Djevojka je suncu govorila: "Jarko sunce, ljepša sam od tebe!

Ako li se tome ne vjeruješ, ti izaĎi na to ravno nebo, ja ću izić za goru na vodu." Kada jutro vedro osvanulo, izlazilo na nebo sunašce, a djevojka za goru na vodu. Ugleda je lijepo sunašce, ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo, triput je se sunce zaigralo, pa odvuče lijepu djevojku, da je uzme sebi za ljubovcu, — od nje posta zvijezda Danica.

ZEMALJSKO I MITOLOŠKO
Lirska priča pesme Sunce se devojkom ženi sjedinjuje u sebi realno i mitološko, zemaljsko i kosmičko. Realnu osnovu čine situacije iz ljudskog života: 1. 2. 3. 4. zadirkivanje (čikanje) devojke i momka, sastanak momka i devojke, voda (izvor) kao mesto sastanka, ženidba-udaja.

Mitsko je u tome što je sve ovo primenjeno na nezemaljski i kosmički svet: Sunce i zvezdu Danicu. 4 Tako je čovek rodovske zajednice, mnogobožac po shvatanjima, pojavu zvezde Danice objasnio mitološkim predstavama. Na isti, način on objašnjava i mnoge druge pojave: Mesec, zvezde, kišu, grad, vetar — i one dobijaju ljudskso obličje i osobine, žive i ponašaju se kao ljudi, hrane se, spavaju, vole i žene se, raĎaju decu. Iz te mitološke svesti nastale su mnoge pesme o Suncu, Mesecu, vilama, zmajevima, aždajama i sličnim bićima, koje je stvorila primitvna mašta čoveka prvobitne zajednice. Mitološka sadržina književnog dela ima više umetničkih funkcija: — govori o starosti pesme i promenama u sadržini tokom vremena (mitološki i hrišćanski sloj u istoj pesmi, na primer), — ukazuje na stepen razvoja društvene svesti: pesma kao način da se umilostive nepoznate sile, — to znači da je pesmi pripisivana magična moć, — na posredan način, metaforom ili simbolom, iskazuju se neke istine do kojh je čovek došao kroz svoje milenijumsko bitisanje. Mitološko je u objašnjenju porekla zvezde Danice:

Pa uvuče lijepu dejvojku, daje uzme sebi za ljubovcu, od nje posta zvijezda Danica.
MeĎutim, ovo nije samo objašnjenje porekla zvezde Danice. U dubini toga objašnjenja, odnosno informacije (šta je

Ova lepota je individualna. najtoplije. Čovek teži savršenoj i trajnoj lepoti. to je opšte dobro i blagostanje svih ljudi. drugačije ne može biti — ne može biti Sunce bez sjaja. motiv lepote. iznenadila ga je izuzetna devojčina lepota. devojačka lepota na zemlji je prolazna i kratkoveka. je postala nebeska nevesta pod imenom Danica. ljudski. ali je ono toliko iznenaĎeno i zbunjeno devojačkom lepotom da je triput zaigralo od radosti i sreće. Narativnost pesmi je delovanje. stvarno i fiktivno. nebesa. objašnjeno je poreklo zvezde Danice . Još nešto: lepota zvezde Danice (nekadašnje devojke sa zemlje) stalno sija. To je polazište — podazni motiv utemeljen na iskustvu. Može biti i drugačije. naglašena lepota devojke: lepota devojka kao zvezda Danica. bez sjaja: to bi bila obična devojka obične lepote. Lepota Sunca je opšta. odvelo je i uzelo "sebi za ljubovcu" — "od nje posta zvijezda Danica". O osećanjima i raspoloženjima govori lirski subjekt i to direktno. triput je se Sunce zaigralo.nekada je bila zemaljska devojka. I pored toga što je primitivna svest lirskog subjekta Sunce doživljavala kao božanstvo. završava ova lirska priča. Ali odmah se zapaža da je prisutan i iz njega izveden motiv večite ljudske žudnje za lepotom (kao u Pripoveci Devojka brža od konja). o toj lepoti se uopšte ne kazuje. devojka izaziva sunce rečima da je lepša od njega pozivajući ga na sastanak kod vode. pošto je bila prelepa zaljubilo u nju i odvelo je na nebo. utemeljen na doživljaju i pesničkoj viziji — Sunce je viĎeno kao mladić. prednost. moguće i nemoguće. kao i svaka druga devojka. Tako je i stvorio ovu lirsku priču o devojci i suncu. pripada samo devojci. Za devojku to je izuzetna osobina. u toj igri je zgrabilo devojku. Ova pesma peva o dve lepote — devojačkoj i Sunčevoj. ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo. uveren je da ona stanuje u nekim nepoznatim i nedokučivim prostorima (raj. pa se Sunce. Prosto zaigra od radosti ("triput se je sunce zaigralo"). još jednom. Znamo da je lirska pesma neposredno iskazivanje osećanja i raspoloženja. Narativnost kao karakteristika prisutna je u većini narodnih lirskih pesama: Srpska devojka. Zbog svega toga pesma poprima narativni ton. novom slikom. Zašto onda izraz "lirska priča? Zato što pesma stvara privid dogaĎaja (ljubavni sastanak i odvoĎenje devojke) i likova (Sunce i devojka/Danica). DVE LEPOTE Ljubav je osnovno. Devojačka lepota opisana je posredno: nema direktnog opisa detalja devojčine lepote. da u njoj nema događaja ili likova kao posrednika između sveta pesme i čitaoca/slušaoca. Devojka je sigurna u svoju lepotu pa zato Izaziva Sunce da doĎe na vodu i uveri se.dalje bilo s devojkom). ali se ona predočava na posredan način — . Iz njega je proistekao izvedeni motiv. najnežnije i najčešće ljudsko bsećanje. Ovčar i devojka. njeno je obeležje. Devojačka lepota ima estetsko značenje i vrednost. To je za Sunce prirodna i stalna osobina. Paun pase. Upotrebili smo izraz "lirska priča". tome osećanju ne mogu da odole ni nebeske zvezde — Sunce i Danica. Tako. primećuje se da prednost daje čoveku — devojci: Ugleda je lijepo sunašce. Taj privid podupire i dijaloška forma. najjače. Zato će stvoriti pesničke vizije kojima spaja zemaljsko i kosmičko. kosmos). Devojka i Sunce imaju jednu zajedničku osobinu: sjaj. A da bi to bilo moguće (ljubav izmeĎu Sunca i Danice). nalazi se. Sunce je izašlo. I eto. ugledalo je kroz granje. akteri delovanja i dijalog. Sunce je i dalje "lijepo". o njemu se govori nežno i toplo ("sunašce"). LIRSKA PRIČA Čitanje pesme Sunce se devojkom ženi odmah ukazuje na glavni motiv.

u njenom poreklu. upečatljivost). slikovitost. tajanstveno. . živost. Moderni pesnik personifikuje predmete i pojave da bi ostvario odreĎene umetničke efekte (dinamizam. Tom personifikacijom i hiperboličnom slikom opisana je izuzetna devojačka lepota. nedokučivo i neobjašnjivo. ženi se) i oseća kao čovek (voli). jeste mitološko sagledavanje sunca u svesti primitivnog čoveka — ono je nešto daleko. Primitivni čovek je stvorio predstavu Sunca kao živog bića koje se ponaša kao čovek (govori. Personifikacija Sunca ima mitsko a ne umetničko poreklo. U pozadini ove slike.opisom Sunčeve začaranosti devojkom. U ovoj pesmi to nije slučaj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful