P. 1
Seminar Ski Rad Sigurnost Pri Prijevozu Opasnih Tvari u Cestovnom Prometu BORNEOL

Seminar Ski Rad Sigurnost Pri Prijevozu Opasnih Tvari u Cestovnom Prometu BORNEOL

|Views: 1,723|Likes:
Published by Gorana

More info:

Published by: Gorana on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST s pravom javnosti Zagreb, ul. I. Lučića 5.

SEMINARSKI RAD IZ KOLEGIJA: SIGURNOST U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

BORNEOL UN 1312

Student: Dario Orešković Matični broj: 0124018542

Predmetni nastavnik: Slobodan Kocijan, dipl. ing.

Zagreb, veljača 2009. SADRŽAJ

1. Fizikalno kemijska svojstva borneola.......................................................3. 2. ADR oznake borneola...............................................................................5. 3. Vozilo za prijevoz borneola.....................................................................9. 4. Ambalaža za skladištenje borneola.........................................................11. 5. Dokumentacija potrebna kod prijevoza borneola....................................14. 5.1. Dokumentacija za vozača.................................................................14. 5.2. Dokumentacija za vozilo..................................................................16. 5.3. Dokumentacija za borneol................................................................17. 6. Posebne mjere sigurnosti u slučaju nesreće sa borneolom......................19. 7. Prijevoz „malih količina“ i „ograničenih količina“.................................22. 8. Sigurnosni savjetnik kod prijevoza borneola..........................................24. 9. Literatura.................................................................................................25.

2

1.25 Krutište: 204 ºC Vrelište: 213 ºC Plamište: 65 ºC Topljivosu u vodi: Netopiv Primjena: U kemijskoj industriji kod proizvodnje toaletnih preparata i detergenata i u kozmetičkoj industriji Dijamant opasnosti: 3 . Borneokamfor Kemijska formula: C10H15O CAS Broj: 507-70-0 Fizički oblik: Mutni bijeli do blago žućkasti kristalići Molna masa: 154. FIZIKALNO KEMIJSKA SVOJSTVA BORNEOLA Kemijsko ime: Borneol Kemijska grupa: Alkoholi Sinonimi: Bornil alkohol.

da bi došlo do zapaljenja potreban je izvor topline (plamište na 65ºC). čizme. Osobna zaštitna sredstva: Kod rukovanja borneolom pri normalnim uvjetima potrebno je koristiti zaštitne rukavice. Stabilnost: (0) Kod normalnih uvjeta borneol je stabilan. štetne tvari. Kontaminiranu odjeću maknuti sa osobe a kožu koja je bila u kontaktu ispirati duže vrijeme sa sapunom i vodom. LD 50 (oralno. U slučaju požara koristiti zaštitni kombinezon i odvojeni sustav za disanje. U slučaju kontakta sa očima ispirati mlakom vodom 15-ak minuta.Opasnost za zdravlje: (2) Nusprodukt gorenja borneola su nadražujući i štetni plinovi. U tekućem stanju može izazvati teške opekline. 4 . Opasnost od požara: (2) Lako zapaljiva krutina. Štetnost: Borneol se po stupnnju otrovnosti svrstava u treću skupinu Xn. kutu i zaštitne naočale. nekompatibilan je sa jakim oksidirajućim sredstvima. nadražuje oči kožu i dišne organe. štakor): 500 mg/kg. Prva pomoć: U slučaju trovanja udisanjem osobu izvesti na svjež zrak po potrebi primjeniti umjetno disanje i nazvati hitnu pomoć.

.tvari koje stvaraju zapaljive plinove u dodiru s vodom tvari -su koje u dodiru s vodom razvijaju plinove koje se pale u dodiru s plamenom i iskrom (natrij.klasa 1 .zapaljive krute tvari jesu krute tvari koje se. celuloid. eksplozivnim kemijskim razlaganjem oslobađaju plinove i energiju u obliku topline.klasa 4.eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivnom tvarima (u tekstu koji slijedi: "eksplozivne tvari") krute su i tekuće kemijske tvari koje imaju svojstvo da. crveni fosfor i dr.klasa 4.2 ·samozapaljive tvari krute su tvari koje se pale u dodiru s zrakom ili vodom bez posredovanja drugih tvari (bijeli i žuti fosfor. nitro celulozni fllmovi. kada su u suhom stanju mogu lako zapaliti u dodiru s plamenom ili iskrom (sumpor.3 . alkalni silicidi i dr. pod pogodnim vanjskim djelovanjem (udar. nitroceluloza.). tekući plinovi ili pod tlakom otopljeni plinovi (u tekstu koji slijedi:"plinovi") tvari su koje imaju kritičnu temperaturu nižu od 50 stupnjeva C ili na 50. trenje ili toplina).klasa 2 . kalij. . a plamište niže od 100 stupnjeva C. cinkovi-alkili.klasa 3 -_ zapaljive tekućine su tekućine ili smjese tekućina koje na temperaturi od 50 stupnjeva C imaju tlak pare niže od 300 kPa (3 bara).1. ADR OZNAKE BORNEOLA UN SPECIFIČNI BROJ: 1312 KLASA OPASNE TVARI: Evropskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih roba ( ADR ) sve opasne robe ( opasne tvari i predmeti koji sadrže opasne tvari ) podijeljene su u devet grupa: .).stupnjeva tlak pare viši od 300 kPa (3 bara).2. 5 . otpaci.stlaćeni plinovi.klasa 4. sirovi pamuk. ali nisu sklone samozapaljenju. kalcijev karbid. . kalcij. rabljene krpe i dr. . .). .

klasa 6.1. pučanstvo i okoliš. a manje su osjetljive na eksploziju od dinitrobenzena u dodiru s plamenom ili na udar. odnosno trenje.organski peroksidi organske su tvari s višim stupnjem oksidacije koje mogu izazvati štetne posljedice za zdravlje ili život ljudi ili oštećenje materijalnih dobara.1 . žlijezde. suhi led. peroksid alkalnih metala i njihove smjese i dr. a ne mogu se svrstati u klase od 1 do 8 (azbest. magnetni materijali i sl. .). nitratna kiselina. . Borneol se u skladu sa navedenom podjelom svrstava u klasu: 4. ZAPALJIVE KRUTE TVARI 6 .1.klasa 7 . . . . biološkog ili prirodnog porijekla i preparati proizvedeni od tih tvari.ostale opasne tvari i predmeti tvari su koje za vrijeme prijevoza predstavljaju opasnost za sudionike prometa..klasa 5.klasa 6.002 mikrokirija) po gramu. otpaci.).klasa 9.radioaktivne tvari su tvari čija specifična aktivnost premašuje 74·bekerela (0. . iznutrice.).2.). koji uneseni u organizam ili u dodiru s organizmom mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi ili štetno djelovati na životnu okolinu.oksidirajuće tvari su tvari koje se u dodiru s drugim tvarima razlažu i pritom mogu uzrokovati vatru (kloriti.zagađujuće i infektivne tvari su tvari koje šire neugodni miris ili sadrže mikroorganizme ili njihove toksine za koje se zna da mogu izazvati zarazne bolesti u ljudi i životinja (svježa nesoljena ili usoljena koža.klasa 8. .otrovi su tvari sintetičkog.sirovine (nagrizajuće) tvari su tvari koje u dodiru s drugim tvarima i živim organizmima izazivaju njihovo oštećenje ili uništenje (sulfatna kiselina. . vodena otopina vodikova peroksida.2 . perklorati.klasa 5. brom. fekalije i dr. natrijev hidroksid i dr. mravlja kiselina.

korozivne: • • FC1 – zapaljive krutine organske. bez dodatnog rizika.KLASIFIKACIJSKI KOD: Klasifikacijski kod tvari i predmeta klase 4. 7 . FT2 – zapaljive krutine anorganske. korozivne.1 – zapaljive krute tvari određuje se kako slijedi: F – zapaljive krutine. FC2 – zapaljive krutine anorganske. otrovne: • • FT1 – zapaljive krutine organske. Borneol se u skladu sa navedenom podjelom označava klasifikacijskim kodom: F1: zapaljive organske krutine. bez dodatnog rizika: • • • F1 – organske. otrovne. SR – samoreaktivne tvari: • • SR1 – ne zahtjevaju kontrolu temperature. FT – zapaljive krutine. rastaljene. otrovni. F3 – anorganske. FC – zapaljive krutine. otrovne. D – kruti desenzibilizirani eksplozivi bez dodatnog rizika: • DT – kruti desenzibilizirani eksplozivi. korozivne. FO – zapaljive krutine. oksidirajuće. F2 – organske. SR2 – zahtjevaju kontrolu temperature.

Ako se opasnost od neke opasne tvari može primjereno prikazati jednom brojkom. Drugi brojevi označavaju dodatne opasnosti. Kada se postavljaju na ambalažu imaju izmjere 100 X 100 mm.INDENTIFIKACISKI BROJ OPASNOSTI: Identifikacijski broj opasnosti sastoji se od dvije ili tri znamenke (ponekad prije broja stoji slovo X) koji se stavlja na gornji dio narančaste ploče za prijevoz u spremniku ili kao rasuti teret. tada iza sebe ima još i nulu. 8 . Prvi broj predstavlja klasu kojoj pripada opasna tvar. a postavljene na vozilima izmjera su 250 X 250 mm. Listice opasnosti imaju oblik romba. Identifikacijski broj opasnosti (Kemlerov broj) borneola je 40 LISTICA OPASNOSTI: Listice opasnosti predviđene su za označavanje opasnih tvari od klase 1 do klase 9.

a podijeljena su na šest skupina: 1. lako zapaljiva kruta tvar 3. Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N. skupini vozila „AT“. 9 . prenosivim spremnicima ili MEGC-ima volumena većeg od 3m3.N. UN br. 2. Prema gore navedenoj podjeli vozila borneol se zbog svojih kemijsko bioloških svojstava prevozi u 5.1.1. a namjenjena su za prijevoz opasnih tvari u cisternama ili prenosivim spremnicima ili MEGC-ima volumena većeg od 3m3 ili baterijska vozila volumena većeg od 1m3.Klasa 4.79/07) pregled ispravnosti vozila i obradu dokumentacije na temelju koje se izdaje Potvrda o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari obavlja pravna osoba koju ovlasti Ministarstvo. „OX“ – vozila namjenjena prijevozu stabiliziranog vodikovog peroksida (klasa 5. 4. „FL“ – vozila namjenjena prijevozu tekućina sa plamištem nižim od 61ºC ili zapaljivih plinova u cisternama. fiksnim spremnicima ili spremnicima za skidanje volumena većeg od 1m3 ili baterijskim vozilima volumena većeg od 1m3 namjenjenih prijevozu zapaljivih plinova. „EX/III“ – vozila namjenjena prijevozu eksplozivnih tvari i predmeta klase 1 na koja su postavljeni strožiji zahtjevi nego na EX/II. 2015) u cisternama ili prenosivim spremnicima volumena većeg od 3m3. 5. „EX/II“ – vozila namjenjena prijevozu eksplozivnih tvari i predmeta klase 1. a namjenjena su prijevozu opasnih tvari u većim količinama od „malih količina“. 3.VOZILO ZA PRIJEVOZ BORNEOLA Vozila koja prevoze opasne tvari moraju konstrukcijski biti u skladu s odredbama ADRa. Ostala vozila su ona vozila koja se ne ubrajaju ni u jednu navedenu skupinu. 6. fiksnim spremnicima ili izgradbenim spremnicima volumena većeg od 1m3. „AT“ – su ona vozila koja nisu FL ili OX.

glede količine i drugih svojstava opasne tvari. jednu prenosivu baterijsku svjetiljku s bijelim svjetlom. a drugi za gašenje početnog požara na tovaru vozila i to takvo punjenje koje. osim opreme predviđene općim propisima i odredbama ADR-a. koja se vidi s udaljenosti od najmanje 150 m. omogućava uspješno gašenje požara. najmanje dva aparata za gašenje požara. 7. 5. od kojih jedan za gašenje požara na motoru. vozački alat i dizalicu za vozilo. 10 .Motorno vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora. imati i sljedeću opremu: 1. dva znaka kojima se označava motorno vozilo zaustavljeno na kolniku. dvije lopate i jedan trnokop. 4. 6. 3. dvije rućne baterijske električne svjetiljke s treptavom ili stalnom svjetlošću narančaste boje. Listice opasnosti kojima se označuju pojedinačna i skupna pakovanja opasnih tvari moraju biti postavljene na vidljivu mjestu obje bočne i stražnje strane vozila za prijevoz borneola. dvije zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne tvari. 2.

spremnici. posude. 11 . Mora biti napravljena i zatvorena tako da se sprijeèi istjecanje odnosno curenje tijekom normalnih uvjeta prijevoza kao i kod pojave vibracija ili promjena temperature. Na vanjskoj površini ambalaže ne smije biti prisutna opasna tvar. kanistri.4. kontejneri i ostale jedinice ambalaže). AMBALAŽA ZA SKLADIŠTENJE BORNEOLA Ambalaža je svaka jedinica ambalaže ili teretni prostor namijenjena pakiranju ili punjenju s opasnim tvarima (kutije. Ambalaža mora ispunjavati odreðene uvjete da bi se u njoj prevozila opasna tvar.Slabo otrovne tvari Borneol se pakira u ambalažu grupe pakiranja III. GRUPA PAKIRANJA: Postoje tri grupe pakiranja za svaku vrstu opasne tvari ovisno o stupnju otrovnosti: Grupa pakiranja I Grupa pakiranja II Grupa pakiranja III Za tvari stupnja otrovnosti (a) Za tvari stupnja otrovnosti (b) Za tvari stupnja otrovnosti (c) Ovisno o stupnju otrovnosti otrovi se dijele na : (a) (b) (c) Jako otrovne tvari Otrovne tvari Slabo otrovne tvari Prema stupnju otrovnosti borneol se razvrstava u (c) . bačve. cisterne. kombinirana ambalaža. vlage ili tlaka. vreće. IBC-i.

sanduk. i to kako slijedi: X – za grupe pakiranja od I do III Y – za grupe pakiranja II i III Z – za grupe pakiranja III 12 . čelik. BURE H. SKIDAJUĆI POKLOPAC Kodni broj pakiranja (amabalaže) će pratiti oznaka slova za grupu tvari za koje je taj tip odobren. PLASTIKA 2. vreća velikog slova koje označava prirodu materjala npr. bačva. kutija.Prema Evropskom sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih roba ADR-u ambalaža za pakiranje svih opasnih tvari označava se kodnim brojem ambalaže koji se sastoji od: arapskog broja koji označava vrstu ambalaže npr. drvo. Sukladno sa fizikalno kemijskim svojstvima borneola ta opasna tvar biti će pakirana u plastičnu burad kodnog broja pakiranja 1H2 1. papir itd.

DIŠNI SUSTAV I KOŽU OZNAKE SIGURNOSTI: S 16 – ČUVATI ODVOJENO OD IZVORA PALJENJA-ZABRANJENO PUŠENJE S 36/37/39 – NOSITI ODGOVARAJUĆU ZAŠTITNU ODJEĆU I ZAŠTITNA SREDSTVA ZA OČI/LICE 13 .Oznake kojima će se obilježavati plastična burad napunjena borneolom: NAZIV UN broj CAS broj OZNAKA OPASNOSTI OZNAKA UPOZORENJA OZNAKA OBAVJESTI R 11 S 16 BORNEOL 1312 507-70-0 R 22 S 36/37/39 R 36/37/38 OZNAKE UPOZORENJA: R 11 – LAKO ZAPALJIVO R 22 – ŠTETNO AKO SE PROGUTA R 36/37/38 – NADRAŽUJE OČI.

2. – posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama Sukladno „Pravilniku o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari“ osobe koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari stručno se osposobljavaju za prijevoz i pripremu opasne tvari za prijevoz. 3. Specijalistički program (priprema. 14 . 4. opasne tvari i teret odgovaraju propisima. pretovar i istovar opasne tvari) klase 1.1./07.N. 6. 4.) vozač smije prevoziti opasne tvari ako: – je navršio 21 godinu života i ima najmanje jednu godinu dana radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3500 kg. utovar.2. pretovar i istovar po Programu za stručno osposobljavanje vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari te osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari.2.1.5. 6. 5. – su pakovanja i vozilo označeno odgovarajućim znakovima upozorenja.1. 79. natpisima. 4.3. Program za stručno osposobljavanje vozača obuhvaća: Osnovni program (priprema. DOKUMENTACIJA POTREBNA KOD PRIJEVOZA BORNEOLA 5. utovar.1. – vozilo. utovar. 7. DOKUMENTACIJA ZA VOZAČA Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N. – posjeduje valjanu ispravu o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari – je upoznat sa svojim obvezama i posebnostima prijevoza. pretovar i istovar opasne tvari) klase 2. oznakama i listicama za označavanje opasnosti. 8 i 9. 5.

Vozač koji će prevoziti borneol bit će stručno osposobljen samo po osnovnom programu . Vozaču koji je položio stručni ispit kojim je osposobljen za sudjelovanje u prijevozu opasne tvari pravna osoba koja je izvršila ispitivanje izdaje uvjerenje i iskaznicu o rukovanju opasnim tvarima. Na temelju iskaznice policijska postaja na čijem području vozač motornog vozila ima prebivalište izdaje potvrdu (certifikat) o stručnoj osposobljenosti vozača za prijevoz opasnih tvari na posebnom obrascu. 15 .

) za prijevoz opasnih tvari može se upotrebljavati vozilo koje: .ima važeću Potvrdu o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari . 79. nacionalnim propisima.5./07. svjetlosna oprema itd.N.je tehnički ispravno Vozilo treba biti podvrgnuto ispitivanju od strane pravne osobe koju ovlasti Ministarstvo temeljem kojeg se izdaje Potvrda o ispitivanju vozila i Certifikat o ispravnosti vozila za prijevoz određenih opasnih tvari.je označeno sukladno odredbama ugovora ADR Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari . te sukladnost općim sigurnosnim propisima (kočenje.) Certifikat o ispravnosti vozila za prijevoz određenih opasnih tvari 16 . DOKUMENTACIJA ZA VOZILO Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N. te moraju biti podvrgnuta godišnjim pregledima kako bi se dokazala njihova sukladnost odredbama ADR-a.je proizvedeno i opremljeno sukladno odredbama ugovora ADR Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari .2.

kojemu može biti dodano i priključno vozilo. adresu i telefonski broj pošiljatelja odnosno primatelja 17 . lom ambalaže.5. odnosno ime i prezime. DOKUMENTACIJA ZA BONEOL Pošiljatelj koji predaje opasnu tvar na prijevoz dužan je za svaku pošiljku opasne tvari odnosno za svako vozilo.) postupak s osobom koja dođe u dodir sa opasnom tvari naziv. klasu kojoj pripada i redni broj u toj klasi. tehnički i trgovački naziv opasne tvari. prosipanje ili istjecanje opasne tvari i sl.3.) naznaku pošiljatelja da je udovoljeno uvjetima propisanim za prijevoz dotične opasne tvari naziv. adresu i telefonski broj poduzeća koje se mora obavjestiti o nezgodi ili nesreći što se dogodila prilikom prijevoza opasne tvari Isprava o prijevozu opasne tvari mora sadržavati: podatke o vrsti opasne tvari (kemijski. odnosno ublažavanje štetnih posljedica koje mogu nastati zbog nezgode ili nesreće u prijevoznim sredstvima (požar. radioaktivne i otrovne tvari dodatno UPUTU O POSEBNIM MJERAMA SIGURNOSTI koje se pri prijevozu opasne tvari moraju poduzeti. neto-masa. te odgovarajući identifikacijski broj iz međunarodnog sporazuma kad je on utvrđen) podatke o količini opasne tvari (bruto-masa. broj komada i dr. Upute o posebnim mjerama sigurnosti koje se pri prijevozu opasnih tvari moraju poduzimati moraju sadržavati: vrste opasnosti i poslijedice koje može izazvati opasna tvar posebne mjere koje treba poduzeti prilikom prijevoza opasne tvari i mjere za sprečavanje. ispostaviti ISPRAVU O PRIJEVOZU OPASNE TVARI prijevozniku a kada se prevoze eksplozivne.

plamište 65 ºC (privitak: podaci o opasnoj tvari) Dopunske informacije za radioaktivne tvari klase 7 i određene samoreaktivne i srodne tvari klase 4. adresa i telefonski broj) Kamfor Products d. Kupska 24 Tel. grupa pakiranja.d. Bruto težina (kg) klasa kojoj pripada i redni broj u toj klasi. ZAGREB.5. Sisak. i trgovački naziv. UN broj.o. mali kamion Tel.1. 044/535 824 Vrsta prijevoza: Luka ili mjesto polaska Primatelj (Naziv. T. kemijska formula opasne tvari. 17. 10 grupa pakiranja III. relativna gustoća. donja i gornja granica eksplozivnosti. moraju poduzeti potpis i pečat pošiljatelja - ISPRAVA O PRIJEVOZU OPASNE TVARI Broj isprave: 054321/01 Broj isprave o osiguranju tereta: 12345678 Naziv prijevoznika (ili njegovog predstavnika): CROTRANS d.1. Sisak Mjesto i datum Sisak. 01/66 72 668 Kemijski.2008. Ujevića 24 Sisak. 250 plamište.d. Ujevića 24 Tel. Sisak Sisak. Oreškovićeva 7. Kamfor Products d. 18 .12. UN broj 1312. Izjavljuje se da je udovoljeno uvjetima propisanim za prijevoz gore navedene opasne tvari te da su prijevozniku predana pisana uputstva o posebnim mjerama sigurnosti koje se prilikom prijevoza opasne tvari trebaju poduzeti. tehnički. adresa.o. Kemblerov broj 40. Tel. i određenih organskih peroksida klase 5. i telefonski broj): Beauty Kozmetika Sisak cestovni prijevoz. granična i kontrolna temperatura u oC (kada se traži) Neto težina (kg) (kada se traži) Pošiljatelj (Naziv. T. instrukcije ili ostalo Broj komada klasa 4. 044/333 444 BORNEOL (ENDO-2-BORNANOL) C10H18O. 044/333 444 Rezervirano za tekst.- naznaku da je uz ispravu o prijevozu opasne tvari prijevozniku i predana pismena uputa o posebnim mjerama sigurnosti koja se prilikom prijevoza opasne tvari.

sigurnosni savjetnik odnosno organizator prijevoza mora ministarstvu nadležnom za promet dostaviti propisano izvješće. Prijevoznik. U slučaj prometne nezgode ili nezgode druge vrste vozač i suvozač odnosno pratitelj dužni su zaustavljeno motorno vozilo obilježiti i do dolaska policije poduzeti ove mjere: • isključiti motor 19 . POSEBNE MJERE SIGURNOSTI U SLUČAJU NESREĆE SA BORNEOLOM Sudionici u prijevozu opasnih tvari dužni su. poduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječila nezgoda ili nesreća. U slučaju opasnosti. odnosno kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri umanjile posljedice nezgode ili nesreće. U slučaju nastanka nezgode ili nesreće za koji postoji obveza prijavljivanja prijevoznik. primatelj i organizator prijevoza moraju surađivati međusobno i s ovlaštenim osobama nadležnih tijela s ciljem razmjene podataka o potrebi poduzimanja odgovarajućih sigurnosnih i preventivnih mjera. te postupaka pri nezgodi ili nesreći. s obzirom na vrstu predvidivih opasnosti. pošiljatelj. odnosno u slučaju nezgode ili nesreće sudionici pri prijevozu opasnih tvari dužni su odmah obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112) te dati sve podatke nužne za poduzimanje odgovarajućih mjera.Potpisom članovi posade prijevoznika potvrđuju da su primili gore navedenu opasnu tvar na prijevoz i da su primili i proučili pismeno uputstvo o posebnim mjerama sigurnosti: Vozač: Potpis i pečat pošiljatelja Hrvoje Horvat ___________________ Suvozač: Pero Perić _____________________ 6.

udaljiti znatiželjnike od mjesta nezgode) osoblje koje sudjeluje u intervenciji opremiti s zaštitnim odijelima i izolacijskim aparatom spašavati ljude i životinje za zaštitu od požara osigurati sredstva za gašenje: co2. aerosola pomoæu odgovarajuæih detektora osigurati pretovar opasne tvari u drugo vozilo POSTUPANJE SA BORNEOLOM KOD INTERVENCIJE BEZ POŽARA: Prilikom vraćanja rasutog borneola u prikladnu ambalažu potrebno je izbjeći svaki 20 . prah i vodu pukotine na spremniku uz osobitu pažnju zabrtviti eliminirati – iskljuèiti sve izvore paljenja u zoni rada – opasnoj zoni izmjeriti koncentaciju otrova.• • • • • • pristupiti gašenju požara iznijeti iz vozila dokumento za prijevoz opasne tvari spriječiti prosipanje ili razlijevanje opasne tvari spriječiti pristup drugim osobama. upozoravati ih na opasnost koja prijeti od opasne tvari obilježiti prostor gdje je prosuta odnosno izlivena opasna tvar (ograditi zabraniti pristup osobama) obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112) o nezgodi s točnim podacima o vrsti opasne tvari koju prevoze i mjere koje bi trebalo poduzeti radi sprečavanja širenja opasne tvari u okoliš OPĆI POSTUPCI KOD INTERVENCIJE BEZ POŽARA: • • • • • • • • • spriječiti prilaz mjestu nezgode (obratiti pažnju na smjer vjetra). upozoriti stanovništvo (spriječiti panično vladanje stanovništva. sigurnosna udaljenost 30 – 60 metara. magle. para.

sredstva za sakupljanje rasutih tvari i dr. Rukovati borneolom podalje od izvora pitke vode i kanalizacija.oblik iskrenja. uređaj za indikaciju i detekciju plinova i para. odnosno smjer zračenja topline i širenje dima osoblje za intervenciju opremiti s odijelima za zaštitu od topline i izolacijskim aparatom prilikom gašenja požara koristiti priručna sredstva za gašenje površine koje nisu zahvaćene požarom prekriti zemljom ili pijeskom u slučaju izbijanja požara na spremniku s opasnom tvari. plamena ili izvora paljenja. OPĆI POSTUPCI KOD POŽARNIH INTERVENCIJA : • • • • • • • • spriječiti prilaz – pristup mjestu nezgode. 21 . gasiti priručnim aparatom spremnik s opasnim tvarima hladiti raspršenim mlazom vode osigurati posude (vozila) za sakupljanje prosutih opasnih tvari s tla na uporišnom mjestu za vatrogasce osigurati rezervnu opremu i sredstva. izolacijske aparate. obratiti pažnju na smjer vjetra. POSTUPANJE SA BORNEOLOM KOD POŽARNE INTERVENCIJE: Prilikom gašenja borneola ne koristiti uski mlaz vode zbog mogućnosti razbuktavanja požara. zaštitna odijela.

7. 2º. PRIJEVOZ “MALIH KOLIČINA” I “OGRANIČENIH KOLIČINA” KOD PRIJEVOZA “MALIH KOLIČINA” OPASNIH TVARI: nije potrebno ishoditi nikakva odobrenja niti je potrebna posebna pratnja vozila mogu se prevoziti prijevoznim sredstvima (kombi. 3º te plin UN broja 1001 Prema tablici o najvećoj ukupnoj količini opasne tvari po motornom vozilu koja se smije prevoziti kao “mala količina” borneol pripada kategoriji prijevoza 3.Vodu za gašenje koristiti u obilnim količinama kao maglicu u širokom mlazu. teretni tricikl…) koja nisu posebno konstruirana za prijevoz opasnih tvari vozači ne moraju imati ADR potvrdu vozači ne moraju biti stručno osposobljeni za rukavanje opasnim tvarima Svako vozilo za prijevoz “malih količina” mora posjedovati: uređaj za gašenje požara s više od 2 kg suhog praha dvije ručne svjetiljke narančaste boje uočljive s 150 m uputu o posebnim mjerama sigurnosti ventilacijski uređaj ili sustav provjetravanja ukoliko se prevoze plinovi oznake 1º. grafit ili pijesak. 22 . osobna vozila. Za gašenje se još može koristiti prah.

- tvari i predmeti pod (c) ili s III grupom pakiranja iz Preporuka vezano uz prijevoz opasnih roba koje nisu u transportnoj (prijevoznoj) kategoriji 2 ili 4 kao što su tvari i predmeti KLASA 2: A i O i KLASA 9: 6º i 7º Pripadnost borneola 3. Pojam “ograničene količine” ne odnosi se na ukupnu količinu tvari ili predmeta po vozilu. kategoriji prijevoza znači da će pri prijevozu borneola u “malim količinama” najveća ukupna količina iznositi 1000 kg. PRIJEVOZ “OGRANIČENIH KOLIČINA” . Kod pakiranja borneola u kombiniranu ambalažu: unutarnja će ambalaža biti maksimalnog volumena za 6 kg borneola masa koleta će maksimalno iznositi 24 kg Kod unutarnje ambalaže u posudama s rastezljivom folijom: unutarnja će ambalaža biti maksimalnog volumena za 3 kg borneola masa koleta će maksimalno iznositi 20 kg 23 .Ograničene količine zajedno sa slijednim brojem čine šifru po kojem su osim općih navedeni i dodatni zahtjevi koji se moraju provoditi pri prijevozu ograničenih količina. Alfanumerički kod za pakiranje borneola u “ograničenim količinama” je LQ 9 znači. već se odnosi na jedinično ili skupno pakiranje. a smisao ima u činjenici da “ograničene količine” opasne tvari u slučaju nesreće predstavljaju manju opasnost nego pakiranja značajnije zapremine i mase. Limited Quantitis) .LQ LQ (egl.

savjetovanje uprave pravne osobe ili fizičke osobe. .8. .provođenje odgovarajućih mjera radi sprečavanja nesreća. . .praćenje propisa u području prijevoza opasnih tvari . Poslovi savjetnika su prvenstveno: . Sigurnosni savjetnik mora posjedovati važeće Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari izdano od strane nadležnog ministarstva.nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima u pravnoj ili fizičkoj osobi u skladu s propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari.nadgledanje i praćenje stručne izobrazbe zaposlenih u pravnoj ili kod fizičke osobe te vođenje evidencije o njihovom osposobljavanju. SIGURNOSNI SAVJETNIK KOD PRIJEVOZA BORNEOLA Sigurnosni savjetnik je osoba koja ima valjano uvjerenje o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova vezanih uz prijevoz opasnih tvari. a u skladu s odredbama međunarodnih ugovora o prijevozu opasnih tvari. odnosno težih 24 . utovar i istovar povezan s tim prijevozom. odnosno pakiranje.savjetovanje drugih zaposlenih u pravnoj i kod fizičke osobe.

2006.kršenja propisa.donošenje odgovarajućih mjera u slučaju nesreće. . – Zagreb. Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by Road-ADR). LITERATURA Kocijan S. IPROZ 2000. Orhanović Z.: Kemijske štetnosti. Zakon o zaštiti na radu (NN 86/08) Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 53/06) 25 . IPROZ 1999. – Zagreb. 9.sastavljanje godišnjeg izvješća i obavljanje drugih poslova.: New York & Geneva. .: Sigurnost pri prijevozu opasnih tvari.

msds.cameochemicals.chem.uk www.ox.gov 26 .Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (NN 24/95) Pravilnik o sigurnosnom savjetniku (NN 144/05) www.ac.hr www.zastita.noaa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->