JU.OŠ.

„Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac

TEMA : ULOGA RODITELJA U SPREČAVANJU NASILNOG PONAŠANJA VLASTITE DJECE

Datum: 20.01.2012.godine

Nastavnik: Osmanović Jasna

pa tako i u školama Bosne i Hercegovine. te očita neuravnoteženost snaga među njima. neiskusniji. naljutiti ih ili frustrirati. do ozbiljnih incidenata uz upotrebu oružja. psihološkoj i sociološkoj literaturi i ona se malo izučava u okviru nastavničkog studija i stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika. To je i osnovni razlog zbog čega su nastavnici slabo pripremljeni za nošenje sa problemom nasilja u školi. Nije lako u svakom trenutku djetetu iskazivati ljubav. Tu su neke preporuke koje u tome mogu pomoći: 1. Oni također mogu djecu poučiti kako reducirati ili minimizirati nasilje. kao i u društvu u cjelini. Nasilje među vršnjacima. Stoga je odgoju djece u smjeru nenasilnog rješavanja konflikta i međusobne komunikacije potrebno posvetiti posebnu pažnju. osobito u ranim godinama života. iako dosta rašireno. ponavljanje istog obrasca ponašanja u kojem je jedna strana žrtva. a samim tim i na budućnost naše zajednice u cjelini. 2. Važno je zapamtiti da je dijete osoba za sebe. Roditelji. Ukoliko je djetetu teško ugoditi i odgajati ga. O njoj se malo govori u našoj pedagoškoj. od kojih će strahovati svi građani našeg društva. Bez adekvatnog nadzora. društveno prihvatljivo. nije nova pojava kako u svijetu. štite i podržavaju dok se ne osamostale. jer zadire i u temeljna demokratska načela u kojima je jasno navedeno da svaki pojedinac mora raspolagati pravom da bude pošteđen ugnjetavanja i namjernog ponižavanja u školi. Strpljenje i želja da se situacija sagleda djetetovim očima mogu dosta pomoći u suočavanju s vlastitim osjećajima. Da žrtve nasilja i nasilnici ne bi prerasli u delikvente i socijalne otpadnike. OKRUŽITI SVOJU DJECU PAŽNJOM I LJUBAVI Svakom je djetetu potrebna čvrsta povezanost s roditeljem ili drugom odraslom osobom kako bi se osjećalo sigurno i zaštićeno te kako bi razvilo osjećaj povjerenja. KAKO SE ODNOSITI PREMA DJECI? Roditelji imaju značajnu ulogu u reduciranju nasilja kroz odgajanje djece u sigurnom i zaštićenom okruženju punom ljubavi. obitelj i drugi koji brinu o djeci mogu im pomoći da se suoče s vlastitim osjećajima bez korištenja nasilja. potrebno je intervenisati u što ranijem uzrastu i. ostaje najčešće skriveno. posebno u školama. Nasilništvo karakterišu: namjera da se povrijedi drugu osobu. NASTOJATI IMATI DIJETE POD NADZOROM U SVAKOM TRENUTKU Djeca su ovisna o svojim roditeljima i članovima obitelji koji ih ohrabruju. Treba nastojti nikada ne reagirati grubim riječima ili nasilnom aktivnošću. To je teže ukoliko je roditelj mlađi. neprihvatljivog izražavanja ljutnje ili frustracije. Problem nasilja ima veoma široke implikacije. U tom cilju. najveću ulogu imaju roditelji koji provode najviše vremena sa svojom djecom. Posljedica toga je da nasilje nad i među djecom.potrebno je potražiti pomoć psihologa ili drugog stručnjaka. samohran ili ako je dijete bolesno ili ima posebne potrebe. dijete neće primiti smjernice . ŠTA RODITELJI MOGU UČINITI? Istraživanja pokazuju da se agresivno ili nasilno ponašanje uči već rano u životu. otkriti uzroke neprihvatljivog ponašanja kod djece te uklanjanjem tih uzroka djelovati na preusmjeravanje problematičnog ponašanja djece u tzv. a druga nasilnik.Nasilje među djecom obuhvata širok spektar agresivnih ponašanja koja se događaju među djecom. prije svega. proizvodeći negativne reperkusije po djecu i okolinu na način da se nepovoljno odražava na proces učenja. od rješavanja sukoba nasilnim putem. Bez te čvrste veze postoji opasnost da dijete postane nasilno ili "teško" dijete. Osamostaljivanje djeteta ponekad se odvija s ponašanjima koja vas mogu razočarati roditelje. Također je manje vjerojatno da će se problemi u ponašanju i delinkvencija javiti kod djece čiji su roditelji uključeni u njihov život.

Treba nastojte u svakom trenutku znati gdje se nalazi dijete i tko su mu prijatelji. . Nikada ne treba ostavljajti malo dijete samo u kući.pomoći im da shvate da je to što su učinili loše i kako da izbjegnu slične pogreške u budućnosti. Potrebno je pomoći djetetu naučiti konstruktivne. Istraživanja pokazuju da djeca bez nadzora češće imaju probleme u ponašanju. razgovarati o tome što bi se desilo da riješi problem bez nasilja. Objasniti mu da to nisu primjerena ponašanja i učiti ga da izbjegava djecu koja se tako ponašaju. -Oduzeti djetetu određene privilegije. NE TUĆI DJECU Udaranje. Ne-fizičke metode discipline pomažu djetetu da se suoči sa svojim osjećajima i uči ga nenasilnim načinima rješavanja problema. Poštovanje. Poučiti ga nekim zabavnim igrama. Ponašanja. -Ne dozvoliti djetetu igru s prijateljima ili sudjelovanje u nekoj omiljenoj aktivnosti (ovo je prikladno samo za stariju djecu i adolescente). 4. zapitati ga da razmisli što se može dogoditi ukoliko koristi nasilje u rješavanju problema. Čak i vrlo jako kažnjavanje može imati vrlo slab učinak. uvreda i oružja. zaplaše ili udare. Poučiti ga kako primjereno odgovoriti kada ga drugi vrijeđaju. odvedite starije dijete u knjižnicu ili pričajti obiteljske priče o nekom uvaženom rođaku veoma je korisno. Kada roditelj nije u mogućnosti paziti na dijete. kao kazna. nenasilne načine korištenja slobodnog vremena. treba zamoliti osobu od povjerenja da ga pripazi. kreativne radionice i slično. razne tečajeve. Roditelji mogu poučiti dijete neagresivnim načinima rješavanja problema tako što će: razmotriti postojeći problem s djetetom.) Potrebno je da roditelj prati dijete u izabranim aktivnostima te vodi računa kako se odnosi prema drugima. bez tuče. žive u nasilnom okruženju ili pohađaju zahtjevnu školu. Djeca uvijek imaju potrebu da ih volite i poštujete. Treba biti jasan i dosljedan s djetetom u vezi s mogućim opasnostima nasilnog ponašanja. vrijednosti i stavovi roditelja imaju velik utjecaj na dijete. Veoma je korisno poticati školarca da se uključi u vanškolske aktivnosti (sportske aktivnosti. osjećaj dostojanstva važan su izvor snage za djecu. POKAZATI DJETETU PRIMJERENA PONAŠANJA VLASTITIM PRIMJEROM Djeca češće uče kroz primjere. Slijede neke preporuke: -Izdvojiti dijete – ostavitI dijete da sjedi u tišini otprilike jednu minutu za svaku godinu starosti ( ova metoda nije prikladna za vrlo malu djecu). pokazuje djetetu da je u redu udariti druge kako bi riješili problem i da je u redu kazniti drugog na isti način. 3. čak ni za kratko vrijeme. Treba im pokazati kako da uče iz vlastitih pogrešaka. Djeca imaju potrebu vjerovati da mogu ispraviti pogrešku koju su učinili. hobijima ili sportovima i potaknuti razvoj njegovih vlastitih talenata i vještina. Fizičko kažnjavanje sprječava neželjeno ponašanje samo na kratko vrijeme. Bolje je podučiti dijete da je razumnije iznijeti argumente mirno. Čitajti priče mlađoj djeci. Roditelji ponekad nenamjerno potiču agresivno ponašanje. iskrenost. Također se treba sjetiti nagraditi dijete kada uspije konstruktivno riješiti problem bez nasilja. Mnoga djeca ponekad ragiraju agresivno i mogu udariti drugu osobu. osobito ako su suočena s negativnim pritiskom vršnjaka. Ovakav oblik zajedničkog „razmišljanja na glas“pomoći će djetetu da uvidi kako nasilje nije poželjan izbor. neki roditelji smatraju korisnim poučiti sina kako se tući.koje su mu potrebne. Osobito je važno u takvoj situaciji ne poniziti dijete. Djeca će ponoviti dobro ponašanje kada su nagrađena pohvalom i pozitivnim ponašanjem. Npr.

osobi kojoj vjeruje ili policiji. To će im pomoći da se nauče ponašati na način koji je dobar za njih i njihovu okolinu. agresivan odnos roditelja zastrašuje djecu i daje im loš primjer. -Razgovarajti sa svojim djetetom o nasilju koje gleda na televiziji. Potrebno je objasniti djeci šta se od njih očekuje i koje su posljedice za nepridržavanje pravila. ONEMOGUĆITI DJECI PRISTUP ORUŽJU Oružje i djeca mogu biti smrtonosna kombinacija. reći mu da nikada ne otvara vrata ili ide negdje s osobom koju ne poznaje ili joj ne vjeruje. Evo nekih: -pokazati djetetu sigurne putove za šetnju u susjedstvu. -poticati dijete da ide s prijateljem po dobro osvijetljenim putovima. Poželjno je da roditelji uključe dijete u postavljanje pravila uvijek kada je to moguće. Također imati na umu da zlonamjeran. poučiti ga kako odgovarati smireno.poučiti ga da je kritiziranje ljudi. Nikada ne treba nositi oružje jer to poručuje djetetu da oružjem možemo riješiti problem. POMOĆI DJETETU DA SE ZAUZME PROTIV NASILJA Roditelji moraju podržati svoje dijete u tome. Ukoliko se ljudi u domu fizički ili verbalno zlostavljaju. u filmovima i video-igrama može voditi dijete u agresivno ponašanje. tada ga se treba i pridržavati. a korištenje pogrdnih imena neprihvatljivo. 8. Dijete koje je vidjelo nasilje u kući ne mora nužno postati nasilno. 10. Djeca trebaju siguran dom gdje neće odrastati u strahu. -naglasiti mu opasnost razgovaranja s nepoznatim osobama. Postaviti pravilo kojeg se neće pridržavati za dijete je vrlo zbunjujuće. -poučiti dijete zaštićujućem ponašanju – reći "NE". BITI DOSLJEDNI U POSTAVLJANJU PRAVILA I DISCIPLINE Kada postavE pravilo. 9. vrištati i povjeriti se osobi kojoj vjeruje. Pomoći mu razumjeti i uvidjeti ozbiljne posljedice nasilnog ponašanja. POUČITI SVOJE DIJETE NAČINIMA KAKO DA NE POSTANE ŽRTVA ZLOSTAVLJANJA Važno je da roditelji i djeca naučemjere predostrožnosti. Ukoliko roditelji posjeduju oružje.5. 7. Roditelj imogu kontrolirati količinu nasilja koje dijete gleda na televiziji. potražiti pomoć psihologa. zaplaše ili udare. Roditelji trebaju raditi na tome da dom bude sigurno mjesto. ali je veća vjerojatnost da će pokušati nasilno rješavati konflikte. On će pomoći razumijeti zašto se nasilje javlja i kako ga možete zaustaviti. -Voditi računa koju TV emisiju ili film dijete gleda. NASTOJATI DIJETE DRŽATI PODALJE OD NASILJA Nasilje u kući je zastrašujuće i štetno za dijete. IZBJEGAVAJTI DIJETE IZLAGATI NASILJU U MEDIJIMA Često gledanje nasilja na televiziji. zbog toga što su drugačiji. -Prokomentirati s djetetom načine na koje može rješavati probleme bez nasilja. Evo nekih prijedloga: -Ograničiti gledanje televizije na 1-2 sata dnevno. kada ga drugi uvrijede. neka ga drže uvijek podalje od djeteta i pouče dijete o mogućim opasnostima korištenja oružja. Djeca trebaju jasno postavljena očekivanja u odnosu na vlastito ponašanje. . bolno. 6. ali jasnim riječima. uvjeriti se da razumije kako je nasilno ponašanje štetno. -naglasiti mu koliko je važno dojaviti svaki zločin ili sumnjivu aktivnost koju vidi – svom učitelju. bez nasilja i uvijek obeshrabrivati nasilno ponašanje između braće i sestara. Potrebno je pomoći svom djetetu prihvatiti ljude drugih vjera i nacionalnosti. kakvu video-igricu igra. pobjeći. Treba mu pomoćida razumje da je potrebno više hrabrosti oduprijeti se nasilju nego biti nasilan.