TALJENJE METALA

2

Shematski prikaz proizvodnog procesa u ljevaonici
Veziva i dodaci Spremnik kalupnog pijeska Transport kalupnog pijeska Priprema kalupne mješavine Priprema jezgrene mješavine Modeli HLAĐENJE KALUPLJENJE Transport kalupa ISTRESANJE ZAVRŠNE OBRADE

Laboratorij za ispitivanje pijeska Laboratorij za fizikalna i kemijska ispitivanja Skladište metalnih sirovina Sastavljanje zasipa

Izrada jezgri

Ulaganje jezgri

ULIJEVANJE

Odrezivanje, sačmanje, brušenje, dotjerivanje

TALJENJE Energija za taljenje Električna energija (peć): lučna, indukcijska, otpornička. Kemijska energija: kupolka, plamenka, konverter.

Transport litine

TOPLINSKA OBRADA

KONTROLA Vizualna, dimenzijska, defektoskopska, fizikalna i kemijska kontrola

OTPREMA

luk Plinovi ZAVRŠNA OBRADA Pijesak Litina Indukcija Vezivo ip atn ovr P i j es ak ISTRESANJE ULIJEVANJE HLAĐENJE I ČIŠĆENJE Priprema pijeska Je zg re Pijesak i vezivo za jezgre KALUPLJENJE IZRADA JEZGRI .3 Metalna sirovina Ugljen Plinovi i čestice izgaranja Kupolka OTPREMA Dodaci TALJENJE El.

oksidi itd. čvrstoća.com/foundry. onečišćenje odljevka. struktura. mehanička svojstva.precisioncastings. http://www.jpg .4 TALJENJE METALA Taljenje metala je vrlo važan segment u proizvodnji odljevaka jer se njime definiraju buduća svojstva odljevka kao što je kemijski sastav. plinovi .

5 PEĆI ZA TALJENJE Toplinski izoliran prostor u kojem se nalazi zasip i u koji se dovodi toplina. određenog kemijskog sastava i temperature uz odgovarajuću proizvodnost i ekonomičnost. DEFINICIJA Peći za taljenje su uređaji. . koji trebaju proizvesti potrebnu količinu rastaljenog metala (litine).

6 Karakteristike: • Kapacitet ili sadržaj peći – misli se na ukupni sadržaj metala koju peć može primit i mjeri se u tonama • Temperatura – misli se na mogućnost regulacije temperature a ne na max. cijena goriva. taljenja • Proizvodnost – mjeri se u tonama po satu • Ekonomičnost –cijena peći. održavanje . tem.

Izbor peći za taljenje ovisi od: • • • • • Raspoloživoj vrsti goriva Količini materijala kojeg treba taliti Vrsti materijala kojeg treba taliti Režimu rada (kontinuirani ili diskontinuirani) Potrebne temperature metala 7 Talionički agregat mora omogućiti: • • • • Proizvesti lijev određenog kemijskog sastava Dovoljno visoke temperature Visoku proizvodnost (u tonama po satu) Ekonomsku isplativost .

8 KONSTRUKCIJA: Osnovna konstrukcija: Metalni plašt. • peći u kojima se toplina dobiva izgaranjem primjesa u rastaIjenom metalu. Prema načinu razvijanja topline razlikuju se: • peći u kojima se toplina dobiva izgaranjem goriva. . izvor topline. izolacija. • peći u kojima se toplina dobiva pretvorbom električne energije u toplinsku.

rotacijske i njišuće. • koritaste elektropeći koje mogu biti elektrolučne. koje mogu biti elektrootporne ili indukcijske. Elektrootporne peći mogu biti stabilne ili nagibne. peći jamastog tipa. • peći u kojima je litina u dodiru s plinovima izgaranja: plamene bubnjaste i plamene koritaste peći.Među pećima na gorivo razlikuju se: • peći u kojima je litina u dodiru s gorivom i s plinovima izgaranja: kupolke. • tiganjske elektropeći. Među elektropećima razlikuju se: • bubnjaste elektropeći. • peći u kojima je litina zaštićena i od goriva i od plinova izgaranja: tiganjske peći. 9 . elektrootporne ili indukcijske. koje mogu biti elektrolučne ili elektrootporne. Elektrootporne tiganjske peći mogu biti stabilne ili nagibne. koje se zovu i peći s loncem.

10 KUPOLKA .

oup.uk/images/oxed/children/yoes/industry/furnace.co.jpg .11 http://www.

12 .

Priprema zasipa kupolke 13 .

ZASIPNI UREĐAJI KUPOLKE 14 .

Priprema zasipa 15 .

16 ELEKTRIČNE PEĆI ELEKTROLUČNE PEĆI .

17 ELEKTRIČNE PEĆI INDUKCIJSKE PEĆI .

PEĆI S LONCEM ZA TALJENJE TIGANJSKE PEĆI 18 .

19 http://www.html .rhi.at/internet/en/refractories/Nichteisen/Buntmetalle/Aggregats_C3_BCbersichtsseiten/Kupfer.

20 PLAMENE PEĆI SA OGNJIŠTEM KORITASTE PEĆI .

de/ .indutherm.21 http://www.jpg http://www.com/moltenmet/barrel.jpg http://www.com/img/products/melting.pyradia.secowarwick.

22 Automatska lijevalica .

23 TRANSPOT I ULIJEVANJE LITINE .

24 Prema namjeni razlikuju se: •lonci za transport •lonci za ulijevanje litine .

net/diecastproducts.stroj.crdco. Zagreb : JLZ. 1963-1997.php http://www. http://www.com/ mifco%20Furnaces%20melting%20and%20foundry.htm . // Tehnička enciklopedija. 1980. Sv.si/program2.25 Literatura Mehanizacija ljevaonica.machinetoolsjwk. 8.htm http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful