GOTOVI LEKOVI

II Lekovi za bolesti sistema za varenje 7 Sistem organa za varenje (digestivni ili gastrointestinalni trakt) se sastoji iz niza uzastopnih delova u kojima se odvijaju pojedine faze varenja i apsorpcije. Sačinjavaju ga: usna duplja, zubi, jezik, ždrelo, jednjak, želudac, jetra, žučna kesa, pankreas, tanko crevo, debelo crevo. - lekovi za poremećaje kiselosti - antiemetici - lekovi za žučnu kesu i jetru - laksativi - digestivi - antidijabetici - lekovi za funkcionalne GIT poremećaje III Lekovi za bolesti krvi i hematopoeznog sistema 21 Relativno kratak život zrelih krvnih ćelija zahteva njihovo kontinuirano obnavljajnje. Taj proces se naziva hematopoeza. Heatopoezni sistem sačinjavaju sva tkiva i organi koji učestvuju u stvaranju krvnih ćelija. - antihemoragici - antianemici - sredstva za zamenu krvi - inhibitori agregacije trombocita - fibrinolitici - antikoagulansi IV Lekovi za bolesti kože 32 Koža je organ koji obmotava čitavo telo. Površina kože odraslih iznosi oko 1,6 metara kvadratnih. Debljina kože je različita. Najveća je na dlanovima i tabanima, a najmanja na pregibima, trbuhu, očnim kapcima. Na mestima prirodnih otvora (usta, nos, oči, genitalni organi, anus) prelazi u semisluzokožu i sluzokožu. Čine je epiderm, derm i hipoderm. - UV zaštita - antipruritici - preparati protiv akni - antibiotici za dermatološku primenu - antipsorijatici - emolijensi - kortikosteroidi za dermatološku primenu - antimikotici za dermatološku primenu - hemioterapeutici za dermatološku primenu V Lekovi za bolesti urogenitalnog sistema 50 Urinarni trakt ima funkciju da prenosi urin od bubrežnih čašica do bešike gde se urin zadržava do mokrenja, i, potom, izlučuje iz organizma. Ureteri su uske cevi građene od glatkih mišića, koji polaze iz karlica oba bubrega, spuštaju se nadole i ulaze u bešiku. Na donjem kraju se ureter se kroz trigonum probija u mokraćnu bešiku. Iz bešike polazi uretra koja odvodi urin u spoljašnju sredinu. - uterotonici - tokolitici - uroantiseptici - diuretici - diuretici koji štede kalijum - tiazidi i tiazidima slični diuretici

1

- osmotski diuretici - ginekološki antiinfektivi i antiseptici VI Polni hormoni 60 Polni hormoni su steroidne strukture. Pod pojmom steroidna struktura podrazumevamo strukturu čija je osnova ugljenovodonik ciklopentanoperhidrofenantren (CPHF). Takvu strukturu imaju polni hormoni, kortikosteroidi, mineralokortikoidi, žučne kiseline, holesterol i dr. Jajnici (ovarijumi) i semenici (testisi) stvaraju hormone koji regulišu osnovne polne funkcije. - ženski polni hormoni - hormonalna kontracepcija - gonadotropini i stimulatori ovulacije - muški polni hormoni - anabolički steroidi - antiandrogeni - terapija erektilne disfunkcije - antigonadotropini i selektivni modulatori estrogenih receptora VII Hormonski preparati 70 Hormon je hemijsko jedinjenje koje ćelija ili grupa ćelija luči u telesne tečnosti da bi kontrolisala druge ćelije tela. Većinu sisteskih hormona luče endokrine žlezde. Zajedno sa nervnim sistemom, endokrini sistem ima ključnu ulogu u koordinisanom funkcionisanju organizma. Putem krvi hormoni dospevaju u sve delove organizma i deluju na određene organe i tkiva. Hormoni kontrolišu enorman broj najosnovnijih funkcija organizma - rast, razmnožavanje, regeneraciju tkiva, metabolizam, prilagođavanje stresu, gustinu kostiju i brojne druge funkcije. Takođe, hormoni imaju ulogu i u razvoju mozga, emocija. - hormoni prednjeg režnja hipofize - hormoni zadnjeg režnja hipofize - hormoni hipotalamusa - lekovi za bolesti štitaste žlezde - glikogenolitički hormoni - antiparatireoidni hormoni - paratireoidni hormon - insulin - kortikosteroidi za sistemsku primenu VIII Antibiotici 80 Antibiotici su produkti metabolizma nekih mikroorganizama koji nepovoljno deluju na rzavoj ili razmnožavanje drugih mikroorganizama. Antibiotici predstavljaju jedno od najvećih otkrića moderne medicine. - tetraciklini - penicilini - cefalosporini - makrolidi - aminoglikozidi - glikopeptidni antibiotici - streptogramini - linkozamidi - karbapanemi i monobaktami IX Ostali antimikrobiotici 89 Hemoterapija je specifičan način lečenja zaraznih bolesti pomoću hemijskih sredstava koji se unose u organizam. Hemioterapijska sredstva su hemijska jedinjenja toksična za patogene mikroorganizme, a bezopasna za domaćina. [ pročitajte opširnije ] - sulfonamidi i trimetoprim

2

- fluorohinoloni - antiseptici i dezificijensi X Lekovi za infektivne bolesti 94 Sredstva koja su selektivno toksična za parazite koji nas napadaju, neophodna su za borbu protiv mnogih infektivnih bolesti koje izazivaju virusi, bakterije, protozoe, gljive i gliste. - sistemski antimikotici - antivirusni lekovi za sistemsku primenu - imunoserumi i imunoglobulini - vakcine - antihelmintici - antimalarici - antiparazitni proizvodi - antiprotozoici - sintetski antiglivični lekovi - inhibitori vezivanja ili penetracije u ćelije domaćina - inhibitori DNK polimeraze - inhibitori proteaza - nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze XI Lekovi za maligne bolesti i imunomodulatori 112 Tumori se karakterišu stalnom, patološkom i autonomnom proliferacijom ćelija. Maligni tumori rastu brzo, vrše razaranje okolnog tkiva i ukoliko se na vreme ne otkriju i ne leče, dovode do smrti. - alkilirajući citostatici - antimetaboliti - biljni alkaloidi - citotoksični antibiotici - ostali i najnoviji antineoplastici - hormonska terapija malignih tumora - imunomodulatori u antivirusnoj terapiji - antineoplastici i imunomodulatori - imunostimulansi - imunosupresivi XII Lekovi za bolesti koštano-mišićnog sistema 125 Koštano-mišićni sistem čine kosti, hrskavice, zglobovi, tetive i mišići. - nesteroidni antinflamatorni lekovi (NSAIL) - specifični antireumatski lekovi - lekovi u terapiji oboljenja kostiju - ostali lekovi za lečenje bolesti mišićno - koštanog sistema - lokalni preparati za bolove u mišićima i zglobovima - miorelaksansi - ostali miorelaksansi XIII Lekovi za bolesti nervnog sistema 135 opšti anestetici lokalni anestetici opoidni analgetici antimigrenici antiepileptici antiparkinsonici

3

- antipsihotici - anksiolitici - psihostimulansi i nootropni lekovi - lekovi za lečenje zavisnosti od opoida - psihozomimetici - antiemetici - hipnotici i sedativi - inhalacioni anestetici - intravenski anestetici - lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti - lekovi koji se upotrebljavaju u nikotinskoj zavisnosti - lekovi za terapiju demencije - ostali (noviji) antiepileptici XIV Lekovi za bolesti pluća i disajnih organa 166 Respiratorni sistem je specijalizovan za razmenu gasova između okolnog, spoljašnjeg vazduha i krvi, što je omogućeno postojanjem sprovodnog, respiratornog i ventilacionog dela tog sistema. - preparati za lečenje bolesti grla - ekspektoransi - antitusici - antihistaminici za sistemsku primenu - prirodni ekspektoransi - bronhodilatatori - antagonisti cisteinil - leukotrienskih receptora - antagonisti muskarinskih receptora - antiinflamatorni lekovi - antituberkulotici - ksantini - preparati za lečenje bolesti nosa XV Lekovi za bolesti srca i krvnih sudova 185 Kardiovaskularni sistem čini srce, čiji je zadatak da ispumpava krv, kao i cirkulacijski sistem, koji uključuje arterijsku, vensku i limfatičku komponentu. Srce, odnosno njegova leva i desna strana (pretkomore i komore), povezani su sa cirkulacijskim elementima tako da formiraju tzv. sistemsku cirkulaciju (leva komora, aorta, arteriole, sistemski kapilari, venule i desna pretkomora) i plućnu cirkulaciju (desna komora, plućna arterija, plućni kapilari, venule, plućne vene i leva pretkomora). - antihipertenzivi - periferni vazodilatatori - vazoprotektivi - beta blokatori - blokatori kalcijumovih kanala - hipolipemici - statini - vazodilatatori u terapiji bolesti srca - antiaritmici - antiaritmici klase II, III i IV - ostali lekovi u terapiji bolesti srca - kardiotonički glikozidi - antagonisti angiotenzina II - lekovi koji deluju na renin - angiotenzin sistem

4

Jednjak čini proksimalni deo digestivne cevi i anatomski povezuje ždrelo sa želucem. Na kraju ostaje debelo crevo skladište neiskorišćenih materija. u uslovima ekstremne kiselosti. elektrolitima i hranom. tanko crevo. jezik. Da bi se to ostvarilo potrebno je: kretanje hrane kroz digestivni trakt. Sačinjavaju ga: usna duplja. odvija biohemijska razgradnja hrane.šećera. Usna duplja ima funkciju primanja hrane. pankreas. rastvori za ispiranje. Digestivni trakt neprekidno snabdeva telo vodom. debelo crevo. rastvori za peritoneumsku dijalizu. vitamina i minerala. jednjak. žučna kesa. Taj proces se nastavlja i u crevima. zubi. Osnovne uloge jednjaka su: sprovođenje progutane čvrste i tečne hrane u želudac i sprečavanje regurgitacije želudačnog sadržaja. jezik. pljuvačne žlezde. apsorber vode i vrši deponovanje fekalnih materija do njihovog 5 . Sistem organa za varenje Sistem organa za varenje (digestivni ili gastrointestinalni trakt) se sastoji iz niza uzastopnih delova u kojima se odvijaju pojedine faze varenja i apsorpcije. želudac. cirkulacija krvi kroz gastrointestinalne organe i kontrola svih ovih funkcija nervnim i hormonskim sistemima. aminokiselina. razni dodaci intravenskim rastvorima. ždrelo. infuzijski rastvori elektrolita.XVI Rastvori za intravensku primenu 211 Rastvori za intravensku primenu su rastvori za parenteralnu ishranu. jetra. lučenje digestivnih sokova i varenje hrane. masti. U želucu se. apsorpcija produkata varenja. dok je sekretorna uloga oskudna a apsortivna zanemarljiva. U usnoj duplji se nalaze pomoćni organi za varenje: zubi. Svojom velikom dužinom tanko crevo predstavlja selektivni filter (apsorber) jednostavnih hranljivih materija .

ali se uglavnom koriste za inhibiciju sekrecije kiseline u želucu. žutica. takođe su na raspolaganju. kao što su nizatidin i famotidin. Taj sloj mogu oštetiti alkohol i žuč.izbacivanja. prolivi. Bolesti digestivnog trakta su brojne. infekcije. koje luče glavne ili pepsinogene ćelije kao i hlorovodonična kiselina (HCL) i unutrašnji faktor koje luče parijetalne i acidofilne ćelije. Oni inhibiraju sekreciju kiseline izazvanu delovanjem histamina. Lekovi koji se koriste u praksi su cimetidin i ranitidin. refluks ezofagitis. tako da se formira pH gradijent od 1-2 u lumenu do 6-7 na površini sluznice. proizvodnje krvnih proteina. Cimetidin može usporiti metabolizam a time pojačati dejstvo velikog broja lekova. CS Praha Češka). Famotidin (Hemofarm Srbija). • 6 . opstipacije. ulkus. Quamatel (Gedeon Richter Mađarska). Ranitidin (Galenika Srbija). Blokatori histaminskih H2 receptora Blokatori histaminskih H2 receptora kompetitivno antagonizuju dejstvo histamina na svim H2 receptorima. Cimetidin nekada izaziva ginekomastiju kod muškaraca. Klinička primena: peptički ulkus. Ranital (Jugoremedija Srbija) Famotidin – Famotidin Alkaloid (Alkaloid Makedonija). Otkriće novih delotvornih lekova poboljšava efikasnost lečenja pojedinih gastroenteroloških oboljenja. Pankreas (gušterača) proizvodi enzime za obradu hrane. Lekovi za poremećaj kiselosti Želudac izluči oko 2. Takođe. a retko dovodi do slabljenja seksualne funkcije. Pomenuti lekovi se primenjuju oralno i dobro se apsorbuju.Belomet (Belupo. Crohnova bolest. Novi blokatori H2 receptora. lekova i bakterija u krvotok i dr. sekrecija pepsina se takođe smanjuje sa smanjenjem zapremine želudačnog soka. Ransana (Habitpharm Srbija). gastrina i acetilholina. Ovi lekovi ubrzavaju i zarastanje duodenalnih ulkusa. skladište glikogena. Ranitidin (Remevita Srbija). U poslednje tri decenije gastroenterologija je učinila značajan progres u dijagnozi i terapiji mnogih bolesti. Sluz luče sluzne ćelije. žuči i holesterola. raznovrsne i nažalost u porastu. Ulcogut (Pro. Neke od najznačajnijih su: gastritis. postoje preparati cimetidina i ranitidina za intramuskularnu i inrtravensku upotrebu. uključujući oralne antikoagulanse i triciklične antidepresive. Najzanimljivija je uloga jetre . Registrovani lekovi • • Cimetidin . Recidivi se mogu javiti kada se prekine primena blokatora H2 receptora. ileus. Sluz i bikarbonati formiraju celovit želatinozni sloj koji štiti mukozu od želudačnog soka. vitamina i gvožđa. Ranitidin (Panfarma Srbija). Jedan od najvitalnijih organa organizma. bikarbonatni joni se takođe sekretuju i bivaju zarobljeni u sluzi. nestabilnost. Ranitidin (Tomekos Pharma Srbija). prolazna ospa i hipergastrinemija. velika barijera ulasku otrova. ali luči i dva važna hormona za kontrolisanje metabolizma glukagon i inzulin.5 litra soka dnevno. dispepsija. Do sada su opisani: proliv.Med. refluks ezofagitis (kod koga želudačni sok oštećuje jednjak) i Zollinger-Ellisonov sindrom (retko oboljenje koje izaziva tumor koji luči gastrin). Glavni sastojci soka su pepsinogeni. Glavna patološka stanja u kojima je korisno smanjtiti sekreciju kiseline su peptički ulkus (i duodenalni i želudačni). Takođe mođe izazvati konfuziju kod starih osoba. Ulcodin (Alkaloid Makedonija).Ranisan (Zdravlje Srbija). Neželjena dejstva se retko javljaju.ona je velika biohemijska laboratorija prerade hranljivih materija. što su pokazale brojne kliničke studije. Ranitidin (Hemofarm Srbija). Ranitidin (Zorka Pharma Srbija). Hrvatska) Ranitidin . bolovi u mišićima. kolitis i dr. Ranitic (Salutas Pharma GMBH Nemačka).

Koristi se za lečenje težih oblika peptičkog ulkusa i GERB-a. konfuzije. koja praktično prestaje na pH 5. Zollinger-Ellisonov sindrom. Pulcet (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska) Lansoprazol – Amarin (Medochemie Kipar). pa se njihova kombinacija može koristiti radi očuvanja normalne funkcije creva. dejstvo samo jedne dnevne doze na želudačnu sekreciju trajaće 2-3 dana. Značajno smanjuje i bazalnu i stimulisanu sekreciju kiseline u želucu. u obliku kapsula. Neaktivan je pri neutralnom pH. ali pošto je slaba baza. magnezijum – trisilikat. To ima za posledicu inhibiciju peptičke aktivnosti. natrijum-bikarbonat .deluje brzo i povećava pH želudačnog soka na oko 7. Glavobolja i proliv ponekad poprimaju teži oblik. Ostali inhibitori protonske pumpe su lansoprazol. antacidi mogu dovesti do zaceljenja ulkusa duodenuma.4. Apsorpcijom dospeva u krv.nerastvorljiv prah koji sporo reaguje sa želudačnim sokom dajući magnezijum-hlorid i koloidni silicijum-dioksid. takođe adsorbuje pepsin. aluminijum-hidroksid – gel u želucu prelazi u aluminijum-hlorid. tako da se ne isključuje mogućnost interakcije s lekovima. Pantoprazol ulazi u metabolizam preko citohrom P 450 enzimskog sistema u jetri. Najčešće primenjivani antacidi su soli magnezijuma i aluminijuma. krajnji korak na putu sekrecije kiseline. kada dospe u crevo. kombinovana terapija infekcije Helicobacter pylori. Registrovani lekovi • • • Omeprazol – Omeprazol (Srbolek Srbija). Omep (Salutas Pharma GMBH Nemačka). Loseprazol (Liconsa Španija). Neželjeno dejstva nisu česta. Klinička primena: peptički ulkus. zato što se akumulira u kanalićima. Opisana je i pojava vrtoglavice. osip je takođe moguć. hlorid se oslobađa i reapsorbuje. omeprazol ( Intas Pharmaceuticals Indija) Pantoprazol – Controloc (Altana Pharma Nemačka). impotencije. Soli magnezijuma uzrokuju proliv. ginekomastije i bola u mišićima i zglobovima. Važno je napomenuti da dolazi i u obliku intravenskih injekcija koje se koriste u bolnicama za lečenje teških oblika peptičkih bolesti. kod želudačnih ulkusa nisu tako delotvorni. takođe može stimulisati sekreciju gastrina i tako dovesti do 7 .Inhibitori protonske pumpe Prvi inhibitor protonske pumpe bio je supstituisani benzimidazol-omeprazol. Lanzul S (Krka Slovenija). somnolencije. a soli aluminijuma opstipaciju. Sabax (Hemopharm Srbija) Antacidi Antacidi neutrališu želudačnu kiselinu i tako povećavaju gastričnu pH vrednost. simptomatska terapija peptičkog ulkusa ili refluks ezofagitisa Postoje brojni preparati antacida. a potom u parijetalne ćelije i njihove kanaliće. nakuplja se u kiseloj sredini kanalića stimulisanih parijetalnih ćelija. Mada mu je poluvreme eliminacije oko 1 čas. refluks ezofagitis. gde biva i aktiviran. Oslobođeni ugljen-dioksid izaziva podrigivanje. pantoprazol i rabeprazol. najvažniji su: • • • • magnezijum-hidroksid – nerstvorljiv prah koji u želucu formira magnezijum – hlorid. Deluje tako što ireverzibilno inhibira protonsku pumpu. Primenjeni u adekvatnim dozama i dovoljno dugo. Zbog selektivnog nakupljanja u oblastima sa niskim pH. Gel podiže pH želudačnog soka na oko 4. Pantoprazol se aktivira samo u izrazito niskom pH te je zato bolji od omeprazola. omeprazol ima specifično dejstvo na parijetalne ćelije. Omeprazol se primenjuje oralnim putem. Ova supstanca ima produženo antacidno dejstvo a adsorbuje i pepsin. Omezol (Alkaloid Makedonija). Klinička primena: dispepsija. Lasoprol (Aegis Kipar).

celijačna bolest). Anemija je prisutna kada je koncentracija hemoglobina u krvi manja od 130g/l u muškaraca i 120g/l u žena. U slučaju anemije zbog nedostatka gvožđa primenjuju se preparati sa gvožđem. magnezijum oksid – Altacid (Bosnalijek. divertikuloza. Te nuspojave su obično bol u želucu.gvožđe (II) glicin sulfat. U organizmu ima otprilike 3. 65-70% tog gvožđa se nalazi u hemoglobinu. mada se u specijalnim okolnostima može dati i parenteralno. Ne treba ga dugo primenjivati. To neće samo korigovati anemiju nego će i popuniti skladišta gvožđa. Dvovalentni oblici obično mogu izazvati nuspojave. mala krvarenja iz digestivnog trakta. povećane potrebe u dece i dr. Registrovani lekovi: • • • • Aluminijum fosfat – Alfogel (Galenika Srbija). kratki dah. citohromi).1% u enzimima koji sadrže gvožđe (npr. iscrpljenost i vrtoglavica. Gastal (Pliva Hrvatska) Hidrotalcit – Rupurut (Bayer Nemačka). resekcija želuca. jaja). Oni brzo i potpuno ispravljaju deficit gvožđa pod uslovom da je apsorpcija normalna. povrće. akutno ili hronično krvarenje. zatvor ili proliv.5 . slabost. povećane potrebe (pubertet. Gvožđe Preparati gvožđa se koriste za sprečavanje i lečenje anemija uzrokovanih nedostatkom gvožđa. jer može da izazove alkalozu. Odgovara prirodnom hidrotalcitu i zbog svoje mrežno-slojevite strukture novi je tip u nizu antacida. dodatno unošenje gvožđa u trudnoći. Deluje jednako dobro kod svakodnevnih povremenih želudačnih tegoba i kod prekomernog izlučivanja želudačne kiseline. hidrotalcit je antacid i antiulkusni terapeutik. U oralnim preparatima se koriste jedinjenja dvovalentnog gvožđa . a 25% preostalog gvožđa nalazi se u rezervi u jetri u obliku feritina i hemosiderina. Takođe. žitarice) slabije se apsorbuje nego gvožđe iz životinjskih izvorima (meso. loše formiranje eritrocita (megaloblastna anemija i aplastične anemija). 2.5 g gvožđa. dojenje) i nedovoljnog unošenja gvožđa hranom. neodgovarajuće ishrane.• sekundarnog porasta želudačne sekrecije. mogu 8 . Uzroci anemije mogu biti: nedovoljna ili pogrešna sinteza hemoglobina (nedostatak gvožđa). Gvožđe iz biljnih izvora (voće. Aluminijum-magnezijum-silikat – Gelusil-lac (Hemofarm Srbija) Aluminijum hidroksid. odstranjenje želuca. pojačano propadanje eritrocita (hemolitička anemija). produžena menstrualna krvarenja. Gvožđe se uobičajeno primenjuje oralno. 4% u mioglobinu. Rutacid (Krka Slovenija) Antianemici Antianemici su lekovi za lečenje anemija.bledilo kože i sluznice. Suspenzija deluje vrlo brzo zbog svog oblika i osigurava trajno zaštitno delovanje na sluznicu. BIH). Deficit gvožđa u organizmu može da nastane usled povećanog gubitka gvožđa (hronična. gvožđe (II) fumarat i gvožđe (II) sulfat ili jedinjenja trovalentnog gvožđa kao što su (III) gvožđe proteinsukcinilat i gvožđe (III) hidroksipolimaltizni kompleks. čir. izraziti kardiovaskularni odgovor na fizički stres. Opšti simptomi svih oblika anemija jesu jednaki . 0. Lečenje oralnim gvožđem primenjuje se najmanje 3 do 6 meseci. Prednost hidrotalcita nije samo u brzini smanjivanja prekomerne želudačne kiseline već i naknadno kočenje delovanja pepsina i žučnih kiselina. gubitka krvi. mleko.5% u koštanoj srži. dojenju. Dnevne potrebe za gvožđem iznose 1 mg dnevno za muškarce i 2 mg za žene. Nakon uzimanja hidrotalcita pH se u želucu u nekoliko sekundi povisi na terapijski optimalno područje pH 3-5 i ostane takva od 75 do 90 minuta. tumori digestivnog trakta. abdominalni grčevi. tumori materice. Gvožđe se u gastrointestinalnom sistemu apsorbuje od 10 do 15 %. paroksizmalna noćna hemoglobinurija). usled operativnih zahvata. loše apsorpcije (ahlorhidrija. trudnoća. hijatusna hernija.

Temren (namirnica od fermentisanog sojinog zrna). neophodan je za normalnu funkciju i održavanje integriteta nervnih i epitelnih ćelija. Folna kiselina Folna kiselina je po hemijskoj strukturi pteroilmonoglutaminska kiselina. npr.izazvati krvarenje u želucu. mleko. pri pernicioznoj anemiji. krvavim prolivima. prolivima. bolom u abdomenu. Vitamin B12 vrši nekoliko metaboličkih funkcija.7. Presudan je za proizvodnju genetskog materijala RNK i DNK kao i mijelina. tirozin). 5. vitamin C i H (biotin). ribe i školjke. odnosno kao koenzim F. Apsorbovanje ometaju i razne infekcije digestivnog trakta. U ljudskom organizmu deponovan je u jetri (50-90 %). duvan. Izvori ovog vitamina su gotovo isključivo namirnice životinjskog porekla. Pošto vitamin sadrži kobaltov atom dobio je ime (cijano) kobalamin. meso. letargijom i dispnejom. Preparati gvožđa nisu bezazleni i njihovom prečestom upotrebom (predoziranjem) može se javiti i toksičnost. celiakiji i idiopatskoj steatoreji. Eritropoetin (EPO) Eritropoetin je hematopoezni faktor rasta koga proizvode najviše ćelije bubrega. Još se naziva folacin i vitamin B 11. Sem toga ona je od velike važnosti za pravilan razvoj ćelija krvi. dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline (metotreksat). U slučaju manjka enzima za varenje apsorpcija se smanjuje za 50 %. koji stvara zaštitni omotač oko nerava. sprečava pojavu perniciozne anemije. Takođe. a odmažu stres. Prirodni eritropoetin je veliki glikozidni polipeptid sa 165 aminokiselina i molekulskom 9 . sinteza nukleinskih kiselina. pri totalnoj ili subtotalnoj gastrektomiji. pri multiplim divertikulima tankog creva ili sindromu “ blind loop”. Apsorpciju pomažu vitamini B-kompleksa.džigerica. adrenokortikoidima. pri metilmalonskoj aciduriji i kod strogih vegetarijanaca i dece koju doje vegetarijanke. a u manjoj meri i makrofagi. a kod deficita cinka smanjuje se za 53 %. Boja stolice kod osoba koji uzimaju pripravke gvožđa najčešće je crne boje ali to nije opasno. bubrezi. pri infestaciji pantjičarom Diphyllobothrium latum. Pravilan metabolizam proteina i aminokiselina (metionin. Zajedno sa folnom kiselinom spada u antianemične vitamine. Neophodna je za metabolizam nukleinskih kiselina (DNK i RNK). Folati učestvuju u sintezi timina iz uracila i u razgradnji histidina u glutaminsku kiselinu. bolestima tankog creva. Trovalentno gvožđe u obliku kompleksnog spoja gvožđe i proteinsukcinilata nije rastvorljivo u kiseloj sredini (pH ispod 5). pri poremećajima crevne flore zbog tropskog sprua. čija je uloga da reverzibilno vezuje i otpušta jedan ugljenikov atom što je potrebno za sintezu DNK. Prirodni izvori: namirnice životinjskog porekla .6. malapsorpcijskog sindroma povezana s bolestima jetre. androgenom. antikonvulzivima. Folna kiselina sama za sebe ima protektivnu ulogu protiv nekih oblika raka pa čak i terapijsku vrednost Koristi se za prevenciju i terapiju megaloblastne anemije izazvane deficitom folata kod smanjenog unosa hranom. delujući kao koenzim akceptor vodonika. Vitamin B12 kao i drugi B vitamini ima važnu ulogu u pretvaranju masti. jaja. holina i nekih aminkokiselina. Zanimljivo je da je folna kiselina neophodna i za rast mikroorganzama. triptofan. ugljenih hidrata i belančevina u energiju.5). Cijanokobalamin Vitamin B 12 je hidrosolubilni vitamin. Učestvuju i u procesima pretvaranja serina u glicin i u sintezi metionina iz homocisteina. pri Crohnovoj bolesti. Cijanokobalamin dolazi u formi intramuskularnih injekcija. U organizmu se folna kiselina javlja u redukovanom obliku. neophodnu stepenicu u replikaciji gena. Folna kiselina u organizmu učestvuje u sintezi purinskih baza.8-tetrahidrofolna kiselina. dok soja ne sadrži ovaj vitamin. dugotrajnim stresom ili infekcijama i povećanim izlučivanjem. sulfasalazinom i kod hronične hemolizne anemije. i lagano se rastvara u neutralnom i alkalnoj sredini (pH iznad 6. folnu kiselinu treba davati i kad postoji povećana potreba tokom trudnoće i dojenja. Velike doze oralnog gvožđa mogu uzrokovati nekrotizirajući gastroenteritis sa povraćanjem. sirevi. analgeticima. kafa. Cijanokobalamin koristimo za lečenje i sprečavanje hematoloških i neuroloških poremećaja izazvanih nedostatkom toga vitamina: poremećaji njegove apsorpcije. pogotovo kod male dece koje progutaju tablete. Njegova najvažnija uloga je da deluje kao koenzim za redukciju ribonukleotida u dezoksiribonukleotide. Dve glavne funkcije vitamina B12 su stimulacija rasta i stimulacija formiranja i sazrevanja eritrocita.

Lekovi za žučnu kesu i jetru Jetra je jedan od najvitalnijih organa ljudskog organizma. za lečenje anemije u bolesnika s multiplim mijelomom.HEFEROL (Alkaloid Makedonija). darbepoetin alfa – ARANESP (Amgen Europe Holandija). lekova i bakterija u krvotok i dr. gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom – FOLIRON (Remedica Kipar). ORFERON (Pliva Hrvatska). Eritropoetin stimuliše razmnožavanje eritrocita i njihovo sazrevanje u koštanoj srži. U prisutnosti anemije proizvodi se više eritropoetina. Najčešće bolesti jetre jesu: masna jetra . žuči i holesterola skladište glikogena. gvožđe II glicin sulfat – ORFERON RETARD (Pliva Hrvatska). folna kiselina (vitamin B11) . cijanokobalamin – VITAMIN B 12 (Hemofarm Srbija). Eritropoetin može biti koristan u lečenju anemija kod oštećenja koštane srži i sekundarnih anemija zbog malignih bolesti. Njene funkcije su mnogobrojne: metabolizam masti. za prevenciju i lečenje anemije u bolesnika obolelih od karcinoma lečenih hemoterapijom na bazi platine. Takav eritropoetin proizvodi se u dve forme: alfa i beta. koji signalizira koštanoj srži da proizvodi više eritrocita. epoetin beta – RECORMON za reco-pen (Roche diagnostics Nemačka). ugljenih hidrata i proteina. Hepatoprotektivni lekovi Silimarin je aktivna supstanca biljke sikavice (Silybium marianum).FERRO-GRADUMET (Galenika Srbija). Registrovani lekovi: • • • • • • • • • • • • • • • ferofumarat . gvožđe protein sukcinilat .FOLNAK (Sigmapharm Srbija). Takođe. Pri anemiji ili hipoksemiji renalna sinteza i sekrecija eritropoetina mogu porasti za 100 i više puta. metoksipolietilenglikol-epoetin beta – MIRCERA (F. FOLAN (Farmakos Srbija). ciroza jetre i hepatitis. velika barijera ulasku otrova.Cilag International Belgija). alkoholna bolest jetre: oštećenje jetre nastalo hroničnim konzumiranjem alkoholnih pića. Epoetin može da se aplikuje intravenski.težinom od 30 400.FERRUM LEK (Lek Farmaceutska Družba Slovenija). Međutim. U terapijske svrhe se koristi rekombinantni humani eritropoetin.LEGOFER (Alkaloid Makedonija). kada pacijent mora ići na dijalizu. insuficijencije bubrega. VITAMIN B 12 (Krka Slovenija). vitamina i gvožđa. sekrecija eritropoetina znatno je oštećena i pacijent zapada u anemiju. non-Hodgkin limfomom i mijelodisplastičnim sindromom. gvožđe II sulfat . u slučaju hroničnih bubrežnih bolesti. Takva korekcije anemije pretpostavlja da koštana srž nije oštećena lekovima ili hroničnim bolestima.masna jetra jeste nakupljanje lipida u ćelijama jetre. koji se proizvodi iz ćelija sisavaca rekombinantnom DNK tehnologijom. a najbrži posle intravenske injekcije. Prirodni eritropoetin se luči kao odgovor na tkivnu hipoksiju (nedostatak kiseonika). hidroksokobalamin – OHB12 (Galenika Srbija). FOLACIN (Jadran Galenski Laboratorij Hrvatska). hroničnih upala i AIDS-a. epoetin zeta – EQRALIS (Hemofarm Srbija). ali one imaju isti klinički značaj pa je u terapijskoj primeni jedinstveni epoetin ili kako se još naziva . da ima dovoljno gvožđa i drugih faktora. najveća žlezda organizma. MIRCERA (Roche Diagnostics Nemačka). supkutano ili intraperitonealno. epoetin alfa – EPREX (Janssen. eritropoetin je koristan kod anemija uzrokovanih terapijom zidovudinom u pacijenata s HIV-om. Smatra se da 10 . proizvodnje krvnih proteina.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Silimarin je mešavina flavonolignana silibina. silikristina i silidiaza i glavna je aktivna supstanca u plodu sikavice. gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks .EPO. Najbolji odgovor postiže se posle supkutane aplikacije. dekstriferon – FEDEX (Zdravlje Srbija).

Ursodeoksiholna kiselina inhibira intestinalnu apsorpciju holesterola i njegovu sekreciju u žučnu kesu. ali ima neželjena lokalna dejstva – dovodi do spazma Odijevog sfinktera i povećava pritisak u žučnim putevima. tj. masne degeneracije jetre. Petidin deluje na sličan način. U hepatoprotektvivne lekove spadaju i: esencijalni fosfolipidi sa vitaminima. trovanja jetre različitog organskog porekla i sl. Lekovi koji otklanjaju spazam žučnih puteva Kretanje žučnih kamenaca niz žučne puteve može izazvati vrlo jake bolove (bilijarna kolika). Ovakvo stanje može nastati zbog genske predispozicije ili nepravilne ishrane. 11 . i drugih lipida. Za otklanjanje bilijarnog spazma obično se koristi atropin. koristi se kod ciroze jetre i kod hroničnih bolesti jetre. Najčešće bolesti bilijarnog sistema jesu kamenac u žučnoj kesi (holelitijaza) i kamenac u žučovodu (holedokolitijaza). Dijareja je glavno neželjeno dejstvo ovih kiselina. jer deluje spazmolitički.tokom lečenja ursodeoksiholnom kiselinom dolazi do promene relativnih koncentracija žučnih kiselina .ursodeoksikolna kiselina često postaje glavni sastojak žuči. Kada žuč postane prezasićena holesterolom on stvara kristale koji imaju tendenciju rasta. Lekovi koji mogu rastvoriti nekalcifikovane kamence u žučnoj kesici jesu henodeoksiholna kiselina i ursodeoksiholna kiselina. vitamini B grupe. upala jetre virusnog porekla. Može se primeniti zajedno sa morfinom. Morfin uspešno otklanja bol. Henodeoksiholna kiselina je jedna od dve osnovne žučne kiseline. mada relaksira druge glatke mišiće. Zato se daje prednost buprenorfinu.tečnost koju stvara jetra. U retkim slučajevima je u pacijenata primećena meka stolica.Leprotek (Zdravlje Srbija). Za delovanje ovog leka od krucijalne je važnosti to da je funkcija jetre dobra. Žuč služi kao emulgator za masti i vitamine rastvorljive u uljima u digestivnom traktu i omogućava bolju apsorpciju masnih materija iz creva. Silimarin se može koristiti za ublažavanje hepatopatije. Favora Sylimarin (Belupo Hrvatska) Žučna kesa je maleni organ u obliku kruške smešten ispod jetre. ornitin-ketoglutarat i dr). Regoistrovani lekovi • • • Esencijalni fosfolipidi – Essentiale forte N (Aventis Pharma Nemačka) L-ornitin L-aspartat – Hepa-merz ( Merz Pharmaceuticals GmbH Nemačka) Silimarin . Ursodeoksiholna kiselina. a sastoji se od žučnih soli. Takođe sadrži metabolite i razgradne produkte ksenobiotika (lekovi i otrovi). Silimarin se može koristiti u akutnim i zapaljenskim bolestima jetre i kod upala jetre uzrokovanih otrovima. pojavljuje se u malim količinama u žuči čoveka. elektrolita. Tu se prikuplja i žuč . 7β-hidroksi epimer henodeoksiholne kiseline. Ti kamenci se najvećim delom sastoje od holesterola. formiranje holesterolskih kamenaca u žučnoj kesici. Lekovi koji se primenjuju u terapiji holesterolskih žučnih kamenaca Najčešće oboljenje bilijarnog trakta je holesterolska holelitijaza. holesterola. bilirubina. analozi esencijalnih aminokiselina (L-ornitin L-aspartat.obnavlja oštećene membrane jetrinih ćelija i vraća im njihovu aktivnost. Ursodeoksikolna kiselina . koji se moraju ublažiti. da je funkcija žučne kese takođe dobra i da se žučni kamenac sastoji isključivo od holesterola. alkoholizma. Kliničku primenu našle su samo kod nekih bolesnika jer je hirurška intervencija indikovana kod većine bolesnika koji zahtevaju lečenje.

soli bizmuta. Usled rastezanja zida kolona. Glicerol se primjenjuje kao laksativ.CS Praha A. Putem osmoze omogućavaju povećanje zapremine crevnog soka. proliv i poremećaj elektrolita. Laktuloza je polusintetsko jedinjenje. hiperkalcijemija. neuromišićnu blokadu ili depresiju CNS-a. poremećaji štitnjače. disaharid sačinjen od fruktoze i galaktoze. koji se slabo apsorbuju. Himekromon – Himekromon (Zdravlje Srbija). manitol. tako da navlači vodu u lumen creva iz okolnih tkiva. a deluje osmotski. jer mogu izazvati srčani blok. Laktulozi je potrebno 2-3 dana da ispolji dejstvo. Postoji akutni i hronični zatvor.Ursofalk ( Dr Falk Pharma GmbH Nemačka). Takav laksativ može pomoći u više situacija: kada je potrebno razviti normalnu crevnu funkciju nakon perioda loše ishrane i nedostatka fizičke aktivnosti. Zatvor može za posledicu imati oboljenja debelog creva usled koncentriranja toksina iz fecesa. defekacija nastaje sat vremena posle uzimanja laksanasa. Sadržaj creva time postaje mekši i crevna funkcija biva olakšana. lekovi (antacidi. pre porođaja. Može se razviti tolerancija. antihipertenzivi. gvožđa. narkotici. koje deluju kao osmotski laksansi. grčevi. U kolonu se pod dejstvom bakterija razlaže na ova dva šećera. zatim u pripremi za pregled ili operaciju. Ursosan (Pro. Osmotska sredstva U osmotske laksanse spadaju supstance koje se slabo apsorbuju – purgativne soli i laktuloza. zadržavajući vodu povećavaju zapreminu stolice. Razlozi nastanka zatvora mogu biti: promjena ishrane.Med. organske kiseline koje se slabo resorbuju (limunska. natrijum sulfat.S. sorbitol). Takva osoba ima tvrdu stolicu koja teško prolazi. a i osećaj da se rektum nije u potpunosti ispraznio. što dovodi do ubrzane pasaže kroz tanko crevo i dospevanja u kolon veoma voluminoznog sadržaja. Njihovom fermentacijom nastaju mlečna i sirćetna kiselina. polialkoholi (glicerol. ali ih ipak treba izbegavati kod male dece i bolesnika sa oslabljenom renalnom funkcijom. Neželjena dejstva se javljaju kod velikih doza: nadimanje. Ponekad je za lečenje takvog stanja potrebno samo prilagoditi ishranu. neadekvatna ishrana. konstipacija) je stanje u kome osoba ima neugodno ili retko pražnjenje creva. Mendiaxon (Hemofarm Srbija) Laksativi Laksativi (laksansi) jesu lekovi za lečenje zatvora stolice. Dostupan je u obliku tečnosti ili čepića.Registrovani lekovi: • • Ursodeoksikolna kiselina . Magnezijum se iz ovih jedinjenja apsorbuje u malim količinama koje ne daju sistemska neželjena dejstva. fizička neaktivnost. Od soli se uglavnom upotrebljavaju magnezijum-sulfat i magnezijum-hidroksid. Ove soli su nerastvorljive. sedativi). vinska i jabučna kiselina). Češka). Zatvor stolice (opstipacija. Mogu se javiti i grčevi u trbuhu. A često je zatvor samo simptom neke druge bolesti. u periodu od par dana nakon porođaja i može pomoći kod konstipacije često uzrokovane 12 .

Omekšivači stolice Ovi laksativi olakšavaju defekaciju tako što razvodnjavaju i omekšavaju feces. senozidi A i B iz biljke sene ( Cassia angustifolia ). Bisakodil je hemijski i farmakološki srodan fenolftaleinu. koji sa šećerima grade glikozide. sterkulia. Neke nuspojave pri njegovoj upotrebi mogu biti nelagodnost u trbuhu. Portalak (Belupo Hrvatska). Laksansi koji povećavaju volumena creva Ovi laksativi povećavaju volumen stolice. To su npr. To su tečni parafin (koji se ne koristi zbog sumnje u kancerogenost) i maslinovo ulje. Takođe. u ovu spada i natrijum dokuzat koji nije ništa drugo nego posebna vrsta deterdženta. gasovi.drugim lekovima. fenolftalein. Falk Pharma Nemačka) Digestivi 13 . laktuloza – Lactulose-MIP (Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik Nemačka). U tankom crevu se resorbuje i nakon biotransformacije izlučuje u tanko crevu preko žuči. glikozidi iz rabarbare ( Rhei rhizomae ). Danas su uglavnom napušteni. efikasno i direktno podstiču zid debelog creva uzrokujući stezanje i pomeranje stolice. povećavaju zapreminu crevnog sadržaja i tako ubrzavaju peristaltiku. To su npr. ljuskice semena metilceluloza. bisakodil. Lek neizmenjen dospeva do kolona. Delovanje mu počinje tek za 6 do 12 sati. Deluju na način da izazivaju ulazak vode ili blokadu apsorpcije vode pa stolica postaje mekana. a u njemu se pod dejstvom bakterija raskida glikozidna veza i oslobađaju antracenski derivati. Treba uzeti u obzir i mogućnost alergijskih reakcija. Apsorbuju se i direktno deluju na mienterički pleksus. ramnozidi iz kore krkavine ( Rhamnus frangula ). agar i ljuska ispagule. polietilenglikol – Fortrans (Beaufour Ipsen Industrie Francuska). Zapravo. Sena laksativno dejstvo duguje derivatima antracena. ali mu je djelovanje 10 do 20 puta potentnije. natrijum laurilsulfoacetat. a takođe mogu uzrokovati zavisnost jer ukoliko se često uzimaju razvijaju sindrom lenjih creva.za pola sata do sat vremena. pa preko njega izazivaju kontrakciju glatkih mišića i na taj način i defekaciju. šljive). bokvica – Mucofalk pomorandža –(Dr. ricinusovo ulje. grčevi. Panlax (Hemofarm Srbija). krotonovo ulje i dr Nadražajni laksativi Vrlo snažno. On deluje na sluznicu podstičući peristaltiku creva. Treba istaći da se oni mogu koristiti vrlo ograničeno jer izazivaju grčeve. često i produženo uzimanje takvih laksativa izazivaće oštećenje debelog creva. ali ako se primeni u obliku čepića tada delovanje započinje puno brže . pektini iz voća (smokve. Zadržavajući vodu u lumenu creva. mekinje. ovakva sredstva izazivaju stanje proliva. Takođe. To su. natrijum-pikosulfat – Natrijum-pikosulfat (Zdravlje Srbije). glicerol – Medilaks (Farmakos Srbija). Registrovani lekovi: • • • • • • bisakodil – Dulcolax (Zdravlje Srbija). Antiapsorpcijski laksativi U pitanju su izrazito jaki laksativi. Potrebno je nekoliko dana da ispolje dejstvo. ali im je dobra strana to što nema neželjenih efekta koji ostavljaju neželjene posledice.

Digestivi Pankreas izlučuje amilolitičke. žučne soli – Digestal (Galenika Srbija) Antidijabetici Šećerna bolest ili dijabetes melitus uz aterosklerozu i hipertenziju jedna je od najčešćih bolesti u starijoj populaciji. Takav ekstrakt. Kao rezultat nedostatka ovih enzima javljaju se tegobe kao što su obilne. ne može se uzimati jednostavno "per os" jer bi pankreatin. U pankreasnom soku se takođe nalaze ribonukleaze. Registrovani lekovi • • • amilaza. a mogu biti oštećene i Langerhansove ćelije. proteolitičke i lipolitičke enzime. Bez njega glukoza ne može ući u tkiva. imunološki sistem napada ćelije koje u pankreasu proizvode insulin i uništava ih kao da su 14 . ponekad stalno. Razlikuju se 2 tipa šećerne bolesti: • Diabetes melitus 1 (DM1) . Proteolitički enzimi u pankreasnom soku su: endopeptidaze (tripsin i himotripsin) – deluju na untrašnje peptidne veze proteina i polipeptida. Ovakvo stanje može se poboljšati uzimanjem lekova koji sadrže enzime pankreasa. masne. lipaza. pa se razvija diabetes melitus. Na kraju. pankreasni prašak – Pankreatin (Galenika Srbija).. Digestivi su lekovi za supstitucionu terapiju kod smanjene sekrecije digestivnih enzima Pankreatin jeste smesa enzima. Dejstvo svih pankreasnih enzima u alkalnoj sredini je optimalno. egzopeptidaze (karboksipeptidaza i aminopeptidaza) – deluju na slobodne karboksilne i amino-grupe na terminalnim krajevima peptida i elastaza (deluje na elastična vlakna). a dobija se ekstrakcijom iz svinjskog pankreasa. što omogućava da se postignu viskoe doze aktivnih enzima u duodenumu. naravno. hemiceluloza.. To je autoimuna bolest. Taj peptid luče posebne grupe ćelija (β-ćelije) u pankreasu koje nazivamo Langerhansova ostrvca. smrdljive stolice. amilazu i proteazu u razmeri 5 : 4 : 3. fosfolipaza i holesterol esteraza. a ponekad na mahove. Zbog toga su proizvedeni preparati pankreasnih enzima u acidorezistentnim mikrogranulama koje se rastvaraju u medijumu pH>5. Stolica je svetla i masna. Slaba apsorpcija dovodi do gubitka težine i pothranjenosti. Da bi glukoza ušla u tkiva (mozak. Terapija je doživotna. proteaza – Festal N (Jugoremedija Srbija). ali sigurno propadaju i lučenje se smanjuje. lipaza. proteaza. koji je i sam protein. bio razgrađen u želucu pod uticajem pepsina i HCl. Kod ove bolesti javlja se bol u trbuhu. Smanjena sekrecija enzima može biti posledica hroničnog pankreatitisa. Amilolitički enzimi.) neophodan je hormon insulin. amilaza. Sadrži lipazu. mišići. Za šećernu bolest smatramo manjak prirodnog insulina (hipoinsulinemija) u krvi i s tim povezana povišen nivo glukoze u krvi (hiperglikemija). Kapsule primenjuju se zajedno s obrokom i to sa svakim obrokom tako da se osigurava delotvorna količina enzima u varenju hrane. hidrollizuje skrob do oligosaharida i disaharida maltoze. Napredovanjem hroničnog pankreatitisa ćelije koje luče digestivne enzime polagano. Lipolitički enzimi su lipaza. funkcija lučenja digestivnih enzima u potpunosti zakazuje. jetra.obolevaju uglavnom mlađe osobe. kakav je amilaza. Prisustvo insulina osigurava da glukoza ulazi u tkiva gde se koristi za dobijanje energije dok ulaskom u jetru glukoza se skladišti u obliku glikogena koji predstavlja rezervu energije.

Ovi lekovi povećavaju osetljivost telesnih ćelija na delovanje insulina. gliklazid. Najuobičajenija nuspojava primene metformina vezana je uz digestivni trakt. Metformin ne povećava telesnu proizvodnju insulina i zato ne povećava telesnu težinu. Svi lekovi iz ove grupe podstiču pankreas na izlučivanje više insulina nego obično.dolazi do smanjene osetljivosti tkiva na insulin ili ćelije nedovoljno luče inzulin. Mogu se primenjivati sami. Tiazolidindioni (glitazoni) Nedavno predstavljena grupa lekova su tiazolidindioni ili insulinski ´senzitizeri´. Osnovno mesto delovanja sulfonilureje (SU) su β-ćelije Langerhansovih ostrvaca gde stimuliše sekreciju insulina i time smanjuju glikemiju. hlorpropamid. Uzimanjem bilo kog leka koji povećava nivo insulina veća je mogućnost porasta telesne težine. Najčešća neželjena dejstva roziglitazona i pioglitazona su porast telesne mase i retencija 15 . To može biti korisno u ograničavanju hroničnih komplikacija dijabetesa. i dalje funkcioniše pa može da poveća lučenje insulina.• strano telo. ali se često kombinuju sa SU zbog boljeg delovanja. Inhibitori alfa-glukozidaze mogu smanjiti porast šećera u krvi do kog dolazi nakon obroka. smanjuju nivo šećera u krvi inhibicijom (zaustavljanjem) enzima alfa-glukozidaze u digestivnom traktu. Ostale nuspojave su retke i. Derivati sulfonilureje Ovoj grupi pripadaju sledeći lekovi: glibenklamid. Postoji nekoliko grupa oralnih antidijabetika: • • • • • Derivati bigvanida (metformin) Derivati sulfonilureje (glibenklamid. promene stolice ako se uzimaju velike doze. glimepirid i tolbutamid. bol u trbuhu i nadimanje. Takođe smanjuju proizvodnju glukoze u jetri. Mogu se primenjivati sami ili uz metformin ili SU. zbog toga je kontraidikovana primena derivata sulfonilureje u trudnoći. Većina derivata sulfonilureje prolazi kroz placentu i stimuliše fetalne β-ćelije da oslobađaju insulin. Kod ovog oblika DM-a insulina ima. Zbog toga je metformin dobar izbor za gojazne osobe. blage. izazivajući tešku hipoglikemuiiju na rođenju (glibenklamid je izuzetak). Tada vrlo često nije potrebno uzimati parenteralni insulin nego tek prilagoditi ishranu i održavati telesnu aktivnost. U slučaju daljeg napredovanja bolesti neophodno je primeniti oralne antidijabetike. Može doći do mučnine i povraćanja. kao što je akarboza. Najčešća neželjena dejstva su flatulencija (gasovi). tečne stolice. Organizam ubrzo ostaje bez imalo insulina i neophodno je parenteralno uzimanje insulina. ali ga nema dovoljno ili ga ima dovoljno ali nije delotvoran. Sa povećanjem težine teže je kontrolisati šećer u krvi i zato je jako važno paziti na težinu. Diabetes melitus 2 (DM2) . Ne pomaže u proizvodnji više insulina i efikasan je samo kod ljudi kod kojih pankreas još može da izlučuje insulin. Dejstvo postiže pojačanim iskorišćavanjem glukoze u perifernim tkivima. To odlaže apsorpciju šećera. Tako može delovati u slučaju dijabetesa tipa 2 zato što pankreas. glikvidon. To su pioglitazon i roziglitazon. glimepirid) Inhibitori alfa-glukozidaze (akarboza) Tiazolidindioni (glitazoni) Ostali (repaglinid) Bigvanidi Jedini bigvanid koji se trenutno primenjuje je metformin. Karakteristično za metformin je to da ukoliko dođe do predoziranja metforminom nivo glukoze neće pasti ispod prihvatljive (hipoglikemija). Metformin smanjuje proizvodnju glukoze u jetri i pomaže glukozi da dođe u mišiće gde je potrebna. gliklazid. glipizid. iako prirodno ne luči dovoljno insulina. smanjenjem deponovanja glukoze u obliku glikogena u jetri i usporavanjem apsorpcije glukoze u crevima. kada se ipak dogode. Inhibitori alfa-glukozidaze Inhibitori alfa-glukozidaze.

N-butil skopolamin . AGLURAB (Medis Norveška). U retkim slučajevima od nuspojava zapažene su i blaga anemija ili povećanje nivoa određenih enzima u krvi. rosiglitazon – AVANDIA (Glaxowellcome Production Francuska). GLUCOVANCE (Merc Sante Francuska). U u poređenju sa SU. Često znaju biti vrlo neizdrživi i teško podnošljivi. Mebeverin je sintetski ekvivalent papaverina. 16 . METFORMIN (Srbolek Srbija). DAONIL (Jugoremedija Srbija). Opijum koji se dobija iz maka tradicionalno je sredstvo za ublažavanje crevnih grčeva.grčevi. GLUCOPHAGE (Merck Sante Francuska).DIULONG (Habit Pharm Srbija). DIAPREL MR (Les Laboratories Servier Francuska). nateglinid – STARLIX (Novartis Švedska). Lekovi kao što je repaglinid deluju stimulisanjem pankreasa na lučenje više insulina. alkaloida iz biljaka maka (Papaver somniferum) koji za razliku od svih ostalih alkaloida maka nema delovanje na CNS (centralni nervni sistem). divertikuloze i ileus. preslabo ili potpuno nekontrolisano reaguje na nadražaje uzrokujući poremećaje u proticanju crevnog sadržaja kroz digestivni trakt . TEFOR (Galenika Srbija). MANINIL (Berlin Chemie Nemačka). • • • • • • • • • Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje Pod pojmom funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja podrazumevamo skup simptoma i bolesnih stanja za koje je karakterističan pojačan ili smanjen motilitet creva. glibenklamid – GLIBOMET (Berlin-Chemie Nemačka).GLIBENKLAMID (Fampharm Srbija). To znači da glatka muskulatura creva prejako.atropin. mebeverin. Registrovani lekovi: • metformin .GLUCOTROL XL (Pfizer SAD) gliklazid . U takve poremećaje spadaju sindrom iritabilnog kolona. repaglinid – NOVONORM (Novo Nordisk Danska). Repaglinid (regulatori glikemije uz obroke) Regulatori glikemije uz obroke grupa su lekova koja se od nedavno primenjuje u lečenju dijabetesa tipa 2. Oni su uglavnom samo simptom nekih drugih bolesnih stanja. Delovanje repaglinida brže je i traje kraće od delovanja SU.tečnosti.ili se javlja opstipacija (zatvor) ili stalni prolivi. ali samo u vreme i neposredno posle obroka. U lečenju funkcionalnih poremećaja GIT-a koriste se: • • parasimpatolitici (spazmolitici) . baš zbog prisutnosti papaverina.GLUFORMIN (Hemofarm Srbija). SIOFOR (Berlin Chemie Nemačka). metformin. glibenklamid .povećavaju pokretljivost GIT-a.smanjuju spastičnost glatkog mišića GIT-a i grčeve propulzivi (metoklopramid i cisaprid) . MEGLUCON (Salutas Pharma Nemačka). akarboza – GLUCOBAY (Bayer Healthcare Nemačka). GLUCOPHAGE (Merck Nemačka). AMARYL (Aventis Intercontinental Francuska). Za takve poremećaje je karakterističan abdominalni bol .GLIKOSAN (Slaviamed Srbija). glipizid . GLIMEPIRID (Remevita Srbija). glimepirid . DIPRIAN (Panfarma Srbija). Prvi od njih je repaglinid. GLIORAL (Galenika Srbija). spastični kolitis. uzimanjem repaglinida smanjena je opasnost od nastanka hipoglikemije. što upućuje na oštećenje jetre. MEGLIMID (Krka Slovenija).

antiholinergičkih delovanja. delirijum. podrigivanje ili proliv. do smanjenja lučenja znoja i pljuvačke. ošamućenost. Ove se reakcije ispoljavaju u obliku trizmusa. bol u grudima. Stimuliše motilitet gornjeg gastrointestinalnog sistema. pospanost. kao i neuroleptični maligni sindrom. žučnih i mokraćnih puteva. gastroezofagealnog refluksa i dispepsije. bunike (Hyosciamus niger). npr. Ekstrapiramidni simptomi su učestaliji u žena i u djece. često mokrenje. Poseduje i antagonističko dejstvo na serotoninskim receptorima. okulogirnih kriza. galaktoreje i povećanja grudi. mučnina i povraćanje Butilskopolamin . depresija. koprivnjača. Retko izaziva prolazne antiholinergičke reakcije. Mebeverin pripada grupi neurotropnomuskulotropnih spazmolitika. glavobolja. urtikarija. aritmije. S obzirom da može ući u mozak deluje na CNS uzrokujući nemir. kao i do popuštanja sfinktera pilorusa. makulopapularni osipi. Atropin deluje na autonomni nervni sistem i to na parasimpatikus tako što se veže za muskarinske 17 . spastičkog zatvora stolice i dismenoreje. simptoma praćenih organskim bolestima želuca i creva kao što su divertikuloza. tahikardiju. Dovodi do podizanja tonusa gastroezofagealnog sfinktera u mirovanju. smetnji mikcije i ubrzanja srčanog ritma. manija i disforija mogu se javiti retko. nadimanje. ubrzava peristaltiku želuca i duodenuma. midrijazu s gubitkom akomodacije i fotofobijom. sušenje usta i žeđ. Deluje direktno na glatke mišiće creva. beli bun (Scopolia carniolica) i tatula (Datura stramonium). Nesanica. što mu daje jedinstvene antiemetske odlike. naročito kolona (debelog creva). poremećaji sna. kada drugi lekovi nisu delotvorni. anafilaksija. Moguće su konvulzije i ekstrapiramidalni znakovi. Koristi se za lečenje: sindroma iritabilnog kolona. iritabilnost. Atropin je jedan od najstarijih poznatih lekova. Metoklopramid je u isto vreme i antiemetik i propulziv. a takođe je i dopaminski antagonist u CNS-u sa direktnim dejstvom na hemoreceptorsku okidačku zonu. umor. npr. U izuzetnim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica. Prolazno se mogu pojaviti grčevi u trbuhu. abnormalnosti jetronih funkcija. za sprečavanje mučnine i povraćanja. disfagije. Može doći do pojave tzv. grčenja lica. tj. Rezultat kombinacije navedenih dejstava se ogleda u povećanju praga za povraćanje i ubrzanju pražnjenja želuca. uzbuđenost. diskinezije žučnih puteva. posebno nastalog kao posledice raznolikih poremećaja gastrointestinalnog trakta. suvu kožu. opistotonusa. pospanost. Nuspojave se u pravilu javljaju retko. Alkaloid je dobijen iz biljaka velebilje (Atropa belladonna). hipotenzija i hipertenzivne krize. umor i klonulost. a veoma retko smetenost i psihotične reakcije.u pitanju je polusintetski derivat skopolamina. teških oblika dokazane gastropareze.Danas se kao spazmolitici koriste sintetski derivati papaverina kakav je upravo mebeverin. retencija urina i cistitis. divertikulitis kolona. Od sličnih se lekova razlikuje po tome da ne inhibiše dopaminske receptore i neposredno ne podstiče holinergičke receptore. tortikolisa. Retke su glavobolja ili vrtoglavica. žučnih i mokraćnih puteva i ženskih polnih organa. Primenjuje se u stanjima poremećenog motiliteta gastrointestinalnog trakta. Time ubrzava i normalizuje peristaltiku digestivnih organa i sprečava zastoj i refluks sadržaja digestivnih organa.propulziv. Moguće su i reakcije preosetljivosti (osip. Od malobrojnih prijavljenih najčešće su osip i urtikarija. Glavne nuspojave su neurološke i psihičke naravi uključujući. Za razliku od papaverina mebeverin je spazmolitik sa selektivnim delovanjem na glatku muskulaturu GIT-a. pri dijabetičkoj neuropatiji. urinarne retencije i tetanusu sličnih reakcija. Tako izmenjeni skopolamin više nije u stanju da prođe kroz krvno-moždanu barijeru i ne može delovati na mozak uzrokujući uznemirenost. tremor. halucinacije i derilijum. Prijavljene su i abdominalne smetnje. glavobolja. otežano mokrenje i opstipaciju. bradikinezije. Cisaprid je gastrointestinalno prokinetičko sredstvo . sedaciju i depresiju. Ispoljava parasimpatomimetsku aktivnost. pa tako smiruje grčeve i popratnu bol. Postoje pojedinačni slučajevi opasnih srčanih aritmija. Zbog pojačanog izlučivanja prolaktina u nekih je pacijenata moguća pojava ginekomastije. bol u abdomenu. ginekomastija i galaktoreja. Koristi se za lečenje spazama i prateće boli zbog hipermotiliteta želuca i creva. palpitacija. opstrukcija bronha). prirodnog alkaloida velebilja i sličnih biljaka iz porodice Solanaceae. dokazane patološke regurgitacije u dece. tahikardija. Pripada grupi antiholinergika odnosno antimuskarinskih lekova. svrab. Povećava oslobađanje acetilholina u digestivnom traktu. Dolazi u obliku bromida. Opušta glatke mišiće digestivnog trakta. Metabolizuje se pretežno pomoću jetrinih enzima Koristi se za lečenje teške upale jednjaka (erozivnoga peptičkog ezofagitisa).

simetikon – Espumisan L (Berlin-Chemie AG Nemačka). smetnje vida. Registrovani lekovi • • • • • • • • mebeverin – Rudakol (Belupo Hrvatska). Bymaral (Alkaloid Makedonija) Baralgetas 18 . crvenilo lica. Intravenska primena atropina u svrhu anestetičke premedikacije uključuje u sebi očekivani rizik od nastanka nuspojava. kod trovanja muskarinom. slabost. Reglan (Alkaloid Makedonija). osećaj nadutosti. urtikarija. povraćanje. povišeni očni pritisak. u slučaju teške bradikardije i sinkope usled hiperaktivnog refleksa sinusa karotikusa. retencija urina. Zbog toga atropin ima brojne nuspojave. metamizol-natrijum. konfuzija. kod hipertoniciteta uterusa. konstipacija. Atropin se koristi u obliku injekcija kod spazma pilorusa. hipertonusa tankog creva.ponekad se mogu javiti i palpitacije. uzbuđenje. insekticidima i karbamatima. mučnina. disfagija. kod radioloških pregleda. Naravno. hipermotiliteta kolona. Zbog smanjene salivacije dolazi do pojave suvih usta i ždrela. Aritmije srca očekuju se kod gotovo trećine bolesnika. u slučaju atrioventrikularnog srčanog bloka uzrokovanog povišenim tonusom nervusa vagusa. ureteralnih kolika i spazma grkljana. na CNS-u: glavobolja. pilokarpinom. u stres ehokardiografiji. crvenilo kože i tahikardija. nesanica. Zbog toga parasimpatikus ostaje blokiran pa zbog toga atropin nazivamo parasimpatolitik. Jasno je da će lek takvog delovanja ublažiti grčeve i zaustaviti preveliki motilitet creva. U retkim slučajevima mogu se javiti anafilaksija. vrtoglavica. fotofobija. U pojedinim slučajevima mogu se pojaviti i nuspojave na gastrointestinalnom sistemu: promene ukusa. dimetikon – Gasvan (Srbolek Srbija). Kod većih doza javljaju se promuklost. fenpiveriniujum–bromid – (Jugoremedija Srbija). nemir. bradikardija. kongestija nosa. na kardiovaskularnom sistemu . digitalisom. atropin – Atropin sulfat (Verofarm Rusija). organofosfornim jedinjenjima. fizostigminom. u parkinsonizmu (za smanjenje rigiditeta i tremora) .receptore (na koje se inače vezuje acetilholin) uzrokujući njihovu blokadu. paralitički ileus. cisaprid – Cisap (Zdravlje Srbija). cikloplegija. žeđ. povišena telesna temperatura. atropin neće delovati samo na digestivni sistem nego praktično na celi organizam. u slučaju vagalnih reakcija na rendgenske kontraste. butilskopolamin – Buscopan (Zdravlje Srbija) pitofenon. bilijarnog spazma. kod poremećaja srčanog ritma i arterijskog pritiska tokom anestezije. na očima: midrijaza. supresija laktacije. u preanestetskoj medikaciji za prevenciju ili redukovanje sekretorne aktivnosti respiratornog trakta. na genitourinarnom sistemu (u pojedinim slučajevima moguća je impotencija). metoklopramid – Klometol (Galenika Srbija). kod poremećaja funkcije urotrakta. kod sinus bradikardije. Parasimpatikus inerviše digestivni trakt i njegovom blokadom počinje dominirati uticaj simpatikusa što uzrokuje relaksaciju glatkih mišića i kontrakciju sfinktera.

trombociti i limfociti. monociti. Posle rođenja aktivna srž nalazi se u svim kostima. lobanje. monociti (čine osnovu mononukleusnog fagocitnog sistema. rebara. Imaju izgled bikonkavnog diska. tečne faze. pršljenova i proksimalnim okrajcima humerusa i femura. Stvaranje ćelija krvi odigrava se posle rođenja u aktivnoj. granulociti. U 19 . spada u najveće organe ljudskog organizma (otprilike je veličine jetre). memorijski i efektorni). Granulociti su: neutrofili (najzastupljeniji fagocitni leukocit). Taj proces se naziva hematopoeza. organske komponente i neorganske soli. Hematopoeza odraslih osoba odvija se u pljosnatim kostima sternuma. srednji i veliki. crvenoj kostnoj srži. timusu i limfocitnom tkivu limfnih čvorova i slezini. brojno se povećavaju u alergijskim reakcijama) i bazofili (najređi leukocit. Leukociti su manje brojni i dele se prema prisustvu granula na granulocite i agranulocite. pokazuje strukturne i funkcionalne sličnosti sa mastocitima). a po funkciji T i B limfociti. Eritrociti su najzastupljenije ćelije a uloga im je da transportuju kiseonik iz pluća do drugih tkiva. Heatopoezni sistem sačinjavaju sva tkiva i organi koji učestvuju u stvaranju krvnih ćelija.Krv i hematopoezni sistem Relativno kratak život zrelih krvnih ćelija zahteva njihovo kontinuirano obnavljajnje. Trombociti su sitni grupisani diskoidni fragmenti citoplazme megakariocita. Osnovni organ hematopoeze je kostna srž. Krv se sastoji iz dva dela: uobličenih elemenata koji obuhvataju krvne ćelije i trombocite i plazme. a istovremeno najaktivnije proliferativno regenerativno tkivo čoveka. Agranulociti su: limfociti (morfološki se razlikuju mali. lako menjaju oblik jer imaju savitljivu opnu. karlice. Životni vek im je 120 dana. u kojoj su raspršeni ili rastvoreni proteini. Masa kostne srži iznosi oko 2000 grama a u ovoj masi kostne srži samo jedna četvrtina je aktivno hematopoezno tkivo. a od četvrte goidine u dugim kostima počinje zamena aktivne kostne srži masnim ćelijama. iz krvi migriraju u tkiva i postaju fagociti). eozinofili (više su zastupljeni u tkivu nego u krvi. učestvuju u koagulaciji krvi. U kostnoj srži stvaraju se: eritrociti.

7*10 na jedanaesti ćelija periferne krvi. U limfnim žlezdama nalazi se veliki broj limfocita i manje plazmaćelija. jer ima važnu ulogu u zgrušavanju krvi. K1 unosimo u organizam putem hrane. koji je posledica smanjene koncentracije ili promenjene strukture i funkcije von Willebrandovog faktora (deo kompleksnog faktora VIII koagulacije. krvnih sudova i nerava. Postoje urođeni i stečeni oblici koagulopatija. IX I X i čini značajan faktor za sprečavanje krvarenja. dok K2 sintetišu bakterije iz grupe koli u tankom crevu. Trombocitopenija se javlja kao posledica alergija nakon infekcija. pa se zato smanuje i apsorpcija vitamina K. makrofaga i drugih pokretnih ćelija u krvi. apsorbuje iz creva zajedno sa mastima. U urođenim oblicima obično nedostaje jedan koagulacijski faktor (hemofilije). faktor IX). granulocita i trombocita. On je koenzim u gama-karboksilaciji postranog lanca glutaminske 20 . a K3 (menadion) se dobija sintetski. kolitisa. nedostatkom faktora zgrušavanja krvi. dok kod stečenih oblika fali više faktora koagulacije. korišćenja nekih lekova (sulfonamidi. koji je odgovoran za normalnu adheziju trombocita). U slučaju nedostatka vitamina K dolazi do pada protrombina u krvi. U prirodi se nalazi u dva oblika: kao K1 i kao K2. Kod akutnog gubitka veće količine krvi. vezivnih ćelija i vezivnih odnosno retikularnih vlakana. Slezina je sposobna da u određenim stanjima ponovo preuzme hematopoeznu ulogu. K4 i K5. Antihemoragici Disfunkcija mehanizma koagulacije može biti uzrokovana: smanjenjem broja trombocita ili lošom funkcijom trombocita. tropskog sprua (osnovni poremećaj kod ovih bolesti je poremećena apsorpcija masti). Vitamini K1 (fitomenadion) i K2 (menakinon) su prirodnog porekla. Manjak vitamina K se javlja i kod celijačne bolesti. U hematopoezne organe spadaju i timus. Bakterije stalno sintetišu vitamin K u gastrointestinalnom traktu tako da manjak vitamina K nastaje retko samo zato što ga nema u hrani. jeste nedostatak antihemofilijskog globulina B (Božićni faktor. Grupa od nekoliko vitamina po svojoj su strukturi naftokinoni. osim kod novorođenčadi pre nego što se u njih razvije intestinalna bakterijska flora. limfne žlezde i slezina. oštećenja jetre ili jake intravaskularne koagulacije (diseminovana intravaskularna koagulacija). a sintetskim putem dobijeni su K3. faktora VII. fenilbutazon) kao i simptomatska trombocitopenija koja se javlja nakon toksičnog oštećenja koštane srži. Von Willebrandova bolest je nasledni poremećaj hemostaze. U njoj se obavlja i filtracija krvi radi otklanjanja nepotrebnih sastojaka krvi i isluženih eritrocita. promenama krvnih sudova. Kod novorođenčadi postoji fiziološka hipovitaminoza pa se u porodilištima daje K1 neposredno posle porođaja. hemofilija B. Ona je i najveći limfni organ. masnih ćelija. Vitamin K je neophodan za pokretanje sinteze četiri najvažnija faktora koagulacije: protrombina.normalnim uslovima dnevno se obnovi 3. Stečena koagulopatija najčešće nastaje zbog nedostatka vitamina K. Najčešći razlog trombocitnih hemoragija jeste smanjen broj trombocita (trombocitopenija). Kostna srž u čoveka smeštena je u šupljinama spongioznih kostiju i sačinjena je od: hematopoeznih i imunokompetetnih ćelija. Limfne žlezde predstavljaju periferne limfne organe i smeštene su uglavnom duž krvnih sudova. zbog toga što se vitamin K. Fitomenadion jeste vitamin K1. Zbog velikog bogatstva u limfocitima i makrofazima slezina igra značajnu ulogu u imunitetu. Manje učestala forma. do manjka vitamina K često dolazi usled slabe apsorpcije masti iz gastrointestinalnog trakta. stvaranje svih krvnih loza može da se poveća 4-5 puta. jer kod nedostatka žuči nema adekvatne digestije i apsorpcije masti. Fitomenadion (vitamin K) Vitamin K je poznat kao koagulacijski. koji je liposolubilan. Najčešći oblik hemofilije jeste hemofilija A. Jedan od najčešćih uzroka manjka vitamina K u organizmu je nesposobnost jetre da sekretuje žuč u gastrointestinalni trakt (što nastaje ili zbog opstrukcije žučnih kanala ili zbog bolesti jetre). a time poremećaja koagulacije i krvavljenja bilo spontanim ili kao posledica povreda. broj trombocita kod imunološke trombocitopenije do 8 puta a broj granulocita kod piogene infekcije 4 puta. Međutim. koja predstavlja nedostatak antihemofilijskog globulina A (faktor VIII). odnosno antihemoragični vitamin.

slabost. HAEMOCTIN SDH (Biotest Pharma Nemačka). Faktor VIII U terapiji se koristi koncentrat faktora VIII ili rekombinantni faktor VIII ili skraćeno rFVIII.A. von-Willebrand-ov faktor – HAEMATE P (ZLB Behring Nemačka). EMOCLOT (Kedrion Italija). VII. daje se preventivno bolesnicima s hemofilijom A tokom bilo koje hirurške intervencije. OCTANINE F (Octapharma Pharmazeutika Austrija). odnosno drugih oblika hipovitaminoze K (npr. Rekombinantni faktor VIII je glikoprotein sintetisan i proizveden metodom genskog inženjeringa. Faktor koagulacije VIII je specifični protein u sistemu koagulacije s funkcijom kofaktora zajedno s faktorom IX pri aktivaciji faktora X. Namenjen je lečenju i prevenciji akutnih epizoda krvarenja u bolesnika s naslednim nedostatkom faktora zgrušavanja VIII (hemofilija A). faktor IX – AIMA FIX (Kedrion Italija). Takođe se koristi za sprečavanje i lečenje krvarenja kod novorođenčadi u dozi od 1-2 mg. Koristi se i za lečenje von Willebrandove bolesti. poremećaji u radu jetre ili creva.S. Opšti simptomi svih oblika anemija jesu jednaki . IMMUNINE (Baxter Austrija). loše formiranje eritrocita (megaloblastna anemija i aplastične anemija). faktor VIII – BERIATE P (ZLB Behring Nemačka). IMMUNATE (Baxter Austrija). Na kraju trombin uzrokuje pretvaranje fibrinogena u fibrin. predoziranja ili trovanja antikoagulancijama dikumarolskog tipa ili njihove kombinacije s fenilbutazonom. Francuska). Hoffmann la Roche Švajcarska). Faktor IX U pitanju je visoko pročišćeni koncentrat faktor IX koji samo u tragovima sadrži faktore II. OCTANATE (Octapharma S. WILATE (Octapharma Pharmazeutika Austrija). Koristi se u terapiji i sprečavanju krvarenja uzrokovana naslednim ili stečenim nedostatkom faktora IX (hemofilija B. VII i X. Aktivirani faktor Xa u prisutnosti faktora Va. negativno nabijenih fosfolipida i kalcijuma pretvara protrombin u trombin. OCTANATE (Octapharma Pharmazeutika Austrija). izraziti kardiovaskularni odgovor na fizički stres. eptakog alfa – NOVOSEVEN (Novo Nordisk Danska). kratki dah. Tako velika doza je potrebna da bi se dikumarolski antikoagulans izbacio s veznog mesta dovoljnom koncentracijom vitamina K. a zahvaljujući fibrinu nastaje krvni ugrušak koji zaustavlja dalje krvarenje. sulfonamidima ili salicilatima). Uzroci anemije mogu biti: nedovoljna ili pogrešna sinteza hemoglobina (nedostatak gvožđa). faktor VIII. a može vezati kalcijumov jon stvarajući kompleks. stečeni nedostatak faktora IX nakon spontanog nastanka inhibitora faktora IX). Anemija je prisutna kada je koncentracija hemoglobina u krvi manja od 130g/l u muškaraca i 120 g/l u žena. hemofilija B s inhibitorom faktora IX. Registrovani lekovi: • • • • • • • aprotinin – TRASYLOL (Bayer Healthcare Nemačka). nedostatkom faktora koagulacije II. Fitomenadion se koristi za zaustavljanje krvarenja ili smanjenje opasnosti od krvarenja uzrokovanog jakom hipoprotrombinemijom (tj. rekombinacijom DNK molekula. dugotrajno lečenje antibioticima. npr. akutno ili hronično krvarenje. iscrpljenost i vrtoglavica. antiinhibitorski kompleks faktora VIII – FEIBA TIM 4 (Baxter Austrija). pojačano propadanje eritrocita (hemolitička anemija). fitomenadion – KONAKION MM (F. ima relativnu molekulsku masu od 57 000. Ljudski faktor koagulacije IX je glikoprotein kog čini 415 aminokiselina. Antianemici Antianemici su lekovi za lečenje anemija. IX i X) usled.bledilo kože i sluznice. 21 .kiseline. OCTANATE (Octapharma Švedska). Tada se koristi u dozi od 10-20 mg oralno. Nastala karboksi-glutaminska kiselina je već vezana na faktorima zgrušavanja. opstruktivna žutica.

Preparati gvožđa nisu bezazleni i njihovom prečestom upotrebom (predoziranjem) može se javiti i toksičnost. krvavim prolivima. U oralnim preparatima se koriste jedinjenja dvovalentnog gvožđa . čir. mleko. citohromi). paroksizmalna noćna hemoglobinurija). dodatno unošenje gvožđa u trudnoći. Boja stolice kod osoba koji uzimaju pripravke gvožđa najčešće je crne boje ali to nije opasno. hijatusna hernija. Vitamin B12 kao i drugi B vitamini ima važnu ulogu u pretvaranju masti. loše apsorpcije (ahlorhidrija. jaja. pogotovo kod male dece koje progutaju tablete. tirozin). Oni brzo i potpuno ispravljaju deficit gvožđa pod uslovom da je apsorpcija normalna. mada se u specijalnim okolnostima može dati i parenteralno. npr.5). Folna kiselina 22 . pri Crohnovoj bolesti. neodgovarajuće ishrane.1% u enzimima koji sadrže gvožđe (npr. U ljudskom organizmu deponovan je u jetri (50-90 %). 2. delujući kao koenzim akceptor vodonika. pri totalnoj ili subtotalnoj gastrektomiji. Cijanokobalamin koristimo za lečenje i sprečavanje hematoloških i neuroloških poremećaja izazvanih nedostatkom toga vitamina: poremećaji njegove apsorpcije. i lagano se rastvara u neutralnom i alkalnoj sredini (pH iznad 6. Prirodni izvori: namirnice životinjskog porekla . To neće samo korigovati anemiju nego će i popuniti skladišta gvožđa. 65-70% tog gvožđa se nalazi u hemoglobinu. tumori materice. odstranjenje želuca. povrće. povećane potrebe (pubertet. 0. mleko. sinteza nukleinskih kiselina. dok soja ne sadrži ovaj vitamin. trudnoća. dojenju. a 25% preostalog gvožđa nalazi se u rezervi u jetri u obliku feritina i hemosiderina. pri multiplim divertikulima tankog creva ili sindromu “blind loop”. ribe i školjke. Deficit gvožđa u organizmu može da nastane usled povećanog gubitka gvožđa (hronična. mogu izazvati krvarenje u želucu. triptofan. Pošto vitamin sadrži kobaltov atom dobio je ime (cijano)kobalamin. U slučaju anemije zbog nedostatka gvožđa primenjuju se preparati sa gvožđem. Dvovalentni oblici obično mogu izazvati nuspojave. ugljenih hidrata i belančevina u energiju. Zajedno sa folnom kiselinom spada u antianemične vitamine. celijačna bolest). sirevi. celiakiji i idiopatskoj steatoreji. Vitamin B12 vrši nekoliko metaboličkih funkcija. sprečava pojavu perniciozne anemije. letargijom i dispnejom. Trovalentno gvožđe u obliku kompleksnog spoja gvožđe i proteinsukcinilata nije rastvorljivo u kiseloj sredini (pH ispod 5). povećane potrebe u dece i dr. Takođe. Dnevne potrebe za gvožđem iznose 1 mg dnevno za muškarce i 2 mg za žene. pri metilmalonskoj aciduriji i kod strogih vegetarijanaca i dece koju doje vegetarijanke. pri poremećajima crevne flore zbog tropskog sprua. abdominalni grčevi. gvožđe (II) fumarat i gvožđe (II) sulfat ili jedinjenja trovalentnog gvožđa kao što su (III) gvožđe proteinsukcinilat i gvožđe (III) hidroksipolimaltizni kompleks.Gvožđe Preparati gvožđa se koriste za sprečavanje i lečenje anemija uzrokovanih nedostatkom gvožđa.5-5 g gvožđa. Cijanokobalamin dolazi u formi intramuskularnih injekcija. zatvor ili proliv. Lečenje oralnim gvožđem primenjuje se najmanje 3 do 6 meseci. gubitka krvi. meso. resekcija želuca. Cijanokobalamin Vitamin B 12 je hidrosolubilni vitamin. bolom u abdomenu. koji stvara zaštitni omotač oko nerava. bubrezi. neophodnu stepenicu u replikaciji gena. usled operativnih zahvata. U organizmu ima otprilike 3.gvožđe (II) glicin sulfat. žitarice) slabije se apsorbuje nego gvožđe iz životinjskim izvorima (meso. Gvožđe iz biljnih izvora (voće. pri infestaciji pantjičarom Diphyllobothrium latum. Temren (namirnica od fermentisanog sojinog zrna). Njegova najvažnija uloga je da deluje kao koenzim za redukciju ribonukleotida u dezoksiribonukleotide. Gvožđe se u gastrointestinalnom sistemu apsorbuje od 10 do 15 %. Gvožđe se uobičajeno primenjuje oralno. 4% u mioglobinu. Pravilan metabolizam proteina i aminokiselina (metionin.džigerica. mala krvarenja iz digestivnog trakta. jaja). tumori digestivnog trakta. pri pernicioznoj anemiji.5% u koštanoj srži. Presudan je za proizvodnju genetskog materijala RNK i DNK kao i mijelina. Te nuspojave su obično bol u želucu. Izvori ovog vitamina su gotovo isključivo namirnice životinjskog porekla. prolivima. divertikuloza. neophodan je za normalnu funkciju i održavanje integriteta nervnih i epitelnih ćelija. dojenje) i nedovoljnog unošenja gvožđa hranom. Velike doze oralnog gvožđa mogu uzrokovati nekrotizirajući gastroenteritis sa povraćanjem. Dve glavne funkcije vitamina B12 su stimulacija rasta i stimulacija formiranja i sazrevanja eritrocita. produžena menstrualna krvarenja.

cijanokobalamin – VITAMIN B 12 (Hemofarm Srbija). Apsorpciju pomažu vitamini B-kompleksa. dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline (metotreksat). koji se proizvodi iz ćelija sisavaca rekombinantnom DNK tehnologijom. Takođe. sulfasalazinom i kod hronične hemolizne anemije.FOLNAK (Sigmapharm Srbija).Folna kiselina je po hemijskoj strukturi pteroilmonoglutaminska kiselina. ali one imaju isti klinički značaj pa je u terapijskoj primeni jedinstveni epoetin ili kako se još naziva . supkutano ili intraperitonealno. gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks . Neophodna je za metabolizam nukleinskih kiselina (DNK i RNK). FOLAN (Farmakos Srbija). da ima dovoljno gvožđa i drugih faktora. hroničnih upala i AIDS-a.FERRO-GRADUMET (Galenika Srbija). Zanimljivo je da je folna kiselina neophodna i za rast mikroorganzama. Prirodni eritropoetin se luči kao odgovor na tkivnu hipoksiju (nedostatak kiseonika). Eritropoetin stimuliše razmnožavanje eritrocita i njihovo sazrevanje u koštanoj srži. Takav eritropoetin proizvodi se u dve forme: alfa i beta. U prisutnosti anemije proizvodi se više eritropoetina. Registrovani lekovi: • • • • • • • • • • • ferofumarat .6. dugotrajnim stresom ili infekcijama i povećanim izlučivanjem. Eritropoetin (EPO) Eritropoetin je hematopoezni faktor rasta koga proizvode najviše ćelije bubrega. Međutim. kada pacijent mora ići na dijalizu. non-Hodgkin limfomom i mijelodisplastičnim sindromom. koji signalizira koštanoj srži da proizvodi više eritrocita. gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom – FOLIRON (Remedica Kipar).FERRUM LEK (Lek Farmaceutska Družba Slovenija). folnu kiselinu treba davati i kad postoji povećana potreba tokom trudnoće i dojenja. holina i nekih aminkokiselina. analgeticima. 5. ORFERON (Pliva Hrvatska). kafa.8-tetrahidrofolna kiselina. za lečenje anemije u bolesnika s multiplim mijelomom. androgenom. Takva korekcije anemije pretpostavlja da koštana srž nije oštećena lekovima ili hroničnim bolestima. za prevenciju i lečenje anemije u bolesnika obolelih od karcinoma lečenih hemoterapijom na bazi platine.EPO. sekrecija eritropoetina znatno je oštećena i pacijent zapada u anemiju. vitamin C i H (biotin). Sem toga ona je od velike važnosti za pravilan razvoj ćelija krvi. gvožđe II sulfat . antikonvulzivima. a najbrži posle intravenske injekcije. FOLACIN (Jadran Galenski Laboratorij Hrvatska). VITAMIN B 12 (Krka Slovenija). Učestvuju i u procesima pretvaranja serina u glicin i u sintezi metionina iz homocisteina. Još se naziva folacin i vitamin B 11. insuficijencije bubrega. čija je uloga da reverzibilno vezuje i otpušta jedan ugljenikov atom što je potrebno za sintezu DNK. U organizmu se folna kiselina javlja u redukovanom obliku. duvan. Eritropoetin može biti koristan u lečenju anemija kod oštećenja koštane srži i sekundarnih anemija zbog malignih bolesti.Cilag International Belgija). Takođe. u slučaju hroničnih bubrežnih bolesti. Folati učestvuju u sintezi timina iz uracila i u razgradnji histidina u glutaminsku kiselinu. U terapijske svrhe se koristi rekombinantni humani eritropoetin. U slučaju manjka enzima za varenje apsorpcija se smanjuje za 50 %. a u manjoj meri i makrofagi.7. adrenokortikoidima. gvožđe II glicin sulfat – ORFERON RETARD (Pliva Hrvatska). a odmažu stres. Pri anemiji ili hipoksemiji renalna sinteza i sekrecija eritropoetina mogu porasti za 100 i više puta. Folna kiselina sama za sebe ima protektivnu ulogu protiv nekih oblika raka pa čak i terapijsku vrednost Koristi se za prevenciju i terapiju megaloblastne anemije izazvane deficitom folata kod smanjenog unosa hranom.LEGOFER (Alkaloid Makedonija). Prirodni eritropoetin je veliki glikozidni polipeptid sa 165 aminokiselina i molekulskom težinom od 30 400. Apsorbovanje ometaju i razne infekcije digestivnog trakta. malapsorpcijskog sindroma povezana s bolestima jetre. dekstriferon – FEDEX (Zdravlje Srbija). Folna kiselina u organizmu učestvuje u sintezi purinskih baza. eritropoetin je koristan kod anemija uzrokovanih terapijom zidovudinom u pacijenata s HIV-om. 23 . gvožđe protein sukcinilat . folna kiselina (vitamin B11) . epoetin alfa – EPREX (Janssen. Epoetin može da se aplikuje intravenski. odnosno kao koenzim F. bolestima tankog creva. a kod deficita cinka smanjuje se za 53 %. hidroksokobalamin – OHB12 (Galenika Srbija). Najbolji odgovor postiže se posle supkutane aplikacije.HEFEROL (Alkaloid Makedonija).

kalcijum) razni lekovi (sulfonamidi. derivati skroba i dr). Kod opekotina dolazi do povećane propustljivosti krvnih sudova i izlaska albumina u ekstravazalnu sredinu.stanje koje se spontano pogoršava zbog mehanizama pozitivne povratne sprege. MIRCERA (Roche Diagnostics Nemačka). Ima ulogu u transportu raznih materija putem krvne plazme. Najčešće se koriste koloidne zamene za krvnu plazmu. Albumin transportuje razne hormone. tako da se javljaju edemi (otoci). pogotovo kada su u pitanju krvarenja opasna po život. infekcija i toksemija. U tim slučajevima češća je primena transfuzije jer se time brži i sigurnije postiže nadoknada cele krvi. a priprema se kao 5%-tni. metoksipolietilenglikol-epoetin beta – MIRCERA (F. primene diuretika bez uzimanja tečnosti. S obzirom da fiziološki rastvori elektrolita nisu optimalni za nadoknadu krvi bolje je primeniti zamene za krvnu plazmu. Time dolazi do pada krvnog pritiska i poremećaja u krvotoku . joni (npr. Takođe se primenjuje u hipoproteinemijama (smanjena količina proteina u krvi) zbog zatajenja bubrega ili jetre ili zbog pothranjenosti. Delovanje albumina počinje odmah po intravenskom davanju. Svaki gubitak albumina odnosno njegovo smanjeno stvaranje dovodi i do gubitka vode u ekstravazalnu sredinu. Albumin Albumin je najzastupljeniji protein krvne plazme. U svim slučajevima hipovolemije primenjuju se infuzijski rastvori elektrolita ili zamene za krvnu plazmu.. zbog izloženosti vrućoj i suvoj klimi bez uzimanja tečnosti i teških krvarenja. ciroza jetre) kao glavnog mesta proizvodnje albumina. Sredstva za zamenu krvi Zamene za krvnu plazmu Najčešće se misli da se zamene za krvnu plazmu primenjuju kod velikih krvarenja usled trauma ili operacija. Često pri tome dolazi do disbalansa elektrolita ili acido-bazne ravnoteže u organizmu. Uobičajena koncentracija albumina je 4-5 g/kg telesne težine. Gubitak vanćelijske tečnosti koji je veći od 10% vodi u cirkulacioni šok . masne kiseline. salicilati. Transportuje takođe i masne kiseline putem krvi. 12%-tni i 20%-tni rastvor. gubitka tečnosti zbog teških opekotina. darbepoetin alfa – ARANESP (Amgen Europe Holandija).krvi nema dovoljno da bi ispunila sve krvne sudove. opekotina. U hipoproteinemičnih bolesnika s edemima ili u bolesnika s velikim opekotinama 24 . polni hormoni. Usled oštećenja i insuficijencije jetre (npr. a 5560% u ekstravaskularnom prostoru. smanjuje se njegova koncentracija u krvi. epoetin zeta – EQRALIS (Hemofarm Srbija). od čega je 40-45% intravaskularno. tako da ostaje u plazmi i drži molekule vode. Zbog svoje veličine ne prolazi kroz većinu kapilarnih pora.Hoffmann-La Roche Švajcarska).• • • • epoetin beta – RECORMON za reco-pen (Roche diagnostics Nemačka). Ljudski albumin je sterilni rastvor albuminske frakcije ljudske krvi. U pitanju je smanjenje volumena vanćelijske tečnosti koji se ogleda kao smanjenje ukupnog volumena krvi. Stanje koje zahteva primenu zamena za krv može se svesti pod jedan naziv -hipovolemija. Transfuzija se u pravilu primenjuje kada je gubitak krvi veći od jedne trećine ukupnog volumena krvi. Zamene za krvnu plazmu delimo na homologne zamene za krvnu plazu (albumin) i koloidne zamene za krvnu plazmu (dekstran. funkcioniše kao pufer krvi. tironin. tiroksin. takođe se i deo albumina razgrađuje što je praćeno i izlaskom vode i nastankom otoka. čini oko 40-60% proteina krvne plazme. razni hormoni kao npr. Nekonjugovani bilirubin. traume. povraćanja. a poluvreme života u normalnim uslovima iznosi prosečno 19 dana. 5%-tni rastvor albumina je približno izotoničan. Primenjuje se u šoku zbog hemoragije. Albumin igra važnu ulogu u mnoštvu procesa: vrlo važna je njegova uloga u održavanju osmotskog pritiska krvne plazme..Albumin učestvuje i u održavanju stalne pH vrednosti krvi tj.) itd. te ugljenikfluorna jedinjenja i dr. transportuju se putem albumina. Hipovolemija može nastati kao posledica teških proliva (kolera).

karcinoma. VOLUVEN (Fresenius Kabi Nemačka) Inhibitori agregacije trombocita Pojačano neželjeno zgrušavanje krvi karakteristika je tromboza i embolija. infektivnih bolesti. koronarni by-pass. streptokinaza i alteplaza). U hitnim stanjima može poslužiti kao zamena za krv. Jednom rečju takva stanja nazivamo tromboembolijska stanja. akutnog infarkta srca i cerebrovaskularnog inzulta (moždani udar). U antitrombotike spadaju antikoagulansi (heparini i antagonisti vitamini K). diseminovane intravaskularne koagulacije i drugoih patoloških stanja. Upravo je tromboksan A2 važan faktor agregacije trombocita. blokade arterija i vena. Embolusi su u 80-90% srčanog porekla. nakon hirurških operacija. Bez njega trombociti imaju slabiju tendenciju agregacije. srčane i arterijske aneurizme. Dobija se fermentacijom rastvora saharoze sa sojem Leuconostoc mesenteroides. inhibitori agregacije trombocita i fibrinolitici (urokinaza. sprečavanje začepljenja aortokoronarnog "bypassa". Najčešće su u pitanju srčane mane. infarkt miokarda. Nastaje nativni dekstran koji je prevelike molekulske mase. Tromboze nastaju usled povećanja ateromatoznog plaka i nadovezanog tromba i češće se javljaju kod dehidratacije. LJUDSKI ALBUMIN 20% (Institut za transfuziju krvi Srbije Srbija). Koristi se za sprečavanje i lečenje stanja s povećanim nakupljanjem trombocita. tokom trudnoće ili zbog korišćenja oralnih kontraceptiva. HUMAN ALBUMIN (Biotest Pharma Nemačka). Ali ciklooksigenaza je važna i za sintezu tromboksana A2. Naime. Ako se daju velike količine albumina potrebno je kontrolisati protrombinsko vreme. UMAN ALBUMIN (Kedrion Italija). Registrovani lekovi • • • • poligelin – HAEMACCEL (Thera Select Nemačka). Acetilsalicilna kiselina je pre svega analgoantipiretik. npr. primarna i sekundarna prevencija akutnog infarkta miokarda. ugrađene veštačke valvule. naročito kod fibrilacije pretkomora. natrijum-skrob – HETASORB (SerumwerkBernburg Nemačka). HUMAN ALBUMIN (Baxter Austrija). održavanje A-V kanile. nestabilna angina. acetilsalicilna kiselina ireverzibilno blokira enzim ciklooksigenazu koja je odgovorna za sintezu nekih prostaglandina koji učestvuju u zapaljenskim procesima i povišenju telesnu temperaturu. 25 . pa njina blokada znači i blokadu sinteze tromboksana A2. veštački srčani zalisci. Inhibitori agregacije trombocita Lekovi koji smanjuju hemostaznu funkciju trombocita koriste se u lečenju bolesnika sa arterijskim vaskularnim bolestima i tromboembolijama: tranzitorni ishemični atak. zbog povreda. pa se pribegava rafinaciji dekstrana blagom hidrolizom s mineralnim kiselinama ili enzimom dekstranazom te nastaje klinički dekstran tačno određene molekulske mase (100 000). Antitrombotici jesu lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi. albumin. primarne miokardiopatije. Dekstran Dekstran je polisaharid sastavljen iz jedinica D-glukoze. mehanizam delovanja acetilsalicilne kiseline je takav da uključuje i uticaj na tromboksan A2.primenjuje se koncentrisani albumin. Embolije se često javljaju kod poremećaja srčanog ritma. Međutim. hidroksietil skrob. dodatno lečenje nestabilne angine pectoris i kratkotrajnih smetnji moždane cirkulacije. disproteinemije. Hiperkoagulabilnost se javlja kao posledica trombocitoze. humani proteini (najmanje 95% albumina) – ALBUMIN (LJUDSKI) (Imunološki zavod Hrvatska). hipotenzije. zloćudnih tumora. sekundarna prevencija cerebrovaskularnih inzulta. infekcija. humani – HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING (ZLB Behring Nemačka).

a takođe inhibira i sintezu tromboksana A2 .najjači prirodni vazodilatator u organizmu jeste prostaciklin (PGI2). Dejstva tiklopidina jesu smanjenje agregacije trombocita i njihovog odlaganja na ateromske naslage (plakove). von Willebrand faktora i drugih adhezivnih liganda za receptore glikoproteina (GP) IIb/IIIa. uključujući jedan cisteinamid i jednu reziduu merkaptopropionila. normalizacija dužine života trombocita. adrenalin i PAF. U određenoj meri takođe sprečava agregaciju trombocita koju izazivaju trombin. Eptifibatid. Ne preporučuje se ni tokom trudnoće. jaka glavobolja. zatvor. inhibicija agregacije trombocita. hroničnim poremećajima arterijske cirkulacije. smanjenje viskoznosti i povećanje filtrabilnosti krvi. Koristi se za lečenje uznapredovanog obliterirajućeg tromboangitisa (Buergerova bolest) s kritičnom ishemijom ekstremiteta u slučajevima gde revaskularizacija nije indikovana. 26 . Time dipiridamol proširuje koronarne krvne sudove i time znatno poboljšava dopremanje kiseonika i kvi do srčanog mišića. kod ulkusne bolesti. jezika. sintetski ciklični heptapeptid koji sadrži šest aminokiselina. tromboze u hemodijaliznom sistemu i smanjenja doze heparina pri hemodijalizi.Klopidogrel sprečava agregaciju trombocita tako što selektivno blokira vezivanje adenozin difosfata na njegov receptor na trombocitima i na taj način zaustavlja aktivaciju GPIIb/IIIa kompleksa. Iloprost deluje daleko duže nego prostaciklin i efekat mu je 100 puta jači. Mehanizam delovanja nije potpuno razjašnjen. Osim toga deluje i direktno na glatke mišiće krvnih sudova opuštajući ih. vezanje von Willebrandovog faktora. Ne koristi se kod krvarenja. zaštita zida krvnih sudova i pojačanje fibrinolitičkog potencijala. Ne sme se koristiti kod ozbiljne koronarne bolesti ili nestabilne angine. i nekih drugih faktora. akutnog koronarnog sindroma i kod stvaranja ugrušaka. fibronektina i trombospondina na spomenuti kompleks i posredno aktiviranje koagulacione kaskade. tromboembolijskih komplikacija pri ugradnji "bypassa" na arterijama. povećanje elastičnosti i smanjenje agregabilnosti eritrocita. Koristi se za sprečavanje: napredovanja ateroskleroze i tromboembolijskih komplikacija u bolesnika s velikim rizikom. bTG i PF4 te produženje vremena krvarenja. Sprečava agregaciju trombocita koju uzrokuje adenozin-difosfat (ADP). ali se veruje da je u pitanju više mehanizama. kolagen. profilakse i lečenja srčanog infarkta. Iloprost . Od nuspojava. Dipiridamol blokira unos adenozina u eritrocite koji je inhibitor agregacije trombocita. tromboembolijskih komplikacija pri operativnim zahvatima pri kojima se koristi vantelesni krvotok i oksigenacija krvi. krvava stolica. je inhibitor agregacije trombocita i pripada klasi RGD (argininglicin-aspartat)-mimetika. aritmije povezane s prognozom i sumnje na plućnu kongestiju. Pospešuje razvoj kolateralnih krvnih sudova srca. lica) povraćanje krvi. oštećeni endotel arterija ili veštačke površine (veštačke srčane zaliske). infarkt miokarda. moguće su alergijske reakcije (otežano disanje. Koristi se u prevenciji i tretmanu srčanog udara. poremećaja krvi. smanjenje koncentracije fibrinogena. Namenjen je upotrebi zajedno sa aspirinom i heparinom. oticanje usana. Iloprost podstiče izlečenje ulceracija uzrokovanih ishemijom. infarkta miokarda koji se dogodio u poslednjih šest meseci. kao dodatak perkutanoj transluminalnoj koronarnoj angioplastici za sprečavanje naglog začepljenja lečenih koronarnih sudova i s tim povezanih akutnih ishemičkih kardijalnih komplikacija (smrt. Eptifibatid je indikovan za sprečavanje smrti i infarkta miokarda u bolesnika koji imaju nestabilnu anginu ili infarkt miokarda bez Q-zupca. arahidonska kiselina. On ima dvostruko delovanje . vrtoglavica. tromboksana. sprečavanje oslobađanja TxB2. kod bolesnika koji dobijaju standardnu medicinsku terapiju i/ili kojima je potrebna perkutana koronarna intervencija. proliv. Sprečava spazam arterija zbog dejstva leukotriena. Sprečava vezivanje fibrinogena s glikoproteinskim kompleksom (GP) IIb/IIIa na membrani trombocita i time takođe međusobno povezivanje trombocita. bolesti jetre ili ako je potrebna operacija uključujući i operaciju zuba. takođe inhibira i fosfodiesterazu zbog čega se povećava koncentracija cikličnog adenozin-mono-fosfata u trombocitima. niti tokom dojenja. krvarenje iz nosa. Dipiridamol inhibira agregaciju trombocita. Iloprost utiče na tonus krvnih sudova i opušta ih. Efekti važni za kliničku primenu iloprosta jesu vazodilatacija. akutne ili hronične urođene srčane mane. Tiklopidin je tienopiridinski derivat snažnog antiagregacionog delovanja. ublažava bol pri ozbiljnim. Eptifibatid reverzibilno inhibira agregaciju trombocita sprečavajući vezivanje fibrogena. potreba za hitnom intervencijom). Koristi se kod hronične koronarne insuficijencije.deluje citoprotektivno i inhibitor je agregacije trombocita.

inhibitor agregacije trombocita. Jednom rečju takva stanja nazivamo tromboembolijska stanja. infarkt miokarda. infekcija. Fibrinoliza je proces suprotan koagulaciji. klopidogrel – PLAVIX (Sanofi Synthelabo Group Francuska). Tirofiban se koristi i u bolesnika sa srčanim ishemijskim sindromima koji su podvrgnuti koronarnoj angioplastici ili aterektomiji zbog prevencije ishemijskih srčanih komplikacija povezanih s naglim zatvaranjem lečene srčane arterije. cerebrovaskularnih i gastrointestinalnih. hipotenzije. Komplikacije koje ova terapija može da izazove su krvarenja drugih organa. naročito kod fibrilacije pretkomora. tokom trudnoće ili zbog korišćenja oralnih kontraceptiva. zloćudnih tumora. primarne miokardiopatije. plućne embolije i formiranja tromba u cevima dijalizacionih uređaja. Tromboze nastaju usled povećanja ateromatoznog plaka i nadovezanog tromba i češće se javljaju kod dehidratacije. Proces fibrinolize jednako je važan za organizam kao i proces koagulacije. Antikoagulansi nemaju učinak na već formirani tromb. abciksimab – REOPRO (Eli Lilly Holandija). streptokinaza i alteplaza). Registrovani lekovi • • • • • • tiklopidin – TICLODIX (Hemofarm Srbija). aktivno internističko krvarenje. infektivnih bolesti. karcinoma. endopeptidazu koja otapa fibrin. dipiridamol – AGGRENOX (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). Tromb može razoriti proces fibrinolize gde se hidrolizuje fibrin. inhibitori agregacije trombocita i fibrinolitici (urokinaza. srčane i arterijske aneurizme. smanjena disekcija aorte. U antitrombotike spadaju antikoagulansi (heparini i antagonisti vitamini K). diseminovane intravaskularne koagulacije i drugoih patoloških stanja. Fibrinolizu i trombolizu pokreću plazminogenskim aktivatorima. akutnog infarkta srca. Kod infarkta srca rekanalizacija koronarnih sudova 27 . venskih tromboza područja karlice i ekstremiteta. blokade arterija i vena. MIDOL (Hemofarm Srbija). Oni pretvaraju plazminogen u plazmin. ZYLLT (Krka Farma Hrvatska). U pitanju su endogeni trombolitici poput urokinaze i tkivnog plazminogenskog aktivatora. nakon hirurških operacija. Embolije se često javljaju kod poremećaja srčanog ritma. neoplazma CNS-a. Indirektni unutrašnji fibrinolitici se mogu primeniti kao lekovi i delotvorni su pogotovo ako se pacijentu daju relativno brzo nakon formiranja tromba. acetilsalicilna kiselina – ANDOL (Pliva Hrvatska). Fibrinolitička terapija je neophodna u slučajevima akutnog začepljenja arterija u ekstremitetima. disproteinemije. GP IIb/IIIa receptor je najvažniji receptor na površini trombocita koji je uključen u proces agregacije trombocita. ugrađene veštačke valvule. Hiperkoagulabilnost se javlja kao posledica trombocitoze. Fibrinolitici Pojačano neželjeno zgrušavanje krvi karakteristika je tromboza i embolija. CARDIOPIRIN (Lannacher Heilmittel Austrija). zbog povreda. Tirofiban se u kombinaciji s heparinom koristi u obliku infuzija kod bolničkog lečenja bolesnika s nestabilnom anginom ili srčanim infarktom bez Q zupca za sprečavanje srčanog infarkta. acetilsalicilna kiselina. Embolusi su u 80-90% srčanog porekla. Takođe. Apsolutne kontraindikacije: podatak o cerebrovaskularnom insultu bilo kada. Antitrombotici jesu lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi. Najčešće su u pitanju srčane mane. tirofiban – AGGRASTAT (MSD USA). kao fibrinolitici mogu poslužiti lizokinaze i streptokinaza koja se dobija iz bakterije beta-hemolitičkog streptokoka.Tirofiban je nepeptidni antagonist trombocitnih GP IIb/IIIa receptora. COR-AS (Zdravlje Srbija).

smanjenja pritiska u plućnoj arteriji i posledično do očuvanja funkcije srca. fibrinolitički tretman pri infarktu miokarda za bolesnike koji će biti lečeni 6 do 12 sati nakon nastupa simptoma. što dovodi do otapanja ugruška fibrina. Lečenje alteplazom i 24 sata nakon infarkta ima efekta i može biti koristan. dovodi do visoke stope rasprostranjenosti leka nakon 60 i 90 minuta. ugrađene veštačke valvule. Dikumarol i njegovi analozi (etilbiskumacetati i varfarin) su antagonisti vitamina K i inhibišu sintezu protrombina kao i 28 . infekcija. Ponaša se kao aktivator plazminogena. naročito kod fibrilacije pretkomora. infektivnih bolesti. ali samo nakon formiranja kompleksa s plazminogenom. Jednom kada se veže na fibrin aktivira se izazivajući pretvaranje plazminogena u plazmin. Streptokinaza. zbog povreda. blokade arterija i vena. trombolitički tretman pri akutnoj masivnoj plućnoj emboliji s hemodinamičkom nestabilnošću. tokom trudnoće ili zbog korišćenja oralnih kontraceptiva. Antagonisti vitamina K Kumarinski antikoagulansi uključujući varfarin i dikumarol sprečavaju redukciju vitamin K epoksida u mikrosomima jetre i na taj način izazivaju stanje slično nedostatku vitamina K.fibrinoliticima je uspešna čak u 60-80% slučajeva. U bolesnika s akutnom masivnom plućnom embolijom trombolitički tretman s alteplazom dovodi do brzog smanjenja veličine tromba. zloćudnih tumora. inhibitori agregacije trombocita i fibrinolitici (urokinaza. tenekteplaza – METALYSE (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka) Antikoagulansi Pojačano neželjeno zgrušavanje krvi karakteristika je tromboza i embolija. Tromboze nastaju usled povećanja ateromatoznog plaka i nadovezanog tromba i češće se javljaju kod dehidratacije. Alteplaza se koristi za: fibrinolitičku terapiju kojoj se daje prednost pri akutnom infarktu miokarda za bolesnike u kojih tretman može započeti 6 sati nakon nastupa simptoma. U antitrombotike spadaju antikoagulansi (heparini i antagonisti vitamini K). alteplaza ostaje relativno neaktivna u cirkulaciji. što nadmašuje ostale fibrinolitike. uprkos takvom nazivu nije enzim. važno je za spomenuti i APSAC (para anisolilirani plazminogen-streptokinaza kompleks) koji deluje puno duže od streptokinaze. alteplaza – ACTYLISE (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). hipotenzije. Embolusi su u 80-90% srčanog porekla. Takođe. nakon hirurških operacija. disproteinemije. Kada se primenjuje intravenski. srčane i arterijske aneurizme. Alteplaza je glikoprotein koji aktivira plazminogen direktno u plazmin. Antitrombotici jesu lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi. ali samo ako se primene ne kasnije od 6 sati nakon nesretnog događaja. Jednom rečju takva stanja nazivamo tromboembolijska stanja. Pri ovom režimu smrtnost je niža nego kod upotrebe streptokinaze. karcinoma. primarne miokardiopatije. unutar 6 sati nakon nastupa simptoma. Embolije se često javljaju kod poremećaja srčanog ritma. Upotreba alteplaze tokom 90 minuta u bolesnika s infarktom miokarda. diseminovane intravaskularne koagulacije i drugoih patoloških stanja. infarkt miokarda. Registrovani lekovi • • • streptokinaza – STREPTASE (ZLB Behring Nemačka). Hiperkoagulabilnost se javlja kao posledica trombocitoze. Najčešće su u pitanju srčane mane. streptokinaza i alteplaza).

Mehanizam delovanja jeste inhibicija vitaminom K posredovane gama-karboksilacije glutaminske kiseline.faktora VII. low molecular weight heparin . moguće je proizvesti posebne oblike depo heparina čije dejstvo može trajati 1-2 dana. Heparin se inače javlja i u proizvodima za terapiju varikoznih vena. U pitanju su kreme i gelovi koji se nanose na problematično područja. Nadalje. tromboza i tromboflebitisa. u svrhu smanjenja rizika tromboemboličkih komplikacija. Zato bi se moglo reći da su oni indirektni antikoagulansi. površinskih hematoma. Standardni heparin se dobija izolacijom iz svinjskih creva ili goveđih pluća. Varfarin je antikoagulans iz grupe 4-hidroksikumarina. koji u svojoj strukturi sadrži karboksilne i sulfatne funkcionalne grupe. lečenju plućne tromboembolije. Njegovo dejstvo zavisi od prisutnosti antitrombina II. Heparin je jedna od najjačih kiselina u ljudskom telu. Heparin Endogeni. Nefrakcionisani produkt se naziva "standardni heparin". jakih posttraumatskih krvarenja. Mogu se primenjivati 29 . njihovo vreme trajanja u organizmu je duže i zato je dejstvo deže. Dakle. Heparin poseduje i "pročišćavajuće" dejstvo na lipemičnu plazmu oslobađajući lipoprotein lipazu iz endotela krvnih sudova. IX i X u jetri. Brzo se razgrađuje. doziranje se bazira na međunarodnim jedinicama a ne miligramima. Xa. prevenciji zgrušavanja krvi pri vantelesnoj cirkulaciji za vreme operativnih zahvata na srcu. direktni antikoagulans heparin prisutan je u mast-ćelijama i bazofilnim granulocitima. pa njegovo dejstvo traje vrlo kratko. plućne embolije i ishemične srčane bolesti. U pitanju je polianionski polisaharid s molekularnom masom od 6000 do 30000. antagonisti vitamina K ometaju sintezu faktora koagulacije u jetri. sportskih povreda. Niskomolekularni heparini (LMWH) S obzirom da je veliki nedostatak heparina njegova brza degradacija u organizmu osmišljeni su niskomolekularni heparini (eng. U većim koncentracijama heparin blokira i agregaciju trombocita. Dejstvo traje još 4 do 5 dana nakon završenog lečenja. Ne sme se koristiti u trudnoće. Sprečavanjem nastajanja navedenih belančevina varfarin smanjuje sposobnost zgrušavanja krvi i posredno sprečava nastanak i rast krvnih ugrušaka u srcu i krvnim sudovima. IX i X. Time se sprečava pretvaranje deskarboksiprotrombina u protrombin. Prema delovanju spada među antagoniste vitamina K koji je neophodan za normalnu sintezu faktora zgrušavanja II. kompleks blokira dejstvo već formiranog trombina. a srednja molekulska težina se kreće od 12 000 do 15 000). Heparin inhibira koagulaciju krvi napadajući nekoliko tačaka koagulacionog sistema. a koja rastvara hilomikrone. maligne hipertenzije. VII. Koristi se za lečenje venske tromboze. Varfarin nije bezazlen lek i može se koristiti samo i isključivo kad je to potrebno i dopušteno.LMWH) koji imaju puno veću bioraspoloživost. varfarin ulazi u interakcije s brojnim lekovima. teške bolesti jetre i bubrega. Kompleks heparinantitrombin inaktiviše IX. S obzirom da sastav ovog prirodnog produkta jako varira (molekulska težina varira od 3000 do 30000. Heparin ubrzava degradaciju histamina podstičući oslobađanje diamin oksidaze (enzim koji razgrađuje histamin) i smanjuje formiranje aldosterona. tokom postupka dijalize. Heparin se ne sme koristiti kod trombocitopenija. hemofilije i drugih hemoragičkih poremećaja. Heparin u obliku inekcija se primenjuje u: lečenju duboke venske tromboze i tromboflebitisa. ulceracije u digestivnom sistemu i dr. kao deo kombiniovane terapije. Najvažnije i najopasnije nuspojave heparina jesu krvarenje i trombocitopenija. XIa i XIIa faktore zgrušavanja krvi i sprečava formiranje trombina. Prednost heparina je ta što počinje da deluje odmah nakon primene. alfa2globulina čiju aktivnost heparin pojačava. Takođe. Takođe koristi se u sprečavanju sistemskih tromboembolijskih komplikacija u bolesnika sa ishemičnom srčanom bolešću praćenom hroničnom atrijalnom fibrilacijom. Antagonisti vitamina K koriste se za lečenje i sprečavanje tromboembolija. Najveći antikoagulacionii efekat postiže za 72 do 96 sati nakon početka lečenja. Naročito su dobri za dugotrajnu terapiju. lečenju akutnog infarkta miokarda. Međutim. profilaksi duboke venske tromboze i plućne tromboembolije nakon operativnih zahvata.

U ustima zahvaljujući lučenju pljuvačnih žlezdi započinje proces varenja. nadroparin-kalcijum – FRAXIPARINE (Glaxo Wellcome Production Francuska). Autonomna vlakna (simpatikus) inervišu krvne sudove i adnekse. vene. reviparin – CLIVARIN MULTI (Abbott Nemačka Koža Koža je organ koji obmotava čitavo telo. za sprečavanje nastanka ugrušaka u hemodijaliznom sistemu. koje spaja kožu s podlogom. Senzitivna vlakna prenose osećaj dodira. derm i hipoderm. enoksaparin – CLEXANE (Aventis Pharma Francuska). Koža sadrži različite kožne adnekse . nos. Nervni sistem u koži pretežno je zastupljen senzitivnim i autonomnim vlaknima. KYBERNIN P (ZLB Behring Nemačka). bioloških). Niskomolekularni heparini se dobijaju ograničenom hidrolizom standardnog heparina . Epiderm je najpovršniji sloj kože. sinteza melanina i vitaminja D). očnim kapcima. za lečenje nestabilne angine pectoris i akutnog infarkta miokarda Registrovani lekovi • • • • • • • • varfarin – FARIN (Galenika Srbija). Čini ga višeslojni pločast epitel. dalteparin natrijum – FRAGMIN (Pfizer Belgija).nokti. Niskomolekularni heparini se koriste za lečenje tromboembolijskih poremećaja ili za sprečavanje nastanka venskih tromboembolijskih poremećaja (nastajanje ugrušaka u venama) koji mogu nastati: kod bolesnika tokom operacije. Dermis čini vezivno tkivo bogato vlaknima. aktiničkih. a najmanja na pregibima. hemijskih. Funkcije kože su raznovrsene: zaštitna funkcija (ogleda se u zaštiti od različitih agenasa-mehaničkih toplotnih.samo jednom dnevno. Fiziološke funkcije sluzokože usta i jezika su raznovrsne: sposobnost primanja osećaja dodira. trbuhu. svraba. ekskretorna funkcija (izlučivanje žlezda kože preko kojih se organizam oslobađa od nekih štetnih materija). znojenjem. hladnoće. sekretorna funkcija (lojne i znojne žlezde). antitrombin III – ANTITROMBIN III (Baxter Austrija). Na mestima prirodnih otvora (usta. kapilari i limfni sudovi. kosa. Važna razlika između standardnog heparina i niskomolekularnih heparina jeste ta što niskomolekularni heparini uglavnom blokiraju samo Xa faktor. epidermis i dermis opisuju se zajedno kao kutis. Koža sadrži komponente odbrambenog imunološkog sistema koji uklanja strane materije: makrofage (fagocitoza). oči. Debljina kože je različita. U koži su zastupljeni različiti funkcionalni i koordinacioni sistemi organizma. a ne utiču na trombin i trombocite. Hipoderm je supkutalno masno tkivo. Krvni sudovi u koži su arterije. imunobiološka svojstva. bola. mastocite (upala) i Langerhansove ćelije i limfocite. boli. genitalni organi. Čine je epiderm. senzitivna funkcija (bogato razvijena mreža nervnih vlakana i specijalnih nervnih telašaca). lojne i znojne žlezde. enzimska aktivnost (obnavljajnje epiderma. acenokumarol – SINKUM 4 (Jugoremedija Srbija). Površina kože odraslih iznosi oko 1. termoregulaciona funkcija (sistemom krvnih sudova. ukusa. isparavanjem). MARIVARIN (Krka Slovenija). Lučenjem pljuvačke i stalnim obnavljanjem epitela u usnoj šupljini se ostvaruje dobrim delom antibakterijska funkcija. toplote. Motorina vlakna pokreću mimičku muskulaturu lica. temperature i pritiska prema CNS-u. resorptivna funkcija. Sposobnost resorpcije sluzokože usta koristi se terapijski. Time se dobijaju heparini s manjom molekulskom masom (prosječno 4000-6000). 30 . heparin – HEPARIN (Galenika Srbija). anus) prelazi u semisluzokožu i sluzokožu. kožne.6 metara kvadratnih. Najveća je na dlanovima i tabanima.

Rizik za dobijanje melanoma je visok u sledećim slučajevima: bela put i lako dobijanje pega posle sunčanja. rendgen zraci. pritisak. Njihovim malignim bujanjem javlja se izrazito smrtonosni oblik raka kože koji se naziva melanom.Takve osobe UV-zaštitu moraju shvatiti krajnje ozbiljno. Sunce emituje ultraljubičasto zračenje u UVA. Ubrajaju se različita stanja hipo i avitaminoze. puno vremena na Suncu bez zaštite. ali zbog apsorpcije u ozonskom sloju zemljine atmosfere 99% zračenja koje stigne do površine Zemlje je iz UVA opsega. nije bitno za biološku aktivnost. rak kože. U egzogene etiološke faktore se ubrajaju razni fizikalni agensi: mehanički (udarac. Koža i oči su organi na ljudskom telu koji su najčešće izloženi UV zračenju stoga se najveća pažnja posvećuje njihovoj zaštiti. kalorijski (toplota. Predugo izlaganje Sunčevom zračenju može izazvati i tzv. bleda treponema.1 % ukupnog fluksa globalnog Sunčevog zračenja. Koža postaje suva. hladnoća). Od endogenih faktora često se ističe značaj različitih materija koje svojim prisustvom u organizmu obolelog izazivaju imnunološki odgovor. razni drugi industrijski proizvodi. lekovi). melanociti koji su odgovorni za pigmentaciju kože. UVC-zraci ne prodiru do površine Zemlje. UV-B (280 nm do 315 nm). Posebnu pažnju treba obratiti na osetljive delove tela koji su više ili pod direktnijim uglom izloženi sunčevom zračenju.Oboljenja kože mogu biti posledica brojnih etiološkuih faktora. Posebno su osetljivi tzv. Izlaganje kože svetlu Sunca je u osnovi vrlo povoljno za kožu. gljivice. nastaju duboke bore. Time se u koži podstiče sinteza vitamina D koji je neophodan za kalcifikaciju kostiju. UV prema eng. UV zračenje je podeljeno na tri podopsega: • • UV-A (315 nm do 380 nm). Tako se sve više koristi izraz UV-radijacija ili UV-zračenje. kozmetički. zraci različitih veštačkih izvora). alergiju i sl. UV-B zračenje iznosi 3 % ukupnog fluksa UV zračenja ili oko 0. Male promene u ozonu mogu dovesti do velikih promena onog dela UV-B zračenja koje dolazi do površine Zemlje. U spektru Sunčeva zračenja na ultraljubičasto zračenje otpada samo 10% energije. psihološki faktori. Od ukupne količine zračenja koja stiže do površine zemlje UV-A komponenta čini 97 %. baze. Međunarodne preporuke kažu da pri treba koristiti kremu sa zaštitnim faktorom 15 i primenjivati je na svaka 2 sata kao i svaki put posle plivanja. a ni količina mu se ne menja sa koncentracijom ozona. UVB. aktinički (zraci sunčevog spektra). nasleđe. ultraviolet) obuhvata elektromagnetsko zračenje s talasnim dužinama manjim od onih koje ima vidljiva svetlost. jer se apsorbiraju u ozonskom sloju atmosfere. grebanje). bacil tuberekuloze). pa tako niti do naše kože. Smatra se da se koža najbolje štiti odećom. virusi. opekotine od Sunca u detinjstvu. • UVA i UVB zraci prodiru kroz spoljašnji sloj kože i izazivaju oštećenja: opekotine. Takođe može izazvati i jake opekotine drugog stepena. poremećaj funkcija endokrinih žlezda. karcinom kože u porodici. UV-C (10 nm do 280 nm). razni poremećaji metabolizma. biološki agensi (bakterije. a delove tela koji nisu zaštićeni odećom treba mazati zaštitnim kremama. hemijski (kiseline. Međutim. oštećenje epiderma. se kompletno apsorbuje u atmosferi i praktično se ne opaža na površini Zemlje. ali većim od onih koje imaju mekici. svetle oči i kosa. UV Zaštita Ultraljubičasto zračenje (ultraljubičasta svetlost. Najvažnija mera zaštite je izbegavanje izlaganja suncu onda kada je ono najopasnije (od 10 do 16 časova) i redovno praćenje i informisanje u javnim medijima o intenzitetu UV zračenja i pridržavanje preporuka koje se u 31 . Ispitivanja su pokazala da adekvatna UV zaštita može u 70 % slučajeva da predupredi rak kože. biološki je aktivno i njegov intenzitet na Zemljinoj površini zavisi od količine ozona u atmosferi. pojavom ozonskih rupa u atmosferi Sunčeva svetlost sve više postaje izrazito opasna. i UVC oblastima. mladeži neobičnog izgleda. taj opseg se često zove i sterilišuće zračenje. veliki broj mladeža. fotostarenje kože.

To su preparati koji apsorbuju UV zrake poput p-aminobenzoeve kiseline i njenih estra. krema i gelova. masti i gelovi) ili dermatološki preparati kortikosteroida. Hloropiramin je antihistaminik. vlaže i neguju kožu. SPF) ovih krema je vrednost vidno istaknuta na kutijama ovih preparata koja pokazuje koliko se puta duže može boraviti na Suncu uz primenu zaštitnog preparata nego bez njega. dibenzoilmetani i oktilmetoksicinamat. često se primenjuju i antihistaminici u obliku lokalnih dermatoloških preparata (kreme. ne sme se nanositi na veći površinu kože trudnica. sprečavajući i blokirajući na taj način većinu farmakoloških dejstva histamina. Sve kožne promene koje nastaju ukoliko nije došlo do težih opštih komplikacija najbolje se ublažavaju oralnom primenom sistemskih antihistaminika. hrane. razni nadražaji i sl. Savremena farmaceutska industrija intezivno radi na tome da čovekov boravak na suncu učini što bezbednijim. Kao antipruritici služe antihistaminici i lokalni anestetici. Osim eksternih sredstava zaštite u obliku zaštitnih krema za sunce koje apsorbuju štetno UV zračenje pre nego što ono stigne do kože postoje i sredstva za oralnu upotrebu. dojenčadi i male dece. i alergijska reakcija na dimetinden. Benzokain se naziva još i anestezin. na receptore za bol. Zaštitni faktor (Sun Protection Factor. On može nastati iz raznih razloga – koprivnjača. pogotovo ukoliko postoje rane ili ako je koža zapaljena. neki stručnjaci smatraju da preparati sa dimetindenom nemaju delovanja. lokalni je anestetik koji se koristi u dermatološkim preparatima za ublažavanje svraba. jer se na taj način sprečava stvaranje slobodnih radikala i širenje štetnih efekata zračenja što doprinosi očuvanju opšteg zdravlja organizma. benzofenoni. Dimetinden je antagonist histaminskih H1-receptora. Preparati sa hloropiraminom se ne primenjuju na inficiranim i vlažnim dermatozama. Antihistaminsko delovanje znači da sprečava efekte histamina koji se oslobađa u koži prilikom alergijskih reakcija. čije lagano podražavanje izaziva osećaj svraba. paradoksalno. nego deluje samo ukoliko postoji određena ranica kroz koju će proći i delovati u koži na lokalne završetke nerava tj. Koristi se u ublažavanju svraba povezane sa dermatozama. koprivnjačom. Benzokain se veže na natrijumove kanale na receptorima 32 . Svrab kože nastaje kada se receptori za bol u koži lagano nadraže. Preparati dolaze u obliku losiona. odnosno preparati koji odbijaju UV zrake kao što je titanijum dioksid (TiO2). angioedema. Oni se koriste zajedno u kombinaciji sa kremama za zaštitu koje takođe imaju višestruko dejstvo: oni istovremeno štite. Kao antipruritik deluje i ihtiol. Od nuspojava mogu se javiti retki slučajevi blagog isušivanja ili blagog prolaznog pečenja kože. niti na velikim površinama kože. Smatra se da brzo smanjuje svrab različitog porekla i nadraženost kože. Daje osećaj smirivanja odnosno uklanjanja svraba. pa namazane delove kože ne valja izlagati sunčevoj svetlosti kako ne bi nastupilo jače nadraživanje kože. ubodi insekata. Kao i u slučaju hloropiramina. Značajno smanjuje povećanu kapilarnu propustljivost povezanu sa oslobađanjem histamina zbog alergijskih reakcija na otrove insekata ili koprive ili neke druge alergene. Benzokain ne može delovati kroz netaknutu kožu. Ti preparati su najčešće kombinacija vitamina i drugih supstanci koje imaju antioksidaciona dejstva. Kada je uzrok svraba alergija tada se u lečenju primenjuju antihistaminici. Takvu reakciju može započeti bilo koji alergen kao što je otrov koprive ili insekata (pčela). Međutim. dok neki drugi smatraju da ipak ima delovanja. Takođe. a u poslednje dve godine i u obliku sprejeva. Koristi se kod urtikarija. Moguća je. Antipruritici Antipruritici su preparati koji služe za ublažavanje i lečenje svraba kože. opekotinama od sunca i manjim površinskim opekotinama. Ali. Nakon primene dermatoloških preparata veruje se da deluje antipruritički lokalno anestetski. a da ne dođe do pojave crvenila (eritema) na koži. Treba izbegavati dugotrajnije izlaganje suncu veće površine kože namazane preparatima na bazi dimetindena. ulja. Moguća je fotoosetljivost. uboda insekata i sl. ubodima insekata.njima daju. hloropiramin se takmiči sa histaminom za mesta na H1-ćelijskim receptorima.

Registrovani lekovi • • • hloropiramin – SYNOPEN (Pliva Hrvatska). difenhidramin – DERMODRIN (Pharmaceutische Fabrik Montavit Austrija). koja deluje keratolitički.za bol i reverzibilno ih stabilizuje što dovodi do smanjenja propustljivosti natrijumovih jona. kreme ili gelovi sa retinoičnom kiselinom. Benzoil peroksid Benzoil peroksid je organsko jedinjenje koji se na koži raspada u oksidirajuće. ljuštenje epiderma (peeling). Ukoliko preparat sa benzoil peroksidom dođe u kontakt sa očima važno je oči isprati s puno vode. reaktivno jedinjenje. Od antibiotika lokalno se primenjuju eritromicin. U sistemskoj terapiji kod manje proširenih slučajeva daju se tetraciklini (oksitetraciklin. a kod najtežih oblika bolesti kao terapija izbora prihvaćen je izotretinoin. Benzokain (anestezin) se koristi u obliku raznih pasta i krema.izotretinoin. niti na sluzokožu nosa. sprečiti začepljenje otvora folikula i stvaranje novih komedona. Zato je depolarizacija receptora za bol blokirana pa ne može doći do nastanka impulsa koji bi se u mozgu interpretirali kao osećaj svraba. Svojevremeno se u terapiji akni i drugih poremećaja keratinizacije upotrebljavao vitamin A (retinol). Obavezno je redovno čišćenje kože i lokalnom terapijom nastoji se sa kože ukloniti preterani lipidni sloj. klindamicinom. Pri prvoj primeni krema ili gelova sa benzoil peroksidom javlja se osećaj prženja kože. Kod blažih oblika akni sprovodi se lokalna terapija. Lokalno se često primenjuju rastvori. 33 . a dolazi i u obliku magistralnog preparatima koji se zove tečnosti puder sa anestezijom. rezorcinolom. ne smeju doći u usta. koža tretirana s benzoil peroksidom ne bi se smela izlagati sunčevoj ni UV svetlosti. Ima dokazano keratolitičko i antibakterijsko dejstvo. a veći papulopustulozni infiltrati otvaraju se ubodnim zarezivanjem. katranima. retinoičnom kiselinom. eritromicinom. katrana ili ihtiola. sumporom. Takođe. minociklin) u dužem vremenskom periodu. pa se ponekad terapija i prekida. benzoilperoksid. Hemijskim izmenama na retinoičnoj kiselini dobijene su brojne supstance koje su zajednički imenovane kao retinoidi. Jedan od njih je i 13-cis retinoična kiselina s . Preparati sa benzoil peroksidom ne bi smeli doći u kontakt s očima. To je normalna pojava i nije štetna. Postojeći komedoni istiskuju se mehanički (kod kozmetičara). naravno pod sterilnim uslovima. azelatna kiselina. a zatim protrljati alkoholnim rastvorom salicilne kiseline ili rezorcinom. azelaičnom kiselinom. a zbog sadržaja benzokaina takav tečnosti puder deluje i tako da ublaži osećaj svraba. koji uz keratolitičko imaju i bakteriostatsko dejstvo. a ukoliko se ona dogodi treba na dan dva prekinuti s terapijom. Kožu treba prati toplom vodom i kiselim ili neutralnim sapunima. osećaja pečenja. On sadrži razne praškaste materijom koje deluju zaštitno na ranu. Preparati protiv akni Terapija akni je lokalna i sistemska U lokalnoj terapiji primenjuju se preparati sa salicilnom kiselinom. Ponekad iritacije mogu biti ozbiljnije. Benzoil peroksid se ne sme nanositi na oštećenu kožu. Preko noći se na promene mogu stavljati paste i tečni puderi sa dodatkom sumpora. Pokazao se kao efikasan u smanjenu broja bakterija Propionibacterium acnes i smanjenju nastajanja iritirajućih masnih kiselina u lojnim žlezdama. Kod srednje teških oblika bolesti. Koristi se u obliku krema i gelova sa oko 5% ili 10% benzoil peroksida u lečenju akni vulgaris. uz opisanu lokalnu terapiju koriste se najčešće tetraciklinski antibiotici u manjim dozama tokom nekoliko meseci per os. benzoil peroksidom. klindamicin i tetraciklini. često u preparatima za lečenje i ublažavanje bolova i svraba kod hemoroida. a može se pojaviti blago ljuštenje epiderma (peeling) unutar par dana od početka primene. Od nuspojava mogu se javiti iritacija u obliku crvenila. dimentiden – FENISTIL (Novartis Consumer Health Švajcarska).

Pre primene kreme potrebno je pažljivo očistiti kožu čistom vodom ili nekim blagim sredstvom za čišćenje. Ukoliko dođe u dodir s očima potrebno je njihovo ispiranje velikom količinom vode. distrofija nokta i povećano formiranje granulacionog tkiva i reverzibilna alopecija. piogeni granulom. Suva sluznica očiju može izazvati konjunktivitis i reverzibilno zamućenje rožnjače. a između ostalog i na Propionibacterium acnes. 34 . facijalni dermatitis. poremećaj adaptacije na mrak (smanjen vid noću) i lentikularnu kataraktu. može se pojaviti bol u mišićima i zglobovima. osip. snižava koncentraciju slobodnih masnih kiselina i folikularnu retencionu hiperkeratozu. u slučajevima blažih akni. Azelatna kiselina Azelatna kiselina deluje antimikrobno i sprečava prekomerno razmnožavanje bakterija. Klindamicin i eritromicin Klindamicin i eritromicin su antibiotici. Izotretinoin je teratogen što znači da kod trudnica izaziva deformacije ploda pa se nikako ne sme koristiti kod trudnica.peckanja i žarenja kože. Za lečenje akni koriste se u obliku losiona koji sadrže još i alkohol. klindamicin – CLINDASOME (Hemofarm Srbija). Takođe. Najčešće uočene nuspojave vezane su za hipervitaminozu A. Posle mesec dana primene u 80% bolesnika smanjuje se lučenje loja za 80-100%. Takođe je zapaženo povišenje triglicerida i holesterola u serumu. posebno u fazi papulopustularne upale. Nije namenjen za lečenje blažih oblika akni.Hoffmann-La Roche Švajcarska). a takođe se može javiti i osećaj zategnutosti kože. naročito Propionibacterium acnes. ponekad se koža na početku primene može perutati. pa su vrlo pogodni za čišćenje lica sklonog aknama. Uprkos činjenici da se koriste lokalno. izotretinoin – ROACCUTANE (F. Koristi se u obliku kreme za lečenje i ublažavanje akni vulgaris. Deluje na površinske lipide i značajno snižava broj bakterija na površini kože (Propionibacterium acnes. prevremeno zatvaranje epifize). naročito cistične akne i acne conglobata. kao i sniženje HDL. Izotretinoin Izotretinoin je 13-cis retinoična kiselina. Zbog sadržaja alkohola antibiotski losioni mogu uzrokovati peckanje i iritaciju očiju. kolitis i pseudomembranozni kolitis uzrokovan toksinima Clostridium difficile. gram negativne bakterije).DERCOME CLEAR (Dr. Svojim delovanjem azelatna kiselina sprečava porast broja Propionibacterium acnes. svrab i probadanje. terapiju treba prekinuti. Deluju na brojne bakterije. Dokazano je da je retinoična kiselina potrebna za normalni rast i diferencijaciju epitelnih ćelija. dok je eritromicin makrolidni antibiotik. Prilikom primene ne sme doći u dodir sa sluznicom (nos. sa sebosupresivnim delovanjem. Koriste se u lečenju akni vulgaris. Iako su ti slučajevi vrlo retki kod primene antibiotskih losiona u slučaju teškog ili dugotrajnog proliva. crvenilo. Kod dece su se javljale promene na kostima i hiperostoza (tj.August Wolf Nemačka). svrab. Retko i to uglavnom na samom početku primene može se javiti prolazna preosetljivost kože. normalizuje prekomerno lučenje loja. Osim toga. Bolesnici retko mogu imati reakcije osetljivosti na svetlo. sluznice i oštećene kože. izotretinoin ne smeju uzimati dojilje. paronihija. oči). sa hipervitaminozom A. Koristi se kao sistemska terapija u obliku kapsula koje se piju za lečenje teških oblika nodulocističnih akni koje su otporne na prethodno lečenje. azelainska kiselina – SKINOREN (Schering SPA Italija). U retkim slučajevima može se javiti alergijski kontaktni dermatitis. Kombinovano lečenje sa tetraciklinima takođe je zabranjeno. može se u vrlo retkim slučajevima javiti teški prolivi. usne. kao što su glicerol ili propilenglikol. a to su suve sluznice usta i nosa. Ne smeju ga koristiti osobe sa oštećenjima jetre ili bubrega. tj. retinoid treće generacije. znojenje. Klindamicin spada u linkozamidne antibiotike. Registrovani lekovi • • • • benzoil peroksid . povišenim vrednostima lipida u krvi i u slučaju preosetljivosti na lek.

Neomicin B i neomicin C razlikuju se samo u stereohemijskoj građi. pa se zato često kombinuje sa antibioticima koji imaju delovanje na gram pozitivne bakterije (bacitracin). grebanje). Može izazvati nepovratnu totalnu ili delimičnu gluvoću. pritisak. Neomicin ima širok spektar delovanja. rendgen zraci. ali umesto 1. iza uboda insekata itd. epidermodermalne piodermije (grupa folikulitisa). Retko nastaje fotosenzibilizacija. Treba istaći da ni neomicin nije imun na pojavu rezistencije. U takvim slučajevima se ne sme koristiti kod trudnica. kada mažemo velike površine kože. čireva. ali i vrlo nezgodnu manu da je vrlo toksičan za slušni živac i bubrege. Osim sa njima kombinuje se i sa lokalnim anesteticima i antiinflamatornim lekovima u obliku kapi za oči i masti kod tretmana lokalnih infekcija. baze. U dermatologiji se koristi u obliku masti ili krema u slučajevima primarnih i sekundarnih bakterijskih kožnih infekcija. Zbog toga se kombinuje sa drugim antibioticima (bacitracin. kontaktni dermatitis ili 35 . sluznice. aktinički (zraci sunčevog spektra). pre svega za sprečavanje širenja infekcije. opekotinama i čirevima. uha. salmonele. Uglavnom se sastoji od sulfatnih soli parova epimera koji su označeni kao neomicin B i neomicin C . šigele i neke gram-pozitivne bakterije kao što su stafilokoki i Listeria monocytogenes. indol-pozitivni i indol-negativni sojevi Proteusa. kozmetički. Neomicin A naziva se neamin. kao što su epidermalne piodermije (grupa impetiga). bacil tuberekuloze). polimiksin). Brucella. Dolazi u obliku masti. opekotina. bakterije iz rodova Klebsiella. kod infekcija kože. Gentamicin Gentamicin je baktericidni antibiotik iz grupe aminoglikozida. Deluje na gram negativne bakterije. gljivice. nasleđe. Ne sme se upotrebiti na površini koja obuhvata više od 20 % ukupne površine kože. kod upotrebe na otvorenim ranama. Ponekad. svrab. psihološki faktori. Providencia. naročito u male dece i starijih osoba. sprečavanja sekundarnih piokoknih infekcija na već ranije zahvaćenoj koži (herpes simpleks. infekcija potkoleničnih ulkusa i inficiranih promrzlina. Iako se gentamicin slabo resorbuje kroz kožu. Ubrajaju se različita stanja hipo i avitaminoze. razni poremećaji metabolizma. sekundarno inficirane površinske rane. virusi. Koristi se u lečenju kožnih bolesti koje su uzrokovane bakterijama. lekovi).. U egzogene etiološke faktore se ubrajaju razni fizikalni agensi: mehanički (udarac. Lokalni anestetici zautavljaju bol. kalorijski (toplota. za rane. oka i sl. a antiinflamatornim lekovi ublažavaju upalu. Neomicini su po građi srodni streptomicinu. Enterobacter spp. virusi. Odnos neomicina B i C je promenljiv. Moraxella. Citrobacter. Escherichia coli. Sistemska apsorpcija je moguća pre svega. koprivnjača. Veliki broj živih uzročnika bolesti (bakterije. hemijski (kiseline. gljive) može dovesti do lokalne (kožne) ili opšte (sistemske) infektivne bolesti. koža može biti lagano nadražena. 3-gvanidino grupe imaju aminošećerne ostatke. Serratia. zbog mogućnosti sistemske resorpcije i na taj način štetnog delovanja antibiotika u preparatu. krema ili mikstura. Upotreba na velikim površinama oštećene kože nije dopuštena. bleda treponema. poremećaj funkcija endokrinih žlezda. razni drugi industrijski proizvodi. ali ne treba prekidati lečenje.Antibiotici za dermatološku primenu Oboljenja kože mogu biti posledica brojnih etioloških faktora. oticanje. Moguće nuspojave jesu lokalni nadražaj.) i sprečavanje infekcija postoperativne rane. biološki agensi (bakterije. tj u mastima i kapima za oči. radi mogućnosti apsorpcije. Neomicin Izolovan je iz kulture Streptomices fradiae i spada u aminoglikozide. Od endogenih faktora često se ističe značaj različitih materija koje svojim prisustvom u organizmu obolelog izazivaju imunološki odgovor. herpes zoster. Zato se primenjuje lokalno. hladnoća). Campylobacter. Deluje na gram-negativne bakterije kao što su Pseudomonas aeruginosa. zraci različitih veštačkih izvora). gentamicin u organizmu može postići tako visoke koncentracije (4 µg/ml) da deluje ototoksično.

Ali. anaerobne koke. kod bubrežnih bolesnika i bolesnika sa bolestima jetre. 36 . Ako se hloramfenikol primeni lokalno u obliku masti ili kreme tada se postiže dobra terapijska koncentracija u koži. Ne sme se primenjivati kod trudnica.superinfekcija. bacitracin se često koristi u kombinaciji s neomicinom ili polimiksinima. Nekada je intenzivno primenjivan i za sistemske infekcije ali zbog izrazite toksičnosti (izaziva jaku aplastičnu anemiju i po život opasne promene krvne slike . zbog mogućnosti sistemske resorpcije i na taj način štetnog delovanja antibiotika u preparatu. Gram negativni spektar uključuje gonokoke. koji deluju na gram-negativne bakterije. oticanje. kod upotrebe na otvorenim ranama. termičkih i hemijskih opekotina. Sastoji se od tri komponente . Gram pozitivni spektar uključuje stafilokoke. svrab. Ostali osetljivi mikroorganizmi jesu Treponema pallidum. Koristi se u lečenju i sprečavanju infekcija kože bakterijama u obliku masti i mikstura. streptokoke. koprivnjača. Koristi se kod tretiranja upaljenih i inficiranih rana. To je enzim koji čisti rane razgrađujući nekrotično.bacitracin A . Bacitracin deluje bakteriostatski i baktericidno. gentamicin – GENTAMICIN (Galenika Srbija). bacitracin. odnosno oštećeno tkivo i njegovim uklanjanjem omogućava granulaciju i epitelizaciju rane. pa ne postoji opasnost od sistemskog delovanja. rana koje teško zarastaju. dojilja. Sistemska apsorpcija je moguća pre svega. često u kombinaciji sa ostalim antibioticima ili antiinflamatornim lekovima. ali ne može se sasvim isključiti. Mehanizam delovanja: hloramfenikol snažno prekida biosintezu proteina isključivo kod bakterija i to većine gram-negativnih i većine gram-pozitivnih bakterija. Dolazi u obliku masti i to u kombinaciji sa hlostridiopeptidazom. Može delovati i na one mikroorganizme koji se infiltriraju u same ćelije domaćina. zavisno od koncentracije i osetljivosti bakterija na njega. Aktivan je protiv mnogih Gram-pozitivnih bakterija i protiv nekih Gram-negativnih bakterija. Moguće nuspojave jesu lokalni nadražaj. klostridije i korinebakterije. novorođenčadi (pogotovo nedonoščadi). vincenti i Actinomyces israelii. Upotreba na velikim površinama oštećene kože nije dopuštena. Zbog činjenice da je otrovan za bubrege vrlo se retko koristi u obliku injekcija. meningokoke i fuzobakterije. a prodiranje kroz kožu u krvotok je vrlo malo. vrlo se često koristi u obliku masti ili mikstura radi sprečavanja i lečenja infekcija kože ili oka. U obliku tableta se koristi samo i isključivo u slučajevima pseudomembranoznog kolitisa kog uzrokuje bakterija Clostridium difficile. Bacitracin Bacitracin je antibiotik izolovan iz kulture bakterija Bacillus subtilus. Mogućnost sistemskih nuspojava (štetno delovanje na bubrege i sluh) kod lokalne primene je mala. T.aplaziju koštane srži) primenjuje se uglavnom lokalno. neomicin – ENBECIN (Galenika Srbija). pretežno lipofilni antibiotik. pogotovo nakon manjih infekcija. Registrovani lekovi • • • fusidinska kiselina – STANICID (Hemofarm Srbija). Blokira ugrađivanje aminokiselina i nukleotida u zid bakterije. Hloramfenikol Hloramfenikol je niskomolekularni. promrzlina i dr. opekotinama i čirevima. Zbog činjenice da uglavnom deluje na gram-pozitivne bakterije. razderotina. Time se hloramfenikolu omogućava potpunije delovanje. bacitracin B i bacitracin C. širokog spektra delovanja i pogodan je za primenu na koži. Ukoliko je bakterija osetljiva na bacitracin tada sporo razvija otpornost na bacitracin. Bacitracin je smeša sličnih cikličnih polipeptida. Derivat je dihloroctene kiseline a deo molekula mu je i nitrobenzen. kontaktni dermatitis ili superinfekcija.

Masne podloge mogu biti trigliceridi masnih kiselina. kapilicijum i lumbosakralna regija tj. masni alkoholi (cetanol) ili parafinski ugljovodonici (vazelin). strije. Lokalni kortikosteroidi deluju antiinflamatorno i antiproliferativno. Psorijaza pokazuje naročito afinitet prema određenim područjima kože. Propratne pojave lečenja cignolinom jeste iritacija kože i prebojenost veša i odeće. Lokalne kortikosteroide je najbolje primeniti na manjim površinama. sklonost ranim recidivima. Na terapijski otpornim psorijatičnim promenama. i time olakšavaju prodor leka u kožu. pretvaranje vulgarne psorijaze u pustuloznu. Takođe reguliše diferencijaciju keratinocita. Kalcipotriol Kalcipotriol sintetički je analog D3 vitamina koji se zadnjih 10-tak godina primenjuje u blagih i srednje teških psorijaza. karakterističnog aromatičnog mirisa. omekšavaju keratolitičke promene (ljuske). Naftalan ima antioksidativno dejstvo i time smanjuje stvaranje ćelija na površini kože (epidermopoezu). Masti zadržavaju vodu u koži. Cignolin (ditranol) Cignolin ima lokalno citostatsko dejstvo jer se veže za nukleinske kiseline epidermalnih ćelija i na taj način usporava sintezu DNK. ricinusovo ili maslinovo ulje). Nepoželjne propratne pojave dugotrajne primene lokalnih kortikosteroida jesu: atrofija kože. Tazaroten se koristi u obliku gelova i krema za lečenje blage do umerene 37 . Velikoj grupi katranskih jedinjenja pripada naftalan. cetaceum. Najčešće su to ekstenzorne strane velikih zglobova. dodaje se 3% salicilne kiseline koja sprečava oksidaciju cignolina. voskovi (beli ili žuti vosak). U nižim dozama cignolin se može nanositi kao i bilo koji drugi antipsorijatik. Efekat se poboljšava istovremenom primenom UVB . Takođe ima i antiinflamatorno dejstvo. sa psorijatičnih žarišta potrebno je ukloniti ljuske što se najbolje postiže primenom 3 .5 %-tne salicilne kiseline u belom vazelinu (trup i ekstremiteti) ili u maslinovom ulju. Primenjuje se samo kod jako infiltrisanih žarišta. Lokalno lečenje psorijaze Pre primene antipsorijatika. hiperplazuju kožnog tkiva. suve srebrenkasto-bele boje. kortikosteroidi. Moguće je primeniti i okluzivnu tehniku. Kalcipotriol deluje antiinflamatorno i antiproliferativno. naročito dlanova i stopala. pa je ne treba primenjivati na velikim površinama kože. U lokalnom lečenju psorijaze koriste se cignolin. Kalcipotriol se upotrebljava kao krema i mast (koncentracija 5%) i losiona za kosu (5%). U lečenju psorijaze još se ponegde primenjuje 5 do 10 % katran kamenog ugljena. i diferencijaciju kožnih ćelija.terapije. ulja (npr. tazarotensku kiselinu. Tazaroten Tazaroten je esterifikovani retinoid koji se u koži pretvara u svoju aktivnu formu. teleangiektazije. donji deo kože leđa. Međutim psorijaza se može manifestovati na bilo kom drugom delu tela.Antipsorijatici Psorijaza je hronično recidivirajuće kožno oboljenje koje se karakteriše promenama u vidu crvenih makula ili ploča. može se primeniti okluzivna tehnika koja se sastoji u premazivanju obolele površine kortikosteroidnom masti i prekrivanju plastičnom folijom koja ostaje na žarištu više sati. kozmetički su prihvatljivi. Cignolin se kod nas primenjuje kao magistralni preparat kome je dodata cinkova pasta. modulirajući bujanje ćelija. Lokalni kortikosteroidi Lokalni kortikosteroidi su delotvorni kod blažih oblika psorijaze. Treba voditi računa o mogućnosti resorpcije salicilne kiseline. Ona je jedini poznati metabolit tazarotena koji ima retinoidnu aktivnost. katrani. Radi se o tečnosti tamno smeđe boje. Tazarotenska kiselina specifično reguliše gensku ekspresiju. koje se lako mrve. analozi vitamina D i analozi vitamina A. i sigurni ako se primenjuju uz nadzor lekara. Katrani Katrani deluju redukujuće i antiinflamatorno. lanolin.

pa i pogoršanje psorijaze. hipertenzija. crvenilo. pityriasis rubra pilaris. Metotreksat se može primeniti per os. u bolesnika s teško oštećenom funkcijom jetre i bubrega i u bolesnika sa hronično povećanim lipidima u krvi. suva usta. ciklosporin + lokalni kortikosteroidi. Metotreksat je citostatik. hipertrofija gingive. alkoholizam. ali se koristi i u transplantacijskoj medicini. Efalizumab je antitelo koje selektivno i reverzibilno blokira aktivaciju. tj. Sistemska terapija psorijaze Odluka o primeni sistemske terapije je veoma složena i bazirana je ne samo na težini psorijaze nego i na psihosocijalnim. noćni poremećaji 38 . Ti procesi vode do simptoma psorijaze pa inaktivacija antitelima znatno smanjuje te simptome. diferencijacije i keratinizacije kod psorijaze i u bolestima s poremećajem keratinizacije. Može doći i do istanjenja kože i ljuštenja kože po celom telu. ni+ na dlakavim delovima kože ni na pregibnim mestima. upale usana i ragade u uglovima ustiju. kontaktni dermatitis. alkoholizam). Sistemska terapija se sprovodi kod onih pacijenata kod kojih lokalna terapija nije bila efikasna. koja dovodi do normalizacije epidermalne ćelijske proliferacije. Poželjno je kombinovano lečenje: ciklosporin + kalcipotriol. posebno na dlanovima i tabanima. Lečenje se sprovodi niskom dozama ciklosporina četiri do šest nedelja. Najčešće nuspojave jesu svrab. pa i na ekonomskim faktorima. glavobolja. a ne koriste se ni u slučajevima psorijaze pustuloze i psorijaze eksfolijative. kontrolu vrednosti serumskog holesterola i serumskih triglicerida. i u ostalim teškim poremećajima keratinizacije kože kod kojih je moguća rezistencija na drugo lečenje. antagonist folne kiseline potrebne za sintezu DNK. Kontraindikacije za primenu metotreksata jesu bolesti jetre i hematopoeznog sistema. Imunosupresivi Ciklosporin se koristi kod vrlo teških oblika psorijaze. iritacija kože. ciklosporin + cignolin. naročito artropatske i eritrodermijske psorijaze. konjunktivitis i nepodnošenje sočiva.psorijaze koja ne prekriva više od 10% površine kože. Delovanje mu se zasniva na blokiranju proteina alfa-TNF-a (alpha Tumor Necrosis Factor). Darierova bolest. Koža premazana preparatima s tazarotenom ne bi se smela izlagati sunčevim zracima. Moguće nuspojave jesu poremećaj bubrežne funkcije. reaktivaciju i kretanje Tćelija imunološkog sistema. diabetes melitus. Koristi se u slučajevima teških poremećaja keratinizacije. bolovi. lokalna ili generalizovana pustulozna psorijaza. niti UV zračenju u solarijumima. Infliksimab je monoklonalno antitelo koje spada u grupu specifičnih imunosupresiva. Lečenje zahtjeva kontrolu funkcije jetre. Velika prednost leka je to što se daje jednom nedeljno i to subkutanom injekcijom. gastrointestinalni poremećaji. kao eritrodermijska psorijaza. gojaznost. ljuštenje. Monoklonska antitela To su infliksimab i efalizumab. pa je pogodna i za kućnu primenu bez nadzora medicinskog osoblja. Ciklosporin u psorijazi inhibira T. a moguća je intramuskularna primena. Acitretin Acitretin je sintetički analog retinoidne kiseline. Preparati sa tazarotenom ne koriste se kod trudnoće i dojenja zbog mogućeg teratogenog delovanja na fetus. Povremeno se mogu javiti glavobolje. kongenitalna ihtioza. pogotovo u visoko rizičnim grupama bolesnika (poremećaji metabolizma lipida.ćelijsku aktivaciju i proliferaciju preko interleukina-2. tetraciklina ili metotreksata. Tazaroten se s oprezom primenjuje u slučajevima oštećenja ili upale psorijatične kože zbog moguće iritacije. Moguće nuspojave jesu simptomi hipervitaminoze A. Budući je teratogen. osećaj žarenja. ne sme se koristiti u slučajevima pojačane osetljivosti na sastojke leka (acitretin ili dodatke) ili na ostale retinoide. Koristi se kod teških oblika psorijaze. Zabranjeno je i istovremeno uzimanje acitretina i vitamina A ili drugih retinoida. izaziva deformacije ploda njegova primena u trudnoći je strogo zabranjena. kao npr. Takođe. generalizovane psorijaze.

Natrijum i kalijum PCA (natrijum-. Emolijensi Emolijensi su preparati koji sprečavaju isušivanje kože ili u bukvalnom prevodu sredstva za vlaženje kože. • • • • • • 39 . Može se započeti sa upotrebom 2 . fitosterini (avokadin. furilhidantoin. prirodni kolagen i ureu. Takođe je emolijens potreban i nakon kupanja u bazenu/moru. arginin-PCA uz ovlaživanje i obnavlja ćelije kože. Ekstrakti Aloe vera mogu se nabaviti u obliku hidrofilnog gela 10:1 i lipofilnog ekstrakta pod nazivom Lipo-quinon extract. kremovi. lomljivost noktiju i paronihija. furilglicin.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Zato se za hidrataciju kože preporučuje natrijumova so hijaluronske kiseline često uz gama-linolensku kiselinu. Mogući je pojačani gubitak kose. Registrovani lekovi • • tazaroten – ZORAC (Pierre Fabre Medicament Production Francuska). ekstrakti iz sukulentnog lišća Aloe barbadensis. natrijumove soli N-acetilglicina i N-acetilalanina. glukoza. ali se mogu izraditi i u apoteci po proskripciji lekara. Urea je vrlo čest sastojak krema za ovlaživanje kože i to ne samo za kozmetičku primenu nego i za lečenje dermatoza kod kojih se javlja izrazito suva koža. želatina. Emolijens se slobodno može naneti na oštećenu kožu bez straha od predoziranja jer oni ne sadrže supstance koje mogu da prođu kroz kožu u krvotok. glukoza-glutaminat. MiIler (Aloe vera) i dr. uz napomenu da je upotreba vrlo individualna. Oni sadrže natrijum laktat. losione i paste za zube. • • Polihidriksilni alkoholi (glicerol. u prvom redu zato da očuvaju preparat od gubitka vlage. acitretin – NEOTIGASON (F. orhideja. dobijen iz neosapunjivog dela ulja avokada). obično reverzibilno. Hijaluronska kiselina je zaslužna da koža dece sadrži oko 65% vode.3 puta dnevo pa prilagođavati (povećavati/smanjivati) prema ličnim potrebama. zglobovima i kostima. Ranije su se u emolijense svrstavale samo masne materije. moisturizeri. Nakon tuširanja i kupanja potrebno je što pre naneti emolijens da bi se spečilo isušivanje kože. hidrolizati različitih proteina. Na taj je način omogućena primena aktivnih sastojaka iz Aloe barbadensis u hidrofilnim i lipofilnim preparatima. Dobri ovlaživači su urea.vida. a zatim da deluju na mestu primene kao ovlaživači. Redovna primena emolijenasa je vrlo bitna u svakodnevnoj terapiji i kontroli ekcema/dermatitisa. povišenje transaminaza i alkalne fosfataze. bol u mišićima. lanenog semena. masti i kupke u koje se ubacuju masne komponente koje čine kožu mekom i vlažnom. korena belog sleza). a danas se u ovu grupu ubrajaju sve hidrofilne i lipofilne supstance i preparati koji vlaže i omekšavaju kožu. Postoje gotovi preparati i najčešće se radi o medicinskoj kozmetici. jer oni sprečavaju razbuktavanje ekcema. pogodni su kao ovlaživači u hidratantnim kozmetičkim preparatima. a u visokim koncentracijama deluje keratolitički. sorbitol. sinonim je piroglutaminska kiselina. manitol) i tečni makrogoli dobri su humektansi i zato se stavljaju u kreme. a lizin-PCA ovlažuje i uspostavlja normalnu pH-vrednost površine kože. Jedan od najstarijih i vrlo dobrih ovlaživača kože je natrijum laktat. Na tržištu se nalaze kompleksni hidratansi poput preparata Lactil i Aquaderm koji svojim sastavom oponašaju prirodni faktor hidriranja. Ona povoljno deluje i na zarastanje rana. Među modernim ističu se derivati 2-pirolidon-5-karboksilne kiseline (PCA. natrijum 2pirolidon-5-karboksilat. Vrlo važno je istaći da se emolijensi upotrebljavaju i kada je koža zdrava i bez promena. Kako su mukopolisaharidi kao glavni sastojci osnovne supstance u dermisu odgovorni za strukturu i hidrataciju ovog dela kože i za stvaranje kolagena i retikulina. odnosno kalijum-2-pirolidon-5-karboksilata) izvrsno ovlažuju kožu. šećere. Mogu se praviti kao losioni. sluzi (iz opuncije. Emolijens se treba upotrebljavati što češće da bi se koža održala vlažnom. propilenglikol. Zbog alkalnosti vodenih rastvora natrijum laktata one se puferiraju mlečnom kiselinom. nikotinamid. Takođe je primećeno povremeno. aminokiseline. ona nema sposobnost ovlaživanja kože). smeše aminokiselina. Hidrofilni emolijensi obuhvataju materije koje na sebe vežu vodu (humektansi) i koje snabdevaju kožu vlagom (ovlaživači. hidratanti).

japanski vosak takođe su dobri lipofilni emolijensi. matični mleč. ploda uljne palme.Cetiol R. izopropilni. avokada. Etoksilirani gliceridi kao polioksietilen-gliceril monolaurat. koji je dobar emolijens i štiti od UV-zračenja. dobre su razmazivosti i podnošljivosti za kožu. kokosa. grožđa. Alkilni i alkenilni estri masnih kiselina kao npr. arahidinska. C-22) nisu vezane na glicerol. Evening Primrose oil) i dr. gliceril monopalmitat. stearinska. a slični su delu lipida koji se nalaze na i u koži čoveka. čvrsti parafin. Neki od njih su izrađeni prema prirodnom uzoru. Hidriranjem skvalena dobija se zasićeno jedinjenje skvalan (perhidroskvalen) koji je stabilan i zato se često stavlja u kreme. mikrokristalinični voskovi (cerezin i ozokerit) i skvalen. Zato se stavljaju u preparate za negu kože i za poboljšanje penetracije aktivnih materija koje se nalaze u preparatu. Polusintetski i sintetski lipidi. Nezgodna je strana prirodnih lipida da mogu da sadrže pesticide i da su podložni oksidativnoj razgradnji pa im treba dodavati antioksidanse. behenska. divlje ruže. za cetaceum . soje. U primeni su najčešći izopropil miristat. ricinusa. hidroksistearinska i dr. To je alifatski triterpen. Alfa-hidroksi masne kiseline su dobri emulgatori. Hidrogenizovana ulja i masti koja su stabilnija i poseduju više tačke topljenja od prirodnih izvora. miristinska. Voštane materije: cetaceum. lanolinski alkoholi i tečni: oleilni alkohol i ricinol. kikirikija. ulja. Dobija se iz plodova zimzelene biljke Simmondsia chinensis. palminih koštica. metilni. Ciklični ugljovodonici: karoten i holesterol. ulje pupoljke ili noćurka (engl. miristilni. kikirikija. Od prirodnih lipida su važni Schibutter. Zasićene hidroksikarboksilne kiseline koje imaju jednu OH-grupu i jedan asimetričan ugljenikov atom. Na ceni su ulje slatkog badema. kupke koje sadrže morsku so. Ulje jojobe je tečni vosak koji zamenjuje cetaceum i druge prirodne voskove. pamučnog semena. Oba se nalaze u koži čoveka. Primer su hidroksilaurinska.ISCO-CARE 108. suncokreta. npr. Zatim su to zamene za ricinusovo ulje . beli (pčelinji) vosak. nezasićene masne kiseline: uljna. Skvalen je endogeni lipid sebacealnog porekla i prekursor je u sintezi holesterola.Cutina CP-A. decilni i heksadecilni. palmitinska. zbog hidrofilne grupe u molekulu. To su najčešće hidrogenizovana ulja ricinusa. Masne kiseline: laurinska. za ulje kakaoa Novata AB itd. pšeničnih klica. kakaoa. tj. sezama. C-20 i dokosen kiselina. acetil gliceril monooleat i dr. kamelije. masline. Zato su ove kiseline optički aktivne. laurilni. koji uvek imaju primese di. za kandelila vosak . linolenska i arahidonska.Hidrofilnim emolijensima smatraju se i med. To su Miglyol 810 i 812. losione. pantenol. za ulje jojobe Cetiol J 600. karmine i dr. izopropil palmitat. podložan oksidaciji. lanolin. butilni. elastična i sjajne površine. glicerol monooleat i dr. izobutilni. oleil oleat (Cetiol) i decil oleat (Cetiol V). Acetilirani monogliceridi kao acetil gliceril monostearat. lešnika. Takvi su gliceril monostearat. cetostearol. imaju optičke izomere i sklone su stvaranju laktona. Holesterol. beli vazelin. linolna. Koža je nakon primene ovih emolijensa meka. ulja iz marelice i breskve. U grupi lipofilnih emolijensa nalaze se brojne supstance. za pčelinji vosak Cutina BW. Ulja kakaoa. Oni su otporni prema oksidaciji. Monogliceridi masnih kiselina. ulje jojobe i dr. Prirodni trigliceridi (estri glicerola sa zasićenim i nezasićenim masnim kiselinama) vrlo su dobri emolijensi. Lipofilni emolijensi stvaraju na koži tanak nepropustljiv film i tako sprečavaju gubitak vode iz kože. Ima ga oko 5% u ljudskom loju. kandelila vosak. Masni alkoholi: cetanol. karnauba vosak. Pur-Cellin čvrsti i tekući. omogućava da koža u kontaktu s vodom prihvata znatne količine vode. polioksietilengliceril monooleat i dr. Slobodan holesterol i esterifikovani holesterol nalaze se u hidrolipidnom sloju na površini kože. soje.i triglicerida istih masnih kiselina. cerotinska. alfa-hidroksi kiseline. Izbor biljnih ulja je velik. a najzastupljenije su: • Dugolančani parafinski ugljovodonici: tečni parafini različitih gustina. Sintetski trigliceridi s masnim kiselinama sa 8 do 10 ugljenikovih atoma. • • • • • • • • • • • • • 40 . palme i riblje ulje. ulje masline. ulje iz semena pamuka. Od nezasićenih hidroksi masnih kiselina često se upotrebljava ricinolna kiselina. nego na nezasićene alkohole: eikosenol i dokosenol. stearol. Masne kiseline u ulju jojobe (eikosenkiselina.

hidrokortizon. fluocinonid. prednikarbat. deksametazon i hlokortolon. Registrovani preparati • • • • masne kiseline. flutikazon. fluperolon. alklometazon. seboreičnog dermatitisa i seboreje. fluorometolon. urea (karbamid) – LINOLA UREA (Dr. pemfigusa. koji stabilizuju lipidne lamele između keratinocita rožnatog sloja.August Wolff Nemačka). koja je početna sirovina za sintezu medijatora upale. On se stavlja u preparate protiv bora jer pojačava elasticitet i napetost kože. koji su specifična grupa lipida (sfingolipidi) u rožnatom sloju kože. sorbitanski estri masnih kiselina kakvi su Arlacel i Span. a druge potisnute.August Wolff Nemačka). Starija ulja su gusta. etri polioksietilenglikola. Tu se nalazi šest tipova ovih jedinjenja.August Wolff Nemačka). (Oenothere spp). Vezivanjem za njih dolazi do indukcije lipokortina. poput dermatitisa. Silikonska ulja ili tečni silikoni nisu lipidi. flupredniden. U zadnje vreme užurbano se istražuju emolijentne osobine ceramida. fludroksikortid. LINOLA (Dr. zbog svojih aniinflamatornih karakteristika. lupusa i brojnih drugih kožnih upalnih bolesti. • 41 . fluokortin. Dele se na četiri grupe: • • • slabi kortikosteroidi: metilprednizolon. dezonid. diflorazon. Upravo od odnosa lipokortina i fosfolipaze A2 zavisi količina nastajanja arahidonske kiseline. budezonid. beklometazon.LINOLA GAMA (Dr. tečni i masni proizvodi . jaki kortikosteroidi: betametazon. Kortikosteroidi za dermatološku primenu Kortikosteroidi su hormoni kore nadbubrežne žlezde koji imaju brojne fiziološke funkcije. fluhlorolon. noćurak. u simptomatskom lečenju psorijaze. a oni se međusobno razlikuju prema vrsti masnih kiselina koje čine duge ugljenovodonične lance. Kortikosteroidi se lokalno primenjuju zbog svog izrazitog aniinflamatornog svojstva i antialergijskog delovanja. amcinonid. dezoksimetazon. ali se zbog hidrofobnih osobina ubrajaju u lipofilne emolijense. Najčešće su uključene linolna i omega-hidroksi masne kiseline. triamcinolon. metilprednizolon aceponat. a to su najčešće različiti lecitini (iz jaja. fluocinolon acetonid.• • U lipofilne emolijense ubrajaju se i fosfatidi. vrlo jaki kortikosteroidi: klobetazol i halcinonid. difluprednat i ulobetazol. a nova su lagana i imaju manju viskoznost. Naročito su značajni u lečenju raznih upalnih bolesti kože. parafin. umereno jaki kortikosteroidi: klobetazon. U suncokretu je nađen ceramid koji je identičan ceramidu VI u ljudskoj koži. nezasićene – LINOLA FETT (Dr. halometazon. soje) sintetički spojevi. prostaglandina i leukotriena. mometazon. Kortikosteroidi su. Kortikosteroidi su selektivni agonisti glukokortikoidnih receptora.August Wolff Nemačka). prednizolon.August Wolff Nemačka). flumetazon.LINOLA FETT N (Dr. koji blokiraju fosfolipazu A2. zatim estri mlečne i limunske kiseline s masnim i izomasnim alkoholima. Time se stvaraju molekuli s dugim hidrofobnim lancima. jedni od najkorisnijih lekova. atopijskog dermatitisa. a naneseni film je u potpunosti vodootporan. masno ulje . fluokortolon. Ova laka ulja izvrsno se rasprostiru na koži i daju joj baršunast izgled. a danas su razvijeni sintetski derivati prirodnih kortikosteroida kojima su neke farmakološke osobine pojačane. diflukortolon. Imaju i brojne farmakološke funkcije.

varičela. antisepticima. keratoliticima. koči sintezu prostaglandina. U dermatološkim preparatima dolazi u obliku svojeg estra alklometazon dipropionata. atopijski dermatitis (neurodermitis). benzoat. intertrigo. antimikoticima. koči funkciju leukocita i tkivnih makrofaga. Vrlo retko se mogu javiti promene kože nalik na akne. Ne preporučuje se dugotrajna lokalna primena na licu. Kada dolazi samostalno u koristi se u lečenju bolesti kao što su alergijske bolesti kože. ekcematoidni numularni dermatitis. kontaktni dermatitis. Od nuspojava se mogu javiti svrab i žarenje. a zapravo je prirodni kortikosteroid kog luči nadbubrežna žlezda. ne sme se koristiti na otvorenim ranama i ulceracijama zbog opasnosti od apsorpcije hidrokortizona u krvotok. strije. rendgen-dermatitisa. pemfigusa. hipertrihoza. alergijski kontaktni dermatitis i sekundarne infekcije kože. kod lečenja velikih površina kože. Ne sme se primenjivati kod tuberkuloze kože. Alklometazon Alklometazon sintetski je kortikosteroid koji se koristi u lečenju dermatoloških upala. koristi se u lečenju akutnih i hroničnih nealergijskih dermatitisa. fotodermatitisa. Takođe. Ukoliko je u pitanju upala zbog kožne infekcije tada se ne sme koristiti preparat koji sadrži samo hidrokortizon nego kombinacija s antibioticima. Spada u sintetske kortikosteroide. dishidrotični dermatitis. atrofija kože. smanjuje propusnost kapilara. antipsorijaticima. lišajeva. folikulitis. psorijaza). Kod male dece postoji veća mogućnost sistemske apsorpcije zbog veće površine kože u odnosu na telesnu masu i zbog nedovoljno razvijenog rožnatog sloja kože. U dermatološkim preparatima dolazi sam ili u kombinaciji s raznim antibioticima. hemoterapeuticima i dr.supresija hipotalamohipofizarno-adrenalne osovine. varičela. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa. perioralnog dermatitisa i rozacee. posebno u dece zbog minimalne sistemske apsorpcije i kao nastavak lečenja započetog jakim kortikosteroidima za lokalnu primenu na koži. odnosno akutni. smanjenje 42 . U dermatološkim preparatima dolazi u raznim oblicima kao ester dipropionat.Hidrokortizon (kortizol) Hidrokortizon je kortikosteroid brzog i kratkog delovanja. eritem. Preparati sa alklometazonom primenjuju se u lečenju dermatoza koje reaguju na lokalno lečenje kortikosteroidima (atopijski dermatitis. perioralnog dermatitisa i rozacee. Takođe. Betametazon Betametazon je jedan od najznačajnijih lokalnih kortikosteroida. U dece može doći do apsorpcije proporcionalno veće količine lokalno primenjenog betametazona. intertriginozna područja). Kao i ostali kortikosteroidi. pa na taj način do manifestacije sistemske toksičnosti . kod hroničnih dermatoza u bolesnika sa osetljivom kožom (deca i starije osobe). valerat. Antiinflamatorno dejstvo mu je 30 puta jače nego dejstvo kortizola. zatim seboroični dermatitis. kod psorijaze. Po delovanju je selektivni agonist glukokortikoidnih receptora. Zbog njegovog slabijeg dejstva u odnosu na druge kortikosteroide primenjuje se kada se kožne promene nalaze na osetljivim delovima tela (lice. Dugotrajna primena na velikim površinama kože nije preporučljiva jer može doći do sistemskih nuspojava. Njegova prednost pred ostalim. snižava broj neutrofila na mestu upale. leukotriena i tromboksana. iritacija i osip. retardacija rasta i intrakranijalna hipertenzija (samo u dece). Spada u umereno jake kortikosteroide. profesionalnog dermatitisa. Ne sme se primeniti kod tuberkuloze kože. milijarija. eritema i sl. stabilizuje unutarćelijsku membranu bazofilnih i neutrofilnih leukocita i tako koči oslobađanje hidrolitičkih enzima i ostalih medijatora upale. Primena lokalnih preparata sa alklometazonom kod trudnica dozvoljena je samo u težim slučajevima. sintetskim kortikosteroidima jeste u tome da se brzo razgrađuje u samoj koži pa se ne može akumulirati i stvoriti zalihu koja bi dovela do dermatoloških i drugih nuspojava. pelenski dermatitis. keratoplasticima.primena u dece mora biti svedena na najkraće moguće vreme. acetat. U rijetkim slučajevima lokalna primena može dovesti do sistemskih nuspojava . Preparati sa hidrokortizonom koriste se za lečenje ekcema i dermatitisa. hipopigmentacija. Moguće nuspojave jesu istanjivanje kože i pojava strija. Spada u grupu slabih kortikosteroida.

depigmentacije kose i inhibicije funkcije žlezda lojanica. mometazon furoata. kožnih infekcija bakterijama ili gljivicama. Hemijski. strije. prekomerni rast dlaka (hipertrihoza). lokalnog hirzutizma. Spada u grupu jakih kortikosteroida i nešto je jači od betametazona. Trudnice ga mogu koristiti. kontaktni dermatitis. To nisu klasični antiseptici već su u pitanju najčešće salicilna kiselina ili rezorcinol. dezoksimetazon . eritem ili mehurići na koži. vulgarnog ekcema i ekcema kod dece. alklometazon dipropionat – AFLODERM (Belupo Hrvatska). degenerativnog. Antibiotici koji se primenjuju obično su jaki antibiotici širokog spektra koji se ne primenjuju u obliku tableta ili injekcija jer su toksični. estar metilprednizolona i aceponatne kiseline. perioralni dermatitis i alergijske reakcije. Metilprednizolon se koristi u obliku masti ili krema u lečenju raznih oblika dermatitisa (atopijski dermatitis. Moguće nuspojave jesu osećaj nadraženosti na koži. bacitracin.ESPERSON MITE (Jugoremedija Srbija). Lokalna primena betametazona na koži može dovesti do redukcije sadržaja kolagena u potkožnom tkivu i zbog toga uzrokovati atrofične promene kože. akni. antibioticima i nekim drugim dodatnim materijama jako korisna. U dece se češće nego u odraslih može javiti pojačana apsorpcija mometazona što uzrokuje sistemske nuspojave kortikosteroida . Dermatološki preparati sa mometazonom ne bi se smeli primenjivati u slučajevima rozacee. oksitetraciklin. perioralnog dermatitisa. ireverzibilne strije. Kombinacije kortikosteroida s antibioticima ili antisepticima Kortikosteroidi se vrlo često kombiniuju s raznim antibioticima i antisepticima. Registrovani lekovi • • • • hidrokortizon (kortizol) – HYDROCORTISON (Galenika Srbija). betametazon dipropionat – BELODERM (Belupo Hrvatska). pečenje. on je drugačiji od ostalih kortikosteroida jer sadrži hlor van steroidnog jezgra. Bez obzira na godine dugotrajna terapija mometazonom bi se trebala izbegavati. kontaktni neurodermitis). gentamicin. istanjivanje kože. hloramfenikol. polimiksin i tobramicin. gubitak pigmentacije kože. krema i losiona prvenstveno za lečenje psorijaze i atopijskog dermatitisa. ima jače dejstvo i vodi se kao jaki kortikosteroid. Takvim kombinacijama dobijaju se univerzalniji preparati koji puno bolje zadovoljavaju kliničke potrebe u lečenju raznih bolesti kože. Moguće nuspojave kod primene dermatoloških preparata s metilprednizolonom jesu lokalni popratni simptomi kao što su svrab. ali se može koristiti za ublažavanje svih vrsta kožnih upala u slučajevima kada nema infekcije bakterijama ili gljivicama. lokalne hiperpigmentacije kao i depigmentacije kože. virusnih bolesti. tada je primena preparata sa kortikosteroidima. ESPERSON M (Jugoremedija Srbija). Uglavnom to su neomicin. Kao i kod ostalih kortikosteroida za lokalnu primenu. pojačan rast dlaka. metiprednizolon aceponat. svraba genitalne regije. svrab. Preduga terapija može dovesti i do osipa. U dermatološkim preparatima dolazi u obliku estra. ali samo ukoliko je terapija kratka i ukoliko primenjuje na malim površinama kože.tolerancije ugljenohidrata i Cushingov sindrom. Kako je ponekad dijagnostikovanje određenih bolesti u dermatologiji jako zahtevno i teško.poremećaj lučenja kortizola iz nadbubrežnih žlezdi i Cushingov sindrom. folikulitis. ESPERSON (Jugoremedija Srbija). Metilprednizolon Metilprednizolon spada u grupu slabih kortikosteroida. svraba. Međutim. Mometazon Mometazon je noviji sintetski kortikosteroid koji sve više ulazi u kliničku primenu. ekhimoze i dr. Koristi se u obliku masti. 43 . U kombinaciji sa kortikosteroidima često se upotrebljavaju razni antiseptici. amikacin. mogu se u retkim slučajevima pojaviti: folikulitis. U dece i trudnica treba biti posebno oprezan zbog mogućih kortikosteroidnih nuspojava i treba izbegavati dugotrajnu primenu na većim površinama kože. Ne sme se primenjivati u slučajevima tuberkuloznih ili sifilisnih promena.

• • • • • • • fluocinolonacetonid – SINODERM (Galenika Srbija). Gljive su biljkama slični mikroorganizmi (ali bez mogućnosti fotosinteze). creva. Ostvaruje efekat menjajući propusljivost gljivične membrane za fosfatne jedinjenja koji izlaze iz ćelije. Od ukupno 100 000 gljiva samo ih je oko 100 patogeno za čoveka. To praktično znači da je nistatin antimikotički antibiotik. sluznice usne šupljine. Svi oni spadaju u grupu derivata imidazola i triazola jer imaju zajedničku strukturu imidazola (odnosno vrlo sličnog triazola). nogu i ruku. U većim koncentracijama ima inhibitorno dejstvo na Trichomonas vaginalis. neomicin . Klotrimazol je imidazolski antimikotik širokog spektra delovanja i jedan je od najviše korištenih antimikotika.SINODERM N (Galenika Srbija). povraćanje. fluocinolonacetonid. bol u trbuhu). Trichophyton mentagrophytes. noktiju. Često zahvataju nokte. Microsporum canis i Malassezia furfur. PANOLON (Panfarma Srbija). Na mestu upotrebe može se pojaviti iritacija kože i sluznice. 44 . betametazon. mučnina. Javljaju se vrlo često na naborima i zatvorenim delovima kože kao što su stopala ili područje pazuha. Zbog karakteristične strukture veže se za molekule ergosterola u membrani gljivice i uzrokuje stvaranje šupljina u membrani (do tada nepropustljiva membrana postaje vrlo propustljiva i gubi svoju funkciju) što uništava integritet i izaziva njeno odumiranje. ubrzavajući izlazak kalijuma iz ćelije i narušavajući strukturu nukleinskih kiselina. klotrimazol. pri dugotrajnom lečenju antibioticima širokog spektra i imunosupresivima. mikonazol i ketokonazol. ali i kosu. najčešće su kontagiozna i zahtevaju dugotrajno lečenje. oksitetraciklin – GEOKORTON (Pliva Hrvatska). Derivati imidazola i triazola Ovde spadaju preparati koji sadrže bifonazol. a u prirodi su proširene kao saprofiti. Nistatin Nistatin je polienski makrolid dobijen iz plesni Streptomyces noursei. HYDROCYCLIN (Galenika Srbija). hidrokortizon. U manjim dozama ima fungistatsko. Mehanizam delovanja: sprečavaju sintezu ergosterola koji je važan deo membrane gljivica. diflukortolon – DECOTAL (Alkaloid Makedonija). Streptococcus pyogenes i Corynebacterium minutissimum) koje su često prisutne u mešanim infekcijama. Koristi se u lečenju lokalne kandidijaze u uglovima usana. DIPROSALIC (Schering-Plough Labo Belgija). Takođe je efikasan protiv nekih gram-pozitivnih bakterija (Staphylococcus aureus. Time se menja propustljivost gljivične membrane za fosfatne spojeve koji izlaze iz ćelije. Deluje fungistatski i fungicidno na čitav niz gljivica in vitro. izokonazol. DIDERMAL (Galenika Srbija). gentamicin – BELOGENT (Belupo Hrvatska). Nistatin deluje fungistatski i fungicidno na saprofitske i parazitske kvasnice. Epidermophyton floccosum. Trichophyton rubrum. prostora između prstiju. Tokom oralne upotrebe nistatina retko se mogu pojaviti blaže digestivne smetnje (proliv. koje žive na organskom materijalu. anorektalnog područja i spoljašnjeg uva. salicilna kiselina – BELOSALUC (Belupo Hrvatska). ekonazol. Ćelija patogene gljivice se ubrzo doslovno raspada. kožu trupa. Antimikotici za dermatološku primenu Gljivična oboljenja ljudi su veoma rasprostarnjena. ubrzavajući izlazak kalijuma iz ćelije i narušavajući strukturu nukleinskih kiselina. betametazon. a u većim dozama fungicidno delovanje na Candida spp. mometazon – ELOCOM – (Schering-Plough Labo Belgija). naročito na Candida spp. a ređe znakovi preosetljivosti (makulopapulozni osip). zatim kao profilaksa kandidijaze u novorođenčadi.

Dolazi u obliku krema. Na kvasnice deluje fungicidno ili fungistatski. pityriasis versicolor i dr. upotreba ketokonazola u obliku tableta može izazvati više nuspojava . kronična mukokutana kandidijaza. U obliku tableta koristi se za lečenje površinskih i dubokih mikoza kože. Primenjuje se i oralno radi lečenja lokalnih infekcija. Relativno je novo sredstvo drugačijeg delovanja u odnosu na antibiotske i imidazolske derivate. U obliku šampona koristi se za lečenje i sprečavanje pityriasisa versicolor.za razliku od svih ostalih antimikotika ovaj je po mnogome jedinstven antimikotik. Međutim. plesni i neke dimorfne gljivice.tablete. U niskim koncentracijama terbinafin deluje fungicidno na dermatofite. zavisno od vrste. Ali. Mikonazol je derivat imidazola koji deluje fungicidno posebno na dermatofite i kandidu i baktericidno na neke gram-pozitivne bacile i koke. Vrlo retko dolazi do alopecije. svrab. Na taj način ti organi postaju zasićeni terbinafinom i vrlo efikasno se oslobađaju gljivične infekcije. pečenje. kandidijaze usne šupljine i probavnih organa i kao sustavni antimikotik. sporadično i hepatitis. Za lečenje kožnih infekcija gljivicama dolazi u obliku krema i namenjen je za lečenje infekcija kože uzrokovanih gljivama iz roda Candida.injekcije) tada bi mogao oštetiti jetru. ponekada se prolazno snizi koncentracija testosterona. trombocitopenija i egzantem. Terapija traje kraće nego kod ostalih antimikotika. Terbinafin ne utiče na metabolizam hormona niti drugih lekova. Pri primeni mikonazola u obliku kreme. Epidermophyton floccosum. je antimikotik širokoga spektra. fotofobija. alergijskog dermatitisa. Ketokonazol. intravenski ili intramuskularno . dlaka i noktiju koje izazivaju dermatofiti ili kandida (dermatomikoze. iako retko. opisani su sporadični slučajevi maceracije. glavobolja. Cryptococcus. a veoma se slabo apsorbuje sistemski. ljuštenje ili edem kože. dlake i noktiju uključujući dermatofite kao što su Trichophyton. a kosa može postati masna ili suva. lečenje tinee pedis. tinee cruris i tinee corporis uzrokovane dermatofitima Trichophyton rubrum. Dat parenteralno (injekcijama) izaziva brojne nuspojave pa se može davati samo u hitnim i po život opasnim situacijama.nije toliko toksičan. kvasnice (Candida. U obliku kreme primenjuje se za lečenje gljivičnih infekcija kože i noktiju izazvane dermatofitima kvasnicama te Pityrosporumom orbiculare 45 . doći do draženja ili pečenja na koži ili vlasištu. seboroičnoga dermatitisa i peruti. Dobro penetrira u kožu i zadržava se više od 4 dana na mestu primene. parestezije. Na mestu upotrebe se retko mogu pojaviti nadražaj. U obliku krema koristi se za lečenje kožnih gljivičnih infekcija i seboroičnog dermatitisa.retko se javljaju digestivni poremećaji. Takođe. Mikonazol je za razliku od klotrimazola bolji antimikotik . Kada se daje lokalno deluje na koži i sluznicama. Pityrosporum). tinee versicolor i dermatomikoza uzrokovanih dematofitima osetljivim na klotrimazol. kvasnice roda Candida i Pityrosporum. Trichophyton. Primenjuje se isključivo i samo lokalno na mestu infekcije u obliku krema. Terbinafin deluje putem inhibicije skvalenske epoksidaze u gljivičnoj ćelijksoj membrani. mučnina.). vrtoglavica. šampona ili tableta. koristi se i za lečenje tinee versicolor (pityriasis versicolor) uzrokovane saprofitom Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur). Primećeno je takođe povećanje aktivnosti enzima jetre. onihomikoze. jer se iz digestivnog trakta ne apsorbuje dovoljno. uzrokovati poremećaje rada nervnog sistema i dr. Upotreba ketokonazola u obliku tableta može biti opasna jer može izazvati poremećaj rada jetre. U pojedinim slučajevima kada su propisivane veće doze (više od 400 mg) javila se ginekomastija i oligospermija. Terbinafin . Torulopsis. Epidermophyton). Pri lokalnoj upotrebi ketokonazola može. Po hemijskoj strukturi terbinafin je alilamin sa širokim rasponom delovanja protiv patogenih gljivica kože. Koristi se u lečenju gljivičnih kožnih infekcija kandidoze. osip. što izaziva smrt gljivičnih ćelija. Paracoccidioides) i eumicete. a u dojenčadi do napetosti fontanele. Microsporum. masti ili posipa. urtikarije ili bilo kakvog alergijskog osipa. Sprečava biosintezu ergosterola u gljivici i menja sastav drugih lipidnih sastojaka u membrani. Mikonazol sprečava sintezu ergosterola u gljivici i menja sastav lipidnih sastojaka membrane. Zato je upotreba ketokonazola u pacijenata s oštećenim radom bubrega ili jetre zabranjena. ne može se koristiti u obliku tableta ili kapsula.Nakon lokalne primene klotrimazol dobro prodire u kožu. Coccidioides. Trichophyton mentagrophytes i Epidermophyton floccosum. derivat imidazola. Deluje na dermatofite (Microsporum. iritacije i crvenila kože. dimorfne gljivice (Histoplasma capsulatum. kao i upotreba tableta s ketokonazolom u trudnica. jer ukoliko bi bio dat sistemski (oralno .

KETOKONAZOL (Srbolek Srbija). Kao i kod svakog lokalnog antimikrobnog sredstva može se pojaviti superinfekcija. gubitak apetita. kada se smatra pogodnim peroralno lečenje zbog mesta. CANESTEN (Bayer Italija). mikonazol – DAKTANOL (Galenika Srbija). ciklopiroks – OBYTIN (Jugoremedija Srbija). Antibakterijski spektar je vrlo širok. hidrokortizon – DAKTACORT (Janssen Pharmaceutika Belgija). urtikarija). KANSEN (Zdravlje Srbija). paraziti) može dovesti do lokalne (kožne) ili opšte (sistemske) infektivne bolesti. U obliku tableta koristi se za lečenje onihomikoza (gljivična infekcija nokta) izazvanih dermatofitima. MYCOSEB (Zorka Pharma Srbija). Te bezazlene simptome treba razlikovati od alergijskih reakcija koje su retke. budući je ona isključena iz krvotoka. ketokonazol – MYCOSEB (Hemofarm Srbija). trombocitopenije i eozinofilije. drugih čistih rana i kod slobodnih kožnih transplantata. CANESTEN (Bayer Healthcare Nemačka). težine i proširenosti infekcije. CANESTEN (Kern Pharma Španija). ipak to je retko razlog za prekid lečenja. betametazon. klotrimazol – MYCORIL (Remedica Kipar). blagi bol u trbuhu.(Malassezia furfur). ANTIFUNGOL (Salutas Pharma Nemačka). mučnina. bifonazol – BICUTRIN (Srbolek Srbija). gentamicin – TRIDERM KREM (Schering-Plough Labo Belgija). Registrovani lekovi • • • • • • • • • • • nistatin – NYSTATIN (Panfarma Srbija). MYCOFIN (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret) Hemioterapeutici za dermatološku primenu Veliki broj živih uzročnika bolesti (bakterije. Prodire u nekrotično tkivo i eksudat što je veoma važno. tinea cruris. mikonazol. svab ili peckanje na mestu aplikacije. deluje na skoro sve mikroorganizme koji su mogući uzročnici infekcija rane kod opekotina i drugih rana na koži. terbinafin – LAMISIL (Novartis Švajcarska). ekonazol – ECALIN (Jugoremedija Srbija). radi moguće pojave leukopenije. proliv) ili bezazleni oblici kožnih reakcija (crvenilo. klotrimazol. tinea pedis i zaraze kože kvasnicama roda Candida. Sulfadiazin srebro Sulfadiazin srebro je lokalni hemioterapeutik za sprečavanje i lečenje infekcija. ali zahtevaju prekid lečenja. tinee capitis. primenjen u obliku tableta ometa funkcije bubrega i jetre pa se kod pacijenata s oštećenim funkcijama bubrega i jetre sme vrlo ograničeno primenjivati. Primenjen u obliku kreme terbinafin može izazvati povremeno crvenilo. Terbinafin. mišićnoskeletne reakcije (artralgija. namenjen je lečenju i sprečavanju infekcija kod ogrebotina. S posebnim ga oprezom treba koristitii kod bolesnika koji su preosetljivi na sulfonamide. mialgija). U rani se razgrađuje i polako i ravnomerno oslobađa jone srebra. ne sme se upotrebiti u kasnoj trudnoći. jer sistemski antibiotici ne deluju na bakterije u nekrozi kod opekotina. Isto tako. Oni se vežu na DNK bakterijskih ćelija i sprečavaju njihov rast i razmnožavanje. gljivičnih infekcije kože: tinea corporis. NYSTATIN (Hemofarm Srbija). PLIMYCOL (Pliva Hrvatska). Najčešće nuspojave terbinafina u obliku tableta jesu digestivni simptomi (osećaj nadutosti. Koristi se u lečenju i sprečavanju infekcije kod bolesnika sa opekotinama. kao i kod incizija. Takođe. manjih traumatskih rana. AQUARIUS (Demo Grčka). gljive. jer može uzrokovati kernikterus. fentikonazol – FENTIKOL (Hemofarm koncern Zorka Pharma Srbija). a pri tome ne oštećuju ćelije kože i potkožnog tkiva. virusi. kod onih koji imaju urođeni manjak glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze i kod bolesnika sa oštećenjem jetre i bubrega. TRIDERM MAST (Schering-Plough Farma Portugalija). 46 . Prilikom dugotrajne upotrebe na velikoj površini kože preporučuje se kontrola krvne slike. Ne sme se upotrebljavati kod nedonoščadi i novorođenčadi.

Kod rozacee i steroidnog rozaceiformnog dermatitisa terapija dermatološkim. Podofilotoksin uzrokuje prestanak rasta i odumiranje kondiloma i bradavica. Lokalno primenjen metronidazol ima nisku toksičnost i dobro se podnosi. a u vrlo malo bolesnika mogu se javiti blagi eritem ili sušenje kože. eozinofilija). Aciklovir Aciklovir spada u grupu nukleotida i nukleozida. proliv. a pravi inhibitor za herpesni enzim DNK-polimerazu. deluje na mnoge anaerobne bakterije i protozoe. kristalurija. virusa Varicella zoster. kao što je vazelin ili cinkova pasta. izuzetno retko su zabeleženi su slučajevi kontaktnog dermatitisa nakon lokalne primene leka u obliku kreme. Ne primenjuje se oralno jer je štetan. ne primjenuje se u slučajevima kada je koža upaljena i natečena jer se podofilintoksin može intenzivnije apsorbovati kroz takvu kožu. lokalnim preparatima sa metronidazolom (kreme. a obašnjavaju se antiinflamatornim i imunosupresivnim dejstvom metronidazola. leukopenija. glositis. Zanimljivo je da se hemijskom modifikacijom podofilotoksina dobijaju pravi citostatici etopozid i tenipozid koji se koriste u lečenju raznih malignih tumora. pečenje i zatezanje kože. Pre i posle nanošenja kreme na lezije treba oprati ruke i izbegavati nepotrebno diranje lezija. naročito u osoba s teško oštećenim imunitetom. Najčešće su nuspojave lokalne reakcije: prolazno crvenilo. kako bi se izbeglo pogoršanje ili prenošenje infekcije. Do vidljivih rezultata dolazi nakon tri nedelje od početka sprovođenja terapije. Kad uđe u ćeliju koja je zaražena virusom herpesa aciklovir se biotransformiše u aciklovir-trifosfat. trombocitopenija. Deluje protiv virusa Herpes simplex tip 1 i tip 2. ne sme se držati na koži duže od 12 sati zbog opasnosti od apsorpcije podofilina. Nakon nanošenja na kožu treba izbegavati izlaganje suncu. Dermatološki aciklovir namenjen je lokalnom lečenju infekcija kože uzrokovanih herpes simplex virusima. Sprečava sintezu herpesne DNK i pritom ne utiče na normalne ćelijske procese. Time je zakočeno razmnožavanje virusa u ćelijama i napredovanje infekcije virusom. oka ili vagine. ne primenjuju se na većoj površini kože kako ne bi došlo do neželjene apsorpcije podofilintoksina kroz kožu u krv. masti. Prema podacima iz literature. dok se okolna koža zaštićena inertnim mastima. Razarajući DNK i sprečavajući sintezu nukleinskih kiselina. Takođe. kao smola.trifosfat deluje kao lažni supstrat. glavobolja. Tokom terapije aciklovirom.Što se tiče nuspojava. Dugotrajna upotreba većih doza može dovesti do neželjenih nuspojava sulfonamida koje se inače opažaju kod njihove sistemske upotrebe (mučina. Preparati sa podofilinom se ne primenjuju kod trudnica i dojilja zbog mogućeg štetnog delovanja. kožne reakcije preosetljivosti sa svrabom. može se javiti nadražaj kože i osećaj pečenja. Treba paziti da prilikom nanošenja lek ne dođe u kontakt s očima. oštećenje jetre. Podofilotoksin blokira mitozu ćelija. koristi se u raznim dermatološkim preparatima za lečenje kondiloma i bradavica. Podofilin. Strukturno je aciklovir-trifosfat vrlo sličan nukleozidu adenozin-trifosfatu koji je sastavni deo DNK. može doći do pojave rezistentnih herpes simplex virusa. oštećenje bubrega. uključujući primarni i recidivirajući herpes genitalis i herpes labialis. među njima najčešće žarenje i peckanje kože na mestu primene. povraćanje. gelovi) dovodi do poboljšanja upalnih lezija kože i slabljenja subjektivnih smetnji (suva koža. grčevi. Glavni aktivni sastojak podofilina je podofilotoksin. Podofilin Podofilin je smola koja se dobija iz biljke Podophylum peltatum. 47 . hemoterapeutik za dermatološku primenu. peckanje i svrab). osipom i fotoosetljivost. bolovi u zglobovima. Pri lokalnoj primeni aciklovira nuspojave se javljaju vrlo retko. Preparati sa aciklovirom ne primenjuju se na sluznicu usta. Primenjuje se u obliku losiona i gelova kojima se premazuju kondilomi i bradavice. Aciklovir . Metronidazol Metronidazol je derivat nitroimidazola.

jajovodi i jajnici). Na donjem kraju se ureter se kroz trigonum probija u mokraćnu bešiku. Epididimis dalje vodi u duktus deferens koji se prošituje u ampulu duktusa deferensa. ACIKLOVIR (Zdravlje Srbija). Registrovani lekovi • • • • sulfadiazin srebro – SANADERM (Zdravlje Srbija). Muški polni organi: testis se sastoji od približno 900 semenih kanalića koji su dugački prosečno oko 0. Spermatozoidi zatim prelaze u epididimis. prostaglandini . U uretru se uliva sluz iz velikog broja malih uretralnih žlezda koje su smeštene duž cele uretre i iz obostranih bulbouretralnih žlezda koje su smeštene na početku uretre. Kao uterotonici koriste se ergometrin. Prostatički kanal se uliva u ejakulatorni kanal. DERMAZIN (Lek Farmacevtska družba Slovenija). Reproduktivne funkcije žene mogu se podeliti na dve glavne faze: prva. metilergometrin i oksitocin. predvorje vagine) i unutrašnje (vagina. prevremeno roditi. uretra je završni deo veze između testisa i spoljašnjosti. potom. Uz to se daju kortikosteroidi za ubrzanje zrelosti pluća i vitamin K za prevenciju moždanog krvarenja kod ploda. drugi spiralni kanal. Razvojno i funkcionalno su povezani izvodni kanali polnog i urinarnog sistema. bol i oticanje kože.dinoproston i karboprost. Uterotonici Uterotonici ili oksitotična sredstva jesu sredstva koja selektivno stimulišu mišićnu aktivnost materice. Iz bešike polazi uretra koja odvodi urin u spoljašnju sredinu. Reprodukcija započinje razvićem jajašaca u jajnicima. gde se razvija fetus. spuštaju se nadole i ulaze u bešiku. Ženski polni organi dele se na spoljašnje (vulva.Uobičajene nuspojave događaju se na mestu primene su osećaj pečenja. To jajašce zatim prolazi jednim od jajovoda u matericu i ako je oplođeno spermom implantira se u matericu. koji polaze iz karlica oba bubrega. klitoris. izlučuje iz organizma. posteljica i membrane fetusa. prolazi kroz telo prostate i prazni se u unutrašnji deo uretre. preteća asfiksija ploda. metronidazol – COLPOCIN T (Demo Grčka) Urogenitalni sistem Urinarni trakt ima funkciju da prenosi urin od bubrežnih čašica do bešike gde se urin zadržava do mokrenja. U sredini svakog mesecnog ciklusa jedan ovarijalni folikul izbaci jajašce u trbušnu duplju. i drugu. Konačno.) ili iz socijalnih uslova (udaljenost porodilje od bolnice i sl). i. Genitalni organi su anatomski u uskom odnosu s urinarnim sistemom. zaostale posteljice ili atonije uterusa. koji će se. eventualno. pre ulaska u prostatu.5 m i u kojima se stvaraju spermatozoidi. Porođaj se može indukovati iz medicinskih razloga (bolest majke. matericauterus. Sadržaj ampule i kesica odlazi u ejakulatorni kanal. Atonija uterusa se leči uterotonicima. Krvarenje posle porođaja nastaje zbog povrede porođajnog kanala. što je posebno izraženo kod muškog pola. koja je priprema tela žene za oplođenje i trudnoću. sam period trudnoće. prenošenje i sl. Jajnici su polne žlezde koje luče polne hormone. Ergometrin 48 . crvenilo. muški polni akt i hormonska regulacija muške reproduktivne funkcije. Sa svake strane prostate se nalaze semene kesice koje se prazne u deo ampule prostate. Ureteri su uske cevi građene od glatkih mišića. dugačak oko 6m. tromantadin – VIRU-MERZ (Merz Pharma Nemačka) aciklovir – ACIKLOVIR (Remevita Srbija). Reproduktivne funkcije muškarca mogu se podeliti na tri glavne podgrupe: spermatogeneza.

PROSTIN 15 M (Pfizer Manufacturing Belgija). E i F prostaglandini sa sigurnošću mogu izazvati prekid trudnoće u prvom i drugom trimestru. a vazospazam koronarnih arterija može izazvati anginu. dok istovremeno relaksiraju grlić materice. Prostaglandini Prostaglandini grupa E i F izazivaju koordinirane kontrakcije tela gravidne materice. Koristi se za sprečavanje i lečenje krvarenja materice nakon porođaja. prirodnog alkaloida ražene glavnice (Secale cornutum). u vodi rastvorljiv alkaloid ražene glavnice (Secale cornutum). Od svih prirodnih i polusintetskih alkaloida ražene glavnice ima najbrže i najsnažnije delovanje na uterus. Delovanje metilergometrina nešto je duže i jače od delovanja ergometrina. niti je spreman za spoljašnji svet mora nakon rođenja biti negovan u inkubatorima. karbopsrost. aktivno vođenje trećeg porođajnog doba i za ubrzanje involucije materice zbog atonije. ili pre hirurške intervencije u cilju kontrole krvrenja nastalog zbog nekompletnog abortusa. Ergometrin se može koristiti za lečenje postpartalnih hemoragija. U porodiljstvu se najčešće koriste dinoproston. mogu se javiti vazokonstrikcija i povećanje krvnog pritiska. Dinoprost može biti uzročnik kardiovaskularnog kolapsa ukoliko dospe u cirkulaciju posle intraamnionske injekcije. Metilergometrin Metilergometrin je polusintetski derivat ergometrina. nedelje trudnoće. Ako je materica nedovoljno relaksirana. Derivat je lizerginske kiseline. Ukoliko one postanu učestale i jake tada dolazi do opasnosti da dođe do prevremenog porođaja. Registrovani lekovi • • • metilergometrin – METHYLERGOMETRIN (Panfarma Srbija). Takvo novorođenče nazivamo nedonošče. praćeni mučninom.PREPIDIL gel (Pfizer Manufacturing Belgija). kao rastvor. carskog reza ili pobačaja. Malene disturbancije kod osetljivih trudnica mogu izazvati prevremene trudove. Može izazvati povraćanje. Neželjena dejstva mogu biti bol u materici. Dolazi u obliku rastvora i injekcija. intramuskularno ili intravenski. Preparat koji sadrži ergometrin i oksitocin koristi se tokom trećeg porođajnog doba. karboprost (PGM15) . Pojačava i umnožava ritmične kontrakcije materice i progresivno pojačava tonus njene muskulature. nedelje trudnoće. zamućenjem vida i glavoboljom. Deluje veoma brzo. mučnina i povraćanje. PROPESS (Controlled Therapeutics Velika Britanija). Gemeprost ili misoprostol se daju intravaginalno. Karboprost se daje kao duboka intramuskularna injekcija. Dinoproston se može davati intravaginalno u obliku gela ili tableta. a efekt traje 3-6 sati. Ergometrin se može davati per os. Za razliku od ergometrina koristi se u situacijama kada je neophodan hitan efekat. gameprost ili misoprostol. Kako fetus još nije dovoljno sazreo. Kao i ergometrin pojačava i umnožava ritmičke kontrakcije materice i progresivno pojačava tonus njene muskulature. Koristi se u iste svrhe kao i ergometrin. PROSTIN E2 (Pfizer Manufacturing Belgija).Ergometrin je prirodan. a po farmakološkom dejstvu smatra se simpatolitikom. Prevremene kontrakcije se obično javljaju iza 20. koji se mogu javiti kod 50% bolesnica kod kojih se ovi lekovi koriste za veštačku indukciju prekida trudnoće. Razlika je u jednoj metilnoj grupi. Tokolitici Prevremeni (preterminski) porođaj je onaj koji započne pre navršene 37. dinoproston (PGE2) . ergometrin može izazvati jake kontrakcije. 49 . ili ekstraamnioski. smanjujući na taj način krvarenje sa ozleđenog mesta gde je placenta odlepljena. Radi sprečavanja prevremenog porođaja. standardna procedura podrazumeva intravensko davanje jednog od lekova za sprečavanje grčenja mišića materice (tokolitici).

a ukoliko se ne leče blagovremeno mogu se prošititi na ostale delove urinarnog trakta. prehlada. prevenciju upala mokraćnog sistema posle kateterizacije ili hirurškog zahvata. Otpornost se skoro nikada ne razvija. Uroantiseptici Infekcije urotrakta su vrlo česte. prevenciju rekurentnih nekomplikovanih upala donjeg dela mokraćnog sistema. Zahvataju uglavnom donji urinarni trakt (uretra. Ritodrin se ne sme primenjivati pre dvadesete nedelje trudnoće. kod dece mlađe od 1 meseca. Svi sojevi Pseudomonasa otporni su na nitrofurantoin. Nitrofurantoin Derivat je nitrofurana. PARTUSISTEN (Boehringer Ingelheim Ellas Grčka). Deluje na brojne vrste i sojeve bakterija. Simptomi su peckanje i otežano. Registrovani lekovi • • ritodrin . Nekada su neugodne i uporne. Jedan od prvih uroantiseptika bio je metenaminijum mandelat. Imaju tendenciju prelaska u hronično stanje i recidive (ponovno javljanje). Staphylococcus aureus i neke vrste Proteusa. Javljaju se kod neadekvatnog održavanja higijene. Zbog mogućnosti nastanka hemolitičke anemije novorođenčeta usled nezrelosti enzimskih sistema eritrocita. Takođe se može koristiti za lečenje upala uzrokovanih bakterijskim vrstama Klebsiella-aerobacter i Proteus pod uslovom da se osetljivost tih bakterija na nitrofurantoin dokaže disk difuzijskim testom ili dilucijskom tehnikom određivanja osetljivosti. Takođe. kao i za obezebeđivanje optimalnog zbrinjavanja porodilje i deteta. a mehanizam delovanja mu se bazira na redukovanju nitro grupe u amino unutar bakterija i oštećenje bakterijske DNK. Enterokoke. Svojim delovanjem na glatke mišiće materice smanjuje učestalost i jačinu kontrakcija materice. Takođe se koriste jedinjenja kao što su nitrofurantoin. nitrofurantoin se ne sme primeniti u terminskoj trudnoći. a po jačini su između urološkog čaja i fluorohinolona. fenoterol – PARTUSISTEN (Boehringer Ingelheim Austrija). Koristi se za lečenje akutnih upala donjeg dela mokraćnog sistema. Nitrofurantoin deluje baktericidno na najčešće patogene uzročnike u mokraćnom sistemu kao npr. pada imuniteta ili zbog određenih anatomskih anomalija u građi urinarnog trakta. a ni u onim stanjima u kojima produženje trudnoće predstavlja opasnost za majku i fetus. Koristi se za sprečavanje prevremenih trudova. nalidiksična kiselina.Ritodrin Ritodrin je po strukturi sličan adrenalinu i spada u grupu simaptomimetika. Što ostavlja dovoljno vremena za davanje glukokortikoida majci u cilju sazrevanja fetalnih pluća i smanjivanja respiratornog disteresa novorođenčeta.PRE-PAR (Belupo Hrvatska). E. bešika). U nekim državama je i dan danas u upotrebi. Porođaj se može odložiti do 48 časova. Daleko su češće kod žena nego kod muškaraca. Najčešće su izazvane gram negativnim bakterijama koje su normalni stanovnici creva. ne sme se primeniti kod bolesnika sa deficitom glukoza-6-fosfat dehidrogenaze jer može 50 . anurija ili značajno poremećena funkcija bubrega. Ne sme se primeniti kod osoba preosetljivih na nitrofurantoin ili neki od pomoćnih sastojaka leka. Uroantiseptici su hemoterapeutici koji se koriste samo i isključivo kod urinarnih infekcija. zatim kod bolesnika kod kojih postoji oligurija. nitrofurantoinol. coli. tokom porođaja. učestalo i bolno mokrenje. za prevenciju prevremenih trudova nakon ginekoloških operacija. Razlog zašto se koriste samo kod uroinfekcija je činjenica da je njihova eliminacija iz krvi u urin toliko brza da doslovno projure kroz organizam bez efekata u ostalim tkivima i u potpunosti se koncentrišu samo u urinarnom traktu.

51 . a sekundarno-povećano izlučivanje vode. kalijuma i vode. diuretici Henleove petlje mogu prouzrokovati metaboličku alkalozu. Diuretici se primenjuju primarno kod sledećih stanja: akutni edemi (zadržavanje vode).NINUR (Belupo Hrvatska). Diuretici Henleove petlje dilatiraju velike krvne sudove direktno i/ili indirektnim putem. sposobni da izluče iz filtrata 15-25% jona natrijuma. piretanid. Najčešće nuspojave povezane su sa digestivnim traktom: gubitak apetita. nedostatkom B vitamina. osmotskim dejstvom zbog koga se smanjuje reapsorpcija vode iz delova nefrona propustljivih za vodu. Registrovani lekovi • nitrofurantoin .. Njhovo primarno dejstvo je smanjenje reapsorpcije jona natrijuma i hlora iz filtrata. Nazivaju se i diureticima koji postižu maksimum. Tako. Diuretici Diuretici su lekovi koji povećavaju izlučivanje jona natrijuma i vode iz organizma putem bubrega. anemijom. Glavni predstavnik je furosemid. DIURETICI HENLEOVE PETLJE Diuretici Henleove petlje su najjači diuretici. rezultira povećanim gubitkom vodonika i kalijuma. smanjujući transport NaCl iz tubula u intersticijalno tkivo na taj način što inibiraju transporter za Na/K/2Cl u luminalnoj membrani. Njihovo delovanje ima za rezultat smanjenje ekstracelularnih bikarbonata i diuretski efekt im je ograničen padom koncentracije bikarbonata u krvi. Ove supstance ce koriste za lečenje glaukoma (sprečavaju stvaranje očne vodice) i nekih tipova epilepsije. folata. Ovi diuretici dovode i do povećanog izlučivanja jona kalcijuma i magnezijuma i smanjenog izlučivanja mokraćne kiseline. poremećajem elektrolita. ispoljiće koristan terapijski efekt preko krvnih sudova. Ukoliko se intravenski ubrizgaju bolesnicima sa akutnom srčanom insuficijencijom. povraćanje i proliv. torasemid i etakrinska kiselina. Ovi lekovi primarno deluju na prošireni segment ascedentnog kraka Henleove petlje. Osim toga diuretici se primenjuju i u slučajevima: forsirane diureze radi eliminacije otrova kod trovanja. alergijskom dijatezom. insuficijencija bubrega. Diureteci deluju na osnovu nekoliko mehanizama: interakcijom sa specifičnim membranskim transportnim proteinima. hronični edemi. interakcijom sa hormonalnim receptorima. Kao rezultat nastaje povećano izlučivanje alkalne mokraće i blaga metabolička acidoza. insuficijencija srca. mučnina. srazmerno povećanju ekskrecije natrijumhlorida (NaCl). interakcijom s enzimima. Glavni predstavnik je acetazolamid. a tu spadaju i bumetanid.uzrokovati hemolizu. Povećana koncentracija jona natrijuma u tečnosti koja dostiže distalne tubule. Sa posebnim se oprezom primenjuje kod bolesnika sa poremećenom funkcijom bubrega i jetre. jona natrijuma. hipertenzija. neurološkim poremećajima. Prema mehanizmu i mestu delovanja diuretike delimo na pet grupa: • • • • • Inhibitori karboanhidraze Diuretici Henleove petlje Tiazidi i tiazidima slični diuretici Diuretici koji čuvaju kalijum Osmotski diuretici INHIBITORI UGLJENE ANHIDRAZE Inhibitori ugljene anhidraze povećavaju izlučivanje bikarbonata. diabetesa insipidusa. preko oslobađanja renalnog faktora. bolestima pluća. dijabetesom.

Moguće nuspojave jesu pankreatitis. može doći do poremećaja ravnoteže vode i elektrolita. Furosemid se primenjuje i u preventivi akutne insuficijencije bubrega i može se koristiti kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. u terapiji prekomernog zadržavanja soli i vode. deo koji se sekretuje. Potentniji je od furosemida. Ako je diureza značajna. Treba ga primeniti samo onda kada drugi diuretici i/ili antihipertenzivi nisu efikasni. kao i metabolička alkaloza. edema zbog bolesti jetre ili bubrega. Oni dospevaju na mesto dejstva . Koristi se za lečenje hipertenzije. intersticijumski nefritis. Furosemid je pogotovo pogodan kada je neophodno primeniti medikament sa jačim diuretskim dejstvom. zavisno od doze sve dok se ne postigne visoki plato. mogu se javiti simptomi i znaci manjka elektrolita i volumena krvi kao što su: 52 . Furosemid dolazi u obliku tableta i injekcija. izlučuje se putem mokraće. derivat antranilne kiseline. Zatim se koriste u terapiji hipertenzije i u akutnoj terapiji hiperklalcemije.tako što se sekretuju u izuvijanom delu proksimalnog tubula pomoću transportnog mehanizma za organske kiseline. Veže se za Na+/K+/2Cl. nefrotskog sindroma. hronične srčane isuficijencije. koristi se i u slučajevima plućnog edema. Zato povećana količina elektrolita u primarnoj mokraći zadržava vodu. furosemid deluje vazodilatatorno u bubregu. posebno pri značajno smanjenom unosu soli. Čvrsto se vezuju za proteine plazme. zavisno od doze i trajanja lečenja. sa smanjenjem nivoa jona kalijuma u plazmi (hipokalijemija). ciroze jetre komplikovane ascitom. Nesekretovani deo se metaboliše u jetri. zamagljeni vid. Neželjena dejstva koja nisu povezana sa efektima na bubrege su retka. Hemijski gledano furosemid je sulfonamid. eksfolijativni dermatitis. Veže za Na+/K+/2Cl. parestezija. Zbog toga u uzlaznom kraku Henleove petlje ne može doći do reapsorpcije elektrolita i vode. mada retko. tinitus i gubitak sluha. Furosemid Furosemid je snažni diuretik koji se vrlo često primenjuje u kliničkoj praksi. a lagano je blokirana reapsorpcija i u proksimalnom i distalnom tubulu. Oni mogu prouzrokovati mučninu. zbog izlučivanja jona vodonika. tako da ih nema u značajnoj količini u glomerularnom filtratu. Diuretici Henleove petlje se obično koriste u kombinaciji sa smanjenjem unosa soli u ishrani. a mogu se dati i intravenski.na luminalnoj membrani debelog segmenta uzlaznog kraka Henleove petlje i blokira povratak natrijuma u krvotok. Snažno podstiče izlučivanje mokraće. edema zbog kongestivne srčane insuficijencije. Često nastaje gubitak kalijuma. gubitak sluha. aplastična anemija. diuretik Henleove petlje. Kao i pri primeni drugih diuretika. trombocitopenija. ikterus. vrtoglavica. Furosemid se koristi za lečenje hipertenzije. a često i sa drugim vrstama diuretika. Torasemid Torasemid je. Kod starih osoba može doći i do hipovolemije i hipotenzije. bubrežne insuficijencije. alergijske reakcije i.na luminalnoj membrani debelog segmenta uzlaznog kraka Henleove petlje i blokira ga. ukoliko se ubrizgaju intravenski. U slučajevima hipertenzije primenjuje se oralni oblik furosemida. pri čemu su injekcije rezervisane za pacijente koji nisu u mogućnosti uzimati lek per os ili za pacijente u hitnim kliničkim situacijama. a dostiže maksimum za 30 minuta. U hitnim slučajevima akutnog edema pluća neophodan je što brzi diuretski efekt pa se zato u tim slučajevima furosemid primenjuje intravenski ili intramuskularno. Furosemid se primenjuje i kada je neophodna forsirana diureza u slučaju trovanja lekovima (predoziranje) ili nekim drugim otrovima. Takođe. cirozom jetre i bubrežnim bolestima uključujući nefrotski sindrom. Zbog toga dolazi do povećanog gubitka kalijuma u donjim segmentima nefrona. Dejstvo im počinje tokom prvog časa od oralne primene.ćelije luminalne membrane ascedentnog kraka Henleove petlje . Elektroliti i voda prolaze ostale delove nefrona i u povećanom obimu bivaju eliminisani u mokraćni sistem. Moguće je primeniti ga samostalno ili u kombinaciji s drugim antihipertenzivima. kao i furosemid. hiperglikemija i hiperurikemija. što pojačava filtraciju krvi i samu diurezu. sistemski vaskulitis. kod: akutnog edema pluća. sa kolapsom zbog naglog smanjenja volumen ekstracelularne tečnosti posle profuzne diureze.Svi diuretici Henleove petlje dobro se resorbuju iz digestivnog trakta. u slučajevima edema povezanim sa kongestivnom insuficijencijom srca. Neka neželjena dejstva su uobičajena za sve diuretike iz ove grupe i rezultat su njihovog delovanja na bubreg. a upotrebljava se i za ispiranje bubrega u slučajevima kada preti akutna insuficijencija bubrega. Takođe. Može doći do hipokalijemije.

a verovatno i metaboličku acidozu. Registrovani su i slučajevi peptičkog ulkusa. primarnog hiperaldosteronizma (Connov sindrom) i sekundarnog hiperaldosteronizma prouzrokovanog cirozom jetre komplikovanom ascitom. Registrovani lekovi • • • furosemid – LASIX (Jugoremedija Srbija). Antagonist je mineralokortikoidnog hormona aldosterona koji se kompetitivno vezuje za aldosteronske receptore u ćelijama distalnog tubula. Amilorid Amilorid je derivat pteridina. sam po sebi. glukoze i lipida. antagonisti aldosterona (spironolakton i kalijum kanreonat) . Gotovo nikad se ne koriste sami za sebe već u kombinaciji s hidrohlorotiazidom. hipotenzija. Predstavnici su spironolkaton. Spironolakton se dobro resorbuje iz digestivnog trakta. pa se ne odvijaju ni procesi koji bi usledili: transkripicija. torasemid – DIUVER (Pliva Hrvatska). Gastrointestinalni poremećaji nastaju veoma često. Zajednička karakteristika ovih diuretika je samo ta što povećavaju diurezu bez povećanog gubitka kalijuma a po drugim karakteristikama su različiti. kombinacije sa drugim diureticima imaju dobar efekat. Spironolakton. Poslednjih godina FDA je odobrio novi antagonist aldosterona.sintetski su steroidi koji se kompetitivno vežu za receptorska mesta na citoplazmatskim receptorima u ćelijama sabirnih kanalića. Poluvreme eliminacije iznosi samo 10 minuta. Time onemogućavaju vezivanje aldosterona pri čemu dolazi do smanjene resorpcije natrijuma i smanjenja izlučivanja kalijuma i vodonikovih jona. eplerenon koji predstavlja drugu generaciju takvih lekova. Dejstvo mu je. • Spironolakton Spironolakton ima ograničeno diuretsko dejstvo. Dejstva na steroidne receptore u tkivima van bubrega mogu dovesti do ginekomastije. poremećaja menstrualnog ciklusa i atrofije testisa. Rezultat toga je inhibicija uticaja aldosterona na retenciju jona natrijuma i istovremeno smanjenje sekrecije jona kalijuma. Može doći do povišenja mokraćne kiseline. pospanost. Ti diuretici imaju vrlo slabo diuretsko delovanje. Inhibiraju resorpciju natrijuma u zamenu za kalijumove i vodonikove jone blokadom natrijumovih kanala. FUROSEMID (Fampharm Srbija). Kompleks spironolakton-receptor ne vezuje se za DNK. vrtoglavica. Direktnim delovanjem na transport jona u nefronu pospešuje izlučivanje natrijuma u mokraću i smanjuje gubitak kalijuma. Deluju na završnom delu distalnog tubula i u kortikalnom delu sabirnih kanalića. On blokira Na+/K+ transporter koji iz primarne 53 . slabost. Koristi se u terapiji insuficijencije srca. Spironolakton ne ispoljava dejstvo odmah. Za razliku od drugih diuretika mogu se koristiti i kod primarnog hiperaldosteronizma tj. a takve kombinacije se upotrebljavaju pri lečenju hipertenzije i edema. translacija i sinteza proteinskih medijatora. triamteren i amilorid. hiperplazije nadbubrežne žlezde.glavobolja. već postoji latentni period od nekoliko dana. izaziva hiperkalijemiju. Diuretici koji štede kalijum Diuretici koji štede kalijum deluju u sabirnim tubulima i vrlo su slabi diuretici. Spironolakton takođe smanjuje i sekreciju jona vodonika i izlučivanje mokraćne kiseline. gubitak apetita i grčevi. Zato se mogu podeliti u dve grupe: • inhibitori natrijumskih kanala bubrežnog epitela (amilorid i triamteren). ali njegov aktivni metabolit kanrenon ima poluvreme eliminacije od 16 sati. konfuzna stanja. bumetanid – YURINEX (Hemofarm Srbija).

gde smanjuju volumen izlučene mikraće. u prevenciji kalkuloze kod idiopatske kalciurije i nefrogenog dijabetes insipidusa. Oni ne deluju na prošireni ushodni deo Henleove petlje. Delimično se metaboliše u jetri. a u mokraću izbacuje kalijum. Amilorid se slabije resorbuje. takođe. Njegovo delovanje se izvrsno nadopunjuje sa delovanjem tiazida pa se može kombinovati sa tiazidima. uglavnom tubularnom sekrecijom. maksimalno dejstvo pokazuje nešto sporije (6h) i traje oko 24 sata. Time dolazi do povećanog izlučivanja natrijuma i smanjenog izlučivanja kalijuma. amilorid – HEMOPRES (Hemofarm Srbija). ospa na koži. Može se javiti hipohloremička alkaloza. Tiazidi imaju i ekstrarenalna dejstva – prouzrokuju vazodilataciju i mogu prouzrokovati hiperglikemiju. blage srčane insuficijencije. hidrohlortiazid. Postoje fiksne kombinacije amilorida i hidrohlorotiazida sa optimalnim dozama. izlučivanje mokraćne kiseline i jona kalcijuma je smanjena. Nuspojave su iste kao kod amilorida. Oni povećavaju nivo mokraćne kiseline u plazmi. Oni smanjuju aktivnu reapsorpciju jona natrijuma i pratećeg jona hlora vezivanjem za elektroneutralni Na/Cl kotransportni sistem i na taj način blokiraju njegovo funkcionisanje. ali i niz drugih srodnih supstanci. pošto stupaju u kompeticiju sa mokraćnom kiselinom za isti tubularni mehanizam sekrecije. Ostali su hidrohlorotiazid i ciklopentiazid. Triamteren se dobro resorbuje iz gastroinetestinalnog trakta. On nije antagonist aldosterona i ne utiče na aldosteron. Dolazi u obliku kombinacija sa hidrohlorotiazidom. i značajan gubitak kalijuma. Ova grupa lekova pripada diureticima srednje jačine. Tiazidi i tiazidima slični diuretici Glavni tiazid je bendroflumetazid. indapamid. a delovanje mu je isto kao i kod amilorida . eplerenon – INSPRA (Pharmacia Limited Velika Britanija). Registrovani lekovi • • • • spironolakton – SPIRONOLAKTON (Galenika Srbija). Ovi diuretici se primenjuju kod: hipertenzije. Dejstvo mu nastupa posle 2 sata i traje 1216 sati. izraženih refrakternih edema. dok je izlučivanje jona magnezijuma povećano. zipamid i metolazon. Triamteren Triamteren je kao i amilorid derivat pteridina.blokira Na+/K+ transporter jona na unutrašnjoj površini nefrona. Ova kombinacija primenjuje se u slučajevima hipertenzije. Prouzrokuju. a delimično izlučuje nepromenjen putem bubrega. Tiazidi i srodni lekovi primenjuju se oralnim putem i dobro se resorbuju iz gastroinestinalnog trakta. Tiazidi imaju paradoksalno delovanje kod dijabetes insipidusa. metabolička acidoza.mokraće uzima natrijum. Najvećim delom se izlučuje nepromenjen putem bubrega. Svi se izlučuju putem bubrega. Primenjuje se za lečenje hipertenzije ili edema u bolesnika u kojih se ne sme rizikovati eventualna hipokalijemija i koristi se u lečenju hipertenzije ili edema u bolesnika sa već postojećom hipokalijemijom. Kada se koriste u 54 .triamteren briše negativno delovanje hidrohlorotiazida na koncentraciju kaliuma u krvi. a najviše se kombinuje sa hidrohlorotiazidom. Gastrointestinalni poremećaji su retki. Lekovi sličnog delovanja su hlotalidon. edema srčanog porekla. metiklotiazid – LOMETAZID (Galenika Srbija). Od nuspojava mogu se javiti hiperkalijemija. Takva kombinacija je vrlo povoljna jer se ta dva diuretika nadopunjuju u svom delovanju . ciroze jetre sa ascitesom i edema. amilorid.

triamteren). Jedan je od najznačajnijih diuretika. hiperurikemija. tableta. impotencija. Osmotski diuretici 55 . Zbog smanjenja plazmatskog volumena povećava se izlučivanje aldosterona što povećava reapsorpciju natrijuma i gubitak kalijuma i vodonika. tada treba hitno prekinuti sa uzimanjem indapamida. Takođe ubrzava protok tubularne tečnosti sa elektrolitima distalno do mesta izlučivanja vodonika i kalijuma. vrtoglavica. vrtoglavica. slabljenje bubrežne funkcije. pankreatitis. Registrovani lekovi • • hidrohlortiazid – DIUNORM (Slaviamed Srbija). reakcije preosetljivosti (ospa na koži. Moguće nuspojave su glavobolja. Neželjena dejstva koja ostavljaju teže posledice retko se javljaju. ortostatska hipotenzija. Dolazi u obliku dražeja. hipokalijemija. intersticijalni nefritis. Za razliku od drugih diuretika indapamid ne utiče puno na nivo insulina. Time povećava lučenje urina sa povećanim izbacivanjem natrijum hlorida. indapamid – INDAPAMID (Remevita Srbija). Posle peroralne primene hidrohlorotiazida. hipotenzija. a koristi se i u kombinaciji sa diureticima koji štede kalijum (amilorid. krvne diskrazije. Inhibirajući reapsorpciju natrijuma u distalnim bubrežnim tubulima hidrohlorotiazid povećava izlučivanje natrijuma i vode. U slučajevima oštećenja jetre može doći do opasne hepatične encefalopatije. glukoze i masnoća u krvi. Osim toga indapamid ima i dodatno dejstvo . Hidrohlorotiazid Hidrohlorotiazid je stari lek. Koristi se u slučajevima blage hipertenzije. Glavni neželjeni efekti tiazida nastaju usled njihovog dejstva na bubrege. tableta sa produženim delovanjem. biciklični sulfonamidni diuretik. umor. Najčešće moguće nuspojave hidrohlorotiazida jesu slabost. On se retko koristi samostalno. povišenje holesterola u plazmi. tiazidi mogu izazvati hepatičnu encefalopatiju. najvažniji je gubitak kalijuma. ali se zato vrlo često kombinuje sa brojnim antihipertenzivnim lekovima kao što su ACE inhibitori. a kasnije antihipertenzivni efekt nastaje verovatno usled njihovog direktnog delovanja na krvne sudove. To se ostvaruje smanjenjem osetljivosti krvnih sudova na nadražaje noradrenalinom. Neželjeni efekti koji nisu u vezi sa glavnim renalnim dejstvima tiazida su hiperglikemija. opstipacija. eritema multiforme. može se javiti hipokalijemija. Hiponatremija je redak neželjeni efekt.5 mg. Zbog smanjenja volumena krvi i širenja krvnih sudova on ima dobar antihipertenzivni efekat. Ukoliko do nje dođe. ATII inhibitori. beta-blokatori. mišićni spazam.on deluje vazodilatacijski i smanjuje periferni otpor. a u manjoj meri izbacuje i kalijumove i magnezijumove jone. On je umereni diuretik i dovodi do izlučivanja 5-10% filtriranog natrijuma. Kod bolesnika sa insuficijencijom jetre. promena tolerancije prema glukozi.lečenju hipertenzije. hiperglikemija. vrlo retrko pankreatitis i akutni edem pluća). početni pad krvnog pritiska nastaje usled smanjenja volumena cirkulišuće tečnosti izazvanog povećanom diurezom. Indapamid Indapamid je sulfonamid sa indolskim prstenom. diureza nastupa unutar 2 sata. impotencija. ali može imati teže posledice. palpitacija. među njima. a farmakološki je sličan tiazidskim diureticima. pomenućemo metaboličku alkalozu i hiperurikemiju (sa mogućim nastankom gihta). TERTENSIF (Les Laboratories Servier Slovenija). dostiže maksimum nakon 4 sata i traje oko 6 do 12 sati. RAWEL SR (Krka Slovenija). hipokalijemija. Od ostalih. INDAPRES (Hemofarm Srbija). On blokira reapsorpciju natrijumovih jona u distalnom tubulu. insuficijencija bubrega. Takođe. fotodermatitis. INDAPRES SR (Hemofarm Srbija). neravnoteža elektrolita. Vrlo je potentan i dnevna doza iznosi 2.

u proksimalnim tubulima zadržava se velika zapremina tečnosti. glomerularna filtracija je smanjena. kada preti akutna insuficijencija bubrega. Nistatin i oksitetraciklin 56 . Njihovo dejstvo se pretežno ostvaruje u delovima nefrona koji su pasivno propustljivi za vodu. odnosno gljivična infekcija i trihomonijaza. (Kod pacijenata koji su bez ikakve diureze.Osmotski diuretici su farmakološki inertne supstance koje se filtruju preko glomerula. Tri najčešća tipa vaginalnih infekcija su: bakterijski vaginitis (bakterijska vaginoza). To sekundarno smanjuje i repsorpciju jona natrijuma. klotrimazol menja transport aminokiselina u ćeliju. odnosno bakterijska infekcija. rezultat je gubitak vode iz mozga i oka. Ginekološki antiinfektivi i antiseptici Ginekološki antiinfektivi i antiseptici podrazumevaju preparate za lečenje infekcije ženskih polnih organa. Kao posledica toga. Osmotski diuretici se obično daju intravenski. ovo može izazvati srčanu insuficijenciju. Tokom lečenja vaginaletama preporučuje se apstinencija od polnog odnosa zbog moguće infekcije partnera ili reinfekcije. edem pluća ili oba poremećaja istovremeno). odnosno infekcija protozoom Trihomonas vaginalis. Bitnu ulogu u zaštiti vagine imaju i ovarijalni hormoni (estrogen i progesteron) koji vrše izgradnju vaginalnog epitela do superficijalnog i intermedijalnog sloja u kojima se nalazi glikogen. Klotrimazol se osim kao dermatik koristi u obliku vaginaleta za lečenje vaginalnih infekcija gljivicama.5-5). Kod akutne bubrežne insuficijencije. bakterijski toksini). Zato se glavno dejstvo osmotskih diuretika ogleda u povećnju količine izlučene vode. Predstavnik je manitol. Naime. zbog zadržavanja dodatne količine vode u proksimalnim tubulu. Dejstvom na ćelijsku membranu gljivice. mučnina i povraćanje. tako da njhova osmolarnost postane značajan deo osmolarnosti plazme. Lečenje povećanog intrakranijalnig pritiska (edem mozga) i pvećanog intraokularnog pritiska (glaukom) zasniva se na povećanju osmolarnosti plazme supstancama koje ne prodiru u mozak i oko. preko nefrona. Manitol je jak diuretik i koristi se kod forsirane diureze u stanjima akutnog trovanja (hemikalije. Lečenje vaginaletama se ne sprovodi tokom menstrualnog krvarenja. ali se nekompletno reapsorbuju. Pretežno se koriste za terapiju bolesnika sa povećanim intrakranijalnim i intraokularnim pritiskom i prevenciju akutne bubrežne insuficijencije. Neželjena dejstva obuhvataju prolazno povećanje volumena ekstracelularne tečnosti i hiponartrijemiju. i u manjoj meri – izlučenog jona natrijuma. koji nastaju kao rezultatat prelaska vode iz intracelularnog prostora. ili se uopšte ne reapsorbuju. reč je o proksimalnom tubulu. descedentnom delu Henleove petlje i sabirnim kanalićima. Pasivna reaspsorpcija vode iz tubula smanjuje se u prisustvu supstanci koje se ne mogu reapsorbovati. i koristi se za smanjenje intrakranijalnog i intraokularnog pritiska. Zbog moguće reinfekcije takođe se preporučuje istovremeno lečenje partnera. Klotrimazol Klotrimazol je azolni antigljivični lek koji se koristi isključivo lokalno. Mogu se dati u dovoljno velikim dozama. pogotovo vagine. Dakle. ovo dejstvo se ne ostvaruje u bubrezima i efekt se gubi čim se diuretik izluči u mokraću. Zbog toga nisu korisni kod stanja koja karakteriše retencija natrijuma i terapijska primena im je dosta ograničena. tako da su distalniji delovi nefrona praktično suvi i protok mokraće se zaustavlja. Zaštitu vagine od infekcije čini njena kiselost (pH 4. zahvaljujući prisustvu Doederlejnovih bacila koji pretvaraju glikogen u mlečnu kiselinu. smanjuje se i koncentracija jona natrijuma na vrednosti koje su manje od uobičajenih za taj segment. Primenu osmotskih diuretika mogu pratiti i glavobolja. kandidijaza (kandidijaza). a resorpcija natrijumhlorida i vode u proksimalnim tubulima je gotovo potpuna. Osmotski diuretici prouzrokuju retenciju tečnosti u proksimalnim tubulima i na taj način ostvaruju opisana dejstva. a to menja elektrohemijski gradijent za reapsorpciju.

mikonazol . CANESTEN 3 (Kern Pharma Španija). Registrovani lekovi: • • metronidazol – ORVAGIL (Galenika Srbija). Zbog karakteristične strukture veže se za molekule ergosterola u membrani gljivice i uzrokuje stvaranje šupljina u membrani (do tada nepropustljiva membrana postaje vrlo propustljiva i gubi svoju funkciju) što uništava integritet i izaziva njeno odumiranje. ANTIFUNGOL (Salutas Pharma Nemačka).GINO DAKTANOL (Galenika Srbija). Metronidazol Metronidazol je derivat nitroimidazola. To praktično znači da je nistatin antimikotički antibiotik.A. PLIMYCOL (Pliva Hrvatska). Razarajući DNK i sprečavajući sintezu nukleinskih kiselina. klotrimazol – KANSEN (Zdravlje Srbija). Mikonazol Mikonazol je derivat imidazola koji deluje fungicidno posebno na dermatofite i kandidu i baktericidno na neke gram-pozitivne bacile i koke. Primenjen u obliku vaginaleta ne ulazi previše u krvotok pa nema štetne toksičnosti niti sistemskih nuspojava.P. amebicidnog. CANESTEN 3. Upotrebljava se u obliku vodenog ratsvora ili kao alkoholni rastvor tj. Deluje fungistatski i fungicidno na čitav niz gljivica in vitro. Bacterioides. spirohete i neke protozoe. mikonazol – NEO-PENOTRAN (Embil Pharmaceutical Turska) ekonazol – ECALIN (Jugoremedija Srbija). hemoterapeutik za dermatološku primenu. CANESTEN 1 (Bayer Pharma Slovenija). Dejstvom na ćelijsku membranu gljivice menja transport aminokiselina u ćeliju. sporocidnog. Inhibicijom sinteze belančevina oksitetraciklin deluje bakteriostatski na brojne gram-pozitivne i gram-negativne bakterije. Koristi se i sistemski u obliku tableta. metronidazol. hlamidije. deluje na mnoge anaerobne bakterije i protozoe.Nistatin je polienski makrolid dobijen iz plesni Streptomyces noursei. Oksitetraciklin je bakteriostatski antibiotik širokog spektra delovanja. Mehanizam delovanja mu se bazira na redukciji nitro grupe u molekulu metronidazola u ćelijama bakterija i protozoa. CANESTEN 1 (Bayer Healthcare Nemačka). a efikasan je i protiv ameba. metronidazol deluje i na bakterije kao što su vrste Clostridium. Jod Jod je jedan od najstarijih antiseptika i najdelotvornijih antimikrobnih sredstava. • • • • • 57 . fentikonazol nitrat . U novije se vreme primenjuju jodni kompleksi koji sadrže jod u kombinaciji s nekim nosiocem. Italija). To su površinski aktivne vodeni rastvori komplesknog jedinjenja joda i polivinil-pirolidona (povidon jod). sluzokože i rane zbog snažnog baktericidnog. Ova kombinacija (nistatin i oksitetraciklin) se koristi za lokalno lečenje vulvovaginitisa i cervicitisa uzrokovanih Candidom albicans i ostalim gljivicama i bakterijama osetljivim na nistatin i oksitetraciklin. što izaziva smrt gljivičnih ćelija Ekonazol Ekonazol je azolni antigljivični lek koji se koristi isključivo lokalno. rikecije. Tako nastala forma leka uzrokuje razgradnju DNK bakterija i protozoa. Mikonazol sprečava sintezu ergosterola u gljivici i menja sastav lipidnih sastojaka membrane. fungicidnog i umereno virucidnog delovanja. jodna tinktura. (Bayer Healthcare Nemačka). Koristi se osim kao dermatik u obliku vaginaleta za lečenje vaginalnih infekcija gljivicama. Jodni se preparati primenjuju u velikim razređenjima kao antiseptici za kožu. MYCORIL (Remedica Kipar). nistatin – NYSTATIN (Panfarma Srbija).LOMEXIN (Recordati S. naročito na Candida spp. Nistatin deluje fungistatski i fungicidno na saprofitske i parazitske kvasnice. Osim na Trichomonas vaginalis.

ili. u slučaju trudnoće. žučne kiseline. nifuratel – MACMIROR COMPLEX (Poliindustria chimica S. BETADINE (Alkaloid Makedonija) Polni hormoni Polni hormoni su steroidne strukture. Postoje dve vrste polnih hormona ovarijuma (jajnika) – estrogeni i progestini. endometrijum materice. izraženiji razvoj mišićne mase. ukoliko se koncentaracija testosterona ili estrogena smanji ispod kritičnog nivoa dolazi do povećanog lučenja LH i FSH. POVIDON JOD (Jugoremedija Srbija). Najvažniji od estrogena je estradiol. a u malim količinama kora nadbubrežnih žlezdi. Deluje još na fetus. započinju razviće dojki i odgovorni su za spoljašnji izgled dojke. Takvu strukturu imaju polni hormoni. Estrogeni i gestageni spadaju u grupu steroidnih hormona što znači da nastaju iz holesterola i deluju preko intraćelijskih receptora. hormona koji podstiču lučenje polnih hormona iz gonada (polnih žlezda). Stvara se u intersticijalnim Lejdigovim ćelijama. Italija). Tri glavna estrogena su estradiol (najjači). neomicin-sulfat. pojačavaju osteoblastnu aktivnost. sekundarnih polnih osobina. Estrogeni uglavnom podstiču proliferaciju i rast posebnih ćelija u telu. mineralokortikoidi. Testosteron je odgovoran za polne karakteristike muškarca. estron i estriol. kortikosteroidi. 58 . Polni hormoni se pretežno luče u jajnicima. a odgovorni su i za razviće većine sekundarnih polnih odlika žene. reprodukciju. a najvažniji progestin je progesteron.P. Zatim se vezuje za tkivo ili degradira u inaktivne produkte koji se odmah izlučuju. utiču na rspored dlaka. Granuloza ćelije folikula jajnika luče estrogene pod uticajem luteinizirajućeg hormona hipofize (LH). Testisi sekretuju nekoliko muških polnih hormona koji se zajedno nazivaju androgenima. Pod pojmom steroidna struktura podrazumevamo strukturu čija je osnova ugljenovodonik ciklopentanoperhidrofenantren (CPHF). takođe omogućava razvoj sekundarnih polnih karakteristika muškarca (raspored dlaka na telu. na formiranje polnih organa. povećavaju razviće žlezda. materica i vagina uvećavaju se nekoliko puta u pubertetu. najveći deo se slabo vezuje za albumine plazme ili snažno za beta globulin koji se zove gonadni steroid-vezujući globulin i cirkuliše u krvi 30 do 60 minuta. To su testosteron. na spuštanje testisa.A. povidon jod . povećava debljinu kože. Progestini uglavnom deluju na konačno pripremanje materice za trudnoću i dojki za laktaciju. jajovodi. podstiče sekretorne promene u sluzokoži jajovoda i dr. glas. U žene koja nije trudna progesteron se luči u većim količinama samo u drugoj polovini ovarijalnog ciklusa i luči ga žuto telo. zajedno s posteljicom. dejstvo na kosti i rast i dr). luči estrogene i progesteron. posle puberteta osmostruko povećava penis. skrotum i testise.POVIDON JOD (Hemofarm Srbija). U zdrave žene koja nije trudna estrogene luče u većim količinama samo jajnici. Nakon ovulacije folikul se puni krvlju (corpus rubrum). Ženski polni hormoni Ženski polni hormoni osnova su polne funkcije žene. testosterona u krvi prevelika tada se smanjuje lučenje LH (lutinizirajući hormon) i FSH (folikulostimulišući hormon) iz hipofize. i obrnuto. osim toga menjaju epitel vagine. Jajnici (ovarijumi) i semenici (testisi) stvaraju hormone koji regulišu osnovne polne funkcije.• • • nistatin. dihidrotestoseteron i androstendion. To znači: ako je koncentracija. recimo. Testosteron se luči znatno više od ostalih hormona. nistatin. polimiksin B-sulfat – POLYGYNAX (Innotech International Francuska). te je najvažniji hormon testisa. Jajnici. Uslovljavaju rast i razvoj polnih organa. oblikovanje koštanog sistema i složenog ponašanja. Progestron smanjuje i učestalosrt kontrakcija materice i sprečava izbacivanje implantiranog jajašceta. i sa okolnim ćelijama čini žuto telo (corpus luteum) koje traje do sledeće menstruacije. na kožu i dr. holesterol i dr. te postoji negativna povratna sprega između koncentracije polnih hormona i lučenja hipofiznih i hipotalamičkih hormona. a nakon sekrecije iz testisa. Izlučivanje hormona pod potpunim je nadzorom hipofize dok je hipofiza pod nadzorom hipotalamusa.

Za njih je tipično da imaju estrogene efekte u daleko manjoj količini nego pravi estradiol. Progestageni se koriste u brojnim stanjima kada je potrebno dodatno progestageno delovanje. a po građi je dekapeptid. atrofičnog vaginitisa i kod karcinoma prostate. FSH je hormon koji stimuliše folikule jajnika i lučenje estradiola. jer povećavaju koncentraciju HDL u plazmi. androgeno. i povišeni rizik nastanka karcinoma kasnije. dienogest. Nuspojave su hiperplazija endometrijuma (i karcinom). didrogesteron. regulacijom iz hipotalamusa (GnRH. podlaktica). Osim prirodnih estrogena danas su sintetisana brojna sintetska jedinjenja koja imaju estrogeno delovanje. humani horionski gonadotropin. Upotrebljavaju se kod primarnog hipogonadizma (supstituciona terapija). stimuliše intersticijalne ćelije jajnika i lučenje progesterona u žutom telu. Smanjuju rizik od ateroskletroze. Tokom puberteta uslovljavaju razvoj polnih organa i sekundarnih polnih karakteristika. mestranol. sadrže aktivnu materiju koju lagano ispuštaju tokom dužeg vremena pa nije potrebno često uzimanje oralnih preparata. LH. To su flasteri koji se lepe na mekane delove kože (npr. a kod muškarca s povećanim koncentracijama uzrokuju zastoj spermatogeneze i atrofiju testisa. Sekreciju LH i FSH reguliše GnRH koji se stvara u hipotalamusu. Kod njih je izolovano samo progesteronsko delovanje i noviji progestageni imaju vrlo malo nuspojava za razliku od klasičnog prirodnog progesterona i daleko manje povećavaju rizik od tumora. Sam progesteron ima dodatno estrogeno. Zanimljivo je da je estradiol jedan od lekova koji se mogu koristiti u transdermalnim oblicima. norelgestromin. estron i estriol. sprečavaju ovulaciju kod žena. noretisteron. To su etinilestradiol. To su: norgestrel. dietilstilbestrol. promene raspoloženja. povećan rizik od nastanka tromboembolije. Lečenje hormonima uklanja tegobe poput vazomotornih (napada vrućine. vagini i dojki. Estrogen Tri glavna estrogena su estradiol (najjači). što uzrokuje brojne promene u organizmu. Uvođenjem progestagena smanjuje se hiperplazija endometrijuma uzrokovana estrogenima 59 . smanjenje osteoporoze. nakon čega sledi pauza od 5-6 dana kada nastupa krvarenje. terapija u menopauzi. atrofični vaginitis). hormon koji oslobađa gonadotropine). a stvara ga posteljica. a progestagen se dodaje prvih 10-13 dana svaki mesec. Prirodni progesteron se danas vrlo retko koristi u kliničkoj praksi. hipotalamusu i hipofizi. mučnina. prolaktin inhibirajući hormon koji koči lučenje prolaktina. smanjuje rizik od cirkulatornih bolesti. edemi. Drugi način je kontinuirano uzimanje estrogena. Postoje dve vrste preparata: sekvencijalni preparati kojima se estrogen unosi tokom 25 dana. Tokom reproduktivnog razdoblja utiču na proliferaciju endometrijuma s promenama na vratu materice i vagine. srcu i dr. napetost dojki. norgestimat. progestagen zadnjih 10-13 dana terapije estrogenom. Početkom menopauze u ženi se stvara sve manje polnih hormona i njihova koncentracija u organizmu se smanjuje. manje u jetri. anaboličko i kortikosteroidno delovanje pa je zbog toga problematičan. hemijski i funkcionalno je sličan LHu.Izlučivanje estrogena i progestagena je pod kontolom gonadotropina koje stvara hipofiza. a nije isključeno. medroksiprogesteron. bubrezima . prirodnom ženskom polnom hormonu kog luči žuto telo jajnika nakon ovulacije. drospirenon. Pozitivno deluju na koštanu masu sprečavanjem apsorpcije. gestoden. Podstiču stvaranje progesteronskih receptora. intramuskularno. Imaju delimično i mineralokortikoidno dejstvo (steroidi) pa u drugoj fazi menstruacionog ciklusa uzrokuju retenciju soli i vode. ali najviše u hormonskoj terapiji u menopauzi i kao progestagenska komponenta oralnih kontraceptiva. U trudnoći se ne smeju uzimati jer uzrokuju malformacije fetusa. tibolon. kao hormonska kontracepcija. poremećaj funkcije jetre. kvinestrol. transdermalno ili vaginalno. a u većim dozama. ali imaju jače izraženo delovanje ili modulirano delovanje kako bi se postigao tačno određeni efekat. U hipotalamusu se stvara i PIH. delovanjem na hipofizu. luteinizirajući hormon. znojenje. HCG. Estrogeni deluju preko receptora u materici. Gonadotropini se luče u hipofizi (FSH i LH) i u posteljici (HCG). povraćanje. Zato su sintetisani brojni steroidi koji imaju progestagensko delovanje. a manjim delom i podsticanjem izgradnje kosti. Progestageni Progestageni su steroidni polni hormoni koji imaju delovanje slično ili jednako progesteronu. Zbog rastvorljivosti u lipidima mogu se primenjivati per os. megestrol i dr.

dismenoreja. didrogesteron se primenjuje kod predmenstruacionog sindroma. ESTRADERM TTS (Novartis Švajcarska). Može podsticati sekrecionu fazu endometrijuma nezavisno od estrogena. Didrogesteron se koristi u lečenju svih ginekoloških poremećaja kod kojih je potrebno primeniti gestagene a to su hormonska terapija u kombinaciji sa estrogenima. estrogenih. disfunkcijska uterina krvarenja. Vrlo retka je pojava migrene. podstiče odlaganje masti. u slučaju od progesterona zavisnog tumora u anamnezi. mučnina. za razliko od prirodnog progesterona ima čisto progesteronsko delovanje. bez propratnih androgenih. dismenoreje ili endometrioze. Retko se može javiti gubitak apetita. U slučaju trudnoće trofoblast luči horionski gonadotropin koji podupire funkciju žutog tela.PROGESTERON DEPO (Galenika Srbija). didrogesteron – DABROSTON (Belupo Hrvatska). ikterusa u trudnoći. Retka pojava krvarenja u sredini menstruacionog ciklusa prestaje s povećanjem doze leka. bolestima krvnih sudova i bubrega. glavobolja.i rizik nastanka karcinoma Nuspojave su povećan rizik od karcinoma dojke i endometrijuma. Ne sme se primenjivati u slučajevima nerazjašnjenih vaginalnih krvarenja. Rotorovog sindroma (idiopatska hiperbilirubinemija). Sigurnije su za kliničku upotrebu od samih progestagena. migrenom ili drugim stanjima koja bi se mogla pogoršati retencijom tečnosti. a zajedno s estrogenima u većim dozama koči ovulaciju. a svrha im je imitiranje normalne hormonske uslove u žena pre menopauze. depresije. Progesteron Progesteron se luči u žutom telu jajnika nakon ovulacije. a tokom trećeg meseca trudnoće posteljica počinje lučiti velike količine estrogena i progesterona. neplodnosti zbog insuficijencije žutog tela. napetost u grudima. pa ga valja primenjivati sa oprezom u bolesnica sa srčanim bolestima. Registrovani lekovi • • • • • estradiol – VAGIFEM (Novo Nordisk Danska ). progesteron – CRINONE (Fleet Laboratories Limited Velika Britanija). Didrogesteron. Pod njegovim delovanjem endometrijum se menja kako bi postao spreman za implantaciju oplođenog jajašca. U trudnoći se gestagenski preparati koriste tokom prvog trimestra za sprečavanje pobačaja. epilepsijom. Veliki problem supstitucione postmenopauzalne terapije je taj što se javlja hipertenzija i povećani rizik razvoja karcinoma materice i dojke. Nadalje. jer menjanjem koncentracija estrogena i progestagena u potpunosti se simuliraju funkcije jajnika. 60 . kao i svi progestageni. povećava telesnu temperaturu. CLIMARA (Schering Nemačka). menometroragija bez organskog uzroka. Koristi se u preparatima za oralnu kontracepciju i hormonsku terapiju u menopauzi. ESTROFEM (Novo Nordisk Danska ). može dovesti do retencije tečnosti. smetnje i poremećaji menstruacionog ciklusa kao što su nepravilni ciklusi zbog hormonskog disbalansa. OESTRADIOL (Galenika Srbija). dijabetesom. Sadrže i estrogen i progesteron. Didrogesteron Didrogesteron je oralni progestagen koji. astmom. i za lečenje metroragije. Dubin-Johnsonovog sindroma. sekundarna amenoreja. Progesteron je neophodan za pravilno održavanje trudnoće. endometrioze. fiziološka postmenopauza ili stanje nakon ovarijektomije. endometrijuma. Osim što sekrecijski menja endometrijum deluje na stvaranje žlezdanog dela dojke. teških poremećaja funkcije jetre. kortikosteroidnih ili anaboličkih delovanja. promena vrednosti funkcija jetre i žutice. hidroksiprogesteron . kod habitualnog i pretećeg pobačaja. pa žuto telo gubi funkciju. U slučaju pada potrebne koncentracije progesterona dolazi do spontanog pobačaja. termogenih. promena libida. Puno su povoljniji sekvencijalni preparati. Nuspojave se javljaju retko i uglavnom ne zahtevaju prekid lečenja. Kombinacije estrogena i progestagena Ove kombinacije se vrlo često koriste zbog supstitucione terapije. vrtoglavica i osećaj nadutosti. estriol – OVESTIN (Organon Holandija).

Progesteron takođe otežava implantaciju dejstvom na endometrijum i motilitetiI sekreciju u jajovodima. kao i benigni tumori dojke. Kombinovana pilula Delujući na hipofizu (inhibicijom oba gonadotropina) sprečava ovulaciju. što izaziva krvarenje usled prekida primene hormona. navale vrućine. estradiol valeat. a nije isključen ni povećan rizik od karcinoma jetre. kod većine kombinovanih preparata je etinilestradiol. norgestrel . Zapravo nastupa stanje hormonalne trudnoće. Sekvencijalni preparati imaju različite koncentracije progestagena u zavisnosti od nedelje uzimanja oralnog kontraceptiva. druge veća.CYCLO-PROGYNOVA (Schering Nemačka). Te kombinacije sadrže neki progestagen i male količine estrogena. estradiol – ANGELIQ (Schering Nemačka). Pilule koje sadrže samo progesteron Lekovi koji se koriste u ovim pilulama su noretisteron. estradiol – KLIMODIEN (Schering Nemačka). pušenje. Pilule se uzimaju svakodnevno. drospirenon. koja postaje nepogodna za spermatozoide. TRISEQUENS (Novo Nordisk Danska ). Ukoliko te visoke koncentracije estrogena i progestagena žena uzme u obliku tableta tada hipofiza dobija lažan signal da je nastupila trudnoća i ne izaziva ovulaciju putem FSH. etinilestradiol – JEANINE (Schering Nemačka). Mnogi autori smatraju da ženama iznad 35 godina koje puše. Obično je u pitanju trofazna terapija pri čemu se prve nedelje ciklusa uzima najmanja. promene na koži – akne. To mogu biti fiksne kombinacije estrogena i progestagena ili sekvencijalni preparati. a treće najveća koncentracija progestagena (ukupno 21 dan). Uobičajeni neželjeni efekti su: povećanje težine usled retencije tečnosti i/ili anaboličkog efekta. Danas se koriste sintetski progestageni koji su potentniji i imaju manje nuspojava.V. KLIOGEST (Novo Nordisk Danska ). Postoje dve vrste oralnih kontraceptivnih sredstva: kombinacije estrogena i progestagena (kombinovana pilula) i sam progestagen (pilula koja sadrži samo progesteron). Korisni efekti: kombinovane pilule znatno ublažavaju menstrualne tegobe. a takođe su 61 . kao što su neredovni ciklusi i međumenstrualna krvrenja. dojke i cerviksa. estradiol – LUTESTROL (Galenika Srbija). etinodiol ili dezogestrel ili gestoden. Takve kombinacije su povoljnije i sigurnije od fiksnih (monofazičnih) kombinacija. linestrenol – ORGAMETRIL (Organon Holandija). Hormonalna kontracepcija Poznato je da su u trudnoći koncentracije estrogena i progesterona visoke. a manji broj sadrži mestranol. vrtoglavica. ne bi trebalo davati oralne kontraceptive. promeni funkcije jetre.Organon Holandija). fibromi materice i funkcionalne ciste jajnika. dienogest. progesteron. dienogest. Pilule koje sadrže samo progesteron predstavljaju pogodnu alternativu kombinovanim pilulama. Delotvornost hormonalnih kontraceptiva iznosi 97-99. levonorgestrel i etindiol. povećana pigmentacija. estradiol. Takve visoke koncentracije daju signal hipofizi da ne izaziva ovulaciju u žutom telu jajnika. Progesteron može biti noretisteron. hipertenziji.99% i jedna je od najvećih u farmakologiji. Deluju prvenstveno na cervikalnu sluz. godine starosti). tibolon – LIVIAL (N. kod žena kod kojih je estrogen kontraindikovan (tromboza vena. noretisteron – ACTIVELLE (Novo Nordisk Danska ). Kod nekih žena javljaju se i ozbiljnije nuspojave poput sklonosti tromboembolijama. levonorgesterol. Anemije usled deficita gvožđa i predmenstrualna napetost su ređe. blaga mučnina. bez prekida. a zatim se pravi pauza 7 dana.• • • • • • • • • noretisteron – PRIMOLUT-NOR-5 (Schering Nemačka). depresija ili nervoza. Estrogen. amenoreja.

implantiran potkožno u vidu kapsule koja ne podleže biodegradaciji. LH i HCG) su glikoproteini koji se luče u prednjem režnju hipofize ili u horionu i placenti. Postoji takođe i rekombinantni FSH (folitropin). a u nekoj meri deluju i na sprečavanje ovulacije. Progesteronska kontracepcija dugog dejstva Uglavnom se koriste progestageni. efikasan je ukoliko se uzme u roku od 72 sata od odnosa bez zaštite i ponovo nakon 12 sati. a preskakanje doze može imati za posledicu trudnoću. etinilestradiol – YASMIN (Schering Nemačka). Intrauterino sredstvo impregnirano levonogestrelom pruža kontraceptivnu zaštitu 3-5 godina.pogodne kod žena čiji krvni pritisak previše raste tokom lečenja estrogenom. ali postoje i kombinovani preparati estrogena i progestagena. Mučnina i povraćanje su česti. Koriste se za lečenje neplodnosti uzrokovane izostajanjem ovulacije koja je rezultat hipopituitarizma ili je posledica terapije klomifenom. lagano oslobađa progesteron tokom 5 godina. Takođe se mogu koristiti kod muškaraca sa neplodnošću uzrokovanom malim brojem spermatozoida usled hipogonadotropnog hipogonadizma. Takođe se koristi za indukciju ovulacije radi omogućavanja prikupljanja jajnih ćelija za in vitro oplodnju i reimplantaciju u materičnu šupljinu kod žena čija je neplodnost izazvana mehaničkom opstrukcijom jajovoda. koji sadrži mešavinu LH i FSH). MICROGYNON 30 (Schering Nemačka). a neplodnost može trajati mnogo meseci nakon prestanka uzimanja. Poremećaji menstruacije su uobičajeni. 62 . Treba se koristiti samo kada je neophodno. Medroksiprogesteron se može dati intramuskularno kao kontraceptivno sredstvo. njihov kontraceptivni efekat je manje pouzdan od onog koji daju kombinovane pilule. norgestimat. česte su menstrulane tegobe. Ipak. Preparati gonadotropina se primenjuju parenteralno. etinilestradiol – CILEST (Cilag AG International Švajcarska). Česti neželjeni efekti su neredovna krvarenja i glavobolja. Levonorgestrel. etinilestradiol. HCG se koristi za stimulaciju sinteze testosterona kod dečaka za zakasnelim pubertetom. HMG. Registrovani preparati • • • • • • • etinilestradiol. levonorgestrel – POSTINOR 2 (Gedeon Richter Mađarska). norelgestromin. Postkoitalna kontracepcija ("pilula za dan posle") Levonorgestrel per os. etinilestradiol – EVRA (Janssen Pharmaceutica Belgija). sam ili u kombinaciji sa estrogenom. MIRENA (Schering OY Finska). Gonadotropini i stimulatori ovulacije Gonadotropini (FSH. drospirenon. levonorgestrel – LEGRAVAN (Galenika Srbija). Transdermalni flasteri primenjuju se svake tri nedelje sa pauzom nedelju dana između dve aplikacije kao kombinacija norelgostromina i etinilestradiola. motilitet jajovoda i endometrijum. etinilestradiol. gestoden – LOGEST (Delpharm Lille Francuska). a kasnije remeti transport jajašca i onemogućava implantaciju.Organon Holandija). mada se češće koristi sam testosteron. Iako je efikasan i siguran preparat. Glavni mehanizam delovanja je na cervikalnu sluz. Ekstrahuju se iz urina trudnih žena (HCG) ili žena u menopauzi (humani menopauzalni gonadotropin. dezogestrel – MERCILON (N. Deluje tako da u početku ciklusa sprečava ovulaciju.V.

horiogonadotropin – PREGNYL (Organon Holandija). Njegovi različiti estri daju se u obliku intramuskularne depo injekcije. muškog klimaksa. Registrovani lekovi • • • • • • • • folitropin beta – PUREGON (Organon Holandija). urofolitropin – FOSTIMON (IBSA Institut Biochimique Švajcarska). To znači: ako je koncentracija. i obrnuto. posle puberteta osmostruko povećava penis. sprečavajući tako normalnu modulaciju koja se odvija negativnom povratnom spregom i izazivajući pojačanu sekreciju GnRH i gonadotropina. U principu. lutropin. testosterona u krvi prevelika tada se smanjuje lučenje LH (lutinizirajući hormon) i FSH (folikulostimulišući hormon) iz hipofize. na formiranje polnih organa. na spuštanje testisa. glas. klomifen – KLOMIFEN (Belupo Hrvatska). Muški polni hormoni Muške polne hormone zovemo još i androgeni a luče ih testisi. takođe omogućava razvoj sekundarnih polnih karakteristika muškarca (raspored dlaka na telu. dejstvo na kosti i rast i dr). Testosteron undekanoat i mesterolon mogu se davati i oralnim putem. dihidrotestoseteron i androstendion. Testosteron se luči znatno više od ostalih hormona. Klomifen inhibira vezivanje estrogena u prednjem režnju hipofize. horiogonadotropin alfa – OVITRELLE (Indistria Farmaceutica Serono Italija). izraženiji razvoj mišićne mase. menotropin – MENOPUR (Ferring Nemačka). Testisi sekretuju nekoliko muških polnih hormona koji se zajedno nazivaju androgenima. skrotum i testise. horiogonadotropin. efekti egzogenih androgena su isti kao i efekti testosterona i zavise od starosti i pola primaoca. a nakon sekrecije iz testisa. najveći deo se slabo vezuje za albumine plazme ili snažno za beta globulin koji se zove gonadni steroid-vezujući globulin i cirkuliše u krvi 30 do 60 minuta. te je najvažniji hormon testisa. CLOMIFENE (Remedica Kipar). Klomifen Klomifen spada u antiestrogene.GONAL-F (Serono Pharma Švajcarska). kod 63 . preparate koji su kompetitivni antagonisti prirodnih estrogena za receptore na ciljnim organima. te postoji negativna povratna sprega između koncentracije polnih hormona i lučenja hipofiznih i hipotalamičkih hormona. Često dolazi do blizanačke trudnoće. a drugi su sintetski stumulatori ovulacije kao što je klomifen. Klinički se testosteron koristi vrlo retko. Zatim se vezuje za tkivo ili degradira u inaktivne produkte koji se odmah izlučuju. dok se sintetski androgen mesterolon koristi više. MERIONAL (IBSA Institut Biochimique Švajcarska). Testosteron je odgovoran za polne karakteristike muškarca. Izlučivanje hormona pod potpunim je nadzorom hipofize dok je hipofiza pod nadzorom hipotalamusa. ukoliko se koncentaracija testosterona ili estrogena smanji ispod kritičnog nivoa dolazi do povećanog lučenja LH i FSH. Sam testosteron može se davati u vidu potkožnih implantata. urofolitropin i folitropin. povećava debljinu kože. kao i povećanu sekreciju estrogena. a u manjoj meri i nadbubrežna žlezda. folitropin alfa . recimo. lutropin alfa – LUVERIS 75 IU (Indistria Farmaceutica Serono Italija). Deluje na fetus. Primenjuju se kod tzv. To su testosteron. ali su slučajevi multipolog graviditeta ređi.Razlikujemo dva tipa lekova: prvi su gonadotropini u užem smislu te reči kao što su menotropin. Indukcija ovulacije je najvažnija posledica antiestrogenskog dejstva ovog leka u hipofizi. To izaziva izraženiju stimulaciju i uvećanje jajnika. Ovi preparati se koriste u lečenju infertiliteta uzrokovanog nedostatkom ovulacije. hormona koji podstiču lučenje polnih hormona iz gonada (polnih žlezda). Stvara se u intersticijalnim Lejdigovim ćelijama. lečenja neplodnosti u muškaraca i hipogonadizma.

hormonskoj supstitucoiji kod disfunkcije testisa i u vidu anaboličkih sredstava. U muškaraca se javlja čak i ginekomastija (rast dojki). testosteron – NEBIDO (Schering Nemačka). u cilju razvitka sekundarnih polnih karakteristika. On snažno podstiče povećavanje snage i mišićne mase. Nandrolon je derivat nortestosterona.TESTOSTERON DEPO (Galenika Srbija). izostaju ovulacije. Takođe. podstiče snagu i agresivnost. Organon Holandija). U pitanju su steroidi kao što su nandrolon. Neželjeni efekti pri upotrebi androsterona ogledaju se u smanjenom oslobađanju gonadotropina. i superkompenzaciju glikogena u mišićima. Isto tako. bilo je i pojava adenokarcinoma jetre. Anabolici su predmet zloupotrebe od strane rekreativnih i profesionalnih sportista. Neki od anaboličkih steroida primenjuju se kao supstituciona terapija androgenima kod zakasnele pojave puberteta kod dečaka. kod kojih se javlja gubitak mišićne mase. sve karakteristike bitne u atletskim i sprinterskim sportovima. povećava se holesterol u krvi. dolazi do produbljivanja glasa. Koriste se i. hipertrofira prostata. Upotreba anaboličkih steroida snažno podstiče povećanje mišićne mase. Pri tome je zahtev bio da takovi steroidi moraju imati vrlo izraženo anaboličko delovanje (povećanje mišićne mase). Androgeni nepovoljno utiču na rast dece (prerano spajanje epifiza). karakterističan za bodybuildere. kao i kod muškaraca koji boluju od hipogonadizma.rast dojki (ginekomastija). koji ih uzimaju u cilju povećanja mišićne mase. sportisti postaju impotentni. ali sve ređe. poput testosterona imati anaboličko delovanje. za indukovanje rasta kod dece sa poremećajima rasta kao i za stimulaciju koštane srži.problema sa potencijom. metandrostenolon.V. povećana količina androgena uzrokuje pad vlastite proizvodnje testosterona te vrlo često. razvija se ateroskleroza. mogu imati ulogu u smanjenju svraba kod hronične opstrukcije žučnih kanala. nandrolon 64 .ANDRIOL TESTOCAPS (N. kod nekih formi aplastične anemije i kod hormoonski-zavisnog metastatskog karcinoma dojke. pojavljuju se dlake po celom telu. metandrostenolon je toksičan za jetru i može izazvati nepovratna oštećenja jetre. oštećuje se jetra. indikovana nakon velikih hirurških zahvata koji predstavljaju značajan stres za organizam. metenolon. Međutim. Registrovani lekovi: • • • testosteron undekanoat . kao i kod pacijanata sa uznapredovalom infekcijom HIV-om. na posletku teška oštećenja kako muškog tako i ženskog organizma. a smanjeno androgeno delovanje. poboljšava i fizičku izdržljivost. Jako loše utiče na odnos LDL/HDL pa povećava opasnost od razvoja ateroskleroze. Anabolički steroidi Anabolički steroidi su derivati testosterona. dodatno. stanozolol i sl. Za razliku od metandrostenolona. Nastali su kao pokušaj da se sintetišu steroidi koji će. što za posledicu ima neplodnost i retenciju vode i soli. ali je to najviše izraženo u obliku povećanog zadržavanja vode u mišićima zbog kog sportista dobija "naduvan" izgled. Međutim. Terapija anabolicima je. pogotovo na licu. a takođe i benignu hipertrofiju prostate. testosteron enantat . javlja se ćelavost. To ima za posledicu simptome feminizacije . mogu uzrokovati pojavu akni i maskulinizaciju kod devojčica. Nandrolon se najčešće primenjuje u obliku depo-pripravka uljane injekcije estra nandrolon dekanoata. Primena anabolika kod žena je veoma opasna. a zatim i nastajanje edema. Kod žena se primenjuju za značajnim merama opreza. i to predstavnici sa minimalnim sporednim androgenim dejstvom. Anabolici uzrokuju. Nakon injekcije u mišiće ulje se lagano razgrađuje i ester se postupno hidrolizuje kontrolisano otpuštajući nandrolon. Metandrostenolon u organizmu posredstvom enzima aromataze prelazi u estrogene. Povećava se verovatnoća razvoja infarkta srca. staje menstrualni ciklus. povećanja agresivnosti. Podstiče androgenu ćelavost kod predisponiranih osoba. Pre svega strada reproduktivni sistem. Metandrostenolon se smatra jednim od najjačih anaboličkih steroida.

snižava sintezu gonadotropina. Dobro se resorbuje posle oralne primene. Time se postiže povećanje kvantiteta (mase) ali i kvaliteta (definicije) mišića. antidepresivno i antihipertenzivno dejstvo). Stanozolol je derivat dihidrotestosterona. što je korišćeno u smanjenju hiperseksualnosti kod muškaraca koji su okrivljeni za seksalne delikte.DIANE – 35 (Schering Nemačka). a koristi se u obliku tableta ili injekcija. erektilna disfunkcija obično se javlja kod muškaraca srednjih godina i starijih.ne izaziva dramatična povećanja mišićne mase nego povećanje čvrstine mišića i snage. pa nuspojave kao što su ginekomastija i retencija vode u mišićima nisu karakteristične za ovaj steroid. sama po sebi.podstiče obnovu hrskavičavog tkiva. već poboljšava kvalitet mišića (definiciju) podstičući na taj način povećanje snage i eksplozivnosti. Koristi se kao pomoćno sredstvo u lečenju karcinoma prostate u početku terapijske primene GnRH. Zato je opravdana njegova terapijska primena kod osoba koje pate od oštećenja zglobova i ligamenata. mogu prouzrokovati seksualnu disfunkciju. Ali. ciproteron acetate – CLIMEN (Delpharm Lille Francuska). Koristi se u lečenju benigne hiperplazije prostate. Terapija erektilne disfunkcije Erektilna disfunkcija posledica je sadejstva brojnih fizioloških i psiholoških faktora. Ciproteron se često kombinuje sa estrogenima kao što je etinilestradiol. ciproteron acetate + etinil estradiol . Pokazuje jake anaboličke efekte. Finasterid inhibira enzim 5 alfa-reduktazu koja pretvara testosteron u dihidrotestosteron. Stanozolol ne izaziva retenciju vode i preveliki rast mišićne mase. Ali stanozolol je dosta toksičan za jetru. nandrolon snažno potire produkciju testosterona pa je naknadna terapija s klomifenom ili horiogonadotropinom neophodna. smanjujući libido. a progesteron stupa u kompeticiju sa androgenima u ciljnim organima. Flutamid Nesteroidni antiandrogen koji se koristi zajedno sa GnRH u lečenju karcinoma prostate. Nandrolon ima jedno zanimljivo i jako vredno svojstvo . estrogen uglavnom inhibira sekreciju gonadotropina. Anabolički steroidi se jako često kombinuju a jedna od najpoznatijih kombinacija jeste kombinacija metandrostenolona i nandrolon dekanoata. Na erekciju nepovoljno utiče više lekova (od kojih mnogi imaju antipsihotičko. Osim toga. psihijatrijska i vaskularna oboljenja. Lekovi mogu imati antiandrogeno dejstvo i zbog inhibicije enzima sinteze ovih hormona. 65 . On ima svojstvo koje ne nalazimo kod drugih anaboličkih steroida. Registrovani lekovi: • • • ciproteron – ANDROCUR (Schering Nemačka). estradiol valeat. Ispoljava i efekte na CNS. Ovaj anabolik daleko manje aromatizuje u estrogene. Ima osrednje androgene efekte. gde stupa u kompeticiju sa dihidrotestosteronom. kao i u lečenju maskulinizacije i akni kod žena. a takođe i izdržljivosti. Ciproteron je derivat progesterona i ima slabu progestacionu aktivnost. Delujući na hipotalamus. On je parcijalni agonist receptora za androgene u tkivima koja reaguju na ove hormone. Takođe. I estrogen i progesteron imaju antiandrogenu aktivnost. koristi se i u terapiji preranog puberteta kod dečaka. Dihidrotestosteron ima veći afinitet od testosterona za androgene receptore u prostati. Antiandrogeni Antiandrogeni su modifikovani steroidi koji imaju svojstvo blokiranja androgenih hormona. Takođe.

kao što su endometrioza. a kao i efekt aktivacije nitrergičkih nerava koji su pobuđeni seksualnom stimulacijom. Neželjeni efekti su uobičajeni i mogu se ispoljiti kao gastrointestinalne smetnje. vardenafil – LEVITRA (Bayer Healthcare Nemačka). Pojavili su se i novi lekovi istog delovanja. vrtoglavica. ginekomastija. hrana u želucu može to usporiti. estrogeni i progestageni. Kod muškaraca smanjuje sintezu androgena i spermatogenezu. kao što su hipogonadizam. izaziva atrofične promene u endometrijumu. pošto sildenafil deluje na fosfodiesterazu VI koja se nalazi u retioni i bitna je za normalan vid. Selektivni modulatori estrogenskih receptora Smanjenje koncentracije prirodnog estrogena glavni je faktor u postmenopauzalnoj osteoporozi i postoje brojni dokazi da se davanjem hormonske supstitucione terapije ovo stanje može poboljšati. hiperprolaktinemija. Danazol Danazol je sintetski steroid koji inhibira oslobađanje GnRH. ova vrsta terapije deluje i na mnogobrojna druga tkiva. tadalafil – CIALIS (Eli Lilly and company Velika Britanija). Sekrecije GnRH je pod kontrolom nervnih impulsa iz drugih delova mozga i negativnog povratnog uticaja polnih hormona. displazija dojke. pa se u poslednje vreme razvijaju novi 66 . Zabrinjavaju slučajevi poremećaja vida.VIAGRA (Pfizer Francuska). Proizvođači preporučuju da sildenafil ne bi trebalo da koriste pacijenti koji imaju nasledne degenerativne promene na mrežnjači zbog mogućeg rizika. Maksimalna koncentracija u plazmi javlja se obično 30-120 minuta nakon uzimanja. menopauzalni simptomi. povećanje telesne mase. ali poboljšava erektilni odgovor na seksualnu stimulaciju. retencija tečnosti. Može se uzimati peroralno. pa se lek uzima jedan sat ili više pre seksualne aktivnosti. prerani pubertet. Inhibicija fosfodiesteraze V potencira efekt endotelnog azot oksida na glatke mišiće krvnih sudova penisa.čak iako nemaju psihijatrijske ili kardiovaskularne poremećaje. a u vaginalnomu brisu vidljive su regresivne promene. krvarenje glavobolja. Mnoga neželjena dejstva sildenafila uzrokovana su vazodilatacijom u nekim delovima vaskularnog stabla: hipotenzija. oboljenje arterija karlice i neuropatije različite etiologije. Sprečava menstruaciju i ovulaciju. ali samo progestageni ispoljavaju ovaj efekt u dozama koje nemaju značajno dejstvo na okolna tkiva. koji se povremeno registruju. Antigonadotropini i selektivni modulatori estrogenih receptora Antigonadotropini GnRH (gonadotropin oslobađajući faktor) je dekapeptid koji kontroliše sekreciju LH (luteinizirajući hormon) i FSH (folikulostimulišući hormon) u prednjem režnju hipofize. Koristi se u stanjima koja zavise od dejstva polnih hormona. On ne može dovesti do erekcije ukoliko ne postoji i seksualna želja. Postoji više organskih uzročnika. Registrovani lekovi • • • sildenafil . grčevi u mišićima i glavobolje. inhibiraju sekreciju GnRH. Egzogeni androgeni. Inhibitori fosfodiesteraze tipa V Sildenafil. Primenjuje se i za ublažavanje napada pri oticanju kod teške i retke bolesti koja se naziva nasledni angioedem. prvi selektivni inhibitor fosfodiesteraze tipa V razvijen je u druge svrhe i slučajno je uočen njegova uticaj na erekciju. Danazol kod žena može izazvati neke smptome maskulinizacije. a i time i gonadotropina (LH i FSH) i zato smanjuje sintezu estrogena u jajnicima. Međutim. vardenafil i tadalafil.

Mnogo ozbiljniji neželjeni efekt je venska tromboembolija. raloksifen – EVISTA (Lilly Španija) 67 . infarkta miokarda). Takvi preparati se jednim imenom zovu selektivni modulatori estrogenskih receptora Raloksifen Raloksifen je modulator estrogenskih receptora i predstavlja agonist estrogenskih receptora u kostima (sprečava razvoj osteoporoze) i kardiovaskularnom sistemu (poboljšava odnos HDL/LDL što smanjuje rizik hiperlipidemije. Registrovani lekovi • • danazol – DANAZOL (Polfarmex SA Poljska). Najčešći neželjeni efekti su navale vrućine i grčevi u nogama. ali antagonist tih receptora u mlečnim žlezdama i materici. a antagonistička u drugim.nehormonski preparati koji ispoljavaju agonistička dejstva u jednim tkivima.

posteljica . Hemijski. a to je neurohormon koga luči epifiza (glandula pinealis). PIH (prolaktin inhibirajući hormon). Proteini ili veliki peptidi su hormoni adenohipofize. VIP (vazoaktivni intestinalni peptid). hormoni neurohipofize.rast. štitna žlezda . Lučenje nekih tiroidnih hormona nije kontrolisano iz hipofize nego negativnom povratnom spregom i potrebama organizma. Npr. FSH (folikul stimulišući hormon). Hormoni kontrolišu enorman broj najosnovnijih funkcija organizma . a bubrezi luče eritropoetin. To su sekretin. oksitocin. LH i FSH kontrolišu lučenje polnih hormona. Sistem endokrinih žlezdi sastoji se od hipofize koja je najvažnija žlezda sa unutrašnjim lučenjem. pankreas (gušterača). pankreas – insulin. Osim ovih hormona postoji i celi niz endokrinih hormona. neurotenzin. hormon rasta. ADH). hipofiza luči ACTH koji stimuliše lučenje kortizola iz nadbubrežne žlezde. nadbubrežna žlezda – kortizol. hipofiza . srce luči atrijumski natriuretski hormon. GnRH (podstiče oslobađanje LH i FSH). jajnici – estradiol. glukagon. regeneraciju tkiva. razmnožavanje. hormoni imaju ulogu i u razvoju mozga. polipeptid kalcitoninskog gena i pankresni polipeptid. vazopresin (antidiuretski hormon. adrenalin. CRH (podstiče oslobađanje ACTH). kalcitonin (metabolizam kalcijuma).Hormonski preparati Hormon je hemijsko jedinjenje koje ćelija ili grupa ćelija luči u telesne tečnosti da bi kontrolisala druge ćelije tela.paratireoidni hormon (metabolizam kalcijuma). holecistokinin. Lučenje hormona hipofize kontrolišu hormoni iz hipotalamusa. Zajedno sa nervnim sistemom. bombezin. Dva hormona srži nadbubrežne žlezde. Tako se u gastrointestinalnom sistemu luči celi spektar gastrointestinalnih hormona koji deluju lokalno i važni su u funkcionisanju gastrointestinalnog sistema. a paratiroidni hormon u zavisnosti od koncentracije kalcijuma u krvi. Veliki polipteidi su insulin. Većinu sisteskih hormona luče endokrine žlezde.somatotropin (GH). somatostatin (koči oslobađanje GH). hormoni se dele na tri osnovne grupe: steroidni hormoni. a TSH lučenje tiroidnih hormona (tiroksin i trijodtironin). GIP. metabolizam. Hipofiza komanduje svim ostalim žlezdama sa unutrašnjim lučenjem na način da luči hormone koje podstiču lučenje pomenutih žlezda. Različite steroidne hormone luče kora nadbubrežne žlezde. 68 . Takođe. Pregled endokrinih hormona: • • • • • • • • hipotalamus . Treća grupa su proteini ili peptidi ili njihovi neposredni derivati. motilin. endokrini sistem ima ključnu ulogu u koordinisanom funkcionisanju organizma. Iz ove grupe lekova su isključeni svi polni hormoni i spadaju u G grupu. Tako se insulin izlučuje iz pankreasa u zavisnosti od koncentracije glukoze u krvi.somatoliberin (podstiče oslobađanje GH). progesteron. TSH (podstiče oslobađanje T3 i T4). Putem krvi hormoni dospevaju u sve delove organizma i deluju na određene organe i tkiva. prilagođavanje stresu.štitna. paratiroidne žlezde. emocija. TRH (podstiče oslobađanje TSH).horionski gonadotropin (HCG). Takođe. aldosteron. somatostatin. Timus luči timozin. prolaktin. gustinu kostiju i brojne druge funkcije. i perifernih žlezdi . gastrin. Insulin spada u A grupu lekova. peptidi sa po osam aminokiselina su antidiuretski hormon i oksitocin. Ne pripadaju svi hormoni i njihovi analozi ovoj grupi lekova. takođe nastaju od tirozina. treba spomenuti i melatonin (N-acetil-5-metoksitriptamin). LH (luteinizirajući hormon). testis i placenta.tiroksin (T3). Drugu grupu čine derivati aminokiseline tirozina – dva metabolička hormona štitaste žlezde tiroksin i trijod-tironin su jodirani derivati tirozina. testisi – testosteron. ovarijum. koji svi imaju hemijsku strukturu sličnu holesterolu i u većini slučajeva nastaju iz holesterola. nadbubrežne žlezde i polne žlezde. glukagon i paratireoidni hormon. adrenalin i noradrenalin. ACTH (podstiče oslobađanje kortizola). paratireoidna žleuda . trijodtironin (T4).

sadrži samo 24 aminokiseline. mala je žlezda – prečnika oko 1 cm.Hormoni prednjeg režnja hipofize Hipofiza. luteinizirajući i folikulostumilirajući hormon. Adrenokortikotropni hormon (ACTH) ACTH (kortikotropin) je hormon prednjeg režnja hipofize. Fiziološki se može podeliti na dva dela: prednji režanj. 69 . Somatrotropin se koristi za lečenje. a čiji se broj povećava u toku trudnoće. povećani rast i razvoj tkiva. GENOTROPIN (Pfizer Enterprises Luksemburg). Glavna funkcija prolaktina je kontrola stvaranja mleka. Održavanje laktacije zavisi od dojenja. pegvisomant – SOMAVERT (Pfizer Manufacturing Belgija). koja leži u turskom sedlu na bazi mozga. Retko se koristi u terapiji zato što je njegovo dejstvo manje predvidljivo nego što je dejstvo glukokortikoida. kod nedostatka prirodnog hormona rasta i kod niskog rasta koji prati Turnerov sindrom. On inhibira oslobađanje gonadotropnih hormona i/ili odgovor jajnika na ove trofične promene. teška 0. najverovatnije pod dejstvom estrogena. Prolaktin Prolatin sekretuju lakotropne ćelije. Danas se somatotropin proizvodi metodom rekombinantne DNK. Sam prolaktin se ne koristi u praksi. Tetrakosaktid je sintetski adenokortikotropni hormon (ACTH). Lučenje hormona hipofize gotovo u potpunosti regulišu faktori (hormoni) poreklom iz hipotalamusa. tetrakosaktid za razliku od pravog ACTH koji je niz od 39 aminokiselina. Funkcija ACTH je stimulacija rasta i lučenja glukokortikoida kore nadbubrežne žlezde.5-1g. pa tetrakosaktid sa svoje 24 aminokiseline savršeno odgovara za podsticanje lučenja kortikosteroida. šest do sedam puta nedeljno i terapija je najuspešnija kada se započne na vreme. koje su grupisane u prednjem režnju hipofize. tumora hipofize i dr. hormon rasta. supstitucionu terapiju. koje stimuliše refleksnu sekreciju prolaktina neuralnim putem. GENOTROPIN (Pfizer Manufacturing Belgija). naziva se i adenohipofiza i zadnji režanj ili neuriohipofiza. To je onaj deo ACTH koji je odgovoran za funkciju. S obzirom da se tetrakosaktid mora primenjivati isključivo parenetralno (injekcijama) njegova upotreba je ograničena samo na dijagnostičke svrhe. HUMATROPE (Eli Lilly Švajcarska). dakle rast. tireotropni hormon i adrenokortikotropni hormon.NORDITROPIN NORDILET (Novo Nordisk Danska). Bromokriptin se upotrebljava za smanjenje sekrecije prolaktina kod galakotreje. Međutim. Somatotropin Somatotropin ili hormon rasta hormon je prednjeg režnja hipofize. zajedno sa drugim hormonima. Adenohipofiza luči šest veoma važnih hormona koji igraju zanačajnu ulogu u kontroli metaboličkih funkcija u čitavom organizmu. Registrovani lekovi • • somatropin . povećava iskorišćavanje glukoze i aminokiselina u organizmu. Luči se tokom detinstva. To su: prolaktin. Daje se potkožno. GENOTROPIN (Pfizer Health Švedska). recimo. odgovoran je za proliferaciju i deiferencijaciju tkiva mlečne žlezde u trudnoći. nazvana i pituitarna žlezda. ispitivanje poremećaja funkcije nadbubrežne žlezde ili hipofize. koji se do hipofize dopremaju putem krvotoka. a prestaje se lučiti nakon zarastanja epifiza kostiju (to se događa posle puberteta). tj. Njegova funkcija u organizmu je pre svega rast kostiju po dužini. Prolaktin.

naziva se i adenohipofiza i zadnji režanj ili neurohipofiza. a kada se ne prekine sa unosom vode.5-1g. Oksitocin Oksitocin je polipeptid koji reguliše aktivnost miometrijuma (kontrahuje matericu). i hiponatrijemiju. Smanjenje zapremine krvne plazme (hipovolemija) je drugi značajan faktor koji izaziva lučenje ADH. ali njegova uloga u procesu porođaja nije u potpunosti objašnjena.patološkog nedostatka pravog prirodnog ADH. dok intravenski ubrizgan vazopresin može izazvati spazam koronarnih arterija sa pojavom angine pektoris. Najvažniji su vazopresin. Registrovani lekovi • • • dezmopresin – MINIRIN (Ferring Švedska). Lučenje hormona hipofize gotovo u potpunosti regulišu faktori (hormoni) poreklom iz hipotalamusa. MINIRIN (Ferring Internacional Švajcarska). 70 . EMOSINT (Kedrion Italija).OXYTOCIN SYNTHETIC (Gedeon Richter Mađarska). SYNTOCINON (Novartis Švajcarska). terlipresin i felipresin. oksitocin . koristi se u manjim dozama pre spavanja kod osoba koje pate od nekontrolisanog noćnog mokrenja. Oslobađanje oksitocina stimulišu dilatacija cerviksa i dojenje. u terapijskim dozama. dezmopresin. Fiziološki se može podeliti na dva dela: prednji režanj. delujući na ćelije distalnih delova nefrona i sabirnih tubula bubrega. terlipresin – GLYPRESSIN (Ferring Internacional Švajcarska). Vazopresin se brzo eliminiše. koji se do hipofize dopremaju putem krvotoka. Razvijeni su različiti analozi ADH za kliničku primenu. Koristi se za indukciju porođaja ili pojačavanje porođajnih kontrakcija i u lečenju postpartalne hemoragije. nazvana i pituitarna žlezda. Takođe. Koriste se za lečenje diabetesa insipidusa . Neželjena dejstva se ogledaju u vidu dozno-zavisne hpotenzije. sa poluvremenom eliminacije od 10 minuta i kratkim dejstvom. teška 0. mala je žlezda – prečnika oko 1 cm. Njegovo antidiuretsko dejstvo ima za posledicu retenciju vode. U kliničkoj upotrebi se koristi oksitocin sintetskog porekla. koja leži u turskom sedlu na bazi mozga.Hormoni zadnjeg režnja hipofize Hipofiza. Malo je neželjenih dejstava ako se antidiuretski peptidi primene intranazalno. ali je najčešća intravenska infuzija. Desmpresin je manje podložan razgradnji i njegovo poluvreme eliminacije je 75 minuta. Antidiuretski hormon (ADH) ADH koji se oslobađa iz zadnjeg režnja hipofize ima ključnu ulogu u regulaciji sadržaja vode u organizmu. udružene sa refleksnom tahikardijom. Jedan od glavnih nadražaja za izlučivanje ADH je povećana osmolalnost krvne plazme (koja stvara osećaj žeđi). Može se davati intravenski ili intramuskularno. Neurohipofiza luči dva hormona: antidiuretski hormon (vazopresin koji kontroliše sekreciju vode urinom i tako pomaže kontrolu koncentracije vode u telesnim tečnostima) i oksitocin (podstiče naviranje mleka iz mlečnih žlezda do bradavica dojki prilikom sisanja i verovatno na kraju trudnoće pomaže pri porođaju).

Hipotalamus i hipofiza kontrolišu većinu perifernih hormonskih sistema. regulacija telesne temperature. a dva na ciljna tkiva. insulina i glukagona iz pankreasa. kao i akutni hepatitis u nekoliko slučajeva. takođe smanjuje oslobađanje većine gastrointestinalnih hormona i smanjuje želudačnu kiselost i sekretornu aktivnost pankreasa. 71 . Svaki od ovih hormona je kontrolisan supstancom koja se stvara u hipotalamusu. Coronis Grčka). stimuliše proizvodnju mleka u postpartalnom periodu oslobađajući faktor za prolaktin (PRF) – deluje na prolaktin koji podstiče razvoj tkiva mlečne žlezde tokom trudnoće. Koristi se u terapiji tumora koji luče vazoaktivni intestinalni peptid. oktreotid – SANDOSTATIN (Novartis Švajcarska). stimuliše proizvodnju mleka u postpartalnom periodu oslobađajući faktor za melanotropin (MSH_RF) – deluje na MSH koji podstiče formiranje melanina. metaboličke.deluje na MSH koji podstiče formiranje melanina. Neželjena dejstva uključuju bol na mestu davanja injekcije i gastrointestinalne poremećaje. Tu spadaju: • • • • • oslobađajući faktor za kortikotropin (CRF) – deluje na adrenokortikotropni homon hipofize koji stimuliše izlučivanje hormona nadbubrežne žlezde. stresa. Oktreotid je analog somatostoina dugog dejstva. Somatostatin inhibira oslobađanje hormona rasta i tireostimulirajućeg hormona iz prednjeg režnja hipofize. povećava sintezu proteina. Ove supsatnece se nazivaju oslobađajući ili inhibišući faktori i oni dovode do stimulacije ili inhibicije lučenja pojedinih hormona hipofize. menstrualnog ciklusa. ima antiinflamatorna svojstva i pomaže u regulisanju ishrane inhibitorni faktor za melanotropin . stimuliše lipolizu oslobađajući hormon za gonadotropine (GnRH. oktreotid) – deluje na hormon rasta koji reguliše rast. tiroksina i trijodtironina. Žučno kamenje i postprandialna hiperglikemija su zapaženi. oslobađajući faktor za hormon rasta (GHRF. fizičkog naprezanja i raspoloženja. stimuliše lipolizu inhibitorni faktor za hormon rasta (GHRIF. GHRIF) je peptid sastavljen od 14 aminokiselinskih ostataka. Registrovani lekovi • • somatostatin – EKLIVAN (Proel Ep. Postoji šest hipofiznih hormona. Somatostatin Somatostatin (inhibitorni faktor za hormon rasta. fizičke ili hormonske prirode. povećava sintezu proteina. kontrola dnevnog ritma. U hipotalamusu je smešteno više vitalnih centara koji kontrolišu osnovne životne funkcije. povećava nivo glukoze u krvi. ima antiinflamatorna svojstva i pomaže u regulisanju ishrane • • • • Funkcija hipotalamusa je kontrolisana različitim stimulusima nervne. od kojih četiri deluju na periferne ciljne žlezde. povećava nivo glukoze u krvi. inhibitorni faktor za prolaktin (PRIF) – deluje na prolaktin koji podstiče razvoj tkiva mlečne žlezde tokom trudnoće. kao što su apetit. gonadorelin) – deluje na folikulostimulirajući i luteinizirajući hormon koji stimulišu rast jajne ćelije i folikula. glukagonoma i različitih hipofiznih adenoma. san i buđenje. SANDOSTATIN LAR (Novartis Švajcarska). karcionoidnih tumora.G. somatorelin) – deluje na hormon rasta koji reguliše rast. održava integritet štitne žlezde.Hormoni hipotalamusa Hipotalamus je smešten na bazi mozga. oko treće moždane komore i iznad hipofizne peteljke preko koje ostvaruje vezu sa hipofizom. održava integritet kore nadbubrega oslobađajući hormon za tireotropin (TRH) – deluje na tireostimulirajući hormon hipofize koji stimuliše sintezu i lučenje tireoidnih hormona. somatostatin. Ima značajno mesto u terapiji akromegalija i kod krvarenja iz variksa ezofagusa. sekreciju estrogena i progesterona u drugoj polovini menstrualnog ciklusa (FSH) i stimulišu ovulaciju i razvoj žutog tela (LH). žeđ.

efekti mu dostižu maksimum za 10-15 dana i potom opadaju. (Ipsen Pharma Biotech Francuska). Mogu da se jave alergijske reakcije: one uključuju angioedem. Jod / jodid Jod se in vivo konvertuje u jodid. osip po koži. Lekovi za bolesti štitaste žlezde Tireoidna žlezda je smeštena neposredno ispod larinksa. a nalazi se sa obe strane i ispred traheje. Sekundarno hormon koji oslobađa tireotropin iz hipotalamusa. Tireoidni hormoni imaju i odlučujući efekat na rast. 72 . Ako se njegova primena nastavi. Osip po koži je čest. u čemu je T3 aktivniji od T4. Koristi se i u dijagnostičke svrhe. Oni smanjuju oslobađanje tireoidnih hormona iz žlezde inhibicijom jodiranja tireoglobulina i prouzrokuju postepeno ublažavanje znakova i simptoma tireotoksikoze. a posebno su neophodni za normalan rast i sazrevanje centralnog nervnog sistema. Prisustvo joda u organizmu je preduslov sinteze tiroksina i trijodtironina. Treba ga izbegavati kod dece i trudnica. Jedino efikasno sredstvo jeste primena samih tireoidnih hormona – kao supstituciona terapija. kao i za razvoj skeleta. zbog potencijalne opasnosti od oštećenja fetusa. bol u pljuvačnim žlezdama i sindrom sličan prehladi. tiroksin i trijod-tironin (T3 i T4) koji presudno utiču na povećanje intenziteta metabolizma u telu. U lečenju se koriste: Radioaktivni jod Radioaktivni jod je sredstvo prvog izbora u lečenju hipertiroidizma (naročito u SAD). konjunktivitis. lakrimaciju. metimazol. ali i na gonade. a mogu da se jave i glavobolja. mučnina. Hormoni su regulatori metabolizma u mnogim tkivima. tiamazol i propiltiouracil. masti i proteina. Njega posle peroralnog uzimanja. Daju se peroralno. mozak i slezinu. Glavna primena leka je priprema hipertireoidnih bolesnika za hiruršku intervenciju i u sklopu lečenja teških tiretoksičnih kriza. Postoji povećanje potrošnej kiseonika i toplote. Rastvor joda u kalijumjodidu (Lugolov rastvor) daje se peroralno. Hipotireoidizam predstavlja smanjeno lučenje hormona tireoideje. Tioureileni Od tioureilena koriste se karbimazol. Tiroideja luči i kalcitonin. oslobađa TSH iz prednjeg režnja hipofize. koji privremeno inhibira oslobađanje tireoidnih hormona. bubrezi. Kada se tireotoksičnim bolesnicima da velika doza joda. tako da na kraju biva ugrađen i u tireoglobulin. groznicu. Koristi se izotop joda 131. Hipertireoidizam predstavlja pojačano lučenje hormona štitne žlezde. tako da se brzina bazalnog metabolizma i frekvencija pulsa normalizuju tokom 3-4 nedelje. Na proizvodnju TSH takođe utiče negativni povratni efekat tireoidnih hormona. preuzima i prerađuje štitna žlezda. važni su za normalne odgovore na parathormon i kalcitonin. koji je uključen u kontrolu koncentracije jona kalcijuma u plazmi. pri čemu je T3 oko 3-5 puta aktivniji od T4. SOMATULINE P.R. koje se manifestuje povećanjem izmerene brzine metabolizma. Ona luči dva važna hormona. kao što su srce.• lanreotid . Ne psotoje lekovi koji specifično povećavaju sintezu ili oslobađanje tireoidnih hormona. Karakteristično za ove hormone malene molekularne veličine je taj što sadrže jod. simptomi se povlače za 1-2 dana. jetra i mišić. Najvažniji neželjeni efekat je granulocitopenija. žutica i bol u zglobovima. Sekreciju tiroideje primarno kontroliše tireo-stimulišući hormon (TSH) koji sekretuje adenohipofiza.SOMATULINE AUTOGEL (Ipsen Pharma Biotech Francuska). Oni dovode do opšteg povećanja u metabolizmu ugljenih hidrata. Ovo je odraz delovanja na neka tkiva.

što inhibira njihovu aktivnost.Tiroksin i trijodtironin (liotironin) su u tom smislu na raspolaganju i daju se peroralno. Registrovani lekovi • glukagon – GLUCAGEN HYPOKIT (Novo Nordisk Danska). kao i intravenski. tako i fosfata u proksimalnim tubulima. Efekti blažeg predoziranja znatno su teže uočljivi. Sekreciju glukagona stimuliše niska. Neželjeni efekti se mogu javiti pri predoziranju. bolesnik se oseća dobro. 73 . i osim znakova hipertireoidizma. Ubrzava rad srca i povećava snagu njegove kontraktilnosti. a inhibira visoka koncentracija glukoze i masnih kiselina u plazmi. ali u poređenju sa insulinom. Sintetiše se uglavnom u A-ćelijama ostrvaca pankreasa. Antiparatireoidni hormoni Kalcitonin Kalcitonin je hormon koji luče posebne parafolikularne. Glukagon može da se primenjuje intramuskularno ili potkožno. posebno L-arginina. C ćelije tireoidne žlezde. ali se povećava resorpcija kosti što vodi nastanku osteoporoze. Glukagon povećava nivo glikemije i izaziva razgradnju masti i proteina. Glavno mesto delovanja kalcitonina je kost: on inhibira koštanu resorpciju vezivanjem za specifične receptore na osteoklastima. ali takođe i u gornjem delu gastrointestinalnog trakta. koncentracija glukagona malo varira u toku dana. postoji rizik od izazivanja napada angine pektoris. dok se liotironin čuva za retke slučajeve miksedemske kome. Aktivacija parasimpatičkih nerava takođe povećava sekreciju. srčanih aritmija ili srčane insuficijencije. EUTHYROX (Merck KgaA Menarini Group Nemačka). Koristi se za lečenje hipoglikemije kod osoba bez svesti (ne mogu da piju) i kada je teško obezbediti vensku liniju. Porast sekrecije glukagona prati unošenje obroka sa puno proteina. U bubrezima on smanjuje reapsorpciju kako kalcijuma. Jedan od glavnih fizioloških stimulusa za sekreciju glukagona je koncentracija aminokiselina u plazmi. Njegovi metaboličiki efekti na ciljna tkiva zapravo su suprotni od efekata insulina. inhibira oslobađanje glukagona. Stimuliše razgradnju glikogena i glukoneogenezu. propiltiouracil – PTU (Alkaloid Makedonija). koji sekretuju D-ćelije pankreasnih ostrvaca. Njegov zbirni efekat je da smanjuje koncentraciju kalcijuma u plazmi. kada je brže delovanje potrebno za urgentni tretman. u vidu jednog lanca. Aktivnost simpatičkih nerava i adrenalin iz krvi stimulišu sekreciju glukagona preko beta-adrenergičkih receptora. Sekrecija mu je uglavnom pod uticajem koncentracije kalcijuma u plazmi. LETROX (Berlin-Chemie AG Nemačka). kalijum-jodid – KALIUMIODID (Merck KgaA Menarini Group Nemačka). Tiroksin je lek izbora (levotiroksin natrijum). tiamazol – TIASTAT (Bosnalijek Bosna i Herzegovina). Registrovani lekovi • • • • levotiroksin natrijum – TIVORAL (Galenika Srbija). a inhibira sintezu glikogena i oksidaciju glukoze. Glikogenolitički hormoni Glukagon Glukagon je polipeptid od 21 aminokiseline. Može da poveća snagu srčane kontrakcije u lečenju akutne srčane insuficijencije koja je izazvana neodgovarajućom upotrebom beta blokatora. dok somatostatin.

PTH dat u terapijske svrhe u malim. PTH ubrzava ekskreciju fosfata. ili datum do kada je lek upotrebljiv. Povećanje koncentracije glukoze u krvi. proteolitički enzimi u digestivnom traktu bi ga veoma brzo razložili. On održava koncentraciju kalcijumovih jona u plazmi. proinsulin. mobilišućui kalcijum iz kostiju. insulin inhibira i enzime koji katalizuju razlaganje glikogena na glukozu. Pankreas sintetiše neaktivni oblik insulina. Insulin je peptid koji se sastoji od 51 aminokiseline. hiperparatireoidizma. Ti enzimi katalizuju bilo degradaciju glukoze.Koristi se kod lečenja osteoporoze. (insulinskih jedinica) po mililitru. Retko se koristi u terapiji hipoparatireoidizma jer izaziva stvaranje antitela. intermitetntnim dozama. Najčešće se primenjuju analozi ili kombinacije sa vitaminom D. koji čini polipeptidni lanac sastavljen od 84 aminokiseline. dok se danas koriste gotovo isključivo humani insulini (proizvodi tehnologijom rekombinantne DNA). pa se koristi za lečenje šećerne bolesti. međusobno povezana s dva disulfidna mosta. Kad bi se u organizam unosio preko usta. Registrovani lekovi: • kalcitonin – KALCITONIN (Srbolek Srbija). U jetri. Kalcitriol dalje povećava intestinalnu apsorpciju kalcijuma i sinergički deluje sa PTH u mobilizaciji kalcijuma iz kostiju. tumora kostiju. koji sadrzi 33 aminokiseline. CALCO 200 IU NASAL SPRAY (Cemelog-Brs Mađarska). a izgrađen je u obliku dva lanca. bilo njenu polimerizaciju u glikogen. stimulišući sintezu kalcitriola. iznad određene vrednosti je signal za lučenje insulina.od bočica (flakona). čije su ćelijske membrane propustljive za glukozu. u koncentracijama od 40 do 300 i. 74 . u ostrvcima hormonski aktivnih ćelija (Langerhansova ostrvca).j. jedan proteoliticki enzim katalizuje raskidanje lanca proinsulina na dva mesta i izdvajanje peptidnog fragmenta. insulin indukuje sintezu enzima. Manja koncentracijuma kalcijuma u plazmi stimuliše sekreciju. Insulin zatim ubrzava unošenje glukoze iz krvi u ćelije mišića i masnog tkiva i njeno dalje razlaganje. trovanja vitaminom D i nekih drugih bolesti. MIACALCIC (Novartis Švajcarska). Nekada su bili korišćeni samo svinjski ili goveđi insulini. tzv. paradokslano stimuliše osteoblastnu aktivnost i povećava izgradnju kosti. hiperkalcijemije. preko karpula. pospešujući reapsorpciju kalcijuma u bubrezima i posebno. Bolest se leči tako što pacijenti svakodnevno uzimaju insulin. pa je njegov zbirni efekat da povećava koncentraciju kalcijuma i smanjuje koncentraciju fgosfata u plazmi. Nastaje u beta ćelijama. Glavni faktor kontrole sekrecije PTH je nivo koncentracije kalcijuma u plazmi. PTH je važan fiziološki regulator metabolizma kalcijuma. Nedostatak insulina u organizmu izaziva šećernu bolest (Diabetes melitus). Paratireoidni hormon Paratireoidni hormon (PTH) se sintetiše u ćelijama paratireoidne žlezde i deponuje u vezikulama. Glavni efekat delovanja insulina je smanjenje koncentracije glukoze u krvi. Najzad. Pre njegovog prolaska iz pankreasa u krv. Registrovani lekovi • teriparatid – FORTEO (Lilly Francuska) Insulin Insulin je polipeptidni hormon koji reguliše metabolizam ugljenih hidrata. do penova za jednokratnu upotrebu. Insulin se pakuje u različite forme . Na svakom pakovanju insulina stoji datum proizvodnje i rok trajanja. i to u obliku injekcija.

APIDRA (Aventis Pharma Deutschland GmbH Nemačka) insulin srednje dugog dejstva. on je pogodniji za sprečavanje postprandijalne hiperglikemije od brzodelujućeg humanog insulina.MIXTARD 30 HM (Hemofarm Srbija). ali kraće od prirodnog insulina. NOVORAPID FLEXPEN (Novo Nordisk Danska). humani .ACTRAPID HM 100 (Hemofarm Srbija).HUMULIN M3 (Lilly France Francuska).NOVO RAPID (Novo Nordisk Danska). HUMULIN PEN NPH (Lilly France Francuska). Nekada je primena inzulina zahtevala upotrebu šprica i igala. insulin detemir .HUMULIN R (Lilly France S. ACTRAPID Novo Let (Novo Nordisk Danska). insulin humani. Postoje i analozi sa srednje brzim i sporim dejstvom. HUMODAR R (Indar Ukrajina). kristalni . humani . Nedostaci ove metode su ti što pumpa mora da bude tokom 24h uz bolesnika.A. Insulin lizpro – analog insulina. insulin aspart (analog humanom) .LANTUS OPTI PEN (Aventis Intercontinental Francuska). humani . bez pika dejstva kao i kratkodelujći analozi mogu smanjiti rizik od hipoglikemije. insulin humani izofan . ali je moguća. HUMULIN PEN M3 (Lilly France Francuska). INSUMAN RAPID ZA OPTIPEN (Aventis Intercontinental Francuska). Alergija na humani insulin nije česta. INSUMAN RAPID OPTISET (Aventis Intercontinental Francuska). međutim danas se skoro svi oblici insulina primenjuju uz pomoć štrcaljki u obliku olovke .INSULATARD HM (Hemofarm Srbija). insulin humani protamin izofan 70%. S obzirom na brzinu. insulin humani kristalni 30% . INSULATRD HM PENFILL (Hemofarm Srbija). INSUMAN COMB 25 ZA OPTIPEN (Aventis Intercontinental Francuska). insulin glulizin .HUMULIN NPH (Lilly France Francuska).Primenjuje se parenteralno i to supkutano . MIXTARD 30 NOVOLET (Novo Nordisk Danska). Ubrizgavanje insulina pomoću pumpe je najbolji način jer se insulin ubrizgava kontinuirano.pod kožu. a sačuvana biološka aktivnost. Zbog brže apsorpcije analoga sa brzim dejstvom. Insulin glagrin je stvoren da se obezbedi stalno bazalno dopremanje insulina i imitira fiziološka bazalna sekrecija insulina posle obroka. Takva primena je praktična za svakodnevna injektiranja. deluje brže. INSUMAN BAZAL OPTISET (Aventis Intercontinental Francuska). MIXTARD 10 HM PENFILL (Hemofarm Srbija). insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva. • • • • • • • • • • 75 . Insulinski analozi produženog dejstva. vrlo jednostavna i sterilna. Glavni neželjeni efekat insulina je hipoglikemija.LEVEMIR FLEXPEN (Novo Nordisk Danska).S Francuska). Intraperitonelno ubrizgavanje insulina koristi se kod dijabetičara sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom koji su na peritonealnoj dijalizi. što omogućava bolesnicima da sebi daju injekciju neposredno pre obroka. ali se u hitnim stanjima može primeniti i intravenski ili ređe intramuskularno. INSULATARD NOVOLET (Novo Nordisk Danska). rekombinantni humani insulin . MIXTARD 20 HM PENFILL (Hemofarm Srbija). Insulin se može apsorbovati preko pluća. NOVOMIX 30 FLEXPEN (Novo Nordisk Danska). MIXTARD 30 PENFILL (Hemofarm Srbija). HUMODAR B (Indar Ukrajina). Registrovani lekovi • insulini kratkog dejstva. insulin glargin .Pen system. ACTRAPID PENFILL (Hemofarm Srbija). pa inhalacija aerosola predstavlja perspektivni put primene. ACTRAPID FLEXPEN (Novo Nordisk Danska). intenzitet i trajanje delovanja insulina delimo ih na 4 grupe: • • • • Insulini brzog delovanja Insulini srednjedugog delovanja Insulini srednjedugog delovanja s brzim nastankom učinka Insulini dugog delovanja Insulinski analozi Analozi insulina predstavljaju modifikovane molekule insulina kojima je povećana rastvorljivost i ubrzana apsorpcija.INSUMAN BAZAL ZA OPTIPEN (Aventis Intercontinental Francuska).

• •

insulin lispro – HUMALOG (Eli Lilly Export Švajcarska), insulin humani, kristalni i amorfni – MONOTARD HM (Hemofarm Srbija).

Kortikosteroidi za sistemsku primenu

Kortikosteroide delimo na glukokortikoide i mineralokortikoide. Glukokortikoidi jesu steroidni hormoni čija je glavna uloga dejstvo na metabolizam glukoze, proteina i masti, a takođe i dugoročno prilagođavanje organizma na stresne situacije. Glavni prirodni glukokortikoid je kortizol. Mineralokortikoidi učestvuju u regulaciji koncentracije elektrolita u organizmu (natrijum, kalijum) a glavni predstavnik je aldosteron, hormon koji pojačava reasorpciju natrijuma u bubrežnim kanalićima i izbacivanje kalijuma u urin. Glukokortikoidi imaju i jedno sasvim drugačije svojstvo a to je smanjivanje imunološkog odgovora organizma. To znači da imaju jako antiinflamatorno, imunosupresivno delovanje zbog koga su postali jedna od najznačajnijih grupa lekova. Prirodno metaboličke funkcije kortizola jesu sledeće: porast glikogena u jetri, porast glukoze u krvi, razgradnja mišića i ostalih tkiva u aminokiseline, pretvaranje aminokiselina u glukozu. Takođe, kortizol se luči u stresnim situacijama kao što su mentalna i telesna opterećenja. Kortizol je jako bitan za pravilan rad organizma. Kortizol jako inhibira zapaljenske i imunološke reakcije organizma i zbog toga je interesantan u farmakologiji. Naravno, prirodni kortizol se malo koristi dok se daleko više koriste njegovi sintetski analozi kojima je smanjena metabolička funkcija, a pojačana ona antiinflamatorna i imunosupresivna kao što su betametazon, deksametazon, prednizolon, prednizon i dr. Mehanizam antiinflamatornog delovanja kortikosteroida leži u nekoliko nivoa i nije jednostavan. Na jednom nivou kortikosteroidi posredno blokiraju enzim fosfolipazu A2 koja katalizuje prvi stepen sinteze tzv. "medijatora upale", a to su leukotrieni, prostaglandini i tromboksani. Na drugom nivou blokirana je aktivnost ciklooksigenaze (COX) ključnog enzima u sintezi prostaglandina (medijatori upale). Na trećom nivou kortikosteroidi koče aktivnost NO-sintetaze a koja je odgovorna za širenje krvih sudova u upali. Zbog tog širenja krvnih sudova dolazi do razvoja otoka. Zbirno kortikosteroidi izazivaju smanjen imunološki odgovor i ublažavanje ili prestanak inflamatornog procesa. Glukokortikoidi se mogu primeniti na različite načine. Većina je aktivna nakon oralne primene. Svi se mogu dati sistemski, intramuskularno ili intravenski. Takođe se mogu primeniti i lokalno – ubrizgati u zglobni prostor (intraartikularno), dati u vidu aerosola u respiratorni trakt (inhalacija), primeniti u obliku kapi za oči ili nos, ili naneti u vidu krema ili masti na kožu. Kortikosteroidi se koriste za: supstitucionu terapiju - kod nedovoljnog lučenja glukokortikoida iz kore nadbubrežne žlezde, alergijske i autoimune bolesti (anafilaktički šok, lupus eritematosus, angioneurotski edem, alergijski rinitis, serumska bolest, urtikarija, reakcija na lekove, ubodi insekata, miastenia gravis, sarkoidoza, bronhijalna astma i sl), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, osteoartritis, vaskulitis, artroze), reumatsku groznicu, šok (anafilaktički, endotoksinski), upale oka i uha, kožne bolesti (dermatitis), imunosupresiju nakon transplantacija, neke oblike leukemija, zapaljenske bolesti digestivnog trakta (ulcerozni kolitis, Chronova bolest) i dr. Treba istaći da u velikoj većini upotreba kortikosteroida kod svih ovih bolesti samo ublažava ili uklanja simptome ali najčešće ne uklanja razloge nastanka bolesti. Kortikosteroide ima smisla koristiti samo kada paralelno s lečenjem simptoma lečimo i uzrok nastanka bolesti. Nuspojave kod sistemske upotrebe kortikosteroida su brojne i vrlo ozbiljne u slučaju dugotrajne terapije kortikosteroidima: peptički ulkus, Cushingov sindrom, supresija odgovora na infekciju ili povredu,

76

osteoporoza, atrofija nadbubrežne žlezde, psihički poremećaji i psihoze, katarakta, metabolički poremećaji. Na kraju je važno istaći da se sistemska upotreba kortikosteroida praktikuje samo kada za to postoji opravdan razlog. Svako nekritičko korišćenje kortikosteroida može imati nepovoljne posledice za pacijenta.

Registrovani lekovi
• • • • • • betametazondinatrijum fosfat, betametazon dipropionat – DIPROPHOS (Schering Plough Švajcarska), deksametazon – DEXASON (Galenika Srbija), metilprednizolon – NIRYPAN (Jugoremedija Srbija), LEMOD SOLU (Hemofarm Srbija), NIRYPAN SOLUBILE (Jugoremedija Srbija), LEMOD DEPO (Hemofarm Srbija), prednizon – PRONISON (Galenika Srbija), PREDNIZON (Jugoremedija Srbija), PREDNISON (Farmakos Srbija), PREDNIZON (Bosnalijek Bosna I Herzegovina), hidrokortizon (kortizol) – HYDROCORTISON (Galenika Srbija), HIDROKORTIZON (Hemofarm Srbija), triamcinolon – KENALOG (Krka Slovenija)

Antibiotici
Antibiotici su produkti metabolizma nekih mikroorganizama koji nepovoljno deluju na rzavoj ili razmnožavanje drugih mikroorganizama. Antibiotici predstavljaju jedno od najvećih otkrića moderne medicine.

77

Prema hemijskoj građi dele se na: • • • • • • Tetracikline (doksiciklin, oksitetraciklin...) Beta laktamske antibiotike (penicilini i cefalosporini) Makrolide (eritromicin, azitromicin, klaritromicin...) Linkozamide (linkomicin i klindamicin) Aminoglikozide (streptomicin, amikacin, gentamicin, rifampicin, neomicin...) Glikopeptide (vankomicin i teikoplanin)

Prema mehanizmu delovanja dele se na: • • • One koji ometaju biosintezu ćelijskog zida: beta-laktamski, bacitracin, cikloserin, vankomicin. One koji ometaju sintezu proteina (vežu se na pojedine ribozome): aminoglikozidi, amfenikoli, tetraciklini, makrolidi, linkozamidi... One koji ometaju sintezu nukleinskih kiselina: grizeofulvin, rifampicin, antibiotici citostatici.

Antibiotici deluju isključivo na bakterije, gram pozitivne i gram negativne. Nemaju nikakvog uticaja na viruse. Antibiotici se mogu primenjivati oralno i parenteralno. Oralni oblici su najčešći i najpoželjniji, jer su i najjednostavniji. Parenteralna primena je kod nekih antibiotika neizbežna zbog nestabilnosti istog u digestivnom traktu ili slabe resorpcije. Mikroorganizmi mogu razviti rezistenciju na antibiotike. Ona može biti prirodna i stečena. Pod prirodnom se podrazumeva prirodna karakteristika mikroorganizma, koju druge bakterije nemaju i zbog koje određeni antibiotik ne može normalno da deluje. Stečena rezistencija se prenosi sa bakterije na bakteriju i ubrzo neki antibiotik gubi važnost kakvu je imao po izlasku na tržište. Nekad se ta rezistencija stvara brzo, a nekad sporo, zavisno od toga kojom brzinom određeni soj bakterije uspeva da razvije modificirane enzime na koje određeni antibiotici ne deluju. Rezistencija se može razvijati selekcijom koja podrazumeva enzimsku varijabilnost među pojedinim sojem.

Tetraciklini

Tetraciklini su antibiotici širokog spektra dejstva. Ovu grupu čine: tetraciklin, oksitetraciklin, doksiciklin, minociklin, metaciklin i demeklociklin. Tetraciklini deluju tako što inhibiraju sintezu proteina posle preuzimanja u osetljive mikroorgnaizme putem aktivnog transporta. Tetraciklini deluju bakteriostatski, a ne baktericidno. Spektar antimikrobnog delovanja tetraciklina veoma je širok i obuhvata Gram pozitvne i Gram negativne bakterije: Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia spp., spirohete i neke protozoe (amebe). Minociklin je takođe efikasan protiv N.meningitidis i koristi se za eradikacije ovih organizama iz nazofarinksa. Međutim, mnogi sojevi mikroorganizama postali su rezistentni na ove lekove i to je smanjilo njihovu efikasnost. Rezistencija se prenosi uglavnom preko plazmida i pošto plazmidi imaju gene za rezistenciju prema drugim antibioticima, mikroorganizmi mogu postati rezistentni i na druge lekove istovremeno. Tetraciklini se obično daju oralno, ali se mogu dati i parenteralno. Apsorpcija većine lekova iz creva je nepravilna i nepotpuna, a poboljšava se u odsustvu hrane. Pošto tetraciklini sa metalnim jonima (kalcijum, magnezijum, gvožđe, aluminijum), formiraju neresorptivne helatne komplekse, resorpcija je smanjena u prisustvu mleka, antacida i preparata gvožđa. Klinička primena: tetraciklini su antibiotici prvog izbora u terapiji infekcija prouzrokovanih rikecijama, mikoplazmama, hlamidijama, kao i za terapiju bruceloze, kolere, kuge i Lajmske bolesti. Veoma su korisni u terapiji mešovitih infekcija respiratornog trakta i u terapiji akni. Pored antimikrobnog dejstva, demeklociklin se koristi kod hronične hiponatrijemije uzrokovane neodgovrajućim lučenjem

78

antidiuretskog

hormona,

lek

inhibira

dejstvo

ovog

homona.

Uobičajeni neželjenei efekti su gastrointestinalni poremećaji prouzrokovani u početku direktnim nadražajem, a kasnije modifikacijom crevne flore. Javlja se deficit kompleksa vitamina B kao i superinfekcija. Pošto obrazuju helate sa jonom kalcijuma, nakupljaju se u kostima i zubima u razvoju, uzrokujući obojenost zuba i ponekad dentalnu hipoplaziju i deformitete kostiju. Primena ovih lekova je zato strogo kontaraindikovana kod dece, trudnica i dojilja. Druga opasnost za trudnoću je hepatotoksičnost. Fototoksičnost (preosetljivost na sunčevu svetlost) karakteristična je kod primene demeklociklina. Minociklin može da izazove dozno-zavisne vestibularne poremećaje (vrtoglavicu i mučninu). Visoke doze tetraciklina mogu smanjiti sintezu proteina u ćeliji domaćina – antianabolički efekat – koji može izazvati oštećenje bubrega. Dugotrajna terapija može dovesti do oštećenja kostne srži.

Registrovani lekovi:
• • doksiciklin – DOVICIN (Galenika Srbija), DOKSICIKLIN (Jugoremedija DOKSICIKLIN (Hemofarm Srbija), VIBRAMYCIN D (Pfizer Francuska), tetraciklin – AMRACIN (Galenika Srbija). Srbija),

Penicilini

Penicilini su antibiotici koji se dobijaju iz filtrata kulture plesni Penicillium notatum i Penicillium chrysogenum. Hemijska osnova svih penicilina jeste 6-aminopenicilanska kiselina. Menjanjem supstituenta na aminogrupi dobijamo sve ostale peniciline. Penicilini spadaju u beta laktamske antibiotike. Svi beta laktamski antibiotici sprečavaju sintezu peptidoglikana ćelijskog zida bakterije. Nakon vezivanja za vezno mesto na bakteriji, oni inhibiraju transpeptidacioni enzim koji unakrsno povezuje peptidne lance, pričvršćene na osnovu struktura peptidoglikana. Finalni baktericidni događaj je inaktivacija inhibitora autolitičkih enzima u ćelijskom zidu, što dovodi do lize bakterije. Prvi penicilin bio je benzilpenicili prirodnog porekla i njemu srodan fenoksimetilpenicilin. Benzilpenicilin je aktivan protiv širokog spektra organizma i predstavlja lek prvog izbora za mnoge infekcije. Njegov glavni nedostatak je apsorpcija iz gastrointestinalnog trakta (što znači da se mora primeniti parenteralno) i osetljivost na beta laktamaze. Razni polusintetski penicilini nastali su dodatkom različitih bočnih lanaca na penicilinsko jezgro. Na ovaj način proizvedeni su penicilini rezistentni na beta laktamaze (npr.fluklosacin) i penicilini širokog spektra (npr.ampicilin, pivampicilin i amoksicilin). Penicilini proširenog dejstva (npr.karbenacilin, tikarcilin i aziocilin) sa antipseudomonasnom aktivnošću takođe su razvijeni i omogućili su da se prevaziđe problem sa ozbiljnim infekcijama izazvanim bakterijom P.aeruigonosa. Kada se primene oralno, različiti penicilini se apsorbuju u različitom stepenu, u zavisnosti od njihove stabilnosti u kiseloj sredini i potencijalnih interakcija sa hranom. Penicilini se mogu davati kao intramuskularna i intravenska injekcija. Intratekalna primena se ne preporučuje, naročito benzilpeniclina, pošto on uzrokuje pojavu konvulzija. Lek se široko raspodeljuje po telesnim tečnostima, prolazi u zglobove, pleuru, perikardijalne šupljine, žuč, pljuvačku, mleko i placentu. Primena obuhvata: bakterijski meningitis (uzročnici npr.Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae; infekcija kostiju i zglobova (Staphylococcus aureus); infekcija kože i mekih tkiva (Streptococcus pyogenes ili S.aureus); faringitis (S.pyrogenes); otitis media (S.pyrogenes, Haemophilus influenzae); bronhitis; pneumonija; infekcije uroinarnog trakta; gonoreja; sifilis; endokarditis; ozibiljne infekcije sa Pseudomonas aeruginosa.

79

Ospa po koži i povišena temperatura uobičajene su pojave. Takva pojava obično je praćena gastrointestinalnim poremećajima i u nekim slučajevima pojavom superinfekcije izazvane mikrooganizmima koji nisu osetljivi na penicilin. ENHANCIN (Ranbaxy Laboratories Indija). Finalni baktericidni događaj je inaktivacija inhibitora autolitičkih enzima u ćelijskom zidu. primenjeni oralno.Ova lista nije konačna. menjaju bakterijsku floru creva. Iako su penicilini još i dan danas delotvorni protiv većine patogenih bakterija treba istaći da se na njih lako razvija rezistencija. Svi beta laktamski antibiotici sprečavaju sintezu peptidoglikana ćelijskog zida bakterije. prouzrokovana proizvodima raspada penicilinam koji u kombinaciji sa proteinima domaćina postaju antigeni. Nakon vezivanja za vezno mesto na bakteriji. steroidni antibiotici slični fuzidinskoj kiselini. ALMACIN (Alkaloid Makedonija). Glavno neželjeno dejstvo je reakcija preosetljivosti. pričvršćene na osnovu struktura peptidoglikana.PIPRIL (Wyeth Pharmaceuticals Velika Britanija). piperacilin . AMOKSIKLAV LEK (Hemofarm Srbija). što je od presudnog značaja za antibakterijsku hemioterapiju. benzilpenicilin. amoksicilin – SINACILIN (Galenika Srbija). i cefalosporini C. benzilpenicilin . AMOKSICILIN (Remevita Srbija). prvi put su izolovani iz Cephalosporinum fungus. Italija). ALMACIN (Bilim Pharmaceutical Turska). koji može u nekim slučajevima biti fatalan. Registrovani lekovi • • ampicilin – AMPICILIN (Hemofarm Srbija). Penicilini se često kombinuju sa drugim antibioticima.A. PENTREXYL (Bristol Myers Squibb USA). mnogi sojevi bakterija su razvili enzim beta-laktamazu koja oblaže zid bakterije i razgrađuje peniciline. dok čekamo rezultate laaboratorijskih testova za identifikaciju organizma i određivanje antibakterijske osetljivosti.P. sinusa. hemijski srodni penicilinima. Cefalosporini N i C. oni inhibiraju transpeptidacioni enzim koji unakrsno povezuje peptidne lance. Osnovna struktura cefalosporina je 7-aminocefalosporanska kiselina (7-ACA) koja se sastoji od beta-laktamskog prstena i dihidrotiazinskog prstena. AMOKSICILIN (Hemofarm Srbija). Mehanizam dejstva ovih lekova isti je kao i kod penicilina. Svi cefalosporini su baktericidni.PENI G (Panpharma Francuska). • • • • • • • • Cefalosporini Cefalosporini su beta-laktamski antibiotici slični penicilinu. kasni tip serumske bolesti nije česta pojava. Lekovi druge generacije imaju 80 . ždrela. što dovodi do lize bakterije. prokainbenzilpenicilin – PANCILLIN (Panfarma Srbija). kloksacilin – CLOXACILLIN (Alkaloid Makedonija). Naime. AMOKSIKLAV LEK (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). klavulanska kiselina – PANKLAV (Panfarma Srbija). JUGOCILLIN (Galenika Srbija). creva. uva. PANKLAV 2X (Panfarma Srbija). amoksicilin. Mnogo opasnija pojava je akutni anafilaktički šok. ampicilin. OSPAMOX (Sandoz Austrija). PANKLAV FORTE (Panfarma Srbija). Penicilini. mokraćnih puteva. Primena penicilina ponekad počinje empirijski ukoliko je uzročni organizam osetljiv na peniciline.PAN . AMPICILIN ALKALOID (Bilim Pharmaceutical Turska). sulbaktam – AMPISULCILLIN (Zdravlje Srbija). TAZOCIN (Wyeth Lederle S. BACTOX (Innotech Internacional Francuska). AUGMENTIN (Smithkline Beecham Belgija). Cefalosporini prve generacije su efikasni pre svega protiv Gram-pozitivnih mikroorganizama i koriste se u terapiji infekcija kože. PENTREXYL (Galenika Srbija). OSPAMOX DT (Sandoz Austrija). naročito širokog spektra dejstva. fenoksimetilpenicilin – CLIACIL (Jugoremedija Srbija). Polusintetski cefalosporini širokog dejstva proizvedeni su dodatkom razlitih bočnih lanaca na cefalosporinsko jezgro. tazobaktam – TAZOCIN (Wyeth Lederle Pharma Austrija). AMOXICILLIN (Remedica Kipar). piperacilin.

Cefalosporini. I generacija • • • cefaleksin – PALITREX (Galenika Srbija). CEFOTAXIME-BCPP (SIC Borshchahivkiy Chemical-Pharmaceutical Plant Ukrajina). široko se raspodeljuju po celom telu. teške bolničke upale pluća i sl. DURACEF (Bristol Myers – Squibb USA).pozitivne i Gram-negativne mikroorganizme. ceftriakson – AZARAN (Hemofarm Srbija). FORCAS (Hemofarm Srbija). ROCEPHIN (F. CEFAZOLIN (Habit Pharm Srbija). CEFTRIAKSON (Zdravlje Srbija). CEFAKLOR ALKALOID (Alkaloid Makedonija). CEFALEKSIN (Srbolek Srbija). TOLYCAR Jugoremedija Srbija). Neki od njih deluju i na veoma opasan bolnički soj bakterije Pseudomonas aeruginosa. antibiotika širokog spektra i veoma su efikasni protiv Gram-negativnih bakterija. obuhvatajući podjednako i Gram. ceftazidim – CEFTAZIDIM (Habit Pharm Srbija). LENDACIN (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). Rezistencija na ovu grupu lekova povećana je zbog plazmida ili hromozomske beta laktamaze. Registrovani lekovi Cefalosporini. CEFTRIAKSON (Remevita Srbija). CEFTRIAXON MIP (Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Nemačka). cefprozil – CEFZIL (Bristol Myers – Squibb Italija). Rezistencija se takođe razvija ukoliko je smanjeno prodiranje leka kao rezultat promene propustljivosti proteina spoljašnje membrane ili mutacije proteina vezivnog mesta. XORIMAX (Hemofarm Srbija). meningitis. LABILEX (Pharmathen Grčka). cefazolin – PRIMACEPH (PharmaSwiss Srbija). jednostepena mutacija može da rezultira viskim nivoom konstitutivne sinteze ovih enzima. CEFAZOLIN MIP (Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Nemačka). CEFTRAXONE-BCPP (SIC Borshchahivkiy Chemical-Pharmaceutical Plant Ukrajina). Nefrotoksičnost je zabeležena (posebno kod cefradina). Cefalosporini treće generacije su posebno korisni kod veoma teških i smrtonosnih infekcija kao što su sepsa. CEFUROKSIM MIP (Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Nemačka). cefiksim – PANCEF (Alkaloid Makedonija). • • Cefalosporini. • 81 . III generacija • • • cefotaksim – CEFOTAKSIM (Zdravlje Srbija). Može se javiti ukrštena alergijska reakcija. FARCEF (Faran Laboratories Grčka). cefadroksil – GALADROX (Galenika Srbija). CEFTRIAKSON (Habit Pharm Srbija). ZINACEF (Glaxosmithkline Export Velika Britanija). CEFACLOR (Remevita Srbija). CEFALEKSIN (Remevita Srbija). Cefalosporini treće generacije spadaju u grupu tzv. NILACEF (Hemofarm Srbija). ali se većina daje parenteralno. XORIMAX (Sandoz Austrija). Četvrta generacija ovih antibiotika ima još širi spektar. CEFALEXIN ALKALOID (Alkaloid Makedonija). Otprilike 10% pojedinaca osetljivih na penicilin imaće alergijsku reakciju na cefalosporine. a prilično su efikasni i protiv Gram-pozitivnih mikroorganizama. Reakcija preosteljivosti veoma je slična onoj koja se javlja kod penicilina. Skoro sve Gram negativne bakterije imaju hromozomski gen za beta laktamazu koja je aktivnija u hidrolizi cefalosporina nego penicilina. kod nekih organizama.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Neki cefalosporini mogu se dati oralno. Dijareja (proliv) se može javiti kod cefalosporina za oralnu primenu i cefoperazona. CEFALEKSIN (Hemofarm Srbija). cefaklor – ALFACET (Galenika Srbija). II generacija • cefuroksim – CEROXIM (Ranbaxy Laboratories Indija). CEFALEXIN (Remedica Kipar).bolje dejstvo na Gram-negativne bakterije. LONGACEPH (Galenika Srbija). VERACOL (Demo Grčka). CEFAKLOR (Hemofarm Srbija). CEFAZOLIN BCPP (SIC Borshchahivkiy Chemical-Pharmaceutical Plant Ukrajina). intramuskularno ili intravenski. CEFUROKSIM (Habit Pharm Srbija). Nakon apsorpcije.

listerioze. Danas imamo na raspolaganju brojne makrolidne antibiotike i srodne lekove. Svi makrolidi se dobro raspodeljuju po svim tkivima. Oba novija makrolida efikasna su u terapiji Lajmske bolesti. Moguća je pojava oportunističkih infekcija gastrointestinalnog trakta ili vagine. Tovarna Zdravil Slovenija). azitromicin i klaritromicin su mnogo stabilniji u kiseloj sredini od eritromicina. ERITHROMYCIN (Remedica Kipar). Azitromicin je manje aktivan protiv Gram pozitivnih bakterija nego eritromicin. klaritromicin – KLEROMICIN (Aegis Kipar). kao što su osip po koži i groznica. ZYMBAKTAR (Hemofarm Srbija). Njihovo dejstvo može biti baktericidno ili bakteriostatsko. Makrolidi Makrolidi inhibiraju sintezu proteina bakterije delujući na translokaciju. Makrolidi se primenjuju oralno. legionela (Legionella sp) i pojedinih hlamidija. legionarske bolesti. infekcija kože i potkožnog tkiva. ERITROMICIN (Srbolek Srbija). kod pacijenata osetljivih na penicilin. ERITROMICIN (Jugoremedija Srbija). Registrovani lekovi • • eritromicin – ERITROMICIN (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Klaritromicin i njegovi metaboliti dvostruko su aktivniji od eritromicina u terapiji Haemophilus influenzae. telitromicin i azitromicin. ali ne i opasni. Ima odlično dejstvo na toksoplazmu. nekomplikovanih urogenitalnih infekcija. ali ne prelaze krvno-moždanu barijeru i slabo prolaze u sinovijalnu tečnost. pertusisa. Za eritromicin. ali su najvažniji klaritromicin. Antimikrobni spektar eritromicina veoma je sličan penicilinu i dokazana je njegova efikasnost i bezbednost kao zamene. Rezistencija se može javiti i posledica je promene veznog mesta za eritromicin na bakterijskom ribozomu. cefpirom – CEFROM (Aventis Pharma Nemačka). Gastrointestinalni poremećaji su uobičajeni i veoma neprijatni. eritromicin je bio jedini makrolidni antibiotik korišćen u kliničkoj praksi. uništavajući ciste.• ceftibuten – CEDAX (Schering-Plough Holandija). i retko. nakon tretmana dužeg od dve nedelje. koja se prenosi plazmidima. takođe su efikasni protiv Micobacterium avium-intercellulare i može biti veoma koristan u terapiji lepre i protiv Helicobacter pylori. izuzev gonokoka (Neisseria gonorrhoeae) i u manjem stepenu hemofilusa (Haemophilus influenzae). Koristi se kod sledećih infekcija: infekcija respiratornog sistema. ali ne i na većinu Gram negativnih mikroorganoizama. CLARITHROMYCIN (Remedica Kipar). Cefalosprini. FROMILID UNO (Krka. KLERIMED (Medochemie Kipar). CLATHROCYN (Hemofarm Srbija). holestatska žuica. Eritromicin se može primeniti i parenteralno. što zavisi od koncentracije leka i tipa mikroorganizama. zabeleženo je takođe sledeće: reakcije preosetljivosti. Deluje na Gram pozitivne bakterije i spirohete. Termin makrolid se odnosi na strukturu – višečlani laktonski prsten za koji su vezani jedan ili više deoksi šećera. Tovarna Zdravil Slovenija). difterije i dr. iako intravenska primena može biti praćena pojavom lokalnog tromboflebitisa. mikoplazmi (Mycoplasma pneumoniae). teškog oblika akni. FROMILID (Krka. Tokom četrdeset godina. 82 . a znatno efikasniji protiv Haemophilus influenzae i može biti efikasniji protiv Legionella. Glavni put eliminacije je žuč. prolazni poremećaji sluha. MAXIPIME (Bristol Myers – Squibb USA). IV generacija • • cefepim – CEFIM (Hemofarm Srbija). konjunktivitisa u novorođenčadi i pneumonije u male dece.

Amikacin je slab supstrat za ove enzime. roksitromicin – ROKSITROMICIN (Srbolek Srbija).godine) bio je ujedno i prvi antibiotik koji je mogao da leči tuberkulozu. Enterobacter. 83 . Aminoglikozidi Aminoglikozidi su antibiotici sa složenom hemijskom strukturom. ali ne i u zglobovima i pleuralnoj tečnosti. dozno zavisni toksični efekti. Tovarna Zdravil Slovenija). Posledice su obično ireverzibilne. od kojih je najvažniji inaktivacija mikrobnim enzimima. Aminoglikozidi inhibiraju sintezu proteina bakterije. mada je tobramicin omiljeni lek iz dve grupe za infekcije uzrokovane pseudomonasom. Retka. Ukoliko je oštećena renalna funkcija. može se u velikoj meri nadvladati istovremenom primenom penicilina i/ili vankomicina. telitromicin – KETEK (Sanofi-Aventis Italija). amikacin. Amikacin ima najširi antimikrobni spektar dejstva i zajedno sa netilmicionm deluje na infekcije uzrokovane organizmima rezistentnim na gentamicin i tobramicin. sa međusobno sličnim antimikrobnim dejstvom. Aminoglikozidi se ne apsorbuju iz gastrointestinalnog trakta i obično se primenjuju intramuskularno ili intravenski. kojih je najmanje devet. prodiru kroz staklasto telo oka i dostižu visoku koncentraciju u sekretima i telesnim tečnostima. ali opasna toksične reakcija je paraliza prouzrokovana neuromuskularnom blokadom. brzo nastaje akumulacija sa posledičnim povećanjem toksičnosti koje je dozno zavisno. Nefrotoksičnost je posledica oštećenja tubula bubrega i može biti sprečena obustavom leka. ZMAX (Pfizer Pharmaceutical Portoriko). koja se javlja kao posledica slabog prodiranja. Takođe prolaze placentnu barijeru. Ozbiljni. Klebsiella. Najviše se koriste protiv Gram negativnih crevnih organizama i sepse. streptomicin. Ovi antibiotici se pre svega koriste za lečenje infekcija izazvanih Gram-negativnim bakterijama kao što su Escherichia coli. uključujući gluvoću. Proteus mirabilis. ali je izrodio mnoge značajne naslednike. pseudomonas i listerija. ataksije i poremećaja ravnoteže u slučaju vestibularnog oštećenja i poremećaja sluha. tobramicin netilmicin i neomicin. Prvi otkriveni lek iz ove grupe. Glavni predstavnici ove grupe lekova su: gentamicin. Gentamicin je najčešće korišćeni aminoglikozid. SUMAMED (Pliva Hrvatska). Ne prolaze krvno-moždanu barijeru. ROXIMISAN (Slaviamed Srbija). Dejstvo je baktericidno i pojačano je lekovima koji ometaju sintezu ćelijskog zida. Rezistencija prema aminoglikozidima postaje problem. u slučaju kohlearnog oštećenja. Pseudomonas aeruginosa i druge. Moguća je pojava vrtoglavice.• • • • azitromicin – HEMOMYCIN (Hemofarm Srbija). koji se mogu pojačati u toku tretmana aminoglikozidima su ototoksičnost i nefrotoksičnost. ali neki mikroorganizmi su razvili enzime koji i ovaj lek mogu da inktiviraju. Aminoglikozidi imaju tri ili tetrasaharidnu strukturu i sastoje se od streptamina ili nekog streptaminskog derivata (uglavnom 2-dezoksistreptamin) na koji je vezano 3 ili 4 aminošećerna ostatka. Mogu se davati zajedno sa penicilinom kod infekcija koje izazivaju streptokoke. Ototoksičnost obuhvata progresivno oštećenje sluha i dovodi do destrukcije senzornih ćelija vestibularnog kohlearnog aparata. Javlja se na nekoliko načina. Aminoglikozidi su efikasni protiv mnogih aerobnih Gram negativnih i nekih Gram pozitivnih organizama. midekamicin – MACROPEN (Krka. Rezistencija. Poluživot je oko 2 sata. RUNAC (Jugoremedija Srbija). Streptomicin je sve manje u upotrebi u medicini. farmakokinetskim karakteristikma i toksičnim dejstvima. streptomicin (1943.

osip i lokalni flebitis na mestu primene injekcije. Efikasan je protiv aerobnih i anaerobnih Gram-pozitivnih bakterija. Takođe je dragocen kod ozbiljnih stafilokoknih infekcija. Glikopeptidni antibiotici inhibiraju sintezu muraminske kiseline važnog sastojka zida većine bakterija i time ih uništavaju. Vankomicin je glavni glikopeptidni antibiotik. gentamicin – GENTAMICIN (Galenika Srbija). Vankomicin se ne apsorbuje iz creva i primenjuje se oralno samo u slučaju terapije gastrointestinalne infekcije uzrokovane Clostridium difficile. Daje se u teškim Gram-pozitivnim infekcijama. amikacin – AMIKACIN (Galenika Srbija). AMIKIN (Bristol-Myers Squibb USA).Registrovani lekovi: • • • • • streptomicin – STREPTOMICIN SULFAT (Galenika Srbija). Glikopeptidni antibiotici Glikopeptidne antibiotike nazivamo i rezervni antibiotici . GENTAMICIN ALKALOID (Alkaloid Makedonija). GENTAMICIN (Zdravlje Srbija). penicilinima i cefalosporinima. GENTAMICIN (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). Reakcija preosetljivosti javlja se povremeno. koji nastaje fermentacijom Actinoplanes teicomyceticus. VANCOMYCIN-MIP (Chephasaar ChemischPharmazeutische Fabrik Nemačka). Vankomicin je baktericid (osim protiv streptokoka) i deluje tako što inhibira sintezu ćelijskog zida. Koristi se u lečenju teških infekcija u bolesnika koji ne mogu dobijati (alergijske reakcije) ili ne reaguju na peniciline ili cefalosporine. 84 . Deluju i na aerobne i na anaerobne bakterije. Neželjena dejstva obuhvataju groznicu. GENTAMICIN (Hemofarm Srbija). Mogu se javiti ototoksičnost i nefrotoksičnost. kod pacijenata alergičnih na penicilin i cefalosporine kao i kod nekih formi endokarditisa. Registrovani lekovi: • • EDICIN (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). Parenetralno se primenjuje intravenskim putem i ima poluvreme eliminacije iz plazme od oko 8 sati. Klinička primena vankomicina ograničena je uglavnom na pseudomembranozni kolitis i terapiju nekih multirezistentnih stafilkokoknih infekcija. Efikasniji je od vankomicina jer ima posebno modifikaciju (masnu kiselinu u strukturi) zbog čega bolje prodire u većinu tkiva (osim u nervno). ili imaju infekciju uzrokovanu stafilokokima otpornim na ostale antibiotike. VANKOCIN (Eli Lilly Export švajcarska). tobramicin – BRAMITOB (Chiesi Farmaceutici Italija).njihova se primena maksimalno odlaže jer na njih uglavnom nema rezistencije. Teikoplanin je baktericidni antibiotik. teikoplanion – TARGOCID (Aventis Pharma International Francuska). uključujući one koje se ne mogu lečiti ostalim antimikrobnim lekovima. netilmicin – NETROMYCIN (Schering-Plough Labo Belgija). VANCOTEX (Pharmatex Italija). Efikasan je uglavnom protiv Gram pozitivnih bakterija i koristi se protiv meticilin-rezistentnih stafilokoka. npr.

pseudomembranozni kolitis. koji može biti deo normalne flore. u terapiji stafilokoknog konjunktivitisa. povraćanje i dijareju (proliv). Pojedinačno. deluju protiv mnogih Gram-pozitivnih bakterija. Linkozamidi Linkozamidi spadaju u grupu antibiotika inhibitore sinteze proteina bakterija. Deo leka se metaboliše u jetri. Kvinupristin / dalfopristin efikasan je način za terapiju ozbiljnih infekcija. obično kada drugi antibiotici nisu podesni. Predstavnik je klindamicin. rezistencija na kvinupristin i dalfopristin ne predstavlja veliki problem. Delotvoran je protiv Gram pozitivnih koka. 85 . Trenutno. Ova kombinacija je efikasna protiv sojeva Staphilococcus aureus osetljivih na meticilin i takođe protiv vankomicin-rezistentnih sojeva Enterococcal faecium. U ovu grupu spadaju klindamicin i linkomicin. i kvinupristin i dalfopristin. Deluju tako što inhibiraju sintezu proteina. kao kapi za oči. Registrovani lekovi • klindamicin – KLINDAMICIN (Hemofarm Srbija). Ovi lekovi imaju cikličnu peptidnu strukturu. jedinjenja izolovanih iz Streptomyces pristinaespiralis. Njegov poluživot je 21 sat. a metaboliti. kvinupristin i dalfopristin pokazuju veoma skromnu bakteriostatsku aktivnost. Oba leka. ali ako se primene zajedno. Klindamicin se može primeniti oralno ili parenteralno i široko se raspodeljuje po tkivima (uključujući i kosti) i telesnim tečnostima. uključujući mnoge penicilinrezistentne stafilokoke. Aktivno se preuzima u leukocite. što olakšava vezivanje kvinupristina i verovatno objašnjava poboljšanu aktivnost lekova kada se primene zajedno. Dalfopristin menja strukturu ribozoma. i mnoge anaerobne bakterije kao što je Bacteroides species. CLINDAMYCIN-MIP (Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Nemačka). Neželjeni efekti obuhvataju inflamaciju i bol na mestu primene infuzije. Mehanizam dejstva je inhibicija sinteze proteina.Streptogramini Kvinupristin i dalfopristin su članovi familije streptogramina. Mehanizam dejstva je inhibicija sinteze proteina. koji su aktivni. mialgiju i nauzeju. artralgiju. Neželjena dejstva su uglavnom gastrointestinalne tegobe. razgrađuju se u jetri i zato se moraju primeniti kao intravenska infuzija. Može se javiti i potencijalno latentno stanje. Poluživot oba jedinjenja je 1-2 sata. Takođe se primenjuje i lokalno. izlučuju se putem žuči i urina. Clostridium difficile. Lek se vezuje za subjedinicu na bakterijskom ribozomu. ali ne prolazi krvno-moždanu barijeru. u obliku intravenske injekcije. Ovo akutno inflamatorno oboljenje debelog creva uzrokuje nekrozitirajući toksin koji stvaraju sojevi bakterije rezistentne na klindamicin. Klinička primena se odnosi na infekcije uzrokovane Bacteroides organizmima i za stafilokone infekcije kostiju i zglobova.

Svi beta laktamski antibiotici sprečavaju sintezu peptidoglikana ćelijskog zida bakterije. Neisseria meningitides i Haemophilus influenzae. Međutim. Nastali su iz potrebe da se reši problem sa beta laktamazama koje proizvode Gram negativni organizmi rezistentni na peniciline. Neželjena dejstva su slična onim kod drugih beta laktama. Aztreonam se daje parenteralno i ima poluživot u plazmi 2 sata. mnoge meticilin-rezistentne stafilokoke manje su osetljive. oni inhibiraju transpeptidacioni enzim koji unakrsno povezuje peptidne lance. Neurotoksičnost se javlja kod visokih koncentracija leka u plazmi. Hemioterapijska sredstva su hemijska jedinjenja toksična za patogene mikroorganizme. jednostavni monocikličini beta laktam sa kompleksom supstituenata. Registrovani lekovi • • • meropenem – MERONEM (Astra Zeneca Velika Britanija). ertapenem – INVANZ (MSD USA). što dovodi do lize bakterije. predstavnik karbapenema. Nakon vezivanja za vezno mesto na bakteriji. Ovaj lek nema ukrštenu imunološku reakciju sa penicilinom i njegovim derivatima.• linkomicin – LINCOHEM (Hemofarm Srbija) Karbapanemi i monobaktami Karbapanemi i monobaktami pored penicilina i cefalosporina spadaju u beta laktamske antibiotike. ima veoma širok spektar antimikrobne aktivnosti. (Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret Francuska). a bezopasna za domaćina. imipenem. Finalni baktericidni događaj je inaktivacija inhibitora autolitičkih enzima u ćelijskom zidu. Imipenem. Ostali antimikrobiotici Hemoterapija je specifičan način lečenja zaraznih bolesti pomoću hemijskih sredstava koji se unose u organizam.V. Mehanizam dejstva ovih lekova isti je kao i kod penicilina. Antimikrobiotici su lekovi za lečenje i sprečavanje infekcijama bakterija. cilastatin – TIENAM I. nauzeja (mučnina) i povraćanje su najčešći. a Pseudomonas aeruginosa u toku terapije može razviti rezistenciju. Oni imaju neobičan spektar – aktivni su samo protiv Gram negativnih bacila. Glavni monobaktam je aztreonam. To su pre svega bakterije iz 86 . pričvršćene na osnovu struktura peptidoglikana. koja je rezistentna na većinu beta laktamaza. Neželjena dejstva uglavnom su slična onim koji se sreću kod drugih beta laktamskih antibiotika. uključujući sojeve bakterija Pseudomonas. deluje protiv mnogih aerobnih i anaerobnih Gram pozitivnih i Gram negativnih organizama. pa ne prouzrokuje uobičajenu alergijsku reakciju kod osoba osetljivih na penicilin. ne deluje protiv Gram pozitivnih organizama i anaeroba.

Ova rezistencija se prenosi transdukcijom i može da se širi pomoću transpozona. Cijanoza uzrokovana methemoglobinemijom može se javiti i nije tako alarmantna kao što izgleda. zbog rizika od razvoja preosetljivosti i alergijskih reakcija. Sulfonamidi i trimetorpim Sulfonamidi Sulfonamidi su sintetski antimikrobiotici koji deluju bakteriostatski. sulfametopirazin. Neisseriaceae. Sulfanilamid je strukturni analog para aminobenzoeve kiseline (PABA) koja je neophodna za sintezu folne kiseline kod bakterija. Sulfonamidi stupaju u kompeticiju sa PABA za enzim dihidropteroat sintetazu. Corynebacteriaceae. Hemijski je sličan sa antimalarijskim lekom pirimetaminom. koje bakterija koristi da bi izbegla potrebu za folnom kiselinom. Blaga do umerena neželjena dejstva su nauzeja. povraćanje. sulfametoksazol. groznica. Obično se primenjuju lokalno. a neizmenjen afinitet za PABA. sulfonamidi. Primeri za sulfonamide u kliničkoj praksi su sulfadiazin. i ne postoje u prirodi. kod infekcija urinarnog trakta (retko). Rezistencija na trimetorpim je rezultat sinteze dihidrofolat reduktaze koja se prenosi plazmidima. U bakterijama koje prouzrokuju ozbiljne infekcije nalaze se plazmidi sa genima rezistencije za sulfonamide i trimetoprim. Rezistencija mnogih bakterija na sulfonamide posledica je stvaranja forme dihidropteroat sintetaze koja ispoljava mali afinitet za sulfonamide. anafilaktička reakcija). sulfadimidin. 87 . Ovo poslednje rezultat je taloženja acetilovanih metabolita u urinu. kod nekih respiratornih infekcija (Nocardia). su prirodni produkti ili su strukturno izmenjeni derivati prirodnih produkata. a ne da ih ubija (baktericidno). Kao i kod antibiotika tako i kod ostalih antimikrobiotika postoji problem sa rezistencijom. kod nekih infekcija koje se prenose polnim putem (trahom. Antimikrobiotike u globalu delimo na antibiotike i ostale hemoterapeutike gde spadaju sulfonamidi i trimetoprim i fluorohinoloni. supresija kostne srži i kristalurija. kod inflamatornih bolesti creva. Bacillaceae. Streptococcaceae. Enterobacteriaceae i Pseudomonaceae. Antibiotici. glavobolja i mentalna depresija. reakcija preosetljivosti (ospa. Lek prolazi u zapaljenske eksudate i prolazi placentnu i krvno-moždanu barijeru. Dejstvo sulfonamida je da inhibira rast bakterija (bakteriostatsko). kod inficiranih opekotina. trimetoprim i fluorohinoloni su potpuno sintetski lekovi. bakterijama iz porodice Mycobacteriaceae (a to su tuberkuloza i lepra) svrstani su u posebnu grupu zbog posebne građe mikobakterija zbog čega je lečenje tuberkuloze i lepre specifično u odnosu na ostale bakerijske infekcije. Za razliku od antibiotika. Ozbiljni neželjeni efekti zbog kojih je neophodno prekinuti sa terapijom su hepatitis. šankroid). sulfasalazin i sulfametoksazol (zajedno sa trimetoprimom čine kotrimoksazol). Rezistencija. hlamidija. u kombinaciji sa pirimetaminom kod malarije rezistentne na lekove i kod toksoplazme. što znači da efekat sulfonamida može biti savladan dodavanjem veće količine PABA. inhibiraju sintezu folne kiseline. Lekovi za lečenje infekcija mikobakterijama lj. oba su antagonisti folata. kao i sintezu nukleotida. pošto oni sadrže timidin i purine. Klinička primena sulfonamida: u kombinaciji sa trimetroprimom (klotrimoksazol) kod Pneumocystis carnii. Većina sulfonamida lako se apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta i dostiže maksimalnu koncentraciju u plazmi za 4-6 sati.porodica Microccoceae. koja je uobičajena. Prisustvo gnoja i proizvoda raspada tkiva poništava dejstvo sulfonamida. Trimetoprim Struktura trimetoprima slična je pteridinskom delu folne kiseline. posredovana je plazmidima i rezultat je sinteze enzima neosetljivog na lek.

i užeg spektra dejstva. Nedostatak folne kiseline. sa izuzetkom perfloksacina i ofloksacina. Klinička primena fluorohinolona: komplikovane infekcije urinarnog trakta. Fluorohinoloni se dobro apsorbuju posle oralne primene. oni potenciraju dejstvo trimetoprima. Trimetoprim primenjen oralno u potpunosti se apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta i slobodno se raspodeljuje po tkivima i telesnim tečnostima. Uglavnom su to gastrointestinalni poremećaji i osip po koži. Artropatija je karakteristična za mlađe osobe. Ciprofloksacin je predstavnik i najčešće je korišćeni fluorohinolon.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Ovi lekovi inhibiraju topoizomerazu II (DNK girazu). antraks. poremećaji krvne slike i ospa. cefalosporine i aminoglikozide. akrosoksacin i pefloksacin. aeruginosa.Trimetoprim je efikasan lek protiv većine uobičajenih patogena i takođe je bakteriostatik. to jest sintezu folata. invazivni otitis spoljnjeg uva uzrokovan P. prostati i plućima. Javljaju se i CNS simptomi. gonoreja. i pseudomonasa. TRIMOSUL (Hemofarm Srbija). Svi hinoloni se koncentrišu u fagocitima. uzrok megaloblastne anemije i toksični efekat primene trimetoprima. Registrovani lekovi 88 . Klinička primena: terapija infekcija urinarnog i respiratornog trakta. hronični osteomijelitis izazvan gram negativnim organizmima. enzim koji proizvodi negativni supernamotaj DNK i na ovaj način se omogućava transkripcija i replikacija. Lekovi se koncentrišu u mnogim tkivima. može se sprečiti primenom folne kiseline. levofloksacin. Dostiže visoke koncentracije u plućima i bubrezima i prilično visoke koncentracije u cerebrospinalnoj tečnosti.influenzae. N. a ređe konvulzije. Neželjena dejstva su retka. BACTRIM (F. otprilike polovina svakog leka izluči se za 24 sata. Pošto sulfonamidi utiču na ranu fazu istog metaboličkog puta bakterije. BAKTIMOL (Habit Pharm Srbija). a takođe je veoma efikasan protiv H. za infekcije izazvane Pneumocystis carnii. Campylobacter spp. TRIMOSAZOL (Farmakos Srbija). povraćanje. ofloksacin.gonorrhoeae. cervicitis. Fluorohinoloni Fluorohinoloni su grupa antibiotika širokog spektra dejstva: ciprofloksacin. naročito u bubrezima. Registrovani lekovi • sulfametoksazol. Neželjena dejstva su mučnina. trimetoprim – BACTRIM (Galenika Srbija). Ponekad se daje u smesi sa sulfametoksazolom i ova kombinacija zove se klotrimoksazol. koji dostižu u cerebrospinalnoj tečnosti 40% (penfloksacin) i 90% (ofloksacin) od njihovih serumskih koncentracija. streptokoke i pneumokoke se slabo inhibiraju i veoma je visoka incidenca stafilokokne rezistencije. Kada se primeni zajedno sa sulfametoksazolom. eradikacija kod kliconoša salmonele. bakterijski prostatitis. respiratorne infekcije izazvane sojevima Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom. uključujući i mnoge druge organizme rezistentne na peniciline. glavobolja i vrtoglavica. veoma blaga i nestaju sa prestankom primene leka. efikasan protiv Gram-pozitivnih i Gram-negativnih organizama. Većina ne prelazi krvno-moždanu barijeru. koji se koriste za terapiju urinarnih infekcija: cinoksacin i nalidiksinska kiselina. norfloksacin. koje su povezane sa CNS patologijom ili istovremeno primenom teofilina ili nesteroidnih antiinflamatornih lekova. Ciprofloksacin bi trebalo izbegavati kod meticilin rezistentnih stafilokoknih infekcija. Ima izvanredno dejstvo protiv enterobakterija. On je antibiotik širokog spektra dejstva. Od Gram pozitivinih organizama.

6%. Vodonik peroksid ("hidrogen". Ako se radi o većim koncentracijama tada ih nazivamo dezinficijensi. oni su bakteriostatici. norfloksacin – NOFOCIN (Srbolek Srbija). Čista borna kiselina je slaba kiselina. Dolazi u obliku sitnih igličastih kristalića crnoljubičaste boje.• • • • ofloksacin – VISIREN (Jugoremedija Srbija). 89 . pa može doći do vazdušne embolije. Kalijum permanganat deluje samo površinski (redukuju ga proteini kože). deluju površinskom aktivnošću. Na tržištu se nalaze i masti i kreme sa bornom kiselinom. okolinu rana) gde je resorpcija mala. H2O2) Vodonik peroksid je nestabilno jedinjenje kiseonika i vodonika. borna kiselina se rastvara u alkoholu i etru. Rastvor borne kiseline se koristi za obloge kod ulceracija. CIPROFLOXACIN (Remedica Kipar). Antiseptici deluju tako da sprečavaju rast i razvoj mikroorganizama. mekani prah. Primenjuje se u obliku 3% rastvora za dezinfekciju kože i čišćenje rana. međutim. danas je njena upotreba sve ređa. kao baktericid i slabi adstringent. Dobija se industrijskom preradom minerala piroluzita (MnO2) uz pomoć elementarnog hlora. Može se koristiti i kao prašak koji je zapravo 10%-tna smeša sa talkom. ako su slabije koncentracije nazivamo ih antiseptici. CIPRINOL (Krka Slovenija). Zato se oni koriste eksterno (stavljaju se na kožu. Deluju na više načina: remete osmotsku ravnotežu. URICIN (Slaviamed Srbija). Borna kiselina (H3BO3) Borna kiselina se dobija se iz prirodnih nalazišta isparavanjem kondenzata koji izlaze iz zemlje u vulkanskim predelima ili taloženjem vodenog rastvora natrijum tetraborata (boraks) sa kiselinama. pa tako. Ali. MAROCEN (Hemofarm Srbija). Oni ubijaju mikroorganizme i baktericidna su sredstva. u farmakoterapiji se koristi razblaženi vodonik peroksid (3%. Koristi se u obliku kristalića kao dezinficijens. NOLICIN (Krka Slovenija). ali se ne sme koristiti kod beba! Upotrebljava se u obliku 3% rastvora kao blagi antiseptik i keratoplastik. U apotekama dolazi u kutijicama po 5 grama. specifično toksičnim delovanjem na protoplazmu. koristi se i u kozmetičke svrhe i služi za izbeljivanje kose. Lako se rastvara u vodi koju boji intenzivno crveno-ljubičastom (pink) bojom. Zaustavlja manja površna krvarenja. oksidaciju mikroorganizama. Antiseptici i dezificijensi Antiseptici i dezinficijensi predstavljaju ista jedinjenja koja se različito zovu zavisno od koncentracije. a pre upotrebe treba napraviti rastvor terapijske koncentracije do 1%. C-FLOX (Intas Pharmaceuticals Indija). Ranije se borna kiselina češće koristila. CIFRAN (Ranbaxy Laboratories Indija). CITERAL (Alkaloid Makedonija). ciprofloksacin – CIPROFLOXACIN (Habit Pharm Srbija). Kalijum permanganat ("hipermangan". Osim toga. Koristi se za ispiranje grla i gnojnih rana. Međutim. Takav nascentni kiseonik je vrlo jak oksidirajući agens i oksiduje sve oko sebe. Zbog svoje nestabilnosti spontano se raspada na vodu i nascentni kiseonik. njegovo antiseptično delovanje je samo kratkotrajno. tj. On ne sme biti jači od 1% jer je kalijum permanganat jako oksidaciono sredstvo i može oštetiti kožu. CIPROFLOXACIN (Jugoremedija Srbija). redukciju mikroorganizama. Nedostatak antiseptika je nedovoljna selektivnost. Slabiji je dezinficijens od vodonik peroksida. Neprijatna nuspojava je ta što na koži ostavlja vrlo tvrdokorne smeđe mrlje mangan dioksida koje se vremenom povlače. Koncentrisani 30%-tni vodonik peroksid je vrlo agresivna hemikalija koja oštećuje kožu i izbeljuje je. Primenjuje se kao dezinficijens. ali ne kod dubokih rana. Na tržištu dolazi u obliku 3% ili 2% rastvora ili u obliku čiste čvrste borne kiseline. međutim. kada se nanese na kožu ili predmete oksidira i uništava sve mikroorganizme. Proizvodi se elektrolizom sumporne kiseline. moksifloksacin – AVELOX (Bayer Healthcare Nemačka). Teško se rastvara u hladnoj vodi. On oštećuje i živo tkivo. Takođe. ali i epidermalne ćelije kože. On se resorbuje. fini beli. poseban oblik vrlo reaktivnog kiseonika koji je u jednoatomskom stanju. 12%) kao antiseptik. Rastvor koncentracije 1% je roze boje. CIPROCINAL (Zdravlje Srbija). uzrokuju koagulaciju belančevina. erizipela i opekotina. Smatra se da deluje i na gljivična oboljenja kože i sluzokože. ali deluje duže. a ne samo mikroorganizme. Sve su to materije koje ukljanjaju bakterije sa kože ili predmeta. KMnO 4) U pitanju je jedan od najjačih oksidacionih agenasa. Inhibira rast Candide albicans na sluznici. adsorbuju mikroorganizme na sebe. sluznicu. ali se zato dobro rastvara u ključaloj vodi.

sporocidnog. preparata za zaštitu od UV zračenja. BETADINE (Alkaloid Makedonija). Registrovani lekovi • • • povidon jod . virusa i gljivica). S obzirom da fluoridi mogu deaktivirati hlorheksidin ispiranje usne šupljine preparatima na bazi hlorheksidina mora se obaviti najmanje 30 minuta pre korišćenja fluoriranih zubnih pasti. raznih medicinskih sapuna. S obzirom da je netoksičan koristi se kao antiseptički agens u raznim stomatološkim tečnostima za održavanje higijene usne šupljine. Upotrebljavaju se kao kožni antiseptici naročito u hirurgiji. gljivica. Nezgodno je to što boje kožu i tkanine i jako peku kožu. Već u koncentracijama 8-10% koči razvijanje bakterija dok u koncentracijama 6070% ima maksimalni efekat. anaerobnih bakterija. jodna tinktura. a takođe ne smeju dospeti u unutrašnje uvo. kao antiseptik (etanolum dilutum . POVIDON JOD (Remevita Srbija). a po hemijskoj strukturi je 1. ruku pre operacija. Povećanjem koncentracije antiseptičko dejstvo slabi.Alkoholi Za alkohole je karakteristično da deluju bakteriostatski zavisno od koncentracije i vrste. U novije se vreme primenjuju jodni kompleksi koji sadrže jod u kombinaciji s nekim nosiocem. Razblažen vodeni rastvor rezorcinola koristan je u ublažavanju svraba kod eritematoznog dermatitisa. Rezorcinol Rezorcinol je antiseptik koji spada u grupu fenolnih antiseptika.pozitivnih i gram . Sekundarni i tercijarni alkoholi nemaju terapeutsku primenu. dok se izopropanol ređe koristi. pogotovo za lečenje gingivitisa. glukonata i hidrohlorida. Svi preparati koji sadrže hlorheksidin u visokoj koncentraciji ne bi smeli dospeti u oči zbog mogućnosti da oštete rožnicu. fenoksietanol – OCTENISEPT (Schulke & Mayer Austrija). Najviše se koristi etanol. POVIDON JOD (Zdravlje Srbija). zbog svog keratolitičkog dejstva često je sastojak preparata za tretman peruti. Etanol svoje najbolje antiseptičko delovanje ispoljava u koncentraciji od 70%. amebicidnog. 90 . Delotvoran je protiv gram . To su površinski aktivne vodeni rastvori komplesknog jedinjenja joda i polivinil-pirolidona (povidon jod). izopropanol i propanol. Jodni se preparati primenjuju u velikim razređenjima kao antiseptici za kožu. Metanol se zbog toksičnosti ne koristi. niti iriraciju kao alkoholni ratsvori. rana na koži. Upotrebljava se u obliku vodenog ratsvora ili kao alkoholni rastvor tj. Zato su prikladni samo kod manjih povreda. Deluje na bakterije hemijski redukujući biohemijske molekule u njima.3benzendienol. ANTISEPT D (Bosnalijek Bosna I Herzegovina).70%). Takođe. kože pacijenta pre operacije i sl. hlorheksidin – HIBIDEKS (Galenika Srbija) oktenidin. koristi se u raznim mastima i kremama u koncentraciji od 5 do 10% za lečenje hroničnih kožnih bolesti kao što su psorijaza i dermatitis. U dodiru s kožom polagano oslobađaju jod i ne uzokuju pečenje. Jod Jod je jedan od najstarijih antiseptika i najdelotvornijih antimikrobnih sredstava. Dolazi u obliku acetata. dok se od primarnih koriste etanol. fungicidnog i umereno virucidnog delovanja. izvrstan je za čišćenje hirurške opreme.POVIDON JOD (Hemofarm Srbija).negativnih bakterija. sluzokože i rane zbog snažnog baktericidnog. Hlorheksidin Hlorheksidin je antiseptik koji se koristi za čišćenje kože i sluzokože od raznih mikroba (bakterija. Smatra se da je efikasan i protiv bolničkih superbakterija kao što je Staphylococcus aureus. Takođe. Takođe. Koristi se na koži kao antiseptik i dezinficijens. dok propilni i butilni alkohol slabo deluju. Koristi se kao bakteriostatik (u koncentracijama od 8-10%).

Lekovi za infektivne bolesti Sredstva koja su selektivno toksična za parazite koji nas napadaju. Upotreba lekova koji poseduju sektivnu toksičnost protiv nabrojanih patogena parazita naziva se hemioterapija. Razvoj ovih lekova u poslednjih osamdeset godina predstavlja jedan od najznačajnijih koraka napred u terapiji istorije medicine. Izvodljivost takvog selektivnog toksičnog dejstva zavisi do prisustva iskoristljivih biohemijskih razlika između organizma parazita i organizma domaćina. neophodna su za borbu protiv mnogih infektivnih bolesti koje izazivaju virusi. bakterije. 91 . protozoe. gljive i gliste. Hemioterapijska sredstva su hemijska jedinjenja toksična za patogene mikroorganizme a bezopasna za domaćina.

oralni način primene leka preporučuje se samo kod gljivičnih infekcija gastrointestinalnog trakta. Ostala neželjena dejstva su poremećena funkcija jetre. Najčešća sistemska gljivična infekcija je kandidijaza. Amfotericin sa flucitozinom se koristi kod kriptokoknog meningitisa. trombocitopenija i anafilaktička preosetljivost. odnosno mikoze. zujanja u ušima i glavobolje. Amfotericin Amfotericin je makrolidni antibiotik čiju kompleksnu strukturu karakteriše veliki broj ugljenikovih atoma vezanih u prstenove. Kod sistemskih mikoza. Amfotericin u normalnim okolnostima slabo prolazi krvno-moždnu barijeru. ili inkapsuliran u lipozome ili nanosfere. Nistatin deluje fungistatski i fungicidno na saprofitske i parazitske kvasnice. Hipokalijemija se javlja kod 25% bolesnika i neophodna je nadoknada kalijuma preparatima kalijum-hlorida. mogu se podeliti na površinske gljivične infekcije i sistemske gljivične infekcije (infekcije unutrašnjih organa i sistema). kompleksno jedinjenje amfotericina i natrijum deoksiholata daje se sporom intravenskom infuzijom. Iako svaki čovek može da podlegne gljivičnoj infekciji. Ima selektivno dejstvo i snažno se vezuje za membranu gljivica i nekih protozoa. pri dugotrajnom lečenju antibioticima širokog spektra i imunosupresivima. česta je pojava drhtavice.Uspeh u razvoju lekova koji mogu da deluju protiv napadača zavisi u velikoj meri od uspeha samih napadača da razviju nove strategije protiv antiinfektivnih lekova. bol u trbuhu). Intertekalna primena leka praćena je znacima neurotoksičnosti. Nakon primene injekcije. Nistatin Nistatin je polienski makrolid dobijen iz plesni Streptomyces noursei. povraćanje. trudnice i bolesnici sa opekotinama skloniji su gljivičnim infekcijama. Hipomagnezijemija i anemija takođe mogu biti problem. Nakon oralne primene amfotericin se slabo resorbuje. Drugi preparati koji se koriste za intravensku infuziju su: amfotericin u kompleksu sa lipidima ili sa beta-ciklodekstrinom. dijabetičari. a ovde će biti opisani: • • • • • antituberkulotici antimikotici za sistemsku primenu antivirusni lekovi za sistemsku primenu imunoserumi i imunoglobulini vakcine Sistemski antimikotici Gljivične infekcije. zatim kao profilaksa kandidijaze u novorođenčadi. što u stvari predstavlja pojavljivanje rezistencije na lekove. Nefrotoksičnost je najčešće i najteže neželjeno dejstvo primene amfotericina. a mnogo teže su kriptokokni meningitis ili endokarditis. Stariji bolesnici. Koristi se u lečenju lokalne kandidijaze creva. plućna aspergiloza i rinocerebralna mukormikoza. Amfotericin se vezuje za ćelijsku membranu čime menja permeabilnost i transportne funkcije membrane. posebno razvoju kandidijaze. 92 . Tokom oralne upotrebe nistatina retko se mogu pojaviti blaže digestivne smetnje (proliv. Antibiotici su posebno obrađeni. Zbog karakteristične strukture veže se za molekule ergosterola u membrani gljivice i uzrokuje stvaranje šupljina u membrani (do tada nepropustljiva membrana postaje vrlo propustljiva i gubi svoju funkciju) što uništava integritet i izaziva njeno odumiranje. mučnina. neki ljudi su u većem riziku. Deluje fungistatski i fungicidno na čitav niz gljivica in vitro. naročito na Candida spp. a nešto slabije za ćelije sisara i nekih bakterija. dok je prolazak ovog leka olakšan kod zapaljenja moždanih ovojnica. povišene temperature. Lek iritira endotel vena i može se razviti lokalni tromboflebitis nakon intravenske primene leka. Efikasan je za većinu plesni i kvasnica. a kod jedne petine bolesnika javlja se i povraćanje.

dok drugi blokiraju neke druge važne korake u životnom ciklusu virusa. 93 . Virus ulazi u organizam i pronalazi pogodne ćelije. zalcitabin (ddC) i stavudin.Registrovani lekovi • amfotericin B – AMPHOCIL (Torrex Chiesi Pharma Austrija). Didanozin Didanozin je analog deoksidenozina. Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze Spadaju u anti-HIV grupu lekova. za neke druge viruse koriste se vakcine ili imunoglobulini. Veći deo leka se metaboliše u jetri u neaktivni glukuronid. Nakon toga ulazi u njih putem uvrtanja membrane ćelija i oslobađa svoj genetski materijal DNK ili RNK. Konfuzija. FUNGIZONE (Bristol-Myers Squibb Francuska). paresetezija. pa terapijsko dejstvo zidovudina nakon duže upotrebe slabi. dobro se resorbuje i aktivno se sekretuje u bubrežnim tubulima. inkorporiranje 5'-trifosfatnog oblika u rastući DNK lanac rezultira zaustavljanjem rasta provirusne DNK. poremećaj funkcije jetre i miopatija. Primenjuje se oralno. abakavir (ABC). Primenjuje se oralno. didanozin (ddI). 5'-trifosfatni oblik leka stupa u kompeticiju sa ekvivalentnim intracelularnim trifosfatnim oblikom ćelije domaćina. glavobolja. Ostali neželjeni efekti su pojava gastrointestinalnih tegoba. Važno je naglasiti da postoje antivirotici samo za nekoliko virusa. Primenjen tokom porođaja. virus neprestano menja svoju strukturu. depresija i sindrom sličan gripu su takođe opisani. Životni ciklus jednog virusa je vrlo jednostavan. Zidovudin Zidovudin je analog timidina. nesanica. Replikovan virusni genetski materijal izlazi iz jezgra ćelije domaćina i odlazi do površine ćelije gde uz pomoć već izgrađenih proteinskih elemenata nastaje hiljade novih virusa. naročito u terminalnim stadijumima bolesti. Antivirusni lekovi za sistemsku primenu Virusi su mali infektivni agensi koji se sastoje od nukleinskih kiselina (RNK ili DNK) obmotanih proteinskim omotačem ili kapsidom. Virus živi isljučivo kao parazit: nema svoj metabolizam ali zato koristi metabolizam domaćima za sintezu i sklapanje svojih replikacija. groznica. anksioznost. Usled velikog broja mutacija. zidovudin smanjuje transmisiju virusa sa majke na plod za više od 20%. Može da produži vreme preživljavanja kod pacijenata inficiranih HIV-om i ublaži demenciju koju izaziva HIV. dok za neke viruse jednostavno još nema efikasnog sredstva. Lekovi iz ove grupe fosforilišu se pod dejstvom enzima ćelije domaćina u 5'-trifosfatni oblik. Ti proteinski elementi se smeštaju na površinu ćelije. ali takođe može biti dat i u obliku intravenske infuzije. lamivudin (3TC). a samo 20% aktivnog oblika leka se izlučuje putem urina. U ovoj klasi se nalaze sledeći lekovi: zidovudin (AZT). Anemija i neutropenija su najčešći neželjeni efekti. osip. Antivirusni lekovi uglavnom deluju na način da blokiraju sintezu virusne DNK ili RNK inhibicijom određenih enzima. Genetski materijal virusa ulazi u jezgro ćelije domaćina i koristi enzime domaćina za sintezu mRNA koja preko ćelijskih ribozoma diriguje sintezu novih elemenata za izgradnju novih virusa. koji su osnovni supstrat za formiranje provirusne reverzne transkriptaze. naročito pri dugotrajnoj primeni leka.

To znači da za svakog uzročnika postoji specifična vrsta imunoglobulina IgG koji je posebno građen za taj određeni uzročnik. koji su rezistentni kako na lamivudin. Neželjeni efekti su uglavnom blagi i podrazumevaju pojavu glavobolje i gastrointestinalnih porermećaja. ili delta (IgD). mu (IgM). tako i na ostale lekove iz klase inhibitora reverzibilne transkriptaze. lamivudin – TRIZIVIR (Glaxosmithkline Export Velika Britanija). Svaka klasa ima nešto drugačiju ulogu u telu. a kod određenog broja može dovesti i do fatalnog ishoda. alpha (IgA). Primenjuje se oralno. Laki lanci imunoglobulina označavaju se grčkim slovima kappa (κ) ili lambda (λ). Dokazano je da je on jedan od najefikasnijih lekova iz grupe inhibitora reverzne transkriptaze. Dozno-zavisni pankreatitis se javlja kod 5-10% pacijenata. abakavir. Na vrhovima krakova nalaze se specifična područja za razne antigene kojima organizam može biti izložen (virusi. U neželjene efekte spadaju gastrointestinalnog sistema.Glavni neželjeni efekti su dozno-zavisni bol i senzorni poremećaji. uglavnom se eliminše putem bubrega aktivnom tubularnom sekrecijom. može da dovede do selekcije mutiranih sojeva virusa. lamivudin – EPIVIR (Glaxosmithkline UK Velika Britanija). Od svih klasa IgG jedino prolazi kroz placentu i najzastupljenije je od svih klasa Ig . Ako se primeni sam. Primenjuje se oralno. stavudin – ZERIT (Bristol-Myers Squibb USA). zidovudin. Nakon oralne primene dobro se apsorbuje. depresija kostne srži i promene funkcije jetre su retki neželjeni efekti primene didanozina. nakon kojih sledi IgA i IgM. Ostali neželjeni efekti su bolovi u zglobovima i pankreatitis. osip. 94 . Takođe se koristi u terapiji hepatitisa B. Imunoserumi i imunoglobulini Imunoglobulini su veliki molekuli u obliku slova Y. VIDEX EC (Bristol-Myers Squibb USA). IgD i IgE su prisutni u malom broju. pojava generalizovane alergijske reakcije. ZEFFIX (Glaxowellcome Operations Velika Britanija). Primena gotovih imunoglobulina ili imunoseruma naziva se pasivna imunizacija. Stavudin Stavudin je analog timidina. dobro se apsorbuje i uglavnom se eliminiše u nepromenjenom obliku putem urina. Glavobolja i gastrointestinalne tegobe su česti. Abakavir Abakavir je analog gvanozina. Svaka klasa ima jedinstven tip teškog lanca koji se označava grčkim slovom: gamma (IgG). Za imunitet su najznačajniji IgG. epsilon (IgE). Najzastupljeniji imunoglobulini u perifernoj krvi su oni klase IgG. RETROVIR (Glaxosmithkline Export Velika Britanija). a metaboliše se u jetri u neaktivne produkte. Lamivudin Lamivudin je analog citozima. abakavir – ZIAGEN (Glaxowellcome Operations Velika Britanija). osip i poremećaji Registrovani lekovi • • • • • • zidovudin – ZIDOSAN (Slaviamed Srbija). a nesanica. Glavni neželjeni efekt stavudina je dozno-zavisna periferna neuropatija.a u novorođenčadi. Postoji 5 glavnih klasa imunoglobulina. didanozin – VIDEX EC (Bristol-Myers Squibb Francuska). bakterije).

humani – BEOGLOBIN-D (Institut za transfuziju krvi Srbije Srbija). Na ovaj način se pripremaju imunoglobulini protiv tetanusa. vakcine i serume "Torlak" Srbija). Kod autoimunih oboljenja kod kojih dolazi do zatajenja kontrolnih mehanizama i pojave patoloških procesa. kao i za zaštitu osetljivih osoba od infekcije virusima hepatitisa A. vakcine i serume "Torlak" Srbija). Imunoglobulin G – IgG je proteinska frakcija koja sadrži veliki broj antitela potrebnih za odbranu organizma od različitih infekcija. antitoksin tetanusa – TOTEKVIN (Institut za virusologiju. Antitela sadržana u preparatu IgG imaju očuvanu biološku funkciju da potpomognu opsonizaciju. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU (Imunološki zavod Hrvatska). IMMUNORHO (Kedrion Italija). preč. organizam dobrovoljca je podstaknut da produkuje određenu vrstu antitela. i u trenutku kada titar antitela u njegovoj cirkulaciji dostigne optimalnu koncentraciju. protiv besnila i anti D imunoglobulini koji služi u zaštiti Rh D negativnih trudnica. parazita i antigena mikoplazme. ne daje punu krv. besnilo. imunizovana osoba postaje davalac. leukociti i trombociti se tokom procedure uzimanja plazme vraćaju u cirkulaciju davaoca. fragmenti – ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (Imunološki zavod Hrvatska). virusa. TETAGAM P (ZLB Behring Nemačka). Specifični. VENIMMUN (ZLB Behring Nemačka). dovodi do ponovnog uspostavljanja fiziološke regulacije imuniteta i suzbijanja tih oboljenja. TETANUS GAMMA (Kedrion Italija). IgG za intravensku upotrebu (IVIG). Imunizacijom.specifična antitela. Registrovani lekovi • • • • antitoksin difterije – ANTITOKSIN DIFTERIJE (Institut za virusologiju. može se koristiti kao supstituciona terapija u stanjima deficijencije antitela. PARTOBULIN S/D (Baxter Austrija). fiksaciju komplementa i inaktivaciju patoloških mikroorganizama i njihovih toksina. hiperimuni ili hiperimunoglobulini predstavljaju preparate imunoglobulina G (IgG) koji u sebi sadrže određena . tetanus) takođe su dostupni. TETABULIN S/D (Baxter Austrija). humani imunoglobulin – HUMANI IMUNOGLOBULIN (Institut za transfuziju krvi Srbije Srbija). IG VENA (Kedrion Italija). Davanje plazme može biti mnogo češće nego davanje krvi i obično se obavlja jednom u tri nedelje. On. naravno uz redovnu kontrolu koncentracije njegovih ukupnih proteina. anti-D (Rho) imunoglobulin. humani – ATEBULIN (Institut za transfuziju krvi Srbije Srbija). OCTAGAM (Octapharma Pharmazeutika Austrija). Dobijaju se od plazme zdravih ljudi-dobrovoljaca koji su imunizovani sa određenom vrstom antigena . imunoglobulin (konjski) antivenom. dobijen iz humane plazme. a u drugom o primeni imunoglobulina posebne frakcije serumskih proteina. međutim. • • • 95 .Kada se primenjuju imunoglobulini. ENDOBULIN S/D (Baxter Austrija). hepatitis B imunoglobulin – IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B (Imunološki zavod Hrvatska). IgG poreklom od osoba sa viskokim koncentracijama antitela specifičnih za određena opasna stanja (hepatitis B. Normalni humani imnoglobulin (IgG). Njegovo zaštitno dejstvo je momentalno i traje nekoliko nedelja. moguća su dva načina: • • primeniti celokupan serum krvi osobe koja je bila izložena određenom antigenu primeniti samo imunoglobuline: smešu više imunoglobulina ili određeni specifični imunoglobulin U prvom slučaju govorimo o primeni imunoseruma.najčešće protiv infektivnih bolesti. On predstavlja izvor različitih antitela protiv bakterija. RHESONATIV (Octapharma Švedska). parotitisa ili rubeole. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA (Imunološki zavod Hrvatska). morbila. Ćelijski elementi iz krvi kao što su eritrociti. već samo plazmu i to posebnim postupkom pomoću određenih aparata. antitetanusni imunoglobulin.

• • • Žive probuđene vakcine . Otkrićem vakcine protiv besnila (i protiv još nekih zaraznih bolesti). zaušaka (parotitis). Inaktivirani virusi . Luj Paster je označio početak nove epohe u medicini tako da je borba protiv mnogih zaraznih bolesti. dečije paralize (poliomijelitis). IMOGAM RABIES (Sanofi Pasteur Francuska). Vakcine teraju imuni sistem da "misli" da je napadnut od određene vrste patogena. pa je često samo jedna doza dovoljna da izazove doživotnu otpornost.• rabies imunoglobulin. zauški i varičele koriste žive razređene viruse. HIBERIX (Glaxosmithkline Biological Belgija). odnosno bolesti. Shodno zakonu. a imunitet ove vrste je sličan onome koji se stiče prirodnim putem. • 96 . malih boginja (morbili). vakcine protiv difterije i tetanusa – VAKCINA PROTIV DIFTERIJE I TETANUSA ADSORBOVANA (Institut za virusologiju. vakcina protiv pneumokoka – PNEUMO 23 (Sanofi Pasteur Francuska). mogla da počne. njih dočekuju antitela koja ih uništavaju. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA (Imunološki zavod Hrvatska). vakcina protiv meningitisa (tip A i C) – MENINGOCOCCAL A+C (Sanofi Pasteur Francuska). vakcine i serume "Torlak" Srbija). Ako ste izloženi patogenom mikroorganizmu protiv koga ste vakcinisani. velikog kašlja (pertusis). Registrovane vakcine • • • • vakcine protiv Haemophilus influenzae tip B – ACT-HIB (Sanofi Pasteur Francuska).neki tipovi bakterija izazivaju bolest stvarajući otrove . vakcine i serume "Torlak" Srbija). rubeole. koje su do tada desetkovale stanovništvo. polio vakcina. aktivira se da bi ga uništio i sprečio da vas ponovo inficira. Toksikoidna vakcina . • Zakonskim odredbama je propisano koje vakcine se u našoj zemlji obavezno daju deci. VAKCINA PROTIV DIFTERIJE I TETANUSA ADSORBOVANA ZA ODRASLE (Institut za virusologiju. Vakcine napravljene korišćenjem samo dela virusa ili bakterije kao vakcina protiv hepatitisa. izazivaju jaku imunološku reakciju. vakcine i serume "Torlak" Srbija). Neke vakcine se moraju primiti više puta tokom života jer imuni odgovor slabi tokom vremena kod npr. difterije.toksine koji ulaze u krvotok. Vakcine se prave na nekoliko različitih načina ali je za svaki tip cilj isti . kakva je npr. Vakcine sadrže mrtve ili oslabljene forme ili derivate patogene klice.za ovu vakcinu se koriste ubijeni virusi ili bakterije. Toksoidne vakcine kao što su protiv difterije i tetanusa koriste bakterijske toksine koji su napravljeni bezopasnim kako bi imuni sistem razvio odbrambeni mehanizam na te određene toksine.da stimulišu imuni sistem bez izazivanja bolesti. hepatitisa B.neke vakcine kao što su protiv malih boginja. To su protiv: tuberkuloze. Vakcine Vakcinacija predstavlja namerno ubacivanje uzročnika (mikroba) ili njihovih delova u organizam sa ciljem da se izazove reakcija imunog sistema i razvoj otpornosti na te uzročnike. imunizacija se sprovodi planski i pod kontrolom nadležnih zdravstvenih ustanova za celokupno stanovništvo. TRIPACEL (Sanofi Pasteur Francuska). humani – HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN (Institut za transfuziju krvi Srbije Srbija). vakcine protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja – ALDIPETE-T (Institut za virusologiju. tetanusa i velikog kašlja.

vakcine i serume "Torlak" Srbija). Druge infestacije. vakcina protiv difterije i tetanusa i Haemophilus influenzae tip B i poliomijelitisa – PENTACT-HIB (Sanofi Pasteur Francuska). intestinalni valjkasti crvi (nematode) – Ascaris lumbricoides. VAXIGRIP (Sanofi Pasteur Francuska). difterije. Antihelmintici Mnogi ljudi su nosioci helminta (crva) jedne ili druge vrste. ENGERIX B (Glaxosmithkline Biological Belgija). kao što su šistozomijaza ili ankilostomijaza. ove infekcije stvaraju samo neprijatno osećanje i ne izazivaju teže zdravstvene poremećaje. ENGERIX B (Smithkline Beecham Belgija). U nekim slučajevima. mogu dovesti do ozbiljnih tegoba. TETRAXIM (Sanofi Pasteur Francuska). vakcina protiv dijareje izazvane rota virusom – ROTATEQ (Merck Sharp & Dohme Holandija). vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B. tetanusa. vakcina protiv trbušnog tifusa – TYPHIM VI (Sanofi Pasteur Francuska). velikog kašlja i poliomijelitisa – PENTAXIM (Sanofi Pasteur Francuska). EUVAX B (Sanofi Pasteur Francuska). vakcine protiv gripa – VAKCINA PROTIV GRIPA INAKTIVISANA (Institut za virusologiju. RABIPUR (Chiron Behring Nemačka). Taenia solium. Hymenolepis nana. vakcina protiv dečije paralize – IMOVAX POLIO (Sanofi Pasteur Francuska). FLUARIX (Smithkline Beecham Belgija). vakcine protiv malih boginja – PRIORIX (Glaxosmithkline Biological Belgija). vakcine protiv hepatitisa B – EUVAX B PEDIATRIC (Aventis-Pasteur Francuska). Ljudi su primarno domaćini za većinu. vakcine protiv besnila – IMOVAX RABIES VERO (Pasteur Merieux Francuska). PRIORIX (Glaxosmithkline UK Velika Britanija). Diphyllobothrium latum. vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i Haemophilus influenzae tip B – TETRACT-HIB (Sanofi Pasteur Francuska). ali ne za sve infestcije helmintima. vakcine i serume "Torlak" Srbija). Trichuris trichiura. vakcina protiv humanog papiloma virusa – GARDASIL (Merck Sharp & Dohme Holandija). Najvažniji primeri crva koji žive u crevnom traktu domaćina su: • • pljosnati crvi (cestode) . kao što je to slučaj sa malom dečijom glistom. Necator americanus. vakcina protiv žute groznice – STAMARIL (Sanofi Pasteur Francuska). vakcina protiv hepatitisa A – AVAXIM 160 U (Sanofi Pasteur Francuska). EUVAX B (Aventis-Pasteur Francuska). Enterobius vermicularis. Ankylostoma duodenale. TRIMOVAX (Sanofi Pasteur Francuska). vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i poliomijelitisa – TETRACOQ (Sanofi Pasteur Francuska). AGRIPPAL S1 (Chiron Italija). Najvažniji primeri crva koji žive u tkivima domaćina su: 97 . Strongyloides stercoralis. EUVAX B (LG Life Sciences Južna Koreja).• • • • • • • • • • • • • • • vakcina protiv tuberkuloze – BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA (Institut za virusologiju. VAXIGRIP JUNIOR (Sanofi Pasteur Francuska). Postoje dva klinički značajna tipa infestacije helmintima – kada crvi žive u alimentarnom traktu domaćina i kada žive u drugim tkivima.Taenia saginata.

To je lek izbora za sve oblike šistozoma i efikasan je kod cisticerkoze. Ascaris trichiura i Taenia spp. Dracunculus medinensis. Taenia solium. a manjim delom putem urina. Trichuris Strongyloides stercoralis. Indikacije: Enterobius vermicularis. tkivni valjkasti crvi – Trichinella spiralis. leukopenije. Prazikvantel takođe povećava osetljivost parazita na imunološki odbrambeni sistem domaćina. Mebendazol Mebendazol je antihelmintik širokog spektra delovanja iz grupe benzimidazola. Mebendazol se slabo resorbuje iz gastroinestinalnog trakta. brzo se resorbuje. Trichinella spiralis. povraćanje. Mogu se javiti zujanje u ušima i vrtoglavica. Taenia saginata Nakon primene leka može se javiti bol u abdomenu. Onchocerca volvulus. Necator lumbricoides. bol u mišićima i zglobovima. Ascaris lumbricoides. Wuchereria bancrofti. hematurije i cilindrurije. smanjeno stvaranje ATP-a. mogu se javiti ali su obično prolazna i retko su klinički značajna. Metaboliše se u jetri a eliminiše većim delom fecesom. Iz digestivnog sistema apsorbuje manje od 5 % albendazola. Neki 98 . Opšta neželjena dejstva se retko sreću. Albendazol Albendazol je antihelmintik širokoga spektra iz grupe benzimidazola. Brugia malayi. Prazikvantel u terapijskim dozama nema farmakološko dejstvo kod ljudi. Primena visokih doza može izazvati pojavu alopecije. Blaga neželjena dejstva. Dat oralno. Uključuju gastrointestinalne tegobe. Deluje povećavajući permeabilnost nematoda za kalcijum i tako izaziva kontrakciju muskulature i eventulano paralizu i smrt parazita. a metaboliti se izlučuju u urinu. većina leka se brzo metaboliše u inaktivne metabolite pri prvom prolasku kroz jetru. Izlučuje se mokraćom. patoloških nalaza testova funkcije jetre. Prazikvantel Prazikvantel je antihelmintik širokog spektra. Ometa normalni metabolizam parazita i selektivno sprečava ugrađivanje glukoze u njegova sva tri razvojna stepena. Schistosoma mansoni. Ancylostoma duodenale. Schistosoma japonicum. Indikacije su helminitijaze izazvane: Enterobius vermicularis. eozinofilije. izazivajući tako degenerativne promene u crevu nematoda i u odgovarajućim ćelijama cestoda. Necator americanus. anemije. reverzibilne neutropenije. Pored vermicidnog ima i ovocidni i larvacidni efekat. Trichuris trichiura. americanus. akumulacije hidrolitičkih i proteolitičkih supstanci i ćelijske autolize. ospu i blagi porast temperature. Vreme polueliminacije leka iznosi 8 i pol sati. Lek ne utiče samo na odrasle šistozome nego i na nezrele forme i cerkarije – oblik parazita koji inficira ljude prodirući kroz kožu. pri čemu je resorpcija veća ako se uzima sa hranom. Ancylostoma duodenale. Loa loa. uglavnom gastrointestinalni poremećaji. Posjedica toga je potrošnja endogenog glikogena u samim parazita. Kod helminata izaziva poremećaj mikrotubula što dovodi do blokiranja pokretljivosti organela. Apsorbovani lek se u jetri metabolizuje u albendazol-sulfoksid i veže za serumske belančevine. nisu uobičajeni i obično ne zahtevaju prekid primene leka. što vodi parcijalnoj digestiji ili odbacivanju od strane imunog sistema domaćina. slabost. muka. hidatidni pljosnati crv – Echinococcus species Antihelmiintici mogu delovati izazivajući paralizu crva ili oštećujući njegov spoljašnji omotač. Mebendazol ireverzibilno inhibira preuzimanje glukoze i drugih niskomolekularnih hranljivih sastojaka. dijareja.• • • nematode ili metilji – Schistosoma haematobium. Neželjeni efekti.

poikilocitoza. Period inkubacije se kreće od oko 8-10 dana. Druga faza . zglobovima i limfnim žlezdama. dobijenih iz aktinomiceta. registruje se ubrzan rad srca. derivat grupe prirodnih supstanci avermektina. načina dospevanja uzročnika kao i od imuniteta. bolesnik cvokoće zubima. neutropenija. • • Poseban klinički oblik malarije je malarija kod: dece (5-15% ima smrtni završetak). Plasmodium malariae. bolovi u mišićima. Lek je takođe aktivan protiv infekcija nekim valjkastim crvima. Tokom napada dolazi do povećanja jetre a potom i slezine. Neželjena dejstva uključuju kožnu ospu. lica iz endemskih područja (klinička slika slabo ispoljena). Ivermektin Ivermektin je polusintetski lek. a može biti i od 814 meseci. Recidiv bolesti nastaje zbog neadekvatnog lečenja ili pojave rezistencije uzročnika. leukopenija. trudnica (abortus. povećanu temperaturu. 2-osećaj toplote i 3-znojenje • Prva faza . Ivermektin verovatno ubija crve otvaranjem glutamat-zavisnih hloridnih kanala i povećava provodljivost za hlor ili vezivanjem na nova alosterična mesta na holinergičkim nikotinskim receptorima. što izaziva povećanje transimisije koja vodi motornoj paralizi. Uzročnik je Plasmodium. Jetra i slezina su bolne. Rano se razvija anemija. letalni ishod).započinje obilnim preznojavanjem. Povišen je nivo indirektnog bilirubina. Na koži lica mogu da se zapaze herpetične promene.pojačavaju se mišićni bolovi. Bolesnik se oseća bolje i ima potrebu za snom. neraspoloženje. krstima. Ova faza traje 2-6h. glavobolja. bledilo kože. Dele se na 4 vrste: Plasmodium vivaks. javlja se često poremećaj svesti. groznice. glavobolju i bolove u mišićima. Ovo stanje se održava 48-72 časa. Registrovani lekovi • • mebendazol – MEBENDAZOL (Zdravlje Srbija). Sedimentacija je ubrzana. Ova faza traje 15 minuta do 3 časa a potom nastaje skok telesne temperature do 41oC i prelazi u fazu toplote. SOLTRIK (Galenika Srbija).bancrofti koja izaziva elefantijazu. glavobolja. dok je nivo globulina povišen. cijanotična. suva. Lek je izbora za onkocerkijazu. Plasmodium falciparum i Plasmodium ovale. gađenje a nekad i povraćanje. bolesnik postaje uznemiren. količine dospelih parazita. naježena. Takođe ima dobre rezultate protiv W. Javlja se glavobolja. posebno lice. Ima jako antihelmintičko delovanje protiv filarija kod ljudi. Dužina inkubacije zavisi od vrste parazita. anemijom i uvećanjem jetre i slezine. Nakon toga sledi malarični napad koji se sastoji od tri faze: 1-osećaj hladnoće-drhtavica. febrilnost. Sa smirivanjem napada dolazi do postepenog normalizovanja njihove veličine. albendazol – BIMENAL (Alkaloid Makedonija). preznojavanje). a snižen nivo holesterola i albumina. bolovi u mišićima. Treća faza . koža je bleda. lak ikterus. Na kraju inkubacionog perioda dolazi do pojave sličnih simptoma: povišene temperature do 38oC. nesvesticu.odlikuje se jakim osećajem hladnoće.efekti su izraženiji kod pacijenata sa težim oblicima infestacije i mogu biti izazvani razgradnim produktima uginulih parazita. tropska algidna malarija (kardiovaskularni kolaps). Antimalarici Malarija predstavlja parazitarnu infestaciju koja se karakteriše akutnim cikličnim naletima (drhtavica. retikulocitoza. krstima i dr. Krvni pritisak se snižava. Koža je hiperemična. prevremeni porodjaj. tipa plazmodijuma. 99 .

Primenjuje se oralno (poluvreme eliminacije leka je 10 sati) i može se. Hemoliza se javlja kod osoba sa genetskim deficitom eritrocitne glukozo 6-fosfat dehidrogenaze. Meflokin je krvni šizontocid. ukoliko je to neophodno.falciparum. dok velike doze leka izazivaju razvoj aritmija i poremećaja od strane CNS-a. dapsonom i sulfadoksinom.ovale. inhibira enzim hem polimerazu koji toksični hem (koji nastaje razgradnjom hemoglobina) pretvara u netoksične derivate. a velike doze leka izazivaju methemoglobinemiju. Poluvreme eliminacije halofantrina je 1-2 dana. krvni šizontocid sporog dejstva.Antimalarici su lekovi koji se korsite za lečenje malarije. U terapijskim dozama može da dovede do pojave gastrointestinalnih tegoba. Atavakvon koristi se u lečenju akutnih. vrtoglavica. a aktivnih metabolita 3-5 dana. Dejstvo leka nastupa sporo i poluvreme eliminacije je 30 dana. Neželjeni efekti su: gastrointestinalne tegobe.falciparum i P. Hlorokin Hlorokin. gastrointestinalni poremećaji i glavobolja. Primenjuje se oralno i neravnomerno se resorbuje iz creva. Hinin Hinin je krvni šizontocidni lek. efikasan u lečenju malarije izazvane P. koji deluje i na primarne oblike P. a poluvreme eliminacije je 36 sati. njegovo dejstvo zasniva se na inhibiciji hem polimeraze parazita.palcifarum malarije. urtikarija. Ova kombinacija lekova se primenjuje u pravilnim intervalima od 3-4 dana.vivax u jetri. Antiparazitni proizvodi Lekovi protiv ektoparazita 100 . Glavna neželjena dejstva su: gastrointestinalne tegobe. Primenjuje se oralno. Primakin Primakin je efikasan u eliminaciji hipnozoita iz jetre i gametocita. Lek se primenjuje oralno. Može da dovede i do pojave teških kardioloških neželjenih dejstava. Progvanil Progvanil je antifolatni lek. neurotoksičnost i psihijatrjiski problemi. a bolus intravenska injekcija može da dovede do pojave aritmija. Halofantrin Halofantrin je krvni šizontocid koji deluje na sva četiri prouzrokovača malarije. a najčešća neželjena dejstva su: bol u stomaku. Hinin se kombinuje sa piriteaminom. mučnina i povraćanje. krvni šizontocidni lek. Neželjeni efekti su: dijareja. uključujući tu i multirezistentne sojeve P. primeniti u obliku intravenske infuzije. Primenjuje se oralno (poluvreme eliminacije je 50 sati) i postiže visoke koncentracije u parazitu. Ređe izaziva neželjena dejstva od meflokina. Koji će se antimalarik primeniti zavisi od faze ciklusa života parazita na koji deluju. Neželjena dejstva primene terapijskih doza su gastrointestinalne tegobe i poremećaj vida. Primenjuje se oralno (poluvreme eliminacije leka je 16 sati). nekomplikovanih napada P.

perimamilarna regija. ramena. znaci sekundarne infekcije piokokama. kruste (koje slepljuju dlaku). naročito noću. vrata i leđa je kod odraslih najčešće pošteđena. Vašljivost glave: • šampon Bocu sa šamponom pre upotrebe promućkati. Patognomoničan subjektivni simptom je svrab. hominis. Lindan Lindan je snažan pedikulocid i skabicid. u vidu sporadičnih slučajeva ili epidemija. kratkotrajne primene kao efikasan pedikulocid. najpre u vidu sitnih makula na mestu ujeda vaši. Bolesnici se žale na jak svrab. Cervikalne (vratne) limfne žlezde mogu biti uvećane i bolne. leđa. tako da se pokrije celokupni kosmati deo glave. koji je intenzivniji noću. Piodermizovane promene mogu postojati i na koži vrata. Scabies (šuga) je parazitarno. gel i emulzija Ovi oblici su namenjeni samo za spoljnu upotrebu. U obliku 1% šampona se pokazao posle jednokratne. impetiginizacija (zagnojavanje) i ekcematizacija. a kod dece preko 10 godina i odraslih 30 ml (2 supene kašike). prednji zid aksila. Na infestiranim regijama bolesnici osećaju svrab. Pored toga dobro isprati vodom i osušiti peškirom. Na koži se vide sivo-plavičaste makule veličine 0. Drugo šamponiranje obično nije potrebno. Kod male dece promene se mogu razviti na čitavoj koži.Pediculosis corporis (vašljivost tela) je parazitarno oboljenje kože koje izaziva vaš Pediculus corporis. Indikacije: Šuga (scabies) – gel i emulzija. • gel 101 . vašljivost glave. Koža lica. na čijem se kraju nalazi sitna vezikula ili pustula). vezikule. butina. interdigirtalni prostori. naglašeniji noću. oblika latiničnog slova S. kruste. a ako se ipak ponavlja onda je dozvoljeno tek za 7 dana.3-1 cm. Šamponirati 4 minuta. tela i stidnih predela – šampon. kosa se natopi mlakim.3% lindana. zarazno oboljenje. Kao posledica češanja vidljive su linearne ekskorijacije. tako da se može koristiti i kod male dece i odojčadi. abdomen. Na koži se takođe vide i papule. vijugavi. Morfološki patognomonične promene su kanalići (ductuli. a karakteristična je zahvaćenost kože dlanova i tabana. maculae ceruleae (pretpostavlja se da su posledica delovanja enzima iz pljuvačke vaši na hemoglobin). u obliku gela i emulzije pruža siguran terapijski efekat sa mnogo manje neželjenih dejstava. koža skrotuma i korpusa penisa. Vašljivost stidnog predela (pediculosis pubis. Bolesnici imaju jak osećaj svraba. a kasnije se javljaju i urtike i infiltrovane papule (kao posledica senzibilizacije). Posle kvašenja kose toplom vodom. sivkasto-mrki. urtike. i česta sekundarna piodermizacija. Često su prisutni i simptomi sekundarne infekcije piokokama. laktova. gluteusa. Retko su na koži obolele regije prisutne ekskorijacije (tragovi češanja). Promene su najčešće na trupu. Da bi se odstranile gnjide. ekskorijacije. ručje. Promene su simetrične. kod dece starije od 3 godine na kosu naneti 15 ml šampona (1 supenu kašiku). Pediculosis capitis (vašljivost glave) je parazitarno oboljenje kože glave koju izaziva vaš Pediculus humanus capitis. U koncentracijama od 0. brojne tačkaste ekskorijacije. Klinički simptomi kod pedikuloze nastaju desetak dana posle infestacije kao posledica ujeda vaši i senzibilizacije na salivu i ubrizgani antikoagulans. Uzročnik oboljenja je Sarcoptes scabiei var. Mogu se videti ružičaste papule. ili pri boravku u toploj prostoriji. phthiriasis) je parazitarno oboljenje kože koje uzrokuje stidna vaš. dugi do 15 mm. erozije. Predilekciona mesta za pojavu promena su koža trbuha. razblaženim rastvorom sirćetne kiseline (koja se sastoji od jednog dela 6% sirćeta i dva dela vode) i zatim češlja gustim češljem. rasprostranjeno u čitavom svetu.

Četvrti i šesti dan: kao drugi dan. dojenje. Kod dece od 3-10 godina: postupak je isti kao i kod odraslih. Kod dece od 1-3 godine: kod dece tog uzrasta principijelno se preporučuje terapija na klinici. Kosa se briše i suši suvom neupotrebljavanom krpom. Da bi se gnjide odstranile. alergijske reakcije (kožni osip. Indikacije: vašljivost glave i pubične regije Odrasli i starija deca. mada treba da se misli na kontraindikacije i mere opreza. dok je kosa još vlažna. svrab. a potom se odstranjuje pranjem kose. genitalija i sedalnog predela. Drugo mazanje obično nije potrebno. kosa se natopi mlakom vodom i sirćetom (sastoji se od jednog dela 6% sirćeta i dva dela vode) i zatim češlja gustim češljem. Ukoliko je potrebno. ovaj postupak se ponavlja trećeg i petog dana od početka lečenja. Kontraindikacije: trudnoća. Moguća je pojava lokalne iritacije (eritem. Drugi dan: namaže se gornji deo tela i posle 3 sata se skida toplom vodom.Posle pranja kose toplom vodom i šamponom. Pri pravilnoj primeni nisu zapažena neželjena dejstva. Posle 3 sata ostaci se operu toplom vodom. utrlja se 5-10 g gela i pomoću gustog češlja ravnomerno se rasporedi po čitavoj kosi. Šuga: za mazanje je posebno pogodna emulzija (bocu pre upotrebe promućkati) ali se može primeniti i gel. ekcematozne erupcije i u izuzetno retkim slučajevima konvulzije. a ako se ipak ponavlja onda je dozvoljeno samo jednom u 7 dana. zglobova kolena. zatim obilno ispere toplom vodom. Kod odraslih: terapija počinje uveče. Postupak se ponavlja i drugog dana. Ukoliko osoba ima i dalje gnjide i vaske. Preparat je kontraindikovan ako postoji povreda. Ukoliko je potrebno. članaka. Piretrin je toksičan za veliki broj insekata ali ne ispoljava toksična dejstva na toplokrvne životinje i ljude. izuzev vrata i glave se namaže. kože i sluzokože. Sledećeg jutra preparat se skida toplom vodom. šampon se koristi još jednom posle 8-10 dana. posle kupanja toplom vodom i sapunom. Tako utrljani gel ostaje 3 dana. ali se preparat odstranjuje posle 3 sata od aplikacije. Aktivna komponenta preparata se dobija iz nekoliko rodova biljke (Pyrethrum). a zatim se posle 3 dana odstrane ostaci gela i emulzije toplom vodom i sapunom. Treći i peti dan: kao prvi dan. edem i ekcem). a kod mlađe dece 1 supena kašika šampona. ovaj postupak se ponavlja trećeg i petog dana od početka lečenja. i ispoljava brzo i snažno pedikulocidno dejstvo. 102 . Kod nepravilne ili prekomerne upotrebe može doći do neželjenih dejstava: iritacija očiju. a potom se iščešlja gustim češljem. celo telo. infekcija ili zapaljenje na koži. Kosa se trlja nekoliko minuta. Pre terapije koža se očisti i posle čišćenja se nanosi po sledećoj šemi: • • • Prvi dan: donji deo tela i ispod pupka namaže se emulzijom ili gelom. grudi oko bradavica. preosetljivost na preparat. laktovima. Piretrin dejuje samo na žive oblike vaši. Pri lokalnoj aplikaciji ne prodire u sistemsku cirkulaciju. Piretrin Piretrin pripada grupi antiparazitarnih lekova odnosno pedikulocida. Neposredno posle kupanja. Posebnu pažnju obratiti na kožu u predelu zglobova na rukama i nogama. zbog moguće resorpcije. Vašljivost tela i stidnih predela: • šampon Infestirani delovi tela se tretiraju šamponom na isti način kao i kod vašljivosti kose. kijavica. ispod pazuha. Kod pubične vasljivosti način prirnene je isti. na kosu se nanosi l/2sadržaja bočice (2 supene kašike). • gel i emulzija Infestirani delovi tela se mažu.

Kod malog procenta bolesnika razvija se neposredno posle primene leka idiosinkratska reakcija na primenu suramina: mučnina. Neželjeni efekti leka koji se sporo razvijaju su atrofija optikusa. povraćanje. Koncentracija leka u krvi se brzo smanjuje tokom prvih nekoliko sati. Pretpostavlja se da metronidazol pomoću toksičnih kiseoničnih radikala izaziva oštećenje DNK trofozoita. lajšmanioza. piretrin – BUBIL ŠAMPON (Remevita Srbija) Antiprotozoici Najvažnije protozoalne infekcije kod čoveka su malarija. ekstraintestinalne infekcije i kod kliconoša. Upotreba šampona je kontraindikovana i kod osoba koje imaju sekundarnu infekciju kože glave ili pubične regije. Pored gastrointestinalnih tegoba. amebijaza. ospa na koži. Poluvreme eliminacije leka je oko 7 sati. adrenalna insuficijencija. Brzo se distribuira u tkiva i postiže visoke koncentracije u tkivnim tečnostima. uključujući tu i cerebrospinalnu tečnost. a ostatak se izlučuje nepromenjen urinom. a zatim znatno sporije tokom narednog dana. otežano disanje). Metronidazol se posle oralne primene brzo i dobro resorbuje i maksimalne koncentracije u plazmi postiže nakon 1-3 sata od primene. od kojih je najčešća pojava mentalnog i gorkog ukusa u ustima. Neželjena dejstva tinidazola slična su onima koja se viđaju pri primeni metronidazola. ali nema uticaja na cistične forme parazita. vrtoglavica i senzorna neuropatija. Tinidazol se sporije eliminiše iz organizma od metronidazola i njegovo poluvreme eliminacije je 12-24 sata. hemolitička anemija i agranulocitoza. Kontraindikacije: šampon se ne preporučuje osobama preosetljivim na polenov prah ili onih koji boluju od astme. kontaktni dermatitis. Suramin može biti nefrotoksičan i to posebno kod pothranjenih bolesika. Lek je moguće primeniti i rektalno i intravenski.sekrecija iz nosa. Suramin Suramin je prvi put upotrebljen u lečenju tripanozomijaze. Lek ne ubija parazite odmah nakon primene već indukuje biohemijske promene koje za posledicu imaju eradikaciju parazita iz cirkulacije u roku od 24 sata. bolesnici imaju i simptome od strane CNS-a: glavobolja. Metronidazol Metronidazol ubija trofozoite E. Metronidazol je najefikasniji raspoloživi lek u terapiji intestinalne ili hepatičke invazivne amebijaze. Suramin se primenjuje u sporoj intravenskoj infuziji. Manji deo leka se metaboliše. Suramin se dobro vezuje za proteine plazme i kompleks lek-protein ulazi u tripanozome procesom endocitoze: nakon endocitoze iz vezikula biva oslobođen dejstvom lizozomalnih proteaza. Lek slabo deluje na parazite u lumenu creva. 103 . Registrovani lekovi • • lindan – GAMEX (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). tripanozomijaza i trihomonijaza. Tinidazol i nimorazol su slični metronidazolu. Primena lekova zavisi najviše od mesta i tipa infekcije. Terapijske doze izazivaju mali broj neželjenih dejstava. konvulzije i gubitak svesti.histolytica. Metronidazol se ne koristi tokom trudnoće. pa se različiti lekovi koriste kod akutnh i hroničnih oblika. šok.

krvni poremećaji i hipoglikemija. lanozin 14 alfa-demetilazu. ali retko. Kod nekih bolesnika zabeležena je pojava eksfolijativnih lezija kože. U ovom obliku. glavobolja i bol u stomaku. ketokonazol je veoma toksičan i česti su relapsi bolesti po prestanku primene leka.Pentamidin izetionat Pentamidin ima direktno tripanocidalno dejstvo in vitro. jetre. tokom 10-15 dana. Ostala neželjena dejstva su gastrointestinalne tegobe i svrab. ali može da bude fatalna. glavni sterol u ćelijskoj membrani gljivica. Neposredno nakon primene leka dolazi do naglog smanjenja krvnog pritiska sa tahikardijom. kao što su oštećenja bubrega. Kasnije dolazi do razvoja težih toksičnih oštećenja. koji je odgovoran za konverziju lanosterola u ergosterol. jetri i slezini tokom nekoliko narednih meseci. itrakonazol. Upotreba leka ograničena je brojnim neželjenim dejstvima. može se primeniti i intravenski. a najčešće su mučnina. Ne prolazi krvno-moždanu barijeru i ne ulazi u likvor. Brzo biva preuzet od strane parazita pomoću nosača visokog afiniteta uz utrošak energije i deluje na DNK. Azoli inhibiraju gljivični enzim citohrom P450 3A. koja dovodi do pojave ginekomastije kod muškraca. Dobro se resorbuje iz digestivnog trakta i dobro distribuira u tkiva i tkivne tečnosti. Eliminiše se sporo: posle 5 dana izluči se svega 50% primenjene doze. Glavno neželjeno dejstvo je hepatotoksičnost. Može da se javi i hepatitis. Flukonazol Flukonazol se može primeniti oralno ili intravenski. Registrovani lekovi • • • metronidazol – ORVAGIL (Galenika Srbija). Itrakonazol Itrakonazol se primenjuje oralno i nakon resorpcije podleže snažnom matabolizmu u jetri. mikonazol i ekonazol. Pri primeni velikih doza zabeležena je smanjena sinteza testosterona. tinidazol – TRIAGIL (Galenika Srbija). Azoli takođe inhibiraju vezivanje gljivica kvasnica u hife-invazivnu i patogenu formu parazita. Ketokonazol Ketokonazol je prvi iz grupe azola koji se može primeniti oralno s ciljem lečenja sistemskih gljivičnih infekcija. tenonitrozol – ATRICAN (Laboratorie Innothera-Innotech International Francuska) Sintetski antigljivični lekovi Azoli Azoli su sintetski antigljivični lekovi sa širokim spektrom dejstva. koja se javlja retko. Izuzetno visoka doza leka perzisitira u bubrezima. Najvažniji iz ove grupe su: flukonazol. Inaktiviše se u jetri i izlučuje u žuči i urinu. Međutim. Pentamidin se primnjuje intravenski ili duboko intramuskularno. gubitkom daha i povraćanjem. Veoma je liposolubilan i na tržištu se nalaze preparati itrakonazola zajedno sa beta-ciklodekstrinom. ketokonazol. Postiže visoke koncentracije u cerebrospinalnoj tečnosti i očnoj vodici i može biti lek izbora kod većeg broja gljivičnih meningitisa. Neželjena dejstva flukonazola su blaga. Krajnji efekat je inhibicija replikacije gljivica. jednom dnevno. 104 . nakon resorpcije sa injekcionog mesta brzo napušta cirkulaciju.

Ehinokandidni Ehinokandidni inhibiraju sintezu 1. FLUCONAZOLE (Polfarmex Poljska). zglobovima i plućima. FLUKONAZOL (Zdravlje Srbija). mogu se javiti i uglavnom u blažem obliku i reverzibilnog su karaktera po prestanku primene leka. anemija. Lek može delovati na endotel vena. Nakon intravenske primene poluživot leka je 9-10 sati. Neželjena dejstva su retka.3-beta-glukana. pa je prihvatljiva jednokratna primena leka. FLUNAZOL (Bosnalijek Bosna i Herzegovina). uglavnom onih izazvanih gljivama iz grupe kvasnica. Sporanox (Janssen-Cilag Italija). Terapijske koncentracije se postižu u kostima. svrab. STABILANOL (Pharmathen Grčka). Flucitozin se konvertuje u antimetabolit 5-fluorouracil (5-FU) u gljivičnim ćelijama. kaspofungin – CANCIDAS (Merck USA). Retko se javlja hepatitis. FLUKONAZOL (Jugoremedija Srbija). Gastrointestinalne tegobe. neutropenija. itrakonazol – KANAZOL (Slaviamed Srbija). ali ne i u ćelijama čoveka. pa se kod teških infekcija. DIFLUCAN (Pfizer Francuska). U odsustvu ovog polimera gljivične ćelije gube integritet i brzo nastaje njihova liza. Ima kratko poluvreme eliminacije.Itrakonazol izaziva gastrointestinalne tegobe. Hepatitis se izuzetno retko javlja. FLUKONAZOL (Srbolek Srbija).kriptokoknog meningitisa obično kombinuje sa amfotericinom. glavobolju i vrtoglavicu. moguć je razvoj rezistencije. FUNIT (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska). glukoznog polimera važnog sastojka ćelijskog zida gljivice. Flucitozin Flucitozin je sintetski antigljivični lek koji se primenjuje oralno i efikasan je u terapiji velikog broja sistemskih mikoza. Kožne alergijske reakcije su česte. PROKANAZOL (Liconsa Španija). Kaspofungin aktivan je in vitro protiv velikog broja gljivica i dokazano je efikasan u lečenju kandidijaze i invazivne aspergiloze. uključujući tu i likvor. refrakterne na amfotericin. krvne poremećaje i hiponatrijemiju. DIFLAZON (Krka Slovenija). Ukoliko se primeni samo flucitozin. Lek se slabo resorbuje posle oralne primene i kaspofungin se dobro vezuje za proteine u krvotoku. Flucitozin se primenjuje putem intravenske infuzije. hipokalijemija i impotencija. • • • Inhibitori vezivanja ili penetracije u ćelije domaćina 105 . Ehinokandini se sastoje od prstena od šest aminokiselina vezanih za bočni lipofilni lanac. npr. Rezistencija se razvija brzo i lek se ne primenjuje sam. trombocitopenija i alopecija. vorikonazol – VFEND (Pfizer USA). 5-FU inhibira timidilat sintetazu i time sintezu DNK. Registrovani lekovi • flukonazol – FLUCONAL (Hemofarm Srbija). ali ne i u CNS. Tokom intravenske primene leka čest je razvoj anafilaktičke reakcije. Mikonazol Mikonazol se primenjuje oralno za infekcije gastrointestinalnog trakta. ali se može dati i oralno. Neželjena dejstva su relativno retka i najčšće se bolesnici žale na gastrointestinalne tegobe. poremećaja srčanog ritma i groznice. FLUMYCOZAL (Aegis Kipar). Dobro se distribuira u telesne tečnosti.

virusni membranski protein.Amantadin Amantadin se koristi za lečenje infekcija izazvanih influenca A virusom. U dva stadijuma virusne replikacije u ćelji domaćina. Amantadin blokira navedeni jonski kanal. ćelije domaćina. Njegova primena se preporučuje u prvim danima infekcije. Aciklovir se može primeniti oralnim putem. replikovati se u njoj. Aciklovir je 30 puta jači inhibitor tog enzima u virusu nego u humanim ćelijama. Zanamivir Kod influenca virusa. Neželjeni efekti su retki.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Aciklovir trifosfat inhibira virusnu DNK-polimerazu usled čega dolazi do zaustavljanja rasta virusnog DNK lanca. funkcioniše kao jonski kanal. Izlučuje se putem bubrega. Na taj način se leči sam uzrok i sprečava i dalja infekcija drugih osoba. (Rimantadin ima slično dejstvo). usporen govor i nesanica. a izlučuje se u nepromenjenom obliku putem bubrega. Oseltamivir Oseltamivir je novi lek koji blokira aktivnost neuraminidaze. Aktivan je protiv influenca A i influenca B virusa. ali ne i infekcija izazvanih influenca B virusom. aktivan protiv influenca A i influenca B virusa. Aciklovir trifosfat se u potpunosti inaktivira u ćeliji domaćina. Stadijumi su: fuzija virusne membrane i membrane endozoma ćelije domaćina i kasniji stadijum sjedinjavanja virusnih elemenata i oslobađanja novih viriona sa površine ćelije domaćina. konvertuju monofosfatni oblik leka u trifosfatni oblik. Registrovani lekovi • oseltamivir – TAMIFLU (F. Inhibitor dejstva neuraminidaze je upravo zanamivir. dešavaju se kod 5-10% pacijenata i nisu ozbiljni. ali nove jedinke virusa ne mogu izaći van ćelije i zaraziti druge. Inhibitori DNK polimeraze Aciklovir Era efikasne selektivne terapije počinje upravo primenom aciklovira. sa visokim afinitetom za herpes simpleks i varičela zoster viruse. samo 20% primenjene doze se apsorbuje. encefalitis i mukokutane infekcije kod imunokompromitovanih pacijenata. intravenski i lokalno. Kinaze. Najčešći neželjeni efekti su vrtoglavica. Takvu ćeliju zajedno sa virusima uklanja imuni sistem organizam. 106 . Nalazi se u obliku preparata za inhalaciju. Podesan je za primenu u obliku aerosolaa. Virus može zaraziti ćeliju. M2. aktivnost neuraminidaza je neophodna za oslobađanje novih virusnih partikula iz inficirane ćelije domaćina procesom pupljenja. Ovaj lek je derivat gvanozina. prevashodno pod dejstvom ćelijskih fosfataza. pri čemu se dobro apsorbuje i postiže visok nivo u svim telesnim tečnostima. Aciklovir se pod dejstvom timidin kinaze konvertuje u monofosfat i na sreću virus-specifična forma ovog enzima je mnogo efikasnija u procesu fosforilizacije u poređenju sa enzimima same ćelije domaćina. čak i u pljuvački. Daje se oralno. Rezistencija izazvana promenom genskog koda virusa za timidin kinazu ili DNK polimerazu opisana je kod aciklovir-rezistentnih herpes simpleks virusa koji izazivaju pneumoniju. Zbog toga je aciklovir aktivan isključivo u inficiranim ćelijama. Pri oralnoj primeni.

ZOVIRAX (Glaxosmithkline Italija). Valaciklovir je prekursor aciklovira. brivudin – BRIVUZOST (Berlin-Chemie Nemačka) Inhibitori proteaza 107 . Zbog toga je njegov mehanizam delovanja sličan ostalim analozima nukleozida. redukuju stopu mortaliteta. sprečava odvajanje pirofosfata iz nukleozidnih trifosfata i tako blokira formiranje DNK lanca. primenjen intravenskim putem. Famciklovir se metaboliše u svoju aktivnu formu penciklovir. Ganciklovir Ganciklovir je aciklični analog gvanozina. REBETOL (Schering Plough Holandija). Tribavirin (Ribavirin) Tribavirin je sintetski nukleozid. Kao i aciklovir. Ovo je lek izbora u terapiji citomegalnih infekcija koje se prevashodno razvijaju kod imunokompromitovanih osoba. predstavlja lek drugog izbora u terapiji citomegalovirusne infekcije oka kod imunokompromitovanih pacijenata. Vezuje se za DNK polimerazu. On inhibira mnoge DNK i RNK viruse. mada spora intravenska smanjuje rizik. Može biti veoma nefrotoksičan. tj.Hoffmann-La Roche Švajcarska).Neželjeni efekti primene aciklovira su minimalni. Pokazuje efikasnost u terapiji Lassa groznice (infekcija izazvana arena virusima). ACIKLOVIR (Zdravlje Srbija). ribavirin – COPEGUS (F. Ganciklovir dovodi do ozbiljnih neželjenih efekata kao što su depresija kostne srži i delimično poseduje kancerogeni potencijal. ali za razliku od aciklovira. Penciklovir ima sličan mehanizam dejstva kao i aciklovir. U obliku aerosola koristi se u terapiji influence i infekcija izazvanih respiratornim sincicijalnim virusom. i kao aktivan trifosfatni oblik stupa u kompeticiju sa guanozin trifosfatom za inkorporaciju u rastući virusni DNK lanac. Lekovi slični acikoviru su valaciklovir i famaciklovir.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Foskarnet (Fosfonoformat) Foskarnet je sintetski nenukleozidni analog pirofosfata. valganciklovir – VALCYTE (F. uključujući i one koji zahvataju donje respiratorne puteve. izlučuje urinom i ima poluvreme eliminacije od oko 4 sata. Primenjen u obliku intravenske infuzije. Iz tog razloga se koristi kod imunokompromitovanih pacijenata kojima su ozbiljni ugroženi život ili vid. tokom prvih 6 dana od pojave infekcije. ganciklovir se aktivira. čija je struktura slična gvanozinu. mada u retkim slučajevima.Hoffmann-La Roche Švajcarska). kao i encefalopatija. Mučnina i glavobolja se mogu javiti. Primenjuje se intravenski. Registrovani lekovi • • • • • aciklovir – ACIKLOVIR (Remevita Srbija). Opisani su slučajevi renalne disfunkcije prilikom intravenske primene aciklovira. On suprimira virusnu DNK replikaciju. ne dovodi do potpunog zaustavljanja rasta DNK lanca. ganciklovir – CYMEVENE (F. deluje kao virostatik na sintezu virusne informacione RNK. Lokalna reakcija tokom intravenske primene može se razviti ukoliko dođe do ekstravazacije primenjenog rastvora leka. Lek se može primeniti oralnim putem kod pacijenata obolelih od AIDS-a.

Ukoliko se primeni u toku porođaja ili ordinira novorođenčetu. Lekovi koji se nalaze u grupi inhibitora proteaze su: sakvinavir (SQV). Nelfinavir i ritonavir se uzimaju tokom obroka. nagomilovanja masnog tkiva na vratu (buffalo torzo) i smanjenja potkožnog masnog tkiva na ostalim delovima tela. Retko se može javiti i fulminantni hepatitis. ritonavir – KALETRA (Abbott Limited Velika Britanija). a njegova biološka iskoristljivost je preko 90%. indinavir (IDV). 108 . Kod malog procenta pacijenata lečenih amprenavirom može se razviti težak osip po koži. usled čega se dalje sintetišu dva biohemijski inertna poliproteina. Uobičajeni neželjeni efekti nevirapina su glavobolja. fosamprenavir – TELZIR (Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija). indinavir – CRIXIVAN (Merck Sharp & Dohme USA).Hoffmann-La Roche Švajcarska). Metaboliše se u jetri. Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze su hemijski različite komponente koji se vezuju za reverznu transkriptazu u blizini katalitičkog mesta i dovode do njene denaturacije. hiperglikemija i hiperlipidemija. kao i parestezije šaka i stopala. Svi lekovi ove grupe primenjuju se oralnim putem. Ukoliko se pažljivo ne prati. osip po koži može da preraste u stanja opasna po život kao što su Stevens-Johnson sindrom ili toksična epidermalna nekroliza. supstrati ili inhibitori različitih enzima sistema citohroma P450. može da prevenira transmisiju HIV-a sa majke na novorođenče. Veliki broj lekova iz ove klase anti-HIV lekova su induktori. a sakvinavir 2 sata nakon obroka.Hoffmann-La Roche Švajcarska). ritonavir – NORVIR (Abbott Limited Velika Britanija).Hoffmann-La Roche Švajcarska). Nivoi lekova u cerebrospinalnoj tečnosti variraju od beznačajnih do prilično visokih (76%) pri primeni indinavira. Oni inhibišu prevođenje inertnih proteina u strukturne i funkcionalne proteine. Sakvinavir se metaboliše tokom prvog prolaska kroz jetru. Primena ritonavira i indinavira dovodi do povećanja nivoa aktivnosti enzima jetre.Tokom replikativnog cilusa HIV-a dolazi do transkripcije informacione RNK na osnovu provirusa. INVIRASE (F. nelfinavir (NFV). sakvinavir – FORTOVASE (F. nelfinavir – VIRACEPT (F. Kako se navedena proteaza ne nalazi u ćeliji domaćina. Svi lekovi iz ove grupe mogu izazvati gastrointestinalne poremećaje. Pacijenti lečeni indinavirom mogu imati pojavu kamena u bubregu. ali i metaboličke poremećaje kao što su rezistencija na insulin. ritonavir (RTV) i amprenavir (AMP). a metaboliti se izlučuju urinom. Osip po koži može se javiti kod više od 17% pacijenata lečenih nevirapinom. Ritonavir i amprenavir mogu prouzrokovati cirkumoralnu paresteziju. Registrovani lekovi • • • • • • lopinavir. Svi inhibitori protaza inhibišu sistem jetrinih enzima P450. groznica i osećaj letargije. kao i Stevens-Johnson sindrom. Virusna proteaza konvertuje ove poliproteine u različite strukturne i funkcionalne proteine njihovim cepanjem na određenim pozicijama. ona predstavllja pogodnu metu za terapijsko dejstvo. Njihova primena u kombinaciji sa inhibitorima reverzne transkriptaze dovela je do značajnih pomaka u terapiji AIDS-a. Nevirapin Nevirapin se primenjuje oralno. Predstavnici ove grupe lekova su nevirapin (NVP) i efavirenz (EFZ). Njihova dugotrajna primena može dovesti do redistribucije potkožnog masnog tkiva: povećanje trbuha i dojki. HIV-specifični inhibitori proteaza vezuju se za mesto cepanja poliproteina.

invazivnost je druga najvažnija karakteristika malignih tumora. Pojava osipa po koži je prisutna kod oko 25% pacijenata lečenih efavirenzom. srednje ili loše diferentovani. uz infiltraciju. Ukoliko su građeni od nediferentovanih ćelija. grupišu se u anaplastične tumore. hormonski poremećaji i dugotrajne hronične bolesti. Maligni tumori rastu brzo. nasledna predispozicija. Diseminacija tumora se odvija na više načina: 109 . efavirenz – STOCRIN (Merck Sharp & Dohme Holandija). a studije na životinjskim modelima pokazuju da se mogu razviti fetalne anomalije pod dejstvom ovog leka. Maligni tumori Tumori se karakterišu stalnom. Nemaju kapsulu. Maligni tumori mogu da budu dobro. Najveći broj karcinoma nastaje spontano. Vezuje se u visokom procentu za albumine plazme.Efavirenz Efavirenz se primenjuje oralnim putem. dovode do smrti. Registrovani lekovi • • nevirapin – VIRAMUNE (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). invaziju i destrukciju okolnog tkiva. Maligni tumori rastu brzo. fizički karcinogeni agensi. anaplazija je znak maligne alteracije (transformacije). nisu jasno ograničeni i retko se odstranjuju u potpunosti. vrše razaranje okolnog tkiva i ukoliko se na vreme ne otkriju i ne leče. mada su ponekad toliko anaplastične da zamagljuju njihovo ćelijsko poreklo. Neželjeni efekti su relativno blagi i uglavnom su vezani za CNS (centralni nervni sistem): vrtoglavica. Metastaziranje označava prenošenje malignih ćelija sa primarnog mesta neoplazme na neko drugo. ali za nekolicinu su odgovorni sledeći faktori: hemijski karcinogeni. Prema tome. koji se sponatno povlače. Postoji opasnost od interakcije efavirenza sa drugim lekovima. a njegova koncentracija u cerebrospinalnoj tečnosti je oko 1% od koncentracije u plazmi. konfuzija i disforija. često udaljeno mesto (u drugi organ). virusi. patološkom i autonomnom proliferacijom ćelija. Metastaze liče na primarni tumor od koga su nastale. Inktivira se u jetri. Posle metastaziranja. kao odgovor na nepoznati stimulus. dok su gastrointestinalne tegobe prisutne kod 2% pacijenata.

Međutim. Od ostalih azotnih plikavaca u upotrebi su melfalan i hlorambucil. Dejstvo mu je slično delovanju alkilirajućih agenasa. smanjuje stvaranje granulocita i trombocita u manjim dozama. Neaktivan je dok se ne metaboliše u jetri delovanjem P450 oksidaza. Deluje snažno na limfocite i može se koristiti kao imunosupresiv. Malo je mijelotoksičan. Azotni plikavci Ciklofosfamid je verovatno najčešće korišćeni alkilirajući agens. Cisplatin Cisplatin je hidrosolubilni kompleks koji sadrži u centru atom platine okružen sa dva atoma hlora i dve amonijum grupe. mogu prolaziti krvno-moždanu barijeru i koriste se u terapiji tumora mozga i moždanih ovojnica. tj. Deluje i citotksično i kao hormon. Većina citotoksičnih alkilirajućih agenasa su bifunkcionalni. Stepenovanje malignih tumora je zasnovano na stepenu anaplazije tumorskih ćelija. Određivanje stadijuma malignih tumora je zasnovano na veličini primarne lezije. zbog svoje liposolubilnosti. perineuralno a retko i sa presađivanjem. Estramustin je kombinacija mustina sa estrogenom. na stepenu zahvaćenih limfnih nodusa kao i na prisustvu hematogenih metastaza. Glavno dejstvo nastaje u toku replikacije. tj. ali uzrokuje tešku mučninu i povraćanje. kao i periferna neuropatija. transplantacijom. Busulfan Busulfan pokazuje selektivno dejstvo na kostnu srž. ali se može dati i intramuskularno. Može ozbiljno da ošteti funkciju bubrega ako se ne obezbedi odgovarajuća hidratacija i diureza. zračenje i hemioterapija i uloga pojedinačnih pristupa zavisi od tipa i stadijuma razvoja tumora. Upotrebljava se u lečenju hronične granulocitne leukemije. Derivati nitrozureje Predstavnici ove grupe su hloroetil derivati nitrozureje lomustin i karmustin. mijelosupresija i hemoragični cistitis. Postoje tri osnovna pristupa lečenju kancera – hirurška ekscizija. što vodi u sterilitet i povećan rizik od akutne nelimfocitne leukemije i drugih maligniteta. hidroksilne. Važnija neželjena dejstva su mučnina i povraćanje. a eritrocita u većim dozama.limfnim i krvnim sudovima. Ovakvi joni su veoma reaktivni i trenutno reaguju sa drugim elektronima kao što su amino-. likvorom. kanalima (putem bronhija i uretera). 110 . Primenjuje se sporom intravenskom injekcijom ili infuzijom. Osnovni korak u delovanju ovih lekova je stvaranje karbonijum jona – atoma ugljenika sa šest elektrona u spoljnom omotaču. sa dve alkilirajuće grupe. Prisutna su 4 stepena anaplazije.ili sulfhidrilne grupe. Dužom primenom mogu nastati smanjenje gametogeneze (posebno kod muškaraca). Slabo deluje na limfoidna tkiva i gastrointestinalni trakt. kada su pojedini delovi DNK neupareni i podložniji alkilaciji. seroznim šupljinama. većina derivata nitrozureje ima izrazito kumulativno mijelosupresivno delovanje koje nastaje 3-6 nedelja posle početka lečenja. Zujanje u ušima i gubitak sluha često se uočavaju. Alkilirajući citostatici Alkilirajući agensi i njima srodni lekovi sadrže hemijske alkil grupe koje mogu stvarati kovalentne veze sa određenim nukleotidnim supstancama u ćeliji. hiperurikemija i anafilaktičke reakcije. koji. kao i na broju mitoza u samom tumoru. Svi alkilirajući agensi suprimiraju funkciju kostne srži i uzrokuju gastrointestinalne poremećaje. Obično se primenjuje oralno ili intravenski.

Konvertuje se u lažni nukleotid koji stupa u interakciju sa timidilat sintetazom. najpre u dihidrofolat pa u tetrahidrofolate. Folati su neophodni za sintezu purinskih nukleotida i timidina. sintetiše DNK i sintetiše purin. ali se može davati intramuskularno. ifosfamid – HOLOXAN (Baxter Oncology Nemačka). Uzrokuje i mučninu i povraćanje. Fluorouracil se obično primenjuje parenteralno. temozolomid – TEMODAL (Schering Plough Labo Belgija). Rezistencija na metotreksat može da nastane u tumorskim ćelijama. para-aminobenzojeve kiseline i glutaminske kiseline. manje je nefrotoksičan. 111 . Strukturno. Tetrahidrofolat deluje kao kofaktor u prenosu jednog ugljenika što je potrebno da se formira timilidat. aktivira se u jetri. Ovu reakciju kataboliše dihidrofolat reduktaza i to u dve faze. Najčešće neželjeno dejstvo je oštećenje epitela gastrointestinalnog trakta i mijelotoksičnost. Osnovno dejstvo antifolata je remećenje sinteze timidina. a ovaj inhibira polimerazu DNK. fosforiliše se na sličan način kao i prirodni nukleotidi i nastaje citozin arabinozid trifosfat. Može se javiti i oštećenja cerebeluma (malog mozga). Antimetaboliti Antifolati Osnovni lek iz grupe antagonista folata je metotreksat: jedan je od najčešće korišćenih antimetabolita u hemioterapiji kancera. Kao rezultat dolazi do inhibicije sinteze DNK. Neželjena dejstva uključuju mijelotoksičnost i izrazitu mučninu i povraćanje. Citarabin ulazi u ćeliju. pri upotrebi velikih doza. ENDOXAN (Baxter Oncology Nemačka). folati se sastoje iz tri elementa: pteridinskog prstena. Analozi pirimidina Fluorouracil je analog uracila. folati moraju da se redukuju u tetrahidrofolate. a njeni mehanizmi su različiti. neurotoksičan i ototoksičan i prate ga manja učestalost mučnine i povraćanja. Neželjena dejstva se depresija funkcije kostne srži i oštećenje epitela gastrointestinalnog trakta. pri čemu nastaje jedinjenje sa alkilirajućim svojstvima. Lek ima malu liposolubilnost i slabo prolazi krvno-moždanu barijeru. uzrokovana taloženjem leka ili metabolita u tubulima bubrega. javlja se nefrotoksičnost. Registrovani lekovi • • • • ciklofosfamid – CYTOXAN (Baxter ZA Bristol Myers Squibb USA). Osnovno neželjeno dejstvo na kostnu srž i gastrointestinalni trakt. Može da se pojavi pneumonitis. Citarabin (citozin arabid) je analog prirodnog nukleotida 2-deoksicitidina. Isto tako. ali je više mijelotoksičan. Dakarbazin Dakarbazin. koji su osnova za sintezu DNK i deobu ćelije. Da bi delovali kao koenzimi. lek prekursor. dakarbazin – DACARBAZIN PLIVA-LACHEMA (Pliva-Lachema Češka). Folate aktivno preuzimaju ćelije koje se transformišu u poliglutamate. Metotrekstat ima veći afinitet za dihidrofolat reduktazu od dihidrofolata i na taj način inhibira enzim i smanjuje intracelularni nivo tetrahidrofolata. Metotrekstat se obično primenjuje oralno. Ali ne i sinteze RNK ili proteina. intravenski ili intratekalno.Karboplatin je derivat cisplatina.

KG Austrija). Mijelosupresivan je. merkaptopurin i tiogvanin. Njihovo delovanje je moguće isključivo u toku mitoze.M. Noviji vinka alkaloid je vinorelbin.M. Taksani Taksani palitaksel i docetaksel deluju na mikrotubule.B. pemetreksed – ALIMTA (Lilly France Francuska). Oni takođe inhibišu sve ostale funkcije ćelije vezane za mikrotubule. Pentostatin ima drugačiji mehanizam delovanja.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Analozi purina Osnovni lekovi iz grupe purinskih analoga su fludarabin. METHOTREXATE (Pfizer Limited Australija). Fludarabin se metaboliše u trifosfat i inhibira sintezu DNK. Vinkristin je blago mijelotoksičan. Inhibira adenozin deaminazu. enzim koji katališe deaktivaciju adenozina u inozin. Registrovani lekovi • • • • • • • • metotreksat – METHOTREXAT (Ebewe Pharma Ges.B. 112 .sindrom sličan gripu i blagu mijelotoksičnost.5-FLUOROURACIL "EBEWE" (Ebewe Pharma Ges. hemotaksa i sprovođenje nervnih impulsa. pentostatin. tako što ih stabilizuju u polimerozovanom stanju. ali uzrokuje leukopeniju. fludarabin – FLUDARA (Schering Nemačka). ima manje neželjenih dejstava . gemcitabin – GEMZAR (Elli Lilly Švajcarska).Gemcitabin.H NFG. Biljni alkaloidi Vinka alkaloidi Najvažniji vinka alkaloidi su vinkristin. kladribin– LITAK 10 SOLUTION (Lipomed Švajcarska).H NFG. Ovo dejstvo utiče na kritične puteve u metabolizmu purina i takođe da ima značajan efekt na proliferaciju ćelija. što sprečava stvaranje deobnog vretena i zaustavlja ćelije u metafazi. kao što je fagocitoza leukocita.H NFG. novi analog citarabina. Oba leka korisna su u lečenju karcinoma dojke. kladribin. Vinblastin je manje neurotoksičan. dok je vindezin srednje mijelotoksičan i neurotoksičan. slično delovanju citarabina. kapecitabin – XELODA (F. EFUDIX (ICN Pharmaceuticals Švajcarska). fluorouracil . ALEXAN EBEWE (Ebewe Pharma Ges. Deluju vezujući se za tubulin i inhibiraju njegovu polimerazaciju u mikrotubule. FLUOROURACIL – TEVA (Pharmachemie Holandija). citarabin – CYTOSAR (Pfizer USA). Vinka alkaloidi su relativno netoksični. ali često uzrokuje parestezije i slabost mišića.B. KG Austrija).M. vinblastin i vindezin. Paklitaksel je u kombinaciji sa karboplatinom terapija izbora za karcinom dojke. KG Austrija). METHOTREXAT (Pliva – Lachema Češka).

C. uopšte. etopozid – VEPEGAL (Galenika Srbija). kao i enzim topoizomerazu II. aklarubicin i mitoksantron (mitozantron). ali ovi lekovi. mijelosupresija i gubitak kose. Vezuje se za DNK i inhibira sintezu i DNK i RNK.Neželjena dejstva. VINCRISTINE (Gedeon Richter Mađarska). Sindan – Pharma Rumunija). pa je neophodna premedikacija kortikosteroidima i antihistaminicima. Neželjena dejstva obuhvataju toksično dejstvo na kostnu srž (mijelosupresija). Može uzrokovati i kumulativna. docetaksel – TAXOTERE (Aventis Pharma International S. enzim čija je aktivnost posebno povišena kod proliferišućih ćelija. Belgija). što se manifestuje aritmijama i insuficijencijom. 113 . epirubicin. Etopozid Etopozid je izolovan iz korena mandragore. Retencija tečnosti (posebno edemi nogu) viđa se posle primene docetaksela. koja mogu biti ozbiljna. dozno-zavisna opterećenja srca. LASTET (Nippon Kayaku Japan).B. PAKLITAXEL EBEWE (Ebewe Pharma Ges.H NFG. otežano zarastanje rana. vinkristin – VINCRISTINE (Pfizer PTY Limited Australija). PAKLITAXEL-TEVA (Pharmachemie Holandija). uključuju mijelosupresiju i kumulativnu neurotoksičnost. VINCRISTINE (Pharmacia Enterprises S.A. Sindan – Pharma Rumunija).C. Daje se intravenskom infuzijom. VEPESID (Bristol Myers – Squibb Italija). Ekstravazacija na mestu injekcije može uzrokovati nekrozu tkiva. imaju manje neželjenih dejstava od većine drugih antikancerskih lekova. ETOPOSIDE (Pfizer PTY Limited Australija). Kampotecini Kampotecini irinotekan i topotekan vezuju i inhibišu topoizomerazu I. vinorelbin – VINORELSIN (S. Neželjena dejstva su mučnina i povraćanje.B. Doksorubicin deluje citotoksično na nekoliko načina.H NFG. SINDAXEL (S. TAXOL (Bristol Myers – Squibb USA). Na oba leka može se javiti preosetljivost. alopeciju. Sindan – Pharma Rumunija). oštećenje epitela creva. Francuska). ali je osnovni mehanizam citotoksičnog delovanja uticaj na topoizomerazu II. ali može delovati inhibirajući funkciju mitohondrija i transport nukleotida. ETOPOSID (Ebewe Pharma Ges. Ostali lekovi iz ove grupe su idarubicin. KG Austrija).M. KG Austrija). paklitaksel – TAXOGAL (Galenika Srbija). Registrovani lekovi • • • • • • vinblastin – VINBLASTINE (Gedeon Richter Mađarska). Često se javlja dijareja (proliv) i reverzibilna mijelosupresija. SINDOVIN (S. Citotoksični antibiotici Antitumoroski antibiotici deluju uglavnom direktno na DNK.M. Mehanizam njegovog delovanja nije potpuno jasan.A. Antraciklini Osnovni lek iz grupe antraciklinskih antibiotika je doksorubicin. enzim koji je značajan u deobi ćelije.C.

H NFG. FARMORUBICIN RD (Pfizer Italija). mitoksantron – MITOXANTRON "EBEWE" (Ebewe Pharma Ges. teratogenost). alopecija. Hidroksikarbamid Hidroksikarbamid (hidroksiureja) je analog ureje koji inhibira ribonukleid reduktazu i tako ometa konverziju ribonukleotida u deoksiribonukleotide. Bleomicini Bleomicini su grupa glikopeptidnih antibiotika koji heliraju metale i razgrađuju DNK. zaustavljanje rasta kod dece. Belgija). Ima uobičajena neželjena dejstva (toksično dejstvo na kostnu srž (mijelosupresija). kada se stvaraju superoksidni i/ili hidroksilni radikali. sterilnost. epirubicin – EPIRUBICIN (Ebewe Pharma Ges. Uzrokuje izraženu mijelosupresiju. Registrovani lekovi: • • • • • • doksorubicin – ADRIBLASTINA RD (Pfizer Italija). Daktinomicin Daktinomicin se umeće između susednih parova gvanozina i citozina. Sindan – Pharma Rumunija). posle enzimske aktivacije u ćelijama.C.M. uzrokujući fragmentaciju lanaca do nivoa slobodnih baza. Dejstvo mu je posledica stvorenih aktivnih metabolita. Njhihovo dejstvo na DNK je verovatno posledica helacije fero jona i interakcije sa kiseonikom. alopecija.M. Daje se per os i najviše se koristi u lečenju Hodgkinove bolesti. Uzrokuje uobičajena neželjena dejstva pa može biti leukomegen. DOXORUBICIN-TEVA (Pharmachemie Holandija). sterilnost.H NFG. oštećenje epitela creva. Za razliku od mnogih drugih antikancerskih lekova. koja se javlja kod 10% lečenih bolesnika.C. DOXORUBICIN (Ebewe Pharma Ges.Epirubicin i mitoksantron su strukturno slični doksorubicinu.B. Može izazvati sve toksične efekte koje su karakteristične za citotoksične lekove: toksično dejstvo na kostnu srž (mijelosupresija).A. Mogu se javiti i alergijske reakcije.B. KG Austrija). otežano zarastanje rana. teratogenost. na niovu male krivine DNK. kancerogen i teratogen.A. a česta je i hiperpireksija. otežano zarastanje rana. Mitoksantron pokazuje dozno-zavisnu kardiotoksičnost i deluje mijelosupresivno.H NFG. oštećenje epitela creva. deluje kao bifunkcionalni alkilirajući agens. Oko polovine bolesnika ima mukokutane reakcije. Njegova osnovna toksičnost je fibroza pluća. SINDROXOCIN (S.M. alkilirajući prvenstveno poziciju 06 gvanina. KG Austrija). može da ošteti bubrežnu funkciju i izazove fibrozu pluća. Epirubicin je manje kardiotoksičan od doksorubicina. daunorubicin – DAUNOBLASTINA (Pharmacia Enterprises S.B. Prokarbazin Prokarbazin inhibira sintezu DNK i RNK i ometa mitozu u interfazi. Alergijske reakcije na koži mogu dovesti do prekida terapije. a može da prekine lance DNK stvarajući slobodne radikale. EPISINDAN (S. Sindan – Pharma Rumunija). Mitomicin Mitomicin. ometajući kretanje RNK polimeraze niz gen i sprečavajući tako transkripciju. Postoje i dokazi da deluje na topoizomerazu II slično antraciklinima. Pravi međulančane veze DNK. KG Austrija). a značajnije inhibira funkciju kostne srži. bleomicin nije mijelosupresivan. Belgija). bleomicin – BLEOCIN-S (Nippon Kayaku Japan). CAELYX (Schering-Plough Holandija). 114 . idarubicin – ZAVEDOS (Pharmacia Enterprises S. zaustavljanje rasta kod dece.

Zujanje u ušima i gubitak sluha često se uočavaju. Vezuju se za specifični antigen u ab delu molekula. Iz ove grupe lekova koriste se i alemtuzumab. cetuksimab. Najčešća neželjena dejstva su hipotenzija. što znači da su hibridi ili kombinacija antitela čoveka i miša. Daje se infuzijom i poluvreme eliminacije iz plazme je oko 3 dana posle prve primene. Ne deluje samo na trombocitni faktor rasta već i na ostale delove prenosa signala. inhibišući tako i preživljavanje ćelija i započinjući proces apoptoze. Estramustin je neobičan jer je u isto vreme alkilirajući agens i ženski hormon. Inhibitori protein kinaze Imatinib mesilat je mali molekul koji inhibira transmisiju signala u ćeliji. Neželjena dejstva su mu slična kao kod rituksimaba. Lek pogoršava simptome kardiovaskularnih oboljenja. To aktivira imunološke mehanizme domaćina i ćelije kancera se ubijaju lizom uz pomoć komplementa ili su napadnute od strane ćelija ubica. pa je izvrstan za lečenje malignog tumora prostate. Tretinoin izaziva sazrevanje nekih kancerogenih ćelija čime one gube sposobnost deobe. Registrovani lekovi 115 . Neka antitela se vezuju za receptore faktore rasta. Koristi se za lečenje hronične mijeloidne leukemije i retkog gastrointestinalnog stromalnog tumora. Može ozbiljno da ošteti funkciju bubrega ako se ne obezbedi odgovarajuća hidratacija i diureza.Ostali i najnoviji antineoplastici Jedinjenja platine Cisplatin je hidrosolubilni kompleks koji sadrži u centru atom platine okružen sa dva atoma hlora i dve amonijum grupe. Ostali antineoplastici Irinotekan i topotekan blokiraju enzim uključen u replikaciju DNA i uzrokuju slepljivanje enzima i DNK. manje je nefrotoksičan. kada se kombinuje sa standardnom hemioterapijom. ali je više mijelotoksičan. a produžava se na oko 8 dana posle četvrte primene. bevacizumab. Dejstvo mu je slično delovanju alkilirajućih agenasa. ali uzrokuje tešku mučninu i povraćanje. Primenjuje se sporom intravenskom injekcijom ili infuzijom. Karboplatin je derivat cisplatina. posebno kinaze u citoplazmi. ostavljajući Fc deo da štrči napolje. Neka su humanizovana. Trastuzumab je humanizovano mišje monoklonsko antitelo. Hidroksikarbamid sprečava pretvaranje ribonukleotida u deoksinukleotide čime nestaje građe za DNK. neurotoksičan i ototoksičan i prate ga manja učestalost mučnine i povraćanja. Malo je mijelotoksičan. kao i periferna neuropatija. hiperurikemija i anafilaktičke reakcije. Rezultati pokazuju da kada se primeni sa standardnom hemioterapijom postiže jednogodišnje preživljavanje kod 79% bolesnica sa agresivnom formom karcinoma dojke. Koristi se u lečenju B-ćelijskih limfoma i efikasan je u 40-50% pacijenata. groznica i drhtavica tokom infuzije i reakcije preosetljivosti. Monoklonska antitela Monoklonska antitela su imunoglobulini koji proizvode ćelijske kulture odabrane da reaguju na antigene koje specifično eksprimiraju ćelije kancera. Rituksimab je monoklonsko antitelo koji uzrokuje lizu ćelija ili njihovu apoptozu.

H NFG.B. rituksimab – MABTHERA (F. kao što su megestrol i medroksiprogesteron. anagrelid – THROMBOREDUCTIN (AOP Orphan Pharmaceuticals Austrija).• • • • • • • • • • • • • • • • cisplatin – PLATIGAL (Galenika Srbija). tretinoin – VESANOID (F. alemtuzumab – MABCAMPATH (Schering Nemačka). Limited Australija).Hoffmann-La Roche Švajcarska). bortezomib – BELCADE (Janssen Pharmaceutica Belgija).M. blokiraju efekte androgena u androgen-zavisnim tumorima prostate. GLIVEC (Novartis Pharma Stein Švajcarska).M.Hoffmann-La Roche Švajcarska). CISPLATIN (Habit Pharm Srbija).C. Sindan – Pharma Rumunija).H NFG. erlotinib – TARCEVA (F. KG Austrija). imatinib – GLIVEC (Novartis Švajcarska). cetuksimab – ERBITUX (Merck KgaA Nemačka). CISPLATIN (Pfizer PTY. Njihov rast može biti inhibiran hormonima suprotnog delovanja. Estrogeni se mogu koristiti da privuku ćelije karcinoma dojke koje miruju u proliferišući pul kako bi bile dostupne delovanju citotoksičnih lekova. CARBOPLATIN (Ebewe Pharma Ges. antagonistima ili lekovima koji inhibiraju sintezu odgovarajućeg hormona. PARAPLATIN (Bristol Myers Squibb USA). SINOXAL (S. irinotekan – CAMPTO (Aventis Pharma International Francuska). estramustin – ESTRACYT (Pfizer Italija).Hoffmann-La Roche Švajcarska). Glikokortikoidi Glikokortikoidi imaju inhibitorno delovanje na proliferaciju limfocita i koriste se u lečenju leukemije i limfoma. gefitinib – IRESSA (Astrazeneca UK Limited Velika Britanija). CYCLOPLATIN (Pliva-Lachema Češka). PLATINEX (Bristol Myers Squibb USA). Limited Australija). KG Austrija). Oni se takođe koriste kao suportivna terapija u stanjima sa povišenim intrakranijalnim pritiskom. Hormoni ili analozi hormona koji deluju inhibitorno na pojedina tkiva mogu da se koriste u lečenju tumora porekla tih tkiva. oksaliplatin – OXALIPLATIN (Habit Pharm Srbija).B. Progestageni Progestageni. bevacizumab – AVASTIN (F. ovi tumori se najefikasnije leče analozima oslobađajućeg hormona za gonadotropine. PLATIDIAM (Pliva-Lachema Češka). Estrogeni Estrogeni kao fosfestrol. Analozi oslobađajaćeg hormona za gonadotropine 116 . CARBOPLATIN (Pfizer PTY. koriste se u terapiji neoplazmi endometrijuma i bubrega. ELOXATIN (Sanofi Synthelabo Groupe Francuska). ELOXATIN (Aventis Pharma Velika Britanija). karboplatin – PARAGAL (Galenika Srbija). mada se malo koriste. Hormonska terapija malignih tumora Tumori nastali iz hormon-senzitivnih tkiva mogu biti hormon-zavisni. CISPLATIN (Ebewe Pharma Ges.Hoffmann-La Roche Švajcarska). sorafenib – NEXAVAR (Bayer Healthcare Nemačka).

B. Imunomodulatori u antivirusnoj terapiji 117 . Antagonisti hormona Antagonisti hormona mogu biti efikasni protiv mnogih hormon-zavisnih tumora. Od ovih lekova koriste se formestan. goserelin – ZOLADEX (Astrazeneca UK Limited Velika Britanija). koristi se u lečenju različitih tumora koji luče hormone kao što su tumori gastrointestinalni trakta. flutamid – FLUCINOM (Schering-Plough Labo Belgija). tamoksifen – NOLVADEX-D (Astrazeneca UK Limited Velika Britanija). nilutamid – ANANDRON (Cardinal Health Francuska). inhibirati oslobađanje gonadotropina. Inhibitori sinteze hormona nadbubrega efikasni su u terapiji karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi. anastrozol i eksemestan jesu inhibitori enzima aromataze. Sindan – Pharma Rumunija). TAMOXIFEN (Remedica Kipar). bikalutamid i cisproteron. Ukoliko je ona blokirana pomenutim lekovima tada nedostaje taj ključni deo u sintezi estrogena pa koncentracija estrogena u organizmu bitno opada. Povećana sekrecija testosterona koja se viđa kod pacijenata sa karciomom prostate. Belgija). oktreotid. VIPomi. koji deluje u kasnijoj fazi sinteze hormona inhibicijom enzima aromataze koji metaboliše androgene u estrogene i trilostan i aminoglutetimid koji inhibiraju ranu fazu sinteze hormona. flutamid. Tu ulogu obavlja enzim aromataza. koriste se u lečenju karcinoma prostate. anastrozol – ARIMIDEX (Zeneca Pharmaceuticals Macclefield Velika Britanija).H NFG. TAMOXIFEN (Ebewe Pharma Ges. KG Austrija). Antiandrogeni. čija aktivacija inhibira proliferaciju ćelija kao i sekreciju hormona.A. triptorelin – DISPHERELINE (Ipsen Pharma Biotech Francuska). Tek tada nastaje estrogenska steroidna struktura. ključni korak u sintezi estrogena je pretvaranje hinonskog A prstena na steroidu u aromatski prsten (fenol). Letrozol. tamoksifen sprečava delovanje estrogena na specifične receptore i inhibira transkripciju estrogen-zavisnih gena. Registrovani lekovi • • • • • • • • • • • megestrol – MEGACE (Bristol Myers – Squibb USA). Ovi tumori ekspoprimiraju somatostatinske receptore. Tamoksifen takođe pokazuje kardioprotektivno delovanje.C. medroksiprogesteron – DUGEN (Hemofarm Srbija). delom zbog toga što štiti lipoproteine male gustine od oksidativnog strtesa. pod određenim uslovima.M. letrozol – FEMARA (Novartis Švajcarska). Analog somatsostatina. Inhibitori enzima Oni blokiraju određenje enzime koji su važni u biosintezi estrogena u ljudskom organizmu. FLUTASIN (S. bikalutamid – CASODEX (Astrazeneca UK Limited Velika Britanija). karcinoidi i gastrinomi.Analozi oslobađajaćeg hormona za gonadotropine. mogu. Anti-estrogen tamoksifen izvanredno je efikasan u određenom broju hormon-zavisnih tumora dojke i može biti koristan i u prevenciji ove bolesti. NOLVADEX (Astrazeneca UK Limited Velika Britanija). Ovaj lek se koristi u terapiji karcinoma dojke žena pre menopauze i karcinoma prostate. glukagonomi. eksemestan – AROMASIN (Pharmacia Enterprises S. može se sprečiti antiandrogenima kao što je ciproteron. U tkivu dojke. Kod primene ova dva leka neophodna je supstituciona primena kortikosteroida. Naime. kao što je goserelin.

peginterferon alfa-2a – PEGASYS (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska). štitaste žlezde i jetre. In vitro. Interferon gama. Registrovani lekovi • • • • • • • interferon alfa-2a – ROFERON-A (F. Interferon alfa i interferon beta su produkti B i T-limfocita. makrofaga i fibroblasta. Ne prolaze krvno-moždanu barijeru. poznat i pod nazivom imuni interferon.Hoffmann-La Roche Švajcarska). ali se mogu sintetisati i uoptrebom rekombinacije DNK tehnologije. Hiperimunoglobulin je specifičan za određene viruse kao što su hepatitis B. varičela zoster virus i virus besnila. kao i na regulaciju i modulaciju imunog odgovora. Postoje izveštaji koji ukazuju da interferoni mogu sprečiti reaktivaciju herpes simpleks virusa nakon resekcija korena trigeminalnog neurona. Interferon alfa-2b upotrebljava se kod infekcija izazvanih hepatitisom C. takođe se mogu javiti. Interferoni Interferoni (IFN) spadaju u grupu proteina koji sintetišu ćelije sisara. Postoje najmanje 3 tipa interferona: alfa. besnila ili poliomijelitisa. Neželjeni efekti su relativno česti. PEGINTRON(ScheringPlough Company Irska). Interferoni se vezuju za specifične receptore na membrani ćelije. Ponovljena primena leka uzrokuje pojavu hroničnog zamora. glavobolja i bol u mišićima. umor. osip. za koje se pretpostavlja da su verovatno gangliozidi. interferon beta 1 b – BETAFERON (Schering AG Nemačka). kao i da preveniraju njihovo vezivanje za ćelije domaćina. Oni čine grupu lekova koja utiče na rast ćelija. beta i gama. peginterferon alfa-2b – PEGINTRON (Schering Plough Holandija). rekombinantni – REALDIRON (Sicor Biotech UAB Litvania). rubeole.Imunomodulatori su lekovi koji menjaju imuni odgovor na virus ili koriste imune mehanizme u cilju eliminacije virusa. 118 . Interferoni ostvaruju svoje dejstvo tako što u ribozomima ćelije domaćina indukuju produkciju enzima koji inhibiraju translaciju virusne informacione RNK u virusne proteine i tako zaustavljaju umnožavanje virusa. infektivnog hepatitisa. Depresija kostne srži. inerferoni imaju poluvreme eliminacije od 2-4 sata. interferon alfa-2b – INTRON A (Schering-Plough Company Irska). kao i da mogu sprečiti širenje herpes zostera kod pacijenata obolelih od kancera. maksimalna koncentracija u krvi postiže se nakon 5-8 sati. Primenjeni intravenski. proizvod je prevashodno T-limfocita (kao deo imunološkog odgovora na prisustvo virusnih i nevirusnih antigena). interferon beta 1 a – REBIF (Serono Pharma Italija). Ukoliko se primene pre pojave simptoma i znakova virusne infekcije. mogu da preveniraju ili ublaže kliničku sliku malih boginja. interferon alfa-2b. Primenjeni intramuskularno. Interferon alfa-2a upotrebljava se u terapiji infekcija izazvanih virusom hepatitisa B i Kapoši sarkoma (u sklopu AIDS-a). oni inhibiraju replikaciju velikog broja virusa. alopecija i poremećaji od strane kardiovaskularnog sistema. Imunoglobulini Imunoglobulini sadrže antitela protiv različitih virusa koji su prisutni u populaciji. to su: groznica. nastali kao odgovor na prisustvo virusa i citokina. Antitela su usmerena direktno protiv omotača virusa i mogu da neutrališu dejstvo pojedinih virusa.

imunostimulansi) pojačavaju odbrambenu sposobnost domaćina i korisni su u lečenju nekih tumora. smanjujući proliferaciju limfocita ili inhibišu efektornu fazu i koriste se u terapiji autoimunih oboljenja. Postoje tri osnovna pristupa lečenja kancera – hirurška ekcizija. Imunostimulansi Citokini Citokini su peptidni medijatori koje oslobađaju imune i zapaljenske. koje mogu biti stečene ili nasledne. a koji regulišu aktivnost tih ćelija. Identifikovano je više od 100 različitih citokina. matičnih ćelija hematopoeze i osteoklasta. vaskularnih endotelnih ćelija. Kancer je bolest u kojoj u telu obolelog dolazi do nekontrolisanog rasta i širenja nenormalnih formi ćelija. da bi stimulisali oslobađanje ćelija progenitora u cirkulaciju posle intezivne hemioterapije. Posle intravenske infuzije može doći do pojave sindroma koji se 119 . interferone. nose rizik od oslabljenog odgovora na infekciju i mogu olakšati pojavu maligniteta. uključujući ne samo jednu već više genetskih promena koje su posledica tačkastih mutacija. faktore rasta nekroze tumora. u imunim i zapaljenskim reakcijama.Antineoplastici i imunomodulatori Antineoplastici su lekovi koji se koriste u terapiji malignih tumora (kancera). mastocita. Termini kancer. u kojoj kontrolišu proliferaciju. zračenje i hemioterapija – i uloga pojedinačnih pristupa zavisi od tipa i stadijuma razvoja tumora. diferencijaciju i/ili aktivaciju ovih ćelija. Hemioterapija može da se koristi samostalno ili kao dodatak nekom drugom obliku lečenja. u lečenju perzistentne neutropenije kod uznapredovale HIV infekcije i mogu da imaju ulogu u terapiji aplastične anemije. bolovi u mišićima i letargija. upotrebljive. osip na koži. biohemijske razlike između njih. dok imunosupresivi deluju u fazi indukcije imunološkog odgovora. a superfamilija citokina obuhvata: interleukine. Razvoj kancera je složen. Normalna ćelija postaje kancerska zbog jedne ili više mutacija u svojoj DNK. pa je teško pronaći opšte. hemokine. Neželjeni efekti su povišena telesna temperatura. Hemioterapija kancera predstavlja problem jer su kancerske i normalne ćelije veoma slične. Faktori stimulacije kolonija (CSF) se upotrebljavaju sa ciljem: • • • • • Mogu smanjenja težine i trajanja neutropenije uzrokovane citotksičnim lekovima u toku standardne hemioterapije malignih tumora. amplifikacije gena ili translokacija hromozoma. autokrinim ili parakrinim mehanizmima. i benigni i maligni tumori imaju nekontrolisanu proliferaciju). fibroblasta. često kao posledica delovanja nekih virusa ili hemijskih karcinogena. da bi povećali broj ovako prikupljenih ćelija progenitora. Zbog toga što narušavaju imuni odgovor. Citokini generalno deluju unutar složene mreže u kojoj ostvaruju veze između leukocita. višestepeni proces. Modifikatori biloškog odgovora (imunomodulatori. maligna neoplazma ili maligni tumor su sinonimi i oni se razlikuju od benignih tumora po diferencijaciji. inavazivnosti i sposobnosti da metastaziraju (prošire se na druge delove tela. biti primenjeni supkutano ili u obliku intravenske infuzije. Može se pojaviti bol i crvenilo na mestu injekcije. kao i u prevenciji i/ili terapiji odbacivanja transplantanta. intezivnih kura hemioterapije koje oštećuju hematopoezno tkivo i posle transplantacije srži. faktore stimulacije rasta kolonija. To je jedan od glavnih uzroka smrti u razvijenim zemljama.

Interferoni gama i beta imaju važnu imunoregulatornu ulogu i koriste se u terapiji multiple skleroze. glavobolja i bol u mišićima. Postoje najmanje 3 tipa interferona: alfa. tahikardije. interferon beta 1 b – BETAFERON (Schering AG Nemačka). interferon alfa-2a – ROFERON-A (F. alopecija i poremećaji od strane kardiovaskularnog sistema. kao i na regulaciju i modulaciju imunog odgovora. to su: groznica. Ne prolaze krvno-moždanu barijeru. proizvod je prevashodno T-limfocita (kao deo imunološkog odgovora na prisustvo virusnih i nevirusnih antigena).sastoji od: crvenila lica. rekombinantni – REALDIRON (Sicor Biotech UAB Litvania).Hoffmann-La Roche Švajcarska). umor. interferon alfa-2b – INTRON A (Schering-Plough Company Irska). mučnine i povraćanja i smanjenja saturacije arterijske krvi kiseonikom. Interferoni se vezuju za specifične receptore na membrani ćelije.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Ponovljena primena leka uzrokuje pojavu hroničnog zamora. nastali kao odgovor na prisustvo virusa i citokina. poznat i pod nazivom imuni interferon. Takođe. Depresija kostne srži. interferon beta 1 a – REBIF (Serono Pharma Italija). oni inhibiraju replikaciju velikog broja virusa. Neželjeni efekti su relativno česti. Registrovani lekovi • • • • • • • • filgrastim – NEUPOGEN (F. interferoni se primenjuju u antineoplastičnoj terapiji. štitaste žlezde i jetre. interferon alfa-2b. Primenjeni intramuskularno. Interferon alfa-2b upotrebljava se kod infekcija izazvanih hepatitisom C. Interferoni ostvaruju svoje dejstvo tako što u ribozomima ćelije domaćina indukuju produkciju enzima koji inhibiraju translaciju virusne informacione RNK u virusne proteine i tako zaustavljaju umnožavanje virusa. Oni čine grupu lekova koja utiče na rast ćelija. maksimalna koncentracija u krvi postiže se nakon 5-8 sati. kao i da mogu sprečiti širenje herpes zostera kod pacijenata obolelih od kancera. Primenjeni intravenski. gubitka daha. beta i gama. PEGINTRON(ScheringPlough Company Irska). za koje se pretpostavlja da su verovatno gangliozidi.Hoffmann-La Roche Švajcarska) Imunosupresivi 120 . peginterferon alfa-2a – PEGASYS (F. osip. Interferon gama. In vitro. takođe se mogu javiti. Postoje izveštaji koji ukazuju da interferoni mogu sprečiti reaktivaciju herpes simpleks virusa nakon resekcija korena trigeminalnog neurona. peginterferon alfa-2b – PEGINTRON (Schering Plough Holandija). Interferon alfa-2a upotrebljava se u terapiji infekcija izazvanih virusom hepatitisa B i Kapoši sarkoma (u sklopu AIDS-a). makrofaga i fibroblasta. Interferon alfa i interferon beta su produkti B i T-limfocita. ali se mogu sintetisati i uoptrebom rekombinacije DNK tehnologije. Interferoni Interferoni (IFN) spadaju u grupu proteina koji sintetišu ćelije sisara. inerferoni imaju poluvreme eliminacije od 2-4 sata. pada krvnog pritiska.

smanjujući proliferaciju limfocita. Metaboliše se u jetri 99%. Najčešći i najopasniji neželjeni efekt je nefrotoksičnost. npr. Glavno dejstvo je relativno selektivna inhibicija transkripcije gena za interleukin-2. ali su mnogo ozbiljniji. mijastenija gravis. Azatioprin Azatioprin ometa sintezu purina i ispoljava citotksično dejstvo. Ispoljava brojna dejstva na različitim vrstama ćelija: smanjena klonalna proliferacija T ćelija. neki takođe inhibišu efektornu fazu. srce. Lekovi koji se koriste u cilju imunosupresije grubo se mogu podeliti na agense koji: • • • • inhibiraju stvaranje ili dejstvo interleukina-2 npr.Imunosupresivni lekovi deluju u fazi indukcije imunološkog odgovora. azatioprin. iako je opisan i efekt na transkripciju gena za interferon gama. 121 . dok je incidenca hirzutizma manja. Metabolizam se odigrava u jetri i većina metabolita izlučuje se u žuč. Ciklosporin se može dati oralno ili putem intravenske infuzije. smanjena indukcija i klonalna proliferacija citotksičnih T ćelija. Manje važni neželjeni efekti anoreksija. a za koja se veruje da u svojoj patogenezi imaju važnu autoimunu komponentnu: idiopatska trombocitopenijska purpura. Obe imune reakcije. takođe se mogu javiti. hipertrofija desni i gastrointestinalni poremećaji. Ciklosporin Ciklosporin. parestezije (senzacije peckanja). izvesno smanjenje odgovora B ćelija koje je zavisno od T ćelija. nose rizik oslabljenog odgovora na infekciju i mogu olakšati pojavu maligniteta. hirzutizam. Široko se koristi u cilju imunosupresije. mikofenolat mofetil blokiraju molekule na površini T ćelija koji su uključuneni u proces signalizacije. Ciklosporin se akumulira u većini tkiva u koncentraciji 3-4 puta većoj od koncentracije u plazmi. ali su reverziblilni sa sniženjem doze. Međutim. Ciklosporin. Mogu se javiti gastroinetstinalni i metabolički (hiperglikemija) poremećaji. takrolimus inhibiraju ekspresiju gena za citokine. ciklosporin se obično kombinuje sa glikokortikoidom. Takrolimus Takrolimus je makrolidni antibiotik sa sličnim mehanizmom dejstva kao ciklosporin ali je značajno jači. odnos između ovih neželjenih efekata i potentnosti u prevenciji odbacivanja grafta varira među različitim lekovima. citotoksičnim lekom ili antilimfocitnim imunoglobulinom. deprimirane su pod dejstvom ovog leka zbog toga što on inhibira klonalnu proliferaciju u indukcionoj fazi imunog odgovora delujući citotoksično na ćelije u deobi. psorijaza i ulcerozni kolitis. monoklonska antitela Imunosupresivi imaju tri glavne namene: • • • da suprimiraju odbacivanje transplantiranog organa i tkiva (bubreg. Neželjeni efekti slični su neželjenim efektima ciklosporina. kortikosteroidi inhibiraju sinrezu purina i pirimidina. tremor. Pri transplantaciji organa ili kostne srži. neke forme glomerulonefritisa. ciklični peptid sa 11 aminokiselinskih ostataka. posebno u kontroli odbacivanja tkiva posle transplantacije. Ciklosporin nema depresivno dejstvo na kostnu srž. sistemski lupus eritematosus. npr. Hepatotoksičnost i hipertenzija. potentan je imunosupresiv. Ovaj lek se metaboliše do merkaptopurina. Prijavljeni su slučajevi trombocitopenije i hiperlipidemije. Zbog toga što narušavaju imuni odgovor. kostna srž. reumatoidni artritis. jetre i dr) da suprimiraju reakciju grafta protiv domaćina pri transplantaciji kostne srži da leče različita stanja koja nisu u potpunosti objašnjena. neke forme hemolitičke anemije. npr. purinskog analoga koji inhibira sintezu DNK. Veća je incidenca nefrotoksičnih i neurotoksičnih efekata. Može se primenjivati oralno ili u obliku intravenske injekcije. ona koja je posredovana ćelijama i ona koja je posredovana antitelima. letargija. smanjena funkcija efektornih T ćelija u odgovoru posredovanom ćelijma.

Hrskavica je elastično tkivo koju pre svega odlikuje izvanredna elastičnost i savitljivost. sirolimus – RAPAMUNE (Wyeth Lederle Pharma Austrija).Hoffmann-La Roche Švajcarska). azatioprin – IMUPRIN (Remedica Kipar). SANDIMMUN (Novartis Pharma Stein Švajcarska). Kosti se stalno izgrađuju i razgrađuju. Mikofenolat mofetil dobro se resorbuje posle oralne primene. Kosti telu daju čvrstinu. leflunomid – ARAVA (Aventis Intercontinental Francuska). koštane ćelije ponovo regenerišu kost. Kosti su gusti. infliksimab – REMICADE (Schering Plough Holandija). Oni spajaju kosti i omogućavaju glatko pomeranje kostiju. daklizumab i dr.mehanički elementi našeg organizma. oblik. erupcije na koži i blaga hepatotoksičnost. mikofenolna kiselina – CELLCEPT (F. Bez koštanih proteina kosti bi pucale poput stakla. zglobovi. 122 . METHOTREXAT (Pliva – Lachema Češka). etanercept – ENBREL (Wyeth Medica Ireland Irska). baziliksimab – SIMULECT (Novartis Pharma Stein Švajcarska). mineralizovani organi.H NFG. Koštani mineralni matriks sastoji se od kalcijum fosfata i kalcijum karbonata. SANDIMMUN NEORAL (R. koja inhibišuči inozin monofosfat dehidrogenazu. IMURAN (Heumann Pharma Nemačka). Primenjuju se u obliku intravenske infuzije i mogu izazvati ozubiljne reakcije preosetljivosti. Mišićno tkivo ima posebnu karakteristiku: mogućnost kontrakcije radi obavljanja mehaničkog rada. Ako zavirimo u mikrostrukturu kostiju videćemo da je građena kao sunđer. Zglobovi su i najosetljiviji deo organa za kretanje. ENBREL (Wyeth Pharmaceuticals Velika Britanija). ali u njihovoj srži se nalaze hematopoezni centri produkcije krvnih ćelija.B. metotreksat – METHOTREXAT (Ebewe Pharma Ges. SANDIMMUN NEORAL (Novartis Pharma Francuska). Metabolit mikofenolna kiselina podleže hepatoenteralnom ciklusu i eliminše se preko bubrega u obliku neaktivnog glukuronida. Ali bez mineralnih komponenti kosti bi bile mekane poput hrskavice.KG Nemačka).M.P. su monoklonska antitela koja ispoljvaju imunosupresivno dejstvo blokadom receptora na Th ćelijama. takrolimus – PROGRAF (Astellas Ireland Irska). everolimus – CERTICAN (Novartis Pharma Stein Švajcarska).Neželjeni efekt je depresija kostne srži. Kosti povezuju zglobovi . Neželjeni efekti su uobičajeni. a proteini elastičnost i otpornost na napore. KG Austrija). U telu se konvertuje u mikofenolnu kiselinu. sprečava proliferaciju i T i B limfocita i smanjuje stvaranje citotoksičnih T ćelija.Scherer GMBH & CO. daklizumab – ZENAPAX (F. Registrovani lekovi • • • • • • • • • • • • • ciklosporin – CICLORAL (Hexal AG Nemačka). ali i od proteina. Takva građa omogućava izvanrednu čvrstinu. Lekovi za bolesti koštano-mišićnog sistema Koštano-mišićni sistem čine kosti. Minerali kostima daju čvrstinuu. efalizumab – RAPTIVA (Laboratories Serono Švajcarska). i omogućavaju kretanje. hrskavice. tetive i mišići. Mikofenolat mofetil Mikofenolat mofetil je polusintetski derivat gljivičnog antibiotika.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Ukoliko dođe do preloma. Ostali toksični efekti su mučnina i povraćanje. Monoklonska antitela Basiliksimab.

Promene na zglobovima. iščašenja. može doći do oštećenja bubrega.reumatoidni artritis. Otklanjanje bola kod glavobolje verovatno je rezultat smanjenja vazodilatacije izazvane prostaglandinima. tendinitis. akutna bubrežna insuficijencija. Najranjiviji deo ovog sistema jesu zglobovi.). reumatoidni artritis. Indometacin Indometacin ima jako izraženo antiinflamatorno i antireumatsko dejstvo pa se uglavnom koristi kod reumatskih bolesti a ne za umirenje bolova i skidanje visoke temperature. fotosenzitivne reakcije. Antipiretički efekat: delimično je rezultat smanjenja prostaglandina koji su odgovorni za povećanje vrednosti na koju je podešena temperatura tela u hipotalamusu i time porast telesne temperature. panikulitis i dr. urtikarija. ankilozirajući spondilitis. zglobovima i mišićima vrlo često su traumatske prirode.) Najčešće korišćeni lekovi su nesteroidni antiinflamatorni lekovi i specifični antireumatski lekovi Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) su među najviše korišćenim lekovima širom sveta. tendovaginitis. lekovi za lečenje osteoporoze i drugi. osip. psorijatični artritis. osteoartritis (artroza). Zajednički neželjeni efekti: dispepsija. sastoje se od inflamacije. spondilitis i spondiloartritis).osteohondroza. mučnina i povraćanje. Mišići hemijsku energiju ATP-a pretvaraju u mehaničko kretanje. Može 123 . lupus eritematosus. lokalni preparati za bolove u mišićima i zglobovima. ankilozirajući spondiloartritis. Akumulacija inflamatornih ćelija nije smanjena. dijareja/opstipacija. proliferacije sinovije i erozije hrskavice i kosti. svi pomenuti efekti ovih lekova u vezi su sa primarnim inhibitornim dejstvom na arahidonsku ciklooksigenazu i time inhibiciju produkcije prostaglandina i tromboksana. Antiinflamatorno dejstvo: smanjenje vazodilatatornih prostaglandina smanjuje vazodilataciju i indirektno smanjuje edem. nagnječenja.a u nekim slučajevima krvarenje iz želuca i ulceracije. Prelomi kostiju. visceralno (u organima) i srčano (formira miokardni sloj srca). a može izazvati i zadržavanje vode i soli u bubregu što podiže krvni pritisak.ulceracije i krvarenja u želucu. uganuća su povrede koštano-mišićnog sistema. Uopšteno. iako se izvesni aspekti dejstva mogu ostvariti i različitim mehanizmima. Najčešća bolest kostiju jeste osteoporoza. burzitis. krvne slike. takođe neki od lekova ispoljavaju i druga dejstva osim onih koja se odnose na zapaljenski proces. Veliki problem je taj što izaziva brojne nuspojave . skleroderma i dr. Razne reumatske (upalne i degenerativne) bolesti često oštećuju fini i osetljivi zglobni mehanizam . Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) Reumatoidna oboljenja su jedna od najčešćih hroničnih inflamatornih stanja u razvijenim zemljama sveta. koje opet može biti skeletno (povezano sa kostima). analgetska nefropastija (kod hrončne upotrebe). miorelaksansi. degenerativne reumatske bolesti (hondroza. a reumatoidni artritis je najčešći uzrok invalidnosti. Koštano-mišićni sistem napadaju i brojne bolesti.modifikacija inflamatorne reakcije. osteoartritis. NSAIL obuhvataju raznovrsne agense koji poseduju različite hemijske strukture. koje verovatno predstavljaju autoimunu reakciju. jetre. analgetički efekat – ublažavanje izvesnih vrsta bolova i antipiretički efekat – sniženje povišene telesne temperature. poremećaji kostne srži i jetre. U lekove sa dejstvom na koštano-mišićni sistem spadaju antireumatici. vanzglovni reumatizam (fibromijalgija. Većina ovih lekova ispoljava tri glavne vrste efekata: antiinflamatorne efekte . ali i lekovi za lečenje gihta. lupus eritematozus i giht. Analgetski efekat: smanjeno stvaranje prostaglandina znači manju senzitizaciju nociceptivnih nervnih završetaka od strane medijataora inflamacije kao što su bradikinin i 5-hidroksitriptamin. Problemi s kostima.Mišićne ćelije su najčešće organizovane u grupe (formiraju mišiće) ili mogu biti pojedinačne. Mišićno tkivo se može podeliti na glatko i poprečno prugasto. glavobolje. U reumatske bolesti spadaju: zapaljenske reumatske bolesti (reumatske groznica.

Duže od 2 meseca se ne sme uzimati zbog opasnosti od oštećenja jetre i bubrega. Pri ginekološkim bolestima smiruje bol i menstruacijske grčeve. tendosinovitisa. degenerativne bolesti zglobova kao što je osteoartroza.). spondiloartritisi. Diklofenak Diklofenak dolazi u obliku dražeja. Diklofenak je jedan od najpopularnijih nesteroidnih antireumatika i njegova potrošnja je izuzetno velika. Osim toga. koristi se i kao lek za lečenje brojnih reumatskih bolesti. nesanica. bol kod koštanih metastaza. Upotrebljava se u lečenju upalnih reumatskih bolesti: reumatoidni artritis. razdražljivost.) i za ublažavanje upale kod vanzglobnog reumatizma. tendinitisa. Ketoprofen Ketoprofen je po svojim svojstvima sličan ibuprofenu. Diklofenak. umor. ukočenost vrata i pomućenje svesti. uganuća i istegnuća. glavobolja. kostima i zglobovima. osteoartroze. Naproksen Naproksen je najjači NSAIL propionske strukture. Nuspojave kod piroksikama blaže su nego kod indometacina a i sigurniji je za dugotrajno lečenje od indometacina. Delovanje mu je analgetsko tako da je naproksen lek prvog izbora kod brojnih vrlo bolnih stanja (bol u mišićima. Koksibi Koksibi su NSAIL-i nove generacije i nove hemijske strukture.) i vrlo je efikasan u lečenju istih. tableta i čepića. Koriste se za ublažavanje bolova kod reumatoidnog artritisa i osteoartritisa. menstrualni bolovi i sl. pogotovo kod reumatskih bolesti. kapsulitisa. pseudogiht. Koksibi nisu preporučljivi za osobe lošijeg stanja srca i kardiovaskularnog sistema. ankilozirajućeg spondilitisa. Piroksikam Spada u grupu oksikama. pseudogihta. tendinitis. Takođe. Ibuprofen Derivat je propionske kiseline i bio je prvi lek te grupe koji se pojavio u svetu. dok je po analgoantipiretskom dejstvu sličan acetilsalicilnoj kiselini. sinovitis i dr. Nuspojave su slične kao kod ostalih NSAIL. uzbuđenje. vrtoglavica. pri zubobolji i glavobolji). može se koristiti kod raznih bolnih stanja (postoperativni bol. a takođe može poslužiti i za snižavanje povišene telesne temperature. Takođe. To su rofekoksib. tendosinovitis. Poseduje vrlo izraženo antiinflamatorno delovanje kao i indometacin. osteoartroza. celekoksib. kao i svi neselektivni NSIL može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. enzima koji je odgovoran za produkciju medijatora zapaljenja. zubobolja. burzitis. U manjim dozama koristi se uglavnom za uklanjanje bolova (povrede.izazvati halucinacije ili pogoršati depresiju. valdekoksib i parekoksib. spondiloartritisi (ankilozirajući spondilitis. vanzglobnog reumatizma poput burzitisa. psorijatični artritis. Za razliku od svih prethodnih oni su inhibitori samo COX-2 (ciklooksigenaze 2). menstruacija. Po svom dejstvu vrlo je sličan acetilsalicilnoj kiselini a koristi se i za lečenje reumatskih bolesti. bol posle povreda i dr. akutnog napada gihta i dr. bolove i povišenu telesnu temperaturu. Što se tiče nuspojava najčešće se mogu javiti želudačne nuspojave (ulceracije i krvarenje želuca). sinovitisa i humeroskapularnog periartritisa. ili i neke druge ređe nuspojave glavobolja. Ima dobro antiinflamatorno i analgetsko delovanje. indometacin se koristi za lečenje akutnog uremijskog artritisa. bol nakon povreda. povraćanje. Zato se koristi za brojne reumatske bolesti: reumatoidni artritis. 124 . Osim toga u većim dozama je pogodan ublažavanje bolova u posttraumatskih bolova. U većim dozama koristi se za ublažavanje simptoma reumatoidnog artritisa. Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. kapsulitis. bol posle operacija i vađenja zuba.

MELOKSIKAM (Ni Medic Srbija). acemetacin – RANTUDIL FORTE (Meda Manufacturing Nemačka). etorikoksib – ARCOXIA (Merck Sharp & Dohme USA). proteinurija i krvni poremećaji. 125 . DICLOFENAC BMS (Bristol-Myers Squibb USA). MELOX FORT (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska). NAKSETOL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Jedinjenja se postepeno koncentrišu u tkivima.Registrovani lekovi • • indometacin – INDOMETACIN (Belupo Hrvatska). NAPROXEN (Polfarmex Poljska). DICLORAPID (PharmaSwiss Srbija). DIKLOFENAK (Habit Pharm Srbija). tiaprofenska kiselina – TURGANIL (Jugoremedija Srbija). Terapisjski efekt jedinjenja zlata nastupa sporo. MELOX (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska). već i u makrofagima širom tela. flurbiprofen – FLUGALIN (Galenika Srbija). RAPTEN DUO (Hemofarm Srbija).KETONAL LEK (Lek Farmaceutska Družba Slovenija). ne samo u ćelijama sinovije zglobova. ketorolak – ZODOL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Izlučuju se većinom preko bubrega. RUPAN (Medochemie Kipar). diklofenak . kao i u ćelijama jetre. DIKLOFENAK (Hemofarm Srbija). U terapiji reumatoidnog oboljenja. ketoprofen . ibuprofen – BRUFEN (Galenika Srbija). KETONAL DUO (Lek Farmaceutska Družba Slovenija). piroksikam – ROXIKAM (Zdravlje Srbija). DIKLOFENAK RETARD (Remevita Srbija). IBUPROFEN (Hemofarm Srbija). NALGESIN S (Krka Slovenija). celekoksib – CELEBREX (Pfizer Enterprises Luksemburg). periferna neuropatija i hepatitis. auranofin se primenjuje oralno. Važni neželjeni efekti su ospa. Mehanizam dejstva je nedovoljno jasan. NAKLOFEN DUO (Krka Slovenija). RAPTEN RAPID (Hemofarm Srbija). NAKLOFEN RETARD (Krka Slovenija). meloksikam – MOVALIS (Boehringer Ingelheim Pharma Austrija). NUROFEN ACTIVE (Reckitt Benckiser Healthcare International Velika Britanija). IBUPROFEN (Srbolek Srbija). Mogu se javiti encefalopatija. REMOXICAM (Alkaloid Makedonija). inhibiše infukcioju IL-1 i TNF-alfa. tubulima bubrega i kori nadbubrežne žlezde. NUROFEN (Reckitt Benckiser Healthcare International Velika Britanija). UPFEN (Laboratories UPSA Francuska). • • • • • • • • • • • • • • Specifični antireumatski lekovi Jedinjenja zlata Jedinjenja zlata su natrijum aurotiomalat i auronofin. a oštećenja kostiju i zglobova usporava. Bol i otok se smanjuju. DIKLOFENAK FORTE (Remevita Srbija). Auranofin. a neki se izlučuju preko gastrointestinalnog trakta. koristi se D-izomer.RAPTEN-K (Hemofarm Srbija). DIKLOFENAK (Remevita Srbija). MEDOXICAM (Medochemie Kipar). DICLOFENAC DUO (PharmaSwiss Srbija). NALGESIN FORTE (Krka Slovenija). TORADOL (Syntex Nemačka). oksaprozin – DAYRUN (CSC Pharmaceuticals Germany Nemačka). DIKLOFEN (Galenika Srbija). NUROFEN LIQUID (Reckitt Benckiser Healthcare International Velika Britanija). IBUPROFEN (Remevita Srbija). naproksen – NAPROKSEN (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). etodolak – ETOLAC (Alkaloid Makedonija). DICLOFENAC RETARD (Remedica Kipar). IBUPROFEN (Remedica Kipar). maksimum se postiže posle 3-4 meseca. Natrijum aurotiomalat daje se u obliku duboke intramuskularne injekcije. ali ne i aurotiomalat. ulceracije u ustima. Penicilamin Penicilamin je dimetilcistein i jedna je od supstanci koja nastaje hidrolizom penicilina. deksketoprofen – DEXOMEN (Berlin-Chemie Nemačka).

budući da se ovaj citokin nalazi u inflamiranom tkivu kod ovog oboljenja. Neželjeni efekti etanercepta su minimalni i sastoje se uglavnom od reakcija na mestu injekcije. KG Austrija). a glavni efekt nastupa tek posle nekoliko meseci. Najćešće se koriste infliksimab i etanercept. kao i doznozavisna trombocitopenija. Ospa i stomatitis najčešći su neželjeni efekti i mogu se povući sa smanjenjem doze. Za penicilamin se veruje da modifikuje reumatidno oboljenje tako što delimično smanjuje stvaranje IL-a i/ili delimično deluje na sintezu kolagena.H NFG. mučnina i povraćanje i poremećaji ukusa. Neželjena dejstva se depresija funkcije kostne srži i oštećenje epitela gastrointestinalnog trakta. intravenski ili intratekalno. samo polovina doze se resorbuje. smannjenje sadržaja minerala u kostima naziva se osteopenija. ali se može davati intramuskularno. ENBREL (Wyeth Pharmaceuticals Velika Britanija). ali postoje podaci i o krvnim diskrazijama i poremećajima sa demijalinizacijom CNS-a. Još neke bolesti koštanog tkiva koje zahtevaju farmakološku terapiju su osteomalacija i rahitis. uzrokovana taloženjem leka ili metabolita u tubulima bubrega. Lek ima malu liposolubilnost i slabo prolazi krvno-moždanu barijeru. Metotreksat Metotreksat je antagonist folne kiseline. Može da se pojavi pneumonitis. javlja se nefrotoksičnost. infliksimab – REMICADE (Schering Plough Holandija) Lekovi u terapiji oboljenja kostiju Smanjenje koštane mase sa oštećejem mikroarhitekture koštanog tkiva naziva se osteoporoza. Etanercept takođe vezuje limfotoksin-alfa. Terapija se počinje nižim dozama. Etanercept primenjuje se supkutano. ka i i Pagetova bolest. 126 . Neželjeni efekti su anoreksija. čiji uzrok je narušavanje procesa resorpcije i remodeliranja kosti. kao i potentno antireumatoidno dejstvo.B. Izlučuje se urinom. Metotrekstat se obično primenjuje oralno.M. infliksimab se koristi zajedno sa metotreksatom i daje se intravenski. Potebno je da prođe nekoliko nedelja da bi se videli prvi efekti. a zatim se one postepeno povećavaju da bi se izbegli neželjeni efekti. metotreksat – METHOTREXAT (Ebewe Pharma Ges. I jedan i drugi vezuju TNF i inhibišu njegovo dejstvo. poseduje citotoksično i imunosupresivno dejstvo. mehanizam dejstva još uvek je zasnovan na pretpostavkama. Isto tako. Kosti koje su zahvaćene osteoporozom mogu se lako prelomiti. i može biti od značaja u terapiji juvenilnog artritisa. Registrovani lekovi • • • • aurotiomalat natrijum – TAUREDON (Altana Pharma Nemačka). koji predstavljaju smanjenje mineralizacije kostiju zbog nedostataka vitamina D. prvi put je usmerena na specifični aspekt samog procesa oboljenja koji leži u osnovi reumatoidnog artritisa. Posle oralne primene. Međutim. etanercept – ENBREL (Wyeth Medica Ireland Irska). pri upotrebi velikih doza. Terapija anticitokinima Terapija anticitokinima. Kod primene infliksimaba moguća je pojava rekurentne tuberkuloze.Oko 75% pacijenata sa reumatoidnim artritisom reaguje na penicilamin. čak i posle najmanje povrede. METHOTREXATE (Pfizer Limited Australija). METHOTREXAT (Pliva – Lachema Češka). Proteinurija se javlja kod 20% lečenih.

zbog čega podmazuje zglobne površine pri pokretu i amortizuje pokret. Zbog toga i sinovijalna tečnost osteoartritično promenjenih zglobova gubi elastičnost i viskoznost. BONVIVA (F. ibandronska kiselina. posebno mleka. pa i godinama. hrskavice i vezivnog tkiva ljudskog organizma. Oko 50% doze se akumulira na mestima koštane mineralizacije. U hrskavici ublažava sile pritiska nastale opterećenjem. gde mogu ostati mesecima. Glukozamin i hondroitin su jedna od opcija za terapiju artritisa. Svi oni mogu pomoći kod degenerativnih bolesti zglobova kakav je osteoartritis (artroza). pa se daju na prazan stomak. smanjuje bolnu reakciju zgloba. alendronska kiselina. koji se koriste posebno ili zajedno sa 127 . Oni dozno-zavisno smanjuju resorpciju kostiju. Resorpcija im je otežana u prisustvu hrane. alendronska kiselina – ALENDRONAT (Zdravlje Srbija). holekalciferol – FOSAVANCE (MSD Frosst Iberica Španija).V. Oblažući receptore za bol u sinovijalnoj membrani. Hijaluronska kiselina je po hemijskom sastavu polisaharid velike molekulske težine i sastavni je deo sinovijalne tečnosti. Oni takođe indirektno stimulišu osteoblastnu aktivnost. LINDRON (Krka Slovenija). Slobodna frakcija ovih lekova se neizmenjena izlučuje preko bubrega. Neželjeni efekti uključuju gastrointestinalne poremećaje i povremeno bolove u kostima. BONEFOS (Schering OY Finska). Sinovijalna tečnost štiti i podmazuje zglob i omogućava ishranu hrskavice. Holandija). uglavnom inhibirajući privlačenje i podstičući apoptozu osteoklasta. svojstva hijaluronske kiseline starenjem se menjaju. LODRONAT (F. u smislu smanjenja veličine molekula i viskoelastičnih svojstva. Uz to.Hoffmann-La Roche Švajcarska). telesnom težinom i pokretom zgloba. Bifosfonati sa daju per os i slabo se resorbuju. pri čemu omogućava veću pokretljivost zgloba. ibandronska kiselina – BONDRONAT (F. a takođeo i alergijskih reakcija. pamidronska kiselina. AREDIA (Novartis Pharma Švajcarska). Registrovani lekovi • • • • • • • • klodronska kiselina – BONEFOS (Schering AG Nemačka). pa je većina pedesetogodišnjaka ima 50 % manje u kolenim zgobovima nego što su imali u mladosti. može doći i do privremenog oticanja zgloba o bolova. Proizvodnja hijaluronske kiseline u sinovijalnim zglobovima smanjuje se sa godinama. Pojavljuju se povremeno i peptički ulkusi.koštanog sistema U ovu grupu uglavnom spadaju preparati koji su više dodaci ishrani nego lekovi. U sinovijalnoj tečnosti hijaluronska kiselina stvara kontinuiranu mrežu koja daje viskozna svojstva. ima visok kapacitet vezanja vode za molekul. Ostali lekovi za lečenje bolesti mišićno . zoledronska kiselina – ZOMETA (Novartis Švajcarska). Alendronat može izazvati upalu sluznice jednjaka. dok se kost ne resorbuje. PAMITOR (Torrex Chiesi Pharma Austrija). alendronska kiselina (alendronat). risedronska kiselina i zoledronska kiselina. Smatra se da oni mogu biti inkorporirani u koštani matriks i da ih osteoklasti fagocituju tokom resorpcije kostiju. Primena hijaluronske kiseline može dovesti do nuspojava kao što su digestivne smetnje. FOSAMAX (Merck & Sharp Dohme USA). Glavni predstavnici su klodronska kiselina. Uglavnom se primjenjuje intraartikularno (u zglob) putem injekcije. ZOMETA (Novartis Pharma Stein Švajcarska). risedronska kiselina – ACTONEL (Aventis Pharma Nemačka). pamidronska kiselina – PAMIFOS (Habit Pharma Srbija).Hoffmann-La Roche Švajcarska).Hoffmann-La Roche Švajcarska). FOSAMAX (Merck & Sharp Dohme B.Bifosfonati Bifosfonati su enzimski otporni analozi pirofosfata koji normalno inhibiraju mineralizaciju kostiju.

nimesulid. što je naročito važno kod starije populacije. Dolaze u obliku gelova. Glukozamin i hondroitin sulfat se uglavnom dobro podnose. artritisa kolena. Vegetarijanci mogu da koriste glukozamin za vegetarijance. Jedino losion u obliku lipozoma ima brzodelujuće efekte. Takvi preparativrlo često sadržave i prirodna eterična ulja eukaliptusa. sem neželjenih dejstava u želucu. krema i masti. koji se koriste da uspore razvoj osteoartritisa . dispepsija i muka.i da smanje upalu i bol. školjke. Hondroitin stimuliše zadržavanje vode i hranljivih sastojaka. prirodnog polimera koji čini ljušture morskih rakova. ketoprofen. Nastajanjem glukozaminoglikana povećava se elastičnost zgloba. kreme ili gel-masti. Glukozamin i hondroitin su dva najčešće korišćena dodatka ishrani. To su obično gelovi. degenerativne bolesti zgloba. sprečava dejstvo enzima koji dovode do razgradnje hrskavice i stimuliše proizvodnju kolagena. Registrovani lekovi • hijaluronska kiselina – HYALART (Fidia Farmaceutici Italija). Glukozamin sulfat stimuliše ugradnju sumpora u hrskavicu i sinovijalnu tečnost. Mentol 128 . puževe treba da izbegavaju glukozamin poreklom od ljuskara. Osobe alergične na rakove. koji je posebno prečišćen radi odstranjivanja proteina iz školjki i rakova. Smatra se da je glukozamin u obliku sulfata podesniji jer predstavlja i izvor sumpora. Kod ostalih preparata dejstvo se bazira samo na lokalno-anestetskom delovanju određenih supstanci kao što su mentol. glavobolje i kožne reakcije. Najbolji oblik za takve preparate jeste gel na bazi poliakrilata (karbomera). jastoga i drugih ljuskara. koji izazivaju osećaj olakšanja bola.analgeticima i antiinflamatornim lekovima. oboljenja temporomandibularnog zgloba. etofenamat. lavande. krava i svinja. lakta. koja se javljaju kod 3% pacijenata. Sposobnost organizma da ga stvara sa godinama se smanjuje. Na tržištu se nalaze u obliku oralnih preparata. Najčešće poreklo hondroitina je iz hrskavice morskih pasa. tableta i kapsula. jer lipozomi lako i brzo prodiru do dubokih slojeva tkiva. Koriste se kod osteoartritisa. bora. kapsaicina i metil-salicilat. a i u obliku lekovitih flastera. kamfora. Komercijalni proizvodi najčešće sadrže glukozamin hidrohlorid ili glukozamin sulfat. što je veoma važno jer hrskavicu ne ishranjuje krvotok i doprinosi elastičnosti hrskavice. pa im je efekat umanjen. diklofenak (koji su već opisani u delu o antireumatskim lekovima). Glukozamin doprinosi formiranju u obnavljanju hrskavice.razaranje hrskavice između kostiju . Predstavnici su ibuprofen. Lokalni preparati za bolove u mišićima i zglobovima U ove preparate spadaju pre svega nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) za lokalnu upotrebu. Sulfat se koristi za izgradnju glukozaminoglikana koji podstiču fleksibilnost zgloba i omogućava čvršće prianjanje između kostiju zgloba. Takođe. Glukozamin sulfat podstiče stvaranje gradivnog materijala hrskavice u organizmu. gelovi) nemaju isti stepen apsorpcije. terpentinsko ulje i dr. Preparati koji deluju lokalno (kreme. Retko se javljaju vrtoglavica. i to kod pacijenata koji imaju aktivan čir na želucu ili koji uzimaju diuretike. tj bitno je da se takvi preparati vrlo brzo i lako upijaju kroz kožu. kraba. ramena ili kuka. Glukozamin se najčešće dobija iz hitina.

smatra se da je njegovo glavno delovanje iritacija i hiperemija kože iznad bolnog mesta što izaziva osećaj pečenja. gelova i sprejeva. Metil salicilat Metil salicilat je metilni estar salicilne kiseline. Za olakšavanje bolova u mišićima i zglobovima mentol se primenjuje u obliku tečnosti. Metil salicilat je iritans. pa se tako dobijaju preparati koji deluju odmah nakon primene (zbog mentola). IBUPROFEN (Remevita Srbija). Upravo zbog visokog sadržaja metil salicilata ulje zimzelena tradicionalno se koristi za tretiranje na bolna mesta mišića i zglobova. Mentol ima svojstvo isparavanja sa površine i takođe ima blago anestetičko dejstvo. povraćanje i kašalj . bol i pregrejanost upaljenog mesta. BEN-GAY SPORT BALM (Pfizer Ilaclari Turska). FASTUM GEL (A. na postsinaptičkom nivou deluju svi lekovi koji su od kliničkog značaja (izuzetak je botulinski toksin). u situacijama kada je dostupna mehanička ventilacija. ibuprofen .KETONAL LEK (Lek Farmaceutska Družba Slovenija). Upravo. NAKLOFEN (Krka Slovenija). kao i postsinaptički. ukočenosti i kod bolova zbog trauma.DIKLOFENAK (Hemofarm Srbija). Danas se metil-salicilat nalazi kao jedan od sastojaka gelova i sprejeva za masiranje i utrljavanje na bolna mesta u slučajevima reumatoidnih bolesti i bolova kod lakših povreda. mentol – BEN-GAY (Pfizer Ilaclari Turska).Menarini Manufacturing Logistics and Services Italija). DICLOFENAC DUO (Pharbil Waltrop Nemačka). S obzirom da je prejak iritans (nadražajno sredstvo) ne koristi se oralno (u obliku tableta ili kapsula). danas se mentol dobija industrijskom sintezom iz petrohemijskih sirovina. IBUPROFEN (Srbolek Srbija).Mentol je prirodni izoprenoidni fenol. nego isključivo u obliku krema. Intenzivnog je mirisa. krema. Ipak. ali i kasnije kada do izražaja dolazi efekat NSAIL. Klinički. diklofenak . nedepolarizujući miorelaksansi (jedinjenja kvaternerna amonijaka). Uprkos salicilnoj strukturi koja je slična strukturi poznatog analgetika acetilsalicilne kiseline. Time se ublažavaju simptomi kao što su otok. Miorelaksansi Miorelaksansi mogu blokirati neuromišićnu transimisiju presinaptički (putem inhibicije sinteze ili oslobađanja acetilholina). U te svrhe služe depolarizujući miorelaksansi (derivati holina). Osim toga. VOLTAREN EMULGEL (Novartis Švajcarska). Mentol ima antiseptičko dejstvo pa se koristi i u preparatima za lečenje bolesti grla i nosa. Potiče iz eteričnog ulja metvice gde predstavlja najzastupljeniji sastojak. a njihovo mesto zauzimaju poliakrilatni (karbomerni) gelovi s 2-3% mentola. Miorelaksansi koji deluju centralno kao što je hlorzoksazon se koriste u drugačije svrhe . Sastojak je ulja zimzelena (Gaultheria Wintergreen).kod bolova u mišićima. a nakon toga i olakšanje bolova. 129 . etofenamat – RHEUMON (Meda Manufacturing Nemačka). levomentol – DEEP RELIEF (The Mentholatum Company – Velika Britanija). npr. a primenjen na kožu izaziva hiperemiju (pojačan dotok krvi u kožu). Registrovani lekovi • • • • • • • ibuprofen. nimesulid – NIMULID TRANSGEL (Panacea Biotec Indija). Tokom hirurških (operacije na srcu ili plućima) ili dijagnostičkih zahvata (pri zahvatima koji izazivaju snažne reflekse. ketoprofen .BRUFEN (Galenika Srbija). kreme i masti kao oblik za primenu mentola se danas uglavnom napuštaju. mentol se kombinuje s NSAIL kao što je ibuprofen. Utiče i na receptore za osećaj temperature pa mentol na koži daje osećaj hlađenja.endoskopija) potrebno je umiriti neke fiziološke pokrete kao što je disanje ili neke reflekse koji bi mogli ometati medicinski postupak. Tečnosti. DIKLOFEN (Galenika Srbija). metilsalicilat. neuromišićna blokada se koristi samo kao dodatak anesteziji u hirurgiji. masti i gelova koji se utrljavaju na bolno mesto.

Tu je i botulintoksin, jedan od najjačih otrova poznatih čovečanstvu - a u neverovatno malim koncentracijama je vrlo koristan lek. Miorelaksansi sa perifernim delovanjem se mogu podeliti u dve grupe • • nedepolarizujući miorelaksansi (većina lekova), koji deluju blokadom holinergičkih receptora (takođe, u nekim situacijama, i blokadom jonskog kanala); depolarizirajući miorelaksansi – agonisti holinergičkih receptora.

Nedepolarizujući miorelaksansi
Nedepolarizujući miorelaksansi deluju kao kompetitivni antagonisti holinergičkog receptora na nivou neuromišićne spojnice. Osim blokade receptora, neki od ovih lekova takođe izazivaju i blokadu jonskih kanala na sličan način kao i ganglijski blokator. Neki blokiraju i presinaptičke autoreceptore i na taj način dovode do inhibicije oslobađanja acetilholina tokom uzastopnih stimulacija motornog nerva. Efekti nedepolarizujućih miorelaksanasa uglavnom su posledica motorne paralize, iako neki od njih mogu dovesti i do klinički značajnih autonomnih efekata. Prvo bivaju zahvaćeni spoljašnji očni mišići (dolazi do poremećaja vida) i mali mišići lica, ekstremiteta i ždrela (poremećaj gutanja). Respiratorni mišići poslednji bivaju zahvaćeni, ali se prvi oporavljaju. Najvažniji lekovi iz ove grupe su pankuronijum, vekuronijum, rokuronijum i atrakurijum, koji se međusobno razlikuju uglavnom po dužini dejstva. Sve supstance su kvaternarne strukture, što znači da se slabo resorbuju i brzo izlučuju. Koriste se uglavnom u anesteziji, sa ciljem da izazovu relaksaciju skeletnih miušića. Primenjuju se intravensksi, a međusobno se razlikuju u brzini početka dejstva i oporavka. Većina nedepolarizujućih miorelaksanasa metaboliše se u jetri ili se izlučuje urinom u nepromenjenom obliku izuzev atrakurijuma koji podleže spontanoj hidrolizi u plazmi. Dužina dejstva im varira između 15 minuta i 1-2 sata, kada pacijent počinje ponovo normano da kašlje i diše, mada se slabost može osećati duže. Od neželjenih efekata se mogu javiti hipotenzija (snižen krvni pritisak) i blokada muskarinkih receptora, posebno u srcu, što dovodi do tahikardije.

Registrovani lekovi
• • • • • pankuronijum bromid – PAVULON (N.V.Organon Holandija), pankuronijum - PANCURONIUM DeltaSelect (DeltaSelect Nemačka), PANCURONIUM INJECTION BP (Rotexmedica Arzneimittelwerk Nemačka), vekuronijum – NORCURON (N.V.Organon Holandija), atrakurijum – ATRACURIUM DeltaSelect (DeltaSelect Nemačka), TRACRIUM (Glaxosmithkline Italija), rokuronijum bromid – ESMERON (N.V.Organon Holandija).

Ostali miorelaksansi Depolarizirujući miorelaksansi
Jedini predstavnik depolarizirujućih miorelaksansa je suksametonijum. On je neka vrsta dvostrukog acetilholina. Dejstvo ostvaruje tako da što se veže za neuromuskularnu spojnicu jače od acetilholina i uzrokuje dužu depolarizaciju od samog acetilholina - neurostransmitora koji pokreće depolarizaciju mišića a samim tim i kontrakciju mišića, što u početku rezultiuje prolaznim mišićnim trzajevima (fascikulacijama), nakon čega se mišići opuštaju. Treba istaći da je pacijent zbog toga totalno opušten i

130

ne

može

ni

malo

da

upotrebi

svoje

mišiće,

ne

diše,

priključen

je

na

respirator.

Koristi se u hirurgiji i dijagnostici kada je neophodno postići opuštanje svih mišića i pomeranje grudnog koša radi lakšeg izvođenja operacije ili dijagnostičkog postupka.

Baklofen
Baklofen je miorelaksans sa delovanjen na centralni nervni sistem. On je hlorofenilski derivat gama aminobuterne kiseline (GABA). Baklofen je selektivni agonist presinaptičkih GABA receptora. Antispastičko delovanje baklofena upravljeno je uglavnom na kičmenu moždinu, gde inhibira i monosinaptičku i polisinaptičku aktivaciju motornih neurona. Efikasan je kada se uzima oralno u toku terapije koja prati multiplu sklerozu ili povrede kičme. Međutim, ovaj lek je neefikasan za lečenje cerebralne spastičnosti izazvane povredama na porođaju. Baklofen izaziva različita neželjena dejstva, posebno pospanost, motornu inkoordinaciju i mučninu, a može da utiče i na ponašanje.

Botulinski toksin
Botulinski toksin stvara anaerobni bacil Clostridium botuloinum, koji se može umnožavati u hrani koja se čuva, a izaziva izuzetno opasna trovanja. Botulinski toksin inhibira oslobađanje acetilholina što ima za posledicu nemogućnost prenosa signala sa živca na mišić. Pripada grupi snažnih bakterijskih egzotoksina u koje spadaju i toksin tetanusa i difterije. Botulinski toksin , dat u obliku lokalne injekcije u mišić, koristi se za terapiju blefarospazama I drugih lokalnih mišićnih spazama. Takođe, botulin toksin se primenjuje za smanjenje simptoma spazmatske tortikoze (cervikalne distonije), kod deformiteta nogu vidljiv kod dece sa cerebralnom paralizom. Botulinski toksin se takođe, koristi i u kozmetičke svrhe - injektiranjem male količine u facijalne mišiće (mišiće lica) postiže se prividno privremeno smanjenje bora. Trovanje botulotoksinom izaziva progresivnu parasimpatičku i motornu paralizu sa suvoćom usta, poremećenim vidom i otežanim gutanjem, koji su praćeni progresivnom paralizom respiracije.

Registrovani lekovi
• • • • suksametonijum – MIDARINE (GlaxoSmithKline Velika Britanija), botulinum toksin – BOTOX (Allergan Irska), DYSPORT (Ipsen Biopharm Limited Velika Britanija), tizanidin – SIRDALUD (Novartis Švajcarska), tolperison – MYDOCALM (Gedeon Richter Mađarska).

131

Lekovi za bolesti nervnog sistema
Centralni nervni sistem (CNS) je sastavljen od centralnih organa: velikog i malog mozga, produžene i kičmene moždine. Veliki mozak je smešten u lobanjskoj duplji i omotan je sistemom opni (moždanicama). Funkcija mozga predstavlja pojedinačno najvažniji fiziološki aspekt koji određuje razliku između ljudske i ostalih vrsta. Mozak kontroliše osnovne funkcije viših životinja. Rad mozga je međuigra ekscitacionih i inhibicionih signala koje nervene ćelije šalju jedna drugoj, a dve ćelije komuniciraju putem sinaptičke veze. Sinaptička veza je pukotina između dve nervne ćelije gde se iz jednog neurona luče određeni molekuli koji se vežu za receptore na drugom neuronu i izazivaju otvaranje jonskih kanala na tim receptorima što opet uzrokuje ekscitacijski signal ili inhibicijski signal. Na taj način informacija ide sa jednog neurona na drugi. Informacija se prenosi jednosmerno - sa presinaptičkog neurona na postsinaptički neuron. Ti mali molekuli koje luče neuroni nazivamo neurotransmiteri. Uzrokuju većinu reakcija nervnog sistema, prenose signale do mozga i unutar mozga, prenose motorne signale nazad na periferiju. Tu spadaju acetilholin, noradrenalin, dopamin, glicin, gamaaminobuterna kiselina (GABA), glutamat i aspartat, serotonin. Neuropeptidi uzrokuju promene broja receptora, zatvaraju kanale, menjaju broj sinaptičkih veza. To su hipotalamički oslobađajući hormoni, hipofizni peptidi, peptidi sna i peptidi analgezičkog sistema. Poremećaji funkcije mozga, bilo primarni ili sekundarni, zbog bolesti drugih organa ili sistema, predstavljaju najveću brigu za ljudsko društvo i polje u kome farmakološka intervencija igran ključnu ulogu. Postoje dva razloga zašto je razumevanje delovanja lekova na CNS problem. Prvi je taj što su lekovi sa

132

centralnim dejstvom i od velikog terapijskog značaja, ali su i lekovi koje ljudi najčešće sami uzimaju iz nemedicinskih razloga (alkohol, čaj, kafa, kanabis, nikotin, opijati, amfetamini itd.). Drugi razlog je što je CNS funkcionalno mnogo kompleksniji od drugih sistema u organizmu i to otežava razumevanje efekata lekova. Lekovi sa delovanjem na CNS jesu: • • • • • • • • • • • • • • • • opšti anestetici - za uvođenje i održavanje anestezije, lokalni anestetici - za privremeno blokiranje osećaja; opioidni analgetici - za lečenja jakih bolova; analgoantipiretici - za lečenje bola i visoke telesne temperature antimigrenici - za lečenje migrene antiepileptici - za lečenje epilepsije antiparkinsonici - za lečenje Parkinsonove bolesti psiholeptici - smanjuju moždanu aktivnost antipsihotici - za lečenje jakih psihoza (shizofrenija, manija) anksiolitici - za lečenje neuroza hipnotici i sedativi - za lečenje nesanice psihoanaleptici - pojačavaju moždanu aktivnost antidepresivi - za lečenje depresija i depresivnih poremećaja psihostimulansi i nootropici - za lečenje senilne demencije i disleksije lekovi protiv demencije - za lečenje Alzheimerove bolesti lekovi za lečenje zavisnosti

Među preparate sa delovanjem na CNS ubrajaju se i psihozomimetici, međutim, oni se ne smatraju lekovima jer oni izazivaju stanje slično shizofreniji a to podrazumeva halucinacije, paranoju, sumanute ideje itd. S obzirom na činjenicu da se većina njih zloupotrebljava kao sredstva zavisnosti i s obzirom na njihovu važnost u eksperimentalnoj farmakologiji oni će takođe biti obrađeni.

Opšti anestetici

Opšti anestetici koriste se kao dodatak hirurškim postupcima da bi se bolesnik uveo u besvesno stanje i izgubio osetljivost na bolne draži. Anestezija je reverzibilna, nespecifična depresija centralnog nervnog sistema (CNS) koju karakteriše amnezija (gubitak pamćenja), analgezija (gubitak osećaja za bol), pad mišićnog tonusa, gubitak refleksnih pokreta, hipnoza i gubitak svesti. Anestetici na ćelijskom nivou dominantno inhibiraju sinaptičku transmisiju. Inhibicija se najverovatnije razvija usled smanjenog oslobađanja neurotransmitera, inhibicije dejstva transmitera ili smanjenja ekscitabilnosti postsinaptičke ćelije. Većina anestetika pored depresornog dejstva na nervni sistem deluje depresorno i na kardiovaskularni sistem i to dejstvom na miokard i na krvne sudove. Halogenovani anestetici češće izazivaju poremećaj srčanog ritma, neželjeno dejstvo koje potenciraju cirkulišići kateholamini. Pri povećanju koncentracija anestetika sa sporim dejstvom u krvi, prepoznaju se stadijumi kroz koje bolesnik prolazi: • • prvi stadijum –analgezija – osoba je očuvane svesti, ali pospana. Reaktivnost na bolne nadražaje je smanjena. Stepen analgezije značajno varira u zavisnosti od vrste agensa. drugi stadijum – ekscitacija – u ovom stadijumu osoba gubi svest i više ne reaguje na bolne draži ali je i dalje prisutna refleksna aktivnost kao odgovor na bolne stimuluse. Drugi refleksi, kao što je refleks kašlja i nagona na povraćanje posle draženja faringsa, prisutni su i vrlo česti pojačani. Osoba može da se kreće, nepovezano govori, zadržava dah, guši se ili povraća.

133

bronhijalno stablo. analgeziji i uoptrebljava se većina lokalnih anetsetika. tetrakain. bupivakain. Metode aplikacije: • • • • • površinska anestezija – mesto primene: nos. interkostalni ili dentalni nervi) da bi se izazvao periferni gubitak osećaja. Produbljenjem anestezije ovi refleksi nestaju a mišići se potpuno relaksiraju. uglavnom se koriste lidokain i prilokain anestezija sa blokadom nerva – ubrizgava se u blizini nervnih stabala (npr. kao i brz oporavak. Uz ove lekove u anesteziji se koriste i analgetici. Ukoliko je anestezija plitka. Lokalni anestetici blokiraju započinjanje i širenje akcionog potencijala tako što sprečavaju voltažnozavisni porast provodljivosti za jone natrijuma. lekovi iz grupe blokatora neuromišićne spojnice. oko 1-2 sata. kao što i njihov naziv govori. Oni to postižu tako što fizički zatvaraju transmembransku poru i dolazi do interakcije sa reziduama transmembranskog heliksa. koristi se u hirurškim zahvatima na ekstremitetima. mepivakain i prilokain. usta. na početak delovanja anestezije i oporavak od nje. Iako imaju niz različitih nespecifičnih efekata na funkciju membrane. tetrakain. treći stadijum – hirurška anestezija – u ovoj fazi disanje postaje pravilno i gube se spontani pokreti. četvrti stadijum – medularna paraliza – disanje i vazomotorna kontrola prestaju i smrt nastaje za nekoliko minuta. kornea. Koristi se u hirurgiji. dok se za održvavanje anestezije koristi jedan ili više inhalacionih anestetika.• • Nepravilno disanje može promeniti apsorpciju anestetika. njihov osnovni zadatak je da blokiraju natrijumske kanale. Ovakva procedura obezbeđuje brži uvod u anesteziju. artikain. Poluvreme eliminacije je relativno kratko. brahijalni pleksus. a primenjuju se lidokain. Disanje progresivno postaje pliće i interkostalni mišići se relaksiraju pre dijafragme. a amidi se metabolišu u jetri. čime se izbegava dug period polubudnosti i time se obezbeđuje relativno lako izvođenje i dobro podnošenje hirurških intervencija sa malim poremećajima homeostatskih refleksa. Predstavnici su lidokain. Lokalni anestetici blokiraju provodljivost u nervnim vlaknima malog prečnika bolje nego u velikim vlaknima. Molekuli lokalnog anestetika sastoje se od aromatičnog dela vezanog estarskom ili amidnom vezom za osnovni bočni lanac. uglavnom se koriste da izazovu lokalni blok nerva. Uobičajena je praksa da se bolesnik brzo uvodi u besvesno stanje upotrebom intravenskog anestetika. urnarni trakt. spinalna anestezija – lokalni anestetici se ubrizgavaju u subarahnoidni prostor (koji sadrži likvor) i deluje na spinalne korenove i kičmenu moždinu. što utiče na stepen nervne blokade nakon injekcije u tkivo. očuvani su neki refleksi i povećan je tonus mišića. Lokalni anestetici. Koristi se u hirurškim zahvatima na 134 . Lokalni anestetici su ili estri ili amidi. a za postizanje relaksacije skeletnih mišića. Opšte anestetike delimo na: inhalacione anestetike i neinhalacione (intravenske) anestetike. Postoje velike razlike među lokalnim anesteticima u pogledu brzine kojom oni prodiru kroz tkiva. stomatologiji. Estre lako hidrolizuju holinesteraze plazme. Ova faza je opasna i moderne procesure anestezije su dizajnirane tako da se ova faza izbegne. Lokalni anestetici Lokalni anestetici su sredstva koja reverzibilno i privremeno blokiraju prenos nadražaja u perifernim nervima na mjestu primjene. koristi se većina lokalnih anestetika intravenska regionalna anestezija – lokalni anestetik se ubrizgava intravenski. dibukain. benzokain infiltraciona anestezija – direktno ubrizgavanje u tkiva da bi se omogućio pristup nervnm granama i završecima.

Opijum sadrži mnoge alkaloide srodne morfinu. najčešće se primenjuje lidokain epiduralna anestezija – lokalni anestetik se ubrizgava u epiduralni prostor.P. godine i od tada je izučavan veliki broj polusintetskih jedinjenja i sintetskih opioida. MARCAINE spinal heavy (Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija). lidokain. Opijum je ekstrakt soka biljke maka (Papaver somniferum).) i sintetska jedinjenja (petidin. Osim jedinjenja sličnih morfinu. uglavnom u formi alergijskog dermatitisa. MARCAINE spinal (Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija). adrenalin (epinefrin) . Većina lokalnih anestetika izaziva mešavinu stimulacije i depresije CNS. mepivakain. Njegove varijante dobijene su supstitucijom na jednoj ili obe hidroksilne grupe ili na atomu azota. Kardiovaskularni efekti lokalnih anestetika uglavnom su rezlultat depresije miokarda i vazodilatacije. Opioidni analgetici blokiraju sprovođenje impulsa za bol od periferije ka mozgu. Upravo zbog narkotičkog efekta. artikain (kartikain). Registrovani lekovi • • • • • • • • • bupivakain – MARCAINE (Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija). a retko kao akutna anafilaktička reakcija. a obuhvata dve odvojene komponetnte – fizičku i psihološku (psihička) zavisnost. lidokain . Može doći i do reakcije preosetljivosti na lokalni anestetik.• abdomenu. Struktura morfina određena je 1902. hlorheksidin – CATHEJELL SA LIDOKAINOM (Pharmazeutische fabrik Montavit Austrija).A. Opioidni analgetici Termin opioid odnosi se na bilo koju supstancu koja proizvodi efekte slične morfinu. Italija). To dovodi do pada krvnog pritiska. epinefrin – SCANDONEST 2% SPECIALE (Septodont Francuska). U opioidne analgetike spada pre svega morfin. CYSTOKAIN DS (Jugoremedija Srbija). uglavnom kada nije moguće primeniti opštu anestetiju. Uglavnom se koriste lidokain i bupivakain. pentazocin. artikain – CYSTOCAIN (Jugoremedija Srbija). kodein i sl. blokira spinalni koren. Koristi se kao i spinalna anestezija. koja je verovatno važnija i teža nego odvikavanje od fizičke zavisnosti. adrenalin (epinefrin) .CYSTOKAIN A 2% (Jugoremedija Srbija).LIDOKAIN-HLORID (Galenika Srbija). Tremor može progredirati do pravih konvulzija. SEPTANEST ADRENALINE (Septodont Francuska). ali i većina derivata morfina (kao što je heroin. koji se mnogo teže definiše i meri. Glavni neželjeni efekti lokalnih anestetika ogledaju se u CNS-u i kardiovaskularnom sistemu i oni predstavljaju glavni izvor rizika kod njihove kliničke primene. kao i kod bezbolnog porođaja. koji zauzimaju ravan otprilike pod pravim uglom u odnosu na ostatak molekula. opijum sadrži i papaverin. metadon) koji imaju isti mehanizam delovanja. Zavisnost je drugačiji fenomen. Tolerancija na opioide (tj. povećanje doze neophodne da se proizvede određeni farmakološki efekt) brzo se razvija. Fizička zavisnost vezuje se za fiziološki sindrom odvikavanja (ili apstinencijalni sindrom). što često ima za rezultat nemir i tremor. relaksans glatke muskulature. Psihološka zavisnost je u vidu žudnje za lekom. norepinefrin (noradrenalin) – XYLONOR 3% NORADRENALINE (Septodont Francuska). a subjektivni efekti su u rasponu od konfuzije do ekstremnih psihomotornih poremećaja. LIDOCAINE (Hemomont Crna Gora).LIDOKAIN-ADRENALIN (Galenika Srbija). karlici ili nozi. Najveća opasnost po život proizilazi iz depresije disanja u ovoj fazi. lidokain. lidokain. a dalje povećanje doze izaziva depresiju CNS. tramadol. 135 . levobupivakain – CHIROCAINE (Abbot S. razvoja euforičkog ponašanja i tolerancije i razvoja zavisnosti opioidi su opasni i primenjuju se samo kada za to postoji medicinsko opravdanje! Morfin Morfin je derivat fenantrena sa dva prstena u ravni i dva alifatična prstena.

osećaj za bol je izrazito smanjen. što dovodi sdo opstipacije. Apsorbuje se polako i nepredvidljivo. Morfin je efikasan za većinu akutnih i hroničnih bolova. Izgleda da njegov mehanizam delovanja nije u potpunosti isti kao kod drugih opioida jer on deluje i preko noradrenalina i serotonina u kičmenoj moždini.MORPHINI HYDROCHLORIDUM (Alkaloid Makedonija). jer ima kraće dejstvo delovanja. pentazocin izaziva samo blagu depresiju disanja. retard preparata. Morfin se može davati u vidu injekcije (intravenski ili intramuskularno) ili oralnim putem. iako su opisivani i brojni drugi. hidromorfon – JURNISTA (Janssen Pharmaceutica Belgija). Zbog svih tih karakteristika on se danas primenjuje u obliku transdermalnih flastera. apatičan i ravnodušan na sve što mu se događa. mučnina i povraćanje. oslobađanje histamina.Najvažniji efekti morfina ostvaruju se u CNS-u i gastroinetsinalnom traktu . a njegova akutna toksičnost je mnogo manja. Doze koje se primenjuju su izrazito male. euforija i sedacija. Akutno predoziranje morfinom dovodi do kome i depresije disanja. Međutim. U malim dozama. Takođe ima dodatno antimuskarinsko dejstvo. suženje zenica. njegovo dejstvo je veoma slično morfinu. što stvara bronhokonstrikciju i hipotenziju. bol kod tumora i infarkta miokarda. Fentanil Fentanil je jedan od najjačih opioidnih analgetika i narkotika koji su danas dostupni na tržištu. smanjen motilitet u gastrointestinalnom traktu. on je 100 puta snažniji i potentniji od morfina. 136 . ali izaziva izraženu disforiju sa noćnim morama i halucinacijama. često u obliku tableta sa modifikovanim oslobađanjem (produženim dejstvom). Zbog kratkog delovanja fentanila pogodan je za kratke i banalne operacije ili endoskopiju. mučnina i povraćanje. Takođe teži da izazove povišenje krvnog pritiska. droperidolom) tada nastupa stanje neuroleptanalgezije. manje značajni efekti na drugim sistemima. Tramadol se primenjuje u obliku kapsula. koje može (kao neželjeni efekt) da ima za posledicu sušenje usta i zamagljen vid. Pentazocin Pentazocin je mešoviti agonist-antagonist morfina. a fentanil je izrazito lipofilan. Mogu se javiti i sedacija. ako se fentanil primeni intavenski (u kombinaciji s recimo. Primenjuje se oralno ili intramuskularno i dužina dejstva mu je znatno manja nego kod morfina. tvrdokornih bolova koji zahtevaju analgeziju opioidima. Tramadol Tramadol je noviji opioidni analgetik. Naime. Njegova sposobnost da inhibira disanje je izuzetno slaba. bol kod dijagnostičkih i terapijskih zahvata. čepića. depresija disanja i supresija kašlja. upalama ili rastom tumora. ipak je veoma dobar analgetik. Glavna farmakološka dejstva su analgezija. kapi i injekcija kod sledećih stanja: srednje jaki do jaki akutni ili hronični bol. Njegova analgetska aktivnost je značajno slabija od one morfina. Petidin Petidin (meperidin) je vrlo sličan morfinu po svom morfološkom dejstvu. Petidin se koristi umesto morfina za analgeziju tokom porođaja. Registrovani lekovi • • morfin . dok je rizik razvoja zavisnosti minimalna. osim što može da izazove nemir pre nego sedaciju. ali svest ostaje očuvana. bez ikakvog straha. Takođe. To je stanje u kome je pacijent smiren. Neželjena dejstva koja pričinjavaju najviše problema su opstipacija i depresija disanja. svrab. Pokazuje manju tendenciju da izazove zavisnost. iako su u principu opioidi manje korisni kod neuropatskih bolnih sindroma nego kod bola izazvanog povredama. Fentanil u obliku flastera se koristi u terapiji hroničnog bola kod karcinoma. Zbog toga u velikim dozama. Ali. euforija. Izaziva vrlo slična euforična stanja i može da izazove zavisnost u istoj meri kao i morfin. ali povećanje doze ne izaziva odgovarajuće povećanje efekta. tableta.

Ovaj poremećaj vida je 30 minuta kasnije praćen snažnom pulsirajućom glavoboljom. Neželjena dejstva su periferna vazokonstrikcija. Slabo se apsorbuje posle oralne primene. Efikasan je u oko 70% napada migerene. kofein.CS Praha Češka). Deluje na velike arterije. Može se dati potkožno. U profilaksi se mogu primeniti metizergid. često udružena sa fotofobijom. Sumatriptan Sumatriptan je agonist 5-HT (5-hidroksitriptamin) receptora. zolmitriptan – ZOMIG (Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija). Registrovani lekovi • • • • ergotamin. SINTRADON (Zdravlje Srbija). Antimigrenici Migrena je često iscrpljujuće stanje. povraćanjem i malaksalošću koja traje nekoliko časova. tramadol – TRAMADOL (Panfarma Srbija). inhalacijom itd. Ne prolazi krvno-moždanu barijeru.DOLANTIN 100 (Sanofi Aventis Nemačka). Island). koja počinje unilateralno. alnitidan. kamilofin. Najvažnija neželjena dejstva su koronarna vazokonstrikcija i aritmije.Till Strallhofer Austrija).• • • • • petidin hidrohlorid . Mogu se javiti i mučnina i povraćanje. mučninom. fentanil – DUROGESIC (Janssen Pharmaceutica Belgija). kofein – SYNKAPTON (Dr.Med. ciproheptadin. 137 . koja polako napreduje preko vidnog polja. Najvažniji lekovi koji se koriste u terapiji akutne migrene su sumatriptan. ali ima kratkotrajno dekjstvo. Dejstvo traje 12-24h. butorfanol – MORADOL (Galenika Srbija). tilidin – VALORON (Hemofarm Srbija). uključujući i koronarne krvne sudove. PROTRADON (Pro. koje pogađa 10-15% ljudi. a takođe utiče na alfa adrenergičke receptore. Deluje kao vazokonstriktor i blokira transmisiju trigeminalnog nerva. zolmitriptan. ergotamin – AMIGREN (Bosnalijek Bosna i Herzegovina). naratriptan. TRAMA 24 RETARD (Lannacher Heilmittel Austrija). SUMACTA (Actavis HF. Kontraindikovanim je kod pacijenata sa koronarnom bolešću. Ergotamin je parcijalni agonist 5-HT receptora. Slabo se apsorbuje posle oralne primene pa ima zakasnelo dejstvo. pri kojem se javlja treperenje praćeno slepom mrljom. Razlog nastanka migrene je do dan danas nejasan ali je prihvaćena sledeća teorija . TRODON (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). ergotamin. Ergotamin Ergotamin je alkaloid ražene glavnice (Secale cornutum). a čiji uzrok nije dovoljno poznat. TRAMAFLASH (Pharmaswiss Srbija).trigeminus) i izaziva otpuštanje nekih neuropeptida. propranool i slični lekovi. pizotifen. Klasičan sled događaja u migrenoznom napadu sastoji se od početnog poremećaja vida (aura). tako što ih kontrahuje i inhibira transmisiju trigeminalnog nerva. propifenazon.za vreme napada migrene dolazi do proširenja moždanih krvnih sudova tako da krv počinje da ulazi u mozak i iritira krajeve petog kranijalnog nerva (n. Ponekad se primenjuje u obliku čepića. rizatriptan. mekloksamin. difenhidramin. sumatriptan – IMIGRAN (Glaxosmithkline Export Velika Britanija).

Srednje teška neželjena dejstva su vrtoglavica. kojeg karakterišu epileptički napadi. Veoma retko se javljaju teška oštećenja koštane srži sa neutropenijom i druge teške rekcije preosetljivosti. u zavisnosti od epizoda neuronskih pražnjenja. uključujući hepatitis i reakcije kože. nesvestice i ataksije. do težih mentalnih i motornih poremećaja. ali ne i sedacija. Karbamazepin Karbamazepin po svom farmakološkom i kliničkom delovanju podseća na fenitoin. do potpuno razvijenog napada sa snažnim konvulzijama. koja nema sličnosti po hemijskom sastavu sa bilo kojom grupom antiepileptika. uglavnom ospa.etosuksimid. koji su strukturno slični barbituratima. ataksija. koji traje po nekoliko minuta. za opis lekova koji se koriste u terapiji epilepsije. benzodiazepini. Valproat Valproat je prosta monokarboksilna kiselina. i oko 80-90% sadržaja iz plazme vezuje se za albumine. može izazvati zadržavanje vode i različita gastrointestinalna i kardiovaskularna neželjena dejstva. tiagabin. Ovaj lek izaziva širok spektar neželjenih dejstava. Karbamazepin se dobro apsorbuje.• eletriptan – RELPAX (Pfizer-Manufacturing Center USA). Fenitoin se dobro apsorbuje kada se uzima oralno. Veoma je efikasan u terapiji različitih formi parcijalnih i generalizovanih napada. od pospanosti. Prilično često se javljaju alergijske reakcije. Preparat sa modifikovanim (produženim) dejstvom daje se pacijentima kod kojih su se javlja dozno-zavisna neželjena dejstva. posebno kod epilepsija dečjeg 138 . valproat.5-1% populacije. kao i hirzutizam. Pri višim koncentracijama u plazmi pojavljuju se konfuzija i smanjenje intelektualnih sposobnosti. Savremeni antiepileptici efikasno kontrolišu napade epilepsije kod oko 70% pacijenata. Hiperplazija desni najčešće se razvija postepeno. Metaboliše se u jetri preko sistema oksidaza mešovite funkcije i izlučuje najvećim delom u obliku glukuronida. Učestalost i težina ovih neželjenih dejstava relativno su male u poređenju sa drugim lekovima. U nekim sučajevima se javlja megaloblastna anemija. Kod malog broja pacijenata javljaju se teške idiosinkratske reakcije. Fenitoin Fenitoin je najvažnije jedinjenje iz grupe hidantoina. Fenitoin se takođe smatra uzrokom češće pojave fetalnih malformacija kod dece čije majke imaju epilepsiju. Takođe se koristi u terapiji različitih neuropatskih bolova uključujući trigeminalnu neuralgiju. posebno rascep nepca. Ovi napadi imaju različite oblike i različite ishode. Tri glavna mehanizma delovanja antiepileptika su pojačavanje delovanje gamaaminobuterne kiseline (GABA) – fenobarbiton. Simptomi se kreću od kratkotrajnog prekida pažnje. vrtoglavice. lamotrigin i inhibicija funkcije kalcijumskih kanala . Antiepileptici Epilepsija je veoma čest poremećaj. Epilepsiju ima 0. mada se pokazalo da je on posebno efikasan u terapiji kompleksnih parcijalnih napada (psihomotorna epilepsija). glavobolja i nistagmus. kao i neepileptičkih konvulzivnih poremećaja. Ostali mehanizmi delovanja nekih lekova su inhibicija oslobađanja glutamata i blok glutamatnih receptora. karbamazepin. Naziv antiepileptik koristi se istovremeno kao i antikonvulziv. vigabatrin. Ima jaku indukcionu moć i poluvreme u plazmi se skraćuje na oko 15 časova kada se daje u više ponovljenih doza. inhibicija funkcije natrijumskih kanala – fenitoin. Takođe. Valproat je efikasan kod mnogih vrsta epilepsije. oblik napada zavisi od dela mozga koji je zahvaćen.

vrtoglavica i nesvestica. Glavna neželjena dejstva su mučnina i anoreksija. TEGRETOL CR (Novartis Švajcarska).TRILEPTAL (Novartis Švajcarska). Dobro se apsorbuje i oko 50% leka u krvi je vezano za albumine plazme. DEPAKINE (Glaxo Wellcome Production Francuska). karbamazepin – GALEPSIN (Galenika Srbija). klonazepam – RIVOTRIL (Galenika Srbija). uglavnom putem oksidacije i konjugacije. Isto tako. Benzodiazepini Klonazepam je jedan od najjačih antiepileptika. Etosuksimid se dobro apsorbuje. Najozbiljnije neželjeno dejstvo je hepatotoksičnost. Pokazuje farmakološke karakteristike koje su zajedničke svim benzodiazepinima. PHENOBARBITON-NATRIJUM (Panfarma Srbija). sedativni. a to su antiepileptički. TEGRETOL (Novartis Pharma Švajcarska). jer efikasno deluju na obe vrste epilepsije. mišićno relaksirajući i smirujući efekti. Ako se predozira. Ima vrlo malo neželjenih dejstava. natrijum-valproat . KARBAPIN (Hemofarm Srbija). Metaboliše se i izlučuje sa poluvremenom eliminacije od oko 50 časova. Etosuksimid Etosuksimid spada u red sukcinimida i ima selektivno dejstvo na absans napade. Diazepam se daje intravenski za lečenje epileptičkog statusa. etosuksimid – SUXINUTIN (Pfizer Francuska). što je karakteristika absansnih napada. valproat je veoma efikasan i kod adolescenata kod kojih se pojavljuju i grand-mal i petit-mal napadi. 139 . ponekad letargija. Valproat je teratogen. Glavna dejstva su inhibicija T-tipa kalcijumovih kanala. Kod većine benzodiazepina efekat sedacije je suviše jak da bi se mogli koristiti u terapiji održavanja. Prednost ovog leka je u tome što deluje veoma brzo u poređenju sa drugima antiepilepticima. Valproat se dobro apsorbuje ako se uzimna oralno. Može da izazove toničko-kloničke napade kod osetljivih pacijenata. koji mogu imati ulogu u generisanju ritmičkog pražnjenja u relejnim neuronima talamusa. Brzo deluje prigušuje mnoge tipove epileptičke aktivnosti pa se može koristiti za lečenje svih tipova epilepsije. izaziva spinu bifidu i druge poremećaje. Fenobarbiton Fenobarbiton je jedan od prvih barbiturata sa antipeileptičkim svojstvim. gde su od posebnog značaja njegova mala toksičnost i osobina da ne izaziva sedativno dejstvo. okskarbazepin . Registrovani lekovi • • • • • • • fenobarbital – FENOBARBITON (Galenika Srbija).Hoffmann-La Roche Švajcarska). valproinska kiselina – EFTIL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). valproinska kiselina. Poluvreme eliminacije iznosi oko 15 časova. PHENOBARBITON (Panfarma Srbija). pa se ne sme davati u trudnoći. On izaziva stanjenje i kovrdžanje kose. Ostala su megaloblastna anemija. a izlučuje se uglavnom u obliku glukuronida putem urina. PHENOBARBITON (Hemofarm Srbija). Glavno neželjeno dejstvo je sedacija. Ima slične efekte kao i fenitoin. fenobarbiton izaziva komu i zastoj respiratornih i cirkulatornih funkcija. reakcije preosetljivosti srednje jačine i osteomalacija. posredstvom hepatičkih mikrozomnih enzima. Preostalih 75% se metaboliše.uzrasta. RIVOTRIL (F. stanja koji ugrožava život. Oko 25% se izlučuje urinom u nepromenjenom obliku.EFTIL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija).

S obzirom da je koncentracija acetilholina povišena. rigiditet mišića i usporenost voljnih pojkreta. Tokom lečenja efikasnost levodope se smanjuje. Osim navedenih dejstava hroničnog toka. dopaminergički agonisti ili lekovi koji oslobađaju dopamin smanjenjem koncentracije acetilholina: antagonisti acetilholina. s ciljem inhibicije razgradnje leka. derivat alkaloida ražene glavice potentni je agonist na nivou dopaminskih receptora u CNS-u. dezorjentacija. javljaju se i konfuzija. Ropinirol Ropinirol je noviji antiparkinsonik. Dešava se da fazu normalne pokretljivosti iznenada smeni izražena hipokinezija i rigiditet u trajanju od nekoliko minuta do nekoliko sati. te je njegovo dejstvo duže od levodope i ne primenjuje se tako često. nesanica ili noćne more. pergolid i pramipeksol.Antiparkinsonici Parkinsonova bolest je progresivno oboljenje koje se karakteriše poremećajima pokretljivosti. Glavni simptomi su: tremor u mirovanju. Drugi agonisti dopaminskih receptora koji se koriste su lisurid. Poluvreme eliminacije bromokriptina iznosi 6-8 sati. Najvažnija su mučnina i povraćanje. Najčešće je idiopatskog (nepoznatog) porekla. da bi zatim opet bolesnik ušao u fazu normalne pokretljivosti. Oralna primena levodope produžava očekivani životni vek bolesnika. Deluje tako da stimuliše dopaminergične receptore u mozgu. Dobro se resorbuje u tankom crevu. verovatno zbog popravljanja motorne funkcije. u lečenju Parkinsonove bolesti se koriste: lekovi za povećanje koncentracije dopamina: L-dopa. pokazala se klinički efikasnom. sindrom sličan shizofreniji sa deluzijama i halucinacijama. a acetilholina ima u višku. hipotenzija. tj. On se može koristiti kao početna terapija Parkinsonove bolesti. Drugo neželjeno dejstvo je on-of (uključeno-isključeno) fenomen. poluvreme eliminacije leka iz plazme je oko 2 sata. Najčešće se javljaju nevoljni pokreti lica i ekstremiteta i mogu da budu veoma izraženi. koji se najčešće prvo javlja na rukama. menja dopamin u obavljanju njegove funkcije. Poremećena je ravnoteža koncentracije dopamina i acetilholina pri čemu nedostaje dopamin. Kod većine bolesnika tokom prve dve godine primene levodope javljaju se nevoljni pokreti (diskinezije). Levodopa u početku terapije čak kod 80% bolesnika značajno popravlja rigiditet i hipokineziju. inhibira njegovo preuzimanje ili deluje direktno na dopaminske receptore. levodopa izaziva i neke akutne neželjene efekte tokom prve nedelje lečenja. ali značajno slabija od onih koje viđamo u primeni levodope. čime se oko 10 puta smanjuje terapijska doza i redukuju periferna neželjena dejstva leka. virusnih infekcija ili može biti izazvana lekovima koji smanjuju količinu dopamina u CNS-u (centralni nervni sistem). a dopamina smanjena. a takođe se može koristiti u kombinaciji sa preparatima levodope Amantadin Amantadin povećava oslobađanje dopamina. Biperiden 140 . Levodopa Levodopa je lek prvog izbora. Kombinovana primena levodope sa inhibitorima COMT kao što je entakapon. Efikasnost amantidina je manja od efikasnosti levodope ili bromokriptina. Neželjena dejstva su po tipu veoma slična. a kod 20% bolesnika oporavak motornih funkcija je kompletan. Apomorfin. a često je i praćeno razvojem demencije. primenjen supkutano ili putem pumpe takođe se koristi u terapiji Parkinsonove bolesti. Agonisti dopaminskih receptora Bromokriptin. gotovo uvek se kombinuje sa inhibitorima dopa dekarboksilaze u perifernim tkivima ili sa karbidopom ili sa benzerazidom. ali može biti i posledica šloga.

entakapon . uobičajeno odnosi na lekove koji se koriste u terapiji shizofrenije. kao i mnogi drugi psihofarmatici. antishizofrenički lekovi ili veliki trankvilizatori. kao i retku i tešku idiosinkratsku reakciju. gojaznost. Biperiden se ne koristi samo za lečenje Parkinsonove bolesti nego i za suzbijanje simptoma Parkinsonove bolesti koji se javljaju kod terapije antipsihoticima.Hoffmann-La Roche Švajcarska). Manija se karakteriše euforijom. suva usta. opstruktivna žutica. Blokator je acetilholinskih receptora sa većim afinitetom za one M1 tipa. poremećaji ponašanja. Antipsihotici Psihoze obuhvataju čitav niz oboljenja. emocionalna indiferentnost. Glavne kategorije antipsihotika su: klasični tipični antipsihotici (hlorpromazin. Antipsihoticima se mogu lečiti i neki teški oblici depresije i manično-depresivne psihoze. Od endokrinih poremećaja javlja se povećana sekrecija prolaktina što se manifestuje oticanjem dojki. Antipsihotici. Akutni simptomi uključuju nevoljne pokrete. Biperiden se koristi kao doping u sportu i to kod sportova gde je važna preciznost i mirnoća ruke (streljaštvo). Belgija). 141 . ponekad praćenih osećajem da se misli nameću ili oduzimanju spoljnom silom). Takođe. reverzibilne distonije i parkinsonizam i tardivna diskinezija. hipotenzija.Biperiden je antiparkinsonik iz grupe antiholinergičkih lekova. U etiologiji shizofrenije veoma je izražen nasledni faktor. poremećaji vida. levodopa. U farmakološkom smislu antipsihotici su antagonisti dopaminskih receptora. bromokriptin – BROMOKRIPTIN (Zdravlje Srbija). haloperidol.COMTAN (Novartis Švajcarska). amantadin – PK-MERZ (Merz Pharma Nemačka). naročito na 5-hidroksitriptaminske (5-HT) i druge receptore.A. ali se naziv antipsihotici – kao i neuroleptici. To je jedno od najznačajnijih psihijatrijskih oboljenja zato što se javlja kod mladih osoba. često ima hroničan tok i značajno onesposobljava obolele. Osoba je bezrazložno jako dobrog raspoloženja i velikog samopouzdanja. poremećaji misli (u vidu prisilno ponavljanih misli. grandioznim idejama. MADOPAR ROCHE (F. karbidopa. benzerazid – MADOPAR (Galenika Srbija). Neki antipsihotici izazivaju agranulocitozu. MADOPAR ROCHE HBS (F. Važna neželjena dejstva zajednička za većinu predstavnika su ekstrapiramidni motorni poremećaji i endokrini poremećaji. Ostala neželjena dejstva su sedacija. ropinirol – REQUIP (Glaxosmithkline UK Velika Britanija). tremor i rigiditet. bolom i laktacijom kod žena i kod muškaraca. koji se javljaju više meseci ili godina po započinjanju terapije. entakapon – STALEVO (Orion Corporation Orion Pharma Finska). obično u vidu glasova. a tardivna diskinezija obuhvata pretežno nevoljne pokrete lica i udova. Registrovani lekovi • • • • • • • • • • triheksifenidil – ARTANE (Hemofarm Srbija). treba da deluju nekoliko nedelja da bi ispoljili svoj efekt. injekcija biperidena predstavlja antidot kod trovanja nervnim bojnim otrovima organofosfornog tipa.Hoffmann-La Roche Švajcarska). povećanom telesnom aktivnošću i seksualnom željom i smanjenom potrebom za spavanjem. Dva najvažnija tipa motornih poremećaja su akutne. Belgija). Najvažnije kliničke osobine su: deluzije. flufenazin. socijalno povlačenje. pramipeksol – MIRAPEXIN (Pharmacia Enterprises S. halucinacije.A. kabergolin – CABASER (Pharmacia Enterprises S. besmislenih rečenica i iracionalnih zaključaka. iako blokadu receptora postižu trenutno. iako mnogi lekovi iz ove grupe deluju i na druge receptore. levodopa. biperiden – MENDILEX (Alkaloid Makedonija).

Spada u grupu oksazepina i hemijski je drugačiji od promazina. Haloperidol Haloperidol je butirofenonski derivat koji spada među najjače antipsihotike i 100 puta je jači od hlorpromazina. Olanzapin Olanzapin je noviji antipsihotik. Ziprasidon Ziprasidon je antipsihotik. a u manjoj meri i muskarinskih receptora. uključujući shizofreniju i maničnu psihozu. To dovodi do toga da olanzapin ublažava siptome shizofrenije ne izazivajući siptome Parkinsonove bolesti (za razliku od većine ostalih antipsihotika). klopentiksol) i noviji. Flufenazin Flufenazin je fenotiazinski derivat koji spada u grupu najjačih neuroleptika. kojim se ublažavaju simptomi psihičkih poremećaja. flupentiksol. kada se povlače simptomi shizofrenije. pokazuje snažan antihalucinatorni efekat i uspešno otklanja sumanute ideje.tioridazin. Moguće nuspojave uključuju poremećaje srčanog ritma. U velikim dozama je indikovan za lečenje akutnih i hroničnih simptoma psihičkih bolesti. Do znatnih poboljšanja tokom lečenja psihotičnih stanja sulpiridom dolazi nakon višenedeljne terapije. alergijske reakcije. Smatra se slabim antipsihotikom. sertindol. risperidon. a ako do njih dođe. pogrešnu percepciju stvarnosti. atipčni antipsihotici (klozapin. Registrovani lekovi 142 . Za vreme depolarizacije membrane joni litijuma ulaze umesto jona natrijuma u ćeliju. Sulpirid je selektivni antagonist dopaminskih D2 receptora. mučninu. Sedativno delovanje je posledica antagonističkog delovanja na H1-histaminske receptore. On deluje snažno antipsihotički. Koristi se za lečenje shizofrenije. a bolesnici postaju smireniji i komunikativniji. Litijum karbonat Litijum karbonat ima izraženo antimanično dejstvo. a deluje i snažno antiemetički (sprečava povraćanje). znakove hipoglikemije. flufenazina i haloperidola. dok se slabo veže za one dopaminske receptore koji su odgovorni za nastanak simptoma Parkinsonove bolesti. Ziprasidon je antagonist dopaminskih D2 i serotoninskih 5-HT2 receptora. D2) i noradrenalinskih. U nižim dozama sulpirid pokazuje antidepresivno delovanje. Litijumovi joni interferiraju s jonima natrijuma vanćelijske tečnosti. vrtoglavicu. U malim dozama otklanja anksioznost. što može objasniti pospanost. manično-depresivne psihoze. Mehanizam delovanja je sličan kao kod hlorpromazina. Olanzapin je selektivan i veže se uglavnom za receptore koji se nalaze na neuronima čije izbijanje izaziva shizofreniju. nemir i nepsihotičnu napetost koji ne reaguju na druge lekove. ali i za smirenje kada uobičajni anksiolitici ne mogu pomoći. Antagonizam prema alfa-1-adrenergičkim receptorima može objasniti ortostatsku hipotenziju koja se javlja kod upotrebe ovog leka. Antagonist je i histaminskih H1 receptora. Sulpirid Sulpirid je derivat benzamida. Litijum karbonat primenjuje se u terapiji maničnih epizoda u okviru manično-depresivne psihoze i drugih maničnih stanja. Hlorpromazin Promazin je antipsihotik iz grupe fenotiazinskih antipsihotika. Smanjuje učestalost maničnih epizoda. smanjuje njihovu jačinu. kvetiapin i dr). Hlorpromazin deluje na sinapse blokadom dopaminskih (D1. Haloperidol se veže uglavnom za dopaminske receptore i uspešno ih blokira. kao kod shizofrenije što uključuje vizuelne i akustične halucinacije. dobro sprečava nekoordinisane pokrete.

bol u grudima. Osim toga često se koriste i za ublažavanje posledica stresa.Lundbeck A/S Danska). olanzapin – ZALASTA (Krka Polska Spolka Poljska). nisu preporučljivi azaspirodekandioni (buspiron) Nekada su kao anksiolitici često korišćeni barbiturati.Lundbeck A/S Danska). Anksiolitici Poremećaji anksioznosti obuhvataju: generalizovane poremećaje anksioznosti (konstantno stanje peterane amksioznosti bez ikakvog povoda ili povezanosti). centralni antihipertenzivi. haloperidol – HALOPERIDOL (Hemofarm Srbija). teskobe i sličnih poremećaja. bromazepam. HALDOL (Krka Slovenija). ziprasidon – ZELDOX (Heinrich Mack Nachf. napetosti. ZYPREXA (Eli Lilly Export Švajcarska).Med. Anksiolitici su lekovi koji se koriste za ublažavanje laganih psihičkih poremećaja. CS Praha Češka). tioridazin – TRIXIFEN (Hemofarm Srbija). litijum karbonat – LITIJUM KARBONAT (Srbolek Srbija). sulpirid – SULPIRID (Farmakos Srbija). MODITEN DEPO (Krka Slovenija). indukcija spavanja. HALOPERIDOL SOPHARMA (Hemofarm Srbija). poremećaji usled post-traumatskog stresa (anksioznost prouzrokovana postojanim prisećanjem na prošla stresna iskustva). napetosti i teskobe. lorazepam) karbamati (meprobamat). TORENDO (Krka Slovenija). zbog vrlo čestih slučajeva predoziranja koji su rezultirali smrtnim ishodima barbiturati su izašli iz upotrebe kao anksiolitici i danas se korite samo kao antiepileptici. EGLONYL (Alkaloid Makedonija). ZELDOX (Pfizer Manufacturing Center USA).• • • • • • • • • • • • • hlorpromazin – LARGACTIL (Galenika Srbija). tahikardija. klozapin – CLOZAPIN HEXAL (Salutas Pharma Nemačka). ZELDOX (Pfizer PGM Francuska). fobije (jaki strahovu od određenih pojava i situacija). oksazepam. drhtanje. CLOZAPINE (Remedica Kipar). panični poremećaj (napadi prekomernog straha koji se javljaju zajedno sa određenim somatskim simptomima. Međutim. SPERIDAN (Actavis Island). LEPONEX (Novartis Pharmaceuticals UK Velika Britanija). kao što su znojenje. RISSAR (Alkaloid Makedonija). U grupu anksiolitika spadaju: • • • benzodiazepini (diazepam. alprazolam. Time uzrokuju hiperpolarizaciju neurona i njihovo teže izbijanje. Benzodiazepini Osnovna hemijska struktura benzodiazepina sadrži sedmočlani prsten vezan za aromatični prsten sa četiri glavna supstituenta koja mogu biti modifikovana bez gubitka aktivnosti. MODITEN (Krka Slovenija). SULPIRID (Srbolek Srbija). centralni miorelaksansi. Time oni uzrokuju smanjenje nervne aktivnosti na specifičnim mestima mozga i posledično sve 143 . Benzodiazepini se vežu za benzodiazepinske receptore i potenciraju aktivnost GABA povećavaju učestalost otvaranja hloridnih kanala. zuklopentiksol – CLOPIXOL (H. neuroza. Uz to anksiolitici se ponašaju kao: antikonvulzivi. CLOPIXOL ACUPHASE (H. RISSET (Pliva Hrvatska). eliminacija strahova. RISPOLEPT CONSTA (Janssen Pharmaceutica Belgija). kvetiapin – SEROQUEL (Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija). CLOPIXOL DEPOT (H.Lundbeck A/S Danska). HALOPERIDOL SOPHARMA (Zdravlje Srbija). risperidon – RISPOLEPT (Janssen Pharmaceutica Belgija). medazepam. SULPIRID (Zdravlje Srbija).Lundbeck A/S Danska). sertindol – SERDOLECT (H. Efekti anksiolitika su: sedacija (smirenje). flufenazin – METOTEN (Hemofarm Srbija). gušenje). TORENDO Q-TAB (Krka Slovenija). HALDOL DEPO (Krka Slovenija). Nemačka). RISPOLUX (Novartis LTD Bangladeš). SULPIGUT (Pro.

amnezija i oslabljena koordinacija. klorazepat-kalijum – TRANEX (Zdravlje Srbija). Koristi se za specifične slučajeve neuroza kombinovanih sa depresivnim ponašanjem. što remeti manuelne veštine kao što je npr. a za razliku od njega ima jednu hidroksilnu grupu na diazepinskom prstenu a takođe i metilnu grupu manje na istom prstenu. posebno psihoneuroze i organske neuroze. Benzodiazepini se dobro apsorbuju kada se uzimaju oralno. LORAZEPAM (Hemofarm Srbija). DIAZEPAM (Habit Pharm Srbija). Koristi se za sva klinička stanja koja karakteriše napetost. lorazepam – LORAZEPAM (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). čak i smrtonosnu respiratornu depresiju! Glavni neželjeni efekti su pospanost. Rezultat je antikonvulzivno i mišićnorelaksirajuće delovanje.anksiolitično i anidepresivno. DIAZEPAM ALKALOID (Alkaloid Makedonija). pa se smatra blažim anksiolitikom. naročito alkohola. Međutim. Prekomerna upotreba benzodiazepina uzrokuje dugotrajno spavanje. nemira. Registrovani lekovi • • • • • • diazepam – BENSEDIN (Galenika Srbija). anksioznost. Tolerancija (postepeno povećanje doze potrebne da prouzrokuje željeni efekti) pojavljuje se kod svih benzodiazepina. DIAZEPAM (Apotekarska Ustanova Beograd Srbija). Osim toga. Benzodiazepini se kod akutne prekomerne upotrebe smatraju manje opasnim od većine ostalih anksiolitičko/hipnotičkih lekova. hipnosedativno. DIAZEPAM (Remevita Srbija). Oksazepam Oksazepam je strukturno vrlo sličan diazepamu. Svi benzopdiazepini se metabolišu i na kraju se izlučuju kao glukuronidi u urinu. Prvenstveno po hemijskoj strukturi koja je komplikovanija od diazepama i oksazepama jer sadrži i treći triazolski prsten. ekscitacija. kao i zavisnost koja je njihova glavna mana. obično dostižu najveću koncentraciju u plazmi za oko 1 sat. konfuzija. Takođe. ZOLAREM (Aegis Kipar). 144 . HELEX (Krka Slovenija). prazepam – DEMETRIN (Hemofarm Srbija). alprazolam – KSALOL (Galenika Srbija). Obično se unose oralno ali se mogu davati i intravenski. u prisustvu ostalih depresora CNS-a. APAURIN (Krka Slovenija). vožnja. Diazepam Diazepam je benzodiazepinski preparat sa širokim područjem delovanja.nabrojane efekte. odnosno uklanjanje napetosti. nemir. Nakon vezivanja diazepama na receptor poveća se funkcija neurotransmitora GABA. Od svih benzodiazepinskih anksiolitika najviše se koristi upravo diazepam. benzodiazeopini mogu prouzrokovati jaku. Oksazepam je metabolit diazepama. DIAZEPAM (Hemofarm Srbija). alprazolam se koristi za ublažavanje napada panike. alprazolam ima kombinovano delovanje . Snažno se vezuju za proteine plazme i njihova visoka rastvorljivost u lipidima uzrokuje da se mnogi od njih postepeno nagomilavaju u masnom tkivu. LEXILIUM (Alkaloid Makedonija). XANAX (Pfizer Italija). miorelaksirajuće i antikonvulzivno. Zato je njegovo delovanje nešto slabije od diazepama. razdražljivosti i nesanice bez obzira da li se ti simptomi javljaju samostalno ili uz neku drugu bolest. nesanica i mišićni grčevi. a takođe i inhibicija u CNS-u. LEXAURIN (Krka Slovenija). Alprazolam Alprazolam je po mnogo čemu poseban anksiolitik. teskobe. bromazepam – BROMAZEPAM (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Deluje anksiolitički. Koristi se za smanjenje.

iluzije i paranoje. Ovim bi se mehanizmom mogao obasniti povoljan efekat piracetama u bolesnika s kongnitivnim poremećajima. To je sintetički stimulans mozga koji uzrokuje promene mentalnih i motoričkih funkcija. Dugotrajnim uzimanjem amfetamina. kožnih poremećaja. telo stvara određenu toleranciju pa osoba povećava dozu i tako metamfetamin postane potrebna supstanca u čovekovom telu za normalno funkcionisanje. ranice po telu. Kod zloupotrebe. osećaj ugodnosti. povišenje telesne temperature.Psihostimulansi i nootropni lekovi U psihostimulanse spadau amfetamini i njima slični lekovi. vrtoglavica. Registrovani lekovi 145 . Amfetamini su u medicinsku upotrebu uvedeni kao lekovi protiv prehlade. smanjeni apetit. osoba pod delovanjem amfetamina oseća se nemirno. Koristi se za lečenje involutivnog senilnog sindroma i disleksija. stereotipno ponašanje. i metilksantini. nasilno ponašanje. nesanica. što bi moglo biti od koristi u lečenju ovih bolesnika. Piracetam je nootropik. Fizičko delovanje: suva usta. za razliku od psihostimulansa nije nikada egzaktno dokazana. Kod korisnika velikih količina amfetamina kroz duži period vremena može se razviti amfetaminska psihoza. glavobolja. drhtanje). povišene temperature. povećan krvni pritisak. pozitivna promena raspoloženja. što je verovatno posledica pojačanog otpuštanja acetilholina iz njegovih presinaptičkih neurona. Amfetamini stvaraju telesnu. Danas su u upotrebi u terapiji narkolepsije i hiperkinetičkog sindroma kod dece. anoreksija. Propratni efekti: znojenje i povišena temperatura. Sintetički amfetamini se nazivaju metamfetamini. proliv ili zatvor. nesanice. nezainteresovanost za prijatelje i seks. ali i psihičku zavisnost. Prilikom zloupotrebe amfetamini podstiču aktivnost organizma do krajnjih granica izdržljivosti. uznemireno i čudljivo. pojave čireva. zamagljen vid. povećana agresivnost. depresija. ponekad i zlovoljno. euforija i uzbuđenje. Ponekad takve osobe pokazuju čudno. Veće doze pojačavaju efekte. osećaj izdržljivosti i snage. privide. povećana pričljivost. S druge strane piracetam povećava utilizaciju glukoze u mozgu bolesnika s progresivnom demencijom. neki postaju agresivni i neprijateljski raspoloženi. pritom redukujući osećaj gladi i umora. Oni utiču na metabolizam u ozgu povećavajući iskorišćavanje glukoze u mozgu ili aktivacijom nekih drugih mehanizama koji povećavaju energetski nivo mozga. Osim toga imaju i periferno simpatikomimetsko dejstvo izazivajući porast krvnog pritiska i inhibiciju gastroinetstinalnog motiliteta. Amfetamini su stimulansi koji deluju na centralni nervni sistem. nemir. ubrzano disanje. Produženo uzimanje amfetamina može dovesti do neishranjenosti osobe i nedostatka vitamina. To je mentalni poremećaj sličan paranoidnoj shizofreniji. Danas je u upotrebi metilfenidat. Mentalno delovanje: povećana živahnost. a osoba postaje sve više uzbuđena. Dokazano povećava koncentraciju acetilholina u CNS-u. ubrzan rad srca. Brzo se apsorbuju iz gasrointestinalnog trakta i slobodno prolaze kroz krvno-moždanu barijeru. Metamfetamini ostaju u organizmu neznatno duže 24-96 sati. nekontrolisani pokreti (grčevita stezanja. gubitak orijentacije. raširene zenice. omamljenost Amfetamini su lako uočljivi standardnim testovima na drogu. može se ponašati i na bizaran način. Psihoza se manifestiuje kroz obmane. paranoja. Njihova efikasnost. crvenilo izazvano visokom temperaturom. Glavni farmakološki efekti lekova sličih amfetaminu su lokomotorna stimulacija. Nootropni lekovi su lekovi koji poboljšavaju mentalne sposobnosti bez stimulacije CNS-a. ukočenost. gubitka težine. grčenje. govorljiva i proživljava lažan osećaj samopouzdanja ili nadmoćnosti. trzavica. To je najveći problem kod odvikavanja i zato su potrebne povećane količine lekova da bi se postigli željeni rezultati. pa i kao sredstva za mršavljenje. Izlučuju se nepromenjeni u urinu. Ostaju u urinu 24-72 sata nakon konzumacije.

kanabis i neki halucinogeni. postoji mogućnost da se zavisnik nakon nekog vremena ponovo vrati drogi. neka sredstva za smirenje itd. Droge u ovoj grupi se najčešće opisuju time što izazivaju fizičku zavisnost. Primeri teških droga su heroin. morfijum. uključujući smrt. vinpocetin . Te se promene nakon prestanka uzimanja droge karakterišu raznolikim simptomima. Pretežno psihičku zavisnost uzrokuju kokain. Ova kategorizacija je često subjektivna. Fizička zavisnost podrazumeva promene u funkcionisanju organizma koje nastaju usled dugotrajnog konzumiranja droga. tako i u zakonodavstvu određenih država. Najveći problem je u nedostatku 146 . Ipak. niti postoje dokazi da izaziva fizičku zavisnost. Širenje zloupotrebe droge može se protumačiti na nekoliko načina.) uzrokuju i psihičku i fizičku zavisnost. Organizam fizički zavisnog čoveka održava tu novu ravnotežu jedino ako je droga stalno prisutna. Alkohol i nikotin se takođe svrstavaju u teške droge zbog toga što izazivaju zavisnost i opasne su po zdravlje. Zavisnost može biti psihička. dok se pojam lake droge koristi za one droge koje izazivaju blagu psihološku zavisnost ili je ne izazivaju uopšte. društveno i kulturno uslovljena za svaku drogu. skloni popuštanju pritiscima svojih vršnjaka. Posledica je širenja i jačanja međunarodnog kriminala i povećanjem proizvodnje i ponude. promene kvalitete života i povećanim zahtevima koje moderno društvo stavlja pred čoveka.godine života. amfetamini. piracetam – OIKAMID (Pliva Hrvatska). zavisno od sredstva koje je izazvalo zavisnost. Lekovi za lečenje zavisnosti od opioida Zavisnost podrazumeva nesavladivu želju za drogom. meskalin. postoji veća mogućnost predoziranja. do 21. Podela na lake i teške droge predstavlja podelu psihoaktivnih droga. kokain i metamfetamin. sklona dokazivanju i sa jasnom potrebom odmicanja od uticaja roditelja i drugih osoba koje učestvuju u njenom vaspitanju. fizička ili kombinovana. sklonost povećavanju doze droge kako zavisnost duže traje. Zavisno od konteksta. Pojava zloupotrebe droga je usko vezana za adolescenciju od 13. Adolescencija je burno razdoblje odrastanja i sazrevanja mlade osobe koja je još uvek u potrazi za svojim identitetom. Ostali (opijati. Ali.• • • metilfenidat – CONCERTA (Janssen Pharmaceutica Belgija). Primeri lakih droga su kanabis.CAVINTIN (Gedeon Richter Mađarska). Apstinencijalni sindrom je skup simptoma koji se javljaju nakon prestanka uzimanja droge. lečenje ne prestaje odvikavanjem. pa većina zavisnika prolazi kroz ambulantno lečenje. već proces traje najmanje dve godine. PIRACETAM (Faran Laboratories Grčka). Pojam teške droge se koristi za droge koje stvaraju fizičku zavisnost. Ova razlika se pravi kako u nezvaničnom govoru. i nose brojne zdravstvene rizike. Mladi su u razdoblju adolescencije često nesigurni. i kao takvi su najzanimljiviji onima koji dobro zarađuju od prodaje droge. Zavisnost osim opasnosti za zavisnika nosi opasnost i za porodicu i celu društvenu zajednicu. Pojam lakih droga se najčešće upotrebljava i za indijsku konoplju (marihuanu ili hašiš) jer nije povezana sa smrtnim slučajevima. određena droga se može kategorizovati na više različitih načina. a samostalna fizička zavisnost je jako retka. Tolerancija na droge je stanje u kome organizam dolazi nakon dugotrajnog uzimanja tog sredstva pri čemu je za održanje dobrog funkcionisanja potrebno povećavati dozu. Prvi korak u lečenju je detoksikacija uz pomoć lekova ili bez njih ako nije reč o zavisniku. niti kriminalom i nasiljem među korisnicima. jaku želju za nabavljanjem i uzimanjem droge po svaku cenu. Psihička zavisnost je izmenjeno stanje organizma u kome osoba oseća jaku potrebu za stalnim uzimanjem droge kako bi se zadržao osećaj dobrog psihičkog stanja i zadovoljstva. Samo je za mali broj slučajeva moguće osigurati poseban bolnički tretman. psilocibin i LSD.

Da bi se nakon dugotrajnog lečenja izbegli apstinencijski simptomi. doze treba smanjivati postupno. Dakle oni imitiraju psihozu pa otuda i takav naziv. metadon pomaže u procesu resocijalizacije. METADON ALKALOID (Alkaloid Makedonija). Metadon je sintetski narkotički analgetik iz grupe difenilpropilamina. Proizvodi se u obliku tableta ili kao tečnost zelene ili bledo žute boje. Meskalin . Po svom sastavu je hidrohlorid i deluje na morfinske receptore u mozgu gde 1 mg metadona zamenjuje i postiže efekat 4 mg morfina. Bufotenin . acid).5-dimetoksimetilpentilamin. nesvesno stanje i jaka slabost. te droge po pravilu ne uzrokuju fizičku zavisnost. Dugotrajno lečenje metadonom može izazvati zavisnost morfinskog tipa. Registrovani lekovi • metadon – METADON (Hemofarm Srbija).bolničkih i vanbolničkih sredstava. što može da dovede do predoziranja i smrtnog ishoda.aktivna materija iz sluzi nekih žaba. izrazita pospanost. već se putem tzv. Kako je dejstvo metadona duže nego dejstvo heroina.aktivna materija meksičkog kaktusa pejotla. do koje inače dovode narkotici. nemir. morfina ili barbiturata. supstitucione metadonske terapije otklanjaju znaci apstinencijalne krize. hipotenzija. sada provodi kvalitetnije. prestankom disanja. Metadonska supstituciona terapija je u stvari institucionalno drogiranje narkomana kako bi se društvo zaštitilo od kriminalnog ponašanja. usporeno ili otežano disanje.aktivna materija meksičke gljive teonanakatl. izrazita mioza (sužene zenice). Metadon je sintetička droga koja se koristi za smanjenje bolova. Nagli prekid uzimanja nekog halucinogenog sredstva ne uzrokuje teške sindrome apstinencije kao što je to slučaj kod heroina. ali su simptomi prestanka dejstva znatno blaži od heroina. halucinogene droge vrlo su 147 . Metadonom se ne leči narkomanija. konfuzija. usporena srčana frekvencija. jaka vrtoglavica. Psihozimimetici Psihozomimetici kod konzumenta izazivaju simptome shizofrenije tj. Narkoman.tetrahidrokanabinol (aktivna materija u marihuani). neki lekovi. THC . Često se koristi zajedno sa heroinom. Kritika koja se često javlja na račun metadonske terapije je da se samo jedna droga zamenjuje drugom. posebno ako se meša sa drugim drogama ili alkoholom. Rizik od predoziranja je veliki ako se ne koristi pod strogom kontrolom lekara. Klinike mogu koristiti metadon u tretmanu samo uz stalnu superviziju upotrebe. pre svega u supstitucionalnoj terapiji heroinskih zavisnika.fenciklidin (anđeoski prah). Predoziranje metadonom može završiti prestankom srčanog rada. Skopolamin aktivna materija u biljci Datura stramonii. U tom smislu. U psihozomimetička (halucinogena) sredstva zavisnosti spadaju: LSD – dietilamin lizerginske kiseline (trip. upotrebi i oporavljanju od dejstva opijata. konvulzije. psihoze. Sam metadon izaziva zavisnost. Metadon "skida" sa heroina zbog toga što je apstinencijalni sindrom kod prestanka uzimanja metadona daleko manje izražen i daleko manjeg intenziteta nego kod heroina.4-metil-2. pa i duvan. svakodnevno dobija dozu metadona koja održava normalno stanje i metabolički balans. Psilocibin . psihozomimetici. komom i smrću. PCP . Ipak. a takav tretman može biti uspešan samo ako je kombinovan sa psihosocijalnom terapijom. alkohol. pod nadzorom medicinskog osoblja. Međutim. Znakovi predoziranja su hladna i vlažna koža. STP . Često se smatra da halucinogena sredstva produženom upotrebom obavezno uzrokuju pojavu zavisnosti. metadon omogućava osobi koja je donedavno koristila ilegalne opijate da sve vreme koje joj je prolazilo u nabavci.

Monkey 148 . Angel. sreće.fenomena da se neočekivano. Droga izaziva vizuelne halucinacije u smislu promene opažanja. Dejstvo počinje posle otprilike 30 minuta. a pri dužoj upotrebi trajno oštetiti nervni sistem. Angel Mist. PCP (fenciklidin) PCP je vrlo opasna droga zbog svoje nepredvidivosti. boje i ima neznatno gorak ukus. Dužina delovanja se ne može predvideti jer zavisi od individualnog raspoloženja svakog pojedinca u trenutku uzimanja droge. ali i opažanja sopstvenog tela: zvukovi se mogu videti.horror trip. pomešana osećanja. Početak je obeležen euforijom sa jakim smehom i koja se nastavlja u stanje onoga što korisnici imenuju kao “dobar trip” odnosno stanje relaksacije. Konzumiranje je postalo popularno 60-ih godina. DOA. Istovremeno. Cannabinol. i ne može se zaustaviti. javi delovanje ove droge. kod intravenskog unosa nakon 5 do 10 minuta. U organizam se unosi gutanjem tableta. Efekat zavisi u velikoj meri od očekivanja. ozon. Cigarrode Cristal. godine iz gljivice Claviceps purpurea (ražana glavica). njegovoj brzini. strah od smrti . Belladonna. Blue Madman. Na tržištu se pojavljuje u obliku obojenih kocki šećera. Cliffhanger. Kod LSD-a ne postoje klasični simptomi predoziranja. Animal Tranquiliser. komadića papira sa crtežima. srednje doze dovode do halucinatornih i iluzionih fenomena. Cyclones. Angel Dust (anđeoski prah). CJ. čak i meseci. Zbog nepredvidivosti. glavobolja i bolovi u telu. u obliku bombona ili obojenih kocki šećera. nedelja. Halucinacije su u vidu promena opažanja vremena i prostora. Smrtonosna doza LSD-a kod ljudi nije poznata i u svetu nije zabeležen ni jedan slučaj smrti direktno povezane s trovanjem LSD-om. Već pri dozi od 10 miligrama uzrokuje stanje slično šizofreniji. pri većim dozama nastaju “kosmičko-magijske vizije” nazvane još i “kosmička realnost”. proglašen je ilegalnom drogom. Sintetisan je 1938. Boat. Raspon raspoloženja koje izaziva LSD vrlo je širok: od ekstremnog zadovoljstva do jake anksioznosti. panika. u obliku malih belih pilula ili prašaka u različito obojenim kapsulama. To može izazvati i neprijatnosti: strah. raspoloženja i okruženja. Amoeba. D. mogu se ispoljiti kao panika. Delovanje traje oko 12 sati. povraćanje. Butt Naked. Spada u halucinogene i predstavlja najpoznatiju drogu iz ove grupe. jer se katkada ne može prekinuti haluciniranje koje može potrajati više sati. LSD je jedan od mnogobrojnih polusintetskih derivata lizerginske kiseline. Crystal Joint. 1967. ali i sadržaju. nakon više dana. mučnina. Paja Patak. LSD nema mirisa. zadovoljstva. Inače LSD izaziva blažu psihičku zavisnost. u obliku drogom natopljenih komadića papira sa crtežima. golub. kristal AD. Dipper. Black Whack. Crazy Coke. Pojavljuje se u raznim oblicima: beli prašak rastvorljiv u vodi i alkoholu. Dovodi do promena u misaonom procesu. a izoštrava se i osećaj za boje. “loš trip”. Crystal T. Crazy Eddie. opuštenosti. Detroit Pink. praškova i tečnosti. Drink. u kapsulama i tabletama. Upravo se u tome i krije opasnost. može doći do slabog drhtanja ruku i problema sa ravnotežom. Columbo. gubitak kontrole. lizanjem papirića natopljenih drogom ili u vidu intravenskih injekcija. ova pojava je izuzetno opasna. slon. ali ne i fizičku. kapsula. Zenice se šire. ponekad i do 24 sata. a slike čuti. Ulična imena su. Papirići su redovno oslikani sa najrazličitijim motivima i crtežima kao npr. weki. Proizvodi se sintetski. Nakon konzumiranja mogu se javiti i flashback epizode . već će jednokratnom upotrebom izazvati neugodnosti. Angel Poke. LSD LSD ili dietilamid lizergične kiseline je jedan od najjačih halucinogena. gljivice koja živi na klasju raži. Devils Dust. ali je kod vrlo jakih doza (preko 150 mikrograma) verovatnost paranoje i trajnih psihičkih posledica bitno povećana. indijskim slovom i simbolim 'om' itd. Cozmos. Nakon oralnog unosa efekat se primećuje nakon 15 do 45 minuta. Lizerginska kiselina je osnovno hemijsko jezgro koje se nalazi u svim alkaloidima iz ražene glavice. Angel Hair. Neugodne fizičke manifestacije delovanja su retke i opisuju se kao nelagoda. u obliku praha. osoba ima iskustvo užasnog straha koji ne može izbaciti iz svoje svesti. Busy Bee. Cycline. superduvan. Do It Jack. Javljaju se živo obojene vizije koje se vide zatvorenim očima. Aurora Borealis. Ova neugodna iskustva. halucinacije i osećaj lebdenja. Cadillac. uz osećaj proširenja spoznajnih mogućnosti. Takođe se može javiti i psihoza. mada su poznati slučajevi samoubistva izazvanih psihozom ili halucinacijama na LSD-u. depresivno stanje ili konfuzija. Niske doze ove droge obično daju efekte slične efektima marihuane.toksične za organizam i predstavljaju veliku opasnost za zdravlje. Bart Simpson.

.Dust. poremećaj koordinacije i poremećaj govora. marihuana ispoljava efekat nakon pola sata sa dužinom trajanja tri do šest sati. rastvorljiv u vodi. od bele do žute. povišen krvni pritisak. se može naći u raznim bojama. Zato se javljaju problemi u kratkotrajnom pamćenju. Upotrebljava se pušenjem. Efekti kanabisa (marihuane. a pri uzimanju većih količina kanabisa može doći i do snažnih halucinacija. a za pušenje hašiša narkomani koriste posebno izrađene lulice. a delovanje im je slično. koji se nakon ulaska u telo. puši. Standardna ambalaža praha su hermetički zatvorene plastične kesice. Prašak se meša sa neutralnim sredstvima zbog povećanja volumena (mlečni šećer ili glukoza). Rastvor se ubrizgava u mišiće ili u vene. očekivanja i sl. THC Glavni sastojak u kanabisu (pored još 400 drugih sastojaka) je jedinjenje THC (delta-9tetrahydrocannabinol). koordinaciju pokreta. nalaze se u papirnatim kutijama. Dosadašnja istraživanja pokazala su da je reč o narkotiku koji kod konzumenata izaziva rastrojenost. PCP izaziva toleranciju i zavisnost. deluje zavisno od strukture ličnosti. hašiš. puši se sprejem naneseni PCP na cigaretu ili joint. Može biti prašak. smanjena sposobnost koncentracije i učenja. prah se ušmrkava. ali može da se unosi i oralno (kao hrana). Neki su pod delovanjem PCP-a skakali sa kućnih krovova. Efekat se primećuje nakon nekoliko udahnutih dimova. hašiša): Marihuana je najblaže i najslabije halucinogeno sredstvo. kapsule ili cigarete s PCP-om. a epizode depresije i straha mogu trajati mesecima. Može se mešati sa mescalinom. konzumiranje marihuane izaziva euforiju sa 149 . drugi su doživljavali zastrašujuće halucinacije. moždani udar. učestalo pomeranje očiju levo i desno. Hašiš se. Javlja se sušenje usta. ponovljene pokrete tela (grimase). neki efekti se mogu javljati danima. percepciju. zelene. PCP je beli kristalni prah. ataksiju ili otežani hod. koje ili sami izrađuju od različitih materijala ili koriste obične lule produženog kamiša. LSD-om. ponovo je vraćen u medicinsku upotrebu. Kod uzimanja velikih količina. ali mu je upotreba nekoliko godina nakon proizvodnje zabranjena jer su krajnje posledice vodile ka delirijumu.. osećaj zadovoljstva. THC. T Buzz. Za proizvodnju jednog kilograma hašiša potrebno je preko 280 kilograma marihuane. veže za kanabinoidne receptore u mozgu. Tablete. Popijena ili pojedena. Nakon intoksikacije koja traje 4-6 sati. Krajnji rezultat je najčešće destruktivno i agresivno ponašanje. Haluciniranje traje mesecima nakon uzimanja droge. a u najtežim slučajevima i smrt. kao i marihuana. koncentraciju. dostižući maksimum nakon 15-30 minuta. alkoholu i hloroformu. Trranki dr. kao i druge takozvane lakše droge. pastozna smesa ili rastvor. pluća. Najviše ovih receptora se nalazi u delovima mozga zaduženih za pamćenje. crvene i smeđe. a zatim komu i smrt. omamljenost. stanje dubokoga sna. Hašiš je jača i skuplja droga od marihuane. moguća su oštećenja srca. u prodaji. Rad srca je ubrzan. Godine 1960. a tečnost je zatvorena u staklenim bocama zapremine od jednog pola litra. ambijenta. ali na tržištu se može naći i mešavina s nekim drugim drogama. cocainom. Danas. epileptične napade. tablete se gutaju.naročito kada se radi o bojama. amfetaminom. nošen krvotokom. bolna osetljivost na zvuk. ukusu i muzici. povišenje senzibiliteta . THC otpušta seriju ćelijskih reakcija koje menjaju stanje svesti. Super Weed. neosetljivost na bol. zatim poremećaji ravnoteže i koordinacije pokreta. cannabisom i dr.. Što se tiče uticaja na raspoloženje i ponašanje. Nekada delovanje liči na početne efekte alkoholnog pijanstva. razmišljanje.. Delovanje jedne ispušene cigarete traje dva do tri sata. Membrane određenih nervnih ćelija sadrže proteinske receptore koji vezuju THC koji se apsorbuje u masnom tkivu u različitim organima. Kad je delovanje u pitanju. godine napravljen kao anestetik. oči su crvene sa proširenim zenicama. ali kao veterinarski anestetik. PCP se upotrebljava na sve načine. koma. Spominje se i slučaj jednog studenta koji je pod delovanjem PCP-a nožem sebi iskopao oba oka. Kad se smesti. Fenciklidin je 1959. promenjena percepcija stvarnosti i to naročito vremena (osoba ima utisak da vreme protiče sporije). PCP je halucinogena droga koja stvara osećaj pospanosti ili euforije i narušava osećaj za vreme i prostor. Aktivni sastojak droga. krvni pritisak povišen.

S druge strane postoji teorija koja glasi da pod delovanjem hašiša na površinu izbijaju prave osobine čoveka. Antiemetici 150 . Najnovija otkrića ukazuju da pušenje hašiša ili marihuane i istovremeno intravenozno uzimanje kokaina prouzrokuju preopterećenje kardiovaskularnog sistema. jače od drugih halucinogenih droga. Onaj ko redovno puši ima respiratorne probleme slične onima koje imaju pušači duvana: svakodnevno kašljanje i iskašljavnje šlajma. Uzgaja se na području reke Rio Grande u Meksiku i Teksasu. obojene vizije. Pojavljuje se euforija ili depresija. Prvi efekti se javljaju već pri dozi od 4 mg. Fiziološko delovanje pejotla identično je dejstvu njegovog glavnog alkaloida meskalina. koje se pokreću poput kaleidoskopa. a halucinacije mogu biti izrazito neugodne i zastrašujuće. vrtoglavice. Simptomi nastaju 0. ali i agresija uključujući agresiju prema samom sebi. Psilocibin Psilocibin je halucinogen prisutan u velikom broju gljiva iz grupe Psylocibe. Dugotrajna upotreba hašiša stvara promene u mozgu slične onima koje stvara dugotrajno konzumiranje većine drugih droga. ali i ne. Ukus je izvanredno gorak. Tolerancija na ove droge se ne razvija. mišićne slabosti. mirisne. oslobađanje od kočenja svake vrste. Osim prisustva THC-a.4-2 sata nakon uzimanja. opuštenost i želju za mirovanjem. u kojima je sadržaj psihoaktivnih supstanci znatno manji. Psilocibin je izuzetno aktivna materija. Peyote ili pejotl. Lophophora williamsii. ovaj kaktus poseduje antibakterijska svojstva. količina katrana koji udahnu pušači marihuane i nivo karbon monoksida koji se apsorbuje su tri do pet puta veći nego kod pušača duvana. ili putem žvakanja osušenih delova. koga u osušenom kaktusu ima 4-7%. Nakon završetka delovanja korisnik pada u stanje pospanosti. Tamno je smeđe boje visine do 20 centimetara. Postoji i osećaj lebdenja i bestežinskog stanja. a kod korisnika dolazi do gubitka inicijative. takođe indijanska ritualna droga s botaničkim imenom. Nakon prestanka efekata može se javiti amotivacijski sindrom . pojačanom govorljivošću. simptome hroničnog bronhitisa i česte prehlade. halucinacije. poremećaja percepcije vremena i prostora. Neki pušači hašiša tvrde da hašiš za razliku od marihuane proizvodi laganu letargiju. Neki konzumenti tvrde da ih hašiš navodi na "filozofiranje".nedostatak bilo kakvog interesa i motivacije. Dejstvo obično traje 6 do 10 sati. Upotreba izaziva vrlo izražene slušne halucinacije. okrugli je kaktus bez bodlji. hordenina i tiramina. Sušene kriške pejotla žvaću se i gutaju. erotskih osećaja. raste samo na teritoriji Meksika i juga SAD. Pri dužem uzimanju javlja se umerena psihička zavisnost. usporenja pulsa i sniženja krvnog pritiska i psihoznih efekata koji mogu biti prijatni. a rasuđivanje i pamćenje je delimično oštećeno. osećajem bezbrižnosti uz bezrazložno smejanje. ukusne i dodirne halucinacije. Meskalin Pejot (poznat i kao nahuatl ili pejotl) je kaktus koji sadrži halucinogene supstance. a ako si prirodno tužan. onda te baca u melanholiju". Dugotrajno pušenje hašiša izaziva oštećenje ili uništenje plućnog tkiva što dovodi do abnormalne funkcije pluća kao i do emfizema i raka pluća i disajnih puteva. Pored halucinogenih alkaloida meskalina. "ako si prirodno veseo čovek. pa su srednjeamerička plemena cedila sokove pejotla u svoje rane kako bi smanjili bol i zacelili ranu. a sastoje se od glavobolje. Dominiraju izvanredno blještave i sjajne. Prisutna je nebriga za spoljni izgled.hiperaktivnošću. Uz njih se u manjoj meri javljaju slušne. Pejot se koristio pomešan sa nekim tečnostima. Odnosno. ali isto tako može izazvati anksioznost i napade panike. droga te razveseljava. nesanice ili redukovane dužine spavanja. ličnu higijenu i odevanje. neaktivnosti. halucinacija. Upotreba marihuane izaziva ubrzani rad srca i povišen krvni pritisak.

najčešće spominjane nuspojave bile su glavobolja i opstipacija. kao i bakterijske i virusne infekcije. Granisetron je delotvoran oralno u prevenciji i intravenski u profilaksi i u lečenju simptoma povraćanja i mučnine izazvanih hemoterapijom i zračenjem. visoko selektivni antiemetik. podgrupe serotoninskih receptora smeštenih u perifernim neuronima i unutar središnjeg CNS-a. koristi ga i NASA za suzbijanje kinetoza kod astronauta. ali i na neželjeno dejstvo mnogih lekova koji se danas primenjuju. većinom blage i umerene prirode. često u obliku flastera. dobro podnošene od strane pacijenata. alkohola). Ondansetron produžuje vreme prolaska sadržaja kroz debelo crevo i može uzrokovati opstipaciju. Mehanizam njegovog delovanja u kontroli mučnine i povraćanja nije potpuno poznat. muskarinskih i 5-HT3 receptora. a neželjena dejstva kao glavobolja i nelagodnost u digestivnom traktu nisu česta. dimenhidrinat. a pritom ne izaziva neželjene ekstrapiramidalne pojave. prati brojne bolesti (npr. Zabeleženi su neki slučajevi reakcija preosetljivosti. Nuspojave su prolazne uz preporučeno doziranje. proliv i povremeno asimptomatski prolazni porast aminotransferaza. nervusa vagusa. Koristi se za suzbijanje mučnine i povraćanja uzrokovanih citotoksičnom hemoterapijom i radioterapijom i u prevenciji i lečenju postoperacione mučnine i povraćanja. a može delovati i direktno na 5-HT3 receptore unutar CNS-a koji prenose nadražaje parasimpatikusa u areu postremu. Tropisetron je vrlo moćan i selektivan kompetitivni antagonist 5-HT3 receptora. migrenu). Primenjuju se oralnim putem. prometazin i difenhidramin) i muskarinski blokatori (hioscin-skopolamin) efikasni su u suzbijanju povraćanja kod kinetoza i prisustva nadražajnih materija u želucu. na centar za povraćanje u produženoj moždini. prevencija postoperativne mučnine i povraćanja u bolesnika s velikim rizikom za postoperativnu mučninu i povraćanje. Na apsorpciju granisetrona uglavnom ne utiče hrana. Druge opisane nuspojave su: glavobolja. Povraćanje može biti koristan (upravo spasonosan) fiziološki odgovor na unos toksičnih materija (npr. a može biti praćen nagonima na povraćanje (ponovljene kontrakcije trbušnih mišića. ciklizin. sa ili bez izbacivanja želudačnog sadržaja). koji može indukovati refleks povraćanja aktivirajući vagusna aferentna vlakna putem 5HT3 receptora. cinarizin. Različiti sastojci hemoterapije i radioterapija mogu uzrokovati otpuštanje serotonina (5HT) u tankom crevu. Selektivni blokatori 5-HT receptora – antagonisti serotonina (ondansetron. granisetron. crvenilo i osećaj vrućine. Pri sprovođenju istraživanja na ljudima granisetron se dobro podnosio. Tropisetron selektivno blokira nadraživanje presinaptičkih 5-HT3 receptora perifernih neurona. Prometazin je naročito delotvoran kod jutarnje mučnine tokom trudnoće. Blokatori receptora Zbog antiemetičke aktivnosti klinički su primenu našli blokatori H1. Kao i u slučaju s drugim lekovima iste grupe. Tropisetron sprečava mučninu i povraćanje zbog lečenja citostaticima. H1 blokatori (meklizin. tropistron i dolasetron) su efikasni u prevenciji i lečenju povraćanja izazvanog zračenjem kod bolesnika sa karcinomima. Antiemetici su lekovi protiv mučnine i povraćanja. Uglavnom se koristi za profilaksu i lečenje kinetoza. terapija postoperativne mučnine i povraćanja. Njegovo glavno dejstvo ogleda se u smanjenju aktivnosti desetog kranijalnog živca. Često mu prethodi mučnina. S dozom od 2 mg najčešće se javlja glavobolja. a s dozom od 5 mg opstipacija i ređe vrtoglavica. Terapijske indikacije: prevencija mučnine i povraćanja izazvanih citostaticima. pa je apsorpcija brza i potpuna. retke pojave ponekad ozbiljne prirode (anafilaksija). Skopolamin ima najširu primenu među antimuskarinskim lekovima. štucanje. kod kinetoza. umor i gastrointestinalne smetnje kao što je bol u trbuhu i 151 . Ondansetron sprečava indukciju tog refleksa. kao i primenom citostatika. Ondansetron je snažni. posebno za hemioterapiju karcinoma.Povraćanje je fizički akt koji se završava snažnim izbacivanjem želudačnog sadržaja preko usta. druge alergijske reakcije kao što su manji osipi kože. Prisutno je i u ranoj trudnoći. Granisetron je antiemetik iz grupe antagonista serotonina. antagonist 5-HT3 receptora.

Tietilperazin je fenotiazinski derivat s jakim antiemetičkim i antivertiginoznim dejstvom. dok se neki drugi fenotiazini kao tietilperazin. Palonosetron – Aloxi (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. benzodiazepini. Antiemetičko dejstvojavlja se pola sata nakon peroralne primene i traje približno 4 sata. brotizolam. Registrovani lekovi • • • • Ondansetron – Avessa (Hemofarm Srbija). ređe se mogu zapaziti reakcije preosetljivosti (tip I reakcija) s jednim ili više sledećih simptoma: crvenilo lica i/ili generalizovana urtikarija.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska). Kao antiemetici mogu poslužiti i: antihistaminici (dimenhidrinat). prohlorperazin i trifluperazin) efikasni su antiemetici. tahikardiju. kao i mogućnost fizičke zavisnosti kod dugotrajne upotrebe. i obično se koriste kod teške mučnine i povraćanja koji prate vrtoglavicu. Mogu se primeniti oralnim putem. Prednost ove grupe je što ne zazivaju jutarnju pospanost. Farmakoterapija nesanice podrazumeva primenu hipnotika iz grupe benzodiazepina i nebenzodiazepinsku terapiju. Primena benzodiazepina je započela 60-ih godina prošlog veka i u ovu grupu spadaju lekovi midazolam. propulzivi (metoklopramid). Irska) Zofran Hipnotici i sedativi Nesanica je najčešći poremećaj spavanja. Treća grupa su agonisti melatonergičnih receptora kao što je ramelteon. prospavljivanja. dovode do snižavanja budnosti i otuda imaju umirujući psihološki efekat. ezopiklon. intravenski ili u obliku supozitorija. Neželjena dejstva su relativno česta. kortikosteroidi. Tropisetron – Navoban (Novartis Švajcarska). parasimpatolitici. ili kardiovaskularni arest. Druga grupa savremenijih hipnotika su ne-benzodiazepinski agonisti benzodiazepinskog receptora koji su se pojavili 80-ih i 90-ih godina kao što su zolpidem. Nedostaci ove grupe hipnotika su trajanje sedacije i u periodu posle buđenja. U vrlo retkim slučajevima zabeleženi su kolaps. zaleplon i indiplon. Deluje centralno kako na hemoreceptore u produženoj moždini tako i na sam centar za povraćanje. Ona podrazumeva teškoće usnivanja. slabog kvaliteta spavanja ili neadekvatnog trajanja spavanja i pored mogućnosti za spavanje. nitrazepam. Javljaju se sedacija. pospanost. uključujući distoniju i tardivnu diskineziju. amneziju (poremećaj pamćenja). sinkopa. Kao i s drugim antagonistima 5-HT3 receptora. triazolam. Hipnotici imaju depresorno dejstvo na CNS. hipotenzija i ekstrapiramidalni simptomi. kinetoze i migrenu. Nuspojave: može izazvati sušenje usta. Smenski rad i ostali faktori koji remete cirkardijalni ritam spavanja mogu povećati rizik nastanka poremećaja spavanja. a u preterano velikim mogu imati i štetno dejstvo.proliv. Ovi lekovi u većim dozama imaju hipnotičko (uspavljujuće). Ondasan (Slaviamed Srbija). Hipnotici skraćuju vreme ulaska u san i produžavaju vreme trajanja sna. izlaganja svetlosti ili neadekvatnim ritmom spavanja. (GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija). ne remete strukturu procesa spavanja i imaju znatno manju mogućnost zloupotrebe i izazivanja zavisnosti. distoniju. Granisetron – Kytril (F. Fenotiazini Fenotiazini sa antipsihotičkim dejstvom (hlorpromazin. akutni bronhospazam i hipotenzija. Međutim. Nesanica se može javiti kao posledica stresa. svi hipnotici menjaju 152 . pritisak u grudima. dispneja. koriste isključivo kao antiemetici. Sprečava ili smanjuje sve vrste mučnine i povraćanja kao i vrtoglavice.

premedikacija dece i odraslih. u prvom redu u alfa-hidroksimidazolam. često buđenje tokom noći i/ ili rano jutarnje buđenje koji su rezultat psihičke prenadraženosti. uključujući i konvulzije. Maksimalne koncentracije u plazmi lek dostiže za oko 90 minuta. mada retko. 60-70% apsorbovane doze izlučuje se preko bubrega u obliku konjugovanih produkata metaboličke razgradnje. nitrazepam vrlo dobro prodire u CNS. Deluje sedativno. U određenog broja pacijenata opisana je i pojava mučnine. umor. može doći do respiratorne depresije. a poseduje i anksiolitička. glavobolju. uvođenje u anesteziju. smetenost. Apsorpcija midazolama posle intramuskularne primene brza je i potpuna. anksioznosti. U retkim slučajevima. Više od 96% apsorbovane doze vezano je u cirkulaciji za proteine plazme. Lek može izazvati pospanost. Primenjen u okviru preporučenog doziranja nitrazepam se veoma dobro podnosi. Posle parenteralne primene može doći do anterogradne amnezije. hiperaktivnost. antikonvulzivno i muskulorelaksantno. dugotrajna sedacija u jedinicama intenzivne nege. izazvati fizičku zavisnost! Posle produženog davanja u jedinicama intenzivne nege i naglog prekida terapije. čak i u terapijskim dozama. Indikacije su: nesanica (otežano uspavljivanje. tokom intravenske primene. što omogućava normalnu aktivnost. može doći do razvoja apstinencijalnih simptoma. niti jesu ozbiljno rešenje problema nesanice. Kao lipofilna supstanca. slabost. a biološka iskoristljivost veća je od 90%. ataralgezija u dece. održavanje anestezije. Svako nekritično i dugotrajno uzimanje hipnotika nije preporučljivo zbog velike verovatnoće razvoja zavisnosti i komplikovanja problema. Lek prolazi placentnu barijeru i izlučuje se u majčino mleko. nakon čega se u formi neaktivnih metabolita izlučuje urinom. konfuzija. epilepsija u dece (mioklonički napadi). pojava paradoksalnih reakcija (uznemirenost. Otežano gutanje. rektalno i kao kontinuirana intravenska infuzija. vrtoglavicu. štucanja. Nitrazepam Nitrazepam je psihotropni lek. Midazolam se intenzivno metaboliše u jetri. Midazolam Midazolam je derivat imidazobenzodiazepina. Navedene nuspojave uglavnom su povezane sa dozom leka i najčešće se javljaju na početku terapije. povraćanja. povećan intraokularni pritisak. 153 . Osnovni efekat je hipnotički. Može se primenjivati intramuskularno. Većim delom (do 88%) lek se veže za proteine plazme. intravenski. respiratorne smetnje i aspiraciona pneumonija su retke neželjene reakcije. nesanica organski uzrokovana (kao dodatna terapija). derivat benzodiazepina. agresivnost. ima dobru lokalnu podnošljivost. porfirija. dok je jutarnje buđenje posle medikacije bez mamurluka. nevoljni pokreti itd. nego samo eventualno kratkoročno rešenje. Svi efekti leka nastaju kao rezultat potenciranja aktivnosti gamaaminobuterne kiseline (GABA) u CNS-u. problema. a opisano je i nekoliko slučajeva konvulzija u prevremeno rođene dece i u novorođenčadi. hipnotički. Indikacije su: svesna sedacija dece i odraslih pre dijagnostičkih ili terapijskih intervencija koje se sprovode sa ili bez lokalne anestezije. produžena sedacija.). gubitak apetita. a visoka liposolubilnost razlog je brzog prodora i početka delovanja u CNS. antikonvulzivna i miorelaksantna svojstva. suvoće usta i opstipacije.fiziološki izgled sna jer skraćuju deo sna kada se mozak najviše odmara i kad se procesuiraju informacije prikupljene tokom dana . Primena midazolama može.Vezuje se za benzodiazepinske receptore u CNS-u i blokira reflekse koji idu preko retikularne formacije u produženoj moždini. ataksiju i smetnje vida. Metaboliše se u jetri. briga. glavobolja i ataksija mogu se javiti posle parenteralne primene midazolama. Moguća je. umora ili stresa). Pospanost. REM faza sna. dezorijentiranost. Jasno je da hipnotici ne mogu biti.skraćuje se tzv. konflikata. Midazolam je stabilan u vodenom rastvoru. a manjim delom fecesom. Sa terapijskog stanovišta značajno je da sedativni i hipnotički efekti nastupaju brzo i traju relativno kratko. Nakon oralne primene nitrazepam se dobro i brzo apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta.

pod uticajem alkohola im se ne pojačava delovanje i ne utiču na sposobnost upravljanja motornim vozilima. LENDORMIN (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). nisu toliko efikasni kao benzodiazepini i slični lekovi ali nemaju svojstvo izazivanja zavisnosti. smetnje koncentracije i nesanice. Hrana usporava njegovu apsorpciju. Valerijana Valerijana je preparat na bazi biljke Valeriana officinalis. vrtoglavica. midazolam treba primenjivati intravenski samo ukoliko postoje uslovi za reanimaciju. Zolpidem Zolpidem tartrat je relativno nov hipnotik koji hemijski pripada imidizopiridinima. Iz tih razloga. zamor. slabost mišića. Pojava anterogradne amnezije moguća je i pri terapijskim dozama zolpidema. nemira. Nešto ređe javljaju se gastrointestinalne smetnje (mučnina. brotizolam – LENDORMIN (Boehringer Ingelheim Francuska). intenzivne nesanice. zolpidem deluje selektivno samo na omega receptore. PERSEN (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). NIPAM (Bosnalijek Bosna i Herzegovina). PERSEN FORTE (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). MIDAZOLAM TORREX (Torrex Chiesi Pharma Austrija). češće no u drugim grupama. ali je rizik veći pri višim dozama leka. dijareja). posebno pri neadekvatnoj brzini ubrizgavanja ili primeni visokih doza. Valepotrijati imaju lagano anksiolitičko i hipnotičko delovanje. STILNOX (Sanofi Winthrop Industrie Francuska). poremećaji libida i kožne rekacije. On sadrži valepotrijate kao što je valtrat. Radi svog kratkog poluživota (oko 2 časa) ne uzrokuje dnevnu sedaciju. Apsorpcija zolpidema iz želudačno-crvenog trakta je brza. Češće od ostalih neželjenih dejstava javaljaju se dnevna pospanost. mogu se javiti tolerancija. somnabulizma i različitih oblika poremećaja ponašanja. glavobolja. Indikacije: kratkotrajni tretman težih oblika nesanice. DORMICUM (F. konfuznost. halucinacija. razdražljivosti. povraćanje. Kao i benzodijazepini deluje pospešujući dejstvo GABA-e međutim za razliku od njih. tremor i diplopija.Hoffmann-La Roche Švajcarska). zolpidem – SANVAL (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). U starih osoba opisane su paradoksalne reakcije. košmarnih snova. Ove manifestacije obično se javljaju na početku terapije i učestalije su u pacijenata starije životne dobi. usporenost. Primenjuju se kada terapija benzodiazepinima i sličnim medikamentima nije opravdana. Zolpidem se odlikuje brzim nastupom dejstva. po tipu uznemirenosti. agresivnosti. valerijana – CEFASAN (Cefak Nemačka). Oko 93% apsorbovane doze vezano je u cirkulaciji za proteine plazme. Amnezija može biti praćena i neadekvatnim ponašanjem pacijenta. U osoba sklonih zloupotrebi alkohola ili lekova i pacijenata sa psihijatrijskim oboljenjem. apstinencijalni sindrom i ''rebound'' fenomen. a biološka iskoristljivost posle peroralne primene iznosi 70%. midazolam – FLORMIDAL (Galenika Srbija).prestanka disanja i/ili srčanog rada. a u slučajevima psihičke napetosti. Registrovani lekovi • • • • • nitrazepam – CERSON (Belupo Hrvatska). Inhalacioni anestetici 154 . Mogućnost da se ispolje navedeni neželjeni efekti veća je u starijih osoba i u bolesnika sa respiratornom ili srčanom insuficijencijom. radi čega je lišen miorelaksantnog efekta.

Takođe. ne izaziva konvulzije. Paradoksalno tome. Brz uvod i oporavak od anestezije najvažnje su karakteristike inhalacionih anestetika. indukcija i oporavak od anestezije halotanom su brzi. mada se danas sve više umesto halotana upotrebljava izofluran i drugi lekovi. Halotan u koncentracijama potrebnim za anesteziju izaziva sniženje krvnog pritiska. snažno deprimira disanje i izaziva hipotenziju). Svi inhalacioni anestetici su mali. veoma opasna neželjena dejstva su hepatotoksičnost i maligna hipertermija. 155 . koji inače ima mnogo dobrih osobina. U ove lekove ubraja se hloroform (hepatotoksičnost i poremećaj srčanog ritma). Jako liposolubilni lekovi u značajnoj meri se akumuliraju u masnom tkivu i mogu prouzrokovati dugotrajnu pospanost. da je oporavak od anestezije brži. posebno nakon teških. nedovoljna da izazove toksičan efekat. zbog svoje male rastvorljivosti u krvi i mastima. a prednost mu je bila da stvara mnogo manju količinu fluorida (zbog čega nije nefrotoksičan) i slabije je liposolubilan od metoksiflurana tako. Enfluran. hemijski je potpuno fluorisani metil etil eter. vinil etar (eksplozivan). dietil etar (eksplozivan i jako iritabilan za respiratorni trakt. u kojima se ostvaruje farmakološko dejstvo. kao i drugi halogenovani anestetici. Halotan nije analgetik i izaiva relaksaciju uterusa. delimično usled vazodilatacije. po svojim karakteristikama je sličan enfluranu. ciklopropan (eksplozivan. jer se time obezbeđuju fleksibilna kontrola dubine anestezije. pa se koncentracija leka prilikom primene mora brižljivo pratiti.Važna karakteristika inhalacionih anestetika je brzina kojom koncentracije anestetika u arterijskoj krvi. Predstavljen je kao alternativa metoksifluranu. Ne metaboliše se značajno i ima minimalne toksične efekte. može da izazove malignu hipertermiju. višesatnih intervencija. liposolubilni molekuli koji veoma lako prolaze alveolarnu membranu. Mnogi inhalacioni anestetici uvođeni su u primenu i postepeno napuštani uglavnom zbog svoje zapaljivosti ili toksičnosti. halotan povećava osetljivost srca na dejstvo adrenalina i može da izazove poremećaje srčanog ritma a posebno su česte ventrikularne ekstrasistole. danas najviše korišćen isparljivi anestetik. Izofluran je veoma skup lek zbog teškoća u izdvajanju izomernih oblika tokom sinteze leka. takođe. jeste da može da izazove konvulzije bilo tokom uvoda u anesteziju ili tokom oporavka od anestezije. npr. Sevofluran Sevofluran je noviji lek. Enfluran Enfluran je halogenovani etar. veoma je potentan i brzo dovodi do prestanka disanja i srčanog zastoja. Halotan nije eksplozivan ni nadražajan. Kao i drugi halogenovani anestetici. Glavna mana enflurana. U nekim slučajevima. čime je njegova upotreba u porodiljstvu ograničena. Brzina uvoda u anesteziju i oporavak od anestezije zavisi od dva parametra: rastvorljivosti u krvi i rastvorljivosti u mastima. Delimično se metaboliše i stvara se mala količina fluorida. sevofluran može da izazove malignu hipertermiju kod genetski predisponiranih osoba. za razliku od enflurana. aritmogena svojstva halotana mogu biti veoma opasna. može da izazove koronarnu ishemiju kod bolesnika sa anginom pektoris i to fenomenom koronarne "krađe". u toku operacije feohromicitoma halotan povećava rizik od ventrikularne fibrilacije. bez posebnih prednosti). Izofluran Izofluran. dovodi do brojnih postoperativnih komplikacija). trihloretilen (hemijski nestabilan. prate promene koncentracije leka u udahnutom vazduhu. Pluća su jedini kvantitativno važan organ preko koga anestetik dospeva i napušta organizam. Halotan Halotan je širokokorišćen inhalacioni anestetik. sličan halotanu po potentnosti i umerenoj brzini izazivanja anestezije. metoksifluran (spor oporavak od anestezije i nefrotoksičan). brzo uvodi bolesnika u anesteziju i oporavak od anestezije je brz pa se najčešće koristi za kratkotrajne hirurške zahvate. Slično drugim halogenovanim anesteticima. Izofluran izaziva hipotenziju i moćan je koronarni vazodilatator.

ponovljenom primenom. Etomidat se brže 156 . Upotrebom samo inhalacionih anestetika gubi se vreme i nepotrebno se produžava opasni stadijum ekscitacije pre ulaska u anesteziju. Spora eliminacija i sporo smanjivanje koncentracije leka u plazmi za posledicu ima dugotrajnu pospanost i depresiju disanja određenog stepena koja traje satima nakon primene leka. čak i u dozama u kojima nije u stanju da isključi reflekse na bolne nadražaje. deluje brzo i brzo se eliminiše. a li ne reaguje na bolne nadražaje i nema nikakvo sećanje na primenjenu proceduru. Tiopenton Tiopenton pripada klasi barbituratnih depresora CNS i jedini je iz ove grupe lekova značajan za anesteziju. pa se za uvod u anesteziju danas koriste intravenski anestetici. Propofol i ketamin se mogu koristiti sami. izofluran – FORANE (Abbott Laboratories Velika Britanija). uz istovremene procese preuzimanja leka u masno tkivo i metabolisanja. kao i drugi barbiturati. Intravenski anestetici se obično koriste za uvod u anesteziju i to najčešće tiopenton. koncentracija leka u krvi smanjuje se mnogo sporije tokom nekoliko sati. progresivno se produžava trajanje anestezije. mada tipenton nema analgetički efekat i može izazvati snažnu respiratornu depresiju. Posle intravenske primene. Tiopenton. za oko 80% tokom 1-2 minuta. Etomidat Etomidat se češće koristi od tiopentona. pa se tiopenton primenjuje kao natrijumova so. Oporavak od tiopentonske anestezije dešava se nakon oko 5 minuta od primene leka i postiže se isključivo redistribucijom leka u dobro prokrvljena tkiva. kao što su endoskopske procedure. Štaviše. posle početnog maksimuma koji prati intravensko ubrizgavanje. pošto se lek distribuira. etomidat i propofol. Intravenski anestetici Čak i inhalacionim anesteticima sa najbržim dejstvom potrebno je nekoliko minuta za postizanje efekta. jer je kod njega mnogo veća razlika između doza potrebnih za uvod u anesteziju i doza koje izazivaju respiratornu i kardiovaskularnu depresiju. može kod osetljivih osoba da precipitira razvoj porfirije. ISOFLURAN Nicholas Piramal (Nicholas Piramal India Velika Britanija).Registrovani lekovi • • • halotan – HALOTHAN (Jugoremedija Srbija). bubrezi. Dejstvo tiopentona na nervni sistem slčino je dejstvu inhalacionih anestetika. Koncentracija tiopentona u krvi se brzo smanjuje. Zbog navedenih činjenica tipopenton se ne koristi za odražavanje hirurške anestezije već samo za uvod u anesteziju. Koriste se za male hirurške intervencije. mozak). Kombinovana primena droperidola. što je otprilike vreme potrebno da lek dospe od mesta primene do mozga. a zatim. pa se lek mora rastvarati neposredno pre upotrebe. s obzirom na to da je jako liposolubilan. antagoniste dopaminergičkih receptora i opioidnog analgetika fentanila izaziva stanje duboke sedacije i analgezije u toku koje bolesnik reaguje na jednostavne komande i odgovoraan na pitanja. Nakon početog naglog smnajenja. dok ostatak biva metabolisan. sevofluran – SEVORANE (Abbott Laboratories Velika Britanija). tiopenton izaziva besvesno stanje nakon 20 sekundi i ovaj efekt traje 5-10 minuta. Nekoliko sati posle primene veći deo unetog leka se akumulira u masnom tkivu. Intravenski anestetici deluju veoma brzo i uvode bolesnika u besvesno stanje za 20 sekundi. Slobodna kiselina nije rastvorljiva u vodi. Ovaj rastvor je jako alkalan i veoma nestabilan. prvo u dobro prokrvljena tkiva (jetra. Posle intravenske primene. za izvođenje kratkotrajnih hirurških infekcija. Posledica ovakve kinetike je da tiopenton izaziva dugotrajkni mamurluk. bez upotrebe inhalacionih anestetika. mnogo sporije u mišiće.

Dugotrajna upotreba suprimimra koru nadbubrežne žlezde. Izaziva promene na jetri (ciroza). Svako četvrto lice koje zloupotrebljava alkohol boluje od ulkusne bolesti. Etanol se metaboliše u procentu od oko 90%.G. Alkoholizam predstavlja hroničnu zavisnost od alkoholnih pića. Razdraženje koje nastaje u početku intoksikacije alkoholom posledica je uklanjanja inhibitornih uticaja 157 . Neželjeni efekti mogu biti sedacija. RECOFOL (Schering A. lipida posebno vitamina iz grupe B. oporavak od anestezije je brz i nije praćen produženom pospanošću. Registrovani lekovi • • • • • • fentanil – FENTANYL (Janssen Pharmaceutica Belgija). Fentanil i sufentanil Fentanil i sufentanil su opioidni analgetici. depresija disanja. alfentanil – RAPIFEN (Janssen Pharmaceutica Belgija). remifentanil – ULTIVA (GlaxoSmithKline Velika Britanija). odnosno toksikomanija. SUFENTANIL TORREX (Torrex Chiesi Pharma GmbH Austrija). sufentanil . Veliki deo se uklanja zbog metabolizma prvog prolaska kroz jetru. fibroze miokarda. Propofol nema sklonost da izaziva nevoljne pokrete niti da suprimira koru nadbubržne žlezde. proteina. u alkoholnim pićima se najviše nalazi etilni alkohol ili etanol. RECOFOL (Schering OY Finska) Lekovi za lečenje alkoholne zavisnosti Alkoholizam je jedna od najrasprostranjenijih bolesti zavisnosti. formule CH3CH2OH. čije delovanje je slično morfinu. etomidat – HYPNOMIDATE (Janssen Pharmaceutica Belgija). Veoma je koristan za kratkotrajne intervencioje. FENTANYL TORREX (Torrex Chiesi Pharma GmbH Austrija). pri čemu se znatna količina resorbuje iz želuca. a 5-10% izluči se u nepromenjenom obliku putem izdahnutog vazduha ili urina. propofol – PROPOFOL (Fresenius Kabi Austrija). Nemačka). Etanol se brzo resorbuje. mučnina i povraćanje. a indirektno izaziva poremećaje metabolizma šećera. kože. što su njegove glavne prednosti u odnosu na etomidat. ali kraće traje. Etomidat se uglavnom koristi za uvod u anesteziju i njegova upotreba je sigurnija od upotrebe tiopentona kod bolesnikaa sa rizikom za razvoj cirkulatornog šoka. Efekti etanola na CNS-u su prvenstveno posledica depresija funkcija cerebruma (velikog mozga). To su visokopotentni derivati fenilpiperidina. Uglavnom se koriste kao anestetici. Propofol Propofol je po svojim karkteristikama veoma sličan tiopentonu. oštećenja bubrega.SUFENTA forte (Janssen Pharmaceutica Belgija). Od svih alkohola. Od neželjenih dejstava najčešća je pojava nevoljnih pokreta tokom uvoda u anesteziju i postoperativna mučnina i povraćanje. retine kao i stvaranje epileptoidnog žarišta. čime povećava mortalitet teških bolesnika.metaboliše od tipopentona i ne izaziva produženu pospanost. Može se u sporoj intravenskoj infuziji koristiti za postizanje hirurške anstezije bez uoptrebe inhalacionih anestetika. Alkohol deluje destruktivno na sve ćelije i tkiva direktno. Prednosti u odnosu na tiopenton su da se brže metaboliše. SUFENTA (Janssen Pharmaceutica Belgija). polineuropatije. Primenjuju se intravenski. Takođe postoji mogućnost masne infiltracije srca. DIPRIVAN (Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija).

jer dolazi do patološkog procesa. koja uključuje talase vrućine. Alkoholni efekt na reproduktivne funkcije ispoljava se kroz impotenciju. neurotransmitera koji utiče na reakcije. atrofiju testisa. motorna disfunkcija i mentalna retardacija. da bi se konzumacija alkohola učlinila neprijatnom koristi se disulfiram. a karakterišu ga sledeći simptomi: prenatalna i postantalna retardacija rasta. Lekovi za lečenje nikotinske zavisnosti Pušenje cigareta je jedan od najpopularnijih metoda uzimanja nikotina od početka XX veka. Psihičke smetnje se javljau u smislu otežane koncentracije. Što je više dopamina u mozgu. Lečenje može biti farmakološko. tahikardiju. je osnovni sastojak duvana koji deluje direktno na ljudski mozak. što se događa tokom apstinencije. mi smo sretniji. što je uzrokovano preteranim nagomilavanjem acetaldehida u krvotoku. Delotvorni su benzodiazepini. negacija i projekcija. Uzimanje velikih količina alkohola. Pojedinac vremenom gubi svoju individualnost koju zamenjuje alkoholičarskom psihologijom. Nikotin ne deluje tako intenzivno na dopamin kao ostale droge. koji menja način na koji mozak funkcioniše. simptomima fizičkog odvikavanja i povećanom tolerancijom na alkohol. Najčešće korišćeni odbrambeni mehanizmi su racionalizacija. nikotin u mozgu povećava oslobađanje dopamina. Kod žena rezultuje izostankom ovulacije. mikrocefalija. slabljenja memorije. Kod velikog broja alkoholičara izraženo je proširenje moždanih komora kao i difuzne kortikalne atrofije. ginekomastiju i gubitak seksualnog interesa. Zavisnost od alkohola je težak psihički poremećaj.korteksa na subkortikalne strukture. zatim klonidin i propranolol su takođe korisni. Etanol vrši inhibiciju biosinteze testosterona. hiperventilaciju i jaku paniku i uznemirenost. Ova reakcija je izuzetno neugodna ali nije štetna. posebno u prva tri mjeseca trudnoće dovodi do najtežih malformacija i razvijanja kompletnog sindroma. cigare i lule. na osećaje i iskustvo zadovoljstva i bola. Poseban efekt etanola u vezi sa reproduktivnim funkcijama jeste alkoholni sindrom kod fetusa. gubitkom kontrole prilikom pića. već nakon 7 sekundi od udisanja dima cigarete stiže do mozga i kontinuiranom upotrebom održava višu koncentraciju dopamina. emocionalne izmenjenosti. konzumacija etanola je praćena jakom reakcijom. da bi se umanjio nagrađujući efekt alkohola delotvoran je nalokson (antagonist opijata) da bi se smanjila žudnja: koristi se akamprosat. jedan od preko 4000 hemikalija pronađenih u dimu duvanskih proizvoda kao sto su cigarete. Na svesnom nivou učestala osobina im je negacija stvarnosti i izbegavanje. psihološko (terapijom i rehabilitacijom) i/ili socijalno (grupnom terapijom). Kao i kokain ili amfetamini. Alkoholizam se manifestuje kroz snažnu želju za pićem. koja je slab antagonist NMDA-receptora i može delovati tako što se na neki način umeša u sinaptičku plastičnost • • • Registrovani lekovi • • disulfiram – ESPERAL (Sanofi Synthelabo Groupe Francuska). naltrekson – ANTAXONE (Zambon Group Italija). U prisustvu dislulfirama koji sam ne izaziva izrazite efekte. To je nedavno uvedena supstancija analog taurina. Zato stvara 158 . Glavni farmakološki pristupi su: • ublažavanje akutnog apstinencijalnog sindroma tokom detoksikacij. Veruje se da klonidin deluje inhibiranjem preteranog oslobađanja transmitera. dok propranolol blokira efekte povećane simpatičke aktivnosti. pada inteligencije. Nikotin. REVIA (Bristol-Myers Squibb Francuska). poremećajem faze luteinizacije i amenorejom.

bupropion – ZYBAN (Glaxosmithkline Pharmaceuticals Poljska). otprilike udvostručuju šanse za uspešno prekidanje navike pušenja. bubrega. Prestanak pušenja je praćen sindromom odvikavanja od pušenja koji može da potraje mesec i više dana. kokain i nikotin. Pored raka pluća. jednjaka. suva usta. grkljana. Simptomi doživljavaju vrhunac prvih dana i postepeno opadaju u roku od nekoliko nedelja. Klonidin. to uključuje simptome koji brzo mogu dovesti čoveka do ponovne neodoljive želje za duvanom. Zavisnost se karakteriše neodoljivom željom za duvanom i njegovom upotrebom. Budući da se nikotin relativno kratko zadržava u plazmi i ne resorbuje se dobro iz gastrointestinalnog trakta. Lekovi za lečenje demencije 159 . Statistički podaci o smrtnosti od raka su dvostruko veći među pušačima nego nepušačima. klonidin i antgaonist nikotinskog receptora mekamilamin. dodatne terapije uključuju antidepresive bupropion. dok zatim jelo stiče akutnu toleranciju i tako nikotin deluje sve više smirujuće prema kraju dana. mokraćnih kanala i bešike. Glavni farmakološki pristup koji se koristi za odvikavanje jeste tretman nikotinskom zamenom. Zaključak mnogih kliničkih ispitivanja upućuje na to da ovi preparati u kombinaciji sa profesionalnim savetovanjem i propratnom terapijom. nesanicu i bolove u mišićima. pa tako otežava cirkulaciju. Pušenje cigareta je povezano sa oko 90% svih slučajeva oboljenja od raka pluća. pankreasa. a u kardiovaskularnom sistemu povećava puls i krvni pritisak i sužava krvne sudove. debelog creva. ili kao transdermalni flaster koji se menja svakog dana. više je sklona kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim oboljenjima od žena nepušača. Žene pušači ranije ulaze u menopauzu. Terapija nikotinskom zamenom (supstitucija nikotina) koristi se uglavnom kako bi se pomoglo pušačima da prestanu sa pušenjem olakšavajući im psihološki i fizički sindrom odvikavanja. ždrela. Nikotin. Prvi na listi malignih oboljena prouzrokovanih konzumiranjem duvana jeste rak. Smatra se da ujutro deluje stimulativno zbog apstinencije tokom sna. Transdermalni flasteri često dovode do lokalne iritacije i svraba. daje se ili u obliku žvakaće gume nekoliko puta dnevno. Može delovati stimulativno i smirujuće. naročito mučninu i gastrointestinalne grčeve. Najštetniji efekat zavisnosti od nikotina se dobija konzumiranjem duvana koji je uzrok 1/3 svih oblika malignih oboljenja. uprkos svesnosti o njegovom štetnom dejstvu. takođe. agonist alfa2 adrenergičkih receptora smanjuje efekte apstinencije kod nekoliko supstanci koje stvaraju zavisnost. Može se davati oralno ili kao transdermalni flaster i pri olakšavanju apstinencije je približno delotvoran kao i nikotinska zamena. kao i brojne simptome astme kod odraslih osoba i dece. pospanost) pričinjavaju tegobe. Bupropion je skoro jednako delotvoran kao i terapija zamenama za nikotin. Zbog pušenja telo teže apsorbuje minerale i vitamine. pogotovo vitamin C. uključujući opijate. žudnju za duvanom. Simptomi odvikavanja od pušenja uključuju teško podnošljiva stanja. Pušenje se takođe povezuje sa rakom usne duplje. Kod nekih ljudi navedeni simptomi mogu da potraju i mesecima i duže.jaku psihičku i fizičku zavisnost. Ovi preparati uzrokuju različita neželjena dejstva. pa on zbog toga nije u širokoj upotrebi. stomaka. Ako žena puši cigarete i istovremeno uzima oralne kontraceptive. kognitivan i stalan poremećaj sna i povećan apetit koji započinje nekoliko sati nakon poslednje popušene ciagrete. pojačava budnost i mentalne performanse. pušenje izaziva plućna oboljenja kao što su hronični bronhitis i emfizem. čak i kod nedepresivnih pacijenata i ima mnogo manje neželjenih dejstava. Registrovani preparati • • citizin – TABEX (Sopharma PLC Bugarska). kašalj. Neželjena dejstva klonidina (hipotenzija. Trudne žene koje puše cigarete povećavaju rizik od prevremenog porođaja ili rađanja dece sa malom težinom. Deca žena koje su pušile u trudnoći imaju povećan rizik od razvoja raznih teških oboljenja.

Memantin kontroliše Alzheimerovu bolest. U kasnijoj fazi bolesti mogu da postanu uznemireni. Ako se pojave značajne alergijske reakcije. fiksacija za događaje iz prošlosti. teškoćama nalaženja reči ili izmenama raspoloženja. Donepezil se pokazao i kao efikasan lek za terapiju vaskularne demencije koja je drugi najčešći uzročnik demencije. ali je ne leči. pospanosti. a ima i selektivnije dejstvo u moždanoj kori i hipokampusu. kada je njihov sastav bogat flavinoidima. U tipičnim slučajevima počinje sa smetnjama pamćenja. Tokom uzimanja ovog leka potreban je oprez pri vožnji i pri radu sa mašinama. Rezullati raznih studija vezanih za korišćenje ginkgo ekstrakta u lečenju demencije nagoveštavaju da je 160 . a najčešće su Alchajmerovog tipa (AD) i vaskularna demencija (VD). Danas se ginkgo preparati prave od osušenog lišća ove biljke. postaju razdražljivi ili ravnodušni. povišen krvni pritisak. Ginkgo drveće (Ginkgo biloba) potiče iz Istočne Azije. a u grupi od 85-89 godina čak 20-22%. Prvi put je preneto u Evropu iz Japana u 18. S druge strane. primena se prekida. a ekstrakt napravljen od lišća ginkgo se koristi za isceljivanje rana. što postaje značajno u uznapredovaloj bolesti. pretpostavlja se. Memantin je slab do umereni nekompetitivni antagonist N-metil-D-aspartat receptora. teškoće u prilagođavanju i sl. u odnosu na perifernu. odlutaju i izgube se ili se stalno šetaju u istom prostoru. Opšti simptomi demencije su: opadanje intelektualnih sposobnosti. sastanaka. ustaju noću. gubi se normalna komunikacija. Od srednje teškog do teškog oblika ovog oboljenja pati 5% populacije od 65 godina i više. konfuznost. Antioksidantna svojstva biljke. gingko se koristi za lečenje astme. Inhibitori holinesteraze su se pojavili 1997. veku. efekat ginkgo ekstrakta na trombocite sprečava razvoj tromba u moždanim krvnim sudovima. smanjujući rizik od razvoja vaksularnih demencija. Efekat memantina vidi se u poboljšanju kognitivnih i psihomotornih sposobnosti i obavljanju dnevnih aktivnosti. Postaju konfuzni u rukovanju sa novcem. Sa napredovanjem bolesti mogu da se razviju i drugi problemi: Stalno zaboravljanje skorašnjih događaja. Posle najmanje šest meseci uočavaju se problemi za razliku od obične zaboravnosti koja se ne pogoršava. rivastigmin ima inhibitorno dejstvo i na butirilholinesterazu. Osim inhibicije acetilholinesteraze. kao i njegovo seme. kašalj. Neke od nuspojava su i pospanost. Donepezil je inhibitor holinesteraze koji je registrovan u terapiji blage i umerene teške Alzheimerove demencije. U tradicionalnoj kineskoj medicini. Plod ginkgo drveta. Listovi se skupljaju u mesecu maju. zbog moguće vrtoglavice. spremaju se da idu negde. a u današnje vreme se koristi kao ukrasno drvo u Evropi i Severnoj Americi. U završnoj fazi senilnosti bolesnici su vezani za postelju. godine i deluju tako sprečavaju razlaganje acetil-holina neurotransmitera koji je odgovoran za pamćenje. teškoće u pamćenju. Najnoviji lek koji je odobren za lečenje umerenog do težeg oblika Alzheimerove bolesti je antagonist NMDA receptora memantin. time što inhibiraju enzim acetiholin esterazu. Postoji više tipova demencije. Mogu da se jave promene raspoloženja sa plačljivošću. Terapija podrazumeva inhibitore enzima acetilholin-esteraze. Rivastigmin je noviji lek koji ima selektivnije dejstvo na centralnu holinesterazu. Deluje tako da smanjuje delovanje glutamata na određene receptore u mozgu i time smanjuje simptome Alzheimerove bolesti. se koristilo u medicinske svrhe u Kini pre više od 2000 godina. imena i lica kao i teškoće da razumeju šta je rečeno. prestaju da brinu za osobe iz neposredne okoline. slabosti. Nastaju izmene ličnosti. postaju sumnjičavi. Smatra se da flavinoidi imaju antioksidantno dejstvo. glavobolja. smanjen je ulaz kalcijuma u ćeliju i postiže se neuroprotekcija. vožnji automobila ili upotrebi kućnih aparata. usporavaju starošću uslovljeno opadanje broja receptora moždanih ćelija hipokampusa odgovomih za memoriju i na taj način poboljšavaju saznajne sposobnosti onih koji boluju od Alchajmerove demencije. jednom od aktivnih supstanci. misle da ih neko potkrada ili želi da im naudi. Ličnost može da se u toj meri promeni da bliske osobe imaju utisak kao da se radi o stranoj osobi. umor. NMDA antagoniste i ekstrakt ginka bilobe.Demencija predstavlja stečeno ili permanetno sniženje dve ili više intelektualnih funkcija. psihička inertnost. i dobroj toleranciji i kod duže primene. a da ginkoglidi (druga aktivna supstanca) sprečavaju zgrušavanje trombocita. Blokadom receptora. ne kontrolišu više mokrenje i stolicu.

Glavna neželjena dejstva su mučnina. Ovaj lek danas se preporučuje kao dodatak terapiji u upornim slučajevima epilepsije. Izlučuje se nepromenjen urinom i nema interakcija sa drugim lekovima. pa se uglavnom daje kao dodatak terapiji. čiji mehanizam dejstva izgleda da uključuje po malo od svega navedenog: blokira natrijumske kanale. Za sada je pokazano da ovaj preparat može da uspori razvoj demencije. Registrovani lekovi • • • • • donepezil – ARICEPT (Pfizer Manufacturing Center USA). memantin – EBIXA (H. ginko biloba – TANAKAN (Beaufour Ipsen Industrie Francuska). blokira AMPA receptore i slabo inhibira karboanhidrazu. koje izgleda predstavlja sistem za transport aminokiselina i pojavljuje se u mnogim neuronima i drugim ćelijama. Ostali (noviji) antiepileptici Lamotrigin Lamotrigin po svom farmakološkom delovanju podseća na fenitoin i karbamazepin. sa značajnom efikasnošću kod absansnih anapada. YASNAL (Krka Slovenija). što znači da sa povećanjem doze apsorbovana količina leka ne raste proporcionalno. Može da inhibira kalcijumske kanale i takođe se vezuje za specifično mesto u mozgu. vrtoglavica. iako im nije hemijski sličan. poluvreme u plazmi je oko 24 časa. Uzima se oralno. Ne deluje na GABA receptore ni na natrijumske kanale.optimalna doza preparata 120mg/dan podeljena u 2-3 dnevne doze. Lamotrigin ima širi terapijski profil nego raniji lekovi. BILOBIL FORTE (Krka Slovenija). Neželjena dejstva gabapentina pojavljuju se u manjem stepenu nego kod mnogih drugih antiepileptika. Apsorpcija gabapentina iz intestinalnog trakta zavisi od sistema za transport aminokiselina i pokazuje saturabilnost. nesvestica. Topiramat Topiramat je noviji lek. 161 . koji bi bio dovoljno liposolubilan da prođe kroz krvnomoždanu barijeru. ataksija i reakcije preostetljivosti (osip). ali ne i da poboljša već postojeće stanje. kao i da je lišen problematičnih farmakokinetskih osobina koje ima fenitoin. bez neželjenih dejstava koja su u vezi sa predoziranjem. Gabapentin Gabapentin je dizajniran kao prost analog GABA. Taođe se koristi kao analgetik za neuropatske bolove. BILOBIL (Krka Slovenija). pojačava delovanje GABA. Ova osobina čini gabapentin relativno sigurnim lekom. Glavni nedostatak topiramata je to što je najverovatnije teratogen. Po terapijskom spektru sličan je fenitoinu i tvrdi se da izaziva manje teška neželjena dejstva. Gabapentin ima ograničenu efikasnosrt kada se primenjuje samostalno. pa ga ne treba davati ženama koje još mogu da rađaju. galantamin – REMINYL (Janssen Pharmaceutica Belgija). bez posebnih farmakokinetskih anomalija.Lunbeck A/S Danska). rivastigmin – EXELON (Novartis Švajcarska). Deluje na natrijumske kanale i inhibira otpuštanje ekscitatornih aminokiselina.

NEURONTIN (Goedecke Nemačka). LAMICTAL (Glaxosmithkline Export Velika Britanija). LAMOTRIX (Medochemie Kipar). pregabalin – LYRICA (Pfizer Arzneimittelwerk Goedecke Nemačka). NEURONTIN (Pfizer Corporation USA). LAMICTAL (Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija). gabapentin – GABALEPT (Pliva Hrvatska). • • • 162 . LAMECT (Pharmaswiss Srbija). ARVIND (Belupo Hrvatska). topiramat – TOPAMAX (Cilag Švajcarska). LAMAL (Alkaloid Makedonija). LAMICTAL (Glaxosmithkline Pharmaceuticals Poljska). KATENA (Belupo Hrvatska).Registrovani lekovi • lamotrigin – LAMOTRIGIN (Ni Medic Srbija).

Vrlo često su u sklopu kliničke slike nekih infektivnih oboljenja pa i nekih sistemskih bolesti. izolovano ili u sklopu drugih zapaljenskoh oboljenja sluznice nosa. usne šupljine i krajnika. sinusitis. moraju se primeniti antibiotici. što je omogućeno postojanjem sprovodnog. otok mekog nepca i resice. respiratornog i ventilacionog dela tog sistema. Kod disanja ili govora epiglotis je otvoren . bolovi su naročito intenzivni pri gutanju. ponekad i faringitis. abdominalne muskulature i elastičnog veziva u plućima. Uloga sprovodnog dela je da sprovodi. prehlada. alveolarnih duktusa i alveola. Ali za lečenje streptokoknog faringitisa i šarlaha. pneumonije. Takođe postoji i spolja na vratu bolna 163 .Respiratorni sistem Respiratorni sistem je specijalizovan za razmenu gasova između okolnog.zato nije dobro jesti i pričati. prečišćava. emfizem. interkostalne muskulature. čiji uzrok ne mora biti u samom respiratornom sistemu. a tretman pastilama ili biljnim preparatima ubrzava oporavak i pomaže otklanjanju tegoba. Laki oblik uključuje: suvoću. Bolesti gornjih disajnih puteva su razne upale: rinitis. što se postiže angažovanjem dijafragme. larings. Na ulazu u grkljan se respiratorni i digestivni sistem razdvajaju sa malim mišićnim poklopcem zvanim epiglotis. hemofilus). povišenu telesnu temperaturu. Kod gutanja epiglotis zatvara grkljan. simptomi će se takođe ispoljavati na disajnim putevima. spoljašnjeg vazduha i krvi. Na kraju disajnih puteva nalaze se plućne alveole. uvećanje cervikalnih limfnih čvorova. stafilokoka. crvenilo lica i bledilo oko usana. ali ako alergen ulazi organizam preko disajnih puteva. bronhije. koji su praćeni širenjem i skupljanjem pluća. Većina oblika faringitisa prođe sama po sebi. ima više slojeva) i tečnošću (surfaktant) koja omogućuje glatko kretanje pluća kod disanja. ružičasti (osim kod pušača) organ podeljen na levo i desno krilo. pneumokok. Uzočnici su virusi (adenovirus. Obložena sa membranom (pleura. mikoze i dr. simetrično izražen. rinovirusi) i bakterije (streptokok. U grkljanu se nalaze glasne žice. Alergija je prvenstveno bolest imuniteta. bronhiole i terminalne bronhiole. a ako se ne leče mogu završiti smrtnim ishodom. sinuzitis. Svaka alveola je okružena kapilarima koji dovode krv zasićenu ugljen dioksidom a odvode krv zasićenu kiseonikom. Sprovodni deo čine: nosna duplja sa odgovarajućim sinusima. pneumokoke. traheja. Najčešće bolesti su bronhitis (akutni i hronični). Preparati za lokalno lečenje bolesti ždrela i grla Akutno zapaljenje ždrela se retko javlja izolovano. Na nivou ovog dela se vrši razmena gasova. grudnog koša i abdomena. Kao lokalni simptomi javljaju se disfagijske smetnje-bol u predelu tonzila. Kašalj obično dolazi nakon same prehlade. usne šupljine i ždrela. pluća su obično puno teže i opasnije. recimo simptomi prehlade su rinitis. Respiratorni deo se sastoji od: respiratornih bronhiola. bol. Ventilacioni deo omogućuje udisanje (inspiracija) i izdisanje (ekspiracija). Respiratorni sistem pogađaju mnoge bolesti. samostalno. Pluća su sunđerasti. nazofarings. dok je sluzokoža otečena i infiltrovana. a vrlo često se širi i prema ušima. hronična opstruktivna bolest pluća. To su mehuri vazduha gde se obavlja razmena gasova. najčešće kao propratni simptomi kod većine infektivnih bolesti. U teškom obliku postoje: visoka temperatura i izraženi opšti i lokalni simptomi. Akutna oboljenja tonzila (krajnika) opisana su kao akutni tonzilitis ili kao angina. zagreva i vlaži vazduh koji dolazi iz spoljašnje sredine. Zid alveola i membrane kapilara su tanke tako da gasovi lako prelaze iz krvi i u krv čistom difuzijom. Bolesti donjih disajnih puteva. već u sklopu zapaljenskih oboljenja sluznice nosa i sinusa. astma. faringitis. Najčešće se kao uzročnici pominju razni rodovi streptokoka. i mogu da se jave samostalno. Ove bolesti su često vezane. adenovirusi. laringitis. rebara. mukopurulentan eksudat.

zamor i povišena temperatura. on se može ublažiti raznim čajevima i sirupima na bazi biljaka kao što su beli sljez. malaksalost. a dovoljno efikasni za čišćenje sluznice od širokog spektra mikroorganizama. opšta slomljenost. sadržai tujon. Upotrebljavaju se tako što se njima ispire (grglja) upaljeno grlo. Akutni laringitis može biti deo generalizovane infekcije disajnih puteva ili lokalizovana promena na sluzokoži grkljana. U lečenju laringitisa dovoljne su lekovite pastile s antisepticima ili biljni preparati. bolovi u mišićima. crni slez. kašalj. U prevelikim količinama izaziva epileptične grčeve. Nekada je prisutna pojačana salivacija (lučenje pljuvačke). antivirusno sredstvo. i preobilno lučenje sluzi u bronhijama. pogotovo kad je uzročnik beta hemolitički streptokok grupe A opravdano je uzimati antibiotike. bolne limfne žlezde vrata. glavobolje. obično dolazi do nadražaja na povraćanje. On deluje kao prirodni antiseptik delujući na patogene mikroorganizme u faringitisu. Kako je vrlo česti simptom upala grla kašalj. pritisak u grlu. ali male količine antiseptika koje dospevaju u digestivni trakt ne izazivaju štetne efekte. Pastile Ono što pastile čini lekovitim jesu antiseptici koje sadrže. Ukoliko laringitis potraje ili se simptomi ne povlače to može biti znak da je došlo do ozbiljnije infekcije. Oni i sami deluju antiseptički.mentol. Zbog toga se ne pije jer bi time i tujon dospevao u organizam. tahikardiju. To su halogeni antiseptici dihlorobenzilni alkohol i amilmetakrezol ili kationaktivni antiseptici benzalkonijev hlorid i cetilpiridinijum. U većini slučajeva sasvim je dovoljan lek za tretiranje upale grla koja ne potiče od infekcije streptokokom. anisa. timijana i dr. Antiseptičke tečnosti Antiseptičke tečnosti obično sadrže antiseptike kao što su heksetidin ili povidon-jod u količinama koje još uvek deluju znatno antimikrobno. antibakterijsko. nego se ispire (grglja) grlo. Zapaljenje se može smiriti posle nekoliko dana dok promuklost može trajati i duže dve do tri nedelje. Njihova zajednička karakteristika jeste da su u malim količinama neotrovni. Lečenje upala sluznice ždrela i grla započinje antisepticima kao što su žalfija. a nakon toga se ispljunu. Eterično ulje žalfije. prvo je tradicionalno sredstvo koje se preporučuje kod lečenja infektivnih bolesti grla i ždrela. Akutni laringitis-simptomi su promuklost. Može da bude prisutan trizmus (grč vilice) usled čega je uzimanje hrane otežano. Antibiotike treba što je moguće češće izbegavati i uzimati samo onda kada infekcija dokazano potiče od streptokokusa. osećaj vrućine i vrtoglavicu. Kod virusnog tonzilitisa mere su iste kao i kod virusnog faringitisa . Laringitisi su zapaljenja grkljana. ređe otežano disanje. Uz navedene antiseptike u lekovitim pastilama obično dolaze razne supstance koje potpomažu njihovo delovanje . fungicidno. a nekada i osećaj suvoće i zadah iz usta. eukaliptusa. antiseptičke tečnosti sa hlorheksidinom ili jodom. a i govor može biti izmenjen. jer uzimanje antibiotika kada to nije potrebno krajnje je kontraproduktivno i vodi razvoju rezistentnih oblika bakterija koje je vrlo teško lečiti Žalfija Žalfija (Salvia officinalis). Zanimljivo je da on deluje i na viruse. Pregledom se ustanovi simetrično crvenilo glasnih žica sa lepljivim sekretom između njih. a imaju i bronhosekretolitično delovanje pa pomažu kada postoje simptomi rinitisa. i lekovite pastile s antisepticima. Već drugog-trećeg dana mogu da se pipaju uvećane. a kod bakterijskog tonzilitisa. drhtavica. 164 . nakon čega se ispljune. Bolest već od početka prate i opšti simptomi: visoka telesna temperatura..osetljivost te regije ili većeg područja vrata.biljni preparati na bazi alfije ili pastile. eterična ulja peperminta. Ako se progutaju veće količine takvih rastvora. laringitisu i tonzilitisu. islandski lišaj i dr. lak bol. obično se javljaju u sklopu zapaljenskih procesa disajnih puteva a ređe izolovano.

acetilcistein se koristi i za pripremu bolesnika za bronhoskopiju i bronhografiju Bolesnici obično vrlo dobro podnose acetilcistein. senege. tuberkuloza. umor. Acetilcistein deluje tako što sluz pretvara u tečni oblik i olakšava njeno izlučivanje. Iako se disajni putevi putem refleksa kašlja pokušavaju rešiti viška sluzi iskašljavanjem.podstiču uklanjanje sluzi pojačanjem pokreljivosti cilijarnih resica (eterična ulja) Acetilcistein Acetilcistein smanjuje viskoznost sluzi u respiratornom sistemu. pa se zbog toga koriste ekspektoransi. koja je zato ređa. amiloidoza. kad se povećava stvaranje sluzi u disajnim putevima (prvenstveno u plućima) i kad je iskašljavanje otežano i kod oboljenja kao što su hronični i akutni bronhitis.pojačavaju bronhijalnu sekreciju tečnosti i na taj način razmekšavaju i otapaju sluz (ipekakuana. heksetidin – HEXORAL (Hemofarm Srbija). karbocistein deluje regulatorno i na ostale strukture u kojima se stvaraju mukoproteini. verbaskuma. olakšava iskašljavanje i ublažava oteženo disanje zbog nakupljene sluzi u disajnim putevima. a deluje istovremeno lokalno antiflogistički. lidokain – STREPSILS (Reckitt Benckiser Healthcare International Velika Britanija). POVIDON JOD (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Njena funkcija je fizička blokada direktnog kontakta bronijalne sluznice i vazduha koji ulazi u disajne puteve. eukaliptusa. povraćanje. traheobronhitis. 165 . kao u gastrointestinalnom i genitourinarnom traktu. mučnina. glavobolja. koji lako veže vodu. karbocistein. Inhibicijom bradikininskih efekata karbocistein istovremeno utiče na povećanje sinteze sijalomucina. krvav ispljuvak. bora i terpentinsko ulje) mukolitici . amilmetakrezol. acetilcistein. upala usne sluznice. NEO ANGIN (Divapharma Nemačka). natrijum askorbat. Ekspektoransi Bronhijalna sluz je viskozna sluzava tečnost koju luče ćelije disajnih puteva. cetilpiridinijum – SEPTOLETE (Krka Slovenija). pneumonija. reakcija preosetljivosti. askorbinska kiselina. glicirize. Ekspektoransi su lekovi koji služe za podsticanje i ubrzanje uklanjanja bronhijalne sluzi iz disajnih puteva Ekspektoranske se dele na tri glavne grupe: • • • sekretolitici . Nuspojave nisu česte. pulmonalne komplikacije kod cistične fibroze. Upotrebljava se pri akutnoj prehladi.menjaju fizikalnohemijska svojstva sluzi uzrokujući smanjenje viskoznosti sluzi (bromheksin.Registrovani lekovi: • • • • povidon-jod – POVIDON JOD (Jugoremedija Srbija). levomentol. emfizem. dispepsija. i u unutrašnjem uhu. anisa.4 dihlorbenzil alkohol. eterična ulja timijana. dornaza alfa) sekretomotorici . Osim toga. Kod upala pluća i disajnih puteva dolazi do prevelikog lučenja sluzi i posledičnog otežanog dolaska vazduha u pluća. koja je odgovorna za osobine mukusa. Normalizacijom sekrecije bez razgradnje mukusa. kolike i proliv). 2. to ponekad nije moguće. bronhiektazije. Karbocistein Molekul karbocisteina hemijski blokira sulfhidrilnu grupu. Na taj način karbocistein je mukolitik i mukoregulator. ekstrakti bršljena. Mogu se javiti digestivne tegobe (suva usta. Istovremeno deluje i na sastav izlučene sluzi. metvice. jaglaca. pospanost. BETADINE (Alkaliod Makedonija). te se na taj način smanjuje viskozitet mukusa. iscedak iz nosa. atelektaza. što omogućava lakše iskašljavanje plućnog ispljuvka. Karbocistein redukuje hiperplaziju i hipertrofiju mukosekretorne zone. vlaženje i zagrevanje vazduha na putu prema alveolama. bronhopulmonalne komplikacije posle operacije.

Posle oralne primene karbocistein se dobro apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta, a najviša koncentracija postiže se za dva sata. Zadržava se u plazmi između 3 i 24 sata. Distribuira se najvećim delom u plućno tkivo, jetru i srednje uvo. Oko 30% karbocisteina izlučuje se urinom u nepromenjenom obliku, a ostatak u obliku neaktivnih metabolita. Koristi se kod bolesti respiratornog trakta sa hipersekrecijom viskoznog sputuma (hronični i akutni bronhitis, hronična respiratorna insuficijencija, plućna tuberkuloza komplikovana hroničnim bronhitisom, bronhiektazije s bronhorejom, bronho pulmonalne supuracije, mukoviscidoza) i kod pripreme bolesnika za bronhoskopiju, bronhografiju, bronho-aspiraciju Primenjen u propisanim dozama, karbocistein retko izaziva neželjene efekte. Uglavnom se ispoljavaju u gastrointestinalnom i respiratornom traktu. Najčešće se javlja mučnina, gastralgija, povraćanje i dijareja. Retko se javlja glavobolja.

Bromheksin
Bromheksin je sintetski analog vazicina, alkaloida koji se nalazi u biljci Adhatoda vasica. Najčešći je i najviše upotrebljivaniji ekspektorans. Uzrokuje degradaciju kiselih mukopolisaharida pojačavanjem formiranja lizozoma i aktivacijom hidrolaza. U isto vreme dolazi do stimulacije ćelija u zidu bronha koji luči tečnost. Kao rezulat dolazi do smanjenja viskoznosti sluzi i lakšeg iskašljavanja. Koristi se za razređivanje bronhijalnog sekreta kod svih oblika akutnih i hroničnih bronhopulmonalnih oboljenja sa poremećenom bronhijalnom sekrecijom i otežanim iskašljavanjem. Nuspojave bromheksina su neznatne, u vrlo retkim slučajevima mogu se javiti tegobe u digestivnom traktu i osip na koži.

Ambroksol
Ambroksol kompletno utiče na poremećene funkcije sluzokože disajnih puteva. Reguliše stvaranje i viskozitet sekreta, olakšava iskašljavanje sekreta i olakšava disanje. Ambroksol takođe pomaže u stvaranju plućnog surfaktanta, smanjuje bronhijalni hiperreaktivitet a ispoljava i antioksidativni učinak. Primenjuje se kod akutnih i hroničnih oboljenja respiratornog trakta povezanih sa poremećajem stvaranja i iskašljavanja sekreta, npr. akutni i hronični bronhitis, hronična opstrukciona plućna bolest, bronhijalna astma, pneumonija, cistična fibroza, laringitis, sinusitis. Ambroksol se podnosi veoma dobro. Retko se javljuju želudačne tegobe (osećaj punoće, podrigivanje, mučnina), proliv ili kožni ekcemi.

Dornaza alfa
Dornaza alfa je posebna DNK hidrolaza, enzim koji hidrolizuje DNK. Dornaza alfa hidrolizuje DNK u bronhijalnoj sluzi što uvelike smanjuje viskoznost bronhijalne sluzi pacijanata sa cističnom fibrozom. U terapijske svrhe koristi se dornaza alfa koja je rekombinantna ljudska DNK hidrolaza, genetički identična verzija prirodnog ljudskog enzima koji razgrađuje vanćelijsku DNK. Koristi se u lečenju bolesnika sa cističnom fibrozom, starijih od pet godina, kod kojih je vitalni kapacitet (FVC) veći od 40% od predviđenog, kako bi se poboljšala njihova plućna funkcija. Česte nuspojave su faringitis i promena glasa. Povremeno su se mogu javiti laringitis i osip sa i bez svraba.

Registrovani lekovi
• • • • acetilcistein – NAC-HEMOFARM (Hemofarm Srbija), ACC (Salutas Pharma Nemačka), ACC SAFT (Salutas Pharma Nemačka), FLUIMUCIL (Zambon Switzerland LTD Švajcarska), bromheksin – BISOLVON (Zdravlje Srbija), BISOLVON F (Zdravlje Srbija), karbocistein – MUCODYNE (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija), ambroksol – LAMOX (Jugoremedija Srbija), AMBRO- HEMOFARM (Hemofarm Srbija), FLAVAMED (Berlin-Chemie Nemačka), MUCOSOLVAN (Boehringer Ingelheim Hellas Grčka), MUCOSOLVAN JUNIOR (Boehringer Ingelheim Hellas Grčka),

166

dornaza alfa – PULMOZYME (F.Hoffmann-La Roche Švajcarska).

Antitusici
Kašalj je zaštitini refleksni mehanizam koji otklanja strane čestice i sekret iz bronhija i bronhiola. Ovaj refleks se neadekvatno aktivira u toku inflamacije u respiratornom traktu ili neoplazmi. U ovakvim slučjevima mogu se primeniti lekovi koji suprimiraju suvi bolni kašalj koji prati različita oboljenja. To su antitusici (ili supresori kašlja). Mora se dobro zapamtiti da ovi lekovi smiruju kašalj kao simptom, ali ne i uslove koji su do njega doveli. To su dakle simptomatski lekovi. Kod kašlja koji prati bronhiektazije ili hronični bronhitis, antitusici mogu prouzrokovati štetno zgušnjavanje sputuma i njegovu retenciju. Ove lekove ne treba koristiti ni u lečenju kašlja koji prati astmu. Najefikasniji lekovi u grupi antitusika su opioidi – morfin, kodein, folkodin, metadon, dekstrometorfan ili noskapin, koji kada se primenjuju u efektivnim dozama imaju česta neželjena dejstva: pospanost, mučninu, zatvor i fizičku zavisnost. To su tzv. centralni antitusici sa opioidnim delovanjem. Sa druge strane, postoje sintetski centralni antitusici (butamirat, fedrilat, glaucin, pipazetat, klofedanol), koji imaju brojne prednosti: smanjuju razdražljivost centra za kašalj i efikasno smiruju suvi nadražajni kašalj, ne deluju depresivno na CNS i centar za disanje, selektivno deluju na centar za kašalj, ne deluju na opijatne receptore i ne dovode do stvaranja zavisnosti, imaju veliku terapijsku širinu, ne deluju na tonus glatkih mišića gastrointestinalnog trakta i ne dovode do opstipacije, dobro se resorbuju iz GIT-a, te brzo postižu terapijske koncentracije u plazmi, a ne stupaju ni u interakciju sa drugim lekovima. Postoje i periferni antitusici, kao što su: pentoksiverin, prenoksidiazin, benzonatat i sluzave droge (koren i list belog sleza, cvet crnog sleza, gomolj kaćuna). Istraživanja u oblasti refleksa kašlja i potencijalnih mehanizama senzibilisanog refleksa kašlja otkrila su nekoliko potencijalnih mesta dejstava za nove lekove. Pored neopiodinih lekova kao što je nociceptin, razvijeni su i novi opiodini lekovi. To su, osim mi-agonista, i kapa- i delta-receptorski agonisti. Antagonisti neurokininskog, bradikininskog i vaniloidnog (VR-1) receptora mogu biti korisni u sprečavanju kašlja, jer blokiraju efekte tahikinina i aktivaciju senzornih nerava. Lokalni anestetici i blokatori natrijum-zavisnih kanala i kalijum-kalcijum zavisnih aktivatora aferentnih nerava predstavljaju inhibitore refleksa kašlja. Neki od ovih novih agenasa mogu da deluju kao antitusici centralno ili periferno ili na oba načina. Još uvek za veliki broj ovih jedinjenja nisu sprovedena brojna potrebna klinička ispitivanja. Međutim, postoji velika potreba za efektivnijim antitusicima koji nemaju neželjene efekte.

Kodein
Kodein je metilmorfin, opijat, koji deluje slabije analgetički od poznatih opioidnih analgetika, ali je zato efikasan kao antitusik. Osim toga, takođe smanjuje i sekreciju u bronhiolama, zgušnjava sputum i inhibira cilijarnu akivnost. Koristi se kod suvog, nadražajnog, neproduktivnog kašlja različitog porekla, ali je upotreba kodeina uglavnom ograničena kod obolelih od karcinoma bronha i pluća, zbog činjenice da može izazvati zavisnost. Kodein se ne koristi tokom prva tri meseca trudnoće, niti za vreme dojenja. Uz primenu preporučenih doza, primena kodeina ne izaziva značajnije nuspojave. Moguća je pojava opstipacije, povraćanja, vrtoglavice, pospanosti.

Dekstrometorfan
Dekstrometorfan predstavlja d-izomer kodeinskog analoga levorfanola: za razliku od L-izomera ne deluje na opijatne receptore, pa nema analgetičko dejstvo i ne izaziva zavisnost. Poseduje blag sedativni efekat. Njegovo antitusičko dejstvo je posledica centralnog delovanja na centar za kašalj u produženoj moždini: povećava prag nadražaja. Njegova antitusička aktivnost je ekvivlaentna aktivnosti kodeina, samo kod njega ima neznatno manje neželjenih efekata u smislu opstipacije i inhibicije mukocilijarnog klirensa. Indikacije: akutni suvi kašalj ili ako perzistentni kašalj otežava san i/ili uobičajene dnevne aktivnosti, hronični suvi kašalj Retka neželjena dejstva: mučnina i/ili promene gastrointestinalnog trakta, neznatna pospanost, a

167

ponekad i vrtoglavica. Znaci predoziranja su ekscitacija, konfuzija, respiratorna depresija, kao i depresija CNS-a.

Folkodin
Folkodin sadrži derivat morfina koji ima jako izraženo inhibitorno delovanje na refleks kašljanja. Njegovo antitusično delovanje je 2-3 puta jače od delovanja morfina i kodeina. Kao i kod ovih lekova, ono verovatno nastupa usled depresivnog delovanja na centar za kašalj u produženoj moždini. Sprečavanje kašlja nastupa brzo i traje dugo. Za razliku od morfina, folkodin nema analgetski efekat, ne uzrokuje spazme niti povećanje tonusa u gastrointestinalnom traktu, ne deprimira disanje i na njega se ne stvara tolerancija niti se razvija toksikomanija. Ovaj lek, međutim, ima blago i nespecifično depresivno delovanje na centralni nervni sistem, može delovati sedativno, antikonvulzivno i može potencirati hipnotičko delovanje barbiturata. Indikacije: akutni i kronični kašalj koji se javlja kao popratni simptom u bolestima disajnih puteva (faringitis, laringitis, traheitis, bronhitis, bronhopneumonija, fibrinozna pneumonija, bronhiektazije, tuberkuloza, suvi pleuritis i neoplazme organa za disanje). Folkodin se odlično podnosi i nije toksičan. Njegovi mogući neželjeni efekti su slični kodeinskim (respiratorna depresija, pospanost, mučnina, kožni osip, edem lica, pruritus, hipotenzija).

Butamirat
Butamirat-citrat umiruje kašalj delovanjem na centralni nervni sistem. Ni hemijski ni farmakološki nije srodan sa alkaloidima opijuma i ne izaziva zavisnost. Primenjuju za lečenje jakog akutnog i hroničnog suvog (neproduktivnog) kašlja, za pre- i postoperativno smirivanje kašlja kod hirurških zahvata i bronhoskopija, za veliki kašalj. Povremena neželjena dejstva leka: vrtoglavica, pospanost, mučnina i proliv. Retka neželjena dejstva leka: osip i koprivnjača.

Registrovani lekovi
• • • • • kodein – KODEIN FOSFAT (Fampharm Srbija), KODEIN FOSFAT ALKALOID (Alkaloid Makedonija), folkodin – PHOLCODIN ALKALOID (Alkaloid Makedonija), dekstrometorfan – TUZODIN (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija), butamirat – OMNITUS (Hemofarm Srbija), SINETUS (Galenika Srbija).

Antihistaminici za sistemsku primenu

Termin antihistaminik se odnosi na antagoniste H1 receptora, koji su uključeni u različite inflamatorne i alergijske mehanizme. Mnoga farmakološka dejstva antagonista H1 receptora proističu iz samog dejstva histamina. Antihistaminici se vežu za histaminske H1 receptore i blokiraju ih. Time dolazi do nemogućnosti vezivanja histamina na H1 receptore. Neka od dejstava ovih lekova nisu u vezi sa blokadom H1 receptora i rezultat su atagonističkog efekta na nivou drugih receptora, kao što su receptori za 5-hidroksitriptamin (5-HT), alfa1-adrenergički receptori i muskarinski receptori, kako periferno, tako i u centralnom nervnom sistemu (CNS). Mnogi antagonisti H1 receptora takođe ispoljavaju značajan antimuskarinski efekt, iako je njihov afinitet mnogo manji za mukarinske nego histaminske receptore. Za slučajeve kada je poželjan selektivni antagonizam prema H1 receptorima bez efekata na CNS, razvijeni su noviji lekovi (npr. mekvitazin, terfenadin, loratadin, cetirizin). Većina antagonista H1 receptora dobro se resorbuje posle oralne primene, dostiže maksimalan efekt

168

posle 1-2h i efekt traje tokom 3-6h, mada postoje izuzeci. Većina se distribuira širom organizma, mada neki ne prolaze krvno-moždanu barijeru. Metabolišu se u jetri i izlučuju putem urina. Antihisatminici se primenjuju: kod alergijskih reakcija uključujućui alergijski rinitis, urtikariju, ujed insekta i preosetljivost na lekove. Prednost se daje lekovima koji nemaju sedtavivno ili antagonističko dejstvo na muskarinske receptore; zatim kao antiemetici u prevenciji kinetoza ili drugih uzroka mučnine, posebno one koja je udružena sa vrtoglvicom i za sedaciju. Ono što se definiše kao neželjeni efekt, u izvesnoj meri zavisi od toga u koju svrhu je lek uzet. Kada se koristi zbog čisto perifernog dejstva, svi efekti na CNS-u su neželjeni a glavni među njima je sedacija zbog blokade H1 receptora. Kada se koriste zbog sedativnog ili antiemetičkog dejstva, neki od ostalih efekata na CNS kao što su vrtoglavica, zujanje u ušima i umor su neželjeni efekti. Velike doze mogui izazvati ekscitaciju i dovesti do pojave konvulzija kod dece. Periferni antimuskarinski efekti se uvek smatraju neželjenim. Najčešće se javlja suvoća usta, a moguća je i pojava i poremećaja vida, opstipacije i retnencije urina.

Dimenhidrinat
Dimenhidrinat je antihistaminik čija je upotreba prvenstveno antiemetička, posebno kod bolesti kretanja. Koristi skoro isključivo za lečenje bolesti vožnje ("morska bolest"). Osnova delovanja dimenhidrinata je inhibicija acetilholina. Osim antiholinergičkih efekata, deprimira CNS, ima antiemetsko, antihistaminsko i lokalno anestetsko jelovanje. Dimenhidrinat inhibira vestibularnu stimulaciju jelujući prvenstveno na otolite, a u višim dozama na polukružne kanaliće. Koristi se za sprečavanje bolesti kretanja, u Menierovoj bolesti i vestibularnim smetnjama. Nuspojave mogu biti pospanost, nesigurnost, ređe suva usta i smetnje vida, uticaj na psihofizičke sposobnosti. Trudnice bi ga trebale izbegavati.

Hloropiramin
Kloropiramin je antihistaminik jakog delovanja, derivat etilendiamina. Kao kompetitivni antagonist histamina hloropiramin smanjuje tonus glatkog mišića suzbijajući efekte histamina na kapilare kože i sluznice. Deluje i antipruritički, lokalno anestetski, vazokonstriktorno i sedativno. Koristi se u slučajevima akutnih alergijskih reakcija, posebno ranih, gde se oslobađa velika količina histamina: urtikarija, angioedem, preosetljivost uzrokovana lekovima, ubodi insekata, serumska bolest, polenoza i dr. Najčešća je nuspojava sedacija, koja može varirati od blage pospanosti do dubokog sna, zatim umor i iscrpljenost.

Cetirizin
Cetirizin spada u grupu antihistaminika - derivata piperazina. On vezivanjem na histaminske receptore sprečava dejstva histamina. Namenjen za sprečavanje i lečenje simptoma sezonske i celogodišnje alergijske bolesti nosne sluznice (alergijskog rinitisa), urtikarije i drugih alergijskih bolesti. Većina nuspojava su blage ili umerene, a javljaju se mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, proliv, opstipacija i pojačan apetit.

Ketotifen
Ketotifen je jedan od zanimljivijih antihistaminika. Po delovanju on je antihistaminik, ali po upotrebi možemo ga svrstati u antiastmatike bez bronhodilatacijskog dejstva koji takođe ima i antianafilaktički efekat. Ketotifen je noviji antihistaminik i za razliku od starijih antihistaminika nema etilenaminsku strukturu, nego tricikličnu strukturu karakterističnu za novije antihistaminike. Ketotifen sprečava oslobađanje medijatora iz mastocita i bazofilnih leukocita, naročito oslobađanje histamina i leukotriena. Smanjuje hiperaktivnost disajnih puteva koju je izazvao aktivirajući faktor trombocita (PAF), a sprečava i infiltraciju eozinofilima. Zanimljivo je da ketotifen ima svojstvo sprečavanja astmatičnog napada - snažan je antiastmatik koji nekompetitivno blokira histaminske H1receptore. Koristi se za dugoročno sprečavanje bronhijalne astme, alergijskog bronhitisa i astmatičnih tegoba koje

169

DRAMINA (Jadran Galenskij Laboratorij Hrvatska). Moguće nuspojave jesu glavobolja. Na početku lečenja može se javiti pospanost. gastrointestinalne tegobe. LORATADIN (Srbolek Srbija). vrtoglavica i umor. aktivni metabolit terfenadina. ako što je kontaktni alergijski dermatitis. pospanost. Takođe. Od ovih biljaka obično se izrađuju ekstrakti od kojih se rade razni sirupi za iskašljavanje. Feksofenadin Feksofenadin je noviji antihistaminik bez sedativnog dejstva. U daljem toku lečenja ovi se neželjeni efekti smanjuju odnosno potpuno gube. mučnina. terfenadin – BRONAL (Galenika Srbija). CLARITINE (Schering-Plough Labo Belgija). glavobolja.prate peludnu kijavicu. alergijski rinitis i konjunktivitis. Feksofenadin je farmakološki aktivni metabolit terfenadina. atopijski dermatitis. jer je izazivao znatne opasne srčane aritmije. pospanost. kao što su mučnina. gastritis.kod alergijskog rinitisa za olakšanje simptoma i znakova hronične urtikarije i ostalih alergijskih dermatoloških poremećaja. LORATADIN (Zdravlje Srbija). LETIZEN S (Krka Slovenija). ali se ispostavio promašajem. nervoza. Upravo je ta selektivnost dovela do toga da je loratadin postao sinonim za lečenje alergije. FLONIDAN (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). Koristi se za lečenje i sprečavanje simptoma sezonskog alergijskog rinitisa i za uklanjanje simptoma urtikarije (koprivanjače) nepoznatog uzroka. i osip. Najpopularniji je i najpropisivaniji antihistaminik koji polako istiskuje sve ostale antihistaminike. loratadin – LORATADIN (Jugoremedija Srbija). atopijski dermatitis i dr. cetirizin – LETIZEN (Krka Slovenija). U pojedinih osoba ketotifen može pojačati apetit i izazvati povećanje telesne mase. Registrovani lekovi • • • • • • • • dimenhidrinat – DIMIGAL (Galenika Srbija). AERIUS (Schering-Plough Labo Belgija). Najčešće nepoželjne reakcije su umor. desloratadin – AERIUS (Schering-Plough Holandija). 170 . koristi se za sprečavanje i lečenje alergijskih bolesti kao što su akutna i hronična urtikarija. hloropiramin – SYNOPEN (Pliva Hrvatska). LORANO (Salutas Pharma Nemačka). nema takve kardiološke nuspojave. Feksofenadin. ketotifen – GALITIFEN (Galenika Srbija). Prirodni ekspektoransi Prirodni ekspektroansi su ekspektoransi koji se dobijaju iz lekovitog bilja. sa selektivnom antagonističkom aktivnošću na periferne H1-receptore. Loratadin je snažan antihistaminik dugog delovanja. TEFEN (Srbolek Srbija). Terfenadin je povučen antihistaminik koji je puno obećavao zbog izostanka sedativnog delovanja. Loratadin Loratadin je noviji antihistaminik triciklične strukture. PRESSING (Hemofarm Srbija). Koristi se za lečenje i ublažavanje simptoma alergija različitog uzroka . feksofenadin – TELFAST (Sanofi-Aventis Deutschland Nemačka). suva usta. retko suvoća usta ili vrtoglavica.

jagu dac. Bršljan raste po stenama. flavonoide. sličan majčinoj dušici. cimen. sunašce. Primulae flos. Bršljanov list već u malim količinama deluje na krvne sudove i srce. krstato jegliče. Osim toga. Skuplja se čitava biljka u cvatu bez korena i odrvenelih delova biljke. kamena i peska u bubrezima. Za jedne vrste je najbolje vreme berbe pre i za vreme cvetanja. polipa u nosu. Čaj od bršljana se koristi protiv peruti tako što se kosa svako veče ispira čajem (ova terapija ne sme trajati više od 14 dana). prvi cvit.Bršljan Bršljan je do 20 m duga biljka sa trajno zelenim listovima i mnogobrojnim korenjem po stabljici kojim se pričvršćuje za drugo drveće i kamenje. ruševinama i šumama. gajčin. mekih kostiju. tvrdi. ekstrakt bršljanja koristi se u losionima i kremama protiv celulita. U živom. petoprs. Listovi su sitni. timas. sitno dlakavi. U cvetu ima i flavonoida. jer se smatra da esktrakt bršljanja pozitivno utječe na uklanjanje celulita. a najviše u listu i cvetu. sadrži i karvakrol. a njegovo eterično ulje koje sadrži oko 50% timol ima snažno antiseptičko delovanje i izdvaja se destilacijom. Ukoliko je koren lošije sušen i duže čuvan. Sirupi i tablete na bazi ekstrakta bršljana koriste se za iskašljavanje tj. krstato jagliče. Javlja se na vlažnim i humusnim zemljištima. Miris timijana dobro se očuva i nakon sušenja. krstato iglice. polialkine (falkarinon and falkarinol). Za lek se upotrebljavaju listovi i plodovi. jaglica. Raste po sunčanim i suvim livadama. ali mu stabljika nije puzava i polegla već raste uspravno.U listu ima karotena. spolja mrke. cvićac. pramaliće. Osim timola. količina se koleba u vrlo širokim granicama u raznim vrstama i podvrstama jaglike i u razno doba godine. ali dobro podnosi i kamenita i krečnjačka tla. Cvetovi su sitni. sivo-zelene boje. piskalica. Timijan (Thymus vulgaris) je višegodišnji do 30 cm visoki polugrm sa svetloružičastim ili belkastim cvetovima. timljan. među grmljem i na padinama. nosioci su farmakoloških svojstava bršljana. Upotrebljava se u obliku čaja ili u sirupima za iskašljavanje. Koristi se za lečenje bolesti slezine. u lečenju kožnih bolesti. ublažavanje simptoma prehlade i upale bronha. jagorčina. Listovi su kožasti. Koristi se. vesna čak. Sva ta jedinjenja. jedan od prvih vesnika proleća. a zatim puzava. 171 . manji sanseg. Timijan Narodna imena: bosiljak. Jagorčevina je dugovečna zeljasta biljka. manja mažurana. svežem korenu ima najviše saponozida. nazeba i uopšte kod nagomilavanja sluzi u organima za disanje. Zanimljivo da je dokazano kako sastojak falkarinol ima antibakterijsko. rana i skrofulozne dece. linalool. voli vlažan vazduh. grmuljica. bela bukvica. a za druge u jesen ili početkom zime. retkim šumama. utoliko postaje manje lekovit. Ekstrakt bršljana deluje ekspektorantno. lagano prema dole savijeni. čaj se takođe koristi za čišćenje tela od otrovnih pesticida i štetnog radioaktivnog zračenja. Preparati sa timijanom olakšavaju iskašljavanje i izlučivanje prekomerne sluzi iz disajnih puteva. Koristi se kod kašlja. Nije preporučljivo uzeti više od dve kašike usitnjenog lista bršljana na litar vode. Listovi bršljana sadrže 5-8% saponina. analgetsko i sedativno delovanje. U svim organima jaglike ima mnogo vitamina C (askorbinske kiseline). lestedaj. upale mokraćne bešike i belog pranja kod žena. bolesti očiju. cvet jaglike sadrži manje saponozida. jagotac. jer tada imaju najviše saponozida. Jagorčevina Narodna imena: krstata jaglika i lestegin. spazmolitički i umirujuće na kožu i sluznicu. sterole. a pogotovo alfa-hederin. Ima saponozida. skupljeni u poluloptasti štit. majčina dušica. kunjavac. galčina. Pri svojoj osnovi stabljika je položena. po lugovima. a iznutra zelene boje. pa se primenjuje se kao pomoć pri iskašljavanju kod svih prehlada i hroničnog bronhitisa praćenog kašljem uz obilnu sekreciju. U gradovima se uglavnom uzgaja kao ukras na zidovima. bronhitisa. pinen i druge terpetenska jedinjenja. zatim.

Emfizem pluća je stanje trajnog proširenja vazdušnih prostora u plućima udružen sa razaranjem alveola. Oni. Hronični bronhitis se definiše kao bolest obeležena produktivnim kašljem. kao i oslobađanje jednog od primarnih medijatora inflamacije TNF-alfa iz monocita. Slatkim korenom slade pivo. U terapiji bronhijalne astme i HOBP koriste se dve osnovne grupe lekova i to bronhodilatatori i antiinflamatonri lekovi. flavonskih jedinjenja koja deluju protiv upala sluzokože i doprinose lečenju čira u želucu. osobito glicirizina. mada se neki od njih mogu primeniti i oralno ili parenteralno. sa napadima suženja bronha. drvenastim korenovim sistemom. slatko drvce. Divlja. U bronhodilatatore spadaju: beta2-adrenergički agonisti. vrlo čvrsta i gruba pod prstima. u gustom sklopu obrazuje zbijen i teško prohodan čestar. a naročito gajena biljka. gorkih materija. svakog proleća izbija po nekoliko stabljika 1 -2 m. vrlo otporna zeljasta biljka sa izvanredno snažnim. da i ona topla žuta boja slatkog korena nije samo boja. Beta2-adrenergički agonisti Glavni efekt beta2-adrenergičkih agonista u terapiji asme je širenje bronija. glicirica. Bronhodilatatori su efikasni u reverziji bronhospazma koji se javlja u ranoj fazi astme. Iz rizoma. gospino bilje. praška ili rastvora. ramnozu i dihidroksiflavanon. asparagina. Bronhodilatatori Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) čine hronični bronhitis i emfizem. saharoze. pljosnata. 172 . Cveta u julu i avgustu. Bronhijalna astma hronična je upala disajnih puteva. razvijenim i žilavim. razne penušave limunade i druga pića. malo manitola. takođe sprečavaju oslobađanje medijatora iz mastocita. mogu dejstvom na cilije.BRONCHICUM ELIKSIR S (A. Ulazi u sastav raznih lekova za organe za varenje i disanje. Plod je mala mahuna mrke boje. Sladić je dugovečna. Ovi lekovi se primenjuju inhalatorno. antagonisti cisteinleukotrienskih receptora i antagonisti muskarinskih receptora. Za aplikaciju ovih lekova u obliku aerosola danas se koriste poseban oblik inhalatora sa odmerenim dozama. slatko bilje. Beta2adrenergički agonisti pored ovoga. timijan (Thymus vulgaris) – BRONCHICUM SIRUP S (A. Sladić Narodna imena: slatki koren. Cvetovi su sitni.Nattermann Nemačka).U suvom listu ima do 5% vitamina C tako da on spada u red najbogatijih izvora ovog vitamina. nego i lek i da potiče od tzv. Slatki koren ulazi u sastav čajeva. jedan flavonski heterozid (likviritozid) koja hidrolizom daje glikozu. koji na prvi pogled liči na mladu bagremovu šumicu. Sladić se koristi za razne mešane čajeve od kvalitetnih lekovitih biljaka za lečenje raznih bolesti. metilksantini. Upotrebljava se kao blago sredstvo za iskašljavanje i protiv nadimanja u trbuhu. Registrovani lekovi: • • bršljan (Hedere helix) – SIRUP BRŠLJANA BOCKO (Pharmanova Srbija).Nattermann Nemačka). i to direktnim dejstvom na beta2-adrenergičke receptore na glatkim mišićima. timijan (Thymus vulgaris). Glicirizin se u sladiću nalazi u obliku kalcijumove i amonijumove soli. u obliku aerosola. Slast i lekovitost korena potiču pre svega od triterpenstoih saponozida. da povećavaju mukocilijarni klirens u bronhijama. stvaranjem sluzi u disajnim putevima i iskašljavanjem veći broj dana najmanje tri meseca godišnje tokom dve godine. Sladić raste na peskovitim obalama Dunava i Tise. ljubičaste boje. PROSPAN (Engelhard Arzneimittel Nemačka). koji je ispod same površine zemlje. Ovi lekovi relaksiraju bronhijalne mišiće bez obzira koji je spazmogen uključen u razvoj bronhokonstrikcije. skroba. U svežem korenu ima mineralnih i masnih materija. PROSPAN KAPI (Engelhard Arzneimittel Nemačka). jagorčevina (Primula veris) . Utvrđeno je. a gaji se kao medicinska biljka u mnogim zemljama Evrope i sveta.

Koriste se redovno. formoterol se koristi za ublažavanje simptoma opstrukcije disanja u hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća. kao i salbutamol. bol u grudima.U terapiji bronhijalne astme koriste se dve grupe beta2-adrenergičkih agonista i to: lekovi sa kratkim dejstvom – salbutamol i terbutalin. Zato izaziva izdašnu dilataciju bronha bez nepoželjnih kardiovaskularnih pojava. Te su nuspojave puno češće kod salbutamola koji se uzima u obliku tableta. a sveukupno drži 4-6 sati. pirbuterol i reproterol. a koristi se u kombinacijama sa inhalacionim kortikosteroidima za sprečavanje napada astme. Takođe. VENTOLIN (Glaxo Operations UK Limited Velika Britanija). maksimum delovanja postiže za sat vremena. On se ne koristi za ublažavanje napada astme. Takođe. Ovi lekovi se primenjuju u inhalaciji. ali nakon nekog vremena takve nuspojave nestaju. Ali. salmeterol – SEREVENT (Glaxosmithkline Export Limited Velika Britanija). on spada u grupu dugodelujućih inhalacionih simpatomimetika-bronhodilatatora. a dejstvo traje 12 sati. selektivni simpatomimetik koji se veže za beta-2-adrenergičke receptore i stimuliše ih. Neki bolesnici osećaju i napetost skeletnih mišića. Ovi lekovi se primenjuju u inhalaciji i njihovo dejstvo traje oko 12 sati. Salbutamol ipak može izazvati i nuspojave koje su karakteristične za neselektivne simpatomimetike kao što su palpitacije. 173 . Najveći broj neželjenih efekata koji prate upotrebu beta2-adrenergički agonisti su posledica njihove apsorpcije i ulaska u sistemsku cirkulaciju. Koristi se i bambuterol. nuspojave koje se češće javljaju jesu tremor ruku i glavobolje. Najčešće se koristi u obliku fiksne kombinacije s kortikosteroidom budezonidom. Beta2-adrenergički agonisti se upotrebljavaju i radi popravljanja disajne funkcije kod bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća. Formoterol deluje brzo.počinje delovati najbrže za oko 5 minuta. SEREVENT INHALER CFC-FREE (Glaxosmithkline Pharmaceuticals Poljska). redovno primenjuje kako bi dugoročno držao disajne puteve otvorenim i zato sprečio pojavi napada astme ili barem smanjio broj učestalih napada astme. Formoterol Formoterol je noviji inhalacioni selektivni agonist beta-2-receptora. ali ne i na beta-1-adrenergičke receptore srca. ECOSAL (Ivax Češka). tremor i nervoza. on se koristi kao dodatak inhalacionim kortikosteroidima za prevenciju napada astme. za razliku od salmeterola. Kao i salmeterol i on je dugodelujući simpatomimetski bronhodilatator. Tremor je njihovo najčešće neželjeno dejstvo Salbutamol Salbutamol je selektivni simpatomimetik koji deluje na beta-2-adrenergične receptore bronhijalnih mišića. po potrebi. kod nekih pacijenata koji inače imaju problema sa srcem mogu se javiti i aritmije. U tu svrhu. Salmeterol Salmeterol je. dva puta dnevno. Druga grupa su lekovi sa dužim dejstvom – npr. kod bolesnika kod kojih se glukokortikoidima ne postiže potpuna kontrola bolesti. fenoterol. koristi se i za ublažavanje simptoma hronične opstruktivne bolesti pluća. nego se svakodnevno. a pogotovo fini tremor skeletnih mišića koji je zavisan od doze. VENTOLIN (Glaxosmithkline Pharmaceuticals Poljska). a najuočljiviji je na rukama. kao što je fino drhtanje ruku i glavobolja. a primenjuje se samo u obliku inhalacija. Kod salmeterola mogu se javiti klasični simptomi beta-2-simpatomimetskih agonista. ovi lekovi se uglavnom uzimaju u simptomatskoj terapiji. delovanje mu počinje u roku od jedne do dve minute. Takođe. Registrovani lekovi • • salbutamol – ALOPROL (Panfarma Srbija). Spada u grupu simpatomimetika za lečenje astme sa kratkim delovanjem . SPALMOTIL (Galenika Srbija). ubrzano lupanje srca. uz postizanje maksimalnog dejstva tokom 30 minuta od primene i trajanje destva od 4-6 sati. Kao i kod ostalih simpatomimetskih bronhodilatatora. salmeterol. Ostali lekovi iz ove grupe su formoterol.

pogotovu kod onih pacijenata kod kojih kortikosteroidi i drugi bronhodilatatori ne mogu u potpunosti kontrolisati astmu. Montelukast se može koristiti za prevenciju napada sezonskog alergijskog rinitisa. Svi leukotrieni deluju na isti tip cisteinil-leukotrienskog receptora velikog afiniteta.leukotrienskih receptora Antagonisti leukotrienskih receptora su noviji lekovi za prevenciju napada astme. 174 . takođe. Kako je montelukast noviji lek. Ovi lekovi relaksiraju glatke mišiće disajnih puteva u blagim oblicima astme. U ovu grupu lekova spadaju montelukast i zafirlukast. Montelukast je koristan kao dodatni lek u sprečavanju i trajnom lečenju astme. a takođe i kod prevencije napada koji nastaju zbog fizičkog naprezanja. opasnost primene montelukasta u trudnoći i dojenju nije do kraja razjašnjena. žeđ i glavobolja. fenoterol. inhibiraju astmu izazvanu naporom i smanjuju i rani i kasni odgovor bronhijalnog stabla na inhalirani alergen. flutikazon – SERETIDE DISKUS (Glaxosmithkline Export Limited Velika Britanija). ipratropijum bromid – BERODUAL (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). oralni antagonist leukotrienskih receptora koji specifično inhibira cisteinil leukotrien CysLT1 receptor. Uglavnom su nespecifična i javljaju se u vidu glavobolje ili gastrointestinalnih smetnji. Montelukast Montelukast je selektivni. U celini. Time dolazi do blokade dejstva leukotriena i smanjene osetljivosti bronha na alegene.• • • • formoterol – RESPILONG (Liconsa Španija). neželjena dejstva ovih supstanci su malobrojna. Kod malog broja osoba postoji mogućnost razvoja retkog Churg-Straussovog sindroma. Registrovani lekovi • • montelukast – SINGULAIR (Merck Sharp and Dohme USA). za lečenje blagih i srednje teških oblika astme koji se ne mogu adekvatno kontrolisati standardnom kombinacijom beta2-adrenergičkih agonista kratkog dejstva i glukokortikoida. formoterol – SYMBICORT TURBUHALER (Astrazeneca Švedska). BERODUAL N (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). Montelukast je pogotovo koristan kod pacijenata sa alergijskom astmom. Pretežno se koriste kao dodatna terapija. mada do sada nije bilo jasnih dokaza da utiču na inflamatorni proces koji postoji u hroničnoj astmi. Primenjuju se oralno. jer selektivno blokiraju efekte aktivacije parasimpatičkih nerava. Za nuspojave montelukasta zna se uglavnom ono što se utvrdilo tokom kliničkih istraživanja. Antagonisti cisteinil . smanjuju eozinofiliju sputuma. Anatagonisti cisteinilleukotrienskih receptora sprečavaju pojavu aspirinske astme. a to je da su najčešće moguće nuspojave montelukasta bol u trbuhu. Ovi lekovi. zafirlukast – ACCOLATE (AstraZeneca UK Limited Velika Britanija). ali se za svaki slučaj preporučuje se oprez. Antagonisti muskarinskih receptora Antagonisti muskarinskih receptora često se nazivaju i parasimpatikolitici ili antiholinergici. budesonid. Kako parasimpatička aktivacija bronha dovodi do sužavanja disajnih puteva. salmeterol. jasno je da će lokalnom blokadom parasimpatikusa doći do širenja disajnih puteva i olakšanja stanja kod napada astme i hronične opstruktivne bolesti pluća.

Nije sasvim jasno na koji podtip receptora prevashodno deluje ovaj lek. Izgleda da ipratropijum blokadom presinaptičkih muskarinskih M2 autoreceptora sprečava inhibiciju oslobađanja acetilholina. upotrebljavaju u lečenju bronhijalne astme. U odnosu na simpatikomimetike. Glukokortikoidi. U toku inhalatorne terapije glukokortikoidima neželjena dejstva nisu tako česta. Ovo se dešava u astmi izazvanoj nadražajnim stimulusima ili u nekim slučajevima alergijske astme. Pored toga indukcijom lipokortina oni mogu inhibirati stvaranje spazmogena i smanjiti sintezu leukocitnih hemotaksina i faktora aktivacije trombocita. oni smanjuju privlačenje i aktivaciju ćelija inflamacije. kratkotrajno. iritacija sluznice grla ili alergijske reakcije. U toku terapije hronične astme ili teških akutnih napada koji se ubrzano pogoršavaju. Koristi se za hitno ublažavanje simptoma napada astme. Na ovaj način. zbog svojih antiinflamatornih dejstava. njihova je primena nedvosmislena u terapiji hronične astme kod koje dominira inflamatorna komponenta. ali duže delovanje. glukokortikoidi se mogu. Ipratropijum je kvaternarni derivat N-izopropilatropina. On dovodi do relaksacije kontrahovanih glatkih mišića samo ukoliko je ona uzrokovana parasimpatičkom stimulacijom. kao i salbutamol. Nema uticaj na kasnu. Njihov potpuni efekt ostvaruje se tek nekoliko dana od početka terapije. Može se primenjivati sa beta2-adrenegičkim agonistima. ipratropijum ima nešto manju efikasnost. ali može inhibirati pojačavanje sekrecije bronhijalne sluzi koje se javlja u astmi i može povećati mukocilijatrni klirens bronhijalne sekrecije. imaju i veliku aromatičnu grupu na mestu acetil grupe. Primenjuje se inhalatorno. sprečavaju sintezu vazodilatatornih prostaglandina. Oni se primenjuju inhalatorno. od posebnog značaja za astmu. budesonid i flutikazon. a u cilju smanjenja primenjenih doza glukokortikoida. Važno dejstvo glukokortikoda. inflamatornu fazu astme. preko inhibicije ciklooksigenaze-2. Maksimalno dejstvo se postiže 30 minuta posle aplikacije. i manje nuspojava. Pogotovu je koristan kod hroničnog bronhitisa. Ovaj lek ima relativno malo neželjenih efekata i zbog toga se smatra sigurnim lekom koji pacijenti dobro podnose. Ovaj lek nije efikasan kada se pacijenti izlažu alergenu.Hemijska struktura im je takva da pored estarske i bazne grupe u istom odnosu kao i acetilholin. u obliku aerosola. primeniti i per os u kombinaciji sa glukokortioidima u inhalaciji. U lečenju bronhijalne astme se iz ove grupe lekova najčešće upotrebljavaju: beklometazon. povećano oslobađanje ovog neurotransmitera umanjuje efikasnost antagonističkog dejstva ipratropijuma na postsinaptičke M3 receptore glatke muskulature. Glavni predstavnik je ipratropijum. U izolovanim slučajevima može doći do lokalnih reakcija kao što su suva usta. predstavlja njihovu sposobnost da smanje stvaranje citokina koji privlače i aktiviraju eozinofile i odgovorni su za početak stvaranja IgE antitela i ekspresiju IgE receptora. Najčešće se javljaju 175 . takođe. Međutim. Registrovani lekovi • triotropium – SPIRIVA (Boehringer Ingelheim Pharma Austrija) Antiinflamatorni lekovi Glukokortikoidi su glavni lekovi koji se. Glukokortikoidi nisu bronhodilatatori i nisu efikasni u terapiji brzog odgovora na agens koji izaziva napad. uključujući hroničan bronhitis i emfizem. Izuzetno slabo se resorbuje u sistemsku cirkulaciju i zato ima malo neželjenih efekata. uz pomoć inhalatora sa odmerenim dozama. Osim toga koristi se i za dugotrajno lečenje bronhospazma povezanog sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća. a traje između 3 i 5 sati.

orofaringealna kandidijaza i disfonija. Redovna primena većih doza može dovesti do suprsije nadbubrežne žlezde, posebno kod dece.

Flutikazon
Flutikazon je kortikosteroid koji dolazi u obliku estra flutikazon propionata a ima antiinflamatorno dejstvo u plućima. Smanjuje simptome i broj napada astme u bolesnika ranije lečenih bronhodilatatorima ili drugom profilaktičkom terapijom. Da bi imao efekta na sprečavanje napada astme flutikazon se treba koristiti redovno i u preporučenim dozama. U terapiju astme se uvodi kada simpatikomimetici ili antiholinergici više ne daju rezultate i kada dođe do povećanja učestalosti napada astme znak da je došlo po pogoršanja astme. Koristi se u obliku inhalatora ili posebne naprave za lakše inhaliranje (diskus) za prevenciju napada u slučajevima blage, umereno teške i teške astme kod odraslih i dece starije od četiri godine. Moguće nuspojave jesu kandidijaza usne šupljine i grla zbog potiranja imunološkog sistema u tom području i promuklost.

Budezonid
Budezonid je nehalogenovani sintetički kortikosteroidi sa jakim lokalnim antiinflamatornim i slabim sistemskim dejstvom. U obliku inhalacije u bolesnika sa astmom omogućuje pristup leka na mesto upale, gde je njegovo delovanje potrebno. Pri redovnom inhaliranju smanjuje se potreba za upotrebom bronhodilatatora, simptomi astmatske bolesti poboljšavaju se, a broj i jačina napada smanjuju se. Koristi se za prevenciju napada astme. Budezonid se koristi samostalno ili u obliku fiksnih kombinacija sa simpatikomimetskim bronhodilatatorima kao što je formoterol. Najčešće su nuspojave kašalj, draženje grla i promuklost.

Beklometazon
U inhalatorima za prevenciju astme beklometazon dolazi u obliku diestra beklometazon dipropionata. To je sintetski kortikosteroid srodan deksametazonu. Ima lokalno antiflogističko i antialergijsko delovanje. Inhalacijom kroz usta 25 - 60% doze beklometazon dipropionata dopire u bronhe, ali jedan deo ipak dospeva u digestivni sistem, međutim postiže samo niske koncentracije u krvi, jer podleže inaktivaciji prilikom prvog prolaska kroz jetru i zato u terapijskim dozama ne izaziva sistemska kortikosteroidna dejstva. Koristi se za sprečavanje napada astme u odraslih i dece u slučajevima kada delotvornost simpatikomimetskih ili antiholinergičkih bronhodilatatora slabi. Takođe, koristi se i u terapiji teškog hroničnog opstruktivnog bronhitisa sa jako izraženom inflamatornom komponentom. Od lokalnih nuspojava može se pojaviti gljivica Candida albicans na sluznici usta i ždrela, a javljaju se i bakterijske infekcije disajnih organa. Može se javiti promuklost i nadražaj grla.

Registrovani lekovi
• • • • • beklometazon – BECOTIDE (Glaxo Wellcome Production Francuska), BECLOFORTE (Glaxo Wellcome Production Francuska), ECOBEC (Ivax Corporation USA), ECOBEC EASI-BREATHE (Ivax Corporation USA), budesonid - PULMICORT turbuhaler (AstraZeneca AB Švedska), PULMOVENT (Medis & Spruhtechnik Norveška), TAFEN NOVOLIZER (Lek Farmacevtska Družba Slovenija), flutikazon propionate – FLIXOTIDE (GlaxoSmithKline Velika Britanija), FLIXONASE (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Poljska), ciklesonid - ALVESCO 160 (Altana Pharma AG Nemačka), ALVESCO 80 (Altana Pharma AG Nemačka)

176

Antituberkulotici

Tuberkuloza je vekovima bila bolest koja je odnosila najviše života, poslednjih 40 godina, novi lekovi su razvijeni i pušteni u primenu, tako da se tuberkuloza danas može izlečiti. Uzročnici tuberkuloze su Mycobacterium tuberculosis i Mycobacterium bovis. Danas su uobičajeni rezistentni sojevi na mnoge lekove, ali i sojevi sa povišenom virulencijom. Protiv tuberkuloze kao lekovi prvog izbora koriste se izonijazid, rifampicin, rifabutin, etambutol i pirazinamid. Lekovi drugog izbora su kapreomicin, cikoloserin, streptomicin, klaritromicin i ciprofloksacin – oni se mogu koristiti za terapiju tuberkuloznih bacila koji su rezistentni na lekove prvog izbora ili ukoliko lekovi prvog izbora imaju neprihvatljiva neželjena dejstva.

Izoniazid
Izoniazid je bakteriostatik. Postoje podaci da inhibira sintezu mikolinskih kiselina, veoma važnih komponenata ćelijskog zida svojstvenih za mikobakterije. Takođe je pokazano da deluje i na enzime koji su nađeni samo kod izoniazid-senzitivnih sojeva mikobakterija. Može se javiti rezistencija i uzrokovana je smanjenim prodiranjem leka. Izoniazid se dobro apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta i široko se rasprostire po tkivima i telesnim tečnostima, uključujući cerebrospinalnu tečnost. Veoma je važna činjenica da on odlično prodire u kazeozne tuberkulozne lezije. Izlučuje se u urin delimično nepromenjen, a delimično kao produkt acetilacije. Neželjeni efekti su dozno-zavisni i javljaju se kod oko 5% pojedinaca. Najčešće se javljaju alergijske promene na koži. Prijavljen je veliki broj drugih neželjenih dejstava: groznica, hepatotoksičnost, hematološke promene, simptomi artritisa i vaskulitis. Izoniazid može uzrokovati hemolitičku anemiju kod osoba sa deficitom enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze i smanjuje razgradnju lekova za terapiju epilepsije, što dovodi do povećanja njihovih koncentracija u plazmi i toksičnosti.

Rifampicin
Rifampicin je antibiotski tuberkulostatik. Sintetski je derivat rifamicina B, a on se dobija ekstrakcijom iz kulture mikroorganizma Streptomices mediterranei. Rifampicin deluje tako što se vezuje i inhibira DNK zavisnu RNK poliremazu kod prokariota, ali ne i eukariota. Jedan je od najefikasnijih poznatih lekova protiv tuberkuloze. Takođe je aktivan protiv Gram pozitivnih kao i većine gram negativnih sojeva. Rezistencija se razvija brzo i smatra se da je uzrokovana hemijskom modifikacijom mikrobne DNK zavisne RNK poliremaze, koja je posledica hromozomskih mutacija. Rifampicin se primenjuje oralno i široko se raspoređuje po tkivima i telesnim tečnostima, dajući narandžastu prebojenost pljuvačke, sputuma, suza i znoja. Izlučuje se delom mokraćom, a delom putem žuči. Neželjena dejstva su relativno retka. Uobičajene su erupcije na koži, groznica i gastrointestinalni poremećaji. Primećeno je i oštećenje jetre sa žuticom.

Etambutol
Etambutol je efikasan isključivo za mikobakterije. Lek preuzima bakterija i nakon 24 sata on inhibira njen dalji rast. Rezistencija se javlja brzo. Primenjuje se oralno i dobro se apsorbuje, delom se metaboiliše i izlučuje u urin. Neželjena dejstva nisu uobičajena; najvažniji je optički neuritis koji je dozno zavisan i češće se javlja kod pacijenata sa smanjenom renalnom funkcijom.

Pirazinamid

177

Pirazinamid je tuberkulostatik u kiseloj pH. On je efikasan lek protiv intracelularnih organizama u makrofagu, pošto se nakon fagocitoze organizmi skladište u fagilizozomima u kojima je pH niska. Rezistencija se razvija prilično brzo. Lek se apsorbuje nakon oralne primene, široko se distribuira i odlično prodire u moždane opne. Izlučuje se preko bubrega. Neželjena dejstva obuhvataju giht. Karakteristični su gastrointestinalni poremećaji, opšta slabost i groznica. Ukoliko se primene visoke doze, moguća je pojava teških oštećenja jetre.

Kapreomicin
Kapreomicin je lek drugog izbora. On je peptidni antibiotik, primenjuje se kao intramuskularna injekcija. Neželjena dejstva su oštećenje bubrega i oštećenje osmog kranijalnig nerva, praćeno gluvoćom i ataksijom.

Registrovani lekovi
• • • rifampicin – RIFAMOR (Galenika Srbija), RIFTAN (Hemofarm Srbija), izoniazid – ISONIAZID (Hemofarm Srbija)

Ksantini

U prirodnim izvorima postoje tri farmakološki aktivna metilksantina: teofilin, teobromin i kofein. U medicinske svrhe najčešće se koristi teofilin. Teofilin se obično primenjuje rastvoren u etilendiaminu, pod nazivom aminofilin. Kofein i teofilin su prirodni sastojci kafe i čaja, dok je teobromin sastojak kakoa. Osnovno farmakološko dejstvo teofilina je bronhodilatacija, mada je on u ovom smislu manje efikasan od beta2-adrenergičkih agonista. Osim bronhodilatacije, izgleda da metilksantini inhibiraju i neke događaje iz kasne faze napada. Takođe, metilksantini su stimulansi CNS-a, pojačavaju budnost. Ovi lekovi, mogu takođe, da prouzrokuju tremor i uznemirenost, utiču na san i stimulišu disanje. Svi metilksantini stimulišu srčani rad, delujući pozitivno hronotropno i inotropno. Dovode i do vazodilatacije u najvećem broju krvnih sudova, mada u nekima mogu da dovedu i do vazokonstrikcije, kao što je to slučaj sa krvnim sudovima u centralnom nervnom sistemu. Metilksantini imaju slabo diuretičko dejstvo, koje podrazumeva i povećanu glomerularnu filtraciju i smanjenu tubularnu reapsorpciju. Nije još uvek sasvim jasan način na koji ksantini deluju u astmi. Relaksacija glatkih mišića može se pripisati inhibiciji jednog izoenzima fosfodiesteraze, što rezultira povećanjem intraćelijske koncentracije cAMP. Mogući mehanizam dejstva leži i u kompetitivnoj inhibiciji dejstva adenozina na nivou adenozinskih receptora. Ksantini se primenjuju oralno, u obliku preparata sa produženim dejstvom. Aminofilin se takođe može davati u obliku sporog intravenskog bolusa, posle koga sledi intravenska infuzija. Teofilin se posle oralne primene dobro resorbuje iz gastrointestinalnog trakta. Metaboliše se u jetri, uz poluvreme eliminacije od oko 8 sati kod odraslih osoba. Kada se teofilin koristi u lečenju astme, ostala njegova dejstva na druge organske sisteme (CNS, KVS, bubrezi, digestivni trakt) mogu se smatrati neželjenim. Gastrointestinalne tegobe (gubitak apetita, mučnina i povraćanje), uznemirenost i tremor, mogu se nekada registrovati i pri koncentracijama leka u plazmi koje su neznatno veće od terapijskih. Najteže kardiovaskularno dejstvo su aritmije koje mogu dovesti i do smrtnog ishoda. Kod dece može doći do pojave konvulzija već pri vrlo malom povećanju terapijske koncentracije u krvi preko terapijskih nivoa.

Teofilin
Teofilin je bronhodilatator (opušta glatke mišiće bronha). Teofilin smanjuje aktivnost mastocita, bazofila i makrofaga, koči oslobađanje i delovanje nekih medijatora astmatične reakcije, povećava rad dijafragme, mukocilijarno čišćenje disajnih puteva, stimuliše centar za disanje. Stimuliše i rad srca. Zato se povećava brzina rada srca i snaga srca, a time više krvi dospeva u krvne sudove. Teofilin se koristi u obliku tableta s potupnim oslobađanjem teofilina i to kod prevencije svih oblika astme u dece i odraslih osoba, kod hroničnog opstruktivnog bronhitisa i plućnog emfizema. Osim toga,

178

zbog karakterističnih efekata i na pluća i na srce koristi se za lečenje plućne hipertenzije pri hroničnom plućnom srcu. Takođe, koristi se za lečenje opstrukcije bronha u naporu i poremećaja disanja tokom spavanja. Nuspojave se najčešće javljaju kao posledica predoziranja. Na početku lečenja u prvom se redu mogu javiti glavobolja, nemir, anksioznost, vrtoglavica, nesanica, palpitacija, alergične reakcije, različite digestivne smetnje (mučnina, povraćanje, proliv, abdominalni bolovi). Nuspojave često iščeznu nakon određenog vremena.

Aminofilin
Aminofilin je so teofilina i etilendiamina. Aminofilin se retko koristi u obliku tableta, ali je njegovo korišćenje za lečenja teške akutne astme, pogotovo statusa astmaticusa vrlo često. Primjerice, u teškom napadu astme kada je život ugrožen, daje se u obliku intravenske injekcije. Intravenska injekcija daje se polako a može se dati i u obliku infuzije. Kod prebrzog davanja intravenske injekcije mogu se javiti kardiovaskularna neželjena delovanja, naročito pad krvnog pritiska i prekordijalni bolovi. Ostale nuspojave i ograničenja slični su kao i kod teofilina u obliku tableta.

Registrovani lekovi
• • teofilin – DUROFILIN (Zdravlje Srbija), EUPHYLONG (Altana Pharma Nemačka), aminofilin – AMINOFILIN (Srbolek Srbija), AMINOFILIN Retard (Jugoremedija Srbija), AMINOFILIN (Hemofarma Srbija), AMINOFILIN (Fanpharm Srbija), AMINOPHYLLINUM (Jugoremedija Srbija).

Preparati za lečenje bolesti nosa

Rinitisi su zapaljenja nosne sluznice, koja se ispoljavaju kongestijom nosa, curenjem nosa (rinoreom), kijanjem ili svrabom u nosu. Mogu biti alergijski, infektivni i drugi. U lečenju rinitisa primenjuju se nazalni dekongestivi u obliku kapi ili sprejeva. Takođe, mogu se primeniti i sistemski nazalni dekongestivi. Alergijski rinitis tretira se kao klasična alergija i mora se lečiti lokalnim kortikosteroidima u obliku kapi ili spreja ili se leči sistemskim antihistaminicima. Sinusitis se definiše kao zapaljenje mukoze paranazalnih šupljina zbog neadekvatne drenaže usled opstrukcije ulaza, infekcije ili alergije. Febrilnost, lokalni bol u vidu pritiska, koji se pogoršava pri naginjanju napred, purulentna sekrecija, zapušenost nosa i anosmija ukazuju na akutni sinusitis. Ukoliko simptomi traju duže od tri nedelje radi se o hroničnom sinusitisu. Ako je sinusitis bakterijskog porekla za lečenje se mogu koristiti antibiotici, a inače je lečenje simptomatsko. Kao i kod rinitisa u tu svrhu se koriste nazalni dekongestivi. Alergijski sinusitis se tretira kao alergija i mora se lečiti lokalnim kortikosteroidima u obliku kapi ili spreja ili se leči sistemskim antihistaminicima. Nazalni dekongestivi su lekovi koji služe za sprečavanje prekomernog lučenja nosnog sekreta. Treba istaći da nazalni dekongestivi ne utiču na sam uzrok bolesti - oni samo ublažavaju simptome. Nazalni dekongestivi mogu biti za lokalnu primenu - tada dolaze u obliku kapi ili sprejeva, a mogu biti i za sistemsku primenu, kada dolaze u obliku tableta. Lokalni nazalni dekongestivi dolaze u obliku kapi i sprejeva. Kapi su klasični tradicionalni oblik koji se lagano napušta u korist novog oblika - spreja za nos. Sprej za nos se može, za razliku od kapi, primenjivati u stojećem položaju, što uveliko olakšava primenu nazalnog dekongestiva. Osim toga, mlaz iz raspršivača mnogo ravnomernije oblaže nosnu sluznicu, a pri tom ne prelazi iz nosne šupljine u ždrelo. Među nazalim dekonestivima u obliku kapi i sprejeva razlikujemo:

179

Namenjen je za odrasle osobe i decu iznad 12 godina. Koncentracija kapi od 1% namenjena je odraslim pacijentima. a sme se upotrebljavati najviše pet do sedam dana. Njegovo delovanje počinje nakon 15 minuta i traje 6 do 8 sati. kao i u slučaju otoloških komplikacija kod rinitisa. Olakšava disanje kroz nos i ublažava prateće znakove kijavice. suvoću usta i ždrela. suvoću i ulceracije. Nafazolin može izazvati i iritaciju sluznice nosa. krvarenje iz nosa.• • • simpatomimetike (efedrin. što uzrokuje sužavanje krvnih sudova (vazokonstrikcija). i za akutne epizode sinusitisa. Nafazolin Nafazolin spada u grupu simpatomimetika. nesanicu. a pripada grupi sipatomimetika. kapi ss koncentracijom od 0. Preporučuje se kod: akutne kijavice. pa dolazi do prestanka nazalne kongestije. praćenu oštrim bolom. stimuliše ih. flutikazon.5%. ksilometazolin. alergijskog rinitisa. priprema za rinološki pregled. i dr. prednizolon. povišenje krvnog pritiska i dr. za razliku od nafazolina oksimetazolin je simpatomimetik sa sporijim pčetkom delovanja. iritacije u nosu. Najčešići neželjeni efekat koji se javlja kod primene nafazolina je naknadna pojačana kongestija. aritmije. Dat lokalno otklanja kongestiju i smanjuje otok nazalne sluznice. rinosinuzitis. Kapi sa efedrinom se prave u koncentracijama od 1%.) kortikosteroide (deksametazon. Mometazon u obliku spreja upotrebljava se za sprečavanje i ublažavanje simptoma sezonske kijavice. Indikacije: akutni i hornični rinitis. za poboljšanje funkcionisanja Eustahijeve tube Ponekad se može javiti prolazni osećaj suvoće i pečenja u nosu. Efedrin je staro sredstvo za nazalnu dekongestiju i verovatno najpoznatije. mometazon i dr. upale Eustahijeve tube.Ne preporučuje se upotreba kod dece mlađe od 6 godina. azelastin.5 osetljivijim osobama i starijoj deci. tramazolin i dr. Mometazon Mometazon je noviji kortikosteroid.Terapija ne treba da traje duže od 5 dana. Ali. nafazolin. faringitis. Moguće nuspojave jesu krvava sluz i mrlje krvi. otitis media. pečenje u nosu. a najniža koncentracija. bol. 180 . Kao i nafazolin i oksimatezolin je alfa simpatomimetik. 0. i 0. oksimetazolin.) antihistaminike (levokabastin. On je topički kortikosteroid s lokalnim antiinflamatornim svojstvima. budezonid. Najčešće se koriste simpatomimetici kao što su pseudoefedrin i fenilefrin. prvenstveno sa loratadinom. Dugotrajna upotreba kapi za nos može izazvati prolazno zapaljenje.25% maloj deci kod kojih fiziološki rastvor ne daje dobre rezulatate. jer ipak određena količina kapi dospeva u digestivni trakt i resorbuje se. rinosinuzitisa. ali duže i deluje. a primenjuje se u dozama koje nisu sistemski aktivne. tetrizolin. Upotrebljava se za otvaranje Eustahijeve tube kod pacijenata sa upalom uva. Smisao ovakvih kombinacija jeste delovati antialergijski (antihistaminik) i suzbijati simptome (simpatomimetik). kijanje. od 0. Kod dugotrajne upotrebe može se javiti i rinoreja. Oksimetazolin Oksimetazolin upotrebljava se kao nosni dekongestiv. a koji se primenjuju u obliku tableta. Nuspojave obuhvataju lupanje srca. Efedrin se veže i za alfa i za beta adrenergičke receptore na krvnim sudovima u nosnoj sluznici. Sužavanjem arteriola smanjuje nabreklost sluznice nosa i lučenje sluzi. Razmak između pojedinih aplikacija ne treba da bude manji od 4 časa.25%. Sistemski nazalni dekongestivi su lekovi za lečenje rinitisa. Nazgodna strana efedrinskih kapi je kratko vreme delovanja i moguće nuspojave ukoliko se pretera sa kapima. Njegova moć blokade alergijske reakcije i upale leži u svojsvu da blokira oslobađanje medijatora alergijske reakcije i upale.) Efedrin Efedrin je alkaloid iz biljke Ephedra sinica. prevencija otoloških komplikavija kod rinitisa Nafazolin se koristi nekoliko puta u toku dana po dve kapi u svaku nosnicu. a od svih nazalnih dekongestiva smatra se najblažim dekongestivom. kod obične prehlade. a za lečenje rinitisa i sinuzitisa dolazi u obliku estra mometazon furoata. antazolin. a dolaze i u kombinaciji s antihistaminicima.

lek koji dovodi do sužavanja krvnih sudova (vazokonstrikcija) u sluznici nosa i na taj način omogućava bolju prohodnost nosa. OPERIL P (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). askorbinska kiselina – CAFFETIN COLD (Alkaloid Makedonija). Pseudefedrin može biti uzrok nesanice kod nekih bolesnika tokom prva 3 dana terapije. BENIL (Krka Slovenija). paracetamol. paracetamol. COLDREX HOTREM (GlaxoSmithKline UK Velika Britanija). aorta. loratadin – CLARINASE (Schering Plough Labo Belgija). TYLOL HOT ZA DECU (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska). hlorfenamin – TYLOL HOT (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska).Pseudoefedrin-hidrohlorid je dekongestiv. pseudoefedrin. venule i desna pretkomora) i plućnu cirkulaciju (desna komora. paracetamol. plućni kapilari. dijastolni pritisak se ne menja. arteriole. čiji je zadatak da ispumpava krv. Registrovani lekovi • • • • • • • • • • • • • • • oksimetazolin – OPERIL (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). pumpajući efikasno krv putanjom koju odrede zalisci. NASOBEC (Ivax Corporation USA). ADRIANOL (Zdravlje Srbija). askorbinska kiselina – COLDREX (GlaxoSmithKline UK Velika Britanija). paracetamol. kofein. Srce. askorbinska kiselina – FEBRICET COLD (Hemofarm Srbija). ibuprofen – DEFRINOL (Galenika Srbija). Osim toga. kao i cirkulacijski sistem. Komore srca normnalno se kontrahuju koordinirano. odnosno njegova leva i desna strana (pretkomore i komore). sistemski kapilari. NAFAZOLIN (Sanitarija Srbija). dekstrometorfan. DEFRINOL FORTE (Galenika Srbija). nafazolin – NAFAZOL (Hemofarm Srbija). fenilefrin. paracetamol – DALERON COLD3 (Krka Slovenija).sezonski i nesezonski. retki su blaga tahikardija i povišenje sistolnog pritiska. TYLOL HOT-D (Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret Turska). trimazolin – ADRIANOL T (Zdravlje Srbija). koji uključuje arterijsku. a ponekad i suvoća usta zbog antiholinergičkog dejstva triprolidina. OLYNTH (Pfizer Manufacturing Center USA). triprolidin. povezani su sa cirkulacijskim elementima tako da formiraju tzv. beklometazon – BECONASE (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Poljska). terpin. FEBRICET COLD JUNIOR (Hemofarm Srbija). plućna arterija. Koordinacija kontrakcija ostvaruje se pomoću specijalizovanog provodnog sistema. NOVASOL (Pharmanova Srbija). Ibuprofen je nesteroidni antiinflamatorni lek (NSAIL) koji smanjuje bol. fenilefrin. pseudoefedrin. paracetamol. kijavica ili prehlada. vensku i limfatičku komponentu. ksilometazolin – ZOLYND (Pharmanova Srbija). fenilefrin. venule. pseudoefedrin. pseudoefedrin. askorbinska kiselina – INFLUREX (Ivančić i sinovi Srbija). sistemsku cirkulaciju (leva komora. vazomotorni rinitis Najčešće je pospanost karakteristična za H1 antihistaminike. plućne vene i leva pretkomora). pseudoefedrin. pseudoefedrin – RINASEK (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). feniramin. Sinusni 181 . mometazon – NASONEX (Schering Plough Švajcarska). snižava povišenu telesnu temperaturu i uklanja znake zapaljenjskog procesa Indikacije: alergijski rinitis . Kardiovaskularni sistem Kardiovaskularni sistem čini srce. dekstrometorfan.

oči. kongestivna insuficijencija srca). zatim venule i sve veće vene koje. Opšta bolest vaskularnog sistema je hipertenzija-povišen arterijski pritisak. Važan indikator funkcije srca jeste srčani minutni volumen. Srčane ćelije duguju svoju sposobnost električnog pobuđivanja voltažnim kanalima ćelijske membrane. a parasimpatikus usporava rad srca. ili se oni čak i odsutni. po definiciji Svetske zdravstvene organizacije. Kardiovaskularnim sistemom upravljaju centri u donjim delovima mozga . Simptomi koje najčešće imaju bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom su: glavobolje (naročito u potiljačnom predelu). stanje u kome je sistolni (gornji) pritisak povišen preko 140mmHg a dijastolni (donji) preko 90mmHg. Pojam antihipertenziva je vrlo širok. Adrenalin iz nadbubrežnih žlezda podstiče rad srca. uključujući jone natrijuma. Ateroskleroza je bolest oštećenja i suženja krvnih sudova. zavisno od toga da li je još neki sistem organa napadnut i oštećen dugogodišnjom hipretenzijom. Krv se svakim otkucajem srca izbacuje iz leve srčane komore u aortu. Tako simpatikus ubrzava rad srca. koji je faktor razvoja brojnih ostalih bolesti kardiovaskularnog sistema. Ne treba smetnuti sa uma da je hipertenzija vrlo važan faktor kardiovaskularnog rizika i da bolesnici koji imaju hipertenziju obolevaju od koronarne bolesti desetak godina ranije od svojih vršnjaka koji je nemaju. Deoksigenirana krv ide iz desne komore kroz plućnu arteriju. poremećaj ritma rada srca (aritmije) i nedostatak kiseonika u srčanom mišiću zbog bolesti koronarnih sudova (ateroskleroza. atrioventrikularni (AV) čvor. To je volumen krvi koju leva komora izbaci u aortu tokom jednog minuta. Normalno srčani minutni volumen iznosi 5 litara. bol ili slične senzacije u grudima. karakterišu impulsi koji nastaju u sinoatrijalnom (SA) čvoru i koji se redom provode kroz pretkomore. koji je fiziološki. osećaj ubrzanog ili nepravilnog rada srca i tako dalje. angina pectoris. direktni vazodilatatori) diuretici organski nitrati beta-blokatori antagonisti kalcijumovih kanala inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori) inhibitori angiotenzina II (ATII inhibitori). bubrezi i krvni sudovi. kada i gde potreban veći protok. Purkinjeova vlakna i komore. kako je. Dalje grananje vodi preko arterija koje imaju sve više muskulature do arteriola I kapilara. On podrazumeva nekoliko grupa lekova koji po ATK klasifikaciji imaju svoje grupe i službeno ne spadaju u antihipertenzive po ATK klasifikaciji. Hisov snop. preko donje šuplje vene vode u desno srce. 182 . infarkt srca). zujanje u ušima. a bubrezi kontrolišu ukupni volumen krvi. ali se koriste za lečenje hipertenzije. plućne kapilare i plućne vene nazad u srce. Kapilari se spajaju i formiraju postkapilarne venule. Arteriole i sitne arterije bogate mišićnim slojem glavni su sudovi kapaciteta. ishemijska bolest srca. Pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom mogu imati vrlo raznolike simptome. autonomni nervni sistem utiče na širenje i sužavanje krvnih sudova i na taj način usmerava krv.ritam. u levu srčanu pretkomoru. koji su selektivni za različite jone. Povišen krvni pritisak je vrlo često bolest koja protiče sa vrlo malo simptoma.autonomni nervni sistem ubrzava i usporava rad srca. nedostatak vazduha. Takođr. kalijuma i kalcijuma. Za lečenje hipertenzije koriste se sledeće grupe koje jednim nazivom možemo nazvati antihipertenzivni lekovi: • • • • • • • antihipertenzivi u užem smislu reči (alfa-blokatori. Najčešće bolesti srca jesu slabljenje snage mišića srca (kardiomiopatije. odakle brzo otiče do organa putem provodnih arterija bogatih elastinom i kolagenom. Antihipertenzivi Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak) je. nestabilnost pri hodu. gde dolazi do razmene gasova i hranljivih materija.nesvestica. Organi koji najviše trpe i stradaju u hipertenziji su: srce.

umor/pospanost. Urapidil Urapidil je lek koji poseduje visok afinitet za podgrupu centralnih serotoninskih 5-HT1A receptora. mučnina. jer se organizam prilagođava uticaju metildope. glavobolja.kapsule i injekcije. Metildopa se jako dugo koristio kao vrlo važan antihipertenziv. koji takođe učestvuju u regulaciji krvnog pritiska. metirozin. doksazosin deluje na lipide u krvi. Smatra se da doksazosin širi krvne sudove selektivnom i kompetitivnom blokadom postsinaptičkih alfa-1-adrenergičkih receptora u krvnim sudovima. jer se u lečenju hipertenzije sve više koriste drugi antihipertenzivni lekovi. Urapidil nema nuspojava pri prvim uzimanju (eventualno sinkopa). guanvacin. Metildopa je jedinjenje sa jednim ugljenikovim atomom i zbog toga dolazi u obliku levog i desnog izomera. začepljenost nosa i/ili curenje iz nosa (rinitis). U 183 . Osim smanjenja krvnog pritiska. ketanserin) Metildopa Metildopa je "lažni prekursor" kateholaminskih neurotransmitera kao što su dopamin i noradrenalin. širenja krvnih sudova. minoksidil i natrijum nitroprusid) ostali antihipertenzivi (veratrum. teških i najtežih oblika hipertenzije i hipertenzije otporne na drugu terapiju. posebno prilikom ustajanja iz sedećeg ili ležećeg položaja. Sedacija je uobičajena nuspojava metildope. a iz njega nastaje metilnoradrenalin. koristi se za kontrolisano snižavanje krvnog pritiska kod bolesnika sa visokim pritiskom za vreme i/ili posle operacija. Aktivni je levi. Dokazano je da urapidil zadržava deo antihipertenzivnog dejstva i kada su periferni alfa-1 receptori već blokirani. hidralazin. Blokadom tih receptora onemogućen je mehanizam kojim se krvni sudovi sužavaju i dolazi do njihovog širenja. mekamilamin) antiadrenergici koji deluju periferno (alfa-blokatori poput doksazosina. mučnine i glavobolje. prazosina i urapidila) preparati koji deluju na glatku muskulaturu arteriola (diazoksid. Vezujući se za te receptore u mozgu on uzrokuje smanjenje uticaja simpatikusa na krvne sudove zbog čega dolazi do širenja krvnih sudova i smanjenja pritiska. Kapsule se koriste za dugoročno ličenje hronične hipertenzije. koristi se u lečenju otežanog mokrenja i simptoma povezanih s benignom hiperplazijom prostate (BHP). Metilnoradrenalin jeste "lažni neurotransmiter" i relativno je snažan agonist alfa-2-adrenergičkih receptora. astenija i osećaj slabosti. Prijavljeni su izolovani slučajevi bolne perzistentne erekcije penisa (prijapizam). klonidin. ali nisu svi antihipertenzivni lekovi antihipertenzivi. U tu grupu spadaju: • • • • • antiadrenergici koji deluju centralno (rezerpin. uzrokujući signifikantno smanjenje ukupnih triglicerida i ukupnog holesterola. Kao posledica sniženja krvnog pritiska naročito na početku lečenja mogu nastupiti prolazne pojave vrtoglavice. Urapidil dolazi u dva farmaceutska oblika . ali njegov značaj opada. mada prolazna i obično se javlja na početku lečenja ili kada se doza povećava. pa zato kažemo da je aktivna L-metildopa. Osim toga mogu se javiti i glavobolje. slabost. Retki su slučajevi inkontinencije mokraće. Najviše se preporučuje za muške pacijente koji u isto vreme pate od hipertenzije i benigne hiperplazije prostate Takođe. i u vratu mokraćne bešike.Svi ovi lekovi koriste se za lečenje hipertenzije. Takođe. pargilin. edemi stopala ili potkolenica. Osim na alfa-1-adrenergičke receptore u krvnim sudovima doksazosin blokira i alfa-1-adrenergičke receptore u mišićnoj stromi i kapsuli prostate. metildopa i antagonisti imidazolinskih receptora poput moksonidina) antiadrenergici koji deluju na ganglije (trimetafan. Širenjem krvnih sudova smanjuje se otpor proticanju krvi (periferni vaskularni otpor) i krvni pritisak pada. ali samo antihipertenzivi u užem smislu te reči spadaju u posebnu ATK grupu pod nazivom "Antihipertenzivi". U organizmu metildopa prelazi u alfa-metildopamin. Zato možemo reći da su svi antihipertenzivi antihipertenzivni lekovi. Doksazosin se primenjuje u lečenju hipertenzije i benigne hiperplazije prostate. a injekcije za brzo lečenje kod hipertenzivnih kriza. On u alfa položaju ima jednu metil grupu. Nuspojave koje doksazosin može uzrokovati su vrtoglavica. Doksazosin Doksazosin kod hipertenzivnih bolesnika klinički značajno smanjuje krvni pritisak što je rezultat smanjenja sistemskog vaskularnog otpora tj.

poremećaj spavanja. KAMIREN (Krka Slovenija). rukama. Od neželjenih efekata mogu se javiti mučnina. Pentoksifilin se dobro resorbuje posle peroralne primene. Lekovi za lečenje perifernih vaskularnih bolesti nazivaju se periferni vazodilatatori. gastrointestinalne smetnje (povraćanje. Metaboliše se u jetri. urapidil – EBRANTIL (Altana Pharma AG Nemačka). smanjenje cirkulacije u određenim nevitalnim delovima tela. Ukoliko je potrebno povećavati dozu. Kod pacijenata sa ozbiljnim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina ispod 10 ml/min) treba povećati razmak izmedu dve doze. Osnovna indikacija za primenu pentoksifilina je poremećaj periferne cirkulacije. pri čemu nastaju aktivni metaboliti. slabosti i trnjenja. naftidrofuril. apopleksije . cerebrovaskularnih oboljenja. Prosečno trajanje terapije ne bi trebalo da bude kraće od dva meseca. Periferni vazodilatatori U određenim bolesnim stanjima dolazi do pogoršavanje cirkulacije u perifernim delovima tela . alergijske reakcije (svrab. Međutim. slabost. palpitacije. To su bametan. crvenilo. Registrovani lekovi • • • metildopa (racemat) – METILDOPA (Srbolek Srbija). nogama ili u nevitalnim krvnim sudovima dovodi do raznih manifestacija loše cirkulacije sa simptomima boli. doksazosin – ALPHAPRES (Zdravlje Srbija). ruke i noge. pogotovo na nogama.moždani udar.ukoliko se protok smanji u krvnim sudovima srca tada se javlja angina pectoris ili infarkt. cirkulacija se toliko pogoršava da dolazi do propadanja i nekroze tkiva. dihidroergotoksin. proliv). pentoksifilin. Može se primeniti i za povećanje pokretljivosti spermatozoida kod astenozoospermije. DOXACOR (Salutas Pharma Nemačka). gastrointestinalni poremećaji. i to kod: hronične okluzivne arterijske vaskularne bolesti. suva usta. smanjuju agregabilnost trombocita i viskoznost plazme. Od strane CNS-a mogu se javiti nervoza.retkim slučajevima javljaju se umor. osećaj pritiska i boli u grudima i pad krvnog pritiska usled promene položaja tela (ortostatska hipotenzija). vaskularnih poremećaja kod dijabetes melitusa.glava. Brojne su bolesti cirkulacije . Pentoksifilin Pentoksifilin je metilksantin sa izraženim hemoreološkim delovanjem. Damaton pentoksifiin se koristi u lečenju perifernih vaskularnih oboljenja.5 h posle primene retard oblika. Pentoksifilin se dobro podnosi u terapijskim dozama. Kod pacijenata na hemodijalizi pentoksifilin treba davati u jednoj dozi. tahikardija ili bradikardija. Lek treba uzimati duže. poremećaja cirkulacije na nivou cerebralnih krvnih sudova i mnogih stanja kod kojih postoji poremećaj hemoreologije na nivou kapilara. Raynaud-ovog fenomena. glavobolja. Ponekad. Takođe je moguća pojava crvenila. palpitacije. to treba uraditi postepeno na 4 dana. umor. kalidinogenaza. glavobolja. egzantemi). tolazolin. nesanica. Poluvreme izlučivanja pentoksifilina je 3. Česti su i poremećaji mikrocirkulacije u očima ili ušima. jer se potpuno dejstvo ispoljava tek posle 2-4 nedelje primene. i to uveče. Krvarenje se javlja veoma retko. srčane aritmije i alergijske reakcije. Pad cirkulacije u mozgu dovodi do cerebrovaskularnog inzulta tj. vrat. Izlučuje se uglavnom u obliku metabolita urinom. Pentoksifilin i njegovi metaboliti povećavaju deformabilnost eritrocita. Dihidrergotoksin 184 . ciklonikat. METHYLDOPA (Panfarma Srbija). KAMIREN XL (Krka Slovenija). poremećaji vida. ifenprodil i azapetin.

sedenje i nedovoljna fizička aktivnost. Lečenje hemoroida je dugotrajno i u lečenju se mora biti uporan. gubitak apetita). Dobro se podnosi. socijalnu aktivnost i kvalitet života pacijenta. nicergolin – SERMION (Pharmacia Enterprises Belgija). U toku terapije dihidroergotoksinom može nastupiti jaka bradikardija. opšta apatija. dijareja vertigo. hipertenzija u starijem životnom dobu kod pacijenata sa cerebrovaskularnom insuficijencijom. Ne razlikuju se mnogo od placeba. TRENTAL (Jugoremedija Srbija). podstiče pažnju i koncentraciju pacijenta ( povećava aktivnost brzih talasa EEG-a). pospanost. Privremeno olakšanje tegobe donose antihemoroidni lekovi. Poboljšanje kognitivnih simptoma i ukupne kliničke slike nastaje posle samo 2 meseca od početka terapije uz dalji trend napretka tokom 6 meseci terapije. Registrovani lekovi • • • pentoksifilin – DAMATON (Galenika Srbija). pojave neželjenih efekata su retke. Dihidroergotoksin može izazvati porfiriju. U oko 10% slučajeva mogu da se jave dispepsija. Lek treba uzimati uz obroke sa hranom ili mlekom da bi se smanjile tegobe od strane gastrointestinalnog trakta. Kod starijih pacijenata može se javiti slabljenje sluha. odbijanje jela. Kod pacijenata sa senilnom demencijom degenerativnog i vaskularnog porekla poboljšava: kognitivne simptome. hiperemija kože ili ortostatski poremećaji. PENTILIN (Krka Slovenija). pojedine bolesti digestivnog sistema. trudnoća. a antagonistički na alfa-adrenergičke receptore u mozgu. akutni ishemički insult mozga. može pomoći i diosmin.Dihidroergotoksin spada u grupu lekova koji se daju kod poremećaja cirkulacije. Nicergolin Nicergolin tablete imaju višestruko dejstvo na cerebralni metabolizam i neurotransmisiju. Dolaze u obliku krema i masti ili čepića. Kliničke studije na preko 2 400 pacijenata nesumnjivo govore u prilog efikasnosti i dobre podnošljivosti leka. Na pojavu hemoroida utiču mnogi faktori ali su najčešći uzrok: nasleđe. nauzeja. povraćanje. loša ishrana. dihidroergptoksin (ergoloidmesilat) – REDIZORK (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). blagog intenziteta i prolaznog karaktera. Dihidroergotoksin se obično dobro podnosi. a neželjena dejstva su retka i po pravilu ne zahtevaju prekid terapije. Takođe. 185 . stanje posle apoplektičnog insulta ili traumatskog oštećenja mozga.pri tome se pre svega misli na hemoroide i varikozitete vena. Indikacije: senilna cerebralna insuficijencija. Svaka četvrta osoba ima ovaj problem u nekom periodu života. Kreme i masti koriste se za lečenje spoljašnjih hemoroida. a svaka druga osoba starija od 50 godina. U pitanju su adstringensi. REDERŽIN JUGOREMEDIJA (Jugoremedija Srbija). Sinergističko delovanje je posledica efekta na vazomotorne centre u centralnom nervnom sistemu. Hemoroidi su veći ili manji čvorovi proširenih vena anorektuma (završnog dela debelog creva). Svi simptomi nestaju nakon obustave leka. Dihidroergotoksin povećava metaboličku aktivnost ganglijskih ćelija. Kod jednog dela pacijenata mogu se pojaviti mučnina i povraćanje kao i prolazna nelagodnost u gastrointestinalnom traktu (napetost u želucu. ukupnu kliničku sliku (poboljšanje globalnog kliničkog utiska). PENTOKSIFILIN (Panfarma Srbija). a čepići za terapiju unutrašnjih hemoroida. PENTOHEXAL (Salutas Pharma Nemačka). opstipacija. Na periferiji blokira alfa-adrenergičke receptore te smanjuje vazokontrikciju i dovodi do pada krvnog pritiska. lokalni anestetici i kortikosteroidi. PENTILIN FORTE (Krka Slovenija). Rezultat njegovog centralnog i perifernog delovanja je poboljšanje centralne cirkulacije. Vazoprotektivi Vazoprotektivi su lekovi za lečenje bolesti vena . Deluje agonistički na dopaminergičke i serotoninergičke receptore.

Alantoin deluje antiflogistično. burzitisa i venopatija. ali su najčešće u nogama zbog toga što je hidrostatski pritisak tamo najveći. a time utiče na otpornost kože i zarastanje rana. antagonistički prema biogenim aminima ( histamin. serotonin. Heparin. tj. antiflogistično i podsticajno na stvaranje veziva i cirkulaciju. hematomi. peckanje. Heparin može izazvati trombocitopeniju. površinske tromboze. prednizolon. zapaljenje tetiva i sinovija. flebitis. Kod pušača je poluvrema zadržavanja heparina u plazmi skraćeno. Posle primene gela površinu kože ne treba pokrivati zavojem. svraba. tri puta dnevno i blago utrlja. akutna neuralgija. Deluje i anti dematozno ukoliko se aplikuje na kožu. polidokanol Ova kombinacija se u praksi pokazala kao veoma efikasna u otklanjanju simptoma hemoroidalne bolesti. analne fisure i ekcema. burzitis. Deluje antigenski. Ukoliko se dimetilsulfoksid aplikuje na kožu u velikim koncentracijama može izazvati zapaljenje. uganuća. Inhibira holinesterazu. ožiljci i kontrakture. Simptomi varikoznih vena jesu bol i osećaj otežanosti nogu. kontuzije. povrede. D-pantenol poboljšava stvaranje granulacija i epitelizaciju. Pomaže regeneraciju vezivnog tkiva i ubrzava zalečenje. varikoznih ulceracija. Indikacije su: oboljenja vena. antieksudativno. zadah na beli luk i alergijsku senzibilizaciju. Mast se nanosi na obolelo mesto. tromboflebitis. stimuliše granulaciju i epitelizaciju. Pisustvo dimetilsulfoksida u preparatu potpomaže reapsorpciju mnogih supstanci. Indikacije: povrede mišića. Gel se nanosi dva puta dnevno na obolelo mesto. Heparin. Gel se nanosi samo na neoštećenu kožu u tankom sloju. pečenja. burzitis. Osnovno dejstvo heparina je sprečavanje koagulacije krvi. Pored toga on deluje i spazmolitički. stimuliše proces razmene materija u vezivu i potpomaže proliferaciju ćelija. eritem. U cilju sprečavanja neželjenih dejstava ovih supstanci. U farmakološkom lečenju varikoznih vena nema puno mogućnosti i terapija je često limitirajuća. sinovija. tendovaginitis. tetiva.Varikozne tj. Varikoziteti vena mogu se javiti bilo gde u telu. kalcijum dobesilat i diosmin. U slučaju varikozne ulceracije nanosi se u vidu prstena. kao i kod pripreme za operaciju i lečenje tromboziranih i operisanih hemoroida. ni jedan drugi lek ne sme da se aplikuje na površinu kože neposredno pre ili posle nanošenja. distorzije. Dimetilsulfoksid dobro prodire kroz membrane zbog čega se koristi kao nosač drugih supstancija. Ne preporučuju se upoteba alkohola u toku terapije. Opasnost od krvarenja je veća kod osoba koje konzumiraju velike količine alkohola. venopatije. oticanje. Bez obzira na način aplikacije dimetilsulfoksid izaziva pospanost. Radi izbegavanja recidiva (ponovnog ispoljavanja problema) savetuje se upotreba još 7 dana nakon prestanka tegoba. dimetilsulfoksid. sprečava zapaljive procese i potpomaže omekšavanje patološki nakupljenog kolagene. D-pantenol pomaže prodiranje heparina. Eterična ulja deluju antiseptično i analgetično. tromboflebita analnih vena. Fluorometolon. Varikozne vene postaju tamno plave pogotovo one koje se nalaze tik ispod kože. teniski lakat. urtikariju i pojavu mehurića. feniramin 186 . glavobolju. Kod tromboflebitisa lek se nanosi u debljini tupe strane noža i pokriva zavojem bez utrljavanja. hematomi. a to je transport krvi sa periferije tela u srce. Manje potkožne varikozne vene postaju plave i oslikavaju kožu u obliku paukove mreže. bez utrljavanja. zapaljenja tetiva. vlaženja. proširene vene vrlo su česta pojava. koje se inače slabo resorbuju preko kože. acetil-holin). jaka krvarenja nakon povreda. više ne mogu da vrše svoju funkciju. Mogu se javiti alergijske manifestacije na koži. Heparin Heparin primenjen lokalno deluje antitrombotično. bola. Mast i čepići se efikasno koriste u terapiji hemoroida. bakteriostatski i antiedematozno. Koriste se lekovi kao što su topički preparati na bazi heparina i escina. deksapantenol Ova kombinacija aktivnih supstanci je namenjena lečenju sportskih povreda. Varikozne vene se javljaju kada vene postanu insuficijentne. ligamenata i zglobova izazvane tupom silom: kontuzije. neomicin. Koža mora da bude suva i čista pre aplikacije gela. a eliminacija ubrzana.

delujući na vene. Moguće nuspojave su digestivne tegobe i poremećaji autonomnog nervnog sistema. fluorokortolon – ULTRAPROCT (Schering Nemačka). postoperativna terapija posle ekstirpacije hemoroida. lidokain – PROCTO-GLYVENOL (Novartis Consumer Health Švajcarska). štiti od oksidativnog stresa. u lečenju hroničnih venskih bolesti donjih ekstremiteta (varikoziteti vena). Na mikrocirkulacijskom nivou diosmin štiti venske valvule od uništenja od strane leukocita sprečavajući pojavu "refluksa krvi" i napredovanje hroničnih venskih bolesti. kožne reakcije i povišena telesna temperatura. površinskog tromboflebitisa. s obzirom da ima svojstva antioksidansa. pa smanjuje opasnost od tromboza.Ovo je kombinovani preparat za lečenje hemoroida. Pojačava fleksibilnost eritrocita. Ovo pojačava proticanje krvi kroz vene i smanjuje pritisak krvi na vene. stimuliše limfnu drenažu. Indikacije: hemoroidi. antibakterijski deluje neomicin. koji mu omogućuje pomaže u lečenju svih patofizioloških aspekata venskih bolesti. Diosmin ima jedinstveni i znantno utemeljen mehanizam delovanja. fisure. ublažava krvarenja i ublažava oteke. ulkusa krurisa i postoperativnih i postradioterapijskih limfedema. feniramin – DELMESON (Jugoremedija Srbija). a takođe. Registrovani lekovi Lokalna hemoroidalna sredstva • • • • • heparin. Nadalje. Retka su neželjena dejstva i najčešće su vezana za neomicin u vidu lokalnog eritema i svraba. pospešuje protok krvi u tkivima. hemoroida. limfne sudove i mikrocirkulaciju. neomicin. Produžava vazokonstrikcijsko dejstvo noradrenalina na zidove vena. polikrezulen – FAKTU (Altana Pharma Nemačka). slabost venskih zidova i stazu krvi. Kalcijum dobesilat koristi se u lečenju mikroangiopatija. Kod dugotrajne primene mogu se javiti lokalne reakcije na kortikosteroide u vidu folikulitisa. otok. Delujući na na zidove kapilara i vena on obnavlja normalnu strukturu endotela i reguliše poremećenu propustljivost kapilara. Komercijalno. Kalcijum dobesilat pomaže u smanjenju edema. smanjuje viskoznost krvi. kalcijum dobesilat smanjuje prianjanje trombocita na površinu endotelnih ćelija krvnih sudova. tribenozid. najviše hesperidina. atrofije kože. pa i u uslovima povišene telesne temperature i sniženog pH okolnog tkiva. cinhokain. Osim toga koristi se i u lečenju hemoroida. Kalcijum dobesilat Kalcijum dobesilat deluje na nekoliko nivoa. Moguće nuspojave su mučnina i proliv.uvek sadrži 10% drugih bioflavonoida. smanjuje izlaženje tečnosti u okolna tkiva. Antiinflamatorno delovanje prvenstveno nosi kortikosteroidna komponenta. Upravo su ove karakteristike pomažu uklanjanju loše funkcije kapilara. Ovim udruženim delovanjem bol. ekcem anusa. Diosmin smanjuje preteranu propustljivost i krost kapilara štiteći kapilare i mikrocirkulaciju od oštećenja. crvenilo i svrab se veoma brzo povlače. Deluje veoma efikasno antiinflamatorno i antipruriginozno. prednizolon. polidokanol – HEPATHROMBIN H (Hemofarm Srbija). Delujući na krv kalcijum dobesilat. pojačane maljavosti i slično. Diosmin Diosmin je deo velike grupe bioflavonoida. kako napada hemoroida tako i za dugoročno lečenje hemoroida. diosmin nikada ne dolazi kao hemijski potpuno čista supstanca . svrab anusa. Kalcijum dobesilat može izazvati agranulocitozu. a feniramin ima lokalno anestetičko dejstvo. pogotovo u retinopatiji kod dijabetesa. fluorometolon. 187 . pojačava tonus vena i smanjuje širinu vena. cinhokain. Diosmin se koristi u obliku tableta za lečenje varikoznih vena. blokira prejaku agregaciju trombocita i smanjuje preveliku viskoznost krvi i time poboljšava reološka svojstva krvi.

pankreasu i jetri). Sredstva za stabilizaciju kapilara • • • • diosmin.Antivarikozna terapija • • • heparin – HEPATHROMBIN (Hemofarm Srbija). kalcijum dobesilat – DOXI-HEM (Hemofarm Srbija). Posebna grupa beta blokatora jesu beta blokatori koji su u isto vreme i alfa blokatori. heparin. beta-2 receptori koji su smešteni po celom telu ali uglavnom u plućima.Oni blokiraju dejstvo adrenalina i noradrenalina na beta adrenergičke receptore u telu (prvenstveno u srcu. diosmin – PHLEBODIA (Innotech International Francuska). Osim toga koriste se i za lečenje glaukoma. VIATROMB (Medicom Internacional Češka). glatkih mišića digestivnih organa. Koriste se kod velikog broja bolesti . Takvi blokatori imaju posebno širok spektar delovanja na brojne organe i organske sisteme. Aktivacijom tih receptora dolazi do širenja krvnih sudova u skeletnim mišićima. ginko – GINKOR FORT (Beaufour Ipsen Industrie Francuska). bradikardija. širenja bronhija. za prevenciju migrene. u jetri. Postoje tri tipa beta adrenergičkih receptora: beta-1 receptori koji se nalaze uglavnom u srcu. Blokatori beta adrebergičkih receptora Blokatori beta adrenergičkih receptora ili beta blokatori su grupa lekova koja deluje antagonistički na beta adrenergičke receptore.aritmija. Beta blokatore razlikujemo prema tome blokiraju li beta-1 ili beta-2 receptore. i digestivnih organa. Beta-3 receptori manje su istraženi. perifernim krvnim sudovima. Posle dugotrajnog lečenja beta blokatorima kao odgovor na blokadu simpatičkog sistema dolazi do povećanja broja beta receptora. napetosti.Menarini Manufacturing Logistics and Services Italija). opuštanja materice. bronhijalnih mišića. imaju suprotni efekat – oni usporavaju brzinu rada srca i snižavaju krvni pritisak pa se koriste u stanjima kada do srca ne može doći dovoljno kiseonika. procijanidolni oligomeri – ENDOTELON (Sanofi Winthrop Industrie Francuska). u lečenju tireotoksikoze i dr. smanjena srčana kontraktilnost. hipertenzije. Zbog toga se smatraju jednom od najznačajnijih grupa lekova. Zbog toga nagli prestanak uzimanja beta blokatora može izazvati tzv. angine pectoris. LIOTON (A. Lekovi koji blokiraju ove receptore. S druge strane blokadom beta-2 receptora dolazi do suprotnih efekatau spomenutim organima. rizik od napada angine pectoris ili čak i infarkta srca. Selektivni beta blokatori blokiraju samo beta-1 receptore. hesperidin – DETRALEX (Les Laboratories Servier Francuska). bronhijima. Najvažniji efekti su im na kardiovaskularnom sistemu i glatkim mišićima bronhija. heptaminol. dekspantenol – SINEDOL (Hemofarm Srbija). ali zna se da imaju ulogu u metabolizmu masti. Aktivacija beta-1 receptora adrenalinom pojačava brzinu rada srca i krvni pritisak pa srce troši više kiseonika. "rebound effect". mišićima i arteriolama. 188 . ali često i brojne neželjene nuspojave. alkoholizma. razgradnje glikogena u jetri i otpuštanja glukoze u krv iz jetre. Ukoliko blokiraju i jednu i drugu grupu receptora tada ih nazivamo neselektivni beta blokatori. variksa jednjaka. za prevenciju infarkta srca. Oni su vrlo zgodni za brzo postizanje kontrole krvnog pritiska jer dodatna blokada alfareceptora sprečava karakteristični početni porast krvnog pritiska koji nastupa ukoliko se blokiraju samo beta-1 blokatori. kongestivne insuficijencije srca. dimetilsulfoksid. Beta-2 receptori nalaze se krvnim sudovima prugastih mišića. mateice. trokserutin. ali ukoliko se uzimaju u velikim dozama tada će blokirati i druge beta receptore. To su labetalol i karvedilol. Nuspojave beta blokatora jesu bronhospazam.

frekvenciju srčanog rada. hipotenzija. purpura i eritem. Najčešće moguće nuspojave jesu bradikardija. S obzirom da je očuvan i protok krvi kroz ekstremitete. Od nuspojava u digestivno sistemu mogu se pojaviti opstipacija. Takođe deluje i lokalno anestetski. Propranolol snižava srčanu frekvencu i snagu srčane kontrakcije. sklonost hipoglikemiji. ortostatska hipotenzija. Karvedilol smanjuje periferni vaskularni otpor putem vazodilatacije i blokade renin-angiotenzinaldosteronskog sistema (zbog beta blokade). pospanost. Osim toga karvedilol je i moćan antioksidana. pospanosti. može doći do smanjenja seksualne sposobnosti. Atenolol smanjuje. Koristi se u lečenju angine pectoris. Zato smanjuje udarni i minutni volumen i potrebu srčanog mišića za kiseonikom. hipertrofične opstruktivne kardiomiopatije. Raynaudov fenomen i parestezije. sistolni i dijastolni krvni pritisak i potrebu miokarda za kiseonikom čime omogućava mnogo veći srčani rad. aritmije. glavobolja. opstipacija. Moguće nuspojave su bradikardija. a i za dugotrajno lečenje angine pectoris i u lečenju tahiaritmija. Propranolol Propranolol je neselektivni inhibitor beta-adrenergičkih receptora. mučnina. kongestivna insuficijencija srca i hladnoća ekstremiteta. posebno diureticima tipa tiazida. hipertenzije i koronarne srčane bolesti udružene sa gore navedenim poremećajima srčanog ritma.on se veže za alfa-1 receptore i blokira ih što uzrokuje širenje krvnih sudova. bronhospazam i pogoršanje ventilacionih funkcija. kod upotrebe karvedilola se retko viđa. Sotalol se koristi u lečenju tahikardija AV čvora. problema sa spavanjem. nesanica. umora ili slabosti. umor. atrioventrikularni blok. aritmija. ishemiji 189 . Protok krvi kroz bubrege i bubrežna funkcija je očuvana. proliv. On selektivno blokira beta-1 adrenergičke receptore. mučnina. pojava hladnih ekstremiteta koja se često viđa kod primene ostalih beta blokatora. vrtoglavica. Sotalol Sotalol je neselektivni beta-blokator koji ujedno produžava trajanje akcionog potencijala blokirajući repolarizaciono ulaženje kalijumovih jona u ćelije srčanog mišića. Atenolol se najviše koristi u lečenju hipertenzije. Ali on smanjuje i snagu srčanog mišića što je neželjeni efekat u pacijenata koji pate od kongestivne insuficijencije srca. neutralizator reaktivnih slobodnih radikala i antiproliferativni agens. nervoze i nazalne kongestije. slabost. bronhospazam. supraventrikularnih tahikardija u sklopu WPW sindroma. poremećaji cirkulacije krvi. a brzina rada srca je smanjena. Atenolol Atenolol je najvažniji i najpropisivaniji beta blokator. mentalna depresija. srčana dekompenzacija. sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivnim lekovima. udarni volumen. teških simptomatskih. parestezije i osećaj hladnoće u ekstremitetima. Propranolol je poznat po tome što može proći krvno moždanu barijeru i ući u mozak gde uzrokuje nuspojave kao što su depresija i noćne more. kako tokom mirovanja tako i tokom napora. hipertenzije. pogotovo kod lečenja dijabetesa. povraćanje. a i u lečenju hronične stabilne angine pectoris. Karvedilol Karvedilol je uz labetalol jedini posebni beta blokator koji ujedno ima svojstva vazodilatatora . Njegov je najznačajniji efekat je zaštita srca od prekomernog simpatičkog uzbuđenja ili cirkulišućih kateholamina psihičkog ili fizičkog porekla. halucinacije.hipotonična kardiovaskularna disregulacija. pojačana hipoglikemija u pacijenata s juvenilnim dijabetesom melitusom. paroksizmalnih fibrilacija atrijuma. tj. feohromocitoma. Moguće nuspojave jesu umor. U pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom smanjuje krvni pritiskom. malignih i nemalignih tahikardijskih ventrikularnih poremećaja srčanog ritma. povraćanje. Zato se karvedilol koristi za lečenje hipertenzije.

ali i u bolesnika koji ne podnose ACE inhibitor. povećanje telesne mase i hiperholesterolemija. Većina kalcijumovih antagonista izaziva blokadu kanala zavisnu od upotrebe. i kao indirektno sprečavaju difuziju jona kalijuma kroz pore u otvoreni kanal. Kalcijumski antagonisti opuštaju i ostale tipove glatkih mišića ali su ovi efekti od manjeg terapijskog značaja nego njihovo dejstvo na vaskularni glatki 190 . ali nemaju veliki uticaj na vene. DILATREND (F. proliv. Osnovno dejstvo kalcujumskih antagonista. Antagonisti kalcijuma obuhvataju tri hemijski različite klase: fenilalkilamine (verapamil). hidrohlortiazid – LODOZ (Merck Sante Francuska). KARVILEKS (Zdravlje Srbija). edem. PANAPRES (Hemofarm Srbija). Verapamil ima najizraženije negativno inotropno dejstvo i zbog toga je kontraindikovan kod srčane insufcijencije. verapamil usporava rad srca. kao i većina drugih blokatora kalcijumovih kanala. Lekovi iz svake od navdene tri hemijske klase vezuju se za alfa1 subjedinicu srčanog kalcijumskog kanala L-tipa. stupajući u međusobne alosterike interakcije i interakcije sa mehanizmom zatvaranja kanala. ali se ovo ublažava refleksnim pojačanjem simpatičke aktivnosti koja nastaje usled njihovog vazodilatatornog dejstva. Diltiazem je. iako regionalni efekti značajno variraju kod različitih lekova. BISOPROLOL (Ni Medic Srbija). trombocitopenija. Kalcijumski antagonsti izazivaju generalizovanu dilataciju arterija i ateriola i tako snižavaju krvni pritisak. digidropiridine (nifedipin. ili pak ne menja brzinu rada srca. Deluju na sva vaskularna korita. kod terapijske primene. Registrovani lekovi • • • • • • • • propranolol – PROPRANOLOL (Galenika Srbija). nestabilnoj angini i ishemičnoj disfunkciji leve komore. CONCOR COR (Merck Nemačka). sotalol – DAROB MITE (Abbott Nemačka). Karvedilol se primenjuje i za lečenje kongestivne insuficijencije srca jer dovodi do smanjenja smrtnosti i potrebe za hospitalizacijom. METOPROLO STADA (Stada Arzneimittel Nemačka). koji je posledica inhibicije spore ulazne struje tokom platoa akcionog potencijala. PRESOLOL (Hemofarm Srbija). BYOL (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). hipotenzija. poboljšanja stanja i usporavanja progresije bolesti. hidralazinom ili nitratom. metoprolol – CORVITOL (Berlin-Chemie Nemačka). nifedipin tipično izaziva refleksnu tahikardiju. bisoprolol. bol u ekstremitetima. dok većina dihidropiridina pokazuju jače dejstvo na glatki mišić nego na srce. posturalna hipotenzija. usmereno je na srčani i glatki mišić. ATENOLOL (Remevita Srbija). bisoprolol – BISOPROLOL (Jugoremedija Srbija). glavobolje i zamor. ATENOLOL (Zdravlje Srbija). Anatagonisti kalcijuma takođe imaju negativan inotropni efekat. PRINORM (Galenika Srbija).srčanog mišića. atenolol – ATENOLOL (Farmakos Srbija). po svom delovanju u sredini. povraćanje. MILENOL (Hemofarm Srbija). Moguće nuspojave su poremećaji vida. bradikardija.Hoffmann-La Roche Švajcarska). nebivolol – NEBOLET (Berlin-Chemie Nemačka). karvedilol – KARVEDILOL (Habit Pharm Srbija). Uprkos tome. hiperglikemija. Blokatori kalcijumovih kanala Blokatori kalcijumovih kanala ili antagonisti kalcijuma su lekovi koji blokiraju ulazak jona kalcijuma u ćeliju kroz kalcijumske kanale. mučnina. amlodipin) i benzotiazepine (dliltiazem). ali na različitim mestima. Na primer. Izazivaju koronarnu vazodilataciju i primenjuju se kod pacijenata sa spazmom koronarnih arterija (vazospastična angina). Verapamil pre svega deluje na srce. CONCOR (Merck Nemačka). CORYOL (Krka Slovenija). diltiazem izaziva samo blage promene u broju otkucaja u minutu. Može se koristiti kao dodatak standardnoj terapiji. smanjena lakrimacija. odnosno u bolesnika koji nisu na terapiji digitalisom. Dejstvo na srce – kalcijumski anatagonisti mogu izazvati AV blok i usporavanje rada srca delovanjem na provodno tkivo. minutni volumen uglavnom ostaje neizmenjen ili se povećava zbog smanjenja perifernog otpora. astma i dispneja u bolesnika sa predispozicijom.

Sprečava transmembranski influks jona kalcijuma u srčani mišić. jer se bolje podnosi. ishemijska bolest srca – stabilna hronična angina. oticanje zglobova. malaksalost. 191 . Ublažavanje ishemijskih tegoba može nastupiti iz dva razloga: • • vazodilatacije arteriola i smanjenja ukupnog perifernog otpora. Amlodipin je antagonist kalcijuma dihidropiridinske strukture druge generacije. Poluvreme eliminacije iz plazme je oko 4 sata. leukopenija. Farmakokinetiku amlodipina odlikuje dobra i usporena resorpcija tokom 6-12 sati i stabilno održavanje koncentracija u plazmi. pruritus. Biološka raspoloživost nifedipina je smanjena metabolizmom pri prvom prolasku kroz jetru. Indikacije: blaga i umerena hipertenzija. Mogu izazvati crvenilo lica i glavobolju. crvenilo. a koncentracija u plazmi je najviša tek posle 6 sati. Nifedipin je antagonist kalcijuma sa selektivnim vazodilatatornim dejstvom na arteriole i arterije. ali se produžava kod primene retard-oblika. CPK i LDH. Intezivno se metabolišu. Antagonisti kalcijuma u kliničkoj upotebi dobro se resorbuju iz gastrointestinalnog trakta i daju se per os. hipertenzije. nifedipin se resorbuje brzo i dejstvo nastupa za 1-2 sata. abdominalni bol i pospanost. Antihipertenzivno dejstvo je posledica relaksacije arteriola i arterija i snižavanja perifernog vaskularnog otpora. Neželjena dejstva koja su posledica vazodilatacije se mogu ublažiti ako se doza smanji ili kad se nifedipin kombinuje sa beta blokatorom. kao što je primena posle subarahnoidne hemoragije. Iz film-tableta. tahikardija. gde se koriste intravenski preparati. kao i prolazno povišenje ureje i kreatinina. Indikacije: arterijska hipertenzija. Neželjena dejstva: crvenilo lica. Lek treba uzimati posle obroka. glavobolja. Stabilne terapijske koncentracije u plazmi postižu se posle 7-8 dana uzastopnog doziranja. Vrlo retki su poremećaji nekih laboratorijskih nalaza: trombocitopenija. Vazodilatacija je posledica blokade L-tipa kalcijumskih kanala i smanjenog influksa jona kalcijuma u vaskularne glatke mišiće. Iz retard film-tableta i retard-kapsula nifedipin se oslobađa postepeno u toku 12 sati. vazodilatacije glavnih koronarnih arterija i arteriola u ishemijskim i zdravim delovima srca. a ostala dozno–zavisna neželjena dejstva su vrtoglavica. dermatitis – su vrlo retke. Poluvreme eliminacije od oko 36 sati omogućava uzimanje leka samo jednom dnevno. palpitacije. osim nekih specifičnih indikacija. Amlodipin se ekstenzivno metaboliše u jetri do neaktivnih metabolita. anemija. ali traje kratko. profilakse angine pectoris. peckanje u očima. a u mokraći se izlučuje oko 10% nepromenjene supstance i 60% metabolita. karakteristični za antagoniste kalcijuma kao grupu. palpitacije. Blokatori kalcijumskih kanala se primenjuju kod aritmija (da uspore brzinu rada komora kod brze atrijalne fibrilacije i da spreče ponovnu pojavu supraventrikularne tahikardije).mišić. malaksalost. opstipaciju. vazospastička angina pektoris. a usled otsustva refleksne tahikardije. Većina neželjenih efekata kalcijumskih antagonista odnosi se na dužinu njihovog farmakološkog delovanja. Alergijske reakcije: groznica. Antihipertenzivno dejstvo je posledica smanjivanja perifernog vaskularnog otpora. stabilna angina pektoris. Raynaud-ov fenomen Nifedipin se dozira individualno i usklađuje sa postignutim efektom i eventualnom pojavom neželjenih dejstava. iako mogu izazvati neželjene efekte. prolazna hipotenzija su posledica vazodilatacije. vaskularne i druge glatke mišiće kroz kalcijumske kanale 1-tipa. porast transaminaza. a antianginozno dejstvo je rezultat smanjenja potrošnje kiseonika u miokardu zbog smanjivanja "afterload-a". periferni edemi. vazospastička angina Prinzmetal-ovog tipa Dozno–zavisna neželjena dejstva amlodipina su najčešće edemi i glavobolja. hipertenzivne krize. koja povećava dopremu kiseonika kod bolesnika sa spazmom koronarnih arterija (Prinzmetal-ova i druge vrste angine). nastaje rasterećenje srca koje smanjuje potrošnju kiseonika i potrebe srčanog mišića za energijom.

zujanje u ušima. Dejstvo počinje već posle 0. raš kože. Najčešći neželjeni efekti su raš. palpitacije i pospanost. alopecija. VAZOTAL (Hemofarm Srbija). diareja. pa je biološka raspoloživost oko 40%. osećaj umora. AMLODIPIN (Srbolek Srbija). Od strane mišićno skeletnog aparata javljaju se artralgije. Dilatacijom krvnih sudova smanjuje periferni vaskularni otpor. otok članaka na nogama. povećava dilataciju koronarnih krvnih sudova. crvenilo lica. sinkopa. odnosno. TENOX (Krka Slovenija). Biološka iskoristljivost je mala (10-20% unete doze) zbog efekta prvog prolaza kroz jetru. AMLOPIN LEK (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). atrijalna fibrilacija). hipotenzija i vrtoglavica pri ustajanju. stabilna i vazospastična). Maksimalna koncentracija leka u plazmi se postiže posle 1 do 2 sata. AMLODIL (Bosnalijek Bosna i Herzegovina). Retko se mogu javiti aritmije. kako epikardnih tako i subendokardnih. resorbuje se preko 90% unete doze. poremećaj sna i urtikarija. tremora. dispneja. Inhibiše ulazak kalcijumovih jona tokom depolarizacije membrane srčanog mišića.3 sata. grčevi i bol u mišićima. Nemačka). srčani blok. crvenilo. Moguća su neželjena dejstava od strane CNS-a u vidu parestezije. Efekat diltiazema je najviše izražen posle oko 4 sata. Verapamil je antagonist kalcijuma koji sprečava transmembranski influks kalcijuma u ćelije sprovodnog sistema srca (SA. poremećaj funkcije jetre. tahikardija. nervoze i anksioznosti. NORVASC (Pfizer Manufacturing Center USA). radne muskulature srca i glatkih mišića koronarnih i perifernih krvnih sudova. arterijska hipertenzija. opstipacija. ekstrapiramidalni simptomi. felodipin – FELODIPIN STADA (Stada Arzneimittel Nemačka). Apsorpcija leka primenjenog u obliku tableta je dobra.5 -1 minuta. profilaksa anginoznog bola kod angine pektoris. sa izraženim efektom prvog prolaska kroz jetru. sprovodnog aparata srca i glatke muskulature krvnih sudova. depresija. Od ostalih neželjenih dejstava od strane kardiovaskularnog sistema zapaženi su bradikardija. bradikardija. AMLODIPIN (Ni Medic Srbija). Svega oko 2-4% diltiazema izlučuje se bubrezima kao nepromenjen lek. PLENDIL (AstraZeneca UK Limited Velika Britanija). mučnina. blok sprovođenja prvog stepena. AMLODIPIN (Remevita Srbija).Kod žena 2-3 puta češće nego kod muškaraca se javljaju edemi. hipotenzija.8 . supraventrikularne aritmije (PSVT. ginekomastija. umereno povećanje enzima jetre (ALT i AST). Najčešća neželjena delovanja kod primene diltiazema su mučnina. negativno inotropno dejstvo i smanjenje vaskularnog otpora u koronarnom krvotoku (antianginozni efekat) i smanjenje ukupnog perifernog otpora usled sistemske vazodilatacije (antihipertenzivni efekat). periferna ishemija. NORVASC (Heinrich Mack Nachf. nervoza.5. AMLOHEXAL (Hexal Nemačka). Indikacije: arterijska hipertenzija. Kod pacijenata sa cirozom jetre koncentracije diltiazema su zbog sporije razgradnje više i poluvreme izlučivanja je duže. Smanjuje snagu srčane kontrakcije. ali i putem stolice (15%). Registrovani lekovi • amlodipin – ALOPRES (Zdravlje Srbija). vrtoglavica. somnolencija. Diltiazem je blokator kalcijumovih kanala. hipertrofička kardiomiopatija. usporava rad srca i smanjuje potrebe srca za kiseonikom. Refleksna tahikardija se javlja kao posledica smanjenja krvnog pritiska. hiperglikemija. bol u grudima. nesanice. zavisno od brzine injekcije ili infuzija. Metaboliti su farmakološki aktivni. povraćanje. NORMODIPINE (Gedeon Richter Mađarska). Indikacije: angina pektoris (hronična. glavobolja. Poluvreme eliminacije 1. Delovanje traje 10 do 12 sati. AMLOGAL (Galenika Srbija). a dostiže maksimum posle 10 do 15 minuta. hipotenzija. ali se produžava u toku dugotrajne primene leka do 2 puta. bradikardija. ostalo u obliku metabolita. Posledica ovoga je negativno hronotropno i dromotropno dejstvo (antiaritmijski efekat). Dobro se resorbuje. • 192 . Metabolizuje se u jetri. slabost. čime snižava dijastolni i sistolni krvni pritisak. tremor. palpitacije. MONODIPIN (Galenika Srbija).i AV-čvora). smanjuje periferni vaskularni otpor. Eliminacija verapamila iz organizma se odvija uglavnom putem urina (70%). AV blokovi II stepena. glavobolja. Posle intravenske primene. Usled svega toga diltiazem prevenira pojavu anginoznog bola. maksimalna koncentracija leka u krvi se postiže brzo. hiperplazija desni. atrijalni flater. parestezije. hepatitis.

CORDIPIN RETARD (Krka Slovenija). Hipolipemici Ateroskleroza je sve više prisutna i predstavlja najčešći uzrok smrti i onesposobljenosti u industrijski razvijenim društvima. Aterom je fokalna promena u intimi velikih i srednjih arterija. pa samim tim i triglicerida. DILTIAZEM (Slaviamed Srbija). VERAPAMIL ALKALOID (Alkaloid Makedonija). Oni uzrokuju izrazito sniženje VLDL-holesterola u cirkulaciji. Oni su agonisti PPAR alfa receptora (peroxisome proliferatoractivated receptor alfa). stimulišu beta-oksidativnu degradaciju masnih kiselina. NIPIDIN (Panfarma Srbija). Hipolipemici su lekovi za snižavanje povišenog nivoa lipida u krvi. koji prenose lipoproteini visoke gustine. Najčešće korišćene grupe lekova su: • • • statini: inhibitori HMG-CoA (3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A) reduktaze – posebno su obrađeni fibrati adsorbensi žučnih kiselina (smole koje vezuju žučne kiseline) FIBRATI U derivate fibrinkse kiseline (fibrati) spadaju bezafibrat. Pojava simptoma ukazuje na uznapredovalu bolest ili posledičnu trombozu. sa umerenim smanjenjem LDL-holesterola i približno 10%-tnim povećanjem HDL holesterola.• • • • • • • • nifedipin – NIFELAT P (Zdravlje Srbija). VERAPAMIL (Panfarma Srbija). lipoproteini se dele na: • • • lipoproteine vrlo niske gustine ili VLDL (od „very low density lipoproteins”). nitrendipin – NITREPIN (Zdravlje Srbija). ciprofibrat. Oni sa niskom i vrlo niskom gustinom prenose između 60 i 80 % holesterola i zatrpavaju arterije sve dok ih ne zapuše i izazovu aterosklerozu. diltiazem – CORTIAZEM RETARD (Hemofarm Srbija). Fibrati stimulišu lipoproteinski lipazu. verapamil – IZOPAMIL (Galenika Srbija). CORDIPIN (Krka Slovenija). ima zaštitnu ulogu: „čisti” arterije od lošeg holesterola i vraća ga u jetru. Povišen nivo LDL holesterola predstavlja glavni rizik za srčana oboljenja i moždani udar. VERAPAMIL (Zdravlje Srbija). pa samim tim povećavaju hidrolizu triglicerida u 193 . VERAPAMIL (Srbolek Srbija). NIFELAT (Zdravlje Srbija). VERAPAMIL (Hemofarm Srbija). fenofibrat i klofibrat. Nasuprot njima. Zbog toga LDL i VLDL spadaju u loš holesterol. Patogeneza ove bolesti razvija se kroz više decenija tokom kojih promene (lezije) ne pokazuju kliničke manifestacije. lipoproteine niske gustine ili LDL (od „low density lipoproteins”). nimodipin – NIMOTOP S (Bayer Healthcare Nemačka). dobri HDL holesterol. Zavisno od gustine. koji pripada nuklearnim receptorima. Lekovi za snižavanje lipida u plazmi predstavljaju samo jedan pristup u tretmanu i primenjuju se zajedno sa dijetom i uz korekciju ostalih promenljivih kardiovaskularnih faktora rizika. CORDIPIN XL (Krka Slovenija). lipoproteine visoke gustine ili HDL (od „high density lipoproteins”). Holesterol postaje štetan tek posle narušene ravnoteže između jednog i drugog. DILTIAZEM ALKALOID (Alkaloid Makedonija). lacidipin – LACIPIL (Glaxosmithkline Export Velika Britanija). gemfibrozil. lerkanidipin – LERCANIL (Berlin-Chemie Nemačka). Mehanizam delovanja fibrata je složen. Nekoliko vrsta preparata se koriste u cilju smanjenja LDL holesterola u plazmi. nizoldipin – NIZOLDIN (Slaviamed Srbija).

ali neželjena dejstva ograničavaju njihovu kliničku primenu. lupanje srca i gastrontestinalne tegobe. u crevima vezuju za sebe žučne kiseline i sprečavaju njihovu reapsorpciju i enterohepatičnu recirkulaciju. Miozitis je retko. Fibrati mogu izazvati blaže gastrointestinalne tegobe. što dovodi indirektno do umerenog smanjenja LDL-holesterola i povećanja HDL-holesterola. Primena koja nije vezana za aterosklerozu uključuje pruritus (svrab) kod pacijenata sa parcijalnom bilijarnom opstrukcijom i dijareju povezanu sa žučnim kiselinama. SMOLE KOJE VEZUJU ŽUČNE KISELINE Holestiramin i holestipol su smole sa osobinama anjonskih izmenjivača. nadutost trbuha. Pošto se smole ne resorbuju. i oslobađaju slobodne masne kiseline za deponovanje u masno tkivo ili za metabolisanje u mišićima. Oni verovatno smanjuju stvaranje VLDL čestica u jetri i povećavaju preuzimanje LDL čestica od strane jetre. pogoršati toleranciju glukoze i provocirati pojavu gihta. To dovodi do povećanog stvaranja LDL receptora u ćelijama jetre. ali povećavaju holesterol. Mehanizam dejstva ribljeg ulja na koncentraciju triglicerida u plazmi nije poznat. kod pacijenata sa niskim HDL-holesterolom i visokim rizikom od ateroskleroze i u kombinaciji sa drugim hipolipemicima kod pacijenata sa teškom dislipidemijom otpornom na terapiju. ciprofibrat – LIPANOR (Sanofi Synthelabo Groupe Francuska). koje dovodi do mioglobinurije i akutne bubrežene insuficijencije. Smole koje vezuju žučne kiselnie se primenjuju kao dodatna terapija uz statine zbog neadekvatnog odgovora i kod hiperholesterolemija gde su statini kontraindikovani. sistemska toksičnost je niska. opstipacija ili dijareja su česte poave koje su dozno zavisne. Rezultat je smanjena apsorpcija egzogenog holesterola i povećan metabolizam endogenog holesterola putem sinteze žučnih kiselina u jetri. OSTALI HIPOLIPEMICI Nikotinska kiselina Nikotinska kiselina je vitamin koji se u gramskim kločinama koristi kao hipolipemik. produženje vremena krvarenja. Neželjena dejstva uključuju crvenilo lica i grudnog koša. iako je epidemiološki dokazano da redovno konzumiranje ribe smanjuje obolevanje od ishemijske bolesti srca. ali gastrointestinalne tegobe kao mučnina. Nakon peroralne primene. Koncentracija HDL-holesterola je nepromenjena i može doći do neželjenog povećanja triglicerida. Acipimoks je derivat nikotinske kiseline koji se koristi u manjim dozama i ima manje izražena neželjena dejstva. Visoke doze mogu uzrokovati poremećaj funkcije jetre. Riblje ulje je bogato polinezasićenim masnim kiselinama uključujući i eikosapentaenoičnu kiselinu i dokosaheksaenoičnu kiselinu i one imaju druge potencijalno važne efekte koji uključuju antiagregaciona svojstva. Ovi lekovi inhibiraju produkciju triglicerida i VLDL čestica u jetri. Kao dodatak ovim efektima na lipoproteine. Registrovani lekovi • • gemfibrozil – BOLUZIN (Galenika Srbija). SINELIP (Hemofarm Srbija). Dugotrajna primena je povezana sa smanjenjem mortaliteta. Koncentracija trigicerida u plazmi je manje povezana sa bolestima koronarnih arterija nego što je to holesterol. 194 . poboljšavaju toleranciju glukoze i smanjuju inflamaciju vaskularnih glatkih mišića tako što inhibiraju ekspresiju transkripcionog faktora. Fibrati se primenjuju kod kombinovanih dislipidemija (tj.hilomikronima i VLDL česticama. ali može biti ozbiljno neželjeno dejstvo (rabdomioliza).povećani trigliceridi i holestreol u serumu). što ima za posledicu povećano preuzimanje LDL čestica iz krvi i smanjenje koncentracije LDLholesterola u plazmi. antiinflamatorno dejstvo i smanjenje fibrinogena u plazmi. tako da je uticaj ribljeg ulja na srčani morbiditet i mortalitet nedokazana. Riblje ulje Omega-3 masne kiseline smanjuju koncentraciju triglicerida u plazmi. fibrati smanjuju fibrinogen u plazmi.

pravastatin – GALASTAT (Galenika Srbija). osteoklastna apoptoza i povećanje sintetičke aktivnosti osteoblasta. Statini se dobro podnose. naročito ako postoje i drugi faktori rizika za aterosklerozu. Dobro se resorbuju i eliminišu putem jetre. SORTIS (Pfizer H. Atorvastatin snižava holesterol u serumu kod bolesnika sa homozigotnom familijarnom hiperholesterolemijom. ATORVASTATIN (Zdravlje Srbija).P. Ostala dejstva statina su: poboljšanje endotelne funkcije.angina.V. atorvastatin. pre spavanja. ezetimib – INEGY (Merck Sharp & Dohme B. Blaža neželjena dejstva uključuju gastrointestinalne smetnje. Corporation USA). tranzitorni ishemijski napadi. u smanjenju koncentracije LDL holesterola u plazmi. Simvastatin. simvastatin. smanjenje vaskularne inflamacije. Statini se primenjuju oralnim putem.heterozigotna familijarna hiperholesterolemija). Registrovani lekovi • simvastatin – CHOLIPAM (Hemofarm Srbija). SIMVOR (Ranbaxy Laboratories Indija). stabilizacija ateromskog plaka. • • • • • Vazodilatatori u terapiji bolesti srca 195 . Statini (inhibitori HMG-CO reduktaze) Enzim koji određuje brzinu (količinu) sintetisanog holesterola je HMG-CoA reduktaza. Primenjuju se i kod nekih. povećanje cirkulacije endotelnih progenitornih ćelija. ATORIS (Krka Slovenija). pojačanje fibrinolize. Holandija). Primenjuju se u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda kod pacijenata sa simptomtskom aterosklerozom (npr. antitrombotičko delovanje. Ona katalizuje pretvaranje HMg-CoA u mevalonsku kiselinu. nesanicu i osip. smanjenje agregabilnosti trombocita. LESCOL XL (Novartis Švajcarska). Island). prema tome. ezetimib – EZETROL (Merck Sharp & Dohme USA). fluvastatin – LESCOL (Novartis Švajcarska). imunosupresija. amlodipin – CADUET (Pfizer GMBH Nemačka). ZOCOR (Merck Sharp & Dohme USA). u primarnoj prevenciji bolesti arterija kod pacijenata sa viskoim rizikom zbog povećanog holesterola u serumu. Posledično. reverzibilni kompetitivni inhibitori. VASILIP (Krka Slovenija). stanje posle akutnog infarkta miokarda ili šloga). na lekove rezistentnih dislipidemija (npr. TORVALIPIN (Actavis HF.C. inhibicija migracije germinativnih ćelija tokom razvoja. SIMVA HEXAL (Salutas Pharma Nemačka). Statini takođe smanjuju trigliceride u plazmi i povećavaju HDL holesterol. smanjenje sinteze holesterola u jetri dovodi do povećane sinteze LDL receptora i povećanog odstranjivanja LDL čestica. SIMVASTATIN (Srbolek Srbija). SIMVASTATIN (Ni Medic Srbija).• • nikotinska kiselina – NIASPAN (Merck KG Nemačka). Ozbiljnija neželjena dejstva su retka i uključuju miozitis (rabdomioliza) i angioedem. povećanje neovaskularizacije ishemijskog tkiva. lovastatin i pravastatin su specifični. atorvastatin – TULIP (Hemofarm Srbija). uveče. uz izražen efekt prvog prolaska. Najvažniji biohemijski efekt statina je. HOLLESTA (Alkaloid Makedonija). povećanje plazmatskih koncentracija enzima jetre.

zajedno sa povećanim koronarnim protokom. 196 . povraćanja i alergičnih reakcija na koži u obliku osipa ili crvenila i eksfolijativnog dermatitisa. NO aktivira rastvorljivu gvanilat cilazu. Ovo smanjuje refleksiju pulsnog talasa iz arterijskih grana i shodno tome. i produženo dejstvo se postiže aplikacijom u vidu transdermalnih flastera. kao profilaktička mera angine pectoris. akutne srčane insuficijencije. Organski nitrati ulaze u jaku interakciju sa inhibitorima fosfodiesteraze 5 (PDE5) kao što su sidenafil. i verovatno reakciju sa tkivnim sulfhidrilnim grupama. Klinički značajan stepen tolerancije na antianginozne efekte nitrata ne javlja se kod uobičajenih formulacija lekova sa kratim dejstvom (npr gliceril trinitrat). kod nestabilne angine.i mononitrate. Tolerancija na ove fekte se relativno brzo razvija. Methemoglobin ima manji afinitet za kiseonik. izaziva veliki porast sadržaja kiseonika u krvi koronarnog sinusa. preparati u obliku spreja predstavljaju rešenje za ovaj problem. ovo uključuje i enzimsku fazu. i smanjivanje koronarnog spazma. akutnog infarkta srca. vrtoglavicom i slabošću. Kada se otopi bočica sa tabletama njegov rok upotrebe je veoma kratak. Ako se proguta. Često se u početku lečenja javljaju glavobolje koje su uzrokovane nitratima. Potrošnja kiseonika u miokardu se smanjuje zbog redukcije kako srčanog prethodnog tako i naknadnog opterećenja. Iskustvom je dokazano da ova dosta učestala nuspojava nestaje nakon dugotrajnije upotrebe gliceril-trinitrata. Dobro se resorbuje kroz kožu. akutna insuficijencija miokarda i kod koronarnog spazma koji je uzrokovan uvođenjem katetera tokom koronarne angiografije. uz posledičnu relaksaciju mišića. Organski nitrati u organizmu prelaze u nitritni jon koji može reagovati sa hemoglobinom stvarajući methemoglobin. Osobe koje uzimaju gliceriltrinitrat ne smeju uzimati alkoholna pića. tadalafil i vardenafil koji se koriste za lečenje erektilne disfunkcije. U koncentracijama koje se dostižu kod terapijske primene. ali se gubi nakon kratkog vremena bez nitrata. ali se javlja kod lekova sa produženim dekstvom (izosorbid mononitrat) ili kada se gliceril trinitrat aplikuje u vidu kontinuirane intravenske infuzije ili kod učestale primene transdermalnih flastera sa produženim dejstvom. povećavajući stvaranje cGMP. Kada se primenjuje sublingvalno. pa nastupa nedostatak (hipoksija). Kod zdravih osoba ovo smanjuje udarni volumen. Dolazi do jakog pada krvnog pritiska koji rezultuje totalnim kolapsom krvotoka i može završitii smrću. Pri metabolisanju nitrata oslobađa se NO (azot monoksid). Dobro se resorbuje u ustima i aplikuje u obliku tableta koje se stavljaju pod jezik ili kao sublingvalni sprej. sa smanjenjem centralnog venskog pritiska. Sve ovo znači. preko kolaterala. U retkim slučajevima može doći do mučnine. Zato se lekovi za lečenje erektilne disfunkcije i organski nitrati nikako ne koriste istovremeno! Gliceril trinitrat Gliceril trinitrat se brzo inaktiviše metabolisanjem u jetri. Terapijske doze slabije deluju na male arterije nego na vene.Organski nitrati opuštaju vaskularne i druge glatke mišiće. Direktan efekt na tonus koronarnih arterija smanjuje spazam koronarnih arterija kod vazospastične angine. Izazivaju izraženu venodilataciju. Organski nitrati se klinički primenjuju kod stabilne angine kao prevencija i terapija. i može da izazove posturalnu hipotenziju i nesvesticu. U početku upotrebe ili nakon većih doza može doći do pada arterijskog pritiska i/ili ortostatske hipotenzije. Delovanje na vene je izraženije prilikom ustajanja. koje je posledica smanjenog kardijalnog prethodnog i naknadnog opterećenja. Pri većim dozama dolazi do dilatacije arterija otpora i arteriola. jer aktivna supstanca isparava. Njegovo dejstvo traje oko 30 minuta. a efekt nastupa u roku od nekoliko minuta. Bez obzira na to. da antianginozno dejstvo nitrata obuhvata smanjenje potrošnje kiseonika. trinitrat se konvertuje u di. To. Takvo trovanje naziva se methemoglobinemija. a arterijski pritisak pada. što aktivira protein kinazu G i dovodi do kaskade efekata u glatkom mišiću defosforilacijom lakih lanaca miozina i uklanjanjem unutarćelijskog kalcijuma. redukuje centralni pritisak i srčano naknadno opterećenje. redistribuciju koronarnog protoka u smeru ishemičnih oblasti. Glavna neželjena dejstva nitrata direktna su posledica njihove osnovne farmakološke aktivnosti i uključuju posturalnu hipotenziju i glavobolju. ali izraženo je dejstvo na veće mišićne arterije. To može biti popraćeno povećanjem srčanog ritma. nije efikasan zbog efekta prvog prolaska kroz jetru. Može se koristiti kod svih oblika povremenih srčanih bolova (napadi angine pectoris). koronarni protok se povećava preko koronarne vazodilatacije.

crvenilo kože i lica. Koristi se za lečenje napada angine pectoris kao monoterapija ili u kombinaciji s drugim antianginalnim lekovima (beta-blokatori i antagonisti kalcijuma). kao i povoljan efekat na metabolizam srčanog mišića. izosorbid-dinitrat – DIFUTRAT (Srbolek Srbija). kao dodatna terapija u nekih oblika kongestivne insuficijencije srčane funkcije. Nuspojave su posledica proširenja krvnih sudova i najčešće su to crvenilo kože područja glave i vrata. istovremenim uzimanjem analgetika i uzimanjem leka za vreme jela. ne aplikuje se sublingvalno) kao profilaksa (uglavnom ujutru i u podne. lagana vrtoglavica. Od drugih nepoželjnih efekata može se javiti: mučnina. Antiaritmici 197 . MOLICOR (Srbolek Srbija). On u svojoj strukturi sadrži tek jednu nitratnu grupu. odnosno relaksacijom glatkog mišića krvnih sudova. osećaj vrućine. karakteriše vazodilatacijom. glavobolja. Nakon sublingvalne primene djelovanje nastupa nakon prosečno tri do pet minuta i traje do dva sata. NIRMIN (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). a farmakološko dejstvo je slično. molsidomin – LOPION (Jugoremedija Srbija). u prvom redu krvnih sudova. suva usta i kožni osip. Njegovo se osnovno delovanje. pad krvnog pritiska. posledično. LOPION RETARD (Jugoremedija Srbija). ortostatska hipotenzija. NITROPEN SPRAY (Pharmanova Srbija). Takođe dovodi i do dilatacije subepikardijalnih koronarnih arterija (uz dilataciju spastičkih područja) i. je organski nitrat koji relaksira glatke mišiće. do poboljšanja dotoka krvi u srčanom mišiću. Glavobolja obično nestaje posle nekoliko dana primene.ISMN ISMN je od naziva izosorbid 5-mononitrat. kada se pacijenti ne naprežu. Uzima se dva puta dnevno (guta se. refleksna tahikardija. Lek se prvenstveno upotrebljava za sprečavanje (profilaksu) napada angine pectoris i nije efikasan u suzbijanju već započetog napada. Osim primarnog hemodinamskog učinka pokazuje i inhibitorni efekat na agregaciju trombocita. koji se uzima jednom dnevno. pa deluje blaže od organskih nitrata s više nitratnih grupa kao što je gliceril trinitrat. LENTONITRAT (Srbolek Srbija). Na njih se može povoljno uticati smanjenjem doze. LOPION FORTE (Jugoremedija Srbija). U početku lečenja može se javiti prolazna glavobolja. CORNILAT (Galenika Srbija). ISDN ISDN je izosorbid dinitrat. nejasan vid i suva usta. ISOSORB RETARD (Zdravlje Srbija). Retko se mogu pojaviti vidni poremećaji. izosorbid-5-mononitrat – MONIZOL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Izosorbid dinitrat. Izosorbid mononitrat deluje duže nego gliceril trinitrat. NITRO-DUR (Schering-Plough Central East Švajcarska). Sublingvalna tableta može se progutati nakon čega delovanje započinje nakon pola sata i traje do osam sati. ISDN se koristi u obliku lingvaleta . šum i zujanje u ušima. vazospastične angine pectoris. pentaeritritiltetranitrat – DILCORAN (Hemofarm Srbija). ujutru. mučnina ili povraćanje. MONOSAN (Slaviamed Srbija). da bi se izbegao razvoj tolerancije). OLICARD (Belupo Hrvatska). Koristi se za sprečavanje i dugotrajno lečenje stabilne angine pectoris.tableta koje se stavljaju pod jezik. Dostupan je i u obliiku sa produženim delovanjem. Ove nuspojave većinom nestaju tokom lečenja. nestabilne angine pectoris. NITROLINGUAL (Pohl-B Oskamp Nemačka). Registrovani lekovi • • • • • gliceriltrinitrat (nitroglicerin) – NITROGLICERIN (Srbolek Srbija). da bi organizam tzokom noći imao period bez nitrata.

bolesti bubrega.). Ventrikularne ekstrasistole se takođe javljaju kod zdravih ljudi. i 2) različit je pristup lečenju. Flekainid i dr. zbog razlika u delovanju na natrijumove kanale i zbog dodatnih efekata ne deluju svi blokatori natrijumovih kanala na isti način. gubitkom kalijuma i kao posledica neželjenih efekata nekih lekova (digitalisa. bolešću mitralnog zalistka (posebno mitralnoj stenozi). Srčane aritmije nastaju usled poremećaja u stvaranju ili provođenju nadražaja u srcu ili istovremeno oba poremećaja. srčane mane i dr. povećanoj funkciji štitaste žlezde. diuretika i nekih lekova za lečenje srčanih aritmija (Kinidin. arterijskom hipertenzijom.Neprekidan rad srca omogućen je stalnim stvaranjem nadražaja u delu desne predkomore srca koji se zove sinusni čvor. infarkt miokarda). smanjene funkcije štitaste žlezde. Najteži poremećaj srčanog ritma su ubrzanja rada komora (ventrikularna tahikardija) i treperenje komora (ventrikularna fibrilacija). žutice. Bolesti srca su: koronarna bolest srca (angina pektoris. Ib i Ic. betablokatori. Ib I Ic. Uzroci koji dovode do srčanih aritmija mogu se podeliti u tri grupe: bolesti srca. mogu da smanje efikasnost srčanog rada i do 30%. 198 . nikotina. specijalni mišićni snop vlakana nazvan Hisov snop. Predkomorske ekstrasistole se često javljaju i kod zdravih ljudi. alkohola. Dolazi do smanjenja brzine provođenja impulsa u srcu. Usporen srčani rad ispod 50 u minuti zove se sinusna bradikardija i najčešće je posledica dobre fizičke utreniranosti. Prvo. povećane aktivnosti štitaste žlezde. Dele se na podklase Ia. • Antiaritmici Ia klase (diizopiramid) deluju na natrijumove kanale. i blokirana je automatizam srca u nepovoljnim situacijama. slabošću srčanog mišića. Ubrzani srčani rad preko 100 u minuti zove se sinusna tahikardija i najčešće je posledica vansrčanih činioca: fizičkog napora. Postoje četiri klase antiaritmika: • • • • klasa I: lekovi koji blokiraju voltažno-senzitivne natrijumske kanale. Kod jednog broja bolesnika uzrok se ne može otkriti. slabost srčanog mišića. Mogu nastati u predkomorama ili komorama. povišene telesne temperature. Treperenje predkomora ( Arrhvthmia Absoluta. Najčešći poremećaji srčanog ritma su prevremeni srčani otkucaji (ekstrasistole). Nadražaj se sa tog mesta širi kroz predkomore. ali i kod bolesnika sa koronarnom bolešću srca. sve do ćelija srčanog mišića leve i desne komore. Zato klasu I delimo na podklase Ia. zapaljenjski procesi u srcu. Fibrilatio atriorum) je jedna od najčešćih srčanih aritmija. Bolesti drugih organa su: bolesti pluća. Mogu biti preteča treperenju i lepršanju predkomora. bolesti endokrinih žlezda (najčešće štitaste žlezde) i bolesti gastrointestinalnog trakta.). gubitak minerala ili tečnosti iz organizma. Ali. Prema poreklu srčane aritmije mogu biti iz predkomora (atrijalne) i komora (ventrikularne). diltiazem i dr. Najčešće se javljaju u akutnom infarktu miokarda i nestabilnoj angini pektoris. Značaj srčanih aritmija je dvojak. supraventrikularnih i ventrikularnih aritmija i ventrikularnih paroksizmalnih tahikardija. bolesti drugih organa i opšti poremećaji. starenja i dejstva nekih lekova (digitalis. Ovi električni impulsi nastali u srcu omogućuju rad srca u vidu grčenja (sistole) ili opuštanja srca (dijastole) 60-80 puta u minuti. Koriste se u terapiji tahikardije i fibrilacije pretkomora. antiaritmika). bolestima srčane kese (perikarda). Opšti poremećaji su različite infekcije i toksična stanja. verapamil. naročito digitalisa. Javlja se kod osoba sa koronarnom bolešću srca. Drugo. Sa gledišta lečenja ova razlika je značajna iz dva razloga: 1) atrijalne aritmije su manje opasne za bolesnika. Antiaritmici su lekovi za lečenje nepravilnog ritma rada srca. mogu da budu uzrok iznenadne srčane smrti u slučaju pojava treperenja komora (fibrilacija komora). slabošću srčanog mišića. Time se menjaju elektrofiziološke karakteristike srčanog mišića pa se smanjuje nadražljivost ćelija i usporava se brzina depolarizacije ćelija. preteranog unosa kofeina. To se odnosi na srčane aritmije sa ubrzanim srčanim radom. Klasa II: antagonisti beta-adrenergičkih receptora Klasa III: lekovi koji produžavaju srčani akcioni potencijal Klasa IV: kalcijumski antagonisti ANTIARITMICI KLASE I Lekovi ove klase blokiraju natrijumske kanale vezuJući se na mestima na alfa subjedinici. bolesti centralnog nervnog sistema. ali deluju i blokirajući kalijumove kanale pa dolazi do produženja ukupnog vremena akcionog potencijala. efekti nekih lekova. Wolf-Parkinson-Whiteovog sindroma. psihičke napetosti.

alkaloida koji se dobija iz kore kininovac (Cinchona pubescens). on se u jetri ne razgrađuje. Meksiletin može. Spada u Ib klasu antiaritmika. Meksiletin Meksiletin je antiaritmik koji po hemijskoj strukturi podseća na lidokain. što dovodi do poremećaja vida. predkomorske fibrilacije. sušenja usta. supraventrikularnih tahikardija u Wolf-Parkinson-Whiteovom sindromu ili paroksizmalna fibrilacija predkomora. Takođe. jer nakon apsorpcije prolazi kroz jetru gde se hidrolizuje. Lidokain blokira natrijumove kanale. Antiaritmici Ic klase (propafenon. mogu nastati trombocitopenije i sindrom cinkonizma. Danas su uglavnom napušteni i imaju istorijski značaj. u tkivo ili pored živaca. supraventrikularnih i ventrikularnih aritmija i ventrikularnih paroksizmalnih tahikardija. Ispoljava jače inotropno dejstvo nego hinidin. Vrlo je efikasan u zaustavljanju ventrikularnih aritmija (fibrilacije). Takođr. Hinidin je jedan od najstarijih antiaritmika. On blokira natrijumove kanale i usporava vreme provođenja i širi QRS kompleks. Lidokain se ne može primenjivati u obliku tableta ili kapsula. ali je manja verovatnoća za pojavu reakcije preosetljivosti. Koriste se u lečenju tahikardija iz AV čvora. manje od 1 sekunde. za razliku od lidokaina. meksiletin) deluju na natrijumove kanale kratko. kardijalnih operativnih zahvata ili akutnog infarkta miokarda. posle čega više ne deluje. inhibira izlazak kalijumovih jona. Takođe. Lidokain Lidokain je zanimljiv jer je u isto vreme i lokalni anestetik i antiaritmik. osim u bolesnika sa po život opasnim ventrikularnim poremećajima. skraćuju ukupno vreme trajanja akcionog potencijala. Pripada Ia klasi i prototip je antiaritmika Ia klase. Hinidin je optički izomer antimalarika hinina. više od 10 sekundi. kao i drugi antiaritmici. Međutim. pa je efekat takvih lekova najvidljiviji kod jakih tahikardija i u tkivu koje pati od nedostatka kiseonika (ishemično tkivo). u prevenciji i lečenju akutnih ventrikularnih aritmija tokom manipulacija na srcu. Dizopiramid Dizopiramid je sličan hinidinu po svojim antiaritmijskim efektima. Kao i lidokain spada u Ib klasu . pogotovo u stanjima kada treba hitno reagovati. on je blokator natrijumovih kanala. on i sam može uzrokovati aritmije zbog produženja QT intervala i zbog ubrzavanja provođenja impulsa iz predkomora u komore. daje se i posle infarkta srca radi prevencije ventrikularne fibrilacije. opstipacije i retencije urina. a ima i isto delovanje. kao i po svom izraženom atropiniformnom efektu. prokainamid Hinidin i prokainamid su farmakološki slični. U vrlo retkim slučajevima može doći do bradikardije. Ne sme se davati prva tri meseca nakon infarkta miokarda ili pri otkazivanju srčane funkcije. Međutim. dovesti do pogoršanja aritmije ili postojećeg oštećenja rada srca. pa produžava akcioni potencijal. koriste se za lečenje ventrikularnih tahikardija. ako su simptomi vrlo teški i/ili ako ugrožavaju život. Zbog toga su natrijumovi kanali blokirani i u sistoli i u fazi mirovanja. Međutim. a istovremeno produžava efektivno vreme neosetljivosti na impuls. tj. Takođe. Koristi se za lečenje i sprečavanje ventrikularnih aritmija. ali ta blokada traje kratko. pa to dovodi do značajnog usporavanja provođenja impulsa u srcu. Koriste se u ventrikularnim aritmijama. tako da su mu efekti najizraženiji pri većim frekvencijama srca i u tkivu kome nedostaje kiseonik.• • Antiaritmici Ib klase (lidokain. palpitacija ili 199 . ako su izazvane infarktom srca ili srčanim glikozidima. Ranije se upotrebljavao u lečenju fibrilacije predkomora i prevenciji ventrikularnih tahikardija. kao što je infarkt srca i tokom operacija na srcu. pogotovo u kombinaciji s adrenalinom on deluje kao lokalni anestetik. Takođe važan je u sprečavanju i otklanjanju aritmija posle infarkta miokarda i u održavanju ritma posle elektrokonverzije. flekainid) blokiraju natrijumve kanale dosta dugo. Kada se lidokain daje lokalno. Hinidin. ukoliko se primeni intravenski tada deluje kao antiaritmik. Najozbiljnije nuspojave su sniženi krvni pritisak i hronično popuštanje srca. pa se koristi u obliku tableta.kratkotrajno blokira natrijumove kanale tokom depolarizacije ćelijskih membrana srčanog mišića i na taj način usporava porast akcionog potencijala. Dizopiramid se koristi za lečenje tahiaritmije i fibrilacije predkomora.

prevenciju hronične fibrilacije predkomora i za prevenciju paroksizmalne fibrilacije atrija. tremor. Produžava akcioni potencijal i fazu neosetljivosti mišićnih ćelija srca na impuls. Antiaritmička svojstva ima većina beta-blokatora. ne smanjuje bitno kontraktilnost srčanog mišića. opstipacija. da bi se njegovo delovanje ispoljilo potrebno je da prođu dani ili čak nedelje. Druge moguće nuspojave jesu mučnina. ima delovanje lokalnog anestetika. On ima dva glavna mehanizma delovanja. blokira alfa i betaadrenergičke receptore. smetnje vida i vrtoglavica.hipotenzije. Minutni volumen srca bitno se ne menja. a koristi se i za lečenje tahikardije iz AV čvora. Efikasan je kod niza drugih supraventrikularnih i ventrikularnih tahiaritmija. Blokira stvaranje i provođenje impulsa u predkomorama I komorama. parestezije. zbog teških neželjenih efekata. kao što su gubitak apetitia. diplopije i ataksija. ali i natrijumove i kalcijumove kanale. Kao i drugi antiaritmici propafenon može pogoršati aritmije koji mogu značajno smanjiti srčanu funkciju i izazvati zastoj srca. shodno tome. ali je namenjen samo za pacijente kod kojih su drugi lekovi neefikasni ili kontraindikovani. ima dugo poluvreme eliminacije i akumulira se u telu tokom ponavljanog davanja. poremećaja srčanog ritma povezanih sa Wolf-Parkinson-Whiteovog sindroma. inhibira adrenergičke alfa i beta receptore. Na žalost. Propafenon Propafenon spada u Ic klasu. paroksizmalnih fibrilacija predkomora i za lečenje teških ventrikularnih tahikardija. Wolf-Parkinson-Whiteovog sindroma. III i IV ANTIARITMICI KLASE II Lekovi klase II uključuju antagoniste beta adrenergičkih-receptora (detaljno opisani u tekstu blokatori beta adrenergičkih receptora). Koriste se za lečenje ventrikularnih tahikardija. PROPAFENON (Alkaloid Makedonija). propafenon – PROFENAN (Slaviamed Srbija). tj. povraćanje. otežan govor. S druge strane on deluje i kao beta-blokator. propafenon ima efekat simpatikolitika tj. mučnina. Osim toga. ali ne menjaju nagib 0 faze akcionog potencijala. Koristi se za terapiju tahikardija udruženih sa Wolff-Parkinson-White sindromom. On se široko vezuje u tkivima. Smanjuje potrošnju kiseonika u srčanom mišiću. Blokirajući beta-1-adrenergičke receptore u srcu blokiraju uticaj simpatikusa na srce i usporavaju srčanu frekvenciju. pospanost. Predstavnik je propranolol. Registrovani lekovi • • meksiletin – MINSETIL (Zdravlje Srbija). preko centralne vene. Antiaritmici klase II. Takođe. gorak ukus u ustima. Koriste se za lečenje ventrikularnih tahikardija. obuhvataju fotosenzitivni osip kože i pločastu sivkastu diskoloraciju 200 . i atrijalne fibrilacije i undulacije. ali i natrijumove kanale i smanjuje ulazak kalcijuma u srčane ćelije. pa snažno deluje pri poremećajima srčanog ritma različitih uzroka. suva usta. Iz tog razloga koristi se udarna doza. a kod aritmija opasnih po život daje se intravenski. a krvni pritisak se samo malo snizi. a ta blokada traje duže nego kod antiaritmika iz drugih klasa. povraćanje. on ima nekolio osobina koje ga čine komplikovanim za upotrebu. PROPAFEN (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). Najbolji je u prevenciji supraventrikularnih tahikardija. Ostale nuspojave mogu biti gastrointestinalne smetnje. Amjodaron je vrlo efikasan pri suprimiranju aritmija. Neželjeni efekti su brojni i važni. i to tako da blago smanjuje otpor u perifernim krvnim sudovima i frekvenciju srca. Takođe. štucanje. Po jednom on blokira kalijumove. ANTIARITMICI KLASE III Antiaritmici klase III uglavnom blokiraju kalijumove kanale. On blokira natrijumove kanale. Oni produžavaju akcioni potencijal.

SEDACORON (Ebewe Ges.B. Trimetazidin Trimetazidin je prvi antianginozni lek čiji je mehanizam delovanja optimizacija metabolizma energije.NFG. kreatinol. CORDARONE (Sanofi Winthrop Industrie Francuska). adenozin. Alprostandil je lek koji se koristi kod urođenog otvorenog duktusa arteriozusa. ANTIARITMICI KLASE IV Lekovi klase IV deluju tako što blokiraju voltažne kalcijumske kanale. gde povećanje akcionog potencijala zavisi od spore ulazne struje jona kalcijuma. tiracizin. E serija prostaglandina u koju spada i alprostandil izaziva vazodilataciju sistemske i koronarne cirkulacije.inhibicija beta-oksidacije masnih kiselina.6-difosfat. Trimetazidin inhibira oksidaciju masnih kiselina inhibiranjem 3-ketoacil CoA tiolaze (3-KAT). Oni skraćuju plato akcionog potencijala i smanjuju jačinu kontrakcije. tahikardija i proliv. Trimetazidin se zbog toga koristi za dugotrajno lečenje i sprečavanje simptoma i posledica hronične angine pectoris. enzima beta-oksidacijskog puta masne kiseline. On povećava 201 . Pharma Ostali lekovi u terapiji bolesti srca U ostale preparate za lečenje bolesti srca spadaju alprostandil. Registrovani lekovi • amjodaron – AMIODARON (Zdravlje Srbija). Primenjuje se u obliku infuzije samo u zdravstvenim ustanovama s mogućnošću primene intenzivne pedijatrijske nege. Nekoliko kliničkih studija potvrdilo je povoljno delovanje trimetazidina viđeno u eksperimentalnim studijama.H. On smanjuje metabolička oštećenja koja nastaju tokom ishemije. do definitivnog hirurškog zbrinjavanja kongenitalne srčane mane novorođenčeta. Eksperimentalne studije in vivo su pokazale da trimetazidin smanjuje veličinu infarkta u modelu srca miša i psa. usporavajući srce i zaustavljajući supraventrikularnu tahikardiju izazivanjem parcijalnog AV bloka. Verapamil se koristi za prevenciju ponovnog javljanja paroksizmalne supraventrikularne tahikardije i za smanjenje brzine kontrakcija komora kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom. Oni usporavaju provodljivost u SA i AV čvoru. Zbog njegovog pozitivnog dejstva na srce u angini pectoris naziva se i kardioprotektivnim lekom. (detaljnije je posebno obrađen u tekstu blokatori kalcijumovih kanala). Češće nuspojave su apneja. Alprostandil Alprostandil je lek koji po hemijskoj strukturi spada u grupu prostaglandina.M. a trimetazidin kardioprotektivni lijek. Smanjeni ulazak jona kalcijuma smanjuje naknadnu depolarizaciju i na taj način suprimira ekstrasistole. Prostaglandini su važni vazoaktivni derivati arahidonske kiseline koji pokazuju vazomotorno.kože. tedisamil i akadezin. u svrhu održavanja prohodnosti ductus arteriosusa. U retkim slučajevima mogu se javiti epileptični napadi. stvaranje depozita u kornei. metaboličko i ćelijsko delovanje na plućnu i sistemsku cirkulaciju. Alprostandil blokira zatvaranje ductusa arteriosusa pa se koristi za palijativno lečenje. koja se javlja usporeno. Stimuliše oksidaciju glukoze u srcu i smanjuje intracelularnu acidozu tokom ishemije. održava ravnotežu između kalijumovih i natrijumovih jona u mišićnoj ćeliji. hipotenzija. ali može biti ireverzibilna. fosfokreatin. crvenilo lica i bradikardija. poremećaje aktvnosti tireoidne žlezde. utičući na važan korak u ćelijskom metabolizmu . fruktoza 1. trimetazidin. Takođe. KG Austrija). ubidekarenon. kao i neurološke i gastrointestinalne poremećaje. Predstavnici su verapamil i diltiazem. plućnu fibrozu.

Kardiotonički glikozidi usporavaju AV provođenje pojačavanjem vagusne aktivnosti preko centralnog nervnog sistema (CNS). Srčani glikozidi se vezuju za mesta na ekstracelularnm delu subjedinice alfa na natrijum/kalijum ATPazi. Glavni mehanizmi delovanja kardotoničkih gliozida su pojačana vagusna aktivnost i inhibicija natrijum/kalijum pumpe. hladni i vlažni ekstermiteti. a javlja se kao posledica povećanog napora pri disanju. Registrovani lekovi • trimetazidin – PREDUCTAL MR (Les Laboratories Servier Francuska) Kardiotonički glikozidi Kongestivna srčana slabost (kongestivna srčana insuficijencija) podrazumeva da su jedna ili druga komora nesposobne da istisnu celu količinu ulivene krvi. glikozidi izazivaju i ekstrasistole. Nastaje porast sistemskog. U početnoj fazi javlja se samo tokom fizičke aktivnosti. Laktonski prsten je odlučujući za aktivnost. značajno smanjuje učestalost napada angine pectoris zbog čega pacijent može smanjiti upotrebu organskih nitrata u lečenju angine pectoris. Šećer se sastoji od na neoubičajen način vezanih monosaharida. nesanice. u ovom slučaju kašalj i sviranje u grudima perzistiraju i u ovom položaju. slabost. nastaje zbog prelaženja tečnosti iz abdomena i donjih ekstermiteta u grudni koš. povraćanje. smanjeno izlučivanje mokraće. javljaju se anoreksija. bude bolesnika iz sna. nastaju pod dejstvom zemljine teže.otpornost srčanog mišića na smanjenje protoka krvi kroz njega. pa on jednostavno. smanjenje tolerancije napora su česti simptomi. žutica nastaju zbog oštećenja jetre. 202 . smanjenje koncentracije. a kasnije postaje prisutna i u mirovanju. povećanje snage kontrakcije. pozitivan albumin u mokraći. pamćenja. kasnije postaje sve čvršća. ascites (nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji). sa transudacijom tečnosti u intersticijalni prostor. snažnije pumpa krv. Povećana koncentracija kalcijumovih jona u ćelijama srčanog mišića dovodi do toga da se pojačava kontrakcija srčanog mišića. Mogu postojati i drugi znaci: bledi. Usporavanje provodljivosti kroz AV-čvor može se pretvoriti u AV-blok. naročito: blokada AV-provođenja i pojačana aktivnost ektopičkih pejsmejkera. bude sa osećajem kratkog daha. Paroksizmalna noćna dispneja-napadi kratkog disanja i kašlja koji se javljaju noću. To se može dogoditi kod koncentracija u plazmi koje su u okviru ili malo iznad terapijskih vrednosti. Veće doze glikozida izazivaju poremećaje ritma. Kardiotonički glikozidi dobijaju se od biljaka roda Digitalis. steroida i laktona. niska koncentracija natrijuma u mokraći. Srčani glikozidi delimično blokiraju ovaj enzim što povećava koncentraciju jona natrijuma i smanjuje koncentraciju jona kalijuma u ćelijama srčanog mišića.venskog i kapilarnog pritiska. bolna. Što se tiče nuspojava mogu se javiti digestivni poremećaji. Jetra je uvećana. mučnina. najizrazitiji su uveče. poremećaji ritma. Bolesnici zapažaju da se u toku noći. tup bol u predelu jetre. Kod starijih pacijenata usled slabije prokrvljenosti mozga nastaju konfuzija. To ima za posledicu povećanje pritiska u pretkomorama i venskom sistemu iza insuficijentne komore. nedostatka vazduha i kašljem. Dispneja (poremećaj disanja) je svakako prvi i osnovni znak. Dok se obična ortopnea gubi kada bolesnik sedne sa spuštenim nogama. Takođe. Zamor. Na+/K+ATPazu je protein koji se nalazi na površini ćelija srčanog mišića i odgovoran je za održavanje električkog potencijala na površini ćelija srčanog mišića. Nesanici doprinosi i učestalo noćno mokrenje. Osnovna hemijska struktura gliozida sastoji se od tri komponente: šećera. Osim toga što smanjuju provodljivost kroz AV-čvor. testasti. pokušavajući da spavaju na niskom jastuku. Srčani otoci-oko skočnih zglobova i na potkolenicama. Njihovo pozitivno dejstvo na atrijalnu fibrilaciju nastaje delimično kao rezultat ove aktivnosti. Kardijalni efekti su usporavanje rada srca i smanjenje brzine provođenja kroz AV-čvor. To uzrokuje izlazak natrijumovih jona iz ćelija i ulazak kalcijumovih jona u ćelije srčanog mišića. Ortopnea-dispneja u ležećem položaju. glavobolje. a supstituisani laktoni mogu da zadrže biološku aktivnost čak i kada se ukloni steroidni deo.

ventrikularna tahikardija. Registrovani lekovi • digoksin – DIGOXIN (Remevita Srbija).kolika će biti koncentracija digoksina u krvi bolesnika. zbog smanjene kompeticije namestu vezivanja jona kalijuma na natrijum/kalijum ATPazi. Koristi se za lečenje akutne i hronične kongestivne insuficijencije srca. reapsorpciju natrijuma u bubrezima. stimulaciju centralnog i perifernog simpatičkog dejstva. supraventrikularnih aritmija. Pojačana tenzija je posledica povišenog prolaska jona kalcijuma. poremećaji percepcije boja (npr. bubrezima. Sve to povećava volumen krvne tečnosti i krvni pritisak. jer ima puno faktora koji utiču na vrlo osetljivo kretanje bioraspoloživosti digoksina. blokatori receptora angiotenzina II je grupa lekova koja utiče na reninangiotenzin sistem. materici. sinus bradikardija. Postoje dva tipa receptora angiotenzina II . Jasno je da će blokadom ovih receptora doći do pada krvnog volumena i pada krvnog pritiska. Osnovno delovanje glikozida je usmereno na srce. Veliki problem digoksina je nesigurna bioraspoloživost . oslobađanje aldosterona.AT1 i AT2 receptori. boje se poremete. Nuspojave digoksina se najčešće javljaju zbog male granice između terapijskih i toksičnih doza. dijareju i konfuziju. Digoksin Digoksin je jedan od najvažnijih srčanih glikozida. AV blok. Terapija digoksinom nije jednostavna zbog relativno uske terapijske širine digoksina. remodeliranje mišića krvnih sudova. u hitnim slučjevima. Povećava kontraktilnu sposobnost srca. digoksin ima i umereno diuretičko delovanje. Digoksin se aplikuje orlano ili. Efekti kardiotoničkih glikozida pojačani su ako se vrednost jona kalijuma u plazmi smanjuje. u nadbubrežnoj žlezdi i u mozgu. pa predmeti poprimaju neprirodne boje). Osim kardiotoničnog delovanja. zamagljenost vida i ginekomastija. ali neki od njegovih neželjenih efekata su ekstrakardijalni. supreventrikularna tahikardija. miokardu. Od svih nuspojava najozbiljnije su srčane nuspojave. Jedan od glavnih nedostaka glikozida u kliničkoj upotrebi je veoma mala razlika između efikasnosti i toksičnosti. usporava frekvenciju srčanog rada i usporava provođenje impulsa. povraćanje. AT1 receptori smešteni su na krvnim sudovima. Koriste se u lečenju hipertenzije. a osim toga javljaju se. Stimulacija AT1 receptora izaziva sužavanje krvnih sudova. Antagonisti angiotenzina II imaju 20 000 puta veći afinitet vezanja za AT1 receptore nego za AT2 203 . dijabetičke nefropatije i kongestivne insuficijencije srca. To je molekul visoke polarnosti i eliminacija se vrši uglavnom putem renalne ekskrecije. DILACOR (Zdravlje Srbija) Antagonisti angiotenzina II Antagonisti angiotenzina II tj. Kardiotonilčki glikozidi se klinički primenjuju za usporavanje brzine rada komora kod naglih perzistentnih atrijalnih fibrilacija i u terapiji srčane insuficijencije kod pacijenata sa tegobama uprkos optimalnoj upotrebi diuretika i inhibitora enzima konvertaze angiotenzina (ACE inhibitori). Najopasnija nuspojava je aritmija. S druge strane AT2 receptori nalaze se u srži nadbubrežne žlezde. intravenski. Mogu se pojaviti svi poremećaji srčanog ritma: ventrikularne aritmije uključujući ekstrasistole. uključujući mučninu. u tkivu fetusa i verovatno igraju ulogu u razvoju fetusa i nisu bitnije uključeni u kontrolu krvnog pritiska.Glikozidi izazivaju snažno pojačanje tenzije u izolovanim preparatima srčanog mišića.

Još se bolje pokazao u fiksnoj kombinaciji sa diuretikom hidrohlorotiazidom. ali retko. telmisartan i olmesartan. Telmisartan je namenjen lečenju esencijalne hipertenzije. LORISTA HD (Krka Slovenija). Kod hipertenzivnih bolesnika telmisartan snižava i sistolni i dijastolni pritisak bez delovanja na puls.receptore. valsartan.LORISTA H (Krka Slovenija). Posle uzimanja losartan se u jetri metabolizuje preko enzima jetre i nastaje njegov aktivni karboksilni derivat. olmesartanmedoksomil – MENARTAN (Berlin-Chemie AG Nemačka). oni koji su bili lečeni visokim dozama diuretika) može doći do simptomatske hipotenzije. vrtoglavica. eprosartan. Losartan se koristi za lečenje hipertenzije i terapiju kongestivne insuficijencije srca kod pacijenata koji ne mogu da koriste ACE inhibitore. Predtsvanici su losartan. telmisartan. Kao posledica inhibicije renin-angiotenzinskog sistema. hidrohlortiazid – CO-DIOVAN (Novartis Švajcarska). glavobolja. COZAAR (Merck Sharp & Dohme USA). infekcije gornjih disajnih puteva. Blokadom AT1 receptora oni izazivaju pad pritiska i pad volumena krvne tečnosti. Selektivno blokirajući AT2 receptore on poništava dejstvo angiotenzina II što dovodi do smanjenja krvnog pritiska. Ova stanja treba popraviti pre početka lečenja ili lečenje početi nižom dozom. bol u leđima. nepeptidni sartan dugog dejstva. Maksimalno sniženje krvnog pritiska obično se postiže 4-8 nedelja posle početka lečenja i održava se tokom dugotrajne terapije. hidrohlortiazid . nego kao specijalno sredstvo kada drugi. Telmisartan Telmisartan je nepeptidni blokator AT1 receptora. irbesartan. u osetljivih pojedinaca uočene su promene bubrežne funkcije uključujući bubrežna oštećenja.MICARDIS PLUS (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). Nakon prve doze telmisartana antihipertenzivno dejstvo počinje se postupno uočavati unutar 3 sata. Te promene mogu biti reverzibilne. LOTAR (Alkaloid Makedonija). Olmesartan medoksomil nije predviđen za inicijalno lečenje hipertenzije. Najčešće moguće nuspojave su glavobolja. valsartan – DIOVAN (Novartis Švajcarska). umor. losartan. telmisartan – MICARDIS (Boehringer Ingelheim Pharma Nemačka). klasični i jeftiniji lekovi ne pomažu. Olmesartan medoksomil Prema studijama olmesartan medoksomil pokazuje dobar efekat u lečenju tvrdokorne sistolne hipertenzije prvog i drugog stepena. Lekovi koji deluju na renin-angiotenzin sistem (ACE inhibitori) 204 . proliv i sinusitis. U bolesnika sa smanjenim volumenom tečnosti (npr. Najčešće nuspojave losartana jesu vrtoglavica. hidrohlortiazid . Kašalj se javlja. kandesartan. bol. valsartan. PRITORPLUS (Glaxosmithkline UK Velika Britanija). Registrovani lekovi • • • • • • • losartan – ERYNORM (Hemofarm Srbija). Losartan Losartan je prvi oralni. LORISTA (Krka Slovenija). te opšta slabost i umor.

Renin se vrlo brzo eliminiše iz plazme. On deluje na angiotenzinogen izdvajajući angiotenzin I. pancitopenija. Renin je proteolitični enzim koji se luči iz jukstaglomerularnog aparata. Posle oralne primene hidrolizuje se u aktivni oblik cilazaprilat. Kaptopril je peroralno aktivan inhibitor enzima koji konvertuje neaktivni angiotenzin I u aktivni oblik. snižavaju bubrežno-vaskularni otpor i dovode do povećanja izlučivanja natrijum hlorida u urin. proliv.Sistem renin-angiotenzin sinergistički deluje sa simpatičkim nervnim sistemom. sekrecija aldosterona iz kore nadbubrežne žlezde i rast ćelija u srcu i arterijama. grčevi u mišićima. naročito izraženu u eferentnim arteriolama bubrega. ACE inhibitori smanjuju arterijski otpor proticanju krvi i povećavaju venski kapacitet . Atrijalni natriuretski peptid takođe inhibira sekreciju renina. neutropenija i agranulocitoza a u biohemijskim analizama krvi hiperkalijemija. kongestivne insuficijencije srca. gastrointestinalne smetnje. kongestivna insuficijencija srca (uz kardiotonike i diuretike). Ovim mehanizmom utiče direktno na humoralni sistem renin-angiotenzin-aldosteron. mučnina. bol u grudima. prevencije insuficijencije bubrega u dijabetes melitusu. poremećaja leve komore. umor i slabost. U isto vreme ACE inhibitori smanjuju degradaciju bradikinina. vrtoglavica. uključujući smanjenje koncentracije jona natrijuma u distalnom tubulu. koji je snažan vazokonstriktor. Tada terapiju treba prekinuti. angiotenzin II. dok angiotenzin II izaziva povratnu inhibiciju. Inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) ACE inhibitori su grupa lekova koji se primarno koriste za lečenje hipertenzije i kongestivne insuficijencije srca. glavobolja. Efekti angiotenzina II obuhvataju: generalizovanu vazokonstrikciju. angiotenzin II. Kaptopril se najčešće dobro podnosi i ne remeti normalan kvalitet života pacijenata. Većina neželjenih efekata su po intenzitetu blagi do umereni i ne zahtevaju prekid terapije. kao i vaskularnog tonusa. Cilazapril je jak inhibitor angiotenzin-konvertujućeg enzima. kaptopril razgrađuje i bradikinin i tako umanjuje njegove vazodilatatorne efekte. suprimira konverziju neaktivnog angiotenzina I u angiotenzin II koji je snažan 205 . pojačavanje vazokonstrikcije i pojačanje brzine i snage srčanog rada. Među hematološkim parametrima zapažena je anemija. ACE inhibitori koriste se kod: prevencije kardiovaskularnih bolesti. agonisti beta adrenergičkih receptora i PGI2 direktno stimulišu lučenje renina. promena ukusa. Angiotenzin I per se ne pokazuje neku značajniju aktivnost. trombocitopenija. Sa malom učestalošću. stimulacija reapsorpcije jona natrijuma u proksimalnim tubulima. Sekrecija se javlja kao odgovor na različite fiziološke stimulanse. Kontrola sekrecije renina samo je delimično razjašnjena. iz N-terminalnog kraja proteina. povećavaju srčani minutni volumen i srčani indeks. Renalna simpatička nervna aktivnost. kao i pad perfuzionog pritiska. suvi kašalj. ACE inhibitori deluju modulacijom renin-angiotenzin-aldosteronskog sistema. svrab i osip na koži. Kod malog procenta pacijenata uzimanje kaptoprila može dovesti do hipersenzitivne reakcije sa angioedemom i anafilaksom. javljaju se hipotenzija. tahikardija. koji se smatra jednim od najjačih endogenih vazokonstriktora. ureje i kreatinina u serumu. On takođe stimuliše lučenje aldosterona i igra odlučujuću ulogu u kontroli ekskrecije jona natrijuma i zapremine tečnosti. Blokirajući angiotenzin konvertirajući enzim ACE inhibitori znatno (ali ne sasvim) blokiraju pretvaranje angiotenzina I u angiotenzin II. Zato ACE inhibitori deluju na način da snižavaju krvni pritisak smanjujući nastajanje jakog vazokonstriktora (angiotenzin II) i smanjujući razgradnju jakog vazodilatatora (bradikinina). hiponatrijemija. Indikacije: arterijska hipertenzija (kao monoterapija ili u kombinaciji sa tiazidnim diureticima). hipertenzije. pojačano oslobađanje noradrenalina iz simpatičkih nervnih završetaka. infarkt miokarda i nefropatija dijabetičara. ali se putem ACE (angiotenzin-konvertujućeg enzima) konvertuje u oktapeptid. Osim toga. ali češće od ostalih efekata. Isto treba učiniti pri pojavi žutice ili značajnom porastu aktivnosti jetrenih enzima u serumu. porast azota.

Lizinopril je lek iz grupe inhibitora enzima angiotenzin konvertaze (ACE). vrtoglavica i kašalj su češći nego zamor. poboljšava podnošenje opterećenja. dispepsija. ENALAPRIL (Srbolek Srbija). ENAP (Krka Slovenija). cilazapril smanjuje opšti vaskularni otpor. lekovi prvog izbora u terapiji hronične srčane insuficijacije. nervoza. profil neželjenih dejstava je isti. proteinurija kod nefropatija različitog porekla moguće nuspojave su hipotenzija. AMPRIL (Krka Slovenija). LORIL (Srbolek Srbija). Delovanje je komplementarno sa diureticima i digoksinom. Farmakokinetika cilazaprilata omogućava da se dejstva stabilno održavaju tokom 24 sata pri doziranju od samo jedanput dnevno. PIRAMIL (Lek Poljska). Ređe se javljaju nesanica. i ne zahtevaju prekid terapije. pored diuretika. povećava se izlučivanje mokraće i smanjuje volumen cirkulišuće tečnosti. kapilarni pritisak u plućima. ENATENS (Pharmaswiss Srbija). ACE inhibitori su. glavobolja. hronična srčana insuficijencija. malaksalost. Zbog istovremene inhibicije aldosterona povećava se izlučivanje Na+ putem mokraće. ospa. nauzeja. Kod bolesnika sa hronicnom insuficijencijom srca. CORPRIL (Cemelog-BRS Mađarska). ENAHEXAL (Salutas Pharma Nemačka).svi oblici. ENALAPRIL LEK (Lek Farmacevtska Družba Slovenija). PIRAMIL (Novartis LTD Bangladeš). ENALAPRIL (Remedica Kipar). RAMIPRIL (Ni Medica Srbija). enalapril – ENALAPRIL (Jugoremedija Srbija). Neželjeni efekti su glavobolja. reverzibilnog oštećenja bubrega praćenog oligurijom. ramipril – PRILINDA (Hemofarm Srbija). akutni infrakt miokarda (dopunska terapija). proliv. LISOPRESS (Gedeon Richter Mađarska). Kod manjeg broja bolesnika javlja se muka. Indikacije: hipertenzija. bol u mišićima i oštećenje sluha. azotemijom i renalnom glikozurijom. Indikacije: esencijalna hipertenzija . Inaktivacija bradikinina i drugih vazodilatatornih peptida je smanjena. a reninska aktivnost plazme se povećava. lizinopril – LIZINOPRIL (Jugoremedija Srbija). Lizinopril može dovesti do akutnog. pa se snižavaju sistolni i dijastolni krvni pritisak. Kod bolesnika sa hroničnom insuficijencijom srca. hronična insuficijencija srca. beta blokatorima ili antagonistima kalcijuma. Većina tegoba su blage i umerene. Pod dejstvom leka nivo angiotenzina II u plazmi je snižen. a najčešća su vrtoglavica i kašalj. kvinapril – HEMOKVIN (Hemofarm Srbija). ZORKAPTIL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija). PRILENAP (Hemofarm Srbija). Krajnji efekt svih navedenih dejstava je sniženje krvnog pritiska i povećanje dotoka krvi i kiseonika u srčani mišić i druge organe. U toku lečenja lizinoprilom mogu se javiti kožne reakcije u vidu raša. umor. LIZINOPRIL (Srbolek Srbija). IRUMED (Belupo Hrvatska). lizinopril izaziva suvi neproduktivni kašalj. KATOPIL (Galenika Srbija). Kod oko 1% slučajeva lečenih lizinoprilom može da se javi hiperkalijemija. perindopril – PREXANIL (Les Laboratories Servier Francuska). KAPTOPRIL ALKALOID (Alkaloid Makedonija). vrtoglavica. TRITACE (Sanofi-Aventis Italija). EUKAPTIL (Habit Pharm Srbija). renovaskularna hipertenzija.vazokonstriktor. PIRAMIL (Hemofarm Srbija). RAMITENS (Pharmaswiss Srbija). • • • • 206 . pogotovo kod pacijenata koji istovremeno dobijaju diuretike koji štede kalijum. svi stepeni težine. Registrovani lekovi • • kaptopril – CAPTOPRIL (TG-Farm Srbija). parestezije ili somnolencija. hipotenzija. kliničko stanje i kvalitet života. uz digitalis i diuretik. Antihipertenzivno dejstvo cilazapril ispoljava sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima: diureticima. LIZOPRIL (Bosnalijek Bosna i Herzegovina). Kao i ostali lekovi iz ove grupe. Ovaj simptom je češći kod žena i kod osoba kod kojih postoji hiperreaktivnost bronha. SKOPRYL (Alkaloid Makedonija). bez razvoja refleksne tahikardije. vrlo retke su anafilaktoidne reakcije i angioneurotički edem.

Rastvori za intravensku primenu Rastvori za intravensku primenu su rastvori za parenteralnu ishranu.PRILENAP H (Hemofarm Srbija).HEMOKVIN PLUS (Hemofarm Srbija). Ovi rastvori se koriste kod kaheksije i slabosti kako bi se ispravio negativni azotni balans.Hoffmann-La Roche Švajcarska). ENZIX DUO PLUS (Hemofarm Srbija).LIZINOPRIL HCT (Zdravlje Srbija). ali polagano. fosinopril. poluesencijalne i neesencijalne aminokiseline izmešane u balansiranim razmerama kako bi njihovo iskorišćavanje bilo optimalno. predoziranje peroralnih antidijabetika. rastvori za peritoneumsku dijalizu. Sprovodi se onda kada je ishrana pacijenta putem normalnog uzimanja hrane nemoguća . fosinopril – MONOPRIL (Pharmaswiss Srbija). poput sojinog ulja i fosfolipida iz jaja i glicerol. Rastvori za parenteralnu ishranu Parenteralna ishrana jeste ishrana putem direktne infuzije hranljivih materija u krvotok. enalapril. nedostatak glukagona. kaheksija kod tumorskih bolesti) ili kad se nalazi u stanju nedostatka esencijalnih masnih kiselina zbog neadekvatne apsorpcije iz creva. ili su u pitanju emulzije masnih materija. indapamid – ENZIX (Hemofarm Srbija). predoperativno i postoperativno. šećera kao što su glukoza. fruktoza i ksilitol. anoreksija i dr. ENAP-H (Krka Slovenija). simptomatska hipoglikemija u dece.Menarini Italija). ENALAPRIL HCT (Zdravlje Srbija). a sadrže pročišćene prirodne masne materije.. hidrohlortiazid . ramipril. nastanak adhezivnoga pleuritisa. Takođe.• • • • • • • • • • cilazapril – CILAZAPRIL (Habit Pharm Srbija).. INHIBACE PLUS (F. Emulzije masti su bele. infuzijski rastvori elektrolita. kvinapril. insulinski šok. razni dodaci intravenskim rastvorima. TRITACE COMP (Sanofi-Aventis Italija). cilazapril. Primenjuje se kod onih osoba kod kojih je pojava hiperglikemije opasna. akutna i hronična teža oštećenja jetrinog parenhima) ili kao sklerozans (varikozne vene. Čiste izotonične infuzije glukoze koriste se u slučajevima hipoglikemije i kao osnovni rastvor za primenu lekova i elektrolita intravenskom infuzijom. PRILAZID PLUS (Galenika Srbija). sadrže i sve neophodne elektrolite (minerale). Fruktoza je monosaharid koji se u organizmu prerađuje u glukozu. lizinopril. TRITACE COMP LS (Sanofi-Aventis Italija).Hoffmann-La Roche Švajcarska). INHIBACE (F. hidrohlortiazid . u kaheksiji. Rastvori aminokiselina sadrže sve esencijelne. enalapril. maldigestija. hidrohlortiazid . Takva stanja jesu tumori digestivnih organa ili hronične gastrointestinalne bolesti kao što su ulcerozni kolitis ili terminalni ileitis. U slučajevima da upotreba glukoze nije moguća tada se koriste rastvori fruktoze. adrenalna kriza. PRILAZID (Galenika Srbija). pri gubitku belančevina zbog opekotina. PRILENAP HL (Hemofarm Srbija). organske kiseline i ugljenohidratni izvor u obliku nekog šećera ili šećernog alkohola. LIZOPRIL H (Bosnalijek Bosna i Herzegovina). rastvori za ispiranje. infuzije emulzija masti mogu poslužiti kao nosač kod česte intravenske primene lipofilnih lekova. akutno trovanje alkoholom. Rastvori za perenteralnu ishranu podrazumevaju rastvore aminokiselina. AMPRIL HL (Krka Slovenija). Takođe. Rastvori koje sadrže samo ugljene hidrate obično sadrže glukozu ili kombinaciju glukoze i ostalih šećera poput fruktoze ili ksilitola.). hidrohlortiazid . Hipertonični rastvori glukoze u obliku injekcija koriste se za brzo ispravljanje hipoglikemije (hiperinsulinemija. Koriste se kod stanja koja zahtevaju delimičnu ili potpunu parenteralnu ishranu (npr. ENZIX DUO (Hemofarm Srbija).kod hirurških operacija. ENAHEXAL COMP (Salutas Pharma Nemačka).AMPRIL HD (Krka Slovenija). malapsorpcija. poput mleka neprovidne tečnosti. u dugotrajnom besvesnome stanju. Koriste se u slučajevima kada je pacijentu neophodno dati veće količine energije (npr. zofenopril – ZOFECARD (A. 207 . ENAP-HL (Krka Slovenija).) i u lečenju akutne porfirije i ektopijske trudnoće. hidrohlortiazid – MONOPRIL PLUS (Bristol-Myers Squibb USA). ZOBOX (Hemofarm Srbija). hidrohlortiazid – CILAZAPRIL 5 PLUS (Habit Pharm Srbija).

za ispiranje rana i vlaženje zavoja. Forsiranom diurezom mogu se uklanjati neki lekovi. Deluje kao osmotski diuretik. Rastvori za peritonealnu dijalizu Rastvori za peritonealnu dijalizu se obično sastoje od glukoze. zadržavanje znatne količine vode u organizmu. kod metaboličke alkaloze zbog gubitka vode i soli. Za uklanjanje mikroorganizama koriste se rastvori antiinfektivnih lekova. kalijumove. za ispiranje mokraćne bešike. srce) čiji normalni rad direktno zavisi od koncentracije minerala u krvi i vanćelijske tečnosti. mišići. kalcijumovih i magnezijumovih soli laktata i hlorida. Kao agensi za izazivanje forsirane diureze koriste se manitol i urea. koji se primenjuje u svim slučajevima kada je potrebno brzo i obilno izlučivanje tečnosti iz organizma putem bubrega. jakih proliva i dr. sterilnoj i apirogenoj vodi. hipertoničnih rastvora raznih elektrolita. Tada se primenjuju injekcije koncentrisanih. Fiziološki rastvor je najjednostavnija moguća tečnost za primenu u medicini. mikroorganizama ili nepotrebnih čestica i tečnosti sa rana ili unutrašnjosti organizma. glaukoma.hirurških zahvata na prostati. Kisele je reakcije (srednja vrednost pH = 5. mokraćnoj bešici i kod litotripsije. pogotovo tokom hirurških operacija. antiseptika ili antibiotika poput neomicina. U takvim slučajevima poremećena je funkcija brojnih organa (nervni sistem. a s njom odlaze i otrovne materije. Forsiranom diurezom dolazi do izlučivanja velike količine tečnosti kroz bubreg. Irigacija se sprovodi u svim slučajevima kad je neophodno uklanjanje nečistoća. ali i za privremeno nadoknadu tečnosti i elektrolita pri hipotoničnoj i izotoničnoj dehidrataciji. kalijum hlorida. natrijumovih.8). za ispiranje katetera i sistema za transfuziju i za pripremu sistema za dijalizu. To je izotonični 0. U svim slučajevima disbalansa elektrolita potrebno je hitno primeniti infuzije elektrolita radi brzog uspostavljanja elektrolitne ravnoteže. 208 . etilenglikol i ugljen monoksid. gubitka soli putem znojenja. s tim da se manitol koristi mnogo češće.9%-tni rastvor natrijum hlorida u posebno pročišćenoj.Rastvori elektrolita Pod pojmom elektrolita podrazumevamo soli čiji su joni važni sastojci krvne plazme i vanćelijske tečnosti. pri operacijama ili u nekim drugim situacijama. može doći do stanja kada je pacijentu potrebno primeniti određenu količinu nekih elektrolita ili materija bez povećanja volumena krvi. acetatne i laktatne anjone. Disbalans i gubljenje ovih elektrolita vrlo je ozbiljna patološka situacija. Koristi se za ispiranje. poremećaj ravnoteže elektrolita. povišenog intrakranijalnog pritiska. Za ispiranje urološkog trakta koristi se poseban rastvor manitola i sorbitola. Manitol se veoma brzo izlučuje pa izaziva veoma jaku diurezu uspostavljanjem brze glomerularne filtracije i izostankom reapsorpcije popratne izoosmotske količine vode. Rastvori za ispiranje Irigacija je drugi naziv za ispiranje. On nalazi primenu kod svih zahvata kada je potrebno ispirati bešiku i uretru . Ringerov rastvor jeste kombiniovani infuzijski rastvor natrijum hlorida. za nadoknadu vanćelijske tečnosti. kada treba što je moguće pre smanjiti ukupan volumen krvi. Indikacije su akutna i hronična insuficijencija bubrega. kalcijumove i magnezijumove katjone i hloridne. Dodaci intravenskim rastvorima Tokom primene infuzija. To su stanja poput edema. Forsirana diureza vrlo se često primenjuje kod brojnih slučajeva trovanja raznim otrovima. Manitol je šećerni alkohol niske molekularne mase. kalcijum hlorida i natrijum hidrogenkarbonata u kome je razmer koncentracija prisutnih elektrolita fiziološki usklađen s potrebama organizma. Najčešće se javlja kod opekotina. a i trovanje lekovima. kod metaboličke alkaloze s hipohloremijom i kao osnovni rastvor za davanje elektrolitskih koncentrata i kompatibilnih lekova. Rastvori koji izazivaju osmotsku diurezu Osmotska diureza ili forsirana diureza poseban je terapijski zahvat. pogotovo edema mozga. Zadržava se u vanćelijskom prostoru i zbog povećanog osmolariteta povlači vodu iz ćelija u intersticijalni i intravaskularni prostor. Zanemarive je energetske vrednosti. Kod ispiranja gde nije potrebna prisutnost antiseptika koriste se fiziološki rastvor ili Ringerov rastvor. Koristi se kod izotonične dehidratacije. U te jone ubrajamo natrijumove. ali samo kada nije moguće primeniti drugu terapiju.

aminokiseline. trovanjima salicilatima i barbituratima. AMINOSTERIL N-HEPA 8% (Fresenius Kabi Austrija). SODIUM CHLORIDE (B. CAPD STAY SAFE . SODIUM CHLORIDE (Fresenius Kabi Austrija). RINGEROV RASTVOR (Zdravlje Srbija). natrijum glicerofosfat. hiperkalijemije. GLUCOSI INFUNDIBILE (Hemofarm Srbija). NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (Zdravlje Srbija). CAPD 18 (Fresenius Medical care Nemačka). kalcijum hlorid. COMPOUND SODIUM LACTATE (B. NUTRINEAL PD4 (Baxter Healthcare Irska). rastvori za peritoneumsku dijalizu – DIANEAL PD4 (Baxter Healthcare Irska). glutamina ili lizina) ili vitamina. GLUCOSI INFUNDIBILE 5%. GAMBROSOL TRIO 10/40 (Biosol Italija). HARTMANOV RASTVOR (Hemofarm Srbija). kalijum hlorid. JONOLACTAT (Hemomont Crna Gora). glukoza. Registrovani lekovi • • • • aminokiseline – HEPASOL 8% (Hemofarm Srbija). Primenom se postiže brza korekcija poremećene acidobazne ravnoteže. AMINOVEN (Fresenius Kabi Austrija).(Fresenius Medical care Nemačka). RINGER'S INJECTION (B. Natrijum hidrogenkarbonat . GLUCOSE 5% FRESENIUS (Fresenius Kabi Austrija). Primenjuje se kada je potrebno korigovati hipokalijemiju. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (Hemomont Crna Gora). HARTMANOV RASTVOR (Zdravlje Srbija). a primenjuje se intravenski nakon odgovarajućeg razređenja. 10% (Zdravlje Srbija). kao dopunska terapijska sredstva FRESENIUS– KALIUM CHLORID (Fresenius Kabi Norvaška). rastvori za intravensku primenu . sojino ulje – INTRALIPID (Fresenius Kabi Austrija). NATRIUM BICARBONAT (Fresenius Kabi Austrija). maslinovo i sojino ulje – OLICLINOMEL (Baxter Belgija). dugotrajna upotreba diuretika ili kortikosteroida) i trovanja glikozidima digitalisa. Primenjuje se u situacijama metaboličke acidoze. LIPOVENOES (Fresenius Kabi Austrija). 20% (Hemofarm Srbija). rastvori za elektrolitni disbalans – NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) (Hemofarm Srbija).Braun Melsungen Nemačka). VAMINOLACT (Fresenius Kabi Austrija).hidrogenkarbonatni jon je deo najvažnijeg vanćelijskog puferskog sistema. GLUCOSI INFUNDIBILE (Hemomont Crna Gora). KABIVEN PERIPHERAL (Fresenius Kabi Austrija). NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (Sana Hammeum Srbija). hipertonični rastvori – BALANCE (GLUKOZA I KALCIJUM) (Fresenius Medical care Nemačka). manjka kalijuma zbog raznih uzroka (jako povraćanje i proliv. KABIVEN (Fresenius Kabi Austrija). EXTRANEAL (Baxter Healthcare Irska). natrijum acetat. cistinurije. DIPEPTIVEN (Fresenius Kabi Austrija).Braun Melsungen Nemačka). magnezijum hlorid. bubrežne tubularne acidoze. respiratorne acidoze i dr. MANITOL (Hemomont Crna Gora). AMINOSOL (Hemofarm Srbija). NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (Hemofarm Srbija). NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (Hemomont Crna Gora). 10% (B. glukoza –GLUCOSE 5%. u stanjima hipokaliemične i hipohloremične alkaloze. rastvori za ispiranje – ISPIROL (Hemofarm Srbija).aminokiselina (arginina. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO (Hemomont Crna Gora). SOLUVIT N (Fresenius Kabi Austrija) • • • • • • 209 . hiperhloremične hiponatremije.Braun Melsungen Nemačka). Kalijum hlorid dolazi u obliku koncentrisanog rastvora. neodgovarajuća ishrana. LIPOVENOES PLR (Fresenius Kabi Austrija). rastvori za osmotsku diurezu – MANITOL 10%.Braun Melsungen Nemačka).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful