METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1

Prof. dr Nedeljko Rodić
Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor

1

METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA METHODS OF PHYSICAL EDUCATION PRESCHOOL AGE CHILDREN

PREDAVANJE 4 LECTURE 4

2

METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA
Tematske celine:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pojam i predmet metodike fizičkog vaspitanja predškolske dece. Značaj, cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. Principi i sredstva fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. Uticaj fizičkog vežbanja na organizam predškolskog deteta. Metode fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. Planiranje u fizičkom vaspitanju predškolske dece. Pisana priprema usmerene motoričke aktivnosti predškolske dece.
3

POJAM METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA

— —

Kao i didaktika, u pedagoškoj teoriji, pa i svakodnevnoj jezičkoj upotrebi, pojam metodika nema jedinstveno značenje. Po jednima, metodika je deo ili oblast didaktike (kao posebna didaktika), po drugima deo ili oblast pedagogije (kao posebna metodika), dok neki smatraju da je to posebna nauka o obuci. Pod obukom se podrazumeva priprema subjekta za praktično obavljanje poslova u struci. Metodika, u svojoj opštoj predmetnoj orijentaciji, bavi se načinima, putevima, metodama i oblicima pomoću kojih ostvarujemo obrazovno-vaspitne ciljeve.
4

jedne uže ili šire oblasti ili načinom rada u jednoj sredini.. 5 . S obzirom na predmet interesovanja. što upućuje na problem stepena opštosti. odnosno određenosti razrešavanja metodičkih problema.PREDMET METODIKE FIZIČKOG VASPITANJA — — Metodika obrađuje samo didaktičko pitanje KAKO (planski način. obrazovno-vaspitnom području ili samo jednoj disciplini.) s obzirom da se metodika bavi načinom rada jer traži optimalne odgovore na pitanje kako ostvariti ono što se zahteva od obrazovno-vaspitnog rada u nekoj društvenoj sredini. metodika se može baviti načinom realizacije samo jednog predmeta.. put .

6 . Ne treba smetnuti sa uma da je to složen proces. kao i moralnu stranu pedagoškog delovanja.ZNAČAJ FIZIČKOG VASPITANJA — — — Teoretičari (ali i praktičari) sve češće ističu značaj fizičkog vaspitanja za decu predškolskog doba. te društvenu. Pri tome je važno voditi računa o osnovnim karakteristikama dece ovog uzrasta kako bi se sa uspehom realizovali postavljeni ciljevi i zadaci. Nikada se zadaci i sadržaji fizičkog vaspitanja ne ograničavaju samo na zdravstveno i biološko područje. već obuhvataju i intelektualnu. metoda i oblika rada sa predškolskom decom. Značaj fizičkog vaspitanja upućuje na neophodnost posvećivanja odgovarajuće pažnje prilikom izbora sadržaja.

— 7 . tako što će mu pružiti uslove i podsticaj za razvoj svojih sposobnosti i svojstva ličnosti. — Predškolsko vaspitanje i obrazovanje je sastavni deo ukupnog sistema društvene brige o deci u pripremi mladih za uključivanje u obrazovni proces u okviru sistema obrazovanja i vaspitanja. da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi.CILJ PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA Cilj predškolskog vaspitanja i obrazovanja je da doprinese celovitom razvoju deteta predškolskog uzrasta. drugim ljudima i svetu.

Formiranje pravilnog držanja tela je vrlo specifičan i važan zadatak. odmaranje. zatim zglobova. spavanje. Redovno kupanje vežbanje i kontrola zdravlja. Lošim držanjem izaziva se pritisak na organe za varenje. 8 Ø Ø Ø Ø .. nerava i krvnih sudova. Čeličenje organizma se realizuje vežbanjem na čistom i svežem vazduhu. slabo funkcionisanje i drugih organa. igra. Uticaj na aparat za kretanje se obezbeđuje sistematskim vežbanjem. slabi fizička sposobnost. koji je od velikog značaja za zdravlje dece. Da bi vežbanje pozitivno delovalo na rast i razvoj dece treba da bude dovoljno naporno i sistematsko. veza i mišića.. za razvoj pojedinih mišićnih grupa se doprinosi optimalnom stanju aparata za kretanje. Stvaranje higijenskih navika je veoma važno jer nedostatak higijene ugrožava zdravlje i pozitivan uticaj vežbanja.BIOLOŠKI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA Ø Uticaj na rast i razvoj organizma je jedan od osnovnih zdravstveno-higijenskih zadataka. u odeći koja dozvoljava kretanje (lakša sportska odeća).

Naglasak svesno razumevanje zašto svaki pojedinac treba da izvršava odgovarajuće zadatke. za čega je potreban dosledan stav vaspitača i osmišljeno fizičko vežbanje. 9 Ø Ø Ø Ø . izražavanjem emotivnih stanja. prijateljstva i međusobnog pomaganja u zajedničkom radu. kao i negovanje odnosa prema svojim i tuđim stvarima. Rekreativni zadatak uzazuje da fizičko vaspitanje dece može da posluži i kao sredstvo aktivnog odmora i zdrave razonode. Disciplinovan odnos u kolektivu vodi razvijanju drugarstva.VASPITNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA Ø Vaspitanje volje. kao šetnje i izleti pružaju velike mogućnosti. Estetski zadatak se manifestuje u razvijanju smisla za lepo i skladno putem telesnih pokreta i razvijanju smisla za harmoničan razvoj tela povezivanjem i muzike. Pozitivan odnos prema radu se postiže angažovanjem dece u postavljanju sprava za vežbanje i njihovo sklanjanje posle vežbanja. karaktera i svesne discipline je jedan od osnovnih vaspitnih zadataka. Igre i takmičenja.

ne samo na terenu gde ona vežbaju. skaču. 10 Ø Ø Ø Ø . gipkost.. Sticanje motoričkih umenja i navika potrebnih u svakodnevnom životu i radu zbog očuvanja zdravlja i radne sposobnosti. Učvršćivanje stečenih navika ostvaruje se aktivnostima koje decu uče da pravilno hodaju. a pre svega pomoću terenskih i drugih vežbi igara. Sposobnost čulnih organa ostvaruje se u posmatranju i izvođenju mnogih vežbi. ravnoteža.OBRAZOVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA Ø Razvijanje motoričkih sposobnost kao što je opšta koordinacija usklađenim elementima kretanja. nego na svakom terenu (nepravilnom. snaga. ispresecanom i sa preprekama) da bi se prilagodilo različitim uslovima. Sticanje teorijskih znanja i to znanja o potrebi vežbanja i čuvanja zdravlja.. brzina . izdržljivost. trče. pre svega elementarna znanja teorijskog karaktera primerena uzrastu.

PRIRODNI FAKTORI kao sredstvo fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba (telesnu vežbanje uz vazduh. vodu i sunce). HIGIJENSKI USLOVI (lična i opšta higijena. pravilna ishrana. MATERIJALNA SREDSTVA kao sredstva fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba (objekti. alkohola). Ø Ø Ø 11 .SREDSTVA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA Ø TELESNA VEŽBA kao sredstvo fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba (prirodni oblici kretanja) sastoji se iz tri grupe strukturnih elemenata: (1) mehanički elementi. (2) energetski elementi i (3) elementi ritma. uredan život – vreme odmora i aktivnosti. bez štetnih materija – nikotina.sprave i rekviziti) u kojima i/ili na kojima i/ili sa kojima se vežba.

princip jedinstvenosti uticaja i organizacije. umno. društ.). princip očiglednosti. 12 . i proverenim činjenicama) princip zdravstveno-vaspitne usmerenosti..PRINCIPI FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA Zajednički cilj svih principa upućuje na njihovo međusobno povezivanje. (da rada prema mogućnostima dece). uslovljavanje i oni su: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø princip svestranosti (fiz. princip naučnosti (zasnovan na nauč. princip svesne aktivnosti.. radno. moralno. (odabir sredstava... estet. prožimanje. princip zabave i razonode. princip individualnog postupka (od lakšeg ka težem . princip praktične primenljivosti (za razne delatnosti u životu).). princip planskog opterećenja. oblika i metoprincip odmerenosti.

13 Ø Ø Ø . opisivanje i objašnjavanje. prvo u celini.). metod žive reči (izlaganje. analitička metoda. kompleksna metoda). u razumnim merama i u kombinaciji sa ostalim nastavnim metodama)..METODE FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA U fizičkom vaspitanju metod je proveren sistem puteva i načina pomoću kojih se postiže svestan i odgovarajući odnos učenika prema vežbanju i to:: Ø metod pokazivanja – demonstracije i posmatranja (pokazivanje po pravilnom redosledu osnovnih momenata i detalja.. crteža . metod praktičnog vežbanja (sintetička metoda. metod imitacije i dramatizacije (imitacija ptice u letu. zečeva – dramatizacija događaja ili svakodnevnih radova pomoću telesnih pokreta). mačke. upotreba i raznih pomoćnih sredstava: slika.

po svojoj funkciji treba da ima potrebnu čvrstinu. postaju jače. ali i elastičnost. KOSTI kao pasivni deo aparata za kretanje i poluge prenose kontrakcije mišića pa tako omogućavaju pokretanje tela. Telesnim vežbanjem se izaziva niz promena najpre na većim mišićnim grupama. kosti i zglobovi. time i obima mišića. Telesno vežbanje pozitivno utiče na kosti. a zatim na manjim: povećanjem obima mišićnih vlakana.UTICAJ TELESNOG VEŽBANJA NA APARAT ZA KRETANJE Ø Ø APARAT ZA KRETANJE sačinjavaju mišići. što se omogućuje sistematskim i pravilno doziranim telesnim vežbanjem. ZGLOBOVI kao skup elemenata pomoću kojih se kosti međusobno spajaju. ali i elastičnije. 14 Ø Ø . one postaju bogatije kalcijumom. MIŠIĆI čine “motornu” snagu organizma. čime se povećava mišićna snaga i ekonomičniji rad.

UTICAJ TELESNOG VEŽBANJA NA ORGANE ZA KRVOTOK Pod uticajem telesnog vežbanja dolazi do promena i u organima za krvotok: Ø Ø Ø povećava se zapremina srca. na sastav krvi. povećava se broj krvnih zrnaca. relativno je kratak: vežbanjem se utiče na krvne sudove. dešavaju se kvalitetne promene: srce ima relativno veliku zapreminu. a put koji prolazi krv od srca do mišića i natrag. Ø Ø 15 . krvni sudovi su široki. dolazi do promene u samom srčanom mišiću – deblja mišićno tkivo. a krvni sudovi postaju elastičniji.

dušnik i bronhije su uski što otežava udisaj (inspiraciju) vazduha. jači mišići mogu snažnije da pokreću grudni koš. a potreba za kiseonikom veći. pa je obim disajnih pokreta mali. povećava se inspiracija i ekspiracija. što dovodi do njihovog jačanja. a disanje postaje elastičnije. dijafragma je dosta visoka. (neophodno igranje i vežbanje na čistom vazduhu) 16 . nosna šupljina. mišići koji učestvuju u disanju moraju intenzivnije da rade. time se povećava plućni kapacitet. rebra malo nagnuta. pa se tako povećava njegova elastičnost. ždrelo.UTICAJ TELESNOG VEŽBANJA NA ORGANE ZA DISANJE Uticaju telesnog vežbanja podležu i organi za disanje: Ø Ø Ø Ø Ø Ø prilikom kretanja povećava se potreba za kiseonikom.

Kod mladih organizama opterećenje centralnog nervnog sistema je veće nego kod starijih. odnosno organe za varenje. Kontrakcije povoljno utiču i na peristaltiku (kretanje) creva. Dete predškolskog doba kao vežbač uči. privikava se postepeno na pojedine pokrete.UTICAJ TELESNOG VEŽBANJA NA ORGANE ZA VARENJE I NERVNI SISTEM ü ü ü ü ü ü ü ü Kontrakcije trbušnih mišića deluje pozitivno na rad želuca. opada i pritisak na centralni nervni sistem. Što je kretanje složenije veći uticaj na nervni sistem. Postepenim usvajanjem sve većeg opusa vežbi (pokreta). 17 . Poznato je da je CNS komandni centar – vrlo osetljiv organ. Koordinacija koja se vrši preko centralnog nervnog sistema (CNS) razvija se isključivo vežbanjem.

i to prema: a) b) c) d) psihofizičkom razvoju dece. pripremljenosti grupe. 18 .IZBOR VEŽBI RADI UTICAJA NA TELESNI RAZVOJ DETETA Da bi rad na telesnom razvoju deteta bio koristan potrebno je izabrati najprikladnije vežbe. stanju dečjeg zdravlja. karakteristikama grupe.

4. 6. a postotak vode u njima veći nego u odraslih. kosti nogu kraći su u odnosu na kostur trupa. zbog toga dolazi do iskrivljenja. 19 3. količina mišićnog tkiva mala je u poređenju sa opštom težinom tela. 5. diferencijacija stanica moždane kore. nije završen razvitak nervnog sistema. asimetrije i ulegnuća u rasporedu osnovnih delova kostura. a posebno sa masom unutrašnjih organa. odnos između pokretnih poluga drugačiji nego u odraslih.. zglobovi i vezivno tkivo slabi su. mišićna vlakna su tanka. .. kostur koji brzo raste mekan je i podložan raznovrsnim iskrivljavanjima jer u njemu ima dosta hrskavičnog tkiva.IZBOR VEŽBI PREMA PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU DETETA (1) Mora se imati umu one osobine organizma koji se razvijaju: 1. ni psihomotorni centri . rastegljivi i povodljivi. 2.

vežbe koje iziskuju prevelik napor i dužu koncentraciju pažnje. šakom i slično.IZBOR VEŽBI PREMA PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU DETETA (2) 1. 20 . Neophodno je izbegavati vežbe i to: koje iziskuju dugotrajne kontrakcije mišića (statičke vežbe). za snagu koje idu za kvantitativnim postignućima. stopalom. prelake i preteške vežbe od kojih se deca brzo zamaraju. 5. 3. glavom. 2. prstima. 4. što je dete manje to je njegovo biće kompleksnije i nedeljivije pa ne treba vežbati pojedinim delovima tela. npr.

21 . ne prebrzo. izvodive u određenom ritmu. 2. Vežbe za predškolski decu moraju biti: dinamične. 3. češće menjane. 5.IZBOR VEŽBI PREMA PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU DETETA (3) 1. tako da deca nauče vežbe izvoditi pravilno i lepo. da obuhvataju više mišićnih grupa. a u njima obavezno zaposleni veliki mišići (krupna motorika). 4. deci razumljive.

u uporu i visu). jer svaka grupa ima svoje osobenosti. 22 .. mlađa grupa još ne skače uvis ili udalj jer jedva poskakuje na mestu ili preskače preko konopca na podu.. dok mlađa deca ne mogu slediti pokrete zadate rečima . starija deca se mogu bez teškoća kretati na zahtev vaspitačice. loptica. deci predškolskog doba zabranjeno je da se penju samo pomoću ruku (penjanje po konopcu ili motki. a mlađa se tek pripremaju na gađanje kotrljanjem ili običnim bacanjem plodova.IZBOR VEŽBI PREMA KARAKTERISTIKAMA GRUPE DECE ü ü ü ü Ø vežbe koje odgovaraju starijoj deci preteška su mlađoj i obrnuto. starija deca već gađaju cilj. dok srednja grupa skače udalj samo iz mesta.

IZBOR VEŽBI PREMA PRIPREMLJENOSTI GRUPE DECE ü ü ü ü ü ako su deca više godina u predškolskoj ustanovi u kojoj se sistematski radi. ako se radi sa starijom decom koja pre nisu bila u dečjoj ustanovi. takva deca brzo savladaju gradivo svoje grupe i tada se možemo poslužiti gradivom starije grupe. s njima se vežba gradivo za nižu grupu. obrnuto. brzo se pokazuju pozitivni rezultati. sa decom koja neredovno dolaze u dečji vrtić mora se raditi individualno da bi dostigla ostalu decu. 23 . od individualnog rada sa tom decom zavisi koliko dugo će se savladavati gradivo.

postupno obuhvaćamo radom. deca su rekonvalescenti. koja posle bolesti dolaze u vrtić. ona nisu bolesna. dete koje je bolesno treba osloboditi vežbanja i položiti u krevet. organizam još nije zdrav. uobičajeno vežbanje bilo bi naporno i štetno.IZBOR VEŽBI PREMA ZDRAVSTVENOM STANJU DECE ü ü ü ü ü decu. slabašnu decu ne treba izdvajati. 24 . vežbanje koristi opštem stanju njihovog organizma. deca sa srčanim manama ili drugim bolestima vežbaju onoliko koliko im lekar odredi.

Planiranje se zasniva na dobro proučenim Planom i programom vaspitno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi. 25 . na dobrom poznavanju psihofizičkih osobenosti i sposobnosti dece i na poznavanju materijalnih i prostornih uslova u kojima će se raditi. (4) nedeljni plan rada. VRSTE PLANIRANJA: (1) godišnji plan rada. (2) tromesečni – kvartalni plan rada.PLANIRANJE U FIZIČKOM VASPITANJU DECE PREDŠKOLSKOG DOBA ü ü ü Da bi se cilj i zadaci fizičkog vaspitanja uspešno ostvarili neophodno je odgovarajuće PLANIRANJE. (3) mesečni plan rada.

što je konkretizacija opšteg plana i programa procesa fizičkog vaspitanja. 26 . ne ulazeći u detalje. Godišnjim planom rada predviđaju se i mere koje će se preduzimati u cilju praćenja zdravstvenog stanja dece i razvoja njihovih sposobnosti. utvrđuju se svi organizacioni oblici rada i njihov obim. Godišnjim planom rada vrši se globalna raspodela zadataka i oblika vaspitno-obrazovnog rada. koji se mogu ostvariti sa određenom grupom dece i u konkretnim uslovima.GODIŠNJI PLAN RADA U FIZIČKOM VASPITANJU ü ü ü Godišnjim planom rada predviđaju se sadržaji obuhvaćeni Planom i programom rada sa decom predškolskog doba.

januar. U kvartalnom planom rada gradivo i zadaci se raspoređuju prema konkretnom redosledu obrade. oktobar.sezonska tromesečja: JESENJI (septembar. Plan rada se deli na tri kvartala . PROLEĆNI (mart. U kvartalnom planiranju mora se voditi računa da se određeni kretni zadaci savlađuju u nizu uzastopnih časova u cilju što potpunijeg savladavanja. april. februar). novembar). ZIMSKI (decembar. 27 . godišnjim dobima i u zavisnosti od klimatkih uslova.KVARTALNI PLAN RADA U FIZIČKOM VASPITANJU ü ü ü ü Kvartalni (tromesečni) plan rada sadrži veoma različite uslove za rad u procesu fizičkog vaspitanja. maj).

pokretne igre) i određuje vreme za njihovu realizaciju. 28 . Prvim mesečnim planom rada treba predvideti početni kompleks vežbi za pojedine mišićne grupe. U mesečnom planu formulišu se pojedini organizacioni oblici rada (zanimanja. Posebno voditi računa o oblicima vežbanja i postupnosti i sistematičnosti u primenjivanju.MESEČNI PLAN RADA U FIZIČKOM VASPITANJU ü ü ü ü ü Mesečnim planom rada predviđaju se pojedine aktivnosti iz godišnjeg plana rada koje će se realizovati u određenim periodima razvoja dece predškolskog doba. Vežbe za razvoj kretnih navika treba u mesečnom planu rada detaljno razraditi.

29 .NEDELJNI PLAN RADA U FIZIČKOM VASPITANJU ü ü ü ü Na osnovu mesečnog plana rada prave se nedeljni planovi rada. pomoćna sredstva i pokretne igre koje će se tokom određene nedelje primenjivati. Na osnovu nedeljnog plana rada prave se dnevni plan rada. U zavisnosti od konkretnih uslova treba primenjivati što veći broj raznih telesnih aktivnosti koje će obezbediti što svestraniji uticaj na razvoj dečjih sposobnosti. Nedeljnim planom rada treba predvideti telesne aktivnosti. tzv. pisane pripreme za neposredan rad sa decom predškolskog doba.

koje sadrže određene aktivnosti i način njihove realizacije. 30 . U široj pisanoj pripremi treba student da obuhvati potpunu konkretizaciju cilja i zadataka koji se radom želi ostvariti. konkretizaciju sadržaja rada – sredstva kojima će se to postići i način organizacije rada. Radi lakše “obrade” svih sadržaja koristi se tradicionalna shema za pisanje pripreme za usmerenu aktivnost iz fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba.PISANA PRIPREMA ZA RAD U FIZIČKOM VASPITANJU ü ü ü Vaspitači sa dovoljno iskustva mogu sačiniti za svaki dan sažete (uže) pisane pripreme.

uticajem na kardiovaskularni i respiratorni sistem.PRIPREMA ZA USMERENU AKTIVNOST IZ FIZIČKOG VASPITANJA 1) 2) 3) 4) ARTIKULACIJA USMERENE AKTIVNOSTI sadrži: UVODNI DEO 3-4 minuta ima za cilj pripremiti organizam za opterećenja koja slede. OSNOVNI DEO oko 15 minuta ima za cilj stvaranje što povoljnijih uslova za realizaciju postavljenih programskih zadataka. 31 . PRIPREMNI DEO 6-7 minuta ima za cilj da se vežbama oblikovanja pripremi organizam za opterećenja u daljem toku aktivnosti. ZAVRŠNI DEO 3-5 minuta ima za cilj smirivanje organizma i razvijanje smisla za red.

vraćaju se korakom. Korakom se vraćaju na polazno mesto. Na znak “SAD” deca pretrčavaju do sledeće linije. Treći zadatak je isto trčeći kao u prvom zadatku. nazad korakom. ali sredini prostora preskaču “kanal” – dve vijače na podu na razmaku 20-30 cm. Tako se uvežbava reagovanje na signal i organizovano postavljanje. staju na istu u vrstu i okreću se prema vaspitaču.PRIMER UVODNOG DELA USMERENE AKTIVNOSTI v v v v v PRETRČAVANJE Postavljanje dece na liniju (u vrstu). 32 . Na sledeći znak deca skakuću (istim pravcem) kao vrapci.

Kruženje rukama. Upor ležeći.PRIMER UVODNOG DELA USMERENE AKTIVNOSTI Ø 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) VEŽBE OBLIKOVANJA Postavljanje dece u ograničenom prostoru. Dizanje trupa iz ležanja na trbuhu. Čučnjevi sa izručenjem. Dizanje tripa iz ležanja na leđima. Sukanje trupom. grčenje jedne pa druge noge. Pretklon-zaklon. “hodanje kao gusenica”. 33 . Upor sedeći.

sunožno.).. “LANAC” (deca su podeljena u tri kolone ispred koje je niz od pet drvenih obruča. hopa-cupa. u jedan kvadrat jednom nogom. na znak deca kreću jedno iza drugog s noge na nogu iz obruča u obruč. pa zatim sunožno. “HOPA-CUPA” (kolo držeći se za ruke. na znak trebaju što pre da uskoče u gnezdo i tu igru ponoviti 3-4 puta oko 3 minuta. trčeći nazad. 2 + 2 puta oko 3 minuta). 34 . sa dva raskoračno. “ŠKOLICA” (deca u 3 kolone isped “školica”. pevaju i igraju ranije naučeno kolo.. 2-3 puta).PRIMER OSNOVNOG DELA USMERENE AKTIVNOSTI 1) 2) 3) 4) ČETIRI IGRE BRZINE I SKOČNOSTI “GNEZDA” (deca su vrapčići i trčkaju između gnezda – drvenih obruča.

Deca odbijanjem balona trude se da isti ostane što duže u vazduhu. Ø Ø 35 . Igra za smirivanje organizma traje oko 3-5 minuta. Vaspitač u krugu sedi izbaci – dobaci tri šarena naduvana balona.PRIMER ZAVRŠNOG DELA USMERENE AKTIVNOSTI Mirna pokretna igra: BALONI Ø Ø Deca su i dalje u krugu ali sede.

Uticaj fizičkog vežbanja na organizam predškolskog deteta. 7. Metode fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. 5. Principi i sredstva fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. 36 . 4. 6. 2.METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA Tematske celine: 1. cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba. 3. Pisana priprema usmerene motoričke aktivnosti predškolske dece. Pojam i predmet metodike fizičkog vaspitanja predškolske dece. Značaj. Planiranje u fizičkom vaspitanju predškolske dece.

METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (1): Definisanje pojma Metodika fizičkog vaspitanja? ü Šta je predmet Metodike fizičkog vaspitanja? ü Značaj fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Cilj predškolskog vaspitanja i obrazovanja? ü Cilj fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Zadaci fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Principi fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Sredstva fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Telesna vežba kao sredstvo fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Prirodni faktori kao sredstvo fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Materijalna sredstva kao sredstva fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? ü Doziranje telesnih vežbi u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? ü 37 .

nervni sistem i termoregulaciju? Vaspitni uticaji telesnih vežbi u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? Metode fizičkog vaspitanja dece predškolskog doba? Vrste i uzroci greški u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? Opšta načela ispravljanja greški u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? Godišnje planiranje u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? Kvartalno i mesečno planiranje u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? Nedeljno i dnevno planiranje u fizičkom vaspitanju dece predškolskog doba? Šira pisana priprema usmerene motoričke aktivnosti predškolske dece? 38 .METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (2): ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Uticaj telesnog vežbanja na aparat za kretanje predškolske dece? Uticaj telesnog vežbanja na organe za krvotok i krv predškolske dece? Uticaj telesnog vežbanja na organe za disanje predškolske dece? Uticaj telesnog vežbanja na organe za varenje.

PITANJA? HVALA NA PAŽNJI 39 .

METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG DOBA METHODS OF PHYSICAL EDUCATION PRESCHOOL AGE CHILDREN PREDAVANJE 4 LECTURE 4 40 .

METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1 Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor 41 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful