Djevojka je suncu govorila: "Jarko sunce, ljepša sam od tebe!

Ako li se tome ne vjeruješ, ti izaĎi na to ravno nebo, ja ću izić za goru na vodu." Kada jutro vedro osvanulo, izlazilo na nebo sunašce, a djevojka za goru na vodu. Ugleda je lijepo sunašce, ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo, triput je se sunce zaigralo, pa odvuče lijepu djevojku, da je uzme sebi za ljubovcu, — od nje posta zvijezda Danica.

ZEMALJSKO I MITOLOŠKO
Lirska priča pesme Sunce se devojkom ženi sjedinjuje u sebi realno i mitološko, zemaljsko i kosmičko. Realnu osnovu čine situacije iz ljudskog života: 1. 2. 3. 4. zadirkivanje (čikanje) devojke i momka, sastanak momka i devojke, voda (izvor) kao mesto sastanka, ženidba-udaja.

Mitsko je u tome što je sve ovo primenjeno na nezemaljski i kosmički svet: Sunce i zvezdu Danicu. 4 Tako je čovek rodovske zajednice, mnogobožac po shvatanjima, pojavu zvezde Danice objasnio mitološkim predstavama. Na isti, način on objašnjava i mnoge druge pojave: Mesec, zvezde, kišu, grad, vetar — i one dobijaju ljudskso obličje i osobine, žive i ponašaju se kao ljudi, hrane se, spavaju, vole i žene se, raĎaju decu. Iz te mitološke svesti nastale su mnoge pesme o Suncu, Mesecu, vilama, zmajevima, aždajama i sličnim bićima, koje je stvorila primitvna mašta čoveka prvobitne zajednice. Mitološka sadržina književnog dela ima više umetničkih funkcija: — govori o starosti pesme i promenama u sadržini tokom vremena (mitološki i hrišćanski sloj u istoj pesmi, na primer), — ukazuje na stepen razvoja društvene svesti: pesma kao način da se umilostive nepoznate sile, — to znači da je pesmi pripisivana magična moć, — na posredan način, metaforom ili simbolom, iskazuju se neke istine do kojh je čovek došao kroz svoje milenijumsko bitisanje. Mitološko je u objašnjenju porekla zvezde Danice:

Pa uvuče lijepu dejvojku, daje uzme sebi za ljubovcu, od nje posta zvijezda Danica.
MeĎutim, ovo nije samo objašnjenje porekla zvezde Danice. U dubini toga objašnjenja, odnosno informacije (šta je

završava ova lirska priča. Devojka i Sunce imaju jednu zajedničku osobinu: sjaj. To je polazište — podazni motiv utemeljen na iskustvu. nebesa. najjače. o toj lepoti se uopšte ne kazuje. I eto. iznenadila ga je izuzetna devojčina lepota. Sunce je izašlo. ali je ono toliko iznenaĎeno i zbunjeno devojačkom lepotom da je triput zaigralo od radosti i sreće. Devojka je sigurna u svoju lepotu pa zato Izaziva Sunce da doĎe na vodu i uveri se. Tako. još jednom. Za devojku to je izuzetna osobina. devojačka lepota na zemlji je prolazna i kratkoveka. Narativnost pesmi je delovanje. njeno je obeležje. Može biti i drugačije. Ova lepota je individualna. primećuje se da prednost daje čoveku — devojci: Ugleda je lijepo sunašce. u toj igri je zgrabilo devojku. prednost. akteri delovanja i dijalog. A da bi to bilo moguće (ljubav izmeĎu Sunca i Danice). naglašena lepota devojke: lepota devojka kao zvezda Danica. objašnjeno je poreklo zvezde Danice .dalje bilo s devojkom).nekada je bila zemaljska devojka. je postala nebeska nevesta pod imenom Danica. Upotrebili smo izraz "lirska priča". triput je se Sunce zaigralo. Sunce je i dalje "lijepo". ljudski. kao i svaka druga devojka. najtoplije. stvarno i fiktivno. DVE LEPOTE Ljubav je osnovno. pošto je bila prelepa zaljubilo u nju i odvelo je na nebo. Zašto onda izraz "lirska priča? Zato što pesma stvara privid dogaĎaja (ljubavni sastanak i odvoĎenje devojke) i likova (Sunce i devojka/Danica). Devojačka lepota opisana je posredno: nema direktnog opisa detalja devojčine lepote. Prosto zaigra od radosti ("triput se je sunce zaigralo"). Taj privid podupire i dijaloška forma. Zato će stvoriti pesničke vizije kojima spaja zemaljsko i kosmičko. drugačije ne može biti — ne može biti Sunce bez sjaja. Čovek teži savršenoj i trajnoj lepoti. ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo. to je opšte dobro i blagostanje svih ljudi. bez sjaja: to bi bila obična devojka obične lepote. Ova pesma peva o dve lepote — devojačkoj i Sunčevoj. O osećanjima i raspoloženjima govori lirski subjekt i to direktno. To je za Sunce prirodna i stalna osobina. devojka izaziva sunce rečima da je lepša od njega pozivajući ga na sastanak kod vode. Ali odmah se zapaža da je prisutan i iz njega izveden motiv večite ljudske žudnje za lepotom (kao u Pripoveci Devojka brža od konja). najnežnije i najčešće ljudsko bsećanje. Još nešto: lepota zvezde Danice (nekadašnje devojke sa zemlje) stalno sija. pripada samo devojci. da u njoj nema događaja ili likova kao posrednika između sveta pesme i čitaoca/slušaoca. ugledalo je kroz granje. odvelo je i uzelo "sebi za ljubovcu" — "od nje posta zvijezda Danica". I pored toga što je primitivna svest lirskog subjekta Sunce doživljavala kao božanstvo. ali se ona predočava na posredan način — . o njemu se govori nežno i toplo ("sunašce"). LIRSKA PRIČA Čitanje pesme Sunce se devojkom ženi odmah ukazuje na glavni motiv. nalazi se. kosmos). Ovčar i devojka. Iz njega je proistekao izvedeni motiv. utemeljen na doživljaju i pesničkoj viziji — Sunce je viĎeno kao mladić. Lepota Sunca je opšta. uveren je da ona stanuje u nekim nepoznatim i nedokučivim prostorima (raj. Devojačka lepota ima estetsko značenje i vrednost. Paun pase. Narativnost kao karakteristika prisutna je u većini narodnih lirskih pesama: Srpska devojka. Zbog svega toga pesma poprima narativni ton. tome osećanju ne mogu da odole ni nebeske zvezde — Sunce i Danica. pa se Sunce. Tako je i stvorio ovu lirsku priču o devojci i suncu. moguće i nemoguće. novom slikom. Znamo da je lirska pesma neposredno iskazivanje osećanja i raspoloženja. motiv lepote.

Tom personifikacijom i hiperboličnom slikom opisana je izuzetna devojačka lepota. slikovitost. U ovoj pesmi to nije slučaj. ženi se) i oseća kao čovek (voli). U pozadini ove slike. upečatljivost). Moderni pesnik personifikuje predmete i pojave da bi ostvario odreĎene umetničke efekte (dinamizam. .opisom Sunčeve začaranosti devojkom. nedokučivo i neobjašnjivo. Personifikacija Sunca ima mitsko a ne umetničko poreklo. u njenom poreklu. jeste mitološko sagledavanje sunca u svesti primitivnog čoveka — ono je nešto daleko. tajanstveno. živost. Primitivni čovek je stvorio predstavu Sunca kao živog bića koje se ponaša kao čovek (govori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful