P. 1
4 Metodika Fizickog Vaspitanja Dece Predskolskog Doba

4 Metodika Fizickog Vaspitanja Dece Predskolskog Doba

|Views: 371|Likes:
Published by andrej1707

More info:

Published by: andrej1707 on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2014

pdf

text

original

METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1

Prof. dr Nedeljko Rodić
Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor

1

METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA METHODS OF PHYSICAL EDUCATION PRESCHOOL AGE CHILDREN

PREDAVANJE 4 LECTURE 4

2

METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA
Tematske celine:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pojam i predmet metodike fizičkog vaspitanja predškolske dece. Značaj, cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. Principi i sredstva fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. Uticaj fizičkog vežbanja na organizam predškolskog deteta. Metode fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. Planiranje u fizičkom vaspitanju predškolske dece. Pisana priprema usmerene motoričke aktivnosti predškolske dece.
3

POJAM METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA

— —

Kao i didaktika, u pedagoškoj teoriji, pa i svakodnevnoj jezičkoj upotrebi, pojam metodika nema jedinstveno značenje. Po jednima, metodika je deo ili oblast didaktike (kao posebna didaktika), po drugima deo ili oblast pedagogije (kao posebna metodika), dok neki smatraju da je to posebna nauka o obuci. Pod obukom se podrazumeva priprema subjekta za praktično obavljanje poslova u struci. Metodika, u svojoj opštoj predmetnoj orijentaciji, bavi se načinima, putevima, metodama i oblicima pomoću kojih ostvarujemo obrazovno-vaspitne ciljeve.
4

5 . odnosno određenosti razrešavanja metodičkih problema. što upućuje na problem stepena opštosti... metodika se može baviti načinom realizacije samo jednog predmeta. jedne uže ili šire oblasti ili načinom rada u jednoj sredini. S obzirom na predmet interesovanja.PREDMET METODIKE FIZIČKOG VASPITANJA — — Metodika obrađuje samo didaktičko pitanje KAKO (planski način.) s obzirom da se metodika bavi načinom rada jer traži optimalne odgovore na pitanje kako ostvariti ono što se zahteva od obrazovno-vaspitnog rada u nekoj društvenoj sredini. put . obrazovno-vaspitnom području ili samo jednoj disciplini.

6 . Značaj fizičkog vaspitanja upućuje na neophodnost posvećivanja odgovarajuće pažnje prilikom izbora sadržaja. Pri tome je važno voditi računa o osnovnim karakteristikama dece ovog uzrasta kako bi se sa uspehom realizovali postavljeni ciljevi i zadaci.ZNAČAJ FIZIČKOG VASPITANJA — — — Teoretičari (ali i praktičari) sve češće ističu značaj fizičkog vaspitanja za decu predškolskog doba. Nikada se zadaci i sadržaji fizičkog vaspitanja ne ograničavaju samo na zdravstveno i biološko područje. već obuhvataju i intelektualnu. metoda i oblika rada sa predškolskom decom. Ne treba smetnuti sa uma da je to složen proces. kao i moralnu stranu pedagoškog delovanja. te društvenu.

tako što će mu pružiti uslove i podsticaj za razvoj svojih sposobnosti i svojstva ličnosti. — Predškolsko vaspitanje i obrazovanje je sastavni deo ukupnog sistema društvene brige o deci u pripremi mladih za uključivanje u obrazovni proces u okviru sistema obrazovanja i vaspitanja. — 7 . drugim ljudima i svetu. da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi.CILJ PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA Cilj predškolskog vaspitanja i obrazovanja je da doprinese celovitom razvoju deteta predškolskog uzrasta.

. odmaranje. nerava i krvnih sudova. Uticaj na aparat za kretanje se obezbeđuje sistematskim vežbanjem. Da bi vežbanje pozitivno delovalo na rast i razvoj dece treba da bude dovoljno naporno i sistematsko. u odeći koja dozvoljava kretanje (lakša sportska odeća). veza i mišića. koji je od velikog značaja za zdravlje dece. slabo funkcionisanje i drugih organa. slabi fizička sposobnost. spavanje. Stvaranje higijenskih navika je veoma važno jer nedostatak higijene ugrožava zdravlje i pozitivan uticaj vežbanja. za razvoj pojedinih mišićnih grupa se doprinosi optimalnom stanju aparata za kretanje.. igra. 8 Ø Ø Ø Ø . Redovno kupanje vežbanje i kontrola zdravlja. Lošim držanjem izaziva se pritisak na organe za varenje. Formiranje pravilnog držanja tela je vrlo specifičan i važan zadatak. Čeličenje organizma se realizuje vežbanjem na čistom i svežem vazduhu. zatim zglobova.BIOLOŠKI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA Ø Uticaj na rast i razvoj organizma je jedan od osnovnih zdravstveno-higijenskih zadataka.

karaktera i svesne discipline je jedan od osnovnih vaspitnih zadataka.VASPITNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA Ø Vaspitanje volje. Pozitivan odnos prema radu se postiže angažovanjem dece u postavljanju sprava za vežbanje i njihovo sklanjanje posle vežbanja. Igre i takmičenja. Rekreativni zadatak uzazuje da fizičko vaspitanje dece može da posluži i kao sredstvo aktivnog odmora i zdrave razonode. kao i negovanje odnosa prema svojim i tuđim stvarima. za čega je potreban dosledan stav vaspitača i osmišljeno fizičko vežbanje. Estetski zadatak se manifestuje u razvijanju smisla za lepo i skladno putem telesnih pokreta i razvijanju smisla za harmoničan razvoj tela povezivanjem i muzike. prijateljstva i međusobnog pomaganja u zajedničkom radu. Naglasak svesno razumevanje zašto svaki pojedinac treba da izvršava odgovarajuće zadatke. 9 Ø Ø Ø Ø . Disciplinovan odnos u kolektivu vodi razvijanju drugarstva. izražavanjem emotivnih stanja. kao šetnje i izleti pružaju velike mogućnosti.

a pre svega pomoću terenskih i drugih vežbi igara. 10 Ø Ø Ø Ø .OBRAZOVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA Ø Razvijanje motoričkih sposobnost kao što je opšta koordinacija usklađenim elementima kretanja. Sticanje teorijskih znanja i to znanja o potrebi vežbanja i čuvanja zdravlja. Sticanje motoričkih umenja i navika potrebnih u svakodnevnom životu i radu zbog očuvanja zdravlja i radne sposobnosti. ispresecanom i sa preprekama) da bi se prilagodilo različitim uslovima. gipkost.. trče. pre svega elementarna znanja teorijskog karaktera primerena uzrastu. ne samo na terenu gde ona vežbaju. izdržljivost. Učvršćivanje stečenih navika ostvaruje se aktivnostima koje decu uče da pravilno hodaju. ravnoteža.. skaču. brzina . snaga. Sposobnost čulnih organa ostvaruje se u posmatranju i izvođenju mnogih vežbi. nego na svakom terenu (nepravilnom.

SREDSTVA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA Ø TELESNA VEŽBA kao sredstvo fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba (prirodni oblici kretanja) sastoji se iz tri grupe strukturnih elemenata: (1) mehanički elementi. Ø Ø Ø 11 . HIGIJENSKI USLOVI (lična i opšta higijena. (2) energetski elementi i (3) elementi ritma. uredan život – vreme odmora i aktivnosti. bez štetnih materija – nikotina. MATERIJALNA SREDSTVA kao sredstva fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba (objekti. alkohola). pravilna ishrana.sprave i rekviziti) u kojima i/ili na kojima i/ili sa kojima se vežba. PRIRODNI FAKTORI kao sredstvo fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba (telesnu vežbanje uz vazduh. vodu i sunce).

uslovljavanje i oni su: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø princip svestranosti (fiz.). umno. princip individualnog postupka (od lakšeg ka težem . estet. moralno. prožimanje. radno.PRINCIPI FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA Zajednički cilj svih principa upućuje na njihovo međusobno povezivanje.. društ. oblika i metoprincip odmerenosti.). princip planskog opterećenja. (da rada prema mogućnostima dece). princip očiglednosti. princip svesne aktivnosti... princip zabave i razonode. princip naučnosti (zasnovan na nauč. i proverenim činjenicama) princip zdravstveno-vaspitne usmerenosti. princip jedinstvenosti uticaja i organizacije. princip praktične primenljivosti (za razne delatnosti u životu). 12 . (odabir sredstava..

zečeva – dramatizacija događaja ili svakodnevnih radova pomoću telesnih pokreta).). analitička metoda. metod žive reči (izlaganje.. metod praktičnog vežbanja (sintetička metoda. mačke. metod imitacije i dramatizacije (imitacija ptice u letu. upotreba i raznih pomoćnih sredstava: slika. u razumnim merama i u kombinaciji sa ostalim nastavnim metodama). 13 Ø Ø Ø .METODE FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA U fizičkom vaspitanju metod je proveren sistem puteva i načina pomoću kojih se postiže svestan i odgovarajući odnos učenika prema vežbanju i to:: Ø metod pokazivanja – demonstracije i posmatranja (pokazivanje po pravilnom redosledu osnovnih momenata i detalja. crteža . opisivanje i objašnjavanje. prvo u celini. kompleksna metoda)..

one postaju bogatije kalcijumom. 14 Ø Ø . što se omogućuje sistematskim i pravilno doziranim telesnim vežbanjem. ZGLOBOVI kao skup elemenata pomoću kojih se kosti međusobno spajaju. KOSTI kao pasivni deo aparata za kretanje i poluge prenose kontrakcije mišića pa tako omogućavaju pokretanje tela. Telesnim vežbanjem se izaziva niz promena najpre na većim mišićnim grupama. kosti i zglobovi. postaju jače. čime se povećava mišićna snaga i ekonomičniji rad. Telesno vežbanje pozitivno utiče na kosti.UTICAJ TELESNOG VEŽBANJA NA APARAT ZA KRETANJE Ø Ø APARAT ZA KRETANJE sačinjavaju mišići. ali i elastičnije. time i obima mišića. MIŠIĆI čine “motornu” snagu organizma. a zatim na manjim: povećanjem obima mišićnih vlakana. ali i elastičnost. po svojoj funkciji treba da ima potrebnu čvrstinu.

dolazi do promene u samom srčanom mišiću – deblja mišićno tkivo. na sastav krvi. a put koji prolazi krv od srca do mišića i natrag.UTICAJ TELESNOG VEŽBANJA NA ORGANE ZA KRVOTOK Pod uticajem telesnog vežbanja dolazi do promena i u organima za krvotok: Ø Ø Ø povećava se zapremina srca. relativno je kratak: vežbanjem se utiče na krvne sudove. a krvni sudovi postaju elastičniji. krvni sudovi su široki. dešavaju se kvalitetne promene: srce ima relativno veliku zapreminu. Ø Ø 15 . povećava se broj krvnih zrnaca.

ždrelo. time se povećava plućni kapacitet. dijafragma je dosta visoka. pa se tako povećava njegova elastičnost. pa je obim disajnih pokreta mali.UTICAJ TELESNOG VEŽBANJA NA ORGANE ZA DISANJE Uticaju telesnog vežbanja podležu i organi za disanje: Ø Ø Ø Ø Ø Ø prilikom kretanja povećava se potreba za kiseonikom. a potreba za kiseonikom veći. a disanje postaje elastičnije. dušnik i bronhije su uski što otežava udisaj (inspiraciju) vazduha. jači mišići mogu snažnije da pokreću grudni koš. rebra malo nagnuta. što dovodi do njihovog jačanja. mišići koji učestvuju u disanju moraju intenzivnije da rade. nosna šupljina. (neophodno igranje i vežbanje na čistom vazduhu) 16 . povećava se inspiracija i ekspiracija.

odnosno organe za varenje. opada i pritisak na centralni nervni sistem. Što je kretanje složenije veći uticaj na nervni sistem. Dete predškolskog doba kao vežbač uči.UTICAJ TELESNOG VEŽBANJA NA ORGANE ZA VARENJE I NERVNI SISTEM ü ü ü ü ü ü ü ü Kontrakcije trbušnih mišića deluje pozitivno na rad želuca. privikava se postepeno na pojedine pokrete. Koordinacija koja se vrši preko centralnog nervnog sistema (CNS) razvija se isključivo vežbanjem. Kod mladih organizama opterećenje centralnog nervnog sistema je veće nego kod starijih. 17 . Poznato je da je CNS komandni centar – vrlo osetljiv organ. Postepenim usvajanjem sve većeg opusa vežbi (pokreta). Kontrakcije povoljno utiču i na peristaltiku (kretanje) creva.

18 . i to prema: a) b) c) d) psihofizičkom razvoju dece. pripremljenosti grupe.IZBOR VEŽBI RADI UTICAJA NA TELESNI RAZVOJ DETETA Da bi rad na telesnom razvoju deteta bio koristan potrebno je izabrati najprikladnije vežbe. stanju dečjeg zdravlja. karakteristikama grupe.

.IZBOR VEŽBI PREMA PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU DETETA (1) Mora se imati umu one osobine organizma koji se razvijaju: 1. nije završen razvitak nervnog sistema. a posebno sa masom unutrašnjih organa. zbog toga dolazi do iskrivljenja.. mišićna vlakna su tanka. diferencijacija stanica moždane kore. odnos između pokretnih poluga drugačiji nego u odraslih. 5. 6. rastegljivi i povodljivi. a postotak vode u njima veći nego u odraslih. ni psihomotorni centri . 19 3. 2. količina mišićnog tkiva mala je u poređenju sa opštom težinom tela. kosti nogu kraći su u odnosu na kostur trupa. . 4. zglobovi i vezivno tkivo slabi su. asimetrije i ulegnuća u rasporedu osnovnih delova kostura. kostur koji brzo raste mekan je i podložan raznovrsnim iskrivljavanjima jer u njemu ima dosta hrskavičnog tkiva.

glavom. stopalom. prelake i preteške vežbe od kojih se deca brzo zamaraju. 20 . 3. šakom i slično. prstima.IZBOR VEŽBI PREMA PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU DETETA (2) 1. Neophodno je izbegavati vežbe i to: koje iziskuju dugotrajne kontrakcije mišića (statičke vežbe). 2. što je dete manje to je njegovo biće kompleksnije i nedeljivije pa ne treba vežbati pojedinim delovima tela. npr. 5. vežbe koje iziskuju prevelik napor i dužu koncentraciju pažnje. 4. za snagu koje idu za kvantitativnim postignućima.

Vežbe za predškolski decu moraju biti: dinamične. tako da deca nauče vežbe izvoditi pravilno i lepo. 2. ne prebrzo. 21 . da obuhvataju više mišićnih grupa.IZBOR VEŽBI PREMA PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU DETETA (3) 1. 5. 3. češće menjane. a u njima obavezno zaposleni veliki mišići (krupna motorika). 4. izvodive u određenom ritmu. deci razumljive.

. a mlađa se tek pripremaju na gađanje kotrljanjem ili običnim bacanjem plodova. starija deca se mogu bez teškoća kretati na zahtev vaspitačice. dok srednja grupa skače udalj samo iz mesta. deci predškolskog doba zabranjeno je da se penju samo pomoću ruku (penjanje po konopcu ili motki. jer svaka grupa ima svoje osobenosti. starija deca već gađaju cilj. dok mlađa deca ne mogu slediti pokrete zadate rečima . mlađa grupa još ne skače uvis ili udalj jer jedva poskakuje na mestu ili preskače preko konopca na podu..IZBOR VEŽBI PREMA KARAKTERISTIKAMA GRUPE DECE ü ü ü ü Ø vežbe koje odgovaraju starijoj deci preteška su mlađoj i obrnuto. 22 . loptica. u uporu i visu).

sa decom koja neredovno dolaze u dečji vrtić mora se raditi individualno da bi dostigla ostalu decu. od individualnog rada sa tom decom zavisi koliko dugo će se savladavati gradivo. ako se radi sa starijom decom koja pre nisu bila u dečjoj ustanovi. takva deca brzo savladaju gradivo svoje grupe i tada se možemo poslužiti gradivom starije grupe. 23 . brzo se pokazuju pozitivni rezultati.IZBOR VEŽBI PREMA PRIPREMLJENOSTI GRUPE DECE ü ü ü ü ü ako su deca više godina u predškolskoj ustanovi u kojoj se sistematski radi. obrnuto. s njima se vežba gradivo za nižu grupu.

uobičajeno vežbanje bilo bi naporno i štetno. koja posle bolesti dolaze u vrtić. organizam još nije zdrav. ona nisu bolesna. deca sa srčanim manama ili drugim bolestima vežbaju onoliko koliko im lekar odredi. slabašnu decu ne treba izdvajati. dete koje je bolesno treba osloboditi vežbanja i položiti u krevet. postupno obuhvaćamo radom. deca su rekonvalescenti.IZBOR VEŽBI PREMA ZDRAVSTVENOM STANJU DECE ü ü ü ü ü decu. 24 . vežbanje koristi opštem stanju njihovog organizma.

(2) tromesečni – kvartalni plan rada.PLANIRANJE U FIZIČKOM VASPITANJU DECE PREDŠKOLSKOG DOBA ü ü ü Da bi se cilj i zadaci fizičkog vaspitanja uspešno ostvarili neophodno je odgovarajuće PLANIRANJE. VRSTE PLANIRANJA: (1) godišnji plan rada. (3) mesečni plan rada. na dobrom poznavanju psihofizičkih osobenosti i sposobnosti dece i na poznavanju materijalnih i prostornih uslova u kojima će se raditi. Planiranje se zasniva na dobro proučenim Planom i programom vaspitno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi. 25 . (4) nedeljni plan rada.

Godišnjim planom rada predviđaju se i mere koje će se preduzimati u cilju praćenja zdravstvenog stanja dece i razvoja njihovih sposobnosti. što je konkretizacija opšteg plana i programa procesa fizičkog vaspitanja. koji se mogu ostvariti sa određenom grupom dece i u konkretnim uslovima. ne ulazeći u detalje.GODIŠNJI PLAN RADA U FIZIČKOM VASPITANJU ü ü ü Godišnjim planom rada predviđaju se sadržaji obuhvaćeni Planom i programom rada sa decom predškolskog doba. utvrđuju se svi organizacioni oblici rada i njihov obim. Godišnjim planom rada vrši se globalna raspodela zadataka i oblika vaspitno-obrazovnog rada. 26 .

godišnjim dobima i u zavisnosti od klimatkih uslova. februar).KVARTALNI PLAN RADA U FIZIČKOM VASPITANJU ü ü ü ü Kvartalni (tromesečni) plan rada sadrži veoma različite uslove za rad u procesu fizičkog vaspitanja. april. novembar). oktobar. januar. maj).sezonska tromesečja: JESENJI (septembar. Plan rada se deli na tri kvartala . PROLEĆNI (mart. U kvartalnom planom rada gradivo i zadaci se raspoređuju prema konkretnom redosledu obrade. U kvartalnom planiranju mora se voditi računa da se određeni kretni zadaci savlađuju u nizu uzastopnih časova u cilju što potpunijeg savladavanja. ZIMSKI (decembar. 27 .

MESEČNI PLAN RADA U FIZIČKOM VASPITANJU ü ü ü ü ü Mesečnim planom rada predviđaju se pojedine aktivnosti iz godišnjeg plana rada koje će se realizovati u određenim periodima razvoja dece predškolskog doba. pokretne igre) i određuje vreme za njihovu realizaciju. Vežbe za razvoj kretnih navika treba u mesečnom planu rada detaljno razraditi. Prvim mesečnim planom rada treba predvideti početni kompleks vežbi za pojedine mišićne grupe. 28 . U mesečnom planu formulišu se pojedini organizacioni oblici rada (zanimanja. Posebno voditi računa o oblicima vežbanja i postupnosti i sistematičnosti u primenjivanju.

NEDELJNI PLAN RADA U FIZIČKOM VASPITANJU ü ü ü ü Na osnovu mesečnog plana rada prave se nedeljni planovi rada. U zavisnosti od konkretnih uslova treba primenjivati što veći broj raznih telesnih aktivnosti koje će obezbediti što svestraniji uticaj na razvoj dečjih sposobnosti. Nedeljnim planom rada treba predvideti telesne aktivnosti. tzv. Na osnovu nedeljnog plana rada prave se dnevni plan rada. 29 . pisane pripreme za neposredan rad sa decom predškolskog doba. pomoćna sredstva i pokretne igre koje će se tokom određene nedelje primenjivati.

Radi lakše “obrade” svih sadržaja koristi se tradicionalna shema za pisanje pripreme za usmerenu aktivnost iz fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. koje sadrže određene aktivnosti i način njihove realizacije.PISANA PRIPREMA ZA RAD U FIZIČKOM VASPITANJU ü ü ü Vaspitači sa dovoljno iskustva mogu sačiniti za svaki dan sažete (uže) pisane pripreme. 30 . U široj pisanoj pripremi treba student da obuhvati potpunu konkretizaciju cilja i zadataka koji se radom želi ostvariti. konkretizaciju sadržaja rada – sredstva kojima će se to postići i način organizacije rada.

uticajem na kardiovaskularni i respiratorni sistem. PRIPREMNI DEO 6-7 minuta ima za cilj da se vežbama oblikovanja pripremi organizam za opterećenja u daljem toku aktivnosti. ZAVRŠNI DEO 3-5 minuta ima za cilj smirivanje organizma i razvijanje smisla za red.PRIPREMA ZA USMERENU AKTIVNOST IZ FIZIČKOG VASPITANJA 1) 2) 3) 4) ARTIKULACIJA USMERENE AKTIVNOSTI sadrži: UVODNI DEO 3-4 minuta ima za cilj pripremiti organizam za opterećenja koja slede. OSNOVNI DEO oko 15 minuta ima za cilj stvaranje što povoljnijih uslova za realizaciju postavljenih programskih zadataka. 31 .

Treći zadatak je isto trčeći kao u prvom zadatku. staju na istu u vrstu i okreću se prema vaspitaču. ali sredini prostora preskaču “kanal” – dve vijače na podu na razmaku 20-30 cm. vraćaju se korakom. Tako se uvežbava reagovanje na signal i organizovano postavljanje. Korakom se vraćaju na polazno mesto. 32 . Na znak “SAD” deca pretrčavaju do sledeće linije.PRIMER UVODNOG DELA USMERENE AKTIVNOSTI v v v v v PRETRČAVANJE Postavljanje dece na liniju (u vrstu). nazad korakom. Na sledeći znak deca skakuću (istim pravcem) kao vrapci.

PRIMER UVODNOG DELA USMERENE AKTIVNOSTI Ø 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) VEŽBE OBLIKOVANJA Postavljanje dece u ograničenom prostoru. 33 . grčenje jedne pa druge noge. Kruženje rukama. Upor ležeći. Pretklon-zaklon. Sukanje trupom. Upor sedeći. “hodanje kao gusenica”. Dizanje tripa iz ležanja na leđima. Čučnjevi sa izručenjem. Dizanje trupa iz ležanja na trbuhu.

PRIMER OSNOVNOG DELA USMERENE AKTIVNOSTI 1) 2) 3) 4) ČETIRI IGRE BRZINE I SKOČNOSTI “GNEZDA” (deca su vrapčići i trčkaju između gnezda – drvenih obruča. “LANAC” (deca su podeljena u tri kolone ispred koje je niz od pet drvenih obruča. pa zatim sunožno. na znak trebaju što pre da uskoče u gnezdo i tu igru ponoviti 3-4 puta oko 3 minuta. trčeći nazad. pevaju i igraju ranije naučeno kolo. sa dva raskoračno. u jedan kvadrat jednom nogom. hopa-cupa. “ŠKOLICA” (deca u 3 kolone isped “školica”. 34 . na znak deca kreću jedno iza drugog s noge na nogu iz obruča u obruč. sunožno. 2-3 puta).).. “HOPA-CUPA” (kolo držeći se za ruke. 2 + 2 puta oko 3 minuta)..

Vaspitač u krugu sedi izbaci – dobaci tri šarena naduvana balona.PRIMER ZAVRŠNOG DELA USMERENE AKTIVNOSTI Mirna pokretna igra: BALONI Ø Ø Deca su i dalje u krugu ali sede. Ø Ø 35 . Deca odbijanjem balona trude se da isti ostane što duže u vazduhu. Igra za smirivanje organizma traje oko 3-5 minuta.

cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. 7. Planiranje u fizičkom vaspitanju predškolske dece. 6. 5. 3.METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA Tematske celine: 1. Pisana priprema usmerene motoričke aktivnosti predškolske dece. 36 . 2. Metode fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. Uticaj fizičkog vežbanja na organizam predškolskog deteta. Principi i sredstva fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. Značaj. 4. Pojam i predmet metodike fizičkog vaspitanja predškolske dece.

METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (1): Definisanje pojma Metodika fizičkog vaspitanja? ü Šta je predmet Metodike fizičkog vaspitanja? ü Značaj fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Cilj predškolskog vaspitanja i obrazovanja? ü Cilj fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Zadaci fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Principi fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Sredstva fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Telesna vežba kao sredstvo fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Prirodni faktori kao sredstvo fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Materijalna sredstva kao sredstva fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Doziranje telesnih vežbi u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? ü 37 .

nervni sistem i termoregulaciju? Vaspitni uticaji telesnih vežbi u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? Metode fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? Vrste i uzroci greški u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? Opšta načela ispravljanja greški u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? Godišnje planiranje u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? Kvartalno i mesečno planiranje u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? Nedeljno i dnevno planiranje u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? Šira pisana priprema usmerene motoričke aktivnosti predškolske dece? 38 .METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (2): ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Uticaj telesnog vežbanja na aparat za kretanje predškolske dece? Uticaj telesnog vežbanja na organe za krvotok i krv predškolske dece? Uticaj telesnog vežbanja na organe za disanje predškolske dece? Uticaj telesnog vežbanja na organe za varenje.

PITANJA? HVALA NA PAŽNJI 39 .

METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA METHODS OF PHYSICAL EDUCATION PRESCHOOL AGE CHILDREN PREDAVANJE 4 LECTURE 4 40 .

METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1 Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor 41 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->