JU.OŠ.

„Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac

TEMA : ULOGA RODITELJA U SPREČAVANJU NASILNOG PONAŠANJA VLASTITE DJECE

Datum: 20.01.2012.godine

Nastavnik: Osmanović Jasna

U tom cilju. Problem nasilja ima veoma široke implikacije. Bez te čvrste veze postoji opasnost da dijete postane nasilno ili "teško" dijete. a druga nasilnik. pa tako i u školama Bosne i Hercegovine. KAKO SE ODNOSITI PREMA DJECI? Roditelji imaju značajnu ulogu u reduciranju nasilja kroz odgajanje djece u sigurnom i zaštićenom okruženju punom ljubavi. Strpljenje i želja da se situacija sagleda djetetovim očima mogu dosta pomoći u suočavanju s vlastitim osjećajima. a samim tim i na budućnost naše zajednice u cjelini. naljutiti ih ili frustrirati. ŠTA RODITELJI MOGU UČINITI? Istraživanja pokazuju da se agresivno ili nasilno ponašanje uči već rano u životu. Važno je zapamtiti da je dijete osoba za sebe. od rješavanja sukoba nasilnim putem. Osamostaljivanje djeteta ponekad se odvija s ponašanjima koja vas mogu razočarati roditelje.Nasilje među djecom obuhvata širok spektar agresivnih ponašanja koja se događaju među djecom. nije nova pojava kako u svijetu. jer zadire i u temeljna demokratska načela u kojima je jasno navedeno da svaki pojedinac mora raspolagati pravom da bude pošteđen ugnjetavanja i namjernog ponižavanja u školi. posebno u školama. Također je manje vjerojatno da će se problemi u ponašanju i delinkvencija javiti kod djece čiji su roditelji uključeni u njihov život. osobito u ranim godinama života. Oni također mogu djecu poučiti kako reducirati ili minimizirati nasilje. otkriti uzroke neprihvatljivog ponašanja kod djece te uklanjanjem tih uzroka djelovati na preusmjeravanje problematičnog ponašanja djece u tzv. društveno prihvatljivo. samohran ili ako je dijete bolesno ili ima posebne potrebe. Nije lako u svakom trenutku djetetu iskazivati ljubav. od kojih će strahovati svi građani našeg društva. Roditelji. štite i podržavaju dok se ne osamostale. psihološkoj i sociološkoj literaturi i ona se malo izučava u okviru nastavničkog studija i stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika. dijete neće primiti smjernice .potrebno je potražiti pomoć psihologa ili drugog stručnjaka. do ozbiljnih incidenata uz upotrebu oružja. Nasilje među vršnjacima. te očita neuravnoteženost snaga među njima. Da žrtve nasilja i nasilnici ne bi prerasli u delikvente i socijalne otpadnike. OKRUŽITI SVOJU DJECU PAŽNJOM I LJUBAVI Svakom je djetetu potrebna čvrsta povezanost s roditeljem ili drugom odraslom osobom kako bi se osjećalo sigurno i zaštićeno te kako bi razvilo osjećaj povjerenja. Ukoliko je djetetu teško ugoditi i odgajati ga. ostaje najčešće skriveno. obitelj i drugi koji brinu o djeci mogu im pomoći da se suoče s vlastitim osjećajima bez korištenja nasilja. Bez adekvatnog nadzora. najveću ulogu imaju roditelji koji provode najviše vremena sa svojom djecom. ponavljanje istog obrasca ponašanja u kojem je jedna strana žrtva. Treba nastojti nikada ne reagirati grubim riječima ili nasilnom aktivnošću. potrebno je intervenisati u što ranijem uzrastu i. To je teže ukoliko je roditelj mlađi. proizvodeći negativne reperkusije po djecu i okolinu na način da se nepovoljno odražava na proces učenja. neprihvatljivog izražavanja ljutnje ili frustracije. O njoj se malo govori u našoj pedagoškoj. neiskusniji. NASTOJATI IMATI DIJETE POD NADZOROM U SVAKOM TRENUTKU Djeca su ovisna o svojim roditeljima i članovima obitelji koji ih ohrabruju. 2. Tu su neke preporuke koje u tome mogu pomoći: 1. Stoga je odgoju djece u smjeru nenasilnog rješavanja konflikta i međusobne komunikacije potrebno posvetiti posebnu pažnju. Posljedica toga je da nasilje nad i među djecom. kao i u društvu u cjelini. To je i osnovni razlog zbog čega su nastavnici slabo pripremljeni za nošenje sa problemom nasilja u školi. Nasilništvo karakterišu: namjera da se povrijedi drugu osobu. iako dosta rašireno. prije svega.

vrijednosti i stavovi roditelja imaju velik utjecaj na dijete. NE TUĆI DJECU Udaranje. Ne-fizičke metode discipline pomažu djetetu da se suoči sa svojim osjećajima i uči ga nenasilnim načinima rješavanja problema. Istraživanja pokazuju da djeca bez nadzora češće imaju probleme u ponašanju. Ovakav oblik zajedničkog „razmišljanja na glas“pomoći će djetetu da uvidi kako nasilje nije poželjan izbor. . Čak i vrlo jako kažnjavanje može imati vrlo slab učinak. iskrenost. Ponašanja. Nikada ne treba ostavljajti malo dijete samo u kući. odvedite starije dijete u knjižnicu ili pričajti obiteljske priče o nekom uvaženom rođaku veoma je korisno. pokazuje djetetu da je u redu udariti druge kako bi riješili problem i da je u redu kazniti drugog na isti način. Djeca imaju potrebu vjerovati da mogu ispraviti pogrešku koju su učinili. Veoma je korisno poticati školarca da se uključi u vanškolske aktivnosti (sportske aktivnosti. Djeca će ponoviti dobro ponašanje kada su nagrađena pohvalom i pozitivnim ponašanjem. razgovarati o tome što bi se desilo da riješi problem bez nasilja. čak ni za kratko vrijeme. hobijima ili sportovima i potaknuti razvoj njegovih vlastitih talenata i vještina. Objasniti mu da to nisu primjerena ponašanja i učiti ga da izbjegava djecu koja se tako ponašaju. Npr. nenasilne načine korištenja slobodnog vremena. Bolje je podučiti dijete da je razumnije iznijeti argumente mirno. Poučiti ga kako primjereno odgovoriti kada ga drugi vrijeđaju. POKAZATI DJETETU PRIMJERENA PONAŠANJA VLASTITIM PRIMJEROM Djeca češće uče kroz primjere. bez tuče. Djeca uvijek imaju potrebu da ih volite i poštujete. Čitajti priče mlađoj djeci. neki roditelji smatraju korisnim poučiti sina kako se tući. kreativne radionice i slično.) Potrebno je da roditelj prati dijete u izabranim aktivnostima te vodi računa kako se odnosi prema drugima. Slijede neke preporuke: -Izdvojiti dijete – ostavitI dijete da sjedi u tišini otprilike jednu minutu za svaku godinu starosti ( ova metoda nije prikladna za vrlo malu djecu). -Ne dozvoliti djetetu igru s prijateljima ili sudjelovanje u nekoj omiljenoj aktivnosti (ovo je prikladno samo za stariju djecu i adolescente). Fizičko kažnjavanje sprječava neželjeno ponašanje samo na kratko vrijeme. Također se treba sjetiti nagraditi dijete kada uspije konstruktivno riješiti problem bez nasilja. Poštovanje. 4. Roditelji mogu poučiti dijete neagresivnim načinima rješavanja problema tako što će: razmotriti postojeći problem s djetetom.pomoći im da shvate da je to što su učinili loše i kako da izbjegnu slične pogreške u budućnosti. kao kazna. -Oduzeti djetetu određene privilegije. zapitati ga da razmisli što se može dogoditi ukoliko koristi nasilje u rješavanju problema. 3. Treba nastojte u svakom trenutku znati gdje se nalazi dijete i tko su mu prijatelji. Poučiti ga nekim zabavnim igrama. Kada roditelj nije u mogućnosti paziti na dijete.koje su mu potrebne. osjećaj dostojanstva važan su izvor snage za djecu. osobito ako su suočena s negativnim pritiskom vršnjaka. Mnoga djeca ponekad ragiraju agresivno i mogu udariti drugu osobu. žive u nasilnom okruženju ili pohađaju zahtjevnu školu. Treba im pokazati kako da uče iz vlastitih pogrešaka. Osobito je važno u takvoj situaciji ne poniziti dijete. treba zamoliti osobu od povjerenja da ga pripazi. razne tečajeve. Potrebno je pomoći djetetu naučiti konstruktivne. uvreda i oružja. zaplaše ili udare. Roditelji ponekad nenamjerno potiču agresivno ponašanje. Treba biti jasan i dosljedan s djetetom u vezi s mogućim opasnostima nasilnog ponašanja.

Poželjno je da roditelji uključe dijete u postavljanje pravila uvijek kada je to moguće. POMOĆI DJETETU DA SE ZAUZME PROTIV NASILJA Roditelji moraju podržati svoje dijete u tome. kada ga drugi uvrijede. Evo nekih prijedloga: -Ograničiti gledanje televizije na 1-2 sata dnevno.5.poučiti ga da je kritiziranje ljudi. Treba mu pomoćida razumje da je potrebno više hrabrosti oduprijeti se nasilju nego biti nasilan. IZBJEGAVAJTI DIJETE IZLAGATI NASILJU U MEDIJIMA Često gledanje nasilja na televiziji. reći mu da nikada ne otvara vrata ili ide negdje s osobom koju ne poznaje ili joj ne vjeruje. kakvu video-igricu igra. -poticati dijete da ide s prijateljem po dobro osvijetljenim putovima. On će pomoći razumijeti zašto se nasilje javlja i kako ga možete zaustaviti. uvjeriti se da razumije kako je nasilno ponašanje štetno. ali jasnim riječima. tada ga se treba i pridržavati. bez nasilja i uvijek obeshrabrivati nasilno ponašanje između braće i sestara. a korištenje pogrdnih imena neprihvatljivo. 8. osobi kojoj vjeruje ili policiji. -naglasiti mu opasnost razgovaranja s nepoznatim osobama. Roditelj imogu kontrolirati količinu nasilja koje dijete gleda na televiziji. Djeca trebaju jasno postavljena očekivanja u odnosu na vlastito ponašanje. Roditelji trebaju raditi na tome da dom bude sigurno mjesto. -Razgovarajti sa svojim djetetom o nasilju koje gleda na televiziji. Također imati na umu da zlonamjeran. agresivan odnos roditelja zastrašuje djecu i daje im loš primjer. Ukoliko roditelji posjeduju oružje. zbog toga što su drugačiji. NASTOJATI DIJETE DRŽATI PODALJE OD NASILJA Nasilje u kući je zastrašujuće i štetno za dijete. POUČITI SVOJE DIJETE NAČINIMA KAKO DA NE POSTANE ŽRTVA ZLOSTAVLJANJA Važno je da roditelji i djeca naučemjere predostrožnosti. -Prokomentirati s djetetom načine na koje može rješavati probleme bez nasilja. ONEMOGUĆITI DJECI PRISTUP ORUŽJU Oružje i djeca mogu biti smrtonosna kombinacija. . -Voditi računa koju TV emisiju ili film dijete gleda. bolno. ali je veća vjerojatnost da će pokušati nasilno rješavati konflikte. 9. potražiti pomoć psihologa. Evo nekih: -pokazati djetetu sigurne putove za šetnju u susjedstvu. Nikada ne treba nositi oružje jer to poručuje djetetu da oružjem možemo riješiti problem. poučiti ga kako odgovarati smireno. To će im pomoći da se nauče ponašati na način koji je dobar za njih i njihovu okolinu. Postaviti pravilo kojeg se neće pridržavati za dijete je vrlo zbunjujuće. Ukoliko se ljudi u domu fizički ili verbalno zlostavljaju. BITI DOSLJEDNI U POSTAVLJANJU PRAVILA I DISCIPLINE Kada postavE pravilo. u filmovima i video-igrama može voditi dijete u agresivno ponašanje. Pomoći mu razumjeti i uvidjeti ozbiljne posljedice nasilnog ponašanja. 6. Potrebno je pomoći svom djetetu prihvatiti ljude drugih vjera i nacionalnosti. pobjeći. vrištati i povjeriti se osobi kojoj vjeruje. Potrebno je objasniti djeci šta se od njih očekuje i koje su posljedice za nepridržavanje pravila. 7. zaplaše ili udare. -naglasiti mu koliko je važno dojaviti svaki zločin ili sumnjivu aktivnost koju vidi – svom učitelju. Dijete koje je vidjelo nasilje u kući ne mora nužno postati nasilno. 10. neka ga drže uvijek podalje od djeteta i pouče dijete o mogućim opasnostima korištenja oružja. -poučiti dijete zaštićujućem ponašanju – reći "NE". Djeca trebaju siguran dom gdje neće odrastati u strahu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful