P. 1
SNM-skripta

SNM-skripta

|Views: 2,045|Likes:

More info:

Published by: Akademski Građanin Jure Boban on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2015

pdf

text

original

Sections

 • MEUNARODNE ORGANIZACIJE SIGURNOSTI PLOVIDBE
 • SLUZBENE ORGANIZACIJE
 • NESLUZBENE ORGANIZACIJE
 • MEUNARODNA POMORSKA ORGANIZACIJA -
 • International Maritime Organization (IMO)
 • TAJNISTVO
 • MEUNARODNA KONVENCIJA O SIGURNOSTI LJUDSKIH
 • ZIVOTA NA MORU
 • KONVENCIJA O MEUNARODNIM PRAVILIMA O
 • IZBJEGAVANJU SUDARA NA MORU 1972
 • MEUNARODNA KONVENCIJA O SPRIJECAVANJU
 • MEUNARODNA KONVENCIJA O TERETNIM LINIJAMA
 • MEUNARODNA KONVENCIJA O BAZDARENJU 1969
 • MEUNARODNA KONVENCIJA O STANDARDIMA
 • UVJEZBAVANJA STJECANJA OVALSTENJA I DRZANJA
 • STRAZE
 • MEUNARODNA KONVENCIJA O POMORSKOM
 • PRIMJENA MEUNARODNIH KONVENCIJA I PREPORUKA
 • TRAGANJE I SPASAVANJE NA MORU – OBVEZA SPASAVANJA
 • Obveza zapovijednika
 • USTROJ SLUZBE TRAGANJA I SPASAVANJA
 • CENZAR ZA KOORDINACIJU TRAGANJA I SPASAVANJA
 • STANICE ZA UZBUNJIVANJE
 • UVJEZBAVANJE OSOBLJA SLUZBE TRAGANJA I SPASAVANJA
 • SREDSTVA TRAGANJA I SPASAVANJA
 • POMORSKE SPASILACKE JEDINICE
 • ZRAKOPLOVNE SPASILACKE JEDINICE
 • OPREMA I SREDSTVA ZA PREZIVLJAVANJE KOJA SE DOSTAVLJAJU OSOBAMA U OPASNOSTI
 • TRAGANJE NA MORU
 • Pocetak traganja
 • Rukovođenje traganjem i spasavanjem
 • Zapovjenik mjesta nezgode (On Scene Commander –
 • Postupak broda koji krece u traganje i spasavanje
 • Podrucje traganja
 • Uspjesnost traganja
 • TRAGANJE BRODOVIMA
 • TRAGANJE ZRAKOPLOVIMA
 • ZAJEDNICKO TRAGANJE BRODOVA I ZRAKOPLOVA
 • NASTAVAK, OBUSTAVA I PREKID TRAGANJA
 • SPASAVANJE
 • SPASAVANJE BRODOVIMA
 • SPASAVANJE ZRAKOPLOVIMA
 • POSTUPAK SA SPASENIM OSOBAMA
 • COVJEK U MORU
 • SPASAVANJE ZRAKOPLOVA NAKON PRINUDNOG SPUSTANJA
 • SREDSTVA ZA SPASAVANJE
 • OSOBNA SREDSTVA ZA SPASAVANJE
 • Odijelo za spasavanje
 • BRODICE ZA SPASAVANJE
 • Konstrukcijska svojstva brodica za spasavanje
 • Oprema brodice za spasavanje
 • Djelomicno zatvorene brodice
 • Potpuno zatvorene brodice
 • Brodice sa zastitom od otrovnih plinova
 • Brodice otporne na vatru
 • Opca obiljezja sredstava za spustanje brodica
 • Gravitacijske sohe
 • Slobodan pad
 • BRODICA ZA PRIKUPLJANJE
 • Oprema brodice za prikupljanje
 • SPLAVI ZA SPASAVANJE
 • Opca obiljezja
 • Oprema splavi za spasavanje
 • Pneumatske splavi za spasavanje
 • Koristenje pneumatskih splavi koje se bacaju u more
 • Koristenje samooslobađajucih splavi
 • Spustanje pneumatskih splavi dizalicama
 • Krute splavi za spasavanje
 • Koristenje kurtih splavi
 • OPREMLJENOST SREDSTVIMA ZA SPASAVANJE
 • SIGNALNA SREDSTVA
 • Signalne rakete
 • Rucne baklje
 • Plivajuci dimni signali
 • Sprava za bacanje konpca
 • ODRZAVANJE SREDSTAVA ZA SPASAVANJE
 • SREDSTVA ZA KOMUNIKACIJU
 • USTROJ POMORSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA
 • Međunarodna pomorska satelitska organizacija
 • UZBUNJIVANJE
 • Poruke sigurnosti i hitnosti
 • Digitalni selektivni poziv
 • Poruke sigurnosti , hitnosti i pogibli INMARSAT sustava
 • KOMUNIKACIJE TIJEKOM TRAGANJA I SPASAVANJA
 • ODREIVANJE POLOZAJA LJUDI I BRODOVA U
 • OPSANOSTI
 • Uređaji za otkrivanje polozaja
 • COMPAS – SARSAT
 • NAPUSTANJE BRODA
 • UZROCI NAPUSTANJA BRODA
 • POTONUCE BRODA
 • NASUKAVANJE
 • SUDAR I UDAR
 • POZAR I EKSPLOZIJA
 • OSTECENJA TRUPA, OPREME I STROJEVA
 • RASPORED ZA UZBUNU
 • Sadrzaj rasporeda za uzbunu
 • Uvjezbavanje napustanja broda
 • Prirucnik za vjezbe
 • Brodski sustav uzbune
 • PRIPREME ZA NAPUSTANJE BRODA
 • Oduka o napustanju broda
 • Postupci pri napustanju broda
 • Ljudi u moru
 • POSTUPCI NEPOSREDNO NAKON NAPUSTANJA BRODA
 • PREZIVLJAVANJE NA MORU
 • ORGANIZACIJA ZIVOTA U BRODICI ILI SPLAVI
 • ZASTITA LJUDI U BRODICI ILI SPLAVI Hladnoca
 • Toplina
 • Hrana i voda u brodicama i splavima
 • NAPUSTANJE MJESTA NEZGODE
 • Koristenje zavlacnog sidra
 • Upotreba motora u brodici za spasavanje
 • Ostecenja brodice ili splavi
 • PROTUPOZARNA ZASTITA NA BRODOVIMA
 • GORENJE, POZAR I EKSPLOZIJA
 • Zapaljive krute tvari
 • Zapaljive tekucine
 • Zapaljivi plinovi i pare
 • Nacela gasenja i podjela pozara
 • SREDSTVA ZA OTKRIVANJE POZARA
 • Rucni javljaci pozara
 • Toplinski javljaci pozara
 • Dimni javljaci pozara
 • JAVLJACI POZARA
 • VATRODOJAVNA STANICA
 • CIJEVNI VATRODOJAVNI SUSTAV
 • SREDSTVA ZA GASENJE POZARA
 • VODA
 • PJENA
 • PRAH
 • UGLJICNI DIOKSID
 • HALOGENIZIRANI UGLJIKOVODICI
 • PROTUPOZARNA ZASTITA BRODA
 • PRIJENOSNI UREAJI ZA GASENJE POZARA
 • PALUBNI PROTUPOZARNI SUSTAV
 • UGRAENI SUSTAVI ZA GASENJE POZARA
 • Sustavi za gasenje pozara vodom
 • Sustavi za gasenje pozara ugljicnim dioksidom
 • Sustavi za gasenje pozara pjenom
 • Sustavi za gasenje pozara prahom
 • Sustavi za gasenje halogeniziranim ugljikovodicima
 • PROTUPOZARNA ZASTITA TANKERA
 • SREDSTVA OSOBNE ZASTITE
 • GASENJE POZARA NA BRODU
 • Gasenje pozara u nastambama za putnike i posadu

SIGURNOST NA MORU

STCW (International Convention on Standards of Training
Certification and Wathckeeping) – konvencija o standardima
uvjezbavanja , stjecanja ovlastenja i drzanja straze.
1964.god uspostavljen je zajednicki odbor IMO-a i ILO-a
posvecen uvjezbavanju pomoraca (IMO / ILO Joint Commitee
on Training). Odbor je pripremao spis (Document for
Guidance) koji je trebao posluziti kao uputa drzavama o
nacinu naobrazbe i izobrazbe zapovjednika , casnika i
clanova posade.
Na temelju tog spisa skupstina IMO-a je 1971.god donijela
odluku o usvajanju posebne konvencije posvecene naobrazbi
pomoraca.
Danas konvencija obvezuje 135 drzava. Tijekom 80-tih
godina odredbe konvecnije vise nisu zadovoljavale potrebe
međunarodne pomorske zajednice (zbog razvoja
tehnologije , smanjivanja broja clanova posade ,
multinacionalnih posada). Zbog toga se na konferenciji
1995.god potpuno mijenja prilog konvencije , koji stupa na
snagu 1997.god. Drzavama je ostavljeno 5 godina za
potpunu primjenu odredaba konvencije.

Prilog konvecnije se sastoji od 8 poglavlja.
U prvom poglavlju utvrđena su prava i obveze drzava.
Drugo poglavlje utvrđuje nacin i uvjete stjecanja ovlastenja
za zapovjednike , casnike palube i clanove posade palube.

Trece poglavlje utvrđuje nacine i uvjete stjecanja ovlastenja
za sluzbu stroja.
Cetvrto poglavlje se odnosi na casnike i clanove posade koji
su odgovorni za radiokomunikacije u slucaju opasnosti.
Peto poglavlje propisuje uvjete koje moraju zadovoljiti
zapovjednici , casnici i clanovi posade na pojedinim vrstama
brodova.
Sesto poglavlje se odnosi na uvjete sjecanja ovlastenja
casnika i clanova posade s posebnim duznostima na brodu
U sedmo poglavlje uvrstene su odredbe:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->