NOVOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA MEDRESE

HISTORIJA

CILJEVI I ZADACI PREDMETA HISTORIJA

Ciljevi nastave: Cilj nastave historije je upoznavanje razvoja ljudskog društva u svjetskim. evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima i spoznaja tokova i razvojnih puteva kojima je prolazilo čovječanstvo kroz različite historijske epohe. Nastavni program iz predmeta HISTORIJA I razred . - Zadaci: da upozna učenika sa najvažnijim događajima i pojavama u razvoju ljudskog društva i historijskom razvoju BiH. .da razvija duh tolerancije i demokratsko pravo na različitost mišljenja. . Posmatranje historijskih zbivanja: PROSTORNO i VREMENSKI. .da kod učenika razvija spoznaju o kulturnom identitetu svoje sredine uz istovremeno respektovanje osobenosti drugih kultura.da učenika upozna sa kulturnim baštinama svog naroda i ostalih naroda.

Broj 1. 9. 8. tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA II razred (2 sata sedmično . Nastanak i razvoj Osmanskog carstva. 12. Srednjovjekovna Evropa (zapadno-latinska. neolit. državne organizacije). 10. Jevreji. Život i kultura starih Grka. sistematizacija. istočno-bizantska. Južni Slaveni (doseljavanje.70 sati godišnje) Red. Život i kultura starih Rimljana. 6. UKUPNO Sati 2+1 3+2 5+2 5+2 1+1 6+3 1+1 4+2 4+2 3+1 6+3 4+2 2+2 70 46 – obrada 24 – utvrđivanje. 11. Bosna od XII do XV stoljeća. 13. Područje današnje BiH u doba antike.(2 sata sedmično . 5. Helenizam. Indija). Kultura prahistorijskih razdoblja (Paleolit. 4. 3. slavenska Evropa).70 sati godišnje) Red. 2. Broj Naziv programskih sadržaja Sati . Mesopotamija. Egipat. rani feudalizam. 7. Civilizacije istočnih naroda (Stare civilizacije. Evropa u doba razvijenog feudalizma. željezno doba). Evropa u doba kasnog feudalizma (Novi vijek). Naziv programskih sadržaja Uvod i izučavanje historije.

14. – 1914. BiH u Drugom svjetskom ratu. 9. BiH u doba austrougarske uprave. 3. BiH u Osmanskom carstvu od XV do XVIII stoljeća. revolucije 1848. BiH u doba reforme do 1878. Evropski novi vijek (Francuska revolucija.). Svijet poslije Drugog svjetskog rata. 10. – 1992. kongresi. 13. 2.1. 2. Napoleon. Južnoslavenske zemlje 1878. 8. Američke civilizacije prije Kolumba. 11. Naziv programskih sadržaja Povijest historiografije i njene teorije. Evropa i svijet 1878. 12. BiH između dva svjetska rata. tematska ponavljanja IZBORNA NASTAVA Nastavni program iz predmeta HISTORIJA III razred (2 sata sedmično . sistematizacija. ujedinjenje Italije i Njemačke). Drugi svjetski rat. Svijet između dva svjetska rata. 4. 5.. – 1914. BiH u socijalizmu (1945. Broj 1.70 sati godišnje) Red. Prvi svjetski rat. BiH u Prvom svjetskom ratu. 6. UKUPNO 4+2 6+2 3+1 2+1 2+1 4+2 3+2 2+1 3+2 4+2 4+2 2+1 4+2 4+2 70 47 – obrada 23 – utvrđivanje. 7. Sati 6+2 2+1 .

Balkanski narodi u vrijeme razvijenog feudalizma. njihove vrste.3. Engleska. Drugi svjetski rat. 9. 5. Južnoslavenske zemlje 1878. Naziv programskih sadržaja Balkanski i južnoslavenski svijet između dviju civilizacija (teokratija Osmanskog carstva. Svijet između dva svjetska rata. 5. 4. Bosanski svijet i njegov mikrokosmos. 8. Međunarodni odnosi od 1878. Prvi svjetski rat. marginalne grupe u historiji). 7. 6. 10. Sati 4+2 6+2 2+1 1+1 4+2 2+1 4+2 4+2 3+2 4+2 . Broj 1. do 1914.-1914. Grčka i Rim (život i kultura) – velikani – bizantska i latinska mudrost. 8. administrativnopravni spisi). Industrijska revolucija u Engleskoj. 2. Balkanski narodi u ranom feudalizmu. 6. Nastanak modernog svijeta (antropocentrična slika svijeta.70 godišnje) Red. 7. Historija i savremenost (naselja. 10. sistematizacija. Srednjovjekovna Bosna (bosanski rukopisi.utvrđivanje. 4. tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA IV razred (2 sata sedmično . Feudalne monarhije (Francuska. 3. vjerske borbe i raskoli). Njemačka). epigrafika. BiH u Prvom svjetskom ratu. Naša zemlja u antičko doba. 9. Rat za nezavisnost u SAD. UKUPNO 6+3 8+4 3+2 5+2 4+2 4+2 4+2 5+3 70 47 – obrada 23 . osmanska osvajanja u Evropi).

utvrđivanja ili sistematizacije određene tematske cjeline. 12. UKUPNO 4+2 4+2 4+2 70 46 – obrada 24 . Pri formiranju ovog nastavnog plana zadovoljena je pedagoška norma da nakon svaka dva časa obrade ide jedan čas utvrđivanja ili drugi tip časa koji omogućava temeljitije usvajanje prezentiranog gradiva. Nastavne cjeline koje su ponuđene se uglavnom nalaze u udžbenicima od I do IV razreda gimnazije u izdanju Sarajevo Publishing – novi udžbenici te stari udžbenici gimnazije.utvrđivanje. odsjek za historiju.11. izbjegnut je didaktički materijalizam. Svaka tematska cjelina ima ponuđen broj časova obrade i broj časova ponavljanja. sistematizacija. Naravno da ponuđeni nastavni plan i program ima svoje nedostatke. Svaka kritika ili izmjena koja će učiniti nastavni plan i program boljim za nastavni proces je dobrodošla. Po novim pedagoškim standardima svaki profesor ima mogućnost da izmijeni nastavni plan i program za 20%. BiH u Drugom svjetskom ratu. tematska ponavljanja P O J A Š N J E NJ E: Ponuđeni nastavni plan i program predviđa obradu skoro svih važnih tematskih cjelina iz oblasti svjetske i historije BiH. PROFIL NASTAVNIKA: Filozofski fakultet. BiH u Drugom svjetskom ratu. sa zvanjem profesor historije. 13. tako da učenici imaju vremena da usvoje prezentirano gradivo. BiH poslije Drugog svjetskog rata. odnosno da izostavi određene sadržaje i unese neke svoje u datom omjeru. Istovremeno. U ovom nastavnom planu je jasna podjela tematskih cjelina koje se obrađuju u toku jedne nastavne godine. . grupa – opća historija.

Arna Daguda. 1981. razred gimnazije. razred gimnazije. Historija za 3. udžbenik za 1. razred gimnazije. 1981. razred gimnazije. Vehid Smriko. Muhidin Pelesić. Sarajevo Publishing. 1958. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Naprijed. kao pomoć može poslužiti popis literature na kraju udžbenika u izdanju Sarajevo Publishinga. 2003. Zijad Šehić. 2003. Svjetlost. Edin Veladžić. Istorija. Sarajevo. udžbenik za 3. Historija za 1. 2003. Hugo Glaser. Rifet Jašarević. Zijad Šehić. 2003. Sarajevo Publishing. ukoliko se ukaže potreba za proširenjem pojedinih oblasti. Pojašnjenje: Navedena literatura u sebi sadrži sve potrebne tematske jedinke za uspješno obavljanje nastavnog procesa u predmetu Historija. Melisa Forić. Čitanka za 2. udžbenik za 4. Svjetlost. Čitanka za 4. Mustafa Imamović. Elma Hašimbegović. god. Sarajevo. Ponuđeni Nastavni plan i program za izbornu nastavu u III i IV razredu predviđa proširivanje već savladanih tema u I i II razredu. razred gimnazije. Arna Daguda. Sarajevo Publishing. Povijest. Predviđene teme se uglavnom nalaze u novim gimnazijskim udžbenicima i historijskim čitankama. Pero Vukadin. Enes Pelidija. Sarajevo. 2003. razred gimnazije. Sarajevo. Fahrudin Isaković. Istorija za 1.L I T E R AT U R A : I i II razred Melisa Forić. Historija za 4. 1996. Mirsad Sijarić. Fahrudin Isaković. Haris Zaimović. Istorija – povijest za 2. L I T E R AT U R A: III i IV Vehid Smriko. Ibrahim Tepić. Sarajevo. Elma Hašimbegović. Sarajevo Publishing. Adnan Busuladžić. Fahrudin Isaković. . Alma Leka. Indira Kučuk Sorguč. Naravno. povijest. razred. godine. Adnan Busuladžić. Naravno da neke od tema zahtijevaju veću angažovanost profesora budući da neke od njih nisu adekvatno obrađene u udžbenicima. Otkrivači svijeta. Sarajevo Publishing. 1994. 2003. Historija. Haris Zaimović – Historija. razred gimnazije. Sarajevo. Sarajevo. Sarajevo. 1994. Sarajevo. Mirsad Sijarić – udžbenik za 2. istorija. čitanka za prvi razred gimnazije. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. razred gimnazije. Sarajevo Publishing. Sarajevo. razred gimnazije. Miralem Arslanagić. Zagreb. razred gimnazije. Edin Veladžić. Fahrudin Isaković – udžbenik za 2. Čitanka za 3.