Djevojka je suncu govorila: "Jarko sunce, ljepša sam od tebe!

Ako li se tome ne vjeruješ, ti izaĎi na to ravno nebo, ja ću izić za goru na vodu." Kada jutro vedro osvanulo, izlazilo na nebo sunašce, a djevojka za goru na vodu. Ugleda je lijepo sunašce, ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo, triput je se sunce zaigralo, pa odvuče lijepu djevojku, da je uzme sebi za ljubovcu, — od nje posta zvijezda Danica.

ZEMALJSKO I MITOLOŠKO
Lirska priča pesme Sunce se devojkom ženi sjedinjuje u sebi realno i mitološko, zemaljsko i kosmičko. Realnu osnovu čine situacije iz ljudskog života: 1. 2. 3. 4. zadirkivanje (čikanje) devojke i momka, sastanak momka i devojke, voda (izvor) kao mesto sastanka, ženidba-udaja.

Mitsko je u tome što je sve ovo primenjeno na nezemaljski i kosmički svet: Sunce i zvezdu Danicu. 4 Tako je čovek rodovske zajednice, mnogobožac po shvatanjima, pojavu zvezde Danice objasnio mitološkim predstavama. Na isti, način on objašnjava i mnoge druge pojave: Mesec, zvezde, kišu, grad, vetar — i one dobijaju ljudskso obličje i osobine, žive i ponašaju se kao ljudi, hrane se, spavaju, vole i žene se, raĎaju decu. Iz te mitološke svesti nastale su mnoge pesme o Suncu, Mesecu, vilama, zmajevima, aždajama i sličnim bićima, koje je stvorila primitvna mašta čoveka prvobitne zajednice. Mitološka sadržina književnog dela ima više umetničkih funkcija: — govori o starosti pesme i promenama u sadržini tokom vremena (mitološki i hrišćanski sloj u istoj pesmi, na primer), — ukazuje na stepen razvoja društvene svesti: pesma kao način da se umilostive nepoznate sile, — to znači da je pesmi pripisivana magična moć, — na posredan način, metaforom ili simbolom, iskazuju se neke istine do kojh je čovek došao kroz svoje milenijumsko bitisanje. Mitološko je u objašnjenju porekla zvezde Danice:

Pa uvuče lijepu dejvojku, daje uzme sebi za ljubovcu, od nje posta zvijezda Danica.
MeĎutim, ovo nije samo objašnjenje porekla zvezde Danice. U dubini toga objašnjenja, odnosno informacije (šta je

Sunce je i dalje "lijepo". akteri delovanja i dijalog.dalje bilo s devojkom). Narativnost kao karakteristika prisutna je u većini narodnih lirskih pesama: Srpska devojka. kosmos). motiv lepote. Tako je i stvorio ovu lirsku priču o devojci i suncu. Tako. Ova lepota je individualna. Lepota Sunca je opšta. DVE LEPOTE Ljubav je osnovno. Ali odmah se zapaža da je prisutan i iz njega izveden motiv večite ljudske žudnje za lepotom (kao u Pripoveci Devojka brža od konja). utemeljen na doživljaju i pesničkoj viziji — Sunce je viĎeno kao mladić. A da bi to bilo moguće (ljubav izmeĎu Sunca i Danice). Zato će stvoriti pesničke vizije kojima spaja zemaljsko i kosmičko. I eto. u toj igri je zgrabilo devojku. nalazi se. Devojačka lepota opisana je posredno: nema direktnog opisa detalja devojčine lepote. objašnjeno je poreklo zvezde Danice . ugledalo je kroz granje. završava ova lirska priča. Devojka i Sunce imaju jednu zajedničku osobinu: sjaj. Taj privid podupire i dijaloška forma. Iz njega je proistekao izvedeni motiv. najnežnije i najčešće ljudsko bsećanje. Zašto onda izraz "lirska priča? Zato što pesma stvara privid dogaĎaja (ljubavni sastanak i odvoĎenje devojke) i likova (Sunce i devojka/Danica). triput je se Sunce zaigralo. Sunce je izašlo. još jednom. LIRSKA PRIČA Čitanje pesme Sunce se devojkom ženi odmah ukazuje na glavni motiv. bez sjaja: to bi bila obična devojka obične lepote. Ova pesma peva o dve lepote — devojačkoj i Sunčevoj. Upotrebili smo izraz "lirska priča". Devojka je sigurna u svoju lepotu pa zato Izaziva Sunce da doĎe na vodu i uveri se. uveren je da ona stanuje u nekim nepoznatim i nedokučivim prostorima (raj. Devojačka lepota ima estetsko značenje i vrednost. naglašena lepota devojke: lepota devojka kao zvezda Danica. je postala nebeska nevesta pod imenom Danica. ali se ona predočava na posredan način — . pa se Sunce. ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo. stvarno i fiktivno. pošto je bila prelepa zaljubilo u nju i odvelo je na nebo. njeno je obeležje. Ovčar i devojka. da u njoj nema događaja ili likova kao posrednika između sveta pesme i čitaoca/slušaoca. to je opšte dobro i blagostanje svih ljudi.nekada je bila zemaljska devojka. odvelo je i uzelo "sebi za ljubovcu" — "od nje posta zvijezda Danica". I pored toga što je primitivna svest lirskog subjekta Sunce doživljavala kao božanstvo. O osećanjima i raspoloženjima govori lirski subjekt i to direktno. o toj lepoti se uopšte ne kazuje. kao i svaka druga devojka. primećuje se da prednost daje čoveku — devojci: Ugleda je lijepo sunašce. pripada samo devojci. Za devojku to je izuzetna osobina. nebesa. Zbog svega toga pesma poprima narativni ton. devojka izaziva sunce rečima da je lepša od njega pozivajući ga na sastanak kod vode. o njemu se govori nežno i toplo ("sunašce"). Narativnost pesmi je delovanje. Znamo da je lirska pesma neposredno iskazivanje osećanja i raspoloženja. Može biti i drugačije. moguće i nemoguće. devojačka lepota na zemlji je prolazna i kratkoveka. tome osećanju ne mogu da odole ni nebeske zvezde — Sunce i Danica. Paun pase. drugačije ne može biti — ne može biti Sunce bez sjaja. prednost. novom slikom. Čovek teži savršenoj i trajnoj lepoti. ljudski. ali je ono toliko iznenaĎeno i zbunjeno devojačkom lepotom da je triput zaigralo od radosti i sreće. najjače. Još nešto: lepota zvezde Danice (nekadašnje devojke sa zemlje) stalno sija. To je polazište — podazni motiv utemeljen na iskustvu. To je za Sunce prirodna i stalna osobina. najtoplije. iznenadila ga je izuzetna devojčina lepota. Prosto zaigra od radosti ("triput se je sunce zaigralo").

U ovoj pesmi to nije slučaj. u njenom poreklu. tajanstveno. Personifikacija Sunca ima mitsko a ne umetničko poreklo. slikovitost. nedokučivo i neobjašnjivo. . živost. Tom personifikacijom i hiperboličnom slikom opisana je izuzetna devojačka lepota. U pozadini ove slike. upečatljivost). jeste mitološko sagledavanje sunca u svesti primitivnog čoveka — ono je nešto daleko. Moderni pesnik personifikuje predmete i pojave da bi ostvario odreĎene umetničke efekte (dinamizam.opisom Sunčeve začaranosti devojkom. Primitivni čovek je stvorio predstavu Sunca kao živog bića koje se ponaša kao čovek (govori. ženi se) i oseća kao čovek (voli).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful