10. Taljenje metala - Peći

TALJENJE METALA

2

Shematski prikaz proizvodnog procesa u ljevaonici
Veziva i dodaci Spremnik kalupnog pijeska Transport kalupnog pijeska Priprema kalupne mješavine Priprema jezgrene mješavine Modeli HLAĐENJE KALUPLJENJE Transport kalupa ISTRESANJE ZAVRŠNE OBRADE

Laboratorij za ispitivanje pijeska Laboratorij za fizikalna i kemijska ispitivanja Skladište metalnih sirovina Sastavljanje zasipa

Izrada jezgri

Ulaganje jezgri

ULIJEVANJE

Odrezivanje, sačmanje, brušenje, dotjerivanje

TALJENJE Energija za taljenje Električna energija (peć): lučna, indukcijska, otpornička. Kemijska energija: kupolka, plamenka, konverter.

Transport litine

TOPLINSKA OBRADA

KONTROLA Vizualna, dimenzijska, defektoskopska, fizikalna i kemijska kontrola

OTPREMA

luk Plinovi ZAVRŠNA OBRADA Pijesak Litina Indukcija Vezivo ip atn ovr P i j es ak ISTRESANJE ULIJEVANJE HLAĐENJE I ČIŠĆENJE Priprema pijeska Je zg re Pijesak i vezivo za jezgre KALUPLJENJE IZRADA JEZGRI .3 Metalna sirovina Ugljen Plinovi i čestice izgaranja Kupolka OTPREMA Dodaci TALJENJE El.

oksidi itd.com/foundry. struktura. onečišćenje odljevka. čvrstoća. plinovi . mehanička svojstva.4 TALJENJE METALA Taljenje metala je vrlo važan segment u proizvodnji odljevaka jer se njime definiraju buduća svojstva odljevka kao što je kemijski sastav.precisioncastings.jpg . http://www.

određenog kemijskog sastava i temperature uz odgovarajuću proizvodnost i ekonomičnost.5 PEĆI ZA TALJENJE Toplinski izoliran prostor u kojem se nalazi zasip i u koji se dovodi toplina. . DEFINICIJA Peći za taljenje su uređaji. koji trebaju proizvesti potrebnu količinu rastaljenog metala (litine).

6 Karakteristike: • Kapacitet ili sadržaj peći – misli se na ukupni sadržaj metala koju peć može primit i mjeri se u tonama • Temperatura – misli se na mogućnost regulacije temperature a ne na max. taljenja • Proizvodnost – mjeri se u tonama po satu • Ekonomičnost –cijena peći. cijena goriva. tem. održavanje .

Izbor peći za taljenje ovisi od: • • • • • Raspoloživoj vrsti goriva Količini materijala kojeg treba taliti Vrsti materijala kojeg treba taliti Režimu rada (kontinuirani ili diskontinuirani) Potrebne temperature metala 7 Talionički agregat mora omogućiti: • • • • Proizvesti lijev određenog kemijskog sastava Dovoljno visoke temperature Visoku proizvodnost (u tonama po satu) Ekonomsku isplativost .

• peći u kojima se toplina dobiva pretvorbom električne energije u toplinsku. izolacija. . • peći u kojima se toplina dobiva izgaranjem primjesa u rastaIjenom metalu. izvor topline. Prema načinu razvijanja topline razlikuju se: • peći u kojima se toplina dobiva izgaranjem goriva.8 KONSTRUKCIJA: Osnovna konstrukcija: Metalni plašt.

• tiganjske elektropeći. rotacijske i njišuće. elektrootporne ili indukcijske. Elektrootporne peći mogu biti stabilne ili nagibne. 9 . • koritaste elektropeći koje mogu biti elektrolučne. • peći u kojima je litina u dodiru s plinovima izgaranja: plamene bubnjaste i plamene koritaste peći. peći jamastog tipa. koje mogu biti elektrolučne ili elektrootporne. Elektrootporne tiganjske peći mogu biti stabilne ili nagibne. koje se zovu i peći s loncem. Među elektropećima razlikuju se: • bubnjaste elektropeći. • peći u kojima je litina zaštićena i od goriva i od plinova izgaranja: tiganjske peći. koje mogu biti elektrootporne ili indukcijske.Među pećima na gorivo razlikuju se: • peći u kojima je litina u dodiru s gorivom i s plinovima izgaranja: kupolke.

10 KUPOLKA .

co.oup.uk/images/oxed/children/yoes/industry/furnace.jpg .11 http://www.

12 .

Priprema zasipa kupolke 13 .

ZASIPNI UREĐAJI KUPOLKE 14 .

Priprema zasipa 15 .

16 ELEKTRIČNE PEĆI ELEKTROLUČNE PEĆI .

17 ELEKTRIČNE PEĆI INDUKCIJSKE PEĆI .

PEĆI S LONCEM ZA TALJENJE TIGANJSKE PEĆI 18 .

19 http://www.at/internet/en/refractories/Nichteisen/Buntmetalle/Aggregats_C3_BCbersichtsseiten/Kupfer.html .rhi.

20 PLAMENE PEĆI SA OGNJIŠTEM KORITASTE PEĆI .

pyradia.indutherm.com/img/products/melting.jpg http://www.de/ .jpg http://www.secowarwick.com/moltenmet/barrel.21 http://www.

22 Automatska lijevalica .

23 TRANSPOT I ULIJEVANJE LITINE .

24 Prema namjeni razlikuju se: •lonci za transport •lonci za ulijevanje litine .

1963-1997.crdco. 1980.com/ mifco%20Furnaces%20melting%20and%20foundry. http://www.25 Literatura Mehanizacija ljevaonica.php http://www.stroj.machinetoolsjwk.si/program2.net/diecastproducts.htm . Sv. 8. // Tehnička enciklopedija.htm http://www. Zagreb : JLZ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful