JU.OŠ.

„Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac

TEMA : ULOGA RODITELJA U SPREČAVANJU NASILNOG PONAŠANJA VLASTITE DJECE

Datum: 20.01.2012.godine

Nastavnik: Osmanović Jasna

posebno u školama. najveću ulogu imaju roditelji koji provode najviše vremena sa svojom djecom. a samim tim i na budućnost naše zajednice u cjelini. neprihvatljivog izražavanja ljutnje ili frustracije. Tu su neke preporuke koje u tome mogu pomoći: 1. Nasilje među vršnjacima. Roditelji. neiskusniji. osobito u ranim godinama života. U tom cilju. dijete neće primiti smjernice . Stoga je odgoju djece u smjeru nenasilnog rješavanja konflikta i međusobne komunikacije potrebno posvetiti posebnu pažnju. Problem nasilja ima veoma široke implikacije. psihološkoj i sociološkoj literaturi i ona se malo izučava u okviru nastavničkog studija i stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika. od kojih će strahovati svi građani našeg društva. Bez te čvrste veze postoji opasnost da dijete postane nasilno ili "teško" dijete. Ukoliko je djetetu teško ugoditi i odgajati ga. do ozbiljnih incidenata uz upotrebu oružja. Treba nastojti nikada ne reagirati grubim riječima ili nasilnom aktivnošću. Da žrtve nasilja i nasilnici ne bi prerasli u delikvente i socijalne otpadnike. proizvodeći negativne reperkusije po djecu i okolinu na način da se nepovoljno odražava na proces učenja. Bez adekvatnog nadzora. naljutiti ih ili frustrirati. To je i osnovni razlog zbog čega su nastavnici slabo pripremljeni za nošenje sa problemom nasilja u školi. Važno je zapamtiti da je dijete osoba za sebe. štite i podržavaju dok se ne osamostale. samohran ili ako je dijete bolesno ili ima posebne potrebe. O njoj se malo govori u našoj pedagoškoj. iako dosta rašireno. kao i u društvu u cjelini.potrebno je potražiti pomoć psihologa ili drugog stručnjaka. NASTOJATI IMATI DIJETE POD NADZOROM U SVAKOM TRENUTKU Djeca su ovisna o svojim roditeljima i članovima obitelji koji ih ohrabruju. Također je manje vjerojatno da će se problemi u ponašanju i delinkvencija javiti kod djece čiji su roditelji uključeni u njihov život. KAKO SE ODNOSITI PREMA DJECI? Roditelji imaju značajnu ulogu u reduciranju nasilja kroz odgajanje djece u sigurnom i zaštićenom okruženju punom ljubavi. pa tako i u školama Bosne i Hercegovine. ŠTA RODITELJI MOGU UČINITI? Istraživanja pokazuju da se agresivno ili nasilno ponašanje uči već rano u životu. od rješavanja sukoba nasilnim putem. OKRUŽITI SVOJU DJECU PAŽNJOM I LJUBAVI Svakom je djetetu potrebna čvrsta povezanost s roditeljem ili drugom odraslom osobom kako bi se osjećalo sigurno i zaštićeno te kako bi razvilo osjećaj povjerenja. Oni također mogu djecu poučiti kako reducirati ili minimizirati nasilje. Nasilništvo karakterišu: namjera da se povrijedi drugu osobu. 2. prije svega. ponavljanje istog obrasca ponašanja u kojem je jedna strana žrtva. obitelj i drugi koji brinu o djeci mogu im pomoći da se suoče s vlastitim osjećajima bez korištenja nasilja. Strpljenje i želja da se situacija sagleda djetetovim očima mogu dosta pomoći u suočavanju s vlastitim osjećajima. potrebno je intervenisati u što ranijem uzrastu i. Osamostaljivanje djeteta ponekad se odvija s ponašanjima koja vas mogu razočarati roditelje. otkriti uzroke neprihvatljivog ponašanja kod djece te uklanjanjem tih uzroka djelovati na preusmjeravanje problematičnog ponašanja djece u tzv. te očita neuravnoteženost snaga među njima. nije nova pojava kako u svijetu. Posljedica toga je da nasilje nad i među djecom. a druga nasilnik.Nasilje među djecom obuhvata širok spektar agresivnih ponašanja koja se događaju među djecom. To je teže ukoliko je roditelj mlađi. ostaje najčešće skriveno. društveno prihvatljivo. Nije lako u svakom trenutku djetetu iskazivati ljubav. jer zadire i u temeljna demokratska načela u kojima je jasno navedeno da svaki pojedinac mora raspolagati pravom da bude pošteđen ugnjetavanja i namjernog ponižavanja u školi.

Djeca imaju potrebu vjerovati da mogu ispraviti pogrešku koju su učinili. . Ponašanja. žive u nasilnom okruženju ili pohađaju zahtjevnu školu. vrijednosti i stavovi roditelja imaju velik utjecaj na dijete. Mnoga djeca ponekad ragiraju agresivno i mogu udariti drugu osobu.) Potrebno je da roditelj prati dijete u izabranim aktivnostima te vodi računa kako se odnosi prema drugima. Istraživanja pokazuju da djeca bez nadzora češće imaju probleme u ponašanju. Treba nastojte u svakom trenutku znati gdje se nalazi dijete i tko su mu prijatelji. kreativne radionice i slično. -Ne dozvoliti djetetu igru s prijateljima ili sudjelovanje u nekoj omiljenoj aktivnosti (ovo je prikladno samo za stariju djecu i adolescente). bez tuče. Veoma je korisno poticati školarca da se uključi u vanškolske aktivnosti (sportske aktivnosti. osjećaj dostojanstva važan su izvor snage za djecu. Roditelji mogu poučiti dijete neagresivnim načinima rješavanja problema tako što će: razmotriti postojeći problem s djetetom. odvedite starije dijete u knjižnicu ili pričajti obiteljske priče o nekom uvaženom rođaku veoma je korisno. Npr. Djeca uvijek imaju potrebu da ih volite i poštujete. Nikada ne treba ostavljajti malo dijete samo u kući. 3. Treba im pokazati kako da uče iz vlastitih pogrešaka. Fizičko kažnjavanje sprječava neželjeno ponašanje samo na kratko vrijeme. Roditelji ponekad nenamjerno potiču agresivno ponašanje. NE TUĆI DJECU Udaranje. razgovarati o tome što bi se desilo da riješi problem bez nasilja. zaplaše ili udare. nenasilne načine korištenja slobodnog vremena. Ne-fizičke metode discipline pomažu djetetu da se suoči sa svojim osjećajima i uči ga nenasilnim načinima rješavanja problema. čak ni za kratko vrijeme. Potrebno je pomoći djetetu naučiti konstruktivne. Bolje je podučiti dijete da je razumnije iznijeti argumente mirno. 4. razne tečajeve. Djeca će ponoviti dobro ponašanje kada su nagrađena pohvalom i pozitivnim ponašanjem. -Oduzeti djetetu određene privilegije. hobijima ili sportovima i potaknuti razvoj njegovih vlastitih talenata i vještina. Poučiti ga nekim zabavnim igrama.koje su mu potrebne. Poštovanje. pokazuje djetetu da je u redu udariti druge kako bi riješili problem i da je u redu kazniti drugog na isti način. Čak i vrlo jako kažnjavanje može imati vrlo slab učinak. kao kazna. osobito ako su suočena s negativnim pritiskom vršnjaka. uvreda i oružja. Kada roditelj nije u mogućnosti paziti na dijete. Treba biti jasan i dosljedan s djetetom u vezi s mogućim opasnostima nasilnog ponašanja. Također se treba sjetiti nagraditi dijete kada uspije konstruktivno riješiti problem bez nasilja. Poučiti ga kako primjereno odgovoriti kada ga drugi vrijeđaju. treba zamoliti osobu od povjerenja da ga pripazi. Slijede neke preporuke: -Izdvojiti dijete – ostavitI dijete da sjedi u tišini otprilike jednu minutu za svaku godinu starosti ( ova metoda nije prikladna za vrlo malu djecu). zapitati ga da razmisli što se može dogoditi ukoliko koristi nasilje u rješavanju problema. Čitajti priče mlađoj djeci. Ovakav oblik zajedničkog „razmišljanja na glas“pomoći će djetetu da uvidi kako nasilje nije poželjan izbor. iskrenost. Osobito je važno u takvoj situaciji ne poniziti dijete.pomoći im da shvate da je to što su učinili loše i kako da izbjegnu slične pogreške u budućnosti. POKAZATI DJETETU PRIMJERENA PONAŠANJA VLASTITIM PRIMJEROM Djeca češće uče kroz primjere. Objasniti mu da to nisu primjerena ponašanja i učiti ga da izbjegava djecu koja se tako ponašaju. neki roditelji smatraju korisnim poučiti sina kako se tući.

-poučiti dijete zaštićujućem ponašanju – reći "NE". Pomoći mu razumjeti i uvidjeti ozbiljne posljedice nasilnog ponašanja. zaplaše ili udare. -Razgovarajti sa svojim djetetom o nasilju koje gleda na televiziji. On će pomoći razumijeti zašto se nasilje javlja i kako ga možete zaustaviti. Potrebno je objasniti djeci šta se od njih očekuje i koje su posljedice za nepridržavanje pravila. Također imati na umu da zlonamjeran. osobi kojoj vjeruje ili policiji. potražiti pomoć psihologa. ali je veća vjerojatnost da će pokušati nasilno rješavati konflikte. 7. Evo nekih prijedloga: -Ograničiti gledanje televizije na 1-2 sata dnevno. uvjeriti se da razumije kako je nasilno ponašanje štetno. IZBJEGAVAJTI DIJETE IZLAGATI NASILJU U MEDIJIMA Često gledanje nasilja na televiziji. tada ga se treba i pridržavati. kakvu video-igricu igra. pobjeći. 9. Postaviti pravilo kojeg se neće pridržavati za dijete je vrlo zbunjujuće. Ukoliko roditelji posjeduju oružje. Poželjno je da roditelji uključe dijete u postavljanje pravila uvijek kada je to moguće. BITI DOSLJEDNI U POSTAVLJANJU PRAVILA I DISCIPLINE Kada postavE pravilo. Djeca trebaju siguran dom gdje neće odrastati u strahu. neka ga drže uvijek podalje od djeteta i pouče dijete o mogućim opasnostima korištenja oružja. bez nasilja i uvijek obeshrabrivati nasilno ponašanje između braće i sestara. -poticati dijete da ide s prijateljem po dobro osvijetljenim putovima. 10. Dijete koje je vidjelo nasilje u kući ne mora nužno postati nasilno. Djeca trebaju jasno postavljena očekivanja u odnosu na vlastito ponašanje. -Voditi računa koju TV emisiju ili film dijete gleda. NASTOJATI DIJETE DRŽATI PODALJE OD NASILJA Nasilje u kući je zastrašujuće i štetno za dijete. To će im pomoći da se nauče ponašati na način koji je dobar za njih i njihovu okolinu. Evo nekih: -pokazati djetetu sigurne putove za šetnju u susjedstvu. -Prokomentirati s djetetom načine na koje može rješavati probleme bez nasilja. ali jasnim riječima. POMOĆI DJETETU DA SE ZAUZME PROTIV NASILJA Roditelji moraju podržati svoje dijete u tome. Treba mu pomoćida razumje da je potrebno više hrabrosti oduprijeti se nasilju nego biti nasilan. Roditelj imogu kontrolirati količinu nasilja koje dijete gleda na televiziji. agresivan odnos roditelja zastrašuje djecu i daje im loš primjer. . poučiti ga kako odgovarati smireno. Roditelji trebaju raditi na tome da dom bude sigurno mjesto. ONEMOGUĆITI DJECI PRISTUP ORUŽJU Oružje i djeca mogu biti smrtonosna kombinacija. 6. bolno. zbog toga što su drugačiji. Nikada ne treba nositi oružje jer to poručuje djetetu da oružjem možemo riješiti problem. vrištati i povjeriti se osobi kojoj vjeruje. POUČITI SVOJE DIJETE NAČINIMA KAKO DA NE POSTANE ŽRTVA ZLOSTAVLJANJA Važno je da roditelji i djeca naučemjere predostrožnosti. kada ga drugi uvrijede.poučiti ga da je kritiziranje ljudi. a korištenje pogrdnih imena neprihvatljivo. reći mu da nikada ne otvara vrata ili ide negdje s osobom koju ne poznaje ili joj ne vjeruje.5. -naglasiti mu opasnost razgovaranja s nepoznatim osobama. -naglasiti mu koliko je važno dojaviti svaki zločin ili sumnjivu aktivnost koju vidi – svom učitelju. 8. Ukoliko se ljudi u domu fizički ili verbalno zlostavljaju. Potrebno je pomoći svom djetetu prihvatiti ljude drugih vjera i nacionalnosti. u filmovima i video-igrama može voditi dijete u agresivno ponašanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful