P. 1
PRI_10-11

PRI_10-11

|Views: 374|Likes:
Published by jasnatarbuk

More info:

Published by: jasnatarbuk on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

Impressum

Olivera Došlić
glavni i odgovorni urednik

PRETPLATOM NA ČASOPIS PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR STIČETE PRAVO NA:
• 24 BROJA ČASOPISA u toku pretplatne godine, • BESPLATNE TELEFONSKE KONSULTACIJE - urednici časopisa su na raspolaganju pretplatnicima svakog radnog dana od 10 do 13 časova, • GRATIS UČEŠĆE NA GODIŠNJEM SEMINARU koji će Redakcija ogranizovati na početku svake kalendarske godine, na temu: 1) PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU ZAVRŠNOG RAČUNA; 2) UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA; 3) SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRETHODNU GODINU 4) USVAJANJE I PREDAJA ZAVRŠNOG RAČUNA; 5) SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA 6) UČESNICI ĆE IMATI PRILIKU DA SE UPOZNAJU I SA NOVINAMA U OBRAČUNU ZARADA, NAKNADA I OSTALIH VRSTA PRIMANJA 7) DA DOBIJU ODGOVORE NA POSTAVLJENA PITANJA. • UČEŠĆE NA SEMINARIMA koje će Paragraf organizovati gratis za svoje pretplatnike, a koji će biti posvećeni posebnim temama ili posebnim delatnostima, • SPECIALIS posebne brojeve - redakcija časopisa Poresko-računovodstveni instruktor će u toku godine periodično izdavati posebne brojeve posvećene određenim delatnostima korisnika u privredi • GRATIS UČEŠĆE U EDUKATIVNIM RADIONICAMA koje će Redakcija organizovati za potrebe svojih pretplatnika, • POVLAŠĆENE CENE - kod pretplate na ostala izdanja kompanije Paragraf, • POVOLJNE USLOVE PLAĆANJA - mogućnost godišnje i kvartalne pretplate, kao i mogućnost plaćanja godišnje pretplate u 4 rate.

Jasmina Vratonjić
odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju

Izdavač: Paragraf Lex d.o.o. Jovana Boškovića 5 21000 Novi Sad tel: 021/557-505 Direktor: Bratislav Milovanović Glavni i odgovorni urednik: Olivera Došlić, dipl. ecc Odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju: Jasmina Vratonjić Redakcija: Aleksandra Jelača Mara Cvetković Sekretar redakcije: Lidija Bogojević Autor časopisa: Ljiljana Pjevač Pejović Tehnički urednik: Ivan Fišer Dizajn: Olgica Fišer Štampa: Beograf, Stara Pazova Copyright © 2010, 2011 Ljiljana Pjevač Pejović
CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 336.2+657 PORESKO-računovodstveni instruktor / glavni i odgovorni urednik Olivera Došlić. [Štampano izd.]. - God. 2, br. 10/11 (2011)-. - Novi Sad (Jovana Boškovića 5) : Paragraf Lex, 2010- . - 30 cm Prvi broj sadrži sedam brojeva elektronskog izd. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Poresko-računovodstveni instruktor (CD-ROM) = ISSN 2217-3293 ISSN 2217-3803 = Poresko-računovodstveni instruktor (Štampano izd.) COBISS.SR-ID 179253260

BEOGRAD NOVI SAD NIŠ Redakcija

011/2750-952 ili 011/2750-024 021/457-421 018/528-808 011/3290-498
Vaša Kompanija Paragraf

ISSN 2217-3803

Uvodnik
Poštovani pretplatnici,
vereni da ste sebi priuštili makar mali predah tokom praznika koji su, sada već uveliko iza nas, i da se "napunjenih baterija" pripremate za predstojeće radne zadatke, izdanjem koje je pred Vama pokušaćemo da Vam predočimo obaveze koje Vas očekuju i da Vam olakšamo njihovo zakonito i blagovremeno izvršavanje. Kraj prethodne godine su po našem starom" dobrom" običaju obeležile brojne izmene poreskih i srodnih propisa, tako da izbor tema za ovo izdanje nije bio nimalo lak zadatak za našu redakciju, koja se potrudila da vam ukaže na sve izmene koje će uticati na Vaše buduće poslovanje, postupanje i izveštavanje, a da pored toga izdvoji dovoljno prostora za ključni januarski zadatak, a to je priprema za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2010. godinu. U cilju preglednijeg snalaženja, pored sastavljanja finansijskih izveštaja kao jednom od ključnih tema ovoga broja i raznih drugih tema koje možete pročitati u časopisu, pripremili smo i specijalni dodatak sa kompletnim zakonskim i podzakonskim aktima koji su vam neophodni za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2010. godinu, a koji čine Zakon i svi novodoneti, odnosno izmenjeni Pravilnici koji bliže uređuju način obračuna i izveštavanja po određenim stavkama. Napominjemo da je ovim aktima
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

U

propisan drugačiji način obračuna ove vrste poreza od onoga koji se primenjivao za 2009. godinu, te je to razlog zbog koga će Vam ovaj mali priručnik u kome je cela regulativa na jednom mestu, u periodu kada budete sastavljali svoje Poreske bilanse, uštedeti vreme, koje bi utrošili za pretraživanje i upoređivanje sa prethodno važećom. Iako više pišemo o vašim obavezama, kao poreskih obveznika, želeći na taj način da vam predupredimo eventualne negativne efekte nepravilne primene propisa i da mogućnost ulaženja u eventualni poreski prekršaj svedemo na minimum, imate i sijaset prava u poreskim, odnosno upravnim postupcima koja su vam obezbeđena legitimnim pravnim sistemom. U cilju snažnijeg utiska na vašu svest o pravima koja vam, kao poreskim obveznicima pripadaju, od ovoga broja u okviru Poresko-računovodstvenog instruktora objavljivaćemo i po neki odabrani slučaj sudske prakse, za koji smatramo da bi vam mogao biti od koristi za sveobuhvatniju i konstruktivniju primenu regulative u budućem poslovanju. Kako vas ne bih previše zamarala tekstom uvodnika, i na taj način odškrbila makar delić koncentracije, koja Vam je i te kako potrebna za sadržaj, odnosno materijal u nastavku časopisa, uz neizostavnu konstataciju da su Vaše sugestije uvek dobrodošle, Redakcija Poresko-računovodstvenog instruktora Vas srdačno pozdravlja i želi uspeh u poslovanju! Glavni i odgovorni urednik Olivera Došlić

Olivera Došlić, glavni i odgovorni urednik

1

........ 28 Promena poreskog perioda za koji obveznik PDV podnosi poresku prijavu............ 28 III POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA .................................................. br............... 31 Ispravka iznosa dugovanog PDV u slučaju raskida predugovora o prodaji poslovnog prostora na osnovu kojeg je izvršeno avansno plaćanje naknade ili dela naknade za predmetni promet.8 Poreski period ....................... 23 Iznosi koji se ne uračunavaju u ukupan promet dobara i usluga ...................................... 36 Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica .............. 23 Određivanje ukupnog prometa turističke agencije ................ 29 Obaveza obračuna PDV na davanje poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti .............................................................................................................. 19 Pojam ukupnog prometa dobara i usluga ............. obračunava i plaća PDV . 30 Pravo na odbitak PDV pri nabavci poklona i poslovnih uzoraka ......."Sl............ 23 Ispravka osnovice za obračun PDV (izmena naknade za promet dobara i usluga) ........................ 2011.............. 99/2010 .... 17 UTVRĐIVANJE UKUPNOG PROMETA DOBARA I USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST .................... 20 Iznosi koji se uračunavaju u ukupan promet dobara i usluga ............ 27 2 PORESKI ASPEKT DAVANJA BEZ NAKNADE POSLOVNIH UZORAKA I POKLONA MANJE VREDNOSTI ............... 21 Naknada za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV ...................................... A NA OSNOVU KOJIH ĆE SE VRŠITI OBRAČUN POREZA ZA 2010........... 28 Sporna pitanja oko poreskog perioda iz neposredne primene Zakona ........................... 10-11 ................ 35 IV POREZ NA DOBIT PRAVILNICI KOJI SU DONETI U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA.......................................................................................................................................Kalendarsko tromesečje ................ JANUARA 2011........................................ OBRAČUNAVA I PLAĆA PDV............. UVODNIK ...................... 27 Poreski period zavisi od ostvarenog ukupnog prometa ... 26 Određivanje ukupnog prometa lica koja se bave prometom polovnih dobara.............................. 26 PORESKI PERIOD ZA KOJI SE PODNOSI PORESKA PRIJAVA..... 36 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.......Kalendarski mesec ...... kolekcionarskih dobara i antikviteta ................ 32 Pravo na odbitak prethodnog poreza koji je iskazan u računu dobavljača koji je pre izdavanja računa brisan iz evidencije PDV obveznika ....... umetničkih dela................ godine... 22 Naknada za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog prometa ..... 26 Način utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga ....... 29 PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST .................... GODINU STUPILI SU NA SNAGU 4........... 34 Poreski tretman prometa polovnog teretnog motornog vozila koji vrši obveznik PDV koji se ne bavi prometom polovnih motornih vozila ....................................... glasnik RS". 27 Poreski period .......1 KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: Januar 2011............ GODINE.................................... 31 PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA .......... 21 Naknada za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza .... 22 Osnovica za promet dobara i usluga bez naknade ................Sadržaj II PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR 10-11 • JAN..........................

................................................................. 41 Metodi obračuna amortizacije ................................ 65 Uslovi pod kojima direktor jednog privrednog društva može da vrši dužnost direktora u drugom privrednom društvu .. 40 Početak obračuna amortizacije ...................................................... promene nerezidenta.......... GODINU .............. 50 Zemlje sa kojima je ugovor potpisan i u toku je postupak potvrđivanja ........ 52 Zemlje sa kojima je ugovor parafiran ................................................................ 63 Računovodstveno obuhvatanje isplate zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca .. 41 Osnovica za obračun amortizacije ........................... kompenzacione poslove i obavljanje delatnosti u inostranstvu ....... NAKNADE...................... 43 PORESKA AMORTIZACIJA .............. DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI ISPLATA ZARADE PO OSNOVU DOPRINOSA ZAPOSLENOG POSLOVNOM USPEHU POSLODAVCA.............. 39 Razvrstavanje na osnovna i obrtna sredstva ............... 67 3 .......... godine moguća elektronska dostava dokumenatai za poslove prenosa potraživanja......................................................... 50 Zemlje sa kojima je ugovor u primeni... 63 Ostvarivanje prava zaposlenog na plaćeno odsustvo za dan verskog praznika ....................Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ................................................................................ 62 Obračun poreza i doprinosa .... 57 OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE ZA 2010..................................... 39 RAČUNOVODSTVENA AMORTIZACIJA....... 42 Preispitivanje metoda amortizacije ................ 37 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe ................ 47 Ubrzana amortizacija ...11................. DODACI............................ 52 Razmena nacrta Ugovora i pripreme za buduće pregovore .......... ZARADE....... 61 Obračun i isplata dela zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca . 37 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) .................................. odnosno preuzimanja duga.............................. 62 Utvrđivanje potrebnih sredstava i odluka o isplati ...... 40 Prestanak obračuna amortizacije ... 61 Mogućnost isplate zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca u javnim preduzećima......... 38 IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KAPITALNOG DOBITKA...... 65 Nepostojanje prava zaposlenog na uvećanu zaradu za samoinicijativno obavljanje poslova u vremenu dužem od punog radnog vremena ............ 45 Početak obračuna poreske amortizacije ................................................. 48 Poreski rashod i poreski prihod po osnovu amortizacije stalnih sredstava ................ 66 V IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA: Stanje na dan 1............................... 46 Obračun poreske amortizacije po grupama ....................................................... godine ...........................................................2011. 49 VI RADNI ODNOSI............................... 38 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije ............ 53 Srpski nacrt ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ..........1................. 53 Posebna rešenja u vezi sa oporezivanjem kapitalnog dobitka od otuđenja akcija ............................................... 52 Zemlje sa kojima su u toku pregovori radi zaključenja ugovora .. 44 Sredstva koja podležu obračunu poreske amortizacije ...................................................obveznike poreza na dobit preduzeća ... 52 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br...................................................... 56 Sporna pitanja u vezi sa oporezivanjem kapitalnog dobitka od otuđenja udela... 10-11 VII10 SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE POSREDNA KONTROLA DEVIZNOG POSLOVANJA I ELEKTRONSKA DOSTAVA DOKUMENATA: Od 1.............................................. 41 Stope za amortizaciju i korisni vek trajanja osnovnog sredstva .......................2010............

......................................................... 91/2010 .................................... 85 Novi iznosi akcize na cigarete . 80 Nastanak poreske obaveze ................ 69 VII11 UPRAVNI POSTUPAK.................................... 101/2010 ................................... glasnik RS"..................... 7 Stopa poreza ....................................... odnosno preuzimanja duga ............................... 78 Poreski kredit ................ 77 Predmet oporezivanja ..............................."Sl........... 81 Porez na upotrebu motornih vozila ... 83 Porez na upotrebu vazduhoplova ............................... 68 Kompenzacioni poslovi ............................................................ 75 4 XI IGRE NA SREĆU KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU ...................................................................................................................................mere poznavanja i praćenja stranke .............................................................................................................................................. 71 Procena i analiza rizika ............................ odnosno uvoza usluga .............................................................................. 79 Poreska oslobođenja ............ 74 Porez na imovinu ............... br....................... 74 Poreska osnovica ....... 79 Predmet oporezivanja .................................. 79 Porez na prenos apsolutnih prava ............... 87 Izmene koje doprinose stvaranju uslova za odgovorno priređivanje igara na sreću ......................................................................................................................"Sl. 80 Poreska oslobođenja ............................................................................................ 84 Usklađivanje iznosa poreza ............... 74 Predmet oporezivanja .......... 68 Poslovi naplate........ 87 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br................................................................... OBLIGACIJE I PRIVREDNA DRUŠTVA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ......... 69 Uputstva i Šifarnici potrebni za rad u aplikaciji Elektronska dostava dokumentacije ..... 72 Tajnost podataka ....... 79 Utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon ............................................ 95/2010 .... 71 Službena beleška .......................Prijava korisnika za rad u aplikaciji Elektronska dostava dokumenata..................... 86 VIII OSTALI POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ............ 79 Poreski obveznik ............................ br.......................................................................................... 77 Poreska osnovica ... 72 Neuobičajene transakcije i prijava gotovinskih transakcija Upravi ............................. odnosno plaćanja drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu .............. 73 Kaznene odredbe ... 82 Porez na upotrebu mobilnog telefona .................................. 83 Porez na upotrebu plovila ................................................. 70 Najviše rukovodstvo ....... glasnik RS"..................................... 81 Usklađivanje iznosa poreza ............................................................... 71 Zadaci i nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca ............................................................ 80 KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU......"Sl........... 10-11 .... glasnik RS"....."Sl.... 73 Utvrđivanje poreza na imovinu ....................................."Sl..................... 71 Utvrđivanje i provera identiteta stranke ........ 85 Usklađivanje iznosa akcize sa indeksom potrošačkih cena.... DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA .. 81 Predmet oporezivanja ...................................................................................................... 84 IX AKCIZE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O AKCIZAMA ........ 74 Poreska oslobođenja .............................. 72 Tehnološka dostignuća .......... 82 Poresko oslobođenje ......................................................................................... 101/2010 .......................................................... 76 Porez na nasleđe i poklon ................. 84 Kaznene odredbe ........... glasnik RS" br................. 79 Poreska osnovica ..................................................................... 85 Novi iznosi akcize na derivate nafte ... 72 Loro korespondentski odnos .......... 68 Poslovi prenosa potraživanja............................... 74 Poreski obveznik ..................................... glasnik RS" br.................................. br........................ 78 Poreska oslobođenja ............................................................................................... 80 Utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava .......................... 70 Definisanje elektronskog transfera i jedinstvene identifikacione oznake ......... 69 Godišnji finansijski izveštaj po poslovima obavljanja privredne delatnosti u inostranstvu ............................ 101/2010 .... 67 Poslovi izvoza............ 72 Ovlašćeno lice ...............................................................

Nekretnine......................Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica ...... 90 Korekcija početnog stanja i sprovođenje predzaključnih radnji i knjiženja ....... 112 Naknadno vrednovanje zaliha proizvodnje....... 107 Računi 033........................ 94 Međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija ............................ 112 Raspored fiksnih troškova ................... 128 Račun 400 .............................. 116 Vrednovanje stalnih sredstava namenjenih prodaji ...... 97 KLASA 0: NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA .......................................... 88 Priređivanje igara na sreću na automatima ............. 124 KLASA 3: KAPITAL ................... 124 Račun 288 ................ 110 Račun 037 ....... 114 Troškovi pozajmljivanja ............................. 88 Nagradne igre u robi i uslugama ............................ IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA 2010..................... 123 Grupa 27 .. 128 Račun 402 ............................... 124 Grupa 28 .................................................Gotovinski ekvivalenti i gotovina ................................... 107 Račun 032 .....Aktivna vremenska razgraničenja ..........Biološka sredstva ......................Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju ..Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli ............................ 035 i 038 .... 21 i 22 ....... 114 Vrednovanje sredstava koja se grade po osnovu ugovora o izgradnji ....Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite ........Dugoročni finansijski plasmani .... 97 Grupa 02 ........... 128 Grupa 40 ........... 111 Račun 039 .................. oprema i biološka sredstva ............ 113 Raspored varijabilnih troškova ............................... 88 Priređivanje igara na sreću klađenje . 89 Sadržaj finansijskih izveštaja ..... predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.................... 111 KLASA 1: ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI .......Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava .................... iz specifičnih poslova i ostala potraživanja ..... 120 Grupa 23 ........................ 94 Usaglašavanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem ............................................... 92 Ispravke materijalno značajnih grešaka .. 130 Račun 409 ..............Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana .... 107 Račun 031 ............ 87 Izmene i dopune u vezi sa igračnicama .................... 118 KLASA 2: KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA............................................Ostala sredstva iz grupe 02 ........... postrojenja.............................. 127 KLASA 4: DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE .....Izmene u vezi sa klasičnim igrama na sreću i priređivanje igara na sreću putem interneta...Nematerijalna ulaganja ...................................Investicione nekretnine .... 97 Grupa 00 .......................................................................................................... 128 Račun 401 ................ 88 XIII RAČUNOVODSTVO.............Rezervisanja za troškove u garantnom roku ...Neuplaćeni upisani kapital .......................2010............................Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica ..............2011. 131 5 . 95 Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja na datum bilansa ........ 114 Vrednosti po kojima se u toku godine mogu evidentirati proizvodnja...... poluproizvodi i gotovi proizvodi ........... 107 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br........................... poluproizvoda i gotovih proizvoda ......................... 122 Grupa 24 .........Kratkoročni finansijski plasmani ........... telefona ili putem telekomunikacionih veza ........................ 120 Grupe 20..... 97 Grupa 01 ....... 027.................... GODINU Rok za dostavljanje izveštaja 28................................... 028 i 029 ........................... 129 Račun 404 ...........Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih .......................................... PLASMANI I GOTOVINA .................... 89 Predradnje neophodne za sastavljanje finansijskih izveštaja .Ostala dugoročna rezervisanja .............................Potraživanja po osnovu prodaje............. 90 Propisi koji se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja ................... 034.....2.................... 93 Ispravke grešaka koje nisu materijalno značajne.................................. 95 Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja ............................Dugoročna rezervisanja ..................................... 92 Korekcija početnog stanja ............................................... 10-11 Račun 030 .............................Odložena poreska sredstva ................................................................... 113 Raspored ostalih troškova.......................... godine ...... godine.................... 94 Sprovođenje obračuna..12................. 103 Računi 021 i 025 ................ 98 Račun 024 ....... 92 Izmena računovodstvenih politika... 105 Računi 026.........kazinima ..............................Porez na dodatu vrednost ..........................................................................

....... 43............... osim računa 498 ..................................... 135 Račun 685 ................... postrojenja i opreme .......................Pasivna vremenska razgraničenja..................................................................... 143 Nekorektivni događaji ................... 142 POSTUPCI KOJI PRETHODE IZRADI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ............. 137 Korektivni događaji posle izveštajnog perioda ..............................Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju .............. 132 Grupa 49 ............... 150 Naknadno vrednovanje HOV raspoloživih za prodaju ..Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja .................................Odložene poreske obaveze ................ 148 Plasmani koji se drže do roka dospeća .......................................................................................... 139 Odobravanje naknadnih popusta (super rabata i sl..................................................................... 132 Račun 498 ....... 139 Prijem sudskog rešenja posle izveštajnog perioda ....................Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava ... 135 Račun 580 ....Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha ..................................................... 151 Otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja .............. 146 Finansijski instrumenti .............................. 48 ............... 141 Objavljivanje plana za prestanak poslovanja ..........X KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA / Krivična odgovornost Grupe 41............ 144 PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA .... 136 Račun 583 .................................................... GODINU: Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja .... 133 Priznavanje rashoda po osnovu obezvređenja sredstava ....................Obezvređenje zaliha materijala i robe ...................................... 149 Ograničenja klasifikacije u HOV koje se drže do dospeća ........ 135 Račun 684 ...... 144 Postupanje u vezi sa dividendama obelodanjenim za raspodelu posle obračunskog perioda........................ 155 Metode učešća u kapitalu ..... 153 Reklasifikacija ......................PRIHODI .......... 136 Račun 585 ....... 150 Obezbeđenje HOV raspoloživih za prodaju (primena imparitetnog načela) ...............Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana .Obezvređenje nekretnina.......................................................... 141 Događaji posle izveštajnog perioda kod malih pravnih lica i preduzetnika koji ne primenjuju MSFI .................... 144 PROCENJIVANJE POZICIJA BILANSA STANJA....... 142 Događaji nastali posle izveštajnog perioda . 134 Račun 682 ............................... 154 Nederivatna finansijska sredstva i obaveze............................. 155 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.... 135 Račun 683 ....................................Obezvređenje ostale imovine .......................... 46.................................................................. 143 Korektivni događaji .......Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju ..................... 138 Odlazak kupca u stečaj posle izveštajnog perioda .................... 145 Gotovina i gotovinski ekvivalenti finansijska sredstva .... 141 Krupna poslovna kombinacija ili prodaja ...promena inicijalne klasifikacije sredstava ................................................... 135 KLASA 5 ............... 135 Račun 581 ............. 135 Račun 689 ...........Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana ........ 134 Prihodi po osnovu vrednovanja sredstava po fer vrednosti ...................................... 149 Obezvređenje HOV i drugih finansijskih sredstava koje se drže do dospeća ........................... 132 KLASA 6 .................................................RASHODI ..... 138 Naplata ispravljenih potraživanja od kupaca posle izveštajnog perioda ..... 139 Obezvređenje zaliha posle dana bilansa ...............Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine .................. 140 Nekorektivni događaji posle izveštajnog perioda ................... 136 Račun 589 ............. 136 Račun 584 .......................Obaveze ...................................................... 144 Načelo kontinuiteta poslovanja ............. 137 Značajna promena deviznog kursa ............................ 141 Računovodstveni aspekt događaja posle izveštajnog perioda ........Obezvređenje nematerijalnih ulaganja ...................... 134 Račun 681 ........................ 10-11 ....... 151 Krediti i potraživanja . 151 Umanjenje vrednosti i nenaplativost finansijskih sredstava ......... 42....................Obezvređenje bioloških sredstava....................................... 44....) .................................. 140 Raspodela dobiti posle izveštajnog perioda ...... postrojenja i opreme ..........................................Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina............................................................................... 135 Račun 582 ................................. 47.................... 140 6 SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ZA 2010...... 134 Račun 680 .............. 45......... 142 Postupak sa greškama iz prethodnog perioda i promene računovodstenih politika i računovodstvenih procena ........................ 141 Velike kupovine ili otuđenja sredstava posle izveštajnog perioda ...

....................................1........... 171 ZAKLJUČAK RAČUNA GLAVNE KNJIGE ... 183 PRAVO PORODIČNOG DOMAĆINSTVA KAO KUPCA PRVOG STANA NA REFUNDACIJU PDV .........."Sl............... 172 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br................................................. 172 RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE DRŽAVNIH DAVANJA I DRUGIH OBLIKA DRŽAVNE POMOĆI ................................. GODINU .......................................... REGISTRACIJE............................................. 10-11 SPECIJALNI DODATAK II AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE 7 ............................... KONTROLE........................ prihoda i ukupnog rezultata .. 183 RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA PORESKE KONTROLE POKRENUTOG PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI .................................................. 170 Utvrđivanje dobitka .................2011............ 177 Računovodstveni aspekt državnih davanja ............................................................. tantijeme i dividende ... 159 Operativni lizing ........ GODINE ............................ 178 Prihodni pristup ................................................................................. 170 Utvrđivanje gubitka .. KAO I O DAVANJU PODATAKA IZ TIH IZVEŠTAJA ............ OBRADE I OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA..... 160 Stalna sredstva namenjena prodaji ....... 171 Raspoređivanje rezultata po godišnjem računu ..................................KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA / Krivična odgovornost X Gubici po osnovu obezvređivanja ulaganja ...... 166 PROCENJIVANJE POZICIJA BILANSA USPEHA .......... 166 Merenje (vrednovanje) prihoda ..................ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I PRAVILNICI KOJI BLIŽE UREĐUJU NAČIN OBRAČUNA POREZA I SASTAVLJANJA PORESKIH OBRAZACA PREČIŠĆENI TEKSTOVI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU PRIJEMA................................................................... 102/2010 ........... 166 Priznavanje prihoda ...... 164 Kapital ...................... 158 Finansijski lizing .............................................. 181 Obelodanjivanje državnih davanja ............................. 162 Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja ........ 162 Odložena poreska sredstva i obaveze ................ 165 Revalorizacione rezerve ............ 159 Početno merenje ....... GODINU .... 163 Računovodstveno evidentiranje poreza .......................................... 167 Gubici na kreditima i plasmanima i priznavanje i suspenzija kamata ........ glasnik RS"................... 171 OTVARANJE RAČUNA GLAVNE KNJIGE NA DAN 1.......................................... 183 OBAVEZNOST REŠENJA DRUGOSTEPENOG PORESKOG ORGANA ................................................................................... 182 XVI SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE.......... 169 UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2010.................... 184 SPECIJALNI DODATAK I OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2010........................................... 178 Državna davanja po osnovu sredstava ............. NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA............................................................ 157 Osnovna sredstva .................................................. br............................................................. 167 Priznavanje rashoda ..... 178 Državna davanja po osnovu prihoda ............................................................................... 161 Neuplaćeni upisani kapital ................. 156 Nematerijalna imovina ..... 177 Kapitalni pristup ................................... 170 Prenos rashoda........ 163 Priznavanje odloženog poreza ................................. 165 Neraspoređena dobit ............................................... 159 Investicione nekretnine ........................... 164 Rezervisanja ........................ 167 Kamate.................................

glasnik RS". poreske prijave 80/2002. 22/2001. 22/2001. 10-11 . 101/2005 .1. 72/2009 . br. 5/2009 i 31/2009) Član 8. Član 41.2011. 5/2009 i 31/2009) 8 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. glasnik RS". 54/2005. zakon i 53/2010) 2010. 72/2003. 15. br. odbitku 62/2006. 23/2003. vrsti. 63/2007 i 53/2009) 2010. 61/2007. i 3. 1. Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize. za prethodnu godinu Obveznik akcize dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave kumulativni obračun akcize za prethodnu godine Obveznik akcize dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave proizvodni normativ neophodan za utvrđivanje srazmernog iznosa plaćene akcize za prethodnu godinu Obveznik akcize. stav 5.dr. 24-26.1. zakon. 70/2003. 20. proizvoda 61/2007. zakon.dr. zakon i 53/2010) Čl. 63/2006.dr. 101/2005 . zakon. br. 46/2005. Zakona o akcizama ("Sl. Utvrđivanje srazmernog iznosa plaćene akcize 2010.1. za prethodnu godinu Obaveza poreskog placa. akciznog 135/2004. br. Zakona o akcizama ("Sl.1. svakoj vrsti 43/2003. za porez po 55/2004. stav 6.2011. Obračun br. 55/2004. stav 4. 31.dr. 20/2009. 55/2004.dr. glasnik RS". Popis zaliha po glasnik RS". 72/2009 . 135/2004. glasnik RS".1. 31.2011. odnosno poreskog posrednika da licu iz čijeg je prihoda naplaćen porez po odbitku izda potvrdu o plaćenom porezu po odbitku. st. godine P E R I O D ZAKONSKI ROK ZA PLAĆANJE ILI DOSTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE OPIS OBAVEZE OBRAČUNSKI PERIOD OSNOV STOPA PROPIS G O D I Š N J I Obaveza podnošenja pojedinačne poreske prijave nadležnom poreskom organu za porez po odbitku za svakog poreskog obveznika. Član 26. 63/2006. 3/2005. godine 2010. 20/2009.II KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Januar 2011. 15. radi sastavljanja konačnog obračuna akcize. 84/2002. 85/2005 . 84/2002. 61/2005. odnosno poreskog placa. 70/2003. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. 23/2003. Član 41.dr. 61/2005. 73/2001. označena njihovim PIB-om. dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize pića ("Sl. 61/2007.12.2010. zakon. za porez po 55/2004. 80/2002.2011.2011. 73/2001. 2010. 80/2002. 43/2003. 61/2007. vrši popis zaliha proizvoda sa stanjem na dan 31. ukupnog iznosa 72/2003. akcize 46/2005. sadržini i načinu vođenja evidencija. 36/2007. poreske prijave 80/2002. odbitku 62/2006. 43/2004. 43/2004. 85/2005 . Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.

. 24/2001. br.2011. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS". godini Mali obveznik (koji je ostvario u prethodnoj godini ili procenjuje da ce u narednoj godini ostvariti ukupan promet veći od 2 miliona dinara) i poljoprivrednik (koji je ostvario ukupan promet veći od 2 miliona dinara u prethodnoj godini) podnose evidencionu prijavu za obavezu plaćanja poreza na dodatu vrednost Mali obveznik i poljoprivrednik koji je najmanje dve godine bio u obavezi plaćanja poreza na dodatu vrednost podnosi zahtev za prestanak plaćanja poreza na dodatu vrednost nadležnom poreskom organu II 2010. vodoprivrede i šumarstva dostave izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju za prethodnu godinu G O D I Š N J I Zastupnici otvorenog akcionarskog društva podnose prijavu za registraciju povećanja osnovnog kapitala po osnovu ukupnog iznosa akcija izdatih u 2010. 101/2005. br. 30. Evidencija u sistem PDV Čl. trgovaca duvanom i uvoznika i izvoznika duvana Član 7. godini Član 253.1. i 34. i 34. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl.ispr. da podnese poresku prijavu PPDG-1 Obaveza proizvođača duvanskih proizvoda. 84/2004.. glasnik RS". 135/2004. trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima.. br. Brisanje iz evidencije sistema PDV Čl. uvoznika i izvoznika duvana. 84/2004. 80/2002. 86/2004 .1.2011. 15. Zakona o duvanu ("Sl.1. 33. stav 1. Promenjen obim poslovanja preduzetnika koji porez plaća na paušalni prihod Član 93. 15. glasnik RS".KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA Obaveza preduzetnika koji porez plaća na paušalni prihod. br. 90/2007 i 95/2010) 2010. stav 2. stav 3. 33. 61/2005 i 61/2007) Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl.2011. 62/2006. 80/2002 . 86/2004 . zakon. 61/2005 i 61/2007) 2010. glasnik RS". 44/2009 i 18/2010) 2010. 15. glasnik RS". značajno izmeni obim poslovanja. 10-11 9 . Povećanje osnovnog kapitala privrednog društva po osnovu izdatih akcija u 2010. 65/2006 .2011. 31/2009.2011. broj 125/2004) 2010.1. obrađenog duvana i duvanskih proizvoda da Ministarstvu poljoprivrede. Poslovanje proizvođača duvana.ispr. Zakona o privrednim društvima ("Sl.1. 31.dr.ispr. kome se u godini koja prethodi godini u kojoj se vrši utvrđivanje poreza.

Član 16.2011. 65/2005 i 63/2007) 15. oktobar iskorišćenim oštećenim i . 10-11 . oktobar odnosno međunarodne . 88/2005 i 108/2006) 10 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica. 63/2007 i 53/2009) 15. glasnik RS". Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize. Zakon i od dinarske 95/2010) protivvrednosti 12. Zakona o igrama na sreću ("Sl. stav 4. 137/2004.dr. 36/2007.000 eura uplati godišnju naknadu na račun trezora 2010. 101/2005. br. Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama Dostavljanje podataka o prodatim alkoholnim pićima Član 6b st. odnosno prodatim količinama dizel goriva i ulja za loženje Dostavljanje podataka o oštećenim odnosno neiskorišćenim akciznim markicama Član 13. obrađenog jul . sa specifikacijom kupaca na veliko za prethodno tromesečje Obaveza proizvođača cigareta. 36/2007. trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima.decembar 2010.proizvođač koji pored dizel goriva proizvodi ulje za loženje dužan je da Ministarstvu finansija dostavi podatke o oktobar proizvedenim odnosno . Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl.II KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA 5% od iznosa ostvarenog prometa preko 12000 eura godišnje u dinarskoj protivvrednosti G O D I Š N J I P O L U G O D I Š N J I Obaveza priređivača igara na sreću da ukoliko ostvari godišnji promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 12.dužan je da Ministarstvu finansija dostavi podatke o oktobar prodatim alkoholnim .decembar duvana i duvanskih 2010. dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize pića ("Sl. 90/2007 i 95/2010) 30. neiskorišćenim akciznim markicama u prethodnom tromesečju 15. 75/2005. vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Sl. vrsti. 85/2005 . 1-4.decembar 2010. proizvoda da Ministarstvu poljoprivrede.1. 56/2005.1. br.2011. glasnik RS". glasnik RS". Godišnji promet po Član 69. automatu veći glasnik RS".1. 11/2005. 3/2005.fizičko lice . 54/2005.2011. br. glasnik RS". 3/2005. 63/2007 i 53/2009) 15. Zakona o duvanu ("Sl.decembar pićima fizičkim licima i 2010.1. uvoznika i izvoznika duvana.decembar 2010.2011. sadržini i načinu vođenja evidencija. 107/2004. Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize. br. organizacije za refakciju PDV u prethodnom tromesečju Obrazac REF5 Obveznik akcize .1. stav 2. prodatim količinama dizel goriva i ulja za loženje. 54/2005. odnosno alkoholnih pića da Ministarstvu finansija dostavi podatke o izdatim. specifikaciju kupaca pravnih lica i preduzetnika za prethodno tromesečje Obveznik akcize . 84/2004. Dostavljanje podataka o proizvedenim. stav 1. vrsti. 15.2011. dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize pića ("Sl.proizvođač . Poslovanje proizvođača duvana. br. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice.1. Član 12. stav 4. vodoprivrede i šumarstva dostave izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju za prethodno polugodište Zahtev za refakciju diplomatskog i konzularnog predstavništva.000 eura T R O M E S E Č N I Obaveza proizvođača duvanskih proizvoda. glasnik RS". br.2011. 29/2005. trgovaca duvanom i uvoznika i izvoznika duvana Član 7. sadržini i načinu vođenja evidencija.

2010. 88/2005 i 108/2006) oktobar .12-31. kao i popis emitovanih interpretacija iz repertoara PI Zbirna poreska prijava za poreze po odbitku Obrasci PP OD. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu ("Sl. 111/2004) prethodnom mesecu Procenat od vrednosti primljenih uplata Čl.2011. ZDP 1. st.1.12. E nu robu preko granice S E Uplata naknade za Č dozvolu. Član 14. odnosno zvuka i slike (videograrepertoara PI me) ("Sl. Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI Emitovane snimljenih na komercijalne nosače zvuka interpretacije iz (fonograme). Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu ("Sl. markice u prethodnom tromesečju.1. br. 56/2005. 15. 70/2003. br.1-31. Poslovanje proizvođača i obrađivača duvana Član 7. 35. br. 129/2004) Član 3.KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA Obaveza proizvođača. glasnik RS".1.1-31. glasnik RS". 63/2006.1.decembar 2010. glasnik RS". Isplaćeni prihodi na koje se plaća porez po odbitku Član 41. 36.2011. 137/2004.1. 29/2005.2010.2.12-31. vodoprivrede i šumarstva dostave izveštaj o proizvodnji.12.1.1. Zakon i 95/2010) 5. odnosno za N odobrenje za priređivanje I igara na sreću i naknade za priređivanje klasičnih i posebnih igara na sreću Evidencija o zbiru dnevnog prometa po automatima . i 2.2. 62/2006. 75/2005.2011. obradi i prometu duvana za prethodno tromesečje Radiodifuzna organizacija dostavlja PI podatke o prihodima odnosno troškovima.1. 61/2005.2011. 5.12. stav 3. 10-11 11 . Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama ("Sl.dr. 1. 10. 54. 129/2004) Stanje brojčanika Ostvareni promet Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. br. 20/2009. 84/2002. 5. Evidencija o stanju mehaničkih i elektronskih brojčanika automata OBRAZAC SB Mesečni obračun ostvarenog prometa za svako uplatno-isplatno mesto kladionice . sa razdvojenim osnovama sticanja. vrsti podataka na markici i Vraćanje oštećenačinu i postupku odobravanja i izdavanja nih odnosno markica.2011. vođenja evidencija o odobrenim i neiskorišćenih izdatim markicama i obeležavanja cigareta i akciznih alkoholnih pića ("Sl.2. glasnik RS". Pravilnika o periodičnom deklarisanju roba u robe ("Sl. 85/2005 .2011.2011. i 55.2011. Zakona o duvanu ("Sl. Otpremljena ili dopremljena Član 7. zakon. br. 101/2005 i 90/2007 i 95/2010) 1.12-31. glasnik RS".1.2011. glasnik RS". 1. 23/2003. 80/2002. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice. 6/2008 i 119/2008) 1.12. glasnik RS". 84/2004. 61/2007. 55/2004. 72/2009 . 85/2005 . Ostvareni promet Član 3. Zakona o igrama na sreću ("Sl. stav 3. sa vidljivom oznakom serije i serijskim brojem markice Obaveza proizvođača i obrađivača duvana da Ministarstvu poljoprivrede.2010. glasnik RS".1-31.2010. br.12-31. glasnik RS".OBRAZAC MOP 5. 5. 129/2004) Član 4.OBRAZAC 1. markica 11/2005. 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.1. br.dr.dr. br.2011.2011. zakon i 53/10) Periodična deklaracija za M dopremljenu ili otpremlje. br. odnosno uvoznika da Ministarstvu finansija vrati oštećene odnosno oktobar neiskorišćene akcizne . 1.decembar 2010. PP OD-1 i PP OPJ-1 do PP OPJ-82) II T R O M E S E Č N I 15.2011.

o 1. 65/2006 . 63/2006 .odluka USRS.12.ispr. i drugih zabavnih programa . 44/2009 i 18/2010) i Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa ("Sl. 85/2005. stav 1. 65/2006 . privremenim i povremenim poslovima i drugi prihodi . br. 5/2009 i 107/2009). i 12. glasnik RS". glasnik RS". Zaključeni ugovori 15. 36/2009) 12 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 135/2004. zakon.2011.2011. 62/2006.ispr.2011. br. zakon.1. 5.1-31. br. br.2010.).90% Čl. 101/2005 . čl. na sreću u igračnicama (dostavlja se Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću) Organizacija koja sprovodi postupak prinudne naplate u obavezi je da svim sudovima nadležnim za sprovođenje stečajnog postupka dostavi obaveštenje (i da ga objavi 1.odluka USRS.dr. Porez od 12% do 20% i Bruto iznos dopr.dr.1.2010. 80/2002.1. 31/2009. 64/2004 . zakon.2011. glasnik RS". 62/2006.12. zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom .12-31.2011.1. i 86.12. 44/2009 i 18/2010).OBRAZAC 1. glasnik RS".12-31. naknade od 2% do 28. glasnik RS". Zakona o stečaju ("Sl. Član 280. 5.2011. br.12-31. Poslovanje Član 171. 107/2005 i 109/2005 .2011. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji izapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. tačka 2) Zakona o tržištu brokersko-dihartija od vrednosti i drugih finansijskih lerskog društva instrumenata ("Sl. 11. zabavne i narodne muzike 1. 5. broj 36/2009) u vezi sa članom 12. br.OBRAZAC PP OPJ 2 do PP OPJ 8) 5.1.OBRAZAC OZU Obaveza brokersko-dilerskog društva da Komisiji 1.ispravka) Član 7.2011. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS". Pravilnika o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara ("Sl.1.2011. M E S E Č N I 5..2011.2.2. ZMON . o zakupu nepokretnosti.1. za hartije od vrednosti dostavi izveštaj o svome poslovanju Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze 1.12. 104/2009)* 5.1. glasnik RS".1. 24/2001.2010. 10-11 . imovine. 135/2004. 31/2009. 34/2003. br.ispr.1-31. član 8. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. 35/2006) 5.2011. zakon.12-31. Ukupna naknada 31. u vezi sa članom 150.2.2010.1-31. u dnevnom listu i na svojoj internet strani) o pravnim licima sa njihove teritorije koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine Porez na dohodak na ostale prihode (ugovori o autorskom pravu..Priređivači igara 1.2010.dr. opreme i druge pokretne 1. 80/2002.12-31. 84/2004 dr. 80/2002 . 85.2011.12. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. član 4. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl.1. glasnik RS". ugovori o delu. 139/2004) Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa 1. 24/2001. glasnik RS". glasnik RS".1-31. glasnik RS". broj 47/2006) za tekući mesec Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom Član 24. br.2011. br. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Sl.Obrazac IOSI Zbirni mesečni obračun naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama .II KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA Član 108a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. 33/2010 i 48/2010 . 80/2002 .

pravna lica i preduzetnici I sa prometom većim od 20. 5/2005.ispr..2010. 10-11 13 .2011.1. 23/2003 . u smislu Zakona Promet dobara o porezu na dodatu vrednost. br. 10. vođenja evidencija o odobrenim i izdatim odnosno markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih alkoholnih pića pića ("Sl. 20/2009.. i 5.1. je status pretežnog izvoznika stekao u novembru Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog odnosno zatvorenog investicionog fonda na propisanom obrascu OIF.2010.ispr.dr. prijave za 55/2004.000. M E S E Č Porez na dodatu vrednost N . 10. 11/2005.12-31. stav 2.12. 63/2007 i 23/2008) Podnošenje zahteva Upravi za trezor za refakciju 1.2011.12. 1.dr.000. odnosno alkoholna pića 5. 3/2005.00 dinara za prethodnih 12 meseci i 1. i član 49. Zakona o porezu i usluga u na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS". glasnik RS". 10.12-31.1. 5. st. Član 4. na propisanom obrascu 1. u slučaju greške 61/2007.12-31.12.1-31.ispr. obračun PDV 62/2006 . glasnik RS". 29/2005.1. Član 17. 124/2004 i 27/2005) Samostalni član 47[s3] u vezi sa članom 40.2011. 1. 3. zakon i 53/2010) Poslednji rok za podnošenje Izmenjene poreske prijave .12-31. plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora najranije 10. 56/2005. br. Uvoz cigareta.2011. uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva.1. smatra pretežnim u inostranstvo prometom dobara u inostranstvo ("Sl. za cigarete.2010. Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo.. vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica. neiskorišćenim markicama 1. 63/2006 . Izveštaj o poslovanju Član 72. kalendarskom 84/2004. 80/2002. oštećenim i 1. 15/2009 i 76/2009) 10. dr. br.2. Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se. 61/2005 i 61/2007) mesecu 10. zakon. glasnik RS".2011.1. br. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 88/2005 i 108/2006) Refakcija plaćene akcize na dizel gorivo poljoprivrednog gazdinstva Član 7. 75/2005.dr.2011. iskorišćenim.2011.1. 70/2003. 85/2005 .ispr.12.2011. glasnik RS". normativima potrebnih količina za pogon traktora ("Sl. ZIF za prethodni mesec i Mesečni izveštaj o poslovanju društva za upravljanje za prethodni mesec.2011.12-31. 72/2009 .2.KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA II Evidencija o izdatim.2011. br. kao i oni koji otpočnu sa obavljanjem delatnosti u tekućoj godini Podnošenje obrasca PID PDV-1 uz poresku prijavu PPPDV za novembar ako 1.2011. Zakona poreskom postupku i poreskoj Podnošenje administraciji ("Sl. zakon.2010.1. 18% 8% Promet dobara Član 48. 86/2004 . obračunavaju i plaćaju PDV mesečno.2011. 137/2004. 10. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima ("Sl.2010. 61/2005. načinu i postupku ostvarivanja refakcije.2.1-31. zakona. izmene poreske 84/2002 .obrazac PPPDV decembar 2009. glasnik RS". br.12.1-31. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice.1. oni koji su se opredelili da 1.

glasnik RS". 24/2001.OBRAZAC MOPPNO 1. 10. br. glasnik RS".12-31. glasnik RS". Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja ("Sl.2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl.2010.1. 15.izda. 10. 4. do 6. 85/2005 . ili akontacione 43/2003.2. 3. br. ("Sl.2. 63/2009 . 62/2006. 84/2004 . 7/2005. Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi Visina ulaganja izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ("Sl. 61/2005.2011.2010. glasnik RS". (direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta) 10. glasnik RS".. 10.1-31. Zakona o porezu na dobit pravnih lica PDP za 2009.1. br. zakon. 19/2007.2011. 1. 1. 1.OBRAZAC PL .12-31. nose lokalne vlasti 1.1.12.12-31.1. 84/2004 i 18/2010) prijave PDP za 2010. 1.2011. br. br. 101/2007. drugom pravnom licu.OBRAZAC HOV4) 10. član 17. 53/2008 i 60/2009) Porez na dobit pravnih lica 1. 65/2006 . br.2011.dr. 40/2007. br.2010. Čl. Član 20. 64/2004 . 2. br.preduzetnici i lica koja su osnivači privrednih društava. Zakona o osiguranju ("Sl. zakon.2010.1-31. 85/2005. 44/2009 i uprave 18/2010) Čl.2. 80/2002.dr.1. 34/2003.ispr.2011.2011. 10-11 . glasnik RS".1.1-31. 31/2008.2011.2.2011.1-31. Pravilnika o načinu i sadržaju Isplaćene zarade izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima zaposlenima u za plate u budžetima jedinica lokalne samoupramesecu ve ("Sl.2011.2010. rešenja Poreske 80/2002. 15.1.2011.ispr. državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave 15.). zakon.dr.1-31.2011. 80/2002 .2011.2011. Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta ("Sl. 10. Porez na dohodak građana od samostalne delatnosti Doprinosi za socijalno osiguranje . 135/2004. 10.12.II KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA Mesečni izveštaj o ulaganju u dužničke hartije od vrednosti . 135/2004) i Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja ("Sl.odluka USRS. ako nisu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja u drugom preduzeću.12-31. zakon. 10. 101/2005 .1. glasnik RS".12-31.2011. 63/2006 .1-31.2011. 140/2004) Mesečni obračun poreza na premije neživotnog osiguranja . Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. br. br. 36/2009) 10% 1. 55/2004. 10. br. Član 118. član 4.12. 5/2009 i 107/2009). 70/2004. glasnik RS". Zakona o porezu na dohodak Na osnovu građana ("Sl.1.1. list grada Beograda".pod1. glasnik RS". Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl.dr. 15.2011.1. nerezidenti . Na osnovu rešenja Poreske uprave i rasta prosečne 35. čl.odluka US i 107/2009). vaoci rezidenti i 1. i 11.12.2010.2011.12.12. 25/2001. glasnik RS".2011. 37/2004.2.1. 87/2009) Član 7.80% mesečne bruto zarade iz prethodnog kvartala 14 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 8/2010) Godišnja naknada za korišćenje građevinskog zemljišta plaća se u mesečnim iznosima 1. i 5.12-31.1.odluka USRS. 10% Na osnovu konačne poreske prijave Član 67. 107/2005 i 109/2005 . 5% Zaključeni ugovori M E S E Naknada za korišćenje Č građevinskog zemljišta N I Izveštaj o izvršenim rashodima za plate u mesecu .

26/2001.1.12-31.2011.12-31. stav 1.2011. Pravilnika o bližim uslovima. broj 51/2005) Član 110. 2.12. godine u visini od 5% od maloprodajne cene svake M fiskalizovane fiskalne kase E S Komunalna taksa za 1. 72/2009 i 81/2009 .1. Sredstva obezbeđenja za Član 24. br.12. 15. socijalno osiguranje iz i na 1.12-31. držanje i nošenje dobara ("Sl.1-31. uplatom za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije ("pripejd" korisnici).12.2011. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl.2010. Refakcija plaćene akcize na ostale derivate nafte Isplaćena zarada ili obračunati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje Član 4. uprave ili br.12-31.2011. glasnik RS".2010.2011. 10% Porez na upotrebu mobilnog telefona plaća se: za vreme trajanja pretplatničkog odnosa za usluge mobilne Član 10.2011.1.KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA II Davalac usluga mobilne telefonije. E isticanje firme i naknada za uređivanje građevinskog 1. na propisani uplatni račun javnih prihoda. stav 2. Zakona o radu ("Sl.1. odnosno obračun i uplata doprinosa za obavezno 1. Zakona o fiskalnim kasama proizvođače ("Sl.12. 61/2005.) odluke Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da deponuje sredstva na rok od dve 1.2011. 43/2004 i 31/2009) korisnici). 18.1. glasnik RS". 10-11 15 . tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe ("Sl. refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte Krajnji rok za isplatu zarada za prethodni mesec.2011. br.2010. Č 3) N zemljišta I Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da Poreskoj upravi . naplaćen u prethodnom mesecu.2. Zakona o porezima na telefonije upotrebu. njihovim maloprodajnim cenama i iznosu deponovanih sredstava Podnošenje zahteva Poreskoj upravi za 1.12-31. 15.ispr. 61/2005 i 54/2009) i član 51. načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9.12. broj 135/2004) fiskalnih kasa 20. dana u mesecu.2011.1.12-31. i 3.1-31. 80/2002. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 1. stav 5. najnižu osnovicu ako poslodavac nema sredstva za isplatu zarada 15. broj 135/2004) fiskalnih kasa Na osnovu Odluka o lokalnim i komunalnim taksama i rešenja Poreske Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl.1. glasnik RS". uplaćuje porez na upotrebu mobilnog telefona. 84/2004.1. 62/2006 i 5/2009) 30.12. glasnik ("postpejd" RS".2010. glasnik RS".2010.2010. 28. glasnik RS". Sredstva obezbeđenja za Član 24. do 15. br. Zakona o fiskalnim kasama proizvođače ("Sl.2. glasnik RS". 24/2005.2011.Centrala dostavi kumulativne podatke o broju fiskalizovanih 1. fiskalnih kasa po tipu i modelu. 15. st.

isplate glasnik RS".1.2011.1-31. decembra 2011.1. 12. Napomena: Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika. i 108. u skladu sa odredbama člana 91.1. zakon. br.1-31. 3) i 4) Zakona o akcizama stopom rasta cena na malo u periodu jun-decembar 2009. kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi. 20. Boravišna taksa za svaki dan Čl. godine) do 31. 4) Izveštaj se sačinjava u SAD dolarima prema zvaničnom srednjem kursu SAD dolara poslednjeg dana izveštajnog perioda. 101/2005 . godine. br. godine. i 12a Zakona o akcizama stopom rasta cena na malo u 2009. 57/2004. za velike poreske obveznike je dan isplate. * Od dana početka primene Zakona o stečaju (23. 1. Odluke o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna Sve gotovinske lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost ("Sl. 114/2005.1. godine ("Sl.2011. Zakona o turizmu ("Sl.12. glasnik RS".12-31 . glasnik RS". 16. člana 40a stav 1. 45/2007. 43/2003. a najkasnije dva dana od dana isplate. stav 1. glasnik boravka u RS". 16.1-15.2010. 10-11 . stav 1. 9.1. 3/2010). tačka 3) i čl.obrasci PP OD i PP OPJ. tačka 2) i člana 40g stav 1.20 ili uvoz din.2011. Zakona o akcizama ("Sl.2011. broj 36/2009 i 88/2010) ugostiteljskom objektu S V A K O D N E V N I 1) 2) Obaveštenje Poreske uprave o pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost o isplatama gotovog novca preko 1.1.2.62 u promet do 222. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. tač.000. 3) Pravna lica i preduzetnici plaćaju za prethodni mesec . 1). 30% ili Stavljanje od 14.12.1. 15. 33/97 i 31/01). 3/2010) P E T N A Akciza1) E S T O D N E V N I Boravišna taksa 16. 135/2004. 1. januar 2010. 43/2004. Rok za podnošenje zbirnih poreskih prijava za porez po odbitku . 5. odredbe čl. 16 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. br. odnosno člana 9. pod a) Zakona o platnom prometu) 1.1. 150-154. kao i na zarade. do 14.1. 31. pomeraju na prvi naredni radni dan. 80/2002. decembra 2010. Zakona o akcizama stopom rasta cena na malo u periodu jun-decembar 2009. tačka 10.2011. Usklađeni dinarski iznosi akciza na cigarete iz člana 40a stav 1.2010. 61/2007. godini. tač.2011.II KALENDAR PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH OBAVEZA Čl.2011. 2) i 4).1-15. 73/2001.2010.dr. glasnik RS". Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. godine ("Sl. 15. 103.2011. tog zakona primenjivaće se na pravna lica koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od tri godine.do 15.2011. stav 2. godine primenjivaće se na pravna lica koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine. 46/2005.300. br. 55/2004.00 dinara (banke iz člana 2. br. 5/2009 i 31/2009). Svakodnevno Tačka 3. list SRJ”. 22/2001.12-31 . 72/2003. a od 1 januara 2010 godine do 31. 12/2008 i 11/2010) Usklađeni iznosi akciza primenjuju se od 23.

za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora ili sa Republikom Srbijom. 582/2006. 86/2004 . ako je ta dobra ili usluge neposredno platio davalac donacije. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. 140/2004. potpisuje. pod uslovom da je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. odnosno Republikom Srbijom. GODINE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA "Sl.. stav 1. propisani su način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja iz člana 21a stav 1. 10-11 O neće plaćati troškovi poreza. 4) stranom licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu (dalje: strano lice). glasnik RS”. 61/2005 i 61/2007 . odnosno licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane lica sa kojim je zaključen ugovor o donaciji (dalje: implementarni partner). 112/2006 i 63/2007 . br. 124/2004. Prema odredbama člana 21a stav 1. 3) i 4) Pravilnika. glasnik RS”. 84/2004. 27/2005. odnosno korisnika dobara i usluga iz tačke 3) ovog stava (dalje: korisnik donacije).dalje: Zakon) kojim je propisano da se PDV ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora. a koje je.dalje: Pravilnik) poresko oslobođenje iz člana 24. odredbama člana 21v Pravilnika je propisano da potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije u ovim slučajevima popunjava. odnosno stranom licu angažovanom na realizaciji projekta. overava i izdaje ovlašćeno lice nadležnog organa. br. neposredno data korisniku za finansiranje određenog projekta u Republici Srbiji. kao i korisniku dobara ili usluga koji su predmet ugovora o donaciji. 99/2010 vaj pravilnik donet je pre svega sa ciljem da se na drugačiji način uredi postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja kod prometa dobara i usluga čija se nabavka finansira sredstvima donacije. 54/2005. od strane korisnika novčanih sredstava. 68/2005. Radi se o poreskom oslobođenju iz člana 24. kada se taj promet vrši neposredno korisniku donacije. Zbog organizacionih promena u organu uprave (Ministarstvo 17 . glasnik RS". dobijenim na osnovu ugovora o donaciji koji je zaključen sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora. angažovano na realizaciji projekta koji je predmet donacije.ispr. 3) korisniku novčanih sredstava koja su predmet ugovora o donaciji. Između ostalog. stav 1. br. od strane davaoca donacije ili implementarnog partnera. tač.POREZ NA DODATU VREDNOST III IZMENE PROPISA O PDV KOJE SU DONETE U DECEMBRU 2010. obveznik može da ostvari ako promet dobara i usluga neposredno vrši: 1) licu sa kojim je zaključen ugovor o donaciji. 2) licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane implementarnog partnera (dalje: podimplementarni partner). odnosno Republikom. ako su ta sredstva. tačka 16a) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. • Odredbama člana 21v Pravilnika. tačka 16a) Zakona. a tim ugovorom je predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza.

Potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije. kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika menjaju se odredbe člana 2. odnosno korisnici donacije imaju obavezu da dostave Poreskoj upravi određenu dokumentaciju. pored računa i prevoznog dokumenta. i 4. 3) prevozni dokument za izvršene usluge prevoza. već ovlašćeno lice korisnika donacije. Pravilnika je propisano da kao dokaz da je vrednost ovih usluga sadržana u osnovici za obračun PDV kod uvoza dobara služi dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova. kojim se smatrao račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa Zakonom. overi sva tri primerka potvrde o poreskom oslobođenju. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika. nakon stupanja na snagu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika neće izdavati ovlašćeno lice nadležnog organa (Ministarstva finansija. bilo je neophodno na drugačiji način urediti taj postupak. Pravilnika kojima je propisano koje dokaze treba da poseduje obveznik da bi ostvario poresko oslobođenje za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara. i 2. bilo je neophodno u članu 21a Pravilnika izmeniti st. • Odredbama člana 1. a koja je izdata u skladu sa carinskim propisima. Iz tog razloga se pristupilo izmeni člana 2. Kao što vidimo. a pre svega radi usklađivanja sa pomenutim organizacionim promenama i napred navedenim izmenama postupka. • Odredbama člana 3.III POREZ NA DODATU VREDNOST finansija) koji je bio nadležan za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju. odredbom člana 5. i člana 7. 3) i 4) Pravilnika. a za usluge prevoza prevozni dokument za te usluge. tačka 1) Zakona. 10-11 18 . Kao dokaz za ostvarivanje poreskog oslobođenja za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom (odnosno kao dokaz da je vrednost ovih usluga uračunata u osnovicu za obračun PDV pri uvozu dobara). tač. izdat u skladu sa Zakonom.„Troškovi koji se uračunavaju u poresku osnovicu. izdata u skladu sa carinskim propisima. To znači da će se na osnovu deklaracije o stavljanju robe u slobodan promet moći utvrditi da li je vrednost prevoznih i ostalih usluga koje su povezane sa uvozom dobara uračunata u osnovicu za obračun PDV kod uvoza dobara i u slučaju kada nije uračunata u carinsku vrednost (u Rubrici 44.Centrali na overu. Odredbom člana 2. propisano je da se u članu 21b stav 3. dopunjuje i odredba člana 21g Pravilnika kojom je propisana obaveza Poreske uprave da vodi evidencije. (član 2. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika. U praktičnoj primeni ove odredbe javile su se određene poteškoće jer u mnogim slučajevima ovi dokumenti nisu bili dovoljan dokaz da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi da je vrednost neke usluge koja je povezana sa uvozom dobara uračunata u osnovicu za obračun PDV kod uvoza dobara. člana 6. da pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije dostavi Poreskoj upravi . stav 2. odnosno Poreske uprave). članu 21đ stav 2. 2. Pravilnika i propisano da kao dokazi za ostvarivanje predmetnog poreskog oslobođenja služe: 1) overena kopija deklaracije o stavljanju robe u slobodan promet u kojoj je navedena vrednost sporednih troškova. kao i implementarni partneri. overava i izdaje ovlašćeno lice korisnika donacije. tačka 5). sadržina potvrde i obaveza Poreske uprave da. iz člana 24. kao i za sprovođenje nekih drugih radnji u postupku ostvarivanja navedenih poreskih oslobođenja. Jedinstvene carinske isprave. tačka 6) i stav 4. Propisuje se da potvrdu o poreskom oslobođenju popunjava. podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije sa deponovanim potpisima tih lica. zatim obaveza korisnika donacije.Centrali otisak pečata. kao i članu 21z stav 2. potpisuje. pod šifrom V81 . odnosno stranog lica. izdata u skladu sa carinskim propisima. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza (dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika) menja se član 21v Pravilnika i drugačije se uređuju način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja iz člana 21a stav 1. odnosno stranog lica. nakon izvršenih potrebnih provera. 2) račun ili drugi dokument koji služi kao račun. u tri primerka i dostavlja Poreskoj upravi . u roku od 15 dana od dana nastanka promene. U tom smislu se. potrebno je osim računa i prevoznog dokumenta za izvršene usluge prevoza posedovati i overenu kopiju deklaracije o stavljanju robe u slobodan promet u kojoj je navedena vrednost sporednih troškova. osnovna izmena se sastoji u tome da kao dokaz za ostvarivanje poreskog oslobođenja. 1. stav 1.Razlog za ove izmene je taj što navedene odredbe Pravilnika nisu dovoljno prePoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. tačka 6) Pravilnika reči: „datum i iznos uplaćenih avansnih sredstava” zamenjuju rečima: „iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena”. služi overena kopija deklaracije o stavljanju robe u slobodan promet u kojoj je navedena vrednost sporednih troškova. nakon stupanja na snagu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika. st. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika) i precizirati da republički organ čiji je funkcioner zaključio ugovor o donaciji u ime Republike Srbije. 3. Pored toga. a ne uračunavaju se u carinsku vrednost”). tačka 5). tačka 5) i stav 3. koje je kao takvo prethodno prijavljeno Centrali Poreske uprave Članom 4.

godine: „. 21a Pravilnika). Povodom tumačenja ove odredbe u neposrednoj primeni Zakona. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika je propisano da se ugovori o donaciji i druga dokumentacija koji su Poreskoj upravi dostavljeni u skladu sa Pravilnikom. tako da se poresko oslobođenje iz člana 25. najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave. • UTVRĐIVANJE UKUPNOG PROMETA DOBARA I USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST akonom o porezu na dodatu vrednost („Sl.. . • Odredbom člana 9. podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. imajući u vidu da se potvrda za poresko oslobođenje izdaje pre nastanka poreske obaveze (odnosno da obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga.000. stav 2. kao sporno. između ostalog odnosi i na usluge ishrane dece u predškolskim ustanovama.datum početka obavljanja delatnosti koja podleže PDV. odnosno koji prima avans za budući promet dobara i usluga. 16a) . Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika dodaje se novi član 21l kojim se propisuje obaveza da se. • Odredbom člana 8.16v) Zakona. između ostalih i u Mišljenju br. koja je neophodni uslov za ostvarivanje poreskog oslobođenja prilikom vršenja prometa licu sa kojim je zaključen ugovor o donaciji ili licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije (u smislu čl.000 dinara.. stav 1. godine. tač. • Odredbom člana 11. obveznik PDV u evidencionoj prijavi.obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.2. tač. br.000. u delu 2. obračunava i plaća PDV. 2011.000 dinara. 1.9. 86/2004 . pod rednim brojem 2. Obrasca EPPDV. 12) i 13) Zakona. • Odredbom člana 10. pojavilo se nekoliko pitanja.ispr. Odredbom člana 38. da bi ostvario poresko oslobođenje). 61/2005 i 61/2007 . u cilju sprovođenja postupaka za ostvarivanje poreskih oslobođenja iz člana 24. 413-00-1605/2008-04 od 1. mora posedovati potvrdu o poreskom oslobođenju u momentu nastanka poreske obaveze. 10-11 Z Po ovom pitanju Ministarstvo finansija zauzelo je stav.000. ugovori i druga dokumentacija dostavljaju Poreskoj upravi na srpskom jeziku. potvrda o poreskom oslobođenju. vodi evidenciju. S obzirom na to. odnosno podnošenja zahteva za njeno izdavanje avansna sredstva još uvek nisu uplaćena). glasniku Republike Srbije”. kao i da ostvaruje Zakonom zagarantovana prava? Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. • Od kojeg momenta obveznik ima obavezu da obračunava i plaća PDV i ispunjava druge obaveze utvrđene Zakonom. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika predviđa se da ovaj pravilnik stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sl. glasnik RS”. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika precizirana je odredba člana 24.POREZ NA DODATU VREDNOST III cizne.” 19 . a ne i iznos tih sredstava koja su uplaćena (jer u momentu izdavanja potvrde. ne dostavljaju ponovo. može da sadrži samo iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena. odnosno 4.... izdaje račune.000 dinara dužan da. dužan je da. 84/2004. odnosno zahtev za izdavanje potvrde o poreskom oslobođenju. pri čemu u ovom slučaju.2008. a da poreska obaveza nastaje danom izvršenja prometa ili danom naplate avansnih sredstava. počev od dana koji sledi danu u kojem je ostvario ukupan promet veći od 4.000 dinara. stav 1. ispunjava sve obaveze propisane Zakonom .000. treba da navede dan koji sledi danu u kojem je ostvario ukupan promet veći od 4. Zakona propisano je da obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4. Pravilnika.dalje: Zakon) određuje se iznos ukupnog prometa dobara i usluga kao relevantna činjenica za nastanak određenih prava i obaveza obveznika. podnosi poreske prijave i drugo.da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu do isteka roka za predaju periodične poreske prijave (10 dana po isteku tekućeg poreskog perioda).

III

POREZ NA DODATU VREDNOST

• Do kojeg roka je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.000.000 dinara a manji od 20.000.000 dinara, dužan da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu, s obzirom da su se pojavila različita tumačenja za koji poreski period ovaj obveznik obračunava i plaća PDV (mesečno ili tromesečno) pa samim tim i različita tumačenja u pogledu prvog roka za predaju periodične poreske prijave? Ministarstvo finansija je u Mišljenju br. 413-001713/2008-04 od 10.10.2008. godine, zauzelo stav da je za ove obveznike poreski period kalendarsko tromesečje. Saglasno odredbi člana 33. stav 3. Zakona, mali obveznik, koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 2.000.000 dinara, može se opredeliti za obavezu plaćanja PDV na početku kalendarske godine podnošenjem prijave za PDV (dalje: evidenciona prijava) nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuće godine. Odredbom člana 34. stav 5. Zakona propisano je, da poljoprivrednik može da se na početku kalendarske godine opredeli za obavezu plaćanja PDV, podnošenjem evidencione prijave nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuće godine, pod uslovom da je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga u iznosu većem od 2.000.000 dinara. Iz navedenih zakonskih odredaba se zaključuje da pravo malog obveznika, odnosno poljoprivrednika, da se na početku kalendarske godine opredeli za obavezu obračunavanja i plaćanja PDV, zavisi od iznosa ukupnog prometa dobara i usluga (ostvarenog ili procenjenog). Takođe, a u skladu sa odredbom člana 38. stav 2. Zakona, evidencionu prijavu podnosi i obveznik koji pri otpočinjanju obavljanja delatnosti proceni da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 4.000.000 dinara. Obaveza, odnosno pravo obveznika (lica iz člana 8. i člana 9. stav 2. Zakona) da podnese evidencionu prijavu zavisi od iznosa ukupnog prometa dobara i usluga koji je ostvario u prethodnih 12 meseci (odnosno koji procenjuje da će ostvariti u narednih 12 meseci). Vrednost ukupnog prometa dobara i usluga za mogućnost opredeljenja za obavezu plaćanja PDV, odnosno za obavezno evidentiranje za PDV, iz čl. 33, 34. i 38. Zakona, utvrđivala se u iznosu od 1.000.000 dinara, odnosno 2.000.000 dinara, zaključno sa 31.12.2007. godine, dok se od 1.1.2008. godine, prema odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

(„Sl. glasnik RS”, br. 61/2007), vrednost ukupnog prometa utvrđuje u iznosu: • od 2.000.000 dinara za mogućnost opredeljenja za obavezu plaćanja PDV, • odnosno 4.000.000 dinara za obavezno evidentiranje za PDV. Po službenoj dužnosti, a po sprovedenom postupku, nadležni poreski organ izvršiće brisanje obveznika iz evidencije za PDV, ako je ostvario ukupan promet u prethodnoj kalendarskoj godini manji od 2.000.000 dinara (član 39. stav 2. Zakona). Obaveza nadležnog organa da izvrši brisanje obveznika PDV iz evidencije za PDV, zavisi od iznosa ukupnog prometa dobara i usluga koji je je taj obveznik ostvario u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pojam ukupnog prometa dobara i usluga
Jedina zakonska odredba koja bliže određuje ukupan promet dobara i usluga je odredba člana 33. stav 1. Zakona, kojom je propisano da lice čiji ukupan promet dobara i usluga, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti (dalje: ukupan promet) u prethodnih 12 meseci nije veći od 4.000.000 dinara, odnosno ako pri otpočinjanju obavljanja delatnosti proceni da u narednih 12 meseci neće ostvariti ukupan promet veći od 4.000.000 dinara (dalje: mali obveznik), ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga. Ovom zakonskom odredbom je propisano da se u ukupan promet dobara i usluga ne uračunava promet opreme i objekata za vršenje delatnosti. U skladu sa odredbama člana 2. Pravilnika o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 67/2005), oprema za vršenje delatnosti jeste dobro pojedinačne vrednosti najmanje 500.000 dinara, bez PDV, koje ima karakter opreme, čiji je vek upotrebe duži od jedne godine, a koje se koristi ili će se koristiti za vršenje delatnosti, a objekti za vršenje delatnosti jesu objekti iz zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, a koji se koriste ili će se koristiti za vršenje delatnosti. Opremom za vršenje delatnosti smatra se dobro: • koje ima pojedinačnu vrednosti najmanje 500.000 dinara, bez PDV; • koje ima karakter opreme; • čiji je vek upotrebe duži od jedne godine; • koje se koristi ili će se koristiti za vršenje delatnosti. Objekti za vršenje delatnosti su objekti u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja kao i ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, bez obzira
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

20

POREZ NA DODATU VREDNOST

III

na njihovu vrednost, ako se koriste ili će se koristiti za vršenje delatnosti. Svi navedeni uslovi moraju biti ispunjeni da bi se dobro smatralo opremom za obavljanje delatnosti, odnosno da bi se objekat smatrao objektom za obavljanje delatnosti. Naknada za promet ovih dobara (opreme i objekata za vršenje delatnosti) ne uračunava se u ukupan promet dobara i usluga bez obzira što je promet tih dobara oporeziv PDV. Međutim, ova odredba Zakona nije dovoljna za precizno definisanje ukupnog prometa dobara i usluga, te se u neposrednoj primeni Zakona pojavilo niz spornih pitanja o tome šta se sve uračunava u iznos ukupnog prometa dobara i usluga.

Iznosi koji se uračunavaju u ukupan promet dobara i usluga
U ukupan promet dobara i usluga uračunava se naknada za promet dobara i usluga koji se smatra predmetom oporezivanja PDV. Ovo pravilo ima izuzetaka, jer, kao što je navedeno, naknada za promet opreme i objekata za vršenje delatnosti se ne uračunava u ukupan promet, i u slučaju kada je ovaj promet predmet oporezivanja PDV. Takođe, u ukupan promet se uračunavaju i neki iznosi koji ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga, kao što je npr. osnovica za obračun PDV kod prometa dobara i usluga bez naknade koji je predmet oporezivanja PDV.

Naknada za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV
Odredbom člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. Iako je odredbama čl. 4. i 5. Zakona propisano šta se smatra prometom dobara i usluga, a čl. 11. i 12. Zakona šta se smatra mestom prometa dobara i usluga, u neposrednoj primeni Zakona, u mnogim pojedinačnim slučajevima postavilo se pitanje da li neki novčani iznos predstavlja naknadu za promet dobara ili usluga koji je oporeziv PDV, da li se taj iznos iskazuje u poreskoj prijavi poreza na dodatu vrednost (Obrazac PPPDV), kao i da li se taj iznos uračunava u ukupan promet dobara i usluga. Takođe treba imati u vidu da se naknada za promet dobara i usluga ne izražava uvek u novčanom iznosu već u obliku prometa dobara i usluga, u kojem slučaju se osnovica za obračun PDV utvrđuje u skladu sa odredbom člana 17. stav 4. zakona, i taj iznos se iskazuje u poreskoj prijavi i uračunava u ukupan promet. Naknada za isporuku dobara na lizing uračunava se u ukupan promet dobara i usluga, s obzirom da se predaja dobra (predmeta lizinga) primaocu lizinga
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

(kod ugovora o lizingu kojim je predviđen otkup predmeta lizinga) smatra prometom dobara u smislu člana 4. stav 3. tačka 2) Zakona, odnosno prometom usluga u smislu člana 5. Zakona (kod ugovora o lizingu kojim nije predviđen otkup predmeta lizinga) koji je oporeziv PDV. Primljena sredstva (novčana ili neka druga) po osnovu ugovora o sponzorstvu smatraju se naknadom za promet usluge koja je oporeziva PDV i uračunavaju se u ukupan promet dobara i usluga. Sponzorstvom se smatra i svaki vid reklamiranja davaoca sredstava i ako se to formalno ne vrši na osnovu ugovora o sponzorstvu već na primer na osnovu ugovora o donaciji ili ugovora o finansiranju projekta i sl. Subvencije koje u suštini predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga uračunavaju se u ukupan promet (npr. novčana sredstva koja primaju javna preduzeća iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a koja u suštini predstavljaju naknadu za promet komunalnih usluga koje to javno preduzeće vrši u javnom interesu, uračunavaju se u ukupan promet). Međutim, subvencije koje po svojoj prirodi ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga, kao što je na primer subvencija koja se daje javnom preduzeću da bi se obezbedilo njegovo normalno funkcionisanje i isplata zarada zaposlenima, ne uračunava se u ukupan promet dobara i usluga. Kamata koju prodavac obračunava i naplaćuje od kupca kod prodaje dobara na rate uračunava se u osnovicu za obračun PDV za promet predmetnog dobra, odnosno i u ukupan promet dobara i usluga prodavca. Međutim, neke druge vrste kamata, koje po svojoj prirodi ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara i usluga (npr. zatezna kamata) ne uračunavaju se u ukupan promet obveznika.
„...osnovicu za obračun PDV čini ukupna naknada koju isporučilac dobara prima ili treba da primi, a u koju se uračunava i iznos ugovorene kamate koju isporučilac dobara zaračunava primaocu bez PDV, s obzirom na to da ova vrsta kamte predstavlja deo naknade za promet dobara.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-001859/2007-04 od 16.1.2008. godine).

Naknada koju obveznik naplaćuje kao razliku u ceni po osnovu klizne skale uračunava se u osnovicu za obračun PDV i u ukupan promet dobara obveznika.
„...naknada koja se naplaćuje kao razlika u ceni po osnovu klizne skale uključuje se u poresku osnovicu za obračun PDV za pružene komunalne usluge održavanja puteva.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-00409/2005-04 od 4.8.2005. godine).

21

III

POREZ NA DODATU VREDNOST

Posredničke provizije (naknade za promet usluga posredovanja) kod prometa usluga posredovanja koje su predmet oporezivanja PDV, uračunavaju se u ukupan promet. Provizija (naknada) koju menjačnica ostvari pri otkupu i prodaji efektivnog stranog novca i čekova građana, naknada koju ostvari od Narodne banke Srbije po osnovu prodaje otkupljene efektive i čekova građana, kao i naknada koju ostvari za promet drugih usluga koje su predmet oporezivanja PDV (bez obzira da li su oslobođene PDV), uračunava se u ukupan promet menjačnice. Međutim, u ukupan promet menjačnice ne uračunava se prihod koji menjačnica ostvari po osnovu kursnih razlika, pošto se ovaj prihod ne smatra naknadom za promet dobara i usluga. Iznosi koje obveznik naplaćuje u svoje ime, a za tuđ račun uračunavaju se u ukupan promet, iako obveznik prenosi te iznose licu u čiji račun ih je naplatio.

- dalje: Uredba), na ovaj promet se ne obračunava i ne plaća PDV, ali to ne znači da se ovaj promet ne smatra predmetom oporezivanja PDV, jer se prema odredbama člana 11. Zakona smatra da je ovaj promet izvršen na teritoriji Republike Srbije. Pre bi se moglo reći da se radi o oslobođenju sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Radi se o posebnom režimu primene Zakona, a prema odredbi člana 61. kojom je propisano da će Vlada Republike Srbije urediti izvršavanje ovog zakona na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Naknada za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog prometa
Naknada za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog prometa uračunava se u ukupan promet dobara i usluga. Ova naknada iskazuje se na polju 002 Obrasca PPPDV. Međutim, naknada za promet objekata iz člana 25. stav 2. tačka 3) - promet objekata koji se ne smatra prvim prenosom prava raspolaganja, ne iskazuje se u poreskoj prijavi i ne uračunava se u ukupan promet dobara i usluga. Na promet ovih objekata plaća se porez na prenos apsolutnih prava. Po ovom pitanju je Ministarstvo finansija dalo Mišljenje br. 413-00-1805/2007-04 od 18.12.2007. godine: „...stanovi koji su izgrađeni pre 1.1.2005. godine, nisu predmet oporezivanja PDV, pa se podaci o prometu ovih stanova ne iskazuju u Obrascu PPPDV...” Naknada za promet svih drugih dobara i usluga iz člana 25. Zakona, kao što je naknada za promet usluga osiguranja i reosiguranja, naknada za promet zemljišta (iako se za ovaj promet plaća porez na prenos apsolutnih prava), promet usluga davanja u zakup stanova i dr., uračunava se u ukupan promet dobara i usluga. Kamate na novčane pozajmice i kredite iskazuju se na polju 002 Obrasca PPPDV i uračunavaju se u ukupan promet dobara i usluga.
„...kada obveznik PDV za promet usluge davanja novčane pozajmice na osnovu zaključenog ugovora o zajmu ostvaruje naknadu (kamatu), podatak o iznosu naknade (kamate) iskazuje se u delu I Obrasca PPPDV, pod rednim brojem 2 u polju 002.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-001208/2006-04 od 24.10.2006. godine).

Naknada za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Naknada za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza uračunava se u ukupan promet dobara i usluga obveznika. Ova naknada iskazuje se na polju 001 Obrasca PPPDV. Moraju biti ispunjeni svi uslovi iz člana 24. Zakona i Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS”, br. 124/2004, 140/2004, 27/2005, 54/2005, 68/2005, 58/2006, 112/2006 i 63/2007), da bi ovaj promet bio oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Ako svi propisani uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja nisu ispunjeni, promet ovih dobara i usluga je oporeziv PDV, a naknada za taj promet se iskazuje na polju 003 ili 004 Obrasca PPPDV. Međutim, ovo ne utiče na uključivanje naknade za ovaj promet u ukupan promet obveznika - i u jednom i u drugom slučaju iznos naknade se uključuje u ukupan promet i to u poreskom periodu kada je promet izvršen, bez obzira da li je obveznik u tom poreskom periodu ostvario pravo na poresko oslobođenje, odnosno pribavio sve potrebne dokaze (ako nije pribavio sve potrebne dokaze promet je oporeziv i po tom osnovu se uključuje u ukupan promet). U ukupan promet dobara i usluga uključuje se i naknada za promet dobara koja se otpremaju na teritoriju AP Kosovo i Metohija. Naime, ako su ispunjeni svi uslovi propisani Uredbom o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Sl. glasnik RS”, br. 15/2005

Budžetski korisnici (kao što su škole, bolnice, socijalne ustanove i sl.), iznos novčanih sredstava koja dobijaju iz budžeta za obavljanje delatnosti (obrazovanja, zdravstvene ili socijalne zaštite i dr.) iskazuju u polju 002 Obrasca PPPDV i ovaj iznos se uračunava u ukupan promet dobara i usluga ovih obPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

22

413-00-02526/2005-04 od 20. ovaj promet nije predmet oporezivanja PDV. Dakle. u navedenim slučajevima. br.2. u ime i za račun operatera mobilne telefonije. odnosno na osnovu kojeg nastaje obaveza podnošenja evidencione prijave nadležnom poreskom organu. iznosi koje špediter plaća u ime i za račun komitenta. socijalnog staranja i dr. a samim tim ni u iznos ukupnog prometa na osnovu kojeg advokat može da se opredeli za plaćanje PDV. 1. st.9. smatra naknadom za promet usluga i uračunava u ukupan promet bez obzira da li se sredstva prenose iz budžeta Republike Srbije ili budžeta jedinica lokalne samouprave ili autonomne pokrajine (u navedenom mišljenju reč je samo o sredstvima iz budžeta Republike Srbije).2005. utoliko koliko utiču na izmenu osnovice za obračun PDV (Mišljenje Ministarstva finansija. Ako se iz bilo kojeg razloga izmeni osnovica za obračun dobara. ne uračunavaju se u ukupan promet špeditera. ispravi u skladu sa izmenom.). U svim navedenim slučajevima osnovica za obračun PDV se utvrđuje u skladu sa odredbama člana 18.2009. Promet dobara bez naknade. da ako se izmeni osnovica za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV. koji za promet dobara i usluga (npr. super rabat. Zakona. stav 1. 10-11 Iznosi koje naplaćuje obveznik koji se bavi prometom usluga prodaje elektronskih dopuna za mobilne telefone krajnjim korisnicima. ne uračunavaju se u osnovicu za obračun PDV. utiču na ukupan promet kao korektivna stavka. izvrši ispravku PDV koji duguje po tom osnovu. ovi iznosi se uračunavaju u ukupan promet dobara i usluga obveznika.. kao i uzimanje i upotreba dobara koja su deo poslovne imovine obveznika i pružanje usluga bez naknade za lične potrebe osnivača. godine).POREZ NA DODATU VREDNOST III veznika. Osnovica za promet dobara i usluga bez naknade Isporuka dobara i usluga bez naknade. „. kao i iskazani rashod iznad količine koji se utvrđuje aktom Vlade. u ukupan promet uračunavaju iznos budžetskih sredstava koji im je po osnovu obavljanja prometa dobara i usluga prenet iz budžeta Republike Srbije. U ukupan promet ovog obveznika uračunava se samo iznos naknade koji naplaćuje za promet usluge prodaje elektronskih dopuna. Zakona. Naknadni popusti u ceni. U suprotnom. Zakona. odnosno izmene osnovice za obračun PDV i do izmene ukupnog prometa.) ostvaruju naknadu iz budžeta Republike Srbije. zaposlenih i drugih lica i iskazani rashod iznad količine koja se utvrđuje aktom Vlade. Samom izmenom naknade.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. u skladu sa odredbom člana 17. uzimanje i upotreba dobara koja su deo poslovne imovine obveznika za lične potrebe osnivača. stav 4. Boravišna taksa koju ugostitelj naplaćuje od gostiju u ime i za račun jedinice lokalne samouprave. s obzirom da se ovi novčani iznosi smatraju naknadom za promet usluga koji vrše. a koje mu komitent naknadno refundira. br.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. obveznik je dužan da. 413-00339/2005-04 od 9. a koji advokat naplati u ime i za račun stranke i prenese stranci u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu. ne uračunava se u osnovicu za obračun PDV za izvršeni promet dobara i usluga. „. obrazovanja. odnosno osnovice za obračun PDV dolazi i do izmene ukupnog prometa dobara i usluga tog obveznika. 413-001318/2009-04 od 12. s obzirom da ne predstavljaju 23 . stav 3. Ovi iznosi se ne uračunavaju u ukupan promet dobara i usluga obveznika. godine ili br.. s obzirom na to da se ova budžetska sredstva smatraju naknadom za izvršeni promet.korisnici budžetskih sredstava (npr. stav 4. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. smatraju predmetom oporezivanja pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove mogao odbiti u potpunosti ili srazmerno. celokupan iznos se uračunava u ukupan promet tog obveznika.2005. obveznik koji je isporučio dobra ili usluge dužan je da iznos PDV. tačka 2) Zakona. br. kasa skonto i sl. Kod prometa špediterskih usluga. Treba napomenuti da se iznos budžetski sredstava. godine). dovode do izmene naknade za promet dobara i usluga. u skladu sa odredbama člana 21. smatraju se predmetom oporezivanja PDV. Iako se iznos osnovice za obračun PDV za promet dobara i usluga bez naknade i za svaki drugi promet iz člana 4. socijalne ustanove i dr.. koji duguje po tom osnovu. godine). i člana 5. škole. ne uračunava se u ukupan promet obveznika. usluge lečenja. i 2. bolnice.10. rabat. a da bi izvršio ispravku PDV prvo mora da izvrši ispravku osnovice.6. 413-00-962/2006-04 od 4. zaposlenih i drugih lica.2006.iznos novčanih sredstava koji je dosuđen stranci. Zakona propisano je. ne uračunavaju se u ukupan promet tog obveznika (već u ukupan promet operatera). Ispravka osnovice za obračun PDV (izmena naknade za promet dobara i usluga) Odredbom člana 21. Ako obveznik vrši promet ovih usluga u svoje ime a za račun operatera.. ne iskazuje u Obrascu PPPDV. Iznosi koji se ne uračunavaju u ukupan promet dobara i usluga Iznosi koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog.

o posebnom režimu primene Zakona. br. rastur. Manjak dobara nastao usled više sile ili na drugi propisan način.2005. i 12. Naknada za promet dobara i usluga za koji se. 413-001744/2007-04 od 21.2005. ukoliko je ta protivčinidba u obliku prometa dobara i usluga koji je predmet oporezivanja PDV. prodaja vrednosnih kartica i mobiklik paketa (Sim i Scratch kartica) . kojom je propisano da će Vlada Republike Srbije urediti izvršavanje ovog zakona na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.2005. Radi se.12. te se osnovica za obračun PDV utvrđena u skladu sa Zakonom. ne uračunava se u ukupan promet dobara i usluga. 413-00-350/2009-04 od 6. Prema tome ovaj promet se ne smatra predmetom oporezivanja PDV. ovaj promet nije predmet oporezivanja PDV a naknada za ovaj promet ne iskazuje se u poreskoj prijavi. prilikom prodaje Sim i Scratch kartica od strane obveznika PDV sa teritorije Republike van APKM kupcima na teritoriju APKM. Naime. Da li članarina predstavlja naknadu za promet dobara i usluga treba utvrditi u svakom konkretnom slučaju (Objašnjenje Ministarstva finansija br. kao i kod otpremanja dobara na teritoriju APKM. članarine koje u suštini predstavljaju naknadu za promet usluga članovima. kao i rashod dobara (kalo. ne smatraju se predmetom oporezivanja PDV i ne uračunavaju se u ukupan promet obveznika. 11. br. 413-0001123/2005-04 od 11. i u tom slučaju. udruženja) a koje ne predstavljaju naknadu za promet dobara ili usluga ne uračunavaju u ukupan promet. Primera radi. smatra da su izvršene na teritoriji AP Kosovo i Metohija ne uračunava se u ukupan promet obveznika. van teritorije Republike Srbije ne uračunava se u iznos ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu kojeg lice može da se opredeli za obavezu plaćanja PDV u skladu sa članom 33. Naknada za promet usluga za koje se. Međutim. uzimanje i upotreba dobara koja su deo poslovne imovine obveznika za lične potrebe osnivača. Zakona.5. 413-00-31/5-05-04 od 22. Međutim.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. Međutim. godine). Promet dobara bez naknade.III POREZ NA DODATU VREDNOST naknadu za promet dobara i usluga. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.unapred plaćene usluge mobilne telefonije smatra prometom usluga za koje se mesto prometa utvrđuje prema mestu primaoca usluge. godine). 10-11 24 .2005. kvar i lom) do količine koja se utvrđuje aktom vlade. Prema tome. U ukupan promet špeditera uračunava se samo naknada koju naplaćuje od komitenta za promet špediterske usluge. godine). uračunavaju se u ukupan promet. br. ne smatraju se predmetom oporezivanja PDV. članarine koje naplaćuje biblioteka smatraju se naknadom za promet usluga izdavanja knjiga (Mišljenje Ministarstva finansija br. ne uračunavaju se primljena novčana sredstva u vidu donacije. na rashodovana osnovna sredstva (na promet ovih dobara uz naknadu ili bez naknade.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. u skladu sa odredbama čl. godine). u skladu sa odredbama člana 12. „Primljena novčana sredstva bez obaveze primaoca novčanih sredstava da izvrši protivčinidbu davaocu (promet dobara i usluga).pružalac usluga mobilne telefonije ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom. godine).2009. Uzimanje dobara i vršenje usluga za sopstvene potrebe obveznika . PDV se ne obračunava i ne plaća. u ukupan promet dobara i usluga za određivanje poreskog perioda obveznika PDV.12. ne smatra se predmetom oporezivanja PDV. „Naknada za promet usluga čije je mesto prometa u skladu sa odredbama člana 12. vrednost tih dobara i usluga ne uračunava se u ukupan promet obveznika. Zakona. uračunava u ukupan promet dobara i usluga obveznika.1. Prema tome. a prema odredbi člana 61. „Imajući u vidu. Članarine koje članovi plaćaju (npr. 413-002920/2005-04 od 8. zaposlenih i drugih lica i iskazani rashod iznad količine koja se utvrđuje aktom vlade. Zakona. odnosno na osnovu kojeg postoji obaveza evidentiranja u sistem PDV u skladu sa članom 38. odnosno kod uništavanja ovih dobara) obračunava se i plaća PDV.u poslovne svrhe ne smatra se predmetom oporezivanja PDV (Mišljenje Ministarstva finansija. da se sa aspekta Zakona.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. zakona. br.4.4. za koje obveznik pdv obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove nije mogao odbiti u potpunosti ili srazmerno ne smatraju se predmetom oporezivanja PDV i njihova vrednost se ne uračunava u ukupan promet obveznika. Zakona. 413-002695/2005-04 od 22.2007. primanje novčanih sredstava bez obaveze primaoca da izvrši neku protivčinidbu davaocu u vidu prometa dobara i usluga. godine). a obveznik PDV . s obzirom na to da se radi o naknadi za promet koji nije predmet oporezivanja PDV shodno odredbi člana 3. smatra da je izvršen u inostranstvu. zakona. u praksi se često ugovorom o „donaciji” ugovori i neka protivčinidba primaoca sredstava. taj iznos predstavlja naknadu za promet dobara i usluga i uračunava se u ukupan promet. Primljena novčana sredstva na ime donacije ne uračunavaju se u promet dobara i usluga. Naime.

pa se ovaj iznos ne uračunava u ukupan promet dobara i usluga. po osnovu plaćanja ugovorne kazne primaocu dobara zbog kašnjenja u isporuci. umanji osnovicu za obračun PDV za promet tih dobara. nakon isteka ugovora. obračunavanje vrednosti u dinarima vrši se primenom srednjeg kursa centralne banke koji važi na dan nastanka poreske obaveze. 10-11 Iznos naknade koju obveznik pdv plaća za promet dobara i usluga koji mu izvrši strano lice. Takođe. Zakonasmatra da je izvršen u Republici Srbiji. ne uračunava se u ukupan promet tog obveznika. Zakona. br. 413-001029/2006-04 od 17.kada obveznik PDV . kod zakupa) ili je obezbeđenje za eventualnu štetu koja može da nastane zbog izvršenja nekog ugovora ili preduzimanja neke radnje od strane garanta. u konkretnom slučaju depozita za eventualno načinjenu štetu po osnovu ugovora o održavanju manifestacija. u ovom slučaju ne radi o naknadi za promet dobara ili usluga koji je predmet oporezivanja PDV. odnosno da zakupoprimac plaća zakupninu u skladu sa ugovorom i pod uslovom da se sredstva depozita. zakupnine). ako primalac depozita aktivira depozit radi naplate naknade za promet dobara i usluga zbog neizvršenja osnovnog ugovora (npr. pod uslovom da se sredstva depozita ne koriste za plaćanje zakupnine. „. ne uračunava se u ukupan promet obveznika. predviđeno da kupac .8.. ne smatra se predmetom oporezivanja PDV. s obzirom da se. razlika u ceni nastala obračunom valutne klauzule ne uključuje se u osnovicu za obračun PDV (ne predstavlja osnov za izmenu osnovice iz člana 21. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.2005. i 12. pod uslovom da se iznos depozita ne uračunava u naknadu za promet dobara i usluga). 11. godine). i nije predmet oporezivanja PDV. bez obzira da li se naknada štete naplaćuje na osnovu sudske odluke ili lice koje je prouzrokovalo štetu dobrovoljno isplaćuje naknadu štete.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. ugovori vrednost prometa dobara. Osnovica za obračun PDV kod prometa dobara i usluga za koji je ugovorena valutna klauzula. br.. 413-001352/2007-04 od 3. izmena poreske osnovice ne vrši se ni u slučaju ostvarenog rashoda po osnovu ugovorene valutne klauzule. a za koji se u skladu sa odredbama čl.. dužan da na ovaj iznos obračuna i plati PDV.depozita. odnosno iznos naplaćen na ime naknade štete. u stranoj valuti. Primljeni avansi za promet dobara i usluga (bez obzira da li se radi o primanju avansa za oporezivi promet ili promet koji je oslobođen PDV u skladu sa Zakonom) ne uračunavaju se u ukupan promet obveznika. prihod koji se ostvari po tom osnovu ne dovodi do obaveze izmene poreske osnovice u smislu odredaba člana 21. iznos garancije (depozita) ne predstavlja naknadu za promet dobara i usluga. Iznos ugovorne kazne (tzv. iako je ovaj obveznik. godine). Prihod nastao po osnovu ugovorene valutne klauzule ne ulazi u ukupan promet obveznika Naime. Pri tome.11. 482-01-62/200704 od 27.2006. br. Ako se kurs strane valute na dan ugovaranja razlikuje od kursa strane valute na dan plaćanja. obveznik PDV koji vrši promet dobara nema pravo da. Međutim. s obzirom da ovi prihodi ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga. br. godine). nema ni obaveze obračunavanja PDV u ovom slučaju. odnosno usluga. vraćaju zakupoprimcu. u skladu sa ugovorom o zakupu. između ostalog. kao poreski dužnik.primalac dobara ima pravo na ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja u isporuci dobara od strane prodavca . Kursne razlike (i kursne razlike kod menjačkih poslova) ne ulaze u ukupan promet obveznika.POREZ NA DODATU VREDNOST III Naknada štete. Ovde se misli na naknadu štete u smislu propisa kojima se uređuju obligacioni odnosi. Bez obzira da li je garancija ugovorena kao obezbeđenje izvršenja ugovora (npr.11. ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. na taj iznos se obračunava i plaća PDV (po osnovu prometa dobara ili usluga). odnosno pružalac usluga. „. već se radi o prihodu ostvarenom po osnovu zaštite određenog potraživanja valutnom klauzulom.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija..garancije koju je zakupodavac primio od firme „C.12. utvrđuje se u skladu sa članom 22.2007. „S obzirom da preuzimanje depozita . „Primanje novčanih sredstava . s obzirom da se tako ostvareni prihod ne smatra delom naknade za promet dobara. odnosno usluga. Zakona).dinarima.” ne predstavlja predmet oporezivanja prema navedenim zakonskim odredbama. s obzirom da ovaj iznos ne predstavlja naknadu za promet dobara i usluga koji je on izvršio. godine). iako 25 . a plaćanje te vrednosti se vrši u domaćoj valuti .” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. 413-0001823/2005-04 od 5.na novčani iznos ugovorne kazne koji primalac dobara potražuje od isporučioca dobara na osnovu ugovora kojim je.isporučioca dobara. bez obaveze primaoca novčanih sredstava da izvrši protivčinidbu davaocu (promet dobara i usluga).2007. kazneni penali) ne smatra se naknadom (ili delom naknade) za promet dobara ili usluga.isporučilac dobara.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. Depozit kao garancija ne uračunava se u ukupan promet obveznika (naravno. Zakona.

413-002541/2005-04 od 12. uređeno je podzakonskim aktima. • iznos ukupnog prometa ne odgovara iznosu ukupnog prihoda obveznika. Zakona predviđeno je da se prometom dobara i usluga u smislu Zakona ne smatra: • prenos celokupne ili dela imovine. i celokupan iznos naknade za promet predmetnih dobara uračunava se u ukupan promet ovih obveznika. Međutim. istog člana Zakona.. plovnih objekata. iako obveznik koji vrši promet polovnih dobara. u tom slučaju se osnovica za promet ovih usluga utvrđuje prema opštim pravilima (čl. dužan da po osnovu primljenih avansnih sredstava za oporezivi promet dobara i usluga obračuna i plati PDV u skladu sa Zakonom. Zakona. kao i šta se smatra uobičajenim količinama poslovnih uzoraka i poklonom manje vrednosti iz stava 1. Zakona.III POREZ NA DODATU VREDNOST po osnovu primanja naknade ili dela naknade pre izvršenog prometa dobara i usluga nastaje poreska obaveza. tač.12. ovog člana. na polju 003 iskazuje celokupan iznos naknade za promet predmetnih dobara. postupak zamene dobara u garantnom roku. a naknada za ovaj promet ne iskazuje se u poreskoj prijavi i ne uračunava u ukupan promet. Naime. ovog člana primenjuje se ako kod nabavke dobara njihov isporučilac nije dugovao PDV ili je koristio oporezivanje razlike iz stava 1. • besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili budućim kupcima. sa ili bez naknade. u poreskoj prijavi (Obrazac PPPDV). 17. i 18. u poreskoj prijavi (Obrazac PPPDV). vazduhoplova za koje pri nabavci obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno. ili kao ulog. kolekcionarskih dobara i antikviteta. prodaja aranžmana za druga lica ili posredovanje kod pružanja ugostiteljskih usluga. godine). osnovica iz stava 1. stav 4. Šta se smatra prenosom celokupne ili dela imovine iz člana 6. Zakona. • promet putničkih automobila. ne uračunava se u ukupan promet obveznika. 10-11 Određivanje ukupnog prometa turističke agencije Prema odredbi člana 35. br. odnosno obaveza obračunavanja i plaćanja PDV (kod oporezivog prometa) na taj iznos.u ukupan prometa dobara i usluga za određivanje poreskog perioda obveznika PDV ne uračunavaju se primljena avansna sredstva. „. ako se daju povremeno različitim licima. U skladu sa odredbom stava 2. kolekcionarskih dobara i antikviteta. obveznici koji se bave prometom polovnih dobara.2005. utvrđuju osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra. • davanje poklona manje vrednosti. motocikala. tačka 1) Zakona. umetničkih dela. u skladu sa odredbom člana 16. osnovica jedinstvene turističke usluge koju pruža turistička agencija je iznos koji predstavlja razliku između ukupne naknade koju plaća putnik i stvarnih troškova koje turistička agencija plaća za prethodne turističke usluge. stav 1. • zamena dobara u garantnom roku. Način utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga Prilikom utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga treba imati u vidu sledeće činjenice: • podatak o iznosu ukupnog prometa ne obezbeđuje se u knjigovodstvenim evidencijama obveznika. Ako turistička agencija vrši i promet drugih usluga (pored jedinstvenih turističkih usluga u smislu člana 35. Zakona. Međutim. Određivanje ukupnog prometa lica koja se bave prometom polovnih dobara. na polju 003 iskazuje celokupan iznos naknade koju plaća putnik. stav 1. nih troškova koje turistička agencija plaća za prethodne turističke usluge. umetničkih dela. Ovaj promet nije predmet oporezivanja PDV. • iznos ukupnog prometa ne odgovara iznosu ukupnog prometa evidentiranog preko poslovnog računa obveznika. uključujući polovna motorna vozila. a naknada za promet ovih usluga (npr. posrednička provizija) uračunava se u ukupan promet turističke agencije. umetničkih dela. uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici.” (iz Mišljenja Ministarstva finansija. Ovi iznosi ne mogu se uračunavati u ukupan promet jer promet nije ni izvršen. PDV obračunava i plaća na razliku između prodajne i nabavne cene dobra. odredbama člana 6. 3) i 4) člana 6. uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici. Naknada za promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona. iako turistička agencija obračunava PDV na razliku između ukupne naknade koju plaća putnik i stvar- 26 . kolekcionarskih dobara i antikviteta Prema odredbi člana 36. ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. kao npr. nezavisno od toga što je obveznik PDV. i celokupan iznos naknade koju plaća putnik uračunava se u ukupan promet dobara i usluga turističke agencije. Zakona). slično kao i kod turističkih agencija. Zakona)..

000 dinara. br. obračunavati i plaćati PDV. na određivanje poreskog perioda utiče i činjenica da li je obveznik tek otpočeo da obavlja delatnost.000.000.Kalendarski mesec Kalendarski mesec je poreski period za obveznika PDV: • koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 20. da je obveznik dužan da. Oblik (forma) vođenja evidencije nije propisan Zakonom i Pravilnikom o evidenciji. Odredbom člana 46. Zakona propisano je.ispr.000. u knjizi izlaznih računa) obezbede podatke o ukupnom prometu dobara i usluga (da predvide rubrike u kojima će obezbediti navedene podatke). Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. Zakona propisano je.000 dinara (stav 2. Preporuka obveznicima je da u svojoj evidenciji (npr.000. za tekuću i narednu kalendarsku godinu poreski period kalendarski mesec.000. stav 1. predaje poreska prijava i plaća PDV je : • kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 20. da je za obveznike koji prvi put započnu obavljanje delatnosti u tekućoj kalendarskoj godini. a odredbom člana 2. • koji je prvi put započeo obavljanje delatnosti u tekućoj kalendarskoj godini. za tekuću i narednu kalendarsku godinu (lice koje je u skladu sa odredbom člana 38. radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV. zavisi pre svega od iznosa ukupnog prometa dobara i usluga tog obveznika (ostvarenog u prethodnih 12 meseci ili procenjenog za narednih 12 meseci). stav 1.000 dinara ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet manji od 20. stav 2. da je obveznik dužan da.POREZ NA DODATU VREDNOST III • podatak o iznosu ukupnog prometa ne iskazuje se u poreskoj prijavi poreza na dodatu vrednost i ne odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 005 Obrascu PPPDV.000 dinara ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 20. poreski period za koji se obračunava PDV. 86/2004 . Zakona podnelo evidencionu prijavu prilikom otpočinjanja obavljanja delatnosti) i Poreski period zavisi od ostvarenog ukupnog prometa Kao što se može zaključiti iz navedenih zakonskih odredaba.000. Odredbom člana 48. osnovica za obračun PDV za promet dobara i usluga bez naknade). radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV. obračunavaju i plaćaju PDV. 107/2004 i 67/2005 . sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Sl. istog člana Zakona).dalje: Zakon). 84/2004. To su kalendarski mesec i kalendarsko tromesečje. vodi evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole. 10-11 27 . u sistemu oporezivanja potrošnje porezom na dodatu vrednost u Republici Srbiji postoje dva poreska perioda za Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. • PORESKI PERIOD ZA KOJI SE PODNOSI PORESKA PRIJAVA. već šta sve evidencija mora da sadrži (što ne znači da ne može da sadrži i druge podatke). br. glasnik RS”. Pravilnika o obliku. Za koji će poreski period obveznik PDV podnositi poresku prijavu. a s obzirom da se neki iznosi koji se iskazuju u Obrascu PPPDV ne uzimaju u ukupan promet (npr. Pored toga. • kalendarsko tromesečje za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 20. OBRAČUNAVA I PLAĆA PDV rema odredbi člana 48. naknada za promet opreme i objekata za vršenje delatnosti) i obrnuto (npr.. a pod određenim uslovima i volja samog obveznika PDV.dalje: Pravilnik o evidenciji). 61/2005 i 61/2007 . Poreski period . stav 6. stav 1.000 dinara ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 20. vodi evidenciju o prometu dobara i usluga na način koji omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV u svakom poreskom periodu. P koji obveznici PDV podnose poresku prijavu. glasnik RS”.000 dinara.

prema kojoj je obveznik dužan da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.000. do 10.preduzetnika.10. stav 1. dužan je da do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave. i • da ovaj obveznik podnosi poreske prijave.privrednog društva nastalog promenom pravne forme preduzetnika. obračunava i plaća PDV Saglasno odredbi člana 48.2010. podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. obračunava i plaća PDV tromesečno. Sporna pitanja oko poreskog perioda iz neposredne primene Zakona • U neposrednoj primeni Zakona kao sporno se pojavilo pitanje za koji poreski period podnosi poresku prijavu.privredno društvo koje je nastalo promenom pravne forme preduzetnika (takođe obveznika PDV) u pravnu formu privrednog društva.000 dinara.000 dinara. a koji je u prethodnih 12 meseci ostvari ukupan promet veći od 20. Zakona.000 dinara dužan da. avgusta 2008.000.preduzetnika i obveznika PDV . obveznik PDV koji je na dan 8. Ovakav stav je zauzelo i Ministarstvo finansija u mišljenju broj 413-00-2446/201004 od 26. odnosno da se evidentira u sistem PDV. stav 2. podnese evidencionu nadležnom poreskom organu. Zakona. obračunava i plaća PDV obveznik koji je dužan da podnese evidencionu prijavu u skladu sa odredbama člana 38.” 28 . da je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4. Zakona prema kojoj je za obveznika koji prvi put započne obavljanje delatnosti u tekućoj kalendarskoj godini.000. godine. obračunava i plaća PDV mesečno počev od meseca po isteku kalendarskog tormesečja u kojem je ostvario ukupan promet preko 20.2008. Naime.obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4. poreski period menja u kalendarski mesec po sili Zakona. S obzirom da u slučaju promene pravne forme ne dolazi do prekida kontinuiteta između obveznika PDV . • Drugo sporno pitanje koje se pojavilo u primeni odredaba Zakona koje uređuju poreski period odnosi se na određivanje poreskog perioda za koji obveznik PDV .III POREZ NA DODATU VREDNOST • kojem je odobrena promena poreskog perioda u kalendarski mesec.000. već se primenjuje odredba člana 48.privredno društvo nastalo promenom pravne forme preduzetnika podnosi poreske prijave. dužan je da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave za poreski period tog poreskog obveznika. godine: "." Promena poreskog perioda za koji obveznik PDV podnosi poresku prijavu.000 dinara. stav 4. a u konkretnom slučaju. Zakona. poreski period je kalendarski mesec počev od meseca po isteku kalendarskog tromesečja.000. predaje poresku prijavu i plaća PDV. godine: Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. Iz tog razloga se ne može primeniti odredba člana 48. Ovaj obveznik PDV nije tek otpočeo sa obavljanjem delatnosti.000 dinara. stav 1. Poreski period . najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave. 413-00-2446/2010-04 od 26.privredno društvo koje je nastalo promenom pravne forme preduzetnika (takođe obveznika PDV) u pravnu formu privrednog društva.000. Zakona prema kojoj je za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 20. na osnovu zahteva podnetog u skladu sa odredbom člana 48.000. obračunava i plaća PDV je poreski period njegovog pravnog prethodnika . obračunava PDV. za tekuću i narednu kalendarsku godinu poreski period kalendarski mesec.000 dinara. 413-00-1713/2008-04 od 10. ne dolazi ni do promene poreskog perioda. obračunava i plaća PDV.2010: ".000 dinara. stav 6.s obzirom da promena pravne forme ne dovodi do prestanka pravnog kontinuiteta privrednog subjekta .000. odredbom člana 38.10. je poreski period za koji je obveznik PDV .obveznika PDV koji je u momentu promene pravne forme obavljao delatnost. godine ostvario ukupan promet dobara i usluga u iznosu od 4. 10-11 Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. već je u toku obavljanja delatnosti nastupio uslov za primenu inperativne zakonske norme člana 38. Zakona propisano je. Iz navedene zakonske odredbeizvode se sledeći zaključci: • da se obvezniku PDV koji podnosi poreske prijave. poreski period za koji obveznik PDV . stav 1. poreski period kalendarsko tromesečje. kao pravni prethodnik tog privrednog društva. obračunavao i plaćao PDV. s obzirom da se radi o obvezniku PDV za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje. ovog člana koji u kalendarskom tromesečju ostvari ukupan promet veći od 20..preduzetnik.08.000 do 20.. za obveznika iz stava 2. tj.Kalendarsko tromesečje Kalendarsko tromesečje je poreski period za sve ostale obveznike PDV. Zakona..2008. Prema tome.. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. odnosno poreski period za koji obveznik PDV .08. stav 3.

pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade i o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti („Sl. maja. Relevantna zakonska regulativa. u okviru obavljanja delatnosti. Propisano je takođe da ovako odobreni poreski period traje najmanje 12 meseci. ovog člana. januara tekuće godine (dakle samo na početku kalendarske godine) podnese zahtev nadležnom poreskom organu za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec.000. 42/2002 . ustanovio je da je 14. br. zakon. propagande i reprezentacije često izdvajaju značajna sredstva. • PORESKI ASPEKT DAVANJA BEZ NAKNADE POSLOVNIH UZORAKA I POKLONA MANJE VREDNOSTI oreski obveznici za potrebe reklame. 80/2002.dalje: Zakon o porezu na dobit). 43/2003.ispr. br.dr. list SRJ”. što znači da nakon isteka tog perioda obveznik PDV može da promeni poreski period u kalendarsko tromesečje (ako u međuvremenu nije ostvario ukupan promet u prethodnih 12 meseci preko 20. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. glasnik RS”. 61/2005 i 61/2007 . 84/2004. da do 15. ovog člana traje najmanje 12 meseci (stav 5. Sva takva davanja mogu imati različiti poreski tretman kako sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost.POREZ NA DODATU VREDNOST III Primer: Obveznik PDV koji podnosi poreske prijave. obveznik iz stava 2.odluka SUS i „Sl. zakon. Promet dobara. Zakon ne propisuje koje uslove nadležni poreski organ ceni prilikom odlučivanja o zahtevu obveznika PDV za promenu poreskog perioda. u smislu Zakona o PDV. aprila tekuće godine. 135/2004. glasnik RS”. najkasnije do 15. može da podnese nadležnom poreskom organu zahtev za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec. 29 . obračunava i plaća PDV tromesečno. 10-11 P • Zakon o porezima na imovinu („Sl. 86/2004 . 61/2007 i 5/2009 . januara tekuće kalendarske godine. obračunava i plaća PDV tromesečno. 114/2004 . 80/2002 . br. tako sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Zakona. glasnik RS”. Prvu periodičnu poresku prijavu ovaj obveznik je dužan da podnese do 10. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 84/2004 i 18/2010 . Prema odredbi člana 48.000 dinara.dr. a nakon toga poreske prijave podnosi. je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. 80/2002 . kao i uvoz dobara u Republiku.dalje: Pravilnik o utvrđivanju prometa bez naknade). juna itd). obračunava i plaća PDV mesečno (do 10. koja uređuje poreski aspekt raznih davanja po ovom osnovu je: • Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl.000 dinara).dalje: Zakon o PDV). „Sl. br. pa se zbog toga izvodi zaključak da je za promenu poreskog perioda u ovom slučaju dovoljno da obveznik PDV podnese zahtev u propisanom roku. istog člana Zakona). stav 4. br. 80/2002. Zakon je ostavio mogućnost obvezniku PDV koji podnosi poreske prijave. br. glasnik RS”. 26/2001. stav 1. glasnik RS”. 25/2001. • Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. Odobreni poreski period iz stava 3. a u skladu sa odredbom člana 4.000.. Zakona o PDV propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu. očekujući buduću ekonomsku korist. Zakona.dalje: Zakon o porezima na imovinu) PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Odredbom člana 3. 10. • Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika. februara tekuće godine ostvario ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci veći od 20.

tačka 3) Zakona. Ovakav promet se ne smatra prometom u smislu Zakona o PDV (Mišljenje Ministarstva finansija br. na taj promet PDV se obračunava i plaća. ovaj promet već čini oporezivim. te samim tim se na taj promet PDV ne obračunava. ne smatra besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili budućim kupcima. a da bi se utvrdila eventualna pravna obaveza. 10-11 Poslovni uzorci U skladu sa odredbom člana 7. Iz navedenih zakonskih odredbi proizilazi zaključak da se davanje poklona. Ovo iz razloga da bi obveznik PDV. ponovo je potrebno posedovaPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. na taj promet PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom (na osnovicu.testere.parfimerija prodaje parfeme u jednoj vrsti pakovanja. . iz navedenih zakonskih odredbi proizilazi nedvosmislen zaključak da se davanje poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti ne smatra prometom u smislu Zakona o PDV. što znači da se na ovaj promet PDV ne obračunava. makar jedan od sledeća dva uslova: . Zakonskim i podzakonskim aktima nije propisana forma evidencije. Pravilnika o utvrđivanju prometa bez naknade. mogao da dokaže da su zadovoljeni svi propisani uslovi. stav 1. koje se bavi oporezivim prometom .Obveznik PDV . odnosno cena koštanja).). propisan i uslov da se pokloni daju različitim licima. odnosno uslov davanja najviše jednog takvog poklona istom licu u poreskom periodu. zbog kojih se davanje poklona manje vrednosti smatra neoporezivim. u slučaju eventualne kontrole od strane nadzornog organa. svojim kupcima parfema u svrhu prezentovanja koji su u drugačijem pakovanju od onih koji su namenjeni prometu. Da se poklanjanje poslovnih uzoraka ne bi smatralo oporezivim prometom. Pokloni manje vrednosti U skladu sa odredbom člana 8. Pravilnika). a ako ne mogu biti obeležena kao poslovni uzorci.2008. Međutim. s obzirom da je kao jedan od uslova da se ovakva davanja poklona. • Izdavačko društvo .00-2245/2008-04 od 18. koja su identična onima koja su namenjena prometu. Ovaj promet uzoraka ne smatra se prometom i ne postoji obaveza obračunavanja PDV (Mišljenje Ministarstva finansija. koje je različito od onog koje je namenjeno prometu. u smislu člana 6 stav 1 tačka 4) Zakona. predstavnicima poslovnog partnera i sl. koje obveznik PDV smatra poslovnim partnerima ne smatra prometom u smislu Zakona o PDV. postoji obaveza obračuna i uplate PDV.12. a da za to ne postoji pravna obaveza. koji je posebno obeležen. Dakle. Međutim. Ukoliko isti obveznik PDV poklanja parfem. koju bi obveznik PDV trebalo da vodi za ovakve potrebe. u smislu ovog zakona. tako što je na koricama tog izdanja napisano da se radi o besplatnom primerku. moraju biti u obliku i pakovanju različitom od oblika i pakovanja tih dobara namenjenih prometu (stav 2. koje obveznik daje povremeno različitim licima (poslovnim partnerima.000 dinara. Pravilnika o utvrđivanju prometa bez naknade poklonom manje vrednosti. Povremenim davanjem poklona smatra se davanje najviše jednog poklona istom licu u poreskom periodu. člana 7. odnosno poklonom manje vrednosti. uobičajenom količinom poslovnih uzoraka. Primeri kada se poklanjanje poslovnih uzoraka ne smatra prometom u smislu Zakona o PDV: • Obveznik PDV . a koji se daju licima. mogu smatrati neoporezivim. ako se daju povremeno različitim licima. čija je pojedinačna tržišna vrednost u trenutku poklanjanja manja od 2. da se ovaj promet ne bi smatrao prometom u smislu Zakona o PDV.da poslovni uzorci budu obeleženi kao takvi. bez PDV. upućuje na zaključak da se o ovakvim davanjima poklona manje vrednosti mora voditi određena evidencija. 41. a to upravo ostavlja prostora poreskom organu da činjenice tumači u svakom pojedinačnom slučaju. a koja su rezultat poslovanja poreskog obveznika ili koja su neposredno povezana sa obavljanjem njegove delatnosti. stav 1. neophodno je jasno utvrditi šta se u smislu zakonske poreske regulative može smatrati poslovnim uzorkom. stav 1. koji je namenjen prometu. Poslovnim partnerima smatraju se osobe sa kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti. a poklanja uzorke parfema . tačka 3) Zakona o PDV propisano je da se prometom dobara i usluga. 413-00-206/2008-04 od 24. koju čini nabavna cena. Dobra koja se daju kao poslovni uzorci moraju biti obeležena kao takva. Ako obveznik PDV . Ukoliko isti Obveznik PDV poklanja časopis koji je namenjen prometu. poklanja dobra.10. bez obzira da li je na tim dobrima utisnut logotip poreskog obveznika. a tačkom 4) ni davanje poklona manje vrednosti.2008. godine) . smatraju se dobra koja nisu namenjena prometu.da budu u pakovanju. Osim toga. u smislu člana 6. postojanje eventualne pravne obaveze između obveznika PDV i lica kome se poklon manje vrednosti daje. br.III POREZ NA DODATU VREDNOST Obaveza obračuna PDV na davanje poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti Odredbom člana 6. 30 . poklanja svojim pretplatnicima ili određenoj ciljanoj grupi potencijalnih korisnika časopis. neophodno je da bude zadovoljen. smatra se dobro pojedinačne tržišne vrednosti manje od 2. godine) .000 RSD.

Pravilnika o utvrđivanju prometa bez naknade propisan je i uslov da ukupna vrednost poklona manje vrednosti u poreskom periodu ne može biti veća od 0. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama.je poklon vrednosti. tačka 3. obveznik PDV ima pravo na odbitak PDV obračunatog i plaćenog pri uvozu poslovnih uzoraka . da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. stav 2. koje besplatno daje svojim kupcima ili potencijalnim kupcima u svrhu prezentacije i promocije svog osnovnog programa.da između njega i lica kome je poklon dat ne postoji pravna obaveza Ograničenje neoporezivih poklona manje vrednosti u odnosu na ukupan promet Odredbama člana 8. Ovaj limit. 1. kojim je propisano da se uzimanje dobara. odnosno da nije u istom poreskom periodu poklonio istom licu više od jednog ovakvog poklona. svako poklanjanje posle prvog čini oporezivim prometom. i 2. a prilikom donošenja odluke o korišćenju eventualnog prava na odbitak prethodnog poreza (kada to pravo postoji) prilikom nabavke dobara. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV. kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata. Zakona. u skladu sa zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara. Ukoliko bi vrednost datih poklona manje vrednosti u poreskom periodu bila veća od iznosa koji je jednak 0. stav 5.POREZ NA DODATU VREDNOST III nje određene evidencije o licima koja su ovakve poklone primala od obveznika PDV. Kada obveznik PDV poklanja dobra drugim licima. člana 4.za koji u skladu sa članom 24. koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu. Odredbom stava 3. . koje će obveznik poklanjati svojim poslovnim partnerima ili raznim licima za koje proceni da postoji ekonomska opravdanost davanja poklona. člana 28. odnosno granična vrednost do kojeg ovakvi 31 . koji prelazi navedenu graničnu vrednost obveznik PDV imao bi obavezu da obračuna PDV.koji je oporeziv PDV. ima obavezu da poseduje dokaze na osnovu kojih se nesporno može utvrditi da: . na koji obveznik PDV ima obavezu da obračuna PDV. . Zakona. propagande i reprezentacije. Zakona o PDV. pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza. Kada su u pitanju pokloni veće vrednosti (koji ne ispunjavaju navedene uslove da se njihovo poklanjanje „ne smatra prometom” u smislu člana 6. i to: . koji se društvu mogu priznati kao rashod za svrhe utvrđivanja osnovice za obračun poreza na dobit. a uz ispunjenje propisanih uslova. ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici. Da bi se davanje poklona manje vrednosti smatralo neoporezivim. člana 28. osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti. postajaće obaveza obračuna PDV ukoliko je taj obveznik prilikom nabavke iskoristio pravo na odbitak prethodnih poreza. treba imati u vidu odredbe člana 4. smatra se prometom dobara uz naknadu pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može odbiti u potpunosti ili srazmerno. stav 4. Zakona o PDV propisano je. ili 4. odnosno svaki drugi promet dobara iz stava 4. stav 1. smatra se promet dobara i usluga. . koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga: .PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara. u kojem je iskazan prethodni porez. pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. do 3. odnosno primljene usluge. Davanje više ovakvih poklona jednom istom licu u istom poreskom periodu.obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga. 1. tretira kao trošak reklame. obveznik PDV.koji je izvršen u inostranstvu. 10-11 ri ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza. . Ovo iz razloga što je zakonodavac limitirao iznos ovakvih rashoda. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV. bez PDV. koja je manja od 2. . Zakona). Pravo na odbitak PDV pri nabavci poklona i poslovnih uzoraka Prema odredbi člana 28. stav 1. na iznos.000 dinara. obveznik može da ostvaPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. ovog člana. PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Davanje poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti se sa stanovišta propisa kojima se uređuje oporezivanje dobiti društva. uključujući i nabavku opreme.da je poklone davao povremeno različitim licima. odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.25% ukupnog prometa u tom poreskom periodu. Pod ukupnim prometom za navedenu svrhu. prema odredbi člana 28.25% ukupnog prometa obveznika u tom poreskom periodu. Pravo na odbitak prethodnog poreza. Saglasno odredbi stava 4. Zakona o PDV.

U tom istom poreskom periodu. izdaci za reprezentaciju (zajedno sa drugim troškovima reprezentacije kao što su na primer: konzumiranje jela i pića u ugostiteljskim objektima. Zakona o porezu na dobit. propagandu i reprezentaciju u poreskom bilansu za 2010.dr. 80/2002 .) obračunat i plaćen PDV.) priznali bi se poreskom obvezniku do iznosa koji čini 0.5% ukupnog prihoda.Izdaci za reklamu i propagandu priznaju se kao rashod u iznosu do 5% od ukupnog prihoda obveznika . U novembru 2010. s obzirom da do prometa dobara nije ni došlo. raskinut je Predugovor. primenjivao se Zakon o porezu na dobit preduzeća („Sl.5% od ukupnog prihoda obveznika Kao rashodi propagande u poreskom bilansu se priznaju samo pokloni i drugi rashodi koji služe promociji poslovanja poreskog obveznika (član 15. br. godinu primenjivati Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. a da bi odluka o knjiženju bila ispravna neophodno je pre donošenja same odluke o ovakvim aktivnostima. sa kupcem . veoma je važno utvrditi na kojim će rashodima poreski obveznici knjižiti troškove koji nastaju po osnovu davanja poklona manje i veće vrednosti. proceniti u kakve se svrhe vrši poklanjanje. sa odredbom da se primljeni avans vrati u celosti.Obveznik PDV koji je obračunao PDV po osnovu primljenog avansa. glasnik RS”. 84/2004) i izdaci za reklamu. godinu . 25/2001. za razliku od dobara i usluga učinjenih za reprezentaciju. 7 i 8). kupac. je koristio pravo na odbitak PDV. dok će se za 2010. poreski obveznik je dužan da uveća osnovicu za obračun poreza na dobit. S obzirom da je poreski priznat rashod za reklamu i reprezentaciju znatno veći u odnosu na poreski priznat rashod po osnovu reprezentacije. dok bi se izdaci za reklamu i propagandu (u njihovom ukupnom iznosu) priznali do iznosa koji čini 5% ukupnih prihoda obveznika. odnosno u kom poreskom periodu je moguće izvršiti ispravku dugovanog PDV u ovom slučaju? 32 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.godine. a šta reprezentacijom zasniva se na pravilu da su dobra namenjena reklami i propagandi pod istim uslovima namenjeni većem broju nepoznatih lica. Za iznos ovakvih troškova. poznatim licima. a za svrhe obračuna poreza na dobit. • Olivera Došlić PITANJE I ODGOVOR Ispravka iznosa dugovanog PDV u slučaju raskida predugovora o prodaji poslovnog prostora na osnovu kojeg je izvršeno avansno plaćanje naknade ili dela naknade za predmetni promet Pitanje: • U poslovnoj 2009. stiče pravo na povraćaj PDV. stav 6.Izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 0. 10-11 .III POREZ NA DODATU VREDNOST troškovi mogu biti priznati u Poreskom bilansu regulisan je članom 15. U skladu sa ovakvim pristupom troškovi po osnovu poklanjanja dobara koje poreski obveznik u toku poslovne godine ima. zakon. 18/2010). propagandu i reprezentaciju priznavali su se kao rashod u iznosu do 3% od ukupnog prihoda. knjižili bi se na troškovima reprezentacije u slučaju kada je primalac poznat (pr. Prilikom sastavljanja poreskog bilansa za godine do 2009. 80/2002. godini potpisan je i overen u sudu Predugovor o kupoprodaji poslovnog prostora. Po tom osnovu primljen je avans i izdat avansni račun po kome je u poreskom periodu kada je izvršena uplata (oktobar 2009. po kome se ovi rashodi priznaju uz određena ograničenja u odnosu na ukupne prihode društva: Priznavanje rashoda za reklamu. dok bi obrnuto troškovi po osnovu poklanjanja dobara manje vrednosti u slučajevima kada njihovi primaoci nisu unapred određeni bili knjiženi na troškovima reklame i propagande (na primer: davanje poslovnih uzoraka novog proizvoda u svrhe promocije). koji su namenjeni određenim. Najjednostavniji način za utvrđivanje šta se smatra reklamom i propagandom.pravnim licem. 43/2003. U kom poreskom periodu privredno društvo . Pod navedenim pretpostavkama. glasnik RS” br. koji eventualno prelazi navedenu graničnu vrednost. davanje poslovnim partnerima). u službenim prostorijama prilikom prijema stranaka i dr.

tačka 7) istog člana Zakona). dužan je da po osnovu primljenog avansa obračuna i plati PDV. odnosno prvi prenos prava raspolaganja. br. Prometom dobara. Zakona). Izmenu poreske osnovice i iznosa dugovanog PDV obveznik PDV vrši u poreskom periodu u kojem je izmena nastupila. januara 2005. odnosno u kojem je raskinut predugovor. u smislu ovog zakona. nije došlo do predaje predmetnog poslovnog prostora i garaža kupcu. a čija je izgradnja započeta od 1. Saglasno navedenom. garaža i dr. ovog člana vrši se u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena (odredba stava 7. u konkretnom slučaju. Odredbama člana 16. 2) naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga. u smislu člana 4. obveznik PDV . člana 21. na prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu ili ekonomski deljivoj celini u okviru tog objekta (stan. 84/2004. istog člana Pravilnika propisano je. istog člana Zakona.dalje: Pravilnik) propisano je. Napominjemo. koji se isporučuju kao posebna celina i za koje se ugovara posebna naknada. istog člana Zakona). Zakona. 140/2004 i 67/2005). smatra se i prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata (stav 3. ispravi u skladu sa izmenom (odredba člana 21. predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu. u okviru obavljanja delatnosti. Zakona u poreskom periodu u kojem je raskinut predugovor. Zakona. u slučaju raskida predugovora o prodaji poslovnog prostora i garaža. tač. 1) i 2) Zakona propisano je. Pravilnika o utvrđivanju novoizgrađenih građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata čiji je prvi prenos prava raspolaganja predmet oporezivanja PDV („Sl.5. ovog člana postoji i ako obveznik naplati naknadu ili deo naknade pre nego što je izvršen promet dobara i usluga (avansno plaćanje). Prema tome. Zakona i o tome pismeno obavesti obveznika PDV . Ako se izmeni osnovica za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV. stav 1. koji vrši obveznik PDV. stav 3. ali samo ako lice koje je izvršilo plaćanje avansnih sredstava i koristilo pravo na odbitak prethodnog poreza iskazanog u avansnom računu izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu sa odredbama člana 31. obveznik koji je isporučio dobra ili usluge dužan je da iznos PDV. st. obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da izmeni iznos PDV samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog poreza i ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga. 105/2004 . odnosno.POREZ NA DODATU VREDNOST III Odgovor: Prema odredbi člana 3. 61/2005 i 61/2007 . koji duguje po tom osnovu. ako se osnovica naknadno izmeni . br. promet dobara. Zakona i odredbama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. smatraju objekti u svim stepenima izgrađenosti koji kao takvi mogu biti predmet prenosa prava raspolaganja. pri čemu. Izmena osnovice iz st. u konkretnom slučaju. garaža i dr). Zakona). Ako lice koje je izvršilo plaćanje avansnih sredstava i koristilo pravo na odbitak prethodnog poreza iskazanog u avansnom računu ne izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu sa odredbama člana 31. godine. Zakona. čiji je promet predmet oporezivanja PDV za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. izmenu iz stava 3. tačka 7) Zakona.. obveznik PDV koji. pri čemu obaveza izdavanja računa iz stava 1. glasnik RS”. Ako je isporuka dobara i usluga izvršena obvezniku koji nema pravo na odbitak prethodnog poreza. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. obveznik PDV vrši izmenu poreske osnovice i iznosa dugovanog PDV u poreskom periodu u kojem lice koje je izvršilo plaćanje avansnih sredstava izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza.dalje: Zakon). poslovni prostor. i 2. glasnik RS”.ispr. ovog člana obveznik može da izvrši ako poseduje dokument o smanjenju naknade za izvršeni promet dobara i usluga tim licima (odredba stava 4. br. Zakona u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena. Prema stavu 3. lice koje je izvršilo plaćanje avansnih sredstava i koristilo pravo na odbitak prethodnog poreza iskazanog u avansnom računu je dužno da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu odredbama člana 31. stav 1. a na osnovu tog predugovora je izvršeno plaćanje naknade ili dela naknade za predmetni promet (avans). kao i uvoz dobara u Republiku. je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. da se novoizgrađenim građevinskim objektima.smanji. glasnik RS”. kao i da izda račun u skladu sa odredbama člana 42. • Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. da poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji: 1) promet dobara i usluga.) smatraju delovi novoizgrađenih građevinskih objekata iz stava 1. 1 . obveznik je dužan da izda račun ili drugi dokument koji služi kao račun (dalje: račun) za svaki promet dobara i usluga drugim obveznicima. Odredbom stava 2. na osnovu predugovora o prodaji poslovnog prostora i garaža za čiji promet postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. Saglasno odredbi člana 4. u smislu ovog zakona.prodavca (u konkretnom slučaju primaoca avansnih sredstva). PDV se obračunava i plaća po propisanoj poreskoj stopi. da se ekonomski deljivim celinama (stan. 10-11 33 . Prema odredbama člana 42. Odredbom člana 2. 86/2004 . u poreskom periodu u kojem je raskinut predugovor. naplati naknadu ili deo naknade pre nego što izvrši promet ovih dobara. s tim što se u konačnom računu odbijaju avansna plaćanja u kojima je sadržan PDV. U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama. 105/2004. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. poslovni prostor. odnosno licu koje nije obveznik PDV. 1.prodavac vrši izmenu iznosa dugovanog PDV u skladu sa odredbama člana 21. ovog člana.

istog člana Zakona). ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV. uključujući i nabavku opreme. da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz stava 1. istog člana Zakona propisano je.000. godine (kada je privrednom društvu izdat račun sa iskazanim PDV) nije bio obveznik PDV. 86/2004 . stav 1. pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. u postupku terenske kontrole. U novembru 2010. 1 . Pravo na odbitak prethodnog poreza. a u skladu sa važećim propisima. odnosno primljene usluge. kako ne bi zbog tuđeg propusta snosilo posledice? • Da li za obveznike PDV. 61/2005 i 61/2007 . glasnik RS”. po službenoj dužnosti. od strane dobavljača nije bilo obavešteno. 10-11 . nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom (stav 2. ovog člana. odbije kao prethodni porez. ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga.2009. U poreskom periodu (april 2010) u kome su ispunjeni svi uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza iz člana 28. o čemu izdaje potvrdu iz stava 1. Zakona. lice koje je. a po sprovedenom postupku.3. stav 2. Zakona. ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici. 2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara. Međutim. s obzirom da predmetni račun nije izdat u skladu sa Zakonom jer lice koje nije obveznik PDV nema pravo iskazivanja PDV u računima i drugim dokumentima. stav 2. Zakona. odbije kao prethodni porez. Privredno društvo o tome. obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza. Zakona. Prema odredbi člana 33. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV. sa obrazloženjem da je dobavljač brisan iz sistema PDV 31. koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga: 1) koji je oporeziv PDV. nadležni poreski organ.dalje Zakon).ispr. brisano iz evidencije obveznika PDV.obveznik PDV izdao je račun koji je formalno ispravan i koji sadrži sve propisane elemente iz člana 42. i 34 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Saglasno odredbi stava 4. Postojanje eventualne prekršajne ili krivične odgovornosti u svakom konkretnom slučaju ceni nadležni organ u propisanom postupku. lice čiji ukupan promet dobara i usluga. izvršiće brisanje obveznika iz evidencije za PDV ako je obveznik ostvario ukupan promet u prethodnoj kalendarskoj godini u iznosu manjem od 2. i to: 1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga. istog člana Zakona. Napominjemo.000 dinara (dalje: mali obveznik). u poreskoj prijavi iskazan je PDV iz ovog računa kao prethodno plaćeni. u skladu sa odredbom člana 39. 2) za koji u skladu sa članom 24. • Da li Poreska uprava ima pravo da ovaj PDV ospori i na koji način da privredno društvo zaštiti svoje poslovanje u ovakvim situacijama. 84/2004.12. inspektori Poreske uprave osporavaju pravo na odbitak ovog poreza.000. • Odgovor: Prema odredbama člana 28. godine i da u aprilu 2010. osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti (dalje: ukupan promet) u prethodnih 12 meseci nije veći od 4. stav 2. Odredbom stava 3. obveznik PDV nema pravo da PDV koji je u računu ili nekom drugom dokumentu iskazalo lice koje nije obveznik PDV. obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat i iskazan u računu prethodnog učesnika u prometu.. prema odredbi člana 28. sa kojim privredno društvo sarađuje duži niz godina . u kojem je iskazan prethodni porez. koji su brisani iz sistema PDV postoji obaveza da o promeni svog poreskog statusa obaveste svoje komitente pojedinačno. ovog člana. na internet stranici Poreske uprave).000 dinara. ili se validnim informacijama smatraju one na internet stranici Poreske uprave? 2. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama.III POREZ NA DODATU VREDNOST PITANJE I ODGOVOR Pravo na odbitak prethodnog poreza koji je iskazan u računu dobavljača koji je pre izdavanja računa brisan iz evidencije PDV obveznika Pitanje: • Dobavljač. a koji je izdat u skladu sa Zakonom. Saglasno odredbi člana 39. Zakona. br. Međutim. u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara. godine.000. pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st.000 dinara. uz ispunjenje ostalih zakonskih uslova. Mali obveznik nema pravo iskazivanja PDV u računima ili drugim dokumentima. nema zakonsku obavezu da o tome obaveštava svoje komitente i poslovne partnere. kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata. odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza. Zakona. stav 1. 3) koji je izvršen u inostranstvu. odnosno ako pri otpočinjanju obavljanja delatnosti proceni da u narednih 12 meseci neće ostvariti ukupan promet veći od 2. registar evidentiranih obveznika PDV je javni registar u koji imaju mogućnost uvida sva zainteresovana lica (npr. koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu.

Saglasno odredbi člana 6. umetničkih dela.ispr. na promet polovnog teretnog motornog vozila (u konkretnom slučaju Citroen Berlingo) koji vrši obveznik PDV koji se ne bavi prometom polovnih motornih vozila. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge. 61/2005 i 61/2007 . zato što je isto dobijeno na poklon (u okviru nagradne igre)? nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno. uključujući polovna motorna vozila.. ne smatra se promet putničkih automobila. Zakona. u smislu ovog zakona. je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. Zakona). stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl.POREZ NA DODATU VREDNOST III PITANJE I ODGOVOR Poreski tretman prometa polovnog teretnog motornog vozila koji vrši obveznik PDV koji se ne bavi prometom polovnih motornih vozila Pitanje: • Kakav je poreski tretman prodaje polovnog teretnog vozila. Zakona. stav 1. tačka 2) Zakona. glasnik RS”. od strane obveznika PDV kome je to vozilo pre prodaje bilo osnovno sredstvo i prilikom čije nabavke taj obveznik nije koristio pravo na odbitak prethodnog poreza. u smislu ovog zakona. u koju nije uključen PDV. 10-11 35 . Prema odredbi člana 17. kao i uvoz dobara u Republiku. kolekcionarskih dobara i antikviteta. Obveznici koji se bave prometom polovnih dobara. stav 1. u okviru obavljanja delatnosti. predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu. br. poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu. plovnih objekata. a u skladu sa odredbom člana 4. motocikala. 86/2004 . u koju nije uključen PDV. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama. prometom dobara i usluga. Promet dobara. uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici (član 36. PDV se obračunava i plaća po opštoj stopi PDV od 18%. bez obzira da li je taj obveznik PDV imao (ili koristio) pravo na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke predmetnog vozila. utvrđuju osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra (dalje: oporezivanje razlike). • Odgovor: Prema odredbama člana 3. ako ovim zakonom nije drukčije propisano. na osnovicu koju čini ukupan iznos naknade koju obveznik PDV prima ili treba da primi za ovaj promet. stav 1.dalje: Zakon). vazduhoplova za koje pri nabavci obveznik PDV Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 84/2004. uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga.

18/2010) i to: 1. 80/2002. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) . nastali prodajom.MRS. 43/2003. 99 od 28. koji je propisan Pravilnikom. • U delu Obrasca PB 1 koji se odnosi na usklađivanje rashoda izvršena su usklađivanja sa nedavno izvršenim izmenama i dopunama zakona koji uređuje oporezivanje dobiti. podnosi i stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika koja obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije i poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika). br. br. objavljena su podzakonska akta koja su doneta u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća („Sl. 2. • U članu 3. glasnik RS”.MSFI). 3. odnosno 4. 84/2004 i 18/2010 . 5. Zakona. A NA OSNOVU KOJIH ĆE SE VRŠITI OBRAČUN POREZA ZA 2010. glasnik RS”. Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica. U Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica O Pravilniku o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. 139/2004). glasniku RS”. 4. odnosno gubici od prodaje imovine. br. i s tim u vezi unete odgovarajuće pozicije u ovom obrascu na kojima se iskazuju: . decembra 2010. a Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. januara 2011. godinu. Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica. glasniku RS”.obveznike poreza na dobit preduzeća. glasnik RS”. br. Pravilnika propisano je da poreski bilans na Obrascu PB 1. primenjivaće se i pomenuti pravilnici. godine. 25/2001. 10-11 36 . br. GODINE „Sl. 4. biće više reči u nekom od narednih brojeva. odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja . saglasno propisima o računovodstvu i reviziji i međunarodnim računovodstvenim standardima . stav 1. odnosno drugim prenosom uz naknadu imovine navedene u članu 27. Sve usvojene izmene Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sl. glasnik RS”. stav 1. i 5.otpremnine i novčane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa koje su obračunate u prethodnom poreskom periodu (u kome nisu bile priznate kao rashod). 99/2010 . JANUARA 2011. a ovom prilikom ćemo samo napomenuti novine koje ovaj pravilnik sadrži u odnosu na Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. Obrasca PB 1 iskazuju kapitalni dobici i gubici iskazani u bilansu uspeha (na odgovarajućim računima na kojima se iskazuju dobici.dalje: Zakon).dalje: Pravilnik). i to: • U članu 1. Prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2010. br. godine. pod tačkom 4) Pravilnika precizirano je da se pod red. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije.IV POREZ NA DOBIT PRAVILNICI KOJI SU DONETI U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA. GODINU STUPILI SU NA SNAGU 4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe. pored Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl.

i to na Obrascu PDO . postanu raspoloživa za korišćenje. kao i na korekciju rashoda po osnovu kamata primenom pravila o transfernim cenama. koji je dostupan kroz Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.prihodi nastali po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koji. biće detaljnije objašnjen u nekom od narednih tekstova koji će se odnositi na popunjavanje poreskog bilansa za 2010. stečena u toku poreskog perioda. u drugoj državi. stav 1. . Zakona.POREZ NA DOBIT IV isplaćene u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans (u kome se priznaju).ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koje su bile priznate na teret rashoda. odnosno MSFI. saglasno propisima o računovodstvu i reviziji i MRS.8. pored Obrasca PDP (koji podnose obveznici poreza na dobit iz člana 1. pri čemu napominjemo da se u ovom delu Obrasca PB 1 unosi i prihod po osnovu dividendi i udela u dobiti ostvaren od drugog rezidentnog obveznika. Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. stav 3. u poreskom periodu u kome se vrši direktni otpis. . saglasno članu 25a Zakona. 116/2004 i 99/2010 . ne ulazi u osnovicu za oporezivanje. glasnik RS”. PDO i druge Obrasce možete videti u prilogu ovog izdanja. • U poslednjem delu Obrasca PB 1 iskazuju se kapitalni dobici i gubici utvrđeni na način propisan Zakonom. platila nerezidentna filijala matičnog pravnog lica. nisu kumulativno ispunjeni uslovi iz člana 16.porezi.Podaci o poreskoj osnovici i obračunatom porezu. takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja. . . S tim u vezi. doprinosi. odnosno upotrebljena.konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za ogranke i druge organizacione delove nerezidentnih obveznika za period od ___ do ___ 201__.rashodi nastali po osnovu obezvređenja imovine koji nisu bili priznati u poreskom periodu u kome su utvrđeni. . Najznačajnija novine u Obrascu PDPsastoji se u tome što u Delu 9.porez po odbitku na isplaćene kamate i autorske naknade. obveznik (koji je izgubio pravo na poreski podsticaj) unosi podatak o iznosu obračunatog poreza po osnovu gubitka prava na poreski podsticaj. stav 4. u kome su prečišćeni tekstovi Zakona i podzakonskih akata donetih u skladu sa Zakonom. godine. a u kome su iskorišćena. . odnosno nastalo je oštećenje te imovine usled više sile. u kome su prečišćeni tekstovi Zakona i podzakonskih akata donetih u skladu sa Zakonom. koji je. • U delu Obrasca PB 1 koji se odnosi na poresku osnovicu. tač. dodate su nove pozicije na kojima se iskazuju: . koji. obračunava primenom proporcionalne metode za svako stečeno sredstvo posebno. plaćene u poreskom periodu (u kome se i priznaju). srazmerno vremenu od kada je započet obračun amortizacije do kraja poreskog perioda. • U delu Obrasca PB 1 koji se odnosi na oporezivu dobit. na rednom broju 9.Poreska prijava za akontaciono . ali je u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans ta imovina otuđena. u smislu da se amortizacija za stalna sredstva razvrstana u prvu grupu. Izmenjeni Obrazac PB . 37 . • Deo Obrasca PB 1 koji se odnosi na korekciju rashoda po osnovu sprečavanja utanjene kapitalizacije. st. i 2. Obračun amortizacije započinje od dana kada stalna sredstva. ne ulaze u osnovicu za oporezivanje. saglasno članu 22v Zakona. 99/2010 . saglasno članu 25. br. Zakona).1 i druge Obrasce možete videti u prečišćenom tekstu Pravilnika. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe U Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. godinu. • U delu Obrasca PB 1 koji se odnosi na usklađivanje prihoda. 10-11 poseban prilog. Obrazac PDP. glasnik RS”.iznos iskorišćenih dugoročnih rezervisanja (za izdate garancije i druga jemstva) koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu kada su izvršena. a koje nisu bile plaćene u prethodnom poreskom periodu u kome je po tom osnovu u poslovnim knjigama obveznika bio iskazan rashod koji nije bio priznat u poreskom bilansu. saglasno članu 53a Zakona o porezu na dobit pravnih lica.dalje: Pravilnik) propisan je sadržaj (nove) poreske prijave koju podnosi stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika koja obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije i poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika). Zakona) i Obrasca PDN (koji podnose obveznici iz člana 1. Zakona. odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. 1) do 3) Zakona. utvrđuje se poreska osnovica kao zbir ostatka oporezive dobiti i ostatka kapitalnog dobitka. br. 1. ali se priznaju u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans. vrši se: • Usaglašavanje sa odredbom člana 10. i Obrazac PDO. a za koje.dalje: Pravilnik). računskim putem se utvrđuje oporeziva dobit (ili gubitak).

br.” Obrazac OA koji je sastavni deo ovog Pravilnika. 99/2010). kao dobici od prodaje imovine. zadruge. a koji se (saglasno propisima o računovodstvu i reviziji) iskazuju na odgovarajućim računima grupe 67. Zakona). koji je dostupan kroz poseban prilog. tog obrasca. Izmenjeni Obrazac PBN . S tim u vezi. • Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. stav 1. utvrđena na način da se nabavna vrednost tih sredstava umanjuje za pripadajući iznos poreske amortizacije svakog prenetog sredstva. odnosno otuđenja stalnih sredstava putem statusne promene. nabavna vrednost u tekućem poreskom periodu je neotpisana vrednost tih sredstava kod obveznika koji ih prenosi putem statusne promene. s tim u vezi dodaje novi član 4a. Za stalna sredstva razvrstana u grupe od II do V koja se u poreskom periodu prenose putem statusne promene. možete videti u prečišćenom tekstu Pravilnika. odgovara njihovoj nabavnoj vrednosti umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije svakog otuđenog sredstva. Obrazac PB . glasnik RS”.obveznike poreza na dobit preduzeća Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) . koji je u prilogu ovog izdanja. izvršene su izmene u delu koji se odnosi na obveznike koji primenjuju kontni okvir za privredna društva. Naime. br. prestaje da se primenjuje. precizirano je da se u prihode od prodaje robe. br. odnosno MSFI.obveznike poreza na dobit predu- 38 . • Preciziranje u smislu da vrednost otuđenih stalnih sredstava (za koju se umanjuje saldo grupe od II do V). izvršeno je usaglašavanje sa izvršenim izmenama i dopunama Zakona.1 sastavni je deo Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Sl. koji se iskazuju pod rednim brojem 1. Obrazac PBPJ 1 (u kome se utvrđivala dobit ogranka nerezidentnog pravnog lica). a koji je činio sastavni deo Pravilnika o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Sl. • Preciziranje načina utvrđivanja salda grupe stalnih sredstava u slučaju sticanja. glasnik RS”. Za stalna sredstva razvrstana u grupe od II do V. br. 99/2010). 99/2010).IV POREZ NA DOBIT • Preciziranje da se prilikom utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe priznaju naknadna ulaganja na stalnim sredstvima (nezavisno od toga u koju su amortizacionu grupu svrstana). utvrđena na način da se pojedinačna vrednost tih sredstava umanjuje za pripadajući iznos poreske amortizacije koji se odnosi na svako sredstvo posebno. zeća („Sl. proizvoda i usluga. imajući u vidu da je navedenim izmenama i dopunama Zakona propisano da nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija (ogranak i drugi organizacioni delovi koji obavljaju delatnost). a poreski bilans podnose na Obrascu PBN 1. pa se. koja su stečena putem statusne promene. 38/2001 i 19/2007). glasnik RS”. uključuju i prihodi ostvareni prodajom imovine. koja se uključuju u vrednost stalnih sredstava u smislu povećanja vrednosti tih stalnih sredstava. oporezivu dobit utvrđuju na Obrascu PB 1 (kao obveznici iz člana 1. druga pravna lica i preduzetnike. koji glasi: Član 4a „Za stalna sredstva razvrstana u I grupu koja su stečena putem statusne promene. izvršena u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS. nabavna vrednost u tekućem poreskom periodu je neotpisana vrednost tih sredstava na dan statusne promene kod obveznika koji ih prenosi putem statusne promene. obveznik utvrđuje početni saldo grupe tako što iz salda grupe utvrđenog na kraju prethodnog poreskog perioda isključuje sredstva preneta putem statusne promene i to po nabavnoj vrednosti tih sredstava umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije tih sredstava. 10-11 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) .1 i druge Obrasce možete videti u prečišćenom tekstu Pravilnika. danom stupanja na snagu izmena i dopuna tog pravilnika.

nezavisno od veličine grupe. br. dok kod primene poreskih propisa taj obračun se vrši po grupama. za razliku od proporcionalnog metoda koji se najviše koristi po računovodstvenim propisima i koji ravnomerno opterećuje rashode perioda tokom korišćenja konkretnog osnovnog sredstva. nematerijalnih ulaganja. glasnik RS”.MRS 16 Nekretnine. Na obračun amortizacije koja se priznaje kao rashod perioda za potrebe izračunavanja poreza na dobit pravnih lica (poreska amortizacija).. • u slučajevima statusne promene (spajanje. 46/2006. • prilikom otvaranja i okončanja postupka stečaja. 77/2010 dalje MRS 40). 77/2010 . glasnik RS”. 133/2003 . nekretnina.rešenje). a da se sa protokom vremena smanjuju ekonomski efekti korišćenja osnovnog sredstva. 77/2010 dalje: MRS 38). br. glasnik RS”. • Međunarodni računovodstveni standard . GODINU A mortizacija imovine (osnovnih sredstava. 25/2001. Postoje značajne razlike u načinu obračuna računovodstvene i poreske amortizacije. br. 84/2004 i 18/2010 . primenjuje se Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. u celosti se iskazuje kao rashod perioda za koji je obračunata.) predstavlja rashod perioda za koji je obračunata. kao i • računovodstvenim politikama koje pravno lice i preduzetnik . a to znači da se osnovno sredstvo više troši u početnom periodu korišćenja kada ostvaruje i najviše ekonomske koristi.MRS 40 Investicione nekretnine („Sl. Amortizacija koja se obračunava na način propisan navedenim propisima. br. glasnik RS”.dalje MRS 41). br. odnosno vrši se pojedinačna amortizacije.dalje: Zakon o porezu na dobit) i Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. a one se sastoje u sledećem: • Po računovodstvenim propisima iznos obračunate amortizacija predstavlja realno trošenje nematerijalnih ulaganja. 10-11 39 . • Međunarodni računovodstveni standard . tako i kada se primeni isti metod i ista stopa amortizacije. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. br. 80/2002. br. 43/2003. zakon. 116/2004 . Postoje dva potpuno odvojena načina. odnosno vrše se dva obračuna amorizacije i to računovodstveni i poreski sistem obračuna. vrši se obračun amortizacije. 111/2009). odnosno obračun amortizacije se vrši za grupu osnovnih sredstava i sve dok postoji grupa osnovnih sredstava. dobija se različiti iznos amortizacije. podela i odvajanje) i prodaje pravnog lica.POREZ NA DOBIT IV OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE ZA 2010. izuzev nekretnina.MRS 41 Poljoprivreda („Sl. odnosno likvidacije. glasnik RS”. glasnik RS”.. RAČUNOVODSTVENA AMORTIZACIJA Računovodstvena amortizacija se vrši: • kao konačni obračun amortizacije na kraju poslovne godine. opreme. br. primenjuje se degresivni metod trošenja osnovnih sredstava. (izuzev nekretnina) i po poreskim i po računovodstvenim propisima.dr.dalje: pravno lice.dalje: MRS 16).dalje: Pravilnik o poreskoj amortizaciji). postrojenja. donosi u skladu sa navedenim MRS i MSFI. dok po poreskim propisima za obračun amortizacije osnovnih sredstava. • po računovodstvenim propisima obračun amortizacije se vrši za svako osnovno sredstvo posebno. glasnik RS”. postrojenja i oprema („Sl. opreme i bioloških sredstava (dalje: osnovna sredstva) u procenjenom veku trajanja (proporcionalni metod obračuna). • Međunarodni računovodstveni standard . Degresivna metoda obračuna amortizacije tokom korišćenja osnovnog sredstva neravnomerno opterećuje rashode perioda. 77/2010 . 80/2002 .MRS 38 Nematerijalna imovina („Sl. • Međunarodni računovodstveni standard . • Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja („Sl. Obračun računovodstvene amortizacije propisan je: • Zakonom o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS”.

osnovnim sredstvima koji podležu obračunu amortizacije smatraju se ulaganja u ta sredstva čiji je vek trajanja duži od godinu dana i čija je pojedinačna nabavna vrednost u vreme nabavke veća od prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u Republici. značajna stavka u bilansima.). br. To znači da se ulaganja u sredstvo čiji je vek trajanja kraći od godine dana. s hodno tome. na kontima navedenih grupa računa. u ukupnom iznosu. • korisni vek trajanja osnovnog sredstva. važno je imati u vidu i poreske propise koji regulišu pitanje amortizacije. Prema odredbama stava 55. po poreskim propisima. odnosno danom sa kojim je osnovno sredstvo otuđeno. degresivni ili funkcionalni) i • način preispitivanja korisnog veka trajanja osnovnog sredstva (nepromenljiv vek trajanja ili promena veka trajanja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. • zemljište (račun 020). Početak obračuna amortizacije Početak obračuna amortizacije je bitan element koji treba urediti računovodstvenim politika. Sredstva alata i inventara koja imaju vek trajanja duži od godinu dana i koja imaju beznačajnu vrednost. br. a to su: • kod nematerijalnih ulaganja. • stope amortizacije. osim kamenoloma i drugo zemljište koje se koristi za eksploataciju. U skladu sa odredbama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva. MRS 16. 114/2006.). Za obračun amortizacije važno je da se prilikom nabavke sredstava za rad izvrši razvrstavanje da li će se to ulaganja u poslovnim knjigama voditi kao osnovno sredstvo ili kao obrtna sredstva (rezervni delovi.IV POREZ NA DOBIT • za sredstva otuđena ili rashodovana u toku godine zaključno sa mesecom. bez obzira na vrednost ulaganja.dalje: MRS 1). ukrasni predmeti od plemenitih metala i sl. Obračun amortizacije vrše sva pravna lica koja vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom računovodstvu i reviziji. Imajući u vidu navedeno. • osnovicu za amortizaciju (metod vrednovanja osnovnih sredstava . pod c) . Osnovna sredstva koja se vode na ovim računima. Naime.Nematerijalna ulaganja i grupe 02 . do 46. postoje osnovna sredstva za koja se ne obračunava amortizacija. neophodno je da se prilikom nabavke sredstva odmah primeni kriterijum iz poreskih propisa i da se prema njemu ta ulaganja opredeljuju kao osnovna sredstva ili kao sitan inventar. zadruge. kvalifikuje kao obrtno sredstvo i ono se ne evidentira u okviru računa 01 i 02. i da se. 77/2010 . postrojenja. tereni za deponiju i sl. • osnovna sredstva u pripremi i avansi za osnovna sredstva. glasnik RS”. • početak obračuna amortizacije (prilikom stavljanja u upotrebu ili danom nabavke).Nematerijalna imovina. 119/2008. ukoliko je računovodstvenim politikama utvrđeno da se investicione nekretnine iskazuju po fer vrednosti u skladu sa MRS 40 stav 27. umetničke slike i skulpture. oprema i biološka sredstva. glasnik RS”. Dakle. kao i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva.Nekretnine.obrtna imovina Međunarodni računovodstveni standard . postoje takva ulaganja kojima vek trajanja nije ograničen.fer vrednost ili nabavna vrednost). 9/2009 i 4/2010). osnovna sredstva za koja se obračunava amortizacija iskazuju se na računim grupe: 01 . s obzirom da se ova osnovna sredstva ne troše. amortizacija treba da započne od dana stavljanja sredstava u upotrebu. odnosno rashodovano. • metod obračuna amortizacije koji će se primenjivati (proporcionalni. druga pravna lica i preduzetnike („Sl. u poslovnim knjigama evidentiraju kao osnovna sredstva i da se za njih obračunava amortizacija. a uzeta su u lizing. amortizacija za ta ulaganja se ne obračunava. 10-11 40 . imovina se kvalifikuje kao obrtna ako se očekuje da će biti realizovana u roku od dvanaest meseci od datuma nabavke. • investicione nekretnine (račun 024). podležu obavezi obračuna amortizacije.MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja („Sl. mogu se računovodstvenim politikama kategorisati kao osnovna sredstva. To je naročito značajno kod pravnih lica kod kojih su alati. Razvrstavanje na osnovna i obrtna sredstva Prema odredbama stava 66. alat i sitan inventar). Za razvrstavanje osnovnih sredstava čiji je vek trajanja duži od godinu dana. • amortizacija se ne obračunava za ona osnovna sredstva koja vremenom ne gube na vrednosti (spomenici kulture i istorijski spomenici. pa saglasno odredbama MRS 38 . Međutim. a moguće je rešenje da obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo stavljeno u upotrebu. • šume i višegodišnji zasadi i osnovno stado (račun 021). Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. amortizacija počinje da se obračunava kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje i da funkcioniše na način kako to očekuje uprava preduzeća. Sva pravna lica su u obavezi da aktom o računovodstvu i računovodstvenim politikama utvrde: • osnovna sredstva koja podležu obračunu amortizacije. • goodwil (račun 012).

ako se osnovno sredstvo duže osposobljava za upotrebu. Za sredstva koja se revalorizuju. tako da osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrednost. S obzirom da se nabavna vrednost revalorizuje. iznosi 4.000). a revalorizovana vrednost je osnovica za obračun amortizacije za naredne periode.000. normativna regulativa pravnog lica. jedan od najvažnijih elemenata.000 = 4.000 dinara. Osnovica za obračun amortizacije.POREZ NA DOBIT IV Moguće je računovodstvenim politikama urediti da obračun amortizacije počinje i pre stavljanja u upotrebu osnovnog sredstva. Osnovica za obračun amortizacije može da bude i revalorizovana nabavna vrednost. Na ovaj način izbegava se iskazivanje značajnih dobitaka od prodaje osnovnih sredstava. stavljanje sredstva u upotrebu znači da je ono sposobno za korišćenje i da može da služi obavljanju delatnosti pravnog lica. Ako se ovo pitanje ne uredi računovodstvenim politikama. mogu se grupisati radi obračuna grupne amortizacije. već se na analitičkoj kartici osnovnog sredstva evidentira i uzima se u obzir prilikom utvrđivanja osnovice za obračuna amortizacije.000 . ako se očekuje da je sredstvo spremno za upotrebu i uprava donese takvu odluku.400. Procenjena vrednost se utvrđuje na dan sticanja osnovnog sredstva i ne povećava se naknadno ako se sredstva u poslovnim knjigama vode po nabavnim cenama. odnosno da daje pozitivne rezultate. Ako je preostala vrednost beznačajna.000 dinara pravno lice evidentira na analitičkom računu 023 . saglasno odredbama MRS 16. Kod nematerijalnih ulaganja. jer je to. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000 dinara. Za sredstva koja su privremeno stavljena van upotrebe. Osnovica za obračun amortizacije je. • kada je sredstvo po MSFI 5 klasifikovano kao sredstvo namenjeno prodaji. nabavna vrednost umanjena za preostalu (rezidualnu) vrednost. Pravno 41 .000. Osnovica za obračun amortizacije Za obračun amortizacije. Dakle. smatra se da obračun amortizacije počinje od prvog narednog dana od dana stavljanja u upotrebu.000. u ovom slučaju. Samo u ova tri slučajeva prestaje obaveza obračuna amortizacije. pod pretpostavkom da će sredstvo na kraju svog korisnog veka biti u takvom stanju da se može dobiti neka tržišna vrednost za njega. postoji obaveza da se i dalje obračunava amortizacija. uklanjanja i restauracije područja na kojem je sredstvo locirano. isključivo. • troškovi pozajmljivanja. Prestanak obračuna amortizacije Prestanak obračuna amortizacije nastaje: • kada je osnovno sredstvo u potpunosti otpisano. kao i PDV. Nabavna vrednost osnovnog sredstva iskazuje se na osnovnom računu okviru grupe računa 01 i 02 i nju čini: • fakturna vrednost dobavljača uključujući i sve uvozne i druge dažbine. automatski se revalorizuje i preostala vrednost. nabavna vrednost od 5.Postrojenja i oprema. U momentu nabavke takav autobus nakon pet godine može na tržištu da se proda za 400. odnosno za taj iznos se umanjuje nabavna vrednost osnovnog sredstva.600. Preostala (rezidualna) vrednost predstavlja. 10-11 Stope za amortizaciju i korisni vek trajanja osnovnog sredstva Visina stope za obračun amortizacije i korisni vek trajanja osnovnog sredstva nisu nijednim propisom utvrđeni. po pravilu. • inicijalno procenjeni troškovi demontaže. ukoliko pravno lice nema pravo da koristi preneti PDV kao odbitnu stavku. je osnovica na koju se primenjuje odgovarajuća stopa za obračun amortizacije i ona zavisi od modela po kome se osnovna sredstva iskazuju u poslovnim knjigama (nabavna vrednost ili revalorizovana vrednost). u najvećem broju slučajeva. se ne utvrđuje preostala (rezidualna) vrednost. • zavisni troškovi i svi drugi troškovi koji nastaju radi dovođenja sredstva u stanje neophodno za rad.600. Primer: Pravno lice koje se bavi prevozom putnika nabavilo je autobus čija nabavna vrednost iznosi 5.000 dinara (preostala vrednost).000 (5. Korisni vek trajanja autobusa iznosi 5 godina. u godini u kojoj se vrši revalorizacija pre revalorizacije se obračuna amortizacija za tu godinu. MRS 16. • kada se osnovno sredstvo na bilo koji način otuđi (proda rashoduje i dr. a sve do stavljanja u rad. U ovom slučaju osnovica za obračun amortizacije čini revalorizovana nabavna vrednost umanjena za revalorizovanu preostalu (rezidualnu) vrednost. kada su u pitanju osnovna sredstva iste grupe koja imaju isti korisni vek trajanja i za koja istovremeno počinje obračun amortizacije. odnosno na dan nabavke. ako se ti troškovi mogu iskazati kao rezervisanje. za svako osnovno sredstvo posebno. Preostala vrednost se ne knjiži. ne uzima se u obzir prilikom utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije. Iznos od 400. Međutim. Prilikom utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije za autobus. Prema odredbama stava 43.000 dinara umanjuje se za 400. procenjeni iznos koji bi preduzeće primilo danas ako bi otuđilo osnovno sredstvo.). ako je za merenje osnovnih sredstava primenjen model revalorizacije. obračun amortizacije se vrši pojedinačno.

Nabavna vrednost kamiona iznosi Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost (1. Nabavna vrednost kamiona iznosi 2. a stope za obračun amortizacije se izvode iz procenjenog korisnog veka trajanja osnovnog sredstva po formuli: Godišnja stopa amortizacije = 100 Korisni vek trajanja u godinama Prema odredbama stava 56. Pre konačnog obračuna amortizacije za tekuću godinu. korisni vek trajanja osnovnog sredstva treba preispitati na kraju svake finansijske godine.).000 dinara 1. neophodno je da se izvrši preispitivanje korisnog veka trajanja osnovnog sredstva.000 dinara 16.600. Prema odredbama stava 51. Stopa amortizacije iznosi 20% (100 : 5). odnosno da je ukupni vek trajanja kamiona 6 godina. On se primenjuje na ona osnovna sredstva koje se tokom svog veka trajanja ravnomerno troše. godine preispituje se korisni vek trajanja kamiona i utvrđuje da preostali vek trajanja osnovnog sredstva iznosi 5 godina. korigovanje korisnog veka trajanja osnovnog sredstva utiče samo na obračuna amortizacije za tekuću i naredne godine. u najvećem broju slučajeva. • funkcionalni metod obračuna amortizacije Proporcionalni metod obračuna amortizacije je najrasprostranjeniji u praksi zbog svoje jednostavnosti i tačnosti. Procenjeni korisni vek trajanja u momentu stavljanja u upotrebu iznosi 5 godina. na primer. Stopa po kojoj će se vršiti obračun amortizacije za 2010 godinu i naredne godine posle preispitivanja korisnog veka trajanja kamiona. umesto 4. To praktično znači. 5. odnosno nema retroaktivnu primenu. 2. godine.000. promene računovodstvenih procena i greške. a izvodi se iz korisnog veka trajanja osnovnog sredstva: Godišnja stopa amortizacije = 100 Korisni vek trajanja u godinama Metodi obračuna amortizacije Metodi obračuna amortizacije su: • proporcionalni metod obračuna amortizacije. korisni vek trajanja osnovnog sredstva utvrđuje se na osnovu: • očekivanog korišćenja osnovnog sredstva od strane pravnog lica. period očekivanog korišćenja predstavlja vek trajanja.000. • očekivanog fizičkog habaćenja i trošenja osnovnog sredstva. učinak promene računovodstvene procene može uticati samo na rezultat perioda u kojem je izvršena promena i na buduće perioda. ako je vek trajanja tog sredstva kraći od roka lizinga. godišnja stopa za amortizaciju je 12.Računovodstvene politike. jer ovaj postupak znači promenu računovodstvene politike. 4. korisni vek trajanja osnovnog sredstva osam godina. • degresivni metod obračuna amortizacije. 6. Krajem 2010. Ako je osnovno sredstvo uzeto u lizing uz otkup. Korisni vek trajanja osnovnog sredstva nabavljenog na osnovu ugovora o lizingu utvrđuje se na osnovu roka trajanja lizinga.5). MRS 16. Prema MRS 8.000 dinara 5 godina 320. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Stopa amortizacije utvrđuje se računovodstvenom politkom. Preispitivanjem se može utvrditi da ranije korisni vek trajanja nije realno utvrđen i da se mora korigovati.5% (100 : 8 = 12.000 dinara.00% amortizacije po ovom metodu jednaki iz godine u godinu. 3.IV POREZ NA DOBIT lice procenjuje korisni vek trajanja osnovnog sredstva. pa je izvesno da će steći vlasništvo na tim sredstvom. godini i stavilo ga u upotrebu u januaru 2009.000 dinara 400. MRS 16. • zakonskog ograničenja korišćenja osnovnog sredstva (lizing i sl. utvrđuje se na sledeći način: 1. pa su iznosi obračunate Ako je. Preispitivanje korisnog veka trajanja osnovnog sredstva je značajan postupak za realno utvrđivanje visine amortizacije i ravnomerno terećenje rashoda poslovanja tokom korišćenja osnovnog sredstva. Saglasno odredbama MRS 8 . ili veka trajanja osnovnog sredstva. a time se koriguje i stopa amortizacije. • tehničke i tehnološke zastarelosti osnovnog sredstva.2) Preostali korisni vek trajanja Buduća godišnja amortizacija (3 : 4) Nova amortizaciona stopa (5: 1) 2. Primer: Pravno lice je nabavilo teretni kamion u 2008. 10-11 42 . da preispitivanje korisnog veka trajanja osnovnog sredstva nema uticaja na prethodne periode.

5% 6 meseci Neotpisana vrednost 6 1. Primer: Pretpostavimo da je nabavljena mašina za proizvodnju plastičnih kutija za kozmetiku čiji kapacitet je 1. Primer: Pravno lice je određeno osnovno sredstvo 3 godine amortizovalo po funkcionalnoj metodi. promena računovodstvene procene kod obračuna amortizacije ne može da se primene retroaktivno i da menja rezultat za prethodne periode. Ovaj metod obračuna amortizacije se veoma retko primenjuje u praksi. Stopa amortizacije za 2010. Drugim rečima. jer korisni vek trajanja se izražava očekivanim učinkom sredstava.500. bez obzira na vek trajanja od 7 godina.000 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 2 x kol.750. godine i odmah stavljeno u upotrebu. stopa amortizacije se utvrđuje za svaku godinu.000. Po isteku treće godine utvrđeno je da to osnovno sredstvo neće po funkcionalnoj metodi da bude amortizovano do kraja njegovog veka trajanja (7 godina).00 Preispitivanje metoda amortizacije Prema odredbama stava 61 MRS 16. Podaci za obračun amortizacije za 2010.00 2. godinu su sledeći: Nabavna vrednost Vek trajanja Stopa za amortizaciju Broj meseci korišćenja Godina 1 2010 osnovica za amortizaciju 2 2.000 0.000 dinara 8 godina 12.33 X 100 = 33% 1. Funkcionalni metod obračuna amortizacije se primenjuje za obračun amortizacije osnovnih sredstava čiji se intezitet korišćenja može izmeriti učinkom.000.000.00 125.Ispravka vrednosti postrojenja i opreme (za obračunatu amortizaciju za 2010. Sličan je funkcionalnom obračunu abračuna amortizacije. Kod ove metode obračuna amortizacije.000 kutija.000. 4/12) 125.00 Knjiženje: 540 . ali promena metoda obračuna amortizacije može da utiče na obračun amortizacije za tekuću i naredne godine. U 2010.000. Takvu promenu treba tretirati kao promenu računovodstvene procene. 10-11 43 . Računovodstvenim politikama utvrđeno je da amortizacija počinje da se obračunava od prvog narednog meseca posle stavljanja u upotrebu osnovnog sredstva i da se ne utvrđuje preostala (rezidualna) vrednost. godinu).troškovi amortizacije 0238 . koji će omogućiti da se neotpisana vrednost u celini prenese na troškove u preostalom veku trajanja tog osnovnog sredstva. odnosno kod onih osnovnih sredstava koja se u početnom veku trajanja više troše i ostvaruju najviše ekonomske koristi. = 500. S protokom vremena smanjuje se ekonomski efekat i korišćenje je smanjeno. po formuli: Stopa amortizacije = Ostvareni učinak Ukupni očekivani učinak sredstava 125. U praksi se primenjuje aritmetička i geometrijska progresija. primenjeni metod obračuna amortizacije treba preispitati na kraju svake poslovne godine zbog dinamike trošenja osnovnog sredstva. Standardi dozvoljavaju izmenu metoda obračuna amortizacije.POREZ NA DOBIT IV Godišnji iznos amortizacije = Osnovica x godišnja stopa amortizacije x broj meseci korišćenja Primer: Nabavljeno je putničko vozilo u junu 2010.000. u skladu sa MRS 8. već može da utiče na rezultat perioda u kojem je izvršena promena i na buduće periode. ako se utvrdi da primenjeni metod nije odgovarajući.000 godišnja stopa 3 12. pa se menja metod obračuna amortizacije i prelazi na proporcionalni metod. god. Degresivni metod obračuna amortizacije primenjuje se kod onih osnovnih sredstava koja se u korisnom veku trajanja ne troše ravnomerno.500. 3 x kol. godini proizvedeno je 500.000 komada kutija.5% broj meseci korišćenja 4 6 obračunata amortizacija 5 (Kol.

na osnovicu koju čini nabavna vrednost sredstva. Poreska osnovica se dobija primenom formule: Poreska osnovica = računovodstvena dobit + računovodstvena amortizacija . kao i nematerijalna sredstva. Obračun poreske amortizacije je neophodan sa stanovišta utvrđivanja osnovice za obračun poreza na dobit preduzeća. Međutim. Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V utvrđuje se primenom degresivne metode na vrednost sredstava razvrstanih po grupama. Zakona o porezu na dobit preduzeća koji se primenjivao Zakona o porezu na dobit pravnih lica. osim goodwill-a. ovog člana u prvoj godini čini nabavna vrednost. 5) V grupa 30%.poreska amortizacija. Sredstva iz stava 2. prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. kao i nematerijalna sredstva. 5) V grupa 30%. prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. godini.IV POREZ NA DOBIT PORESKA AMORTIZACIJA Zakon o porezu na dobit izmenjen je u 2010. godinu njivati na obračun amortizacije za 2010. Pri tome.5%. Član 10. ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa sledećim amortizacionim stopama: 1) I grupa 2. za svako stalno sredstvo posebno. nije značajna visina amortizacije iskazana u poslovnim knjigama. 10-11 . 2) II grupa 10%. 44 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V utvrđuje se primenom degresivne metode na vrednost sredstava razvrstanih po grupama. osim u delu koje su najnovijim izmenama Zakona o porezu na dobit precizirane. Osnovicu za amortizaciju iz stava 5. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom. Obračun poreske amortizacije za 2010. sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije. godinu Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom. ovog člana obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici. Stalna sredstva razvrstana u I grupu jesu nepokretnosti. 4) IV grupa 20%. 2) II grupa 10%. osim prirodnih bogatstava koja se ne troše. Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u I grupu utvrđuje se primenom proporcionalne metode. Ministar finansija bliže uređuje način razvrstavanja stalnih Ministar finansija bliže uređuje način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije. a koje su (izmene) podvučene u prethodnom uporednom pregledu.5%. 3) III grupa 15%. 4) IV grupa 20%. jer se iznos računovodstvene amortizacije u poreskom bilansu zamenjuje iznosom poreske amortizacije. Kao rashod amortizacije u poreskom bilansu priznaje se amortizacija obračunata po poreskim propisima. Sredstva iz stava 2. ovog člana u prvoj godini čini nabavna vrednost. Osnovicu za amortizaciju iz stava 5. Amortizacija za stalna sredstva razvrstana u I grupu utvrđuje se primenom proporcionalne metode. Stalna sredstva razvrstana u I grupu jesu nepokretnosti. a u narednim periodima neotpisana vrednost. Član 10. a u narednim periodima neotpisana vrednost. Stalna sredstva iz stava 1. vršće se na identičan način kao u prethodnoj godini. ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa sledećim amortizacionim stopama: 1) I grupa 2. član 10. s obzirom da se ovaj porez ne plaća na dobit koja je utvrđuje po računovodstvenim propisima. ovog člana obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u Republici. na osnovicu koju čini nabavna vrednost sredstva. koji propisuje iznos amortizacije koji se priznaje u Poreskom bilansu nije značajno izmenjen. utvrđuje se primenom proporcionalne metode srazmerno vremenu od kada je započet obračun amortizacije do kraja poreskog perioda. 3) III grupa 15%. a u slučaju kada su stalna sredstva iz ove grupe stečena u toku poreskog perioda. koji će se primena obračun amortizacije za 2009. Stalna sredstva iz stava 1. za svako stalno sredstvo posebno.

Isplata fakture izvršena je sa tekućeg računa. U vreme nabavke poslednji objavljen podatak o prosečnoj mesečnoj bruto zaradi zaposlenih u Republici Srbiji bio je za septembar 2010.000 dinara). godine. za potrebe utvrđivanja poreske osnovice neophodno je izvršiti i druge korekcije računovodstvene dobiti.54 dinara i PDV 6..300.Alat i inventar 270 . amortizacija tih. godine: „ .52 + 30. Ovi uslovi su kumulativni i oni se primenjuju na svako pojedinačno osnovno sredstvo.PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi 433 .Pod pojedinačnom nabavnom cenom (u slučaju kada je nabavljena veća količina istovrsnih sredstava)...48 PDV = 200. Nabavna vrednost pojedinačnog sredstva određuje se u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS.2005.za nabavku kancelarijskog nameštaja) 512 . Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Ukoliko se ulaganja i istraživanje i razvoj priznaju kao nematerijalna ulaganja u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS.. 430-07-00349/2006-04 od 22. Računovodstvenim politikama pravnog lica utvrđeno je da se kao kriterijum za razvrstavanje sredstava na osnovna i sitan inventar primenjuju poreski propisi i da se prilikom stavljanja sitnog inventara u upotrebu vrši otpis tih sredstava na teret troškova u visini od 50% od nabavne vrednosti. Knjiženje: 103 . podrazumeva se nabavna cena svakog pojedinačnog sredstva koja je u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. o čemu je već bilo reči u delu koji se odnosi na obračun računovodstvene amortizacije. sa stopom amortizacije od 10%.Dobavljači u zemlji (po fakturi dobavljača .Alat i inventar (za stavljanje sitnog inventara u upotrebu .300.00 40.46 17. ali one nisu predmet ovog stručnog komentara. što se odnosi na prosečnu bruto zaradu na mesečnom nivou.50% od vrednosti regala na teret troškova) 34.2005. stav 2. poreska amortizacija se obračunava na osnovna sredstva čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u Republici.000 dinara sa PDV (169. i iznosio je 48. stav 2. br. kao i ostalih.147.147. Iz Mišljenja Ministarstva finansija br.Troškovi ostalog materijala (režijskog) 103 . Vrednost fakture iznosi 200. ovog zakona i Pravilnika o poreskoj amortizaciji. Sredstva koja podležu obračunu poreske amortizacije Prema odredbama član 10.152. Ovakav stav zauzelo je i Ministarstvo finansija umišljenju br.508.016.2. godine. godine. 430-07-55/2005-04 od 5. nematerijalnih ulaganja priznaje se u poreskom bilansu na način propisan Zakonom o porezu na dobit.00 dinara.152. 10-11 45 .100.10. Iz Mišljenja Ministarstva finansija. odnosno ako ispunjavaju navedene kriterijume iz člana 10.100.46).POREZ NA DOBIT IV Pored ovih korekcija. Regal je nabavljen u oktobru 2010..54 6.00 17.” Primer: Nabavljen je regal za odlaganje dokumentacije (kancelarijski nameštaj) čija nabavna vrednost sa PDV iznosi 40.491.00 dinara (nabavna vrednost bez PDV 34.00 Iz navedenog vidi se da je sredstvo u poslovnim knjigama iskazano kao sitan inventar i na ovo sredstvo se ne obračunava ni poreska ni računovodstvena amortizacija. i čiji je vek trajanja duži od jedne godine. „ Primer: Primljena je faktura dobavljača na ime izvršenih usluga u istraživanje novog proizvoda na tržištu čiji efekti se očekuju u periodu od sledećih pet godina.2007.. prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Nematerijalna ulaganja svrstana su u II amortizacionu grupu. godine: „. 430-07-55/2005-04 od 5.10. Zakona o porezu na dobit.

7.. Investicione nekretnine koje se mere po poštenoj (fer) vrednosti i osnovno stado koje se uvek meri po poštenoj fer vrednosti. već u poslovnim knjigama davaoca lizinga. Početak obračuna poreske amortizacije Obračun poreske amortizacije počinje od momenta stavljanja sredstava u upotrebu. godine).1. u slučaju kada obveznik nabavi materijalno sredstvo (konkretno opremu) putem ugovora o finansijskom lizingu (čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici). a treba ga započeti kada sredstvo bude stavljeno u upotrebu.PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi 430 . bez obzira na njihovu pojedinačnu nabavnu vrednost. 430-07-55/2005-04 od 5.52 30.12. Za nekretnine pribavljene radi prodaje koje se vode kao zalihe na računima grupe 14 ne obračunava se poreska amortizacija.2005.Postrojenja i oprema i obračunava amortizaciju u poreskom periodu za tu opremu u računovodstvene svrhe. Zakona o porez na dobit pravnih lica. odnosno da je pojedinačna nabavna vrednost u vreme nabavke veća od prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji i da je vek trajanja duži od godinu dana. a to znači amortizacija počinje da se obračunava kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje i da funkcioniše na način kako to očekuje uprava preduzeća. do 31.. koje vodi u svojim poslovnim knjigama na računu 023 .48 200.za plaćenu fakturu dobavljača) Za osnovna sredstva koja su nabavljena pre 1.000 amortizacije..Postrojenja i oprema.. i ako po računovodstvenim propisima to nije slučaj.. odnosno koja su se nalazila na stanju u poslovnim knjigama na dan 31. 169.” Iz prethodnog mišljenja proizilazi da za stalna sredstva iz I amortizacione grupe obračun poreske amortizacije počinje od momenta obračuna računovodstvene amortizacije. godine: „ . podležu obavezi obračuna poreske 46 . odnosno da daje pozitivne rezultate.508.491. jer se ta sredstva vode u poslovnim knjigama korisnika lizinga u okviru računa 023 . jer se radi o materijalnom sredstvu evidentiranom kod obveznika koje ispunjava uslove iz člana 10.IV POREZ NA DOBIT Knjiženje: 010 . godine. poreska amortizacija se obračunava za period od šest meseci (od 1. To znači da se poreska amortizacija na sva ova osnovna sredstva obračunava.2006. što je u skladu i sa početkom obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe prema MRS. godine. Stavljanje sredstva u upotrebu znači da je ono sposobno za korišćenje i da može da služi obavljanju delatnosti pravnog lica. Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. „ Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. za obračun amortizacije. obveznik za ovu opremu u istom periodu treba da obračuna amortizaciju po poreskim propisima.Dobavljači u zemlji 241 .Ulaganja u razvoj 270 ..2004.10.000 200. koja se priznaje u poreskom bilansu. ova pravila ne važe.Dobavljači u zemlji (za primljenu fakturu dobavljača na ime istraživanja novog proizvoda) 430 .12. Početak obračuna amortizacije za ovu grupu sredstava se uređuje računovodstevnim politika pravnog lica (obično se dan obračuna amortizacije vezuje za dan stavljanja u upotrebu).Tekući (poslovni) račun (po izvodu banke . jer se ne vode u poslovnim knjigama korisnika lizinga. Zakona. Obračunu poreske amortizacije podležu iosnovna sredstva koja su nabavljena putem finansijskog lizinga. 10-11 Osnovna sredstva nabavljena putem operativnog lizinga (uzeta u zakup) ne podležu obavezi obračuna poreske amortizacije.12.2010 godine. u skladu sa Zakonom. godine: „. Kod građevinskih objekata dan stavljanja sredstva u upotrebu se najčešće vezuje za datum dobijanja upotrebPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.7.2010.2003. Obračun amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.000 200. Primer: Ako je sredstvo stavljeno u upotrebu 1. pod uslovom da zadovoljavaju kriterijum iz člana 10. 430-07-00325/2006-04 od 25..

Osnovica za obračun amortizacije je uvek nabavna vrednost. poreska amortizacija se obračunava po proporcionalnim stopama i ona je jedinstvena za sva osnovna sredstva iz te grupe. • za IV grupu 20% i • za V grupu 30% Članom 5. osnovna sredstva razvrstana su u pet amortizacionih grupa. period obračuna poreske amortizacije je cela poslovna godina.333. za koju je u skladu sa prethodnim stavom potrebno umanjiti saldo grupe iz OA Obrasca u slučajevima kada je sredstvo otuđeno poklanjanjem ili na drugi način otuđeno bez naknade. bez obzira po kojem metodu se procenjuje. Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o poreskoj amortizaciji. 10-11 47 .666. Na teret troškova amortizacije u Bilansu uspeha biće priznato 3. Prva amortizaciona grupa Prvu amortizacioni grupu čine sve nekretnine koje se po MRS smatraju stalnim osnovnim sredstvima (zemljišta. Prekid obračuna poreske amortizacije nastaje: • kada je osnovno sredstvo potpuno otpisano. već se može koristiti obrazac na kome se vrši računovodstvena amortizacija. Primer: Nabavljeni su kalupi za livenje u oktobru mesecu 2010. stav 3. već poslovna godina. bez obzira što se po računovodstvenim propisima ova sredstva mogu svoditi na fer vrednost. bez obzira što još nije dobijena upotrebna dozvola. Osnovica za obračun amortizacije za grupu čini početni saldo grupe (neotpisana vrednost grupe iz prethodne godine). • računovodstvena amortizacija biće obračunata za dva meseca (početak obračuna amortizacije od narednog meseca od dana stavljanja u upotrebu). Pravilnika o poreskoj amortizaciji. računovodstvenim politikama može se utvrditi da to bude i drugi momenat.00 X 2 meseca = 3. bez obzira na broj sredstava i njihovu vrednost.333. jer nabavna vrednost sredstava uvećava saldo amortizacione grupe na koju se amortizacija obračunava za celu godinu.5% na godišnjem nivou. Pod pretpostavkom da je to jedino osnovno sredstvo u toj grupi (nema drugih sredstava). za obračun poreske amortizacije za grupu od II do V propisan je Obrazac OA. Poreska amortizacija za ova sredstva obračunava se po degresivnoj metodi.33 dinara). koji se uvećava za osnovna sredstva koja su stavljena u upotrebu u toku godine i umanjuje za osnovna sredstva koja su otuđena utoku godine. Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrednost za svako osnovno sredstvo posebno. na visinu obračunate poreske amortizacije ne utiču dan i mesec stavljanja u upotrebu. godine i istog meseca su stavljeni u upotrebu. Dodatna ulaganja u pojedinačno osnovno sredstvo povećavaju nabavnu vrednost. • kada je osnovno sredstvo otuđeno i • kada je osnovno sredstvo kvalifikovano kao sredstvo za prodaju. Za ta sredstva. Za sredstva iz II i V amortizacione grupe momenat stavljanja osnovnog sredstva u upotrebu opredeljuje da li će ta sredstva biti stavljena u odgovarajuću grupu za obračun amortizacije. datum konačne građevinske situacije koju je overio i potpisao nadzorni organ. izračunata po formuli 100/korisni vek trajanja (100/10). Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Korisni vek trajanja osnovnog sredstva je procenjen na deset godina. Za obračun amortizacije za prvu amortizacionu grupu nije propisan obrazac. napominjemo da bi to trebalo da bude tržišna cena na takav način otuđenog sredstva. odnosno od 1. koliko će i biti priznato u poreskom bilansu.000 X 10% = 20. Obračun poreske amortizacije po grupama Odredbama člana 10. amortizacija iznosi 60. ako uprava pravnog lica smatra da je sredstvo raspoloživo za korišćenje i da funkcioniše na način kako to ona očekuje. Međutim. npr. Amortizacija se obračunava po stopi od 10% na godišnjem nivou.000 dinara. U vezi sa vrednošću otuđenog sredstva u toku godine. građevinski objekti i investicione nekretnine. Amortizacione grupe II do V II do V amortizacionu grupu čine sva ostala stalna sredstva koja se ne nalaze u prvoj grupi. odnosno da se revalorizuju prilikom naknadnog merenja.11.33 dinara (200. Ukoliko je sredstvo nabavljeno i stavljeno u upotrebu u toku 2010. biće uključeno u obračun poreske amortizacije za tu godinu.33 dinara. godine. Pri tome.POREZ NA DOBIT IV ne dozvole tog objekta. 2. Obračun amortizacije vrši se uz primenu propisanih stopa koje su utvrđene za grupu kao celinu i to: • za II grupu 10%. pod uslovom da prema MRS mogu da budu priznata kao osnovno sredstvo.333. godine. Nabavna vrednost kalupa za livenje bez PDV iznosi 200. i obračun se vrši za celu grupu sredstava. koja je veoma bitan element za početak korišćenja objekta iz bezbednosnih i drugih razloga. godinu po stopi od 30% (V amortizaciona grupa).2010.000 dinara.000 : 12 = 1. Za ovo sredstvo biće obračunata poreska i računovodstvena amortizacija i to: • poreska amortizacija se obračunava za celu 2010. Iz prve amortizacione grupe. jer obračun amortizacije vrši se pojedinačno. • za III grupu 15%. Obračunata amortizacija za dva meseca iznosi 3.

500. Neotp. Primer obračuna poreske amortizacije za sredstva razvrstana u II do V grupe: Na kraju 2009. Ubrzana amortizacija Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća („Sl.100. 43/2003. Odredbom člana 7.30% Ukupno amortizacija: 975. rashodovano ili na drugi način otuđeno bez naknade.000 dinara. OBRAČUN AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA ZA 2010. Dakle. godine (pretpostavljeni podatak) iznosi 240.). odnosno po vrednosti koja bi se dobila prodajom tog sredstva. godinu bila je propisana mogućnost ubrzane amortizacije.000.500.000 20% 200. 80/2002. Petostruki iznos prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji za mesec decembar 2010. što znači da privredno društvo. članom 33. • 30.000 1.000 4. za obračun poreske amortizacije za 2010.2010. da unese i stalna sredstva koja je vodilo u svojim poslovnim knjigama. Grupa saldo grupe sredstva sredstva (2+3-4) % (5x6) (5-7) 1 2 3 4 5 6 7 8 II 1.000. Tim odredbama koje su se primenjivale na obračun poreske amorizacije za 2009.10.000 10% 100.000 1.000 500. jednaka je prodajnoj vrednosti tog sredstva. Pravilnika o poreskoj amortizaciji. 18/2010).” Za stalna sredstva iz grupe II do V koja su kvalifikovana za prodaju. propisano je da se odredba Zakona o porezu na dobit preduzeća („Sl. godinu iskazani su podaci koji su preneti u kolonu 2 Obrasca OA za 2010. br.000. saldo grupe u kojoj se to sredstvo nalazilo treba umanjiti po tržišnoj vrednosti otuđenog sredstva.000 3.500. zakon.000 dinara.. prodat je traktor po tržišnoj ceni od 1. GODINU Amortiz. godine nastale su promene kod stalnih sredstava i to: • 30. u slučaju prodaje stalnog sredstva svrstanog u neku od grupa od II do V.000 3. godine kupljena je hladnjača za povrće čija nabavna vrednost iznosi 3.2. godine u kolonu 8 Obrasca OA za 2009.000 900. 10-11 48 . Obračun poreske amortizacije za grupu prestaje kada je neotpisana vrednost (kolona 8 Obrasca OA) niža od petostrukog iznosa prosečne bruto mesečne zarade zaposlenih na nivou Republike za decembar 2010.000 800.000.2006: „ . glasnik RS” br.11. • 30. 110-00-00023/2006-04 od 13. 84/2004) 42 i 43 brišu.825. s obzirom da neotpisana vrednost pojedinačnog sredstva nije poznata. Za ova osnovna sredstva vrši se obračun poreske amortizacije sve do njihove prodaje. propisano je da kada krajnji saldo neke grupe bude manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije. 80/2002 . godine.000.IV POREZ NA DOBIT Iz Mišljenja Ministarstva finansija br.000 .100. vrednost otuđenog pojedinačnog sredstva za koju se umanjuje saldo grupe. U toku 2010.000 V 1. celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe se svodi na nulu.000 1. kao ulog. alati i dr. ne obustavlja se obračun poreske amortizacije. Obračun poreske amortizacije u slučaju kada su stalna sredstva predmet uloga u drugo privredno društvo i u slučaju statusnih promena. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000 dinara. pa nema obračuna amortizacije.000 IV 1. bez obzira što su preneta na zalihe i što je obustavljen obračun računovodstvene amortizacije. glasnik RS”. kao osnivač drugog privrednog društva. U slučaju kad je stalno sredstvo iz grupe II do V dato na poklon. 25/2001.. godinu. može u to drugo društvo. godinu Za- kon o porezu na dobit ne omogućava ubrzanu amortizaciju kao poreski podsticaj koji je ranije važio.000 15% 675. prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.000 Napomena: Za V poresku grupu podatak u koloni 4 (vrednost postignuta prodajom) je viša od salda grupe. predmet uloga u privredno društvo mogu biti. stvari (oprema.000. juna prodat je putnički automobil po tržišnoj vrednosti od 500. jer se evidentira samo neotpisana vrednost odgovarajuće grupe.2010. Početni Pribavljena Otuđena Neotpisana vrednost Stopa Amortiza.000 dinara.000 III 1.dr. vredn. pored novca.

125/2004). u poslovnim knjigama pravnog lica. U vezi sa obračunom poreske amortitacije kod statusne promene. za ta privredna društva (u prvoj godini. prenoseći na dva ili više novih društava svu imovinu i obaveze u zamenu za izdavanje akcija ili udela novih društava akcionarima ili članovima društva prestalog podelom. u stvari. a iskazuju se po osnovu više obračunate amortizacije po računovodstvenim propisima u odnosu na obračunatu amortizaciju po poreskim propisima. jer se radi o razlikama koje nastaju na godišnjem nivou po osnovu primene različite poreske stope na istu osnovicu. odnosno u prvom poreskom periodu) osnovicu za obračun poreske amortizacije čini za sve grupe stalnih sredstava njihova nabavna vrednost. to ulaganje predstavlja otuđenje sredstava i u koloni 4 Obrasca AO iskazuje se po procenjenoj vrednosti uloga. • utvrđuje se razlika između računovodstvene i poreske osnovice. Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze koji nastaju po osnovu amortizacije. u poslovnim knjigama pravnog lica. su privremenog karaktera. 12. 12. kako postojeće privredno društvo prestaje sa poslovanjem (uz podnošenje poreskog bilansa i izmirenje poreskih obaveza u skladu sa Zakonom). Zakona o privrednim društvima („Sl. odnosno njihova nabavna vrednost na dan statusne promene umanjena za ispravku vrednosti na dan statusne promene u Bilansu stanja privrednog društva koje prestaje da postoji. godine: U skladu sa članom 382. Ako je predmet ulaganja sredstvo iz II do V amortizacione grupe.” Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.2006. Postupak utvrđivanja odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza za sredstva koja se ne revalorizuju sprovodi se na sledeći način: • utvrđivanju računovodstvene osnovice sa stanjem na dan 31. podela privrednog društva uz osnivanje jeste statusna promena kojom privredno društvo prestaje da postoji bez likvidacije. Za novoosnovana privredna društva kojima su ta sredstva preneta statusnom promenom. predstavlja osnovicu za amortizaciju stalnih sredstava u prvom poreskom periodu novoosnovanih društava (za sve amortizacione grupe). jer su obavezna da neposredno primenjuju MRS/MSFI. 430-07-07-00162/2006-04 od 29. Prema tome. • Radmila Lazić Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. 10-11 49 . glasnik RS”. što znači da preneta vrednost stalnih sredstava. br. tekuće godine posle obračunate i proknjižene amortizacije za tu godinu. nabavnu vrednost predstavlja vrednost stalnih sredstava koja im je preneta statusnom promenom. pokazuje stanje odloženih poreza (sredstva ili obaveze) za period od početka primene MRS do 31. Na taj način umanjuje se saldo amortizacione grupe u kojoj je to sredstvo bilo iskazano. u skladu sa Zakonom. U poslovnim knjigama društva u koje se unosi stalno sredstvo kao ulog. nova privredna društva utvrđuju nabavnu vrednost stalne imovine u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS kao i propisima o privrednim društvima. primljeno sredstvo se iskazuje po procenjenoj vrednosti i istovremeno se po toj vrednosti iskazuje podatak u koloni 3 Obrasca OA. Odložene poreske obaveze (odloženi poreski rashodi) nastaju po osnovu više obračunate amortizacije po poreskim propisima u odnosu na obračunatu amortizaciju po računovodstvenim propisima i. • prethodno utvrđena razlika množi se sa stopom poreza poreza na dobit od 10% i utvrđuje se kumulativni iznos odloženih poreza. ako je premet uloga sredstvo iz I amortizacione grupe. U konkretnom slučaju. Odložena poreska sredstva (odloženi poreski prihodi) evidentiraju se.6. • utvrđuje se poreska osnovica na način kako je prethodno objašnjeno.POREZ NA DOBIT IV U poslovnim knjigama privrednog društva koje je izvršilo ulaganje. evidentiraju se stavom za knjiženje 722/498. u skladu sa članom 10. Napominjemo da smo u ovom tekstu samo napomenuli privremene razlike koje se pojavljuju zbog različitog obračuna amortizacije za računovodstvene i za poreske potrebe. Poreski rashod i poreski prihod po osnovu amortizacije stalnih sredstava Velika i srednja pravna lica obavezna su da iskazuju odložene poreze po osnovu amortizacije. s tom razlikom što se deo utvrđenih odloženih poreza koji je nastao po osnovu revalorizacije koja je knjižena direktno u kapital knjiži se u kapital. a da ćemo o ovome detaljnije pisati u nekom od narednih tekstova. • kumulativno odloženi porez. Postupak utvrđivanja odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza za sredstva koja se revalorizuju sprovodi se na isti način kao i kod sredstva koja se ne revalorizuju. Zakona. a ostatak odloženih poreza knjiži se preko rashoda ili prihoda. ali će u dužem nizu godina za jedno sredstvo biti priznati isti rashodi i po poreskim i po računovodstvenim propisima. vrši se isknjižavanje sa odgovarajućeg računa i poreska amortizacija se obračunava od početka poslovne godine do dana ulaganja u drugo privredno društvo. tekuće godine. u slučaju pribavljanja stalnih sredstava osnivanjem putem statusne promene. a nastaju nova privredna društva. koja se priznaje u poreskom bilansu. u nastavku je cdeo citata Mišljenja Ministarstva finansija iz kojeg proizilazi da se kod društva koja su nastala statusnom promenom poreska amortizacija obračunava na stalna sredstva koja su im pripala statusnom promenom i da osnovicu za obračun poreske amortizacije čini vrednost po kojoj su ta sredstva uknjižena u poslovnim knjigama kod novoosnovanih društva. stavom za knjiženje 288/722. Uzima se neotpisana vrednost sredstava koja se po računovodstevnim propisima amortizuju. Razlika između utvrđenog kumulativnog iznosa odloženih poreza i početnog stanja odloženih poreza predstavlja godišnji iznos odloženog poreza koji se knjiži na teret ili u korist računa 722.

2011. pored ostalog. 1998. Republika Srbija je postala pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora što. br. takođe. 2010. Sl. i ugovore zaključene od strane bivše SFRJ i SRJ). 2011. znači da Republika Srbija primenjuje sve međunarodne ugovore (uključujući i ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) koje je sa drugim državama zaključila državna zajednica Srbija i Crna Gora (računajući. 1987. 2011. godine N a osnovu tačke 1. 2004. 1986.1. 2011. 2001. alineja 2. 1983. glasnik RS”. 2007.dalje: Odluka). 2011. 48/2006 .2011. 2006. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije. 10-11 . Britanija i Severna Irska Grčka1 Danska DNR Koreja Egipat Estonija Indija Irska Italija Katar Kina Kipar Kuvajt Letonija 2 SCG RS RS SFRJ SRJ SCG SRJ SFRJ SRJ RS SRJ SCG RS SCG RS SFRJ RS SRJ SFRJ SRJ SCG Predmet Ugovora 3 dohodak i imovina dohodak I imovina dohodak I imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak dohodak dohodak i imovina dohodak dohodak i imovina dohodak dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina Godina početka primene 4 2006. glasnik/list u kojem je Ugovor objavljen 5 11/2005 8/10 8/10 11/81 5/98 18/2004 1/99 7/82 2/98 105/2009 1/2001 14/2005 1/10 102/2007 1/10 2/83 1/10 2/97 2/86 4/2003 3/2006 50 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 1982. 1999. kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora „Sl.V IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Stanje na dan 1. 2007. 2009. 2002. Zemlje sa kojima je ugovor u primeni Zemlja 1 Albanija Azerbejdžan Austrija Belgija Belorusija Bosna i Hercegovina Bugarska V. 2011.

januara 2011. a njegove odredbe primenjivaće se od prvog januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj je izvršena razmena instrumenata potvrđivanja). nakon čega treba da usledi razmena instrumenata potvrđivanja. 2004. pravnom i. listu SCG – Međunarodni ugovori" br. godine. godine. glasnik RS – Međunarodni ugovori“ broj 42/2009. poreze u uvozu i izvozu robe. 1/10 42/2009 10/2001 5/96 15/90 1/10 3/2006 12/88 9/85 8/10 2/98 4/96 3/95 4/2001 7/2003 3/2006 4/2001 8/87 28/75 12/82 6/2004 3/2005 11/2005 7/81 105/09 4/86 Zaključen je Protokol o izmeni Ugovora (“Sl.10. 2008 2002. Po informacijama dobijenim od argentinske strane.1996. 2010. najverovatnije će se sa ovom zemljom iznova pregovarati. 2007. neophodno je da zimbabveanska strana dostavi zvanično obaveštenje da je njen parlament potvrdio Ugovor. u toku su kontakti o utvrđivanju termina i mesta održavanja prve runde pregovora. 3 Ugovor je potpisan 25. 10 U vezi sa ovim.7. 1998. 1989. Na nadležnim organima dve države je da otklone pomenute nedoumice. 2006. koji se primenjuje od 1. 10-11 51 . 2003. konačno. godine. nakon čega treba da usledi razmena instrumenata potvrđivanja. godine. nedavno. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 1982. takse. u Republici Srbiji. godine i. posebno ukazujemo da su. Imajući u vidu navedeno. 2005. godine. posebno. koji je na snazi između dve zemlje a. naročito. od vremena zaključenja ugovora. Ugovor je supstituisan trgovinskim i finansijskim ugovorima zaključenim 1953. 2007. uskoro. 8 Sa mnogim od ovih zemalja. Republika Srbija je potvrdila Ugovor i da bi isti stupio na snagu i počeo da se primenjuje. Ugovor će stupiti na snagu danom razmene instrumenata potvrđivanja. na ekspertskom nivou. 1987. 1999. 6 Ugovor je objavljen u "Sl.1989. što nema neposredne veze sa izbegavanjem dvostrukog oporezivanja dohotka od međunarodnog pomorskog i vazdušnog saobraćaja. Trgovinskim sporazumom potpisanim 9. uspostavljeni neformalni kontakti sa navedenim državama. 1965. 1991. 1988. dogodile u privrednom. 2011.4. 7 Ugovor je potpisan 21. 1983. neophodno je da gvinejska strana dostavi zvanično obaveštenje da je njen parlament potvrdio Ugovor. Pomenutim Trgovinskim sporazumom. godine. 1958.IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA V Libija Litvanija Mađarska Makedonija Malezija Malta Moldavija Nemačka Norveška Pakistan Poljska Rumunija Ruska Federacija Slovačka Slovenija Turska Ukrajina Finska Francuska Holandija Hrvatska Češka Republika Švajcarska Švedska Španija Šri Lanka 1 2 RS RS SRJ SRJ SFRJ RS SCG SFRJ SFRJ RS SRJ SRJ SRJ SRJ SCG SCG SRJ SFRJ SFRJ SFRJ SRJ SCG SCG SFRJ RS SFRJ dohodak dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak dohodak dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak i imovina dohodak I imovina dohodak i imovina 2011. 4 Ugovor je potpisan 22. sa argentinskom stranom su uspostavljeni preliminarni kontakti radi zaključenja opšteg Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. poreskom sistemu država potpisnica ugovora. S tim u vezi.1996. Republika Srbija je potvrdila Ugovor i da bi isti stupio na snagu i počeo da se primenjuje neophodno je da ganska strana dostavi zvanično obaveštenje da je njen parlament potvrdio Ugovor. 6/2005 (postupak potvrđivanja okončan je u obe države ugovornice – očekuje se. 2011.10. 1976. 2002. da dve strane razmene instrumente potvrđivanja. 1961. 6. Republika Srbija je potvrdila Ugovor i da bi isti stupio na snagu i počeo da se primenjuje. se planira i njegova revizija. 1998. 9 Zbog promena koje su se. dve strane su se dogovorile da daju jedna drugoj tretman najpovlašćenije nacije u odnosu na carinske dažbine. 1998. 5 Ugovor je potpisan 19. 2011.2000. ali isti nije potvrđen u parlamentu Filipina. 1986.

Venecuela.Protokol je u postupku potvrđivanja u Parlamentu Češke Republike) 3. Island. Etiopija. Francuska . Brazil. takođe.V IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Republika Srbija ima. Zemlje sa kojima je ugovor potpisan i u toku je postupak potvrđivanja 1. San Marino. 10-11 . Gvineja4 3. Posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije. Gana3 2. Čile. Crna Gora. Uzbekistan. Meksiko. Izrael. Nemačka (revizija Ugovora) 7. Kipar (revizija Ugovora) 10. Kuba. Urugvaj. Liban. Jermenija 6. Zambija 4. Belgija (revizija Ugovora) 2. Kanada 9. godine)2. Južna Afrika 8.) 4. Šri Lanka (revizija Ugovora). Kazahstan. Uganda. Mali. Maroko 11. Finska . Češka Republika (Protokol uz Ugovor . Bocvana 2. Jordan 7. Velika Britanija i Severna Irska (revizija Ugovora) 52 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. zaključen Ugovor kojim se reguliše izbegavanje dvostrukog oporezivanja dohotka od međunarodnog pomorskog i vazdušnog saobraćaja sa Argentinom (1948. Namibija. Peru. Kenija. kao zemljama potencijalnim ekonomskim partnerima Republike Srbije. Iran6 5. Sirija 9. Filipini7 6. Koreja (Rep. Tanzanija. Pregovore bi trebalo voditi i sa delegacijama ostalih zemalja Zapadne Evrope (radi revizije postojećih ugovora9 kao i sa SAD i Japanom10. Portugalija. Tunis Zemlje sa kojima su u toku pregovori radi zaključenja ugovora 1.revizija Ugovora. Luksemburg 5. Vijetnam 3. Zimbabve5 4. Argentina. • mr Dejan Dabetić Zemlje sa kojima je ugovor parafiran 1. razmenjeni su Nacrti ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa sledećim zemljama:8 Alžir. Laos. Angola. uspostavljeni su prvi kontakti sa nekim od tih zemalja (Australija. Nigerija 8. odnosno DKP Republike Srbije u inostranstvu. Mijanmarska unija 6.revizija Ugovora) u cilju utvrđivanja spremnosti tih zemalja za pregovore sa delegacijom Vlade Republike Srbije. Holandija (revizija Ugovora) Razmena nacrta Ugovora i pripreme za buduće pregovore U skladu sa zahtevima Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. odnosno sa delegacijama svih zemalja koje pokažu interes za zaključenje ugovora sa Republikom Srbijom. Indonezija 5.

dobro je kupljeno u cilju njegove dalje preprodaje). kapitalni dobitak se ne smatra oporezivim dohotkom. U Republici Srbiji. 80/2002. 24/2001. do 31. kapitalni dobitak se oporezuje kao običan dohodak i. se pripisuje dohotku iz ostalih izvora (ostali dohodak).. porez na porast vrednosti imovine). stav 5. sa posebnim poreskim stopama. do 80. 135/2004. oporezivanje kapitalnog dobitka regulisano je odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. 62/2006. 80/2002 . ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) lice koje otuđuje nepokretnost. ovog ugovora. opšti porez na kapitalni dobitak. Rešenje se ne odnosi na: • kapitalni dobitak od otuđenja nepokretnosti koja se nalazi u državi ugovornici čiji je poreski rezident (shodno članu 4. a koja se nalazi u drugoj državi ugovornici.dr.IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA V IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KAPITALNOG DOBITKA U poredni pregled zakonodavstava zemalja članica OECD-a pokazuje da. uključujući i prihode od otuđenja te Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.dr. dobitak ostvaren špekulativnim poslovanjem . ugovora (o čemu će biti govora u nastavku) po kojem. br. u nekim drugim zemljama OECD-a. i samo oporezivanje kapitalnog dobitka je različito od zemlje do zemlje. br. primenjuje na kapitalni dobitak koji se ostvari od otuđenja aktive preduzeća. zbog toga. i Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. kada je reč o oporezivanju kapitalnog dobitka. ali kapitalni dobitak koji fizičko lice ostvari van okvira preduzeća. Ovi porezi se razrezuju na svaki pojedinačni kapitalni dobitak ili na ukupan kapitalni dobitak ostvaren u toku godine i to.ispr. Isto tako. 25/2001.dalje: ZPDL) . primenjuje se rešenje iz člana 13. • u drugim zemljama. 65/2006 . Dobitak od otuđenja pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ili od pokretnih stvari koje pripadaju stalnoj bazi koju koristi rezident države ugovornice u drugoj državi ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti. pravo oporezivanja kapitalnog dobitka pripada isključivo državi rezidentnosti lica koje ostvaruje kapitalni dobitak.dalje: ZPDG) . najčešće. U ovim slučajevima. U nekim zemljama OECD-a. 44/2009 i 18/2010 . rešenja sadržana u tim zakonodavstvima variraju od zemlje do zemlje.članovima 27. posebno.. kao i ugovori zaključeni sa drugim državama. sadrže sledeća rešenja u vezi sa oporezivanjem kapitalnog dobitka: "Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja nepokretnosti navedene u članu 6. Srpski nacrt ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja Srpski Nacrt ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. u članu 13. otuđenjem nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi ugovornici. glasnik RS”.članovima čl. glasnik RS”. Ovo se. 80/2002. • niti na kapitalni dobitak od otuđenja nepokretnosti koja se nalazi u trećoj državi (državi koja nije država ugovornica). kao i bez uzimanja u obzir ostalog dohotka ili gubitka koji je ostvario odnosni poreski obveznik. može se oporezivati u toj drugoj državi (odnosi se i na slučajeve u kojima je nepokretnost sastavni deo poslovne imovine preduzeća). zakon. 31/2009. Navedeno rešenje. kapitalni dobitak preduzeća se oporezuje. 84/2004 i 18/2010 . kapitalni dobitak se oporezuje posebnim porezima (porez na dobit od otuđenja nepokretnosti. i to: • u nekim zemljama. • čak i u slučaju da kapitalni dobitak koji fizičko lice ostvari van okvira preduzeća podleže oporezivanju. Međutim. 43/2003. takvo oporezivanje se najčešće primenjuje samo u posebnim slučajevima (dobitak koji se ostvari prodajom nepokretnosti. 80/2002 . ne podleže oporezivanju. zakon. 72. 10-11 53 . se odnosi samo na slučajeve u kojima je kapitalni dobitak ostvario rezident jedne države ugovornice.

bestelesne stvari.„Dobitak od otuđenja akcija akcionarskog kapitala kompanije. ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ili. januara 2011. dobitak koji se ostvari prodajom pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice.Ugovor sa Ukrajinom. . i dr. još uvek. osim ako se poslovanje obavlja u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi. vazduhoplova. stav 2. dobit preduzeća može se oporezivati u toj drugoj državi. godine). da pravo oporezivanja kapitalnog dobitka ima samo država reziden- tnosti preduzeća koje obavlja međunarodni pomorski i vazdušni saobraćaj. može se oporezivati u toj drugoj državi” . Kinom i Švajcarskom). ali samo do iznosa koji se pripisuje toj stalnoj poslovnoj jedinici”). jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije. sadržano je suštinski isto. licence. potpisani ili se nalaze u postupku potvrđivanja. nisu stupili na snagu pa. Pakistanom (Ugovor se primenjuje od 1. odnosno: . godine (Ugovor sa: Egiptom. ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. u ugovorima sa nekim državama. na primer. udele u kapitalu pravnih lica. . o kojem će biti govora u nastavku.„Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja akcija ili uporedivih interesa u kompaniji čija se imovina posredno ili neposredno uglavnom sastoji od nepokretnosti koja se nalazi u državi ugovornici. može se oporezivati u toj državi” . Član 27. ovom prilikom. može se oporezivati u toj državi” .V IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA stalne poslovne jedinice (same ili zajedno s celim preduzećem) ili stalne baze. Istovremeno. stav 5.Ugovor sa Maltom (Ugovor se primenjuje od 1. . može se oporezivati u toj državi. Suština navedenog rešenja je u tome. godine).Ugovor sa: Danskom. januara 2011. januara 2011. koje se odnosi na oporezivanje dobiti od poslovanja („dobit preduzeća države ugovornice oporezuje se samo u toj državi. Ukoliko se. iz kog razloga ugovori. ili interesa u partnerstvu. januara 2011. jedino. ZPDPL pored ostalog. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. može se oporezivati u toj drugoj državi” . 10-11 54 . nadležni poreski organi države izvora primeniće rešenje iz člana 7. u svakom konkretnom slučaju. da se izraz „pokretne stvari” odnosi na svu ostalu imovinu. u članu koji poreski tretira oporezivanje kapitalnog dobitka. odnosno drugog vida stalne poslovne jedinice. godine).Ugovor sa Libijom (Ugovor se primenjuje od 1. kao i u ugovorima čiji su tekstovi usaglašeni.„Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja akcija ili uporedivih interesa koji više od 50 odsto svoje vrednosti ostvaruju neposredno ili posredno od nepokretne imovine (u Ugovoru sa Pakistanom: nepokretnosti) koja se nalazi u drugoj državi ugovornici. Dobitak od otuđenja pomorskih brodova. kapitalnim dobitkom koji obveznik ostvari prodajom uz naknadu „pokretnih stvari” smatra. januara 2011. izuzev nepokretnosti (uključujući i. drumskih vozila ili rečnih brodova oporezuje se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća. ali drugačije formulisano rešenje. ako akcije ili interes više od 50 odsto svoje vrednosti ostvaruju neposredno ili posredno od nepokretne imovine koja se nalazi u drugoj državi ugovornici. . vazduhoplova ili drumskih vozila koji se koriste u međunarodnom saobraćaju. i to: prava industrijske svojine. odnosno dobitak od prodaje stalne poslovne jedinice poreski ne tretira kao kapitalni dobitak. iz čega možemo zaključiti da se na njih (ukoliko čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice ogranka ili drugog vida stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika u Republici Srbiji) primenjuje napred navedeno rešenje sadržano u članu 13. rečnih brodova koji se koriste u saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima ili od pokretnih stvari koje služe za korišćenje tih pomorskih brodova. nećemo navoditi nazive drugih država ugovornica. Litvanijom. autonomna pokrajina. osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj. godine). Napominjemo. akcije i ostale hartije od vrednosti. može se oporezivati u toj drugoj državi. Letonijom i. godine) i Španijom (Ugovor se primenjuje od 1. trustu ili drugom licu.). stav 1.Ugovor sa Irskom (Ugovor se primenjuje od 1. može se oporezivati u toj državi” .„Dobit od otuđenja akcija u osnivačkom kapitalu kompanije ili učešća u kompaniji čija se imovina sastoji posredno ili neposredno uglavnom od nepokretne imovine koja se nalazi u državi ugovornici. devizne štednje građana i dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac. ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. goodwill. januara 2011. shodno rešenjima sadržanim u domaćem poreskom zakonodavstvu. godine). u skladu sa zakonom.„Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja akcija u kompaniji ili interesa u ortačkom društvu. može se oporezivati u toj državi” . trustu ili u nepokretnosti čija se imovina posredno ili neposredno uglavnom sastoji od nepokretnosti koja se nalazi u državi ugovornici. ako navedene pokretne stvari nisu deo aktive u bilansu stanja ogranka. na njih će se primeniti rešenje iz član 13.„Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja akcija koje više od 50 odsto svoje vrednosti ostvaruju neposredno ili posredno od nepokretne imovine koja se nalazi u drugoj državi ugovornici. Republika. Dobitak od otuđenja akcija akcionarskog kapitala kompanije čija se imovina posredno ili neposredno uglavnom sastoji od nepokretnosti koja se nalazi u državi ugovornici. Ako preduzeće obavlja poslovanje preko stalne poslovne jedinice.Ugovor sa: Estonijom (Ugovor se primenjuje od 1. .1) 1) Navedeno rešenje je novijeg datuma i Republika Srbija ga ima u ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenim posle 1998.

st. stav 5. u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi. nije od značaja da li je kompanija rezident države ugovornice u kojoj se nepokretna imovina nalazi ili je rezident druge države ugovornice. Razlog za njegovo inkorporiranje u ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja jeste želja da se onemogući manevar poreskih obveznika da. porez na dobitak od otuđenja imovine koji ostvari fizičko lice rezident druge države ugovornice a koje je bilo rezident prvopomenute države u bilo kom periodu u toku pet godina koje neposredno prethode otuđenju imovine. akcija. Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene prava. Ugovora sa Irskom. 6) investicione jedinice dobrovoljnog penzijskog fonda. sadržano je i u Modelu ugovora OECD. 2. da odredbe stava 5. ovog člana.” Definicija kapitalnog dobitka po Zakonu o porezu na dohodak građana ZPDG. Nacrta i Modela ugovora. S tim u vezi. 5) investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda. tačka 4) ovog člana. Modela. osim dužničkih hartija od vrednosti. akcija i ostalih hartija od vrednosti. (Kapitalni dobitak) stav 6. prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine. odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja): 1) stvarnih prava na nepokretnostima. u članu 27.. ostvari kao razliku između kupovne i otkupne cene investicione jedinice. 3) autorskih prava. odnosno hartija od vrednosti i njihove nabavne cene usklađene prema odredbama ovog zakona.”2) Iz navedenog možemo zaključiti da je. 2) U članu 13. programiranom isplatom ili kupovinom anuiteta iz dobrovoljnog penzijskog fonda i visine uplaćenog penzijskog doprinosa. imala pravo oporezivanja te imovine i dohotka koji se od nje ostvari. 3) udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti. 10-11 55 .IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA V Dobitak od otuđenja imovine.. 7) akumuliranih sredstava po osnovu programirane isplate sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda. udela. propisuje: „Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom. saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove. odnosno privatnog investicionog fonda. putem pretvaranja imovine u akcionarska društva. osim imovine navedene u st. saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove. Kapitalnim dobitkom smatra se onaj deo razlike između akumuliranih sredstava povučenih jednokratnom isplatom. stav 4. 3. pravo oporezivanja kapitalnog dobitka dato državi koja je. 2. Uočavamo da Nacrt ugovora. i 4. Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine iz stav 1. u pitanju je kapitalni gubitak. osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj. Izuzetno od stava 1. u pitanju je kapitalni gubitak. propisuje: „Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom. Kapitalnim dobitkom smatra se onaj prihod koji obveznik. kapitalnim dobitkom po osnovu kuponske dužničke hartije od vrednosti smatra se onaj deo razlike u ceni koji je utvrđen na način propisan aktom iz člana 61. Definicija kapitalnog dobitka po Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ZPDPL. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 1. Nacrta i Modela ugovora) osim u četiri slučaja navedena u članu 13. 4) udela u imovini pravnih lica. sa zakonom. ovog člana. za primenu rešenja iz člana 13. jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije. zatvorenog. kao ni Model ugovora OECD ne definiše pojam kapitalnog dobitka. Ovo je u skladu sa rešenjem sadržanim u Modelu ugovora OECD i Komentarom u vezi sa članom 13. osim imovine navedene u st. devizne štednje građana i dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac. 3. i 4. u članu 72. „Ako je razlika iz stava 2. ovog zakona („Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja. odnosno sa osnovnim principom po kome je pravo oporezivanja kapitalnog dobitka dato samo državi rezidentnosti prodavca (član 13. stav 5. izbegnu oporezivanje kapitalnog dobitka. odnosno drugim prenosom uz naknadu (dalje: prodaja): 1) nepokretnosti. ovog člana (kojim se pravo oporezivanja prihoda od otuđenja imovine. u principu. do 4. Kada je razlika iz stava 2. oporezuje se samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu. 1. ovog člana negativna. 4) Investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda. Republika. ovog člana negativna. 2) trajnog prava korišćenja i prava gradnje na gradskom građevinskom zemljištu. kao član otvorenog. već se to ostavlja nacionalnom zakonodavstvu država ugovornica. autonomna pokrajina. daje državi rezidentnosti lica koje je otuđilo imovinu) ne utiču na pravo države ugovornice da zavede. odnosno udela. i kapitalnog dobitka”). u nešto drugačijem obliku. 1. propisano je. Navedeni manevar je moguć u situaciji u kojoj pravo vlasništva nad akcijama kompanije uključuje i pravo na korišćenje nepokretne imovine. u skladu Rešenje je preuzeto iz Modela ugovora UN a. u skladu sa svojim zakonom. pre prodaje odnosne imovine. ovog člana i njene nabavne cene utvrđene prema odredbama ovog zakona. 2) prava industrijske svojine.

osim imovine Član 13. januara 1994. stav 5. sprovodi u skladu sa odredbama domaćeg poreskog zakonodavstva.u ranijoj verziji Zakona. Modela ugovora OECD i Modela ugovora UN. drugog nerezidentnog obveznika. treba tumačiti i na način. u skladu sa svojim zakonom. Ugovora propisano je. njegovim delimičnim otuđenjem. ZPDG). 2. ukazuju da se odredbe ovog člana primenjuju prilikom oporezivanja dobitka koji nastane prodajom ili razmenom dobara. 10-11 56 . .) ili 10% (član 77. Član 13. propisuje. 2. stav 4.D. 1.. posebno ukazujemo da zakonodavac u ovom delu nije bio do kraja precizan. i 4. navedenu normu. osim imovine navedene u st. ugovora. i prenos imovine usled smrti. da je najnovijim izmenama Zakona. pored ostalog. Rešenja sadržana u članu 13.V IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Obveznik koji je pravo. da se napred navedeno rešenje primenjuje na sve poreze koje povodom oporezivanja kapitalnog dobitka zavodi država ugovornica kojoj je to pravo dato. ne propisuje stopa poreza po odbitku na kapitalni dobitak.D. Iz navedenog možemo zaključiti. na teritoriji Republike. podnese poresku prijavu u roku od petnaest dana od dana ostvarivanja prihoda iz stava 3. rezident Holandije. u pojam kapitalnog dobitka uključuje i poklone pa. srpskog Nacrta ugovora. Komentar Modela ugovora OECD. a koje je rezident te države. Podrazumeva se. osim imovine navedene u st. ovog člana (kojim se pravo oporezivanja prihoda od otuđenja imovine. ZPDG. propisano da je: „nerezidentni obveznik . čak. u vezi sa članom 13. u članu 40. ovog člana. udeo ili hartiju od vrednosti pre prodaje držao u svom portfelju pre 24. da stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 10%. otuđenjem uloga u preduzeću ili prodajom nekog prava. Imajući u vidu navedeno. stav 3.3) 3) ZPDPL. Iz tog razloga. Ugovor sa Holandijom U članu 13. fizičkog lica. 1. da Republika Srbija ima pravo oporezivanja kapitalnog dobitka od otuđenja akcija koji je na njenoj teritoriji ostvarilo fizičko lice. Komentar Modela ugovora OECD. koji čini sastavni deo Ugovora. 3. prim D. porez na prihode od otuđenja akcija ili drugih prava koja učestvuju u dobitima društva čija je imovina potpuno ili delimično podeljena na akcije. porez na kapitalni dobitak plaćao se po odbitku. a koje je bilo rezident Republike Srbije u toku poslednjih pet godina koje su prethodile otuđenju akcija. godine ne ostvaruje kapitalni dobitak njihovom prodajom. ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja pravo oporezivanja kapitalnog dobitka nije dato isključivo drugoj državi ugovornici (napr. po osnovu kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. u Republici Srbiji ostvaruju kapitalni dobitak od otuđenja akcija. budući da se relevantnim odredbama ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. i to: Ugovor sa Finskom U Protokolu. Pored ovoga. koje je ostvarilo fizičko lice koje je rezident druge države a bilo je rezident prvopomenute države u toku poslednjih pet godina koje su prethodile otuđenju tih akcija ili prava.) na osnovu koje nadležni poreski organ donosi rešenje” . ne mogu se tumačiti tako da državi ugovornici daju pravo oporezivanja kapitalnog dobitka ukoliko to pravo nije sadržano u domaćem poreskom zakonodavstvu te države. da odredbe stava 4. pored ostalog. stopa poreza po odbitku koju treba primeniti iznosi 20% (član 40 stav 3.” Ipak. Istovremeno. ovog člana (kapitalnog dobitka. D. Član 13.primalac prihoda dužan da poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji je ostvaren prihod. isto tako. ili državi rezidentnosti) daje pravo oporezivanja koje ta država. „dobitak od otuđenja imovine.Kapitalni dobitak stav 5. u članu 77. Zakona. već se samo jednoj ili drugoj državi ugovornici (državi izvora. ukoliko je ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja pravo oporezivanja kapitalnog dobitka dato Republici Srbiji. preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija. eksproprijacijom. . ovog člana. u svakom konkretnom slučaju. propisuje da se: „na prihode koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obveznika. po kojoj rezidenti nekih od država sa kojima je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. do 29. daje državi rezidentnosti lica koje je otuđili imovinu) ne utiču na pravo ni jedne od država da zavodi. ugovora.Kapitalni dobitak stav 5. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.” S tim u vezi. obračunava se i plaća porez po stopi od 20%. kada akcije ili prava daju vlasniku pravo na korišćenje (uživanje) nepokretne imovine kompanije oporezuje u Finskoj. kao i teorija poreskog prava. da će Republika Srbija imati pravo oporezivanja kapitalnog dobitka. prim. ZPDPL . nerezidentnog ili rezidentnog ili od otvorenog investicionog fonda. „dobitak od otuđenja imovine. u članu 13. u članu 40. ne precizira koja vrsta poreza će u konkretnom slučaju biti primenjena.podsećamo. ovog zakona. 27. oporezuje se samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu). Posebna rešenja u vezi sa oporezivanjem kapitalnog dobitka od otuđenja akcija S obzirom na sve veću pojavu uočenu u praksi. Modela. daje se prikaz specifičnih rešenja sadržanih u ugovorima sa navedenim zemljama. ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. propisano je da se kapitalni dobitak ostvaren od otuđenja akcija ili drugih korporacijskih prava u kompaniji koja je rezident Finske. zatim. i 3.

već i na kapitalni dobitak od otuđenja akcija. član 13. (Kapitalni dobitak) stav 4. već o dobitku od otuđenja neke druge imovine. i 3. zaslužuje detaljnije razmatranje. ugovora. pravno lice. stav 4. odnosi ne samo na kapitalni dobitak od otuđenja udela. stav 3. odnosno Nemačkoj. nego na drugu imovinu. stav. Istovremeno. Republika Srbija u većini. iz razloga.IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA V Ukoliko. u to vreme. Istovremeno se. u tom smislu da se njegove odredbe odnose ne samo na kapitalni dobitak od otuđenja akcija. stav 5. Navedeno pitanje je veoma značajno i. prvenstveno. eventualno. u članu 13. Sporna pitanja u vezi sa oporezivanjem kapitalnog dobitka od otuđenja udela Kao što je napomenuto ranije. a nakon određenih međuekspertskih konsultacija u Republici Srbiji. 1. Naime. S tim u vezi. ostvarivanje dividendi . je takav da se napred pomenuta odredba člana 14. međutim. da se prihodi od otuđenja prava iz ugovora o ulaganju sredstava u jugoslovensku organizaciju udruženog rada (danas. Ugovor sa Šri Lankom Ugovor. da prihodi koje ostvari fizičko lice koje je rezident Jugoslavije (danas. u ugovorima novijeg datuma. u članu 13. člana 13. ugovora) odnosi samo na akcije. propisuje. po ovom pitanju. st. 2. Ugovora. već i od otuđenja akcija i. nesporno je da se navedena odredba odnosi na kapitalni dobitak ostvaren otuđenjem udela. u ovom trenutku. na osnovu čega (i uz ispunjenje ostalih uslova navedenih u njemu) Republika Srbija ima pravo oporezivanja. je rezident Norveške. posebno. međutim. u praksi postavilo pitanje da li se prihod od otuđenja prava iz ugovora o ulaganju sredstava u kompaniju Republike Srbije može smatrati prihodom (kapitalnim dobitkom) ne samo od otuđenja udela. pod uslovima navedenim u tim stavovima. stav 5. sadrži rešenje prema kojem se kapitalni dobitak od otuđenja imovine. već i na kapitalni dobitak od otuđenja udela. kao i razmene mišljenja sa ekspertima OECD-a nadležnim za materiju izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja. zaključenih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Ugovor sa Nemačkom Ugovor. osim imovine navedene u prethodnim stavovima člana 13. odnosno tumačenje nadležnih eksperata u Ministarstvu finansija Republike Srbije je takav. dominirajući stručni stav. u praksi su se (iz razloga zaštite fiskusa Republike Srbije) pojavila različita tumačenja odredbe stava 4. u Republici Srbiji). može oporezivati u toj državi. oporezovati u Republici Srbiji. Republike Srbije) od otuđenja akcija u društvu čija je imovina u potpunosti ili delimično podeljena na akcije i koje Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Ugovora) pripada zemlji rezidentnosti lica koje je otuđilo imovinu. propisuje.(Kapitalni dobitak) sadrži novi stav 4. sadržan navedeni stav 4. (u kojima se ne reguliše pitanje oporezivanja kapitalnog dobitka od otuđenja udela) oporezuje samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu. Imajući u vidu navedeno. jer se izuzeci navedeni u članu 13. pripalo Republici Srbiji) ne odnose na prodaju akcija ili udela u kapitalu. 10-11 57 . koji predviđa da se kapitalni dobitak od otuđenja akcija akcionarskog kapitala kompanije čija se imovina posredno ili neposredno uglavnom sastoji od nepokretne imovine koja se nalazi u državi ugovornici. shodno tome. stoga. u članu 14. Savezno ministarstvo finansija (kao organ koji je. do sada. tokom primene ugovora sa zemljama sa kojima je. S tim u vezi. treba imati u Ugovor sa Norveškom Ugovor. u članu 13. odnosno Nemačkoj. stav 3. da se napred navedena odredba (stav 4. da se prihodi od otuđenja hartija od vrednosti i akcija društva koje je rezident Šri Lanke koji predstavljaju učešće od najmanje 25 odsto mogu oporezivati u Šri Lanki.kako po osnovu akcija tako i po osnovu udela) pored ostalog. Ugovora (na osnovu kojih bi pravo oporezivanja. za svrhe norveškog poreza mogu se oporezivati u Norveškoj. što se smatra da prilikom tumačenja odredaba ugovora. u ovom trenutku. bio nadležan za tumačenje i primenu Ugovora) zauzelo stav da se u konkretnom slučaju ne radi o kapitalnom dobitku od otuđenja akcija. svojevremeno je. odnosno u Holandiji. rezident Holandije na teritoriji Republike Srbije ostvari prihod (kapitalni dobitak) prometom hartija od vrednosti (trgovinom akcija) pravo oporezivanja kapitalnog dobitka koji je ostvaren prodajom akcija podleže oporezivanju samo u državi rezidentnosti prodavca. Razlog za to je (pri čemu se ne treba vezivati za. u članu 13. ili se kapitalni dobitak od otuđenja akcija smatra dobitkom od otuđenja neke druge imovine čije pravo oporezivanja (na osnovu člana 14. propisuje. u skladu iz sa rešenjem Modela ugovora OECD. shodno čemu je pravo njegovog oporezivanja pripalo zemlji rezidentnosti otuđioca. Ovo. u kompaniju koja se za poreske svrhe smatra rezidentom Republike Srbije) mogu oporezivati u Jugoslaviji (danas. a ne i na udele. S tim u vezi.

ovog sporazuma. novog Ugovora između Republike Hrvatske i Nemačke (stupio na snagu 1. januara 2007. ugovori između Republike Srbije i Ukrajine (o kojem je.. 10-11 58 . dobit od otuđenja nekretnina koje se nalaze u drugoj državi ugovornici obuhvaća dobit od dionica (uključujući udjele i ostale vrijednosnice) osim dionica koje kotiraju na burzi. odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja):. limited liability companies). kako su definisane u članu 6. u hrvatskom jeziku. isto što i akcija (deonica) na srpskom jeziku. Dakle. da je izraz „dionica”. Vredi napomenuti. u određenim slučajevima (što ovde nije slučaj) i o eventualnom kontekstu. trenutno. odnosno početak primene Ugovora od 01. a njihov pojam action podrazumeva samo akcije. čiji veći dio vrijednosti izravno ili neizravno proizlazi od nekretnina koje se nalaze u toj drugoj državi. januara 2011. Imajući u vidu navedeno.očekuje se stupanje Ugovora na snagu.. se prema hrvatskom Zakonu o trgovačkim društvima naziva poslovni udjeo. ali se bliže ne bavi ovim pitanjem nego pominje ortačko društvo ili trust. sadrže sledeće rešenje: izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u nemačkom tekstu) koriste širi pojam umesto akcija. Pasus 28. tačka 3) ZPDL. u članu 13. tako da se članom 13.o. nužno se nameće utvrđivanje pravog značenja pojma „akcije”. postavljeno pitanje zahteva da bude posmatrano iz dva ugla.” 7) „Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom. 6) Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom.” Ugovor sa Francuskom (Član 13.” Napominjemo..” Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Istovremeno. zakonodavac se uvek starao da obuhvati oba vida učešća u kapitalu privrednih društava (napr. godine. može biti da i Hrvati imaju isti „problem” kao i Republika Srbija.7) Ugovor sa Ukrajinom (Član 13.): „Dohodak koji potiče od otuđenja nepokretnih dobara. Ugovor između Republike Hrvatske i Jordana. u članu 13. u većini ostalih. ugovora obuhvataju i kapitalni dobici ostvareni prodajom udela. Sa druge strane. evropskih zemalja. stav 4. U cilju konačnog opredeljenja. može se oporezivati u toj državi. kao i da njihovi ugovori o 4) Slična situacija je i u domaćem zakonodavstvu Nemačke. Ovo posebno.. akcija i ostalih hartija od vrednosti. kao i u Republici Srbiji. da je potvrda ovakvog stava dobijena i u međuekspertskoj razmeni mišljenja sa brojnim kolegama iz drugih zemalja..” Dalje. ako i domaće poresko (i ne samo poresko) zakonodavstvo pravi tu razliku (kao što je to.): „Dobit od otuđenja akcija u osnivačkom kapitalu kompanije ili učešća u kompaniji čija se imovina sastoji posredno ili neposredno uglavnom od nepokretne imovine koja se nalazi u državi ugovornici. bilo govora) odnosno Francuske. u odgovarajućem stavu člana 13. tačka 4) ZPDG6) i član 27. osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj. 5) S obzirom na ozbiljnost problema. pre svega.. i neke druge države u svojim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. čija se aktivna imovina izravno ili neizravno sastoji uglavnom od nekretnina koje se nalaze u državi ugovornici. u hrvatskom tekstu. • stav koji Republika Srbija želi da zauzme po ovom pitanju. označava ne samo akcije kojima se regularno trguje na berzi. nedvosmisleno možemo zaključiti da je stav eksperata Ministaratva finansija pravno gledano. stav 2. a ne samo akcija. odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja): udela u imovini pravnih lica. sadrži sledeće rešenje: „Dobit od otuđenja udjela u kapitalu društva. kao prethodno pitanje. Dakle.d. i d.o. može se oporezivati u toj državi ugovornici. Sa druge strane. S tim u vezi. udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti. stav 2. stav 2. kada je u pitanju uporedno zakonodavstvo. osim dužničkih hartija od vrednosti.o. i to: • korektna primena postojećih ugovora.V IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA vidu normu onako kako je napisana a. u zakonodavstvu SAD i Velike Britanije. član 13.” Isto tako. stakes) u društvima sa ograničenom odgovornošću (eng. izraz „akcije” se ne odnosi i na udele. uko- liko je to moguće. kako naše pravo poznaje razliku između udela i akcija. Naime. ta reč u anglosaksonskom pravu. stav 1.o. godine) možemo uočiti da njihovo poslovno pravo poznaje razliku između a. godine) glasi: „ Dobit od otuđenja dionica i ostalih udjela u društvu. ako se u obzir uzme primena važećih ugovora što je prvo od napred navedena dva pitanja. odnosno njihovo ispravno tumačenje. a ne ono što mi imamo pred sobom.o. i d. nastoje da normu koncipiraju na način da se jasno može zaključiti da se ista odnosi i na akcije i na udele.4)5). glasi: „U svrhu stavka 1. ili od otuđenja učešća ili sličnih prava u društvu čija se aktiva uglavnom sastoji iz nepokretnih dobara. npr. član 72. stav 4. stav 2.o. čija se imovina izravno ili neizravno sastoji uglavnom od nekretnina koje se nalaze u državi ugovornici. podleže porezu u državi ugovornici gde se ova nepokretna dobra nalaze. Austrije (Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Austrijom potvrđen je i u Srbiji i u Austriji .d. ispravan. Ugovor između Republike Hrvatske i Moldavije. Tako na primer. stav 1. Po nekim saznanjima. u kojem se jasno pravi razlika između a. već i udele (eng. do kraja 2010. napred. stav 1. slučaj u Republici Srbiji). npr.5 Komentara Model ugovora OECD govori o društvima koja ne izdaju akcije.” U daljoj analizi. primenjuju slično rešenje koje Republika Srbija ima u Ugovoru sa Ukrajinom.. može se oporezivati u toj državi ugovornici. a udjeo u d.

ukoliko to predviđa domaće poresko zakonodavstvo) 59 . 1. Kapitalni dobitak od otuđenja nepokretnosti: a) nepokretnost se nalazi u Republici Srbiji PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA REPUBLICI SRBIJI (unutrašnja stvar Republike Srbije) b) nepokretnost se nalazi u drugoj državi ugovornici PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI (ovo ne znači. a) Kapitalni dobitak od otuđenja pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice koja se nalazi u Republici Srbiji PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA REPUBLICI SRBIJI (unutrašnja stvar Republike Srbije) b) Kapitalni dobitak od otuđenja pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice koja se nalazi u drugoj državi ugovornici PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI (ovo ne znači. onda to u samom tekstu člana 13. Kapitalni dobitak od otuđenja nepokretnosti: a) nepokretnost se nalazi u drugoj državi ugovornici PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI (unutrašnja stvar druge države ugovornice) b) nepokretnost se nalazi u Republici Srbiji PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA REPUBLICI SRBIJI (ovo ne znači. Modela ugovora OECD. podrazumevaju i udeli u privrednim društvima. onda za time nema potrebe.IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA V Drugim rečima. odnosno podudarnih odredaba ugovora. 10-11 Rezident druge države ugovornice Vrsta kapitalnog dobitka 1. (Kapitalni dobitak) ugovora neophodno poreski zahvatiti i kapitalni dobitak od udela.ukoliko to predviđa domaće poresko zakonodavstvo) 2. 1.ukoliko to predviđa domaće poresko zakonodavstvo) Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Ukoliko nadležni organi ocene da je kroz odgovarajuća rešenja sadržana u članu 13. stav 4. ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja treba eksplicitno i naglasiti. da i druga država ugovornica nema pravo oporezivanja kapitalnog dobitka . a) Kapitalni dobitak od otuđenja pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice koja se nalazi u drugoj državi ugovornici PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI (unutrašnja stvar druge države ugovornice) b) Kapitalni dobitak od otuđenja pokretnih stvari koje čine deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice koja se nalazi u Republici Srbiji PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA REPUBLICI SRBIJI (ovo ne znači. teško da može da se nađe opravdanje za ovako ograničenu primenu člana 13. delegacija Republike Srbije vodi sa delegacijama drugih država. 2) S obzirom na jasno razlikovanje udela i akcija u našem domaćem zakonodavstvu (primer gore) koje je opravda- nje da se u okviru ugovora podrazumeva da pojam akcije obuhvata i udele? Istovremeno. da i Republika Srbija nema pravo oporezivanja kapitalnog dobitka . da i Republika Srbija nema pravo oporezivanja kapitalnog dobitka . Ukoliko bi neko pokušao da brani stav da se u ugovorima. da i druga država ugovornica nema pravo oporezivanja kapitalnog dobitka .ukoliko to predviđa domaće poresko zakonodavstvo) 2. pod pojmom akcije. onda bi morao da odgovori na sledeća pitanja: 1) Zašto se srpski tekst Ugovora sa Ukrajinom razlikuje od ostalih ugovora koji poznaju ovu odredbu? Ako se pod pojmom akcije podrazumevaju i udeli. što je praksa koju ekspertski pregovarački tim Republike Srbije uveliko. TABELARNI PRIKAZ PRAVA OPOREZIVANJA KAPITALNOG DOBITKA KOJI OSTVARI REZIDENT REPUBLIKE SRBIJE I REZIDENT DRUGE DRŽAVE UGOVORNICE8) KAPITALNI DOBITAK OSTVARUJE Rezident Republike Srbije 1. tamo gde stoji pojam akcije ne može se pretpostaviti da on obuhvata i udele u imovini pravnih lica. sprovodi u pregovorima koje u današnje vreme.

