TALJENJE METALA

2

Shematski prikaz proizvodnog procesa u ljevaonici
Veziva i dodaci Spremnik kalupnog pijeska Transport kalupnog pijeska Priprema kalupne mješavine Priprema jezgrene mješavine Modeli HLAĐENJE KALUPLJENJE Transport kalupa ISTRESANJE ZAVRŠNE OBRADE

Laboratorij za ispitivanje pijeska Laboratorij za fizikalna i kemijska ispitivanja Skladište metalnih sirovina Sastavljanje zasipa

Izrada jezgri

Ulaganje jezgri

ULIJEVANJE

Odrezivanje, sačmanje, brušenje, dotjerivanje

TALJENJE Energija za taljenje Električna energija (peć): lučna, indukcijska, otpornička. Kemijska energija: kupolka, plamenka, konverter.

Transport litine

TOPLINSKA OBRADA

KONTROLA Vizualna, dimenzijska, defektoskopska, fizikalna i kemijska kontrola

OTPREMA

luk Plinovi ZAVRŠNA OBRADA Pijesak Litina Indukcija Vezivo ip atn ovr P i j es ak ISTRESANJE ULIJEVANJE HLAĐENJE I ČIŠĆENJE Priprema pijeska Je zg re Pijesak i vezivo za jezgre KALUPLJENJE IZRADA JEZGRI .3 Metalna sirovina Ugljen Plinovi i čestice izgaranja Kupolka OTPREMA Dodaci TALJENJE El.

oksidi itd.jpg . onečišćenje odljevka.com/foundry. čvrstoća. struktura. plinovi . mehanička svojstva.4 TALJENJE METALA Taljenje metala je vrlo važan segment u proizvodnji odljevaka jer se njime definiraju buduća svojstva odljevka kao što je kemijski sastav. http://www.precisioncastings.

DEFINICIJA Peći za taljenje su uređaji. . određenog kemijskog sastava i temperature uz odgovarajuću proizvodnost i ekonomičnost.5 PEĆI ZA TALJENJE Toplinski izoliran prostor u kojem se nalazi zasip i u koji se dovodi toplina. koji trebaju proizvesti potrebnu količinu rastaljenog metala (litine).

6 Karakteristike: • Kapacitet ili sadržaj peći – misli se na ukupni sadržaj metala koju peć može primit i mjeri se u tonama • Temperatura – misli se na mogućnost regulacije temperature a ne na max. održavanje . taljenja • Proizvodnost – mjeri se u tonama po satu • Ekonomičnost –cijena peći. tem. cijena goriva.

Izbor peći za taljenje ovisi od: • • • • • Raspoloživoj vrsti goriva Količini materijala kojeg treba taliti Vrsti materijala kojeg treba taliti Režimu rada (kontinuirani ili diskontinuirani) Potrebne temperature metala 7 Talionički agregat mora omogućiti: • • • • Proizvesti lijev određenog kemijskog sastava Dovoljno visoke temperature Visoku proizvodnost (u tonama po satu) Ekonomsku isplativost .

izolacija. • peći u kojima se toplina dobiva izgaranjem primjesa u rastaIjenom metalu. . izvor topline. Prema načinu razvijanja topline razlikuju se: • peći u kojima se toplina dobiva izgaranjem goriva. • peći u kojima se toplina dobiva pretvorbom električne energije u toplinsku.8 KONSTRUKCIJA: Osnovna konstrukcija: Metalni plašt.

Elektrootporne peći mogu biti stabilne ili nagibne. Među elektropećima razlikuju se: • bubnjaste elektropeći. • peći u kojima je litina zaštićena i od goriva i od plinova izgaranja: tiganjske peći. koje se zovu i peći s loncem. • koritaste elektropeći koje mogu biti elektrolučne. 9 . • peći u kojima je litina u dodiru s plinovima izgaranja: plamene bubnjaste i plamene koritaste peći.Među pećima na gorivo razlikuju se: • peći u kojima je litina u dodiru s gorivom i s plinovima izgaranja: kupolke. koje mogu biti elektrootporne ili indukcijske. rotacijske i njišuće. elektrootporne ili indukcijske. • tiganjske elektropeći. Elektrootporne tiganjske peći mogu biti stabilne ili nagibne. peći jamastog tipa. koje mogu biti elektrolučne ili elektrootporne.

10 KUPOLKA .

11 http://www.co.uk/images/oxed/children/yoes/industry/furnace.oup.jpg .

12 .

Priprema zasipa kupolke 13 .

ZASIPNI UREĐAJI KUPOLKE 14 .

Priprema zasipa 15 .

16 ELEKTRIČNE PEĆI ELEKTROLUČNE PEĆI .

17 ELEKTRIČNE PEĆI INDUKCIJSKE PEĆI .

PEĆI S LONCEM ZA TALJENJE TIGANJSKE PEĆI 18 .

html .rhi.at/internet/en/refractories/Nichteisen/Buntmetalle/Aggregats_C3_BCbersichtsseiten/Kupfer.19 http://www.

20 PLAMENE PEĆI SA OGNJIŠTEM KORITASTE PEĆI .

com/img/products/melting.21 http://www.com/moltenmet/barrel.pyradia.de/ .jpg http://www.jpg http://www.indutherm.secowarwick.

22 Automatska lijevalica .

23 TRANSPOT I ULIJEVANJE LITINE .

24 Prema namjeni razlikuju se: •lonci za transport •lonci za ulijevanje litine .

Zagreb : JLZ.machinetoolsjwk.php http://www. http://www.si/program2.net/diecastproducts. // Tehnička enciklopedija.htm http://www. Sv. 1963-1997.crdco.stroj.25 Literatura Mehanizacija ljevaonica.htm . 8.com/ mifco%20Furnaces%20melting%20and%20foundry. 1980.