KD PROTIV ZIVOTA I TELA

ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:ZASTITNI OBJEKT(objekt krivicnopravne zastite) KD propisanih u ovoj glavi jeste zivot I telo coveka.Visoko rangiranje zastitnog objekta ove glave KD ogleda se I u strogosti propisanih kazni.Vecina KD ove glave spada u KLASICNA KD,koja su odavno predmet krivicnopravnog regulisanja.Krivicnopravna zastita zivota je samostalna celovita I primarna.Neka KD iz ove glave nemaju univerzalni karakter.Ova glava sadrzi KD cija se posledica sastoji u povredi odnosno unistenju zivota I tela I KD koja za posledicu imaju ugrozavanje zivota I tela. UBISTVO ZASTITNI OBJEKT-zivot coveka a OBJEKT RADNJE-covek. RADNJA IZVRSENJA obicnog ubistva se sastoji u lisavanju zivota drugog lica.To moze biti bilo koja radnja kao I radnja necinjenja. K.D. ubistva moze se izvrsiti samo prema zivom coveku.Ziv covek kao objekt radnje postoji od trenutka rodjenja pa do smrti.Kao trenutak smrti danas se uzima mozdana smrt. POSLEDICA KD jeste smrt drugog lica.Izmedju radnje izvrsenja I posledice mora postojati uzrocna veza.kod KD ubistva preovladava TEORIJA EKVIVALENCIJE-svaki uslov koji je neposredno/posredno prethodio posledici a bez koga ona ne bi nastupila predstavlja uzrok posledice. I POSREDNI USLOVI mogu biti uzrok smrti(pogorsano vec postojece stanje) UMISLJAJ je neophodan na subjektivnom planu a dovoljan je i EVENTUALNI UMISLJAJ tj da je ucinilac pristao na smrt pasivnog subjekta.ukoliko nema pristajanja to je svesni nehat tj nehatno lisenje zivota. POKUSAJ postoji I kod njega je neophodno da umisljaj ucinioca obuhvati smrt kao posledicu K.D. ubistva. TESKO UBISTVO Pored elemenata koji ulaze u osnovni oblik KD kao dopunski elemenat mora biti ostvarena neka od kvalifikatornih okolnosti koje se vezuju za nacin izvrsenja,motiv ili za pasivni subjekt. STAV 1-UBISTVO NA SVIREP I PODMUKAO NACIN-kod KD mora postojati DIREKTAN UMISLJAJ.Pojam svireposti znaci da se zrtvi nanose nepotrebne patnje.Ima objektivnu I subjektivnu komponentu kao I pojam podmuklosti.Pojam podmuklosti objektivno-da se radi o potajnom nacinu preduzimanja radnje a subjektivno da je kod ucinioca izrazeno lukavstvo. TACKA 2-UBISTVO PRI BEZOBZIRNOM NASILNICKOM PONASANJU-Ubistvu mora prethoditi nasilnicko ponasanje koje je bezobzirno.Bezobzirno znaci da ucinilac pokazuje ravnodusnost prema tudjim dobrima tj prevazilazi granicu uobicajenog nasilnickog ponasanja. TACKA 3-UBISTVO PRI CIJEM SE IZVRSENJU DOVEDE U OPASNOST ZIVOT JOS NEKOG LICA-presudan je nacin izvrsenja kao I upotrebljeno sredstvo-potrebno je da je pored ubistva jednog lica doveden u opasnost zivot bar jos jednog licaUMISLJAJ ucinioca je kako u odnosu na KD ubistva tako I u odnosu na dovodjenje u opasnost zivota jos jednog lica ali NE da to drugo lice lisi zivota-moguc je pokusaj u kom izostaje posledica prema licu koje se htelo lisiti zivota a u odnosu na drugo lice posledica se ogleda u dovodljenju zivota u opasnost. TACKA 4-LISAVANJE ZIVOTA PRI IZVRSENJU KD RAZBOJNISTVA ILI RAZBOJNICKE KRADJE-iako se radi o viseobjektnom KD ovde je dominantno KD ubistva a cinjenica da se to vrsi pri vrsenju K.D. razbojnistva ili razbojnicke kradje predstavlja kvalifikatornu okolnost. TACKA 5-predvidja vise kvalifikatornih okolnosti-KORISTOLJUBLJE,IZVRSENJE ILI PRIKRIVANJE DRUGOG KD,KRVNA OSVETA,BEZOBZIRNA OSVETA I druge niske pobude.)koristoljublje-onda kada ucinilac sebi pribavlja bilo kakvu materijalnu korist-ubistvo radi izvrsenja ili prikrivanja drugog K.D.postoji ako se ubistvo vrsi da bi se omogucilo izvrsenje ili prikrivanje drugogKD.Bezobzirna osveta postoji kada je doslo do nesrazmere izmedju nanetog zla I zla nanesenog osvetom.niske pobude-one koje se na negativnoj moralnoj skali nalaze visoko TACKA6-LISAVANJE ZIVOTA SLUZBENOG ILI VOJNOG LICA-nuzno je da je sluzbeno ili vojno lice liseno zivota pri vrsenju sluzbene duznosti,to mogu biti svi poslovi u okviru sluzbe. TACKA 7-UBISTVO SUDIJE,JAVNOG TUZIOCA,ZAMENIKA JAVNOG TUZIOCA ILI POLICIJSKOG SLUZBENIKA U VEZI SA VRSENJEM SLUZBENE DUZNOSTI TACKA 8-UBISTVO LICE KOJE OBAVLJA POSLOVE OD JAVNOG ZNACAJA-PASIVAN SUBJEKT lice koje obavlja poslove od javnog znacaja.Ubistvo mora biti izvrseno U VEZI sa poslovima koje to lice obavlja.

TACKA 9-UBISTVO DETETA I BREMENITE ZENE-UMISLJAJ mora da obuhvati ove kvalifikatorne okolnosti,ako nepostojace obicno ubistvo. TACKA 10-UBISTVO CLANA PORODICE KOJE JE UCINILAC PRETHODNO ZLOSTAVLJAO-dovoljno je da je izvrsenju K.D.prethodilo zlostavljanje ali kontinuirano. TACKA 11-UMISLJAJNO LISENJE ZIVOTA VISE LICA POD USLOVOM DA SE NE RADI O UBISTVU NA MAH,UBISTVU DETETA PRI PORODJAJU I UBISTVU IZ SAMILOSTI-potrebno je primeniti onda kada je ucinjeno 2/vise ubistava.POKUSAJ bi postojao ako je jedno lice liseno zivota a pritom ubistvo drugog lica ili vise njih ostalo u pokusaju,kao I ako nijedno lice nije liseno zivota ALI je zapoceta radnja izvrsenja upravljena na lisavanje zivota vise lica. UBISTVO NA MAH Predstavlja privilegovani oblik ubistva.okolnosti koje moraju biti KUMULATIVNO ispunjene jesu 1.DA JE UBISTVO IZVRSENO U STANJU JAKE RAZDRAZENOSTI-pod tim pojmom treba podrazumevati odredjena afektna stanja jaceg intenziteta koja uticu na sposobnost rasudjivanja I odlucivanja koja ostaju u granici normalnog tj uracunljivog-a ako dodje do bitnog smanjenja uracunjljivosti onda ukoliko su I ostala dva kumulativna uslova ispunjena uzeti da postoji k.d ubistvo na mah. 2.DA JE UCINILAC U TAKVO STANJE DOVEDEN BEZ SVOJE KRIVICE I to napadom,zlostavljanjem ili teskim vredjanjem od strane ucinioca.ne zahteva se uslov istovremenosti napada I ubistva jer je napad povod za ovo k.d.zlostavljanjeradnje kojima se nekom licu nanose fizicke ili psihicke patnje ili oboje a da se ne radi o telesnoj povredi.pojam teskog vredjanja se utvrdjuje objektivno(prema postojecim shvatanjima) a ne prema subjektivnoj oceni ucinioca. 3.DA JE UBISTVO IZVRSENO NA MAH sto znaci odmah nakon napada odnosno teskog vredjanja dakle veoma kratko nakon toga I trazi se neposredno I eksplozivno reagovanje ucinioca. UBISTVO DETETA PRI PORODJAJU IZVRSILAC moze biti samo majka.SAUCESNIK odgovara za tesko ubistvo. .predvidjeno je kao privilegovano jer se doslo do saznanja da se majka za vreme i nakon porodjaja nalazi u stanju znacajnih psihickih poremecaja sto opravdava blazi tretman. OBJEKT RADNJE je novorodjence.Nuzno je da je porodjaj zapoceo I da je dete zivo. K.D.moze biti izvrseno za vreme porodjaja ili neposredno nakon porodjaja dok traje poremecaj izazvan porodjajem.izmedju porodjaja I poremecaja mora postojati uzrocna veza. UMISLJAJ je neophodan a moze biti I eventualni. POKUSAJ je moguc I kaznjiv a mora biti preduzet za vreme ili neposredno nakon porodjaja dok kod majke traje poremecaj izazvan porodjajem. Ovo je privilegovani oblik osnovnog k.d.ubistva. LISENJE ZIVOTA IZ SAMILOSTI Ovo je privilegovano ubistvo osnovnog oblika k.d. ubistva. RADNJA IZVRSENJA ista kao I kod k.d.ubistva ali ogranicena voljom pasivnog subjekta. PASIVNI SUBJEKT moze biti samo punoletno lice,mora biti punoletno ne samo u trenutku izvrsenja k.d. nego I u trenutku kada zahteva da bude liseno zivota.mora biti u teskom zdravtsvenom stanju-neizlecivo. Do lisavanja zivota mora doci na OZBILJAN I IZRICIT ZAHTEV PASIVNOG SUBJEKTA.ozbiljan-ako je posledica slobodne volje/sposoban da odlucuje.Izricit-ukoliko je nedvosmislen I jasan.Zahtev mora objektivno postojati. Pasivni subjekt mora UMISLJAJNO biti lisen zivota. Lisenje zivota se MORA IZVRSITI IZ SAMILOSTI PREMA PASIVNOM SUBJEKTU. NEHATNO LISENJE ZIVOTA Ovo k.d. se formalno razlikuje samo prema obliku krivice-kao privilegujuca okolnost se javlja nehat. K.D.NEHATNO LISENJE ZIVOTA postoji onda kada je ucinilac bio svestan da svojom radnjom cinjenja/necinjenja moze drugo lice da lisi zivota ali je olako drzao da do toga nece doci ili da ce to moci spreciti(SVESNI NEHAT)kao I u slucaju

kada ucinilac nije bio svestan da svojom radnjom moze da lisi zivota drugo lice iako je prema okolnostima I licnim svojstvima bio duzan I mogao biti svestan te mogucnosti(NESVESNI NEHAT). K.D.postoji I kada je ucinilac bio u otklonjivoj stvarnoj zabludi. Nema EVENTUALNOG UMISLJAJA. K.D. se moze izvrsiti I necinjenjem-nepravo krivicno djelo necinjenja koje se vrsi propustanjem duznog cinjenja.IZVRSILAC u tom slucaju moze biti samo lice koje je imalo polozaj garanta tj duzno da preduzme odredjeno cinjenje.U odnosu na posledicu MORA postojati nehat. Ovo k.d. se ne moze uciniti uz postojanje nekih od kvalifikatornih okolnosti tezih oblika k.d.ubistva jer se za njih zahteva umisljaj sto je nespojivo sa nehatom. NAVODJENJE NA SAMOUBISTVO I POMAGANJE U SAMOUBISTVU OSNOVNI OBLIK-STAV 1-kada ucinilac navede neko drugo lice na samoubistvo ili mu u njemu pomogne.RADNJA IZVRSENJA –podstrekivanje ili pomaganje u samoubistvu nekog lica.Potrebno je da izmedju radnje izvrsenja I samoubistva postoji uzrocna veza tj da je radnjom podstrekivanja ucvrscena volja a radnjom pomaganja doprineseno samoubistvu. ZA POSTOJANJE K.D. potrebno je da je samoubistvo pokusano ili izvrseno. PRIVILEGOVANI OBLIK-STAV2-on ce postojati onda kada se RADNJA IZVRSENJA sastoji u pomaganju ukoliko su ostvareni uslovi za K.D.LISENJA ZIVOTA IZ SAMILOSTI. TEZI OBLIK-STAV 3-KVALIFIKATORNU OKOLNOST CINI SVOJSTVO PASIVNOG SUBJEKTA ovaj oblik postoji kada se k.d. iz stava 1 izvrsi prema MALOLETNIKU TJ PREMA LICU KOJE JE NAVRSILO 14 GOD ILI LICU KOJE SE NALAZI U STANJU BITNO SMANJENE URACUNLJIVOSTI(u trenutku izvrsenja samoubistva). NAJTEZI OBLIK-STAV4-PREMA LICU KOJE IMA MANJE OD 14GOD ILI NEURACUNJLJIVOM LICU POSEBAN OBLIK-STAV5-RADNJA IZVRSENJ A sastoji se u surovom ili necovjecnom postupanju sa licem koje se prema uciniocu nalazi u odnosu podredjenosti ili zavisnosti.Potrebno je da je lice u odnosu podredjenosti ili zavisnosti pokusalo ili izvrsilo samoubistvo usljed surovog ili necovecnog postupanja.Potrebno da se samoubistvo moze pripisati nehatu ucinioca.UMISLJAJ mora obuhvatiti svest o surovom I necovjecnom postupanju prema odredjenom licu kao I svest da se to lice nalazi u odnosu zavisnosti ili podredjenosti prema njemu ALI NE SME biti upravljen da to lice izvrsi samoubistvo jer ce onda postojati k.d. stav1.potrebno je da je k.d.pokusano ili izvrseno. NEDOZVOLJENI PREKID TRUDNOCE Ovo k.d.je blanketarnog karaktera.Vrsi se protivno propisima o prekidu trudnoce. OSNOVNI OBLIK-STAV1-postoji kada se pobacaj vrsi uz pristanak bremenite zene.Pristanak iskuljucen u slucaju pretnje ili upotrebe sile. Za postojanje k.d.potrebno je da se prekid trudnoce vrsi protivno propisima o ovoj oblasti(do 10nedelje zakon skoro uvek to omogucava,nakon 10 samo u izuzetnim slucajevima). RADNJA IZVRSENJA je postavljena ALTERNATIVNO sto znaci da je ostvarena kada je pobacaj zapocet izvrsen ili se pomagalo bremenitoj zeni u vrsenju pobacaja. RADNJU IZVRSENJA predstavlja I zapocinjanje vrsenja pobacaja tako da POKUSAJ NIJE MOGUC. IZVRSILAC moze biti svako lice osim bremenite zene.zena NE ODGOVARA ni kao podstrekac/pomagac TEZI OBLIK-STAV2-bavljenje djelom iz stava1,podrazumeva se da je KD izvrseno vise puta. TEZI OBLIK-STAV3-postoji u slucaju da je pobacaj izvrsen ili zapocet BEZ PRISTANKA bremenite zene.k.d.postoji I kada je zensko lice mladje od 16god a prekid trudnoce se vrsi bez njenog pristanka I bez pisane saglasnosti njenog roditelja,usvojioca ili staratelja.uslovi su postavljeni KUMULATIVNO.RADNJA IZVRSENJA isto kao kod osnovnog oblika ali pracena upotrebom sile ili pretnje. KVALIFIKOVANI OBLIK-STAV4-potrebno je da je usljed KD st1-3 nastupila teza posledica(smrt,teska telesna povreda,tesko narusavanje zdravlja).mora postojati uzrocna veza izmedju vrsenja k.d.stava1-3 I teze posledice.UCINILAC je u odnosu na tezu posledicu morao postupati iz NEHATA.kod k.d. iz stava2 dovoljno je da je bar u jednom slucaju doslo do teze posledice

TESKA TELESNA POVREDA NAJOPSTIJI POJAM TESKE TELESNE POVREDE -NARUSAVANJE JACEG INTENZITETA TELESNOG INTEGRITETA ILI ZDRAVLJA NEKOG LICA. K.D.ima 6 oblika. RADNJA IZVRSENJA svaka radnja podobna da prouzrokuje tesku povredu telesnog integriteta ili tesko narusavanje zdravlja. POSLEDICA kod svkih oblika k.d teske telesne povrede sastoji se u teskoj povredi telesnog integriteta ili teskom narusavanju zdravlja.Posledica je osnovni kriterijum za razgranicenje k.d. iz stava1 od stava2. UMISLJAJ mora postojati na subjektivnom planu osim kod stava4. STAV1-OBICNA TESKA TELESNA POVREDA-ako zivot povredjenog nije doveden u opasnost,ako je unisten ili trajno u znatnoj meri ostecen organ/deo tela koji se ne smatra vaznim,kada je vazan deo tela/organ oslabljen ali NE trajno,privremena nesposobnost za rad,kada prouzrokuje trajne promene koje nisu unakazenost. STAV2-NAROCITO TESKA TELESNA POVREDA-kada je zivot povredjenog doveden u opsanost,unisten ili trajno u znatnoj meri oslabljen neki vazan organ/deo tela,prouzrokovana trajna nesposobnost za rad,trajno I tesko narusavanje zdravlja povredjenog,unakazenost(koja je vidljiva I izaziva odredjena osjecanja sazaljenje,zgrozenje) STAV3-TESKA TELESNA POVREDA KVALIFIKOVANA SMRCU-kada povredjeni umre usled k.d. iz stava 1/2.U odnosu na tesku telesnu povredu mora postojati umisljaj a u odnosu na smrt nehat. STAV4-TESKA TELESNA POVREDA IZ NEHATA-vezana SAMO za obicnu I narocito tesku telesnu povredu a od njih se razlikuje po obliku krivice tj mora postojati svesni/nesvesni nehat. STAV5-TESKA TELESNA POVREDA NA MAH-ista obelezja kao kd.ubistvo na mah a razlika je samo u pogledu POSLEDICE-nanosenje teske telesne povrede.ovo kd.moze postojati I u slucaju teske telesne povrede kvalifikovane smrcu. STAV6-KVALIFIKOVANI OBLIK TESKE TELESNE POVREDE S OBZIROM NA SVOJSTVO SUBJEKTA-ako je teska telesna povreda ucinjena prema maloletnom licu ili bremenitoj zeni ili licu koje obavlja poslove od javnog znacaja LAKA TELESNA POVREDA LAKA TELESNA POVREDA sastoji se u lakom narusavanju telesnog integriteta tj lakom narusavanju zdravlja.Sve sto ne predstavlja tesku telesnu povredu je laka telesna povreda. Postoje 2 oblika k.d.lake telesne povrede. STAV1-OBICNA LAKA TELESNA POVREDA-kad zivot povredjenog nije doveden u pitanje,kad deo tela/organ nije znatno/ trajno onesposobljen,kad nema ni trajne ni privremene nesposobnosti za rad(eventualno vrlo kratko),kad zdravlje povredjenog nije ni trajno ni tesko naruseno(kada je naruseno privremeno I lako) STAV2-OPASNA LAKA TELESNA POVREDA-kad se povreda iz stava1 nanese oruzjem,opasnim orudjem,ili drugim sredstvom pogodnim da telo tesko povredi/zdravlje tesko narusi.ovo KD se od KD iz st 1 razlikuje samo po sredstvu nanosenja.drugo sredstvo-ceni se na osnovu objektivnih okolnosti. UMISLJAJ je neophodan kod oba stava.Kod stava2 umisljaj mora obuhvatiti svest da se upotrebljenim sredstvom telo moze tesko povrediti/zdravlje narusiti. UCESTVOVANJE U TUCI Inkriminisano je ucestvovanje u tuci a USLOV INKRIMINACIJE k.d. jeste da je prilikom tuce doslo do smrti/teske telesne povrede nekog lica jer se u tuci ne moze odrediti doprinos ucesnika u tuci u pogledu nastupanja tog uslova. RADNJA IZVRSENJA jeste ucestvovanje u tuci(fizickom obracunu vise lica,najmanje3)I to samo u tuci prilikom koje je doslo do teskih telesnih povreda ili smrti nekog lica. K.D. vrsi I onaj ucesnik koji je tesko povredjen. Za postojanje kd neophodno da je ostvaren I objektivni uslov kaznjivosti-da je u tuci doslo do teske telesne povrede/smrti nekog lica. IZVRSIOCI mogu biti samo lica za koja nije utvrdjeno da su izvrsili ubistvo/nanijeli tesku telesnu povredu.Ako su izvrsili ubistvo/tesku telesnu povredu nece odgovarati za ucestvovanje u tuci. Kd postoji ukoliko je neko ucestvovao u tuci u trenutku nastupanja objektivnog uslova inkriminacije.

Nije neophodno da je lice koje je liseno zivota/ tesko telesno povrijedjeno ucestvovalo u tuci-dovoljno je da je njegova smrt/teska telesna povreda prouzrokovana tucom na bilo koji nacin(npr razdvajanje). Kd se moze izvrsiti SAMO sa UMISLJAJEM.umisljajem NE SME biti obuhvacen objektivni uslov inkrimniacije(teska telesna povreda/ smrt).

KD PROTIV SLOBODA I PRAVA COVEKA I GRADJANINA
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:ZASTITNI OBJEKT ove glave su slobode I prava coveka I gradjanina.polazi se od prava coveka u uzem smislu.ne pravi se sustinska razlika izmedju sloboda I prava.IZVRSILAC moze biti bilo koje lice ali znacajan broj KD dobija TEZI OBLIK ako je ucinjeno od strane sluzbenog lica.novina je inkriminisanje torture. PROTIVPRAVNO LISENJE SLOBODE ZASTITNI OBJEKT ovog kd jeste sloboda coveka tj pravo na slobodu kretanja. STAV1-OSNOVNI OBLIK-sastoji se u oduzimanju slobode kretanja nekom licu sto podrazumeva sprecavanje nekog lica protivno njegovoj volji da promeni mesto na kom se nalazi.Nema znacaja koliko dugo je oduzimanje slobode kretanja trajalo. RADNJA IZVRSENJA je postavljena ALTERNATIVNO kao zatvaranje,drzanje zatvorenog(kad je pasivni subjekt vec bio zatvoren) ili protivpravno oduzimanje ili ogranicenje slobode kretanja na drugi nacin-sto treba siroko tumaciti I obhuvatiti sve nacine podobne da se nekom oduzme sloboda kretanja.RADNJA IZVRSENJA se moze ostvarititi I NECINJENJEM. PASIVNI SUBJEKT ovog kd jeste svako lice koje je sposobno da se krece.Moze biti I neuracunljivo lice/dete pod uslovom da moze da donese odluku o svom kretanju u prirodnom smislu. ZAHTIJEVA SE POSTOJANJE PROTIVPRAVNOSTI a pristanak pasivnog subjekta ne iskljucuje protivpravnost vec predvidjenost u zakonu. POKUSAJ JE KAZNJIV. Za postojanje K.D POTREBAN JE UMISLJAJ koji mora obuhvatiti i svest o protivpravnosti. STAV2-TEZI OBLIK-kada se kao IZVRSILAC javi SLUZBENO LICE koje je delo izvrsilo ZLOUPOTREBOM SVOG POLOZAJA ILI OVLASCENJA.UMISLJAJ mora da obuhvati I sviest Da zloupotrebljava svoj polozaj /ovlascenje. STAV3-KVALIFIKOVANI OBLIK-kvalifikatorne okolnosti su postavljene alternativno:da je lisenje slobode trajalo DUZE OD 30 DANA,da je vrseno na svirep nacin,da je licu lisenom slobode time tesko naruseno zdravlje/da su nastupile druge teske posedice. STAV4-NAJTEZI OBLIK-postoji u slucaju NASTUPANJA SMRTI lica protivpravno lisenog slobode.Pored POSTOJANJA UZROCNE VEZE izmedju lisavanja slobode I smrti MORA POSTOJATI I NEHAT U ODNOSU NA TEZU POSLEDICU. OTMICA Ovo K.D otmice sadrzi elemente kd.potivpravnog lisenja slobode, prinude I iznude. STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u odvodjenju ili zadrzavanju nekog lica upotrebom sile,pretnje obmane ili na drugi nacin.na drugi nacin podrazumeva da se odvodjenje ili zadrzavanje vrsi a da NIJE PRIMENJENA SILA.ODVODJENJE znaci promjenu mesta na kome se lice nalazilo PROTIVNO NJEGOVOJ VOLJI a ZADRZAVANJE znaci njegovo sprecavanje da napusti mjesto na kome se do tada nalazilo. SUBJEKTIVNO BICE k.d. obuhvata I NAMERU da se od otetog ili nekog drugog lica iznudi novac ili kakva druga korist ili da se oteto ili neko drugo lice prinudi da nesto drugo ucini ili ne ucini ili trpi. CILJ OTMICE JE IZNUDA ILI PRINUDA. Za postojanje dovrsenog k.d. ova namjera NE MORA NI DJELIMICNO biti ostvarena. K.D se moze isvrsiti samo sa postojanjem DIREKTNOG UMISLJAJA. STAV2-TEZI OBLIK-postoji kad se kd iz st1 vrsi PRETNJOM UBISTVOM ILI TESKOM TELESNOM POVREDOM OTETOM LICU. STAV3-TEZI OBLIK-postoji kada su ostvarene odredjene kvalifikatorne okolnosti/su nastupile odredjene teze posledice:oteto lice zadrzano DUZE OD 10 DANA,da je prema otetom licu postupano na svirep nacin/mu je tesko

naruseno zdravlje/je KD ucinjeno prema maloletnom licu?su nastupile druge teske posledice.U odnosu na nabrojane kvalifikatorne okolnosti potreban je UMISLJAJ a u odnosu na tezu posledicu NEHAT. STAV4-TEZI OBLIK-kada je nastupila SMRT otetog lica.Potreban je NEHAT u odnosu na tezu posledicu.ovaj oblik postoji I kada je ucinjen od strane GRUPE.GRUPA je NAJMANJE 3 LICA povezanih radi trajnog ili povremenog vrsenja KD koja ne mora da ima odredjene uloge svojih clanova stalnost clanstva ili razvijenu strukturu. STAV5-NAJTEZI OBLIK-kada je otmica izvrsena od strane ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE.ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA je grupa od 3/vise lica koja postoji odredjeno vreme I deluje sporazumno u cilju vrsenja 1/vise KD za koje je propisana kazna zatvora od 4 GODINE/teza,radi neposrednog ili posrednog sticanja finansijske ili druge koristi ili radi ostvarenja ili zadrzavanja uticaja na privredne ili druge vazne drzavne strukture. PRINUDA ZASTITNI OBJEKT kd prinude jeste sloboda odlucivanja I sloboda delovanja. RADNJA IZVRSENJA je upotreba sile/pretnje upravljene na to da drugo lice nesto protiv svoje volje ucini ili ne ucini ili trpi. Za postojanje svrsenog k.d.nije potrebno da lice prema kome se pretnja/ sila primjenjuje dovrsi ono na sta se prinudjava.U SLUCAJU NECINJENJA KD je dovrseno onda kada je pasivni subjekt SPRECEN da donese/realizuje odluku. Izmedju prinude(sile/pretnje) I onoga na sta se pasivni subjekt prinudjava MORA POSTOJATI UZROCNA VEZA. SREDSTVA PRINUDE JESU SILA/PRETNJA.SILA moze biti apsolutna ili kompulzivna,neposredna ili posredna.Pojam sile se siroko tumaci pa se uzima da se PRINUDA MOZE IZVRSITI I NECINJENJEM.silom se moze djelovati I na stvar.PRETNJA NE MORA BITI OZBILJNA. POSLEDICA K.D. JE OSTVARENA onda kada prinudjeni zapocne ponasanje(cinenje,necinjenje,trpljenje)na koje se prinudjava. POKUSAJ POSTOJI ukoliko upotrijebljena sila/pretnja NEMA ZA POSLJEDICU ono ponasanje pasivnog subjekta zbog kojeg je upotrebljena I NIJE KAZNJIV. KD SE MOZE IZVRSITI SAMO SA DIREKTNIM UMISLJAJEM koji mora obuhvatiti I konkretno cinjenje necinjenje ili trpljenje na koje se pasivni subjekt prinudjava. STAV2-TEZI OBLIK-kada seKD iz st1 vrsi upotrebom kvalifikovane pretnje ubistvom, teskom telesnom povredom/otmicom/kada je ucinjeno na svirep nacin STAV3-TEZI OBLIK-kada je usljed KD iz st 1 i 2 nastupila teska telesna povreda/druge teske posledice STAV4-TEZI OBLIK-kada je nastupila SMRT ili je KD ucinjeno od strane GRUPE STAV5-NAJTEZI OBLIK-kada je KD st1 do 3 ucinjeno od strane ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE IZNUDJIVANJE ISKAZA K.D. postoji kada sluzbeno lice u vrsenju sluzbe upotrebi silu/ pretnju ili drugo nedopusteno sredstvo ili nedopusten nacin u nameri da iznudi iskaz/ drugu izjavu od okrivljenog,svedoka,vestaka ili drugog lica.Druga nedopustena sredstva ili nacin-sredstva I nacini kojima se moze uticati na sviest I volju lica koja daju izjavu/iskaz. KD je DOVRSENO ako je u toj namjeri upotrebljena sila/pretnja,NE TRAZI se da je iskaz ili izjava iznudjena. KD se moze isvrsiti kako u krivicnom postupku tako I u drugim postupcima(prekrsajni itd)jer je CILJ INKRIMINACIJE da se pruzi zastita od SVAKOG iznudjivanja iskaza od strane sluzbenog lica u vrsenju sluzbe a ne samo u krivicnom postupku. KD moze izvrsiti SAMO SLUZBENO LICE I TO U VRSENJU SLUZBE. STAV2-KVALIFIKOVANI OBLIK-ako je vrsenje KD iz st 1 praceno teskim nasiljem ili ako su usled iznudjenog iskaza nastupile narocito teske posledice za okrivljenog u krivicnom postupku(npr donosenje osudjujuce presude).tesko nasilje je KVALIFIKATORNA OKOLNOST koja MORA BITI OBUHVACENA UMISLJAJEM UCINIOCA dok je u pogledu nastupanja narocito teskih posledica DOVOLJAN I NEHAT(a moze postojati I UMISLJAJ). ZLOSTAVLJANJE I MUCENJE STAV1-PRVI OBLIK-ZLOSTAVLJANJE-odnosi se na zlostavljanje drugog lica.

RADNJA IZVRSENJA K.D. ZLOSTAVLJANJA postavljena je ALTERNATIVNO kao zlostavljanje/kao postupanje na nacin kojim se vredja ljudsko dostojanstvo. ZLOSTAVLJANJE je preduzimanje odredjenih radnji koje kod pasivnog subjekta prouzrokuju odredjene telesne/dusevne patnje slabijeg intenziteta a koje NISU telesna povreda. POSTUPANJE NA NACIN KOJIM SE VREDJA LJUDSKO DOSTOJANSTVO-pojam shvacen dosta siroko, preduzimanje vise sukcesivnih radnji tj jedna kompleksna radnja koja ce se objektivno vrednovati a ne samo subjektivno. Zahteva se postojanje UMISLJAJA. IZVRSILAC moze biti svako lice a ako ga izvrsi SLUZBENO LICE U VRSENJU SLUZBE postojace njegov KVALIFIKOVANI OBLIK-STAV3. STAV2-DRUGI OBLIK-MUCENJE njime je inkriminisana tortura RADNJA IZVRSENJA podrazumeva nanosenje velikog bola ili teskih patnji nekom licu upotrebom sile pretnje/ nekog drugog nedozvoljenog nacina s ciljem da se od njega/nekog drugog dobije priznanje iskaz ili drugo obavjestenje ili da to ili drugo lice zastrasi ili nezakonito kazni. Subjektivna stana-na subjektivnom planu-zahtevaju se UMISLJAJ I NAMERA.Umjesto NAMERE dovoljna je I POBUDA a u tom slucaju se radnja mucenja preduzima zbog nekog oblika diskriminacije u odnosu na pasivnog subjekta.Radnja izvrsenja se mora preduzeti s NAMEROM da se od lica koje se muci ili od nekog drugog lica dobije priznanje,iskaz,druga informacija,da se ono zastrasi ili kazni suprotno zakonu. IZVRSILAC moze biti bilo koje lice UGROZAVANJE SIGURNOSTI Licna sigurnost se shvata kao osjecaj sigurnosti STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u u upotrebi PRETNJE da ce se napasti na zivot ili telo nekog lica ili njemu bliskog lica cime se ugrozava sigurnost tog lica.Radi se o kvalifikovanoj pretnji tj onoj kojom se stavlja u izgled tacno odredjeno zlo. U slucaju ostvarenja pretnje nece postojati ovo kd. POSLEDICA kd jeste ugrozena sigurnost pasivnog subjekta koja se ispoljava u u njegovom osjecaju sigurnosti.Odredjuje se subjektivno. Ako pasivni subjekt pretnju nije shvatio ozbiljno mogao bi postojati POKUSAJ koji NIJE KAZNJIV.Takodje, bice nepodoban nekaznjiv pokusaj ako pasivni subjekt zbog nekih svojstava ne moze da shvati ozbiljnost pretnje. KD se moze uciniti SAMO SA UMISLJAJEM koji je upravljen na ugrozavanje bezbednosti pasivnog subjekta. Krivicno gonjenje za osnovni oblik ide po privatnoj tuzbi. STAV2-TEZI OBLIK-postojace ako je ostvarena jedna od 3 kvalifikatorne okolnosti:1.da je KD ucinjeno prema vise lica 2. da je KD izazvalo uznemirenost gradjana 3.ako je KD izazvalo teske povrede.VISE LICA-najmanje 2 lica.UZNEMIRENOST-osecaj stvoren kod gradjana s obzirom na nacin izvrsenja,moze biti I prema odredjenom krugu ljudi.TESKA POSLEDICA-neodredjen pojam u ovom slucaju. STAV3-NAJTEZI OBLIK-postoji ukoliko je KD ucinjeno prema predsedniku Republike,narodnom poslaniku,predsedniku Vlade,clanovima Vlade,sudiji Ustavnog suda,sudiji,javnom tuziocu I zameniku javnog tuzioca I licu koje obavlja poslove od javnog znacaja u oblasti informisanja(u vezi sa poslovima koje obavlja) NARUSAVANJE NEPOVREDIVOSTI STANA STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u prodiranju u tudj stan ili zatvorene prostorije za koje ne postoji na zakonu ili propisima zasnovano ovlascenje ili u neudaljavanju iz stana ili zatvorenih prostorija na zahtev ovlascenog lica.PRODIRANJE-upotreba fizicke snage radi savladavanja prepreka ulaska u stan odnosno savladjivanje otpora fizickog lica. Kod OSNOVNOG OBLIKA kd je izvrseno I onda kada je izvrsilac SAMO JEDNIM DELOM TELA usao u stan.Pristanak ovlascenog lica iskljucuje kd. DRUGI OBLIK RADNJE IZVRSENJA podrazumeva da je izvrsilac USAO U STAN ili zatvorene prostorije UZ PRETHODNO ODOBRENJE OVLASCENOG LICA ali se kasnije,na njegov zahtev,NE UDALJI(znaci za osnovni oblik iz stava 1 postoje dva oblika radnje izvrsenja).

OBJEKT RADNJE IZVRSENJA osim stana jesu tudj stan I drugi tudji zatvoreni prostori koji sluze stanovanju.TUDJ STAN/TUDJI ZATVORENI PROSTOR ne u imovinsko-pravnom smislu nego u smislu da odredjenom licu oni fakticki sluze za stanovanje OBJEKT RADNJE ne mogu biti javne/sluzbene prostorije ali ni stan u kome niko ne stanuje. U NACELU kd postoji I ako se neovlasceno prodire u stan koji neko koristi bez pravnog osnova. Za postojanje KD neophodan je UMISLJAJ. STAV2-TEZI OBLIK-postoji onda kada KD cini sluzbeno lice u vrsenju sluzbe i onda kada prekoraci svoje ovlascenje(ovlascenje da udje u tudj stan) KD cesto ostaje u pokusaju zato je POKUSAJ KAZNJIV. KRIVICNO GONJENJE za stav1 se preduzima po privatnoj tuzbi. POVREDA TAJNOSTI PISMA I DRUGIH POSILJKI KD ima 2 osnovna I 1 tezi oblik. STAV1-OSNOVNI OBLIK-Inkriminisana je povreda tajnosti pisama I drugih posiljki sama po sebi. RADNJA IZVRSENJA-na vise nacina.PRVI NACIN-neovlasceno otvaranje tudjeg pisma,telegrama,ili kakvog drugog zatvorenog pismena ili posiljke ili u povredi njihove tajnosti na drugi nacin..DRUGI NACIN je neovlasceno zadrzavanje prikrivanje unistavanje ili predaja drugom licu tudjeg pisma telegrama ili druge posiljke.TRECI NACIN-jeste povreda tajnosti elektronske poste ili drugog sredstva za komunikaciju. OBJEKT RADNJE je tudje pismo,telegram,zatvoreno pismeno,posiljka ili elektronska posta NAVEDENI PREDMETI MORAJU BITI ZATVORENI. Ako objekt radnje NIJE ZATVOREN a prema njemu je primijenjen DRUGI NACIN RADNJE IZVRSENJA nece postojati kd. NEOVLASCENO znaci da ne postoji pristanak lica kome je pismo ili druga posiljka poslata(bez pristanka je moguce ovlascenje samo u slucajevima predvidjenim USTAVOM I to po postupku propisanim zakonom) STAV2-DRUGI OSNOVNI OBLIK-kada IZVRSILAC SAOPSTI DRUGOM sadrzinu koju je saznao povredom tajnosti tudjeg pisma telegrama ili kakvog drugog zatvorenog pismena ili posiljke ili se tom sadrzinom posluzi. PREDUSLOV ZA POSTOJANJE OVOG KD je da je izvrseno KD iz st1. ZA POSTOJANJE OBA OBLIKA KD NEOPHODAN JE DIREKTAN/EVENTUALNI UMISLJAJ STAV3-TEZI OBLIK-kada je KD iz st 1/ 2 izvrsilo sluzbeno lice u vrsenju sluzbene duznosti Za stav1 I 2-KRIVICNO GONJENJE PO PRIVATNOJ TUZBI. NEOVLASCENO PRISLUSKIVANJE I SNIMANJE ZASTITNI OBJEKT- licno pravo coveka na slobodu nesmetanog izrazavanja KD ima 3 oblika-2 osnovna I 1 tezi. OBJEKT RADNJE K.D.je tudj razgovor,izjava ili saopstenje(kao I razgovor u kome ucestvuje izvrsilac ako ga je tonski snimio bez pristanka drugog lica) BITAN ELEMENT KD je da se prisluskivanje/tonsko snimanje vrsi NEOVLASCENO(nema kd u slucajevima predvidjenim ustavom pri cemu treba da je zakonski propisano I na osnovu odluke suda) IZVRSILAC kd iz stava 1 I 2 moze biti BILO KOJE LICE STAV1-PRVI OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA je ALTERNATIVNO postavljena kao neovlasceno prisluskivanje upotrebom posebnih uredjaja ili tonsko snimanje razgovora,izjave ili nekog saopstenja koje nije namenjeno licu koje to cini.PRISLUSKIVANJE-potajno slusanje tudjeg razgovora,izjave ili saopstenja bez znanja I pristanka lica koje se prisluskuje . Za postojanje ovog oblika radnje izvrsenja neophodno je da se to cini POSEBNIM UREDJAJIMA.Lice koje prisluskuje ne mora ISTOVREMENO I da slusa tudj razgovor(npr moze da se snima) DRUGI OBLIK RADNJE IZVRSENJA sastoji se u TONSKOM SNIMANJU. STAV2-DRUGI OSNOVNI OBLIK-kada se nepozvanom licu omogucava da se upozna sa razgovorom ili izjavom koja je neovlasceno prisluskivana/tonski snimana RADNJA IZVRSENJA se moze ostvariti I necinjenjem. NEPOZVANO LICE-lice koje nije ucestvovalo u razgovoru

Da bi postojalo kd iz stava2 mora prethodno biti izvrsen oblik iz stava1. ZA kd iz stava1 zahtijeva se DIREKTAN UMISLJAJ dok kod stava dva moze I DIREKTNI I EVENTUALNI UMISLJAJ.umisljaj mora da obuhvati I svijest o protivpravnosti. STAV3-TEZI OBLIK-postoji onda kada je djelo iz stava 1 ili 2 izvrseno od strane SLUZBENOG LICA U VRSENJU SLUZBE a KD ce postojati I u slucaju prekoracenja ovlascenja. POVREDA RAVNOPRAVNOSTI ZASTITNI OBJEKT-PRAVNA JEDNAKOST. RADNJA IZVRSENJA postavljena je ALTERNATIVNO I ima 2 oblika:1.USKRACIVANJE/OGRANICAVANJE PRAV GRADJANINA(kada se neko u potpunosti lisava odredjenog prava koje je predvidjeno ustavom,zakonom,podzakonskim aktom,drugim opstim aktom/ratifikovanim medjunarodnim ugovorom),2.DAVANJE GRADJANIMA POVLASTICA/POGODNOSTI(kada se nekome daje odredjeno pravo koje mu ne pripada,takodje predvidjenim na gorenavedeni nacin ali se ovde moze raditi I o povlastici koja nije nicim propisana). Za postojanje KD osim postojanja jednog od ova dva oblika radnje izvrsenja neophodno I da se to cini zbog NACIONALNE/ETNICKE PRIPADNOSTI,PRIPADNOSTI RASI/VEROISPOVESTI ILI ZBOG ODSUSTVA TE PRIPADNOSTI,ZBOG RAZLIKA U POGLEDU POLITICKOG/DRUGOG UBEDJENJA,POLA,JEZIKA,OBRAZOVANJA,DRUSTVENOG POLOZAJA,SOCIJALNOG POREKLA,IMOVNOG STANJA/NEKOG DRUGOG LICNOG SVOJSTVA.To znaci da se mora raditi o DISKRIMINACIJI po nekom o navedenih svojstava. POSLEDICA KD-povreda prava gradjana/njihovog pravnog interesa.POKUSAJ-kada jos nije doslo do ogranicavanja/uskracivanja prava/davanja povlastica/pogodnosti ali su preduzete odredjene radnje u tom cilju. KD se moze izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM koji mora obuhvatiti I svest da se uskracuje/ogranicava neko pravo,daju povlastice/privilegije po nekom od navedenih osnova STAV2-TEZI OBLIK-ukoliko KD izvrsi SLUZBENO LICE U VRSENJU SLUZBE

KD PROTIV IZBORNIH PRAVA
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:kd iz ove grupe stite izborna prava.mogu se izvrsiti jedino sa umisljajem.izvrsilac je specifican-lica koja vrse odredjenu funkciju ili duznosti u vezi sa izborima ili glasanjem ali mogu biti I druga lica.Izborno pravo je pravo gradjana da na nacin I u postupku utvrdjenim zakonom biraju I budu birani. POVREDA PRAVA GLASANJA Ovim kd ostvaruje se krivicnopravna zastita aktivnog izbornog prava gradjana I kaznjava se povreda slobode opredeljenja pri glasanju. Kd ima osnovni I tezi oblik STAV1-OSNOVNI OBLIK-POVREDA PRAVA GLASANJA-cini ga lice koje u nameri da onemoguci vrsenje prava glasanja protivzakonito ne upise drugog u spisak glasaca,izbrise ga sa tog spiska ili ga na drugi PROTIVPRAVAN nacin omete da glasa. RADNJA IZVRSENJA kod ovog oblika je alternativno odredjena I moze se sastajati u neupisivanju u spisak glasaca,brisanju sa tog spiska ili sprecavanja na drugi PROTIVPRAVAN nacin da neko lice glasa. NEUPISIVANJE u spisak glasaca je radnja NECINJENJA a BRISANJE iz spiska glasaca podrazumeva aktivnu delatnost.DRUGI NACIN-npr dovodjenje u zabludu da lice nije upisano u biracki spisak KD je svrseno kad je gradjanin na protivpravan nacin sprecen/ometen da glasa. IZVRSILAC moze biti lice koje je po svom polozaju mogucnosti da nekoga ne upise/izbrise sa spiska glasaca dok kod drugih nacina IZVRSILAC MOZE BITI BILO KOJE LICE ZAHTEVA SE DIREKTAN UMISLJAJ NA SUBJEKTIVNOM PLANU trazi se namera da se drugom onemoguci vrsenje prava glasanja.RADNJA IZVRSENJA MORA BITI IZVRSENA PROTIVPRAVNO. STAV2-TEZI OBLIK-POVREDA SLOBODE OPREDELjENJA PRI GLASANJU-cini lice koje silom ili pretnjom prinudi drugog da na izborima,glasanju o opozivu ili referendumu vrsi ili ne vrsi pravo glasanja ili da glasa za ili protiv odredjenog kanditata/predloga

RADNJA IZVRSENJA sastoji se u prinjudjavanju drugog u smislu njegovog glasackog opredeljenja.to je najcesce SILA I PRIJETNJA,bitno je da izmedju radnje izvrsenja I vrsenja/nevrsenja glasanja odnosno glasanja za/protiv postoji UZROCNA VEZA. KD je svrseno kada je zbor primene sile/prijetnje gradjanin prinudjen da vrsi/ne vrsi pravo glasanja ili da glasa za/protiv odredjenog kandidata/predloga na izborima,glasanju o opozivu ili na referendumu. Kao stepen krivice ZAHTEVA SE DIREKTAN UMISLJAJ

KD PO OSNOVU RADA
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:zastitni objekt je dosta specifican,izvrsilac moze biti svako lice ali najcesce je to posebna kategorija lica-odgovorna,u nekim slucajevima I sluzbena.trazi se nastupanje tacno odredjene posledice kod vecine KD,ova KD imaju blanketarnu dispoziciju.mogu se izvrsiti samo sa umisljajem. POVREDA PRAVA PO OSNOVU RADA I PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA U ovom clanu su sadrzana 2 KD:1.nepridzavanje zakona ili drugih propisa,kolektivnih ugovora I drugih opstih akata o pravima po osnovu rada I posebnoj zastiti na radu omladine zena I invalida RADNJA IZVRSENJA sastoji se u svesnom nepridrzavanju propisa koje se odnosi na tacno odredjene oblasti-pravo po osnovu rada ili posebnu zastitu na radu olmadine zena I invalida.Radnja izvrsenja se ostvaruje CINJENJEM (kad se pogresno primjenjuju propisi) I NECINJENJEM(kad se ne primenjuju odgovarajuci propisi-u oba slucaja je potrebno da se to cini SVESNO. 2.nepridzavanje zakona ili drugih propisa kolektivnih ugovora I drugih opstih akata o pravima iz socijalnog osiguranja. RADNJA IZVRSENJA-vazi receno za prethodnu radnju izvrsenja ali ovdje je specificno da se u osnovi radi o povredi odredjenih prava IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA. OBA KD se odlikuju BLANKETARNIM KARAKTEROM Kod OBA KD trazi se da je nastupila TACNO ODREDJENA POSLEDICA koja se ispoljava u uskracivanju ili ogranicavanju nekom licu prava koje mu po zakonu pripada. PASIVNI SUBJEKT moze biti kako zaposleni tako I clanovi njegove porodice koji imaju neka prava po osnovu socijalnog osiguranja. IZVRSILAC je takodje isti za oba KD-moze biti svako lice ali je po pravilu to ono odgovorno ili sluzbeno lice zaposleno na odgovarajucim mestima na kojima se o ovome odlucuje. ZAHTEVA SE DIREKTAN UMISLJAJ

KD PROTIV CASTI I UGLEDA
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:grupni zastitni objekt su cast I ugled,postoji subjektivna/unutrasnja I objektivna/spoljasnja cast.dusevno bolesna lica mogu biti pasivni subjekti kod ovih kd.pasivni subjekt moze biti I pravno lice a taj pojam treba siroko tumaciti.najcesce se krivicnopravna zastita odnosi na domaca pravna lica.kao oblik krivice zahteva se iskljucivo umisljaj. UVREDA STAV1-OSNOVNI OBLIK-radnja je posledicno odredjena pa se kao radnja moze uzeti svaka delatnost podobna da izazove takvu posledicu.to moze biti dosta sirok krug delatnosti-usmeno,u pisanom obliku,gestovima… Razlikuju se VERBALNA UVREDA(riecima,povicima),UVREDA SIMBOLIMA(pokazivanje,gestigulacija),REALNA UVREDA(pljuvanje,samaranje) Neophodno je da se lice prema kome se uvreda vrsi MOZE ODREDITI. Potrebno je UZ IZUZETKE da je izjava omalovazavanja SAZNATA OD NEKOG,TJ BILO KOG LICA. Za postojanje kd izjava omalovazavanja mora predstavljati omalovazavanje PO OBJEKTIVNOM KRITERIJUMU.Ona je po pravilu ISTINITA. PASIVNI SUBJEKTI mogu biti I pravna lica ali I UMRLA(FIZICKA) LICA K.D je svrseno u trenutku kada je izjava omalovazavanja saznata od lica na koje se odnosi ili od treceg lica.

Kd se moze izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM STAV2-TEZI OBLIK-postoji ako je KDiz st1 ucinjeno putem stampe,radija,televizije,slicnih sredstava ili na javnom skupu.ovaj oblik se razlikuje prema SREDSTVU putem koga je uvreda izvrsena.JAVNI SKUP-javnosti dostupan skup veceg broja ljudi koji su se okupili radi nekog zajednickog drustvenog delovanja.JAVNO GLASILO nije strucni casopis. STAV3-ukoliko je uvredjeni uvredu uzvratio sud moze obje/jednu stranu kazniti ili osloboditi od kazne STAV4-u izvesnim oblastima drustvene delatnosti pod odredjenim uslovima se tolerise uvredljivo izrazavanje ukoliko POSTOJI ODSUSTVO NAMERE OMALOVAZAVANJA. Gonjenje se preduzima po privatnoj tuzbi-KAZNA(uciti SAMO ako polazete kod Radulovic)-za osnovni oblik SAMO novcana40000-200000dinara.u svim slucajevima sud moze izreci sudsku opomenu a za djelo iz stava 2 moze doci u obzir I izricanje mere bezbednosti javnog objavljivanja presude. KLEVETA Kleveta spada u najteza kd protiv casti I ugleda STAV1-OSNOVNI OBLIK-sastoji se u iznosenju ili pronosenju neceg NEISTINITOG sto moze skoditi casti ili ugledu nekog lica.RADNJA IZVRSENJA sastoji se u iznosenju ili pronosenju.IZNOSENJE-saopstavanje neceg sto je licno saznanje lica koje to cini.PRONOSENJE-saopstavanje neceg sto je neko drugi saznao. Iznose se ili pronose neke cinjenjice koje treba da se odnose na sadasnjost ili proslost a iznosenje ili pronosenje se odnosi na drugo lice koje NE MORA biti imenovano a to sto se iznosi ili pronosi MORA biti saznato od nekog. ono sto se iznosi MORA biti neistinito I potrebno je da moze skoditi casti ili ugledu nekog lica a to ce se cijeniti objektivno od strane suda. Za postojanje kd dovoljno je da postoji APSTRAKTNA OPASNOST da ono sto se iznosi ili pronosi moze skoditi ugledu ili casti nekog lica. KD je svrseno kada je ono sto se iznosi ili pronosi saznato od treceg lica Trazi se UMISLJAJ PASIVNI SUBJEKT moze biti kako fizicko tako I pravno lice STAV2-PRVI TEZI OBLIK-kada je Kd iz st1 izvrseno putem stampe,radija,tv,slicnih sredstava ili na javnom skupu.od osnovnog oblika razlikuje se SAMO PO SREDSTVIMA kojim je ucinjeno STAV3-DRUGI TEZI OBLIK-ako je ono sto se neistinito iznosi ili pronosi dovelo do teskih posledica za ostecenog.razlika u odnosu na osnovni oblik PO ZNACAJU CINJENICA KOJE SE IZNOSE ILI PRONOSE KAO I PO POSLEDICI Trazi se da je ta posledica zaista I nastupila I to OBJEKTIVNO u konkretnom slucaju. U odnosu na tezu posledicu trazi se NEHAT dok se za KD trazi UMISLJAJ GONJENJE SE PREDUZIMA PO PRIVATNOJ TUZBI

KD PROTIV POLNE SLOBODE
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:trebalo bi inkriminisati samo one radnje gde ne postoji svjesni I voljni pristanak lica prema kojima se preduzimaju,izvrsena je dekriminilizacija zavodjenja SILOVANJE STAV1-OSNOVNI OBLIK-I IZVRSILAC I PASIVNI SUBJEKT MOGU BITI LICA OBA POLA. RADNJA IZVRSENJA sem obljube I prinude obuhvata I sa njom izjednacen cin RADNJA IZVRSENJA se sastoji iz dva zasebna akta:PRINUDE I OBLJUBE,odnosno sa njom izjednacenog cina.OBLJUBAprodiranje muskog polnog organa u zenski,za postojanje OBLJUBE dovoljno je I DJELIMICNO PRODIRANJE ali ne I sam dodir/kontakt sa spoljnim djelovima.SA OBLJUBOM IZJEDNACEN CIN su analni I oralni koitus. RADNJA IZVRSENJA jeste obljuba u sirem smislu tj vaginalni,analni I oralni koitus. Kod kd silovanja moze postojati bilo apsolutna bilo kompulzivna SILA koja MORA biti takvog intenziteta da je podobna da slomi otpor zrtve.Potrebno je da je sila bila STVARNI UZROK vrsenja obljube ili sa njom izjednacenog cina ili je kod POKUSAJA to mogla biti

OTPOR treba shvatiti u relativnom smislu tj lice prema kome je usmerena prinuda treba da se protivi tome ali odsustvo fizickog otpora ili otpora odredjenog intenziteta ne iskljucuje uvjek postojanje silovanja-zavisi od konkretnih okolnosti. PRISTANAK iskljucuje kd ako je dat prije ili u toku vrsenja obljube.Nije potrebno da bude izricit,treba ga cijeniti na osnovu okolnosti u konkretnom slucaju. PASIVNI SUBJEKT moze biti bilo koje lice bez obzira na njegov status I svojstva( ali I npr prostitutka,partner u vanbracnoj zajednici…) POKUSAJ postoji kada je upotrebljena sila ili kvalifikovana pretnja u cilju da se izvrsi obljuba ili sa njom izjednacen cin. KD moze biti izvrseno SAMO SA UMISLJAJEM koji mora da obuhvati I svest da se obljuba/drugi sa njom izjednacen cin vrsi PROTIV VOLJE PASIVNOG SUBJEKTA upotrebom SILE ILI PRETNJE. STAV2-LAKSI OBLIK-razlikuje se samo u pogledu OBLIKA PRINUDE koja se koristi da bi se izvrsila obljuba/sa njom izjednaceni cin-ovdje se radi o PRETNJI da ce se za pasivnog subjekta/njemu blisko lice otkriti nesto sto bi skodilo njegovoj casti ili ugledu ili o pretnji nekim teskim zlom. STAV3-TEZI OBLIK-obuhvata sledece kvalifikatorne okolnosti:nastupanje TESKE TELESNE POVREDE PASIVNOG SUBJEKTA,ako je KD izvrseno od strane VISE LICA(najmanje 2 lica),ako je izvrseno na narocito svirep ili ponizavajuci nacin,ako je izvrseno prema maloletniku,ako je za posledicu imalo trudnocu. STAV4-NAJTEZI OBLIK-ako je za posledicu imalo SMRT ili je izvrseno prema DETETU. U odnosu na tezu posledicu NEOPHODNO JE POSTOJANJE NEHATA. Kad je u pitanju VISE LICA mora se raditi o saizvrsiocima. U odnosu na kvalifikatorne okolnosti koje nemaju karakter teze posledice kod ucinioca u odnosu na tu okolnost MORA POSTOJATI UMISLJAJ U slucaju da je kd ucinjeno prema bracnom drugu gonjenje se preduzima po predlogu ostecenog. OBLJUBA NAD NEMOCNIM LICEM KD ima osnovni I 2 kvalifikovana oblika RADNJA IZVRSENJA je obljuba ili sa njom izjednacen cin- pojam kao kod kd silovanja Osnovna karakteristika ovog kd je vezana za PASIVNI SUBJEKT. PASIVNI SUBJEKT je NEMOCNO LICE zensko I musko kod koga postoji dusevno oboljenje,zaostali dusevni razvoj/druga dusevna poremecenost ili neko drugo stanje usled koga to lice nije sposobno bilo fizicki bilo psihicki za otpor. Potrebno je da je obljuba/sa njom izjednacen cin izvrsena iskoriscavanjem nekog od tih stanja a to znaci bez pristanka lica.Za postojanje iskoriscavanja nekog od tih stanja je potrebno da bude ostvarena I OBJEKTIVNA I SUBJEKTIVNA STRANA.OBJEKTIVNA-da je neko od stanja nemoci zrtve omogucilo uciniocu da izvrsi obljubu.SUBJEKTIVNA-svest ucinioca da iskoriscava neko od tih stanja pasivnog subjekta. PSIHICKA NESPOSOBNOST za otpor postojace u onim slucajevima gde pasivni subjekt nije sposoban da shvati znacaj seksualnog cina ili da upravlja svojim postupcima. FIZICKA NESPOSOBNOST-kada pasivni subjekt svoje nepristajanje na obljubu ne moze fizicki da ispolji U slucaju PRIVREMENE DUSEVNE POREMECENOSTI postojace I FIZICKA I PSIHICKA NESPOSOBNOST.PRIVREMENA DUSEVNA POREMECENOST-usljed uzimanja alkohola,droga… Ako je otpor nekog lica slomljen u potpunosti prethodnim obljubama lica koja su kasnije ucinila obljubu bice izvrsioci ovog kd. KD se moze izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM. STAV 2 I 3 –ISTE KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI KAO KOD KD SILOVANJA(STAVOVI 2 I 3) OBLJUBA NAD DETETOM DETE-lice koje nije navrsilo 14godina STAV1-OSNOVNI OBLIK-inkriminsano je vrsenje obljube sa DETETOM.

RADNJA IZVRSENJA-se sastoji u vrsenju obljube ili sa njom izjednacenog cina-pojam isti kao kod kd silovanja.BITNO JE da se radnja izvrsenja VRSI UZ ``PRISTANAK``-sto znaci da ne sme postojati sila/kvalifikovana prijetnja. IZVRSILAC osnovnog oblika iz stava1 moze biti bilo koje lice. PASIVNI SUBJEKT-DETE KD se moze izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM. STAVOVI 2 I 3-kvalifikatorne okolnosti u nacelu iste kao I kod kd silovanja STAV4-OSNOV ISKLJUCENJA KD-nece postojati ovo kd ukoliko izmedju ucinioca I deteta NE POSTOJI ZNACAJNA RAZLIKA U DUSEVNOJ I TELESNOJ ZRELOSTI.razlika je obicno 2-4god s tim sto pasivni subjekt NE SMIJE biti mladji od 12 god. NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE KZ ne daje definiciju nedozvoljenih polnih radnji ali treba uzeti da su to SVE RADNJE KOJE NISU OBLJUBA A KOJIMA SE POBUDJUJE ILI ZADOVOLJAVA SEKSUALNI NAGON I PREDUZETE SU UPOTREBOM PRINUDE UZ KRSENJE POSTOJECEG SEKSUALNOG MORALA . Sve sto ne predstavlja penetraciju muskog polnog organa u tri telesna otvora(vaginalni,analni I usta) a ima seksualni karakter s obzirom na usmerenost predstavljalo bi RADNJU IZVRSENJA KD NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE Za postojanje nedozvoljenih polnih radnji bi trebalo traziti MATERIJALNI ELEMENT(koji se sastoji u tome da se pasivni subjekt prinudjava ili navodi da trpi ili izvrsi neku radnju spornu sa stanovista seksualnog morala I SUBJEKTIVNI ELEMENT-da se to vrsi sa ciljem zadovoljavanja seksualnog nagona. Ovo kd se moze izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM Ako se zrtva prinudjava ili navodi da ona SAMA preduzme neku radnju koja sluzi zadovoljenju seksualnog nagona izvrsioca nece biti kd zbog toga sto zakonska formulacija to sada ne inkriminise(podrazumijeva se da polnu radnju preduzima izvrsilac). Ako se zrtva prinudjava ili navodi da POSMATRA polnu radnju koju izvrsilac vrsi na SEBI ILI DRUGOM LICU preovladava stav da ni ovde nema k.d. STAV2-nedozvoljena polna radnja izvrsena prema detetu STAV3-ukoliko je nastupila teska telesna povreda ili ako jeKD izvrseno od strane vise lica ili na narocito svirep ili narocito ponizavajuci nacin STAV4-ukoliko je doslo do SMRTI lica prema kome je KD izvrseno PRIKAZIVANJE PORNOGRAFSKOG MATERIJALA I ISKORISCAVANJE DECE ZA PORNOGRAFIJU STAV1-maloletniku se cini dosptupnim pornografija.RADNJU IZVRSENJA predstavlja prodaja prikazivanje javno izlaganje ili na drugi nacin dostupno cinjenje tih predmeta ili predstava maloletniku.Moze se izvrsiti samo sa UMISLJAJEM koji moze biti I EVENTUALNI. STAV2-maloletnik se iskoriscava za proizvodnju predmeta ili predstava pornografske sadzine.Ovaj oblik postoji kad se maloletnik ISKORISTI za navedeno. STAV3-TEZI OBLIK-postoji ako su KD iz st1 I 2 ucinjena prema detetu-razlika u pasivnom subjektu. STAV4-LAKSI OBLIK-kad neko pribavlja prodaje posjeduje prikazuje ili na drugi nacin cini dostupnim slike, audio vizuelne ili druge predmete pornografske sadrzine nastale izvrsenjem djela iz stavova 2 I 3. Ovaj oblik NE MOZE izvrsiti lice koje je prethodno izvrsilo KD iz stavova 2 i 3. SVI OBLICI se mogu izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM koji mora obuhvatiti I okolnost da se radi o maloletniku odn djetetu.

KD PROTIV BRAKA I PORODICE
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:krivicno pravo dolazi do izrazaja tek kada su izvesni odnosi naruseni.odnosi u porodici imaju znacaja za drustvo u celini odatle I potreba za krivicnopravnom zastitom ako se ukaze potreba,.krivicno pravo ce se u nekim slucajevima umesasti.nekad se pomocu kd rodoskrnavljenja stitio moral a sada porodica.ovom grupom stite se brak I porodica.u glavi se razlikuju kd protiv braka I kd protiv porodice.samo u jednom slucaju se predvidja kaznjavanje za nehat,u ostalima se zahteva umisljaj.

DVOBRACNOST Ovo kd ima 2 osnovna oblika STAV1-PRVI OSNOVNI OBLIK-zakljucenje novog braka od lica koje se vec nalazi u braku.IZVRSILAC-jedno ili oba lica koja zakljucuju novi brak,zavisno od toga da li se I drugo lice nalazilo u braku.DIREKTNI/EVENTUALNI UMISLJAJ STAV2-DRUGI OSNOVNI OBLIK-zakljucenje braka sa licem za koje ucinilac zna da se nalazi u braku.IZVRSILAC-lice koje zakljucuje novi brak a zna da se drugo lice vec nalazi u braku.SAMO DIREKTNI UMISLJAJ IZVRSIOCI mogu biti I domaci I strani drzavljani. Zakljucenje novog braka se ceni prema propisima koji vaze u nasoj zemlji. RADNJA IZVRSENJA se u oba slucaja sastoji u zakljucenju novog braka.USLOV za postojanje kd jeste da se bar jedno od tih lica nalazi u braku.Moguce je da se samo jedno ili oba lica vec nalaze u braku pa razlikujemo PRAVU I NEPRAVU DVOBRACNOST. Da bi postojalo kd potrebno je da je raniji brak zakljucen na nacin predvidjen u PZ. Kd je svrseno zakljucenjem novog braka po poropisima koji vaze za zakljucenje braka uopste.od tog momenta tece I zastarelost gonjenja. POKUSAJ MOGUC ali NIJE KAZNJIV. VANBRACNA ZAJEDNICA SA MALOLETNIKOM STAV1-PRVI OSNOVNI OBLIK-cini ga ono punoletno lice koje zivi u vanbracnoj zajednici sa maloletnikom.MALOLJETNIK-lice koje je navrsilo 14god a nema 18god.RADNJA IZVRSENJA je zivljenje u vanbracnoj zajednici sa maloljetnikom,nebitno koliko je trajala.potrebno je da je maloljetnik PRISTAO na vanbracnu zajednicu.IZVRSILAC moze biti samo PUNOLJETNO lice.PASIVNI SUBJEKT mora biti suprotnog pola.Trazi se UMISLJAJ. STAV2-DRUGI OSNOVNI OBLIK-kad roditelj,staralac ili usvojilac omoguci maloljetniku da zivi u vanbracnoj zajednici sa punoljetnim licem ili ga na to navede.RADNJA IZVRSENJA je alternativno odredjena I postoji onda kada odredjena lica OMOGUCE ili NAVEDU maloljetnika da zivi u vanbracnoj zajednici sa punoljetnim licem.OMOGUCITI-radnja izvrsenja,treba siroko tumaciti.NAVODJENJE-poseban oblik podstrekivanja ili pomaganja.IZVRSILAC je roditelj,staralac ili usvojilac. Zahtijeva se UMISLJAJ STAV3-TEZI OBLIK-ako je djelo iz stava2 ucinjeno iz KORISTOLJUBLJA.KORISTOLJUBLJE-namjera da se nekom djelatnoscu pribavi imovinska ili druga korist.KORISTOLJUBLJE je ovdje KVALIFIKATORNA OKOLNOST. Zahtijeva se DIREKTAN UMISLJAJ I ustanovljavanje koristoljubive pobude kod izvrsioca kd. POKUSAJ je kaznjiv ZAPUSTANJE I ZLOSTAVLJANJE MALOLETNOG LICA STAV1-OSNOVNI OBLIK-postoji kada roditelj,usvojilac,staralac ili drugo lice grubim zanemarivanjem svoje duznosti zbrinjavanja I vaspitavanja zapusti maloletno lice. RADNJA IZVRSENJA se sastoji u grubom zanemarivanju svoje duznosti zbrinjavanja I vaspitavanja maloljetnog lica.POSLJEDICA je nastupila onda kada se usljed prethodnog zapusti maloljetno lice o kome su duzna da se staraju odredjena lica. Zahtijeva se GRUBO ZANEMARIVANJE koje se cijeni u konkretnim okolnostima I koje je imalo za posljedicu zapustanje maloljetnog lica-uzrocna veza grubog zanemarivanja I zapustanja. PASIVNI SUBJEKT moze biti samo maloljetno lice. IZVRSILAC moze biti roditelj,staralac ,usvojilac ali I bilo koje drugo lice koje se brine o maloljetnom licu I vaspitava ga. Na subjektivnom planu zahtijeva se UMISLJAJ STAV2-TEZI OBLIK-sastoji se u zlostavljanju maloljetnog lica od strane roditelja,usvojioca,staraoca ili drugog lica ili u prinudjavanju na pretjeran rad,rad koji ne odgovara uzrastu maloljetnog lica,prinudjavanje na prosjacenje ili druge radnje stetne za njegov razvoj. RADNJA IZVRSENJA je ALTERNATIVNO ODREDJENA tj dovoljno je da je preduzeta bilo koja od navedenih radnji. U pogledu pasivnog subjekta,izvrsioca I oblika krivice-isto kao kod stava1.

NASILJE U PORODICI STAV1-OSNOVNI OBLIK-sastoji se u ugrozavanju spokojstva,tjelesnog integriteta ili dusevnog stanja clana svoje porodice primjenom nasilja,prijetnjom da ce se napasti zivot ili tijelo,drskim ili bezobzirnim ponasanjem RADNJA IZVRSENJA najsire manifestuje se kao napad na odredjene vrijednosti licnosti pomocu nasilja prijetnje da ce se napasti zivot ili tijelo,drsko ili bezobzirno ponasanje.NASILJE-primjena brutalne sile koju neko lice primjenjuje prema drugom licu.DRSKO ILI BEZOBZIRNO PONASANJE-vidi 344kz. POSLJEDICA se sastoji u ugrozavanju odredjenih dobara-spokojstva,telesnog integriteta,ili dusevnog stanja clana porodice. PASIVNI SUBJEKT je clan porodice za koga se zahtijeva da bude PUNOLJETAN.Prema kz CLAN PORODICE JEsupruznici,njihova djeca,preci supruznika u pravoj liniji,vanbracni partneri I njihova djeca,usvojilac I usvojenik,hranilac I hranjenik,braca I sestre,njihovi supruznici I njhova djeca… IZVRSILAC kd moze biti SAMO lice koje pripada porodici KD je svrseno nastupanjem posljedice koja se prema zakonskoj odredbi zahtijeva. NIJE NEOPHODNA visekratnost radnji izvrsenja-prema sudskoj praksi. Kd se moze uciniti SAMO sa UMISLJAJEM. STAV2-PRVI TEZI OBLIK-razlikuje se od stava1 jedino po SREDSTVIMA kojima je izvrsavan I postoji ako je pri izvrsenju djela iz stava1 korisceno oruzje,opasno orudje ili drugo sredstvo pogodno da telo tesko povrijedi ili zdravlje tesko narusi.Kao SUBJEKTIVNI ELEMENAT moze doci u obzir jedino UMISLJAJ. STAV3-DRUGI TEZI OBLIK-postoji u nekoliko slucajeva-kada je usljed djela iz stavova 1i2 nastupila teska tjelesna povreda ili tesko narusavanje zdravlja clana porodice ili su djela ucinjena prema maloljetnom licu(ono kao PASIVNI SUBJEKT je lice koje nije navrsilo 18god).u odnosu na tezu posljedicu mora postojati NEHAT ucinioca a u odnosu na svojstvo maloljetnog lica mora postojati UMISLJAJ kod ucinioca. STAV4-NAJTEZI OBLIK-postoji onda kada je usljed djela iz stavova 1,2 I 3 nastupila smrt clana porodice pri cemu se NE PRAVI RAZLIKA JE LI U PITANJU MALOLJETNO ILI PUNOLJETNO LICE.teza posljedica MORA biti rezultat NEHATA ucinioca. STAV5-POSEBAN OBLIK-kad clan porodice PREKRSI mjeru zastite od nasilja u porodici odredjene od strane suda na osnovu zakona.kd se moze uciniti SAMO SA UMISLJAJEM. NEDAVANJE IZDRZAVANJA STAV1-OSNOVNI OBLIK-sastoji se u nedavanju izdrzavanja za lice koje je neko po zakonu duzan da izdrzava a ta duznost je utvrdjena izvrsnom sudskom odlukom ili izvrsnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadleznim organom u iznosu I na nacin kako je to odlukom odnosno poravnanjem utvrdjeno. Za postojanje osnovnog oblika kd potrebno je:1.da na osnovu izvrsne sudske odluke ili izvrsnog poravnanja pred odgovarajucim organom postoji duznost nekog lica da daje izdrzavanje.2da ovo lice ne postupa us skladu sa duznoscu koja proizlazi iz odgovarajucih zakonskih odredaba. Pojam izvrsne sudske odluke podrazumijeva ne samo presudu vec I rjesenje na osnovu koje je ustanovljena duznost davanja izdrzavanja odredjenom licu. Kd nedavanje izdrzavanja spada u TRAJNA KRIVICNA DJELA I vrsi se u KONTINUITETU pa obaveza traje sve do momenta prestanka zakonske obaveze izdrzavanja. RADNJA IZVRSENJA sastoji se u nedavanju izdrzavanja,kaznjivo je SVAKO davanje izdrzavanja. Kd je SVRSENO nedavanjem izdrzavanja IZVRSILAC kd je lice koje na osnovu izvrsne sudske odluke ili izvrsnog poravnanja ima obavezu da daje izdrzavanje. Na SUBJEKTIVNOM PLANU zahtijeva se UMISLJAJ STAV2-nece se kazniti ucinilac ako iz OPRAVDANIH RAZLOGA nije dao izdrzavanje. STAV3-TEZI OBLIK-ukoliko su usljed vrsenja djela iz stava1 nastupile TESKE POSLJEDICE za izdrzavano lice.Nedavanje izdrzavanja treba da je UZROK ovih posljedica.U odnosu na tezu posljedicu trazi se NEHAT kod ucinioca. STAV4-ako je sud uciniocu izrekao uslovnu osudu moze mu odrediti obavezu da izmiri dospjele obaveze I redovno placa izdrzavanje.

RODOSKRVNJENJE KD se sastoji u izvrsenju obljube ili sa njom izjednacenog polnog cina od strane punoljetnog lica sa maloljetnim srodnikom po krvi u pravoj liniji ili sa maloljetnim bratom/sestrom. RADNJA IZVRSENJA je obljuba ili sa njom izjednacen polni cin sa odredjenim srodnikom po krvi.Kaznjiva je jedino obljuba izmedju odredjenih maloljetnih I punoljetnih srodnika. U pobocnoj liniji inkriminisano je srodstvo do drugog stepena-brat I sestra.Krvno srodstvo je inkriminisano BEZ OBZIRA da li potice iz bracne ili vanbracne veze,polubrace ili polusestara. Kd je svrseno izvrsenjem obljube ili sa njom izjednacenog polnog cina od strane punoljetnog lica sa maloljetnim srodnikom po krvi u pravoj liniji ili sa maloljetnim bratom/sestrom. PASIVNI SUBJEKT je maloljetni srodnik suprotnog pola po krvi Za postojanje kd dovoljno je da je preduzeta samo jedna djelatnost od navedenih(ili obljuba ili sa njom izjednaceni polni cin) Na subjektivnom planu zahtijeva se UMISLJAJ koji treba da obuhvati I svijest da se radi o maloljetnom srodniku u pravoj liniji tj pobocnoj do drugog stepena ODUZIMANJE MALOLETNOG LICA STAV1-PRVI OSNOVNI OBLIK-kad se maloletno lice PROTIVPRAVNO zadrzi/oduzme od roditelja,usvojioca,staraoca/drugog lica/ustanove kojima je povereno.Bitno obelezje ovog oblika KDprekidanje/onemogucavanje faktickog vrsenja prava ovlascenih lica na staranje o maloletniku. RADNJA IZVRSENJA postavljena ALTERNATIVNO:PROTIVPRAVNO ZADRZAVANJE/PROTIVPRAVNO ODUZIMANJE MALOLETNOG LICA OD ODREDJENIH LICA/USTANOVE.Razlika izmedju ZADRZAVANJA I ODUZIMANJA-u PRVOM SLUCAJU se maloletno lice vec nalazi kod ucinioca a treba da bude predato na dalje staranje drugome a u DRUGOM SLUCAJU maloletno lice se vec nalazi kod odredjenih lica/u ustanovi(povereno im je)ali se od njih,BEZ PRAVNOG OSNOVA,oduzima-ovo je u stvari otmica.U oba slucaja radnja predstavlja PROTIVPRAVNU DELATNOST. PROTIVPRAVNO ODUZIMANJE se moze vrsiti od:roditelja,usvojilaca,staralaca I druga lica kojima je maloletno lice povereno,I ustanova kojoj je maloletno lice povereno. KD je SVRSENO kada je maloletno lice zadrzano bez pravnog osnova/protivpravno oduzeto od odredjenih lica/ustanove.PASIVNI SUBJEKT-maloletno lice.Zahteva se UMISLJAJ koji treba da obuhvati svest o PROTIVPRAVNOSTI.IZVRSILAC moze biti SVAKO LICE(najcesce neko od roditelja,stralac…). STAV1-DRUGI OSNOVNI OBLIK-onemogucavanje izvrsenja odluke o poveravanju maloletnog lica odredjenom licu.PRETPOSTAVKA za ovaj oblik jeste postojanje pravosnazne I izvrsne odluke kojom je maloletno lice povereno odredjenom licu.RADNJA IZVRSENJA-onemogucavanje izvrsenja odluke suda/drugog organa. KD je SVRSENO kada je preduzeta neka delatnost uperena na onemogucavanje izvrsenja odluke.PASIVNI SUBJEKTmaloletno lice.IZVRSILAC-svako lice STAV2-LAKSI OBLIK-kada se onemogucava izvrsenje odluke nadleznog organa kojom je odredjen nacin odrzavanja licnih odnosa sa roditeljem/drugim srodnikom.RADNJA IZVRSENJA-onemogucavanje izvrsenja odgovarajuce odluke nadleznog organa.IZVRSILAC-lice kome je maloletno lice povereno(po pravilu).KD moze biti izvrseno SAMO SA UMISLJAJEM STAV3-TEZI OBLIK-ako je KD iz st1 ucinjeno iz koristoljublja/drugih niskih pobuda/ako je usled toga teze ugrozeno zdravlje,vaspitanje/skolovanje maloletnog lica.KORISTOLJUBLJE/NISKE POBUDE-kvalifikatorna okolnost.NISKE POBUDE-one pobude koje su nedostojne coveka.TEZE UGROZENO ZDRAVLJE I OSTALO-ocenjuje se u svakom konkretnom slucaju. STAV4-OSLOBODJENJE OD KAZNE-kd st1i 3 ukoliko je ucinilac dobrovoljno predao maloletno lice licu/ustanovi kojoj je ono bilo povereno/omogucio izvrsenje odluke o poveravanju maloletnog lica iz st 1 ovog clana. STAV5-AKO JE UCINIOCU IZRECENA USLOVNA KAZNA ZA BILO KOJI OBLIK KD ST1-3 SUD MOZE ODREDITI OBAVEZU UCINIOCU DA U ODREDJENOM ROKU PREDA MALOLETNO LICE LICU/USTANOVI KOJOJ JE ONO POVERENO/OMOGUCI IZVRSENJE ODLUKE IZ ST1 OVOG CLANA.

KRIVICNA DELA PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:grupni zastitni objekt je intelektualna svojina kao SUBJEKTIVNO PRAVO koje se stiti na taj nacin sto se inkriminisu povrede pojedinih subjektivnih prava koja ulaze u sastav intelektualne svojine a to su:autorsko pravo,srodna prava I pravo industrijske svojine.krivicnopravnu zastitu najprije uziva autorsko pravo kao subjektivno pravo koje nastaje neformalno.autorsko pravo kao slozen fenomen obuhvata odredjena moralno/licno pravna I ekonomsko/imovinska prava/ovlascenja koja pripadaju autoru,odnosno licu koje je fizicki tvorac autorskog djela.postoje moralna I imovinska ovlascenja.krivicnopravnu zastitu uzivaju I srodna prava kao subjektivna prava kojima je slicnost sa autorskim to sto za predmet imaju intelektualna dobra a razlikuju se po tome sto subjekti ovih prava nisu njihvi duhovni tvorci/stvaraoci vec pravna/fizicka lica koja obavljaju odredjenu privrednu djelatnost.krivicna djela ove glave su blanketarnog karaktera.krivicnopravnu zastitu uzivaju iprava industrijske svojine. NEOVLASCENO ISKORISCAVANJE AUTORSKOG DELA ILI PREDMETA SRODNOG PRAVA ZASTITNI OBJEKT ovog kd jesu imovinska prava autora I nosilaca srodnih prava odn. Prava kojima se stite njhovi ekononomski interesi a ciju sustinu cini pravo na ekonosmsko iskoriscavanje svog dela ili predmeta krivicnopravne zastite BLANKETARNI KARAKTER ovog kd ima za posljedicu obaveznu primjenu odgovarajucih odredbi sadrzanih u zakonu o autorskom I srodnim pravima STAV1-PRVI OSNOVNI OBLIK KRIVICNOG DJELA-cini onaj ko neovlasceno objavi,snimi,umnozi ili na drugi nacin javno saopsti u cjelini ili djelimicno autorsko djelo,interpretaciju,fonogram,videogram,emisiju,racunarski program ili bazu podataka. RADNJA IZVRSENJA JE propisana ALTERNATIVNO I moze se sastojati u:objavljivanju,snimanju,umnozavanju ili na drugi nacin janvnom saopstavanju u cjelini ili djelimicno autorskog djela,interpretacije,fonograma,videograma,emisije,racunarskog programa ili baze podataka.OBJAVLJIVANJE-po prvi put upoznavanje javnosti sa autorskim djelom/predmetom srodnopravne zastite.SNIMANJE-prvo beljezenje interpretacije u bilo kom obliku I na bilo koji nacin.UMNOZAVANJE-proizvodnja primjeraka djela ili predmeta srodnopravne zastite na bilo koji nacin I u bilo kom broju Da bi kd postojalo djelatnost koja ima karakter radnje izvrsenja mora biti preduzeta NEOVLASCENO,bez dozvole autora OBJEKT RADNJE jesu autorsko djelo I predmeti srodnopravne zastite u koje spadaju interpretacija,fonogram.videogram,emisija I baza podataka.FONOGRAM-zapis zvuka na nosacu zvuka.EMISIJA u elektromagnetni ili drugi signal pretvoreni zvucno vizuelni sadrzaj koji se emituje radi saopstavanja javnosti Zahtijeva se UMISLJAJ na subjektivnom planu STAV2-DRUGI OSNOVNI OBLIK-cini onaj ko stavi u promet ili u namjeri stavljanja u promet drzi neovlasceno umnozene ili neovlasceno stavljene u promet primerke autorskog dela,interpretacije,fonograma,videograma,emisije,racunarskog programa ili baze podataka. RADNJA IZVRSENJA-na 2 nacina:stavljanjem u promet neovlasceno umnozenih primjeraka autorskog djela ili drzanjem sa namjerom stavljanja u promet neovlasceno umnozenih ili neovlasceno stavljenih u promet primjeraka autorskog djela ili srodnopravne zastite.STAVLJANJE U PROMET-nudjenje primjeraka.DRZANJE SA NAMJEROM STAVLJANJA U PROMET-neovlasceno skladistenje radi stavljanja u promet OBJEKT RADNJE-neovlasceno umnozeni ili neovlasceno stavljeni u promet primjerci autorskog djela ili predmeta srodnopravne zastite NA subjektivnom planu zahtijeva se UMISLJAJ koji mora obuhvatiti I svijest da su primjerci autorskog djela neovlasceno umnozeni/stavljeni u promet UCINILAC moze biti svako lice STAV3-TEZI OBLIK-ako je djelo iz stavova 1 I 2 ucinjeno radi pribavljanja ekonomske koristi za sebe ili drugog Potreban je UMISLJAJ STAV4-POSEBAN OBLIK KRIVICNOG DJELA-kada neko proizvede,uveze,stavi u promet ,proda,da u zakup,reklamira u cilju prodaje,ili drzi u komercijalne svrhe uredjaje ili sredstva cija je osnovna ili pretezna namjena uklanjanje

zaobilazenje ili osujecivanje tehnoloskih mjera namijenjenih sprecacavanju povrede autorskih i srodnih prava ili ko takve uredjaje koristi u cilju povrede autorskih ili srodnih prava RADNJA IZVRSENJA je postavljena ALTERNATIVNO I predstavlja neku od sljedecih djelatnosti:proizvodnja,uvoz…(vidi iznad) OBJEKT RADNJE jesu sredstva cija je osnovna ili pretezna namjena uklanjanje,zaobilazenje ili osujecivanje tehnoloskih mjera cija je namjena sprecavanje povreda autorskih I srodnih prava Relevantan oblik krivice je umisljaj Stav5-obavezno oduzimanje I unistenje predmeta iz stava1-4 ovog clana POVREDA PRONALAZACKOG PRAVA ZASTITINI OBJEKT ovog kd je PATENT kao subjektivno I iskljucivo pravo kojim se,ako su ispunjeni zakonski uslovi,priznaje pravo na pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike I u sebi obuhvata odgovarajuca imovinska prava nosioca patenta Kd je blanketarne prirode STAV1-OSNOVNI OBLIK-postoji kada neko neovlasceno lice proizvodi uvozi izvozi nudi radi stavljanja u promet,stavlja u promet,skladisti ili koristi u privremenom prometu proizvod ili postupak zasticen patentom.RADNJA IZVRSENJA je alternativno propisana znaci da kd postoji ukoliko je preduzeta neka od sljedecih djelatnosti:proizvodnja,uvoz,izvoz,nudjenje radi stavljanja u promet(vidi gore pobroji sve).STAVLJANJE U PROMETpromjena drzavine Postojanje kd podrazumijeva vrsenje radnje izvrsenja NEOVLASCENO OBJEKT RADNJE jeste proizvod/postupak zasticen patentom Za krivicu neophodan umisljaj STAV2-TEZI OBLIK-postoji ako je djelom iz stava 1 pribavljena imovinska korist ili pricinjena materijalna steta koja prelazi MILION dinara STAV3-POSEBAN OBLIK-postoji ako neko neovlasceno objavi ili na drugi nacin ucini dostupnim sustinu tudjeg prijavljenog pronalaska prije nego sto je ovaj pronalazak objavljen na nacin predvidjen zakonom.RADNJA IZVRSENJAna 2 nacija,neovlascenim objavljivanjem,cinjenjem dostupnim pronalaska na drugi nacin. Da bi kd postojalo potrebno je da se radnja izvrsenja vrsi bez dozvole ovlascenog lica kao I da je preduzeta PRIJE nego je pronalazak objavljen na nacin predvidjen zakonom. Subjektivna strana podrazumijeva umisljaj koji obuhvata svijest da se radnja izvrsenja preduzima neovlasceno I da se radnja izvrsenja preduzima prije nego je pronalazak objavljen na nacin predvidjen zakonom STAV4-DRUGI POSEBAN OBLIK-kad neko neovlasceno podnese prijavu patenta ili u prijavi ne navede ili lazno navede proizvodjaca.RADNJA IZVRSENJA moze se ostvariti:neovlascenim podnosenjem prijave patenta…vidi gore Posljedica kd je povreda prava pronalazaca da u tom svojstvu bude naveden u prijavi za priznanje patenta Krivica podrazumijeva postojanje umisljaja STAV5-PREDMETI IZ STAVA1 I DVA CE SE ODUZETI I UNISTITI

KRIVICNA DELA PROTIV IMOVINE
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE;ovo su klasicna kd,zastitni objekt jeste imovina a vrste napada na imovinu se razlikuju kod pojedinih kd ove glave.osobina vecina kd ove glave jeste da se ona vrse u namjeri pribavljanja protivpravne koristi.najcesca podjela kd ove glave je prema objektu radnje na djela kod kojih je taj objekt tudja pokretna stvar I kd ciji su objekt radnje imovinska prava I interesi.kod nekih kd ove glave krivicno gonjenje zavisi od ostecenog KRADJA KD kradje ima 3 OBLIKA:KRADJU,TESKU KRADJU I SITNO DELO KRADJE RADNJA IZVRSENJA sastoji se u oduzimanju drugome TUDJE POKRETNE STVARI.ODUZIMANJE je dovrseno kada je doslo do prekidanja tudjeg pritezenja I zasnivanja pritezenja nad pokretnom stvari od strane izvrsioca-dovoljno je samo da postoji fakticka vlast nad predmetom od strane izvrsioca.RADNJA IZVRSENJA postoji I ako je stvar privremeno premjestena da bi se kasnije lakse zasnovalo pritezenje od izvrsioca.

Ako se nadje izgubljena stvar-kd utaje. POSLJEDICA kd jeste promjena pritezenja nad pokretnom stvari OBJEKT RADNJE jeste TUDJA POKRETNA STVAR.3 uslova se traze:1.da se radi o STVARI 2.da je stvar POKRETNA 3.da je stvar TUDJA.tudjom pokretnom stvari se smatraju I djelovi nepokretne stvari koje joj sluze.ako je u pitanju tzv ZBIRNA STVAR koja se sastoji od 2 ili vise stvari nesporno je da postoji samo 1 objekt I 1 kd-isto vazi I za ZBIR STVARI.ako se radi o ispravi u koju je inkorporisana vrijednost OBJEKT RADNJE je novac koji ucinilac ima namjeru da prisvoji koriscenjem te isprave.licne karte,pasos-u nacelu NISU objekt radnje Za postojanje kd potrebno je da je ODUZIMANJE DOVRSENO tj da je stvar dosla u pritezenje ucinioca Trazi se da postoji NAMJERA da se prisvajanjem tudje pokretne stvari pribavi imovinska korist.ako se tudja pokretna stvar oduzima radi privremene koristi KOJA NE UMANJUJE VRIJEDNOST STVARI uzece se da kd ne postoji NAMJERA mora biti sinhronizovana sa preduzimanjem RADNJE IZVRSENJA Na subjektivnom planu trazi se da postoji UMISLJAJ I navedena NAMJERA TESKA KRADJA KD kradje prerasta u TESKU KRADJU ukoliko je kradja izvrsena pod nekom od KVALIFIKATORNIH OKOLNOSTI predvidjenih u ovom clanu.u TESKU KRADJU moze prerasti SAMO OBICNA KRADJA. STAV1-PRVI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA postavljena je alternativno u:1.OBIJANJU.2PROVALJIVANJU 3.SAVLADAVANJU MEHANICKIH/ELEKTRONSKIH PREPREKA 4.DRUGOM SAVLADJIVANJU VECIH PREPREKA.ODUZIMANJE STVARI vrsi se obijanjem ili provavljivanjem u zatvorene prostore. OBIJANJE-nasilno prodiranje u zatvorene prostore uz upotrebu fiz snage radi nasilnog uklanjanja prepreka sa ciljem ulaska u zatvoreni prostor.PROVALJIVANJE-ulazenje ili otvaranje zatvorenog prostora BEZ FIZICKOG OSTECENJA uredjaja za zatvaranje STAV1-TACKA 2-kada je kradja izvrsena od strane GRUPE.GRUPA-NAJMANJE 3 LICA povezanih radi trajnog/povremenog vrsenja kd koja ne mora da ima odredjene uloge svojih clanova,stalnost clanstva ili razvijenu strukturu STAV1-TACKA3-KRADJA IZVRSENA NA NAROCITO OPASAN/NAROCITO DRZAK NACIN-rijec je o 2 oblika teske kradje kod kojih se razlicite okolnosti vezuju za razicite RADNJE IZVRSENJA.NAROCITO OPASAN NACIN-kradja izvrsena tako da mora doci do opasnosti po zivot tijelo ili imovinu pasivnog subjekta/bilo kog drugog lica-APSTRAKTNA OPASNOST(znaci nije nastupila).NAROCITO DRZAK NACIN-prelazi granicu drskosti uobicajene za kradju,granicu je tesko postaviti,obicno se granici sa kd RAZBOJNISTVA) STAV1-TACKA4-kada je ucinjena od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo ORUZJE/ OPASNO ORUDJE RADI NAPADA/ODBRANE.potrebno je da je IZVRSILAC imao pri sebi kakvo ORUZJE/OPASNO ORUDJE I da je POSTOJALA NAMJERA da se ono upotrijebi STAV1-TACKA5-kada je izvrsena za vrijeme POZARA,POPLAVE,ZEMLJOTRESA ILI DRUGOG UDESA STAV1-TACKA6-kada je iskoriscena bespomocnost/drugo tesko stanje nekog lica radi vrsenja kradje.tu su dvije situacije kada je izvrsiocu olaksano oduzimanje stvari jer se pasivni subjekt nalazi u bespomocnosti I kada izvrsilac iskoriscava neko drugo tesko stanje pasivnog subjekta radi kradje.za razliku od bespomocnosti nije nuzno da se sam pasivni subjekt nalazi u nekom teskom stanju,bitno je da je stvar ukradena ISKORISCAVANJEM tog stanja. STAV2-postoji kada vrijednost ukradene stvari prelazi 450.000 dinara-mjerodavna TRZISNA VRIJEDNOST ili kad je u pitanju kulturno dobro/dobro koje uziva prethodnu zastitu/prirodno dobro STAV3-TEZI OBLIK-kada je izvrsenjenjem djela iz stava1/2 pribavljena imovinska korist od preko 1.500.000 dinara Neophodan je UMISLJAJ koji mora obuhvatiti svijest o kvalifikatornoj okolnosti. RAZBOJNICKA KRADJA KD kradje predstavlja SLOZENO KD koje se sastoji iz KRADJE I PRINUDE RADNJA IZVRSENJA se sastoji u upotrebi sile/prijetnji da ce se neposredno napasti na zivot/tijelo u namjeri da se ukradena stvar zadrzi,znaci da je KRADJA VEC IZVRSENA IZVRSILAC je zatecen dok se jos nalazi na mjestu izvrsenja/dok odnosi ukradenu stvar.ZATECEN-znaci da kradja jos traje.

RAZBOJNICKA KRADJA moze biti izvrsena na SVAKOM MJESTU NA KOM SE IZVRSILAC NALAZI DOK JE U BJEKSTVU SA UKRADENOM STVARI I u pogledu stvari koje su predmet SITNOG DJELA KRADJE. IZVRSILAC moze biti samo ono lice koje je prethodno IZVRSILO KRADJU Djelo se moze izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM a mora postojati I namjera da se ukradena stvar zadrzi. STAV2-TEZI OBLIK-kad vrijednost ukradenih stvari prelazi 1.500.000 hiljada dinara STAV3-DRUGI TEZI OBLIK-prvi slucaj:ukoliko je djelo iz stava 1 I 2 ucinjeno OD STRANE GRUPE,drugi slucaj:ukoliko je teska tjelesna povreda nanijeta prilikom izvrsenja razbojnicke kradje kao I da u odnosu na nju POSTOJI UMISLJAJ UCINIOCA.teska tjelesna povreda NE MORA biti nanesena licu od koga se stvar oduzima. ZIDKZ-NAJTEZI OBLIK RAZBOJNICKE KRADJE-ako je djelo iz stava1 do 3 ucinjeno od strane ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE RAZBOJNISTVO KD razbojnistva je SLOZENO KD koje se sastoji iz kd PRINUDE I kd KRADJE-to je KRADJA koja se vrsi upotrebom PRINUDE RADNJA IZVRSENJA sastoji se u oduzimanju tudje pokretne stvari upotrebom sile/prijetnje.SILA-mora biti upravljena protiv nekog lica a PRIJETNJA mora biti kvalifikovana-prijeti se neposrednim napadom na zivot I tijelo.NE mora se prijetiti licu od koga se oduzima stvar. Radi se o DVOAKTNOM KD za cije se postojanje trazi KUMULATIVNO PREDUZIMANJE OBJE RADNJE:upotreba sile/prijetnnje I oduzimanje tudje pokretne stvari.PRVO se preduzima akt prinude DAKLE SILA/ PRIJETNJA DA CE SE NEPOSREDNO NAPASTI NA ZIVOT I TIJELO a onda se oduzima tudja pokretna stvar.Otpor pasivnog subjekta NIJE NEOPHODAN ali je potrebno da je ZRTVA SHVATI KAO OZBILJNU. POKUSAJ postoji ako je preduzeta sila/prijetnja koja je upravljena na oduzimanje tudje pokretne stvari.POKUSAJ postoji sve dok nije zasnovano PRITEZENJE nad oduzetom stvari od strane UCINIOCA Neophodan je UMISLJAJ koji obuhvata svijest da se upotrebom prinude oduzima tudja pokretna stvar. Kd razbojnistvo se od kd teske kradje razlikuje jer kod kd teska kradja se koristi IZNENADJENJE PASIVNOG SUBJEKTA I NE PRIMJENJUJE SE SILA DA BI SE SAVLADAO AKTUELNI ILI OCEKIVANI OTPOR STAV2-KVALIFIKOVANI OBLIK-u sljedecim slucajevima:1.kada vrijednost oduzetih stvari PRELAZI 1.500.000.DINARA,2.kada je djelo ucinjeno od strane GRUPE ili je nekom licu SA UMISLJAJEM ucinioca nanesena teska tjelesna povreda.teska tjel povreda NE MORA BITI nanesena licu od koje se stvar oduzima. STAV3-NAJTEZI OBLIK-ako je djelo ucinjeno od strane ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE STAV4-PRIVILEGOVANI OBLIK-djelo se od osnovnog razlikuje prema vrijednosti oduzetih stvari kao I namjeri ucinioca da pribavi malu imovinsku korist.kumulativno se zahtijeva I SUBJEKTIVNI I OBJEKTIVNI USLOV a kod objektivnog uslova ZIDKZ PREDVIDJA 15.000 DINARA POKUSAJ je kaznjiv UTAJA Kod ovog kd se stiti ISKLJUCIVO SVOJINA STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA se sastoji u prisvajanju tudje pokretne stvari koja je izvrsiocu povjerena.STVAR JE POVJERENA nekom licu onda kada se nalazi u njegovom pritezanju po nekom pravnom osnovu koji NE VODI sticanju svojine.nije nuzno da je stvar povjerena od vlasnika stvari PRISVAJANJE pocinje onda kada izvrsilac pocne da se prema povjerenoj stvari ponasa kao vlasnik. Za postojanje kd neophodno je da je prisvajanje izvrseno u namjeri da se sebi ili drugom pribavi IMOVINSKA KORIST.Djelo je DOVRSENO I kada ta korist jos nije pribavljena. OBJEKT KRIVICNOG DJELA je tudja pokretna stvar Djelo nece postojati ako ucinilac vrati drugu stvar iste kolicine I kvaliteta STAV2-TEZI OBLIK-ako kd izvrsi STARALAC-kvalifikatorna okolnost ovdje je zloupotreba povjerenja. STAV3-TEZI OBLIK-ako vrijednost utajenih stvari prelazi 450.000DINARA STAV4-NAJTEZI OBLIK-KVALIFIKATORNA OKOLNOST SE ODNOSI NA OBJEKT UTAJE I tu postoje 2 situacije:kada utajena stvar predstavlja kulturno dobro ili kada vrijednost utajene stvari PRELAZI 1.500.000 DINARA

STAV5-LAKSI OBLIK-u 2 slucaja:utaja stvari koja je nadjena I utaja stvari do koje se slucajno doslo. Za sve oblike je neophodan UMISLJAJ kao I namjera da se sebi ili drugom pribavi protivpravna imovinska korist PREVARA ZASTITNI OBJEKT kd PREVARE je IMOVINA U CJELINI STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u navodjenju nekog lica da nesto ucini/neucini na stetu svoje/tudje imovine. NAVODJENJE se vrsi na 2 nacina:1.dovodjenjem u zabludu tog lica laznim prikazivanjem ili prikrivanjem cinjenica ili 2.odrzavanjem u zabludi.DOVODJENJE U ZABLUDU-jeste stvaranje pogresne predstave o nekim cinjenicama.ODRZAVANJE U ZABLUDI-izvrsilac svojim izjavama ili precutkivanjem odrzava u zabludi pasivnog subjekta koji vec ima pogresnu predstavu o nekoj cinjenjci. PREDMET PREVARNE IZJAVE su cinjenice. RADNJA IZVRSENJA moze se preduzeti I necinjenjem. POSLJEDICA sastoji se u cinjenju/necinjenju pasivnog subjekta na stetu svoje/tudje imovine.Steta MORA zaista da nastupi. Na subjektivnom planu-UMISLJAJ I NAMJERA da se dovodjenjem/odrzavanjem u zabludi pasivnog subjekta pribavi kakva protivpravna korist. STAV2-LAKSI OBLIK-razlikuje se od osnovnog samo u pogledu NAMJERE-privilegujucu okolnost predstavlja namjera da se prevarom drugi samo osteti a ne I da se pribavi protivpravna imovinska korist. STAV3-TEZI OBLIK-kada je djelom iz stavova 1 I 2 pribavljena imovinska korist/nanijeta steta preko 450.000DINARA STAV4-NAJTEZI OBLIK-kada je djelom iz stavova 1 I 2 pribavljena imovinska korist/nanijeta steta preko 1.500.000 DINARA SITNA KRADJA,UTAJA I PREVARA Istim clanom su inkriminisani LAKSI OBLICI 3 kd:KRADJE UTAJE I PREVARE Za postojanje ovog kd osim BITNIH OBILJEZJA OSNOVNOG OBLIKA TIH KRIVICNIH DJELA potrebno je da KUMULATIVNO budu ostvarena 2 uslova:1.da vrijednost ukradenih stvari NE PRELAZI 15.000 DINARA(OBJEKTIVNI USLOV) 2.da je ucinilac isao za tim da pribavi malu imovinsku korist/prouzrokuje malu stetu(SUBJEKTIVNI USLOV).SUBJEKTIVNI USLOV mora postojati U VRIJEME izvrsenja kd. UNISTENJE I OSTECENJE TUDJE STVARI Ovim kd se stiti imovina STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA ima 3 oblika:1.OSTECENJE TUDJE STVARI 2.UNISTENJE TUDJE STVARI 3.CINJENJE NEUPOTREBLJIVOM TUDJE STVARI.OSTECENJE-kada su svojstva djelimicno promijenjena,UNISTENJEpotpuno mijenjanje svojstva stvari u negativnom smislu,CINJENJE NEUPOTREBLJIVOM-kada se vise ne moze koristiti Za postojanje kd nebitno je moze li se stvar opraviti OBJEKT KRIVICNOG DJELA MOGU BITI POKRETNE I NEPOKRETNE STVARI SUBJEKTIVNA STRANA kd podrazumijeva UMISLJAJ. STAV2-TEZI OBLIK-kada je djelom iz stava 1 prouzrokovana steta koja prelazi iznos od 450.000DINARA STAV3-NAJTEZI OBLIK-kada je djelom iz stava 1 prouzrokovana steta koja prelazi 1.500.000 DINARA kao I ako je izvrseno prema kulturnom dobru I zasticenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra I prema dobru koje uziva prethodnu zastitu Ako je objekt ovog kd u privatnom posjedu gonjenje se preduzima po PRIVATNOJ TUZBI. NEOVLASCENO KORISCENJE TUDJEG VOZILA STAV1-OSNOVNI OBLIK-cini ga onaj ko bez pristanka ovlascenog lica koristi tudje motorno vozilo RADNJA IZVRSENJA se sastoji u neovlascenom koriscenju tudjeg motornog vozila.KORISCENJE-kod ovog kd podrazumijeva upotrebu u smislu voznje/stavljanja u pogon I radi se o PRIVREMENOM koriscenju sa namjerom da se vozilo vrati nakon upotrebe.

Kd je ucinjeno ako je radnja izvrsena JEDNOM ILI VISE PUTA Za postojanje kd uslov je da se koriscenje tudjeg motornog vozila vrsi BEZ PRISTANKA ovlascenog lica kao I da je u pitanju tudje motorno vozilo Kd je DOVRSENO kada je doslo do koriscenja motornog vozila.POKUSAJ bi predstavljalo ukljucivanje motora I on je KAZNJIVKrajnja nuzda-opsti osnov iskljucenja protivpravnosti.OBJEKT RADNJE je tudje motorno vozilo.IZVRSILAC moze biti svako lice.zahtijeva se UMISLJAJ ucinioca koji mora obuhvatiti svijest da se tudje motorno vozilo koristi bez pristanka ovlascenog lica. STAV2-TEZI OBLIK-ako je djelo iz stava 1 ucinjeno provaljivanjem/obijanjem motornog vozila ili upotrebom sile/prijetnje.ozbiljnost prijetnje se procjenjuje sa SUBJEKTIVNOG stanovista. IZNUDA ZASTITNI OBJEKT KD jeste IMOVINA U CJELINI,kako stvari tako I imovinska prava I interesi STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u prinudjivanju pasivnog subjekta da nesto ucini/ne ucini na stetu svoje/tudjeimovine.PRINUDA se sastoji u upotrebi sile/prijetnje pri cemu sila kao I kod ostalih kd dok se prijetnja vrjednuje sa SUBJEKTIVNOG stanovista I ne mora biti kvalifikovana POSLJEDICA KD se sastoji u cinjenju/ne cinjenju na stetu svoje/tudje imovine.STETA mora nastupiti. Razlika u odnosu na kd razbojnistva- kod kd iznude pasivni subjekt je pod uticajem prinude SAM predao stvar izvrsiocu POKUSAJ postoji onda kada je priminjenjena prinuda (sila/prijetnja) u cilju da se pasivni subjekt prinudi da nesto ucini/ne ucini na stetu svoje/tudje imovine. Zahtijeva se UMISLJAJ kao I namjera da se za sebe/drugog pribavi protivpravna imovinska korist STAV2-TEZI OBLIK-postoji onda kada je izvrsenjem djela iz stava1 pribavljena protivpravna imovinska korist koja prelazi 450.000 DINARA STAV4-JOS TEZI OBLIK-postoji u 2 slucaja:1.BAVLJENJE IZNUDOM(nije dovoljno samo jednom).2kvalifikatorna okolnost DA JE DJELO IZVRSENO OD STRANE GRUPE(GRUPA-NAJMANJE 3 LICA POVEZANIH RADI TRAJNOG/ POVREMENOG VRSENJA KD) NAJTEZI OBLIK-kada je djelo ucinjeno od strane ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE PRIKRIVANJE STAV1-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u prikrivanju,proturanju,kupovini,primanju u zalogu ili pribavljanju na drugi nacin stvari koja je pribavljena krivicnim djelom ili onoga sto je za tu stvar dobijeno prodajom ili zamjenom.RADNJA IZVRSENJA je postavljena ALTERNATIVNO pa je djelo DOVRSENO preduzimanjem bilo koje od alternativnih radnji izvrsenja-ne trazi se nastupanje odredjene posljedice Za postojanje kd nije neophodno da je izvrsilac zasnovao pritezenje u odnosu na stvar koju prikriva.IZVRSILAC ne moze biti lice koje je stvar pribavilo krivicnim djelom kao ni saizvrsilac prethodnoh djela. OBJEKT RADNJE mogu biti POKRETNE I NEPOKRETNE STVARI(zakon ne isljucuje nepokretne) pribavljene bilo kojim kd. Za postojanje kd potreban je UMISLJAJ I ZNANJE izvrsioca da je stvar pribavljena kd-om/znanje o onome sto je za tu stvar dobio prodajom/zamjenom. STAV2-LAKSI OBLIK-ako ucinilac nije znao da je stvar pribavljena kd-om ali je to MOGAO I MORAO da zna-NESVJESNI NEHAT. ZIDKZ-STAV3-NOVI OBLIK KD-u slucaju da neko zahtijeva naknadu za povracaj stvari za koje ZNA/mogao/morao/bio duzan da zna da su pribavljene krivicnim djelom. Na subj planu potrebna je NAMJERA da se sebi/drugom licu pribavi protivpravna imovinska korist.ovo kd postojace samo u slucaju da nisu ostvarena obiljezja nekog drugog TEZEG KD tj.djelo je SUPSIDIJARNOG KARAKTERA. STAV4-TEZI OBLIK-postoji ako su ispunjene 3 kvalifikatorne okolnosti:1.ako se ucinilac BAVI vrsenjem kd,2 ako je djelo izvrseno od strane GRUPE ili stvar predstavlja kulturno dobro od izuzetnog/velikog znacaja tj dobro koje uziva prethodnu zastitu3.kada vrijednost stvari koje se prikrivaju PRELAZI 1.500.000 DINARA

KRIVICNA DELA PROTIV PRIVREDE
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:ova KD obuhvataju I jednu posebnu kategoriju fizickih lica(iz pravnih lica cija se nedozvoljena delatnost suzbija) a to su ODGOVORNA lica.Inkriminacije su dopunjene tzv blanketarnim dispozicijama.KD iz ove glave su dela protiv privrede ali ih ne treba automatski smatrati privrednim krivicnim delima.Grupni zastitni objekt-privredni system.IZVRSILAC-u velikoj vecini moze biti svako lice a u dosta slucajevaodgovorno lice u preduzecu/drugom subjektu privrednog poslovanja a kod nekih KD I preduzetnici.KD se po pravilu mogu ostvariti sa UMISLJAJEM(najcesce direktnim).Rijetko-I iz nehata. FALSIFIKOVANJE NOVCA NOVAC je metalni/papirni/od nekog drugog materijala izradjen novac koji se na osnovu zakona nalazi u opticaju u Republici Srbiji. STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA je postavljena ALTERNATIVNO:PRAVLJENJE LAZNOG NOVCA/PREINACENJE PRAVOG NOVCA.PRAVLJENJE LAZNOG NOVCA-proizvodnju novca koji u svemu izgleda kao pravi tj MORA biti uspjeli falsifikat.PREINACENJE PRAVOG NOVCA-prepravljanje vazeceg novca na njegovu VECU nominalnu vrijednost Kd je SVRSENO kada je lazni novac NAPRAVLJEN/pravi novac PREINACEN Zahtijeva se DIREKTAN UMISLJAJ uz postojanje odredjene NAMJERE STAV2-DRUGI OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA je pribavljanje laznog novca u namjeri da se stavi u opticaj kao pravi I stavljanje laznog novca u opticaj.PRIBAVLJANJE se moze vrsiti na razne nacine(kupovina po nizoj vrijednosti I sl)ali MORA postojati namjera ucinioca da se on pusti u opticaj kao pravi. Za POSTOJANJE oblika kd dovoljno je da se novac pribavlja u odredjenoj namjeri.kd je SVRSENO pribavljanjem laznog novca u odredjenoj namjeri STAVLJANJE LAZNOG NOVCA U OPTICAJ znaci ubacivanje u novcane tokove laznog/preinacenog novca.obicno se vrsi od lica koje nije ucestvovalo u prethodnim radnjama ALI desava se da to radi I lice koje je taj novac napravilo/preinacilo. Kd je svrseno stavljanjem laznog novca u opticaj.zahtijeva se DIREKTAN UMISLJAJ. STAV3-TEZI OBLIK-ako je djelom iz stavova 1i 2 napravljen,preinacen,pribavljen ili stavljen u promet lazan novac u iznosu VECEM OD 1.500.000 DINARA.KD je svrseno kad je napravljen,preinace,pribavljen ili stavljen u promet lazni novac u ovom iznosu. STAV4-DVA LAKSA OBLIKA-1.cini ga lice koje lazan novac koji je primilo kao pravi,saznavsi da je lazan,pusti u opticaj.bitno je da u momentu prijema ucinilac NIJE ZNAO da se radi o laznom novcu.kd je svrseno kad je takav novac pusten u optica.Zahtijeva se UMISLJAJ kao oblik krivice.2.kad neko zna da je nacinjen lazan novac/da je lazan novac stavljen u opticaj pa to ne prijavi-kd se ostvaruje NECINJENJEM.kd je svrseno kad je kod ucinioca postojala obaveza na CINJENJE.zahtijeva se UMISLJAJ STAV5-obavezna mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta IZDAVANJE CEKA I KORISCENJE PLATNIH KARTICA BEZ POKRICA STAV1-OSNOVNI OBLIK-INKRIMINISANO JE KORISCENJE PLATNIH KARTICA BEZ POKRICA-RADNJA IZVRSENJA jeste koriscenje debitne platne kartice za koju ne postoji pokrice u trenutku trosenja/koriscenje kreditne platne kartice za koju nije obezbjedjeno pokrice u u ugovorenom roku.DEBITNE-potrebno pokrice u trenutku troska za cio iznos,izdaju ih samo banke.KREDITNE-imaju limit do kog nije potrebno pokrice u trenutku trosenja,izdaju Ih I druge institucije. POSLJEDICA jeste pribavljanje imovinske koristi sebi/drugome u iznosu koji PRELAZI 10.000 DINARA KD se moze izvrsiti samo sa UMISLJAJEM koji mora obuhvatiti svijest da debitna platna kartica u trenutku trosenja nema pokrice odnosno da za kreditnu platnu karticu pokrice nece biti obezbijedjeno u ugovorenom roku. STAV2-DRUGI OSNOVNI OBLIK-OBUHVATA IZDAVANJE CEKA BEZ POKRICA ALI I IZDAVANJE DRUGIH SREDSTAVA PLACANJA BEZ POKRICA-RADNJA IZVRSENJA jeste izdavanje/stavljanje u promet ceka,mjenice,akceptnog naloga,garancije/nekog drugog sredstva placanja/obezbjedjenja placanja. POSLJEDICA ista kao kod prvog oblika kd.zahtijeva se UMISLJAJ I ZNANJE da cek/drugo sredstvo placanja nema pokrice

ZA OBA OBLIKA KD PREDVIDJEN JE ISTI KVALIFIKOVANI OBLIK koji postoji ukoliko je vrsenjem ovih kd pribavljena protivpravna imovinska korist VECA OD 100.000 DINARA STAV5-smatrace se da je PRODUZENIM KD OSTVAREN ZBIR IZNOSA OSTVARENIH POJEDINACNIM DJELIMA UKOLIKO JE TO OBUHVACENO JEDINSTVENIM UMISLJAJEM UCINIOCA PORESKA UTAJA STAV1-OSNOVNI OBLIK-cini ko u namjeri da potpuno/djelimicno izbjegne placanje poreza doprinosa/drugih propisanih dazbina daje lazne podatke o zakonito stecenim prihodima,o predmetima ili drugim cinjenicama koje su od uticaja na utvrdjivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj namjeri,u slucaju obavezne prijave ne prijavi zakonito stecen prihod odnosno predmete ili druge cinjenice koje su od uticaja na utvrdjivanje ovakvih obaveza a iznos obaveze cije se placanje izbjegava prelazi 150.000DINARA OBJEKT KD su odredjene obaveze nekog lica(fizickog/pravnog)u vezi sa porezom,doprinosom ili drugip propisanim dazbinama.DAZBINE su oblik poskih prihoda-kod ovog kd one su SPOREDNI prihod koji se nalpacuje uz glavni. RADNJA KRIVICNOG DJELA JE ,najsire,PREVARNA DJELATNOST koja se ALTERNATIVNO manifestuje kao radnja cinjenja/necinjenja.u zakonu se navodi kako se ostvaruje. Prihodi,predmeti,druge cinjenice moraju biti steceni ZAKONITO. OBJEKTIVNI USLOV INKRIMINACIJE NE TREBA DA BUDE OBUHVACEN UMISLJAJEM UCINIOCA KD je SVRSENO onda kada je ucinilac dao lazne podatke o zakonito stecenim prihodima/drugim cinjenicama od uticaja na utvrdjivaje ovakvih obaveza odnosno kad takve cinjenice nije prijavio ili je na drugi nacin prikrio podatke koji se odnose na utvrdjivanje navedenih obaveza. IZVRSILAC djela je u svakom slucaju FIZICKO LICE ali kao PORESKI OBVEZNIK ILI NEKI DRUGI PORESKI DUZNIK.PORESKI OBVEZNIK-je poreski duznik koji je obavezan da plati porez. Kd se moze izvrsiti samo sa DIREKTNIM UMISLJAJEM uz namjeru potpunog/djelimicnog izbjegavanja placanja poreza ili drugih dazbina. STAV2-TEZI OBLIK-ako iznos utaje obaveze iz stava1 cije se placanje potpuno/djelimicno izbjegava PRELAZI 1.500.000 DINARA Stav3-NAJTEZI OBLIK-ako iznos obaveza iz stava1 PRELAZI 7.500.000 DINARA PRANJE NOVCA KD ima nekoliko oblika koji su medjusobno povezani I cine jedinstvenu cjelinu-to su 3 OBLIKA PRVI OBLIK-postoji kad se izvrsi konverzija ili prenos imovine sa znanjem da ta imovina potice od krivicnog djela u namjeri da se prikrije ili lazno prikaze nezakonito porijeklo imovine. RADNJA IZVRSENJA je ALTERNATIVNO odredjena I moze se sastojati kako u koverziji tako I u prenosu imovine.POTREBNO JE da se konverzija/prenos vrsi SA ZNANJEM da ta imovina potice od kd.Mora postojati I namjera-da se prikrije ili lazno prikaze nezakonito porijeklo imovine. ZNANJE podrazumijeva vrlo visok stepen svijesti kod ucinioca I predodredjuje postojanje DIREKTNOG UMISLJAJA U smislu ovog kd KONVERZIJU bi trebalo shvatiti kao pretvaranje jednog nepunovaznog pravnog posla u punovazan pravni posao uz zadrzavanje istih ili slicnih ekonomskih efekata koji bi se postigli prvobitnim pravnim poslom.IMOVINA-smatra se dobro svake vrste I isprava kojom se dokazuje pravo ili interes u odnosu na takvo dobro.IMOVINOM se smatra I prihod ili druga korist ostvarena,neposredno ili posredno iz kd kao I dobro u koje je ona pretvorena ili sa kojim je pomijesana. Dovoljno je da lice u pitanju zna da je kd izvrseno I potrebno je da izvrsilac to cini u odredjenoj namjeri. DRUGI OBLIK ISTOG KD cini lice koje prikrije/lazno prikaze cinjenice o imovini sa znanjem da ta imovina potice od kd.pretpostavlja se da se ta imovina vec nalazi po nekom nelegalnom osnovu kod izvrsioca. RADNJA IZVRSENJA se sastoji u prikrivanju ili laznom prikazivanju.PRIKRIVANJE-vidi ranije kd.LAZNO PRIKAZIVANJEPREDSTAVLJANJE neke cinjenice tako da ne odgovara stvarnom stanju. TRECI OBLIK podrazumijeva sticanje drzanje ili koriscenje imovine sa znanjem,ali u trenutku prijema, da ta imovina potice od kd. RADNJA IZVRSENJA je sticanje,drzanje ili koriscenje imovine.

POKUSAJ je kaznjiv. TEZI OBLIK KD predvidjen je u st.2 I odredjen je s obzirom na iznos novca/vrednost imovine kod nekog od oblika iz st.1.Ako iznos novca/imovine prelazi 1.500.000DIN POSTOJACE TEZI OBLIK KD. ZA sve oblike KD iz st.1 uslov za postojanje kd da kod ucinioca postoji znanje da ta imovina potice od KD. STAV3-UCINILAC moze biti i lice koje je imovinu steklo izvrsenjem KD-prema najnovijim ZID(09)-nije bitno koje KD je izvrseno. NAJTEZI OBLIK KD iz ovog clana-kada je delo iz st.1 I st.2 ovog clana izvrseno u GRUPI.GRUPA-najmanje 3 lica(bitno samo za kd iz st1 I 2). STAV5-predvidja odgovornost I za nehat kod kd iz st.1 I 2.Podrazumeva se das u ostvarena obelezja kd predvidjenih st1i 2 pri cemu je ucinilac MOGAO I BIO DUZAN DA ZNA da novac/imovina predstavljaju prihod ostvaren KDom.Treba uzeti da se radi o nesvesnom nehatu koji predstavlja donju granicu krivice kod ovog KD. STAV6-predvidja se odgovornost odgovornog lica u pravnom licu(koje se bavi otkrivanjem I sprecavanjem pranja novca) a koje ucini neko od dela iz st1,2 I 5.Dolazi u obzir kako umisljaj (kao oblik krivice)tako I nehat,u zavisnosti od KD. STAV7-obavezna primena mere bezbednosti oduzimanja predmeta. PROUZROKOVANJE STECAJA KD iz STAVA1 ovog clana cini odgovorno lice u preduzecu/drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica,koje neracionalnim trosenjem sredstava/njihovim otudjenjem u bescenje,prekomernim zaduzivanjem,preuzimanjem nesrezmernih obaveza,lakomislenim zakljucivanjem ugovora sa licima nesposobnim za placanje,propustanjem blagovremenog ostvarivanja potrazivanja,unistavanjem/prikrivanjem imovine ili drugim radnjama koje nisu u skladu sa savesnim poslovanjem prouzrokuje stecaj I time drugog osteti. RADNJA KD je alternativno odredjena a proizlazi iz zakonske odredbe-vidi st.1 POSLJEDICA KD se sastoji u prouzrokovanju stecaja,do nje moze dovesti jedna/vise navedenih delatnosti.Potrebno je da postoji uzrocna veza izm preduzimanja neke od djelatnosti odgovornog lica I prouzrokovanja stecaja. Kao uslov za postojanje KD zahtijeva se da je tim radnjama drugi ostecen-objektivni uslov inkriminacije.Drugi moze biti I pravno I fizicko lice.POJAM OSTECENJA-treba ga sire shvatiti kao svako umanjenje imovine,izgubljenu dobit ili umanjenje poslovnog ugleda. KD je svrseno kada je odluka o pokretanju stecajnog postupka postala pravosnazna.NE TRAZI SE da je stecajni postupak I sproveden. IZVRSILAC KD moze biti samo odgovorno lice u preduzecu/drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica. Zahteva se UMISLJAJ,direktni/eventualni.Umisljajem NE TREBA da bude obuhvacen I objektivni uslov inkriminacije. STAV2-moguce kaznjavanje odgovornog lica I kad je delo iz st1 ucinjeno iz nehata.Dolazi u obzir svjesni/nesvjesni nehat odgovornog lica. OSTECENJE POVERIOCA(ljiljana:ZLOUPOTREBA POVERENJA) Ovo KD moze se izvrsiti za vreme insolventnosti(nesposobnost za placanje)preduzeca/drugog subjekta privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica. KD ima 3 oblika-osnovni I 2 teza. STAV1-osnovni oblik KD postoji kada odgovorno lice u preduzecu/drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica/preduzetnik,znajuci da je taj subjekt postao nesposoban za placanje,isplatom duga/na drugi nacin namerno stavi nekog poverioca u povoljniji polozaj I time znatno osteti drugog poverioca. KD se u osnovi sastoji u favorizovanju odredjenog poverioca na racun drugog. RADNJA IZVRSENJA KD je namerno stavljanje nekog poverioca u povoljniji polozaj isplatom duga/na drugi nacin.ISPLATA DUGA-kada se potrazivanja odredjenog poverioca podmiruju mimo utvrdjenog redosleda a prema drugom se obaveze ne postuju/kad se potrazivanja odredjenog poverioca namiruju u vecoj srazmeri. Potrebno je da se to cini NAMERNO od strane odgovornog lica/preduzetnika. KD se vrsi u odredjenom trenutku za odredjenog subjekta-onda kada je nesposoban za placanje.

POSLJEDICA KD je ostecenje drugog poverioca.OSTECENJE mora biti znatno->600.000DIN. KD je svrseno kada je drugi poverilac ZNATNO OSTECEN. IZVRSILAC KD moze biti odgovorno lice u u odredjenom subjektu privrednog poslovanja/preduzetnik.FAVORIZOVANI POVERILAC moze odgovarati kao PODSTREKAC/POMAGAC ako je odredjenim delatnostima ostvario uslove za te oblike saucesnistva. Zahteva se DIREKTAN UMISLJAJ koji podrazumeva I postojanje znanja o njegovoj nesposobnosti za placanje,trazi se I odredjena namera. STAV2-TEZI OBLIK-IZIGRAVANJE POVERIOCA-cini odgovorno lice/preduzetnik koje znajuci da je taj subjekt postao nesposoban za placanje,a u nameri da izigra/osteti poverioca prizna neistinito potrazivanje,sastavi lazni ugovor/nekom drugom prevarnom radnjom osteti poverioca. RADNJA KD je prevarna delatnost-pogledaj opis st2.NEZAKONITO POTRAZIVANJE je potrazivanje bez stvarnog osnova.LAZNI UGOVORI su ugovori kojima se ustanovljavaju nepostojece obaveze. Prethodne delatnosti treba da se vrse u nameri izigravanja/ostecenja poverioca. KD se moze izvrsiti samo u odredjenom trenutku-kad je odredjeni subjekt postao nesposoban za placanje. Za razliku od st1 ovde se generalno radi o ostecenju poverioca-ne praveci razliku izmedju pojedinih. POSLJEDICA KD-izigravanje/ostecenje poverioca.NE TRAZI SE znatno ostecenje.Nebitno koliko je poverilaca. IZVRSILAC KD-odgovorno lice u odredjenom privrednom subjektu/preduzetnik. Zahteva se UMISLJAJ kao I znanje o svojoj nesposobnosti za placanje.Trazi se I NAMERA izigravanja/ostecenja poverioca. STAV3-NAJTEZI OBLIK-odredjen je prema POSLEDICI-postojace ako je usled dela iz st 1 I 2 poveriocu prouzrokovana steta VELIKIH RAZMERA ili je prema ostecenom zbog toga doslo do pokretanja postupka prinudnog poravnanja/stecaja.STETA VELIKIH RAZMERA-kada je steta>6.000.000DIN. ZA OSNOVNI OBLIK TRAZI SE UMISLJAJ A ZA TEZU POSLEDICU NEHAT. ZLOUPOTREBA OVLASCENJA U PRIVREDI Ovo KD podrazumeva vise samostalnih KD s obzirom na alternativno odredjenu radnju izvrsenja. IZVRSILAC KD u svim slucajevima moze biti odgovorno lice u preduzecu/drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica/preduzetnik. IZVRSILAC preduzima neku od delatnosti navedenih u tac1-5 u odredjenoj nameri a to je namera pribavljanja protivpravne imovinske koristi za pravno lice u kojem je zaposleno /za drugo pravno lice/drugog subjekta privrednog poslovanja koji ima svojstvo pravnog lica/za preduzetnika. Za vecinu navedenih radnji navedenih u tac1-5 pored odgovornog moze odgovarati I pravno lice. TACKA1-KD se sastoji u stvaranju/drzanju nedozvoljenih novcanih,robnih/drugih vrednosnih fondova u zemlji/inostranstvu/u protivpravnom onemogucavanju ostvarivanja vlasnickih prava akcionara.NE MORA doci do koriscenja sredstava. TACKA2-KD se sastoji u dovodjenju u zabludu organa upravljanja u preduzecu/drugom pravnom licu prilikom donosenja odluka o poslovima upravljanja/ u stavljanju preduzeca/drugog pravnog lica u povoljniji polozaj prilikom dobijanja sredstava/drugih pogodnosti koje im se ne bi priznale prema postojecim propisima.RADNJA IZVRSENJAsastavljanje isprava neistinite sadrzine,laznim bilansima,procenama ili investiranjem odnosno laznim prikazivanjem ili prikrivanjem cinjenica,neistinitim prikazivanjem stanja ili kretanja sredstava ili rezultata poslovanja. TACKA3-KD postoji kada odgovorno lice/preduzetnik sredstva sa kojim raspolaze odredjeni privredni subjekt koristi protivno njihovoj nameni.Nebitno je da li je to bilo krace/duze vreme. TACKA4-KD ce postojati I kada izvrsilac na drugi nacin grubo povredi ovlascenja u pogledu upravljanja,raspolaganja I koriscenja imovinom. TACKA5-KD ce postojati onda kada se protivno volji akcionara ne potpisuje prospekt za trgovanje akcijama na berzi,a davanjem laznih podataka dovode se u zabludu kupci akcija o stanju kapitala pravnog lica. KD JE SVRSENO kad je preduzeta bilo koja delatnost navedena u tac1-5.NIJE NEOPHODNO da je protivpravna korist I pribavljena. Zahteva se DIREKTAN UMISLJAJ I namera pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

STAV2-TEZI OBLIK-postoji ako je usled vrsenja KD iz TACKI1-5 pribavljena imovinska korist>5.000.000DIN STAV3-NAJTEZI OBLIK-ako je usled vrsenja KD STAV1(TAC1-5) pribavljena imovinska korist>15.000.000DIN ZLOUPOTREBA POVERENJA STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA-zloupotreba datih ovlascenja.Ovlascenja koja se zloupotrebljavaju moraju se odnositi na zastuanje interesa nekog lica/staranje o njegovoj imovini.Radnja se moze izvrsiti I NECINJENJEM(propustanjem preduzimanja potrebnih radnji u cilju zastite I staranja o imovini nekog lica.ZLOUPOTREBA OVLASCENJA-se sastoji u preduzimanju radnji koje su protivne interesima lica o cijoj se imovini izvrsilac stara. SUBJEKTIVNI ELEMENT osim DIREKTNOG UMISLJAJA ukljucuje I NAMERU izvrsioca da preduzimanjem radnje izvrsenja sebi/drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist/da osteti lice cije imovinske interese zastupa.Za postojanje KD dovoljno je postojanje same NAMERE,ne I njeno ostvarenje.IZVRSILAC-samo lice kome je povereno zastupanje imovinskih interesa nekog lica/kome je povereno straranje o necijoj imovini. STAV2-TEZI OBLIK-kada se izvrsenjem KD iz st1 pribavi imovinska korist/prouzrokuje steta>450.000DIN STAV3-TEZI OBLIK-kada se izvrsenjem KD iz st1 pribavi imovinska korist/prouzrokuje steta>1.500.000DIN STAV4-TEZI OBLIK-ako KD iz st1 ucini STARALAC/ADVOKAT. NEDOZVOLJENA TRGOVINA Ovim KD stiti se trgovina kao grana privrede od posebne vaznosti. U st1-4 sadrzano je nekoliko KD.U st1 odredjeno je osnovno KD a dalje se razlikuju 3 njegova oblika:1.nabavljanje robe/drugih predmeta,2.bavljenje trgovinom/posredovanjem u trgovini,3.bavljenje zastupanjem organizacija u unutrasnjem/spoljnotrgovinskom prometu robe I usluga. U 1 SLUCAJU delo iz st1 cini ko,nemajuci ovlascenje za trgovinu nabavi robu/druge predmete u vecoj vrednosti u svrhu prodaje.OBJEKT KD-roba ili drugi predmeti.ROBA je proizvod ljudskog rada namenjen trzistu.RADNJA IZVRSENJA se sastoji u nabavljanju robe/drugih predmeta.NABAVLJANJE se moze vrsiti na vise nacina:kupovinom,trampom,uzimanjem ili na dr nacin.Bitno je da se nabavljanje vrsi po nekom PRAVNOM OSNOVU.VECA VREDNOST->300.000DIN. NABAVLJANJE treba da se vrsi u svrhu prodaje.KD ce postojati samo kad se navedene delatnosti vrse NEOVLASCENObez dozvole nadleznog organa/prekoracenje ovlascenja nadleznog organa.Za postojanje KD dovoljna je 1 nabavka.Ne trazi se da su predmeti prodati,nebitno da li je izvrsilac pribavio imovinsku korist.KD je SVRSENO nabavljanjem robe. U 2 SLUCAJU delo iz st1 postoji kad se neko neovlasceno I u vecem obimu bavi trgovinom/posredovanjem u trgovini.KD je ucinjeno ako je radnja izvrsena 1 ili vise puta.Podrazumevaju se:kupovina,prodaja,posredovanje.POSREDOVANJE-vrsta privrednih usluga kod koje posrednik dovodi u vezu zainteresovana pravna I fizicka lica(prodavca I kupca). Trazi se da se ovo vrsi neovlasceno/uz prekoracenje postojeceg ovlascenja. U 3 SLUCAJU delo iz st1 postoji kad se neko neovlasceno I u vecem obimu bavi zastupanjem organizacija u unutrasnjem/spoljnotrgovinskom prometu robe I usluga.ZASTUPANJE-obavljanje pravnih poslova u tudje ime I za tudj racun. Bitno je da se vrsi NEOVLASCENO I u VECEM OBIMU.Zahteva se UMISLJAJ kao oblik krivice. STAV2-POSEBAN OBLIK KD NEDOZVOLJENE TRGOVINE-KD cini lice koje se bavi prodajom robe ciju je proizvodnju neovlasceno organizovalo.RADNJA IZVRSENJA su 2 povezane delatnosti:neovlasceno organizovanje proizvodnje I bavljenje prodajom tako proizvedene robe.KD je SVRSENO kad je tako proizvedena roba dostupna za prodaju.IZVRSILAC je lice koje je neovlasceno organizovalo proizvodnju robe koju posle toga prodaje. Zahteva se UMISLJAJ kao oblik krivice. STAV3-POSEBAN OBLIK KD NEDOZVOLJENE TRGOVINE-KD cini lice koje neovlasceno prodaje,kupuje ili vrsi razmenu robe/predmeta ciji je promet zabranjen/ogranicen.OBJEKT KD je roba/predmeti ciji promet potpuno zabranjen/pod posebnim rezimom.RADNJA IZVRSENJA je alternativno odredjena I moze se sastojati u prodaji,kupovini ili razmenipotrebno je da se to cini NEOVLASCENO.IZVRSILAC moze biti svako lice koje prodaje,kupuje ili vrsi razmenu takvih roba/predmeta.KD je SVRSENOkada je takva roba/predmet prodata,kupljena ili razmenjena.

NA SUBJEKTIVNOM PLANU potreban je UMISLJAJ kao oblik krivice STAV4-DVA TEZA OBLIKA KD NEDOZVOLJENE TRGOVNE-PRVI TEZI OBLIK postoji ako je ucinilac dela iz st1-3ovog clana organizovao mrezu preprodavaca/posrednika.ORGANIZOVANJE MREZE PREPRODAVACA/POSREDNIKA-na jednom sirem podrucju od strane vise lica(vise lica-najmanje 2 lica).KD kvalifikovano je posebnom okolnoscu pa UMISLJAJ ucinioca treba I to da obuhvati. DRUGI OBLIK kad je kod istih KD postigao imovinsku korist>450.000DIN.Postignuta imovinska korist predstavlja kvalifikatornu okolnost KD I ako nije postignuta nema tog KD pa nije moguc pokusaj vec se radi o svrsenom KD iz st1 istog clana. Kontinuirane radnje KD nedozvoljene trgovine predstavljaju SAMO JEDNO KD NEDOZVOLJENE TRGOVINE I to oblika za koji je zakonom predvidjena najteza kazna. STAV5-obavezno oduzimanje predmeta

KRIVICNA DELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI
Grupni ZASTITNI OBJEKAT ove glave KD jeste ZDRAVLJE LJUDI.Dela iz ove glave imaju slicnost sa KD protiv opste sigurnosti ljudi I imovine,Neka od KD predvidjena ovom glavom moze izvrsiti samo lice sa odredjenim svojstvom(lekar npr) dok druga moze izvrsiti bilo koje lice.Vise KD iz ove grupe imaju nehatni oblik. NEOVLASCENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA STAV1-OSNOVNI OBLIK-sastoji se u neovlascenoj proizvodnji,preradjivanju,prodaji ili nudjenju na prodaju ili u kupovini,drzanju ili prenosenju radi prodaje ili u posredovanju u prodaji ili kupovini ili na drugi nacin u neovlascenom stavljanju u promet supstanci ili preparata koji su proglaseni za opojne droge Ovim KD se stiti ZDRAVLJE LJUDI.OBJEKT KD su supstance/preparati koji su proglaseni za opojne droge.OPOJNE DROGE-supstance/preparati koji su propisima zasnovanim na zakonu proglaseni za opojne droge tj supstance prirodnog/sintetickog porijekla cijom se upotrebom mogu stvoriti stanja zavisnosti koja mogu da izazovu ostecenja zdravlja ljudi ili da na drugi nacin ugroze ljudski integritet u fizickom,psihickom ili socijalnom smislu. RADNJA IZVRSENJA je ALTERNATIVNO odredjena I moze se sastojati u raznovrsnim djelatnostima kao sto su:proizvodnja,prerada,prodaja,nudjenje na prodaju,kupovina drzanje ili prenosenje radi prodaje,posredovanje u prodaji ili kupovini. Pod nedozvoljenom proizvodnjom opojne droge podrazumijeva se svaka aktivnost izvrsioca kojom se iz odredjenog materijala dobija supstanca koja ima svojstvo opojne droge-mogu ih proizvoditi preduzeca I drugi subjekti koji za to imaju odobrenje nadleznog organa. Posredovanje moze da bude neposredno I posredno. KD je svrseno kada je preduzeta bilo koja delatnost koja ulazi u radnju izvrsenja.KD se moze izvrsiti samo sa UMISLJAJEM. STAV2-LAKSI OBLIK-sastoji se u neovlascenom uzgajanju maka,psihoaktivne konoplje ili drugih biljaka iz kojih se dobija opojna droga ili koje same sadrze opojnu drogue.RADNJA IZVRSENJA-neovlasceno uzgajanje maka,psihoaktivne konoplje ili drugih biljaka iz kojih se dobijaju psihoaktivne supstance ili one same sadrze takve supstance. UZGAJANJE treba da se vrsi NEOVLASCENO(bez dozvole).IZVRSILAC-svako lice koje neovlasceno uzgaja pomenute biljne culture.KD se moze izvrsiti samo sa UMISLJAJEM. STAV3-TEZI OBLIK-postoji ako je kd iz st1 izvrseno od strane GRUPE ili je ucinilac ovog KD organizovao mrezu preprodavaca/posrednika.ORGANIZOVANJE MREZE PREPRODAVACA-kada se to cini na jednom sirem podrucju od strane vise lica.MREZA POSREDNIKA-postojanje veceg broja lica rasporedjenih na raznim mestima preko kojih ucinilac prodaje opojnu drogu ili koji posreduju pri kupovini/prodaji droge. STAV4-NAJTEZI OBLIK-postoji kada je KD iz st1 izvrseno od strane ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE. STAV5-ako ucinilac otkrije od koga nabavlja opojnu drogue moguce OSLOBODJENJE OD KAZNE. STAV6-njime se inkriminisu NEKE PRIPREMNE RADNJE u vezi sa neovlascenom proizvodnjom I stavljanjem u promet opojnih droga-neovlasceno pravljenje,nabavljanje,posedovanje ili davanje na upotrebu opreme,materijala ili

supstance za koje se zna da su namenjene za proizvodnju opojnih droga.Potrebno je da je UCINILAC znao da je prethodno namenjeno za proizvodnju opojnih droga. KD je moguce izvrsiti samo sa UMISLJAJEM. STAV7-opojne droge I sredstva za njihovo spravljanje oduzimaju se. OMOGUCAVANJE UZIVANJA OPOJNIH DROGA STAV1-OSNOVNI OBLIK-podrazumeva razlicite mogucnosti I sastoji se u navodjenju drugog na uzivanje opojne droge ili davanju opojne droge da uziva to ili drugo lice ili stavljanju na raspolaganju prostorija radi uzivanja opojne droge ili na drugi nacin omogucavanju drugom da uziva opojnu drogu. RADNJA IZVRSENJA je alternativno odredjena I podrazumeva razlicite nacine ostvarenja ovog KD-navodjenje na uzivanje opojnih droga,davanju ovih supstanci I preparata drugom radi uzivanja,stavljanju na raspolaganje prostorija u istom cilju I svaki drugi nacin kojim se omogucava drugom da uziva opojnu drogu-proizlazi da se kaznjavaju razliciti oblici podstrekivanja I pomaganja. Pod OPOJNIM DROGAMA vidi raniju definiciju+psihotropne supstance. KD ce postojati kad se navodi SAMO JEDNO lice-ako se ove delatnosti vrse prema VISE LICA ili je PASIVNI SUBJEKT specifican to ce imati uticaja na KVALIFIKACIJU DELA- postojace TEZI OBLIK iz st2.DAVANJE OPOJNE DROGE-ostali nacini koji se ne svode na prodaju. KD je svrseno preduzimanjem bilo koje delatnosti koja je oznacena kao RADNJA IZVRSENJA.NIJE POTREBNO da je lice u pitanju uzivalo opojnu drogu. KD moze biti ucinjeno JEDINO SA UMISLJAJEM. STAV2-TEZI OBLIK-ako je KD iz st1 ucinjeno prema maloletnom licu/prema vise lica/izazvalo narocito teske posledice. Postoje 3 mogucnosti kako bi se ostvarilo ovo KD:U 1 tezinu KD odredjuje UZRAST pasivnog subjekta.U 2-BROJ lica u pitanju.MALOLETNO LICE-lice koje nije navrsilo 18god.VISE LICA-najmanje 2 lica.U 3-narocito teske posledice-ovo ce se procenjivati za svaki konkretan slucaj posebno. U odnosu na OSNOVNI OBLIK potreban je UMISLJAJ a u odnosu na TEZU POSLEDICU zahteva se NEHAT. STAV4-NAJTEZI OBLIK-ako je usled izvrsenja KD iz st1 nastupila SMRT nekog lica. NOVI STAV4-ZIDKZ09-nece se kazniti zdravstveni radnik koji u okviru pruzanja medicinske pomoci omogucava upotrebu(NE UZIVANJE)opojnih droga.NECE SE KAZNITI-znaci nema KD. STAV5-obavezno izricacnje mere bezbednosti oduzimanja predmeta-opojnih droga. NESAVESNO PRUZANJE LEKARSKE POMOCI KD ima 2 OSNOVNA OBLIKA koji se razlikuju prema tome ko moze biti IZVRSILAC. STAV1-PRVI OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA postavljena je ALTERNATIVNO I postoji onda kada lekar pri pruzanju lekarske pomoci:1.primeni ocigledno nepodobno sredstvo,2.primeni ocigledno nepodoban nacin lecenja,3.ne primeni odgovarajuce higijenske mere,4.uopste nesavesno postupa.Sva 4 oblika radnje izvrsenja moraju biti preduzeta U TOKU LECENJA/PRUZANJA LEKARSKE POMOCI.LECENJE-obuhvata postavljanje dijagnoze I primenu terapije.Postavljanje pogresne dijagnoze takodje spada u RADNJU IZVRSENJA. NEPODOBNO SREDSTVO-ono sredstvo koje prema pravilima lekarske struke nije predvidjeno za lecenje odredjene bolesti-trazi se da bude OCIGLEDNO NEPODOBNO(upadljiva greska koja grubo krsi pravila medicinske struke I nauke). OCIGLEDNO NEPODOBAN NACIN LECENJA-slicno kao kod NEPODOBNOG SREDSTVA mora postojati visok stepen nepodobnosti lecenja. NEPRIMENJIVANJE ODGOVARAJUCIH HIGIJENSKIH MERA-ovaj oblik radnje izvrsenja moze se javiti I kao radnja izvrsenja kod oblika ovog KD iz st2 tako da pored lekara I drugi zdravstveni radnici mogu biti saizvrsioci. UOPSTE NESAVESNO POSTUPA-podrazumevaju se 2 situacije:1neprimenjivanje ocigledno podobnog sredstva/nacina lecenja ili opsta nesavesnost koja se ne odnosi samo na postupak lecenja.Kod obe situacije zahteva se VISI STEPEN NESAVESNOSTI. POSLEDICA kd iz st 1-pogorsanje zdravstvenog stanja nekog lica.

STAV2-DRUGI OSNOVNI OBLIK-razlika u odnosu na st1 je u tome sto ga moze izvrsiti BILO KOJI ZDRAVSTVENI RADNIK(lice koje obavlja odredjene poslove u oblasti pruzanja medicinske pomoci ili u oblasti neke druge zdravstvene delatnosti a nije lekar.) RADNJA IZVRSENJA-sastoji se u PRUZANJU MEDICINSKE POMOCI/NEGE/VRSENJU DRUGE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI.Trazi se da je IZVRSILAC postupao OCIGLEDNO NESAVESNO. POSLEDICA kd-pogorsanje zdravstvenog stanja nekog lica prouzrokovanog radnjom izvrsenja. Za oblike iz st1 I 2 potreban je UMISLJAJ I to EVENTUALNI UMISLJAJ(da je direktan umisljaj bilo bi drugo kd). STAV3-NEHATNI OBLIK-razlikuje se u odnosu na prethodna u pogledu oblika krivice.Moguc je SVESNI I NESVESNI NEHAT.SVESNI NEHAT-ucinilac svestan da nesavesno postupa ali olako drzi da do posledice nece doci.NESVESNI NEHAT-nema te svesti vec kod njega postoji mogucnost I duznost da predvidi nastupanje posledice. U slucaju nastupanja TEZIH POSLEDICA postojace kvalifikovani oblici iz cl.259 NEUKAZIVANJE LEKARSKE POMOCI KD ima OSNOVNI OBLIK I 2 KVALIFIKOVANA OBLIKA STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u odbijanju da se ukaze lekarska pomoc licu kome je takva pomoc potrebna a koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za zivot.ODBIJANJE-kod ovog KD ne mora biti eksplicitno,dovoljno je umisljajno propustanje da se ukaze lekarska pomoc.LEKARSKA POMOC-obuhvata samo onu pomoc koja je neophodna da se otkloni neposredna opasnost po zivot-u bilo koje vreme na bilo kom mestu.RADNJA IZVRSENJA je radnja necinjenja(propustanja)-u obzir uzeti sve okolnosti datog slucaja. PASIVNI SUBJEKT ovog KD(objekt radnje)jeste lice kome je potrebna lekarska pomoc I koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za zivot.Oba uslova MORAJU biti kumulativno ostvarena. IZVRSILAC KD moze biti SAMO lekar-pa I oni lekari koji se ne bave lekarskom praksom. STAV2-TEZI OBLIK-potrebno da je usled kd iz st1 doslo do TESKE TELESNE POVREDE/TESKOG NARUSAVANJA ZDRAVLJA lica kome pomoc nije ukazana.Radi se o KD kvalifikovanom tezom posledicom-ucinilac u odnosu na nju mora postupati iz nehata. STAV3-NAJTEZI OBLIK-kada lice kome nije ukazana lekarska pomoc umre.U odnosu na tezu posledicu ucinilac mora postupati iz nehata. NADRILEKARSTVO I NADRIAPOTEKARSTVO STAV1-RADNJA IZVRSENJA KD NADRILEKARSTVA predstavlja bavljenje lecenjem/bavljenje pruzanjem medicinske pomoci od strane lica koje nema propisanu strucnu spremu.Ovo KD je KOLEKTIVNO-sva pojedinacna dela smatraju se JEDNIM KD(prividni realni sticaj).BAVLJENJE mora biti izvrseno vise puta.LECENJE I PRUZANJE MEDICINSKE POMOCIone delatnosti koje bi inace obavljao lekar I drugo osoblje.RADNJA IZVRSENJA-lecenje I pruzanje medicinske pomoci bice radnja izvrsenja I kada se preduzimaju u skladu sa pravilima medicinske struke. Kod ALTERNATIVNE MEDICINE-ako se uzme da neki od tih postupaka predstavljaju lecenje postojala bi radnja izvrsenja ovog KD. POSLEDICA KD jeste apstraktna opasnost po zdravlje ljudi.IZVRSILAC-lice koje se bavi lecenjem a nema diplomu zavrsenog medicinskog/stomatoloskog fakultet a takodje I lice koje pruza druge vidove medicinske pomoci a nema zavrsenu odgovarajucu srednju strucnu spremu. STAV2-RADNJA IZVRSENJA KD NADRIAPOTEKARSTVA je bavljenje spravljanjem/bavljenje izdavanjem lekova.Radnja izvrsenja je postavljena ALTERNATIVNO.IZVRSILAC-lice koje se bavi izdavanjem/spravljanjem lekova a nema diplomu zavrsenog farmaceutskog fakulteta. OBJEKT RADNJE su lekovi.LEK-pojam treba sire tumaciti znaci I supstance koje ne moraju imati svojstvo leka ali su namenjene lecenju OBA KD mogu se uciniti SAMO SA UMISLJAJEM. U SLUCAJU TEZE POSLEDICE postojace KVALIFIKOVANI OBLICI KD propisani zajednickim odredbama cl.259 st1 I 2.

PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET SKODLJIVIH PROIZVODA STAV1-RADNJA IZVRSENJA postavljena je ALTERNATIVNO I sastoji se u proizvodnji radi prodaje,samoj prodaji ili stavljanju u promet na drugi nacin skodljive zivotne namirnice jela ili pica,skodljivog leka ili medicinskog sredstva ili drugih skodljivih proizvoda. Za postojanje KD dovoljna je JEDNA radnja a vise radnji takodje predstavljaju JEDNO KD.OBJEKT RADNJE-skodljiva namirnica jelo ili pice,skodljiv lek, ili medicinsko sredstvo ili drugi proizvodi-NE SPADAJU proizvodi koji su skodljivi ali je njihov promet dozvoljen(alkohol,duvan…).DRUGI PROIZVODI-svaki proizvod sa kojim covek u toku koriscenja ima neposredan telesni kontakt. POSLEDICA KD-apstraktna opasnost.IZVRSILAC-bilo koje lice ali pre svega lica koja proizvode navedene predmete/prodaju ih/na drugi nacin stavljaju u promet.Mogu biti I odgovorna lica u pravnom licu koja se bave tom delatnoscu. STAV2-NOVI OBLIK-2 RADNJE IZVRSENJA:1.-stavljanje u promet zivotnih namirnica jela pica leka ili medicinskog sredstva bez izvrsenog pregleda od strane ovlascenog lica kad je taj pregled propisima predvidjen.2.-stavljanje u promet zivotnih namirnica jela ili pica leka ili medicinskog sredstva kome je istekao rok upotrebe-nebitno da li je nakon isteka roka proizvod postao skodljiv ali ako je protek roka upotrebe doveo do toga da proizvod postane skodljiv postojace kd Iz st1. STAV3-NEHATNI OBLIK U slucaju nastupanja teze posledice POSTOJACE KVALIFIKOVANI OBLICI PROPISANI CL259. ZAJEDNICKI CLAN 259-TESKA DELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI ST1 I ST2-umisljajni oblici ovih KD.U odnosu na TEZU POSLEDICU koja se sastoji u teskoj telesnoj povredi/teskom narusavanju zdravlja nekog lica(STAV1) ili u smrti jednog ili vise lica(STAV2) MORA postojati NEHAT. ST3 I ST4-nehatni oblici ovih KD.Posledica-teska telesna povreda/tesko narusenje zdravlja nekog lica(STAV3)ili u smrti nekog lica(STAV4).U odnosu na osnovno delo I u odnosu na tezu posledicu MORA postojati NEHAT.

KRIVICNA DELA PROTIV ZIVOTNE SREDINE
ZASTITNI OBJEKT-pravo coveka na ocuvanu zivotnu sredinu. ZAGADJENJE ZIVOTNE SREDINE OBJEKT ZASTITE KD-osnovno pravo coveka na zdravu I relativno ocuvanu prirodnu sredinu. STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u zagadjenju vazduha vode ili zemljista u vecoj meri il ina sirem podrucju-svaka ona radnja koja moze prouzrokovati POSLEDICU KD koja se sastoji u zagadjenju vazduha vode ili zemljista u vecoj meri ili na sirem prostoru.KD postoji ako je do zagadjenja doslo krsenjem propisa o zastiti ocuvanju I unapredjenu zivotne sredine. STAV2-NEHATNI OBLIK-razlikuje se samo prema obliku krivice STAV3-TEZI OBLIK-od osnovnog se razlikuje po tome sto je za njegovo postojanje potrebno nastupanje TEZE POSLEDICE-da je doslo do unistenja ili ostecenja zivotinjskog ili biljnog sveta VELIKIH RAZMERA ili do zagadjenja zivotne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duze vreme ili veliki troskovi.STETA VELIKIH RAZMERA>4.000.000DIN(moze se prigovoriti da neki insekti,biljke imaju malu trzisnu vrednost-potrebno unistenje velikog broja). STAV4-NEHATNI OBLIK KVALIFIKOVAN TEZOM POSLEDICOM-ukoliko je usled izvrsenja NEHATNOG OBLIKA doslo do unistenja/ostecenja zivotinjskog/biljnog sveta VELIKIH RAZMERA ili do zagadjenja zivotne sredine u toj meri da su za negovo otklanjanje potrebni duze vreme/veliki troskovi. STAV5-u slucaju da se sud opredeli za izricanje uslovne osude za dela st1-4 uciniocu moze postaviti obavezu da u odredjenom roku preduzme odredjene propisane mere zastite,cuvanja I unapredjenja zivotne sredine. U slucaju da je usled kd nastupila SMRT jednog ili vise lica ili da je doslo do teske telesne povrede postojace STICAJ sa odgovarajucim KD.

UBIJANJE I ZLOSTAVLJANJE ZIVOTINJA ZASTITNI OBJEKT su I ovde covek I njegova osecanja jer je odgovornost prema zivotinjama u interesu coveka(sporno da li zivotinja moze biti zastitni objekt). STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA jeste ubijanje,povredjivanje,mucenje,ili zlostavljanje na drugi nacin zivotinje.Radnja mora biti PROTIVPRAVNA-protivno propisima o ubijanju zivotinja. MUCENJE-pricinjavanje nepotrebnih patnji zivotinji.Radnja se moze uciniti I PROPUSTANJEM(nedavanje hrane).Nema KD ako je do povredjivanja/mucenja doslo usled medicinskih I sl. eksperimenata. OBJEKT RADNJE moze biti bilo koja zivotinja cije ubijanje I mucenje kod vecine ljudi izaziva osecaj sazaljenja.IZVRSILAC moze biti I vlasnik zivotinje. STAV2-TEZI OBLIK-kad se delo izvrsi prema VECEM BROJU zivotinja ili u odnosu na zivotinju koja pripada posebno zasticenim zivotinjskim vrstama.VECI BROJ-zavisi od sudske prakse ali tesko da moze biti<5.Ako je u pitanju posebno zasticena zivotinjska vrsta DOVOLJNO JE da se radnja izvrsenja preduzme prema JEDNOJ. ZID KZ-TRECI OBLIK KD-cini ga ono lice koje iz koristoljublja organizuje,finansira ili je domacin borbe izmedju zivotinja iste ili razlicite vrste.RADNJA IZVRSENJA ukljucuje I ucestvovanje u kladjenju na tim borbama. Sva tri oblika mogu se izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM KOJI MORA OBUHVATITI SVEST DA SE PREDUZIMANJEM RADNJE KRSE ODGOVARAJUCI PROPISI. SUMSKA KRADJA Ovo je LAKSI OBLIK KD KRADJE STAV1-OSNOVNI OBLIK-cini ga ko radi kradje obori u sumi parku ili drvoredu jedno ili vise stabala a kolicina oborenog drveta je >1m kubnog.RADNJA IZVRSENJA sastoji se u obaranju 1/vise stabala radi kradje.OBARANJE-seca stabla,odvajanje od korena/vadjenje zajedno sa korenom.OBJEKTIVNI USLOV INKRIMINACIJE-da je kolicina oborenog drveta>1m kubnog I da se obaranje vrsi radi kradje.KD se moze izvrsiti SAMO u TUDJOJ sumi,parku,drvoredu-prema TUDJOJ IMOVINI. Ukoliko se ucinilac nadje u neotklonjivoj stvarnoj zabludi da ta dobra pripadaju njemu nece postojati uslovi za ovo KD. KD je svrseno obaranjem 1/vise stabala.Zahteva se DIREKTNI UMISLJAJ I namera prisvajanja stabala. STAV2-TEZI OBLIK-postojace u 3 slucaja:1.ako je kd iz st1 ucinjeno u nameri da se oboreno drvo proda(ovaj oblik postojace I ako je lice imalo nameru da oboreno drvo upotrebi za izradu proizvoda namenjenih prodaji),2.ako su oborena stabla u kolicini>5m kubnih,3.ako je KD ucinjeno u zastitnoj sumi,nacionalnom parku ili drugoj sumi sa posebnom namenom. Radi se o POSEBNIM OKOLNOSTIMA koje treba da budu obuhvacene umisljajem-svest UCINIOCA u prvom slucaju treba da obuhvati okolnost da se obara jedno/vise stabala u odredjenoj nameri, u 2 slucaju da je oborena veca kolicina drveta-ne zahteva se tacna predstava o kojoj se kolicini radi,I u 3 slucaju da obuhvati cinjenicu da se radi o posebno zasticenom kompleksu. STAV3-dozvoljava kaznjavanje za pokusaj KD iz st1 i2.Moguc STICAJ sa KD pustosenje suma.

KRIVICNA DELA PROTIV OPSTE SIGURNOSTI LJUDI I IMOVINE
GRUPNI ZASTITNI OBJEKT-opsta sigurnost ljudi I imovine.KD iz ove glave proizvode OPSTU OPASNOST koja preti NEODREDJENOM BROJU LJUDI/NEODREDJENOJ IMOVINI.RADNJA/SREDSTVO su opsteopasni.POSLEDICA-sastoji se u ugrozavanju,dovodjenju u opasnost odredjenih vrednosti.Kod vecine KD konkretna opasnost a kod jednog broja KD ove glave apstraktna opasnost.Ovo su KD zapreke-represija dolazi preventivno.Nehat-dosta zastupljen. IZAZIVANJE OPSTE OPASNOSTI KD iz ovog clana je opste-njegova karakteristika je SUPSIDIJARNOST-ono ce postojati samo ako nisu ispunjeni uslovi za neko drugo KD iz ove glave.IZAZIVANJE OPSTE OPASNOSTI je delikt zapreke kod koga represija dolazi iz preventivnih razloga.U okviru ovog clana se razlikuju 4 oblika KD izazivanja opste opasnosti:osnovni,posebni,2teza. STAV1-OSNOVNI OBLIK-KD se sastoji u izazivanju opasnosti za zivot/telo ljudi ili za imovinu veceg obima pozarom,poplavom eksplozijom otrovom otrovnim gasom radioaktivnim ili drugim jonizujucim zracenjem

elektricnom energijom motornom silom ili kakvom drugom opsteopasnom materijom ili opsteopasnim sredstvom.Neophodno je da je izazvana opsta opasnost za zivot individualno neodredjenog broja lica odn.pojedinog ali individualno neodredjenog lica ili individualno odredjenog ali neogranicenog kruga lica RADNJA IZVRSENJA-kod osnovnog oblika podrazumeva vise mogucnosti-OPSTEOPASNA RADNJA/OPSTEOPASNO SREDSTVO moze se smatrati svaka radnja/svako sredstvo koje je podesno da izazove konkretnu opasnost za zivot/telo ljudi ili za imovinu veceg obima.POZAR-izazivanje vatre na nekom predmetu I njegovo nekontrolisano sirenje-bitno je da process preraste u stihijski.Moze se izazvati na tudjoj I na svojoj imovini.Ako je na svojoj-potrebno da dobije nekontrolisane razmere I izazvao opasnost za zivot ili telo ljudi ili tudju imovinu u vecem obimu(moze biti pokretna I nepokretna).POPLAVA-ispustanje vode izvan njenih prirodnih/vestackih granica koje se mogu oznaciti kao podobne da izazovu opstu opasnost.Po pravilu,treba da se radi o poplavi vodom(veca kolicina) a ne drugom tecnom materijom .EKSPLOZIVNE MATERIJE-mehanicko delovanje do kog dolazi zbog iznenadnog I nekontrolisanog sirenja nekog tela uz prasak koje izaziva opstu opasnost.OTROVI-supstance prirodnog ili sintetickog porekla koje mogu ugroziti zivot.GASOVI-materije u gasovitom stanju,za postojanje KD trazi se da su otrovni.RADIOAKTIVNO ILI DRUGO JONIZUJUCE ZRACENJE-radioaktivni materijali…MOTORNA SILA-snaga koja se stvara pod dejstvom materija koje motor stavljaju u pogon. POSLEDICA kd je KONKRETNA OPASNOST-da je postojala stvarna opasnost za dobra koja se u zakonu navode I da je do povrede moglo svakog trenutka da dodje-opasnost za zivot ljudi/njihov telesni integritet ili konkretna opasnost za imovinu veceg obima(>1.200.000DIN). STAV2-POSEBNI OBLIK-KD moze uciniti sluzbeno/odgovorno lice odredjenim delatnostima(nepostavljanjem propisanih uredjaja za zastitu od pozara…).Zahteva se da je time izazvana opasnost za zivot /telo ljudi ili imovinu veceg obima.KD je blanketarnog karaktera. IZVRSILAC-samo sluzbeno/odgovorno lice. STAV3-TEZI OBLIK-kad su KD iz st1 I 2 ovog clana ucinjena na mestu gde je okupljen VECI BROJ ljudi(kvalifikatorna okolnost).VECI BROJ LJUDI>10lica. STAV4-NAJTEZI OBLIK-ako je kd iz st1 ucinjeno upotrebom vatrenog oruzja Sva KD su svrsena kad je postojala mogucnost da dodje do povrede zivota/tela ili ostecenja imovine veceg obima.IZVRSILAC,osim u st2,moze biti SVAKO LICE.Oblici KD ST1-4 mogu se izvrsiti sa UMISLJAJEM a KD iz st1,3 I 4 mogu se izvrsiti I iz NEHATA-kako svesni tako I nesvesni.KVALIFIKOVANI OBLICI-ako je nastupila teska telesna povreda nekog lica/imovinska steta velikih razmera,ako je nastupila SMRT jednog/vise lica.STETA VELIKIH RAZMERA>6.000.000DIN UNISTENJE I OSTECENJE JAVNIH UREDJAJA KD stiti odredjene javne uredjaje koji sluze za podmirenje neodredjenog broja lica odn privrede. KD se sastoji u unistenju otudjenju izmeni,cinjenju neupotrebljivim ili uklanjanju javnih uredjaja za vodu,toplotu,gas,elektricnu/drugu energiju ili uredjaja sistema veze I na taj nacin prouzrokovanju poremecaja u zivotu gradjana/u funkcionisanju privrede.RADNJA IZVRSENJA-NEOVLASCENO unistenje,ostecenje,izmena,cinjenje neupotrebljivim ili uklanjanje odredjenih javnih uredjaja.UNISTENJE-uredjaji se ne mogu dalje koristiti.OSTECENJEnjihovo onesposobljavanje u vecoj/manjoj meri,IZMENA-onesposobljavanje skidanjem I odnosenjem delova,UKLANJANJE-premestanje uredjaja tako da vise nisu u funkciji. OBJEKT KD-odredjeni javni uredjaji-uredjaji za vodu,toplotu,gas,elektricnu/drugu energiju I uredjaji sistema veza.MORA da nastupi POSLEDICA-da je usled neke prethodne delatnosti prouzrokovan poremecaj u zivotu gradjana/u funkcionisanju privrede(uslov je postavljen ALTERNATIVNO,dovoljan samo 1 poremecaj od navedenih).Do posledice moze doci neposrednom I posrednom delatnoscu. KD je SVRSENO kad je usled prethodnih radnji prouzrokovan poremecaj u zivotu gradjana/funkcionisanju privrede.KD se moze uciniti sa UMISLJAJEM a STAV2 je NEHATNI OBLIK.KVALIFIKOVANI OBLICI-ako je usled kd st1 nastupila teska telesna povreda/imovinska steta velikih razmera-zahteva se NEHAT u odn na tezu posledicu.kada nastupi SMRT jednog ili vise lica.STETA VELIKIH RAZMERA>6.000.000DIN

NEOTKLANJANJE OPASNOSTI KD ima 2 oblika:osnovni I tezi. STAV1-OSNOVNI OBLIK-cini ga ko ne prijavi nadleznom organu/drugom nadleznom subjektu da postoji pozar,poplava,eksplozija,saobracajna nezgoda ili neka druga opasnost za zivot ili telo ljudi ili za imovinu veceg obima ili ne preduzme mere da se ta opasnost otkloni iako je to mogao da ucini bez opasnosti za sebe ili drugog.RADNJA IZVRSENJA se sastoji u NECINJENJU-NEPRIJAVLJIVANJE(propustanje se nadleznom organu/drugom nadleznom subjektu podnese prijava)ili NEPREDUZIMANJE mera da se navedena opasnost otkloni(kako angazovanje sebe tako I angazovanje drugih na otklanjanju opasnosti)a bez opasnosti za sebe ili druge. KD je SVRSENO kad nije podneta prijava nadleznom organu/drugom nadleznom subjektu ili kada nisu preduzete odgovarajuce mere za otklanjanje opasnosti.IZVRSILAC moze biti SVAKO LICE osim onog koje je opasnost izazvalo.Trazi se UMISLJAJ. STAV2-TEZI OBLIK-kad neko SPRECI drugog u preduzimanju mera za otklanjanje pozara,poplave,eksplozije,saobracajne nezgode ili druge opasnosti za zivot ili telo ljudi ili za imovinu veceg obima.RADNJA IZVRSENJA sastoji se u CINJENJU tj aktivnoj delatnosti I postoji kad se drugi spreci u preduzimanju odredjenih mera(prisiljavanjem,obmanom-ove delatnosti treba da su UPERENE na to da se drugo lice spreci da preduzme odgovarajuce mere kojima se moze otkloniti pozar,poplava,eksplozija) KD je svrseno kad je drugo lice spreceno da preduzme navedene mere.POKUSAJ nije kaznjiv.Zahteva se UMISLJAJ.

KRIVICNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRACAJA
OBJEKT KRIVICNOPRAVNE ZASTITE:bezbednost javnog saobracaja.Kod nas postoji tradicija izdvajanja ovih KD u posebnu glavu. UGROZAVANJE JAVNOG SAOBRACAJA Ovo KD ima osnovni(STAV1),tezi(STAV2) I nehatni(privilegovani)oblik(STAV3).Najtezi oblik predvidjen u cl297 sa drugim teskim oblicima iz ove glave STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA-sastoji se u nepridzavanju saobracajnih propisa-to je svaka radnja ucesnika u saobracaju na putevima koja je suprotna saobracajnim propisima-znaci da je kd BLANKETARNOG karaktera(a to dalje znaci da postojanje radnje izvrsenja zavisi od mnogobrojnih propisa kojima se regulise saobracaj na putevima). Poseban znacaj za postojanje radnje izvrsenja ima NACELO POVERENJA:ucesnik u saobracaju se moze pouzdati da ce se drugi ucesnici u saobracaju pridrzavati saobracajnih propisa.Za ovo nacelo vaze ogranicenja:1.ako je ucesniku u saobracaju jasno da se drugi ucesnik ne ponasa po propisima duzan je preduzeti sve da do saobracajne nezgode ne dodje,2.u odnosu na odredjenu kategoriju lica(deca pre svega) ne moze se ocekivati da ce se ponasati u skladu sa saobracajnim propisima pa nacelo poverenja u odnosu na njih NE VAZI. KD moze biti izvrseno SAMO NA PUTU-nije potrebno da se radi samo o javnom putu.POSLEDICA KD iz st1 sastoji se u konkretnoj opasnosti po zivot/telo ljudi/imovinu veceg obima.IMOVINA VECEG OBIMA>1.200.000DIN.Za postojanje ovog KD neophodno je I ostvarenje OBJEKTIVNOG USLOVA KAZNJIVOSTI-nastupanje LAKE TELESNE POVREDE/prouzrokovanje imovinske stete >200.000DIN.Sporno pitanje-da li objektivini uslov inkriminacije mora nastupiti na istom objektu radnje u odnosu na koji je nastupila opasnost-trebalo bi uzeti da ne mora. IZVRSILAC KD iz st1 jeste UCESNIK U SAOBRACAJU NA PUTEVIMA-moze biti I pesak.ukoliko lice pozajmi vozilo drugom licu koje ne zna da vozi/vozilo neispravno,ovo lice u odredjenim uslovima moze biti SAIZVRSILAC.Za KD st1 potreban je UMISLJAJ.Za razgranicenje eventualnog umisljaja I svesnog nehata najcesci kriterijum je BEZOBZIRNOST.BEZOBZIRNOST-postoji kada se neko ponasa u saobracaju tako da uopste ne vodi racuna o interesima I dobrima drugih ucesnika u saobracaju.Da bi se iskljucili slucajevi gde se bezobzirnost javlja I kod nehata treba traziti za umisljaj VISOK STEPEN BEZOBZIRNOSTI.Kriterijum grube bezobzirnosti ukljucuje I NORMATIVNI ASPEKT-vrednovanje ponasanja ucinioca u saobracaju. ALKOHOLISANOST-samo ako je pracena krsenjem I drugih saobracajnih propisa u meri I na nacin da se moze doci do zakljucka o postojanju visokog stepena bezobzirnosti moze se raditi o UMISLJAJU-u suprotnom ne moze se izjednaciti sa umisljajeM.KRIVICA se mora procenjivati SAMO u odnosu na OSNOVNU POSLEDICU KD (konkretnu opasnost).

Nema KD ako je greska drugog uocena ali vozac nije izabrao najbolje resenje da izbegne saobracajnu nezgodu.Prema NACELU OGRANICENOG POVERENJA vozac motornog vozila je duzan da predvidi nepropisno ponasanje drugog ucesnika samo onda kada je prema okolnostima konkretnog slucaja I iskustvu ocigledno da se moze ocekivati takvo nepropisno ponasanje drugog ucesnika. STAV2-TEZI OBLIK-postoji u slucaju ugrozavanja zeleznickog,brodskog,tramvajskog,trolejbuskog,autobuskog saobracaja ili saobracaja zicarom.Osnovna razlika u odnosu na KD iz st1 je u pogledu VRSTE SAOBRACAJA koji se ugrozava.RADNJA IZVRSENJA-bilo koja radnja kojom se ugrozava neka od navedenih vrsta saobracaja.KD je BLANKETARNOG karaktera.POSLEDICA-ista kao I kod KD iz st1.Za postojanje KD NIJE POTREBNO da je ostvaren OBJEKTIVNI USLOV KAZNJIVOSTI.Razgranicenje sa KD izazivanje opste opasnosti vrsi se po tome je li to ucinjeno kroz neku od vrsta saobracaja navedenih u cl289. STAV3-NEHATNI OBLIK-razlikuje se od KD st1 I 2 samo prema OBLIKU KRIVICE,nema svoje samostalno bice. UGROZAVANJE BEZBEDNOSTI VAZDUSNOG SAOBRACAJA STAV1-OSNOVNI OBLIK-sastoji se u nepropisnom I nepravilnom upravljanju letom vazduhoplova,propustanju duznosti/nadzora u vezi sa bezbednoscu vazdusnog saobracaja,davanju netacnih obavestenja od znacaja za bezbedan let vazduhoplova ili na drugi nacin dovodjenju u opasnost bezbednosti vazdusnog saobracaja. Posto je RADNJA IZVRSENJA ALTERNATIVNO ODREDJENA postoji nekoliko oblika KD:1.NEPROPISNO I NEPRAVILNO UPRAVLJANJE LETOM VAZDUHOPLOVA,2.PROPUSTANJE DUZNOSTI/NADZORA U VEZI SA BEZBEDNOSCU VAZDUSNOG SAOBRACAJA,3.DAVANJE NETACNIH OBAVESTENJA OD ZNACAJA ZA BEZBEDNOST VAZDUSNOG SAOBRACAJA,4.NA DRUGI NACIN DOVODJENJE U OPASNOST BEZBEDNOSTI VAZDUSNOG SAOBRACAJA. NEPROPISNO UPRAVLJANNJE –podrazumeva da se let vazduhoplova odvija suprotno postojecim propisima koji to uredjuju,NEPRAVILNO UPRAVLJANJE-nepridrzavanje tehnickih I drugih pravila koja se odnose na let vazduhoplova.PROPUSTANJE DUZNOSTI/NADZORA U VEZI SA BEZBEDNOSCU VAZDUSNOG SAOBRACAJA-ove delatnosti mogu da ostvare lica koja vrse nadzor nad letom vazduhoplova(koja kontrolisu tehnicku ispravnost vazduhoplova I drugih objekata vezanih za njihovo koriscenje).DAVANJE NETACNIH OBAVESTENJA OD ZNACAJA ZA BEZBEDAN LET VAZDUHOPLOVA-davanje obavestenja koja ne odgovaraju stvarnom stanju a odnose se na bezbednost leta vazduhoplova.DOVODJENJE U OPASNOST BEZBEDNOSTI VAZDUSNOG SAOBRACAJA NA DRUGI NACIN-svi ostali nacini kojima se moze ugroziti bezbednost vazdusnog saobracaja a koji nisu navedeni. POSLEDICA-sastoji se u prouzrokovanje konkretne opasnosti za vazdusni saobracajKD je DOVRSENO preduzimanjem neke od gorepomenutih delatnosti.IZVRSILAC KD je razlicit:kod dovodjenja u opasnost vazdusnog saobracaja na drugi nacin-SVAKO LICE a u ostalim slucajevima SAMO ODREDJENA LICA(koja upravljalju vazduhoplovom/su zaduzena za bezbednost vazdusnog saobracaja).KD se moze uciniti sa UMISLJAJEM I iz NEHATA. STAV2-NEHATNI OBLIK-KD iz st1 moze se uciniti I iz nehata ili nehatnim unistenjem ili ostecenjem uredjaja za navigaciju ili nehatnim nanosenjem druge stete vazduhoplovu.Postoje 2 mogucnosti:1.da se iz nehata ostvari neki oblik KD iz st1,2.nehatnim unistenjem ili ostecenjem uredjaja za navigaciju ili nanosenjem druge stete vazduhoplovu.U 2 slucaju treba da postoji KAUZALNA VEZA izm nehatnog unistenja ili ostecenja navigacionih uredjaja odnosno nehatnog nanosenja druge stete vazduhoplovu I ugrozavanja vazdusnog saobracaja iz st1 ovog clana. OTMICA VAZDUHOPLOVA,BRODA I DRUGOG PREVOZNOG SREDSTVA KD ima OSNOVNI I 2 TEZA OBLIKA STAV1-OSNOVNI OBLIK-cini ko silom/pretnjom da ce upotrebiti silu preuzme kontrolu nad vazduhoplovom koji se nalazi u letu ili nad brodom u toku plovidbe ili nad drugim javnim prevoznim sredstvom u toku voznje.OBJEKT ZASTITE KD-vazduhoplov,brod I drugo javno prevozno sredstvo. KD se moze izvrsiti SAMO nad vazduhoplovom koji se nalazi U LETU-u obzir dolazi svaki vazduhoplov bez obzira u koju se svrhu koristi.VAZDUHOPLOV U LETU-od trenutka kada se sva spoljasnja vrata zatvore posle ukrcavanja putnika I robe pa do trenutka kada se bilo koja vrata otvore za iskrcavanje.U slucaju PRINUDNOG SLETANJA smatrace se da let I dalje traje dok nadlezne vlasti ne preuzmu odgovornost za vazduhoplov.

RADNJA IZVRSENJA-preuzimanje kontrole nad vazduhoplovom pomocu sile/pretnje.PRETNJA treba da je kvalifikovana(da je ucinilac pretio upotrebom sile).Nebitno koliko je preuzimanje kontrole nad vazduhoplovom trajalo ni cilj zbog koga se to cini.KD je SVRSENO kada je preuzeta kontrola nad vazduhoplovom.POKUSAJ postoji od pocetka primene sile/pretnje da ce se upotrebiti sila. BROD-plovilo koje moze poloviti sopstvenim/tudjim pogonskim sredstvom a moze prenostiti stvari I lica(racunaju se I tehnicki plovni objekti koji ne sluze direktno prevozu).RADNJA IZVRSENJA sastoji se u preuzimanju kontrole nad brodom.Za postojanje KD bitno da se kontrola preuzima u TOKU PLOVIDBE.U pogledu sredstva I nacina preuzimanja kontrole-vazi kao I kod vazduhoplova,isto vazi I za POKUSAJ koji je MOGUC I KAZNJIV. DRUGO PREVOZNO SREDSTVO-potrebna su 2 uslova:1.da se radi o JAVNOM PREVOZNOM SREDSTVU,2.preuzimanje kontrole treba da je izvrseno u TOKU VOZNJE.U pogledu ostalih obelezja-vazi prethodno receno. KD se moze izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM.IZVRSILAC-svako lice. STAV2-TEZI OBLIK-postoji ako je usled kd iz st1 nastupila TESKA TELESNA POVREDA nekog lica ili prouzrokovana steta VELIKIH RAZMERA(>6.000.000DIN).U pogledu KRIVICE zahteva se UMISLJAJ u odnosu na osnovno KD iz st1 I NEHAT u odnosu na nastupanje teze posledice iz st2. STAV3-NAJTEZI OBLIK-ako je usled KD iz st1 nastupila SMRT jednog/vise lica.Dovoljno je da je nastupila smrt JEDNOG lica.U pogledu KRIVICE trazi se UMISLJAJ u odnosu na osnovno kd iz st1 a NEHAT u odnosu na nastupanje teze posledice iz st3. NEPRUZANJE POMOCI LICU POVREDJENOM U SAOBRACAJNOJ NEZGODI KD ima OSNOVNI(STAV1) I 2 TEZA OBLIKA(ST2 I 3).RADNJA IZVRSENJA se sastoji u OSTAVLJANJU BEZ POMOCI LICA od strane vozaca motornog vozila/drugog prevoznog sredstva kojim je to lice povredjeno /ciju je povredu tim sredstvom prouzrokovao.RADNJA IZVRSENJA KD je PROPUSTANJE(necinjenje) ali se KUMULATIVNO zahteva da je prethodno izvrsilac prouzrokovao povredu pasivnog subjekta .NEBITNA je TEZINA I PRIRODA POVREDE.KD postoji I onda kada su povrede bile SMRTONOSNE(smrt bi sigurno nastupila). OSTAVLJANJE BEZ POMOCI-na vise nacina:najcesce UDALJAVANJEM,ostajanjem na mestu gde se dogodio udes bez pokazivanja namere da se pruzi pomoc,ili ostajanjem uz povredjeno lice ne preduzimajuci nista(radnja necinjenja).RADNJA IZVRSENJA ne postoji kada lice koje je prouzrokovalo povredu nije izabralo najbolji nacin za pruzanje pomoci.Potrebno je da lice koje je povredu prouzrokovalo U STANJU da pruzi pomoc. KD je DOVRSENO ostavljanjem bez pomoci povredjenog lica-ne zahteva se nastupanje konkretne opasnosti za povredjenog.IZVRSILAC moze biti samo VOZAC motornog vozila/drugog prevoznog sredstva kojim je naneta povreda licu koje se ostavlja bez pomoci.Saputnici mogu biti PODSTREKACI,ne mogu biti izvrsioci. SUBJEKTIVNU STRANU KD cini UMISLJAJ koji mora da obuhvati I svest o tome da je izvrsilac prevoznim sredstvom kojim je upravljao naneo povredu nekom licu. ST2 I 3-TEZI OBLICI-postoje ako je usled nepruzanja pomoci nastupila TESKA TELESNA POVREDA(ST2) ili SMRT povredjenog lica(ST3).KD je kvalifikovano TEZOM POSLEDICOM tako da u odnosu na tesku telesnu povredu ili smrt povredjenog lica MORA POSTOJATI NEHAT izvrsioca. TESKA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRACAJA-CL297 POSLEDICA KD-sastoji se u KONKRETNOJ OPASNOSTI-dovodjenju u opasnost zivota ili tela ljudi ili imovine VECEG obima odnosno dovodjenja u opasnost vazdusnog saobracaja u konkretnom slucaju.Ukoliko dodje do povrede zasticenog dobra(nastupanja teze posledice)postojace neki od oblika KD. Postoje 4 OBLIKA KD:1.ako je osnovno delo izvrseno sa UMISLJAJEM a teza posledica se sastoji u TESKOJ TELESNOJ POVREDI nekog lica/imovinskoj steti VELIKIH RAZMERA,2.ako je osnovno delo izvrseno sam UMISLJAJEM a teza posledica se sastoji u nastupanju SMRTI jednog/vise lica,3.ako je osnovno delo izvrseno iz NEHATA,a teza posledica se sastoji u TESKOJE TELESNOJ POVREDI nekog lica/imovinskoj steti VELIKIH RAZMERA,4.ako je osnovno delo izvrseno iz NEHATA a teza posledica se sastoji u nastupanju SMRTI jednog/vise lica. IMOVINSKA STETA VELIKIH RAZMERA>6.000.000DIN

KRIVICNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI RACUNARSKIH PODATAKA
Ova grupa KD pokriva sve znacajnije pojavne oblike KD koja spadaju u kompjuterski kriminalitet. RACUNARSKA SABOTAZA Ovim KD se pruza zastita elektronskim sistemima I mrezama za elektronsku obradu I prenos podataka koji imaju poseban drustveni znacaj. KD postoji kada neko unese,unisti,izbrise,izmeni,osteti,prikrije ili na drugi nacin ucini neupotrebljivim racunarski podatak ili program ili unisti ili osteti racunar ili drugi uredjaj za elektronsku obradu I prenos podataka sa namerom da onemoguci ili znatno omete postupake elektronske obrade I prenosa podataka koji su od znacaja za drzavne organe,javne sluzbe,ustanove,preduzeca ili druge subjekte.KD iz ovog clana ima 2 OBLIKA. RADNJA IZVRSENJA kod PRVOG OBLIKA-ALTERNATIVNO je predvidjena I moze se javiti kao:unistenje,brisanje,izmena,ostecenje ili prikrivanje racunarskog podatka ili programa sa namerom da onemoguci ili znatno omete postupak elektronske obrade I prenosa podataka koji su od znacaja za drzavne organe,javne sluzbe,ustanove,preduzeca ili druge subjekte.NA DRUGI NACIN-svaki nacin koji moze dovesti do neupotebljivosti racunarskog podatka ili programa uz postojanje odredjene namere. KD je DOVRSENO preduzimanjem delatnosti koja ima karakter radnje izvrsenja sa namerom da se onemoguci ili znatno omete postupak elektronske obrade I prenosa podataka koji su od znacaja za drzavne organe,javne sluzbe,ustanove,preduzeca ili druge subjekte.OBJEKT RADNJE-racunarski podatak/program. RADNJA IZVRSENJA kod DRUGOG oblika takodje je alternativno odredjena I moze se ostvariti:unistenjem/ostecenjem racunara ili drugog uredjaja za elektronsku obradu I prenos podataka sa namerom da se onemoguci ili znatno omete postupak elektronske obrade I prenosa podataka koji su od znacaj za drzavne organe,javne sluzbe,ustanove,preduzeca,ili druge subjekte.UNISTENJE RACUNARA ILI DRUGOG UREDJAJA ZA ELEKTRONSKU OBRADU I PRENOS PODATAKA-potpuno menjanje njihovih svojstava u negativnom smislu tako da oni fakticki vise I nepostoje. KD je DOVRSENO preduzimanjem radnje izvrsenja uz postojanje date namere koja u konkretnom slucaju NE MOR biti ostvarena.OBJEKT RADNJE jesu racunar/drugi racunarski uredjaj za elektronsku obradu podataka. Oba oblika KD moze uciniti SVAKO LICE.Zahteva se DIREKTAN UMISLJAJ uz postojanje NAMERE da se preduzetom radnjom onemoguci ili znatno omete postupak elektronske obrade I prenosa podataka koji su od znacaja za drzavne organe,javne sluzbe,ustanove,preduzeca ili druge subjekte. PRAVLJENJE I UNOSENJE RACUNARSKIH VIRUSA KD ima OSNOVNI I TEZI oblik. STAV1-OSNOVNI OBLIK-postoji kada neko napravi racunarski virus u nameri njegovog unosenja u tudj racunar/racunarsku mrezu.RADNJA IZVRSENJA-pravljenje racunarskog virusa.OBJEKT RADNJE-racunarski virus.KD je DOVRSENO pravljenjem racunarskog virusa u nameri da se unese u tudj racunar ili racunarsku mrezu.RACUNARSKA MREZA-skup medjusobno povezanih racunara.IZVRSILAC-bilo koje lice(obicno lica koja raspolazu potrebnim strucnim znanjem za pravljenje racunarskih virusa.NA SUBJEKTIVNOM PLANU zahteva se DIREKTNI UMISLJAJ kao I odgovarajuca NAMERA. STAV2-TEZI OBLIK-postoji kada neko unese racunarski virus u tudj racunar/racunarsku mrezu I time prouzrokuje stetu.RADNJA IZVRSENJA-unosenje racunarskog virusa u tudj racunar/racunarsku mrezu.Za postojanje KD potrebno da je usled unosenja racunarskog virusa u tudj racunar/racunarsku mrezu doslo do nastupanja STETE koja mora biti utvrdjena u svakom konkretnom slucaju.SUBJEKTIVNI ELEMENT jeste UMISLJAJ. STAV3-obavezno oduzimanje uredjaja I sredstava kojima je KD ucinjeno RACUNARSKA PREVARA KD ima OSNOVNI,2 TEZA I 1 LAKSI OBLIK. STAV1-OSNOVNI OBLIK-postoji kada neko unese netacan podatak,propusti unosenje tacnog podatka,ili na drugi nacin prikrije ili lazno prikaze podatak I time utice na rezultat elektronske obrade I prenosa podataka u nameri da

sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist I time drugom prouzrokuje stetu.RADNJA IZVRSENJA osnovnog oblika-odredjena je ALTERNATIVNO:1.Unosenje netacnog podatka,2.Propustanje unosenja tacnog podatka,3.na drugi nacin prikrivanje/lazno prikazivanje podataka. Da bi KD postojalo potrebno je nastupanje odredjene POSLEDICE-da je nekim od predvidjenih cinjenja/necinjenja ostvaren odredjen uticaj na rezultat elektronske obrade ili prenosa podataka koji pretpostavlja odgovarajucu izmenu rezultata obrade ili prenosa podataka u tom smislu da ne odgovara realnom stanju stvari cime je drugom prouzrokovana imovinska steta. SUSTINA KD je u tome da se preduzimanjem delatnosti koja ima karakter radnje izvrsenja utice na rezultat elektronske obrade podataka u tom smislu da se drugo(fizicko/pravno lice)na taj nacin dovede u zabludu,te ono na osnovu podataka koji je odgovaraju objektivnom stanju stvari donese odluku koju inace ne bi donelo. UCINILAC-SVAKO LICE(u sustini samo ono lice koje je u faktickoj mogucnosti da ostvari neku od predvidjenih radnji.Za postojanje KD potreban je UMISLJAJ ucinioca I NAMERA da se sebi ili drugom pribavi protivpravna imovinska koristnebitno je li ta namera I ostvarena. TEZI OBLIK-STAV2-kada je KD iz st 1 pribavljena imovinska korist u iznosu>450.000DIN NAJTEZI OBLIK-STAV3-kada je KD iz st1 pribavljena imovinska korist u iznosu>1.500.000DIN LAKSI(PRIVILEGOVANI)OBLIK-STAV4-razlikuje se od osnovnog oblika samo u pogledu NAMERE da se KD iz st1 drugom nanese steta a NE da se pribavi protivpravna imovinska korist.Nastupanje stete NIJE POTREBNO za postojanje DOVRSENOG KD.

KRIVICNA DELA PROTIV USTAVNOG UREDJENJA I BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
KD koja obuhvata ova glava nazivaju se POLITICKIM KD.SUBJEKTIVNI ELEMENT-karakteristicna njihova usmerenost na ugrozavanje ustavnog uredjenja I bezbednosti zemlje.UVEK se podrazumeva UMISLJAJ.Kod veceg broja KD ove glavePRIPREMANJE kaznjivo. NAPAD NA USTAVNO UREDJENJE Ovo KD se u stranom krivicnom zakonodavstvu obicno naziva KD veleizdaje. RADNJA IZVRSENJA KD ima 2 oblika:1.Sastoji se u pokusaju promene ustavnog uredjenja Republike Srbije ili u pokusaju svrgavanja najvisih drzavnih organa.Neophodno da je preduzeta neka radnja koja moze dovesti do promene ustavnog uredjenja/svrgavanja najvisih drzavnih organa.POKUSAJ se mora odnositi na pretnju silom/nasilnu promenu ustavnog uredjenja/nasilno svrgavanje drzavnih organa.SILA-apsolutna ili kompulzivna.Za postojanje KD nije neophodan pokusaj za promenu ustavnog uredjenja u celini ali ni da se to cini samo u odnosu na neke manje vazne elemente ustavnog uredjenja. 2.Pokusaj svrgavanja drzavnih organa Republike Srbije-neophodno da se to cini u odnosu na najvise drzavne organe Republike Srbije(odredjeni su Ustavom:Narodna skupstina,predsednik Republike,Vlada,Ustavni sud I Vrhovni kasacioni sud).SVRGAVANJE-kada se drzavni organ/njegov clan prinudi da sam podnese ostavku pri cemu se drzavni organ upotrebom PRINUDE TRAJNO onemogucava da vrsi svoju funkciju-ako nije trajno nema ovog KD. POKUSAJ nije moguc.RADNJA IZVRSENJA obuhvata I svrseno delo.Za postojanje svrsenog KD dovoljan I POKUSAJ.KD je OPSTEG KARAKTERA-ako u konkretnom slucaju budu ostvareni elementi jos nekog KD iz ove glave radice se o PRIVIDNOM IDEALNOM STICAJU I postojace SAMO TO DRUGO KD. PRIPREMNE RADNJE su KAZNJIVE.KVALIFIKOVANI OBLICI ovog KD predvidjeni su u cl321 st1 I 2.Postoje ako je ovo kd za POSLEDICU imalo SMRT 1 /VISE LICA,/izazvalo opasnost za zivot ljudi/bilo praceno teskim nasiljem/velikim razaranjima/dovelo do ugrozavanja bezbednosti,ekonomske/vojne snage zemlje. POZIVANJE NA NASILNU PROMENU USTAVNOG UREDJENJA STAV1-OSNOVNI OBLIK-sastoji se u POZIVANJU/PODSTICANJU da se silom promeni ustavno uredjenje Republike Srbije ili da se svrgnu najvisi organi vlasti I njihovi predstavnici.POZIVANJE I PODSTICANJE su RADNJE PODSTREKAVANJA-ne trazi se da su uperene na individualno odredjen krug lica.POZIVANJE-izazivanje odluke kod drugog,PODSTREKAVANJE-upravljeno ka ucvrscenju/ostvarenju vec postojece odluke.OBAVEZAN ELEMENAT

SUBJEKTIVNOG KARAKTERA-NAMERA ugrozavanja ustavnog uredjenja/bezbednosti Srbije-podrazumeva se I UMISLJAJ ucinioca. STAV2-TEZI OBLIK-kada se KD iz st1 ucini uz pomoc iz INOSTRANSTVA.Nebitno koji subjekt tu pomoc pruza. STAV3-LAKSI OBLIK-ima 2 razlicite RADNJE IZVRSENJA:1.Sastoji se u IZRADI/UMNOZAVANJU materijala koji je takav da se njime moze izvrsiti KD iz st1-izradjuje se u zemlji.Nuzno postojanje NAMERE da se materijal izradjuje/umnozava u NAMERI rasturanja.2.Sastoji se u UPUCIVANJU/PREBACIVANJU na teritoriju Srbije materijala koji je po svom sadrzaju takav da poziva/podstice na vrsenje KD iz st1(propagandni materijal). ORUZANA POBUNA Za postojanje KD potrebno je da je oruzana pobuna upravljena na ugrozavanje ustavnog uredjenja,bezbednosti ili teritorijalne celine Srbije-sto je fakticko pitanje-suprotstavljanje pojedinacnim merama izvrsne/sudske vlasti NISU ovo KD.Nebitan stepen organizovanosti. KD ima 2 oblika koji se razlikuju samo po UCINIOCU. STAV1-OSNOVNI OBLIK-UCINILAC je lice koje ucestvuje u oruzanoj pobuni-svako lice koje na bilo koji nacin,neposredno/posredno ucestvuje/uzima ucesca u oruzanoj pobuni. STAV2-TEZI OBLIK-UCINILAC je ORGANIZATOR pobune-lice koje organizuje,priprema I planira oruzanu pobunu.Kolovodja se ne izdvaja posebno od ostalih ucesnika. Za postojanje KD potreban UMISLJAJ koji mora obuhvatiti I okolnost da je sama oruzana pobuna upravljena na to ugrozavanje.PRIPREMANJE je KAZNJIVO. KVALIFIKOVANI OBLIK-predvidjen u cl321 ali SAMO u st3 ako je KD izvrseno za vreme NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI,RATNOG STANJA,ORUZANOG SUKOBA/VANREDNOG STANJA. TERORIZAM TERORIZAM u najsirem smislu predstavlja vrstu borbe za ostvarivanje politickih ciljeva putem nasilja,zastrasivanja,otmica,ucena I sl. RADNJA IZVRSENJA KD sastoji se u preduzimanju neke opsteopasne radnje(npr.izazivanje eksplozije/pozara/bilo koja radnja kojom se moze izvrsiti I KD izazivanje opste opasnosti).OPSTEOPASNA RADNJA-stvaranje stanja konkretne opasnosti za zivot/telo ljudi/imovinu.Tim aktima se po pravilu ostvaruje I bice nekog drugog KD ali NEMA STICAJA sa tim drugim KD.RADNJA IZVRSENJA moze biti I sama PRETNJA da ce se preduzeti neka opsteopasna radnja(npr.pretnja da ce se upotrebiti nuklearno,hemijsko/bakteriolosko opsteopasno sredstvo.RADNJA IZVRSENJA mora biti uzrok POSLEDICE KD-mora biti podobna da se njom stvori osecanje nesigurnosti kod gradjana(subjektivno stanje koje se ispoljava u osecanju straha I ugrozenosti njihovih osnovnih prava-zivota,tela,slobode…). POKUSAJ postoji kada je preduzeta/zapoceta neka od navedenih radnji u nameri ugrozavanja ustavnog uredjenja/bezbednosti Srbije ali nije doslo do osecanja straha/nesigurnosti kod gradjana-nije nastupila POSLEDICA.SUBJEKTIVNI ELEMENT-za KD potrebno da je RADNJA IZVRSENJA preduzeta sa NAMEROM ugrozavanja ustavnog uredjenja/bezbednosti Srbije.KD se moze izvrsiti SAMO sa DIREKTNIM UMISLJAJEM. PRIPREMANJE KD je KAZNJVO. KVALIFIKOVANI OBLIK-cl321-ukoliko je doslo do TEZIH POSLEDICA(SMRT 1/vise lica,opasnost za zivot ljudi,teska nasilja,velika razaranja,ugrozavanje bezbednosti ekonomske ili vojne snage zemlje,umisljajno lisenje zivota nekog lica),kada je KD ucinjeno za vreme neposredne ratne opasnosti,ratnog stanja,oruzanog sukoba ili vanrednog stanja. Ovo KD ima slicnosti sa KD medjunarodnog terorizma,razlika-u pogledu ZASTITNOG OBJEKTA I usmerenosti NAMERE kao SUBJEKTIVNOG OBELEZJA bica KD. SABOTAZA SABOTAZA-ometanje/onemogucavanje rada na prikriven nacin. RADNJA IZVRSENJA je odredjena POSLEDICNO-sastoji se u prouzrokovanju na prikriven,podmukao/drugi slican nacin stete>1.500.000DIN za drzavni organ/organizaciju u kojoj izvrsilac radi/za drugi drzavni organ/organizaciju.KD se moze izvrsiti JEDINO u vrsenju sluzbene duznosti/radne obaveze izvrsioca.Bice KD sadrzi I POSLEDICU:nastupanje

stete>1.500.000DIN.Zahteva se UMISLJAJ I SUBJEKTIVNI ELEMENT koji se sastoji u NAMERI ugrozavanja ustavnog uredjenja/bezbednosti Srbije. Pripremanje KD je KAZNJIVO. KVALIFIKOVANI OBLIK-cl321-STAV1kada je KD za POSLEDICU imalo SMRT1/vise lica/izazvalo opasnost za zivot ljudi/bilo praceno teskim nasiljima/velikim razaranjima/dovelo do ugrozavanja bezbednosti,ekonomske/vojne snage zemlje.STAV2-NAJTEZI OBLIK-ukoliko je pri vrsenju KD neko lice sa umisljajem liseno zivota.STAV3-NAJTEZI OBLIKukoliko je KD izvrseno za vreme neposredne ratne opasnosti,ratnog stanja,oruzanog sukoba/vanrednog stanja. SPIJUNAZA KD napada bezbednost drzave.Grupni zastitni objekt ove glave ne obuhvata situaciju kada se spijunaza vrsi na racun neke druge drzave.KD ima OSNOVNI,3POSEBNA I KVALIFIKOVANI OBLIK. STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u sapostavanju,predaji/cinjenju dostupnim tajnih vojnih,ekonomskih/sluzbenih podataka/dokumenata stranoj drzavi/stranoj organizaciji/licu koje im sluzi.RADNJA IZVRSENJA-javlja se u 3 OBLIKA:saopstavanje,predaja,cinjenje dostupnim.SAOPSTAVANJE-posredno/neposredno obavestavanje navedenih subjekata o tajnim podacima preduzeto usmeno,pismeno ili bilo kojim sredstvom komuniciranja.PREDAJA-dostavljanje tajnih podataka u izvornom obliku.CINJENJE DOSTUPNIM-sve druge radnje koje ne predstavljaju SAOPSTAVANJE/PREDAJU. OBJEKT KD-tajni podaci/dokumenti koji sadrze tajne podatke koji su vojne,ekonomske ili sluzbene prirode.SUBJEKTIVNI ELEMENT-mora postojati UMISLJAJ koji treba da obuhvati SVEST o tome da su podaci/dokumenti tajni I SVEST I VOLJU da se oni predaju,saopstavaju/cine dostupnim navedenim subjektima. STAV2-PRVI POSEBAN OBLIK-kada neko stvara obavjestajnu sluzbu u Srbiji/rukovodi tom sluzbom za racun strane drzave/organizacije. STAV3-DRUGI POSEBAN OBLIK-stupanje u stranu obavjestajnu sluzbu/prikupljanje podataka za nju/pomaganju njenog rada na drugi nacin.Podaci koji se prikupljaju NE MORAJU biti TAJNI. STAV4-TRECI POSEBAN OBLIK-pribavljanje tajnih podataka/dokumenata u nameri da se saopste/predaju stranoj drzavi,stranoj organizaciji/licu koje im sluzi.Ovo KD predstavlja PRETHODNI STADIJUM-podaci jos nisu predati vec se pribavljaju u nameri da se to ucini. Za sva 3 posebna oblika potreban je UMISLJAJ. STAV5-KVALIFIKOVANI OBLIK-ukoliko je KD iz st1i 2 prouzrokovalo TESKE POSLEDICE za bezbednost,ekonomsku/vojnu moc zemlje. CL321STAV3-NAJTEZI OBLIK-kada je KD(bilo kog oblika)ucinjeno za vreme neposredne ratne opasnosti,ratnog stanja,oruzanog sukoba/vanrednog stanja. PRIPREMNE RADNJE za st1 I st2 su KAZNJIVE. STAV6-da bi se podatak/dokument smatrao tajnim NIJE DOVOLJNO da su oni na osnovu zakona,drugog propisa/odlukom nadleznog organa I zvanicno proglaseni tajnim nego se zahteva I to da se radi o podacima/dokumentima cije bi odavanje prouzrokovalo/moglo da prouzrokuje stetne posledice ze bezbednost,odbranu/za politicke,vojne/ekonomske interese zemlje. ODAVANJE DRZAVNE TAJNE KD ima za cilj zastitu bezbednosti Srbije.KD ima 4 oblika:osnovni(STAV1) koji ima I nehatni oblik(stav4),laksi(STAV2),tezi(STAV3). STAV1-OSNOVNI OBLIK-kada neko saopsti,preda/ucini dostupnim podatke/dokumente koji su mu povereni a koji predstavljaju drzavnu tajnu.Saopstavanje,predaja/cinjenje dostupnim cini se neovlasceno u odnosu na nepozvano lice.NEPOZVANO LICE-ono lice koje nije ovlasceno da sazna podatke/dokumenta koja predstavljaju drzavnu tajnu. IZVRSILAC-lice koje je ovlasceno po nekom pravnom osnovu da ima u posedu podatke,odnosno dokumenta koja predstavljaju drzavnu tajnu-ne mora biti ovlasceno I u odnosu na sadrzinu tih dokumenata. LAKSI OBLIK-STAV2-postoji onda kada izvrsilac podatke/dokumenta do kojih je PROTIVPRAVNO dosao I za koje zna da su drzavna tajna saopsti drugom licu-ovde nema I povrede duznosti cuvanja drzavne tajni.

UMISLJAJ je potreban kod KD st1 I 2 I mora obuhvatiti SVEST da se radi o podacima/dokumentima koji predstavljaju drzavnu tajnu STAV3-TEZI OBLIK-koji sadrzi 2 kvalifikatorne okolnosti:1.ratno/vanredno stanje,2.ugrozavanje bezbednosti,ekonomske/vojne moci Srbije. STAV4-NEHATNI OBLIK-moguc je SAMO kod st1. STAV5-DRZAVNA TAJNA postoji samo onda kada su kumulativno ostvareni I formalni I materijalni elemenat-potrebno je da su neki podaci/dokumenti odgovarajucim propisom/odlukom proglaseni tajnom,kao I da je njihovo odavanje imalo/moglo prouzrokovati stetne posledice za politicke,ekonomske/vojne interese zemlje. ILEGALNA TAJNA-ne vazi samo kod KD Spijunaze-ne smatraju se tajnom iako su formalno kao takvi proglaseni oni podaci/dokumenti koji su upravljeni na teske povrede osnovnih prava coveka/na ugrozavanje ustavnog uredjenja I bezbednosti Srbije,kao I podaci/dokumenti koji za cilj imaju prikrivanje ucinjenog KD za koje se po zakonu moze izreci zatvor od 5god ili teza kazna.Zato odavanje ovakvih podataka I dokumenata NE PREDSTAVLJA KD. IZAZIVANJE NACIONALNE,RASNE I VERSKE MRZNNJE I NETRPELJIVOSTI STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA JE postavljena ALTERNATIVNO kao izazivanje/raspirivanje nacionalne,rasne/verske mrznje/netrpeljivosti.KD postoji I u situaciji kada ne postoji nacionalna,rasna verska mrznja/netrpeljivost pa se ona izaziva kao I u situaciji kada ona postoji kao latentno stanje pa se ona dalje raspiruje.MRZNJA-jako negativno osecanje.NETRPELJIVOST-niza po snazi od mrznje.Iako sporno PREZIR nije dovoljan za postojanje ovog KD. Za postojanje DOVRSENOG KD nije neophodno da je radnja izvrsenja izazivanja dovela do mrznje/netrpeljivosti,ili da je radnja raspirivanja povecala intenzitet postojece mrznje/netrpeljivosti-za DOVRSENO KD NE TRAZI SE POSLEDICA kao ni CILJ.PASIVNI SUBJEKT-narodi I etnicke zajednice koje zive u Srbiji-ako ne zive nema KD.NAROD-obuhvata I nacionalne manjine. U pogledu KRIVICE potreban je UMISLJAJ-dovoljan je I EVENTUALNI UMISLJAJ. STAV2-TEZI OBLIK-prema sredstvu I nacinu izvrsenja-postoji ako je KD ucinjeno prinudom,zlostavljanjem,ugrozavanjem sigurnosti,izlaganjem poruzi nacionalnih,etnickih/verskih simbola,ostecenjem tudjih stvari,skravljenjem spomenika,spomen-obelezja/grobova. STAV3-NAJTEZI OBLIK s obzirom na okolnosti-vrsenje KD zloupotrebom polozaja/ovlascenja ili s obzirom na POSLEDICE do kojih je doslo(neredi,nasilje,ili druge teske posledice za zajednicki zivot naroda nacionalnih manjina ili etnickih grupa koje zive u Srbiji).

KRIVICNA DELA PROTIV DRZAVNIH ORGANA
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:GRUPNI ZASTITNI OBJEKAT-drzavni organi I njihovo nesmetano funkcionisanje.KD ove grupe stite drzavne organe bez obzira kojoj kategoriji pripadaju. SPRECAVANJE SLUZBENOG LICA U VRSENJU SLUZBENE RADNJE STAV1-OSNOVNI OBLIK-sastoji se u sprecavanju silom/pretnjom da ce se neposredno upotrebiti SILA,sluzbenog lica u vrsenju sluzbene radnje koju preduzima u okviru svojih ovlascenja/na isti nacin u prinjudjavanju na vrsenje sluzbene radnje. S obzirom na to u cemu se sastoji RADNJA IZVRSENJA razlikuju se 2 osnovna oblika kd iz st1: 1.PRVI OBLIK KD iz ST1- naziva se jos I PROTIVSTAJANJE.RADNJA IZVRSENJA kod ovog oblika sastoji se u SPRECAVANJU.SREDSTVA pomocu kojih se to cini jesu SILA/PRETNJA DA CE SE NEPOSREDNO UPOTREBITI SILA(moze I hipnoza,omamljujuca sredstva).PRETNJA treba da se odnosi na UPOTREBU SILE(kvalifikovana pretnja)I to da je u pitanju takva pretnja upotrebe sile koja se ISTOG TRENUTKA moze dogoditi kao I da je OZBILJNA,da je upucena prema SLUZBENOM LICU koje je postupalo u okviru svojih ovlascenja. PASIVNI SUBJEKT kod svih oblika kd jeste SLUZBENO LICE. KD je SVRSENO kada je sluzbeno lice bilo SPRECENO da izvrsi sluzbenu radnju koju je preduzelo u okviru svojih ovlascenja.Ukoliko je uprkos svemu IZVRSILO preduzetu radnju postojace POKUSAJ koji je kaznjiv.Zahteva se UMISLJAJ kao oblik krivice.

2.DRUGI OBLIK KD iz ST1-sastoji se u PRINUDJAVANJU sluzbenog lica na vrsenje sluzbene radnje.Od prethodnog oblika se razlikuje po RADNJI koja se sastoji u prinudjivanju.SREDSTVA-ista kao I kod prethodnog oblika,potrebno da radnja na koju se sluzbeno lice prinudjava spada u delokrug njegovih ovlascenja. KD je SVRSENO kada je sluzbeno lice IZVRSILO sluzbenu radnju.Ukoliko I pored upotrebe sile/pretnje radnju nije izvrsilo postojace POKUSAJ koji je KAZNJIV. PASIVNI SUBJEKT I OBLIK KRIVICE-kao kod prethodnog oblika. STAV2-TEZI OBLIK-postojace ako prilikom izvrsenja nekog od prethodna 2 oblika iz st1 ucinilac UVREDI/ZLOSTAVI SLUZBENO LICE ili mu nanese LAKU TELESNU POVREDU/PRETI UPOTREBOM ORUZJA. POKUSAJ je MOGUC I KAZNJIV.Kod TEZEG OBLIKA za POKUSAJ se trazi da je postojala UVREDA/ZLOSTAVA SLUZBENOG LICA/da je sluzbenom licu naneta LAKA TELESNA POVREDA/da mu se pretilo UPOTREBOM ORUZJA a ostalo je isto kao kod prethodnih oblika iz st1. STAV3-DRUGI TEZI OBLIK-njime se stite odredjene kategorije sluzbenih lica I odredjene delatnosti ovih lica-postoji ako je bilo koji od OSNOVNIH OBLIKA iz st1/TEZI OBLIK iz st2 ucinjen prema SLUZBENOM LICU u vrsenju poslova JAVNE/DRZAVNE BEZBEDNOSTI/DUZNOSTI CUVANJA JAVNOG REDA I MIRA,SPRECAVANJA/OTKRIVANJA KD,HVATANJA UCINIOCA KD/CUVANJA LICA LISENOG SLOBODE. JAVNA BEZBEDNOST-zastita licnih,imovinskih I drugih sloboda I prava coveka I gradjanina.DRZAVNA BEZBEDNOSTsve mere,radnje,postupanja nadleznih drzavnih organa usmerenih na prevenciju I suzbijanje KD protiv ustavnih uredjenja I bezbednosti.JAVNI RED I MIR-uskladjeno stanje medjusobnih odnosa ljudi koje je nastalo njihovim ponasanjem na javnom mestu I delovanjem organa I organizacija u javnom zivotu kojima se neposredno obezbedjuju jednaki I ravnopravni uslovi za ostvarivanje prava gradjana na licnu I imovinsku sigurnost. KD je moguce izvrsiti samo sa UMISLJAJEM. STAV4-NAJTEZI OBLIK-ako je prilikom izvrsenja KD st1 I 3 ucinilac sluzbenom licu naneo TESKU TELESNU POVREDU. STAV6-ako je ucinilac iz st1-3 bio izazvan nezakonitim/grubim postupanjem sluzbenog lica moze se OSLOBODITI OD KAZNE(radnja sluzbenog lica bila zakonita ali je postupak njenog ostvarenja bio grub). LAZNO PREDSTAVLJANJE KD ima 2 oblika-st1 I 2 koji obuhvataju razlicite situacije.Zajednicko to sto se takvim delatnostima dovodi u pitanje autoritet drzavnih organa. STAV1-1SLUCAJ-KD postoji kad se neko,u nameri da sebi/drugom pribavi kakvu korist/drugom nanese kakvu stetu LAZNO PREDSTAVLJA kao sluzbeno/vojno lice/neovlasceno nosi kakve znake sluzbenog/vojnog lica. RADNJA IZVRSENJA je ALTERNATIVNO odredjena I dalje se iskazuje na 2 nacina:1.LAZNO PREDSTAVLJANJE za sluzbeno/vojno lice.2.NEOVLASCENO NOSENJE kakvog znaka sluzbenog/vojnog lica.LAZNO PREDSTAVLJANJE-da neko nema svojstvo sluzbenog/vojnog lica iako se tako predstavlja(najcesce direktno) ali se to mora ciniti u odredjenoj NAMERI-da se sebi/drugom pribavi kakva korist/drugom nanese steta. KD je DOVRSENO kad se neko lazno predstavlja u odredjenoj nameri-ne trazi se da je korist pribavljena/da je nekome naneta steta.IZVRSILAC-svako ko se lazno predstavlja kao sluzbeno/vojno lice u odredjenoj nameri ali I sluzbeno/vojno lice koje se predstavlja kao neko drugo sluzbeno/vojno lice. STAV2-2SLUCAJ KD-postoji kad neko neovlasceno nosi kakve znake sluzbenog/vjnog lica.RADNJA IZVRSENJA-sastoji se u neovlascenom nosenju nekog znaka sluzbenog/vojnog lica-bice ispunjena I kada se nose samo pojedini delovi/znaci uniforme. Za postojanje KD neopodno da se to cini u nameri da se sebi/drugom pribavi kakva korist/da se drugom nanese kakva steta(radi se o UZURPACIJI ovlascenja od strane lica koje takva ovlascenja ne poseduje). U oba slucaja trazi se DIREKTAN UMISLJAJ I odredjena NAMERA.KD postoji ako je radnja izvrsena 1/VISE PUTA. STAV2-DRUGI OBLIK-postoji kad neko izvrsi kakvu radnju za koju je ovlasceno da je izvrsi samo odredjeno sluzbeno/vojno lice,nije od znacaja u kojoj se nameri to vrsi.KD je SVRSENO ako je izvrsena bilo koja radnja za cije je izvrsenje ovlasceno odredjeno sluzbeno/vojno lice.Ne trazi se da se ucinilac za takvo lice izricito I predstavljao.

SAMOVLASCE Sustina KD je u pribavljanju nekog svog priznatog/pretpostavljenog prava zaobilazeci nadlezne drzavne organe cime se,ujedno,dovodi u pitanje njihov autoritet.UCINILAC zaobilazeci drzavne organe ostvaruje neko postojece/pretpostavljeno pravo u odnosu na onog koji sam ne udovoljava svojoj obavezi. KD ima 2 oblika-osnovni I posebni-razlika samo po IZVRSIOCU. STAV1-OSNOVNI OBLIK-postoji samo kad mu neko samovlasno pribavlja neko svoje pravo/pravo za koje smatra da mu pripada.RADNJA IZVRSENJA-svaka delatnost kojom se samovlasno pribavlja neko svoje pravo/pravo za koje ucinilac smatra da mu pripada-sto znaci da se moze ostvariti na vise nacina. PREDMET ovog KD su NAJCESCE STVARNO/OBLIGACIONO PRAVO jednog lica ali moze biti I neko drugo pravo.Za postojanje kd bitan SUBJEKTIVNI ELEMENT-ucinilac pribavlja neko svoje pravo koje zaista postoji,samo sto ne moze dag a ostvari,odnosno pravo za koje smatra da mu pripada.KD postoji samo onda ako se neko pravo pribavlja BEZ PRAVNOG OSNOVA(nece biti KD ako ucinilac zna da mu takvo pravo ne pripada/ako je prema propisima/pravnim pravilima gradjanskog prava bio ovlascen da tako postupa). KD je SVRSENO kad neko samovlasno pribavlja neko svoje pravo/pravo za koje smatra da mu pripada-ne trazi se da je u tome I uspeo.KD se moze uciniti samo sa UMISLJAJEM. STAV2-POSEBAN OBLIK-razlika u odnosu na prethodni SAMO U IZVRSIOCU-kod ovog oblika neko drugo lice ZA DRUGOG a ne za sebe samovlasno pribavlja prava iz st1(ostvaruju se obelezja KD iz st1 uz pomoc DRUGOG LICA koje je u ovom slucaju IZVRSILAC.Lice za koje se samovlasno pribavlja neko pravo nije izvrsilac ali je najcesce SAUCESNIK(podstrekac/pomagac). STAV3-ako je KD iz st1 I 2 ucinjeno na stetu gradjana gonjenje se preduzima po PRIVATNOJ TUZBI.

KRIVICNA DELA PROTIV PRAVOSUDJA
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:ZASTITNI OBJEKT:nesmetano obavljanje pravosudne funkcije. NEPRIJAVLJIVANJE PRIPREMANJA KRIVICNOG DELA Smisao postojanja ove inkriminacije jeste SPRECAVANJE KD KOJE SE PRIPREMA.KD ima OSNOVNI(STAV1) I TEZI OBLIK(STAV2). STAV1-OSNOVNI OBLIK-postoji u slucaju NEPRIJAVLJIVANJA PRPIREMANJA KD za koje se moze izreci kazna zatvora u trajanju 5 god/teza kazna.RADNJA IZVRSENJA-sastoji se u NECINJENJU(propustanju da se pripremanje prijavi)tako da se radi o pravom KD necinjenja.DUZNOST PRIJAVLJIVANJA-postoji u odnosu na PRIPREMANJE KD.Pojam KD ovde shvatiti u laickom smislu koji odgovara prosecnom gradjaninu.PRIJAVU-ne shvatati u formalnom smislu-dovoljno je da je lice koje je saznalo da se KD priprema obavestilo nadlezni/drugi organ na bilo koji nacin. Za postojanje KD neophodno da je do propustanja da se pripremanje KD prijavi doslo u vremenu kada je pripremano KD jos bilo moguce spreciti u cemu je I osnovni kriminalno-politicki smisao ove inkriminacije.KD ce postojati samo ako je pripremano KD pokusano/izvrseno.Na SUBJEKTIVNOM PLANU-neophodan UMISLJAJ ucinioca.Neophodno da kod ucinioca postoji ZNANJE da se priprema KD. STAV2-TEZI OBLIK-kada se KD iz st1 ucini u odnosu na KD za koje se moze izreci kazna zatvora od 30 do 40god. STAV3-LICNI OSNOV ISKLJUCENJA KAZNJIVOSTI-nece se kazniti lica koja su uciniocu:BRACNI DRUG,LICE SA KOJIM UCINILAC ZIVI U TRAJNOJ VANBRACNOJ ZAJEDNICI,SRODNIK U PRVOJ LINIJI,BRAT/SESTRA,USVOJILAC/USVOJENIK kao ni bracni drugovi nekog od navedenih lica/lice koje sa nekim od njih zivi u trajnoj vanbracnoj zajednici.Ovo NE VAZI ZA TEZI OBLIK(STAV2). NEPRIJAVLJIVANJE KRIVICNOG DELA I UCINIOCA KD ima 3 oblika. STAV1-PRVI OBLIK-moze biti izvrsen na 2 nacina:1.neprijavljivanjem ucinioca KD,2.neprijavljivanjem izvrsenog KD.U oba slucaja je KD NECINJENJA.U 1 slucaju zna se ko je ucinilac KD pa se to ne prijavi a u 2sl.lice koje je duzno da prijavi KD zna da je KD izvrseno ali ne I ko je ucinilac.U oba slucaja potrebno da se radi o KD za koje se moze izreci kazna zatvora 30do40 god.Do neprijavljivanja mora doci PRE nego sto su KD,odnosno ucinilac otkriveni.KD postoji I onda kada se ne prijavi SAUCESNIK.KD obuhvata neprijavljivanje kako dovrsenog tako I pokusanog KD.

STAV2-DRUGI OBLIK-moze ga izvrsiti samo SLUZBENO/ODGOVORNO LICE.RADNJA IZVRSENJA-svesno propustanje da se prijavi KD za koje je sluzbeno/odgovorno lice saznalo u vrsenju svoje duznosti.Mora se raditi o KD za koje se moze izreci 5god zatvora/teza kazna. STAV3-TRECI OBLIK-moze ga izvrsiti samo SLUZBENO/ODGOVORNO LICE.RADNJA IZVRSENJA-sastoji se u svesnom propustanju da se prijavi KD svog podredjenog koje je on ucinio pri vrsenju svoje sluzbene,vojne ili radne obaveze.Mora se raditi o KD za koje se po zakonu moze izreci zatvor od 30do40god.Ovaj oblik obuhvata I neprijavljivanje drugih najtezih KD a ne samo onih koja su u nadleznosti Medjunarodnog Krivicnog Suda. Kod sva 3 oblika potreban UMISLJAJ ucinioca. STAV4-LICNI OSNOV ISKLJUCENJA KAZNJIVOSTI U ODNOSU NA ODREDJENE KATEGORIJE LICA(supruznik,srodnik po krvi u pravoj liniji,brat/sestra…)-ovaj osnov se odnosi na ST1 I 2,NE NA ST3! POMOC UCINIOCU POSLE IZVRSENOG KRIVICNOG DELA Cilj propisivanja ovog KD jeste efikasnije otkrivanje ucinjenih KD kao I izvrsenje izrecenih sankcija.Inkriminisane su odredjene radnje kojima se ometa otkrivanje ucinioca KD ili ako je rec o vec osudjenom licu,radnje kojima se sprecava /ometa izvrsenje izrecene krivicne sankcije.KD ima 3 oblika:OSNOVNI(ST1),TEZI(ST2),NAJTEZI(ST3). STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u sakrivanju ucinioca/u tome sto se uciniocu prikrivanjem orudja tragova ili na drugi nacin pomaze da ne bude otkriven.S obzirom na to da li se prikriva ucinilac/stvari uobicajeno je razlikovanje na LICNO I STVARNO PRIKRIVANJE.KD postoji I onda kada izvrsilac krije osudjeno lice/preduzima radnje kojima se ide za tim da se ne izvrsi izrecena kazna,mere bezbednosti/odredjene vaspitne mere.Kod ovog KD radi se o pomoci POSLE ucinjenog KD.Kod svih oblika RADNJE IZVRSENJA u pitanju je naknadno pomaganje koje NE PREDSTAVLJA oblik saucesnistva.Za postojanje KD nije od znacaja tezina I vrsta ucinjenog KD ciji se ucinilac prikriva.Ukoliko se donese oslobadjajuca presuda,nece biti ni ovog KD(jer nema krivice kao konstitutivnog elementa KD). IZVRSILAC moze biti SVAKO LICE osim saucesnika.SUBJEKTIVNI ELEMENT podrazumeva UMISLJAJ koji mora da obuhvati I bitna stvarna obelezja kd koje je ucinilo lice kome se pruza pomoc. STAV2-TEZI OBLIK-sastoji se u pruzanju pomoci uciniocu KD za koje je propisana kazna zatvora >5god. STAV3-NAJTEZI OBLIK-sastoji se u pruzanju pomoci uciniocu KD za koje je propisana kazna zatvora 30-40god. STAV4-KAZNENA ODREDBA-zabranjeno je izricanje kazne uciniocu osnovnog oblika koja bi po vrsti/meri bila teza od kazne propisane za KD za koje je pruzena pomoc. STAV5-LICNI OSNOV ISKLJUCENJA KAZNJIVOSTI-nece se kazniti(nemaKD)lice kome je ucinilac supruznik,sa kojim zivi u trajnoj vanbracnoj zajednici,srodnik po krvi u pravoj liniji,brat/sestra,usvojilac/usvojenik,kao ni bracni drug/lice sa kojim neko od navedenih lica zivi u vanbracnoj zajednici. LAZNO PRIJAVLJIVANJE Svrha inkriminacije je dvostruka-sprecavanje ometanja rada pravosudnih organa I zastita pojedinaca od laznog prijavljivanja da su izvrsili KD.KD ima OSNOVNI I TEZI OBLIK I 2 POSEBNA(LAKSA)OBLIKA. STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u prijavljivanju odredjenog lica da je ucinilo KD za koje se goni po sluzbenoj duznost.Prijavljivanje mora biti LAZNO I u OBJEKTIVNOM I u SUBJEKTIVNOM smislu-znaci da lice koje se lazno prijavljuje nije ucinilac KD kao I da onaj koji prijavljuje zna za to.Nebitno u kojoj je formi prijava podneta.Podnosenje prijave za neki drugi kaznjivi delikt ne predstavlja ovo KD.KD je DOVRSENO podnosenjem lazne prijave da je neko lice ucinilo KD. STAV2-TEZI OBLIK-razlikuje se od osnovnog iz st1 po NACINU na koji se vrsi lazno prijavljivanje-RADNJA IZVRSENJA se ne sastoji u podnosenju prijave vec se to cini na indirektan nacin(podmetanjem tragova KD/na drugi nacin).Druga razlika-KD se smatra dovrsenim samo ako je doslo do pokretanja krivicnog postupka zbog KD koje se goni po sluzbenoj duznosti-ovde se radi o POSLEDICNOM KD.Pokretanje krivicnog postupka mora biti prouzrokovano RADNJOM IZVRSIOCA I to protiv lica za koje izvrsilac zna da nije ucinilac. STAV3-POSEBAN(LAKSI)OBLIK-postoji onda kada ucinilac SAM SEBE prijavi a zna da nije ucinilac KD-lazno samoprijavljivnje.Ovo KD ne moze uciniti lice koje da lazno priznanje u svojstvu okrivljenog.

STAV4-POSEBAN(LAKSI)OBLIK-predvidja lazno prijavljivanje samog KD-kada ucinilac prijavi da je ucinjeno KD za koje se goni po sluzbenoj duznosti a zna da to KD nije ucinjeno. NA SUBJEKTIVNOM PLANU potreban je DIREKTNI UMISLJAJ UCINIOCA kao I svest da KD nije ucinilo lice koje se lazno prijavljuje/znanje da neko KD nije izvrseno. DAVANJE LAZNOG ISKAZA ZASTITNI OBJEKT ovog KD jeste PRAVOSUDJE.Smisao ove inkriminacije jeste suzbijanje ponasanja kojima se ugrozava pravilno utvrdjivanje cinjenica I to ne samo u postupku pred sudom nego I u drugim postupcima. KD ima 2 OSNOVNA(st1 I 2),I 2 TEZA oblika(st3 I 4).RADNJA IZVRSENJA kod SVIH OBLIKA sastoji se u DAVANJU LAZNOG ISKAZA.LAZNI ISKAZ-izjava koja sadrzi potvrdjivanje neistinitih cinjenica/negiranje istinitih.Ovoj inkriminaciji odgovara OBJEKTIVNA TEORIJA LAZNOG ISKAZA-to je onaj iskaz koji po svojoj sadrzini ne odgovara stvarnosti,koji je u suprotnosti sa cinjenicnim stanjem. Za postojanje KD potrebno je da se lazni iskaz odnosi na cinjenice koje mogu biti od uticaja na odluku u predmetu u kome se daju.Lazni iskaz se NE MOZE dati cutanjem(ali je moguca situacija precutkivanja neke vazne cinjenice).KD se smatra DOVRSENIM kada je davanje (laznog)iskaza kao procesna radnja zavrseno. Za postojanje svih oblika KD neophodan je UMISLJAJ koji pre svega obuhvata svest o tome da je iskaz lazan. OBLICI KD se razlikuju prema izvrsiocu,postupku u kome se lazan iskaz daje I posledicama. STAV1-1 OSNOVNI OBLIK-predvidja davanje laznog iskaza pred sudom(osim u krivicnom postupku),ili u prekrsajnom,disciplinskom,upravnom postupku ili u drugom zakonom propisanom postupku.KD se moze uciniti I pred sudovima koji nemaju karakter drzavnih organa.SUDOM treba smatrati onaj sud koji postoji I obrazuje se na osnovu zakona.IZVRSILAC ovog oblika moze biti SVEDOK,VESTAK,PREVODILAC ili TUMAC. STAV2-2OSNOVNI OBLIK-vrsi se davanjem laznog iskaza u parnicnom,vanparnicnom,izvrsnom ili upravnom postupku.IZVRSILAC-stranka koja da lazan iskaz prilikom izvodjenja dokaza saslusanjem stranaka.Za postojanje KD neophodno da se radi o PROCESNOJ RADNJI izvodjenja dokaza saslusanjem stranaka u skladu sa zakonom.Neophodno I da je doneta odluka zasnovana na laznom iskazu. STAV3-TEZI OBLIK-kad je lazni iskaz dat u KRIVICNOM POSTUPKU/POD ZAKLETVOM.razlikuje se od osnovnog oblika po VRSTI POSTUPKA u kome se lazni iskaz daje/po tome sto je iskaz dat pod zakletvom.Okrivljeni NE MOZE biti izvrsilac,ni lice koje se ne moze saslusati kao svedok. STAV4-NAJTEZI OBLIK-postoji u slucaju kada usled davanja laznog iskaza u krivicnom postupku(st3)nastupe NAROCITO TESKE POSLEDICE za okrivljenog.Ovo je KD kvalifikovano tezom posledicom.U odnosu na tezu posledicu potreban je NEHAT ucinioca(a moze postojati I UMISLJAJ).NAROCITO TESKE OKOLNOSTI-donosenje pravosnazne I izvrsne osudjujuce presude kojom je izrecena kazna zatvora. STAV5-OSLOBADJANJE OD KAZNE-ako se kumulativno ispune 2 uslova:1.da je ucinilac opozvao svoj lazni iskaz,2.da je to ucinio pre nego sto je doneta konacna odluka u postupku u kom je dao svoj lazni iskaz POVREDA TAJNOSTI POSTUPKA KD ima 2 oblika.smisao 1 oblika-zastita tajne u sudskom,upravnom,prekrsajnom ili drugom zakonom propisanom postupku.smisao 2 oblika-zastita maloletnika od odredjenih negativnih posledica vodjenja krivicnog postupka prema njemu. STAV1-1OBLIK-sastoji se u neovlascenom otkrivanju necega sto je saznato u izvodjenju neke radnje u postupku ili iz spisa u krivicnom ili drugom sudskom postupku ili u upravnom,prekrsajnom ili u drugom prostupku koji je zakonom propisan.Podrazumeva se da je izvrsilac neposredno saznao odredjene cinjenice svojim prisustvovanjem izvodjenju odredjene procesne radnje/uvidom u spise.Do tih saznanja on dolazi u POSTUPKU a ne na drugi nacin.Za postojanje KD neophodno je da se to sto izvrsilac otkriva po zakonu ne moze objaviti/odlukom suda ili nadleznog organa proglaseno tajnom.(ako predsednik veca propusti da obavesti lica koja prisustvuju glavnom pretresu na obavezu cuvanja tajne KD nije iskljuceno ali je problem u pogledu utvrdjivanja umisljaja koji mora da obuhvati I svest da se radi o tajni). STAV2-DRUGI OBLIK-stiti se integritet maloletnika u vezi sa vodjenjem krivicnog postupka i tajnost postupka u kome je iskljucena javnost(ovo drugo po ZID KZ).RADNJA IZVRSENJA-objavljivanje bez dozvole suda toka krivicnog postupka

u kome je iskljucena javnost ili objavljivanju odluke koja je u krivicnom postupku doneta prema maloletniku ili ime maloletnika prema kome je postupak vodjen ili podatke iz kojih se moze saznati o kom se maloletniku radi.KD postoji onda kada se objavljivanje ucini BEZ DOZVOLE SUDA(relativna zabrana) a u pogledu objavljivanja imena maloletnika prema kome je postupak vodjen-apsolutna zabrana. Za oba oblika KD potreban je UMISLJAJ izvrsioca koji kod 1oblika obuhvata I svest da se radi o tajni. STAV3-NOVI OBLIK-odnosi se na neovlasceno otkrivanje podataka o identitetu/drugih licnih podataka zasticenog u krivicnom postupku/podataka u vezi sa posebnim programom zastite.PASIVNI SUBJEKT moze biti kako zasticeni ucesnik u krivicnom postupku tako I njemu blisko zasticeno lice.KD se moze izvrsiti samo sa UMISLJAJEM koji obuhvata I znanje da se radi o licu zasticenom u krivicnom postupku. STAV4-TEZI OBLIK-ukoliko su nastupile TEZE POSLEDICE po zasticeno lice/krivicni posupak bio onemogucen ili znatno otezan NADRIPISASRSTVO RADNJA IZVRSENJA-bavljenje pruzanjem pravne pomoci.BAVLJENJE-visekratna delatnost.Za postojanje KD neophodno da se bavljenje vrsi uz NAKNADU(naknadu u bilo kom obliku).PRAVNA POMOC-davanje pravnih saveta,sastavljanje tuzbi I drugih podnesaka,zastupanje I odbranu fizickih I pravnih lica u njihovim pravnim poslovima kao I obavljanje drugih poslova pravne pomoci u ime I za racun fizickog/pravnog lica na osnovu kojih to lice ostvaruje neko pravo. Bavljenje pruzanjem pravne pomoci mora biti NEOVLASCENO.Ovo KD po osnovu specijaliteta ima prednost u odn na KD neovlasceno bavljenje odredjenom delatnoscu. SUBJEKTIVNI ELEMENT jeste UMISLJAJ I to SAMO DIREKTAN.

KRIVICNA DELA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:GRUPNI ZASTITNI OBJEKT-medjusobni odnosi gradjana koji su u skladu sa pravilima o normalnom nacinu zivota I drustvenoj discipline. NASILNICKO PONASANJE KD postoji u 2 oblika:OSNOVNOM I TEZEM. STAV1-OSNOVNI OBLIK-sastoji se u znacajnijem ugrozavanju spokojstva gradjana/tezem remecenju javnog reda I mira grubim vredjanjem ili zlostavljanjem drugog,vrsenjem nasilja prema drugom,izazivanjem tuce ili drskim ili bezobzirnim ponasanjem.RADNJA IZVRSENJA je ALTERNATIVNO odredjena I moze se sastojati u preduzimanju neke od sledecih delatnosti:vredjanju/zlostavljanju,vrsenju nasilja,izazivanju tuce,drskom/bezobzirnom ponasanju.Za postojanje KD,ako su ispunjeni I drugi uslovi,dovoljno je da je preduzeta bilo koja radnja.GRUBO VREDJANJE-teski oblik napada na cast I ugled lica,ZLOSTAVLJANJE-primenjivanje takvog postupka prema licu koji izaziva fizicke bolove ili telesne nelagodnosti u vecoj meri,VRSENJE NASILJA PREMA DRUGOM-povredjivanje telesnog integriteta lica upotrebom fizicke sile,DRSKO/BEZOBZIRNO PONASANJE-ponasanje koje u znatnoj meri odstupa od usvojenih normi pristojnog ponasanja. POSLEDICA-sastoji se u ZNACAJNIJEM ugrozavanju spokojstva gradjana/TEZEM remecenju javnog reda I mira.UMISLJAJ je jedini oblik krivice. STAV2-TEZI OBLIK-postoji kad je KD iz st1 izvrseno u GRUPI ili je nekom licu pri izvrsenju nanesena LAKA TELESNA POVREDA ili je doslo do TESKOG PONIZAVANJA GRADJANA.GRUPA-najmanje 3 lica koja zajednicki ostvaruju/doprinose ostvarenju ovog KD.U odnosu na laku telesnu povredu mora da postoji NEHAT. DOGOVOR ZA IZVRSENNJE KRIVICNOG DELA Ovim KD inkriminisan je sam dogovor da se izvrsi KD.KD se sastoji u dogovoru sa drugim da se izvrsi odredjeno KD za koje se moze izreci 5god zatvora/teza kazna.DOGOVOR-sporazum 2 lica,mora se odnositi na odredjeno KD I njime treba da budu obuhvaceni svi njegovi bitni elementi ali ne I pojedinosti u vezi sa izvrsenjem.KD ce postojati samo ako delo u odnosu na koje je dogovor postignut NIJE IZVRSENO,odnosno pokusano.

Ovo KD je supsidijarno u odnosu na ono na koje se dogovor odnosi-postoji prividni idealni sticaj po osnovu supsidijariteta-u slucaju da je dogovoreno KD izvrseno/pokusano,postojace samo to drugo KD.Ako je neko lice ucestvovalo u dogovaranju izvrsenja KD ali nije ucestvovalo u izvrsenju tog drugog KD ono ce odgovarati samo za KD dogovora za izvrsenje KD. Dogovor se moze odnositi na izvrsenje 1/vise KD.Ako se dogovor odnosio na vise KD a do njihovog izvrsenja nije doslo pitanje da li ce u tom slucaju postojati samo 1 KD dogovora ili sticaj tih KD-najprihvatljivije da se to pitanje resave u svakom konkretnom slucaju.UMISLJAJ je jedini oblik krivice. UDRUZIVANJE RADI VRSENJA KRIVICNIH DELA(ljiljana:ZLOCINACKO UDRUZIVANJE) STAV-1OSNOVNI OBLIK-sastoji se organizovanju grupe koja ima za cilj vrsenje KD za koja se moze izreci kazna zatvora od 3god/teza kazna,ako zakonom za takvo organizovanje nije predvidjena teza kazna.RADNJA IZVRSENJA sastoji se u organizovanju grupe-stvaranje,osnivanje takvog oblika udruzenja za vrsenje KD koje do tada nije postojalo I koriscenje vec postojeceg odredjujuci mu novu sadrzinu.GRUPA-najmanje 3 lica povezanih radi trajnog/povremenog vrsenja KD koja ne mora da ima odredjene uloge svojih clanova,stalnost clanstva ili razvijenu strukturu. ORGANIZOVANJE GRUPE treba da ima za cilj vrsenje KD.ta KD nisu blize odredjena.Potrebno je da su u pitanju KD za koja se moze izreci kazna zatvora od 3god/teza kazna.KD iz ovog stave postojace samo ako zakonom za takvo organizovanje nije predvidjena teza kazna-ako jeste onda je ovo KD supsidijarnog karaktera. KD je svrseno kad je grupa organizovana.Za postojanje KD nebitno da li je do izvrsenja nekog KD zbog koga je grupa organizovana zaista I doslo,niti da je pokusano.IZVRSILAC-bilo koje lice.Zahteva se DIREKTAN UMISLJAJ.POKUSAJ je kaznjiv. STAV2-TEZI OBLIK-sastoji se u organizovanju ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE.I ovo KD je SUPSIDIJARNOG KARAKTERA,postojace samo ako zakonom za takvo organizovanje nije predvidjena teza kazna od 8god.ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA-grupa 3/vise lica koja postoji odredjeno vreme I deluje sporazumno u cilju vrsenja 1/vise KD za koja je propisana kazna zatvora od 4/teza kazna,radi neposrednog/posrednog sticanja finansijske/druge koristi ili radi ostvarivanja I zadrzavanja uticaja na privredne/druge vazne structure .Razlika u odnosu na GRUPU iz st1-u intenzitetu I blize odredjenim ciljevima.Ucinilac,organizator,kad se kd smatra svrsenim,oblik krivice I sl-vidi st1. STAV3-LAKSI OBLIK-sastoji se u pripadanju grupi.Pripadanje-clanstvo uz odredjene obaveze. STAV4-LAKSI OBLIK-sastoji se u pripadanju organizovanoj kriminalnoj grupi-PRIPADANJE-clanstvo uz odredjene obaveze. STAV5-DRUGI TEZI OBLIK-postoji ako se KD iz st1i 2 odnosi na grupu/na organizovanu kriminalnu grupu koja ima za cilj vrsenje KD za koja se moze izreci kazna zatvora od 20god/zatvor od 30-40god.OBJEKTIVNI USLOV ZA POSTOJANJE OVOG KD-izuzetno teska KD za cije je vrsenje grupa/organizovana kriminalna grupa organizovana.Razlika izmedju organizatora I pripadnika prisutna u pogledu kazne. STAV6-SMANJENJE/OSLOBADJANJE OD KAZNE-organizator grupe/organizator organizovane kriminalne grupe iz st1,2i5 dobice smanjenu kaznu/nece se kazniti ako otkrivanjem grupe/na drugi nacin spreci izvrsenje KD radi cijeg je vrsenja grupa/organizovana kriminalna grupa organizovana.Slicna mogucnost predvidjena za pripadnika grupe/organizovane kriminalne grupe iz st3-5koji otkrije grupu/organizovanu kriminalnu grupu pre nego sto je u njenom sastavu /za nju ucinio neko KD predvidjeno st3-5 radi cijeg je vrsenja grupa/organizovana kriminalna grupa organizovana. Ukoliko je neki pripadnik/organizator ucestvovao u izvrsenju nekog od tih KD nece postojati supsidijaritet KD iz ovog clana vec sticaj izmedju KD iz st1-5 I KD koja su u sastavu grupe/organizovane kriminalne grupe ucinjena.Ovaj stav prihvatljiv osim kod onih KD kod kojih je kao KVALIFIKATORNA OKOLNOST propisano das u ucinjena od strane grupe/organizovane kriminalne grupe.

KRIVICNA DELA PROTIV PRAVNOG SAOBRACAJA
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE;KD ove glave stite sigurnost pravnog saobracaja

FALSIFIKOVANJE ISPRAVE STAV1-OSNOVNI OBLIK-sastoji se u pravljenju lazne isprave/preinacenju prave u nameri da se ona upotrebi kao prava/u upotrebi ovakvih isprava kao pravih/njihovom nabavljanju radi upotrebe.OBJEKT FALSIFIKOVANJAisprava.Pojam isprave u SIREM SMISLU-svaki predmet podoban ili odredjen da sluzi kao dokaz kakve cinjenice koja ima znacaj za pravne odnose,ukljucujuci I racunarski podatak.Neoverena fotokopija isprave nije isprava.Pojam isprave u UZEM SMISLU-isprava u pisanom obliku. RADNJA IZVRSENJA-ALTERNATIVNO odredjena moze se sastojati u jednoj od navedenih delatnosti:pravljenju lazne isprave,preinacenju prave,upotrebi lazne/preinacene isprave,nabavljanju takvih isprava radi upotrebe.Za postojanje KD dovoljno da je ucinjena bilo koja radnja. PRAVLJENJE LAZNE ISPRAVE-lice koje je oznaceno kao izdavalac isprave I lice koje je sacinilo takvu ispravu se ne podudaraju,lice koje je oznaceno kao izdavalac takvu ispravu nije uopste izdalo.Sadrzina isprave moze u celini/delu biti lazna ali I istinita.Kod ucinioca mora postojati namera da takvu ispravu upotrebi kao pravu. PREINACENJE PRAE ISPRAVE-moze se vrsiti u pogledu interpunkcije,dodavanjem/oduzimanjem cifara,njihovim prepravljanjem brisanjem I dodavanjem pojedinih reci I sl.Mora postojati namera kod ucinioca da se isprava upotrebi kao prava. UPOTREBA LAZNE/NEISTINITE ISPRAVE KAO PRAVE-moze se vrsiti kako od strane lica koje je laznu ispravu napravilo tako I od onog koje je preinacilo pravu kao I od bilo kog drugog lica.Ukoliko lice koje je ispravu napravilo nju I upotrebi cini jedno KD iz ovog stave a sticaj je prividan po osnovu supsidijariteta.Pravi sticaj-ako ucinilac nastavi da koristi takvu ispravu I u druge svrhe I u odnosu na druga lica bez vremenskog kontinuiteta-tada svakom novom upotrebom isprave cini novo KD iz st1. NABAVLJANJE LAZNE/PREINACENE ISPRAVE-pribavljanje na bilo koji nacin neke od ovih isprava.Ucinilac-lice koje nije ucestvovalo ni u jednom od prethodnih oblika KD.Mora postojati namera da se to cini radi upotrebe takve isprave.KD je SVRSENO kad je u odredjenoj nameri napravljena lazna isprava/preinacena prava odnosno kad je takva isprava upotrebljena kao prava/nabavljena radi upotrebe. U svim oblicima KD zahteva se UMISLJAJ a kod prva dva oblika I NAMERA da se takva isprava upotrebi kao prava sto podrazumeva postojanje DIREKTNOG UMISLJAJA.POKUSAJ je KAZNJIV. STAV2-TEZI OBLIK-od osnovnog se razlikuje s obzirom na SVOJSTVO isprava koje se stite-postojace ako je neki oblik osnovnog dela iz st1 ucinjen u odnosu na JAVNU ISPRAVU,TESTAMENT,MENICU,CEK,JAVNU/SLUZBENU KNJIGU/DRUGU KNJIGU KOJA SE MORA VODITI NA OSNOVU ZAKONA.JAVNE ISPRAVE-dokumenti koje izdaju drzavni organi.IZVRSILAC-bilo koje lice.Ukoliko je do falsifikovanja doslo od strane sluzbenog(odgovornog lica)postojace KD Falsifikovanje sluzbene isprave. POSEBNI SLUCAJEVI FALSIFIKOVANJA ISPRAVE U stavu 1(tac1-5) inkriminisano je 5 posebnih slucajeva falsifikovanih isprava TACKA1- ZLOUPOTREBA BLANKETA-za postojanje KD potrebno da je jedno lice stavilo svoj potpis na hartiju,blaket/drugi predmet a drugo lice(izvrsilac KD)neovlasceno unosi odredjenu izjavu.Za postojanje KD ne trazi se da je takva izjava bila I uptrebljena vec samo da je relevantna za pravne odnose.KD je SVRSENO neovlascenim unosenjem izjave koja ima vrednost za pravne odnose. TACKA2-SACINJAVANJE ISPRAVE OBMANOM-jedno lice stavlja potpis ubedjeno da potpisuje neku drugu izjavu(radi se o zloupotrebi poverenja).Ovo nastaje dovodjenjem/odrzavanjem takvog lica u ZABLUDI od strane izvrsioca KD.Za postojanje KD dovoljno da je unet I samo 1 relevantan podatak u pogledu sadrzaja isprave.KD je SVRSENO stavljanjem potpisa lica koje je obmanuto u pogledu isprave/njenog sadrzaja. TACKA3-NEOVLASCENO IZDAVANJE ISPRAVE-KD postoji kada neko izda ispravu u ime nekog lica bez njegovog ovlascenja/u ime lica koje ne postoji.Kad jedno lice izdaje ispravu potpisujuci svoje ime uz napomenu da to cini po ovlascenju drugog lica oznacenog kao izdavalac isprave.Druga mogucnost-da se isprava izda potpisujuci to drugo lice koje je izdavalac isprave napominjuci da se ovo cini po njegovom ovlascenju.U ime lica koje ne postoji-to lice nikad nije ni postojalo/nije bilo zivo.KD je SVRSENO kad je takva isprava izdata. TACKA4-KAD NEKO KO JE IZDAVALAC ISPRAVE UZ SVOJ POTPIS STAVI DA IMA POLOZAJ/ZVANJE/CIN IAKO GA NEMA a ovo ima bitan uticaj na dokaznu snagu isprave.ISRAVA je kod ovog oblika u pogledu sadrzaja,potpisa I njenog

izdavaoca prava a ono sto je netacno jeste polozaj/cin/zvanje izdavaoca isprave.KD nece postojati ako to nema bitan uticaj na dokaznu snagu isprave.KD je SVRSENO kad se uz potpis stavi polozaj/cin/zvanje koje neko nema TACKA5-PRAVLJENJE ISPRAVE NEOVLASCENOM UPOTREBOM PRAVOG PECATA/ZNAKA-RADNJA IZVRSENJApravljenje isprave neovlascenom upotrebom pravog pecata/znaka.Za postojanje KD neophodno das u pecat/znak pravi,nebitno na koji je nacin neko dosao u posed pecata/znaka.KD se vrsi u odnosu na PRIVATNE ISPRAVE ali se moze ostvariti I prema SLUZBENIM ISPRAVAMA ako je samo stavljanje pecata(bez potpisa)dovoljno da isprava ima bitnog uticaja na dokaznu snagu. Kod ucinioca mora postojati NAMERA da se ta isprava upotrebi kao prava a kaznjiva je I njihova upotreba kao I nabavljanje radi upotrebe.Pokusaj je KAZNJIV.KD se moze uciniti samo sa UMISLJAJEM koji u tac1,3i 5 podrazumeva I POSEBNU NAMERU tj da se delo cini NEOVLASCENO. FALSIFIKOVANJE SLUZBENE ISPRAVE KD st1 predstavlja oblik INTELEKTUALNOG FALSIFIKOVANJA-znaci da je izdavalac oznacen u ispravi pravi a falsifikat je SADRZINA ISPRAVE. KD podrazumeva 2KD koja se po nekim obelezjima dosta razlikuju. STAV1-postoji kada sluzbeno lice unese u sluzbenu ispravu,knjigu ili spis neistinite podatke ili ne unese vazan podatak ili svojim potpisom(sluzbenim pecatom) overi sluzbenu ispravu knjigu ili spis sa neistinitom sadrzinom ili svojim potpisom(sluzbenim pecatom)omoguci pravljenje sluzbene isprave,knjige ili spisa sa neistinitom sadrzinom.OBJEKT FALSIFIKOVANJA-sluzbena isprava,knjiga ili spis.SLUZBENA ISPRAVA-oblik javne isprave a javna isprava je takva isprava koju je u propisanom obliku izdao drzavni organ u granicama svoje nadleznosti.SLUZBENE KNJIGE-obavezni su da ih vode razliciti subjekti.SLUZBENI SPISI-razni podnesci. Prema RADNJI IZVRSENJA treba razlikovati nekoliko oblika KD iz st1: UNOSENJE NEISTINITIH PODATAKA U SLUZBENU ISPRAVU,KNJIGU ILI SPIS ILI NEUNOSENJE NEKOG VAZNOG PODATKA-cinjenje(necinjenje)ciji je rezultat neistinita sluzbena isprava knjiga ili spis.Za postojanje KD neophodno da su podaci koji se unose/izostavljaju pravno relevantni za odredjene odnose. SLUZBENO LICE SVOJIM POTPISOM,SLUZBENIM PECATOM OVERI SLUZBENU ISPRAVU KNJIGU ILI SPIS SA NEISTINITOM SADRZINOM.Sadrzinu isprave knjige ili spisa odredilo je neko drugo lice a sluzbeno lice svojim potpisom,sluzbenim pecatom daje toj ispravi karakter sluzbene isprave,knjige ili spisa. SLUZBENO LICE SVOJIM POTPISOM,SLUZBENIM PECATOM OMOGUCI PRAVLJENJE SLUZBENE ISPRAVE KNIGE ILI SPISA SA NEISTINITOM SADRZINOM.Sluzbeno lice stavlja svoj potpis ili sluzbeni pecat na prazan formular ili slican obrazac a njegovu sadrzinu potom odredjuje neko drugo lice. POSLEDICA KD u svim slucajevima je UGROZAVANJE NESMETANOG ODVIJANJA PRAVNOG SAOBRACAJA.IZVRSILAC moze da bude SLUZBENO LICE I ODGOVORNO LICE u preduzecu,ustanovi ili drugom subjektu.Ostala lica mogu biti SAUCESNICI U UZEM SMISLU(podstrekaci/pomagaci).Kao stepen krivice zahteva se UMISLJAJ. STAV2-ovo KD se NE MOZE podvesti u pravom smislu tog znacenja pod falsifikovanje-kaznjava se sluzbeno lice koje neistinitu sluzbenu ispravu,knjigu ili spis upotrebi u sluzbi kao da su istiniti ili sluzbenu ispravu,knjigu ili spis unisti,prikrije,u vecoj meri osteti ili na drugi nacin ucini neupotrebljivom. Potrebno da je sluzbeno lice svesno da se radi o neistinitom sadrzaju sluzbene isprave knjige ili spisa pa uprkos tome upotrebljava ih u sluzbi kao da su istiniti.UNISTENJE-fizicko unistenje sluzbene isprave,knjige ili spisa.PRIKRIVANJEzaturanje sluzbene isprave knjige ili spisa.OSTECENJE-delimicno unistenje sluzbene isprave,knjige ili spisa U VECOJ MERI.CINJENJE NA DRUGI NACIN NEUPOTREBLJIVIM-ostali nacini osim navedenih. IZVRSILAC svuda kao I kod st1 moze biti SLUZBENO/ODGOVORNO LICE.POSLEDICA,OBLIK KRIVICE-kao kod st1.

KRIVICNA DELA PROTIV SLUZBENE DUZNOSTI
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:ZASTITNI OBJEKT-sluzbena duznost(sluzba) I to javna sluzba.IZVRSILAC-sluzbeno lice a kod nekih KD I strano sluzbeno lice a kod nekih se ne trazi svojstvo sluzbenog lica.Prema izvrsiocu se dele na PRAVA I NEPRAVA KD PROTIV SLUZBENE DUZNOSTI(PRAVA-izvrsilac je UVEK sluzbeno lice,NEPRAVA-moze ga izvrsiti SVAKO a postaje KD protiv sluzbene duznosti kada ga izvrsi sluzbeno lice).Druga podela na OPSTA I POSEBNA(kriterijum je da li se radi o povredi sluzbene duznosti uopste ili o povredi sluzbene duznosti u nekoj posebnoj kategoriji).

ZLOUPOTREBA SLUZBENOG POLOZAJA Ovo KD jeste OPSTE KD protiv sluzbene duznosti-ako su ostvarena obelezja I nekog drugog KD iz ove glave postojace samo to drugo KD(prividni idealni sticaj).KD IMA OSNOVNI(STAV1),TEZI(STAV2) I NAJTEZI(STAV3)OBLIK. STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA je propisana ALTERNATIVNO I javlja se u 3 vida;1.iskoriscavanje sluzbenog polozaja/ovlascenja,2.prekoracenje granica sluzbenog polozaja/ovlascenja,3.nevrsenje sluzbene duznosti. ISKORISCAVANJE SLUZBENOG POLOZAJA/OVLASCENJA-kada se taj polozaj/ovlascenje ne koristi zbog interesa sluzbe vec radi ostvarivanja sopstvenog/interesa treceg lica/na stetu interesa nekog lica-izvrsilac kod ovog oblika radnje izvrsenja ostaje u okvirima svog sluzbenog polozaja/ovlascenja.Za postojanje tog oblika presudan je motivzloupotreba sluzbenog polozaja/ovlascenja u UZEM SMISLU.Druga 2 oblika radnje izvrsenja-zloupotreba sluzbenog polozaja u OBJEKTIVNOM SMISLU-potrebno da su granice sluzbenog ovlascenja prekoracene/da se sluzbena duznost ne vrsi-motiv irelevantan. POSLEDICA KD se javlja u 1 od 3 oblika:1.pribavljanju sebi/drugom fizickom ili pravnom licu kakve koristi,2.u nanosenju stete drugome,3.u tezoj povredi prava drugog.Pojam KORISTI shvatiti sire od IMOVINSKE KORISTI-moze biti I nematerijalna korist.KD je DOVRSENO kad nastupi POSLEDICA.Ako je sluzbeni polozaj zloupotrebljen u nameri da se postigne korist,nanese drugom steta/teze povrede prava drugog a do toga nije doslo postojace POKUSAJ KD.IZVRSILAC moze biti sluzbeno lice/odgovorno lice u preduzecu,ustanovi/drugom subjektu.DRUGI SUBJEKT-drugo pravno lice u oblasti privrednog poslovanja I preduzetnici.Potreban je UMISLJAJ ucinioca. STAV2-TEZI OBLIK-kada je izvrsenjem KD iz st1 pribavljena imovinska korist>450.000DIN STAV3-NAJTEZI OBLIK-kada je izvrsenjem KD iz st1 pribavljena imovinska korist>1.500.000DIN. Prilikom utvrdjivanja visine imovinske koristi po pravilu je merodavna trzisna vrednost. NESAVESTAN RAD U SLUZBI STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA-preduzima je sluzbeno lice koje krsenjem zakona,drugih propisa ili opstih akata,propustanjem duznosti nadzora/na drugi nacin OCIGLEDNO NESAVESNO postupa u vrsenju sluzbe-znaci da se radnja izvrsenja moze preduzeti na 3 nacina pri cemu nije dovoljno obicno vec ocigledno nesavesno postupanje(visi stepen nesavesnog postupanja). Za postojanje KD neophodan I SUBJEKTIVNI ELEMENT-da je sluzbeno lice bilo svesno/bilo duzno I moglo biti svesno da usled toga moze nastupiti teza povreda prava drugog/imovinska steta.Potrebno je da takva povreda/steta nastupi I to u iznosu>450.000DIN-objektivni uslov inkriminacije.POSLEDICA-mogucnost nastupanja teze povrede prava drugog/imovinske stete.IZVRSILAC-bilo koje SLUZBENO LICE I ODGOVORNO LICE u ustanovi /drugom subjektu osim onih koje se bave privrednom delatnoscu. KD se moze izvrsiti kako sa UMISLJAJEM tako I iz NEHATA.UMISLJAJ/NEHAT treba da postoji u odnosu na posledicu ali ne I da obuhvati samo nastupanje posledice(jer je ono objektivni uslov inkriminacije) a u odnosu na druga bitna obelezja mora postojati UMISLJAJ. STAV2-TEZI OBLIK-ako usled kd iz st1 dodje do TESKE POVREDE prava drugog/nastupanja imovinske stete u iznosu>1.500.000DIN.za razliku od st1 ovde se radi o TESKOJ a ne tezoj povredi prava drugog. PROTIVZAKONITA NAPLATA I ISPLATA RADNJA IZVRSENJA ovog KD propisana je ALTERNATIVNO I ima sledece oblike:1.naplata od lica koje nije duzno da nesto plati,2.naplata u vecem iznosu od onog koje je neko lice duzno da plati,3.neisplacivanje onoga sto nekom licu pripada,4.isplata manjeg iznosa od onog koji nekom licu pripada,5.nepredavanje stvari,6.predaja stvari u kolicini/vrednosti manjoj od one koja nekom licu pripada. RADNJA IZVRSENJA-Naplata,placanje,isplata,ili predaja stvari mora biti SUPROTNA zakonu ili drugom propisu ali moze biti I u suprotnosti sa pojedinacnim aktom donetim na osnovu zakona.OBJEKT RADNJE jeste novac(ili drugo sredstvo placanja) a kod oblika radnje koji se sastoji u predaji stvari to moze biti bilo koja pokretna stvar.IZVRSILAC moze biti bilo koje sluzbeno lice.U pogledu krivice potreban je UMISLJAJ koji mora obuhvatiti svest o tome da se vrsi protivzakonita naplata,isplata ili predaja stvari,odnosno da se ne vrsi isplata/predaja iako postoji pravni osnov I duznost da se to ucini.

PREVARA U SLUZBI KD prevare u sluzbi predstavlja poseban vid KD prevare koje se vrsi od strane sluzbenog lica u vrsenju sluzbene duznosti I u odnosu na njega se javlja kao poseban oblik-radi se o odnosu specijaliteta.KD ima osnovni oblik(st1),tezi(st2) I najtezi(st3). STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA-jeste dovodjenje u zabludu ovlascenog lica da izvrsi nezakonitu isplatu.DOVODJENJE U ZABLUDU se vrsi podnosenjem laznih obracuna/na drugi nacin.Potrebno je da se to cini u vrsenju sluzbe od strane sluzbenog lica.Na drugi nacin-razliciti nacini uslov je da se taj nacin preduzima u vrsenju sluzbe sluzbenog lica.Potrebno je da se postupa u vrsenju sluzbe a ne I u vezi sa sluzbom. RADNJA IZVRSENJA mora se preduzeti u nameri da se sebi/drugom pribavi protivpravna imovinska korist.Za dovrseno KD nije neophodno da ta namera bude I ostvarena.POSLEDICA KD jeste nezakonita isplata.KD je DOVRSENO kada ovlasceno lice koje je dovedeno u zabludu izvrsi nezakonitu isplatu.OVLASCENO LICE-lice koje bi bi u konkretnom slucaju bilo ovlasceno da izvrsi odredjenu isplatu kad ne bi bilo u zabludi u pogledu relevantnih cinjenica.KD se moze izvrsiti samo sa UMISLJAJEM,neophodna I NAMERA da se sebi/drugom pribavi protivpravna imovinska korist.IZVRSILAC-bilo koje sluzbeno lice,odgovorno lice u preduzecu,ustanovi/drugom privrednom subjektu. STAV2-TEZI OBLIK-kada je KD iz st1 pribavljena imovinska korist>450.000DIN STAV3-NAJTEZI OBLIK-kada je KD iz st1 pribavljena imovinska korist>1.500.000DIN PRONEVERA Pronevera predstavlja poseban oblik utaje koja se vrsi u odnosu na stvari koje su izvrsiocu poverene po jednom odredjenom,posebnom osnovu. STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u prisvajanju novca,hartija od vrednosti ili druge pokretne stvari koje su izvrsiocu poverene u sluzbi ili na radu u drzavnom organu,preduzecu,ustanovi ili drugom subjektu ili radnji.PRISVAJANJE se mora vrsiti u nameri da se sebi/drugom pribavi protivpravna imovinska korist.OBJEKT RADNJEnovac,hartije od vrednosti ili bilo koja druga pokretna stvar-bitno da se radi o pokretnoj stvari koja je izvrsiocu poverena u sluzbi,na radu u drzavnom organu,preduzecu,ustanovi ili drugoj organizaciji.POVERENA je ona stvara koja se nalazi u pritezanju izvrsioca pre svega radi obavljanja sluzbe/rada ali I one stvari koje su poverene izvrsiocu u vezi sa sluzbom/radom,ukljucujuci I stvari do kojih izvrsilac dolazi u toku vrsenja sluzbenih radnji. IZVRSILAC-sluzbeno I drugo lice koje se nalazi u random odnosu/obavlja rad po nekom drugom pravnom osnovu u drzavnom organu,preduzecu,ustanovi,drugom subjektu privrednog poslovanja.KD moze izvrsiti I lice koje nakon prestanka radnog odnosa odbije da vrati stvari poverene mu na radu. KD se moze izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM,na SUBJEKTIVNOM PLANU mora postojati NAMERA da se sebi/drugom pribavi protivpravna imovinska korist. STAV2-TEZI OBLIK-kada se KD iz st1 pribavi imovinska korist>450.000DIN STAV3-NAJTEZI OBLIK-kada se KD iz st1 pribavi imovinska korist>1.500.000DIN Ako je ucinilac prodao stvar ispod trzisne vrednosti imovinska korist iznosi koliko prisvojena stvar vredi na legalnom trzistu. POSLUGA KD posluge postoji onda kada se neko posluzi novcem,hartijom od vrednosti ili drugim stvarima koje su tom licu POVERENE(ovo je neophodno) u sluzbi/na radu u drzavnom organu,preduzecu,ustanovi/drugom subjektu ili radnji ili te stvari neovlasceno da drugom licu na poslugu. Kod ovog KD nema prisvajanja niti namere da se sebi/drugom pribavi protivrpavna imovinska korist vec se radi o PRIVREMENOM koriscenju stvari sa postojanjem namere da se ta stvar vrati.Razgranicenje sa KD pronevere-u odnosu na navedenu nameru,utvrdjuje se preko objektivnih okolnosti(mogucnost da se novac vrati itd.)OBJEKT RADNJE,IZVRSILAC-kao I kod KD pronevere.Za postojanje KD neophodan je UMISLJAJ koji je upravljen na neovlascenu poslugu sa poverenim stvarima.

TRGOVINA UTICAJEM(ljiljana:PROTIVZAKONITO POSREDOVANJE) STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA se sastoji u zahtevanju/primanju nagrade ili kakve druge koristi za sebe ili drugoga(neposredno ili preko 3ceg lica)u cilju posredovanja da se izvrsi/ne izvrsi neka sluzbena radnja.POSREDOVANJE treba da se ostvari koriscenjem svog sluzbenog/drustvenog polozaja ili uticaja-kako stvarni,tako I pretpostavljeni uticaj.Samo posredovanje nije dovoljno za postojanje KD,nepohodno je da je ucinilac PRIMIO NAGRADU ili kakvu drugu korist da bi posredovao da se izvrsi/ne izvrsi neka sluzbena radnja koriscenjem svog sluzbenog ili drustvenog polozaja ili uticaja.POSREDOVANJE se mora odnositi na neku sluzbenu radnju koja je sama po sebi DOZVOLJENA. Mora postojati mogucnost koriscenja svog sluzbenog/drustvenog polozaja da bi se radilo o ovom KD a taj uticaj mora biti takav da moze biti odlucujuci prilikom posredovanja da se neka sluzbena radnja izvrsi/ne izvrsi.IZVRSILAC moze biti ono lice koje ima odredjeni sluzbeni ili drustveni polozaj ili uticaj(kako sluzbeno tako I neko drugo lice). STAV3-TEZI OBLIK-potrebno je da se posreduje sa ciljem vrsenja sluzbene radnje koja se NE BI SMELA IZVRSITI ili da se posreduje da se ne izvrsi sluzbena radnja KOJA BI SE MORALA IZVRSITI.Potrebno je da je doslo do POSREDOVANJA ali NE I DA JE IZVRSILAC PRIMIO NAGRADU ILI KAKVU DRUGU KORIST ZA POSREDOVANJE. Kod oba oblika KD podrazumeva se UMISLJAJ. STAV2-AKTIVNI OBLIK-NEPRAVO AKTIVNO PROTIVZAKONITO POSREDOVANJE-RADNJA IZVRSENJA je (neposredno/preko 3ceg lica)obecanje,nudjenje ili davanje nagrade ili kakve druge koristi drugom licu da ono koriscenjem svog sluzbenog ili drustvenog polozaja ili(stvarnog/pretpostavljenog)uticaja posreduje da se izvrsi ili ne izvrsi neka sluzbena radnja. STAV4-AKTIVNI OBLIK-PRAVO AKTIVNO PROTIVZAKONITO POSREDOVANJE-RADNJA IZVRSENJA kako kod st2 ali sa ciljem da drugo lice koristeci svoj sluzbeni/drustveni polozaj ili uticaj posreduje da se izvrsi sluzbena radnja koja se ne bi smela izvrsiti ili da se ne izvrsi sluzbena radnja koja bi se morala izvrsiti. Oba aktivna oblika na SUBJEKTIVNOM PLANU zahtevaju postojanje UMISLJAJA. STAV5-KVALIFIKOVAN OBLIK KD iz ST3-postojace ako je za posredovanje iz st3 zahtevana/primljena nagrada ili kakva druga korist.Neophodno je da je posredovanje izvrseno I to u vrsenju/nevrsenju sluzbene radnje iz st3.Ukoliko posredovanje nije izvrseno a primljena je za to nagrada ili kakva druga korist postojace POKUSAJ KD iz st5 u vezi sa st3. STAV6-inkriminisano je I vrsenje oblika ovog KD st1-4 od strane lica koje ima status STRANOG SLUZBENOG LICA. STAV7-obavezno oduzimanje imovinske koristi. PRIMANJE MITA KD primanja mita naziva se PASIVNIM PODMICIVANJEM a KD davanja mita AKTIVNIM PODMICIVANJEM. STAV1-PRAVO PASIVNO PODMICIVANJE-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u(neposrednom/posrednom)zahtevanju/primanju poklona ili kakve druge koristi ili primanju obecanja poklona ili kakve koristi da se izvrsi sluzbena radnja KOJA SE NE BI SMELA izvrsiti ili da se ne izvrsi sluzbena radnja KOJA BI SE MORALA IZVRSITI.Potrebno da se radi o sluzbenoj radnji koju izvrsilac preduzima u okviru SVOG sluzbenog ovlascenja.ZAHTEVANJE/PRIMANJE POKLONA/PRIMANJE OBECANJA POKLONA ILI KAKVE DRUGE KORISTI postoji kada izvrsilac prima/stavlja do znanja/prima obecanje licu od koga trazi/prima poklon/prima obecanje da ce zbog toga izvrsiti sluzbenu radnju koju ne bi smeo izvrsiti ili da nece izvrsiti radnju koju bi morao izvrsiti. KD je DOVRSENO samim PREDUZIMANJEM jedne od 3 alternativno postavljene radnje izvrsenja-nebitno da li je izvrseno ono raci cega je mito primljen.POSLEDICA se sastoji u ugrozavanju szuzbene duznosti-to je posledica na ZASTITNOM OBJEKTU.POKUSAJ kd NIJE MOGUC jer su radnje koje bi predstavljale pokusaj inkriminisane kao dovrseno KD. OBJEKAT RADNJE-poklon ili kakva druga korist.POKLON-pokretna/nepokretna stvar koja se drugom licu daje bez naknade.KAKVA DRUGA KORIST-bilo kakva imovinska/neimovinska korist koja se ne moze podvesti pod pojam poklona.Vrednost poklona nebitna kod ovog oblika KD. STAV2-NEPRAVO PASIVNO PODMICIVANJE-ono pradstavlja LAKSI OBLIK podmicivanja od pravog pasivnog podmicivanja.RADNJA IZVRSENJA-sastoji se u (neposrednom/posrednom)zahtevanju/primanju poklona ili kakve koristi ili u primanju obecanja poklona ili kakve koristi da se u okviru svog sluzbenog ovlascenja izvrsi sluzbena radnja

KOJA BI SE MORALA IZVRSITI ili da se ne izvrsi sluzbena radnja KOJA SE NE BI SMELA IZVRSITI.KD osim u radnji izvrsenja identicno onom iz st1. STAV3-TEZI OBLIK-KVALIFIKATORNU OKOLNOST cini to sto se primanje mita vrsi u vezi sa otkrivanjem KD,pokretanjem/vodjenjem krivicnog postupka,izricanjem/izvrsenjem krivicne sankcije.IZVRSILAC-SAMO SLUZBENO LICE,ne I odgovorno lice. STAV4-NAKNADNO PASIVNO PODMICIVANJE-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u zahtevanju/primanju poklona/kakve koristi POSLE IZVRSENJA sluzbene radnje navedne u st1 I 2.NAKNADNO ZAHTEVANJE/PRIMANJE POKLONA mora se vrsiti u vezi sa izvrsenom(neizvrsenom)sluzbenom radnjom-ostali elementi KD isti kao kod prethodnih oblika-ovo je NAJLAKSI OBLIK PASIVNOG PODMICIVANJA.POSLEDICA KD-zahtevanje/primanje poklona ili kakve druge koristi.Ukoliko se radi o poklonima mele vrednosti koji su uobicajeni nece postojati radnja izvrsenja kD. SVI oblici KD mogu se izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM.IZVRSILAC SVIH OBLIKA-SAMO SLUZBENO LICE.kod ST6 moze biti I ODGOVORNO LICE u preduzecu,ustanovi ili drugom subjektu(osim KD iz st3).stav5-IZVRSILAC moze biti I STRANO SLUZBENO LICE. STAV7-obavezno oduzimanje primljenog poklona/imovinske koristi. DAVANJE MITA KD davanje mita se naziva AKTIVNIM PODMICIVANJEM koje se dalje deli na pravo I nepravo aktivno podmicivanje. STAV1-PRAVO AKTIVNO PODMICIVANJE-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u cinjenju,nudjenju ili obecanju poklona ili kakve druge koristi sluzbenom ili drugom licu da sluzbeno lice ili odgovorno lice izvrsi sluzbenu radnju KOJU NE BI SMELO IZVRSITI ili da ne izvrsi sluzbenu radnju KOJU BI MORALO IZVRSITI.Potrebno da se radi o sluzbenoj radnji koja se preduzima u okviru sluzbenog ovlascenja izvrsioca. CINJENJE POKLONA-davanje poklona sluzbenom(ili drugom)licu da se sluzbena radnja izvrsi/ne izvrsi.NUDJENJE POKLONA-prethodi davanju poklona s tim da ne mora doci do davanja poklona.OBECANJE POKLONA-stavljanje u izgled sluzbenom/drugom licu d ace mu biti dat poklon ili kakva druga korist kad sluzbeno lice tu radnju izvrsi/ne izvrsi.U radnju izvrsenja spade I POSREDOVANJE pri podmicivanju sluzbenog lica.POSREDOVANJE-obuhvata sve radnje kojima se dovode u vezu lice koje daje mito I sluzbeno lice koje prima mito. POKUSAJ NIJE MOGUC.IZVRSILAC moze biti BILO KOJE LICE.U pogledu sluzbene radnje zbog koje se daje mito kao I u pogledu objekta radnje isto sto I za pravo pasivno podmicivanje. STAV2-NEPRAVO AKTIVNO PODMICIVANJE-RADNJA IZVRSENJA-ista kao kod st1 ali se daje da sluzbeno lice izvrsi radnju KOJU BI INACE MORALO IZVRSITI ili da ne izvrsi radnju KOJU INACE NE BI SMJELO IZVRSITI.Ovo je LAKSI OBLIK u odnosu na pravo aktivno podmicivanje.U slucaju da se radi o uobicajenom poklonu male vrednosti u obzir ce doci primena instituta dela malog znacaja. KD davanja mita moze se izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM. Naknadno aktivno podmicivanje NIJE INKRIMINISANO. STAV4- FAKULTATIVNI OSNOV OSLOBADJANJA OD KAZNE-ako je izvrsilac KD st1-3 prijavio KD pre nego sto je saznao da je KD otkriveno. KD postoji I onda kada je mito dato ponudjeno ili obecano odgovornom licu u preduzecu,ustanovi ili drugom javnom subjektu.KD iz st1 I 2 postoji kada je mito dato,obecano ili ponudjeno stranom sluzbenom licu ali u tom slucaju NE POSTOJI mogucnost oslobodjenja od kazne. STAV5-poklon koji je dat I imovinska korist BICE ODUZETI. ODAVANJE SLUZBENE TAJNE STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u NEOVLASCENOM saopstavanju,predaji ili na drugi nacin cinjenjem dostupnim drugom licu podataka koji predstavljaju SLUZBENU TAJNU.SAOPSTAVANJE-na vise nacina(usmeno/pismeno).PREDAJA-neposredno/posredno.CINJENJE DOSTUPNIM-omogucavanje da se drugo lice na bilo koji nacin upozna sa podacima koji predstavljaju sluzbenu tajnu(nije potrebno da se drugo lice upozna sa podacima koji predstavljaju sluzbenu tajnu.KD se moze izvrsiti I PRIBAVLJANJEM podataka koji predstavljaju sluzbenu tajnu u nameri da se predaju nepozvanom licu.

OBJEKT RADNJE-podaci koji predstavljaju sluzbenu tajnu.SLUZBENA TAJNA-prihvacen je RESTRIKTIVNI(formalnomaterijalni)pojam sluzbene tajne sto znaci da KUMULATIVNO MORAJU BITI OSTVARENI I FORMALNI I MATERIJALNI ELEMENAT.SLUZBENOM TAJNOM smatraju se podaci/dokumenti koji su zakonom,drugim propisom ili odlukom nadleznog organa proglaseni sluzbenom tajnom(FORMALNI ELEMENAT) I cije je odavanje imalo/moglo imati stetne posledice za sluzbu(MATERIJALNI ELEMENT). ILEGALNA TAJNA-SLUZBENOM TAJNOM NECE SE SMATRATI podaci/dokumenti koji su upravljeni na TESKE POVREDE OSNOVNIH PRAVA COVEKA,UGROZAVANJE USTAVNOG UREDJENJA I BEZBEDNOSTI SRBIJE kao I podaci/dokumenti koji imaju za cilj PRIKRIVANJE UCINJENOG KD za koje se po zakonu moze izreci zatvor od 5god/teza kazna. IZVRSILAC moze biti SAMO SLUZBENO LICE ali I lice koje je odalo tajnu posto mu je prestalo svojstvo sluzbenog licaSTAV6. STAV2-TEZI OBLIK-ako je prilikom izvrsenja KD iz st1 ostvarena 1 od sledece 3 KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI:1.ako je KD ucinjeno iz KORISTOLJUBLJA,2.Ako je ucinjeno u pogledu narocito poverljivih podataka(tajnost se moze stepenovati),3.Ako je KD izvrseno radi objavljivanja/koriscenja podataka u inostranstvu. STAV3-NEHATNI OBLIK-KD ce postojati I u onim situacijama kada se podaci koji predstavljaju sluzbenu tajnu ne obezbede.

KRIVICNA DELA PROTIV COVECNOSTI I DRUGIH DOBARA ZASTICENIH MEDJUNARODNIM PRAVOM
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:sva KD ove glave predstavljaju teske povrede normi medjunarodnog prava-pre svega medjunarodnog ratnog I humanitarnog prava.u ovoj glavi nisu predvidjena sva KD kojima se vrsi povreda dobara zasticenih medjunarodnim pravom.ZASTITNI OBJEKT-medjunarodno pravo GENOCID KD se sastoji u preduzimanju odredjenih radnji u cilju potunog/delimicnog unistenja neke nacionalne,etnicke,rasne ili verske GRUPE. RADNJA IZVRSENJA moze se sastojati u:1.vrsenju UBISTAVA clanova grupe,2.vrsenju TESKIH TELESNIH POVREDA/TESKOM NARUSAVANJU FIZICKOG ILI DUSEVNOG ZDRAVLJA CLANOVA GRUPE,3.stavljanju grupe u zivotne uslove koji dovode do njenog potpunog/delimicnog istrebljenja(sis.uskracivanje hrane/pica…),4.primeni mera kojima se sprecava radjanje izmedju pripadnika grupe,5.prinudnom preseljavanju dece u drugu grupu. RADNJU IZVRSENJA preduzima I ono lice koje naredi da se izvrsi neka od tih radnji-naredbodavac je IZJEDNACEN sa neposrednim izvrsiocem.KD postoji i ukoliko je ucinilac preduzeo samo 1 od radnji u odnosu na 1 lice ukoliko je to ucinio U NAMERI(GENOCIDNA NAMERA) potpunog/delimicnog unistenja neke od pomenutih grupa.Postojanje KD NE ZAVISI od toga da li je ucinilac ostvario svoju nameru. S obzirom na obavezno postojanje genocidne namere za KRIVICU ucinioca potreban je DIREKTAN UMISLJAJ,tj spoj direktnog umisljaja I namere. Namera ucinioca da potpuno/delimicno unisti neku nacionalnu,etnicku,rasnu ili versku grupu je CENTRALNI ELEMENT ovog KD-GENOCIDNA NAMERA.ona se preduzima prema pojedincima samo zato sto su clanovi odredjene grupe.ZASTITNI OBJEKT-egzistencija grupe ljudi odredjenih kroz pripadnost naciji,rasi,very ili etnickom poreklu. GENOCID se moze izvrsiti kako u MIRU tako I u RATNOM SUKOBU. KRIVICNO GONJENJE za genocide NE ZASTAREVA. ORGANIZOVANJE I PODSTICANJE na izvrsenje genocida je posebno inkriminisano. ZLOCIN PROTIV COVECNOSTI ZLOCINOM PROTIV COVECNOSTI smatra se preduzimanje navedenih radnji pod uslovom da su one preduzete kao deo sireg/sistematskog napada uperenog protiv bilo kojeg civilnog stanovnistva:ubistva,stavljanje stanovnistva/jednog njegovog dela u takve zivotne uslove koji vode njegovom potpunom/delimicnom istrebljenju,porobljavanje,prinudno preseljavanje,mucenje,silovanje,prinudjavanje na prostituciju,prisiljavanje na trudnocu/sterilisanje radi promene etnickog sastava stanovnistva,proganjanje/proterivanje na politickoj,verskoj,kulturnoj,polnoj ili bilo kakvoj drugoj osnovi,pritvaranje/otmica bez davanja informacija radi

uskracivanja prava,ugnjetavanje rasne grupe I slicni nehumani postupci kojima se NAMERNO prouzrokuju teske patnje/ozbiljno ugrozava zdravlje. KD postoji kada je preduzeta bilo koja od navedenih radnji/naredjeno da se ona izvrsi pod uslovom da predstavlja deo sistematskog/sireg napada na civilno stanovnistvo. CENTRALNI ELEMENT KD jeste postojanje sireg/sistematskog napada uperenog na civilno stanovnistvo-radnja izvrsenja se mora preduzeti u okviru takvog napada.SIRI NAPAD-napad protiv velikog broja zrtava na jednom sirem podrucju.SISTEMATSKI NAPAD-napad koji je planiran I organizovan. SUBJEKTIVNO OBELEZJE BICA KD JESTE UMISLJAJ koji obuhvata I svest da se radnja izvrsenja preduzima u okviru sireg ili sistematskog napada na civilno stanovnistvo.Nebitno da li se KD vrsi za vreme oruzanog sukoba ili u miru.Potrebno da se Kd vrsi uz ucestvovanje/tolerisanje od strane drzave/politicke organizacije koja ima stvarnu politicku moc. ZASTITNI OBJEKT-zastita individualnih dobara.KD NE ZASTAREVA.ORGANIZOVANJE I PODSTICANJE je posebno inkriminisano-cl375. RATNI ZLOCINI Najvaznija razlika izmedju ova 3 KD jeste u odnosu na pasivnog subjekta(lice prema kome se ratni zlocin vrsi).Sva 3 KD su NEZASTARIVA,a ORGANIZOVANJE I PODSTICANJE su posebno inkriminisani-cl375. Ratni zlocin protiv civilnog stanovnistva: KD moze biti izvrseno za vreme rata,oruzanog sukoba(ukljucujuci I gradjanski rat) ili okupacije.RADNJA IZVRSENJA je postavljena ALTERNATIVNO,oblici radnje izvrsenja se mogu kvalifikovati kao ovo KD samo ako se njima krse pravila medjunarodnog prava-Kd je BLANKETARNOG karaktera.One su upravljene protiv zivota/tjelesnog integriteta ,slobode,imovine,I drugih osnovnih prava gradjana.RADNJA IZVRSENJA postoji ukoliko je prema civilnom stanovnistvu naredjena/neposredno izvrsena bilo koja od sledecih radnji9(STAV1):napad na civilno stanovnistvo,naselje,pojedina civilna lica,lica onesposobljena za borbu,pripadnike/objekte humanitarnih organizacija ili mirovnih misija,napad bez izbora cilja kojim se pogadja civilno stanovnistvo,vrsenje prema civilnom stanovnistvu telesnih povreda,mucenja,necovecnih postupanja,bioloskih ili drugih naucnih eksperimenata,prisilna sterilizacija,kolektivno kaznjavanje,lisavanje prava na nepristrasno sudjenje,napad na objekte posebno zasticene medjunarodnim pravom… RADNJE IZVRSENJA se mogu podeliti u 2 grupe:1.one koje su povezane sa nekom vojnom operacijom,2.one koje inace predstavljaju radnju nekog KD a dobijaju karakter ratnog zlocina jer se vrse za vreme oruzanog sukoba/okupacije. KD se moze izvrsiti naredjenjem/neposrednim izvrsenjem.KD je DOVRSENO izdavanjem naredjenja-nije potrebno da je ono I izvrseno.PASIVNI SUBJEKT(zrtvaKD)-civilno stanovnistvo.KD se po pravilu vrsi sa DIREKTNIM UMISLJAJEM ali je dovoljan I EVENTUALNI UMISLJAJ. STAV1 I 2-OBLIK RADNJE IZVRSENJA KOJI U SEBI NE UKLJUCUJE VRSENJE UBIJANJA CIVILA,STAV3-TEZI OBLIK-POSTOJI ONDA KADA PREMA CIVILNOM STANOVNISTVU VRSE UBISTVA/SE TO NAREDI.Razgranicenje izmedju ST1i2 I ST3 traziti na subjektivnom planu-ukoliko se smrt civila moze pripisati nehatu ucinioca radi se o ST1i2,ako je u pitanju direktni umisljaj-st3.Kod eventulanog umisljaja-konkretno utvrditi sta je bila namera ucinioca. STAV4-PRESELJAVANJE OD STRANE OKUPATORA DELOVA SVOG CIVILNOG STANOVNISTVA NA OKUPIRANU TERITORIJU STAV5-kada se PRETI izvrsenjem KD iz st1/2. Ratni zlocin protiv ranjenika I bolesnika: razlika u odnosu na KD ratnog zlocina protiv civilnog stanovnistva-pasivni subjekt-ovde se kao pasivni subjekt javljaju:ranjenici,bolesnici,brodolomci,sanitetsko/versko osoblje.RADNJA IZVRSENJA-pored radnji navedenih u KD ratnog zlocina protiv civilnog stanovnistva moze se sastojati I u :protivzakonitom I samvoljnom unistavanju/prisvajanju sanitetskog materijala,sredstava sanitetskog transporta I zaliha sanitetskih ustanova/jedinica pod uslovom da to nije opravdano potrebama vojnih jedinica. RADNJA IZVRSENJA-vrsi je lice koje neposredno izvrsava/naredjuje neku od navedenih radnji.Moze biti izvrsena za vreme rata/drugog oruzanog sukoba(gradjanski rat).Na subjektivnom planu potreban UMISLJAJ. STAV2-TEZI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA jeste ubijanje ranjenika/bolesnika ili izdavanje naredjenja da se to izvrsi.

Ratni zlovcin protiv ratnih zarobljenika: KD se razlikuje od prethodna 2 po pasivnom subjektu-to su pripadnici oruzanih snaga jedne strane u sukobu,pripadnici milicija I dobrovoljackih grupa jedne strane u sukobu,pokreta otpora… KD se moze izvrsiti I posle prestanka rata I oruzanih sukoba(ratni zarobljenici uzivaju status zasticenih lica do trenutka repatrijacije).RADNJA IZVRSENJA je postavljena ALTERNATIVNO I mogu se svrstati u 3 grupe:1.radnje koje predstavljaju tezak napad na zivot I telo,2.prisiljavanje na vrsenje sluzbe u oruzanim snagama,3.lisavanje prava na pravilno I nepristrasno sudjenje. IZVRSILAC-naredbodavac I neposredni izvrsitelj.KD postoji samo ako je neka od navedenih radnji izvrsena krsenjem pravila medjunarodnog prava.KD se moze izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM koji NE MORA obuhvatiti svest o tome da se krse pravila medjunarodnog prava(OBJEKTIVNI USLOV INKRIMINACIJE)/ STAV2-TEZI OBLIK-postoji onda kada se NAREDI da se prema ratnim zarobljenicima vrse ubistva/kada se takvo KD izvrsi PROTIVPRAVNO UBIJANJE I RANJAVANJE NEPRIJATELJA STAV1-OSNOVNI OBLIK-vrsi onaj ko ubije/rani neprijatelja koji je odlozio oruzje/bezuslovno se predao/nema sredstava za odbranu.RADNJA IZVRSENJA-ubijanje/ranjavanje neprijatelja u 3 gorepomenute situacije.Ubijanje/ranjavanje neprijatelja treba da bude protivno pravilima medjunarodnog prava. KD se moze izvrsiti od trenutka kada je neprijatelj odlozio oruzje/bezuslovno se predao/nema vise sredstava za odbranu pa do trenutka kad je zarobljen.ZAROBLJEN-u trenutku kada je uspostavljena vlast nad neprijateljem.KD se obicno vrsi neposredno po predaji neprijatelja KD se moze izvrsiti samo za vreme rata/drugog oruzanog sukoba.KD iz st1 moze se izvrsiti sa DIREKTNIM/EVENTUALNIM umisljajem koji mora obuhvatiti lisavanje zivota I cinjenicu da je neprijatelj onesposobljen za borbu usled 3 navedene okolnosti. STAV2-TEZI OBLIK-ukoliko je ubistvo neprijatelja izvrseno na PODMUKAO nacin/iz drugih niskih pobuda STAV3-NAJTEZI OBLIK-obuhvata sledece KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI:ubistvo neprijatelja na svirep nacin,iz koristoljublja,ako je ubijeno vise lica. KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI iz st2i3 tumaciti kao kod KD tesko ubistvo.VISE LICA-obuhvata I 2 lica. STAV4-POSEBAN OBLIK-INKRIMINISE SE IZDAVANJE NAREDJENJA DA U BORBI NE SME BITI PREZIVELIH,KAO I VODJENJE BORBI NA TOJ OSNOVI-zabrana odricanja milosti neprijatelju I zabrana da se na takav nacin vrsi psiholoski pritisak na neprijatelja u toku vodjenja borbe. NESPRECAVANJE VRSENJA KD PROTIV COVECNOSTI I DRUGIH DOBARA ZASTICENIH MEDJUNARODNIM PRAVOM STAV1-PRVI OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA sastoji se u NEPREDUZIMANJU mera za sprecavanje KD iz cl370374,cl376,cl378.KD se moze izvrsiti SAMO PROPUSTANJEM-radi se o PRAVOM KD NECINJENJA.IZVRSILAC propusta da preduzme one mere koje je mogao I bio duzan da preduzme za sprecavanje KD I tu postoje 2 situacije:.1.snage kojima komanduje/koje kontrolise pripremaju izvrsenje KD,2.snage kojima komanduje/koje kontrolise su zapocele izvrsenje KD. U 1 situaciji se radi o sprecavanju u pravom smislu a u 2 izvrsilac nije sprecio DOVRSENJE KD.Da bi KD postojalo potrebno da USLED PROPUSTANJA dodje do IZVRSENJA(DOVRSENJA)nekog od navednih KD od strane potcinjenih(nepotrebno da je ta okolnost obuhvacena UMISLJAJEM/NEHATOM UCINIOCA-to je objektivni uslov inkriminacije).KD NECE POSTOJATI onda kada je KD POKUSANO od strane potcinjenih a vojni zapovednik/lice koje fakticki vrsi tu funkciju spreci DOVRSENJE KD(KD ostane u fazi POKUSAJA). IZVRSILAC-vojni zapovednik koji komanduje snagama koje vrse/pripremaju neko od navedenih KD/lice koje fakticki vrsi tu funkciju.Potrebno da se radi o zapovedniku koji STVARNO komanduje/kontolise snage koje se pripremaju/zapocele izvrsenje navedenih KD-sama cinjenica da se neko formalno nalazi na odredjenoj funkciji nije dovoljna. NA SUBJEKTIVNOM PLANU zahteva se UMISLJAJ kao I znanje da snage kojima izvrsilac komanduje/kontrolise pripremaju/su zapocele izvrsenje navedenih KD.

STAV2-DRUGI OSNOVNI OBLIK-razlikuje se od st1 samo po tome sto se kao IZVRSILAC javlja drugi pretpostavljeni-rec je o CIVILNIM PRETPOSTAVLJENIM koji mogu obavljati razlicite funkcije. NEHATNI OBLIK-se odnosi na oba prethodna oblika a obuhvata kako SVESNI tako I NESVESNI NEHAT STAV3-TEZI OBLIK TRGOVINA LJUDIMA KD osim OSNOVNOG ima I vise TEZIH I POSEBNIH oblika. STAV1-OSNOVNI OBLIK-postoji onda kada neko silom/pretnjom,dovodjenjem u zabludu/odrzavanjem u zabludi,zloupotrebom ovlascenja,poverenja,odnosa zavisnosti,teskih prilika drugog,zadrzavanjem licnih isprava/davanjem ili primanjem novca/druge koristi vrbuje,prevozi,prebacuje,predaje,prodaje,kupuje,posreduje u prodaji,sakriva/drzi drugo lice a U CILJU iskoriscavanja njegovog rada,prinudnog rada,vrsenja KD,prostitucije/druge vrste seksualnog iskoriscavanja,prosjacenja,upotrebe u pornografske svrhe,uspostavljanja ropskog/njemu slicnog odnosa,radi oduzimanja organa/dela tela,radi koriscenja u oruzanim sukobima. RADNJA IZVRSENJA je ALTERNATIVNO odredjena I moze se sastojati u:vrbovanju,prevozu,prebacivanju,predaji,prodaji,kupovini,posredovanju u prodaji,sakrivanju/drzanju drugog lica.VRBOVANJE-podstrekivanje ostvareno bilo kojom podobnom radnjom da se kod subjekta stvori/ucvrsti odgovarajuca odluka.PREVOZ-transport pasivnog subjekta sa jednog na drugo prostorno udaljeno mjesto uz pomoc odgovarajuceg prevoznog sredstva,PREBACIVANJE-omogucavanje ilegalnog ulaska/izlaska u neku/iz neke zemlje,PREDAJA-preusmeravanje odredjenih radnji kojima se pasivni subjekt neposredno/posredno stavlja na raspolaganje nekom drugom licu tako da ono ja taj nacin uspostavlja fakticku kontrolu nad pasivnim subjektom(zrtvomKD),PRODAJA-otudjenje pasivnog subjekta uz novcanu/neku drugu naknadu,POSREDOVANJEdovodjenje u vezu lica koja ucestvuju u prodaji pasivnog subjekta,SAKRIVANJE-smestanje pasivnog subjekta na odredjeno mesto nepoznato sirem krugu lica/sirem krugu lica nepoznato da se na tom mestu nalazi pasivni subjekt,DRZANJE DRUGOG LICA-oduzimanje slobode kretanja pasivnom subjektu. Da bi KD postojalo RADNJA IZVRSENJA treba da bude preduzeta na 1 od sledecih nacina:silom/pretnjom,dovodjenjem u zabludu/odrzavanjem u zabludi,zloupotrebom ovlascenja,poverenja,odnosa zavisnosti,teskih prilika drugog,zadrzavanjem licnih isprava/davanjem ili primanjem novca ili druge koristi.SILA I PRETNJA-shvatiti u uobicajenom smislu,DOVODJENJE U ZABLUDU-stvaranje pogresne predstave kod pasivnog subjekta o odredjenim cinjenicama u vezi sa preduzimanjem radnje izvrsenja,ODRZAVANJE U ZABLUDI-ucinilac KD svojim delovanjem samo ucvrscuje zabludu koja kod pasivnog subjekta vec postoji,ZLOUPOTREBA OVLASCENJA,POVERENJA,ODNOSA ZAVISNOSTI,TESKIH PRILIKA DRUGOG-postoji kao nacin izvrsenja radnje KD kada je ucinilac za njeno ostvarenje iskoristio ili odredjena ovlascenja koja ima ili odnos koji prema njemu ima pasivni subjekt ili polozaj koji ucinilac ima u odnosu na pasivnog subjekta koji se u odnosu na njega nalazi u posebnom odnosu zavisnosti,ZADRZAVANJE LICNIH ISPRAVA-licne isprave u uzem smislu se nalaze u drzavini ucinioca KD,da on njima fakticki raspolaze I da odbija da ih vrati pasivnom subjektu,DAVANJE NOVCA-podrazumeva da ucinilac KD daje novac pasivnom subjektu a da primanje novca/druge koristi podrazumeva da pasivni subjekt daje novac/drugu materijalnu korist uciniocu. Za postojanje KD potrebno da je do preduzimanja radnje izvrsenja na jedan od pomenutih nacina doslo radi ostvarenja odredjenog cilja koji se sastoji u:eksploataciji rada pasivnog subjekta,prinudnom radu pasivnog subjekta,vrsenju KD od strane pasivnog subjekta,prostituciji/drugoj vrsti seksualnog iskoriscavanja pasivnog subjekta,prosjacenju,upotrebi pasivnog subjekta u pornografske svrhe,uspostavljanju nad pasivnim subjektom ropskog/njemu slicnog odnosa,oduzimanju od pasivnog subjekta organa/dela tela/njegovom koriscenju u oruzanim sukobima. KD je DOVRSENO preduzimanjem na neki od predvidjenih nacina bilo koje delatnosti koja ima karakter radnje izvrsenja uz postojanje ODGOVARAJUCE NAMERE koja ne mora biti ostvarena.PASIVNI SUBJEKT-punoletno lice.SUBJEKTIVNI ELEMENT-postojanje DIREKTNOG UMISLJAJA I odgovarajuce namere ucinioca. STAV2-POSEBNI OBLIK-postoji kada je KD iz st1ostvaren BEZ upotrebe sile,pretnje/nekog drugog od navedenih nacina izvrsenja ukoliko je KD ucinjeno prema maloletnom licu(licu<18god)pri cemu uzrast pasivnog subjekta MORA biti obuhvacen umisljajem ucinioca.

STAV3-PRVI TEZI OBLIK-postoji ako je KD iz st1 ucinjeno prema MALOLETNOM LICU(to je KVALIFIKATORNA OKOLNOST koja treba da bude obuhvacena UMISLJAJEM UCINIOCA). STAV4-DRUGI TEZI OBLIK-ako je usled KD st1i3 nastupila TESKA TELESNA POVREDA nekog lica-to je KD kvalifikovano TEZOM POSLEDICOM u odnosu na koju kod ucinioca treba da postoji NEHAT. STAV5-JOS TEZI OBLIK-ako je usled KD st1i3 nastupila SMRT 1/vise lica.VISE LICA-najmanje 2 lica.Takodje neophodan NEHAT u odnosu na tezu posledicu. STAV6-DVA TEZA OBLIKA-1.kada se neko bavi vrsenjem KD st1-3,to je KOLEKTIVNO KD u vidu zanimanja(prividni realni sticaj)za postojanje KD potrebno VISEKRATNO preduzimanje delatnosti koja predstavlja radnju izvrsenja.2.ako je KD izvrseno od strane GRUPE(najmanje 3 lica)koja su povezana radi trajnog/povremenog vrsenja KD koja ne mora da ima odredjene uloge svojih clanova,kontinuitet clanstva/razvijenu strukturu. STAV7-TEZI OBLIK-kada je KD iz st1-3 izvrseno od strane ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE(grupa od 3/vise lica koja postoji odredjeno vreme I deluje sporazumno u cilju vrsenja 1/vise KD za koje je propisana kazna zatvora od 4god/teza kazna radi neposrednog/posrednog sticanja finansijske/druge koristi/radi ostvarivanja I zadrzavanja uticaja na privredne/druge vazne drzavne strukture). STAV8-PRVI NOVI OBLIK PO ZID KZ-cini onaj ko zna/je mogao znati da je lice zrtva trgovine ljudima pa iskoristi njen polozaj/drugome omoguci iskoriscavanje njenog polozaja radi iskoriscavanja predvidjenog st1 KD. STAV9-DRUGI NOVI OBLIK PO ZID KZ-ako je KD iz st8 ucinjeno prema licu za koje je ucinilac znao/mogao znati da je MALOLETNO. Kod oba oblika propisana odgovornost za NEHAT(za njegovo postojanje predvidja se ispunjenost samo subjektivnog uslova-mogao). STAV10-PRISTANAK lica na iskoriscavanje/uspostavljanje ropskog/njemu slicnog odnosa iz st1 KD NE UTICE na postojanje KD iz st 1,2i6. STAV11-ISKLJUCENA mogucnost ublazenja kazne. MEDJUNARODNI TERORIZAM MEDJUNARODNI TERORIZAM U SIREM SMISLU-obuhvatanje svih akcija politickog nasilja pod uslovom das u ukljuceni izvesni medjunarodni elementi,U UZEM SMISLU-trazi se postojanje NAMERE da se na taj nacin naskodi nekoj stranoj drzavi sa krajnjim ciljem obaranja legalne vlasti u njoj. STAV1-OSNOVNI OBLIK-RADNJA IZVRSENJA je ALTERNATIVNO postavljena I sastoji se u:1.otmici nekog lica/izvrsenju nekog drugog nasilja,2.prouzrokovanju eksplozije/pozara,3.preduzimanju druge opsteopasne radnje,4.pretnji upotrebom nuklearnog,hemijskog,bakterioloskog/drugog slicnog sredstva.Radnja pod1-treba shvatiti kao kod KD OTMICE/bilo kakvog drugog akta nasilja,radnja pod 2-dovoljno da je prouzrokovana eksplozija/pozar(POSLEDICA se sastoji u APSTRAKTNOJ opasnosti),radnja pod3-potrebno je izazvati opasnost za zivote ljudi/imovinu VECEG OBIMA(u pogledu POSLEDICE trazi se nastupanje KONKRETNE opasnosti),u smislu KD izazivanja opste opasnosti,radnja pod 4PRETNJA upotrebom posebno opasnih sredstava. SUBJEKTIVNI ELEMENT-RADNJA IZVRSENJA preduzeta je u NAMERI da se naskodi stranoj drzavi/medjunarodnoj organizaciji(nameru shvatiti u smislu nanosenja politicke stete navedenim subjektima-namera mora imati ELEMENT INOSTRANOSTI. Ovo KD se moze izvrsiti SAMO SA UMISLJAJEM I to sa DIREKTNIM UMISLJAJEM. STAV2-TEZI OBLIK-kada je usled KD iz st1 nastupila SMRT 1/vise lica-ovo je KD kvalifikovano TEZOM POSLEDICOM u odnosu na koju treba da postoji NEHAT. STAV3-NAJTEZI OBLIK-u odnosu na TEZU POSLEDICU trazi se UMISLJAJ. UZIMANJE TALACA RADNJA IZVRSENJA postavljena je KUMULATIVNO-satoji se iz 2 akta:OTMICE I PRETNJE.Mora postojati KVALIFIKOVANA pretnja(pretnja da ce lice biti ubijeno,povredjeno/zadrzano kao talac)ukoliko ne budu ispunjeni odredjeni zahtevi.PRETNJA se upucuje drzavi/medjunarodnoj organizaciji na koju se vrsi pritisak da nesto ucini/ne ucini a ne otetom licu,pritom se izricito/precutno stavlja do znanja da ce lice biti oslobodjeno ako se ostvari

postavljeni zahtev.Za postojanje osnovnog oblika KD ne trazi se da je zahtev I ostvaren a za SVRSENO KD nije dovoljno da je RADNJA IZVRSENJA OTMICE DOVRSENA,vec je potrebno da je pretnja upucena. Kriterijum za razgranicenje pokusaja ovog KD od svrsenog KD otmice jeste USMERENOST UMISLJAJA. Ukoliko je pretnja OTVARENA postojace neki od 2 TEZA OBLIKA ovog KD(eventualno STICAJ sa nekim drugimKD). PASIVNI SUBJEKT(objekt radnje KD)-oteto lice(talac).ZASTITNI OBJEKT-interesi strane drzave/medjunarodne organizacije.TAOCI-u najsirem smislu lica koja se drze u vlasti nekog lica.PASIVNI SUBJEKT-moze biti bilo koje lice.Ukoliko je uzeto vise talaca postojace samo 1 KD uzimanja talaca. SUBJEKTIVNI ELEMENT-NAMERA da se prinudi neka drzava/medjunarodna organizacija da nesto ucini/ne ucini-to mu daje status KD protiv medjunarodnog prava. Trazi se UMISLJAJ I to DIREKTNI. STAV3-TEZI OBLIK-ukoliko je usled OSNOVNOG KD nastupila SMRT otetog lica-u odnosu na TEZU POSLEDICU trazi se NEHAT ucinioca. STAV4-NAJTEZI OBLIK-ukoliko je u odnosu na TEZU POSLEDICU iz st3 postojao UMISLJAJ. STAV2-MOGUCNOST OSLOBODJENJA OD KAZNE-ukoliko je ucinilac dobrovoljno pustio na slobodu oteto lice iako cilj otmice nije ostvaren(mogucnost vazi samo u odnosu na osnovni oblik st1).

KRIVICNA DELA PROTIV VOJSKE SRBIJE
ZAJEDNICKE KARAKTERISTIKE:ZASTITNI OBJEKT-Vojska Srbije,IZVRSILAC-posebna kategorija fizickih lica-VOJNA LICA,znacajno VREME kada je KD UCINJENO,relativno stroge kazne,cesto prisutno kaznjavanje I ako je KD ucinjeno iz NEHATA IZBEGAVANJE VOJNE OBAVEZE STAV1-OSNOVNI OBLIK-cini ga ko se,bez opravdanog razloga,ne odazove pozivu za izvrsenje regrutne obaveze,obaveze sluzenja vojnog roka/obaveze lica u rezervnom sastavu/izbegava prijem poziva za izvrsenje te obaveze RADNJA IZVRSENJA je ALTERNATIVNO data I podrazumeva 2 mogucnosti:NEODAZIVANJE POZIVU I IZBEGAVANJE PRIJEMA POZIVA.NEODAZIVANJE POZIVU treba da se odnosi na izvrsenje regrutne obaveze,obaveze sluzenja vojnog roka/obavezu lica u rezervnom sastavu,potrebno je da je neodazivanje ucinjeno bez opravdanog razloga.Pretpostavlja se da je odredjeno lice bilo pozvano pojedinacnim/opstim pozivom-pojedinacni pozi NE MORA biti u pisanom obliku. KD je SVRSENO istekom roka kad je postojala obaveza odazivanja. IZBEGAVANJE PRIJEMA POZIVA moguce na vise nacina:odbijanjem njegovog prijema,laznim predstavljanjem I sl.Poziv treba da se odnosi na neku od navedenih obaveza. IZVRSILAC u oba slucaja-VOJNI OBVEZNIK koji je imao obavezu da se odazove/primi poziv.NA SUBJEKTIVNOM PLANU zahteva se UMISLJAJ. STAV2-PRVI TEZI OBLIK-kad se vojni obveznik KRIJE da bi izbegao obavezu iz st1-podrazumeva se sakrivanje na teritoriji RS.KD je SVRSENO preduzimanjem bilo koje delatnosti koja se moze tumaciti kao sakrivanje.Jedini oblik krivice-UMISLJAJ kao I namera da se to cini radi izbegavanja vojne obaveze. STAV3-DRUGI TEZI OBLIK-sastoji se u napustanju zemlje/ostajanju u inostranstvu od strane vojnog obveznika kako bi se izbeglo izvrsenje vojne obaveze iz st1 ovog clana.RADNJA IZVRSENJA podrazumeva 2 alternativne mogucnosti:1.NAPUSTANJE ZEMLJE,2.OSTAJANJE U INOSTRANSTVU U ODREDJENOJ NAMERI. NAPUSTANJE ZEMLJE-legalno/ilegalno,bitno je da se cini radi izbegavanja izvrsenja vojne obaveze iz st1.OSTAJANJE U INOSTRANSTVU U ODREDJENOJ NAMERI-podrazumeva da je prethodno postojalo odobrenje vojnih vlasti za boravak u inostranstvu do odredjenog roka ali da je to lice posle toga ostalo I dalje u inostranstvu-neovlasceno-za ovaj oblik KD nije neophodan prijem pojedinacnog poziva/saznanje za opsti poziv.KD je SVRSENO napustanjem zemlje/ostajanjem u inostranstvu posle dozvoljenog roka u odredjenoj nameri.Stepen KRIVICE je UMISLJAJ(DIREKTNI),potrebno ustanoviti odredjenu NAMERU kod ucinioca.

STAV4-NAJTEZI OBLIK-kada neko poziva/podstice VISE LICA na izvrsenje KD iz st1-3.RADNJA IZVRSENJA sastoji se u POZIVANJU/PODSTICANJU-radi se o PODSTREKIVANJU kao POSEBNOM KD.Potrebno je da se navode bar 2lica na vrsenje pomenutih KD.Razlog za ovaj tezi oblik-zakonodavac hteo da propise strozu kaznu za SAUCESNIKA KVALIFIKOVANI OBLICI-ako je KD izvrseno za vreme NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI,RATNOG STANJA,ORUZANOG SUKOBA/VANREDNOG STANJA. STAV5-OSLOBODJENJE OD KAZNE-ukoliko se ucinilac KD st1-3 DOBROVLJNO prijavio nadleznom drzavnom organu. NEIZVRSENJE I ODBIJANJE IZVRSENJA NAREDJENJA STAV1-OSNOVNI OBLIK-cini ga vojno lice koje ne izvrsi/odbije da izvrsi naredjenje pretpostavljenog u vezi sa sluzbom pa usled toga nastupe TEZE STETNE POSLEDICE za sluzbu/je sluzba bila TEZE UGROZENA. RADNJA IZVRSENJA je kod osnovnog oblika ALTERNATIVNO odredjena I sastoji se u neizvrsenju/odbijanju izvrsenja naredjenja pretpostavljenog.NAREDJENJE-pismeni/usmeni zahtev pretpostavljenog staresine da izvrsi neki sluzbeni zadatak,posao/radnju/da se uzdrzi od odredjene aktivnosti.NEIZVRSENJE-negativna delatnost(ili pozitivna ako je naredjenje usmereno ka uzdrzavanju od odredjene aktivnosti).ODBIJANJE IZVRSENJA NAREDJENJA-veci stepen neposlusnosti.Potrebno je da je naredjenje pretpostavljenog u vezi sa sluzbom.PRETPOSTAVLJENI-lice koje na osnovu zakona I drugih propisa nadleznih organa komanduje vojnom jedinicom/vojnom ustanovom. Potrebno da su usled neizvrsenja/odbijanja izvrsenja naredjenja nastupile TEZE STETNE POSLEDICE za sluzbu/da je sluzba bila teze ugrozena-OBJEKTIVNI USLOV INKRIMINACIJE(on omogucava razlikovanje KD od disciplinskog prestupa).POSLEDICA-ugrozavanje funkcionisanja vojne sluzbe.KD je SVRSENO kada naredjenje nije izvrseno/njegovim odbijanjem.IZVRSILAC je VOJNO LICE. VOJNO LICE-profesionalni vojnik,vojnik na odsluzenju vojnog roka,student vojne akademije,ucenik vojne skole,lice iz rezervnog sastava dok se kao vojni obveznik nalazi na vojnoj duznosti I civilno lice na odredjenoj vojnoj duznosti. Kao SUBJEKTIVNI ELEMENT zahteva se UMISLJAJ. STAV2-TEZI OBLIK-postoji u 2 slucaja:1.kad su usled KD iz st1 nastupile TESKE POSLEDICE za sluzbu,2.kada se naredjenje odnosilo na PRIJEM/UPOTREBU ORUZJA. STAV3-ukoliko su KD iz st1i2 ucinjena IZ NEHATA KVALIFIKOVANI OBLIK-ukoliko su KD iz st1i3 izvrsena za vreme NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI,RATNOG STANJA,ORUZANOG SUKOBA/VANREDNOG STANJA. Ukoliko je ucinilac bilo kog oblika ovog KD bio izazvan nezakonitim I grubim postupanjem vojnog lica moze se osloboditi od kazne. ODAVANJE VOJNE TAJNE STAV1-OSNOVNI OBLIK-cini ga ko NEOVLASCENO drugom saopsti,preda/na drugi nacini ucini dostupnim podatke koji predstavljaju vojnu tajnu/pribavlja takve podatke u nameri da ih preda nepozvanom licu.RADNJA IZVRSENJA je odredjena ALTERNATIVNO I moze se sastojati u:saopstavanju,predaji/na drugi nacin cinjenju dostupnim podataka koji su vojna tajna/pribavljanju takvih podataka u odredjenoj nameri. OBJEKT KD jeste VOJNA TAJNA.Po pravilu vojnu tajnu cine podaci o naoruzanju,opremi…Odavanje vojne tajne se moze uciniti na vise nacina:SAOPSTAVANJE-na razlicite nacine:usmeno,pismeno,telefonom,e-postom…CINJENJE DOSTUPNIM-razlicite delatnosti-omogucavanje da nepozvano lice dodje do podataka koji se smatraju vojnom tajnom-nebitno da li ih je to lice I fakticki uzelo.PRIBAVLJANJE-mora postojati NAMERA ucinioca predavanja takvih podatak nepozvanom licu.NEPOZVANO LICE-svako,pa I vojno lice koje po svojoj funkciji/sluzbenom odnosu nije ovlasceno da se upozna sa odredjenim podacima proglasenim vojnom tajnom. U svim navedenim slucajevima podaci se NE saopstavaju,predaju I sl. Stranoj drzavi,organizaciji/licu koje im sluzi(tad bi postojalo KD spijunaze). KD je SVRSENO(U prvom slucaju)kad su podaci koji predstavljaju vojnu tajnu saopsteni,predate/na drugi nacin ucinjeni dostupnim a u drugom kad su takvi podaci prikupljeni u odredjenoj nameri.POKUSAJ je MOGUC I KAZNJIV.IZVRSILAC-svako lice,vojno/neko drugo.OBLIK KRIVICE-UMISLJAJ I NEHAT(STAV3) STAV2-TEZI OBLIK-postoji u 3 slucaja:1.ako je KD iz st1 ucinjeno iz KORISTOLJUBLJA,2.u pogledu NAROCITO POVERLJIVIH PODATAKA,3.RADI OBJAVLJIVANJA/KORISCENJA PODATAKA U INOSTRANSTVU.KORISTOLJUBLJE-

namera ucinioca da za sebe/drugog pribavi imovinsku korist.NAROCITO POVERLJIVI PODACI-odredjivati za svaki slucaj zasebno,KORISCENJE PODATAKA U INOSTRANSTVU-nebitno da li su oni zaista I obljavljeni/korisceni. STAV4-POJAM VOJNE TAJNE-Potrebno ispunjenje 2 uslova:1.PODACI MORAJU BITI TAKVIM PROGLASENI ZAKONOM,2.NJIHOVO ODAVANJE PROUZROKOVALO BI/MOGLO DA PROUZROKUJE STETNE POSLEDICE ZA VS/ZA ODBRANU I BEZBEDNOST ZEMLJE STAV5-OD VOJNE TAJNE SU IZUZETI(ILEGALNA TAJNA):podaci/dokumenta koji su upravljeni na:1.teske povrede osnovnih prava coveka,2.ugrozavanje ustavnog uredjenja I bezbednosti RS,3.podaci/dokumenta koji imaju za cilj prikrivanje ucinjenog KD za koje se po zakonu moze izreci zatvor od 5god/teza kazna. KVALIFIKOVANI OBLIK-ako je KD ucinjeno za vreme RATNOG STANJA,ORUZANOG SUKOBA I VANREDNOG STANJA.