Djevojka je suncu govorila: "Jarko sunce, ljepša sam od tebe!

Ako li se tome ne vjeruješ, ti izaĎi na to ravno nebo, ja ću izić za goru na vodu." Kada jutro vedro osvanulo, izlazilo na nebo sunašce, a djevojka za goru na vodu. Ugleda je lijepo sunašce, ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo, triput je se sunce zaigralo, pa odvuče lijepu djevojku, da je uzme sebi za ljubovcu, — od nje posta zvijezda Danica.

ZEMALJSKO I MITOLOŠKO
Lirska priča pesme Sunce se devojkom ženi sjedinjuje u sebi realno i mitološko, zemaljsko i kosmičko. Realnu osnovu čine situacije iz ljudskog života: 1. 2. 3. 4. zadirkivanje (čikanje) devojke i momka, sastanak momka i devojke, voda (izvor) kao mesto sastanka, ženidba-udaja.

Mitsko je u tome što je sve ovo primenjeno na nezemaljski i kosmički svet: Sunce i zvezdu Danicu. 4 Tako je čovek rodovske zajednice, mnogobožac po shvatanjima, pojavu zvezde Danice objasnio mitološkim predstavama. Na isti, način on objašnjava i mnoge druge pojave: Mesec, zvezde, kišu, grad, vetar — i one dobijaju ljudskso obličje i osobine, žive i ponašaju se kao ljudi, hrane se, spavaju, vole i žene se, raĎaju decu. Iz te mitološke svesti nastale su mnoge pesme o Suncu, Mesecu, vilama, zmajevima, aždajama i sličnim bićima, koje je stvorila primitvna mašta čoveka prvobitne zajednice. Mitološka sadržina književnog dela ima više umetničkih funkcija: — govori o starosti pesme i promenama u sadržini tokom vremena (mitološki i hrišćanski sloj u istoj pesmi, na primer), — ukazuje na stepen razvoja društvene svesti: pesma kao način da se umilostive nepoznate sile, — to znači da je pesmi pripisivana magična moć, — na posredan način, metaforom ili simbolom, iskazuju se neke istine do kojh je čovek došao kroz svoje milenijumsko bitisanje. Mitološko je u objašnjenju porekla zvezde Danice:

Pa uvuče lijepu dejvojku, daje uzme sebi za ljubovcu, od nje posta zvijezda Danica.
MeĎutim, ovo nije samo objašnjenje porekla zvezde Danice. U dubini toga objašnjenja, odnosno informacije (šta je

Zašto onda izraz "lirska priča? Zato što pesma stvara privid dogaĎaja (ljubavni sastanak i odvoĎenje devojke) i likova (Sunce i devojka/Danica). pa se Sunce. ljudski. I pored toga što je primitivna svest lirskog subjekta Sunce doživljavala kao božanstvo. Tako je i stvorio ovu lirsku priču o devojci i suncu. prednost. primećuje se da prednost daje čoveku — devojci: Ugleda je lijepo sunašce. o njemu se govori nežno i toplo ("sunašce"). njeno je obeležje. to je opšte dobro i blagostanje svih ljudi. Paun pase. A da bi to bilo moguće (ljubav izmeĎu Sunca i Danice). To je za Sunce prirodna i stalna osobina. Znamo da je lirska pesma neposredno iskazivanje osećanja i raspoloženja. nalazi se. ali se ona predočava na posredan način — . Zato će stvoriti pesničke vizije kojima spaja zemaljsko i kosmičko. tome osećanju ne mogu da odole ni nebeske zvezde — Sunce i Danica. kosmos). u toj igri je zgrabilo devojku. Ova lepota je individualna. Sunce je izašlo. Lepota Sunca je opšta. Devojka je sigurna u svoju lepotu pa zato Izaziva Sunce da doĎe na vodu i uveri se. DVE LEPOTE Ljubav je osnovno. da u njoj nema događaja ili likova kao posrednika između sveta pesme i čitaoca/slušaoca. Devojka i Sunce imaju jednu zajedničku osobinu: sjaj. Ovčar i devojka. objašnjeno je poreklo zvezde Danice . najnežnije i najčešće ljudsko bsećanje.nekada je bila zemaljska devojka. je postala nebeska nevesta pod imenom Danica. nebesa. Čovek teži savršenoj i trajnoj lepoti. I eto. Ova pesma peva o dve lepote — devojačkoj i Sunčevoj. Narativnost kao karakteristika prisutna je u većini narodnih lirskih pesama: Srpska devojka. ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo. ugledalo je kroz granje. utemeljen na doživljaju i pesničkoj viziji — Sunce je viĎeno kao mladić. drugačije ne može biti — ne može biti Sunce bez sjaja. LIRSKA PRIČA Čitanje pesme Sunce se devojkom ženi odmah ukazuje na glavni motiv. stvarno i fiktivno. moguće i nemoguće. ali je ono toliko iznenaĎeno i zbunjeno devojačkom lepotom da je triput zaigralo od radosti i sreće. Devojačka lepota ima estetsko značenje i vrednost. bez sjaja: to bi bila obična devojka obične lepote. Ali odmah se zapaža da je prisutan i iz njega izveden motiv večite ljudske žudnje za lepotom (kao u Pripoveci Devojka brža od konja). Za devojku to je izuzetna osobina. novom slikom. o toj lepoti se uopšte ne kazuje. Još nešto: lepota zvezde Danice (nekadašnje devojke sa zemlje) stalno sija. Tako. najtoplije. završava ova lirska priča. Zbog svega toga pesma poprima narativni ton. Prosto zaigra od radosti ("triput se je sunce zaigralo"). devojka izaziva sunce rečima da je lepša od njega pozivajući ga na sastanak kod vode. Taj privid podupire i dijaloška forma. akteri delovanja i dijalog. To je polazište — podazni motiv utemeljen na iskustvu. devojačka lepota na zemlji je prolazna i kratkoveka. motiv lepote. kao i svaka druga devojka.dalje bilo s devojkom). iznenadila ga je izuzetna devojčina lepota. naglašena lepota devojke: lepota devojka kao zvezda Danica. Može biti i drugačije. Iz njega je proistekao izvedeni motiv. Devojačka lepota opisana je posredno: nema direktnog opisa detalja devojčine lepote. O osećanjima i raspoloženjima govori lirski subjekt i to direktno. Narativnost pesmi je delovanje. Sunce je i dalje "lijepo". pošto je bila prelepa zaljubilo u nju i odvelo je na nebo. triput je se Sunce zaigralo. odvelo je i uzelo "sebi za ljubovcu" — "od nje posta zvijezda Danica". uveren je da ona stanuje u nekim nepoznatim i nedokučivim prostorima (raj. još jednom. najjače. Upotrebili smo izraz "lirska priča". pripada samo devojci.

Primitivni čovek je stvorio predstavu Sunca kao živog bića koje se ponaša kao čovek (govori. ženi se) i oseća kao čovek (voli). tajanstveno. živost. nedokučivo i neobjašnjivo. U ovoj pesmi to nije slučaj.opisom Sunčeve začaranosti devojkom. . slikovitost. Personifikacija Sunca ima mitsko a ne umetničko poreklo. u njenom poreklu. jeste mitološko sagledavanje sunca u svesti primitivnog čoveka — ono je nešto daleko. Moderni pesnik personifikuje predmete i pojave da bi ostvario odreĎene umetničke efekte (dinamizam. Tom personifikacijom i hiperboličnom slikom opisana je izuzetna devojačka lepota. U pozadini ove slike. upečatljivost).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful