JU.OŠ.

„Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac

TEMA : ULOGA RODITELJA U SPREČAVANJU NASILNOG PONAŠANJA VLASTITE DJECE

Datum: 20.01.2012.godine

Nastavnik: Osmanović Jasna

O njoj se malo govori u našoj pedagoškoj. dijete neće primiti smjernice . do ozbiljnih incidenata uz upotrebu oružja. Nasilje među vršnjacima. Strpljenje i želja da se situacija sagleda djetetovim očima mogu dosta pomoći u suočavanju s vlastitim osjećajima. Stoga je odgoju djece u smjeru nenasilnog rješavanja konflikta i međusobne komunikacije potrebno posvetiti posebnu pažnju. ponavljanje istog obrasca ponašanja u kojem je jedna strana žrtva.potrebno je potražiti pomoć psihologa ili drugog stručnjaka. kao i u društvu u cjelini. NASTOJATI IMATI DIJETE POD NADZOROM U SVAKOM TRENUTKU Djeca su ovisna o svojim roditeljima i članovima obitelji koji ih ohrabruju. OKRUŽITI SVOJU DJECU PAŽNJOM I LJUBAVI Svakom je djetetu potrebna čvrsta povezanost s roditeljem ili drugom odraslom osobom kako bi se osjećalo sigurno i zaštićeno te kako bi razvilo osjećaj povjerenja. Ukoliko je djetetu teško ugoditi i odgajati ga. najveću ulogu imaju roditelji koji provode najviše vremena sa svojom djecom. neiskusniji. a druga nasilnik. psihološkoj i sociološkoj literaturi i ona se malo izučava u okviru nastavničkog studija i stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika. U tom cilju. Nije lako u svakom trenutku djetetu iskazivati ljubav. Da žrtve nasilja i nasilnici ne bi prerasli u delikvente i socijalne otpadnike. iako dosta rašireno. Problem nasilja ima veoma široke implikacije. Roditelji. neprihvatljivog izražavanja ljutnje ili frustracije. obitelj i drugi koji brinu o djeci mogu im pomoći da se suoče s vlastitim osjećajima bez korištenja nasilja. naljutiti ih ili frustrirati. te očita neuravnoteženost snaga među njima. od kojih će strahovati svi građani našeg društva. Važno je zapamtiti da je dijete osoba za sebe. a samim tim i na budućnost naše zajednice u cjelini. od rješavanja sukoba nasilnim putem. prije svega. potrebno je intervenisati u što ranijem uzrastu i. osobito u ranim godinama života. Bez adekvatnog nadzora. nije nova pojava kako u svijetu. Također je manje vjerojatno da će se problemi u ponašanju i delinkvencija javiti kod djece čiji su roditelji uključeni u njihov život. Posljedica toga je da nasilje nad i među djecom. posebno u školama. Tu su neke preporuke koje u tome mogu pomoći: 1.Nasilje među djecom obuhvata širok spektar agresivnih ponašanja koja se događaju među djecom. Bez te čvrste veze postoji opasnost da dijete postane nasilno ili "teško" dijete. Treba nastojti nikada ne reagirati grubim riječima ili nasilnom aktivnošću. otkriti uzroke neprihvatljivog ponašanja kod djece te uklanjanjem tih uzroka djelovati na preusmjeravanje problematičnog ponašanja djece u tzv. Nasilništvo karakterišu: namjera da se povrijedi drugu osobu. pa tako i u školama Bosne i Hercegovine. samohran ili ako je dijete bolesno ili ima posebne potrebe. štite i podržavaju dok se ne osamostale. KAKO SE ODNOSITI PREMA DJECI? Roditelji imaju značajnu ulogu u reduciranju nasilja kroz odgajanje djece u sigurnom i zaštićenom okruženju punom ljubavi. Osamostaljivanje djeteta ponekad se odvija s ponašanjima koja vas mogu razočarati roditelje. društveno prihvatljivo. Oni također mogu djecu poučiti kako reducirati ili minimizirati nasilje. ostaje najčešće skriveno. 2. To je i osnovni razlog zbog čega su nastavnici slabo pripremljeni za nošenje sa problemom nasilja u školi. proizvodeći negativne reperkusije po djecu i okolinu na način da se nepovoljno odražava na proces učenja. jer zadire i u temeljna demokratska načela u kojima je jasno navedeno da svaki pojedinac mora raspolagati pravom da bude pošteđen ugnjetavanja i namjernog ponižavanja u školi. To je teže ukoliko je roditelj mlađi. ŠTA RODITELJI MOGU UČINITI? Istraživanja pokazuju da se agresivno ili nasilno ponašanje uči već rano u životu.

Treba biti jasan i dosljedan s djetetom u vezi s mogućim opasnostima nasilnog ponašanja. POKAZATI DJETETU PRIMJERENA PONAŠANJA VLASTITIM PRIMJEROM Djeca češće uče kroz primjere. Ovakav oblik zajedničkog „razmišljanja na glas“pomoći će djetetu da uvidi kako nasilje nije poželjan izbor.) Potrebno je da roditelj prati dijete u izabranim aktivnostima te vodi računa kako se odnosi prema drugima. pokazuje djetetu da je u redu udariti druge kako bi riješili problem i da je u redu kazniti drugog na isti način. Čak i vrlo jako kažnjavanje može imati vrlo slab učinak. -Ne dozvoliti djetetu igru s prijateljima ili sudjelovanje u nekoj omiljenoj aktivnosti (ovo je prikladno samo za stariju djecu i adolescente). . Ne-fizičke metode discipline pomažu djetetu da se suoči sa svojim osjećajima i uči ga nenasilnim načinima rješavanja problema. Bolje je podučiti dijete da je razumnije iznijeti argumente mirno. Slijede neke preporuke: -Izdvojiti dijete – ostavitI dijete da sjedi u tišini otprilike jednu minutu za svaku godinu starosti ( ova metoda nije prikladna za vrlo malu djecu). Nikada ne treba ostavljajti malo dijete samo u kući. Istraživanja pokazuju da djeca bez nadzora češće imaju probleme u ponašanju. Treba im pokazati kako da uče iz vlastitih pogrešaka. zapitati ga da razmisli što se može dogoditi ukoliko koristi nasilje u rješavanju problema. nenasilne načine korištenja slobodnog vremena. žive u nasilnom okruženju ili pohađaju zahtjevnu školu. kao kazna. Npr. Ponašanja. -Oduzeti djetetu određene privilegije. Roditelji ponekad nenamjerno potiču agresivno ponašanje. razne tečajeve. čak ni za kratko vrijeme. Poučiti ga nekim zabavnim igrama. neki roditelji smatraju korisnim poučiti sina kako se tući. hobijima ili sportovima i potaknuti razvoj njegovih vlastitih talenata i vještina. Potrebno je pomoći djetetu naučiti konstruktivne. razgovarati o tome što bi se desilo da riješi problem bez nasilja. Kada roditelj nije u mogućnosti paziti na dijete. osobito ako su suočena s negativnim pritiskom vršnjaka. Također se treba sjetiti nagraditi dijete kada uspije konstruktivno riješiti problem bez nasilja. uvreda i oružja. Mnoga djeca ponekad ragiraju agresivno i mogu udariti drugu osobu.koje su mu potrebne. 4. Osobito je važno u takvoj situaciji ne poniziti dijete. kreativne radionice i slično. osjećaj dostojanstva važan su izvor snage za djecu. Poučiti ga kako primjereno odgovoriti kada ga drugi vrijeđaju. zaplaše ili udare. 3. vrijednosti i stavovi roditelja imaju velik utjecaj na dijete. Objasniti mu da to nisu primjerena ponašanja i učiti ga da izbjegava djecu koja se tako ponašaju. NE TUĆI DJECU Udaranje. iskrenost. Čitajti priče mlađoj djeci. Veoma je korisno poticati školarca da se uključi u vanškolske aktivnosti (sportske aktivnosti. Djeca će ponoviti dobro ponašanje kada su nagrađena pohvalom i pozitivnim ponašanjem. treba zamoliti osobu od povjerenja da ga pripazi. Djeca uvijek imaju potrebu da ih volite i poštujete. Fizičko kažnjavanje sprječava neželjeno ponašanje samo na kratko vrijeme. Treba nastojte u svakom trenutku znati gdje se nalazi dijete i tko su mu prijatelji. Roditelji mogu poučiti dijete neagresivnim načinima rješavanja problema tako što će: razmotriti postojeći problem s djetetom. Poštovanje. bez tuče.pomoći im da shvate da je to što su učinili loše i kako da izbjegnu slične pogreške u budućnosti. Djeca imaju potrebu vjerovati da mogu ispraviti pogrešku koju su učinili. odvedite starije dijete u knjižnicu ili pričajti obiteljske priče o nekom uvaženom rođaku veoma je korisno.

-Razgovarajti sa svojim djetetom o nasilju koje gleda na televiziji. Pomoći mu razumjeti i uvidjeti ozbiljne posljedice nasilnog ponašanja. Dijete koje je vidjelo nasilje u kući ne mora nužno postati nasilno. Potrebno je pomoći svom djetetu prihvatiti ljude drugih vjera i nacionalnosti. -Voditi računa koju TV emisiju ili film dijete gleda. ONEMOGUĆITI DJECI PRISTUP ORUŽJU Oružje i djeca mogu biti smrtonosna kombinacija. Roditelji trebaju raditi na tome da dom bude sigurno mjesto. kada ga drugi uvrijede. uvjeriti se da razumije kako je nasilno ponašanje štetno. ali jasnim riječima. tada ga se treba i pridržavati. -poučiti dijete zaštićujućem ponašanju – reći "NE". bez nasilja i uvijek obeshrabrivati nasilno ponašanje između braće i sestara. agresivan odnos roditelja zastrašuje djecu i daje im loš primjer. Ukoliko roditelji posjeduju oružje. On će pomoći razumijeti zašto se nasilje javlja i kako ga možete zaustaviti. -naglasiti mu koliko je važno dojaviti svaki zločin ili sumnjivu aktivnost koju vidi – svom učitelju. reći mu da nikada ne otvara vrata ili ide negdje s osobom koju ne poznaje ili joj ne vjeruje. Treba mu pomoćida razumje da je potrebno više hrabrosti oduprijeti se nasilju nego biti nasilan. osobi kojoj vjeruje ili policiji. vrištati i povjeriti se osobi kojoj vjeruje. POMOĆI DJETETU DA SE ZAUZME PROTIV NASILJA Roditelji moraju podržati svoje dijete u tome. Ukoliko se ljudi u domu fizički ili verbalno zlostavljaju. neka ga drže uvijek podalje od djeteta i pouče dijete o mogućim opasnostima korištenja oružja. 8. Također imati na umu da zlonamjeran. pobjeći. a korištenje pogrdnih imena neprihvatljivo. Roditelj imogu kontrolirati količinu nasilja koje dijete gleda na televiziji. u filmovima i video-igrama može voditi dijete u agresivno ponašanje. 6. -poticati dijete da ide s prijateljem po dobro osvijetljenim putovima. Djeca trebaju siguran dom gdje neće odrastati u strahu. Evo nekih prijedloga: -Ograničiti gledanje televizije na 1-2 sata dnevno. ali je veća vjerojatnost da će pokušati nasilno rješavati konflikte. NASTOJATI DIJETE DRŽATI PODALJE OD NASILJA Nasilje u kući je zastrašujuće i štetno za dijete. -naglasiti mu opasnost razgovaranja s nepoznatim osobama.poučiti ga da je kritiziranje ljudi. 10.5. Potrebno je objasniti djeci šta se od njih očekuje i koje su posljedice za nepridržavanje pravila. bolno. BITI DOSLJEDNI U POSTAVLJANJU PRAVILA I DISCIPLINE Kada postavE pravilo. zaplaše ili udare. Evo nekih: -pokazati djetetu sigurne putove za šetnju u susjedstvu. . Postaviti pravilo kojeg se neće pridržavati za dijete je vrlo zbunjujuće. IZBJEGAVAJTI DIJETE IZLAGATI NASILJU U MEDIJIMA Često gledanje nasilja na televiziji. 9. To će im pomoći da se nauče ponašati na način koji je dobar za njih i njihovu okolinu. POUČITI SVOJE DIJETE NAČINIMA KAKO DA NE POSTANE ŽRTVA ZLOSTAVLJANJA Važno je da roditelji i djeca naučemjere predostrožnosti. kakvu video-igricu igra. Djeca trebaju jasno postavljena očekivanja u odnosu na vlastito ponašanje. Poželjno je da roditelji uključe dijete u postavljanje pravila uvijek kada je to moguće. poučiti ga kako odgovarati smireno. -Prokomentirati s djetetom načine na koje može rješavati probleme bez nasilja. Nikada ne treba nositi oružje jer to poručuje djetetu da oružjem možemo riješiti problem. 7. potražiti pomoć psihologa. zbog toga što su drugačiji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful