Djevojka je suncu govorila: "Jarko sunce, ljepša sam od tebe!

Ako li se tome ne vjeruješ, ti izaĎi na to ravno nebo, ja ću izić za goru na vodu." Kada jutro vedro osvanulo, izlazilo na nebo sunašce, a djevojka za goru na vodu. Ugleda je lijepo sunašce, ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo, triput je se sunce zaigralo, pa odvuče lijepu djevojku, da je uzme sebi za ljubovcu, — od nje posta zvijezda Danica.

ZEMALJSKO I MITOLOŠKO
Lirska priča pesme Sunce se devojkom ženi sjedinjuje u sebi realno i mitološko, zemaljsko i kosmičko. Realnu osnovu čine situacije iz ljudskog života: 1. 2. 3. 4. zadirkivanje (čikanje) devojke i momka, sastanak momka i devojke, voda (izvor) kao mesto sastanka, ženidba-udaja.

Mitsko je u tome što je sve ovo primenjeno na nezemaljski i kosmički svet: Sunce i zvezdu Danicu. 4 Tako je čovek rodovske zajednice, mnogobožac po shvatanjima, pojavu zvezde Danice objasnio mitološkim predstavama. Na isti, način on objašnjava i mnoge druge pojave: Mesec, zvezde, kišu, grad, vetar — i one dobijaju ljudskso obličje i osobine, žive i ponašaju se kao ljudi, hrane se, spavaju, vole i žene se, raĎaju decu. Iz te mitološke svesti nastale su mnoge pesme o Suncu, Mesecu, vilama, zmajevima, aždajama i sličnim bićima, koje je stvorila primitvna mašta čoveka prvobitne zajednice. Mitološka sadržina književnog dela ima više umetničkih funkcija: — govori o starosti pesme i promenama u sadržini tokom vremena (mitološki i hrišćanski sloj u istoj pesmi, na primer), — ukazuje na stepen razvoja društvene svesti: pesma kao način da se umilostive nepoznate sile, — to znači da je pesmi pripisivana magična moć, — na posredan način, metaforom ili simbolom, iskazuju se neke istine do kojh je čovek došao kroz svoje milenijumsko bitisanje. Mitološko je u objašnjenju porekla zvezde Danice:

Pa uvuče lijepu dejvojku, daje uzme sebi za ljubovcu, od nje posta zvijezda Danica.
MeĎutim, ovo nije samo objašnjenje porekla zvezde Danice. U dubini toga objašnjenja, odnosno informacije (šta je

Narativnost pesmi je delovanje. Može biti i drugačije. Taj privid podupire i dijaloška forma. Devojačka lepota opisana je posredno: nema direktnog opisa detalja devojčine lepote. Tako. je postala nebeska nevesta pod imenom Danica. Lepota Sunca je opšta. uveren je da ona stanuje u nekim nepoznatim i nedokučivim prostorima (raj. Zato će stvoriti pesničke vizije kojima spaja zemaljsko i kosmičko. završava ova lirska priča. novom slikom. nebesa. To je polazište — podazni motiv utemeljen na iskustvu. naglašena lepota devojke: lepota devojka kao zvezda Danica. Još nešto: lepota zvezde Danice (nekadašnje devojke sa zemlje) stalno sija. prednost. A da bi to bilo moguće (ljubav izmeĎu Sunca i Danice). I eto. Tako je i stvorio ovu lirsku priču o devojci i suncu. Upotrebili smo izraz "lirska priča". Zbog svega toga pesma poprima narativni ton. ali se ona predočava na posredan način — . Devojka je sigurna u svoju lepotu pa zato Izaziva Sunce da doĎe na vodu i uveri se. bez sjaja: to bi bila obična devojka obične lepote. Čovek teži savršenoj i trajnoj lepoti. devojka izaziva sunce rečima da je lepša od njega pozivajući ga na sastanak kod vode. DVE LEPOTE Ljubav je osnovno. Devojka i Sunce imaju jednu zajedničku osobinu: sjaj. najjače. Za devojku to je izuzetna osobina. Paun pase. pa se Sunce. Iz njega je proistekao izvedeni motiv. O osećanjima i raspoloženjima govori lirski subjekt i to direktno. Prosto zaigra od radosti ("triput se je sunce zaigralo"). najnežnije i najčešće ljudsko bsećanje. odvelo je i uzelo "sebi za ljubovcu" — "od nje posta zvijezda Danica". kosmos). objašnjeno je poreklo zvezde Danice . moguće i nemoguće. Ova pesma peva o dve lepote — devojačkoj i Sunčevoj. da u njoj nema događaja ili likova kao posrednika između sveta pesme i čitaoca/slušaoca. Ali odmah se zapaža da je prisutan i iz njega izveden motiv večite ljudske žudnje za lepotom (kao u Pripoveci Devojka brža od konja). iznenadila ga je izuzetna devojčina lepota. utemeljen na doživljaju i pesničkoj viziji — Sunce je viĎeno kao mladić. Ova lepota je individualna. devojačka lepota na zemlji je prolazna i kratkoveka. LIRSKA PRIČA Čitanje pesme Sunce se devojkom ženi odmah ukazuje na glavni motiv. o toj lepoti se uopšte ne kazuje.dalje bilo s devojkom). motiv lepote. Narativnost kao karakteristika prisutna je u većini narodnih lirskih pesama: Srpska devojka. pripada samo devojci. stvarno i fiktivno. to je opšte dobro i blagostanje svih ljudi. I pored toga što je primitivna svest lirskog subjekta Sunce doživljavala kao božanstvo. ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo. Sunce je i dalje "lijepo". Ovčar i devojka. Sunce je izašlo. Znamo da je lirska pesma neposredno iskazivanje osećanja i raspoloženja. tome osećanju ne mogu da odole ni nebeske zvezde — Sunce i Danica.nekada je bila zemaljska devojka. triput je se Sunce zaigralo. još jednom. u toj igri je zgrabilo devojku. akteri delovanja i dijalog. ljudski. ali je ono toliko iznenaĎeno i zbunjeno devojačkom lepotom da je triput zaigralo od radosti i sreće. Zašto onda izraz "lirska priča? Zato što pesma stvara privid dogaĎaja (ljubavni sastanak i odvoĎenje devojke) i likova (Sunce i devojka/Danica). drugačije ne može biti — ne može biti Sunce bez sjaja. najtoplije. o njemu se govori nežno i toplo ("sunašce"). kao i svaka druga devojka. njeno je obeležje. Devojačka lepota ima estetsko značenje i vrednost. nalazi se. primećuje se da prednost daje čoveku — devojci: Ugleda je lijepo sunašce. To je za Sunce prirodna i stalna osobina. ugledalo je kroz granje. pošto je bila prelepa zaljubilo u nju i odvelo je na nebo.

Tom personifikacijom i hiperboličnom slikom opisana je izuzetna devojačka lepota. u njenom poreklu. slikovitost. ženi se) i oseća kao čovek (voli). jeste mitološko sagledavanje sunca u svesti primitivnog čoveka — ono je nešto daleko.opisom Sunčeve začaranosti devojkom. U pozadini ove slike. Moderni pesnik personifikuje predmete i pojave da bi ostvario odreĎene umetničke efekte (dinamizam. živost. Personifikacija Sunca ima mitsko a ne umetničko poreklo. Primitivni čovek je stvorio predstavu Sunca kao živog bića koje se ponaša kao čovek (govori. . nedokučivo i neobjašnjivo. U ovoj pesmi to nije slučaj. upečatljivost). tajanstveno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful