NOVOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA MEDRESE

HISTORIJA

CILJEVI I ZADACI PREDMETA HISTORIJA

. - Zadaci: da upozna učenika sa najvažnijim događajima i pojavama u razvoju ljudskog društva i historijskom razvoju BiH. Posmatranje historijskih zbivanja: PROSTORNO i VREMENSKI.da razvija duh tolerancije i demokratsko pravo na različitost mišljenja.da kod učenika razvija spoznaju o kulturnom identitetu svoje sredine uz istovremeno respektovanje osobenosti drugih kultura.da učenika upozna sa kulturnim baštinama svog naroda i ostalih naroda. evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima i spoznaja tokova i razvojnih puteva kojima je prolazilo čovječanstvo kroz različite historijske epohe. Nastavni program iz predmeta HISTORIJA I razred .Ciljevi nastave: Cilj nastave historije je upoznavanje razvoja ljudskog društva u svjetskim. . .

9. Naziv programskih sadržaja Uvod i izučavanje historije. državne organizacije). 12. Kultura prahistorijskih razdoblja (Paleolit. Helenizam. 3. Srednjovjekovna Evropa (zapadno-latinska. 8. Evropa u doba razvijenog feudalizma. slavenska Evropa). Indija). Bosna od XII do XV stoljeća. Nastanak i razvoj Osmanskog carstva. 13. rani feudalizam. željezno doba). Egipat. Civilizacije istočnih naroda (Stare civilizacije. Broj Naziv programskih sadržaja Sati . 11. 7. Južni Slaveni (doseljavanje. istočno-bizantska.70 sati godišnje) Red. 4. tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA II razred (2 sata sedmično . 10. Mesopotamija. UKUPNO Sati 2+1 3+2 5+2 5+2 1+1 6+3 1+1 4+2 4+2 3+1 6+3 4+2 2+2 70 46 – obrada 24 – utvrđivanje. neolit. sistematizacija. Područje današnje BiH u doba antike. 5. Broj 1.70 sati godišnje) Red.(2 sata sedmično . 6. Život i kultura starih Grka. Život i kultura starih Rimljana. Jevreji. 2. Evropa u doba kasnog feudalizma (Novi vijek).

14. Svijet između dva svjetska rata.1. 3. Sati 6+2 2+1 .70 sati godišnje) Red. 2. BiH u doba austrougarske uprave.). 5. Prvi svjetski rat. – 1914. – 1914. tematska ponavljanja IZBORNA NASTAVA Nastavni program iz predmeta HISTORIJA III razred (2 sata sedmično . ujedinjenje Italije i Njemačke). sistematizacija. 11. 7. 13. Naziv programskih sadržaja Povijest historiografije i njene teorije. 9. 8. Svijet poslije Drugog svjetskog rata. 12. UKUPNO 4+2 6+2 3+1 2+1 2+1 4+2 3+2 2+1 3+2 4+2 4+2 2+1 4+2 4+2 70 47 – obrada 23 – utvrđivanje. 2.. Evropski novi vijek (Francuska revolucija. BiH u Prvom svjetskom ratu. BiH u Drugom svjetskom ratu. kongresi. 6. 4. BiH između dva svjetska rata. Evropa i svijet 1878. BiH u doba reforme do 1878. BiH u socijalizmu (1945. – 1992. Napoleon. Drugi svjetski rat. Južnoslavenske zemlje 1878. BiH u Osmanskom carstvu od XV do XVIII stoljeća. revolucije 1848. Američke civilizacije prije Kolumba. 10. Broj 1.

3.70 godišnje) Red. Bosanski svijet i njegov mikrokosmos. 10. Balkanski narodi u vrijeme razvijenog feudalizma. Naziv programskih sadržaja Balkanski i južnoslavenski svijet između dviju civilizacija (teokratija Osmanskog carstva.utvrđivanje. Rat za nezavisnost u SAD. njihove vrste.-1914. Grčka i Rim (život i kultura) – velikani – bizantska i latinska mudrost. osmanska osvajanja u Evropi). Nastanak modernog svijeta (antropocentrična slika svijeta. Balkanski narodi u ranom feudalizmu. 7. Svijet između dva svjetska rata. marginalne grupe u historiji). Feudalne monarhije (Francuska. 4. 4. 5. administrativnopravni spisi). Broj 1. 7. Industrijska revolucija u Engleskoj. 6. Engleska. epigrafika. 10. BiH u Prvom svjetskom ratu. 9. 5. Prvi svjetski rat. 9. Drugi svjetski rat. vjerske borbe i raskoli). tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA IV razred (2 sata sedmično . 3. Srednjovjekovna Bosna (bosanski rukopisi. 6. Južnoslavenske zemlje 1878. Njemačka). Sati 4+2 6+2 2+1 1+1 4+2 2+1 4+2 4+2 3+2 4+2 . 2. Historija i savremenost (naselja. Međunarodni odnosi od 1878. 8. Naša zemlja u antičko doba. UKUPNO 6+3 8+4 3+2 5+2 4+2 4+2 4+2 5+3 70 47 – obrada 23 . sistematizacija. 8. do 1914.

BiH poslije Drugog svjetskog rata. BiH u Drugom svjetskom ratu. sistematizacija. grupa – opća historija. odsjek za historiju. PROFIL NASTAVNIKA: Filozofski fakultet. sa zvanjem profesor historije. 12. izbjegnut je didaktički materijalizam. BiH u Drugom svjetskom ratu. utvrđivanja ili sistematizacije određene tematske cjeline. Po novim pedagoškim standardima svaki profesor ima mogućnost da izmijeni nastavni plan i program za 20%. Svaka kritika ili izmjena koja će učiniti nastavni plan i program boljim za nastavni proces je dobrodošla. Pri formiranju ovog nastavnog plana zadovoljena je pedagoška norma da nakon svaka dva časa obrade ide jedan čas utvrđivanja ili drugi tip časa koji omogućava temeljitije usvajanje prezentiranog gradiva. . tako da učenici imaju vremena da usvoje prezentirano gradivo.utvrđivanje. tematska ponavljanja P O J A Š N J E NJ E: Ponuđeni nastavni plan i program predviđa obradu skoro svih važnih tematskih cjelina iz oblasti svjetske i historije BiH. UKUPNO 4+2 4+2 4+2 70 46 – obrada 24 .11. odnosno da izostavi određene sadržaje i unese neke svoje u datom omjeru. Svaka tematska cjelina ima ponuđen broj časova obrade i broj časova ponavljanja. Istovremeno. 13. Naravno da ponuđeni nastavni plan i program ima svoje nedostatke. U ovom nastavnom planu je jasna podjela tematskih cjelina koje se obrađuju u toku jedne nastavne godine. Nastavne cjeline koje su ponuđene se uglavnom nalaze u udžbenicima od I do IV razreda gimnazije u izdanju Sarajevo Publishing – novi udžbenici te stari udžbenici gimnazije.

L I T E R AT U R A : I i II razred Melisa Forić. 2003. Sarajevo. 1958. razred. udžbenik za 3. Otkrivači svijeta. Sarajevo Publishing. Sarajevo. Sarajevo Publishing. 1996. Hugo Glaser. 2003. Enes Pelidija. udžbenik za 1. Indira Kučuk Sorguč. 2003. 2003. Svjetlost. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Zagreb. Sarajevo. Naprijed. Istorija – povijest za 2. Sarajevo. Adnan Busuladžić. Zijad Šehić. kao pomoć može poslužiti popis literature na kraju udžbenika u izdanju Sarajevo Publishinga. god. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. razred gimnazije. razred gimnazije. Sarajevo. Svjetlost. L I T E R AT U R A: III i IV Vehid Smriko. Edin Veladžić. Muhidin Pelesić. Sarajevo Publishing. Ibrahim Tepić. Istorija za 1. čitanka za prvi razred gimnazije. Čitanka za 3. Historija za 3. Historija za 1. Predviđene teme se uglavnom nalaze u novim gimnazijskim udžbenicima i historijskim čitankama. Rifet Jašarević. godine. Pojašnjenje: Navedena literatura u sebi sadrži sve potrebne tematske jedinke za uspješno obavljanje nastavnog procesa u predmetu Historija. Haris Zaimović – Historija. udžbenik za 4. 2003. razred gimnazije. razred gimnazije. Melisa Forić. Fahrudin Isaković. razred gimnazije. Sarajevo Publishing. razred gimnazije. Sarajevo Publishing. Naravno. Fahrudin Isaković. Miralem Arslanagić. Mirsad Sijarić – udžbenik za 2. Vehid Smriko. Sarajevo. razred gimnazije. 1981. Fahrudin Isaković – udžbenik za 2. ukoliko se ukaže potreba za proširenjem pojedinih oblasti. razred gimnazije. Historija za 4. Sarajevo. Povijest. Elma Hašimbegović. Mustafa Imamović. 2003. Mirsad Sijarić. Zijad Šehić. Elma Hašimbegović. Adnan Busuladžić. Čitanka za 2. . povijest. Haris Zaimović. Ponuđeni Nastavni plan i program za izbornu nastavu u III i IV razredu predviđa proširivanje već savladanih tema u I i II razredu. Sarajevo. Istorija. razred gimnazije. Arna Daguda. Fahrudin Isaković. Čitanka za 4. Sarajevo Publishing. 1981. 1994. Arna Daguda. Naravno da neke od tema zahtijevaju veću angažovanost profesora budući da neke od njih nisu adekvatno obrađene u udžbenicima. Sarajevo. istorija. razred gimnazije. 1994. Historija. Sarajevo. Edin Veladžić. Alma Leka. Pero Vukadin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful