P. 1
1-Zdravstvena-higijena

1-Zdravstvena-higijena

|Views: 773|Likes:
Published by lidija_80

More info:

Published by: lidija_80 on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2014

pdf

text

original

1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6.

ŠIFRA MODULA Ostala zanimanja Frizer Higijena i prva pomoć Zdravstvena higijena 01/02 III-102-ST-01-01 (Zajednički modul za zanimanja: frizer,kozmetički tehničar) 7. DATUM KADA JE MODUL ZAVRŠEN 8. SVRHA MODULA: Svrha ovog modula je upoznavanje učenika sa očuvanjem zdravlja i spriječavanju nastanka bolesti kako bi osigurao zdrav život. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Nema ih. 10. CILJEVI MODULA: Kada je ovaj modul uspješno završen, učenk će biti sposoban da: -stekne znanje o ličnoj higijeni, higijeni stanovanja i higijeni radnog prostora - stečeno znanje primjeni u praksi i svakodnevnom životu -razvije sposobnosti logičkog zaključivanja o značaju higijensko estetskih navika 11. JEDINICE SADRŽAJA MODULA : 1. Lična higijena 2.Higijena ishrane 3.Higijena stanovanja Napomena:Važnost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli stavka 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspješnog završetka svake jedinice, učenik će biti sposoban da : Jedinica 1.Lična higijena Znanje -navede zadatke i značaj lične higijene -objsani poremećaje i bolesti nastale uslijed nedovoljne Vještine -procijeni značaj upotrebe sredstava za održavanje lične higijene Lične kompetencije -ima pozitivan stav prema pravilnoj ishrani -jača ekološku svijest i brigu, te interes za Septembar, 2008. III

Higijena ishrane -objsani ulogu i značaj pojedinih hranjivih materija u ishrani -opiše poremećaje i bolesti nastale uslijed nepravilne ishrane -definiše i objasani razne vrste trovanja hranom -definiše higijenski značaj vode 3.2.2 higijene -definiše pojam. Nastavni oblici i metode -frontalna obuka nasuprot samoobuci -rad u grupama (dva ili tri učenika) Nastavne metode: -predavanje (uz upotrebu štampanog materijala. Higijena stanovanja -definiše kulturu stanovanja -objasni značaj toksikomanije na zdravlje -objasni značaj održavanja higijene školske sredine -nabroji štetne agense u radnoj sredini 13. direktno predavanje) -demonstracije (kaskadna demonstracija. kombinovano predavanje s pitanjima.1 Potrebni objekti i resursi : -učionice (standarde) -kabineti koji imaju određene specifičnosti -sredstva i ovlašćenja neophodna za pozivanje stručnjaka u učionicu 13.3. podjelu i vrste kontraceptivnih sredstava 2. SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13. demonstracija po uzrcima) -diskusija (između nastavnika i pojedinog učenika ili razreda. Nastavna učila i materijali: -sredstva za pisanje-tabla -sakupi informacije iz određenih izvora -primjeni u praksi usvojena znanja -da primjere zdrave ishrane -ilustruje sastav i vrste namirnica -procijeni značaj zdrave ishrane u očuvanju zdravlja -procijeni kvalitet vode -da primjere štetnog uticaja faktora vanjske sredine -procijeni higijensko stanje stambenog i radnog prostora -stečeno znanje primjeni u praksi radnu i životnu sredinu -pokazuje odgovarajući nivo odgovornosti -pokazuje socijalano prihvatljivo ponašanje -pokazuje spremnost za timski rad . između grupa učenika) 13.

4.Opšta uputstva: Ocjenjivanje se provodi unutar škole i ocjenjivanje vrši nastavnik po unaprijed određenim kriterijima sa kojima treba upoznati učenike. 2. Preporučena literatura i ostali izvori za učenje : (Napomena:materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni) -"Higijena i zdravstvena zaštita" dr. Zavod za udžbenike i nastavne sredstva Beograd -Internet 13. Ocjenjivanje učenja: 1.3 (Napomena materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni) Vizuelni mediji: -skice -mape -tabele uzorci Nastavni materijali: -plan lekcije -udžbenici -sredstva za projekciju (projektori.5. grafoskopi. Fatima Jusufović -"Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem". Mihajlo Nikolin i sardnici. Ocjenjivat će se tematske jedinice kako je naznačeno u tabelarnom prikazu.Usmeno ispitivanje -ocjenjivanje rezultata učenja usmenim putem -neformalno ocjenjivanje kroz svakodnevnu komunikaciju i opservaciju -pitanja mogu definisati nastavnici ili učenici -pitanja mogu biti struktuirana i nestruktuirana -primjenjuje se tokom modula -učenike treba uputiti na kriterije ocjenjivanja . CD player) -informacije sa Interneta 13.1.Kriteriji za ocjenjivanje po tehnikama Učenici moraju ostvariti minimalno 40% rezultata učenja u svim odabranim metodama ocjenjivanja 2.

zadaci sa više ponuđenih odgovora.2... .tačnost i validnost saznanja.) -broj pitanja je proporcionalan važnosti jedinice -pitanja sastavlja nastavnik ili stručni aktiv -test moraju raditi svi učenici -test se radi jedan školski čas -ocjenjivaće se jedinice 1. .Test .pridržavanje instrukcija i koraka propisanih u procesu..3.Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti po jedinicama: Važnost jedinica (zbir) 1.4 -ovom metodom ocjenjivat će se jedinica 2 2. Portfolio -obuhvata zbirku učeničkih radova baziranih na kontinuiranom sakupljanju različitih radova -radovi će biti ocijenjeni prema ranije utvrđenim kriterijima: . sparivanje. POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: .usmenu prezentaciju kao dokaz autentičnosti rada. -portfolio sadrži zadatke urađene u grupnom i pojedinačnom radu i na vježbama -ovom metodom ocjenjivaće se jedinice 1. Lična higijena Higijena ishrane Higijena stanovanja Ukupno: Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti Usmeno ispitivanje Portfolio Test Jedinice 40% 30% 30% 100% 10% 10% 20% 20% 2. .prisustvo i učešće.. 10% 10% 30% 30% 60% 14. 3.2.3 3..2 2.pitanja za test i bodovanje moraju biti unaprijed definisani u skladu sa rezultatima učenje u modulu -test se radi na kraju modula -u testu treba da bude minimalno petnaest pitanja (esejska pitanja.

V.Zenica Dinarina bb.Sanja Lulo Član projektnog tima 033-557-505 EUVET.V. Fax 035-819-940 e-mail 2.S. tehnološke hemije 6.S. Nasiha Redžić.ing.ing.Suvada Mrša.P.Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 55.S.Šukrija Džidić.P.Sarajevo 057-342-523 5.profesor hemije 032 556-960 032 406-883 7.Kakanj Stručna zanatska škola.Mevlada Kadić.Kakanj Bilmišće 69.Livno Hamdije Kreševljakovića 55.majstor frizer vlasuljar 9.doktor medicine 2.tehnologije 034-201.VKV frizer-kreator 8.Memnuna Merdić.Š. Dženana Busuladžić.S. KO MOŽE DA PREDAJE MODUL PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE : 1. Zenica.poljoprivrede Stručnjak za razvoj NPP Škola M. dr.Sarajeo 033-262-900 . TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula 1. Edina Dautović.943 033-262-900 M.dipl.Š S.P.dipl.Šehida 30.5 -Ovaj modul je povezan sa predmetom biologija modulom III-102-OPS-02-01 15.Sarajeo Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 55 033-262-900 3. ing. dipl. prof. "Hasan Kikić" Gradačac Adresa Titova 26 Tel.Ada Skrepnik.P.Sarajevo Srednja stručna Tešanj Srednja stručna škola Kakanj.KLivno M.Zenica S.profesor biologije 16.ured Mješovita srednja poljoprivrednoveterinarska i prehrambrena škola.S. medicine 4.biologije Patriotske lige bb Tešanj Ul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->