Programski jezik C. Primeri su izvršeni i provereni korišćenjem MS Visual Studio 6.0.

Ako za izvršavanje koristite neki drugi kompajler, potrebno je da, na kraju svakog rešenja, dodate sledeću liniju koda: system("PAUSE"); http://www.its.edu.rs/ ITS - Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije 1. Hello world // Prvi nacin - bez prelaska u novi red #include <stdio.h> main() { printf("Hello, world!"); } 2. // Drugi nacin - sa prelaskom u novi red #include <stdio.h> main() { printf("Hello, world!\n"); } 3. // Treci nacin - sa prelaskom u novi red pre i posle poruke #include <stdio.h> main() { printf("\nHello, world!\n"); } 4. // Cetvrti nacin - tri posebna "printf" izraza #include <stdio.h> main() { printf("Hello,\n"); printf("world!"); printf("\n"); 5. #include <stdio.h> main() { printf("Zdravo, svima\n"); // \" navodnici printf("\"Zdravo, svima\"\n"); // \n novi red printf("\\n\tprelazak u novi red\n"); // \t tabulator printf("\\t\ttabulator\n"); // kosa crta printf("\\\\\tkosa crta\n"); } 6. #include <stdio.h> main() { // definisanje promenljive i sa // dodeljivanjem vrednosti 2 int i = 2; // ispis vrednosti printf("Vrednost promenjive i je %d.\n",i); } 7.

56. // Ispis realnog broja. number). //poruka korisniku printf("Sabiranje dva broja\n").h> main() { //celobrojne promenjive num1.56. // unos celog broja scanf("%d". &num2).56.h> main() { float number. num2. printf("%d + %d = %d\n". num1+num2). //prikaz zbira dva broja printf("Zbir dva broja je: %d\n". podrazumevana preciznost je 6 // Probati vrednosti 12. number). //unos drugog broja scanf("%d". printf("Uneli ste broj (%%f): %f\n".Programski jezik C // // Primer: Program koji prikazuje zaukruzivanje realnog broja prilikom ispisa (%. //sabiranje dva broja sum = num1 + num2. i sl. &number). 24. sum). printf("Unesite realan broj: "). // Primer: Program za sabiranje dva broja /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. // ispis unetog broja printf("Uneli ste broj: %d\n". } 8. //unos prvog broja scanf("%d". } 9.#include <stdio.h> main() { . } 10. num1. sum.h> main() { // definisanje promenljive int number. num2. // Unos realnog broja scanf("%f". // Primer: Program koji prikazuje unos i ispis realnih brojeva (format %f) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. //poruka korisniku za unos prvog broja printf("Unesite prvi broj:\n"). // Predmet: Osnovi Programiranja . 34. // poruka korisniku za unos broja printf("Unesite ceo broj: ").2f) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. sum int num1. &num1). //poruka korisniku za unos drugog broja printf("Unesite drugi broj:\n"). num2.&number).

num2.h> main() { printf("%s\n karakter =%3c\n vrednost =%3d\n". // Ispis realnog broja zaokruzenog na 2 decimale printf("Broj zaokruzen na dve decimale je : %. "Veliko slovo:".&number). // Kada se oduzmu dva cela broja. 'a' . // Eksplicitna konverzija. num1/num2). num1. num1. // Ostatak pri deljenju se moze izvrsiti samo nad celim brojevima printf("Ostatak pri deljenju %d/%d je %d\n". printf("Unesite prvi broj : ").num1.Programski jezik C // // Primer: Ilustracija ispisa karaktera. num2.h> main() { int num1. // Primer: Primeri upotrebe aritmetickih operatora /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. (float)num1/(float)num2). num1*num2).float number. num1.'a'. scanf("%d".'A').&num2). printf("Unesite drugi broj : "). // Predmet: Osnovi Programiranja . // Primer: Ilustracija stampanja karaktera . printf("%s\n karakter =%3c\n vrednost =%3d\n". num2. rezultat je ceo broj printf("Zbir %d + %d = %d\n".'a').num1. nizova karaktera (%c.%d = %d\n". } 13. scanf("%d". } . num2. // Kada se saberu dva cela broja.2f\n". } 11. num2. number). num1+num2). num1. rezultat je ceo broj printf("Razlika %d . a i b pretvaramo u realne brojeve.&num1). num1/num2). rezultat je ceo broj!!! printf("Celobrojni kolicnik %d/%d = %d\n". } 12.h> main() { // %c je za stampanje karaktera // %4c je za stampanje karaktera na cetiri pozicije printf("Prikaz slova:\n%4c\n%9c\n". // Rezultat je ceo broj.format %c /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio.'A'. num2. "Malo slovo:". // da bi deljenje bilo realno printf("Realni kolicnik %d/%d = %f\n". // Poruka korisniku printf("Unesite realan broj: "). num1-num2). %s) i // ascii vrednosti karaktera (%d) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. 'A'). num2. // Unos realnog broja scanf("%f". num1%num2).num1. // Kada se pomnoze dva cela broja. // Kada se podele dva cela broja. rezultat je ceo broj printf("Proizvod %d * %d = %d\n". num2. pa je pogresno njegovo ispisivanje kao // realnog broja printf("Pogresan pokusaj racunanja realnog kolicnika %d/%d je : %f\n".

2*r*PI).3f\n". .b. } 16.p.3f\n".14 main() { double p. // Poruka korisniku unesite stranicu a printf("Unesite stranicu a: "). // stampa povrsine pravougaonika printf("Povrsina pravouganika je %d\n". // Izracunavanje i ispis obima kruga printf("Obim kruga je: %. &b). // Primer: Program za izracunavanje povrsine i zapremine // valjka ako su zadati poluprecnik osnovice // i visina (realni brojevi.14 main() { double r.h> // simbolicka konstanta #define PI 3. P=2rPI(r+h). // Primer: Izracunavanje obima i povrsine praugaonika // ako su zadate stranice (celi brojevi) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio.p). // stampa obima pravougaonika printf("Obim pravougaonika je %d\n". // Izracunavanje i ispis povrsine kruga printf("Povrsina kruga je: %. o). // Unos stranice a scanf("%d". &a).a.h> main() { int o. r*r*PI). &r). // Primer: Izracunavanje obima i povrsine kruga /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio.r. // Poruka korisniku printf("Unesite stranicu b: ").h.h> // simbolicka konstanta #define PI 3. // izracunavanje obima pravougaonika o=2*(a+b). // Poruka korisniku printf("Unesite poluprecnik kruga: "). // Unos stranice b scanf("%d". // Poruka korisniku printf("Unesite visinu valjka: ").14. } 15. // izracunavanje povrsine pravougaonika p=a*b. // Unos poluprecika kruga // Ulazna konverzija za tip double %lf scanf("%lf".v. V=r2PIh) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include<stdio.

&z1). y1.&x). // unos ugla u radijanima scanf("%lf".h> #include <math.&h). // unos prve tacke scanf("%lf%lf%lf". // Ispis povrsine valjka printf("Povrsina valjka je: %. minuta i sekundi u zadatom uglu int stepen.&x2.2f\n". d).z2>:\n"). z1.h> main() { // koordinate tacaka i trazeno rastojanje double x1. // izracunavanje koliko delova stepena je preostalo x-=stepen.&y2. d.v).sekund.2)).2)+pow(y2-y1.141592 main() { // ugao u radijanima double x.z1>:\n"). // Izracunavanje povrsine valjka p = 2*r*PI*(r+h).y1. // Poruka korisniku printf("Unesite poluprecnik valjka: ").4f\n".&x1. minuta i sekundi // u uglu koji je zadat u radijanima /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. z2.y2. // Izracunavanje zapremine valjka v = r*r*PI*h.&r).minut. x2.&y1. // zaokruzivanje broja stepeni stepen=(int)x. // unos druge tacke scanf("%lf%lf%lf". // stepeni. // poruka korisniku printf("Unesite koordinate druge tacke <x2. // Primer: Izracunati rastojanje izmedu dve tacke u prostoru // ako su zadate koordinate krajnjih tacaka /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio.h> #define PI 3. // Unos poluprecnika valjka scanf("%lf".// Unos visine valjka scanf("%lf".4f\n". . // poruka korisniku printf("Unesite ugao u radijanima: "). 18. // izracunavanje broja minuta x*=60. // ispis trazenog rastojanja printf("d = %.2)+pow(z2-z1. p). 17. // Primer: Odredjivanje broja stepeni. // zaokruzivanje broja minuta minut=(int)x. // poruka korisniku printf("Unesite koordinate prve tacke <x1.&z2). // izracunavanje trazenog rastojanja d=sqrt(pow(x2-x1. // Ispis zapremine valjka printf("Zapremina valjka je: %. // konverzija u stepene x*=180/PI. y2.

c. // poruka korisniku printf("Unesite broj x: ").141592 main() { double xa. scanf("%lf%lf".&xa.h> main() { double x.minut.} // koliko delova minuta je ostalo x-=minut. yb.alfa. ya. y=2x za x> = 5 // vrednost x se unosi sa tastature /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. beta *= 180/PI. sekundi [%d.h> #define PI 3. y= x+2 za 0<=x<1. minuta.y): "). gama = acos( (a*a+b*b-c*c) / (2*a*b) ). // ako su zadate koordinate njegovih temena /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. // unos broja x . beta. b). c).beta.%d. scanf("%lf%lf". y. beta = acos( (c*c+a*a-b*b) / (2*c*a) ). alfa.%d]\n". // Primer: Program za izracunavanje uslovnog izraza prema datom obrascu // y = -5 za x<0. printf("Unesite koordinate tacke A(x.2f\nBeta = %. // vrednost 0 se tumaci kao FALSE. a. // izracunavanje stranica a = sqrt(pow(xb-xc.2)). b = sqrt(pow(xa-xc. printf("Stranica b je: %f\n". scanf("%lf%lf". printf("Stranica c je: %f\n".gama). minuta i sekundi printf("\nStepena.&xc.stepen.2) + pow(ya-yc. gama.y): ").&yb). } 20. // izracunavanje broja sekundi x*=60.2f\nGama = %.2) + pow(ya-yb. 19. printf("Unesite koordinate tacke B(x.sekund).h> #include <math. y=3x-1 za 1<=x<5. printf("Unesite koordinate tacke C(x.&ya). a).&xb. } else printf("Ne moze se kreirati trougao\n"). a bilo koja nenulta vrednost kao TRUE izraz = (a>=(b+c)) || (b >= (a+c)) || (c>=(a+b)). // ispis broja stepeni. if(izraz == 0) { alfa = acos( (b*b+c*c-a*a) / (2*b*c) ).2)).2) + pow(yb-yc.y): "). printf("Alfa = %. xc. int izraz =0. c = sqrt(pow(xa-xb.2)). alfa *= 180/PI. yc. xb. // Primer: Odredjivanje uglova trougla. b. printf("Stranica a je: %f\n". // zaokruzivanje broja sekundi sekund=(int)x.2f\n".&yc). gama *= 180/PI.

scanf("%lf". } ////////////// // drugi nacin ////////////// #include <stdio. y. // Stampanje vrednosti y printf("Y= %. if(x>y) { max =x. printf("Minimum je: %f\n".5)/(1+max*max). printf("Unesite vrednosti za y: "). z.&x). // Oba broja se unose sa tastature /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. printf("Unesite vrednosti za y: "). else if (x < 5) y = 3*x . z =(min+0.} 21. // Primer: Izracunavanje n-tog stepena celog broja a.2f\n". // Primer: Izracunavanje vrednosti izraza: // z=(min(x.&x).y))^2) // na dva nacina /////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// // prvi nacin ////////////// #include <stdio. min =y.5)/(1+(max(x.h> main() { double x.2f\n".&x). max = x < y ? y : x.1. } printf("Maksimum je: %f\n". min = x < y ? x : y. y. printf("Unesite vrednosti za x: ").y). printf("Unesite vrednosti za x: "). printf("z= %. scanf("%lf".5)/(1+max*max). min. scanf("%lf".h> main() . z.h> main() { double x.max). else y = 2*x. max. max.z). scanf("%lf". min. // provera uslova izraza if(x < 0) y = -5. printf("Vrednost izraza z je: %. min=x. } else { max=y. else if(x < 1) y = x + 2. } 22.3f\n".&y).z). z = (min+0.&y).min). scanf("%lf".y)+0.

} // ispis n-tog stepena printf("Broj %d na %d-ti stepen je : %d\n".{ int a. /////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. } // ispis sume prirodnih brojeva printf("Suma kvadrata prirodnih brojeva od 1 do %d je: %d\n".&a). } 24. // unos broja n printf("Unesite ceo broj n: "). . i=1.suma). n.a.n. // izracunavanje n-tog stepena broja a while(i<=n) { stepen*=a.&n).&n). // izracunavanje sume kvadrata while(i <= n) { suma+= i*i. // poruka korisniku printf("Unesite broj a: "). n. scanf("%d".stepen). // Primer: Program za izracunavanje zbira kvadrata prvih n brojeva. } // ispis sume prirodnih brojeva printf("Suma prirodnih brojeva od 1 do %d je: %d\n". i++. i++. n. // Primer: Program za izracunavanje sume kvadrata parnih // brojeva u opsegu od broja n do broja m. // izracunavanje sume while(i <= n) { suma+= i. i=1.suma). // unos broja a scanf("%d". i=1.&n). // Broj n se unosi sa tastature.h> main() { int suma=0.n. } 25.h> main() { int suma=0. i++.n. } 23. // unos broja n printf("Unesite ceo broj n do koga zelite sumu: "). // Primer: Program za izracunavanje sume prirodnih brojeva od 1 do n. // unos broja n scanf("%d". // poruka korisniku printf("Unesite broj n: "). stepen=1. // Unos broja n vrsi se sa tastature /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. scanf("%d".

} 26..m.n.m. // Primer: Program za izracunavanje faktorijela // n! = n*(n-1)*(n-2)*.&m).suma).&n. } // ispis rezultata printf("Suma kvadrata parnih brojeva od %d do %d je %d\n". printf("Trocifreni brojevi koji su jednaki zbiru kubova svojih cifara su:\n").// Brojevi n i m se unose sa tastature (n<m) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. // unos brojeva n i m printf("Unesite cele brojeve n i m:\n"). abc = a3+ b3+c3 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. } 27.*2*1. while(i <= m) { // provera za parne brojeve if(i%2 == 0) suma+= i*i.h> #define KUB 3 main() { int a.h> main() { int suma=0.n. i++.&n).h> #include <math. double k..n. scanf("%d". // izracunavanje sume kvadrata i=n. faktorijel).i++) { faktorijel=faktorijel*i. long faktorijel=1.i. // Broj n se unosi sa tastature /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. // Primer: Program za nalazenje svih trocifrenih brojeva koji su jednaki // zbiru kubova svojih cifara.c. // unos broja za izracunavanje faktorijela printf("Unesite ceo broj n: ")..h> main() { int i.i<=n.b. // izracunavanje faktorijela for(i=1. .m. scanf("%d %d". } // ispis rezultata faktorijela printf("Faktorijel = %ld\n".

if(a > max) max = a.KUB).ch.h> main() { int n=1.&a). // Primer: Program za ispis velikih slova od A do Z i njihovih ASCII kodova /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio. //unos prvog broja printf("Unesite prvi realan broj:\t "). //cifra ne mestu desetica c = m%10.} //petlja za prolazak kroz sve trocifrene brojeve for(m=100. for(ch='A'. int i. . // Primer: Program za ucitavanje n realnih brojeva i stampanje // najveceg i najmanjeg broja /////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <stdio.&a). } // stampanje brojeva printf("Minimum = %f\n".m++) { a = m/100.m<999. } } 28. scanf("%lf". //cifra ne mestu stotica b = m%100/10. i<=n. scanf("%d".KUB) + pow(b. if(a < min) min = a.min).&n). i++) { printf("Unesite sledeci realan broj:\t"). printf("Maximum = %f\n". min = max = a. } printf("\n"). 28.ch++) { printf("ASCII kod za %c je %d\n". //cifra ne mestu jedinica k = pow(a.KUB) + pow(c.max).ch). // poredjenje svakog sledeceg broja sa min i max for(i=2. printf("Da li zelite novi unos?\n"). //izracunavanje kubova if(m == k) //stampaj brojeve printf("%d ". printf("(unesite 0 za kraj ili pozitivan broj za nastavak) \n"). max. // spoljasnja petlja while(n>0) { // poruka korisniku printf("Koliko brojeva zelite da unesete? n= "). double a. scanf("%lf".m). min.h> main() { char ch.ch<='Z'.

&t2).parametri //t1.s). E. for(t=t1+dt.b.&c). //racunanje predjenog puta preko duplog poziva funkcije s=v(t1)+v(t2). float t1.&t1. b i c.t2.t2)\n"). //unos vrednosti potrebnih za proracune printf("\nPredjeni put u intertvalu vremena (t1. } . } } 29.4f\n". //ispis printf("\nPredjeni put u zadatom intervalu je %9.t1. scanf("%f%f".vremenski intervali // s . brzina nekog tela po formuli: v=*a*t+b*sin(c*t)*/ float v(float t) { return a*t+b*sin(c*t).&a.h> //globalne promenljive //a.h> #include<math. i c: "). s=s*dt/2.b. t<=t2-dt.&b. } main() { //deklaracija int n.dt. printf("Zadajte parametre a. // vremena t1 i t2 i pronalazi predjeni put s u intervalu t1 do t2. t2.&n). scanf("%f%f%f".c.scanf("%d". t. return 0. b. dt. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include<stdio. /*funkcija.c . printf("\nZadajte vremenski interval (t1. // Primer: Program koji učitava parametre a. dt=(t2-t1)/1000. t+=dt) s+=2*v(t).s.t2): ").predjeni put float a.t2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful