni u reverziji bronhospazma koji se javlja u ranoj fazi astme. koji na prvi pogled liči na mladu bagremovu šumicu. drvenastim korenovim sistemom. U svežem korenu ima mineralnih i masnih materija. u obliku aerosola. mogu dejstvom na cilije. a naročito gajena biljka. Registrovani lekovi: • • bršljan (Hedere helix) – SIRUP BRŠLJANA BOCKO (Pharmanova Srbija).Nattermann Nemačka). sa napadima suženja bronha. Slast i lekovitost korena potiču pre svega od triterpenstoih saponozida. glicirica. Slatkim korenom slade pivo. slatko bilje. Bronhijalna astma hronična je upala disajnih puteva. vrlo čvrsta i gruba pod prstima. takođe sprečavaju oslobađanje medijatora iz mastocita. PROSPAN KAPI (Engelhard Arzneimittel Nemačka). a gaji se kao medicinska biljka u mnogim zemljama Evrope i sveta. Beta2adrenergički agonisti pored ovoga. koji je ispod same površine zemlje. vrlo otporna zeljasta biljka sa izvanredno snažnim. pljosnata. saharoze. timijan (Thymus vulgaris). U terapiji bronhijalne astme i HOBP koriste se dve osnovne grupe lekova i to bronhodilatatori i antiinflamatonri lekovi. 172 . Za aplikaciju ovih lekova u obliku aerosola danas se koriste poseban oblik inhalatora sa odmerenim dozama. Emfizem pluća je stanje trajnog proširenja vazdušnih prostora u plućima udružen sa razaranjem alveola. slatko drvce. timijan (Thymus vulgaris) – BRONCHICUM SIRUP S (A. Glicirizin se u sladiću nalazi u obliku kalcijumove i amonijumove soli. mada se neki od njih mogu primeniti i oralno ili parenteralno. PROSPAN (Engelhard Arzneimittel Nemačka). Beta2-adrenergički agonisti Glavni efekt beta2-adrenergičkih agonista u terapiji asme je širenje bronija. flavonskih jedinjenja koja deluju protiv upala sluzokože i doprinose lečenju čira u želucu. Ovi lekovi relaksiraju bronhijalne mišiće bez obzira koji je spazmogen uključen u razvoj bronhokonstrikcije. nego i lek i da potiče od tzv. Oni. praška ili rastvora. Divlja. ljubičaste boje. malo manitola. Utvrđeno je. asparagina. Cvetovi su sitni. i to direktnim dejstvom na beta2-adrenergičke receptore na glatkim mišićima.BRONCHICUM ELIKSIR S (A. gorkih materija. razne penušave limunade i druga pića. Sladić Narodna imena: slatki koren. antagonisti cisteinleukotrienskih receptora i antagonisti muskarinskih receptora. da i ona topla žuta boja slatkog korena nije samo boja. jedan flavonski heterozid (likviritozid) koja hidrolizom daje glikozu.Nattermann Nemačka). Sladić se koristi za razne mešane čajeve od kvalitetnih lekovitih biljaka za lečenje raznih bolesti. Bronhodilatatori Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) čine hronični bronhitis i emfizem. Sladić je dugovečna. Sladić raste na peskovitim obalama Dunava i Tise.

nego se svakodnevno. Spada u grupu simpatomimetika za lečenje astme sa kratkim delovanjem . Neki bolesnici osećaju i napetost skeletnih mišića. Salmeterol Salmeterol je. On se ne koristi za ublažavanje napada astme. a najuočljiviji je na rukama. nuspojave koje se češće javljaju jesu tremor ruku i glavobolje. Registrovani lekovi • • salbutamol – ALOPROL (Panfarma Srbija). ovi lekovi se uglavnom uzimaju u simptomatskoj terapiji. U tu svrhu. kod bolesnika kod kojih se glukokortikoidima ne postiže potpuna kontrola bolesti. a primenjuje se samo u obliku inhalacija. bol u grudima. VENTOLIN (Glaxosmithkline Pharmaceuticals Poljska). Najčešće se koristi u obliku fiksne kombinacije s kortikosteroidom budezonidom. kod nekih pacijenata koji inače imaju problema sa srcem mogu se javiti i aritmije. ubrzano lupanje srca. Ovi lekovi se primenjuju u inhalaciji. fenoterol. Koriste se redovno. po potrebi. kao što je fino drhtanje ruku i glavobolja. pirbuterol i reproterol. selektivni simpatomimetik koji se veže za beta-2-adrenergičke receptore i stimuliše ih. Takođe. Formoterol Formoterol je noviji inhalacioni selektivni agonist beta-2-receptora. on spada u grupu dugodelujućih inhalacionih simpatomimetika-bronhodilatatora. Kao i salmeterol i on je dugodelujući simpatomimetski bronhodilatator. za razliku od salmeterola. koristi se i za ublažavanje simptoma hronične opstruktivne bolesti pluća. Koristi se i bambuterol. a dejstvo traje 12 sati. a sveukupno drži 4-6 sati. tremor i nervoza. delovanje mu počinje u roku od jedne do dve minute. Ovi lekovi se primenjuju u inhalaciji i njihovo dejstvo traje oko 12 sati. ECOSAL (Ivax Češka). VENTOLIN (Glaxo Operations UK Limited Velika Britanija). uz postizanje maksimalnog dejstva tokom 30 minuta od primene i trajanje destva od 4-6 sati. Takođe. Zato izaziva izdašnu dilataciju bronha bez nepoželjnih kardiovaskularnih pojava. Te su nuspojave puno češće kod salbutamola koji se uzima u obliku tableta. dva puta dnevno.počinje delovati najbrže za oko 5 minuta. Kao i kod ostalih simpatomimetskih bronhodilatatora. Tremor je njihovo najčešće neželjeno dejstvo Salbutamol Salbutamol je selektivni simpatomimetik koji deluje na beta-2-adrenergične receptore bronhijalnih mišića. Druga grupa su lekovi sa dužim dejstvom – npr. Beta2-adrenergički agonisti se upotrebljavaju i radi popravljanja disajne funkcije kod bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća. redovno primenjuje kako bi dugoročno držao disajne puteve otvorenim i zato sprečio pojavi napada astme ili barem smanjio broj učestalih napada astme. Formoterol deluje brzo. ali ne i na beta-1-adrenergičke receptore srca. ali nakon nekog vremena takve nuspojave nestaju. Kod salmeterola mogu se javiti klasični simptomi beta-2-simpatomimetskih agonista. maksimum delovanja postiže za sat vremena. a pogotovo fini tremor skeletnih mišića koji je zavisan od doze. a koristi se u kombinacijama sa inhalacionim kortikosteroidima za sprečavanje napada astme. Ostali lekovi iz ove grupe su formoterol. salmeterol – SEREVENT (Glaxosmithkline Export Limited Velika Britanija). 173 . Najveći broj neželjenih efekata koji prate upotrebu beta2-adrenergički agonisti su posledica njihove apsorpcije i ulaska u sistemsku cirkulaciju. on se koristi kao dodatak inhalacionim kortikosteroidima za prevenciju napada astme. Ali. salmeterol.U terapiji bronhijalne astme koriste se dve grupe beta2-adrenergičkih agonista i to: lekovi sa kratkim dejstvom – salbutamol i terbutalin. Salbutamol ipak može izazvati i nuspojave koje su karakteristične za neselektivne simpatomimetike kao što su palpitacije. Takođe. SPALMOTIL (Galenika Srbija). formoterol se koristi za ublažavanje simptoma opstrukcije disanja u hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća. SEREVENT INHALER CFC-FREE (Glaxosmithkline Pharmaceuticals Poljska). kao i salbutamol.

fenoterol. Svi leukotrieni deluju na isti tip cisteinil-leukotrienskog receptora velikog afiniteta. smanjuju eozinofiliju sputuma. jer selektivno blokiraju efekte aktivacije parasimpatičkih nerava. Za nuspojave montelukasta zna se uglavnom ono što se utvrdilo tokom kliničkih istraživanja. mada do sada nije bilo jasnih dokaza da utiču na inflamatorni proces koji postoji u hroničnoj astmi. Montelukast Montelukast je selektivni. pogotovu kod onih pacijenata kod kojih kortikosteroidi i drugi bronhodilatatori ne mogu u potpunosti kontrolisati astmu.leukotrienskih receptora Antagonisti leukotrienskih receptora su noviji lekovi za prevenciju napada astme. Antagonisti cisteinil . zafirlukast – ACCOLATE (AstraZeneca UK Limited Velika Britanija). Montelukast je koristan kao dodatni lek u sprečavanju i trajnom lečenju astme.• • • • formoterol – RESPILONG (Liconsa Španija). formoterol – SYMBICORT TURBUHALER (Astrazeneca Švedska). ali se za svaki slučaj preporučuje se oprez. Registrovani lekovi • • montelukast – SINGULAIR (Merck Sharp and Dohme USA). Antagonisti muskarinskih receptora Antagonisti muskarinskih receptora često se nazivaju i parasimpatikolitici ili antiholinergici. jasno je da će lokalnom blokadom parasimpatikusa doći do širenja disajnih puteva i olakšanja stanja kod napada astme i hronične opstruktivne bolesti pluća. Kako parasimpatička aktivacija bronha dovodi do sužavanja disajnih puteva. opasnost primene montelukasta u trudnoći i dojenju nije do kraja razjašnjena. ipratropijum bromid – BERODUAL (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). Time dolazi do blokade dejstva leukotriena i smanjene osetljivosti bronha na alegene. Kod malog broja osoba postoji mogućnost razvoja retkog Churg-Straussovog sindroma. Montelukast se može koristiti za prevenciju napada sezonskog alergijskog rinitisa. Uglavnom su nespecifična i javljaju se u vidu glavobolje ili gastrointestinalnih smetnji. Anatagonisti cisteinilleukotrienskih receptora sprečavaju pojavu aspirinske astme. takođe. a to je da su najčešće moguće nuspojave montelukasta bol u trbuhu. U ovu grupu lekova spadaju montelukast i zafirlukast. Ovi lekovi. oralni antagonist leukotrienskih receptora koji specifično inhibira cisteinil leukotrien CysLT1 receptor. Pretežno se koriste kao dodatna terapija. budesonid. 174 . salmeterol. neželjena dejstva ovih supstanci su malobrojna. flutikazon – SERETIDE DISKUS (Glaxosmithkline Export Limited Velika Britanija). za lečenje blagih i srednje teških oblika astme koji se ne mogu adekvatno kontrolisati standardnom kombinacijom beta2-adrenergičkih agonista kratkog dejstva i glukokortikoida. Kako je montelukast noviji lek. žeđ i glavobolja. Ovi lekovi relaksiraju glatke mišiće disajnih puteva u blagim oblicima astme. Primenjuju se oralno. a takođe i kod prevencije napada koji nastaju zbog fizičkog naprezanja. inhibiraju astmu izazvanu naporom i smanjuju i rani i kasni odgovor bronhijalnog stabla na inhalirani alergen. BERODUAL N (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). Montelukast je pogotovo koristan kod pacijenata sa alergijskom astmom. U celini.

Ipratropijum je kvaternarni derivat N-izopropilatropina. povećano oslobađanje ovog neurotransmitera umanjuje efikasnost antagonističkog dejstva ipratropijuma na postsinaptičke M3 receptore glatke muskulature. Pored toga indukcijom lipokortina oni mogu inhibirati stvaranje spazmogena i smanjiti sintezu leukocitnih hemotaksina i faktora aktivacije trombocita. Nema uticaj na kasnu. Glukokortikoidi.Hemijska struktura im je takva da pored estarske i bazne grupe u istom odnosu kao i acetilholin. ali može inhibirati pojačavanje sekrecije bronhijalne sluzi koje se javlja u astmi i može povećati mukocilijatrni klirens bronhijalne sekrecije. Na ovaj način. Glavni predstavnik je ipratropijum. oni smanjuju privlačenje i aktivaciju ćelija inflamacije. i manje nuspojava. Oni se primenjuju inhalatorno. ipratropijum ima nešto manju efikasnost. Koristi se za hitno ublažavanje simptoma napada astme. inflamatornu fazu astme. budesonid i flutikazon. On dovodi do relaksacije kontrahovanih glatkih mišića samo ukoliko je ona uzrokovana parasimpatičkom stimulacijom. takođe. Izuzetno slabo se resorbuje u sistemsku cirkulaciju i zato ima malo neželjenih efekata. Njihov potpuni efekt ostvaruje se tek nekoliko dana od početka terapije. preko inhibicije ciklooksigenaze-2. Ovaj lek ima relativno malo neželjenih efekata i zbog toga se smatra sigurnim lekom koji pacijenti dobro podnose. zbog svojih antiinflamatornih dejstava. kratkotrajno. kao i salbutamol. ali duže delovanje. Nije sasvim jasno na koji podtip receptora prevashodno deluje ovaj lek. Primenjuje se inhalatorno. Osim toga koristi se i za dugotrajno lečenje bronhospazma povezanog sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća. Može se primenjivati sa beta2-adrenegičkim agonistima. U odnosu na simpatikomimetike. uz pomoć inhalatora sa odmerenim dozama. imaju i veliku aromatičnu grupu na mestu acetil grupe. U toku terapije hronične astme ili teških akutnih napada koji se ubrzano pogoršavaju. Najčešće se javljaju 175 . Pogotovu je koristan kod hroničnog bronhitisa. a traje između 3 i 5 sati. uključujući hroničan bronhitis i emfizem. upotrebljavaju u lečenju bronhijalne astme. a u cilju smanjenja primenjenih doza glukokortikoida. Maksimalno dejstvo se postiže 30 minuta posle aplikacije. primeniti i per os u kombinaciji sa glukokortioidima u inhalaciji. iritacija sluznice grla ili alergijske reakcije. U lečenju bronhijalne astme se iz ove grupe lekova najčešće upotrebljavaju: beklometazon. glukokortikoidi se mogu. Registrovani lekovi • triotropium – SPIRIVA (Boehringer Ingelheim Pharma Austrija) Antiinflamatorni lekovi Glukokortikoidi su glavni lekovi koji se. Važno dejstvo glukokortikoda. U izolovanim slučajevima može doći do lokalnih reakcija kao što su suva usta. njihova je primena nedvosmislena u terapiji hronične astme kod koje dominira inflamatorna komponenta. Međutim. predstavlja njihovu sposobnost da smanje stvaranje citokina koji privlače i aktiviraju eozinofile i odgovorni su za početak stvaranja IgE antitela i ekspresiju IgE receptora. u obliku aerosola. Izgleda da ipratropijum blokadom presinaptičkih muskarinskih M2 autoreceptora sprečava inhibiciju oslobađanja acetilholina. sprečavaju sintezu vazodilatatornih prostaglandina. Ovaj lek nije efikasan kada se pacijenti izlažu alergenu. Glukokortikoidi nisu bronhodilatatori i nisu efikasni u terapiji brzog odgovora na agens koji izaziva napad. Ovo se dešava u astmi izazvanoj nadražajnim stimulusima ili u nekim slučajevima alergijske astme. od posebnog značaja za astmu. U toku inhalatorne terapije glukokortikoidima neželjena dejstva nisu tako česta.

orofaringealna kandidijaza i disfonija. Redovna primena većih doza može dovesti do suprsije nadbubrežne žlezde, posebno kod dece.

Flutikazon
Flutikazon je kortikosteroid koji dolazi u obliku estra flutikazon propionata a ima antiinflamatorno dejstvo u plućima. Smanjuje simptome i broj napada astme u bolesnika ranije lečenih bronhodilatatorima ili drugom profilaktičkom terapijom. Da bi imao efekta na sprečavanje napada astme flutikazon se treba koristiti redovno i u preporučenim dozama. U terapiju astme se uvodi kada simpatikomimetici ili antiholinergici više ne daju rezultate i kada dođe do povećanja učestalosti napada astme znak da je došlo po pogoršanja astme. Koristi se u obliku inhalatora ili posebne naprave za lakše inhaliranje (diskus) za prevenciju napada u slučajevima blage, umereno teške i teške astme kod odraslih i dece starije od četiri godine. Moguće nuspojave jesu kandidijaza usne šupljine i grla zbog potiranja imunološkog sistema u tom području i promuklost.

Budezonid
Budezonid je nehalogenovani sintetički kortikosteroidi sa jakim lokalnim antiinflamatornim i slabim sistemskim dejstvom. U obliku inhalacije u bolesnika sa astmom omogućuje pristup leka na mesto upale, gde je njegovo delovanje potrebno. Pri redovnom inhaliranju smanjuje se potreba za upotrebom bronhodilatatora, simptomi astmatske bolesti poboljšavaju se, a broj i jačina napada smanjuju se. Koristi se za prevenciju napada astme. Budezonid se koristi samostalno ili u obliku fiksnih kombinacija sa simpatikomimetskim bronhodilatatorima kao što je formoterol. Najčešće su nuspojave kašalj, draženje grla i promuklost.

Beklometazon
U inhalatorima za prevenciju astme beklometazon dolazi u obliku diestra beklometazon dipropionata. To je sintetski kortikosteroid srodan deksametazonu. Ima lokalno antiflogističko i antialergijsko delovanje. Inhalacijom kroz usta 25 - 60% doze beklometazon dipropionata dopire u bronhe, ali jedan deo ipak dospeva u digestivni sistem, međutim postiže samo niske koncentracije u krvi, jer podleže inaktivaciji prilikom prvog prolaska kroz jetru i zato u terapijskim dozama ne izaziva sistemska kortikosteroidna dejstva. Koristi se za sprečavanje napada astme u odraslih i dece u slučajevima kada delotvornost simpatikomimetskih ili antiholinergičkih bronhodilatatora slabi. Takođe, koristi se i u terapiji teškog hroničnog opstruktivnog bronhitisa sa jako izraženom inflamatornom komponentom. Od lokalnih nuspojava može se pojaviti gljivica Candida albicans na sluznici usta i ždrela, a javljaju se i bakterijske infekcije disajnih organa. Može se javiti promuklost i nadražaj grla.

Registrovani lekovi
• • • • • beklometazon – BECOTIDE (Glaxo Wellcome Production Francuska), BECLOFORTE (Glaxo Wellcome Production Francuska), ECOBEC (Ivax Corporation USA), ECOBEC EASI-BREATHE (Ivax Corporation USA), budesonid - PULMICORT turbuhaler (AstraZeneca AB Švedska), PULMOVENT (Medis & Spruhtechnik Norveška), TAFEN NOVOLIZER (Lek Farmacevtska Družba Slovenija), flutikazon propionate – FLIXOTIDE (GlaxoSmithKline Velika Britanija), FLIXONASE (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Poljska), ciklesonid - ALVESCO 160 (Altana Pharma AG Nemačka), ALVESCO 80 (Altana Pharma AG Nemačka)

176

Antituberkulotici

Tuberkuloza je vekovima bila bolest koja je odnosila najviše života, poslednjih 40 godina, novi lekovi su razvijeni i pušteni u primenu, tako da se tuberkuloza danas može izlečiti. Uzročnici tuberkuloze su Mycobacterium tuberculosis i Mycobacterium bovis. Danas su uobičajeni rezistentni sojevi na mnoge lekove, ali i sojevi sa povišenom virulencijom. Protiv tuberkuloze kao lekovi prvog izbora koriste se izonijazid, rifampicin, rifabutin, etambutol i pirazinamid. Lekovi drugog izbora su kapreomicin, cikoloserin, streptomicin, klaritromicin i ciprofloksacin – oni se mogu koristiti za terapiju tuberkuloznih bacila koji su rezistentni na lekove prvog izbora ili ukoliko lekovi prvog izbora imaju neprihvatljiva neželjena dejstva.

Izoniazid
Izoniazid je bakteriostatik. Postoje podaci da inhibira sintezu mikolinskih kiselina, veoma važnih komponenata ćelijskog zida svojstvenih za mikobakterije. Takođe je pokazano da deluje i na enzime koji su nađeni samo kod izoniazid-senzitivnih sojeva mikobakterija. Može se javiti rezistencija i uzrokovana je smanjenim prodiranjem leka. Izoniazid se dobro apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta i široko se rasprostire po tkivima i telesnim tečnostima, uključujući cerebrospinalnu tečnost. Veoma je važna činjenica da on odlično prodire u kazeozne tuberkulozne lezije. Izlučuje se u urin delimično nepromenjen, a delimično kao produkt acetilacije. Neželjeni efekti su dozno-zavisni i javljaju se kod oko 5% pojedinaca. Najčešće se javljaju alergijske promene na koži. Prijavljen je veliki broj drugih neželjenih dejstava: groznica, hepatotoksičnost, hematološke promene, simptomi artritisa i vaskulitis. Izoniazid može uzrokovati hemolitičku anemiju kod osoba sa deficitom enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze i smanjuje razgradnju lekova za terapiju epilepsije, što dovodi do povećanja njihovih koncentracija u plazmi i toksičnosti.

Rifampicin
Rifampicin je antibiotski tuberkulostatik. Sintetski je derivat rifamicina B, a on se dobija ekstrakcijom iz kulture mikroorganizma Streptomices mediterranei. Rifampicin deluje tako što se vezuje i inhibira DNK zavisnu RNK poliremazu kod prokariota, ali ne i eukariota. Jedan je od najefikasnijih poznatih lekova protiv tuberkuloze. Takođe je aktivan protiv Gram pozitivnih kao i većine gram negativnih sojeva. Rezistencija se razvija brzo i smatra se da je uzrokovana hemijskom modifikacijom mikrobne DNK zavisne RNK poliremaze, koja je posledica hromozomskih mutacija. Rifampicin se primenjuje oralno i široko se raspoređuje po tkivima i telesnim tečnostima, dajući narandžastu prebojenost pljuvačke, sputuma, suza i znoja. Izlučuje se delom mokraćom, a delom putem žuči. Neželjena dejstva su relativno retka. Uobičajene su erupcije na koži, groznica i gastrointestinalni poremećaji. Primećeno je i oštećenje jetre sa žuticom.

Etambutol
Etambutol je efikasan isključivo za mikobakterije. Lek preuzima bakterija i nakon 24 sata on inhibira njen dalji rast. Rezistencija se javlja brzo. Primenjuje se oralno i dobro se apsorbuje, delom se metaboiliše i izlučuje u urin. Neželjena dejstva nisu uobičajena; najvažniji je optički neuritis koji je dozno zavisan i češće se javlja kod pacijenata sa smanjenom renalnom funkcijom.

Pirazinamid

177

Pirazinamid je tuberkulostatik u kiseloj pH. On je efikasan lek protiv intracelularnih organizama u makrofagu, pošto se nakon fagocitoze organizmi skladište u fagilizozomima u kojima je pH niska. Rezistencija se razvija prilično brzo. Lek se apsorbuje nakon oralne primene, široko se distribuira i odlično prodire u moždane opne. Izlučuje se preko bubrega. Neželjena dejstva obuhvataju giht. Karakteristični su gastrointestinalni poremećaji, opšta slabost i groznica. Ukoliko se primene visoke doze, moguća je pojava teških oštećenja jetre.

Kapreomicin
Kapreomicin je lek drugog izbora. On je peptidni antibiotik, primenjuje se kao intramuskularna injekcija. Neželjena dejstva su oštećenje bubrega i oštećenje osmog kranijalnig nerva, praćeno gluvoćom i ataksijom.

Registrovani lekovi
• • • rifampicin – RIFAMOR (Galenika Srbija), RIFTAN (Hemofarm Srbija), izoniazid – ISONIAZID (Hemofarm Srbija)

Ksantini

U prirodnim izvorima postoje tri farmakološki aktivna metilksantina: teofilin, teobromin i kofein. U medicinske svrhe najčešće se koristi teofilin. Teofilin se obično primenjuje rastvoren u etilendiaminu, pod nazivom aminofilin. Kofein i teofilin su prirodni sastojci kafe i čaja, dok je teobromin sastojak kakoa. Osnovno farmakološko dejstvo teofilina je bronhodilatacija, mada je on u ovom smislu manje efikasan od beta2-adrenergičkih agonista. Osim bronhodilatacije, izgleda da metilksantini inhibiraju i neke događaje iz kasne faze napada. Takođe, metilksantini su stimulansi CNS-a, pojačavaju budnost. Ovi lekovi, mogu takođe, da prouzrokuju tremor i uznemirenost, utiču na san i stimulišu disanje. Svi metilksantini stimulišu srčani rad, delujući pozitivno hronotropno i inotropno. Dovode i do vazodilatacije u najvećem broju krvnih sudova, mada u nekima mogu da dovedu i do vazokonstrikcije, kao što je to slučaj sa krvnim sudovima u centralnom nervnom sistemu. Metilksantini imaju slabo diuretičko dejstvo, koje podrazumeva i povećanu glomerularnu filtraciju i smanjenu tubularnu reapsorpciju. Nije još uvek sasvim jasan način na koji ksantini deluju u astmi. Relaksacija glatkih mišića može se pripisati inhibiciji jednog izoenzima fosfodiesteraze, što rezultira povećanjem intraćelijske koncentracije cAMP. Mogući mehanizam dejstva leži i u kompetitivnoj inhibiciji dejstva adenozina na nivou adenozinskih receptora. Ksantini se primenjuju oralno, u obliku preparata sa produženim dejstvom. Aminofilin se takođe može davati u obliku sporog intravenskog bolusa, posle koga sledi intravenska infuzija. Teofilin se posle oralne primene dobro resorbuje iz gastrointestinalnog trakta. Metaboliše se u jetri, uz poluvreme eliminacije od oko 8 sati kod odraslih osoba. Kada se teofilin koristi u lečenju astme, ostala njegova dejstva na druge organske sisteme (CNS, KVS, bubrezi, digestivni trakt) mogu se smatrati neželjenim. Gastrointestinalne tegobe (gubitak apetita, mučnina i povraćanje), uznemirenost i tremor, mogu se nekada registrovati i pri koncentracijama leka u plazmi koje su neznatno veće od terapijskih. Najteže kardiovaskularno dejstvo su aritmije koje mogu dovesti i do smrtnog ishoda. Kod dece može doći do pojave konvulzija već pri vrlo malom povećanju terapijske koncentracije u krvi preko terapijskih nivoa.

Teofilin
Teofilin je bronhodilatator (opušta glatke mišiće bronha). Teofilin smanjuje aktivnost mastocita, bazofila i makrofaga, koči oslobađanje i delovanje nekih medijatora astmatične reakcije, povećava rad dijafragme, mukocilijarno čišćenje disajnih puteva, stimuliše centar za disanje. Stimuliše i rad srca. Zato se povećava brzina rada srca i snaga srca, a time više krvi dospeva u krvne sudove. Teofilin se koristi u obliku tableta s potupnim oslobađanjem teofilina i to kod prevencije svih oblika astme u dece i odraslih osoba, kod hroničnog opstruktivnog bronhitisa i plućnog emfizema. Osim toga,

178

zbog karakterističnih efekata i na pluća i na srce koristi se za lečenje plućne hipertenzije pri hroničnom plućnom srcu. Takođe, koristi se za lečenje opstrukcije bronha u naporu i poremećaja disanja tokom spavanja. Nuspojave se najčešće javljaju kao posledica predoziranja. Na početku lečenja u prvom se redu mogu javiti glavobolja, nemir, anksioznost, vrtoglavica, nesanica, palpitacija, alergične reakcije, različite digestivne smetnje (mučnina, povraćanje, proliv, abdominalni bolovi). Nuspojave često iščeznu nakon određenog vremena.

Aminofilin
Aminofilin je so teofilina i etilendiamina. Aminofilin se retko koristi u obliku tableta, ali je njegovo korišćenje za lečenja teške akutne astme, pogotovo statusa astmaticusa vrlo često. Primjerice, u teškom napadu astme kada je život ugrožen, daje se u obliku intravenske injekcije. Intravenska injekcija daje se polako a može se dati i u obliku infuzije. Kod prebrzog davanja intravenske injekcije mogu se javiti kardiovaskularna neželjena delovanja, naročito pad krvnog pritiska i prekordijalni bolovi. Ostale nuspojave i ograničenja slični su kao i kod teofilina u obliku tableta.

Registrovani lekovi
• • teofilin – DUROFILIN (Zdravlje Srbija), EUPHYLONG (Altana Pharma Nemačka), aminofilin – AMINOFILIN (Srbolek Srbija), AMINOFILIN Retard (Jugoremedija Srbija), AMINOFILIN (Hemofarma Srbija), AMINOFILIN (Fanpharm Srbija), AMINOPHYLLINUM (Jugoremedija Srbija).

Preparati za lečenje bolesti nosa

Rinitisi su zapaljenja nosne sluznice, koja se ispoljavaju kongestijom nosa, curenjem nosa (rinoreom), kijanjem ili svrabom u nosu. Mogu biti alergijski, infektivni i drugi. U lečenju rinitisa primenjuju se nazalni dekongestivi u obliku kapi ili sprejeva. Takođe, mogu se primeniti i sistemski nazalni dekongestivi. Alergijski rinitis tretira se kao klasična alergija i mora se lečiti lokalnim kortikosteroidima u obliku kapi ili spreja ili se leči sistemskim antihistaminicima. Sinusitis se definiše kao zapaljenje mukoze paranazalnih šupljina zbog neadekvatne drenaže usled opstrukcije ulaza, infekcije ili alergije. Febrilnost, lokalni bol u vidu pritiska, koji se pogoršava pri naginjanju napred, purulentna sekrecija, zapušenost nosa i anosmija ukazuju na akutni sinusitis. Ukoliko simptomi traju duže od tri nedelje radi se o hroničnom sinusitisu. Ako je sinusitis bakterijskog porekla za lečenje se mogu koristiti antibiotici, a inače je lečenje simptomatsko. Kao i kod rinitisa u tu svrhu se koriste nazalni dekongestivi. Alergijski sinusitis se tretira kao alergija i mora se lečiti lokalnim kortikosteroidima u obliku kapi ili spreja ili se leči sistemskim antihistaminicima. Nazalni dekongestivi su lekovi koji služe za sprečavanje prekomernog lučenja nosnog sekreta. Treba istaći da nazalni dekongestivi ne utiču na sam uzrok bolesti - oni samo ublažavaju simptome. Nazalni dekongestivi mogu biti za lokalnu primenu - tada dolaze u obliku kapi ili sprejeva, a mogu biti i za sistemsku primenu, kada dolaze u obliku tableta. Lokalni nazalni dekongestivi dolaze u obliku kapi i sprejeva. Kapi su klasični tradicionalni oblik koji se lagano napušta u korist novog oblika - spreja za nos. Sprej za nos se može, za razliku od kapi, primenjivati u stojećem položaju, što uveliko olakšava primenu nazalnog dekongestiva. Osim toga, mlaz iz raspršivača mnogo ravnomernije oblaže nosnu sluznicu, a pri tom ne prelazi iz nosne šupljine u ždrelo. Među nazalim dekonestivima u obliku kapi i sprejeva razlikujemo:

179

Smisao ovakvih kombinacija jeste delovati antialergijski (antihistaminik) i suzbijati simptome (simpatomimetik). i 0. a dolaze i u kombinaciji s antihistaminicima. pečenje u nosu. Efedrin je staro sredstvo za nazalnu dekongestiju i verovatno najpoznatije.5 osetljivijim osobama i starijoj deci. budezonid. Nafazolin Nafazolin spada u grupu simpatomimetika. Ali. rinosinuzitis. Kapi sa efedrinom se prave u koncentracijama od 1%. Nafazolin može izazvati i iritaciju sluznice nosa. Namenjen je za odrasle osobe i decu iznad 12 godina. kapi ss koncentracijom od 0. azelastin. faringitis. nafazolin. alergijskog rinitisa. oksimetazolin. aritmije. ksilometazolin. Dat lokalno otklanja kongestiju i smanjuje otok nazalne sluznice.25% maloj deci kod kojih fiziološki rastvor ne daje dobre rezulatate.Ne preporučuje se upotreba kod dece mlađe od 6 godina. nesanicu. a najniža koncentracija. stimuliše ih. Upotrebljava se za otvaranje Eustahijeve tube kod pacijenata sa upalom uva. krvarenje iz nosa.25%. Moguće nuspojave jesu krvava sluz i mrlje krvi. a koji se primenjuju u obliku tableta. Nazgodna strana efedrinskih kapi je kratko vreme delovanja i moguće nuspojave ukoliko se pretera sa kapima.) antihistaminike (levokabastin.) kortikosteroide (deksametazon. a za lečenje rinitisa i sinuzitisa dolazi u obliku estra mometazon furoata. Sužavanjem arteriola smanjuje nabreklost sluznice nosa i lučenje sluzi. Mometazon Mometazon je noviji kortikosteroid. bol. Najčešće se koriste simpatomimetici kao što su pseudoefedrin i fenilefrin. praćenu oštrim bolom. Preporučuje se kod: akutne kijavice. Mometazon u obliku spreja upotrebljava se za sprečavanje i ublažavanje simptoma sezonske kijavice. Dugotrajna upotreba kapi za nos može izazvati prolazno zapaljenje. ali duže i deluje. a od svih nazalnih dekongestiva smatra se najblažim dekongestivom.Terapija ne treba da traje duže od 5 dana. kao i u slučaju otoloških komplikacija kod rinitisa. Olakšava disanje kroz nos i ublažava prateće znakove kijavice. Njegovo delovanje počinje nakon 15 minuta i traje 6 do 8 sati. 180 . a primenjuje se u dozama koje nisu sistemski aktivne. i za akutne epizode sinusitisa. a pripada grupi sipatomimetika. jer ipak određena količina kapi dospeva u digestivni trakt i resorbuje se. antazolin. Efedrin se veže i za alfa i za beta adrenergičke receptore na krvnim sudovima u nosnoj sluznici.5%. prevencija otoloških komplikavija kod rinitisa Nafazolin se koristi nekoliko puta u toku dana po dve kapi u svaku nosnicu. On je topički kortikosteroid s lokalnim antiinflamatornim svojstvima. za poboljšanje funkcionisanja Eustahijeve tube Ponekad se može javiti prolazni osećaj suvoće i pečenja u nosu. povišenje krvnog pritiska i dr. mometazon i dr. a sme se upotrebljavati najviše pet do sedam dana.• • • simpatomimetike (efedrin. za razliku od nafazolina oksimetazolin je simpatomimetik sa sporijim pčetkom delovanja. otitis media. Oksimetazolin Oksimetazolin upotrebljava se kao nosni dekongestiv. Sistemski nazalni dekongestivi su lekovi za lečenje rinitisa. flutikazon. iritacije u nosu. Indikacije: akutni i hornični rinitis. prvenstveno sa loratadinom. od 0. prednizolon. Razmak između pojedinih aplikacija ne treba da bude manji od 4 časa. 0.) Efedrin Efedrin je alkaloid iz biljke Ephedra sinica. Kao i nafazolin i oksimatezolin je alfa simpatomimetik. tramazolin i dr. Njegova moć blokade alergijske reakcije i upale leži u svojsvu da blokira oslobađanje medijatora alergijske reakcije i upale. upale Eustahijeve tube. i dr. suvoću usta i ždrela. Koncentracija kapi od 1% namenjena je odraslim pacijentima. suvoću i ulceracije. priprema za rinološki pregled. Najčešići neželjeni efekat koji se javlja kod primene nafazolina je naknadna pojačana kongestija. što uzrokuje sužavanje krvnih sudova (vazokonstrikcija). tetrizolin. rinosinuzitisa. pa dolazi do prestanka nazalne kongestije. Nuspojave obuhvataju lupanje srca. kijanje. Kod dugotrajne upotrebe može se javiti i rinoreja. kod obične prehlade.

fenilefrin. dekstrometorfan. ksilometazolin – ZOLYND (Pharmanova Srbija). retki su blaga tahikardija i povišenje sistolnog pritiska.Pseudoefedrin-hidrohlorid je dekongestiv. plućni kapilari. ADRIANOL (Zdravlje Srbija). paracetamol. feniramin. pseudoefedrin. mometazon – NASONEX (Schering Plough Švajcarska). Osim toga. paracetamol. kijavica ili prehlada. vazomotorni rinitis Najčešće je pospanost karakteristična za H1 antihistaminike. Srce. TYLOL HOT-D (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska). Koordinacija kontrakcija ostvaruje se pomoću specijalizovanog provodnog sistema. Komore srca normnalno se kontrahuju koordinirano. Ibuprofen je nesteroidni antiinflamatorni lek (NSAIL) koji smanjuje bol. pseudoefedrin. arteriole. odnosno njegova leva i desna strana (pretkomore i komore). Registrovani lekovi • • • • • • • • • • • • • • • oksimetazolin – OPERIL (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). hlorfenamin – TYLOL HOT (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska). fenilefrin. aorta. COLDREX HOTREM (GlaxoSmithKline UK Velika Britanija). loratadin – CLARINASE (Schering Plough Labo Belgija). sistemski kapilari. a ponekad i suvoća usta zbog antiholinergičkog dejstva triprolidina. venule i desna pretkomora) i plućnu cirkulaciju (desna komora. snižava povišenu telesnu temperaturu i uklanja znake zapaljenjskog procesa Indikacije: alergijski rinitis . terpin. NASOBEC (Ivax Corporation USA). fenilefrin. ibuprofen – DEFRINOL (Galenika Srbija). plućne vene i leva pretkomora). pumpajući efikasno krv putanjom koju odrede zalisci. nafazolin – NAFAZOL (Hemofarm Srbija). paracetamol. Kardiovaskularni sistem Kardiovaskularni sistem čini srce. povezani su sa cirkulacijskim elementima tako da formiraju tzv. askorbinska kiselina – CAFFETIN COLD (Alkaloid Makedonija). čiji je zadatak da ispumpava krv. sistemsku cirkulaciju (leva komora. pseudoefedrin. pseudoefedrin – RINASEK (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Sinusni 181 . paracetamol. Pseudefedrin može biti uzrok nesanice kod nekih bolesnika tokom prva 3 dana terapije. lek koji dovodi do sužavanja krvnih sudova (vazokonstrikcija) u sluznici nosa i na taj način omogućava bolju prohodnost nosa. dijastolni pritisak se ne menja. kofein. triprolidin. BENIL (Krka Slovenija). beklometazon – BECONASE (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Poljska). paracetamol. OLYNTH (Pfizer Manufacturing Center USA). dekstrometorfan. trimazolin – ADRIANOL T (Zdravlje Srbija). plućna arterija. askorbinska kiselina – FEBRICET COLD (Hemofarm Srbija). NAFAZOLIN (Sanitarija Srbija). askorbinska kiselina – COLDREX (GlaxoSmithKline UK Velika Britanija). DEFRINOL FORTE (Galenika Srbija). venule. kao i cirkulacijski sistem. paracetamol – DALERON COLD3 (Krka Slovenija). pseudoefedrin. pseudoefedrin. askorbinska kiselina – INFLUREX (Ivančić i sinovi Srbija). NOVASOL (Pharmanova Srbija). koji uključuje arterijsku. FEBRICET COLD JUNIOR (Hemofarm Srbija).sezonski i nesezonski. TYLOL HOT ZA DECU (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska). OPERIL P (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). vensku i limfatičku komponentu.

Srčane ćelije duguju svoju sposobnost električnog pobuđivanja voltažnim kanalima ćelijske membrane. To je volumen krvi koju leva komora izbaci u aortu tokom jednog minuta. odakle brzo otiče do organa putem provodnih arterija bogatih elastinom i kolagenom. plućne kapilare i plućne vene nazad u srce. Arteriole i sitne arterije bogate mišićnim slojem glavni su sudovi kapaciteta. On podrazumeva nekoliko grupa lekova koji po ATK klasifikaciji imaju svoje grupe i službeno ne spadaju u antihipertenzive po ATK klasifikaciji. Povišen krvni pritisak je vrlo često bolest koja protiče sa vrlo malo simptoma. nestabilnost pri hodu. kada i gde potreban veći protok. a bubrezi kontrolišu ukupni volumen krvi.ritam. Adrenalin iz nadbubrežnih žlezda podstiče rad srca. Simptomi koje najčešće imaju bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom su: glavobolje (naročito u potiljačnom predelu). a parasimpatikus usporava rad srca. ishemijska bolest srca. Tako simpatikus ubrzava rad srca. Kapilari se spajaju i formiraju postkapilarne venule. autonomni nervni sistem utiče na širenje i sužavanje krvnih sudova i na taj način usmerava krv.nesvestica. Purkinjeova vlakna i komore. uključujući jone natrijuma. koji je fiziološki. 182 . ali se koriste za lečenje hipertenzije. Deoksigenirana krv ide iz desne komore kroz plućnu arteriju. kongestivna insuficijencija srca). Organi koji najviše trpe i stradaju u hipertenziji su: srce. kalijuma i kalcijuma. Normalno srčani minutni volumen iznosi 5 litara. Pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom mogu imati vrlo raznolike simptome. Pojam antihipertenziva je vrlo širok. Za lečenje hipertenzije koriste se sledeće grupe koje jednim nazivom možemo nazvati antihipertenzivni lekovi: • • • • • • • antihipertenzivi u užem smislu reči (alfa-blokatori. Dalje grananje vodi preko arterija koje imaju sve više muskulature do arteriola I kapilara. preko donje šuplje vene vode u desno srce. oči. Krv se svakim otkucajem srca izbacuje iz leve srčane komore u aortu. u levu srčanu pretkomoru. ili se oni čak i odsutni. stanje u kome je sistolni (gornji) pritisak povišen preko 140mmHg a dijastolni (donji) preko 90mmHg. bubrezi i krvni sudovi. Najčešće bolesti srca jesu slabljenje snage mišića srca (kardiomiopatije. direktni vazodilatatori) diuretici organski nitrati beta-blokatori antagonisti kalcijumovih kanala inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori) inhibitori angiotenzina II (ATII inhibitori). infarkt srca). Takođr.autonomni nervni sistem ubrzava i usporava rad srca. Hisov snop. koji su selektivni za različite jone. koji je faktor razvoja brojnih ostalih bolesti kardiovaskularnog sistema. angina pectoris. Ateroskleroza je bolest oštećenja i suženja krvnih sudova. zavisno od toga da li je još neki sistem organa napadnut i oštećen dugogodišnjom hipretenzijom. atrioventrikularni (AV) čvor. Antihipertenzivi Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak) je. Kardiovaskularnim sistemom upravljaju centri u donjim delovima mozga . osećaj ubrzanog ili nepravilnog rada srca i tako dalje. poremećaj ritma rada srca (aritmije) i nedostatak kiseonika u srčanom mišiću zbog bolesti koronarnih sudova (ateroskleroza. nedostatak vazduha. zujanje u ušima. zatim venule i sve veće vene koje. karakterišu impulsi koji nastaju u sinoatrijalnom (SA) čvoru i koji se redom provode kroz pretkomore. po definiciji Svetske zdravstvene organizacije. gde dolazi do razmene gasova i hranljivih materija. Ne treba smetnuti sa uma da je hipertenzija vrlo važan faktor kardiovaskularnog rizika i da bolesnici koji imaju hipertenziju obolevaju od koronarne bolesti desetak godina ranije od svojih vršnjaka koji je nemaju. Opšta bolest vaskularnog sistema je hipertenzija-povišen arterijski pritisak. bol ili slične senzacije u grudima. Važan indikator funkcije srca jeste srčani minutni volumen. kako je.

ali nisu svi antihipertenzivni lekovi antihipertenzivi.Svi ovi lekovi koriste se za lečenje hipertenzije. slabost. Urapidil dolazi u dva farmaceutska oblika . guanvacin. Smatra se da doksazosin širi krvne sudove selektivnom i kompetitivnom blokadom postsinaptičkih alfa-1-adrenergičkih receptora u krvnim sudovima. Prijavljeni su izolovani slučajevi bolne perzistentne erekcije penisa (prijapizam). mučnina. a injekcije za brzo lečenje kod hipertenzivnih kriza. Osim toga mogu se javiti i glavobolje. Metildopa je jedinjenje sa jednim ugljenikovim atomom i zbog toga dolazi u obliku levog i desnog izomera. Doksazosin Doksazosin kod hipertenzivnih bolesnika klinički značajno smanjuje krvni pritisak što je rezultat smanjenja sistemskog vaskularnog otpora tj. Kapsule se koriste za dugoročno ličenje hronične hipertenzije. Osim smanjenja krvnog pritiska. Blokadom tih receptora onemogućen je mehanizam kojim se krvni sudovi sužavaju i dolazi do njihovog širenja. glavobolja. metildopa i antagonisti imidazolinskih receptora poput moksonidina) antiadrenergici koji deluju na ganglije (trimetafan. i u vratu mokraćne bešike. Sedacija je uobičajena nuspojava metildope. ali samo antihipertenzivi u užem smislu te reči spadaju u posebnu ATK grupu pod nazivom "Antihipertenzivi". Nuspojave koje doksazosin može uzrokovati su vrtoglavica. umor/pospanost. širenja krvnih sudova. Širenjem krvnih sudova smanjuje se otpor proticanju krvi (periferni vaskularni otpor) i krvni pritisak pada. Urapidil Urapidil je lek koji poseduje visok afinitet za podgrupu centralnih serotoninskih 5-HT1A receptora. Kao posledica sniženja krvnog pritiska naročito na početku lečenja mogu nastupiti prolazne pojave vrtoglavice. pargilin. Osim na alfa-1-adrenergičke receptore u krvnim sudovima doksazosin blokira i alfa-1-adrenergičke receptore u mišićnoj stromi i kapsuli prostate. klonidin. Metildopa se jako dugo koristio kao vrlo važan antihipertenziv. minoksidil i natrijum nitroprusid) ostali antihipertenzivi (veratrum. U organizmu metildopa prelazi u alfa-metildopamin. hidralazin. astenija i osećaj slabosti.kapsule i injekcije. Najviše se preporučuje za muške pacijente koji u isto vreme pate od hipertenzije i benigne hiperplazije prostate Takođe. mučnine i glavobolje. prazosina i urapidila) preparati koji deluju na glatku muskulaturu arteriola (diazoksid. teških i najtežih oblika hipertenzije i hipertenzije otporne na drugu terapiju. ketanserin) Metildopa Metildopa je "lažni prekursor" kateholaminskih neurotransmitera kao što su dopamin i noradrenalin. koji takođe učestvuju u regulaciji krvnog pritiska. Vezujući se za te receptore u mozgu on uzrokuje smanjenje uticaja simpatikusa na krvne sudove zbog čega dolazi do širenja krvnih sudova i smanjenja pritiska. ali njegov značaj opada. mekamilamin) antiadrenergici koji deluju periferno (alfa-blokatori poput doksazosina. koristi se za kontrolisano snižavanje krvnog pritiska kod bolesnika sa visokim pritiskom za vreme i/ili posle operacija. doksazosin deluje na lipide u krvi. Retki su slučajevi inkontinencije mokraće. metirozin. edemi stopala ili potkolenica. U tu grupu spadaju: • • • • • antiadrenergici koji deluju centralno (rezerpin. Doksazosin se primenjuje u lečenju hipertenzije i benigne hiperplazije prostate. a iz njega nastaje metilnoradrenalin. Urapidil nema nuspojava pri prvim uzimanju (eventualno sinkopa). uzrokujući signifikantno smanjenje ukupnih triglicerida i ukupnog holesterola. Zato možemo reći da su svi antihipertenzivi antihipertenzivni lekovi. Metilnoradrenalin jeste "lažni neurotransmiter" i relativno je snažan agonist alfa-2-adrenergičkih receptora. pa zato kažemo da je aktivna L-metildopa. On u alfa položaju ima jednu metil grupu. U 183 . Dokazano je da urapidil zadržava deo antihipertenzivnog dejstva i kada su periferni alfa-1 receptori već blokirani. posebno prilikom ustajanja iz sedećeg ili ležećeg položaja. začepljenost nosa i/ili curenje iz nosa (rinitis). jer se u lečenju hipertenzije sve više koriste drugi antihipertenzivni lekovi. Takođe. mada prolazna i obično se javlja na početku lečenja ili kada se doza povećava. Aktivni je levi. jer se organizam prilagođava uticaju metildope. koristi se u lečenju otežanog mokrenja i simptoma povezanih s benignom hiperplazijom prostate (BHP).

jer se potpuno dejstvo ispoljava tek posle 2-4 nedelje primene. ruke i noge. naftidrofuril.glava. Raynaud-ovog fenomena. Prosečno trajanje terapije ne bi trebalo da bude kraće od dva meseca. Lek treba uzimati duže. Dihidrergotoksin 184 . KAMIREN XL (Krka Slovenija). Izlučuje se uglavnom u obliku metabolita urinom. suva usta. Od strane CNS-a mogu se javiti nervoza. Poluvreme izlučivanja pentoksifilina je 3. pentoksifilin. tahikardija ili bradikardija. rukama. kalidinogenaza. alergijske reakcije (svrab. Metaboliše se u jetri. umor. doksazosin – ALPHAPRES (Zdravlje Srbija). Pentoksifilin se dobro podnosi u terapijskim dozama. i to uveče. Damaton pentoksifiin se koristi u lečenju perifernih vaskularnih oboljenja. DOXACOR (Salutas Pharma Nemačka). tolazolin. gastrointestinalne smetnje (povraćanje. vrat. pri čemu nastaju aktivni metaboliti. palpitacije. slabosti i trnjenja. Registrovani lekovi • • • metildopa (racemat) – METILDOPA (Srbolek Srbija). to treba uraditi postepeno na 4 dana. Osnovna indikacija za primenu pentoksifilina je poremećaj periferne cirkulacije. srčane aritmije i alergijske reakcije. KAMIREN (Krka Slovenija). proliv). gastrointestinalni poremećaji. Česti su i poremećaji mikrocirkulacije u očima ili ušima. apopleksije . Kod pacijenata na hemodijalizi pentoksifilin treba davati u jednoj dozi. METHYLDOPA (Panfarma Srbija). nesanica. Pentoksifilin Pentoksifilin je metilksantin sa izraženim hemoreološkim delovanjem.ukoliko se protok smanji u krvnim sudovima srca tada se javlja angina pectoris ili infarkt. smanjuju agregabilnost trombocita i viskoznost plazme. ciklonikat. glavobolja. vaskularnih poremećaja kod dijabetes melitusa. Ukoliko je potrebno povećavati dozu. poremećaji vida. Brojne su bolesti cirkulacije . slabost. Međutim. i to kod: hronične okluzivne arterijske vaskularne bolesti. dihidroergotoksin. Može se primeniti i za povećanje pokretljivosti spermatozoida kod astenozoospermije. crvenilo. Kod pacijenata sa ozbiljnim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina ispod 10 ml/min) treba povećati razmak izmedu dve doze. cerebrovaskularnih oboljenja. pogotovo na nogama. Od neželjenih efekata mogu se javiti mučnina. Lekovi za lečenje perifernih vaskularnih bolesti nazivaju se periferni vazodilatatori. Ponekad. Pentoksifilin i njegovi metaboliti povećavaju deformabilnost eritrocita.retkim slučajevima javljaju se umor.5 h posle primene retard oblika. palpitacije. poremećaj spavanja. nogama ili u nevitalnim krvnim sudovima dovodi do raznih manifestacija loše cirkulacije sa simptomima boli. Krvarenje se javlja veoma retko. Pad cirkulacije u mozgu dovodi do cerebrovaskularnog inzulta tj. Periferni vazodilatatori U određenim bolesnim stanjima dolazi do pogoršavanje cirkulacije u perifernim delovima tela . osećaj pritiska i boli u grudima i pad krvnog pritiska usled promene položaja tela (ortostatska hipotenzija). cirkulacija se toliko pogoršava da dolazi do propadanja i nekroze tkiva. Pentoksifilin se dobro resorbuje posle peroralne primene. poremećaja cirkulacije na nivou cerebralnih krvnih sudova i mnogih stanja kod kojih postoji poremećaj hemoreologije na nivou kapilara.moždani udar. egzantemi). urapidil – EBRANTIL (Altana Pharma AG Nemačka). ifenprodil i azapetin. Takođe je moguća pojava crvenila. smanjenje cirkulacije u određenim nevitalnim delovima tela. To su bametan. glavobolja.

Dihidroergotoksin spada u grupu lekova koji se daju kod poremećaja cirkulacije. U pitanju su adstringensi. REDERŽIN JUGOREMEDIJA (Jugoremedija Srbija). PENTOHEXAL (Salutas Pharma Nemačka). Deluje agonistički na dopaminergičke i serotoninergičke receptore. hiperemija kože ili ortostatski poremećaji. ukupnu kliničku sliku (poboljšanje globalnog kliničkog utiska). sedenje i nedovoljna fizička aktivnost. povraćanje. Lečenje hemoroida je dugotrajno i u lečenju se mora biti uporan. a čepići za terapiju unutrašnjih hemoroida. loša ishrana. hipertenzija u starijem životnom dobu kod pacijenata sa cerebrovaskularnom insuficijencijom. može pomoći i diosmin. PENTOKSIFILIN (Panfarma Srbija). a neželjena dejstva su retka i po pravilu ne zahtevaju prekid terapije. Vazoprotektivi Vazoprotektivi su lekovi za lečenje bolesti vena . Privremeno olakšanje tegobe donose antihemoroidni lekovi. lokalni anestetici i kortikosteroidi. Ne razlikuju se mnogo od placeba. Kreme i masti koriste se za lečenje spoljašnjih hemoroida. podstiče pažnju i koncentraciju pacijenta ( povećava aktivnost brzih talasa EEG-a). blagog intenziteta i prolaznog karaktera. Poboljšanje kognitivnih simptoma i ukupne kliničke slike nastaje posle samo 2 meseca od početka terapije uz dalji trend napretka tokom 6 meseci terapije. 185 . opstipacija. Na pojavu hemoroida utiču mnogi faktori ali su najčešći uzrok: nasleđe. Dolaze u obliku krema i masti ili čepića. Svi simptomi nestaju nakon obustave leka. Hemoroidi su veći ili manji čvorovi proširenih vena anorektuma (završnog dela debelog creva).pri tome se pre svega misli na hemoroide i varikozitete vena. nauzeja. PENTILIN FORTE (Krka Slovenija). odbijanje jela. a antagonistički na alfa-adrenergičke receptore u mozgu. Kliničke studije na preko 2 400 pacijenata nesumnjivo govore u prilog efikasnosti i dobre podnošljivosti leka. trudnoća. U toku terapije dihidroergotoksinom može nastupiti jaka bradikardija. Dihidroergotoksin se obično dobro podnosi. dijareja vertigo. nicergolin – SERMION (Pharmacia Enterprises Belgija). opšta apatija. pospanost. PENTILIN (Krka Slovenija). Lek treba uzimati uz obroke sa hranom ili mlekom da bi se smanjile tegobe od strane gastrointestinalnog trakta. Dihidroergotoksin može izazvati porfiriju. Kod starijih pacijenata može se javiti slabljenje sluha. socijalnu aktivnost i kvalitet života pacijenta. Na periferiji blokira alfa-adrenergičke receptore te smanjuje vazokontrikciju i dovodi do pada krvnog pritiska. dihidroergptoksin (ergoloidmesilat) – REDIZORK (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Sinergističko delovanje je posledica efekta na vazomotorne centre u centralnom nervnom sistemu. akutni ishemički insult mozga. Kod jednog dela pacijenata mogu se pojaviti mučnina i povraćanje kao i prolazna nelagodnost u gastrointestinalnom traktu (napetost u želucu. TRENTAL (Jugoremedija Srbija). Svaka četvrta osoba ima ovaj problem u nekom periodu života. stanje posle apoplektičnog insulta ili traumatskog oštećenja mozga. Rezultat njegovog centralnog i perifernog delovanja je poboljšanje centralne cirkulacije. Nicergolin Nicergolin tablete imaju višestruko dejstvo na cerebralni metabolizam i neurotransmisiju. U oko 10% slučajeva mogu da se jave dispepsija. Kod pacijenata sa senilnom demencijom degenerativnog i vaskularnog porekla poboljšava: kognitivne simptome. Dihidroergotoksin povećava metaboličku aktivnost ganglijskih ćelija. gubitak apetita). a svaka druga osoba starija od 50 godina. Indikacije: senilna cerebralna insuficijencija. pojedine bolesti digestivnog sistema. Registrovani lekovi • • • pentoksifilin – DAMATON (Galenika Srbija). Dobro se podnosi. pojave neželjenih efekata su retke. Takođe.

Varikozne tj. Alantoin deluje antiflogistično. antiflogistično i podsticajno na stvaranje veziva i cirkulaciju. ali su najčešće u nogama zbog toga što je hidrostatski pritisak tamo najveći. akutna neuralgija. dimetilsulfoksid. stimuliše proces razmene materija u vezivu i potpomaže proliferaciju ćelija. Pomaže regeneraciju vezivnog tkiva i ubrzava zalečenje. a eliminacija ubrzana. Pored toga on deluje i spazmolitički. Bez obzira na način aplikacije dimetilsulfoksid izaziva pospanost. polidokanol Ova kombinacija se u praksi pokazala kao veoma efikasna u otklanjanju simptoma hemoroidalne bolesti. kalcijum dobesilat i diosmin. Mast se nanosi na obolelo mesto. Varikozne vene se javljaju kada vene postanu insuficijentne. kao i kod pripreme za operaciju i lečenje tromboziranih i operisanih hemoroida. vlaženja. Posle primene gela površinu kože ne treba pokrivati zavojem. antieksudativno. neomicin. Eterična ulja deluju antiseptično i analgetično. stimuliše granulaciju i epitelizaciju. sinovija. ožiljci i kontrakture. Koža mora da bude suva i čista pre aplikacije gela. tri puta dnevno i blago utrlja. U farmakološkom lečenju varikoznih vena nema puno mogućnosti i terapija je često limitirajuća. bez utrljavanja. prednizolon. tendovaginitis. povrede. zadah na beli luk i alergijsku senzibilizaciju. Radi izbegavanja recidiva (ponovnog ispoljavanja problema) savetuje se upotreba još 7 dana nakon prestanka tegoba. Kod pušača je poluvrema zadržavanja heparina u plazmi skraćeno. koje se inače slabo resorbuju preko kože. Kod tromboflebitisa lek se nanosi u debljini tupe strane noža i pokriva zavojem bez utrljavanja. Heparin. Deluje i anti dematozno ukoliko se aplikuje na kožu. tj. Heparin može izazvati trombocitopeniju. Gel se nanosi samo na neoštećenu kožu u tankom sloju. U cilju sprečavanja neželjenih dejstava ovih supstanci. Gel se nanosi dva puta dnevno na obolelo mesto. zapaljenja tetiva. burzitis. Pisustvo dimetilsulfoksida u preparatu potpomaže reapsorpciju mnogih supstanci. Simptomi varikoznih vena jesu bol i osećaj otežanosti nogu. Varikozne vene postaju tamno plave pogotovo one koje se nalaze tik ispod kože. D-pantenol poboljšava stvaranje granulacija i epitelizaciju. Inhibira holinesterazu. Dimetilsulfoksid dobro prodire kroz membrane zbog čega se koristi kao nosač drugih supstancija. a to je transport krvi sa periferije tela u srce. Deluje antigenski. D-pantenol pomaže prodiranje heparina. proširene vene vrlo su česta pojava. Manje potkožne varikozne vene postaju plave i oslikavaju kožu u obliku paukove mreže. kontuzije. tromboflebita analnih vena. analne fisure i ekcema. hematomi. Mogu se javiti alergijske manifestacije na koži. U slučaju varikozne ulceracije nanosi se u vidu prstena. flebitis. Osnovno dejstvo heparina je sprečavanje koagulacije krvi. Opasnost od krvarenja je veća kod osoba koje konzumiraju velike količine alkohola. Ne preporučuju se upoteba alkohola u toku terapije. sprečava zapaljive procese i potpomaže omekšavanje patološki nakupljenog kolagene. Heparin Heparin primenjen lokalno deluje antitrombotično. tetiva. bola. burzitis. Mast i čepići se efikasno koriste u terapiji hemoroida. urtikariju i pojavu mehurića. zapaljenje tetiva i sinovija. venopatije. acetil-holin). deksapantenol Ova kombinacija aktivnih supstanci je namenjena lečenju sportskih povreda. Koriste se lekovi kao što su topički preparati na bazi heparina i escina. Varikoziteti vena mogu se javiti bilo gde u telu. Indikacije: povrede mišića. Ukoliko se dimetilsulfoksid aplikuje na kožu u velikim koncentracijama može izazvati zapaljenje. serotonin. ni jedan drugi lek ne sme da se aplikuje na površinu kože neposredno pre ili posle nanošenja. distorzije. površinske tromboze. varikoznih ulceracija. Heparin. jaka krvarenja nakon povreda. hematomi. oticanje. uganuća. teniski lakat. Indikacije su: oboljenja vena. eritem. glavobolju. više ne mogu da vrše svoju funkciju. Fluorometolon. ligamenata i zglobova izazvane tupom silom: kontuzije. tromboflebitis. a time utiče na otpornost kože i zarastanje rana. peckanje. antagonistički prema biogenim aminima ( histamin. pečenja. feniramin 186 . svraba. bakteriostatski i antiedematozno. burzitisa i venopatija.

delujući na vene. blokira prejaku agregaciju trombocita i smanjuje preveliku viskoznost krvi i time poboljšava reološka svojstva krvi. fluorometolon. Delujući na krv kalcijum dobesilat. ekcem anusa. Produžava vazokonstrikcijsko dejstvo noradrenalina na zidove vena. tribenozid. atrofije kože. ulkusa krurisa i postoperativnih i postradioterapijskih limfedema. cinhokain. stimuliše limfnu drenažu. pa i u uslovima povišene telesne temperature i sniženog pH okolnog tkiva. smanjuje izlaženje tečnosti u okolna tkiva. Antiinflamatorno delovanje prvenstveno nosi kortikosteroidna komponenta. polidokanol – HEPATHROMBIN H (Hemofarm Srbija). postoperativna terapija posle ekstirpacije hemoroida. Indikacije: hemoroidi. Pojačava fleksibilnost eritrocita. u lečenju hroničnih venskih bolesti donjih ekstremiteta (varikoziteti vena). Komercijalno. s obzirom da ima svojstva antioksidansa. diosmin nikada ne dolazi kao hemijski potpuno čista supstanca . pogotovo u retinopatiji kod dijabetesa. Moguće nuspojave su mučnina i proliv. Diosmin ima jedinstveni i znantno utemeljen mehanizam delovanja. pa smanjuje opasnost od tromboza. kožne reakcije i povišena telesna temperatura. Kalcijum dobesilat može izazvati agranulocitozu. Nadalje. Kalcijum dobesilat koristi se u lečenju mikroangiopatija. ublažava krvarenja i ublažava oteke. Delujući na na zidove kapilara i vena on obnavlja normalnu strukturu endotela i reguliše poremećenu propustljivost kapilara.Ovo je kombinovani preparat za lečenje hemoroida. Ovo pojačava proticanje krvi kroz vene i smanjuje pritisak krvi na vene. polikrezulen – FAKTU (Altana Pharma Nemačka). Upravo su ove karakteristike pomažu uklanjanju loše funkcije kapilara. Kalcijum dobesilat pomaže u smanjenju edema. fisure. kalcijum dobesilat smanjuje prianjanje trombocita na površinu endotelnih ćelija krvnih sudova. pojačane maljavosti i slično. najviše hesperidina. hemoroida. neomicin. cinhokain. fluorokortolon – ULTRAPROCT (Schering Nemačka). Kalcijum dobesilat Kalcijum dobesilat deluje na nekoliko nivoa. slabost venskih zidova i stazu krvi. Moguće nuspojave su digestivne tegobe i poremećaji autonomnog nervnog sistema. feniramin – DELMESON (Jugoremedija Srbija). smanjuje viskoznost krvi. Diosmin Diosmin je deo velike grupe bioflavonoida. a takođe.uvek sadrži 10% drugih bioflavonoida. Ovim udruženim delovanjem bol. svrab anusa. Osim toga koristi se i u lečenju hemoroida. prednizolon. crvenilo i svrab se veoma brzo povlače. Diosmin smanjuje preteranu propustljivost i krost kapilara štiteći kapilare i mikrocirkulaciju od oštećenja. kako napada hemoroida tako i za dugoročno lečenje hemoroida. Diosmin se koristi u obliku tableta za lečenje varikoznih vena. površinskog tromboflebitisa. lidokain – PROCTO-GLYVENOL (Novartis Consumer Health Švajcarska). a feniramin ima lokalno anestetičko dejstvo. 187 . pospešuje protok krvi u tkivima. antibakterijski deluje neomicin. pojačava tonus vena i smanjuje širinu vena. limfne sudove i mikrocirkulaciju. Kod dugotrajne primene mogu se javiti lokalne reakcije na kortikosteroide u vidu folikulitisa. Na mikrocirkulacijskom nivou diosmin štiti venske valvule od uništenja od strane leukocita sprečavajući pojavu "refluksa krvi" i napredovanje hroničnih venskih bolesti. otok. Retka su neželjena dejstva i najčešće su vezana za neomicin u vidu lokalnog eritema i svraba. Deluje veoma efikasno antiinflamatorno i antipruriginozno. štiti od oksidativnog stresa. Registrovani lekovi Lokalna hemoroidalna sredstva • • • • • heparin. koji mu omogućuje pomaže u lečenju svih patofizioloških aspekata venskih bolesti.

Nuspojave beta blokatora jesu bronhospazam. Lekovi koji blokiraju ove receptore. bronhijima. rizik od napada angine pectoris ili čak i infarkta srca. heptaminol. za prevenciju migrene. bronhijalnih mišića. Osim toga koriste se i za lečenje glaukoma. dimetilsulfoksid. ali često i brojne neželjene nuspojave. smanjena srčana kontraktilnost. S druge strane blokadom beta-2 receptora dolazi do suprotnih efekatau spomenutim organima. 188 . To su labetalol i karvedilol.Menarini Manufacturing Logistics and Services Italija).aritmija. Najvažniji efekti su im na kardiovaskularnom sistemu i glatkim mišićima bronhija. napetosti. Posle dugotrajnog lečenja beta blokatorima kao odgovor na blokadu simpatičkog sistema dolazi do povećanja broja beta receptora. u lečenju tireotoksikoze i dr. kalcijum dobesilat – DOXI-HEM (Hemofarm Srbija). imaju suprotni efekat – oni usporavaju brzinu rada srca i snižavaju krvni pritisak pa se koriste u stanjima kada do srca ne može doći dovoljno kiseonika. Sredstva za stabilizaciju kapilara • • • • diosmin.Antivarikozna terapija • • • heparin – HEPATHROMBIN (Hemofarm Srbija). trokserutin. beta-2 receptori koji su smešteni po celom telu ali uglavnom u plućima. angine pectoris. heparin. Beta-2 receptori nalaze se krvnim sudovima prugastih mišića. "rebound effect".Oni blokiraju dejstvo adrenalina i noradrenalina na beta adrenergičke receptore u telu (prvenstveno u srcu. alkoholizma. Takvi blokatori imaju posebno širok spektar delovanja na brojne organe i organske sisteme. ali zna se da imaju ulogu u metabolizmu masti. Postoje tri tipa beta adrenergičkih receptora: beta-1 receptori koji se nalaze uglavnom u srcu. Oni su vrlo zgodni za brzo postizanje kontrole krvnog pritiska jer dodatna blokada alfareceptora sprečava karakteristični početni porast krvnog pritiska koji nastupa ukoliko se blokiraju samo beta-1 blokatori. Zbog toga nagli prestanak uzimanja beta blokatora može izazvati tzv. mateice. razgradnje glikogena u jetri i otpuštanja glukoze u krv iz jetre. variksa jednjaka. Beta blokatore razlikujemo prema tome blokiraju li beta-1 ili beta-2 receptore. pankreasu i jetri). diosmin – PHLEBODIA (Innotech International Francuska). Ukoliko blokiraju i jednu i drugu grupu receptora tada ih nazivamo neselektivni beta blokatori. hesperidin – DETRALEX (Les Laboratories Servier Francuska). ginko – GINKOR FORT (Beaufour Ipsen Industrie Francuska). širenja bronhija. bradikardija. mišićima i arteriolama. kongestivne insuficijencije srca. Posebna grupa beta blokatora jesu beta blokatori koji su u isto vreme i alfa blokatori. ali ukoliko se uzimaju u velikim dozama tada će blokirati i druge beta receptore. Aktivacijom tih receptora dolazi do širenja krvnih sudova u skeletnim mišićima. u jetri. Aktivacija beta-1 receptora adrenalinom pojačava brzinu rada srca i krvni pritisak pa srce troši više kiseonika. Zbog toga se smatraju jednom od najznačajnijih grupa lekova. dekspantenol – SINEDOL (Hemofarm Srbija). LIOTON (A. Beta-3 receptori manje su istraženi. Blokatori beta adrebergičkih receptora Blokatori beta adrenergičkih receptora ili beta blokatori su grupa lekova koja deluje antagonistički na beta adrenergičke receptore. hipertenzije. perifernim krvnim sudovima. opuštanja materice. Selektivni beta blokatori blokiraju samo beta-1 receptore. VIATROMB (Medicom Internacional Češka). i digestivnih organa. za prevenciju infarkta srca. Koriste se kod velikog broja bolesti . procijanidolni oligomeri – ENDOTELON (Sanofi Winthrop Industrie Francuska). glatkih mišića digestivnih organa.

ortostatska hipotenzija. Moguće nuspojave jesu umor. umora ili slabosti. Od nuspojava u digestivno sistemu mogu se pojaviti opstipacija. proliv. povraćanje. poremećaji cirkulacije krvi. Moguće nuspojave su bradikardija. paroksizmalnih fibrilacija atrijuma. sistolni i dijastolni krvni pritisak i potrebu miokarda za kiseonikom čime omogućava mnogo veći srčani rad. ishemiji 189 . Osim toga karvedilol je i moćan antioksidana. pojačana hipoglikemija u pacijenata s juvenilnim dijabetesom melitusom. Raynaudov fenomen i parestezije. hipertenzije. Propranolol snižava srčanu frekvencu i snagu srčane kontrakcije. a i za dugotrajno lečenje angine pectoris i u lečenju tahiaritmija. purpura i eritem. nervoze i nazalne kongestije. S obzirom da je očuvan i protok krvi kroz ekstremitete. pojava hladnih ekstremiteta koja se često viđa kod primene ostalih beta blokatora. Sotalol se koristi u lečenju tahikardija AV čvora. umor. teških simptomatskih. sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivnim lekovima. pospanost. glavobolja. udarni volumen. atrioventrikularni blok. frekvenciju srčanog rada. Sotalol Sotalol je neselektivni beta-blokator koji ujedno produžava trajanje akcionog potencijala blokirajući repolarizaciono ulaženje kalijumovih jona u ćelije srčanog mišića. mučnina. On selektivno blokira beta-1 adrenergičke receptore. Propranolol je poznat po tome što može proći krvno moždanu barijeru i ući u mozak gde uzrokuje nuspojave kao što su depresija i noćne more. kod upotrebe karvedilola se retko viđa. bronhospazam. može doći do smanjenja seksualne sposobnosti. parestezije i osećaj hladnoće u ekstremitetima. Atenolol Atenolol je najvažniji i najpropisivaniji beta blokator.on se veže za alfa-1 receptore i blokira ih što uzrokuje širenje krvnih sudova. hipotenzija. mentalna depresija. sklonost hipoglikemiji. pospanosti. Karvedilol Karvedilol je uz labetalol jedini posebni beta blokator koji ujedno ima svojstva vazodilatatora . Propranolol Propranolol je neselektivni inhibitor beta-adrenergičkih receptora. kako tokom mirovanja tako i tokom napora. srčana dekompenzacija. a i u lečenju hronične stabilne angine pectoris. aritmije. nesanica. kongestivna insuficijencija srca i hladnoća ekstremiteta. aritmija. Zato smanjuje udarni i minutni volumen i potrebu srčanog mišića za kiseonikom. Atenolol smanjuje. Koristi se u lečenju angine pectoris. U pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom smanjuje krvni pritiskom. povraćanje. problema sa spavanjem. Atenolol se najviše koristi u lečenju hipertenzije. opstipacija. Karvedilol smanjuje periferni vaskularni otpor putem vazodilatacije i blokade renin-angiotenzinaldosteronskog sistema (zbog beta blokade). slabost. posebno diureticima tipa tiazida. Takođe deluje i lokalno anestetski. Protok krvi kroz bubrege i bubrežna funkcija je očuvana. malignih i nemalignih tahikardijskih ventrikularnih poremećaja srčanog ritma. neutralizator reaktivnih slobodnih radikala i antiproliferativni agens. supraventrikularnih tahikardija u sklopu WPW sindroma. pogotovo kod lečenja dijabetesa. halucinacije. Njegov je najznačajniji efekat je zaštita srca od prekomernog simpatičkog uzbuđenja ili cirkulišućih kateholamina psihičkog ili fizičkog porekla. bronhospazam i pogoršanje ventilacionih funkcija.hipotonična kardiovaskularna disregulacija. Zato se karvedilol koristi za lečenje hipertenzije. mučnina. tj. Ali on smanjuje i snagu srčanog mišića što je neželjeni efekat u pacijenata koji pate od kongestivne insuficijencije srca. feohromocitoma. hipertrofične opstruktivne kardiomiopatije. a brzina rada srca je smanjena. hipertenzije i koronarne srčane bolesti udružene sa gore navedenim poremećajima srčanog ritma. vrtoglavica. Najčešće moguće nuspojave jesu bradikardija.

Diltiazem je. ali se ovo ublažava refleksnim pojačanjem simpatičke aktivnosti koja nastaje usled njihovog vazodilatatornog dejstva. hidralazinom ili nitratom. posturalna hipotenzija. Registrovani lekovi • • • • • • • • propranolol – PROPRANOLOL (Galenika Srbija). ali na različitim mestima. smanjena lakrimacija. sotalol – DAROB MITE (Abbott Nemačka). povraćanje. CONCOR COR (Merck Nemačka). nifedipin tipično izaziva refleksnu tahikardiju. ili pak ne menja brzinu rada srca. hidrohlortiazid – LODOZ (Merck Sante Francuska). po svom delovanju u sredini. metoprolol – CORVITOL (Berlin-Chemie Nemačka). Verapamil pre svega deluje na srce. Moguće nuspojave su poremećaji vida. stupajući u međusobne alosterike interakcije i interakcije sa mehanizmom zatvaranja kanala. hiperglikemija. Karvedilol se primenjuje i za lečenje kongestivne insuficijencije srca jer dovodi do smanjenja smrtnosti i potrebe za hospitalizacijom. Može se koristiti kao dodatak standardnoj terapiji. ali i u bolesnika koji ne podnose ACE inhibitor. poboljšanja stanja i usporavanja progresije bolesti. amlodipin) i benzotiazepine (dliltiazem). ATENOLOL (Zdravlje Srbija). usmereno je na srčani i glatki mišić. Lekovi iz svake od navdene tri hemijske klase vezuju se za alfa1 subjedinicu srčanog kalcijumskog kanala L-tipa. nebivolol – NEBOLET (Berlin-Chemie Nemačka). mučnina. ATENOLOL (Remevita Srbija). verapamil usporava rad srca. Kalcijumski antagonisti opuštaju i ostale tipove glatkih mišića ali su ovi efekti od manjeg terapijskog značaja nego njihovo dejstvo na vaskularni glatki 190 . nestabilnoj angini i ishemičnoj disfunkciji leve komore. Deluju na sva vaskularna korita. Blokatori kalcijumovih kanala Blokatori kalcijumovih kanala ili antagonisti kalcijuma su lekovi koji blokiraju ulazak jona kalcijuma u ćeliju kroz kalcijumske kanale. Na primer. Antagonisti kalcijuma obuhvataju tri hemijski različite klase: fenilalkilamine (verapamil). edem. i kao indirektno sprečavaju difuziju jona kalijuma kroz pore u otvoreni kanal. karvedilol – KARVEDILOL (Habit Pharm Srbija). dok većina dihidropiridina pokazuju jače dejstvo na glatki mišić nego na srce. Osnovno dejstvo kalcujumskih antagonista. astma i dispneja u bolesnika sa predispozicijom. minutni volumen uglavnom ostaje neizmenjen ili se povećava zbog smanjenja perifernog otpora. PRESOLOL (Hemofarm Srbija). povećanje telesne mase i hiperholesterolemija. bisoprolol – BISOPROLOL (Jugoremedija Srbija). atenolol – ATENOLOL (Farmakos Srbija).Hoffmann-La Roche Švajcarska). MILENOL (Hemofarm Srbija). Verapamil ima najizraženije negativno inotropno dejstvo i zbog toga je kontraindikovan kod srčane insufcijencije. bisoprolol. BYOL (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). Izazivaju koronarnu vazodilataciju i primenjuju se kod pacijenata sa spazmom koronarnih arterija (vazospastična angina). DILATREND (F. proliv. Uprkos tome. Većina kalcijumovih antagonista izaziva blokadu kanala zavisnu od upotrebe. koji je posledica inhibicije spore ulazne struje tokom platoa akcionog potencijala. Anatagonisti kalcijuma takođe imaju negativan inotropni efekat. KARVILEKS (Zdravlje Srbija). odnosno u bolesnika koji nisu na terapiji digitalisom. METOPROLO STADA (Stada Arzneimittel Nemačka). kod terapijske primene. glavobolje i zamor. bol u ekstremitetima. Kalcijumski antagonsti izazivaju generalizovanu dilataciju arterija i ateriola i tako snižavaju krvni pritisak. CORYOL (Krka Slovenija). PRINORM (Galenika Srbija). PANAPRES (Hemofarm Srbija). hipotenzija. kao i većina drugih blokatora kalcijumovih kanala.srčanog mišića. CONCOR (Merck Nemačka). iako regionalni efekti značajno variraju kod različitih lekova. Dejstvo na srce – kalcijumski anatagonisti mogu izazvati AV blok i usporavanje rada srca delovanjem na provodno tkivo. diltiazem izaziva samo blage promene u broju otkucaja u minutu. digidropiridine (nifedipin. bradikardija. ali nemaju veliki uticaj na vene. trombocitopenija. BISOPROLOL (Ni Medic Srbija).

Antihipertenzivno dejstvo je posledica smanjivanja perifernog vaskularnog otpora. malaksalost. Neželjena dejstva koja su posledica vazodilatacije se mogu ublažiti ako se doza smanji ili kad se nifedipin kombinuje sa beta blokatorom. stabilna angina pektoris. Vrlo retki su poremećaji nekih laboratorijskih nalaza: trombocitopenija. crvenilo. Blokatori kalcijumskih kanala se primenjuju kod aritmija (da uspore brzinu rada komora kod brze atrijalne fibrilacije i da spreče ponovnu pojavu supraventrikularne tahikardije). tahikardija. Indikacije: arterijska hipertenzija. karakteristični za antagoniste kalcijuma kao grupu. vaskularne i druge glatke mišiće kroz kalcijumske kanale 1-tipa. a u mokraći se izlučuje oko 10% nepromenjene supstance i 60% metabolita. abdominalni bol i pospanost. Mogu izazvati crvenilo lica i glavobolju. Vazodilatacija je posledica blokade L-tipa kalcijumskih kanala i smanjenog influksa jona kalcijuma u vaskularne glatke mišiće. hipertenzije. dermatitis – su vrlo retke. Amlodipin se ekstenzivno metaboliše u jetri do neaktivnih metabolita. leukopenija. ali se produžava kod primene retard-oblika. nastaje rasterećenje srca koje smanjuje potrošnju kiseonika i potrebe srčanog mišića za energijom. palpitacije. profilakse angine pectoris. Nifedipin je antagonist kalcijuma sa selektivnim vazodilatatornim dejstvom na arteriole i arterije. CPK i LDH. jer se bolje podnosi. vazospastička angina pektoris. palpitacije. Farmakokinetiku amlodipina odlikuje dobra i usporena resorpcija tokom 6-12 sati i stabilno održavanje koncentracija u plazmi. a antianginozno dejstvo je rezultat smanjenja potrošnje kiseonika u miokardu zbog smanjivanja "afterload-a". anemija. Neželjena dejstva: crvenilo lica. gde se koriste intravenski preparati. Intezivno se metabolišu. Stabilne terapijske koncentracije u plazmi postižu se posle 7-8 dana uzastopnog doziranja. ali traje kratko. Indikacije: blaga i umerena hipertenzija. oticanje zglobova. porast transaminaza. Ublažavanje ishemijskih tegoba može nastupiti iz dva razloga: • • vazodilatacije arteriola i smanjenja ukupnog perifernog otpora. prolazna hipotenzija su posledica vazodilatacije. Antagonisti kalcijuma u kliničkoj upotebi dobro se resorbuju iz gastrointestinalnog trakta i daju se per os. a koncentracija u plazmi je najviša tek posle 6 sati. a usled otsustva refleksne tahikardije. nifedipin se resorbuje brzo i dejstvo nastupa za 1-2 sata. Biološka raspoloživost nifedipina je smanjena metabolizmom pri prvom prolasku kroz jetru. Antihipertenzivno dejstvo je posledica relaksacije arteriola i arterija i snižavanja perifernog vaskularnog otpora. kao što je primena posle subarahnoidne hemoragije. peckanje u očima. osim nekih specifičnih indikacija. 191 . iako mogu izazvati neželjene efekte. Iz retard film-tableta i retard-kapsula nifedipin se oslobađa postepeno u toku 12 sati. Poluvreme eliminacije iz plazme je oko 4 sata. Većina neželjenih efekata kalcijumskih antagonista odnosi se na dužinu njihovog farmakološkog delovanja. glavobolja. Lek treba uzimati posle obroka. Poluvreme eliminacije od oko 36 sati omogućava uzimanje leka samo jednom dnevno. Amlodipin je antagonist kalcijuma dihidropiridinske strukture druge generacije. Raynaud-ov fenomen Nifedipin se dozira individualno i usklađuje sa postignutim efektom i eventualnom pojavom neželjenih dejstava. kao i prolazno povišenje ureje i kreatinina. vazodilatacije glavnih koronarnih arterija i arteriola u ishemijskim i zdravim delovima srca. opstipaciju.mišić. ishemijska bolest srca – stabilna hronična angina. Sprečava transmembranski influks jona kalcijuma u srčani mišić. Alergijske reakcije: groznica. periferni edemi. Iz film-tableta. a ostala dozno–zavisna neželjena dejstva su vrtoglavica. hipertenzivne krize. vazospastička angina Prinzmetal-ovog tipa Dozno–zavisna neželjena dejstva amlodipina su najčešće edemi i glavobolja. malaksalost. koja povećava dopremu kiseonika kod bolesnika sa spazmom koronarnih arterija (Prinzmetal-ova i druge vrste angine). pruritus.

hipotenzija. tremor. Verapamil je antagonist kalcijuma koji sprečava transmembranski influks kalcijuma u ćelije sprovodnog sistema srca (SA. Delovanje traje 10 do 12 sati. sinkopa.8 . Metabolizuje se u jetri. blok sprovođenja prvog stepena. hiperplazija desni. nervoze i anksioznosti. ali i putem stolice (15%). hiperglikemija. poremećaj sna i urtikarija. depresija. atrijalna fibrilacija). crvenilo. otok članaka na nogama. kako epikardnih tako i subendokardnih. atrijalni flater. povećava dilataciju koronarnih krvnih sudova. parestezije. Biološka iskoristljivost je mala (10-20% unete doze) zbog efekta prvog prolaza kroz jetru. ostalo u obliku metabolita. Smanjuje snagu srčane kontrakcije. nesanice. Retko se mogu javiti aritmije. čime snižava dijastolni i sistolni krvni pritisak. glavobolja. PLENDIL (AstraZeneca UK Limited Velika Britanija). povraćanje. Eliminacija verapamila iz organizma se odvija uglavnom putem urina (70%). poremećaj funkcije jetre. bradikardija. negativno inotropno dejstvo i smanjenje vaskularnog otpora u koronarnom krvotoku (antianginozni efekat) i smanjenje ukupnog perifernog otpora usled sistemske vazodilatacije (antihipertenzivni efekat). felodipin – FELODIPIN STADA (Stada Arzneimittel Nemačka). Refleksna tahikardija se javlja kao posledica smanjenja krvnog pritiska. Apsorpcija leka primenjenog u obliku tableta je dobra. grčevi i bol u mišićima. a dostiže maksimum posle 10 do 15 minuta. mučnina. nervoza.5 -1 minuta. tremora. sa izraženim efektom prvog prolaska kroz jetru. periferna ishemija. Indikacije: angina pektoris (hronična. smanjuje periferni vaskularni otpor. Posledica ovoga je negativno hronotropno i dromotropno dejstvo (antiaritmijski efekat). opstipacija. usporava rad srca i smanjuje potrebe srca za kiseonikom. pa je biološka raspoloživost oko 40%. Posle intravenske primene. Indikacije: arterijska hipertenzija. alopecija. MONODIPIN (Galenika Srbija). raš kože. supraventrikularne aritmije (PSVT. AMLOGAL (Galenika Srbija). ginekomastija. slabost. crvenilo lica. TENOX (Krka Slovenija). • 192 . odnosno. palpitacije i pospanost. somnolencija. dispneja. Od strane mišićno skeletnog aparata javljaju se artralgije. VAZOTAL (Hemofarm Srbija). Inhibiše ulazak kalcijumovih jona tokom depolarizacije membrane srčanog mišića. radne muskulature srca i glatkih mišića koronarnih i perifernih krvnih sudova. Efekat diltiazema je najviše izražen posle oko 4 sata. AMLODIPIN (Srbolek Srbija). ali se produžava u toku dugotrajne primene leka do 2 puta. Maksimalna koncentracija leka u plazmi se postiže posle 1 do 2 sata. hipotenzija i vrtoglavica pri ustajanju. resorbuje se preko 90% unete doze. Dobro se resorbuje. NORVASC (Heinrich Mack Nachf. Kod pacijenata sa cirozom jetre koncentracije diltiazema su zbog sporije razgradnje više i poluvreme izlučivanja je duže.3 sata. umereno povećanje enzima jetre (ALT i AST). Najčešća neželjena delovanja kod primene diltiazema su mučnina. AMLOHEXAL (Hexal Nemačka). NORMODIPINE (Gedeon Richter Mađarska). Usled svega toga diltiazem prevenira pojavu anginoznog bola. Diltiazem je blokator kalcijumovih kanala. sprovodnog aparata srca i glatke muskulature krvnih sudova.i AV-čvora). maksimalna koncentracija leka u krvi se postiže brzo. Svega oko 2-4% diltiazema izlučuje se bubrezima kao nepromenjen lek. bradikardija. profilaksa anginoznog bola kod angine pektoris. vrtoglavica. hipertrofička kardiomiopatija. diareja. osećaj umora. Dejstvo počinje već posle 0. AMLODIPIN (Remevita Srbija). hepatitis. zavisno od brzine injekcije ili infuzija. AMLOPIN LEK (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). AV blokovi II stepena. Registrovani lekovi • amlodipin – ALOPRES (Zdravlje Srbija). arterijska hipertenzija. AMLODIL (Bosnalijek Bosna i Herzegovina).Kod žena 2-3 puta češće nego kod muškaraca se javljaju edemi. Moguća su neželjena dejstava od strane CNS-a u vidu parestezije. srčani blok. ekstrapiramidalni simptomi. Od ostalih neželjenih dejstava od strane kardiovaskularnog sistema zapaženi su bradikardija. NORVASC (Pfizer Manufacturing Center USA). bol u grudima. AMLODIPIN (Ni Medic Srbija). stabilna i vazospastična). tahikardija.5. glavobolja. palpitacije. hipotenzija. Nemačka). Dilatacijom krvnih sudova smanjuje periferni vaskularni otpor. zujanje u ušima. Metaboliti su farmakološki aktivni. Najčešći neželjeni efekti su raš. Poluvreme eliminacije 1.

Zbog toga LDL i VLDL spadaju u loš holesterol. lerkanidipin – LERCANIL (Berlin-Chemie Nemačka). pa samim tim i triglicerida.• • • • • • • • nifedipin – NIFELAT P (Zdravlje Srbija). VERAPAMIL (Zdravlje Srbija). Fibrati stimulišu lipoproteinski lipazu. gemfibrozil. diltiazem – CORTIAZEM RETARD (Hemofarm Srbija). Zavisno od gustine. koji prenose lipoproteini visoke gustine. lacidipin – LACIPIL (Glaxosmithkline Export Velika Britanija). DILTIAZEM (Slaviamed Srbija). Oni sa niskom i vrlo niskom gustinom prenose između 60 i 80 % holesterola i zatrpavaju arterije sve dok ih ne zapuše i izazovu aterosklerozu. CORDIPIN RETARD (Krka Slovenija). Hipolipemici Ateroskleroza je sve više prisutna i predstavlja najčešći uzrok smrti i onesposobljenosti u industrijski razvijenim društvima. NIFELAT (Zdravlje Srbija). Pojava simptoma ukazuje na uznapredovalu bolest ili posledičnu trombozu. Oni uzrokuju izrazito sniženje VLDL-holesterola u cirkulaciji. Aterom je fokalna promena u intimi velikih i srednjih arterija. VERAPAMIL (Panfarma Srbija). verapamil – IZOPAMIL (Galenika Srbija). lipoproteine visoke gustine ili HDL (od „high density lipoproteins”). nimodipin – NIMOTOP S (Bayer Healthcare Nemačka). Oni su agonisti PPAR alfa receptora (peroxisome proliferatoractivated receptor alfa). Patogeneza ove bolesti razvija se kroz više decenija tokom kojih promene (lezije) ne pokazuju kliničke manifestacije. sa umerenim smanjenjem LDL-holesterola i približno 10%-tnim povećanjem HDL holesterola. CORDIPIN XL (Krka Slovenija). Nasuprot njima. Holesterol postaje štetan tek posle narušene ravnoteže između jednog i drugog. VERAPAMIL ALKALOID (Alkaloid Makedonija). koji pripada nuklearnim receptorima. Lekovi za snižavanje lipida u plazmi predstavljaju samo jedan pristup u tretmanu i primenjuju se zajedno sa dijetom i uz korekciju ostalih promenljivih kardiovaskularnih faktora rizika. VERAPAMIL (Hemofarm Srbija). lipoproteini se dele na: • • • lipoproteine vrlo niske gustine ili VLDL (od „very low density lipoproteins”). Nekoliko vrsta preparata se koriste u cilju smanjenja LDL holesterola u plazmi. CORDIPIN (Krka Slovenija). ima zaštitnu ulogu: „čisti” arterije od lošeg holesterola i vraća ga u jetru. Najčešće korišćene grupe lekova su: • • • statini: inhibitori HMG-CoA (3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A) reduktaze – posebno su obrađeni fibrati adsorbensi žučnih kiselina (smole koje vezuju žučne kiseline) FIBRATI U derivate fibrinkse kiseline (fibrati) spadaju bezafibrat. DILTIAZEM ALKALOID (Alkaloid Makedonija). Hipolipemici su lekovi za snižavanje povišenog nivoa lipida u krvi. fenofibrat i klofibrat. nitrendipin – NITREPIN (Zdravlje Srbija). stimulišu beta-oksidativnu degradaciju masnih kiselina. Mehanizam delovanja fibrata je složen. dobri HDL holesterol. NIPIDIN (Panfarma Srbija). VERAPAMIL (Srbolek Srbija). lipoproteine niske gustine ili LDL (od „low density lipoproteins”). pa samim tim povećavaju hidrolizu triglicerida u 193 . ciprofibrat. Povišen nivo LDL holesterola predstavlja glavni rizik za srčana oboljenja i moždani udar. nizoldipin – NIZOLDIN (Slaviamed Srbija).

Ovi lekovi inhibiraju produkciju triglicerida i VLDL čestica u jetri. Koncentracija HDL-holesterola je nepromenjena i može doći do neželjenog povećanja triglicerida. kod pacijenata sa niskim HDL-holesterolom i visokim rizikom od ateroskleroze i u kombinaciji sa drugim hipolipemicima kod pacijenata sa teškom dislipidemijom otpornom na terapiju. što ima za posledicu povećano preuzimanje LDL čestica iz krvi i smanjenje koncentracije LDLholesterola u plazmi. Primena koja nije vezana za aterosklerozu uključuje pruritus (svrab) kod pacijenata sa parcijalnom bilijarnom opstrukcijom i dijareju povezanu sa žučnim kiselinama. 194 .hilomikronima i VLDL česticama. koje dovodi do mioglobinurije i akutne bubrežene insuficijencije. ali povećavaju holesterol. Registrovani lekovi • • gemfibrozil – BOLUZIN (Galenika Srbija). Riblje ulje Omega-3 masne kiseline smanjuju koncentraciju triglicerida u plazmi. Neželjena dejstva uključuju crvenilo lica i grudnog koša. SMOLE KOJE VEZUJU ŽUČNE KISELINE Holestiramin i holestipol su smole sa osobinama anjonskih izmenjivača. Visoke doze mogu uzrokovati poremećaj funkcije jetre. ciprofibrat – LIPANOR (Sanofi Synthelabo Groupe Francuska). Nakon peroralne primene. Acipimoks je derivat nikotinske kiseline koji se koristi u manjim dozama i ima manje izražena neželjena dejstva. Dugotrajna primena je povezana sa smanjenjem mortaliteta. Koncentracija trigicerida u plazmi je manje povezana sa bolestima koronarnih arterija nego što je to holesterol.povećani trigliceridi i holestreol u serumu). OSTALI HIPOLIPEMICI Nikotinska kiselina Nikotinska kiselina je vitamin koji se u gramskim kločinama koristi kao hipolipemik. Smole koje vezuju žučne kiselnie se primenjuju kao dodatna terapija uz statine zbog neadekvatnog odgovora i kod hiperholesterolemija gde su statini kontraindikovani. Fibrati se primenjuju kod kombinovanih dislipidemija (tj. antiinflamatorno dejstvo i smanjenje fibrinogena u plazmi. Riblje ulje je bogato polinezasićenim masnim kiselinama uključujući i eikosapentaenoičnu kiselinu i dokosaheksaenoičnu kiselinu i one imaju druge potencijalno važne efekte koji uključuju antiagregaciona svojstva. Mehanizam dejstva ribljeg ulja na koncentraciju triglicerida u plazmi nije poznat. Rezultat je smanjena apsorpcija egzogenog holesterola i povećan metabolizam endogenog holesterola putem sinteze žučnih kiselina u jetri. tako da je uticaj ribljeg ulja na srčani morbiditet i mortalitet nedokazana. opstipacija ili dijareja su česte poave koje su dozno zavisne. nadutost trbuha. iako je epidemiološki dokazano da redovno konzumiranje ribe smanjuje obolevanje od ishemijske bolesti srca. Kao dodatak ovim efektima na lipoproteine. produženje vremena krvarenja. ali može biti ozbiljno neželjeno dejstvo (rabdomioliza). što dovodi indirektno do umerenog smanjenja LDL-holesterola i povećanja HDL-holesterola. pogoršati toleranciju glukoze i provocirati pojavu gihta. SINELIP (Hemofarm Srbija). sistemska toksičnost je niska. Fibrati mogu izazvati blaže gastrointestinalne tegobe. Miozitis je retko. Pošto se smole ne resorbuju. ali gastrointestinalne tegobe kao mučnina. u crevima vezuju za sebe žučne kiseline i sprečavaju njihovu reapsorpciju i enterohepatičnu recirkulaciju. i oslobađaju slobodne masne kiseline za deponovanje u masno tkivo ili za metabolisanje u mišićima. poboljšavaju toleranciju glukoze i smanjuju inflamaciju vaskularnih glatkih mišića tako što inhibiraju ekspresiju transkripcionog faktora. ali neželjena dejstva ograničavaju njihovu kliničku primenu. fibrati smanjuju fibrinogen u plazmi. lupanje srca i gastrontestinalne tegobe. Oni verovatno smanjuju stvaranje VLDL čestica u jetri i povećavaju preuzimanje LDL čestica od strane jetre. To dovodi do povećanog stvaranja LDL receptora u ćelijama jetre.

Primenjuju se i kod nekih. stabilizacija ateromskog plaka. pravastatin – GALASTAT (Galenika Srbija). inhibicija migracije germinativnih ćelija tokom razvoja. naročito ako postoje i drugi faktori rizika za aterosklerozu. Statini takođe smanjuju trigliceride u plazmi i povećavaju HDL holesterol. atorvastatin. smanjenje agregabilnosti trombocita. Holandija). Posledično. ezetimib – EZETROL (Merck Sharp & Dohme USA). Simvastatin. Primenjuju se u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda kod pacijenata sa simptomtskom aterosklerozom (npr. antitrombotičko delovanje. ATORVASTATIN (Zdravlje Srbija). lovastatin i pravastatin su specifični. Statini (inhibitori HMG-CO reduktaze) Enzim koji određuje brzinu (količinu) sintetisanog holesterola je HMG-CoA reduktaza. SORTIS (Pfizer H.P. smanjenje sinteze holesterola u jetri dovodi do povećane sinteze LDL receptora i povećanog odstranjivanja LDL čestica. Registrovani lekovi • simvastatin – CHOLIPAM (Hemofarm Srbija). imunosupresija.C. SIMVA HEXAL (Salutas Pharma Nemačka). Ozbiljnija neželjena dejstva su retka i uključuju miozitis (rabdomioliza) i angioedem. • • • • • Vazodilatatori u terapiji bolesti srca 195 . Atorvastatin snižava holesterol u serumu kod bolesnika sa homozigotnom familijarnom hiperholesterolemijom. TORVALIPIN (Actavis HF. nesanicu i osip. Statini se primenjuju oralnim putem. ZOCOR (Merck Sharp & Dohme USA). stanje posle akutnog infarkta miokarda ili šloga). Statini se dobro podnose. povećanje neovaskularizacije ishemijskog tkiva. fluvastatin – LESCOL (Novartis Švajcarska). povećanje plazmatskih koncentracija enzima jetre. Ona katalizuje pretvaranje HMg-CoA u mevalonsku kiselinu.• • nikotinska kiselina – NIASPAN (Merck KG Nemačka). pojačanje fibrinolize. Blaža neželjena dejstva uključuju gastrointestinalne smetnje. povećanje cirkulacije endotelnih progenitornih ćelija. ATORIS (Krka Slovenija). Island). osteoklastna apoptoza i povećanje sintetičke aktivnosti osteoblasta. HOLLESTA (Alkaloid Makedonija). uveče. SIMVASTATIN (Ni Medic Srbija). smanjenje vaskularne inflamacije. VASILIP (Krka Slovenija). Corporation USA). u primarnoj prevenciji bolesti arterija kod pacijenata sa viskoim rizikom zbog povećanog holesterola u serumu.angina. pre spavanja. Ostala dejstva statina su: poboljšanje endotelne funkcije. LESCOL XL (Novartis Švajcarska). atorvastatin – TULIP (Hemofarm Srbija). uz izražen efekt prvog prolaska. simvastatin. amlodipin – CADUET (Pfizer GMBH Nemačka).heterozigotna familijarna hiperholesterolemija).V. na lekove rezistentnih dislipidemija (npr. SIMVASTATIN (Srbolek Srbija). ezetimib – INEGY (Merck Sharp & Dohme B. prema tome. Najvažniji biohemijski efekt statina je. reverzibilni kompetitivni inhibitori. tranzitorni ishemijski napadi. Dobro se resorbuju i eliminišu putem jetre. u smanjenju koncentracije LDL holesterola u plazmi. SIMVOR (Ranbaxy Laboratories Indija).

Organski nitrati ulaze u jaku interakciju sa inhibitorima fosfodiesteraze 5 (PDE5) kao što su sidenafil. Često se u početku lečenja javljaju glavobolje koje su uzrokovane nitratima. Organski nitrati se klinički primenjuju kod stabilne angine kao prevencija i terapija. akutna insuficijencija miokarda i kod koronarnog spazma koji je uzrokovan uvođenjem katetera tokom koronarne angiografije. povećavajući stvaranje cGMP. Dobro se resorbuje u ustima i aplikuje u obliku tableta koje se stavljaju pod jezik ili kao sublingvalni sprej. Sve ovo znači. jer aktivna supstanca isparava. i može da izazove posturalnu hipotenziju i nesvesticu. pa nastupa nedostatak (hipoksija). Može se koristiti kod svih oblika povremenih srčanih bolova (napadi angine pectoris). 196 . Klinički značajan stepen tolerancije na antianginozne efekte nitrata ne javlja se kod uobičajenih formulacija lekova sa kratim dejstvom (npr gliceril trinitrat). ovo uključuje i enzimsku fazu. kod nestabilne angine. Kada se otopi bočica sa tabletama njegov rok upotrebe je veoma kratak. povraćanja i alergičnih reakcija na koži u obliku osipa ili crvenila i eksfolijativnog dermatitisa. kao profilaktička mera angine pectoris.i mononitrate. NO aktivira rastvorljivu gvanilat cilazu. Pri metabolisanju nitrata oslobađa se NO (azot monoksid). trinitrat se konvertuje u di. izaziva veliki porast sadržaja kiseonika u krvi koronarnog sinusa. Potrošnja kiseonika u miokardu se smanjuje zbog redukcije kako srčanog prethodnog tako i naknadnog opterećenja. Kod zdravih osoba ovo smanjuje udarni volumen. Ako se proguta. i produženo dejstvo se postiže aplikacijom u vidu transdermalnih flastera. Iskustvom je dokazano da ova dosta učestala nuspojava nestaje nakon dugotrajnije upotrebe gliceril-trinitrata. ali izraženo je dejstvo na veće mišićne arterije. Bez obzira na to. Takvo trovanje naziva se methemoglobinemija. koronarni protok se povećava preko koronarne vazodilatacije. Kada se primenjuje sublingvalno. Dobro se resorbuje kroz kožu. Methemoglobin ima manji afinitet za kiseonik. Delovanje na vene je izraženije prilikom ustajanja. ali se gubi nakon kratkog vremena bez nitrata. To. zajedno sa povećanim koronarnim protokom. Direktan efekt na tonus koronarnih arterija smanjuje spazam koronarnih arterija kod vazospastične angine. redukuje centralni pritisak i srčano naknadno opterećenje. Glavna neželjena dejstva nitrata direktna su posledica njihove osnovne farmakološke aktivnosti i uključuju posturalnu hipotenziju i glavobolju. preparati u obliku spreja predstavljaju rešenje za ovaj problem. preko kolaterala. Zato se lekovi za lečenje erektilne disfunkcije i organski nitrati nikako ne koriste istovremeno! Gliceril trinitrat Gliceril trinitrat se brzo inaktiviše metabolisanjem u jetri. vrtoglavicom i slabošću. U retkim slučajevima može doći do mučnine. Dolazi do jakog pada krvnog pritiska koji rezultuje totalnim kolapsom krvotoka i može završitii smrću. Organski nitrati u organizmu prelaze u nitritni jon koji može reagovati sa hemoglobinom stvarajući methemoglobin. a efekt nastupa u roku od nekoliko minuta. sa smanjenjem centralnog venskog pritiska. i smanjivanje koronarnog spazma. U početku upotrebe ili nakon većih doza može doći do pada arterijskog pritiska i/ili ortostatske hipotenzije. Osobe koje uzimaju gliceriltrinitrat ne smeju uzimati alkoholna pića. ali se javlja kod lekova sa produženim dekstvom (izosorbid mononitrat) ili kada se gliceril trinitrat aplikuje u vidu kontinuirane intravenske infuzije ili kod učestale primene transdermalnih flastera sa produženim dejstvom. redistribuciju koronarnog protoka u smeru ishemičnih oblasti. Tolerancija na ove fekte se relativno brzo razvija. tadalafil i vardenafil koji se koriste za lečenje erektilne disfunkcije. Izazivaju izraženu venodilataciju. Ovo smanjuje refleksiju pulsnog talasa iz arterijskih grana i shodno tome. To može biti popraćeno povećanjem srčanog ritma. Pri većim dozama dolazi do dilatacije arterija otpora i arteriola. akutne srčane insuficijencije. da antianginozno dejstvo nitrata obuhvata smanjenje potrošnje kiseonika. nije efikasan zbog efekta prvog prolaska kroz jetru. koje je posledica smanjenog kardijalnog prethodnog i naknadnog opterećenja. U koncentracijama koje se dostižu kod terapijske primene. Njegovo dejstvo traje oko 30 minuta. akutnog infarkta srca.Organski nitrati opuštaju vaskularne i druge glatke mišiće. uz posledičnu relaksaciju mišića. Terapijske doze slabije deluju na male arterije nego na vene. što aktivira protein kinazu G i dovodi do kaskade efekata u glatkom mišiću defosforilacijom lakih lanaca miozina i uklanjanjem unutarćelijskog kalcijuma. i verovatno reakciju sa tkivnim sulfhidrilnim grupama. a arterijski pritisak pada.

pad krvnog pritiska. Nakon sublingvalne primene djelovanje nastupa nakon prosečno tri do pet minuta i traje do dva sata. Antiaritmici 197 . kao i povoljan efekat na metabolizam srčanog mišića. ortostatska hipotenzija. Koristi se za sprečavanje i dugotrajno lečenje stabilne angine pectoris. Osim primarnog hemodinamskog učinka pokazuje i inhibitorni efekat na agregaciju trombocita. Retko se mogu pojaviti vidni poremećaji. osećaj vrućine. NITROPEN SPRAY (Pharmanova Srbija). ujutru. izosorbid-dinitrat – DIFUTRAT (Srbolek Srbija). nejasan vid i suva usta. LOPION RETARD (Jugoremedija Srbija). izosorbid-5-mononitrat – MONIZOL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Takođe dovodi i do dilatacije subepikardijalnih koronarnih arterija (uz dilataciju spastičkih područja) i.ISMN ISMN je od naziva izosorbid 5-mononitrat. Ove nuspojave većinom nestaju tokom lečenja. Registrovani lekovi • • • • • gliceriltrinitrat (nitroglicerin) – NITROGLICERIN (Srbolek Srbija). lagana vrtoglavica. ISDN se koristi u obliku lingvaleta . ISOSORB RETARD (Zdravlje Srbija). istovremenim uzimanjem analgetika i uzimanjem leka za vreme jela. Izosorbid mononitrat deluje duže nego gliceril trinitrat. LOPION FORTE (Jugoremedija Srbija). crvenilo kože i lica. mučnina ili povraćanje. Koristi se za lečenje napada angine pectoris kao monoterapija ili u kombinaciji s drugim antianginalnim lekovima (beta-blokatori i antagonisti kalcijuma). šum i zujanje u ušima. NITRO-DUR (Schering-Plough Central East Švajcarska). CORNILAT (Galenika Srbija). glavobolja. u prvom redu krvnih sudova. Sublingvalna tableta može se progutati nakon čega delovanje započinje nakon pola sata i traje do osam sati.tableta koje se stavljaju pod jezik. pa deluje blaže od organskih nitrata s više nitratnih grupa kao što je gliceril trinitrat. U početku lečenja može se javiti prolazna glavobolja. pentaeritritiltetranitrat – DILCORAN (Hemofarm Srbija). ne aplikuje se sublingvalno) kao profilaksa (uglavnom ujutru i u podne. vazospastične angine pectoris. ISDN ISDN je izosorbid dinitrat. da bi se izbegao razvoj tolerancije). Na njih se može povoljno uticati smanjenjem doze. molsidomin – LOPION (Jugoremedija Srbija). Nuspojave su posledica proširenja krvnih sudova i najčešće su to crvenilo kože područja glave i vrata. do poboljšanja dotoka krvi u srčanom mišiću. koji se uzima jednom dnevno. odnosno relaksacijom glatkog mišića krvnih sudova. kada se pacijenti ne naprežu. posledično. karakteriše vazodilatacijom. Lek se prvenstveno upotrebljava za sprečavanje (profilaksu) napada angine pectoris i nije efikasan u suzbijanju već započetog napada. Glavobolja obično nestaje posle nekoliko dana primene. Uzima se dva puta dnevno (guta se. On u svojoj strukturi sadrži tek jednu nitratnu grupu. kao dodatna terapija u nekih oblika kongestivne insuficijencije srčane funkcije. Od drugih nepoželjnih efekata može se javiti: mučnina. Njegovo se osnovno delovanje. Izosorbid dinitrat. da bi organizam tzokom noći imao period bez nitrata. suva usta i kožni osip. MOLICOR (Srbolek Srbija). Dostupan je i u obliiku sa produženim delovanjem. refleksna tahikardija. OLICARD (Belupo Hrvatska). NITROLINGUAL (Pohl-B Oskamp Nemačka). LENTONITRAT (Srbolek Srbija). a farmakološko dejstvo je slično. nestabilne angine pectoris. je organski nitrat koji relaksira glatke mišiće. MONOSAN (Slaviamed Srbija). NIRMIN (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija).

Postoje četiri klase antiaritmika: • • • • klasa I: lekovi koji blokiraju voltažno-senzitivne natrijumske kanale. naročito digitalisa. Wolf-Parkinson-Whiteovog sindroma. Antiaritmici su lekovi za lečenje nepravilnog ritma rada srca. Ib I Ic. betablokatori. 198 . Ovi električni impulsi nastali u srcu omogućuju rad srca u vidu grčenja (sistole) ili opuštanja srca (dijastole) 60-80 puta u minuti. efekti nekih lekova. ali i kod bolesnika sa koronarnom bolešću srca. i 2) različit je pristup lečenju. Koriste se u terapiji tahikardije i fibrilacije pretkomora. smanjene funkcije štitaste žlezde. Najčešće se javljaju u akutnom infarktu miokarda i nestabilnoj angini pektoris. slabost srčanog mišića. mogu da budu uzrok iznenadne srčane smrti u slučaju pojava treperenja komora (fibrilacija komora). žutice. Treperenje predkomora ( Arrhvthmia Absoluta. • Antiaritmici Ia klase (diizopiramid) deluju na natrijumove kanale. Flekainid i dr. arterijskom hipertenzijom. supraventrikularnih i ventrikularnih aritmija i ventrikularnih paroksizmalnih tahikardija. Drugo. bolesti bubrega. slabošću srčanog mišića. Bolesti srca su: koronarna bolest srca (angina pektoris. preteranog unosa kofeina. Dolazi do smanjenja brzine provođenja impulsa u srcu. Bolesti drugih organa su: bolesti pluća. bolesti centralnog nervnog sistema. srčane mane i dr. Srčane aritmije nastaju usled poremećaja u stvaranju ili provođenju nadražaja u srcu ili istovremeno oba poremećaja. diuretika i nekih lekova za lečenje srčanih aritmija (Kinidin. gubitak minerala ili tečnosti iz organizma. Javlja se kod osoba sa koronarnom bolešću srca. antiaritmika). Mogu nastati u predkomorama ili komorama. psihičke napetosti. Sa gledišta lečenja ova razlika je značajna iz dva razloga: 1) atrijalne aritmije su manje opasne za bolesnika. Predkomorske ekstrasistole se često javljaju i kod zdravih ljudi. alkohola. slabošću srčanog mišića. nikotina. Značaj srčanih aritmija je dvojak. zapaljenjski procesi u srcu. specijalni mišićni snop vlakana nazvan Hisov snop. Ubrzani srčani rad preko 100 u minuti zove se sinusna tahikardija i najčešće je posledica vansrčanih činioca: fizičkog napora. zbog razlika u delovanju na natrijumove kanale i zbog dodatnih efekata ne deluju svi blokatori natrijumovih kanala na isti način. Usporen srčani rad ispod 50 u minuti zove se sinusna bradikardija i najčešće je posledica dobre fizičke utreniranosti.). mogu da smanje efikasnost srčanog rada i do 30%. Zato klasu I delimo na podklase Ia. Najčešći poremećaji srčanog ritma su prevremeni srčani otkucaji (ekstrasistole). Kod jednog broja bolesnika uzrok se ne može otkriti. gubitkom kalijuma i kao posledica neželjenih efekata nekih lekova (digitalisa. bolesti drugih organa i opšti poremećaji. Ventrikularne ekstrasistole se takođe javljaju kod zdravih ljudi. Najteži poremećaj srčanog ritma su ubrzanja rada komora (ventrikularna tahikardija) i treperenje komora (ventrikularna fibrilacija). Nadražaj se sa tog mesta širi kroz predkomore. povećanoj funkciji štitaste žlezde. bolesti endokrinih žlezda (najčešće štitaste žlezde) i bolesti gastrointestinalnog trakta. Prvo. starenja i dejstva nekih lekova (digitalis. Dele se na podklase Ia. Mogu biti preteča treperenju i lepršanju predkomora.Neprekidan rad srca omogućen je stalnim stvaranjem nadražaja u delu desne predkomore srca koji se zove sinusni čvor. Time se menjaju elektrofiziološke karakteristike srčanog mišića pa se smanjuje nadražljivost ćelija i usporava se brzina depolarizacije ćelija. povećane aktivnosti štitaste žlezde. diltiazem i dr. To se odnosi na srčane aritmije sa ubrzanim srčanim radom.). verapamil. Prema poreklu srčane aritmije mogu biti iz predkomora (atrijalne) i komora (ventrikularne). ali deluju i blokirajući kalijumove kanale pa dolazi do produženja ukupnog vremena akcionog potencijala. sve do ćelija srčanog mišića leve i desne komore. bolešću mitralnog zalistka (posebno mitralnoj stenozi). Ib i Ic. Ali. Uzroci koji dovode do srčanih aritmija mogu se podeliti u tri grupe: bolesti srca. infarkt miokarda). bolestima srčane kese (perikarda). povišene telesne temperature. i blokirana je automatizam srca u nepovoljnim situacijama. Klasa II: antagonisti beta-adrenergičkih receptora Klasa III: lekovi koji produžavaju srčani akcioni potencijal Klasa IV: kalcijumski antagonisti ANTIARITMICI KLASE I Lekovi ove klase blokiraju natrijumske kanale vezuJući se na mestima na alfa subjedinici. Opšti poremećaji su različite infekcije i toksična stanja. Fibrilatio atriorum) je jedna od najčešćih srčanih aritmija.

Meksiletin može. On blokira natrijumove kanale i usporava vreme provođenja i širi QRS kompleks. Takođe. pogotovo u kombinaciji s adrenalinom on deluje kao lokalni anestetik. pa produžava akcioni potencijal. meksiletin) deluju na natrijumove kanale kratko. ukoliko se primeni intravenski tada deluje kao antiaritmik. Takođe važan je u sprečavanju i otklanjanju aritmija posle infarkta miokarda i u održavanju ritma posle elektrokonverzije. Spada u Ib klasu antiaritmika. ako su izazvane infarktom srca ili srčanim glikozidima. inhibira izlazak kalijumovih jona. Antiaritmici Ic klase (propafenon. Koristi se za lečenje i sprečavanje ventrikularnih aritmija. manje od 1 sekunde. pa to dovodi do značajnog usporavanja provođenja impulsa u srcu. sušenja usta. osim u bolesnika sa po život opasnim ventrikularnim poremećajima. Koriste se u ventrikularnim aritmijama. Dizopiramid se koristi za lečenje tahiaritmije i fibrilacije predkomora. Lidokain se ne može primenjivati u obliku tableta ili kapsula. on je blokator natrijumovih kanala. Dizopiramid Dizopiramid je sličan hinidinu po svojim antiaritmijskim efektima. Međutim. Takođr. kao što je infarkt srca i tokom operacija na srcu. ali ta blokada traje kratko. u tkivo ili pored živaca. Najozbiljnije nuspojave su sniženi krvni pritisak i hronično popuštanje srca. predkomorske fibrilacije. a istovremeno produžava efektivno vreme neosetljivosti na impuls. dovesti do pogoršanja aritmije ili postojećeg oštećenja rada srca. Lidokain Lidokain je zanimljiv jer je u isto vreme i lokalni anestetik i antiaritmik. palpitacija ili 199 . posle čega više ne deluje. supraventrikularnih i ventrikularnih aritmija i ventrikularnih paroksizmalnih tahikardija. ali je manja verovatnoća za pojavu reakcije preosetljivosti. više od 10 sekundi. pogotovo u stanjima kada treba hitno reagovati. Ne sme se davati prva tri meseca nakon infarkta miokarda ili pri otkazivanju srčane funkcije. pa je efekat takvih lekova najvidljiviji kod jakih tahikardija i u tkivu koje pati od nedostatka kiseonika (ishemično tkivo). Lidokain blokira natrijumove kanale. a ima i isto delovanje. on se u jetri ne razgrađuje. alkaloida koji se dobija iz kore kininovac (Cinchona pubescens). Vrlo je efikasan u zaustavljanju ventrikularnih aritmija (fibrilacije). Pripada Ia klasi i prototip je antiaritmika Ia klase. Međutim. kao i po svom izraženom atropiniformnom efektu. Ranije se upotrebljavao u lečenju fibrilacije predkomora i prevenciji ventrikularnih tahikardija. Ispoljava jače inotropno dejstvo nego hinidin. mogu nastati trombocitopenije i sindrom cinkonizma. ako su simptomi vrlo teški i/ili ako ugrožavaju život. daje se i posle infarkta srca radi prevencije ventrikularne fibrilacije. Međutim. U vrlo retkim slučajevima može doći do bradikardije. koriste se za lečenje ventrikularnih tahikardija. Takođe. supraventrikularnih tahikardija u Wolf-Parkinson-Whiteovom sindromu ili paroksizmalna fibrilacija predkomora. Hinidin. Hinidin je jedan od najstarijih antiaritmika.kratkotrajno blokira natrijumove kanale tokom depolarizacije ćelijskih membrana srčanog mišića i na taj način usporava porast akcionog potencijala. kardijalnih operativnih zahvata ili akutnog infarkta miokarda. flekainid) blokiraju natrijumve kanale dosta dugo. Kada se lidokain daje lokalno. on i sam može uzrokovati aritmije zbog produženja QT intervala i zbog ubrzavanja provođenja impulsa iz predkomora u komore. prokainamid Hinidin i prokainamid su farmakološki slični.• • Antiaritmici Ib klase (lidokain. kao i drugi antiaritmici. Takođe. što dovodi do poremećaja vida. tj. Danas su uglavnom napušteni i imaju istorijski značaj. opstipacije i retencije urina. Hinidin je optički izomer antimalarika hinina. za razliku od lidokaina. u prevenciji i lečenju akutnih ventrikularnih aritmija tokom manipulacija na srcu. Zbog toga su natrijumovi kanali blokirani i u sistoli i u fazi mirovanja. tako da su mu efekti najizraženiji pri većim frekvencijama srca i u tkivu kome nedostaje kiseonik. skraćuju ukupno vreme trajanja akcionog potencijala. jer nakon apsorpcije prolazi kroz jetru gde se hidrolizuje. Kao i lidokain spada u Ib klasu . Koriste se u lečenju tahikardija iz AV čvora. pa se koristi u obliku tableta. Meksiletin Meksiletin je antiaritmik koji po hemijskoj strukturi podseća na lidokain.

prevenciju hronične fibrilacije predkomora i za prevenciju paroksizmalne fibrilacije atrija. Predstavnik je propranolol. tremor. Koristi se za terapiju tahikardija udruženih sa Wolff-Parkinson-White sindromom. obuhvataju fotosenzitivni osip kože i pločastu sivkastu diskoloraciju 200 . i to tako da blago smanjuje otpor u perifernim krvnim sudovima i frekvenciju srca. ne smanjuje bitno kontraktilnost srčanog mišića. Ostale nuspojave mogu biti gastrointestinalne smetnje. smetnje vida i vrtoglavica. Po jednom on blokira kalijumove. Neželjeni efekti su brojni i važni. opstipacija. suva usta. tj. a kod aritmija opasnih po život daje se intravenski. Efikasan je kod niza drugih supraventrikularnih i ventrikularnih tahiaritmija. Blokirajući beta-1-adrenergičke receptore u srcu blokiraju uticaj simpatikusa na srce i usporavaju srčanu frekvenciju. povraćanje. propafenon ima efekat simpatikolitika tj. ANTIARITMICI KLASE III Antiaritmici klase III uglavnom blokiraju kalijumove kanale. a koristi se i za lečenje tahikardije iz AV čvora. pa snažno deluje pri poremećajima srčanog ritma različitih uzroka. Najbolji je u prevenciji supraventrikularnih tahikardija. poremećaja srčanog ritma povezanih sa Wolf-Parkinson-Whiteovog sindroma. pospanost. Blokira stvaranje i provođenje impulsa u predkomorama I komorama. S druge strane on deluje i kao beta-blokator. i atrijalne fibrilacije i undulacije. Osim toga. da bi se njegovo delovanje ispoljilo potrebno je da prođu dani ili čak nedelje. Koriste se za lečenje ventrikularnih tahikardija. PROPAFEN (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). ima delovanje lokalnog anestetika. parestezije. on ima nekolio osobina koje ga čine komplikovanim za upotrebu. štucanje. mučnina. ali je namenjen samo za pacijente kod kojih su drugi lekovi neefikasni ili kontraindikovani. ali i natrijumove i kalcijumove kanale. blokira alfa i betaadrenergičke receptore. Koriste se za lečenje ventrikularnih tahikardija. ima dugo poluvreme eliminacije i akumulira se u telu tokom ponavljanog davanja. diplopije i ataksija. preko centralne vene. Smanjuje potrošnju kiseonika u srčanom mišiću. Takođe. Amjodaron je vrlo efikasan pri suprimiranju aritmija. zbog teških neželjenih efekata. ali i natrijumove kanale i smanjuje ulazak kalcijuma u srčane ćelije. Antiaritmička svojstva ima većina beta-blokatora. III i IV ANTIARITMICI KLASE II Lekovi klase II uključuju antagoniste beta adrenergičkih-receptora (detaljno opisani u tekstu blokatori beta adrenergičkih receptora). On ima dva glavna mehanizma delovanja. Iz tog razloga koristi se udarna doza. kao što su gubitak apetitia. Druge moguće nuspojave jesu mučnina. Takođe. Propafenon Propafenon spada u Ic klasu. shodno tome. Na žalost.hipotenzije. Minutni volumen srca bitno se ne menja. PROPAFENON (Alkaloid Makedonija). a krvni pritisak se samo malo snizi. ali ne menjaju nagib 0 faze akcionog potencijala. Wolf-Parkinson-Whiteovog sindroma. On blokira natrijumove kanale. On se široko vezuje u tkivima. propafenon – PROFENAN (Slaviamed Srbija). Oni produžavaju akcioni potencijal. paroksizmalnih fibrilacija predkomora i za lečenje teških ventrikularnih tahikardija. Registrovani lekovi • • meksiletin – MINSETIL (Zdravlje Srbija). Antiaritmici klase II. Kao i drugi antiaritmici propafenon može pogoršati aritmije koji mogu značajno smanjiti srčanu funkciju i izazvati zastoj srca. inhibira adrenergičke alfa i beta receptore. a ta blokada traje duže nego kod antiaritmika iz drugih klasa. povraćanje. gorak ukus u ustima. otežan govor. Produžava akcioni potencijal i fazu neosetljivosti mišićnih ćelija srca na impuls.

stvaranje depozita u kornei. održava ravnotežu između kalijumovih i natrijumovih jona u mišićnoj ćeliji. crvenilo lica i bradikardija. KG Austrija). do definitivnog hirurškog zbrinjavanja kongenitalne srčane mane novorođenčeta. (detaljnije je posebno obrađen u tekstu blokatori kalcijumovih kanala). Smanjeni ulazak jona kalcijuma smanjuje naknadnu depolarizaciju i na taj način suprimira ekstrasistole. On smanjuje metabolička oštećenja koja nastaju tokom ishemije. u svrhu održavanja prohodnosti ductus arteriosusa. fruktoza 1. E serija prostaglandina u koju spada i alprostandil izaziva vazodilataciju sistemske i koronarne cirkulacije. ali može biti ireverzibilna. Prostaglandini su važni vazoaktivni derivati arahidonske kiseline koji pokazuju vazomotorno. kreatinol. Predstavnici su verapamil i diltiazem. fosfokreatin. Oni usporavaju provodljivost u SA i AV čvoru. Češće nuspojave su apneja. metaboličko i ćelijsko delovanje na plućnu i sistemsku cirkulaciju.NFG.6-difosfat.H.kože. usporavajući srce i zaustavljajući supraventrikularnu tahikardiju izazivanjem parcijalnog AV bloka. U retkim slučajevima mogu se javiti epileptični napadi. enzima beta-oksidacijskog puta masne kiseline. utičući na važan korak u ćelijskom metabolizmu . tahikardija i proliv. Trimetazidin inhibira oksidaciju masnih kiselina inhibiranjem 3-ketoacil CoA tiolaze (3-KAT). Nekoliko kliničkih studija potvrdilo je povoljno delovanje trimetazidina viđeno u eksperimentalnim studijama. CORDARONE (Sanofi Winthrop Industrie Francuska). poremećaje aktvnosti tireoidne žlezde.inhibicija beta-oksidacije masnih kiselina. Trimetazidin Trimetazidin je prvi antianginozni lek čiji je mehanizam delovanja optimizacija metabolizma energije. Registrovani lekovi • amjodaron – AMIODARON (Zdravlje Srbija). koja se javlja usporeno. trimetazidin. SEDACORON (Ebewe Ges. gde povećanje akcionog potencijala zavisi od spore ulazne struje jona kalcijuma. Eksperimentalne studije in vivo su pokazale da trimetazidin smanjuje veličinu infarkta u modelu srca miša i psa. tiracizin. ANTIARITMICI KLASE IV Lekovi klase IV deluju tako što blokiraju voltažne kalcijumske kanale. adenozin. kao i neurološke i gastrointestinalne poremećaje. Primenjuje se u obliku infuzije samo u zdravstvenim ustanovama s mogućnošću primene intenzivne pedijatrijske nege. tedisamil i akadezin. Stimuliše oksidaciju glukoze u srcu i smanjuje intracelularnu acidozu tokom ishemije. Takođe. hipotenzija.M. a trimetazidin kardioprotektivni lijek.B. Pharma Ostali lekovi u terapiji bolesti srca U ostale preparate za lečenje bolesti srca spadaju alprostandil. Alprostandil blokira zatvaranje ductusa arteriosusa pa se koristi za palijativno lečenje. Zbog njegovog pozitivnog dejstva na srce u angini pectoris naziva se i kardioprotektivnim lekom. ubidekarenon. On povećava 201 . Verapamil se koristi za prevenciju ponovnog javljanja paroksizmalne supraventrikularne tahikardije i za smanjenje brzine kontrakcija komora kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom. Trimetazidin se zbog toga koristi za dugotrajno lečenje i sprečavanje simptoma i posledica hronične angine pectoris. Oni skraćuju plato akcionog potencijala i smanjuju jačinu kontrakcije. Alprostandil je lek koji se koristi kod urođenog otvorenog duktusa arteriozusa. Alprostandil Alprostandil je lek koji po hemijskoj strukturi spada u grupu prostaglandina. plućnu fibrozu.

bude bolesnika iz sna. Paroksizmalna noćna dispneja-napadi kratkog disanja i kašlja koji se javljaju noću. Mogu postojati i drugi znaci: bledi. poremećaji ritma.otpornost srčanog mišića na smanjenje protoka krvi kroz njega. naročito: blokada AV-provođenja i pojačana aktivnost ektopičkih pejsmejkera. smanjeno izlučivanje mokraće. javljaju se anoreksija. Veće doze glikozida izazivaju poremećaje ritma. povećanje snage kontrakcije. snažnije pumpa krv. povraćanje. testasti. Glavni mehanizmi delovanja kardotoničkih gliozida su pojačana vagusna aktivnost i inhibicija natrijum/kalijum pumpe. pa on jednostavno. ascites (nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji). smanjenje koncentracije. niska koncentracija natrijuma u mokraći. bude sa osećajem kratkog daha. a supstituisani laktoni mogu da zadrže biološku aktivnost čak i kada se ukloni steroidni deo. Na+/K+ATPazu je protein koji se nalazi na površini ćelija srčanog mišića i odgovoran je za održavanje električkog potencijala na površini ćelija srčanog mišića. slabost. Zamor. nesanice. smanjenje tolerancije napora su česti simptomi. Takođe. Registrovani lekovi • trimetazidin – PREDUCTAL MR (Les Laboratories Servier Francuska) Kardiotonički glikozidi Kongestivna srčana slabost (kongestivna srčana insuficijencija) podrazumeva da su jedna ili druga komora nesposobne da istisnu celu količinu ulivene krvi. a kasnije postaje prisutna i u mirovanju. Kardiotonički glikozidi usporavaju AV provođenje pojačavanjem vagusne aktivnosti preko centralnog nervnog sistema (CNS).venskog i kapilarnog pritiska. mučnina. Bolesnici zapažaju da se u toku noći. hladni i vlažni ekstermiteti. Osim toga što smanjuju provodljivost kroz AV-čvor. Što se tiče nuspojava mogu se javiti digestivni poremećaji. Srčani glikozidi se vezuju za mesta na ekstracelularnm delu subjedinice alfa na natrijum/kalijum ATPazi. Srčani glikozidi delimično blokiraju ovaj enzim što povećava koncentraciju jona natrijuma i smanjuje koncentraciju jona kalijuma u ćelijama srčanog mišića. tup bol u predelu jetre. Njihovo pozitivno dejstvo na atrijalnu fibrilaciju nastaje delimično kao rezultat ove aktivnosti. To uzrokuje izlazak natrijumovih jona iz ćelija i ulazak kalcijumovih jona u ćelije srčanog mišića. U početnoj fazi javlja se samo tokom fizičke aktivnosti. žutica nastaju zbog oštećenja jetre. nastaje zbog prelaženja tečnosti iz abdomena i donjih ekstermiteta u grudni koš. Osnovna hemijska struktura gliozida sastoji se od tri komponente: šećera. 202 . Laktonski prsten je odlučujući za aktivnost. Povećana koncentracija kalcijumovih jona u ćelijama srčanog mišića dovodi do toga da se pojačava kontrakcija srčanog mišića. Ortopnea-dispneja u ležećem položaju. kasnije postaje sve čvršća. pamćenja. Nastaje porast sistemskog. bolna. Šećer se sastoji od na neoubičajen način vezanih monosaharida. Dok se obična ortopnea gubi kada bolesnik sedne sa spuštenim nogama. pokušavajući da spavaju na niskom jastuku. Nesanici doprinosi i učestalo noćno mokrenje. Kardiotonički glikozidi dobijaju se od biljaka roda Digitalis. nedostatka vazduha i kašljem. Kardijalni efekti su usporavanje rada srca i smanjenje brzine provođenja kroz AV-čvor. Dispneja (poremećaj disanja) je svakako prvi i osnovni znak. nastaju pod dejstvom zemljine teže. To se može dogoditi kod koncentracija u plazmi koje su u okviru ili malo iznad terapijskih vrednosti. Usporavanje provodljivosti kroz AV-čvor može se pretvoriti u AV-blok. glikozidi izazivaju i ekstrasistole. steroida i laktona. sa transudacijom tečnosti u intersticijalni prostor. a javlja se kao posledica povećanog napora pri disanju. To ima za posledicu povećanje pritiska u pretkomorama i venskom sistemu iza insuficijentne komore. glavobolje. Srčani otoci-oko skočnih zglobova i na potkolenicama. značajno smanjuje učestalost napada angine pectoris zbog čega pacijent može smanjiti upotrebu organskih nitrata u lečenju angine pectoris. najizrazitiji su uveče. pozitivan albumin u mokraći. Jetra je uvećana. Kod starijih pacijenata usled slabije prokrvljenosti mozga nastaju konfuzija. u ovom slučaju kašalj i sviranje u grudima perzistiraju i u ovom položaju.

Terapija digoksinom nije jednostavna zbog relativno uske terapijske širine digoksina. Koristi se za lečenje akutne i hronične kongestivne insuficijencije srca. Digoksin Digoksin je jedan od najvažnijih srčanih glikozida. Kardiotonilčki glikozidi se klinički primenjuju za usporavanje brzine rada komora kod naglih perzistentnih atrijalnih fibrilacija i u terapiji srčane insuficijencije kod pacijenata sa tegobama uprkos optimalnoj upotrebi diuretika i inhibitora enzima konvertaze angiotenzina (ACE inhibitori). Postoje dva tipa receptora angiotenzina II . ventrikularna tahikardija. digoksin ima i umereno diuretičko delovanje.kolika će biti koncentracija digoksina u krvi bolesnika. Registrovani lekovi • digoksin – DIGOXIN (Remevita Srbija). Koriste se u lečenju hipertenzije. Najopasnija nuspojava je aritmija. reapsorpciju natrijuma u bubrezima. zbog smanjene kompeticije namestu vezivanja jona kalijuma na natrijum/kalijum ATPazi. Jasno je da će blokadom ovih receptora doći do pada krvnog volumena i pada krvnog pritiska. oslobađanje aldosterona. dijareju i konfuziju. u tkivu fetusa i verovatno igraju ulogu u razvoju fetusa i nisu bitnije uključeni u kontrolu krvnog pritiska. uključujući mučninu. usporava frekvenciju srčanog rada i usporava provođenje impulsa. Digoksin se aplikuje orlano ili. dijabetičke nefropatije i kongestivne insuficijencije srca. Osim kardiotoničnog delovanja. supraventrikularnih aritmija. AV blok. S druge strane AT2 receptori nalaze se u srži nadbubrežne žlezde. supreventrikularna tahikardija. Osnovno delovanje glikozida je usmereno na srce. poremećaji percepcije boja (npr. Jedan od glavnih nedostaka glikozida u kliničkoj upotrebi je veoma mala razlika između efikasnosti i toksičnosti. bubrezima. zamagljenost vida i ginekomastija. Stimulacija AT1 receptora izaziva sužavanje krvnih sudova. remodeliranje mišića krvnih sudova. miokardu. intravenski. stimulaciju centralnog i perifernog simpatičkog dejstva. materici. blokatori receptora angiotenzina II je grupa lekova koja utiče na reninangiotenzin sistem. DILACOR (Zdravlje Srbija) Antagonisti angiotenzina II Antagonisti angiotenzina II tj. Efekti kardiotoničkih glikozida pojačani su ako se vrednost jona kalijuma u plazmi smanjuje. To je molekul visoke polarnosti i eliminacija se vrši uglavnom putem renalne ekskrecije. Povećava kontraktilnu sposobnost srca. Nuspojave digoksina se najčešće javljaju zbog male granice između terapijskih i toksičnih doza. Pojačana tenzija je posledica povišenog prolaska jona kalcijuma.Glikozidi izazivaju snažno pojačanje tenzije u izolovanim preparatima srčanog mišića. u nadbubrežnoj žlezdi i u mozgu. Antagonisti angiotenzina II imaju 20 000 puta veći afinitet vezanja za AT1 receptore nego za AT2 203 . ali neki od njegovih neželjenih efekata su ekstrakardijalni. a osim toga javljaju se. Veliki problem digoksina je nesigurna bioraspoloživost . boje se poremete. Mogu se pojaviti svi poremećaji srčanog ritma: ventrikularne aritmije uključujući ekstrasistole. sinus bradikardija. jer ima puno faktora koji utiču na vrlo osetljivo kretanje bioraspoloživosti digoksina. Od svih nuspojava najozbiljnije su srčane nuspojave. AT1 receptori smešteni su na krvnim sudovima.AT1 i AT2 receptori. Sve to povećava volumen krvne tečnosti i krvni pritisak. u hitnim slučjevima. pa predmeti poprimaju neprirodne boje). povraćanje.

MICARDIS PLUS (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). Blokadom AT1 receptora oni izazivaju pad pritiska i pad volumena krvne tečnosti. Posle uzimanja losartan se u jetri metabolizuje preko enzima jetre i nastaje njegov aktivni karboksilni derivat. Losartan Losartan je prvi oralni. u osetljivih pojedinaca uočene su promene bubrežne funkcije uključujući bubrežna oštećenja. te opšta slabost i umor. Ova stanja treba popraviti pre početka lečenja ili lečenje početi nižom dozom. telmisartan – MICARDIS (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). bol. Olmesartan medoksomil nije predviđen za inicijalno lečenje hipertenzije. infekcije gornjih disajnih puteva. klasični i jeftiniji lekovi ne pomažu. Registrovani lekovi • • • • • • • losartan – ERYNORM (Hemofarm Srbija). Telmisartan Telmisartan je nepeptidni blokator AT1 receptora. COZAAR (Merck Sharp & Dohme USA). irbesartan.LORISTA H (Krka Slovenija). Predtsvanici su losartan. telmisartan i olmesartan. telmisartan. Maksimalno sniženje krvnog pritiska obično se postiže 4-8 nedelja posle početka lečenja i održava se tokom dugotrajne terapije. PRITORPLUS (Glaxosmithkline UK Velika Britanija). hidrohlortiazid .receptore. hidrohlortiazid – CO-DIOVAN (Novartis Švajcarska). oni koji su bili lečeni visokim dozama diuretika) može doći do simptomatske hipotenzije. Kašalj se javlja. LOTAR (Alkaloid Makedonija). Najčešće nuspojave losartana jesu vrtoglavica. nego kao specijalno sredstvo kada drugi. LORISTA (Krka Slovenija). Kod hipertenzivnih bolesnika telmisartan snižava i sistolni i dijastolni pritisak bez delovanja na puls. Lekovi koji deluju na renin-angiotenzin sistem (ACE inhibitori) 204 . proliv i sinusitis. glavobolja. losartan. ali retko. vrtoglavica. Te promene mogu biti reverzibilne. U bolesnika sa smanjenim volumenom tečnosti (npr. Najčešće moguće nuspojave su glavobolja. bol u leđima. Kao posledica inhibicije renin-angiotenzinskog sistema. LORISTA HD (Krka Slovenija). valsartan. Nakon prve doze telmisartana antihipertenzivno dejstvo počinje se postupno uočavati unutar 3 sata. Još se bolje pokazao u fiksnoj kombinaciji sa diuretikom hidrohlorotiazidom. Losartan se koristi za lečenje hipertenzije i terapiju kongestivne insuficijencije srca kod pacijenata koji ne mogu da koriste ACE inhibitore. kandesartan. olmesartanmedoksomil – MENARTAN (Berlin-Chemie AG Nemačka). Telmisartan je namenjen lečenju esencijalne hipertenzije. umor. Selektivno blokirajući AT2 receptore on poništava dejstvo angiotenzina II što dovodi do smanjenja krvnog pritiska. valsartan – DIOVAN (Novartis Švajcarska). Olmesartan medoksomil Prema studijama olmesartan medoksomil pokazuje dobar efekat u lečenju tvrdokorne sistolne hipertenzije prvog i drugog stepena. eprosartan. nepeptidni sartan dugog dejstva. valsartan. hidrohlortiazid .

Osim toga. glavobolja. trombocitopenija. sekrecija aldosterona iz kore nadbubrežne žlezde i rast ćelija u srcu i arterijama. snižavaju bubrežno-vaskularni otpor i dovode do povećanja izlučivanja natrijum hlorida u urin. stimulacija reapsorpcije jona natrijuma u proksimalnim tubulima. hiponatrijemija. dok angiotenzin II izaziva povratnu inhibiciju. kaptopril razgrađuje i bradikinin i tako umanjuje njegove vazodilatatorne efekte. pancitopenija. Blokirajući angiotenzin konvertirajući enzim ACE inhibitori znatno (ali ne sasvim) blokiraju pretvaranje angiotenzina I u angiotenzin II. suvi kašalj. pojačavanje vazokonstrikcije i pojačanje brzine i snage srčanog rada. ali češće od ostalih efekata. Većina neželjenih efekata su po intenzitetu blagi do umereni i ne zahtevaju prekid terapije. Indikacije: arterijska hipertenzija (kao monoterapija ili u kombinaciji sa tiazidnim diureticima). javljaju se hipotenzija. uključujući smanjenje koncentracije jona natrijuma u distalnom tubulu. promena ukusa. ACE inhibitori koriste se kod: prevencije kardiovaskularnih bolesti. koji je snažan vazokonstriktor. neutropenija i agranulocitoza a u biohemijskim analizama krvi hiperkalijemija. porast azota. Cilazapril je jak inhibitor angiotenzin-konvertujućeg enzima. umor i slabost. angiotenzin II. ACE inhibitori deluju modulacijom renin-angiotenzin-aldosteronskog sistema. Angiotenzin I per se ne pokazuje neku značajniju aktivnost. Zato ACE inhibitori deluju na način da snižavaju krvni pritisak smanjujući nastajanje jakog vazokonstriktora (angiotenzin II) i smanjujući razgradnju jakog vazodilatatora (bradikinina). On takođe stimuliše lučenje aldosterona i igra odlučujuću ulogu u kontroli ekskrecije jona natrijuma i zapremine tečnosti. Kontrola sekrecije renina samo je delimično razjašnjena. Ovim mehanizmom utiče direktno na humoralni sistem renin-angiotenzin-aldosteron. ali se putem ACE (angiotenzin-konvertujućeg enzima) konvertuje u oktapeptid. Renin je proteolitični enzim koji se luči iz jukstaglomerularnog aparata. Isto treba učiniti pri pojavi žutice ili značajnom porastu aktivnosti jetrenih enzima u serumu. kao i vaskularnog tonusa. mučnina. Tada terapiju treba prekinuti. On deluje na angiotenzinogen izdvajajući angiotenzin I. vrtoglavica. Atrijalni natriuretski peptid takođe inhibira sekreciju renina.Sistem renin-angiotenzin sinergistički deluje sa simpatičkim nervnim sistemom. agonisti beta adrenergičkih receptora i PGI2 direktno stimulišu lučenje renina. povećavaju srčani minutni volumen i srčani indeks. Sa malom učestalošću. kao i pad perfuzionog pritiska. Posle oralne primene hidrolizuje se u aktivni oblik cilazaprilat. bol u grudima. Sekrecija se javlja kao odgovor na različite fiziološke stimulanse. kongestivna insuficijencija srca (uz kardiotonike i diuretike). suprimira konverziju neaktivnog angiotenzina I u angiotenzin II koji je snažan 205 . grčevi u mišićima. koji se smatra jednim od najjačih endogenih vazokonstriktora. gastrointestinalne smetnje. prevencije insuficijencije bubrega u dijabetes melitusu. Kaptopril se najčešće dobro podnosi i ne remeti normalan kvalitet života pacijenata. ureje i kreatinina u serumu. U isto vreme ACE inhibitori smanjuju degradaciju bradikinina. pojačano oslobađanje noradrenalina iz simpatičkih nervnih završetaka. Efekti angiotenzina II obuhvataju: generalizovanu vazokonstrikciju. svrab i osip na koži. Kod malog procenta pacijenata uzimanje kaptoprila može dovesti do hipersenzitivne reakcije sa angioedemom i anafilaksom. infarkt miokarda i nefropatija dijabetičara. kongestivne insuficijencije srca. tahikardija. ACE inhibitori smanjuju arterijski otpor proticanju krvi i povećavaju venski kapacitet . iz N-terminalnog kraja proteina. Među hematološkim parametrima zapažena je anemija. Renalna simpatička nervna aktivnost. naročito izraženu u eferentnim arteriolama bubrega. Renin se vrlo brzo eliminiše iz plazme. proliv. hipertenzije. angiotenzin II. Kaptopril je peroralno aktivan inhibitor enzima koji konvertuje neaktivni angiotenzin I u aktivni oblik. Inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) ACE inhibitori su grupa lekova koji se primarno koriste za lečenje hipertenzije i kongestivne insuficijencije srca. poremećaja leve komore.

Kod bolesnika sa hronicnom insuficijencijom srca. ENALAPRIL LEK (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). LIZOPRIL (Bosnalijek Bosna i Herzegovina). hronična srčana insuficijencija. ZORKAPTIL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). RAMITENS (Pharmaswiss Srbija). proteinurija kod nefropatija različitog porekla moguće nuspojave su hipotenzija. poboljšava podnošenje opterećenja. Delovanje je komplementarno sa diureticima i digoksinom. TRITACE (Sanofi-Aventis Italija). vrtoglavica i kašalj su češći nego zamor. Kod manjeg broja bolesnika javlja se muka. hronična insuficijencija srca. ENALAPRIL (Remedica Kipar). lizinopril izaziva suvi neproduktivni kašalj. ospa. vrtoglavica. pa se snižavaju sistolni i dijastolni krvni pritisak. • • • • 206 . uz digitalis i diuretik. AMPRIL (Krka Slovenija). proliv. ENALAPRIL (Srbolek Srbija). ENAHEXAL (Salutas Pharma Nemačka). CORPRIL (Cemelog-BRS Mađarska). PIRAMIL (Lek Poljska). povećava se izlučivanje mokraće i smanjuje volumen cirkulišuće tečnosti. ramipril – PRILINDA (Hemofarm Srbija). Inaktivacija bradikinina i drugih vazodilatatornih peptida je smanjena. i ne zahtevaju prekid terapije. PIRAMIL (Hemofarm Srbija). Neželjeni efekti su glavobolja. a reninska aktivnost plazme se povećava. Većina tegoba su blage i umerene. ENAP (Krka Slovenija). Indikacije: esencijalna hipertenzija . LIZINOPRIL (Srbolek Srbija). kliničko stanje i kvalitet života. pored diuretika. dispepsija. lekovi prvog izbora u terapiji hronične srčane insuficijacije.svi oblici. nervoza. perindopril – PREXANIL (Les Laboratories Servier Francuska). KATOPIL (Galenika Srbija). Antihipertenzivno dejstvo cilazapril ispoljava sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima: diureticima. SKOPRYL (Alkaloid Makedonija). kvinapril – HEMOKVIN (Hemofarm Srbija). bol u mišićima i oštećenje sluha. nauzeja. Ovaj simptom je češći kod žena i kod osoba kod kojih postoji hiperreaktivnost bronha. beta blokatorima ili antagonistima kalcijuma. umor. kapilarni pritisak u plućima. renovaskularna hipertenzija. Ređe se javljaju nesanica. Zbog istovremene inhibicije aldosterona povećava se izlučivanje Na+ putem mokraće. PIRAMIL (Novartis LTD Bangladeš). LISOPRESS (Gedeon Richter Mađarska). ACE inhibitori su. profil neželjenih dejstava je isti. hipotenzija. Registrovani lekovi • • kaptopril – CAPTOPRIL (TG-Farm Srbija). IRUMED (Belupo Hrvatska). Lizinopril je lek iz grupe inhibitora enzima angiotenzin konvertaze (ACE). bez razvoja refleksne tahikardije. lizinopril – LIZINOPRIL (Jugoremedija Srbija). KAPTOPRIL ALKALOID (Alkaloid Makedonija). Farmakokinetika cilazaprilata omogućava da se dejstva stabilno održavaju tokom 24 sata pri doziranju od samo jedanput dnevno. Indikacije: hipertenzija. Krajnji efekt svih navedenih dejstava je sniženje krvnog pritiska i povećanje dotoka krvi i kiseonika u srčani mišić i druge organe. cilazapril smanjuje opšti vaskularni otpor. EUKAPTIL (Habit Pharm Srbija). enalapril – ENALAPRIL (Jugoremedija Srbija). azotemijom i renalnom glikozurijom. Kod bolesnika sa hroničnom insuficijencijom srca. malaksalost. Lizinopril može dovesti do akutnog. glavobolja. reverzibilnog oštećenja bubrega praćenog oligurijom. ENATENS (Pharmaswiss Srbija). RAMIPRIL (Ni Medica Srbija). PRILENAP (Hemofarm Srbija). vrlo retke su anafilaktoidne reakcije i angioneurotički edem. pogotovo kod pacijenata koji istovremeno dobijaju diuretike koji štede kalijum. akutni infrakt miokarda (dopunska terapija). a najčešća su vrtoglavica i kašalj. Pod dejstvom leka nivo angiotenzina II u plazmi je snižen.vazokonstriktor. parestezije ili somnolencija. LORIL (Srbolek Srbija). Kod oko 1% slučajeva lečenih lizinoprilom može da se javi hiperkalijemija. Kao i ostali lekovi iz ove grupe. U toku lečenja lizinoprilom mogu se javiti kožne reakcije u vidu raša. svi stepeni težine.

fosinopril – MONOPRIL (Pharmaswiss Srbija). rastvori za peritoneumsku dijalizu. enalapril. TRITACE COMP LS (Sanofi-Aventis Italija).Hoffmann-La Roche Švajcarska). Hipertonični rastvori glukoze u obliku injekcija koriste se za brzo ispravljanje hipoglikemije (hiperinsulinemija. ENAHEXAL COMP (Salutas Pharma Nemačka).kod hirurških operacija. cilazapril. poput sojinog ulja i fosfolipida iz jaja i glicerol.) i u lečenju akutne porfirije i ektopijske trudnoće.. u kaheksiji. hidrohlortiazid – CILAZAPRIL 5 PLUS (Habit Pharm Srbija). kaheksija kod tumorskih bolesti) ili kad se nalazi u stanju nedostatka esencijalnih masnih kiselina zbog neadekvatne apsorpcije iz creva. ENZIX DUO (Hemofarm Srbija).PRILENAP H (Hemofarm Srbija). enalapril. insulinski šok. zofenopril – ZOFECARD (A. Koriste se u slučajevima kada je pacijentu neophodno dati veće količine energije (npr. ENAP-H (Krka Slovenija). akutna i hronična teža oštećenja jetrinog parenhima) ili kao sklerozans (varikozne vene. Takođe. hidrohlortiazid . poluesencijalne i neesencijalne aminokiseline izmešane u balansiranim razmerama kako bi njihovo iskorišćavanje bilo optimalno. u dugotrajnom besvesnome stanju. nedostatak glukagona. lizinopril. ENZIX DUO PLUS (Hemofarm Srbija). 207 . pri gubitku belančevina zbog opekotina. maldigestija. INHIBACE PLUS (F. ili su u pitanju emulzije masnih materija. INHIBACE (F. Ovi rastvori se koriste kod kaheksije i slabosti kako bi se ispravio negativni azotni balans. infuzije emulzija masti mogu poslužiti kao nosač kod česte intravenske primene lipofilnih lekova. nastanak adhezivnoga pleuritisa. kvinapril. predoziranje peroralnih antidijabetika. ZOBOX (Hemofarm Srbija). fruktoza i ksilitol. Rastvori za perenteralnu ishranu podrazumevaju rastvore aminokiselina. ramipril. Primenjuje se kod onih osoba kod kojih je pojava hiperglikemije opasna. malapsorpcija.HEMOKVIN PLUS (Hemofarm Srbija).AMPRIL HD (Krka Slovenija). akutno trovanje alkoholom. PRILAZID (Galenika Srbija). PRILENAP HL (Hemofarm Srbija). organske kiseline i ugljenohidratni izvor u obliku nekog šećera ili šećernog alkohola. šećera kao što su glukoza. hidrohlortiazid . Rastvori za parenteralnu ishranu Parenteralna ishrana jeste ishrana putem direktne infuzije hranljivih materija u krvotok. Fruktoza je monosaharid koji se u organizmu prerađuje u glukozu.). sadrže i sve neophodne elektrolite (minerale). adrenalna kriza. Koriste se kod stanja koja zahtevaju delimičnu ili potpunu parenteralnu ishranu (npr. Emulzije masti su bele. Rastvori za intravensku primenu Rastvori za intravensku primenu su rastvori za parenteralnu ishranu. hidrohlortiazid . indapamid – ENZIX (Hemofarm Srbija). U slučajevima da upotreba glukoze nije moguća tada se koriste rastvori fruktoze. LIZOPRIL H (Bosnalijek Bosna i Herzegovina). simptomatska hipoglikemija u dece. PRILAZID PLUS (Galenika Srbija). Takva stanja jesu tumori digestivnih organa ili hronične gastrointestinalne bolesti kao što su ulcerozni kolitis ili terminalni ileitis. razni dodaci intravenskim rastvorima. rastvori za ispiranje. Rastvori aminokiselina sadrže sve esencijelne. anoreksija i dr. hidrohlortiazid .• • • • • • • • • • cilazapril – CILAZAPRIL (Habit Pharm Srbija). predoperativno i postoperativno. ENALAPRIL HCT (Zdravlje Srbija). Rastvori koje sadrže samo ugljene hidrate obično sadrže glukozu ili kombinaciju glukoze i ostalih šećera poput fruktoze ili ksilitola. ENAP-HL (Krka Slovenija).Menarini Italija). TRITACE COMP (Sanofi-Aventis Italija). AMPRIL HL (Krka Slovenija). infuzijski rastvori elektrolita. a sadrže pročišćene prirodne masne materije. Takođe. fosinopril. Čiste izotonične infuzije glukoze koriste se u slučajevima hipoglikemije i kao osnovni rastvor za primenu lekova i elektrolita intravenskom infuzijom.. hidrohlortiazid – MONOPRIL PLUS (Bristol-Myers Squibb USA).Hoffmann-La Roche Švajcarska). Sprovodi se onda kada je ishrana pacijenta putem normalnog uzimanja hrane nemoguća .LIZINOPRIL HCT (Zdravlje Srbija). ali polagano. poput mleka neprovidne tečnosti.

za nadoknadu vanćelijske tečnosti. Disbalans i gubljenje ovih elektrolita vrlo je ozbiljna patološka situacija. Za ispiranje urološkog trakta koristi se poseban rastvor manitola i sorbitola. Zadržava se u vanćelijskom prostoru i zbog povećanog osmolariteta povlači vodu iz ćelija u intersticijalni i intravaskularni prostor. poremećaj ravnoteže elektrolita. kalijumove.8). Rastvori za peritonealnu dijalizu Rastvori za peritonealnu dijalizu se obično sastoje od glukoze. Za uklanjanje mikroorganizama koriste se rastvori antiinfektivnih lekova. Ringerov rastvor jeste kombiniovani infuzijski rastvor natrijum hlorida. koji se primenjuje u svim slučajevima kada je potrebno brzo i obilno izlučivanje tečnosti iz organizma putem bubrega. Rastvori koji izazivaju osmotsku diurezu Osmotska diureza ili forsirana diureza poseban je terapijski zahvat. jakih proliva i dr. kod metaboličke alkaloze zbog gubitka vode i soli. kalcijum hlorida i natrijum hidrogenkarbonata u kome je razmer koncentracija prisutnih elektrolita fiziološki usklađen s potrebama organizma. To su stanja poput edema. Kisele je reakcije (srednja vrednost pH = 5. On nalazi primenu kod svih zahvata kada je potrebno ispirati bešiku i uretru . za ispiranje rana i vlaženje zavoja. s tim da se manitol koristi mnogo češće. kalijum hlorida. ali samo kada nije moguće primeniti drugu terapiju. povišenog intrakranijalnog pritiska. 208 . a s njom odlaze i otrovne materije. Kod ispiranja gde nije potrebna prisutnost antiseptika koriste se fiziološki rastvor ili Ringerov rastvor. Deluje kao osmotski diuretik. Irigacija se sprovodi u svim slučajevima kad je neophodno uklanjanje nečistoća. U takvim slučajevima poremećena je funkcija brojnih organa (nervni sistem. Forsiranom diurezom mogu se uklanjati neki lekovi.Rastvori elektrolita Pod pojmom elektrolita podrazumevamo soli čiji su joni važni sastojci krvne plazme i vanćelijske tečnosti. srce) čiji normalni rad direktno zavisi od koncentracije minerala u krvi i vanćelijske tečnosti. Forsirana diureza vrlo se često primenjuje kod brojnih slučajeva trovanja raznim otrovima. pri operacijama ili u nekim drugim situacijama. U te jone ubrajamo natrijumove. pogotovo tokom hirurških operacija. kalcijumove i magnezijumove katjone i hloridne. za ispiranje mokraćne bešike. hipertoničnih rastvora raznih elektrolita. Manitol se veoma brzo izlučuje pa izaziva veoma jaku diurezu uspostavljanjem brze glomerularne filtracije i izostankom reapsorpcije popratne izoosmotske količine vode. kada treba što je moguće pre smanjiti ukupan volumen krvi. kalcijumovih i magnezijumovih soli laktata i hlorida. Najčešće se javlja kod opekotina.9%-tni rastvor natrijum hlorida u posebno pročišćenoj. zadržavanje znatne količine vode u organizmu. ali i za privremeno nadoknadu tečnosti i elektrolita pri hipotoničnoj i izotoničnoj dehidrataciji. Zanemarive je energetske vrednosti. acetatne i laktatne anjone. pogotovo edema mozga. Manitol je šećerni alkohol niske molekularne mase. Koristi se za ispiranje. Kao agensi za izazivanje forsirane diureze koriste se manitol i urea. Tada se primenjuju injekcije koncentrisanih. a i trovanje lekovima. Koristi se kod izotonične dehidratacije. glaukoma. može doći do stanja kada je pacijentu potrebno primeniti određenu količinu nekih elektrolita ili materija bez povećanja volumena krvi. Dodaci intravenskim rastvorima Tokom primene infuzija. natrijumovih.hirurških zahvata na prostati. sterilnoj i apirogenoj vodi. mokraćnoj bešici i kod litotripsije. Forsiranom diurezom dolazi do izlučivanja velike količine tečnosti kroz bubreg. etilenglikol i ugljen monoksid. Fiziološki rastvor je najjednostavnija moguća tečnost za primenu u medicini. kod metaboličke alkaloze s hipohloremijom i kao osnovni rastvor za davanje elektrolitskih koncentrata i kompatibilnih lekova. To je izotonični 0. Rastvori za ispiranje Irigacija je drugi naziv za ispiranje. U svim slučajevima disbalansa elektrolita potrebno je hitno primeniti infuzije elektrolita radi brzog uspostavljanja elektrolitne ravnoteže. antiseptika ili antibiotika poput neomicina. Indikacije su akutna i hronična insuficijencija bubrega. za ispiranje katetera i sistema za transfuziju i za pripremu sistema za dijalizu. mikroorganizama ili nepotrebnih čestica i tečnosti sa rana ili unutrašnjosti organizma. gubitka soli putem znojenja. mišići.

manjka kalijuma zbog raznih uzroka (jako povraćanje i proliv. respiratorne acidoze i dr. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (Hemofarm Srbija). Registrovani lekovi • • • • aminokiseline – HEPASOL 8% (Hemofarm Srbija). NUTRINEAL PD4 (Baxter Healthcare Irska). Kalijum hlorid dolazi u obliku koncentrisanog rastvora. SODIUM CHLORIDE (B. CAPD STAY SAFE . natrijum acetat. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO (Hemomont Crna Gora). glukoza –GLUCOSE 5%. NATRIUM BICARBONAT (Fresenius Kabi Austrija). RINGER'S INJECTION (B. glukoza. neodgovarajuća ishrana. GAMBROSOL TRIO 10/40 (Biosol Italija). LIPOVENOES (Fresenius Kabi Austrija). HARTMANOV RASTVOR (Zdravlje Srbija). VAMINOLACT (Fresenius Kabi Austrija). rastvori za ispiranje – ISPIROL (Hemofarm Srbija). LIPOVENOES PLR (Fresenius Kabi Austrija).Braun Melsungen Nemačka). u stanjima hipokaliemične i hipohloremične alkaloze. hiperkalijemije. KABIVEN PERIPHERAL (Fresenius Kabi Austrija).hidrogenkarbonatni jon je deo najvažnijeg vanćelijskog puferskog sistema. a primenjuje se intravenski nakon odgovarajućeg razređenja. GLUCOSE 5% FRESENIUS (Fresenius Kabi Austrija). kalijum hlorid. HARTMANOV RASTVOR (Hemofarm Srbija). rastvori za intravensku primenu . NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (Hemomont Crna Gora). glutamina ili lizina) ili vitamina. AMINOSTERIL N-HEPA 8% (Fresenius Kabi Austrija).Braun Melsungen Nemačka). magnezijum hlorid. Primenjuje se kada je potrebno korigovati hipokalijemiju. 10% (Zdravlje Srbija). aminokiseline. Primenjuje se u situacijama metaboličke acidoze. Primenom se postiže brza korekcija poremećene acidobazne ravnoteže. 10% (B. Natrijum hidrogenkarbonat . kalcijum hlorid. AMINOSOL (Hemofarm Srbija).aminokiselina (arginina. hipertonični rastvori – BALANCE (GLUKOZA I KALCIJUM) (Fresenius Medical care Nemačka). bubrežne tubularne acidoze. 20% (Hemofarm Srbija). GLUCOSI INFUNDIBILE (Hemomont Crna Gora). NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (Zdravlje Srbija). AMINOVEN (Fresenius Kabi Austrija). hiperhloremične hiponatremije. CAPD 18 (Fresenius Medical care Nemačka).(Fresenius Medical care Nemačka). DIPEPTIVEN (Fresenius Kabi Austrija). cistinurije. MANITOL (Hemomont Crna Gora). kao dopunska terapijska sredstva FRESENIUS– KALIUM CHLORID (Fresenius Kabi Norvaška). GLUCOSI INFUNDIBILE 5%. maslinovo i sojino ulje – OLICLINOMEL (Baxter Belgija). SOLUVIT N (Fresenius Kabi Austrija) • • • • • • 209 . EXTRANEAL (Baxter Healthcare Irska). rastvori za peritoneumsku dijalizu – DIANEAL PD4 (Baxter Healthcare Irska). trovanjima salicilatima i barbituratima. rastvori za elektrolitni disbalans – NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) (Hemofarm Srbija).Braun Melsungen Nemačka). rastvori za osmotsku diurezu – MANITOL 10%. KABIVEN (Fresenius Kabi Austrija). natrijum glicerofosfat. sojino ulje – INTRALIPID (Fresenius Kabi Austrija).Braun Melsungen Nemačka). COMPOUND SODIUM LACTATE (B. dugotrajna upotreba diuretika ili kortikosteroida) i trovanja glikozidima digitalisa. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (Sana Hammeum Srbija). RINGEROV RASTVOR (Zdravlje Srbija). NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (Hemomont Crna Gora). JONOLACTAT (Hemomont Crna Gora). SODIUM CHLORIDE (Fresenius Kabi Austrija). GLUCOSI INFUNDIBILE (Hemofarm Srbija).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->