Djevojka je suncu govorila: "Jarko sunce, ljepša sam od tebe!

Ako li se tome ne vjeruješ, ti izaĎi na to ravno nebo, ja ću izić za goru na vodu." Kada jutro vedro osvanulo, izlazilo na nebo sunašce, a djevojka za goru na vodu. Ugleda je lijepo sunašce, ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo, triput je se sunce zaigralo, pa odvuče lijepu djevojku, da je uzme sebi za ljubovcu, — od nje posta zvijezda Danica.

ZEMALJSKO I MITOLOŠKO
Lirska priča pesme Sunce se devojkom ženi sjedinjuje u sebi realno i mitološko, zemaljsko i kosmičko. Realnu osnovu čine situacije iz ljudskog života: 1. 2. 3. 4. zadirkivanje (čikanje) devojke i momka, sastanak momka i devojke, voda (izvor) kao mesto sastanka, ženidba-udaja.

Mitsko je u tome što je sve ovo primenjeno na nezemaljski i kosmički svet: Sunce i zvezdu Danicu. 4 Tako je čovek rodovske zajednice, mnogobožac po shvatanjima, pojavu zvezde Danice objasnio mitološkim predstavama. Na isti, način on objašnjava i mnoge druge pojave: Mesec, zvezde, kišu, grad, vetar — i one dobijaju ljudskso obličje i osobine, žive i ponašaju se kao ljudi, hrane se, spavaju, vole i žene se, raĎaju decu. Iz te mitološke svesti nastale su mnoge pesme o Suncu, Mesecu, vilama, zmajevima, aždajama i sličnim bićima, koje je stvorila primitvna mašta čoveka prvobitne zajednice. Mitološka sadržina književnog dela ima više umetničkih funkcija: — govori o starosti pesme i promenama u sadržini tokom vremena (mitološki i hrišćanski sloj u istoj pesmi, na primer), — ukazuje na stepen razvoja društvene svesti: pesma kao način da se umilostive nepoznate sile, — to znači da je pesmi pripisivana magična moć, — na posredan način, metaforom ili simbolom, iskazuju se neke istine do kojh je čovek došao kroz svoje milenijumsko bitisanje. Mitološko je u objašnjenju porekla zvezde Danice:

Pa uvuče lijepu dejvojku, daje uzme sebi za ljubovcu, od nje posta zvijezda Danica.
MeĎutim, ovo nije samo objašnjenje porekla zvezde Danice. U dubini toga objašnjenja, odnosno informacije (šta je

prednost. njeno je obeležje. pripada samo devojci. drugačije ne može biti — ne može biti Sunce bez sjaja. Devojačka lepota ima estetsko značenje i vrednost. LIRSKA PRIČA Čitanje pesme Sunce se devojkom ženi odmah ukazuje na glavni motiv. još jednom. primećuje se da prednost daje čoveku — devojci: Ugleda je lijepo sunašce. Devojka i Sunce imaju jednu zajedničku osobinu: sjaj. Zašto onda izraz "lirska priča? Zato što pesma stvara privid dogaĎaja (ljubavni sastanak i odvoĎenje devojke) i likova (Sunce i devojka/Danica). završava ova lirska priča. Znamo da je lirska pesma neposredno iskazivanje osećanja i raspoloženja. devojka izaziva sunce rečima da je lepša od njega pozivajući ga na sastanak kod vode. utemeljen na doživljaju i pesničkoj viziji — Sunce je viĎeno kao mladić. O osećanjima i raspoloženjima govori lirski subjekt i to direktno. To je za Sunce prirodna i stalna osobina. naglašena lepota devojke: lepota devojka kao zvezda Danica. o njemu se govori nežno i toplo ("sunašce"). Ovčar i devojka. Čovek teži savršenoj i trajnoj lepoti. motiv lepote. devojačka lepota na zemlji je prolazna i kratkoveka. Taj privid podupire i dijaloška forma. pošto je bila prelepa zaljubilo u nju i odvelo je na nebo. Ova pesma peva o dve lepote — devojačkoj i Sunčevoj. Devojačka lepota opisana je posredno: nema direktnog opisa detalja devojčine lepote. Sunce je izašlo. Ali odmah se zapaža da je prisutan i iz njega izveden motiv večite ljudske žudnje za lepotom (kao u Pripoveci Devojka brža od konja). je postala nebeska nevesta pod imenom Danica. da u njoj nema događaja ili likova kao posrednika između sveta pesme i čitaoca/slušaoca. ljudski. o toj lepoti se uopšte ne kazuje. moguće i nemoguće. ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo. novom slikom. iznenadila ga je izuzetna devojčina lepota. bez sjaja: to bi bila obična devojka obične lepote. kao i svaka druga devojka. uveren je da ona stanuje u nekim nepoznatim i nedokučivim prostorima (raj. u toj igri je zgrabilo devojku. Tako. To je polazište — podazni motiv utemeljen na iskustvu. odvelo je i uzelo "sebi za ljubovcu" — "od nje posta zvijezda Danica". Devojka je sigurna u svoju lepotu pa zato Izaziva Sunce da doĎe na vodu i uveri se. objašnjeno je poreklo zvezde Danice . akteri delovanja i dijalog. nalazi se. A da bi to bilo moguće (ljubav izmeĎu Sunca i Danice). I pored toga što je primitivna svest lirskog subjekta Sunce doživljavala kao božanstvo. Narativnost pesmi je delovanje. triput je se Sunce zaigralo. Još nešto: lepota zvezde Danice (nekadašnje devojke sa zemlje) stalno sija. Upotrebili smo izraz "lirska priča". pa se Sunce.nekada je bila zemaljska devojka. Može biti i drugačije. ali je ono toliko iznenaĎeno i zbunjeno devojačkom lepotom da je triput zaigralo od radosti i sreće. stvarno i fiktivno. DVE LEPOTE Ljubav je osnovno. Paun pase. najjače. Zbog svega toga pesma poprima narativni ton. Sunce je i dalje "lijepo". Ova lepota je individualna. Zato će stvoriti pesničke vizije kojima spaja zemaljsko i kosmičko. Za devojku to je izuzetna osobina. najtoplije. Lepota Sunca je opšta. ali se ona predočava na posredan način — .dalje bilo s devojkom). najnežnije i najčešće ljudsko bsećanje. I eto. kosmos). ugledalo je kroz granje. Narativnost kao karakteristika prisutna je u većini narodnih lirskih pesama: Srpska devojka. to je opšte dobro i blagostanje svih ljudi. Tako je i stvorio ovu lirsku priču o devojci i suncu. Prosto zaigra od radosti ("triput se je sunce zaigralo"). tome osećanju ne mogu da odole ni nebeske zvezde — Sunce i Danica. Iz njega je proistekao izvedeni motiv. nebesa.

nedokučivo i neobjašnjivo. ženi se) i oseća kao čovek (voli).opisom Sunčeve začaranosti devojkom. u njenom poreklu. slikovitost. Tom personifikacijom i hiperboličnom slikom opisana je izuzetna devojačka lepota. živost. Primitivni čovek je stvorio predstavu Sunca kao živog bića koje se ponaša kao čovek (govori. jeste mitološko sagledavanje sunca u svesti primitivnog čoveka — ono je nešto daleko. Moderni pesnik personifikuje predmete i pojave da bi ostvario odreĎene umetničke efekte (dinamizam. Personifikacija Sunca ima mitsko a ne umetničko poreklo. U pozadini ove slike. upečatljivost). U ovoj pesmi to nije slučaj. tajanstveno. .