Programski jezik C. Primeri su izvršeni i provereni korišćenjem MS Visual Studio 6.0.

Ako za izvršavanje koristite neki drugi kompajler, potrebno je da, na kraju svakog rešenja, dodate sledeću liniju koda: system("PAUSE"); http://www.its.edu.rs/ ITS - Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije 1. Hello world // Prvi nacin - bez prelaska u novi red #include <stdio.h> main() { printf("Hello, world!"); } 2. // Drugi nacin - sa prelaskom u novi red #include <stdio.h> main() { printf("Hello, world!\n"); } 3. // Treci nacin - sa prelaskom u novi red pre i posle poruke #include <stdio.h> main() { printf("\nHello, world!\n"); } 4. // Cetvrti nacin - tri posebna "printf" izraza #include <stdio.h> main() { printf("Hello,\n"); printf("world!"); printf("\n"); 5. #include <stdio.h> main() { printf("Zdravo, svima\n"); // \" navodnici printf("\"Zdravo, svima\"\n"); // \n novi red printf("\\n\tprelazak u novi red\n"); // \t tabulator printf("\\t\ttabulator\n"); // kosa crta printf("\\\\\tkosa crta\n"); } 6. #include <stdio.h> main() { // definisanje promenljive i sa // dodeljivanjem vrednosti 2 int i = 2; // ispis vrednosti printf("Vrednost promenjive i je %d.\n",i); } 7.

h> main() { // definisanje promenljive int number. printf("Unesite realan broj: "). &num1).&number). //prikaz zbira dva broja printf("Zbir dva broja je: %d\n". // unos celog broja scanf("%d". // Ispis realnog broja. number). &number). num1+num2). 24. &num2). //unos drugog broja scanf("%d". } 10. i sl. // Primer: Program koji prikazuje unos i ispis realnih brojeva (format %f) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. } 9. // Unos realnog broja scanf("%f". num2. sum int num1. sum. } 8. //poruka korisniku printf("Sabiranje dva broja\n"). 34. num2.h> main() { .h> main() { float number. printf("%d + %d = %d\n". // Primer: Program za sabiranje dva broja /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. num2.2f) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. sum). // poruka korisniku za unos broja printf("Unesite ceo broj: "). printf("Uneli ste broj (%%f): %f\n". //poruka korisniku za unos prvog broja printf("Unesite prvi broj:\n").56. //sabiranje dva broja sum = num1 + num2.#include <stdio. num1. //poruka korisniku za unos drugog broja printf("Unesite drugi broj:\n"). // ispis unetog broja printf("Uneli ste broj: %d\n". number).h> main() { //celobrojne promenjive num1. // Predmet: Osnovi Programiranja . podrazumevana preciznost je 6 // Probati vrednosti 12.56.56. //unos prvog broja scanf("%d".Programski jezik C // // Primer: Program koji prikazuje zaukruzivanje realnog broja prilikom ispisa (%.

num2. number). num2. // Kada se podele dva cela broja. // Ostatak pri deljenju se moze izvrsiti samo nad celim brojevima printf("Ostatak pri deljenju %d/%d je %d\n". num1.'a'). // Kada se pomnoze dva cela broja.&num2). // Eksplicitna konverzija. pa je pogresno njegovo ispisivanje kao // realnog broja printf("Pogresan pokusaj racunanja realnog kolicnika %d/%d je : %f\n". num1+num2). // Predmet: Osnovi Programiranja . num2. (float)num1/(float)num2). printf("Unesite prvi broj : "). num2. // Ispis realnog broja zaokruzenog na 2 decimale printf("Broj zaokruzen na dve decimale je : %.'A'. // Kada se oduzmu dva cela broja. num1/num2).&num1). num1. 'a' .'a'. printf("Unesite drugi broj : ").&number). num1. // Kada se saberu dva cela broja.num1.'A').num1. // Primer: Primeri upotrebe aritmetickih operatora /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. 'A'). num1/num2). num2. } . %s) i // ascii vrednosti karaktera (%d) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. "Veliko slovo:". rezultat je ceo broj printf("Razlika %d . num2. nizova karaktera (%c. // Poruka korisniku printf("Unesite realan broj: ").h> main() { printf("%s\n karakter =%3c\n vrednost =%3d\n".h> main() { // %c je za stampanje karaktera // %4c je za stampanje karaktera na cetiri pozicije printf("Prikaz slova:\n%4c\n%9c\n". // Rezultat je ceo broj. scanf("%d". printf("%s\n karakter =%3c\n vrednost =%3d\n". scanf("%d". // Primer: Ilustracija stampanja karaktera . num1-num2). rezultat je ceo broj printf("Zbir %d + %d = %d\n".format %c /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio.%d = %d\n". // da bi deljenje bilo realno printf("Realni kolicnik %d/%d = %f\n". // Unos realnog broja scanf("%f". a i b pretvaramo u realne brojeve. } 11. num2.h> main() { int num1. num1%num2). rezultat je ceo broj printf("Proizvod %d * %d = %d\n". num2. } 13. num1*num2). } 12.float number.Programski jezik C // // Primer: Ilustracija ispisa karaktera.num1. rezultat je ceo broj!!! printf("Celobrojni kolicnik %d/%d = %d\n". num1. "Malo slovo:".2f\n".

h> main() { int o.14. // Primer: Izracunavanje obima i povrsine praugaonika // ako su zadate stranice (celi brojevi) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio.h> // simbolicka konstanta #define PI 3. r*r*PI).3f\n".3f\n".v.h. &b).14 main() { double p. // Izracunavanje i ispis povrsine kruga printf("Povrsina kruga je: %. // stampa povrsine pravougaonika printf("Povrsina pravouganika je %d\n". o). // Primer: Izracunavanje obima i povrsine kruga /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio.h> // simbolicka konstanta #define PI 3. // Izracunavanje i ispis obima kruga printf("Obim kruga je: %.r. 2*r*PI). // stampa obima pravougaonika printf("Obim pravougaonika je %d\n".p. V=r2PIh) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include<stdio. } 16. // izracunavanje povrsine pravougaonika p=a*b. // Unos poluprecika kruga // Ulazna konverzija za tip double %lf scanf("%lf". // Primer: Program za izracunavanje povrsine i zapremine // valjka ako su zadati poluprecnik osnovice // i visina (realni brojevi. &a). // Unos stranice a scanf("%d". // Poruka korisniku printf("Unesite poluprecnik kruga: "). P=2rPI(r+h).b.p). &r).14 main() { double r. // Unos stranice b scanf("%d".a. // Poruka korisniku printf("Unesite stranicu b: "). . // Poruka korisniku printf("Unesite visinu valjka: "). } 15. // izracunavanje obima pravougaonika o=2*(a+b). // Poruka korisniku unesite stranicu a printf("Unesite stranicu a: ").

z1>:\n").z2>:\n"). z2.h> #define PI 3. // konverzija u stepene x*=180/PI.// Unos visine valjka scanf("%lf". // poruka korisniku printf("Unesite koordinate druge tacke <x2.&x). // Ispis povrsine valjka printf("Povrsina valjka je: %.2)).&y1. // izracunavanje broja minuta x*=60. // Primer: Odredjivanje broja stepeni. // zaokruzivanje broja minuta minut=(int)x.4f\n".2)+pow(z2-z1. // poruka korisniku printf("Unesite koordinate prve tacke <x1. // poruka korisniku printf("Unesite ugao u radijanima: "). // Ispis zapremine valjka printf("Zapremina valjka je: %. d). // ispis trazenog rastojanja printf("d = %.h> #include <math. // unos prve tacke scanf("%lf%lf%lf".2f\n". d.&x2.&y2. // Izracunavanje povrsine valjka p = 2*r*PI*(r+h). // unos ugla u radijanima scanf("%lf".h> main() { // koordinate tacaka i trazeno rastojanje double x1. y1.y1. // stepeni.&r). z1.&z1).v). // zaokruzivanje broja stepeni stepen=(int)x. 18. 17. x2. // izracunavanje trazenog rastojanja d=sqrt(pow(x2-x1.sekund. minuta i sekundi // u uglu koji je zadat u radijanima /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. .&z2). p). // Poruka korisniku printf("Unesite poluprecnik valjka: ").4f\n".&x1.minut.y2.&h). // izracunavanje koliko delova stepena je preostalo x-=stepen. // Unos poluprecnika valjka scanf("%lf". minuta i sekundi u zadatom uglu int stepen. // Izracunavanje zapremine valjka v = r*r*PI*h. // unos druge tacke scanf("%lf%lf%lf".2)+pow(y2-y1. // Primer: Izracunati rastojanje izmedu dve tacke u prostoru // ako su zadate koordinate krajnjih tacaka /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio.141592 main() { // ugao u radijanima double x. y2.

y): "). b).2f\nGama = %.minut.141592 main() { double xa.2) + pow(ya-yc.2)).y): "). // zaokruzivanje broja sekundi sekund=(int)x. beta *= 180/PI. 19. xb. // ako su zadate koordinate njegovih temena /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. c = sqrt(pow(xa-xb. alfa *= 180/PI.&yb). scanf("%lf%lf". a). y. printf("Unesite koordinate tacke C(x. beta. minuta i sekundi printf("\nStepena.gama).} // koliko delova minuta je ostalo x-=minut. // izracunavanje broja sekundi x*=60.h> main() { double x. minuta. gama = acos( (a*a+b*b-c*c) / (2*a*b) ).%d. if(izraz == 0) { alfa = acos( (b*b+c*c-a*a) / (2*b*c) ). // ispis broja stepeni. y=2x za x> = 5 // vrednost x se unosi sa tastature /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. beta = acos( (c*c+a*a-b*b) / (2*c*a) ). a.stepen. printf("Unesite koordinate tacke B(x.2f\nBeta = %. } else printf("Ne moze se kreirati trougao\n"). sekundi [%d. // Primer: Program za izracunavanje uslovnog izraza prema datom obrascu // y = -5 za x<0. } 20. // unos broja x .&yc). printf("Stranica b je: %f\n". int izraz =0.%d]\n".&ya). // vrednost 0 se tumaci kao FALSE. printf("Unesite koordinate tacke A(x.beta.&xb. a bilo koja nenulta vrednost kao TRUE izraz = (a>=(b+c)) || (b >= (a+c)) || (c>=(a+b)).&xc.h> #include <math.2) + pow(ya-yb. b.2) + pow(yb-yc. c.2f\n".sekund). ya.alfa. yc. // izracunavanje stranica a = sqrt(pow(xb-xc.&xa. // poruka korisniku printf("Unesite broj x: "). y=3x-1 za 1<=x<5. scanf("%lf%lf". alfa.2)).h> #define PI 3. yb. xc. gama *= 180/PI. y= x+2 za 0<=x<1. gama. printf("Alfa = %. scanf("%lf%lf". c). // Primer: Odredjivanje uglova trougla.2)). b = sqrt(pow(xa-xc. printf("Stranica c je: %f\n".y): "). printf("Stranica a je: %f\n".

// provera uslova izraza if(x < 0) y = -5.5)/(1+(max(x. z. z. // Oba broja se unose sa tastature /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. printf("Unesite vrednosti za x: "). printf("Unesite vrednosti za x: "). } ////////////// // drugi nacin ////////////// #include <stdio. max = x < y ? y : x. // Primer: Izracunavanje n-tog stepena celog broja a.z).3f\n".y). y. min. printf("Unesite vrednosti za y: "). printf("Vrednost izraza z je: %. printf("z= %. printf("Minimum je: %f\n".h> main() { double x. min = x < y ? x : y.2f\n".h> main() { double x. scanf("%lf". } 22.&x). min. z = (min+0. } else { max=y.} 21.5)/(1+max*max).&y). z =(min+0. scanf("%lf". printf("Unesite vrednosti za y: "). else if (x < 5) y = 3*x . y. else if(x < 1) y = x + 2. max. min=x.&x). scanf("%lf".y))^2) // na dva nacina /////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// // prvi nacin ////////////// #include <stdio.min).h> main() .z). // Primer: Izracunavanje vrednosti izraza: // z=(min(x. else y = 2*x.y)+0.5)/(1+max*max).1.2f\n". scanf("%lf".&x). max. } printf("Maksimum je: %f\n".&y). scanf("%lf". if(x>y) { max =x. // Stampanje vrednosti y printf("Y= %.max). min =y.

&a). scanf("%d". // poruka korisniku printf("Unesite broj n: "). i++.&n). i=1. stepen=1. // Primer: Program za izracunavanje zbira kvadrata prvih n brojeva. n. // izracunavanje sume kvadrata while(i <= n) { suma+= i*i. // Broj n se unosi sa tastature. // Unos broja n vrsi se sa tastature /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio.suma). // poruka korisniku printf("Unesite broj a: "). // Primer: Program za izracunavanje sume kvadrata parnih // brojeva u opsegu od broja n do broja m. } // ispis sume prirodnih brojeva printf("Suma kvadrata prirodnih brojeva od 1 do %d je: %d\n". .{ int a. i=1. n. // izracunavanje n-tog stepena broja a while(i<=n) { stepen*=a. // unos broja n printf("Unesite ceo broj n: "). // unos broja n scanf("%d". i=1. i++.n. } 25. // unos broja n printf("Unesite ceo broj n do koga zelite sumu: "). /////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. i++. // izracunavanje sume while(i <= n) { suma+= i.h> main() { int suma=0. // unos broja a scanf("%d".n. // Primer: Program za izracunavanje sume prirodnih brojeva od 1 do n. } // ispis sume prirodnih brojeva printf("Suma prirodnih brojeva od 1 do %d je: %d\n".&n).&n).stepen). } 24. scanf("%d".a.n. } // ispis n-tog stepena printf("Broj %d na %d-ti stepen je : %d\n". n.suma). } 23.h> main() { int suma=0.

// unos brojeva n i m printf("Unesite cele brojeve n i m:\n").i++) { faktorijel=faktorijel*i..n. i++. printf("Trocifreni brojevi koji su jednaki zbiru kubova svojih cifara su:\n"). } 27. while(i <= m) { // provera za parne brojeve if(i%2 == 0) suma+= i*i.i. abc = a3+ b3+c3 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio.h> main() { int suma=0. } // ispis rezultata faktorijela printf("Faktorijel = %ld\n".n.h> #include <math..&n).suma).m. } // ispis rezultata printf("Suma kvadrata parnih brojeva od %d do %d je %d\n". faktorijel).// Brojevi n i m se unose sa tastature (n<m) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio.m. double k.m.&m).&n.h> #define KUB 3 main() { int a.h> main() { int i. } 26. // Primer: Program za nalazenje svih trocifrenih brojeva koji su jednaki // zbiru kubova svojih cifara.*2*1.. // Broj n se unosi sa tastature /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. long faktorijel=1.c. scanf("%d". // unos broja za izracunavanje faktorijela printf("Unesite ceo broj n: "). // izracunavanje faktorijela for(i=1.i<=n. .b. // izracunavanje sume kvadrata i=n.n. scanf("%d %d". // Primer: Program za izracunavanje faktorijela // n! = n*(n-1)*(n-2)*.

KUB) + pow(c.ch++) { printf("ASCII kod za %c je %d\n".h> main() { char ch. //unos prvog broja printf("Unesite prvi realan broj:\t "). .h> main() { int n=1. printf("Maximum = %f\n".ch<='Z'. min. // spoljasnja petlja while(n>0) { // poruka korisniku printf("Koliko brojeva zelite da unesete? n= "). //cifra ne mestu stotica b = m%100/10. //cifra ne mestu desetica c = m%10.} //petlja za prolazak kroz sve trocifrene brojeve for(m=100.m<999. //cifra ne mestu jedinica k = pow(a. //izracunavanje kubova if(m == k) //stampaj brojeve printf("%d ".ch). int i. } } 28. max. scanf("%lf". // Primer: Program za ucitavanje n realnih brojeva i stampanje // najveceg i najmanjeg broja /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. if(a < min) min = a. } printf("\n").ch. 28.m). scanf("%d". // Primer: Program za ispis velikih slova od A do Z i njihovih ASCII kodova /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. printf("(unesite 0 za kraj ili pozitivan broj za nastavak) \n"). scanf("%lf". // poredjenje svakog sledeceg broja sa min i max for(i=2.&n). i++) { printf("Unesite sledeci realan broj:\t"). } // stampanje brojeva printf("Minimum = %f\n".KUB) + pow(b.m++) { a = m/100. i<=n. printf("Da li zelite novi unos?\n").KUB). double a. if(a > max) max = a.&a).&a). for(ch='A'. min = max = a.min).max).

vremenski intervali // s .b. } main() { //deklaracija int n.&t1. printf("Zadajte parametre a. } .&a. } } 29.s). return 0. dt=(t2-t1)/1000.t2): ").t1. //unos vrednosti potrebnih za proracune printf("\nPredjeni put u intertvalu vremena (t1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include<stdio.dt. t+=dt) s+=2*v(t). printf("\nZadajte vremenski interval (t1. b i c.predjeni put float a.&b. float t1.h> #include<math. dt.scanf("%d".parametri //t1. scanf("%f%f%f". //ispis printf("\nPredjeni put u zadatom intervalu je %9.t2)\n").&t2).t2 . // vremena t1 i t2 i pronalazi predjeni put s u intervalu t1 do t2. t2. t. /*funkcija. s=s*dt/2. scanf("%f%f".s.t2. // Primer: Program koji učitava parametre a. E. b. t<=t2-dt.c . for(t=t1+dt.4f\n".h> //globalne promenljive //a.b. //racunanje predjenog puta preko duplog poziva funkcije s=v(t1)+v(t2).&c).c. brzina nekog tela po formuli: v=*a*t+b*sin(c*t)*/ float v(float t) { return a*t+b*sin(c*t).&n). i c: ").

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful