Rastajemo se i oracamo dugim oracima u svet Dan, oji je ne ada izgledao dale o, za oji smo mislili da nece ta o brzo

doci, us oro ce osvanuti i postaviti ponovo pitanje: "Gde smo? Kuda sada?"

Vec oli o juce,bili smo bezbrizni linci, oji radoznalo gledaju nova li ca novih drugara,ucitelja,nastavni a.Prisecam se mnogih nestaslu a,prvih ocena, sitnih sv adja,pone e suze, ali iznad svega nezaboravnog druzenja. Sva i strah,sva a trema,sva a tuga i losa ocena,sva a rad ost i sva i uspeh,sve smo la se podneli,jer bili smo zajedno.Do prebiram po uspomenama,shvatam da cu sa sobom poneti samo l epe trenut e,dobronamerne savete nastavni a,lepe reci pravih prijatelja.Danas ada se nalazimo na prvoj ras rsnic i zivota,shvatamo da se zauve oprastamo od

novo poglavlje zivota gde cemo upoznati ne a nova lica,steci nova znanja,uhvatit i se u borbu sa novim izazovima i problemima.Cesto mi se, ovih dana, po glavi mota isto pitanje:"Da li cu izabrati pravi put?"Verujem da ce, ipa , sva i biti pravi a o njime odlucno oracam.

Sada,na samom raju osmogodisnjeg druzenja,znam da cu zauve pamtiti naj lepse dane detinjstva i cuvati ih ao najvecu dragocenost,a svojim drugovima pozelecu da cvrsto za orace dugim oracim a u svet.

 

 

detinjstva i dugim oracima recemo a novim izazovima u ne i novi svet zove "odrastanje".Hrabro cemo za oracati u

oji se