NOVOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA MEDRESE

HISTORIJA

CILJEVI I ZADACI PREDMETA HISTORIJA

Posmatranje historijskih zbivanja: PROSTORNO i VREMENSKI.Ciljevi nastave: Cilj nastave historije je upoznavanje razvoja ljudskog društva u svjetskim.da razvija duh tolerancije i demokratsko pravo na različitost mišljenja.da učenika upozna sa kulturnim baštinama svog naroda i ostalih naroda. . . evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima i spoznaja tokova i razvojnih puteva kojima je prolazilo čovječanstvo kroz različite historijske epohe. Nastavni program iz predmeta HISTORIJA I razred .da kod učenika razvija spoznaju o kulturnom identitetu svoje sredine uz istovremeno respektovanje osobenosti drugih kultura. - Zadaci: da upozna učenika sa najvažnijim događajima i pojavama u razvoju ljudskog društva i historijskom razvoju BiH. .

Helenizam. slavenska Evropa). Evropa u doba kasnog feudalizma (Novi vijek). rani feudalizam. Evropa u doba razvijenog feudalizma. Naziv programskih sadržaja Uvod i izučavanje historije. 5. Indija). istočno-bizantska. Nastanak i razvoj Osmanskog carstva. Civilizacije istočnih naroda (Stare civilizacije. Broj 1. 4. UKUPNO Sati 2+1 3+2 5+2 5+2 1+1 6+3 1+1 4+2 4+2 3+1 6+3 4+2 2+2 70 46 – obrada 24 – utvrđivanje. 6. 2. Bosna od XII do XV stoljeća. tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA II razred (2 sata sedmično . državne organizacije). Jevreji. Područje današnje BiH u doba antike. 8. 12. 3. 11. Kultura prahistorijskih razdoblja (Paleolit. Život i kultura starih Rimljana. Život i kultura starih Grka. 9. Južni Slaveni (doseljavanje. Mesopotamija.(2 sata sedmično . Egipat.70 sati godišnje) Red. željezno doba). Srednjovjekovna Evropa (zapadno-latinska. sistematizacija.70 sati godišnje) Red. 13. Broj Naziv programskih sadržaja Sati . 7. 10. neolit.

sistematizacija. – 1914. BiH u socijalizmu (1945. BiH u doba austrougarske uprave. BiH u Drugom svjetskom ratu. 7. Broj 1. ujedinjenje Italije i Njemačke). – 1992. 10. Južnoslavenske zemlje 1878. Napoleon. BiH u Prvom svjetskom ratu.70 sati godišnje) Red. Evropa i svijet 1878. 11. Svijet između dva svjetska rata. 4. Svijet poslije Drugog svjetskog rata. UKUPNO 4+2 6+2 3+1 2+1 2+1 4+2 3+2 2+1 3+2 4+2 4+2 2+1 4+2 4+2 70 47 – obrada 23 – utvrđivanje. Sati 6+2 2+1 . Američke civilizacije prije Kolumba. kongresi. 8. tematska ponavljanja IZBORNA NASTAVA Nastavni program iz predmeta HISTORIJA III razred (2 sata sedmično . Naziv programskih sadržaja Povijest historiografije i njene teorije.). 12. BiH između dva svjetska rata. 2. Drugi svjetski rat. BiH u doba reforme do 1878. 9. Evropski novi vijek (Francuska revolucija. 2. revolucije 1848. 13. 5.1.. 14. 3. – 1914. Prvi svjetski rat. 6. BiH u Osmanskom carstvu od XV do XVIII stoljeća.

Engleska. 10. Drugi svjetski rat. epigrafika. 4. Srednjovjekovna Bosna (bosanski rukopisi. UKUPNO 6+3 8+4 3+2 5+2 4+2 4+2 4+2 5+3 70 47 – obrada 23 . 9. 3. Naša zemlja u antičko doba. 10. Bosanski svijet i njegov mikrokosmos. Južnoslavenske zemlje 1878. Balkanski narodi u vrijeme razvijenog feudalizma.-1914. 6. Historija i savremenost (naselja. osmanska osvajanja u Evropi). Prvi svjetski rat. 5. Rat za nezavisnost u SAD. 2. Svijet između dva svjetska rata. Njemačka). Sati 4+2 6+2 2+1 1+1 4+2 2+1 4+2 4+2 3+2 4+2 . tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA IV razred (2 sata sedmično . Industrijska revolucija u Engleskoj. 8. 8. marginalne grupe u historiji). 5. Feudalne monarhije (Francuska. Broj 1. 7. BiH u Prvom svjetskom ratu. administrativnopravni spisi). vjerske borbe i raskoli). sistematizacija. Balkanski narodi u ranom feudalizmu. do 1914. Međunarodni odnosi od 1878.utvrđivanje. njihove vrste. Naziv programskih sadržaja Balkanski i južnoslavenski svijet između dviju civilizacija (teokratija Osmanskog carstva. 4.3.70 godišnje) Red. Nastanak modernog svijeta (antropocentrična slika svijeta. 6. 7. Grčka i Rim (život i kultura) – velikani – bizantska i latinska mudrost. 9.

BiH u Drugom svjetskom ratu. odsjek za historiju. odnosno da izostavi određene sadržaje i unese neke svoje u datom omjeru. Naravno da ponuđeni nastavni plan i program ima svoje nedostatke. sa zvanjem profesor historije. PROFIL NASTAVNIKA: Filozofski fakultet. Svaka tematska cjelina ima ponuđen broj časova obrade i broj časova ponavljanja. 13. U ovom nastavnom planu je jasna podjela tematskih cjelina koje se obrađuju u toku jedne nastavne godine. BiH u Drugom svjetskom ratu. Pri formiranju ovog nastavnog plana zadovoljena je pedagoška norma da nakon svaka dva časa obrade ide jedan čas utvrđivanja ili drugi tip časa koji omogućava temeljitije usvajanje prezentiranog gradiva. Istovremeno. . tematska ponavljanja P O J A Š N J E NJ E: Ponuđeni nastavni plan i program predviđa obradu skoro svih važnih tematskih cjelina iz oblasti svjetske i historije BiH. 12. grupa – opća historija. Po novim pedagoškim standardima svaki profesor ima mogućnost da izmijeni nastavni plan i program za 20%. tako da učenici imaju vremena da usvoje prezentirano gradivo. izbjegnut je didaktički materijalizam. Svaka kritika ili izmjena koja će učiniti nastavni plan i program boljim za nastavni proces je dobrodošla.utvrđivanje. sistematizacija. utvrđivanja ili sistematizacije određene tematske cjeline. Nastavne cjeline koje su ponuđene se uglavnom nalaze u udžbenicima od I do IV razreda gimnazije u izdanju Sarajevo Publishing – novi udžbenici te stari udžbenici gimnazije.11. UKUPNO 4+2 4+2 4+2 70 46 – obrada 24 . BiH poslije Drugog svjetskog rata.

istorija. Čitanka za 4. Istorija – povijest za 2. Sarajevo Publishing. Fahrudin Isaković. 1994. Fahrudin Isaković. 1994. razred. Sarajevo Publishing. povijest. Adnan Busuladžić. Istorija. Pojašnjenje: Navedena literatura u sebi sadrži sve potrebne tematske jedinke za uspješno obavljanje nastavnog procesa u predmetu Historija. god. Historija za 4. Naravno da neke od tema zahtijevaju veću angažovanost profesora budući da neke od njih nisu adekvatno obrađene u udžbenicima. 2003. Fahrudin Isaković – udžbenik za 2. Edin Veladžić. Historija za 3. Otkrivači svijeta. Vehid Smriko. kao pomoć može poslužiti popis literature na kraju udžbenika u izdanju Sarajevo Publishinga. razred gimnazije. ukoliko se ukaže potreba za proširenjem pojedinih oblasti. Haris Zaimović – Historija. Sarajevo. Elma Hašimbegović. Ibrahim Tepić. Zijad Šehić. razred gimnazije. Adnan Busuladžić. Naprijed. udžbenik za 1. 1981. Sarajevo. razred gimnazije. Čitanka za 3. razred gimnazije. udžbenik za 4. Elma Hašimbegović. 2003. razred gimnazije. Sarajevo. 2003. Sarajevo Publishing. Muhidin Pelesić. Svjetlost. Sarajevo Publishing. Predviđene teme se uglavnom nalaze u novim gimnazijskim udžbenicima i historijskim čitankama. 1996. . Enes Pelidija. Mirsad Sijarić. Alma Leka. Sarajevo Publishing. Istorija za 1. Svjetlost. Sarajevo. Arna Daguda. Indira Kučuk Sorguč. razred gimnazije. 2003. Miralem Arslanagić. Sarajevo Publishing.L I T E R AT U R A : I i II razred Melisa Forić. Povijest. Sarajevo. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Haris Zaimović. Rifet Jašarević. čitanka za prvi razred gimnazije. Sarajevo. Naravno. Sarajevo. 2003. udžbenik za 3. Sarajevo. Edin Veladžić. razred gimnazije. Hugo Glaser. razred gimnazije. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Historija. Sarajevo. 1981. Fahrudin Isaković. Mirsad Sijarić – udžbenik za 2. Zagreb. 1958. Sarajevo. Melisa Forić. godine. Ponuđeni Nastavni plan i program za izbornu nastavu u III i IV razredu predviđa proširivanje već savladanih tema u I i II razredu. Mustafa Imamović. razred gimnazije. Čitanka za 2. razred gimnazije. Arna Daguda. Zijad Šehić. 2003. Historija za 1. Pero Vukadin. L I T E R AT U R A: III i IV Vehid Smriko.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful