P. 1
Medjunarodni odnosi - Dimitrijevic

Medjunarodni odnosi - Dimitrijevic

|Views: 125|Likes:
Published by laddo777

More info:

Published by: laddo777 on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

1

MEŒUNARODNI ODNOSI

2

3

PREDGOVOR ÅETVRTOM IZDAWU

U ovo izdaçe unete su neke izmene koje su bile neophodne zbog znaåajnih
promena u åitavom meœunarodnom sistemu posledçih godina. Nema viãe dva
bloka, nesvrstanost zbog toga viãe ne funkcioniãe kao izdvojen sistem, nema ni po-
sebnih odnosa izmeœu socijalistiåkih zemaÿa jer je åitav socijalistiåki sistem krahi-
rao i sve te dræave se nalaze u staçu promena. Zbog toga je prestala potreba da se
govori o miroÿubivoj koegzistenciji izmeœu dva druãtvena sistema.
Pored ovih kÿuånih promena, unete su i izmene u koriãñeçu literature, s obzi-
rom na savremeno staçe stvari u nauci o meœunarodnim odnosima.
Autori su se trudili da na ovaj naåin osavremene prouåavaçe meœunarodnih
odnosa, u nadi da ñe sledeñe izdaçe obuhvatiti i novo staçe koje ñe nastati iz sa-
daãçih promena.

Beograd, 20. maj 1996.

Pisci

4

PRVA GLAVA
NAUKA O MEΠUNARODNIM ODNOSIMA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->