P. 1
navođenje literature

navođenje literature

|Views: 84|Likes:
Published by Jozef K. Jerotić

More info:

Published by: Jozef K. Jerotić on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2012

pdf

text

original

Navođenje literature u stručnom tekstu

Cilj navođenja literature u stručnim i naučnim tekstovima je upućivanje čitaoca na literaturu koja je korišćena pri pisanju rada kako bi on mogao dalje da nastavi svoje istraživanje dostupnih literaturnih podataka. Neophodno je navesti dovoljno podataka o korišćenoj literaturi kako bi je čitalac lako pronašao. Dovoljni podaci da bi se neka knjiga, stručni ili naučni rad našli obično su: ime autora, naziv rada, izdavač, godina izdanja itd. Najbolje je literaturu bilježiti odmah pri pisanju rada, jer se veoma teško kasnije sjetiti iz kojeg literaturnog materijala je koji podatak uzet. Navođenje literature u tekstu Literaturu je potrebno navesti uvek kada se iznosi neki brojčani podatak ili konstatacija koja nije rezultat Vašeg rada. Ovo su neka osnovna pravila kojih se treba pridržavati: Literatura se mora navoditi u tekstu. Sva literatura koja je navedena u tekstu mora biti navedena, po abecednom redu, i u poglavlju Literatura koja se daje na kraju rada. Ako je dio teksta preuzet (prepričan) iz određene knjige, časopisa ili internet strane, nakon pomenutog teksta se na kraju poslednje rečenice navodi u zagradi prezime autora i godina izdavanja, odnosno internet adresa. U zavisnosti od broja autora rada, literatura se navodi na sledeći način: a. jedan autor – npr. (P i l e t i ć, 1999) b. dva autora – npr. (P i l e t i ć i M i l i ć, 2004) c. više autora – npr. (P i l e t i ć i sar., 2002) (sar. je skraćenica od saradnici) d. internet adresa – npr. (www.wikipedia.com); ako je na stranici naveden autor teksta piše se autor (Jašić, 2008) e. dokument – npr. (Pravilnik, 1/79) Tačka se u bilo kojoj verziji navođenja teksta piše iza zagrade sa citiranom literaturom, a nikako nakon teksta prije zagrade.

Kada se od istog autora koristi više radova objavljenih iste godine. u zagradi. Literatura se u tekstu i u spisku literature navodi na pismu originala. Ni jedan organizam nije pri normalnom atmosferskom pritisku kadar rasti izvan ovog temperaturnog raspona. 2006). a ne navode literature koje su pomenute u knjigama koje smo koristili. iza godine u navodu literature u tekstu i u spisku literature na kraju rada uz godinu se pišu slova abecede. Primjer navođenja literature u tekstu Pri normalnom atmosferskom pritisku mikrobiološki se rast može odvijati u rasponu temperature od -10°C do 110°C (D u r a k o v i ć i sar.. kao osnova rasta. iako neki mikroorganizmi rastu i na temperaturi ispod 0°C. Optimalna temperatura za razmnožavanje većine mikroorganizama je od 14°C do 40°C. ali u navodu literature se moraju navesti svi saradnici. . a pojedini rodovi i na temperaturamačak i do 100°C (Š k r i nj a r. . nalazi u obliku koji mogu da koriste mikroorganizmi. . Navodi se samo literatura koju smo koristili (imali u rukama). Najvažniji je pri tome zahtev da se voda. Svi navodi napisani u spisku literature moraju biti pomenuti i u tekstu i obrnuto. 2002). U tekstu se piše Petrović i sar.

2006) .61 Primjer navođenja literature za sliku Slika 6. .Minimalne aw-vrednosti pri kojima mikroorganizmi aktivno rastu (T e š a n o v i ć.90 0.Primjer navođenja literature za tabelu Tabela 1. 2007) Grupa mikroorganizama Većina gram-negativnih bakterija Većina gram-pozitivnih bakterija Većina kvasaca Većina plesni Halofilne bakterije Kserofilne plesni i osmofilni kvasci .97 0. Minimalna awvrednost 0.88 0.75 0.80 0. Kinetika rasta mikroorganizama (G r a v a n i.

Vračar Lj. Na kraju rada se u poglavlju Literatura navodi detaljan spisak korišćene literature po abecednom redu. Klase se predstavljaju brojem plodova u pola kilograma na sledeći način (N i k e t i ć-A l e k s i ć. najkvalitetnija klasa. . stranice]. 2. izdavač. -Šošić. Novi Sad 145-147 djelo jednog. . I. 70 do 80 treća klasa (osmica). 1988): • • • • • • 50 do 60 plodova. (2000): Priručnik za kontrolu kvaliteta svežeg i prerađenog voća. u pet do šest klasa kako bi proizvod bio što ujednačenijeg kvaliteta. povrća i pečurki i osvežavajućih bezalkoholnih pića. Navođenje literature u poglavlju “Literatura” Način navođenja literature ovdje prikazan ne treba shvatiti kruto. Ovdje je iznijet samo jedan od načina navođenja literature. (šestica). grad.Mjesto izdavanja: Izdavač. (2001) Statistika : udžbenik za srednje škole. (godina izdavanja) Naslov: podnaslov. izd. Spisak korištene literature i drugih tekstualnih / grafičkih izvora na kraju rada (posebno poglavlje) se navode na sledeći način: a. Podatak o izdanju. Svaki stručni i naučni časopis ima svoja pravila navoda literature sa kojima autor treba da se upozna prije početka pisanja rada. Tehnološki fakultet. 60 do 70 druga klasa (sedmica). knjiga [autor (godina): naziv knjige. inicijal(i) autora. 80 do 90 četvrata klasa (devetka). 90 do 100 peta klasa (stotinka). Zagreb: Školska knjiga. prva. 100 do 120 i preko 120 plodova poznata pod oznakom “merkantil“.Primjer navođenja literature za nabrajanje Po obavljenom kondicioniranju šljiva se ponovo klasira u procesu završne obrade. dva ili tri autora Prezime.

. U: Tipurić. (2004) ESOP i ekonomska demokracija. Smith. Zbornik radova V Međunarodnog simpozijuma „Savremeni trendovi u industriji mlijeka“. naziv skupa. (eds).. C. (godina izdavanja) Naslov: podnaslov. djelo četiri ili više autora [et al. J. broj sveska. Zagreb: Informator. The American Journal of Clinical Nutrition. inicijal(i) autora.. M. Zagreb: Sinergija.]. poglavlje u knjizi Prezime. Vol. 70. od-do. Podatak o izdanju. No 21 (1990) 114-122 c.: Mlečna mast: Modifikacije i primena. R. 95-126. (1994) Poslovno odlučivanje: teorija i praksa donošenja odluka. (godina izdavanja) Naslov poglavlja: podnaslov poglavlja. Prezime. D. Anderson. London: Edward Arnold. ur. Podatak o izdanju. str. naziv časopisa. Carić. str. Upisuje se samo ime prvog autora.-Tipurić. Mjesto izdavanja: Izdavač. Naslov knjige: podnaslov. Smith. M. J. P. Sisek. Kopaonik (1990) 46-54 Navođenje u enciklopediji Naslov enciklopedije (godina izdavanja) Naslov navođenja: podnaslov. broj časopisa (godina) stranice]. Washnock. Folkmusic ofEastern Europe. Mjesto izdavanja: Izdavač. Podatak o izdanju. U: Jones. D. Sv. mesto održavanja (godina) stranice]. b. organizator skupa. 46-59. D. inicijal(i) urednika. časopis [autor: naziv teksta. -Sikavica. and Green. godina izdavanja časopisa. inicijal(i) autora. B... zbornici radova [autor: naziv teksta. Zagreb: Sinergija. ur. . U: Prezime. str..S.Mjesto izdavanja:Izdavač. ESOP: i hrvatsko poduzeće. Godina izdanja sveska. (1980) The instruments of Hungarian folk dance music. Markulin. (2002) Strateški savezi: suradnjom poduzeća do konkurentske prednosti. G.. B.: Cardiovascular and renal benefits of dry bean and soybean intake.. W. et al. et al.

doktorska disertacija (diplomski rad). J. urednika ili tijela odgovornog za dokument (godina izdavanja). inicijal(i) autora.Naslov dokumenta: podnaslov. Dostupno na: URL [datum posjete stranici] Holland.info/?oid=22&id=576 web-stranica Prezime.html [06. Guilbert. ime firme koja stoji iza patenta (godina)] Miller. Dow Chemical Company (1962) f. (1996). (1987) Educational handbookfor health personnel. M. univerzitet (godina)] Krčmar. Zagreb: JLZ.: 2542356. diplomski rad. Sv. Mjesto izdavanja: Izdavač. patent [autor: broj patenta. e.. 1. izd. 1977. 3. inicijal(i) autora. Dostupno na: http://www. prosinca 1996. B.: Određivanje fitinske kiseline u različitim sortama pasulja.bournemouth.] . M. (godina izdavanja). Naslov: podnaslov [online]. teza [autor: naslov rada. Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu (2008) Navođenje publikacija internacionalnih organizacija i drugih izvještaja Prezime. Geneva: World HealthOrganisation.uk/servicedepts/lis/LIS_Pub/harvardsyst. Poole: Bournemouth University. Mjesto izdavanja: Izdavač (izdavač u tradicionalnom smislu ili organizacija odgovorna za održavanje stranice na internetu). (2006): Sušenje šljiva bez koštice. United Kingdom Central Council for Nursing and Midwifery (1986) Project 2000: a new preparationfor practice.Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda (1977) Bibliografija. London: UKCC. internet adrese se navode na kraju i potrebno je tačno navesti stranicu sajta sa koje su uzeti podatci (u tekstu se navodi samo ime sajta) Jančić. N.ac. Preuzeto sa Poljoprivreda info: http://www . Harvard System [online].poljoprivreda. d.

56/2003 – dr.hr/casopis/broj-04/index. pravilnik i 12/2005 – dr. br.završna.html [16. (2002) Informatizacija Knjižnice i dokumentacije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i edukacija korisnika. list SCG“. Mjesto izdavanja: Izdavač. 1/79..članak u elektroničkom časopisu ili online bazi podataka Prezime. br. inicijal(i) autora. pravilnik i 58/95 i „Sl. Dostupno na(u): URL ili naziv online baze podataka [datum posjete stranici] Udiljak Bugarinovski. 2 (4). povrća i pečurki i pektinskih preparata („Sl. 49 (1).] g. Edupoint [online]. Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća. Zagreb: Narodne novine d. 39/89 – dr. Naslov: podnaslov. (godina izdavanja). D. pravilnik. pravilnik. list SRJ“. 33/95 – dr. Naslov časopisa [online]. Dostupno u: Proquest. Y. Narodne novine (1992) Zakon o visokim učilištima. Dostupno na: http://www. Početna . str. ožujka 2007. 20/82. navođenje zakona. pravilnika i uputa Naslov publikacije u kojoj je zakon objavljen (godina izdavanja) Naslov zakona : podnaslov. pravilnik) . list SFRJ“. [17. 2142-2159.carnet.str.] Malhotra. „Sl. veljače 2004. volumen/godište (broj).d. Information Resources Management Journal [online]. oznaka sveska/godišta (broj). br. Z. 74/90 i 46/91 – dr. (2003) The knowledge application gap in information systems research and education and their quest for the dependent variable. i Pavelić. pravilnik. 16 (2). 4/2004 – dr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->