P. 1
MATEMATIKA 1

MATEMATIKA 1

|Views: 1,138|Likes:
Published by Tea Novakovic

More info:

Published by: Tea Novakovic on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

MATEMATIKA 1

Denis Ožegović, dipl. ing., prof.

itd.n.5. U njemu se. 0.-2.1.…. U 2 . b ≠ 0} b Ako bismo proveli razlomkom naznačeno dijeljenje. Skup brojeva koji nisu racionalni.-3. Negativnim brojevima danas prikazujemo..b∈ Z. knjigovodstveni manjak u računovodstvu itd.. REALNI BROJEVI 1.4285714285 71428571 . omjer duljine bilo koje kružnice i njezinog promjera. Skupovi brojeva Prirodni i cijeli brojevi Skup prirodnih brojeva označavamo s N: N={1. koje nije moguće prikazati kao količnike dvaju brojeva. 1. Skup cijelih brojeva označavamo sa Z: Z={…. 2. temperaturu.5 2 Navedeni primjer prikazuje konačni decimalni broj.3. Zbog toga uvodimo nove brojeve. Tako je. 7 Ovdje je riječ o racionalnim brojevima kojima je decimalni prikaz beskonačan decimalni broj.2. npr. zovemo iracionalni brojevi. -3. Znamo i za drugačije primjere: 3 = 3 : 7 = 0. Prije cca 500 godina ljudi su došli na ideju da se postupak brojanja unatrag. može nastaviti brojem 0 i negativnim brojevima -1. tom je skupu i čuveni π . Skup iracionalnih brojeva je beskonačan. 3. -2.…}. -1. primjerice: − 1 = −1 : 2 = −0.4. 3. a to su razlomci ili racionalni brojevi. nalaze 2 . Racionalni brojevi Količnik dvaju cijelih brojeva nije uvijek cijeli broj. 5 itd.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 1.2. dobili bismo prikaz istog racionalnog broja u decimalnom zapisu.…} 1. Skup racionalnih brojeva označavamo sa Q: a Q={ : a. uz ostale.

Razlomke . Broj nazivamo recipročnim brojem broja i označavamo s =   . prikaži u obliku decimalnog broja.. b d b⋅d b⋅d bd Posebno. Zadaci 1. 22 355 . . 0. 5 5 3 15 4. Zapiši prirodni broj koji neposredno prethodi prirodnog broju n-2. 0. Realni brojevi Racionalni i iracionalni brojevi udruženi u jedan skup. Brojeve 0.25 . b d b⋅d b⋅d bd Oduzimanje racionalnih brojeva vršimo na analogan način: a c a ⋅ d b ⋅ c ad − bc − = − = .π . .14. Ispiši sve cijele brojeve koji su između cijelih brojeva k-1 i k+5. Poredaj po veličini brojeve: 3. a 2 . 0.5 . . primijetimo da vrijedi: a b a ⋅b b a b a ⋅ = = 1 . 0.125 .75 .Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 1. Broj sredina.9 . 2. + a n je njihova aritmetička n a c a d ad : = ⋅ = b d b c bc −1 3 .4. Zapiši prirodni broj koji neposredno slijedi iza prirodnog broja n. a1 + a 2 + a3 + . kojeg označavamo sa R. 2 4 8 16 5.…. 9 . 6. čine skup realnih brojeva.. a n . Kada zadatak ima rješenje? 3.   b a b⋅a a b a b Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva: a c ac ⋅ = b d bd Aritmetička sredina Neka je dano n brojeva a1 . U tu svrhu možemo uzeti umnožak nazivnika kao zajednički nazivnik: a c a ⋅ d b ⋅ c ad + bc + = + = . 7 113 Operacije s racionalnim brojevima Pri zbrajanju racionalnih brojeva razlomke svodimo na zajednički nazivnik. a3 .625 prikaži u obliku razlomka.

da je 208 učenika razred završilo s vrlo dobrim uspjehom. a∙1=a. Drugo svojstvo asocijativnosti. 2. Izračunaj vrijednost brojevnog izraza:  a − b +1  a +1 4 3  11. 4. a 39 s dobrim. . Za bilo koja dva realna broja a i b vrijedi: a+b =b+a. a jedinica neutralni element za množenje. 0 (nule) i 1 (jedinice): a+0=a. komutativnost.26. Računajmo srednju ocjenu: 52 ⋅ 5 + 208 ⋅ 4 + 39 ⋅ 3 1209 = ≈ 4. Nakon koliko će vremena svijeća dogorjeti? 7. Nakon 12 minuta gorenja duljina svijeće smanji se s 30 cm na 25 cm. 10. s 6 3 8 dobrim. a 4 .04. 299 299 Zadaci 1 a+2 a . Odatle se dobije 6 3 8 x=312. . b i c vrijedi: (a+b)+c=a+(b+c). Kolika je srednja ocjena učenika koji su uspješno završili školsku godinu? U nekoj je školi Ako s x označimo broj svih učenika škole. za bilo koja tri realna broja a. kaže da se dva broja mogu zbrojiti ili pomnožiti u bilo kojem poretku. Sada izračunamo da su u školi 52 odlikaša. Slijedeća svojstva tiču se dvaju istaknutih brojeva. a 13 učenika je upućeno na popravni ispit. Za koje cijele brojeve a su brojevi Operacije s realnim brojevima 1. S dovoljnim nije završio niti jedan učenik. a ≠ 0. Skrati razlomke: 105 1155 3333333 . 3. (ab)c=a(bc).37 i 29 je aritmetička sredina ostalih četiriju? 12. govori o zbrajanju ili množenju triju brojeva. b = . Koji od brojeva 28. Dakle. onda je 1 2 1 x + x + x + 13 = x. racionalni? a a ( a − 3) 2a − 10 8. Kažemo da je nula neutralan element za zbrajanje. Odredi prirodni broj x tako da vrijede jednakosti: x 2 4 2 3 x = a) b) = c) = 12 3 x 5 7 21 9. Broj a −1 nazivamo inverzni ili recipročni broj broju a. Prvo svojstvo.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Primjer 1 2 1 svih učenika završila razred s odličnim uspjehom. Zaključujemo da je: 1 a −1 = . ab=ba. s vrlo dobrim.30. za a = . 168 5775 5555555 a −1  b −1 1 2   : b −  . .

5. 16. 3 3 5 6 〈x〈 . Zadaci 1 2 . Odredi jedan racionalan broj x za kojeg vrijedi: 13 13 15. O E -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Dužina OE naziva se jedinična dužina. Izračunaj: (2a-b+c)(2a+b-c)-(2a-b-c)(2a+b+c) 1. čine skup realnih brojeva. Ranije smo kazali da racionalni i iracionalni brojevi udruženi u jedan skup.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Općenito. Za sve realne brojeve a. Brojevni pravac Cijele brojeve možemo slikovito prikazati na brojevnom pravcu. Zadaci 13. Napiši nekoliko racionalnih brojeva koji su veći od 5 . Izračunaj: a) (x-2y)(x+2y)-(2x-y)(2x+y) b) (x-y)(x+2y)-(x+y)(2x-y) 14. Brojevni pravac možemo ispuniti racionalnim brojevima. a manji od . b i c vrijedi: a(b+c)=ab+ac. Svojstvo distributivnosti povezuje operacije zbrajanja i množenja. njezina je duljina jedinica mjere. Taj prikaz nalikuje na prikaz ljestvice termometra. tako da zbrojen s a daje nulu: a+(-a)=0. za svaki broj a postoji realni broj koji označavamo sa –a. Na slici vidimo jednu praktičnu konstrukciju 2. ali i iracionalnim brojevima. 5. Zato cijeli brojevni pravac nazivamo još realni pravac ili realna os.

Primjer 1) 10 3 ⋅ 10 7 ⋅ 10 5 = 1015 . ( ) 6 . 2) a 5 ⋅ a 7 = a 10 .1. reći ćete da su to kraći zapisi umnoška više jednakih množitelja (faktora). n Realni broj a je baza (ili osnovica) potencije. Potencije Što su potencije? Prisjećajući se. POTENCIJE I ALGEBARSKI IZRAZI 2.. a prirodni broj n njezin je eksponent. Uzima se da je a 1 = a.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 2. Potenciranje potencije Potencija potencije jednaka je potenciji s istom bazom i eksponentom koji je jednak umnošku eksponenata: n a m = a m⋅n .a. potencija a n jednaka je umnošku n jednakih faktora a n = a ⋅ a ⋅ a ⋅ . Množenje potencija jednakih baza milijun bilijun trilijun kvadrilijun kvintilijun sekstilijun septilijun oktilijun nanilijun decilijun Umnožak potencija jednakih baza jest potencija iste baze čiji je eksponent zbroj eksponenata potencija koje se množe: a m ⋅ a n = a m+n .. Primjerice: 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 = 25 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 = 711 Dakle. Zapis s potencijama je pogodan za zapisivanje nekih velikih brojeva: BROJ: AMERIČKI I MODERNI BRITANSKI NAZIV: 1 000 000=10 6 1 000 000 000= 10 9 1 000 000 000 000= 1012 1 000 000 000 000 000=1015 1 000 000 000 000 000 000= 1018 1 000 000 000 000 000 000 000= 10 21 1 000 000 000 000 000 000 000 000= 10 24 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000= 10 27 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000= 10 30 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000= 10 33 Zanimljivost: Broj 10100 zove se googol.

Primjer 1) 55 : 58 = 55−8 = 5−3 . 7 . Dijeljenje potencija jednakih baza Količnik dviju potencija jednakih baza jednak je potenciji iste baze kojoj je eksponent razlika eksponenata djeljenika i djelitelja: a m : a n = a m−n . 3 3 3 3 3 18. bn  b  Zadaci 17. Dijeljenje potencija jednakih eksponenata Količnik dvaju potencija jednakih eksponenata jednak je potenciji s istim eksponentom kojoj je baza količnik baza djeljenika i djelitelja: an  a  =  . Slijedeće umnoške zapiši u obliku potencije: 1 1 1 1 1 a) ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ b) (ab) ⋅ (ab) ⋅ (ab) ⋅ (ab) . Izračunaj: 3 8 a a a)   ⋅   b b 19. Izračunaj: a) 86 ⋅ 4 −7 n b) ( x + y ) 3 ⋅ ( x + y ) 5 b) 2 4 ⋅16 −3 20. 2) 10 −5 : 10 −8 = 10 −5−( −8) = 103.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Primjer 1) a 3 ( ) 4 = a 12 Množenje potencija jednakih eksponenata Umnožak dviju potencija različitih baza i jednakih eksponenata jest potencija s istim eksponentom i s bazom koja je umnožak baza potencija koje se množe: a n ⋅ b n = ( a ⋅ b) n . Podijeli izračunati rezultat iz prethodnog zadatka pod a) s izračunatim rezultatom pod b). Primjer 1) 37 ⋅ 47 = (3 ⋅ 4) 7 = 12 7 2) 43 ⋅ 55 = 2 6 ⋅ 55 = 2 ⋅ 25 ⋅ 55 = 2 ⋅10 5 = 200000 .

za drugo polje dva zrna. Sesa je rekao: Želim da mi date za prvo polje na ploči jedno zrno pšenice. čija svojstva zaprepašćuju čovjeka neukog u matematici. No. za treće četiri. rekao: Zar samo to? Nema problema. da bi dobili koliko zrna treba predati Sesi. Umnožak dvaju (a + b) ⋅ (a + b) = (a + b) 2 . Car se zamislio. To bi značilo da je izumitelju šaha trebalo u ime nagrade isporučiti više žita nego što iznosi tisuću prosječnih godišnjih prihoda pšenice u današnje doba. koji je htio nagraditi 'skromnog' matematičara Sesu te mu tako zahvaliti što je izumio šahovsku igru i rekao mu je neka traži što hoće. a muž joj je umro. da ima hitnoga posla. geometrijskom redom. Kvadrat zbroja ( a + b ) 2 = a 2 + 2ab + b 2 Kvadrat razlike jednakih dvočlanih izraza ( a − b ) 2 = a 2 − 2ab + b 2 (a + b)3 = a 3 + 3a 2b + 3ab 2 + b 3 Kub zbroja Kub razlike (a − b)3 = a 3 − 3a 2b + 3ab 2 − b3 Razlika kvadrata ( a − b) ⋅ ( a + b) = a 2 − b 2 Zbroj kubova a 3 + b 3 = (a + b) ⋅ (a 2 − ab + b 2 ) Razlika kubova a 3 − b 3 = (a − b) ⋅ ( a 2 + ab + b 2 ) 8 . Potenciranje binoma. broj zrna jednak je: 1 + 2 + 2 2 + 23 + 2 4 + . Sesi je postalo neugodno. I napokon je smislio. Razlika i zbroj potencija Binom je polinom sa dva člana. jer matematičari su mu rekli. zovemo kvadrat binoma. ja te ne želim prevariti niti za jedno zrno pa ćeš ti svoju nagradu brojati zajedno s mojim slugama.2. dobit ćeš svoju pšenicu poslije ručka.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Zrna žita na šahovskoj ploči Jedna legenda povezuje šahovsku ploču s tzv. Čuvši to. i izračunali su da taj broj iznosi: 18 446 744 073 709 551 615. carevi matematičari su računali dva dana. 2." Posljednjih godina u svijetu se godišnje proizvede oko 600 milijuna tona pšenice. na što se car nasmijao i dao mu bogatu nagradu.. "Bio jednom davno velik car Sahram. + 263 =18 446 744 073 709 551 615. da njegove zalihe pšenice nisu dostatne pa da ih ima i sto puta više ne bi bile dostatne. pozvao je Sesu i rekao mu: Dragi čovječe. Naime. i počeo se ispričavati. da širi glas svijetom o milostivosti cara Sahrama. Car se iznenadio.. jer mu je sestra na drugom kraju zemlje pred porodom. za četvrto osam i tako za svako slijedeće dva puta više zrna nego za prethodno polje.

Tako je npr. m +1 x − 2x +1 gdje su m i x neki realni brojevi (varijable). ili da smo izlučili zajednički faktor. Provedi slijedeća kvadriranja: a) (ab + 3) 2 b) (2a 2 − 5b) 2 22. Kraćenje razlomaka a⋅m a = . 9 . b⋅m b m ≠ 0. 2 . Npr. a nazivnik 0.4. da smo ga rastavili na faktore. Izračunaj: a) (2a + 3b)3 b) (4n 2 + 1)3 2. za x=1 razlomak nije definiran. Istim se pravilom služimo pri množenju višečlanih algebarskih izraza. Algebarski razlomci Algebarski razlomak je količnik dvaju polinoma. 2. 2 2 − 2⋅ 2 +1 1 Što ćemo dobiti ako je u tom primjeru x=1? Brojnik razlomka je 2. za x=2 vrijednost drugog razlomaka: 22 + 1 5 = = 5.3.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Zadaci 21.. ili jednostavno. Rastavljanje na faktore Jedno od svojstava množenja i zbrajanja realnih brojeva je i svojstvo distributivnosti množenja prema zbrajanju: a(b+c)=ab+ac. Dakle. Primijenimo opisani postupak u slijedećim slučajevima: 1) x 2 + xy = x ⋅ x + x ⋅ y = x ⋅ ( x + y ) 2) 3m3 + 6mn = 3m ⋅ m 2 + 3m ⋅ 2n = 3m ⋅ (m 2 + 2n). Kažemo da smo dvočlani izraz ab+ac zapisali u obliku umnoška. To svojstvo primjenjujemo pri množenju kako bismo u nekim slučajevima pojednostavnili složenije izraze.: m x2 +1 . Svojstvo distributivnosti možemo čitati i zdesna ulijevo: ab+ac=a(b+c).

Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Primjer Skratimo razlomak x 2 − xy . a Primjeri 1. 3x − 7 = 4 x − 3( x + 11) + 8 [najprije se riješimo zagrada] 3x − 7 = 4 x − 3x − 33 + 8 [izračunajmo što se može] 3x − 7 = x − 25 [prebacimo nepoznate na lijevu. a 3b − 2a 2b 2 + ab 3 a 2 − ab 24.5. xy − y 2 x 2 − xy x ⋅ ( x − y ) x = = . a poznate na desnu stranu. − 8 x − 2 = 2 x + 18 − 8 x − 2 x = 2 + 18 − 10 x = 20 / : 2 x= 20 − 10 x = −2 10 . Skrati razlomak ab − b 2 23. pri tome svaki broj koji mijenja stranu mijenja predznak] 3x − x = 7 − 25 [Izračunamo na obje strane što se može] 2 x = −18 / : 2 [Podijelimo sa brojem uz nepoznanicu] − 18 x= [Skratimo] 2 x = −9 21 − 8 x − 23 = 2( x + 14 ) − 10 21 − 8 x − 23 = 2 x + 28 − 10 2. xy − y 2 x ⋅ ( x − y ) y Zadatak a 3b − ab 3 . Skrati razlomak 2. Linearne jednadžbe Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom je svaka jednadžba oblika: a⋅ x = b. b Broj x = je rješenje ove jednadžbe.

Zadak 28. y=4. trebamo pronaći x i y. Primjer x+y=12 x-y=4 Iz druge jednadžbe x=4+y. koji će zadovoljiti zadani sustav dviju linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Zadaci 25. Riješi sustav: 5x+y=2 3x-y=6.6. uvrstimo u prvu jednadžbu: (4+y)+y=12 4+2y=12 2y=8 y=4. Izračunatu vrijednost uvrštavamo u x=4+y=4+4=8 Rješenje: x=8. Izračunaj x. 1 3 5 + x +1 = + x 2 4 8 x x 1 x  − + 1 = 1 −  − − 2 2 3 6 2  27. Sustavi linearnih jednadžbi ax + by = c dx + ey = f S gornje dvije jednadžbe zadan je sustav dviju linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice. 2. Riješi sustav: -8x+3y=-4 2x+3y=1. 29. Da bismo riješili sustav. − 5( x − 2 ) − 4( x − 3) + 6( x − 2 ) = 9( 3x − 1) − 1 26. 11 .5.

y 12 . možemo jednostavno izračunati vrijednost y: za x=0. uočavamo da ona leže na jednom pravcu.0) za x= 4.7.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 2.4) za x= 2. Prikažimo u istom koordinatnom sustavu pravce koji su grafovi funkcija f(x)=x+1 f(x)=2x+1 f(x)=-x-2 f(x)=-3x-2. ista jednadžba poprima oblik y=-2x+4. Značenje koeficijenata a i b Kako na ponašanje linearne funkcije f(x)=ax+b utječu koeficijenti a i b? Promotrimo najprije utjecaj koeficijenta a. koja smo dosada odredili. y 4● 3 2 1 0 1 ● 2 3 4 x ● Kažemo da je taj pravac graf linearne jednadžbe 2x+y=4 ili implicitni oblik jednadžbe pravca. Ako u jednadžbu uvrstimo po volji vrijednost nepoznanice x. Tu jednadžbu zovemo eksplicitnim oblikom jednadžbe pravca. Izrazimo li iz nje y. y=0 → T 2 (2. y=-4 → T 3 (4.−4) Ucrtamo li u koordinatni sustav gornje točke. Graf linearne jednadžbe Promotrimo jednadžbu: 2x+y=4. odnosno linearnu funkciju zapisujemo u obliku: y=ax+b ili f(x)=ax+b. y=4 → T 1 (0.

Prva dva pravca su rastuća. Ukoliko je koeficijent a negativan.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 a=-1 a=-3 a=2 a=1 ● x ● Uočavamo da prva dva pravca imaju pozitivan nagib. linearna funkcija brže raste. povećanjem broja x smanjuje se vrijednost y. pravac je strmiji. Druga dva pravca imaju negativan nagib i oba pravca su padajuća. tj. tj. Za x=0 je f(x)=b pa slijedi da je b odsječak pravca na osi y. linearna funkcija brže pada. povećanjem broja x povećava se i vrijednost y. pripadajući mu pravac ima negativan nagib. Možemo dodatno zaključiti da će pravci koji imaju isti koeficijent a biti paralelni. tj. tj. Prikaži grafički funkcije a) f(x)=3x b) f(x)=-2x+3 13 . Zadatak 30. I obratno. Što je koeficijent a veći. pravac je strmiji. da mu pripadajući pravac ima pozitivan nagib. Zaključujemo da ukoliko je koeficijent a pozitivan. Što je koeficijent a negativniji. Zato se broj a zove koeficijent smjera ili nagib linearne funkcije.

0. − 5( x − 2 ) − 4( x − 3) + 6( x − 2 ) = 9( 3x − 1) − 1 − 5 x + 10 − 4 x + 12 + 6 x − 12 = 27 x − 9 − 1 − 3x + 10 = 27 x − 10 11 14 . k+1. 9. . n-3 3. a) x=8.9 . .25. 30 12. a ≠ 5 8. 4. 2. . Npr. nađemo aritmetičku sredinu: . k. . Npr. a)   b) ( ab) ) 4  3 a 18. . . . b) x=10.375. 26 5 1 17. k+2. 113 7 1 7. a) 8a 3 + 36a 2b + 54ab 2 + 27b3 b) 64n 6 + 48n 4 + 12n 2 + 1 a 3b − ab 3 ab(a 2 − b 2 ) (a − b)(a + b) a + b = = = 23. a)   b) ( x + y ) 8 b 19. 6. a ≠ 0 a Za drugi broj a je racionalni broj za sve a . k+4. Sljedbenik broja n je n+1. Za 1 sat. c) x=9 5 1 3 9.9375. a) a 2b 2 + 6ab + 9 b) 4a 4 − 20a 2b + 25b 2 22. 0. Broj je racionalni broj za sve cijele brojeve a. nađemo aritmetičku sredinu: 12 24 11 16... a) -3x²-3y² b)-x²-y² 14.5. π . k+3. 2 4 8 4 8 355 22 . 1. 1 1 1 3 5 5.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Rješenja: 1. 2. 8 5 5 3 10.14. . 2 4 : 2 −8 = 212 21. b 25. 4bc 7 13 .. 15. a ≠ 0 i a ≠ 3 Za treći broj a je racionalni broj za sve a. a) 218 ⋅ 2 −14 = 2 4 b) 2 4 ⋅ 2 −12 = 2 −8 20. . 13.. 3 2 2 3 2 2 a b − 2a b + ab ab(a − 2ab + b ) ( a − b) 2 a −b a 24. 4 11. 3.

a) f(x)=3x b) f(x)=-2x+3 28. y=-3 1 2 x =− .y = 4 3 30. − 20 − 30 2 3 1 3 5 + x + 1 = + x /⋅ 8 2 4 8 4 + 6 x + 8 = 5 + 8x 6x − 8x = 5 − 4 − 8 − 2 x = −7 x= 27. 29. 7 2 x x 1 x  − + 1 = 1 −  − − 2 2 3 6 2  x x x 1 − +1 = 1+ + /⋅ 12 2 3 12 3 6x − 4x = x + 4 2x − x = 4 x=4 x=1.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 − 3x − 27 x = −10 − 10 − 30 x = −20 x= x= 26. 15 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->