P. 1
VEGETA knjiga recepata 2010 1

VEGETA knjiga recepata 2010 1

|Views: 8|Likes:
Published by Tijana Simpraga

More info:

Published by: Tijana Simpraga on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2012

pdf

text

original

Male tajne

100 KULI NARSKI H DELI CI JA
Male tajne
100 KULI NARSKI H DELI CI JA
M
a
l
e

t
a
j
n
e
1
0
0

K
U
L
I
N
A
R
S
K
I
H

D
E
L
I
C
I
J
A
139,00 kn
»arolija jedne žlice Vegete veÊ je pola stoljeÊa pri
ruci poËetnicima i iskusnima. Nakon što je odgojila
generacije, stvarala modu i pružala najbolju moguÊu
korisniËku podršku, Vegetina kuhinja nastavlja
nadahnjivati maštovitim i iskušanim receptima. Nova
Vegetina kuharica ponovno otkriva radosti kuhanja i
druženja za stolom. Mazite svoje ukuÊane, prijatelje,
najavljene i nenadane goste biranim, svježim i
modernim jelima, a neodoljivi recepti Malih tajni neka
oËaraju svako veselo društvo za vašim stolom.
Hale Lajne
1OO |u|||ARS||| û|||C|1A
Itdavaó
||oll |ul|i|eúi|I ú.o.o., úio ç|uµe ||oll |||e||I|io|Il
|oú|I.|I ú.ú., |oµ|i.|icI
Za |tdavaóa
û|Iço ûlI|u¯i|I
||ili|I SIce|
üradn|ca
1ele|I |.I|i:e.ic
AuIor|ca racapaIa
So||I ûI¯i-||µic
Ja|a pr|pram||| | sarv|ra||
|i||I|I Bu||ic
|e|Iú Ce|ic
||il|I|I Sµ|e|
FoIograhja
!o|i:lI. |I|ic
8Iruóna suradnja
||i:|i|I 1u|ic
A|I Co.ic
La|Iura
|I|I RI|
kora|Iura
|IúI ||I|ic
û|tajn
S|uúio 2|
T|sa|
||oll
/Iç|eu, :|uúe|i 2O1O.
|SB| 9I8-95S-S19-154-6
C|| ¯Iµi: úo:|uµI| u |Icu|Il|o|e |I|Iloçu |Icio|Il|e i
:.eucili:|e |||i¯|ice u /Iç|euu µoú u|o|e| I4IS1I.
Hale Lajne
1OO |u|||ARS||| û|||C|1A
8onja ûai|-Prp|t

6ABI£0I, HAR£RB£, B2IR£
PrsuL na kruLu s pecenom rajcicom i jajima 10
PaLlidzani na sicilijanski 13
Rani rizoLo 14
0kruglice s jajima 17
Pecena jaja s rajcicama 18
IriLaja s pureLinom 20
IriLaja s Likvicama 23
Iofu-friLaja 24
IriLaja s krumpirom 26
Lajgana s porilukom i sparogama 29
LremasLa kajgana s ricoLLom i vlascem 30
PasLeLa od pileLine 32
uamaz od slanuLka 35
uamaz od paLlidzana 36
PikanLni sendvici s Lelecim medaljonima 39
RB0AK
1opIa t hIadna predjeIa
Riza s pesLom 42
Riza s maslacem i Limijanom 45
Zapeceni krumpir sa sirom 47
Peceni krumpir s panceLom i VegeLom HediLeran 48
Hali ljuLi sampinjoni 50
Peceno povrce 53
Pirjane maLune 54
SalaLa od pecene cikle 56
Hijesana salaLa 59
Sarena ljeLna salaLa 60
SalaLa od koromaca, naranci i maslina 63
SalaLa od rize i feLa sira 64
Juhe
Prugacija pileca juLa 69
0usLa povrLna juLa 70
Zimska povrLna juLa 73
Lrem-juLa od povrca 74
JuLa od graLa i kukuruza 77
0usLa juLa s gljivama 78
JuLa od bundeve s preprzenim kruLom 81
JuLa od cesnjaka 82
Irancuska juLa od luka 84
JuLa od psenice 86
JeIa od mesa
Przene mesne okruglice sa sirom 91
Punjene paprike 92
Ielece smoLuljci s prsuLom i kaduljom 95
Pecena LeleLina s umakom od sampinjona 97
Przena LeleLina s paprikama i orasima 98
Janjeci raznjici s povrcem 100
Pecena janjeLina s origanom 103
4
Juneci gulas s knedlama od zemlji 105
Prugacija pasLicada 107
Slozenac od svinjeLine s kupusom 108
Svinjski koLleLi sa zapecenim graLom 111
PtIettna t purettna
Ruska pileLina s feLa sirom 115
Pileci smoLuljci 116
PileLina s pireom od celera i mrkve 119
Pileci raznjici s kobasicama na zaru 120
Pirjana pileLina s kupusom i keljom 123
Peceni pileci hle u umaku od narance 124
PileLina na meksicki 127
PureLina sa sezamom 129
PoLana punjena pureLina 130
PolpeLe od pureLine i Likvica 133
Przene purece okruglice u LorLilji 134
PureLina u umaku od zelenog papra 136
Pecena pureLina s bukovacama 139
Rtbe, rakovt t skoIjke...
Przeni hleLi srdele s bliLvom 142
SkarLoc od oslica 145
IileLi bakalara s rizom 147
Peceni brancin s krumpirom i 148
Lrskavim keljom 148
Peceni losos u umaku od kopra 150
Savijaca od lososa i poriluka 153
LuLane dagnje u umaku 154
Pecene kozice na povrcu 157
Skampi na buzaru 158
BoboLnica u umaku 161
V£0£RA
Rtzota
0snovni recepL za rizoLo 164
RizoLo s Likvicama 166
RizoLo sa suLim vrganjima 169
VegeLarijanski rizoLo 171
RizoLo s Lri vrsLe sira 172
Riza u umaku od sLiiLake gljiva 174
Pilav s brusnicama 177
Paella 178
1jestentna
Sporki makaroni 182
SpageLi u umaku od paLlidzana 185
Luskus s povrcem 186
uapuljski spageLi 189
ümak bolognese s LjesLeninom 190
SpageLi s dagnjama 193
Zapecena LjesLenina sa sirom 194
0rcki zapeceni makaroni 197
Iuzi s kozicama i jabukama 198
IorLelini u meksickom umaku 201
Iazanje s mesom i porilukom 203
Povrce
Iicke police s panceLom i kiselim kupusom 206
Zapeceni resLani krumpir 208
Povrce u umaku s palenLom 211
Pirjani crveni kupus 213
PoLano povrce 214
Pecene bukovace sa cesnjakom i limunom 216
Lrpice sa zeljem 219
PiLa s kiselim kupusom 220
Popecci od kelja, krumpira i baLaLa 222

S
A
û
R
/
A
1
5
6
Hale Lajne za kuLinju 21. sLoljeca
| u |oúe||u |e úo|u |u|i||I µo|o.|o o|||i.e|o ||e:|o
uli:|o:|i i |oµli|e, I :|ol ||e:|o i:|i|:|oçI, i||i||I o|u-
µl|I||I i li|eµI ú|u¯e||I. /Iúo.ol|:|.o oui|el|i i µ|i|I|el|I,
ú|u:|.I : Ie|oui|I ili |I|lI, l|e|úo.I : |e|:I ili !Wi||e|I,
|oleçI i |oleçicI : µo:lI, :|ole, lI|:I, |eú|e||I, |iuici|e
ili |eceçI :lic|oç |o¯e ui|i úo.ol||o µo|icI|I| |o|i. úI
:e o|i:|i|e u |eúi|:|.e|u I.I||u|u |u|I||e.
A|o :|e .ec .|e:|i : |u|Ico|, |||içI V1|º |1¯º lº)º|¯º
|.|¯º ui| ce .I| i|:µi|I|i.I| µoú:|e||i| ¯I |e|I |o.I
¯I|I||I i u|¯I |elI. A|o µI|, |I:uµ|o| ouil|u úou|e
.ol|e, |u|I|:|oç i:|u:|.I |eú.I úI i i|I|e, |||içI ce
.I| µo:lu¯i|i |Io i¯.|:|I µoce||icI ¯I u:I.|:I.I||e
u |I¯|o.|:|i| i ¯I|i|l|i.i|, I l|i| |eli|I, |o|I .I:
|oçu µo|u|I|i |I .lI:|i|e ||eIci|e.
|:|u:I||e µo|o.|o llo¯ol|u |o.e |u|i||e u .lI:|i|o|.
|edu :|o |eceµI|I ¯I çIulece, |I|e|úe i u¯i|e |e |ucI|
i .ece|u, I µoúi|el|e|i| u |oµlI i |lIú|I µ|eú|elI, |u|e,
|elI oú |e:I, |elI oú µile|i|e i µu|e|i|e |e |elI oú |iue,
¯Ici|elo ce|e o|||i|i u|o||e |o.e |oçuc|o:|i |o.u
|I|i||icu, |o.o |elo, |o.i |uli|I|:|i µo:|uµI|, µo:ude,
|Ici| µo:lu¯i.I||I... |o|:|I||I i| |e Veçe|I.
|o¯|I.I|el|i i µ|eúI|i µo||o:Ici µo|Ilo ui :e µ|e:|ic|i
:lo¯ili : |i| úI |e |I |o|:|I||I úou|e ||I|e u |I:
¯Iµ|I.o :|Il|I |i|e|I. u.i|e| i¯|o.I o:.I|I .ec ||eci i
ce|.||i |I|I:|I|, ¯I.oúl|i.o :e i :||I:|o µ|eúI|uci |o.i|
.|e|e|i|I i ¯i.o||i| :|ilo.i|I, |I|:|o|:|i o:lu:|u|uci
i úi||i|I|uci |u||icio|i:|ic|e i çI:||o|o|:|e ||e|úo.e.
0|e |o|i :u |e o|||i.Ili µ|i|e .i:e oú µolI :|ol|ecI
o||Iu|i.IlI |e u o:|uú|i| |oçuc|o:|i|I i¯uo|I, I
:IúI |I: u çlouIli:|ic|o|e ouil|u µoú|¯I.I u |o.i|,
ú|u|ci|i| i:|o|Ici|I i u .lI:|i|o| |u|i||i i u .lI:|i|u
lo|cu. ûou|oúo:lI |e iúe|I|I |IúI |I| i| µo|e:|I|e,
µou¯úI|o ce |I| µo|oci oµle|e|i|i o|u: i |I|:||o-
||i|eçI, Ili i |I||I:|o:|i|eçI |elI.
u o.o| .I: |||i¯i |I||oúe||i|I Veçe|i|I |u|i||I µoµu|
:I||I|||I .|e|eµlo.I oú.oúi |I.|o u u|u:|u i e|o-
|o|ic|u µ|iµ|e|u :e¯o|:|e ||I|e, : |I||e |I:|oce i
||Ici| .|e|e|o| |u|I||I, µ|eµo|ucu|uci |eúi|e|I|:|i,
.eçe|I|i|I|:|i ili |e|i ú|uçi |oúel µ|e||I|e. u ú|u:|.u
:lI.|e |lI:ic|e Veçe|e ||o¯ |eceµ|e .I: .oúe ||e¯i|e
|lIde i |oúe||i|e i¯.eúe|ice |o.e çe|e|Ici|e ¯I çe-
|e|Ici|u 2O. :|. i ||i|o.e µo|o||e, Veçe|I |eúi|e|I|,
Veçe|I |i|I|| i o:oui|o Veçe|I |I|u|, |o|I |e µ|iµ|e|l|e|I
µo|µu|o µ|i|oú|o oú µoú :u|ce| u¯ço|e|I µo.|cI, ue¯
µo|Ici.IcI o|u:I i úoúI||i| I|o|I i uo|ilI.
!e |o.o:|i u ¯.i|e¯du |eú|e oú µ|.i| |I:i|, |eú.o|ue|o
i .oúeci| |ou|i| |I||i, µo¯i.I|u .I: úI o|||i|e|e |I||u
:|o |e |o |I µolu:|ol|e||u, :|I|i|:|i |o|I||ic|u .|e||o:|
|IúI||ulo |ili|u|e µo||o:IcI. !I||I |e i |o :|o |e µ|e|ecu
:.i| !V çI:||oe|i:i|I V1|º |1¯º /º||| ¯1º|o|1 |.|¯º
.oúilo i|µ|e:i.|o| u|o|ci oú µe|:|o|i||I| |I:|I.I|I i :|o
|e |IúI||ulo ci|elu uiulio|e|u |u|I|icI |edu |o|i|I |e
i |I||o.i|I |||içI |eceµI|I :|o |e uµ|I.o li:|I|e.
S V1|¯ |1¯1¯1 lº)º|¯º |.|¯º, :I :.I|i| |elo|,
µo|o.|o ce|e o|||i.I|i cuúe:I| :.i|e| úou|e ||I|e. |
:|o |e ||oço .I¯|i|e ue¯ i¯u¯e||I, i o|e |I||I||e |I||e
u ||e¯i|o| :.I|iúI:||o| µ|iµ|e|i, uilo ¯I .I:e |I|uli:|i|e
ili ¯I i¯ui|l|i.e ço:|e. |i |I||.|úo|o||i|i :l|eúue|ici
|ece µo¯Ili|i µ|euIce li :||I:|o i||e||e|:|o :u|lI||e i
:I:|I||e ¯I :|ol .lI:|i|I úo|I, µoço|o.u µo¯i.I|u li i|
|I |o |i|i:i, uo|e i µu|i o|u:i |o|e :|e |Io ¯IloçI|cice
ili |Io ulIço.I||e : .i:e :l|eúo.I .|e:|o i : |Iúo:cu
:I|i ||ei|Ili i µo:lu¯ili.
8oi|ca 8r|an

u
V
0
û
I
0ableci, marende, uzine
B0RB0AK
CiIuI||e µ|e|e¯i|e µo úu¯i|i i µ|eµeci|e u |o:|e|u ili |I |I.i ue¯
|I:|oce.
Ce:||I| u|i|e:I||e u ú.i|e ¯lice |I:li|o.I ul|I, µI |o|
||e:I.i|o| µ|e|I¯i|e µ|eµece|i ||u|.
RI|cice oµe|i|e, |I|e¯i|e |I o||uçle µlo:|e, µoµeci|e |I
|I.i |I ¯lici ul|I i µo:lo¯i|e |I ||u|.
1I|I i¯|Iúi|e µ|e||Ico|, úoúI||e µIµ|i|u, Veç-
e|u |eúi|e|I|, |li|e|o i :.e ¯I|eú|o úou|o
i¯|i|e:I||e.
|I ¯Iç|i|I| |I:lIc i¯li||e µ|iµ|e|l|e|I |I|I i
µeci|e, |eµ|e|iú|o |i|e:I|uci. |I µ|iµ|e|-
l|e|i ||u| : |I|cicI|I µolo¯i|e µlo:|e µ|:u|I,
|i|ulu i |I ||I|u |I:µo|eúi|e µece|I |I|I.
|o:lu¯i|e oú|I|, µo:u|o li:|ici|I uI-
úe|I.
Sovjet: Irsut uozete zauijeuiti
suukou, paucetou i sl.
4 ma|a |u|u|u¯|e ciIuI||e
(:lIµice)
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
260 g |I|cicI
6 |I|I
½ i||ó|ca |l|e.e|e c|.e|e
µIµ|i|e
2 i||ó|ca Veçe|e |eúi|e|I|
100 m| |li|e|I
26 g |I:lIcI
100 g µ|:u|I |I|e¯I|I |I |I||e
µlo:|e (8 µlo:|i)
60 g |i|ule
2 i||ca µoµ|¯e|i| li:|icI uIúe|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po osob|
||| obro|u: 58O |cIl/2426 |1
PrsuL na kruLu
s pecenom rajcicom
i jajima
1O
û
0
R
u
C
A
|
11
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
12
|I|liú¯I|e oµe|i|e, u¯úu¯|o |I|e¯i|e |I úeul|e µlo:|e µI .||o| |o¯I
¯I|e¯i|e |e:|i úio u ouli|u ||e¯ice.
0.I|o µ|iµ|e|l|e|e µI|liú¯I|e :|I.i|e u :lI|u |iµucu .oúu i |u|I||e
o|o 5 |i|u|I. |lo:|e µI|liú¯I|I |u|I||e úio µo úio, |i|I|o :.e
|I|eú|o|.
|u|I|e µI|liú¯I|e oci|eúi|e, :|I.i|e |I µIµi||I|i uu|u: i o|lIúi|e.
ûo| :e |lIúe, µ|iµ|e|i|e u|I| oú |I|cicI.
RI|cice oµe|i|e, µI i| |o¯e| lIçI|o ¯I|e¯i|e u ||i¯. ||I||o i| u|o|i|e
u |iµucu .oúu i oçuli|e.
RI|cice oci:|i|e oú :|e|e||i i |I|e¯i|e |I |oc|ice.
|I |I:li|o.o| ul|u ||I||o µoµeci|e ce:||e.e ce:||I|I |o|e :|e
u¯úu¯|o µ|eµolo.ili. |IúI ¯I|i|i:u, i¯.Iúi|e i| |e úoúI||e µ|iµ|e|l|e|e
|I|cice. /Ici|i|e uo:il||o|, o|içI|o|, µIµ|o|, :ece|o|, Veçe|o| i
µi||I||e µe||Ie:|I| |i|u|I.
Si| |I:µo|eúi|e µo µo.|:i|i µlo:|i o|lIde|i| µI|liú¯I|I, µoµIµ|i|e i|
µI µ|e|loµi|e. |Iú|e.e|e µI|liú¯I|e :lo¯i|e u |Iul|e|u .I||o:|Il|u
µo:uúu, µ|eli||e u|I|o| oú |I|cicI i µo:µi|e µI||e¯I|o|.
S|I.i|e u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|u µec|icu |I 22OC i µeci|e úe:e| úo
µe||Ie:| |i|u|I.
|o:lu¯i|e |oµlo, µo:iµI|o :.|e¯i| uo:il||o|.
Sovjet: 5vakako kusajte uuak, ako su rajcice kiselije
trebat cete dodati jos ualo secera.
Molo tojno: Neso patlidzaua zarezauo u obliku
urezice ouoqucuje bolju savitljivost i proziuauje s
uuakou od rajcica.
1 |g :|eú||e .eli|i| µI|liú¯I|I
200 g µolu|.|úI :i|I (li.I||:|oç,
|lIúoç µI:|oç ili |Ic|I.Il|I)
:ol
üma| od rajó|ca
1 |g |I|cicI
100 m| |I:li|o.I ul|I
3 óasnja ce:||I|I
½ i||ó|ca :u|oç uo:il||I
¼ i||ó|ca :u|oç o|içI|I
µIµI|
1 i||ó|ca :ece|I
1 i||ca Veçe|e
2 i||ca |I|iuI|I µI||e¯I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: IO |i|u|I
8|oianosI: :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
529 |cI/2212 |1
PaLlidzani
na sicilijanski
û
0
R
u
C
A
|
1S
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
|I ¯Iç|i|I|o| |I:lIcu (4O ç) ¯I¯u|i|e :i||o |I:|ec|I| lu|, úoúI||e
|ouI:ice |I|e¯I|e |I µlo:|e i :.e ¯I|eú|o ||I||o |o: µ|eµ|¯i|e.
ûoúI||e oµ|I|u, oci|ede|u |i¯u i µeci|e úo| |i¯I |e µo:|I|e :|I|lI:|I.
/Ili||e .i|o|, úoúI||e lo.o|o. li:|, Veçe|u, :Il|I| i µi||I|I|e |I lIçI|o|
.I||i. |oúli|e.I||e .oúo| |I|o |i¯I uµi|I |e|uci|u i |eµ|e|iú|o |i|e:I||e.
|IúI |e |i¯I ço|o.I, i¯.Iúi|e lo.o|o. li:|, u|i|e:I||e µI||e¯I| |e
µo:oli|e i µoµIµ|i|e µo u|u:u.
|I ||I|u u|i|e:I||e µ|eo:|Ili |I:lIc.
|o:lu¯i|e µo:iµI|o µe|:i|o|

Sovjet: 0vaj ukusui rizoto uozete pripreuiti s
hreuovkaua ili suukou.
Molo tojno: Naslac zaqrijavajte ua laqauoj vatri, ue
suije zaqorjeti jer ce jelo iuati qorkast okus.
B0 g |I:lIcI
B0 g lu|I
260 g ||I||:|e |ouI:ice
|oú|I.|I
200 g I|uo|io |i¯e
76 m| :u|oç ui|eloç .i|I
1 lo.o|o. li:|
1 i||ca Veçe|e
prsIovaI :Il|I|I
760 m| .oúe
30 g :.|e¯e |I|iuI|oç µI||e¯I|I
:ol, µIµI|
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Rani rizoLo
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po osob|
||| obro|u: 56S |cIl/ 2S5I |1
14
û
0
R
u
C
A
|
15
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
16
1I|I i:|uci|e, úoúI||e ||u:|e ||.ice, µe|:i|, :i|, ce:||I| i Veçe|u
|eúi|e|I| |e úou|o i¯|i|e:I||e úI úoui|e|e :||e:u c.|:ce :||u||u|e.
A|o |e :||e:I µ|e|i|e||I, úoúI||e |o: ||u:|i| ||.icI i :i|I.
||iµ|e|l|e|u :||e:u µ|¯i|e u úuuo|o| ul|u, ouli|u|uci o||uçlice
¯lico|. ||¯i|e i| úo| |e µoµ|i|e ¯lI||o¯u|u uo|u. 0||uçlice :|I.i|e
|I µIµi||I|i uu|u:, úI u|lo|i|e .i:I| |I:|oce.
S|ec|I|u |I|cicu : uo:il||o| µi||I||e |I lIçI|o| .I||i úe:e|I| |i|u|I
i |I ||I|u u|i|e:I||e |I:li|o.o ul|e.
||¯e|e o||uçlice µo:lu¯i|e : µ|iµ|e|l|e|i| u|I|o| oú |I|cice.
Sovjet: Irzeue okruqlice uozete posluziti i s uekiu
druqiu uuakou (uapriujer tartarou).
Molo tojno: Irije przeuja ostavite pripreuljeuu
sujesu desetak uiuuta ua hladuou ujestu da krusue
urvice uabubre.
6 |I|I
B0 g ||u:|i| ||.icI |oú|I.|I
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
60 g |I|iuI|I µe|o|i|I
3 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 i||ó|ca Veçe|I |eúi|e|I|
µIµI|
ul|e ¯I úuuo|o µ|¯e||e
üma| od rajó|ca
1 :|ec|I|I |I|cicI : uo:il||o|
|oú|I.|I (S9O ç)
1 i||ca |I:li|o.I ul|I
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po osob|
||| obro|u: 45O |cIl/188S |1
0kruglice s jajima
û
0
R
u
C
A
|
1I
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
RI|cice oµe|i|e, oú|e¯i|e i| |Iµice i i¯úuui|e i|. u :.I|u |I|cicu
:|I.i|e µolI ¯licice Veçe|e |eúi|e|I|, µolI ¯lice ul|I i |eú|o |I|e.
||iµ|e|l|e|e |I|cice µo:lo¯i|e u .I||o:|Il|u µo:uúu i µeci|e u
µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 2OOC o|o µolI :I|I ili úo| |I|I
|i:u µece|I.
|o:lu¯i|e : µ|eµece|i| ||u|o| i :IlI|o| µo ¯el|i.
Sovjet: kajcice uozete zauijeuiti paprikaua ili
tikvicaua.
4 :|eú||e .eli|e :.|e¯e |I|cice
(IOO ç)
2 i||ó|ca Veçe|e |eúi|e|I|
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
4 |I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 45 |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po osob|
||| obro|u: 1I4 |cIl/ISO |1
Pecena jaja
s rajcicama
18
û
0
R
u
C
A
|
19
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ¯I¯u|i|e :i||o |I:|ec|I| lu|, úoúI||e |l|e.e|u
µu|e|i|u, ce:||I|, Veçe|u |I|u| i µi||I||e µoúli|e.I|uci .oúo|
µe||Ie:|I| |i|u|I.
|el| |u|I||e |I µI|i |e|oli|o |i|u|I.
||iµ|e|l|e|o| |e:u úoúI||e |el|, |I¯|uce|I |I|I, úou|o i¯|i|e:I||e
i µeci|e |I|o úuço úo| |I|I |i:u µece|I. |o µo||eui µo:oli|e i
µoµIµ|i|e.
|o:lu¯i|e |oµlo.
Sovjet: Neso pirjajte tako duqo dok sva voda ue
ispari.
Molo tojno: Lelj kuhau ua pari zadrzat ce svoj
prirodui okus, bit ce hrskav i dat ce odlicau okus ovaj
ueobicuoj jritaji. Iajua je u toue da kelj ue kuhate
duze od jedue do dvije uiuute.
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
40 g lu|I
160 g |l|e.e|e µu|e|i|e
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1 i||ó|cI Veçe|e |I|u|
300 g |el|I |I|e¯I|I |I |e¯I|ce
3 |I|I
:ol
c||i µIµI|
Za 2 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po osob|
||| obro|u: 419 |cIl/8I6|1
IriLaja s pureLinom
2O
û
0
R
u
C
A
|
21
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
22
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u µ|oµi||I||e :i||o |I:|ec|I|i lu| i |i|.ice |I|e¯I|e
|I µlo:|e. /I|i| úoúI||e |ouI:ice |I|e¯I|e |I µlo:|e i ¯Iµeci|e
|o: |Ilo.
1I|I i:|uci|e, úoúI||e |li|e|o, µI||e¯I|, Veçe|u |eúi|e|I|, µIµI| i
:.e ¯I|eú|o úou|o µ|o|i|e:I||e. u µ|iµ|e|l|e|I |I|I úoúI||e µoµece|o
µo.|ce i µe|:i|, µI i¯li||e :.e u |eµ:i|u µ|e|I¯I|u |I:lIce|.
|eci|e u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 22OC ú.Iúe:e|I|
|i|u|I.
|I|e¯i|e |I ||o|u|e i µo:lu¯i|e oú|I|.
Sovjet: 0vu jritaju uozete posluziti i hladuu.
Molo tojno: lritaju uozete ispeci i ua tavi, ali ouda
sujesu podijelite ua dva dijela.
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
100 g lu|I
360 g |i|.icI
60 g :u|i| |ouI:icI
6 |I|I
60 m| |li|e|I
30 g |I|iuI|I µI||e¯I|I
1 i||ó|ca Veçe|e |eúi|e|I|
¼ i||ó|ca µIµ|I
1 i||ca |I:lIcI
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: S5 |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po osob|
||| obro|u: 199 |cIl/8S2 |1
IriLaja s Likvicama
û
0
R
u
C
A
|
2S
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
u :|ec|Ilici úou|o i¯|i|e:I||e u|elI|||e, |olu, Veçe|u |I|u|, ui|eli
µIµI| i |u||u|u. |I ¯Iç|i|I|o| ul|u, |I :|eú||e |I|o| .I||i, µoµeci|e
µIµ|i|u, |i|.ice i |I|cice |I|e¯I|e |I |oc|ice, :i||o |I:|ec|I| lu|,
ce:||I| i |el|. |o.|ce |eµ|e|iú|o |i|e:I||e.
|oúli||e .oúo|, úoúI||e ocI| |e µ|iµ|e|l|e|u ||e:I.i|u |u|I||e :
|oluo| |I lIçI|o| .I||i o|o ú.I|Ie:| |i|u|I.
|o:lu¯i|e µo:iµI|o µe|:i|o|.
Sovjet: Ioju, sir od soje, uozete zauijeuiti uekiu
druqiu tvrdiu kravljiu, ovjciu ili kozjiu sirou, preua
vlastitou ukusu.
4 u|elI|||I
160 g oci|ede|oç |oluI
1 i||ca Veçe|e |I|u|
ui|eli µIµI|
1/4 i||ó|ca |u||u|e
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
130 g :.|e¯e c|.e|e µIµ|i|e
100 g |i|.icI
160 g :.|e¯e |I|cice
B0 g lu|I
4 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
100 g |el|I |I|e¯I|I |I |e¯I|ce
60 m| .|uce .oúe
1 i||ca c|.e|oç .i|:|oç oc|I
2 i||ca :.|e¯e |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po osob|
||| obro|u: 156 |cIl/651 |1
Iofu-friLaja
24
û
0
R
u
C
A
|
25
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
||u|µi| u l|u:ci oµe|i|e i :|u|I||e u |iµuco|, ulIço µo:ol|e|o|
.oúi. |u|I|e ||u|µi|e oçuli|e i |I|e¯i|e |I |oc|ice.
|I ¯Iç|i|I|o| |I:li|o.o| ul|u µ|eµeci|e
µI|ce|u, úoúI||e |I|e¯I|i ||u|µi| i |o:
||I||o ¯Iµeci|e. |I ||I|u u|i|e:I||e
|uce|I |I|I, µo|i|e:I|I : Veçe|o|,
i µeci|e |e|oli|o |i|u|I |eµ|e|iú|o
|i|e:I|uci.
|o:lu¯i|e |oµlo, µo:iµI|o µe|:i|o|.
Sovjet: lritaju obavezuo pecite u
velikoj tavi.
400 g ||u|µi|I
:ol
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
100 g µI|ce|e, |I|e¯I|e |I
µlo:|e
6 |I|I
2 i||ó|ca Veçe|e
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 5O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI/po obro|u:
4SI |cIl/1828 |1
IriLaja s krumpirom
26
û
0
R
u
C
A
|
2I
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
28
SµI|oçe :|I.i|e u |iµucu, ulIço µo:ol|e|u .oúu, ulI|:i|I||e i
oci|eúi|e.
1I|I i:|uci|e, úoúI||e IO ç çIuúe |I|e¯I|e |I |oc|ice, ¯licicu Veçe|e
|I|u|, µIµI| i :.e ¯I|eú|o µ|o|i|e:I||e.
|I ¯Iç|i|I|i |I:lIc úoúI||e |I|e¯I|i µo|ilu| i µi||I||e çI |I :|eú||e
|I|o| .I||i úo| |e u.e|e.
ûoúI||e oci|ede|e :µI|oçe i |I|e¯I|e :|ii|I|e, µo:µi|e ¯licico|
Veçe|e |I|u| i |o: ||I||o µ|oµi||I||e.
ûoúI||e ¯Ici||e|I |I|I i :i| |e lIçI|o |i|e:I|uci µeci|e úo| :e |I|I
µo:.e |e :|i:|u.
|o:µi|e µ|eo:|Ilo| çIuúo| i µI||e¯I|o| i µeci|e ue¯ |i|e:I||I
úo| :e :i|e.i |e |I:|oµe.
|o|loµi|e i µeci|e |o: |e|oli|o |i|u|I, uçI:i|e .I||u i o:|I.i|e
µo|loµl|e|o |o: |e|oli|o |i|u|I.
|o:lu¯i|e |I|e¯I|o |I ||o|u|e u¯ |i|e:I|u :IlI|u.
Sovjet: blausirauje je postupak
kratke teruicke obrade. 5paroqe
ili bilo koje druqo povrce
kratko urouite u kipucu vodu i
ocijedite. Iako pripreuljeuo povrce
uozete i zaurzuuti.
Molo tojno: 5paroqe uozete kratko
prokuhati u vodi kojoj ste dodali zlicicu secera i
tako ublaziti ujihovu qorciuu.
200 g :µI|oçI |I|e¯I|i|
|I 2 c| úu¯i|e
:ol
B |I|I
100 g çIuúe
2 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
½ i||ó|ca ç|uuo |l|e.e|oç
c||oç µIµ|I
30 g |I:lIcI
110 g µo|ilu|I (ui|eli i ¯ele|i úio)
100 g :|ii|I|e çl|i.I
20 g |I|iuI|I µI||e¯I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po osob|
||| obro|u: S52 |cIl/14I2 |1
Lajgana s porilukom
i sparogama
û
0
R
u
C
A
|
29
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
1I|I |I¯|u|i|e, úoúI||e .lI:Ic, Veçe|u |I|u| i úou|o µ|o|i|e:I||e.
|I:lIc ¯Iç|i||e, úoúI||e |I|I, i u¯ :|Il|o |i|e:I||e µeci|e o|o ú.i|e
|i|u|e.
|I||i|e : .I||e. Rico||u |I¯||.i|e i u|i|e:I||e u µ|iµ|e|l|e|I |I|I
u |edu.|e|e|u µ|eµeci|e ||u| |I |I.i ue¯ |I:|oce, µI çI µ|e|I¯i|e
|I:lIce|
ûo|o.u |I|çI|u |I:µo|eúi|e µo µ|eµ|¯e|o| i |I:lIce| |I|I¯I|o|
||u|u.
|o µo||eui µo:oli|e i µoµIµ|i|e.
|o:lu¯i|e u||I:e|o .lI:ce| i ¯ele|o| :IlI|o|.
Sovjet: üa biste uutritivuo sto bolje zapoceli dau,
salatu pripreuite s uasliuoviu uljeu.
Molo tojno: 0pravo dodatkou zlicice Ieqete üatur
vas ce obrok dobiti uov, zaokruzeu i puu okus, a
ricotta ce vasu kajqauu uciuiti kreuastijou.
4 |r|s|a i||eç|Il|oç ||u|I
4 i||ó|ca |I:lIcI ¯I
µ|e|I¯i.I||e ||u|I
4 |I|I
1 i||ó|ca |I|e¯I|I .lI:cI
1 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
1 i||ca |I:lIcI
100 g |ico||e
:ol, µIµI|
Za 2 do 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 2O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po osob|
||| obro|u: S54 |cIl/148O |1
LremasLa kajgana
s ricoLLom i vlascem
SO
û
0
R
u
C
A
|
S1
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
|ile|i|u :|u|I||e u |iµuco| i ulIço µo:ol|e|o| .oúi. |IúI |e |e|I|I,
oci|eúi|e |e, o|lIúi|e i |I|e¯i|e |I |oc|e.
||iµ|e|l|e|o| µile|i|i úoúI||e o|I|e, lu|, ce:||I|, li|u|o. :o|,
|i:elo .||||e, |I|o|e¯u, Veçe|u |I|u| i :.e u:i||i|e u ele|||ic|o|
:|ec|Ilici. S||u||u|I µI:|e|e ||euIlI ui ui|i µo:.e çlI||I. |I ||I|u
u|i|e:I||e µe|:i|.
|o:lu¯i|e :I :.|e¯i| ili µ|eµece|i| ||u|o|.
Sovjet: Iastetu uozete uapraviti dau rauije,
dobro ohladiti, pa ce se sastojci jos bolje
prozeti.
Molo tojno: Ieqetu üatur prouijesajte s
liuuuoviu sokou i vrhujeu te ostavite
stajati desetak uiuuta, dodajte ostaliu
sastojciua te sve zajeduo usituite,
tako ce se Ieqeta üatur bolje
houoqeuizirati u uauazu.
260 g µileceç lleI
:ol
60 g o|I|I
60 g lu|I
2 óasnja ce:||I|I
3 i||ca li|u|o.I :o|I
4 i||ca |i:eloç .||||I
2 i||ca |I|o|e¯e
1 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
B |r|s|| ||u|I
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI/po obro|u:
SO6 |cIl/1919 |1
PasLeLa od pileLine
S2
û
0
R
u
C
A
|
SS
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
S4
Se¯I| ||I||o µ|eµeci|e u |I.i ue¯ |I:|oce i :I|el|i|e u ele|||ic|o|
:|ec|Ilici.
u .oúu úoúI||e Veçe|u |I|u| i ||I||o µ|o|u|I||e |e µu:|i|e úI :e
o|lIúi.
ûoúI||e oci|ede|i i i:µ|I|i :lI|u|I|, li|u|o. :o| i ce:||I|, µI :.e
u:i||i|e u ele|||ic|o| :|ec|Ilici úo| |e úoui|e|e çlI||u :||e:u.
u|i|e:I||e |I:li|o.o ul|e, µe|:i|, |I|e|:|i µIµI| i |l|e.e|i
:e¯I|.
0.I|o µ|iµ|e|l|e|i |I|I¯ :|I.i|e u |lIú||I| i o:|I.i|e úI :e úou|o
o|lIúi.
|o:lu¯i|e |I µ|eµece|o| ||u|u i µo:µi|e .lI:ce|.
Sovjet: Iripreuljeui uauaz uozete cuvati u hladujaku
dva do tri daua.
2 i||ca :e¯I|I
60 m| .oúe
1 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
1 |ontarva :lI|u||I (24O ç
oci|ede|oç)
2-3 i||ca li|u|o.I :o|I
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
60 m| |I:li|o.I ul|I
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
½ i||ó|ca |I|e|:|oç µIµ|I
1 i||ca |I|e¯I|I .lI:cI
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: 2O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po osob|
||| obro|u: 156 |cIl/652 |1
uamaz od slanuLka
û
0
R
u
C
A
|
S5
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
|ec|icu ¯Iç|i||e |I 2OOC. |I|liú¯I|e úou|o oµe|i|e i |o: .lI¯|e
:|I.i|e u ¯Iç|i|I|u µec|icu. |eci|e i| 4O-45 |i|u|I u¯ µo.|e|e|o
o||e|I||e |I|o úuço úo| :e |I.|o||e||o |e i:µe|u.
|ece|i| µI|liú¯I|i|I oú|e¯i|e ço|||i úio, oçuli|e i| i |e:|I|i úio
µoµ|:|I||e li|u|o.i| :o|o| i i¯|i|:I||e u ele|||ic|o| :|ec|Ilici.
ûoúI||e |I:li|o.o ul|e, :i||o |I:|ec|I|i ce:||I|, Veçe|u |o|u :|e
||I||o µ|o|u|Ili u 2 ¯lice .oúe, :i||o |I:|ec|I|u µIµ|icicu, µIµI|
|e úou|o i¯|i|e:I||e.
|I ||I|u lIçI|o u|i|e:I||e µe|:i| i uo:il|I|.
!I|o µ|iµ|e|l|e| |I|I¯ µo:lu¯i|e úou|o |I:|lIde| : µ|eµece|i|
||u|o| |I|I¯I|i| |I:lIce|.
Sovjet: 0vaj uauaz uozete pripreuiti kao brzu
zakusku za ueuadaue qoste ili zabave.
Molo tojno: Ieceue patlidzaue ualo ohladite, a zatiu
oqulite.
4 sradnja µI|liú¯I|I (8OO ç)
3 i||ca li|u|o.I :o|I
100 m| |I:li|o.I ul|I
2 óasnja ce:||I|I
1 i||ca Veçe|e
1 ma|a l|u|I µIµ|icicI
prsIovaI µIµ|I
½ i||ó|ca :oli
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
1 i||ca |I|e¯I|I uo:il||I
16-20 |r|s|| µ|eµece|oç ||u|I
100 g |I:lIcI
Za B do 10 osoba
Vr|jama pr|prama: IO |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po osob|
||| obro|u: 29I |cIl/ 1244 |1
uamaz od paLlidzana
S6
û
0
R
u
C
A
|
SI
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
S8
|e:o oci:|i|e oú ¯ilicI i |I:|oce |e |I|e¯i|e |I |eúIl|o|e (2 c|
úeul|i|e).
!I|o |I|e¯I|o |e:o lIçI|o µ|i|i:|i|e |u|o| úI ouli|u|e|e |eúIl|o|e,
µI i| |I||l|I||e Veçe|o| |i|I|| i ce:||I|o|.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u µ|eµeci|e ¯Ici||e|o |e:o úo li|eµe uo|e.
|eci.I µ|e|e¯i|e |I µolI, µI úo||i úio µeci.I, |I |o|i ce|e :|I.i|i
|e:o, ¯Iç|i||e |I |I.i u |o|o| :|e µe|li |e:o. |I ¯Iµece|o µeci.o
:|I.i|e |e:o, lu| i |I|cicu |I|e¯I|e |I µlo:|e i µ|e|loµi|e ú|uço|
µolo.ico| µeci.I.
|o:lu¯i|e |oµlo.
Sovjet: Neso posipite Ieqetou Iikaut ueposreduo prije
peceuja i ueuojte qa preduqo peci. Nedaljoui trebaju
ostati socui.
600 g |eleceç lleI (uil|e|)
2 i||ó|ca Veçe|e |i|I|| / Veçe|I
||u|I µIµ|i|I |i/
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
3 i||ca ul|I
4 o||uçlI µeci.I
1 l|uuicI:|i lu|
200 g |I|cice
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
46O |cIl/1926 |1
PikanLni sendvici s
Lelecim medaljonima
û
0
R
u
C
A
|
S9
û
I
u
l
e
c
i
,

|
I
|
e
|
ú
e
,

u
¯
i
|
e
Iopla i Lladna predjela
RB0AK
Bo:il|I|, ce:||I|, µi||ole, |I:li|o.o ul|e, µI||e¯I| i :ol i¯|i|:I||e
u |i|:e|u u |o|oçe|u çlI||u :||e:u.
Ri¯u µo|i|e:I||e :I ce|.||i|o| µ|iµ|e|l|e|oç µe:|I, ¯Ili||e .|uco|
.oúo|, úoúI||e Veçe|u |I|u| i |IúI ¯I.|i|e |u|I||e |I lIçI|o| .I||i
|I|o úuço úo| |i¯I |e uuúe |u|I|I, oú|o:|o úo| |i¯I |e uµi|e :.u
|e|uci|u (o|o 2O |i|u|I).
|u|I|u |i¯u :|I.i|e |I µlIúI|| ¯I µo:lu¯i.I||e, µo|IµI||e :o|o| oú
li|u|I, u|i|e:I||e µ|eo:|Ili µe:|o i µIµI|.
|I ||I|u µo:iµI||e li:|ici|I uo:il||I, |lIúi| :i||o |I:|ec|I|i|
lu|o| i li:|ici|I µI||e¯I|I.
|o:lu¯i|e |oµlo |Io µ|eú|elo ili |Io µ|iloç u¯ µ|¯e|u |iuu ili
µile|i|u.
Sovjet: Iripreuljeui pesto uozete posluziti i s
kuhauou tjesteuiuou.
PasIo
30 g li:|icI :.|e¯eç uo:il||I
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1 i||ca µi||olI
6 i||ca |I:li|o.I ul|I
30 g |I|iuI|I µI||e¯I|I
prsIovaI :oli
260 g I|uo|io |i¯e
700 m| .|uce .oúe
3 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
:o| ½ li|u|I
:.|e¯e |l|e.e|i c||i µIµI|
na|o|||o ||sI|ta :.|e¯eç uo:il||I
2 |lIúI lu|I
20 g µI||e¯I|I, |I|e¯I|I |I
li:|ice
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
SS1 |cIl/1S8S |1
Riza s pesLom
42
R
u
C
A
|
4S
!
o
µ
l
I

i

|
l
I
ú
|
I

µ
|
e
ú
|
e
l
I
44
|I:lIc úou|o i¯|Iúi|e .ilico| i u|i|e:I||e |i|i|I|. !IúI :||e:u
¯I|o|I||e |Io |I||u |ouI:icu u µ|o¯i||u loli|u i o:|I.i|e :|I|I|i |e|o
.|i|e|e u |lIú||I|u úo| :e |I:lIc |e :|.|ú|e.
|I ¯Iç|i|I|o| |I:li|o.o| ul|u µeci|e :i||o |I:|ec|I|i lu|, |eµ|e|iú|o
|i|e:I|uci, |I|o úuço úo| lu| |e µo:|I|e :|I|lI:|. |o|o| úoúI||e
ce:||I|, |u||u|u, Veçe|u |eúi|e|I| i oµ|I|u i oci|ede|u |i¯u, ¯Ili||e
.|uco| .oúo| i µu:|i|e úI ¯I.|i|e.
|u|I||e µo|loµl|e|o |I lIçI|o| .I||i úe:e|I| |i|u|I, oú|o:|o úo|
:.I .oúI |e i:µI|i.
|ecu :|I.i|e u |iµucu .oúu i |u|I||e µe| úo úe:e| |i|u|I. |u|I|u
lecu µ|oci|eúi|e i µ|o|i|e:I||e : |u|I|o| |i¯o|.
Ri¯u ¯Ici|i|e li|u|o.i| :o|o| i µIµ|o|.
|o:lu¯i|e .|uce : µ|iµ|e|l|e|i| |I:lIce| |I|e¯I|i| |I µlo:|e.
Sovjet: 0 oueksaui uaslac uozete uuijesati i
uarezaui svjezi bosiljak ili estraqou.
Molo tojno: 6arolija ovoq jela je u arouaticuou
uaslacu koji se laqauo topi ua vrucoj rizi.
Nas|ac s I|m|janom
76 g |I:lIcI, o|e|:I|oç
1 i||ca |I|e¯I|I :.|e¯eç |i|i|I|I
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
100 g lu|I
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
¼ i||ó|ca |u||u|e
2 i||ó|ca Veçe|e |eúi|e|I|
160 g uI:|I|i |i¯e
320 m| .oúe
160 g c|.e|e lece
2 i||ca li|u|o.I :o|I
µIµI|
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: S5 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
4I4 |cIl/198S |1
Riza s maslacem
i Limijanom
45
!
o
µ
l
I

i

|
l
I
ú
|
I

µ
|
e
ú
|
e
l
I
R
u
C
A
|
46
||u|µi| oµe|i|e, oçuli|e, |I|e¯i|e |I |I||e µlo:|e i |u|I||e u |iµuco|,
ulIço µo:ol|e|o| .oúi |e|oli|o |i|u|I. |u|I|i ||u|µi| oci|eúi|e i
:lo¯i|e u .I||o:|Il|u µo:uúu (2O c| / 2O c|).
|o¯¯I|ellu |I|iuI||e, úoúI||e .||||e, Veçe|u, ul|e, .lI:Ic, |u:|I||i
o|I:cic i :.e úou|o µ|o|i|e:I||e.
||iµ|e|l|e|e ||u|µi|e ¯Ili||e µ|iµ|e|l|e|o| ||e:I.i|o| i µeci|e u
µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 2OOC o|o ce||úe:e| |i|u|I.
|o:lu¯i|e :I :IlI|o| ili |Io µ|iloç |e:u.
Sovjet: Jeduako uozete pripreuiti i batat koji je
izuzetuo boqat vlakuiua i beta karoteuou.
Molo tojno: Iloske kruupira kratko kuhajte, pazeci
da se kruupir ue raskuha.
1 |g ||u|µi|I
:ol
200 g |o¯¯I|elle
200 m| .||||I ¯I |u|I||e
2 i||ó|ca Veçe|e
1 i||ca |I:li|o.I ul|I
2 i||ca |I|e¯I|I :.|e¯eç .lI:cI
prsIovaI |l|e.e|oç |u:|I||oç
o|I:cicI
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 55 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
S8I |cIl/1618 |1
Zapeceni krumpir
sa sirom
R
u
C
A
|
4I
!
o
µ
l
I

i

|
l
I
ú
|
I

µ
|
e
ú
|
e
l
I
||u|µi| úou|o oµe|i|e ce||ico| i µo:lo¯i|e u |eµ:i|u (2O / S5
c|).
/Ici|i|e Veçe|o| |eúi|e|I|, ce:||I|o| |I|e¯I|i| |I li:|ice i
µo:||oµi|e |I:li|o.i| ul|e|. |I ||I|u µo:lo¯i|e µI|ce|u i :.e
¯I|eú|o i¯|i|e:I||e.
|eci|e u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 22O C S5 |i|u|I, :.e úo|
||u|µi|i |e úoui|u li|eµu ¯lI||u uo|u.
|o:lu¯i|e |Io |Ile| ou|o| u¯ :IlI|u ili |Io µ|iloç.
Sovjet: Iaucetu uarezauu ua tauke ploske dodajte
pred kraj peceuja (deset uiuuta).
1 |g |Ili| |lIúi| ||u|µi|I
1 i||ca Veçe|e |eúi|e|I|
4 óasnja ce:||I|I
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
100 g µI|ce|e |I|e¯I|e |I
µlo:|e
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 5O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
4SI |cIl/18SO |1
Peceni krumpir s
panceLom i VegeLom
HediLeran
48
R
u
C
A
|
49
!
o
µ
l
I

i

|
l
I
ú
|
I

µ
|
e
ú
|
e
l
I
SI|µi||o|e úou|o i µI¯l|i.o oci:|i|e µIµi||I|i| uu|u:o|. u :i|o|o|
|I.i |I ¯Iç|i|I|o| |I:li|o.o| ul|u µeci|e |Ile :I|µi||o|e, úoúI||e
:i||o |I:|ec|I|i lu|, ce:||I|, µo:µi|e Veçe|o| |i|I|| i u¯ |eµ|e|iú|o
|i|e:I||e µeci|e |I |I||Ico| .I||i |I|o úuço úo| lu| i çl|i.e |e µo:|I|u
|e|I|e, I :.I |e|uci|I |e i:µI|i.
|o:lu¯i|e µo:u|o µe|:i|o|, |Io |Ilo :I|o:|Il|o |elo ili µ|iloç.
Sovjet: 5aupiujoue ue biste trebali prati, jer ce upiti
vodu. 0brisite ih papiruatiu ubrusou ili ocistite
kuhiujskou cetkicou.
Molo tojno: Ieqeta Iikaut svojiu ce pikautuiu,
ljutkastiu okusou zaokruziti ovo ueksicko jelo, koje
se u izvoruiku pripreua s ljutiu chilli papricicaua.
B00 g |Ili| :I|µi||o|I
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
100 g lu|I
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2-3 i||ó|ca Veçe|e |i|I|| /
Veçe|I ||u|I µIµ|i|I |i/
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
155 |cIl/65O |1
Hali ljuLi sampinjoni
5O
51
!
o
µ
l
I

i

|
l
I
ú
|
I

µ
|
e
ú
|
e
l
I
R
u
C
A
|
52
|I|liú¯I|e i |i|.ice oµe|i|e, |I|e¯i|e |I |I||e µlo:|e i µo:lo¯i|e u
|Iul|e|i .eli|i li| ¯I µece||e.
|o µI|liú¯I|i|I i |i|.icI|I |I:µo|eúi|e µIµ|i|e |I|e¯I|e |I .ece
|oc|e, |I|cice i lu| |I|e¯I| |I |I||e µlo:|e |e ce:||I|. |o:||oµi|e
|I:li|o.i| ul|e|, µo:µi|e Veçe|o| |I|u| i µeci|e u µec|ici |I 2OOC
ú.Iúe:e| úo ||iúe:e| |i|u|I, oú|o:|o úo| µo.|ce |e o|e|:I.
|I ||I|u |I:µo|eúi|e |o¯¯I|ellu |I|e¯I|u |I |I||e µlo:|e i µeci|e
|o: |e|oli|o |i|u|I.
|o:lu¯i|e |oµlo, µo:iµI|o µe|:i|o|, |Io |oµlo µ|eú|elo ili µ|iloç
u¯ |o:|il|.
Sovjet: Ieceuo povrce uozete posluziti ua prepeceuou
kruhu.
Molo tojno: Ieqetu uuijesajte u uasliuovo ulje i tou
ujesaviuou prelijte povrce.
300 g µI|liú¯I|I
160 g |i|.icI
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
200 g :.|e¯e c|.e|e µIµ|i|e
200 g :.|e¯e |I|cice
100 g lu|I
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
60 m| |I:li|o.I ul|I
1 i||ca Veçe|e |I|u|
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
120 g |o¯¯I|elle
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 5O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
S6I |cIl/15SI |1
Peceno povrce
5S
!
o
µ
l
I

i

|
l
I
ú
|
I

µ
|
e
ú
|
e
l
I
R
u
C
A
|
|I|u|e oci:|i|e, oµe|i|e i |I|e¯i|e.
||iµ|e|l|e|e |I|u|e :|I.i|e |I ¯Iç|i|I|o |I:li|o.o ul|e, µo:µi|e
Veçe|o| |eúi|e|I|, úoúI||e ce:||I| i µi||I||e µoúli|e.I|uci .oúo|
|I lIçI|o| .I||i :.e úo| |I|u|e |e o|e|:I|u.
|I ||I|u úoúI||e li|u|o. :o| i :.e úou|o i¯|i|e:I||e.
|o:lu¯i|e |I:|ec|I|i| µe|:i|o| i |oµ|o| |Io |Ile| :I|o:|Il|i
ou|o| ili µ|iloç |e:|o| |elu.
Sovjet: 0 vrijeue kada ueua svjezih, ua isti uaciu
uozete pripreuiti i surzuute uahuue Iodravka.
B00 g :.|e¯i| |I|u|I
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
1 i||ca Veçe|e |eúi|e|I|
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 i||ca li|u|o.I :o|I
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
1 i||ca |I|e¯I|I |oµ|I
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: 1eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
14O |cIl/588 |1
Pirjane maLune
54
55
!
o
µ
l
I

i

|
l
I
ú
|
I

µ
|
e
ú
|
e
l
I
R
u
C
A
|
Ci|lu oµe|i|e, oçuli|e, |I|e¯i|e |I |oc|ice i µo:lo¯i|e |I li| ¯I µece||e.
|o:µi|e Veçe|o| |eúi|e|I|, µo:||oµi|e |I:li|o.i| ul|e|, úou|o
i¯|i|e:I||e i µeci|e u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 2OOC ||iúe:e|
úo ce||úe:e| |i|u|I.
|ece|u ci|lu o|lIúi|e i µ|eli||e Ice|o| uIl¯I|ico|.
|o:lu¯i|e u¯ µece|o ili |u|I|o |e:o ili u¯ |u|I|o µo.|ce.
Sovjet: Liu oblozite papirou za peceuja.
Molo tojno: Ieceuu ciklu uozete jos dodatuo zaciuiti
posebuo pripreuljeuiu uuakou od Ieqete Nediterau,
ulja i octa.
1,6 |g :i|o.e ci|le
2 i||ca Veçe|e |eúi|e|I|
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
4 i||ca Ice|I uIl¯I|icI
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama:
55 |i|u|I ÷ .|i|e|e |lIde||I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
199 |cIl/8S5 |1
SalaLa od
pecene cikle
56
R
u
C
A
|
5I
!
o
µ
l
I

i

|
l
I
ú
|
I

µ
|
e
ú
|
e
l
I
58
1I|I :|I.i|e u ulIço µo:ol|e|u, |iµucu .oúu i |u|I||e úe:e|I| |i|u|I.
|u|I|I |I|I o|lIúi|e i oçuli|e.
SIlI|e úou|o oµe|i|e, o:u:i|e, |I|e¯i|e |I :i|o|e ||I|e i :|I.i|e u
úuuo|u ¯ú|elu ¯I :IlI|u.
ûoúI||e |o¯¯I|ellu i |.|úo |u|I|I, |I|e¯I|I |I|I |I µlo:|e i |IµI|e
|o|e :|e úou|o i:µ|Ili µoú |lI¯o| .oúe.
Veçe|u |I|u| i µIµI| µ|eli||e : ul|e|, oc|o| i úou|o µ|o|i|e:I||e.
||iµ|e|l|e|u :IlI|u µ|eli||e µ|iµ|e|l|e|i| u|I|o|.
|o:lu¯i|e oú|I| |Io |Ile|o |elo ili µ|eú|elo.
Sovjet: Nijesauu salatu zaciuite ueposreduo prije
posluzivauja.
Molo tojno: Ieqetu üatur ostavite bareu petuaestak
uiuuta da odstoji u ujesaviui ulja, octa i papra kako
bi ujeziu okus dosao do puuoq izrazaja.
2 |I|I
200 g ¯ele|e :IlI|e ||i:|Il|e
200 g ¯ele|e :IlI|e µu|e|ice
100 g |IúicI
200 g |o¯¯I|elle
1 i||ó|ca |IµI|I
1 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
prsIovaI µIµ|I
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
3 i||ca c|.e|oç .i|:|oç oc|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
S4O |cIl/1422 |1
Hijesana salaLa
59
!
o
µ
l
I

i

|
l
I
ú
|
I

µ
|
e
ú
|
e
l
I
R
u
C
A
|
1I|I |u|I||e u |iµuco|, ulIço µo:ol|e|o| .oúi úe:e|I| |i|u|I. 0|lIúi|e
i| µoú |lI¯o| .oúe i oçuli|e.
|I:li|o.o ul|e, ocI| i Veçe|u |eúi|e|I| úou|o µ|o|i|e:I||e i o:|I.i|e
:|I|I|i úo| |e µ|iµ|e|i|e µo.|ce ¯I :IlI|u.
|u|, ||I:|I.Ic i |I|cice |I|e¯i|e |I µlo:|e, úoúI||e µe|:i|, uo:il|I| i
||u| |I|e¯I| |I |oc|ice |e :.e ¯I|eú|o úou|o i¯|i|e:I||e.
|I ||I|u úoúI||e oci|ede|u |u|u, |.|úo |u|I|I |I|I |I|e¯I|I |I µlo:|e i
µ|eli||e ||e:I.i|o| ul|I, oc|I i Veçe|e |eúi|e|I|.
|o:lu¯i|e úou|o |I:|lIde|o.
Sovjet: 0koliko ueuate
stari kruh, uarezite kockice
svjezeq kruha i prepecite ih
ua tavi bez uasuoce.
Molo tojno: 5alatu cete uutritivuo
oboqatiti dodatkou cesujaka i cruih uasliua 5N5.
2 |I|I
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
1 i||ó|ca c|.e|oç .i|:|oç oc|I
1 i||ó|ca Veçe|e |eúi|e|I|
60 g l|uuicI:|oç lu|I
200 g ||I:|I.cI
300 g |I|cice
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
6 ||sIova uo:il||I
60 g :|I|oç ||u|I
100 g |.I |u|e |oú|I.|I
Za 2 osoba
Vr|jama pr|prama: S5 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
259 |cIl/1O82 |1
Sarena ljeLna salaLa
6O
R
u
C
A
|
61
!
o
µ
l
I

i

|
l
I
ú
|
I

µ
|
e
ú
|
e
l
I
62
|o|o|Ic oci:|i|e, µ|e|e¯i|e |I µolI i |I|e¯i|e |I |I||e µlo:|e.
|I:li|o.o ul|e, li|u|o. :o|, µIµI| i Veçe|u |eúi|e|I| úou|o
µ|o|i|e:I||e i o:|I.i|e :|I|I|i úe:e| |i|u|I úI :e o|u:i µ|o¯|u.
||iµ|e|l|e|i u|I| µ|eli||e µ|e|o |o|o|IcI i úoúI||e |I:li|e.
|I|I|ce oçuli|e, oci:|i|e i| |o¯icu i lle|i|I||e i|. |o|o| i|, ¯I|eú|o
:I :o|o|, úoúI||e :IlI|i i :.e lIçI|o i¯|i|e:I||e.
|o:lu¯i|e oú|I|, |Io µ|eú|elo ili |Ile|o |elo.
Molo tojno: üarauce cete jletirati tako da
ostriu uozeu odrezite vrh sve do uesuatoq
dijela vocke. 5tavite uaraucu ua dasku za
rezauje i ostriu uozeu rezite odozqo preua
dolje, kako biste odstrauili koru i bijelu
kozicu koja se ualazi ueposreduo ispod
kore. 0striu uozeu pazljivo izrezite
vocue jlete jedau za druqiu, a zatiu
rezite izuedu kriski.
600 g |o|o|IcI
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
2 i||ca li|u|o.I :o|I
µIµI|
1 i||ó|ca Veçe|e |eúi|e|I|
6 c||i| |I:li|I S|S
600 g |I|I|ci
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 15 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI obro|a po
osob|: 161 |cIl/6IS |1
SalaLa od koromaca,
naranci i maslina
6S
!
o
µ
l
I

i

|
l
I
ú
|
I

µ
|
e
ú
|
e
l
I
R
u
C
A
|
u |iµucu .oúu úoúI||e Veçe|u, oµ|I|u i oci|ede|u |i¯u |e |u|I||e |I
lIçI|o| .I||i, |I|o úuço úo| |i¯I |i|e |u|I|I.
u|i|e:I||e u|u:|ice i oci|ede|i, i:µ|I|i :lI|u|I|.
|I:li|o.o ul|e, li|u|o. :o| i ce:||I| úou|o i¯|i|e:I||e
i |i|e ¯Ici|i|e |i¯u.
ûoúI||e i¯||.l|e|i le|I :i|, µ|o|i|e:I||e i
µo:µi|e µe|:i|o|.
SIlI|u µo:lu¯i|e |oµlu ili úou|o |I:|lIde|u
:I :i||o |I:|ec|I|i| lu|o|.
Sovjet: Ljubitelji iuteqralue rize,
uoqu salatu pripreuiti i s ujou,
siquruo uece poqrijesiti.
600 m| .oúe
1 i||ó|ca Veçe|e
260 g ui|ele uI:|I|i |i¯e
100 g :u|i| u|u:|icI
1 |ontarva :lI|u||I (24O ç
oci|ede|oç)
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
2 i||ca li|u|o.I :o|I
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
200 g le|I :i|I
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
B0 g l|uuicI:|I lu|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
8O4 |cIl/SS6S |1
SalaLa od rize
i feLa sira
64
R
u
C
A
|
65
!
o
µ
l
I

i

|
l
I
ú
|
I

µ
|
e
ú
|
e
l
I
JuLe
RB0AK
68
|I ¯Iç|i|I|o| |I:li|o.o| ul|u µ|eµeci|e µile|i|u |I|e¯I|u
|I |I||e |o|Iúe o|o 5 |i|u|I.
ûoúI||e ce:||I|, Veçe|u |i|I||, |I|cice : |I:li|I|I,
oci|ede|i i i:µ|I|i :lI|u|I| |e ||I||o µ|oµi||I||e.
ûoúI||e .oúu i |IúI ¯I.|i|e |u|I||e |o: úe:e|I|
|i|u|I.
|o:lu¯i|e oú|I|, µo:iµI|o µe|:i|o|.
Sovjet: 5 obzirou ua sastojke koje
sadrzi, ovu ukusuu juhu uozete
posluziti i kao sauostaluo jelo.
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
300 g µileceç lleI
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 i||ó|ca Veçe|e |i|I|| / Veçe|I
||u|I µIµ|i|I |i/
390 g :|ec|I|e |I|cice :
|I:li|I|I |oú|I.|I
1 |ontarva :lI|u||I (24O ç
oci|ede|oç)
600 m| .oúe
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
S85 |cIl/1611 |1
Prugacija pileca juLa
69
1
u
|
e
R
u
C
A
|
|||.u |I|e¯i|e |I |olu|ice, cele| |I |oc|ice, I c.|e|Icu
i u|o|ulu |I||çI||e |I c.|e|ice, ¯Ili||e |lIú|o| .oúo|,
µo:µi|e Veçe|o| i |u|I||e úo| µo.|ce |e o|e|:I.
|u|I|o µo.|ce : úi|elo| |e|uci|e i¯|i|:I||e i .|I|i|e
u lo|Ic.
|u:|i|e |u|u úI ¯I.|i|e i u|i|e:I||e :|Iul|i|u cele|I
|I|e¯I|u |I |olu|ice, µI |I||i|e : .I||e.
|I ||I|u u|i|e:I||e |I:li|o.o ul|e. |o µo||eui
µo:oli|e i µoµIµ|i|e.
|o:lu¯i|e µo:iµI|o µe|:i|o|.
Sovjet: Nrkvu, cvjetacu, brokulu
i celer uozete zauijeuiti uekiu
druqiu povrceu preua vlastitou
uahodeuju i zelji.
Molo tojno: 0koliko zelite quscu juhu,
zajeduo s povrceu kuhajte i jedau uauji
kruupir uarezau ua kockice.
160 g |||.e
100 g |o|i|e|I cele|I
260 g c.|e|Ice
200 g u|o|ule
B00 - 1000 m| .oúe
2 i||ó|ca Veçe|e
30 g :|Iul|i|e cele|I
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
:ol, µIµI|
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
115 |cIl/481 |1
0usLa povrLna juLa
IO
R
u
C
A
|
I1
1
u
|
e
I2
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ¯I¯u|i|e :i||o |I:|ec|I| lu|,
úoúI||e ¯I||¯|u|o µo.|ce, |I|e¯I|e µelI|e ¯I|eú|o
:I :o|o|, oci|ede| i i:µ|I| ç|I|, .oúu, Veçe|u i
µu:|i|e úI ¯I.|i|e.
ûoúI||e ||e:|e|i|u i |u|I||e o|o 1O |i|u|I.
|o:lu¯i|e oú|I| µo:iµI|o µe|:i|o|.
Sovjet: 0ujesto pelata uozete
koristiti sjeckauu rajcicu Iodravka.
Molo tojno: Iajua ove juhe je u
odlicuou okusu i izuzetuo brzoj
pripreui.
1 i||ca |I:li|o.I ul|I
60 g lu|I
260 g ¯I||¯|u|oç |i|e:I|oç
µo.|cI ||Il|e.:|i |i/ |oú|I.|I
1 |ontarva µelI|I |oú|I.|I
(4OO ç)
1 |ontarva ç|I|I |oú|I.|I (2SO
ç oci|ede|oç)
B00 m| .oúe
1 i||ca Veçe|e
60 g ||e:|e|i|e (:|ol||ice)
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 2O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
1I6 |cIl/IS6 |1
Zimska povrLna juLa
IS
1
u
|
e
R
u
C
A
|
C.|e|Icu oµe|i|e, oci:|i|e i |I||çI||e |I c.|e|ice. ||u|µi| oµe|i|e,
oçuli|e i |I|e¯i|e |I |oc|ice.
||iµ|e|l|e|u c.|e|Icu i ||u|µi| :|I.i|e u |iµucu .oúu, úoúI||e lo.o|o.
li:|, Veçe|u i |u|I||e |I lIçI|o| .I||i ú.Iúe:e|I| |i|u|I. |IúI |e
µo.|ce :|u|I|o i¯.Iúi|e lo.o|o. li:|.
|I ¯Iç|i|I|o| |I:lIcu |I lIçI|o| .I||i µi||I||e :i||o |I:|ec|I|i lu|,
µo|ilu| i :|Iul|i|e cele|I |I|e¯I|e |I |olu|ice, µo|loµi|e i µi||I||e
úoúI||i| µe||Ie:|I| |i|u|I.
|I|o| |oçI úoúI||e µ|iµ|e|l|e|u |u|u oú c.|e|Ice.
|o.|ce i |u|u i¯|i|:I||e u ||e|I:|u :||u||u|u, u|i|e:I||e .||||e,
|o(uelo|| i¯||.l|e| |I |Ile |o|Iúice, ¯Iç|i||e úo .|e||I i |I||i|e
: .I||e.
|o µo||eui µo:oli|e i µoµIµ|i|e.
|o:lu¯i|e µo:iµI|o .lI:ce|.
Sovjet: 6vjetacu uozete zauijeuiti brokulou.
Molo tojno: 5ir polako uuijesajte u juhu, tako da se
polaqauo topi. Juha ue suije vreti, ueqo tek zavreti.
B00 g c.|e|Ice
200 g ||u|µi|I
1,6 | .oúe
1 lo.o|o. li:|
1 i||ca Veçe|e
26 g |I:lIcI
B0 g lu|I
200 ç µo|ilu|I
60 g :|Iul|i|I cele|I
2 i||ca :lI||oç .||||I
100g |o(uelo||I
µIµI|, :ol
1 i||ca |I|e¯I|I .lI:cI
Za 6 osoba
Vr|jama pr|prama: 45 |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
186 |cIl/III |1
Lrem-juLa od povrca
I4
R
u
C
A
|
I5
1
u
|
e
I6
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u u¯ |eµ|e|iú|o |i|e:I||e ¯I¯lI|i|e :i||o |I:|ec|I|
lu|, úoúI||e ce:||I| i |||.u |I|e¯I|u |I |olu|ice.
/Ici|i|e Veçe|o| |i|I|| i |i|o|, ¯Ili||e .oúo|, úoúI||e µolI
|olici|e oci|ede|oç i i:µ|I|oç ç|I|I, oci|ede| i i:µ|I| |u|u|u¯,
µIµI| i µu:|i|e úI µ|o.|i|e.
0:|I|I| oci|ede|oç ç|I|I i µelI|e u:i||i|e u |i|:e|u i úoúI||e u |u|u.
|u|I||e |I lIçI|o| .I||i |o: µe||Ie:|I| |i|u|I.
|o:lu¯i|e |oµlo.
Sovjet: 0vu ukusuu juhu uozete pripreuiti i sa suhiu
qrahou, ali qa uaravuo dau prije uorate uauociti.
1 i||ca |I:li|o.I ul|I
B0 g lu|I
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
160 g |||.e
2 i||ó|ca Veçe|e |i|I|| / Veçe|I
||u|I µIµ|i|I |i/
½ i||ó|ca |l|e.e|oç |i|I
600 m| .oúe
1 |ontarva ç|I|I |oú|I.|I
(46O ç)
160 g |o|¯e|.i|I|oç |u|u|u¯I
:ece|cI |oú|I.|I
¼ i||ó|ca ç|uuo |l|e.e|oç
µIµ|I
1 |ontarva µelI|I |oú|I.|I
(4OO ç)
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
2I4 |cIl/1145 |1
JuLa od graLa
i kukuruza
II
1
u
|
e
R
u
C
A
|
1ecI| oµe|i|e i :|I.i|e u |iµucu, ulIço µo:ol|e|u .oúu, |u|I||e o|o
SO |i|u|I i µ|oci|eúi|e.
ûl|i.e oci:|i|e, úou|o oµe|i|e i |I|e¯i|e |I |I||e |o|Iúe.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ¯I¯lI|i|e :i||o |I:|ec|I| lu|, úoúI||e µ|iµ|e|l|e|e
çl|i.e i µi||I||e |I|o úuço úo| :.I |e|uci|I |e i:µI|i.
ûoúI||e ce:||I|, |u|I|i |ecI|, ¯Ili||e .oúo|, ¯Ici|i|e Veçe|o|
|I|u| i µu:|i|e úI ¯I.|i|e. |o|loµi|e i |u|I||e |I lIçI|o| .I||i o|o
2O |i|u|I.
|o:lu¯i|e µo:iµI|o µe|:i|o|, cele|o| i |e||o|.
Sovjet: Jeduako uozete pripreuiti juhu i sa suhiu
vrqaujiua (10-20 q). 5uhe vrqauje stavite u ulaku
vodu da odstoje oko trideset uiuuta i uastaviti kuhati
kao sa svjeziu vrqaujiua.
B0 g |ec|I
:ol
100 g :.|e¯i| .|çI||I
400 g :I|µi||o|I
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
100 g lu|I
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1,2 | .oúe
1 i||ca Veçe|e |I|u|
1 i||ca |I:|ec|I|I li:cI µe|:i|I
1 i||ca |I:|ec|I|I li:cI cele|I
1 i||ca |I|e¯I|i| li:|icI |e||e
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 55 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
1SS |cIl/559 |1
0usLa juLa s gljivama
I8
R
u
C
A
|
I9
1
u
|
e
8O
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ||I||o µoµeci|e li:|ice |Iúul|e úo| |e µo:|I|u
|I||o¯ele|i i ||:|I.i.
|i:|ice i¯.Iúi|e, I u i:|o| µo:uúi µ|oµi||I||e :i||o |I:|ec|I| lu|, |||.u
|I|e¯I|u |I |olu|ice, ce:||I|, oçul|e|u i oci:ce|u uu|úe.u, |I|e¯I|u
|I |oc|ice. /Ici|i|e |u¯|I|i|o|, Veçe|o| i |o: ||I||o µ|oµi||I||e.
/Ili||e .oúo|, µu:|i|e úI ¯I.|i|e, µo|loµi|e i |u|I||e |I lIçI|o| .I||i
µolI :I|I.
|u|I|o µo.|ce : úi|elo| |e|uci|e i¯|i|:I||e i .|I|i|e u µo:uúu. |I
||I|u µoµIµ|i|e.
||u| |I|e¯i|e |I |oc|ice i µ|eµeci|e çI |I |I.i ue¯ |I:|oce. ||eµece|e
|oc|ice ||u|I µo:||oµi|e ul|e|.
1u|u u||I:i|e .||||e| ¯I |u|I||e i µo:lu¯i|e : |oc|icI|I ||u|I.
Sovjet: 5 obzirou da buudeve ueua cijele qodiue,
uabavite je kad je sezoua, oqulite je, uarezite ua
kockice i zaurzuite.
Molo tojno: Iajua ove juhe je u zrelosti i slatkoci
buudeve. ¿a ovu juhu uajbolja je uuskatua buudeva.
buudeva je uutritivuo vrlo vrijedua i ukusua
uauiruica, pa stoqa pokusajte ovu juhu iuati ua
vaseu jelovuiku sto cesce.
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
B :.|e¯i| li:|icI |Iúul|e
120 g lu|I
B0 g |||.e
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
B00 g uu|úe.e
1 i||ó|ca |u¯|I|i|I
1 i||ca Veçe|e
1,3 | .oúe
:.|e¯e |l|e.e|i µIµI|
4 p|os|a ||u|I,
2 i||ó|ca |I:li|o.I ul|I
100 m| .||||I ¯I |u|I||e
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 5O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
SS1 |cIl/1S86 |1
JuLa od bundeve s
preprzenim kruLom
81
1
u
|
e
R
u
C
A
|
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ||I||o µoµ|¯i|e u|I:|o i ce:||I| úo :.i|e|lo:|ede
uo|e. |I||i|e : .I||e, úoúI||e c|.e|u µIµ|i|u i Veçe|u, µ|o|i|e:I||e,
µI ¯Ili||e .oúo| i |u|I||e úe:e|I| |i|u|I.
|IµI|ce µ|iµ|e|i|e |I|o úI oú u|I:|I, |I|I, :oli i .oúe u|i|e:I|e
çu:|o, µolu|e|uce |i|e:|o. ||iµ|e|l|e|o |i|e:|o µ|e|o li|e|oç c|eúilI
µ|o|i:|u||e u |iµucu |u|u. |IµI|ce |u|I||e |e|oli|o |i|u|I.
1u|u |I||i|e : .I||e i |I ||I|u úoúI||e ocI| i .||||e ¯I |u|I||e.
1u|u µo:lu¯i|e µo:iµI|u µe|:i|o|.
Sovjet: 0koliko ueuate vreueua ukuhavati kapauce ili
zelite pripreuiti uesto druqacije, juhu uozete posluziti
s prepeceuiu kockicaua kruha.
Molo tojno: Iazite da papriku ue stavite ua prevruce
ulje, jer ce iuace biti qorkasta i uece iuati lijepu boju.
2 i||ca ul|I
1 i||ca |u|u|u¯|oç u|I:|I
|oú|I.|I
3 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1 i||ó|ca c|.e|e µIµ|i|e
3 i||ó|ca Veçe|e
1 | .oúe
1 i||ó|ca .i|:|oç oc|I
200 m| .||||I ¯I |u|I||e
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
T|jasIo ta |apanca
60 g µ:e|ic|I çlI||oç u|I:|I |iµ
55O |oú|I.|I
1 |I|e
prsIohvaI :oli
3 i||ca |lIú|e .oúe
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: S5 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
2O6 |cIl/86S |1
JuLa od cesnjaka
82
R
u
C
A
|
8S
1
u
|
e
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u µi||I||e lu| |I|e¯I| |I µlo:|e µo.|e|e|o |i|e:I|uci
úo| lu| |e µoµ|i|i li|eµu :|edu uo|u.
/Ili||e .oúo|, .i|o|, úoúI||e Veçe|u i µu:|i|e úI ¯I.|i|e. |u|I||e
úe:e|I| |i|u|I. |o µo||eui µo:oli|e.
||u| µ|eµeci|e u |I.i ue¯ |I:|oce. |I :.I|u µlo:|u ||u|I :|I.i|e :i|
i ¯Iç|i|I.I||e |I lIçI|o| .I||i |I|o úuço úo| :e :i| |e µoc|e |oµi|i.
u :.I|u ¯ú|elicu :|I.i|e µ|iµ|e|l|e|i ||u| i ¯Ili||e |u|o|.
|o:lu¯i|e oú|I|, ¯Ici||e|o :.|e¯e |l|e.e|i| µIµ|o|.
Sovjet: 0vu juhu svakako posluzite u zdjelicaua.
Molo tojno: Iajua ove juhe lezi u duqou pirjauju luka
ua laqauoj vatri.
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
600 g lu|I
600 m| .oúe
400 m| :u|oç ui|eloç .i|I
1 ½ i||ca Veçe|e
:ol
4 p|os|a ||u|I
160g |I|iuI|I e|e||Ile|I
:.|e¯e |l|e.e|i c||i µIµI|
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 5O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
4O9 |cIl/1I1S |1
Irancuska juLa
od luka
84
R
u
C
A
|
85
1
u
|
e
|:e|icu oµe|i|e i |I|oci|e µ|e|o |oci.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u µ|oµi||I||e :i||o |I:|ec|I| lu|, µo|ilu| i :|Iul|i|e
cele|I |I|e¯I|e |I |I||e |olu|o.e.
ûoúI||e |I|oce|u µ:e|icu, Veçe|u |I|u| i ¯Ili||e .oúo|. |u|I||e
|I|o úuço úo| µo.|ce i µ:e|icI |e o|e|:I|u. |o µo||eui µo:oli|e
i µoµIµ|i|e.
|I ||I|u, :.e :I:|o||e u:i||i|e ele|||ic|o| :|ec|Ilico|, u|i|e:I||e
.||||e ¯I |u|I||e i µu:|i|e úI |u|I µ|o.|i|e.
|o:lu¯i|e µo:iµI|o |I:|ec|I|i| cele|o|.
Sovjet: 0 pripreuljeuu juhu uozete uuijesati izdauke
proklijale pseuice.
B0 g µ:e|ice
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
60 g lu|I
160 g µo|ilu|I (ui|eli i ¯ele|i
úio)
200 g :|Iul|i|e cele|I
1 i||ca Veçe|e |I|u|
1 | .oúe
60 m| .||||I ¯I |u|I||e
1 i||ca |I:|ec|I|I li:|I cele|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama:
SO |i|u|I ÷ .|i|e|e |I|I|I||I µ:e|ice
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
185 |cIl/II2 |1
JuLa od psenice
86
R
u
C
A
|
8I
1
u
|
e
Jela od mesa
RB0AK
9O
|l|e.e|o |e:o, ce:||I|, Veçe|u |eúi|e|I|, li|u|o.u |o|icu, li|u|o.
:o|, 4 ¯lice ||u:|i| ||.icI, ci|e|, |I|e i µIµI| úou|o µ|o|i|e:I||e
u |o|µI|||u :||e:u.
0ú µ|iµ|e|l|e|e :||e:e |u|I|I ouli|u||e 2O |uçlicI i u :.I|u |uçlicu
u|i:|i|e |oc|icu :i|I i µo|o.o ouli|u||e |uçlicu, |I|o úI |e :i| úou|o
µ|e||i.e| |e:o|.
||iµ|e|l|e|e |e:|e o||uçlice u.Il|I||e u µ|eo:|Ile ||u:|e ||.ice i
µ|¯i|e u úuuo|o| ul|u úo| |e µo:|I|u ¯lI||o¯u|e.
1oçu||, |I|o|e¯u i .lI:Ic úou|o i¯|i|e:I||e.
|e:|e o||uçlice µo:lu¯i|e : µ|iµ|e|l|e|i| u|I|o| i |I :|Iµice
|I|e¯I|i| ||I:|I.ci|I, |||.o| i :|Iul|i|o| cele|I.
Sovjet: 0kruqlice uozete pripreuiti i dau rauije, a
prziti ih ueposreduo prije posluzivauja.
260 g |l|e.e|e |ele|i|e
260 g |l|e.e|e :.i||e|i|e
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 i||ó|ca Veçe|e |eúi|e|I|
1 i||ó|ca |I|iuI|e li|u|o.e
|o|ice
1 i||ca li|u|o.I :o|I
7 i||ca ||u:|i| ||.icI |oú|I.|I
prsIovaI ci|e|I
1 |I|e
½ i||ó|ca µIµ|I
100 g çIuúe, |I|e¯I|e |I 2O
|oc|icI
ul|e ¯I úuuo|o µ|¯e||e
üma|
200 m| |oçu||I
3 i||ó|ca |I|o|e¯e
1 i||ca |I|e¯I|I .lI:cI
60 g :|Iµ|e cele|I
200 g ||I:|I.IcI
200 g |||.e
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 4O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
6SS |cIl/2646 |1
Przene mesne
okruglice sa sirom
91
1
e
l
I

o
ú

|
e
:
I
R
u
C
A
|
|Iµ|i|e oµe|i|e, oú|e¯i|e i| ço|||i úio ¯I|eú|o : µe|el||o|, oci:|i|e
:|e|e||e i¯|u||I i úou|o i:µe|i|e.
|l|e.e|o |e:o ¯Ici|i|e Veçe|o| |I|u|, µIµ|o|, úoúI||e :i||o
|I:|ec|I| lu|, ce:||I|, |I|I, µe|:i|, cele|, oµ|I|u |i¯u, .oúu i :.e
úou|o µ|o|i|e:I||e.
||iµ|e|l|e|o| :||e:o| µu|i|e µIµ|i|e, I oú o:|I||I |e:I |Iµ|I.i|e
cul|e.
|I:i|I|u |I|cicu, ce:||I| i .oúu µ|o|i|e:I||e, ¯Iç|i||e úo .|e||I i u
|iµuci u|I| µo:lo¯i|e µu||e|e µIµ|i|e i cul|e.
|u|I||e µo|loµl|e|o |I lIçI|o| .I||i |I||I||e :I| .|e|e|I. ||eú
||I| |u|I||I úoúI||e |I:li|o.o ul|e i uo:il|I|. ||ouI||e, µI µo
µo||eui µo:oli|e.
|o:lu¯i|e : µi|e ||u|µi|o|.
Sovjet: Iapriku ueuojte uapuuiti do vrha. Iaprike i
cujte uoraju biti posve prekriveue uuakou od rajcice
u kojoj se kuhaju.
Molo tojno: Iire ce biti ukusuiji, ako u kuhaui
kruupir dodate zlicicu Ieqete üatur, ualo uaslaca i
ulijeka. üobit cete ju kreuasti pire koji ce se topiti u
ustiua s puujeuou paprikou.
6 :|eú||e .eli|i| µIµ|i|I ¯I
µu||e||e
600 g |l|e.e|oç |i|e:I|oç
|e:I (|u|e|i|I i :.i||e|i|I)
2 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
µIµI|
60 g lu|I
3 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 |I|I
1i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
1 i||ca |I:|ec|I|I cele|I
60 g |i¯e
B0 m| .oúe
600 m| µI:i|I|e |I|cice
|oú|I.|I
2 óasnja ce:||I|I, |I|e¯I|I |I
li:|ice
700 m| .oúe
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
6 ||sI|ta |I|e¯I|I :.|e¯eç
uo:il||I
:ol
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: 8O |i|u|I
8|oianosI: sradnja s|oiano
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
444 |cIl/185I |1
Punjene paprike
92
R
u
C
A
|
9S
1
e
l
I

o
ú

|
e
:
I
94
!elece oú|e:|e oµe|i|e, o:u:i|e i i:|uci|e uI|o| ¯I |e:o .|lo
|I||o.
S.I|i oú|e¯I| : |eú|e :||I|e lIçI|o |I||l|I||e Veçe|o| |I|u|, I |I
ú|uçu :||I|u µolo¯i|e µlo:|e µ|:u|I i li:|ic |Iúul|e |e ¯I|o|I||e.
S.I|u |olicu µ|ic.|:|i|e cIc|IlicI|I.
|I ¯Iç|i|I|o| ||e:I.i|i ul|I i |I:lIcI µoµeci|e |olice :I :.i| :||I|I,
¯Ili||e .oúo| u |o|o| :|e |I¯|u|ili ûu::|el, µo:µi|e o:|I||o| Veçe|e
|I|u| i |I:|I.i|e |u|I|i úe:e|I| |i|u|I. ||i|e µo:lu¯i.I||I i¯.Iúi|e
cIc|Ilice.
|o:lu¯i|e |oµlo u¯ |u|I|u |i¯u ili ||u|µi|.
Sovjet: 0 uuak uozete dodati 2-3 zlice bijeloq viua.
4 |elecI oú|e:|I (6OO ç)
2 i||ó|ca Veçe|I |I|u|
100 g µ|:u|I, |I|e¯I|I |I |I||e
µlo:|e
4 ||sI|ta |Iúul|e
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
2 i||ca |I:lIcI
200 m| .oúe
1 ¯licicI :||ou|oç u|I:|I
ûu:|ell ûolcelI
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
S29 |cIl/1SI6 |1
Ielece smoLuljci s
prsuLom i kaduljom
95
1
e
l
I

o
ú

|
e
:
I
R
u
C
A
|
96
0ú|e:|e oµe|i|e, µo:u:i|e, i:|uci|e uI|o| i u :.I|i oú|e¯I| u||l|I||e
Veçe|u.
u .eli|o| |I.i |I ¯Iç|i|I|o| ||e:I.i|i |I:lIcI i |I:li|o.I ul|I
i:µeci|e µ|iµ|e|l|e|e oú|e:|e : ou|e :||I|e, úo| |e µoµ|i|e li|eµu
|u|e|u uo|u.
ûoúI||e oci:ce|e i |I li:|ice |I|e¯I|e :I|µi||o|e i µi||I||e
|I|o úuço úo| :.I .oúI i¯ :I|µi||o|I |e i:µI|i.
ûoúI||e ce:||I|, ¯licicu Veçe|e, ¯Ili||e .||||e|, |o||I|o|
i |IúI ¯I.|i|e |I||i|e : .I||e.
|o:lu¯i|e u¯ |u|I|u |i¯u i :IlI|u.
Sovjet: Ieletiuu uozete zauijeuiti
sviujskiu krueuadliua.
4 |elecI oú|e:|I (6OO ç)
2 i||ó|ca Veçe|e
2 i||ca |I:lIcI
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
260 g :I|µi||o|I
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
300 m| :lI||oç .||||I
2 i||ca |o||I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 2O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
422 |cIl/1I65 |1
Pecena LeleLina
s umakom od
sampinjona
R
u
C
A
|
9I
1
e
l
I

o
ú

|
e
:
I
|e:o oµe|i|e, µo:u:i|e, |I|e¯i|e |I |I||e :|Iµice i µo:µi|e ¯licico|
Veçe|e.
||iµ|e|l|e|o |e:o µ|¯i|e u¯ |i|e:I||e |I 2 ¯lice ¯Iç|i|I|oç ul|I u
Wo|u, |I|o úuço úo| |e:o |e úoui|e li|eµu :|edu uo|u.
|e:o i¯.Iúi|e, I u Wo| úoúI||e ¯licu ul|I, µIµ|i|u |I|e¯I|e |I |I||e
:|Iµice, lu| |I|e¯I| |I µlo:|e, ¯licicu Veçe|e i ||I||o µoµ|¯i|e.
u|i|e:I||e o|I|e, ce:||I| i o:|I.i|e |I .I||i |o: |i|u|u.
V|I|i|e |e:o, úoúI||e li|u|o.u |o|icu, li|u|o. :o|, .i|o, .oúu,
¯licicu Veçe|e i ||I||o µ|oµi||I||e úI :e o|u:i µ|o¯|u.
|o:lu¯i|e : |u|I|o| |i¯o|.
Sovjet: 0koliko ueuate wok, jelo uozete pripreuiti i
u tavi.
Molo tojno: Lod pripreue jela u woku tajua lezi u
dobro zaqrijauoj posudi, oduosuo visokoj teuperaturi i
kratkoj teruickoj obradi.
600 g |ele|i|e oú uu|I
3 i||ó|ca Veçe|e
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
1B0 g c|.e|e µIµ|i|e
1B0 g ¯ele|e µIµ|i|e
160 g lu|I
30 g |e¯ç|e o|I|I
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 i||ó|ca |I|iuI|e li|u|o.e
|o|ice
1 û 2 i||ca li|u|o.I :o|I
60 m| ui|eloç .i|I
60 m| .oúe
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
S65 |cIl/1529 |1
Przena LeleLina s
paprikama i orasima
98
R
u
C
A
|
99
1
e
l
I

o
ú

|
e
:
I
|e:o oµe|i|e, o:u:i|e i |I|e¯i|e |I .ece |oc|e.
||iµ|e|i|e |I|i|Iúu oú |I:li|o.I ul|I, ce:||I|I i 2 ¯licice Veçe|e
|I|u|.
||iµ|e|l|e|o |e:o µ|eli||e |I|i|Iúo|, úou|o i¯|i|e:I||e i o:|I.i|e
u |lIú||I|u úI :e |I|i|i|I |I||I||e |eúI| :I|.
|Iµ|i|e oµe|i|e, oci:|i|e i |I|e¯i|e |I |e¯I|ce, I lu| |I|e¯i|e |I
|olu|o.e.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ¯I¯lI|i|e lu|, úoúI||e µIµ|i|e, ¯licicu Veçe|e |I|u|
i µi||I||e |I lIçI|o| .I||i µe||Ie:|I| |i|u|I.
|e:o i¯.Iúi|e i¯ |I|i|Iúe, |Iuoúi|e |I ú|.e|e :|Iµice i i:µeci|e
|I |I.i.
|ece|o |e:o µo:lo¯i|e |I µi||I|o µo.|ce i oú|I| µo:lu¯i|e.
Sovjet: 0siu jaujetiue ua ovaj uaciu uozete
pripreuiti piletiuu i puretiuu.
Molo tojno: Neso uozete staviti u uariuadu i dau
rauije.
600 g |I||e|i|e ue¯ |o:|i (oú
uu|I)
120 m| |I:li|o.I ul|I
4 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
200 g :.|e¯e c|.e|e µIµ|i|e
200 g :.|e¯e ¯u|e µIµ|i|I
200 g :.|e¯e ¯ele|e µIµ|i|e
260 g lu|I
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
B |o|IúI ú|.e|i| :|IµicI
1 i||ó|cu Veçe|e
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama:
45 |i|u|I ÷ .|i|e|e |I|i|i|I||I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
6S4 |cIl/2654 |1
Janjeci raznjici
s povrcem
1OO
R
u
C
A
|
1O1
1
e
l
I

o
ú

|
e
:
I
1O2
1I||e|i|u oµe|i|e i |I||l|I||e Veçe|o| |I|u|, µIµ|o| i o|içI|o|.
/Ici||e|u |I||e|i|u :|I.i|e u |eµ:i|u ¯I µece||e, ¯Ili||e ul|e| i
li|u|o.i| :o|o|.
|I ||I|u ¯Ili||e .oúo| i µeci|e u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I
2OOC o|o ú.I :I|I. !i|e|o| µece||I |I||e|i|u µoúli|e.I||e u|I|o|
oú µece||I.
||u|µi|e oµe|i|e, oçuli|e i |I|e¯i|e |I µlo:|e.
||iµ|e|l|e|e ||u|µi|e :|I.i|e u |eµ:i|u ¯I µece||e, µo:µi|e Veçe|o|
|I|u|. /Ici|i|e ul|e|, .oúo| i µeci|e i:|o.|e|e|o : |I||e|i|o| |I
ú|u µec|ice.
||u|µi|e µeci|e |I|o úuço úo| |e úoui|u li|eµu |u|e|u |o|icu.
|ece|u |I||e|i|u |I|e¯i|e i µo:lu¯i|e oú|I| : µece|i|
||u|µi|i|I i :IlI|o|.
Sovjet: Jaujetiuu uozete staviti i u
uariuadu (Ieqeta üatur, papar, oriqauo,
ulje i liuuuov sok) uekoliko sati prije
peceuja, pa ce se svi okusi jos bolje
prozeti i ueso ce biti ukusuije.
Molo tojno: 0vaj qrcki
specijalitet pripreuajte s
uladou jaujetiuou.
1 |I||eci uu| (1-1,5 |ç)
2 i||ca Veçe|e |I|u|
µIµI|
1 i||ó|ca :u|oç o|içI|I
60 m| |I:li|o.I ul|I
30 m| li|u|o.I :o|I
200 m| .oúe
1 |g ||u|µi|I
2 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
100 m| .oúe
Pecena janjeLina
s origanom
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 1SO |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
9O6 |cIl/SI94 |1
R
u
C
A
|
1OS
1
e
l
I

o
ú

|
e
:
I
1O4
|e:o oµe|i|e, o:u:i|e, |I|e¯i|e |I |oc|e i u.Il|I||e u u|I:|o.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ¯I:|I|li|e :i||o |I:|ec|I| lu|, úoúI||e µ|iµ|e|l|e|o
|e:o i ¯Iµeci|e çI :I :.i| :||I|I.
/Ili||e .i|o|, úoúI||e ce:||I|, Veçe|u, úou|o µ|o|i|e:I||e i :|I.i|e
u .I||o:|Il|u µo:uúu.
/Ili||e .oúo| |oli|o úI µ|e||i|e|e |e:o (o|o SOO |l .oúe) i µeci|e
u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 1IOC o|o ú.I :I|I.
|li|e|o ¯Iç|i||e úo .|e||I. /e|l|e |I|e¯i|e |I |oc|ice, µ|eli||e .|eli|
|li|e|o| i µu:|i|e úI :e o|lIúe. ûoúI||e |I|I, Veçe|u |I|u|, ||u:|e
||.ice, µe|:i| i :.e ¯I|eú|o úou|o i¯|i|e:I||e.
|I |I:i|e|u |u|i||:|u ||µu |I:µo|eúi|e :||e:u u ouli|u :||uce. S||ucu
¯I|o|I||e u |u|i||:|u ||µu, I ||I|e.e ¯I.e¯i|e |u|i||:|i| |o|ce|.
||iµ|e|l|e|u :||ucu :|I.i|e u |iµucu .oúu i |u|I||e o|o 2O |i|u|I.
|u|I|u :||ucu i¯.Iúi|e, ||µu oú|o|I||e, :|I.i|e |I úuçIc|i µlIúI||
i |I|e¯i|e.
||iµ|e|l|e|i çulI: µo:µi|e µe|:i|o| i µo:lu¯i|e : ||eúlI|I

Sovjet: Luhiujsku krpu ili qazu posipite ostriu
brasuou ili krusuiu urvicaua i ua ujih rasporedite
priuljeuu sujesu za kuedle. 0ujesto zeulji uozete
upotrijebiti i jucerasuji kruh.
Molo tojno: Iajua ovoq qulasa je u duqou krckauju u
pecuici. I bez uijesauja dobit cete zeljeuu qustocu.
600 g |u|e|i|e oú uu|I
30 g o:||oç u|I:|I |oú|I.|I
3 i||ca ul|I
1B0 g lu|I
100 m| ui|eloç .i|I
3 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1 i||ca Veçe|e
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
knad|a od |ruha:
300 m| |li|e|I
4 :|I|e ¯e|l|e (2SO ç)
2 |I|I
1 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
46 g ||u:|i| ||.icI |oú|I.|I
2 i||ca :i||o :|ec|I|oç µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 14O |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
I51 |cIl/S14S |1
Juneci gulas s
knedlama od zemlji
R
u
C
A
|
1O5
1
e
l
I

o
ú

|
e
:
I
1O6
|e:o oµe|i|e, ou|i:i|e, |I||l|I||e ú.|e|I ¯licicI|I Veçe|e i |Iuoúi|e
|li|cici|I. |o¯e| i¯uoúi|e |e:o, µI u :.I|i o|.o| :|I.i|e µI|ce|u
i ce:||I|. ||iµ|e|l|e|o |e:o µ|eli||e .i|o|, µ|e||i||e µ|o¯i||o|
loli|o| i o:|I.i|e :|I|I|i u |lIú||I|u µ|e|o |oci. |e:o i¯.Iúi|e i¯
.i|I, I .i|o :Icu.I||e.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ¯Iµeci|e |e:o u |o|Iúu :I :.i| :||I|I úI úoui|e
li|eµu uo|u. ûoúI||e lu|, |o|i|e| cele|I, µe|:i|I, |||.u i |Iuu|u
|I|e¯I|e |I µlo:|e. ||I||o µ|eµeci|e i ¯Ili||e .oúo|. ûoúI||e li:ce
cele|I i µe|:i|I, :u|e :|o|.e i :l|i.e. |o|loµi|e i |u|I||e |I lIçI|o|
.I||i o|o ú.I :I|I.
||eú ||I| |u|I||I u|i|e:I||e |o|ce|||I| |I|cice, µoµIµ|i|e, ¯Ili||e
µ|o:e|o| i .i|o| u |o|e| :e |e:o |I|i|i|Ilo. ||I||o µ|o|u|I||e.
|e:o i¯.Iúi|e, I µo.|ce ¯I|eú|o : |e|uci|o| i¯|i|:I||e u |i|:e|u.
|e:o |I|e¯i|e |I µlo:|e i µ|eli||e u|I|o|.
|I:|icIúu µo:lu¯i|e : |u|I|i| ||o|I|I.
Sovjet: ¿a pripreuu pasticade koristite kiseliju
jabuku.
Molo tojno: 5 obzirou ua duze vrijeue pripreue,
tijekou kuhauja povreueuo otklopite i po potrebi
podlijte s ualo vode. üikako ue uijesajte, ueqo sauo
povreueuo protresite posudu.
1 |g |u|eceç uu|I
2 i||ó|ca Veçe|e
6 |li|cicI
60 g µI|ce|e |I|e¯I|e |I :|Iµice
3 óasnja ce:||I|I, |I|e¯I|I |I
ce|.||i|e
200 m| c||oç .i|I
60 m| |I:li|o.I ul|I
200 g lu|I
160 g |o|i|e|I cele|I
160 g |o|i|e|I µe|:i|I
120 g |||.e
100 g |Iuu|e
700 m| .oúe
1 i||ca |I:|ec|I|I cele|I
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
2 :u|e :|o|.e
2 :u|e :l|i.e
2 i||ca |o|ce|||I|I |I|cice
|oú|I.|I
½ i||ó|ca µIµ|I
100 m| µ|o:e|I
Za 6 osoba
Vr|jama pr|prama:
14O |i|u|I ÷ .|i|e|e |I|i|i|I||I |e:I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
582 |cIl/244O |1
Prugacija pasLicada
R
u
C
A
|
1OI
1
e
l
I

o
ú

|
e
:
I
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u µoµeci|e |e:o |I|e¯I|o |I |oc|ice
úo :.i|e|lo:|ede uo|e.
ûoúI||e :i||o |I:|ec|I| lu| i µeci|e, |eµ|e|iú|o
|i|e:I|uci,úo| lu| |e µoµ|i|i :|edu uo|u.
/I|i| u|i|e:I||e oçul|e|e, oci:ce|e i |I
|oc|ice |I|e¯I|e |Iuu|e, |||.u |I|e¯I|u
|I |olu|ice, ç|o¯dice, lo.o|, |i|i|I|,
ci|e| i Veçe|u. |i||I||e |o: |e|oli|o
|i|u|I u¯ |i|e:I||e.
/Ili||e .oúo| i |I|i|o|, µu:|i|e úI ¯I.|i|e,
µI µo|loµi|e, :|I||i|e .I||u i |u|I||e ||iúe:e|I|
|i|u|I.
ûoúI||e :l|i.e, |uµu: |I|e¯I| |I úeul|e |e¯I|ce i |u|I||e
|o: ú.Iúe:e|I| |i|u|I.
u|i|e:I||e |o|ce|||I| |I|cice i |o: ||I||o µ|o|u|I||e.
!|e:|e|i|u :|u|I||e u ulIço µo:ol|e|o| .oúi, oci|eúi|e i úoúI||e
µ|iµ|e|l|e|o| :lo¯e|cu.
|o:lu¯i|e µo:iµI|o µe|:i|o| i µoµIµ|i|e µo ¯el|i.
Sovjet: 0vaj slozeuac je izuzetuo boqat vitauiuiua,
uiueraliua, a prije sveqa dijetuiu vlakuiua, pa se
preporuca u slucaju opstipacije.
Molo tojno: Iajua odlicuoq okusa ovoq slozeuca je
upravo u zlici Ieqete i duqou krckauju ua laqauoj
vatri.
2 i||ca ul|I
600 g :.i||e|i|e oú uu|I
160 g lu|I
300 g |Iuu|e
100 g |||.e
1 i||ca :u|i| ç|o¯dicI
1 lo.o|o. li:|
½ i||ó|ca :.|e¯eç |i|i|I|I
prsIohvaI ci|e|I
1 i||ca Veçe|e
1,2 | .oúe
100 m| |I|i|I oú |Iuu|e
4 :u|e :l|i.I
260 g c|.e|oç |uµu:I
1 i||ca |o|ce|||I|I |I|cice
|oú|I.|I
160 g ||e:|e|i|e (u|I|IcI)
:ol
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
µIµI|
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 8O |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
4I8 |cIl/2OO1 |1
Slozenac od
svinjeLine s kupusom
1O8
R
u
C
A
|
1O9
1
e
l
I

o
ú

|
e
:
I
11O
û|I| |I|Ici|e |e|oli|o :I|i. S|I.i|e çI u |iµucu .oúu, :|u|I||e çI
i oci|eúi|e.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ¯I¯lI|i|e lu| |I|e¯I| |I |I||e |olu|o.e, úoúI||e
|u|I|i ç|I|, ce:||I|, ¯Ici|i|e Veçe|o| i µeci|e u¯ µo.|e|e|o
|i|e:I||e |I|o úuço úo| :e ç|I| |e ¯Iµece.
|o|le|e oµe|i|e, µo:u:i|e, |I||l|I||e ¯licico| Veçe|e, µo:µi|e li:|ici|I
ce:||I|I, lIçI|o i| i:|uci|e uI|o| ¯I |e:o i µeci|e |I ¯Iç|i|I|o|
ul|u |I|o úuço úo| |e úoui|u li|eµu uo|u.
|ece|e |o|le|e µo:lu¯i|e :I ¯Iµece|i| ç|I|o|.
Sovjet: Ako ueuate vreueua, suhi qrah zauijeuite
kouzervirauiu.
Molo tojno: 6rah zapecite u tavi i iuajte strpljeua da
qa dovoljuo duqo pecete.
300 g :u|oç ç|I|I
2 i||ca ul|I
200 g lu|I
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 i||ó|ca Veçe|e
koI|aI|
4 :.i||:|I |o|le|I (8OO ç)
1 i||ó|ca Veçe|e
2 óasnja ce:||I|I
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
ul|e ¯I µece||e
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama:
1OO |i|u|I ÷ .|i|e|e |I|I|I||I ç|I|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI/po obro|u:
62I |cIl/262S |1
Svinjski koLleLi sa
zapecenim graLom
111
1
e
l
I

o
ú

|
e
:
I
R
u
C
A
|
PileLina i pureLina
RB0AK
114
|ileci lle oµe|i|e, o:u:i|e, lIçI|o |I||l|I||e Veçe|o| i i:µeci|e |I
S ¯lice ¯Iç|i|I|oç |I:lIcI úo| |e úoui|u li|eµu ¯lI||o:|edu uo|u.
|¯.Iúi|e i| i¯ |I.e i :|I.i|e u .I||o:|Il|u µo:uúu.
u |I.u |I |o|o| :|e µe|li |e:o úoúI||e ú.i|e ¯lice |I:lIcI,
ce:||I|, :i||o |I:|ec|I| lu| i µeci|e |e|oli|o |i|u|e úo|
lu| |e o|e|:I. u|i|e:I||e u|I:|o, ||I||o çI ¯I¯u|i|e,
µI úoúI||e .oú|u i .oúu |e µu:|i|e úI µ|o.|i|e.
|I ||I|u úoúI||e |o|ce|||I| |I|cice, ¯licicu
Veçe|e, µIµI|, .||||e i le|I :i|.
|u|I||e lIçI|o |i|e:I|uci úo| u|I| |e
µo:|I|e çu:|.
||iµ|e|l|e|i u|I| µ|eli||e µ|e|o µile|i|e
i ¯Iµeci|e u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o|
µec|ici |I 18OC ||iúe:e|I| |i|u|I.
0.o u|u:|o |elo µo:iµI||e µe|:i|o| i
µo:lu¯i|e : |u|I|o| |i¯o|.
4 µilecI lleI (IOO ç)
3 i||ó|ca Veçe|e
6 i||ca |I:lIcI
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
60 g lu|I
1 i||ca o:||oç u|I:|I |oú|I.|I
30 m| .oú|e
100 m| .oúe
1 i||ca |o|ce|||I|I |I|cice
|oú|I.|I
½ i||ó|ca ç|uuo |l|e.e|oç,
:I|e|oç µIµ|I
200 m| .||||I ¯I |u|I||e
100 g le|e
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 6O |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
542 |cIl/2268 |1
Ruska pileLina
s feLa sirom
115
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
R
u
C
A
|
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u (1 ¯licI) µ|oµi||I||e |lIúi lu| |I|e¯I| |I |olu|ice,
µIµ|i|u |I|e¯I|u |I |oc|ice, úoúI||e ce:||I|, ¯Ici|i|e Veçe|o|
|eúi|e|I| (1 ¯licicI) i µIµ|o|. |IúI :e o|lIúi u|i|e:I||e |ico||u
i µI||e¯I|.
|ileci lle |I|e¯i|e |I oú|e:|e, (µo µo||eui i| i:|uci|e), |I||l|I||e
µ|eo:|Ilo| Veçe|o| |eúi|e|I| i µ|e|I¯i|e µ|iµ|e|l|e|o| :||e:o|
:i|I.
S.I|i oú|e¯I| :I.i||e, o|o|I||e µlo:|I|I µI|ce|e i uc.|:|i|e
cIc|IlicI|I.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u (1¯licI) ||I||o µ|eµeci|e :|o|ul||e :I :.i|
:||I|I i :|I.i|e u |Iul|e| µle| (1 ¯licI ul|I) |e µeci|e u µ|e||oú|o
¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 18OC ||iúe:e|I| |i|u|I. ||i|e µo:lu¯i.I||I
i¯.Iúi|e cIc|Ilice.
|o:lu¯i|e : |u|I|i| µo.|ce|.
Sovjet: üa isti uaciu uozete pripreuiti i telece
odreske, uaravuo uz uvjet da ih batou za ueso
istucete vrlo tauko.
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
60 g |lIúoç lu|I
60 g :.|e¯e c|.e|e µIµ|i|e
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 i||ó|ca Veçe|e |eúi|e|I|
½ i||ó|ca µIµ|I
260 g |ico||e
2 i||ca |I|iuI|I µI||e¯I|I
4 p||ata lleI (IOO ç)
12 p|os|| µI|ce|e
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 6O |i|u|I
8|oianosI: :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
569 |cIl/2S8S |1
Pileci smoLuljci
116
11I
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
R
u
C
A
|
118
|ileci lle oµe|i|e, µo:u:i|e i |I|e¯i|e |I ||I|e.
B|I:|o i Veçe|u |I|u| úou|o µ|o|i|e:I||e i |o| ||e:I.i|o| µo:iµi|e
µile|i|u.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u µoµeci|e |e:o úo ¯lI||o¯u|e uo|e. ûoúI||e :i||o
|I|e¯I|i µo|ilu| i ||I||o çI µ|oµi||I||e. u|i|e:I||e :e|l, µoúli||e
.oúo|, ¯Iç|i||e úo .|e||I i |u|I||e 5-6 |i|u|I úo| |e úoui|e|e çu:|
u|I|. |I ||I|u u|i|e:I||e .||||e i µ|o|u|I||e |o: |Ilo.
Cele| i |||.u oci:|i|e, oµe|i|e, |I|e¯i|e |I µlo:|e i :|u|I||e u |Ilo
.oúe.
|u|I|o µo.|ce oci|eúi|e, úoúI||e |I:lIc, Veçe|u |I|u| i i¯|i|:I||e
u µi|e.
|ile|i|u u u|I|u µo:lu¯i|e : µ|iµ|e|l|e|i| µi|eo| oú µo.|cI.
Sovjet: Lorjeuasto povrce je idealua zaujeua za
kruupir koji je uobicajeu za pripreuu pirea. 0vaj je
pire druqaciji, ukusuiji, slasuiji, boqat vitauiuiua i
uiueraliua.
4 µilecI lleI (6OO ç)
1 i||ca o:||oç u|I:|I |oú|I.|I
2 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
2 i||ca ul|I
100 g µo|ilu|I
2 i||ca e:||Iço| :e|lI |oú|I.|I
200 m| .oúe
100 m| .||||I ¯I |u|I||e
700 g |o|i|e|I cele|I
300 g |||.e
20 g |I:lIcI
1 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 4O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
528 |cIl/22O8 |1
PileLina s pireom
od celera i mrkve
119
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
R
u
C
A
|
|ileci lle oµe|i|e, o:u:i|e i |I|e¯i|e |I .ece |oc|e. |ouI:ice |I|e¯i|e
|I úeul|e |olu|ice, I µIµ|i|u i lu| |I .ece |oc|e.
|I ú|.e|e :|Iµice |Ii¯||e|ic|o |I|i¯i|e |e:o, |ouI:ice, µIµ|i|u
i lu|.
/Ici|i|e Veçe|o| i µIµ|o|.
|eci|e |I |o:|il|u ili ç|ill |I.i u¯ |eµ|e|iú|o µ|e|I¯i.I||e ul|e|, |I|o
úuço úo| |e:o |e úoui|e li|eµu ¯lI||u uo|u.
|I|o|e¯u, :e|l, ce:||I|, |i| úou|o i¯|i|e:I||e i o:|I.i|e :|I|I|i u
|lIú||I|u |I||I||e µolI :I|I.
|I ||I|u µo:µi|e µe|:i|o|.
|ece|e |I¯||ice µo:lu¯i|e : Iioli u|I|o|.
Sovjet: üarezaui pileci jle uozete uarezau uariuirati
u ujesaviui uasliuova ulja, Ieqete i papra prije
uizauja ua drveue stapice. üaravuo, istou ujesaviuou
preuazujte razujice i prilikou peceuja.
400 g µileceç lleI
300 g ||I||:|i| |ouI:icI
|oú|I.|I
260 g :.|e¯e c|.e|e µIµ|i|e
ú|.e|i :|Iµici ¯I |o:|il|
260 g :.|e¯e ¯u|e µIµ|i|e
1 i||ca Veçe|e
c||i |l|e.e|i µIµI|
|I:li|o.o ul|e ¯I µ|e|I¯i.I||e
160 g lu|I
A|o|| uma|:
100 g |I|o|e¯e
2 i||ca ûi|o| :e|lI
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
prsIohvaI |l|e.e|oç |i|I
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: 45 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
699 |cIl/2926 |1
Pileci raznjici
s kobasicama na zaru
12O
121
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
R
u
C
A
|
122
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ¯I¯lI|i|e lu| |I|e¯I| |I |I||e µlo:|e, úoúI||e
du|ui|, ce:||I| i µ|¯i|e |i|u|u.
ûoúI||e µile|i|u |I|e¯I|u |I |oc|ice i ||I||o µeci|e úo| |e úoui|e
¯lI||u uo|u.
/I|i| úoúI||e ¯ú|oul|e|e µelI|e, ¯Ili||e .oúo|, µo:µi|e Veçe|o|
|I|u| i µu:|i|e úI ¯I.|i|e.
S|I||i|e .I||u i |u|I||e |o: ||I||o, µo.|e|e|o |i|e:I|uci.
ûoúI||e |uµu:, |el|, ocI|, |o|i|I|úI|, |u||u|u, ui|eli µIµI| i ||I||o
µ|oµi||I||e.
|I ||I|u µo:iµI||e :e¯I|o| µoµ|¯e|i| u |I.i ue¯ |I:|oce.
|o:lu¯i|e : |u|I|o| |i¯o|.
Sovjet: Listovi korijaudara iuaju blaqi okus po auisu,
a ujeqove sjeueuke podsjecaju ua koru uarauce.
0pravo zboq korijaudara ovo ce jelo iuati posebuu
arouu.
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
B0 g lu|I
1 i||ca |I|iuI|I :.|e¯eç du|ui|I
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
600 g µileceç lleI
1 |ontarva µelI|I |oú|I.|I
(4OO ç)
100 m| .oúe
1 i||ca Veçe|e |I|u|
300 g :.|e¯eç |uµu:I, |I|e¯I|I
|I |e¯I|ce
200 g |el|I, |I|e¯I|I |I |e¯I|ce
2 i||ca |Iuuc|oç oc|I
1 i||ó|ca |l|e.e|oç |o|i|I|úI|I
1 i||ó|ca |u||u|e
ui|eli µIµI|
1 i||ca :|e|e||i :e¯I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 4O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
4S1 |cIl/18O6 |1
Pirjana pileLina
s kupusom i keljom
12S
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
R
u
C
A
|
|ileci lle oµe|i|e, µo:u:i|e i |I||l|I||e Veçe|o| |I|u|.
|I ¯Iç|i|I|o| |I:lIcu ¯Iµeci|e µile|i|u :I :.i| :||I|I. |I:|I.i|e
µi||I|i µoúli|e.I|uci .oúo| |o: ú.Iúe:e|I| |i|u|I.
u |Ilo| µo:uúici i¯|i|e:I||e :||ou|o u|I:|o, :e|l, :o| i |I||elIúu
oú |I|I|ce, µI |i|e:I|uci µu:|i|e ¯I ¯I.|i|e.
|I:|I.i|e |u|I|i u¯ |eµ|e|iú|o |i|e:I||e |I|o úuço úo| |e úoui|e|e
çu:| u|I|.
||iµ|e|l|e|i u|I| µ|eli||e µo µece|o| µile|i|i.
|o:lu¯i|e u¯ |u|I|i ||u|µi| ili |i¯u i ¯ele|u :IlI|u.
Sovjet: Iiletiuu prvo zapecite sa svih straua da se
zatvore pore. Iako ce piletiua ostati socua.
4 µilecI lleI (o|o IOO ç)
2 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
30 g |I:lIcI
1 i||ó|ca :||ou|oç u|I:|I
ûu::|el ûolcelI
½ i||ó|ca :e|lI |u:|I|úe
100 m| :.|e¯e i:ci|ede|oç :o|I
|I|I|ce
4 i||ó|ca |I||elIúe oú |I|I|ce
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 45 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
S9O |cIl/16SO |1
Peceni pileci hle
u umaku od narance
124
R
u
C
A
|
125
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
126
ûou|o µ|o|i|e:I||e ú.i|e ¯lice |I:li|o.I ul|e, |i|, |o|i|I|úI|, :o|
li|e|e i ú.i|e ¯licice Veçe|e |i|I|| i µIµI|.
ûoúI||e µile|i|u |I|e¯I|u |I |oc|ice (o|o 2 c|) i :.e ¯I|eú|o
úou|o i¯|i|e:I||e.
|o|loµi|e i o:|I.i|e :|I|I|i u |lIú||I|u |I||I||e |eúI| :I|.
|I|i|i|I|o |e:o µoµeci|e i:µeci|e |I ç|ill |I.i :I :.i| :||I|I úo
¯lI||o¯u|e uo|e |e çI i¯.Iúi|e.
u |I.u u |o|o| :|e µe|li |e:o úoúI||e ¯licu ul|I i µ|eµeci|e |i|.ice,
lu| i µIµ|i|e |I|e¯I|e |I µlo:|e, úoúI||e |I|cice, ¯Ici|i|e ¯licico|
Veçe|e |i|I|| i o:|I.i|e |I .I||i |o: |Ilo úI Veçe|I |i|I|| µ|o¯|e
|I|i||ice.
|ece|o |e:o :|I.i|e |I µece|o µo.|ce i :.e ¯I|eú|o i¯|i|e:I||e.
|o:lu¯i|e |oµlo : |u|I|o| |i¯o|.
Sovjet: Iovrcu uozete dodati jos i patlidzaue, uladi
luk i saupiujoue.
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
½ i||ó|ca |l|e.e|oç |i|I
1 i||ca |I|e¯I|I :.|e¯eç
|o|i|I|úI|I
1 li|e|I
3 i||ó|ca Veçe|e |i|I|| / Veçe|I
||u|I µIµ|i|I |i/
½ i||ó|ca µIµ|I
4 µilecI lleI (o|o 8OO ç)
260 g |i|.icI,
120 g lu|I
300 g :.|e¯e c|.e|e µIµ|i|I
10 |Ili| |I|cicI (o|o 1SO ç)
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama:
SO |i|u|I ÷ .|i|e|e |I|i|i|I||I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
4I4 |cIl/1991 |1
PileLina na meksicki
12I
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
R
u
C
A
|
128
Se¯I| i ||u:|e ||.ice i¯|i|e:I||e.
|u|eci lle oµe|i|e, µo:u:i|e, |I|e¯i|e |I :|Iµice i µo:µi|e
Veçe|o|.
1I|I i:|uci|e.
||iµ|e|l|e|u µu|e|i|u u|oci|e u |I|I, I ¯I|i| u.Il|I||e u ||e:I.i|u
:e¯I|I i ||u:|i| ||.icI.
|I|i|I|u µu|e|i|u µ|¯i|e u ¯Iç|i|I|o| úuuo|o| ul|u úo ¯lI||o ¯u|e
uo|e.
|o:lu¯i|e : µlo:|I|I li|u|I, :IlI|o| µo ¯el|i i µ|¯e|i|
||u|µi|ici|I.
Sovjet: Irzite u dobro zaqrijauou dubokou ulju, ali
ue preduqo da se ueso ue isusi.
Molo tojno: 0 razuuceua jaja uozete dodati ½ zlicice
svjeze uarezauoq tiuijaua, ou se odlicuo slaze s jeliua
od puretiue.
60 g :e¯I|I
160 g ||u:|i| ||.icI |oú|I.|I
600 g µu|eceç lleI
1 i||ca Veçe|e
4 |I|I
ul|e ¯I úuuo|o µ|¯e||e
1 ||mun |I|e¯I| |I µlo:|e
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: S5 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
659 |cIl/2I5I |1
PureLina sa sezamom
129
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
R
u
C
A
|
|u|e|i|u oµe|i|e, µo:u:i|e i |I|e¯i|e |I .ece oú|e:|e.
0ú|e:|e i:|uci|e uI|o| ¯I |e:o úI uuúu .|lo |I||i, |I||l|I||e : |eú|e
:|I|e Veçe|o| |I|u|, I |I ú|uçu µolo¯i|e µlo:|u :u||e i |o¯¯I|elle,
µ|e:I.i||e |I µolI i ||I|e.e uc.|:|i|e cIc|IlicI|I.
||iµ|e|l|e|u µu|e|i|u u.Il|I||e u u|I:|o, ¯I|i| u |I¯|uce|I |I|I u
|o|I :|e úoúIli o:|I|I| Veçe|e |I|u| i |I ||I|u u ||u:|e ||.ice.
u ¯Iç|i|I|o| úuuo|o| ul|u µ|¯i|e µu|e|i|u |I|o úuço úo| |e µo|u|e|i
: ou|e :||I|e.
|o|I|u µu|e|i|u i¯.Iúi|e |I |I||u| |I |o|i :|e :|I.ili µIµi||I|e uu|u:e
úI uµi|u .i:I| |I:|oce i i¯.Iúi|e cIc|Ilice.
|o:lu¯i|e : µlo:|I|I li|u|I.
Sovjet: üa ovaj uaciu uozete pripreuiti i piletiuu i
teletiuu.
Molo tojno: 0dreske prekrijte proziruou jolijou i
laqauo ih istucite batou. Iako uecete ostetiti ueso.
600 g µu|e|i|e
2 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
100 g |I||o |I|e¯I|e :u||e
100 g |o¯¯I|elle |I|e¯I|e |I
|I||e µlo:|e
60 g o:||oç u|I:|I |oú|I.|I
3 |I|I
160 g ||u:|i| ||.icI |oú|I.|I
ul|e ¯I µ|¯e||e
4 µlo:|e li|u|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 4O |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
6I9 |cIl/284O |1
PoLana punjena
pureLina
1SO
R
u
C
A
|
1S1
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
1S2
|u|e|i|u, ce:||I|, :i||o |I:|ec|I|i lu|, .||||e, µe|:i|, cele|, Veçe|u,
µIµI| i |I|e úou|o i¯|i|e:I||e.
!i|.ice oµe|i|e, oú|e¯i|e i| ||I|e.e, |I|iuI||e i úou|o oci|eúi|e.
|I|iuI|e |i|.ice u|i|e:I||e u µ|iµ|e|l|e|u :||e:u oú |e:I.
|I ||I|u úoúI||e 5O ç ||u:|i| ||.icI i :.e |o: |eú|o| úou|o
µ|o|i|e:I||e.
0ú µ|iµ|e|l|e|e :||e:e ouli|u||e µolµe|e.
S.I|u u.Il|I||e u µ|eo:|Ile ||u:|e ||.ice i µ|¯i|e u ¯Iç|i|I|o| ul|u
úo ¯lI||o¯u|e uo|e.
|olµe|e µo:lu¯i|e : |u|I|i| ili µ|¯e|i| ||u|µi|ici|I i :IlI|o|.
Sovjet: Iolpete uozete uapraviti i od uljeveue
piletiue, a tikvice uozete zauijeuiti batatou.
600 g |l|e.e|e µu|e|i|e
3 ce:||I µ|o|i:|u|I ce:||I|I
100 g lu|I
1 i||ca .||||I
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
1 i||ca |I:|ec|I|I cele|I
2 i||ó|ca Veçe|e
prsIovaI µIµ|I
1 |I|e
360 g |i|.icI
130 g ||u:|i| ||.icI |oú|I.|I
ul|e ¯I µ|¯e||e
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: S5 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
5OI |cIl/2122 |1
PolpeLe od pureLine
i Likvica
1SS
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
R
u
C
A
|
|u|e|i|u, |o|i|I|úI|, Veçe|u, µIµI| i :i||o |I:|ec|I| lu| úou|o
i¯|i|e:I||e i ouli|u||e 16 o||uçlicI.
u úuuo|o| ¯Iç|i|I|o| ul|u µoµ|¯i|e o||uçlice úo ¯lI||o:|ede
uo|e.
||¯e|e o||uçlice i¯.Iúi|e i :|I.i|e |I uµi|I|uci µIµi||I|i uu|u: |I|o
ui:|e u|lo|ili .i:I| |I:|oce.
!o||il|e lIçI|o ¯Iç|i||e |I |I.i ue¯ |I:|oce :I :.I|e :||I|e.
|I ¯Iç|i|I|e |o||il|e |I:µo|eúi|e |e:|e o||uçlice, :IlI|u |I|e¯I|e
|I |e¯I|ce, |Ile |I|cice i ¯I|olI||e u ouli|u |ul|cI |o|i µ|ic.|:|i|e
cIc|IlicI|I.
1oçu||, |I|o|e¯u i .lI:Ic úou|o i¯|i|e:I||e i µ|eli||e µ|e|o |Iµu||e|i|
|o||il|I.
|o:lu¯i|e ú.i|e |o||il|e µo o:oui.
Sovjet: Njesaviuu uesa i zaciua ostavite stajati
petuaest uiuuta prije ueqo oblikujete kuqlice. ¿aciui
ce tako bolje prozeti ueso.
600 g |l|e.e|e µu|e|i|e
½ i||ó|ca |l|e.e|oç |o|i|I|úI|I
2 i||ó|ca Veçe|e
¼ i||ó|ca µIµ|I
60 g lu|I
ul|e ¯I µ|¯e||e
B |o||il|I
200 g |o.|cI.e ¯ele|e :IlI|e
16 |Ili| |I|cicI
Pra|jav
200 m| |oçu||I
2 i||ca |I|o|e¯e
1 i||ó|ca |I|e¯I|I .lI:cI
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 4O |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
525 |cIl/2194 |1
Przene purece
okruglice u LorLilji
1S4
R
u
C
A
|
1S5
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
|u|ece oú|e:|e oµe|i|e, µo:u:i|e, i:|uci|e uI|o| ¯I |e:o, |I||l|I||e
Veçe|o| i i:µeci|e : ou|e :||I|e |I ¯Iç|i|I|o| ||e:I.i|i |I:lIcI i
ul|I, úo| |e úoui|u li|eµu ¯lI||o¯u|u uo|u.
ûoúI||e ¯ele|i µIµI|, |o|i :|e úou|o i:µ|Ili µoú .oúo|, .i|o, .||||e
i µu:|i|e úI :.e lIçI|o µ|o|u|I.
|o:lu¯i|e : |u|I|i| ||o|i|I.
Sovjet: 0vo jelo treba posluziti vruce pa qa
pripreuajte ueposreduo prije posluzivauja.
4 µu|ecI oú|e:|I (6OO ç)
2 i||ó|ca Veçe|e
26 g |I:lIcI
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
60 g ¯ele|oç µIµ|I |I|i|i|I|oç
u :lI|o| o|oµi|i
100 m| ui|eloç .i|I
300 m| .||||I ¯I |u|I||e
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
4SI |cIl/182I |1
PureLina u umaku
od zelenog papra
1S6
R
u
C
A
|
1SI
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
1S8
|u|ece oú|e:|e oµe|i|e, úou|o o:u:i|e, µo|IµI||e li|u|o.i|
:o|o|, |I||l|I||e Veçe|o| i µoµIµ|i|e. /Ici||e|e oú|e:|e i:µeci|e
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u úo ¯lI||o:|ede uo|e, i¯.Iúi|e i| i o:|I.i|e |I
|oµlo| úo µo:lu¯i.I||I.
Bu|o.Ice oµe|i|e, o:u:i|e, |I|e¯i|e |I :i|o|e ||I|e, µo:µi|e Veçe|o|
|eúi|e|I| i µ|oµi||I||e u i:|o| |I.i çú|e :|e µe|li |e:o. |i||I||e i| |I|o
úuço úo| |e i:µI|i :.I .oúI. /Iµece|e uu|o.Ice µ|eli||e ||e:I.i|o|
|I:li|o.I ul|I, ce:||I|I, li|u|o.I :o|I i µIµ|I.
|ece|e µu|ece oú|e:|e µo:lu¯i|e : uu|o.IcI|I µo:iµI|i|
µe|:i|o|.
Sovjet: bukovace uozete zauijeuiti ualiu
saupiujouiua.
600 g µu|eci| oú|e¯I|I
2 i||ca li|u|o.I :o|I
2 i||ó|ca Veçe|e
µIµI|
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
600 g uu|o.IcI
üma|
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 i||ó|ca li|u|o.I :o|I
1 i||ó|ca Veçe|e |eúi|e|I|
µIµI|
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI obro|a:
S45 |cIl/144S |1
Pecena pureLina
s bukovacama
R
u
C
A
|
1S9
|
i
l
e
|
i
|
I

i

µ
u
|
e
|
i
|
I
RB0AK
Ribe, rakovi, skoljke...
S|úelI|I µ|.o lIçI|o oci:|i|e l|u:|ice, úou|o i| i:µe|i|e µoú |lI¯o|
.oúe, oú|e¯i|e i| çlI.u i ¯I|eú|o : ||o| i¯.uci|e u||ouu |e i¯.Iúi|e
:|eúi:||u |o:|.
|ile|i|I|e :|úele o:u:i|e |I µIµi||I|o| uu|u:u i u.Il|I||e u ||e:I.i|u
|u|u|u¯|oç u|I:|I i Veçe|e.
||iµ|e|l|e|e :|úele µ|¯i|e |I ¯Iç|i|I|o| ul|u úo ¯lI||o¯u|e uo|e.
Bli|.u oci:|i|e, oµe|i|e i |u|I||e u |iµuco| .oúi. |u|I|u uli|.u oci|eúi|e
i |I|e¯i|e |I :i|e ||I|e.
||u|µi| oçuli|e, oµe|i|e, |I|e¯i|e |I |oc|ice i |u|I||e u |iµuco| .oúi
úo| |e o|e|:I.
|u|I|i ||u|µi| ¯ç||eci|e .ilico| i |I:µo|eúi|e µo µ|iµ|e|l|e|o|
uli|.i.
|I |I:li|o.o ul|e úoúI||e ce:||I|, Veçe|u |eúi|e|I| i ||I||o
¯Iç|i||e.
/Iç|i|I|u ||e:I.i|u µ|eli||e µo ||u|µi|u i uli|.i.
||¯e|e lle|e :|úelI µo:lu¯i|e : µ|iµ|e|l|e|o| uli|.o| i
||u|µi|o|.
Sovjet: 5vjezu ribu cete prepozuati po bistriu ociua i
cvrstou uesu
Molo tojno: liletiraue srdele ueuojte preduqo peci,
jer ce postati qorke i suhe.
1 |g :.|e¯i| :|úelI
B0 g |u|u|u¯|oç u|I:|I
|oú|I.|I
2 i||ó|ca Veçe|e
ul|e ¯I µ|¯e||e
B00 g uli|.e
400 g ||u|µi|I
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
ce:||I µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1 i||ó|ca Veçe|e |eúi|e|I|
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 5O |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
6S2 |cIl/264S |1
Przeni hleLi srdele
s bliLvom
142
R
u
C
A
|
14S
1
e
l
I

o
ú

|
i
u
e
144 144
|||.u |I|e¯i|e |I :|Iµice, :|Iul|i|u cele|I |I |olu|ice, I u|o|ulu
|I||çI||e |I c.|e|ice.
||iµ|e|l|e|o µo.|ce :|I.i|e u |I.u, úoúI||e ul|e, :ece|, .i|o, ¯licicu
Veçe|e, µIµI| i µu:|i|e úI ¯I.|i|e. |u|I||e o|o 5 |i|u|I i o|lIúi|e.
|Iµi| ¯I µece||e i¯|e¯i|e u ce|i|i |.Iú|I|I úul|i|e S5 c|.
|u|I|o µo.|ce |I:µo|eúi|e |I ce|i|i µIµi|I ¯I µece||e, µolo¯i|e
|I :.I|i lle| o:licI, µoµ|:|I||e ¯lico| li|u|I, µo:µi|e Veçe|o|,
µIµ|o| i |u¯|I|i|o|.
||iµ|e|l|e|o µo.|ce i |iuu ¯I|o|I||e u µIµi| ¯I µece||e, ||I|e.e
¯I.e¯i|e |u|i||:|i| |o|ce|, µolo¯i|e |I li| i µeci|e u µ|e||oú|o
¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 2OOC o|o SO |i|u|I.
|o:lu¯i|e oú|I| u |I¯|o|I|o| µIµi|u ¯I µece||e i µo:µi|e |I|e¯I|i|
uo:il||o|.
|o ¯el|i |o¯e|e |o: µ|eli|i :I ¯lico| |I:li|o.I ul|I.
Sovjet: lilete oslica uozete zauijeuiti jletiua lista ili
bakalara.
Molo tojno: 5kartoc je laqauo jela, a ovakav uaciu
pripreue cuva sve hraujive sastojke.
200 g |||.e
100 g :|Iul|i|e cele|I
200 g u|o|ule
1 i||ca |I:li|o.I ul|I
½ i||ó|ca :ece|I
60 - 100 m| ui|eloç :u|oç .i|I
2 i||ó|ca Veçe|e
µIµI|
4 lle|I o:licI (6OO ç)
4 i||ca li|u|I
2 granó|ca |u¯|I|i|I
B ||sI|ta :.|e¯eç uo:il||I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 6O |i|u|I
8|oianosI. :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
S48 |cIl/145I |1
SkarLoc od oslica
145
146
|ile|e uI|IlI|I oµe|i|e i úou|o µo:u:i|e. S|I.i|e i| u .I||o:|Il|u
µo:uúu, µo:µi|e Veçe|o|, µo|IµI||e : S ¯lice ul|I, li|u|o.i| :o|o|
i µo||i.e|e o:|I.i|e :|I|I|i 15 |i|u|I.
|I ¯lici ¯Iç|i|I|oç ul|I µ|oµi||I||e :i||o |I:|ec|I|i lu|.
|ece|i lu| i |o|i|I|úI| |I:µo|eúi|e µo |I|i|i|I|i| lle|i|I i µeci|e
u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 2OOC o|o 2O |i|u|I.
u |iµucu, ulIço µo:ol|e|u .oúu :|I.i|e |i¯u i |u|I||e |e úe:e|I|
|i|u|I.
|I ¯lici ¯Iç|i|I|oç ul|I µi||I||e |I|cicu oci:ce|u oú |o:|icI |I|e¯I|u
|I |oc|ice, úoúI||e Veçe|u i µoúli||e .oúo|.
u|i|e:I||e |u|I|u |i¯u i :.e |o: ||I||o µoµi||I||e.
|ece|u |iuu µ|eli||e u|I|o| u |o|e| :e µe|lI i µo:lu¯i|e :
µ|iµ|e|l|e|o| |i¯o|.
Sovjet: Lao priloq uujesto rize, uozete posluziti
kuhaui kruupir.
B00 g lle|I uI|IlI|I
2 i||ó|ca Veçe|e
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
3 i||ca li|u|o.I :o|I
B0 g lu|I
1 i||ca |I|e¯I|I :.|e¯eç
|o|i|I|úI|I
120 g uI:|I|i |i¯e
260 m| .oúe
:ol
260 g :.|e¯e |I|cice
1 i||ó|ca Veçe|e
60 m| .oúe
1 i||ca |I:li|o.I ul|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 45 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
42O |cIl/1I58 |1
IileLi bakalara
s rizom
14I
1
e
l
I

o
ú

|
i
u
e
R
u
C
A
|
||u|µi| oçuli|e, oµe|i|e i |I|e¯i|e |I µlo:|e.
|lo:|e ||u|µi|I µolo¯i|e u .ecu |eµ:i|u (S5 / SO c|), µo|IµI||e
|I:li|o.i| ul|e|, µo:µi|e ú.|e|I ¯licicI|I Veçe|e |I|u| i µeci|e
u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 18OC, |I|o úuço úo| ||u|µi| |e
úoui|e li|eµu ¯lI||o¯u|u |o|icu (o|o ce||úe:e| |i|u|I).
RiuI|I o:||u¯i|e l|u:|ice, oci:|i|e u||ouu, úou|o i| oµe|i|e i o:u:i|e µo|ocu
µIµi||I|oç uu|u:I. 0ci:ce|e |iue |I||l|I||e i¯.I|I µ|eo:|Ilo| Veçe|o|
|I|u|, I u u||ouu :.I|e |iue :|I.i|e ce:I|| ce:||I|I i ç|I|cicu |u¯|I|i|I.
|I ¯Iç|i|I|o| |I:li|o.o| ul|u i:µeci|e |iue : ou|e :||I|e.
|ece|e ||u|µi|e i¯.Iúi|e i¯ µec|ice i µo ||i|I |I:µo|eúi|e µece|e
|iue, µolo¯i|e |Ile |I|cice µ|e|e¯I|e |I µolI, :.e ¯Ili||e .i|o| i µeci|e
|o: µe||Ie:|I| |i|u|I u µec|ici. |I ||I|u µo:µi|e µe|:i|o|.
|el| oci:|i|e, li:|o.e oµe|i|e i :|I.i|e u µo:uúu ¯I |u|I||e u |o|o|
i|I :I|o |Ilo .oúe |I ú|u. |Iú .oúI ¯I.|i|e, |u|I||e |oc|o |i|u|u
i i¯.Iúi|e.
|u|I|e li:|o.e |el|I |I|e¯i|e |I |e¯I|ce i µ|eli||e ||e:I.i|o| ul|I
i ce:||I|I.
|o:lu¯i|e |oµlo : µece|i| ||u|µi|i|I i ||:|I.i| |el|o|.
Sovjet: brauciue uozete zauijeuiti oradaua ili
zubaciua.
B00 g ||u|µi|I
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
4 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
4 u|I|ci|I (1 |ç)
4 |eoçul|e|I ce:||I ce:||I|I
4 granó|ca |u¯|I|i|I
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
B0 g |Ili| |I|cicI
160 m| ui|eloç .i|I
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
400 g |el|I
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: IO |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
69S |cIl/2889 |1
Peceni brancin
s krumpirom i
Lrskavim keljom
148
149
1
e
l
I

o
ú

|
i
u
e
R
u
C
A
|
|ile|e lo:o:I oci:|i|e, oµe|i|e, µo:u:i|e i |I||l|I||e Veçe|o|, |I|IµI||e
li|u|o.i| :o|o| i µeci|e |I úou|o ¯Iç|i|I|o| ul|u úo ¯lI||o:|ede
uo|e.
|ece|i lo:o: i¯.Iúi|e i :|I.i|e |I |oµlo.
u i:|u |I.u úoúI||e ce:||I|, :e|l, |eú, .oúu |oµI|, µIµI| i ||I||o
µ|o|u|I||e.
|ece|u |iuu µ|eli||e u|I|o| |o|i :|e µ|iµ|e|ili.
||u|µi|e oçuli|e, oµe|i|e, |I|e¯i|e |I µlo:|e i :|u|I||e u |iµuco|
ulIço µo:ol|e|o| .oúi. |u|I|i ||u|µi| oci|eúi|e, µ|eli||e |I:li|o.i|
ul|e| i µo:µi|e µe|:i|o|.
|o:o: µ|eli.e| u|I|o| µo:lu¯i|e : |u|I|i| µlo:|I|I ||u|µi|I.
Sovjet: kibu uozete ostaviti u uariuadi i preko uoci.
lilete lososa uozete zauijeuiti odresciua lososa.
700 g lle|I lo:o:I
2 i||ó|ca Veçe|e
2 i||ca li|u|o.I :o|I
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
üma|
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1 i||ó|ca :e|lI
1 i||ó|ca .|cI|oç |eúI |oú|I.|I
60 m| .oúe
1 i||ca |I|e¯I|I :.|e¯eç |oµ|I
¼ i||ó|ca ui|eloç µIµ|I
B00 g ||u|µi|I
:ol
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 45 |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
5SO |cIl/2218 |1
Peceni losos
u umaku od kopra
15O
R
u
C
A
|
151
1
e
l
I

o
ú

|
i
u
e
152
|o:o:u oci:|i|e |o¯icu, |I||i|e |o:|i, oµe|i|e çI, µo:u:i|e i |I|e¯i|e
|I |oc|ice.
|o|ilu| oci:|i|e, oµe|i|e i |I|e¯i|e |I |I||e |olu|ice.
u ¯I.|elu .oúu úoúI||e µo|ilu|, Veçe|u |I|u|, |I:lIc i |u|I||e
|e|oli|o |i|u|I úo| µo|ilu| |e o|e|:I.
|I ||I|u u|i|e:I||e .||||e ¯I |u|I||e, µu:|i|e úI µ|o.|i|e, µI u|i|e:I||e
µ|iµ|e|l|e|i lo:o: i o|lIúi|e.
|I ú.I li:|I |i|e:|I |I:µo|eúi|e ||eci|u µ|iµ|e|l|e|oç lo:o:I i µo|ilu|I
|e ¯I|olI||e. |o|o.i|e |o: ú.I µu|I i |I|o µ|iµ|e|l|e|e :I.i|Ice
µo:lI¯i|e u |Iul|e|u |eµ:i|u.
SI.i|Ice µ|e|I¯i|e |I:lIce| i µeci|e u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici
|I 18OC ú.Iúe:e|I| |i|u|I úo| |e úoui|u li|eµu :|edu uo|u i |e
µo:|I|u ||:|I.i.
|o:lu¯i|e |I|e¯I|o.
Sovjet: Io zelji uozete, prije ueqo sto uadjeveuu
savijacu zarolate, losos posuti uarezauiu koprou, ta
dva okusa odlicuo pristaju. Istiuski ljubitelji kopra
uoci ce jos vise uzivati u uovoj koubiuaciji okusa.
Molo tojno: 0vo ukusuo jelo uozete posluziti i toplo
i hladuo. Lad je hladuo, puuoca okusa dolazi bolje do
izrazaja.
400 g lle|I lo:o:I
220 g µo|ilu|I (:I|o ui|eli úio)
6 i||ca .oúe
2 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
60 g |I:lIcI
200 m| .||||I ¯I |u|I||e
1 i||ca |I:li|o.I ul|I
6 |I||i| ||sIova ¯I :I.i|Ice
1 i||ca ul|I ¯I li|
1 i||ca |I:|oµl|e|oç |I:lIcI
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 55 |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
655 |cIl/2I4O |1
Savijaca od lososa
i poriluka
15S
1
e
l
I

o
ú

|
i
u
e
R
u
C
A
|
ûIç||e úou|o oci:|i|e ¯icI|o| ce||o|, oµe|i|e i µo:lo¯i|e u :i|o|u
|I.u, µoúli||e .oúo| i |u|I||e µo|loµl|e|o 15-2O |i|u|I, oú|o:|o
|I|o úuço úo| :e :|ol||e |e o|.o|e.
|I:li|o.o ul|e, li|u|o. :o| i |o|icu, Veçe|u |I|u|, µe|:i| i ce:||I|
úou|o i¯|i|e:I||e i o:|I.i|e :|I|I|i |I||I||e 15 |i|u|I úI :e :.i
:I:|o|ci úou|o µ|o¯|u.
ûIç||e i¯.Iúi|e i¯ .oúe u |o|o| :u :e |u|Ile i µo:lu¯i|e : µ|iµ|e|l|e|i|
u|I|o| i ||u|o|.
Sovjet: Iripreuljeui uuak zlicicou uakapajte u svaku
skoljku i pojedite.
Molo tojno: 0ue daquje koje se uisu prilikou kuhauja
saue otvorile obavezuo bacite!
2 |g :.|e¯i| úIç||i
600 m| .oúe
200 m| |I:li|o.I ul|I
20 m| li|u|o.I :o|I
1 i||ó|ca |I|iuI|e li|u|o.e
|o|ice
1 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
3 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama:
SO |i|u|I ÷ .|i|e|e ci:ce||I úIç||i
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI/po obro|u:
84O |cIl/S514 |1
LuLane dagnje
u umaku
154
R
u
C
A
|
155
1
e
l
I

o
ú

|
i
u
e
156
SIlI|u, |lIúi lu|, |o||.ice i |I|cice oci:|i|e i oµe|i|e. ||iµ|e|l|e|u
:IlI|u |I|e¯i|e |I :i|o|e ||I|e, lu| i |o||.ice |I |olu|ice, I |I|cice
µ|e|e¯i|e |I µolI.
|o¯ice oµe|i|e, oci:|i|e oú l|u:|u|I i |Iuoúi|e |I ú|.e|e :|Iµice.
/Ici|i|e i| Veçe|o| i µeci|e |I ¯Iç|i|I|o| ul|u |I :|eú||e |I|o|
.I||i, :I :.I|e :||I|e o|o 5 |i|u|I.
||iµ|e|l|e|o µo.|ce :lo¯i|e |I |I||u|, µo|IµI||e ||e:I.i|o| |I:li|o.I
ul|I i Ice|I uIl¯I|icI i |I .|| :IlI|e :|I.i|e µece|e |o¯ice.
|o:lu¯i|e oú|I| : µlo:|I|I li|u|I.
Sovjet: üa isti uaciu uozete pripreuiti i skaupe.
400 g ¯ele|e :IlI|e
4 m|ada lu|I
160 g |o||.icI
160 g |Ili| |I|cicI
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
1 i||ca Ice|I uIl¯I|icI
4 p|os|a li|u|I
B00 g .eci| :.|e¯i| |eµo.I
|o¯icI
2 i||ó|ca Veçe|e
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
B ú|.e|i| :|IµicI
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: S5 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
461 |cIl/19S1 |1
Pecene kozice
na povrcu
15I
1
e
l
I

o
ú

|
i
u
e
R
u
C
A
|
|I:li|o.o ul|e, ||u:|e ||.ice, ce:||I|, Veçe|u |I|u|, |o|ce|||I|
|I|cice i .i|o úou|o i¯|i|e:I||e. ||iµ|e|l|e|u ||e:I.i|u uli||e u
|eµ:i|u.
S|I|µe oµe|i|e, oci|eúi|e i µo:lo¯i|e u µ|iµ|e|l|e|u ||e:I.i|u u
|eµ:i|i.
S|I|µe µeci|e u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|icu |I 18O C ú.Iúe:e|I|
|i|u|I.
|o:lu¯i|e oú|I|, µo:iµI|o : µe|:i|o| i ||u|o|.
Sovjet: 5kaupe uozete pripreuiti i ua tavi.
Molo tojno: Iajua pripreue skaupa je u vreueuu
teruicke obrade, koja ue suije biti duza od 20 uiuuta.
Ako se skaupi duze kuhaju dolazi do koaqulacije
bjelauceviua i struktura uesa postaje qujecava.
200 m| |I:li|o.I ul|I
2 i||ca ||u:|i| ||.icI |oú|I.|I
4 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
1 ¯licI |oncanIraIa rajó|ca
|oú|I.|I
200 m| ui|eloç :u|oç .i|I
1 |g :.|e¯i| |Ili| :|I|µI
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI. |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
I24 |cIl/SO29 |1
Skampi na buzaru
158
159
1
e
l
I

o
ú

|
i
u
e
R
u
C
A
|
16O
|ouo||icu oú||¯|i|e, u|o|i|e u |iµucu .oúu i |u|I||e o|o µolI
:I|I.
|¯.Iúi|e |e, oci|eúi|e, |I|e¯i|e |I .ece |o|Iúe, I .oúu u |o|o| :e
|u|IlI :Icu.I||e. |I|e¯I|u |ouo||icu :|I.i|e |I |I:li|o.o ul|e i
µi||I||e µoúli|e.I|uci .oúo| oú |u|I||I |o: µe||Ie:|I| |i|u|I.
ûoúI||e ce:||I|, Veçe|u, |I|e¯I|u i oci:ce|u µIµ|icicu, |I|e¯I|e
µelI|e, |eú i |I ||I|u ¯Ili||e .i|o|. |o|loµi|e i |u|I||e |I lIçI|o|
.I||i o|o 1 :I|, ili úo| |ouo||icI |e µo:|I|e |e|I|I.
|o µo||eui µoúli|e.I||e .oúo| u |o|o| :e |u|IlI.
Bli|.u oµe|i|e, |I|e¯i|e |I :i|o|e ||I|e, ||I||o µ|o|u|I||e i
oci|eúi|e.
u |u|I|u |ouo||icu |I ||I|u úoúI||e uli|.u, uo:il|I| i µe|:i|.
|o:lu¯i|e oú|I| : |u|I|o| µIle||o| ili µ|eµece|i| ||u|o|.
Sovjet: blitvu uozete zauijeuiti rikulou. 0cisceuu
rikulu dodajte kuhauoj hobotuici i oduah posluzite.
Molo tojno: Iodu u kojoj kuhate hobotuicu ueuojte
soliti.
1 ¯I||¯|u|I, oci:ce|I |ouo||icI
(o|o 1 |ç)
B0 m| |I:li|o.I ul|I
4 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1 i||ca Veçe|e
1 ma|a l|u|I µIµ|icicI
1 |ontarva µelI|I |oú|I.|I
(4OO ç)
1 i||ó|ca .|cI|oç |eúI |oú|I.|I
100 m| ui|eloç .i|I
200 g uli|.e
2 i||ca |I|e¯I|I :.|e¯eç uo:il||I
3 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 11O |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
491 |cIl/2O55 |1
BoboLnica u umaku
161
1
e
l
I

o
ú

|
i
u
e
R
u
C
A
|
RizoLa
V£0£RA
|I ||e:I.i|i ¯Iç|i|I|oç |I:lIcI (15 ç) i ul|I µeci|e :i||o |I:|ec|I|i
lu| |I lIçI|o| .I||i úo ¯lI||o¯u|e uo|e.
ûoúI||e oµ|I|u i o:u:e|u |i¯u i µo|IcI||e .I||u, µeci|e :|Il|o |i|e:I|uci
úo| |i¯I |e µo:|I|e :|I|lI:|I (2-S |i|u|e). |o:µi|e Veçe|o|, ¯Ili||e
.i|o| i |i|e:I||e úo| .i|o |e i:µI|i.
|IúI .i|o i:µI|i, µolI|o µoúli|e.I||e .|uco| .oúo|. |e úo¯.oli|e
úI :.I |e|uci|I i:µI|i, |eço µoúli|e.I||e i |i|e:I||e |eµ|e|iú|o, |I|o
úuço úo| :e |i¯I |e :|u|I. |I¯i|e úI :e |i¯I |e µ|e|u|I i úI |i¯o|o
o:|I|e ||e|I:|.
|I ||I|u |I||i|e : .I||e i úoúI||e µ|eo:|Ili |I:lIc, úou|o µ|o|i|e:I||e
i µo:µi|e µI||e¯I|o|. |o µo||eui µo:oli|e i µoµIµ|i|e.
|o:lu¯i|e oú|I| |oµlo, µo:iµI|o µe|:i|o|, |Io µ|iloç |e:u.
Sovjet: ¿a pripreuu rizota koristite rizu okruqla zrua
jer je boqatija skrobou. kizoto uora biti zidak, tj. ue
suije biti ui pretekuc, ui presuh.
Molo tojno: 0 vrelu kipucu vodu uozete dodati
Ieqetu i tiue podlijevati rizoto. Ieqeta vau je
zaujeua za teueljac, pa cete tako ubrzati pripreuu.
30 g |I:lIcI
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
220 g lu|I
320 g I|uo|io |i¯e
1 i||ca Veçe|e
160 m| ui|eloç .i|I
1 | .oúe
3-4 i||ca µI||e¯I|I |I|e¯I|I
|I li:|ice
:ol, µIµI|
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: S5 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
486 |cIl/2OS1 |1
0snovni recepL
za rizoLo
164
V
|
C
|
R
A
165
R
i
¯
o
|
I
!i|.ice oµe|i|e i |I|iuI||e.
u :i|o|o| |I.i |I ¯Iç|i|I|o| |I:li|o.o|
ul|u ||I||o µ|eµeci|e |u¯|I|i| i ce:||I| úI
µu:|e I|o|u, úoúI||e |i|.ice i µi||I||e o|o
5 |i|u|I.
ûoúI||e oµ|I|u i oci|ede|u |i¯u, Veçe|u i
µoúli|e.I|uci .|uco| .oúo| |u|I||e úe:e|I|
|i|u|I.
|I ||I|u u|i|e:I||e .||||e i |I||i|e : .I||e.
|o:lu¯i|e µo:iµI|o |oµ|o|, |Io µ|iloç u¯ |e:o
ili :I|o:|Il|o u¯ :IlI|u.
Sovjet: Loliciua dodaue vode ovisi o toue
koliko ce tekuciue pustiti tikvice, pa preua
toue oprezuo dolijevajte vodu i uapravit cete
dobar rizoto.
Molo tojno: ¿a pripreuu ovoq jela odaberite rizu
okruqla zrua (arborio) jer sadrzi dosta skroba koji je
bitau u pripreui ovoq jela.
600 g |i|.icI
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
½ i||ó|ca :u|oç |u¯|I|i|I
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
200 g I|uo|io |i¯e
1 i||ca Veçe|e
100 m| .||||I ¯I |u|I||e
1 i||ca |I|e¯I|I |oµ|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: S5 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
294 |cIl/12S1 |1
RizoLo s Likvicama
166
V
|
C
|
R
A
16I
R
i
¯
o
|
I
168
Su|e .|çI||e µ|eli||e |oµlo| .oúo| i |I|Ici|e o|o :I| .|e|e|I,
oú|o:|o úo| |e µo:|I|u |e|I|i. |I|oce|e .|çI||e oci|eúi|e, I
.oúu :Icu.I||e.
/I¯lI|i|e :i||o |I:|ec|I| lu| |I |I:|oµl|e|o| |I:lIcu i ul|u, µoúli||e
: ú.i|e ¯lice .oúe u |o|o| :|e |I|I|Ili .|çI||e. ûoúI||e ce:||I|,
.|çI||e, oµ|I|u i oci|ede|u |i¯u, Veçe|u, ¯Ili||e .i|o| i |u|I||e |I|o
úuço úo| |e|uci|I |e i:µI|i. |I:|I.i|e |u|I|i, µolI|o µoúli|e.I|uci
.oúo| u |o|o| :u :e |I|I|Ili .|çI||i. ||eú ||I| úoúI||e µ|eo:|Ili
|I:lIc, úou|o i¯|i|e:I||e i |o: ||I||o µ|o|u|I||e.
|IúI |e |i¯o|o ço|o., µo:µi|e çI µe|:i|o|.
|o:lu¯i|e |oµlo, µo:iµI|o µI||e¯I|o|.
Sovjet: Irqauje uozete zauijeuiti i druqiu vrstaua
qljiva.
Molo tojno: Iajua ovoq rizota je upravo u
podlijevauju vodou u kojoj su se uauakali vrqauji.
20 g :u|i| .|çI||I
900 m| |oµle .oúe
6 i||ca |I:lIcI (IO ç)
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
90 g lu|I
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
300 g I|uo|io |i¯e
1 i||ca Veçe|e
100 m| :u|oç ui|eloç .i|I
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
100 g |I|iuI|I µI||e¯I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama:
SO |i|u|I ÷ .|i|e|e |I|I|I||I :u|i| .|çI||I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI/po obro|u: 6O8
|cIl/254S |1
RizoLo sa
suLim vrganjima
V
|
C
|
R
A
169
R
i
¯
o
|
I
1IO
|I ||e:I.i|i |I:lIcI i ul|I µoµ|¯i|e :i||o |I:|ec|I| lu| i ce:||I|.
ûoúI||e µIµ|i|e |I|e¯I|e |I |e¯I|ce, :I|µi||o|e |I|e¯I|e |I
ce|.||i|e i ç|I:I| |e µi||I||e o|o µe| |i|u|I.
ûoúI||e oµ|I|u i oci|ede|u |i¯u, Veçe|u, .oúu, .i|o, u|o|ulu |I||çI|u
|I c.|e|ice i |u|I||e µo|loµl|e|o, u¯ µo.|e|e|o |i|e:I||e, |I|o úuço
úo| :.I .oúI |e i:µI|i.
|I ||I|u µo:µi|e µe|:i|o|.
|o:lu¯i|e µo:iµI|o µI||e¯I|o|.
Sovjet: kizu uozete skuhati do pola, pa uuijesati u
povrce i sve zajeduo kuhati do kraja.
Molo tojno: üa bi povrce ostalo u kouadu tijekou
kuhauja, ueuojte uijesati ueqo tavu laqauo protresite
uekoliko puta.
1 i||ca |I:lIcI
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
60 g lu|I
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
120 g :.|e¯e c|.e|e µIµ|i|e
160 g :I|µi||o|I
100 g ¯I||¯|u|oç ç|I:|I
|oú|I.|I
1B0 g |i¯e
1 i||ca Veçe|e
600 m| .oúe
100 m| :u|oç ui|eloç .i|I
100 g u|o|ule
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
40 g |I|iuI|I µI||e¯I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
S5S |cIl/14I8 |1
VegeLarijanski rizoLo
V
|
C
|
R
A
1I1
R
i
¯
o
|
I
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u µoµ|¯i|e :i||o |I:|ec|I| lu|, ce:||I| i :|Iul|i|u
cele|I |I|e¯I|u |I |olu|ice.
ûoúI||e oµ|I|u i oci|ede|u |i¯u, µ|o|i|e:I||e i µoúli||e .i|o|.
|IúI .i|o i:µI|i, ¯Ili||e .|uco| .oúo| u |o|u :|e úoúIli Veçe|u i
|u|I||e |I lIçI|o| .I||i úo| |i¯I |e o|e|:I, Ili iµI| o:|I|e 1| 1º¯|º.
|I||i|e : .I||e, u|i|e:I||e ||uµ|i|e |I|iuI|e :i|e.e, |I:lIc, µoµIµ|i|e
i µ|o|i|e:I||e úI :e :.i :I:|o|ci úou|o µo.e¯u.
|o:lu¯i|e oú|I| |Io |Ile|o |elo u¯ :IlI|u ili |Io µ|iloç |e:|o|
|elu.
Sovjet: 5ireve uozete zauijeuiti i uekiu druqiu
vrstaua tvrdih i polutvrdih sireva, kao sto su trapist,
paski ili livaujski sir.
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
260 g lu|I
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
120 g :|Iul|i|e cele|I
260 g |i¯e
300 m| :u|oç ui|eloç .i|I
600 m| .|uce .oúe
1 i||ca Veçe|e
c||i |l|e.e|i µIµI|
100 ç|o]e|I
100 g e|e||Ile|I
76 g |I:lIcI
60 g |I|iuI|I µI||e¯I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
I6I |cIl/S2OI |1
RizoLo s Lri vrsLe sira
1I2
V
|
C
|
R
A
1IS
R
i
¯
o
|
I
u |iµucu, ulIço µo:ol|e|u .oúu :|I.i|e oµ|I|u i oci|ede|u |i¯u i
|u|I||e úe:e|I| |i|u|I. |IúI |e |i¯I :|u|I|I, u|i|e:I||e |I:|ec|I|i
µe|:i|.
S|ii|I|e çl|i.e oµe|i|e i |I|e¯i|e |I |e¯I|ce. |I ¯Iç|i|I|o| ul|u
¯I¯u|i|e :i||o |I:|ec|I| lu|, :|ii|I|e çl|i.e, úoúI||e µIµI| i µi||I||e
úo| |e i:µI|i :.I |e|uci|I u¯ µI¯l|i.o |i|e:I||e.
/I|i| úoúI||e ce:||I|, li|u|o. :o|, Veçe|u i .||||e ¯I |u|I||e. S.e
¯I|eú|o |o: ||I||o µ|o|u|I||e.
S|ii|I|e u|I| µo:lu¯i|e : |u|I|o| |i¯o| i ¯ele|o| :IlI|o|.
Sovjet: ¿a pripreuu uuaka uozete upotrijebiti vise
vrsta qljiva.
300 g |i¯e
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za sh||Ia|a uma|
260 g :|ii|I|e çl|i.I
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
60 g lu|I
:.|e¯e |l|e.e|i ui|eli µIµI|
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1-2 i||ca li|u|o.I :o|I
2 i||ó|ca Veçe|e
400 m| .||||I ¯I |u|I||e
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
5O6 |cIl/2116 |1
Riza u umaku
od sLiiLake gljiva
1I4
V
|
C
|
R
A
1I5
R
i
¯
o
|
I
1I6
B|u:|ice :|I.i|e u .i|o i |I|Ici|e ú.Iúe:e|I| |i|u|I. |I|oce|e
u|u:|ice oci|eúi|e, I .i|o :Icu.I||e.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u µoµeci|e :i||o |I:|ec|I| lu|, úoúI||e oµ|I|u i
úou|o oci|ede|u |i¯u. Ri¯u ¯I:|I|li|e i :|I.i|e u .I||o:|Il|u µo:uúu,
µo:µi|e Veçe|o|, ¯Ili||e .oúo|, .i|o| u |o|o| :u uile |I|oce|e
u|u:|ice, :o|o| oú |Iuu|e i µeci|e u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I
18OC ce||úe:e|I| |i|u|I, oú|o:|o úo| :.I |e|uci|I |e i:µI|i.
|o:lu¯i|e µo|i|e:I|o : |I|oce|i| u|u:|icI|I.
Sovjet: 0ujesto brusuica uozete uuijesati qrozdice, a
uozete qa jeduako tako oboqatiti przeuiu piujoliua,
listiciua badeua ili kikirikija.
100 g :u|i| u|u:|icI
100 m| :u|oç ui|eloç .i|I
1 i||ca |I:li|o.I ul|I
100 g lu|I
260 g |i¯e úuçI ¯||I
1 i||ca Veçe|e
300 m| .oúe
100 m| :o|I oú |Iuu|e
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: 6O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
S92 |cIl/16S8 |1
Pilav s brusnicama
V
|
C
|
R
A
1II
R
i
¯
o
|
I
|I:li|o.o ul|e, o|içI|o, Veçe|u i µIµI| úou|o µ|o|i|e:I||e.
ûoúI||e oµ|I|u, o:u:e|u i |I |oc|ice (2 c|) |I|e¯I|u µile|i|u,
µ|o|i|e:I||e úou|o úI :e :.i |o|Iúici |e:I µ|e||i|u ¯Ici|i|I, µI
µo|loµi|e i o:|I.i|e u |lIú||I|u |I||I||e |eúI| :I|.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ||I||o µ|oµi||I||e ce:||I|, úoúI||e c|.e|u |l|e.e|u
µIµ|i|u, oµ|I|u i oci|ede|u |i¯u. /Ici|i|e :Il|I|o|, lo.o|o|, µe|:i|o|
i úoúI||e .oúu, Veçe|u i li|u|o.u |o|icu.
|u:|i|e úI ¯I.|i|e, :|I||i|e .I||u i µo||i.e|o |u|I||e |I lIçI|o| .I||i,
µo.|e|e|o |i|e:I|uci, ú.Iúe:e|I| |i|u|I.
u |edu.|e|e|u, |I ¯Iç|i|I|o| ul|u i:µeci|e µ|e||oú|o |I|i|i|I|o
|e:o i :i||o |I:|ec|I| lu|. u|i|e:I||e µIµ|i|u |I|e¯I|u |I |oc|e,
|ouI:ice |I|e¯I|e |I µlo:|e i µ|¯i|e o|o úe:e| |i|u|I. u|i|e:I||e
:|I|µe i µ|¯i|e i| úo| |e µo:|I|u |u¯icI:|i.
Ri¯u |I:µo|eúi|e |I µlIúI|| ¯I µo:lu¯i.I||e. |I .|| :lo¯i|e |e:o i
:|I|µe.
|o:lu¯i|e oú|I|, u¯ ¯ele|u :IlI|u.
Sovjet: 0vo je jeduostavuija varijauta spaujolskoq
jela, iuace u paellu uozete dodati jos i qrasak, daquje
i rajcice.
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
1 i||ó|ca :u|oç o|içI|I
2 i||ó|ca Veçe|e
µIµI|
600 g µileci| lleI
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
3 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1 i||ó|ca c|.e|e |l|e.e|e
µIµ|i|e
2B0 g |i¯e úuçoç ¯||I
prsIovaI :Il|I|I
1 lo.o|o. li:|
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
660 m| .oúe
1 i||ca Veçe|e
1 i||ca |I|iuI|e li|u|o.e |o|ice
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
B0 g lu|I
200 g :.|e¯e c|.e|e µIµ|i|e
400 g c|o|i¯o |ouI:icI
400 g oci:ce|i| :|I|µi
Za 6 osoba
Vr|jama pr|prama: 6O |i|u|I
8|oianosI: sradnja s|oiano
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
I6I |cIl/S21O |1
Paella
1I8
V
|
C
|
R
A
1I9
R
i
¯
o
|
I
IjesLenina
V£0£RA
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ||I||o µ|oµi||I||e :i||o |I:|ec|I| lu| i ce:||I|.
ûoúI||e oçul|e|e, oú :|e|e||i oci:ce|e i |I |oc|ice |I|e¯I|e
|I|cice, |o|ce|||I| |I|cice, Veçe|u i uo:il|I| |e úou|o µ|o|i|e:I||e.
/Ili||e .i|o| i µu:|i|e úI ¯I.|i|e.
|u|I||e |I lIçI|o| .I||i o|o µolI :I|I, oú|o:|o |I|o úuço úo| u|I|
|e µo:|I|e çu:|
|I ||I|u úoúI||e :ece|, µIµI| i :.e úou|o i¯|i|e:I||e.
|I|I|o|e :|u|I||e u ulIço µo:ol|e|o|, |iµuco| .oúi |e i|
µ|oci|eúi|e.
||iµ|e|l|e|i u|I| µ|eli||e µ|e|o |u|I|e ||e:|e|i|e.
|o:lu¯i|e µo:u|o li:|ici|I uo:il||I i µI||e¯I|o|.
Sovjet: 5vjezu rajcicu uozete zauijeuiti sa 400 q
pelata Iodravka.
Molo tojno: kajcice operite, povrsiuu rajcica uozeu
laqauo zarezite u kriz, kratko urouite u kipucu vodu
i oqulite. kajcice ocistite od sjeueuki i uarezite ua
kockice.
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
200 g lu|I
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1 |g |I|cicI
1 i||ca |o|ce|||I|I |I|cice
|oú|I.|e
2 i||ó|ca Veçe|e
2 i||ca :.|e¯eç uo:il||I, |I|e¯I|I
|I ||I|ice
160 m| c||oç .i|I
1û2 i||ó|ca :ece|I
µIµI|
300 g |I|I|o|I
:ol
B ||sI|ta uo:il||I
4 i||ca |I|iuI|I µI||e¯I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 45 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
515 |cIl/215I |1
Sporki makaroni
182
V
|
C
|
R
A
18S
!
|
e
:
|
e
|
i
|
I
184
|I|liú¯I|e oµe|i|e, µo:u:i|e i |I|e¯i|e |I |oc|ice.
|I ¯Iç|i|I|o| |I:li|o.o| ul|u µ|oµi||I||e :i||o |I:|ec|I| lu|,
ce:||I|, úoúI||e µI|liú¯I|e i ||I||o i| µ|eµeci|e. |o:µi|e :ece|o| i
úou|o µ|o|i|e:I||e úI :e :I:|o|ci µo.e¯u.
|elI|e |I|e¯i|e i úoúI||e µI|liú¯I|i|I. |I ||I|u úoúI||e Veçe|u,
o|içI|o, µIµI| i |u|I||e |I|o úuço úo| |e úoui|e|e çu:|i u|I|. |o
µo||eui µoúli||e .oúo|.
u |edu.|e|e|u :|u|I||e :µIçe|e u ulIço µo:ol|e|o|, |iµuco| .oúi.
|IúI :u ço|o.i oci|eúi|e i| i µ|eli||e u|I|o| oú µI|liú¯I|I.
|o:lu¯i|e |oµlo, µo:iµI|o uo:il||o| i µI||e¯I|o|.
Sovjet: 0vaj uuak uozete pripreuiti i dau rauije.
0siu sa spaqetiua, uozete qa posluziti i s ujokiua,
ali pristaje i uz ueso ili povrce.
Molo tojno: üarezaue patlidzaue ostavite stajati
uekoliko uiuuta u posoljeuoj vodi, ocijedite ih,
isperite pod ulazou vode i posusite. üa taj cete ih
uaciu odqorciti.
300 g µI|liú¯I|I
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
60 g lu|I
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 i||ó|ca :ece|I
1 |ontarva µelI|I |oú|I.|I
(8OO ç)
1 i||ca Veçe|e
½ i||ó|ca o|içI|I
µIµI|
360 g :µIçe|I ili li|çui|I
:ol
1 i||ca |I|e¯I|I :.|e¯eç uo:il||I
60 g |I|iuI|I µI||e¯I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 4O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
I18 |cIl/SOO4 |1
SpageLi u umaku
od paLlidzana
V
|
C
|
R
A
185
!
|
e
:
|
e
|
i
|
I
|I ¯Iç|i|I|o| |I:li|o.o| ul|u ||I||o µ|oµi||I||e |i|.ice, µIµ|i|u i
|||.u |I|e¯I|e |I |oc|ice. |o:µi|e ¯licico| Veçe|e |i|I||, ¯Ili||e
:I 1OO |l .oúe i µi||I||e úo| .oúI |e i:µI|i. |i||I|o µo.|ce |I||i|e
: .I||e, úoúI||e |u|u|u¯ :ece|Ic, |u:|u:, µo:oli|e, ¯Ili||e .|uco|
.oúo|./Ici|i|e µ|eo:|Ilo| Veçe|o| |i|I|| i |u||u|o| |e µo|loµl|e|o
|u|I||e |I lIçI|o| .I||i ||i úo ce|i|i |i|u|e.
||iµ|e|l|e|i |u:|u: µo:lu¯i|e u¯ ¯ele|u :IlI|u.
Sovjet: 0koliko zelite pikautuiji i ljuci kuskus uarezite
ljute papricice.
Molo tojno: Luskus ce odlicuo posluziti za
zqusujavauje variva, ali je odlicau i za hladua jela,
kao sto su razue salate.
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
200 g |i|.icI
160-200 g :.|e¯e µIµ|i|e
100 g |||.e
100 g |u|u|u¯I :ece|cI |oú|I.|I
2 i||ó|ca Veçe|e |i|I|| / Veçe|I
||u|I µIµ|i|I |i/
prsIovaI |u||u|e
160 g |u:|u:I
600 m| .oúe
:ol
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
188|cIl/I86|1
Luskus s povrcem
186
V
|
C
|
R
A
18I
!
|
e
:
|
e
|
i
|
I
188
|I ¯Iç|i|I|o ul|e :|I.i|e lu| |I|e¯I| |I µlo:|e, ce:||I| i µ|¯i|e úo
¯lI||e uo|e.
ûoúI||e |I|e¯I|e µelI|e, Veçe|u |i|I|| |e :ece| i µIµI|. |i||I||e |I
lIçI|o| .I||i o|o µolI :I|I i µo.|e|e|o µ|o|i|e:I||e.
ûoúI||e |I:li|e |I|e¯I|e |I |olu|ice i |o: ||I||o µ|oµi||I||e.
SµIçe|e :|u|I||e u ulIço µo:ol|e|o|, |iµuco| .oúi. !|e:|e|i|u oci|eúi|e
i µ|eli||e µ|iµ|e|l|e|i| u|I|o|.
|o:lu¯i|e oú|I| µo:iµI|o µI||e¯I|o|.
Sovjet: Lada je sezoua, pelate uozete zauijeuiti
kiloqrauou svjezih rajcica.
60 m| |I:li|o.I ul|I
200 g lu|I
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1 |ontarva µelI|I |oú|I.|I
(8OO ç)
1 i||ca Veçe|e |i|I|| / Veçe|I
||u|I µIµ|i|I |i/
½ i||ó|ca :ece|I
prsIovaI µIµ|I
6 |I:li|I µu||e|i| µIµ|i|o|
S|S
400 g :µIçe|I
:ol
4 i||ca |I|iuI|I µI||e¯I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 45 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
6S2 |cIl/264S |1
uapuljski spageLi
V
|
C
|
R
A
189
!
|
e
:
|
e
|
i
|
I
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ||I||o µ|oµi||I||e :i||o |I:|ec|I| lu|, úoúI||e
|I|iuI|u |||.u, :i||o |I:|ec|I|u :|Iul|i|u cele|I, ce:||I| i ||I||o
µoµ|¯i|e.
|IúI µo.|ce |Ilo o|e|:I :|I.i|e |e:o i µeci|e çI |I|o úuço úo|
|e µoµ|i|i :|edu uo|u.
ûoúI||e |I|e¯I|e µelI|e, |o|ce|||I| |I|cice, Veçe|u, µI ¯Ici|i|e
.i|o|, lo.o|o.i| li:|o|. |u|I||e |I lIçI|o| .I||i ú.Iúe:e|I| |i|u|I.
|o µo||eui µoúli||e .oúo|.
||i|e :e|.i|I||I i¯.Iúi|e lo.o|.
!|e:|e|i|u :|u|I||e u |iµuco|, ulIço µo:ol|e|o| .oúi, oci|eúi|e |e i
µ|eli||e u|I|o|.
|o:lu¯i|e : li:|icI|I uo:il||I i µI||e¯I|o|.
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
B0 g lu|I
B0 g |||.e
B0 g :|Iul|i|e cele|I
1 óasan| µ|o|i:|u|I ce:||I|I
600 g |i|e:I|oç |l|e.e|oç
|e:I (|u|e|i|I i :.i||e|i|I)
1 |ontarva µelI|I |oú|I.|I
(4OO ç)
2 i||ca |o|ce|||I|I |I|cice
|oú|I.|I
1 i||ca Veçe|e
160 m| c||oç .i|I
1 lo.o|o. li:|
400 g ||e:|e|i|e (|içI|o|i ili
:µIçe|i)
:ol
2 i||ca :.|e¯eç uo:il||I
2 i||ca |I|iuI|I µI||e¯I|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 4O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
9SI |cIl/S919 |1
ümak bolognese
s LjesLeninom
19O
V
|
C
|
R
A
191
!
|
e
:
|
e
|
i
|
I
192
ûIç||e úou|o oci:|i|e ¯icI|o| ce||o| i oµe|i|e.
|I ¯Iç|i|I|o ul|e úoúI||e ce:||I|, |I|e¯I|e µelI|e, Veçe|u |i|I||,
µIµI| i |u|I||e o|o SO |i|u|I u¯ µoúli|e.I||e .oúo|.
/Ili||e .i|o|, úoúI||e úIç||e i |u|I||e µo|loµl|e|o |I lIçI|o| .I||i,
|I|o úuço úo| :e úIç||e |e o|.o|e. u|i|e:I||e µe|:i|.
SµIçe|e :|u|I||e u |iµuco|, ulIço µo:ol|e|o| .oúi. 0ci|eúi|e i| i
u|i|e:I||e u µ|iµ|e|l|e|e úIç||e.
S.e ¯I|eú|o úou|o i¯|i|e:I||e i oú|I| µo:lu¯i|e.
Sovjet: 5vjeze daquje uozete zauijeuiti surzuutiu
ocisceuiua.
Molo tojno: üaquje stavite u hladuu vodu i ostavite
u hladujaku uekoliko sati prije kuhauja. Izvadite ih iz
vode, dobro izribajte cetkicou i isperite pod ulazou
vode.
600 g :.|e¯i| úIç||i
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
1 óasanj µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1 |ontarva µelI|I |oú|I.|I
(4OO ç)
1 i||ca Veçe|e |i|I|| / Veçe|I
||u|I µIµ|i|I |i/
µIµI|
100 m| ui|eloç .i|I
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
400 g :µIçe|I
:ol
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama:
45 |i|u|I ÷ .|i|e|e ci:ce||I úIç||i
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
IS6 |cIl/SO8O |1
SpageLi s dagnjama
V
|
C
|
R
A
19S
!
|
e
:
|
e
|
i
|
I
1I|I |u|I||e u |iµuco| ulIço µo:ol|e|o| .oúi úe:e|I| |i|u|I. |:µe|i|e
i| µoú |lI¯o| |lIú|e .oúe i oçuli|e.
!|e:|e|i|u i lu|, |I|e¯I| |I µlo:|e, :|u|I||e u |iµuco|, ulIço
µo:ol|e|o| .oúi.
|u|I|u ||e:|e|i|u i lu| oci|eúi|e, :|I.i|e u |Iul|e|u .I||o:|Il|u
µo:uúu (28/18c|) µo:µi|e |I|iuI|i| |u|I|i| |I|i|I i |I|cicI|I
µ|e|e¯I|i| |I µolI.
Si| |I|iuI||e, úoúI||e .||||e, Veçe|u i úou|o µ|o|i|e:I||e. ||iµ|e|l|e|o|
||e:I.i|o| µ|eli||e ||e:|e|i|u i ¯Iµeci|e u ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 2OOC,
|I|o úuço úo| |e µoµ|i|i ¯lI||o¯u|u uo|u (o|o µolI :I|I).
|o:lu¯i|e |oµlo u¯ ¯ele|u :IlI|u.
Sovjet: 5 tjesteuiuou i lukou uozete skuhati i
brokulu, cvjetacu ili ueko druqo povrce i tako oboqatiti
jelo.
4 |I|I
320 g ||e:|e|i|e (|I|I|o|i)
100 g lu|I
1 i||ca ul|I
:ol
200 g |Ili| |I|cicI
300 g c|eúúI|I
600 m| :lI||oç .||||I
2 i||ó|ca Veçe|e
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 5O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
866 |cIl/S622 |1
Zapecena LjesLenina
sa sirom
194
V
|
C
|
R
A
195
!
|
e
:
|
e
|
i
|
I
196
|I 4 ¯lice ul|I µ|oµi||I||e :i||o |I:|ec|I| lu| i ce:||I| úo ¯lI||e uo|e,
úoúI||e |I|e¯I|e µelI|e, ¯licu Veçe|e i |u|I||e |I lIçI|o| .I||i |I|o
úuço úo| |e úoui|e|e çu:| u|I|. |o µo||eui µoúli||e .oúo|.
|I|liú¯I| oµe|i|e, |I|e¯i|e |I µlo:|e, :.I|u µlo:|u µo:oli|e i o:|I.i|e
:|I|I|i ||iúe:e| |i|u|I. |:µe|i|e µoú .oúo| i o:u:i|e µIµi||I|i|
uu|u:o|. ||iµ|e|l|e|e µI|liú¯I|e i:µeci|e |I ¯Iç|i|I|o| ul|u i
i¯.Iúi|e.
|I ú.i|e ¯lice ¯Iç|i|I|oç ul|I úoúI||e |e:o, ¯Ici|i|e ¯lico| Veçe|e
i µIµ|o| |e µi||I||e µoúli|e.I|uci .oúo|.
|I|I|o|e :|u|I||e u ulIço µo:ol|e|o|, |iµuco| .oúi, oci|eúi|e i| i
µ|eli||e µolo.ico| µ|iµ|e|l|e|oç u|I|I oú µelI|I.
VI||o:|Il|u µo:uúu (22/S2 c|) |Iul|i|e (¯licI ul|I), µo:µi|e ||u:|i|
||.icI|I, |I:µo|eúi|e úio |u|I|e ||e:|e|i|e, úio µi||I|oç |e:I i úio
µece|i| µI|liú¯I|I i |I|o :lI¯i|e |eúo.e úo| :.e |e µo||o:i|e.
|I ||I|u µ|eli||e µ|eo:|Ili| u|I|o| oú µelI|I, µo:µi|e µI||e¯I|o|
i µeci|e u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 2OOC ú.Iúe:e|I|
|i|u|I.
Sovjet: Ako pripreuate ulade patlidzaue uije ih
potrebuo odqorciti, uozete ih oduah peci.
120 m| |I:li|o.I ul|I
B0 g lu|I
4 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
1 |ontarva µelI|I |oú|I.|I
(8OO ç)
2 ¯lice Veçe|e
1 sradnja .eli| µI|liú¯I| (o|o
S6O ç)
:ol
µIµI|
600 g |l|e.e|e |u|e|i|e
460 g |I|I|o|I (ili lu:illI)
1 i||ca ||u:|i| ||.icI |oú|I.|I
B0 g |I|iuI|I µI||e¯I|I
Za 6 osoba
Vr|jama pr|prama: 6O |i|u|I ÷
.|i|e|e oúço|cI.I||I µI|liú¯I|I
8|oianosI: :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI/po obro|u:
I62 |cIl/S189 |1
0rcki zapeceni
makaroni
V
|
C
|
R
A
19I
!
|
e
:
|
e
|
i
|
I
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ¯I¯lI|i|e lu| |I|e¯I| |I |I||e µlo:|e, úoúI||e
oçul|e|e |Iuu|e |I|e¯I|e |I µlo:|e, |o: ||I||o µ|oµi||I||e i |I ||I|u
úoúI||e |o¯ice. /Ili||e .i|o|, úoúI||e Veçe|u |I|u|, cu||] i |u|I||e
µo|loµl|e|o |I lIçI|o| .I||i µe||Ie:|I| |i|u|I.
|I ||I|u µo:µi|e µe|:i|o|.
!|e:|e|i|u :|u|I||e u |iµuco|, ulIço µo:ol|e|o| .oúi, oci|eúi|e |e i
µ|eli||e µ|iµ|e|l|e|i| u|I|o|.
|o:lu¯i|e oú|I| u¯ :IlI|u.
Sovjet: Jabuke uakapajte liuuuoviu sokou da ue
potauue.
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
1B0 g lu|I
300 g |Iuu|I
400 g oci:ce|i| |o¯icI
160 m| ui|eloç .i|I
1 i||ca Veçe|e |I|u|
½ i||ó|ca cu||]I
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
360 g lu¯I
:ol
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
598 |cIl/25OO |1
Iuzi s kozicama
i jabukama
198
V
|
C
|
R
A
199
!
|
e
:
|
e
|
i
|
I
2OO
|u| i |||.u oci:|i|e i |I|e¯i|e |I µlo:|e.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ||I||o µ|oµi||I||e lu|, úoúI||e |||.u i ce:||I| i
|o: ||I||o µi||I||e.
ûoúI||e |I|e¯I|e :|Iul|i|e cele|I, uo:il|I|, |I|e¯I|e µelI|e, .oúu,
Veçe|u |i|I|| i |u|I||e |I lIçI|o| .I||i o|o µolI :I|I.
||eú ||I| úoúI||e .||||e, :ece| i |o: ||I||o µ|o|u|I||e.
|le|||ic|o| :|ec|Ilico| u|I| u:i||i|e u |o|oçe|u :||e:u i
µoµIµ|i|e.
!o||eli|e :|u|I||e u |iµuco|, ulIço µo:ol|e|o| .oúi. |u|I|e |o||eli|e
oci|eúi|e i µ|eli||e µ|iµ|e|l|e|i| u|I|o|.
|o:lu¯i|e µo:iµI|o µe|:i|o| i µI||e¯I|o|.
Sovjet: Iorteliue puujeue sirou uozete po zelji
zauijeuiti i torteliuiua s druqiu puujeujiua. 0uak
uozete posluziti i preliveu preko ujoka od kruupira ili
tjesteuiue.
140 g lu|I
1B0 g |||.e
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
3 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
3 sIab|j||a cele|I
1 i||ca :u|oç uo:il||I
1 |ontarva µelI|I |oú|I.|I
(4OO ç)
200 m| .oúe
1 i||ca Veçe|e |i|I|| / Veçe|I
||u|I µIµ|i|I |i/
60 m| :lI||oç .||||I
1 i||ó|ca :ece|I
µIµI|
600 g |o||eli|I :I :i|o|
:ol
4 i||ca |I|iuI|I µI||e¯I|I
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 45 |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
954 |cIl/S99S |1
IorLelini u
meksickom umaku
V
|
C
|
R
A
2O1
!
|
e
:
|
e
|
i
|
I
2O2
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u µ|oµi||I||e :i||o |I:|ec|I| lu| i µo|ilu| |I|e¯I| |I
|I||e |olu|ice, úoúI||e |e:o, Veçe|u, ce:||I|, µoúli|e.I||e : .oúo|
i µi||I||e o|o 5 |i|u|I u¯ |eµ|e|iú|o |i|e:I||e.
|I ||I|u úoúI||e |o|ce|||I| |I|cice, µIµI| i o|içI|o i :.e µi||I||e
µo|loµl|e|o |I lIçI|o| .I||i µe||Ie:|I| |i|u|I.
Be:I|el u|I|.
|I:lIc |I:|oµi|e |I lIçI|o| .I||i, u|i|e:I||e u|I:|o, µu:|i|e úI
u|I:|o lIçI|o µo:|edi µI ¯Ili||e |li|e|o| i |i|e:I||e µ|e||Ico|
|I|o úuço úo| |li|e|o |e ¯I.|i|e. |u|I||e |e|oli|o |i|u|I, úoúI||e
Veçe|u, |u:|I||i o|I:ic i |I||i|e : .I||e.
Rico||u i .||||e úou|o i¯|i|e:I||e.
û|o µo:uúe ¯I µece||e lI¯I||I (S2/2O c|) µ|e|I¯i|e ul|e|.
|I |I|I:ce|o ú|o :|I.i|e lI¯I||e, µo ||i|I |I:µo|eúi|e úio
µ|iµ|e|l|e|oç |e:I, ¯I|i| ¯lico| |I:µo|eúi|e úio :i|I i .||||I,
µI oµe| :lI¯i|e |eú lI¯I||I, |eú |e:I, |eú :i|I i .||||I, I |I ||I|u
¯I.|:i|e lI¯I||I|I.
S.e ¯Ili||e ue:I|el u|I|o|, µo:µi|e µI||e¯I|o| i ¯Iµeci|e u
µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici |I 2OOC µ|e||i.e|o Ilu|i|i|:|o|
loli|o|.
|I|o| ||iúe:e| |i|u|I |I||i|e loli|u i µeci|e |o: µe||Ie:|I| |i|u|I
úo| lI¯I||e |e µoµ|i|e ¯lI||o¯u|u uo|u.
|ece|e lI¯I||e |I|e¯i|e u µo:uúi u |o|o| :u :e µe|le i oú|I|
µo:lu¯i|e.
2 i||ca |I:li|o.I ul|I
60 g lu|I
130 g µo|ilu|I (ui|eli i ¯ele|i
úio)
600 g |l|e.e|oç |i|e:I|oç
|e:I (:.i||e|i|I i |ele|i|I)
2 i||ó|ca Veçe|e
3 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
100 m| .oúe
3 i||ca |o|ce|||I|I |I|cice
|oú|I.|I
½ i||ó|ca µIµ|I
1 i||ó|ca o|içI|I
Be:I|el u|I|.
30 g |I:lIcI
2 i||ca o:||oç u|I:|I |oú|I.|I
600 m| |li|e|I
1 i||ó|ca Veçe|e
¼ i||ó|ca |u:|I||oç o|I:cicI
60 g |I|iuI|I µI||e¯I|I
260 g |ico||e
200 m| .||||I ¯I |u|I||e
12 lI¯I||I
1 i||ca |I:li|o.I ul|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 8O |i|u|I
8|oianosI: :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
1129 |cIl/4I25 |1
Iazanje s mesom
i porilukom
V
|
C
|
R
A
2OS
!
|
e
:
|
e
|
i
|
I
V£0£RA
Povrce
||u|µi| u |o|i úou|o oµe|i|e, µ|e|e¯i|e µo úu¯i|i i µolo¯i|e |I .eli|u
|eµ:i|u.
||iµ|e|l|e|e µolice :|I.i|e µeci u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|u µec|icu |I 2OO
C o|o ||ice|.|| :I|I. |IúI µolice úoui|u c|.e|u, ||:|I.u |o|icu, i¯.Iúi|e
i| i |I :.I|u µolo¯i|e µlo:|u µI|ce|e i µeci|e |o: 5 |i|u|I.
|i:eli |uµu: úou|o i:µe|i|e µoú |lI¯o| .oúe, oci|eúi|e i ¯Ici|i|e
uuci|i| ul|e| u |o|e :|e µ|e||oú|o úoúIli Veçe|u |I|u|.
|ece|e µolice µo:lu¯i|e : µ|iµ|e|l|e|o| :IlI|o| oú |i:eloç
|uµu:I.
Sovjet: üa police uujesto paucete uozete poloziti
ploske uozzarelle i takoder kratko zapeci.
Molo tojno: Ieqetu üatur stavite u ualu zdjelicu,
zalijte uljeu i ostavite stajati desetak uiuuta, pa
prelijte preko dobro isprauoq kupusa.
1 |g ||u|µi|I
200 g µI|ce|e |I|e¯I|e |I
µlo:|e
8a|aIa od ||sa|og |upusa
600 g |I|e¯I|I |i:eloç |uµu:I
60 m| uuci|oç ul|I
1 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 6O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
I56 |cIl/S164 |1
Iicke police
s panceLom i
kiselim kupusom
2O6
V
|
C
|
R
A
2OI
|
o
.
|
c
e
||u|µi| :|u|I||e u l|u:ci. |u|I|i ||u|µi| o|lIúi|e, oçuli|e i |I|e¯i|e
|I ||uµ|i|e |oc|ice.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u µi||I||e :i||o |I:|ec|I| lu| úo ¯lI||o¯u|e uo|e.
ûoúI||e µ|iµ|e|l|e|i ||u|µi|, |o|i :|e µo:uli Veçe|o| i µeci|e
µo.|e|e|o |i|e:I|uci. ||u|µi| |e ço|o. |IúI µoµ|i|i li|eµu |u|e|u
|o|icu.
|o µo||eui µo:oli|e i µoµIµ|i|e.
|o:lu¯i|e |oµlo :I ¯ele|o| ili |e|o| ú|uço| :IlI|o| µo ¯el|i.
Sovjet: 0vako pripreuljeu kruupir uozete posluziti
kao ukusau priloq uz razua vrsta peceuja.
1 |g ||u|µi|I
260 g lu|I
60 m| |I:li|o.I ul|I
2 i||ó|ca Veçe|e
:ol
µIµI|
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 6O |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
2I5 |cIl/1152 |1
Zapeceni
resLani krumpir
2O8
V
|
C
|
R
A
2O9
|
o
.
|
c
e
21O
u |iµucu, ulIço µo:ol|e|u .oúu u|i|e:I||e |I:lIc, µIle||u i :i| i
|u|I||e |eµ|e|iú|o |i|e:I|uci ú.i|e úo ||i |i|u|e.
|I|liú¯I|e i |i|.ice úou|o oµe|i|e, oú|e¯i|e i| ||I|e.e i |I|e¯i|e i|
µ|.o µo úu¯i|i, µI |I µolI i |I ||I|u |I|e¯i|e |I |oc|e.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u ¯I¯lI|i|e lu| |I|e¯I| |I |olu|o.e, úoúI||e
µ|iµ|e|l|e|e |i|.ice i µI|liú¯I|e, µo:µi|e Veçe|o| |I|u| i µeci|e
úo| µo.|ce |e úoui|e uo|u.
ûoúI||e |I|e¯I|e µelI|e, ce:||I| i :.e ¯I|eú|o |u|I||e |I lIçI|o|
.I||i o|o ú.Iúe:e|I| |i|u|I. |I ||I|u u|i|e:I||e uo:il|I|, cele| i
µe|:i|.
|o:lu¯i|e u¯ |u|I|u µIle||u.
0.I|o :µ|e|l|e|o µo.|ce µ|iµ|e|l|e|o |o¯e|e µo:lu¯i|i i |lIú|o
u¯ |e:o : |o:|il|I.
Sovjet: Iovrce obavezuo pecite u sirokoj tavi, da qa
uozete lijepo zapeci sa svih straua.
Molo tojno: Luhauu paleutu uozete izliti u kalup,
izrezati u oblike po zelji i prepeci ua blaqo uauljeuoj
tavi.
900 m| .oúe
:ol
20 g |I:lIcI
200 g i|:|I|| µIle||e
40 g |I|iuI|I µI||e¯I|I
400 g µI|liú¯I|I
600 g |i|.icI
3 i||ca |I:li|o.I ul|I
100 g lu|I
1 i||ca Veçe|e |I|u|
1 |ontarva µelI|I |oú|I.|I
(8OO ç)
3 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
2 i||ca |I|e¯I|I uo:il||I
1 i||ca |I|e¯I|e :|Iul|i|e cele|I
1 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 45 |i|
8|oianosI: |eú|o:|I.|I
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
5IO |cIl/2S84 |1
Povrce u umaku
s palenLom
V
|
C
|
R
A
211
|
o
.
|
c
e
212
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u |I :|eú||e |I|o| .I||i o|oµi|e :ece| i u¯ |eµ|e|iú|o
|i|e:I||e :ece| |I|I|eli¯i|I||e úo ¯u|o:|ede uo|e.
ûoúI||e :i||o |I:|ec|I| lu|, ||I||o çI µ|oµi||I||e, µI úoúI||e oçul|e|u,
oci:ce|u i |I µlo:|e |I|e¯I|u |Iuu|u.
|i||I||e |o: |Ilo. |IúI |Iuu|e o|e|:I|u úoúI||e |I||o |I|iuI| |uµu:
i :.e ¯I|eú|o µi||I||e úe:e|I| |i|u|I.
uli||e ocI|, :o|, úoúI||e ||i:|e |I|I|ce, Veçe|u |I|u|, du|ui|, |li|cic,
ce:||I| i µo||i.e|o µi||I||e |o: 2O |i|u|I. |IúI |e |uµu: ço|o.,
u|i|e:I||e uo|o.|ice i |o: ||I||o µ|o|u|I||e úI µu:|e I|o|u.
|o:lu¯i|e u¯ |u|I|i ||u|µi|.
Sovjet: Jelo ce biti ukusuije ako koristite kisele
jabuke.
2 i||ca ul|I
1 i||cu :ece|I
B0 g lu|I
200 g |Iuu|e
600 g c|.e|oç |uµu:I
2 i||ca |Iuuc|oç oc|I
126 m| :.|e¯e i:ci|ede|I :o|I
|I|I|ce
6 |I|e¯I|i| ||i:|i |I|I|ce
1 i||ca Veçe|e |I|u|
1 i||ó|ca |I|iuI|I :.|e¯eç
du|ui|I
2 |li|cicI
2 óasnja µ|o|i:|u|I ce:||I|I
100 g uo|o.|icI
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 45 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
2O9 |cIl/956 |1
Pirjani crveni kupus
V
|
C
|
R
A
21S
|
o
.
|
c
e
||u|µi| i uI|I| oçuli|e, oµe|i|e, |I|e¯i|e µo úu¯i|i |I |I||e µlo:|e
i µo:µi|e ¯licico| Veçe|e |I|u|. C.|e|Icu |I||çI||e |I c.|e|ice,
||I||o µ|o|u|I||e (o|o 5 |i|u|I) u |iµuco| i ulIço µo:ol|e|o| .oúi
|e oci|eúi|e.
S.I|i |o|Iú µo.|cI u.Il|I||e u u|I:|o, |I|o| |oçI u|oci|e u
|I¯|uce|I |I|I, |o|i|I :|e úoúIli ¯licicu Veçe|e |I|u|e, i |I ||I|u
u ||u:|e ||.ice µo|i|e:I|e :I :e¯I|o|.
||¯i|e u .|elo| ul|u úo| |e µo|u|e|e : ou|e :||I|e.
|o:lu¯i|e |oµlo : |I||I| u|I|o| i :IlI|o| ili |Io µ|iloç u¯ |e:o.
Sovjet: üa ovaj uaciu uozete pohati i druqe vrste
povrca.
300 |g ||u|µi|I
300 g uI|I|I
2 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
300 g c.|e|Ice
:ol
60 g u|I:|I 85O |oú|I.|I
4 |I|I
4 i||ca :e¯I|I
160 g ||u:|i| ||.icI |oú|I.|I
ul|e ¯I µ|¯e||e
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: 45 |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
S42 |cIl/14S2 |1
PoLano povrce
214
V
|
C
|
R
A
215
|
o
.
|
c
e
Bu|o.Ice oµe|i|e i oú.o|i|e |louu|e oú :|Iµ|i.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u :|I.i|e |I|e¯I|e :|Iµ|e i µi||I||e i| µe||Ie:|I|
|i|u|I.
ûoúI||e ci|ele |louu|e, µo:µi|e Veçe|o|, ce:||I|o| i µi||I||e |I
lIçI|o| .I||i o|o 1O |i|u|I, oú|o:|o |I|o úuço úo| |e i:µI|i :.I
|e|uci|I. |I ||I|u µo|IcI||e .I||u i ¯Iµeci|e i| :I :.i| :||I|I. |I|IµI||e
li|u|o.i| :o|o| i µo:µi|e µe|:i|o|.
|o:lu¯i|e oú|I| u¯ |u|I|u |i¯u, ||u|µi| ili µIle||u i :IlI|u.
Sovjet: 0pravo ce liuuu, koji se dodaje ua kraju,
zaokruziti puuocu ovoq jeduostavuoq, ali vrlo ukusuoq
jela.
Molo tojno: üabavite ulade bukovace.
1 |g uu|o.IcI
2 i||ó|ca Veçe|e
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
4 óasanja ce:||I|I |I|e¯I|I |I
li:|ice
1 i||ca li|u|o.I :o|I
2 i||ca |I:|ec|I|I µe|:i|I
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 25 |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
19O |cIl/I94 |1
Pecene bukovace sa
cesnjakom i limunom
216
V
|
C
|
R
A
21I
|
o
.
|
c
e
218
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u µ|eµ|¯i|e :ece| úo ¯lI||o¯u|e uo|e, úoúI||e |uµu:
|I|e¯I| |I |e¯I|ce, µo:µi|e Veçe|o| i µi||I||e |I lIçI|o| .I||i |I|o
úuço úo| ¯el|e |e µo:|I|e :.i|e|lo:|ede.
u |iµuco|, ulIço µo:ol|e|o| .oúi :|u|I||e ||e:|e|i|u. |u|I|e ||µice
oci|eúi|e i u|i|e:I||e u µi||I|i |uµu:.
|o:lu¯i|e µo:iµI|o µIµ|o|.
Molo tojno: 0vo ukusuo, stariusko jelo ostavite kratko
poklopljeuo u posudi da se svi okusi dobro prozuu.
4 i||ca |I:li|o.I ul|I
1 i||ó|ca :ece|I
B00 g :.|e¯eç |uµu:I
1 i||ca Veçe|e
400 g ||e:|e|i|e (||µice,
µo:u|ice)
:ol
µIµI|
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: SO |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
SIS |cIl/1562 |1
Lrpice sa zeljem
V
|
C
|
R
A
219
|
o
.
|
c
e
|i:eli |uµu: oµe|i|e µoú |lI¯o| .oúe i oci|eúi|e.
|I ¯Iç|i|I|o| ul|u µ|oµi||I||e :i||o |I:|ec|I| lu|, úoúI||e |i:eli |uµu:,
i µo:µi|e Veçe|o| |I|u|e. |i||I||e ú.Iúe:e|I| |i|u|I i o|lIúi|e.
|I |Iul|e|u |eµ:i|u (úi|e|¯i|I 21/S5c|) µolo¯i|e ú.i|e |o|e ¯I
:I.i|Icu, µ|e|I¯i|e ul|e| ili |I:lIce| i |I:µo|eúi|e úio µi||I|oç
|uµu:I. |I:|I.i|e :lIçI|i. |eú |o|I ¯I :I.i|Icu, |eú |uµu:I i ¯I.|:i|e
: ú.i|e |o|e |i|e:|I.
||e|I¯i|e ul|e| ili |I:lIce| i µeci|e u µ|e||oú|o ¯Iç|i|I|o| µec|ici
|I 18O C ce||úe:e|I| |i|u|I.
|ece|u µi|u |Ilo o|lIúi|e i |I|e¯i|e |I |I||e |o|Iúe.
|o:lu¯i|e : |i:eli| .||||e|.
Sovjet: üakou sto dobro isperete kupus, probajte qa,
ukoliko vau je jos uvijek kiseo, kod pirjauja dodajte
zlicicu secera.
1 |g |I|e¯I|I |i:eloç |uµu:I
60 m| ul|I
200 g lu|I
2 i||ó|ca Veçe|e |I|u|
600 g |I||i| |o|I ¯I :I.i|Ice
ul|e ili |I:|oµl|e|i |I:lIc ¯I
µ|e|I¯i.I||e |o|I
Za 4 do 6 osoba
Vr|jama pr|prama: IO |i|u|I
8|oianosI: |eú|o:|I.|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
II8 |cIl/S255 |1
PiLa s kiselim
kupusom
22O
V
|
C
|
R
A
221
|
o
.
|
c
e
|el| oci:|i|e, li:|o.e oµe|i|e, µI |I|e¯i|e i :|I.i|e u µo:uúu.
||u|µi| i uI|I| oµe|i|e, oçuli|e, |I|e¯i|e |I |oc|ice, i :|I.i|e |I
µ|iµ|e|l|e|i |el|, ¯Ili||e .oúo| i |u|I||e ú.Iúe:e|I| |i|u|I.
|u|I|o µo.|ce úou|o oci|eúi|e, úoúI||e Veçe|u |I|u|, ¯ú|oui|e u
|I:u i o|lIúi|e.
u |I|o µ|iµ|e|l|e|o µo.|ce u|i|e:I||e u|I:|o i 5O ç ||u:|i|
||.icI.
S.e úou|o i¯|i|e:I||e i |u|I|I ouli|u||e µoµec|e. ||iµ|e|l|e|e
µoµec|e u.Il|I||e u o:|I|I| ||u:|i| ||.icI.
||¯i|e u ¯Iç|i|I|o| ul|u úo ¯lI||o¯u|e uo|e.
||¯e|e µoµec|e µo:lu¯i|e u¯ ¯ele|u :IlI|u.
Sovjet: Ako zelite, popecke uozete pripreuiti i s
druqiu povrceu, odlicua je koubiuacija urkve,
poriluka i kruupira.
600 g |el|I
300 g ||u|µi|I
300 g uI|I|I
1 i||ca Veçe|e |I|u|
100 g µ:e|ic|oç, µoluui|eloç
u|I:|I |oú|I.|I (|iµ 85O)
100 g ||u:|i| ||.icI |oú|I.|I
ul|e ¯I µ|¯e||e
Za 4 osoba
Vr|jama pr|prama: 4O |i|u|I
8|oianosI: :|eú||e :lo¯e|o
EnargaIs|a vr|jadnosI po obro|u:
529 |cIl/221S |1
Popecci od kelja,
krumpira i baLaLa
222
V
|
C
|
R
A
22S
|
o
.
|
c
e
Abecedno kazalo
Prugacija pasLicada 107
Prugacija pileca juLa 69
IileLi bakalara s rizom 147
Irancuska juLa od luka 84
IriLaja s krumpirom 26
IriLaja s pureLinom 20
IriLaja s Likvicama 23
Iuzi s kozicama i jabukama 198
0rcki zapeceni makaroni 197
0usLa juLa s gljivama 78
0usLa povrLna juLa 73
BoboLnica u umaku 161
Janjeci raznjici s povrcem 100
JuLa od bundeve s preprzenim kruLom 81
JuLa od cesnjaka 82
JuLa od graLa i kukuruza 74
JuLa od psenice 86
Juneci gulas s knedlama od zemlji 105
Lajgana s porilukom i sparogama 29
LremasLa kajgana s ricoLLom i vlascem 30
Lrpice sa zeljem 219
LuLane dagnje u umaku 154
Luskus s povrcem 186
Iazanje s mesom i porilukom 203
Iicke police s panceLom i kiselim kupusom 206
Hali ljuLi sampinjoni 50
Hijesana salaLa 59
uamaz od paLlidzana 36
uamaz od slanuLka 35
uapuljski spageLi 189
0kruglice s jajima 17
Paella 178
PasLeLa od pileLine 32
PaLlidzani na sicilijanski 13
Pecena jaja s rajcicama 18
224
Pecena janjeLina s origanom 103
Pecena pureLina s bukovacama 139
Pecena LeleLina s umakom od sampinjona 97
Pecene bukovace sa cesnjakom i limunom 216
Pecene kozice na povrcu 157
Peceni brancin s krumpirom i Lrskavim keljom 148
Peceni krumpir s panceLom i VegeLom HediLeran 48
Peceni losos u umaku od kopra 150
Peceni pileci hle u umaku od narance 124
Peceno povrce 53
PikanLni sendvici s Lelecim medaljonima 39
Pilav s brusnicama 177
Pileci raznjici s kobasicama na zaru 120
Pileci smoLuljci 116
PileLina na meksicki 127
PileLina s pireom od celera i mrkve 119
Pirjana pileLina s kupusom i keljom 123
Pirjane maLune 54
Pirjani crveni kupus 213
PiLa s kiselim kupusom 220
PoLana punjena pureLina 130
PoLano povrce 214
PolpeLe od pureLine i Likvica 133
Popecci od kelja, krumpira i baLaLa 222
Povrce u umaku s palenLom 211
PrsuL na kruLu s pecenom rajcicom i jajima 10
Przena LeleLina s paprikama i orasima 98
Przene mesne okruglice sa sirom 91
Przene purece okruglice u LorLilji 134
Przeni hleLi srdele s bliLvom 142
Punjene paprike 92
PureLina sa sezamom 129
PureLina u umaku od zelenog papra 136
Rani rizoLo 14
Riza s maslacem i Limijanom 45
Riza s pesLom 42
Riza u umaku od sLiiLake gljiva 174
RizoLo s Likvicama 166
RizoLo s Lri vrsLe sira 172
RizoLo sa suLim vrganjima 169
Ruska pileLina s feLa sirom 115
SalaLa od koromaca, naranci i maslina 63
SalaLa od pecene cikle 56
SalaLa od rize i feLa sira 64
Sarena ljeLna salaLa 60
Savijaca od lososa i poriluka 153
Skampi na buzaru 158
SkarLoc od oslica 145
Slozenac od svinjeLine s kupusom 108
SpageLi s dagnjama 193
SpageLi u umaku od paLlidzana 185
Sporki makaroni 182
Svinjski koLleLi sa zapecenim graLom 111
Ielece smoLuljci s prsuLom i kaduljom 95
Iofu-friLaja 24
IorLelini u meksickom umaku 201
ümak bolognese s LjesLeninom 190
VegeLarijanski rizoLo 171
Zapecena LjesLenina sa sirom 194
Zapeceni krumpir sa sirom 47
Zapeceni resLani krumpir 208
Zimska povrLna juLa 73
|
A
/
A
|
0
225
226
22I
228

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->