JU.OŠ.

„Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac

TEMA : ULOGA RODITELJA U SPREČAVANJU NASILNOG PONAŠANJA VLASTITE DJECE

Datum: 20.01.2012.godine

Nastavnik: Osmanović Jasna

Nije lako u svakom trenutku djetetu iskazivati ljubav. jer zadire i u temeljna demokratska načela u kojima je jasno navedeno da svaki pojedinac mora raspolagati pravom da bude pošteđen ugnjetavanja i namjernog ponižavanja u školi. psihološkoj i sociološkoj literaturi i ona se malo izučava u okviru nastavničkog studija i stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika. osobito u ranim godinama života. Važno je zapamtiti da je dijete osoba za sebe. prije svega. To je teže ukoliko je roditelj mlađi. ostaje najčešće skriveno. do ozbiljnih incidenata uz upotrebu oružja. iako dosta rašireno. posebno u školama. štite i podržavaju dok se ne osamostale. KAKO SE ODNOSITI PREMA DJECI? Roditelji imaju značajnu ulogu u reduciranju nasilja kroz odgajanje djece u sigurnom i zaštićenom okruženju punom ljubavi. najveću ulogu imaju roditelji koji provode najviše vremena sa svojom djecom. Tu su neke preporuke koje u tome mogu pomoći: 1. 2. pa tako i u školama Bosne i Hercegovine. obitelj i drugi koji brinu o djeci mogu im pomoći da se suoče s vlastitim osjećajima bez korištenja nasilja. O njoj se malo govori u našoj pedagoškoj. Posljedica toga je da nasilje nad i među djecom. ponavljanje istog obrasca ponašanja u kojem je jedna strana žrtva. nije nova pojava kako u svijetu. otkriti uzroke neprihvatljivog ponašanja kod djece te uklanjanjem tih uzroka djelovati na preusmjeravanje problematičnog ponašanja djece u tzv. ŠTA RODITELJI MOGU UČINITI? Istraživanja pokazuju da se agresivno ili nasilno ponašanje uči već rano u životu. To je i osnovni razlog zbog čega su nastavnici slabo pripremljeni za nošenje sa problemom nasilja u školi. kao i u društvu u cjelini. od rješavanja sukoba nasilnim putem. Ukoliko je djetetu teško ugoditi i odgajati ga. NASTOJATI IMATI DIJETE POD NADZOROM U SVAKOM TRENUTKU Djeca su ovisna o svojim roditeljima i članovima obitelji koji ih ohrabruju. Nasilje među vršnjacima. samohran ili ako je dijete bolesno ili ima posebne potrebe.potrebno je potražiti pomoć psihologa ili drugog stručnjaka.Nasilje među djecom obuhvata širok spektar agresivnih ponašanja koja se događaju među djecom. Oni također mogu djecu poučiti kako reducirati ili minimizirati nasilje. Da žrtve nasilja i nasilnici ne bi prerasli u delikvente i socijalne otpadnike. U tom cilju. Treba nastojti nikada ne reagirati grubim riječima ili nasilnom aktivnošću. društveno prihvatljivo. neiskusniji. a samim tim i na budućnost naše zajednice u cjelini. te očita neuravnoteženost snaga među njima. Strpljenje i želja da se situacija sagleda djetetovim očima mogu dosta pomoći u suočavanju s vlastitim osjećajima. Bez te čvrste veze postoji opasnost da dijete postane nasilno ili "teško" dijete. proizvodeći negativne reperkusije po djecu i okolinu na način da se nepovoljno odražava na proces učenja. Problem nasilja ima veoma široke implikacije. a druga nasilnik. Također je manje vjerojatno da će se problemi u ponašanju i delinkvencija javiti kod djece čiji su roditelji uključeni u njihov život. Nasilništvo karakterišu: namjera da se povrijedi drugu osobu. Stoga je odgoju djece u smjeru nenasilnog rješavanja konflikta i međusobne komunikacije potrebno posvetiti posebnu pažnju. od kojih će strahovati svi građani našeg društva. potrebno je intervenisati u što ranijem uzrastu i. OKRUŽITI SVOJU DJECU PAŽNJOM I LJUBAVI Svakom je djetetu potrebna čvrsta povezanost s roditeljem ili drugom odraslom osobom kako bi se osjećalo sigurno i zaštićeno te kako bi razvilo osjećaj povjerenja. Osamostaljivanje djeteta ponekad se odvija s ponašanjima koja vas mogu razočarati roditelje. Bez adekvatnog nadzora. naljutiti ih ili frustrirati. dijete neće primiti smjernice . neprihvatljivog izražavanja ljutnje ili frustracije. Roditelji.

Poštovanje. Treba nastojte u svakom trenutku znati gdje se nalazi dijete i tko su mu prijatelji. uvreda i oružja. vrijednosti i stavovi roditelja imaju velik utjecaj na dijete. Bolje je podučiti dijete da je razumnije iznijeti argumente mirno. Roditelji ponekad nenamjerno potiču agresivno ponašanje. Kada roditelj nije u mogućnosti paziti na dijete. zapitati ga da razmisli što se može dogoditi ukoliko koristi nasilje u rješavanju problema. razgovarati o tome što bi se desilo da riješi problem bez nasilja. Također se treba sjetiti nagraditi dijete kada uspije konstruktivno riješiti problem bez nasilja. nenasilne načine korištenja slobodnog vremena. Nikada ne treba ostavljajti malo dijete samo u kući. Ne-fizičke metode discipline pomažu djetetu da se suoči sa svojim osjećajima i uči ga nenasilnim načinima rješavanja problema. Istraživanja pokazuju da djeca bez nadzora češće imaju probleme u ponašanju. osjećaj dostojanstva važan su izvor snage za djecu. zaplaše ili udare. -Oduzeti djetetu određene privilegije. . Čak i vrlo jako kažnjavanje može imati vrlo slab učinak. treba zamoliti osobu od povjerenja da ga pripazi. Djeca imaju potrebu vjerovati da mogu ispraviti pogrešku koju su učinili. Poučiti ga nekim zabavnim igrama. NE TUĆI DJECU Udaranje. iskrenost. pokazuje djetetu da je u redu udariti druge kako bi riješili problem i da je u redu kazniti drugog na isti način. razne tečajeve. 3. Fizičko kažnjavanje sprječava neželjeno ponašanje samo na kratko vrijeme. čak ni za kratko vrijeme.) Potrebno je da roditelj prati dijete u izabranim aktivnostima te vodi računa kako se odnosi prema drugima. odvedite starije dijete u knjižnicu ili pričajti obiteljske priče o nekom uvaženom rođaku veoma je korisno. Slijede neke preporuke: -Izdvojiti dijete – ostavitI dijete da sjedi u tišini otprilike jednu minutu za svaku godinu starosti ( ova metoda nije prikladna za vrlo malu djecu). Treba im pokazati kako da uče iz vlastitih pogrešaka. Djeca uvijek imaju potrebu da ih volite i poštujete. kao kazna. hobijima ili sportovima i potaknuti razvoj njegovih vlastitih talenata i vještina. Veoma je korisno poticati školarca da se uključi u vanškolske aktivnosti (sportske aktivnosti. osobito ako su suočena s negativnim pritiskom vršnjaka. Npr. Mnoga djeca ponekad ragiraju agresivno i mogu udariti drugu osobu. -Ne dozvoliti djetetu igru s prijateljima ili sudjelovanje u nekoj omiljenoj aktivnosti (ovo je prikladno samo za stariju djecu i adolescente). Poučiti ga kako primjereno odgovoriti kada ga drugi vrijeđaju. Djeca će ponoviti dobro ponašanje kada su nagrađena pohvalom i pozitivnim ponašanjem.pomoći im da shvate da je to što su učinili loše i kako da izbjegnu slične pogreške u budućnosti. Čitajti priče mlađoj djeci. Potrebno je pomoći djetetu naučiti konstruktivne. Ovakav oblik zajedničkog „razmišljanja na glas“pomoći će djetetu da uvidi kako nasilje nije poželjan izbor. Ponašanja. žive u nasilnom okruženju ili pohađaju zahtjevnu školu. bez tuče. neki roditelji smatraju korisnim poučiti sina kako se tući. kreativne radionice i slično. Osobito je važno u takvoj situaciji ne poniziti dijete.koje su mu potrebne. POKAZATI DJETETU PRIMJERENA PONAŠANJA VLASTITIM PRIMJEROM Djeca češće uče kroz primjere. Treba biti jasan i dosljedan s djetetom u vezi s mogućim opasnostima nasilnog ponašanja. Roditelji mogu poučiti dijete neagresivnim načinima rješavanja problema tako što će: razmotriti postojeći problem s djetetom. Objasniti mu da to nisu primjerena ponašanja i učiti ga da izbjegava djecu koja se tako ponašaju. 4.

10. Postaviti pravilo kojeg se neće pridržavati za dijete je vrlo zbunjujuće. Evo nekih prijedloga: -Ograničiti gledanje televizije na 1-2 sata dnevno. 8. ali jasnim riječima. Roditelji trebaju raditi na tome da dom bude sigurno mjesto. osobi kojoj vjeruje ili policiji. Nikada ne treba nositi oružje jer to poručuje djetetu da oružjem možemo riješiti problem. Evo nekih: -pokazati djetetu sigurne putove za šetnju u susjedstvu. -Prokomentirati s djetetom načine na koje može rješavati probleme bez nasilja. poučiti ga kako odgovarati smireno. a korištenje pogrdnih imena neprihvatljivo. Poželjno je da roditelji uključe dijete u postavljanje pravila uvijek kada je to moguće. Ukoliko roditelji posjeduju oružje. reći mu da nikada ne otvara vrata ili ide negdje s osobom koju ne poznaje ili joj ne vjeruje. zaplaše ili udare. -poučiti dijete zaštićujućem ponašanju – reći "NE". Treba mu pomoćida razumje da je potrebno više hrabrosti oduprijeti se nasilju nego biti nasilan. -naglasiti mu opasnost razgovaranja s nepoznatim osobama. Djeca trebaju siguran dom gdje neće odrastati u strahu.5. -Voditi računa koju TV emisiju ili film dijete gleda. POMOĆI DJETETU DA SE ZAUZME PROTIV NASILJA Roditelji moraju podržati svoje dijete u tome. 9. uvjeriti se da razumije kako je nasilno ponašanje štetno. Dijete koje je vidjelo nasilje u kući ne mora nužno postati nasilno. 6. pobjeći. NASTOJATI DIJETE DRŽATI PODALJE OD NASILJA Nasilje u kući je zastrašujuće i štetno za dijete. vrištati i povjeriti se osobi kojoj vjeruje. bez nasilja i uvijek obeshrabrivati nasilno ponašanje između braće i sestara. -poticati dijete da ide s prijateljem po dobro osvijetljenim putovima. agresivan odnos roditelja zastrašuje djecu i daje im loš primjer. Potrebno je pomoći svom djetetu prihvatiti ljude drugih vjera i nacionalnosti. Ukoliko se ljudi u domu fizički ili verbalno zlostavljaju. Pomoći mu razumjeti i uvidjeti ozbiljne posljedice nasilnog ponašanja. ali je veća vjerojatnost da će pokušati nasilno rješavati konflikte. Potrebno je objasniti djeci šta se od njih očekuje i koje su posljedice za nepridržavanje pravila. u filmovima i video-igrama može voditi dijete u agresivno ponašanje.poučiti ga da je kritiziranje ljudi. . kakvu video-igricu igra. -naglasiti mu koliko je važno dojaviti svaki zločin ili sumnjivu aktivnost koju vidi – svom učitelju. To će im pomoći da se nauče ponašati na način koji je dobar za njih i njihovu okolinu. bolno. ONEMOGUĆITI DJECI PRISTUP ORUŽJU Oružje i djeca mogu biti smrtonosna kombinacija. -Razgovarajti sa svojim djetetom o nasilju koje gleda na televiziji. potražiti pomoć psihologa. tada ga se treba i pridržavati. Djeca trebaju jasno postavljena očekivanja u odnosu na vlastito ponašanje. 7. kada ga drugi uvrijede. On će pomoći razumijeti zašto se nasilje javlja i kako ga možete zaustaviti. Roditelj imogu kontrolirati količinu nasilja koje dijete gleda na televiziji. neka ga drže uvijek podalje od djeteta i pouče dijete o mogućim opasnostima korištenja oružja. BITI DOSLJEDNI U POSTAVLJANJU PRAVILA I DISCIPLINE Kada postavE pravilo. POUČITI SVOJE DIJETE NAČINIMA KAKO DA NE POSTANE ŽRTVA ZLOSTAVLJANJA Važno je da roditelji i djeca naučemjere predostrožnosti. zbog toga što su drugačiji. IZBJEGAVAJTI DIJETE IZLAGATI NASILJU U MEDIJIMA Često gledanje nasilja na televiziji. Također imati na umu da zlonamjeran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful