P. 1
13_historija (1)

13_historija (1)

|Views: 293|Likes:
Published by Berina Alibegovic

More info:

Published by: Berina Alibegovic on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

NOVOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA MEDRESE

HISTORIJA

CILJEVI I ZADACI PREDMETA HISTORIJA

- Zadaci: da upozna učenika sa najvažnijim događajima i pojavama u razvoju ljudskog društva i historijskom razvoju BiH. Nastavni program iz predmeta HISTORIJA I razred .da razvija duh tolerancije i demokratsko pravo na različitost mišljenja. .da učenika upozna sa kulturnim baštinama svog naroda i ostalih naroda.da kod učenika razvija spoznaju o kulturnom identitetu svoje sredine uz istovremeno respektovanje osobenosti drugih kultura. evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima i spoznaja tokova i razvojnih puteva kojima je prolazilo čovječanstvo kroz različite historijske epohe. Posmatranje historijskih zbivanja: PROSTORNO i VREMENSKI. . .Ciljevi nastave: Cilj nastave historije je upoznavanje razvoja ljudskog društva u svjetskim.

2. 3. Nastanak i razvoj Osmanskog carstva.70 sati godišnje) Red. Srednjovjekovna Evropa (zapadno-latinska. neolit. Naziv programskih sadržaja Uvod i izučavanje historije.70 sati godišnje) Red. Područje današnje BiH u doba antike. 8. Civilizacije istočnih naroda (Stare civilizacije. 6. Život i kultura starih Rimljana. Jevreji. 4. Kultura prahistorijskih razdoblja (Paleolit. sistematizacija. željezno doba). Broj Naziv programskih sadržaja Sati . UKUPNO Sati 2+1 3+2 5+2 5+2 1+1 6+3 1+1 4+2 4+2 3+1 6+3 4+2 2+2 70 46 – obrada 24 – utvrđivanje. Egipat. 9. 13. državne organizacije). Mesopotamija. Broj 1. Evropa u doba razvijenog feudalizma. Život i kultura starih Grka. istočno-bizantska. slavenska Evropa). Evropa u doba kasnog feudalizma (Novi vijek). tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA II razred (2 sata sedmično . rani feudalizam. Južni Slaveni (doseljavanje. Indija). 5. 11. Bosna od XII do XV stoljeća. 7. 12. 10. Helenizam.(2 sata sedmično .

Južnoslavenske zemlje 1878.. BiH u socijalizmu (1945. 5. BiH između dva svjetska rata. 3. – 1992. UKUPNO 4+2 6+2 3+1 2+1 2+1 4+2 3+2 2+1 3+2 4+2 4+2 2+1 4+2 4+2 70 47 – obrada 23 – utvrđivanje. 2. Naziv programskih sadržaja Povijest historiografije i njene teorije. BiH u doba austrougarske uprave. Napoleon. Prvi svjetski rat. 9. Drugi svjetski rat. Evropa i svijet 1878. 11. 8. Sati 6+2 2+1 . BiH u Drugom svjetskom ratu. 2. 14. BiH u Osmanskom carstvu od XV do XVIII stoljeća. kongresi. 7. revolucije 1848.). Svijet između dva svjetska rata. 6. Evropski novi vijek (Francuska revolucija. – 1914. tematska ponavljanja IZBORNA NASTAVA Nastavni program iz predmeta HISTORIJA III razred (2 sata sedmično . BiH u doba reforme do 1878. 4. sistematizacija. – 1914.70 sati godišnje) Red. Broj 1.1. 12. BiH u Prvom svjetskom ratu. 13. 10. Američke civilizacije prije Kolumba. Svijet poslije Drugog svjetskog rata. ujedinjenje Italije i Njemačke).

Rat za nezavisnost u SAD. marginalne grupe u historiji).3. 5. Drugi svjetski rat. Bosanski svijet i njegov mikrokosmos. njihove vrste. 3. Grčka i Rim (život i kultura) – velikani – bizantska i latinska mudrost.-1914. 4. 10. Industrijska revolucija u Engleskoj. Prvi svjetski rat. Srednjovjekovna Bosna (bosanski rukopisi. Historija i savremenost (naselja. 6. Naziv programskih sadržaja Balkanski i južnoslavenski svijet između dviju civilizacija (teokratija Osmanskog carstva. 4. 8. 2. Feudalne monarhije (Francuska. Balkanski narodi u vrijeme razvijenog feudalizma. 5. vjerske borbe i raskoli). 10. Naša zemlja u antičko doba. 9. do 1914. Svijet između dva svjetska rata. Engleska. Međunarodni odnosi od 1878. 8. osmanska osvajanja u Evropi). 6. epigrafika. 7. UKUPNO 6+3 8+4 3+2 5+2 4+2 4+2 4+2 5+3 70 47 – obrada 23 . administrativnopravni spisi). Balkanski narodi u ranom feudalizmu. BiH u Prvom svjetskom ratu. Južnoslavenske zemlje 1878.70 godišnje) Red. Broj 1. 9. 7. tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA IV razred (2 sata sedmično . Sati 4+2 6+2 2+1 1+1 4+2 2+1 4+2 4+2 3+2 4+2 .utvrđivanje. Njemačka). Nastanak modernog svijeta (antropocentrična slika svijeta. sistematizacija.

sistematizacija. Pri formiranju ovog nastavnog plana zadovoljena je pedagoška norma da nakon svaka dva časa obrade ide jedan čas utvrđivanja ili drugi tip časa koji omogućava temeljitije usvajanje prezentiranog gradiva. Svaka kritika ili izmjena koja će učiniti nastavni plan i program boljim za nastavni proces je dobrodošla. Istovremeno. odnosno da izostavi određene sadržaje i unese neke svoje u datom omjeru. UKUPNO 4+2 4+2 4+2 70 46 – obrada 24 . U ovom nastavnom planu je jasna podjela tematskih cjelina koje se obrađuju u toku jedne nastavne godine. . Nastavne cjeline koje su ponuđene se uglavnom nalaze u udžbenicima od I do IV razreda gimnazije u izdanju Sarajevo Publishing – novi udžbenici te stari udžbenici gimnazije. BiH poslije Drugog svjetskog rata.utvrđivanje. odsjek za historiju. Svaka tematska cjelina ima ponuđen broj časova obrade i broj časova ponavljanja. Po novim pedagoškim standardima svaki profesor ima mogućnost da izmijeni nastavni plan i program za 20%. utvrđivanja ili sistematizacije određene tematske cjeline. 12. BiH u Drugom svjetskom ratu. 13. PROFIL NASTAVNIKA: Filozofski fakultet.11. Naravno da ponuđeni nastavni plan i program ima svoje nedostatke. sa zvanjem profesor historije. BiH u Drugom svjetskom ratu. izbjegnut je didaktički materijalizam. tematska ponavljanja P O J A Š N J E NJ E: Ponuđeni nastavni plan i program predviđa obradu skoro svih važnih tematskih cjelina iz oblasti svjetske i historije BiH. tako da učenici imaju vremena da usvoje prezentirano gradivo. grupa – opća historija.

razred gimnazije. Mirsad Sijarić. Miralem Arslanagić. Istorija za 1. Zijad Šehić. Pojašnjenje: Navedena literatura u sebi sadrži sve potrebne tematske jedinke za uspješno obavljanje nastavnog procesa u predmetu Historija. Fahrudin Isaković – udžbenik za 2. Sarajevo. udžbenik za 3. 2003. Sarajevo Publishing. Sarajevo Publishing. L I T E R AT U R A: III i IV Vehid Smriko. Alma Leka.L I T E R AT U R A : I i II razred Melisa Forić. Sarajevo Publishing. Sarajevo. Haris Zaimović. udžbenik za 1. razred gimnazije. Rifet Jašarević. Muhidin Pelesić. Fahrudin Isaković. Sarajevo. Historija za 3. god. godine. 1981. Fahrudin Isaković. 1994. 2003. Istorija – povijest za 2. Hugo Glaser. 1996. 1994. 2003. Historija za 4. Vehid Smriko. ukoliko se ukaže potreba za proširenjem pojedinih oblasti. Naprijed. Sarajevo. Mirsad Sijarić – udžbenik za 2. Svjetlost. Sarajevo. 2003. Sarajevo. . Naravno da neke od tema zahtijevaju veću angažovanost profesora budući da neke od njih nisu adekvatno obrađene u udžbenicima. Enes Pelidija. Predviđene teme se uglavnom nalaze u novim gimnazijskim udžbenicima i historijskim čitankama. Istorija. razred gimnazije. Čitanka za 3. Mustafa Imamović. Sarajevo Publishing. Sarajevo. Čitanka za 4. Zijad Šehić. Naravno. Elma Hašimbegović. Otkrivači svijeta. Arna Daguda. Melisa Forić. Sarajevo. Indira Kučuk Sorguč. Fahrudin Isaković. Historija. Elma Hašimbegović. razred gimnazije. Zagreb. razred gimnazije. 1958. udžbenik za 4. razred gimnazije. Sarajevo Publishing. Čitanka za 2. Edin Veladžić. Edin Veladžić. Ponuđeni Nastavni plan i program za izbornu nastavu u III i IV razredu predviđa proširivanje već savladanih tema u I i II razredu. Adnan Busuladžić. Sarajevo Publishing. razred. Adnan Busuladžić. 1981. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. kao pomoć može poslužiti popis literature na kraju udžbenika u izdanju Sarajevo Publishinga. istorija. Sarajevo. 2003. Povijest. Arna Daguda. 2003. Svjetlost. Ibrahim Tepić. razred gimnazije. razred gimnazije. Haris Zaimović – Historija. Sarajevo. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Pero Vukadin. Historija za 1. razred gimnazije. povijest. čitanka za prvi razred gimnazije. razred gimnazije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->