JU.OŠ.

„Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac

TEMA : ULOGA RODITELJA U SPREČAVANJU NASILNOG PONAŠANJA VLASTITE DJECE

Datum: 20.01.2012.godine

Nastavnik: Osmanović Jasna

Strpljenje i želja da se situacija sagleda djetetovim očima mogu dosta pomoći u suočavanju s vlastitim osjećajima. a samim tim i na budućnost naše zajednice u cjelini. najveću ulogu imaju roditelji koji provode najviše vremena sa svojom djecom. Bez te čvrste veze postoji opasnost da dijete postane nasilno ili "teško" dijete. jer zadire i u temeljna demokratska načela u kojima je jasno navedeno da svaki pojedinac mora raspolagati pravom da bude pošteđen ugnjetavanja i namjernog ponižavanja u školi. samohran ili ako je dijete bolesno ili ima posebne potrebe. a druga nasilnik. obitelj i drugi koji brinu o djeci mogu im pomoći da se suoče s vlastitim osjećajima bez korištenja nasilja. Posljedica toga je da nasilje nad i među djecom. KAKO SE ODNOSITI PREMA DJECI? Roditelji imaju značajnu ulogu u reduciranju nasilja kroz odgajanje djece u sigurnom i zaštićenom okruženju punom ljubavi. OKRUŽITI SVOJU DJECU PAŽNJOM I LJUBAVI Svakom je djetetu potrebna čvrsta povezanost s roditeljem ili drugom odraslom osobom kako bi se osjećalo sigurno i zaštićeno te kako bi razvilo osjećaj povjerenja. ponavljanje istog obrasca ponašanja u kojem je jedna strana žrtva. do ozbiljnih incidenata uz upotrebu oružja. Ukoliko je djetetu teško ugoditi i odgajati ga. Također je manje vjerojatno da će se problemi u ponašanju i delinkvencija javiti kod djece čiji su roditelji uključeni u njihov život. Nije lako u svakom trenutku djetetu iskazivati ljubav. ŠTA RODITELJI MOGU UČINITI? Istraživanja pokazuju da se agresivno ili nasilno ponašanje uči već rano u životu. prije svega. Važno je zapamtiti da je dijete osoba za sebe. potrebno je intervenisati u što ranijem uzrastu i. Stoga je odgoju djece u smjeru nenasilnog rješavanja konflikta i međusobne komunikacije potrebno posvetiti posebnu pažnju. neiskusniji. iako dosta rašireno. NASTOJATI IMATI DIJETE POD NADZOROM U SVAKOM TRENUTKU Djeca su ovisna o svojim roditeljima i članovima obitelji koji ih ohrabruju. te očita neuravnoteženost snaga među njima. dijete neće primiti smjernice . O njoj se malo govori u našoj pedagoškoj. To je i osnovni razlog zbog čega su nastavnici slabo pripremljeni za nošenje sa problemom nasilja u školi. posebno u školama. štite i podržavaju dok se ne osamostale. kao i u društvu u cjelini.potrebno je potražiti pomoć psihologa ili drugog stručnjaka. Bez adekvatnog nadzora. Da žrtve nasilja i nasilnici ne bi prerasli u delikvente i socijalne otpadnike.Nasilje među djecom obuhvata širok spektar agresivnih ponašanja koja se događaju među djecom. psihološkoj i sociološkoj literaturi i ona se malo izučava u okviru nastavničkog studija i stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika. Osamostaljivanje djeteta ponekad se odvija s ponašanjima koja vas mogu razočarati roditelje. naljutiti ih ili frustrirati. Nasilje među vršnjacima. Oni također mogu djecu poučiti kako reducirati ili minimizirati nasilje. osobito u ranim godinama života. društveno prihvatljivo. 2. neprihvatljivog izražavanja ljutnje ili frustracije. Tu su neke preporuke koje u tome mogu pomoći: 1. pa tako i u školama Bosne i Hercegovine. Nasilništvo karakterišu: namjera da se povrijedi drugu osobu. od kojih će strahovati svi građani našeg društva. nije nova pojava kako u svijetu. ostaje najčešće skriveno. proizvodeći negativne reperkusije po djecu i okolinu na način da se nepovoljno odražava na proces učenja. otkriti uzroke neprihvatljivog ponašanja kod djece te uklanjanjem tih uzroka djelovati na preusmjeravanje problematičnog ponašanja djece u tzv. U tom cilju. od rješavanja sukoba nasilnim putem. To je teže ukoliko je roditelj mlađi. Roditelji. Problem nasilja ima veoma široke implikacije. Treba nastojti nikada ne reagirati grubim riječima ili nasilnom aktivnošću.

žive u nasilnom okruženju ili pohađaju zahtjevnu školu. kao kazna. Poučiti ga nekim zabavnim igrama. 4. -Oduzeti djetetu određene privilegije. Čak i vrlo jako kažnjavanje može imati vrlo slab učinak. Bolje je podučiti dijete da je razumnije iznijeti argumente mirno. razne tečajeve. hobijima ili sportovima i potaknuti razvoj njegovih vlastitih talenata i vještina. osjećaj dostojanstva važan su izvor snage za djecu. Roditelji ponekad nenamjerno potiču agresivno ponašanje. Također se treba sjetiti nagraditi dijete kada uspije konstruktivno riješiti problem bez nasilja. -Ne dozvoliti djetetu igru s prijateljima ili sudjelovanje u nekoj omiljenoj aktivnosti (ovo je prikladno samo za stariju djecu i adolescente). Treba im pokazati kako da uče iz vlastitih pogrešaka. Fizičko kažnjavanje sprječava neželjeno ponašanje samo na kratko vrijeme. Slijede neke preporuke: -Izdvojiti dijete – ostavitI dijete da sjedi u tišini otprilike jednu minutu za svaku godinu starosti ( ova metoda nije prikladna za vrlo malu djecu). Roditelji mogu poučiti dijete neagresivnim načinima rješavanja problema tako što će: razmotriti postojeći problem s djetetom. zapitati ga da razmisli što se može dogoditi ukoliko koristi nasilje u rješavanju problema.) Potrebno je da roditelj prati dijete u izabranim aktivnostima te vodi računa kako se odnosi prema drugima. zaplaše ili udare. NE TUĆI DJECU Udaranje. Kada roditelj nije u mogućnosti paziti na dijete. Ovakav oblik zajedničkog „razmišljanja na glas“pomoći će djetetu da uvidi kako nasilje nije poželjan izbor.koje su mu potrebne. čak ni za kratko vrijeme. Ponašanja. . Nikada ne treba ostavljajti malo dijete samo u kući. neki roditelji smatraju korisnim poučiti sina kako se tući. Istraživanja pokazuju da djeca bez nadzora češće imaju probleme u ponašanju. nenasilne načine korištenja slobodnog vremena. POKAZATI DJETETU PRIMJERENA PONAŠANJA VLASTITIM PRIMJEROM Djeca češće uče kroz primjere. 3. razgovarati o tome što bi se desilo da riješi problem bez nasilja. Objasniti mu da to nisu primjerena ponašanja i učiti ga da izbjegava djecu koja se tako ponašaju. Poučiti ga kako primjereno odgovoriti kada ga drugi vrijeđaju. uvreda i oružja. pokazuje djetetu da je u redu udariti druge kako bi riješili problem i da je u redu kazniti drugog na isti način. Čitajti priče mlađoj djeci. bez tuče. Djeca imaju potrebu vjerovati da mogu ispraviti pogrešku koju su učinili. odvedite starije dijete u knjižnicu ili pričajti obiteljske priče o nekom uvaženom rođaku veoma je korisno. Npr. Veoma je korisno poticati školarca da se uključi u vanškolske aktivnosti (sportske aktivnosti. osobito ako su suočena s negativnim pritiskom vršnjaka. iskrenost. Poštovanje. Treba biti jasan i dosljedan s djetetom u vezi s mogućim opasnostima nasilnog ponašanja. Mnoga djeca ponekad ragiraju agresivno i mogu udariti drugu osobu. Treba nastojte u svakom trenutku znati gdje se nalazi dijete i tko su mu prijatelji. kreativne radionice i slično. Ne-fizičke metode discipline pomažu djetetu da se suoči sa svojim osjećajima i uči ga nenasilnim načinima rješavanja problema. Potrebno je pomoći djetetu naučiti konstruktivne.pomoći im da shvate da je to što su učinili loše i kako da izbjegnu slične pogreške u budućnosti. Djeca će ponoviti dobro ponašanje kada su nagrađena pohvalom i pozitivnim ponašanjem. vrijednosti i stavovi roditelja imaju velik utjecaj na dijete. Osobito je važno u takvoj situaciji ne poniziti dijete. treba zamoliti osobu od povjerenja da ga pripazi. Djeca uvijek imaju potrebu da ih volite i poštujete.

u filmovima i video-igrama može voditi dijete u agresivno ponašanje. 8. 10. Treba mu pomoćida razumje da je potrebno više hrabrosti oduprijeti se nasilju nego biti nasilan. kada ga drugi uvrijede. -poticati dijete da ide s prijateljem po dobro osvijetljenim putovima. Evo nekih: -pokazati djetetu sigurne putove za šetnju u susjedstvu. Nikada ne treba nositi oružje jer to poručuje djetetu da oružjem možemo riješiti problem. vrištati i povjeriti se osobi kojoj vjeruje. osobi kojoj vjeruje ili policiji. Djeca trebaju jasno postavljena očekivanja u odnosu na vlastito ponašanje. agresivan odnos roditelja zastrašuje djecu i daje im loš primjer.5. Dijete koje je vidjelo nasilje u kući ne mora nužno postati nasilno. 7. -Voditi računa koju TV emisiju ili film dijete gleda. -poučiti dijete zaštićujućem ponašanju – reći "NE". reći mu da nikada ne otvara vrata ili ide negdje s osobom koju ne poznaje ili joj ne vjeruje. IZBJEGAVAJTI DIJETE IZLAGATI NASILJU U MEDIJIMA Često gledanje nasilja na televiziji. uvjeriti se da razumije kako je nasilno ponašanje štetno. ONEMOGUĆITI DJECI PRISTUP ORUŽJU Oružje i djeca mogu biti smrtonosna kombinacija. bez nasilja i uvijek obeshrabrivati nasilno ponašanje između braće i sestara. tada ga se treba i pridržavati. Roditelji trebaju raditi na tome da dom bude sigurno mjesto. a korištenje pogrdnih imena neprihvatljivo. kakvu video-igricu igra.poučiti ga da je kritiziranje ljudi. potražiti pomoć psihologa. ali je veća vjerojatnost da će pokušati nasilno rješavati konflikte. Poželjno je da roditelji uključe dijete u postavljanje pravila uvijek kada je to moguće. neka ga drže uvijek podalje od djeteta i pouče dijete o mogućim opasnostima korištenja oružja. BITI DOSLJEDNI U POSTAVLJANJU PRAVILA I DISCIPLINE Kada postavE pravilo. Također imati na umu da zlonamjeran. -naglasiti mu opasnost razgovaranja s nepoznatim osobama. ali jasnim riječima. zaplaše ili udare. NASTOJATI DIJETE DRŽATI PODALJE OD NASILJA Nasilje u kući je zastrašujuće i štetno za dijete. 6. Postaviti pravilo kojeg se neće pridržavati za dijete je vrlo zbunjujuće. POUČITI SVOJE DIJETE NAČINIMA KAKO DA NE POSTANE ŽRTVA ZLOSTAVLJANJA Važno je da roditelji i djeca naučemjere predostrožnosti. POMOĆI DJETETU DA SE ZAUZME PROTIV NASILJA Roditelji moraju podržati svoje dijete u tome. Roditelj imogu kontrolirati količinu nasilja koje dijete gleda na televiziji. To će im pomoći da se nauče ponašati na način koji je dobar za njih i njihovu okolinu. poučiti ga kako odgovarati smireno. 9. -naglasiti mu koliko je važno dojaviti svaki zločin ili sumnjivu aktivnost koju vidi – svom učitelju. Djeca trebaju siguran dom gdje neće odrastati u strahu. On će pomoći razumijeti zašto se nasilje javlja i kako ga možete zaustaviti. pobjeći. Potrebno je pomoći svom djetetu prihvatiti ljude drugih vjera i nacionalnosti. Ukoliko se ljudi u domu fizički ili verbalno zlostavljaju. Potrebno je objasniti djeci šta se od njih očekuje i koje su posljedice za nepridržavanje pravila. -Razgovarajti sa svojim djetetom o nasilju koje gleda na televiziji. . Ukoliko roditelji posjeduju oružje. Pomoći mu razumjeti i uvidjeti ozbiljne posljedice nasilnog ponašanja. zbog toga što su drugačiji. -Prokomentirati s djetetom načine na koje može rješavati probleme bez nasilja. bolno. Evo nekih prijedloga: -Ograničiti gledanje televizije na 1-2 sata dnevno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful