NOVOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA MEDRESE

HISTORIJA

CILJEVI I ZADACI PREDMETA HISTORIJA

da razvija duh tolerancije i demokratsko pravo na različitost mišljenja. evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima i spoznaja tokova i razvojnih puteva kojima je prolazilo čovječanstvo kroz različite historijske epohe. - Zadaci: da upozna učenika sa najvažnijim događajima i pojavama u razvoju ljudskog društva i historijskom razvoju BiH. Nastavni program iz predmeta HISTORIJA I razred . Posmatranje historijskih zbivanja: PROSTORNO i VREMENSKI.da učenika upozna sa kulturnim baštinama svog naroda i ostalih naroda.da kod učenika razvija spoznaju o kulturnom identitetu svoje sredine uz istovremeno respektovanje osobenosti drugih kultura.Ciljevi nastave: Cilj nastave historije je upoznavanje razvoja ljudskog društva u svjetskim. . . .

Mesopotamija. 9. Egipat. 7.70 sati godišnje) Red. Indija).70 sati godišnje) Red. 8. Evropa u doba kasnog feudalizma (Novi vijek). 5. istočno-bizantska. tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA II razred (2 sata sedmično . 2.(2 sata sedmično . željezno doba). 10. Civilizacije istočnih naroda (Stare civilizacije. Južni Slaveni (doseljavanje. Broj 1. 4. slavenska Evropa). Evropa u doba razvijenog feudalizma. Srednjovjekovna Evropa (zapadno-latinska. Helenizam. sistematizacija. 13. neolit. Naziv programskih sadržaja Uvod i izučavanje historije. 6. Broj Naziv programskih sadržaja Sati . Život i kultura starih Rimljana. rani feudalizam. 12. državne organizacije). Bosna od XII do XV stoljeća. Kultura prahistorijskih razdoblja (Paleolit. Jevreji. UKUPNO Sati 2+1 3+2 5+2 5+2 1+1 6+3 1+1 4+2 4+2 3+1 6+3 4+2 2+2 70 46 – obrada 24 – utvrđivanje. Područje današnje BiH u doba antike. Život i kultura starih Grka. 3. 11. Nastanak i razvoj Osmanskog carstva.

– 1914.1. Sati 6+2 2+1 . revolucije 1848. kongresi. Broj 1. – 1914. 5. 3. Svijet poslije Drugog svjetskog rata. Južnoslavenske zemlje 1878. BiH u Drugom svjetskom ratu. BiH u socijalizmu (1945. Naziv programskih sadržaja Povijest historiografije i njene teorije. BiH u Prvom svjetskom ratu. 12. Napoleon. BiH između dva svjetska rata. 8. 13. ujedinjenje Italije i Njemačke). 11. 4.70 sati godišnje) Red. Evropski novi vijek (Francuska revolucija. 7. BiH u doba reforme do 1878. BiH u doba austrougarske uprave. 6. 14. UKUPNO 4+2 6+2 3+1 2+1 2+1 4+2 3+2 2+1 3+2 4+2 4+2 2+1 4+2 4+2 70 47 – obrada 23 – utvrđivanje. BiH u Osmanskom carstvu od XV do XVIII stoljeća. sistematizacija. tematska ponavljanja IZBORNA NASTAVA Nastavni program iz predmeta HISTORIJA III razred (2 sata sedmično . – 1992..). Prvi svjetski rat. 9. 10. Evropa i svijet 1878. 2. Američke civilizacije prije Kolumba. 2. Drugi svjetski rat. Svijet između dva svjetska rata.

5.-1914. Bosanski svijet i njegov mikrokosmos. Historija i savremenost (naselja. sistematizacija.70 godišnje) Red. Nastanak modernog svijeta (antropocentrična slika svijeta. 7. 7. vjerske borbe i raskoli). do 1914. 9. tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA IV razred (2 sata sedmično . 10.3. Naziv programskih sadržaja Balkanski i južnoslavenski svijet između dviju civilizacija (teokratija Osmanskog carstva. 3. 6. Grčka i Rim (život i kultura) – velikani – bizantska i latinska mudrost.utvrđivanje. Rat za nezavisnost u SAD. UKUPNO 6+3 8+4 3+2 5+2 4+2 4+2 4+2 5+3 70 47 – obrada 23 . njihove vrste. Njemačka). Svijet između dva svjetska rata. Naša zemlja u antičko doba. 9. Prvi svjetski rat. epigrafika. administrativnopravni spisi). Industrijska revolucija u Engleskoj. Balkanski narodi u vrijeme razvijenog feudalizma. Srednjovjekovna Bosna (bosanski rukopisi. Feudalne monarhije (Francuska. BiH u Prvom svjetskom ratu. Engleska. 10. 4. Sati 4+2 6+2 2+1 1+1 4+2 2+1 4+2 4+2 3+2 4+2 . Balkanski narodi u ranom feudalizmu. 8. 6. marginalne grupe u historiji). 8. Drugi svjetski rat. Broj 1. Južnoslavenske zemlje 1878. osmanska osvajanja u Evropi). 2. 4. 5. Međunarodni odnosi od 1878.

UKUPNO 4+2 4+2 4+2 70 46 – obrada 24 . sa zvanjem profesor historije. Svaka tematska cjelina ima ponuđen broj časova obrade i broj časova ponavljanja. Pri formiranju ovog nastavnog plana zadovoljena je pedagoška norma da nakon svaka dva časa obrade ide jedan čas utvrđivanja ili drugi tip časa koji omogućava temeljitije usvajanje prezentiranog gradiva. grupa – opća historija. Po novim pedagoškim standardima svaki profesor ima mogućnost da izmijeni nastavni plan i program za 20%. odsjek za historiju.utvrđivanje. utvrđivanja ili sistematizacije određene tematske cjeline. 13. odnosno da izostavi određene sadržaje i unese neke svoje u datom omjeru. izbjegnut je didaktički materijalizam. U ovom nastavnom planu je jasna podjela tematskih cjelina koje se obrađuju u toku jedne nastavne godine. tematska ponavljanja P O J A Š N J E NJ E: Ponuđeni nastavni plan i program predviđa obradu skoro svih važnih tematskih cjelina iz oblasti svjetske i historije BiH. BiH u Drugom svjetskom ratu. sistematizacija.11. 12. PROFIL NASTAVNIKA: Filozofski fakultet. BiH poslije Drugog svjetskog rata. tako da učenici imaju vremena da usvoje prezentirano gradivo. BiH u Drugom svjetskom ratu. Naravno da ponuđeni nastavni plan i program ima svoje nedostatke. . Nastavne cjeline koje su ponuđene se uglavnom nalaze u udžbenicima od I do IV razreda gimnazije u izdanju Sarajevo Publishing – novi udžbenici te stari udžbenici gimnazije. Svaka kritika ili izmjena koja će učiniti nastavni plan i program boljim za nastavni proces je dobrodošla. Istovremeno.

L I T E R AT U R A: III i IV Vehid Smriko. 1994. Ibrahim Tepić. Adnan Busuladžić. 1996. Istorija za 1. Sarajevo. Naprijed. Sarajevo. Haris Zaimović. 1994. 2003. Sarajevo. Sarajevo Publishing. god. Predviđene teme se uglavnom nalaze u novim gimnazijskim udžbenicima i historijskim čitankama. razred gimnazije. Historija za 3. Svjetlost. Fahrudin Isaković. Historija za 4. Fahrudin Isaković – udžbenik za 2. udžbenik za 3. 2003. Zijad Šehić. 2003. Arna Daguda. razred gimnazije. razred gimnazije. razred gimnazije. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Edin Veladžić. Rifet Jašarević. Zagreb. Indira Kučuk Sorguč. razred gimnazije. Alma Leka. Sarajevo. Mirsad Sijarić. Historija za 1. Fahrudin Isaković. Sarajevo Publishing. Naravno da neke od tema zahtijevaju veću angažovanost profesora budući da neke od njih nisu adekvatno obrađene u udžbenicima. Istorija. Sarajevo. Sarajevo Publishing. Povijest. . Sarajevo. godine. 1981. Elma Hašimbegović. Svjetlost. Vehid Smriko. Sarajevo Publishing. povijest. kao pomoć može poslužiti popis literature na kraju udžbenika u izdanju Sarajevo Publishinga. Sarajevo Publishing. Zijad Šehić. Elma Hašimbegović. Mirsad Sijarić – udžbenik za 2. Sarajevo. razred gimnazije. Čitanka za 2. Fahrudin Isaković. Istorija – povijest za 2. Čitanka za 3. istorija. udžbenik za 1. Edin Veladžić. Ponuđeni Nastavni plan i program za izbornu nastavu u III i IV razredu predviđa proširivanje već savladanih tema u I i II razredu. Naravno. Muhidin Pelesić. 1958. razred gimnazije. Haris Zaimović – Historija. Arna Daguda. Sarajevo. Sarajevo Publishing. Mustafa Imamović. Hugo Glaser. razred gimnazije. razred gimnazije. razred gimnazije. udžbenik za 4. razred. Miralem Arslanagić. ukoliko se ukaže potreba za proširenjem pojedinih oblasti. Otkrivači svijeta. Adnan Busuladžić. Sarajevo. Čitanka za 4. Pero Vukadin. Historija. Sarajevo.L I T E R AT U R A : I i II razred Melisa Forić. 2003. Pojašnjenje: Navedena literatura u sebi sadrži sve potrebne tematske jedinke za uspješno obavljanje nastavnog procesa u predmetu Historija. Melisa Forić. čitanka za prvi razred gimnazije. 1981. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. 2003. 2003. Enes Pelidija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful