NOVOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA MEDRESE

HISTORIJA

CILJEVI I ZADACI PREDMETA HISTORIJA

da kod učenika razvija spoznaju o kulturnom identitetu svoje sredine uz istovremeno respektovanje osobenosti drugih kultura. Posmatranje historijskih zbivanja: PROSTORNO i VREMENSKI. . - Zadaci: da upozna učenika sa najvažnijim događajima i pojavama u razvoju ljudskog društva i historijskom razvoju BiH. evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima i spoznaja tokova i razvojnih puteva kojima je prolazilo čovječanstvo kroz različite historijske epohe.Ciljevi nastave: Cilj nastave historije je upoznavanje razvoja ljudskog društva u svjetskim.da razvija duh tolerancije i demokratsko pravo na različitost mišljenja. Nastavni program iz predmeta HISTORIJA I razred . .da učenika upozna sa kulturnim baštinama svog naroda i ostalih naroda. .

11. Život i kultura starih Rimljana. Srednjovjekovna Evropa (zapadno-latinska. 5. Područje današnje BiH u doba antike. Naziv programskih sadržaja Uvod i izučavanje historije. državne organizacije). Nastanak i razvoj Osmanskog carstva. 9. 4. istočno-bizantska. Indija). 10. Kultura prahistorijskih razdoblja (Paleolit. Helenizam. Broj 1. 8. Egipat. 12. 7.70 sati godišnje) Red. rani feudalizam. tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA II razred (2 sata sedmično . Evropa u doba razvijenog feudalizma. 3. Broj Naziv programskih sadržaja Sati . 6. Jevreji. neolit. UKUPNO Sati 2+1 3+2 5+2 5+2 1+1 6+3 1+1 4+2 4+2 3+1 6+3 4+2 2+2 70 46 – obrada 24 – utvrđivanje. sistematizacija. 13. Bosna od XII do XV stoljeća. Mesopotamija. Evropa u doba kasnog feudalizma (Novi vijek). slavenska Evropa).(2 sata sedmično . Život i kultura starih Grka. Civilizacije istočnih naroda (Stare civilizacije. željezno doba). 2.70 sati godišnje) Red. Južni Slaveni (doseljavanje.

ujedinjenje Italije i Njemačke). 6. Napoleon. Američke civilizacije prije Kolumba. Sati 6+2 2+1 . Evropski novi vijek (Francuska revolucija. BiH između dva svjetska rata. 12. 5. 7. BiH u Prvom svjetskom ratu.. Naziv programskih sadržaja Povijest historiografije i njene teorije. Evropa i svijet 1878.). tematska ponavljanja IZBORNA NASTAVA Nastavni program iz predmeta HISTORIJA III razred (2 sata sedmično . 2. 10. 11. 9. BiH u Drugom svjetskom ratu. Svijet između dva svjetska rata. Svijet poslije Drugog svjetskog rata. 14.70 sati godišnje) Red. 4. – 1914. Prvi svjetski rat. 8. kongresi. BiH u doba austrougarske uprave. UKUPNO 4+2 6+2 3+1 2+1 2+1 4+2 3+2 2+1 3+2 4+2 4+2 2+1 4+2 4+2 70 47 – obrada 23 – utvrđivanje. 13. Broj 1. BiH u doba reforme do 1878. BiH u socijalizmu (1945. Drugi svjetski rat. revolucije 1848.1. sistematizacija. BiH u Osmanskom carstvu od XV do XVIII stoljeća. – 1914. Južnoslavenske zemlje 1878. 2. – 1992. 3.

5. Međunarodni odnosi od 1878. 8. 6. Bosanski svijet i njegov mikrokosmos. 5. 2. 7. Prvi svjetski rat. UKUPNO 6+3 8+4 3+2 5+2 4+2 4+2 4+2 5+3 70 47 – obrada 23 . do 1914. 10. Sati 4+2 6+2 2+1 1+1 4+2 2+1 4+2 4+2 3+2 4+2 . 9. Balkanski narodi u vrijeme razvijenog feudalizma. 8.70 godišnje) Red. Naša zemlja u antičko doba. Nastanak modernog svijeta (antropocentrična slika svijeta. Naziv programskih sadržaja Balkanski i južnoslavenski svijet između dviju civilizacija (teokratija Osmanskog carstva. vjerske borbe i raskoli). marginalne grupe u historiji). Drugi svjetski rat.utvrđivanje.-1914. 6. Svijet između dva svjetska rata. njihove vrste. Grčka i Rim (život i kultura) – velikani – bizantska i latinska mudrost. sistematizacija. tematska ponavljanja Nastavni program iz predmeta HISTORIJA IV razred (2 sata sedmično . 10. Južnoslavenske zemlje 1878. Rat za nezavisnost u SAD. Historija i savremenost (naselja. BiH u Prvom svjetskom ratu.3. Srednjovjekovna Bosna (bosanski rukopisi. administrativnopravni spisi). 4. 9. 7. 4. epigrafika. Engleska. osmanska osvajanja u Evropi). 3. Feudalne monarhije (Francuska. Industrijska revolucija u Engleskoj. Njemačka). Balkanski narodi u ranom feudalizmu. Broj 1.

izbjegnut je didaktički materijalizam. BiH u Drugom svjetskom ratu. sa zvanjem profesor historije. Nastavne cjeline koje su ponuđene se uglavnom nalaze u udžbenicima od I do IV razreda gimnazije u izdanju Sarajevo Publishing – novi udžbenici te stari udžbenici gimnazije. Naravno da ponuđeni nastavni plan i program ima svoje nedostatke. Svaka tematska cjelina ima ponuđen broj časova obrade i broj časova ponavljanja. Svaka kritika ili izmjena koja će učiniti nastavni plan i program boljim za nastavni proces je dobrodošla. Pri formiranju ovog nastavnog plana zadovoljena je pedagoška norma da nakon svaka dva časa obrade ide jedan čas utvrđivanja ili drugi tip časa koji omogućava temeljitije usvajanje prezentiranog gradiva. PROFIL NASTAVNIKA: Filozofski fakultet.11. Po novim pedagoškim standardima svaki profesor ima mogućnost da izmijeni nastavni plan i program za 20%. odnosno da izostavi određene sadržaje i unese neke svoje u datom omjeru. 12. tako da učenici imaju vremena da usvoje prezentirano gradivo. odsjek za historiju. grupa – opća historija. tematska ponavljanja P O J A Š N J E NJ E: Ponuđeni nastavni plan i program predviđa obradu skoro svih važnih tematskih cjelina iz oblasti svjetske i historije BiH. BiH u Drugom svjetskom ratu. U ovom nastavnom planu je jasna podjela tematskih cjelina koje se obrađuju u toku jedne nastavne godine. utvrđivanja ili sistematizacije određene tematske cjeline. sistematizacija. Istovremeno. 13. .utvrđivanje. UKUPNO 4+2 4+2 4+2 70 46 – obrada 24 . BiH poslije Drugog svjetskog rata.

razred gimnazije. Historija za 1. razred gimnazije. Pojašnjenje: Navedena literatura u sebi sadrži sve potrebne tematske jedinke za uspješno obavljanje nastavnog procesa u predmetu Historija. godine. Čitanka za 4. Indira Kučuk Sorguč. Mirsad Sijarić – udžbenik za 2. Historija za 4. 1994. 2003. istorija. 1958. Sarajevo Publishing. 2003. udžbenik za 4. Naravno da neke od tema zahtijevaju veću angažovanost profesora budući da neke od njih nisu adekvatno obrađene u udžbenicima. razred. Svjetlost. 1994. Elma Hašimbegović. razred gimnazije. ukoliko se ukaže potreba za proširenjem pojedinih oblasti. Sarajevo. Enes Pelidija. Mustafa Imamović. Svjetlost. Haris Zaimović. Elma Hašimbegović. Muhidin Pelesić. Pero Vukadin. Alma Leka. čitanka za prvi razred gimnazije. 2003. Arna Daguda. Fahrudin Isaković. Sarajevo Publishing. Istorija. Naprijed. udžbenik za 3. 1996. Mirsad Sijarić. Fahrudin Isaković – udžbenik za 2. razred gimnazije. Rifet Jašarević. Vehid Smriko. Arna Daguda. 1981. Sarajevo. Sarajevo Publishing. Zijad Šehić. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Čitanka za 3. Adnan Busuladžić. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja. Historija za 3. Fahrudin Isaković. Sarajevo. god. razred gimnazije. Istorija za 1. L I T E R AT U R A: III i IV Vehid Smriko. Povijest. Istorija – povijest za 2. Čitanka za 2. Melisa Forić. Hugo Glaser. Sarajevo. Haris Zaimović – Historija. 2003. razred gimnazije. razred gimnazije. razred gimnazije. Sarajevo Publishing. Sarajevo. udžbenik za 1. Sarajevo. Sarajevo. Sarajevo. Otkrivači svijeta.L I T E R AT U R A : I i II razred Melisa Forić. Ponuđeni Nastavni plan i program za izbornu nastavu u III i IV razredu predviđa proširivanje već savladanih tema u I i II razredu. 2003. Ibrahim Tepić. Historija. 2003. Zagreb. Naravno. Fahrudin Isaković. 1981. Edin Veladžić. povijest. razred gimnazije. Sarajevo Publishing. Predviđene teme se uglavnom nalaze u novim gimnazijskim udžbenicima i historijskim čitankama. Sarajevo Publishing. . Sarajevo. Edin Veladžić. kao pomoć može poslužiti popis literature na kraju udžbenika u izdanju Sarajevo Publishinga. Miralem Arslanagić. Adnan Busuladžić. razred gimnazije. Zijad Šehić. Sarajevo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful