P. 1
Medicina Rada - Skripta Po Ispitnim Pitanjima

Medicina Rada - Skripta Po Ispitnim Pitanjima

|Views: 757|Likes:
Published by Adis Fazlic

More info:

Published by: Adis Fazlic on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

1

1. Poreklo i osobine vibracija I

Vibracije nastaju oscilatornim kretanjem tela u odnosu na oscilatorni polozaj.
Pomeraj je odstupanje od ravnotaznog polozaja. Amplituda vibracije je max. pomeraj. Brzina je t S A A / , a
ubrzanje tela je t v A A / .
Podela vibracija: 1
0
periodicne – u vremenu se ponavljaju vrednosti parametara;
2
0
neperiodicne – slucajne;
Period je vreme potrebno za jednu punu oscilaciju (obrnuto srazmeran frekvenci). Opseg frekvencija
pripada infrazvuku. Osteomuskularni sistem je osetljiv do 30Hz, a nervni i vaskularni na 30-250Hz. Pri
prenosenju kroz organizam vibracije visoke frekvence se brzo asorbuju, a one sa nizom se sire preko kostiju
(osteoporoza to potencira putem rezonance);
Po nacinu delovanja na organizam:
1. Opste vibracije – stajanje ili sedenje na vibrirajucoj podlozi ili potresi okolnog
vazduha.
-Pravac delovanja vibracija moze biti:
- transverzalni (pravac grudi - ledja ili levo rame - desno rame);
- longitudinalni (pravac stopalo – glava);
2. Lokalne vibracije – motorne testere, busilice;
Merenje vibracija: akcelerometri (neki parametar vib. se izrazava preko el signala);
Mere zastite: - tehnicke mere- elasticni podmetaci, amortizeri, podmetaci...
- organizacija posla - ogranicenje dnevne expozicije na 30-50% radnog
vremena;
- LZS - antivibracione rukavice;
- medicinske mere – profesionalna selekcija, lekarski pregledi.

2. Profesionalne bolesti izazvane bioloskim agensima
Agensi bioloske prirode su mikroorganizmi, visecelijski organizmi ili njihovi fragmenti, koji mogu
izazvati profesionalna obolenja ili obolenja vezano za rad.
To su: - bakterije (koke, bacili, vibrio...; celijski zid odredjuje Ag svojstva;
- virusi (hepatitis, AIDS...);
- gljive;
- protozoe;
- helminti (pljosnati – metilji i pantljicare, valjkasti);
Izvori expzicije:
1. Zanimanja koja zahtevaju kontakt sa vecim brojem stranaka;
2. Zdravstvo (laboretorije, rad sa krvlju i izlucevinama);
3. Rad sa zivotinjama;
Uslovi za stetno delovanje – postojanje svih karika lanca infekcije:
patoloski agens – domacin – mogucnost da ga napuste – moguCnost prenosa –
ulazna vrata – osetljivost novog domacina – masovnost infekcije (broj
mikroorganizama koji je prodro u organizam domacina).
Prof. bolesti izazvane biololskim agensima su:
- importovane tropske bolesti
- zoonoze
- infektivne bolesti: hepatitis, TBC, AIDS...
Uslovi za priznavanje profesionalne bolesti:
1. dokazati da tokom rada osoba dolazi u kontakt sa uzrocnikom;
2. da je kontakt adekvatan;
3. da se registruje kl.sl. i dokaze vremenska i prostorna povezanost sa obolenjem
ORS: U toku lecenja nisu sposobni za rad, a po zavrsetku lecenja, ocena zavisi od
posledica.www.belimantil.info
2
Mere zastite:
1. Identifikacija mikroorganizama (zasejavanje briseva);
2. Veterinarske mere (vakcinacija stoke, mehanizacija procesa prerade mesa);
3. LZS – maske, rukavice, dezinfekcija ruku, koristiti pribor za jednokratnu upotrebu ili sterilisati pribor
i prostorije (hemikalije, UV);

3. Ocenjivanje radne sposobnosti kod repiratornih oboljenja

1. Proceniti plucnu funkciju - bar 2x u toku poslednje godine i pozeljno je rasplagati predhodnim
spirometrijskim testovima, u cilu uporedjivanja.
2. Poznavati zahteve i uslove na radu u pogledu koncentracije respiratornih stetnosti, mikroklimatskih
parametara, intenziteta i trajanja fizickog rada, da li radnik koristi respirator ili gasnu masku. (brze se
umaraju, jer je 5-6 x veci otpor pri disanju);
3. ORS davati posle lecenja i rehabilitacije.
- HOBP: - Lako ostecenje – ogranicenje za vrloteske poslove;
- Srednje tesko ostecenje – ogranicenje za srednje teske i teske poslove;
- Tesko opterecenje – nesposobni za bilokakve napore;
- Astma: - Promena radnog mesta, gde nema expozicije noxama koje izazivaju
bronhospazam;
- Pneumokonioza: - Kontraindikovan rad u zoni expozicije SiO
2
, a preostala radna
sposobnost zavisi od stepena ostecena plucne funkcije;

4. Zdravstvena zastita lica profesionalno izlozenih jonizujucem
zracenju

I Monitoring jonizujuceg zracenja:
1.Film dozimetri – izasli iz upotrebe.
2.Termoluminiscentni dozimetri – LIF u kristalnoj resetki zadrzava e
-
izbacene iz putanje pod dejstvom
radijacije. Zagrevanjem resetke oslobadja se energija u vidu svetlosti, koja se meri na citacu. Rezultati se
izrazavaju u jedinicama apsorbovane doze (Gy). Ovi dozimetri se koriste u licnoj dozimetriji i za
odredjivanje doze koju primaju pacijenti.
II Mere zastite: 1. Skratiti vreme izlaganja;
2. Povecati udaljenost od izvora;
3. Zastitni ekran i LZS;
Odredjivanje max propustenih doza:
1.Profesionalno izlozeni –godisnja E doza: -za celo telo do 50mSy
- za ocno socivo i hem. organe150mSy
-koza, sake, stopala 500mSy
2.Opsta populacija – 10x manje doze.
Preventivno merenje radioakrivnosti izvora – 1 godisnje kontrola zastite oko izvora.
LZS: -Za fotonsko zracenje – olovne kecelje, naocare, rukavice.
-Za | zracenje – gumene rukavice, staklene naocare, paravani.
-Za o cestice – u slucaju otvorenih izvora – licna higijena da bi se sprecila
interna kontaminacija.
- U zoni jonizujuceg zracenja ne rade mladji od 18 god., osobe sa hematoloskim oboljenjima, oboljenjima
sociva i malignitetima.
www.belimantil.info
3

1. Profesionalne stetnosti (definicija i klasifikacija) II

Profesionalne stetnosti su svi stetni cinioci koji se javljaju u radnom procesu i potencijalno ostecuju
zdravlje. Obuhvataju:
1. Stetnosti u vezi sa procesom proizvodnje (fiz., hem., biol. agensi);
2. Stetnosti poreklom od nepovoljnih higijenskih i sanitarnih uslova;
3. Stetnosti usled nefizioloskih uslova rada i organizacije posla;
4. Psihosocijalni faktori (npr. losi medjuljudski odnosi);
Sprecavanje ostecenja zdravlja:
1. Otkrivanje , identifikacija i merenje prof. stetnosti i njihova evaluacija;
2. Evaluacija ostalih fektora koji deluju na organizam na radnom mestu;
3. Mere za poboljsanje uslova na radu i odrzavane uslova radnog mesta u fizioloskim granicama.
- Agensi fizicke prirode: - faktori klime i mikroklime, barometarski pritisak, buka,
vibracije, jonizujuca i nejonizujuca zracenja, mehanicka sila, elektricitet...

2. Uzroci i izvori povreda na radu

Povredom na radu se smatra povreda osiguranika, koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzrocnoj
povezanosti sa obavljanjem posla, na osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim
mehanickim, fizickim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama poloaza tela, iznenadnim opterecenjem
tela ili drugim promenama fizioloskog stanja organizma.
Povredom na radu se smatra i povreda:
1. Pri obavljanu posla na koji radnik nije rasporedjen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je
zaposlen;
2. Pri dolasku ili odlasku sa posla;
3. Povrede koje zadobija na putu preduzetom radi izvrsenja sluzbenih poslova;
4. Svaka povreda na poslu, koja povlaci nesposonost za rad u trajanju najmanje
1 dan.
Nesrecan slucaj je svaki iznenadni neocekivani dogadjaj, koji moze i nemora imati za posledicu povredu na
radu ili vecu materijalnu stetu;
Podela:
1. Prema nacinu nastanka (pad predmeta, pad lica...);
2 Prema izvoru povrede (masine, transportna sredstva...);
1. Prema uzroku (neispravne masine, losa osvetljenost...);
2. Prema prirodi povrede (prelom, opekotina, trovanje...);
3. Prema lokalizaciji (glava, ruke, noge...);
Uzroci
1. Ljudski faktor: - telesni, psihofiz. i psiholoski nedostaci i karakteristike licnosti;
- svojstva licnosti (zivotno doba, radno iskustvo);
- nepredvidivi (trenutno raspolozenje);
Mladji muskarci povredjuju se cesce i lakse!
2. Faktori radne sredine: - stanje masina i alata;
- uslovi rada (osvetlj, buka, gasovi, pare, vibracije...);
- organizacija rada (zamor, premor);
- medjuljudski odnosi;
- nenosenje LZS;
- alkoholizam i narkomanija;
- Obaveznom prijavljivanju podleze svaka povreda na radu, koja je uzrokovala odsustvovanje sa posla
(najmanje 3 dana).
www.belimantil.info
4
3. Pneumokonioze pluca – definicija i klasifikacija

Pneumokonioze su fibrozirajuca obolenja pluca , nastala udisanjem prasine, to je “akumulacija” prasine u
plucima i reakcija tkiva na njeno prisustvo.
Klasifikacija:
I prema vrsti uzrocnika:
1. Pneumokonioze izazvane neorganskom prasinom – silikoza, azbestoza
2. Pneumokonioze izazvane organskom prasinom – bisinoza, alergijski alveolitis, prof. astma...
II prema patoanatomskim karakteristikama:
1. Kolagene (nodularne, difuzne) – silikoza, azbestoza
2. Nekolagene (gradja alveola je ocuvana) – baritoza, sideroza
3. Mesane – npr. antrakoza.
III Prema zasencenju: poticu od silikoticnih cvorica
1.Mala (do 10 mm): -puriktiformna - do 1,5mm
-mikronodularna 1,5-3mm
-nodularna 3-10mm
2.Velika: -A kategorija 1-5 cm
-B kategorija 1 ili vise zasencenja, > od A, a ukupna povrsina < od velicine desog gornjeg
plucnog polja
-C kategorija povrsina < od desnog gornjeg plucnog polja
IV Prema gustini zasencenja: -Kateg. 1 Retka mala zas. dobro se vidi plucni crtez.
-Kateg 2 Gusta zas. dobro se vidi plucni crtez.
- Kateg 3 Mnogobr. gusta mala zasenc, ne vidi se pl. crt
Simboli za pratece pojave i komplikacije: EM-emfizem; ES-ljuska od jajeta; TB-TBC; HI-hilusi; CV-
kaverna; CO- uvecanje srca; BU-bule; PT-pleuralne promene.
Atipicne silikoze:
1.Akutna silikoza (silikoproteinoza)- posle kratke expozicije (do 3 god) visokim dozama, brz razvoj
fibroze i sklonost ka TBC-u.
2.Pozna silikoza - oko 10 god po prestanku exp. kvarcu (donja polja postedjena).
3.Adenosilikoza – silikoticne promene se ne vide u pl. poljima, vec u hilusima i paratrahealnim
limfaticima.
Silikotuberkuloza – zbog afiniteta TBC bas prema silikoticnim plucima.

4. Profesionalno ostecenje sluha

Buka je svaki nezeljeni zvuk, koji remeti radnu aktivnost ili san (masine, industrijska buka...).
Patogeneza:
1. Acc akusticna trauma (blast sy) – mehanicko ostecenje bubne opne i senzornih elemenata unutar
uva;
2. Chr akusticna trauma - |tonus sy => spazam terminalnih arterija kohlee u zoni visokih tonova
(4oooHz) – zamor, degeneracija i izumiranje celija Kortijevog organa;
3. Extraauditivni efekti – nastaju sirenjem akusticnog nadrazaja iz akustickog centra na linbicki sistem i
druge strukture => stimulacija |Rc, | holesterola, TG, LDL-a, T
4
, kateholamina... => ateroskleroza,
hipertenzija, koronarna bolest , ostecenje periferne cirkulacije.
Dugotrajno dejstvo buke remeti bioelektricne petencijale mozga, a to remeti psihomotornu ravnotezu
i utice na psihu i stabilnost licnosti. Buka izaziva spazam arterija uterusa => slabija ishrana ploda.
Klasifikacija buke prema intenzitetu:
I grupa: 30-65 dB (kod jako osetljivih osoba => uznemirenost, glavobolja...);
II grupa: 65-90 dB (neurovegetativne smetnje i trajno ostecenje sluha posle
visegodisnje expozicije);
III grupa: 90-110 dB (neurovegetativne smetnje i gubitak sluha za kratko vreme);
IV grupa: 110-130 dB (ne moze s dugo izdrzati zbog neuricirkulatornih smetnji i
gubitka sluha);
Buka > 130dB je buka tipa praska i dovodi do momentalnog ostecenja sluha.
www.belimantil.info
5
Th: U principu leka nema, ev. vitamini, periferni vazodilatatori.
ORS: Obostrano simetricno ostecenje sluha > 30% po Fowler – Sabineu pri dugotrajnom izlaganju
povisenoj buci i uz iskljucenje drugih etioloskih faktora smatra se profesionalnim oboljenjem.


1. Aerozagadjenje III

Aerozagadjenje je promena fiz. i hem. sastava vazduha, zbog prisustva materija koje normalno ne ulaze u
sastav atmosfere.
Gasovi – gasovito stanje hem. mat. koja se pod obicnim uslovima
(25
0
C,750mmHg) ne moze prevesti u tecno ili cvrsto stanje.
Pare – hem. mat. koje su pod norm uslovima u tecnom ili cvrstom stanju.
Aerosoli – sa cvrstim cesticama: prasina (nastaje usitnjavanjem cestica) i
dim (kondenzovanjem cestica)
- sa tecnom fazom: magla (disperz. tecn. ili kondenzovanjem pare)
-Koncentr. mat. u vazduhu moze se izraziti preko: tezine(g/m
3
), zapremine(%).
Dejstva prasine: - iritirajuca (krec, NaOH...); toxicna (PbO, Mn...)
alergogena(brasno, krzno...); fibrozogene(kvarc, azbest...)
kancerogena(hrom, arsen, nikl...); infektivna(sadrzi mikroorganiz.)
Prasina moze biti : - organska (potice od biljaka i zivotinja)
- neorganska ( minerali, metali)
1.Vidljive (nerespirabilne) prasine ->10 µm–brzo se tloze, stizu do nosnih supljina.
2.Respirabilne prasine – 0,25 – 5 µm
Najvaznije osobine cestica prasine: velicina, oblik, rastvorljivost, hem aktivnost,konc.
Ocena zaprasenosti: Gravimetrijska metoda – masa prasine u zapremini vazduha.
Mere zastite od prasine: Tehnicke – mehanizacija, automatizacija, hermetizacija;
Higijenske – usisavanje, pranje radnih prostorija.
LZS – respiratori, kape, stitnici za oci, lice, rukavice.
Medicinske – zabrana rada, u podrucju gde ima prasine, osobama sa rep. obolj i
snzibilisanim na sastojke prasine, kontrol Rtg na 2 god.

2. Mere sprecavanja povredjivanja na radu

Zastita na radu obuhvata aktivnosti koje otklanjaju opasnost i nepovoljne posledice u tehnoloskom procesu,
tim strucnjaka koji brine o sprovodjenju aktivnosti.
Zadaci: - Eliminacija rizika – ostvaruje se pri projektovanju proizvodnog procesa
- Izolacija rizika
- Izdvajanje radnika (odnosi se na LZS)
Zastita na radu obuhvata sledece mere:
Tehnicke – izbor i zamena sirovina i materijala;
- odvajanje delova tehnickog procesa;
- mehanizacija, automatizacija i hermetizacija;
- ventilacija (lokalna odvodna i opsta vestacka);
- mehanicka zastita masina;
Organizacione - svetlosna i zvucna signalizacija procesa;
- optimalna osvetljenost;
- znaci bezbednosti;
Higijenske – izbor lokacije preduzeca;
- higijena prostorija, LZS, ishrane;
- bezbedno uklanjanje otpadnih materija;
LZS - treba da ispunjavaju svoju namenu, a da pritom ne ometaju radnika u izvrsavanju radnih operacija.
Poslodavac je duzan da ih izda radniku na koriscenje, a radnik ima obavezu da ih namenski koristi.
Medicinske mere – prof. orijentacija i selekcija; predhodni, vanredni, sistemski i kontrolni pregledi; Med.
rehabilitacija ako nije moguca onda prekvalifikacija.
www.belimantil.info
6

3. Odredjivanje radnih sposobnosti kod KVS bolesnika

1. Detaljan uvid u f-ju KVS-a u miru i pri naporu.
2. Poznavati zahteve i uslove na radu u pogledu stetnosti mikroklimatskih faktora, intenziteta i trajanja
fizickog rada.
1. ORS dati posle lecenja i rehabilitacije.
2. Voditi racuna o efektima kontinuirane terapije na radnu sposobnost.
Arterijska hipertenzija:
Radna sposobnost zavisi od tezine bolesti, komplikacija, uslova i zahteva radnog mesta, lakse podnose
dinamican rad.
Neophodno je merenje TA; ergometrijska testiranja; holter monitoring.
Podela:
1. Blaga hipertenzija – 95-104mmHg – nisu sposobni za tezak rad i rad na|t
0;
2. Srednje teska hip. – 105-114mmHg – nisu sposobni za fiz. napore srednjeg i teskog stepena;
3.Teska hipertenzija – nisu sposobni za bilo kakav fizicki rad i treba im promeniti radno mesto. nisu
sposobni i za rad gde mogu ugroziti javnu bezbednost.
Ishemicna bolest srca:
Radna sposobnost zavisi od tezine infarkta, starosti obolelog i njegovog radnog mesta.
- Ako nije bilo komplikacija, ako pri otpustu iz bolnice nije bilo anginoznih bolova, poremecaja ritma i ako
je EF > od 50%, mogu da se osposobe za rad u toku 3 meseca.
- Ako se u toku opterecenja javi angina pektoris ili ST depresija ,onda pacijent niije sposoban za rad koji je
jednak ili veci od nivoa pri kome se ispoljavaju promene.
- Ako se simptomi jave u toku lakog opterecenja (50W na bicikl – ergometru), nije sposoban ni
za kakve poslove sa fizickim naporima, a najcesce ni za druge poslove (zbog napora da dodje
na posao), pa ga treba penzionisati.

4. Vibraciona bolest

Vibraciona bolest je skup poremecaja koji se javljaju pri dugotrajnom izlaganju lok. i opstim vibracijama.
Manifestuje se ostecenjem periferne cirkulacije, kostiju, zglobova, misica, nerava i opstim poremecajima.
Izvori expozicije: - Rad sa rucnim vibrirajucim alatima;
- Rad na transportnim sredstvima;
- Radnici koji stoje na podlogama koje vibriraju.
Patogeneza:
- Ostecenje k.s. – dejstvo vibracija na adrenergicke Rc => prolazni vazospazam (naizmenicna pojava spazma
i atonije) => atonija kapilara.
- Nastanak neuropatija – usled poremecenog senzibiliteta i osecaja za bol.
- Nastanak kostanih promena – usled smanjene vaskularizacije i direktnog ostecenja kostiju ( fisure,
degeneracija, raslojavanje, mestimicna fragmentacija, osteoporoza), ciste, asepticna nekroza.
Kl.sl. Lokalne vibracije -|osetljivost na hladnocu, parestezije; “beli prsti”- hladnoca. “plavi prsti” cijanoza,
hiperkeratoza, ragade; “prazni prsti” osecaj da je koza nalegla na kost distalne falange; recidivirajuci
tendovaginitis (obicno, ekstenzori).
Opste vibracije (pri veoma dugoj expoziciji) - poremecaj CNS-a (glavobolja, razdrazljivost, zamor +
polineuropatija (vegetativna); porem. vestibularnog aparata;
poremecaj cerebralne i koronarne cirkulacije.
Dg. Rtg (kost-zgl promene); EMNG (neuromuskularne prom.); kapilaroskopija.
Th vazodilatatori, vitamini, analgetici, fizikalne procedure.
Prevencija – Tehnicke mere (amortizeri, prigusivaci); ogranicenje dnevne expozicije
na 30-50% radnog vremena; LZS antivibracione rukavice.
www.belimantil.info
7

1. Karakteristike zvuka i buke IV

-Zvuk nastaje oscilacijom materije koja ima svojstvo elasticnosti.
-Buka se karakterise kao neprijatna pojava koja utice na psihofiz. stanje coveka posle nekog vremena ili
prekoracenjem odredjene jacine:
1. kontinuirana buka (promenljiva ili nepromenljiva)
2. diskontinuirana
3. impulsna buka
Zvuk se od izvora krece u svim pravcima brzinom od 340m/s, kroz vazduh (u vodi 4x brze).
-Intenzitet zvuka (w/m
2
)
-Zvuvucni pritisak (Pa)
-Frekvencija broj oscilacija u 1 s (Hz).
Podela na osnovu pravilnosti promene zvucnog pritiska u nekoj tacki: I periodicni zvuci
1.Prost ton (jedna sinusoida)
2.Slozen ton (vise prostih tonova razlicite fr)
3.Slozen muzicki ton (ako su frekvekvencije pratecih tonova celobrojni umnosci frekvencije osnovnog
tona)
II Neperiodicni zvuk
1.sum– frekventni spektar je kontinuiran, obuhvata sve vrednosti unutar nekog intervala, za razliku od
periodicnog zvuka, gde je moguce izdvojiti karakteristike svake frekvencijske komponente.
2.Prasak – impulsna buka traje manje od 1s. Sa naglim porastom i padom amplitude.
Nivo intenziteta zvuka (L) – je odnos posmatranog i referentnog intenziteta, za koji se uzima vrednost
praga sluha (0dB)=>L=130dB
Subjektivne velicine zvuka: osetljivost sluha je najveca za frekvence 3000Hz
1.Nivo cujnosti (fon)=> izmeren nivo zvucnog pritiska korigovan
propustanjem signala kroz elektrcni filter.
2.Cujnost (son) po dogovoru na 1000 dB odgovara nivo cujnosti od 1 fona.
Principi merenja buke – sonometri (bukometri) – mere nivo buke i zvuc. frekvence.
Mere zastite:
1.Na izvoru buke – podmazivanje, montiranje prigusivaca.
2.Zvucna izolacija
3.Zakonske mere – selekcija uz audiogram.
 Ultrazvuk ( 20 kHz – 1GHz)
-u dg se koristi UZ male snage putem refleksorne transmisione tehnike.
Doplerov efekat se zasniva na promeni frekvence UZ talasa, kada se izvor i prijemnik uzajamno
krecu.
-u th se koristi UZ vece jacine ( za zagrevanje tkiva, destrukciju kalkulusa)
-efikasno prodire kroz cvrstu i tecnu sredinu, dok ga vazduh brzo apsorbuje.
-moguca je pojava kavitacija u tkivu.
Mere zastite: -pri drzanju sonde koristiti gumene rukavice sa pamucnom postavom; -rad nije
dozvoljen osobama sa ostecenjima sluha i CNSa;
-izlaganje trudnica UZ pregledima svesti na opravdane indikacije
 Infrazvuk (<16Hz) – u prirodi se javlja prilikom zemljotresa, udara talasa u obalu... Najvecu opasnost
predstavlja frekvenca od 8Hz, jer se poklapa sa o ritmom elektricne aktivnosti mozga.
Mere zastite: kacige; zastita od buke; primena izolacionih mterijala.

2. Profesionalna trovanja cijanidima

HCN je bezbojan gas ili jako isparljiva tecnost (miris na badem), sa bazama gradi cijanide.
Izvori expozicije:
1.U semenu voca u obliku amigdalina;
2. Pri gorenju plasticnih masa, u duvanskom dimu, vestacko djubrivo, PVC mase;
Toxikokinetika i toxikodinamika:
www.belimantil.info
8
-Apsorpcija: pluca, koza i GIT (u zelucu se oslobadja CN
-
)
-Transport: 60% vezan za proteine; vezan za Er;
-Eliminacija: pluca i koza (znoj); vreme poluzivota 19 h.
Cijanidi reaguju sa jedinjenjima koja sadrze S pa nastaju tiocijanati iliradanidi (manje su toxicni i
eliminisu se urinom).
-Pretvaranje hidroxikobalamina u cijankobalamin i vezivanje za metHb pri cemu nastaje cijanmetHb.
Efekti: -Toxicni - asfiksija usled vezivanja cijana za feri-jon mitohondr. i prestanak celijskog disanja. To
se posebno odrazava na CNS i KVS. Pomera se kriva disocijacije Hb ulevo i pomera odavanje O
2
tkivu.
-Neurotoxicni- usled |Ca
2+
.
Kl.sl. I Visoke koncentracije apoplekticna forma trovanja (covek gubi svest, paraliza centra za disanje i
srcani rad => smrt za 1-2 min.);
II Laksi oblici acc trovanja
1.Stadijum – metalni ukus u ustima, miris badema, tahikardija, tahipnea;
2.St. – dispnoicni (asmaticni) st.
3. Konvulzivni st – ton. klon.grcevi, komatozno stanje, ruzicaste koza sluzok.
4.Asfikticni st – pad TA, disanje retko i povrsno, ubrzan puls, moguc AV-blok i znaci ishemije =>
smrt usled paralize resp. centra.
III Chr trovanje – uvecanje tiroidee, poremecaj metabolizma vit B
12
i folne k., neuroloski ispadi
(retrobulbarni neuritis, atrofija optikusa, perif. senz. neuropatije, ataksija, ostecenje sluha), Ca(CN)
2

izaziva prosirenje krvnih sudova lica i gornjeg dela trupa uz pojavu tamno crvenog eritema.
Th -Acc trovanje: bazira se na cinjenici da CN
-
ima veliki afinitet za metHb, pa ga treba stvoriti u sto
vecoj kolicini da bi se nagradio cjanmetHb u kome je CN nejonizovan i netoxican..
-Na–tiosulfat–stvara se Na–tiocijanat koji je netoxican, brzo se eliminise urinom
-2-3 tabl. amil-nitrata i jedna ampula da udise svakih 5 min.
-10 ml 3%NaNO
3
u i.v. infuziji, pa 50 ml 25% Na-tiosulfata
-100% O
2

-Ispiranje zeluca (kalijumpermanganat ili H
2
O
2
) u slucaju ingestije.
-Nespecif. Th: asistirana ventilacija, alkalizacija, antikonvulzivi i antiaritmici.
-Hidroxikobalamin;
-Co-helati
ORS: Radna sposobnost uspostsvlja se:
1.Laksi slucajevi –3 dana
2.Srednji – 7-10 dana
3.Izrazeni – 20-30 dana
4.Chr trovanje – u zavisnosti od kl. sl.

3. Sredstva za licnu zastitu radnika

Zastita na radu obuhvata aktivnosti koje otklanjaju opasnost i nepovoljne posledice u tehnoloskom procesu,
tim strucnjaka koji brine o sprovodjenju aktivnosti.
Zadaci: - Eliminacija rizika – ostvaruje se pri projektovanju proizvodnog procesa.
- Izolacija rizika
- Izdvajanje radnika (odnosi se na LZS)
Zastita na radu obuhvata sledece mere:
Tehnicke – izbor i zamena sirovina i materijala;
- odvajanje delova tehnickog procesa;
- mehanizacija, automatizacija i hermetizacija;
- ventilacija (lokalna odvodna i opsta vestacka);
- mehanicka zastita masina;
Organizacione - svetlosna i zvucna signalizacija procesa;
- optimalna osvetljenost;
- znaci bezbednosti;
Higijenske – izbor lokacije preduzeca;
- higijena prostorija, LZS, ishrane;
www.belimantil.info
9
- bezbedno uklanjanje otpadnih materija;
LZS - treba da ispunjavaju svoju namenu, a da pritom ne ometaju radnika u izvrsavanju radnih operacija.
Poslodavac je duzan da ih izda radniku na koriscenje, a radnik ima obavezu da ih namenski koristi.
Medicinske mere – prof. orijentacija i selekcija; predhodni, vanredni, sistemski i kontrolni pregledi; Med.
rehabilitacija ako nije moguca onda prekvalifikacija.

4. Radioaktivna dekontaminacija i lecenje radiacionih sy

Th infekcija, simptomatska th, th hemoragijskog sy, transplantacija kostne srzi,
th faktorima rasta maticnih celija;
- istovremeno se sprovodi i dekontaminacija:
1.Interna – eliminacija radionuklida pri internoj kontaminciji (pored spolj.
ozracivanja postoji i udisanje)
2. Spoljasnja – vodom, blagim sapunom, mekom krpom.

Vidi dodatak - dekontaminacija!!!


1. Zastita na radu V

Zastita na radu obuhvata aktivnosti koje otklanjaju opasnost i nepovoljne posledice u tehnoloskom procesu,
tim strucnjaka koji brine o sprovodjenju aktivnosti.
Zadaci: - Eliminacija rizika – ostvaruje se pri projektovanju proizvodnog procesa.
- Izolacija rizika
- Izdvajanje radnika (odnosi se na LZS)
Zasita na radu obuhvata sledece mere:
Tehnicke – izbor i zamena sirovina i materijala;
- odvajanje delova tehnickog procesa;
- mehanizacija, automatizacija i hermetizacija;
- ventilacija (lokalna odvodna i opsta vestacka);
- mehanicka zastita masina;
Organizacione - svetlosna i zvucna signalizacija procesa;
- optimalna osvetljenost;
- znaci bezbednosti;
Higijenske – izbor lokacije preduzeca;
- higijena prostorija, LZS, ishrane;
- bezbedno uklanjanje otpadnih materija;
LZS - treba da ispunjavaju svoju namenu, a da pritom ne ometaju radnika u izvrsavanju radnih operacija.
Poslodavac je duzan da ih izda radniku na koriscenje, a radnik ima obavezu da ih namenski koristi.
Medicinske mere – prof. orijentacija i selekcija; predhodni, vanredni, sistemski i kontrolni pregledi; Med.
rehabilitacija ako nije moguca onda prekvalifikacija.

2. Profesionalne maligne bolesti

Forma malignog tu , koji je kasna posledica expozicije kancerogenima radnog mesta.
Profesionalni kancerogen je svaka supstanca ili mesavina koja prouzrokuje porast incidenca benignih ili
malignih neoplazma, ili bitno skracuje latentni period izmedju expozicije i nastanka neoplazmi i dovodi do
indukcije tumora na drugoj lokalizaciji.
Etiolog. –Hemijske materije – aromaticni ugljovodonici, benzen, pesticidi,
konzervansi, Cr, Ni, jonizujuce zracenje.
-Zanimanje- dimnicari (skrotum); rudari (pluca uzrok je radon)
Patolog. –Kancerogeneza obuhvata:
1.Transformacija normalnih u maligne celije;
2.Ireverzibilne promene usled expozicije (lezija DNK=> somatska mutacija)
www.belimantil.info
10
3.Epigenetska kancerogeneza – alteracija expresije nekih gena normal genotipa
4.Kompletni kancerogeni- podsticu inicijalnu promenu i njen razvoj u Tu i predstavljaju uzrok
profesionalnog raka;
5.Inkompletni kancer.- odgovorni za inicijalne promene ili podsticu ranije nastale pocetne promene
usled drugih uzroka i predstavljaju uslov prof. raka.
Kl.s. 1)Rak pluca - azbest, berilijum, hlormetiletar
2)Rak koze - UV, joniz. zracenje, pliciklicni aromatic. ugljovodonici.
3)Leukemije - jon. zr, benzen
4)Angiosarkom jetre - vinil hlorid
5)Rak mokracne besike - anilin, benzidin, katran
6)Rak nazalnih i paranazalnih supljina - drvena prasina, Ni, kadmijum
Karakteristike lokalizacije: - Multifokalna lok.; - Latentni period; - Prognoza (sporiji tok, retke
metastaze, duze prezivljavanje).
Et. Dg. (priznavanje bolesti kao profesionalne): Utvrditi da pre pocetka exp nije bilo maligniteta; Izvrsiti
analizu stetnosti iz radnog procesa, na radnom mestu i u okolini. Analiza exp: nivo toxicnosti (doza, konc);
Vreme i intenzitet izlozenosti; Duzinu latentnog perioda.
ORS: Kontraind. dalji rad na poslovima gde postoji izlozenost kancerogenima;
U profilaxi eliminisati kancerogene, LZS, hermetizacija procesa
Redovne kontrole.

3. Radiografska klasifikacija pneumokonioza

Pneumokonioze su fibrozirajuca profesionalna oboljenja pluca, nastala udisanjem prasine. To je
“akumulacija” prasine u plucima i reakcija tkiva na njeno prisustvo.
I Prema zasencenju: poticu od silikoticnih cvorica
1.Mala (do 10 mm): -puriktiformna - do 1,5mm
-mikronodularna 1,5-3mm
-nodularna 3-10mm
2.Velika: -A kategorija 1-5 cm
-B kategorija 1 ili vise zasencenja, > od A, a ukupna povrsina < od velicine desog gornjeg
plucnog polja
-C kategorija povrsina < od desnog gornjeg plucnog polja
II Prema gustini zasencenja: -Kateg. 1 Retka mala zas. dobro se vidi plucni crtez.
-Kateg 2 Gusta zas. dobro se vidi plucni crtez.
- Kateg 3 Mnogobr. gusta mala zasenc, ne vidi se pl. crt
Simboli za pratece pojave i komplikacije: EM-emfizem; ES-ljuska od jajeta; TB-TBC; HI-hilusi; CV-
kaverna; CO- uvecanje srca; BU-bule; PT-pleuralne promene.
Atipicne silikoze:
1.Akutna silikoza (silikoproteinoza)- posle kratke expozicije (do 3 god) visokim dozama, brz razvoj
fibroze i sklonost ka TBC-u.
2.Pozna silikoza - oko 10 god po prestanku exp. kvarcu (donja polja postedjena).
3.Adenosilikoza – silikoticne promene se ne vide u pl. poljima, vec u hilusima i paratrahealnim
limfaticima.
Silikotuberkuloza – zbog afiniteta TBC bas prema silikoticnim plucima.
Kl.sl. nespecificni sim.; Suzena krenigova polja, kasalj.
Th: tuberkulostatici.

4. Radna anamneza

-Expozicioni radni staz (eventialno razloziti po stetnostima)
-Najvisi stepen obrazovanja (interna kvalifikacija)
-Prvo radno mesto (opis) (koliko dugo je radio na tom radnom mestu)
-Drugo radno mesto (opis) (koliko dugo je radio na tom radnom mestu)
-Poslednje radno mesto (detaljan opis) koliko dugo radi na tom radnom mestu)
www.belimantil.info
11
-Rezime stetnosti (fizicke, hemijske, bioloske, nefizioloski polozaj tela pri radu, podizanje tereta, rad na
visini i dr.)
-Da li kolege koje rade na istim ili slicnim poslovima imaju iste ili slicne tegobe
-Rezim rada i odmora (smenski rad i kako se menjaju smene) (godisnji odmori –organizacija) (dnevni
odmor da li radi nesto privatno) ( organizovana rekreacija)
( pauze u radu i kako se koriste) (ishrana na radnom mestu)
-Udaljenost od posla i kako dolazi na posao
-Normiran rad (da li ispunjava normu)
-Zastita na radu ( ventilacija da li postoji i da li se koristi) (licna zastitna sretstva sta dobija i sta koristi)


1. Radna optercenja VI

Vrste rada:
I U fizickom smislu: - Dinamicki rad (F x S);
- Staticki rad ( F x t);
II Sa aspekta termodinamike – rad je proces pretvaranja E iz jednog oblika u drugi.
Sporedan produkt je toplota (vise se oslobadja pri dinamickom radu).
III U fizioloskom smislu:
1. Fizicki rad (aktivnost skeletne muskulature);
2. Umni rad (aktivnost kortikalnih centara);
3. Mesoviti rad;
Granica izdrzljivosti pri fizickom radu, izrazava se zamorom, koji uslovljava prekid
ili odlaganje rada za izvesno vreme dok se organizam ne oporavi.
IV U odnosu na tip kontrakcije skeletne muskulature, koja je radno aktivirana:
1. Staticki rad – izometrijska kontrakcija;
2. Dinamicki rad – izotonicka kontrakcija;
- Opterecenje, napor – da bi organizam izvrsio neki rad, mora da savlada odredjeno opterecenje.
Savladjivanje opterecenja se oznacava kao napor.
- Radna sposobost – sposobnost pojedinca za obavljanje ma koje vrste rada.
Nju cine:
1.Zdravstveno stanje – dispozicija radnika, za obaljanje rada koji je definisan
zahtevima radnog mesta. Osnovni uslov je odsustvo mane ili oboljenja.
2.Senzorna sposobnost – ocuvani senzorni sistemi, vazni za ispunjenje zahteva
radnog mesta.
3.Fizicka sposobnost – sposobnost organizma da vrsi pretvaranje hemijske (ATP)
u mehanicku (kontrakcija misica) energiju.
- Fizicki faktori radnog opterecenja:
1.Prilagodjavanja KVS-a fizickom opterecenju:
-|MV: - neutrenirane osobe – SF do 150 inhibicijom psy, dalji porast
stimulacijom sy.
- utrenirane osobe - | sistolnog volumena (|sistolne snage)=> |SF
kriticna SF pri kojoj opada UV je 175-180/min.
- Protok krvi kroz velike krvne sudove u toku fizickog rada regulisan je:
1. potrebama tkiva za O
2
i hranljivim materijama;
2. nagomilavanjem kiselih produkata metabolizma => dilatacija misica
-Maximalna vradnost SF pri naporu zavisi od: starosti, pola i vrste mis. rada.
-Period koji je potreban za vracanje SF na pocetni nivo, je prporcionalan
trajanju fizickog opterecenja, a obrnuto srazmeran utreniranosti organizma.
- |TA usled |MV (porast je veci pri izometrijskim kontrakcijama), zavisi od:
godina, pola, stepena utreniranosti.
2.Prilagodjavanje respiratornog sistema:
-|plucne ventilacije na osnovu:
1.|respiratornog volumena (umereni rad) – 3-4x
www.belimantil.info
12
2.|respiratorne frekvence (tezak rad) 40-50 resp / min
Kontrola hiprventilacije, ostvaruje se humoralnim (CO
2
, O
2
, laktati) i nervnim mehanizmima.
3.Metabolicke promene u toku fizickog opterecenja:
-|gukoze (sy),u toku intenzivnog rada+ ili normalne vrednosti gukoze
-|laktata, u toku odmora 85% mlecne kis. ÷ u glikogen, 15% CO
2
i H
2
O.
-+ATP, ADP,|AMP
-|pO
2
- saturacija Hb kiseonikom se ne menja znatnije
- pCO
2
se ne menja znatnije

- Psiholoski faktori radnog opterecenja:
I grupa: Indirektna psihicka opterecenja – vezano za nepovoljne uslove radne
sredine (fiz, hem., i biol agensi iznad dozvoljenih granica i extremno
nepovoljni uslovi radne sredine). Ovi faktori uticu na tacnost, sigurnost i
preciznost obavljanja posla.
II grupa: U vezi je sa faktorima koji se odnose na zahteve posla i organizaciono –
tehnoloske karakteristike (psihosenzorno, psihomotorno opterecenje,
odgovornost na poslu).
III grupa: obuhvata socijalne promene i probleme u svakodnevnom zivotu, i
probleme koje donosi losa socijalno ekonomska situacija u zemlji.
Norme za procenu psihickog opterecenja ne postoje (profesiografski pristup – individualno psiholosko
procenjivanje usmereno na pojedinca i konkretan posao ili epidemioloski pristup usmeren na zdr posledice
odredjene grupe radnika).
- Senzorna opterecenja:
- Stimulus deluje na spec. Rc i on se detektuje i identifikuje (“percepcija signala”), pa preko nerava do
talamusa i cerebeluma, a odatle do senzorne kore.
- Najznacajnija senzorna opterecenja su:
1. Opterecenje vidnog sistema
2. Opterecenje cula sluha (buka umanjuje koncentraciju, sposobnost odlucivanja i radno
pamcenje).

2. Silikoza pluca

Opstruktivno – restriktivni poremecaj. Silikoza je fibroza pluca uzrokovana inhalacijom i akumulacijom
SiO
2
. Javlja se obicno ako je koncentracija kvarca u mesanoj prasini bar 5%, a expozicija 20 ili vise godina.
Izvori expozicije: -rudnici metala, kamenog uglja, nalazista gline
-oboljevaju: kamenoresci, vajari, rudari
Patogeneza: 1.Hemijska teorija-delovanjem Si kiseline nastale rastvaranjem SiO
2

2.Imunoloska teorija: autolizom makrofaga nastaju Ag koji stimulisu RES da produkuje At
=>reakcija Ag-At + prasina stimulise oslobadjanje TNFo.
Patoloska anatomija: -pluca su hiperpigmentisana; -pleuralne adhezije;
-znaci emfizema; -sivkasti cvorici ispod visceralne pleure
(2-3mm), na preseku se vide kolagenska i retikulinska vlakna, poredjana kao lukovica. Veliki cvorici su
skloni kalcifikaciji oko zahvacenih ly zlezda se taloze krecno fosforne soli “ljuske od jajeta”
Kl.sl. Dispnea, bol u grudima i kasalj. Krv u ispljuvku se javlja pri siliko TBC.
-Objektivno: znaci emfizema, HOBP, chr plucna insuficijencija, sa hronicnim plucnim srcem i
cijanozom.
Komplikacije: - Najcesce HOBP i emfizem
-TBC, bronhijektazije, pneumotorax
Rtg: -Okruglaste senke, najcesce u srednjim plucnim poljima, simetricno (izgleda kao da ih ima vise desno,
zbog veceg volumena desnog pluca)
-Pseudotumori – u posteriornim i apikalnim segmentima, gornjeg srednjeg reznja
-na pleuri brojne adhezije.

www.belimantil.info
13

3. Profesionalno trovanje arsenom

Arsen (V) grupa ima dve alotropske modifikacije:
1. Suvi ili metalni: -postojaniji, na sobnoj t oksidise u As
2
O
3
, gori plavicastim plamenom i mirisom belog
luka
2. Zuti arsen: -nastaje naglim hladjenjem As para, isparava na sobnoj t.
Izvori expozicije – As-rude, arsenopirit, leukopirit, auripigment, realgar.
Toxokinetika: 1.Apsorpcija – pluca, GIT, koza (u krvi se vezuje za Hb i transportuje u obliku
dimetilarsinske kiseline);
2..Akumulacija – jetra, bubrezi, pluca;
3.Biotransformacija:
oksidacija - tro i petovalentna jedinjenja;
redukcija arsenata u arsenite;
prolazi kroz placentu ali ne kroz hematoencefalnu barijeru;
metilacija;
4.Izlucivanje: urinom.
Toksodinamika: Veliki afinitet prema S u merkapto grupama => inhibicija enzimske aktivnosti,
akumulacija u tkivima bogatim keratinom (koza, kosa, sluzokoza GIT-a).
Arsenovodonik: -blokira aktivnost glutationa; deluje lok. iritativno; hemoliza Er; poremecaj
integriteta celijske membrane (izlazak sadrzaja celije, a preostale celijske memrane=“duh
celije”+methemoglobinemija)ostecenje bubrega => ABI;
kl.sl. Acc trovanje:
-latentni period 2 do 24h;
-iritacija koze i sluzokoza disajnih puteva;
-najtezi oblici – 30min do 2h po trovanju (muka, povracanje proliv);
-znaci soka, a smrt nastupa za 24h do 4 dana, zbog insuficijencije KVSa;
-letalna doza 70 do 180 mg;
Chr trovanje:
-koza:eritem, edem, folikiulitis, ulceracije, hiperkeratoza dlanova i tabana;
-alopecija;
-Mesove pruge: na noktima sivobelicaste bele pruge;
-iritacija sluzokoze ociju i respiratornog sistema;
-arsenska polineuropatija: parestezije, bolne senzacije
-povecan rizik od bronhogenog Ca, bazo i planocelularni;
-hepatocelularni i angiocelularni Ca jetre;
-leukemija, limfomi;
Bioloski markeri expozicije (urinu): -konc. ukupnog As;
-metilarsenska i dimetilarsenska kiselina;
-arsenobetain;
Th: Acc trovanje – provocirati povracanje, ispiranje zeluca, dekontaminacija,
BAL (dimerkaptopropanol) prva dva dana na 4h, 3-5mg/kg zatim
3mg na 12h; u tezim slucajevima hemo i peritonealna dijaliza.
Za arsenovodonik–BAL nema efekta, pa pokusati sa dijalizom, davanjem ER i O
2

Chr trovnje- simptomatska Th + penicilamin;
=> cesta je potpuna i trajna invalidnost.

4. Radioaktivna kontaminacija

Interna radioaktivna kontaminacija predstavlja unos radionuklida u organizam coveka, koji dovodi do
kontinuirane izlozenosti unutrasnjih organa i tkiva jonizujucem zracenju.
Kontaminacija moze biti:
1.U zivotnoj sredini: -prirodni RN: radioaktivni C, H
3
, K
40
,U, Ra, Rn;
-vestacki RN: iz tehn. otvorenih izvora: J, stroncijum;
www.belimantil.info
14
2.U radnoj sredini: - pri radu sa otvorenim izvorima jon. zracenja.
Putevi ulaska:
- Resiratorni trakt – kinetika zavisi od velicine cestica, cittotoxicnosti,
rastvorljivosti i Celijske reakcije.
- GIT –najcesci; resorpcija zavisi od hem. osobina elemenata i njihove rastvorlj.
-Koza –transepidermalno (pasivnim transportom)
-transfolikularno ( radioaktivna supstanca zaobilazi epidr. barijeru i
lakse dospeva u cirkulaciju.
Transport: -Vezani za SH-grupe membrane Er, preko proteinskog dela Hb, kao
jon intracelularno u Er, jednim delom se reverzibilno vezuju za proteine plazme.
Depozicija - zavisi od fizickohemijskih osobina RN i afiniteta za pojedina tkiva.
Eliminacija RN: bubrezi, GIT, koza, respiratorni trakt.
- Fizcko vreme poluraspada RN – vreme za koje se radioaktivnost izotopa smanji na ½ (raspad je
pracen emisijom jonizujuceg zracenja);
- Biolosko vreme poluiscezavanja RN – vreme od kontaminacije do opadanja tel. opterecenja RN na
½.
 od ova dva vremena zavisi efektivno vreme poluiscezavanja RN.


1. Bioenergetika pri radu VII

I Snabdvanje skeletne muskulature energijom:
Energija je neophodna za kontrakciju i dobija se iz ATP-a i kreatin fosfata (najveci deo se trosi za
pokretanje mehanizma klizanja aktinskih i miozinskih niti, a manji deo za pumpanje Ca
2+
, Na
+
i K
+
neophodnih za kontrakciju).
- ATP- dovoljan je za 1-2 sekunde, on se restituise iz CP, uzajamnim dejstvom molekula ADP-a pod
dejstvom miokinaze, glikogenolizom i glikolizom u anaerobnim uslovima, pa se tako omogucava
snabdevanje energijom tokom 1 minuta.
-Oxidativna fosforilacija – najefikasnije, najkasnije se ukljucuje i najduze traje. Najznacajniji proces je
glikoliza i oksidacija iz glikoze => dva molekula piruvata => acetil-CoA => krepsov ciklus (razgradnja do
CO
2
i H
+
). Joni H se zatim oxiduju i oslobadjaju vecu kolicinu E – pri razgradnj 1 molekula glukoze
nastaje 38 ATP-a. Stepen iskoriscavanja iznosi 66%, a preostalih 34% se gubi u vidu toplote.
Prvo dominira anaerobni pa aerobni metabolizam.
II Kiseonicni dug – podrazumeva energetsku potrosnju ostvarenu anaerobnim metabolizmom u fazi
pocetka rada.
-Alaktatni kiseonicni dug (zaliha misicnih celija u ATP-u, CP-u i O
2
vezani za mioglobin). Neto kolicina
ovog duga odgovara kolicini O
2
koji je neophodan za resintezu depoa energetskih fosfata misicnih celija.
U praksi se cesce meri bruto kiseonicni dug, koji kod neutreniranih iznosi 5-7,5 O
2
, a kod sportista i do 20
L O
2
/min.
-Laktatni kiseonicni dug je direktno proporcionalan kolicini stvorenih laktata i moze se izracunati iz
razlike laktata u krvi pre i nakon opterecenja. Ovaj deo cini 2/3 ukupnog O
2
duga, a alaktatni dug je 1/3.
Za razliku od skeletnih misica miokard nema sposobnost stvaranja kiseonicnog duga. Miokard se
snabdeva vecom kolicinom kiseonika, vecom extrakcijom O2 iz krvi i vecom efikasnoscu srcane
kontrakcije.
Kiseonicni dug je znacajan pokazatelj respiratorne funkcije u toku fizickog rada.
Ukupna potrosnja O
2
u periodu oporavka – potrosnja u miru.

2. Pneumokonioza kopaca uglja

Antrakoza je bolest uzrokovana inhalacijom i akumulacijom ugljene prasine u plucima i reakcijom pluca
na nju. Najcesca je pri expoziciji kamenom uglju (antracit).
Patohistologija:
1.Jednostavna pneumokonioza – nakupine ugljene prasine u vidu crnih mrlja i stvaranja cvorica precnika
1-5 mm.
www.belimantil.info
15
2.Progresivna masovna fibroza – veci cvorici (>1cm), ciju kapsulu cine gusta kolagena vlakna.
Kl.sl. –Suv kasalj i oskudno iskasljavanje crnkastog sadrzaja;
-Bol u grudima, dispnea, produktivan kasalj;
-Plucna hipertenzija i chr plucno srce;
 Nastaje obicno posle 10-15 godina expozicije, dok nesposobnost za rad nastaje tek posle 65. godine.
Dg. Rtg: simetricno difuzna mala zasencenja (najvise u gornjim plucnim poljima).
- plucna funkcija dugo ocuvana (kasnije: + exp. protoka i | RV)
Th: - Lecenje HOBP i drugih komplikacija;
- ostavljanje pusenja;
Prevencija: - + zaprasenosti, profesionalna selekcija i redovni pregledi.


3. Profesionalna toxikologija mangana

Mn (IIb grupa) je srebrnasto beli metal izuzetne tvrdoce i veoma je krt. Gradi jedinjenja u kojima je 1-,3-
,4-,6- i 7-valentan (najstabilnija su dvovalentna jedinjenja). Najpoznatija jedinja su :
Izvori expozicije: -oksid u rudama (manganit, braunit)
-u celicanama, industrijska stakla (boji u zeleno), proiz. baterija;
-upotreba bezolovnog benzina (tetraetilPb i tetrametilPb ->MMT)
Fizioloska uloga(esencijalni element): -za sintezu hondroitin-sulfata;
-za pravilan razvoj kostiju;
-za funkciju melanocita;
-za f-ju CNS-a, u metabolizmu kateholamina;
Kinetika: -glavni put ulaska je inhalacija, povecan afinitet za mitohondrije
-eliminacija uglavnom fecesom.
Toksodinamika:
-promene u CNS-u koje lice na Parkinsonovu bolest:
1) Ima veliki afinitet za bazalne ganglije i sivu masu diencefalona, gde inhibira tiroksin-hidroksilazu =>
+L-DOPA i dopamina.
2) Uloga slobodnih radikala – 3-valentni mangan potencira autooxidaciju dopamina, pri cemu nastaju
slobodni radikali koji dovode do peroksidacije lipida u CNS-u.
-soli Mn-a deluju iritativno na kozu i sluzokozu.
Kl.sl. –Lokalno dejstvo – eritem, peckanje i svrab ociju, kasalj kijanje;
-Chr trovanje: I prodromalni stad:opste nespecificne tegobe (| znojenje, hipersalivacija, grcevi
u misicima;
II inicijalni stad: I + neuropsihijatrijski poremecaji (agitacija, agresivnost)
III manifestni stadijum: neuroloski poremecaji tipa paroksizama:
-sklonost ka padanju napred (propulzija), hod petla, fenomen zupcastog tocka, intencioni
tremor.
Dg. -Neuropsihijatrijsko ispitivanje
-Odredjivanje konc. Mn u krvi i urinu nema znacaja, jer se Mn relativno kratko zadrzava u krvi, a
eliminacija preko bubrega je minorna.
Th. –U inicijalnom stadijumu prekid expozicije, L-DOPA, visoke doze vitamina E.
ORS: kontraindikacije za rad sa expozicijom Mn: neuropsihicki poremecaji, chr
oboljenja disajnih puteva, izrazena anemija.

4. Hronicni radiacioni sindrom

Chr radiacioni sy je skup simptoma i znakova, koji su posledica kumulativnih efekata malih doza na 2 ili
vise radiosenzitivnih tkiva kroz duzi vremenski period, najmanje 5 godina.
Radiacioni efekat malih doza:
doza
(mSy)
efekti
1-20
granicni nivo- ne izaziva trajni efekat ili je min. => brzo se reparira
www.belimantil.info
16
20
MDD
20-150
| rizik od profesionalne bolesti
150
ostecenje radiosenzitivnih organa
500
ostecenje radiorezistentnih organa
U chr profesionalne radiacione bolesti spadaju:
1.Maligne bolesti: leukem., multipli mijelom, adenoCa bronha i tiroidee, planocel.Ca
2.Bolesti hematopoeznog sistema: indikatori porasta apsorpcione doze su Ly, jer su visokoradiosenzitivni i
direktno dostipni zracenju, promene u jedru mogu biti:
- stohasticke – mutacije;
- nestohasticke – aberacije;
3.Ostecenje oka:
-Acc radiaciona katarakta – radiaciona povreda (velika doza direktno na dno);
-Radiaciona pre senilna katarakta – chr progredijentna bolest pri kumulativnoj dozi > 150mSy, kod
radnika ispod 50 god. starosti.
Patogeneza: -Nestoh. efekat – 150 mSy => denaturacija proteina
subkapsularno zamucenje.
-Stoh. efekat – mutacije u epitelnim celijama sociva nemogucnost
da se odrzi providnost sociva.
4.Radiodermatitis:
-Acc;
-Chr – dugotrajno dejstvo malih doza.
Podela: 1.Radiodermatitis I stepena (simplex) – suva atroficna koza, bez dlaka.
Promene su reverzibilne, jer su lok. u epidermu. Oporavak je spor
(kompromitovana cirkulacija).
2.Radiodermatitis ulceronecrotika.
3.Maligni radiodermatitis – najcesci je planocelularni Ca.
5.Promene na germinativnom epitelu – gonade su izuzetno radiosenzitivne:
-kod M => oligospermija i astenospermija;
-kod Z => poremecaj funkcije jajnika i menstrualnog ciklusa;
-u graviditetu => kongenitalne malformacije;
Dg: -radna anamneza o izlozenosti;
-ostecenje radiosenzitivnih organa;
ORS: kontraindikacije za rad u zoni zracenja:
-krvne bolesti, autoimune bolesti, maligne bolesti, chr radiodermatitis, psihoze.


1. Fizioloska osnova stresa VIII

Stres je opsta, nespecificna reakcija organizma, koja je izazvana nepovoljnim stetnim uticajima iz spoljne
sredine, pa stresna reakcija ima pre svega zastitnu ulogu.
Klasifikacija:
I U odnosu na vrstu stresogenog cinioca:
1.Fizicki stres – nagla i neocekivana fizicka i mehanicka dejstva (udar,+ili|t, buka)
2.Bioloski i fizioloski stres – gubitak telesnih tecnosti, toxicni i infektivni agensi....
3.Psiholoski stres – iznenadni neocekivani zivotni dozivljaji, konflikti...
4.Socijalni stres – interpersonalni sukobi, socijalni nemiri...
5.Psihosocijalni stres – obuhvata psiholoske i socijalne komponente stresa.
II U odnosu na zivotne situacije u kojima nastaje:
1.Svakodnevni ili zivotni;
2.Profesionalni – moze biti Acc i Chr
Stresni odgovor: -eustres (zastitna funkcija)
-distres (stresogeni odgovor pracen negativnim dozivljajima i
www.belimantil.info
17
stetnim posledicama.
Ispoljavanje stresne reakcije:
1.Faza alarma (faza soka) – kada individua postane svesna prisustva stresora;
2.Faza mobilizacije (f aktivnog suprotstavljanja) – suprotstavljanje stresoru da bi se izbeglo njegovo
delovanje i posledice.
3.Faza sloma licnosti(faza iscrpljenja i dezintegracije) - slabe kompenzatorni mehanizmi => rasejanost,
nemogucnost koncentrisanja...
Etiologija: -odgovornost za bezbednost ljudstva;
-odgovornost za druge ljude;
-odgovornost za materijalne vrednosti (npr. rad sa skupom opremom);
-poslovi za izolovanim skupim mestima;
-zamorni kontakti sa ljudima;
-repetitivni monotoni posao;
-nametnuti ritam rada;
-ogranicenje slobode i inicijative u poslu;
-poslovi sa zahtevom za brzo obavljanje posla;
-faktori radne sredine (buka, prasina, hemikalije);
Klinicka manifestacija profesionalnog stresa:
1.“ sagorevanje na poslu” – vezan za ljude koji su u toku rada izlozeni emocionalnim faktorima (lekari,
prosveta, usluga...). Manifestuje se emocionalnom tuposcu, depersonalizacijom i nemogucnoscu
samorealizacije novih obaveza.
2.Tehnostres – disproporcija razvoja tehnike i mogucnosti radnika da to prati. manifestuje se
poremecajima vegetativnog nervnog sistema.
Psiholoske metode za sprecavanje pojave stresa:
-profesionalna selekcija osoblja;
-pravovremeno i potpuno obavestavanje pojedinca o mogucim stresorima na radnom mestu, o kvalitetima
stresora i kako se od njih zastititi.
Fiziologija stresa:1.Hipotalamus-adenohipofiza–kora nadbubrega (ACTH, kortizol);
2.Hipot.-vegetat. nervni sistem-srz nadbubr.(Ach, noradren, adren.)
 promene u stresu; - Sy | svoj tonus (masivna aktivnost):
-celularni metabolizam | ;
-glikemija | ;
-preraspodela krvi u organozmu;
-TA| ;
-organi se draze –direktno (preko Sy)
-indirektno (hormoni srzi nadbubrga).

2. Alergijski alveolitis

Alergijski alveolitis je zapaljenska reakcija terminalnih bronhiola, alveola i plucnog intersticijuma, kao
posledica senzibilizacije na razne organske alergene. Javlja se kod radnika na vrsenju zita, odgajanju
pecuraka, prasinom paprike, kod onih koji rade se dlakavim zivotinjama, dolaze u kontakt sa urinom
pacova...
Etiopatogeneza:
-udisanje cestica organske prasine ciji je precnik <5µm (ne prodiru do alveola) => farmerska pluca
-udisanje zivotinskih proteina;
Patogeneza: -Urodjeni poremecaj u funkciji makrofaga;
-Defekt inhibisucih T Ly=> | Thelper => degranulacija mastocita;
-B Ly stvaraju precipitirajuca At;
-Alergijska reakcija III tipa;
Kl.sl. I Acc oblik – naglo, nekoliko sati po izlaganju alergenu. Nastaje 24-48
po prekidu expozicije (kasalj, malaxalost, bolovi u misicima).
Objektivno: cijanoza + kasnoinspirijumski pukoti.
II Sub acc oblik – blazi simptomi.
www.belimantil.info
18
III Chr oblik – vrlo blagi simpotomi.
Rtg: -Acc – cvorici 1-3 mm u vrhovima i pri bazama pluca;
-Sub acc – u predelu hilusa infiltrati kao matirano staklo;
-Chr – sacasta pluca => difuzna fibroza;
Ispitivanje plucnih f-ja: restriktivni poremecaji sa +O
2
i |CO
2
;
Dg: Potvrdjuje se seroloskim i imunoloskim testovima i biopsijom pluca.
Th: Prekid izlaganju alergenima + kortiko Th.
ORS: Ne mogu da rade na radnim mestima na kojiima su izlozeni prasini na koju
su preosetljivi.

3.Profesionalna toksikologija zive

Hg (IIb) na sobnoj tu tecnom stanju. Jedinjenja zive mogu biti:
-neorganska: sulfid, kalomel, nitrat, fulminat;
-organska: metilHg, etilHg;
-sa metalima gradi legure: amalgam (Ag, Au, Sn)
Izvori expozicije: -prerada rude – cijano barit;
-proizvodnja Cl (Hg se koristi kao katoda);
-proizvodnja termometara, barometara;
-upotreba Hg hlorida u zastiti semena;
-organska jedinjenja u proizvodnji pesticida i boja;
Toksokinetika:
-apsorpcija; pluca, GIT – organska i koza (org preko folikula dlaka i lojnih zlezda);
-metalna ziva pretezno u Er, prolazi kroz placentu i hematoencefalnu barijeru;
-deponovanje najvise u distalnom delu proksimalnih tubula bubrega.
Deponovanje zavisi od duzine lanca slobodnih radikala:
 Dugi lanac (arilna jedinjenja) brzo se metabolisu u jetri;
 Kratak lanac (alkilna jed) sporije se metabolisu, taloze se uglavnom u Er. liposolubilna su
pa prodiru u CNS i imaju afinitet za subkort. strukture malog mozga;
-eliminacija: -preko bubrega: elementarna Hg, org i neorg jedinjenja dugih lanaca,
poluzivot 37-60 dana;
-preko GITa: organska jedinjenjakratkih lanaca u bliku konjugata sa
glutationom. Poluzivot 70-90 dana.
-toksodinamika: -Inaktivacija enzima koji imaju SH grupe –npr dehidrogenaze
(zbog nastanka merkaptida)=> povecana peroksidacija lipida=>
ostecenje celijske membrane; neurotoxicni efekti;
Kl.sl. 1. Acc trovanje:
-nadrazajni kasalj, dispnea, bol u grudima, hem. intersticijalni pneumonitis;
-osecaj metalnog ukusa u ustima, malaksalost, slabost, krvave stolice;
-posle 3-4 dana promrne na sluzokozi usne duplje (gingivitis, stomstitis,
faringitis) i ulcerozna forma;
-neorg. jedinjenja imaju lok. korozivno dejstvo zbog koagulacije proteina;
2.Chr trovanje:
-nespecificni simptomi
-orofaringealni sy nastaju postepeno - metalni ukus u ustima, hiperslivacija,
zivin rub (tackasta prebojenost), klimanje i ispadanje zuba;
-neuropsihicki sy – nespecificne astenovegetativne promene–umor, slabost;
-tremor - prvo kapci pa jezik, zatim intencioni;
-eretizam – izrazena razdrazljivost;
-U slucaju trovanja organskim jedinjenjima sa radikalima kratkih lanaca,
nema orofaringealnih sy i eretizma;
-Atkinsonov znak – merkurialentis- braonkasti reflex sociva usled
nakupljanja Hg u njemu. Javlja se bilateralno i odrazava se vise godina po
expoziciji.
www.belimantil.info
19
Bioloski monitoring: -Acc trovanje=> |konc Hg u krvi;
-CHr tr. - Elementarna Hg i org i neorg. jedinjenja sa dugim
lancima=> | konc Hg u urinu;
-org. jedinjenja sa kratkim lancima=>| konc Hg u krvi
Th: -Acc trovanje: BAL, simptomatska i antisok Th;
-Chr trovanje: D-penicilamin;


4. Ostecenje oka jonizujucim i nejonizujucim zracenjem

Nejonizujuce zr.: 1.UV zr - Acc: konjuktivitis i fotokeratitis;
-Chr: planocelularni Ca konjuktive;
2. IC zr. – ostecenje roznjace, duzice, sociva i mreznjace;
3.Mikrotalasno zr - ”vruce tacke” u oku – zamucenje prvo dela, pa
celog sociva- MT katarakta;
Jonizujuce zr. – u okviru Chr radiacionog sy;
-Acc radiaciona katarakta – radiaciona povreda (velika doza direktno na dno)
-Radiaciona pre senilna katarakta – chr progredijentna bolest pri kumulativnoj
dozi > 150mSy, kod radnika ispod 50 god. starosti.
Patogeneza: -Nestoh. efekat – 150 mSy => denaturacija proteina i
subkapsularno zamucenje.
-Stoh. efekat – mutacije u epitelnim celijama sociva i
nemogucnost da se odrzi providnost sociva.1. Zamor IX

Zamor je fenomen koji nastaje kao psledica aktivnosti organizma u celini ili organskih sistema, pri
svladjivanju razlicitih vrsta opterecenja iz svakodnevnog zivota, ili opterecenja definisanih zahtevima rada.
Zamor opominje organizam da treba da prekine aktivnost zbog prekomernog opterecenja i mogucih
posledica. Znacajna karakteristika je reverzibilnost.
Teorije nastanka zamora:
1.Teorija promene hronaksije: posle svake depolarizacije javlja se period apsolutne ili relativne
refraktnosti (nijedna ili samo suprapragonalna draz moze da izazove depolarizaciju);
2.Teorija ugusenja: disproporcija izmedju potrebe za O
2
i aerobnog kapaciteta organizma;
3.Teorija iscrpljenja: utrosak ATP, ADP, CP i glikogena;
4.Teorija Intoxikacije: zbog nedostatka O
2
, dominira anaerobni metabolizam => nagomilavanje laktata i
piruvata;
Objektivni znaci zamora misica: -usporavanje misicne aktivnosti;
-nespretni pokreti;
-spontane pauze;
-| traumatizma na radu;
Zamor pri umnom radu se objasnjava aktivacionom teorijom: Inhibicija centara koji su pri radu bili duze
excitirani.
Simptomi umnog zamora: -sporije i konfuznije rasudjivanje;
-opadanje intelektualne funkcije;
-promena raspolozenja;
Premor je chr zamor, koji nastaje ako organizam na zamor ne reaguje adekvatnim odgovorom. Premor je
patoloska pojava i negativan efekat rada, on nije reverzibilan, kao zamor, za 24h.
Znaci premora: -|povecana razdrazljivost i neuroticno reagovanje;
-gubitak interesovanja za rad i okolne dogadjaje;
-gubitak apetita, TM+ i +otpornosti organizma;
www.belimantil.info
20
Odmor je odbrambeni mehanizam koji stiti od premora. Potpuno se restituisu sve funkcije koje su u toku
rada izmenjene i nadoknadjuje se O
2
i hranljive materije. Odmor se moze koristiti spontano ili planirano i
biti aktivan ili pasivan. Organizacija rada mora da bude takva, da omoguci pauze radnicima pauze onda kada
su umorni, jer se tako smanjuje traumatizam i povecava efikasnost rada. Ukoliko je neophodno koriscenje
planske organizacije, bolji efekat se postize kracim a cescim pauzama.
Kod duzeg dinamickog rada velikih misicnih grupa, najbolji je pasivan odmor (vreme zavisi od tezine i
trajanja rada koji je doveo do zamora). Kod dinamicnog rada manjih misicnih grupa, statickog i umnog rada,
bolji je aktivan odmor – odmor antiopterecenjem (rad se ne zaustavlja, vec ga obavljaju druge misicne
grupe).

2. Profesinalno trovanje pesticidima

Pesticidi su supstance ili smese supstanci, namenjene prevenciji, usitavanju,
suzbijanju ili smanjenju kolicine stetocina (insekti glodari, gljive korov i dr. forme izuzev mikroorganizama
koji zive na ili u coveku ili zivotinjama).
Podela: I Prema nameni:
1.Akaricidi (grinje); 6.Arbocidi (drvenaste biljke);
2.Insekticidi; 7.Momscidi (puzevi);
3.Fungicidi; 8.Rodenticidi (glodari);
4.Nematocidi; 9. Fumiganti (sterilizacija);
5.Herbicidi;
II Prema hemijskom sastavu:
1.Neorg. i metal-organska jedinjenja (As
2
O
3
, CuSO
4
...)
2.Alkaloidi (nikotin)
3.Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan)
4.Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen...)
5.Organofosfati (malation, paration)
6.Karbamati (cineb, ciram)
7.Triazini ( atrazin, aziprotin...)
8.Dipiridili (parakvat, dikvat)
9.Ostalo (kumarin, varfarin...)
III Prma toxicnosti:
1.a) Extremno opasni; 2. Umereno opasni;
1.b) Visoko opasni; 3. Malo opasni;
Izvori expozicije: 1.Pri sintezi; 2.Formulacija pesticida;
3.Magacini i poljoprivredne apoteke; 4.Primena pesticida;
5.Stanovnistvo pri upotrebi proizvoda;
Toxokinetika:
-Apsorpcija: - pluca, koza;
-Lipofilna organofosfatna jedinjenja imaju afinitet za masno tkivo i CNS, ali ne maju tendenciju
kumulacije. Eliminisu se urinom u vidu fenola i alkil-fosfata;
-Lipofilna organohlorna jedinjenja se akumuliraju, zbog sporog metabolizma;
Toxodinamika:
-Organofosfati i karbamati inhibiraju Ach-esterazu (organofosfati – ireverzibilno;
karbamati –reverzibolno;
-Organohlorati excitiraju CNS;
-Alkaloidi remete funkciju neuronskih membrana;
-Antikoagulantni rodenticidi inhibiraju vitamin K-reduktazu =>i sintezu 2,7,9,10 FK
+ Organofosforni pesticidi: insekticidi, fungicidi, nematocidi.
Toxokinetika i toksodinamika:
-Nemaju tendenciju akumulacije u organizmu i izlucuju se urinom u prva 24h.
-Inhibiraju Ach-esterazu usled reakcije estarskiog mesta AchE sa fosfatnom grupom organofosfata
(ireverzibilna inhibicija – za porpunu reaktivaciju AchE potrebno je 100 dana);
www.belimantil.info
21
Kl.sl. –Nadrazaj M – Rc=> mioza, bronhokonstrikcija, bradikardija, povracanje, abdominalne koloke,
| lucenje egzokrinih zlezda;
-Nadrazaj N – Rc => |TA, tahikardija, fascikulacije i fibrilacije misica, tonicko-klonicki grcevi i
paralize;
Dg: -Na osnovu aktivnosti Ach – esteraze (tako se vrsi i ORS)
-blago trovanje >50%; -srednje tesko 30-40%; -tesko – smrtni ishod <5%;
Th: 1) Atropin – Dg doza = 1mg i.v.; Th doza 2-4 mg na 15-20 min;
2)Pralidoxim - U cilju reaktivacije AchE (1-2gr u prva 24h).

3. Bisinoza pluca

Bisinoza je chr oboljenje disajnih organa, uzrokovano udisanjem prasine vegetabilnog porekla (radnici na
preradi lana, pamuka, jute i konoplje).
- Usled alergijske reakcije, dolazi do snizenja lumena malih disajnih puteva, po tipu kasnog imunoloskog
odgovora, ili direktnim delovanjem moze doci do opstrukcije.
- Favorizujuci faktori: -duvanski dim;
- Infekcija disajnih puteva;
Kl.sl. –“Ponedeonicna dispnea” – tegobe se javljaju prvog dana po povratku na
posao (posle vikenda, odmora, bolovanja): suv kasalj, otezano disanje,
stezanje u grudima i neznatan |t
0
. Narednih dana tegobe se postepeno
smanjuju.
Patohistoloski nalaz: -Bronh – metaplazija epitela;
-Pluca – okrugla telasca sa cesticama prasine i bez fibroze.
Th: -Prekid expozicije
-|
2
–agonisti, antihistaminici, kortiko – Th.
ORS: U pocetku prekid expozicije omogucava rad na mestima gde nema kontakta
sa iritansima, a u izrazenim stadijumima radna sposobnost je limitirana i za
fizicke aktivnosti.

4. Vrste jonizujuceg zracenja i primljene doze

Jonizujuce zracenje je svako zracenje, koje pri prolasku kroz materiju jonizuje njene atome i molekule.
Moze biti:
1.Direktno – naelektrisane cestice ( Z= p
+
+ e
-
; A= p
+
+ n
0
);
2.Indirektno – x i ¸ zracenje (izazivaju nuklearne reakcije cija je posledica jon.zr.);
Izvori: -Otvoreni – radioaktivna supstanca nije zasticena od rasipanja po okolini);
-Zatvoreni – radioaktivna supstanca je mehanicki zatopljena ili inkapsulirana);
Ozracivanje moze biti: -spoljasnje –izvor van tela
-unutrasnje - izvor u telu
Efekti: 1. Nestohasticki (dozno zavisni)- postoji prag primljene doze;
2. Stohasticki – mutageni i kancerogeni efekat.
Radioaktivnost: Nuklidi su razliciti tipovi atomskih jezgara. Izotopi imaju isti
broj p
+
, a razlicit broj n
0
.
Postoje: - stabilni; -nestabilni – spontana transformacija jezgra, pri
cemu se emituje o,| i ¸ zracenje, a cilj je stvaranje stabilnog nuklida.
Vrste zracenja:
1. o - cestice (2p
+
, 2n
0
), mala prodornost (u vazduhu nekoliko cm, u tkivu 50µm). Zastita: list
papira (opasna je unutrasnja kontaminacija).
2. | - zracenje – emisija e
-
iz nestabilnog jezgra.
-|
-
raspad – n
0
= p
+
+ |
-
+ antineutrino =>Z raste za 1
-|
+
raspad – p
+
= n
0
+ |
+
+ neutrino => Z se smanjuje za jedan 1
elektroni slabije jonizuju od o cestica, ali su prodorniji (vazduh – oko 10m, tkivo – nekoliko cm).
Neutonsko zracenje je snop slobodnih n
0
, koji indirektno jonizuju materiju.
Rtg ili x- zraci su prodorni EM zraci (21-150 kV napon u Rtg cevi), glavni
www.belimantil.info
22
mehanizam njihove apsorpcije je interakcija sa e
-
, koji bivaju izbaceni sa
putanje. Poticu iz atomskog omotaca.
3. ¸ - zracenje – potice iz jezgra, vrlo je prodorno ali slabo jonizuje.
Izvori zracenja:
1.Prirodni – kosmicko zracenje (intenzitet raste sa nadmorskom visinom);
-ostaci sagorevanja uglja i nafte, vestacka djubriva;
2.Tehnoloski – radionuklidi nastali pri nuklearnim probama;
-nuklearni otpad; -nuklidi koji se koriste u medicini;

Fizicke velicine:
1.Expoziciona doza (C/kg)- primenjuje se u slucaju fotonskog zracenja.
2.Apsorbovana doza (D=dE/dM)–energija zracenja koju apsorbuje jedinica mase.
Jedinica je Gy = J/kg;
3.Ekvivalentna doza (H
T
= ¿D · W
R
) – definisana za posmatrano tkivo
(W
R
=tezinski faktor zracenja, fak. kvaliteta:1-20; pri cemu je 1 za e
-
i fotonsko
zracenje, a najveci je za o cestice. Jedinica je Sy = J/kg;
4.Tezinski faktor za tkivo W
T
- relativni doprinos tog tkiva u ukupnoj steti nastaloj
od stohastickih efekata kada je celo telo ravnomerno ozraceno
 Efektivna doza E =¿ H
T
· W
T
.
5.Aktivnost radioaktivnog izvora – odredjena je brojem spontanih raspada atoma
u jedinici vremena. Jedinica : 1 Bq = 1.
Specificna aktivnost= aktivnost jedinicne mase (Bq/kg) ili zapremine (Bq/m
3
)
6.Vreme poluraspada (T
1/2
) - vreme potrebno da se aktivnost izvor smanji na ½.
Zavisi iskljucivo od osobina nuklida. po isteku 10 T
1/2
raspad je zavrsen.
7.Biolosko vreme poluizlucivanja (Tb) vreme potrebno da koncentracija unete
supstance padne na ½.
Monitoring jonizujuceg zracenja:
1.Film dozimetri – izasli iz upotrebe.
2.Termoluminiscentni dozimetri – LIF u kristalnoj resetki zadrzava e
-
izbacene iz putanjepod dejstvom
radijacije. Zagrevanjem resetke oslobadja se energija u vidu svetlosti, koja se meri na citacu. Rezultati se
izrazavaju u jedinicama apsorbovane doze (Gy). Ovi dozimetri se koriste u licnoj dozimetriji i za
odredjivanje doze koju primaju pacijenti.
Mere zastite: 1. Skratiti vreme izlaganja;
4. Povecati udaljenost od izvora;
5. Zastitni ekran i LZS;
Odredjivanje max propustenih doza:
1.Profesionalno izlozeni –godisnja E doza:
-za celo telo do 50mSy;
-za ocno socivo i hem. organe150mSy;
-koza, sake, stopala 500mSy;
2.Opsta populacija – 10x manje doze.
Preventivno merenje radioakrivnosti izvora – 1 godisnje kontrola zastite oko izvora.
LZS: -Za fotonsko zracenje – olovne kecelje, naocare, rukavice.
-Za | zracenje – gumene rukavice, staklene naocare, paravani.
-Za o cestice – u slucaju otvorenih izvora – licna higijena da bi se sprecila
interna kontaminacija.
U zoni jonizujuceg zracenja ne rade mladji od 18 god., osobe sa hematoloskim oboljenjima, oboljenjima
sociva i malignitetima!


www.belimantil.info
23

1. Zahtevi rada X

Zahtevi rada podrazumevaju karakteristike posla, izrazene osobinama licnosti radnika. Time oni
predstavljaju biolosku odrednicu, koja definisuci kategoriju i stepen opterecenja radnika na radnom mestu,
kao i kvalitet stetnosti radnog mesta koja deluju na radnika, izrazava zahteve tog radnog mesta i
konkretnog rada.
-Predmet interesovanja su fizioloski zahtevi rada (zahtevi za cije se ispunjenje ulaze napor koji ne
prevazilazi fizioloske okvire).
Podela zahteva rada:
1.Zahtevi za pojedinim funkcijama organizma;
2.Zahtevi za odredjenim starosnim granicama;
3.Zahtevi za odredjenim polom (tezak fizicki posao, smenski rad, hemijska
industrija, veca zastitna uloga koze kod muskaraca).
-Samo uskladjenost zahteva radnog mesta i fizioloskih sposobnosti coveka omogucuje da rad ostane
fizioloska kategorija, da se izbegne zamor i nezadovoljstvo i obezbedi optimalna efikasnost.
-Pored fizickog rada na radnika deliju i brojna senzorna i psiholoska opterecenja, kao i faktori radne
sredine (mikroklima, fiz., hem., i biol. faktori u njoj, radno vreme, rezim rada i odmora, dizajn i
konstrukcija pribora za rad, radnog mesta i radnog prostora, odnosi u radnoj grupi, odgovornost,
kompjuterizacija...).

2. Azbestoza pluca

Azbestoza je difuzna intersticijelna fibrozna bolest pluca, izazvana inhalacijom azbestih vlakana. Azbest je
prirodni silikatni materijal, kristalne i vlaknaste strukture SiO
2
vezan sa Mn, Pb, Ca, Na). Javlja se u dva
oblika:
1.Serpentinski – hrizotil ili beli azbest.
2.Amfibolni – krocidolit (plavi azbest), amozit(braon azbest), termolit, aktinolit.
Izvori expozicije:
-Rudnici azbesta (Strugari kod KG i Korlace kod Boljevca);
-Industrijska prerada azbesta (zastitna odeca, platno na dasci za peglanje);
-mesa se sa cementom (krov, izolacija);
Patogeneza: -Imunoloski mehanizmi – makrofagi ne fagocituju vlakna duza od
8µm, vec ona perzistiraju u tkivu i stimulisu fibroblaste na dalju produkciju
kolagenih vlakana. Pokazuju tendenciju progresije sporije nego kod silikoze).
Kancerogenost azbesta: Povezana je sa tipom(krocidolit), koncentracijom,
nacinom ulaska u organizam i dimenzijom vlakana. Per os unos ne dovodi
do raka.
Patohistologija: -Fibrozne reakcije – u pocetku vise u donjim reznjevima, a
perihilarno retko. Fibrozne ploce su retke na pleuri, prikardu i dijafragmi
(azbestna telasca – azbestna vlakna oblozena proteinskim omotacem –
vretenasta i na krajevima nalik buzdovanu).
Kl.sl. –Dispnea i neproduktivan kasalj, kasnije sluzavo gnojni sputum;
-Kasnoinspiratorni pukoti;
-Pleuralni izliv (kada se pojavi – posumnjati na mezoteliom);
-Dokaz expozicije je 10-30 azbestih telasaca u sputumu;
-Plucna funkcija je najosetljiviji test, poremecaj pO
2
(prvo pri naporu);
Rtg: -Trakasta zasencenja u donjim plucnim poljima (oznacavaju se sa s,t,u)
-Pleuralne ploce i zadebljanja (cesce na levoj strani);
Komplikacije: -HOBP, emfizem;
-Mezoteliom, bronhogeni Ca=> lece se komplikacije!www.belimantil.info
24
3. Profesinalna toksikologija kadmijuma

Kadmijum (IIb grupa) je mek srebrnasti metal, koji oksidise na vlaznom
vazduhu i gubi sjaj. Sagoreva crvenom plamenom, lako se rastvara u kiselinama
dajuci soli: halogenidi, cijanidi, nitrati, sulfati, sulfidi i karbonati.
Izvori ekspozicije: -U prirodi u vidu minerala grinokita;
-Profesionalna expozicija u toku przenja rude;
-Stanovnistvo – kontaminirana hrana i pusenje;
Toxokinetika: -Kod profesionalno izlozenih, inhalacija je glavni put;
-Depoi: bubrezi, jetra, misici (vremenom prelazi iz jetrinih u
bubrezne depoe), u tkivima je vezan za metalotioneine;
-Poluzivot: 15-30 godina;
Toxodinamika: -Veliki afinitet za SH- grupe proteina;
- Antagonizam Cd i Zn;
Kl.sl.
–U slucaju inhalacije dimova:
-manjih koncentracija => metalna grozni
-vecih konc.=> pneumonitis, pneumonija, edem pluca;
-Pri ingestiji: muka, gadjenje, povracanje, prolivi;
-Dugotrajna expozicija: prva manifestacija toxicnih efekata je ostecenje bubrega
(asimptomatska proteinurija), a posledicno nastaju opteoporoza i osteomalacija.
Javljaju se i emfizem (osnovna karakteristika je kasnjenje simptoma u odnosu
na razvoj bolesti), zuta prebojenost zuba i anosmija;
-Cd je svrstan u I grupu humanih kancerogena (|rizik od Ca pluca i prostate);
Bioloski monitoring: -Procena intenziteta expozicije, obavlja se na osnovu
odredjivanja Cd u krvi i mokraci. U proceni velicine depoa koristi
se petodnevni test mobilizacije helatima (CaNa
2
EDTA);
Th: - CaNa
2
EDTA u sporoj infuziji;
ORS: -Na osnovu koncentracije Cd u bioloskom materijalu, na osnovu proteinurije;

4. Akutna radiaciona bolest

-Skup simptoma i znakova u toku 6-nedeljnog perioda posle ozracenja ljudi dozom > o,5Gy u kratkom
vremenskom periodu – nekoliko h do 1-2 dana.
Izvori expozicije:
-Nukleatorni akcident na reaktorima, akceleratorima i nuklearnim centralama
-Radio – th;
-Proizvodnja i primena nuklearnog oruzja;
-Eksplozija atomske bombe;
-Nepravilna distribucija radioaktivnog otpada;
-Nuklearne probe i experimenti.
Patogeneza:
-Ostecenje membrane celije;
-povecana propustljivost zidova krvnih sudova;
-poremecaj sprovodljivosti;
-hemoragijska dijateza;
-hipovolemija i acidoza;
-inhibicija enzima;
-insuficijencija hematopoeze;
-zaustavljanje deobe celija – za depresiju pluripotentne celije –1Gy, za maticnu
celiju, granulocitne i monocitnu lozu –1,6 Gy, za mijeloblast 2,4 Gy. Ostali
prekursori i zrele cel. su radiorezistentni, jer se ne dele i odgovorni su za nastanak
inicijalne, tranzitorne leukocitoze, jer ubrzano sazrevaju i ulaze u cirkulaciju.
www.belimantil.info
25
 Eritroblast – najosetljivija celija od prekursora, ali se anemija ne ispoljava duze, zbog zivotnog veka Er
(120 dana). Anemija se moze javiti ranije pri visokim dozama (>6Gy), zbog acc intravaskularne
hemolize, ili pri manjim dozama (4-6 Gy)zbog hemoragije u GIT-u.
 Trombociti+ - posle 2-3 dana zbog ostecenja megakariocita, to doprinosi razvoju hemoragijskog sy.
 Limfociti – najosetljivija zrela celija (ostecenje DNK – hrom. aberacije i mikronukleusi u Ly =>
stvaranje binuklearnih Ly);
 Maticne celije crevnog epitela – degeneracija, nekroza, deskvamacija (plazma ulazi u lumen creva, a
bakterije u krv, zbog praznih prostora izmedju crevnih resica);
 Celije respiratornog trakta – postradiacioni mukozitis (gumasta sluz, a ispod je erozija sluznice);
 Epiderm i adneksi koze – 3 Gy => epilacije, eritema, dehidratacije i deskvamacije; 3-6 Gy =>erozija
koze; > 10 Gy => ulceracije i nekroza (moguca gangrena i amputacija distalnih falangi ili cak celih
extremiteta);
Kl.sl.


doza
prodromalni
stadijum
latentni stadijum
manifestni
stadijum
1-3 Gy
anorexija,nauzeja
povracanje
pogodjene celije
u krvi
infekcija
4-6 Gy
povracanje,malaxalost,
zamaranje
pogodjene celije
u kostnoj srzi
hemoragijski sy
7-10 Gy
dijareja ( tecne, krvave
stolice), alopecija
aplazija, acidoza
intoxikacija –
endogena sepsa

- >10 Gy=> sve manifestne bolesti pocinju odmah: poremecaj svesti, KVS-lezije, ascites, na kozi:
eritrm, ulceracije i opekotine II stepena.
Dg: 1. Klinicka slika
2. Fizicka dozimetrija => TDL za merenje expozicionih i apsorbovanih doza.
3. Biodozimetrija: -radioaktivnost urina (o i ¸ spektrometrija)
-analiza hromozomskih ostecenja;
Th: - th infekcija, simptomatska th, th hemoragijskog sy, transplantacija kostne srzi,
th faktorima rasta maticnih celija;
- istovremeno se sprovodi i dekontaminacija:
1.Interna – eliminacija radionuklida pri internoj kontaminciji (pored spolj.
ozracivanja postoji i udisanje)
2.Spoljasnja – vodom, blagim sapunom, mekom krpom.

www.belimantil.info
26

1. Termoregulacija u toku rada – rad u uslovima XI
toplotnog diskomfora

Termoregulacija je fizioloski proces kojim se t
0
odrzava u uskim granicama i kod
coveka izmerena ispod pazuha iznosi 36,1-37,2
0
C – termicka homeostaza,izotermija.
Zahvaljujuci tome temperatura u toku dana neznatno varira, zavisno od bioloskog ritma, temperature
zivotne ili radne okolinei intenziteta fizickog rada.
U odnosu na t
0
, razlikuju se dva dela organizma:
1.spoljasnji deo (koza, misici, sluzokoza, sluzokoza gornjih respiratornih
puteva), podlozni su kolebanju - 29,5-33,9
0
C;
2.Unutrasnji deo – jezgro ima stalnu temperaturu – 37,8-38
0
C;
M= E ± R ± C ± K ± W ± S
M – intenzitet toplotne produkcije; K – odavanje toplote konvekcijom;
E - odavanje toplote isparavanjem; W – toplota oslobodjena pri radu;
R - odavanje toplote zracenjem; S – toplota akumulirana u organizmu;
C - odavanje toplote prevodjenjem; (S=0 toplotni bilans je uravnotezen t
0
=const)
Mehanizmi termoregulacije:
1.Nervno-reflexne reakcije (Rc za hladnocu ima vise i smesteni su povrsnije);
2.Tiroidea i nadbubreg;
3.Hemijska termoregulacija (prilagodjavanje intenziteta metabolizma
trenutnim potrebama i akutnoj situaciji u spoljasnjoj sredini).
Moze biti: a)nevoljna (spontani tonicko-klonicki grcevi) i
b)voljna (povecavanje fizicke aktivnosti u cilju povecanja
metabolizma, a samim tim i termogeneze). Oksidacijom organskih
materija u aerobnim uslovima raste CO
2
i H
2
O i toplota.
4.Fizicka termoregulacija: - Radijacija- svako telo koje ima t
0
> od apsolutne nule (-273
0
C) odaje
je okolini putem zracenja. Energija tog zracenja proporcionalna je t
4
. telo odaje IC-zrake. Termicka
ravnoteza se uspostavlja, kada se izjednace t
0
tela i okoline, pri cemu je kretanje toplote uvek usmereno sa
tela vise na telo nize t
0
.
-Kondukcija – direktno prevodjenje energije, tj. toplote sa tela vise na telo
nize t
0
. Intenzitet prevodjenja zavisi od velicine dela tela izlozenog okolini i koeficijenta toplotne
provodljivosti (najveci je za cvrsta tela);
-Konvekcija – fenomen zagrevanja molekula vazduha koji se nalaze
neposredno uz povrsinu koze (sloj vazduha je debljine 2-8mm). zagrejani molekuli odlaze sa povrsine koze,
a hladni padaju na povrsinu (kruzenje molekula vazduha u slojevima koji su najblizi povrsini koze). Ovaj
fenomen se odvija i na nivou organa za disanje;
-Isparavanje – jedini nacin za odavanje toplote kad je t
0
organizma
jednaka ili visa od okoline. Odigrava se i na vidljivim sluzokozama. Isparavanje 1gr HO dovodi do gubitka
energije od 0,6 kCal/gr (2,5 kJ/gr);
-Rad u neadekvatnim toplotnim uslovima zahteva postepeno privikavanje – aklimatizaciju (traje 3-4
nedelje, u zavisnosti od individualnih osobina organizma i velicine toplotnog stresa).
-Adekvatna tolerancija extremnih temperaturnih razlika moze se postici treninzima u termickim
komorama.

2. Profesionalna toksikologija olova

To je sivkasto beli metal (tvrdoca se povecava dodatkom antimona, As, Cu).
Obicno je dvovalentan, jer su 4-valentna jedinjenja nestabilna. Rastvara se u
kiselinama, a na vazduhu lako oksidise.
Izvori expozicije: -Najopasniji su Pb-oxidi (pri topljenju Pb)
1. Prerada Pb ruda: galenit, cerusit, anglezit;
2. Proizvodnja akumulatora;
3. Klasicni benzin (olovna alkilna jedinjenja se dodaju kao antidetonatori );
www.belimantil.info
27
4. Zastita od korozije (olovni tetra oxid – minijum);
5. Grncarska industrija (olovni dioksid);
Toksokinetika: -Apsorpcija - inhalacijom, ingestijom, kroz kozu;
-Transport – Er 95%, protein plazme 4%,
-jonizovano Pb 0,3-0,4% (odgovorno za toxicne efekte);
-Distribucija – kosti 95% - ireverzibilna frakcija vezana za kortex
- reverzibilna frakcija vezana za medulu
-krv 2%, parenhimatozni organi;
-Eliminacija - preko bubrega 76%, GIT-a 16%, znoj, mleko, kosa,
nokti, zubi.
Toxodinamika:
1. Vezivanje za SH- grupe => stvara merkaptide;
2. Inhibicija enzima;
3. Poremecaj sinteze hema => |proto i koporoporfirina u Er, plazmi i urinu;
4. Inhibicija pirimidin-5-nukleotidaze => bazofilne punktacije u eritroblastima;
5. Peroksidacija lipida;
6. Hemoliza Er => sideroblastna anemija;
7. Neurotropno dejstvo:-encefalopatija (ostecenje kapilara i | propustljivosti)
-masivna aksonalna degeneracija-na PNS sa
izrazenim promenama na rukama (neurotoxicno dejsvo
aminoleinske kis., koja autooks. stvara slobodne radikale.
8. Nefrotoxicno dejstvo;
9. Ostecenje hepatocita;
10. Izrazit afinitet za kosti (| aktivnost steoklasta);
11. Pojava olovnog ruba na desnima – talozenje PbS;
Kl.sl. I – nespecifizni simptomi: nesanica, malaksalost, razdrazljivost, + apetita,
bolovi u zglobovima i misicima;
- nespecificni znaci: -olovno bledilo – spazam krvnih sudova;
-olovni rub – duz donjih sekutica i ocnjaka;
II – Ispoljena kl.sl.: 1.GIT oblik –olovne kolike, pracene mukom i povracanjem
trbuh uvucen i zategnut, bol slabi pri dubokoj palpaciji. Puls+, TA|.
2.Neuromuskularni oblik –pareze i paralize obicno na
rukama. Najvise zahvaceni misici, koji su najangazovaniji pri radu.
Najcesci je radijalni tip ostecenja, sa slaboscu extenzora.
III – Encefalopatski oblik;
Bioloski monitoring:
1. Pb u krvi i urinu (bioloski marker expozicije);
2. o-aminoleinska kis. u urinu, koproporfirin u urinu;
3. Protoporfirin IX u Er (|ukazuje na raniju expoziciju);
4. Dehidrataza o-aminoleinsk. kis. (+ukazuje na skoru expoziciju);
Th: Promene su uglavnom reverzibilne.
-Provocirano povracanje, CaNa
2
EDTA (kod chr); BAL–dimerkaptol
(encefalopatija), D-penicilamin, Ca-glukonat (olovne kolike)


3. Profesionalni hronicni opstuktivni bronhitis

Chr bronhitis podrazumeva kasalj i iskasljavanje min. 3 meseca godisnje u poslednje 2 godine. Postoje tri
vrste:
- Mukoidni(pusacki) – prevalenca 15-30% - bronhitis simplex;
- Mukopurulentni (infektivni) ;
- Opstuktivni – prevalenca 10-12% => cesci kod muskaraca u 5. i 6. deceniji, u soc. strukturama
koje su i zlozene teskom radu.
Etiologija i patogeneza:
www.belimantil.info
28
-Duvanski dim (nikotin, CO, CO
2
, Cd =>rastvaraju elasticne strukture i surfaktant);
-Aerozagadjenja (Cl
2
, NH
3
=> bronhospazam i hipersekrecija);
-Profesionalni faktori (prasine, gasovi, pare metala =>|sekrecije, ostecenje
mukocilijarnog transporta);
-U zivotnoj sredini: dim i SiO
2
;
-Virus influence;
Patohistologija:
-Hipersekrecija i hiperplazija mukosekretornog aparata;
-Atrofican oblik sa metaplazijom (nastaje dugom delovanjem proizvodne prasine);
Kl.sl.
-Kasalj i iskasljavanje, bol u grudima, dispnea;
-Objektivno: produzen expirijum, vizing, eritrocitoza, znaci emfizema;
-Rtg: povecana sudovna sara, mrljaste senke;
Plucna f-ja:
-Opstrukcija sitnijih disajnih puteva;
-FEV
1
/Vc+ ( M:<88%; Z:89%), u tezim slucajevima FEV
1
<50%;
-Telesna pletizmografija – povecan endobronhijalni otpor;
-parcijalni pritisci gasova su normalni ( u naporu:+pO
2
; |pCO
2
);
Priznavanje bolsti profesionalnim:
1. Oboleli radi na mestima na kojima dolazi u kontakt sa iritirajucom prasinom najmanje 10 godina;
2. Postoji min. klinicka slika HOBP (FEV
1
<50%);
3. Spirometrijski nalaz pri zaposljavanju je bio normalan;
4. Dokaz o progresiji bolesti tokom rada;
5. Dokaz da je osoba oduvek nepusac;
Th: -Laksi oblici (FEV
1
>70%) => |
2
-agonisti;
-Srednje teski => (FEV
1
: 50-69%) => |
2
agonisti, antiholinergici, kort.-th;
-Teski oblici => + O
2
;
-Egzacerbacije => + AB, aminofilin i kort – th;
Prevencija: - prestanak pusenja i suzbijanje aerozagadjenja;
-medicinske mere;

4. Ostecenje hematopoeznog sistema jonizujucim zracenjem

I Acc radiacioni sindrom:
-Skup simptoma i znakova u toku 6-nedeljnog perioda posle ozracenja ljudi dozom > o,5Gy u kratkom
vremenskom periodu – nekoliko h do 1-2 dana.
Izvori expozicije:
-Nukleatorni akcident na reaktorima, akceleratorima i nuklearnim centralama
-Radio – th;
-Proizvodnja i primena nuklearnog oruzja;
-Eksplozija atomske bombe;
-Nepravilna distribucija radioaktivnog otpada;
-Nuklearne probe i experimenti.
Patogeneza:
-insuficijencija hematopoeze;
-zaustavljanje deobe celija – za depresiju pluripotentne celije –1Gy, za maticnu
celiju, granulocitne i monocitnu lozu –1,6 Gy, za mijeloblast 2,4 Gy. Ostali
prekursori i zrele celije su radiorezistentni, jer se ne dele i odgovorni su za
nastanak inicijalne, tranzitorne leukocitoze, jer ubrzano sazrevaju i ulaze u
cirkulaciju.
 Eritroblast – najosetljivija celija od prekursora, ali se anemija ne ispoljava duze, zbog zivotnog veka Er
(120 dana). Anemija se moze javiti ranije pri visokim dozama (>6Gy), zbog acc intravaskularne
hemolize, ili pri manjim dozama (4-6 Gy)zbog hemoragije u GIT-u.
 Trombociti+ - posle 2-3 dana zbog ostecenja megakariocita, to doprinosi razvoju hemoragijskog sy.
www.belimantil.info
29
 Limfociti – najosetljivija zrela celija (ostecenje DNK – hrom. aberacije i mikronukleusi u Ly =>
stvaranje binuklearnih Ly);
Kl.sl.

doza
prodromalni
stadijum
latentni stadijum
manifestni
stadijum
1-3 Gy
anorexija,nauzeja
povracanje
pogodjene celije
u krvi
infekcija
4-6 Gy
povracanje,malaxalost,
zamaranje
pogodjene celije
u kostnoj srzi
hemoragijski sy
7-10 Gy
dijareja ( tecne, krvave
stolice), alopecija
aplazija, acidoza
intoxikacija –
endogena sepsa

Dg: 1. Klinicka slika
4. Fizicka dozimetrija => TDL za merenje expozicionih i apsorbovanih doza.
5. Biodozimetrija: -radioaktivnost urina (o i ¸ spektrometrija)
-analiza hromozomskih ostecenja;
Th: - th infekcija, simptomatska th, th hemoragijskog sy, transplantacija kostne srzi,
th faktorima rasta maticnih celija;
- istovremeno se sprovodi i dekontaminacija:
1.Interna – eliminacija radionuklida pri internoj kontaminciji (pored spolj.
ozracivanja postoji i udisanje)
2. Spoljasnja – vodom, blagim sapunom, mekom krpom.
- Stroncijum – deponuje se u kostima => hipoplazija i aplazija, mijelofibroza i
leukemije.
II Hronicni radiacioni sy:
Chr radiacioni sy je skup simptoma i znakova, koji su posledica kumulativnih efekata malih doza na 2 ili
vise radiosenzitivnih tkiva kroz duzi vremenski period, najmanje 5 godina.
-Bolesti hematopoeznog sistema: indikatori porasta apsorpcione doze su Ly, jer
su visokoradiosenzitivni i direktno dostipni zracenju, promene u jedru mogu biti:
- stohasticke – mutacije;
- nestohasticke – aberacije;
Dg: -radna anamneza o izlozenosti;
-ostecenje radiosenzitivnih organa;
ORS: kontraindikacije za rad u zoni zracenja:
-krvne bolesti, autoimune bolesti, maligne bolesti, chr radiodermatitis, psihoze1. Boioloski ritmovi – problem rada u smenama XII

Bioloski ritmovi su posledicne oscilacije fizioloskih f-ja organizma, sa 24 satnim
periodom (cirkadijani).
Endogeni oscilatori: t, SF, ritam izlucivanja kateholamina, nivo psihofizickih f-ja.
Svi unutrasnji ritmovi nalaze se pod kontrolom tzv. unutrasnjeg sata – locirani su neki delovi mozga kao
centri odgovorni za sinhronizaciju endogemih mikroritmova u formiranju jednog velikog endogenog ritma.
Sinhronizatori koji deluju na endogene centre:
1.Kognitivni (deluju jace od svih sinhronizatora);
2.Psihosocijalni;
3.Senzorni (vezan za ciklus svetlost – tama);
Osnovni pojmovi za opis bioloskog ritma su:
1.Period – vreme potrebno da odredjena funkcija ili aktivnost izvrse 1 ciklus.
2.Frekvenca – broj ciklusa neke pojave ili aktivnosti u jedinici vremena.
www.belimantil.info
30
3.Amplituda – otklon od nultog stanja (mesor – srednja vrednost mogucih promena) u + ili – smeru.
4.Faza – izrazava trenutno stanje unutar nekog perioda. Fazna razlika je odnos uskladjenosti ili
neuskladjenosti ritma neke funkcije prema nekom drugom ritmu koji sluzi za poredjenje.
Podela bioloskih ritmova po Franz Halberg-u:
I Cirkadijalni (24h) – sva kolebanja u organizmu ciji period oscilacije traje 24h (>24h=> ultrdijalni;
<24h=> infradijalni), postoji i podela prema nivoima oganizacije biol. sistema: -celijski ritmovi;
-ritam rada organa;
-ritam funkcionisanja organizma u celini;
-ritam ponasanja pojedinca
-populacioni ritmovi;
II Cirkaseptalni (nedeljni);
III Cirkaanularni(godisnji);
Cirkadijalni ritam i problem rada u smenama:
-Rad nocu desinhronizuje cirkadijalni ritam i nepovoljno utice na radnu sposobnost.
-Tokom noci mnoge f-je imaju negativnu akrofazu ritma=> traumatizam|, ucinak+.
-Po zavrsetku smene radnik nece spavati istim snom, koji bi po kvalitetu i kvantitetu bio jednak onom po
noci.
Za smenske radnike karakteristicno je to sto smenski rad poera samo faze ciklusa budnost – spavanje , dok
su psihosocijalni i kognitivni sinhronizatori neizmenjeni.
Da bi se stetni efekti smenskog rada sveli na minimum, potrebno je sledece:
1. Ciklusi rada nocu treba da traju krace (max 12 h);
2. Rotacija smena da bude brza (na 2-3 dana);
Hronomedicina izucava vremensku organizaciju funkcija organizma, radi boljeg poznavanja i dijagnostike
odredjenih stanja (mnoge bolesti mogu nastati ili se pogorsati usled desinhronizacije bioloskih ritmova). Ona
podrazumeva preduzimanje preventivnih i terapijskih mera, s obzirom na bioloski ritam psiholoskih,
metabolickih i imunoloskih f-ja organizma. Bolesti koje se pogorsavaju : astma, secer, epilepsija, koronarna
bolest...

2. Zajednicka toksikoloska svojstva i podela organskih
rastvaraca

Organski rastvaraci su heterogena grupa jedinhjenja, sa zajednickom osobinom da rastvaraju druge
organske materije.
Podela prema Simoninu: 1. Alifaticni ugljovodonici;
2. Aromaticni ugljovodonici;
3.Amino- i nitro- derivati ugljovodonika;
4.Halogeni derivati ugljovodonika;
5.Alkoholi, aldehidi, ketoni, etri i estri;
Efekti zavise od: - pritiska para, zapaljivosti, explozivnosti, tacke kljucanja,
rastvorljivosti u vodi i lipidima;
Izvori expozicije: 1.Hemijska industrija;
2.Farmacija;
3.Proizvodnja plastike;
4.Industrija boje i lakova;
Toxokinetika:
Apsorpcoja: - pluca (zavisi od rastvorljivosti org. rastvaraca u krvi);
- koza: -lipofilni rastvaraci (toluen, metilhloroform) – rastvaraju se u
str. corneumu i idu u krv;
-hidrofilni rastvaraci (butanol) – u krv dospeva preko proteina
koze, bogatih vodom;
-rastvaraci koji imaju i hidro- i lipo-filna svojstva se brze
apsorbuju;
Distribucija zavisi od: 1. Fiz – hem. osobina (rastvorljivost u mastima i vodi);
2.Puta ulaska u organizam;
www.belimantil.info
31
3.Vezivanje za proteine plazme;
4.Protoka krvi kroz organe;
Depozicija: CNS, misicno tkivo, masno tkivo, parenhimatozni organi.
Metabolizam: oxidacija, redukcija, hidroliza, konjugacija.
- Cilj je prevodjenje liposolubilnih u hidrosolubilne org. rastvarace i da
toxicne materije prevode u manje toxicne. Izuzetak je metanol, koji nije opasan, ali su njegovi
metaboliti izuzetno toxicni (formaldehid, mravlja kis)
Eliminacija: urinom, stolicom, izdahnutim vazduhom;
Toxodinamika:
1.Poremecaj f-je cel. membrane (jonski transport);
2.Poremecaj metabolizma (zbog afiniteta prema mitohondrijama);
3.Peroxidacija lipida;
-Najpoznatiji hepatotoxicni agensi: tetrahlormetan, tetrahloretan, hloroform...
-Nefrotoxicni agensi: direktno – acc tubularna nekroza, ostecenje glomerula kao posledica alergijske
reakcije.
-Iritativne i alergijske promene na kozi: -nastanak kontaktnog dermatitisa (zbog odmascivanja koze,
gubitka tecnosti i susenja povrsinskih slojeva koze) – trihloretilen, metilhloroform i ugljendisulfid, a
uzrocnik alergijskih promena je terpetin.
-Iritacija gornjih respiratornih puteva – toluen diizocijanat, akrolein i formaldehid.
-Hematoloski efekti: citopenija (benzen) i methemoglobinemija (nitro i amino ugljovodonici).
Kl.sl. Tip I (simptomatski stadijum) – umor, problemi sa snom i pamcenjem i
koncentracijom. Najcesce se povlace u prvih 6 meseci po prestanku
expozicije, a obavezno u periodu od 1 god.
Tip IIa (st. izmenjene licnosti)promene u strukturi licnosti i izmenjena afektivnost.
Tip IIb (st. poremecaja intelektualnih f-ja)teskoce u koncentraciji memoriji ucenju.
Tip III (st. demencije) pad intelektualnih i memorijskih kapaciteta

- PNS - prvo ostecen senzibilitet, pa tek onda motorni nervi (vise na nogama);
- jetra – skleroza i ciroza;
- bubrezi – proteinurija, enzimurija;
- hematopoeza – methemoglobinemija (amino- i nitro-ugljovodonici);
-hemoliticka anemija (trinitrofenol);
-Tr+ (terpentin);
-aplasticna anemija, leukemija (benzen);
- koza – kontaktni dermatitis:
-iritativni - jasno ograniceno crvenilo i otok
-alergijski - nejasno ograniceno crvenilo, otk, vezikule i lihenifikacije
- maligna oboljenja (vinil-hlorid, benzen, stiren, metilen-hlorid, tri i tetra-hloretilen);
Th: -Prekinuti expoziciju i ukloniti kontaminiranu odecu;
-Uspostaviti prolaznost disajnih puteva;
-1% rastvor metilensulfid-plavog (trovanje amino i nitroderivatima)
+ vit C (200-500mg);
ORS: prekinuti expoziciju, a ako se posle 6 meseci odrzavaju promene, trajno
prekinuti expoziciju.

3. Profesionalna bronhijalna astma

Profesionalna astma je bolest izazvana materijama radne sredine, koje dovode
do napada u toku smene, ili nekoliko sati po zavrsetku smene. Moze biti:
- Extrinzickog (alergijskog) porekla ÷ IgE| + histamin| => bronhospazam!
- Intrizickog (idiopatskog) porekla |
Materije mogu biti:
- Velike Mr - cesci alergeni (krzno, produkti koze, proteini biljnog porekla, enzimi);
- Male Mr – iritansi (metali (Pt, Ni, Cr), diizocijanati, prasina drveta...);
www.belimantil.info
32
Prevalenca je 3-20 %;
Prema etioloskom faktoru prof. astma moze biti:
1.Zapaljenska; 2.Mesovita; 3.Alergijska; 4. Farmakoloska;
Asmaticna reakcija moze biti:
1. Rana - posle nekoliko minuta i traje 30-60 min;
2. Kasna – posle 4-6 h, a traje 24h (karakteristicna za farmakoloski oblik);
3. Mesovita – dvojaka reakcija , prvo rana, a posle 4-6 h kasna reakcija;
Kl.sl. -Specificnost je vremenska i prostorna povezanost simptoma i znakova
astme sa expozicijom na radnom mestu;
1. Zapaljenska astma – respiratorni iritansi – rana reakcija;
2. Mesovita astma –posle vise godina – alergijska reakcija ranog i kasnog tipa + mialgija + t
0
|;
Dg: - Verifikacija napada na radnom mestu;
-Bronhoprovokacioni testovi (BPT);
-FEV
1
;
-Kozni i seroloski testovi;
 Najveci znacaj ima BPT (spirometrija, pa inhalacija metaholina, histamina
ili aerosola od materijala sa radnog mesta, pa opet spirometrija i porede se rezultati): © ako je
+FEV
1
> 20%, +FVC> 10%, optpor u dis. cevima | za 50% i specificna konduktansa za 40%;
Kriterijumi za postavljanje Dg:
1.Prethodno otsustvo respiratornih tegoba;
2.Simptomi prvi put nakon expozicije;
3.Expozicija visokim dozama iritativnih gasova, para, dimova;
4.Pojava simptoma najkasnije 24h posle expozicije i odrzavanje 3 meseca
minimum.
Th: -Prekid expozicije;

4. Nejonizujuce zracenje

Nejonizujuce zracenje nema dovoljno E da izazove jonizaciju u zivom organizmu.
1.UV – zraci (100-400 nm): - emituje ih sunce, do zemlje dospeva UVa, YVb a UVc
apsorbuje ozonski omotac.
- vestacki izvori: lampe sa Hg parom, elektricno zavarivanje, usijeni
predmeti (zavarivaci, kozmeticari, lab. osoblje...);
Merenje: fotocevi i fotodiode. Ozracenost je zracna E koja pada na jedinicu
povrsine u jedinici vremena (za merenje snage prikupljenog zracenja);
Mere zastite: naocare sa UV filterima, sto veca udaljenost od izvora, zastitni
ekrani...
Kontraindilacije: obolenja oka, preosetljivost, neka obolenja koze...
2.IC – zraci (780nm – 1mm): izvori su sva zagrejana tela, srazmerno povrsini t
0
.
Merenje: termalni detektori, fotocevi i fotodiode.
Mere zastite: svetla odeca od prirodnih materijala, kapuljace od azbesta...
3.Radiofrekventno zracenje: mikrotalasi imaju najvecu E (1mm – 1m) i koriste se u telekomunikaciji.
Izvori: oscilatorna kola – prirodni (nebeska tela);
-vestacki (antene, mikrotal. peci, odasiljaci);
Mere zastite: - Izvor RFZ obezbediti oklopom;
- zastitna odela protkana metalnim nitima;
- naocare sa metaliziranim staklom;
- smanjenje vremena expozicije sto je moguce vise;
RFZ ima dva polja:
1.Elektricno – deo naelektrisanog tela. Jacina polja je srazmerna
naelektrisanju i blizini tela (V/M)
2.Magnetno – deo magneta i provodnika jednosmerne stuje.
Zastita: - deo izvora oklop i ekran
- zidovi gradjevinskih objekata su dobra zastira od el. zracenja, ali
www.belimantil.info
33
ne i od magnetnog.
4.Lasersko zracenje – laser je izvor EM talasa uglavnom u oblasti nejonizujuceg
zracenja. Pobudjena materija koja emituje laserski snop, nalazi se izmedji dva
ogledala, od kojih je jedno delimicno prozracno.
Osobine stvorenog snopa: - monohromatski;
- paralelni zraci;
- moce se precizno fokusirati )njegovo apsorbovanje
u tkivu dovodi do fotokoagulacije);
Podela: I klasa – nisu opasni za oci;
II klasa – opasni za oci;
III klasa – opasni za oci;
IV klasa – ostecuju oci i kozu i mogu izazvati paljenje gorivih materija,
cak i reflektovanim zracima;
Zastita: - redovna kontrola laserskih uredjaja;
- podovi i zidovi od materijala male reflexije;
- LZS: naocare, tamna odeca, rukavice, maske za lice...1. Tezina rada XIII

Socioloski posmatrano, rad je tezak onoliko koliko ga moze vecina posmatrane populacije podneti bez
poremecaja zdravlja.
Sa aspekta fiziologije rada, radni zadaci i zahtevi rada nesmeju biti veci od onih koje odredjeni pojedinac
moze realizovati, a da pritom ne narusi homeostazu organizma.
Realna radna opterecenja:
-Energetska potrosnja –parametar koji direktno odrazava kolicinu opterecenja, kome je radnik izlozen pri
radu (u miru je 4-6 kJ/min., a pri teskom fizickom radu 50-80kJ/min.): -lak rad: 10,9-15,5 kj/min.
-srednje tezak: 15,5-20,5 kj/min.
-tezak: 20,5-26 kj/min.
-vrlo tezak: 26-32,7 kj/min.
Ova podela se moze preneti na dinamicki fizicki rad, sa preteznim aktiviranjem velikih misicnih masa.
Vazno je da je rad ostvaren u aerobnim fizickim uslovima.
Tezina fizickog opterecenja moze se klasifikovati i u odnosu na: SF, MV, TA, resp. koeficijent, nivo
laktata, polozaj tela pri radu, vrstu rada i jedinice radnog opterecenja. -Odgovor na realna radna opterecenja
– fizicki radni kapacitet:
Fizicki radni kapacitet je sposobnost coveka da se brzo adaptira na fizicke napore razlicitog intenziteta,
sposobnost brzog oporavka i brze restitucije svih parametara, funkcionalnih karakteristika organa, sistema
organa, ili organizma u celini nakon teskog rada; kao i sposobnost da se misicni rad izvrsi na
zadovoljavajuci nacin. Zavisi od intenziteta, vrste i trajanja fizickog rada.
Komponente koje ga definisu:
1. Somatometrijske determinante: telesna tezina, visina, povrsina i masa;
2. Funkcionalne determinante: kardiopulmonalna sinergija, neuro-misicne deter.;
3. Bioenergetske determinante: anaerobne, aerobne;
4. Psiholoske determinante: subjektivna tolerancija fizickog napora;
-Da bi se procenila sposobnost pojedinca da zadovolji zahteve odredjenog radnog mesta: - Odrediti
funkcionalnu sposobnost organizma;
-Fizicki radni kapacitet – ergometrijski testovi (opterecenje se simulira
pokretnom trakom – ergometrom, do nivoa koji je po potrosnju O
2
identican
opterecenju nastalom kao posledica zahteva rada na datom radnom mestu).

2. Profesionalno trovanje hlorom

Cl
2
je zuto-zeleni gas i snazno je oxidativno sredstvo.
www.belimantil.info
34
Izvori expozicije:
-U prirodi: delovanjem UV zraka na aerosol NaCl iznad okeana, vulkanski gasovi;
-Industrija: proizvodnjom Cl
2
(elektrolizom NaCl ili oksidacijom HCl);
Toxokinetika i toksodinamika:
- apsorpcija preko disajnih organa, gde nastaje hipohlorasta kis. i HCl =>
koagulaciona nekroza
-alveolo-kapilarna membrana => ostecenje => toxicni edem i RDS;
-reflexni spazam larinksa, bronhija, paraliza disanja i cardiacarest;
-nadrazaj sy=> vazodilatacija na periferiji i vazodilatacija u plucima;
-apsorpcija HCl => hiperhloremicna acidoza;
Kl.sl. 1. Vrlo visoke konc.=> asfiktican (fudrojantni) oblik koji izaziva trenutnu smrt
usled refleksne inhibicije centra za disanje.
2. Visoke konc.=> kratkotrajno zaustavlja disanje, a posle nekoliko
sekundi je povrsno, neregularno disanje. Stanje se smiruje i nastaje remisija,
da bi se nakon 6-24 h na minimalni fizicki napor razvio acc. toxicni edem
pluca (kasalj, dispnea, tahipnea, cijanoza, tahikardija).
3. Niske konc. => crvenilo konjuktiva, diskretna dispnea i kasalj.
4.Chr. oblik => -oci: blefaritis, konjuktivitis;
-resp. trakt: rinitis, faringitis, laringitis; chr bronhitis;
-koza: hlorakne;
-komplimplikacije trovanja – sekundarne infekcije.
Th: - Osloboditi disajne puteve;
- O
2
(u malim koncentracijama i ne pod pritiskom);
- Medikamentozna th – bronhodilatatori, diuretici, AB, korekcija acidoze
ORS: - Laka trovanja - nesposoban za rad 3-7 dana;
- Srednje teska - th 2 meseca i privremeno udaljavanje sa posla koji zahteva
kontakt sa Cl
2
;
- Trajne sekvele – trajno iskljucenje sa poslova;

3. Bolesti u vezi s radom

To su oboljenja gde profesionalne stetnosti igraju dominantnu ili znacajnu ulogu u nastanku oboljenja,
ali se ne nalaze na listi profesionalnih bolesti.
SZO ovde svrstava: -psihosomatske bolesti;
-KVS obolenja: |TA, ishemijsku bolest srca;
-Chr nespecificna obolenja pluca;
-lokomotorne poremecaje;
Etiologija: -faktori rada;
-individulane karakteristike radnika i njegove navike;
-profesionalni faktori – njihov uticaj moze biti: (etioloski dominantan, manje znacajan od
ostalih faktora i pomazuci);
1. Psihosomatske bolesti u vezi sa radom: stres je narocito izrazen u poslovima vezanim za rok, radu na traci
radu sa strankama, pri losim interpersonalnim odnos.
–Stres uzrokuje: neuroze, alkoholizam, ulkusnu bolest, dijabetes tip II;
2. KVS oboljenja u vezi sa radom: - hipertenzija, ishemijska bolest srca, cerebrovaskularni insult.
-Faktori rizika: - buka, |ili+t
0
, ugljen disulfid, CO, metali ( Pb, Cd, Co), chr stres.
3.Chr nespecificne respiratorne bolesti: -Chr bronhitis tipa simplex i mukopurulenta, emfizem pluca;
4.Kostanomisicna obolenja u vezi sa radom -lumbalni sy, bolni sy vrata i gornjih extremiteta, osteoartroze,
Faktori rizika: -opste vibracije, produzen nefizioloski polozaj tela;
4. Monitoring jonizujuceg zracenja

1.Film dozimetri – izasli iz upotrebe.
2.Termoluminiscentni dozimetri – LIF u kristalnoj resetki zadrzava e
-
izbacene iz putanjepod dejstvom
radijacije. Zagrevanjem resetke oslobadja se energija u vidu svetlosti, koja se meri na citacu. Rezultati se
www.belimantil.info
35
izrazavaju u jedinicama apsorbovane doze (Gy). Ovi dozimetri se koriste u licnoj dozimetriji i za
odredjivanje doze koju primaju pacijenti.
Mere zastite: 1. Skratiti vreme izlaganja;
6. Povecati udaljenost od izvora;
7. Zastitni ekran i LZS;
Odredjivanje max propustenih doza:
1.Profesionalno izlozeni –godisnja E doza:
-za celo telo do 50mSy;
-za ocno socivo i hem. organe150mSy;
-koza, sake, stopala 500mSy;
2.Opsta populacija – 10x manje doze.
Preventivno merenje radioakrivnosti izvora – 1 godisnje kontrola zastite oko izvora.
LZS: -Za fotonsko zracenje – olovne kecelje, naocare, rukavice.
-Za | zracenje – gumene rukavice, staklene naocare, paravani.
-Za o cestice – u slucaju otvorenih izvora – licna higijena da bi se sprecila
interna kontaminacija.
U zoni jonizujuceg zracenja ne rade mladji od 18 god., osobe sa hematoloskim oboljenjima, oboljenjima
sociva i malignitetima.1. Mikroklima radne sredine XIV

Prosecne vrednosti odabranih fizickih faktora u toku odredjenog vremena predstavljaju klimu nekog
kraja, tj. mikroklimu radnog mbijenta. Na klimatske cinioce uticu doba dana, godisnje doba, geografska
sirina i atmosferska zbivanja (vazni su za rad na otvorenom), dok na mikroklimu najvise utice tehnoloski
procesi vestacka klimatizacija radnih prostorija. Radi procene klime registruje se broj suncanih dana,
barometarski pritisak i padavine.
Najvazniji pokazatelji su:
1. Temperatura – stepen zagrejanosti tela. Izrazava se po: Celzijusu, Farenhajtu, Reomiru i apsolutnoj (
Kelvinovoj) skali, apsolutna nula = 0 K = -273
0
C.
Meri se: -alkoholnim i zivinim termometrima;
-termografima (kontinuirano registrovanje);
-psihometrima (najcesce) – dva termometra – suvi i vlazni, obavijeni
nakvasenim pamukom;
Razmena toplote: -radijacija; -kondukcija; -konvekcija; -evaporacija;
2. Toplotno zracenje – sva tela sa t
0
> od apsolutne nule, zrace toplotu u vidu
IC-zraka. Zracenje je direktno proporcionalno t
0 4
.Ljudski organizam gubi
toplotu putem radijacije, ako je t
0
okoline <27-28
0
C (koliko iznosi temperatura
spoljnih delova odece). U vrelim pogonima, od ukupne kolicine toplote koju
organizam prima, 2/3 otpada na radijaciju.
Intenzitet toplotnog zracenja meri se:
-Globus termometrom (crna bakarna kugla u cijem sredistu je termometar,
imitira apsolutno crno telo, koje apsorbuje zrake svih talasnih duzina. Podatak se
ocitava na osnovu nomograma, daje vrednost srednje t
0
zracenja);
3. Vlaznost vazduha – kolicina vodene pare:
-Apsolutna – kolicina vodene pare u jedinicnoj zapremini vazduha;
-Maximalna – najveca kolicina vodene pare na odredjenoj t
0
;
-Relativna-%stepena zasicenja vazduha vodenom parom -apsolutna/maximalna.
Topao vazduh moze da primi vise vlage, pa se t
0
|relativna vlaznost +.
Optimalna relativna vlaznost je 40-60 %.
-Vioka vlaznost pri niskim t
0
=> potencira hladjenje organizma.
-Visoka vlaznost pri visokim t
0
=.otezava iparavanje znoja;
-Relativna vlaznost se odredjuje psihometrima, a higrografima se kontinuirano
www.belimantil.info
36
registruje.
4, Kretanje vazduha –strujanje vazduha posledica je razlike u zagrejanosti toplotnih
masa, tj. njihovih nejednakih pritisaka. Izaziva prijatno osecanje pri brzinama do
1,5m/s. Za merenje brzine strujanja vazduha koriste se:anamometri i
katatermometri (pri ispitivanju malih brzina i vrtloznih kretanja).
-Prirodna i vestacka ventilacija – u radnim prostorijama;
-Lokalna i opsta vantilacija–izvlacenje vazduha sa izvora zagadjenja ili iz cele
prostorije;
Ocena mikroklimatskih uslova:
1)Optimalni mikroklimatski uslovi – pri duzem dejstvu na organizam, ne dovode
do naprezanja termoregulacionih mehanizama.
2)Dopustivi mikroklimatski uslovi – angazuju termoregulaciju, ali promene ostaju
u granicama fizioloskog prilagodjavanja.
- Efektivna t
0
= t
0
mirnog vazduha,zasicenog vlagom;
- Korigovana efektivna t
0
- uzima u obzir i t
0
zracenja;
- Zona toplotnog komfora: -lak rad : 17,2-21,2
0
C
(za zene 2
0
vise t
0
) -umereno tezak : 15-18
0
C
-tezak rad : 12-15
0
C
Mere zastite: 1.Termicka izolacija oko izvora toplote; pravilna organizacija rada;
1. Izbor tehn. procesa koji ne generise |t
0
,max automatizovan, hermetizovan;
2. Zastitni ekrani koji apsorbuju ili reflektuju toplotu; LZS; Medicinske mere.
2. Profesionalno trovanje nitroznim gasovima

Nitrozni gasovi su smese N – oxida u raznim proporcijama:
- NO – azot monoxid; - N
2
O
3
– azot trioxid;
- N
2
O – azot suboxid - N
2
O
4
– azot tetraoxid;
- NO
2
– azot dioxid; - N
2
O
5
– azotpentoxid;
- N
2
O
2
– azot peroxid;
? NO, NO
2
i N
2
O
4
- bioloski najaktivniji;
? NO - bezbojan gas;
? N O – anesteticki gas;
? N
2
O i N
2
O
4
– u normalnim atmosferskim uslovima nalaze se zajedno, a N
2
O na sobnim t
0
postaje zuta
tecnost.
? N
2
O
3
÷ NO + NO
2

Izvori expozicije:
-U peririodi: vulkani, sevanje munja i delovanje bakterija;
-Prof. uslovi: proizvodnja kiselina, vestackog djubriva, fotografskih satira, pri
sagorevanju uglja,drveta i goriva, u silosima kukuruza (fermentacija traje 10
dana, a u neprovetrenim i do 6 nedelja).
Toxokinetika i tixodinamika:
- Apsorpcija: - respiratorni trakt – grade HNO
3
i HNO
2
=>koagulaciona nekroza
sa ostecenjem alv. kapilarne membrane i nastankom RDSS;
- Respiracijom nitrita i nitrata nastaje methemoglobin;
- Vazodilatacija i +TA;
- Deluju i kao blagi anestetici;
Kl. sl. – Zavisi od udela oxida, od intenziteta i trajanja izlozenosti:
1. Nadrazajne manifestacije u gornjim disajnim putevima i na kozi;
2. Latentni period;
3. Plucni edem: (prvo neproduktivan, zatim hemoragican i penusav),
tahikardija, tahipnea, cijanoza, t
0
|. Nad plucima se cuju rano i
kasnoinspirij. pukoti. Na EKG-u se vidi opterecenje AD i hipoksija miokarda.
-Trovanje sa vecom kolicinom methemoglobina: poremecaj CNS i hemoliza Er
-Asfikticni chr oblik – isto kao kod Cl
2
, samo u chr trovanjima i zelene naslage
na zubima;
www.belimantil.info
37
Th: - Prekinuti kontakt sa noksom; O
2
, medikamenti,
-metilensko plavo za korekciju (methemoglobina);
ORS: - Laksi oblici – nesposobni za rad 5-10 dana;
- Tezi oblici – 4-6 nedelja;
- Trajanje sekvele – prestanak rada sa iritansima;

3. Statisticko pracenje povreda na radu

Povredom na radu se smatra povreda osiguranika, koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzrocnoj
povezanosti sa obavljanjem posla, na osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim
mehanickim, fizickim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama poloaja tela, iznenadnim opterecenjem
tela ili drugim promenama fizioloskog stanja organizma.
Povredom na radu se smatra i povreda:
1. Pri obavljanu posla na koji radnik nije rasporedjen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je
zaposlen;
2. Pri dolasku ili odlasku sa posla;
3. Povrede koje zadobija na putu preduzetom radi izvrsenja sluzbenih poslova;
4. Svaka povreda na poslu, koja povlaci nesposonost za rad u trajanju najmanje 1 dan.
Nesrecan slucaj je svaki iznenadni neocekivani dogadjaj, koji moze i nemora imati za posledicu povredu na
radu ili vecu materijalnu stetu;
Podela:
1. Prema nacinu nastanka (pad predmeta, pad lica...);
2. Prema izvoru povrede (masine, transportna sredstva...);
3. Prema uzroku (neispravne masine, losa osvetljenost...);
4. Prema prirodi povrede (prelom, opekotina, trovanje...);
5. Prema lokalizaciji (glava, ruke, noge...);
Uzroci:
1. Ljudski faktor: - telesni, psihofiz. i psiholoski nedostaci i karakteristike licnosti;
- svojstva licnosti (zivotno doba, radno iskustvo);
- nepredvidivi (trenutno raspolozenje);
Mladji muskarci povredjuju se cesce i lakse!
2. Faktori radne sredine: - stanje masina i alata;
- uslovi rada (osvetlj, buka, gasovi, pare, vibracije...);
- organizacija rada (zamor, premor);
- medjuljudski odnosi;
- nenosenje LZS;
- alkoholizam i narkomanija;
- Obaveznom prijavljivanju podleze svaka povreda na radu, koja je uzrokovala odsustvovanje sa posla
(najmanje 3 dana).
Indeks frekvencije =
S
N 1000000 ×
(broj povreda na 10
6
radnih sati);
Index tezine ( IT ) =
S
D 1000 ×
(broj izgubljenih radnih dana zbog povreda na
1000 sati);
- N – ukupan broj povreda;
- D – ukupan broj izgubljenih radnih dana zbog povrede;
- S – ukupan broj ostvarenih radnih sati svih radnika u organiz. u toku odr. vremena;
- Pri izracunavanju Indexa tezine kod smrtnih udesa ili trajne invalidnosti vrsi se tzv. vremensko terecenje
prema posebnim tablicama (npr. dodaje se 7500 radnih dana, posto se smatra da bi toliko ostvario unesreceni
do kraja radnog veka).
Prevencija: - tehnicke mere + LZS;
- medicinske mere;
- organizacione mere (prevoz, ishrana, dobri medjuljudski odnosi);

www.belimantil.info
38

4. Osecenje koze jonizujucim zracenjem

I Acc radiacioni sindrom:
-Skup simptoma i znakova u toku 6-nedeljnog perioda posle ozracenja ljudi dozom > o,5Gy u kratkom
vremenskom periodu – nekoliko h do 1-2 dana.
Izvori expozicije:
- Nukleatorni akcident na reaktorima, akceleratorima i nuklearnim centralama
- Radio – th;
- Proizvodnja i primena nuklearnog oruzja;
- Eksplozija atomske bombe;
- Nepravilna distribucija radioaktivnog otpada;
- Nuklearne probe i experimenti.
Patogeneza:
- Epiderm i adneksi koze – 3 Gy => epilacije, eritema, dehidratacije i
deskvamacije; 3-6 Gy =>erozija koze; > 10 Gy => ulceracije i nekroza (moguca
gangrena i amputacija distalnih falangi ili cak celih extremiteta);
Kl.sl.
- 10 Gy=> sve manifestne bolesti pocinju odmah: poremecaj svesti, KVS-lezije, ascites, na kozi: eritrm,
ulceracije i opekotine II stepena.
II Acc radiodermatitis: ozracenje koze velikom dozom jonizujuceg zracenja
(3-7 Gy) u kratkom vremenskom periodu (nekoliko sati – nekoliko nedelja).
EM – zracenje ima vecu prodornost kroz tkiva, ali nizak LET (linearni energetski
transfer), pa su manje radiotoxicna (¸ i x – zracenje), mogu da ostete duboka
tkiva, a da efekat na povrsini bude minimalan. Zracenje visokog LET (o i |) =>
veci primarni efekat, kada je izvor u neposrednoj blizini (zbog kratkog dometa).
“Doza eritema” je minimalna pojedinacna doza koja moze izazvati eritem
(radiacioni eritem karakterise dilatacija i | propustljivost krvnih sudova derma).
Histoloske promene u epidermu i dermu vode eroziji i ulceraciji.
Dispigmentacija (hiper i hipo ) obicno se vidi pri expoziciji vecim dozama.
Fazu ozdravljenja karakterise atrofija i fibroza. sekvela koja zavisi od doze je
privremena ili kompoletna, alopecija i gubitak znojnih i lojnih zlezda.
III Hronicni radiacioni sy:
Radiodermatitis:
-Acc;
-Chr – dugotrajno dejstvo malih doza. Podela:
1.Radiodermatitis I stepena (simplex) – suva atroficna koza, bez dlaka.
Promene su reverzibilne, jer su lok. u epidermu. Oporavak je spor
(kompromitovana cirkulacija).
2.Radiodermatitis ulceronecrotika.
3.Maligni radiodermatitis – najcesci je planocelularni Ca.
Dg: -radna anamneza o izlozenosti;
-ostecenje radiosenzitivnih organa;
ORS: kontraindikacije za rad u zoni zracenja:
-krvne bolesti, autoimune bolesti, maligne bolesti, chr radiodermatitis, psihoze.

www.belimantil.info
39
1. Osvetljenost i boje na radnom mestu XV

Svetlost je od kljucnog znacaja za cirkadijalne ritmove, pravilno osvetljenje deluje stimulativno,
sprecava zamor smanjuje broj gresaka, unapredjuje proizvodnju i smanjuje broj povreda (400 – 780 nm).
Jedinica za jacinu osvetljenja je sveca il kandela (Cd) – definisana je zracenjem crnog tela na odredjenoj
t
0
. Kada tackasti izvor, cija je jacina 1Cd emituje svetlost u prostorni ugao od 1 steradijana (ugao koji
zaklapa centar lopte sa njenom povrsin. jednakom kvadratu poluprecnika), formira se svetlosni fluks
(protok od 1 lumena (lm). Osvetljenost povrsine od1 m
2
fluxom od 1lm odgovara 1 luksu ( 1lx = lm/m
2
).
Najpogodnija je bela svetlost , koja je najbliza prirodnoj. Jacina svetlosti treba da ispuni zahteve koji su
po JUS-u, u 6 kategorija (prema velicini radnog prostora):
- veoma mali; - srednji; - veoma veliki;
- mali; - veliki; - izvanredno veliki;
Prostorije za rad moraju biti ravnomerno osvetljene i bez bljestanja.
Prirodno osvetljenje – u vidu nadsvetla sa tavanice, bocnog ili kombinovanog.
- Faktor prirodne osvetljenosti – kolicnik unutrasnj i spoljasnje osvetljenosti u istoj horizontalnoj ravni;
- Svetlosni koeficijent – odnos zastakljenih povrsina prema podu;
- Upadni ugao svetlosti >27
0
;
Vestacko osvetljenje – izvori:
1. Sijalice sa uzarenim vlaknom (volfram) – svetli u vakumu ili inertnom gasu, a kod halogenih lampi u
jodi. Odlike su niska ekonomicnost i toplija svetlost.
2. Izvor sa elektricnim praznjenjem (neon) – ekonomicne manje greju, daju svetlost blisku prirodnoj.
Boje na radnom mestu:
1. Stimulativne – narandzasta i crvema;
2. Umirujuce – zelena i plava
+ opasne masine treba da budu prebojene toplim, uocljivim bojama.

2. Profesionalno trovanje ugljenmonoksidom

CO je bezbojan gas, ima miris na beli luk. U prisustvu vazduha sagoreva u CO
2
.
Izvori expozicije: - CO je produkt nepotpunog sagorevanja org. materija:
1. U prirodi – oksidacija CH
4
u atmosferi;
2. U industriji – metalurski procesi, plinare, distribucija ulja i rudnici uglja, proizvodnja papira, izduvni
gasovi motora sa unutrasnjim sagorevanjem, pusaci, u toku katabolizma hema.
Toxokinetika i toxodinamika:
- Inhalacija – difunduje kroz alveo.kap. membranu i u Er se vezuje za Hb
=>karboxi Hb (reverzibilnost zavisi od p gasova i pH);
, Karboxi Hb: - nije u stanju da prima i odaje O
2
;
- otezava disoc. preostalog oxi Hb (Handaneov efekat);
- Jedan deo CO je rastvoren u plazmi i difunduje narocito u nervno tkivo i
miokard => simptomi trovanja. CO se vezuje i za mioglobin – karboximioglobin.
- CO deluje na: - citohrom A
3
– odgovoran za prenos e
-
u respiratornom ciklusu;
- P450 – oxidativni metabolizam lekova;
- Dejsvo CO proporcionalno je apsorbovanoj kolicini i najbolji pokazatelj je karboxi Hb u krvi;
- Poluzivot karboxi Hb : - 320 min pri disanju cistog vazduha;
- 80 min pri udisnju 100% O
2
;
- 23,5 min pri udisanju 100% O
2
pri P=3 atm;
Kl.sl. – Teza kod starih, dece, alkoholicara i dijabeticara;
I niske konc. – nespecificni simptomi;
II Vise konc
- razdrazljivost, - manija ili depresija,
- toplota ili hladnoca, - izrazita misicna slabost pri ocuvanoj svesti,
- koma, - smrt zbog asfiksije, paralize cent. za disanje
III Vrlo visoka koncentracija - trenutna smrt, usled inhibicije respiratornog
centra, bez izrazite karboxihemoglobinemije;
www.belimantil.info
40
- znaci chr trovanja – nakon 1-1,5 godina;
- u 30 – 40 % slucajeva posle 20 dana javlja se odlozeni neuropsihicki sy
(dezorijentacija, halucinacije, afazija, apraxija);
- Ostecenje miokarda – bradikardija, tahikardija, poremecaj ritma, +TA;
Komplikacije:
- Respiratorni trakt – aktivni edem, aspirativna pneumonija, laringitis, traheitis;
- Srce – kardiomegalija, infarkt, faktor nastanka ateroskleroze;
- bubrezi – ABI (posledica imunoglobinurije);
- CNS – kvadri-, para- i hemiplegija, lezija subkortikalnih ganglija
(horeoatetoza, parkinsonizam);
Bioloski monitoring expozicije:
- Konc. karboxi Hb u krvi (pusac 5-9% u krvi, a nepusaci i neizlozeni 0,4-0,7%)
- Konc. CO nerastv. u krvi (<0,15ml/100ml) i u izdahnutom vazduhu (<2ppm)
Th: - O
2
(antidot) – 100% pod p od2-3 atmosfere
- smesa 95% O
2
i 5% CO
2
- ako se razvije edem pluca – ne sme O
2
pod pritiskom
- asistirano disanje ako ne dise ( hiperbaricna oksigeno –th)
- simptomatska th
ORS: - Definitivna ocena posle th i rehabilitacije;
- Kontraindikovan rad na mestima sa CO, neurotoxcnim i kardiotoxicnim
noxama (zbog sekvela);

3. Opsti principi ocenjivanja radne sposobnosti

ORS je postupak koji ima za cilj da, na osnovu bioloskih f-ja, organizma radnika ili biol. zahteva radnog
mesta, proceni koje je poslove ispitivana osoba sposobna da obavlja:
1. Pri profesionalnoj orijentacije;
2. pri zasnivanju radnog odnosa;
3. Nakon periodicnog ciljanog pregleda, kod radika koji rade na mestima sa posebnim uslovima;
4. Pri trajnom gubitku radne sposobnosti, radi ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
5. Pri upucivanu radnika na prekvalifikaciju;
6. U slucaju privremene nesposobnosti (bolovanje) najduze godinu dana;
7. pri promeni tahnologije na radnom mestu;
8. U sudskim sporovima;
I Psihofizicke sposobnosti radnika:
- Upoznati funkcionalne sposobnostio KVS-a, resp. trakta i LMS;
- Testovi za ispitivane f-ja zavise od prirode bolesti i karakteristika radnog mesta;
- procena ostalih sposobnosti, vrsi se po zavrsenom lecenju i rehabilitaciji;
II Uslovi, rizici i zahtevi radnog mesta
III uskladjivanje dobijenih podataka – pri donosenju zakljuc. pridrzavati se sledeceg:
1. Posao mora biti takav da ne ugrozava zdravlje i ne dovodi do premora;
2. osobu zaposliti na posao koji ne ugrozava njeno zrdavlje, osoba treba da dozivi prosecan zivotni vek,
tj. da radi M - 40 god., a Z - 35 god;
3. Data ocena nije definitivna;
4. Promena zakonskih propisa obavezuje da se ponovo proceni radna sposobnost (npr. ukinuta je II
kategorija invalidnosti – 4h radnog vremena);
5. Fleksibilnost pri ORS (pri predhodnom pregledu kriterijumi su najostriji);
6. redak je radnik sposoban za svaki posao i radnik nesposoban za bilo koji posao;
7. Ocena treba da bude opisna, konkretna i da odgovori da li je osoba sposobna za svoj posao i da sadrzi
spisak poslova koje radnik moze da obavlja.
Zakonska regulativa ORS-a:
1. Starosna penzija – najmanje 20 god radnog staza i starosna granica 60/63, tj. 55/58 god, ili 15 god
radnog staza i starosna granica 65 tj 60 god.
www.belimantil.info
41
2. Invalidska penzija, ako je doslo do invalidnosti, a osoba ima manje od 60, tj. 55 god. Pravo na penziju
stice se ako osoba ima min. radnog staza koji iznosi 1/3 od minimalnog moguceg:
- Gubitak radne sposobnosti – dobija i penziju;
- + radne sposobnosti – mena radno mesto;
- Opasnost od nastanka invalidnosti – mladji ljudi (prekid expozicije);
=> Invalidnost – trajna promena u zdravstvenom stanju, uzrokovana povredom na radu, profesionalnom
bolescu, povredom ili bolescu nastalom van rada, koja se nemoze ukloniti lecenjem ili rehabilitacijom.

4. Radiotoxikologija najvaznijih radionuklida

1. Uran – emituje pretezno o cestice:
-velika masa nizak energetski transfer, kratak domet,
-primarni efekti veliki zbog guste jonizacije bioloskog materijala.
Deponovanje: -6-valentni – u bubrezima i kostima; -4-valentni – u jetri;
Izlucivanje: uglavnom urinom;
Efekti: -Bubrezi: ostecenje karakteristicno za acc trovanja, sa lokalizacijom na
proksimalnim delovima bubreznih kanalica;
-Er:+zivotni vek, hemoliticki sy (jer se vezuje za SH);
-Kosti: dugogodisnje ozracenje – osteosarkom;
-Pluca: kod rudara – bronhitis, emfizem,fibroza pluca;
-Chr neuroloski sy: pri chr intoxikaciji => periferne neuropatije, ataksije i nistagmus, a kasne
komplikacije (posle 20-25 god) su maligni tumori – Ca bronha, osteosarkom, leukoze i tu jetre;
2. Radon – inertan gas koji nastaje iz Ra. opasni su njegovi potomci: polonijum,
olovo, bizmut (214), koji vrse jonizaciju bronhijalnog epitela i pluca =>maligna
oboljenja respiratornog sistema.
3. Stroncijum – unosi se kontaminiranom hranom ili u medicini (u nuklearnoj
medicini se koristi kao obelezivac). Emituje | cestice. Deponuje se u kostima =>
hipoplazija i aplazija; mijelofibroza i leukemije. Vreme poluizlucivanja je 15 godina.
4. Cezijum – analogan jonu K
+
. Rastvorljiv je u telesnim tecnostima. Deponuje se
najcesce u misicima.
5. Radiojod: - J
131
: -vreme poluraspada je 7,9 dana, raspada se | i ¸ emisijom;
-brzo ulazi inhalacijom, a kontaminacja se nastavlja ingestijom
-J
125
: -radioloski je efikasniji, jer poseduje agresivne ozeove e
-
;
-1/3 odlazi u tiroideu=> radiacioni tiroiditis, hipotireoza, Ca;
6. Tricijum – emituje | cestice. Poluzivot mu je 12 god. kontaminacija je prko
hrane, ali moguca je i profesionalna kontaminacija: u industriji svetlecih boja,
stova, nisana za oruzje. Veoma je rastvorljiv. Reverzibilno zamenjuje H
+
u OH
-
, NH
i SH – grupama, a 1% se ireverzibilno inkorporira u CH – grupe. Transformise se
u jetri i bubrezima, a izlucuje se mokracom. Moze biti inkorporiran i u DNK.www.belimantil.info
42

1. Agensi hemijske prirode i ambijentalni monitoring XVI

I Agensi hemijske prirode:
Otrvi su hemijske materije, unete u prganizam u malim kolicinama, a izizivaju hemijske i fizickohemijske
reakcije sa tkivom.
Ispitivanje hemijske stetnosti podrazumeva:
1. identifikaciju supstance;
2. Uzorkovanje vazduha i odredjivanje koncentracija - mesto uzorkovanja zavisi od svrhe (za procenu
ugrozenosti radnika – uzorak u zoni disanja radnika; za odredjivanje konc – opsti uzorci), a vreme
uzokovanja u vise smena, leti, zimi...
- aktivno uzorkovanje – uz pomoc pumpi za protok vazduha;
- pasivno uzorkovanje – pomoCu bedza koji nosi radnik (difuzija gasova i para kroz membranu
postavljenu preko adsorpcionog sredstva);
3. Ocitavanje i interpretacija rezultata – ocitavanje moze biti:
- direktno – na licu mesta;
- indirektno ( u laboratoriji);
Rezultati sporede sa standardima i pritom je MDK ona koja ne ostecuje pri 8 h radnom vremenu. MDK
se izrazava u: - cm
3
/ m
3
(ppm) za gasove i pare;
- mg/m
3
vazduha za prasinu, dim, maglu;
II Ambijentalni monitoring predstavlja pracenje objektivnih parametara radne i zivotne sredine u
vremenu.
- Uloge: - Tehnoloski monitoring – prati tehn. proces radi obezbedjenja kvaliteta;
- Protivpozarni monitoring – u funkciji zaStit od pozara i explozija;
- Podela:
1. Individualni licni dozimetri;
2. Kolektivni dozimetara – prate veci broj parametara, za veci broj zaposlenih;
Ambijentali monitoring daje osgovore na sledeca pitanja:
- Koji odgovori su prisutni;
- Koja je njihova koncentracija;
- Kakva je promena koncentracija u vremenu i prostoru;
- Da li su mere tehnoloske zastite efikasne;
Medjutim ne moze se pouzdano odrediti interne izlocenost radnika noxi. To
omogucava bioloski monitoring - u bioloskom materijalu se oredjuje uneta
supstanca (biomarker expozicije), ili produkt tox. delovanja (biomarker efekta).
Dozvoljene koncentracije: MDK – konc. kojima, po sadasnjim saznanjima, radnici mogu biti izlozeni 8
h/dan, 5 dana u nedelji, tokom radnog veka, a da im zadravlje ne bude naruseno. Obicno su 2-3x manje od
konc. koje izazivaju chr obolenja.
Ako se radi o smesi, efekti mogu biti:
- nezavisni; - sinergisticki (pojacani);
- zbirni; - antagonisticki;

2. Profesionalna oboljenja koze

Ostecenja o oboljenja koze, izazvana kracim ili duzim delovanjem raznovrsnih noxi, pri obavljanju
poslova na nekom zanimanju.
I Dermatoze izazvae fizickim faktorima:
1. exkorijacije;
2. pigmentacija;
3. kalusi i kalvusi;
4. radiodermatitis (istanjen epiderm, fibroza derma, hiperkeratoza);
II Dermatoze izazvane hemijskim agensima:
1. hemijske opekotine (koag. i kolikv. nekroza – acc iritativni radiodermatitis);
2. akne i folikulitisi (sirova nafta-acnae oleinicae; katran-acnae piceae);
www.belimantil.info
43
3. toxicni fotodermatitis;
4. toxicni vitiligo, depigmentacija, impregnacija teskim metalima);
Profesionalne stigme su prolazne ili trajne promene na kozi, izazvane fizickim i hemijskim noxama, koje ne
ogranicavaju radnu sposobnost.
a) Trajne – impregnacija koze praSinom rude i metala (arginoza, As – melanoza);
- prof. tetovaze (barut, ruda); teleangijektazije; hipotrofija koze;
b) Prolazne – prebojenost koze (zuta pri expoziciji nitroderivatima);
- hiperkeratoza; hiperpigmentacija;
III Alergijske dermatoze:
1. Kontaktni dermatitis (Cr, Ni, Co, smole, gume, textilna i biljna vlakna...)
=> zapaljenska reakcija koze, izazvana iritativnim ili alergijakim delovanjem
profes. Stetnosti hemijske ili fizicke prirode.
, Iritantni KD – acc manifestacije na mestu kontakta, jasno ogranicene:eritem,
edem, ulceracije, vezikule, nekroza. Ponavljana ostecenja slabim iritansima,
imaju kumulativni efekat – kumulativni kontakt dermatitis:
1.stadijum – dehidracija i fisure;
2.stadijum – eritem, edem, vezikule, kruste;
- Poseban oblik chr dermetitisa je dermetitis detritiva – nealergijske prirode,
usled promene u strukturi povrsinskih lipida i keratinskog sloja. koza je u
pocetku suva, kasnije se javlja crvenilo i ragade.
, Alergijski KD – alergijska reakcija IV tipa => period inkubacije – prodor Ag u
kozu i senzibilizacija T-ly (5-25 dana), pri reexpoziciji kl. manifestacije javljaju se
u periodu 8-72 h, najcesCe na sakama i podlakticama:
- Acc faza: eritem, edem, papule, vezikule, vlazenje, kruste;
- Sub. acc faza: eritem, vezikule, odsustvo vlazenja;
- Chr faza: gruba, suva, zadebljala koza, sa pigmentacijama i fisurama;
Th: - kort. masti, AB, sedativi, kort. per os;
- prekid expozicije, alergenima i iritansima;
ORS: - etioloska Dg: - epikutani i kutani alergotestovi na alergene radnog mesta;
- © testovi expozicije;
2. Kontaktna urtikarija – jasno ogranicena kozna reakcija, u vidu crvenkastog ili bledog otoka
povrsinskog sloja koze, mek, pracena svrabom. To je alergijska reakcija I tipa, ali moze nastati i
neimunoloski – direktnim dejstvom hem. ili fiz. agensa na mastocite.
Etiologija: - AB, konzervansi, t
0
+, amonijum-persulfat, latex, ujed insekta...
Hist. oblici: - epidermalni (eritem, edem, papule);
- dermalni (edematozniplak);

3. Pneumokonioza uzrokovana tvrdim metalom

Pneumokonioze su fibrozirajuca obolenja pluca , nastala udisanjem prasine, to je “akumulacija” prasine
u plucima i reakcija tkiva na njeno prisustvo.
“Hrd metal disease” se javlja u metalurgiji praha, u procesu sinterovanja kobalta,
volframa, titana, tantala, kada se dobija tvrdi metal, koji se koristi za izgradnju burgija, brusilica, nozeva,
strugova... U patogenezi, najveci znacaj ima kobalt i karbid volframa.
Kl.sl. 1. Reverzibilna opstrukcija disajnih puteva – obicno pri expoziciji prasini
kobalta (18 i vise meseci) – lici na astmu;
2. Alergijski bronhioloalveolitis – t
0
|, anorexia, dispnea i privremeno
Rtg promene u vidu retikulonodularne slikeili vece infiltracije. Plucna F-ja je
ostecena, sto se manifestuje restriktivnim smetnjama i +difuznog kapacit.
3.Intersticijalna fibroza – pri expoziciji min. 10 god. => fini cvorici u
srednjim i donjim plucn. poljima, a u alveolama exudat i pneumociti tipa II.
Th: - Za reverzibilnu opstrukciju disajnih puteva – bronhodilatatori;
- Za alergijski bronhioloalveolitis – kortiko – th;
- za intersticijalnu fibrozu ne postoji lecenje
www.belimantil.info
44
=> neophodna je promena radnog mesta!

4. Profesionalne bolesti i povrede na radu

Profesionalne bolesti su patoloska stanja, nastala u neposrednoj vezi sa zanimanjem radnika.
Osnovni uslov da se bolest u zakonskom smislu smatra profesionalnom, jeste postojanje uzrocno
posledicnog odnosa izmedju obavljanja posla i nastanka bolesti.
- Beneficije u slucaju nastanka profesionalnog obolenja:
1. Potpuna zdr zastita;
2. Nadoknada zarade za vreme privremene sprecenosti za rad;
3. Naknada putnih troskova u vezi sa lecenjem i rehabilitacijom;
- Podela profesionalnih bolesti:
I Bolesti uzrokovane hemijskim dejstvom
II Bolesti uzrokovane fizickim dejstvom
III Bolesti uzrokovane bioloskim dejstvom
IV Bolesti pluca
V Bolesti koze
VI Maligne bolesti
Povrede na radu:
Povredom na radu se smatra povreda osiguranika, koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzrocnoj
povezanosti sa obavljanjem posla, na osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim
mehanickim, fizickim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama poloaja tela, iznenadnim opterecenjem
tela ili drugim promenama fizioloskog stanja organizma.
Povredom na radu se smatra i povreda:
1.Pri obavljanu posla na koji radnik nije rasporedjen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je
zaposlen;
2.Pri dolasku ili odlasku sa posla;
3.Povrede koje zadobija na putu preduzetom radi izvrsenja sluzbenih poslova;
4.Svaka povreda na poslu, koja povlaci nesposonost za rad u trajanju najmanje 1 dan.
Nesrecan slucaj je svaki iznenadni neocekivani dogadjaj, koji moze i nemora imati za posledicu povredu na
radu ili vecu materijalnu stetu;


Podela:
1.Prema nacinu nastanka (pad predmeta, pad lica...);
2.Prema izvoru povrede (masine, transportna sredstva...);
3.Prema uzroku (neispravne masine, losa osvetljenost...);
4.Prema prirodi povrede (prelom, opekotina, trovanje...);
5.Prema lokalizaciji (glava, ruke, noge...);
Uzroci:
1.Ljudski faktor: - telesni, psihofiz. i psiholoski nedostaci i karakteristike licnosti;
- svojstva licnosti (zivotno doba, radno iskustvo);
- nepredvidivi (trenutno raspolozenje);
Mladji muskarci povredjuju se cesce i lakse!
2.Faktori radne sredine: - stanje masina i alata;
- uslovi rada (osvetlj, buka, gasovi, pare, vibracije...);
- organizacija rada (zamor, premor);
- medjuljudski odnosi;
- nenosenje LZS;
- alkoholizam i narkomanija;
- Obaveznom prijavljivanju podleze svaka povreda na radu, koja je uzrokovala odsustvovanje sa posla
(najmanje 3 dana).

www.belimantil.info

Mere zastite: 1. Identifikacija mikroorganizama (zasejavanje briseva); 2. Veterinarske mere (vakcinacija stoke, mehanizacija procesa prerade mesa); 3. LZS – maske, rukavice, dezinfekcija ruku, koristiti pribor za jednokratnu upotrebu ili sterilisati pribor i prostorije (hemikalije, UV); 3. Ocenjivanje radne sposobnosti kod repiratornih oboljenja

1. Proceniti plucnu funkciju - bar 2x u toku poslednje godine i pozeljno je rasplagati predhodnim spirometrijskim testovima, u cilu uporedjivanja. 2. Poznavati zahteve i uslove na radu u pogledu koncentracije respiratornih stetnosti, mikroklimatskih parametara, intenziteta i trajanja fizickog rada, da li radnik koristi respirator ili gasnu masku. (brze se umaraju, jer je 5-6 x veci otpor pri disanju); 3. ORS davati posle lecenja i rehabilitacije.  HOBP: - Lako ostecenje – ogranicenje za vrloteske poslove; - Srednje tesko ostecenje – ogranicenje za srednje teske i teske poslove; - Tesko opterecenje – nesposobni za bilokakve napore;  Astma: - Promena radnog mesta, gde nema expozicije noxama koje izazivaju bronhospazam;  Pneumokonioza: - Kontraindikovan rad u zoni expozicije SiO2, a preostala radna sposobnost zavisi od stepena ostecena plucne funkcije; 4. Zdravstvena zastita lica profesionalno izlozenih jonizujucem zracenju I Monitoring jonizujuceg zracenja: 1.Film dozimetri – izasli iz upotrebe. 2.Termoluminiscentni dozimetri – LIF u kristalnoj resetki zadrzava e- izbacene iz putanje pod dejstvom radijacije. Zagrevanjem resetke oslobadja se energija u vidu svetlosti, koja se meri na citacu. Rezultati se izrazavaju u jedinicama apsorbovane doze (Gy). Ovi dozimetri se koriste u licnoj dozimetriji i za odredjivanje doze koju primaju pacijenti. II Mere zastite: 1. Skratiti vreme izlaganja; 2. Povecati udaljenost od izvora; 3. Zastitni ekran i LZS; Odredjivanje max propustenih doza: 1.Profesionalno izlozeni –godisnja E doza: -za celo telo do 50mSy - za ocno socivo i hem. organe150mSy -koza, sake, stopala 500mSy 2.Opsta populacija – 10x manje doze. Preventivno merenje radioakrivnosti izvora – 1 godisnje kontrola zastite oko izvora. LZS: -Za fotonsko zracenje – olovne kecelje, naocare, rukavice. -Za  zracenje – gumene rukavice, staklene naocare, paravani. -Za  cestice – u slucaju otvorenih izvora – licna higijena da bi se sprecila interna kontaminacija. - U zoni jonizujuceg zracenja ne rade mladji od 18 god., osobe sa hematoloskim oboljenjima, oboljenjima sociva i malignitetima.

2

www.belimantil.info

1. Profesionalne stetnosti (definicija i klasifikacija)

II

Profesionalne stetnosti su svi stetni cinioci koji se javljaju u radnom procesu i potencijalno ostecuju zdravlje. Obuhvataju: 1. Stetnosti u vezi sa procesom proizvodnje (fiz., hem., biol. agensi); 2. Stetnosti poreklom od nepovoljnih higijenskih i sanitarnih uslova; 3. Stetnosti usled nefizioloskih uslova rada i organizacije posla; 4. Psihosocijalni faktori (npr. losi medjuljudski odnosi); Sprecavanje ostecenja zdravlja: 1. Otkrivanje , identifikacija i merenje prof. stetnosti i njihova evaluacija; 2. Evaluacija ostalih fektora koji deluju na organizam na radnom mestu; 3. Mere za poboljsanje uslova na radu i odrzavane uslova radnog mesta u fizioloskim granicama.  Agensi fizicke prirode: - faktori klime i mikroklime, barometarski pritisak, buka, vibracije, jonizujuca i nejonizujuca zracenja, mehanicka sila, elektricitet... 2. Uzroci i izvori povreda na radu

Povredom na radu se smatra povreda osiguranika, koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzrocnoj povezanosti sa obavljanjem posla, na osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehanickim, fizickim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama poloaza tela, iznenadnim opterecenjem tela ili drugim promenama fizioloskog stanja organizma. Povredom na radu se smatra i povreda: 1. Pri obavljanu posla na koji radnik nije rasporedjen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je zaposlen; 2. Pri dolasku ili odlasku sa posla; 3. Povrede koje zadobija na putu preduzetom radi izvrsenja sluzbenih poslova; 4. Svaka povreda na poslu, koja povlaci nesposonost za rad u trajanju najmanje 1 dan. Nesrecan slucaj je svaki iznenadni neocekivani dogadjaj, koji moze i nemora imati za posledicu povredu na radu ili vecu materijalnu stetu; Podela: 1. Prema nacinu nastanka (pad predmeta, pad lica...); 2 Prema izvoru povrede (masine, transportna sredstva...); 1. Prema uzroku (neispravne masine, losa osvetljenost...); 2. Prema prirodi povrede (prelom, opekotina, trovanje...); 3. Prema lokalizaciji (glava, ruke, noge...); Uzroci 1. Ljudski faktor: - telesni, psihofiz. i psiholoski nedostaci i karakteristike licnosti; - svojstva licnosti (zivotno doba, radno iskustvo); - nepredvidivi (trenutno raspolozenje); Mladji muskarci povredjuju se cesce i lakse! 2. Faktori radne sredine: - stanje masina i alata; - uslovi rada (osvetlj, buka, gasovi, pare, vibracije...); - organizacija rada (zamor, premor); - medjuljudski odnosi; - nenosenje LZS; - alkoholizam i narkomanija; - Obaveznom prijavljivanju podleze svaka povreda na radu, koja je uzrokovala odsustvovanje sa posla (najmanje 3 dana).

3

www.belimantil.info

3. Pneumokonioze pluca – definicija i klasifikacija Pneumokonioze su fibrozirajuca obolenja pluca , nastala udisanjem prasine, to je “akumulacija” prasine u plucima i reakcija tkiva na njeno prisustvo. Klasifikacija: I prema vrsti uzrocnika: 1. Pneumokonioze izazvane neorganskom prasinom – silikoza, azbestoza 2. Pneumokonioze izazvane organskom prasinom – bisinoza, alergijski alveolitis, prof. astma... II prema patoanatomskim karakteristikama: 1. Kolagene (nodularne, difuzne) – silikoza, azbestoza 2. Nekolagene (gradja alveola je ocuvana) – baritoza, sideroza 3. Mesane – npr. antrakoza. III Prema zasencenju: poticu od silikoticnih cvorica 1.Mala (do 10 mm): -puriktiformna - do 1,5mm -mikronodularna 1,5-3mm -nodularna 3-10mm 2.Velika: -A kategorija 1-5 cm -B kategorija 1 ili vise zasencenja, > od A, a ukupna povrsina < od velicine desog gornjeg plucnog polja -C kategorija povrsina < od desnog gornjeg plucnog polja IV Prema gustini zasencenja: -Kateg. 1 Retka mala zas. dobro se vidi plucni crtez. -Kateg 2 Gusta zas. dobro se vidi plucni crtez. - Kateg 3 Mnogobr. gusta mala zasenc, ne vidi se pl. crt Simboli za pratece pojave i komplikacije: EM-emfizem; ES-ljuska od jajeta; TB-TBC; HI-hilusi; CVkaverna; CO- uvecanje srca; BU-bule; PT-pleuralne promene. Atipicne silikoze: 1.Akutna silikoza (silikoproteinoza)- posle kratke expozicije (do 3 god) visokim dozama, brz razvoj fibroze i sklonost ka TBC-u. 2.Pozna silikoza - oko 10 god po prestanku exp. kvarcu (donja polja postedjena). 3.Adenosilikoza – silikoticne promene se ne vide u pl. poljima, vec u hilusima i paratrahealnim limfaticima. Silikotuberkuloza – zbog afiniteta TBC bas prema silikoticnim plucima. 4. Profesionalno ostecenje sluha

Buka je svaki nezeljeni zvuk, koji remeti radnu aktivnost ili san (masine, industrijska buka...). Patogeneza: 1. Acc akusticna trauma (blast sy) – mehanicko ostecenje bubne opne i senzornih elemenata unutar uva; 2. Chr akusticna trauma - tonus sy => spazam terminalnih arterija kohlee u zoni visokih tonova (4oooHz) – zamor, degeneracija i izumiranje celija Kortijevog organa; 3. Extraauditivni efekti – nastaju sirenjem akusticnog nadrazaja iz akustickog centra na linbicki sistem i druge strukture => stimulacija Rc,  holesterola, TG, LDL-a, T4, kateholamina... => ateroskleroza, hipertenzija, koronarna bolest , ostecenje periferne cirkulacije. Dugotrajno dejstvo buke remeti bioelektricne petencijale mozga, a to remeti psihomotornu ravnotezu i utice na psihu i stabilnost licnosti. Buka izaziva spazam arterija uterusa => slabija ishrana ploda. Klasifikacija buke prema intenzitetu: I grupa: 30-65 dB (kod jako osetljivih osoba => uznemirenost, glavobolja...); II grupa: 65-90 dB (neurovegetativne smetnje i trajno ostecenje sluha posle visegodisnje expozicije); III grupa: 90-110 dB (neurovegetativne smetnje i gubitak sluha za kratko vreme); IV grupa: 110-130 dB (ne moze s dugo izdrzati zbog neuricirkulatornih smetnji i gubitka sluha); Buka > 130dB je buka tipa praska i dovodi do momentalnog ostecenja sluha.
4

www.belimantil.info

koja se pod obicnim uslovima (250C. mat. kape. azbest. .750mmHg) ne moze prevesti u tecno ili cvrsto stanje. krzno. ev. . Pare – hem. .. orijentacija i selekcija. tim strucnjaka koji brine o sprovodjenju aktivnosti. a da pritom ne ometaju radnika u izvrsavanju radnih operacija. Organizacione .sa tecnom fazom: magla (disperz. zbog prisustva materija koje normalno ne ulaze u sastav atmosfere.) Prasina moze biti : . mat. 5 www. 2.). Mere sprecavanja povredjivanja na radu Zastita na radu obuhvata aktivnosti koje otklanjaju opasnost i nepovoljne posledice u tehnoloskom procesu.iritirajuca (krec.. rastvorljivost. Dejstva prasine: .). infektivna(sadrzi mikroorganiz. lice. . fibrozogene(kvarc. arsen.Vidljive (nerespirabilne) prasine ->10 m–brzo se tloze. kontrol Rtg na 2 god. 1. metali) 1. mat.) kancerogena(hrom.odvajanje delova tehnickog procesa. Poslodavac je duzan da ih izda radniku na koriscenje..Eliminacija rizika – ostvaruje se pri projektovanju proizvodnog procesa . vitamini. . oblik. pranje radnih prostorija. LZS . 2.Th: U principu leka nema.bezbedno uklanjanje otpadnih materija. LZS – respiratori.higijena prostorija.Izdvajanje radnika (odnosi se na LZS) Zastita na radu obuhvata sledece mere: Tehnicke – izbor i zamena sirovina i materijala.). stitnici za oci. NaOH. Ocena zaprasenosti: Gravimetrijska metoda – masa prasine u zapremini vazduha. Gasovi – gasovito stanje hem.optimalna osvetljenost. vanredni. ili kondenzovanjem pare) -Koncentr. Zadaci: . Medicinske mere – prof.) alergogena(brasno.. automatizacija. ORS: Obostrano simetricno ostecenje sluha > 30% po Fowler – Sabineu pri dugotrajnom izlaganju povisenoj buci i uz iskljucenje drugih etioloskih faktora smatra se profesionalnim oboljenjem. Higijenske – usisavanje.mehanicka zastita masina. u vazduhu moze se izraziti preko: tezine(g/m3). ishrane. tecn.znaci bezbednosti. hermetizacija.. automatizacija i hermetizacija. . rukavice.konc.. Mere zastite od prasine: Tehnicke – mehanizacija.mehanizacija.ventilacija (lokalna odvodna i opsta vestacka).. Aerosoli – sa cvrstim cesticama: prasina (nastaje usitnjavanjem cestica) i dim (kondenzovanjem cestica) . . i hem. . nikl.25 – 5 m Najvaznije osobine cestica prasine: velicina. stizu do nosnih supljina. LZS. zapremine(%). koje su pod norm uslovima u tecnom ili cvrstom stanju. periferni vazodilatatori..svetlosna i zvucna signalizacija procesa. obolj i snzibilisanim na sastojke prasine.organska (potice od biljaka i zivotinja) .Izolacija rizika . sastava vazduha...belimantil. Aerozagadjenje III Aerozagadjenje je promena fiz. hem aktivnost.treba da ispunjavaju svoju namenu.info .neorganska ( minerali.Respirabilne prasine – 0. Mn. toxicna (PbO. u podrucju gde ima prasine. predhodni. Medicinske – zabrana rada. sistemski i kontrolni pregledi. a radnik ima obavezu da ih namenski koristi. Higijenske – izbor lokacije preduzeca. Med. osobama sa rep. rehabilitacija ako nije moguca onda prekvalifikacija.

s. Lokalne vibracije -osetljivost na hladnocu. poremecaja ritma i ako je EF > od 50%. Manifestuje se ostecenjem periferne cirkulacije.Nastanak kostanih promena – usled smanjene vaskularizacije i direktnog ostecenja kostiju ( fisure. poremecaj cerebralne i koronarne cirkulacije. recidivirajuci tendovaginitis (obicno.Ako nije bilo komplikacija. Poznavati zahteve i uslove na radu u pogledu stetnosti mikroklimatskih faktora. ogranicenje dnevne expozicije na 30-50% radnog vremena. nisu sposobni i za rad gde mogu ugroziti javnu bezbednost. 1.Radnici koji stoje na podlogama koje vibriraju. Neophodno je merenje TA. ORS dati posle lecenja i rehabilitacije. Opste vibracije (pri veoma dugoj expoziciji) . 1. fizikalne procedure. . Patogeneza: . . mestimicna fragmentacija. degeneracija. Srednje teska hip. LZS antivibracione rukavice. prigusivaci).poremecaj CNS-a (glavobolja.Ako se simptomi jave u toku lakog opterecenja (50W na bicikl – ergometru). parestezije. 3. Odredjivanje radnih sposobnosti kod KVS bolesnika Detaljan uvid u f-ju KVS-a u miru i pri naporu. . misica.Rad na transportnim sredstvima. Ishemicna bolest srca: Radna sposobnost zavisi od tezine infarkta. i opstim vibracijama.Teska hipertenzija – nisu sposobni za bilo kakav fizicki rad i treba im promeniti radno mesto. Podela: 1. ekstenzori). nerava i opstim poremecajima. “prazni prsti” osecaj da je koza nalegla na kost distalne falange. nije sposoban ni za kakve poslove sa fizickim naporima.Ostecenje k. holter monitoring. Blaga hipertenzija – 95-104mmHg – nisu sposobni za tezak rad i rad nat0. – 105-114mmHg – nisu sposobni za fiz. analgetici. mogu da se osposobe za rad u toku 3 meseca. uslova i zahteva radnog mesta. pa ga treba penzionisati. . Voditi racuna o efektima kontinuirane terapije na radnu sposobnost. hiperkeratoza. ciste. razdrazljivost. “beli prsti”. EMNG (neuromuskularne prom.info .onda pacijent niije sposoban za rad koji je jednak ili veci od nivoa pri kome se ispoljavaju promene. komplikacija. 2.Rad sa rucnim vibrirajucim alatima. vestibularnog aparata. lakse podnose dinamican rad. . kostiju. napore srednjeg i teskog stepena. .Nastanak neuropatija – usled poremecenog senzibiliteta i osecaja za bol. Th vazodilatatori. vitamini.3. – dejstvo vibracija na adrenergicke Rc => prolazni vazospazam (naizmenicna pojava spazma i atonije) => atonija kapilara. asepticna nekroza. Vibraciona bolest Vibraciona bolest je skup poremecaja koji se javljaju pri dugotrajnom izlaganju lok. intenziteta i trajanja fizickog rada. osteoporoza). raslojavanje. Rtg (kost-zgl promene).). Dg.sl. kapilaroskopija. porem. ergometrijska testiranja.belimantil. 2.hladnoca. Izvori expozicije: . zamor + polineuropatija (vegetativna). ragade. a najcesce ni za druge poslove (zbog napora da dodje na posao). 4. 6 www. ako pri otpustu iz bolnice nije bilo anginoznih bolova. Prevencija – Tehnicke mere (amortizeri. starosti obolelog i njegovog radnog mesta. “plavi prsti” cijanoza. .Ako se u toku opterecenja javi angina pektoris ili ST depresija . zglobova. Kl. Arterijska hipertenzija: Radna sposobnost zavisi od tezine bolesti. 2.

kontinuirana buka (promenljiva ili nepromenljiva) 2. Doplerov efekat se zasniva na promeni frekvence UZ talasa.Prasak – impulsna buka traje manje od 1s. Pri gorenju plasticnih masa. -rad nije dozvoljen osobama sa ostecenjima sluha i CNSa.Zakonske mere – selekcija uz audiogram.sum– frekventni spektar je kontinuiran. 2. Mere zastite: 1. -u th se koristi UZ vece jacine ( za zagrevanje tkiva. vestacko djubrivo. 2. -izlaganje trudnica UZ pregledima svesti na opravdane indikacije  Infrazvuk (<16Hz) – u prirodi se javlja prilikom zemljotresa.Prost ton (jedna sinusoida) 2.info .. sa bazama gradi cijanide.Zvucna izolacija 3. PVC mase..1. frekvence. udara talasa u obalu.belimantil. Nivo intenziteta zvuka (L) – je odnos posmatranog i referentnog intenziteta. 2.  Ultrazvuk ( 20 kHz – 1GHz) -u dg se koristi UZ male snage putem refleksorne transmisione tehnike. -moguca je pojava kavitacija u tkivu. Mere zastite: kacige.Nivo cujnosti (fon)=> izmeren nivo zvucnog pritiska korigovan propustanjem signala kroz elektrcni filter. za razliku od periodicnog zvuka. kada se izvor i prijemnik uzajamno krecu. zastita od buke.U semenu voca u obliku amigdalina. stanje coveka posle nekog vremena ili prekoracenjem odredjene jacine: 1. impulsna buka Zvuk se od izvora krece u svim pravcima brzinom od 340m/s. Podela na osnovu pravilnosti promene zvucnog pritiska u nekoj tacki: I periodicni zvuci 1. 2. 2. destrukciju kalkulusa) -efikasno prodire kroz cvrstu i tecnu sredinu. primena izolacionih mterijala. Sa naglim porastom i padom amplitude. Karakteristike zvuka i buke IV -Zvuk nastaje oscilacijom materije koja ima svojstvo elasticnosti. Mere zastite: -pri drzanju sonde koristiti gumene rukavice sa pamucnom postavom. gde je moguce izdvojiti karakteristike svake frekvencijske komponente.Na izvoru buke – podmazivanje. Najvecu opasnost predstavlja frekvenca od 8Hz. za koji se uzima vrednost praga sluha (0dB)=>L=130dB Subjektivne velicine zvuka: osetljivost sluha je najveca za frekvence 3000Hz 1. kroz vazduh (u vodi 4x brze). Toxikokinetika i toxikodinamika: 7 www. -Buka se karakterise kao neprijatna pojava koja utice na psihofiz. Profesionalna trovanja cijanidima HCN je bezbojan gas ili jako isparljiva tecnost (miris na badem). -Intenzitet zvuka (w/m2) -Zvuvucni pritisak (Pa) -Frekvencija broj oscilacija u 1 s (Hz).Cujnost (son) po dogovoru na 1000 dB odgovara nivo cujnosti od 1 fona. diskontinuirana 3. obuhvata sve vrednosti unutar nekog intervala. dok ga vazduh brzo apsorbuje. montiranje prigusivaca.Slozen ton (vise prostih tonova razlicite fr) 3.Slozen muzicki ton (ako su frekvekvencije pratecih tonova celobrojni umnosci frekvencije osnovnog tona) II Neperiodicni zvuk 1. Izvori expozicije: 1. u duvanskom dimu. jer se poklapa sa  ritmom elektricne aktivnosti mozga. Principi merenja buke – sonometri (bukometri) – mere nivo buke i zvuc.

-Nespecif. automatizacija i hermetizacija. ..mehanizacija. III Chr trovanje – uvecanje tiroidee. sl. Konvulzivni st – ton. pa ga treba stvoriti u sto vecoj kolicini da bi se nagradio cjanmetHb u kome je CN nejonizovan i netoxican. Higijenske – izbor lokacije preduzeca.Asfikticni st – pad TA. Organizacione . -Eliminacija: pluca i koza (znoj). tahikardija. To se posebno odrazava na CNS i KVS. vreme poluzivota 19 h. i prestanak celijskog disanja. Th: asistirana ventilacija. Zadaci: . ruzicaste koza sluzok. disanje retko i povrsno. neuropatije. centra. . 3. miris badema. . senz. 4. Ca(CN)2 izaziva prosirenje krvnih sudova lica i gornjeg dela trupa uz pojavu tamno crvenog eritema.znaci bezbednosti. -Neurotoxicni. .Srednji – 7-10 dana 3.Eliminacija rizika – ostvaruje se pri projektovanju proizvodnog procesa. Pomera se kriva disocijacije Hb ulevo i pomera odavanje O2 tkivu. -Pretvaranje hidroxikobalamina u cijankobalamin i vezivanje za metHb pri cemu nastaje cijanmetHb. LZS. infuziji. tim strucnjaka koji brine o sprovodjenju aktivnosti.Izdvajanje radnika (odnosi se na LZS) Zastita na radu obuhvata sledece mere: Tehnicke – izbor i zamena sirovina i materijala.higijena prostorija. .St.Stadijum – metalni ukus u ustima.v. moguc AV-blok i znaci ishemije => smrt usled paralize resp. .ima veliki afinitet za metHb.belimantil. ishrane. atrofija optikusa. -Hidroxikobalamin. pa 50 ml 25% Na-tiosulfata -100% O2 -Ispiranje zeluca (kalijumpermanganat ili H2O2) u slucaju ingestije.usled Ca2+ .-Apsorpcija: pluca. 2. neuroloski ispadi (retrobulbarni neuritis.Izolacija rizika . Th -Acc trovanje: bazira se na cinjenici da CN. Sredstva za licnu zastitu radnika Zastita na radu obuhvata aktivnosti koje otklanjaju opasnost i nepovoljne posledice u tehnoloskom procesu. ubrzan puls.info . 8 www.mehanicka zastita masina. antikonvulzivi i antiaritmici. . 3. II Laksi oblici acc trovanja 1. -Na–tiosulfat–stvara se Na–tiocijanat koji je netoxican.Laksi slucajevi –3 dana 2. klon. -10 ml 3%NaNO3 u i. vezan za Er.. brzo se eliminise urinom -2-3 tabl. – dispnoicni (asmaticni) st. Efekti: -Toxicni .grcevi. koza i GIT (u zelucu se oslobadja CN-) -Transport: 60% vezan za proteine. tahipnea.sl.Izrazeni – 20-30 dana 4. Cijanidi reaguju sa jedinjenjima koja sadrze S pa nastaju tiocijanati iliradanidi (manje su toxicni i eliminisu se urinom). . I Visoke koncentracije apoplekticna forma trovanja (covek gubi svest.ventilacija (lokalna odvodna i opsta vestacka). poremecaj metabolizma vit B12 i folne k. perif.). paraliza centra za disanje i srcani rad => smrt za 1-2 min. ostecenje sluha).svetlosna i zvucna signalizacija procesa. ataksija.odvajanje delova tehnickog procesa. -Co-helati ORS: Radna sposobnost uspostsvlja se: 1. amil-nitrata i jedna ampula da udise svakih 5 min. Kl.optimalna osvetljenost.Chr trovanje – u zavisnosti od kl. komatozno stanje.asfiksija usled vezivanja cijana za feri-jon mitohondr. alkalizacija.

-Zanimanje. predhodni. LZS . benzen. . Organizacione . simptomatska th. rehabilitacija ako nije moguca onda prekvalifikacija. Spoljasnja – vodom.dekontaminacija!!! 1. ozracivanja postoji i udisanje) 2. ishrane. Etiolog. Profesionalni kancerogen je svaka supstanca ili mesavina koja prouzrokuje porast incidenca benignih ili malignih neoplazma. sistemski i kontrolni pregledi.treba da ispunjavaju svoju namenu. vanredni.dimnicari (skrotum). orijentacija i selekcija. Vidi dodatak .istovremeno se sprovodi i dekontaminacija: 1. blagim sapunom. . orijentacija i selekcija. Poslodavac je duzan da ih izda radniku na koriscenje.mehanizacija. .higijena prostorija. Poslodavac je duzan da ih izda radniku na koriscenje. Medicinske mere – prof.Izolacija rizika . –Kancerogeneza obuhvata: 1.Izdvajanje radnika (odnosi se na LZS) Zasita na radu obuhvata sledece mere: Tehnicke – izbor i zamena sirovina i materijala.Interna – eliminacija radionuklida pri internoj kontaminciji (pored spolj.bezbedno uklanjanje otpadnih materija.znaci bezbednosti. LZS. transplantacija kostne srzi. Cr. a da pritom ne ometaju radnika u izvrsavanju radnih operacija. Med. predhodni. th faktorima rasta maticnih celija. rehabilitacija ako nije moguca onda prekvalifikacija. automatizacija i hermetizacija. ili bitno skracuje latentni period izmedju expozicije i nastanka neoplazmi i dovodi do indukcije tumora na drugoj lokalizaciji.mehanicka zastita masina. pesticidi.optimalna osvetljenost. tim strucnjaka koji brine o sprovodjenju aktivnosti. rudari (pluca uzrok je radon) Patolog.ventilacija (lokalna odvodna i opsta vestacka). 2. th hemoragijskog sy. . sistemski i kontrolni pregledi. Med. Ni.Eliminacija rizika – ostvaruje se pri projektovanju proizvodnog procesa. vanredni. . . mekom krpom. . 2.odvajanje delova tehnickog procesa.. Medicinske mere – prof. –Hemijske materije – aromaticni ugljovodonici. LZS .info . a radnik ima obavezu da ih namenski koristi. a da pritom ne ometaju radnika u izvrsavanju radnih operacija. jonizujuce zracenje.belimantil. Profesionalne maligne bolesti Forma malignog tu .treba da ispunjavaju svoju namenu.svetlosna i zvucna signalizacija procesa.Ireverzibilne promene usled expozicije (lezija DNK=> somatska mutacija) 9 www. Higijenske – izbor lokacije preduzeca. Zadaci: .Transformacija normalnih u maligne celije. konzervansi. . . . Radioaktivna dekontaminacija i lecenje radiacionih sy Th infekcija.bezbedno uklanjanje otpadnih materija. koji je kasna posledica expozicije kancerogenima radnog mesta. 4. Zastita na radu V Zastita na radu obuhvata aktivnosti koje otklanjaju opasnost i nepovoljne posledice u tehnoloskom procesu. a radnik ima obavezu da ih namenski koristi.

berilijum.3. BU-bule. HI-hilusi. 3. zr. ORS: Kontraind. hlormetiletar 2)Rak koze .5mm -mikronodularna 1.Velika: -A kategorija 1-5 cm -B kategorija 1 ili vise zasencenja. raka. retke metastaze. Kl.Kompletni kancerogeni.podsticu inicijalnu promenu i njen razvoj u Tu i predstavljaju uzrok profesionalnog raka. ugljovodonici. poljima. 1)Rak pluca . Vreme i intenzitet izlozenosti.Latentni period. Suzena krenigova polja. . . duze prezivljavanje). PT-pleuralne promene.Kateg 3 Mnogobr. Radna anamneza -Expozicioni radni staz (eventialno razloziti po stetnostima) -Najvisi stepen obrazovanja (interna kvalifikacija) -Prvo radno mesto (opis) (koliko dugo je radio na tom radnom mestu) -Drugo radno mesto (opis) (koliko dugo je radio na tom radnom mestu) -Poslednje radno mesto (detaljan opis) koliko dugo radi na tom radnom mestu) 10 www. kasalj.azbest. CO.Epigenetska kancerogeneza – alteracija expresije nekih gena normal genotipa 4.Mala (do 10 mm): -puriktiformna .belimantil. . LZS. 5.sl. dobro se vidi plucni crtez. kadmijum Karakteristike lokalizacije: .info .anilin. dobro se vidi plucni crtez. I Prema zasencenju: poticu od silikoticnih cvorica 1.Inkompletni kancer. kvarcu (donja polja postedjena). dalji rad na poslovima gde postoji izlozenost kancerogenima.. joniz. 1 Retka mala zas.Pozna silikoza .s. gusta mala zasenc.drvena prasina.UV. benzen 4)Angiosarkom jetre . pliciklicni aromatic. U profilaxi eliminisati kancerogene. Silikotuberkuloza – zbog afiniteta TBC bas prema silikoticnim plucima. crt Simboli za pratece pojave i komplikacije: EM-emfizem. brz razvoj fibroze i sklonost ka TBC-u. hermetizacija procesa Redovne kontrole. (priznavanje bolesti kao profesionalne): Utvrditi da pre pocetka exp nije bilo maligniteta. vec u hilusima i paratrahealnim limfaticima. Th: tuberkulostatici. ne vidi se pl.uvecanje srca. katran 6)Rak nazalnih i paranazalnih supljina . Izvrsiti analizu stetnosti iz radnog procesa. To je “akumulacija” prasine u plucima i reakcija tkiva na njeno prisustvo. nespecificni sim. a ukupna povrsina < od velicine desog gornjeg plucnog polja -C kategorija povrsina < od desnog gornjeg plucnog polja II Prema gustini zasencenja: -Kateg.Multifokalna lok..Akutna silikoza (silikoproteinoza). 3)Leukemije . Analiza exp: nivo toxicnosti (doza.odgovorni za inicijalne promene ili podsticu ranije nastale pocetne promene usled drugih uzroka i predstavljaju uslov prof. konc). Kl. na radnom mestu i u okolini.posle kratke expozicije (do 3 god) visokim dozama. > od A.. ES-ljuska od jajeta. benzidin. 3. Radiografska klasifikacija pneumokonioza Pneumokonioze su fibrozirajuca profesionalna oboljenja pluca.Prognoza (sporiji tok.5-3mm -nodularna 3-10mm 2. Atipicne silikoze: 1.Adenosilikoza – silikoticne promene se ne vide u pl.oko 10 god po prestanku exp. Duzinu latentnog perioda. TB-TBC. Et.do 1. 4. Ni. 2.jon. zracenje. -Kateg 2 Gusta zas. CVkaverna. nastala udisanjem prasine. Dg.vinil hlorid 5)Rak mokracne besike .

 Opterecenje.Dinamicki rad (F x S). koja je radno aktivirana: 1. Mesoviti rad. Granica izdrzljivosti pri fizickom radu.neutrenirane osobe – SF do 150 inhibicijom psy. rada.TA usled MV (porast je veci pri izometrijskim kontrakcijama).Fizicka sposobnost – sposobnost organizma da vrsi pretvaranje hemijske (ATP) u mehanicku (kontrakcija misica) energiju. hemijske.Prilagodjavanje respiratornog sistema: -plucne ventilacije na osnovu: 1.Zdravstveno stanje – dispozicija radnika. . .) -Da li kolege koje rade na istim ili slicnim poslovima imaju iste ili slicne tegobe -Rezim rada i odmora (smenski rad i kako se menjaju smene) (godisnji odmori –organizacija) (dnevni odmor da li radi nesto privatno) ( organizovana rekreacija) ( pauze u radu i kako se koriste) (ishrana na radnom mestu) -Udaljenost od posla i kako dolazi na posao -Normiran rad (da li ispunjava normu) -Zastita na radu ( ventilacija da li postoji i da li se koristi) (licna zastitna sretstva sta dobija i sta koristi) 1. 3. bioloske. Savladjivanje opterecenja se oznacava kao napor. sistolnog volumena (sistolne snage)=> SF kriticna SF pri kojoj opada UV je 175-180/min. 2. koji uslovljava prekid ili odlaganje rada za izvesno vreme dok se organizam ne oporavi. Sporedan produkt je toplota (vise se oslobadja pri dinamickom radu). . mora da savlada odredjeno opterecenje. III U fizioloskom smislu: 1. Nju cine: 1. za obaljanje rada koji je definisan zahtevima radnog mesta. Umni rad (aktivnost kortikalnih centara).utrenirane osobe .Staticki rad ( F x t). 2. podizanje tereta.-Rezime stetnosti (fizicke.Senzorna sposobnost – ocuvani senzorni sistemi. Radna optercenja VI Vrste rada: I U fizickom smislu: . -Period koji je potreban za vracanje SF na pocetni nivo. je prporcionalan trajanju fizickog opterecenja. zavisi od: godina. Dinamicki rad – izotonicka kontrakcija.Protok krvi kroz velike krvne sudove u toku fizickog rada regulisan je: 1. Staticki rad – izometrijska kontrakcija. stepena utreniranosti. 2.  Radna sposobost – sposobnost pojedinca za obavljanje ma koje vrste rada. Osnovni uslov je odsustvo mane ili oboljenja. dalji porast stimulacijom sy.Prilagodjavanja KVS-a fizickom opterecenju: -MV: .info . Fizicki rad (aktivnost skeletne muskulature).respiratornog volumena (umereni rad) – 3-4x 11 www. pola i vrste mis. 2. rad na visini i dr. nagomilavanjem kiselih produkata metabolizma => dilatacija misica -Maximalna vradnost SF pri naporu zavisi od: starosti.belimantil. potrebama tkiva za O2 i hranljivim materijama. napor – da bi organizam izvrsio neki rad. izrazava se zamorom. a obrnuto srazmeran utreniranosti organizma. II Sa aspekta termodinamike – rad je proces pretvaranja E iz jednog oblika u drugi. nefizioloski polozaj tela pri radu. vazni za ispunjenje zahteva radnog mesta. IV U odnosu na tip kontrakcije skeletne muskulature. .  Fizicki faktori radnog opterecenja: 1. 2. pola. 3.

-znaci emfizema. pneumotorax Rtg: -Okruglaste senke. -Objektivno: znaci emfizema. simetricno (izgleda kao da ih ima vise desno. 12 www. pa preko nerava do talamusa i cerebeluma.AMP -pO2 . nalazista gline -oboljevaju: kamenoresci.  u glikogen. Silikoza pluca Opstruktivno – restriktivni poremecaj. a odatle do senzorne kore.Najcesce HOBP i emfizem -TBC. psihomotorno opterecenje. Javlja se obicno ako je koncentracija kvarca u mesanoj prasini bar 5%.respiratorne frekvence (tezak rad) 40-50 resp / min Kontrola hiprventilacije. sposobnost odlucivanja i radno pamcenje). Veliki cvorici su skloni kalcifikaciji oko zahvacenih ly zlezda se taloze krecno fosforne soli “ljuske od jajeta” Kl. kamenog uglja. 2. rudari Patogeneza: 1. gornjeg srednjeg reznja -na pleuri brojne adhezije. chr plucna insuficijencija.. Silikoza je fibroza pluca uzrokovana inhalacijom i akumulacijom SiO2.Imunoloska teorija: autolizom makrofaga nastaju Ag koji stimulisu RES da produkuje At =>reakcija Ag-At + prasina stimulise oslobadjanje TNF. sigurnost i preciznost obavljanja posla.2. u toku odmora 85% mlecne kis.info .u toku intenzivnog rada ili normalne vrednosti gukoze -laktata. vajari. Dispnea. Izvori expozicije: -rudnici metala. Patoloska anatomija: -pluca su hiperpigmentisana. Opterecenje vidnog sistema 2. .Stimulus deluje na spec. -pleuralne adhezije. -ATP.saturacija Hb kiseonikom se ne menja znatnije . sa hronicnim plucnim srcem i cijanozom. ostvaruje se humoralnim (CO2 .sl. hem.belimantil.pCO2 se ne menja znatnije  Psiholoski faktori radnog opterecenja: I grupa: Indirektna psihicka opterecenja – vezano za nepovoljne uslove radne sredine (fiz. poredjana kao lukovica. laktati) i nervnim mehanizmima. bronhijektazije. Opterecenje cula sluha (buka umanjuje koncentraciju. Komplikacije: . -sivkasti cvorici ispod visceralne pleure (2-3mm). ADP. 15% CO2 i H2O.Hemijska teorija-delovanjem Si kiseline nastale rastvaranjem SiO2 2.  Senzorna opterecenja: . odgovornost na poslu). a expozicija 20 ili vise godina. Krv u ispljuvku se javlja pri siliko TBC. bol u grudima i kasalj. O2 .Najznacajnija senzorna opterecenja su: 1. HOBP. i biol agensi iznad dozvoljenih granica i extremno nepovoljni uslovi radne sredine). II grupa: U vezi je sa faktorima koji se odnose na zahteve posla i organizaciono – tehnoloske karakteristike (psihosenzorno. najcesce u srednjim plucnim poljima. zbog veceg volumena desnog pluca) -Pseudotumori – u posteriornim i apikalnim segmentima. Norme za procenu psihickog opterecenja ne postoje (profesiografski pristup – individualno psiholosko procenjivanje usmereno na pojedinca i konkretan posao ili epidemioloski pristup usmeren na zdr posledice odredjene grupe radnika). Ovi faktori uticu na tacnost. na preseku se vide kolagenska i retikulinska vlakna.Metabolicke promene u toku fizickog opterecenja: -gukoze (sy). i probleme koje donosi losa socijalno ekonomska situacija u zemlji. III grupa: obuhvata socijalne promene i probleme u svakodnevnom zivotu. 3. Rc i on se detektuje i identifikuje (“percepcija signala”).

-vestacki RN: iz tehn. Toxokinetika: 1. bolne senzacije -povecan rizik od bronhogenog Ca. -letalna doza 70 do 180 mg. 13 www. Za arsenovodonik–BAL nema efekta. 3. => cesta je potpuna i trajna invalidnost. Chr trovanje: -koza:eritem. Suvi ili metalni: -postojaniji. Rn.sl. akumulacija u tkivima bogatim keratinom (koza. Acc trovanje: -latentni period 2 do 24h. a smrt nastupa za 24h do 4 dana. -alopecija. -iritacija sluzokoze ociju i respiratornog sistema. iritativno. -leukemija. 2. Zuti arsen: -nastaje naglim hladjenjem As para.U zivotnoj sredini: -prirodni RN: radioaktivni C. koji dovodi do kontinuirane izlozenosti unutrasnjih organa i tkiva jonizujucem zracenju. bubrezi. Toksodinamika: Veliki afinitet prema S u merkapto grupama => inhibicija enzimske aktivnosti. arsenopirit. hemoliza Er. hiperkeratoza dlanova i tabana. prolazi kroz placentu ali ne kroz hematoencefalnu barijeru. leukopirit. realgar. davanjem ER i O2 Chr trovnje. -znaci soka.info . -Mesove pruge: na noktima sivobelicaste bele pruge. H3.belimantil. poremecaj integriteta celijske membrane (izlazak sadrzaja celije. deluje lok.Apsorpcija – pluca.tro i petovalentna jedinjenja. sluzokoza GIT-a). BAL (dimerkaptopropanol) prva dva dana na 4h. ulceracije.Biotransformacija: oksidacija . -arsenska polineuropatija: parestezije. Ra. dekontaminacija.simptomatska Th + penicilamin. 4. kosa. Arsenovodonik: -blokira aktivnost glutationa. -iritacija koze i sluzokoza disajnih puteva. otvorenih izvora: J. u tezim slucajevima hemo i peritonealna dijaliza. koza (u krvi se vezuje za Hb i transportuje u obliku dimetilarsinske kiseline). na sobnoj t oksidise u As2O3.Izlucivanje: urinom. pluca. kl. K40. Kontaminacija moze biti: 1. GIT. a preostale celijske memrane=“duh celije”+methemoglobinemija)ostecenje bubrega => ABI. 3-5mg/kg zatim 3mg na 12h. -arsenobetain. povracanje proliv). Th: Acc trovanje – provocirati povracanje. redukcija arsenata u arsenite. edem.U. Radioaktivna kontaminacija Interna radioaktivna kontaminacija predstavlja unos radionuklida u organizam coveka. ispiranje zeluca. -metilarsenska i dimetilarsenska kiselina. limfomi. bazo i planocelularni. folikiulitis.3. metilacija. ukupnog As.. auripigment. Profesionalno trovanje arsenom Arsen (V) grupa ima dve alotropske modifikacije: 1. isparava na sobnoj t. Bioloski markeri expozicije (urinu): -konc. -hepatocelularni i angiocelularni Ca jetre.Akumulacija – jetra. 4. Izvori expozicije – As-rude. stroncijum. pa pokusati sa dijalizom. -najtezi oblici – 30min do 2h po trovanju (muka. zbog insuficijencije KVSa. gori plavicastim plamenom i mirisom belog luka 2.

Za razliku od skeletnih misica miokard nema sposobnost stvaranja kiseonicnog duga. rastvorljivosti i Celijske reakcije.zavisi od fizickohemijskih osobina RN i afiniteta za pojedina tkiva.  od ova dva vremena zavisi efektivno vreme poluiscezavanja RN. kao jon intracelularno u Er. Transport: -Vezani za SH-grupe membrane Er. Patohistologija: 1. 1. 2. koza.U radnoj sredini: . uzajamnim dejstvom molekula ADP-a pod dejstvom miokinaze. GIT.belimantil.pri radu sa otvorenim izvorima jon. preko proteinskog dela Hb. vecom extrakcijom O2 iz krvi i vecom efikasnoscu srcane kontrakcije. cittotoxicnosti. a manji deo za pumpanje Ca2+. koji kod neutreniranih iznosi 5-7. a kod sportista i do 20 L O2/min. Ovaj deo cini 2/3 ukupnog O2 duga. osobina elemenata i njihove rastvorlj. Prvo dominira anaerobni pa aerobni metabolizam.Jednostavna pneumokonioza – nakupine ugljene prasine u vidu crnih mrlja i stvaranja cvorica precnika 1-5 mm. Najcesca je pri expoziciji kamenom uglju (antracit). barijeru i lakse dospeva u cirkulaciju. Stepen iskoriscavanja iznosi 66%.GIT –najcesci. glikogenolizom i glikolizom u anaerobnim uslovima. on se restituise iz CP. najkasnije se ukljucuje i najduze traje. Depozicija . respiratorni trakt. zracenja.2. Bioenergetika pri radu I VII Snabdvanje skeletne muskulature energijom: Energija je neophodna za kontrakciju i dobija se iz ATP-a i kreatin fosfata (najveci deo se trosi za pokretanje mehanizma klizanja aktinskih i miozinskih niti. 14 www. Pneumokonioza kopaca uglja Antrakoza je bolest uzrokovana inhalacijom i akumulacijom ugljene prasine u plucima i reakcijom pluca na nju.5 O2. a preostalih 34% se gubi u vidu toplote. a alaktatni dug je 1/3.ATP. U praksi se cesce meri bruto kiseonicni dug. -Laktatni kiseonicni dug je direktno proporcionalan kolicini stvorenih laktata i moze se izracunati iz razlike laktata u krvi pre i nakon opterecenja. Ukupna potrosnja O2 u periodu oporavka – potrosnja u miru.Resiratorni trakt – kinetika zavisi od velicine cestica. Putevi ulaska: .dovoljan je za 1-2 sekunde. -Koza –transepidermalno (pasivnim transportom) -transfolikularno ( radioaktivna supstanca zaobilazi epidr. jednim delom se reverzibilno vezuju za proteine plazme. CP-u i O2 vezani za mioglobin). resorpcija zavisi od hem. . Na+ i K+ neophodnih za kontrakciju). Kiseonicni dug je znacajan pokazatelj respiratorne funkcije u toku fizickog rada. Neto kolicina ovog duga odgovara kolicini O2 koji je neophodan za resintezu depoa energetskih fosfata misicnih celija. opterecenja RN na ½. . -Oxidativna fosforilacija – najefikasnije.  Biolosko vreme poluiscezavanja RN – vreme od kontaminacije do opadanja tel. -Alaktatni kiseonicni dug (zaliha misicnih celija u ATP-u.info . pa se tako omogucava snabdevanje energijom tokom 1 minuta. Joni H se zatim oxiduju i oslobadjaju vecu kolicinu E – pri razgradnj 1 molekula glukoze nastaje 38 ATP-a.  Fizcko vreme poluraspada RN – vreme za koje se radioaktivnost izotopa smanji na ½ (raspad je pracen emisijom jonizujuceg zracenja). II Kiseonicni dug – podrazumeva energetsku potrosnju ostvarenu anaerobnim metabolizmom u fazi pocetka rada. Najznacajniji proces je glikoliza i oksidacija iz glikoze => dva molekula piruvata => acetil-CoA => krepsov ciklus (razgradnja do CO2 i H+). Miokard se snabdeva vecom kolicinom kiseonika. Eliminacija RN: bubrezi.

intencioni tremor. –Suv kasalj i oskudno iskasljavanje crnkastog sadrzaja. hipersalivacija. agresivnost) III manifestni stadijum: neuroloski poremecaji tipa paroksizama: -sklonost ka padanju napred (propulzija). Hronicni radiacioni sindrom Chr radiacioni sy je skup simptoma i znakova. najmanje 5 godina. dispnea. . -Plucna hipertenzija i chr plucno srce. kasalj kijanje. 4. pri cemu nastaju slobodni radikali koji dovode do peroksidacije lipida u CNS-u. Dg. peckanje i svrab ociju. II inicijalni stad: I + neuropsihijatrijski poremecaji (agitacija.4-. hod petla.sl.6. L-DOPA.belimantil. -za funkciju melanocita. godine. Kinetika: -glavni put ulaska je inhalacija. -soli Mn-a deluju iritativno na kozu i sluzokozu. Najpoznatija jedinja su : Izvori expozicije: -oksid u rudama (manganit. Profesionalna toxikologija mangana Mn (IIb grupa) je srebrnasto beli metal izuzetne tvrdoce i veoma je krt. braunit) -u celicanama. Prevencija: . a eliminacija preko bubrega je minorna. izrazena anemija.ne izaziva trajni efekat ili je min. ORS: kontraindikacije za rad sa expozicijom Mn: neuropsihicki poremecaji. –U inicijalnom stadijumu prekid expozicije.Lecenje HOBP i drugih komplikacija.plucna funkcija dugo ocuvana (kasnije:  exp. produktivan kasalj. gde inhibira tiroksin-hidroksilazu => L-DOPA i dopamina.sl. Gradi jedinjenja u kojima je 1-. visoke doze vitamina E. u metabolizmu kateholamina. -za f-ju CNS-a. . profesionalna selekcija i redovni pregledi. koji su posledica kumulativnih efekata malih doza na 2 ili vise radiosenzitivnih tkiva kroz duzi vremenski period. Kl. fenomen zupcastog tocka.  Nastaje obicno posle 10-15 godina expozicije. => brzo se reparira 15 www. -upotreba bezolovnog benzina (tetraetilPb i tetrametilPb ->MMT) Fizioloska uloga(esencijalni element): -za sintezu hondroitin-sulfata. 3.ostavljanje pusenja. -Chr trovanje: I prodromalni stad:opste nespecificne tegobe ( znojenje. Mn u krvi i urinu nema znacaja. grcevi u misicima. chr oboljenja disajnih puteva. dok nesposobnost za rad nastaje tek posle 65. ciju kapsulu cine gusta kolagena vlakna. zaprasenosti. -Neuropsihijatrijsko ispitivanje -Odredjivanje konc. Radiacioni efekat malih doza: doza efekti (mSy) 1-20 granicni nivo. jer se Mn relativno kratko zadrzava u krvi. proiz.3.2. Dg. industrijska stakla (boji u zeleno). -Bol u grudima.i 7-valentan (najstabilnija su dvovalentna jedinjenja). Th. protoka i  RV) Th: .info . baterija. 2) Uloga slobodnih radikala – 3-valentni mangan potencira autooxidaciju dopamina. –Lokalno dejstvo – eritem. povecan afinitet za mitohondrije -eliminacija uglavnom fecesom. Kl. Rtg: simetricno difuzna mala zasencenja (najvise u gornjim plucnim poljima). -za pravilan razvoj kostiju. Toksodinamika: -promene u CNS-u koje lice na Parkinsonovu bolest: 1) Ima veliki afinitet za bazalne ganglije i sivu masu diencefalona.Progresivna masovna fibroza – veci cvorici (>1cm).

multipli mijelom. pa stresna reakcija ima pre svega zastitnu ulogu. 5.Maligni radiodermatitis – najcesci je planocelularni Ca.Profesionalni – moze biti Acc i Chr Stresni odgovor: -eustres (zastitna funkcija) -distres (stresogeni odgovor pracen negativnim dozivljajima i 16 www.Ca 2.. kod radnika ispod 50 god. buka) 2.Radiodermatitis I stepena (simplex) – suva atroficna koza.Svakodnevni ili zivotni. .info . autoimune bolesti.nestohasticke – aberacije...Socijalni stres – interpersonalni sukobi. Fizioloska osnova stresa VIII Stres je opsta.Maligne bolesti: leukem. 1. chr radiodermatitis.Radiodermatitis ulceronecrotika.Promene na germinativnom epitelu – gonade su izuzetno radiosenzitivne: -kod M => oligospermija i astenospermija. adenoCa bronha i tiroidee. Patogeneza: -Nestoh. konflikti.Ostecenje oka: -Acc radiaciona katarakta – radiaciona povreda (velika doza direktno na dno).. Dg: -radna anamneza o izlozenosti. Oporavak je spor (kompromitovana cirkulacija). toxicni i infektivni agensi.. socijalni nemiri. -Chr – dugotrajno dejstvo malih doza.Bolesti hematopoeznog sistema: indikatori porasta apsorpcione doze su Ly.Bioloski i fizioloski stres – gubitak telesnih tecnosti. 3. Promene su reverzibilne. ORS: kontraindikacije za rad u zoni zracenja: -krvne bolesti. starosti. -Stoh. -ostecenje radiosenzitivnih organa. koja je izazvana nepovoljnim stetnim uticajima iz spoljne sredine. jer su lok. promene u jedru mogu biti: . II U odnosu na zivotne situacije u kojima nastaje: 1. -u graviditetu => kongenitalne malformacije. Podela: 1. -kod Z => poremecaj funkcije jajnika i menstrualnog ciklusa. planocel.. 5.Psiholoski stres – iznenadni neocekivani zivotni dozivljaji. efekat – 150 mSy => denaturacija proteina subkapsularno zamucenje.. nespecificna reakcija organizma. Klasifikacija: I U odnosu na vrstu stresogenog cinioca: 1.stohasticke – mutacije.20 20-150 150 500 MDD  rizik od profesionalne bolesti ostecenje radiosenzitivnih organa ostecenje radiorezistentnih organa U chr profesionalne radiacione bolesti spadaju: 1.Radiodermatitis: -Acc. 4. 2. psihoze. maligne bolesti. u epidermu.Psihosocijalni stres – obuhvata psiholoske i socijalne komponente stresa. 4.belimantil. efekat – mutacije u epitelnim celijama sociva nemogucnost da se odrzi providnost sociva.Fizicki stres – nagla i neocekivana fizicka i mehanicka dejstva (udar. bez dlaka. -Radiaciona pre senilna katarakta – chr progredijentna bolest pri kumulativnoj dozi > 150mSy. 3.ilit. 3. 2. jer su visokoradiosenzitivni i direktno dostipni zracenju..

Hipotalamus-adenohipofiza–kora nadbubrega (ACTH. depersonalizacijom i nemogucnoscu samorealizacije novih obaveza. -zamorni kontakti sa ljudima.. -B Ly stvaraju precipitirajuca At. nervni sistem-srz nadbubr.info .sl..Tehnostres – disproporcija razvoja tehnike i mogucnosti radnika da to prati. 17 www.slabe kompenzatorni mehanizmi => rasejanost. Patogeneza: -Urodjeni poremecaj u funkciji makrofaga.Faza alarma (faza soka) – kada individua postane svesna prisustva stresora. rad sa skupom opremom). -poslovi za izolovanim skupim mestima. kod onih koji rade se dlakavim zivotinjama. -Alergijska reakcija III tipa. o kvalitetima stresora i kako se od njih zastititi. glikemija  . nekoliko sati po izlaganju alergenu. Etiologija: -odgovornost za bezbednost ljudstva.)  promene u stresu. -pravovremeno i potpuno obavestavanje pojedinca o mogucim stresorima na radnom mestu. prasina. . organi se draze –direktno (preko Sy) -indirektno (hormoni srzi nadbubrga). kao posledica senzibilizacije na razne organske alergene. Ispoljavanje stresne reakcije: 1. -ogranicenje slobode i inicijative u poslu. preraspodela krvi u organozmu. Kl. I Acc oblik – naglo.. TA .(Ach. prasinom paprike. Fiziologija stresa:1.).. nemogucnost koncentrisanja.. II Sub acc oblik – blazi simptomi. Psiholoske metode za sprecavanje pojave stresa: -profesionalna selekcija osoblja. -faktori radne sredine (buka.. Klinicka manifestacija profesionalnog stresa: 1. alveola i plucnog intersticijuma. Etiopatogeneza: -udisanje cestica organske prasine ciji je precnik <5m (ne prodiru do alveola) => farmerska pluca -udisanje zivotinskih proteina.belimantil. Manifestuje se emocionalnom tuposcu. Alergijski alveolitis Alergijski alveolitis je zapaljenska reakcija terminalnih bronhiola.Sy  svoj tonus (masivna aktivnost): celularni metabolizam  . dolaze u kontakt sa urinom pacova. noradren.Faza mobilizacije (f aktivnog suprotstavljanja) – suprotstavljanje stresoru da bi se izbeglo njegovo delovanje i posledice. usluga. bolovi u misicima). adren. -poslovi sa zahtevom za brzo obavljanje posla. Javlja se kod radnika na vrsenju zita. odgajanju pecuraka. -repetitivni monotoni posao. prosveta. malaxalost.“ sagorevanje na poslu” – vezan za ljude koji su u toku rada izlozeni emocionalnim faktorima (lekari. 3. manifestuje se poremecajima vegetativnog nervnog sistema.stetnim posledicama. kortizol). 2. 2. hemikalije).Hipot. 2. -odgovornost za materijalne vrednosti (npr. -nametnuti ritam rada. -odgovornost za druge ljude. Nastaje 24-48 po prekidu expozicije (kasalj. -Defekt inhibisucih T Ly=>  Thelper => degranulacija mastocita.-vegetat. 2.Faza sloma licnosti(faza iscrpljenja i dezintegracije) . Objektivno: cijanoza + kasnoinspirijumski pukoti.

fulminat. zivin rub (tackasta prebojenost).braonkasti reflex sociva usled nakupljanja Hg u njemu. -metalna ziva pretezno u Er. -U slucaju trovanja organskim jedinjenjima sa radikalima kratkih lanaca. liposolubilna su pa prodiru u CNS i imaju afinitet za subkort. etilHg. slabost. taloze se uglavnom u Er. slabost. -deponovanje najvise u distalnom delu proksimalnih tubula bubrega. jedinjenja imaju lok. -Chr – sacasta pluca => difuzna fibroza.III Chr oblik – vrlo blagi simpotomi. -organska: metilHg. Javlja se bilateralno i odrazava se vise godina po expoziciji. -Sub acc – u predelu hilusa infiltrati kao matirano staklo. neurotoxicni efekti. -posle 3-4 dana promrne na sluzokozi usne duplje (gingivitis.prvo kapci pa jezik. krvave stolice. -neuropsihicki sy – nespecificne astenovegetativne promene–umor. 18 www. 3. -tremor . hem. pluca. Toksokinetika: -apsorpcija. -organska jedinjenja u proizvodnji pesticida i boja. -Atkinsonov znak – merkurialentis. Au. hiperslivacija.metalni ukus u ustima. Jedinjenja zive mogu biti: -neorganska: sulfid. Acc trovanje: -nadrazajni kasalj. -neorg. org i neorg jedinjenja dugih lanaca. Sn) Izvori expozicije: -prerada rude – cijano barit. korozivno dejstvo zbog koagulacije proteina. -proizvodnja termometara. -preko GITa: organska jedinjenjakratkih lanaca u bliku konjugata sa glutationom. ORS: Ne mogu da rade na radnim mestima na kojiima su izlozeni prasini na koju su preosetljivi. Th: Prekid izlaganju alergenima + kortiko Th. zatim intencioni.Chr trovanje: -nespecificni simptomi -orofaringealni sy nastaju postepeno . -sa metalima gradi legure: amalgam (Ag. Deponovanje zavisi od duzine lanca slobodnih radikala:  Dugi lanac (arilna jedinjenja) brzo se metabolisu u jetri. nema orofaringealnih sy i eretizma. -upotreba Hg hlorida u zastiti semena. Rtg: -Acc – cvorici 1-3 mm u vrhovima i pri bazama pluca. klimanje i ispadanje zuba. prolazi kroz placentu i hematoencefalnu barijeru. bol u grudima. dispnea.belimantil. stomstitis. kalomel. 2. -proizvodnja Cl (Hg se koristi kao katoda). nitrat. Kl.sl. Dg: Potvrdjuje se seroloskim i imunoloskim testovima i biopsijom pluca. Ispitivanje plucnih f-ja: restriktivni poremecaji sa O2 i CO2. strukture malog mozga. -osecaj metalnog ukusa u ustima. intersticijalni pneumonitis. Poluzivot 70-90 dana.  Kratak lanac (alkilna jed) sporije se metabolisu. -eretizam – izrazena razdrazljivost. barometara. faringitis) i ulcerozna forma. -toksodinamika: -Inaktivacija enzima koji imaju SH grupe –npr dehidrogenaze (zbog nastanka merkaptida)=> povecana peroksidacija lipida=> ostecenje celijske membrane.info . -eliminacija: -preko bubrega: elementarna Hg. poluzivot 37-60 dana. 1. GIT – organska i koza (org preko folikula dlaka i lojnih zlezda). malaksalost.Profesionalna toksikologija zive Hg (IIb) na sobnoj tu tecnom stanju.

4.”vruce tacke” u oku – zamucenje prvo dela. -Chr trovanje: D-penicilamin. -spontane pauze. – u okviru Chr radiacionog sy. 1. - traumatizma na radu.UV zr . -CHr tr.Mikrotalasno zr . Teorije nastanka zamora: 1. 3. Znaci premora: -povecana razdrazljivost i neuroticno reagovanje. -nespretni pokreti. -org. pa celog sociva.Teorija ugusenja: disproporcija izmedju potrebe za O2 i aerobnog kapaciteta organizma. Jonizujuce zr. Ostecenje oka jonizujucim i nejonizujucim zracenjem Nejonizujuce zr. sociva i mreznjace. ADP. -gubitak interesovanja za rad i okolne dogadjaje. IC zr. koji nastaje ako organizam na zamor ne reaguje adekvatnim odgovorom. Znacajna karakteristika je reverzibilnost. Simptomi umnog zamora: -sporije i konfuznije rasudjivanje.Acc: konjuktivitis i fotokeratitis. – ostecenje roznjace. on nije reverzibilan. 2. -promena raspolozenja. Zamor pri umnom radu se objasnjava aktivacionom teorijom: Inhibicija centara koji su pri radu bili duze excitirani. kao zamor.Bioloski monitoring: -Acc trovanje=> konc Hg u krvi. za 24h. Zamor opominje organizam da treba da prekine aktivnost zbog prekomernog opterecenja i mogucih posledica. -Stoh.: 1. 2.Teorija Intoxikacije: zbog nedostatka O2. efekat – 150 mSy => denaturacija proteina i subkapsularno zamucenje. pri svladjivanju razlicitih vrsta opterecenja iz svakodnevnog zivota. efekat – mutacije u epitelnim celijama sociva i nemogucnost da se odrzi providnost sociva.MT katarakta. CP i glikogena.Teorija promene hronaksije: posle svake depolarizacije javlja se period apsolutne ili relativne refraktnosti (nijedna ili samo suprapragonalna draz moze da izazove depolarizaciju).info . simptomatska i antisok Th. -Chr: planocelularni Ca konjuktive. Premor je chr zamor. -gubitak apetita. jedinjenja sa kratkim lancima=> konc Hg u krvi Th: -Acc trovanje: BAL. ili opterecenja definisanih zahtevima rada. 4. -Acc radiaciona katarakta – radiaciona povreda (velika doza direktno na dno) -Radiaciona pre senilna katarakta – chr progredijentna bolest pri kumulativnoj dozi > 150mSy. 3. TM i otpornosti organizma. starosti.belimantil. . Zamor IX Zamor je fenomen koji nastaje kao psledica aktivnosti organizma u celini ili organskih sistema. Objektivni znaci zamora misica: -usporavanje misicne aktivnosti.Elementarna Hg i org i neorg. 19 www. Premor je patoloska pojava i negativan efekat rada. jedinjenja sa dugim lancima=>  konc Hg u urinu.Teorija iscrpljenja: utrosak ATP. -opadanje intelektualne funkcije. kod radnika ispod 50 god. Patogeneza: -Nestoh. dominira anaerobni metabolizam => nagomilavanje laktata i piruvata. duzice.

Organofosfati (malation.Alkaloidi (nikotin) 3.Karbamati (cineb. Toxodinamika: -Organofosfati i karbamati inhibiraju Ach-esterazu (organofosfati – ireverzibilno. 3.Akaricidi (grinje). gljive korov i dr. 9. 5.. nitrikrezol. suzbijanju ili smanjenju kolicine stetocina (insekti glodari. Kod duzeg dinamickog rada velikih misicnih grupa. -Antikoagulantni rodenticidi inhibiraju vitamin K-reduktazu =>i sintezu 2. da omoguci pauze radnicima pauze onda kada su umorni. Eliminisu se urinom u vidu fenola i alkil-fosfata. -Alkaloidi remete funkciju neuronskih membrana. 3.Neorg. Ukoliko je neophodno koriscenje planske organizacije. Izvori expozicije: 1.Rodenticidi (glodari).Nematocidi. ciram) 7.Odmor je odbrambeni mehanizam koji stiti od premora. bolji efekat se postize kracim a cescim pauzama. ksilen. -Inhibiraju Ach-esterazu usled reakcije estarskiog mesta AchE sa fosfatnom grupom organofosfata (ireverzibilna inhibicija – za porpunu reaktivaciju AchE potrebno je 100 dana).7. vec ga obavljaju druge misicne grupe). i metal-organska jedinjenja (As2O3. karbamati –reverzibolno.Ostalo (kumarin... dikvat) 9.b) Visoko opasni. 3. zbog sporog metabolizma. Malo opasni.) III Prma toxicnosti: 1.pluca..Magacini i poljoprivredne apoteke. 2. fungicidi. -Lipofilna organohlorna jedinjenja se akumuliraju. aldrin.Arbocidi (drvenaste biljke)..Stanovnistvo pri upotrebi proizvoda.. usitavanju. 2. Organizacija rada mora da bude takva.Homolozi i derivati benzena (nitrofenol.Dipiridili (parakvat. 5. Podela: I Prema nameni: 1. aziprotin. Toxokinetika i toksodinamika: -Nemaju tendenciju akumulacije u organizmu i izlucuju se urinom u prva 24h. namenjene prevenciji. 4.. Kod dinamicnog rada manjih misicnih grupa. Odmor se moze koristiti spontano ili planirano i biti aktivan ili pasivan.Halogeni derivati ugljovodonika (DDT. Profesinalno trovanje pesticidima Pesticidi su supstance ili smese supstanci.belimantil. statickog i umnog rada. 6. koza.a) Extremno opasni.Herbicidi. 7. 4. 20 www. -Lipofilna organofosfatna jedinjenja imaju afinitet za masno tkivo i CNS. II Prema hemijskom sastavu: 1.. Potpuno se restituisu sve funkcije koje su u toku rada izmenjene i nadoknadjuje se O2 i hranljive materije. lindan) 4. varfarin.Fungicidi. bolji je aktivan odmor – odmor antiopterecenjem (rad se ne zaustavlja.Insekticidi.10 FK  Organofosforni pesticidi: insekticidi. 2.) 5.info .Momscidi (puzevi).9. Toxokinetika: -Apsorpcija: . najbolji je pasivan odmor (vreme zavisi od tezine i trajanja rada koji je doveo do zamora). paration) 6.) 2. Umereno opasni. forme izuzev mikroorganizama koji zive na ili u coveku ili zivotinjama). nematocidi. 2. jer se tako smanjuje traumatizam i povecava efikasnost rada. CuSO4.Triazini ( atrazin.Formulacija pesticida.) 8.Pri sintezi.Primena pesticida. 1. -Organohlorati excitiraju CNS. Fumiganti (sterilizacija). ali ne maju tendenciju kumulacije. 8.

bradikardija. Stohasticki – mutageni i kancerogeni efekat. jute i konoplje).v. -nestabilni – spontana transformacija jezgra. ili direktnim delovanjem moze doci do opstrukcije. .Favorizujuci faktori: -duvanski dim. tahikardija. 4. a cilj je stvaranje stabilnog nuklida. povracanje. Zastita: list papira (opasna je unutrasnja kontaminacija). a u izrazenim stadijumima radna sposobnost je limitirana i za fizicke aktivnosti. 2n0). antihistaminici. tkivo – nekoliko cm). Dg: -Na osnovu aktivnosti Ach – esteraze (tako se vrsi i ORS) -blago trovanje >50%. Vrste jonizujuceg zracenja i primljene doze Jonizujuce zracenje je svako zracenje. dolazi do snizenja lumena malih disajnih puteva.sl.zracenje – emisija e. -Nadrazaj N – Rc => TA. 2. i  zracenje. 2. 2)Pralidoxim . Patohistoloski nalaz: -Bronh – metaplazija epitela. –“Ponedeonicna dispnea” – tegobe se javljaju prvog dana po povratku na posao (posle vikenda. bolovanja): suv kasalj. Ozracivanje moze biti: -spoljasnje –izvor van tela -unutrasnje . tonicko-klonicki grcevi i paralize. Izvori: -Otvoreni – radioaktivna supstanca nije zasticena od rasipanja po okolini). Nestohasticki (dozno zavisni).cestice (2p+.Infekcija disajnih puteva.Indirektno – x i  zracenje (izazivaju nuklearne reakcije cija je posledica jon. ORS: U pocetku prekid expozicije omogucava rad na mestima gde nema kontakta sa iritansima.belimantil. -Zatvoreni – radioaktivna supstanca je mehanicki zatopljena ili inkapsulirana).iz nestabilnog jezgra. pri cemu se emituje .izvor u telu Efekti: 1. 3. Th: 1) Atropin – Dg doza = 1mg i. fascikulacije i fibrilacije misica.  lucenje egzokrinih zlezda.  .). Neutonsko zracenje je snop slobodnih n0. Vrste zracenja: 1.  . Postoje: .zr. odmora.info .raspad – n0 = p+ + . Narednih dana tegobe se postepeno smanjuju. koji indirektno jonizuju materiju. glavni 21 www. po tipu kasnog imunoloskog odgovora. Th doza 2-4 mg na 15-20 min. . Izotopi imaju isti broj p+.sl. mala prodornost (u vazduhu nekoliko cm. . stezanje u grudima i neznatan t0. 2. Bisinoza pluca Bisinoza je chr oboljenje disajnih organa. bronhokonstrikcija. kortiko – Th. Radioaktivnost: Nuklidi su razliciti tipovi atomskih jezgara. ali su prodorniji (vazduh – oko 10m. koje pri prolasku kroz materiju jonizuje njene atome i molekule.Usled alergijske reakcije.Direktno – naelektrisane cestice ( Z= p+ + e-. a razlicit broj n0. - .zraci su prodorni EM zraci (21-150 kV napon u Rtg cevi). A= p+ + n0). pamuka.postoji prag primljene doze.stabilni. -srednje tesko 30-40%. otezano disanje.Kl. -tesko – smrtni ishod <5%. u tkivu 50m). Th: -Prekid expozicije -2 –agonisti. -Pluca – okrugla telasca sa cesticama prasine i bez fibroze.U cilju reaktivacije AchE (1-2gr u prva 24h). Kl. Rtg ili x. Moze biti: 1.+ antineutrino =>Z raste za 1 -+ raspad – p+ = n0 + + + neutrino => Z se smanjuje za jedan 1 elektroni slabije jonizuju od  cestica. –Nadrazaj M – Rc=> mioza. abdominalne koloke.. uzrokovano udisanjem prasine vegetabilnog porekla (radnici na preradi lana.

vreme potrebno da se aktivnost izvor smanji na ½. Poticu iz atomskog omotaca. fak. -nuklidi koji se koriste u medicini.Opsta populacija – 10x manje doze.Film dozimetri – izasli iz upotrebe. Zavisi iskljucivo od osobina nuklida.Prirodni – kosmicko zracenje (intenzitet raste sa nadmorskom visinom). koji bivaju izbaceni sa putanje. Povecati udaljenost od izvora. organe150mSy. LZS: -Za fotonsko zracenje – olovne kecelje. stopala 500mSy. -Za  cestice – u slucaju otvorenih izvora – licna higijena da bi se sprecila interna kontaminacija. Ovi dozimetri se koriste u licnoj dozimetriji i za odredjivanje doze koju primaju pacijenti.Profesionalno izlozeni –godisnja E doza: -za celo telo do 50mSy.belimantil. -Za  zracenje – gumene rukavice. Rezultati se izrazavaju u jedinicama apsorbovane doze (Gy). Jedinica : 1 Bq = 1. -nuklearni otpad.relativni doprinos tog tkiva u ukupnoj steti nastaloj od stohastickih efekata kada je celo telo ravnomerno ozraceno  Efektivna doza E = HT  WT.  .primenjuje se u slucaju fotonskog zracenja. -ostaci sagorevanja uglja i nafte..Tehnoloski – radionuklidi nastali pri nuklearnim probama.Biolosko vreme poluizlucivanja (Tb) vreme potrebno da koncentracija unete supstance padne na ½. 5. 5. paravani. Zagrevanjem resetke oslobadja se energija u vidu svetlosti.i fotonsko zracenje.izbacene iz putanjepod dejstvom radijacije.Termoluminiscentni dozimetri – LIF u kristalnoj resetki zadrzava e. 3. oboljenjima sociva i malignitetima! 22 www. Jedinica je Gy = J/kg. pri cemu je 1 za e. Preventivno merenje radioakrivnosti izvora – 1 godisnje kontrola zastite oko izvora. -za ocno socivo i hem. U zoni jonizujuceg zracenja ne rade mladji od 18 god. kvaliteta:1-20. vrlo je prodorno ali slabo jonizuje. Monitoring jonizujuceg zracenja: 1. sake.info .Tezinski faktor za tkivo WT .Apsorbovana doza (D=dE/dM)–energija zracenja koju apsorbuje jedinica mase. Odredjivanje max propustenih doza: 1. 2. 4. Specificna aktivnost= aktivnost jedinicne mase (Bq/kg) ili zapremine (Bq/m3) 6.mehanizam njihove apsorpcije je interakcija sa e-.zracenje – potice iz jezgra. Mere zastite: 1.Ekvivalentna doza (HT = D  WR) – definisana za posmatrano tkivo (WR=tezinski faktor zracenja. Skratiti vreme izlaganja. 2. po isteku 10 T1/2 raspad je zavrsen. rukavice. 2. 4. -koza. koja se meri na citacu. Zastitni ekran i LZS. osobe sa hematoloskim oboljenjima. staklene naocare. a najveci je za  cestice. 2. naocare.Aktivnost radioaktivnog izvora – odredjena je brojem spontanih raspada atoma u jedinici vremena. Fizicke velicine: 1. 7. Izvori zracenja: 1.Vreme poluraspada (T1/2) . 3. vestacka djubriva.Expoziciona doza (C/kg). Jedinica je Sy = J/kg.

. vec ona perzistiraju u tkivu i stimulisu fibroblaste na dalju produkciju kolagenih vlakana.Serpentinski – hrizotil ili beli azbest. emfizem. izrazava zahteve tog radnog mesta i konkretnog rada. aktinolit. 2. -Mezoteliom. -Kasnoinspiratorni pukoti. odnosi u radnoj grupi. kristalne i vlaknaste strukture SiO2 vezan sa Mn.). faktori u njoj. izolacija). Zahtevi rada X Zahtevi rada podrazumevaju karakteristike posla.info . smenski rad. Patohistologija: -Fibrozne reakcije – u pocetku vise u donjim reznjevima. kao i faktori radne sredine (mikroklima. 2. Pokazuju tendenciju progresije sporije nego kod silikoze). -mesa se sa cementom (krov. koncentracijom. Azbest je prirodni silikatni materijal.. Time oni predstavljaju biolosku odrednicu.Zahtevi za odredjenim starosnim granicama. Kancerogenost azbesta: Povezana je sa tipom(krocidolit). izazvana inhalacijom azbestih vlakana. i biol. platno na dasci za peglanje). hemijska industrija. amozit(braon azbest). -Samo uskladjenost zahteva radnog mesta i fizioloskih sposobnosti coveka omogucuje da rad ostane fizioloska kategorija.. -Pored fizickog rada na radnika deliju i brojna senzorna i psiholoska opterecenja. 3. koja definisuci kategoriju i stepen opterecenja radnika na radnom mestu. Azbestoza pluca Azbestoza je difuzna intersticijelna fibrozna bolest pluca. fiz. Komplikacije: -HOBP. radno vreme.1. veca zastitna uloga koze kod muskaraca).. kasnije sluzavo gnojni sputum.belimantil.t. Javlja se u dva oblika: 1. nacinom ulaska u organizam i dimenzijom vlakana. Ca. 2. -Pleuralni izliv (kada se pojavi – posumnjati na mezoteliom). dizajn i konstrukcija pribora za rad. -Predmet interesovanja su fizioloski zahtevi rada (zahtevi za cije se ispunjenje ulaze napor koji ne prevazilazi fizioloske okvire). -Industrijska prerada azbesta (zastitna odeca. poremecaj pO2 (prvo pri naporu). -Plucna funkcija je najosetljiviji test. da se izbegne zamor i nezadovoljstvo i obezbedi optimalna efikasnost.Amfibolni – krocidolit (plavi azbest). kompjuterizacija. –Dispnea i neproduktivan kasalj. Kl. kao i kvalitet stetnosti radnog mesta koja deluju na radnika. -Dokaz expozicije je 10-30 azbestih telasaca u sputumu. Fibrozne ploce su retke na pleuri. Per os unos ne dovodi do raka. radnog mesta i radnog prostora. a perihilarno retko.Zahtevi za pojedinim funkcijama organizma. Podela zahteva rada: 1. Rtg: -Trakasta zasencenja u donjim plucnim poljima (oznacavaju se sa s.Zahtevi za odredjenim polom (tezak fizicki posao. hem. prikardu i dijafragmi (azbestna telasca – azbestna vlakna oblozena proteinskim omotacem – vretenasta i na krajevima nalik buzdovanu).u) -Pleuralne ploce i zadebljanja (cesce na levoj strani). rezim rada i odmora. termolit. Patogeneza: -Imunoloski mehanizmi – makrofagi ne fagocituju vlakna duza od 8m. Izvori expozicije: -Rudnici azbesta (Strugari kod KG i Korlace kod Boljevca). bronhogeni Ca=> lece se komplikacije! 23 www. Pb. Na).sl. izrazene osobinama licnosti radnika. odgovornost.

su radiorezistentni. akceleratorima i nuklearnim centralama -Radio – th. -Nuklearne probe i experimenti. tranzitorne leukocitoze.sl. granulocitne i monocitnu lozu –1. -Cd je svrstan u I grupu humanih kancerogena (rizik od Ca pluca i prostate). ORS: -Na osnovu koncentracije Cd u bioloskom materijalu. na osnovu proteinurije.5Gy u kratkom vremenskom periodu – nekoliko h do 1-2 dana. Izvori ekspozicije: -U prirodi u vidu minerala grinokita. jer ubrzano sazrevaju i ulaze u cirkulaciju. 24 www.=> pneumonitis. –U slucaju inhalacije dimova: -manjih koncentracija => metalna grozni -vecih konc. -Dugotrajna expozicija: prva manifestacija toxicnih efekata je ostecenje bubrega (asimptomatska proteinurija). Sagoreva crvenom plamenom. Toxokinetika: -Kod profesionalno izlozenih. jetra. povracanje.CaNa2 EDTA u sporoj infuziji.4 Gy. za mijeloblast 2. Akutna radiaciona bolest -Skup simptoma i znakova u toku 6-nedeljnog perioda posle ozracenja ljudi dozom > o. -hipovolemija i acidoza. prolivi. -inhibicija enzima. -poremecaj sprovodljivosti. zuta prebojenost zuba i anosmija. a posledicno nastaju opteoporoza i osteomalacija. Th: . -Depoi: bubrezi. -Nepravilna distribucija radioaktivnog otpada.6 Gy. edem pluca. -hemoragijska dijateza. sulfati. obavlja se na osnovu odredjivanja Cd u krvi i mokraci. za maticnu celiju.grupe proteina. Bioloski monitoring: -Procena intenziteta expozicije.Antagonizam Cd i Zn. .belimantil. Kl. -povecana propustljivost zidova krvnih sudova. Patogeneza: -Ostecenje membrane celije. -insuficijencija hematopoeze. -Eksplozija atomske bombe. jer se ne dele i odgovorni su za nastanak inicijalne. 4. -Stanovnistvo – kontaminirana hrana i pusenje. Izvori expozicije: -Nukleatorni akcident na reaktorima. -Poluzivot: 15-30 godina. -Proizvodnja i primena nuklearnog oruzja. Profesinalna toksikologija kadmijuma Kadmijum (IIb grupa) je mek srebrnasti metal. -zaustavljanje deobe celija – za depresiju pluripotentne celije –1Gy. u tkivima je vezan za metalotioneine. koji oksidise na vlaznom vazduhu i gubi sjaj.3. gadjenje. cijanidi. pneumonija. Javljaju se i emfizem (osnovna karakteristika je kasnjenje simptoma u odnosu na razvoj bolesti). -Profesionalna expozicija u toku przenja rude. inhalacija je glavni put. U proceni velicine depoa koristi se petodnevni test mobilizacije helatima (CaNa2 EDTA). misici (vremenom prelazi iz jetrinih u bubrezne depoe). lako se rastvara u kiselinama dajuci soli: halogenidi. nitrati. -Pri ingestiji: muka.info . Ostali prekursori i zrele cel. Toxodinamika: -Veliki afinitet za SH. sulfidi i karbonati.

info . transplantacija kostne srzi.Spoljasnja – vodom. zamaranje dijareja ( tecne. nekroza.posle 2-3 dana zbog ostecenja megakariocita. doza 1-3 Gy 4-6 Gy 7-10 Gy - prodromalni stadijum anorexija. 3-6 Gy =>erozija koze. ili pri manjim dozama (4-6 Gy)zbog hemoragije u GIT-u. simptomatska th. Anemija se moze javiti ranije pri visokim dozama (>6Gy).belimantil.  Limfociti – najosetljivija zrela celija (ostecenje DNK – hrom. th faktorima rasta maticnih celija. ascites. krvave stolice). dehidratacije i deskvamacije. ali se anemija ne ispoljava duze. deskvamacija (plazma ulazi u lumen creva. alopecija latentni stadijum pogodjene celije u krvi pogodjene celije u kostnoj srzi aplazija. eritema. aberacije i mikronukleusi u Ly => stvaranje binuklearnih Ly).sl. acidoza manifestni stadijum infekcija hemoragijski sy intoxikacija – endogena sepsa >10 Gy=> sve manifestne bolesti pocinju odmah: poremecaj svesti. > 10 Gy => ulceracije i nekroza (moguca gangrena i amputacija distalnih falangi ili cak celih extremiteta). Kl. a bakterije u krv.nauzeja povracanje povracanje.th infekcija. zbog zivotnog veka Er (120 dana). Fizicka dozimetrija => TDL za merenje expozicionih i apsorbovanih doza. Dg: 1. ozracivanja postoji i udisanje) 2. a ispod je erozija sluznice).  Trombociti .istovremeno se sprovodi i dekontaminacija: 1. th hemoragijskog sy. 3. blagim sapunom. mekom krpom. Th: . KVS-lezije.  Celije respiratornog trakta – postradiacioni mukozitis (gumasta sluz. 25 www. zbog acc intravaskularne hemolize.Interna – eliminacija radionuklida pri internoj kontaminciji (pored spolj. Biodozimetrija: -radioaktivnost urina ( i  spektrometrija) -analiza hromozomskih ostecenja.malaxalost. na kozi: eritrm. ulceracije i opekotine II stepena. zbog praznih prostora izmedju crevnih resica).  Epiderm i adneksi koze – 3 Gy => epilacije. . to doprinosi razvoju hemoragijskog sy.  Maticne celije crevnog epitela – degeneracija. Klinicka slika 2. Eritroblast – najosetljivija celija od prekursora.

anglezit. R . 2. sluzokoza gornjih respiratornih puteva).info . 4.svako telo koje ima t0 > od apsolutne nule (-2730C) odaje je okolini putem zracenja.Tiroidea i nadbubreg. toplote sa tela vise na telo nize t0.spoljasnji deo (koza. 2.belimantil. kada se izjednace t0 tela i okoline. (S=0 toplotni bilans je uravnotezen t0=const) Mehanizmi termoregulacije: 1. sluzokoza. podlozni su kolebanju . Prerada Pb ruda: galenit.odavanje toplote prevodjenjem.29. Profesionalna toksikologija olova To je sivkasto beli metal (tvrdoca se povecava dodatkom antimona. 3. a na vazduhu lako oksidise. Intenzitet prevodjenja zavisi od velicine dela tela izlozenog okolini i koeficijenta toplotne provodljivosti (najveci je za cvrsta tela). cerusit.izotermija. Ovaj fenomen se odvija i na nivou organa za disanje.20C – termicka homeostaza.8-380C. Termoregulacija u toku rada – rad u uslovima toplotnog diskomfora XI Termoregulacija je fizioloski proces kojim se t0 odrzava u uskim granicama i kod coveka izmerena ispod pazuha iznosi 36.1-37. -Isparavanje – jedini nacin za odavanje toplote kad je t0 organizma jednaka ili visa od okoline. -Konvekcija – fenomen zagrevanja molekula vazduha koji se nalaze neposredno uz povrsinu koze (sloj vazduha je debljine 2-8mm). temperature zivotne ili radne okolinei intenziteta fizickog rada.6 kCal/gr (2.odavanje toplote zracenjem. Termicka ravnoteza se uspostavlja. misici. Zahvaljujuci tome temperatura u toku dana neznatno varira. M= E  R  C  K  W  S M – intenzitet toplotne produkcije. telo odaje IC-zrake. -Kondukcija – direktno prevodjenje energije. 2. Obicno je dvovalentan. U odnosu na t0 . -Adekvatna tolerancija extremnih temperaturnih razlika moze se postici treninzima u termickim komorama. Moze biti: a)nevoljna (spontani tonicko-klonicki grcevi) i b)voljna (povecavanje fizicke aktivnosti u cilju povecanja metabolizma.1. K – odavanje toplote konvekcijom. 26 www. Cu). Izvori expozicije: -Najopasniji su Pb-oxidi (pri topljenju Pb) 1. Proizvodnja akumulatora.5-33. razlikuju se dva dela organizma: 1.odavanje toplote isparavanjem. tj. zagrejani molekuli odlaze sa povrsine koze. W – toplota oslobodjena pri radu. a hladni padaju na povrsinu (kruzenje molekula vazduha u slojevima koji su najblizi povrsini koze).Nervno-reflexne reakcije (Rc za hladnocu ima vise i smesteni su povrsnije). As. E . jer su 4-valentna jedinjenja nestabilna.Unutrasnji deo – jezgro ima stalnu temperaturu – 37. Odigrava se i na vidljivim sluzokozama.Radijacija.90C.Fizicka termoregulacija: . S – toplota akumulirana u organizmu. Oksidacijom organskih materija u aerobnim uslovima raste CO2 i H2O i toplota. C .5 kJ/gr). Energija tog zracenja proporcionalna je t4. Klasicni benzin (olovna alkilna jedinjenja se dodaju kao antidetonatori ). pri cemu je kretanje toplote uvek usmereno sa tela vise na telo nize t0. Isparavanje 1gr HO dovodi do gubitka energije od 0. 3. a samim tim i termogeneze). Rastvara se u kiselinama.Hemijska termoregulacija (prilagodjavanje intenziteta metabolizma trenutnim potrebama i akutnoj situaciji u spoljasnjoj sredini). u zavisnosti od individualnih osobina organizma i velicine toplotnog stresa). 2. zavisno od bioloskog ritma. -Rad u neadekvatnim toplotnim uslovima zahteva postepeno privikavanje – aklimatizaciju (traje 3-4 nedelje.

Izrazit afinitet za kosti ( aktivnost steoklasta). 10. -jonizovano Pb 0. I – nespecifizni simptomi: nesanica. Poremecaj sinteze hema => proto i koporoporfirina u Er. protein plazme 4%. -Transport – Er 95%. koja autooks. Toksokinetika: -Apsorpcija . 2. mleko. Ostecenje hepatocita.reverzibilna frakcija vezana za medulu -krv 2%. . . Kl. Najvise zahvaceni misici.nespecificni znaci: -olovno bledilo – spazam krvnih sudova. 4. D-penicilamin. Hemoliza Er => sideroblastna anemija. Etiologija i patogeneza: 27 www. deceniji. koproporfirin u urinu. -olovni rub – duz donjih sekutica i ocnjaka.Opstuktivni – prevalenca 10-12% => cesci kod muskaraca u 5. 5. Peroksidacija lipida. ingestijom.. u soc. . Pojava olovnog ruba na desnima – talozenje PbS. Pb u krvi i urinu (bioloski marker expozicije). TA. Vezivanje za SH. -aminoleinska kis. 3.: 1. Inhibicija enzima. 6.inhalacijom. Th: Promene su uglavnom reverzibilne. GIT-a 16%. Postoje tri vrste: . 2. Dehidrataza -aminoleinsk. 11. kis. 5. parenhimatozni organi. bolovi u zglobovima i misicima. Zastita od korozije (olovni tetra oxid – minijum). Puls. plazmi i urinu.sl. stvara slobodne radikale. III – Encefalopatski oblik.Mukoidni(pusacki) – prevalenca 15-30% . zubi. Toxodinamika: 1. znoj.3-0. kosa. Grncarska industrija (olovni dioksid).Neuromuskularni oblik –pareze i paralize obicno na rukama.GIT oblik –olovne kolike. 3 meseca godisnje u poslednje 2 godine. malaksalost.belimantil. BAL–dimerkaptol (encefalopatija). Protoporfirin IX u Er (ukazuje na raniju expoziciju). 4. Bioloski monitoring: 1. CaNa2 EDTA (kod chr). -Provocirano povracanje. 8. sa slaboscu extenzora.  apetita.4% (odgovorno za toxicne efekte).bronhitis simplex.grupe => stvara merkaptide. i 6.ireverzibilna frakcija vezana za kortex . II – Ispoljena kl. Najcesci je radijalni tip ostecenja. Neurotropno dejstvo:-encefalopatija (ostecenje kapilara i  propustljivosti) -masivna aksonalna degeneracija-na PNS sa izrazenim promenama na rukama (neurotoxicno dejsvo aminoleinske kis.Mukopurulentni (infektivni) . Ca-glukonat (olovne kolike) 3. Nefrotoxicno dejstvo. (ukazuje na skoru expoziciju). razdrazljivost. 2. pracene mukom i povracanjem trbuh uvucen i zategnut. 3.info . bol slabi pri dubokoj palpaciji. u urinu. nokti.preko bubrega 76%. kroz kozu. koji su najangazovaniji pri radu. strukturama koje su i zlozene teskom radu. 7. Inhibicija pirimidin-5-nukleotidaze => bazofilne punktacije u eritroblastima. -Distribucija – kosti 95% . 9.4. Profesionalni hronicni opstuktivni bronhitis Chr bronhitis podrazumeva kasalj i iskasljavanje min. -Eliminacija .sl.

vizing. Postoji min. eritrocitoza. CO. ili pri manjim dozama (4-6 Gy)zbog hemoragije u GIT-u. Anemija se moze javiti ranije pri visokim dozama (>6Gy).prestanak pusenja i suzbijanje aerozagadjenja. 4. Izvori expozicije: -Nukleatorni akcident na reaktorima.-Duvanski dim (nikotin. -Teski oblici => + O2. -Proizvodnja i primena nuklearnog oruzja. -Telesna pletizmografija – povecan endobronhijalni otpor. Priznavanje bolsti profesionalnim: 1. -Nuklearne probe i experimenti. tranzitorne leukocitoze. -Egzacerbacije => + AB.sl. u tezim slucajevima FEV1 <50%. gasovi. -Aerozagadjenja (Cl2.4 Gy. -Objektivno: produzen expirijum. Patohistologija: -Hipersekrecija i hiperplazija mukosekretornog aparata. Dokaz da je osoba oduvek nepusac. -U zivotnoj sredini: dim i SiO2. bol u grudima. jer se ne dele i odgovorni su za nastanak inicijalne. klinicka slika HOBP (FEV1 <50%). -parcijalni pritisci gasova su normalni ( u naporu:pO2.posle 2-3 dana zbog ostecenja megakariocita. za maticnu celiju. Kl. Prevencija: . Dokaz o progresiji bolesti tokom rada. to doprinosi razvoju hemoragijskog sy. antiholinergici. mrljaste senke. jer ubrzano sazrevaju i ulaze u cirkulaciju. -Kasalj i iskasljavanje. akceleratorima i nuklearnim centralama -Radio – th. -Nepravilna distribucija radioaktivnog otpada. znaci emfizema. Cd =>rastvaraju elasticne strukture i surfaktant).-th.  Eritroblast – najosetljivija celija od prekursora. Ostali prekursori i zrele celije su radiorezistentni. NH3 => bronhospazam i hipersekrecija). kort.5Gy u kratkom vremenskom periodu – nekoliko h do 1-2 dana. dispnea. pCO2). ostecenje mukocilijarnog transporta). 4. Plucna f-ja: -Opstrukcija sitnijih disajnih puteva.info . -zaustavljanje deobe celija – za depresiju pluripotentne celije –1Gy. -Virus influence. Spirometrijski nalaz pri zaposljavanju je bio normalan.belimantil. -Srednje teski => (FEV1: 50-69%) => 2 agonisti. za mijeloblast 2. -Eksplozija atomske bombe. 5. 3. zbog zivotnog veka Er (120 dana). Th: -Laksi oblici (FEV1  70%) => 2-agonisti. 2. -Atrofican oblik sa metaplazijom (nastaje dugom delovanjem proizvodne prasine). Ostecenje hematopoeznog sistema jonizujucim zracenjem I Acc radiacioni sindrom: -Skup simptoma i znakova u toku 6-nedeljnog perioda posle ozracenja ljudi dozom > o. aminofilin i kort – th. Patogeneza: -insuficijencija hematopoeze. -Profesionalni faktori (prasine. Z:89%). ali se anemija ne ispoljava duze. CO2. -medicinske mere. Oboleli radi na mestima na kojima dolazi u kontakt sa iritirajucom prasinom najmanje 10 godina. pare metala =>sekrecije. -FEV1/Vc ( M:<88%. zbog acc intravaskularne hemolize. granulocitne i monocitnu lozu –1.  Trombociti . 28 www. -Rtg: povecana sudovna sara.6 Gy.

autoimune bolesti.  Stroncijum – deponuje se u kostima => hipoplazija i aplazija.Senzorni (vezan za ciklus svetlost – tama). maligne bolesti. Svi unutrasnji ritmovi nalaze se pod kontrolom tzv. Biodozimetrija: -radioaktivnost urina ( i  spektrometrija) -analiza hromozomskih ostecenja. simptomatska th. Dg: -radna anamneza o izlozenosti. Boioloski ritmovi – problem rada u smenama XII Bioloski ritmovi su posledicne oscilacije fizioloskih f-ja organizma.Frekvenca – broj ciklusa neke pojave ili aktivnosti u jedinici vremena. Klinicka slika 4. . Endogeni oscilatori: t.nauzeja povracanje povracanje. ritam izlucivanja kateholamina.belimantil. 5. psihoze 1. unutrasnjeg sata – locirani su neki delovi mozga kao centri odgovorni za sinhronizaciju endogemih mikroritmova u formiranju jednog velikog endogenog ritma. mijelofibroza i leukemije. alopecija latentni stadijum pogodjene celije u krvi pogodjene celije u kostnoj srzi aplazija.Psihosocijalni.istovremeno se sprovodi i dekontaminacija: 1. Osnovni pojmovi za opis bioloskog ritma su: 1. Kl. 2.stohasticke – mutacije. th hemoragijskog sy. -ostecenje radiosenzitivnih organa. koji su posledica kumulativnih efekata malih doza na 2 ili vise radiosenzitivnih tkiva kroz duzi vremenski period. Th: . 29 www. najmanje 5 godina.th infekcija. II Hronicni radiacioni sy: Chr radiacioni sy je skup simptoma i znakova. chr radiodermatitis. Limfociti – najosetljivija zrela celija (ostecenje DNK – hrom. doza 1-3 Gy 4-6 Gy 7-10 Gy Dg: prodromalni stadijum anorexija. acidoza manifestni stadijum infekcija hemoragijski sy intoxikacija – endogena sepsa 1.Kognitivni (deluju jace od svih sinhronizatora). sa 24 satnim periodom (cirkadijani). 3. ozracivanja postoji i udisanje) 2. -Bolesti hematopoeznog sistema: indikatori porasta apsorpcione doze su Ly. jer su visokoradiosenzitivni i direktno dostipni zracenju.nestohasticke – aberacije. SF.info . aberacije i mikronukleusi u Ly => stvaranje binuklearnih Ly).sl. zamaranje dijareja ( tecne. Spoljasnja – vodom.malaxalost. transplantacija kostne srzi. nivo psihofizickih f-ja.Period – vreme potrebno da odredjena funkcija ili aktivnost izvrse 1 ciklus. Fizicka dozimetrija => TDL za merenje expozicionih i apsorbovanih doza. ORS: kontraindikacije za rad u zoni zracenja: -krvne bolesti.Interna – eliminacija radionuklida pri internoj kontaminciji (pored spolj. mekom krpom. Sinhronizatori koji deluju na endogene centre: 1. 2. krvave stolice). th faktorima rasta maticnih celija. blagim sapunom. promene u jedru mogu biti: . .

rastvorljivosti u vodi i lipidima. 3.pluca (zavisi od rastvorljivosti org. 2. corneumu i idu u krv. potrebno je sledece: 1. 4. -hidrofilni rastvaraci (butanol) – u krv dospeva preko proteina koze.derivati ugljovodonika.3. 4. 3. epilepsija. etri i estri. 2. Zajednicka toksikoloska svojstva i podela organskih rastvaraca Organski rastvaraci su heterogena grupa jedinhjenja.. Hronomedicina izucava vremensku organizaciju funkcija organizma.Farmacija. metabolickih i imunoloskih f-ja organizma. -rastvaraci koji imaju i hidro. dok su psihosocijalni i kognitivni sinhronizatori neizmenjeni. 5. Fiz – hem. <24h=> infradijalni). 2. s obzirom na bioloski ritam psiholoskih. Ciklusi rada nocu treba da traju krace (max 12 h). -ritam rada organa. rastvaraca u krvi). explozivnosti. radi boljeg poznavanja i dijagnostike odredjenih stanja (mnoge bolesti mogu nastati ili se pogorsati usled desinhronizacije bioloskih ritmova). Efekti zavise od: . III Cirkaanularni(godisnji). Fazna razlika je odnos uskladjenosti ili neuskladjenosti ritma neke funkcije prema nekom drugom ritmu koji sluzi za poredjenje. ketoni.Faza – izrazava trenutno stanje unutar nekog perioda. Alifaticni ugljovodonici.info . -Tokom noci mnoge f-je imaju negativnu akrofazu ritma=> traumatizam.koza: -lipofilni rastvaraci (toluen. metilhloroform) – rastvaraju se u str. Izvori expozicije: 1. Toxokinetika: Apsorpcoja: . 2. postoji i podela prema nivoima oganizacije biol. -ritam funkcionisanja organizma u celini.Industrija boje i lakova. koronarna bolest. Cirkadijalni ritam i problem rada u smenama: -Rad nocu desinhronizuje cirkadijalni ritam i nepovoljno utice na radnu sposobnost.i nitro.i lipo-filna svojstva se brze apsorbuju. Da bi se stetni efekti smenskog rada sveli na minimum.Amino. -Po zavrsetku smene radnik nece spavati istim snom.Alkoholi. 2. Podela prema Simoninu: 1. sistema: -celijski ritmovi. sa zajednickom osobinom da rastvaraju druge organske materije.pritiska para. Ona podrazumeva preduzimanje preventivnih i terapijskih mera.Puta ulaska u organizam.. . tacke kljucanja.Halogeni derivati ugljovodonika.Amplituda – otklon od nultog stanja (mesor – srednja vrednost mogucih promena) u + ili – smeru. osobina (rastvorljivost u mastima i vodi).belimantil. Aromaticni ugljovodonici. Bolesti koje se pogorsavaju : astma. Podela bioloskih ritmova po Franz Halberg-u: I Cirkadijalni (24h) – sva kolebanja u organizmu ciji period oscilacije traje 24h (>24h=> ultrdijalni. Rotacija smena da bude brza (na 2-3 dana). -ritam ponasanja pojedinca -populacioni ritmovi. secer. Distribucija zavisi od: 1. ucinak. aldehidi. koji bi po kvalitetu i kvantitetu bio jednak onom po noci.Proizvodnja plastike. 4. II Cirkaseptalni (nedeljni). Za smenske radnike karakteristicno je to sto smenski rad poera samo faze ciklusa budnost – spavanje . zapaljivosti. bogatih vodom.Hemijska industrija. 30 www.

akrolein i formaldehid. pa tek onda motorni nervi (vise na nogama).Vezivanje za proteine plazme. Tip IIb (st. ili nekoliko sati po zavrsetku smene. -Nefrotoxicni agensi: direktno – acc tubularna nekroza. -Hematoloski efekti: citopenija (benzen) i methemoglobinemija (nitro i amino ugljovodonici). stiren. misicno tkivo.sl. Toxodinamika: 1. ali su njegovi metaboliti izuzetno toxicni (formaldehid. poremecaja intelektualnih f-ja)teskoce u koncentraciji memoriji ucenju. Cr). trajno prekinuti expoziciju.Poremecaj f-je cel.. koje dovode do napada u toku smene. vezikule i lihenifikacije  maligna oboljenja (vinil-hlorid.Poremecaj metabolizma (zbog afiniteta prema mitohondrijama). izdahnutim vazduhom.Peroxidacija lipida.jasno ograniceno crvenilo i otok -alergijski . ORS: prekinuti expoziciju. Moze biti: . . -Najpoznatiji hepatotoxicni agensi: tetrahlormetan. Izuzetak je metanol.). masno tkivo. parenhimatozni organi. Tip III (st. . metilhloroform i ugljendisulfid.nejasno ograniceno crvenilo. Profesionalna bronhijalna astma Profesionalna astma je bolest izazvana materijama radne sredine. mravlja kis) Eliminacija: urinom.  koza – kontaktni dermatitis: -iritativni . rastvarace i da toxicne materije prevode u manje toxicne. hloroform. Najcesce se povlace u prvih 6 meseci po prestanku expozicije. metilen-hlorid. a obavezno u periodu od 1 god. -1% rastvor metilensulfid-plavog (trovanje amino i nitroderivatima) + vit C (200-500mg). -Uspostaviti prolaznost disajnih puteva. a uzrocnik alergijskih promena je terpetin. leukemija (benzen).Intrizickog (idiopatskog) porekla  Materije mogu biti: . 2. prasina drveta. Depozicija: CNS. koji nije opasan. -aplasticna anemija. a ako se posle 6 meseci odrzavaju promene. tri i tetra-hloretilen). -Iritacija gornjih respiratornih puteva – toluen diizocijanat. enzimi). 4.prvo ostecen senzibilitet.3. ostecenje glomerula kao posledica alergijske reakcije.. Ni. -hemoliticka anemija (trinitrofenol).i nitro-ugljovodonici). hidroliza.cesci alergeni (krzno.Velike Mr . demencije) pad intelektualnih i memorijskih kapaciteta     PNS . benzen. hematopoeza – methemoglobinemija (amino..info . produkti koze. Tip I (simptomatski stadijum) – umor. 31 www.belimantil. redukcija. Tip IIa (st.Extrinzickog (alergijskog) porekla  IgE + histamin => bronhospazam! . bubrezi – proteinurija. konjugacija. -Tr (terpentin). Th: -Prekinuti expoziciju i ukloniti kontaminiranu odecu. otk.Male Mr – iritansi (metali (Pt.. tetrahloretan. enzimurija. membrane (jonski transport). izmenjene licnosti)promene u strukturi licnosti i izmenjena afektivnost. diizocijanati.Protoka krvi kroz organe. -Iritativne i alergijske promene na kozi: -nastanak kontaktnog dermatitisa (zbog odmascivanja koze. jetra – skleroza i ciroza. problemi sa snom i pamcenjem i koncentracijom. proteini biljnog porekla. 3.Cilj je prevodjenje liposolubilnih u hidrosolubilne org. gubitka tecnosti i susenja povrsinskih slojeva koze) – trihloretilen. Metabolizam: oxidacija. Kl. stolicom. 3.

Radiofrekventno zracenje: mikrotalasi imaju najvecu E (1mm – 1m) i koriste se u telekomunikaciji. -Bronhoprovokacioni testovi (BPT). 4. osoblje. 1. optpor u dis. Rana .Elektricno – deo naelektrisanog tela. Farmakoloska. Jacina polja je srazmerna naelektrisanju i blizini tela (V/M) 2. Nejonizujuce zracenje Nejonizujuce zracenje nema dovoljno E da izazove jonizaciju u zivom organizmu. 1. para. -Specificnost je vremenska i prostorna povezanost simptoma i znakova astme sa expozicijom na radnom mestu.Pojava simptoma najkasnije 24h posle expozicije i odrzavanje 3 meseca minimum. cevima  za 50% i specificna konduktansa za 40%. Mesovita – dvojaka reakcija .Verifikacija napada na radnom mestu. kozmeticari.IC – zraci (780nm – 1mm): izvori su sva zagrejana tela. .naocare sa metaliziranim staklom. 2. . 2. Prema etioloskom faktoru prof.zidovi gradjevinskih objekata su dobra zastira od el. odasiljaci).belimantil. 3. Asmaticna reakcija moze biti: 1. 3. usijeni predmeti (zavarivaci.Prevalenca je 3-20 %. 2. sto veca udaljenost od izvora. a traje 24h (karakteristicna za farmakoloski oblik). 4.posle nekoliko minuta i traje 30-60 min.UV – zraci (100-400 nm): . 3.. mikrotal. 2. 2. zracenja. . Izvori: oscilatorna kola – prirodni (nebeska tela). Th: -Prekid expozicije. ali 32 www. Mesovita astma –posle vise godina – alergijska reakcija ranog i kasnog tipa + mialgija + t0. Kl.. neka obolenja koze. Kasna – posle 4-6 h.Mesovita. Merenje: termalni detektori. zastitni ekrani. Zapaljenska astma – respiratorni iritansi – rana reakcija. Dg: . peci. Merenje: fotocevi i fotodiode..smanjenje vremena expozicije sto je moguce vise. Kontraindilacije: obolenja oka..Magnetno – deo magneta i provodnika jednosmerne stuje.. FVC> 10%. RFZ ima dva polja: 1. Mere zastite: .Alergijska.zastitna odela protkana metalnim nitima.sl. -Kozni i seroloski testovi. lab.).vestacki izvori: lampe sa Hg parom.Izvor RFZ obezbediti oklopom. -vestacki (antene.. Kriterijumi za postavljanje Dg: 1.deo izvora oklop i ekran . . Mere zastite: svetla odeca od prirodnih materijala. elektricno zavarivanje. kapuljace od azbesta. 3.Prethodno otsustvo respiratornih tegoba.  Najveci znacaj ima BPT (spirometrija. Zastita: . YVb a UVc apsorbuje ozonski omotac. do zemlje dospeva UVa.info . fotocevi i fotodiode. preosetljivost. 4.Simptomi prvi put nakon expozicije.emituje ih sunce. Mere zastite: naocare sa UV filterima. -FEV1. pa inhalacija metaholina. histamina ili aerosola od materijala sa radnog mesta. dimova.. pa opet spirometrija i porede se rezultati):  ako je FEV1 > 20%. srazmerno povrsini t0..Expozicija visokim dozama iritativnih gasova.Zapaljenska. prvo rana. a posle 4-6 h kasna reakcija. astma moze biti: 1. Ozracenost je zracna E koja pada na jedinicu povrsine u jedinici vremena (za merenje snage prikupljenog zracenja).

MV. do nivoa koji je po potrosnju O2 identican opterecenju nastalom kao posledica zahteva rada na datom radnom mestu). Funkcionalne determinante: kardiopulmonalna sinergija.redovna kontrola laserskih uredjaja. Bioenergetske determinante: anaerobne. nivo laktata. -vrlo tezak: 26-32. a pri teskom fizickom radu 50-80kJ/min. polozaj tela pri radu. Pobudjena materija koja emituje laserski snop.5-26 kj/min.info . Osobine stvorenog snopa: .): -lak rad: 10.. Profesionalno trovanje hlorom Cl2 je zuto-zeleni gas i snazno je oxidativno sredstvo. III klasa – opasni za oci. 3.5-20.ne i od magnetnog. aerobne. -Fizicki radni kapacitet – ergometrijski testovi (opterecenje se simulira pokretnom trakom – ergometrom. -Da bi se procenila sposobnost pojedinca da zadovolji zahteve odredjenog radnog mesta: . 33 www. sa preteznim aktiviranjem velikih misicnih masa. ili organizma u celini nakon teskog rada. 1. . radni zadaci i zahtevi rada nesmeju biti veci od onih koje odredjeni pojedinac moze realizovati.belimantil. kome je radnik izlozen pri radu (u miru je 4-6 kJ/min. Tezina fizickog opterecenja moze se klasifikovati i u odnosu na: SF. tamna odeca. Psiholoske determinante: subjektivna tolerancija fizickog napora. a da pritom ne narusi homeostazu organizma.paralelni zraci. neuro-misicne deter. rukavice. Komponente koje ga definisu: 1. -Odgovor na realna radna opterecenja – fizicki radni kapacitet: Fizicki radni kapacitet je sposobnost coveka da se brzo adaptira na fizicke napore razlicitog intenziteta. Somatometrijske determinante: telesna tezina.7 kj/min. IV klasa – ostecuju oci i kozu i mogu izazvati paljenje gorivih materija. Zastita: . 2. Ova podela se moze preneti na dinamicki fizicki rad. 2.podovi i zidovi od materijala male reflexije. od kojih je jedno delimicno prozracno. visina.9-15.5 kj/min. povrsina i masa..moce se precizno fokusirati )njegovo apsorbovanje u tkivu dovodi do fotokoagulacije). Tezina rada XIII Socioloski posmatrano. sistema organa.. TA. vrste i trajanja fizickog rada. 4.Odrediti funkcionalnu sposobnost organizma. .LZS: naocare. funkcionalnih karakteristika organa. Sa aspekta fiziologije rada. cak i reflektovanim zracima. maske za lice. vrstu rada i jedinice radnog opterecenja. Podela: I klasa – nisu opasni za oci. Vazno je da je rad ostvaren u aerobnim fizickim uslovima. II klasa – opasni za oci. resp. rad je tezak onoliko koliko ga moze vecina posmatrane populacije podneti bez poremecaja zdravlja.Lasersko zracenje – laser je izvor EM talasa uglavnom u oblasti nejonizujuceg zracenja. -srednje tezak: 15. kao i sposobnost da se misicni rad izvrsi na zadovoljavajuci nacin. 4. Realna radna opterecenja: -Energetska potrosnja –parametar koji direktno odrazava kolicinu opterecenja. koeficijent. sposobnost brzog oporavka i brze restitucije svih parametara..5 kj/min. Zavisi od intenziteta. . -tezak: 20. nalazi se izmedji dva ogledala. .monohromatski.

3.nesposoban za rad 3-7 dana. ali se ne nalaze na listi profesionalnih bolesti. -komplimplikacije trovanja – sekundarne infekcije. 4. cerebrovaskularni insult. Visoke konc. neregularno disanje. koja se meri na citacu.Izvori expozicije: -U prirodi: delovanjem UV zraka na aerosol NaCl iznad okeana. 4. bolni sy vrata i gornjih extremiteta. 3. osteoartroze. Etiologija: -faktori rada. metali ( Pb. . AB. a posle nekoliko sekundi je povrsno.Chr. . 2. oblik => -oci: blefaritis.Laka trovanja . dispnea. laringitis. SZO ovde svrstava: -psihosomatske bolesti.O2 (u malim koncentracijama i ne pod pritiskom). –Stres uzrokuje: neuroze. radu na traci radu sa strankama. Niske konc. Cd. Bolesti u vezi s radom To su oboljenja gde profesionalne stetnosti igraju dominantnu ili znacajnu ulogu u nastanku oboljenja. da bi se nakon 6-24 h na minimalni fizicki napor razvio acc. -nadrazaj sy=> vazodilatacija na periferiji i vazodilatacija u plucima. diuretici. konjuktivitis.Kostanomisicna obolenja u vezi sa radom -lumbalni sy. 1. chr bronhitis. produzen nefizioloski polozaj tela. -Faktori rizika: .Film dozimetri – izasli iz upotrebe. faringitis. alkoholizam. 2. Zagrevanjem resetke oslobadja se energija u vidu svetlosti. -Industrija: proizvodnjom Cl2 (elektrolizom NaCl ili oksidacijom HCl).Chr nespecificne respiratorne bolesti: -Chr bronhitis tipa simplex i mukopurulenta.th 2 meseca i privremeno udaljavanje sa posla koji zahteva kontakt sa Cl2. cijanoza. Rezultati se 34 www. bronhija. Kl. pri losim interpersonalnim odnos. 2. manje znacajan od ostalih faktora i pomazuci). tahikardija).=> kratkotrajno zaustavlja disanje.info . toxicni edem pluca (kasalj. Vrlo visoke konc. -reflexni spazam larinksa. diskretna dispnea i kasalj. -koza: hlorakne.Termoluminiscentni dozimetri – LIF u kristalnoj resetki zadrzava e. -apsorpcija HCl => hiperhloremicna acidoza.buka. ishemijska bolest srca. -lokomotorne poremecaje. korekcija acidoze ORS: . ulkusnu bolest. .belimantil. KVS oboljenja u vezi sa radom: . 1. ishemijsku bolest srca. Toxokinetika i toksodinamika: . i HCl => koagulaciona nekroza -alveolo-kapilarna membrana => ostecenje => toxicni edem i RDS. paraliza disanja i cardiacarest. emfizem pluca. dijabetes tip II. -resp. -individulane karakteristike radnika i njegove navike. ilit0. ugljen disulfid. trakt: rinitis.Srednje teska . CO.=> asfiktican (fudrojantni) oblik koji izaziva trenutnu smrt usled refleksne inhibicije centra za disanje. 4. vulkanski gasovi. -KVS obolenja: TA.Medikamentozna th – bronhodilatatori. Monitoring jonizujuceg zracenja 1. -profesionalni faktori – njihov uticaj moze biti: (etioloski dominantan. chr stres.hipertenzija. . tahipnea. gde nastaje hipohlorasta kis. -Chr nespecificna obolenja pluca.izbacene iz putanjepod dejstvom radijacije. Psihosomatske bolesti u vezi sa radom: stres je narocito izrazen u poslovima vezanim za rok. Faktori rizika: -opste vibracije. Th: .Trajne sekvele – trajno iskljucenje sa poslova. 3.apsorpcija preko disajnih organa.Osloboditi disajne puteve.sl. => crvenilo konjuktiva. Stanje se smiruje i nastaje remisija. Co).

staklene naocare. zrace toplotu u vidu IC-zraka. stopala 500mSy. Mikroklima radne sredine XIV Prosecne vrednosti odabranih fizickih faktora u toku odredjenog vremena predstavljaju klimu nekog kraja. Razmena toplote: -radijacija. -Relativna vlaznost se odredjuje psihometrima. Reomiru i apsolutnoj ( Kelvinovoj) skali. U vrelim pogonima. -psihometrima (najcesce) – dva termometra – suvi i vlazni. -termografima (kontinuirano registrovanje). Zastitni ekran i LZS. LZS: -Za fotonsko zracenje – olovne kecelje. 2. -Maximalna – najveca kolicina vodene pare na odredjenoj t0. 2/3 otpada na radijaciju. Meri se: -alkoholnim i zivinim termometrima. 2. geografska sirina i atmosferska zbivanja (vazni su za rad na otvorenom). U zoni jonizujuceg zracenja ne rade mladji od 18 god. rukavice. 6. -koza. a higrografima se kontinuirano 35 www.Opsta populacija – 10x manje doze. Mere zastite: 1. -Vioka vlaznost pri niskim t0 => potencira hladjenje organizma.Profesionalno izlozeni –godisnja E doza: -za celo telo do 50mSy.info . Podatak se ocitava na osnovu nomograma. tj. Intenzitet toplotnog zracenja meri se: -Globus termometrom (crna bakarna kugla u cijem sredistu je termometar. mikroklimu radnog mbijenta.otezava iparavanje znoja. organe150mSy. Toplotno zracenje – sva tela sa t0 > od apsolutne nule. -Za  zracenje – gumene rukavice. od ukupne kolicine toplote koju organizam prima. dok na mikroklimu najvise utice tehnoloski procesi vestacka klimatizacija radnih prostorija. oboljenjima sociva i malignitetima. daje vrednost srednje t0 zracenja). obavijeni nakvasenim pamukom.belimantil. -evaporacija. 1. Povecati udaljenost od izvora. -kondukcija. Preventivno merenje radioakrivnosti izvora – 1 godisnje kontrola zastite oko izvora. Farenhajtu. Radi procene klime registruje se broj suncanih dana. Skratiti vreme izlaganja. naocare.Ljudski organizam gubi toplotu putem radijacije. -Relativna-%stepena zasicenja vazduha vodenom parom -apsolutna/maximalna. Ovi dozimetri se koriste u licnoj dozimetriji i za odredjivanje doze koju primaju pacijenti. ako je t0 okoline <27-280C (koliko iznosi temperatura spoljnih delova odece). Na klimatske cinioce uticu doba dana. -konvekcija. sake. -Visoka vlaznost pri visokim t0 =. Najvazniji pokazatelji su: 1. -Za  cestice – u slucaju otvorenih izvora – licna higijena da bi se sprecila interna kontaminacija. Topao vazduh moze da primi vise vlage. osobe sa hematoloskim oboljenjima. Optimalna relativna vlaznost je 40-60 %. paravani. Izrazava se po: Celzijusu. -za ocno socivo i hem. apsolutna nula = 0 K = -2730C. Vlaznost vazduha – kolicina vodene pare: -Apsolutna – kolicina vodene pare u jedinicnoj zapremini vazduha. Odredjivanje max propustenih doza: 1. 7. 3. pa se t0relativna vlaznost . Temperatura – stepen zagrejanosti tela. Zracenje je direktno proporcionalno t0 4. barometarski pritisak i padavine. koje apsorbuje zrake svih talasnih duzina. imitira apsolutno crno telo. godisnje doba.izrazavaju u jedinicama apsorbovane doze (Gy)..

vestackog djubriva. Toxokinetika i tixodinamika: .  NO. Plucni edem: (prvo neproduktivan. 36 www. NO2 i N2O4 . Kretanje vazduha –strujanje vazduha posledica je razlike u zagrejanosti toplotnih masa.  N2O3  NO + NO2 Izvori expozicije: -U peririodi: vulkani. t0.respiratorni trakt – grade HNO3 i HNO2 =>koagulaciona nekroza sa ostecenjem alv. fotografskih satira. Kl. Izbor tehn. . .registruje. Medicinske mere. samo u chr trovanjima i zelene naslage na zubima. Nadrazajne manifestacije u gornjim disajnim putevima i na kozi. Na EKG-u se vidi opterecenje AD i hipoksija miokarda.N2O4 – azot tetraoxid. a N2O na sobnim t0 postaje zuta tecnost.Apsorpcija: . njihovih nejednakih pritisaka. pri sagorevanju uglja.Deluju i kao blagi anestetici. uslovi: proizvodnja kiselina.NO2 – azot dioxid.Vazodilatacija i TA.Zona toplotnog komfora: -lak rad : 17. kapilarne membrane i nastankom RDSS. . – Zavisi od udela oxida. -Prirodna i vestacka ventilacija – u radnim prostorijama. Zastitni ekrani koji apsorbuju ili reflektuju toplotu.bezbojan gas.  N2O i N2O4 – u normalnim atmosferskim uslovima nalaze se zajedno. 2. ali promene ostaju u granicama fizioloskog prilagodjavanja. . procesa koji ne generise t0. Za merenje brzine strujanja vazduha koriste se:anamometri i katatermometri (pri ispitivanju malih brzina i vrtloznih kretanja).drveta i goriva.bioloski najaktivniji. . . -Lokalna i opsta vantilacija–izvlacenje vazduha sa izvora zagadjenja ili iz cele prostorije. 3.Termicka izolacija oko izvora toplote. Izaziva prijatno osecanje pri brzinama do 1. -Prof. 2. -Trovanje sa vecom kolicinom methemoglobina: poremecaj CNS i hemoliza Er -Asfikticni chr oblik – isto kao kod Cl2 .N2O2 – azot peroxid. Profesionalno trovanje nitroznim gasovima Nitrozni gasovi su smese N – oxida u raznim proporcijama: . tahipnea.  NO . pravilna organizacija rada. sevanje munja i delovanje bakterija.N2O – azot suboxid . zatim hemoragican i penusav). pukoti.uzima u obzir i t0 zracenja.Efektivna t0 = t0 mirnog vazduha.N2O3 – azot trioxid. 4. .NO – azot monoxid. 1.2-21. cijanoza. 2)Dopustivi mikroklimatski uslovi – angazuju termoregulaciju.5m/s. a u neprovetrenim i do 6 nedelja).info . sl. u silosima kukuruza (fermentacija traje 10 dana.Respiracijom nitrita i nitrata nastaje methemoglobin. hermetizovan. . Nad plucima se cuju rano i kasnoinspirij. ne dovode do naprezanja termoregulacionih mehanizama.N2O5 – azotpentoxid. Latentni period. .  N O – anesteticki gas. Ocena mikroklimatskih uslova: 1)Optimalni mikroklimatski uslovi – pri duzem dejstvu na organizam. LZS.belimantil. . tahikardija.Korigovana efektivna t0 .2 0C 0 0 (za zene 2 vise t ) -umereno tezak : 15-18 0C -tezak rad : 12-15 0C Mere zastite: 1. 2. .zasicenog vlagom. od intenziteta i trajanja izlozenosti: 1. tj.max automatizovan.

telesni.Pri izracunavanju Indexa tezine kod smrtnih udesa ili trajne invalidnosti vrsi se tzv. Prema uzroku (neispravne masine.. psihofiz. u toku odr. . koja se dogodi u prostornoj. . . dobri medjuljudski odnosi). Nesrecan slucaj je svaki iznenadni neocekivani dogadjaj. -metilensko plavo za korekciju (methemoglobina). opekotina. koja je uzrokovala odsustvovanje sa posla (najmanje 3 dana). 3.medicinske mere.Obaveznom prijavljivanju podleze svaka povreda na radu.medjuljudski odnosi.. vibracije. ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je zaposlen.uslovi rada (osvetlj. posto se smatra da bi toliko ostvario unesreceni do kraja radnog veka)... pare. 3. Podela: 1.. trovanje. transportna sredstva. losa osvetljenost.  D – ukupan broj izgubljenih radnih dana zbog povrede.alkoholizam i narkomanija. Statisticko pracenje povreda na radu Povredom na radu se smatra povreda osiguranika. . Prevencija: . vremensko terecenje prema posebnim tablicama (npr. koja povlaci nesposonost za rad u trajanju najmanje 1 dan. Povredom na radu se smatra i povreda: 1.Th: . .. O2.). Prema lokalizaciji (glava. 4..). vremenskoj i uzrocnoj povezanosti sa obavljanjem posla. noge.. Prema prirodi povrede (prelom. Pri dolasku ili odlasku sa posla. na osnovu koga je osiguran. gasovi. prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehanickim. Prema nacinu nastanka (pad predmeta.). Ljudski faktor: . naglim promenama poloaja tela.. pad lica. 37 www. iznenadnim opterecenjem tela ili drugim promenama fizioloskog stanja organizma. 2.Laksi oblici – nesposobni za rad 5-10 dana.. fizickim ili hemijskim dejstvom.  S – ukupan broj ostvarenih radnih sati svih radnika u organiz. . . .stanje masina i alata.organizacione mere (prevoz.Trajanje sekvele – prestanak rada sa iritansima. ishrana.belimantil.info .organizacija rada (zamor. Prema izvoru povrede (masine. 5. . Uzroci: 1. 2. .). medikamenti. premor). ruke. koji moze i nemora imati za posledicu povredu na radu ili vecu materijalnu stetu. ORS: . . dodaje se 7500 radnih dana. Svaka povreda na poslu.tehnicke mere + LZS.. Faktori radne sredine: . radno iskustvo). .).).Prekinuti kontakt sa noksom. Pri obavljanu posla na koji radnik nije rasporedjen. .Tezi oblici – 4-6 nedelja. 3.  N – ukupan broj povreda. Mladji muskarci povredjuju se cesce i lakse! 2. Povrede koje zadobija na putu preduzetom radi izvrsenja sluzbenih poslova. buka. N  1000000 Indeks frekvencije = (broj povreda na 106 radnih sati).nepredvidivi (trenutno raspolozenje). S D  1000 Index tezine ( IT ) = (broj izgubljenih radnih dana zbog povreda na S 1000 sati). 4.nenosenje LZS. vremena. i psiholoski nedostaci i karakteristike licnosti..svojstva licnosti (zivotno doba.

2. . bez dlaka. Promene su reverzibilne. psihoze. 38 www.Eksplozija atomske bombe.Radiodermatitis ulceronecrotika. > 10 Gy => ulceracije i nekroza (moguca gangrena i amputacija distalnih falangi ili cak celih extremiteta). pa su manje radiotoxicna ( i x – zracenje).Radio – th. III Hronicni radiacioni sy: Radiodermatitis: -Acc.info .Nepravilna distribucija radioaktivnog otpada. mogu da ostete duboka tkiva. Dispigmentacija (hiper i hipo ) obicno se vidi pri expoziciji vecim dozama.5Gy u kratkom vremenskom periodu – nekoliko h do 1-2 dana. na kozi: eritrm. KVS-lezije. . eritema. akceleratorima i nuklearnim centralama . ali nizak LET (linearni energetski transfer). sekvela koja zavisi od doze je privremena ili kompoletna. Dg: -radna anamneza o izlozenosti.sl. . Kl. u epidermu. Patogeneza: . -Chr – dugotrajno dejstvo malih doza. . Fazu ozdravljenja karakterise atrofija i fibroza.10 Gy=> sve manifestne bolesti pocinju odmah: poremecaj svesti. chr radiodermatitis. jer su lok. Izvori expozicije: . “Doza eritema” je minimalna pojedinacna doza koja moze izazvati eritem (radiacioni eritem karakterise dilatacija i  propustljivost krvnih sudova derma). a da efekat na povrsini bude minimalan. dehidratacije i deskvamacije.Radiodermatitis I stepena (simplex) – suva atroficna koza. -ostecenje radiosenzitivnih organa. Osecenje koze jonizujucim zracenjem I Acc radiacioni sindrom: -Skup simptoma i znakova u toku 6-nedeljnog perioda posle ozracenja ljudi dozom > o. ascites. Zracenje visokog LET ( i ) => veci primarni efekat. autoimune bolesti. ORS: kontraindikacije za rad u zoni zracenja: -krvne bolesti.Nuklearne probe i experimenti. maligne bolesti. Podela: 1.Nukleatorni akcident na reaktorima. ulceracije i opekotine II stepena. II Acc radiodermatitis: ozracenje koze velikom dozom jonizujuceg zracenja (3-7 Gy) u kratkom vremenskom periodu (nekoliko sati – nekoliko nedelja).Maligni radiodermatitis – najcesci je planocelularni Ca. alopecija i gubitak znojnih i lojnih zlezda. Histoloske promene u epidermu i dermu vode eroziji i ulceraciji. 3. .Epiderm i adneksi koze – 3 Gy => epilacije.belimantil.Proizvodnja i primena nuklearnog oruzja. Oporavak je spor (kompromitovana cirkulacija). 3-6 Gy =>erozija koze. kada je izvor u neposrednoj blizini (zbog kratkog dometa). EM – zracenje ima vecu prodornost kroz tkiva.4.

otezava disoc. CO se vezuje i za mioglobin – karboximioglobin. II Vise konc .veliki. a kod halogenih lampi u jodi. jednakom kvadratu poluprecnika). Prirodno osvetljenje – u vidu nadsvetla sa tavanice. 2. 2. 39 www.nije u stanju da prima i odaje O2. .Svetlosni koeficijent – odnos zastakljenih povrsina prema podu.razdrazljivost.kap. Kl. Jacina svetlosti treba da ispuni zahteve koji su po JUS-u. alkoholicara i dijabeticara.1. Izvor sa elektricnim praznjenjem (neon) – ekonomicne manje greju. dece.citohrom A3 – odgovoran za prenos e. Umirujuce – zelena i plava + opasne masine treba da budu prebojene toplim. U prirodi – oksidacija CH4 u atmosferi.veoma veliki. Boje na radnom mestu: 1. u 6 kategorija (prema velicini radnog prostora): . . Osvetljenost i boje na radnom mestu XV Svetlost je od kljucnog znacaja za cirkadijalne ritmove. .Jedan deo CO je rastvoren u plazmi i difunduje narocito u nervno tkivo i miokard => simptomi trovanja. pusaci. za disanje III Vrlo visoka koncentracija . . U industriji – metalurski procesi. Kada tackasti izvor.23. membranu i u Er se vezuje za Hb =>karboxi Hb (reverzibilnost zavisi od p gasova i pH).koma. .Upadni ugao svetlosti >270. .toplota ili hladnoca. Stimulativne – narandzasta i crvema. bocnog ili kombinovanog. . plinare. Odlike su niska ekonomicnost i toplija svetlost. . cija je jacina 1Cd emituje svetlost u prostorni ugao od 1 steradijana (ugao koji zaklapa centar lopte sa njenom povrsin.manija ili depresija.Dejsvo CO proporcionalno je apsorbovanoj kolicini i najbolji pokazatelj je karboxi Hb u krvi.CO deluje na: .CO je produkt nepotpunog sagorevanja org. Najpogodnija je bela svetlost . Prostorije za rad moraju biti ravnomerno osvetljene i bez bljestanja. formira se svetlosni fluks (protok od 1 lumena (lm). .smrt zbog asfiksije. Izvori expozicije: . . paralize cent.Inhalacija – difunduje kroz alveo.P450 – oxidativni metabolizam lekova. daju svetlost blisku prirodnoj.u respiratornom ciklusu.trenutna smrt.  Karboxi Hb: . 2. . . koja je najbliza prirodnoj. proizvodnja papira. u toku katabolizma hema.izvanredno veliki.izrazita misicna slabost pri ocuvanoj svesti.320 min pri disanju cistog vazduha.srednji. U prisustvu vazduha sagoreva u CO2.80 min pri udisnju 100% O2.info . . ima miris na beli luk. Jedinica za jacinu osvetljenja je sveca il kandela (Cd) – definisana je zracenjem crnog tela na odredjenoj t0. distribucija ulja i rudnici uglja.5 min pri udisanju 100% O2 pri P=3 atm. pravilno osvetljenje deluje stimulativno. Toxokinetika i toxodinamika: . izduvni gasovi motora sa unutrasnjim sagorevanjem. unapredjuje proizvodnju i smanjuje broj povreda (400 – 780 nm). Profesionalno trovanje ugljenmonoksidom CO je bezbojan gas.Faktor prirodne osvetljenosti – kolicnik unutrasnj i spoljasnje osvetljenosti u istoj horizontalnoj ravni. .sl. usled inhibicije respiratornog centra.veoma mali. 2. Vestacko osvetljenje – izvori: 1. .mali. materija: 1.Poluzivot karboxi Hb : . . – nespecificni simptomi. sprecava zamor smanjuje broj gresaka. – Teza kod starih. I niske konc.belimantil. . bez izrazite karboxihemoglobinemije. . . . . uocljivim bojama. Sijalice sa uzarenim vlaknom (volfram) – svetli u vakumu ili inertnom gasu. preostalog oxi Hb (Handaneov efekat). Osvetljenost povrsine od1 m2 fluxom od 1lm odgovara 1 luksu ( 1lx = lm/m2).

tj. halucinacije.info .Srce – kardiomegalija. . organizma radnika ili biol. . parkinsonizam).belimantil. Pri trajnom gubitku radne sposobnosti.5 godina. . resp. ukinuta je II kategorija invalidnosti – 4h radnog vremena). redak je radnik sposoban za svaki posao i radnik nesposoban za bilo koji posao. .Definitivna ocena posle th i rehabilitacije. 8.7%) .. CO nerastv. 55/58 god.bubrezi – ABI (posledica imunoglobinurije). na osnovu bioloskih f-ja. pri promeni tahnologije na radnom mestu. 3. U sudskim sporovima. . lezija subkortikalnih ganglija (horeoatetoza. 7. Starosna penzija – najmanje 20 god radnog staza i starosna granica 60/63. tahikardija.smesa 95% O2 i 5% CO2 . 40 www. a Z . Opsti principi ocenjivanja radne sposobnosti ORS je postupak koji ima za cilj da. konkretna i da odgovori da li je osoba sposobna za svoj posao i da sadrzi spisak poslova koje radnik moze da obavlja.35 god. u krvi (<0. 6. kod radika koji rade na mestima sa posebnim uslovima. infarkt.Respiratorni trakt – aktivni edem.15ml/100ml) i u izdahnutom vazduhu (<2ppm) Th: . 3. vrsi se po zavrsenom lecenju i rehabilitaciji. pridrzavati se sledeceg: 1. Zakonska regulativa ORS-a: 1. . Bioloski monitoring expozicije: . 5.Konc. osobu zaposliti na posao koji ne ugrozava njeno zrdavlje. da radi M .znaci chr trovanja – nakon 1-1. Promena zakonskih propisa obavezuje da se ponovo proceni radna sposobnost (npr. aspirativna pneumonija. laringitis. Pri profesionalnoj orijentacije. 4. para.Kontraindikovan rad na mestima sa CO. 3. osoba treba da dozivi prosecan zivotni vek. neurotoxcnim i kardiotoxicnim noxama (zbog sekvela). I Psihofizicke sposobnosti radnika: .u 30 – 40 % slucajeva posle 20 dana javlja se odlozeni neuropsihicki sy (dezorijentacija. TA. Komplikacije: .simptomatska th ORS: . Nakon periodicnog ciljanog pregleda.ako se razvije edem pluca – ne sme O2 pod pritiskom . trakta i LMS. 2. zahteva radnog mesta. Pri upucivanu radnika na prekvalifikaciju.40 god.Ostecenje miokarda – bradikardija.CNS – kvadri-. 6. Posao mora biti takav da ne ugrozava zdravlje i ne dovodi do premora. a nepusaci i neizlozeni 0.. ili 15 god radnog staza i starosna granica 65 tj 60 god. radi ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. faktor nastanka ateroskleroze.asistirano disanje ako ne dise ( hiperbaricna oksigeno –th) .Upoznati funkcionalne sposobnostio KVS-a. U slucaju privremene nesposobnosti (bolovanje) najduze godinu dana.4-0. 4. rizici i zahtevi radnog mesta III uskladjivanje dobijenih podataka – pri donosenju zakljuc.Testovi za ispitivane f-ja zavise od prirode bolesti i karakteristika radnog mesta. Data ocena nije definitivna. . Ocena treba da bude opisna.i hemiplegija. pri zasnivanju radnog odnosa. proceni koje je poslove ispitivana osoba sposobna da obavlja: 1. II Uslovi. apraxija). traheitis. tj. 2. Fleksibilnost pri ORS (pri predhodnom pregledu kriterijumi su najostriji). .procena ostalih sposobnosti.O2 (antidot) – 100% pod p od2-3 atmosfere . 7. poremecaj ritma. afazija. 5. karboxi Hb u krvi (pusac 5-9% u krvi.Konc.

ataksije i nistagmus. osteosarkom. Rastvorljiv je u telesnim tecnostima. bizmut (214). 6. 4. Transformise se u jetri i bubrezima. leukoze i tu jetre. ako je doslo do invalidnosti. Radiojod: . Pravo na penziju stice se ako osoba ima min. Ca.Gubitak radne sposobnosti – dobija i penziju.J131 : -vreme poluraspada je 7. Efekti: -Bubrezi: ostecenje karakteristicno za acc trovanja.2. Deponuje se u kostima => hipoplazija i aplazija. -Chr neuroloski sy: pri chr intoxikaciji => periferne neuropatije. 4. . tj. -primarni efekti veliki zbog guste jonizacije bioloskog materijala. a kontaminacja se nastavlja ingestijom 125 -J : -radioloski je efikasniji.belimantil. a izlucuje se mokracom. Izlucivanje: uglavnom urinom. a 1% se ireverzibilno inkorporira u CH – grupe. uzrokovana povredom na radu. => Invalidnost – trajna promena u zdravstvenom stanju. koji vrse jonizaciju bronhijalnog epitela i pluca =>maligna oboljenja respiratornog sistema. jer poseduje agresivne ozeove e-. emfizem. Invalidska penzija.info . -brzo ulazi inhalacijom. povredom ili bolescu nastalom van rada. olovo. radne sposobnosti – mena radno mesto. stova. Radiotoxikologija najvaznijih radionuklida 1. . -Kosti: dugogodisnje ozracenje – osteosarkom. NH i SH – grupama. a kasne komplikacije (posle 20-25 god) su maligni tumori – Ca bronha. Veoma je rastvorljiv. kontaminacija je prko hrane. Cezijum – analogan jonu K+. a osoba ima manje od 60. Stroncijum – unosi se kontaminiranom hranom ili u medicini (u nuklearnoj medicini se koristi kao obelezivac). kratak domet. opasni su njegovi potomci: polonijum. ali moguca je i profesionalna kontaminacija: u industriji svetlecih boja. hipotireoza. 5. -Er:zivotni vek. radnog staza koji iznosi 1/3 od minimalnog moguceg: . -Pluca: kod rudara – bronhitis. -4-valentni – u jetri. 3. hemoliticki sy (jer se vezuje za SH). Moze biti inkorporiran i u DNK. -1/3 odlazi u tiroideu=> radiacioni tiroiditis. raspada se  i  emisijom. Tricijum – emituje  cestice. mijelofibroza i leukemije. Emituje  cestice. profesionalnom bolescu. Deponovanje: -6-valentni – u bubrezima i kostima. 2. Uran – emituje pretezno  cestice: -velika masa nizak energetski transfer.fibroza pluca.Opasnost od nastanka invalidnosti – mladji ljudi (prekid expozicije). Reverzibilno zamenjuje H+ u OH-. nisana za oruzje. 41 www. Poluzivot mu je 12 god. 55 god. sa lokalizacijom na proksimalnim delovima bubreznih kanalica. Vreme poluizlucivanja je 15 godina. Radon – inertan gas koji nastaje iz Ra.9 dana. koja se nemoze ukloniti lecenjem ili rehabilitacijom. Deponuje se najcesce u misicima.

5 dana u nedelji. MDK se izrazava u: . akne i folikulitisi (sirova nafta-acnae oleinicae. i kolikv. . 2. 2. I Dermatoze izazvae fizickim faktorima: 1.info .Tehnoloski monitoring – prati tehn.Koja je njihova koncentracija.antagonisticki. a vreme uzokovanja u vise smena. . Uzorkovanje vazduha i odredjivanje koncentracija . Ambijentali monitoring daje osgovore na sledeca pitanja: .Kakva je promena koncentracija u vremenu i prostoru.aktivno uzorkovanje – uz pomoc pumpi za protok vazduha. 4.nezavisni. hemijske opekotine (koag. Medjutim ne moze se pouzdano odrediti interne izlocenost radnika noxi. .Uloge: . kojima. ili produkt tox. 3. efekti mogu biti: . . delovanja (biomarker efekta).Koji odgovori su prisutni. 3. 42 www. . radnici mogu biti izlozeni 8 h/dan. tokom radnog veka. maglu. Kolektivni dozimetara – prate veci broj parametara. za veci broj zaposlenih.pasivno uzorkovanje – pomoCu bedza koji nosi radnik (difuzija gasova i para kroz membranu postavljenu preko adsorpcionog sredstva).direktno – na licu mesta. Ako se radi o smesi. Individualni licni dozimetri. radiodermatitis (istanjen epiderm. a da im zadravlje ne bude naruseno.cm3/ m3 (ppm) za gasove i pare. a izizivaju hemijske i fizickohemijske reakcije sa tkivom. proces radi obezbedjenja kvaliteta. Profesionalna oboljenja koze Ostecenja o oboljenja koze. pri obavljanju poslova na nekom zanimanju. identifikaciju supstance. nekroza – acc iritativni radiodermatitis). . hiperkeratoza). Obicno su 2-3x manje od konc. unete u prganizam u malim kolicinama. . pigmentacija.mesto uzorkovanja zavisi od svrhe (za procenu ugrozenosti radnika – uzorak u zoni disanja radnika. katran-acnae piceae).. To omogucava bioloski monitoring . zimi. II Dermatoze izazvane hemijskim agensima: 1. . Ispitivanje hemijske stetnosti podrazumeva: 1.belimantil. Rezultati sporede sa standardima i pritom je MDK ona koja ne ostecuje pri 8 h radnom vremenu. . exkorijacije. . Ocitavanje i interpretacija rezultata – ocitavanje moze biti: .sinergisticki (pojacani).zbirni. dim. II Ambijentalni monitoring predstavlja pracenje objektivnih parametara radne i zivotne sredine u vremenu. za odredjivanje konc – opsti uzorci). . Dozvoljene koncentracije: MDK – konc. Agensi hemijske prirode i ambijentalni monitoring XVI I Agensi hemijske prirode: Otrvi su hemijske materije.indirektno ( u laboratoriji).1.Da li su mere tehnoloske zastite efikasne. 2. 2. . .. po sadasnjim saznanjima. leti. kalusi i kalvusi. izazvana kracim ili duzim delovanjem raznovrsnih noxi.Podela: 1.mg/m3 vazduha za prasinu. koje izazivaju chr obolenja.Protivpozarni monitoring – u funkciji zaStit od pozara i explozija.u bioloskom materijalu se oredjuje uneta supstanca (biomarker expozicije). fibroza derma. 2.

. vezikule. koza je u pocetku suva. gume. kort.prof. => fini cvorici u srednjim i donjim plucn. anorexia. oblici: . . acc faza: eritem. alergenima i iritansima. a) Trajne – impregnacija koze praSinom rude i metala (arginoza. sedativi.Poseban oblik chr dermetitisa je dermetitis detritiva – nealergijske prirode. kasnije se javlja crvenilo i ragade. vezikule.stadijum – eritem. Alergijski bronhioloalveolitis – t0. Th: . edem. brusilica. smole. . najveci znacaj ima kobalt i karbid volframa. vezikule. papule). kruste.sl. Reverzibilna opstrukcija disajnih puteva – obicno pri expoziciji prasini kobalta (18 i vise meseci) – lici na astmu. koji se koristi za izgradnju burgija. tantala.kort. textilna i biljna vlakna. poljima.. masti.belimantil.Intersticijalna fibroza – pri expoziciji min. . zadebljala koza.Za reverzibilnu opstrukciju disajnih puteva – bronhodilatatori. manifestacije javljaju se u periodu 8-72 h. volframa. koje ne ogranicavaju radnu sposobnost..Chr faza: gruba. depigmentacija. edem. 4.3. sa pigmentacijama i fisurama. vezikule. Ni. ujed insekta. edem. “Hrd metal disease” se javlja u metalurgiji praha. Profesionalne stigme su prolazne ili trajne promene na kozi. pracena svrabom. Stetnosti hemijske ili fizicke prirode. 3. ali moze nastati i neimunoloski – direktnim dejstvom hem. b) Prolazne – prebojenost koze (zuta pri expoziciji nitroderivatima). vlazenje. Co. 10 god. izazvane fizickim i hemijskim noxama.AB.  Iritantni KD – acc manifestacije na mestu kontakta. AB. nekroza. teleangijektazije. u vidu crvenkastog ili bledog otoka povrsinskog sloja koze. toxicni fotodermatitis. hipotrofija koze. To je alergijska reakcija I tipa. Ponavljana ostecenja slabim iritansima. U patogenezi. najcesCe na sakama i podlakticama: .prekid expozicije. Pneumokonioza uzrokovana tvrdim metalom Pneumokonioze su fibrozirajuca obolenja pluca . Hist.. konzervansi.Za alergijski bronhioloalveolitis – kortiko – th. ulceracije. usled promene u strukturi povrsinskih lipida i keratinskog sloja. suva. titana..etioloska Dg: .stadijum – dehidracija i fisure. per os. u procesu sinterovanja kobalta. . . 2. Kl. a u alveolama exudat i pneumociti tipa II. III Alergijske dermatoze: 1.  Alergijski KD – alergijska reakcija IV tipa => period inkubacije – prodor Ag u kozu i senzibilizacija T-ly (5-25 dana). strugova. As – melanoza).) => zapaljenska reakcija koze.info . t0. Etiologija: . . dispnea i privremeno Rtg promene u vidu retikulonodularne slikeili vece infiltracije. toxicni vitiligo. mek. edem. ruda). sto se manifestuje restriktivnim smetnjama i difuznog kapacit. impregnacija teskim metalima).epidermalni (eritem. ORS: . Th: . pri reexpoziciji kl. ..za intersticijalnu fibrozu ne postoji lecenje 43 www. . . Kontaktni dermatitis (Cr. latex. kada se dobija tvrdi metal. 3. testovi expozicije. papule. Plucna F-ja je ostecena. nozeva.dermalni (edematozniplak). Kontaktna urtikarija – jasno ogranicena kozna reakcija.hiperkeratoza. izazvana iritativnim ili alergijakim delovanjem profes.epikutani i kutani alergotestovi na alergene radnog mesta. amonijum-persulfat. agensa na mastocite. to je “akumulacija” prasine u plucima i reakcija tkiva na njeno prisustvo. 2. 2. tetovaze (barut. kruste. hiperpigmentacija.. nastala udisanjem prasine. imaju kumulativni efekat – kumulativni kontakt dermatitis: 1.Acc faza: eritem. 1. ili fiz. jasno ogranicene:eritem. odsustvo vlazenja.Sub.

ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je zaposlen.Povrede koje zadobija na putu preduzetom radi izvrsenja sluzbenih poslova.Obaveznom prijavljivanju podleze svaka povreda na radu. 4..). 4. 3..organizacija rada (zamor.stanje masina i alata.. jeste postojanje uzrocno posledicnog odnosa izmedju obavljanja posla i nastanka bolesti.). . Podela: 1. i psiholoski nedostaci i karakteristike licnosti. Osnovni uslov da se bolest u zakonskom smislu smatra profesionalnom.alkoholizam i narkomanija. . buka. 44 www. Povredom na radu se smatra i povreda: 1. prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehanickim..=> neophodna je promena radnog mesta! 4.nenosenje LZS. pare.).Beneficije u slucaju nastanka profesionalnog obolenja: 1.. Naknada putnih troskova u vezi sa lecenjem i rehabilitacijom. Profesionalne bolesti i povrede na radu Profesionalne bolesti su patoloska stanja.). koji moze i nemora imati za posledicu povredu na radu ili vecu materijalnu stetu. vibracije. 2. ruke.Podela profesionalnih bolesti: I Bolesti uzrokovane hemijskim dejstvom II Bolesti uzrokovane fizickim dejstvom III Bolesti uzrokovane bioloskim dejstvom IV Bolesti pluca V Bolesti koze VI Maligne bolesti Povrede na radu: Povredom na radu se smatra povreda osiguranika.telesni.belimantil.info ... naglim promenama poloaja tela. psihofiz. noge. koja je uzrokovala odsustvovanje sa posla (najmanje 3 dana). na osnovu koga je osiguran. koja se dogodi u prostornoj.svojstva licnosti (zivotno doba. 2. . radno iskustvo).Ljudski faktor: . 3. Nesrecan slucaj je svaki iznenadni neocekivani dogadjaj. 2. . . gasovi.nepredvidivi (trenutno raspolozenje). Potpuna zdr zastita. .. opekotina. ..Faktori radne sredine: . 5.Prema izvoru povrede (masine. iznenadnim opterecenjem tela ili drugim promenama fizioloskog stanja organizma. .Svaka povreda na poslu.medjuljudski odnosi. . .Prema prirodi povrede (prelom. koja povlaci nesposonost za rad u trajanju najmanje 1 dan.Prema uzroku (neispravne masine..).).Pri dolasku ili odlasku sa posla.uslovi rada (osvetlj. nastala u neposrednoj vezi sa zanimanjem radnika. vremenskoj i uzrocnoj povezanosti sa obavljanjem posla. Nadoknada zarade za vreme privremene sprecenosti za rad. 3. pad lica. Mladji muskarci povredjuju se cesce i lakse! 2. fizickim ili hemijskim dejstvom.. transportna sredstva.Prema nacinu nastanka (pad predmeta.Prema lokalizaciji (glava. premor).Pri obavljanu posla na koji radnik nije rasporedjen.. Uzroci: 1. losa osvetljenost. trovanje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->