TALJENJE METALA

2

Shematski prikaz proizvodnog procesa u ljevaonici
Veziva i dodaci Spremnik kalupnog pijeska Transport kalupnog pijeska Priprema kalupne mješavine Priprema jezgrene mješavine Modeli HLAĐENJE KALUPLJENJE Transport kalupa ISTRESANJE ZAVRŠNE OBRADE

Laboratorij za ispitivanje pijeska Laboratorij za fizikalna i kemijska ispitivanja Skladište metalnih sirovina Sastavljanje zasipa

Izrada jezgri

Ulaganje jezgri

ULIJEVANJE

Odrezivanje, sačmanje, brušenje, dotjerivanje

TALJENJE Energija za taljenje Električna energija (peć): lučna, indukcijska, otpornička. Kemijska energija: kupolka, plamenka, konverter.

Transport litine

TOPLINSKA OBRADA

KONTROLA Vizualna, dimenzijska, defektoskopska, fizikalna i kemijska kontrola

OTPREMA

luk Plinovi ZAVRŠNA OBRADA Pijesak Litina Indukcija Vezivo ip atn ovr P i j es ak ISTRESANJE ULIJEVANJE HLAĐENJE I ČIŠĆENJE Priprema pijeska Je zg re Pijesak i vezivo za jezgre KALUPLJENJE IZRADA JEZGRI .3 Metalna sirovina Ugljen Plinovi i čestice izgaranja Kupolka OTPREMA Dodaci TALJENJE El.

jpg . čvrstoća. http://www. onečišćenje odljevka. struktura.precisioncastings. oksidi itd.4 TALJENJE METALA Taljenje metala je vrlo važan segment u proizvodnji odljevaka jer se njime definiraju buduća svojstva odljevka kao što je kemijski sastav. mehanička svojstva. plinovi .com/foundry.

određenog kemijskog sastava i temperature uz odgovarajuću proizvodnost i ekonomičnost.5 PEĆI ZA TALJENJE Toplinski izoliran prostor u kojem se nalazi zasip i u koji se dovodi toplina. koji trebaju proizvesti potrebnu količinu rastaljenog metala (litine). DEFINICIJA Peći za taljenje su uređaji. .

održavanje .6 Karakteristike: • Kapacitet ili sadržaj peći – misli se na ukupni sadržaj metala koju peć može primit i mjeri se u tonama • Temperatura – misli se na mogućnost regulacije temperature a ne na max. tem. taljenja • Proizvodnost – mjeri se u tonama po satu • Ekonomičnost –cijena peći. cijena goriva.

Izbor peći za taljenje ovisi od: • • • • • Raspoloživoj vrsti goriva Količini materijala kojeg treba taliti Vrsti materijala kojeg treba taliti Režimu rada (kontinuirani ili diskontinuirani) Potrebne temperature metala 7 Talionički agregat mora omogućiti: • • • • Proizvesti lijev određenog kemijskog sastava Dovoljno visoke temperature Visoku proizvodnost (u tonama po satu) Ekonomsku isplativost .

izvor topline.8 KONSTRUKCIJA: Osnovna konstrukcija: Metalni plašt. • peći u kojima se toplina dobiva izgaranjem primjesa u rastaIjenom metalu. . • peći u kojima se toplina dobiva pretvorbom električne energije u toplinsku. izolacija. Prema načinu razvijanja topline razlikuju se: • peći u kojima se toplina dobiva izgaranjem goriva.

• peći u kojima je litina u dodiru s plinovima izgaranja: plamene bubnjaste i plamene koritaste peći. koje se zovu i peći s loncem. • peći u kojima je litina zaštićena i od goriva i od plinova izgaranja: tiganjske peći. Elektrootporne tiganjske peći mogu biti stabilne ili nagibne. Među elektropećima razlikuju se: • bubnjaste elektropeći. peći jamastog tipa. elektrootporne ili indukcijske. koje mogu biti elektrootporne ili indukcijske. Elektrootporne peći mogu biti stabilne ili nagibne. • tiganjske elektropeći. koje mogu biti elektrolučne ili elektrootporne. 9 . rotacijske i njišuće. • koritaste elektropeći koje mogu biti elektrolučne.Među pećima na gorivo razlikuju se: • peći u kojima je litina u dodiru s gorivom i s plinovima izgaranja: kupolke.

10 KUPOLKA .

jpg .11 http://www.co.oup.uk/images/oxed/children/yoes/industry/furnace.

12 .

Priprema zasipa kupolke 13 .

ZASIPNI UREĐAJI KUPOLKE 14 .

Priprema zasipa 15 .

16 ELEKTRIČNE PEĆI ELEKTROLUČNE PEĆI .

17 ELEKTRIČNE PEĆI INDUKCIJSKE PEĆI .

PEĆI S LONCEM ZA TALJENJE TIGANJSKE PEĆI 18 .

at/internet/en/refractories/Nichteisen/Buntmetalle/Aggregats_C3_BCbersichtsseiten/Kupfer.rhi.html .19 http://www.

20 PLAMENE PEĆI SA OGNJIŠTEM KORITASTE PEĆI .

secowarwick.jpg http://www.21 http://www.com/moltenmet/barrel.jpg http://www.indutherm.de/ .pyradia.com/img/products/melting.

22 Automatska lijevalica .

23 TRANSPOT I ULIJEVANJE LITINE .

24 Prema namjeni razlikuju se: •lonci za transport •lonci za ulijevanje litine .

php http://www. http://www. Sv.htm .net/diecastproducts. Zagreb : JLZ.crdco.si/program2.com/ mifco%20Furnaces%20melting%20and%20foundry.machinetoolsjwk. 1980.htm http://www.25 Literatura Mehanizacija ljevaonica. // Tehnička enciklopedija. 1963-1997.stroj. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful