P. 1
DOP_hr

DOP_hr

|Views: 96|Likes:
Published by portir2

More info:

Published by: portir2 on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2012

pdf

text

original

Sections

 • PREDGOVOR
 • SKRAĆENICE
 • SADRŽAJ
 • SAŽETAK
 • KONTEKST
 • DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U HRVATSKOJ
 • PROMOCIJA
 • DOP-A U HRVATSKOJ: INICIJATIVE I SUDIONICI
 • ANALIZA
 • KAPACITETA ZA PRIMJENU DOP-A U HRVATSKIM PODUZEĆIMA - NALAZI ISTRAŽIVANJA
 • PRIMJERI
 • DOBRE PRAKSE STRATEŠKOG PRISTUPA DOP-U - TRI STUDIJE SLUČAJA
 • ZAKLJUČAK I
 • PREPORUKE
 • PRILOG 1
 • PRILOG 2
 • PRILOG 3
 • PRILOG 4

UBRZANJE PRAKSI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

u novim zemljama članicama EU i zemljama kandidatkinjama kao sredstvo usklađivanja, konkurentnosti i društvene kohezije u EU

1

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

Izvještaj o društveno odgovornom poslovanju u Hrvatskoj
Istraživanje provele: Marina Škrabalo, Nives Miošić-Lisjak, Aida Bagić Projektni partneri UNDP-a: Zajednica za društveno odgovorno poslovanje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Pripremu i izdavanje publikacije financirala je Europska Unija. Izraženi pogledi u istraživanju odražavaju mišljenja autora i nužno ne predstavljaju stajališta Europske Unije ili Programa Ujedinjenih naroda za razvoj. Publikacija je pripremljena u okviru Projekta ‘’Ubrzanje praksi društveno odgovornog poslovanja u novim zemljama članicama eu i zemljama kandidatkinjama kao sredstvo usklađivanja, konkurentnosti i društvene kohezije u EU’’. Više informacija na: www.acceleratingcsr.eu. Copywright © Program Ujedinjenih naroda za razvoj, Hrvatska 2007 Program Ujedinjenih naroda za razvoj Radnička cesta 41/8 10000 Zagreb Croatia UNDP je zaštićeni logo organizacije Programa Ujedinjenih naroda za razvoj. Sva prava pridržana. Kraći dijelovi ove publikacije smiju se reproducirati bez odobrenja autora, bez izmjena i pod uvjetom da se navede podatak o izvoru. Naslovnica i dizajn: Pseudoprodukt Lektura: Vicko Krampus ISBN: 978-953–7429-10-2

2

Poštovani čitatelji,
velika nam je čast predstaviti Vam prvu sveobuhvatnu analizu stanja Društveno Odgovornog Poslovanja (DOP) u Hrvatskoj. Istraživanje, čije rezultate dijelimo s Vama u ovoj publikaciji, obavljeno je u sklopu regionalnog projekta „Ubrzanje praksi društveno odgovornog poslovanja u novim zemljama članicama EU-a i zemljama kandidatkinjama, kao sredstvo usklađivanja, konkurentnosti i društvene kohezije u EU“, a financirali su ga Europska komisija (EC) i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Ova analiza temelji se na radu mnogih aktera koji vjeruju da istinsko društveno odgovorno poslovanje može učiniti poduzeće održivijim, profitabilnijim i angažiranijim u razvoju. UNDP u Hrvatskoj aktivno je sudjelovao u promociji DOP-a kroz razne projekte, a od 2004. godine kroz inicijativu Global Compacta. Bilo da ste predstavnik poslovnog sektora, Vlade ili civilnog društva, nadamo se da ćete naći ovu publikaciju korisnom u Vašoj profesionalnoj svakodnevici. Ona pruža uvid u relevantne organizacije i inicijative u koje se možete uključiti; također pruža analitički pregled trenutnog stanja DOP-a među tvrtkama koje djeluju u Hrvatskoj. Daje korisne preporuke za poslovne subjekte, Vladu i organizacije civilnog društva u kojima možete pronaći nadahnuće. Samo naše zajedničke više sektorske inicijative mogu Hrvatsku učiniti boljim domom za sve i zato Vas pozivamo da se pridružite rastućem krugu onih koji prakticiraju DOP. Zašto je DOP tako važna tema? DOP oslobađa veliki potencijal za inovacije na svim korporativnim razinama. On nam pruža okvir za sustavno upravljanje, uzimajući u obzir financijska, ekološka, socijalna, upravljačka i etička pitanja. Pomaže nam u smanjenju troškova, potrošnje energije i otpada; pomaže istaknuti i razlikovati Vašu tvrtku među ostalima; izbjeći prilagodbe u budućnosti; potiče stvaranje inovativnih proizvoda i poslovnih procesa; otvaranje novih tržišta; pomaže privući i zadržati najbolje zaposlenike; poboljšati sliku Vaše tvrtke kod dioničara i javnosti; smanjiti pravne rizike i troškove osiguranja, te konačno, osigurati bolju kvalitetu života. Dugoročno, DOP donosi vjernost marki (brandu), te stoga i profitabilnost. Ugraditi održivost u strategiju poslovanja svake tvrtke nije teret, već je izazov za sudjelovanje u uzbudljivim i inovativnim procesima koji usmjeravaju svijet sada i ovdje i još i više prema budućnosti. Održivost bi mogla postati temeljna moralna vrijednost svake„pametne“ (ili mudre) organizacije, kroz koju će se gledati jednako važno na ljude, planet i profit. Iskreno se nadamo da ćete pronaći korisne informacije u ovoj publikaciji, te Vas pozivamo da se s nama upustite na putovanje prema održivosti. Yuri Afanasiev

Stalni predstavnik UNDP Hrvatska

3

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

▪ PREDGOVOR

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

▪ SKRAĆENICE
AED - Academy for Educational Development AIESEC - Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales AMCHAM - American Chamber of Commerce BCBN - British-Croatian Business Network BDP - Bruto domaći proizvod CEDAW - Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women DOP - Društveno odgovorno poslovanje EFQM - European Foundation for Quality management’s model of business excellence FINA - Financijska agencija GEF - Global Environmental Facility GMO - Genetski modificirani organizmi GRI - Global Reporting Initiative HGK - Hrvatska gospodarska komora IBRD - International Bank for Reconstruction and Development ILO - International Labour Organization ISO - International Organization for Standardization NESsT - Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team NVO - Ne-vladine organizacije OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Advisory Service REACH - Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals ROHS - Restriction of Hazardous Substances SA 8000 - Social Accountability 8000 Standard UMIS - SMEA - Udruga malih i srednjih poduzetnika UNDP - Program Ujedinjenih Naroda za razvoj UNIDO - United Nations Industrial Development Organization UNSSC - United Nations System Staff College WEEE - Waste from Electric and Electronic Equipment

4

Definicija ocjena prema metodologiji (IET) PRILOG 4 . Upravljanje i DOP Specifične DOP inicijative relevantne za Hrvatsku 4.Bibliografija 63 67 69 73 75 83 85 35 35 36 38 39 41 46 47 48 56 59 59 61 62 5 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA ▪ SADRŽAJ .stupanj uspješnosti u provedbi programa DOP-a 5. Verifikacija izvještaja Primjeri dobre prakse strateškog pristupa DOP-u tri studije slučaja Studija slučaja: Holcim Hrvatska Studija slučaja: Hartmann Studija slučaja: Hauska&Partner International Communications (H&P) 9 13 14 16 19 19 21 21 22 23 24 25 25 26 Zaključak i preporuke Preporuke za ubrzani razvoj DOP-a u Hrvatskoj PRILOG 1 ./2007. Javno objavljivanje o DOP-u u Hrvatskoj 6. godine Analiza kapaciteta za primjenu DOP-a u hrvatskim poduzećima – nalazi istraživanja Bilješka o metodologiji Pregled glavnih nalaza o razvijenosti DOP-a u Hrvatskoj 1. – 05.Ključni događaji vezani uz razvoj DOP-a u Hrvatskoj (01.Sažetak Kontekst društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj Ekonomski i pravni okvir za razvitak DOP-a Pravni okvir za razvoj DOP-a Promocija DOP-a u Hrvatskoj: Inicijative i sudionici Poslovna udruženja Stručne i savjetodavne organizacije Vladine institucije i javne agencije Međunarodne razvojne organizacije Akademska zajednica: istraživanja i edukacija Organizacije civilnog društva Sindikati Mediji Pregled napretka u društveno odgovornom poslovanju od 2004. Strategijski razvoj društveno odgovornog poslovanja 2.) PRILOG 2 – Popis poduzeća i dionika uključenih u istraživanje PRILOG 3 . Izvedba . Uključivanje i komunikacija s dionicima 3./2004.

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 6 .

Sažetak 7 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 8 .

. Radi se i na razvoju sektorskih DOP inicijativa. zainteresirane kompanije sada informacije mogu pronaći na nekoliko web stranica. poput promocije timskog rada i savjetovanje s dionicima. uzimajući u obzir proces približavanja Europskoj uniji i liberalizaciju tržišta s jedne strane ili pak specifičan kontekst zajednica članica bivše Jugoslavije. stoljeća. competitiveness. organizacija civilnog društva i drugih stručnih organizacija. praćenje i izvještavanje o njihovoj društveno odgovornoj praksi. Istovremeno. Relativno nove poslovne prakse. interes poslovnog sektora za upravljanjem kvalitetom datira iz 60-ih godina 20. Interes za DOP-om koncentriran je u proizvodnoj i prerađivačkoj 9 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA ▪ SAŽETAK . kompanije izlistane na burzi te one usmjerene na izvoz. održana su 3 grupna intervjua s predstavnicima različitih dionika (medija.. gotovo tri godine nakon prve nacionalne konferencije o DOP-u Agenda 2005. Opća je procjena. ukupno je više od 70 osoba bilo intervjuirano ili izravno konzultirano za potrebe ovog izvješća. Dok prije tri godine to nije bilo moguće. društveno odgovorno poslovanje postalo je dovoljno važan koncept da potakne suradnju između poduzeća. i u određenoj mjeri poslovnih medija. To su pretežno velika poduzeća sa značajnim udjelom stranog vlasništva. što je rezultiralo udruživanjem koje potiče horizontalnu razmjenu najboljih upravljačkih praksi i redovno javno objavljivanje nefinancijskih podataka na temelju kojih se može procijeniti doprinos kompanije održivom razvoju. S obzirom da je na nekim intervjuima sudjelovalo više predstavnika kompanije ili organizacije. Socijalizam „radničkog samoupravljanja“ uveo je praksu širokog sudjelovanja u upravljačkim procesima. and social cohesion in the EU (Ubrzanje društveno odgovornih praksi u novim zemljama članicama EU i zemljama kandidatkinjama kao sredstvo usklađivanja. odnosno prethodnih istraživanja o DOP-u te dodatno terensko istraživanje koje se temeljilo na pilot metodologiji. konkurentnosti i društvene kohezije u EU) koje je proveo UNDP uz potporu i za potrebe Europske komisije. uz pomoć međunarodnih razvojnih agencija. postoje edukativni moduli o DOP-u i korporacijskom upravljanju. često su kombinacija suvremenih zapadnjačkih pristupa upravljanju kvalitetom i domaćeg nasljeđa.U sklopu istraživanja intervjuirano je 25 kompanija. godine. akademske zajednice.Ovo je izvješće dio komparativnog istraživanja Accelerating CSR practices in the new EU member states and candidate countries as a vehicle for harmonization. One su najčešće motiviranije i posjeduju resurse za strukturiranje. DOP u Hrvatskoj treba razmotriti u kontekstu tranzicije. te je sačinjena analiza 21 web stranice nakon čega je uslijedio telefonski ili e-mail kontakt radi potvrde nalaza analize. U proljeće 2007. a uključivalo je obiman pregled literature. Istraživanje u Hrvatskoj provedeno je u razdoblju od ožujka do svibnja 2007. predstavljaju glavne pokretače DOP-a u Hrvatskoj. Vodeća poslovna udruženja. dok primjeri različitih načina ulaganja u zajednicu datiraju iz razdoblja prije Drugog svjetskog rata. sindikata i nevladinih organizacija). priručnici o razvoju programa DOP-a ili se pak mogu obratiti nekom od poslovnih udruženja ili organizacija za savjet. temeljena na ovom i prethodnim istraživanjima. razvijenoj za potrebe ovog projekta. da u Hrvatskoj djeluje oko 200 poduzeća koja su prihvatila DOP kao dio svoje vrijednosne i strateške orijentacije.

ključno područje poboljšanja u narednom razdoblju. Ključna područja poboljšanja praksi DOP-a na razini poduzeća odnose se na uključivanje DOP-a u poslovne strategije koje je potrebno sustavno uvoditi. učinkovitost. Premda postoje uzori i najbolje prakse. puno manje sustavna. najkorisnija bi bila za širenje i daljnju razradu hrvatskih napora na razini pojedinih sektora. postoji potreba za snažnijim interesom države i vanjskih pokretača. poticaja i sankcija. učestalije na područjima kao što su kvaliteta i sigurnost radnog mjesta. Upravo je jačanje uloge vlade u promociji DOP-a. još uvijek je velik jaz što se tiče informiranosti. uvažavajući interese i potrebe različitih dionika. Prakse DOP-a u Hrvatskoj relativno su dobro razvijene. koja čine gotovo 90% svih poslovnih subjekata u Hrvatskoj. u suradnji s međunarodnim organizacijama. jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za stvaranje partnerstava s poslovnim sektorom. i to u partnerstvu s poslovnim sektorom. i to među liderima u sektoru. integriranje DOP-a u procjenu rizika i razvoj poslovne strategije. . dok je komplementarna uloga nevladinih organizacija i sindikata kao „kontrolora korporativne neodgovornosti“. Premda se stvara poticajno okruženje za DOP u Hrvatskoj. financijskom sektoru i telekomunikacijama. kao i tisuća velikih koji se bore s pitanjem opstanka na tržištu. te uslijed manjkavosti prijenosa znanja i podupirućih mehanizama dostupnih malim i srednjim poduzećima.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 10 industriji. potpomognuto odgovarajućim finanaciranjem iz javnog i privatnog sektora i Europske unije. integraciju tržišta i uspostavljanje dobrih odnosa s dionicima. podrazumijeva niz učinkovitih ulaganja od strane donatora i Vlade. . ali i pojedinih kompanija. Daljnje jačanje kapaciteta poslovnih udruženja koja promoviraju i zagovaraju DOP i održivi razvoj. kao i inovativnim mjerama. zadovoljstvo potrošača. Horizontalne interakcije između različitih. ponajviše naporima same poslovne zajednice. ulaganje i partnerstvo u zajednici. prvenstveno poslovnih i nevladinih aktera pridonose povjerenju i učenju. kompetencija i profitabilnosti. Na taj način može se postići pravodobno stvaranje kritične mase društveno osviještenih poduzeća različitih veličina i područja djelatnosti. Vertikalne interakcije zaostaju za horizontalnima. a uspjeh je moguće postići samo u partnerstvu s poslovnim sektorom. Daljnje uključivanje akademske zajednice na istraživanju i promociji DOP-a. uvelike uslijed nedostatka specifičnih vladinih politika. U tom smislu. koji dijeli lidere od najvećeg broja srednjih i malih poduzeća. posebice medija i civilnog društva. te kako bi djelovale kao konstruktivne i respektabilne organizacije koje kontroliraju odgovornost. zaštita okoliša. upravljanje dobavljačkim lancem i društveno odgovorno ulaganje. od ključne je važnosti kontinuirana podrška već započetim ili osmišljenim inicijativama poslovnog sektora. Glavni pokretači DOP-a u Hrvatskoj prvenstveno su interne naravi. Konačno. osigurat će pravovemeno definiranje i razmjenu potrebnih znanja o pokretačima i preprekama za razvoj DOP-a. Razmjena najboljih praksi s kolegama iz drugih europskih zemalja s različitom tradicijom i opsegom DOP-a. i proizlaze iz procjene samih poduzeća o dugoročnim prilikama i rizicima koji se odnose na produktivnost. a manje učestale u područjima kao što su korporacijsko upravljanje. Intenzivnije zagovaranje DOP-a u medijima rezultiralo bi kvalitetnijim i zastupljenijim informacijama o društveno odgovornom poslovanju u javnosti. može se postići njihovom proaktivnijom ulogom. Jačanje komplementarne uloge Vlade na promoviranju DOP-a od prioritetne je važnosti. civilnog društva i akademske zajednice.

Kontekst društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj 11 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 12 .

Interes poslovnog sektora za upravljanje kvalitetom seže u 60-te godine prošlog stoljeća. 64% nije udovoljio razvojnim ciljevima.. bilježe još prije Drugog svjetskog rata. Proces demontiranja ove vrste „kroni-kapitalizma“ je u tijeku i još uvijek zahtijeva udružene napore različitih sektora hrvatskog društva. dok se razni oblici korporativnih ulaganja u zajednicu. u uvjetima političke nestabilnosti.-04. hrvatske političke i ekonomske elite usredotočile su svoju pažnju na dugoročne potencijale socioekonomskog razvoja u europskom političkom prostoru i integriranoj tržišnoj ekonomiji. savjetodavnih tvrtki i nevladinih organizacija. Njezina priprema bila je zajednički napor Ekonomskog instituta. 203. godine potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.▪ KONTEKST DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U HRVATSKOJ Procjenu razvijenosti društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj treba promatrati u kontekstu tranzicije općenito. ali ipak uzimajući u obzir nasljeđe samoupravnog socijalizma. Rat se često smatra jednim od glavnih razloga „odlaganja“ ili „duženja“ tranzicije u Hrvatskoj. Kada je Hrvatska dobila status zemlje kandidatkinje u lipnju 2004. međunarodnih organizacija. povratak izbjeglica srpske nacionalnosti i zaštitu ljudskih prava građana u Hrvatskoj. 2004:48-49)1. Uzevši u obzir opterećen politički i ekonomski kontekst 1990-ih. koji je pokazao da od 1566 poduzeća. Ključni događaj u Hrvatskoj – prva nacionalna konferencija o DOP-u Agenda 2005. dok neki od vodećih hrvatskih ekonomista prvi val privatizacije opisuju kao „legaliziranu pljačku kroz različite oblike fiktivnih ili politički dirigiranih transakcija“ (Baletić. uz potporu njemačke zaklade Konrad Adenauer i u partnerstvu s više poslovnih udruženja. okupivši na jednom mjestu preko 120 praktičara i istraživača. citirano u Stubbs et al. godine osigurala cjelovit integritet nad svojim teritorijem i 2000. ratnih događanja i raspada Jugoslavije. godine... veljače 2005. ne čudi kako prepoznatljivost DOP-a u poslovnoj zajednici u Hrvatskoj korespondira s procesom europskih integracija. koji je započeo 2001. Već je samoupravni socijalizam uveo praksu sudjelovanja radnika u upravljačkim procesima i očekivane potpore poduzeća društvenom razvitku zajednica i regija u kojima djeluju. – održala se u prosincu 2004. sjednice Zastupničkog doma Sabora. 75% ih je smanjio broj zaposlenih za više od 50% i samo 5% je privatizirano u potpunosti sukladno važećim zakonima (Državni ured za reviziju.. Relativno nove poslovne prakse. pokazuje to nedostatak korektivnih mjera temeljem Izvještaja o reviziji privatizacije Dražavnog ureda za reviziju u razdoblju od 2001. 2007:5). gospodarski rast. Hrvatska je tek 1998. Tranzicija iz socijalizma u kapitalizam u Hrvatskoj je započela 1990. nasljeđe egalitarizma negativno se odražava na poduzetničku klimu i široko društveno prihvaćanje pravedne tržišne utakmice. ratna razaranja i uspostavu suverene države. 2006. 287.). omogućivši tako formuliranje zajedničkih prioriteta za razvitak DOP-a u Hrvatskoj. 1 Izvješće na dnevnom redu 12. posebice zakladništvo. nakon pobjede koalicijske vlade na čelu sa socijaldemokratima započelo je razdoblje konsolidacije demokratskih institucija što je pozitivno utjecalo na međunarodnu reputaciju Hrvatske. S druge strane. 13 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA . poput promocije timskog rada i savjetovanja s dionicima često su kombinacija suvremenih zapadnjačkih pristupa upravljanju kvalitetom i domaćeg nasljeđa (Bagić et al. godine.

a najčešća kratica je ‘DOP’. Primjerice. Mnogo slabije razvijene i manje česte prakse DOP-a nalazimo u područjima korporativnog upravljanja. Prethodna su istraživanja o DOP-u u Hrvatskoj pokazala raširenost odgovornih poslovnih praksi u području zaštite okoliša (prvenstveno među industrijskim proizvođačima). uz prepoznavanje prilika za osnaživanje sustavnih pristupa DOP-u putem prijenosa dobrih praksi iz drugih zemalja te skretanja pozornosti na već postojeće prakse DOP-a među hrvatskim poduzećima. od 73. Također se očekuje konsolidacija rastućeg tržišta kapitala.. Glavni čimbenici koji usporavaju privatizaciju uključuju nevoljkost vladinog sektora. U kasnim 90-ima udio privatnog sektora u hrvatskom BDP-u bio je samo 60%. Živa tradicija korporativnog darivanja povezana je s interesom poduzeća.. uvelike povećava dugoročna zapošljivost niže kvalificiranih radnika. bez promocije odgovorne potrošnje. koja omogućuje zaobilaženje zakona bez sankcija kao i izostanak snažnije društvene osude. 2007:6). čime se.000 aktivnih poduzeća u 2005. Uvođenje koncepta u svakodnevni jezik hrvatske poslovne zajednice i javni diskurs. Nedostatak takvih praksi uvjetovan je slabošću vanjskih motivirajućih čimbenika. uvođenje sustava upravljanja kvalitetom.4% svih zaposlenih osoba u 2005. koje se primarno bave osnovnim kršenjima potrošačkih prava poput monopolističkog određivanja cijena. privatizacija još uvijek teče puno sporije od planiranog. čije su izvorište traumatična privatizacija u proteklom desetljeću ekonomske stagnacije te vrijednosno i političko nasljeđe egalitarizma. U tom kontekstu treba shvatiti i učestalo razumijevanje društvene odgovornosti kao dosljednosti u poštivanju zakonskih odredbi. ciljanih stranih jezika te timskog rada za cjelokupnu radnu snagu. Iako mala i srednja poduzeća često spontano ulažu u razvoj svojih zajednica. Državne intervencije i vlasništvo i dalje su značajne. a posljednjih je godina taj postotak tek neznatno uvećan. Na hrvatskom se jeziku najčešće koriste izrazi ‘društveno/socijalno odgovorno poslovanje’ i ‘korporacijska/korporativna društvena odgovornost’. Zakon o zaštiti potrošača usvojen je tek 2003. Reputacija je usko povezana i s konkurentnošću proizvoda i usluga u odnosu na zahtjeve sve informiranijih potrošača za kvalitetom i zdravstvenom sigurnošću. 2007).. kao upravljački okvir. integracije DOP-a u analize rizika i sveukupnu poslovnu strategiju. što je vidljivo iz višestrukog povećanja broja normi proteklih pet godina. 2006. Hrvatsko gospodarstvo obilježava prevaga mikro poduzeća po brojnosti te primat manjine velikih poduzeća u dohodovnoj strukturi. pravne probleme. i to posebice menadžerskog kadra i specijalizirane radne snage. odnosno tradicionalno visokih standarda radnih prava i sve viših standarda zaštite okoliša.7% bruto prihoda te zapošljava 33. premda postoji potencijal njihovog većeg značaja u budućnosti. Udio privatnog sektora u ukupnoj zaposlenosti povećao se sa 66. 86% su . u kontekstu europskih integracija. Raširenost ulaganja u edukaciju zaposlenika. u rubrikama u medijima i edukativnim aktivnostima“ (Stubbs et al. DOP je.. 2006. Ulazak stranih partnera.. ljudskih resursa. uz svladavanje specijalističkih vještina.5% dobiti prije oporezivanja.).2% 2004. na 68% u 2005. zaštitom okoliša ili odnosima s dionicima izuzetno ograničene. Također se često čuje skraćena verzija ‘odgovorno poslovanje’ kako bi se izbjeglo razumijevanje DOP-a kao primarno „društvenog“ ili još uže pitanja socijalnih povlastica i podrške. u posljednje četiri godine došlo je „promjene paradigme s niske razine pozornosti za pitanja DOP-a na danas sveprisutnu „društvenu odgovornost“ koja se spominje na poslovnim konferencijama. kao i na važnost liderske potpore i vizije za osiguranje prepoznatljivosti i dugoročnosti društveno odgovornih politika i aktivnosti. kako u pogledu dodatne kapitalizacije tako i u pogledu regulacije kvalitete i transparentnosti korporativnog upravljanja.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 14 Sljedeći pregled ključnih događaja i inicijativa od 2004. posebno u brodogradnji i metalnoj industriji. dok se sustavan pristup razvoju poslovnih strategija i upravljanju širi među vodećim kompanijama. godini (Privredni vjesnik. Velika industrijska koncentracija očituje se u podatku da 400 najvećih kompanija donosi 51. a propisana struktura lokalnih vijeća za zaštitu potrošača još nije konsolidirana. izravno je povezana s deficitom takve radne snage na tržištu rada te nedostatne prilagođenosti formalnog obrazovanja potrebama gospodarstva. brige o zadovoljstvu potrošača te odnosa sa zajednicom. 2006). imperativ povećanja produktivnosti i izvozna orijentacija razlozi su za sve češće uvođenje obvezne edukacije iz IKT-a. posebice u svjetlu dominantnih negativnih društvenih stavova o korumpiranosti i bešćutnosti hrvatskog poslovnog sektora. Glavna je dobit društveno odgovornog poslovanja reputacija i diferenciranje poduzeća i robnih marki. Važna je motivacija i izvozna orijentacija koja zahtijeva uvođenje sustava upravljanja kvalitetom te niza certifikata specifičnih za određene industrije na ciljnim tržištima. učinilo je prepoznatljivim niz tradicionalnih poslovnih praksi kao društveno odgovornih. citirano u Stubbs et al. Kako su primijetili poznati istraživači i praktičari DOP-a. Istovremeno. upravljanja dobavljačkim lancem i društveno odgovornog investiranja. ▪ EKONOMSKI I PRAVNI OKVIR ZA RAZVITAK DOP-A Prema zadnjem Izvještaju o napretku pridruživanju RH EU. godini. slab interes ulagača i u nekim slučajevima nerealne uvjete prodaje (European Commission. ograničen na velika. Postoje svega dvije nacionalne organizacije za zaštitu potrošača. 49. označava trenutnu gustoću interakcije preko sektora i organizacija usmjerenu prema stvaranju poslovnog i šireg društvenog okruženja za DOP gdje Vladini sustavni poticaji još uvijek nedostaju. njihove su mogućnosti za ulaganje u sustave upravljanja kvalitetom. Takvo shvaćanje društvene odgovornosti uvjetovano je slabošću nadzornih mehanizama poput inspekcijskih službi i pravosuđa. ali i medija za što većom vidljivošću te ugledom takvih akcija u društvu smanjenih socijalnih standarda i sposobnosti države za zadovoljenje niza komunalnih i socijalnih potreba (Bagić et al. uspješna poduzeća. u privatnom stranom ili domaćem vlasništvu.

7% u srpnju 2006.8% iz 2004.030. mil.biznet. EUR BRUTO INOZEMNI DUG.9 7.839170 10. 87 661 4 439 1. Direktor Sektora za industriju Hrvatske gospodarske komore.112. u odnosu na 3.022. USD TEKUĆI RAČUN PLATNE BILANCE.772. a stopa nezaposlenosti mladih iznosi visokih 30% (Europska komisija. HRK INOZEMNA IZRAVNA ULAGANJA U RH.659 poduzeća uključuje 1. mil. 2 Ruđer Friganović. travnja 2007.).UVOZ. Iako je službena stopa nezaposlenosti smanjena s 16.787.hr/hgk/fileovi/9517.882.49 zaposlenih).654.540. u HRK BROJ ZAPOSLENIH STOPA NEZAPOSLENOSTI % DEVIZNI PRIHOD OD TURIZMA. stopa rasta u % POTROŠAČKE CIJENE – inflacija% PROMET U TRGOVINI NA MALO. USD) BDP po stanovniku. 2006:24). travnja 2007.4 -9. Rast BDP-a u 2005. USD SALDO TRGOVINSKE RAZMJENE.915. Po glavi stanovnika BDP se povećao s 8. aktivno je bilo 359 javnih poduzeća2.789.5 3.753.) Pokazatelji za Hrvatsku Ukupna površina. Strukturom radne snage. Prosječni prihod po glavi stanovnika u 2005.9 -3. http://hgk. godini na 9.7 7.5 7.120 malih poduzeća (11 .031216 8. mil.261.9 -2. mil.841. godine.0 -3.7%.4 4.1 4.5 2. 87 661 4 442 1729 312 38.6 96.990.1 7.3%.019 velikih (s 250 i više zaposlenih). mil.8 4.3%.IZVOZ.5 1.756.1 8.726. USD DRŽAVNI PRORAČUN Ukupni prihodi.1 95.3 22. (Izvod iz ekonomskih pokazatelja HGK).235.8 -2.409. Tablica 2: Odabrani ekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva (prilagođeno temeljem podataka Hrvatske gospodarske komore.268.4 2005.466.9 35.1 2.576.446.901. USD GROSS EXTERNAL DEBT.3 5.3 9.9 -4.8 4 376 1420 574 17.097.2 2006.1 85. % INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA. HRK Ukupni suficit/ deficit. USD BDP.495680 6. mil.. dok preostalih 9. istraživanje radne snage pokazuje nešto nižu realnu stopu nezaposlenosti od 12.8 106.664 USD u 2006.645. Iako se stopa zaposlenosti u Hrvatskoj konstantno povećava od 2001.6 18.520 srednjih ( 50 . 31% u ne-poljoprivrednim djelatnostima i 6% u poljoprivrednim djelatnostima (UNDP.4 25. mil.0 6.560. USD TRGOVINSKA RAZMJENA.997. 2006.3 2. HRK 2004. tekuće cijene (mil.719. godine.5 16.376. realne stope rasta. Hrvatska sve više svjedoči o trendovima u razvijenim društvima. Dok je službena stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj najviša među zemljama centralne i istočne Europe.560.249 zaposlenih) i 6. stopa dugotrajne nezaposlenosti iznosi 7.625. PROSJEČNI SREDNJI TEČAJ HRK/USD TRGOVNSKA RAZMJENA.322849 5. realne stope rasta u % NETO PLAĆA.xls. stopa rasta u % PROSJEČNI SREDNJI TEČAJ HRK/EUR.3 21.9% u srpnju 2005. mil.7 -1.949959 8. s 63% radne snage u rastućim uslužnim djelatnostima.3 3.488. USD CIJENE. mil. km2 Ukupno stanovništvo.400047 5.poduzeća s manje od 10 zaposlenih. na 15. Osim toga. ‘000 Aktivno stanovništvo BDP. 87 661 4 441 1759 492 42. relativno visoka stopa nezaposlenosti i ograničeno tržište poslova predstavljaju jedan od najvažnijih ekonomskih problema. 2.583.4 1.780.6 4 173 1.6 7.3 15 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .1 4 603 1467 876 16.2 -8.030 USD u 2004.0 4.mikro.3 -11.5 8.174.509 35.6 108.370. godini iznosio je 4.634 18.7 80.2 3.7 28. godini povećan je na predviđenih 47% prosjeka EU – 25 (pokazatelj kupovne mnoći). mil.664.2 2. 4.

nadzor obrta i kontrolu kvalitete uvezenih i domaćih proizvoda. U tom je kontekstu jačanje kapaciteta Državnog inspektorata od iznimne važnosti. (www. Pritom treba imati na umu da ubrzanu prilagodbu pravnoj stečevini EU prati kroničan problem učinkovitog praćenja i konzistentne primjene niza postojećih zakona. Proširen mandat.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA ▪ PRAVNI OKVIR ZA RAZVOJ DOP-A U Hrvatskoj ne postoje zakoni koji se eksplicite odnose na društveno odgovorno poslovanje. zaštitu okoliša. Uzmemo li pak u obzir činjenicu da je jedan od ključnih elemenata definicije DOP-a „aktivnost preko zakonskih odredbi“. ako govorimo o pravnom i policy okruženju relevantnom za društveno odgovorne poslovne prakse (Stubbs et al. što je u prvom redu uzrokovano nedostacima u pravosudnoj reformi te nedovoljnim kapacitetima javne uprave (European Commission. elektroenergetike.inspektorat. kojega podržavaju i strože kazne. radnih odnosa i zaštite na radu. a neka druga podregulirana. Unatoč izostanku jedinstvenog pravnog okvira za DOP. pa čak i korporativna davanja. odnose s radnicima i pitanja sigurnosti na radu. još uvijek predstavlja problem ispunjavanje postojećih zakonskih obveza. To je tijelo osnovano 1997. bez obzira na veličinu. kada su se objedinile razne inspekcijske službe. Analitičari i praktičari se slažu kako su neka područja preregulirana. premda ih zakon na to obvezuje (Grčar i Mateljić. koje su dotada bile pod jurisdikcijom četiri ministarstva.. catering.hr) 3 Ovo ilustriramo podatkom kako od 238 javnih dioničkih društava njih 108 nije predalo financijsko izvješće Upravnom odboru Zagrebačke burze. rudarstva i posuda pod tlakom. 2007.. Nadzor radnih i tržišnih odnosa i dalje predstavlja ključna područja na kojima se očekuju poboljšanja prema zadnjem Izvještaju o napretku Europske komisije. 2007: 13) 16 . a uključuje sljedeće djelatnosti: trgovinu. 2006).). te reformirano 2004. uključuje predlaganje i procjenu zakonskih promjena te provođene specifičnih inspekcija u poduzećima kako bi se utvrdilo poštivanje zakonskih odredbi. postoji niz zakona relevantnih za različite aspekte DOP-a. Istom je prilikom povećan broj inspektora na 50. treba napomenuti da velikom broju hrvatskih kompanija. uključujući privatizaciju i pitanja korporativnih upravljanja. javnu nabavu.

Promocija DOP-a u Hrvatskoj: Inicijative i sudionici 17 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 18 .

tržišno utemeljen sustavan pristup. zajednički projekt sa Zajednicom za DOP HGK-a. HR PSOR je važan predstavnik interesa poslovnog sektora u konzultativnim procesima s nacionalnom i lokalnim vlastima o pitanjima održivog razvoja. koncept društveno odgovornog poslovanja postao je dovoljno važan kako bi potaknuo suradnju između poduzeća. izrade hrvatskog indeksa odgovornog poslovanja i održivosti. Vertikalne interakcije zaostaju za horizontalnima. Proteklih je deset godina primarni je fokus bio na zaštiti okoliša (eko-učinkovitost).▪ PROMOCIJA DOP-A U HRVATSKOJ: INICIJATIVE I SUDIONICI U proljeće 2007. prema riječima izvršne direktorice. poticaja i sankcija. godine HR PSOR aktivno promiče društveno odgovorno poslovanje (prijevod GRI smjernica. gotovo tri godine nakon prve nacionalne konferencije o DOP-u Agenda 2005. Grupa hrvatskih poduzeća i nevladinih organizacija osnovala ga je prije deset godina (1997.) Od 1997.. itd. godinu priprema se u 19 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA . HR PSOR je surađivao s poslovnim tjednikom Privredni vjesnik na izradi godišnjeg specijaliziranog izdanja „Održivi razvoj“ koji je predstavljao ključne inicijative poslovnog sektora na području DOP-a i održivog razvoja. prvenstveno poslovnih i nevladinih aktera pridonose povjerenju i učenju. Slijedi prikaz ključnih organizacija uključenih u promociju i pružanje stručne pomoći kompanijama zainteresiranima za izgradnju ili proširivanje svojih društveno odgovornih praksi.. HR PSOR-a djeluje kao katalizator razmjene najboljih praksi u različitim područjima DOP-a i održivog razvoja. a uz članstvo od 34 poduzeća djeluje kao nacionalna organizacija Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (WBCSD). uključujući projekte eko-učinkovitosti i izvještavanja o održivosti.) kao neprofitnu organizaciju. te uslijed manjkavosti prijenosa znanja i podupirućih mehanizama dostupnih malim i srednjim poduzećima. vlade. Ovdje donosimo samo osnovne informacije o trenutnim naporima poslovnih udruženja. nedovoljno shvaćen i poduprt od strane vlasti. organizacija radionice o korupciji u poslovnom sektoru s UNIDO-m. do 2006. civilnog društva i sindikata. zagovarajući učinkovit. vodeće je poslovno udruženje koje promiče održivi razvoj među poslovnim sektorom. akademske zajednice. organizacija civilnog društva i drugih stručnih organizacija. Osim toga. medija. ▪ POSLOVNA UDRUŽENJA Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR). uvelike uslijed nedostatka specifičnih vladinih politika. a od 2004. Horizontalne interakcije između različitih. stručnih organizacija. dok je komplementarna uloga nevladinih organizacija i sindikata kao „kontrolora korporativne neodgovornosti“ puno manje sustavna. međunarodnih agencija. što je rezultiralo udruživanjem koje potiče horizontalnu razmjenu najboljih upravljačkih praksi i redovno javno objavljivanje nefinancijskih podataka na temelju kojih se može procijeniti doprinos kompanija održivom razvoju. Izdanje za 2007. koji je.

stavljajući poseban naglasak na pitanja poput inovacija. trenutačno broji 87 članova i svoje aktivnosti objavljuje na posebnom dijelu web stranice HGK-a.hr.hgk. Ta se priznanja dodjeljuju kompanijama koje prednjače u inovativnosti.hr. Zagrebačka burza i Hanfa namjeravaju pripremiti godišnje izvješće o korporativnom upravljanju.croma. Tom prilikom osnovan je i CRT Klub Hrvatske. godine. godine. a 1997. Ovaj projekt uključuje razvoj metodologije izrade indeksa prilagođene hrvatskim uvjetima. s poveznicom na početnoj stranici. od spajanja s Varaždinskom burzom u siječnju 2007. Premda joj DOP i održivi razvoj nisu središnje područje interesa... Na simpoziju se raspravljalo o prijedlogu prvog hrvatskog Kodeksa korporativnog upravljanja iz aspekta društvene odgovornosti poduzeća i uloge menadžmenta.amcham. čemu svjedoči nedavno održana edukacija o korporacijskom upravljanju za članove nadzornih odbora poduzeća. Svrha Zajednice je logistička podrška i veći programski fokus HGK-a za DOP. Kodeks predstavlja niz dobrovoljnih smjernica. godine.. organizirana u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu i Splitu. nakon razdoblja upoznavanja i interne reorganizacije praksi korporativnog izvještavanja. uz mentorstvo britanske organizacije Business in the Community. Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) je najsnažnija dobrovoljna poslovna udruga u Hrvatskoj i jedina poslovna udruga predstavljena u nacionalnom tripartitnom tijelu za socijalni dijalog. a formuliran u partnerstvu s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga (Hanfa). zagovaranje i lobiranje vladinih tijela o pitanjima zakonodavstva vezanog za zaštitu okoliša. Hrvatska udruga banaka (HUB) je u suradnji s UNDP-em osmislila i provodi prvi sektorski projekt društveno odgovornog poslovanja zasnovan na uključivanju zaposlenika u zajednici. usmjerenim na promociju i poboljšanje društveno odgovornog poslovanja. Udruženje hrvatskih proizvođača cementa usvojilo je Povelju o održivom razvoju i sprema se predstaviti inicijativu temeljenu na Inicijativi održivog cementa Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.nordicchamber.zse. Pretpostavlja se da će prvi učinci Kodeksa na razinu transparentnosti javnih dioničkih društava postati vidljivi tijekom 2008.hr) Zagrebačka burza (osnovana 1991. Koordinacija ima status jednoga od tri strateška projekta HUP-a. što potvrđuje i osnivanje Koordinacije za održivi razvoj 2006. (5) Promicati koncept i hrvatske primjere društveno odgovornog poslovanja u stručnoj i široj javnosti te time pridonijeti prepoznavanju uloge poslovnog sektora kao nositelja pozitivnih promjena u hrvatskom gospodarstvu i društvu. (www. državnih institucija. inicijativa pridonosi vidljivosti malih domaćih proizvođača. jedinstvenosti i kvaliteti svojih proizvoda. oni i unutar ove organizacije sve više dobivaju na važnosti. godine kao udruženje poduzeća koja zagovaraju društveno odgovorne poslovne prakse u Hrvatskoj. Prvi veliki projekt „Hrvatski indeks odgovornog poslovanja i održivosti“ upravo se provodi u partnerstvu s HR PSOR-om. godine. dok Plan aktivnosti za 2007. čiji proizvodi u velikom broju slučajeva ne zagađuju okoliš. perspektivi Hrvatske u svjetlu CRT načela moralnog kapitalizma. Kodeks je dostupan na www. Zaposlenici devet vodećih banaka u Hrvatskoj razvili su i u osam gradova u Hrvatskoj provode besplatne radionice za građane o upravljanju osobnim financijama.hr) Hrvatska udruga menadžera (HUM-CROMA). sadrži i nekoliko aktivnosti vezanih za DOP. (www.hr ).hup.org) .hr). (4) Poticati razmjenu dobre prakse društveno odgovornog poslovanje te time utjecati na kvalitetu društveno odgovornog poslovanja i brojnost tvrtki koje ga prakticiraju.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 20 suradnji s poslovnim tjednikom Lider. borbe protiv korupcije i okoliša. CROMA kroz edukaciju i izdavačke aktivnosti naglasak stavlja na edukaciju menadžera o područjima kao što je poslovna etika.hr/wps/portal/ZajednicaZaDOP) Dio godišnje ceremonije dodjele Zlatne kune čini i dodjela priznanja „Hrvatska kvaliteta“ i „Hrvatski proizvod“ Centra za kvalitetu HGK-a. Zajednica je započela s radom 2006. Premda DOP ne predstavlja prioritetno područje. HUM-CROMA je jedno od prvih poslovnih udruženja koje se bavilo pitanjima poslovne etike. Indeks bi trebao nadopuniti i utjecati na kriterije dodjele najprestižnije hrvatske poslovne nagrade “Zlatne kune”. Ciljevi Zajednice za DOP su: (1) Povećati razumijevanje važnosti društveno odgovornog poslovanja i opseg znanja o njemu u kontekstu procesa pridruživanja EU-u i povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. 1993. Zajednica za društveno odgovorno poslovanje Hrvatske gospodarske komore osnovana je 2005. (www. jedina burza u Hrvatskoj) promovira Kodeks korporativnog upravljanja. godine organizirali su prvi seminar o menadžerskoj etici. koji je predstavljen u travnju 2007. a slijedom preporuka s prve nacionalne konferencije o DOP-u. Nordijska gospodarska komora. Premda ova priznanja nisu izravno vezana za DOP. osnovana 1990. Time HUB sve aktivnije djeluje kao inicijator aktivnosti vezanih uz DOP bankarskog sektora. kojeg nadopunjuje detaljan upitnik za javna dionička društva o njihovim upravljačkim strukturama i praksama. (3) Pružiti djelatnu potporu pojedinačnim i zajedničkim inicijativama članica HGK-a. te razvoj etičkih kodeksa za svaku industrijsku granu (etički kodeks IKT industrije je u pripremi) kao i stvaranje sektorskih planova aktivnosti. naručili su prvo i još uvijek jedino istraživanje o stavovima i praksi menadžera o poslovnoj etici te promovirali vlastiti Etički kodeks za menadžere i poduzetnike.. usmjerena je na izgradnju profesionalnog samopouzdanja i kompetencija hrvatskih menadžera. Cilj je koordinacije olakšati zajedničko pozicioniranje. HUM-CROMA je u partnerstvu s Varaždinskom županijom i Caux Round Table (CRT) organizirala dvodnevni simpozij “Moralni kapitalizam – zašto ne?“. Britansko-hrvatska poslovna mreža) sve češće u svoje redovne aktivnosti uključuju teme vezane uz DOP.hrpsor. Od travnja 2005. održane u prosincu 2004. stručnih organizacija te medija. HR PSOR izdaje vlastiti tromjesečnik „Gospodarstvo i održivost“ koji je dostupan i na web stranici www. (www. (www. u suradnji s HR PSOR-om. drugih poslovnih udruga. Inozemna trgovinska udruženja u Hrvatskoj (Američka gospodarska komora. u prvom redu usmjerenih na uključivanje DOP-a u razne podsektore unutar HUP-a.bcbn. uz financijsku podršku AED-a i UNDP-a. (2) Pridonijeti stvaranju poticajnog okruženja za društveno odgovorno poslovanje s obzirom na djelatnosti HGK-a kao cjeline. koje će sintetizirati izvještaje pojedinih kompanija. (www. U ožujku 2007.

rada i poduzetništva je u partnerstvu s UNIDO-m od 2004. Nakon treninga za trenere koji je održan u listopadu 2006. na temu čistije proizvodnje. i lipnju 2007. ali ti su napori nesustavni.. Mađarskoj i Češkoj. Socijalna kohezija i socijalna pravda. ima 85 korporativnih i 200-tinjak individualnih članova te služi kao glavni katalizator razmjene znanja i informacija o upravljanju kvalitetom. Ministarstvo je također službeni partner UNDP-u u provođenju projekta društveno odgovornog poslovanja te je partner u projektu „Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj”. Vlada daje izvjesnu podršku pitanjima korporacijskog upravljanja i transparentnosti. Svjetsku banku i GEF. Hrvatsko društvo za kvalitetu objavljuje svoje tromjesečno glasilo. okoliša i regionalnog razvitka. (www.hr) 21 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA . transporta i energije ili prostora. postoji nekoliko programa i projekata vezanih uz razvoj DOP-a.hr) Slijedi prikaz Vladinih aktivnosti i struktura koji su neizravno vezani uz stvaranje poticajnog institucionalnog i društvenog okruženja za DOP: Ministarstvo gospodarstva. DOP se spominje u Nacionalnom strateškom okviru za razvoj 2006. koje financira Vlada. kao dijela buduće suradnje s UNIDO-m. društvena ulaganja). uz Hrvatsku narodnu banku za obnovu i razvitak. Forum je okupio 100 predstavnika Vladinog i korporativnog sektora iz 12 zemalja koji su raspravljali o budućim nacionalnim programima razvoja DOP-a.strategija.▪ STRUČNE I SAVJETODAVNE ORGANIZACIJE Hrvatski centar za čistiju proizvodnju je stručna neprofitna organizacija osnovana 2000. Promocija DOP-a nije eksplicite vezana na druge strateške teme poput poduzetničke klime.org) Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) osnovano 1993. koja pruža tehničku pomoć uglavnom besplatno ili po nižim cijenama. provodilo regionalni projekt „Razvitak DOP-a u Republici Hrvatskoj“. organizirao je dva ciklusa edukacije hrvatskih procjenitelja u prosincu 2006. sa sloganom „Kvaliteta i održivi razvoj“ i predstavila je nekoliko globalnih DOP inicijativa. godine. UPS je glavni organizator prvoga ciklusa od pet edukativnih modula o DOP-u: DOP i poslovna etika. velikim i srednjim poduzećima. To je sveobuhvatan strateški dokument koji služi kao temelj za razvoj specifičnih nacionalnih strategija te programiranje predpristupnih fondova. (www.hr) Udruga poslovnih savjetnika (UPS-AMC) je profesionalno udruženje poslovnih savjetnika koje promovira profesionalnu etiku kao ključnu kompetenciju poslovnih savjetnika. ulaganje u zajednicu i izvještavanje. (www. Web stranica HDK-a je jedini vjerodostojan izvor informacija o broju ISO certifikacija temeljem podataka koje dostavljaju agencije za certificiranje. U sklopu konferencija 2007. većinom putem bilateralnih projekata UNIDO-a i hrvatske Vlade te u suradnji s drugim europskim organizacijama poput Regionalnog centra za čistiju proizvodnju i nacionalnim centrima za čistiju proizvodnju u Slovačkoj. kao jedan od načina osiguravanja socijalne kohezije. i pilot faze od ožujka do svibnja 2007.net/index. Istovremeno. Provode se u suradnji s drugim poslovnim udruženjima i zainteresiranim kompanijama. radna okolina. radni odnosi. zasad se ne vide učinci projekta na stvaranje Vladinog programa potpore razvoju DOP-a. okoliš i održivi razvoj. okolišnom računovodstvu i odnedavno DOP-u (ljudska prava. godine kvaliteti i zajednici održala se specijalna radionica o DOP-u u suradnji s UNDP-em. Promocija DOP-a navodi se kao jedan od šest vladinih ciljeva u ovom strateškom području i uključuje aktivnosti formuliranja Vladinih smjernica i preporuka kompanijama za uspostavljanje transparentnih korporacijskih natječaja za programe koje preporučuju stručna državna tijela. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.-06. Od 2001. ups-amc. (www. moduli su postali dio redovitih edukativnih aktivnosti UPS-a u sljedeće dvije godine. donijela izjavu o društveno odgovornom poslovanju te razmjeni najboljih praski unutar i izvan organizacije. koji je pripremio Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU-a. godine Regionalnim forumom za DOP u sektoru malog i srednjeg poduzetništva u središnjoj i istočnoj Europi. energetske učinkovitosti. te uspostavljanje nacionalnih nagrada za DOP s adekvatnom medijskom pažnjom.htm) ▪ VLADINE INSTITUCIJE I JAVNE AGENCIJE Ne postoji određena organizacijska jedinica unutar strukture državne vlasti u Hrvatskoj koja bi bila odgovorna za osnaživanje DOP-a.. (www. Sedma konferencija o kvaliteti u Hrvatskoj održana je u svibnju 2006. prirode. Potpisivanje Profesionalnog etičkog kodeksa za konzultante i osnovni trening o poslovnoj etici predstavljaju uvjet za članstvo. koji je uključio procjenu razvijenosti DOP-a i stvaranje prilika za Vladine potpore te praktičniju komponentnu pružanja tehničke pomoći za četiri srednje velika poduzeća putem Hrvatskog centra za čistiju proizvodnju. pripremama za ISO 14001. Projekt je osmišljen u partnerstvu s MAP Savjetovanja i uz financijsku podršku zaklade Charles S. stranica je i vrijedan resurs s člancima praktičara i studijama slučaja o upravljanju kvalitetom. godine. UPS je također ključni promotor EFQM modela izvrsnosti u Hrvatskoj.cro-cpc.kvaliteta. mingorp.. Ipak. Mott i UNDP-a.. Osim toga. DOP se vrlo općenito spominje u Poglavlju 4.-2013. raspravljala o etičkim i poslovnim kodeksima. osim službeno podržanog prijedloga za osnivanje regionalnog resursnog centra za DOP u Hrvatskoj. Projekt je završio u ožujku 2006. a namjera UPS-a je postati licencirani partner EFQM-a u Hrvatskoj.

između ostalih integrirao ISO 9000 i ISO 14000.potrosac. mzopu. Prema web stranicama Ministarstva. industrijski zagađivači. USAID je financirao studijsko putovanje praktičara DOP-a iz svih sektora iz Hrvatske u Veliku Britaniju. na web stranicama Ministarstva). a putem .hr) Hrvatska banka za obnovu i razvitak ima program kreditiranja za projekte zaštite okoliša. lokalnih proračuna. godinu je 120 000 eura. godine kao autonomni javni fond koji se primarno financira iz Vladinih izvora od sredstava za zaštitu okoliša koje u obliku obveznih davanja imaju određene skupine djelatnosti (prijevoznici.hbor. godine s mandatom koordiniranja i pružanja stručne pomoći nacionalnom tripartitnom tijelu za socijalni dijalog – Gospodarsko-socijalnom vijeću – koje okuplja po šest predstavnika poslodavaca. (www.hr). Odjel priprema i nadzire izmjene zakona koji se tiču zaštite potrošača u kontekstu EU integracija. posebice u pogledu njihove dugoročne održivosti u kontekstu smanjivanja međunarodne podrške organizacijama civilnog društva.aed. sukladno Pravilniku o znaku zaštite okoliša (NN 64/96. proizvođači industrijskog otpada). godine.) te projekt izrade hrvatskog indeksa održivosti kojeg u partnerstvu provode HR PSOR i Zajednica za DOP Hrvatske gospodarske komore (2007. U listopadu 2004.). subvencije.promociju DOP-a u sedam sjevernohrvatskih županija koju je proveo Centar za civilne inicijative (2005. (www. u ožujku 2006. Način dodjele sredstava Fonda je kombinacija javnih natječaja i investicijskih ugovora. Regionalna gospodarsko-socijalna vijeća osnovana su na razini 21 županije. u partnerstvu s Prince of Wales International Business Leaders Forum (IBLF) koji je već podržao slična zagovaračka istraživanja u drugim zemljama središnje i istočne Europe te s lokalnom konzultantskom kompanijom MAP Savjetovanja d. Ministarstvo dodjeljuje i godišnje nagrade za zaštitu okoliša tvrtkama. čistijom proizvodnjom. (www.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 22 U sklopu Ministarstva djeluje i poseban Odjel za zaštitu potrošača unutar Uprave za trgovinu i unutarnje tržište. Akademija za edukaciju i razvoj organizirala je u protekle dvije godine nekoliko edukativnih događanja na temu korporativne filantropije. lokalnim samoupravama i nevladinim organizacijama. Istraživanje je provedeno 2003. partnerstava u zajednici i zaklada s ciljem umrežavanja. financijske potpore i donacije – kompanijama i neprofitnim organizacijama koje se bave tehnološkim inovacijama ili projektima za poboljšano upravljanje otpadom. Još jedan izazov predstavlja nedostatak sveobuhvatne nacionalne baze podataka o broju različitih certifikata. Proračun Fonda za 2007. osnovan u rujnu 2001. uključujući i nagradu za „društveno odgovornu kompaniju“. 2005. HZN sudjeluje u regionalnim konzultativnim procesima za razvoj ISO 26000. Jednu od prvih sveobuhvatnih studija o DOP-u u Hrvatskoj naručila je Akademija za edukaciju i razvoj. GSV je osnovan temeljem Sporazuma svih strana. uz kamatnu stopu od 4% godišnje. prostornog uređenja i graditeljstva je član Svjetske mreže znaka zaštite okoliša i dodjeljuje priznanje “Prijatelj okoliša”.). Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i njezini partneri koji provode programe bili su među predvodnicima u uvođenju koncepta i terminologije vezane uz DOP u Hrvatskoj. godine. godine. suradnju uz stručnu podršku udrugama za zaštitu potrošača. te nekoliko projekta koji su se razvili nakon tog putovanja. što pokazuje i dosad integriranih svega 40% EU normi. Također je financirala dva projekta vezana uz DOP ..hr) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osnovala je Vlada RH 2004.o. koji je dosad.o. koje je dalo osnovu za izradu nacionalnog kodeksa korporacijskog upravljanja 2007.hr ) Hrvatski zavod za norme (HZN) je javni institut odgovoran za integraciju europskih i međunarodnih normi u Hrvatski sustav normiranja.mingorp. Eksplicitan cilj ove studije bio je dati početne podatke za veću suradnju NVO-a s poslovnim sektorom. nagrada je posljednji put dodijeljena 2004. stručnu podršku Nacionalnom savjetu za zaštitu potrošača te upravljanje CARDS projektima koji se bave zaštitom potrošača.o. obrte. i minimalnim iznosom kredita od 13 500 eura. s godišnjom kamatnom stopom od 4% do 6%. Kredit pokriva maksimum 150 000 USD i 50% troškova projektne dokumentacije.hr) Struktura Vlade RH uključuje i Ured za socijalno partnerstvo.-07. (www. uključujući i savjetovanje o dobrom upravljanju kojeg je organizirao MAP Savjetovanja d. lokalnu samoupravu. (www. prikupljanje informacija o pravima potrošača i njihovim kršenjima. znak zaštite okoliša trenutno ima svega 12 proizvoda. donacija i samofinanciranjem Fond daje financijsku podršku u četiri oblika – zajmovi. Putem CroNGO programa. Integracija normi predstavlja izazovan zadatak u hrvatskom procesu pridruživanja. dostupno je na www. energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za tvrtke svih veličina. Novi program kreditiranja za pripremu projekata obnovljivih izvora energije predstavljen je 2007. Prema dostupnim informacijama. Izdavanje tih kredita još uvijek ovisi o usvajanju paketa Vladinih uredbi koje se odnose na obnovljive izvore energije. energetskom učinkovitošću i drugim aspektima održivog razvoja. (www. kao dio programa podrške nevladinom sektoru u Hrvatskoj kojeg je financirao USAID.o.hr) Ministarstvo zaštite okoliša. a financira se putem donacije GEF/IBRD-a. kao i transferima iz državnog proračuna.). USAID je financijski podupro i istraživanje o korporativnom upravljanju u javnim poduzećima na burzi (Bajuk et al.fzoeu. 10 kompanija (popis za 2005. zaštitom bioraznolikosti. Također je odgovaran za osnivanje potrošačkih savjetodavnih službi. socijalno-partnerstvo. (drugo izdanje iz 2006. sindikata i Vlade. s mandatom pronalaženja konsenzusa o svim pravnim kao i pitanjima vezanim uz različite politike koje se tiču interesa zaposlenika i poslodavaca u kontekstu kolektivnog pregovaranja te Vladinih strategija i politika.hr) ▪ MEĐUNARODNE RAZVOJNE ORGANIZACIJE Većina spomenutih hrvatskih organizacija i institucija svoje aktivnosti provodi u izravnom partnerstvu s međunarodnim agencijama i stranim razvojnim nevladinim organizacijama.hzn.

godine kroz svoj program Poslovna partnerstva. uključujući tri javna ekonomska fakulteta u Zagrebu. U ljeto 2005. što ukazuje na dodanu vrijednost UNDP-a u mobiliziranju kompanija za pitanja DOP-a. Internet portal o DOP-u.hr. U sklopu svog prvog projekta usmjerenog na razvoj društveno odgovornog poslovanja koji je financirala norveška vlada. U prilagodbi priručnika bili su uključeni stručnjaci i praktičari iz raznih područja DOP-a koji su davali smjernice vezane uz hrvatski kontekst te primjere najboljih hrvatskih praksi. Ekonomski fakultet Split i Hrvatska udruga menadžera i poduzetnika. Tečaj je namijenjen poslovnim ljudima. Tijekom ovog istraživanja identificirali smo pet različitih institucija višeg obrazovanja koje nude poslovnu etiku i/ili DOP. organizacija studenata ekonomije i menadžmenta AIESEC Hrvatska provodi intership projekt o DOP-u zbog povećanog interesa svojih članova.hr).-07. a zajednički ga organiziraju Ekonomski fakultet Zagreb. Rezultati su nove kreditne linije za projekte energetske učinkovitosti hrvatskih kompanija. 2007. UNDP Hrvatska provodi nekoliko projekata usmjerenih na promjenu korporativnih praksi i stvaranje poticajnog financijskog okruženja za energetsku učinkovitost (www. Kroz navedeni je DOP projekt. ▪ AKADEMSKA ZAJEDNICA: ISTRAŽIVANJA I EDUKACIJA Premda još uvijek nema cjelovitog akademskog programa fokusiranog na DOP ili održivi razvoj. Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska) od 2004. godine. koji je naglasio potrebu za sustavnom naobrazbom članova nadzornih odbora u svjetlu brojnih medijskih popraćenih skandala koji su implicirali nedostatak nadzora nad financijskim operacijama nekolicine vodećih hrvatskih kompanija.drustvena-odgovornost. Na dodiplomskim studijima predmeti se nude u Zagrebu i Splitu. kako bi se poduprlo prihvaćanje poslovnih praksi usmjerenih na očuvanje bioraznolikosti u tim kompanijama. Trenutačni projekt COAST (OBALA) usmjeren je na kompanije u turizmu. UNDP je 2005.undp. njih oko 60% nisu članovi ni HRPSOR-a ni Zajednice za DOP. Splitu i Osijeku i dvije privatne škole u Zagrebu. HGK. Međunarodnom organizacijom rada i Međunarodnim forumom poslovnih lidera (IBLF). uključujući i Hrvatsku banku za obnovu i razvitak. poboljšavanje standarda korporativnih praksi i promociju održivog razvoja i investiranje u nerazvijene regije u Hrvatskoj. Važan praktičan tečaj Korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora najavljen je u ožujku 2007. Svjetsku banku i Međunarodnu banku za obnovu i razvitak. Kazahstan i Rumunjska. Nakon uspješnih rezultata pilot faze. DOP se tako uvodi u formalnu edukaciju budućih menadžera i ekonomista..undp.). a pilot-zemlje u kojima se provodi su Hrvatska. Najavu tečaja popratilo je snažno medijsko zanimanje i podrška premijera. Seminar je osmišljen i proveden u suradnji sa System Staff Collegeom Ujedinjenih naroda (UNSSC). godine izdao hrvatskim uvjetima prilagođen priručnik Časno do pobjede. godine UNDP Hrvatska je ušla u partnerstvo s Coca-Colom na projektu održivog razvoja zajednice. uključujući i onaj o poslovnoj strategiji i DOP-u te korporativnom izvještavanju i reviziji. zaposlenici šest banaka. HUB je radionice uvrstio u dio svojih redovnih aktivnosti. educirati građane kako bolje upravljati osobnim financijama. 2006. a na postdiplomskim u Zagrebu i Osijeku. – potrebom za lakim pronalaženjem informacija o DOP-u. političarima i javnim dužnosnicima koji su članovi nadzornih odbora. poljoprivredi i ribarstvu na Jadranu. 23 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA . odgovorio je na jednu od ključnih potreba identificiranih na nacionalnoj konferenciji o DOP-u u prosincu 2004. 2005. koji se održao u Torinu. Nadalje.projekta Poduzetna Hrvatska organizirao je i seriju regionalnih prezentacija EFQM modela tijekom 2006. a prvi se održao u razdoblju od svibnja do rujna 2007. godine. www. U ožujku 2007. održali su niz besplatnih radionica o upravljanju osobnim financijama za 300-tinjak građana. Projekt je inače dio regionalne partnerske inicijative između UNDP-a i Coca-Cole. Global Environmental Fund. UNDP i Hrvatska udruga banaka inicirali su partnerski projekt čiji cilj je pomoći. promjenu negativnih učinaka industrije na okoliš i zaštitu bioraznolikosti. u trajanju od ukupno 60 sati podijeljenih u pet modula. Oba partnerska projekta jedni su od prvih na taj način osmišljenih primjera uspostavljanja suradnje između poslovnog sektora i organizacija u zajednici na rješavanju specifičnih pitanja od zajedničkog interesa.energetska-efikasnost. kojeg je prvotno izdala britanska organizacija Business in the Community (Eterović et al. Unutar drugog programskog područja Upravljanje okolišem. kojeg je UNDP postavio 2006. UNDP je u suradnji s međunarodnom organizacijom rada organizirao seminar o DOP-u za grupu od 35 hrvatskih konzultanata i menadžera. U pilot fazi projekta u Zagrebu financijski stručnjaci. uz izvanrednu medijsku pokrivenost te nazočnost najviših vladinih dužnosnika. sve je veći broj predmeta o poslovnoj etici i DOP-u koji se slušaju kao obvezni ili izborni predmeti na dodiplomskim i postdiplomskim studijima javnih i privatnih fakulteta i poslovnih škola. Županijska komora Otočac je glavni lokalni partner u ovom projektu. u Italiji. tj. UNDP je predstavio hrvatsku mrežu kompanija i drugih organizacija predanih poštivanju deset načela Global Compacta. proširivši projekt na devet banaka i osam gradova u kojima se provode radionice. koji se fokusira na zaštitu vodenih resursa i promociju održivog turizma u poslijeratnom području uz rijeku Gacku. UNDP sustavno podupirao sve važne programe i organizacije vezane uz društveno odgovorno poslovanje. Projekti se provode u bliskoj suradnji s nekoliko Vladinih institucija. Turska. godine. Od prvih 61 članica Global Compacta iz poslovnog sektora. podupire inicijative koje doprinose stvaranju povoljnog okruženja za DOP te nova partnerstva usmjerena na razvoj poduzetništva.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (poslovna etika i leadership).odraz. Svake godine u istraživanje je uključeno 40 ili više kompanija koje kotiraju na burzi i kompanija „javne prirode“ (komunalne usluge i značajne financijske institucije).potrosac. osnovana 1990. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ekonomski fakultet Split organizira istraživačke konferencije Ekonomije u tranzicije svake dvije godine. godine nakon. sc. putem kojeg građani mogu prijaviti probleme vezane uz okoliš u svojim zajednicama. ali ipak sve većem broju istraživanja domaćih autora4 o DOP-u uključuju Ekonomski institut Zagreb (korporativno upravljanje. Zajednica ima svog predstavnika u Vijeću za zaštitu potrošača. koji bi služili kao vanjski poticaj za veću odgovornost kompanija. i dobiva značajnu medijsku pažnju što rezultira u nekolicini prezentacija unutar samih kompanija. Gojko Bežovan. sc. Domagoj Hruška. dr. (www.hr) Eko-Kvarner. najvidljivija organizacija za zaštitu okoliša.ekokvarner. dr. građanske inicijative i mala i srednja poduzeća. Ekonomski fakultet u Zagrebu (korporativno upravljanje kao primarni fokus) i Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM).UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Ključne akademske istraživačke institucije koje su doprinijele umjerenom. Vladimir Cvijanović.. priprema novosti za specijaliziranu emisiju na javnoj televiziji o pravima potrošača. organizira multisektorske seminare o održivom razvoju i DOP-u za NVO-e. Mislav Ante Omazić.hr) CERANEO je neprofitni think-tank koji je u sklopu CIVICUS istraživanja indeksa civilnog društva iz 2005. (www. izvještavanje o održivosti). izdaje informativne letke i vodiče za potrošače te ulazi u zagovaračke projekte i sudbene procese (najvidljivija akcija bila je usmjerena na T-Com).hr/eitconf/programm. . Zelena akcija je objavila „zelene“. Sveukupno je fokus organizacija civilnog društva na DOP razmjerno slab zbog nedostatka kontinuiranih. Zelena akcija je članica Zelenog foruma. provodi projekt Zeleni telefon zadnjih 15 godina. Ekonomski institut Zagreb (poslovna etika). dr. mala nevladina organizacija s Krka bila je najvidljiviji zagovarač uspješne obustave investicijskog projekta regionalnog naftovoda Družba Adria.hr) ODRAZ (akronim za ‘Održivi razvoj zajednice’) je profesionalizirana nevladina organizacija koja provodi istraživanja i pruža tehničku pomoć i edukaciju o zakladama u zajednici. Najprisutnija su bila pitanja zaštite okoliša .zelena-akcija. dr.hr) ▪ ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA Dvije su glavne skupine NVO-a u području DOP-a u Hrvatskoj. koja prati učinke međunarodnih financijskih institucija. izradio i studiju slučaja o izvještavanju o različitim aspektima DOP-a na internetskim stranicama deset vodećih hrvatskih kompanija. a inicirala je i formiranje Plavog foruma. unutar šireg istraživačkog projekta o odnosima s investitorima. na osnovi izvješća samih kompanija o upotrebi GMO-a. godine. (www. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu. sa snažnim fokusom na prezentacije recentnih istraživanja o DOP-u iz tranzicijskih zemalja. sc.php) Od 2004. na okoliš.zsem. Branka Mraović. Fakultet za socijalni rad Pravnog fakulteta u Zagrebu (povijest DOP-a u Hrvatskoj.. koje je osnovano 2003. Budući da su udruge za zaštitu potrošača fokusirane na osnovna prava potrošača vezana uz fer cijene za očekivanu kvalitetu proizvoda i usluga. i uz financijsku podršku USAID-a. Maja Vehovec. usvajanja Zakona o zaštiti potrošača.hr) Zajednica udruga za zaštitu potrošača je nacionalna mreža sedam regionalnih udruga potrošača koja organizira edukaciju potrošača.pbwiki. http:// paulstubbs. „bijele“ i „crne“ liste kompanija. (http://www. Paul Stubbs. Borna Bebek. Rezultati ankete citiraju se i u nekolicini godišnjih izvještaja kompanija koje su obuhvaćene istraživanjem. poput Hrvatske ili Litve koja su predstavljena na konferenciji održanoj u svibnju 2007. sc. čemu slijede zagovaračke akcije spram lokalnih vlasti i kompanija. sc. dr. Projekt je primijenjene prirode. Znanstvena bibliografija svih autora dostupna je na https://bib. Zelena akcija. u prvom redu Europske banke za obnovu i razvoj i Svjetske banke.irb. dr. Organizacija se aktivno umrežava sa slovenskim i talijanskim organizacijama za zaštitu okoliša. ZŠEM provodi godišnju anketu o korporativnom upravljanju i DOP-u u vodećim hrvatskim kompanijama. mr. Ekonomski institut Zagreb. koordiniranih projekata monitoringa.efst. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (korporativno upravljanje). Prva skupina nadzire kompanije putem praćenja i javnog kritiziranja aktivnosti pojedinih kompanija ili lobiranjem za zakonodavne promjene koje bi regulirale ponašanje poslovnog sektora. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (organizacijske mreže i DOP). (www. Odraz je organizirao jedan od prvih okruglih stolova o DOP-u u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Nikša Alfirević. nedostaju inicijative koje potiču društveno i okolišno osviještenu potrošnju. (www.com (prakse izvještavanja o održivosti)). Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (korporativno upravljanje). a član je i Zajednice za DOP HGK-a. korporativna filantropija). godine protestirao protiv INA-inih najnižih cijena za lošu kvalitetu benzina i zbog nedostatka transparentnosti u pregovaranju o nacionalnim energetskim projektima. Ekonomski institut Zagreb (korporativno upravljanje). kao dio njihovih napora u poboljšavanju strukture i sadržaja na svojim internetskim stranicama. Eko-Kvarner je 2006. Kampanja je mobilizirala širok spektar organizacija za zaštitu okoliša. Darko Tipurić. Otok znanja (korporativno upravljanje).hr 24 DOP. U jesen 2004. koja je održana u prosincu 2004. stručnjaka i građana. Domagoj Račić. sc. u suradnji s East-West Management Institute Inc. sc. ali je zbog nedostatka organizacijskih kapaciteta projekt zaustavljen. sc. na zajedničkoj platformi regionalnih energetskih projekata. ali koji zbog snažnog pritiska javnosti nije zadobio potporu stručnjaka u pitanjima potencijalnih rizika po okoliš. korporativne filantropije i investicija u zajednicu te je sklonija izravnom angažiranju u inicijativama vezanima uz 4 Istraživači koji su obavili radove o DOP-u su Dr. Tijekom 2003. Druga skupina promovira i daje modele međusektorskih partnerstava. sc. koalicije organizacija za zaštitu okoliša na jadranskoj obali. nacionalne mreže organizacija za zaštitu okoliša i aktivna članica srednjoeuropske organizacije CEE Bankwatch. koje čine više od 80% tržišta kapitala i 66% prometa na hrvatskim burzama. zahvaljujući i glasnoj potpori Katoličke crkve.-04. dr. Ekonomski institutu Zagreb bio je glavni organizator prve Nacionalne konferencije o DOP-u Agenda 2005. u suradnji s CERANEO-m.

primarno poslovnih časopisa i nekih radiostanica. specijalizirani izvještaji pojavili ▪ SINDIKATI Postoji sporadična. Ovaj je rad međutim. a svaki se fokusirao na specifična područja.cci. dok svega nekoliko novinara koji prate ekonomska pitanja doista i razumiju njegovu važnost kao globalnog trenda među korporacijama. a koja je ovisna o interesima i stručnosti pojedinaca. organizacija je za zaštitu okoliša koja djeluje kao nacionalni koordinator međunarodne nagrade „plava zastavica“. ▪ MEDIJI Hrvatski se mediji rijetko fokusiraju na sustavan način na različite aspekte DOP-a. izuzev malog broja specijaliziranih. Primjer uspješnog javnog zago- 25 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA . godini 121 plaža i marina dobile su plavu zastavicu. U novostima vezanima uz DOP. 2005. većinom usmjeravajući pažnju javnosti spram negativnih učinaka korporativnog ponašanja. (www.i kvalitete proizvoda. dok SLAP koordinira te odnose i daje doprinos za pitanja menadžmenta i DOP-a.pomakonline. unutar koje se predstavljaju najbolje prakse pojedinih kompanija i partnerstava u zajednicama..). Projekt financijski podupire AED/USAID.hr) Lijepa naša. ceraneo. (www. Godišnji posebni broj „Održivi razvoj“ kojeg su objavljivali Privredni vjesnik i HR PSOR do 2006. Glavni izazov predstavlja prevalentna percepcija novinara kako je DOP u prvom redu oblik suptilnog samoreklamiranja. Sindikat radnika u maloprodaji prati kršenja prava radnika u trgovini (na temelju anketa među radnicima. kojeg je UNDP izdao 2005. Udruga za razvoj civilnog društva iz Rijeke je vodeća organizacija za pružanje tehničke pomoći i obuku organizacija civilnog društva iz područja upravljanja NVO-ima. (2) pomoć pri stvaranju međusektorskih partnerstava između kompanija i NVO-a i (3) stvaranje županijskih koordinacijskih tijela za DOP. često u suradnji ili u sponzorstvu zainteresiranih organizacija. uz pomoć “Podravke” koja prodaje njihove proizvode. Ključni nalazi šestomjesečnog istraživanja sadržaja hrvatskih medija o DOP-u. posebice predstavnicima radnika. većinom fokusiran na medije i nedostaju mu pokazatelji u obliku tematskih izvještaja. što je značajan pomak u odnosu na 2000. Predstavnici sindikata koje smo intervjuirali tijekom ovog istraživanja priznaju kako je DOP važan za unaprjeđenje standarda radničkih prava u praksi. tijekom posljednje dvije godine povećao se broj specijaliziranih reportaža ili umetaka o DOP-u objavljenih u vodećim poslovnim tjednicima. bio je jedino takvo specijalizirano izdanje u vodećem poslovnom mjesečniku. udruga za kreativni razvoj iz Osijeka je profesionalizirana organizacija koja promovira socijalno poduzetništvo i međusektorska partnerstva koja potiču razvoj zajednica.smart. volontiranja i korporativnog davanja. što je potpomogao i prijevod „Crne knjige o Lidlu“ kojeg je pripremio njemački sindikat Verdi tijekom 2005. u vrijeme kad je Lidl ulazio na hrvatsko tržište.com) SMART. Od 2005. (www. 70% se odnosilo na korporativnu filantropiju. (www.. Sindikat se zalaže za ograničenje rada nedjeljom (što snažno podupire Katolička crkva) i javno proziva trgovačke lance s lošim rezultatima po pitanjima radničkih prava. (www. Iz tih je razloga Savez samostalnih sindikata Hrvatske dio svog kongresa. Stručnjaci za radnička prava iz sindikata sudjelovali su u nekoliko multisektorskih inicijativa koje su se bavile DOP-om – edukacija o DOP-u organizaciji UNDP-a u ljeto 2005. uloga medija u mobiliziranju javnosti u vrijeme masovnih humanitarnih akcija i izvještavanja o korporativnom darivanju koje kompanije same najavljuju je široko raširena pojava. SLAP objavljuje on-line glasilo Pomak koje sadrži rubriku o DOP-u. udruge za organsku poljoprivredu Biopa i Eko Centra Mavrović koji pružaju tehničku pomoć o organskoj poljoprivredi. godinu kada je bilo svega 22 certificirane plaže i/ili marine. Odnosi sa zajednicom eksplicitno su bili navedeni na internetskim stranicama četiriju kompanija. koji je u prosincu 2006. koji je. koje je proveo MediaNet u razdoblju rujan 2004. pokazali su kako su teme vezane za DOP prisutne u svega 2. U Belišću je SLAP pokrenuo agro školu koja se fokusira na jačanje kapaciteta poljoprivrednika-poduzetnika. održan pod sloganom “Radnik nije roba”. Ipak.. izravnog iskustva u kolektivnom pregovaranju izvještajima inspekcija rada u različitim kompanijama). sa značajnom medijskom pažnjom u posljednjih deset godina. posvetio upravo DOP-u.7 % ukupnog broja članaka ili reportaža o ekonomskim pitanjima (koji čine svega 8% ukupnog medijskog prostora) i svega 0. Istovremeno..-svibanj 2005.. osmišljavanje edukativnog modula o radnoj okolini u sklopu modula o DOP-u Udruge poslovnih savjetnika i MAP Savjetovanja. idealno unutar županijskih gospodarskih komora. godine. bez obzira na strogost zakonodavnog rješenja. većinom nesustavna aktivnost sindikata koja se odnosi na DOP.hr) Centar za civilne inicijative.hr) varanja temeljenog na stvarnim pokazateljima bila je kampanja podizanja svijesti o negativnoj međunarodnoj reputaciji trgovačkog lanca Lidl. lijepa-nasa. Najvažnija uloga medija ostaje ona nadzorna. međusektorskim partnerstvima. provodi projekt u partnerstvu s HGK-om u sedam županija središnje Hrvatske koji obuhvaća (1) tehničku pomoć kompanijama zainteresiranima za poboljšanje svojih društveno odgovornih praksi. poput zdravlja u slučaju Plive ili dobrobiti djece u slučaju Coca-Cole (Bežovan et al. priprema hrvatske verzije priručnika Časno do pobjede. putem koje se promovira zaštitu okoliša unutar turističkih naselja. Rezultat te kampanje je ocjena sindikata kako Lidl Hrvatska poštuje odredbe hrvatskog Zakona o radu.hr) SLAP. 8% na zaštitu okoliša i održivi razvoj i 2% na ljudske resurse. uvijek ovisan o korporativnim vrijednostima i kulturi otvorene komunikacije s dionicima. U 2006. gdje se često ističu ISO standardi.2% ukupnog medijskog prostora. organizacija koja podupire razvoj zajednica.

Agenda 2005. zaštite okoliša i korporativnog upravljanja. poslovnom mjesečniku u izdanju Banke i Hrvatske udruge poslodavaca te poslovnim tjednicima Bussiness. godine izdaje HR PSOR. uređuje ga NVO Slap i bavi se multisektorskim partnerstvima.pomakonline.business. program konferencije i zapisnici radne skupine dostupni su na www. Većina DOP inicijativa tijekom protekle dvije godine proizašla je iz rasprava s konferencije ili kao rezultat suradnje uspostavljene na konferenciji. neprofitnim poduzetništvom i društveno odgovornim poslovanjem (www.hr (www. omogućivši razvoj zajedničkih strategija unutar specifičnih područja njihovog interesa. u partnerstvu s nekoliko kompanija. partnerskim projektima i društveno odgovornom poslovanju (dostupan na www.hr/agenda/program_1. GODINE Nacionalna konferencija o promociji DOP-a . Slijedi prikaz biltena i časopisa koji se bave pitanjima vezanim uz DOP: ▪ Bilten „Gospodarstvo i održivost“ koji od 2005. UNDP je 2005. a sadrži informacije o primjerima politika. ▪ Web magazin „Pomak“ posvećen je društvenom razvoju.hr).UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA su se u Eukonomistu. s preko 120 učesnika i učesnica iz različitih sektora organizirali Ekonomski institut Zagreb i Konrad Adenauer Stiftung.hrpsor. Poslovni dnevnik (www. i njihovom kasnijem napretku značajno je pridonijelo uključivanje sudionika konferencije. dok zajednički identificirani dugoročni ciljevi i ključna pitanja služe kao vodilja k ostvarenju strateškog pristupa.hr) koji pružaju i medijska sponzorstva događanjima vezanima uz DOP.. odnosa na tržištu.liderpress. a ne postoje niti specijalizirani znanstveni časopisi ili popularni magazini posvećeni DOP-u i održivom razvoju. zamišljena je kao platforma za brojne povezane aktivnosti koje bi se provodile u samoiniciranim partnerstvima. Nekoliko srednjoročnih 5 Potpuna lista govornika/ca. godine producirao seriju mjesečnih radioemisija o DOP-u u suradnji s Radijom 101. Neke od inicijativa koje se trenutno provode bile su predstavljene na konferenciji. godine bila je ključni događaj u smislu okupljanja svih relevantnih aktera na novonastalom prostoru DOP-a u Hrvatskoj. Konferenciju su.asp) 26 .hr).. ▪ PREGLED NAPRETKA U DRUŠTVENO ODGOVORNOM POSLOVANJU OD 2004. i Lider (www. ▪ Bilten „Okoliš“ koji izdaje Ministarstvo zaštite okoliša. najboljih poslovnih praksi. prostornog uređenja i graditeljstva (http://okolis.com). strategija i aktivnosti identificirano je za područja radne okoline.hr). zajednice. nema redovnog programa ili sekcije o DOP-u u bilo kojim općenitim tiskanim ili elektroničkim medijima. poslovnih udruženja i nevladinih organizacija. Istovremeno.5 Umjesto stvaranja jednog centraliziranog projekta.poslovniforum. hr).poslovni.mzopu. održana u prosincu 2004.Agenda 2005. a pod pokroviteljstvom Ministarstva europskih integracija. Slijedi prikaz napretka u društveno odgovornom poslovanju u Hrvatskoj prema ključnim preporukama i predloženim aktivnostima koje su zajednički definirane na prvoj Nacionalnoj konferenciji u prosincu 2004.

570 kompanija je potpisalo Kodeks do travnja 2007. specijaliziranim NVO-ima i akademskim institucijama Razvoj hrvatske terminologije za DOP 2006. .hr/wps/portal/ZajednicaZaDOP) 2006. aktivna od 2006. Mott Foundation. još je u inicijalnoj fazi. 500 tiskanih primjeraka očekuju se na jesen 2007. (www.com kojeg uređuje SLAP ima poseban dio o DOP-u. priručnik „Časno do pobjede“. . – postavljen portal Zajednice za DOP pri HGK. s najavom na početnioj stranici portala Komore.. kao stalne radne grupe s tajništvom. Organizatori: HR PSOR..–07. Sustavna promocija Kodeksa nedostaje. 2005. uz sponzorstvo Ericsson NT-a te mentorstvo Business in the Community. MAP Savjetovanja i Ekonomski institut Zagreb. sindikate i NVO-e. Veljača 2006. 27 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Promocija poticajnog okruženja za DOP slijedom preporuka Agende 2005. – prijevod smjernica GRI 2002 u organizaciji MAP Savjetovanja i HR PSOR-a. Materijali uključuju detaljne informacije o Global Compact-u. globalreporting.) Zajednica za DOP osnovana 2005. koji se dalje definiraju kroz Indeks DOP-a i održivog razvoja HGK-a i HR PSOR-a.Skupština HGK usvojila je Kodeks etike u poslovanju za koji se preporučuje članicama Komore da ga usvoje na razini poduzeća. šest je kompanija izradilo izvješća sukladno GRI smjernicama za izvještavanje. (www. .Internetski portal o DOP-u postavio je UNDP (www.hr) 2007. uz financijsku podršku Charles S. Jesen 2007.hrpsor.hr/wps/portal/ZajednicaZaDOP) 2005.službena promocija službene verzije G3 smjernica u organizaciji HR PSOR-a i ureda GRI-a Ožujak 2006. Mott Foundation. čemu slijedi dobrovoljno pristupanje individualnih kompanija i podsektora Postavljanje hrvatskog internetskog portala o DOP-u Svibanj 2005. Zajednica za DOP i HR PSOR provode projekt izrade Indeksa društvene odgovornosti i održivog razvoja poslovnog sektora.drustvena-odgovornost. Prijevod je službeno odobrio GRI te ga objavio na GRI Internetskim stranicama. 2006. 2007..undp. što predstavlja napredak u odnosu na 2004.org u organizaciji HR PSOR-a. (www. .HR PSOR Internetski portal dodao je sekciju o izvještavanju o održivosti i GRI. – Centar za civilne inicijative u partnerstvu s HGK-om radio je na promociji i pružanju tehničke pomoći u sedam sjevernohrvatskih županija (uz financijsku podršku USAID/AED-a). kad su svega dvije kompanije izvijestile sukladno GRI smjernicama. u kojem prikazuje najbolje prakse pojedinih kompanija i partnerstva na razini zajednica.pomakonline. Ostvaren napredak (travanj 2007.: predložena inicijativa Osnivanje Zajednice za DOP pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. 2007. partnera MAP Savjetovanja i Charles S.G3 smjernice (uključujući protokole za indikatore) se prevode i objavljuju na www. kojeg nudi Udruga poslovnih savjetnika. uz stručnu potporu Hauska & Partner vezano uz odnose s javnošću. ali je uključena u uvodni edukativni modul o DOP-u. koji je uključio hrvatske kompanije.G3 prezentacija Pogled izbliza održana u Zagrebu.hr). . uz potporu AED-a i UNDP Hrvatska.internetsko glasilo www. . Daljnji razvoj standarda za izvještavanje i verifikaciju izvješća o DOP-u Usvajanje Etičkog kodeksa u poslovanju na skupštini HGK-a. Ožujak 2007. UNDP je u sklopu DOP projekta organizirao niz press-briefinga o DOP-u. čemu je uslijedio konzultativni proces o nacrtu smjernica za izvještavanje G3. kao dio svog šireg DOP programa «Zajedno» i kao doprinos Agendi 2005. u partnerstvu s Međunarodnim centrom za obuku novinara. i Europskoj godini DOP-a. najbolje prakse hrvatskih kompanija te poveznice na druge relevantne resurse. (16% svih aktivnih velikih i srednjih poduzeća ili 6% svih aktivnih kompanija s više od 10 zaposlenih). Serija javnih tribina o DOP-u u županijskim komorama Edukacija novinara o DOP-u u suradnji s profesionalnim udruženjima. u sklopu izrade prijevoda GRI 2002 te izrade prijevoda G3 smjernica za izvještavanje.hgk. . Nema sustavne edukacije Svibanj 2005. . – Zagrebačka banka organizirala je seminar „Društvena odgovornost – trendovi u Hrvatskoj i inozemstvu“.Agenda 2005. radna skupina praktičara i istraživača DOP-a raspravila je i ponudila inicijalni skup pojmova vezanih uz DOP.-07. uz pomoć korporativnih donacija. partnerstvima s poslovnim sektorom i Global Compactu.hgk.

Izvještaj o problemima korupcije u sektoru malih i srednjih poduzeća i Priručnik o DOP-u za mala i srednja poduzeća.. Raspravljane su preporuke za nacionalnu DOP agendu. organizatori: IMPACT. Srpanj 2005.Zaklada Integra provela je tri projekta o razvoju malih i srednjih poduzeća i DOP-u (uz pomoć EU CARDS programa Democratic Stabilisation and Civil Society) koji su rezultirali trima publikacijama za mala i srednja poduzeća na hrvatskom jeziku – prijevod Etičkog kodeksa i priručnika za mala i srednja poduzeća (nedostupno). Edukacija je organizirana za 35 poslovnih savjetnika i praktičara DOP-a u Hrvatskoj. koje međutim nisu rezultirale vladinim akcijskim planom. Ekonomski fakultet Split. predstavljenih na Regionalnom forumu u ožujku 2006. u suradnji s ILO.efst. Italija. (www. UNDP. rada i poduzetništva i UNIDO organizirali su Regionalni forum o DOP-u u malim i srednjim poduzećima srednje i istočne Europe. . Zagovaranje državnih poticaja za DOP Niti jedna zagovaračka inicijativa do sada nije zaživjela. Europski centar za međunarodnu suradnju. 28 ..kvaliteta. hrvatska konferencija o kvaliteti: ’Društveno odgovorne poslovne prakse’ Hrvatskog društva za kvalitetu. nakon čega nisu uslijedile aktivnosti na pripremi politika.sk).) Usprkos nekolicini rasprava. Edukativni moduli za DOP Udruge poslovnih savjetnika. Poslijediplomski studij poduzetništva u Osijeku). 2007. .UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Organizacija dvodnevne nacionalne konferencije o DOP-u. VERN.hr) Razvoj edukativnih modula za DOP za mala i srednja poduzeća. NESsT i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Ožujak 2007. (oba su dostupna na www. 2001.Ekonomski fakultet u Splitu organizirao je VII. . – UNDP.Međunarodni simpozij „Moralni kapitalizam – zašto ne?“ u Varaždinu.croma. sadrže neke dijelove relevantne za mala i srednja poduzeća. . . .8.hr) Travanj 2007.inet.hr/eitconf/topics. konferencija koju bi inicirao poslovni sektor još nije organizirana.-05. (www. u organizaciji Varaždinske županije i HUM-CROMA u suradnji s Caux Round Table. Planira se u organizaciji Zajednice za DOP HGK i UNDP-a Hrvatska početkom 2008. (www. Ekonomski fakultet Zagreb. IBLF i UN Staff Colleage organizirao jednotjednu edukaciju o DOP-u i kvalitetnom random mjestu u Torinu. Svibanj 2007. objavljen 2005.DOP i poslovna etika uključeni su u studijske programe poduzetništva i ekonomije na većini javnih i privatnih sveučilišta i poslovnih škola (npr.Ministarstvo gospodarstva. međunarodnu konferenciju ’Enterprise in Transition’: Towards the Enhancement of Social Responsibility and Business Ethics: Modern Theory And Practice”. izuzev konzultacija o nacrtu preporuka koje je predložilo Ministarstvo gospodarstva. od ožujka 2007. .php) Svibanj 2007. fokusirane na razmjenu najboljih praksi i raspravu o okviru za nacionalnu strategiju promocije DOP-a (listopad 2006.integra. Ožujak 2006.Seminar o poduzetničkoj filantropiji u Zadru. ZŠEM.

– 2007. s ciljem razvoja sustava rješavanja pritužbi vezanih na bankovne usluge. 2006. pokreće natječaj „Poslodavac godine za osobe s invaliditetom".org) 2007. IBLF I UNDP organiziraju konferenciju Ulaganje u zajednicu o suradnji poslovnog sektora i NVO-a za dobrobit zajednice.Selectio d.moj-posao. (www. portal Moj Posao u suradnji s UNDP-om Hrvatska. sajmove i događanja na temu volontiranja. Razvoj programa za volontiranje zaposlenika (povezano i s DOP-om u zajednici) Udruge MI i Most iz Splita niz godina organiziraju konferencije. – obilježavajući Europsku godinu jednakih mogućnosti. s nagradama i javnom kampanjom (povezana s nezavisnim monitoringom sindikata) Nema zasebne nagrade Godišnja anketa internetskog portala Moj Posao o najpoželjnijim poslodavcima. – procjena kvalitete radne okoline mjesta uključena je u nacrt metodologije za izradu hrvatskog indeksa održivosti HR PSOR-a i HGK. Hrvatska udruga banaka je slijedom partnerskog projekta o upravljanju osobnim financijama za građane. – UNDP u suradnji s IBLF-om i IMPACT-om organizira radionicu o Uključivanju zaposlenika u zajedicu. . objavljuje listu poduzeća koja zapošljavaju radnu snagu “na crno” te provodi kampanju “Stop radu na crno”u suradnji s lokalnim vlastima radi uspostavljanja gradova bez sive ekonomije.AED. iako postoje primjeri nekolicine poduzeća s odgovarajućom praksom. 2007. Promocija suradnje između kompanija i udruga potrošača o pitanjima edukacije zaposlenika i javnosti o pravima potrošača Edukacija potrošača o društveno odgovornoj kupovini i potrošnji Razvoj smjernica i edukacija kompanija o praksama DOP-a u odnosu na dobavljače Promoviranje pozitivnih primjera DOP-a unutar dobavljačkog lanca Ostvaren napredak 2007. Nema napretka Nema napretka. . Organizacija uključuje praksu sekondiranja zaposlenika u partnerske projekte. Razvoj metodologije za procjenu kvalitete radnih mjesta Ostvaren napredak 2007.net) Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH). – 2007. Listopad. Studeni 2005. na temelju anketa koje ispunjavaju zaposlenici. Ne sustavno 29 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA DOP u radnoj okolini 2005. Srpanj.poslodavacpartner. DOP u dobavljačkom lancu i odnosima s potrošačima 2005. Jesen 2007. (www.o. kao komercijalnu uslugu zainteresiranim kompanijama. Agenda 2005. bez komentara sindikata.Agenda 2005. . je predstavio priznanje Poslodavac partner. Godišnja ocjena najboljih i najlošijih poslodavaca u Hrvatskoj. uz sudjelovanje lokalnih poduzeća. uspostavila suradnju s udrugom za zaštitu potrošača “Potrošač”.o.

info. zaštita okoliša i održivi razvoj 2005. izuzev fokusiranih inicijativa HR PSOR-a i HUP-a (npr. .UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA DOP. Agenda 2005. 30 . uključujući i poslovni sektor.. – Nagrada za korporativnu filantropiju predstavljena je na neprofitnom internetskom portalu o korporativnom darivanju Donacije. Alternativni prijedlog poslovnog sektora o Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu. Edukacija kompanija o transparentnom i učinkovitom investiranju u zajednicu Svibanj 2007. – Konferencija AED-a o Korporativnoj filantropiji. Rujan 2005. – Seminar o poduzetničkoj filantropiji u organizaciji IMPACT-a. uz podršku Selectio d. Konzultativni proces između Vlade i nevladinih aktera. Sporadični lokalni protesti sa značajnom medijskom pokrivenošću. – 2007. Daljnji razvoj i poboljšanje kvalitete korporativnog izvještavanja o odnosima sa zajednicom i investicijama 2005. Nastavak i širenje edukacije o međusektorskim partnerstvima fokusiranima na razvoj zajednice Ostvaren napredak 2007. 2007.Investicije u zajednicu i međusektorska partnerstva su jedan od modula o DOP-u koje nudi Udruga poslovnih savjetnika od proljeća 2007. Agenda 2005. – istraživanja korporativnog izvještavanja ZŠEM-a te GRI 2002. – okrugli stol o međusektorskim partnerstvima u zaštiti okoliša na EMAT sajmu.donacije. predstavljen u proljeće 2005. Nije bilo zajedničkih javnih kampanji na nacionalnoj razini koje se izravno vežu na konferenciju. Nikakav nakon 2004. Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i NESst-a. kad je Zelena akcija prekinula monitoring upotrebe GMO-a u korporacijama.info) Travanj 2007. bez pozitivnog rezultata). (www.-07. Listopad 2006. Nije došlo do sustavnih napora. – 2007. i G3 hrvatski prijevodi doprinose znanju o dobrim praksama izvještavanja o investicijama u zajednicu. DOP i odnosi sa zajednicom 2005. Europskog centra za međunarodnu suradnju. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva uspostavlja i u Zadru otvara međunarodni centar za istraživanje i edukaciju međusektorskih partnerstava. – AED-ova konferencija „Ulaganje u zajednicu – praktični pristupi za tvrtke“ predstavlja najbolje primjere iz Velike Britanije. s prikazom najboljih praksi iz Velike Britanije. i dalje je neadekvatno reguliran i primijenjen./Moj Posao i AED/USAID. Promocija najboljih korporativnih praksi u zaštiti okoliša putem zajedničke javne kampanje Razvoj nezavisnog monitoringa korporativnih praksi vezanih za zaštitu okoliša Intenziviranje komunikacije poslovnog sektora i nacionalnih i lokalnih vladinih institucija Ostvaren napredak 2007. 2006.o.o.

2006.).hr) 2004. 2007.hr) Participativan konzultativni proces u razvoju Nacionalnog kodeksa korporativnog upravljanja Razvoj smjernica za kompanije o transparentnom komuniciranju s investitorima i širom javnošću putem korporativnih internetskih stranica Organiziranje javne rasprave o „zviždačima“ i internim mehanizmima izvještavanja. ”Corporate Social Responsibility and Croatian Managers – Empirical Study” Global Business & Economics Review . Krkač. UNDP i IBLF organizirali su jednodnevnu zatvorenu radionicu o korupciji za menadžere velikih korporacija. . Tipurić. savjeti i praksa. Zagreb : Sinergija nakladništvo.zsem. Domagoj. Demetri (ur. Hruška. (www. 2007. Ožujak 2006.-300. 2007. Tatjana. Zagreb: MATE d. Ekonomskog falulteta u Splitu i HUM-CROMA. Omazić. HR PSOR i UNIDO organizirali su jednodnevnu radionicu o korupciji za menadžere malih i srednjih poduzeća.. 2006. pregledi i izlaganja: Barbić Jakša. Mislav Ante. Darko. – Kolokvij Dobre prakse dobrog upravljanja u organizaciji MAP savjetovanja uključio je više prezentacija domaćih istraživanja o korporativnom upravljanju. i ZŠEM. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. koji bi omogućili rano otkrivanje problema i kontrolu štete. Magistarski rad. 2007. izdanje. 2007. Društvena odgovornost i strategije hrvatskih poduzeća. Esad. Korporacijsko upravljanje u javnim dioničkim društvima u Republici Hrvatskoj. Domagoj..pdf . 2007. Vladimir. www.Anthology 2005. Bajuk. – Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta provela je godišnju anketu o korporativnom upravljanju i DOP-u u vodećim hrvatskim kompanijama.hr) Nema sustavne rasprave. (www.. 289. procjenjujući razinu on-line izvještavanja i godišnje izvještće. Čolaković. Zagreb : Ekonomski fakultet . Mislav Ante. Račić. uz prezentaciju nalaza istraživanja6 Ostvaren napredak 2007.UNDP/EC komparativno istraživanje o DOP-u u novim zemljama članicama i zemljama kandidatkinjama provedeno u svibnju 2007.. 2006.edukacija Korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.map. – Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e predstavljen nakon više od dvije godine priprema i konzultacija s poslovnim sektorom.-05. Istraživanje o praksama korporativnog upravljanja u Hrvatskoj. Nadzorni odbor i korporativno upravljanje. sadrži i analizu korporativnog upravljanja. Omazić.zse. 2006. Esad.Worcester. Doktorska disertacija.. 2005. 2. Čolaković. Priručnici. (www.o.Vlasnička koncentracija i korporativno upravljanje u Hrvatskoj. izuzev oporbenih zakonodavnih prijedloga za zaštitu zviždača..hr/edukacija/korporacijsko-upravljanje. . Jože. 2006. Nadzorni odbori – vodič kroz sustav korporativnog upravljanja.vse. Zagreb: HUM-CROMA. Parać Branko and Josip Šaban. Kristijan (ur. sadrži podatke o sektorskim inicijativama tijekom 2004. koje kotiraju na burzi. i 2006.o. 2004. 2005. 2005. Domagoj and Melita Veršić Marušić. Menadžerski ugovori – modeli.Agenda 2005. .). Dadić. te na taj način stvorila smjernice skupini od 40 kompanija uključenih u uzorak. Kantarelis. Darko. Zagreb:CROMA. Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost.. Hruška.Zagreb. – Drugo izdanje Pregleda društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj iz 2004. – 2007. 31 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Korporativno upravljanje 2005. Cvijanović. 6 Znanstvena istraživanja: Tipurić.

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 32 .

nalazi istraživanja 33 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .Analiza kapaciteta za primjenu DOP-a u hrvatskim poduzećima .

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 34 .

Uz kompanije koje su bile fokus ovog istraživanja. 1 certifikacijska agencija. pri čemu su kao pokazatelji korišteni članstvo u relevantnim poslovnim inicijativama. istraživački je tim glavnom uzorku pridodao i dodatni uzorak od 12 poduzeća i 12 dionika. ovim je istraživanjem obuhvaćen i 31 predstavnik različitih dioničkih organizacija među kojima su 2 poslovne udruge. te poduzeća o kojima nema informacija o njihovom društveno odgovornom poslovanju (tvz. u skladu sa službenim podacima FINE7. DOP lideri). a ukupan broj zaposlenika bio je 183 069 (13% ukupno zaposlenih u Hrvatskoj u 2005. na temelju NET-ove preliminarne pretrage. dok je izvješće na engleskom jeziku. godine. Popis se zasniva na kriteriju neto dobiti u 2005. objavljenog u posebnom prilogu Nacionala u prosincu 2006. tematski novinski članci i poslovne publikacije. Među 35 poduzeća u glavnom uzorku. 5 sindikata.NALAZI ISTRAŽIVANJA ▪ BILJEŠKA O METODOLOGIJI Prikupljanje podataka uključivalo je analizu postojeće domaće literature o društveno odgovornom poslovanju. 3 javne i državne institucije. DOP početnici). dok je jedno poduzeće odgovorilo na upitnik pismenim putem. način na koji se sami predstavljaju i reputacija koju imaju u medijima i poslovnoj zajednici. 35 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA . dok je procjena preostalih 21 provedena putem pretrage internetskih stranica te izravnog kontakta putem telefona i emaila. radi razumijevanja okružja i utjecaja dionika na razvitak DOP-a u Hrvatskoj. ciljanu pretragu internetskih stranica poduzeća te izravno intervjuiranje i korespondenciju predstavnika poduzeća i dionika u skladu s metodološkim smjernicama međunarodnog stručnog tima koje su poslužile i za bodovanje razvijenosti DOP-a na hrvatskom uzorku poduzeća. njih 11 je intervjuirano uživo. njih 14 je intervjuirano.▪ ANALIZA KAPACITETA ZA PRIMJENU DOP-A U HRVATSKIM PODUZEĆIMA . 3 nevladine organizacije i 3 znanstveno7 Ukupan prihod 35 poduzeća u uzorku je 2005. godine bio blizu 200 milijardi kuna. kao hrvatski prilog studiji i podloga za ovo izvješće na hrvatskom jeziku. godini). onih koji svoje vrijednosti i načela započinju prevoditi u specifične društveno odgovorne prakse. Kako bi se osigurala reprezentativnost aktualnih trendova razvitka DOP-a u Hrvatskoj. Time je u uzorku obuhvaćen otprilike jednaki broj kompanija s opsežnim iskustvom primjene DOP-a (tvz. Od 12 poduzeća u dodatnom uzorku. Dodatni uzorak ciljano je odabran na temelju prethodnih istraživanja među poduzećima koja su zainteresirana za primjenu i promociju načela društvene odgovornosti. korištena su dva uzorka poduzeća – glavni uzorak (35 poduzeća) i dodatni uzorak (12 poduzeća). U svrhu ovog istraživanja. Prikupljanje podataka provedeno je tijekom ožujka i travnja 2007. pri čemu je korišten isti vodič za intervjue te tablica za bodovanje. pripremljen u svibnju 2007. Glavni se uzorak sastoji od 35 poduzeća slučajno odabranih s popisa 500 najuspješnijih poduzeća u Hrvatskoj. ukupna neto dobit iznosila je 18 milijardi kuna. 7 gospodarskih medija. kao što su znanstvena i stručna istraživanja.

kao i razina do koje poVeličina i vlasnička struktura 35 poduzeća u glavnom uzorku: duzeća odgovaraju na očekivanja dionika spram Srednja poduzeća Velika poduzeća tih pitanja. etički kodeks. inovacije i kreativnost. te druge nenavedene zainteresirane strane i pojedince koji mogu imati utjecaja na poslovanje poduzeća. nafta. tražili su se dokazi kako na razini poduzeća Glavna obilježja poduzeća u uzorku postoji sustav upravljanja i pristupanja društvenim pitanjima. 3 grupna intervjua s predstavnicima dionika (medija. Sveukupno. ali i druga nenavedena pitanja Usluge 9 ▪ Dionici uključuju potrošače. konstruktivne kritike i ponekad neposluha. Na temelju indikatora. dok je troje istraživača koji se bave DOP-om višekratno konzultirano. ili na Financije 3 koje poslovanje poduzeća može imati izravan ili neizravan utjecaj.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA istraživačke institucije. ali i druga nenavedena pitanja Sektor djelatnosti 35 poduzeća u glavnom uzorku ▪ Šira gospodarska pitanja uključuju izbjegavanje mita i korupcije. Ukupno (50-249 zaposlenih) (250 i više zaposlenih) ▪ Društvena pitanja uključuju pitanja poštivanja različitosti i ljudskih prava. dobavljače. Provedena su tri grupna intervjua s predstavnicima sindikata. (4) izvedba. pitanjima okoliša. kao i analizu 21 internetske stranice nakon čega je slijedila telefonska ili e-mail provjera zaključaka internetskih stranica. NET tim napravio je 25 individualnih intervjua s poduzećima. pitanja Državno vlasništvo 1 3 4 siromaštva i socijalne uključenosti. ali i druga nenavedena multinacionalne kompanije pitanja Privatno .domaće vlasništvo 13 12 25 ▪ Pitanja zaštite okoliša uključuju upravljanje otpadom. Obzirom da je nekoliko predstavnika poduzeća sudjelovalo na intervjuima. opasnim Ukupno 16 19 35 tvarima. plin 2 dionici pretpostavka su pozitivnog okruženja za DOP. tj. sindikata i NVO-a). Grafikon 1 prikazuje razine razvijenosti DOP-a u poduzećima uključenima u glavni uzorak u Hrvatskoj. medija i nevladinih organizacija. odgovorni markeSektor Broj poduzeća ting. te u kojem nezavisno civilno društvo djeluje kao izvor ideja. zaposlenike. utjeProizvodnja 16 lovljene vrijednosti. Poljoprivreda 4 NVO-e. (prema klasifikaciji međunarodnog istraživačkog tima): transparentno određivanje cijena i ugovaranje poslova. dioničare. „na putu” ili „dobra praksa i više”. uspješnost u provebi programa (5) objavljivanje. Vladu i lokalne zajednice. ali i druga nenavedena pitanja ▪ Etička pitanja uključuju snažno korporativno upravljanje. u kojem lokalna ili drugo 1 regionalna vlast i poslovna zajednica podupiru te procese. 6 individualnih intervjua. a svaka od dimenzija mogla je dobiti ocjenu „bez/malo dokaza”. i (6) verifikacija. ▪ PREGLED GLAVNIH NALAZA O RAZVIJENOSTI DOP-A U HRVATSKOJ Ovo se istraživanje usredotočilo na sustavnost i strukturiranost društvene odgovornosti u poslovnoj strategiji i specifičnim poslovnim procesima. vodom. (3) upravljanje. Aktivni Kemikalije. više od 70 osoba izravno je intervjuirano za potrebe ovog istraživanja. energijom. (2) uključenost dionika. te širim gospodarskim i etičkim pitanjima. Sektor. veličina i razvojna faza DOP-a 12 poduzeća u dodatnom uzorku: Sektor Veličina Velika Proizvodnja Srednja Mala Velika Service Srednja Mala DOP lider 4 1 1 1 DOP početnik 1 1 3 - Prema metodološkim smjernicama međunarodnog istraživačkog tima razvijenost kapaciteta i praksi DOP-a na razini poduzeća podijeljena je u šest dimenzija koje se zasebno analiziraju: (1) strategija. na temelju procjene u skladu s propisanom metodologijom: 36 . obrazovanja Privatno – podružnica 2 4 6 i cjeloživotnog učenja. kao i vođenje računa o biorazličitosti.

Grafikon 1 - Razvijenost DOP-a u Hrvatskoj Razvijenost DOP-a u Hrvatskoj
100 % 90 % 80 % 3% 9% 26 % 46 % 23 % 29 % 6% 6%

70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%

74 % 51 %

77 %

91 % 66 %

94 %

Strategija

Uključenost dionika Dobra praksa

Upravljanje Na putu

Izvedba Bez/malo dokaza

Objavljivanje

Verifikacija

Rezultati procjene glavnog hrvatskog uzorka koji sačinjava 35 poduzeća, otkriva da je najrazvijenija dimenzija razvijenosti DOP-a „Strategija”, a slijede ju „Objavljivanje”, „Uključenost dionika” i „Upravljanje”, dok „Izvedba” i „Verifikacija” zaostaju. Nalazi procjene hrvatskog glavnog uzorka 35 poduzeća ukazuju na to da je sustavan i strukturiran pristup DOP-u tek na početku. Poduzeća s dobrim praksama upravljanja DOP-om iznimke su, a čak niti ona nemaju ujednačeno visoku kvalitetu u svim dimenzijama. Relativno visok udio poduzeća koja su „na putu“ integracije DOP-a u poslovnu strategiju, prvenstveno ukazuje na prepoznavanje DOP-a kao važne vrijednosne odrednice, dok je mnogo manji broj poduzeća koja DOP uključuju u svoje strateške ciljeve i specifične korporativne politike. Izvještavanje zainteresiranih javnosti o društveno odgovornim praksama provodi trećina kompanija u glavnom uzorku, s time da se sustavnost i temeljitost izvještavanja uvelike razlikuju, no očit je trend uključivanja DOP-a u javni profil tvrtke na službenim internetskim stranicama, pa i godišnjim izvještajima. Dok je interes za primjenu međunarodnih standarda za izvještavanje o održivosti, poput GRI-a sve veći, hrvatska poduzeća još uvijek nemaju na raspolaganju mehanizme verifikacije izvještaja putem nezavisnih stručnih tijela te stoga ne čudi što je upravo dimenzija verifikacija najniže ocijenjena. Uključivanje dionika pretežno je sporadično i često neformalno, najčešće u skladu s aktualnim potrebama poduzeća ili kao reakcija u kriznoj situaciji s rizikom po reputaciju, dok formulirane politike uključivanja dionika u sve

faze razvoja poslovanja, od analize rizika do povratne informacije o učinku, izostaju. Razvijenost upravljačke strukture za DOP i s njom povezana kvaliteta izvedbe (sustavi upravljanja i specifični poslovni procesi usmjereni na očekivane rezultate) prema propisanoj metodologiji ocijenjene su kao vrlo niske, što je i glavni pokazatelj da se pomak sa spontanog na sustavan pristup DOP-u, još nije dogodio unutar skupine najuspješnijih hrvatskih poduzeća. U dimenziji upravljanja, izražen je manjak pažnje uprave i posebice nadzornih odbora za pitanja DOP-a kojima se pretežno bave menadžeri za zaštitu okoliša, ljudske resurse i korporativne komunikacije. Organizacijska se kultura, naročito vertikalna i horizontalna „prohodnost“ informacija i ideja, ističe kao ključan čimbenik funkcionalnosti upravljačke strukture za DOP te su tako poduzeća s kulturom brze i neformalne suradnje djelotvornija u području DOP-a. Ipak, podloga za brzu uspostavu sustava upravljanja DOP-om postoji s obzirom na sve veću rasprostranjenost i iskustvo upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, sve ozbiljnijim shvaćanjem korporativnog upravljanja te činjenicom da je velika većina poduzeća svjesna prednosti izgradnje profila društvene odgovornosti za svoj ugled, a time i poslovni uspjeh. Nalazi za svaku dimenziju detaljno su analizirani u sljedećim dijelovima ovog izvještaja te su obogaćeni primjerima dobre prakse iz glavnog i dodatnog uzorka, kako bi čitateljstvo dobilo potpuniju i realniju sliku o društveno odgovornom poslovanju u Hrvatskoj. Treba napomenuti da prvenstvo strategijske orijentacije spram DOP-a pred drugim dimenzijama ne treba uzeti zdravo za gotovo, o čemu će biti rasprave u nastavku izvještaja. 37

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

n=35

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

▪ 1. STRATEGIJSKI RAZVOJ DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA
Pri procjeni strategijskog usmjerenja na društveno odgovorno poslovanje tražile smo dokaze o tome je li se poslovnom strategijom poduzeća smjeraju postići i društveni te okolišni ciljevi, uz one financijske, kao i o tome je li nefinancijska strategija ukotvljena u samo poduzeće. Na temelju pruženih dokaza, dodijelile smo ocjene „bez/ malo dokaza“, „na putu“ i „dobra praksa i više“.8 Relativno velik udio poduzeća glavnog uzorka (16/35) dobio je ocjenu „na putu“ u ovoj dimenziji, i to uslijed eksplicitnog spomena društveno odgovornog poslovanja u ključnim dokumentima poduzeća (većinom izjavama o misiji ili viziji te poslovnim profilima), iako nedostaju dokazi o načinu na koji su ove izjave dalje razrađene i uključene u specifične strategijske ciljeve poduzeća. Unatoč ovome važnom nedostatku, smatrale smo da u ovim slučajevima nije uputno dati najnižu ocjenu „bez/malo dokaza“, i to stoga što u hrvatskom kontekstu, gdje je osviještenost o DOP-u tek u nastanku, prepoznavanje DOP-a kao relevantnog elementa poslovne strategije smatramo značajnim iskorakom. U skladu sa smjernicama za ocjenu, u hrvatskom glavnom uzorku pojavljuje se samo jedno poduzeće (Podravka) s jasnim dokazima o postojanju specifične strategije DOP-a, odnosno shvaćanja DOP-a kao sredstva za postizanje strategijskih ciljeva poduzeća. Skoro polovina poduzeća (16/35) u glavnom uzorku ocijenjena su kao „na putu“, pruživši neke podatke o tome da postoji strategija DOP-a, proračunske stavke za aktivnosti i komunikaciju vezane uz društveno odgovorno poslovanje. Dok je uzorak premalen za donošenje općenitih zaključaka o važnosti određenog sektora gospodarskih djelatnosti, veličine ili vlasništva, treba napomenuti da se redom radi o velikim poduzećima, s 250 ili više zaposlenih, među kojima ih je 8 u privatnom domaćem vlasništvu, četiri su podružnice multinacionalnih poduzeća, a četiri u državnom vlasništvu. Sva ova poduzeća na neki način objavljuju svoju strategiju DOP-a, svoju predanost zaštiti okoliša ili pak uključenost u razvoj zajednice, i to često u zasebnoj rubrici na internetskim stranicama te u sklopu izjave o misiji.

Primjeri spomena DOP-a u izjavama o misiji i korporativnim vrijednostima
Dalekovod d.d. potvrđuje svoju posvećenost zadovoljstvu klijenata i to postizanjem poslovne izvrsnosti i vrhunske kvalitete te naglašava da se poduzeće temelji „na principima organizacije koja uči i sposobnosti brze adaptacije turbulentnim utjecajima okoline. Djelovanje našeg poduzeća

obilježeno je stakeholderskim pristupom, posebno vidljivim iz činjenice što je poduzeće u većinskom vlasništvu sadašnjih i bivših radnika. Uvijek ćemo se ponašati kao odgovoran član društva, vodeći računa da naš održivi razvoj bude usklađen s interesima šire zajednice i zaštitom okoliša“.9 KONČAR Grupa na svojoj internetskoj stranici navodi da su njegove „poslovne i proizvodne aktivnosti u potpunosti u skladu sa zahtjevima moderne proizvodnje i načelima društvene odgovornosti”, a zasebna rubrika pod naslovom „društvena odgovornost” pruža dodatne informacije o politici održivog razvoja i zaštite okoliša, razvoju ljudskih resursa te o donacijama i sponzorstvima.10 Šećerana VIRO među svojim korporativnim vrijednostima navodi partnerstvo s klijentima, a svoje zaposlenike shvaća kao svoj najvrjedniji kapital. Društvena odgovornost je opisana na sljedeći način: „Naš je cilj biti odgovoran društveni partner, razvijajući uzajamno korisne odnose s našim kupcima, zaposlenicima, dobavljačima i lokalnom zajednicom. Nastavit ćemo svoja nastojanja u pravcu postizanja i održavanja najviših standarda u zaštiti okoliša.“11 Konačno, više od polovine poduzeća u glavnom uzorku (18/35) nema specifičnu strategiju društveno odgovornog poslovanja, odnosno ne navode nikakve podatke o tome da njihova poslovna strategija pokušava uključiti društvene i okolišne ciljeve. Iako se više njih nedavno pridružilo nekim inicijativama promocije DOP-a (Global Compact 1/18, HR PSOR 1/18, Kodeks etike u poslovanju HGK-a 4/18) ili dobilo relevantne certifikate (ISO 14001 2/18, ISO 9001 5/18), teško je tvrditi da ih su motivirali strateški interesi. Njihovo izvještavanje ne premašuje zakonske obveze financijskog izvještavanja i samo nekolicina njih (4/18) deklarativno izražava brigu za okoliš i energetsku učinkovitost. Među njima je jedno poduzeće u državnom vlasništvu, 3 su podružnice multinacionalnih kompanija, a 14 ih je u privatnom domaćem vlasništvu. Nadalje, uz ogradu zbog malog uzorka, svih 12 poduzeća srednje veličine u glavnom uzorku dobilo je ocjenu o potpunom ili pretežnom manjku strategije DOP-a. Dodatni uzorak 12 kompanija s deklariranom politikom DOP-a uključuje sedam poduzeća s dokazom o tome da su ciljevi DOP-a uključeni u opću poslovnu strategiju, te dodatnih 5 koji predstavljaju primjere najbolje prakse na ovom području u zemlji. Vrijedi primijetiti da je u ovoj drugoj skupini riječ o podružnicama multinacionalnih kompanija, ili o kompanijama s naglašenom stranom vlasničkom komponentom (Pliva, Holcim, Hartmann, Hauska&Partner International Communications i CocaCola Beverages Croatia). Dvije od dvanaest kompanija u dodatnom uzorku, obje u grupi malih i srednjih poduzeća, od nedavno su nositelji certifikata SA8000 i time potvrđuju svoju stratešku opredijeljenost društveno odgovornom poslovanju.
8 Ipak, definiciju IET-a za svaku od tri moguće ocjene nismo mogle primijeniti a da ne uzmemo u obzir postojanje graničnih slučajeva, posebno u slučaju između ocjene “bez/malo dokaza” i “na putu”. 9 www.dalekovod.com/misija-vizija-i-ciljevi.html 10 www.koncar.hr 11 www.secerana.hr/default.aspx?id=13

38

Postoji jasna povezanost razvijenosti strategije DOP-a i kapaciteta za izvještavanje o DOP-u jer je svih šest poduzeća koja su integrirala DOP u poslovnu strategiju (jedno u glavnom uzorku i pet u dodatnom uzorku) među predvodnicima korporativnog izvještavanja o održivom razvoju i DOP-u. U slučaju Coca-Cola Beverages Croatia, čini se da se strategijski pristup DOP-u uvelike razvio upravo uslijed potreba i prilika prepoznatih tijekom procesa izvještavanja. Od 2003. godine, odnosno pripreme prvog socijalnog izvještaja, Coca-Cola je na razini hrvatske kompanije razvila korporativne politike vezane uz sljedeće teme: kvalitetu, zaštitu okoliša, zaštitu na radu, zaštitu ljudskih prava, tretman djece u oglašavanju te HIV/AIDS. Podravka je jedina kompanija u glavnom uzorku za koju je procijenjeno da je integrirala DOP i održivi razvoj u poslovnu strategiju na razini dobre prakse, pri čemu takva vrijednosna orijentacija ali i razvitak relevantnih sustava upravljanja sežu u početak 1970-ih ako ne i ranije. Korporativna politika Podravke pruža pregled ključnih načela poslovanja, a to su briga i interes za potrebe dionika, očuvanje okoliša i doprinos društvenom razvoju, izgradnja reputacije, inovativnost, kvaliteta poslovnih procesa i učinkovitost, ulaganje u ljude i stvaranje organizacijske kulture učenja: „Srce je simbol naše kompanije. Od samih početaka ono izražava našu brigu, srčanost i ljubav - brigu za potrošače i sve zainteresirane za našu kompaniju, odlučnost u odgovorima izazovu vremena, osjećaje i ljubav prema Podravki.“12. Podravka ima definirane politike kvalitete, zadovoljstva kupaca i potrošača, zaštite okoliša te specifične smjernice za gospodarenje otpadom, vodama i primjenu načela čistije proizvodnje. Na snazi su i Kodeks korporacijskog upravljanja te Kodeks etike u poslovanju HGK-a. U slučaju Ericssona Nikola Tesla, društvena odgovornost integrirana je u ukupnu poslovnu strategiju kao jedan od ključnih čimbenika poslovne izvrsnosti koju je kompanija višekratno dokazala nizom domaćih i međunarodnih poslovnih nagrada, uključujući i certifikat Recognized for Excellence EFQM-a 2003. godine. U aktualnoj strategiji za sljedeće tri godine DOP je jedno od prioritetnih područja povezano s daljnjim razvitkom odlične reputacije, i to posebice kao (1) najboljeg pružatelja informacijskokomunikacijskih poslovnih rješenja u Hrvatskoj; (2) najboljeg poslodavca i (3) odgovornog poduzetnika, što je sukladno i s vizijom kompanije „doprinosa ukupnom blagostanju preuzimanjem aktivne uloge u razvoju moderne i ekonomski prosperitetne Hrvatske“. Tijekom 2007. godine jedan od strateških ciljeva je i razvitak društveno korisnih projekata i priprema prvog integralnog izvješća o održivom razvoju na razini Hrvatske.
12 Korporativna politika Podravke, http://www.podravka.hr/o_podravki/korporativna_politika_2.php 13 The Council functions as an advisory body to the Minister of the economy, labour and entrepreneurship and includes representatives of government administration, the Croatian Chamber of Economy, the Croatian Chamber of Trades and Crafts, the Croatian Employers’ Association, independent experts in the consumer protection field, and representatives of consumer protection NGOs. (http://potrosac.mingorp.hr/hr/potrosac/index.php) 14 The Economic-Social Council brings together representatives of employers, trade unions and government. Its mandate is to analyze and reach consensus on all legislative proposals regarding the interests of employees and employers in the context of collective bargaining and government strategies and policies. (www.socijalno-partnerstvo.hr)

▪ 2. UKLJUČIVANJE I KOMUNIKACIJA S DIONICIMA
Procjena uključenosti dionika uključuje dokaze o razvijenosti dijaloga s dionicima – organizacijama, institucijama, društvenim skupinama i pojedincima koji imaju sposobnost utjecati, ili pak na njih može utjecati poslovanje poduzeća – te o načinu na koji poduzeće razumije i komunicira pitanja od posebnog interesa za te skupine. Niti za jedno poduzeće u glavnom uzorku ne može se ustvrditi da je razvilo sustavne procese upravljanja odnosima sa svim relevantnim dionicima, niti pak da poduzeće u potpunosti razmatra i razumije gledišta svojih dionika. Stoga poslovne strategije ne uzimaju uvijek u obzir pitanja od posebnog interesa za dionike. Manje od jedne trećine poduzeća u glavnom uzorku (9/35) imalo je neki oblik interakcije sa svojim dionicima, i to većinom reaktivne prirode te često pod izravnim pritiskom dionika. Više intervjuiranih predstavnika poduzeća reklo je da su strukturiraniji pristup dionicima potakle krizne situacije, poput pritiska zajednica u slučaju percipirane štete po okoliš ili izravnih sindikalnih akcija. Za druge, povećana svijest o važnosti strukturiranog odnosa s dionicima rezultat je prijenosa dobre prakse unutar njihove multinacionalne grupe (primjerice u slučaju predstavnika hrvatske tvrtke Nestlé u godišnjim konzultativnim sastancima grupe s različitim dionicima na europskoj razini). Postojeći institucionalni okvir, poput Zakona o zaštiti potrošača koji daje osnovu za djelovanje Vijeća za zaštitu potrošača ili pak tripartitno nacionalno tijelo Gospodarsko-socijalno vijeće, također pružaju platformu za dijalog s dionicima poslovnog sektora. Postojanje ovih tijela može djelomično objasniti zašto su najrazvijenije prakse konzultiranja dionika vezane uz radna i potrošačka prava. Svih devet poduzeća ima neki oblik izravne komunikacije s potrošačima, kao što su besplatne telefonske linije za komentare i pritužbe potrošača o kvaliteti proizvoda ili usluga te više ili manje redovita istraživanja zadovoljstva potrošača koje za potrebe poduzeća provode vanjske agencije (npr. CATI istraživanja, mystery shopping itd.) Odgovornost prema potrošačima predstavlja temelj korporativne politike kvalitete proizvoda i usluga. Slično tomu, svih devet poduzeća potpisalo je granske kolektivne ugovore, što je važan pokazatelj strukturiranih odnosa s radnicima. Zastupljenost interesa zaposlenika često je osigurana članstvom predstavnika radnika u nadzornom odboru. Poduzeća rabe niz alata za internu komunikaciju. Uz intranet koji je čest u velikim poduzećima, prilično je uobičajeno izdavanje internih glasila koja služe kao kanal dvosmjerne komunikacije između uprave i zaposlenih, a poneka uključuju i vanjske dionike (poslovne partnere, organizacije u lokalnoj zajednici itd.)

39

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

40

Sportski i kulturni klubovi zaposlenika, s desetljetnom tradicijom u mnogim većim poduzećima poput INE, Plive, Podravke, Ericssona ili Končara također predstavljaju oblik uključivanja dionika i to stoga što tim putem poduzeća odgovaraju na specifične potrebe svojih radnika. Primjeri dobre prakse uključuju istraživanja zadovoljstva zaposlenika, koja često provode vanjske agencije. Rezultati se ponekad koriste za unaprjeđenje dvosmjerne komunikacije, što ilustrira primjer Zagrebačke banke čiji je odjel za komunikacije, u suradnji s upravom tijekom 2006. godine organizirao Roadshow - niz susreta i interaktivnih prezentacija članova uprave manjim skupinama zaposlenika po poslovnicama diljem Hrvatske. Taj je komunikacijski format prepoznat kao djelotvorniji od ustaljenih kanala informiranja zaposlenika putem biltena ili drugih oblika pismene komunikacije. Tijekom 2007. priprema se uvođenje novog sustava nagrađivanja koji uključuje varijabilni dio godišnjeg bonusa, dio kojeg se zasniva na doprinosu zaposlenika društvenoj odgovornosti i brizi za okoliš banke. Na temelju godišnje nezavisne procjene organizacijske klime, Zagrebačka banka je ustvrdila da razvitak internih komunikacija, ali i program društvene odgovornosti utječu na povećanje zadovoljstva zaposlenika koja je 2006. godine bilo na razini vodećih rezultata za članice Unicredit grupe u Europi. Dobre prakse u odnosima s dobavljačima uključuju besplatnu tehničku pomoć u području upravljanja kvalitetom proizvoda (što je posebno relevantno u prehrambenoj industriji gdje je pomoć usmjerena na male proizvođače mlijeka i drugih prehrambenih proizvoda). Neka poduzeća dodjeljuju nagrade najboljim dobavljačima s namjerom unaprjeđenja kvalitete proizvoda. Jedan od mnogorbrojnih primjera pružanja dodatnih, društveno odgovornih usluga potrošačima su akcije zbrinjavanja starih lijekova koje je provela Pliva, posljednji put u prosincu 2006., na području Grada Zagreba, u suradnji s ovlaštenom tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba koja je ovisno o dinamici punjenja, redovito praznila spremnike i lijekove odvozila u Vojnić gdje ta tvrtka posjeduje vlastito ovlašteno skladište opasnog otpada, nakon čega su lijekovi termički obrađeni u specijalnim spalionicama u inozemstvu. U akciji su uz građane sudjelovale i zdravstvene ustanove, a u posljednjem navratu krajem 2006. prikupljeno je preko 7000 litara lijekova. Ova je akcija Plive primjer preuzimanja odgovornosti za ukupan životni vijek proizvoda, ali i za sigurnost potrošača i okoliša. Ulaganja u zajednicu, možemo smatrati specifičnim oblikom uključivanja dionika, i to putem donacija i sponzorstava kao odgovor na izravne zahtjeve iz lokalnih zajednica ili pak putem razrađenih donatorskih programa te različitih partnerstava između poslovnog sektora, udruga i javnog sektora. Neka industrijska poduzeća organiziraju „dane otvorenih vrata“ gdje predstavljaju svoje proizvodne procese i koriste priliku za educiranje šire zajednice (školske djece, udruga i zainteresiranih građana) o načinu kako poduzeće brine za zaštitu okoliša, što je u slučajevima velikih proizvođača često i glavni izvor zabrinutosti lokalne zajednice. Tek su se nedavno, tijekom posljednje tri godine pojavili strukturiraniji programi korporativnih donacija, većinom u obliku javnih natječaja

za dodjelu donacija. Intervjuirani predstavnici poduzeća koja provode natječaje smatraju ih korisnim mehanizmom za obradu velikog broja zahtjeva za financijskom potporom (neka od najuspješnijih poduzeća u uzorku istakla su da ukupan godišnji financijski zahtjev za donacijama premašuje njihov ukupni godišnji prihod) kao i priliku za proaktivniji pristup različitim dionicima u lokalnim zajednicama. Inovativni način istodobnog uključivanja zaposlenika i šire zajednice ilustrira donatorski program T-HT grupe „Zajedno smo jači“ u sklopu kojeg se zaposlenike poziva da se uključe u dobrovoljni rad u zajednici i predlože primatelje donacija koje onda odabire nezavisno povjerenstvo s predstavnicima kompanije i zajednice Čini se da je komunikacijski kapacitet poslovnog sektora, ali i nevladinih organizacija ograničen kada se radi o kontroverznijim pitanjima. Jedna je intervjuirana voditeljica korporativnih komunikacija navela neuspješni pokušaj dogovora sastanka s istaknutim voditeljem udruge koja ja na svojoj internetskoj stranici objavila informacije o štetnom djelovanju tog poduzeća, za koje pak poduzeće smatra da su netočne. Voditelj udruge odbio je sastanak rekavši da su na„suprotnim stranama i da nikakav dijalog nije moguć“. Analiza 12 poduzeća u dodatnom uzorku također ukazuje da je sustavno uključivanje dionika među manje razvijenim područjima društveno odgovornih poslovnih praksi. Za dva od 12 poduzeća postoji nimalo ili malo dokaza o uključivanju dionika, dok njih devet ima neki oblik prepoznavanja i odgovaranja na interese dionika i u sklopu ukupne poslovne strategije, dok samo jedno poduzeće u tom uzorku ima definirane procese upravljanja dijalogom s različitim dionicima. Radi se o Holcimu Hrvatska, članici multinacionalne grupe poznate po vodećoj ulozi u promociji održivog razvoja i DOP-a u globalnoj poslovnoj zajednici. U Hrvatskoj, Holcim je prepoznat po svom izravnom uključivanju u život lokalne zajednice u kojoj posluje, posebice u Koromačnu u Istri. Uz organiziranje različitih javnih događanja poput godišnjeg susreta udruga ili građanskih sati, Holcim je uspostavio i vrlo transparentne natječaje za sponzorstva i donacije vezane uz razvoj lokalne zajednice i promociju održive izgradnje. Carlsberg Croatia pivovara je koja preuzima odgovornost za potencijalno štetne društvene posljedice pretjerane konzumacije svojeg proizvoda, posebice među mladima i maloljetnicima. Na razini sektora, Carlsberg Croatia je od 2005. potpisnica Kodeksa odgovornog marketinškog komuniciranja Grupacije proizvođača piva, slada i hmelja u sklopu HGK-a, a koji pivare obvezuje na usmjeravanje reklamnih poruka isključivo prema punoljetnim osobama uz zagovaranje odgovorne konzumacije piva. Uz to, Carlsberg Croatia djeluje i u skladu s vlastitim Kodeksom marketinške prakse koji zabranjuje sugestivnu propagandu usmjerenu na maloljetnike. Sve veća raznolikost bankarskih usluga Zagrebačke banke, u skladu s prepoznatim potrebama potrošača, ukazuje na poslovnu opravdanost društveno odgovornog pristupa kojim se širi tržište, ali i povećava dostupnost i socijalna osjetljivost financijskih usluga. Tako je Zagrebačka banka prva uvela moratorij, odnosno poček na otplatu ukupnog kredita za vrijeme trajanja porodiljskog dopusta i civilnog služenja vojnog roka, a renoviranje poslovnica odvija se u skladu sa standardima dostupnosti oso-

posebice u strukovnim i industrijskim udruženjima pridonose promicanju dobre prakse i prepoznavanju neetičnog ponašanja. unutarnjim odnosima u poduzeću. uništavanje divljih životinja. pri čemu se niti jedno poduzeće ne može smatrati primjerom dobre prakse u ovom pogledu. U tom svjetlu. Ovo pokazuje i podatak da je 14 od 35 poduzeća u glavnom uzorku (40%) potpisalo Kodeks etike u poslovanju HGK. čije je prihvaćanje preduvjet članstva u HUP-u. UPRAVLJANJE I DOP Razvitak specifičnih upravljačkih struktura za politike i programe DOP-a tek je u začetku. Tri su glavna parametra procjene korporativnog upravljanja u odnosu na DOP: (1) postojanje i razvijenost korporativnih politika transparentnosti i odgovornosti. Najčešće su upravljačke prakse vezane uz usvajanje DOP-a i pridržavanje korporativnih politika transparentnosti i odgovornosti te ustaljeni neformalni suradnički odnosi viših menadžera zaduženih za različite poslovne operacije i resore relevantne za DOP. Ne postoje dostatni dokazi o tome da se o DOP-u raspravlja na razini upravnog i nadzornog odbora. imaju osobe čije je radno mjesto izravno vezano uz održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje. 570 kompanija ga je usvojilo 41 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Razvijenost politika transparentnosti i odgovornosti . što uključuje četiri kodeksa poslovne etike. Temeljem analize ovih parametara. U nekoliko slučaja te politike premašuju minimalne propise o profesionalnosti. radi se zapravo o ohrabrujućem pokazatelju spremnosti vodećih hrvatskih poduzeća da se uključe o ove nove zajedničke inicijative na nacionalnoj i globalnoj razini. Najrazvijeniji vid upravljanja DOP-om među poduzećima u uzorku jest spremnost na prihvaćanje vanjski formuliranih dobrovoljnih standarda i smjernica za poslovnu etiku. Ipak. jedino Podravka. godinu. čak i ako su prakse DOP-a razvijene u područjima poput zaštite okoliša. ▪ 3. godine. Nadzorni odbori se pretežno uopće ne bave ovom temom. korporativno upravljanje i društvenu odgovornost. Premda je članstvo u HGK-u obvezatno za sva trgovačka društva u Hrvatskoj. Croatia Airlines i Holcim. odnosno poslovnih aktivnosti koje ova banka odbija izravno ili neizravno financirati uslijed mogućih štetnih posljedica po okoliš ili moral. proizvodnja i prodaja alkohola i duhana itd. specifične kodekse. Takva je odredba u skladu s relevantnim zakonskim propisima. dok se njih 9 od 35 (26%) pridružilo Global Compactu Ujedinjenih naroda u ožujku 2007. odnosima s vanjskim dionicima. Uz opće principe. U glavnom uzorku postoji pet poduzeća (14%) koje imaju interne odnosno vlastite politike transparentnosti i odgovornosti. obrazovanja zaposlenih ili donacija. u dodatnom uzorku 12 poduzeća s deklariranim usmjerenošću na DOP nalaze se tri poduzeća čije se upravljanje vezano uz DOP može opisati kao dobra praksa. kao što pokazuju nalazi ovog istraživanja. najjače dobrovoljno poslovno udruženje u zemlji. taktilne podne trake za slabovidne i slijepe osobe koja se proteže od ulaza u poslovnicu do bankomata te do najbližeg radnog mjesta na kojem je instaliran komunikator za nagluhe osobe. Hrvatska udruga poslodavaca (HUP). jedan interni kodeks korporativnog upravljanja te jednu specifičnu politiku o pravima dioničara.. Suradnja između odjela najčešća je prilikom izrade izvješća o društvenoj odgovornosti te godišnjih poslovnih izvješća. proizvodnja oružja. niti se očekuje horizontalna koordinacija vezana uz DOP između različitih odjela. a sadrži i proceduru u slučaju kršenja odredbi Kodeksa. (2) alociranje odgovornosti za DOP na razini višeg menadžmenta. To znači da u 77% slučajno odabranih poduzeća s popisa 500 najprofitabilnijih kompanija u Hrvatskoj 2005. obvezavši se na razvitak i izvještavanje o svojim društveno odgovornim praksama tijekom nadolazećih godina. a među kompanijama u dodatnom uzorku. dok su konzultacije s upravom većinom neformalne i usmjerene na pojedine članove upravnog odbora. dok granska udruženja unutar HUP-a razvijaju vlastite.13 Iako se ovaj postotak može učiniti malenim čitateljima koji nisu upoznati s hrvatskim kontekstom. kockanje. ali i namjerom autora i promotora Kodeksa da se njime potakne dijalog o pitanjima društvene odgovornosti unutar pojedinih poduzeća te poslovne zajednice kao cjeline. Hauska.bama s poteškoćama te se prilagodbe odnose na postavljanje pristupne rampe. među 35 poduzeća u glavnom uzorku njih osam (23%) je „na putu“ razvijenog korporativnog upravljanja u odnosu na DOP. potpisivanje Kodeksa poslovne etike od strane pojedinačnih poduzeća članica Komore je dobrovoljno. ne postoji imenovan izvršni menadžer zadužen za društveno odgovorno poslovanje. Konkretno. od kompanija u glavnom uzorku. također ima vlastiti etički kodeks. kao što su primjerice proizvodi koji oštećuju ozonski pojas. jednakopravnosti 13 U komparativne svrhe tijekom posljednje dvije godine postojanja Etičkog kodeksa u poslovanju od HGK-a. upravnog i nadzornog odbora te definiranje suradnje između različitih odjela i (3) redovitost društveno odgovornog poslovanja na dnevnom redu upravnog i nadzornog odbora. Te i slične inicijative. dok je njih sedam ocijenjeno „na putu“ prema dobroj praksi. istaknuta banka u multinacionalnom vlasništvu koja je jedina javno obznanila Proceduru sprječavanja financiranja zabranjenih financijskih aktivnosti. no njihova je stegovna uloga u konkretnim slučajevima zloporabe još uvijek prilično slaba. postojanje formalnih odbora za DOP ne može poslužiti kao glavni pokazatelj razvijenosti upravljanja DOP-om te su potrebna temeljita istraživanja organizacijske kulture kako bi se opisala stvarnost odlučivanja o društveno odgovornom poslovanju koja je uvelike zavisna o općoj otvorenosti horizontalnih i vertikalnih komunikacijskih kanala u određenom poduzeću. Kodeks se bavi odnosima među poduzećima. Svih 12 poduzeća u dodatnom uzorku imaju interne politike poslovne etike i transparentnosti korporativnog upravljanja. U glavnom uzorku nalazi se i jedno posebno izvješće o korporativnom upravljanju koje je objavila PBZ Grupa za 2005.

poput Global Compacta. koji nisu članovi uprave no u poziciji su da osiguraju potporu uprave za uvođenje novih programa i aktivnosti. najvažnije je da se informacije i planovi djelotvorno razmjenjuju i usklađuju. no čija je privatizacija propala ili još nije provedena. i to u skladu sa svojim specifičnim organizacijskim kulturama te širom upravljačkom strukturom u slučajevima pripadnosti multinacionalnim korporacijama. OTP banka primjenjuje niz propisa preuzetih iz svoje međunarodne grupe o sprječavanju pranja novca. upravljanje okolišem i ljudski resursi) odvija se neformalno i dok je njezina institucionalizacija dobrodošla. prijavljivanje kršenja kodeksa. neka od ovih poduzeća već su primila izravna strana ulaganja te posluju u tržištima koja se liberaliziraju – upravo su ta poduzeća. poštenim tržišnim odnosima. intenzivnija komunikacija između voditelja relevantnih odjela (korporativne komunikacije. pridržavanje zakona.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA dioničara i jasnoći upravljačke strukture. Holcim ima skup načela o poslovnoj etici. sprječavanju sukoba interesa i sigurnosti informacija s kojima su sustavno upoznati svi zaposleni. ali i razvija vlastite korporativne politike u skladu sa svojom poslovnom strategijom i prepoznatim rizicima po reputaciju i koheziju. Može se zaključiti da su politike odgovornosti i transparentnosti u usponu u Hrvatskoj. no upravo se preoblikuje u široki korporativni program s primjerenom menadžerskom strukturom. profesionalnoj etici i procjeni okolišnog rizika u ulagačkim aktivnostima. veliku sigurnost radnih mjesta. društvene i okolišne prakse mogu kritizirati. kvaliteta. U više slučajeva izvještavanje o DOP-u i susljedne programe pokreću pojedinačni menadžeri s vizijom. Važno je imati na umu i specifičnosti upravljanja poduzećima u većinskom vlasništvu države ili lokalne samouprave. Međutim. sa smanjenim tržišnim pritiscima što omogućuje postepeno restrukturiranje. sprječavanje sukoba interesa. jednom od vodećih promotora DOP-a postoji imenovani koordinator za izvještavanje o održivom razvoju i DOP-u. U uzorku se nalaze dva poduzeća (INA i Atlantic grupa) koja imaju koordinacijske odbore za DOP koji omogućuju razmjenu informacija i suradnju između odjela. Takav je slučaj bio sa sustavom upravljanja okolišem u Dukatu. u sklopu korporativnih komunikacija. pravima dioničara te obvezama transparentnosti i izvještavanja. Ericsson NT jedno je od malobrojnih poduzeća u Hrvatskoj koje je usvojilo vlastite Principe korporativnog upravljanja sa zasebnim odjeljcima o odgovornostima Upravnog i Nadzornog odbora. procjenom rizika vezanih uz održivost u Elektrokontaktu. Stoga i prakse društvene odgovornosti u tim poduzećima češće proizlaze iz ustaljenih poslovnih praksi i odnosa s lokalnom zajednicom nego iz inovacija u menadžmentu. odnosno 10 poduzeća deklarirane orijentacije spram DOP-u. EKT ima i posebni kodeks poslovne etike koji je zajednički cijeloj Ericsson grupi te pruža smjernice za poslovno ponašanje u sljedećim područjima: poštivanje zaposlenih i ljudskih prava na radnom mjestu. među najaktivnijim promotorima DOP-a i uključenosti u zajednicu iako se njihova politika cijena. većina. zaštita imovine i informacija u vlasništvu poduzeća. no koji je također uključen u razvoj programa korporativnih donacija. U Podravci. i to većinom u vezi s određenim zadatkom. PBZ ima program DOP-a unutar odjela korporativnih komunikacija. među kojima treba razlikovati aktualne ili bivše monopoliste u pružanju javnih usluga ili infrastrukture od onih poduzeća koja posluju na tržištu. Za očekivati je da će nedavno usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e iz travnja 2007. koji je trenutno usmjeren na donacije i sponzorstva. izvještavanjem o DOP-u u sklopu godišnjih izvješća i internetskih stranica u Končaru i pripremom zasebnih izvješća o okolišu u T-HT grupi. Primjerice. te snažnija promocija DOP-a i poslovnih kodeksa od strane poslovnih udruženja pozitivno utjecati na politike korporativnog upravljanja u nadolazećim godinama. unatoč djelomičnoj privatizaciji. iako postoje neformalne konzultacije između odjela. prema očekivanjima. Coca-Cola Beverages Croatia ima posebnu politiku o pristupu djeci u oglašavanju kao i antidiskriminacijsku politiku. poštivanju zakona. te u interakcije između članova uprave i različitih odjela vezane uz specifične inicijative DOP-a. Od 12 poduzeća u dodatnom uzorku. U ovim slučajevima. Druga podskupina većinom sadrži neučinkovita poduzeća s ograničenim strategijama i sposobnostima te kao takva nisu u mogućnosti značajnije poslovati u skladu s načelima društvene odgovornosti. posebice s izvještavanjem i razvojem programa DOP-a. odgovornosti zaposlenih spram društva i okoliša. te jedno poduzeće (Janaf) gdje je zamjenik predsjednika uprave zadužen za razvitak strategije i izvještavanja o DOP-u. Odgovornosti višeg menadžmenta za DOP Temeljem analize glavnog uzorka 35 poduzeća vrlo je malo slučajeva formalne integracije DOP-a u odgovornosti članova uprave i višeg menadžmenta. na različite načine upravljaju DOP-om na razini višeg menadžmenta. kako sve veći broj poduzeća usvaja standarde koje promiču domaća i međunarodna poslovna udruženja i organizacije. iznadprosječne plaće te mogućnosti ulaganja u lokalne zajednice. Zamjetno je da je glavna funkcija većine upravljačkih struktura bolja koordinacija aktivnosti DOP-a s malo slučajeva sveobuhvatnog pregleda i nadzora nad svim poslovnim aktivnostima i procesima relevantnima za 42 . Mnogim se poduzećima u prvoj podskupini upravlja i rukovodi na tradicionalniji način. Kodeks poslovne etike poduzeća Croatia Airlines nadzire Odbor za etiku koji razmatra pritužbe i predlaže mjere generalnom direktoru.

još jednom vodećem poduzeću. što usporava provedbu jasno prepoznatih prilika za razradu i integraciju brojnih društveno odgovornih praksi koje tako ostaju fragmentirane. mjere zaštite okoliša. a ujedno je i posrednik je u komunikaciji između zaposlenika i uprave. sa stalnim kontaktom s odjelom za ljudske resurse. jer Odboru za održivi razvoj. Ericsson NT. rasprava o održivom razvoju na razini uprave ograničena je na pitanja održivosti i okolišnih aspekata pojedinih proizvoda. Zadužen je za uključivanje dionika i eksterne komunikacije. hrvatski lider u poslovnoj izvrsnosti. U Zagrebačkoj banci. nije iznenađujuće da unatoč snažnoj usmjerenosti na stalno unaprjeđenje upravljanja održivošću. te služeći kao početak zajedničkog praćenja provedbe predloženih poboljšanja. organizira interne komunikacijske aktivnosti o DOP-u kao i pripremu izvješća o DOP-u. U tom kontekstu. te menadžera kvalitete. SA 8000 i OHSAS 18000. 43 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA . u nekoliko drugih vodećih poduzeća koja su uključena u ovo istraživanje sličnu poziciju ne prati korporativna kultura horizontalnih i vertikalnih konzultacija. tim za DOP je dinamičan. uzmu li se u obzir parametri ovog istraživanja. I Hartmann i Hauska imaju definirane odgovornosti za praćenje provedbe norme SA 8000. slijedom pojedininih odluka uprave. donacije). okoliša. unatoč razvijenim sustavima upravljanja i izvještavanja o DOP-u. Postoji i više slučajeva poduzeća u glavnom uzorku koje. oni zajednički pripremaju godišnji program kvalitete. posebice one vezane uz radne odnose. a više je članova uprave izravno uključeno u korporativne programe DOP-a. zdravlju i sigurnosti za potrebe godišnje procjene poslovanja s predsjednicom uprave. Češke i Latvije kojoj je na čelu direktorica za DOP za cijelu grupu. Elektrokontakt je također izdvojen slučaj poduzeća čija korporativna strategija održivog razvoja izravno proistječe iz razvojne vizije predsjednika uprave koji snažno podupire razvitak upravljanja okolišem. No. Troje koordinatora tih procesa čini tim koji priprema godišnje interno izvješće o kvaliteti. uzevši u obzir postojeća ograničenja i prilike koje nudi ustaljena korporativna kultura koju je moguće transformirati upravo pomoću DOP-a. Važno je istaknuti da je spomenuta hrvatska tvrtka imala ulogu inovatora u području DOP-a na razini cijele Hauska & Partner Grupe. koji uključuje predstavnike različitih odjela. izvještavanje o DOP-u ima integrativnu funkciju. Austrije. tim za DOP smješten je unutar Korporativnog identiteta i komunikacija te izravno odgovara predsjedniku uprave. raspravljaju i na Nadzornom odboru. pospješujući participativnu procjenu učinaka i izvedbe kao i primjerenost organizacijske strukture. iako neformalan. U Coca-Cola Beverages Croatia. korporativnog upravljanja i ulaganja u zajednicu. odjel za korporativne komunikacije zadužen je za ciljano uključivanje dionika i transparentnost i dostupnost izvještavanja. Zlata Bartl. a ne razmatranje uspješnosti i predloženih mjera za razvitak DOP-a.DOP. Jednako tako. uključujući kvalitetu (ISO 90001). ljudskih resursa. no nikako ne u kratkom roku. sačinjena od članova iz Hrvatske. upravljačka struktura za DOP je nedavno razvijena i uključuje posebni (pod)odbor za DOP Upravnog odbora kao i Vijeće za DOP u kojem su zastupljeni lokalni direktori komunikacija i kvalitete. zadužen za provedbu načela održivog razvoja. te uključuje zamjenika predsjednika uprave. Ona ujedno povremeno sudjeluje na sastancima uprave i redovito izvještava njene članove o aktivnostima Grupe. pioniru strukturiranih programa korporativnih donacija. Radna grupa sustavno integrira pitanja pojedina DOP-a u konzultanski rad. predsjeda predsjednik uprave koji i izvještava upravu o temama društveno odgovornog poslovanja. Ovi kratki opisi različitih upravljačkih struktura DOP-a koje su uspostavile vodeća hrvatska poduzeća pokazuju kako svako poduzeće treba tragati za vlastitim formatom. osim u slučaju snažne potpore vodstva.. zdravlja i sigurnosti čija se provedba prati pomoću sustava uravnoteženih bodovnih kartica (balanced scorecard system). DOP na dnevnom redu upravnog i nadzornog odbora Pregled interakcija između upravnih odbora i menadžera zaduženih za DOP kao cjelinu ili neke njegove dimenzije govori u prilog ključnom nalazu nedostatne formaliziranosti upravljanja DOP-om u hrvatskoj poslovnoj zajednici. ima integrirani sustav upravljanja poslovnim procesima. zaštite okoliša.. Suprotno tomu. Također je zabilježeno više slučajeva neformalne komunikacije s predsjednicima uprava ili članovima uprave gdje je prvenstveni oblik utjecaja na odluke uprave uvjeravanje. U Holcimu Hrvatska. koordinira izradu godišnjeg programa DOP-a uključujući aktivnosti različitih odjela. okoliš (ISO 140001) te zdravlje i sigurnost (OHSAS 18001). obilježava inercija same uprave te rigidnost komunikacijskih kanala. sigurnost radnih mjesta i sektorsku promociju održivog razvoja. sudjeluje na svim sastancima menadžerskog tima (ekvivalenta uprave) i ima pravo glasa. s izuzetkom nadzora nad provedbom normi ISO 14001. Nakon revizije. Na razini matične kompanije sa sjedištem u Grčkoj. U Hauska & Partner Internationals Communications osnovana je Radna grupa za DOP. direktor industrijske ekologije. Povremeno se teme DOP-a. U glavnom uzorku od 35 poduzeća Podravka je jedino poduzeće u kojem Upravni odbor redovito dobiva i razmatra izvještaje o aktivnostima društveno odgovornog poslovanja (npr. temeljem organizacijske kulture bez čvrste podjele između formalnog članstva u upravi i drugih menadžerskih pozicija. s izvršnim menadžmentom koji čini manje od 10% ukupne radne snage. Srbije. Uz to. direktoricu korporativnih komunikacija (ključnu osobu za DOP u kompaniji). U Hartmannu. još jednom lideru održivog razvoja među malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj. u ovom slučaju. pokrenutog 1999. Pliva je vjerojatno najbolji primjer dobre prakse u Hrvatskoj. nema jasnih podjela menadžerskih odgovornosti. u skladu sa svojim strateškim ciljevima DOP-a. okolišu. i to putem kvartalnih sastanaka imenovanih predstavnika zaposlenih i uprave. što usporava provedbu sveobuhvatnog korporativnog programa održivog razvoja kojem je cilj integracija postojećih procedura i aktivnosti u području upravljanja kvalitetom. kao što su izrada izvješća o održivosti ili upravljanje korporativnom zakladom Dr.

kojeg čine menadžeri DOP-a svih lokalnih kompanija.790 aktivnih poduzeća. poput „EMAS Eastwards“.0 % ISO 9001 ISO 14001 EFQM DA EMAS NE OHSAS SA8000 Ostalo 44 .htm.659 aktivnih poduzeća s više od 10 zaposlenih ili 5. dostupno na http://kvaliteta. Izvor za ISO 14001: internet baza podataka Hrvatskog društva za kvalitetu. Prijenos dobrih praksi i naučenih lekcija o osjetljivoj temi uspješnih stilova vođenja i strateških kompetencija mogu uspješno posredovati samo ugledna poslovna udruženja i forumi poslovnih lidera. Broj certificiranih poduzeća rastao je tijekom posljednjih nekoliko godina. 2% od 9.0 % 60.0 % 0. tri od ova četiri poduzeća čine dio dodatnog uzorka dobrih praksi u DOP-u. broj danas certificiranih poduzeća predstavlja tek 0. najveći broj hrvatskih poduzeća u glavnom uzorku ima ISO 14001 (11/35).0 % 40. kojeg je 1999. Međutim. povremena i često nepredvidljiva komunikacija s upravom glavna prepreka bržoj i opsežnijoj integraciji DOP-a u ukupnu poslovnu strategiju i korporativnu kulturu.14 Hrvatska poduzeća i Vlada sudjelovali su u nekoliko ranih pokušaja uvođenja EMAS-a u širu srednje europsku regiju i zemlje nastale raspadom SSSR-a. Izvor za brojeve aktivnih kompanija na kraju fiskalne godine 2005. U oba slučaja. ISO14001 je službeno preveden i objavljen kao nacionalni standard HRN EN ISO 14001 još 1998. iako niti jedan član uprave nije posebno zadužen za DOP. Ipak. u Hauski.: Sektor za industriju HGK-a Grafikon 2 – Poduzeća u glavnom uzorku – sustavi upravljanja i certifikati Sustavi upravljanja i certifikati (glavni uzorak) 120.5% od 3539 aktivnih velikih i srednjih poduzeća. u tri slučaja intervjuirani predstavnici kompanija istakli su da je upravo formalna. održivi razvoj i DOP već su integrirani u ukupnu poslovnu strategiju. S druge strane.0 % 100. Vijeće za DOP. predsjednik i drugi članovi uprave iz svakog nacionalnog ureda sjede u odboru za DOP kojim pak predsjeda voditeljica hrvatskog tima za DOP koja nije članica uprave. kao i dobre prakse iz drugih zemalja.-2000. Holcim Hrvatska i Ericsson NT primjeri su snažne i plodonosne dvosmjerne komunikacije između uprave i menadžera za DOP.2% od 72.0 % 20. bez obzira na formalna zaduženja članova uprave. Može se zaključiti da su izravna uključenost i autentični interes uprave za DOP. Sustavi upravljanja i certifikati Među inicijativama DOP-a koje je međunarodni tim stručnjaka identificirao kao relevantne. U Plivi.hr/14000/14000_firme. na 197 u 2006. U CCHBC. dok jedina dva poduzeća koja imaju Social Accountability 8000 certifikat i dva koja primjenjuju EFQM model izvrsnosti nisu dio glavnog uzorka ovog istraživanja. U trenutku istraživanja. savjetuje Odbor za DOP koji je radno tijelo Upravnog odbora matične kompanije. temeljena na devet certifikacijskih agencija koje rade u Hrvatskoj.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U dodatnom uzorku 12 poduzeća nalaze se tri slučaja izravne i redovite komunikacije o DOP-u između članova uprave i menadžera zaduženih za provedbu programa i aktivnosti DOP-a.0 % 80.inet. upravnu i izvršnu razinu povezuje predsjednik odbora za održivi razvoj koji je ujedno i predsjednik uprave. preduvjeti uključivanja društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju te njezine sustavne provedbe. niti jedno poduzeće u Hrvatskoj nije primjenjivalo EMAS. što rezultira redovitim razmatranjem pitanja održivog razvoja i društvene odgovornosti na sastancima uprave. s 19 poduzeća u 2001. provodila grupa 14 Svi brojevi odnose se na kraj fiskalne godine 2005.

2000. December 17. jer kao najvažnija međunarodna referenca za upravljanje kvalitetom izravno doprinosi izvoznim kapacitetima hrvatskih poduzeća.20 Oba certificirana poduzeća pripadaju DOP liderima u Hrvatskoj te stoga čine dio dodatnog uzorka u ovom istraživanju. 20 Izvor: Intervju s g. Francuske i Švedske uz podršku Uprave za znanost i tehnologiju Europske komisije. koji je trenutačno u Saborskoj proceduri. 1800 1600 1400 1200 1295 970 675 478 327 1657 1733 Broj certifikata 1000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Godina 45 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .18 Samo su dva poduzeća dobila SA 8000 certifikat od Det Norske Grafikon 3 – Godišnji porast broja poduzeća certificiranih za ISO 9001 Veritas. Hrvatska je bila u grupi od pet zemalja sa samo jednim certificiranim poduzećem (zajedno s Bugarskom. Hrvatska . što predstavlja 17% ukupnog broja od 9659 poduzeća s 10 i više zaposlenih koja su bila financijski aktivna u posljednje tri fiskalne godine. travnja 2007. 18 Popis zakona i propisa dostupan je na: http://www. Prema podacima dostupnima na službenoj SA8000 internetskoj stranici. 16 ISO 9001 i OHSAS 18001 ukazuju na veću predanost sustavnom pristupu osiguranju kvalitete proizvoda i usluga i dodatnu brigu za upravljanje sustavima zaštite i zdravlja na radu.ISO 9001 certifikati 2001 .zitel.eu/environment/emas/ activities/accession_en. koje je postalo zahtjevnije u tom smislu.15 Pravni temelj za primjenu EMAS-a u Hrvatskoj postavit će se tek ove godine. Krešimirom Paliska.) 17 Prema internetskoj bazi podataka Hrvatskog društva za kvalitetu. Standardised Environmental Management Systems in Central and Eastern Europe.stručnjaka iz Britanije. premda je nekoliko poduzeća pokazalo interes. DNV direktorom za Hrvatsku. tvrtka mješovitog austrijsko-hrvatskog vlasništva za strateške komunikacije (certificirana u veljači 2007.) i Hauska&Partner International Communications. Kako su naglasili intervjuirani menadžeri za upravljanje kvalitetom (Končar. jedne od dvije certifikacijske agencije koje nude ovu uslugu u Hrvatskoj19 – Hartmann. ISO 9001 je posebice relevantan. Danske. 16 Službena internetska stranica EMAS-a. Izvor za broj poduzeća: Sektor za industriju HGK-a. u usporedbi s brojem ISO 9001 i 14001 certifikata. 15 Meima. 17 Prema nepotpunom popisu dostupnom na internetskoj stranici Hrvatskog društva za kvalitetu.dnv. samo je Turska izvijestila o tri poduzeća koja primjenjuju EMAS kao pilot projekt.). eu/environment/emas/pdf/general/emas_eastwards_report2000_en. među zemljama uključenima u ovo istraživanje samo su Poljska i Turska imale između 5 i 10 certificiranih poduzeća.2007. dok u Makedoniji niti jedno poduzeće nije bilo certificirano. Litvom.hr). niti jedna kompanija koja ima ISO 14001 ne bi trebala imati poteškoća s primjenom EMAS-a. OHSAS 18001 trenutačno ima samo 31 poduzeće. to je SGS Adriatica (www. Nexe grupa). doprinosi i kvaliteti proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu. Nesrazmjer između tako niskog broja ovih certifikata. Richard: «Implications of the Spread of Voluntary. travnja 2007. Dukat.europa.sgs. Trenutačan broj od 1733 certifikata ima 1675 poduzeća.htm 19 Uz Det Norske Veritas (www.) Niti jedno drugo poduzeće nije bilo u procesu prijave ili certificiranja u vrijeme istraživanja.htm (pristupljeno 5. do sredine 2007.hr/sigurnost/propisi. hrvatska tvrtka danske kompanije za proizvodnju ambalaže (certificirana u srpnju 2006. u prosincu 2006. http://ec.hr. stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti okoliša. dostupno na http://ec. Osim toga.pdf (pristupljeno 4. Broj ISO 9001 certifikata povećao se za više od pet puta u razdoblju od 2001. dok su podaci za Hrvatsku i Makedoniju službeno „nepoznati“. Ralph i Starkey. Elektrokontakt. Od tri trenutačne zemlje kandidatkinje za EU.» Project Report and Summary. možda se može objasniti visokim zakonski propisanim standardima na području zaštite na radu. Ericsson NT. Madžarskom i Slovačkom).europa.com).

S druge strane. 13 u Poljskoj. godine dobio nagradu za predanost izvrsnosti dok je Ericsson Nikola Tesla. i to u skladu s obvezama Global Compacta. koja se dodjeljuje za područje upravljanja ljudskim resursima. CARnet (Hrvatska akademska istraživačka mreža) je 2005. 21 EFQM baza podtaka uspješnih kompanija: http://web-1.org/temp_efqm_ full/wwwroot/levels/reco/orglist_sort_all. u svrhu samoprocjene. što ne iznenađuje. već je sudjelovala u benchmarking projektu Corporate citizenship EFQM-a te na tematskom događaju CSR Common Interest Day u Pragu. godine.0 % 80.0 % 100.0 % 20.potpisnici (61) spadaju upravo u ovu kategoriju. ili certifikata poput OHSAS 18001 (4/35) ili Poslodavac-partner (1/35). Više od polovine poduzeća iz glavnog uzorka su potpisnici Kodeksa etike u poslovanju HGK-a (21/35). Relativno je visok i udio poduzeća-potpisnika Global Compacta (9/35).0 % Global Compact Kodeks etike HGK DA Zajednica za DOP HGK NE HR PSOR Poslodavac partner Ostale inicijative 46 . internetska baza EFQM-a navodi 24 poduzeća u Madžarskoj. usprkos velikom broju nezaposlenih. glavni uzorak ima tek nekolicinu aktivnih članica relevantnih poslovnih udruženja poput HR PSOR-a (6/35). a 2003. a sličan je i udio poduzeća certificiranih za ISO 9001 (19/35). koju je. 21 ▪ SPECIFIČNE DOP INICIJATIVE RELEVANTNE ZA HRVATSKU Većina poduzeća u glavnom uzorku (28/35) je uključena u druge inicijative važne za razvoj DOP-a u Hrvatskoj. a da gotovo sva poduzeća . Među zemljama uključenima u ovo komparativno istraživanje DOP-a. 3 u Slovačkoj i niti jednu u Makedoniji i Bugarskoj. Interes poduzeća za prolazak kroz zahtjevan postupak certificiranja kako bi dokazala sposobnost pružanja kvalitetnih radnih mjesta čini se da je motiviran primarno potrebom za privlačenjem najkvalitetnije radne snage.asp Grafikon 4 – Sudjelovanje poduzeća iz glavnog uzorka u DOP inicijativama specifičnima za Hrvatsku Sudjelovanje u DOP inicijativama (glavni uzorak) 120. započeo s godišnjom samoprocjenom izvrsnosti 1996. uzmemo li u obzir da je uzorak temeljen na listi najuspješnijih kompanija.efqm. EFQM mu je dodijelio nagradu za izvrsnost. U Hrvatskoj su se dosad dvije organizacije prijavile za nagradu EFQM-a za izvrsnost.. premda je prvi put predstavljena prije samo dvije godine. još uvijek teško pronaći na hrvatskom tržištu rada. U posljednje dvije godine Ericsson NT prešao je s EFQM modela na interni model izvrsnosti koji se provodi na razini Ericsson grupacije. 9 u Litvi. 18 u Turskoj.0 % 40. Zajednice za DOP (5/35). Podravka je korporativna članica EFQM-a od 2004. ali do sada nije primijenila model. Ovaj projekt usmjeren je na prijenos dobrih praksi integriranja načela društvene odgovornosti u poslovne procese.0 % 0. Zanimljivo je kako 25 poduzeća već ima nagradu Poslodavacpartner.0 % 60.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Društvena odgovornost jedno je od osam načela modela poslovne izvrsnosti ugledne organizacije European Foundation for Quality Management (EFQM).

preko srednjih poduzeća specijaliziranih za upravljanje otpadom i proizvodnju opreme za zaštitu okoliša do konzultantskih tvrtki za upravljanje okolišem. Upravljački procesi poduzeća su standardizirani (ISO 9001. Uzmemo li u obzir činjenicu da obje norme povisuju standarde upravljanja zaštitom okoliša i sigurnošću na radu preko ionako poprilično razrađenih zakonskih obveza. poslovnim procesima i rezultatima razvijeno u hrvatskoj poslovnoj zajednici bilo je najzahtjevniji dio ovog istraživanja.. šest je slučajeva u kojima smo procijenili kako su prakse upravljanja rezultatima DOP-a razvijene. Na temelju konzultacija s međunarodnim timom stručnjaka. Godišnje vanjske procjene provode se za ISO 14001 i TCCQS standarde. bez obzira na nedostatak unaprijed postavljenih i mjerljivih ciljeva i indikatora na razini zaposlenika. kako bismo pružili življi uvid u hrvatsku realnost. Općenito. Ericssonov model izvrsnosti navodi korporativnu odgovornost kao jednu od glavnih čimbenika uspostavljanja odnosa s dionicima. Dinamičan razvoj standardiziranih upravljačkih sustava tijekom posljednjih nekoliko godina djelomično su i rezultat preporuka iz izvješća o zaštiti okoliša i društvenih izvješća. Nadalje. tj. ▪ 4. dok se članstvo u Zajednici za DOP i HR PSOR-u može smatrati pokazateljem inicijativnosti nekog poduzeća. godine. timova i jedinica. uključujući i dvije neprofitne institucije) HR PSOR. Do travnja 2007. Ericsson Nikola Tesla ima visoko razvijen sustav upravljanja kvalitetom. godišnjih izvješća i/ili internetskih stranica. godine Ericsson NT je dobio EFQMovu nagradu „Prepoznat za izvrsnost“. premda niti jedno poduzeće nije navedeno kao primjer dobre prakse na ovom području. na razini matične kompanije. slijedom procjene međunarodnog tima od 3 EFQM procjenitelja. od velikih lidera na tržištu. a sve izvještavaju o DOP-u putem specijalnih izvješća. malo je dokaza o upravljanju DOP-om u odnosima s dobavljačima. godišnjih izvješća (5/11) i internetskih stranica (9/11). zaštite okoliša i zaštite na radu. Slijede kratki opisi najrazvijenijih praksi upravljanja izvedbom na području DOP-a u hrvatskim poduzećima. OHSAS 180001 i interni sustav kvalitete TCCQS). operativne jedinice izvještavaju Pododbor za DOP Upravnog odbora i predstavljene su unutar Vijeća za DOP. a među njima još jedna trećina (4/11 ili 11. smatramo kako ovih 11 poduzeća zaslužuje ocjenu „upravljanje izvedbom na putu“. Druge inicijative relevantne za DOP u Hrvatskoj uključuju niz certifikata i nagrada za specifično područje industrije i njihove inicijative. ako bi se upravljanje rezultatima procjenjivalo primarno na temelju upravljačkih sustava relevantnih za jedno ili više područja DOP-a. a koju je Ericsson NT dobio 2001. CCBH se obvezala na izvještavanje o održivosti svake dvije godine sukladno Globalnoj inicijativi za izvještavanje. zado- 47 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA . U našem dodatnom uzorku od 12 poduzeća s deklariranom orijentacijom k DOP-u. pet je poduzeća s ISO 14001. Na razini matične kompanije. trenutačno čine 34 poduzeća. koji kombinira certificirane i sustave razvijene na razini poduzeća. te stoga praćenje postignuća na području DOP-a uključuje prikupljanje podataka za većinu GRI indikatora. Od 2004. procjeni korporativnih donacija. s višim standardima za članstvo. ISO 14001. timova i operativnih jedinica. U Coca-Cola Beverages Hrvatska (CCBH) neformalni tim kojeg čine zamjenik izvršnog direktora. vodili smo se užim kriterijem identificiranja sustava upravljanja koje poduzeće povezuje sa svojom strategijom održivog razvoja ili DOP-a i to putem unaprijed postavljenih ciljeva i indikatora na razini pojedinih zaposlenika. od kojih tri imaju i OHSAS 18001. osim kvalitete proizvoda. i to zbog nedostatka eksplicitne i konzistentne integracije indikatora vezanih uz DOP na različitim organizacijskim razinama. DOP je uključen u procjenu postignutih rezultata na različitim organizacijskim razinama – u procjeni reputacije. menadžer za kvalitetu i direktorica korporativnih komunikacija prati rezultate na području DOP-a na razini kompanije. CCBH je jedino poduzeće u ovom istraživanju u Hrvatskoj čija procjena postignutih rezultata uključuje i procjenu postignuća za DOP. Kodeks etike u poslovanju HGK-a potpisalo je 6% svih aktivnih poduzeća s 10 i više zaposlenih (16% svih aktivnih velikih i srednjih poduzeća). Unutar ovog uzorka. Interne kontrole različitih poslovnih operacija provode se tijekom cijele godine. 2003. a nadgleda ih jedinica za upravljanje kvalitetom. Iz takve je perspektive malo dokaza za većinu hrvatskih kompanija iz uzorka gdje svega 3 od 35 kvantificira i specificira poboljšanja u izvedbi na području DOP-a putem evaluacija zaposlenika i procjene postignuća operativnih jedinica. upravljanje programima DOP-a. Predanost izvrsnosti pokazuje se u godišnjoj samoprocjeni prema EFQM i internom modelu od 1996. ova poduzeća izvještavaju o upravljanju okolišem i postignutim rezultatima na tom području putem specijalnih izvješća o okolišu (3/11). Naime. u puno je slučajeva bilo iznimno teško utvrditi jesu li sustavi za upravljanje kvalitetom nekog poduzeća zamišljeni kao dio napora vezanih uz razvoj DOP-a. IZVEDBA . tada trećina poduzeća (11/35) u glavnom uzorku rade u skladu s ISO 14001. Indikator izvrsnih rezultata na području ljudskih prava je i Ericssonova europska nagrada za jednakopravnost (EEEA) koja se dodjeljuje za ravnopravnost spolova u poslovnom okruženju.4% svih poduzeća) upravlja i sigurnošću na radu prema OHSAS-u. unutar koje nedostatak eksplicitnih ciljeva na području DOP-a nužno ne pokazuje nedostatak brige za pitanja okoliša ili društvenog razvoja. dok je 87 poduzeća u članstvu Zajednice za DOP HGK-a (poduzeća svih veličina iz različitih sektora. S druge strane.Prihvaćanje Kodeksa poslovne etike može poslužiti kao indikator povećane predanosti etičnom poslovanju.STUPANJ USPJEŠNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA DOP-A Istraživanje stupnja do kojeg je izvedba. što pokazuje godišnja procjena liderskih kompetencija za 2007. čime se ostvaruje suradnja između odjela te menadžera i uprave. uključujući i hrvatske menadžere.

▪ 5. uključujući i zaštitu okoliša koja je postala medijski zanimljiva tek od proljeća 2007. dok se potrošnja vode uslijed postavljenih ciljeva i akcijskih planova povećanja energetske efikasnosti od 2003. zdravlja i sigurnosti prate se putem sustava usklađenih bodovnih kartica i evaluacija zaposlenika (varijabilni dio menadžerskih plaća je i do 15%). premda nema određen upravljački sustav s eksplicitno postavljenim DOP indikatorima. drugo najrazvijenije područje DOP-a u Hrvatskoj. uključujući i protokol za upravljanje rizicima na radnom mjestu. Od 2005. 20 procjena dobavljača. kontinuirana ulaganja u ekološki prihvatljivu tehnologiju i pozitivan utjecaj na svoje zaposlenike. uključujući kvalitetu (ISO 9001). Glavni direktor za kvalitetu svake godine provodi u prosjeku 19 procjena organizacijskih jedinica. primjenjuje nekoliko certificiranih sustava za upravljanje u područjima relevantnima za DOP. okoliš i zajednicu. Pivovara Carlsberg Croatia ističe se po svojoj brizi za zaštitu okoliša koja obvezuje kompaniju na maksimalnu transparentnost. od vitalne važnosti čak prijevremena prilagodba europskim standardima sigurnosti proizvoda i zaštite okoliša te je tako u Hrvatskoj tvornica poslovala u skladu s WEEE i RoHS direktivama EU. programe ranog umirovljenja i zapošljavanje u sestrinskim poduzećima. koju pokazuje integracija DOP-a u glavne korporativne dokumente (izjave o misiji i viziji. Upravljački sustav OHSAS 18001:1999 uveden je u sve organizacijske jedinice. Inspirativno je sudjelovanje Carlsberga u natjecanju kompanija povodom Tjedna bez automobila koje svakog rujna organizira Grad Koprivnica. zaštite okoliša. INA. te su tako definirane kritične točke koje se redovito prate. tako i u širini i kvaliteti samih izvješća. upola smanjila. Naša analiza također ukazuje na korelaciju između strateške orijentacije na DOP. Ciljevi na razini Sektora za upravljanje ljudskim resursima uključuju stratešku prevenciju otkaza putem rotacije na radnim zadacima. poslovne partnere i dobavljače. Elektrokontakt i matična kompanija EGO usmjereni su na uporabu čišćih materijalima te tako imaju proceduru sigurnosno-tehničke provjere svojih dobavljača. zdravlje i sigurnost (OHSAS 18001). prema ovom istraživanju. ali sve prisutnije javno objavljivanje o DOP-u Premda u početnoj fazi. priprema prvog socijalnog izvješća na . srpnja 2007. Javno je objavljivanje. čak godinu dana prije donošenja hrvatskoga Pravilnika o električnom i elektroničkom otpadu 13. Na snazi je norma ISO 14001. ISO 14001:1996 je uveden u svim proizvodnim organizacijskim jedinicama. godine u Elektrokontaktu postoji dvorište tehnološkog otpada u kojem se sve više materijala pretvara u sirovinu koja se prodaje. JAVNO OBJAVLJIVANJE O DOP-U U HRVATSKOJ Ograničeno. kako u broju poduzeća koja objavljuju izvješća. u skladu sa spomenutim direktivama kao i s direktivom REACH o uporabi kemijskih tvari. nakon fatalnog akcidenta vezanog uz Karlovačku pivovaru. deklarirani poslovni ciljevi) i javnog izvještavanja. a novi pogon iz 1997. Sam proces izvještavanja o DOP-u – naročito ako se provodi na sustavan način – predstavlja prijelomni trenutak za uvođenje sustavnog pristupa DOP-u općenito. s 29% poduzeća iz uzorka s ocjenom „na putu“ i 5% onih čije su prakse izvještavanja sustavne i standardizirane. Elektrokontakt pridaje veliku pažnju procjeni rizika po okoliš i sigurnost zaposlenih. Poslovni procesi osiguranja kvalitete. Svi zaposleni redovito se putem oglasnih ploča i kvartalnog biltena obavještavaju o programima zaštite okoliša i sigurnosti na radu. Od 2004. Zaštita okoliša regulirana je sustavom upravljanja ISO 140001. javno objavljivanje korporativnih strategija i praksi vezanih uz različita područja DOP-a sve je prisutnije u Hrvatskoj. posebice putem preporuka pretočenih u plan aktivnosti za nadolazeću godinu.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 48 voljstvu internih i vanjskih klijenata i putem Dijaloga – godišnje vanjske procjene zadovoljstva radnika. zahvaljujući svojim zaposlenicima koji toga tjedna u Koprivnici pređu najviše kilometara bez automobila. Za Elektrokontakt je. a tvornica ima vlastitu ambulantu. Već dvije godine za redom pobjednica je upravo Carlsberg Croatia. čak i u onim slučajevima kada DOP prakse pojedinog poduzeća još nisu sazrele u obliku dobro definiranih i konzistentno provođenih programa koje prati određeni sustav upravljanja. 14 procjena projekata i posebne procjene sukladnosti s trgovinskim direktivama korporacije. uslijed pozicije internog dobavljača za matičnu njemačku kompaniju EGO. Godišnja izvješća o društvenoj odgovornosti i zaštiti okoliša još su jedan važan mehanizam praćenja rezultata. Carlsberg Croatia suočava se s izazovom pobuđivanja interesa medija za svoje inicijative. U sklopu ove manifestacije kompanija svojim dugogodišnjim zaposlenicima koji te godine slave svoj jubilej poklanja bicikl te i na taj način pokazuje svoju brigu za ljude. u skladu je s najvišim ekološkim standardima i uključuje i prvo postrojenje za pročišćenje otpadnih voda u hrvatskoj pivarskoj industriji. Ipak. Ericsson NT ima integriran sustav upravljanja poslovnim procesima. godine podaci o upravljanju otpadom i izlazni parametri otpadnih voda i emisija u zrak objavljuju se u godišnjem izvješću o okolišu. prekvalifikaciju. Unatoč svojem obuhvatnom pristupu društvenoj odgovornosti. dok je daljnji razvoj sustava sigurnosti na radu jedan je od prioriteta voditelja kvalitete kao i voditelja sigurnosti na radu koji je sam certificirani auditor za normu OHSAS 18000. izvještavanje je ograničeno većinom na velika poduzeća s izuzetnim poslovnim rezultatima i snažnim poticajima za transparentnošću koje postavljaju financijska tržišta. s tri specifična instrumenta. okoliš (ISO 14001). Godišnja procjena uključuje i tematski sastanak izvršnog direktora s menadžerima za DOP. Primjerice. a svake dvije godine provode se dodatni medicinski pregledi za rizične skupine radnika u proizvodnji.

0 % 0. Uzorak stoga predstavlja najvažnija poduzeća na hrvatskom tržištu kapitala. Tako najbolji rezultat čini 24.0 % ZŠEM istraživanje 2004-2006. poput Korporativnog etičkog kodeksa.9 % 6. utjecao je na kvalitetu izvještavanja čitave grupacije. S druge strane. 2007. i 2004.). koja drže 80% kapitalizacije tržišta i 66% prometa na hrvatskim burzama.9% izvještavanja o socijalnim politikama.2 % 20. i 48 poduzeća 2005.0 % 2006 (n=43) 2005 (n=48) % izvještavanja o korporativnom upravljanju % izvještavanja o politici zaštite okoliša % izvještavanja o društvenom utjecaju 49 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA . svega ih je 2% koristilo internet kako bi izvijestile o usklađenosti sa standardima zaštite ljudskih prava. kojeg je provela Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta u razdoblju 2004.2 % 24. godine koristila svoje internetske stranice za promociju sponzorskih i programa doniranja. (Šulenta et al. pod vodstvom direktorice korporativnih komunikacija posebno zainteresiranom za DOP. Ključni izvor informacija koji omogućava preliminarni uvid u trenutne trendove o izvještavanju je longitudinalno istraživanje „Izvještavanje o DOP-u vodećih hrvatskih kompanija“. godine činila su poduzeća izlistana na burzama. donacija i politika zaštite okoliša. Broj poduzeća koja koriste internetske stranice i godišnja izvješća radi izvještavanja o korporativnoj upravljačkoj strukturi i naknadama radnicima približno je jednak. velike financijske institucije i pružatelji komunalnih usluga u državnom vlasništvu. Usporedba rezultata istraživanja u zadnje tri godine pokazuje da hrvatska javna dionička društva šire područje javnog izvještavanja.4 % 10 % 16. i to zbog velikog postotka poduzeća (63%) koja su 2006. dok su godišnji izvještaji tri puta češći izvori informacija o revizijama od internetskih stranica.7 % 14. kojeg održava više od 90% poduzeća koje ZŠEM istražuje svake godine. Međutim.0 % 40. Grafikon 5 – Rezultati longitudinalnog istraživanja ZŠEM-a o izvještavanju o DOP-u 100.. stimulirao certificiranje za ISO 14001 i rezultirao formulacijom nekoliko korporativnih politika. što je 7% više u odnosu na 2005. Internetske stranice se koriste dva puta više od godišnjih izvještaja radi objavljivanja sponzorstava.-2006.0 % 80. Istovremeno.9 % 14. Prosječno izvještavanje o DOP-u u godišnjim izvještajima i na Internet stranicama hrvatskih kompanija 60. Istovremeno. Važno je naglasiti kako je internetska stranica ključni kanal za informiranje. Ima međutim nekoliko zanimljivih razlika u korištenju dvaju ključnih kanala za informiranje.9 % 16. Coca-Cola Beverages Hrvatska.bazi GRI metodologije motivirala je INA-u da strukturira svoje korporativno darivanje u transparentan javni natječaj. područje za poboljšanje i dalje je ogromno. godišnja izvješća objavljuje 51% poduzeća istraživanih u 2006.0 % 20. entuzijazam i inovativnost lokalnog menadžmenta.3 % 2004 (n=43) 11. U slučaju drugog lidera na području izvještavanja o DOP-u. Uzorak od 43 poduzeća 2006. uspostavili su stalnu međuodjelnu radnu skupinu za DOP sa zadatkom izvještavanja o i predlaganja DOP inicijativa. uključujući i prvu korporativnu HIV/AIDS politiku u Hrvatskoj.

na 49% 2005. nasumce odabranih iz popisa 500 najprofitabilnijih hrvatskih kompanija. Nalazi našeg istraživanja na 35 poduzeća u glavnom uzorku indiciraju kako se frekvencija izvještavanja o DOP-u smanjuje kad se promatra izvan konteksta kapitalnih tržišta. čemu slijede informacije o naknadama radnicima. ali ipak u rastu. usklađenosti sa standardima zaštite ljudskih i radnih prava te specifične informacije o procesima i rezultatima upravljanja okolišem.. U slučaju potonjih. premda je i dalje korelirana s izvrsnim poslovnim rezultatima. putem interneta).-2005. Čini se i kako su popravili objavljivanje učinaka po okoliš (nije bilo takvih podataka u razdoblju 2003. Takav je pristup odabran kako bi se osigurala usporedivost s podacima dobivenima u našem istraživanju 35 kompanija u glavnom uzorku. jasno ukazuje kako je izvještavanje o DOP-u u godišnjim izvješćima i na internetskim stranicama uvelike nesustavno i fokusirano na teme koje se procjenjuju kao zanimljive za investitore (korporativno upravljanje). politika zaštite okoliša i socijalna politika.). a pokazao se i ohrabrujući pomak s ništice 2003. (www. Usporedba s preračunatim podacima iz ZŠEM-ovog istraživanja za 2006. ali vrlo rijetko poduzeća objavljuju informacije o integraciji brige za okoliš u upravljanje dobavljačkim lancem.) i revizijama (u porastu s 37% 2003. kako bi se usporedili slučajevi izvještavanja o nekoj od specifičnih tema unutar tri šire kategorije DOP-a u ZŠEM-ovom istraživanju – korporativno upravljanje. koje propisuju specifični upravljački standardi (npr. dodatno su analizirani. i 2005. objavljivanje politike zaštite okoliša sukladno ISO 14001). Ipak. na 16% 2006. informacija o pravima dioničara (u porastu s 5% 2003. na 16% u godišnjem izvještaju za 2005. Sponzorstva i donacije spadaju među najzastupljenije teme DOP-a. pažljivije čitanje specifičnih indikatora pokazuje nesrazmjer između relativno česte objave informacija o upravljačkoj strukturi (koja raste s 40% u 2003.-2006. u godišnjim izvješćima). a ne kvalitetu i dubinu izvještavanja o određenoj kategoriji.. politici zapošljavanja te usklađenosti sa standardima zaštite okoliša.hr) (prosječan postotak izvještavanja u godišnjim izvjećima i na internetskim stranicama) Najviša frekvencija izvještavanja Struktura korporativnog upravljanja 49% Sponzorstva i donacije 31% Informacije vezane uz reviziju poslovanja 29% Politika upravljanja ljudskim resursima i radnička prava 4% Politike razvoja i naknade za zaposlenike 28% Korištenje energije i vode 6% Politika zapošljavanja 14% Kontakti osoba i odjela zaduženih za upravljanje okolišem 7% Prava dioničara +13% Politika zaštite zdravlja i sigurnosti +10% Informacije vezane uz reviziju poslovanja +10% Usklađenost s propisima i standardima zaštite okoliša +13% Najniža frekvencija izvještavanja Etički kodeks 3% Integracija okolišnih aspekata u upravljanje dobavljačkim lancem 4% Najveće poboljšanje u izvještavanju Sponzorstva i donacije (prvenstveno putem web stranica) +33% Politike razvoja i naknade za zaposlenike +17% 50 Očigledno je korporacijsko upravljanje (tj. manje čestih.-06. upravljačka struktura i revizija) najčešće objavljena DOP tema s najkonzistentnijim trendom sveukupnog poboljšanja. Izvor informacija Baza podataka ZŠEM istraživanja 2003. korisne za privlačenje radne snage (politika upravljanja ljudskim resursima) i javni imidž (sponzorstva i donacije). Ukupan broj izvještaja o DOP-u izračunat je oduzimanjem broja kompanija bez izvješća u sve tri kategorije od ukupnog broja kompanija u istraživanju.-2006. kompanije najčešće objavljuju usklađenost s pravilima i standardima.zsem. Svako je poduzeće moglo dobiti samo 1 bod za svaku od kategorija (da/ne). ZŠEM-ovo istraživanje 2004. . gdje je izvještavanje na internetu i u godišnjim izvješćima bilježeno kao prisutno ili neprisutno. s kvalitativnim osvrtom na specifični sadržaj.-2006. Stoga podaci indiciraju kvantitetu.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Frekvencija DOP tema u korporativnim izvješćima u Hrvatskoj 2003.) dok stagniraju informacije vezane uz interni etički kodeks (2% u godišnjim izvješćima za 2003. Najrjeđe objavljene informacije su one o usklađenosti s etičkim kodeksima.22 prikazana je u sljedećem grafikonu: 22 Podaci iz ZŠEM-ovog istraživanja 2004. poput ISO 14001. na 49% u godišnjim izvješćima 2005.

prisutnost poduzeća na tržištima kapitala služi kao važan poticaj javnom izvještavanju o DOP-u. Kodeks je popraćen detaljnim upitnikom. unutar kojeg će sintetizirati izvješća pojedinih poduzeća. zahtjeve određenih visoko razvijenih stranih klijenata. Končar grupa je izvrstan primjer kompanije koja postupno širi opseg izvještavanja o DOP-u u skladu s interesom koji sve češće iskazuju novi kupci na međunarodnim tržištima. kao i u ostalim europskim zemljama. To možemo smatrati verifikacijom pozitivnog utjecaja tržišta kapitala na korporativno javno izvještavanje o DOP-u. Kompanija se sprema pripremiti prvo tematsko izvješće o održivom razvoju. koji može imati dvojak učinak na korporativno izvještavanje. edukativne programe i donacije. Očekuje se kako će se prvi učinci Kodeksa na razinu transparentnosti javno izlistanih kompanija postati vidljivi 2008.hr. poput Australije i nordijskih zemalja. Drugi ključni izvori motivacije. očekujemo kako će se javno izvještavanje o DOP-u povećati u sljedeće dvije godine. nakon predstavljanja dobrovoljnog etičkog kodeksa Zagrebačke burze i HANFA-e u travnju 2007. tj. nakon razdoblja upoznavanja i interne reorganizacije korporativnih praksi izvještavanja. Za ovog vodećeg hrvatskog izvoznika GRI je logičan izbor kao najšire prihvaćen svjetski standard obuhvatnog izvještavanja o održivost. S obzirom na tržišnu konkurenciju 51 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Grafikon 6 – Trendovi u izvještavanju – usporedni rezultati dvaju istraživanja . S druge strane. prilagođen mikroklimatskim uvjetima i potrebama na različitim točkama svijeta. dok njih 8 (20%) dio informacija o DOP-u prikazuje unutar godišnjih izvješća. nakon što je postupno proširio opseg izvještavanja o DOP-u na internetu i u godišnjim poslovnim izvješćima. Zagrebačka burza i HANFA namjeravaju pripremiti godišnje izvješće o korporativnom upravljanju. politici zaštite okoliša ili donacijama na internetskim stranicama. od Kine do Egipta”. pripreme za izmjenu strukture vlasništva.Izvještavanje o DOP-u u Hrvatskoj Usporedni nalazi ovog i istraživanja ZŠEM-a iz 2006. njih 13 (37%) ima poseban dio o DOP-u. Sve veću važnost komunikacije vlastitih postignuća živopisno je prikazala direktorica marketinga i informiranja Končar grupe: „Još uvijek smo premalo prisutni u javnosti s našim društveno odgovornim aktivnostima. Zanimljivo je primijetiti kako 10 od 13 poduzeća koja daju podatke o DOP-u na svojim internetskim stranicama čine dio grupe od 16 javno izlistanih kompanija na Zagrebačkoj burzi unutar glavnog uzorka. detaljan upitnik može biti od koristi „drugom valu“ vodećih kompanija koje već planiraju proširiti svoja javna DOP izvješća te popraviti svoje ukupne DOP rezultate. uključuju orijentaciju na izvoz. uključuju politiku zaštite okoliša. Kodeks je dostupan na www. jačanje vodeće pozicije unutar sektora ili održavanje koraka s konkurencijom te predanost izvrsnosti i organizacijskom učenju. Nama je godinama bilo dovoljno da znamo napraviti dobar transformator. (n=43) DOP u godišnjim izvještajima Korištenje GRI smjernica Ovo istraživanje (n=35) Od 35 poduzeća u glavnom uzorku. održivom razvoju. naknade zaposlenicima. što ne bi trebalo predstavljati veliki izazov za već dobro uređena poduzeća s uspostavljenim sustavom mjerila i pokazatelja uspješnosti. Najčešće DOP teme. uz izuzetak osiguranja kvalitete. godine. Može se zaključiti kako u Hrvatskoj. Iz tog razloga. prema intervjuima.zse. njegova temeljitost može zbuniti i obeshrabriti poduzeća s malo iskustva ili interesa za nefinancijsko izvještavanje. S jedne strane. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 74 % 51 % 37 % 29 % 17 % 16 % 6% Posebni izvještaji za DOP/održivi razvoj/okoliš 9% DOP na Internet stranicama ZSEM istraživanje za 2006.

koji su proširili opseg izvještavanja i otvorili prostor za izvještavanje onim po- duzećima koja nisu primarno zabrinuta za ekološke rizike. Holcim ili Carlsberg Croa- Grafikon 7 – Povećanje broja izvještaja Izvještavanje o DOP-u za financijske godine 1996. Podravka. 13 izvješća o održivosti i 8 socijalnih izvješća. u kombinaciji s rastućim brojem objavljenih izvješća o DOP-u ili društvenom razvoju potaknula interes za izvještavanjem. poput Coca-Cole i Hartmanna. Pliva je prva izdala izvješće o održivosti 2002. poput INA-e. ZABA. s potencijalnim utjecajem na ostale kompanije. (ukupno 13 poduzeća koja izvještavaju) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Broj izvješća po godini ukupni broj izvješća izvješća o okolišu socijalna izvješća izvješća o održivosti broj poduzeća koja izvještavaju 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 52 . za Končar je „zato ključni poticaj za DOP svjetsko tržište.“ Čini se kako je promocija izvještavanja o održivosti koju provode poslovna udruženja poput HR PSOR-a tijekom posljednje dvije godine. telekomunikacije i konzalting) s jasnim vodećim pozicijama na nacionalnoj (npr. objavila svoje prvo izvješće o okolišu za razdoblje 1996. što je bio slučaj u prethodnim godinama. podružnice multinacionalnih kompanija s dugogodišnjom prisutnošću na hrvatskom tržištu. od kojih 21 okolišnih. godine. a nalazi se u privatnom nacionalnom vlasništvu) te tri podružnice multinacionalnih kompanija sa snažnom orijentacijom na održivi razvoj Holcim. godinu. Takav zaključak indiciraju godišnji planovi i tekuće pripreme izvješća koje opisuje šest od 35 intervjuiranih poduzeća u glavnom uzorku i dva od 14 poduzeća u dodatnom uzorku.-97.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA i potrebu usvajanja novih standarda. a netom iza izdala ga je i Podravka (jedino poduzeće koje objavljuje izvješća. očekivani minimalni porast od 50% u sljedeće dvije godine je od značaja.d. INA. PBZ). tri o DOP-u i dva o održivom razvoju). Učestalost posebnih izvješća o DOP-u ili okolišu slična je u ovom i istraživanju ZŠEM-a – ovo istraživanje identificiralo je šest izvješća kompanija (tri izvješća o okolišu i tri o održivom razvoju). INA-e i izvješće konzultantske tvrtke za strateške komunikacije Hauska & Partner.-2005. Analiza profila 13 poduzeća koja su objavljivala izvješća tijekom posljednjih 9 godina ukazuje kako su većina velika poduzeća (11 od 13). dok je ZŠEM za 2006. 14 poduzeća iskusnih u pripremi okolišnih. Tako poduzeća koja izvještavaju uključuju ona u državnom vlasništvu. godine. HEP. ili regionalnim razinama (npr. godinu) Coca-Cola Beverages Croatia. u sektorima industrije (9) i usluga (4 – financije. a uskoro su uslijedila izvješća Zagrebačke banke. društvenih ili izvješća o održivosti objavilo je ukupno 42 godišnjih izvješća. Desetljeće kasnije. kad je INA d. Pregled predvodnika izvještavanja o DOP-u Priprema posebnih izvješća o DOP-u seže u 1997. godinu identificirao sedam izvješća (dva o okolišu. Uzevši u obzir činjenicu da je do sad samo 12 poduzeća u Hrvatskoj objavilo zasebna izvješća o DOP-u. (za 2003. poduzeća koja su prije bila u državnom vlasništvu s dugogodišnjim vodećim pozicijama na tržištu poput Podravke i Plive. Hartmann i Coca-Cola Beverages Croatia. Prvo socijalno izvješće izdala je 2004. s prvom pojavom socijalnih i izvješća o održivosti. PBZ-a. Izvještavanje je naglo poraslo nakon 2003. ali i kvalitetni odnosi u kompaniji koje njegujemo već niz desetljeća i stvarno ne bismo trebali imati kompleks manje vrijednosti u odnosu na multinacionalne kompanije u području DOP-a. te “pridošlice” s globalnom poviješću izvještavanja o održivosti poput Holcima.

inozemni napisi o rizicima po okoliš i radna prava iste multinacionalne kompanije. Čak 9 od 13 poduzeća su podružnice internacionalnih ili multinacionalnih kompanija. Gotovo polovina ih je primijenila GRI smjernice 2002. Hauska & Partner).7 inicijativa. tri su u većinskom državnom vlasništvu. U nekoliko je slučajeva prvo izvješće pripremljeno kao odgovor na specifičan izazov kojeg su postavili vanjski dionici (npr. prema posebnom izdanju Nacionala objavljenom u prosincu 2006. a četiri se nalaze u skupini od 15 vodećih hrvatskih izvoznika za 2005. Očigledno je da različite DOP inicijative. dok Hauska gradi svoj međunarodni portfelj strateških komunikacija. Osnovni motiv za izvještavanje bilo je prenošenje poruke o već postojećim praksama DOP-a na sveobuhvatan način kako bi se poboljšala i proširila percepcija interne i vanjske publike o društvenoj odgovornosti poduzeća. više je nego jasna. Veza između visokih standarda izvještavanja o DOP-u i uključenosti u druge inicijative koje se tiču DOP-a. prosječna uključenost u iste inicijative pojedinih poduzeća uključenih u naš glavni uzorak čini svega 0. tj. jer u prosjeku svako od 13 poduzeća koje je objavilo posebno izvješće sudjeluje u 4. a tek jedna u većinskom privatnom nacionalnom vlasništvu. Samo tri od 14 poduzeća nisu učlanjena u barem jedno poslovno udruženje ili mrežu specijaliziranu za DOP.tia). posebice u odnosu na interne poslovne procese. kritike organizacija za zaštitu okoliša. uključujući i konzultantsku podršku za DOP. godinu. Motivi za izvještavanje o DOP-u reflektiraju specifične interese i izazove s kojima se poduzeća susreću. procjene potencijalnog rizika vezanog uz sigurnost na radu i prava Grafikon 8 – Sudjelovanje izvještavača u raznim DOP inicijativama Sudjelovanje 13 hrvatskih kompanija s poviješću istraživanja u DOP inicijativama 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Socijalni izvještaj HR PSOR Global Compact Kodeks poslovanja HGK Zajednica za DOP ISO 9001 ISO 14001 Izvještaj o okolišu Izvještaj o održivosti Veliko (preko 250 zaposlenih) Srednje (50-249 zaposlenih Malo (10-49 zaposlenih) SA 8000 GRI OHSAS 53 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .9. a devet ISO 14001 certifikate. deset ih ima ISO 9001. korporativnom strategijom i kulturom te specifičnostima njihovih tržišnih niša (Hartmann se specijalizirao za proizvodnju ambalaže od recikliranog papira i jedini je takav proizvođač u Europi. pri čemu su radi redom o proizvodnim poduzećima kojima je izvještavanje o okoliši prioritet. ta su dva poduzeća jedini predstavnici malog i srednjeg poduzetništva među kompanijama koje izvještavaju o DOP-u. poput upravljanja ljudskim resursima i okolišem. Ova skupina najboljih DOP izvještavača uključuje i jedina dva poduzeća u Hrvatskoj koja imaju SA 8000. Iznimke su Hartmann. Istovremeno. a istovremeno su vrlo prisutna u javnosti zbog svog značaja za hrvatsko gospodarstvo. Usporedbe radi. Polovina ih je izlistana na Zagrebačkoj burzi. ili u posebnim područjima specijalizacije (npr. od razmjene najboljih praksi do upravljanja kvalitetom podržavaju jedna drugu i od ključne su važnosti za hrvatsku zajednicu za DOP. Može se zaključiti kako je izvještavanje o DOP-u primarno važno onim poduzećima koja investiraju u pozicioniranje na tržištu i reputaciju. Njihove prakse izvještavanja primarno su motivirane unutarnjim čimbenicima. konzultantska tvrtka za komunikacije. srednje veliko poduzeće za proizvodnju ambalaže u vlasništvu danske multinacionalne kompanije te Hauska&Partner. što je još uvijek rijetka usluga na hrvatskom tržištu). Hartmann.

stvaranje menadžerske strukture i specifičnih DOP programa unutar poduzeća. što je izravno vezano za učinkovitije upravljanje na svim operativnim razinama. Koristi uključuju povećanu lojalnost radne snage. ali s vrlo malo uspjeha . popraćene tiskanim i online upitnicima. kao menadžera i zaposlenika INA-e bila vrlo korisna za planiranje budućih izvještaja. te u svrhu povećanja upoznatosti radnika s DOP praksama svog poduzeća. koja je osnažila svoju upravljačku strukturu te proširila područje izvještavanja o održivosti. Dosad izvješća za DOP nisu kritički procjenjivale niti civilne inicijative niti sindikati. premda je bilo nekoliko izvrsnih prilika (npr. što potkrepljuje predanost kontinuitetu devet od 13 kompanija koje su izdale izvješća. formulaciju specifičnih poslovnih politika. Treba napomenuti kako je nekoliko poduzeća na sustavan način tražilo povratne informacije na izvješća. te praktičara za DOP iz drugih poduzeća. koje se danas provodi kao cjelovit proces edukacije i savjetovanja sa zaposlenicima na raznim forumima. U slučaju CCBH. lokalna izrada izvješća imala je pozitivan učinak na matičnu kompaniju. uključujući i kritike.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA radnika u privatizacijskom procesu). Podravka. CCBH je organizirala i fokus grupe nakon objave prvog socijalnog izvješća. Zanimljivo je da su izravne koristi od izvještavanja o DOP-u gotovo isključivo vezane na internu sferu odnosa i praksi unutar poduzeća. Interne koristi su bile dovoljno jasne i važne te su osigurale da izvještavanje o DOP-u postane dio redovite korporativne prakse. tako i kao niza specifičnih poslovnih praksi i preuzetih obaveza. od strane vanjskih dionika poput sindikata ili organizacija za zaštitu okoliša. uvođenje korporativnih etičkih kodeksa i najvažnije. kao i nedostatnim povratnim informacijama. Izvještavanje o DOP-u na sustavan način ponekad je bio i svjestan napor usmjeren na razvoj strategije i sustava za DOP. između ostalog redovitim jednogodišnjim okupljanjem nazvano World Café tijekom kojeg zaposlenici iz raznih ureda raspravljaju o strateškim i etičkim pitanjima. U slučaju Hauska&Partner International Communications tim u Hrvatskoj bio je inicijator sustavnog organizacijskog učenja o DOP-u na razini grupe. Tablica koja slijedi daje pregled glavnih motiva i koristi za izvještavanje o DOP-u. dok se članovi Radne grupa za DOP sastaju svaka tri mjeseca. 54 . Stoga poslovnom sektoru u Hrvatskoj nedostaju važni vanjski izvori motivacije. tj. oni koji su zainteresirani za društvenu ulogu poslovnog sektora još uvijek nedovoljno svjesni DOP-a. što ima negativan učinak na širu primjenu DOP-a. izvan uskog kruga zrelih poduzeća koja su motivirana vlastitim strateškim prioritetima. Svi intervjuirani predstavnici poduzeća koji imaju iskustva s izvještavanjem bili su iznenađeni nedostatkom interesa medija. što je u kontradikciji s općenitim dojmom kako se DOP izvješća koriste diljem svijeta kao snažno oruđe u odnosima s javnošću. INA. za rezultate njihovih izvješća. u kontekstu jako vidljivog štrajka organiziranog godinu dana nakon objave socijalnog izvješća CCBH ili tijekom demonstracija protiv INA-ine rafinerije u Sisku). kako kao koncepta. Jaz između spremnosti na izvještavanje i spremnosti na odgovor ukazuje kako je hrvatska javnost. U INA-i je povratna informacija akademske zajednice. 23 CCBH. Zagrebačka banka i Hauska javno su predstavili svoja izvješća. kako ih je opisalo sedam predstavnika intervjuiranih poduzeća. uključujući i specijalizirane poslovne časopise.

CCBH) ▪ Kodeks poslovne etike (INA) ▪ Strukturiranje korporativnog darivanja (INA) ▪ Povećano organizacijsko učenje (CCBH. održivom poslovnom strategijom (Hartmann) ▪ Povećana koordinacija među odjelima vezana za DOP (INA. Hartmann) ▪ Manifestacija tradicionalne predanosti poduzeća održivosti i snažno oruđe za vanjske komunikacije (Podravka) Ugled ▪ Komuniciranje korporativnog nasljeđa visokih standarda radne snage novom suvlasniku (INA) ▪ Upravljanje rizicima po okoliš (CCBH. Izvješće o održivosti 2005.) ▪ Temeljita uspostava sustava upravljanja ISO 14001 (Carlsberg Croatia) ▪ Razvoj DOP strategije na razini grupe (Hauska&Partner) ▪ Intelektualna znatiželja potpomognuta podrškom najviših menadžerskih struktura (CCBH) ▪ Pozitivno rangiranje na razini grupe (CCBH. Podravka) ▪ Daljnja diferencijacija na tržištu (Holcim) Razvoj programa i sustava ▪ Povećana svijest zaposlenih o DOP-u (Zagrebačka banka.) ▪ Javno predstavljanje investicija u zaštitu okoliša i akumulirane ekspertize (INA. T-HT grupa) ▪ Sinergija i pozitivni učinci na daljnji razvoj strategije DOP-a i izvještavanje na razini matične kompanije (CCBH) 55 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .Motivi za izvještavanje Koristi od izvještavanja Ugled Primjena strategije ▪ Primjena globalne strategije održivog razvoja/DOP-a. Izvješće o okolišu 2002. INA. CCBH. preko korporativne filantropije (Zagrebačka banka) Organizacijsko učenje ▪ Povećanje svijesti zaposlenih o DOP programima poduzeća (Zagrebačka banka) ▪ Revizija i strateško integriranje DOP praksi (CCBH. organizacijska struktura) i promjena korporativne kulture (CCBH.) ▪ Povećanje svijesti javnosti o naporima poduzeća na području DOP-a. Holcim) ▪ DOP kao važna komponenta povjerenja potrošača u robnu marku poduzeća (Zagrebačka banka) ▪ Povećana lojalnost zaposlenih (Zagrebačka banka) ▪ Pozicioniranje unutar zajednice za DOP u nastajanju (Hauska&Partner. Izvješće o okolišu 1998. koja traži praćenje postignutih rezultata sukladno korporativnim standardima (Holcim. Hauska&Partner) ▪ Razvoj upravljačke strukture za DOP (specifične politike. INA) ▪ Veći fokus na partnerske programe u zajednici (CCBH. Zagrebačka banka) ▪ Poboljšanje ukupnih sustava upravljanja u skladu s integriranom.

Pitanje dostupnosti vanjske verifikacije trenutačno se raspravlja unutar Zajednice za DOP i HR PSOR-a. a koja je uzela u obzir i primjenu strategije za DOP u poduzeću. s prijedlogom da se identificira određeni broj stručnjaka ili stvori neovisni odbor za verifikaciju unutar nekog poslovnog udruženja fokusiranog na DOP. i koja je rezultirala nagradom „Prepoznat za izvrsnost“. bez procjene autentičnosti predstavljenih informacija. bez provjere autentičnosti sadržaja.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA ▪ 6. angažirali su lokalnog stručnjaka za korporativno upravljanje i DOP. poduzeća koja izvještaju kao i poslovna udruženja prepoznali su tu potrebu. Premda u Hrvatskoj trenutačno nedostaju mehanizmi nezavisne verifikacije DOP izvješća. od kojih je svega jedna kompanija uspjela angažirati britansku konzultantsku tvrtku koja je provjeravala izvore informacija. ali je zbog vremenskih ograničenja morala odustati od ovog inovativnog pristupa. razgovarala s timom koji je pripremao izvješće te se pozvala na AA 1000 standarde u svojoj nezavisnoj izjavi o verifikaciji nalaza. U glavnom uzorku 35 poduzeća. INA se raspitivala o opcijama za međunarodnu reviziju. U dodatnom uzorku od 12 kompanija s deklariranom orijentacijom na DOP. svega su se u dva slučaja nastojale priskrbiti vanjske verifikacije i to na vrlo bazičnoj razini kratkih vanjskih recenzija ili mišljenja o relevantnosti izvješća i njegove usklađenosti s GRI smjernicama (osnovna provjera uključenosti svih indikatora). Zagrebačka banka je kao dio svog socijalnog izvješća planirala pozvati dionike da pripreme nezavisne vanjske recenzije na izvješće prije njegova objavljivanja. Dva su poduzeća pokušala organizirati vanjsku verifikaciju. U druga dva slučaja. ali nisu uspjela zbog nedostatka vremena i kontakata. koji se fokusirao na provjeru usklađenosti sadržaja izvješća s GRI Indeksom. Ovo je još uvijek jedini primjer EFQM procjene provedene u privatnom poduzeću u Hrvatskoj. 56 . koje bi uključivale iste pojedince. VERIFIKACIJA IZVJEŠĆA Nedostatnost kapaciteta za verifikaciju izvješća Nedostatak resursa za vanjske verifikacije DOP izvješća je glavni uzrok vrlo ograničenog broja verifikacija za DOP izvješća hrvatskih kompanija. Raspravlja se i oko sukoba interesa između pružanja konzultantskih usluga tijekom pripreme izvješća i vanjske verifikacije. ali kad su ustanovili da niti jedna međunarodna konzultantska tvrtka to ne radi na području Hrvatske. koja je objavljena kao završno poglavlje izvješća. četiri su primjera napora u smislu osiguranja nezavisne verifikacije izvješća o DOP-u. tražile su nezavisne recenzije sveukupne kvalitete izvješća. Ericsson Nikola Tesla je jedino privatno poduzeće u Hrvatskoj koje je tražilo nezavisnu EFQM procjenu.

tri studije slučaja 57 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .Primjeri dobre prakse strateškog pristupa DOP-u .

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 58 .

razvoj i održavanje snažnih veza s dionicima je od ključne važnosti. Studija slučaja: Holcim Hrvatska Koliko cement. Odabrane kompanije su različitih veličina i bave se različitim poslovima.com/djsi_pdf/Bios07/Holcim_07. tradicionalno važan poslodavac). Poduzeće koristi različite metode kako bi doprlo do svojih dionika. dio međunarodne grupe koja osigurava zastupljenost nacionalnih tvrtki u konzorciju u regionalnoj upravljačkoj strukturi.sustainability-indexes. Holcim zadržava lidersku poziciju u sektoru već tri godine zaredom.hr Holcim Hrvatska vodi jednu tvornicu cementa (bivša Tvornica cementa Koromačno. te su sustavne i učinkovite. procijenilo lokalne potrebe u područjima i kojima radi. Hauska&Partner je konzultantska tvrtka za strateške komunikacije s 15 zaposlenih. Poduzeće je pokazalo izvanredne rezultate u zaštiti okoliša te u klimatskim i strategijama recikliranja s ciljem smanjenja emisija ugljičnog dioksida kroz proizvodnju novih proizvoda te promociju korištenja zamjenskih izvora energije (korištenje otpada kao gorivo). Takvim pristupom željeli smo prenijeti poruku kako razvijena DOP strategija nije isključivo moguća u najvećim i najbogatijim poduzećima. kako po pitanju pozitivnog društvenog ili utjecaja na okoliš tako i po pitanju njihove stvarne ili potencijalne liderske uloge. S kontinuiranom integracijom načela održivosti u svakodnevni rad grupe. a zajedno zapošljavaju više od 1000 ljudi. promoviralo uključivanje zajednice i unaprijedilo obrazovni. Holcim Hrvatska je poduzeće za proizvodnju cementa s 300 zaposlenih s industrijskom tradicijom iz socijalizma. Tvrtka je dinamična članica Holcim grupe koja radi u 70 zemalja svijeta s centralom u Švicarskoj i svjetski je lider u održivim poslovnim praksama.pdf 59 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA . kulturni i društveni razvoj. 7 tvornica betona i 3 kamenoloma u kojima radi 400-tinjak zaposlenih.▪ PRIMJERI DOBRE PRAKSE STRATEŠKOG PRISTUPA DOP-U . i opisuju poduzeća čije su DOP prakse integrirane u poslovne strategije. a obvezao se i na buduća poboljšanja putem nove inicijative Sigurnost prije svega! kojoj je cilj razviti sigurniju kulturu rada. Prenosimo opis Holcimovih rezultata u održivosti kako je navedeno na internet stranici Dow Jones Sustainability indeksa.holcim. Hartmann Hrvatska je proizvođač ambalaže s 180 zaposlenih u jednoj tvornici koja posluje 30 godina. Holcim je popravio i rezultate na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. što potvrđuje i prva pozicija na Dow Jones Sustainability Indeksu zadnje tri godine.24 24 Izvor: www. beton i agregat mogu biti zeleni i prijateljski raspoložen? www. Nadalje.TRI STUDIJE SLUČAJA Studije slučaja koje slijede odabrane su u skladu s gore opisanim trendovima. Svaka od ovih kompanija pokazuje kako se globalna vizija održivosti može prenijeti na lokalno prihvatljiv način interakcija unutar i izvan organizacijskih granica.

a građani imaju priliku dobiti odgovore na sva pitanja koja se tiču Holcimovih postrojenja. ▪ 2003. čak i kad sam jedini predstavnik poslovnog sektora i stoga često izložen kritikama koje nemaju veze s našim poduzećem. koju će dodijeliti Holcim.moj-posao. i raspravljaju o svojim postignućima. godine. Ipak. čime se osnažuju regionalne mreže zajednica. umjesto pukog financiranja obližnjeg rezervata magaraca Liburna. pohađanje novih kolegija i mentorsku podršku prilikom izrade diplomskih studija na temu održive izgradnje i razvoja. vjeroispovijesti. Načela su jedinstvena u Hrvatskoj zbog antidiskriminacijskih odredbi (koje zabranjuju poduzeću da sponzorira bilo koga tko diskriminira na temelju rase. predstavnici lokalne vlasti i aktivisti ispričati priču o poduzeću koje brine o tome da se djeca mogu kupati u moru tik do tvornice koja je otvorena za dobre partnerske ideje razvoja zajednice. umjesto kao isključivo izvor financija. cement. ▪ Svake godine sva Holcimova postrojenja organiziraju Dan otvorenih vrata. unutar koje je Holcim predstavio Povelju o održivosti cementne industrije. vrijedan više od milijun kuna. 60 . zaštiti okoliša i tehnološkim inovacijama. Holcim financijski podupire inovativni projekt transformacije povijesnog rudnika u podzemno turističko odmaralište. rezultiravši s više od 6000 djece.. ▪ U industrijskom Labinu. kad pročitaju nešto o Holcimu u novinama. svibnja 2007. osvojio prvu nacionalnu nagradu za korporativnu filantropiju za najbolji korporacijski program doniranja. ▪ 2007. itd. etničke pripadnosti. Istovremeno. osim Holcimovim konkurentima udruženima u Hrvatsku udrugu proizvođača cementa. godine Holcim je potpisao petogodišnji ugovor s Arhitektonskim fakultetom i Fakultetom građevinarstva Sveučilišta u Zagrebu. Holcim katalizira sudjelovanje građana u životu zajednice na načine koji se ne očekuju od strane korporacije za proizvodnju cementa. To nam daje komparativnu prednost pred konkurentnima i omogućava da dobijemo povratnu informaciju cijelog niza dionika u momentu. koji će studentima omogućiti predavanja gostujućih predavača. gdje je Holcim kupio lokalnu tvornicu cementa. godine Holcim je započeo u Hrvatskoj prvu biološku revitalizaciju kamenoloma paralelno s proizvodnjom u tom kamenolomu u Očuri. ukoliko posjetite Koromačno i susjedne zajednice u Istri i upitate za Holcim. poput revitalizacije kamenoloma u Očuri. Usudio bih se reći da je u nekim slučajevima. imati priliku postaviti trend održivosti kao ključno poslovno načelo. ▪ Dva puta godišnje Holcim Hrvatska organizira jednodnevno predstavljanje i evaluaciju tijekom kojih partnerske organizacije iz zajednice razmjenjuju iskustva rada u zajednici. Stoga je naša primarna odgovornost ne naštetiti lokalnim zajednicama u kojima radimo i investirati u tehnološke inovacije kako bi naši proizvodi bili što prihvatljiviji za okoliš. dok se časopis zajednice Ča je novega? objavljuje tromjesečno i svim građanima dostavlja uz pomoć lokalnog ribičkog kluba. Holcimovi zaposlenici aktivno su uključeni u program darivanja zajednice. gotovo je sigurno da će vam građani. Holcim korak ispred javnog i neprofitnog sektora. Putem stalnih konzultacija i zajedničkog planiranja projekata s lokalnim vlastima.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA U Hrvatskoj ove činjenice možda nisu dovoljno poznate. koji se nazivaju Građanski satovi organiziraju se oko niza vrućih pitanja. Prema izjavi predsjednika uprave Holcima. Cementna industrija širom svijeta nije mogla izbjeći uključivanje u pokret za održivost samom činjenicom da značajno doprinosi onečišćenju okoliša.) te zahtijeva da veće organizacije svoje znanje prenesu manjim skupinama u zajednici. održivu izgradnju. koji pokazuju kako poduzeće može djelovati kao odgovoran i proaktivan čimbenik u razvoju zajednice. tijekom kojeg se provode obrazovne ture za učenike. Ne čudi stoga što je Holcim u svibnju 2007. Naš princip otvorenih vrata se isplati. to je jedini način da pokažemo kako radimo ono što pričamo. formulirane u kontekstu Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.net 18. kojeg provode udruženi arhitekti i kulturni aktivisti. Zadru i sjevernozapadnoj Hrvatskoj. 2007. Geografski fokus je na sve zajednice u okruženju Holcimovih postrojenja u Istri. Slijedi nekoliko primjera Holcimovog angažmana u zajednici. kako putem identificiranja prilika u svojim zajednicama tako i putem pružanja stručne ili organizacijske pomoći projektima koje Holcim podupire. Često sudjelujem na forumima i tribinama organizacija za zaštitu okoliša. školama i NVO-ima. spola. Sastanci u dvorani lokalne zajednice. Jedna od lokalnih organizacija je domaćin skupa. ▪ U Koromačnu. Mene zovu zabrinuti građani. hrvatskom sjedištu poduzeća. Rijeci. gdje se Holcimova upotreba starih automobilskih guma kao zamjenskog izvora energije u kombinaciji sa sofisticiranim filterima često ističe kao jedna od najboljih praksi. Komentari direktora industrijske ekologije Holcima Hrvatska pokazuju Holcimovu predanost dijalogu kao najvrjednijoj investiciji održivosti poduzeća: “Meni je izrazito motivirajuće biti u pionirskoj poziciji. u partnerstvu sa stručnim institucijama počelo se razvijati polje za testiranje najprikladnijih biljaka. Partnerstva sa zajednicom ključna su za prijenos globalnog strateškog opredjeljenja poduzeća održivom razvoju. „Ova nagrada predstavlja prepoznavanje naših napora da svoje poslovanje usmjerimo na održivi razvoj i Holcim će nastaviti svoje aktivnosti kako bi podržao razvoj Hrvatske“ 25 Holcimova načela sponzoriranja i doniranja objavljena na internetskoj stranici naglašavaju partnerski pristup usmjeren na samoodrživost dugotrajnijih projekata usmjerenih na zaštitu okoliša. ▪ 2006. Holcim Hrvatska iskoračio je iz uloge korporativnog donatora i postao važan čimbenik mobilizacije i razvoja zajednice. beton i agregat nužni su za izgradnju i razvoj. pohađaju radionice za izgradnju vještina. Holcimovi zaposlenici radili su zajedno s rezervatom na razvoju održivog plana marketinga. uključujući posjete osnovnoškolaca iz cijele regije.” 25 Izvor: članak objavljen na web portalu www. obrazovanje i razvoj zajednice. roda. s mogućno- šću osvajanja nagrade za najbolji diplomski rad. Koristi su toliko jasne i prelaze dozvolu na rad postrojenja. Izvrsno je da naš međunarodni upravni odbor i naša matična kompanija vjeruje prosudbi lokalnih menadžera o tome koji su projekti održivi. Ostatak informirane javnosti čine ostale članice Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.

Načela se usredotočuju na sigurnu radnu okolinu lišenu diskriminacije. Hartmannovo upravljanje dobavljačkim lancem ima pozitivne ekonomske i okolišne učinke na lokalne zajednice te Hrvatsku u cjelini. Procjena životnog ciklusa (life-cycle assessmentLCA) integrirana je u poslovno planiranje te niz poslovnih aktivnosti. Održivi razvoj kao strategijski odabir odražava se u Hartmannovoj misiji “stvaranja ambalaže s minimum sirovina i maksimumom vrijednosti za naše kupce. što uključuje primjenu norme 14001 (od 2004. Hartmann Hrvatska je postigao četvrtu razinu modela upravljanja STEP@Human . odgovornost i povjerenje) te prihvaćanjem Kodeksa etike u poslovanju HGK-a. pomoću specifičnih alata vezanih uz proizvodni proces. Kao prva kompanija u Hrvatskoj s certifikatom SA 8000 (i još uvijek jedna od dvije) Hartmann obraća posebnu pažnju na kvalitetu komunikacije i suradnje sa zaposlenicima. nakon što je 2005. Vezano uz upravljanje ljudskim resursima.hr 61 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Studija slučaja: Hartmann i norma SA 8000 – Korak po korak do održivosti . edukaciju zaposlenika o standardima zaštite okoliša.) oznake zaštite okoliša za sve svoje proizvode koji se u potpunosti recikliraju. odnosno prikupljanje i podastiranje prigovora zaposlenika putem otvorene komunikacije s menadžmentom. Hrvatska kompanija opslužuje cjelokupno tržište Hartmanna u Jugoistočnoj Europi te odnedavno i u Turskoj. svjetske korporacije sa sjedištem u Danskoj koja je specijalizirana za razvoj. upravljanje ljudima i dobavljačkim lancem te izvještavanje. proizvodnju i prodaju ekološke ambalaže od oblikovanih papirnih vlakana. koje je korporacija potpisala na svjetskoj razini 2003. otvorenost. Predanost kompanije održivom razvoju odražava se u Hartmannovim načelima održivosti koja su usklađena s načelima Global Compacta. prvenstveno papira. godine. Hartmaann je dobitnik Menadžerske nagrade za održivi razvoj Europske komisije 2000. Proizvodni se pogon nalazi u Koprivnici. jer 98% Hartmannove nabave – većinom starog papira.dk Hartmann Hrvatska je dio Brødrene Hartmann. godini. U skladu sa svojim modelom upravljanja. ali i kemijskih proizvoda te usluga prijevoza . obveze spram međunarodnih konvencija za zaštitu ljudskih prava (uključujući CEDAW i Konvenciju UN-a o pravima djeteta). U partnerstvu sa svojim dobavljačem Unijom. Hartmann Hrvatska je stoga izvozno orijentiran (90% prodaje čini izvoz) s godišnjim prihodom u 2006. Dobiti od tako temeljite provedbe načela održivosti i društvene odgovornosti se shvaćaju usko povezanima s ukupnom uspješnošću poduzeća. s 14 menadžera i 166 radnika u proizvodnji koja čini 12 % ukupne proizvodnje te 10% prodaje Hartmann Grupe u Europi. Konkurentnost Hartmanna Hrvatska na regionalnom i europskom tržištu potvrđuje i činjenica da je ovo po veličini relativno malo poduzeće uvršteno među 500 najprofitabilnijih hrvatskih kompanija u 2005. sigurnosti i okolišem. potrošačku elektroniku.www. Hartmann trenutno nema sustavni program korporativne filantropije. antikorupcijske mjere i zaštitu okoliša. Preostali zadatak za postizanje najviše razine STEP 5 je stalno povećanje već izvanrednih standarda sigurnosti na radu. bolničku opremu itd. dobio certifikat OHSAS. Ova su načela integrirana u poslovnu strategiju i sustave upravljanja na svim razinama poslovnih operacija te se odražavaju na pristup poslu svakog zaposlenika Hartmanna. na razini 12. godine Hartmann Hrvatska priprema vlastita trobilančna godišnja izvješća o održivosti. od 2000. ova kompanija potiče svijest o zaštiti okoliša i spremnosti na recikliranje. što Hartmann čini jedinim europskim proizvođačem ekološki prihvatljive te kupcima prilagođene ambalaže. godine. zabranu prisilnog i dječjeg rada. načela održivosti. Distripress i Netis koji su istodobno Hartmannovi dobavljači i partneri u zbrinjavanju otpada koji proističe iz Hartmannovih proizvoda. godine postao prva kompanija u Hartmann Grupi. kontroliranu uporabu manje štetnih kemikalija te kontrolu kvalitete proizvoda dobavljača. Kako je naglasio financijski direktor Hartmanna. što ga čini jedinstvenim primjerom dobre prakse među srednje velikim poduzećima u Hrvatskoj. s kontroliranom uporabom energije i vode. Tvornica u Hrvatskoj djeluje preko 30 godina.6 milijuna eura i 8% dobiti. koja je dobila normu SA 8000. Pritom Hartmann donira svoje proizvode lokalnim školama te financira kulturne i umjetničke aktivnosti u Koprivnici. – napravljen od obnovljivih sirovina. sustavi upravljanja 26 Izvješća o održivosti za 2004. zaštite radnih prava i radničke participacije. godinu dostupna su na www. za svoj svjetski model upravljanja životnim ciklusom proizvoda. poput suradnje s poduzećima Unija. Knjižica sadrži i pregled internog komunikacijskog protokola te žalbenog postupka te obvezu provedbe nezavisnog istraživanja zadovoljstva zaposlenika svake dvije godine koje rezultira akcijskim planovima za svaki odjel i proizvodnu jedinicu. U Hrvatskoj. Hartmann svake godine organizira posjetu tvornici za školu koja je prikupila najviše starog papira. Hartmann aktivno promiče održivi razvoj u sklopu Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Nordijske gospodarske komore (koja se zalaže za nordijske poslovne vrednote – inovaciju. radničko samoorganiziranje. godine kupio ju je dugogodišnji danski partner. ali i u Hrvatskoj. u skladu s modelom STEP@Environment. mreže Global Compacta. pravedne plaće.dolazi ih Hrvatske. a 1999.hartmann. Svi zaposlenici upoznati su s korporativnom strategijom održivosti putem knjižice Štitimo vrijednosti koja opisuje korporativne vrijednosti. STEP (Sustainability Tool for Entire Product Chain ili Alat za održivost cjelokupnog proizvodnog lanca) je Hartmannov modelu upravljanja koji jasno definira pet uzastopnih faza za provedbu dubinske analize sustava upravljanja ljudskim resursima. no svojim angažmanom u lokalnoj zajednici. i to posebice u osnovnim školama. Izabrani je predstavnik zaposlenika zadužen za praćenje kvalitete provedbe norme SA 8000.” U praksi to znači da je Hartmannov glavni proizvod – ambalaža od oblikovanih mikrovlakana za hranu. Iako izvješća ne prate načela Globalne inicijative za izvještavanje. a 2006.26 Hartmann Hrvatska je postigao četvrtu od pet razina upravljanja okolišem. ona sadrže relevantne informacije za pripremu Komunikacije o napretku za Global Compact. dioničare i zaposlenike.hrpsor. i 2005.

. čime je stvorena osnova za izradu Kodeksa poslovanja nešto kasnije iste godine. kako bi se upravljanje korporativnom odgovornošću u nastanku uspješno integriralo u ukupni sustav upravljanja. Uz to. čime tvrtka namjerava osnažiti svoju reputaciju. hrvatski se tim odlučio na važan korak naprijed u odnosu na ostale timove – istodobno pripremi izvješća o odgovornoj radnoj okolini. U Hrvatskoj. Samo na taj način tvrtka može uspješno djelovati u dinamičnom i izazovnom poslovnom okružju. Naredne godine. odnose s javnim institucijama. Kompanija ima oko 40 zaposlenih koji su odgovorni za 3. Razvitak strategije DOP-a H&P Grupe simultano se događao protekle četiri godine u različitim timovima.1 milijuna eura prihoda u 2007. ona je volonterski angažirana kao potpredsjednica Zajednice za DOP HGK-a.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA kvalitetom. Izvješće je izuzetno dobro prihvaćeno u Hrvatskoj na dinamičnom okruglom stolu „Izvan okvira tradicionalnog izvještavanja“ održanom u ožujku 2007. u opuštenoj atmosferi s glazbenom podlogom. usmjerenog na odgovornost u radnoj okolini. Tako je razrađen poslovnik o radu uz potporu sindikalnih pravnih stručnjaka čime je osigurana potpuna usklađenost s konvencijama MOR-a. upravljačkih praksi i pozicioniranja tvrtke u profesionalnoj i široj društvenoj areni. u sadržajnim raspravama gdje se nove ideje bilježe na papirnatim stolnjacima okruglih stolova. uključujući i savjetodavne usluge u području DOP-a. medijima i specifičnim dionicima. uz mentorstvo Det Norske Veritas. već i našu poslovnu zajednicu i društvo u cjelini. klijenti i poslovni partneri. H&P se pridružio organizacijskom odboru prve nacionalne konferencije o DOP-u. H&P Grupa sastoji se od uvelike autonomnih lokalnih konzultantskih timova u Austriji. kako bi se stvorila čvrsta veza između temeljne poslovne djelatnosti savjetovanja u području strategijskih komunikacija i odnosa s dionicima s jedne strane te korporativne kulture. godini. u listopadu 2004. omogućili su dvostruko povećanje produktivnosti.“ Od samog početka. korporativne su vrijednosti H&P Grupe oblikovane participativnim procesom. uključujuću upravljanje kriznim situacijama. prepoznavanje kulturne različitosti kao komparativne prednosti te profesionalnu izvrsnost koja proističe iz stalnog učenja i razmjene često „hibridnih“ vještina i znanja. Češkoj i Latviji koji su zastupljeni u Upravnom odboru Grupe. briga o okoliša rezultirala je upola manjom potrošnjom vode. uključila je anketu i dubinske rasprave o organizacijskoj klimi. Studija slučaja: Hauska&Partner International Communications (H&P) „Ne možemo biti uspješni ukoliko se savršeno ne razumijemo“ www. prilika i izazova vezanih uz određenu temu odgovornog poslovanja i održivog razvoja i tako poslužiti upravi u premošćivanju strategijske i operativne razine poslovanja. putem kvartalnih sastanaka predstavnika zaposlenika i uprave.hauska. i to uslijed interakcija sa specifičnim poslovnim okruženjem u svakoj zemlji. unutarnje odnose. Hrvatskoj. posebice s Hrvatskom udrugom izvoznika koju kompanija aktivno podupire. Kao što je konzul- 62 tantica u H&P Hrvatska i direktorica korporativne odgovornosti H&P Grupe. s druge. pruživši svoju stručnost u odnosima s javnošću i medijima kao i svoje poslovne kontakte. a u skladu sa smjernicama GRI-a. započeo je s certifikacijom norme SA 8000. gdje je stvoren prostor za živu i otvorenu raspravu o dobitima i izazovima DOP-a između vodećih poslovnih lidera. Hrvatskoj i Češkoj isprepleo se s novom poslovnom strategijom udaljavanja od tradicionalnih usluga odnosa s javnošću. Sve veći angažman H&P Grupe u različitim poslovnim inicijativama i forumima za društvenu odgovornost u Austriji. a imidž poželjnog poslodavca. poput norme ISO 9001. Razigrana ozbiljnost prednosti H&P Grupe DOP-u možda se najjasnije očituje u odluci uprave da čak 60% radnog vremena jedne od najiskusnijih konzultantica u hrvatskom timu. bude posvećeno koordinaciji DOP-a na razini tima i cijele grupe. Izvješće odražava predanost H&P Grupe putovanju prema održivosti. novinara i gospodarskih stručnjaka. no vrlo inspirativan primjer male međunarodne konzultantske tvrtke (osnivač joj je austrijski stručnjak za odnose s javnošću Leo Hauska) koja je uložila znatno vrijeme i intelektualne snage u oblikovanje svoje cjelovite strategije korporativne odgovornosti. u skladu s vlastitim organizacijskim kapacitetima te je tako odlučeno da će se izvješće rabiti kao interni alat za analizu postignuća. odnosima sa zaposlenicima te analizu mogućih akcija. Organizacijska struktura za praćenje provedbe norme je također uspostavljena. što od konzultanata H&P Grupe zahtijeva stalno učenje i inovativnost. Gledišta zaposlenika i uprave razmjenjuju se redovnim formalnim konzultacijama sa zaposlenicima u procjeni zadovoljstva radnim okruženjem te na godišnjoj Akademiji i neformalnom skupu nazvanom World Café. „stvarajući vrijednost ne samo za naše klijente i partnere. u smjeru složenijih konzultantskih zadataka upravljanja strateškim komunikacijama. utemeljena je radna skupina za korporativnu odgovornost koja okuplja članove uprave i ključne osobe za odgovorno poslovanje u svakom nacionalnom timu. definiranih u skladu s razinama organizacijskog rizika. Tijekom 2005. promicanjem pozitivnih promjena. dodatno pospješen normom SA 8000 omogućuje im zapošljavanju izuzetno kompetentne i motivirane radne snage. Razrađena je zasebna procedura osiguranja zaštite dostojanstva zaposlenika i poštovanja odredbi Profesionalnog kodeksa.com/hr Hauska&Partner Hrvatska je jedan neobičan. čiji su izvor zaposlenici. H&P je pristupila DOP-u kao prilici za organizacijsko učenje. Srbiji. Godine 2006. Sve su to preduvjeti uspješnog pozicioniranja kompanije na tržištu strateških komunikacija. godine. Intenzivna samoprocjena provedena u sklopu pripreme prvog socijalnog izvješća. Stoga je integracija korporativne odgovornosti u poslovnu strategiju i kulturu odgovorila na ključne potrebe kompanije – organizacijsku koheziju. sinergija poslovnih djelatnosti i društvene odgovornosti preduvjet je održivog rasta same tvrtke.

jednom kada osvijeste i javno deklariraju svoju predanost odgovornom poslovanju. 63 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .Sljedeći pregled dobiti koje proizlaze iz prepoznavanja DOP-a kao ključnog strateškog usmjerenja. i to u konzultantskoj tvrtki s ne više od 15 zaposlenih u hrvatskom uredu. DOP nam je pružio solidnu platformu za istinski dijalog s nizom zainteresiranih skupina. uključujući i našu konkurenciju. Na kraju.“ tvrdi direktorica za društveno odgovorno poslovanje H&P Grupe. možda posluži kao ohrabrenje drugim malim poduzećima usmjerenima na potrebe i zadovoljstvo svojih klijenata te uvelike zavisnima o kreativnosti i lojalnosti svojih ljudi. “Primjena načela odgovornog poslovanja u poslovanju tvrtke osposobila nas je za temeljito i obuhvatno savjetovanje naših klijenata u njihovim projektima društvene odgovornosti. najveća je dobit unutarnja. možemo očekivati iskrenu povratnu informaciju o našem radu i najvažnijim trendovima u društvu. krenu u provedbu uz dozu skromnosti – i te kako smo svjesni činjenice da se naša vjerodostojnost ogleda jedino u tome u kojoj mjeri uistinu djelujemo u skladu s načelima koja zagovaramo. bolje razumjeti njihova očekivanja i po potrebi mijenjati našu strategiju poslovanja. sugerirala bih svima da. a sve u skladu s našom vizijom koja je usmjerena na postizanje dugoročno održivi rasti razvoj. a odnosi se na konsolidaciju naših procedura i upravljačkih praksi na osnovu zajednički formuliranih vrijednosti i vizije budućnosti naše tvrtke čime smo već povećali koheziju između timova u različitim zemljama. Ipak. da istraže vlastiti put prema održivosti. To znači da od njih.

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 64 .

Zaključak i preporuke 65 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 66 .

Koncentrirane su u proizvodnji i preradi. pratiti i izvještavati o svojim praksama društveno odgovornog poslovanja. one kojima se trguje na burzi i one koje su orijentirane izvozu znatno motiviranije i imaju više resursa organizirati. Ipak. prakse DOP koje nadilaze nesustavno korporativno darivanje i ulaganje u radnu snagu još su uvijek rijetki izuzeci. poslovni mediji. Premda postoje uzori. zadovoljstvo potrošača. ▪ Tradicija korporativnog doniranja te velika vidljivost takvog djelovanja u situaciji opadajućeg društvenog standarda i sposobnosti države da osigura niz potreba u zajednici. uključujući zaštitu na radu. provedene ujesen 2003. tradicija kolektivnog pregovaranja. viši okolišni standardi. obogaćen analizom publikacija i intervjuima s više od 70 predstavnika poduzeća i dionika jasno je pokazala nastanak povoljnog okruženja za DOP u Hrvatskoj.). Među srednje velikim poduzećima. godine pitanja DOP-a i održivog razvoja nalaze se na agendama Hrvatske gospodarske komore. kao i sa svakom drugom dugoročnom sustavnom promjenom. ▪ Izvozna orijentacija koja zahtijeva uvođenje i posjedovanje certificiranih sustava upravljanja kvalitetom. kojeg predvode vodeća poslovna udruženja uz pomoć međunarodnih razvojnih agencija i. (Bagić et al: 2004. učestalije na područjima kao što su kvaliteta i sigurnost radnog mjesta. Ovo istraživanje potvrđuje nalaze prve sektorske analize o DOP-u u Hrvatskoj. ▪ Velika potražnja za radnom snagom sa specijalističkim i menadžerskim znanjima. još uvijek je velik jaz što se tiče informiranosti. ulaganje i partnerstvo u zajednici.Pregled postojeće literature o DOP-u u Hrvatskoj. ukazalo je da su poslovni lideri u Hrvatskoj prepoznali društveno odgovorno poslovanja kao „globalni vlak na koji treba uskočiti ako se ne želi propustiti prilika“. ali i napretka društva i koja su spremna stvarati prilike za učenje na razini cijelog poslovnog sektora. kako su velike kompanije sa značajnim udjelom stranog vlasništva. Snažnijom promocijom. ▪ Konkurentnost proizvoda i usluga vezana uz poštivanje osnovnih zahtjeva potrošača za kvalitetom i sigurnošću. kao što se slikovito izrazio jedan od pionira DOP-a u Hrvatskoj. godine. Zapaženo predstavljanje Global Compact inicijative u Hrvatskoj. od 2004. Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. i često su vodeće u svom sektoru. do neke mjere. kompetencija i profitabilnosti. posebice u kontekstu pristupanja EU). koja čine gotovo 90% svih poslovnih subjekata u Hrvatskoj kao i tisuća velikih koji se bore s pitanjem opstanka na tržištu. koji te lidere dijeli od najvećeg broja srednjih i malih poduzeća. Prakse DOP-a u Hrvatskoj relativno su dobro razvijene. važno je da postoji značajan broj najvidljivijih i najutjecajnijih poduzeća koja su prihvatila DOP kao sredstvo vlastitog. 67 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA ▪ ZAKLJUČAK I PREPORUKE . financijama i telekomunikacijama. a pokretači su sljedeći: ▪ Usklađenost sa zakonodavstvom (visoka razina radnih standarda. zaštita okoliša. u proljeće 2007.

dok se svega dvije nacionalne organizacije za zaštitu potrošača koje se prvenstveno bave osnovnim kršenjima prava potrošača. ako ne i više.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Prakse DOP-a su pak manje učestale u područjima kao što su korporacijsko upravljanje. mnogo su slabiji. preko zakonskih odredbi. DOP kao prostor suradnje potvrđuje i porast broja partnerstava između poslovnog sektora i organizacija civilnog društva. kao što je bio slučaj s prijevodom i promocijom GRI smjernica za izvještavanje. Poštivanje lokalne međusektorske dinamike i učenje u ritmu specifičnog konteksta predstavlja formulu uspjeha koja je osigurala financiranje i tehničku podršku za razvoj DOP-a od strane različitih međunarodnih i nadnacionalnih organizacija i zaklada. itd. kojeg sprječavaju komercijalni interesi vlasnika i profit iz reklamiranja. uključiti se u edukativne module o DOP-u i korporativnom upravljanju. kao i njihovo izravno financiranje NVO-a potencijalno važan. Sljedeće dvije godine intenzivnog procesa pristupanja EU bit će izuzetno važne u povećanja učinkovitosti vladinih aktivnosti koje podupiru DOP i koje bi trebale nadopunjavati kontinuirane napore poslovnog sektora. rezultira nedostatkom temeljitih i sofisticiranih reportaža o DOP-u. ustanovili da su u mnogim poduzećima postojale prakse društveno odgovornog poslovanja desetljećima prije nego li su svoje ponašanje imenovali izrazom koji je odgovarao trendu u globaliziranim gospodarstvima. Pokrenute su i neke sektorske DOP inicijative. Izrazita dominacija nedržavnih aktera u promociji DOP-a s jedne strane jamče dobrovoljan razvoj društveno odgovornih vrijednosti i praksi koji je utemeljen na autentičnim interesima poduzeća. kao i stvaranje prilika za nezavisne medijske projekte bit će od ključne važnosti u budućnosti. s interneta preuzeti priručnike o DOP-u ili jednostavno nazvati jedno od poslovnih udruženja radi podrške ili savjeta. iako će njihov značaj u budućem razdoblju vjerojatno rasti: ▪ Zakon o zaštiti potrošača usvojen je tek 2003. onemogućava masovnije prihvaćanje DOP-a izvan kruga strateški orijentiranih. zbog nedostatka organizacijskih kapaciteta za konzistentno praćenje na temelju dokaza. ▪ Sustavan pristup razvoju poslovne strategije i upravljanja još je uvijek ograničen na nekolicinu vodećih poduzeća. zainteresirane kompanije imaju pristup nekolicini resursnih internetskih stranica. Očito je kako su glavni pokretači DOP-a u Hrvatskoj primarno interne naravi. DOP je bio rijetko područje u kojem se kultivirala koopeticija puno prije nego li je većina praktičara počela koristiti novi popularno prihvaćen izraz. integraciju tržišta i uspostavljanje dobrih odnosa s dionicima. kada smo. u gospodarstvu koje još uvijek prelazi iz vladavine moći i usluge za uslugu u vladavinu prava i izgledima za integriranje u EU. paralelno s procesom pristupanja EU. ne bave promocijom etičke potrošnje. Na nedavni porast broja transparentnih programa doniranja utjecale su i konzultacije s NVO-ima i razmjena najboljih praksi u korporativnoj filantropiji među poduzećima. godine. većinom profitabilnih poduzeća. U tom pogledu. Situacija je bila slična i prije tri godine. u prvom redu urbane srednje klase za društveno osviještenu potrošnju. u vremenu zahtjevnog i dugotrajnog uvođenja vladavine prava. Takvi kolegiji imaju potencijalno pozitivan učinak na buduće generacije poslovnih lidera i poduzetnika. općenit nedostatak istraživačkog novinarstva. integriranje DOP-a u procjenu rizika i razvoj poslovne strategije. od poreznih olakšica. i proizlaze iz procjene samih poduzeća o dugoročnim prilikama i rizicima koji se odnose na proizvodnju. obrazovanju. hrvatsko tržište kapitala u fazi je čvrstog rasta. Premda poslovni mediji sve više izvještavaju o DOP-u. Nezavisne inicijative praćenja korporativnog ponašanja od strane NVO-a i sindikata razvijaju se sporije. nagrada i tehničke pomoći za ona poduzeća koja ne krše zakon. godine. Kolegiji o poslovnoj etici i DOP-u sve se češće javljaju u sveučilišnim programima na studijima ekonomije i menadžmenta kako javnih tako i privatnih visokih učilišta. upravljanje dobavljačkim lancem i društveno odgovorno ulaganje. nepristrane i konzistentne sankcije za protuzakonite aktivnosti poduzeća potrebne su u jednakoj mjeri. što dovodi do samofinanciranja. ▪ Od 2004. Štoviše. edukativnih modula za DOP ili projekta Hrvatske udruge banaka. U tom je smislu mobiliziranje hrvatskih građana. s perspektivom konsolidacije. posebice u fazi začetka može ubrzati i učvrstiti suradnju na lokalnoj razini. još neiskorišten resurs. akademske zajednice i civilnog društva. učinkovitost. poput osnaživanja korporativnog upravljanja i istraživanja korelacije između konkurentnosti i korporativne odgovornosti. Stoga su ograničene na periodično fokusiranje na izrazito problematične slučajeve šteta po okoliš ili ljude. tj. utjecaj na uređivačke politike putem edukacija i partnerskih projekata. Drugim riječima. osim onih koji se promoviraju unutar poslovnog sektora i s njim povezanih dionika. zaštiti okoliša. Fleksibilna podrška vanjskih aktera. 68 . kao i kritika objavljenih izvještaja o DOP-u. koje osmišljavaju inovativne kanale sustavne podrške korporacija razviju zajednica. S druge strane. Akademska se zajednica sve više orijentira na stvaranje primjenjivog znanja o DOP-u putem istraživačkih projekata i obrazovnih programa koji reflektiraju strateške potrebe poslovnog sektora. Za razliku od prijašnjih godina. kao što je monopolističko određivanje cijena. tržišne kapitalizacije i unaprjeđene kvalitete i transparentnosti korporativnog upravljanja u narednom razdoblju od nekoliko godina. i zakonom propisana struktura lokalnih vijeća za zaštitu potrošača još nije zaživjela. provodeći prvo istraživanje o DOP-u. kako bi se ona počela ponašati društveno odgovorno. očit nedostatak sustavnih poticaja države. Nedostatak praksi u navedenim područjima uvelike ovisi o slabostima ili odsustvu određenih vanjskih pokretača. Vanjski pokretači. Ohrabrujuće je i da se sve veći broj menadžera bavi praksama DOP-a u svojim poduzećima unutar svojih poslijediplomskih istraživačkih projekata.

te sudjelovanja poduzeća u započetom projektu Hrvatskog indeksa DOP-a. kojima se sustavno upravlja. ▪ Širenje znanja. ▪ Također u sklopu razvoja strategije. a posebice menadžera. Daljnje podizanje kapaciteta poslovnih udruženja uključenih u promociju i zagovaranje DOP-a i održivog razvoja može se postići u suradnji s međunarodnim organizacijama kroz: ▪ Definiranje. te poticanje usvajanja odgovornih praksi i standarda od njihove strane. te uspostavljanjem institucionalnih veza između članova uprave zaduženih za DOP i menadžera relevantnih odjela. antikorupcijske mjere) na razini poslovnih udruženja. koji kombiniraju identifikaciju prilika te prepoznavanje rizika za dugoročnu poslovnu konkurentnost. ▪ Zajedničko djelovanje prema Vladi u svrhu uspostavljanja šireg i učinkovitijeg konzultativnog procesa pri donošenju javnih politika vezanih za održivi razvoj i interese poslovne zajednice. ▪ Osiguranje održivosti. potrebno je razmotriti koje skupine su poduzeću ključne za ostvarivanje tih ciljeva (analiza dionika). ▪ Poticanjem i promicanjem sektorskih inicijativa odgovornog poslovanja. Razmjena najboljih praksi s kolegama iz drugih europskih zemalja s različitom tradicijom i obujmom DOP-a najkorisnija bi bila za širenje i daljnju razradu hrvatskih napora na razini pojedinih sektora i pojedinih kompanija. ovisno o kapacitetima samog poduzeća. postoji potreba za kontinuiranom podrškom već započetim ili osmišljenim inicijativama poslovnog sektora. koji sve više ovise stabilnim odnosima s nizom dionika temeljenih na povjerenju. i podrazumijeva prijenos znanja. te programe DOP-a formulirati u skladu s time. izradom specifičnih smjernica. vještina i informacija o ovom području u hrvatskim regijama. odnosno formalizacije obično neformalnih suradničkih odnosa među odjelima. te najbolje domaće prakse. ▪ Povećanje broja resursa dostupnih na internetu. Ključna područja poboljšanja praksi DOP-a na razini poduzeća odnose se na integraciju DOP-a u sveukupne poslovne strategije. u suradnji s lokalnim ograncima poslovnih udruženja. civilnog društva i akademske zajednice. ▪ Odgovorno upravljanje vrijednosnim lancem izuzetno je važno u ovom smislu. čiji su nositelji HGK i HRPSOR.Razvoj DOP-a ovisi o interakciji unutarnjih i vanjskih pokretača. javnog utjecaja. ▪ DOP je potrebno formulirati ne samo kao dio vizije i misije poduzeća. tehnologija i vještina s velikih na mala i srednja poduzeća. ▪ Stvarnu i sustavnu primjenu mehanizama samoregulacije (etički kodeksi. uključujući i srednja i mala. postoji potreba za snažnijim naporima države i vanjskih pokretača. ▪ Kontinuiranu promociju izvještavanja od strane poslovnih udruženja i međunarodnih agencija (UNDP – Global Compact). ▪ Promociju odgovornog upravljanja dobavljačkim lancem objavljivanjem najbolje prakse. već i kao eksplicitne i mjerljive poslovne ciljeve. na sličan način. ▪ Poticanje i financiranje istraživanja o DOP-u od strane domaćih znanstvenika. edukacijom i uspostavom baze podataka domaćih stručnjaka. ▪ Razvoj sredstava i sustava tehničke pomoći malim i srednjih poduzećima pri uvođenju društveno odgovorne prakse. te edukacijskih paketa. ▪ Promicanje izvještavanja o vlastitim društveno odgovornim praksama od strane medijskih kuća. sve do redovitog i standardiziranog izvještavanja temeljem međunarodno usvojenih smjernica. Predlažemo financijsku podršku Vlade i međunarodnih razvojnih programa za sljedeće aktivnosti: ▪ Redovito uključivanje novinara i urednika u edukativne programe o DOP-u koje organiziraju poslovna udruženja. timova i operativnih jedinica. Nadalje. Rezultati na ovom području trebali bi postati dijelom sustava evaluacije uspješnosti svih zaposlenih. promicanje i nagrađivanje standarda odgovornog poslovanja. kodeks korporativnog upravljanja. s naglaskom na priručnike i praktične alate. 69 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Preporuke za ubrzani razvoj DOP-a u Hrvatskoj . ▪ Više je pažnje općenito potrebno posvetiti strateškom pristupu razvoja poduzeća. koje treba primijeniti na sustavan način i vodeći računa o interesima i potrebama različitih dionika. ▪ O programima i rezultatima odgovornog poslovanja potrebno je izvještavati. Pri tome treba razmotriti kako sustavi i aktivnosti odgovornog poslovanja mogu doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva. ▪ Postizanje dogovora o jasnim smjernicama za razlikovanje plaćenih /sponzoriranih priloga od onih novinarskih. ▪ Razmjena dobrih praksi s vodećim europskim poslovnim medijima. Podizanje svijesti o DOP-u među predstavnicima medija može rezultirati većom kvalitetom i širim opsegom informacija o DOP-u dostupnih javnosti. ▪ Promicanje prakse nezavisne verifikacije korporativnih izvješća o DOP-u. Premda se povoljno okruženje za DOP u Hrvatskoj polako stvara. Na taj način može se postići pravodobno stvaranje kritične mase društveno osviještenih poduzeća. započeti sustavni dijalog s njima. Početi se može izvještavanjem na web stranicama i u godišnjim izvještajima. posebice medija i nezavisnog praćenja. ▪ Integracija sadržaja vezanih uz DOP u formalno obrazovanje novinara i u redovite programe neformalnog obrazovanja koje organizira Hrvatsko novinarsko društvo i druga profesionalna udruženja. uz moguću nagradu za najbolji godišnje izvješće o DOP-u. dokumentiranje. ▪ Potrebno je razmotriti mogućnost institucionalizacije DOP-a unutar poduzeća. Na ovoj razini. ključno je povezivati aktivnosti vezane za DOP s pitanjem konkurentnosti samog poduzeća. te širenje informacija o rezultatima.

konferencije. nezavisna verifikacija. ▪ Analiza učinkovitosti/utjecaja odredbe o poreznoj olakšici do 2% bruto dobiti u Zakonu o porezu na dobit za donacije. ▪ Izrada smjernica za uključivanje standarda društveno odgovornog poslovanja u kriterije pri javnoj nabavi. ▪ Dostupnost financiranja znanstvenih projekata o DOP-u (istraživanja. odnosno sve relevantne kolegije diplomskog i poslijediplomskog obrazovanja. ▪ Potrebno je obrazovanje za društvenu odgovornost integrirati i u ranije faze obrazovanja. ▪ Jačanje uloge socijalnog dijaloga i socijalnih partnera u donošenju ne samo zakonodavnih rješenja. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za uključivanje u partnerstva s poslovnim sektorom te za preuzimanje uloge vjerodostojnog i konstruktivnog kritičara zahtijeva niz smislenih investicija donatorskih organizacija i Vlade: ▪ Provedba obrazovnih programa za društveno odgovornu kupovinu i potrošnju. ali može imati učinka jedino ako se radi u partnerstvu s poslovnim sektorom. Preporučamo sljedeće aktivnosti: ▪ Općenito. pri donošenju javnih politika vezanih za održivi razvoj. publikacije). ▪ Povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva za nezavisno i sustavno praćenje korporativnih praksi. 70 . ▪ Povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva za suradnju s poslovnim sektorom na područjima od zajedničkog interesa. ▪ Potpomaganje suradnje između akademskih institucija. preprekama i inovativnim aktivnostima relevantnima u domaćim uvjetima: ▪ Povećanje dostupnosti domaćih istraživanja o DOP-u stvaranjem znanstvene bibliografije o DOP-u. uz adekvatno financiranje iz javnog i privatnog sektora i iz EU-a sigurno će osigurati pravovremeno stvaranje i dijeljenje potrebnog znanja o pokretačima. ▪ Redovito uključivanje znanstvenika u primijenjena istraživanja koja iniciraju poslovni sektor i NVO-i (npr. ▪ Potpomaganje međunarodnih suradnji akademskih institucija na temu DOP-a. nezavisno praćenje). te promicanje njihovog usvajanja. Jedna od mogućnosti u tom smislu jest i donošenje nacionalnog kodeksa konzultativne prakse. kao pripravnički program ili service learning).UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Daljnji angažman domaćih istraživača i akademske zajednice. već i javnih politika vezanih za područje održivog razvoja. te usvajanje obveze i prakse konzultiranja s nevladinim sektorom. uspostava regulativnog okvira koji će jasnije poticati poduzeća na odgovorno poslovanje. ▪ Razmjena regionalnih i međunarodnih dobrih praksi uključivanja organizacija civilnog društva u DOP. ▪ Institucionaliziranje odgovornosti za promicanje DOP-a u sklopu Vlade i/ili javne uprave. te njeno promicanje u javnosti. studentskih organizacija i poslovnog sektora (pojedinih poduzeća ili poslovnih udruženja) na razvoju programa za DOP i u izvještavanju (npr. ▪ Potpomaganje i nagrađivanje uspješnih međusektorskih partnerstava usmjerenih razvoju zajednice. izrada indeksa. uključujući i poslovni. ▪ Obrazovanje državnih službenika i dužnosnika o osnovnim postavkama održivog razvoja. ▪ Praktično promicanje europskog koncepta partnerstva. ▪ Uspostavljanje učinkovitog i sveobuhvatnog sustava prikupljanja podataka o primjeni normi i oznaka za zaštitu okoliša i društvenu odgovornost. Jačanje komplementarne uloge Vlade u promociji DOP-a je od iznimne važnosti . ▪ Integriranje teme odgovornog poslovanja u formalnu edukaciju.

Prilozi 71 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 72 .

) Datum Događaj Glavni organizatori 2007 Svibanj. u suradnji s HGK-om. HR PSORom. MAP Savjetovanja d. Međunarodna konferencija “Poduzeća u tranziciji”: Na putu prema jačanju društvene odgovornosti i poslovne etike: Moderna teorija i praksa 8. 20.croma. inet. BCBN-om.php) Svibanj.hr) Udruga poslovnih savjetnika. 6. Charles S. 20.-29.-17.aed.o. 14. hub. UNDP. IBLF Hrvatska udruga banaka i članice. Konferencija “Ulaganje u zajednicu: Praktični pristupi za poduzeća” Edukativni moduli o DOP-u – edukacija trenera AED. 7. HUM-CROMA. AMCHAM-om.hr) Travanj. Zadar Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu (www. Europski centar za međunarodnu suradnju. ups-amc. Nordijska komora Veljača / Ožujak Serija radionica o Global Compactu/ DOP-u 2006 Listopad. Hrvatska gospodarska komora. HUP-om. Caux Round Table (www. Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR). u suradnji s HUP-om. Listopad.listopad Pilot projekt besplatnih radionica o upravljanju osobnim financijama 73 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA ▪ PRILOG 1 .drustvena-ogovornost. UNDP. NESsT i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Varaždinska županija.-20. IBL Zajednica za DOP HGK-a. – 05/2007.hr) Listopad. Ožujak.hr) UNDP (www.hr) IMPACT.o. 23.hr) UNDP.org) UNDP. uz financijsku podršku USAID-a (www.Ključni događaji vezani uz razvoj DOP-a u Hrvatskoj (01/2004. GRI (www. Međunarodna konferencija “Moralni kapitalizam – zašto ne?” Svečano predstavljanje Global Compact Inicijative u Hrvatskoj Predstavljanje GRI 3 i jednodnevna stručna radionica o izvješćivanju o održivosti Ožujak. UNDP (www. 27. 18. Hrvatsko društvo za kvalitetu (http://kvaliteta. 24. Mott Foundation (www.undp.-26. konferencija o kvaliteti u Hrvatskoj: ”Društveno odgovorna poslovna praksa” Seminar o poduzetničkoj filantropiji. efst.. Radionica o poslovnoj etici Lipanj . Ožujak. UNDP. Nacionalno vijeće za konkurentnost.hr/eitconf/topics. 19.hrpsor.

-31. 27.asp) AED/World Learning u suradnji s IBLF Listopad. Brijuni Svibanj AED/World Learning u suradnji s IBLF 74 . 23.-30. Italija Osnivanje Zajednice za DOP u Hrvatskoj gospodarskoj komori. UNDP-om (www.o.map. u suradnji s HUP-om.hr/upload/ GRISmjernice_2002. Zagrebački velesajam (www. Ekonomski institute Zagreb.zaba. Međunarodni centar za edukaciju novinara (ICEJ) (www. 10. 2005 Studeni 1.hr/agenda/ program_1.zv.org) UMIS-SMEA Listopad.html) 2004 Prosinac. 8. Konrad Adenauer Stiftung (www. Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) (www.prosinac Tehnička pomoć malim i srednjim poduzećima s naglaskom na zaštitu okoliša u turizmu Konferencija o dobrim upravljačkim praksama Hrvatski centar za čistiju proizvodnju Ožujak.hr/sajmovi/033/index_ en. Hrvatska gospodarska komora Sviban.huoj. Usvajanje Kodeksa poslovne etike Seminar “Društvena odgovornost – trendovi u Hrvatskoj i svijetu” Svibanj. 24.pdf) Ministarstvo gospodarstva. Zagrebačka banka (ZABA). UNDP.poslodavacpartner. IBLF Rujan. Regionalni forum za DOP u sektoru malog i srednjeg poduzetništva u središnjoj i istočnoj Europi G3 prezentacija Pogled izbliza i predstavljanje hrvatskog prijevoda GRI2 Veljača. UNSSC.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Siječanj .-30.html ) UNDP UNDP u suradnji s ILO. www..hr/ info/abo/news/press/habo_press280.hr) Udruga Dupinov san.hrpsor.hr/map. rada i poduzetništva .o. Prosinac Srpanj Promocija Priručnika za DOP “Časno do pobjede” Edukacija o DOP-u za hrvatske konzultante i menadžere u Torinu.pdf) Ožujak. Studijsko putovanje grupe praktičara DOP-a u Veliku Britaniju 2 radionice o partnerstvima između poslovnog i civilnog sektora.-7. UNIDO HR PSOR (www. 16. Rujan. Nacionalna konfererencija o promociji DOP-a: Agenda 2005.poslovniforum.hr. MAP Savjetovanja and Zajednica za DOP HGK-a (www.business. 28. 5. 19. dodjela certifikata Poslodavac partner – 11 certificiranih poduzeća Radionica o DOP-u na Nacionalnoj konferenciji o socijalnom poduzetništvu Okrugli stol o DOP-u na Nacionalnoj konfereciji HUOJ-a Okrugli stol o međusektorskim partnerstvima za zaštitu okoliša u sklopu EMAT sajma Selectio d. 23.

hr Pregled internet stranice Pregled godišnjeg izvješća 2005 Pisani odgovor na vodič za intervju Pregled internet stranice Pregled izvještaja o okolišu 1998 i 2003 Intervju Pregled internet stranice Telefonski kontakt Pregled internet stranice Intervju Nikolina Peribonio.hr www.04. menadžer za osiguranje kvalitete 02.03. Dalekovod www.hr Pregled internet stranice www.d.2007.dalekovod. glavni tajnik 20.com Josip Popović 03.o.atlantic. Macinec CHROMOS BOJE I LAKOVI. Centrometal d.d.05.o.o.dukat.akd.o.chromos-svjetlost.bina-istra.hr www.htnet. direktor Odjela za zaštitu okoliša 26. Tvornica boja i lakova.03. CHROMOS-SVJETLOST.hr 03.o.Popis poduzeća i dionika uključenih u istraživanje Poduzeće AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d. Sesvete Atlantic Grupa Web stranica www.duro-dakovic.autokreso. d.centrometal. 2007. www.d.o. Anamarija Company d.2007 75 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA ▪ PRILOG 2 . Dukat d. Elektrokontakt www.anamarija.2007.o.hr Pregled internet stranice www.hr 28. www.hr Ernest Lehotkai.chromos-bil. Bina-Istra d.hr Pregled internet stranice www.o. d.hr Istraživačke metode Pregled internet stranice Ime i funkcija intervjuriane/ ih osobe/a Datum www.hr Pregled internet stranice Pregled Prospekta 2006 Intervju Pregled internet stranice Pregled internet stranice Pregled internet stranice Branislav Bibić. 03.o.o.ekz.05.d. Poslovna cjelina podrške poslovnim procesima Damir Brlek. www.2007 AUTO-KREŠO d.2007 Đuro Đaković-Zavarene posude d.

www. Split Koka d.04. voditeljica radne skupine za održivi razvoj i DOP Iva Jurković. Varaždin www. Split www. izvršni tajnik.hr Areta Čuturaš.d.fina. INA Industrija nafte d.koncar.vindija.d.msan.com Pregled internet stranice Intervju Pregled internet stranice Pregled godišnjeg izvješća (2002-2005) Telefonski i e-mail kontakt" Pregled internet stranice Pregled internet stranice Pregled internet stranice Pregled godišnjeg izvješća 2005 Pisani odgovor na vodič za intervju Artur Gedike.2007 Konstruktor inženjering d.hr www.hr www.o.03.o.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA FIMA www2.hr Pregled internet stranice Intervju Pregled internet stranice Pregled Prospekta za 2003 te ostalih informacija dostupnih na Zagrebčakoj burzi Telefonski i e-mail kontakt Pregled internet stranice Pregled godišnjeg izvješća 2005 Intervju Prepiska elektroničkom poštom Pregled internet stranice Pregled godišnjeg izvješća za 2005. voditeljica Odjela za upravljanje kvalitetom 21.hgspot.hr Franck d. HGspot Hrvatska lutrija www. direktorica Korporativnih komunikacija Smilja Hero. i internih glasila 2004-07 Pregled internet stranice Pregled internet stranice 05.hr LIM-MONT .2007 Financijska agencija FINA www.d.04.fima.hr www. izvršna direktorica za ljudske potencijale Nora Cecić.2007 Kerum d.lim-mont.04.04.2007.kerum.hr Končar Grupa www. pomoćnica izvršnog direktora za igre na sreću Svea Švel-Cerovečki.ina.hr www. Sektor upravljanja ljudskim resursima Rikardo Marelić.o.o. Sektor korporativnih komunikacija Snježana Tabak.hr Pregled internet stranice Pregled socijalnih izvješća i izvješća o okolišu 2003-05 Intervju telefonski i prepiska elektorničkom poštom 11. Ured uprave 17.hr 76 .lutrija.2007 JANAF www.d.konstruktor-split. direktor marketinga i ljudskih resursa 13. M-SAN Grupa www. Sektor korporativnih komunikacija Darko Limanović.hr Renata Godek.franck.d.janaf.

2007 Plava Laguna www. Izvještaja o korporativnom upravljanju 2005 Pregled Izvještaja o održivosti matične kompanije za 2005.hr Loreto Radojković. Odjel za upravljanje ljudskim resursima Pregled internet stranice Pregled izvještaja o okolišu za 2004.o. PBZ www.termocommerce. pomoćnik direktora za osiguranje kvalitete i podršku korisnicima Ivan Mijačika.04. Danira Račić. Sektor za korporativne komunikacije 10.hr 77 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .valamar.plavalaguna.03. direktorica Sektora za financije Matija Hlebar.hr Melanija Bago.hr Pregled internet stranice Pregled godišnjeg izvješća 2005 Intervju Pregled internet stranice Pregled internet stranice Pregled Izvještaja o DOP-u 2004 i 2005.o.hr www. viši savjetnik za odnose s javnošću. i 2005.com Pregled internet stranice Pregled internet stranice Telefonski i e-mail kontakt Pregled internet stranice Pregled Prospekta 2006 Intervju Marina Majić.strabag.NEXE Grupa www.pbz. specijalistkinja za odnose s javnošću Ana Smoljo.ht.03. Vedran Banovac. www.nexe.HT Grupa www.d. Intervju Alemka Lisinski.podravka.hr www.2007 Podravka d.2007 Strabag d. voditeljica Odjela korporativnih komunikacija Miroslav Bijele.hr Termocommerce d.2007 T . Projekt menadžer.o.) VIRO www. Ured Uprave za korporativne komunikacije 28.2007 NINA COMMERCE d. koordinator za izvještavanje o DOP-u. pomoćnik direktora. www.o. VALAMAR (RIVIERA POREČ d.elviton.t.d.2007 www.04.03. i Godišnjeg izvještaja za 2005.hr Suzana Markotić Šilović. direktor Sektora za upravljačke sustave 05.secerana.04.o. Detaljan pismeni odgovor na vodič kroz intervju Pregled internet stranice Pregled godišnjeg izvješća 2005 Intervju Krešimir Knežević. direktor Regije 2-Jug 03. viša konzultantica u Hauska&Partner International Communications i VIRO kontakt osoba za medije 21.hr Pregled internet stranice Pregled Izvještaja o održivosti i Godišnjeg izvještaja 2005 Intervju Prepiska elektroničkom poštom 19.

Odnosi s javnošću 30.2007 Carlsberg www. i prijave na EFQM 2002.dobivena na intervjuu Pregled internet stranice Pregled socijalnog izvješća (radna okolina) 2005 Prisustvovanje na okruglom stolu i promociji izvješća . financijski direktor 18. menadžer za sigurnost Dubravka Turkalj.hauska.coca-colahbc.2007.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Popis poduzeća u Dodatnom uzorku Atlas www. direktorica odgovornog poslovanja H&P Grupe Holcim www. lokalna stranica u izradi) Pregled Izvještaja o održivosti 2004 Intervju Pregled knjižice o DOP-u .05.04.04. direktor Korporativnih servisa Nina Butić. voditeljica Odjela za ljudske resurse Dubravko Lakuš.04.04.carslberg. ožujak 2007.holcim. Izvještaja o održivosti za 2004. www. savjetnica za održivi razvoj Ivica Oslić. predsjednik uprave i generalni direktor Ernest Nemet. Hauska&Partners International www. predsjednik uprave. globalnog Izvještaja o održivosti za 2005.. direktor industrijske ekologije 21.04.hr Pregled internet stranice Pregled Godišnjeg izvješća za 2005.hr Pregled internet stranice Intervju Pregled internet stranice Intervju Pregled internet stranice Pregled socijalnog izvješća za 2003.ericsson. te sekundarne literature Intervju Pregled internet stranice Intervju Željko Banović. " Ericsson Nikola Tesla d. direktorica Korporativnih komunikacija 10. savjetnik za kvalitetu Snježana Bahtijari.dk Sanja Grotić. viša konzultantica.hr Žarko Horvat.03.hr 02. direktorica Kompanijskih komunikacija "12.03.hr Ivan Mišetić.2007 Hartmann www.d. Intervju Pregled internet stranice (globalna stranica s dijelom o Hrvatskoj.2007 Croatia Airlines www.atlas.com/hr Andreja Pavlović.croatiaairlines.2007 78 . Intervju" Pregled internet stranice Pregled Izvještaja o održivosti 2004 Pregled glasila Ča je novega te izdanje poduzeća o strategiji održivosti Intervju Prepiska elektroničkom poštom 05.2007 Coca Cola Beverages Croatia www.hartmann.2007 02.13.2007.hr Zoran Bogdanović. Country General Manager Majda Tafra-Vlahović.

2007 OTP Banka www. Odjel korporativnih komunikacija Damir Šmida.hr 03. direktorica korporativnih komunikacija 23. www.hr Danijela Omelić.nestle. Radio 101 Krešimir Sočković Tomislav Cerovec.otpbanka.hrt.03.05. zdravlja i sigurnosti Sandra Cvetko. slobodna poslovna novinarka Ratko Peter.o.Društvena odgovornost 28.efzg.03. Katedra za organizaciju i management Grupni intervju s predstavnicima medija www.2007. direktor za Hrvatsku Mislav Ante Omazić 22.2007 Nestlé Adriatic d.03.hr Krešimir Paliska. Hrvatski radio Milan Koštro.03. koordinatorica održivog razvoja.o.mercator. direktor okoliša. voditeljica Odjela za edukaciju Ante Rončević.pliva.zaba.hr 23.o.2007 www. 79 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA .hr Sanja Fresl. Direkcija korporativnog i tržišnog komuniciranja . urednica u Poslovnom dnevniku Renata Ivanović.2007 Mercator www. pomoćnik glavnog direktora Jadranka Čulo Petrovčić 30. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.o.o. reporter RTL-a Tihomir Dokonal. časopis Banka 26.2007 Popis intervjuiranih dionika Det Norske Veritas Adriatica d.hr Pregled internet stranice Pregled Socijalnog izvješća 2004 Intervju 22..03.hr Olivera Međugorac.2007 PLIVA Hrvatska d.04. www.HRT www.dnv.hr Pregled internet stranice Intervju Pregled ETNO smjernica za drušvenu odgovornost Pregled internet stranice Intervju Pregled internet stranice (lokalne i globalne) Pregled globalnog Izvještaja o okolišu 2000 Intervju Pregled internet stranice Pisani odgovor na vodič za intervju Pregled internet stranice Pregled Izvještaja o održivosti 20022005 Intervju Nela Gudelj.o. Public relations 04.2007 Vesna Roller.03.03.2007 Zagrebačka banka (ZABA) www.

hzn. Zelena akcija.03.03. izvršna direktorica Domagoj Račić.hr Stanka Miljković. www.hr Mirjana Matešić.hr 30.hr glas.hr www. stručnjak za korporativno upravljanje i izvještavanje o DOP-u Vitomir Begović.03.2007. Hrvatska udruga poslodavaca-Koordinacija za održivi razvoj Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj HRPSOR Hrvatski zavod za norme www.03. obrazovanje i izdavačku djelatnost Luka Benko.2007 www. Nezavisni hrvatski sindikati.Hr Marijan Sokačić. predstojnik Ureda Dubravka Matić.hr Ilija Rkman.2007 80 . voditeljica sektora za organizaciju. izvršna direktorica 16.Novi Sindikat Zdenka Gizdić. aktivistica i vanjska članica saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Tomislav Kiš.2007 Grupni intervju s predstavnicima sindikata www.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Grupni intervju s predstavnicima NVO-a www.2007.socijalnopartnerstvo.hr 02. Predsjednik udruge "Potrošač" Toni Vidan.zelena-akcija.hr 19. koordinator za suradnju s NVO-ima Maja Stanojević-Pokrovac. SSSH. savjetnica za gospodarsko-socijalne politike 27. načelnica Odjela za industriju i privatizaciju.hr 15.nhs.hup.2007 Ured za socijalno partnerstvo Vlade RH www. ravnatelj Ivana Halle.sssh. voditeljica Koordinacije za održivi razvoj 26. odnosi s javnošću Dragutin Funda.otok-znanja.nordicchamber.03.2007 www.hrpsor.hr www.03.04.04.03.potrosac.hr 26.2007 www. Predjednica Matice hrvatskih sindikata javnih službi Ana Miličević-Pezelj. rada i poduzetništva Nordijska gospodarska komora u Hrvatskoj Otok znanja www.2007 Ministarstvo gospodarstva. koordinatorica za UNIDO projekt Jasmina Zečirević. pravni savjetnik Glas.mingorp. glavni tajnik .hr 26. Predsjednik Savjeta za razvoj civilnog društva Vesna Kesić.

predavačica i istraživačica DOP-a na ZŠEM-u 03.zsem. direktor Sektora trgovine Snježana Bahtijari. predsjednica Zajednice za DOP HGK Andreja Pavlović.2007 www.05.2007 81 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA . zamjenica predsjednice Zajednice za DOP HGK Marko Gjeldum. tajnik Zajednice za DOP HGK 11.hr Ruđer Friganović.Zagrebačka škola ekonomije i menadžementa Zajednica za DOP Hrvatske gospodarske komore www.04.hgk.hr Mirna Koričan.

UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 82 .

da ne postoji osoba/menadžer odgovoran za DOP te da se DOP ne pojavljuje na dnevnom redu Upravnog odbora Na putu znači kako postoji osoba/menadžer odgovoran za pitanja DOP-a. kako ne postoje smjernice. ali da program DOP-a ne podupire ili tek djelomično podupire strateške ciljeve poduzeća te da postoji određena suma sredstava rezervirana za aktivnosti i komunikaciju o DOP-u. 83 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA ▪ PRILOG 3 . kako je komunikacija s dionicima o pitanjima DOP-a reaktivna. da Upravni odbor redovito dobiva izvještaje o DOP’u. a na proizvodima se koriste oznake zaštite okoliša. Na putu znači kako postoji ad hoc interakcija s dionicima. pitanjima DOP-a se upravlja i unutar dobavljačkog lanca. da postoje politike koje promoviraju transparentnost i odgovornost poduzeća. nisu postavljeni ciljevi koji bi poticali postizanje napretka te da se pitanjima DOP-a ne upravlja u odnosima s dobavljačima. Dobra praksa i više znači da postoji specifična strategija upravljanja rizicima i prilikama za društveno odgovorno poslovanje. poboljšanja izvedbe u DOP-u se mjere. kako se u obzir uzimaju stavovi dionika i kako se pitanja od interesa dionicima rangiraju po važnosti i uključuju u poslovnu strategiju. kako dionici nisu jasno definirani te kako se unutar poduzeća ne upravlja odnosima s dionicima. niti sredstva rezervirana za društveno odgovorne aktivnosti. ne dolazi do mjerenja poboljšanja izvedbe u DOP-u. kako je kompanija pod pritiskom dionika. Definirane ocjene unutar dimenzije upravljanje Bez/malo dokaza znači kako ne postoje politike koje se odnose na transparentnost i društvenu odgovornost. postavljeni su ciljevi koji potiču poboljšanja u izvedbi. Na putu znači kako postoji nekolicina sustava upravljanja koji su relevantni za DOP. Dobra praksa i više znači da postoje sustavi upravljanja koji se odnose na DOP. Definirane ocjene unutar dimenzije izvedba Bez/malo dokaza znači kako ne postoje upravljački sustavi koji se odnose na DOP. Dobra praksa i više znači da postoji imenovana osoba odgovorna za pitanja DOP-a na razini Upravnog odbora/više upravljačke sturkture. te da dolazi do određenog mjerenja poboljšanja izvedbe. ali da se izvještavanje Upravnog odbora o DOP-u javlja neredovito i da ne postoji zahtjev za redovitim izvještavanjem Upravnog odbora o DOP-u. ali kako ne dolazi do identifikacije njihovih prioriteta Dobra praksa i više znači da postoje procesi za upravljanje odnosima s dionicima i vođenje dijaloga. Na putu znači kako ima dokaza o postojanju strategije upravljanja rizicima i prilikama za društveno odgovorno poslovanje. pravedne trgovine i društvene odgovornosti. U tu svrhu razvijene su smjernice i alati koji omogućavaju primjenu DOP-a u poslovnoj strategiji poduzeća. te da se ne očekuje suradnja različitih odjela po pitanjima DOP-a. alati i politike koje se odnose na DOP. da DOP program podupire strateške ciljeve poduzeća te ga se uzima u obzir kao sredstvo putem kojega se strateški ciljevi ostvaruju.Definicija ocjena prema metodologiji (IET) Definirane ocjene unutar dimenzije strategije Bez/malo dokaza znači kako ne postoji specifična strategija upravljanja rizicima i prilikama za društveno odgovorno poslovanje. Definirane ocjene unutar dimenzije uključivanja dionika Bez/malo dokaza znači kako ne postoji ili je vrlo ograničena interakcija s dionicima.

Dobra praksa i više znači strukturirane/standardizirane informacije o DOP-u i s njime povezanim politikama i izvedbom dostupne javnosti Definirane ocjene unutar dimenzije verifikacije Bez/malo dokaza znači da nikad nisu provedeni verifikacijski postupci od strane nezavisne organizacije Na putu znači kako se planiraju ili pripremaju verifikacijski postupci od strane nezavisne organizacije Dobra praksa i više znači da je izvještaj o DOP-u/održivom razvoju/ zaštiti okoliša prošao verifikaciju nezavisne organizacije 84 .UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Definirane ocjene unutar dimenzije objavljivanje Bez/malo dokaza znači kako nema/vrlo je ograničena količina informacija dostupna javnosti (izvješće ili internet). te da dolazi do uspostave sustava mjerenja kako bi olakšali strukturiranje informacija o izvedbi o DOP-u. preko onih određenih zakonom Na putu znači kako postoje sporadične informacije o DOP-u dostupne javnosti.

zsem. Zagreb: 6.hzz. Vladimir. Brussels. Ivica i Hrvoje Mateljić. Korporacijsko upravljanje u javnim dioničkim društvima u Republici Hrvatskoj.hrpsor. Aida. Majda i Denis Redžepagić. 9. Zagreb:CROMA. Tafra Vlahović. http://www. Dostupno na: http://www.hr/upload/GRISmjernice_2002.consilium. Dostupno na: www.vse. Dostupno na: http://paulstubbs.). 2. pp. Brač. European Commission. Esad. 2006. Domagoj and Melita Veršić Marušić.) Časno do pobjede. Dostupno na: www. Dostupno na: http://europa. Menadžerski ugovori – model.europa. 2006.en06. Kristijan (ur). Bol.hr/DocSlike/ Bilten2007_2. Brussels. God. br. Parać Branko i Josip Šaban. “Renewed EU Sustainable Development Strategy”. Zagreb: AED.pdf Barbić Jakša.Bibliografija Bilješka: sve navedene internetske stranice posjećene su u razdoblju od 8.hr/ edukacija/korporacijsko-upravljanje. savjeti i prakse. Bajuk. Zagreb: HUM-CROMA. Esad. Leslie.pdf Jošić. međunarodnoj konferenciji „Enterprise in Transition”. Pregled društvene odgovornosti poduzeća u Hrvatskoj.eu/eur-lex/en/com/ gpr/2001/com2001_0366en01. 2001. ]: Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZSEM) veljača 2007.pdf 85 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA ▪ PRILOG 4 . Priručnik za društveno odgovorno poslovanje.. Reporting on Corporate Social Responsibility by Leading Croatian Firms 2006 [Izvještavanje o društvenoj odgvornosti vodećih hrvatskih poduzeća u 2006. Eterović Heidi. 2005. Kurešević Ela i Andreja Kocijan (ur. Zagreb. travnja 2007. Račić.pdf Šulenta. Siniša Zrinščak i Marina Vugec “Civilno društvo u procesu stjecanja povjerenja u Hrvatskoj i izgradnje partnerstva s državom i drugim dionicima. 2006 Dostupno na: http://ec. pdf (2006. Čolaković. Tatjana. Dostupno na: www.hr Referencirana literatura Bagić.eu/pdf/en/06/st10/ st10117. Nadzorni odbori – vodič kroz sustav korporativnog upravljanja. svibnja 2007. Analitički bilten. 2006.aed. 2006. “Tvrtke moraju sastavljati čak tri različita financijska izvješća”.eu/enlargement/ pdf/key_documents/2006/nov/hr_sec_1385_en. 24-26. 2007.pdf (2004.pdf Grčar. Zagreb: MATE d. Lider poslovni tjednik. 2005. 2. Cvijanović. Zagreb: CERANEO i CIVICUS. Mislav..pdf European Communities. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu. U Zborniku ekonomskog fakulteta u Zagrebu. “Investicijski fondovi i EU u procesu razvoja tržišta kapitala u Hrvatskoj”. Vol.pdf Global Reporting Initiative [Globalna inicijativa za izvješćivanje]. 2007.o. 4.drustvena-odgovornost. 2004. Zagreb:HZZ. Green Paper “Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility” {COM(2001) 366 final}.srce. ožujka do 20. Bežovan. Gojko.pbwiki. [Zelena knjiga «Promocija europskog okvira za društveno odgvorno poslovanje»] Brussels. Dostupno na: http://www. UNDP. [Obnovljena europska stratgija održivog razvoja].. Dadić. 2006.com/f/Stubbs%20Tafra%20Redzepagic%20Split. “Croatia 2006 Progress Report” {Com(2006) 649 Final}.hr European Commission. Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost.o. Čolaković.).hr/hr/dokumenti/CSR_Report_2006. Jože.undp. izdanje. Dostupno na: hrcak.” [Stvaranje kompetencija za održivost putem izvještavanja u Hrvatskoj] na 7. 2005. “Creating Sustanaibility Competencies Through Reporting in Croatia.php?show=clanak_download&id_clanak_jezik=16840 Krkač. i Narančić. Smjernice za izvještavanje o održivosti 2002. rujna 2007. i ZŠEM Stubbs. Dostupno na: http://register. 2007. 12-13 Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ). Lana.hr/hr/dokumenti/200403_CSRreport.aed. Marina. Paul.hr/index. 2006.. Mirna Koričan i Andrijana Mušura.europa. Škrabalo. Dostupno na: http://www.

. Priručnik o društveno odgovornom poslovanju. 52/00. Business Styles and Sustainable Development. Državni ured za reviziju. 128/99. 2004. [Hrvatska: procjena životnog standarda.worldbank. Zagreb: Ministarstvo gospodarstva.Your Business Partner. Damir.2010.hr/hr/izvjesce/revizije-pretvorbe-i-privatizacije Hrvatska Agenda 2005. 34/99. 86 . Zakon o porezu na dobit. 2003. Zakon o zaštiti na radu. Zagreb. 57/2006. NN 111/93.pdf Omazić. 92/05. Dostupno na: http://ec. 2006.” Project Report and Summary. rada i poduzetništva.hr/en/pdf/Partner_06_en. Kolektivno pregovaranje u Republici Hrvatskoj. Ralph and Starkey.pdf Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske. 2006. Dostupno na: http://kenny2. NN 177/2004. Neumreženi.” In 5th International Conference on Ethics and Environmental Policies. ur.program konferencije.infotech. Zakon o tržištu vrijednosnih papira. sudionici.Ured za socijalno partnerstvo. Zakon o javnoj nabavi.biznet. Dostupno na: www. “Društvena odgovornost i strategije hrvatskih poduzeća.contentMDK:21192606 ~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:301245. Kyiv.asp Hrvatska gospodarska komora. 71/97. NN 84/02. 73/00 Zakon o radu.hr/hgk/tekst. Vodič kroz međusektorsku suradnju. Dostupno na: http://iintegra.strategija. Dostupno na: http://www. za odgovorno poslovanje.mingorp. Zagreb: Vlada RH.globalnet.2013. 2007. Standardised Environmental Management Systems in Central and Eastern Europe. 2007. Izvješće o društvenom razvoju Hrvatska 2006. NN 117/01. 12. Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj.. Zakon o trgovačkim društvima. Studeni 2006. Odabrani ekonomski indikatori hrvatskog gospodarstva.hr/UserDocsImages/hio/HIO_Strategija. NN 21/96. Brlek. 1: Promocija društvene uključenosti i regionalnih jednakosti]. 2006. Dostupno na: http://www. 2003. Mislav Ante. NN 64/96.00. prijedlog inicijativa.hr/ upload/file/130/65076/FILENAME/WEB_hrvatska_verzija.hr World Bank. 2000. Croatia .hgk. Zagreb: Doktorska disertacija. April 2-6.undp. Vlada Republike Hrvatske. Volume 1: Promoting Social Inclusion and Regional Equity.hr/WBSITE/ EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/CROATIAEXTN/0. Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša.eu/environment/emas/pdf/general/emas_eastwards_report2000_en. Sonja.europa.. United Nations Development Programme (UNDP) Hrvatska. NN 59/96. Zakon o privatizaciji. “Izvješće o radu na reviziji pretvorbe i privatizacije”. 2007. Hrvatska izvozna ofenziva: Strategija za razdoblje 2007. “Sirela’s Complete Wastewater Purification System and Further Treatment of Sludge by Composting Method an Eco-Efficiency Case Study.hr/www. NN 137/04. Osijek. Vol. 2004.pdf Ministarstvo gospodarstva.sk/downloads/20_Publications2_ cr. 8. Zagreb: 2006.pdf Hrvatska gospodarska komora.hr/agenda/program_1.poslovniforum. NN 82/94. Udruga za kreativni razvoj SLAP. Dostupno na: http://www. Strateški okvir za razvoj 2006.html Meima. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. godinu . uredbe i pravilnici: Pravilnik o znaku zaštite okoliša. Dostupno na: www. php?a=b&page=tekst&id=362 Referencirani zakoni. Zakon o zaštiti okoliša.. Konzulitrana literatura: Begović. Priručnik javne nabave za naručitelje. Richard “Implications of the Spread of Voluntary. Dostupno na: http://hgk. 2007. Integra Foundation i Ruke—Small and Medium Enterprise Development Association.pdf Vuković. 118/2003.UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA UNDP. 2006.”Promicanje društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj: Agenda za 2005. Croatia: Living Standards Assessment. zapisnik. Zagreb: Vlada Republike Hrvatske . 2006. 90/2005. Dostupno na: http://www2. Vitomir.revizija. rada i poduzetništva.

hr/sajmovi/033/index_en.Ured za socijalno partnerstvo www.hr Ekonomski fakultet.Odjel za zaštitu potrošača http://potrosac.hr Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija .hr/hr/gospodarstvo/ Ministarstvo zaštite okoliša. Sveučilište u Splitu http://www. već u popisu kontaktiranih poduzeća.hr American Chamber of Commerce www.drustvenaodgovornost.undp.hr Centar za civilne inicijative www.hr.org/countryinfo/croatia. Hrvatska gospodarska komora www.hr ODRAZ .hr EFQM.zelena-akcija.hr Social Accountability International http://www.zitel.htm Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.hr Agencija za zaštitu okoliša www.usig.pspefos.hr Vlada Republike Hrvatske .poslodavacpartner.hr Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika .Održivi razvoj zajednice www.cro-cpc.asp VERN Veleučilište www.hr Ministarstvo gospodarstva.hr Državni zavod za statistiku www.hr Hrvatska udruga za odnose s javnošću www.CROMA www.sa-intl.potrosac.efzg.hr EMAS http://ec.hr/.hrpsor.html Zajednica za društveno odgovorno poslovanje.hr Hrvatska udruga poslodavaca www.hr.info Državni inspektorat Republike Hrvatske www.com Sigurnost u okolišu i graditeljstvu (SOG) i ZITEL d.europa.Projekt poticanja energetske efikasnosti u Hrvatskoj www.o.moj-posao.o.undp.hzn. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.inspektorat.mingorp.dzs. Ekonomski fakultet u Osijeku http://www.Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske www.hgk.efst.hub.vern.liderpress.hgk.nordicchamber.fzoeu.zsem.hr Hrvatski centar za čistiju proizvodnju www.hup.hr Lider.croma.mvpei.sgs. Sveučilište u Zagrebu www. energetska-efikasnost.zse.org Nordic Chamber of Commerce in Croatia www.Bilješka: internetske stranice poduzeća uključenih u istraživanje nisu u ovom popisu.hr Poslijediplomski studij Poduzetništvo.hr Hrvatska banka za obnovu i razvitak www.zv. Potrošač .hr Zagrebački velesajam www. Academy for Educational Development (AED) www.ups-amc.Udruga za razvoj civilnog društva www.dnv. Business.hbor.hr The Integra Foundation www.odraz.eu/environment/emas/activities/accession_en.hr/wps/portal/ZajednicaZaDOP Zelena akcija [Green Action] www.org UNDP .efqm.cci.hr Certifikat Poslodavac Partner www.hr Hrvatska gospodarska komora www.Uprava za me- 87 UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Konzultirane internetske stranice: đunarodnu gospodarsku suradnju http://hgd.azo.hr United States International Grantmaking www.hr Hrvatski zavod za norme www.lijepa-nasa. www.asp.donacije.hr http://business. prostornog uređenja i graditeljstva www. rada i poduzetništva .sk Udruga Lijepa naša www.studio-artless.hr Hrvatsko društvo za kvalitetu http://kvaliteta.o.hr UNDP. poslovni tjednik www.integra.javnanabava.hr Udruga poslovnih savjetnika .Projekt društvene odgovornosti poduzeća www. socijalno-partnerstvo.amcham.org/ temp_efqm_full/wwwroot/levels/reco/orglist_sort_all.htm SMART .hr Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta www.o Sigurnost u radnom i životnom okružju http://www.hr MAP Savjetovanja d.smart.Association of Management Consultants www.hr Vlada Republike Hrvatske – Ured za javnu nabavu www.hr .ekokvarner.o.hr Donacije.hr Hrvatska udruga banaka www.hr/sigurnost/propisi.huoj.php Ekonomski fakultet.aed.hr Selectio d.inet.mzopu.info www.strategija.org Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije www.hr Det Norske Veritas www.hr Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HRPSOR) www.hr/eitconf/index.hr SGS Adriatica www.hr STUDIO ARTLESS www.net Zagrebačka burza http://www. www.o. Succesful Organisations Database http://web-1. Eko Kvarner www.map.

hr@undp.hr 88 .UBRZ ANJE PR AKSI DRUŠT VENO ODGOVORNOG POSLOVANJA Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) Ured Stalnog predstavnika u Hrvatskoj Radnička cesta 41 10 000 Zagreb E-mail: registry.undp.org www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->