P. 1
1-Zdravstvena-higijena

1-Zdravstvena-higijena

|Views: 777|Likes:
Published by lidija_80

More info:

Published by: lidija_80 on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2014

pdf

text

original

1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6.

ŠIFRA MODULA Ostala zanimanja Frizer Higijena i prva pomoć Zdravstvena higijena 01/02 III-102-ST-01-01 (Zajednički modul za zanimanja: frizer,kozmetički tehničar) 7. DATUM KADA JE MODUL ZAVRŠEN 8. SVRHA MODULA: Svrha ovog modula je upoznavanje učenika sa očuvanjem zdravlja i spriječavanju nastanka bolesti kako bi osigurao zdrav život. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Nema ih. 10. CILJEVI MODULA: Kada je ovaj modul uspješno završen, učenk će biti sposoban da: -stekne znanje o ličnoj higijeni, higijeni stanovanja i higijeni radnog prostora - stečeno znanje primjeni u praksi i svakodnevnom životu -razvije sposobnosti logičkog zaključivanja o značaju higijensko estetskih navika 11. JEDINICE SADRŽAJA MODULA : 1. Lična higijena 2.Higijena ishrane 3.Higijena stanovanja Napomena:Važnost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli stavka 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspješnog završetka svake jedinice, učenik će biti sposoban da : Jedinica 1.Lična higijena Znanje -navede zadatke i značaj lične higijene -objsani poremećaje i bolesti nastale uslijed nedovoljne Vještine -procijeni značaj upotrebe sredstava za održavanje lične higijene Lične kompetencije -ima pozitivan stav prema pravilnoj ishrani -jača ekološku svijest i brigu, te interes za Septembar, 2008. III

kombinovano predavanje s pitanjima.3. Nastavni oblici i metode -frontalna obuka nasuprot samoobuci -rad u grupama (dva ili tri učenika) Nastavne metode: -predavanje (uz upotrebu štampanog materijala. između grupa učenika) 13.2 higijene -definiše pojam.1 Potrebni objekti i resursi : -učionice (standarde) -kabineti koji imaju određene specifičnosti -sredstva i ovlašćenja neophodna za pozivanje stručnjaka u učionicu 13. Higijena ishrane -objsani ulogu i značaj pojedinih hranjivih materija u ishrani -opiše poremećaje i bolesti nastale uslijed nepravilne ishrane -definiše i objasani razne vrste trovanja hranom -definiše higijenski značaj vode 3. podjelu i vrste kontraceptivnih sredstava 2. demonstracija po uzrcima) -diskusija (između nastavnika i pojedinog učenika ili razreda. Nastavna učila i materijali: -sredstva za pisanje-tabla -sakupi informacije iz određenih izvora -primjeni u praksi usvojena znanja -da primjere zdrave ishrane -ilustruje sastav i vrste namirnica -procijeni značaj zdrave ishrane u očuvanju zdravlja -procijeni kvalitet vode -da primjere štetnog uticaja faktora vanjske sredine -procijeni higijensko stanje stambenog i radnog prostora -stečeno znanje primjeni u praksi radnu i životnu sredinu -pokazuje odgovarajući nivo odgovornosti -pokazuje socijalano prihvatljivo ponašanje -pokazuje spremnost za timski rad . direktno predavanje) -demonstracije (kaskadna demonstracija. Higijena stanovanja -definiše kulturu stanovanja -objasni značaj toksikomanije na zdravlje -objasni značaj održavanja higijene školske sredine -nabroji štetne agense u radnoj sredini 13. SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13.2.

Ocjenjivat će se tematske jedinice kako je naznačeno u tabelarnom prikazu.4.3 (Napomena materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni) Vizuelni mediji: -skice -mape -tabele uzorci Nastavni materijali: -plan lekcije -udžbenici -sredstva za projekciju (projektori. 2. grafoskopi.Kriteriji za ocjenjivanje po tehnikama Učenici moraju ostvariti minimalno 40% rezultata učenja u svim odabranim metodama ocjenjivanja 2. Ocjenjivanje učenja: 1. Mihajlo Nikolin i sardnici.1.Opšta uputstva: Ocjenjivanje se provodi unutar škole i ocjenjivanje vrši nastavnik po unaprijed određenim kriterijima sa kojima treba upoznati učenike. Preporučena literatura i ostali izvori za učenje : (Napomena:materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni) -"Higijena i zdravstvena zaštita" dr.Usmeno ispitivanje -ocjenjivanje rezultata učenja usmenim putem -neformalno ocjenjivanje kroz svakodnevnu komunikaciju i opservaciju -pitanja mogu definisati nastavnici ili učenici -pitanja mogu biti struktuirana i nestruktuirana -primjenjuje se tokom modula -učenike treba uputiti na kriterije ocjenjivanja . Zavod za udžbenike i nastavne sredstva Beograd -Internet 13.5. CD player) -informacije sa Interneta 13. Fatima Jusufović -"Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem".

usmenu prezentaciju kao dokaz autentičnosti rada. .tačnost i validnost saznanja...2.3 3.. 3.2 2.Test . Portfolio -obuhvata zbirku učeničkih radova baziranih na kontinuiranom sakupljanju različitih radova -radovi će biti ocijenjeni prema ranije utvrđenim kriterijima: .) -broj pitanja je proporcionalan važnosti jedinice -pitanja sastavlja nastavnik ili stručni aktiv -test moraju raditi svi učenici -test se radi jedan školski čas -ocjenjivaće se jedinice 1.prisustvo i učešće.Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti po jedinicama: Važnost jedinica (zbir) 1.pitanja za test i bodovanje moraju biti unaprijed definisani u skladu sa rezultatima učenje u modulu -test se radi na kraju modula -u testu treba da bude minimalno petnaest pitanja (esejska pitanja. .4 -ovom metodom ocjenjivat će se jedinica 2 2.3. -portfolio sadrži zadatke urađene u grupnom i pojedinačnom radu i na vježbama -ovom metodom ocjenjivaće se jedinice 1. Lična higijena Higijena ishrane Higijena stanovanja Ukupno: Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti Usmeno ispitivanje Portfolio Test Jedinice 40% 30% 30% 100% 10% 10% 20% 20% 2.pridržavanje instrukcija i koraka propisanih u procesu. POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: . sparivanje. .. zadaci sa više ponuđenih odgovora.2.. 10% 10% 30% 30% 60% 14.

dipl.Kakanj Bilmišće 69. prof.Sarajeo Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 55 033-262-900 3.dipl.Sarajevo 057-342-523 5. Dženana Busuladžić.Zenica S.P. Fax 035-819-940 e-mail 2.S. Zenica.doktor medicine 2.943 033-262-900 M.S.poljoprivrede Stručnjak za razvoj NPP Škola M.ing. TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula 1.Šehida 30.Livno Hamdije Kreševljakovića 55.Sarajeo 033-262-900 . ing.V.P. Edina Dautović.5 -Ovaj modul je povezan sa predmetom biologija modulom III-102-OPS-02-01 15.VKV frizer-kreator 8.ing.Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 55.profesor biologije 16. tehnološke hemije 6.KLivno M.Mevlada Kadić.Memnuna Merdić.biologije Patriotske lige bb Tešanj Ul.V. Nasiha Redžić.P.Suvada Mrša. KO MOŽE DA PREDAJE MODUL PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE : 1.ured Mješovita srednja poljoprivrednoveterinarska i prehrambrena škola.P. "Hasan Kikić" Gradačac Adresa Titova 26 Tel.S.majstor frizer vlasuljar 9.S.Sarajevo Srednja stručna Tešanj Srednja stručna škola Kakanj.dipl.tehnologije 034-201.Š S. medicine 4.S. dr.Sanja Lulo Član projektnog tima 033-557-505 EUVET.Zenica Dinarina bb.profesor hemije 032 556-960 032 406-883 7.Ada Skrepnik.Šukrija Džidić.Kakanj Stručna zanatska škola.Š.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->