Djevojka je suncu govorila: "Jarko sunce, ljepša sam od tebe!

Ako li se tome ne vjeruješ, ti izaĎi na to ravno nebo, ja ću izić za goru na vodu." Kada jutro vedro osvanulo, izlazilo na nebo sunašce, a djevojka za goru na vodu. Ugleda je lijepo sunašce, ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo, triput je se sunce zaigralo, pa odvuče lijepu djevojku, da je uzme sebi za ljubovcu, — od nje posta zvijezda Danica.

ZEMALJSKO I MITOLOŠKO
Lirska priča pesme Sunce se devojkom ženi sjedinjuje u sebi realno i mitološko, zemaljsko i kosmičko. Realnu osnovu čine situacije iz ljudskog života: 1. 2. 3. 4. zadirkivanje (čikanje) devojke i momka, sastanak momka i devojke, voda (izvor) kao mesto sastanka, ženidba-udaja.

Mitsko je u tome što je sve ovo primenjeno na nezemaljski i kosmički svet: Sunce i zvezdu Danicu. 4 Tako je čovek rodovske zajednice, mnogobožac po shvatanjima, pojavu zvezde Danice objasnio mitološkim predstavama. Na isti, način on objašnjava i mnoge druge pojave: Mesec, zvezde, kišu, grad, vetar — i one dobijaju ljudskso obličje i osobine, žive i ponašaju se kao ljudi, hrane se, spavaju, vole i žene se, raĎaju decu. Iz te mitološke svesti nastale su mnoge pesme o Suncu, Mesecu, vilama, zmajevima, aždajama i sličnim bićima, koje je stvorila primitvna mašta čoveka prvobitne zajednice. Mitološka sadržina književnog dela ima više umetničkih funkcija: — govori o starosti pesme i promenama u sadržini tokom vremena (mitološki i hrišćanski sloj u istoj pesmi, na primer), — ukazuje na stepen razvoja društvene svesti: pesma kao način da se umilostive nepoznate sile, — to znači da je pesmi pripisivana magična moć, — na posredan način, metaforom ili simbolom, iskazuju se neke istine do kojh je čovek došao kroz svoje milenijumsko bitisanje. Mitološko je u objašnjenju porekla zvezde Danice:

Pa uvuče lijepu dejvojku, daje uzme sebi za ljubovcu, od nje posta zvijezda Danica.
MeĎutim, ovo nije samo objašnjenje porekla zvezde Danice. U dubini toga objašnjenja, odnosno informacije (šta je

Lepota Sunca je opšta. Devojka je sigurna u svoju lepotu pa zato Izaziva Sunce da doĎe na vodu i uveri se. o toj lepoti se uopšte ne kazuje. najnežnije i najčešće ljudsko bsećanje. Može biti i drugačije. moguće i nemoguće. Zašto onda izraz "lirska priča? Zato što pesma stvara privid dogaĎaja (ljubavni sastanak i odvoĎenje devojke) i likova (Sunce i devojka/Danica). najtoplije. I pored toga što je primitivna svest lirskog subjekta Sunce doživljavala kao božanstvo. Taj privid podupire i dijaloška forma. Još nešto: lepota zvezde Danice (nekadašnje devojke sa zemlje) stalno sija. pa se Sunce. u toj igri je zgrabilo devojku. Narativnost pesmi je delovanje. utemeljen na doživljaju i pesničkoj viziji — Sunce je viĎeno kao mladić.nekada je bila zemaljska devojka. Ova lepota je individualna. Za devojku to je izuzetna osobina. Devojačka lepota ima estetsko značenje i vrednost. da u njoj nema događaja ili likova kao posrednika između sveta pesme i čitaoca/slušaoca. Sunce je izašlo. Iz njega je proistekao izvedeni motiv. prednost. još jednom. najjače. Upotrebili smo izraz "lirska priča". O osećanjima i raspoloženjima govori lirski subjekt i to direktno. Narativnost kao karakteristika prisutna je u većini narodnih lirskih pesama: Srpska devojka. uveren je da ona stanuje u nekim nepoznatim i nedokučivim prostorima (raj. pripada samo devojci. LIRSKA PRIČA Čitanje pesme Sunce se devojkom ženi odmah ukazuje na glavni motiv. Prosto zaigra od radosti ("triput se je sunce zaigralo"). njeno je obeležje. I eto. motiv lepote. ugleda je kroz jelovo granje: kol'ko se je ašik učinilo. kao i svaka druga devojka. Zato će stvoriti pesničke vizije kojima spaja zemaljsko i kosmičko. ljudski. Zbog svega toga pesma poprima narativni ton. kosmos). Ali odmah se zapaža da je prisutan i iz njega izveden motiv večite ljudske žudnje za lepotom (kao u Pripoveci Devojka brža od konja). devojačka lepota na zemlji je prolazna i kratkoveka. je postala nebeska nevesta pod imenom Danica. ali je ono toliko iznenaĎeno i zbunjeno devojačkom lepotom da je triput zaigralo od radosti i sreće. ali se ona predočava na posredan način — . Čovek teži savršenoj i trajnoj lepoti. pošto je bila prelepa zaljubilo u nju i odvelo je na nebo. primećuje se da prednost daje čoveku — devojci: Ugleda je lijepo sunašce. nebesa. ugledalo je kroz granje. objašnjeno je poreklo zvezde Danice . iznenadila ga je izuzetna devojčina lepota. Tako je i stvorio ovu lirsku priču o devojci i suncu. nalazi se. Tako.dalje bilo s devojkom). završava ova lirska priča. akteri delovanja i dijalog. devojka izaziva sunce rečima da je lepša od njega pozivajući ga na sastanak kod vode. DVE LEPOTE Ljubav je osnovno. Devojka i Sunce imaju jednu zajedničku osobinu: sjaj. Ova pesma peva o dve lepote — devojačkoj i Sunčevoj. Ovčar i devojka. to je opšte dobro i blagostanje svih ljudi. Paun pase. Sunce je i dalje "lijepo". Devojačka lepota opisana je posredno: nema direktnog opisa detalja devojčine lepote. tome osećanju ne mogu da odole ni nebeske zvezde — Sunce i Danica. bez sjaja: to bi bila obična devojka obične lepote. triput je se Sunce zaigralo. o njemu se govori nežno i toplo ("sunašce"). To je polazište — podazni motiv utemeljen na iskustvu. drugačije ne može biti — ne može biti Sunce bez sjaja. naglašena lepota devojke: lepota devojka kao zvezda Danica. A da bi to bilo moguće (ljubav izmeĎu Sunca i Danice). novom slikom. To je za Sunce prirodna i stalna osobina. odvelo je i uzelo "sebi za ljubovcu" — "od nje posta zvijezda Danica". stvarno i fiktivno. Znamo da je lirska pesma neposredno iskazivanje osećanja i raspoloženja.

nedokučivo i neobjašnjivo. jeste mitološko sagledavanje sunca u svesti primitivnog čoveka — ono je nešto daleko. Moderni pesnik personifikuje predmete i pojave da bi ostvario odreĎene umetničke efekte (dinamizam. tajanstveno. Primitivni čovek je stvorio predstavu Sunca kao živog bića koje se ponaša kao čovek (govori. slikovitost. u njenom poreklu. U ovoj pesmi to nije slučaj. upečatljivost).opisom Sunčeve začaranosti devojkom. U pozadini ove slike. Personifikacija Sunca ima mitsko a ne umetničko poreklo. ženi se) i oseća kao čovek (voli). . živost. Tom personifikacijom i hiperboličnom slikom opisana je izuzetna devojačka lepota.