TALJENJE METALA

2

Shematski prikaz proizvodnog procesa u ljevaonici
Veziva i dodaci Spremnik kalupnog pijeska Transport kalupnog pijeska Priprema kalupne mješavine Priprema jezgrene mješavine Modeli HLAĐENJE KALUPLJENJE Transport kalupa ISTRESANJE ZAVRŠNE OBRADE

Laboratorij za ispitivanje pijeska Laboratorij za fizikalna i kemijska ispitivanja Skladište metalnih sirovina Sastavljanje zasipa

Izrada jezgri

Ulaganje jezgri

ULIJEVANJE

Odrezivanje, sačmanje, brušenje, dotjerivanje

TALJENJE Energija za taljenje Električna energija (peć): lučna, indukcijska, otpornička. Kemijska energija: kupolka, plamenka, konverter.

Transport litine

TOPLINSKA OBRADA

KONTROLA Vizualna, dimenzijska, defektoskopska, fizikalna i kemijska kontrola

OTPREMA

3 Metalna sirovina Ugljen Plinovi i čestice izgaranja Kupolka OTPREMA Dodaci TALJENJE El. luk Plinovi ZAVRŠNA OBRADA Pijesak Litina Indukcija Vezivo ip atn ovr P i j es ak ISTRESANJE ULIJEVANJE HLAĐENJE I ČIŠĆENJE Priprema pijeska Je zg re Pijesak i vezivo za jezgre KALUPLJENJE IZRADA JEZGRI .

com/foundry. plinovi . struktura. oksidi itd.jpg . http://www. čvrstoća. mehanička svojstva. onečišćenje odljevka.precisioncastings.4 TALJENJE METALA Taljenje metala je vrlo važan segment u proizvodnji odljevaka jer se njime definiraju buduća svojstva odljevka kao što je kemijski sastav.

DEFINICIJA Peći za taljenje su uređaji. koji trebaju proizvesti potrebnu količinu rastaljenog metala (litine). . određenog kemijskog sastava i temperature uz odgovarajuću proizvodnost i ekonomičnost.5 PEĆI ZA TALJENJE Toplinski izoliran prostor u kojem se nalazi zasip i u koji se dovodi toplina.

6 Karakteristike: • Kapacitet ili sadržaj peći – misli se na ukupni sadržaj metala koju peć može primit i mjeri se u tonama • Temperatura – misli se na mogućnost regulacije temperature a ne na max. cijena goriva. održavanje . tem. taljenja • Proizvodnost – mjeri se u tonama po satu • Ekonomičnost –cijena peći.

Izbor peći za taljenje ovisi od: • • • • • Raspoloživoj vrsti goriva Količini materijala kojeg treba taliti Vrsti materijala kojeg treba taliti Režimu rada (kontinuirani ili diskontinuirani) Potrebne temperature metala 7 Talionički agregat mora omogućiti: • • • • Proizvesti lijev određenog kemijskog sastava Dovoljno visoke temperature Visoku proizvodnost (u tonama po satu) Ekonomsku isplativost .

• peći u kojima se toplina dobiva izgaranjem primjesa u rastaIjenom metalu.8 KONSTRUKCIJA: Osnovna konstrukcija: Metalni plašt. izolacija. . Prema načinu razvijanja topline razlikuju se: • peći u kojima se toplina dobiva izgaranjem goriva. izvor topline. • peći u kojima se toplina dobiva pretvorbom električne energije u toplinsku.

koje mogu biti elektrootporne ili indukcijske. 9 . koje mogu biti elektrolučne ili elektrootporne. Elektrootporne peći mogu biti stabilne ili nagibne. Elektrootporne tiganjske peći mogu biti stabilne ili nagibne. peći jamastog tipa. • tiganjske elektropeći. • peći u kojima je litina zaštićena i od goriva i od plinova izgaranja: tiganjske peći. elektrootporne ili indukcijske. • peći u kojima je litina u dodiru s plinovima izgaranja: plamene bubnjaste i plamene koritaste peći.Među pećima na gorivo razlikuju se: • peći u kojima je litina u dodiru s gorivom i s plinovima izgaranja: kupolke. koje se zovu i peći s loncem. • koritaste elektropeći koje mogu biti elektrolučne. rotacijske i njišuće. Među elektropećima razlikuju se: • bubnjaste elektropeći.

10 KUPOLKA .

jpg .co.uk/images/oxed/children/yoes/industry/furnace.11 http://www.oup.

12 .

Priprema zasipa kupolke 13 .

ZASIPNI UREĐAJI KUPOLKE 14 .

Priprema zasipa 15 .

16 ELEKTRIČNE PEĆI ELEKTROLUČNE PEĆI .

17 ELEKTRIČNE PEĆI INDUKCIJSKE PEĆI .

PEĆI S LONCEM ZA TALJENJE TIGANJSKE PEĆI 18 .

rhi.19 http://www.at/internet/en/refractories/Nichteisen/Buntmetalle/Aggregats_C3_BCbersichtsseiten/Kupfer.html .

20 PLAMENE PEĆI SA OGNJIŠTEM KORITASTE PEĆI .

jpg http://www.com/img/products/melting.com/moltenmet/barrel.de/ .21 http://www.jpg http://www.pyradia.secowarwick.indutherm.

22 Automatska lijevalica .

23 TRANSPOT I ULIJEVANJE LITINE .

24 Prema namjeni razlikuju se: •lonci za transport •lonci za ulijevanje litine .

machinetoolsjwk.php http://www. Sv. Zagreb : JLZ. http://www.net/diecastproducts.si/program2. 1980. 8.crdco.25 Literatura Mehanizacija ljevaonica.htm http://www. 1963-1997. // Tehnička enciklopedija.com/ mifco%20Furnaces%20melting%20and%20foundry.stroj.htm .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful