P. 1
13_historija (1)

13_historija (1)

|Views: 294|Likes:
Published by Berina Alibegovic

More info:

Published by: Berina Alibegovic on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2015

pdf

text

original

NOVOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA MEDRESE

HISTORIJA

CILJEVI I ZADACI PREDMETA HISTORIJA

da kod učenika razvija spoznaju o kulturnom identitetu svoje sredine uz istovremeno respektovanje osobenosti drugih kultura. .Ciljevi nastave: Cilj nastave historije je upoznavanje razvoja ljudskog društva u svjetskim. Posmatranje historijskih zbivanja: PROSTORNO i VREMENSKI.da razvija duh tolerancije i demokratsko pravo na različitost mišljenja. . - Zadaci: da upozna učenika sa najvažnijim događajima i pojavama u razvoju ljudskog društva i historijskom razvoju BiH. . evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima i spoznaja tokova i razvojnih puteva kojima je prolazilo čovječanstvo kroz različite historijske epohe.da učenika upozna sa kulturnim baštinama svog naroda i ostalih naroda. Nastavni program iz predmeta HISTORIJA I razred .

Život i kultura starih Rimljana. Život i kultura starih Grka. 13. istočno-bizantska. Indija).70 sati godišnje) Red. željezno doba). tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA II razred (2 sata sedmično . 7. Jevreji. 10. 8. 5. neolit. 4. 9. 6. Srednjovjekovna Evropa (zapadno-latinska. Južni Slaveni (doseljavanje. Evropa u doba razvijenog feudalizma. Bosna od XII do XV stoljeća. državne organizacije). 3. sistematizacija. Broj 1. 11. 12. rani feudalizam. Broj Naziv programskih sadržaja Sati . UKUPNO Sati 2+1 3+2 5+2 5+2 1+1 6+3 1+1 4+2 4+2 3+1 6+3 4+2 2+2 70 46 – obrada 24 – utvrđivanje. 2. Naziv programskih sadržaja Uvod i izučavanje historije.70 sati godišnje) Red. Helenizam. slavenska Evropa). Egipat.(2 sata sedmično . Kultura prahistorijskih razdoblja (Paleolit. Evropa u doba kasnog feudalizma (Novi vijek). Nastanak i razvoj Osmanskog carstva. Mesopotamija. Civilizacije istočnih naroda (Stare civilizacije. Područje današnje BiH u doba antike.

10. BiH u doba reforme do 1878. 11. ujedinjenje Italije i Njemačke). UKUPNO 4+2 6+2 3+1 2+1 2+1 4+2 3+2 2+1 3+2 4+2 4+2 2+1 4+2 4+2 70 47 – obrada 23 – utvrđivanje.1. – 1914. tematska ponavljanja IZBORNA NASTAVA Nastavni program iz predmeta HISTORIJA III razred (2 sata sedmično . BiH u Osmanskom carstvu od XV do XVIII stoljeća. 3.. Južnoslavenske zemlje 1878. 14. Evropa i svijet 1878. 13. Svijet poslije Drugog svjetskog rata. Prvi svjetski rat. 7. Broj 1. sistematizacija. Napoleon. 2. BiH u doba austrougarske uprave. 2. BiH u socijalizmu (1945. – 1914. Svijet između dva svjetska rata. Naziv programskih sadržaja Povijest historiografije i njene teorije. Evropski novi vijek (Francuska revolucija. Drugi svjetski rat. revolucije 1848. 9. Sati 6+2 2+1 .).70 sati godišnje) Red. BiH u Drugom svjetskom ratu. – 1992. 5. 6. BiH između dva svjetska rata. BiH u Prvom svjetskom ratu. Američke civilizacije prije Kolumba. 4. kongresi. 12. 8.

Historija i savremenost (naselja.-1914. Njemačka). do 1914. Nastanak modernog svijeta (antropocentrična slika svijeta. Feudalne monarhije (Francuska. 4. UKUPNO 6+3 8+4 3+2 5+2 4+2 4+2 4+2 5+3 70 47 – obrada 23 . 3. Industrijska revolucija u Engleskoj. 6. Rat za nezavisnost u SAD. Srednjovjekovna Bosna (bosanski rukopisi. 5. 8.3. Svijet između dva svjetska rata. Južnoslavenske zemlje 1878. 9. 4. Broj 1. njihove vrste. 7. 2. osmanska osvajanja u Evropi). Naša zemlja u antičko doba. 10. BiH u Prvom svjetskom ratu. 10. marginalne grupe u historiji). administrativnopravni spisi). 8. Balkanski narodi u vrijeme razvijenog feudalizma. Naziv programskih sadržaja Balkanski i južnoslavenski svijet između dviju civilizacija (teokratija Osmanskog carstva. 5. Prvi svjetski rat. Međunarodni odnosi od 1878. 6. epigrafika.utvrđivanje. 7. Engleska. tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA IV razred (2 sata sedmično . Drugi svjetski rat. Sati 4+2 6+2 2+1 1+1 4+2 2+1 4+2 4+2 3+2 4+2 . 9. Bosanski svijet i njegov mikrokosmos. sistematizacija.70 godišnje) Red. vjerske borbe i raskoli). Balkanski narodi u ranom feudalizmu. Grčka i Rim (život i kultura) – velikani – bizantska i latinska mudrost.

UKUPNO 4+2 4+2 4+2 70 46 – obrada 24 .utvrđivanje. izbjegnut je didaktički materijalizam. Svaka kritika ili izmjena koja će učiniti nastavni plan i program boljim za nastavni proces je dobrodošla. odsjek za historiju. BiH u Drugom svjetskom ratu. tako da učenici imaju vremena da usvoje prezentirano gradivo. . sistematizacija. odnosno da izostavi određene sadržaje i unese neke svoje u datom omjeru. utvrđivanja ili sistematizacije određene tematske cjeline. PROFIL NASTAVNIKA: Filozofski fakultet. BiH u Drugom svjetskom ratu. sa zvanjem profesor historije. 12. BiH poslije Drugog svjetskog rata. Svaka tematska cjelina ima ponuđen broj časova obrade i broj časova ponavljanja. tematska ponavljanja P O J A Š N J E NJ E: Ponuđeni nastavni plan i program predviđa obradu skoro svih važnih tematskih cjelina iz oblasti svjetske i historije BiH.11. Nastavne cjeline koje su ponuđene se uglavnom nalaze u udžbenicima od I do IV razreda gimnazije u izdanju Sarajevo Publishing – novi udžbenici te stari udžbenici gimnazije. Istovremeno. 13. Pri formiranju ovog nastavnog plana zadovoljena je pedagoška norma da nakon svaka dva časa obrade ide jedan čas utvrđivanja ili drugi tip časa koji omogućava temeljitije usvajanje prezentiranog gradiva. Po novim pedagoškim standardima svaki profesor ima mogućnost da izmijeni nastavni plan i program za 20%. grupa – opća historija. Naravno da ponuđeni nastavni plan i program ima svoje nedostatke. U ovom nastavnom planu je jasna podjela tematskih cjelina koje se obrađuju u toku jedne nastavne godine.

Naravno da neke od tema zahtijevaju veću angažovanost profesora budući da neke od njih nisu adekvatno obrađene u udžbenicima. Historija za 3. Zagreb. razred gimnazije. Arna Daguda. 2003. razred gimnazije. udžbenik za 1. Arna Daguda. Melisa Forić. razred gimnazije. 1981. razred gimnazije. 1994. Edin Veladžić. udžbenik za 3. Čitanka za 2. Sarajevo Publishing. Naravno. Hugo Glaser. Istorija za 1. god. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Čitanka za 4. Zijad Šehić. razred gimnazije. Svjetlost. godine. Muhidin Pelesić. Historija. Predviđene teme se uglavnom nalaze u novim gimnazijskim udžbenicima i historijskim čitankama. Sarajevo Publishing. Adnan Busuladžić. 2003. povijest. 1981. Miralem Arslanagić. Fahrudin Isaković. Elma Hašimbegović. kao pomoć može poslužiti popis literature na kraju udžbenika u izdanju Sarajevo Publishinga. Sarajevo. Pero Vukadin. Haris Zaimović – Historija. istorija. Sarajevo. razred gimnazije. Historija za 1. Sarajevo. Sarajevo Publishing. razred gimnazije. Naprijed. Zijad Šehić. Sarajevo. Vehid Smriko. razred. Historija za 4. Sarajevo. Mirsad Sijarić – udžbenik za 2. 2003. Sarajevo. čitanka za prvi razred gimnazije. razred gimnazije. Ibrahim Tepić. Svjetlost. Pojašnjenje: Navedena literatura u sebi sadrži sve potrebne tematske jedinke za uspješno obavljanje nastavnog procesa u predmetu Historija. Alma Leka.L I T E R AT U R A : I i II razred Melisa Forić. Sarajevo. Sarajevo Publishing. Edin Veladžić. 2003. Čitanka za 3. 2003. Mustafa Imamović. Istorija – povijest za 2. razred gimnazije. . Fahrudin Isaković – udžbenik za 2. Sarajevo Publishing. Sarajevo. Enes Pelidija. 1958. udžbenik za 4. 1994. Istorija. Rifet Jašarević. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Fahrudin Isaković. L I T E R AT U R A: III i IV Vehid Smriko. Haris Zaimović. Elma Hašimbegović. Otkrivači svijeta. ukoliko se ukaže potreba za proširenjem pojedinih oblasti. 1996. Fahrudin Isaković. Indira Kučuk Sorguč. Sarajevo Publishing. Ponuđeni Nastavni plan i program za izbornu nastavu u III i IV razredu predviđa proširivanje već savladanih tema u I i II razredu. Sarajevo. razred gimnazije. Mirsad Sijarić. Sarajevo. Adnan Busuladžić. 2003. Povijest.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->