P. 1
Dalmacija lokaliteti

Dalmacija lokaliteti

|Views: 722|Likes:
Published by Suncokreta

More info:

Published by: Suncokreta on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

1.

BABINO POLJE naselje u središnjem dijelu otoka Mljeta, 6 km jugozapadno od luke Sobra, 18 km jugoistočno od Polače; Na području naselja su crkvice sv. Andrije (romaničko-gotička), Sv. Mihovila (pleterna ornamentika), ruševine crkvica sv. Pankracija (predromanika) i sv. Đurđa (XIII. st.). Na jugozapadnoj je strani naselja župna crkva sv. Vlaha (spominje se u XV. st.), u novije vrijeme, nakon požara, preinačena. U crkvi se čuva romanički procesijski križ iz XIII. st. Ispred sela je nekadašnji dvor mljetskoga kneza (datiran 1554.). 2.BAĆINA, naselje u južnoj Dalmaciji, 7 km zapadno od Ploča. Na položaju Sladinac su ostaci antičkih zidova i mozaika rimskog naselja Praetoria. Tu su nađeni ostaci starokršćanske bazilike iz VI. st. Kraj ruševina crkve sv. Andrije nalazila se nekropola stećaka, uglavnom sanduka i ploča. Baćinska jezera niz međusobno povezanih slatkovodnih krških jezera, 1,5 km sjeverno od Ploća. Voda otječe iz jezera tunelom (prokopanim 1911-12.) u zaljev Ploče. 3.BADIJA (Otok), otočić u istočnom dijelu Pelješkoga kanala; oko 1 km2. Naziv Badija potječe od latinskog abbatia: opatija. Na Badiji je nekad postojala crkvica sv. Petra, jer se 1368. otočić spominje kao »Scoleum sancti Petri«; toj su crkvici možda pripadali kapiteli (VIII./IX. st.) četiriju stupova koji drže krović balkona na jugozapadnom uglu današnjeg samostana. God. 1392. ondje se naseljuju franjevci iz Bosne, kojima korčulanska općina poklanja zemljište za samostan, a potom i cijeli otok. Današnji samostan i jednobrodna crkva podignuti su u stilu kasne gotike, poslije 1420. Portal ima u luneti lik Majke Božje s djetetom i dva sveca, rani renesansni rad korčulanskih klesara. Ispred crkve je nekoliko grobnih ploča (prema dokumentima i grob jednog od graditelja zvonika korčulanske katedrale iz XV. st., Hranića Dragoševića). Klaustar s arkadama, dovršen 1477., sačuvao je sva obilježja dalmatinske gotike. Samostan je dograđen 1909., a 1950. preuređen u sportsko odmaralište. Na brijegu iznad samostana je crkvica sv. Katarine iz XV.-XVI. st. 4.BAšKA VODA, naselje i luka u Makarskom primorju, 9,5 km sjeverozapadno od Makarske; Naseljena već u antici. Na uzvisini Gradina su tragovi naselja i kasnoantičke bizantske utvrde, možda Bistona. Na južnoj strani uzvisine očuvan je dio obrambenih zidina, a sa sjeverne strane potječe nekoliko stela iz II.-IV. st. (Arheološki muzej u Splitu). Kasnobarokna crkvica sv. Lovre nastala je najvjerojatnije na antičkom lokalitetu. Župna crkva sv. Nikole sagrađena je početkom XX. st.; 1991. prigrađen joj je zvonik i župni dvor (Ante Rožić). U crkvi su vitraji Josipa Botterija-Dinija i slikane postaje križnoga puta Josipa Biffela iz 1989. Nekoć je Baška Voda bila ribarsko, težačko i trgovačko mjesto, a danas je suvremeno turističko središte koje nudi čisto more, lijepe plaže s borovom šumom, kvalitetnu i raznovrsnu hotelsko-ugostiteljsku ponudu. Svjež planinski zrak s Biokova posebna je draž i kvaliteta ovog podneblja. Tridesetih godina ovoga stoljeća braća Sikavice podignuli su prvi ugostiteljski objekt u mjestu, hotel Slaviju, koji je 1936. dobio odlikovanje iz Londona. Nakon II. svjetskog rata grade se novi hoteli, turizam dobiva poticaj i posljednjih je desetljeća glavna gospodarska grana. Vrlo su zanimljive vjerske proslave - napose procesija na Veliki petak (kroz sva mjesta u općini, čak 15 km), Dan Sv. Nikole, zaštitnika Baške Vode (6. prosinca). Na Svetog Lovru (10. kolovoza) održava se smotra klapa Makarskoga primorja. Lagane su šetnje do Promajne i ribarskog seoca Bratuš, dragulja pučke arhitekture. 5.BENKOVAC, grad u sjevernoj Dalmaciji, 20 km sjeveroistočno od Biograda na Moru; Ime je dobio po hrvatskim knezovima Benkovićima, koji se spominju u XV. st. Kaštel ima visoku kulu četvrtasta tlocrta i dvije kružne kule na uglovima. God. 1527. osvojili su ga Turci. Od sredine XIX. st. pod kaštelom se razvija trgovište. U blizini je crkvica sv. Antuna iz 1743. Donje Biljane, naselje 13 km sjeverozapadno od Benkovca. U blizim bunara zvanog Begovača su arheološki lokaliteti različitih razdoblja. Na položaju Crkvina su ostaci antičke gospodarske zgrade, a nad njom ruševine starohrvatske crkve iz IX. st., zasebnog tipa trobrodne crkvene arhitekture na području Dalmacije. Oko crkve su otkopana 604 starohrvatska groba u kojima su nađene naušnice i prstenje iz IX.XV. st.

Donji Kašić, Selo 20 km sjeverozapadno od Benkovca. Na položaju Manastirine ostaci su starohrvatske crkve kružna tlocrta sa šest apsida, sagrađene na ostacima antičke arhitekture. Na nekoliko lokaliteta oko sela (Glavčurak, Razbojine, Maklinovo brdo) ostaci starohrvatskih nekropola, a na Čerincu ostaci romaničke crkvice. Donji Lepuri, Selo 12 km jugoistočno od Benkovca. Ispod crkve sv. Martina (srušene u Domovinskome ratu 1992.) nađeni su ostaci monumentalne starokršćanske crkve iz VI. st., a na njezinim temeljima ostaci crkve iz starohrvatskoga doba (IX. st.); oko crkve ima stećaka. Kula Atlagića, naselje 4,5 km sjeverozapadno od Benkovca. Iz crkvice Sv. Petra s obiIježjima rane romanike potječu ulomci vrsnoga kamenoga namještaja (Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika). Crkvu sv. Nikole sagradili su 1444-46. zadarski gradite1ji. Crkva se restaurira nakon rušenja u ratu 1992. Medviđa, naselje 20 km sjeveroistočno od Benkovca. Vjerojatno rimsko naselje Hadra;nađeni su ostaci terma i drugih građevina te tragovi ceste koja je vodila prema rimskom naselju Clambetae - Obrovac. - Uz crkvu sv. Ivana nalazi se srednjovjekovna nekropola s 40 stećaka Nadin, naselje 10 km sjeverozapadno od Benkovca. Naselje gradinskoga tipa Nedinum bilo je sjedište liburnske općine; status grada dobiva vjerojatno već u doba Augusta. 0čuvani su ostaci zidina građenih od megalitičkih blokova, vjerojatno iz 1. st. Medu nalazima važan je kameni votivni spomenik lokalne božice Latre. U srednjemu vijeku naselje se obnavlja, a antičke su utvrde dograđene u doba turske prevlasti. Ostrovica, naselje 18 km jugoistočno od Benkovca. Na vrhu uzvisine podignut je u srednjem vijeku utvrđeni grad čiji su gospodari do sredine XIV. st. bili bribirski knezovi Šubići. Na području Ostrovice otkriveno je više starohrvatskih grobova (karolinške ostruge, IX. st., i nakit), ulomaka starohrvatskoga crkvenog kamenog namještaja (uz crkvu sv. Ante), ulomci gotičkih natpisa, glaziranih vaza i kasnosrednjovjekovni novac. Podgrađe, zaselak 6 km isočno od Benkovca. U rimsko doba grad Asseria (s municipalnom konstitucijom); forum s kapitolijem imao je originalan smještaj i rješenje (podignut uz rub zidina, otvoren prema jugu). U glavna gradska vrata uklopljen je početkom II. st. Trajanov slavoluk. U Asseriji je djelovala jedna od radionica specifičnih nadgrobnika - liburnskih cipusa. Polača, naselje 12 km jugozapadno od Benkovca. Spominje se u XI. st. kao sjedište starohrvatske županije Sidraga. Na uzvisini Bidina glavica ostaci pretpovijesnih zidina i temeIji starokršćanske crkve u kojoj je nađeno nekoliko grobova i više ulomaka starokršćanskoga crkvenoga kamenog namještaja. Na lokalitetu Bičina pronađeno je više rimskih nadgrobnih i zavjetnih spomenika s natpisima, a jugozapadno od Bičine glavice ruševine građevine koja se u ispravama naziva Palatinum. U poIju, na lokalitetu Dvorine, ostaci srednjovjekovnog naselja. Smilčić, naselje u Ravnim kotarima, 16 km sjeverozapadno od Benkovca. Na više su položaja nađeni ostaci iz neolitika i ilirskog doba (neolitičko naselje, jedno od najbogatijih neolitičkih nalazišta u nas). RazdobIje rimske vladavine ostavilo je tragove mnogih građevina te natpise i grobove. Iz starohrvatskog razdobIja ima ostataka naselja, crkava i grobIja. Srednjovjekovna su naselja porušena turskim pustošenjem u XVI. i XVII st.; današnje je naselje nastalo poslije turskih ratova. Iz XVII i XVIII. st. očuvano je više utvrđenih gospodarskih zdanja ili dvoraca veleposjednika, npr. zadarske obitelji Tebaldi. Šopot, naselje u Ravnim kotarima, 2 km jugozapadno od Benkovca. Na položaju Crkvina otkriveni su ostaci ranosrednjovjekovne crkve, te ulomci oltarne pregrade s pleternim ukrasom i dijelovima natpisa. Posebno su važni ulomci natpisa gdje se spominje knez Branimir, kao comes i dux Hrvata. Uz crkvu je grobIje koje je bilo u uporabi IX.-XVI. st. 6.BETINA, naselje i luka na sjeveroistočnoj obali otoka Murtera, na sjevernom ulazu u Murterski kanal. Prvi se put spominje u XVI. st., kad je osnivaju prebjezi pred Turcima. Župna crkva sv. Frane sagrađena je početkom XVII. st.; proširivana je nekoliko puta, a sredinom XVIII. st. podignut je zvonik. U blizini Betine na brdu Gradina sačuvana je srednjovjekovna crkvica Gospe od Gradine. 7.BIBINJE, naselje i luka u sjevernoj Dalmaciji, 6 km jugoistočno od Zadra; Prvi put se spominje u XIII. st. pod imenom Bibanum. Župna crkva sv. Roka sagrađena je 1673. na mjestu starije, produžena 1854.;

klasicistička fasada. Na mjestu Banska punta nađeni su ostaci antičke arhitekture, na rtu Pulja ostaci crkve sv. Ivana iz 1376. U Bibinju se tradicionalno održava susret klapa Raspivano Bibinje, a poznata je i Fešta sv. Roka (16. kolovoza), zaštitnika Bibinja. 8.BIOGRAD NA MORU grad i luka u sjevernoj Dalmaciji, 28 km južno od Zadra; U turističko se mjesto Biograd počeo razvijati između I. i II. svjetskog rata. Prvi su gosti, Česi, počeli dolaziti 20-ih godina ovog stoljeća. Prvi je biogradski hotel podignut 1935. na mjestu gdje se danas nalazi hotel Ilirija. Spominje se sredinom X. st. (K. Porfirogenet) kao hrvatski grad. U XI. je st. sjedište hrvatskih kraljeva. Oko 1059. u njemu je biskupija; iste godine osnovan muški benediktinski samostan sv. Ivana, a 1069. ženski samostan sv. Tome. U Biogradu se 1102. Koloman okrunio za hrvatskoga kralja, a 1125. porušili su ga Mlečani. Stradao u ratovima Venecije i Turaka, osobito 1646. Jezgra staroga naselja smještena je na manjem poluotoku. Do kraja XIX. st. bile su očuvane gradske zidine s kružnim kulama. Ostaci katedrale, trobrodne bazilike, su uništeni, a ostaci samostanske crkve sv. Ivana, također trobrodne bazilike, istraženi su i konzervirani. Od crkve sv. Tome ima samo manjih ostataka. Izvan staroga naselja pronađene su ruševine manje jednobrodne crkve s apsidom, a u blizini starohrvatski grobovi. Župna crkva sv. Anastazije, sagrađena 1761., ima barokne oltare, od kojih jedan od pozlaćena drva. Izvan staroga naselja nalaze se crkvice sv. Roka i sv. Ante (1850.). Na širem su području pretpovijesni nalazi i ostaci antičkog akvedukta. U Zavičajnom je muzeju arheološka zbirka s pretpovijesnim, antičkim i starohrvatskim materijalom te zbirka brodskih tereta iz kraja XVI. st. 9.BIOKOVO, planina uz središnji dio dalmatinske obale. U XIX. st. razvijaju se obalna naseIja (Makarska, Baška Voda), koja gradnjom prometnica oko Biokova dobivaju ograničenu prometno-trgovačku ulogu. Crkveno slavlje kraj kapelice sv. Jure (na samorne vrhu Sveti Jure) održava se zadnje subote u srpnju. 10.BIŠEVO, otok u južnodalmatinskom arhipelagu, jugozapadno od otoka Visa. Benediktinski samostan sv. Silvestra osnovao je 1050. Splićanin Ivan Grlić. Zbog opasnosti od gusara poslije dva stoljeća preselio se u Komižu na otoku Visu. Uz ruševine samostana vide se ostaci prvotne crkve sv. Silvestra iz XI. st. U današnjoj je crkvi uzidan dio natpisa svećenika Ivana, vjerojatno osnivača zadužbine, te ulomak grčkog natpisa iz antičkog doba. Na otoku ima nekoliko špilja, a najpoznatija je Modra špilja u uvali Balun. Vrlo je slična špilji na Capriju u Italiji, ali je od nje atraktivnija i raskošnija. Pristupačna je od 1884., a do nje se dolazi čamcem. 11. BLACA, uvala zapadno od Bola, na južnoj obali otoka Brača. Oko 2 km sjeverno od uvale, na 250 m, nalazi se nekadašnje istoimeno pustinjačko naselje (eremitorij). Osnovali su ga sredinom XVI. st. poljički svećenici, koji su pobjegli pred Turcima. Sastoji se od nekoliko manjih zgrada, podignutih u različito doba, međusobno povezanih hodnicima i stubama. Crkva je sagrađena u XVI. st., a u doba baroka je obnov1jena. Ondje se čuvaju velika knjižnica, portreti iz XVIII. st., nekoliko baroknih slika, zbirka starih pušaka blatačkih brodara za obranu od gusara, glagoljski misali i mala tiskara. - Od 1926. tu je i astronomska postaja koju je osnovao don Niko Miličević. 12. BLACE, naselje na ušću delte Neretve, 13 km jugoistočno od Ploča; Pred selom je otočić (naseljen već u rimsko doba) s crkvom građenom. na prijelazu romanike u gotiku i s ruševinama pustinjačkog stana. 13. BLATO, grad u unutrašnjosti otoka Korčule (oko 4 km od mora), 7 km jugoistočno od Vele Luke. Blato je svojom skladnom urbanističkom cjelinom zadivilo mnoge putopisce još u XVIII. st. Središtem mjesta proteže se prekrasan drvored lipa, dug više od 1 km, pa je poseban doživljaj proći njime u lipnju, kada lipe cvatu.

sv. Ostoje. iznad kojeg je napušteni samostan s pećinskom crkvom. st. Unutar sklopova pučke stambene arhitekture izdvaja se nekoliko baroknih ladanjskih kuća korčulanskih plemića. dopuštenjem pape Pija VI. naselje na zapadnoj strani otoka Brača. korčulanski klesar Spaso Foretić. u dvorištu samostana vide se ostaci starog trijema. kaštel na obali. a izvodi se obvezno 28. i ovdje pao snijeg. ostaci rimskog spremnika za vodu iznad Zlatnog rata). U crkvi se nalaze mramorni oltari. inkunabule. jedna je od prekrasnih blatskih tradicija. utemeljeno 1927. Zvonik crkve je iz 1751. Oltarne slike na drvu (Svi sveti i Madona s djetetom) rad su renesansnoga majstora Girolama da Santacrocea. Ime je nastalo od latinske riječi vallum: zemljana utvrda s palisadama. U XV. Posebno mjesto zauzima proslava Gospe od Sniga (5. Najstarije građevine su crkve sv. st. Od Bola vodi strma planinarska staza do vidikovca na Vidovoj gori.. Na glavnom oltaru bila je slika Madona s djetetom i svecima (sada u samostanskom muzeju). poslije proširena još jednim brodom. Galerija »Branko Dešković« smještena je u baroknoj palači. na Blagdan Sv. jednobrodna građevina s gotičkim svodom. Jeronima. kapitan. U luci su nađeni rimski i bizantski arheološki nalazi. Martina u Maloj Krtinji (oko 1346.). 827. 14. rukopisi. st. koja se spominje još u XV. BOBOVIŠĆA. ujedno i Dan općine Bol. kumpanija. alfir. iz početka XVII. st. rad jednog od Tintorettovih učenika. prema legendi. kumpanije. Pošto mjesni glavar izgovori dopuštenje. st. priredbe i manifestacije. U renesansnobaroknomu kaštelu obitelji Arnerić nalazi se Zavičajni muzej. rijedak hortikulturni spomenik XVII.. st. Sve se odvija pred crkvom Svih svetih. Stara loža. uz gat je sagrađen dvorac s bogato ukrašenim gotičkim prozorima na južnom pročelju. o čemu svjedoči 15 društava i udruga koje danas njeguju kulturu i običaje mjesta. zamijenjena je novom na kojoj je radio 1700. Kumpanija je viteška borba dviju vojski koje žele pokazati spremnost za obranu svoga doma. U Zablaću zapadno od Blata je zanimljiva jednobrodna crkva sv. (Apoteoza sv. 15. (korčulanski graditelji i klesari). Kumpanija se izvodi uz svirku mijeha i udaranje u veliki ratni bubanj. Dominika).) i sv. Oko 5 km zapadno od Bola je selo Murvica. U samostanu se čuva zbirka kulturno-umjetničkih predmeta (slike. Srednjovjekovna župna crkva Svih svetih proširena je u XVII. pučka fešta. izvodi ples s velikom zastavom. U okolici se spominje još nekoliko srednjovjekovnih crkvica: sv.Marchi. Među njima je i Viteško udruženje »Kumpanija«. prenesene u Blato prije dva stoljeća. Iz doba renesanse je kuća obitelji Jeličić. a od tisućljetnog običaja žrtvovanja vola odustalo se prije nekoliko desetljeća.Blaćani su oduvijek držali do svoje tradicije i kulture. a u obližnjoj Vičjoj Luci grčko-ilirski predmeti i orožje (V. čije su kosti.).). počinje veselje vojnika i djevojaka uz ples. Bogat je i kulturno-zabavni život. Kuzme i Damjana iz XII. oko 1 km jugoistočno od uvale Bobovišća. sagrađena je klasicistička kapela sv. a početkom XVIII. gdje se održavaju i druge svečanosti. st. god. Djelomice je sačuvan i perivoj obitelji Martinis . BOL. vođa boraca. podignute u romaničko-gotičkom stilu (XIV. Na kasetiranom stropu ispod kora iluzionističke slike baroknog slikara Tripa Kokolje iz 1713. a sjećanje je na daleka stoljeća kada je obrana otoka bila u rukama otočne domobranske postrojbe. Unutrašnja je luka dobro zaštićena. grad i luka na južnoj strani otoka Brača. Iz starohrvatskog doba sačuvani su ulomci pleterne ornamentike u crkvi Sv. na plokati. st.) i u zidu oko dominikanskog samostana. st. počinje s »plesom od boja« kroz više plesnih figura. Crkva Gospe od Karmena (retardirana renesansa) dograđena je i barokizirana 1785. Na rtu Glavice je crkva dominikanskog samostana (osnovanog 1475. Marije u Polju (1338. Kad vojnici pokažu što znaju i završi kumpanija. travnja. Vicence. sjećanje na dan kada je. kolovoza). st.). Ivana (vjerojatno iz XI. Zaselak Bobovišća na Moru razvio se na obali. Na brdu iznad Bobovišća je utvrđeni renesansno-barokni dvorac obite1ji GligoMarinčević. Mihovila u Dugom Podu (1346. Vicenze s raskošnom rakom svetice. Iz rimskog su vremena ostaci imanja Junianum. u sugestivnom ambijentu. Križa na groblju i sv. prije Krista). u Dalmaciji. Viteška igra od boja. do IV. razorili su ga Saraceni. tanac. oko 6000 komada starog novca). zaštitnice mjesta. Spomenik pjesniku rad je kipara M. Napose je zanimljiv dio igre u kojem zastavnik. stara kuća obite1ji Nazor i novija kuća Vladimira Nazora. . Bol je nastao na mjestu rimskoga naselja (starokršćanski sarkofazi.

Supetar). a u renesansnom slogu grade se crkva u Postirama i dominikanska crkva u Bolu. Kaštilo iznad Bola. U XIII. Podhume. Prvi su poznati stanovnici otoka Iliri (antički naziv Brača. Škrip .hrvatskoga kralja Ludovika I. Gornji Humac. 17. pod imenom Bosane. st. a zatim dolazi u sastav hrvatske države. Donji Humac. je pod vlašću Venecije. na strmom biokovskom podgorju. gomile u okolici Nerežišća. BRIJESTA. Austriji. preko brončanog i željeznog doba (gradine Rat kod Ložišća. Na vrhu poluotočića Nediljno je crkvica sv. naselje u istoimenoj uvali na sjeveroistočnoj obali Dugog otoka. U XV. naselje i luka u istoimenoj uvali na sjeveroistočnoj obali poluotoka Pelješca. Gradac i dr. trobrodna bazilika s krstionicom u Povljima i Postirama. Kuzme i Damjana prvi put se spominje 1195. Gradac. Velo i Malo Gradišće. u IX. BRBINJ.16. zatim bosanskoga kralja Tvrtka I. st. Od X. sagrađena za obranu od pirata u XVIII. Naseljen od neolitika (spilja Kopačina između Donjeg Humca i Supetra). BRAČ. st. osvajaju ga slavenski Neretljani. uz groblje se nalazi srednjovjekovna nekropola s osam nadgrobnih ploča urešenih reljefima (štitovi i mačevi). U ranom srednjem vijeku Brač je pod Bizantom. gotičko drveno raspelo iz XV. Četverokutna kula za obranu od pirata sagrađena je 1617. st. Trojstvo) koja se spominje od XVII. Rimsko doba ostavilo je tragova (ladanjske vile. Na groblju je barokna crkvica sv. . Na otočiću Utra (Školju) sjeverozapadno od sela nalaze se ostaci starokršćanske crkve. Spliske. crkva u Selcima). graditeljska ostvarenja čine turistički i hotelski objekti (Bol. Poslije pada Venecije pripada do 1806. Liberana sa zvonikom na preslicu. priznaje vlast ugarsko . U jugoistočnom dijelu sela su ruševine utvrđena dvorca zadarske plemićke obitelji Soppe s kapelom iz XVI. Na magistralnoj su prometnici (M2. E65) Split-Dubrovnik. a onda do 1918. kraće vrijeme je baza ruske flote za sjeverni dio Jadrana. uz slabo obrađeno Božavsko polje.. 1420. BRELA. radio zadarski graditelj Petar Franić-Hacuc. st. a potom crkvene građevine prate stilski razvitak hrvatskoga graditeljstva romaničkih osobina (Sv. za cara Dioklecijana iskorištavali su se kamenolomi kod Škripa. Škrip. oduzimaju Splićani. Pražnica. 19. a na brežuljku Dumbovica crkva Rođenja Djevice Marije. u njoj se čuvaju tri gotička procesijska križa iz XIV. na obali Makarskog primorja. koji spominje Konstantin Porfirogenet (X. st. st. Postira. Ilija kraj Donjeg Humca). u XIV. uživajući pritom široku autonomiju. Brattia. Župna crkva iz XIX. Iz ranokršćanskoga doba je desetak svetišta (trolisna crkva u Sutivanu. nadvratnik s reljefom sv. koja mu je potvrdila stare privilegije. Župna crkva sv. Hum. grobnice) ne samo u unutrašnjosti otoka već i na obali. 18. i XV. ili X. naselje poznato u srednjoj Dalmaciji. Današnje naselje nastalo je u novije doba migracijom stanovništva iz podbiokovskih zaselaka. Nikole i uklesanom godinom 1469. kojima ga 1240. Selaca. st. pod Austrijom. zatim je u vlasti Francuza. Zbog opasnosti od pirata stanovnici pomalo napuštaju naselja na obali i povlače se u unutrašnjost otoka (Nerežišća. Milna. Supetar) te kuće za odmor (Povlja.. Graditeljstvo baroka najizraženije je pri podizanju crkava (Škrip. Donjeg Humca (brački kamen ugrađen je u Bijelu kuću u Washingtonu i Dioklecijanovu palaču u Splitu).. U XIX.-42. Nediljice (Sv. 12 km južno od Božave. Na njoj je 1435..-1797. Nerežišća). U XX. Crkvica sv. Brač je u rukama Omišana. treći po veličini među jadranskim otocima. Glavni kamenolomi poznatoga bračkoga kamena su kraj Pučišća. st. st.).kao glavna utvrda. sv. BOŽAVA. (radovi zadarskih zlatara Stjepana i Pavla Petrova Kotoranina). st. 8 km jugoistočno od Drače. st. U crkvi se nalazi više nadgrobnih ploča iz XVIII. do danas. Uz pojedine kuće kraj obale vide se kamenom obzidana dvorišta s puškarnicama. st. naselje i mala luka na sjeveroistočnoj obali Dugog otoka. Ložišća. najveći otok srednjodalmatinske otočne skupine. potječe vjerojatno od ilirskog brentos: jelen). javljaju se prve crkve predromaničkoga stila (sv. God. st.). Nikole na groblju sagrađena je u IX. Mihovil nad Dolom). Pretpostavlja se da župna crkva potječe iz IX.). Tu se ubicira grad Berulia. grčke kolonizacije (Vičja vala). javljaju se složeniji graditeljski sadržaji (ljetnikovac u Bolu). st. Gornjeg i Donjeg Humca i drugdje). sagrađena je na mjestu starije barokne crkve. 15 km sjeverozapadno od Makarske. st. Juraj vrh Brača. Splitska). Sv. U pisanim dokumentima prvi se put spominje 1327. (fragmenti kamene oltarne pregrade iz starohrvatskog doba. i hercega Hrvoja Vukčića. zadržana je visoka razina građenja (Ložišća-zvonik. Nikola iznad Sumartina. Bobovišća. 20. st.

BRIST. naselje u Imotskoj krajini. poslije postaje rimskom kolonijom. Na ostacima kasnoantičkog zdanja (vjerojatno memorija) izgrađena je predromanička crkvica sv. naselje i lučica na zapadnoj obali suženog dijela Stonskoga kanala na poluotoku Pelješcu. 3 km južno od Stona. na Čatrnji i u Markuzinoj ogradi. Na dijelu ruševina obližnjega benediktinskoga samostana izgrađen je novovijeki biskupski ljetnikovac. st. U župnom dvoru nalazi se pinakoteka. CISTA PROVO. Iz toga vremena očuvali su se ostaci rimskoga kazališta (?). Margariti podignuta je 1741. Đurđa. rad domaćih graditelja. st. U gotičko-renesansnoj franjevačkoj crkvi čuva se poliptih (početak XVI. Jedno od najstarijih naselja (Kzarra) na otoku (XIV. jaretinu. Lovreć. naselje u sjeverozapadnom dijelu Dubrovačkoga primorja. Uz nekoliko gotičkih i renesansnih kuća izgrađen je 1629. ali je taj rad obustavIjen. rad Ivana Meštrovića (1920. U naselju je crkva sv. potječe crkvasSv. Mihovila. Na groblju je mauzolej obitelji Račić. etnografske predmete i mali arheološki lapidarij.). st. i u njoj se nalaze grobovi Kačića iz XVIII. 24. započelo je produženje gradskih bedema Stona prema Brocama. Duha su vrijedni barokni kipovi sv. a na zaravni iznad uvale utvrđeni ljetnikovac s kapelom i parkom obitelji Ohmučević-Bizzaro iz XVII. Ime Cavtat nastalo je prema Civitas vetus. Antički grad razoren je početkom VII. Na lokalitetu Crkvina otkrivena je starokršćanska crkvica i memorija. Uz more je tijekom XVIII. za prodora Avara i Slavena. Prvotno grčko naselje Epidauros. Stjepana. ukupno 109 spomenika. 18 km sjeverozapadno od Imotskog. a u samostanu umjetnička zbirka. BRSEČINE.nude se kvalitetno vino (kujundžuša) te duhan.-30. U zaselku Kačića. nenaseljen otočić u blizini Cavtata. a do nje ruševine crkvice sv. dominikanski samostan s crkvom. Uz poznate specijalitete janjetinu. prije Krista nalazi se u vlasti Rimljana. 25. Posebno je živo vikendima i blagdanima. najpoznatijeg dubrovačkog ljevača topova. st. i 1680. Nova župna crkva sv.g. neposredno uz staru crkvu. U blizini crkve nalazi se velik urešeni stećak.). očuvani su ostaci gradskih zidina prema kopnu i renesansni knežev dvor. God. kada se na zabavno-sportskim priredbama okuplja okolno pučanstvo. Mnogi su urešeni figuralnim prizorima.) s prostranom lađom i velikom polukružnom apsidom. naselje 5 km sjeverozapadno od Ciste Provo. Kačića Miošića. 23. U kući Vlaha Bukovca nalazi se zbirka njegovih slika i uspomena. Oko 228. oko 1 km od istoimene uvale. Zbirka Baltazara Bogišića ima brojne grafičke radove domaćih i stranih umjetnika. Tome. naselje i lučica u istoimenoj uvali na obali južnoga Makarskog primorja. potkraj XVI. naselje 2 km jugoistočno od Ciste Provo. Na . naselje u središnjem dijelu otoka Korčule. grobovi te ostaci ceste iznad današnjega mjesta. Jugoistočno od Broca su ruševine kuće i kapele Ivana RabIjanina. Na tri položaja nalaze se groblja sa stećcima: kraj stare župne crkve (iz 1759. 22. BROCE. u neoromaničkom slogu. 1478. Felića i Svih svetih s grobIjem. uz nju je spomenik fra A. jela ispod peke . st. Meštrovića. Ovo važno cestovno križište ima dugu sajamsku i gostioničarsku tradiciju. sagrađeno nekoliko kasnobaroknih ladanjsko-gospodarskih sklopova.). Iz prve polovice XIV. 26. Barokna župna crkva ima drvene oltare. st. Mrkan. Iz XV. st.. CAVTAT. Marije u Polju (preuređivana 1377. Stara župna crkva posvećena sv. rodna je kuća pjesnika fra Andrije Kačića Miošića. te fragmenti oltarne pregrade. 25 km sjeverozapadno od Dubrovnika. rad nepoznatoga mletačkoga kipara. Mare podignuta je uz more 1870. 4 km istočno od Smokvice. na podnožju brda Končar. Postoje još crkve Navještenja. djelo I. a u naselju spomenik Baltazaru Bogišiću. 20 km jugoistočno od Dubrovnika. U morskoj uvali nalazi se ljetnikovac obitelji Zuzorić iz XVI. kako su bjegunci u novoosnovanomu Dubrovniku nazivali svoje matično naselje.XVI. Naselje su osnovali Dubrovčani 1349. prema projektu Francuza Oliviera. ČARA. st. grad i luka u južnom dijelu Župskoga zaljeva. st.. sv. a u njegovoj velikoj biblioteci čuva se i nekoliko osobito vrijednih knjiga. 8 km sjeverno od Ploča.21.). st. Silvestra i sv. Na tri položaja postoje ostaci nekropole stećaka. rad Vicka Lovrina. danas također u ruševinama. Na glavnom oltaru župne crkve Sv. Cista Velika..

Grad drže Gusići. Mavra. st. 274 m). DEBELI BRIJEG. DAKSA. st. Na ruševinama benediktinske opatije podignut je u XV. Najpoznatiji je proizvod čuveno bijelo vino. 16 km sjeverno od Benkovca.. nalazi se sedam gotičkih reljefa iz Engleske od alabastera (XIV. a cijeni se i čarsko maslinovo ulje. Jakova. U rimsko doba (ostaci amfiteatra) Corinium. Kod Slatina. dok je barokni kaštel Španića iz 1674. slike Matije Pončuna i dr. 28. naselje u istoimenoj uvali na sjeveroistočnom dijelu otoka Pašmana. otočić na krajnjem jugoistoku Koločepskoga kanala. st. God. Arbanija. st. nakon doseljenja Hrvata središte hrvatskog plemena Karinjana (ostaci oltarne pregrade s natpisom).).XV. U Žednom je očuvana srednjovjekovna crkva sv. očuvan je polikromni svod blagovaonice. na ulazu u luku Gruž i Rijeku dubrovačku. u početku trobrodna građevina. sasvim nagrđen. ispod najvišeg vrha na otoku (Bokolj. 4 km istočno od Trogira. Jedno od najstarijih mjesta na otoku karakterizira položaj uz lijepo Čarsko polje. izbjeglim stanovništvom iz zadarskog zaleđa. st. a građevine se preinačuju u utvrde i uništavaju. a istodobno se na Čiovu protegnulo i trogirsko predgrađe. Crkva i franjevački samostan uništeni su za srpske agresije na Hrvatsku 1991. pošip. Uz morsku obalu je crkva sv. Njeguje se i tradicija pjevanja dalmatinskih narodnih napjeva. . potom Mlečani i opet Turci do 1685. Prvi put se spominje 1270. od 1527. u XVIII.glavnom oltaru. Petra. Dubrovačka Republika je Požarevačkirn mirorn 1718. a obnovljen početkom XVIII. i skulptura sv. U crkvu Gospe od Čarskog polja hodočasti se na Blagdan Sv. 1994. DONJI KARIN. majstori Ivan Drakanović i Nikola Mladinov. sastavljenom u XVIII. srpnja) te na Malu Gospu (8. Slavenski naziv Čiovo dovodi se u vezu s nazivom istočnoga rta otoka Caput Jovis. 29. st. Križa. Crkvu i dominikanski samostan sv. povećava se stanovništvo Čiova doseljavanjem izbjeglica koji bježe pred Turcima. st. franjevački samostan koji je za turskih ratova razoren.-XVII. naselje na otoku Ćiovu. oslikano gotičko raspelo i bizantska ikona danas su u župnoj crkvi u Slatinama. Jere. u uvali Supetar. Bavo. čije je podrijetlo među prvima u Hrvatskoj zaštićeno. Magdalene Ivana Duknovića. st. zaštitnika Čare (25. Uz jugozapadnu stranu Čiova pruža se otočić Fumija na kojemu su ostaci kasnoantičke ili ranosrednjovjekovne crkvice sv. na južnoj obali Karinskog mora. Intenzivnije naseljena u XVII. Antuna čuvaju se slika Palme ml. otok u srednjodalmatinskom arhipelagu. 30. Na obližnjoj gradini Miodrag ostaci utvrde (XIV. Samostan ima lijep klaustar. granični prijelaz (s neriješenim statusom) prema Crnoj Gori u dolini Sutorine (antičko Sub Turri). Blato). U franjevačkom samostanu sv.. Na području naselja je poznati samostan sv. ČIOVO. Mavra. U srednjem vijeku na Čiovu postoji niz sela. svjetskog rata priključen Crnoj Gori. Na Daksi je bila crkva sv. naselje u sjevernoj Dalmaciji. Turci. Petra spominje se u XV. je preinačena i dozidan joj je zvonik. Župna crkva sv. Od XV. Križa (5 km od Trogira) grade u XV. st. DOBROPOLJANA. U mjestu Čiovu je predromanička crkva Gospe pokraj mora. Sutorinu odstupila Osmanlijama kako ne bi imala zajedničku granicu s Venecijom. rujna). Boa. pustinjačkih stanova i leprozorija. Kraj crkve nalazila se loža iz 1770.). st. a u 1 km udaljenom Žednom srednjovjekovna crkva sv. Romanski naziv otoka (Bua. nakon II. Na istočnom dijelu otoka je pustinjačka crkva Gospa od Prizidnice. Poslije je taj predio bio u sastavu BiH. podignuto je spomen-obilježje hrvatskim domoljubima uz 50. obljetnicu stradanja od komunističke vlasti. (porušena). Na Svetog Jakova obvezno se izvodi kumpanija (v. otkriveni su tragovi predromaničke crkve sv. potom Karlovići. Sabine s franjevačkim samostanom koji franjevci prisilno napuštaju. Fumije i gospodarskih zgrada trogirskih benediktinaca. Bubus) vjerojatno je ilirskog podrijetla. Po otočiću su izgrađene postaje križnoga puta u obliku malih kapelica. Osim zlatnoga kaleža gotičkog oblika u njoj se nalazi i oltarna slika Leonarda Bassana. 27. 31.

luka i turističko središte južnoga hrvatskoga primorja. Podno Baline glavice nađeni su antički ostaci i rimski natpisi. st. koji spominje hercega Stjepana.32. velika džamija). . 3 km jugoistočno od Podgore. 33. DRVENIK VELI. kasnije barokizirana. 34. Na istaknutu položaju. otkupila ih je zadarska obitelj Salomoni. Otavice./XIII. Majka rodilja). koji je na glavici što dominira otavičkim poIjem sagradio mauzolej (1926-30. DRAGOVE. U crkvi se čuva vrijedan barokni namještaj s oltarnim slikama mletačkog slikara Antonija Grapinellija. (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu). st. 36. Nasipanjem močvarne doline između Gruškoga zaljeva na sjeveru i Staroga Porta na jugu i izgradnjom Place (Straduna) stara gradska jezgra spojena je s predgrađem na drugoj strani doline.. uz rijeku Čikolu. što dokazuje da je u srednjemu vijeku postojao grad (tvrđava) i predgrađe (varoš). a u unutrašnjosti mnogobrojni reljefi i skulpture sakralnoga sadržaja. Mauzolej je od kamena u obliku centralne građevine s kupolom. Gerona. dok je velika džamija barokizacijom pretvorena u crkvu Sv. naselje 17 km jugoistočno od Drniša. Crkva posvećena sv.) za sebe i svoju obitelj.. otok u srednjodalmatinskom arhipelagu. Nakon izgradnje luke u Gruškom zaljevu. PretpostavIja se da je to bio Municipium Magnum. grad. st. 32 km sjeveroistočno od Šibenika. hrvatsko se naselje spominje u pisanim spomenicima od XIV. crkvica je Gospe od Dumbovice koja se spominje od XV. minaret. Zerona ili Ziruna. spajajući suprotna gradska vrata: Ploče na istoku i Pile na zapadu. Rodno mjesto obitelji Ivana Meštrovića. a u XV. st. Stjepana u kojoj je nađen rimski natpis iz II. 35. Ovdje je imala posjede zadarska obitelj Drago. Orač. znatan dio grada. naselje na sjeveroistočnom dijelu Dugog otoka. Župna crkva sv.Kraj župne crkve sv.). Ilije nađeni su ulomci oltarne pregrade iz IX/X. U razdoblju turske vladavine podignute su brojne građevine koje prikazuje Coronellijev crtež (poligonalna tvrđava. spominje se kao Giruna. U podu crkve uzidane su srednjovjekovne grobne ploče. Iznad sela je gotička crkva sv. Leži na podnožju vapnenačkoga Srđa (412 m). U XIII. st. st. između planine Promine i Moseća (Drniška vrata). Unešić. uz koji je crkvica Sv. naselje u Makarskom primorju. Roka. U javnim prostorima su djela Ivana Meštrovića (Vrelo života. DRNIŠ. u dolini koju prema jugozapadu zatvara uzvisina Lapada i manji greben s najstarijim dijelom Dubrovnika. st. S istoga mjesta potjeću dva kasnoantička sarkofaga i reljef s prikazom Mitre uzidan u zid jedne staje u obližnjem zaseoku Lele. ima uzidane srednjovjekovne nadgrobne ploče. Na ulaznim su vratima portreti članova obite1ji u bronci. (porušena u potresu 1794. sagrađena 1715. Okolica je naseljena već u antičko doba (rimski ostaci podno brežuljka Dumbovice). iznad pročelja ima zvonik na preslicu. na zapadnom dijelu Petrova polja. GrobIjanska crkva sv. Jurja. Sačuvani su dijelovi tvrđave. obnovljena i ponovno porušena 1961. a na groblju se nalazi jedan bizantski kapitel. Krajem XVIII. DUBROVNIK. U kasnobarokne građevine trogirskih obitelji Tironi i Moretti ugrađeni su antički i romanički spoliji. Početkom XVI. st. odakle se pruža lijep pogled na okolicu. 29 km jugoistočno od Makarske. DRVENIK. koji je pokopan u obližnjem mauzoleju u Otavicama. Ante. obitelj graditelja Macanovića gradi monumentalno pročelje nove. U rimsko doba Tariona. nikad dovršene crkve. Nikoli. st. Na glavici sjeverno od naselja vide se ruševine kule s obrambenim zidovima iz XVII. Na taj je način Stradun postao središte grada i njegova glavna ulica. Gruž . Jurja (očuvano gotičko svetište). Selo se u ispravama spominje od XIV. DRAŠNICE. i natpis iz 1446. sjeverozapadno od Šolte.. U Podumcima je prapovijesna špiIja iz 3000. Muzej drniške krajine čuva i neke Meštrovićeve odljeve. Uz more se nalazi groblje sa srednjovjekovnim nadgrobnim pločama i barokna crkva iz 1745. nalazi se izvan naselja. Jurja jednobrodna je građevina iz prve polovice XV. Prvi spomen imena (sub Darnis) je iz 1494. između Drveničkoga i Šoltanskoga kanala. 37. Mletački je general Foscolo razorio 1648. Gotička crkva sv. naselje i trajektna luka u istoimenoj uvali u Makarskom primorju. naselje 10 km istočno od Drniša. Leonarda sagrađena je u XII. st. st. Kljake. grad u Dalmatinskoj zagori. 13km južno od Drniša.. naselje u Dalmatinskoj zagori. sagrađena je crkva sv. st.godine prije Krista.

U autentičnim dvoranama postavljena je zbirka namještaja XVII. Dubrovnik od tog vremena započinje život slobodne države koja svoj najveći uspon dostiže u XV. njezin izložbeni prostor Luža Art Centar (Stradun). Dubrovnik je osnovan vjerojatno u prvoj polovici VII. njegova blaga i spomenika potrebno je više dana. zaštitnika Dubrovnika. Dubrovnik nudi mnoge muzeje i galerije s draguljima hrvatske baštine. koji se tradicionalno održava od 1950. Od svog je osnutka pod zaštitom Bizanta (neko vrijeme u njemu je rezidirao bizantski strateg). koje se održavaju od ranoga srednjovjekovlja. zlatarski predmeti. razvilo se hrvatsko naselje Dubrovnik. Za temeljitiji razgled Dubrovnika. Sebastijan . stoljećima učenim vještinama zidanja. i XVI. sportske. U likovnome životu Dubrovnika posebnu važnost imaju izložbe koje se održavaju tijekom cijele godine. Lado) i stranih folklornih skupina. inkunabule i note. te mnoge druge umjetničke slike i predmeti. Poslije se Dubrovnik proširio i na Lapadski poluotok. Proslava traje cijeli tjedan.Dubrovački karnevo. i XVI. Velika je gradska svečanost proslava Blagdana Sv. nakon propasti obližnjeg Epidauruma (današnjeg Cavtata) u toku slavensko-avarske provale u Dalmaciju. kada se na dubrovački prostor prenose iz susjedne Italije. svjetski poznate spomenične baštine i ljepote (upisan u UNESCO-ov registar svjetske kulturne baštine) jedan je od najatraktivnijih i najpoznatijih gradova Sredozemlja. Kriza mediteranskog pomorstva te posebice . najstarijom ljekarnicom na europskom jugu i dr. odore knezova i vijećnika. bibliotečnim blagom. Vlaha. Vlaha. Dubrovnik . Lovrijenac. s posebnim naglaskom na povijest Dubrovačke Republike. st. radove starih dubrovačkih zlatarskih. klesanja. Nadaleko su poznate dubrovačke karnevalske fešte . crkve). No. Revelin) ili u prekrasnim ambijentima svojih građevina (Knežev dvor. redatelja.-1358.. na niže dijelove padina Srđa i izvan gradskih zidina prema Župi.). U Riznici dubrovačke katedrale čuvaju se relikvije sv. pod brdom Srđ. Stekavši potpunu samoupravu (vezan samo plaćanjem danka kralju i pružanjem pomoći u brodovima). uz vjerske obrede.. Dubrovnik je grad iznimno bogate turističke ponude. glazbeni i folklorni festival. procesiju gradskim ulicama. skulpture. te se suočuju s poviješću Kneževa dvora. u sklop ugarsko-hrvatskoga kraljevstva.).Umjetnička galerija (Put Frana Supila 23). zabavne i karnevalske priredbe. gdje se razvija jezgra jedinstvenoga grada. lučica te šetnica. po kojem se tijekom vremena prozvao cijeli grad. klaustri. Pomorski muzej (tvrđava Sveti Ivan) u stalnoj postavi izlaže raznovrsnu građu vezanu uz dubrovačko i hrvatsko pomorstvo.povremene i stalne izložbe održavaju se i u drugim prostorima.dosad ih je nastupilo nekoliko stotina. vezilačkih i slikarskih radionica. Dubrovnik je po sebi »posijao« crkve. Važan su dio festivala folklorne izvedbe domaćih (Linđo. U Muzeju dominikanskog samostana prikazani su vrijedni primjerci dubrovačkog slikarstva XV. uskim ulicama i trgovima. prostorna odijeljenost nastaje nasipanjem današnje Place. Dopuštajući užitak odabira. nošnje i tekstilno rukotvorstvo. smješten u tvrđavi Sveti Ivan. st. a s licem prema moru uresio se nizom marina. Vrlo je atraktivan Akvarij Biološkoga zavoda. jedno i Dan grada Dubrovnika (3. a Zadarskim mirom 1358. vlastelinske odjeće. uključen u kalendar svjetskih festivala i jedan je od najpoznatijih u svijetu. st. To je kazališni. kolovoza). Lausa). 1956.-XIX. Na repertoaru su djela hrvatskih i svjetskih klasika koje izvode vodeća imena domaćih i svjetskih glumaca. Nasuprot tom položaju. dirigenata . s primjercima morske faune. Držićeva poljana. Hrvatski naziv grada izveden je od riječi dubrava a romanski naziv Ragusa .Rausa nastao je od imena otočića na kojem je osnovano prvo naselje (Lave. Uz izuzetne prirodne ljepote i očuvanost baštine. u vrijeme križarskih ratova dolazi pod suverenitet Venecije (1205. rukopisi. srpnja do 25. već za šetnje Stradunom. koncerte. st. Gradski statut iz 1272. monumentalnim zidinama i tvrđavama posjetitelji se susreću s tisućljetnom ljepotom njegove kao u školjku uvučene urbane jezgre. Osim renomiranih galerija . Dubrovački muzej u Kneževu dvoru u svom kulturno-povijesnom odjelu ima 15 500 predmeta. Posebno mjesto ima Dubrovački ljetni festival (od 10. Održava se na otvorenim pozornicama u gradu (Gundulićeva poljana. Muzej franjevačkog samostana čuva sav inventar stare ljekarnice. samostane i hotele. rezbarenja. veljače). Zbog veličanstvena pogleda na srednjovjekovni Dubrovnik neizostavna je šetnja po njegovim zidinama.grad jedinstvene političke i kulturne povijesti (Dubrovačka Republika. U Etnografskom muzeju Rupe može se vidjeti prikaz tradicionalnoga gospodarstva i ruralne arhitekture dubrovačkoga kraja.postupno s Dubrovnikom postaje jedinstveno naselje.

građen 1539. osnovano je Vrhovno zdravstveno vijeće.-14.). prema kronikama gradnja je počela 1050. Nad Sv. st. Obilazak južnog dijela zida nastavlja se uz kulu Puncijela (desno pogled na Lovrijenac) i Bokar (lijevo pogled na grad. Placa (Stradun). a prema moru 1.-66. izgrađuje značajnu trgovačku i ratnu flotu (brodogradilišta u Gružu. Na tom su se mjestu objavljivale naredbe. visok do 25 m. Središte je javnoga života grada od najstarijih vremena bio trg Luža. Od ulaza ispod Luže zvonare put po zidu vodi iznad Ulice između Vrata od Ploča (lijevo Sponza. Odredbama Bečkoga kongresa 1815. desno pogled na gradsku luku i na Revelin). U XIII. pojačavane i dograđivane od XII. ima Statut. U tijeku nekoliko stoljeća Dubrovnik se razvija u najjače gospodarsko središte na istočnoj obali Jadrana. uređena prva ljekarnica..).). s uklesanim likom ratnika. pozlaćeni. Važnu ulogu u hrvatskoj kulturi Dubrovnik je zadržao do danas. Glavni je zid na obilaznom hodniku dug 1940 m. Vidom. Od kula je najmonumentalnija okrugla Minčeta na sjeverozapadnom uglu zidina. u sredini trga Orlandov stup iz XV. na 46 m visokoj hridi nad morem. 1377.). i kazamatna utvrda Bokar. ili 1745. najstarija sačuvana utvrda te vrste u Europi. Sa sjeverne strane trga je palača Sponza. ukida Dubrovačku Republiku (naziv je u upotrebi od XV. pojačavaju jedan veći i devet manjih polukružnih bastiona. Spasa na Poljani Paskoja Miličevića.). gradi se vodovod. Narodnoga kazališta i iznad Arsenala do silaska ispod Luže zvonare. dvije ugaone utvrde i velika tvrđava Sveti Ivan. Odavde se zapadnim pojasom spušta uz kule Gornji ugao i Sveti Franjo do unutrašnjih Vrata od Pila (tu se završava obilazak sjevernog dijela zida). ekonomski teoretik Benedikt Kotruljić (1400.. (na glavnom oltaru) i dva kamena kipa (sv. Na tim je radovima bio angažiran niz graditelja (Nicifor Ranjina 1319. Znanstvenu i kulturnu djelatnost propagirala su u gradu znanstveno-književna društva . 1436. Vlaha (gradio ju je Marino Gropelli 1706. Vlaho i . kodificirani urbanistički i higijenski propisi (organiziranje karantene). Zidine oko grada sačuvane su u izvornom stanju. I. Na južnoj strani je barokna crkva sv. u kojem su. st. organi su uprave Veliko i Malo vijeće (od 1238.) i dr. ustanova za osiguranje brodova od druge polovice XIV. dominikanska crkva. Jakova (lijevo pogled na grad) i vodi kraj kula Drezvenik. sirotište. st. Zvijezda. središte domaće slikarske škole XV. Akademija ispraznih (osnovana oko 1690. st. rodno mjesto učenjaka svjetskoga glasa. U vrijeme samostalnosti Dubrovnika državna je uprava u rukama aristokracije.akademije: Akademija složnih (druga polovica XVI. st. Vlaha s maketom grada iz sredine XV.-1787.) i Ivan Mane Jarnović (1740. do druge polovice XVII. od 1432. dovode do teškoga gospodarskog stanja.). postoji u gradu starački dom. trguje na Istoku i Zapadu. a u XIV. Sveti Stjepan. Dubrovnik je pripao Austriji. Od njega se prema zapadu pruža glavna arterija grada unutar zida. Pelješac i Mljet. među kojima su fizičar Marin Getaldić (1568. Sveta Margarita. zatim se preko unutrašnjih Vrata od Ploča penje do kule Sv.-1516.5-5 m. st..) i Senat (1253. Ston. -1626. desno na otvorenu pučinu) i uz kule Sveta Marija. Michelozzo di Bartholomeo 1461. Gradske zidine i tvrđave izvan zidina građene su. Paskoje Miličević 1466. srebrni kip sv.-64. Na čelu je države knez koji se bira na mjesec dana.-XVI. Na zidine se može doći ispod Luže zvonare ili idući uz crkvu sv. među ostalim. Dubrovnik je bio žarište humanizma i latiniteta na hrvatskoj obali Jadrana. sa stražnje strane Kneževa dvora. st. Lopudu i u Suđurđu na Šipanu. st.) i Ruđer Bošković (1717. pet bastiona... organiziran je prvi lazaret. Juraj Dalmatinac 1465. a sa zapadne strane Lovrijenac. Mihajlo Hranjac 1617.-51.-1789.) i dr. Dubrovnik je istaknuto književno središte od doba renesanse (M. 1301. 1424. Dubrovnik je imao četvera gradska vrata. maršal Marmont 1808. Od 1347. kompozitori Lukša Sorkočević (1734. i dr. Držić. Od 1272. 1317. uvedena je liječnička služba. Luke i Blagovijesti. U takvoj situaciji dočekuje Dubrovnik Napoleonove ratove. zatim duž gradske luke iznad Ulice kneza Damjana Jude. koje prati glavni zid s kopnene strane. Sveta Lucija i Sveta Barbara do Minčete.).-1804. najavljivale svečanosti i izvršavale javne kazne. Grad brane i dvije samostalne tvrđave: na istočnoj strani Revelin.katastrofalni potres 1667. Francuzi ulaze u Dubrovnik 1806. Mrtvo zvono. održava diplomatske veze s nizom zemalja i gradova. Sveti Spasitelj do ugaone tvrđave Sveti Ivan (pogled na gradsku luku. dvoja prema luci a dvoja (s pokretnim mostovima) prema kopnu. Ratnikova desnica do lakta (uklesana i u podnožju stupa) bila je službena mjera za dužinu (lakat) u Dubrovačkoj Republici. Srđ i istočni dio grada). Gundulić). Preziđe. st. prema kopnu širok 4-6 m. iznad Vrata od Ponte.). Dubrovčani su stekli Lastovo. -1468.... 2. crkva Sv. Učvršćuju ga tri okrugle i 14 četverokutnih kula. Dubrovnik je grad najveće spomenične vrijednosti i bogata umjetničkoga značenja. Antonio Ferramolino 1538.

koji ju je završio. građena u stilu lombardske neorenesanse (1863. U riznici katedrale (ulaz lijevo od glavnog oltara čuva se mnoštvo zlatnih i srebrnih relikvijara raznih oblika. koja se pripisuje C. koju je 1735.. st. Skalinada vodi do Poljane Ruđera Boškovića s baroknom jezuitskom crkvom sv. Uz nju vodi Ulica kneza Damjana Jude do tvrđave Sveti Ivan (danas Akvarij. djela bračkoga kipara Nikole Lazanića s kraja XVI. Stjepana. U sredini dvora je atrij s arkadama (na tri strane u prizemlju i na četiri strane u katu). sin admirala Miha (u bronci ih je izlio nepoznati majstor 1476. Tu su nekad stajale zgrade Velikog vijeća (prvi spomen 1303.-08. na ulaznom stubištu je reljef s natpisom iz 1481. Strossmayerova ulica vodi od skalinade prema zapadu.P..sv. Na glavnom oltaru je veliki poliptih Marijina Uzašašća (na stranama: sv. Androvićeva ulica vodi do podnožja skalinade Uz jezuite. prema nacrtima jezuita Ranjine i Canaulija). služila je kao spremnik za žito. građene 1672. Garcie (1737. i Zamanjina gotička palača. ili XIII.-53. prema nacrtima A. izgorjela 1817. nastalo poslije 1552. Zvonima s Luže zvonare (sagrađene 1463.). spominje se u dokumentima gradnja Gradskog zvonika. Katarine sada je Muzička škola. Buffalini. prema nacrtima Antonija Vecchiettija). Južno od Poljane Marina Držića je stara gradska četvrt Pustijerna (prilaz ispod arkada). u kojima je stalna temperatura 17. a u zvoniku je najstarije poznato dubrovačko zvono. Lijevo je ulaz u prostorije bivšeg arhiva (oslikani ormari iz doba rokokoa). tzv.. Istočnu stranu Luže zatvaraju Luža zvonara. u Ulici od Rupa. U Stulinoj ulici su ruševine starohrvatske. Mala Onofrijeva česma. djelo Tiziana i njegovih pomoćnika. 1444. Zgradu Glavne straže gradio je 1706. A. Na zgradu Glavne straže nadovezuje se zgrada Gradske općine. Pozza). sagrađena prema zamisli Onofria della Cave. s mnogo fragmenata pleterne ornamentike.). projektirao P. Dvor je stradao u potresu 1667.-38. G. porušena oko sredine XIX. Istočnu stranu Poljane Marina Držića zatvara biskupska (prije Sorkočevićeva) palača. U nastavku Strossmayerove ulice.-64. Portik u prizemlju obnovio je nakon druge eksplozije baruta 1463. smještena je tzv.). Marino Gropelli. Zapadnu stranu Držićeve poljane zatvara monumentalno pročelje barokne katedrale. Nikola i Antun opat). izradio je Luka. Nad vratima kroz koja se nekad ulazilo u zgradu Velikog vijeća stoji natpis: OBLITI PRIVATORUM PUBLICA CURATE (Zaboravivši osobne brige. poslije dograđivane crkve sv. 1713. G. jedini spomenik koji je Republika postavila kojemu zaslužnom građaninu.). najbolje sačuvana privatna zgrada građena prije potresa 1667. sačuvan dio prema gradskoj luci).). izveli Josip i Ivan Andrijić 1549. prve dubrovačke katedrale. sazivala su se vijeća i najavljivale uzbune...). lijevali Vivencije i njegov sin Viator. Vlaha iz XIV. Sat s dva drvena ljudska lika (»zelenci«).). Rupe. koju spominje Konstantin Porfirogenet (oko polovice X. velika dvokatnica.) obavljao korčulanski graditelj Jerolim Škarpa. sv. Petra Velikog.-90. U atriju je poprsje Miha Pracata (rad P. Ondje se čuva i veliki umivaonik s vrčem od pozlaćena srebra. (restaurirana 1940. a graditelji su bili P. Današnje je zvono (1506. Ispred zgrade Glavne straže. Građena je 1542. Pomorski i Etnografski muzej). Crkva Gospe od Karmena barokna je građevina (1628. potječu iz stare crkve sv. Do crkve je barokna zgrada nekadašnjega Dubrovačkog kolegija (izvedena 1735. Gradski zvonik i zgrada Glavne straže. po nacrtima Antuna iz Padove). Passalacqua. Jamnitzera. U tom je sklopu i Narodno kazalište (nazvano Bondino kazalište) iz istog vremena.. Jeronim). koje su 1355. oko 1550. U nekadašnjem samostanu sv. Reprezentativno stubište vodi do prostorija na katu. P.). brinite se za javne poslove). na kojem je prikazana dubrovačka flora i fauna (rad W. u renesansnom stilu Petar Martinov iz Milana. st. napola u niši.. Jacomettija iz 1637. na mjestu utvrđenog dvora iz XII.) i Velikog arsenala (prvi spomen 1272. Do zgrade Gradske općine je Knežev dvor. u bivšoj crkvi otkriveni su temelji i kripta crkve sv. fra Tommaso Napoli i Ilija Katičić. Savolda. st.-36. God. Na jednoj od slika. Tu se u Restićevoj ulici nalazi renesansna palača Skočibuha (Bizzarro-Ohmučević. proširena 1489. st. J. Regiu. na mjestu stare romaničke katedrale koja je srušena u potresu 1667. Parmigianina. U zgradi je sada Muzej Rupe. Gradski zvonik u cijelosti je restauriran 1929.. st. Ignacija (dovršena 1725. Vlaho i Lazar. st. a popravke je (do 1739. Palme ml. U crkvi se čuvaju slike Padovanina. Nacrt je dao A. pod zgradom je 15 velikih suhih bunara (kapaciteta oko 1500 t) bušenih u živu kamenu. koji je uništen eksplozijom baruta 1435. U apsidi iza glavnog oltara su i zidne slike G. Andreotti. u današnjem obliku gotičko-renesansna građevina. Bordonea i dr.) djelo Ivana Krstitelja Rabljanina. koji otkucavaju sate. prikazan je i Sorkočevićev ljetnikovac na Lapadu. Bazzi.5 °C. čiju je figuralnu dekoraciju izveo Petar Martinov iz Milana potkraj prve polovice XV. . Otuda se Ulicom od Domina dolazi u Široku ulicu.

). oltar sa slikom Čudo sv. povelje važne za povijest Dubrovnika.). Charonton. Cecho iz Monopolija. Lorenzo di Credi. Na istočnoj strani klaustra je kapitulska dvorana s oltarnom slikom.B. U prizemlju ispred fasade je renesansni portik. izveli su ga domaći majstori po djelomice preinačenu nacrtu Masa di Bartolomea. Na frontalno smještenoj loži (u kojoj su danas originali »zelenka« i stari satni mehanizam s Gradskog zvonika) latinski je natpis: FALLERE NOSTRA VETANT ET FALLI PONDERA MEQUE FONDERO DUM MERCES. U sanktuariju je s desne strane kapela obitelji Lukarević iz XV. Vlaha i arhanđela Rafaela s likom donatora iz obitelji Pucić (slikao Tizian oko 1554. ističu se inkunabule A.. Dobričevića. st.D. 1912. 16000 svezaka tiskanih knjiga. gdje je spomenik pjesnika Điva Frana Gundulića (rad I. (Gaudencije Lastovac). u Dubrovniku. st. st. (Ivan Krstitelj Rabljanin) i treće iz 1622. 1535. za francuske okupacije bila je . klesarske radove izvode Nikola i Josip Andrijić. oltar s baroknim raspelom. u prijelaznom stilu iz gotike u renesansu. i grobom pjesnika Dinka Ranjine (1531. isprava.).). poslije 1458. kome je 1419. Počeo ga je graditi 1390. U crkvi su s desne strane Navještenje s nizom slika iz povijesti dominikanaca u Dubrovniku (N. U njoj su imale svoja sjedišta dubrovačke akademije u vrijeme renesanse i poslije nje. Palu glavnog oltara radio je A.-22. Paltašića i D. Na glavnom oltaru (iz 1603.) s kulturno-povijesnom zbirkom i kolekcijom ikona.1607. jedini romanički portal iz XIII. oko 1648. S lijeve strane je oltar s palom sveta Magdalena između sv.).Crkva Domino sagrađena je na mjestu stare crkve srušene u potresu 1667. Vaccaro. Prvi poznati graditelji crkve (1315. Klaustar samostana ima hodnike s vitkim arkadama (prijelaz iz gotike u renesansu). 1305. Ulicom sv. Sudeći po kripti. Njezina je izgradnja počela zasipavanjem kanala između otočića Lave i kopna.). U Sponzi je Državni arhiv Dubrovačke Republike (sadrži oko 2 700 000 pisanih stranica raznih dokumenata. 1404. PONDERAT IPSE DEUS (Zabranjeno nam je varati i krivotvoriti mjere. jedan njegov dio srušen je prilikom gradnje kazališta 1863. 1536./58. Prema istoku ulica vodi do Gundulićeve poljane. u drugom renesansni prozori. st.) bili su Nikola i Juraj. Ispod Luže zvonare uz Gradski zvonik polazi se na gradski zid. nakon francuske okupacije (kad je služila kao konjušnica i spremište) i 1883.-1531. u njoj je umivaonik (kraj XV. radom Nikole Božidarevića iz 1513. 239 inkunabula. Rendića.).-69. st. Zbirka slika obuhvaća razdoblje od XIV. Jakova iz 1299. sagrađene su četiri kule.). osobito nakon potresa 1667. Izgradnja današnjega samostanskoga kompleksa započela je početkom XIV. veliko raspelo (početak XVI. Trgovačka arterija današnjeg Dubrovnika je Ulica od puča. od XIII.). Nasuprot njoj je pravoslavna crkva (1877. sagrađena nakon potresa 1667. Dominika dolazi se do samostana i crkve dominikanaca (Bijelih fratara). oltar sv. Samostanska knjižnica posjeduje 217 rukopisa (među njima i iluminirane kodekse).) i slika Silazak Duha Svetoga s likom donatora Skočibuhe (A. a s lijeve strane kapela obitelji Gundulić (Luka Paskojev. Božidarević. U muzeju se nalaze vrijedni primjerci dubrovačkoga zlatarstva. stara crkva bila je trobrodna. Dominika (Vlaho Bukovac. po nacrtima Paskoja Miličevića. Paskoje Miličević. državna blagajna. Vaccaro.. Dvorište zgrade okruženo je hodnicima s arkadama. ugovora i dr. Savonarolini govori iz 1497. Na njezinoj južnoj strani je crkva sv. i dok ja važem robu.). Na Arsenalu (iz XIII. Vinka Ferrera sa svečevim kipom iz XV. Prolaz vodi kroz zid u gradsku luku. Crkva je češće pregrađivana. Fondik). Arsenal je produžen. Josipa. kasnogotička kamena propovjedaonica iz XV. jedan sačuvani bočni brod sad je sakristija. st. uređena je obala. st... izlaz u Ulicu između Vrata od Ploča (nekad glavni ulaz u crkvu. s triptihom Mihajla Hamzića iz 1512. kovnica novca. st. izlivena u Dubrovniku. u prvom katu su gotički.) i nekoliko nadgrobnih ploča. jedno iz 1463. Uz dominikansku crkvu prigrađena je crkva sv. st. 1513. sinovi protomagistra Lovre iz Zadra. do naših dana (Tizian. drugo iz 1515. a drugi je 1933. st. Sakristiju je gradio 1485. Nad sakristijom se diže četverokatni zvonik s lanternom. U zvoniku su tri stara zvona. a 1266. banka i fontik (ured za procjenu robe).) 1489. koji su došli u Dubrovnik 1225. Sebastijana (1466.) s triptihom (rad Nikole Božidarevića. adaptacije izvodi Paskoje Miličević. Građena je 1515. Služila je kao carinarnica (stoga se povremeno nazivala Divona). na njemu je radilo nekoliko domaćih majstora. Veneziana iz 1352. st. st. dodan vanjski gotički okvir). 3. do pada Republike).. Ispod luka koji dijeli brod od sanktuarija slikani križ P. Na sjevernoj strani trga Luža je monumentalna Sponza (Divona. Vasari). sa mnom važe sam Bog). i slika Uzašašće Marijino s vedutom Dubrovnika (potpis nepoznata majstora A. 1893. prva polovica XVII. (Bartolomeo de Cremona). na mjestu srušene crkve sv.) je slika Gospa od Krunice (rad anonimnog slikara iz XVII. preuređen u gradsku kavanu.

Popločena kamenom 1468. i brojna djela stare domaće glazbe. Placa (Stradun). a sa strane sv. Južnu stranu Poljane Paskoja Miličevića zatvara bivši samostan sv. Jerolim i sv. Jakova na Pelinama s romaničkim obilježjima. st. Uz crkvu vodi zapadni put na gradske zidine. a 1433. Oltari i slike na njima pripadaju razdoblju od baroka naovamo. Lijevo je predromanička crkva Sv. Nasuprot glavnom ulazu franjevačke crkve je crkva sv. prvi se put spominje 1225. do Vrata od Pila. oko 1500 rukopisa. Luke. koji je u XIX. Trošne dijelove popravljaju 1426. Gotički kipovi nad vratima vjerojatno su rad Leonarda i Petra Petrovića s kraja XV. jedino je propovjedaonica iz XV. kupolu je izveo Petar Martinov iz Milana. Uzbrdo. spaja Vrata od Pila s Vratima od Ploča. u njoj je uređena riznica.) na klaustru rade Miljen Radomislić 1367. 4. Vlaha (iz XII.. Od Luže ulicom između Vrata od Ploča. (u stilu renesanse s nekim elementima gotike) Petar. jedna od završnih točaka starog vodovoda. i XVI. jedna od najstarijih sačuvanih sinagoga u jugoistočnoj Europi. na području židovskoga geta koji je u Dubrovniku postojao od 1352. st. a gradnja je dovršena 1444. pa je znatno izmijenjena. Jakova. graditelj Petar Andrijić). Cerutija iz Rima). ističe se martirologij iz 1541.) stare samostanske ljekarnice. izvedbu kamene balustrade na terasi nastavlja Ratko Brajković. U sakristiji. Gradnja samostana počela je 1317.). st. je produžena i dodano joj je kasnorenesansno pročelje (natpis i datum na arhitravu). Hodnik je uokviren sa sve četiri strane nizom dvostrukih heksafora. Uz nju je crkva Navještenja (Nuncijata) s lijepim portal om. rad Petra iz Urbina (1527. izradio Onofrio della Cava. Na istočnoj strani klaustra je kapitulska dvorana sa sedam kapela... ispred nekadašnjih gradskih Vrata sv. st.. stoji crkvica sv. gotička kapela obitelji Bunić iz 1472.. Najstariji sačuvani dio čitavoga kompleksa je s obilježjima prijelaznog stila.pretvorena u zatvor. vodi put do Ulice Peline (koja prati sjeverni potez gradskih zidina do Minčete)..).. samostan i crkva franjevaca (Male braće). uz Vrata od Ribarnice i uz dominikansku crkvu s desne strane ispod gradskog zida je predromanička crkvica sv. na vrhu Bog Otac. U Ulici od Sigurate nalazi se starohrvatska crkvica Sigurata. Neke kuće sačuvale su stari tip ulaza u trgovine u prizemlju.). st. Placa je nakon potresa 1667. Crkva je dovršena vjerojatno 1343. Kasnogotička južna vrata prema Placi (u luneti Pietŕ. većinom iz XV. Ivan Krstitelj) djelo su kipara Leonarda i Petra Petrovića iz 1499. 15 iluminiranih koralnih knjiga. Tu je sinagoga iz XV. sin Marka Andrijića. st. st. glavni kanalizacijski kolektor. koji je pisao i iluminirao Dubrovčanin Bernardin Orsat Gučetić. Klare. Tu je. st. sa slikama na drvu. S obje strane Place bile su nekad trgovine. Nikole. (s namještajem iz XVII.). s različitim kapitelima koji pokazuju snažan utjecaj romaničkog bestijarija. kojoj je poslije dograđen jedan gotički brod. posljednji put 1787. 1607. st. S Pelina prema ulici Prijeko spušta se Žudioska ulica. Poslije njegove smrti (1348. prema sugestijama G. Veliko dvorište s dvostrukim arkadama bivšega klaustra danas je ljetno kino i restauracija. a zvonik 1424. koja nije oštećena u potresu. obnovljena (jednostavan tipizirani barok. građena u stilu renesanse (1520. Kao antependij glavnog oltara služi predromanička kamena ploča s motivima pleterne ornamentike. Cesta prolazi kroz unutrašnja . u prijelaznom stilu iz romanike u gotiku. nalazi se Velika Onofrijeva česma. Od slika u crkvi ističe se Uzašašće. šesnaesterostrani spremnik prekriven kupolom. koja se prvi put spominje 1245. Prvi graditelj i klesar klaustra bio je Mihoje Brajkov iz Bara (u južnom traku hodnika je njegov nadgrobni natpis).. Do crkvice je samostan koludrica u kojem se čuva najstarija zavjetna slika s prikazom dubrovačkog broda i vezena slika Pranje nogu (po nacrtu Niccola di Pietra.-XVII. U samostanu se čuvaju uređaji i pribor (XV. obnovljena je 1910. ili XIII. i Leonardo Stjepanov iz Firence 1376. na Poljani Paskoja Miličevića.).-28. od donošenja Statuta o sanitarnim mjerama u XIII. Ulicom Celestina Medovića dolazi se na Placu. uz najraniju crkvu sv. Prijeko. Česma u sredini dvorišta postavljena je u XV. Osnovan je 1290. tim potezom ide. Samostanska knjižnica s više od 30000 svezaka posjeduje 22 inkunabule. XV. Na uglu. Glavna arterija staroga grada. koja je postojala već 1317. Česma je dijelom stradala u potresu 1667. (nakon potresa 1667. u kasnijim stoljećima dograđeni su bočni brodovi i barokno pročelje. st. U više je navrata produživana. Gradio ju je 1536. duga 292 m. Prolaz uz baroknu crkvu Rozarija spaja Ulicu između Vrata od Ploča sa sjevernom glavnom ulicom starog Dubrovnika. koja se poslije izgradnje samostana počela nazivati crkvom sv. gotički je šiljak zamijenjen kupolastim krovom). st. doživio razne pregradnje. Božidar Bogdanović i Radin Bogetić. Nacrt je 1438. Zlatarskom ulicom.-1638. Na zapadnom proširenju Place. Spasa. U crkvi je grob pjesnika Điva Frana Gundulića (1588. Klare. oltar kapele ima oblik trokrilnog ormara za relikvije.

Na njima se sačuvao mehanizam za dizanje pokretnog mosta. nazvano po starim. zatim vidikovac Boninovo) odvaja se desno put do groblja Tri crkve. vrlo stara kapelica sv. Stražnji. ide usporedno s obalom i kod rta Kantafig ulazi u Rijeku dubrovačku. možda čak iz IX. i 1571. st. d malog trga ispred vrata vodi nekoliko cesta i putova prema Gružu i Lapadu. Kasnorenesansna crkva sv. u neposrednoj blizini je renesansna kapela. Andrije (njezina je apsida zapravo starohrvatska crkvica. prolazeći kroz Gruško polje. Ljetnikovac Bunić-Pucić-Gradić ima renesansno prizemlje i gotički kat. a na katu ugaone lože. nekad u sklopu ljetnikovca. S desne strane diže se Eminova kula.. Na tvrđavi je natpis: NON BENE PRO TOTO LIBERTAS VENDITUR AURO (Sloboda se ne prodaje za sve zlato svijeta). Ferramolina. Jadranska magistrala se u Gružu spušta do obale. Regiu. S lijeve strane Starčevićeve ulice. lijevo je zgrada Umjetničke galerije. poslije pregrađivanim crkvicama sv. st. U prostranom vrtu su ribnjak. prema Bosanki i Žarkovici. parkom i kolonadom. Orsula. svjetskom ratu stradao je u bombardiranju. Lazareti (Tabor). započela je (prema kronikama) 1050. s renesansnim arkadama u prizemlju i gotičkim monoforama i triforama na katu.. U restauriranom ljetnikovcu smješten je Povijesni institut HAZU. te spojna cesta s Jadranskom magistralom. Od ceste (lijevo Opća bolnica. Felića i crkva Sv. najstariji od brojnih takvih kipova u Dubrovniku.Vrata od Ploča (početak XIV. nad vratima u niši kip zaštitnika grada sv.. ljetnikovac Crijevića (poslije Pucića) s renesansnom kapelom. a desno su hoteli Excelsior. pala glavnog oltara (na donjem dijelu prikazan dio gruške luke) pripisuje se C. Ljetnikovac Luke Pucića ima renesansno prizemlje. Prema moru pruža se plokata Brsalje s platanama. a na velikoj terasi gotičko-renesansnu kapelu. Renesansni ljetnikovac Gundulić (gradili su ga korčulanski graditelji u XVI. Lazara. Put Frana Supila zaobilazi uvalu. Argentina i vila Šeherezada. na visokoj hridi iznad mora. kapela i velika terasa. po nacrtima A. Drugi. st.). Kameni most vodi preko gradskog opkopa do podnožja tvrđave Revelin.).. u II. Odavde jednosmjerni Put iza Grada duž gradskih zidina. Lijevo se odvaja put prema parku Gradac i poluotoku Danče. Tu su u blizini kapelica sv. tu se održavao sajam.. Gradnja tvrđave Lovrijenac. U Batali su ljetnikovci Majstorović (s renesansnim prizemljem i gotičkim katom) i Getaldić-Gundulić (s kapelom i orsanom). Vlaha. Gradnja je započela 1463. 1900.. stube Uz Posat prema Zagrebačkoj ulici. Njezini su zidovi na nekim mjestima široki do 6 m. Od Brsalja silazi se stubama do male luke. Od Boninova jedan put vodi prema Lapadu ispod obronaka Petke. Lijevo se odvaja cesta prema Lapadu. 1464. Na Dančama je votivna crkva iz 1457. Idući kroz predgrađe Ploče desno je napušteni kompleks zgrada. Nad Lapadskim poljem je stari ljetnikovac. glavni istočni ulaz u grad. Dalje je uz obalu ljetnikovac Petra Sorkočevića iz 1521. st. Đurđa. Nikole (brodograditeljskog ceha) građena je 1527.).). izbija u vrh Gruškog zaljeva. najistočniji objekt Lazareta. Uz istočni vrh Revelina su vanjska Vrata od Ploča. velika renesansna građevina s . st. U sredini je fontana s figurama iz Gundulićeve pastorale Dubravka (rad I. (na glavnom oltaru poliptih Lovre Marinova Dobričevića iz 1465. pregrađivan..-88. a pregrađivana je 1418. S Poljane Paskoja Miličevića vodi put kroz unutrašnja vrata i međuprostor do vanjskih Vrata od Pila preko pokretnog mosta (sačuvani uređaji za dizanje pokretnog mosta) do Trga ispred Vrata od Pila. Sa stražnje strane su arkade. uz stalnu pozornicu ljetnih igara. Klementa i Hilarija. Rendića. iz 1590. Renesansni ljetnikovac Natali ima u prizemlju portik s lukovima. a današnji je izgled dobila 1538. st. Od Batale cesta ide zapadnom obalom Gruškog zaljeva. Samostan redovnica dijelom je nekadašnji lazaret. U XIX. spominje se od 1301. a na katu su gotičke monofore i trifora. S lijeve strane ceste je stara crkvica sv.) ima kapelu i paviljon nad nekadašnjim orsanom. Iza groblja put vodi uzbrdo do najljepšega ljetnikovca u Dubrovniku Skočibuha-Bonda (1675. uz koju se nalazilo najstarije sklonište za gubavce (spominje se već 1306. Renesansni dominikanski samostan blizu pristaništa. na koji se prema kopnu nastavlja kameni most iz 1449.). noviji dio na katu ima otvorenu ložu s baroknim zidnim slikama. s kolonade pogled na tvrđave Bokar (lijevo) i Lovrijenac (desno). Križa na Posatu (neposredno iza Minčete). a u XIX. Ulica Ante Starčevića postupno se penje (desno hotel Imperial). Uz nju jedno od starih dubrovačkih groblja. Renesansni ljetnikovac Bunić s orsanom (spremište za manje brodove) i terasom pregrađivan je u XIX. 5. osnovan 1427. iza nje je u uvali gradsko kupalište Ploče. Od samog početka Dubrovačkih ljetnih igara služi kao jedan od najatraktivnijih pozornica. a na bočnom triptih Nikole Božidarevića). Ispred Vrata od Pila na sjevernoj strani trga je barokni ljetnikovac Pucića. Uz obalu u Gružu brojni su nekadašnji vlastelinski ljetnikovci.

GROHOTE. Marka. st. Naselje su osnovali potkraj XVIII. st. Tu moramo posebno spomenuti glavnu ulicu starog grada. za obranu od Turaka. Lopud. pod imenom Pizuh (sačuvan u nazivu položaja Čuh uz zaljev Telašćicu). 40. gdje završavaju ceste iz Dubrovnika i Gruža. U X. suhozidne kućice i grobovi. nalazi se jedno od dubrovačkih rekreacijskih središta s brojnim hotelima i odmaralištima. GRADAC.). Tajan. 3 km od obale i luke Rogača. st. dijelom istražen i konzerviran. Ivana s crkvicom izrazito obrambenoga karaktera. st. crkvice. Ispred najzapadnijeg rta poluotoka Lapada. 39. Crkvu svetog Vlaha. a u zaseoku iznad ceste sačuvana je dvokatna četverokutna kula s puškarnicama. naselje na otoku Šolti. Stradun. Grčki naziv (elafos: jelen) upućuje da je na tim otocima moglo biti takve divljači. Koločep i Daksa (neki ubrajaju i Lokrum) te otočići Olipa. koji odvajaju Koločepski kanal od sjevernoga Dubrovačkog primorja. a iz istoga je vremena i nekoliko utvrđenih seoskih kuća. Nedaleko od kule je seosko groblje sa starom. st. oko kojih se nalazi više stećaka i poklopac rimskoga sarkofaga. Kapela sv.terasom i kapelom. Starija župna crkva Sv. st. Petra. U neposrednoj blizini su ruševine franjevačkog cenobija sv. benediktinci za sezonske radnike iz Hercegovine i Poneretavlja.jugoistok). oko koje ima stećaka. naselje i lučica 3 km zapadno od Omiša. Zidine starog Dubrovnika zaokružuju izvanredno sačuvani kompleks javnih i privatnih. Bliže moru je također stara crkva Gospe od Milosrđa (pregrađena u XVII. Ivana.. Antonio Busato. 14 km jugoistočno od Šibenika. koji su radili na samostanskom imanju. Ruda. Na groblju su crkva sv. Uz župnu crkvu nalaze se temelji trobrodne starokršćanske bazilike iz VI. (s krstionicom i narteksom). blizu mora. otok se u ispravama naziva Insula Tilagus (naziv sačuvan u imenu zaljeva Telašćice). U grohotskoj luci Rogaču stoji kaštel sagrađen početkom XVIII.-XV. Crkvine i Sveti Andrija. park ljetnikovca (u terasama) ograđen je zidom. U njezinoj je luneti svečev kip. Na poluotoku Oštrica nalaze se ostaci odlično sačuvana obrambenoga zida sa zupcima iz XV. U Dućama je sačuvana gotička crkva sv. DUĆE. 152. naselje u istoimenom zaljevu. III. 41. U uvali Sumartin. ELAFITSKI OTOCI zajednički naziv za otoke sjeverozapadno od Dubrovnika. s gotičkim freskama. Usred sela je obrambena kula iz XVII. sagrađena 1661. a iznad nje. Mihovila iz XIV. dinarskog brazdanja (sjeverozapad . otkriveni su tragovi rimskog zida. djelomice sačuvanom baroknom crkvom. U sredini Lapada je vrlo stara crkva sv. tri velika samostana. DUGI OTOK otok u zadarskoj otočnoj skupini sjevernodalmatinskih otoka. naselje u unutrašnjosti sjeverozapadnog dijela otoka Mljeta. Vlaha. GOVEĐARI. pregrađena potkraj XIX.-VII. Istočno od sela nalazi se crkva sv. Katedralu.) s grobljem. Nižu se u smjeru tzv. st. Šipan. Skupini pripadaju otoci Jakljan. a na groblju dva ranokršćanska sarkofaga. ponoseći se svojom kulturom. Nedaleko od sela nalazi se gotička crkvica sv. GREBAŠTICA. st. sakralnih i svjetovnih građevina iz svih perioda gradske povijesti od samog osnutka u sedmom stoljeću. . st. Ante Padovanskog ima oltarnu sliku Vlahe Bukovca. Ime Veli otok zabilježeno je prvi put glagoljicom 1460. zgradu Carine i Vijećnicu. Na istaknutim vrhovima po otoku nalaze se ostaci ilirskih utvrđenih naselja i kameni grobni humci. 13 km od Ploča. 44.-XI. Luce i Konjušine nalaze se ostaci rimskih građevina. Knežev dvor. Marije i kapela sv. Baterije. Na lokalitetu Crkvine. 42. st. naselje i lučica u Makarskom primorju. Petra prizidana je uz crkvu u XV. što ga je izradio jedan od prvih graditelja šibenske katedrale. leži otočić Daksa. st. 38. Na prevlaci Mala proversa bio je prostran rimski ladanjski dvorac (villa rustica). 43. Stari povijesni naziv prvi je upotrijebio Plinije Stariji (I. st.) u svom djelu Historia Naturalis. Dugi otok spominje Konstantin Porfirogenet sredinom X. Mihajla (prvi se put spominje 1290. Iz starohrvatskog razdoblja sačuvale su se u cijelosti ili djelomično. na položaju Gorica. 5 km iznad zaljeva Veliko jezero. Dubrovačka Republika predstavljala je posebnu političku i teritorijalnu cjelinu. uspješnom trgovinom i osobito slobodom koju su uspijeli sačuvati kroz burna stoljeća. Na lokalitetu samostana sv. crkvica sv.

koji su se na početku IV. Križ (14. uz prekid 1358. kolovoza). Ilirima pripadaju brojne gomile na otoku. ali je jedini imao jonsku naseobinu (Pharos. Na južnom je obronku. na vrhu brežuljka podignut je gradski kaštel. rujna). Na brdu Sveti Nikola. gdje poslije 1278.. Najmonumentalniji spomenik civilne arhitekture.-1420. HVAR. u kojoj su se davale dramske i operne predstave sve do 1796. tvrđave s prekrasnim pogledom na Paklene otoke i Vis. st. otok u srednjodalmatinskom arhipelagu. s obojenom keramikom). Arsenal. Dubrovačke Republike. Francuske i Austrije. oko 4 km sjeverozapadno od nase1ja Gdinj. st. koje se brinulo za ugodan boravak stranaca u gradu. kad su počeli kolonizirati otok. jednu od najstarijih u Europi. podignuti jedan kat na Arsenalu i u njemu urediti kazališnu dvoranu. potom čuvenu hvarsku lavandu. kad mu upravljači (Demetrije Hvaranin) nastoje sačuvati samostalnost. U rimsko doba gubi nekadašnje značenje. Sv. Ugodna klima. st. U XIII.. Od stare kolonije sačuvali su se dijelom zidovi. prirodne ljepote. Prvi je hotel. danas Stari Grad).katedralu. zajedno s čitavom Dalmacijom. a na rtu nedaleko od franjevačkog samostana Bateriju (1811.) podignuli tvrđavu Napoleon (241 m). a zbog klimatskih karakteristika razvio se i lječilišni turizam. uvala s lijepom plažom na sjevernoj obali otoka Hvara. pred ulazom u luku. grad i luka na jugozapadnoj obali istoimenog otoka. s kojima je u XI. Među zanimljivim suvenirima i hvarskim proizvodima valja istaknuti jedinstvenu čipku od vlakana agave. Knez Pietro Semitecolo dao je 1612. u Hvaru je osnovano Higijeničko društvo. i XVII. Nakon propasti Rimskog Carstva Hvar je.). Hvar je. Grad Hvar i drugi gradovi i naselja na otoku imaju brojne spomenike arhitekture i likovne umjetnosti koji svjedoče o bogatim umjetničkim tradicijama otoka. HVAR. Hvar posjeduje iznimnu spomeničnu baštinu . Tako se. Poslije su otok naselili Iliri. unutar gradskih zidova.). Carica Elizabeta. prije Kista. Veliku važnost u hvarskoj turističkoj ponudi imaju tradicionalne kulturne manifestacije: Hvarsko ljeto (srpanj-kolovoz-rujan). razno-vrsna hotelsko-ugostiteljska i sportsko-rekreacijska ponuda privlače u grad turiste i ljeti i zimi. Hvar je naseljen već u pretpovijesno doba (spilje Grapčeva i Pokrivenik. Od vjerskih blagdana posebnom svečanom procesijom slavi se Sv. Poslije se Hvar ističe u rimsko . gospodarskom prosperitetu njegovih stanovnika i o vezama koje je održavao s umjetničkim i kulturnim žarištima prošlih stoljeća. Na otočiću Gališniku. počeo razvijati suvremeni turizam. Sv. potpao je pod vlast Neretljana. bosanskoga kralja Tvrtka. 1551. U XVI. ušao u sastav Kraljevine Hrvatske.). a u idućim stoljećima priznaje suverenitet hrvatsko-ugarskoga vladara. otvoren 1903. procesija Velikoga petka i dr. koja se može koristiti kao lijek. st. iz početka XV. ujedno i Dan grada. današnji oblik dobila je . Stjepan papa (2. st. osušen cvijet ili ulje. građen je 1579. U VII. prije Krista). Hvarsko kazalište. Francuzi su (oko 1810. bogato arheološko nalazište (obojena keramika iz neolitika).ilirskim borbama. Zapadna gradska vrata s kulom dao je podignuti pisac Marin Gazarović (1625. Austrijanci su izgradili malu tvrđavu. folklorne i zabavne priredbe te ribarske fešte. na groblju. bivša crkva augustinaca. duga oko 30 m. primio grčke naseljenike. 46. st. dijelom sačuvane palače hvarskih plemića. franjevački samostan. koja se može kupiti u samostanu benediktinki. počinje izgradnja grad-skih zidina. Na zapadnoj strani uvale je spiIja Pokrivenik. st. Pod velikim svodom (promjer luka 10 m) nalazilo se spremište za hvarsku galiju. -1797. splitskoga hercega Hrvoja. svibnja). Središte staroga dijela grada oblikovano je u XV. sagrađena je nova tvrđava Španjol (88 m). gdje se nalazila stražarnica i uz nju kapelica. Davne 1868. ali i snažno turističko središte sa stoljetnom turističkom tradicijom. Hvar je grad izuzetnoga kulturno-povijesnog naslijeđa. došao pod bizantsku vlast. Na sjevernom obronku iznad trga stoje. Mikula. st. a kasnoantičko na podnožju brežuljka. godine. Rimsko naselje bilo je uz luku (III. Pokrivenik. Prosper (10. a poslije I. te ulje od ružmarina.-1611. Postoje organizirani izleti. Mletaka (1278. zapravo. obilje sunca. na mjestu starijeg iz 1331. sukobili s Grcima. uz Korčulu i Vis. Uz ribarske kuće sagrađen je pristan.45. miris ili sredstvo protiv moljaca. grobovi s keramikom apulskog podrijetla i brojni natpisi. Hanibal Lucić). God. Hvar je istaknuto središte hrvatske književnosti (Petar Hektorović. svjetskog rata s ostalom Dalmacijom ušao je u sastav Hrvatske. zatim Sv.

rijetki primjerak antependija vezenoga na svili iz XVIII. nalazi se renesansni ljetnikovac Hanibala Lucića (XVI. mogućnost za sportove na vodi. kula sa satom. Tvrđava i grad. trobrodna predromanička bazilika.). a vrh sela je kula Zale..). Osim bistroga toplog mora i ugodnih šetnji posjetiteljima su na raspolaganju boćalište i minigolf. Vizuru sela karakterizira visok zvonik. Duha (gotika. Uz kulu se naslanja Gradska loža. Nikolom Alessandra Varotari-Padovanina. st.) i Majka Božja sa svecima (Palma ml.). Staša u katedrali u Splitu. st..-XV. izvan gradskih zidova. Na istočnoj strani grada. stoji gradski bunar iz 1520. Venerande (XVI.).. zvono iz 1562. vinogradarstvo.obnovom 1880. Danas je u zgradi Arsenala Galerija suvremene umjetnosti »Arsenal«.. Španić. grad u Dalmatinskoj zagori. st.Ivanišević. na padini sjeveroistočnoga krškog oboda Imotskog polja. Na klisuri iznad Modroga jezera je tvrđava iz srednjovjekovnoga i turskoga doba. oko 1520. st.). IMOTSKI. st. dovršena 1479. Lijepe su šetnje do tvrđava Španjol i Napoleon na brdu iznad grada.). st. i N.. Na tom je mjestu uređena ljetna pozornica. slike Krist na križu Leandra Bassana.)... Na obali prema zapadnom dijelu luke diže se zvonik (oko 1550. U crkvi su tri poliptiha Francesca da Santacrocea (jedan na glavnom oltaru. djelo domaćih majstora (Karlić. Sa sjeverozapadnog dijela trga ulica sa stubama penje se prema tvrđavi Španjol. sagrađeni 1465.). otkuda se pruža pogled na okolicu grada. a na njegovu je mjestu podignut hotel Palace. Kroz klaustar se ulazi u samostanski refektorij sa zbirkom veziva (XIII. poprsje Hanibala Lucića djelo je Ive Kerdića. u njoj je nekoliko gotičkih. obnovljena 1494. st. za obranu od Turaka. st./XVI. Kuzme i Damjana (XV. iz 1583. Naselje je postojalo već u rimsko doba (sarkofazi). druga dva ispod orgulja). Majka Božja s djetetom (XIII. Stigmatizacija sv. srušen 1903. (1617. Župna crkva Gospe od Anđela ima vitraje J. 1692.).).). s drvenim stropom) i Sv. i . Gospodarska je osnova poljodjelstvo. oko 1525. uz stare slike i liturgijske predmete. 47. naselje i lučica u Makarskom primorju. iluminiranih rukopisa.). u njoj je slika Majke Božje sa sv. danas je u crkvi smještena arheološka zbirka i lapidarij. U luneti na pročelju je reljef Madona s djetetom.) i dr. Na obali je u XVIII. Franje Palme ml.). Blaž Andrijić i F.).. Na ulazu u tvrđavu je crkva iz XVIII. st./XII.). Lijevo od ulaza uzidan je kasnogotički reljef (kraj XV. 4000 stan. nadmorska visina 395 m. 1627. 48. Usred trga. Igrane pružaju ugođaj tipičnoga dalmatinskoga turističkog mjesta pogodnog za miran odmor. Paklene otoke i Vis. U samostanskoj muzejskoj zbirci čuvaju se brojni predmeti od kojih se ističu ulomci iz starokršćanske bazilike u Zmijavcima. Na baroknim kamenim intarziranim oltarima su slike Majke Božje sa svecima (Domenico Uberti. U riznici se. Rezbarena korska sjedala izveli su 1583.) odvaja ulica koja ide usporedno s dužom osi trga. Na groblju se sačuvala apsida srednjovjekovne crkvice. dobili su ime po staroj župi Imota iz X. i barokna župna crkva (1752. Na Ložu i na Leroj naslanjao se Knežev dvor. renesansnih i baroknih zgrada. st.) gotičko-renesansne dominikanske crkve sv. čuva i štap biskupa Pritića (rad Pavla Dubravčića iz 1509. Na samom početku uspona je Leroj. Istočnu stranu trga zatvara renesansna katedrala sv. Zapadni put uz obalu vodi dalje do kupališta i do zone s vilama i hotelima Pharos i Amfora. te tekstilna industrija i trgovina. st. niz slika Muke Kristove Martina Benetevića (1599. st. Botterija-Dinija (1995. Na križištu je magistralne prometnice prema Grudama i Mostaru u Hercegovini i regionalne prometnice. djelo radionice Nikole Firentinca iz sredine XV. Među slikama ističe se monumentalna Posljednja večera (krug Palme ml. prerada duhana i stočarstvo u okolici grada. st. U maslinicima iznad sela je crkva sv. (na mjestu stare koja se spominje već 1289. Gotička korska sjedala djela su domaćih majstora iz 1573. dovršena u stilu renesanse u XVI. Frano Čiočić-Čučić i Antun Spija. st. Mihovila (XI. nadograđena na ruševine nekadašnjeg samostana sv. smješteni na obronku brda Podi. st.). Pietŕ (Juan Boschetuso.-71. 7 km jugoistočno od Podgore. Marka. Na pošumljenom poluotoku Sveta Katarina stoji kula iz 1811. a iznad njega reljef Bičevanje Krista. Uz katedralu je zvonik iz XVII. srušene 20-ih godina XIX. Zvonik su gradili početkom XVI. st. st. varijanta djela Jurja Dalmatinca s oltara sv. sagrađen barokni ljetnikovac obitelji Šimić . Ispod glavnog oltara je grob Hanibala Lucića. sagrađena u XVII. Od te se ulice kod nedovršene palače Hektorović (kićena gotika XV. voćarstvo.-XVII. Stjepana iz XVI. st. Franjevački samostan iz 1738. IGRANE. podignuta nakon odlaska Turaka. pregrađen je u prošlome stoljeću. Pomenić). pred katedralom. U starom dijelu grada su crkvice sv. st. Na rtu između dvije uvale je franjevački samostan s crkvom Gospe od Milosti. dokumenata i knjiga (zbirka pomorskih karata Kaspijskog mora.

između Dugog otoka i Ug1jana. 49. Vlaha. kao i spomenik hrvatskim mučenicima (1996.). Oko crkve se oblikovao trg. Jedan od baroknih oltara rad je drvorezbara Antonija . JAKLJAN. Sidora. Od rimskih arheoloških nalaza ističu se natpis u čast vladara Galijena i Valerijana (oko 253-59. 1. brežuljak u selu Zmijavcima. Utvrđena župna crkva sv. Više nekropola sa stećcima: kraj Pezinih kuća. st. koji je današnji izgled dobio XVII. ponikva. Nedaleko od nje je utvrđeni dvorac. u srednjem vijeku i kasnije bio u posjedu zadarskih plemića i građana. od kojega ga odvaja prolaz Zapuntel.5 km sjeverozapadno od lmotskog. Dno jezera samo je 19 m iznad morske razine. 10 km jugoistočno od Imotskog. otok u zadarskom arhipelagu. st. za turske je vlasti nadograđena.). duboka provalija. od kojih je odvojen Srednjim kanalom na istoku i Iškim na zapadu. naselje 7 km sjeverozapadno od Imotskog. Na lokalitetu Gradina iznad mjesta ilirska gradina. Stjepana na groblju otkriveni su zidovi rimske ladanjske vile i nadgrobne stele iz I. Sačuvan je dvorac zadarske obitelji Canagietti. koja je u XVII. Otok je bio naseljen već u pretpovijesti. st. Iznad luke. gotovo okomitih strana. navrh sela Mali Iž je predromanička crkvica (iz XI. ispunjena vodom. u vlasti hercega Stjepana Vukčića Kosače. st. prikaz lova na jelene i dr. Jurja s kasnosrednjovjekovnim grobljem. Važni su ostaci predromaničke crkvice sv. naselje u lmotskom po1ju na obali rijeke Vrlike. Crveno jezero. sagrađena u XVI. 52. kada su franjevci prešli u Imotski). Donji Proložac. Ime je dobilo po crvenoj boji (crvenica) vrlo strmih. Na izvoru rijeke Vrlike su ostaci srednjovjekovne crkve nastale na mjestu građevine iz rimskoga doba.) rad je kipara Krune Bošnjaka. u okolici grobne gomile. geomorfološki spomenik prirode 1969. Šipana na istoku i jugoistoku te Mljeta na jugozapadu.Župna crkva sv. Fabijana i Sebastijana. do 1715. st. st. na ulomcima oltarne pregrade urešene pleterom je i natpis donatora Petra. u njoj je u XVII st. S okolnim naseljima (Pitve. Ez. Na Prološkome blatu su ostaci franjevačkoga samostana (XV. 50.) Jelsa je povezana lokalnim prometnicama. gdje se nalaze stećci u obliku ploče ili sarkofaga. JANJINA.. gdje se postupno izgradilo novo središte Jelse. 2 km od luke Drače na sjeveroistočnoj obali.) te nadgrobne rimske ploče uzidane u pod župne crkve i u ogradu groblja. ali kasnije pregrađivan. 53. st. dominira historicistička crkva sv. Tvrđava se spominje 1444. U selu ima lijepih kapetanskih kuća iz XIX.. 51. st. st. st. u školu.03 km². Svirće i dr. Runovići. u Berinovcu na lokalitetima Grebašnik i Novina. ali nije sačuvana u prvobitnom obliku. 0. Zaštićeno kao.) kružnog oblika s polukružnom apsidom. 8 km južno od Imotskog. sagrađen prvobitno u romaničkom stilu.. naselje u unutrašnjosti poluotoka Pelješca. Sredinom XIX. isušeni su močvarni tereni oko obale. prigrađen pravokutni brod.. jugoistočno od poluotoka Pelješca. trobrodna je građevina prekrivena kamenim bačvastim svodom. otočić u Elafitskoj otočnoj skupini. Dikovača. st.-XIX. Spominje ga u X. Konstantin Porfirogenet. Vrisnik. Nad ulazom u bivšu kneževu palaču uzidan je rustični reljef sa sjedećim likom sv. Ruševine benediktinske crkve sv. Vlaha. Kraj crkve sv. .dr. gradić i luka na sjevernoj obali otoka Hvara. sjeverno od Molata. Lokvičići. IST. pregrađena u baroknu građevinu osmerostrana tlocrta. Na lokalitetu Crkvina otkrivena je starokrgšćanska crkva s krstionicom bazilikalnog oblika s križnim krsnim zdencem. između otoka Olipe na sjeverozapadu. dvorac porodice Fanfogna. Prvo je naselje nastalo oko crkvice sv. no znatno oštećeni. 1ji1jani. Ubraja se među najdojmljivije pojave dinarskoga krša. Petra u Velom Ižu spominje se od XIV. st. IŽ. otok u zadarskom arhipelagu. Tu je bilo rimsko naselje Novae (ad Novas). podno brda Gradine (244 m). rozete. Spomenik pjesniku Tinu Ujeviću (1980. Razina vode koleba između 285 i 320 m. JELSA. Stećci su vrsno obrađeni (polumjesec. Konstantin Porfirogenet naziva ga u X. naselje 16 km zapadno od lmotskog. Ivana u Polju. a brodskom vezom sa Splitom i Bolom na Braču. pretvoren je u XIX.

pripisana klesarskoj radionici Nikole Firentinca. st.. KAPRIJE.-XVII. važan izvor za proučavanje društvenih. Na oltaru je renesansna skulptura sv. Od 1510. a na lokalitetu Crkvici ostaci rimske građevine. st. 57.. prvi kaštel uz more.). U XIX. Jelsa je gradić bogate turističke tradicije. sastavljen uglavnom u XII./XVI. Tri slikovita naselja. Početkom VII. Sedam lijepih starih naselja. Na tome mjestu su temelji starokršćanske crkve iz VI.7 m. Prvi stanovnici na otoku spominju se u XV. naselje i luka na jugoistočnoj obali otoka Ugljana.. a 1913. 3 km jugoistočno od Preka. sagradio je na svojemu posjedu splitski nadbiskup A. stariju građevinu. Nalazi Ijudskih kostiju upućuju daje Grapčeva špilja u to vrijeme služila i za kult.) splitski i trogirski posjednici kaštelanskih imanja osnivaju utvrđene građevine na obali. U Novom parku je skulptura hrvatskoga skladatelja A. naselje u primorskom dijelu Poljica. Na jeseničkome groblju na temeljima dvojne ranokršćanske bazilike podignuta je srednjovjekovna crkvica sv. splitski odličnik Petar Crni podignuo je na položaju u Supetru samostan (rukopis Supetarski kartular. Svirče je uključeno u tradicionalnu procesiju Velikoga petka koja se održava od 1658. a konačni oblik dao nadbiskup B. plemićke obitelji Divnić (Difinico). Tu je nađen i nadgrobni natpis Petra Crnoga. tiska se prvi ilustrirani vodič na hrvatskom jeziku. Barokna crkva zamijenila je 1698.5 m. te ostaci starohrvatske crkve iz XI. Dobronića (1878. Kaštel Novi i Kaštel Stari. naselje na zapadu unutrašnjeg dijela otoka Hvara. političkih i kulturnih zbivanja). (proširena 1801. sedam Kaštela. U vrijeme provale Turaka (XV. onamo se sklanjaju prebjezi kojis kopna bježe pred Turcima. Drinkovića. 6 km istočno od Jelse. Marije Magdalene sagrađena je 1777.. st.Špilja je duga 31. U antičko doba predio Salone i Traguriuma.s t. Župna crkva sv. stvarajući naselja podno Kozjaka. Grapčva špilja. Zane 1510. sa sjedištem u Klisu i gospodarskim dvorima u Biaćima.). st. Hvarska plaža (Pitve. a od 1500. Prvi je hotel. Jurja od Putalja.Porrija. smještena uz 6 km dugu obalu Kaštelanske rivijere. otok u središnjem dijelu šibenskog arhipelaga. a poslije postaje kraljevski posjed Trpimirovića. sastavni su dio turističkog područja između Splita i Trogira. odnosno Kakanskim kanalom. obnovio ga i proširio nadbiskup B. na koju . Pelegrina iz XIV. Nedaleko od Jelse nalaze se ostaci grčke antičke tvrđave nazvane Tor. Oko 1064. Svojim ljepotama ovo je područje od pamtivijeka privlačilo ljude. između otoka Zmajana i Kakna. 8 km sjeverozapadno od Omiša. Svirče. ograđena dvorišta i utvrđene gotičke palače-ljetnikovca. a široka 32.. Stjepana (sačuvana je predromanička oltarna pregrada). rad S. Otok je u posjedu šibenske plemićke obitelji Ljubić. Gualdo 1392. Vrisnik). Averoldo 1488. Kaštelansko polje naseljavaju Hrvati. omiljeno su ljetovalište domaćih i stranih gostiju. Jadran. sjeverozapadno od Splita. Crkva u mjestu Kaprije potječe iz XVI. Na mjestu starijega naselja na brdu nalazi se crkvica sv. Poznato po kvalitetnim crnim vinima kao i cijeli predio poznat kao tzv. sagrađen 1911. od kojih je odvojen Zmajanskim. Kaštel Sućurac. Najstariji kulturni sloj pripada mlađem neolitiku (obojena keramika hvarske kulture). arheološki lokalitet ispod naselja Humac na južnim padinama središnjega dijela otoka Hvara. Stjepana Prvomučenika. KAŠTELA. Kaštel se sastoji od ostataka najstarije kule. s brojnim ladanjskim vilama. sedam naselja (upravno grad Kaštela) u srednjodalmatinskom primorju. Mjesto se prvi put spominje 1343. 56.s t. rimskih patricija. oko kojih se zbog sigurnosti nastanjuju stanovnici sela podno Kozjaka. KALI. Na brežuljku iznad sela je crkvica sv. JESENICE. s t. st. 55. Kaštel Štafilić.-VII. st. hrvatskih kraljeva i vladara. vrijednih voćara i povrtlara do suvremenih turista. od starogrčkih pomoraca. 54.-1955.

). Marte koja se spominje 1197. nećak Koriolanov. nakon požara obnovljen je 1492. Oko ruševine su otkriveni i ostaci drugih zdanja. predio 5 km sjevero istočno od Trogira. U novije vrijeme otkrivena su i dva srednjovjekovna groblja. KISTANJE. Kaštel Lukšić sagradila je trogirska plemićka obitelj Vitturi krajem XV. st. Burnum. Kaštel Kambelovac podignula je splitska plemićka obitelj Cambi 1589.5 km sjeverno od Kistanja. zabilježio tri). U naselju se nalazi barokna crkva sv. a južno od Kistanja. pisac i vojskovođa Koriolan Ćipiko 1481. Kaštel Stari sagradio je trogirski humanist. . jer je u Biaćima bila jedna od odličnije opremljenih povremenih rezidencija hrvatskih narodnih vladara. st. Roka iz 1586. Pavao Ćipiko. arheološko nalazište. U nedalekom Čučevu otkopani su ostaci kasnosrednjovjekovne crkvice. S morske strane izgleda poput ljetnikovca. splitske benediktinke na posjedu (Pustica) koji im je 1078. a u sredini je dvorište s trijemom. važnije su građevine toga naselja. danas su ostala dva luka od ukupno pet. U novu župnu crkvu prenesen je u prošlome stoljeću oltar bl.Kaštel Novi sagradio je 1512. 58.. Početkom XVI. rimska vojnička utvrda i grad 2. Bakotića (XVIII. nalazi se pravoslavni manastir Krka. koji je sagradio kaštel na otočiću i pomičnim ga mostom povezao s kopnom. naselje 10 km jugozapadno od Kistanja.) i kula sa satom. st. Otkriveni su ostaci pretorija. Prvi se put spominju u dvjema najstarijima hrvatskim ispravama iz 852.Crkva sv. naselje 25 km zapadno od Knina. To je trobrodna građevina s uglastom apsidom I zvonikom na proče1ju. Biaći (Bijaći. na međi trogirskoga i donjokaštelanskoga Veloga polja. a danas spojene s kopnom. Zapadno se nalazi nedovršena kula Nehaj. nekada okružene morem. Na položaju dvora hrvatskih vladara Trpimirovića u Biaćima nalaze se ostaci crkvice sv. Jurja iz IX. Pronađeno je mnoštvo fragmenata ornamentalne pleterne dekoracije iz IX. Jere iz XII. sagrađena na ostacima starokršćanske trobrodne bazilike. prstenje). darovao kralj Zvonimir. Tu su 1160. a osobito rekonstruirani četverostrani ciborij (danas u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika) na kojetmu je djelomično sačuvan i natpis. Na položaju zvanom Stombrate otkriveni su ostaci starohrvatske crkve sv. Marte. koliko ih je prvobitno bilo (Alberto Fortis ih je potkraj XVIII. Bio je okružen morem. st. St.) što se čuva u župnoj crkvi. ali je kasnijim nasipanjem spojen s obalom. a u novoj župnoj crkvi je oslikano drveno raspelo.. renesansna utvrđena zgrada. Na obali se nalazi utvrđena kuća braće Cambi iz XVI. U naselju se nalazi renesansna crkvica sv. st. st. Ima oblik velike utvrđene renesansne palače-ljetnikovca. Na području sela pronađena su dva starohrvatska groblja (naušnice. Ima oblik samostalne kule.se odnosi povelja s darovnicom knezova Trpimira (852. i X. U sredini je dvorište s renesansnim trijemovima. Kuzme i Damjana. st. rad F. posvetile romaničku crkvicu sv. st. Stara župna crkva iz 1515. sagradio je Ignacije Macanović. Arnira iz istoimenoga splitskoga samostana. U selu Ivoševcima kraj Kistanja ruševine rimskoga logora Burnum. Kaštel Štafilić nazvan je prema prvom vlasniku Trogiraninu Stjepanu Stafileu. podignut je na otočiću kaštel za obranu od Turaka. a u mjestu kaštel obitelji Pera.. st. je gotičko-renesansnoga stila. Očuvana je kula. Đevrske. a usred naselja cilindrična kula i palača s bogatim renesansnim balkonom. te kasnoantičko i starohrvatsko groblje. a na mjestu nekadašnjega sela Ostroga crkvica sv. rad Jurja Dalmatinca (1445. . zabati i grede. Renesansna crkvica sv. gradska loža (XVIII.).. Ističu se dijelovi oltarne pregrade. Marte vjerojatno je srušena za provale Turaka. s temeljima mnogih prostorija. Župnu crkvu renesansno-baroknoga stila iz XVIII. uz rijeku Krku. više stećaka te kasnosrednjovjekovno groblje s učelcima. U blizini crkve pronađeno je šest kamenih nadvratnika koji su pripadali zgradama kneževskoga dvora. U srednjem vijeku naselje u županiji Luka.) i Mutimira (892. i 892. Kaštel Gomilicu sagradile su u prvoj polovici XVI. Bihaći). U narodu poznate pod imenom Šuplja crkva ili Trojanov grad. st. Jere. Josipa i barokna župna crkva. U polju se nalazi crkvica sv.

Ivan Krstitelj iz XIV. St. Domaći se turisti ne propuštaju fotografirati ispod ogromne hrvatske zastave na vrhu tvrđave. od kojega ga odvaja poluotok Klek. st. Držislav. Knin se prvi put spominje u X. Ostaci rimske arhitekture nalaze se na dva lokaliteta. naselje na sjeverozapadnoj obali zaljeva Klek-Neum. st. st. Područje Klek . Parčić. Arheološki muzej)./XV. Na širem području sela postoji više prapovijesnih tumula.). (Konstantin Porfirogenet) pod imenom Tenen. kao svoj dvor (in curtis nostra). U neposrednoj blizini grada izvire rijeka Krka i počinje istoimeni nacionalni park. St. crkva i zvonik poredani su oko kvadratna dvorišta s trijemovima. kapela). manastir i crkva sv. Kraj crkve sv. Nekoliko rimskih grobova otkrivenih ispod tvrđave i ostaci arhitekture na brdu Spas potvrđuju da je tu bilo rimsko naselje. KNIN. st. KLEK . rad je tzv.NEUM. St. Posebno su zanimljivi vodopadi Krke kraj Topolja. 62. u Malostonskom kanalu. na desnoj obali rijeke Krke. Gornji Muć. Važnost Klisa ističe već Konstantin Porfirogenet (X. a džamiju pretvaraju u crkvu. Tu je bila starohrvatska crkva. pojasni okovi iz VIII. što zbog veličanstvenih vidika na grad i okolicu. Natpis glasi: Branimiri annor(um) Xpi (christi) Sacra de Virg(ine) carne(m) ut su(m)ps(it) s(acrum) DCCCLXXX et VIII vi q(ue) indic(tione) (Zagreb.-X. što zbog monumentalnosti same tvrđave. Smrdelje. KLEK. Osobito su atraktivni ostaci kninske tvrđave na brdu Spas iznad samoga središta grada. Manastir ima arhiv i knjižnicu s građom iz XVI. U Kleku je očuvana četverokutna kula Monković s kapelom i ostaci zida iz XVII. U rimsko doba naselje Andetrium. ostaci arhitekture i nadgrobni natpisi. Oko 1040. Današnji izgled Klisa potječe iz vremena posljednje mletačke obnove. a u župnoj crkvi freske V. gdje su potvrđeni hrvatski poganski ukopi iz VIII/IX. St. 60. nađen je dekoriran ulomak grede s natpisom hrvatskoga kneza Branimira i uklesanom godinom 888. Kao sjedište sandžakata Turci ga utvrđuju i grade džamiju s minaretom.-XX. U doba rane hrvatske države tu je povremeno boravište narodnih vladara (Trpimir. kula. podignuta je na mjestu ranije gotičke crkve. Arhanđela iz 1422. osnovana je kninska biskupija s jurisdikcijom sve . naselje u Bukovici. Turska ga vojska osvaja 1537. U vrijeme Kandijskoga rata osvajaju ga 1648..XIX. Majstora tkonskoga raspela).). Turci su je porušili oko 1530. 56 km sjeveroistočno od Šibenika. sjedište je hrvatskih knezova i kraljeva Trpimirovića. Drevna prijestolnica hrvatskih kraljeva bogata je vrijednim kulturno-povijesnim spomenicima.. Paraća. zaljev jugoistočno od ušća Neretve. i starohrvatski grobovi iz IX. Uokolo je starohrvatsko groblje. Knin leži u Kninskom polju. Crkva sv.). Petra 1871.. 61. srebrnih predmeta i umjetničkog veziva. naselje u zaleđu Splita. Samostanske zgrade (iz XVIII. st. 59. Mlečani i utvrđuju po suvremenim strateškim načelima. gdje su nađeni i grobovi iz starohrvatskoga doba. 14 km sjeverozapadno od Kistanja. Iznad Kleka su ruševine Smrden-grada (obrambeni zid. naselje 25 km sjeverno od Splita. KLIS. U naselju je stara turska česma. Zvonimir i Petar). Turci su se posljednji put koristili zaljevom u vojne svrhe pri povlačenju prilikom ulaska Austrije u Bosnu i Hercegovinu 1878. Najveće je groblje bilo na Debeljaku. uz željezničku prugu Zagreb-Split i cestu koja iz glavnoga grada Hrvatske vodi prema Jadranskoj obali. Nakon narodnih vladara kliška tvrđava i okolni posjedi pripadaju raznim hrvatskim feudalcima kao kraljevsko leno. naselje 8 km jugozapadno od Kistanja. st. 9 km sjeveroistočno od Splita. Od IX. nedaleko od njega je velika nekropola stećaka.-XVIII. Muncimir.Neum prepustila je Dubrovačka Republika Turskoj u Morejskom ratu (druga polovica XVII St. vjerojatno adaptirana antička građevina. st.Krka. na podnožju srednjovjekovne tvrđave. na prijevoju između Mosora i Kozjaka.) kao izlaz na more i kao zaštitni koridor između dubrovačkoga i venecijanskoga teritorija (u Dalmaciji). kao grad i središte istoimene župe. više puta obnov1jena. Arhanđela na rijeci Krki.. zbirku ikona (slika na drvu sv. knez Trpimir spominje Klis u povelji iz 852. Svetoslav. Pod tvrđavom je novije naselje nastalo nakon povlačenja Turaka. Ondje je važna ranohrvatska crkvica iz XIII. grad u sjevernom dijelu Dalmacije. postavljene u spomen na pobjedu hrvatske vojske u Domovinskom ratu (1995.

Golubić. zauzimaju ga Mlečani i drže sve do 1797. st. Trojice. st. prema projektu Ivana Meštrovića.. st. Na položaju Lopuška glavica otkriveni su temelji manje jednobrodne crkve iz IX.do Drave. Na Kapitulu je otkopano i više grobova iz starohrvatskoga i kasnijega razdoblja (naušnice. Crkva naBukorovića podvornici jednobrodna je građevina s oblom apsidom na zaečelju. Na položaju Crkvina otkriveni su teme1ji trobrodne crkve i samostanskoga kompleksa. na gradnji zidina kninske tvrđave radili su i domaći majstori (Ivan Macanović i njegov sin Ignacije). U crkvi i na okolnom prostoru otkriveno je više starohrvatskih grobova s nakitom (naušnice. st. provedena prva arheološka istraživanja starohrvatskih spomenika. U tvrđavi je bio smješten Muzej hrvatskih starina (danas Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu). osnovan 1893. Tvrđava je jedna od najvećih fortifikacijskih građevina u Dalmaciji. U očuvanom prostoru crkve otkriven je dio pločnika i baze oltarne pregrade.. st. pozlaćenih i bogato urešenih ostruga.i oni s imenima svetaca: Marije. označuju početak hrvatske nacionalne arheologije. Posebno se ističu dijelovi oltarne pregrade.. st. Biskupija. koja je krajem XIX. luksusno izrađena nakita. konačni je izgled dobila početkom XVIII. st. prstenje). st. podignuta memorijalna crkva kojoj je unutrašnjost urešena njegovim skulpturama te freskama Joze Kljakovića (koje su gotovo potpuno uništene). pronađeni so dijelovi crkvenoga namještaja ukrašeni pleterom. također iz IX. st. Među epigrafskom građom ističu se natpisi DVX GLO (riosus) . a pronađeni materijal poslužio je za osnivanje Muzeja hrvatskih starina u Kninu. Na lokalitetu Stupovi otkriveni so temelji prostrane trobrodne crkve (IX. prstenje i ostruge). prstenje). poneki i s natpisom. Najstariji je gornji grad na sjevernom dijelu tvrđave. Područje Biskupije se u povijesnim izvorima naziva Pet crkava na Kosovu i spominje kao mjesto gdje je 1088.) s tri istaknute polukružne apside i masivnim zvonikom na pročeIju. među kojima su zabat s plošno izvedenim prikazom Majke Božje. arheološki lokalitet jugoistočno od Knina. kamena rešetka sa simbolima evanđelista postavIjenim oko Majke Božje s djetetom iznad nepoznata sveca i lika dostojanstvenika. U crkvi i oko nje otkriveno je mnogo grobova s nalazima mačeva karolinškoga tipa. Poslije su u Kninu povremeno stolovali hrvatski velikaši (Šubići Bribirski i Nelipići).slavni knez . proveo fra Lujo Marun. Na brdu Spasu otkriveno je kasnoantičko i starohrvatsko naselje. dok su srednji i donji grad sagrađeni u kasnome srednjem vijeku. Iz Golubića potječe poznati zlatni nakit s početka VII. gotovo dva stoljeća je pod Turcima. zborovao i bio pogubljen hrvatski kralj Zvonimir. st. a 1688. To je crkva sv. a uz pročelje dvije odvojene prostorije s masivnim zidovima koji su vjerojatno nosili zvonik. Kapitul. Stupovima i Lopuškoj glavici kozervirani su i djelomice rekonstruirani. na čelu s »hrvatskim biskupom«. Arheološka istraživanja.-XVI. Cecilije. Uz crkvu je pronađeno mnoštvo ulomaka crkvenoga kamenoga namještaja./X. Zapadno od Knina uzdiže se srednjovjekovna tvrđava podignuta sredinom X. . naselje 9 km sjeverno od Knina. srednji i donji grad. st. Stjepana i Gabrijela. st. u široj javnosti poznata pod imenom Gospin pralik. tu su 1885-86. Na Crkvini je 1938. naselje 5 km jugoistočno od Knina. Poznata je po nalazima ranosrednjovjekovnih spomenika.. GrobIje je bilo u upotrebi VIII. Sagrađena je najkasnije u X. Crkva ima tri pravokutne upisane apside. Od epigrafskih nalaza najvažnije su dvije pleterom omamentirane ploče (dijelovi propovjedaonice) s uklesanim imenima hrvatskih vladara Svetoslava i Držislava (X. Kraj pravoslavne crkve otkriveno je starohrvatsko grobIje i fragmenti crkvenoga namještaja iz IX. koji su međusobno povezani pokretnim mostovima. Ostaci crkve na Crkvini. uz koju se vezuje Zvonimirova pogibija (naziv predjela Cecela). Oko crkve je otkriveno više starohrvatskih grobova s nakitom (naušnice. prepozit Dobroslav. Od pet ranosrednjovjekovnih crkava otkrivene su četiri. ostaci pete crkve nalaze se pod današnjom pravoslavnom crkvom Sv. a uz njih i dux Croatorum. U početku XVIII.). Bartula koju je podignuo 1203. Otkriveni so ostaci trobrodne crkve sv. st. kada je umjetnim prosjekom odijeljena od brda Spas koje se na nju nadovezuje sa sjeverne strane. Od starije crkve iz X. važan za kronologiju ranohrvatskih spomenika. Podijeljena je na gornji.

Neke su prostorije imale mozaične podove. Antuna Padovanskog. st. a ponajviše iz XIX. st.) u du1jini od oko. uvale Stara Vlaka na sjevemoj i Žalo na južnoj obali skloništa su za ribarske brodice. Male Palagruže. 65. a crkva Gospe od Sedam žalosti (Nova crkva) je iz 1756. Nikole. Tu su otkriveni ostaci starokršćanske crkve s transeptom. U XIV. i XVIII.. Glavni otok Palagruža .koji ima nalaze iz neolitika (keramika). U crkvi su barokni oltari. KOLOČEP. Na Đurića grobIju pronađeni su dijelovi starohrvatskoga crkvenoga kamenog namještaja s bogatim pleternim ukrasom. autor reljefa i mozaika je B. benediktinci osnivaju samostan sv. 63. Na zapadnoj strani otoka vitka kula sagrađena je potkraj XVI. površine 280 ha. 7 stan. st. Skupina se sastoji od otoka Palagruže (20 km². ulaze u sastav Dubrovačke Republike. gotovo jednako udaljena od otoka Lastova i od talijanske obale. Spominje se od 1423. djeluje Galerija Đure Tiljka. tzv. kula nad pročeljem crkve 1770. U srednjem su vijeku hrvatska župa. na zapadnoj obali otoka Visa.5 km jugoistočno od Palagruže je otočić Galijola. a na zaravanku ispod crkve nalaze se ostaci starokršćanske crkve. Oko crkve sv. Od prvotnih samostanskih utvrda sačuvane su dvije visoke četvrtaste kule romaničkih obilježja. i XVI. U Komiži od 1966. Nad gudurom Tukleča nalaze se ostaci srednjovjekovne utvrde. plićina i hridi plovidba je vrlo otežana. Planić. . st. st. Mihovila ima stećaka. Turske kace. Mokro PoIje. Crkvena je lađa okružena narteksom. a veliko barokno svetište iz 1652. naselje 21 km sjeverozapadno od Knina. Zbog mnogih grebena. Ostaci rimske ladanjsko-gospodarske vile s termalnim čvorom. sv. st. na uzvišici iznad naselja. Memorijalni dom projektirao je S. Prvi put ih spominje u X.. orgulje iz 1670. Krčić. Galerija Borisa Mardešića.. st. More oko Palagruže ubraja se u ribom najbogatije područje u Jadranskome moru. kraj u južnoj Dalmaciji. st. a od 1984. koji joj daje križni izgled. oblikovana je velika peterobrodna crkva: glavni brod je s početka XVI. Najstarija je srednja crkva (XVI. Poznat je .). 7 km sjeverozapadno od Gruža. Župna crkva. Plavno. Na više položaja nalaze se ostaci utvrđenih prapovijesnih naselja. st. dok su bočne iz XVII. U XIII. naselje i luka na podnožju brda Hum (587 m). a izvana poligonalm oblik.). 64. KOMIŽA. Palagruža. Konavli obiluju prapovijesnim gomilama i spiIjama. Bezića. Naselje se spominje u XII. Kaštel u luci sagrađen je 1585. dovršena u XV. 10 km kategoriziran kao geomorfološko-hidrološki rezervat. Sjevernog i Južnog Kamika i okolnih hridi. GrobIje sa stećcima kod Vujića kuća. Konstantinb Porfirogenet. tzv.. naselje 17 km sjeverno od Knina. apsida iznutra ima polukružni. Na položaju Pržine je starohrvatsko grobIje. a u jednoj je pronađen natpis. naselje 18 krn jugoistočno od Knina. Mardešić. Stambena arhitektura od XVI. jugoistočno od Dubrovnika. Osobito je slikovit duboki kanjon te sadreni slapovi. pretvorena je u zvonik. Secesijska zgrada Zadružnoga doma iz početka XX.Oko 5..-XVII. Srđa pripadaju regionalnoj skupini predromaničke arhitekture s kupolom. KONAVLE. Crkva Gospe Gusarice sastoji se od triju jednobrodnih crkava iste veličine. st.). Roka podignuta je 1763. Utvrđena crkva sv. st. Orlić. rječica koja na svom ušću tvori dojmIjiv Topoljski slap. Najstariju jezgru samostana čini jednobrodna romanička crkva s polukružnom apsidom iz XIII. a početkom XV. st. naselje 7 km jugoistočno od Knina.Kijevo. rad je arhitekta A. rimskoga doba do srednjovjekovne crkvice sv. građene u više navrata. Nikole i sv. Muster. st.. Prostor uz rječicu je (1964. Ostaci gospodarsko-ladanjskoga građevnog sklopa u zapadnoj uvali otoka. i vrsni srebrni reljef Gospe od Ružarija iz XVII. otočić i istoimeno naselje u dubrovačkoj otočnoj skupini (Elafitski otoci). opremljena je skulpturama iz XIV. Crkvice sv. skupina otočića na pučini Jadranskog mora. ispod kojeg izvire Krka. tu je starohrvatsko i srednjovjekovno grobIje sa stećcima. st. st. u unutrašnjosti spojene lukovima. Mihovila na najvišem vrhu (91 m) ima atraktivni svjetionik (1875. ima obilježja graditeljstva s područja dubrovačkoga ladanja.

grad i luka na sjeveroistočnoj obali istoimenog otoka. U Gornjim Konavlima pronađeni su dijelovi vodovoda kojim se opskrbIjivao Epidaurus (Cavtat).) uređena je krstionica. dograđuje Marko Milić Pavlović uz sjeverni brod veliku zavjetnu kapelu sv.-69. ikona iz XIV. folklornim običajima.. U svetištu su korska sjedala (Vicko Tironi.) u stari dio grada. Vela Gospa iz samostana s Badije.). 1926. Pridvorja i Dubravke. U kapeli sv.-1828. Bartolomejem i Jerolimom (mladenačko djelo Jacopa Tintoretta iz 1550. st.antički spelej u Močićima s kultnim prikazima Silvana i Mitre. vodi neobarokno stubište (1907. Kraj Dunave su ruševine utvrđenoga grada Sokola iz XIV. st. sve su tri slike rad Carla Ridolfija (1642. Većina nase1ja od starine čuva slikovite sklopove starnbenih kuća (Čilipi).. st. Na malom trgu stoji gradska vijećnica (prizemlje s arkadama iz 1525.-96. Zavičajnu kuću Konavala s prekrasnim izlošcima konavoske narodne nošnje. pod vedrim nebom održava folklorna priredba. Od pristana uz otvorenu ložu iz 1584. sagrađeni su Knežev dvor te franjevački samostan s klaustrom. u prijelaznom stilu iz gotike u renesansu. na baroknom oltaru Gospe od Karmela.). Crkvica sv. lz srednjega je vijeka sačuvano nekoliko nekropola stećaka (Pridvorje. Vlaha čuva se gotički drveni križ s otoka Dakse. . U doba Dubrovačke Republike glavno naselje područja. koja je nekoć pokretala mlinice. Veliku važnost ima konavoski folklor sačuvan do danas. naselje 22 km jugoistočno od Dubvnika. na poluotočiću koji je uskom prevlakom spojen s otokom. Dimitra u Gabrilima je iz ranoromaničkoga doba. God.). autor rezbarenih svetačkih likova na baroknu mramornom oltaru sv. Marka (od prvotne katedrale iz XIV. rad Jurja Petrovića iz sredine XV.. st.. kraj topovskih kugala i helebarda iz vremena ratovanja protiv Osmanlija 1571. Brotnjica).). građena u prijelaznom stilu iz renesanse u barok (XVII. reljef s prikazom jaganjca iz XIII. otvoren Gradski muzej s eksponatima vezanim uz korčulansku brodogradnju. Vrijedi vidjeti i muzej. Ratko Ivančić. građena u stilu kićene gotike. st. pri gradnji su sudjelovali Hranić Dragošević. st. zaselak naselja Ljute. 12 km jugoistočno od Dubrovnika. st. oltarna slika sv. 1968. Konavoski Dvori. Gotička građevina završena je potkraj XV. 1795.. Roka. jer je tradicija da se svake nedjelje. s bogatom Opatskom riznicom. ribnjaka i mozaika. U tim ljepotama mogu uzivati i turisti. Marko sa sv.90. Pridvorje. Usred trga je katedrala sv. nakita i uporabnih predmeta. svojoj bogatoj narodnoj nošnji. Marko Andrijić). Roka. Ugostiteljsko sredigte Konavala. a u Pridvorju renesansno-barokni knežev dvor i franjevački samostan iz XV. U prizemlju zvonika (adaptacija 1967. U južnom je brodu crkve.). Uz crkvu sv. naselje u unutrašnjem dijelu Konavala. kat dograđen 1866. st. posebice narodne nošnje na kojima je. Čilipi. kao i slika Navještenje (s obilježjima Tintorettova načina). brodarstvo i kameno klesarstvo s galerijom korčulanskih umjetnika. Ugodne su šetnje od izvora Ljute do Lovorana.). st. od kojih se ističe onaj s reIjefom konjanika. Trojstvo u južnoj apsidi djelo je Leandra Bassana.). st. Uz katedralu bivša je biskupska palača (Korčula je sjedište biskupije 1300.). 1915.) i Majka Božja (Ivo Kerdić. Srđa nalazi se nekoliko stećaka. ciborij nad glavnim oltarom s figurama Navještenja (klesao 1486. a potkraj stoljeća Marko Andrijić (lanterna zvonika).). Oltarna slika Sv. u kojem je kasnogotičko raspelo. Do nje je renesansna palača Gabrielis (XVI.).). od ožujka do kraja listopada (a nekoliko puta i zimi). smješteno na nekoliko kaskada bujice Ljute. Poznato je po. 1525. vidIjiv i sredozemni (ženske) i orijentalni (muške) utjecaj. liturgijsko posuđe i ruho (poliptih Blaža Jurjeva Trogiranina iz 1431. sačuvane su samo apside triju brodova). Nasuprot katedrali je napuštena palača Arneri. KORČULA.) u kojoj je 1957. 4 km sjeverno od Grude. na koju se naslanja kapela Gospe od Ploča.. 66. Roka je Franjo Čiočić-Čučić (oko 1576. u njoj plastike: Uskrsli Krist (Frano Kršinić. Pietá (Ivan Meštrović. osnovanom 1954. uz prevladavajuće dinarske elemente. s lijepim renesansnim dvorištem. U XV. Među prvim graditeljima je Bonino iz Milana (glavni portal 1412. U samostanskoj crkvi sv. glazbi plesu. U Moluntu so ostaci rimskoga kazališta.

Jakasova spiIja nad uvalom Rasohatica. Žrnovo) i u brončano doba. . Crkve sv.) s renesansnom propovjedaonicom. obnovljena) koja ima kasetirani strop (oslikao oko 1713. st. Od 35. Otok je bio naseljen već u mlađe kameno doba (Vela spiIja kraj Vele Luke.. donesen je statut za grad i otok). u to vrijeme otok se zvao Korkyra Melaina (ostaci gčkih nase1ja u Lumbardi. God. st.) do mosta. st. dolazi pod vlast ugarsko-hrvatskoga kralja (1214. poliptih Marije Suotkupiteljice Blaža Jurjeva Trogiranina (1438. Anstrija). Iz starog dijela grada Korčule vode Kopnena vrata (1650. slika na baroknu mramornom oltaru djelo je Domenica Maggiota. a zatim Bizantu (555. Nakon pada Zapadnorimskog Carstva otok je pripao istočnogotskoj državi (493. Na sjevernom je kraju poluotoka polukružna kula Tiepolo. Pod talijanskom je okupacijom 1918-21. crtežima.)..) i Dubrovačku Republiku (1413-17. naselje u unutrašnjosti istočnoga dijela otoka Mljeta. obnova 1615.Nakon pada Venecije ponovno se mijenjaju gospodari (1797-1805. tragovi rimskih nase1ja otkriveni su u okolici Lumbarde.). Petra mučenika (stara kopija Tizianove slike). i V. st. Crkva je povezana dvoranom u kojoj je Galerija ikona.). Samostan posjeduje zbirku umjetnina. mijenja nekoliko gospodara . završen oko 1505. (1358. koju su 1813. KORČULA.) kroz Revelin. na brežuljku koji dominira pod gradom. terakotama i dokumentima. U njoj su slika Majke Božje sa zlatnim pokrovom iz 1722. Nikole. postavljen 1569.) utvrđene su neke istaknute točke na otoku (osobito grad Korčula). U desnom je brodu oltarna pala Mučenje sv. Vida i Gospe od Brijega imaju slikoviti zvonik na preslicu i trijem.).-1963. U IX.) s umjetnikovim slikama. st. Nikole (1629. ali je zadržao svoju autonomiju. Vele Luke (lokalitet Beneficij). st. Tripo Kokolja). Zbog čestih napada turske flote i piratskih brodova (sve do početka XVIII. Austrija. genovska flota pobjeđuje venecijansku u blizini Korčule). a dograđeni 1665. kula Barbarigo. . 68.zahumske vladare. 1815-1918. otok je pod vlašću Venecije. slika domaće škole renesanse i procesijski križ Ivana Progonovića (XV. Vlaha. na spomen bitke Aragonaca i Venecijanaca pred Korčulom 1483. Od 1221. u malenu ljetnikovcu Memorijalni muzej Maksimilijana Vanke (1889. Glavno središte. Idući tim putem dolazi se do crkve Svih svetih (s početka XV. osvajaju ga NeretIjani.-96. Justina. 1813-15. st. poslije čega je prik1jučen Hrvatskoj.) ispod kojeg je rezbarena barokna Pietŕ Raphaela Donnera. u tijeku dva stoljeća. Francuska. grad Korčula. građenih na način dubrovačkih jednostavnijih ladanjskih rezidencija. stariji brod. na zapadnoj obali. Venecija. prije Krista je u sastavu Rimskog imperija. KORNATSKI OTOCI najbrojnija i najgušća otočna skupina u Jadranskome moru. . Veneciju (1298. otok u srednjodalmatinskom arhipelagu. 1000. Velika Britanija. baštinom i slikovitošću zidina. smješten je 1968.) i ciborij (XV. 1805-13. Mihovila (spomen od 1408. bosanske vladare (1390. nose renesansno obilježje. a u novom brodu barokni oltar sv. Kula Mali revelin dobila je svoj sadašnji oblik 1499. Pred vijećnicom je stup. Iz predgrađa ispred Kopnenih vrata vodi put u park Hober do tvrđave sv. a nasuprot njoj crkva sv. uz Dubrovnik. U razdobIju 1420-1797. 69. Oko branič-kule s puškarnicama (XVII.). Vela Luka) i klesarstvo (vađenje bijelog mramora iz kamenoloma na isočnoj obali otoka). i dva venecijanska topa. 1180. U VI. Odavde počinje put po nekadašnjem gradskom zidu. U blizini.. podignuli Englezi (Fort Wellington). Zapadni obalni put uz dražicu vodi do dominikanskoga samostana s dvobrodnom crkvom sv. 67. u okolici Blata i Potirni). U predgrađu Biline je klasicistička osmerostrana crkva sv.. prije Krista na otoku postoji grčka kolonija.). monumentalnu kulu pravokutna tlocrta (1493.. na rtu Sveti Nikola. spada u najposjećenija južnohrvatska mjesta. KORITA.g.) nekoliko seoskih kuća s prijelaza renesanse u barok. kraIja Ludovika 1. Blaga i na Pelegrinu.U gospodarstvu otoka stoIjećima su značajnu ulogu igrali brodogradnja (grad Korčula. uz rub pristana.-39.podignuta 1531.

KUKLJICA. najljepši od svih. proširena 1626. pod imenom Toreta.). st. Crkva je dovršena 1523.) najmonumentalnije je barokno zdanje dubrovačkoga područja . Između Roškog slapa i Skradinskog buka je Visovačko jezero (dugo 13 km) s otočićem (v.-XVI. st. posljednje se spominje u XVIII. Najstariji arheološki nalazi na Kornatu su ostaci ilirskih naselja (Stražišće. U novije doba nema stalnih naselja. Nalaza iz rimskog doba ima na brežuljku Toreta. Stomorin otok. KUČIŠTE. st. otok Kornat naziva se Insula Sancte Marie. i popravljan 1668. 70. najvećem otoku (32. naselje i lučica na jugoistočnom dijelu otoka Ugljana. Od XIV. U dijelovima toka gdje prolazi laporovitim naslagama stvara proširenja (Aranđelovac i dr. Samostan. a može se kušati kruh od tako samljevena žita. Tarac. Toreta (Tureta). U selu je gotički franjevački samostan sa crkvom iz 1392. Na otočiću Visovcu može se razgledati franjevački samostana.5 m). God. st.. te je od suza.. za donji prag te crkvice upotrijebljen je rimski votivni natpis. nadograđivan 1626. Trobrodna crkva Gospe Loretske (1681. zvijezda i daha stvorio Kornate« . 75. slika Posljednja večera u refektoriju rad je Francesca da Santacrocea (XVI.5 m) i Skradinski buk (37. U donjem dijelu toka redaju se vodopadi: Bilušić (19. st. Kornati su bili naseljeni od neolitika. 9 km sjeverozapadno od Zadra.. a na otoku Jadri je crkva iz XVI. izvire na zapadnom podnožju Dinare. Franjevački samostan i crkvu gradili su u XV. st. 74. Prekrasna priroda. naselje na jugoistočnom dijelu otoka Pašmana.. naselje u sjevernoj Dalmaciji. »Posljednjeg dana stvaranja svijeta Bog je želio okruniti svoje djelo. duga 72. st. Stjepana na groblju (pregrađena potkraj XIX.). a od XVII. kule vide se na otočiću Panituli. Ostaci jedne. KRAJ.5 km. Prijen (15 m). Posjetiteljima parka pokazuju se mlinice gdje se u kamenim žrvnjima melje žito. još sačuvana. Pri ulazu Krke u Kninsko polje nastaje vodopad Veliki buk (20 m). sagrađena na početku srednjeg vijeka. 84.sve to čini Kornate atraktivnim ciljem mnogobrojnih izletnika i nautičara. st. Mihovila Arkanđela sagrađena je 1522. čarobno more . rad domaćeg majstora iz XV. Na lijevom oltaru je slika Krapanjska Gospa. prelijeva se preko travertinskih barijera i stvara vodopade. Župna crkva sv. Plinije ih naziva Cratea. manja crkvica. U XIX. st. 8 km jugoistočno od Preka. 3 km južno od naselja Pašman.5 m).Otvorena je i etnografska zbirka. a u vapnencima probija uski i duboki kanjon (do 200 m).Ime su dobili po Kornatu. Jerolima iz 1554.). splet nebrojenih otoka i otočića (narod kaže: »za svaki dan u godini po jedan«).6 m). KUNA PELJEŠKA.).zapisao je George Bernard Shaw. crkva je podignuta 1666. udomaćio se za otočnu skupinu naziv Coronati.. KOŽINO. st. U šumovitoj uvali Kostanj su ruševine gotičke crkvice iz XV. domaći majstori. crkva je barokizirana (na pročelju renesansni reljef sv. st. Krapanj je u srednjem vijeku bio posjed šibenskoga kaptola. st. U gornjem su dijelu toka dva vodopada visine 10 m. Visovac). Dubrovčani grade kaštel Gučetić i prvu crkvu sv.. KRAPANJ. od kraja XV. Za turskih provala. ima renesansni klaustar. (na pročelju više glagoljskih natpisa). Manojlovac (tri slapa. držala ih je Venecija i davala pod zakup zadarskim obiteljima. 71. U njoj je kasnije sagrađena. zacijelo srednjovjekovne. današnji zvonik podignut je 1907. ispod brežuljka s južne strane vide se ostaci starokršćanske crkve s polukružnom apsidom. otočić u jugoistočnom dijelu Šibenskoga kanala. rijeka u Dalmaciji. 73. na otok se sklanjaju bjegunci iz susjednih sela na kopnu. Dvorišna vrata samostana obnovljena su u baroknom stilu 1669. Toreta) i kameni grobni humci. Od XVI. Prvi se put spominje 1345. otoci su proglašeni nacionalnim parkom. 72. Na samom brežuljku je velika četverokutna tvrđava. naselje u središnjem dijelu unutrašnjosti poluotoka Pelješca. 1980. a u more utječe kod Šibenika.62 km²). Od davnine su bili u posjedu Zadrana. Roški slap (25.

a 1252. iskrcao engleski kralj Rikard Lavljeg Srca zatečen olujom na povratku iz križarskog rata..). Austrija je 30-ih godina XIX.. Samostan je napušten 1798. U rodnoj kući Celestina Medovića nalazi se zbirka slika. U njegovu južnom dijelu je 10 m duboko slankasto jezero Mrtvo more. Benediktinci su ondje 1023. 998. Ime otočića vjerojatno je izvedeno od latinskoga acrumen: kiselo voće. Martina. Britanci 1813-15./XVII. Ostataka građevina iz rimskoga doba i iz ranoga srednjeg vijeka ima u uvali Ubli. otok u južnodalmatinskom arhipelagu. Na traženje Dubrovčana lokrumski samostan priključen je 1466.izvan samoga grada Dubrovnika. pod NeretIjanima. iz koje vodi put do ostataka nekadašnje tvrđave i pristana Bočine na sjevernoj strani otoka. Od nekoliko crkvica sačuvane su crkvica Navještenja i kapela Sv. Duboko uvučena uvala na sjevernom dijelu otoka sidrište je povremenoga naselja Lavse. st. Francuzi vladaju otokom 1808-13. a oko samostana urediti park s egzotičnim raslinjem. 78. otočić oko 700 m jugoistočno od Dubrovnika. te slike Celestina Medovića. sagradio ju je Orsat Đurđević 1623.sv. Iz Lastova je bio poznati hrvatski tiskar Dobrić Dobričević (1454. zvana Toreta. podignut franjevački samostan. Trobrodna bazilika. LASTOVO. kasnije proširivana (XVI. ali su topovskom vatrom odbijeni. Justine u Padovi. God. st. Lokrum je 1859. Ostaci rimske solane. Na Lokrumu se navodno 1191. sv. pripada Dubrovniku (1310. u XI. Na istočnoj obali Lokruma je mala luka Portoć. st. utvrdu pojačala izgradnjom tzv. LOKRUM. 1185. naselje iznad sjeverne obale u sjeveroistočnom dijelu istoimenog otoka. dobiva komunalnu autonomiju i statut). kongregaciji sv. U crkvi su mramorni oltari radionice obitelji Brutapelle. a od IX. LAVSA. U ranome srednjemu vijeku bio u posjedu Bizanta. a Austrija 1815-1918. naselje i ljetovalište na zapadnoj obali Župskog zaljeva. među kojima je bio i austrijski prijestolonasljednik Rudolf. Na Lokrumu je sada Biološki institut HAZU. za obranu od gusarskih napada. KUPARI. 1221. kupio nadvojvoda Maksimilijan Habsburški i na porušenom dijelu samostana dao sagraditi dvorac u obliku tornja. građena u romaničkom stilu kasnije je dva puta produživana. sagradili samostan s crkvom.-1528. U blizini Kupara je utvrđena stambena kuća. rad Frana Kršinića. 79. otok s istoimenim naseljem i malom lukom u skupini Elafitskih otoka. Sjeveroistočna obala je niska i uz nju mogu pristati samo čamci. opet je u sklopu ZahumIja. svjetskog rata pripojeno matičnoj Hrvatskoj. a u mjestu spomenik slikaru. Crkva. otok u pučinskom nizu Kornatskog otočja.. Francuzi su za vrijeme Napoleonovih ratova na najvišoj točki otoka sagradili Fort Royal. LOPUD. Četverouglasta zgrada s nadsvođenim prizemljem ima na katu i stubištu puškarnice. 80. Osim nekoliko kasnosrednjovjekovnih crkvica (sv.). prirodoslovni muzej i memorijalni muzej Ruđera Boškovića. utvrdu u obliku zvijezde. 81. te Gustaca i Klobučara na jugoistoku. pa je njezin zvonik (ujedno i obrambena kula) ostao unutar crkve. što je kasnije išlo u prilog namjeri Venecijancima da zaposjednu Lokrum. Luke blizu mjesta Lastova). Otok se za vrijeme grčke kolonizacije na Jadranu spominje pod imenom Ladesta. i XII. st. stari samostan i dio novog (iz početka XIV. Nakon II. 77. dolazi pod vlast ugarskohrvatskih kraljeva. 8 km jugoistočno od Dubrovnika. Antuna. između Piškere na sjeverozapadu.) stradali su u velikom potresu 1667. Rapalskim ugovorom Lastovo je (zajedno sa susjednim otocima) pripalo Italiji. 13 km južno od otoka Korčule od koje ga dijeli Lastovski kanal. smješteno na padini manjeg brežuljka. a jugozapadna je strma i nepristupačna. LASTOVO. Poslije je dvorac promijenio nekoliko vlasnika. Vlaha iz 1557. Maksimilijanova tornja. pripada ZahumIju (iz tog je razdoblja predromanička crkvica Sv. Vlaha) u Lastovu je najstariji spomenik današnja župna crkva sv. osvajaju ga Venecijanci. sjeverozapadno od . Uz nju je 1705. Kuzme i Damjana iz 1473. st. 76.

dio ranijeg poliptiha. Sveta obitelj. Na dominantnom položaju iznad mjesta stoje ruševine Kneževa dvora. zatim rimsko naselje (Lafota). naselje na južnoj obali uvale Luka na krajnjem sjeverozapadnom dijelu poluotoka Pelješca.). klesanog u kamen (danas u Arheološkom muzeju u Zagrebu). LOVIŠTE. jednokatne gotičke građevine s terasastim vrtom. građen u prijelaznom stilu iz gotike u renesansu (1482. dijelovi poliptiha Girolama da Santacrocea. Crkva Srca Marijina iz 1885. LUKA. a nađeni su i tragovi rimske villae rusticae. sjeverno od naselja. rad je nepoznata domaćeg slikara iz XV. rezbarena korska sjedala iz XV. naselje i luka na krajnjem istočnom dijelu otoka Korčule.). a druga (Sutvrač. U vrijeme rimske vladavine ondje je bila luka na pomorskoj komunikaciji Corcyra nigra (Korčula) . st. LOŽIŠĆA (Ložišće). U popisu kolonista. st. st. iz 1563. Na brežuljku Koludrtu. Lopuđani su se rano orijentirali na pomorstvo. st. U antici grčko (Delaphodia). naselje na zapadnom dijelu otoka Brača. Ivana (fragmenti pleterne ornamentike). Ispod Zmorašnjeg Lukorana su ostaci gotičke crkvice i zgrade. po predaji sagradili su ih egipatski monasi u XIV. st. U samostanskoj crkvi sv. naselje u središnjem dijelu sjeveroistočne obale otoka Ugljana. 84.. sv. st. u crkvi se čuvaju slike: Majka Božja s djetetom (Jacopo Palma st. 86. Grobljanska crkva ima romanička obilježja. slika Marija u vijencu cvijeća. Trojstva (XVI. između uvala Pržina i Bili žal. Slika Mrtvi Krist. napušten 1808. Župna crkva iz 1820./XII. Nad lukom je franjevački samostan s klaustrom iz 1483. rad člana venecijanske obitelji Bassano. S područja Lumbarde ima i drugih grčkih nalaza (keramika. st. sv. Navještenje (ranobarokni umbrijski slikar). pa je u narodnu predaju ušla uzrečica o trista Vica udovica poginulih pomoraca s Lopuda (pjesničku verziju legende dao je Antun P. napušteni dominikanski samostan. Lopud je od XI..).) s drvenim rezbarenim glavnim oltarom. Spominje se 1075. Na jugoistočnoj strani otoka je uvala Šunj s crkvom Gospe od Šunja (iz XII. Kazali). od 1457.-XVII. st. prije Krista.Dubrovnika. smješteno uz središnje plodno polje. Srednjovjekovna crkva kasnije je pregrađivana. jugoistočno od Vele straže (338 m). Uvalu Lopud branile su dvije tvrđave: jedna na poluotoku. U Lumbardi su srednjovjekovna župna crkva sv. Marije od Špilice čuvaju se: poliptih venecijanskog slikara Pietra di Giovannija (1523. Nikole. 82. oko 1 km istočno od Bobovišća. st. LUKORAN. st.Narona (Vid kod Metkovića). Najstariji spomenici otoka jesu ruševine predromaničke crkvice sv. otok naseljavaju prebjezi iz krajeva pod Turcima. Petra. 83. Maura i sv. triptih iz radionice Nikole Božidarevića. i 1886. sv. najvišeg vrha na otoku. nađeno je uz ruševine srednjovjekovne crkve sv. a sjeveroistočno od naselja predromanička crkva Gospe Stomorice iz XI. pregrađena je u XVII. . 6 km jugoistočno od grada Korčule. dograđivana do XVII.). Portugal i Englesku. st. naselje u istoimenoj uvali na središnjem dijelu istočne obale Dugog otoka. sjedište knežije. Ilije (zidna slika). u sastavu Dubrovačke Republike. Roka (1561. Svojim brodovima sudjelovali su u XVI. uz grčka imena susreću se i neka ilirska. Uz obalu je obnovljeni ljetnikovac Đorđić (kasnije Mayneri) s lijepim parkom. rad flamanskoga baroknoga slikara.) na podnožju najvišeg vrha. Na ulazu u luku je crkva Sv. novac). u srednjem vijeku posjed zadarskih benediktinaca. (kasnorenesansnih oblika) kasnije je nadograđena. dijelovi poliptiha Mateja Junčića iz 1452. st. Taj natpis je psefizma (odluka skupštine) o podjeli zemlje stanovnicima novoosnovane grčke kolonije. Iznad uvale Vičja luka je gradina Rat (nalazi iz brončanog doba i grčke kolonizacije). Alžir. u ratnim pohodima španjolskih vladara na Tunis. 85. Ivana nekoliko fragmenata grčkog natpisa iz IV. Raspeće. U XV. LUMBARDA.

istočnogotski kralj Totila. Petra iz XV. poraz venecijanske flote blizu Makarske).). grad.) i Ivana Lozice (1910. naselje i luka u uvali Malostonskoga zaljeva. Antuna sagrađena je u XIX. nekoliko ljetnikovaca nekadašnjih korčulanskih patricija (podižu se od XV. Sjeverno od sela je prapovijesna utvrda Venac. (obnovljen 1540. koja je sačuvala svoj prvobitni vanjski izgled.).-76.-1918. priznaje suverenitet hrvatskih odnosno ugarsko-hrvatskih vladara. Tu je kolijevka grka. 21 km sjeverno od Zadra. 1324. 14 km jugoistočno od Babina Polja.. Pomno se čuvaju i njeguju narodne pjesme. s vidikovcem). U prizemlju su konobe. Opasan je zidinama u obliku pravokutnika koje su s kopnene strane građene 1336. Antičko naselje. 89. MAKARSKA. i obnovljena crkva sv. st. pjesmom i plesom. 1993. Na rtu Ljubljana ostaci su srednjovjekovne utvrde templara (castrurn Liuba) s ruševinama crkve originalna tlocrta: tri jednake polukružne apside u kvadratičnu prostoru koje su naknadno prizidane uskoj lađi.).. st. U crkvi je srebrni oltar Gospe od Ružarija (iz 1818. razorio je. U župnoj crkvi vrsno izveden gotčki kalež. st. Osim zanimljive baštine. U sezoni se organiziraju prigodne zabavne i kulturne priredbe. pretvorena je u pinakoteku (Uznesenje Marijino Pietera de Costera iz 1760. . Do XIV. Nedaleko je franjevački samostan iz 1400.. naselje u sjevernoj Dalmaciji na obali istoimenog zaljeva. st. a s morske 1358. na mjestu starije bratimske crkve (spominje se od XVII. je pod vlašću bosanskih Kotromanića. Uz južnu stranu crkve je barokna česma iz 1775. Od nje se prema Stonu proteže Veliki zid. a sa sjeverozapada poluotok Sveti Petar na podnožju Biokova. izgradnja jake tvrđave (s pet kula okrenutih prema moru).) i mramorni inkrustirani glavni oltar (venecijanski rad iz XVIII. drže je Turci. Filipa Nerija i zgrada bivšeg samostana filipinaca. u katu središnja reprezentativna dvorana. Osnovali su ga Dubrovčani 1334. temelj crkve sv. vjerojatno Muccurum. crkva sv. Makarska je kasnije jedno od glavnih uporišta Neretljana (887. Na sjevernom kraju Obale kralja Zvonimira počinje kružni put oko poluotoka Svetog Petra (svjetionik. s gornje strane trga je barokna župna. izgrađena su tri bloka kuća. Malostonska luka. Gastronomskoj ponudi (pršut... sa spomen-pločom). Na obali je barokna crkva sv.). Stara samostanska jednobrodna crkva. na padinama Bartolomije (224 m. MALI STON. U samostanskom klaustru smještena je Malakološka zbirka.-1797. s odvojkom do tvrđave Pozvizd (1335. svježa i slana riba) treba dodati voće i povrće iz tamošnjih vrtova. U središtu sela je dvokatna barokna kuća obitelji Peš (XVIII.. kasnije nazvane Koruna. biskupska. 1499.). Južno od pristana pruža se Marineta s drvoredom do pošumljenog rta Osejava.-1463. st. Po regulacijskom planu iz 1335. odaje počast mjesnim ljepoticama i seoskom glavaru. zbog njezina imena. U središte Makarske vode od pristana stube do Kačićeva trga. jedno njezino zvono lijevano je 1419. s baroknim zvonikom iz 1715. 90. građena je po ugledu na dubrovačku gradsku luku. završena 1490. rad Ivana Rendića). Tako u vrijeme poklada pada običaj »trganja naranči«. ulice se sijeku pod pravim kutom. 1646. Austrija. a od 1815. LJUBAČ. st.-1943.. MARANOVIĆI. zaključuju da je u antičkim vremenima stigla iz Grčke. Venecija. luka i turističko središte u prostranoj uvali koju s jugoistoka zatvara rt Osejava. U sredini Malog Stona je češće pregrađivana crkva iz sredine XIV. dok drugi. Na uzvisini s južne strane započeta je 1347. kolovoza..) na vrhu istoimenog brda. 88. gdje je spomenik pjesniku Andriji Kačiću Miošiću (1889.). u današnjem obliku iz 1614. običaji i plesovi. kad su podignuta i Lučka vrata. kada cijelo mjesto. Svetom Roku posvećena je svečanost 16.-1982. rodne kuće kipara Frana Kršinića (1897.-47.). neki gotički arhitekturni elementi uzidani u . st. ispred kuće vrt s terasom. do 1828. vinske sorte koji dio stručnjaka drži autohtonom dalmatinskom. naselje u unutrašnjosti jugoistočnog dijela otoka Mljeta.-1646. st. u Lumbardi je živa tradicijska kultura.dograđivana).) s klaustrom. 548.Župna crkva sv. Marka (1700. 1 km sjeveroistočno od Stona. prema tradiciji. Petra. u Dubrovniku. 87.

. st. naselje i luka u istoimenoj uvali na zapadnoj obali otoka Brača. 20 km udaljen od utoka u more. 1495. Kula Norinska. MARINA. Veliki župan zahumski Desa poklanja 1151.). Potoci koji teku iz obližnjih izvora nekoć su pokretali mlinove.). Crkva sv. Kasnobarokna oltarna slika Navještenje rad je Sebastijana Riccija. 93. 11 km jugoistočno od Dubrovnika. 91. Naselje se razvilo početkom XVII. st. MLINI. Na zapadnom dijelu naselja je ljetnikovac Stay s orsanom. Na vrhu Mali Gradac (blizu Babinih Kuća) ima ostataka ilirskog utvrđenja. Josipa i Jerolima u župnoj crkvi. 20 km jugozapadno od Supetra. 92. ruska flota imala svoju bazu. U njoj grafiti izvedeni crvenom bojom (XV. Na mjestu današnje neoromaničke župne crkve sv. naselje i lučica na unutrašnjem dijelu istoimenog zaljeva. Ilara iz 1449. Žare. Na otočiću Stipanska su ruševine starokršćanske bazilike uzdužnog tlocrta s polukružnom apsidom.Pomena. koji na otočiću u Velikom jezeru podižu svoju opatiju i crkvu. Regulacija Neretve i uređenje riječne luke završeno je oko 1890. Bosanski ban Stjepan poklanja Mljet 1333. MLJET. i kapela sv. U uvali Osibova nalaze se ruševine gotičke crkvice. ima monumentalno barokno pročelje i ciklus štukatura (rokoko) iz ranoga XIX. MASLINICA. lučica na sjevernoj obali Župskog zaljeva. i 1717. st. Dubrovačkoj . a potkraj 1685. Mihovila u Babinu Polju. popravljena za Kandijskoga rata 1657.-537. dozidan jednokatni barokni dvorac sa četverokutnim dvorištem. U rimsko doba otok se spominje pod imenom Melite. cijeli otok benediktincima (iz opatije Pulsano na Monte Garganu u Apuliji). potom francuske i austrijske Dalmacije prema Osmanlijskom Carstvu. trogirski su biskupi na otočiću u zaljevu podignuli četverokutnu kulu s konzolno istaknutim kruništem (kanal između kopna i kule zasut je u početku XX. MILNA. Luke s grbom obitelji Sobota. na lijevoj obali rijeke i na pristranku brda Gledavca (247 m). METKOVIĆ. Stara jezgra Metkovića s kamenim kućama i uskim uličicama mediteranskoga tipa iz XIX. U njoj je gotički kalež s grbom ugarske feudalne obitelji Bubek (XV. Iz tog doba ima nalaza na cijelom otoku . uz pomoć domaćih zauzeo ju je venecijanski providur Pietro Valier. grad i luka na donjem toku Neretve. Ilije bila je starija crkva. Oko 536. st. Marije od Brda s prijelaza iz gotike u renesansu. Za Napoleonovih ratova u Milni je 1800. otok u južnodalmatinskom arhipelagu južno od poluotoka Pelješca. među njima prikaz broda. S kraja XVII. rekonstruirana 1971. Kasnije je došao u vlast Neretljana. God. Prvi se put spominje 1422. od kada je pogranično mjesto venecijanske. Dao ju je podići Kodža Mustafa-paša Ušćuplija oko 1500. Roka. Iznad sela ruševine crkve sv.. st. st. Iz tog razdoblja su predromaničke crkvice sv. 6 km jugozapadno od Metkovića. 95. 12 km zapadno od Trogira. st. Župna crkva Gospe od Blagovijesti iz 1783. Naselje je planirano u XVI. naselje i luka u istoimenoj uvali na zapadnoj obali otoka Šolte. Ivan Rendić izradio je nadgrobni spomenik Stjepanu Tomašu sa secesijsko-folklornim motivima. Nedaleko od crkve na putu prema Cavtatu su ostaci rimskih građevina. a u polju nedaleko od sela je gotička crkvica sv. sv. st. 94. od kojega ga dijeli Mljetski kanal. Andrije i sv. st. U blizini plaže je župna crkva sv.). a nakon toga Zahumlja. 96. Uz nju je 1708. U selu je dobro očuvana cilindrična kula. S prijelaza u rani srednji vijek su ruševine palača i starokršćanske bazilike u Polačama. potječe četverokutna kula s puškarnicama (u uvali).današnju. Ribarsko naselje razvilo se uz obalu u tijeku XVIII. nase1je na desnoj obali rijeke Neretve./72.. djelomice okružena obrambenim bedemom. Pankracija.-1500. Uz skulpture sv. Pinjevica. otok je ušao u sklop Istočnorimskog Carstva. Ivana je gotičkorenesansnih oblika. nad glavnim ulazom je natpis s grbom obitelji Martinis-Marchi. danas pad vode iskorištava mala hidroelektrana.

od kojega ga dijeli tjesnac Zapuntel. na Molatu je bio koncentracijski logor. a samostanu se traži namjena. Marije. Predvorje s visokim re1jefima (svetački likovi) građeno je vjerojatno na prijelazu XII. MOLAT. God. koji boravak na Mljetu opisuje u spjevu Suze Marunkove. U to vrijeme samostanski je kompleks utvrđen (obrambeni zidovi i kule u južnom uglu).). umjetno produbIjenim prolazima. Na sjeveroistočnoj je strani crkve romanički zvonik. kolovoza)./XVII. sagradili samostan s crkvom sv. Crkveni god je Velika Gospa (15. na kojemu su benediktinci u XII. bila uprava šuma otoka Mljeta. otok u sjeverozapadnom dijelu šibenskog arhipelaga. st. sekulariziran i napušten. podigli Dubrovčani. nekoliko baroknih kuća iz XVII./XVII. st. MURTER. u njemu je do 1941. U blizini sela prapovijesne gomile. Marije. Marije ima karakteristike romanike. 98. koja ga daje u zakup pojedinim zadarskim obiteljima.). a samostanu se traži namjena. Samostan je 1869. nalazi se na sjeverozapadnom dijelu otoka. Crkveni god je Velika Gospa (15. otok dolazi u posjed zadarskoga benediktinskog samostana sv. Mavro Orbini (umro 1614.rimskog naselja Collentum kraj Betine). U XIII. je pod vlašću Venecije. naselje na obali Sutorine u Konavlima. Ispred njega renesansni je portik s grbom Gundulića iz XVI.). otok u zadarskom arhipelagu jugoistočno od otoka Ista. 54 km˛. MOLUNAT. 1959. Poluotočić je s kopnene strane zaštićen zidom koji su 1468. Crkva sv. U to vrijeme samostanski je kompleks utvrđen (obrambeni zidovi i kule u južnom uglu). u renesansnu dvokatnu građevinu s pročelnom terasom dugom 30 m. st. sv. st. od 1409. Marije ima karakteristike romanike. st. Iz tog je vremena obrambena kula četverokutna tlocrta. U vrijeme baroka crkvi su prigrađene dvije bočne kapele s oltarima. U najnovije vrijeme crkva se dovodi u sakralnu funkciju. .).). u renesansnu dvokatnu građevinu s pročelnom terasom dugom 30 m. širok oko 120 m. U razdoblju gotike sagrađeno je na otoku nekoliko crkava (župna crkva u Babinu Polju.-71. Obuhvaća Malo i Veliko jezero i Soline. st.sve iz XV. Iz tog je vremena obrambena kula četverokutna tlocrta. Stara samostanska zgrada s klaustrom i prostranim podrumom na strani pristana uklopljena je u XVI. širok oko 120 m. sagradili samostan s crkvom sv. Samostan je 1869. sekulariziran i napušten. 1151. Veliko Selo (današnji Murter) i Jezera. U južnom zatonu Velikoga jezera je otočić dug oko 200. na kojemu su benediktinci u XII. 1959-60. Najstariji poznati stanovnici otoka bili su Iliri (ostaci ilirsko . Vid u Koritima . Sv. Stara samostanska zgrada s klaustrom i prostranim podrumom na strani pristana uklopljena je u XVI. a u selu ostaci rimske arhitekture. Mavro Orbini (umro 1614. spominje se i ime Insula Mortari. U najnovije vrijeme crkva se dovodi u sakralnu funkciju.). U južnom zatonu Velikoga jezera je otočić dug oko./XIII.-1737. U mljetskom samostanu boravili su kao redovnici poznati dubrovački pisci Mavro Vetranović (1482. Crkva sv.-1576. Marije od Brda (iznad Maranovića). God. od tog vremena otokom upravlja knez koji rezidira u Babinu Polju.).Republici. st./XIII. U srednjem vijeku zvao se Srimač. Profana arhitektura zastupljena je s nekoliko karakterističnih zgrada (renesansni dvor mljetskoga kneza u Babinu Polju. Trojica u Prožuri. Međusobno i s otvorenim morem povezani su uskim i plitkim. Na sjeveroistočnoj je strani crkve romanički zvonik. Krševana. 99. st. bila uprava šuma otoka Mljeta. kolovoza). Ispred njega renesansni je portik s grbom Gundulića iz XVI. Betina i Tisno nastali su vjerojatno u doba turskih provala. koji boravak na Mljetu opisuje u spjevu Suze Marunkove: 97. preuređen u hotel. U mljetskom samostanu boravili su kao redovnici poznati dubrovački pisci Mavro Vetranović (1482-1576. st. u njemu je do 1941. 1345. u Koritima).). Nacionalni park MIjet (od 1960. Mljet dobiva svoj statut.-XVIII.-60. na otoku su dva naselja. U vrijeme baroka crkvi su prigrađene dvije bočne kapele s oltarima.43. 200. Predvorje s visokim reljefima (svetački likovi) građeno je vjerojatno na prijelazu XII. preuređen u hotel. Za vrijeme talijanske okupacije 1941. st. Ignjat Đurđević (1675. Ignjat Đurđević (1675-1737. a s prijelaza iz gotike u rnesansu su ruševine crkve sv. st.

Prvi put se spominje u XV. NEČUJAM. turističko naselje i izletište u istoimenoj uvali na sjevernoj obali otoka Šolte. st. Područje Nina naseljeno je od pretpovijesnih vremena.). no Gospa je doplivala do Nina te se 5.) i Srimač (Srimac). pretvoren u otočić. st. pred kućom spomen-stup podignut pjesniku Petru Hektoroviću. Na groblju je crkva Gospe u Gradini iz XVII. U dnu uvale. Roka iz 1760. st. počela je ponovna pregradnja. a nedaleko od njih su ruševine gotičke crkvice (XV. 17 km sjeverno od Zadra. st. na brdu Vršini. koja se drži najmanjom katedralom na svijetu. odvojen od kopna jarugom koja se za oseke može propješačiti. i stup za koplje s lavom i otučenim grbovima. Mihovila ima barokni oltar. kasnorenesansna oltarna slika Carla Ridolfija (prva polovica XVII. Petra.. Tudora. na njezinoj istočnoj strani. Na trgu uz župnu crkvu je reljef mletačkoga lava s natpisom iz 1545. Nin je grad slavne prošlosti. stradalo u Kandijskom ratu u XVII.). Župna crkva spominje se u XIII. rad majstora Pija i Vicka dall'Acqua i jednu ikonu kretsko . te riznica ninskog zlata i srebra. u kojemu su pronađeni starohrvatski grobovi. st.-XIII. je crkva sv. svibnja svake godine Gospin kip prenosi na Zečevo. God. NIN. 103.100. Iznad sela. U galeriji »Višeslav« tijekom cijele godine održavaju se izložbe poznatih hrvatskih slikara. Starokršćanska crkva sv. st.) stoje ruševine crkve iz 1670. (nazvano po tamošnjem samostanu sv. U naselju su gotičke crkve sv. pregrađena je u XII.-XI. u XVIII. a 1746. ističe se spomenicima specifične ranohrvatske arhitekture VIII. naselje na sjeverozapadnom dijelu istoimenog otoka. Na groblju su ruševine crkvice sagrađene 990. st. st. 102. ima sadašnje ime. Mihovila (XV. st. st. nekoliko baroknih slika. NEREŽIŠĆA (Nerežišće).. Križa iz IX.). st. Nikole s prijelaza iz romanike u gotiku. Upravno središte otoka do kraja XVIII. st. Na rtu Gradini nalazi se mjesno groblje. vjerojatno ostaci antičkog naselja Collentum. MURTER. a prema legendi Gospin kip bacili u more. naselje i luka 3 km sjeverozapadno od naselja Pašmana. U okolici su još crkve sv. naselje u unutrašnjosti otoka Brača. Na podnožju uzvisine Gradine. u uvali Hramina i drugdje ostaci rimskih građevina. prijatelju pjesnika Marka Marulića koji je u njoj boravio. U župnome uredu nalazi se gotičko-renesansni procesijski križ te nekoliko vrednijih slika.). Nevijane). s kopnom je spojem mostićima. ali je 1583.-XI. NEVIĐANE. Razvio se na niskom naplavnom poluotoku koji je prokopavanjem kanala u XIV. Margarite i sv. te orgulje Petra Nakića iz 1753. U crkvi sv. Među njima osobita je starohrvatska crkvica sv. 104.venecijanske škole. Zapadno od sela ruševine crkvice sv. pregrađena. st. Turci su zapalili crkvu i samostan. Župna crkva sv. (pregrađena u XV. Uz današnju župnu crkvu (kraj XIX. Od stambenih zgrada očuvala se gotička kuća Garafulić i renesansna palača Harašić. Ivan Macanović gradi novi monumentalni zvonik. Naselje se prvi put spominje 1067. 10 km južno od Supetra. rad Nikole Lazanića iz 1578. naselje na obali južnog dijela Ninskog zaljeva na poluotoku Ždrijac. Jurja i sv. 1500. U crkvi je veliki renesansni drveni oltar. Petra je kameni reljef Blažene Djevice Marije sa svecima. Najprije se zvalo Veliko Selo (od XIII. st. Uz crkvu je jednostavna kamena kuća koja je nekada pripadala Dujmu Balistriliću. u kući je memorijalna zbirka posvećena Marku Maruliću. ima ostataka iz antičkog doba. U rimsko je doba (Aenona) značajno središte antičke . st. a od 1715. st. zapadno od naselja. U ljetnoj sezoni održavaju se zabavne večeri. Martina iz IX. Na otočiću su redovnici-pustinjaci sagradili crkvicu u čast Gospe od Zečeva. Sjeverno od Nina (13 km) leži otočić Zečevo. Budući da je bio jedno od glavnih kulturnih središta rane hrvatske države. st. iznad vrata gotički reljef sv. 101.

1328. Nin priznaje vlast ugarsko-hrvatskih vladara. sačuvala se predromanička crkvica sv. bile zatočene Jelisava. stavlja se pod zaštitu Venecije (potvrda privilegija 1329. Crkva sv. i dijelova nekadašnje romaničko-gotičke propovjedaonice iz katedrale. čuva se u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Vrsi. podignuta na pretpovijesnom humku. Pelagija očuvala je i nakon barokizacije 1746.) i pod njezinom vlašću ostaje do 1797.-XVIII.. osnovnu strukturu romaničke bazilike. Iz predromaničkog razdoblja je crkvica sv. Pridraga. 1776. Iz Nina potječe šesterostrana kamena krstionica s natpisom koji spominje kneza Višeslava (oko 800. nase1je u Ravnim kotarima. Sjedište biskupije vjerojatno već u kasnoj antici (biskupija je ukinuta 1831. Djelomice se sačuvao fortifikacijski sustav. Križa s tlocrtom u obliku križa i kupolom. Ima trolisni tlocrt i kupolu. čija se jurisdikcija protezala na čitav teritorij Hrvatske. U doba narodnih vladara Nin je središte župe i sjedište »hrvatskog biskupa«. Župna crkva sv. U njezinoj riznici čuvaju se relikvijari iz vremena oko 800. Mihovila potječe i natpis s imenom kneza Branimira (druga polovica IX. Lucije sa sv.Liburnije i uživa municipalnu samoupravu. vrijedan je spomenik palača Rigo s ukrašenim baroknim portalom i biforom (1760. Ispod svetišta crkve nalazi se trobrodna romanička kripta.-87. st. Agate s tri polukružne apside. datira se u X.). okružena je djelomično očuvanim srednjovjekovnim zidinama i kulama. Karlom Boromejskim i sv. Iz nekadašnje crkvice sv. st. s pogledom na polja i more. 105. oltare sv. st. udovica kralja Ludovika I. se st.-75. Župna. Anzelma nalazi se na mjestu stare romaničko-gotičke katedrale. sjeverno od Novigrada je ladanjska vila (stancija) Carla Rige sagrađena 1762. potječe vjerojatno iz starokršćanskog vremena. Arhitektura vile je simbioza venecijanskoga i srednjoeuropskoga baroka. Martina. Povijesna jezgra smještena na malome poluotoku.). iznad koje je u vrijeme ratovanja s Turcima dograđena kula izvidnica. St. st. U mjesnoj Arheološkoj zbirci čuvaju se kameni fragmenti iz antike i srednjeg vijeka. ili VI. 3 km jugoistočno od Novigrada. U kasnijem razdoblju carstva hram je imao funkciju Augusteuma. st.. Današnja župna crkva sv. NOVIGRAD naselje i luka na južnoj obali Novigradskog mora. na kome je stajao monumentalan hram iz I.. Hrvatsko srednjovjekovno naselje spominje Konstantin Porfirogenet (u X. bila je očuvana u izvornom obliku do agresije na Hrvatsku (1991-92./XI. kada je teško oštećena. Na širem području grada ubicira se antičko naselje Emonia (Emona). Od XII.). st. U crkvi su barokni oltari (glavni oltar je rad Picca iz Palmanove iz 1749. Lucije i Gospe od Ruzarija izradio je Gaspare Albertini iz Pirana). žena kralja Žigmunda. Mihovila Arkanđela potječe iz XVII. st. Nedaleko od Nina. spominje kao Neapolis (Civitas nova). naselje u Ravnirn kotarima. Jelisava je tu i ubijena. pala sv. U Ninu borave hrvatski kraljevi i tu se povremeno održavaju državni i crkveni sabori. Anžuvinca. koju su podignuli knezovi Gusići-Kurjakovići.). pa su vjerojatno u njemu bili smješteni kipovi rimskih imperatora nađeni na forumu (danas u Arheološkom muzeju u Zadru). Crkva sv.) pod imenom Nona. u VII. U lapidariju (prizemlje palače Rigo) nalazi se bogata zbirka antičkih i srednjovjekovnih spomenika (lukovi kamenoga ciborija). - . nekada katedralna crkva sv.. U njoj su 1386.). st. od koje se sačuvala bočna kapela i reljefi svetaca uzidani uz sjeverni portal. st. Na brdu iznad mjesta tvrđava iz XIII.). sagrađena u V. Prvi se put spominju 1387. uz potopljeno ušće potoka Draga. i njezina kći Marija. uz cestu prema Zatonu. s prekidom 1358. Nikole u Prahuljama iz XI. st. Na groblju je trobrodna crkva sv. 7 km sjeveroistočno od Nina.. U predromaničkoj crkvi na groblju sačuvani su fragmenti kamenih ploča s pleternom dekoracijom. Očuvane su kuće i palače s arhitektonskim detaljima iz XV. koji ima oblik trolista. Ima ukrašeni kameni nadvratnik s uklesanim imenom župana Godežava. Antunom rad je Aniella Fabrisa (Venecija. Spominje se od početka XIII. Konfesija u kripti sastavljena je od ploča s natpisom iz 1146. Križa.-1409. Od antičkog naselja na otočiću uz obalu sačuvani su ostaci foruma. Martina u svom starijem dijelu.. Na glavnom oltaru bočne kapele je gotička skulptura Madona s djetetom. Od srednjovjekovnoga fortifikacijskog sustava sačuvani su dijelovi zidina. God. danas u crkvi sv. Na poluotočiću Karpinjanu. kao kastrum.

st. st. Spominje se oko 1222. st.). Podalje. u posjedu knezova Krbavskih. na glavici Goričina je ranohrvatsko grobIje. Glavna ulica vodi od južnih vrata prema Cetini. 11 km uzvodno od njezina ušća u Novigradsko more. st. 24 km sjeveroistočno od Obrovca. U crkvi se ističu bogato rezbarene carske dveri. a u XIV. ruševine srednjovjekovnoga grada poviše rijeke Zrmanje.). Naseljen već u rimsko doba (Oneum). usporedno s »Fošalom«. Na trgu je župna crkva iz XVII. venecijanskoga podrijetla. 107. Na strminama kanjona Zrmanje ostaci utvrđenja koja su podizali Turci. u župnom dvoru čuva se 20-ak glagoljskih kodeksa (XVI. God. gradić i luka na ušću Cetine u Poljičkom primorju. venecijanskoga podrijetla. Pavla i samostana pustinjaka koji je napušten i porušen oko 1200. (obnovljena 1868. Omiš je poznat kao srednjovjekovno gusarsko središte. Frankopana. i XVIII. kulturno-povijesni i etnografski predmeti s područja Omiša i . obnovljena u XVIII. . potom su ga držali Kurjakovići i Karlovići. uz crkvu su nađeni ostaci osmerostrane krstionice. Otok je naseljen već u rimsko doba. U XII. a 1435. Iz crkve potječu vrijedni ostaci crkvenoga kamenoga namještaja. OBROVAC. Obrovac se prvi put spominje u ispravama hrvatskih vladara pod imenom Obrovez. Od 1409.. Iznad grada su ruševine utvrđenoga grada koji su proširili i utvrdili knezovi Krbavski. OMIŠ. Do 1527. st. crkva je jednobrodna građevina s okruglom kupolom. st. 108. st. To je jednobrodna građevina s trolisnim svetištem. zbirka ikona iz XVII. OLIB. Druga. zbirka ikona iz XVII i XVIII. potom pada pod tursku vlast. od 1444. st. Nedaleko od nje su ostaci šesterolisne starohrvatske crkve sv. utvrđenje na litici iznad grada i impozantne ruševine tvrđave Starigrad (Fortica) na brdu iznad Omiša (311 m). Od srednjovjekovnih utvrđenja sačuvana su južna gradska vrata s dijelom zida. Na manastirskim zgradama očuvani su gotički prozori. Na manastirskim zgradama očuvani su gotički prozori. Omiš je u srednjem vijeku utvrđeni grad. u posjedu kneza Višana. U X. gradom vladaju knezovi Kačići.Župna crkva ispod gradine podignuta je poslije povlačenja Turaka. Venecija ga daje u zakup zadarskim obiteljima. U crkvi se ističu bogato rezbarene carske dveri. spominje ga Konstantin Porfirogenet pod imenom Aloip.) i zvonikom.).ponovno obnovIjena. i XIII. 1684. Na ulazu u luku stoji kula (Kaštel) iz XVIII. U jednoj renesansnoj kući nedaleko od crkve je mjesna muzejska zbirka (arheološki. Stošije u mjestu Olibu iz 1632..Župna crkva sv. Mihovila. pod vlašću Venecije. od kojih su najvažniji ostaci hrama i termalni uređaji. st. s lijepim portalom (1621. sagrađene na ostacima rimske vile. Nedaleko od naselja (2 km) je manastir što su ga osnovali vjerojatno bosanski kaluđeri koji su bježali pred Turcima. te srebrni predmeti iz XVIII. Kasnije mijenja gospodare. Krupa. Tu je bilo važno rimsko naselje Clambetae (danas Cvijina gradina oko 3 km jugozapadno od Obrovca). 26 km jugoistočno od Splita. naselje i luka na lijevoj obali rijeke Zrmanje. Drnišu i Kninu. u njoj su dvije slike ravenskoga slikara Mattea Ingolija i drveni gotički križ iz XV. naseljuju ga prebjezi pred Turcima koji sa sobom donose velik drveni križ (XV. U uvali Banjve ostaci naselja iz rimskog doba (temelji zgrada) i ruševine trobrodne crkve sv. bribirski knezovi Šubići.-XIX. naselje na padinama južnog Velebita. Smješten na impozantnom ušću rijeke Cetine u more (u što se estetski uklopio i suvremeni most). . Nelipića. Zvonigrad. Na križištu je magistralnih prometnica prema Zadru. 1412. st. otok u zadarskom arhipelagu. prisvaja ga Venecija. starija crkva obnovljena je 1586. jugozapadna četverokutna kula na »Fošalu«. st. za obranu od gusara. 1476. potom Turci i Mlečani. Nedaleko od naselja (2 km) je manastir što su ga osnovali vjerojatno bosanski kaluđeri koji su bježali pred Turcima. st. st. te srebrni predmeti iz XVIII. 106. Otkriven je dio urbanističke cjeline antičkog naselja s ostacima gradske ulice i zgrada. zbirka starina i folklornih predmeta. crkva je jednobrodna građevina s okruglom kupolom. istočno od Silbe.

ostaci su monumentalnog dvorca u kojem je. a nešto podalje barokna loža i ruševine dvorca trsteničkoga kneza. i XI.. grobovi). Tu je danas veliki turistički kompleks s odličnom restauracijom. U baroknoj crkvici uzidan je iznad vrata zatvorenog trijema starokršćanski mramorni reljef. . boravio firentinski vojvoda Pietro Soderini napustivši 1512. ORAŠAC. gotika. S groblja kraj crkve Gospe od Anđela iznad Orebića. st. Točno u središtu ranokršćanske crkve podignuta je današnja barokna župa crkva sv. st.susjednih Poljica). Franjevački samostan. Uz rijeku je kuća obitelji Radman sa zbirkom kamenih fragmenata (antika. golemih čempresa. U srednjem se vijeku spominje pod imenom Posrednica. u doba baroka obnovljena crkva Gospe od Karmena. Od prvih dana Orebić se razvijao kao središte pomorstva (nosi ime po jednoj kapetanskoj pomorskoj obitelji) pa je ondje 1865. a odatle im se odgovara zvonjavom samostanskih zvona. Palme ml. Dva kilometra zapadno od mjesta je gotičko . . Petra (X. 8 km sjeverozapadno od Dubrovnika. na brdu Vižanjici) potječu iz pretpovijesnog doba. st.). trgovište Dubrovačke Republike (spaljeno 1472.renesansni franjevački samostan (XV. zvalo se Trstenica i bilo je sjedište kneza pod dubrovačkom upravom (1343.) koja se spominje u ispravama narodnih vladara u X. sportskim objektima. prema predaji. na drvenom renesansnom oltaru je slika Silazak Duha Svetoga venecijanskog slikara J. Južno od Opuzena je zaselak Podgradina s ostacima srednjovjekovne utvrde Brštanik. st. koju je 1373. ima zbirku umjetnina. Firencu. sagrađen u XVIII. Uz nju su antički sarkofazi i nekoliko prastarih. st. gradić na lijevoj obali Neretve. utemeljeno Pelješko pomorsko društvo. Ispod mjesta. do XVI.. Jedno od najvećih pomorskih društava Sredozemlja podignulo je i vlastito brodogradilište. terasama. stambene i gospodarske zgrade. st. u samostanu je zbirka umjetnina. OREBIĆ (Orebići).). na rubu visokih hridina. Na desnoj obali Cetine je lokalitet Priko s predromaničkom crkvicom sv. te brojne otočiće u Pelješkom kanalu. porušili su je Turci u XV. Otkriveni su i tragovi rimskog naselja (ostaci villae rusticae. svjetskog rata.). bazenima. 109. Brodovi koji prolaze Pelješkim kanalom često svojim sirenama pozdravljaju crkvu svoje zaštitnice i počivalište mrtvih kapetana. Mihoč Radišić. zaštićena parkšuma.-XIX. U XIV. Fiambertija. posljednjeg počivališta peljeških kapetana. U predvorju općinske zgrade čuva se nekoliko skulptura iz antičke Narone. Uz dvokatnu Đanovića kulu (XVI. rad nepoznatog sljedbenika N. na istome mjestu Mlečani podižu tvrđavu (Fort Opus). Gata. koje je imalo čak 33 prekooceanska jedrenjaka. Duha iz XVI. U mjestu je Pomorski muzej. Kada su parobrodi istisnuli jedrenjake.-1806. Na kraju glavne ulice je crkvica Sv. st. st. Nekad značajno pomorsko središte. od kraja XV. a u crkvi reljef Madone Nikole Firentinca. je st. Nedaleko od . Kamene gomile i utvrđenja (na brežuljku Grudi. st. arhiv s turskim ispravama i biblioteku. Ondje je otkrivena ranokršćanska bazilika iz VI. gradić na južnoj obali poluotoka Pelješca. tu je tvrđava Koš. 111. Samostansku crkvu sagradio 1486. naselje u podnožju Mosora u zaleđu Omiša. 12 km uzvodno od njezina ušća. Ispod franjevačkog samostana i crkve prostire se šuma čempresa.. Kraj crkvice je toranj za sat ispod kojega vode stube u gornji dio mjesta. na glavnom portalu je reljef Madone. s kvalitetnim mramornim reljefima (Uskrsnuće Kristovo) justinijanske ere.U selu je spomenik žrtvama četničkoga terora iz II.Župna je crkva podignuta u neoklasicističkom slogu. ali pomorac i dalje ostaje najcjenjenije zanimanje u Orebiću i na Pelješcu.).). St. renesansa) i kulturno-povijesnih predmeta (XVIII. Ispod sela vide se ostaci utvrđenoga dvorca Arapovo-Morovo (XV. U brdu iznad samostana je gotička. 110. a od 1685.). podignuo bosanski kralj Tvrtko. st. bio je to teški udarac za Društvo i za Orebić. Ciprijana. pruža se prelijepi pogled na otok i grad Korčulu. naselje u Dubrovačkom primorju na podnožju Vračeva brda (442 m) i Golog brda (298 m) koji ga štite od hladnih vjetrova sa sjevera. OPUZEN. a obnovili Mlečani i Austrija (1878.) nižu se kapelice. 8 km sjeveroistočno od Omiša. st.

kasnije pretvorena u stambenu zgradu (Kulina). Podvlaštica. U ranomu srednjem vijeku je posjed bribirskih knezova Šubića. Otok je naseljen od prapovijesti (ilirska gradina.). Na zidovima ostaci zidnih slika.samostana je naselje Karmen s više srednjovjekovnih spomenika. Poluotok je bio naseljen već u pretpovijesti (gomile. PETRČANE. Banj). srpnja). Juraj). naselje i luka 26 km sjeverozapadno od Šibenika. jedan od največih starih utvrđenih kompleksa na istočnoj obali Jadrana. 114. U Orebiću i okolnim mjestima održavaju se brojne tradicionalne vjerske svečanosti. Viganj. Jedan odvojak rimskoga vodovoda koji je vodio od Vrane do Zadra skretao je prema Pakoštanima. ostaci gradine iznad sela Podvlaštice kraj Orebića). PIROVAC.) s masivnim zvonikom na pročelju. 117. Roka. Iz kasnoga srednjeg vijeka su gotički franjevački samostani u Stonu i Orebiću. st. a 1333-1808. dio stanovništva povukao se pred turskom opasnošću na otok Murter. st. Ston. Plinije Stariji naziva Pelješac Rhatanae Chersonesus (odatle srednjovjekovni nazivi Art. barokizirana je u XVIII. 113. Jurja iz 1506. pod nazivom Zlosela (Pirovac od 1921. od 1126. Stankovići. U nedalekom Malom Pašmanu srednjovjekovna crkvica sv. st. Neret1jani. a naselje na mjestu današnjeg Stona nosi naziv Pardua (Stamnes). U crkvi su dva kasnogotička procesijska križa i oltarna slika. U selu je djelomice sačuvan obrambeni zid koji je oko 1505. što se odrazilo i u znatnoj građevnoj aktivnosti (kapetanske kuće i barokne crkve u Orebiću. Gospodarski prosperitet Pelješcca od XVII. je st. Sv. Medovića. Bartula (XII. izgrađivana 1333-1613. a ističe se proslava Gospe od Karmena (16. pod nazivom Postimana. okolica Janjine). otok u zadarskom arhipelagu jugoistočno od otoka Ugljana. st. a PeIješkoga i MIjetskoga kanala na jugozapadu. Župna crkva sv.-XIII.Nakon propasti Zapadnorimskog Carstva Pelješac drži Bizant. između Neretvanskoga i Malostonskoga kanala na sjeveroistoku. Župna crkva podignuta je u srednjem vijeku. PAŠMAN. dao podići Petar Draganić. st. rad C. zatim zahumska kneževina. U kapeli obitelji Draganić-Vrančić . PAKOŠTANE. Prvi se put spominje 1067. Starokršćansko razdoblje i predromanika ostavili su nešto više arhitektonskih tragova u Stonu (Gospa od Lužina. Brojniji su nalazi iz rimskog doba (Orebić. poluotok u južnoj Dalmaciji. rimski nalazi . 115. naselje i luka na prevlaci koja odvaja Vransko jezero od mora. a prvotna crkva pretvorena u svetište. Dubrovčka Republika. Na više mjesta ima ostataka antičkoga naselja. Krševana i Platona. dok su stonska utvrđenja. Od 1050. početkom XVIII. otok je u posjedu biogradske biskupije. zadarska nadbiskupija. zvonik je iz 1750.Pašman. a u moru vidljivi su ostaci rimskoga lukobrana. od kojega ga dijeli uski morski prolaz Ždrelac. Ljeti gostuju kazališta i organiziraju se druge kulturne i zabavne priredbe. dograđen je brod. 15 km sjeverozapadno od Zadra. vezan za razvoj pelješkog brodarstva. uz more. 112. ispod groblja. Spominje se 1298.Mihovil sa zidnim slikama) i Janjini (Sv. Stonski rat). Iz Orebića počinje i omiljeni uspon planinara na vrh Sveti Ilija (961 m). naselje i luka na obali istoimene uvale u Zadarskom kanalu. Naseljavali su ga prebjezi pred Turcima. Rat. Vignju i Kučištu). oko IX. Jugoistočno od sela uz obalu sačuvala se nekadašnja crkva sv. temelji rimske vile. Uz uvalu Sveti Ante na jugozapadnoj obali predromanička jednobrodna crkvica. U srednjem vijeku posjedi zadarskih samostana sv. 116. PAŠMAN. 8 km južno od Biograda na Moru. U XVII. Odatle se mogu obići slikovita gornja sela: Ruskovići. naselje i luka na središnjem dijelu istočne obale istoimenog otoka. PELJEŠAC.

Na uglovima pročelja dvije su poligonalne kule (jedna očuvana u visini od 20 m). Andrija Budčić iz Šibenika i Lorenzo Pincino iz Venecije. koji je napušten 1807. Na rtu istočno od sela crkvica iz 1348./XVIII. PODGORA. st. naselje i lučica na sjeverozapadnoj obali Novigradskog mora. st. sagrađena barokna župna crkva. st.na groblju gotički sarkofag s reljefom koji su 1447. rad Ivana Rendića. 123. sagrađene su u XVII. udvostručene u VI. barokizirana 1700. st. POLJANA. naselje i luka u Makarskom primorju. u zaseocima Rošćićima i Marinovićima. 25 km sjeveroistočno od Zadra. Na groblju su srednjovjekovne nadgrobne ploče i spomenik Mihovilu Pavlinoviću. Ivana iz XII. naselje u istoimenom zaljevu na zapadnom dijelu sjeverne obale otoka Mljeta. Duha iz XV. prigrađenom memorijalnom kapelom. te proširene predvorjem u srednjem vijeku. Rimski nalazi. Župna crkva sv. 17 km sjeverozapadno od Ploča.Prvi se put spominje 1534. POSEDARJE. PODSTRANA. Usred groblja nalazi se srednjovjekovna crkva sv. 9 km jugoistočno od Makarske. tu su i ruševine franjevačkog samostana (iz 1511. Uz more je poslije potresa (1962. U Pomeni su otkriveni ostaci rimske ladanjske vile. 119. 124. 120. st. U Polačama su mnogi ostaci antičkih građevina iz I. st. bibliotekom. Romanička crkva Uznesenja Marijina iz XII.. st. Od baroknoga ljetnikovca obitelji Mrkušić sačuvao se samo portal na ulazu u park hotela i zanimljiva osmerostrana kapela. Spominje se od XII. prema nacrtu Jurja Dalmatinca. Ružarije starija je građevina. Iz ranoga srednjega vijeka dvije crkvice sv. naselje u Makarskom primorju.) podignuta nova crkva moderne koncepcije (oblik broda). 118. Na brežuljku poviše Polača nalaze se ostaci kasnoantičke utvrde. Na uzvisini iznad luke je monumentalni spomenik galebova krila iz 1962. PODACA. POMENA. naselje i lučica u istoimenoj uvali na središnjem dijelu istočne obale otoka Ugljana u Zadarskom kanalu. uz nju je u XVIII. naselje jugoistočno od Splita.). kule za obranu od Turaka. POSTIRA. naselje i luka na sjevernoj obali otoka Brača. naselje i lučica u istoimenoj uvali na zapadnoj obali otoka Mljeta. izradili. st. Izvori spominju da je kod crkve sv. Zabava je moguća u obližnjem Gracu. S naseljima na otoku povezane su regionalnom prometnicom.. vjerojatno antički Pituntium.XVIII. 125.-XIII. POLAČE. Zapadnije se nalaze dobro očuvani ostaci crkve iz V. ugostiteljskom ponudom i ljepotom krajolika (obronci Biokova) Podaca privlači velik broj stalnih gostiju. . sjeverozapadno od naselja ostaci ranokršćanske bazilike. Na otočiću Sveti Stjepan (Sustipanac) ispred sela nađeni su predmeti iz rimskog doba. st. Spominje se 1219. dok blago franjevačkoga samostana u Zaostrogu s muzejom. vjerojatno ljetna rezidencija germanskoga komesa Pierusa. lijepim plažama. 121. između kojih je smješteno pristanište. Na otočiću i zaljevu gotička crkvica Sv. arboretumom naprosto treba upoznati. Na litici pri ulazu u selo strši kula s ostacima zida. podignuta za obranu od Turaka u XVII. Ante te kuća Cindro. st. 122. 2 km zapadno od Goveđara. U gornjem dijelu naselja. Iz baroka je župna crkva sv.-VI. 2 km sjeverno od Preka. Karakterističnim kamenim kućama. s ulaznim otvorima na luk. Jurja. Najvažniji spomenik je monumentalna palača. U prošlom stoljeću zvala se Pomina. Martina sklopljen mir između kneza Mislava i mletačkoga dužda Petra Tradenija.

Osmerokutna krstionica s kupolom (jedina sačuvana u Hrvatskoj) danas je sastavni dio župne crkve. naselje i luka u središnjem dijelu istočne obale otoka Ugljana. st. na Velom brdu su temelji ranoromaničke crkve sv. Na brdu Miholj rât je predromaniča crkva sv. podignuta na vrhu uzvisine u XV. st. 128. Romanička crkva sv. Lovrečina. i 1559. u Širokoj crkva sv. kasnije je pregrađivana... POVLJA (Povja).-1949. 3 km južno od Postira. Od benediktinske su crkve očuvani nadvratnik (danas u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu) s natpisom majstora Radonje iz XII. naselje i luka na malom poluotoku između uvala Raduča i Primošten. kojoj je pripadao u XIV. porušene krajem XIX. st. dijelom opasana obrambenim zidom iz prve polovice XVII St. naselje u unutrašnjosti središnjeg dijela otoka Brača. naselje u istoimenoj uvali na sjeveroistočnoj obali otoka Brača. u jednostavnim neobaroknim oblicima.-VI. st. ima oltarnu sliku Franje Salghettija-Driolija. sagrađen je most kojim je naselje na otočiću povezano s kopnom. st. uz crkvu su tri sarkofaga iz istoga vremena. Jere iz 1460. st.. i XIX..) koja je dijelom očuvana do krova. (najstarija povelja toga pisma u Hrvatskoj). obnovljenoj 1866. MihoviIa.. Ivana Skvarčine i Franje SalghettijaDriolija. koju su podignuli Venecijanci oko nekadašnjega benediktinskog samostana i crkve. ranokršćanska jednobrodna crkva iz VI. Na otočiću su bile podignute dvije kule i zidine. benediktinci pretvorili u crkvu. Mihovila iz XIII. Na ulazu u naselje je barokna kapela iz 1790.-VI. st. rad majstora Cusija iz 1719. uz ostatke kasnoantičkih građevina. kasnije obnavljana./XIX. te nekoliko slika mletačke barokne škole. 127. U crkvi je križni put. Župna crkva sv. u uvali Lovrečine. iz 1250. razvilo se oko dviju uvala na obali Zadarskoga kanala. Na njemu je franjevački samostan. Lukom i Jurjem. Iz starokršćanskoga su doba očuvani dijelovi bazilike (V.. 126. uz nju su nađena dva ranokršćanska sarkofaga i fragmenti rimske plastike.. st. Spominje se već u XIV. su ruševine velike ranokršćanske bazilike iz V. a u Prhovu srednjovjekovna crkva sv. Barokna župna crkva iz XVIII. nalazi se malo drveno renesansno raspelo i slika Gospe od Karmena. a više srednjovjekovnih crkvica ukazuje i na raniju nase1jenost. mletački rad iz XVII. transeptom. Na romaničkoj crkvi sv. st.Spominju se pod imenom Postrena 1347. Župna crkva sagrađena u XVI. Marije sa sv. s velikom apsidom. U XVI. ima monumentalna barokna vrata s obiteljskim grbom. Barbare. a u XVIII. Nađeni su dijelovi arhitektonske plastike (portala i oltara) te ostaci fresko-slikarija. Utvrđena kuća Gospodnetić. popravljana 1551. PRIMOŠTEN. Romaničkom slogu pripada i crkvica sv. Crkva je iz 1569. Jurja. U njoj se čuva ikona Blažene Djevice Marije sa srebrnim okovom i slikom sv. od prvobitne crkve sačuvana samo apsida u obliku utvrde. Vida. i Povaljska listina. nasuprot Zadru. obnovljen u XVI. Jurja. s natpisom. st. na oltarima slike domaćih majstora Jurja Venture. otočić udaIjen 85 km od Preka. Martina (na groblju su stećci). Istočno od Postira. U zaseoku Kruševo sačuvana je srednjovjekovna crkva sv. PREKO. Galovac (Školjić). temeljito je pregrađena 1760. st. . nazvan je po zadarskoj obitelji Galle. St. osobito se ističe apsidni dio s trodijelnim prozorom na stupiće.) s renesansnim zabatom i natpisima. st. napisana zapadnoćirilskim pismom. Petra je zvono iz XIV. Uz crkvu su dijelovi samostana i obrambena kula. st. st. st. 2. narteksom i bočnom krstionicom. St. na mjestu starijega eremitorija. Od stambene arhitekture ističe se rodna kuća pjesnika Vladimira Nazora (1876. S tvrđave se pruža pogled na skupinu otoka pred Zadrom. sagrađen 1443. uvala na sjevernoj obali otoka Brača. dodani su brodovi i kapele. Na zapadnom je kraju. Ivana Krstitelja potječe iz XII. st. St. u njoj su djelomice očuvane i freske iz istoga doba. Na brdu (265 m) iznad mjesta diže se velika srednjovjekovna tvrđava sv.. U župnoj crkvi. 30 km jugoistočno od Šibenika. Krstionicu su u XII. Dol.5 km istočno od Postira. rad trojice slikara iz XVIII.. Sred plodne udoline ostaci su rimske ladanjske vile. Zapadno.

presvođena polukupolom. 11 km zapadno od grada Korčule. nakon Kandijskog rata. Veselje i Kupinova). poslije znatno preinačena.-1617. Jurja spominje se od 1383.. a nedaleko od naselja romaničkogotička crkvica sv. PUČIŠĆA (Pučišće) naselje i luka na sjevernoj obali otoka Brača. Ranohrvatskih ostataka (crkvice) ima i u okolici. Pražnica. 1467. Jurja.. st. U blizini su stare crkvice sv. PUPNAT. Ciprijana s kamenim reljefom iz 1467. u kojoj je bogato ukrašen drveni barokni oltar. naselje u unutrašnjem dijelu poluotoka Pelješca. Crkva sv. Kraj naselja je ranokršćanska crkva sv. pregrađena u ranoj romanici. U neposrednoj blizini su tri velika kamenoloma (Punta. st. 1. u kojemu se čuva više umjetnina.). Na sjevernoj strani otoka nalazi se barokni ljetnikovac obitelji Draganić-Vrančić. Pučišća su središte kamenoklesarske industrije (pilana kamena). i drugo raspelo iz XV. God. sagradio je Ciprijan Žuvetić prvi kaštel u naselju. PROŽURA. U župnoj crkvi nad glavnim oltarom nalazi se drveni reljef (rad Franje Čiočića. RAČIŠĆE. Sačuvana je predromanička crkva sv. Na lokalitetu Gradine nađeno je nekoliko rimskih grobova. Jelene. a trobrodna župna crkva Gospe od Snijega podignuta je nakon 1620. radom radionice Nikole Firentinca. rimski natpisi). staro ribarsko naselje Prožure. naselje na jugoistočnoj obali Privlačkog zatona nasuprot otoku Viru. Poslije su ih gradile i druge bogatije obitelji.129. ukupno ih je bilo 13 ali je očuvano svega nekoliko. Franjevački samostan iz 1461.. st. Grobljanska crkva sv. Ambroza. 134. 135. Jerolima. obnovljen 1884. oltarna slika sv.). 136. Sjeveroistočno od sela u dubokoj uvali je Prožurska Luka. PUTNIKOVIĆ. Na regionalnoj su prometnici. 130. U neposrednoj su okolici mnoge prapovijesne gomile. Martina (XIV. Vida sagrađena na ilirskom grobnom humku. iz južne Hercegovine. st. Marije Magdalene sagrađena je 1749. PRVIĆ.) i oltarna slika Gospe od Karmela (mletačka škola iz XVIII. 12 km zapadno od grada Korčule. st. 5 km južno od Pučišća. iz kojih se dobiva poznati brački kamen. izbjeglicama iz Makarskoga primorja i oko 1730. otok u šibenskom arhipelagu. 1578. 133. U župnoj je crkvi ranorenesansni reljef sv. Roka (Jacopo Palma ml. st. . selo u unutrašnjosti otoka Brača. Na groblju je nekadašnja benediktinska crkva sv.. 131. prvotno gotička. u njoj se čuvaju vrijedno romaničko raspelo iz XIV. 132. među njima i portret Fausta Vrančića iz 1605. Trojice je iz 1477. Račišće je imalo veći broj brodova na jedra. 7 km sjeverozapadno od Nina. PRIVLAKA. Usred sela je župna crkva sv. naselje u unutrašnjem istočnom dijelu otoka Mljeta. u crkvi je grob Fausta Vrančića (1551. naselje u unutrašnjem istočnom dijelu otoka Korčule. te barokni reljef na glavnom oltaru. Stjepana. Naseljeno u drugoj polovici XVII. naselje i lučica na sjevernoj obali otoka Korčule.). U polju se nalazi crkva sv. U blizini sela nalazi se predromanička crkva sv. U naselju Prvić Luka su crkva i samostan Gospe od Milosti sagrađeni u drugoj polovici XV. a poslije više puta dograđivani. st.6 km jugoistočno od Vodica. 17 km sjeverozapadno od Stona. naselje i uvala u Makarskom primorju. romaničko-gotičkih obilježja. Klementa s pravokutnom apsidom. u crkvi je re1jef iz 1535. Šire područje Privlake naseljeno je od prapovijesti (ilirske gomile. Srednjovjekovno naselje razorili su Turci 1570. Nikole iz doba baroka. Do početka XX. st. 6 km sjeverozapadno od Makarske. PROMAJNA.. U naselju Prvić Šepurine crkva sv. Roka. Stjepana. Kula-tvrđava je iz XVII. Crkvica sv. Na grobIju je romaničko-gotička crkva sv.) i sv.

. a na drugom. zaselak naselja Grohote na sjevernoj obali otoka Šolte. st. 7. u koju je ugrađeno nekoliko pleternih ulomaka. st. Naseljena već u antičko doba. Rožat i Sustjepan. ROGOZNICA. Pankracija. Jovići. visok 25. Današnji je samostan podignut krajem XVI. izgrađene u oblicima srednjovjekovne dalmatinske arhitekture. sastoji se od više slapova. Marije Mandaline (XV. Smjestilo se tu 10-ak naselja.Kraj Rožata je ljetnikovac Rastić. koji je tu sagradio kapelu (1480. Ivana Trogirskoga. Srednjovjekovna naselja nastala su u vrijeme tursko-venecijanskih ratova (XVI. (na mjestu starijega iz početka XV. Na južnoj obali Rijeke dubrovačke leži Selo Sustjepan. na njihovu usavršavanju radio je graditelj Paskoje Miličević. Dubrovčani su na izvoru blizu Komolca u davna vremena izgradili branu i mlinove. Crkva sv. i XVII. održano posljednje vijećanje dubrovačke vlastele. Na grobIju se oko crkve nalaze nadgrobne ploče iz XV. RAŽANAC. Vanjski dio južne obale zaljeva dio je dubrovačke luke Gruž.Uz obale zaljeva nizali su se Ijetnikovci dubrovačke vlastele i pomoraca (Batakovina. nase1je na lijevoj obali Rijeke dubrovačke. Ranjine. Zuzorića.) rafineriju bakra. st. Oko zaljeva nižu se naselja. Marije na brežuljku poviše naselja obnovljena je nakon potresa 1667. naselje i lučica na obali južnog dijela Velebitskoga kanala. renesansnu sliku nepoznata majstora. Crkva sv. Dojmljuje se monumentalnošću. 141. rad slikara Franje Matijina iz 1534. St. U luci je kaštel iz XVII.-XII. . 139.) ima na jednom pobočnom oltaru triptih. 7 km jugoistočno od Ražanca. Komolac. Ondje su ljetnikovci Bunića. St.). Do njega se dolazi brodom . Na grob1ju je srednjovjekovna crkva sv. Duha (u novije doba pregrađena). stariji je naziv Umbla. u zaljevu je 1993. st. Na obali je franjevački samostan iz 1393.137.5 m. novo dubrovačko stambeno naselje. Rožat. osnovan 1393. Romanička crkva sv. zadužbina knezova Markovića iz roda Šubića (obiteljski grb). Uz obalu je franjevački samostan s crkvom Pohođenja Blažene Djevice Marije. Terezije ima oltarnu sliku s portretom donatora iz 1749.) s kapelicom. U rogozničkome se polju nalaze srednjovjekovne crkve sv. a iznad Mokošice Petrovo Selo s ruševinama srednjovjekovne crkve sv. Ovo je područje bilo najdraže ljetovalište dubrovačke gospode. Blizu Mokošice je ljetnikovac Zamanjića (kraj XVI. St. izgrađen umjetni otok za marinu. naselje u Ravnim kotarima. 24 km sjeveroistočno od Zadra.) gotičkih oblika. St. i XVI.. a posebno se ističe Gučetić-Đurđevićev (XVI.) i uredio (1507. Nikole (sa stećcima) i bl. Prvi se put spominje 1285. Rožat. Čajkovići. Župna crkva građena je 1615.. Jedna je od največih atrakcija Nacionalnog parka Krka. među kojima su najveći Mokošica. Mokošica i dr. Gradnjom novih naselja narušen je arhitektonski sklad Mokošice. zaljev sjeverozapadno od Dubrovnika (dug 5 km. RIJEKA DUBROVAČKA (Ombla).).-96. . ruševine ilirske gradine. Nasuprot Komolcu je Selo Rožat. st. Na krajnjem su unutrašnjem dijelu zaljeva jaka krška vrela. Na vrhu naselja ostaci utvrde koju su počeli graditi Francuzi 1809. St. U blizini je crkvica sv. pregrađena. U uvali Banje su ostaci rimske piscine i zidina. Naziv Rijeka sreće se već 1169. naselje na sjevernoj obali Rijeke Dubrovačke. ROŠKI SLAP.7 Nm uzvodno od Skradinskoga buka. središnji slap je za normalnoga vodostaja širok 80-ak metara. dubok do 26 m). u XIX. u kojemu je 1814. 138. širok 200-400 m. ROGAČ. 140. . te Komolac i Sustjepan. naselje na lijevoj obali Rijeke Dubrovačke. 25 km južno od Šibenika. U luci su ostaci utvrde iz XVI. sa suprotne strane. južno od sela. 2 km sjeverozapadno od Grohota. Najstarija su naselja Mokošica. st.). Mokošica.).U Komolcu je i barokni 1jetnikovac dubrovačke obite1ji Bizzaro. Stjepana (od XI. vodopad u donjem toku rijeke Krke. Komolac. s puškarnicama. naselje i luka u istoimenoj uvali. Na Šibeničkoj glavici.

i drveni triptih. djelo Blaža Jurjeva Trogiranina. lzmeđu Roškog slapa i Skradinskog buka nalazi se Visovačko jezero. U monumentalnoj župnoj crkvi nalazi se Kristov lik (I. (proširena 1855. H. naselje 2 km zapadno od Trogira. brod i sakristija nadograđeni su kasnije. . prenesena je iz crkve sv. otok u zadarskom arhipelagu. Na brdu Sveti Ilija.) trogirske obitelji Statilić. Augustinčić). Tolstoja (rad češkoga kipara Jaroslava Barde. st. naselje u središnjem dijelu Dugog otoka. U baroknoj župnoj crkvi iz 1758. Meštrović). tragovi prapovijesne gradine i gomile. Oltarni prostor izgrađen je 1584. Pelegrina (prvi spomen 1300. Ime je dobilo po nekadašnjim solanama i pod tim se imenom prvi put spominje 1105. st. Čunjasti krov od lomljenih ploča rekonstruiran je 1983. Crkva sv.). SALI. oko crkvice sv. Radića (A.) veći broj srednjovjekovnih ploča i stećaka. Od priredaba svakako valja spomenuti tradicionalnu veselu utrku magaraca te mimohod osvijetljenih brodica. 143.). Uz Sali se veže tisućljetna ribarska tradicija (stari dokumenti spominju ribarske nastambe u Telašćici). (K. D. na otočiću koji je nasipom spojen s kopnom. Župna crkva je iz 1670. Genschera. SAVAR. Župna crkva Uznesenja Marijina podignuta je na mjestu ranosrednjovjekovne crkve (ostaci fragmenata s pleternom ornamentikom). Monumentalni glavni oltar (XVII. st. 1994. crkva sv. Prvotna predromanička crkvica ima četverokutnu osnovu s polukružnom apsidom i elipsastom kupolom. SESTRUNJ. a danas joj se dodaje turizam. Roka spominje se prvi put 1644. njemačkoga političara (Jose Gomes. N. ROVANJSKA (Ravanjska). st. (glagoljski natpis nad vratima). čuva se gotičko oslikano raspelo iz XIV. Današnje je svetište prvotna crkvica na koju su pod pravim kutom sa sjeverne i zapadne strane dograđena naknadna proširenja. naselje u unutrašnjosti otoka Brača. a u perivoju spomenici L. 1913.Nacionalnog parka Krka iz Skradina ili osobnim automobilom preko MiIjevaca ili preko Skradina. U Gornjem Segetu. povezano s proslavom blagdana Vele Gospe (15. 142. kamenolomi u kojima se od rimskog doba do danas vadi bijeli kamen.). Pelegrina). pape Ivana Pavla II. brojni kameni grobni humci). 146. dvije renesansne kuće (prije Gverini) s ostacima prostranog parka i barokna kuća Petricioli iz XVII. U uvali. 2 km od Segeta. udaljenom 5 km. Vida (XII. Prvi se put spominje u XIII. na brdu Hum. ulazni dio s gotičkim svodom ostatak je crkve koju je gradio majstor Juraj Lukačević 1465. SELCA. 144. Njezin prezbiterij zapravo je predromanička crkvica. st. 1995. S. naselje na obali Velebitskoga kanala sjeverno od Masliničkog ždrila u sjevernoj Dalmaciji. 145. dao je podignuti trogirski plemić Jakov Rotundo 1564. kolovoza). Posebno je atraktivno Saljsko turističko ljeto. (barokna krstionica s glagoljskim natpisom iz XVII.) ima baroknu palu s naknadno umetnutom ranorenesansnom slikom Majke Božje s djetetom iz XV. U polju između Segeta i Trogira renesansna četverokutna kula (iz 1516.). Od stambene arhitekture zanimljive su renesansna kuća Rančić.). 147. Jurja originalna oblika. (prvobitno dio poliptiha kojemu pripada i Mrtvi Krist desno od oltara). Na groblju je crkva sv. Kovačić. s ugaonim kulama. a pripisuje se Jurju Ćulinoviću. st.-XIII. na kojem je otok Visovac sa samostanom. Kaštel pravokutnoga oblika. naselje i lučica u istoimenoj uvali na sjeveroistočnoj obali Dugog otoka. U pretpovijesno doba otok su naseljavali Iliri (ilirske gradine iznad sela Sestrunja na brežuljku Gračinici. st. U neposrednoj blizini. SEGET DONJI.

Sinj i Cetinska krajina zanimljivo su turističko područje. Od nekoć bogatoga folklora sačuvao se silbljanski »tanac«. Barokna župna crkva Uznesenja Marijina je iz 1637. 150. bio je posjed zadarskog samostana sv. naselje i luka na istoimenom otoku. Sinjskoj alci svake godine prisustvuju mnogobrojni turisti iz zemlje i inozemstva. SILBA. kolovoza) u spomen pobjede nad turskom vojskom 1715.148. Pronađeno je više ulomaka crkvenoga kamenog namještaja iz starohrvatskog doba. Marije. Održava se svake godine u nedjelju najbližu blagdanu Velike Gospe (15.) spominje ga pod imenom Selbo. Malim Lošinjem. kristalno čisto more. nase1je 4 km sjeverno od Sinja. Alkar koji osvoji najviše pogodaka (punata) postaje slavodobitnikom. Crkva Gospe od Karmena (1752. ponuda zdrave hrane čine Silbu privlačnim boravištem. Brodska veza sa Zadrom. st. Nedaleko od mjesta je bujna šuma sa stadima divljih ovaca. stagnira. st. naselje 3 km južno od Sinja. F. st. iz IX. koje su poslije porušili Turci. U župnoj zbirci su slike Carla Ridolfija Polaganje u grob i Navještenje te barokna srebrena kruna koja se upotrebljavala u pučkoj svečanosti »biranje kralja«. otok u zadarskom arhipelagu.) rad je Stipe Sikirice. i XVIII. Silba je imala svoju mornaricu (98 većih jedrenjaka). ili X. a u crkvi slika čudotvorne Gospe Sinjske (mletački rad iz XVII. Brončana glavna vrata na crkvi Gospe Sinjske (1987. SINJ. 149. st. jašući na konju u punom galopu. U XV. st. kipovi Rome i Fortune. st. Na javnim su gradskim prostorima Meštrovićeva bista Dinka Šimunovića te Spomenik alkaru (1965. Marka ima drveni barokni oltar. Alkari. Iz Čitluka potječu mnoge skulpture: ukrasi lukova gradskih vrata s reljefima Rome. Alkarsku tradiciju prati i stogodišnja tradicija konjičkih utrka i uzgoja konja. st. Dok se u XVII. a najveća je atrakcija. Konstantin Porfirogenet (X. etnografsku i arheološku zbirku. u Čitluku su ostaci i nalazi rimskog Aequuma. dolazi pod vlast Venecije. Lijepe šljunčane i pješčane uvale i plaže. po kojoj je grad poznat u zemlji i svijetu. Više puta rušena. Na sinjskom hipodromu omogućuje se rekreacijsko jahanje te organizira se škola jahanja. kada joj se pridodaje franjevački samostan. okruženoj zidinama. Na glavici Krinj. Iz rimskoga doba potječe žrtvenik na kojemu se spominje Genio Osiniatium. Danas je to mirno turističko mjesto. Na položaju Mijoljača pronađeni su ostaci starohrvatske crkve sa šest apsida posvečene sv. I.). st.) pripadala je franjevačkom samostanu. u drugoj polovici XIX. etnografska i arheološka zbirka (monumentalna plastika iz Aequuma). kopljem gađaju alku (kolut) obješenu na žicu. odjeveni u tradicionalnu nošnju. st. Čitluk. Na starome seoskom grobIju pronađeni su ulomci crkvenoga kamenog namještaja ukrašeni pleterom i starohrvatski grobovi. lstražen je dio foruma s kapitolijem te gradska vrata uz koja su bile dvije šesterokutne kule. Kraj zgrade pošte stoji šesterokutni toranj Toreta iz XIX. U XVIII. svakako tradicionalna Sinjska alka. dio starokršćanske oltarne pregrade te nekoliko antičkih spomenika. Brnaze.). Tvrđavu Kamičak povrh grada zidao je Ignacije Macanović početkom XVIII. Otok je naseljen od rimskog doba. SILBA. Dijane-Hekate te velika Heraklova glava (čuva se u franjevačkoj zbirci u Sinju). Marije. Hrvace. naselje 5 km sjeverno od Sinja. Župnu crkvu Gospe Sinjske počeo je graditi 1698. Ivana su ostaci kaštela iz XVI. crkva se obnavlja krajem XVIII. Današnje se naselje razvija od XVI. Pri franjevačkome samostanu postoji bogata prirodoslovna. U sakristiji se čuva gotički kalež iz 1402. Macanović. 34 km sjeveroistočno od Splita. Pulom. U izvorima iz XIV. selo Silba razvija kao mjesto pomoraca i vlasnika jedrenjaka. Muzej Cetinske krajine ima alkarsku. Mihovilu. jugoistočno od Lošinja. Nedaleko od Sinja. . Grad četvrtasta oblika bio je opasan zidinama. st. U rimsko doba Colonia Claudia Aequum (grad je osnovao car Klaudije). Grobljanska srednjovjekovna crkva sv. Viktorije i pokorenog barbara. st. st. grad u Cetinskoj krajini. Starohrvatsko groblje nalazi se i kraj Bošnjakovih kuća. Uz ostatke crkve sv. st. Od 1091. spominju se franjevački samostan i crkva sv.. nalaze se ostaci starohrvatske crkve oko koje ima stećaka. Venecijom i obližnjim otocima..

a najveći procvat doživljava u XIII. st.) i bogata zbirka srebrnih zavjetnih darova. st. Slapovi su široki 200-400 m. koji u popisu hrvatskih županija navodi i županiju Brebera. škole i crkve sv. Roka.-1797.). naselje i lučica u istoimenom zaljevu. pregrađen potkraj XIX. zgrade za stanovanje opremIjene cisternama za vodu. u I. Najvažniji arheološki spomenici nalaze se na Glavici iznad sela. (obnovljena 1783. Polukružni zid apside prati zidana klupa za kler s biskupskim sjedalom (katedra) u središtu. SKRADINSKI BUK. Skradin je sjedište biskupije koja je ukinuta 1830. Ističu se impozantne rimske gradske zidine građene od velikih kamenih blokova. a neki se još tamo nalaze. Na položaju Bilo nalazi se veliko starohrvatsko groblje. napravili groblje. Avari i Slaveni razorili su grad. Prvi svjedoči o tome Konstantin Porfirogenet (X. st. 37. Piramatovci. naselje 14 km sjeverozapadno od Skradina.) s reljefom na pročelju. God. 151. držala ga je Venecija. ondje je bilo sjedište kneza (knežev dvor. Nakon avaro-slavenskih provala Glavicu nase1juju Hrvati. XV. kasnije rimski municipij (ostaci vodovoda i zgrade.). st. Osobito su važni dijelovi grede te dio zabata oltarne pregrade s natpisom koji spominje hrvatskoga kneza Branimira i župana Prištinu. U pretpovijesno doba tu je bilo ilirsko naselje Scardona. unatoč zauzimanju stručnjaka. st. U Bribiru je nađeno mnoštvo natpisa. Bartula otkriveni su ostaci starokršćanske bazilike. Ondje su otkriveni i konzervirani ostaci brojnih građevina. danas pred franjevačkom crkvom). Više spomenika bilo je uzidano u crkvu sv. na glavnom . koja je bila nase1jena najkasnije početkom I. a na prostoru između crkve i bazilike veće srednjovjekovno groblje s mnoštvom kamenih spomenika (dijelovi starokršćanskoga i starohrvatskoga crkvenog namještaja). Ždrapanj. st. Bribir. Sadašnja franjevačka crkva sagrađena je u XVI. pa se naziva municipium Varvariae. nalaz rimskog mauzoleja sa sarkofazima svjedoči o visokoj razini umjetničkoga stvaralaštva. U crkvi su dvije slike Antonija Zuccara (kraj XIX. sa 17 sadrenih stepenica što se protežu u duljinu od 800 m. st. Na položaju Mirine otkriveni su ostaci starokršćanske bazilike s apsidom. koji su ime Varvaria preinačili u Bribir. Do dolaska Rimljana utvrđena liburnska gradina. gdje ima tragova rimske stambene arhitekture (dijelovi terma). Područje Slanoga bilo je naseljeno već u pretpovijesno doba (ostaci kasteljera i gomile na obližnjim brdima) i u antici (rimski kastrum na brdu Gradina. epigrafski spomenici). a od 1355. nase1je 12 km istočno od Sinja. nakita. U doba narodnih vladara tu je podignuta predromanička crkva (kameni fragmenti s motivima pleterne dekoracije). SLANO. naselje 16 km sjeverozapadno od Skradina. Najveća građevina bila je franjevačka bazilika s tri broda i ulomcima crkvenoga namještaja romaničko-gotičkih oblika.. Dio je Nacionalnoga parka Krka. novca i dr. oružja. Rimski grobovi nađeni su kraj župnoga stana. antičkoga i srednjovjekovnog doba. U neogotičkoj pravoslavnoj crkvi je ikonostas iz XVIII. Početkom XVI. Važno je arheološko nalazište iz prapovijesnoga. posuda. Bartula.Otok. vodopad na rijeci Krki.-XIX. grad su porušili i zaposjeli Turci. prije Krista rimskim osvajanjem dobiva gradske zidine i stječe municipalni status. visok 45.. Na groblju je crkva iz XVI. Bribir je sijelo moćnih feudalaca Šubića. te sustav javnih cisterni za opskrbu grada vodom. Dubrovčani su stekli Slano 1399. Potkraj XIII. tisućljeća prije Krista. a 1684. te vanjski i unutarnji narteks s grobovima. Oko 615. 3 km uzvodno od Skradina. st. U blizini je ljetnikovac obitelji Ohmučevića. koji su izgradili nove bedeme. a grobova iz istoga doba ima i na brežuljku Smrekovača. starokršćanski sarkofazi. ponovno ga je držala Venecija. Osobito su zanimIjivi krstionica s križno oblikovanom kamenicom. Iz ranohrvatskoga je razdoblja šesterolisna crkva iznad koje su indoktrinirani Srbi. osvojili su ga Turci. Nakon njihova odlaska pridošlo stanovništvo naseljava prostor današnjega sela.7 m. U župnoj kući je zbirka (slike. st. i zbirka ikona. st.).5 km sjeverozapadno od Dubrovnika. dijelova crkvenoga kamenog namještaja. Skradin je pripao bribirskim knezovima Šubićima. SKRADIN. 1522. 152. st. selo 13 km sjeverozapadno od Skradina. Najkasnije od VI. st. Zapadno od crkve sv. 153. i početkom XIV.

naselje u unutrašnjosti središnjeg dijela otoka Korčule. a u VI. Smokvica je poznata po svojim bijelim suhim vinima . kada se okuplja mnoštvo vjernika. Župna crkva sv. st. God. jer je Solin jedno od duhovnih središta splitsko-dalmatinske županije. 7 km jugoistočno od Trogira. Poznata je po tome što su ostaci iz jednoga i drugoga doba zapravo sačuvani in situ . ujedno i Dan grada Solina. a prikupljeni podaci i objavljeni materijali prisutni su u svjetskoj kulturnoj javnosti. je oslikano gotičko raspelo i bizantska ikona. Naseljena u prapovijesno doba . Na lokalitetu Bijela Lokva nalaze se ruševine važne ranohrvatske crkve osmerostrane osnove s razvijenim predvorjern tipa westwerka. Pasarićeva kula s cisternom. Vrlo je slikovita simbolična mačevalačka borba kumpanija (v. jedinstvena oblika i odlične gradnje. i tradicionalne svečanosti o blagdanu Velike Gospe (15. Poslije pada Zapadnorimskog Carstva Salona postaje sjedištem namjesnika istočnogotskoga kralja Teodorika. 10 km istočno od Blata. Posebno se slavi Mala Gospa (8. U crkvi sv. Roka je u stijeni isklesan natpis bosančicom. 5 km sjeveroistočno od Splita. st.pošip i rukatac. st. SLATINE. koji je u neposrednoj blizini grada podignuo svoju palaču. a 461. Salonu su zauzeli Rimljani. sklop kuća Andrijaševića s kulom izvidnicom. Produžujući dalje stiže se do ostataka rimskog amfiteatra iz kraja II. 156. St. Sačuvani su . neposredno uz gradske zidine. U vrijeme poklada održava se običaj »trganja naranči«. (Josle). kao središte ilirskog plemena Delmata. Petra iz XIII. (mogao je primiti 18 000 gledatelja). U župnoj crkvi Uznesenja Marijina iz 1650. Između Svetoga Kaje i središnjeg dijela Solina prostiru se ruševine antičke Salone. st. Salonu napadaju Huni i Goti. pregrađena je u vrijeme baroka.gomile. OšIje. st. Čepikuće. Na tri mjesta su grupe stećaka. a u uvali Supetar tragovi predromaničke crkve sv. Zbog kompleksnosti lokaliteta svakako se preporuča stručno vodstvo. privlači mnoge šetače i izletnike. Kraj crkve sv. 7 km sjeveroistočno od Slanoga. 155. Oko polovice V. Blato).prije Krista. Sjeveroistočno od teatra bila je velika trobrodna starokršćanska crkva s osmerokutnim baptisterijem. kolovoza). Na njezinu južnom zidu ugrađen je nadgrobni natpis Ohmučevića. u njoj je djelovao seoski glavar. Solin se razvio na području antičke Salone koja se prvi put spominje 119. Oko 614.prije Krista. SOLIN. U selu su sačuvane obrambene građevine. U novije vrijeme u Solinu su učinjeni vrlo kvalitetni hortikulturni i urbanistički zahvati pa cijeli grad izgleda poput perivoja. Petra. SMOKVICA. U ranomu srednjem vijeku Solin je u sastavu Hrvatske. grad u blizini ušća rijeke Jadro. nase1je i luka 6 km sjeverozapadno od Slanoga. a tradicijsku važnost imaju starinski plesovi mladića i djevojaka. naselje 16 km sjeveroistočno od Slanoga. zauzeli su je Slaveni i Avari i razorili do temelja. za vladanja cara Augusta postaje političkim središtem Dalmacije.. Banići. Spominje ga prvi put Konstantin Porfirogenet u X. Marije MandaIjene građena je 1600. unutar prirodnoga i spomeničnoga ambijenta izuzetne vrijednosti. veljače). Vlaha iz 1407. Martina ima ostataka starokršćanske arhitekture. ulazi u sastav Istočnorimskog Carstva. zaselak i lučica na sjevernoj obali otoka Čiova. st. salonitanski patricij Marcelin proglašuje se vladarem Dalmacije. Najveći prosperitet doživljava za cara Dioklecijana. U župnoj crkvi Gospe Kandelore je loža koja je ostala od starije crkve iz XVII. koji spominje kugu 1616. pisan bosančicom. kad se pjesmom i plesom iskazuje počast mjesnim ljepoticama i seoskom glavaru. 78. To su autohtone sorte i među prvim zaštićenim vinima u Hrvatskoj. a sudac vodio parnice. Župna crkva sv. U Smokvici su se sačuvali zanimljivi stari običaji. a šetnica uz rijeku Jadro.oltaru poliptih Lovre Dobrićevića. 154. Salona je jedna od najvažnijih antičkih i ranokršćanskih lokaliteta na svijetu. U južnome dijelu stare jezgre nalazi se forum kraj kojega je rimski teatar iz I. rujna). kad se obvezno izvodi kumpanija. Od vjerskih blagdana slavi se Gospa Kandelora (Svijećnica) (2.mogu se vidjeti kao rijetko gdje u svijetu i do danas omogućuju sve vrste istraživanja. naselje u zaleđu Dubrovačkog primorja. U Banjoj su crkve Navještenja i sv.

st.. Na samom prolazu nalazi se zaselak Soline. koji tvore rukavci Jadra. i XIX. biskupskim dvorom i gospodarskim zgradama te ostatke bazilike biskupa Honorija s tlocrtom u obliku grčkoga križa. Na lokalitetu Dujmovača. U grobovima građenima od kamenih ploča nađeni su brojni prilozi -naušnice. potom posjed splitskoga nadbiskupa. izgrađena je ondje trobrodna bazilika. U ranome srednjem vijeku posjed hrvatskih knezova i kraljeva. lijevo je starokršćansko groblje Kapljuč. pločice s pojasa i dr. Kljakovića (uz pomoć Vjekoslava Paraća i Krste Hegedušića) s biblijskim i ribarskim temama u lokalnom ozračju.) jedno od najvažnijih starohrvatskih groblja sa 115 grobova (na redove) iz razdoblja IX. Prema rijeci Jadro je Gradina. u podnožju Klisa. SOLINE. Župna crkva sv.prosvjetnih ustanova i škola: Sveučilište (osnovano 1974.-X. st. Taj kompleks obuhvaća ostatke trobrodne katedrale (basilica urbana) s osmerokutnim baptisterijem. st.). srednjovjekovna utvrda koja je služila i u doba ratova s Turcima. freskama J. izgrađena je ondje velika trobrodna bazilika. kazalište.. grad i luka u srednjoj Dalmaciji. Na lokalitetu Glavičine otkopano je (1938. grad i luka u istočnom dijelu Kaštelanskog zaljeva.srednjovjekovne trobrodne bazilike koju spominje Toma Arhiđakon i manje jednobrodne kasnobarokne crkve. Sjeveroistočno od Gospina otoka. u njezinoj blizini nađeni su lijepi sarkofazi Hipolita. Zaobilazeći amfiteatar put vodi prema istoku. 159. nalazi se ranokršćanski i srednjovjekovni lokalitet Rižinice. obnovljena u XIX. nedaleko od izvora Jadra. U utvrdi su otkopani temelji starokršćanske crkvice neobična tlocrta iz VI. Šuplje crkve. plovan je samo za čamce. Nešto sjevernije. Jakova spominje se od XV. Nedaleko odavde su ostaci antičkog vodovoda (vjerojatno iz I. st. Fedre i Dobrog pastira (danas u Arheološkome muzeju u Splitu). sačuvana u ruševinama. a istočno ruševine gradskih terma. rijedak primjer u tipologiji starokršćanskih crkava. adaptirana u doba predromanike (porušena). Martina (obnavljana u XVIII. Potkraj IV. s ostacima cemeterijalne bazilike iz IV. Prvi se put Vranjic spominje 950. vide se lukovi vodovoda (restauriran 1879. kao jedno od najstarijih naselja na otoku. st. Od gradskih bazilika prema sjeveru put vodi kroz aleju čempresa do Tuskuluma (s memorijalnom sobom arheologa Frane Bulića) i dalje do starokršćanskoga groblja Manastirine. nase1je na padinama Mosora.) oslikana 1928. st. U Splitu djeluje velik broj kulturno . Zaselak je dobio ime po solanama koje su uredili mljetski benediktinci. st. st.) koji je opskrbljivao Salonu i Dioklecijanovu palaču vodom s izvora Jadra. nastalo oko groba sv. 157. središte starokršćanskog Solina (IV. Tu su otkopani ostaci starohrvatske crkvice sa samostanom i groblja. Sjeverozapadno od Manastirina je treće solinsko starokršćansko groblje Marusinac. obje crkve povezivao je zajednički narteks.radijalno položeni zidovi supstrukcije. ime su dobile po solanama koje su od davnine postojale u zaljevu Solišćica. Prema sjeveru je kompleks gradskih bazilika. 2 km zapadno od Božave. tzv. Vranjic. Crkva sv. st. prstenje.-VI. . 158. kao Durana u ispravi kralja Krešimira I.) s natpisom koji ide u red najznačajnijih dokumenata iz razdoblja starije hrvatske povijesti. vide se ostaci krunidbene crkve kralja Zvonimira. 2 km istočno od Solina. otuda potječe i ulomak luka na kojem se spominje hrvatski knez Trpimir (PRO DUCE TREPIM/ERO) iz IX.) koji je i danas u uporabi. uzak i plitak morski prolaz (potopljena dolina) na ulazu u Veliko i Malo jezero na otoku Mljetu. st. nastalog oko groba sv. dio naselja Goveđari. sjeveroistočno od Splita. posvećene petorici solinskih mučenika. st. Južno od Gradine u slikovitu porječju Jadra je Gospin otok. Južno od kompleksa gradskih bazilika su ostaci nekadašnjih istočnih gradskih vrata (Porta Caesarea). podignute na temeljima starokršćanske crkve. Dujma. Mravince. SOLINE. Tu su nađeni i ostaci sarkofaga kraljice Jelene (976.). južno od Solina. Uz nju je bazilika otvorenoga tipa (basilica discoperta). st. SPLIT. U V. Spominju se od XII. Anastazija (Staša). naselje u zaljevu Solišćica na sjeverozapadnom dijelu Dugog otoka. Ispod današnje župne crkve otkriveni su temelji dviju crkava .

počinje se gospodarski oporavljati i početkom XX. Vlast bizantskog cara Split je priznavao 812. dio svjetske baštine UNESCO-a. Split je sportski velegrad (1979. građani biraju za svoje priore i komese hrvatske. posjeduje atraktivnosti. važan izvor za srednjovjekovnu povijest Hrvata. drame i koncerti na otvorenim pozornicama). Split do danas daje svojevrstan pečat hrvatskom stvaralaštvu i kulturi. U XVI. kada se Split sa svojim trgovima. Etnografski muzej. Split postaje jakim humanističkim žarištem. zaštitnika grada. U Splitu djeluje nekoliko kazališta. Poslije njegove smrti (313. Bogat je i kulturni i zabavni život. kada ga je kralj Petar Krešimir IV.). Split dobiva hrvatsku upravu. priznaje suverenitet ugarsko-hrvatskih kraljeva. Festival zabavne glazbe Split). te glazbene manifestacije (Melodije hrvatskoga Jadrana. a mnogobrojni su i tereni kojima se mogu koristiti rekreativci. Već u VIII. književnika i povjesničara. Zbog povijesnosti grada danas najprije valja uputiti na splitske muzeje: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika . ustupila Francuskoj. Novo naselje brzo se razvija. Pavao i Mladen Šubić. pripojio Hrvatskoj. Split je od davnine značajno kulturno središte. utemeljenu 1931. Hrvoje Vukčić Hrvatinić). Grgur Bribirski. koja ga je Požunskim mirom 1805. 1420. st. podignuo svoju raskošnu palaču u kojoj je proveo posljednje godine života i bio pokopan.) palača je služila kao boravište prognanih rimskih careva i članova njihovih obitelji (Julije Nepot).muzeji i galerije. To je uglavnom razdoblje gospodarske stagnacije. te Splitsko kazalište lutaka. Od 1105. Usred sezone održava se tradicionalni festival Splitsko ljeto. Knjiga Mediterana (u listopadu). utemeljen 1910. autor prvog epa na hrvatskom jeziku (Judita) i više humanističkih pisaca. toplinu bogatstva suvremenoga mediteranskoga grada. Kad su oko 614. Po završetku Kandijskoga i Morejskog rata (druga polovica XVII. st. ali i buđenja nacionalne svijesti. postaje najznačajnijom lukom. koja nastoji učvrstiti svoju vlast u Dalmaciji i gradovima ograničiti prava. Prirodoslovni muzej. humske i bosanske feudalce (knez Domald. Djeluje i Kazalište mladih. st. koje organizira kazališne festivale Splitsko ljeto i Marulićeve dane.ljeto. ondje je postojala pisarska škola. st. Zbirku franjevačkog samostana u Poljudu. Vrijedno je pogledati Galeriju umjetnina. Ondje je car Dioklecijan oko 300. svibnja. Toma Arhiđakon piše djelo Historia Salonitana. Riznicu splitske katedrale. U drugoj polovici XIX. u kojoj je vrijedna zbirka crkvenih umjetnina. ponovno je pod Austrijom. . Galeriju Meštrović i dr. već u VII. Povijesno-pomorski muzej. kulturno i prometno središte Dalmacije iz kojega vode putovi kopnom i morem u brojna ljetovališta Dalmacije nego je i sam česti cilj turista i izletnika. Split je ne samo glavno urbano. osobito ljeti. grad se postupno oporavlja. a u novije vrijeme i specijalizirana institucija UN-a za zaštitu čovjekove okoline (Centar za koordinaciju plana prioritetnih akcija na Sredozemlju). U XIII. održane Mediteranske igre) u kojemu djeluju mnogi poznati i popularni sportski klubovi i natjecatelji. među kojima svakako valja spomenuti Hrvatsko narodno kazalište. među kojima posebno mjesto svakako zauzima čuvena Dioklecijanova palača. Splitske subotnje večeri posvećene su ozbiljnoj glazbi. njezini su stanovnici potražili utočište unutar zidova Dioklecijanove palače. Na izborima 1882. Split se stavlja pod zaštitu Venecije.. Petar Humski.. Salonu osvojili Avari i Slaveni. dvorištima i drugim prostorima pretvara u veliku pozornicu pod vedrim nebom. Vjerojatno grčko naselje Aspalathos. O dugoj turističkoj tradiciji Splita govori 1894. osobito poslije zauzeća Klisa (1537. podignuto 1893. u njemu djeluju književnik i polihistor Marko Marulić. U razdoblju 1813. Tijekom godine upriličuju se Marulićevi dani (u travnju). kada se izvode drame. Duje. Od 1207. sačuvavši autonomiju na temelju svojih starih municipalnih prava. povijesnih i kulturnih spomenika. na Blagdan Sv.-1069. Križa. Art . a među tradicionalnim manifestacijama su Blagdan sv. objavljen prvi iscrpni vodič grada i njegove okolice. instituti. pučka fešta Dani Radunice i drugo. Nakon pada Venecije 1797. st. zajedno s ostalom Dalmacijom dolazi pod vlast Austrije. Bal Splićana. folklorne priredbe.-1918. Sajam cvijeća. Grad s 1700 godina postojanja uz mnoštvo arheoloških. st. Održavaju se i festivali zabavne glazbe. Potkraj XV. Split ugrožavaju Turci. obnovljena je nekadašnja solinska biskupija. st.).kapitalni projekt hrvatske kulture utemeljen 1893. Svake godine održavaju se kulturne manifestacije Splitsko ljeto (opere. God. u Kninu... opere i koncerti (od polovice srpnja do polovice kolovoza). Arheološki muzej iz 1820. sajam vina i dr. jedan od najstarijih muzeja u Hrvatskoj. Dan grada slavi se 7. st..

). koja se spominje od XIII. nadograđenom u XVII. Morlaitera (1767.) i Prikazanje u hramu (Palmina škola). Između dva svjetska rata grad se širi po južnim padinama Marjana i prema istoku u predjelu Bačvice. a u XVII. podižu zidovi. djelo Dujma Vuškovića (XV.-XVI.) dolazi se na Peristil. st.. st. Na svodu iznad oltara su zidne slike. Sačuvao se samo zatvoreni dio hrama (cella) s bogato dekoriranim portalom. nov obrambeni sustav s istaknutim bastionima graditelja A. i XIV. Stari dio grada (Grad).U ranomu srednjem vijeku Split se izgrađuje unutar Dioklecijanove palače. Na istočnoj strani Peristila je mauzolej cara Dioklecijana. grad se širi izvan zidova Dioklecijanove palače. M. povezanih lukovima. st. st.). st.. Ispred krstionice je renesansni sarkofag (1533. Na zapadnoj i istočnoj strani grada razvijaju se težačka naselja Veli Varoš i Lučac. Od 50-ih godina Split karakterizira nagli prostorni rast (novo gradsko područje. u peripteru više kamenih sarkofaga iz IX. helenističkoga grada i utvrđenoga vojnog logora. a desno na zidu egipatska sfinga od crnoga granita (¨ XV.. tzv. Mauzolej je natkriven kupolom koja je nekad bila prekrivena mozaikom. djelo Jurja Dalmatinca (1448. Po obliku i unutrašnjem rasporedu građevina je kombinacija carske vile. st. st. na svodu kapele slike M. Supetarski kartular iz XI. U temelju zgrade pred krstionicom je kameni luk s motivom astragala (VII. Dujma. osobito u obalnom dijelu jugoistočno od Dioklecijanove palače (danas je na tom mjestu park). svjetskoga rata grad je teško bombardiran. Palme ml. st. S obale pruža se pogled na južno pročelje palače (dužina 181 m) s kasnijim nadogradnjama. Kroz Srebrna vrata dolazi se na Poljanu kralja Tomislava.) (na predeli izvanredan središnji prizor Bičevanje Krista). evanđelistar iz VIII. (najstariji manuskript u zemlji). st. na svodu su slike M. st. barokni oltari. Sagrađena je oko 300.). slike Čudo u Surianu (Jacopo Palma ml. Na podnožju zvonika dva romanička lava.. Uz istočni zid palače dolazi se do Srebrnih vrata (Porta Argentea). u unutrašnjosti ima kružni oblik s dva niza korintskih stupova i frizom (medaljoni s likovima cara Dioklecijana i njegove žene Priske).) i kamena propovjedaonica iz XIII. ističu se ciborij iz 1522. Gospodarski napredak u XIII. Lijevo od njih je ulaz u podrume Dioklecijanove palače. U kapeli u sjevernom zidu je barokni oltar sv. st. Po svojim dimenzijama i sačuvanosti palača je najznačajniji spomenik rimske arhitekture na istočnoj obali Jadrana. st.). nasuprot kojih je crkva sv. Ispod katedrale je kripta. rad Andrije Buvine (1214. i Historia Salonitana Tome Arhiđakona iz XIII. Mariji). a proširena je 1932. koja se kasnije povezuju sa starim dijelom grada u jednu cjelinu.). Njegove uzdužne strane omeđuje niz stupova. Desni oltar s kasnogotičkim baldahinom djelo je Bonina iz Milana (1427. st. gdje se izgrađuje moderni dio grada.). U sredini južnog pročelja su Mjedena vrata (Porta Aenea). jednostavno nadsvođeni prolaz kojim se od mora ulazilo u unutrašnjost palače. središnji slobodni prostor palače. st. st. Staša. U riznici je zbirka zlatarskih predmeta i crkvenog ruha iz doba romanike. 1. su romaničke klupe iz XIII. slika Majka Božja sa svecima i donatorima. Na katedralu se naslanja zgrada sa sakristijom i riznicom.). gotike i baroka. unutrašnjost je natkrivena bačvastim kasetiranim svodom.-XV. ukrašenim motivima pleterne dekoracije (na središnjoj ploči lik hrvatskog vladara na prijestolju)... rad venecijanskoga kipara G. U tijeku II. okružen nizom od 24 stupa (peripter) koji su nosili krov. Izvana je osmerokutan. Pončuna.. i barokne slike M. st.. (najstarije u Dalmaciji). . uvjetuje intenzivniju izgradnju. U red najstarijih spomenika u katedrali idu monumentalne drvene vratnice (reljefi s prizorima iz Kristova života). st. Mauzolej je gotovo sasvim sačuvao prvobitni izgled. posvećen vjerojatno Jupiteru. Roka (1516. U koru. danas katedrala sv.-34. s nizom hodnika i dvorana ispod južnog dijela palače koji su uređeni za posjet. porušen potkraj XIX. U krstionici je sarkofag Ivana Ravenjanina (po tradiciji prvoga splitskog nadbiskupa) iz VII. Između stupova protirona ugrađene su dvije kapele: Gospa od Pojasa (1544. Romanički zvonik građen je XII. drveno gotičko raspelo.. Uz renesansnu crkvicu sv. Lijevo je oltar sv. iznad oltara gotičko drveno raspelo iz XIV. Kamenica za krštenje uokvirena je kamenim pločama u XIX. Dominika. st.) i Gospa od Začeća (1650. Pončuna. a uz njezin zapadni zid razvija se novo središte oko kojeg se u XIV. Današnji oblik dobila je 1682.. Capogrossa. Najstarija jezgra Splita nalazi se unutar zidina Dioklecijanove palače. Glavni oltar je iz XVII. i obnovljen 1908. Maglija. u ranomu srednjem vijeku pretvoren u krstionicu. lukovi zapadne strane zatvoreni su gotičkim i renesansnim kućama. Ivana Krstitelja (Ivan Meštrović). djelo J. st. Južnu stranu Peristila zatvara monumentalni protiron s četiri stupa koja nose zabat. U podnožje zvonika prema glavnom ulazu uzidana su tri romanička reljefa iz XIII. Dujma (posvećena sv. i kip sv. Split III i dr. a ima tlocrt nepravilna četverokuta. Nasuprot mauzoleju je mali hram. st.

st. gotički kip Majka Božja s djetetom i više baroknih slika.). Martina. U crkvi. napušten u XIV. uz koju se nalazio samostan benediktinki.).. u njoj je renesansni portal iz 1583. Lucije (XV. uređeno je groblje i podignuta klasicistička glorijeta. grobovi povjesničara Tome Arhiđakona (oko 1200.-1714.. st. desno je palača Cindro (XVII. originalni gotički strop u glavnoj dvorani). gornji kat. st. st. zidne slike slikara Meneghella iz 1412. a u sjeveroistočnom uglu trga gotička palača Cambi iz XV. bizantska ikona rađena oko XI. uz koji je zoološki vrt. Današnja crkvica sv. U zgradi je Etnografski muzej (narodne nošnje iz Dalmacije). sačuvani su dijelovi renesansnoga klaustra. st. Neposredno pred Zlatnim vratima. st. Tu se nekad nalazio benediktinski samostan (osnovan oko 1000. st. na povišenom mjestu kip Grgura Ninskog.).-1648.). na padini Marjana. smještene u dijelu hodnika iznad Zlatnih vrata. (gotički poliptih iz XV. lijevo je palača Agubio s gotičkim portalom i dvorištem. gotički drveni kip sv. st. Desno od nje vode stube do Prirodoslovnog muzeja. u crkvi gotičko slikano raspelo. st.). gradio Juraj Dalmatinac. postavljen 1957. st. Uz crkvu je gotički klaustar. Od gotičkih kuća koje su nekada zatvarale sjevernu stranu trga sačuvala se samo Vijećnica (1443. pisaca Marka Marulića (1450. Nikole iz XIII. Antuna opata (1394. st. a otuda lijevo blagim usponom (izvanredan pogled na splitsku luku) do crkvice sv. Šubićeva ulica izbija na Trg braće Radića. Kroz Željezna vrata izlazi se na Narodni trg (Piaca).-1524. U malom parku sjeverozapadno od vrata ostaci crkve sv. st.) u koru. Na kući u jugoistočnom uglu trga uzidan je reljef sv. Od zapadne strane Narodnog trga vodi prema jugu Šubićeva ulica.) i crkva sv.. Križa (XVII. a desno od raskrižja župna crkva sv. Odatle vodi put na vrh Marjana. s Rođenjem Kristovim na . pregrađenoj u XIX. 2. Nikole (Mikule) iz XII. najznačajniji spomenik gotičke arhitekture u Splitu (bogato dekoriran portal.) s ložom u prizemlju. desno je kasnogotička mala palača Papalić (XV. Od Peristila prema zapadu vodi Krešimirova ulica do Željeznih vrata (Porta Ferrea). Sjevernu stranu trga zatvara ranobarokna palača Milesi. Sjeverno od crkve. Zapadni dio grada (Veli Varoš. dolazi se do crkvice sv. Marjan. st. Jerolima (Jere) iz XV. Spuštajući se od vidikovca na Marjanu cestom prema zapadu (oko 1 km). Desno od Vijećnice. Iz pobočne uličice dolazi se stubama do crkvice sv. Perković) te dalje do ACI marine Split. st.). Zvonik crkvice (oko 1100.). Eufemije (spominje se od 1069. U palači je Muzej grada Splita. iza sljedećeg zavoja ceste.. kapela sv. Sačuvani su temelji trobrodne crkve (XI. obnovljen je u neogotičkom stilu potkraj XIX. (Ivan Meštrović. središte srednjovjekovne komune i najživlji trg današnjeg Splita. Meje).) i Jerolima Kavanjina (1641. više baroknih slika i kipova. Uz padine Marjana Senjska ulica vodi pod Marjanske skale. Od Križeve ulice lijevo kroz Stagniju je zanimljiva crkva sv. st.). Otuda. st.). 1929. Frane obalom dolazi se do hotela Marjan (projekt L. proširena u XIX. Samostan je osnovan u XIII. ostatak venecijanskoga kaštela iz XV. uz crkvicu nekadašnja spilja. st. stoji romanička kuća. Prolaz uz kulu vodi do obale. st. velika kvadrifora na južnom pročelju.-1268. st.). dolazi se do proširenoga raskrižja cesta (Sedlo). st. palača Papalić (XV. arhitektonski detalji nose obilježja radionice Jurja Dalmatinca. Iznad Željeznih vrata prema trgu. njezina sjeverna gotička fasada pripisuje se Jurju Dalmatincu. i zvonik. Kroz Zlatna vrata izlazi se na slobodan prostor. nešto niže desno je crkvica Gospe od Betlehema iz XV. Na zapadnom kraju obale je mali trg na kojemu su samostan i crkva sv. Frane. povezana mostićem. Prema sjeveru vodi Domaldova ulica. Duha s romaničkim reljefom Krist na prijestolju iznad dvorišnog portala i grobom kipara Andrije Alešija. odvojkom prema zapadu. Početkom XIX.) s baroknim zvonikom.. koju je 1445. smjestio se Veli Varoš s gustim spletom ulica i slikovitim ambijentima. najljepša barokna palača Splita. Od Domaldove ulice odvaja se lijevo Trogirska ulica u kojoj je gotička crkvica Sv. Stjepana sagrađena je 1814.). s lijeve strane. toranj sa satom (XVI. usred trga spomenik Marku Maruliću (Ivan Meštrović). renesansna palača Karepić iz XVI. u crkvici je sačuvana kamena oltarna pregrada ukrašena motivom pletera i natpisom (XI. Alešija). najstariji poznati spomenik srednjovjekovnoga Splita. na vrhu slikovite skalinade.. Stjepana (sačuvani ostaci). u Papalićevoj ulici. Od crkve sv.) te skladatelja Ivana Lukačića (1584.. stradala u požaru 1877. st. kroz koji se ulazilo u nekadašnju crkvu i samostan sv. a nešto dalje barokna palača Tartaglia. na kojoj je radio Juraj Dalmatinac. Arnira. pregrađen 1820. Hrvojeva kula. Desno. st. (reljef A.)..) najstariji je romanički zvonik u Dalmaciji. U hodniku zida iznad Željeznih vrata je crkvica Gospe od Zvonika (barokni oltar.). Marije de Taurello. a na južnoj strani trga je tzv. slikano gotičko raspelo. Od Peristila prema sjeveru Dioklecijanova ulica vodi do Zlatnih vrata (Porta Aurea).. st. Lijevo se odvaja put za slikoviti poluotočić Sustipan.st.

U samostanu se čuva portret splitskoga humanista Tome Nigera (Lorenzo Lotto. Istočni dio grada (Lučac. Sjeverno od biskupske palače je nekadašnje predgrađe Lučac s uskim strmim uličicama i slikovitim grupacijama kuća nepravilnih oblika. a podalje lijevo Arheološki muzej. st.) i dva sveska korala s iluminacijama Bone Razmilovića (XVII.). 1527. a sjevernu crkva Gospe od Zdravlja (1937. SREBRENO. lijevo zid bastiona iz XVII. dolazi se do neorenesansne »biskupske« palače. Sjeverni dio grada (Dobri. U crkvi iz XV. i zatim Split. Istočno od kolodvora je predio Bačvice s poznatim. u kojoj je Galerija umjetnina.). romaničkih kuća. Nešto dalje prema zapadu.kapitalna ustanova hrvatske kulture. u uvali kaštel. okruženog visokim zidom. brdo i rt na zapadu Splitskog poluotoka. mostom iznad željezničke pruge. bio je ogoIjela krška površina. st. pripadao je starijoj crkvi. kapela s ciklusom Meštrovićevih drvenih reljefa. Do druge polovice IX.) i jedno barokno raspelo (Fulgencije Bakotić). Spominje . nekad kaštel obitelji Capogrosso-Kavanjin (XVII. u samostanu se čuva oslikano romaničko raspelo (XIII. U kaštelu se čuvaju slike Madona s djetetom (Bernardino dei Conti.. Aspalatosa u Dalmaciji.). Kraj stadiona su bazeni. dok se na podnožju južne padine podižu prve stambene četvrti. 4. Rimski imperator Dioklecijan proveo je posljednje godine svojeg života u ogromnoj palači koju je sagradio pored grada u kojem se rodio. st. Klare. originalna arhitektura palače se promijenila. Nase1je nastaje u XVI. Na drvenome polikromiranom glavnorn oltaru u župnoj crkvi nalazi se slika Majka Božja sa svecima sa signaturom Leandra Bassana. Jure. 10 km jugoistočno od Dubrovnika. Pruža se od stare splitske luke u du1jini od 3. U renesansnom klaustru nadgrobne ploče s grobova splitskih patricijskih obitelji. 5 km istočno od Supetra. zaselak Kupara na obali Župskog zaljeva. jedno od najoriginalnijih ostvarenja te vrste u svijetu. Iza kazališta vodi prema sjeveru Zrinsko . Dulčić). s tlocrtom u obliku šesterolista. jedno gotičko (XV. visok 178 m. tu je Institut za oceanografiju i ribarstvo s akvarijem. Trojice. oko 1450-1522. Cesta vodi do rta Marjana. Poljud).). Prema zapadu cesta vodi kroz predio Meje. Bačvice). arhitekt L. Na šumovitoj uzvisini na kraju luke veliki svjetionik s reljefom (rad Andre Krstulovića). nekoliko ikona i više renesansnih i baroknih slika venecijanskih majstora. čitava sjeverna padina postepeno je obrasla umjetno uzgojenom borovom šumom. koristili su zdanje građevine s vrlo malim izmjenama kroz bizantinski. i poliptih Girolama da Santacrocea (1549. Tako se unutar rimskih zidina i razvio harmoničan grad.. vratiju Andrije Buvine i arhitektonskih djela Jurja Dalmatinca. Horvat. kasnije nazvanom Spalato. naselje i luka na sjevernoj obali otoka Brača. Od zapadnoga kraja Obale hrvatskoga narodnoga preporoda prema sjeveru vodi Marmontova ulica do Bulatove poljane. Do zgrade Instituta ostaci ranosrednjovjekovne crkvice sv. Kroz blok novih stambenih zgrada nedaleko od Parka mladeži je zanimljiva predromanička crkvica sv. st. Na poljani je spomenik Luki Botiću (Ivan Meštrović). zvonik iz XVII. st.). 160. ali je s razvojem Splita promijenio izgled. Od palače prema istoku vodi Ulica kralja Zvonimira u kojoj je samostan i crkva sv. no ljudi koji su živjeli u gradu. SPLITSKA. desno termalno kupalište Splitske toplice. Tik do stadiona je samostan u Poljudu. Unutar kompleksa. Jupiterovog hrama. U crkvu i zid oko groblja uzidani su fragmenti koji potječu iz ranoromaničke i romaničke crkve. st. st. 161. Među brojnim vilama ističe se Galerija Meštrović.). Od Dioklecijanove palače prema istoku. 3. podignuta u XVII. Kako su stoljeća prolazila. s donje strane ceste. Nasuprot je velebni nogometni stadion Hajduk u obliku školjke. venecijanski i austrougarski period. I danas se vidi ljepota peristila palače. smjelih konstrukcija. Meštrovićev kaštelet. Dioklecijanovog mauzoleja. Zapadnu stranu trga zatvara zgrada Hrvatskoga narodnoga kazališta (1893.5 km. st.Frankopanska ulica. a desno se odvaja Lovretska ulica. freska I. Marjan. st. ranokršćanskih crkvica. Na vrhu uzvisine je tvrđava Gripe. st.predeli). kolonada uzduž ulica. st.) i portret viteza Maura Cerinića Morrusa (prva polovica XVI. kada je obitelj Cerinić-Cerineo iz susjednog sela Škripa podignula 1577. Desno uz Gunjačinu ulicu koja vodi do tunela Marjan smješten je Muzej hrvatskih arheoloških spomenika . Na obali Kneza Domagoja nalaze se željeznički i autobusni kolodvor te brodska i trajektna luka. podignute vjerojatno na ruševinama antičkog hrama. nedavno kvalitetno obnovljenim kupalištem i hotelom Park.

Ističu se kuće obitelji Machiedo. Banjevci. keramičkih posuda i nakita. Na ostacima ranokršćanske trobrodne bazilike sv. Petra (u vrijeme gradnje crkve u XI. grad u srednjoj Dalmaciji.-XVIII. poslije obnovljen i utvrđen kulom. st. 164. 165. Jerolima s reljefom sveca (XV. U odvojeni zvonik (iz 1753. U dvjema zbirkama (Petra Ruževića i Vladimira Vrankovića) čuvaju se zanimljivi kulturno-povijesni predmeti i arhivski dokumenti. Nikole s drvenim baroknim pozlaćenim oltarom (kipovi su rad A. tada je okružen zidinama. STANKOVCI. podignut na pročeIju. STARIGRAD. Petra sa zvonikom na pročelju i polukružnom apsidom./II. Na lokalitetu Klarića kuće otkriveno jedno od najstarijih starohrvatskih groblja (VIII. st. st. st. Barokna župna crkva sv. numizmatičku zbirku i zbirku fosila. Na trgu pred ljetnikovcem spomenik Hektoroviću (rad Ivana Mirkovića. u njezinoj je blizini otkrivena antička nekropola iz I. lapidarij.).. U kući Jurja Bijankinija (XIX. Car Tiberije podijeljuje mu 34. i XVII. st. naselje u Ravnim kotarima. Porrija iz XVII. U kapeli Duimičić triptih Francesca da Santacrocea (XVI. Stari Grad se javlja pod imenom Civitas Vetus. Politeo. st. Naselje je nastalo u srednjem vijeku.). Stjepana sagrađena je u XVII.. S lijeve je strane Jadranske magistrale predromanička crkvica sv. kad je dio zemljišta u području Srebrenoga držala benediktinska opatija na Mrkanu ispred Cavtata. Kontinuitet naselja dokazuju ostaci iz rimskoga i starokršćanskog doba (mozaici pokriveni pločnikom. st. 21 km južno od Benkovca. oblikovan u doba baroka.). 1956. Na rtu Kula ruševina je Većke kule. spaljen u vrijeme turskih napada 1571. 20 km jugoistočno od Benkovca. Roka koju je dao sagraditi Hektorović 1569. naselje u Ravnim kotarima.) na pročelju. 162. st. utvrđeni ljetnikovac pjesnika Petra Hektorovića s hrvatskim i latinskim natpisima.). u XVI. st. Dominikanski samostan osnovan je 1482. U istočnom dijelu grada je slikoviti trg Škor. s ribnjakom okruženim arkadama i perivojem. Kraj nedalekih Škorića kuća pronađeno je više starohrvatskih grobova u kojima je bilo oružja. Gelineo .. a u njezinoj apsidi podignuta je ranosrednjovjekovna crkvica sv. gdje valja pogledati jednobrodnu starohrvatsku crkvicu sv. poslije rimsko naselje Epetium. starokršćanska krstionica i crkva sv.). Nedaleko od samostana je crkvica sv. Lovre (poslije Gospe od Karmela). podignute vjerojatno u doba turskih napada. oruđa. Od 1205. st. Na putu prema kupalištu renesansna crkvica sv. Jurja. Nikole i sv.. Samostan ima staru biblioteku i arhiv. Crkva sv. 45 km južno od Karlobaga. 163. 6 km jugoistočno od Splita. municipalna prava. naselje 5 km jugozapadno od Bribira. godine prije Krista. Lovre adaptirane su samostanske zgrade. zahvaća čitavu širinu jednobrodne građevine. Marije iz XV. Prvobitno naselje (Faros) osnovali su grčki kolonisti 384. st. naselje i mala luka na obali Velebitskoga kanala nedaleko od Velike Paklenice./XII. a s lijeve strane renesansna crkva sv. a u njoj tri. st. Naseljen od rimskog doba (Argyruntum). a ponovno se formira u XVII. Ivana produžena u XV. st. zbirku slika. pod turskom vlašću.se već 1294.-XVIII. U antičko doba grčka kolonija. Zbog osmanlijskih upada naselje je u XVI.). Oko crkve 20-ak stećaka. Zvonik u obliku masivne kule.) smještena je galerija slikara Jurja Plančića. Atraktivan je posjet obližnjoj uvali Rovanjska. STARI GRAD. Ivana pripada tipu utvrđene romaničke crkve u sjevernoj Dalmaciji.) uzidani su kameni blokovi s grčkih zidina i reljefni prikaz antičkoga broda. Na groblju oko crkve ima više stećaka. STOBREČ. srednjovjekovne crkve sv. Morpolača. god. Usred grada je Tvrdalj (sagrađen oko 1520.).Bervaldi XVI. napušteno. Na starome grobIju je romanička crkva sv. . st. naselje i luka na sjeverozapadnom dijelu otoka Hvara. Župna crkva Marijina Uznesenja iz 1885.-35.

između Stona i Slanoga. palača Sorkočević i bivša biskupija (1573. Na brdu Starigrad sačuvani su temelji rimskoga kastruma. sv. ranoromanička crkvica sv. uzidan je reljef s likom jahača. kasna renesansa s trijemom u kojemu je lapidarij). Petra i Pavla. st. Na mjestu današnje pseudogotičke crkve sv.-78.) iz doba baroka. Ivana i sv. naselje na sjeverozapadnoj obali Koločepskoga kanala. Nikole građeni su 1347. Franjevački samostan s gotičko-renesansnim klaustrom i romaničko-gotička crkva sv. najveću važnost za Ston imale su nekoć i imaju danas . Ston je poznat i po svojim solanama. U ugostiteljskim lokalima nude se domaća jela. Vlaha (iz 1870. Tu se čuva nekoliko umjetničkih predmeta: veliko slikano raspelo (rad Blaža Jurjeva Trogiranina). vrlo je pogodna za kupanje. Veliki kaštio. ubožnica 1458. Škola se u Stonu spominje već 1389. Na župnoj crkvi sv. slika na drvu. STON. a od sjeveroistočnog ugla protežu se brdom uz prevlaku i spajaju sa zidinama Maloga Stona. Martina i pregrađena romanička crkva Gospe od Lužina. Stjepana (unutar nje otkriveni su temelji predromaničke crkvice). Osim rekreacije na vodi. gradić i luka u južnoj Dalmaciji. Od sjeverozapadnog ugla zidine se dižu do vrha brda Pozvizd. Nikole i dr.). Doli. Današnji Ston osnovan je 1333. Poznatiji graditelji su: Župan Bunić 1455. ribolov i podvodni ribolov. gostima su na raspolaganju i sportski tereni. Mihovila građena je u prijelaznome romaničko-gotičkome stilu XIII. Marije (1727. vjerojatno uz crkvu Gospe od Lužina. 166. u pločniku crkve nalaze se nadgrobne ploče iz XV. rad je domaće škole XV.Žrnovica. Mihajla (IX. (zgrada još postoji). ukrašen pleternim ornamentima. U rimsko doba Stagnum.. Taj golemi utvrđeni kompleks gradili su Dubrovčani 1333. s jačim utvrdama na uglovima.) s vrsnim ranoromaničkim zidnim slikama (kralj-donator i likovi svetaca). Na brdu Sv. Petra s memorijalnom kapelom (vjerojatno prva katedrala Stona). gdje se spajaju s tvrđavom Pozvizd... Olivier Francuz 1472.. st. Prekrasnu pješčanu plažu oplemenjuju stoljetne masline. (srušila se u potresu 1850. i Paskoje Miličević 1488.). čim su Dubrovčani došli u posjed Pelješca. Izvan gradskih zidina u XV. -XIV. gotički drveni kip sv. st.. Iznad Stomorske. ikona Majke Božje (rad Andrea Rizza).solane. mlinovima i solanama. st. na obronku brda Vela straža. Vlaha. st. Mihajla dobro je sačuvana predromanička crkvica sv. Spominje se 1080.). od nje su se sačuvali drveni kipovi sv. st. sv. naselje 12 km istočno od Splita. Oko crkve groblje s fragmentima antičkih sarkofaga. To su crkva sv. 167. Pred crkvom je loža zvonara s dva velika zvona (salio ih je Ivan Rabljanin 1528. Na jugozapadnom uglu stoji najjača stonska tvrđava.-1506. st.-XVI. na krajnjem sjeverozapadu Stonskoga kanala i na istoimenoj prevlaci koja spaja poluotok Pelješac s kopnom. st.) stajala je katedrala iz XIV. U Đonti Dolima je crkva Velike Gospe iz XVI. Zaton Doli i Luka Doli. a obala uz gradić. pregrađenoj u XIX. ostaci zidnih slika). U sastavu sela je četverokutna kula za obranu od gusara. podignuta je župna crkva Navještenja umjesto starije župne crkve Gospe od Lužina. koja prema moru graniči sa Solilima. Mandaljene na brdu Gorica (sarkofag.. Nekadašnji renesansni Knežev dvor proširen je i nadograđen u XIX. barokna crkva Gospe u Borima (Gospa s djetetom. U selu . je granica između mletačkoga i turskoga teritorija. U srednjem je vijeku bila poznata po. Ston je sjedište biskupije. U X. sada većim dijelom u ruševinama. osobito kamenice i drugi plodovi mora. st. 59 km sjeverozapadno od Dubrovnika. sv. Naselje se razvija uglavnom od početka XVIII. Grad je bio opasan 980 m dugim zidinama. srebrni okovi misala. Bernardin iz Parme 1461. st. Od profanih zgrada unutar zidina ističu se bivša kancelarija Dubrovačke Republike građena u gotičko-renesansnom stilu. st. oko koje se nalaze ornamentirani stećci. Istočno od njega je zid bio povučen uz obalu. s baroknim srebrnim okovom. u nju su uzidani starokršćanski ulomci. uzduž kanala i u uvali Prapratna. naselje na sjeveroistočnoj obali Šolte. Crkva sv. a ondje je i jedan od najljepših kampova na ovom području. a sirotište 1494. Spominje se u XV.-1506. Na području Stona ima još nekoliko starih crkava. Sastoji se od tri naseIja: Đonta Doli. STOMORSKA. koje su tvorile nepravilan peterokut. st. Povijesni gradić Ston je sa svojim znamenitim bedemima i brojnim kulturno-povijesnim spomenicima jedan od najljepših primjera utvrđenoga grada i dubrovačkoga graditeljstva. Od 1420.

vrata otoka Brača. 171. Utvrđenje za obranu naselja podignuli su Venecijanci 1631. Sumartin su oko 1645. Petra i Pavla s fragmentima starokršćanske plastike. SUPETAR. ima arhiv i muzej. Franjevački samostan. uzidano je više pleternih ulomaka iz starije crkve. U selu su sačuvane najstarije jednostavne kuće prekrivene kamenim pločama. lokalitet u Stonskome poIju.). Oko 3. a danas je Sumartin. 168. uz nju staro groblje. U novije vrijeme muzej je suvremeno koncipiran pa su uz nekoliko vrijednih slika venecijanskoga baroka. kamenice za u1je. zaselak u istoimenom zaljevu na jugoistočnoj obali poluotoka Pelješca. postavio najizdavaniji hrvatski pisac fra Andrija Kačić Miošić. s gotičkim natpisom. Kraj puta je crkvica sv. etnografska zbirka i dr. SUĆURAJ. st. 170. Na grobIju zaseoka Metohija. Kasijana. Bogomolje. Barokna župna crkva Gospa od Blagovijesti iz XVII. kolovoza). st. 11 km jugoistočno od Zadra. crkvica sv. U spiIji Gudnji na brdu Poraču nađena je slikana keramika mlađeg neolitika (tzv. Držana zavjetnom crkvom pomoraca. i dr. Ponikve. naselje i mala luka u istoimenoj uvali na istočnom dijelu otoka Hvara. vaIjak za tiještenje maslina. Pred crkvom je grobna ploča. Na području Glavica iznad naselja je predromanička crkva sv. zaštitnika Sukošana (13.). Na rtu Bribirčina ruševine srednjovjekovnog utvrđenja koje su podignuli knezovi Bribirski. Na brdu iznad zaseoka ruševina srednjovjekovne crkvice. 4 km zapadno od Stona. Sve donedavno oaza mira. do danas u sakralnoj funkciji. naselje na jugoistoku PeIješca. st. SUKOŠAN. U Ponikvama je Ijetnikovac dubrovačkih vlastelina Đurđevića. dobila je današnji izgled u XVII. st. Lužine. st.Zaton Doli je župna crkva sv. 169. u kojoj je franjevački samostan s većim posjedom djelovao kao neki antički sveti prostor (temenos). koji su se ovdje naselili 1573.Ruralno graditeljstvo karakteriziraju lokalne posebitosti (zatvoreni zdenci i dr. nase1je 16 km zapadno od Sućuraja. st. na zidovima ostaci zidnih slikarija iz XVI. 3 km jugozapadno od Stona. pretvorena je u apsidu mlađe renesansne crkve. Vezani su i uz Blagdan Sv. naselje i luka u istoimenoj uvali na jugoistočnoj obali otoka Brača.) slikoviti trg. podignuta vjerojatno u XI. kojemu je temelje 1747. st. Ante (iz 1664. maškare tipične samo za Sukošan. Organiziraju se i zabavni programi . iz XV. U doba karnevala posebno su zanimljivi lužari...5 km sjeveroistočno od sela. novouspostavljeni samostanski grb. uz cestu. U romaničko-gotičkoj monumentalnoj crkvi Gospe od Lutina. podignut je masivni zvonik iznad predvorja. naselje i lučica u prostranom zaljevu (Luka Sukošan). Gudnja kultura). st. Kasijana. st. Župna crkva sv. Prapratna. uz Supetar i Bol. Na seoskom groblju crkvica iz XVII. osnovale izbjeglice pred Turcima iz Makarskoga primorja (jedino štokavsko mjesto na otoku Braču). na dovratnicima i na pročelju ugrađeni fragmenti pleterne dekoracije. Supetar je bio naseljen već u neolitiku (spilja Kopačina u blizini mjesta) i u antičko doba (starokršćanski . Od samostana augustinaca. st. U mjestu se njeguju stari običaji. srednjovjekovna kapelica.Noći Sukošana. (fragmenti s motivima pleterne dekoracije). Na otočiću u zaljevu ostaci ljetnikovca zadarskih nadbiskupa iz XV. grad i luka na sjevernoj obali otoka Brača. višebojnih pomorskih karata crtanih rukom (portulanea) izloženi i zlatarski predmeti. Pred baroknom crkvom sv. prema kronici noseći kamenje na svojim ramenima. Nikole s kupolom (X. SUMARTIN. U XIX. sačuvan je samo dio. st.st. Naseljen je vjerojatno sredinom XV. . Jurja s kraja XII. Filipa i Jakova iz XII.

. Mauzolej obitelji Petrinović. napušteno 1798. st. crkvama južnoga hrvatskoga primorja. SUTOMIŠĆICA. st. 175. SVETA NEDJELJA (Sveta Nedilja). Roka nalaze sjeveroistočno od sela. Uz obalu je kaštel obitelji Marjanović (1777. zapravo je pregrađena gotička crkva. Na groblju nekoliko nadgrobnih spomenika. od koje potječu natpis i grb rogovskoga opata Petra Zadranina (druga polovica XIV.-XII. radova Supetranina Ivana Rendića. Iz doba renesanse je kuća NataliBožičević. u kojoj je poslije bilo obitavalište augustinaca. Ljetnikovac zadarske plemićke obitelji Lantana iz 1686.) građena je 1733. u čijoj se blizini odigrala ( 47. 7 km zapadno od Supetra. 173. U župnoj crkvi su romaničke freske iz XIII. čiji se ostaci s očuvanom ranoromaničkom crkvom sv. Pavao Bruttapelle. SVETI FILIP I JAKOV. Crkva sv. 2 km sjeverno od Preka. Ilije koja tipologijom pripada. ŠĆEDRO.sarkofazi uz crkvicu na groblju).). U uvali Mostir su ruševine dominikanskog samostana.. prije Krista) čuvena bitka između Cezarova i Pompejeva brodovlja. Luke iz XI. 174. naselje na obali Pašmanskoga kanala.. Uz cestu prema Donjem Humcu predromanička crkva sv. Očuvani su temelji starokršćanske crkve unutar koje je 1579. u njemu se vršila primopredaja dužnosti talijanskih namjesnika za Dalmaciju i Albaniju. .. Do turskih provala naselje je bilo luka benediktinskoga samostana u Rogovu. st. 9 km južno od Supetra. Današnje selo podignuto je nakon povlačenja Turaka u XVII. st. Župna crkva s monumentalnim stubištem (na ostacima bazilike iz V. Barokni zvonik podignuo je potkraj XVIII. st. U crkvi je oltarna slika Gospa od Ružarija. naselje na južnim padinama otoka Hvara. U dnu uvale. i XVIII. barokni je i perivoj Ilić. s portretima i skulpturama. i starokršćanske crkve pregrađivane u srednjem vijeku. otok u središnjem dijelu Korčulanskoga kanala. st. st. U crkvi se čuva monumentalno drveno raspelo s kraja XIV. . st. U neposrednoj blizini je predromanička crkvica sv. sagrađena crkva sv. naselje i lučica u istoimenoj uvali Zadarskoga kanala na središnjem dijelu istočne obale otoka Ugljana. rad srednjotalijanske škole iz XVII. U njoj su slike domaćega baroknog slikara Feliksa Tironija i barokna oltarna pala nepoznata venecijanskog slikara iz XVIII. nase1je u unutrašnjosti otoka Brača. st. Mihovila iz XVIII. Obalni pojas uz naselje je pošumljen (alepski i primorski bor). st. podignutog u XVI. današnja barokna crkva sagrađena je 1679. Ivana. Područje na kome se nalazi Sveta Nedjelja hvarski Statut iz 1331. proširena 1887. st. Spiridona nalazi se oltarna slika Sv.Čini se da je Šćedro identičan s antičkim otokom Tauris. 172. U kući Definis nalazi se zbirka namještaja i umjetničkih predmeta iz početka XIX. s prostranim parkom i kapelom primjer je baroknoga dvorca venecijanskoga tipa. U neposrednoj je blizini špilja s neolitičkim nalazima. U uvali Rake ostaci mozaika koji su pripadali rimskoj ladanjskoj vili. 3 km sjeverozapadno od Biograda na Moru. na nekad močvarnu zemljištu. god.). st.). Župna crkva posvećena sv. Jeronima vrsna barokna slika nepoznata venecijanskog majstora. park s drvoredom palma. naziva Plaže. poslije je barokizirana. st. Eufemiji spominje se od 1349. Jerolim u pustinji Baldassara d'Anne i slika mletačke slikarske škole iz XVII.. st. iz doba baroka ljetnikovac s perivojem pjesnika Jerolima Kavanjina (XVII./XVIII. st. Na oltaru sv. 176. st. Renesansna župna crkva iz XVI. na pročelju je sunčani sat. Donji Humac. Na otoku ima nekoliko pretpovijesnih gomila. napuštenog potkraj XVIII. od južne obale otoka Hvara razdvaja ga Šćedranski kanal. 12 km jugoistočno od Hvara. SUTIVAN (Stivan). a u kapeli na groblju Raspeće Jurja Plančića iz 1924. U župnoj crkvi sv.-XVIII. djelo je Tome Rosandića. naselje i luka na krajnjem zapadnom dijelu sjeverne obale otoka Brača.

177.ŠIBENIK grad i luka u sjevernoj Dalmaciji, nedaleko od ušća Krke u Šibenski zaljev koji je uskim prolazom spojen sa Šibenskim kanalom; Šibenik se prvi put spominje 1066. u ispravi kralja Petra Krešimira IV. koji boravi u utvrđenom kaštelu sv. Mihovila, danas Sv. Ana. Venecijanci drže Šibenik 1116.-24. i 1125.-33. Ugarsko-hrvatski kralj Stjepan IV. daje mu autonomiju 1167. Nakon kraće bizantske vladavine (do 1180.) gradom vladaju naizmjence ugarskohrvatski kraljevi, Venecija, bosanski kralj Stjepan Tvrtko i herceg Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Ponovno je pod vlašću Venecije 1412.-1797. Otada pa do 1918. (osim razdoblja francuske okupacije) nalazi se, zajedno s ostalom Dalmacijom, pod Austrijom. Na kraju I. svjetskog rata okupirala ga je Italija, ali je po odredbama Rapalskog ugovora (1920.) vraćen matici zemlji. - Šibenik je rodno mjesto humanista J. Šižgorića (oko 1420.-1509.), A. Vrančića (1504.-1573.) i F. Vrančića (1551.-1617.) i dr. Između pristana i Poljane lijevo je crkva sv. Frane s franjevačkim samostanom. U jednobrodnoj gotičkoj crkvi (iz XIV. st.) bogato rezbareni kasetirani strop (XVII. st.), oltari koje je, po nacrtima Jerolima Mondelle, izveo u Veneciji 1635. Iseppo Ridolfi. U samostanskoj zbirci ima veći broj rukopisnih kodeksa (najstariji iz XI. st.), inkunabula i starih knjiga. Na zapadnoj strani Poljane je zgrada kazališta. Lijevo od nje u Zagrebačkoj ulici je parohijska crkva, prvobitno crkva benediktinskoga ženskog samostana (1390.); zvonik na preslicu (iz kasnog XVI. st.), jedan od najljepših zvonika tog tipa na hrvatskoj obali. Nešto podalje u istoj ulici nalazi se crkva sv. Ivana Krstitelja (nekad crkva Sv. Trojstva, pregrađena poslije 1485.); uz nju je prigrađeno vanjsko stubište (izveo Ivan Pribislavljić 1460.). U blizini se nalazi Nova crkva, građena u doba prijelaza iz gotike u renesansu; zvonik je 1742.-59. gradio Ivan Skoko. Kasetirani oslikani strop u crkvi (1623.-32.) izveli su Jerolim Mondella i suradnici, a freske Mihovil Parkić (1619.) i Antun Moneghin (1628.). U produžetku Zagrebačke ulice (u kojoj ima nekoliko starih patricijskih kuća) je najstarija jezgra grada, koja se nepravilnim rasporedom ulica prilagođuje nagibu brežuljka s tvrđavom sv. Ane, najstarijom šibenskom obrambenom građevinom (pojačanja u XVI. i XVII. st.); s tvrđave, ispod koje je gradsko groblje, pruža se izvanredno lijep pogled na grad i okolicu. U tom dijelu grada je gotička palača Fosclo, palača Orsini (od 1455. u posjedu Jurja Dalmatinca) s bogatim portalom, crkva sv. Lovre (barokna građevina iz 1677.-97.; u samostanskoj zbirci slika Jurja Ćulinovića i, na obali, crkva sv. Dominika. Prema središtu grada put vodi na trg pred katedralom sv. Jakova. Na trgu je spomenik Jurju Dalmatincu (rad Ivana Meštrovića). Gradnja katedrale, najmonumentalnije građevine prijelaznog stila iz gotike u renesansu na istočnoj obali Jadrana, započela je 1432.; posvećena je tek 1555. Nakon nekoliko graditelja iz venecijanskih krajeva, za protomagistra je postavljen graditelj i kipar Juraj Dalmatinac (signatura na pilastru kora između dva anđelčića), koji je na njoj radio uz prekide do smrti (1475.). On je dovršio donji dio građevine, izveo apside s frizom portretnih glava (71) i baptisterij (1452.) ispod južne apside, prvobitnoj koncepciji dodao kratki poprečni brod i projektirao kupolu. Najbliži mu je suradnik bio Ivan Pribislavljić. Nakon Jurjeve smrti gradnjom upravlja Nikola Firentinac. U to su vrijeme izgrađeni svod crkve i kupola, primjenom jedinstvenog sustava svedenih, međusobno utorenih kamenih ploča. Iznad pobočnih kapela (sa svake strane šest) izgrađena je galerija. U prvoj je kapeli s desne strane epitaf Jurja Šižgorića (1456., rad Jurja Dalmatinca), u prvoj kapeli s lijeve strane sarkofag Ivana Stafilića iz XVI. st. Na oltaru sv. Križa je raspelo (rad Jurja Petrovića iz 1455.), na oltaru sv. Fabijana i Sebastijana slika Filippa Zaninbertija s početka XVII. st. Propovjedaonica, rezbarena u drvu, rad je Jerolima Mondelle (1624.). Stupići na ogradama pjevališta rad su Nikole Firentinca, a statusa jednog od dvojice proroka (Elizeja) djelo je Pavla Gospodnetića iz 1595. Glavni je oltar iz 1638. Iz južne apside jedne stube vode u sakristiju (u njoj rezbareni ormari, rad Jerolima Mondelle), a druge u krstionicu, rad Jurja Dalmatinca. Na trgu, preko puta sjeverne strane katedrale, nalazi se Gradska loža, nekad sjedište gradskog vijeća, podignuta 1533.-42. Nasuprot apsidama katedrale je crkvica sv. Barbare (1457. -61., graditelj Ivan Pribislavljić); u njoj je Zbirka crkvene umjetnosti (dva poliptiha: Blaža Trogiranina i Nikole Vladanova). Na obali se na katedralu naslanja stara biskupska palača (1439.-41.) s kasnogotičkim dvorištem (u prizemlju portik). Uz nju su sačuvana stara Morska vrata, ulaz u grad s obale. Na obali je i nekadašnja Kneževa palača (sada Muzej grada Šibenika sa zbirkama arheoloških nalaza, arhivalija, numizmatike). Na obali je i kasnorenesansna crkvica sv. Nikole s kasetiranim stropom (1762.). Od Poljane

put vodi uzbrdo do tvrđave Šubićevac; dalje uzbrdo prema sjeverozapadu najviša šibenska tvrđava, Sv. Ivan (125 m). Katedrala Svetog Jakova u Šibeniku, trobrodna je bazilka s tri apside i kupolom ( visina unutrašnjosti je 32 m ). Konstrukcija je katedrale započeta u venecijanskom gotičkom stilu, ali je dovršena u stilu toskanske renesanse. Gotovo je 15 desetljeća prošlo od trenutka kada je donesena odluka o gradnji katedrale 1402. do njenog posvećivanja 1555. Gradnja je početa 1431 na mjestu gdje je ranije postojala manja katedrala tako da se u gradnji nove katedrale koristio materijal ranije postojeće crkve. Kamen za gradnju donosio se s Korčule, Suska, Brača, Raba i Krka. U prvoj fazi gradnje sudjelovali su talijanski majstori Francesco di Giacomo, Lorenzo Pincino i Pier Paolo Bussato, zajedno s domaćim majstorima klesarima Andrijom Budčićem i Grubišom Šlafčićem (uzdužni zidovi i oba portala ). 1444. godine gradnju preuzima Juraj (Matejev) Dalmatinac. Pod njegovim vodstvom nastaju pobočne lađe, svetište, apside ukrašene frizom od 74 glava ( smatra se da su to portreti eminentnih građana Šibenika) i sakristija. Nikola Firentinac je nastavio gradnju (završetak pobočnih lađa, kupola i projekt krovišta - kamenih svodova). Nakon smrti Nikole Firentinca 1505.godine, gradnju su katedrale konačno završili Bartolomeo i Giacomo de Mestre. Ovaj jedinstveni sakralni spomenik iznimno je interesantan primjer kao jedina građevina koja nema zidarskih elemenata, i gdje su zidovi, svodovi i kupole konstruirane jedinstvenom metodom (koju je prvi upotrijebio Juraj Dalmatinac ) gdje se naknadno, u cjelinu slažu precizno isklesani kameni djelovi, metoda koja je korištena u tesarskom zanatu. Rezultat je sklad kamene cjeline, metode slaganja, i apsolutne harmonije unutrašnjosti i vanjskog volumena katedrale. Tehnika gradnje najbolje se očituje u zabatu glavne fasade (forma trolista) kao jednom od najstarijih u Europi i kao jedinom koji se prirodno nastavlja kao dio trobrodnog tlocrta crkve u harmoniji s oblikom i veličinom svodova. Unutar katedrale, u lađama se nalazi nekoliko oltara, a iznad pobočnih lađa su dva reda galerija. Križ na oltaru Svetog Križa iz 1455.godine, remek-djelo je Juraja Petrovića. Na oltaru Sveta Tri kralja nalaze se dva mramorna reljefa koji prikazuju anđele, rad Nikole Firentinca i slikara Bernardina Riccija. Kip proroka remek-djelo je Pavla Gospodnetića iz 1594. godine. Rezbarena propovjedaonica remekdijelo je Jerolima Mondela ( 1624 ). Na oltaru Svetog Fabijana i Svetog Sebastijana slika je Filipa Zaninbertia. Glavni oltar Majke od Suza datira iz 1630. godine. Dok se šećete pored nadgrobnih spomenika možete uočiti epitaf Jurja Šišgorića, rad Andrije Alesija (1454) prema crtežu Jurja Dalmatinca, spomenik biskupu Spignaroli (A. Nogulović) i sarkofag Ivana Stafilića. Šibenska je katedrala dobila status Zaštićene svjetske baštine pod patronatom UNESCO-a 2000.godine. Bilice, naselje 4 km sjeverno od Šibenika. Na položaju Dedića Punta pronađeni su ostaci rimske ladanjske vile i starokršćanske bazilike. Danilo, područje triju sela (Danilo Gornje, Danilo Biranj, Danilo Kraljice) u šibenskome zaleđu, 15-ak km istočno od Šibenika. Važna nalazišta iz prapovijesnoga, antičkoga i ranohrvatskoga doba. Usred danilskog po1ja, na položaju Bitinj, otkriveni su ostaci nase1ja iz mlađega kamenog doba (zemunice). Na brežuljku Gradina su ostaci nase1ja iz že1jeznoga i rimskog doba, ilirski Rider (32 suhozidne pravokutne kuće, dijelom usječene u stijenu). U rimsko doba nase1je nastavlja život (municipium Rider), a podno njega razvilo se novo naselje; veliki stambeni sklop s otvorenim prostorom u središtu i termama na čijem je prostoru podignuta starokršćanska bazilika. U zaseoku Biranj nađeni su ostaci građevina, natpisi i grobovi iz rimskog doba, te re1jef Dijane, Merkura i Pana. Uz crkvu sv. Petra otkriveni su teme1ji starije građevine, ulomci crkvenoga namještaja urešeni pleterom i ranosrednjovjekovni natpisi. Oko crkve nalazi se više stećaka. Donje Polje, nase1je 3 km jugoistočno od Šibenika. Na položaju Grušine (Morinje) nalaze se antički ostaci prostrane ladanjsko-gospodarske zgrade. Na groblju kraj crkve sv. Lovre pronađeno je više rimskih nadgrobnih natpisa, starohrvatski grobovi s nakitom. Na položaju Kosa otkriveno je i istraženo starohrvatsko grob1je iz IX.-X. st. (130 grobova). Do danas, potpuno ili u ruševinama, očuvale su se romaničko-gotičke crkvice sv. Mare, Gospe od Griblja, sv. Silvestra, sv. Jurja i sv. Lovre.

Jadrtovac, nase1je na obali istoimenoga kanala i zaljeva Morinj, 8 km jugoistočno od Šibenika. Na položaju Vrutci ostaci starokršćanske crkve. Od kaštela obitelji Andreis iz XVI./XVII. st. očuvao se dio zidina sa zupcima kruništa i jedna kula, pretvorena u kuću primorskoga tipa. Crkva posvećena sv. Mariji sagrađena je u XVII, a proširena u XVIII. st. Glavni kasnobarokni oltar, s očuvanom originalnom polikromijom, potječe iz 1790.; iz istoga vremena slike Blažene Djevice Marije i sv. Jurja. 178. ŠIPAN, najveći otok u skupini Elafitskih otoka, 17 km sjeverozapadno od Dubrovnika; Pod današnjim imenom otok se prvi put spominje 1371. U Šipanskoj Luci otkriveni su ostaci rimske vile. Iz srednjega je vijeka više arhitektonskih spomenika: ruševine crkve sv. Petra na Veljem vrhu (XI. st.), crkvica sv. Ivana s freskama (XI. st., proširena u XV. st.) u Šilovu Selu, te unutar sklopa benediktinskoga samostana u Pakljenoj predromanička crkva sv. Mihovila iz XI. st., romaničko-gotička kuća, gotička kula i renesansna crkva sv. Duha iz 1569. U XV. st. na Šipanu ljetnikovce podiže dubrovačka vlastela. U Šipanskoj Luci, gdje su u kasnogotičkoj župnoj crkvi sv. Stjepana slike Pantaleonea (druga polovica XV. st.), ističe se ljetnikovac obitelji Sorkočević (XV. st.). U XV. st. sagrađen je iznad Šipanske Luke gotički knežev dvor s biforama na pročelju (nad gotičkim dvorišnim vratima natpis iz 1450.). U Suđurđu je utvrđeni dvorac koji je 1539. sagradio Tomo Stjepović-Skočibuha; njegov sin Vice podignuo je uz dvorac visoku kulu (1577.). Između Šipanske Luke i Suđurđa su ruševine ljetne rezidencije dubrovačkih nadbiskupa; u njoj je povremeno boravio i humanist Lodovico Beccadelli (1501.-1572.), prijatelj Michelangelov. U Renatovu su ruševine manjega zamka u kojemu je, prema predaji, boravio napuljski kralj Renato Anžuvinski (XV. st.); nađen je grb s natpisom »Renatus rex justus«. 179. ŠKRIP, nase1je u unutrašnjosti središnjeg dijela otoka Brača, 2 km južno od Splitske. Uokolo srednjovjekovnoga građevnoga sklopa s kulom kaštela Radojkovića očuvane su monumentalne prapovijesne zidine. Donji dio kule ostaci su rimskoga mauzoleja. Uz kaštel Cerinića nalaze se sarkofazi iz starokršćanskoga doba, a u okolici su kamenolomi iz rimskoga doba. U kamenolomu Rasoke u živoj stijeni uklesan je reljef Herakla (III-IV. st.). Ranosrednjovjekovna crkva sv. Duha na groblju više je puta pregrađivana. Usred sela je 1618. sagrađen veliki kaštel obite1ji Cerineo-Cerinić (u njemu je Brački muzej) , a do njega je barokna župna crkva s bogato ukrašenim pročeljem. Na oltarima su četiri slike Jacopa Palme ml. 180. ŠOLTA, otok u srednjodalmatinskom arhipelagu zapadno od otoka Brača; Otok prvi put spominje Pseudoskilaks (IV. st. prije Krista) pod imenom Olyntha. Rimljani ga nazivaju Solenta, a u splitskom statutu (XIV. st.) naziva se Solta. Na otoku ima tragova naselja iz pretpovijesnog doba (utvrda Gradac) i iz rimskog doba (Rogač, Grohote, Nečujam). Kad su Slaveni i Avari početkom VII. st. razorili Salonu, dio solinskih stanovnika prebjegao je na Šoltu. U srednjem vijeku otok su više puta napadali Omišani (1240.) i Venecijanci (1387. i 1418.). Srednjovjekovnih spomenika ima na lokalitetu Sveti Mihovil u grohotskom polju, u Donjem Selu, Nečujmu i Stomorici iznad Stomorske (benediktinski samostan). Poslije pada Klisa (1537.) otok naseljavaju bjegunci s kopna. 181. TISNO, naselje na istočnoj obali otoka Murtera, a dijelom na susjednom kopnu (Tišnjanski poluotok), 29 km sjeverozapadno od Šibenika; Spominje se od 1474. Župna crkva iz 1548. barokizirana je 1640., a dograđena 1840.; zvonik su 1680.-84. gradili domaći graditelji. Ostale crkvice su iz XVII. st. U Ivinju, zaseoku na kopnu, srednjovjekovna crkva sv. Martina. 182. TKON, naselje i lučica na južnom dijelu istočne obale otoka Pašmana; 752 stan. Župna crkva sv. Tome sagrađena je 1742. Na glavnom je oltaru slika Majke Božje koja se pripisuje zadarskome slikaru Petru Jordaniću s kraja XV. st. Tkon je slikovito mjesto nasuprot Biogradu na Moru. Samostan na Ćokovcu jedini je aktivni benediktinski

st. Zidine oko grada porušene su početkom XIX. majstor Radovan. kasnosrednjovjekovno groblje sa stećcima. Sa sjeverne strane u grad se ulazi kroz kasnorenesansna . u XV. Trogir je bio jedan od najistaknutijih kulturnih središta Dalmacije. Naselje. Naglim usponom obližnje Salone Trogir gubi prijašnje značenje. st. Na uzvisini Gardun bio je rimski Tilurium. Zapadni dio. Stariji. U doba doseljenja Hrvata u grad se sklanjaju izbjeglice iz razorene Salone. U XI.. dobiva biskupiju (ukinuta 1828. a 1107. prije Krista grčko naselje Tragurion. st. i XIII. 185. u XVII. (1348. koga natpis na nadgrobnoj ploči u trogirskoj katedrali zove »štit Hrvata«. prijatelj Erazma Rotterdamskog. Radovanov portal. God. Kaštel se spominje u VI. dva gotička portala. st. Kuzme i Damjana pregrađena je u gotičkim oblicima. o gradnji refektorija i grbovi opata. Posjeduje bogatu sakralnu zbirku. Gradsko područje širi se i na sjevernu obalu Čiova. izvornih zdanja i lijepih ulica u Trogiru će upoznati raskošnu i slojevitu baštinu . God. i XIV. Nikola Firentinac. gotička bifora.). u XV. naseljen je kasnije. Nastao na raskrižju rimskih cesta prema Naroni i Bosni. 27 km zapadno od Splita. st. ugarsko-hrvatski kralj Koloman priznaje mu autonomna gradska prava. obnovila. Tu djeluju u XIII. osnovali su u XVI. Romanička jednobrodna crkva sv. st. humanisti Petar i Koriolan Cipiko i Fran Trankvil Andreis. U samostanu su ostaci romaničke arhitekture. naselje na južnom rubu Sinjskog polja. utvrđeni samostan benediktinaca glagoljaša podignut 1125. Stara jezgra grada na otočiću .-14.samostan u Hrvatskoj. kipari i graditelji Ivan Budislavljić. umjetničke zbirke. Trogir se brzo oporavlja i u tijeku XII. U starom naselju Jurjevgrad ostaci srednjovjekovnog utvrđenja i crkva sv. umjetničkih djela. bježeći pred Tatarima. naselje i luka na malom poluotoku. God. pošto su Biograd porušili Mlečani. Od IX. U XIII. 183. i XVI. ondje je našao utočište kralj Bela IV. Matej Gojković. U prošlosti. povjesničar Ivan Lučić. upisana u UNESCO-ov registar spomenične baštine . Glavni portal s kipom Madona na prijesto1ju s djetetom potječe s početka XV. Ćokovac. Ivan Duknović (rodom Trogiranin) i Blaž Jurjev Trogiranin. istočni dio grada razvio se oko glavnoga trga s katedralom.od romaničkoga dvorišta do suvremeno opremljenih interijera.od 1997. vraćen je matici zemlji. koje se u doba rimskog vladanja razvija u jaku luku. st. započinje dugo razdoblje venecijanske vladavine. 184.) pod Austrijom. Pasika. Sačuvani su neznatni ostaci obrambenog zida izgrađena za venecijanske vladavine. st. Stara gradska jezgra smještena je na otočiću između Čiova i kopna. prvobitno na otoku. Na susjednom otoku Čiovu razvilo se novo naselje u doba ratova s Turcima. osvajaju ga i gotovo do temelja razaraju Saraceni. st. svetište s križnorebrastim svodom. 1420. st. Trogir je u pravom smislu grad-muzej. 14 km jugoistočno od Sinja. 4 km zapadno od Vodica. Ljubitelji kulturno-povijesnih spomenika. Istočno od sela također srednjovjekovna crkvica. st. unutar zidina koje je Venecija u XV. nasuprot otočiću. TRIBUNJ. grad i luka na obali Kaštelanskog zaljeva. nude trogirskome turistu divotu koju kao prikladan suvenir personificira reljef Kairosa. a zbog strateške važnosti njime se koriste Mlečani još krajem XVII. TROGIR. izgradivši dvije još i danas sačuvane utvrde: kaštel Kamerlengo i kulu sv. na desnoj obali rijeke Cetine.-XV. sa susjednim kopnom spojena je kamenim mostom. TRILJ. plaća danak hrvatskim vladarima.). st. st. 1123. Trogirani najčešće biraju za svoje bribirske knezove Šubiće. st. koje su tijekom stoljeća oduševljavale namjernike i putopisce. Na obronku brda Borinovac. glagoljski natpis iz 1517. U III. God.formirala se u razdoblju XIII. 1242. st. među njima se ističe Mladen III. Neponovljiva povijesna jezgra. na lijevoj obali Cetine. Marka. Trogir je do 1918. bjegunci iz susjednih sela na kopnu. 1918. doživljava snažan gospodarski uspon. st. a s Čiovom pokretnim mostom. Andrija Aleši. Nakon pada Venecije 1797. Nikole iz 1452. U crkvi se nalazi vrijedno slikano raspelo nepoznatoga gotičkog slikara. (osim razdoblja francuske vladavine 1806.

u crkvi je grobnica obitelji Cipiko.-XVII.). Današnji izgled kaštel je dobio u XV.) s ostacima srednjovjekovnih zidina. XVI. Zapadno od palače Lučić je samostan i crkva sv.Štandarac (1605. Radovanova portala. Trogirska srednjovjekovna jezgra. 1471. na srednjim žanr-prizori koji simboliziraju pojedine mjesece. u njoj reljef Pravda (Nikola Firentinac. sada Gradski muzej... a dva kipa Ivana Duknovića (Sv.). s baroknim oltarima. Dalje obalom dolazi se do renesansnih gradskih vrata. Meštrović).) s lijepim portalom i dvorištem. najznačajniji sačuvani rad Andrije Alešija. Na vanjskim pilastrima su likovi svetaca.) Matej Gojković. gotičke korske klupe (Ivan Budislavljić. najljepši spomenik renesanse u Dalmaciji. Desno ulica vodi do renesansne crkve sv.). s romaničkom fasadom prema trgu. Dominika. st. već i u centralnoj Europi. st. Toma iz 1508.-XV.) i slika Obrezanje Isusovo (Jacopo Palma ml. Ivana Ursinija. u samostanskoj zbirci gotički poliptih (Blaž Trogiranin). gotičkog. Sebastijana na fasadi vjerojatno djela Nikole Firentinca).. Sebastijana (kipovi Krista i sv. Sjevernu stranu trga zatvara trobrodna katedrala sv. st. Nikole. najstarija trogirska crkva sačuvana u izvornom obliku.) dolazi se do renesansne palače Lučić (1604.. U katedrali su osmerokutna kamena propovjedaonica iz XIII. Ivana Krstitelja (XIII.). majstor Radovan uz pomoć suradnika. Mihovila.-1610. srušene u bombardiranju 1944. Visoka kula kaštela nadograđena je na stariju genovsku kulu iz 1380. U samostanskoj zbirci čuva se reljef Kairosa. iznad kojih stoje likovi Adama i Eve.). završni kat izveo je Trifun Bokanić (1592. U luneti reljef Rođenje Kristovo. Duknović) i male palače međusobno odvojene ulicom. koji je najbolje sačuvan romaničko-gotički grad ne samo na Jadranu.. Na suprotnoj strani trga je gradska vijećnica iz XV. a na unutrašnjim stupićima nižu se prizori iz lova i likovi fantastičnih životinja uokvireni bujnom biljnom dekoracijom. te brojne građevine i palače iz romaničkog.) crkve sv. Polaganje u grob i Sveta Magdalena (Padovanino) i dr. iznad baroknoga glavnog oltara ciborij iz XIV. stoljeću prije nove ere. 1439. Iznad vrata reljef Krštenje Kristovo. Među predmetima katedralne riznice ističu se bjelokosni gotički triptih i više srednjovjekovnih iluminiranih kodeksa. Portal flankiraju figure lavova. Portal crkve je djelo majstora Nikole iz 1372. u novije vrijeme u crkvi je Pinakoteka: slike (XIV. st. st. koja se sastoji od velike . U crkvi je grobnica obitelji Sobota (Nikola Firentinac. reljef Oplakivanje Krista (Nikola Firentinac. Barbare (XI. i Sv.portal (I.). U sjevernom brodu je kapela bl. Ivan Evanđelist). Sjeverozapadno od samostana diže se osamljeni zvonik (1595. Uz ložu je gradski toranj sa satom. renesansnog i baroknog perioda. Gradio ju je 1468. U dnu predvorja je krstionica iz 1467. što ga je izveo 1240. st. kipovi. st. a između nje i kaštela klasicistička glorijeta iz doba francuske okupacije. st. 1607.) u stilu kasne renesanse. Zapadnu stranu trga zatvara palača Cipiko. kodeksi. Na toj antičkoj jezgri leži povijesna jezgra Trogira. a u unutrašnjosti oltar s kipom sv.).). Idući dalje obalom uz kameni stup za zastavu . proširen u XVI. objedinjuje dobro sačuvan dvorac i kulu. a na stupovima i oltarima slike Augustin Kažotić (Jacopo Palma ml. 1599. Najznačajnija građevina je trogirska katedrala s portalom zapadnih vratiju. koji je s majstorom Stjepanom podignuo i drugi kat u oblicima kićene venecijanske gotike. Iza lože je trobrodna ranosrednjovjekovna crkvica sv.. Petra (barokni glavni oltar). lapidarij) dolazi se na Narodni trg.) s crkvom sv. slikano gotičko raspelo i dr.. st. 1469.) i reljef s figurom bana Berislavića (I. Ivana Krstitelja i iznad njega reljef Sveti Jerolim u spilji. st. st. Na vrhu zvonika su kipovi četvorice evanđelista (Allesandro Vittoria. okružena zidinama. U sakristiji su slike Sveti Jerolim i Sveti Ivan Krstitelj (Gentile Bellini) i kasnogotički ormar (rad majstora Grgura Vidova. Renesansni zvonik građen je 1598. desno je ženski benediktinski samostan (utemeljen 1064. romanička Majka Božja s djetetom. Uskim i slikovitim ulicama s nekoliko lijepih palača (barokna palača GaranjinFanfogna. nekoć renesansna crkvica sv. Ranogotički prvi kat zvonika dovršio je (1422. Trogir su osnovali grčki kolonisti s otoka Visa u III. koji je nekoć bio spojen s gradskim zidinama. u gotičkom dvorištu grbovi i kamena glava (po predaji lik klesara Mateja Gojkovića).gradska vrata (XVII. najznačajnijeg dijela romaničke plastike u Dalmaciji. remek-djelom majstora Radovana najznačajnijim . Na gradskome groblju 2 km sjeveroistočno od Trogira nalazi se reljef Boga Oca (Nikola Firentinac). Kroz predvorje se dolazi do glavnog ulaza. Na južnoj strani trga je gradska loža iz XV. 1458. st. s figurama Navještenja (majstor Mavro). Sjeverno od kaštela je okrugla kula sv. gdje je romanička crkva sv. Marka iz XV. jednobrodna gotička građevina iz XIV. st.).). st. Nikola Firentinac.-97. Na jugozapadnom kraju otočića je kaštel Kamerlengo. Uz gradsku vijećnicu vodi ulica do obale. oko 1470. Lovre (XIII.

Na rubu naselja je kapelica (natpis iz 1695. st. baroknom česmom s Neptunom i nimfama.gotičkom stilu potkraj XIII. makarske obitelji Ivanišević i Lučić-Pavlović uz more grade barokne vile. naselje i luka na sjevernoj obali poluotoka Pelješca.-1502. 187.).). a posebno se ističe arboretum. Mauzolej s podnim mozaikom i ostacima fresaka na zidovima (V. 191.). TRSTENO. 189. U rimsko doba gusto naseljen. . Na groblju su otkriveni ulomci namještaja starokršćanske crkve iz V. 4 km jugoistočno od Makarske. 8 km zapadno od Trpnja. st. Muline. više puta pregrađivana. Crkva sv. Naseljen je kontinuirano od mlađega kamenog doba. 186. Mihovila i crkva sv. od starije crkve očuvan ukrašeni kameni prozor iz XVI. a na trgu ispred mjesta su dvije orijaške platane starije od 400 godina. 190. naselje i luka u uvali Velo jezero na južnoj obali otoka Lastova. ljetnikovac je pregrađen nakon potresa 1667. st. Na brdu iznad luke ruševine su srednjovjekovne tvrđave. 1761 stan.-VI. Nova župna crkva građena je u neoromaničkom stilu. naselje i luka na obali Pašmanskoga kanala. Nalazi rimskih gospodarskih zgrada s bazenima za vodu i uljarom (maslina). U uvali Velo jezero otkriveni su temelji starokršćanske bazilike iz V. st. Potkraj XV. st. st. naselje u Makarskom primorju. UBLI. Nastanjeni u antičko doba. st. sačuvani su ostaci tvrđave (s kulama). gdje su nađeni brojni ostaci antičkih građevina. TURANJ. Naseljen u antičko doba (rimski grobovi). 5 km sjeverozapadno od Biograda na Moru. sa sarkofazima. TUČEPI. 10 km jugozapadno od naselja Lastovo. do nje ostaci gospodarskih zgrada iz istog vremena. st. st. . palme. Na nadvratniku srednjovjekovne crkvice na lokalitetu Tukljača spominje se pleme Mogorovića. a 1736. 188. U XVIII. TRPANJ. 11 km sjeveroistočno od Orebića.) s drvenim baroknim oltarom. Sačuvani su ostaci rimske građevine s mozaicima. naselje 24 km sjeverozapadno od Dubrovnika. jedinstveni primjerci te vrste u Europi. naselje i lučica. U zaseoku Pašalići renesansna crkvica sv. Jurja sagrađena je u prijelaznome romaničko . u crkvici glagoljska nadgrobna ploča iz XV.primjerom romaničko-gotičke umjetnosti u Hrvatskoj. te starokršćansko groblje s bazilikom i oratorijem (VI. Današnja naselja osnovana su u srednjem vijeku. Duba Pelješka. Naselje se pod današnjim imenom spominje 1434. Otok se pod današnjim imenom javlja prvi put 1325. Bogat je egzotičnim biljem.). i nekoliko srednjovjekovnih nadgrobnih ploča. U kapeli Gospe od Snijega nalazi se oltarna slika Majka Božja s djetetom Pietera Coecke van Aelsta (XVI. Perivoj (arboretum) s egzotičnim raslinjem (gorostasne platane. UGLJAN otok u zadarskom arhipelagu. U prošlosti važna luka Pelješca.-VI. a danas i jedini arboretum na cijelom sredozemnom dijelu Hrvatske. Kate. st.Župna je crkva gotičko-renesansna građevina s baroknim oltarima. kamforovac) ukrašen je kamenim stupovima. sagradio je Ivan Gučetić ljetnikovac u gotičko-renesansnome stilu s kapelom i perivojem (1494.). ljetnikovac opata Grubišića danas je hotel Kaštelet. Usred naselja je crkva Gospe od Karmena (renesansni glavni oltar s grbom obitelji Gundulić). Župna crkva. st. sjeverozapadno od otoka Pašmana. uvala na sjeverozapadnom dijelu obale otoka Ug1jana. spominje se od XV. To je najstariji uređeni renesansni perivoj u Dalmaciji (prema natpisu iz 1502. Trpanj se razvio u blizini rimske vile (dijelovi mozaika i zidova na starom groblju). osobito u sjeverozapadnom dijelu. Trsteno je jedno od najljepših mjesta na dubrovačkom području. Srednjovjekovno naselje stradalo za turskih napada.

reljef s Dioskurima.). Crkva je . ožujka) s vjerskim i kulturnim programom.-1536. nadgrobni spomenici s prikazom rimskih konjanika i časnika. Jugoistočno od sela. Župna crkva sv. 193. st. U samostanskome je dvorištu epitaf osnivača glagoljske tiskare u Rijeci.nalazište Vela spilja iz mlađega kamenog doba. Josipa (19. Kako se nalazi na prostoru antičke Narone. 11 km sjeverozapadno od Preka. U klaustru su uzidani zanimljivi romanički kapiteli. žene cara Augusta i glava Merkura (oba u Ashmolean Museumu u Engleskoj). stari franjevački samostan iz 1430. a krajem prošloga stoljeća portret Livije. na uzvisini Kuran. U kasnoantičkom je razdoblju biskupsko središte. prstenovi i više od 100 komada bizantskog novca s početka VII. 45 km zapadno od grada Korčule. Vela je Luka . Najstarije po Veloj spilji. Ivana u predjelu Gradina spominje se od XV.. Područje Veloga Rata naseljeno je od rimskog doba. Procvat doživljava od sredine II. nije imala veće značenje. fragment sarkofaga s prikazom Herakla. dok je dio kamenih spomenika uzidan u seoske kuće od kojih je posebno zanimljiva tzv.. otkrivenih na vrhu brijega uz gradske zidine. Monumentalni spomenik Domagojevi strijelci rad je J. U nedalekom Veruniću je barokna crkva Gospe od Karmena iz 1679. ali sve do pred kraj XVIII. VELA LUKA. Vid je čest cilj izletnika. zimske kupke te da su se održavale kazališne predstave. ostaci pretpovijesne gradine. U selu je više skromnih ljetnikovaca zadarskih plemićkih obitelji. a pripadaju samome vrhu antičke umjetnosti. brodovlasnik Marko Krstelj. koje se čuvaju u Kunsthistorisches Museumu u Beču. 194. UGLJAN. Šimuna Kožičića-Benje (oko 1460. naselje i lučica na sjeveroistočnom dijelu istoimenog otoka. Osobito su važni nalazi kaciga bizantske proizvodnje iz VI. Uz ostatke hrama pronađeno je 16 kipova nadnaravne veličine koji prikazuju careve. na položaju Plećaševe štale otkriven je rimski hram iz I. st. Iz rimskog se doba ističu torzo imperatora i statua žene (danas u Opuzenu). grad i luka na zapadnom dijelu otoka Korčule. 195. a 1760. st. Današnje naselje spominje se prvi put 1327. U selu je župna crkva iz novijega vremena. je dograđena. st. Očuvano je oko 200 rimskih natpisa iz kojih se doznaje da su u Naroni postojali Liberov i Eskulapov hram. naselje u delti Neretve. Na forumu je nedavno otkriven mramorni portret cara Vespazijana. VID.). Naseljena u prapovijesti . st. pločnik i mozaik (danas zatrpani).. st. od kada potječe i kasnije pregrađivana crkva sv. Uz uvalu Batalaža otkriveni su ostaci rimske vile. aristokraciju i rimska božanstva. Očuvani su ostaci monumentalne arhitektonske plastike. koštana kutijica s prizorom borbe Pigmejaca i ždralova. VIGANJ. Samostan i crkvu dominikanaca sagradio je 1671. U mjestu se tradicionalno održavaju svečanosti u čast sv. Župna crkva i zvonik građeni u neohistorijskome stilu.). Život u Naroni prestaje nakon avaro-slavenskih razaranja početkom VII. pripadnike carske obitelji. Tu je bila antička Narona. ukrašeni pilastri i imposti. Iz kasnoantičkoga je razdoblja vrijedan kameni reljef s prikazom dvaju pauna između kantarosa. God. bista Izide od alabastera. Na jugoistočnom dijelu brežuljka. Forum se nalazio na mjestu današnjega seoskog trga. istočnogotske kacige te zlatni nakit građanke Urbike. ima zvonik na preslicu.192. Većina nalaza iz Narone čuva se u Arheološkom muzeju u Splitu te u Arheološkoj zbirci u Vidu (osnovana 1991. baze stupova. koji sa sjeverne strane zatvara luku. st. bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos sa suvremenom medicinskom dijagnostikom i fizikalnom terapijom. od vrha prema rijeci pružaju se ostaci zidina. Najprije se spominje kao grčko trgovište. naselje i lučica na zapadnom dijelu južne obale poluotoka Pelješca. Mihovila podignuta je u doba gotike. Iz helenističkog razdoblja znameniti mramorni reljef s plesačicama. Na rtu. a presvođena je gotičkim svodom. s jednobrodnom gotičkom crkvom iz 1447. ne samo iz susjednog Metkovića nego i iz udaljenijih mjesta. Jednobrodna crkva sv. Tu je 70-ih godina izgrađeno suvremeno lječilište. 196. st. Naseljen u prapovijesno i antičko doba. Ante. Erešova kula. potom kao rimska kolonija (Colonia Julia Narona). 7 km zapadno od Orebića.uobičava se reći . prije Krista do II. Kerbera i Hermesa. Skoke (1997. 3 km sjeverozapadno od Metkovića. 1995.najstarije i najmlađe mjesto na Korčuli. VELI RAT naselje i lučica na sjeverozapadnom dijelu zapadne obale Dugog otoka.

Na poluotoku Prirova ostaci rimskoga kazališta (nad njim je poslije izgrađen franjevački samostan). ribarstvo i turizam. rad Girolama da Santacrocea. Ivana (XII.ilirske gradine. izašla kao pobjednik. opet Austrija. sa zapadne i istočne strane su nekropole Martvilo i Vlaška njiva. VII. U crkvi se čuva drveni gotički kip Gospe s djetetom i renesansno poprsje sveca. Kad je kralj Ladislav Napuljski 1409. Nikole. U Visovačkom jezeru obitava endemska jezerska pastrva te šaran u plićim dijelovima jezera. Austrija. Iz srednjega vijeka su ostaci više predromaničkih crkvica. God. st. st. Nakon pada Venecije drže ga 1797. prije Krista formiraju svoju državicu na čelu s kraljem Jonijem.Arheološka zbirka »Issa«. ruševine venecijanskoga kaštela. ili u V.) pod Veneciju. Gospodarska je osnova poljodjelstvo.-14. Jurja (današnji Vis).. 197.gradine. Od kuća i palača iz XVI. Administrativno je otok stoljećima bio vezan za Hvar. odigrala se 20. Vis su zauzeli Englezi i utvrdili ga s nekoliko utvrda (danas u ruševinama). a sa zapadne monumentalne terme.-11. Gnathia. st. VIR. 300 m od plitke pješčane uvale Sapavac. Iz XIII. zaklonjen od sjevernih vjetrova i okrenut uvijek toplom jugu. blizu sjeverne obale Visa jedna od najznačajnijih pomorskih bitaka XIX. st.godine prije Krista potpuno je u rimskoj vlasti.jednobrodna građevina. naselje i lučica na istoimenom otoku. otok u srednjodalmatinskom arhipelagu. U Luci je crkva Sv. God. 1944. st. Luke i Kuta. st.-1918. Vis je vraćen matici zemlji. Vis je naseljen još u doba neolitika . oko 6 km uzvodno od Skradina. dolazi i Vis (1420. s dvije kule i ulaznim vratima. Od 47. stočarstvo. obnovljena 1742. prije Krista (najstariji stihovi na našim prostorima). Zbog opasnosti od pirata. u njoj se čuva slika Majka Božja sa svecima.-XIII. 997. koja tu izgrađuje svoje jako pomorsko uporište. Sirakuški tiranin Dionizije Stariji u početku IV. ljetnikovac hrvatskoga pjesnika Marina Gazarovića iz prve polovice XVII. bio je sjedište Titova štaba.-1805. Župna crkva Gospe od Spilice podignuta je oko 1500. Stobreč). Issa je prvi antički grad na hrvatskoj obali izgrađen po pravilnoj urbanoj matrici. Mnoštvo vrijednih nalaza: natpis junaka Kalije iz IV. je romanička crkva sv. prodao Veneciji svoja prava na Dalmaciju. 199. (kašteli). U crkvi se ističu bogato ukrašena drvena barokna propovjedaonica i kasetirani strop urešen slikama. Uz crkvu je klaustar s jednostavnim arkadama. vinogradarstvo. 1811. otok su poharale trupe napuljskoga kralja Ferrantea I.. 860 stan. U Kutu je crkva sv. st. a zatim u sastavu Hrvatske.). 201. u baroknome stilu. vaze lokalne isejske proizvodnje) . . Trogir. Uz more s istočne strane bio je gradski trg (agora-forum). naselja se formiraju pretežno u unutrašnjosti otoka. Ciprijana iz XVI. Francuska. a na groblju je romanička crkva sv. VISOVAC. Krajem XV. Ivana. prije Krista osniva na osvojenom otoku koloniju Issa. Issa je poslije samostalan polis. a iz XVII. Smješten je na uzvisini.. Na regionalnoj je prometnici. Uz obalu tragovi zidina. otočić u proširenom dijelu kanjona rijeke Krke (Visovačko jezero). Ilirski Liburni u VI. pod admiralom Tegetthoffom.. 200. zbirke vaza (južnoitalske crvenofiguralne. Mjesto duge pomorske tradicije danas je prekrasan voćnjak i botanički vrt.. a veća naselja nastaju na obali. otok u zadarskom arhipelagu. Otok Vir naseljen je od prapovijesnog doba .. nekadašnje venecijanske utvrde iz XVII. iz koje je austrijska flota. Komiža i Luka sv. Ruševine grada opasane zidinama (veličine oko 10 ha) nalaze se na južnoj padini Gradine. VIR. st. VIS. U pristaništu su otkriveni ostaci predromaničke crkvice sv. U ratu između Italije i Austrije 1866. Antička Issa srušena je vjerojatno u vrijeme Seobe naroda. st. st. st. Engleska. 1805. otok doživljava teški napad Venecijanaca. kuće Jakša i Vukašinović-Dojmi. glavno mjesto je bilo Velo Selo. Nakon poraza Francuza 1811. Poslije talijanske okupacije 1918. VIS. a 1814. ističu se renesansna palača Gariboldi s natpisom iz 1552. Današnje je naselje nastalo spajanjem dvaju manjih naselja. st. na glavnom oltaru je kip Blažene Djevice Marije. st.-20. Duha s početka XVII. na području današnjeg mjesta Vis. i XVII. U srednjem vijeku otok je najprije u vlasti Bizanta. kuje vlastiti novac i osniva kolonije (Lumbarda. naselje i luka na istočnom dijelu sjeverne obale otoka Visa. 198. brončana glava božice Afrodite ili Artemide iz Praksitelova kruga.

vođe bune pučana na Hvaru početkom XVI. VRBANJ. pada u ruke Turaka. Od 1409. Vida i sv. ističe se inkunabula Ezopovih basni iz 1487. Uz crkvu je samostan. (porušenih u XIX. st.Pjace i na zapadni . rodom iz Vrane... a na desnome bočnom oltaru je slika Gospe od Ružarija. osvaja je Venecija. . Mjesto se dijeli na istočni dio . lastovskoga tiskara Dobrića Dobričevića.Srednjovjekovno selo Srima spominje se početkom XVI. dao ga je podignuti 1644. 202. majstor Vicko Macanović. renesanse i baroka. st. sagrađena crkva-tvrđava sv. 11 km sjeverozapadno od Šibenika. 1647. U njegovoj blizini je karavansaraj (Maškovića han).Prvi se put spominje 1400. gradio Vicko Ivanov iz Korčule. Na groblju. Ruševine srednjovjekovnoga grada i samostana nalaze se iznad Vranskoga jezera. st. naselje u Ravnim kotarima. menze i prozori obiju crkava. zapadno od sela. naselje u Šibenskom primorju. Pod današnjim se imenom selo spominje od 1331. Na položaju Prižba otkriveni su ostaci dvojnih ranokršćanskih crkava iz VI. Obitelj na glavnom oltaru rad je nepoznatoga majstora iz XVII. 205.. Uz izrazito primorsku pučku arhitekturu ima nekoliko građanskih kuća iz doba gotike.-79. U narteksu južne crkve te u okolnom prostoru nađeno je više ranokršćanskih grobnica. u kojemu se čuva bogata zbirka crkvenih predmeta i slika (XVI-XIX. Smješteno unutar maslinika i vinograda. st. 5 km jugoistočno od Staroga Grada. koju je 1662. U crkvi je zbirka slika XVII. turski vezir Jusuf Mašković.) te narodnih nošnja. a u XVI. kip sveca s pročelja. Ostaci ladanjske vile i fragmenti natpisa na položaju Carevac te dva tijeska za ulje potječu iz rimskog doba. St. . preotimaju Turci. U crkvama je otkriveno mnoštvo arhitektonskih ulomaka. Srima. naselje u zapadnom dijelu unutrašnjosti otoka Hvara. st. VRBOSKA. st. graditelj Lucijan i kipar Franjo Vranjanin.. Osnovali su je u XV. 204. Cjelovito je rekonstruiran strop južne crkve. Župna crkva s bogato ukrašenim baroknim pročeljem sagrađena je 1749. oslikan freskama. VRANA. Križa. Na glavnom oltaru nalazi se poliptih Paola Veronesea slikan između 1571. Marije. U Vrani su vjerojatno rođeni renesansni umjetnici iz XV. Od zidina iz XVI. je pod vlašću Venecije. Na ulazu u selo očuvane su ruševine zgrade iz turskog doba. gradio ju je šibenski graditelj Ivan Skoko. Vrbanj je rodno mjesto Matije Ivanića. barokni je zvonik podignuo u XVIII. stanovnici Vrbanja./XVIII. Ostaci rimskog akvedukta koji je opskrbljivao antički Zadar. djelo Leandra Bassana. a sa strane likove sv. grad i luka u uskom i duboko usječenom zaljevu na središnjem dijelu sjeverne obale otoka Hvara. st. u njoj se čuvaju barokne slike i liturgijski predmeti. Jurja (uz njega je prikazan orač). a zatim utvrđeno sjedište templara (od XII. Na brdu Humu iznad mjesta stoje ruševine srednjovjekovne crkvice sv. prenesen je u . Vida. naselje i luka u sjevernoj Dalmaciji.) očuvala se trokatna kula. rad renesansnoga majstora iz kruga Nikole Firentinca. 203.) i ivanovaca (od XIV. mjesto ima zanimljive kuće. U srednjem je vijeku posjed hrvatskih vladara. Lovrijenca građena je u XVI. očuvana je crkvica (prije župna crkva) sv. st. S istočne je strane naselja crkvica sv. Duha sagrađena je u XVIII. tzv. St. Sjeverna crkva ima krstionicu. 3 km jugoistočno od Vodica. Čarićev toranj. Sjeverno od nekadašnjega sela nalazi se romanička crkvica Gospe Srimske iz XII. današnji oblik dobila je u baroku. st. Usred naselja je oko 1580. Petra iz 1469.Padvu. Župna crkva sv. ali je 1670.). U apsidi je freska iz istoga doba koja prikazuje Majku Božju s djetetom u sredini. st. a južna je dozidana poslije. sagradili crkvu. jedan od rijetkih spomenika takve vrste u Dalmaciji. rekonstruirane su oltarne pregrade. s obzidima i puškarnicama. st. God.-XX. Slika Sv. kada je ondje bio eremitorij. 3 km sjeveroistočno od Vranskog jezera i 10 km od Biograda na Moru./XIII. rijedak primjer turskoga graditeljstva u Dalmaciji. koja je pregrađena u XVIII. st.Župna crkva sv. st. VODICE. koji dovode arapske vrtlare i počinju meliorirati močvarno zemljište (sačuvani tragovi kanala za navodnjavanje). st. ciborij. Poslije su se tu nastanili franjevci i 1576. jer se tako u minulim stoljećima štitilo od gusara. st.. st...

Čuveni su vezeni proizvodi vrličkoga kraja: narodne nošnje. koje se pleše bez glazbene pratnje. uz vrelo istoimene rijeke.župnu crkvu. 209. Prilikom istraživanja crkve pronađeno je više arhitektonskih ulomaka i dijelova kamenog namještaja ukrašenog pleterom. VRLIKA. a selo je potopljeno.). st. st.. Vrgadu spominje već Konstantin Porfirogenet sredinom X. naselje na obali Peručkog jezera 15 km istočno od Vrlike. ukrašena pleterom. Vrlika je poznata po svojim izvorima (njezinu izvorsku vodu koristio je bečki carski dvor). Poslije 59. 8 km sjeverozapadno od Vrlike. s čijeg krova puca prekrasan pogled na okolicu i na morsku pučinu 206. Zaselak Vrnik je dio grada Korčule. Na položaju Zduš otkriveno je veliko ranohrvatsko groblje (VII. Cetina. Pravoslavni manastir s crkvom je iz XVIII. Nakon propasti Zapadnorimskog Carstva i razorenja Salone u početku . st. Utvrdu je početkom XV. sin Nemire. Uokolo crkve su brojni grobovi u kojima su pronađene naušnice iz IX. unutar kojega se vide ruševine prostrane stambene zgrade. Spasa. uz koji je smještena čuvena crkva sv. Najvažniji je među njima ulomak grede sa semiuncijalnim natpisom iz kojeg se doznaje da je crkva bila posvećena Kristu. 207. ZADAR. 40 km sjeverozapadno od Sinja. a u Konstantina Porfirogeneta u X. st).. a 48. Na otoku je kamenolom kvalitetnog vapnenca (mramor) od kojeg su dijelom izgrađene Aja Sofija (Carigrad) i Bijela kuća (Washington). srpnja). U XV. To je jednobrodna građevina s troapsidalnim svetištem u obliku trolista i masivnim zvonikom na proče1ju. vjerojatno radi osiguranja naselja stare Vrlike (Vrhrika) koja se nalazi na području današnjega sela Cetine. KoIjane. st.St.-XII. otok u srednjoj Dalmaciji jugoistočno od Pašmana. Sagrađena je u IX. otočić u istočnorn dijelu Pelješkoga kanala ispred istočne obale otoka Korčule. zdravoj klimi s ozonskim dinarskim zrakom. pod imenom Lumrikaton. iznad kojih su većim dijelom bili postavljeni stećci (više od 800). Na uzvisini iznad grob1ja su ruševine zida s kvadratnim kulama. torbe. Stanovnici tog naselja su u drugoj polovici XV. te mačevi i ostruge karolinškoga tipa (IX. sagovi. podignuo Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Andrije predromanička je građevina. vjerojatno ostatak antičkoga i ranosrednjovjekovnoga kastruma. Na položaju Crkvina otkriveni su ostaci starohrvatske crkve iz IX. napose izvor rijeke Cetine. Na području sela nalaze se ruševine starohrvatske crkve sv. te. uglastom. Tradicionalno se održava fešta Vrlički dernek (26.godine prije Krista. da ju je dao sagraditi župan Gastika. i 27. otok je u posjedu mletačke komune u Zadru. selo na izvoru istoimene rijeke. jedan je od najbolje očuvanih i najljepših spomenika ranoga srednjeg vijeka u Hrvatskoj. St. Svoju autonomiju sačuvao je kroz čitav srednji vijek. Diadora. Rodno je mjesto hrvatskog pisca Milana Begovića. ploča oltarne pregrade. Iznad mjesta su ostaci utvrđenoga grada Prozora. Jedinstveni je spomenik monumentalna crkvatvrđava. Ostaci crkve i zvonika su konzervirani. Atraktivna je i okolica mjesta. grad i luka u sjevernoj Dalmaciji.. Spasa. U rimskim izvorima Jader (Jadera). vodospreme i kapele. St. naselili današnju Vrliku. Folklor i narodne pjesme Vrlike nadahnuli su hrvatskoga skladatelja Jakova Gotovca za operu Ero s onoga svijeta. kape. Ističe se bogatom folklornom baštinom .godine prije Krista. VRGADA. kolonija rimskih građana. a padom Venecije dijeli političku sudbinu ostale Dalmacije. Smještena u blizini izvora Cetine i Peručkog jezera. st. 208. st. VRNIK. st. Jednobrodna crkvica sv. naselje u Cetinskoj krajini nedaleko od Peručkoga jezera. jednog od najstarijih i najbolje očuvanih spomenika ranohrvatskoga sakralnoga graditeljstva. Na prostoru oko crkve otkriveno je veliko groblje s više od 1100 grobova (nekoliko je grobova nađeno i u samoj crkvi). Mjesto je to duge ribarske tradicije pa ima i Ribarski muzej.nadaleko je znano vrličko kolo. Pretvaranjem gornjega toka rijeke Cetine u akumulacijsko jezero manastir je premješten na visoravan iznad jezera.-IX. a poslije je srednja apsida porušena i zamijenjena većom. Zadar je rimski municipij.St. U manastiru se nalaze rukopisi uglavnom iz XVI.

Otada Zadar počinje propadati. Od 1105. a ispred grada sagrađena je velika tvrđava (u današnjem Perivoju Vladimira Nazora). gradske fortifikacije porušene.. Iako su u drugoj polovici XIX. kojoj je u XVIII. dodan brod. Odavde vodi Ulica Božidara Petranovića. crkva Sv.) iz franjevačkog samostana u Ugljanu. konture zida uz luku i kopno. nakon obnovljenih borba grad se pokorio 1205. XV. Brne Krnarutić. ispod kojeg je tekla glavna gradska kloaka. st. Donat po biskupu Donatu. inkunabule i dr. staro liturgijsko posuđe. jer su Venecijanci znatno ograničili njegovu političku i gospodarsku autonomiju. značajna je aktivnost hrvatskih književnika koji pišu na narodnom jeziku (Jerolim Vidolić. 1944. Renesansni klaustar sagrađen je 1556. vraćen je Bizantu. Zapis iz tog vremena kazuje da su Zadrani dočekali papu pjevajući pjesme »na svom slavenskom jeziku«. svjetskog rata bombardiranjem su porušeni cijeli blokovi.) Zadar je pod Austrijom do 1918. Sačuvani su i dijelovi antičkog decumanusa. između gradskog zida i tvrđave iskopani su obrambeni opkopi (Foša). Pristanište se nalazi u Staroj luci na Liburnskoj obali duž koje se proteže gradski zid. Na kor se nastavlja sakristija.. Po Rapallskom ugovoru (1920.-13. bazilika i hram s trijemom (ostaci se vide). 1394. kad je podignut i zvonik.) više je puta pregrađivana. kad je sagrađen niz crkava i samostana. dao sagraditi u početku IX. God. po predaji. . srušen u bombardiranju. Marije). Na zapadnoj strani grada nalazili su se forum. koji se od srednjeg vijeka do 1840. st. Zadar je vodio česte borbe s Venecijom. upravno središte venecijanskih posjeda u Dalmaciji i kulturno središte. Zadar je urbanu strukturu dobio već u rimsko doba.-XVIII. st. slika Leandra Bassana. st. U okviru antičkoga grada razvijao se i srednjovjekovni grad. U X. U početku IX. 1202.) pripao je Italiji. Iza glavnog oltara bogato rezbarena korska sjedala (rad Giacoma da Borga Sansepolcra. Fabijanićeva i Zanottijeva ulica vode do crkve sv. st. Tu je bila cisterna odakle se voda vadila iz tri bunara (sačuvana su bunarska grla). i XVIII.) u Zadru prve novine na hrvatskom jeziku Kraljski Dalmatin. Od crkve se otvara pogled na rimski Forum (90 Ą 45 m) s trijemovima i tabernama. i u početku XX. upotrebljavao kao stup sramote. U grad se ulazi kroz Lančana vrata. U prvoj polovici XVI. pripojen matičnoj Hrvatskoj. a put vodi do Trga tri bunara. podignute u srednjem vijeku. nastavlja se građevna djelatnost u stilu renesanse (obnova crkve sv. U XVII. st. stvarnu vlast nad gradom imaju hrvatski vladari. zidovi dobivaju šest peterokutnih bastiona. Poslije Ludovikove smrti Zadar priznaje vlast kralja Žigmunda. a izvan grada amfiteatar i groblja.. Akvedukt koji je dovodio vodu iz Vrane dijelom je sačuvan. osvojili su ga Venecijanci uz pomoć križara. izuzevši razdoblje francuskog vladanja (1805. U XV.. a Aachenskim mirom 812. s kopnene strane utvrdila grad novim sustavom utvrda. poslije nazvana Sv. st.. a u temeljima i oko cijeloga grada.). st. barokizirana je 1793. Trojstva. Juraj Baraković. U to vrijeme izgrađene su tri velike javne cisterne. U toku srednjeg vijeka Zadar je u cijelosti dobio završni urbani izgled koji se sačuvao do danas. Jednobrodna gotička crkva (iz 1283. Petar Zoranić. Venecija je u XVI. koji su sasvim zatrpani u vrijeme talijanske okupacije. st. Zadar postaje glavni grad bizantskog temata Dalmacije i sjedište namjesnika..-10. st. Nakon pada Venecije (1797. Frane i franjevačkim samostanom. st. (mirom u Zadru 1358. Ilije.VII. osvojili zadarsko zaleđe. na Trg sv. sačuvale su se do danas. Kada su Turci početkom XVI. st. a za cara Augusta podignuo je gradski zid s kulama i brojnim vratima prema kopnu. Tu se čuva slikani gotički poliptih (rad Splićanina Dujma Vuškovića. Zadar je u drugoj polovici XIX. potpao je pod franačku vlast. Do sakristije je prostorija u kojoj je uređena riznica (veliko romaničko slikano raspelo iz XII. Franje s crkvom sv. sklopljen mir kojim se Venecija odrekla Dalmacije.).). Za II. osobito u XVIII. uz znatno pregrađeni bivši samostan klarisa (desno). kad je priznao vlast prvoga ugarsko-hrvatskoga kralja Kolomana. Iznad nasutog Foruma podignuta je najmonumentalnija građevina hrvatskoga ranoga srednjeg vijeka (visina 27 m). U sredini parka sačuvala se rotunda crkve Gospe od Zdravlja (iz 1582. Zadar postaje samo jaka tvrđava koja osigurava venecijansku trgovinu na Jadranu. Veneciji prodao Zadar i »svoja prava« na Dalmaciju. Za vrijeme francuskog vladanja izlazile su (1806. u vrijeme Cezara utvrđen. God 1117. a zatim Ladislava Napuljskog koji je 1409. a osobito u XI.). Poslije nekoliko pobuna došao je pod vlast ugarsko-hrvatskoga kralja Ludovika I. žarište pokreta za kulturni i nacionalni preporod u Dalmaciji. st. koji ju je. ostajući glavni grad Dalmacije. u njoj se čuva veći broj ikona XVI. st. i XVI. st. st. isprave. a neki su se objekti sačuvali.). Na Forumu se sačuvao 14 m visok antički stup (na njemu ploča s motivima pleterne ornamentike). u Zadru je boravio papa Aleksandar III. Šime Budinić). u njoj je 1358.

U dvjema velikim zgradama nekadašnjeg Zavoda sv.. Uz Fošu vodi popločeni put duž monumentalnih gradskih zidina koji završava na Obali kralja Petra Krešimira IV.st. T. Ispod prezbiterija je trobrodna crkva sv. sadašnja fasada potječe iz 1830. st. God. Prekoputa ove palače je crkva sv. Do crkve je romanički zvonik koji je (prema natpisu na samom zvoniku) u početku XII. Na suprotnoj strani Kopnenih vrata nalazila se od XVI. st. st. Petra Starog (pregradnja starokršćanske zgrade) s ostacima zidnih slika. Krševana posvećena 1175. crkva i samostan benediktinki sv. . Prirodoslovni muzej i Gradska knjižnica. Na istočnoj strani nekadašnjeg foruma podignuti su. crkva (na menzi oltara natpis s imenom Cike i Petra Krešimira IV.. Na pročelju su slijepi lukovi u nizovima. Filozofski fakultet. U blizini je Trg Petra Zoranića s ostacima rimskog slavoluka iz vremena cara Trajana.. st. Ukrašena je reljefima s prizorima iz legende o sv. Roka (1508. Prekoputa je bivša oružarnica (palača Velikoga kapetana) od koje put vodi prema jugoistoku do renesansnih Kopnenih vrata. zapravo pregrađena ranokršćanska bazilika. U Ulici Andrije Medulića. G.. st. dolazi se do nekadašnjega istočnog ruba venecijanskih zidova. renesansnih i (pretežno) baroknih elemenata.matronej. i gotičke korske klupe (1418. Marcele (prije sv. Šimuna (teška oko 250 kg) koju je dala izraditi Jelisava. gornje katove gradio je 1892. Korčulanin Nikola (Španić) podiže pročelje i južni bočni zid. svjetskom ratu samostan je porušen. rad Petra Brčića (1972. dijelom obnovljena u XVIII.). u zgradi bivšeg namjesništva.. st.-XIII. Barbare. U bočnim apsidama sačuvani su fragmenti zidnih slika iz XIII. 1632. Ima kružni tlocrt.) trobrodna bazilika.-XIX. trobrodna romanička bazilika iz XII. a u sredini ruža (rozeta) restaurirana u XX. Šimunu i reljefima koji prikazuju ulazak kralja Ludovika u Zadar. kćeri plemkinje Cike.) nedovršene pregradnje crkve sv. st. God. Na Trgu opatice Cike je Arheološki muzej.). Prizemlje i prvi kat zvonika građeni su u XV.).. Nedaleko od njih je romanička crkva sv. Krševana koja su svoj sadašnji oblik dobila 1571. Uz crkvu sv. Na nj se nastavlja nešto uzdignuti Trg pet bunara. Jackson. U vrijeme turskih provala tu je sagrađen veliki spremnik za vodu koja se mogla crpsti iz pet grla. žena ugarsko-hrvatskoga kralja Ludovika I. nastala nadgradnjom starokršćanske crkve sv. žrtvenici i dr. u arhitekturi ima gotičkih. st. prema nacrtima Michelea Sammichelija. U njezine su zidove ugrađeni mnogi antički fragmenti (natpisi. postavljen jedan od stupova antičkog hrama na forumu.. adaptirana u stilu kasne gotike.-XIII. U romaničkom (poslije pregrađenom) kapitulu nalazi se grob s natpisom Vekenege. a na četiri kapitela uklesano je ime kralja Kolomana. na trgu je u XVIII. Produžujući Grisogonovom ulicom. vrlo stara građevina. Nekadašnji decumanus završava na sjeverozapadnoj obali Vratima sv. Na mjestu starije crkve sagrađena je (1091. Na sjevernoj strani Trga Petra Zoranića i zapadnoj strani Poljane Šimuna Budinića je monumentalna palača bivšeg namjesništva. Šimuna (iz XIII. Marije Velike. Marije Velike prenesene moći i sarkofag sv. st. građena i pregrađivana XVII. st. Na sjevernoj strani Trga pet bunara je peterostrana Bablja kula s ostacima srednjovjekovnoga gradskog zida. Ondje je mala romanička palača Grisogono Vovo. st. pripadala je muškomu benediktinskom samostanu.) Franjo iz Milana. Andrije). vjerojatno u X. Stjepana. Ulica Hrvoja Vukčića Hrvatinića prolazi kraj tržnice. Uz južnu stranu crkve prekoputa je zanimljiva dvobrodna crkvica sv. smješteni su Galerija umjetnina. obnovila crkvu i samostan. Podignuta su 1543. prema kojoj je orijentiran dio monumentalnog pročelja (iz 1600. Marije. (natpis). tvrđava koja je čuvala prilaz gradu s kopna (tragovi u Perivoju Kraljice Jelene). nad oltarom je gotički ciborij-baldahin iz 1332. Do katedrale je glagoljsko sjemenište. U glavni oltar ugrađeni su dijelovi oltarne pregrade iz IX./XIV. gotike i renesanse.).-50. U crkvi se čuva srebrna škrinja sv. koje je osnovao zadarski nadbiskup Vicko Zmajević (dovršeno 1748. st. parkovnoj promenadi duž zapadne strane poluotoka dugoj oko 1 km. Izradio ju je (1380. zvonik i kapitul su obnovljeni. Na nju se nastavlja crkva sv. dao podignuti ugarsko-hrvatski kralj Koloman. st. Glavna apsida ima izvana dekorativnu galeriju s raščlanjenim lukovima i stupićima. Šimuna. Dimitrija smješteni su danas Povijesni arhiv (osnovan 1624. pregrađivana u vrijeme romanike. U II. kip Pietŕ iz XV..-78.. U kapeli u katu zvonika ima ostataka zidnih slika iz XII. tri apside i na katu galeriju . 1507.) i kapela sv.). U prezbiteriju su sačuvana romanička mramorna sjedala iz XII. stupovi. Sačuvan je i dio pročelja s prijelaza iz gotike u renesansu.). U blizini križanja decumanusa i carda (sada Široka ulica) je katedrala sv. st. U bočnim apsidama sačuvani su ostaci zidnih slika iz XIII. Donata je biskupska palača. st. Citadela. prema zvoniku katedrale u Rabu. u nju su iz crkve sv. a imaju oblik slavoluka s trojim vratima.). Stošije. st. koja je 1066. u unutrašnjosti bogata barokna štukatura iz 1744.

st. ZATON. a uništili su ga Mlečani 1646. st. dijelom po nacrtima zadarskoga graditelja Andrije Desina. st. 10 km sjeverozapadno od Šibenika. kada joj je dodan zvonik na preslicu s tri luka. Andrije (Sv. Diklu i do poluotoka Puntamika. pa ondje ima više starih ljetnikovaca dubrovačke vlastele i imućnih građana. Crkva je jednobrodna građevina. zvonik je podignut u početku XX. st. Lovre s atrijem. ondje je osnovan samostan franjevaca trećoredaca. Sammichelija.). na velikom ilirskom grobnom humku stoji starohrvatska crkvica sv. središtu javnog života Zadra od renesanse do danas. obnovljena u baroku. U prapovijesti područje ilirskih Liburna (stilizirane ženske figure). Samostansko zdanje i crkva zatvaraju dvorište s klaustrom. Klaićeva ulica završava na Narodnom trgu. U doba turskih ratova na kupolu je dozidana promatračnica. a na uglu Klaićeve ulice samostan franjevaca glagoljaša s crkvom sv. koja je na ovomu mjestu Stare luke mostom povezana s predgrađima Voštarnica i Brodarica (industrija i novija stambena naselja). koju je dao sagraditi Hanibal Cirysagus 1593. u njoj je mramorni oltar sv. Stošije i sv. samostansku crkvu sagradili su Vuk Slavogostov i Juraj Lukačević . barokni drveni kor i orgulje majstora Petra Nakića (XVIII. 1451. sagrađena 1280. Crkva je sagrađena 1389. Na groblju je gotička crkva sv.. ostaci trobrodne srednjovjekovne crkve sv. naselje i luka u Makarskom primorju. st. 214. U zgradi je Etnografski muzej. naselje i uvala u sjeverozapadnom dijelu Šibenskog zaljeva. zaselak nase1ja Čare i lučica u istoimenoj uvali na središnjem dijelu južne obale otoka Korčule. iznova je sagrađena 1565. ZATON. svjetskom ratu. Slika Nevjerni Toma u župnoj crkvi rad je Leandra Bassana. Spominje se od XIV. ZAVALATICA. 210. Na nju se nadovezuje dobrim dijelom sačuvana predromanička crkvica sv. a restaurirana nakon teških oštećenja u II. naselje na sjeverozapadnom dijelu unutrašnjosti otoka Molata. usred polja Prahulje.). Kroz Nova vrata (probijena u gradskom zidu u drugoj polovici XIX. st. kada su spalili i Nin. Crkva sv. God. Barbare. Dominika.) dolazi se na Obalu kralja Tomislava.XVIII.. Donacija slikara Mladena Veže otvorena je za javnost 1989. što su ga izgradili majstori Pio i Vicko Dall' Acqua 1789. Mihovila.).. te etnografska zbirka. 216.. 3 km južno od Nina. Starohrvatsko naselje nalazilo se sjeverozapadno od današnjega. 20 km sjeverozapadno od Dubrovnika..ZATON (Zadar) naselje na obali istoimenog zaljeva u Zadarskom kanalu. Spominje se u dokumentima iz XV. U crkvi su poprsja pjesnika Andrije Kačića Miošića i Ivana Despota. a dovršen je u XVII. njezina obnova u gotičkom stilu . U ulici Soline nekad su radile solane. st. Crkva Gospe od Čarskoga polja spominje se prvi put 1329. Mihovila između sv. Na južnoj strani Narodnog trga je Gradska loža koja se spominje od XIII. glagoljski natpis). Antuna s lokalnim otočnim krajolikom u pozadini lika (1653. st. st. ZAPUNTEL. Krševana (XIV. Jurja i Roka sagrađena je u XVI. Naselja Veliki i Mali Zaton oduvijek su bila ugodna za odmor i ljetovanje. kružne je osnove s tri polukružne i jednom pravokutnom nišom. Nikole iz XI. U selu se nalaze ostaci građevina iz rimskog doba.. Na njegovoj sjevernoj strani je Loža gradske straže iz 1562.Zavaliska (1445. ZAOSTROG. Jadrija). st. zbirka umjetničkih predmeta iz XVI. Naselje se prvi put spominje 1464. U samostanu je slika sv. Petra. 212. Između Zatona i Nina. u duhu sličnih ostvarenja M. Franjevački samostan počeo se graditi u XVI. 215. Ulicom Ruđera Boškovića dolazi se do Ulice Špire Brusine u kojoj se nalaze dominikanski samostan i gotička crkva sv. Na portalu je reljef sv.. ostaci rimske luke koja je pripadala Aenoni (Nin) te starokršćanske crkve sv. st.. kupola s vidljivim tragovima romanike (vrata i poprečni lukovi u unutrašnjosti). 211. (Dubrovnik) naselje na obali istoimenog zaljeva u Dubrovačkom primorju. Zapadno od sela sačuvani su ostaci dvokatne kule (Kaštelina). pregrađena i pretvorena u vojarnu 1807. 213. st.. U samostanu se čuvaju biblioteka i arhiv s građom važnom za razdoblje boravka Turaka u tim krajevima. U unutrašnjosti su barokni mramorni oltari. Andrije s tri apside. Odavde polaze ceste prema Ninu. 3 km južno od Čare. 16 km sjeverozapadno od Ploča. naselje na zaravni iznad uvale Triluke na istočnoj obali Dugog otoka.-58..Institut HAZU. djela Ivana Rendića.. nad portalom natpis na bosančici. a u crkvi romaničko slikano raspelo iz XII. ZAGLAV. Prekoputa tog kompleksa je palača Nassi (portal i prozorski okviri u stilu cvjetne gotike).

Mjesto Žuljana. Pred crkvom sv. otok u šibenskom arhipelagu. U selu se nalazi nekoliko baroknih kuća s natpisima i grbovima iz XVII. bio je posjed zadarskih plemića. Među predmetima bratovštine sv. U crkvu je uzidan ulomak pleterne ornamentike. st. Gospa od Rašelja (prva polovica XV. otok u šibenskom arhipelagu. Prema tom Statutu na kraju treba žrtvovati vola. ali nije sačuvala prvobitne oblike. 20 km jugoistočno od Makarske.započeta je 1377. obnovljena u baroknome slogu 1714. Barokna crkva sv. ali se posljednjih godina odustalo od te tradicije. 217. jugozapadno od Šibenika. ŽMAN.) radi kontrole i osiguranja plovidbe. U naselju se nalazi nekoliko ladanjskih kuća iz doba baroka (XVII.). Otkriveni su ostaci rimskih grobova. naselje i lučica u istoimenoj uvali na južnoj obali poluotoka Pelješca. st. Župna crkva sv. koja se sačuvala u prvobitnom obliku. Šimun iz druge polovice XVII. naselje i lučica na istočnoj obali Dugog otoka.. Kapela Porođenja Isusova. U blizini Žrnova nalazi se zaštićeni lokalitet Kočje sa zanimljivim formacijama stijena. st. šibenski graditelj Ivan Skoko. ŽRNOVO. Roko na starome groblju iz 1650. U uvali Poripišće ima ostataka iz rimskoga doba. Naselje se prvi put spominje pod današnjim imenom 1434. Utvrde su dio obrambenoga sustava što ga je sagradio car Justinijan (527. 3 km jugozapadno od grada Korčule. oko crkve je groblje s pločama iz XVI. 218. od kopna ga odvaja Šibenski kanal. u sklopu palače Zuliani. uklesan u živu stijenu uz more. naseljen je izbjeglicama pred Turcima. Sv. Otok se prvi put spominje 1421. zanimljiv primjer arhitekture je utvrđena kuća. st. Do crkve je kapela sv.). U XVIII. ZVERINAC (Žverinac). podignuta je u prvoj polovici XVII. U XVI. Ivana (trobrodna bazilika) spominje se od XIII. pod nazivom Mežano. oltar iz 1767. st. st. je st. st. a od niza otočića na jugozapadu Zlarinski kanal. 220. st. ŽIVOGOŠĆE. rad kipara braće Pija i Vicka Dall' Acque). Crkva sv. Nakon izvođenja 10 različitih plesnih figura s mačevima nastavlja se opće narodno veselje i ples. Crkva sv... ŽULJANA. naselje i luka u Makarskom primorju. Roka (16. tako da mu se jednim udarcem teškoga mača odsječe glava. Na bregovima Gradina i Gustijerna bile su kasnoantičke (ranobizantske) utvrde (VI. Martina je iz 1329. a bio je pojačan s pet kula. 223. koji s crkvom i zvonikom čini arhitektonsku cjelinu. njeguje tradicija »mladog kazališta«. slikovito artikuliranih u kamenoj građi. u luneti portala je reljef Gospe između dva sveca i natpis biskupa Teodora Dieda iz 1617.. Tu prastaru igru izvode dvije vojske uz zvuke mijeha. 222.-565. pod imenom Suiran. a u unutrašnjosti vrstan antependij s reljefima. Vida spominje se od 1300. oko 22 km jugozapadno od Šibenika.. U Žrnovu se održavaju folklorne priredbe. st. U naselju je barokna palača obitelji Fanfonga iz 1746. 219. Martina čuva se pozlaćeno srebrno raspelo iz XV. visoki zid Gradine završava kruništem. ističe se seoskom arhitekturom i jednom od najljepših i najvećih šljunčanih plaža na Jadranu. U crkvi je barokna oprema.-40. (ističe se grob obitelji Šegedin iz 1561.po odredbama Statuta iz 1620.) vjerojatno je iz prvobitne crkve. Osim nje u naselju je više crkava: Sv.. 5 km sjeverozapadno od Salija. i XVIII. nekad obite1ji Španić.. smješteno u dubokom zaljevu. ZLARIN.mačevalačka borba za obranu doma i izbor seoskoga kralja . . sagrađen franjevački samostan. st. Baroknu župnu crkvu sagradio je 1735. st. Prvi se put spominje u XIII. naselje u istočnom dijelu unutrašnjosti otoka Korčule. i XVII. otočić u zadarskom arhipelagu između otoka Velog Tuna i sjeverne obale Dugog otoka. Nikole iz 1630. ŽIRJE. Julijane sa zvonikom na preslicu građena je na prijelazu iz renesanse u barok.). Martina podignuta je na temeljima srednjovjekovne crkve. st. 221. Iz rimskog se doba očuvao epigram posvećen vrelu koje tu izvire. Stari dio naselja s kulom pod brodom čine sklopovi kuća..XVIII. Župna crkva sv. kolovoza) izvodi se moštra . zabatni akroterij (iz XV. poslije barokizirana. a u samostanu stara biblioteka i arhiv.

Tu se nalaze renesansni i barokni Ijetnikovci vlastelinskih obitelji Gučetića.Gomji Brgat ili Željezna ploča (Lesena proca) spominje se 1280. Sorkočevića. Na zapadnome dijelu naselja nalazi se dominikanski samostan s crkvom iz XVI. spominje se 1362.. Mjesta u zaleđu Župe dubrovačke privlačna su poradi važne kulturne baštine . Bondića. Naselja su zbijena tipa i njima dominiraju ljetnikovci vlastelinskih obitelji Pucića. Bondića. selo u zaleđu Župe dubrovačke. ljetnikovaca dubrovačke vlastele i dr. Đorđića-Bunića. Između dva naselja je brdašce Maćela s ranoromaničkom crkvicom sv. ŽUPA DUBROVAČKA. Brgat.. Nekoliko ulomaka starokršćanske plastike uzidano je u zidove sadašnje crkve. sastoji se od Gornje i Donje Čibače.). kapelom. te građanskih Veseličića i Leonardija. Mateja i grobljem iz XII. zaselak u zaleđu Župe dubrovačke.crkava. Spominje se 1334. Donji Brgat. Čelopeci. Ane (Petke) iz 1366. zaselak u zaleđu Župe dubrovačke. Zamanjića. predio između Dubrovnika i Cavtata. Čibača. St. U naselju se nalaze i ostaci Ijetnikovca s mlinicom. terasom i vrtom (spaljeni 1806. zaselak u zaleđu Župe dubrovačke. selo zbijena tipa. . Nekropola ornamentiranih stećaka. Istočno od sela nalazi se nekropola sa stećcima s početka XV. St. Basiljevića. Naselje je rasutoga tipa s nekoliko crkvica od kojih je najstarija crkva sv. Saba Đorđića-Sabovina. Spominje se od 1251. nekoliko kuća vlastelinskih obitelji. . Đurđa spominje se 1321.224. St. Crkva sv. te građanskih Zuzorića i Bizzara. Buići.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->