V

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

3. Kapitalni dobitak od otuđenja pomorskih brodova, vazduhoplova ili drumskih vozila koji se koriste u međunarodnom saobraćaju, rečnih brodova koji se koriste u saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima ili od pokretnih stvari koje služe za korišćenje tih pomorskih brodova, vazduhoplova, drumskih vozila ili rečnih brodova (sedište stvarne uprave preduzeća nalazi se u Republici Srbiji) PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA SAMO REPUBLICI SRBIJI 4. a) Kapitalni dobitak od otuđenja akcija (ili drugih uporedivih interesa) kompanije čija se imovina sastoji od minimum 51 odsto nepokretnosti koja se nalazi u Republici Srbiji PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA REPUBLICI SRBIJI (unutrašnja stvar Republike Srbije) b) Kapitalni dobitak od otuđenja akcija (ili drugih uporedivih interesa) kompanije čija se imovina sastoji od minimum 51 odsto nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi ugovornici PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI (ovo ne znači, da i Republika Srbija nema pravo oporezivanja kapitalnog dobitka - ukoliko to predviđa domaće poresko zakonodavstvo) 5. Ostali kapitalni dobitak PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA SAMO REPUBLICI SRBIJI

3. Kapitalni dobitak od otuđenja pomorskih brodova, vazduhoplova ili drumskih vozila koji se koriste u međunarodnom saobraćaju, rečnih brodova koji se koriste u saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima ili od pokretnih stvari koje služe za korišćenje tih pomorskih brodova, vazduhoplova, drumskih vozila ili rečnih brodova (sedište stvarne uprave preduzeća nalazi se u drugoj državi ugovornici) PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA SAMO DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI 4. a) Kapitalni dobitak od otuđenja akcija (ili drugih uporedivih interesa) kompanije čija se imovina sastoji od minimum 51 odsto nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi ugovornici PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI (unutrašnja stvar druge države ugovornice) b) Kapitalni dobitak od otuđenja akcija (ili drugih uporedivih interesa) kompanije čija se imovina sastoji od minimum 51 odsto nepokretnosti koja se nalazi u Republici Srbiji PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA REPUBLICI SRBIJI (ovo ne znači, da i druga država ugovornica nema pravo oporezivanja kapitalnog dobitka - ukoliko to predviđa domaće poresko zakonodavstvo) 5. Ostali kapitalni dobitak PRAVO OPOREZIVANJA PRIPADA SAMO DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI

mr Dejan Dabetić

8 Što je rešenje (suštinski isto, ali drugačije formulisano o čemu je, napred, detaljnije, bilo govora) koje Republika Srbija ima i u Ugovoru sa: Estonijom, Irskom, Libijom, Maltom, Pakistanom i Španijom - sa svim ovim zemljama, Ugovor počinje da se primenjuje od 1. januara 2011. godine, kao i u ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa državama sa kojima su ugovori potvrđeni, potpisani, ili se nalaze u postupku potvrđivanja bilo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, bilo u parlamentu druge države ugovornice, iz kog razloga ugovori ne proizvode pravno dejstvo (jer, još uvek, nisu stupili na snagu, i počeli da se primenjuju) pa, ovom prilikom, nećemo navoditi nazive odnosnih drugih država ugovornica. Države sa kojom Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

60

Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI

VI

ISPLATA ZARADE PO OSNOVU DOPRINOSA ZAPOSLENOG POSLOVNOM USPEHU POSLODAVCA
akonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - dalje: Zakon) članom 105. stav 1. utvrđeno je da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vremena provedenog na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Jedan od elemenata koji čini zaradu zaposlenog je i zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.). Ovaj deo zarade se zasniva na ostvarenom poslovnom uspehu poslodavca i doprinosu pojedinog zaposlenog tom uspehu, što je u dosadašnjoj praksi bilo tretirano kao zarada na osnovu procenjenih rezultata poslovanja, odnosno takozvana trinaesta plata. Opštim kolektivnim ugovorom („Sl. glasnik RS”, br. 50/2008, 104/2008 i 8/2009 - dalje: OKU), koji se, počev od 11. februara 2009. godine primenjuje na sve poslodavce u Srbiji, u članu 27. propisano je da se: „Kolektivnim ugovorom kod poslodavca može se, u skladu sa zakonom, utvrditi pravo zaposlenog na zaradu iz dobiti. Zarada iz dobiti se isplaćuje na osnovu utvrđenih rezultata poslovanja, po godišnjem obračunu ili na osnovu procenjenih rezultata pre utvrđivanja godišnjeg obračuna, u skladu sa kolektivnim ugovorom kod poslodavca.” Kada je u pitanju učešće zaposlenih u dobiti, na tu mogućnost ukazuje i odredba člana 14 Zakona o radu, prema kojoj „ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može da se utvrdi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom.” Polazeći od navedenog, proizilazi da se umesto dosadašnje tzv. „trinaeste plate” koju su poslodavci u praksi isplaćivali krajem tekuće godine, obično u decembru, sada može isplaćivati zaposlenima deo zarade na osnovu procenjenih rezultata poslovanja poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) kao doprinos zaposlenih poslovnom uspehu poslodavca. Prema navedenim odredbama Zakona i OKU, učešće zaposlenih u
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

Z

dobiti, odnosno u raspodeli po osnovu ostvarenih pozitivnih rezultata poslodavca, moguće je izvršiti, i to: • na osnovu procenjenih rezultata (poslovnog uspeha poslodavca) pre utvrđivanja godišnjeg obračuna, odnosno na osnovu procenjene dobiti, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom kod poslodavca (član 27. OKU); i • po osnovu učešća zaposlenih u ostvarenoj dobiti poslodavca na osnovu utvrđenih rezultata poslovanja, po godišnjem obračunu, shodno odredbama člana 14. Zakona o radu i člana 27. OKU. U Zakonu kao i u OKU nije precizirano šta se smatra poslovnim uspehom poslodavca i na koji način se utvrđuje doprinos zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, već se navedenim odredbama upućuju poslodavci da to utvrde svojim opštim aktom ili ugovorom o radu, i to, kako mogućnost za raspodelu ostvarene ili procenjene dobiti, odnosno zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, tako i merila i kriterijume za određivanje ovog dela zarade, odnosno dobiti.

Mogućnost isplate zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca u javnim preduzećima
Isplata zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca ili procenjenih rezultata poslovanja u javnim preduzećima može se vršiti ako je: • preduzeće takvu mogućnost predvidelo opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu; • programom poslovanja za tekuću godinu, na koji je saglasnost dao osnivač, utvrđena masa sredstava za isplatu zarada u tekućoj godini koja obezbeđuje i ovu vrstu isplate,

61

VI

RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI

• preduzeće naknadno dobilo saglasnost od osnivača (dopuna programa poslovanja za tekuću godinu) za povećanje mase sredstava za isplatu dela zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca u skladu sa procenom rezultata poslovanja za tekuću godinu. Zarade i druga primanja u javnim preduzećima se utvrđuju i isplaćuju u skladu sa Uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima („Sl. glasnik RS”, br. 5/2006 - dalje: Uredba) koja je doneta shodno odredbi člana 22. stav 5. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Sl. glasnik RS”, br. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 - ispr. i 123/2007 - dr. zakon). Uredba se primenjuje u javnom preduzeću do donošenja programa poslovanja za tekuću godinu, na koji saglasnost daje osnivač. Po donošenju programa poslovanja javno preduzeće zarade isplaćuje u skladu sa programom poslovanja. Primenom Uredbe i programa poslovanja u javnim preduzećima nije suspendovana primena kolektivnih ugovora, već se pojedinačne zarade zaposlenima obračunavaju i isplaćuju u skladu sa kolektivnim ugovorima, dok se samo ukupan iznos sredstava potrebnih za isplatu zarada utvrđuje programom poslovanja preduzeća, a visina ovih sredstava (kao i kretanje zarada) zavisi od planiranih rezultata poslovanja preduzeća i planiranog kretanja makroekonomskih agregata u Republici. Odredbom člana 21. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa je utvrđeno da odluku o raspodeli dobiti donosi upravni odbor javnog preduzeća uz saglasnost osnivača. To znači, da bi javno preduzeće moglo da isplati deo zarade na osnovu procenjenih rezultata poslovanja za tekuću godinu, ako prethodno o tome donese odluku na upravnom odboru i zatraži saglasnost osnivača, a tek po dobijenoj saglasnosti osnivača izvrši isplatu.

Po isteku tekuće godine poslodavac može da odluči da zaposlenima vrši određena davanja po osnovu ostvarene dobiti utvrđene po godišnjem finansijskom izveštaju. Međutim, ova vrsta davanja zaposlenima ima drugi tretman, odnosno ne predstavlja zaradu zaposlenog, već prihod od kapitala. Na ovu mogućnost ukazuje član 14. Zakona kojim je utvrđeno da se ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može utvrditi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom. Poslodavac koji namerava da zaposlenima isplati zaradu na osnovu procenjenih rezultata poslovanja (pod uslovom da je opštim aktom predvideo isplatu), treba da izvrši procenu rezultata poslovanja za tekuću godinu i utvrdi da li postoji finansijska mogućnost isplate, odnosno da li procenjeni rezultati poslovanja poslodavca omogućavaju da se do kraja tekuće godine izvrši ova isplata. Merila i kriterijumi za određivanje mogućnosti isplate treba da budu utvrđeni opštim aktom. Ova isplata ne bi trebalo da se izvrši ako bi prouzrokovala poremećaj u daljem radu poslodavca, odnosno prouzrokovala gubitak kod poslodavca ili drugog isplatioca. Shodno tome, isplata dela zarade na osnovu procenjenih rezultata poslovanja, odnosno po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, ne mora da bude u visini jedne mesečne zarade, ako taj iznos, prema procenjenim rezultatima, ne može da se obezbedi. Poslodavac može da donese odluku da se isplati u smanjenom iznosu, u skladu sa procenjenim mogućnostima, ili da se uopšte ne isplati na osnovu procenjenih rezultata, već da se eventualno isplata izvrši po utvrđivanju konačnih rezultata poslovanja, odnosno iz iskazane ostvarene dobiti.

Utvrđivanje potrebnih sredstava i odluka o isplati
Ako poslodavac utvrdi da na osnovu procenjenih rezultata poslovanja do kraja tekuće godine postoji mogućnosti isplate dela zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca, utvrdiće sredstva potrebna za isplatu i isplatiti zaposlenima u skladu sa odredbama opšteg akta, odnosno kriterijumima utvrđenim tim aktom ili ugovorom o radu, na osnovu kojih se utvrđuje doprinos pojedinog zaposlenog. Odluku o ukupnom iznosu sredstava koja će se isplatiti na osnovu procenjenih rezultata poslovanja, odnosno poslovnog uspeha poslodavca, kao i pripadajući iznos po zaposlenom u skladu sa utvrđenim kriterijumima, treba da donese nadležni organ poslodavca, upravni odbor ili drugi organ ako je to kao uslov utvrđeno opštim aktom.Ako nije precizirano opštim aktom ko donosi odluku, o tome odlučuje direktor, odnosno osnivač. Kriterijumi za utvrđivanje pojedinačnog iznosa po zaposlenom, takođe, treba da bude utvrđeni opštim aktom
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

Obračun i isplata dela zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca
Uobičajeno vreme za isplatu ove vrste zarade zaposlenima, u praksi je najčešće decembar, kada poslodavci vrše procenu ostvarenih rezultata za tekuću godinu. Međutim, kako se radi o delu zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, može se utvrditi i drugi period u toku godine, u kom poslodavac može da isplati zaposlenom ovaj deo zarade, ako proceni da su zaposleni (ili samo jedan broj zaposlenih) doprineli poslovnom uspehu poslodavca. Sve isplate koje poslodavac izvrši zaposlenima, po osnovu doprinosa poslovnom uspehu , predstavljaju zaradu zaposlenog, na koju se obračunavaju i plaćaju porez i doprinosi na zaradu.

62

• zarada po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca. 8) 10.00 200. Primer: Poslodavac je doneo odluku da zaposlenima isplati deo zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca (nagrade. ZARADE. br.110.bruto 3. br.00 393. u nastavku je dat primer obračuna poreza i doprinosa kada se sa novembarskom zaradom. 2. 4 . Za zaposlenog iz ovog primera isplaćuju se sledeći iznosi: • novembarska zarada iznosi 200. Osnovica na koju se plaća doprinos (red. Ukupan trošak poslodavca (red. Obračun zarade.bruto (zarada za novembar uvećana za bonuse.213. br. 200.00 47. Računovodstveno obuhvatanje isplate zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca Međunarodnim računovodstvenim standardom MRS 19 . 3 + red.800. br.800. nagrade) . Iz navedenog proizlazi da se u rashod priznaju primanja zaposlenih.RADNI ODNOSI. br. DODACI. 3 ili red.110. Najviša osnovica za plaćanje doprinosa na dan isplate 5.red.000.00 400. poreza i doprinosa Red.zbirna stopa (red. shodno odredbi člana 105. Zakona. 6 x 12%) 8. godine. Osnovica za plaćanje poreza (red. predstavlja zaradu zaposlenog za mesec novembar 2010. 3 .985.Primanja zaposlenih.52 42. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Obrazac PP OD i Specifikaciju uz PP OD o usmeravanju doprinosa za zdravstveno osiguranje.9%) 9. koja se isplaćuje u decembru. br. uređeno je računovodstveno obuhvatanje primanja zaposlenih od strane poslodavca. 7 .446.000 dinara bruto. br.6.9%) 11. odnosno u periodu u kojem je radio.68 309. Prema paragrafu 10. 3 . 10) Isplaćena zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade i bonusi).80 42.red.800.00 239. Opis 2 Zarada za novembar 2010.00 239.000 dinara. 5 x 17. Neto za isplatu (red.000.zbirna stopa (red. Isplata ovog dela zarade vrši se zajedno sa zaradom za novembar.68 442. DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI VI ili ugovorom o radu zavisno od doprinosa svakog zaposlenog ostvarenom uspehu. Porez na zarade (red.manji iznos) 6. br. 10-11 63 . isplaćuje zaposlenima i deo zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca. NAKNADE. godini (za period do donošenja odluke) ili u visini zarade za novembar 2010. nagrade) 4. koja se isplaćuje u decembru 2010. Obračun poreza i doprinosa Polazeći od toga da se zarada po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca (bonusi i nagrade). 1 1. 5 x 17. godine. takođe. Doprinosi na teret zaposlenog . tako i ukalkulisana za koja je stvorena obaveza za isplatu. uglavnom isplaćuje u decembru. godine ili u nekom drugom odgovarajućem iznosu shodno procenjenim rezultatima poslovanja.554) 7. a može biti utvrđen u visini prosečne mesečne zarade isplaćene u 2010. Ukupno zarada . plus deo zarade po osnovu poslovnog uspeha poslodavca 3 200. i to svakom zaposlenom u visini novembarske zarade.bruto Deo zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca (bonusi. br. br. bonusi) u skladu sa kriterijumima utvrđenim svojim opštim aktom.000. Doprinos na teret poslodavca . MRS 19. kako isplaćena. br.68 Zarada za novembar . stav 1. Prilikom isplate zarade i plaćanja poreza i doprinosa poslodavac popunjava i Poreskoj upravi dostavlja Obrazac PP OPJ i Specifikaciju. za sva primanja zaposlenih priznaje se rashod u finansijskim izveštajima (obračunati rashod) u periodu u kojem je zaposleni izvršio svoju uslugu. br.

800.Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 42.Obaveze za neto zarade i naknade zarada. isplata zarade po osnovu doprinosa zaposlenog (nagrada. MRS 19. Prema paragrafu 20. DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Prema paragrafu 17.Obaveze za neto zarade i naknade zarada. nagrada i sl. U našoj praksi kategorije primanja određuju se na osnovu zakonskih i drugih propisa.Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 400.Tekući (poslovni) račun 442. a u korist obaveze.213.800.Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 42. NAKNADE. ZARADE.68 (za obračunate bruto zarade za novembar i deo zarade po osnovu doprinosa) 521 .68 (za izvršene isplate zarada za novembar i dela zarade po osnovu doprinosa . pod uslovom da taj entitet ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obavezu da izvrši takve isplate kao rezultat takvih događaja i da se može utvrditi pouzdana procena takve obaveze. 10-11 .VI RADNI ODNOSI. entitet (pravno lice) treba da prizna očekivani trošak kao učešće u dobiti i isplatu bonusa.000. Obračun primanja zaposlenih i način utvrđivanja uređeni su propisima iz oblasti radnog zakonodavstva kojima je određeno u kojoj meri i u kojim slučajevima je moguće primeniti MRS 19. Saglasno navedenim odredbama MRS 19.) 64 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. bonusi) 520 .800. kolektivnim pregovaranjem zaposlenih i poslodavca i tako uređena primanja su predmet računovodstvenog obuhvatanja.800. entitet treba da odredi iznos koji će biti isplaćen pre nego što se finansijski izveštaji odobre za objavljivanje.) računovodstveno se evidentira kao rashod perioda u kome je zaposleni radio. Knjiženje obračuna i isplate zarade za novembar i dela zarade po osnovu doprinosa (nagrade. bonus i sl.213.800.Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 42.80 451 . za period u kojem je zaposleni radio. DODACI.bonus.00 450 . bez obzira na to kada će ta zarada biti isplaćena.68 453 .52 452 .68 241 .Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 47.985. MRS 19.68 (za izvršen obračuna doprinosa na zarade i dela zarade po osnovu doprinosa na teret poslodavca) 450 .68 453 .Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 42.Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 42.800.52 452 . osim naknada koje se refundiraju 309. osim naknada koje se refundiraju 309.Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 47.80 451.985.

prema kojoj zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca može za ostatak radnog vremena da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca i da na taj način ostvari puno radno vreme. njihova međusobna prava. DODACI. Razlog za to je što se o pravima zaposlenog odlučuje od strane lica imenovanog u odredbi člana 195. i to donošenjem rešenja kojim utvrđuje da zaposleni u određeni dan ne radi zbog verskog praznika. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. direktor može ugovorom o radu da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme. koja su propisana Zakonom o privrednim društvima („Sl. br. . 10-11 65 . 61/2005 i 54/2009 .da normama posebnog zakona. glasnik RS”.dalje: Zakon). i to: 1) pravoslavci . Zakona sa direktorom zaključuje u ime poslodavca upravni odbor. 4) pripadnici jevrejske zajednice . 2) katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica . Zakona o radu („Sl. u kojoj situaciji se međusobna prava. Ukoliko direktor nije zasnovao radni odnos kod poslodavca. Podrazumeva se da je zaposleni prethodno obavestio nadležnu službu poslodavca o svom verskom prazniku. br.da to lice radi sa nepunim radnim vremenom u jednom privrednom društvu gde vrši dužnost direktora. rešenjem koje se u pisanom obliku dostavlja zaposlenom. 43/2001 i 101/2007). 24/2005. Nužno je da se na taj način ne povređuju pravila sukoba interesa i zabrane konkurencije. odnosno osnivačkog akta ili statuta nije drugačije propisano. Pod ovim uslovima lice koje vrši dužnost direktora sa nepunim radnim vremenom može biti u radnom odnosu za ostatak do punog radnog vremena u drugom privrednom društvu. br. odnosno da se u oba privredna društva ne zahteva angažovanje sa punim radnim vremenom na poslovima direktora. prema njihovom kalendaru. • PITANJE I ODGOVOR Uslovi pod kojima direktor jednog privrednog društva može da vrši dužnost direktora u drugom privrednom društvu Pitanje: • Da li i pod kojim uslovima isto lice može biti direktor u dva privredna društva? Odgovor: Prema odredbi člana 48. glasnik RS”.na prvi dan Jom Kipura. Poštujući ovu normu nužno je: . 24/2005. Poslodavac je dužan poštujući ovu pravnu normu da zaposlenom omogući ostvarivanje ovog prava. br. obaveze i odgovornosti direktora i poslodavca uređuju ugovorom. 3) pripadnici islamske zajednice . 61/2005 i 54/2009). zaposleni imaju pravo da ne rade u dane sledećih verskih praznika.RADNI ODNOSI. može se zaključiti da sa stanovišta normi Zakona nema smetnji da jedno fizičko lice vrši dužnost direktora u dva privredna društva.na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa. i 4. takođe na dužnosti direktora toga društva. . st. S obzirom na to da direktor svoju dužnost može vršiti i bez zasnivanja radnog odnosa. DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI VI PITANJE I ODGOVOR Ostvarivanje prava zaposlenog na plaćeno odsustvo za dan verskog praznika Pitanje: • Koje obaveze ima poslodavac u ostvarivanju prava zaposlenog na plaćeno odsustvo na dan krsne slave? Odgovor: Prema odredbi člana 4. obaveze i odgovornosti u skladu sa ugovorom.na prvi dan Ramazan- skog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama. glasnik RS”. istog zakona. 125/2004). Za slučaj da dužnost direktora vrši kao zaposleni. glasnik RS”. a kod poslodavca kod koga nije obrazovan upravni odbor . uz obrazloženje koje sadrži podatke o verskom prazniku zaposlenog i navođenjem odgovarajuće norme koja je poslužila kao normativni osnov za priznavanje ovog prava. Ugovor iz člana 48.organ koji je određen aktom poslodavca. u skladu sa članom 193.da je priroda poslova takva da se može obavljati sa ostatkom radnog vremena. • Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. .na prvi dan krsne slave. obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom. Lice koje obavlja poslove direktora po osnovu ovog ugovora ima pravo na naknadu za rad koja ima karakter zarade i druga prava. NAKNADE. Radni odnos na određeno vreme može da traje do isteka roka na koji je izabran direktor. 2. ZARADE. Zakona o radu („Sl. odnosno do njegovog razrešenja. nužno je da ispunjava uslove iz odredbe člana 41.da je to lice zasnovalo radni odnos za ostatak radnog vremena do punog radnog vremena u drugom privrednom društvu gde takođe vrši dužnost direktora. Zakona.

Po pravilu.da se radi o slučajevima imenovanim u Zakonu ili opštem aktu. jer se tada ne radi o prekovremenom radu. NAKNADE.dalje: Zakon) zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad. Podrazumeva se da se radi o prekovremenom radu ostvarenom pod uslovima iz odredbe člana 53. poplava i sl. tačka 3) Zakona. jer poslodavac može zahtevati prekovremeni rad samo iz određenih . stav 1.da je poslodavac zahtevao da se takav rad obavi . Rev. opšteg akta i ugovora o radu. ali u odsustvu navedenih razloga. ali bez uvećanja iz člana 108. 61/2005 i 54/2009 . Ti uslovi su: . ukoliko je korišćenje slobodnih dana izostalo. požar. O tome govori i ova sudska odluka kada se radi o radu dužem od punog radnog vremena u preraspodeli kada zaposlenom nisu omogućeni slobodni dani: „Pravilno je stanovište nižestepenih sudova da tužioci nemaju pravo na plaćanje prekovremenog rada. To znači. Ali. na zahtev poslodavca. rad obavljen u preraspodeli radnog vremena ne smatra se prekovremenim radom. U toj situaciji konvalidacija se vrši naknadno . odnosno ovde je izostao ex lege određeni razlog koji je conditio sine qua non prekovremenog rada.VI RADNI ODNOSI. Isto tako. kojom je propisano da je. iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran.1992. glasnik RS”. ali u slučaju vanrednih prilika (npr. DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PITANJE I ODGOVOR Nepostojanje prava zaposlenog na uvećanu zaradu za samoinicijativno obavljanje poslova u vremenu dužem od punog radnog vremena Pitanje: • Da li zaposleni koji samoinicijativno obavlja poslove u vremenu dužem od punog radnog vremena ima pravo na uvećanu zaradu po osnovu prekovremenog rada? rešenje izostane poslodavac to ne bi mogao koristiti kao opravdanje da odbije obračun i isplatu uvećane zarade po osnovu prekovremenog rada. radniku se ima isplatiti zarada za prekovremeni rad” (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu. Međutim. Zakon ne propisuje oblik u kome se zahtev za rad duži od punog radnog vremena može uputiti. Zakona o radu („Sl. ZARADE. Samoinicijativno obavljanje poslova od strane zaposlenog u vremenu dužem od punog radnog vremena u odsustvu zahteva za prekovremeni rad ne smatra se prekovremenim radom. i to najmanje 26% od osnovice. Zakona. ako je prekovremeni rad obavljen po nalogu poslodavca. 10-11 . iznenadno povećani obim rada i neophodnost da se u određenom roku završi posao koji je planiran). DODACI. za slučaj da to 66 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. onda nema ni uslova za uvećanje zarade po osnovu prekovremenog rada. br.donošenjem rešenja u pisanom obliku. Drugo je pitanje da li se radi o samoinicijativnom obavljanju posla. zahtev zaposlenom treba da bude dat u pisanom obliku. godine). • Odgovor: Prema odredbi člana 108. poslodavac je dužan da zaposlenom za takav rad isplati zaradu. 24/2005.Zakonom propisanih razloga (viša sila. Ako navedeni uslovi nisu ostvareni. 4241/92 od 24. Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno.) nema smetnji da zahtev bude učinjen u usmenom obliku. niti duže od četiri časa dnevno po zaposlenom. da bi zaposleni ostvario uvećanje zarade iz ovog osnova potrebno je da se prekovremeni rad ostvari pod uslovima iz Zakona. .12. čak i kada je reč o izuzetnim prilikama. ako su taj rad obavili u preraspodeli radnog vremena uz korišćenje slobodnih dana.zahtev može da bude dat u formi odluke ili naloga. Zaposleni koji samoinicijativno radi duže od punog radnog vremena nema pravo na zaradu. Međutim. zaposleni dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile.

SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE

VII

10

POSREDNA KONTROLA DEVIZNOG POSLOVANJA I ELEKTRONSKA DOSTAVA DOKUMENATA
Od 1.11.2010. godine moguća elektronska dostava dokumenata i za poslove prenosa potraživanja, odnosno preuzimanja duga, promene nerezidenta, kompenzacione poslove i obavljanje delatnosti u inostranstvu

E

lektronska dostava dokumenata je alternativni način dostavljanja faktura, u kontekstu obavljanja posredne kontrole deviznog poslovanja, omogućen donošenjem Uredbe o izmenama Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Sl. glasnik RS”, br. 39/2010, stupila na snagu 16.6.2010. godine). Ovaj način dostavljanja dokumenata primenjuje se od 16.6.2010. godine za poslove izvoza i uvoza usluga, a od 1.11.2010. godine i za poslove: - prenosa potraživanja, odnosno preuzimanja duga iz člana 7. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS”, br. 62/2006 - dalje: Zakon). - promene nerezidenta po poslovima iz člana 33. Zakona; - kompenzacione poslove; - obavljanja privredne delatnosti u inostranstvu. Rezident, koji se prijavio i registrovao za elektronsku dostavu, obavezan je da ubuduće fakture dostavlja samo elektronski, što nesumnjivo predstavlja određeno ograničenje. Ipak, treba imati u vidu najavu isključivo elektronske dostave dokumentacije, čime bi se ukinula mogućnost dostavljanja dokumenata u štampanoj formi. Za sada, ova dva načina dostavljanja dokumenata, u štampanoj ili elektronskoj formi, u pogledu rokova, pravila i svega ostalog potpuno su ravnopravna, bez obzira na odabrani način dostavljanja.

Prijava korisnika za rad u aplikaciji Elektronska dostava dokumenata
Aplikaciju za elektronsku dostavu dokumenata mogu koristiti samo rezidenti i nerezidenti koji su se prijavili za elektronsko dostavljanje, tako što su Deviznom inspektoratu, u štampanoj formi, dostavili Prijavu za
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

elektronsku dostavu dokumenata (dalje: Prijava), preuzetu sa sajta Deviznog inspektorata. Prilikom popunjavanja Prijave potrebno je uneti korisničko ime, koje određuje i kreira sam obveznik. Sistem kontroliše jedinstvenost svakog korisničkog imena i ako utvrdi da dostavljeno korisničko ime već postoji u bazi, korisnik će o tome biti obavešten putem elektronske pošte ili telefonom i biće dužan da popuni i dostavi novu prijavu sa istim podacima, ali sa novim korisničkim imenom. U prijavu je potrebno uneti i adresu elektronske pošte korisnika, kako bi na tu adresu stiglo obaveštenje o uspešnoj registraciji na sistem Deviznog inspektorata za elektronsku dostavu dokumenata. Korisniku će, pored korisničkog imena koje određuje i kreira sam, biti dodeljena i inicijalna lozinka, koju je korisnik obavezan da promeni i novu, promenjenu lozinku koristi prilikom svakog narednog pristupa aplikaciji. Korisnik može imati više naloga za registraciju, ali se za svaki od njih mora podneti posebna prijava u cilju registracije za elektronsku dostavu dokumenata, čime je omogućeno da jedan korisnik obezbedi više naloga i angažuje veći broj ljudi, ukoliko mu je to potrebno u slučaju većeg obima poslovanja po osnovu kog postoji obaveza izveštavanja Deviznog inspektorata. Do dobijanja mogućnost pristupa aplikaciji za elektronsko dostavljanje dokumenata, obavezno je dostavljanje dokumentacije u štampanoj formi, na način i u rokovima kao i do sada.

67

VII10

SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE

Poslovi izvoza, odnosno uvoza usluga
Elektronska dostava podataka o fakturama vrši se na jednostavan način, kroz aplikaciju koja korisnika vodi kroz odgovarajuće menije, podmenije i polja za unos. Unos podataka u polja označena zvezdicom je obavezan. Nakon unosa podataka, dokument dobija status „U izradi”. U toku pregleda i kontrole ispravnosti unetih podataka, dokument ima status „Čeka verifikaciju”. Kontrolisani dokument može se proglasiti ispravnim ili neispravnim od strane odgovornog lica koje vrši verifikaciju. Ukoliko je dokument proglašen ispravnim, njegov status će automatski biti promenjen u „Verifikovan” i time se dostavljanje dokumenta smatra završenim. Posle dobijanja statusa „Verifikovan”, izmenu i brisanje ne može izvršiti sam rezident, već se oni mogu obaviti samo na osnovu pismenog zahteva upućenog Deviznom inspektoratu, koji jedini može obaviti zahtevana ažuriranja dokumenta. Ukoliko je dokument proglašen neispravnim, biće vraćen na doradu, pri čemu će i njegov status automatski biti promenjen u „Neispravan” sa prikazom opisa neispravnosti i sa nalogom da se isti ispravi u roku od tri dana. Ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa nalogom, smatraće se da dokument nije ni dostavljen. Kada korisnik vraćeni dokument ispravi i sačuva ga, njegov status će automatski biti promenjen „U izradi”, nakon čega se ponovo dostavlja Deviznom inspektoratu na verifikaciju, sve dok se elektronska dostava dokumenta konačno ne verifikuje. Osim mogućnosti elektronskog unosa podataka, korisnik ima i mogućnost pregleda faktura. U svaku fakturu sa liste može se izvršiti uvid, a postoji i mogućnost izmene određenih faktura, odnosno onih koje nisu već dostavljene Deviznom inspektoratu na verifikaciju ili su vraćene kao neispravne. Ukoliko obveznik ima više faktura, aplikacija nudi mogućnost učitavanja već pripremljenog fajla, koji sadrži sve odabrane fakture. Dokument mora biti u određenom formatu, a uputstvo i program za kreiranje se može preuzeti sa sajta Deviznog inspektorata.

u nekoliko celina i polja, a unos podataka u polja označena zvezdicom je obavezan. Unetim podacima je potrebno priključiti i prethodno skenirani ugovor o prenosu potraživanja ili preuzimanju duga, kao i prevod ugovora u pdf formatu, nakon čega će se na ekranu pojaviti izabrana datoteka sa skeniranim ugovorom i prevodom istog, čime se završava uspešan unos podataka i unos dobija status „U izradi”. U Deviznom inspektoratu se obavlja pregled i kontrola ispravnosti unetih podataka na način prethodno opisan u tekstu. Na isti način vrši se elektronska dostava podataka koji se odnose na aneks, jedan ili više, osnovnog ugovora, odnosno raskid istog. Aplikacija omogućava i pretragu dostavljenih dokumenata po različitim kriterijumima. Po dobijanju liste odabranih dokumenata, korisnik može izvršiti uvid u svaki od njih, izmeniti one kod kojih je izmena dozvoljena, dok je brisanje dokumenta dozvoljeno samo ako dokument nije već dostavljen Deviznom inspektoratu na verifikaciju ili je dokument vraćen iz Deviznog inspektorata kao neispravan.

Poslovi naplate, odnosno plaćanja drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu
Članom 33. Zakona utvrđeno je da rezident može izvršiti naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu. Nakon što rezident izabere ovu opciju iz glavnog menija aplikacije, u odgovarajuća polja treba uneti tražene podatke. Podaci su razvrstani u nekoliko celina i polja. U polja označena zvezdicom unos podataka je obavezan. Po unosu svih neophodnih podataka, unetim podacima je potrebno priključiti i prethodno skenirani ugovor o promeni nerezidenta, kao i prevod ugovora u pdf formatu. Nakon prenosa istih u aplikaciju, na ekranu će se pojaviti izabrana datoteka sa skeniranim ugovorom i prevodom istog, čime se završava uspešan unos podataka i unos dobija status „U izradi”. Kao i u prethodno opisanim slučajevima, u Deviznom inspektoratu se obavlja pregled i kontrola ispravnosti unetih podataka, uz mogućnost vraćanja dokumenta korisniku na ispravku. Na opisani način vrši se i elektronska dostava podataka koji se odnose na aneks osnovnog ugovora, odnosno raskid istog, uz mogućnost dostave više aneksa po jednom ugovoru.
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

Poslovi prenosa potraživanja, odnosno preuzimanja duga
Nakon što rezident izabere iz glavnog menija aplikacije opciju za izveštavanje Deviznog inspektorata o poslovima iz člana 7. Zakona (banke, odnosno rezidenti, osim rezidenata - fizičkih lica, mogu kupovati ili prodavati, odnosno platiti ili naplatiti potraživanja i dugovanja koja su nastala po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata), u odgovarajuća polja treba uneti tražene podatke. Podaci su razvrstani

68

SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE

VII10

Kompenzacioni poslovi
Elektronska dostava podataka iz obračuna kompenzacionog posla vrši se tako što korisnik u glavnom meniju klikne na stavku Obračuni o izvršenom kompenzacionom poslu i pojavi se lista sledećih podmenija: Unos obračuna o izvršenom kompenzacionom poslu, Pretraga obračuna o izvršenom kompenzacionom poslu i Stornirani obračuni o izvršenom kompenzacionom poslu. Korisnik unosi u aplikaciju tražene podatke sa rešenja o odobrenju ovog posla nadležnog ministarstva, vodeći računa o instrukcijama iz Uputstva za elektronsku dostavu dokumenata. Polja označena zvezdicom je obavezno popuniti. Osim unosa podataka u odgovarajuća polja, potrebno je priključiti i skenirani Obrazac br. 4, propisan Odlukom o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama („Sl. glasnik RS”, br. 109/2005), kao i Prilog br. 4, propisan Uredbom o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenta i nerezidenata („Sl. glasnik RS”, br. 112/2006 i 39/2010 - dalje: Uredba). Verifikacija unetih podataka vrši se na isti način kao i kod elektronske dostave po ostalim, prethodno opisanim poslovima. Aplikacija omogućava i pretragu dostavljenih obračuna kompenzacionih poslova po različitim kriterijumima. Po dobijanju liste odabranih obračuna, korisnik može izvršiti uvid u svaki od njih, izmeniti one kod kojih je izmena dozvoljena, dok je brisanje obračuna dozvoljeno samo ako obračun nije već dostavljen Deviznom inspektoratu na verifikaciju ili je vraćen iz Deviznog inspektorata kao neispravan.

hodno opisanim poslovima iz Uredbe, što se odnosi i na pretragu dostavljenih godišnjih finansijskih izveštaja.

Uputstva i Šifarnici potrebni za rad u aplikaciji Elektronska dostava dokumentacije
Na sajtu Deviznog inspektorata mogu se naći i preuzeti dva uputstva koja se odnose na elektronsku dostavu dokumenata u kojima su detaljno objašnjeni načini popunjavanja i elektronske dostave podataka i dokumenata po svim poslovima propisanim Uredbom. Na sajtu se može pronaći i preuzeti i Šifarnik valuta, Šifarnik zemalja, Šifarnik osnova naplate, odnosno plaćanja sa inostranstvom i Šifarnik vrste usluge, koji su potrebno za rad u aplikaciji Elektronska dostava dokumentacije. Aplikacija korisnicima nudi i mogućnost promene lozinke, promene kontakt podataka, pomoć kod zaboravljene lozinke, odjavu nekog od odobrenih naloga za elektronsku dostavu i drugo. Devizni inspektorat ima pravo da na sopstvenu inicijativu ukine pojedinačne naloge za registraciju, ukoliko utvrdi da se nalog na bilo koji način zloupotrebljava ili se koristi za dostavljanje pogrešnih podataka. O izvršenom ukidanju naloga za registraciju Devizni inspektorat će obavestiti korisnika elektronskim putem, uz navođenje razloga za ukidanje naloga. Korisnicima je na raspolaganju i opcija koja sadrži najčešća pitanja korisnika u vezi elektronske dostave dokumenata i odgovore Deviznog inspektorata na njih. •
Branka Đorđević

Godišnji finansijski izveštaj po poslovima obavljanja privredne delatnosti u inostranstvu
Prilikom elektronskog dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja po poslovima obavljanja privredne delatnosti u inostranstvu, u aplikaciju za Elektronsku dostavu dokumenata potrebno je, osim podataka iz godišnjeg finansijskog izveštaja, dostaviti i podatke iz rešenja nadležnog ministarstva kojim je posao osnivanja preduzeća u inostranstvu odobren. Dostava podataka iz rešenja nadležnog ministarstva vrši se slično dostavi podataka iz rešenja o odobrenju obavljanja kompenzacionog posla. Nakon unosa potrebnih podataka u aplikaciju, potrebno je još podacima priključiti i skenirani godišnji finansijski izveštaj. Verifikacija unetih podataka vrši se na isti način kao i kod ostalih poslova, elektronske dostave po ostalim, pretPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

69

to su lica koja se bave platnim prometom (banke) . osim odredbe člana 12. a sa ciljem da sredstva budu dostupna korisniku tog elektronskog 70 .tela Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma država članica SE sa međunarodnim standardima. Ovaj dokument predstavlja i osnov na kome počiva rad Manivala . Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. u opisu nalogodavca ime i prezime fizičkog lica. koja se vrši elektronskim putem. kreditne institucije i dr. stupio na snagu 11. br. niti sredstva mogu biti preneta na račun korisnika. bez obzira na to da li su nalogodavac i korisnik transakcije jedno lice. br. a time i umanjenje rizika koji takvi transferi nose od finansiranja terorizma i pranja novca. Definisana su i lica koja pružaju usluge plaćanja i naplate . „Western Union”). Takođe. jeste da se sada izmenama Zakona definiše pojam elektronskog transfera.FATF koje je usvojilo dokument pod nazivom „FATF 40 preporuka protiv pranja novca i 9 specijalnih preporuka protiv finansiranja terorizma”. izmenama Zakona uvodi se sistem provere elektronskih transfera. 12a i 12b).000 ili više mora identifikovati i da finansijska institucija koja treba da isplati sredstva korisniku primaocu tog transfera to ne sme uraditi ako poruka koja prati transfer ne sadrži sve podatke o nalogodavcu (novi čl. To nije slučaj i sa drugom državama sa kojima se mogu obavljati finansijske transakcije gde se platnim prometom mogu baviti i zadruge. OBLIGACIJE I PRIVREDNA DRUŠTVA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA "Sl.00 iz strane države ne sadrži npr. glasnik RS”.000. Primer: Ako Svift (Swift) poruka koja prati transfer u iznosu od EUR 1. Vezano za elektronski transfer definisani su i pojmovi: nalogodavac elektronskog transfera. bilo je potrebno doneti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl.12.1. i lica koja se bave brzim prenosom novca bez otvaranja računa (npr. iako je usklađenost odredbi Zakona evidentna.VII 11 UPRAVNI POSTUPAK. pre svega radi izbegavanja nedoumica u tumačenju Zakona. kao i da bi se u potpunosti Zakon usaglasio sa preporukama Saveta Evrope. godine (dalje: Direktiva EU). Međutim. Za oblast sprečavanja pranja novca to je značilo usaglašavanje zakonskih odredbi sa Direktivom 2005/60/ES Evropskog parlamenta i Saveta o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma iz 2005. godine. Elektronski transferi koji mogu biti izvršeni od strane navedenih lica posebno su podložni riziku zloupotrebe u cilju finansiranja terorizma. glasnik RS". glasnik RS”. korisnik elektronskog transfera i posrednik u lancu plaćanja.u Republici Srbiji platnim prometom se bave banke. u ime nalogodavca elektronskog transfera. kao i standardima koje propisuje međunarodno telo . 91/2010 ao što je poznato osnovni cilj Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. 10-11 Definisanje elektronskog transfera i jedinstvene identifikacione oznake Ono što je novo. Jedna od značajnih novina jeste da se nalogodavac elektronskog transfera u iznosu od EUR 1. 20/2009 i 72/2009 . koja se primenjuje od 1. br.2010.dalje: Zakon) je unapređenje sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Elektronski transfer je definisan kao transakcija koju vrši lice koje pruža usluge plaćanja i naplate. banka ne može isplatiti korisniku sredstva. adresu i druge podatke koji su propisani izmenama Zakona.2012. godine). 91/2010. Izmenama Zakona propisane su i situacije kada ne postoji obaveza utvrđivanja propisanih podataka (novi član 12v). K transfera kod drugog lica koje pruža uslugu plaćanja i naplate.

poslovni odnos. poslovnog profila stranke. vezano za nadzor. . OBLIGACIJE I PRIVREDNA DRUŠTVA VII11 Izmene Zakona donose još jedan novi pojam. Iz tog razloga Uprava je preuzela nadležnost inspekcijskog nadzora kako bi se obezbedila što bolja i uspešnija primena Zakona. pribavi informacije o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije i druge podatke.UPRAVNI POSTUPAK. najkasnije do 31. usluga koje obveznik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcija. informacije i dokumentaciju nadležnim državnim organima. Izmenama Zakona data je mogućnost obveznicima da ukoliko procene da zbog prirode poslovnog odnosa. na predlog Uprave propisuje kriterijume na osnovu kojih obveznik svrstava stranku. oblika ili načina vršenja transakcije. Uprava podnosi izveštaj o radu Vladi. a sve sa ciljem uspešnije borbe protiv pranja novca i sprečavanja finansiranja terorizma. 10-11 Službena beleška Zakonom je definisano da je obveznik dužan da odbije ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa ukoliko nije u mogućnosti da izvrši sve mere poznavanja stranke. nije se pokazalo efektivnim i efikasnim za navedenu grupu obveznika. Zakona). Kod komanditnog društva ili ortačkog društva najviše rukovodstvo je lice određeno osnivačkim aktom. te na osnovu toga vrši pojednostavljene radnje mere poznavanja i praćenja stranke (izmena člana 7. analizira. odnosno drugih okolnosti povezanih sa strankom. marta tekuće za prethodnu godinu. . prikuplja. usluge poreskog savetovanja. Zakona organizovani u različitim formama izmenama je definisan i pojam najvišeg rukovodstva u zavisnosti od organizacione strukture obveznika.pravna lica i preduzetnici koji se bave pružanjem usluga prenosa novca kada se radi o poslovima u zemlji. podataka ili informacija pribavljenih iz pouzdanih i verodostojnih izvora. Dosadašnje rešenje u Zakonu. Zadaci i nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca Kada se radi o nadležnosti Uprave za sprečavanje pranja novca (dalje: Uprava) precizirano je da obavlja finansijsko-informacione poslove. poslovni odnos. a koju uvodi Direktiva EU je pristup zasnovan na proceni rizika. . Obveznici procenjuju koliki rizik od mogućih zloupotreba koje imaju za cilj pranje novca i finansiranje terorizma. Prilikom vršenja nadzora zaposleni u Upravi se legitimiše službenom značkom i legitimacijom. proveri identitet stranke na osnovu dokumenata. Obveznici kod kojih će Uprava sprovoditi nadzor su: . kao i podatke o aktivnostima Uprave.preduzetnici i pravna lica koja pružaju računovodstvene usluge. uslugu koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju u nisko rizičnu grupu za pranje novca ili finansiranje terorizma. predstavlja određena vrsta stranke.preduzeća za reviziju i ovlašćeni revizori. Izmenama Zakona precizirano je da se pojednostavljene mere mogu primeniti uvek kada je rizik od pranja novca ili finansiranja nizak. posredovanja u sklapanju kreditnih poslova i davanju zajmova.mere poznavanja i praćenja stranke Ono što se uvek ističe kao jedna od bitnih novina koju je doneo Zakon.definisana je kao kombinacija slova. obrađuje i dostavlja određene podatke. dok kod društva s ograničenom odgovornošću to može biti osim upravnog odbora i direktor. usluga koju obveznik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcija. a to je jedinstvena identifikaciona oznaka . poslovnih odnosa. . Izveštaj o radu obavezno sadrži statistike. redovno prati po- 71 . Kod različitih vrsta stranaka. Jedna od bitnih novina jeste da se nadležnost Uprave proširuje i na obavljanje poslova inspekcijskog nadzora. Procena i analiza rizika . Najviše rukovodstvo S obzirom da su obveznici iz člana 4. odnosno transakciju u nizak rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma i u tom slučaju primenjuju pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke (izmena člana 32. davanju jemstva. utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke i proveri njegov identitet. podatke o pojavnim oblicima pranja novca i finansiranja terorizma. rizik od pranja novca i finansiranja terorizma nije isti. poslovni odnos.lica koja se bave poštanskim saobraćajem. Zakona). postoji neznatan ili nizak stepen rizika za pranje novca ili finansiranja terorizma sami svrstaju stranku. U slučaju da je obveznik registrovan kao otvoreno akcionarsko društvo najviše rukovodstvo predstavlja izvršni odbor. odnosno ukoliko nije uspeo da: utvrdi identitet stranke. Kod zatvorenog akcionarskog društva najviše rukovodstvo predstavlja upravni odbor. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Ministar. Na osnovu ovih procena obveznici će prvo odabrati odgovarajući oblik mera poznavanja i praćenja stranke (uobičajene ili pojačane mere). trendove u pranju novca i finansiranju terorizma. brojeva i znakova koju određuje lice koje vrši usluge plaćanja i naplate.preduzetnici i pravna lica koja obavljaju poslove faktoringa i forfetinga.

Naime. odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmeri sa uobičajenim. došlo je do još jedne bitne promene. tako da je obaveza svih obveznika da odrede ovlašćeno lice.00 (član 36. informacije i dokumentaciju koja je propisana Zakonom. OBLIGACIJE I PRIVREDNA DRUŠTVA slovanje i proverava usklađenost aktivnosti stranke sa prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom poslovanja stranke (član 8. primeni određene radnje i mere i da pribavi podatke. ne može se nastaviti bez pismenog odobrenja najvišeg rukovodstva u obvezniku. Takođe. Loro korespondentski odnos U vezi sa uspostavljanjem loro korespondentskog odnosa sa bankom ili drugom sličnom institucijom koja ima sedište u stranoj državi koja nije na listi država koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši. vrednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namenu. transakciju vrši ili poslovni odnos uspostavlja punomoćnik ili zakonski zastupnik. Licenca se izdaje na osnovu rezultata stručnog ispita. obveznici će morati prilikom zapošljavanja lica na radnim mestima na kojima će primenjivati odredbe ovog Zakona i propisa donetih na osnovu Zakona. kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim karakteristikama stranke. finansiranja terorizma koji proizilazi iz njihove primene ( npr. kao i da je potrebno naročitu pažnju posvetiti riziku od pranja novca ili 72 . neuobičajeni način vršenja. stav 1. Naime.VII11 UPRAVNI POSTUPAK. Zaposleni kod obveznika zadužen za uspostavljanje loro korespondentskog odnosa dužan je da. utvrdi i proveri identitet punomoćnika. Obveznik je dužan da utvrdi osnov i svrhu ovih transakcija i da sačini službenu belešku o tome u pisanoj formi. na predlog direktora Uprave. elektronsko bankarstvo. Ono što je osnovna karakteristika navedenih transakcija jesu složenost i neuobičajeno visok iznos. Izmenama Zakona uveden je novi stav. a to je da kada obveznik ne uspe da izvrši sve mere poznavanja stranke dužan je da o tome sačini službenu belešku i da istu čuva 10 godina. 10-11 Tehnološka dostignuća Izmenama Zakona definisana je nova obaveza u vezi sa primenom novih tehnoloških dostignuća. Zakona za obveznike koji imaju manje od četiri zaposlena je izbrisana. proširuje se i na zakonskog zastupnika. bez obzira na broj zaposlenih. upotreba bankomata i dr. Iskustveno gledajući. Ovlašćeno lice Oslobađajuća odredba iz Zakona. obveznik je dužan da. Uprava za sprečavanje pranja novca proverava ispunjenost uslova za ovlašćeno lice i izdaje licencu ovlašćenom licu i zameniku ovlašćenog lica. ukoliko u ime stranke koja je fizičko lice. to čini iz razloga povezanosti sa nezakonitim aktivnostima. da urede postupak Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. odnosno očekivanim poslovanjem stranke. shodno članu 39. Što se tiče ograničenja gotovinskog poslovanja izmenama Zakona sada se precizno definiše da se zabrana izvršenja gotovinskih transakcija odnosi i na iznos od tačno EUR 15. obveznik je dužan da pored identiteta stranke. kao i druge podatke koji su propisani navedenim članom. Sadržaj i način polaganja stručnog ispita utvrđuje ministar. navedenim članom definisano je da u slučaju kada se uspostavlja loro korespondentski odnos u ugovoru o uspostavljanju tog odnosa potrebno je navesti obaveze svake ugovorne strane u vezi sa sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca. pre uspostavljanja tog odnosa. Kod ovlašćenih lica. Obveznik je dužan da obrati naročitu pažnju na rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma koji proizilazi iz primene novih tehnoloških dostignuća koja mogu omogućiti anonimnost stranke. utvrdi i proveri identitet punomoćnika i zakonskog zastupnika. u vezi sa određivanjem ovlašćenog lica. a ako je taj odnos uspostavljen. Zakona obaveza obveznika da pored identiteta stranke. To znači da je uvedeno obavezno licenciranje ovlašćenih lica i zamenika u obveznicima. Zakona). čest je slučaj da kada stranka krije podatke vezano za njen identitet. pribavi pismeno odobrenje najvišeg rukovodstva u obvezniku. Izmenama Zakona propisana je obaveza obveznicima koja se odnosi na integritet zaposlenih. Utvrđivanje i provera identiteta stranke Vezano za zakonsku odredbu utvrđivanja i provere identiteta stranke definisanu članom 13. a to je izmena koja se odnosi na dodatni uslov za obavljanje poslova ovlašćenog lica u obvezniku.000. Zakona).). Prema izmenama Zakona potrebno je da ovlašćeno lice ima i licencu za obavljanje poslova. Neuobičajene transakcije i prijava gotovinskih transakcija Upravi Prema izmenama Zakona obveznik je dužan da svoju pažnju posveti neuobičajenim transakcijama.

Kaznene odredbe Došlo je do izmena i u delu Zakona koji se odnosi na kaznene odredbe. i 90. kako bi na adekvatan način procenili postojanje sumnjivih okolnosti i pravovremeno otkrili transakcije koje ukazuju na sumnju pranja novca ili finansiranja terorizma. ali samo kako bi se terminološki u potpunosti usaglasile sa Zakonom o tajnosti podataka („Sl. Raspon novčanih vrednosti kaznenih odredbi se nije promenio. informacije i dokumentacija o stranci ili transakciji za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. analizirati okolnosti poslovne klime. identifikovati klijente. 104/2009). Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. samo se proširio opseg privrednih prestupa. Kod kaznenih odredbi u vezi sa prekršajima uveden je novi član kojim se propisuje da će se novčanom kaznom u iznosu od RSD 5. službena beleška. br. To se može ostvariti samo ako obveznici implementiraju sve propisane odredbe u potpunosti. U skladu sa članom 73. kao i proveru integriteta ličnosti i kadrovske osposobljenosti. postupak zasnivanja radnog odnosa i dr. glasnik RS”. 10-11 73 . krivična dela povezana sa terorizmom. Postupak zapošljavanja mora biti tako organizovan da se omogući provera da li je kandidat za to radno mesto osuđivan za krivična dela kojima se pribavlja protivpravna imovinska korist. tako što su za pravna lica proširene u delu koji se odnosi na prethodno opisane novine u Zakonu (elektronski transfer.00 do RSD 150. Republika Srbija je izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma uspela da odgovori zahtevima Saveta Evrope i u potpunosti uskladi svoju zakonsku regulativu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama i međunarodnim standardima iz ove oblasti Da bi se ostvario osnovni cilj ovog zakona . Zakona obveznik. 89.efikasna borba za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.UPRAVNI POSTUPAK. Jelena Pantelić Tajnost podataka Izmenama Zakona obuhvaćene su i izvesne izmene koje se odnose na tajnost podataka. OBLIGACIJE I PRIVREDNA DRUŠTVA VII11 zapošljavanja. advokat i njihovi zaposleni ne smeju stranci ili trećem licu otkriti da su Upravi dostavljeni podaci. ali i ukoliko se i sami aktivno uključe u borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Obveznici se ne smeju ponašati kao pasivni posmatrači već moraju shvatiti svoju ulogu. neophodno je usklađivanje rada obveznika sa izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. U slučaju neispunjavanja obaveza postoji opasnost da obveznici budu kažnjeni zbog svog odnosa prema nelegalnim aktivnostima.). U izmeni Zakona osim podataka koji su dostavljeni Upravi zabrana dojavljivanja poširuje se i na podatke koji su u postupku dostavljanja. upoznati klijenta.00 kazniti fizičko lice ako izvrši određene radnje propisane Zakonom (izmena čl. Zakona).000.000. moraju izgraditi procedure.

dalje: Zakon) uređuju tri poreska oblika: porez na imovinu (u takozvanoj statici. godinu. glasnik RS” br. već vrednost dobijena primenom osnovnih i korektivnih elemenata bliže uređenih pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove finansija. To ni do sada nije bio slučaj. kao i • pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu (a utvrđuje se primenom osnovnih i korektivnih elemenata. amortizacija ne priznaje od izgradnje. godine i primenjivaće se i kod utvrđivanja poreza na imovinu u takozvanoj statici za 2011. zaštite od požara i životne sredine. porez na nasleđe i poklon. obveznik poreza zakupac. 101/2010 dalje: Zakon o izmenama i dopunama) stupio je na snagu 1. povećava broj funkcionalnih jedinica.1. 61/2007 i 5/2009 . • Amortizacija Smanjena je stopa amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige u Republici Srbiji sa 1. S obzirom da je obveznik poreza na imovinu imalac prava koja su predmet oporezivanja. kao i porez na prenos apsolutnih prava. Napominjemo da je rekonstrukcija . s obzirom da je poreska osnovica za poljoprivredno i šumsko zemljište obveznika koji ne vodi poslovne knjige petostruki iznos katastarskog prihoda od tog zemljišta. odnosno na pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. za rekonstruisane objekte.izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se: utiče na stabilnost i sigurnost objekta. kao i maksimalan iznos do koga se po tom osnovu može umanjiti vrednost nepokretnost sa 70% na 40%. proizlazi da se odredba prema kojoj se Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. najvažnije izmene i dopune Zakona prikazaćemo za svaki od navedenih poreskih oblika zasebno. 101/2010 akon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. 26/2001. već od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena poslednja rekonstrukcija objekta. izvršeno je pravnotehničko usaglašavanje odredbe koja uređuje poreskog obveznika. 135/2004. Poreska osnovica Na istovetan način će se uređivati poreska osnovica za nepokretnosti lica koja ne vode poslovne knjige i za ne- 74 . Precizirano je da se vrednost zemljišta ne umanjuje po osnovu amortizacije. Z pokretnosti lica koja te knjige vode ali ne u Republici Srbiji (npr. za nepokretnosti stranog pravnog lica koje nema organizacioni deo preko koga obavlja delatnost u Republici Srbiji). uz umanjenje poreske osnovice po osnovu amortizacije). saobraćaja. glasnik RS" br. 45/2002 .2011.5% na 0. glasnik RS”. Poreski obveznik U cilju usaglašavanja sa nazivom zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica.SUS.VIII OSTALI POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU "Sl. zakon. utiče na zaštitu prirodnog ili nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline. utiče na bezbednost susednih objekata. Za sva ova lica poresku osnovicu čini vrednost nepokretnosti na dan 31. 80/2002. Imajući u vidu da se Zakonom o porezima na imovinu („Sl. br. S obzirom da poresku osnovicu ne čini vrednost koja se utvrđuje na tržištu.dr. 80/2002 . proizlazi da je na pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini. mada nije bilo izričito propisano. 10-11 Porez na imovinu Predmet oporezivanja Predmet oporezivanja je proširen na: • pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini.80%. reči: „tržišna vrednost” zamenjene su rečju: „vrednost”. menja spoljni izgled objekta. menja režim voda. Precizirano je da se. menjaju konstruktivni elementi ili tehnološki proces. tako što će se u pogledu rezidentstva pravnih lica primenjivati odredbe zakona kojima se uređuje porez na dobit pravnih lica (a ne porez na dobit preduzeća).

po stopi od 0. porez na imovinu za 2011. godinu utvrdiće se primenom odredaba Zakona. porez na imovinu utvrđuje se za prava na zemljištu primenom poreske stope od 0. u toku godine za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu. godine kao dan stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona. Ako skupština jedinice lokalne samouprave do 31. tako da iznose: Na prava na nepokretnosti poreskog obveznido 0. odnosno stečene. osim na zemljištu Do navedenih iznosa. • Izmenjene su i smanjene stope poreza. Za nepokretnosti ovih obveznika koje su izgrađene. naknadu ili druge troškove. bez naplate takse. odnosno koji jedinici lokalne samouprave naplati taksu. naknade.za površinu pod objektom.000.000. organizacije i službe pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave. januar 2011.1. za te podatke. • Besplatno davanje podataka jedinicama lokalne samouprave: Državni organi i organizacije. poresku osnovicu čini vrednost tih nepokretnosti iskazana u njihovim poslovnim knjigama. i to u roku od 90 dana od dana računajući u odnosu na 1. U jedinicama lokalne samouprave koje do 31. • Poreska osnovica kada poreski obveznik vodi poslovne knjige Kada poreski obveznik vodi poslovne knjige. godinu po stopi višoj od 0.OSTALI POREZI VIII vrednost zemljišta ne umanjuje po osnovu amortizacije. kao i organi teritorijalne autonomije. ili je utvrdi preko maksimalnog iznosa. po stopama utvrđenim tom odlukom (dakle po stopi nižoj od 0. • po stopi od 0. osnovica poreza na (svu njegovu nepokretnu) imovinu je vrednost nepokretnosti utvrđena u njegovim poslovnim knjigama.000 dinara (2) od 10.000 do 50. godinu utvrdiće se primenom odredaba Zakona.000 dinara (3) porez iz podtačke (2) + do 1. porez na imovinu za 2011.000 dinara Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.6% na iznos preko 10.30% na zemljištu.000. odnosno drugih troškova za podatke koji mu se izdaju za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu. decembra 2010. u skladu sa propisima.40% na ostalim nepokretnostima poreskog obveznika. godine donese odluku o stopama poreza na imovinu za 2011.40% na ostalim nepokretnostima poreskog obveznika. 10-11 75 . porez na imovinu za 2011.000.40% na ostalim nepokretnostima poreskog obveznika. odnosno po stopi od 0.30% za zemljište. koje na zahtev jedinice lokalne samouprave ne dostavi podatke kojima raspolažu vršeći poslove iz svoje nadležnosti. • Uređeno je ovlašćenje ministru finansija da podzakonskim aktom bliže uredi način i postupak utvrđivanja osnovice poreza na imovinu. godine nisu donele odluku o stopama poreza na imovinu za nepokretnosti. odnosno 0.30%. osim ako skupština jedinice lokalne samouprave.000. uključujući i okućnicu stambene zgrade do pet ari po obvezniku. odnosi samo na građevinsko zemljište. godine kao dana stupanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona na snagu).30% za zemljište. marta 2011. odnosno po stopi od 0. u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.4% ka koji vodi poslovne knjige Na prava na zemljištu obveznika koji ne vodi do 0. kao maksimalnih.40% za ostale nepokretnosti poreskog obveznika).000 dinara (3) od 25.40% za ostale nepokretnosti poreskog obveznika. odnosno 0.30% za zemljište. godinu. Zaprećena je novčana kazna od 5. odnosno od 0. dužni su da dostave podatke kojima raspolažu vršeći poslove iz svoje nadležnosti. a koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu. odnosno po stopi višoj od 0.000 do 50. Ako skupština jedinice lokalne samouprave donese „novu” odluku o stopama poreza na imovinu za 2011. godine (odnosno u roku od 90 dana računajući od 1. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu. kao i direktni i indirektni Plaća se na ime poreza (1) Do 0. U slučaju da skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu poreske stope. sa stanjem na dan 31.000.40% (2) porez iz podtačke (1) + do 0. odnosno organizaciji.40% za ostale nepokretnosti poreskog obveznika. na zahtev organa jedinice lokalne samouprave.000.000.000 dinara za prekršaj odgovornog lica u državnom organu. godinu utvrdiće se: • primenom odredaba Zakona.3% poslovne knjige Na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige.000 dinara (4) preko 50. jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi stopu poreza na imovinu za prava na nepokretnosti na „svojoj” teritoriji.000.30% na zemljištu. 2011.000 dinara (4) porez iz podtačke (3) + do 2. Poreska oslobođenja • Uvedeno je poresko oslobođenje na zemljište . godinu u visini nižoj od 0. • Precizirano je da se poresko oslobođenje za nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije i organi. a koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu. donese odluku o nižim stopama poreza na imovinu za 2011. marta 2011.0% na iznos preko 50.0% na iznos preko 25.000 do 25. do 31.000 dinara Na poresku osnovicu (1) do 10.

• Poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu. nakon donošenja Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. na poljoprivrednom. • Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu (u roku od 10 dana od nastanka poreske obaveze). Radi se o nepokretnostima u državnoj svojini koje koriste: . do 31. ako je na toj imovini došlo do promene podataka sadržanih u prijavi koji su od uticaja na visinu poreske obaveze. marta svake godine za koju se vrši utvrđivanje poreza.VIII OSTALI POREZI korisnici budžetskih sredstava.drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora. za imovinu za koju je podneta poreska prijava i za imovinu za koju nije podneta poreska prijava. godine može se priznati samo po osnovu stanovanja obveznika u stanu i to najviše u iznosu od 20. ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza. 2) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti i porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod. odnosno lokalna vlast). i to: 1) pravno lice. utvrđeni porez za zgradu ili stan u kojem stanuje obveznik umanjuje se za 50%. kad ukupna površina građevinske parcele. U poređenju sa dosadašnjim zakonskim rešenjem koje je priznavalo pravo na umanjenje poreza i po osnovu članova obveznikovog domaćinstva i koje je (zbog procentualnog umanjenja utvrđenog poreza od najviše 70%) imalo za posledicu priznavanje poreskog kredita u apsolutno višem iznosu licima za čiju je nepokretnost utvrđeni porez viši.1.000 dinara. • Suženo je poresko oslobođenje za objekte koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Od obaveze podnošenja poreske prijave u roku od 10 dana izuzima se obveznik koji ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji koji porez plaća na pravo iz člana 2. 2) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti i vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija. sa tačnim podacima.za imovinu koja mu služi za obavljanje delatnosti. prema propisima kojima se uređuje budžetski sistem. sa tačnim podacima. obveznik poreza na imovinu dužan je da podnosi poresku prijavu. ili ostalo građevinsko zemljište u državnoj svojini. • Ukinuto je oslobođenje za gradsko.organizacije za obavezno socijalno osiguranje.000 dinara. • Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu (u roku od 10 dana od nastanka poreske obaveze). 10-11 76 . Utvrđivanje poreza na imovinu Precizirana je odredba kojom je uređena obaveza podnošenja poreske prijave za porez na imovinu. kao i obveznici kojima je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost. Ako na jednoj zgradi ili stanu ima više obveznika. u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište. u visini srazmernoj njegovom udelu u pravu na toj zgradi ili stanu u odnosu na iznos za koji se porez umanjuje. odnosno po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana . . • Ukinuto je oslobođenje za građevinsko. . i to: 1) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti i vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija. obveznik poreza na imovinu dužan je da podnosi poresku prijavu. odnosno građevinskih parcela (ne računajući zemljište pod objektom jednog obveznika). započne ili prestane da koristi u toku godine. odnosi i na nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora. odnosno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje je dato u zakup (s obzirom da je predmet oporezivanja porezom na imovinu proširen i na te vrste zemljišta). osim lica koje porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod. što znači i nepokretnost veće vrednosti.korisnici sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija. 3) lice koje ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji. Zakona. odnosno javno građevinsko. pravo na poreski kredit od 1. marta godine za koju se vrši utvrđivanje poreza.2011. odnosno šumskom zemljištu. a najviše za 20. tako da će ovo pravo imati samo obveznici poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva. pravo na umanjenje utvrđenog poreza ima svaki obveznik koji u toj zgradi ili stanu stanuje. ne prelazi 10 ari.za imovinu koja mu ne služi za obavljanje delatnosti. na sledeći način: Za imovinu koju stekne. • Poreski kredit Umesto umanjenja utvrđenog poreza za zgradu ili stan u kojem stanuje obveznik u iznosu od 40% za obveznika i po 10% za svakog člana njegovog domaćinstva. do 31. odnosno po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana . a najviše 70%. obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene. u skladu sa napred navedenim umanjenjem.

reči: „plovni objekat” zamenjene su rečju: „plovilo”. 12. poreska obaveza istom obvezniku za 2011. utovarivač. godinu. valjak. čiji pogonski deo prema konstrukciji. • Precizirano je da se imovinom pravnog lica na čiji se prenos bez naknade porez na nasleđe i poklon plaća. smatra ona imovina koja je predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon.Traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje. osim u slučajevima za koje je Zakonom propisano pravo na poresko oslobođenje. biće dužni da nadležnim organima jedinica lokalne samouprave podnesu sledeći obveznici poreza na imovinu: 1) fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti i vode poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija. . čija najveća konstruktivna brzina nije veća od 30 km/h i čija snaga motora nije veća od 12 kW. Razlog tome je što prenos bez naknade akcija.000 dinara se porez na nasleđe i poklon plaća (na razliku između vrednosti nasleđa odnosno poklona i 30. koje naslednik nasledi. odnosno poklona preko 30. odnosno po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana . Na vrednost nasleđa. a u saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina. nije predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon. uređajima. odnosno udela u pravnom licu. decembra 2010. odnosno njegov pojedinačni iznos manji od 9.000 dinara). 2) fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti i porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod.kada je pojedinačna tržišna.OSTALI POREZI VIII podzakonskih akata kojima će se urediti način i postupak utvrđivanja osnovice poreza na imovinu. godinu. rovokopač. smatra se i pokrivanje rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem. upotrebljavanog traktora. • Iz predmeta oporezivanja izuzeti su nasleđe i poklon novca. odnosno poklonoprimac primi na poklon.) i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 45 km/h.za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti. • Uređeno je da se poklonom. a najkasnije do 31. 10-11 Poreska osnovica • Brisana je odredba prema kojoj kod drugog i svakog sledećeg rešenja o nasleđivanju između istog ostavioca i naslednika. koji su konstruktivno razdvojivi. u smislu Zakona. ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. koje pravno lice .000 dinara makar i za jedan dinar. • Uređeno je da se za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige. prvenstveno poljoprivrednih. Porez na nasleđe i poklon Predmet oporezivanja • Iz predmeta oporezivanja porezom na nasleđe i poklon izuzet je prenos bez naknade upotrebljavanog mopeda. 3) lica koja ne vode poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji. ne plaća se porez na poklon. odnosno kod drugog i svakog sledećeg poklona učinjenog od strane istog poklonodavca poreskom 77 . nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.Moped je motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina.Radna mašina je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za izvođenje određenih radova (kombajn. od istog lica. ne prelazi 45 km/h. 2011. grejder. vučenje. Primer: Na prenos akcija u akcionarskom društvu ili udela u drugom privrednom društvu. za koju je tom obvezniku utvrđen porez na imovinu za 2010. buldožer.vlasnik tih akcija ili udela izvrši bez naknade. pri čemu radna zapremina motora. u jednoj kalendarskoj godini.Motokultivator je motorno vozilo koje se sastoji iz pogonsko-upravljačkog i tovarnog dela. prava. godine porez na nasleđe i poklon nije se plaćao na nasleđe i poklon novca. stvari i prava (osim na nepokretnosti) vrednosti do 30. šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor. guranje. nezavisno od toga da li je njihov prenosilac fizičko ili pravno lice. ne može biti utvrđena u iznosu većem od 60% u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za 2010. odnosno stvari (osim nepokretnosti) . za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti. odnosno nominalna vrednost predmeta oporezivanja. nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje poljoprivrednih radova. viljuškar i sl. po svakom od tih osnova.000 dinara.000 dinara iz poreske osnovice. porez se plaćao na ukupan iznos odnosno bez izuzimanja 9. • U cilju pravnotehničkog usaglašavanja sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. . . godinu. sklopovima i opremi je namenjen i osposobljen za guranje. . Kada je ta vrednost prelazila 9. Za razliku od ovog zakonskog rešenja.000 dinara. bez obzira na način prenosa. do 31. odnosno obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu. kao i upotrebljavane radne mašine. upotrebljavanog motokultivatora. godine. kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3.

ravnopravnost polova. pravno lice bez članova. tako što su: . osnovicu poreza na nasleđe. glasnik RS”. nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja na 1. u odnosu na ostavioca.dalje: Zakon o udruženjima).reči: „bračni drug” zamenjene rečju: „supružnik”. odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Zadužbina je. odnosno poklon predstavlja zbir tržišnih vrednosti tekućeg i prethodnih nasleđa. unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom.reči: „specijalni putnički automobil sa ugrađenim uređajima za bolesnike” zamenjene rečima: „ambulantna vozila”. pomoć starima. br. Za razliku od odricanja od nasleđa. u smislu člana 3. osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja ili interesa. smatra se poklonom u smislu Zakona.reči: „putnički automobil” zamenjene rečima: „putničko vozilo”. izjava kojom se jedan naslednik u ostavinskom postupku odriče svog naslednog dela u korist nekog drugog sanaslednika ne smatra se izjavom o odricanju od nasleđa. Poreska oslobođenja • Poreska oslobođenja su proširena na nasleđe i poklon koje ostvari zadužbina. br. Odricanje od nasleđa postoji kada lice koje je pozvano na nasleđe ne želi da nasledi. Ostvarivanjem opštekorisnog cilja. na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za ostvarivanje opštekorisnog cilja radi koga je fondacija osnovana. odnosno poklonodavca.5% (stopa od 1. registrovano u skladu sa zakonom na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za namene za koje je ta zadužbina. Zakona o nasleđivanju („Sl. stav 1. 51/2009 . već izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela sanasledniku u čiju se korist ustupanje vrši. Zakona o zadužbinama i fondacijama. zaštitu životinja. Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu. . promovisanje i unapređenje kulture i javnog informisanja. evropskih integracija i međunarodnog razumevanja.kada naslede ili na poklon prime imovinu koja služi isključivo za namene za koje su fond i fondacija osnovani. odnosno tekućeg i prethodnih poklona. izmenjeno je poresko oslobođenje propisano za fondove i fondacije . 46/95 i 101/2003 odluka USRS). Drugi nasledni red čine ostaviočev bračni drug i ostaviočevi roditelji i njihovo potomstvo (član 12. održivi razvoj. odnosno cilja koji nije zabranjen Ustavom ili zakonom. ustupanje naslednog dela nekom od sanaslednika ima tretman dva prometa bez naknade: . saglasno Zakonu o zadužbinama i fondacijama („Sl.VIII OSTALI POREZI obvezniku . koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom (član 2.000 dinara). sa poreskopravnog stanovišta. smatraju se aktivnosti usmerene na promovisanje i zaštitu ljudskih.5% na poresku osnovicu preko 300. humanitarne i druge aktivnosti kojima zadužbine i fondacije ostvaruju opštekorisne ciljeve odnosno interese. obrazovanja.činjenja poklona . zaštitu životne sredine. • Sticanje imovine u ostavinskom postupku prijemom ustupljenog naslednog dela. u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja. odnosno udruženje osnovano. S obzirom da Zakon o zadužbinama i fondacijama uređuje prestanak fondova.000 dinara + 2. brigu o deci i mladima. bez naknade. izjava o odricanju od naslednog dela u korist drugog sanaslednika proizvodi pravno dejstvo kao izjava o prijemu nasleđa lica koje je tu izjavu dalo. unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite. 88/2010).„Sl.prijema nasleđa i . kojem je osnivač namenio određenu imovinu (osnovna imovina) radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnog cilja ili privatnog interesa. u pravo svojine na građevinskom zemljištu. Shodno tome. Zakona o udruženjima . odnosno prava zakupa.5% uvedena je umesto progresivne stope od 2% na poresku osnovicu do 300. odnosno udruženje. borbu protiv korupcije. zaštitu potrošača. 10-11 78 . građanskih i manjinskih prava. Udruženje je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica. tako što će to pravo (na poresko oslobođenje) imati fondacije. Stopa poreza • Smanjena je stopa poreza na nasleđe i poklon za obveznike koji se. • Uvedeno je poresko oslobođenje kod konverzije prava korišćenja. • Izvršeno je pravnotehničko usaglašavanje odredaba kojima su uređena poreska oslobođenja sa odredbama drugih zakona. promovisanje i popularizaciju nauke. glasnik RS”.000 dinara i 6. promovisanje demokratskih vrednosti. br. .poklonoprimcu. Ako se sanaslednik u čiju korist se odricanje vrši ne primi ustupljenog dela. Dakle. . umetnosti i amaterskog sporta. glasnik RS”.reči: „specijalni putnički automobili za obuku vozača sa ugrađenim duplim komandama” zamenjene su rečima: Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. stav 1. Ova izjava je pravno valjana samo ako se sanaslednik u čiju se korist odricanje vrši primi nasleđa. regionalni razvoj. stav 1.ustupanje bez naknade naslednog dela. osnovano radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u smislu zakona koji uređuju zadužbine.

odnosno poklon. a reči: „javno i ostalo”. st. za prenose za koje je shodno članu 25. odnosno na poklon nepokretnosti. pa se na utvrđivanje poreza primenjuje izmenjeni zakon). st. prenosilac prava je poreski obveznik i kada se taj prenos vrši po osnovu razmene. 135/2004. smatra se da je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za nasleđivanje ili poklon stvari. može se ostvariti u visini poreza na nasleđe. 79 . Poreski kredit • Uređeno je pravo na poreski kredit za nasleđe i poklon. • Porez na prenos apsolutnih prava će se plaćati kod davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup.. . do 5. br.reči: „bračni drug” zamenjene rečju: „supružnik”. 1. Pravo na umanjenje poreza na nasleđe i poklon u Republici Srbiji utvrđenog prema odredbama Zakona. za prenose za koje je shodno članu 25. do 5. prava ili novca ili priznavanje prava koja su predmet oporezivanja prema članu 14.SUS. .reči: „putnički automobil” zamenjene rečima: „putničko vozilo”. nisu prijavljeni. koji je porez platio u inostranstvu. . Izuzetno.dr. koja se nalazi u inostranstvu. tako što su: . plaćenog u toj državi. kao i upotrebljavane radne mašine. Zakona poreski obveznik prenosilac prava. rešenje o nasleđivanju ili odluka suda. obveznik poreza učesnik u razmeni iz člana 25. Takođe. reči: „plovni objekat” zamenjene rečima: „plovilo”. sticalac prava je poreski obveznik i kada se taj prenos vrši po osnovu razmene. 26/2001.OSTALI POREZI VIII „specijalna putnička vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama”. upotrebljavani motokultivator.. stvari i prava koja su predmet oporezivanja. dođu u privilegovan položaj u odnosu na obveznike koji su to učinili (jer obveznicima koji poresku prijavu nisu prijavili u roku od 10 dana poreska obaveza nastaje danom saznanja poreskog organa za nasleđe i poklon. glasnik RS”. u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja. u ovom slučaju neće se utvrđivati porez na nasleđe i poklon kod konverzije prava korišćenja. 80/2002 . Zakona. koje se odnose na građevinsko zemljište. Naime. letnje i zimske bašte. tako što je uređeno da je za svako pravo koje se prenosi. a najviše do iznosa koji bi se platio primenom odredaba Zakona na to nasleđe. uređeno je da se tim obveznicima porez na nasleđe i poklon utvrđuje primenom Zakona o porezima na imovinu („Sl. ili su prijavljeni neblagovremeno. u državi na čijoj teritoriji se taj predmet nalazi porez plaćen. • U cilju pravnotehničkog usaglašavanja sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i sa Zakonom o planiranju i izgradnji (u pogledu vrsta građevinskog zemljišta). osim nepokretnosti. Poreska oslobođenja • Izvršeno je pravnotehničko usaglašavanje odredaba koje uređuju poreska oslobođenja. brisane su. uz odgovarajuće dokaze. do 5. 10-11 Poreski obveznik • Preciziran je poreski obveznik po osnovu razmene apsolutnih prava. Imajući u vidu da se u Republici Srbiji porez na nasleđe i poklon plaća samo za nepokretnosti koje su na teritoriji Republike Srbije. Porez na prenos apsolutnih prava Predmet oporezivanja • Iz predmeta oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava izuzeti su upotrebljavani moped. novca.reči: „specijalni putnički automobili za obuku vozača sa ugrađenim duplim komandama” zamenjene su rečima: „specijalna putnička vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama”. se i ne postavlja.. odnosno na poklon. odnosno prava zakupa.). 61/2007 i 5/2009). ali samo kada se vrši radi izgradnje objekata. Utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon • Obveznik poreza na nasleđe i poklon dužan je da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze. Zakona poreski obveznik sticalac prava. Kako bi se otklonila mogućnost da obveznici koji nisu blagovremeno (odnosno u roku od 10 dana) prijavili poresku obavezu. st. 45/2002 . zakon.. 1. Ako ugovor o poklonu.reči: „specijalni putnički automobil sa ugrađenim uređajima za bolesnike” zamenjene rečima: „ambulantna vozila”. na period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme. tezge. Pravo na poreski kredit utvrđuje se po zahtevu rezidenta Republike Srbije. pod uslovom da je na to nasleđe. Primer: Porez se neće plaćati kod postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci. koje rezidenti Republike ostvare u inostranstvu. pitanje poreskog kredita na nasleđe. Zakona. odnosno na poklon. 1. u pravo svojine na građevinskom zemljištu. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. upotrebljavani traktor. 80/2002.

u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja. odnosno prava zakupa. pa se na utvrđivanje poreza primenjuje izmenjeni zakon). odnosno danom konačnosti tog rešenja. 61/2007 i 5/2009).). odnosno rešenja nadležnog upravnog organa. stav 2. u pravo svojine na građevinskom zemljištu. u smislu da se može ostvariti samo kada je rešenje doneto primenom Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. zakon. pribavlja poljoprivredno ili šumsko zemljište radi njegovog grupisanja. po osnovu uspostavljanja režima svojine na zemljištu koji je bio pre stupanja na snagu odluke o određivanju tog zemljišta kao gradskog građevinskog zemljišta na zahtev ranijeg sopstvenika ili njegovog zakonskog naslednika. • Nastanak poreske obaveze • Precizirano je da poreska obaveza na prenos apsolutnih prava na budućoj stvari uvek nastaje primopredajom.VIII OSTALI POREZI Poreska osnovica • Uređeno je da u slučaju prenosa prava na eksproprisanoj nepokretnosti (na korisnika eksproprijacije) poresku osnovicu čini tržišna vrednost. u ovom slučaju neće se utvrđivati porez na prenos apsolutnih prava kod konverzije prava korišćenja. nezavisno od osnova za taj prenos (ugovor. dođu u privilegovan položaj u odnosu na obveznike koji su to učinili (jer obveznicima koji poresku prijavu nisu prijavili u roku od 10 dana poreska obaveza nastaje danom saznanja poreskog organa za prenos apsolutnih prava. smatra se da je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za prenos. 80/2002. 135/2004. 10-11 . 26/2001. U cilju otklanjanja nejasnoće po pitanju kada nastaje poreska obaveza na prenos buduće stvari po osnovu odluke suda. Zakona. i 5.. poreska obaveza je nastajala primopredajom. poreska obaveza je nastajala danom pravosnažnosti te odluke. 80/2002 . odnosno stupanjem u posed nepokretnosti .što znači i kada se prenos apsolutnih prava na budućoj stvari vrši na osnovu odluke suda. odnosno prava zakupa. Poreska oslobođenja • Dosadašnje poresko oslobođenje kod razmene poljoprivrednog u šumskog zemljišta je precizirano. odnosno zanimanje.ispr. i 64/2010 .dr. tako što je uređeno da se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća na razmenu kojom najmanje jedno pravno ili fizičko lice kome je poljoprivreda pretežna delatnost. • Porez se neće plaćati na konverziju prava korišćenja. Kako bi se otklonila mogućnost da obveznici koji nisu blagovremeno (odnosno u roku od 10 dana) prijavili poresku obavezu..odluka US). rešenje organa uprave. kad je predmet ugovora nepokretnost kao buduća stvar. uz naknadu. nisu prijavljeni ili su prijavljeni neblagovremeno. odnosno rešenja upravnog organa. uređeno je da se tim obveznicima porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje primenom Zakona o porezima na imovinu („Sl. Ako ugovor o prenosu apsolutnog prava. Izuzetno. Ako se prenos apsolutnog prava vršio na osnovu odluke suda. odnosno po osnovu utvrđivanja prava korišćenja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini ranijem sopstveniku ili njegovom zakonskom nasledniku. u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja. u pravo svojine na građevin- 80 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. glasnik RS”. 72/2009. sudska odluka. skom zemljištu. 81/2009 . • Precizirano je poresko oslobođenje. odnosno stupanjem u posed nepokretnosti. Utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava • Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužan je da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze. 45/2002 SUS. glasnik RS”. ili odluka suda. Prema dosadašnjim odredbama člana 29. odnosno rešenja nadležnog upravnog organa. br. odnosno stupanjem u posed nepokretnosti. br. uređeno je da na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti kao budućoj stvari poreska obaveza uvek nastaje primopredajom. odnosno rešenje nadležnog upravnog organa.

• motocikle sa bočnim sedištem . • motocikle . ili čija najveća efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. proširen je krug lica koja imaju pravo na poresko oslobođenje. br. čija je masa veća od 550 kg.motorna vozilo sa dva točka.OSTALI POREZI VIII KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU. na trolejbuse. br. • Porez se neće plaćati na motorna vozila koja nisu napred pobrojana (na mopede. na autobuse. i čija najveća efektivna snaga. Imajući u vidu dosadašnji predmet oporezivanja. godine. na radne mašine. odnosno vuču priključnih vozila.2011.5t ili veća. 101/2010).dalje: Zakon). precizirana su pojedina zakonska rešenja. odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW.5 t. koja su namenjena za prevoz tereta. smanjeni su neki iznosi poreza i izvršene neke izmene Zakona o porezima na upotrebu. ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm3. kao i • teške tricikle . simetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila.motorna vozila sa tri točka.vozila za prevoz putnika koja imaju najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača. Napominjemo da je najveća dozvoljena masa vozila zbir mase vozila (masa praznog vozila sa svim punim rezervoarima i propisanom opremom) i nosivosti vozila (masa do koje se vozilo može opteretiti prema de- 81 . čija najveća konstruktivna brzina. ili sa motorom čija radna zapremina kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3. ili sa motorom čija radna zapremina motora Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.1. bez obzira na način prenosa. na lake četvorocikle. bez obzira na način prenosa. a najveća dozvoljena masa manja od 3. na teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa 3. držanje i nošenje dobara („Sl.motorna vozila sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila. Najvažnije izmene i dopune Zakona sastoje se u sledećem: Z Porez na upotrebu motornih vozila Predmet oporezivanja Porez na upotrebu motornih vozila plaćaće se kod izdavanja saobraćajne dozvole. prelazi 45 km/h. držanje i nošenje dobara („Sl. ukinut je porez na upotrebu mobilnog telefona. • teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3. bez obzira na način prenosa. prelazi 45 km/h. 43/2004 i 31/2009. 101/2010 . 80/2002. čija najveća konstruktivna brzina. glasnik RS". glasnik RS”.motorna vozila sa najmanje četiri točka. na lake tricikle. prelazi 45 km/h. na teške četvorocikle. br. odnosno registracione nalepnice (dalje: registracija) za sledeća motorna vozila: • putnička vozila . 10-11 kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3. čija najveća konstruktivna brzina. 101/2010 akonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu. DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA "Sl. koji stupa na snagu 1. jer pojmovno više ne postoji kao posebna vrsta motornih vozila. 26/2001. glasnik RS”. ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. može se konstatovati: • Kombi vozilo više nije predmet oporezivanja. ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon.5 t . odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret. na traktore i na motokultivatore).

porez na upotrebu motornih vozila iznosi 20% od propisanog iznosa poreza.5 t 1) do 1. odnosno motocikle sa bočnim sedištem na električni pogon.300 do 1.2010.860 2.100 cm 6) preko 1. odnosno za teške tricikle 1) do 125 cm3 2) preko 125 do 250 cm 3 1.500 do 3. 10-11 Dinara 950 1. kao do 31. . godini.860 4.12. Poresko oslobođenje Proširen je krug lica koja imaju pravo na poresko oslobođenje.500 cm 6) preko 2. već) i za teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3. godine) starosti 20 i više godina. u jednoj godini. kod čije registracije je porez na upotrebu motornih vozila plaćen u propisanom iznosu.000 cm 7) preko 3.000 cm 5) preko 2.VIII OSTALI POREZI klaraciji proizvođača.810 5. odnosno kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata. januara 2011. za: 1. koji su odgovarajuće radne zapremine motora.kod motornih vozila preko 10 navršenih godina starosti. • na vozila roditelja višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti. koje se na njihovo ime prvo registruje.000 do 2. godine.600 do 2. odnosno za teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3.630 84.000 Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila umanjuje se za motorna vozila preko navršenih pet godina starosti.300 cm 3) preko 1. Iznos poreza za motocikle radne zapremine motora preko 750 cm3 je smanjen. odnosno za motocikle sa bočnim sedištem. motocikle sa bočnim sedištem i za teške tricikle. u jednoj godini.620 3 3) preko 250 do 500 cm3 4) preko 500 do 750 cm3 5) preko 750 do 1.u istoj visini za putnička vozila i za teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3. koje se na njihovo ime.000 10. pošto su Izmenama i dopunama Zakona za ta motorna vozila propisani „novi” iznosi poreza. odnosno o kojima roditelji neposredno brinu.2010. 4) za sva motorna vozila (a ne samo za putničke automobile kao do 31. Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na registrovanom motornom vozilu. 3) 40% .600 cm 4) preko 1.150 do 1.kod motornih vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti.5t. prvo registruje. Pravo na dodatno umanjenje propisanog iznosa poreza za 50% (pored umanjenja po osnovu njihove starosti) za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz i za specijalna vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama može se ostvariti (ne samo za putnička vozila. odnosno na teške tricikle na električni pogon.5 tona.u istoj visini za motocikle.12. januara 2011. i to: • na vozila svih osoba sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja.5t. • na vozila organizacija osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom. usklađeni za plaćanje u 2011. i to: .150 cm3 2) preko 1. • na vozila Ministarstva unutrašnjih poslova.110 8. uz ograničenje na jedno putničko vozilo ili teretno vozilo čija je najveća dozvoljena masa manja od 3. porez na upotrebu motornih vozila za to vozilo platiće u pripadajućem Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.370 2. godine neće se primenjivati iznosi poreza na upotrebu motornih vozila za motocikle (koji su istovetni sa iznosima koji će se plaćati za motocikle sa bočnim sedištem i za teške tricikle) čija je radna zapremina motora preko 750 cm3.000 cm 3 3 3 3 3 3 Usklađivanje iznosa poreza Od 1. uključujući i vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila.430 41. odnosno ime jednog od njih. Motocikle. koje u toku perioda važenja registracije stekne pravo svojine na registrovanom motornom vozilu. koja su odgovarajuće radne zapremine motora. Od 1. 82 . • na motocikle na električni pogon. Putnička vozila. • Porez se neće plaćati kod zamene registarskih tablica motornih vozila.370 174.100 cm 3 7. 2) 25% . Lice koje nema pravo na poresko oslobođenje. i to za: 1) 15% . godine propisani iznosi poreza na upotrebu motornih vozila su. uz ograničenje na jedno putničko vozilo ili teretno vozilo čija je najveća dozvoljena masa manja od 3. Iznos poreza uređen je za period od jedne godine.5 tona. neće biti u obavezi da zbog te promene plati propisani porez do isteka perioda za koji je motorno vozilo registrovano. odnosno na umanjenje poreza.120 1. odnosno na umanjenje poreza.kod motornih vozila preko pet do osam navršenih godina starosti. kod čije registracije je ostvareno pravo na poresko oslobođenje.

godine.preko 73. 6.60 kw .preko 73.do 7.60 kw .60 kw .05 kw .000 16.000 50.000 iznosu koji odgovara periodu od sticanja prava svojine na vozilu do isteka registracije. decembra 2010.preko 73.000 40.od 7. utvrdiće se.62 kw Čamce (bez kabine) dužine preko pet do deset metara.na plutajuće objekte .35 kw do 22. nastanak poreske obaveze i obveznik poreza. januara 2011. 10-11 83 .000 23.60 kw .000 15.60 kw .35 kw do 22.preko 96.preko 220.do 7.60 kw do 220. .60 kw . naplatiti i uplatiti na propisani uplatni račun javnih prihoda u skladu sa odredbama Zakona (koji je važio od 31. sa motornim pogonom .60 kw do 96.preko 22.preko 73.62 kw .000 15.000 36. pod pretnjom novčanih kazni za prekršaj iz člana 28. godine iznose na: Vrsta plovila Čamce (bez kabine) dužine do pet metara. .05 kw do 73.60 kw do 220.60 kw do 96.62 kw . 73/2010). u cilju pravotehničkog usaglašavanja sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Sl.od 7. na usluge mobilne telefonije za koje „pripejd” korisnici izvrše uplatu do 31.60 kw .62 kw Čamce (bez kabine) dužine preko deset do 15 metara. br.preko 22.60 kw .000 32.preko 96.prema dužini plovila iskazanoj u metrima. decembra 2010.60 kw do 220.000 23.500 11. sa motornim pogonom .000 30. odnosno koje „postpejd” korisnicima budu izvršene do 31.05 kw do 73. tog zakona.60 kw do 220.62 kw .60 kw . • Uređeno je da kriterijume za određivanje iznosa poreza čine: .35 kw . sa motornim pogonom .35 kw do 22. sa motornim pogonom .preko 96.prema snazi motora iskazanoj u kw.60 kw do 220.12.preko 73.35 kw do 22.000 20.2010. sa motornim pogonom . glasnik RS”.000 18.05 kw .05 kw do 73.preko 73.60 kw .60 kw . Naime.preko 22.do 7.preko 220.35 kw do 22.05 kw do 73. • Smanjeni su iznosi poreza na upotrebu plovila.05 kw .000 25.preko 96.000 36.35 kw 5.preko 22.05 kw do 73.60 kw .OSTALI POREZI VIII 7. snazi motora iskazanoj u kw.000 32.000 5.000 55. kao i postojanju.na čamce .preko 220.preko 96.000 30.60 kw do 96.000 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. godine). Porez na upotrebu mobilnog telefona.05 kw .35 kw do 22.od 7.500 6.000 3. godine.60 kw .000 16.60 kw do 96.62 kw Čamce (sa kabinom) dužine do pet metara.000 10.60 kw do 220.60 kw do 96.preko 96.000 7.35 kw do 22.62 kw . januara 2011.62 kw Brodove i jahte.000 20.62 kw . sa motornim pogonom Porez na upotrebu mobilnog telefona Porez na upotrebu mobilnog telefona se ne plaća od 1. a reči: „ploveće postrojenje” zamenjene su rečima: „plutajući objekat”.000 17.000 9.do 7. godine.od 7.500 10.preko 220.preko 96.preko 220.000 29.000 37.62 kw Čamce (sa kabinom) dužine preko pet do 15 metara.000 Dinara 12.od 7.preko 22. reči: „plovni objekat” zamenjene su rečju: „plovilo”. .500 11.62 kw .05 kw .35 kw .35 kw .000 25.preko 22. sa motornim pogonom . predmet oporezivanja.05 kw do 73.05 kw .preko 220.od 7.000 4. tako da od 1.000 24.62 kw . odnosno nepostojanju kabine plovila.preko 73.05 kw do 73.od 7.60 kw do 220.000 48.ugostiteljske objekte prema površini iskazanoj u m².60 kw do 96.60 kw do 96.05 kw .preko 220.000 Porez na upotrebu plovila • Izmenjeni su naziv poreskog oblika (u „porez na upotrebu plovila”).60 kw .na brodove i jahte .62 kw Čamce (sa kabinom) dužine preko 15 do manje od 20 metara. sa motornim pogonom .preko 22.62 kw Čamce (bez kabine) dužine preko 15 do manje od 20 metara.

br.sopstveni prevoz (obuhvata letenje vazduhoplovom kojim građanin vrši prevoz za lične potrebe. Kaznene odredbe • Usaglašen je minimalni iznos novčane kazne za prekršaj pravnog lica . U tom smislu je minimalni iznos kazne povećan sa 10. Usklađivanje iznosa poreza Dinarski iznosi poreza na upotrebu.000 200.overena kopija dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija. odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva. br. odnosno plutajuće dozvole.60 kw do 220. kao i takmičenja u vazduhoplovnim disciplinama).sportsko i amatersko letenje (obuhvata letačke aktivnosti koje se odvijaju u svrhu promocije i unapređivanja vazduhoplovnog sporta. 73/2010). sa naznakom vrste te delatnosti. glasnik RS”.000 Uvedeno je poresko oslobođenje za brodove i za plutajuće objekte . pravno lice ili preduzetnik.62 kw .preko 22.od 7. izdat od nadležnog organa koji sadrži delatnost poreskog obveznika. januara 2011. Razlog tome je što Republički zavod za statistiku prestaje da objavljuje stopu rasta cena na malo od 1. • Porez na upotrebu vazduhoplova • Izmenjeni su naziv poreskog oblika i predmet oporezivanja u cilju usaglašavanja sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Sl. držanje i nošenje dobara. odnosno broju i površini plutajućih objekata . popularizacije i razvoja vazduhoplovstva. odnosno plutajući objekat .uz dokaz da brod. odnosno plovidbene dozvole.05 kw do 73.sa priloženom overenom izjavom poreskog obveznika. U tom smislu se poreski oblik naziva porezom na upotrebu vazduhoplova (jer letilice više pojmovno ne postoje).60 kw .obveznika poreza na upotrebu. bez naknade prevozi svoju robu ili zaposlene i poslovne partnere i njihove stvari). Dokazom da brod. odnosno izvod o registrovanom podatku.60 kw . koji u propisanom roku ne uplati porez.000 na 100. odnosno za . • Precizirano je da predmet oporezivanja čine civilni vazduhoplovi na motorni pogon (vazduhoplovi koji su upisani u Registar vazduhoplova Republike Srbije i Evidenciju vazduhoplova Republike Srbije) . koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti. odnosno izvod. držanje i nošenje dobara ubuduće će se usklađivati indeksom potrošačkih cena.62 kw Plutajuće objekte . o broju i vrsti. Overe. za čije obavljanje je potrebno posedovanje plovila. .preko 96. kao i prevoz vazduhoplovom kojim državni organ. godine. • Brisane su odredbe kojima su uređene kaznene odredbe za prekršaj u vezi sa utvrđivanjem. sa minimalnim iznosom novčane kazne propisanim Zakonom o prekršajima („Sl. . kada se koriste za: 84 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. u upisnik može se izvršiti samo: . 10-11 . odnosno vrstama brodova. poreskom obvezniku neposredno služi za obavljanje njegove registrovane delatnosti.05 kw .VIII OSTALI POREZI 50.000 2 .000 95.ugostiteljske objekte po 1m površine 1. umesto stopom rasta cena na malo. odnosno njegovog ovlašćenog lica. glasnik RS”. ne mogu biti stariji od šest meseci u odnosu na dan podnošenja zahteva za upis plovila. odnosno plutajući objekat . u upisnik. naplatom i uplatom poreza na upotrebu mobilnog telefona. odnosno plutajuće dozvole. odnosno plovidbene dozvole. poreskom obvezniku neposredno služi za obavljanje njegove registrovane delatnosti.60 kw do 96. S tim u vezi. ili . smatraće se: . koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti.000 70.ugostiteljskih objekata.35 kw do 22.ugostiteljske objekte.000 120.ugostiteljski objekat. kao korisnik vazduhoplova.uz dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu. upis plovila.preko 73.ugostiteljski objekat. 116/2008 i 111/2009). 101/2005.000 dinara. odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva.preko 220.

osim EVRO 30.AKCIZE IX KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O AKCIZAMA "Sl. osim 44. 101/2010 . Kada je reč o stopi ad valorem akcize. 43/2003.70 din/lit 45.2011. sve vrste motornog benzina 1.dr. kada je reč o dizel gorivu pravi se razlika u zavisnosti od toga da li se radi o svim vrstama dizel goriva ili o EVRO dizelu. stupio je na snagu 1.1. tečni naftni gas za pogon motor.23 din/kg 53.70 din/lit 49. 22/2001. Iznosi akcize do Novi iznosi akcize odnosno do 31.12.00 din/lit dizela 4.00 din/lit 5. godine 1. godine: 31. godine.2010. sve vrste dizel goriva 4. 5/2009 i 31/2009) izvršene su u iznosima akcize koji će se plaćati na derivate nafte i na cigarete. Derivati nafte po izmenama Zakona. 55/2004. godine povećava se specifični iznos akcize na cigarete.12.5. 101/2010 akon o izmenama Zakona o akcizama ("Sl. po periodima primene. Z Novi iznosi akcize na derivate nafte Izmenama Zakona.47 din/lit 35.34 din/kg jaju od frakcija nafte koje imaju od frakcija nafte koje imaju raspon raspon destilacije do 380°C destilacije do 380°C 6.2010 godine: odnosno od 1. br. 72/2003. 73/2001. EVRO BMB 98 i EVRO Premium 44. 43/2004. sve vrste motornog benzina 2.1.24 din/kg 17. prema kome se isti iznos akcize propisivao za sve vrste motornih benzina i sve vrste dizel goriva. glasnik RS" br. ona ostaje nepromenjena 35% na maloprodajnu cenu cigareta. 10-11 85 . a drugi iznos akcize za motorne benzine EVRO BMB 98 i EVRO Premium BMB 95. 46/2005. glasnik RS" br. glasnik RS”. EVRO dizel 30. januara 2011. godine povećavaju se iznosi akcize na derivate nafte.2011.1. počev od 1. kao i na usklađivanje akciza sa indeksom potrošačkih cena. 135/2004.50 din/lit BMB 95 3. Uporedni pregled starih i novih iznosa akcize na derivate nafte Derivati nafte pre izmene Zakona. ostali derivati nafte koji se dobijaju 48. sve vrste motornih benzina.6.47 din/lit 37. Najvažnije izmene Zakona o akcizama („Sl. ostali derivati nafte koji se dobi. tečni naftni gas za pogon motornih 15. 101/2005 . Za razliku od dosadašnjeg zakonskog rešenja. 61/2007. zakon.2011.dalje: izmene Zakona). sve vrste dizel goriva 3. Takođe.95 din/kg nih vozila vozila Novi iznosi akcize na cigarete Izmenama Zakona počev od 1. sve vrste dizel goriva. godine od 1. sada se propisuju različiti iznosi akcize u zavisnosti od vrste motornog benzina i vrste dizel goriva. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.2011. Izmenama Zakona propisuje se jedan iznos akcize na sve vrste motornih benzina osim za motorne benzine EVRO BMB 98 i EVRO Premium BMB 95. 80/2002.1.00 din/lit EVRO BMB 98 i EVRO Premium BMB 95 2.

142.1. Vlada će sada važeće iznose akcize na alkoholna pića. godine .26. godini. 16. Važeći iznosi akcize na ove proizvode do narednog usklađivanja su: Alkoholna pića: 1) rakije: . a u skladu sa usvojenom strategijom razvoja statističkog sistema. grožđa. žestoka alkoholna pića i likere. po periodima primene su: • U periodu od 1. godine.00 din/pak.58 din/lit. već prelazi na objavljivanje indeksa potrošačkih cena.1. godine. godinu.74 din/kom 86 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. umesto godišnjom stopom rasta cena na malo.2011. kada je reč o usklađivanju važećih iznosa akcize na ostale akcizne proizvode alkoholna pića.2011. izmenama Zakona propisuje se da će se dinarski iznosi akciza u buduće usklađivati sa godišnjim indeksom potrošačkih cena.00 din/pak. 222. godine . prekida sa objavljivanjem podataka o rastu cena na malo.2012.od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 2) žestoka alkoholna pića i likeri 3) niskoalkoholna pića 4) pivo Cigare i cigarilosi Važeći iznosi akcize 87. specijalne rakije .od voća.56 din/lit. specijalne rakije i od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina. Prema tome.IX AKCIZE Novi iznosi akcize na cigarete počev od 1. 10-11 . izuzetno.1. prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. niskoalkoholna pića.12. godine sa stopom rasta cena na malo za 2011.1.2011.42 din/lit. + 35% na MPC. 14. godine stopom rasta cena na malo u 2010. grožđa.20 din/lit. pivo i cigare i cigarilosi će se usklađivanje izvršiti u januaru 2011. izmenama Zakona propisuje se prelazna norma da. Međutim.62 din/lit. Usklađivanje iznosa akcize sa indeksom potrošačkih cena S obzirom da Republički zavod za statistiku počev od 1. i to: rakije od voća.30. 15. do 31. + 35% na maloprodajnu cenu (MPC) • Od 1. cigare i cigarilose uskladiti u januaru 2011.

dalje: Zakon) donet je 2004. • Novim stavom 2. do 92. • Menja se odredba člana 83. socijalnim i kulturnim karakteristikama. glasnik RS".klađenje i posebnih igara na sreću duže od 18 sati dnevno. telefona ili putem telekomunikacionih veza • Uvođenjem pojma osnovnih i ostalih klasičnih igara na sreću izmenom člana 14. godine.000 na 100. decembra 2010.000 dinara. Oblast igara na sreću je jedna od retkih koju Evropska unija nije regulisala svojim direktivama. pored Državne lutrije Srbije. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću objavljen je u „Sl. precizira se pojam udaljenost od obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola). izmenjen je član 34. čime bi se pojačalo preventivno delovanje na problem učestvovanja maloletnih lica u posebnim igrama na sreću klađenje i na automatima.zgrada u kojima se nalaze i obavljaju svoju delatnost obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole). decembra 2011. Zakona propisana je obaveza nadležnih ministara da utvrde način i kriterijume za raspodelu namenskih primanja budžeta od igara na sreću. Zakona. Takođe. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. a za odgovorna lica u pravnom licu sa 500 na 5. 84/2004 i 85/2005 . tako da udaljenost mora iznositi najmanje 200 metara. Utvrđeni su novi prekršaji u skladu sa Zakonom. Zakona. 88. Zakona daje se mogućnost drugim pravnim licima i preduzetnicima. koju je dužan da plati priređivač igara na sreću putem Izmene koje doprinose stvaranju uslova za odgovorno priređivanje igara na sreću • U članu 10. Novim stavom 2. br. br. novim stavom 3. odnosno primljenih uplata za učestvovanje u igri. 95/2010 akon o igrama na sreću („Sl. tako da je fond dobitaka za osnovne klasične igre na sreću najmanje 50% od ukupne vrednosti vrednosti srećki. Najvažnije izmene Zakona odnose se na sledeće segmente: Z Propisan je rok za usklađivanje priređivača sa ovom odredbom Zakona. kao i neusaglašenost sa odredbama zakona kojim se uređuje oblast igara na sreću u zemljama Evropske unije i zemljama u okruženju. glasnik RS”. jer je osnovica za obračun naknade za priređivanje veća za umanjeni iznos fonda dobitaka. tako da se zabranjuje ulazak maloletnim licima u objekte u kojima se priređuju posebne igre na sreću. Na taj način prihod budžeta Republike bio bi veći. • Novim članom 19a Zakona daje se mogućnost Državnoj lutriji Srbije da priređuje klasične igre na sreću u saradnji sa inostranim organizacijama za priređivanje igara na sreću. a stupa na snagu 25. 95/2010 dana 17. i to za pravna lica sa 10. da priređuju nagradne igre u robi i uslugama putem interneta. i to najkasnije do 31. Zakona. 10-11 87 . U skladu sa tim. koje je osnovala strana država. već je ostavljeno državama članicama da same urede ovu oblast u skladu sa svojim privrednim.dr.IGRE NA SREĆU XI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU "Sl. Izmene u vezi sa klasičnim igrama na sreću i priređivanje igara na sreću putem interneta. godine. telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza. pod uslovima propisanim čl. godine. stav 2. • U članu 18. • Povećan je najniži iznos prekršajnih kazni koje mogu da se izreknu u prekršajnom postupku. Petogodišnja praksa u primeni ovog zakona. Zakona se dopunjuje tačka 5. pokazala je da postoje i izvesni problemi u primeni pojedinih odredaba Zakona. člana 22. preciziran je način plaćanja naknade za priređivanje. zakon . glasniku RS” br. kojom je propisano da automati i kladionice moraju biti udaljeni najmanje 150 metara od objekta . kao i isticanje natpisa Casino na objektima u kojima se priređuju posebne igre na sreću na automatima. kao i uslov da to može činiti uz prethodnu saglasnost Vlade. omogućeno je da se fond dobitaka utvrdi u različitim iznosima. godine. Zakona.000 dinara. dok je za ostale klasične igre na sreću taj iznos najmanje 10%. decembra 2010.) člana. U novim tačkama 8) i 9) zabranjuje se priređivanje posebnih igara na .

Zakona promenjeni su broj i vremensko trajanje nagradnih igara u robi i uslugama. člana 72. navedenog člana vrši se usklađivanje rokova za plaćanje i načina obračunavanja naknade za priređivanje igara na sreću na automatima sa izmenom u stavu 1. odnosno povećanjem sopstvenog udela ili broja akcija u strukturi kapitala priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama. • U članu 69. Nagradne igre u robi i uslugama • Izmenama i dopunama člana 88. odnosno akcija. člana 41. utvrđeno je da ima malo objekata koji se mogu rekonstruisati u moderne igračnice. • Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. zahteva dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću. stav 1. pa se ovim članom propisuje da je to razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata po svakom automatu. • Član 76. ostavilo dovoljno vremena za preduzimanje svih neophodnih radnji i aktivnosti u cilju otpočinjanja odobrene delatnosti. koje može prirediti pravno lice ili preduzetnik u toku godine. Priređivanje igara na sreću putem interneta. Zakona osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati bliži uslovi i način pomenutog priređivanja igara na sreću. člana 43. Zakona. Zakona precizira se pojam prometa po automatu. Ovakvo rešenje omogućava utvrđivanje porekla kapitala koji ulazi na tržište igara na sreću u Republici Srbiji putem otkupa udela. tako što je smanjen broj sa četiri na dve nagradne igre. Stavom 2. člana 43. kojim se reguliše pitanje oduzimanja saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i utvrđuju uslovi za donošenje akta o oduzimanju saglasnosti. odnosno trajanje nagradne igre ograničeno je na period od 60 dana. telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza nije bilo uređeno Zakonom. tako što se propisuje obaveza podnošenja dokaza o pravu svojine ili pravu korišćenja na zemljištu na kome će biti izgrađen objekt za priređivanje posebnih igara na sreću. Na ovaj način bi se priređivaču Priređivanje igara na sreću klađenje • U dopuni stava 2. Priređivanje igara na sreću na automatima • Menja se stav 1. Izmene i dopune u vezi sa igračnicama . • Novim članom 38a Zakona reguliše se pitanje promene strukture kapitala priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama. odnosno sa propisivanjem obaveze plaćanja pomenute naknade mesečno. 10-11 88 . u odnosu na rok od 10 godina na koji se izdaje dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću. • Precizira se odredba stava 1. Ovo preciziranje je bilo nužno. člana 22. tako što se propisuje da taj rok počinje da teče od dana dostavljanja akta o davanju dozvole. u skladu sa zakonom. člana 68. • Izmenjena je visina procenta naknade za priređivanje nagradne igre sa 20% na 25% od ukupne vrednosti nagradnog fonda. navodi teritoriju na kojoj će biti locirana igračnica. Novim stavom 4. Zakona dopunjen je stavovima kojima se definiše da se odobrenje za priređivanje klađenja na rezultate konjičkih trka. koji je utvrđen propozicijama takmičenja. overenih od strane Konjičkog saveza Srbije. čime se podstiču greenfield investicije. daje odobrenje za period trajanja sezone konjičkih trka. • Dopunjuje se odredba tačke 5) stav 3. jer se u primeni navedenog člana pojavio problem tumačenja. a ne na godišnjem nivou. tako da umesto plaćanja naknade za dobijeno odobrenje za priređivanje posebne igre na sreću na automatima od 180 evra godišnje dinarske protivvrednosti po automatu. i to da pravno lice ili njegov većinski osnivač poseduje učešće u najmanje jednoj igračnici i da priređuje ove igre na sreću najmanje pet godina. i to u skladu sa zakonom kojim se uređuje ravnomeran regionalni razvoj Republike.kazinima • U članu 36. • Dodat je član 91a. Zakona propisuje se mogućnost da klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati i pravno lice čiji vlasnik udela u tom pravnom licu ima hipodrom. čime se omogućava redovan mesečni priliv sredstava od igara na sreću u budžet Republike. utvrđuje obaveza priređivača na plaćanje navedene naknade u iznosu od 25 evra mesečno. i 4. za zaključenje ugovora o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama. Zakona. odnosno definisanja ostvarenog prometa po automatu. kojom se. člana 68. • Dopunom člana 40. Zakona propisuje se obaveza priređivača da otpočne priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama najkasnije u roku od dve godine od dana dobijanja dozvole. Analizom tržišta igara na sreću u Srbiji. za tri godine koliko važi odobrenje. izmenom člana 91. Razlog za ovu dopunu Zakona je upravo omogućavanje da se igračnice otvaraju u manje razvijenim regionima. Zakona. Zakona. Zakona propisano je da Vlada u javnom pozivu za davanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama. Zakona propisana su dva uslova za dobijanje dozvole za priređivanje posebnih igara u igračnicama.XI IGRE NA SREĆU interneta. te je novi stav 7. Razlog za ovu dopunu Zakona je izrazito sezonski karakter konjičkih trka. 3. što će omogućiti otvaranje novih radnih mesta i razvoj pratećih uslužnih delatnosti. telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza.

društva za osiguranje. . Sadržaj finansijskih izveštaja Članom 25.12.društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljni penzijski fondovi. glasnik RS”. Zakonom je propisana regulativa za vođenje poslovnih knjiga. do 31.12. propisana je obaveza pravnih lica i preduzetnika da sastavljaju finansijske izveštaje na dan 31.druga pravna lica. .davaoci finansijskog lizinga.berze i brokersko-dilerska društva.Statistički aneks. . Obaveza sastavljanja finansijskih izveštaja propisana je članom 24. glasnik RS”. Odredbom člana 27.banke.dalje: Zakon). br.Izveštaj o promenama na kapitalu. GODINE dredbom člana 24. sastavljanje finansijskih izveštaja i njihovo dostavljanje i obelodanjivanje. . . Zakona propisana je obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za maPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. godinu. . Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.privredna društva (preduzeća) i zadruge. prema odredbi člana 7.2.MRS 27 Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji („Sl. 77/2010). Konsolidovani finansijski izveštaji se ne sastavljaju za matično pravno lice ukoliko vrednost imovine matičnog i zavisnih pravnih lica (ne računajući interne plasmane i potraživanja iz međusobnih odnosa) koji u zbiru čine grupu za konsolidovanje.2011. Zakona predstavlja malo pravno lice.12. Naime.Bilans stanja. .12.Bilans uspeha. . i to: . 10-11 O tično pravno lice koje ima kontrolu nad jednim ili više pravnih lica. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XIII SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA 2010.ogranci stranih pravnih lica.Napomene uz finansijske izveštaje i . i poslovne promene u periodu od 1. stav 1. br.12. Matično pravno lice koje je istovremeno zavisno u višoj ekonomskoj celini ne mora da dostavlja konsolidovane finansijske izveštaje ukoliko je njegovo matično pravno lice iz Srbije (dodatni uslovi za ovaj izuzetak sadržani su u paragrafu 10.1. (I-27) MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVENOG STANDARDA . .društva za upravljanje investicionim fondovima i investicioni fondovi.. Za poslovnu 2010. odnosno od datuma osnivanja do 31. stav 5.preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo. . svi obveznici sastavljaju odobrene finansijske izveštaje u kojim prikazuju finansijski položaj na dan 31. tekuće godine. . Obveznici dostavljanja odobrenog finansijskog izveštaja su sva pravna lica. propisana je obaveza pravnih lica i preduzetnika da sastavljaju finansijske izveštaje na dan 31. Zakona.2010.Izveštaj o tokovima gotovine. GODINU ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA 28. odredbom člana 24. godini. tekuće godine. preduzetnici i ogranci stranih pravnih lica koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. godine ako je osnovan u 2010. U skladu sa odredbom člana 2. stav 1. . Zakona neposredna primena MRS (MSFI) obavezna je za: 89 . . u skladu sa zakonom i zahtevima MSFI. Zakona propisano je da finansijski izveštaji obuhvataju: . 46/2006 i 111/2009 .RAČUNOVODSTVO.

prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika („Sl. Takođe. Podatke za pravna lica koja su statusnom promenom prestala da postoje. glasnik RS”. Međutim. u neto iznosu.dostavljanje finansijskih izveštaja nadležnom organu i njihovo obelodanjivanje i . dobrovoljne penzijske fondove. . društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima. verzijama iz prethodnih godina) ili usklađivanje računovodstvenih politika sa Pravilnikom.XIII RAČUNOVODSTVO. obaveza. . . . U suprotnom. primenjuju se sledeći opšti propisi iz oblasti računovodstva: • Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. Finansijski izveštaji malih pravnih lica koja nisu obavezna da primenjuju MRS/MSFI. godinu.2010.2010. društva za osiguranje. u kojem prikazuju podatke za celu 2010. obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja. obuhvata i prikazuje pravni sledbenik.dalje: Pravilnik). kontrole. zadruge. 106/2006). berze i brokersko-dilerska društva. Pored nabrojanih propisa. . godinu.Bilans stanja. odnosno koja javnom ponudom ne izdaju hartije od vrednosti ili čijim se hartijama ne trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti. glasnik RS”. predzaključnih radnji i knjiženja.odobrenja finansijskih izveštaja za njihovo obelodanjivanje.sprovođenje obračuna. 25/2010). Propisi koji se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Prilikom sastavljanja. prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika. br. tj. osim ako spadaju u velika ili srednja pravna lica ili pravna lica koja emituju ili su u postupku emitovanja hartija od vrednosti na organizovanom tržištu hartija od vrednosti. „stečaj” ili „likvidacija”. ukoliko pravna lica i preduzetnik izaberu da ga primenjuju. Mala zatvorena akcionarska društva ne izdaju javnom ponudom hartije od vrednosti. • Pravilnik o registru preduzeća za reviziju („Sl. davaoce finansijskog lizinga.podrazumeva se da su računovodstvene politike usklađene sa prethodnim izmenama MSFI. Na svim obrascima stavlja se naznaka „statusna promena”. Obveznici koji su u toku godine imali statusnu promenu. kao i finansijski izveštaji preduzetnika obuhvataju: . godine 90 . 10-11 Predradnje neophodne za sastavljanje finansijskih izveštaja . investicione fondove.sastavljanje finansijskih izveštaja.sastavljanje poreskog bilansa i sprovođenje dodatnih obračuna i knjiženja na osnovu sastavljenog poreskog bilansa (utvrđivanje postojanja odloženih poreskih sredstava i obaveza). banke. načinu vođenja i sadržini registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. . za sve ove korisnike postoje i posebni pravilnici o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja.pravna lica koja javnom ponudom izdaju ili čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti. odnosno likvidacije obavezni su da dostave finansijski izveštaj za 2010. i to posle prebijanja rezultata pre i posle promene.pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje i . glasnik RS”. društva za upravljanje investicionim fondovima.1. registracije. . kao i o davanju podataka iz tih izveštaja („Sl. već Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine. . glasnik RS”. pravila procenjivanja bilansnih pozicija u skladu sa MRS/MSFI propisana su Pravilnikom. godine po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata retroaktivne primene promenjene računovodstvene politike. . osim Zakona. što znači da ona nisu obavezna da primenjuju MSFI. druga pravna lica i preduzetnike. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . godinu. Ostala mala pravna lica i preduzetnici mogu da odluče da ne primenjuju MSFI.Bilans uspeha i . za konsolidovane finansijske izveštaje koje sastavlja matično pravno lice ne bi se moglo reći da su u svemu sastavljeni u skladu sa MSFI. postoje i specifični pravilnici o Kontnom planu i sadržini računa u Kontnom planu za određene korisnike .usklađivanje računovodstvenih politika sa izmenama MSFI (izmenama koje se primenjuju od 1. br. prikazivanja. obaveza. ili je nad njima pokrenut postupak stečaja. br.Statistički aneks. NBS. • Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema.zaključak dnevnika i računa glavnih knjiga. Za ova pravna lica.1.velika pravna lica.srednja pravna lica. .eventualne korekcije početnog stanja na dan 1. pa prema toma nisu ni obveznici revizije.privredna društva. Pravilnik bi primenjivali ako se ne opredele za neposrednu primenu MSFI. Zakonom nije propisana obavezna neposredna primena MSFI za zavisna pravna lica. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. i zavisna pravna lica moraju primenjivati neposredno MSFI jer to nalaže MRS 27 Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji. br. 106/2006 i 111/2006 . 2/2010). . dostavljanja i obelodanjivanja finansijskih izveštaja za 2010.ispr.

zakon.ispr. br. „Sl. 38/2001 i 45/2004) . Dalje.ispr.Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Sl. list SRJ”. zakon. 65/2006 . Primena navedenih izmena zavisiće prvenstveno od toga da li će u „Službenom glasniku RS” biti objavljene izmene pravilnika o sadržini i izgledu finansijskih izveštaja. 22/2001.ispr. obaveza. broj 9/2002).Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit preduzeća („Sl. 25/2001. sadržini i načinu vođenja evidencija. odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja („Sl. 55/2004.dr. 72/2009 . prihoda i rashoda. glasnik RS”.Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) . 139/2004) . glasnik RS”.Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod („Sl. a koji sadrže posebna uputstva i smernice za vođenje poslovnih knjiga. neophodno je da sva pravna lica primenjuju i poreske propise. 63/2007 i 9/2009) . 61/2005 i 61/2007) Ostali značajni propisi za sastavljanje finansijskih izveštaja su: 91 . zakon. 85/2005 . 80/2002 . vrsti. 77/2010 i 95/2010 . 15/2006 i 59/2006).Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Sl. 42/2002 . br.dr. 80/2002 . br. 80/2002. 19/2005. br. 61/2007 i 5/2009) . 135/2004. U praksi se najčešće sreću: .. glasnik RS”.ispr.. 80/2002. zakon i 53/2010) . dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl. 3/2005. br. 135/2004. glasnik RS”. 73/2001. glasnik RS”. glasnik RS”. dva ili više opštih akata.dr. a pre svega Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”. 63/2006 . br. regulisati u jednom.Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit preduzeća („Sl. 19/2005. 135/2004. Pored navedenog zakona. glasnik RS”. . 80/2002. br. 140/2004) .Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize.ispr.dr. glasnik RS”.Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. 86/2004 . 84/2004 i 18/2010). 38/2001 i 19/2007) .dr.Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima („Sl. Zbog obimnosti materije koja se reguliše opštim aktima najčešće se ne radi o jednom opštem aktu. br. br. 23/2003 . glasnik RS”.dr.dr. 36/2007. 54/2005. Pod internom računovodstvenom regulativom podrazumevaju se interni opšti akti koje donose pravna lica i preduzetnici.ispr. 72/2003.Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. .Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. 84/2002 . Na primer. 61/2007.obveznike poreza na dobit preduzeća („Sl..Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”. br. u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom. materija koja može biti sadržana u „Pravilniku o popisu” može biti sadržana u „Pravilniku o računovodstvu”. već o nekoliko. 116/2004) Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. zakon. dr.Pravilnik o popisu. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Profesionalnu regulativu iz oblasti računovodstva predstavlja pre svega Rešenje o utvrđivanju prevoda osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda. 139/2004. Dok se ta promena ne objavi postojaće kontradiktornost u propisima. br. glasnik RS”. glasnik RS”. 61/2007. 31/2009. br. 46/2005. To mogu biti i dva pravilnika: „Pravilnik o računovodstvu” i „Pravilnik o računovodstvenim politikama”.Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama i . zakon. računovodstvenu politiku za priznavanje. glasnik RS”. kao i za dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja. glasnik RS”. zakona. 43/2004. 70/2003.. 101/2005 . obavezno se primenjuje i: . 24/2001.Zakon o porezima na imovinu („Sl. 80/2002 . Napomena: Pravno lice ili preduzetnik samostalno odlučuje da li će materiju računovodstva i računovodstvenih politika koju je u skladu sa zakonom dužan da reguliše svojim opštim aktom. br. br.). U pojedinim preduzećima zove se „Pravilnik o finansijskom poslovanju”. 26/2001. br. 43/2003. glasnik RS”. 62/2006 . br. 10-11 . glasnik RS”. 55/2004. Pored računovodstvenih. glasnik RS”. 61/2005. merenje i procenjivanje imovine. u nabrajanju smo naveli jedan pravilnik pod imenom „Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama”. br. 63/2007 i 53/2009) . 84/2004. 20/2009. 140/2004) . br.odluka SUS i „Sl. 44/2009 i 18/2010) .Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. 80/2002. . 80/2002. 139/2004. 15/2006 i 20/2008).Zakon o akcizama („Sl. 62/2006. glasnik RS”. br.Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. 43/2003. jer se MSFI-ma zahteva sastavljanje drugačijeg bilansa uspeha od onog koji je za privredne subjekta danas primenjen.RAČUNOVODSTVO. 5/2009 i 31/2009) . zakon.

radi ispravki materijalno značajnih grešaka nastalih u nekom od ranijih obračunskih perioda. 67/93. Odredbama MRS 23 privredni subjekti su oslobođeni obaveze retroaktivne primene te promenjene računovodstvene politike. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . godine može se korigovati iz najmanje dva razloga: .dr.težnje za dobijanjem kvalitetnih finansijskih izveštaja. dopuštenog alternativnog postupka. Navešćemo dva primera promena računovodstvenih politika usmerenih ka dobijanju relevantnijih i pouzdanijih finansijskih izveštaja: „Pravno lice za naknadno vrednovanje nekretnina. br. 48/94.dr. zakon). godini izmene računovodstvenih politika treba uraditi zbog: . glasnik SRS”. list SFRJ”.MRS 23 Troškovi pozajmljivanja („Sl. br. 59/98. 29/78.odluka USRS. br. glasnik RS”.ovo je tzv.izmene MRS/MSFI i . 43/2004. 1/2003 . list SRJ”.odluka SUS i 36/2002 i „Sl. „Sl. glasnik RS”. glasnik RS”. 33/96 . br. list SRJ”. 29/97.odluka USJ i 57/89.. Oni privredni subjekti koji su do sada primenjivali osnovni 92 . drugih događaja ili okolnosti na finansijski položaj privrednog subjekta. 53/95. zakon) i ostali zakoni i propisi doneti na osnovu zakona.Zakon o platnom prometu („Sl. Napis je urađen u skladu sa regulativom koja je važila na datum njegovog objavljivanja. . • dr Kosana Vićentijević KOREKCIJA POČETNOG STANJA I SPROVOĐENJE PREDZAKLJUČNIH RADNJI I KNJIŽENJA Korekcija početnog stanja Početno stanje 2010.XIII RAČUNOVODSTVO. postupak iz standarda koji je važio moraju u celoj 2010. 39/85. postrojenja i oprema („Sl. glasnik RS”. br. 107/2005 i 91/2010). br. U 2010. S obzirom da su promenjeni Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja realno je očekivati promenu obrazaca finansijskih izveštaja (naročito promenu obrasca bilansa uspeha). Računovodstvene politike se mogu promeniti i ako će to dovesti do toga da finansijski izveštaji pruže pouzdanije i relevantnije informacije o efektima transakcija. 10-11 Izmena računovodstvenih politika MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD . br. 101/2005 . 45/89 . godini bila dvocifrena Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. zakon) . 39/93.MRS 16 Nekretnine. 125/2004 . dobrovoljna promena računovodstvenih politika.dalje: MRS 16) primenjuje model nabavne vrednosti iz tog Standarda. njegovu uspešnost ili tokove gotovine . 31/93 i „Sl. br. 19/91.dr. glasnik RS”.dr. br. zakon.Zakon o privrednim društvima („Sl.Zakon o privatnim preduzetnicima („Sl. . 35/2002. 55/2004 .Ustavna povelja). 53/93. 77/2010 . list SCG”. glasnik RS”. glasnik RS”. . br. 62/2006). 3/2002 i 5/2003 i „Sl.radi knjiženja efekata primene računovodstvenih politika promenjenih u 2010. 54/89 i 9/90 i „Sl. 62/2006 i 111/2009 .Zakon o deviznom poslovanju („Sl.ispr. br. . br.dalje: MRS 23) sadrži samo jedan postupak za troškove pozajmljivanja koji je do promene standarda nazivan dopuštenim alternativnim postupkom. zakon i 61/2005 . postrojenja i opreme koji su u delokrugu (I-16) MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD . 125/2004).Zakon o obligacionim odnosima („Sl.Zakon o preduzećima („Sl. . 9/2001 . godini i . br. 46/91. godini preći na primenu tzv. 77/2010 . br. glasnik RS”.Zakon o bankama („Sl. 29/96.dr. 74/99. list SRJ”. S obzirom da je u 20x5. 31/93 .

Uticaj ispravke greške u odnosu na rezultat iz ranijh godina može se reflektovati u dva pravca: . Za efekat utvrđene greške preračunavali bi se uporedni podaci 2007. Primer: U prethodnoj obračunskoj . glasnik RS”. ispravka će se odraziti na finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. . ukoliko je stopa poreza na dobit (bez oslobađanja) bila 10%. godine su u stvari stanja iz 2007. Standard zahteva retroaktivno ispravljanje materijalno značajne greške jer se jedino na taj način u finansijskim izveštajima postiže efekat „kao da greška nikada nije ni napravljena”. godine.dalje: MRS 8). a greška je takve prirode da će njenom ispravkom doći do smanjenja rezultata. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.” U nastavku ćemo navesti primer kada se u našim uslovima ne može izvršiti promena računovodstvene politike jer ona sigurno neće dovesti do toga da finansijski izveštaji pruže pouzdanije i relevantnije informacije o efektima transakcija. privredni subjekt vrši njeno retroaktivno ispravljanje u prvom setu finansijskih izveštaja odobrenim za izdavanje nakon otkrivanja tih grešaka.2010.” Ispravke materijalno značajnih grešaka Ispravke materijalno značajnih grešaka sprovode se u skladu sa (I-08) MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDOM . godine bila potcenjena u odnosu na njihove fer vrednosti. Iznos amortizacije za tu opremu u prethodnoj godini trebalo je da bude 20. .1.000. godini primenjivalo dopušteni alternativni postupak iz MRS 16. Zbog toga se preduzeće odlučuje da u 20x6. Greška treba da se ispravi preračunavanjem početnog stanja od 1.00 dinara Ova greška u knjiženju je u prethodnoj godini imala sledeće efekte: .iskazani iznos dobitka može biti predmet dalje raspodele.troškovi amortizacije su iskazani u iznosu većem za 180. pravno lice je osnovano 1. obaveza i kapitala vrši se počev od najranijeg prikazanog prethodnog perioda .00 din. godini. godine (uporedni podaci 2008. promene računovodstvenih procena i greške („Sl. godine spajanjem dva pravna lica.000. godini privredni subjekt otkrio grešku koja je nastala u nekom od prethodnih obračunskih perioda. ispravkom takve greške dolazi do potpunog nestanka gubitka i iskazivanja dobitka iz ranijih godina .000. Na primer.povećava rezultat iz ranijih godina ili . navedena sredstva bi u poslovnim knjigama preduzeća na kraju 20x6.2010.12.smanjuje rezultat iz ranijih godina.ako je greška napravljena pre najranijeg prikazanog prethodnog obračunskog perioda preračunavanjem početnog stanja sredstava. 2008. Ispravkom takve greške dolazi do potpunog nestanka dobitka i iskazivanja gubitka iz ranijih godina.2010. godini. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII inflacija. a iznos materijalno značajne greške je veći od iznosa iskazanog gubitka. Zbog toga. Samim tim. pri čemu je greška takve prirode da će njenom ispravkom doći do povećanja rezultata. Ukoliko privredni subjekt ima gubitak iz ranijih godina. godini bude dvocifrena.000. Preduzeće ne može da izvrši ovu promenu računovodstvene politike jer je na početku 20x6. drugih događaja ili okolnosti na finansijski položaj privrednog subjekta. i 2009. U slučaju utvrđene materijalno značajne greške. godini utvrđeno je da je greška napravljena u 2007. Prelaskom na ovaj model naknadnog vrednovanja nekretnina njihove knjigovodstvene vrednosti bi na kraju 20x6.računarski softver je iskazan u iznosu manjem za 180. Ukoliko se ne radi o grešci iz prethodnog već iz nekog još ranijeg obračunskog perioda preračunavanje uporednih iznosa bi se vršilo za sve prethodne obračunske periode i to polazeći od onog u kojem je greška nastala na primer. Preduzeće bi želelo da u 20x6. godine.dobit je iskazana u iznosu manjem za 162.RAČUNOVODSTVO.000. 10-11 . godini započne sa primenom modela troška nabavke (ranije zvan „osnovni postupak”). ako je u 2010. godine. ispravku će izršiti sprovođenjem knjiženja u toj poslovnoj godini (pod datumom: 1. 77/2010 .00 dinara Objašnjenje retroaktivnog ispravljanja greške bi bilo: 93 . a očekuje se da i u 20x6. dakle. godini pređe na primenu modela revalorizacije za njihovo naknadno vrednovanje. pri čemu je iznos materijalno značajne greške veći od iznosa iskazanog dobitka. Ako to nije neizvodljivo privredni subjekt ispravku vrši na sledeći način: .na primer.2009.preračunavanjem uporednih iznosa za prikazani prethodni obračunski period u kojem je otkrivena greška nastala. u kom slučaju bi neiskazani iznos poreza na dobit bio 18.00 dinara i umesto na račun 014.1.00 din. godini greškom (ili iz nekog drugog razloga) izvršena je nabavka računarskog softvera u iznosu od 200. godine bilo dosta izvesno da će biti značajne inflacije i pada kursa dinara u odnosu na evro (što je i činjenica). godine bile potcenjene. Moguća situacija je da privredni subjekt ima dobitak iz ranijih godina. Otkrivena je greška koja je napravljena u jednom od ta dva pravnih lica u 2008.MRS 8 Računovodstvene politike. njegovu uspešnost ili tokove gotovine: „Pravno lice je za vrednovanje nekretnina u 20x5. proknjižena na račun troškova amortizacije.).2009.000. u 2010.1. godine kada se greška desila).00 dinara. br.

00 dobitak ranijih godina Obaveze za porez iz 481 18. neophodno je da se u tekućoj godini izvrši i obračun amortizacije za ovu opremu.treba proveriti da li je zbir knjiženja na dugovnim stranama računa identičan zbiru knjiženja na potražnim stranama računa. u prelaznim odredbama MRS 16 Nekretnine.00 Ispravka vrednosti 0149 20. Proveru salda treba uraditi i za Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. glasnik RS”.000. br. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Knjiženje se vrši u tekućoj godini pod datumom „1. Kada na kraju 2010.00 dinara. Za ovu proveru podoban je probni bilans.00 računarskog softvera Neraspoređeni 340 162. godine Pre sastavljanja finansijskih izveštaja treba izvršiti obračun vrednosti pozicija Bilansa stanja i Bilansa uspeha.00 dinara Pri popunjavanju kolone za prethodnu godinu obrasca bilansa uspeha.00 rezultata Takođe.2010.2005.03. Stavka neto dobitka se iskazuje u iznosu uvećanom za 162.na primer.000. dužno je da u njih upiše uporedne podatke tj.12.retroaktivna primena dobrovoljne promenjene računovodstvene politike.međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija. godini. .provera aritmetičke tačnosti knjiženja u glavnoj knjizi . godinu.2005. uz opis „korigovanje početnog stanja po osnovu ispravke materijalno značajne greške”. Preduslov za obavljanje ovih poslova je sprovođenje predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.00 dinara.promene računovodstvenih politika koje proizlaze iz početne primene nekog Standarda ili Tumačenja tretira se u skladu sa konkretnim prelaznim odredbama tih Standarda ili Tumačenja (ako oni sadrže takve prelazne odredbe) 94 . odnosno poslova u okviru kojih se obavljaju i potrebna knjiženja: . godine.. pri popunjavanju podatka o iznosu nematerijalnih ulaganja u obrascu bilansa stanja u kolonu prethodna godina se ne upisuje odgovarajući podatak iz bilansa za 2009. godinu već u iznosu umanjenom za 180. godinu.000.2010. Međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija Međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija je preduslov sprovođenja ispravnog popisa sredstava i sastavljanju finansijskih izveštaja. Pojava suprotnog salda na nekom računu ukazuje na nastalu grešku.. 46/2006 i 111/2009 . Pojedini računi mogu imati isključivo dugovni ili isključivo potražni saldo.vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja na datum bilansa. . privredni subjekt promenu računovodstvenih politika primenjuje na sledeći način: . godine će biti: Knjiženje ispravke greške u tekućoj godini vrši se uz korigoranje rezultata na sledeći način: 0140 Računarski softver 200.1. 10-11 Ispravke grešaka koje nisu materijalno značajne Ispravka grešaka koje ne spadaju u materijalno značajne greške prema MRS 8 mogla bi da se uradi priznavanjem prihoda ili rashoda u 2010.MSFI 3 Poslovne kombinacije („Sl.. . što reguliše MRS 8. i .dalje: Zakon). 77/2010 . nije potrebno njihovo retroaktivno ispravljanje. Knjiženje efekata retroaktivne primene promenjenih računovodstvenih politika. ali i sa podacima o efektima retroaktivnog ispravljanja materijalno značajnih grešaka.dalje: MSFI 3) u prelaznim odredbama nalaže privrednom subjektu da taj Standard primenjuje prospektivno od početka prvog godišnjeg perioda koji počinje 31. godine. S obzirom da se početno stanje otvara samo na osnovu računa čija se salda unose u bilans stanja knjiženje na dan 1. br. postrojenja i oprema eksplicitno od retrokativne primene izuzima zahteve za početno vrednovanje nekretnina. postrojenja i opreme nabaljenih razmenom za druga sredstva.12. Obaveza međusobnog usaglašavanja knjigovodstvenih evidencija. stavka amortizacije se ne upisuje u iznosu koji je bio prikazan u bilansu uspeha za 2009. godine pravno lice bude sastavljalo bilans stanja i bilans uspeha. godine ili kasnije na goodwill stečen u poslovnoj kombinaciji čiji je datum ugovora bio pre 31. godine”.1. Ako nije neizvodljivo.000. podrazumeva sledeće aktivnosti: .000. (III-03) MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA .000. već se on koriguje naviše za 180. .XIII RAČUNOVODSTVO.retroaktivno primenjuje promenjenu računovodstvenu politiku nakon početne primene nekog Standarda ili Tumačenja ako oni ne sadrže prelazne odredbe koje bi se primenile na tu promenu. Naime. stav 1.2010. predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.s obzirom da su u probnom bilansu izračunata i salda računa treba izvršiti proveru karaktera salda računa. glasnik RS”.03. dakle. propisana članom 18.usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i . Sprovođenje obračuna. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.000.2010. Za to popunjavanje neophodno je raspolagati sa podacima iz bilansa stanja i bilansa uspeha za 2009. da popuni kolonu prethodna godina.

To bi značilo da ni saldo sintetičkog računa kupaca ne bi pokazivao potraživanje od kupaca. Usaglašavanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem Obaveza usaglašavanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem propisana je članom 18. U tom slučaju. stav 2. Zakona i podrazumeva: . Ukoliko ih ima. Osim za navedene račune. . treba iznos tog salda „skinuti” sa tog analitičkog računa. plati više nego što je iznosila njegova obaveza. Da bi se izbegla takva situacija trePoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 dinara a u okviru tog iznosa je i iznos od 10.Dobavljači u zemlji pokazuje isključivo obaveze prema dobavljačima za isporučene proizvode. a dokumentacija nije ispostavljena.korekciju salda računa stanja. .).Dati avansi za zalihe i usluge ili nekom drugom računu datih avansa. Naime. ako je saldo računa obaveza 100.000. 10-11 95 . Zbog toga je neophodno popisom utvrditi stvarno stanje imovine i obaveza (član 18. depoziti i kaucije.usklađivanje finansijskih izveštaja za događaje koji su se desili posle datuma bilansa. itd. odnosno sintetičkog računa i obrnuto. Ovim knjiženjem obezbeđuje se da saldo računa 202 . kao i trocifrene račune koji su u Kontnom planu privrednog društva raščlanjeni na četvorocifren. a potraživanja od njih za plaćanja izvršena unapred se iskazuju na računu 150 .00 dinara).000. plasmana i obaveza.00 dinara već 110. u praksi se može desiti da kupac prilikom plaćanja obaveze za ranije isporučene proizvode. robu ili izvršene usluge.000. ako to nije urađeno u toku godine izvršiti vremensko razgraničenje rashoda i prihoda.na ovaj način se kontroliše da li su svi iskontirani stavovi za knjiženje preneti na račune.000.000. Ukoliko na nekom analitičkom računu kupaca saldo bude potražni. treba proveriti da li ima prihoda i rashoda koji su nastali.provera zbirova knjiženja u glavnoj knjizi odgovara zbirovima knjiženja u dnevniku glavne knjige . neopodno je izvršiti njihovo smanjenje uz istovremeno povećanje vremenskih razgraničenja. depoziti i kaucije. Dekomponovanje salda aktivno-pasivnih računa Unapred naplaćena sredstva od kupaca evidentiraju se na računu 430 . Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja na datum bilansa Korekcija salda računa stanja Korekcija salda računa stanja podrazumeva svođenje knjigovodstvenog na stvarno stanje. treba sastaviti neophodnu dokumentaciju i izvršiti knjiženje na odgovarajućim računima prihoda i rashoda uz istovremeno knjiženje i na računima vremenskih razgraničenja. Pri popunjavanju obrasca Bilans stanja sprovodi se dekomponovanje salda aktivno-pasivnih računa (npr. u obrazac Bilansa stanja na poziciji obaveza ne bi se uneo iznos od 100. Slična je situacija i sa obavezama prema dobavljačima. saldo računa 433 . analitički račun takvog kupca ima potražni saldo. što obavezno znači i sa sintetičkog računa 202 . uključujući i rashodovanje sredstava. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII simboličke račune (grupe i klase.RAČUNOVODSTVO.vremensko razgraničenje rashoda i prihoda i . . Pravna lica i preduzetnici najmanje jednom godišnje vrše usklađivanje međusobnih finansijskih plasmana. Za potrebe ove provere u okviru svake analitike treba napraviti probni bilans analitike. . Na početku 2011. jer bi u tom iznosu došlo do mešanja potraživanja i obaveza prema kupcima.Primljeni avansi. s tim da bi se u aktivi pozicija potraživanja iskazala u većem iznosu za 10. robu i izvršene usluge. Ovu proveru treba uraditi kako za finansijsko. tj. već samo pri sastavljanju finansijskih izveštaja.00 dinara nego što je saldo računa potraživanja.Primljeni avansi. Zbir salda svih računa neke analitike mora odgovarati saldu njihovog predstavničkog. preduzeće duguje kupcu.provera slaganja sintetičkih računa sa pripadajućim analitikama. po potrebi se postupa identično i za ostale račune potraživanja. jer će uskoro uslediti nove isporuke proizvoda. Zakona). Međutim.Primljeni avansi. godine u okviru otvaranja početnog stanja treba izvršiti vraćanje navedenih iznosa na račun sa kojih je izvršeno prenošenje. potraživanja i obaveza.dekomponovanje salda aktivno-pasivnih računa. Vremensko razgraničenje rashoda i prihoda Pri sastavljanju finansijskih izveštaja treba.Kupci u zemlji i preneti na račun 430 . robe ili usluga. Dekomponovanje salda aktivno-pasivnih računa se u praksi obavlja tako što se ne sprovodi preknjižavanje na računima..000. stav 2.00 dinara koliko je jednom dobavljaču više plaćeno (na tom analitičkom računu dobavljača je dugovni saldo od 10. ba u toku izrade finansijskih izveštaja izvršiti pregled analitike kupaca. To važi i za zbir prometa leve i desne strane računa. tako i za pogonsko knjigovodstvo (Klasa 9). odnosno treba prekontrolisati evidenciju svih rashoda i prihoda i ukoliko se neki od njih odnosi na naredni obračunski period.Kupci u zemlji pokazuje isključivo potraživanje od kupaca a da se eventualne obaveze prema kupcima iskazuju na računu 430 .00 dinara. Takođe. depoziti i kaucije.

000. godine isplaćene sa tekućeg računa.XIII RAČUNOVODSTVO. pod uslovom da je osnovna obaveza već bila evidentirana bilo sledeće: 562 Rashodi kamata Ostale kratkoročne 429 finansijske obaveze 10. Knjiženje na ime emitovanih obveznica: 2410 Tekući (poslovni) računi 95.500.prizna stanje koje je presuđeno (npr. godine privredno društvo dužno da plati svoju obavezu i 10. godine Prema (I-10) MEĐUNARODNOM RAČUNOVODSTVENOM STANDARDU . knjiženje za 2010.2011.12.00 200. Sa tekućeg računa su plaćeni transakcioni troškovi po izdatim obveznicama u iznosu od 1. Obveznice su 30. U ovom slučaju privredno društvo treba da: . 3. prihoda ili rashoda koje je postojalo na datum bilansa potrebno je izvršiti knjiženje pod datumom 31. godinu bi.2010.500..dalje: 96 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. godine pa sve do dana obelodanjivanja finansijskih izveštaja.00 dinara Rok dospeća obveznica je pet meseci.00 dinara za kamatu. Primer: Privredno društvo nakon datuma bilansa dobija izvršnu sudsku presudu.00 Za ukidanje dela transakcionih troškova: 579 Ostali nepomenuti rashodi Razgraničeni troškovi po 282 osnovu obaveza 800.4.00 Usklađivanje finansijskih izveštaja za događaje koji su se desili posle 31.2010. Obveznice su prodate za 95.000. br. 10-11 . ako je nije ranije iskazao u svojim poslovnim knjigama).00 2410 Tekući (poslovni) računi 100. iako je promena nastala u narednoj poslovnoj godini.500. Ukoliko takav događaj potvrđuje stanje imovine.1.00 MRS 10) potrebno je računovodstveno obuhvatiti događaje koji su se desili u periodu od 31.12.000.000.00 hartijama od vrednosti Razgraničeni troškovi po 282 1.MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda („Sl. 2.000.000.00 dinara. 10. kapitala.00 2.00 Knjiženje za obračunatu kamatu: 562 Rashodi kamata Obaveze po kratkoročnim 426 hartijama od vrednosti 2. godine emitovalo obveznice u iznosu od 100.00 800. 77/2010 . poveća iznos svojih već iskazanih obaveza do visine obaveze koju će imati po sudskoj presudi).00 Naredne godine bi se izvršilo sledeće knjiženje: 426 Obaveze po kratkoročnim 97.500.00 dinara.2010.00 Knjigovodstvena evidencija ukidanja dela transakcionih troškova: 579 Ostali nepomenuti rashodi Razgraničeni troškovi po 282 osnovu obaveza 200. obaveza. Privredno društvo je 1.2010.12.00 osnovu obaveza 2410 Tekući (poslovni) računi 1. Ako je presudom od npr.00 10. Presudom se privrednom društvu nalaže da nekom drugom licu isplati određenu sumu novca ili da preda neku stvar ili učini uslugu. godine.2011.000.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Primer: 1. Obračunati vrednost obveznica i transakcionih troškova na datum bilansa. glasnik RS”. prizna iznos obaveze. .000.000.000..izvrši prilagođavanje već priznatog stanja (npr.00 Obaveze po kratkoročnim 426 95.00 hartijama od vrednosti 562 Rashodi kamata 2.12. Obveznice su klasifikovane kao ulaganje koje se drži do dospeća.

glasnik RS”. br. zaduženjem računa 000. odnosno po njegovoj fer vrednosti 97 . tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Sl. Naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja u skladu sa (I-38) Međunarodnim računovodstvenim standardom .Neuplaćene upisane akcije u nominalnom iznosu. 1/2003 .modelom revalorizacije. 39/85. br. umanjenom za ispravku vrednosti i za akumulirane gubitke zbog obezvređenja. odnosno računa grupe 00 i grupe 31 i/ili . već se obuhvataju preko neuplaćenog upisanog kapitala.Upisane neuplaćene akcije. u korist računa 310 . br.računi grupe 31 .MRS 38 Nematerijalna imovina („Sl.Nematerijalna ulaganja Pod nematerijalnim ulaganjima smatraju se ulaganja u razvoj.iznose revalorizacije (ukoliko je revalorizacija predviđena ugovorom o osnivanju i ukoliko su se stekli uslovi za nju). .ispravku vrednosti (u slučaju kada se procenjuje da lice koje je upisalo kapital neće biti u mogućnosti /ili neće/ da u celosti ili delimično ispuni svoju obavezu). Obračunata kamata zbog neblagovremene uplate. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.Ustavna povelja). Početno vrednovanje neuplaćenog upisanog kapitala vrši se po nominalnom iznosu. ulaganja u pribavljanje nematerijalnih ulaganja. odnosno neblagovremenog unošenja upisanog učešća u kapitalu ne iskazuje se kao revalorizacija neuplaćenog upisanog kapitala. 29/78. Model troška nabavke podrazumeva da se nematerijalno ulaganje nakon početnog priznavanja vrednuje po njegovom trošku nabavke. 10-11 Naknadno vrednovanje neuplaćenog upisanog kapitala se vrši po nominalnom iznosu.odluka USJ i 57/89. list SCG”. osim odredbe člana 450. Na isti način se knjiže neuplaćeni upisani udeli na računu 001. Neuplaćeni upisani kapital unosi se u pravno lice u roku određenom osnivačkim aktom akcionarskog društva.modelom troška nabavke i .Neuplaćeni upisani kapital. br.promene kursa strane valute (u slučaju da je kapital upisan u stranoj valuti vrši se preračun po zvaničnom srednjem kursu te valute na datum bilansa. na kojima se u pasivi iskazuju iznosi upisanih a neuplaćenih akcija i upisani a neuplaćeni udeli.Neuplaćeni upisani kapital. korigovanom za: . . br. list SFRJ”. U slučaju kada se kapital upisuje u stranoj valuti vrši se preračun po zvaničnom srednjem kursu te valute na dan upisivanja. licence i slična prava. goodwill. 45/89 . Model revalorizacije podrazumeva da se nematerijalno ulaganje nakon početnog priznavanja vrednuje po revalorizovanom iznosu. 125/2004) primenjivale bi se i odredbe člana 278. koncesije. 31/93 i „Sl. a neuplaćenih akcija i upisani. odnosno ne uvećava ga. odnosno iznosu po kome je izvršeno početno priznavanje. odnosno društva s ograničenom odgovornošću. a neuplaćeni udeli. kao i avansi za nematerijalna ulaganja. 77/2010. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KLASA 0: NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA Grupa 00 . patenti. list SRJ”. „Sl.računi grupe 00 . Grupa 01 . na kojima se u aktivi iskazuju iznosi upisanih. pri čemu se mogu pojaviti pozitivne i negativne kursne razlike koje se ne priznaju kao prihodi ili rashodi.Neuplaćeni upisani kapital Za neuplaćeni upisani kapital propisane su dve grupe računa: . glasnik RS”. Neuplaćene upisane akcije iskazuju se na računu 000 . odnosno u dinarskoj protivvrednosti strane valute na dan upisa.RAČUNOVODSTVO.dalje: MRS 38) može se vršiti: . U slučaju kada ugovorom o osnivanju nisu predviđene kaznene odredbe za neblagovremenu uplatu uloga. Zakona o obligacionim odnosima („Sl.

odnosno akumuliranu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja. postrojenja i oprema. tj. investicione nekretnine. alat i inventar sa kalkulativnim otpisom. čest je slučaj da se karoserija autobusa može koristiti duže od njegovog motora i da u proseku može da traje koliko i dva motora.XIII RAČUNOVODSTVO. Odredbe MRS 38 i MRS 36 zahtevaju godišnje testiranje na obezvređenost nematerijalnog ulaganja koje nema određen konačan vek upotrebe. koristiti model revalorizacije. koji se zabranjuje obračunavanje amortizacije za goodwill i (I-36) Međunarodnog računovodstvenog standarda . postrojenja. 77/2010 . s tim da je osnovica za obračun amortizacije iznos navedenih troškova . troškovi kalcifikacije se mogu uključiti u nabavnu vrednost zemljišta i za to ulaganje se obračunava amortizacija po stopi koja se zasniva na dužini perioda između dve kalcifikacije.vek amortizovanja zemljišta zasniva se na procenjenom vremenu rada kamenoloma. glasnik RS”. za zemljište i građevinske objekte može 98 . MRS 16 ne navodi neku konkretnu vrstu sredstava za koju se ne vrši obračun amortizacije. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA na datum revalorizacije. Za vrednovanje nekretnina. . . Generalno. Izmenjeni MRS 38 dozvoljava postojanje nematerijalnog ulaganja sa neograničenim vekom upotrebe za koje se ne bi obračunavala amortizacija (npr. Primer takvih sredstava mogu biti: umetnička dela i zemljište.odrediti da li se sredstvo amortizuje ili ne i ako se amortizuje da li se za neki njegov deo amortizacija posebno obračunava.MRS 36 Umanjenje vrednosti imovine („Sl. Način obračuna amortizacije i revalorizacije je sličan takvim obračunavanjima za sredstva koja su u delokrugu (I-16) Međunarodnog računovodstvenog standarda MRS 16 Nekretnine. U MRS 16 na primeru zemljišta se navode tri situacije u kojima se vrši obračun amortizacije: . br. . postrojenja i oprema („Sl. glasnik RS”. primenom MRS 16 podrazumevaju se dva postupka: . Obračunavanje amortizacije primenom modela troška nabavke Prema modelu troška nabavke nakon početnog priznavanja nekog sredstva kao nekretnine. pravo na gradsko građevinsko zemljište i sl. amortizuje se dinamikom koja odražava koristi koje se od njega očekuju .pojedinačni ili grupni obračun amortizacije.MRS 16). . godine regulisano je primenom (III-03) Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja ..model revalorizacije (naknadno vrednovanje se vrši po fer vrednosti sredstva).odrediti tehniku za obračun amortizacije . br. . višegodišnji zasadi. 77/2010 . umanjenoj za naknadne ispravke vrednosti. postrojenja ili opreme ono se vrednuje po svom trošku nabavke umanjenom za ispravku vrednosti.izabrati metodu za obračun amortizacije.trošak nabavke sredstva. bez obzira da li ima ili nema indikatora koji ukazuju na obezvređenost. ali za različite grupe sredstava koristiti i model troška nabavke i model revalorizacije. kao i ulaganja u pribavljanje osnovnih sredstava i dati avansi za njihovo pribavljanje. MRS 16 zahteva da se amortizacija obračunava odvojeno za svaki deo nekog sredstva .2010.model troška nabavke (naknadno vrednovanje se primarno zasniva na korišćenju troška nabavke sredstva .ako su u pitanju kamenolomi gde zemljište ima ograničeni vek trajanja . i pored pravilnog korišćenja. glasnik RS”.nabavne vrednosti ili cene koštanja i .ako nabavna vrednost zemljišta sadrži i troškove demontaže.nekretnine. uklanjanja i restauracije područja. postrojenja ili opreme čije je učešće u nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja sredstva značajno.).odrediti kada započinje obračun amortizacije sredstva i kada se završava.ako zemljište. a za postrojenja i opremu model troška nabavke. da se na poPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.amortizuje se u periodu u kojem se stiču koristi od navedenog ulaganja. Vrednovanje goodwill-a na dan 31.dalje: MSFI 3 . 10-11 Grupa 02 . građevinski objekti. postrojenja i opreme nakon njihovog početnog priznavanja.odrediti vek upotrebe sredstva i preostali vek upotrebe sredstva u privrednom subjektu i . prava na komunalne priključke. obračunava se njegova amortizacija. Za obračunavanje amortizacije treba: . br. Na primer.MSFI 3 Poslovne kombinacije („Sl. Privredni subjekt može paralelno. na primer.12. zemljište treba periodično kalcifikovati.dalje: MSFI 3). kojim se zahteva da se testiranje goodwill-a na obezvređenost radi najmanje jednom godišnje. odnosno obračune amortizacije i za naknadno akumulirane gubitke zbog obezvređenja. 77/2010 .npr. može imati ograničen vek upotrebe.dalje: MRS 36).Nekretnine. sadašnju vrednost i procenjeni ostatak vrednosti sredstva). osnovno stado i ostala osnovna sredstva. . oprema i biološka sredstva Pod osnovnim sredstvima smatraju se prirodna bogatstva (zemljišta i šume).odrediti osnovicu za obračun amortizacije (odrediti nabavnu vrednost . za sredstva koja se korišćenjem ne troše ne obračunava se amortizacija. U ovom slučaju radi se o ispravkama koje će se vršiti u obračunskim periodima koji slede nakon perioda u kojima je izvršena revalorizacija.

To može biti i 20 i 30% od ukupne vrednosti sredstva . Zbog brojnosti sredstava. ako se u nekom od narednih obračunskih perioda ostatak vrednosti smanji ispod knjigovodstvene vrednosti sredstva nastavilo bi se sa obračunavanjem njegove amortizacije).sredstvo se ne koristi. Procenjeni iznos ostatka vrednosti sredstva se ne koristi uvek kao odbitna stavka pri utvrđivanju njegove osnovice za obračun amortizacije. tj. a posebno za karoseriju. Osim za alat i inventar ovim standardom se zahteva da se za ostala osnovna sredstva koja su u njegovom delokrugu vrši pojedinačni obračun amortizacije. . ako se za obračun njegove amortizacije ne primenjuje metoda funkcionalnog obračunavanja amortizacije i ako nije u pitanju stalno sredstvo koje se drži za prodaju. Ako se za potrebe obračuna amortizacije nekog sredstva posebno prati neki njegov značajan deo. tj.fizičkim starenjem (i kada se sredstvo ne koristi ono može gubiti od svojih proizvodnih sposobnosti . osnovica za obračun amortizacije se dobija oduzimanjem od njegovog troška nabavke (nabavne vrednosti) ostatka vrednosti (rezidualne vrednosti).).kad se započne sa korišćenjem sredstva nastaviće se sa obračunavanjem njegove amortizacije. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII lovini njenog veka upotrebe zameni motor.00 dinara U tom slučaju ostatak vrednosti se ne bi procenjivao za većinu sredstava jer je bez posebnog napora moguće za njih utvrditi da im je ostatak vrednosti (rezidualna vrednost) niži od prihvaćenog „praga” značajnosti za tu računovodstvenu kategoriju. Radi se o istom uslovu koji se koristi i za početno priznavanje sredstva. Ovaj standard ne kvantifikuje iznose koji bi se smatrali značajnim. korodira. Podatak o procenjenom ostatku vrednosti je potreban pri svakom obračunavanju amortizacije. Sa obračunom amortizacije sredstva se prestaje kada je ispunjen bilo koji od sledećih uslova: . za ostatak autobusa. . MRS 16 ne kvantifikuje učešće u ukupnoj nabavnoj vrednosti (ceni koštanja) koje se smatra značajnim. Za većinu malih privrednih subjekata „prag” značajnosti može biti na primer 10.početna očekivana upotreba sredstva u privrednom subjektu. zanemaruje se pri obračunavanju amortizacije sredstva. Potreba primene pojedinačnog obračuna amortizacije proizlazi iz zahteva da se za svako sredstvo utvrđuje procenjeni vek upotrebe. Provera iznosa ostatka vrednosti vrši se na svaki datum bilansa tokom veka upotrebe sredstva. Trošenje sredstava sa stanovišta obračuna amortizacije nastaje njegovim: . da bi se smanjio posao procenjivanja ostatka vrednosti a da to ne utiče na kvalitet obračuna amortizacije. 99 . treba računovodstvenom politikom odrediti granicu.korišćenjem.RAČUNOVODSTVO. s obzirom da se radi o sredstvima koja će se koristiti duži vremenski period (nekoliko dana više ili manje u obračunu amortizacije nisu materijalno značajni).s obzirom da se u MRS 16 konstatuje da u okviru nekog sredstva mogu biti dva ili više značajnih delova.to ne znači da treba vršiti storniranje obračunatog iznosa amortizacije kako bi se sadašnja vrednost dovela na nivo ostatka vrednosti. Ta granica najviše zavisi od veličine privrednog subjekta i vrednosti njegovih sredstava.tehnološkim zastarevanjem i . „prag” značajnosti za ostatak vrednosti.sredstvo se preklasifikuje u stalno sredstvo koje se drži za prodaju (sa obračunom amortizacije se prestaje danom njegove preklasifikacije ili se ona obračunava zaključno sa zadnjim danom meseca u kojem je sredstvo preklasifikovano).000. MRS 16 ne precizira da li je to od prvog narednog dana od dana kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje ili je to od prvog dana narednog meseca. Razlog za ovakvo postupanje je u činjenici da sredstvo zastareva tehnološki i komercijalno. a za obračun njegove amortizacije primenjuje se funkcionalni metod obračuna amortizacije . U ovom slučaju neophodno bi bilo obračunavati amortizaciju posebno za motor. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. tj. Zbog toga to privredni subjekt treba da odredi svojom računovodstvenom politikom. Amortizacija se obračunava i kada se sredstvo ne koristi. očito je da prag značajnosti nije 51 i više procenata od ukupne vrednosti sredstva. ostali njegovi delovi koji nisu pojedinačno značajni zajedno se tretiraju kao preostali drugi deo sredstva.kada je sadašnja vrednost sredstva jednaka ili manja od njegovog ostatka vrednosti (moguće je da u narednom obračunskom periodu poraste ostatak vrednosti sredstva i da on bude veći od njegove sadašnje vrednosti . Sa obračunom amortizacije se započinje kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje. Pri utvrđivanju veka upotrebe sredstva u privrednom subjektu uzimaju se u obzir sledeće činjenice: . gumeni delovi gube elastičnost. Ukoliko se radi o ostatku koji nije značajan. . 10-11 . Ovakvo postupanje ne umanjuje kvalitet finansijskih izveštaja. Nakon što je sredstvo nabavljeno. itd..sredstvo je rashodovano ili prodato (sa obračunom amortizacije se prestaje danom rashodovanja ili prodaje sredstva ili se ona obračunava zaključno sa zadnjim danom meseca u kojem je sredstvo rashodovano ili prodato). kada je na lokaciji i u stanju koje je neophodno da ono funkcioniše na način na koji to očekuje rukovodstvo privrednog subjekta. Zemljište i zgrade koje se nalaze na tom zemljištu tretiraju se kao zasebna sredstva. Sa amortizacijom sredstva se ne prestaje ni ukoliko je njegova procenjena fer vrednost veća od njegove sadašnje vrednosti.npr. Zbog jednostavnijeg obračuna računovođe se uglavnom opredeljuju da to bude od prvog dana narednog meseca.

kao što su broj smena u kojima će se sredstvo koristiti. kancelarijski nameštaj). procenitelje i računovodstvene službe privrednih subjekata. Međutim. za njih se može utvrditi jedna prosečna godišnja amortizaciona stopa (bez obzira što u okviru njih ima sredstava koja će se duže ili kraće koristiti). tj. godine za koju se vrši obračun amortizacije.zakonska ili slična ograničenja u vezi sa korišćenjem sredstava. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Vek upotrebe sredstva može biti duži od prvobitno procenjenog ako su urađeni značajni radovi na sredstvu kojim mu je produžen vek trajanja ili privredni subjekt nema materijalnih mogućnosti da izvrši zamenu sredstva.. Vek upotrebe sredstva može biti kraći od njegovog ekonomskog veka trajanja u slučaju da se privredni subjekt odlučuje za njihovu češću zamenu. postrojenja i opreme treba u određenim vremenskim razmacima preispitivati (npr. pa može usporiti računovodstvo u sastavljanju finansijskih izveštaja i ne doprinosi značajno povećanju kvaliteta finansijskih izveštaja. tj. na primer. na svaki datum bilansa). Određivanje preostalog veka upotrebe sredstva direktno utiče na godišnje amortizacione stope (ako se one koriste za utvrđivanje godišnjeg iznosa amortizacije). Preostali vek upotrebe nekog sredstva u obliku nekretnine. jer se ne radi o značajnim stavkama. konzerviranje sredstava). U skladu sa MRS 8 promena procenjenog veka upotrebe sredstva se ne smatra promenom računovodstvene politike. već promenom računovodstvene procene i primenjuje se prospektivno .proporcionalno (linearno) otpisivanje. Godišnja = amortizaciona stopa 100 procenjeni preostali vek upotrebe sredstva u godinama MRS 16 za određivanje procenjenog preostalog veka upotrebe sredstva ne postavlja zahteve da tu procenu radi nezavisni profesionalni procenjivač. Da se insistira na preciznosti pri obračunavanju amortizacije može se zaključiti i iz zahteva ovog standarda koji se odnose na situacije u kojima se i jedno konkretno sredstvo za potrebe obračuna amortizacije deli na dva ili više obračunskih delova. U slučaju da se to ne može realno utvrditi. MRS 16 utvrđuje da se iznos koji se amortizuje alocira na sistematskoj osnovi u toku veka korišćenja sredstva. MRS 16 dozvoljava da se za obračun amortizacije koriste sledeće metode: . na primer prodaja vozila nakon 5 godina ili nakon što je po osnovu sredstva nadoknadio planirani deo ulaganja u njega. kod sredstava (npr. kao što je. Da bi se izbegao posao.funkcionalno otpisivanje. Privredni subjekt određuje svojom računovodstvenom politikom za koje će se grupe sredstava primeniti pravilo da se godišnja amortizaciona stopa utvrđuje na nivou grupe. prema MRS 8 primena neke računovodstvene politike utvrđene na osnovu Standarda ili Tumačenja nije obavezna ako je efekat njene primene beznačajan/nebitan za kvalitet finansijskih izveštaja. naročito kancelarijske opreme. kada bi privredni subjekt dosledno primenio ovakav zahtev. Procena veka upotrebe sredstva je stvar prosuđivanja u privrednom subjektu zasnovanog na njegovom iskustvu sa sličnim sredstvima. ili redovno održavanje nije bilo adekvatno. da je učešće ukupne knjigovodstvene vrednosti tih sredstava u ukupnoj knjigovodstvenoj vrednosti sredstava za koja se vrši obračun amortizacije relativno malo.degresivno otpisivanje i . što znači da privredni subjekt za svako svoje značajno sredstvo pojedinačno procenjuje vek upotrebe. 10-11 100 . datum isteka ugovora o finansijskom lizingu. primenjuje se metoda proporcionalnog ili metoda degresivnog otpisivanja. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . Vek upotrebe može biti kraći od prvobitno procenjenog i u slučaju da je došlo do tehnoloških promena ili promena na tržištu koje smanjuju vek upotrebe sredstva. a dugo traje. Prema tome. kako bi na osnovu njega odredio godišnju amortizacionu stopu za to sredstvo.tehničko starenje koje proističe iz promena ili poboljšanja proizvodnje ili zbog promene tražnje na tržištu za proizvodom ili uslugom za čije se stvaranje koristi sredstvo i .1. One se utvrđuju na osnovu procenjenog preostalog veka upotrebe (korišćenja) sredstva u privrednom subjektu. a sa druge strane relativno malo učestvuju u ukupnoj vrednosti sredstava privrednog subjekta može se primeniti pravilo „značajnosti” pri izboru računovodstvene politike. odnosno da se za svako sredstvo utvrđuje preostali vek upotrebe) povećao bi se posao za privredne subjekte. Procenjeni preostali vek upotrebe sredstva procenjuje se posmatrano od 1. . . program popravki i održavanja u privrednom subjektu i briga o održavanju sredstava dok se ne koriste (npr.XIII RAČUNOVODSTVO.očekivano fizičko trošenje koje zavisi od proizvodnih faktora. Metodu bira privredni subjekt.za taj i buduće obračunske periode. Naime. Preduslov za ovakvo postupanje je da se posmatrano sa stanovišta ukupne vrednosti sredstava privrednog subjekta za koja se obračunava amortizacija ne radi o materijalno značajnim stavkama. koja su s jedne strane najbrojnija. iznos amortizacije za tekući i buduće periode treba uskladiti. treba primeniti pravila „značajnosti” i „ekonomičnosti” pri izboru računovodstvene politike. koji košta. Time se neće ugroziti kvalitet finansijskih izveštaja privrednog subjekta.. jer je česta situacija da privredni subjekti imaju veliki broj sredstava. s tim da korišćena metoda za obračun amortizacije nekog sredstva treba da odgovara obimu ekonomskih koristi koje se dobijaju od sredstva. što je najčešće slučaj. pa ako se očekivanja znatno razlikuju od prethodnih procena.

00 Otpisana vrednost Rezidualna vrednost God.00 3.00 400. cene su mnogo više nego posle godinu ili dve. glasnik RS”. Kako se grad širi tako rastu i cene zemljišta).000.00 2. Naziv sredstva dan određivanja stope br. Može se desiti da i sadašnja knjigovodstvena vrednost skenera starog dve godine bude znatno iznad tržišne vrednosti novog i tehnički još boljeg skenera.00 2.000. postrojenja i opreme koje mogu da izazovu značajne razlike između sadašnje vrednosti sredstava i njihove fer vrednosti (npr.00 1.00 10% 12 100.000. MRS 16 postavlja zahtev da se izvrši obelodanjivanje činjenice da u procenu nije bio uključen nezavisni procenitelj.000.000.00 600.promene na tržištu nekretnina. Kada su u pitanju postrojenja i oprema. Uslov da se za neko sredstvo može primeniti model revalorizacije je da se njegova fer vrednost može pouzdano utvrditi. priznatog ovlašćenog procenjivača koji ima skorije iskustvo u proceni ulaganja u nekretnine na sličnim lokacijama i iste kategorije. .000. Razlozi za primenu modela revalorizacije za vrednovanje nekretnine. za obračun amortizacije 1. privrednom subjektu se preporučuje. Fer vrednost sredstva u obliku postrojenja i opreme obično je njegova tržišna vrednost utvrđena procenom.000.000. postrojenja ili opreme ne postoji tržišni dokaz njegove fer vrednosti ili se takvo sredstvo retko prodaje. MRS 16 ne pruža smernice ko treba da vrši procenu njihovih fer vrednosti.skenera. postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja mogu biti: . Naime. Zgrada Ukupno 022 2. osim kao deo kontinuiranog poslovanja. S obzirom na to da se kao investiciona nekretnina klasifikuje isto zemljište i građevinski objekti koji mogu biti pod delokrugom MRS 16 samo da im je namena drugačija. sredstvo (u obliku nekretnine.000.000. treba je obračunati kao promenu računovodstvene procene.00 20% 6 60.00 2.000. za jednu mašinu se može primeniti metoda proporcionalnog otpisivanja.00 180. br. stopa 10. a iznos amortizacije za tekući i buduće obračunske periode treba uskladiti (ne bi se vršilo retroaktivno prilagođavanje).00 Primena modela revalorizacije za naknadno vrednovanje nekretnina. U praksi često postoji neslaganje oko Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 0. Kada zbog specifične prirode nekog sredstva u obliku nekretnine. privredni subjekt ima zemljište na periferiji grada. Treba izabrati metodu čijom bi se primenom obezbedio najrealniji obračun amortizacije.000.000. Nije izričito navedeno da takvu procenu moraju uraditi profesionalni kvalifikovani procenjivači.000. standardom se ne zahteva ali se podrazumeva da procenu nekretnina uradi profesionalni kvalifikovani procenjivač.000. Osnovica za obračun amortizacije 9.000. kod kompjuterske opreme po pojavljivanju nekog novog uređaja . postrojenja i opreme Prema modelu revalorizacije nakon početnog priznavanja.000. privredni subjekt treba da proceni njegovu fer vrednost koristeći metodu pri- 101 . Prema MRS 16 fer vrednost zemljišta i zgrada po pravilu se utvrđuje procenom koju vrše profesionalni kvalifikovani procenjivači.000. Ako je fer vrednost utvrđena na neki raniji datum vrednuje se u visini te fer vrednosti umanjene za obračunatu amortizaciju (od datuma revalorizacije do datuma bilansa) i obračunate gubitke zbog obezvređenja (od datuma revalorizacije do datuma bilansa).500.00 Broj punih meseci Iznos korišćenja u amortizacije tekućoj godini 2% 12 180.dalje: MRS 40). treba metodu promeniti kako bi realnije odražavala očekivane promene obima ekonomskih koristi (ako se na mašinu ugradi brojač proizvedenih komada postoji opravdanje da se sa metode proporcionalnog otpisivanja pređe na metodu funkcionalnog otpisivanja).RAČUNOVODSTVO. ali se od njega ne zahteva da utvrdi fer vrednost ulaganja u nekretnine na osnovu procene nezavisnog. Ako je takva promena metode amortizacije nužna.. Kamion 3.MRS 40 Investicione nekretnine („Sl. Radi daljeg pojašnjenja da li se zahteva ili ne zahteva profesionalni kvalifikovani procenjivač ukazujemo na smernicu koju sadrži (I-40) Međunarodni računovodstveni standard . Metode amortizacije koje se primenjuju treba preispitivati u redovnim vremenskim razmacima i ako postoji znatna promena očekivanog obima ekonomskih koristi od sredNabavna vrednost na R.00 1.00 160.značajno opadanje vrednosti nacionalne valute. 77/2010 . 10-11 toga da li ovaj standard izričito zahteva ili ne zahteva od privrednog subjekta da fer vrednosti nekretnina moraju utvrditi profesionalni kvalifikovani procenjivači.000. postrojenja ili opreme) se na datum bilansa vrednuje po svojoj fer vrednosti utvrđenoj na taj datum bilansa. za drugu metoda degresivnog otpisivanja a za treću metoda funkcionalnog otpisivanja).600.00 400.000. Automobil Ukupno 023 stava.000.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Ne zahteva se da se za sva sredstva za koja se amortizacija obračunava primenjuje isti metod za obračun amortizacije (npr.

. Srazmerno se koriguju nabavna i otpisana vrednost sredstva tako da sadašnja vrednost (neto knjigovodstveni iznos sredstva) nakon revalorizacije bude jednaka njegovoj procenjenoj fer vrednosti: 102 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. To se radi da bi se izbeglo da se u finansijskim izveštajima u okviru jedne revalorizacione grupe nađu sredstva revalorizovana na različite datume.zemljište i zgrade (ako se privredni subjekt opredeli za ovu revalorizacionu grupu ne može imati revalorizacionu grupu zemljište). Nema smernica da li se. Kod sredstava gde su te promene ređe i manjeg intenziteta i kada nema inflacije dovoljno bi bilo revalorizaciju raditi svake treće. postrojenja posebne namene. vrši revalorizacija sredstva na dan njegovog rashodovanja ili prodaje. itd. Revalorizacija se može raditi na bilo koji datum u toku obračunskog perioda. Ova metoda je pogodna za utvrđivanje fer vrednosti nekretnina koje se izdaju. treba na datum svakog bilansa da vrši proveru da li su se stekli uslovi da revalorizuje sredstva. treba revalorizovati celokupnu revalorizacionu grupu kojoj to sredstvo pripada. MRS 16 ne vrši kvantifikovanje „značajnijeg odstupanja”. na kraju tog obračunskog perioda treba da obračuna amortizaciju za sredstva od dana revalorizacije do kraja obračunskog perioda i nakon toga treba da proveri da li dobijene knjigovodstvene vrednosti sredstava značajnije odstupaju od njihovih fer vrednosti koje bi se utvrdile na dan na koji sastavlja obračun.zemljište.000.000. Ako se ovom metodom utvrđuje fer vrednost. priliv gotovine bi se procenio u visini izdataka za zakup koji bi privredni subjekt imao ukoliko bi morao da iznajmi takvu zgradu. Primeri sredstava za koja ne postoji tržišni dokaz njihove fer vrednosti mogu biti: veliki tržni centri.000. br. . 10-11 .vazdušna saobraćajna sredstva. Revalorizaciju treba raditi dovoljno često da knjigovodstveni iznos ne bi značajnije odstupao od iznosa fer vrednosti na datum bilansa. postrojenja ili opreme) revalorizuje. . Ako je privredni subjekt revalorizaciju uradio na neki datum u toku obračunskog perioda. Kod pojedinih sredstava promene mogu biti intenzivnije i češće u odnosu na neka druga sredstva. .00 Revalorizacijom je utvrđena nova knjigovodstvena vrednost postrojenja u iznosu od 180. Kada se neko sredstvo (u obliku nekretnine. dopuštena su dva postupka. treba uraditi revalorizaciju tog sredstva.00 40. Nabavna vrednost 2. velike upravne zgrade. na datum bilansa. Ako se pokaže da je u pitanju značajnije odstupanje uradio bi revalorizaciju i na datum bilansa.kancelarijska oprema. . tj.00 dinara. proizvodne hale u nerazvijenim područjima.motorna vozila. Sadašnja vrednost (knjigovodstvena neto vrednost) koje se revalorizuje. četvrte ili pete godine. .nameštaj i oprema.mašine. Svaka od navedenih revalorizacionih grupa se može dalje raščlanjavati ili formirati neke nove.brodovi. Ako se privredni subjekt opredelio za model revalorizacije. Ako je ta promena dovela do znatnije razlike fer vrednosti u odnosu na njegovu knjigovodstvenu vrednost. Revalorizacione grupe objedinjuju sredstva slične vrste. . na primer upravne zgrade privrednog subjekta. Vrednosti 1. Amortizovani trošak zamene se dobija kada se na procenjen trošak nabavke istovrsnog novog sredstva primeni procenjeni procenat ostatka vrednosti (neutrošene vrednosti) sredstva. postrojenja ili opreme) Primer: Knjigovodstvene vrednosti postrojenja pre revalorizacije su: Red. Učestalost revalorizovanja zavisi od promene fer vrednosti sredstva (u obliku nekretnine. Iznosi 200. MRS 16 ne daje smernice do kog nivoa razlikovanja navedene dve vrednosti ne treba raditi revalorizaciju.XIII RAČUNOVODSTVO.00 160. S obzirom da sredstva imaju nabavnu i otpisanu vrednost prilikom revalorizacije.000. slične upotrebe u poslovanju privrednog subjekta i sredstva čije se tržišne cene slično menjaju. pa privredni subjekt treba sam da prosudi kada je vreme da vrši revalorizaciju. MRS 16 daje sledeći primer za te grupe: . Otpisana vrednost 3. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA nosne vrednosti ili ga vrednuje po njegovom amortizovanom trošku zamene. Ova metoda se može primeniti kod sredstava kod kojih je moguće utvrditi nabavnu vrednost istovrsnog novog sredstva. Knjiženje izvršiti po oba načina predviđena MRS 16. što znači da MRS 16 ne zabranjuje revalorizaciju. Metoda prinosne vrednosti podrazumeva utvrđivanje priliva i odliva gotovine po osnovu sredstva tokom njegovog veka upotrebe u privrednom subjektu. ako se primenjuje model revalorizacije.

Sadašnja vrednost (knjigovodstvena neto vrednost) Pre revalorizacije 200. a za preostalo povećanje vrednosti sredstva formira se revalorizaciona rezerva.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Preračun vrednosti po osnovu revalorizacije: Red. a pri prethodnoj revalorizaciji mu je smanjivana vrednost kada je knjižen nastanak rashoda po tom osnovu.000. br. MRS 40 direktno ni jednom modelu ne daje prednost.00 45.00 40. Nakon toga izračunava se otpisana vrednost koja čini 20% nabavne vrednosti.000.00 Knjižiti +25.000.00 40.000. povećanje se direktno odobrava kapitalu.00 20. Uslov je da će ta promena metoda (koja je u stvari promena računovodstvene politike) dovesti do boljeg prikazivanja događaja ili poslovnih promena u finansijskim izveštajima. Vrednosti 1. Sadašnja vrednost (knjigovodstvena neto vrednost) Pre revalorizacije 200. ali se može reći da na indirektan način favorizuje model fer 103 .00 180.model fer vrednosti ili . Račun 024 . do nabavne vrednosti se dolazi na sledeći način: 180.RAČUNOVODSTVO. br. Na ovaj način sadašnja vrednost se svodi na procenjenu fer vrednost.00 -40. Uslov za izbor jedne od ove dve metode jeste da se metod primenjuje na sva sredstva koja su priznata kao investiciona nekretnina. analitička kartica nekog sredstva može biti analitička kartica za tri sintetička računa: za sintetički račun na kojem se evidentira nabavna vrednost te vrste sredstava. Nabavna vrednost 2.000. postojati posebna analitička kartica za revalorizacionu rezervu.000.00 0. Preračun vrednosti po osnovu revalorizacije: Red. Otpisana vrednost 3.00 Kada se knjigovodstveni iznos sredstava poveća kao rezultat revalorizacije.00 20. MRS 40 dopušta da se u skladu sa (I-08) Međunarodni računovodstveni standard . br.00 S obzirom da je poznata sadašnja vrednost (180.MRS 8 Računovodstvene politike. Knjiženje revalorizacije sprovodi se na sledeći način: 0230 0239 330 Postrojenja i oprema Ispravka vrednosti postrojenja i opreme Revalorizacione rezerve 25.00 160. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000. 10-11 razlika se priznaje kao rashod ili se priznaje u celosti kao rashod.000.00 Knjiženje revalorizacije: 0230 0239 330 Postrojenja i oprema Ispravka vrednosti postrojenja i opreme Revalorizacione rezerve -20. a ukoliko iznos smanjenja premašuje ranije formirane revalorizacione rezerve. Otpisana vrednost 3. kao revalorizaciona rezerva.00 100 180. za iznos ranije priznatog rashoda priznaje se nastanak prihoda.000.000. ako ranije u vezi sa tim sredstvom nije bilo formiranih revalorizacionih rezervi. glasnik RS”.dalje: MRS 8) izvrši promena metoda za naknadno vrednovanje investicionih nekretnina.000.00 % 100 20 80 Posle revalorizacije 225. Nabavna vrednost 2.000.00 dinara) koja čini 80% nabavne vrednosti.000. Kada se knjigovodstveni iznos sredstava smanji kao rezultat revalorizacije.000.000. promene računovodstvenih procena i greške („Sl.000. Kada se knjigovodstvena vrednost sredstvu poveća.00 dinara : 80%.00 5. U okviru postojeće analitike osnovnih sredstava na analitičkoj kartici sredstava se može evidentirati podatak o revalorizacionoj rezervi konkretnog sredstva (ne mora.00 Nabavna vrednost se svodi na procenjenu fer vrednost a otpisana vrednost se svodi na nulu.000.000.000.000.Investicione nekretnine Investicione nekretnine se u skladu sa MRS 40 naknadno vrednuju primenom jednog od sledećih modela: .000.000.00 160.00 -40. Ovaj račun mora biti analitički raščlanjen na sredstva po osnovu kojih su ove rezerve stvorene.00 % 100 Posle revalorizacije 180. 77/2010 .00 Knjižiti -20. smanjenje se knjiži kao smanjenje ranije formiranih revalorizacionih rezervi.00 +5. Vrednosti 1. sintetički račun na kojem se evidentira ispravka vrednosti te vrste sredstava i sintetički račun revalorizacionih rezervi).model nabavne vrednosti.

Ukoliko na tržištu nema ovakvih tekućih cena. u ugovornim uslovima lizinga ili u drugim ugovorima vezanim za nekretnine. ili koje će nastupiti nakon njega. . gde svaka strana deluje nezavisno. na istoj lokaciji i pod sličnim uslovima. Naknadno vrednovanje po modelu fer vrednosti Ukoliko se odluči da investicione nekretnine nakon početnog priznavanja vrednuje po fer vrednosti. priroda ili lokacija različiti (ili one koje su predmet liPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. tj. treba voditi računa ne samo o tome da li ima formalno priznatu kvalifikaciju za procenjivanje i da je procenjivao slične nekretnine.XIII RAČUNOVODSTVO. Iz primene metode fer vrednosti proizilazi: . Zadatak je privrednog subjekta (odnosno procenitelja) da prepozna razlike u prirodi nekretnine. Postoji izuzetak od ovog pravila. Dakle. ili da tržišne cene postanu u manjoj meri trenutno raspoložive.pri utvrđivanju fer vrednosti uzima se u obzir pretpostavka da se transakcija odvija između nepovezanih strana. Naime. ono treba da nastavi sa korišćenjem te metode sve dok nekretninu ne otuđi (ili sve dok ta nekretnina ne postane nekretnina koju drži vlasnik ili dok ne počne da razvija tu nekretninu za naknadnu prodaju u okviru redovnog poslovanja). koji je profesionalno i stručno osposobljen i koji ima skorašnje iskustvo u vezi sa lokacijom i kategorijom ulaganja u nekretninu koja je predmet vrednovanja. 10-11 104 .fer vrednost investicione nekretnine je najčešće tržišna vrednost te nekretnine. prelazak sa metode troška nabavke na model fer vrednosti. U MRS 40 data su sledeća uputstva za utvrđivanje fer vrednosti: . Ukoliko je privredni subjekt vrednovao investicionu nekretninu po fer vrednosti. dok njeno smanjenje predstavlja gubitak i priznaje se kao rashod u tom obračunskom periodu. već i da li je slične nekretnine procenjivao u skorije vreme. čak i u slučaju da su uporedive tržišne transakcije manje učestale. Ako bi se primenjivao model troška nabavke. bio dozvoljen prelazak na model fer vrednosti). kada bi se birao procenitelj. u MRS 40 izražena je sumnja da bi prelazak sa modela fer vrednosti na model nabavne vrednosti imao za rezultat bolje prikazivanje finansijskog položaja i finansijskog rezultata preduzeća. Ovakva situacija se može pojaviti u slučaju da se na tržištu nekretnina ne prodaju nekretnine koje su iste ili slične nekretnini privrednog društva. . dakle. Ta vrednost bi trebalo da predstavlja najverovatniju cenu koja se može opravdano postići na tržištu na datum sastavljanja bilansa. morala bi se primenjivati sve do otuđenja sredstva ili do njegovog rashodovanja (ne bi. hala je velika i u toj opštini nije bilo u skorije vreme prodaje takvih objekata). IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA vrednosti.odsustvo obračunavanja amortizacije i troškova amortizacije. To je situacija kod prvog naknadnog vrednovanja investicione nekretnine (bilo da je kupljeno ili napravljeno da bude investiciona nekretnina.poželjno je. Dakle. nakon njenog završetka privredni subjekt je zapao u finansijske teškoće i nije u mogućnosti da organizuje proizvodnju. kada privredni subjekt ne može pouzdano da utvrdi fer vrednosti investicione nekretnine. niti buduće koristi od tih izdataka. U ovakvim situacijama nekretnina se vrednuje korišćenjem modela nabavne vrednosti iz MRS 16. bilo da je izvršena promena načina upotrebe). Povećanje te vrednosti predstavlja dobitak i priznaje se kao prihod u tom obračun- skom periodu. ili kada alternativnu procenu fer vrednosti (izvedenu na bazi diskontovane projekcije novčanog toka) nije moguće sastaviti (npr. . Ulaganja u tuđe nekretnine koje su klasifikovane kao investiciona nekretnina isključivo se vrednuju po modelu fer vrednosti. Vrednovanje po fer vrednosti znači da se na datum svakog narednog bilansa može očekivati promena vrednosti investicione nekretnine.ne obračunava se revalorizacija nekretnine i . privredni subjekt razmatra informacije koje dobija iz raznih izvora. Pri obračunavanju troškova amortizacije pretpostavljena rezidualna vrednost treba da bude nula. ako ih privredni subjekt ima vrednuju modelom fer vrednosti. Nije dozvoljeno da se. ali ne i obavezno da privredni subjekt utvrdi fer vrednost ulaganja u nekretninu na bazi procene nezavisnog procenitelja.ne obračunava se obezvređenje sredstva u skladu sa MRS 36. dok se ostale investicione nekretnine. čak i kada se promene uslovi (moguće je utvrditi fer vrednost) izvrši promena metode za vrednovanje. proizvodna hala koju je privredni subjekt izgradio u nerazvijenoj opštini. Ne uzimaju se u obzir cene koje su bile pre datuma bilansa. . .pri određivanju fer vrednosti ne uzimaju se u obzir budući kapitalni izdaci za razvoj ili poboljšanje stanja nekretnine.najbolji dokaz fer vrednosti obično su tekuće cene na aktivnom tržištu slične nekretnine. odnosno: . a koje su predmet lizinga ili sličnih ugovora. mestu ili uslovima vezanim za nekretninu. privredno društvo treba da sva svoja sredstva koja se svrstavaju kao investiciona nekretnina vrednuje po toj metodi. pa se odlučio da je daje u zakup ne koristi je za sopstvene potrebe jer namerava da je izdaje pod zakup.tekuće cene na aktivnom tržištu za nekretnine čiji su uslovi. ta vrednost treba da odražava aktuelno stanje i okolnosti na tržištu te nekretnine na datum bilansa.pri određivanju fer vrednosti ne vrši se umanjenje za troškove transakcija koje bi preduzeće imalo prilikom prodaje (ili neke druge vrste otuđenja). .

ne vrši se korekcija fer vrednosti biološkog sredstva ili poljoprivrednog proizvoda zbog postojanja nekog terminskog ugovora u kojem su cene drugačije od cena na datum bilansa ili datum uknjižavanja sredstva. Preduzeće bira osobine koje odgovaraju osobinama koje se koriste na tržištu kao osnov za utvrđivanje cena. Privredno društvo poseduje zgradu koja za njega predstavlja investicionu nekretninu. 10-11 105 .000. a sa ciljem postizanja najpouzdanije procene fer vrednosti u okviru veoma malog spektra pouzdanih procena fer vrednosti. na primer po starosti ili po kvalitetu. br. privredni subjekt koji se opredeli za model troška nabavke vrednuje svoju investicionu nekretninu primenom modela troška nabavke iz MRS 16.planove diskontovanog toka gotovine od davanja u zakup nekretnine (s tim da su pri projektovanju budućeg toka gotovine uvažavani uslovi bilo kojeg postojećeg lizinga i ugovora. 77/2010 . kao i tekuće tržišne procene neizvesnosti iznosa i vremena toka gotovine).00 nekretnine 682 Prihodi od usklađiva1. trenutnih iznosa tržišnih zakupnina sličnih nekretnina na istoj lokaciji i pod istim uslovima. Naime.novije cene na manje aktivnim tržištima.000. sa prilagođavanjima na način da se odraze sve promene u ekonomskim uslovima od dana kada se desila transakcija po tim cenama. Radi lakšeg utvrđivanja fer vrednosti biološkog sredstva ili poljoprivrednih proizvoda preduzeće treba da ih grupiše prema njihovim značajnim osobinama.dalje: MRS 37).000.000. kod tog modela se ne obračunava amortizacija. odnosno vrednuje je po nabavnoj ceni umanjenoj za Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.Biološka sredstva Na datum bilansa biološka sredstva se vrednuju po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje. Ovo pravilo (vrednovanje po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje) ima i izuzetke. Smanjenje fer vrednosti bioloških sredstava priznaje se kao rashod (račun 580). Knjigovodstvena vrednost zgrade je 10. Računi 021 i 025 . . 77/2010 . što nije slučaj kod primene metoda fer vrednosti. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII zinga ili drugih ugovora). glasnik RS”. potencijalne obaveze i potencijalna imovina („Sl.00 dinara a) Knjiženje za promenu fer vrednosti na više: 024 Investicione 1. postrojenja i opreme 024 Investicione 5.000.RAČUNOVODSTVO. br. muzne krave.000. U takvim situacijama MRS 37 se primenjuje na te ugovore.MRS 37 Rezervisanja. glasnik RS”. na kojem voljni kupac i voljni prodavac stupaju u neku transakciju. ili stanje na dan kada se biološko sredstvo ili poljoprivredni proizvod početno uknjižava u poslovnim knjigama preduzeća.00 dinara b) 5.000. Pod izrazom „trenutno stanje” misli se na stanje na datum bilansa. u smislu definicije iz (I-37) Međunarodni računovodstveni standard .000. Cene iz takvih ugovora nisu nužno relevantne za utvrđivanje njihovih fer vrednosti. Imajući ovu napomenu u vidu. itd. prilagođene na način da odraze ove razlike. Primer: 1. procenitelji) razmatra razloge ovih razlika.000.00 nekretnine Naknadno vrednovanje po modelu amortizovanog troška nabavke Nakon početnog priznavanja. ali se iskazuju dobici ili gubici po osnovu promene fer vrednosti investicionih nekretnina. Povećanje fer vrednosti bioloških sredstava priznaje se kao prihod (račun 680). junad.00 nja vrednosti nekretnina. postrojenja i opreme ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacijei za ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja.MRS 41 Poljoprivreda („Sl. goveda mogu da se grupišu u sledeće grupe: telad. jer fer vrednost treba da odražava trenutno stanje na tržištu.00 dinara Na datum bilansa procenjena fer vrednost zgrade je: a) 11. potencijalne obaveze i potencijalna imovina. i .000.000. Primenom ovog modela privredni subjekt će u Bilansu uspeha iskazati troškove amortizacije po osnovu investicione nekretnine. Množenjem njihovih količina sa tržišnim vrednostima dobila bi se njihova fer vrednost. b) Knjiženje za promenu fer vrednosti na niže: 582 Obezvređenje 5. Privredni subjekt ponekad sklapa ugovore o prodaji svojih bioloških sredstava ili poljoprivrednih proizvoda na neki budući dan (slučaj terminske prodaje). na primer.dalje: MRS 41). U tom slučaju privredni subjekt (tj.00 nekretnina. • moguće je da navedeni izvori informacija navedu na različite zaključke u vezi sa fer vrednošću ulaganja u nekretnine.000.000.000. U nekim slučajevima ugovor o kupoprodaji biološkog sredstva ili poljoprivrednog proizvoda može da bude štetan ugovor. Vrednovanje bioloških sredstava reguliše (I-41) Međunarodni računovodstveni standard .

MRS 16 i MRS 36. kako bi se izbegla situacija da neke pretpostavke budu dvaput uzete u obzir ili ignorisane.kada je došlo do manje biološke transformacije od nastanka početnih troškova (npr. Privredni subjekt uzima u obzir razloge za postojanje tih razlika da bi došlo do najpouzdanije procene fer vrednosti u okviru relativno uskog raspona razumnih procena. za koje cene na tržištu nisu utvrđene ili vrednosti nisu dostupne i za koje su alternativni postupci procene fer vrednosti očigledno nepouzdani. U tom slučaju pri utvrđivanju nabavne cene ili cene koštanja uzima se u obzir (I-02) Međunarodni računovodstveni standard . zasad voća tog godišta ne postoji na relevantnom tržištu).kada se ne očekuje da biološka transformacija značajno utiče na cenu (npr. ali da postoji aktivno tržište za kombinovana sredstva. Privredni subjekt koji je prethodno izmerio biološko sredstvo po njegovoj fer vrednosti. biološko sredstvo se meri po svojoj nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. u transakciji između dobro obaveštenih. žetve i prodaje. male promene na sadnicama voća ako su one zasađene neposredno pre datuma bilansa) ili . fer vrednost neobrađenog zemljišta i melioracije može da se oduzme od fer vrednosti kombinovanih sredstava. Za utvrđivanje fer vrednosti bioloških sredstava privredni subjekt može da koristi informacije koje se odnose na kombinovana sredstva (npr. diskontovane po tekućoj tržišnoj stopi pre oporezivanja. br. vrednost stoke koja je izražena po kilogramu mesa. ta pretpostavka može da se obori prilikom početnog priznavanja biološkog sredstva. ono primenjuje cenu koja se kotira na tržištu koje je za njega najznačajnije (npr. ekonomske okolnosti nisu u značajnoj meri promenile. Pri utvrđivanju diskontne stope koriste se pretpostavke koje su u skladu sa pretpostavkama koje se koriste za procenu očekivanih tokova gotovine. umanjenoj za procenjene troškove prodaje na mestu uzgajanja. u periodu između datuma transakcije i datuma bilansa. U tim okolnostima. u tom slučaju bi primenilo onu cenu koja važi na tržištu na kojem preduzeće očekuje da će vršiti prodaju svojih bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda). naročito u slučaju: . kao i pri procenjivanju očekivanih neto tokova gotovine. Moguće je da ne postoji odvojeno tržište za biološka sredstva koja su vezana za zemljište. pod uslovom da se. kao što je vrednost voćnjaka izražena po hektaru. da bi se došlo do fer vrednosti bioloških sredstava).. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Ako postoji aktivno tržište za biološko sredstvo ili poljoprivredni proizvod. 10-11 106 .cenu najnovije transakcije na tržištu. Čim postane moguće da se vrednost takvog biološkog sredstva može pouzdano izmeriti.MRS 2 Zalihe („Sl. Prilikom ugovaranja cene. Ne uključuje. u paketu. Sadašnje stanje biološkog sredstva isključuje svako povećanje vrednosti koje će se ostvariti po osnovu dodatne biološke transformacije i budućih aktivnosti privrednog subjekta.reperne vrednosti u sektoru. na primer. privredni subjekt to sredstvo meri po njegovoj fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove njegove prodaje na mestu uzgajanja... kao što su one koje se odnose na unapređenje buduće biološke transformacije. Ako preduzeće ima pristup različitim aktivnim tržištima. Polazna pretpostavka je da fer vrednost biološkog sredstva može pouzdano da se izmeri.tržišne cene za slična sredstva. uz korekciju vrednosti koja odražava razlike u tim cenama i .. Biološka sredstva su često fizički vezana za zemljište (npr. nastavlja da meri Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.dalje: MRS 2). rast u prvoj godini u ciklusu proizvodnje na plantaži neznatno povećava drvnu masu tih stabala). 77/2010 . Ako aktivno tržište ne postoji. itd. drveće u šumskom zasadu). odnosno za biološka sredstva. Iz toga sledi da fer vrednost odražava mogućnost takvih promena. Privredni subjekt ovo uzima u obzir prilikom utvrđivanja odgovarajuće diskontne stope koja će se primeniti. umanjenoj za ukupno obračunatu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvređenja.XIII RAČUNOVODSTVO.. Pretpostavka da se fer vrednosti bioloških sredstava mogu uvek realno izmeriti može da se obori isključivo prilikom početnog priznavanja biološkog sredstva. cena koja se kotira na tržištu predstavlja odgovarajući osnov za utvrđivanje njegove fer vrednosti. Shodno tome. Ponekad na tržištu ne postoje cene za biološko sredstvo u stanju u kojem se nalazi (npr. Međutim. Cilj izračunavanja sadašnje vrednosti očekivanih neto tokova gotovine je da se utvrdi fer vrednost biološkog sredstva na sadašnjem mestu i u sadašnjem stanju. neobrađeno zemljište i melioraciju zemljišta. bilo u očekivane tokove gotovine bilo u diskontnu stopu ili u neku kombinaciju te dve vrednosti. U takvom slučaju. za utvrđivanje fer vrednosti preduzeće može da primenjuje: . Cena koštanja ponekad može da bude približna fer vrednosti. . privredni subjekt ugrađuje očekivanja u vezi sa mogućim promenama tokova gotovine. Privredni subjekt ne uključuje sve tokove gotovine u vezi sa finansiranjem sredstava. troškove ponovnog sađenja drveća u šumskim zasadima nakon seče. voljnih i međusobno suočenih kupaca i prodavaca uzima se u obzir mogućnost promena tokova go- tovine. za utvrđivanje fer vrednosti privredni subjekt primenjuje sadašnju vrednost neto tokova gotovine koju očekuje da će ostvariti od tog sredstva. glasnik RS”. U nekim slučajevima ovi izvori informacija mogu da sugerišu drugačije zaključke u vezi sa fer vrednošću biološkog sredstva ili poljoprivrednog proizvoda. oporezivanjem ili ponovnim stvaranjem bioloških sredstava nakon žetve. ako preduzeće ima pristup na dva aktivna tržišta.

000. U nastavku se daje kratka napomena za knjiženja na računu 029: ukoliko privredni subjekt investira u objekat (ili zemljište) uzet u zakup a takvim ulaganjem ne stiče dodatna prava na korišćenje objekta (ne umanjuje mu se zakupnina. niti ono obezbeđuje dodatni period korišćenja objekta bez plaćanja zakupnine) i ukoliko taj objekat preduzeće (zakupac) ne daje dalje u podzakup.MRS 31 Učešća u zajedničkim poduhvatima („Sl. b) Za vrednovanje po fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje: 5800 Obezvređenje bioloških sredstava. 028 i 029. glasnik RS”.dalje MRS 28) reguliše i situacije u kojima je moguće ulaganje vrednovati kao ulaganje raspoloživo za prodaju. a u konsolidovanim finansijskim izveštajima primenom metode učešća. sve do njegovog otuđenja. Ukoliko izveštajni subjekt ne sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje učešće u kapitalu vrednuje primenom metode 107 . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII biološko sredstvo po njegovoj fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje na mestu uzgajanja. 77/2010 .00 Račun 030 . koji zahteva vrednovanje po fer vrednosti ako ona može da se utvrdi. a ako ne može. Ovaj standard zahteva da se naknadno vrednovanje u pojedinačnim finansijskim izveštajima učesnika u zajedničkom ulaganju vrši na način propisan MRS 27 (metodom nabavne vrednosti ili po fer vrednosti).00 dinara Na datum bilansa procenjena vrednost šume umanjena za procenjene troškove prodaje je: a) 155. br. Ukoliko bi vrednovanje bilo po fer vrednosti. 027.učešće u zajedničkom ulaganju. čije je naknadno vrednovanje u delokrugu (I-31) Međunarodni računovodstveni standard . U ovakvim slučajevima nije dozvoljen prelazak na vrednovanje po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.četinarske šume 10. povećanje te vrednosti se knjiži kao povećanje revalorizacione rezerve.00 5.000. ako je taj rok kraći od trajanja zakupa).000. sem obezvređenja po osnovu oštećenja usled više sile 0210 Šume i višegodišnji zasadi . Povećanje se priznaje kao prihod a smanjenje kao rashod. 027. 77/2010 .Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju Ukoliko je u pitanju učešće u kapitalu ostalih pravnih lica moguće je da se radi o dve vrste učešća: .dalje: MRS 39).00 10.000. 10-11 Račun 032 .Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica Učešće u kapitalu pridruženih društava vrednuje se primenom metode učešća.000. Primer vrednovanja šuma: 1. U slučaju da pravno lice sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje učešće u kapitalu na računu 031 obračunava metodom nabavne vrednosti.00 dinara a) Knjiženje za vrednovanje po fer vrednosti umanjenoj a procenjene troškove prodaje: 0210 Šume i višegodišnji zasadi .00 Računi 026.RAČUNOVODSTVO. U slučaju da se vrednovanje vrši po fer vrednosti postupak vrednovanja je u delokrugu MRS 39.Ostala sredstva iz grupe 02 Prethodno date napomene za vrednovanje sredstava u okviru grupe 02 odnose se i na naknadno vrednovanje sredstava koja se obuhvataju na računima 026. Račun 031 .00 dinara b) 140. glasnik RS”.MRS 28 Investicije u pridružene entitete („Sl. 028 i 029 . ulaganja izvršena u taj objekat može računovodstveno obuhvatiti na računu 029. br. uz obračunavanje amortizacije (amortizacija se obračunava u periodu trajanja zakupa ili u periodu veka upotrebe izvršenog ulaganja. a ne kao prihod.(I-28) Međunarodni računovodstveni standard .dalje: MRS 31). Nje dozvoljeno naknadno vrednovanje primenom metode učešća. br.MRS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje („Sl. vrednovanje bi se vršilo po nabavnoj vrednosti.četinarske šume 680 Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava 5. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Ukoliko pridruženo društvo u svom kapitalu ima revalorizacionu rezervu pravno lice vlasnik njegovog kapitala mora u svoj pasivi imati srazmeran pripadajući deo tih rezervi.Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica vrednuje se primenom metode nabavne vrednosti. U vezi sa naknadnim vrednovanjem stanja na računu 028 važe i napomene o zastarelosti potraživanja na koje se ukazuje u okviru vrednovanja potraživanja iz Klase 2.000. glasnik RS”. 77/2010 . U okviru prikaza vrednovanja sredstava koja se iskazuju na računu 032 ukazaćemo na proceduru vrednovanja po fer vrednosti ovakve vrste sredstava.000. Smanjenje bi se knjižilo kao rashod ako nema formirane revalorizacione rezerve a ukidanje rezerve se vrši uz priznavanje prihoda kada se ulaganje proda. Privredno društvo ima šumu čija je knjigovodstvena vrednost 150. što reguliše (I-39) Međunarodni računovodstveni standard .

njegovom prodajom ili . povećan broj odloženih isplata ili povećan broj zajmo- primaca sa kreditnim karticama koji su dostigli svoja ograničenja kredita i isplaćuju minimalni mesečni iznos) ili . Na primer. .visoka je verovatnoća bankrotstva ili druge finansijske reorganizacije emitenta. smanjenje cena nekretnina za hipoteke u relevantnoj oblasti. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA učešća.nastupio je trend naplate po osnovu sredstva (ili portfelja sredstava) koji ukazuje da se celokupna nominalna vrednost tog sredstva (ili portfelja sredstava) neće naplatiti objektivni podaci ukazuju da postoji merljivo smanjenje budućih tokova gotovine od grupe finansijskih sredstava nakon početnog priznavanja tih sredstava. Iz ovoga proizlazi da finansijsko sredstvo ne mora obavezno biti obezvređeno ako mu je opala fer vrednost. . objektivni dokaz o obezvređenju ulaganja u instrumente kapitala predstavljaju i informacije o značajnim promenama sa štetnim uticajima koje su se odigrale u tehnološkom. iako se i dalje nastavlja sa priznavanjem sredstva. umanjena za bilo koji gubitak zbog obezvređenja tog sredstva koji je prethodno priznat u neto dobitku ili gubitku.učešća u kapitalu drugih pravnih lica. Ukoliko se učešće u zajedničkom ulaganju vrednuju u skladu sa MRS 39 ono se tretira kao finansijsko sredstvo raspoloživo za prodaju.uzimanje garancije od zajmoprimca zbog ekonomskih ili pravnih razloga u vezi sa finansijskim teškoćama zajmoprimca. U slučaju da nije moguće utvrditi fer vrednost vrednuju se po trošku nabavke umanjenom za eventualne gubitke zbog obezvređenja (ovo važi i za udele ako je učešće u tom obliku). ili štetne promene u industrijskim uslovima koji utiču na zajmoprimaoce u grupi). . U takvim okolnostima privredni subjekt koristi svoje iskustvo i prosuđivanje da prilagodi objektivne podatke grupi finansijskih sredstava da bi oni odrazili aktuelne okolnosti (što reguliše paragraf AG89. s tim da po osnovu tog učešća ne postoji kontrola niti značajan uticaj na njih. Sledeće informacije mogu poslužiti kao objektivni dokaz da je finansijsko sredstvo ili grupa sredstava obezvređena ili nenaplativa: . Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Značajan ili dugotrajan pad fer vrednosti ulaganja u instrument kapitala ispod cene je takođe značajan dokaz obezvređenosti instrumenta. Iznos uložen u finansijsko sredstvo se može povratiti: . Dodatka A MRS 39).štetne promene platežne moći zajmoprimca u grupi (na primer. Ne priznaju se gubici za koje se očekuje da će nastati kao rezultat budućih događaja. povećanje stepena nezaposlenosti zajmoprimca u toj geografskoj oblasti. Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju se vrši po njihovim fer vrednostima. Promene fer vrednosti priznaju se kao promena stavke kapitala (revalorizacione rezerve) a ukoliko je utvrđeno obezvređenje sredstava i ukoliko za njih nema formirane pozitivne revalorizacione rezerve (ili nema dovoljno formirane rezerve) priznaje se nastanak rashoda. koji je ponovo meren radi utvrđivanja fer vrednosti je sadašnja vrednost očekivanih budućih tokova gotovine diskontovanih po tekućoj tržišnoj kamatnoj stopi za slično finansijsko sredstvo. 10-11 108 . smanjenje cena nafte za sredstva zajma proizvođačima nafte. Naime. mada smanjenje ne može još uvek da se utvrdi za pojedinačna finansijska sredstva u grupi uključujući i .nacionalni ili lokalni ekonomski uslovi koji su u vezi sa izmirivanjem obaveza za sredstvo u grupi (na primer.XIII RAČUNOVODSTVO. Ukoliko je smanjenje fer vrednosti finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju priznato kao rezerva u okviru kapitala i kada postoji objektivni dokaz njegove obezvređenosti akumulirani gubitak koji je priznat direktno u okviru kapitala (kao negativna rezerva) uklanja se iz kapitala (prestaje se sa njegovim priznavanjem) i priznaje se kao rashod. bez obzira koliko verovatni bili.naplatom prihoda po osnovu njega (na primer dividendi ako su u pitanju akcije). Vrednost instrumenta duga koja se može povratiti. Privredni subjekt procenjuje na svaki datum bilansa da li postoje objektivni dokazi da su finansijsko sredstvo ili grupa finansijskih sredstava obezvređeni. U pojedinim slučajevima objektivni dokazi korišćeni za procenu iznosa gubitka zbog obezvređenja finansijskog sredstva mogu postati ograničeni ili više ne mogu biti u potpunosti relevantni za aktuelne okolnosti. . Finansijsko sredstvo je obezvređeno ako je iskazano u iznosu koji je iznad njegove procenjene vrednosti koja se može povratiti. moguće je da zajmodavac bude u finansijskim teškoćama a ne postoji dovoljno dostupnih podataka iz prošlosti koji se odnose na slične zajmodavce. koje se inače u drugim okolnostima ne bi uzimale. Iznos gubitka koji se uklanja iz sopstvenog kapitala i iskazuje kao rashod je razlika između njegove vrednosti sticanja (neto razlika od bilo koje ponovne isplate glavnice i nastale amortizacije) i tekuće fer vrednosti (za instrumente kapitala) ili vrednosti koja se može povratiti (za instrumente duga). ili nastaju druge greške u ispunjavanju ugovora.emitent (ili dužnik) je u značajnim finansijskim teškoćama.ugovori se krše. tržišnom. ekonomskom ili pravnom okruženju u kome emitent posluje i označava da se troškovi ulaganja u instrumente kapitala ne mogu povratiti. ili . kasni se sa isplatom kamate ili glavnice. Sem navedenih događaja. moguće je da će njegovom vlasniku po osnovu njega priticati značajni prihodi (u obliku dividendi).

00 dinara je smanjena berzanska cena akcija raspoloživih za prodaju. 3.000.sa ove tačke gledišta sredstvo bi bilo obezvređeno.00 6. tj. već negativna revalorizaciona rezerva.000.00 30.000. Na berzi su prodate akcije (koje su bile raspoložive za prodaju) za: a) 220.000. Preduzeću je na tekući (poslovni) račun uplaćena dividenda u iznosu od 6.radilo bi se o prihodima od dividende ili kamate i po osnovu njegove konačne prodaje.00 Za primljenu dividendu: 2410 669 Tekući (poslovni) računi Ostali poslovni prihodi 6.000. Kupljene akcije se računovodstveno tretiraju kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju. recimo na berzi . Knjigovodstveno evidentiranje kupovine: 0321 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju 2410 Tekući (poslovni) računi 200. 6. Na datum narednog bilansa za 30. S obzirom da akcije nisu obezvređene za razliku nije priznat rashod.00 dinara Novac je uplaćen na tekući (poslovni) račun preduzeća.000. Može se desiti da opadne berzanska cena sredstvu ali da po osnovu njega vlasniku pritiče značajna dividenda. već kao povećanje rezerve u okviru kapitala.000.000.000. pa po tom osnovu sredstvo ne bi bilo obezvređeno. on se ukida priznavanjem prihoda u tekućem Bilansu uspeha.000. Na datum narednog bilansa za 6. Privredno društvo je radi ulaganja novca na berzi kupilo 100 akcija po ceni od 2. pa da se tek potom proveri da li je sredstvo obezvređeno. da li treba ukinuti tu negativnu rezervu. 5. Za promenu fer vrednosti: 332 333 0321 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju 20. 10-11 109 . 2.00 Napomena: S obzirom da je fer vrednost akcija manja od njihove dotadašnje knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost je smanjena uz smanjenje ranije formirane revalorizacione rezerve.00 20.00 dinara po akciji.000. 4.000. već kao negativna rezerva u okviru kapitala: sredstvo je obezvređeno ako ulaganje izvršeno u njega ne može da se povrati. Ukoliko u periodu koji sledi poraste fer vrednost ili vrednost koja se može povratiti dužničkog instrumenta klasifikovanog kao finansijsko sredstvo raspoloživo za prodaju.00 10.00 200. Procenjeno je da akcije nisu obezvređene. Akcije su plaćene sa tekućeg (poslovnog) računa.00 dinara je povećana berzanska cena akcija.00 dinara je povećana berzanska cena akcija. Primer 1: 1. ili prihodima koji nastaju po osnovu tog sredstva .00 dinara b) 180. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Gubici zbog obezvređenja koji su u vezi sa ulaganjem u instrument kapitala koji je klasifikovan kao finansijsko sredstvo raspoloživo za prodaju priznati kao rashod u Bilansu uspeha u nekom budućem obračunskom periodu se ne poništava priznavanjem prihoda.000.00 din po osnovu akcija raspoloživih za prodaju.000. a taj porast se može objektivno povezati sa događajem koji je nastao nakon što je gubitak priznat kao rashod. Na datum bilansa za 20.00 Knjiženje promene fer vrednosti: 0321 332 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 20.00 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Zbog toga MRS 39 zahteva da se smanjenje berzanske cene prvo proknjiži kao negativna rezerva u okviru kapitala. Na ovom mestu ćemo ukazati zašto se prema MRS 39 smanjenje berzanske cene neke hartije od vrednosti ne proglašava automatski za njegovo obezvređenje i zašto se to smanjenje ne knjiži odmah kao rashod.000. a ono može da se povrati ili prodajom sredstva.000.RAČUNOVODSTVO.

00 196.po osnovu toga što je za obveznice platio vrednost manju od njihove nominalne vrednosti. U navedenom primeru privredno društvo kupac obveznice imaće zaradu po dva osnova: .000.000. Primer vrednovanja po amortizovanom trošku (ceni): Privredno društvo je početkom godine kupilo obveznice sa rokom dospeća od 2 godine.000.00 Promena fer vrednosti: 0321 333 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 8.Dugoročni finansijski plasmani Vrednovanje ovih sredstava.000. Kupljene akcije se računovodstveno tretiraju kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.000.000.000.00 6.po osnovu kamate i . Akcije su plaćene sa tekućeg (poslovnog) računa.00 4. 10-11 .000.00 Računi 033. Na datum bilansa za 20.000.00 Primer 2: 1.00 200.00 dinara a nominalna vrednost 100.000. 2. 110 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Privredno društvo je radi ulaganja novca na berzi kupilo 100 akcija po ceni od 2.00 Knjiženje koje se sprovodi za prodaju ulaganja: 202 Kupci u zemlji 0321 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju 672 Dobici od prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih hartija od vrednosti 333 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 220.00 Knjiženje za promenu fer vrednosti: 333 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 0321 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju 20. Procenjeno je da se od navedenog smanjenja fer vrednosti akcija 8.000.00 20.00 Za prodaju ulaganja: 202 572 Kupci u zemlji Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti 0321 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju 333 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 180. 034.000.00 dinara je smanjena berzanska cena akcija. Nabavna vrednost obveznica je bila 96.000.200.000.00 dinara po akciji.00 4.00 8.000.000.00 dinara odnosi na njihovo obezvređenje.000.000.00 20. Knjiženje za kupovinu akcija: 0321 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju 2410 Tekući (poslovni) računi 200.XIII RAČUNOVODSTVO.00 196.000.00 20.000. ukoliko se radi o finansijskim sredstvima (a radi se o finansijski sredstvima ukoliko će njihova naplata rezultirati prijemom gotovine ili gotovinskih ekvivalenata) vrši se po amortizovanoj ceni uz korišćenje efektivne kamatne stope.00 dinara Za troškove pribavljanja plaćeno je sa tekućeg (poslovnog) računa berzanskom posredniku 1. 035 i 038 .00 dinara Kamata po obveznicama je 10% na godišnjem nivou i plaća se na kraju godine. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Promena fer vrednosti: 0321 333 Ostala učešća u kapitalu raspoloživa za prodaju Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 6.000.

00 100. za finansijska sredstva koja se vrednuju po knjigovodstvenoj vrednosti. već se ostvarena razlika iskazuje u okviru stavki kapitala (emisione premije ili neraspoređene dobiti). paragrafom 66.Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli vrednuju se u visini njihove nominalne vrednosti.00 98. ili . 1.000.Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana Finansijsko sredstvo je obezvređeno ako je iskazano u iznosu koji je iznad njegove procenjene vrednosti koja se može povratiti.000. br. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000. Ukoliko bilo koji takav dokaz postoji.visoka je verovatnoća bankrotstva ili druge finansijske reorganizacije emitenta.000. Knjigovodstvena evidencija obezvređenja: 583 Obezvređenje dugoročnih 15.): U slučaju da je neko od finansijskih sredstava koje se vodi na ovim računima nominirano u stranoj valuti vrši se na datum bilansa preračun na kurs koji važi na taj dan.000. Račun 037 . . 3.000. Pri otkupu ili prodaji sopstvenih akcija ili udela ne sme se iskazati prihod ni rashod.00 dinara.00 Račun 039 .00 1.00 100. 4.00 1.00 Iznos 96.00 dinara Na sledeći datum bilansa utvrđena je nadoknadiva vrednost u iznosu od 90.RAČUNOVODSTVO. 5.65. 4.emitent je u značajnim finansijskim teškoćama.200. 10-11 Knjiženje ukidanja dela obezvređenja: 0390 111 .nastupio je trend naplate po osnovu sredstva koji ukazuje da se celokupna nominalna vrednost portfelja tog sredstva neće naplatiti.000.200. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Obračun vrednosti na dan nabavke: Red.00 1.000. Privredni subjekt procenjuje na svaki datum bilansa da li postoje objektivni dokazi za obezvređenje finansijskog sredstva ili grupe sredstava. ovog standarda za finansijska sredstva raspoloživa za prodaju. 6.000.000. Kod matičnog društva knjigovodstvena vrednost učešća je 100.00 Obračun vrednosti na datum bilansa (31.200. privredni subjekt vrši procenu vrednosti tog sredstva ili grupe sredstava koja se mogu povratiti i priznaje gubitak zbog obezvređenja u skladu sa paragrafima 63 .00 4. . MRS 39 za finansijska sredstva iskazana po amortizovanoj nabavnoj vrednosti. Sledeće informacije mogu poslužiti kao objektivni dokaz da je finansijsko sredstvo ili grupa sredstava obezvređena ili nenaplativa: .000.00 u kapitalu zavisnih pravnih lica Ispravka vrednosti učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica 683 Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 5. 3.000. Primenom MRS 36 utvrđena je nadoknadiva vrednost ovog učešća u iznosu od 85. 7. 2.izvesno je aktiviranje garancija datih od strane zajmodavca zajmoprimcu.00 5. Primeri: Zavisno društvo posluje sa gubitkom. 2.00 2.00 97. . br. 6. ili paragrafom 67 . ili nastaju druge greške u ispunjavanju ugovora. .200.ugovori se ne krše.00 finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 0390 Ispravka vrednosti učešća 15. 1.600.000. 5.00 dinara. Red.00 97. kasni se sa isplatom kamate ili glavnice.00 600.70. Pozicija Plaćeni iznos Transakcioni troškovi Nabavna vrednost obveznica (1+2) Nominalna vrednost obveznica Iznos koji će biti amortizovan do dana dospeća (4-1) Iznos transakcionih troškova koji treba da bude amortizovan do dana dospeća (2) Pozicija Plaćeni iznos Transakcioni troškovi Nabavna vrednost obveznica (1+2) Nominalna vrednost obveznica Amortizacioni iznos za tekuću godinu Amortizovani deo transakcionih troškova Knjigovodstvena vrednost obveznica (3+5-6) Iznos 96.nestanak aktivnog tržišta za to finansijsko sredstvo zbog finansijskih teškoća.200.12.

postavlja se pitanje po kojoj ceni obračunati izlaz sa zaliha. ugovora o izgradnji. . Opšte fiksne troškove.neuobičajen iznos otpadnog materijala za izradu. ili čak i po grupama roba. ili na drugi način dobijen).prosečna ponderisana cena. zarade režije u proizvodnji.vrednovanje postojećih zaliha na datum bilansa . troškovi prerade. ukoliko preduzeće ima više maloprodajnih objekata. osiguranja. kao što je to slučaj sa biološkim sredstvima. u obezbeđenju podataka o troškovima i učincima neophodnih menadžmentu privrednog subjekta. Naknadno vrednovanje zaliha proizvodnje. poljoprivredni proizvodi ubrani (požnjeveni) vrednuju se po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje u momentu ubiranja. važno je ispoštovati odredbe relevantnih standarda za vrednovanje izlaza sa zaliha po osnovu njihovog trošenja (materijal i nedovršena proizvodnja) ili prodaje (gotovi proizvodi i roba) . poluproizvoda i gotovih proizvoda vrednuju se po: . Cena koštanja obuhvata troškove materijala za izradu i troškove konverzije (troškovi prerade). U skladu sa MRS 41. Prema ovom standardu. S obzirom da se roba evidentira po prodajnim cenama. a po potrebi ona se može u okviru jednog maloprodajnog objekta računati i po prodajnim odeljenjima. poreza na imovinu. Zalihe poljoprivrednih proizvoda se na datum bilansa vrednuju po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje. na primer. To korigovanje se vrši primenom na prodajnu vrednost prodate robe prosečne stope razlike u ceni. već se odmah tretiraju kao rashod perioda u kojem su nastali: .prva ulazna = prva izlazna (FIFO). pored troškova materijala za izradu (koji se vrednuju po stvarnoj nabavnoj vrednosti).nabavnoj vrednosti (materijal i roba) ili ceni koštanja (gotovi proizvodi i nedovršena proizvodnja) ili . uglavnom. za proizvode ili usluge koji su proizvedeni i odvojeni za posebne projekte. Da bi ova metoda bila pouzdanija. kao što je rečeno. Ne radi se o fer vrednosti utvrđenoj na datum bilansa već na dan kada je poljoprivredni proizvod ubran (požnjeven. Troškovi koji se ne uključuju u vrednost zaliha . ishrane zaposlenih. nastaju i troškovi konverzije. tj.zalihe koje se zateknu na datum bilansa treba vrednovati po njihovoj: . U slučaju da se poljoprivredni proizvodi dalje prerađuju u preduzeću ova vrednost predstavlja njihovu nabavnu vrednost na dan predaje na dalju preradu i dalje vrednovanje se vrši primenom odredbi MRS 2. poluproizvoda i gotovih proizvoda U skladu sa MRS 2 na datum bilansa zalihe proizvodnje.po neto prodajnoj ceni. Pri proizvodnji gotovih proizvoda (i nedovršenih proizvoda). tražiti u obezbeđenju podataka o bilansnoj vrednosti zaliha proizvedenih poljoprivrednih proizvoda. čije priznavanje i vrednovanje reguliše (I-11) Međunarodni računovodstveni standard . 10-11 112 . Navedena vrednost poljoprivrednih proizvoda se može utvrditi i bez postojanja obračuna troškova i učinaka. Po osnovu kasnijih promena fer vrednosti ne vrši se priznavanje ni prihoda ni rashoda.MRS 11 Ugovori o izgradnji („Sl.s obzirom da se zalihe. troškovi pogonske energije. ako je ona niža. br. uslovi za primenu ove metode su da se zalihe: sastoje od velikog broja izmenjivih stavki.iznosi prekomernog trošenja materijala Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. troškovi energije za grejanje. Vrednovanje izlaza sa zaliha vrši se primenom više metoda. Pored navedenih metoda dopuštena je i upotreba metode prodaje na malo. opšti fiksni i opšti varijabilni troškovi koji se mogu pripisati toj konverziji (preradi). te za usluge koje su obavljene za posebne projekte. Opšte varijabilne troškove čine. tj.ceni koštanja ili . osim pravilnog početnog vrednovanja. pa smisao obaveznosti korišćenja Klase 9 za privredne subjekte koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom ne treba. uglavnom. . razlike u ceni sadržane u vrednosti prodate robe.specifična identifikacija . treba za svaki maloprodajni objekat računati prosečnu stopu razlike u ceni.neto prodajnoj ceni ako je ona niža od cene koštanja. uz uslov da se njenom primenom dobijaju rezultati (visina zaliha i visina troškova nastalih prodajom zaliha) približni prethodno navedenim metodama. prvenstveno. rashod koji se knjiži u toku perioda iskazan je po prodajnim a ne po nabavnim vrednostima. . MRS 2 dopušta upotrebu tri metode („formule”): . već.postoje troškovi koji se ne uključuju u vrednost zaliha. održavanja.dalje: MRS 11). IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA KLASA 1: ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI Za vrednovanje zaliha na kraju godine. nabavljaju po različitim cenama.koristi se za zalihe koje obično nisu razmenljive. troškovi nepotrebnog rada. Pouzdanost ove metode zavisi od toga da li je struktura sredstava prodatih tokom perioda jednaka strukturi sredstava (zaliha) koja su bila raspoloživa za prodaju tokom perioda. glasnik RS”. Zbog toga se najkasnije na datum bilansa mora izvršiti korigovanje ovog iznosa naniže i to za iznos marže. čine: troškovi amortizacije. Ove troškove čine troškovi direktnih zarada. Nakon prikaza sadržine cene koštanja i neto prodajne vrednosti ukazaćemo na vrednost po kojoj se u Bilansu stanja priznaju sredstva koja se grade po osnovu tzv. zakupa i sl.XIII RAČUNOVODSTVO. 77/2010 . imaju slične marže i nepraktično je koristiti druge metode. ili neuobičajen iznos drugih proizvodnih troškova .

Pri rasporedu fiksnih troškova na jedinicu proizvoda pojavljuje se problem uzrokovan različitim obimima proizvodnje u pojedinim obračunskim periodima.000. bez obzira na stepen korišćenja kapaciteta.000 kom proizvoda „A”. recimo.00 dinara) prema ovom standardu tretirao bi se kao rashod perioda. uzimajući u obzir gubitak kapaciteta koji proizlazi iz planiranog održavanja.000 kom x 1. na jedinicu proizvoda otpada uvek isti iznos fiksnih troškova (u našem primeru 1.00 dinara To. Prema prethodnom primeru.000. četiri puta manje).000. Primera radi. dalje. 10-11 gubitaka).). gde na jedinicu proizvoda otpada 1. tj.ne čine troškove proizvoda.00 dinara).00 dinara fiksnih troškova (80. fiksni troškovi po jedinici proizvoda bi bili 0. MRS 2 je predvideo i slučaj neuobičajeno visoke proizvodnje.00 dinara). . Napomena: Preduzeće navedene troškove može uključivati u cenu koštanja koju koristi menadžment preduzeća za svoje potrebe (sem za bilansiranje zaliha). poštujući princip opreznosti (koji nalaže da se zalihe vrednuju po što je moguće nižoj vrednosti . u cenu koštanja.00 dinara po jednom komadu. Da li će baš svih 80. a prodata je polovina proizvedene količine u krajnjoj . .koje je poluproizvod). Primera radi. Raspored varijabilnih troškova Varijabilni opšti troškovi se raspoređuju na jedinicu proizvoda na bazi stvarne upotrebe kapaciteta.000. proizvodnje iznad normalnog kapaciteta. Dakle. Ovo bi bili primeri kada je stvarna proizvodnja ispod normalnog korišćenja kapaciteta.000. Raspored fiksnih troškova Raspored fiksnih troškova na proizvode vrši se na osnovu normalnog kapaciteta proizvodnje.troškovi prodaje . raspored fiksnih troškova na jedinicu proizvoda se temelji na normalnom kapacitetu proizvodnje. . naravno.25 dinara fiksnih troškova po jednom komadu. nelogično. tj.00 din/kom. S obzirom da opšte troškove (fiksni ili varijabilni) treba dodeliti učincima (gotovim proizvodima i nedovršenoj proizvodnji) MRS 2 daje preporuke za te postupke. Očigledno je da se ovakav postupak raspodele fiksnih troškova po jedinici proizvoda. jer su to troškovi koji se odnose na prodate proizvode.000 komada proizvoda „A”. troškovi zarada iza kojih ne stoji odgovarajući učinak takođe se ne mogu uključiti u troškove proizvoda.000 komada proizvoda „A”.00 dinara i neka je u prvom obračunskom periodu proizvedeno 80.000. nije bilo početnih zaliha ovog proizvoda. transportni troškovi otpreme gotovih proizvoda. U takvim slučajevima rasporedu troškova treba pristupiti: 113 . Neka je u primeru normalni godišnji kapacitet 100.). a u drugom obračunskom periodu 5. .troškovi amortizacije zgrade magacina gotovih proizvoda se ne mogu uključiti u njihove troškove. a mogu nastajati i nusproizvodi često nije moguće pratiti odvojeno troškove prerade. Ukoliko. U proizvodnji kod koje se istovremeno proizvodi više glavnih proizvoda. ne može prihvatiti. o zaradama koje su isplaćene po osnovu čekanja na posao. Prema ovom standardu. smrznutog voća . u cenu koštanja. proizvedeno je 120. Ostatak do 100.bez iskazivanja potencijalnih Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.83 dinara (100.00 dinara biti uključeno u zalihe na kraju obračunskog perioda.000.00 dinara. U drugom obračunskom periodu. pa ni troškove materijala za izradu. a u drugom 20. U primeru. u zalihama bi trebalo ostaviti 120.000. Prostim deljenjem iznosa fiksnih troškova sa proizvedenim količinama za prvi obračunski period dobili bismo 1. troškovi hladnjače u kojoj se oni čuvaju uključivali bi se u troškove proizvoda koji bi se pravili od tog smrznutog voća. Ostatak do 100.bilansnoj vrednosti zaliha ovog proizvoda uključilo bi se fiksnih troškova u iznosu od 40.00 dinara. Ali.administrativni opšti troškovi koji direktno ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje troškovi opšteg sektora. na primer.00 dinara (20. fiksni troškovi po jedinici proizvoda bi bili 1.000 komada istog proizvoda (dakle. ukoliko se radi o skladištenju poluproizvoda u hladnjači (npr.00 dinara (80.troškovi skladištenja. što je. imamo dva obračunska perioda u kojima je proizvođena samo jedna vrsta proizvoda: neka su u oba obračunska perioda fiksni troškovi 100.00 din/kom). znači da bi u prvom obračunskom periodu u vrednost zaliha mogao da bude uključen iznos fiksnih troškova od 80.000. tako da se rasporedi celokupan iznos fiksnih troškova.). zavisi od odnosa proizvedene i prodate količine proizvoda „A”. one proizvode koji više nisu na zalihama (zarade komercijalista. jer je fiksnih troškova nastalo u iznosu od 100.000 kom.RAČUNOVODSTVO. računovodstva i sličnih delatnosti ne bi činili troškove proizvoda. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII (preko normativa) ne mogu se uključiti u troškove proizvoda. tj.00 dinara fiksnih troškova (20. troškovi amortizacije njihove opreme. tj. u vrednost zaliha bio bi uključen iznos fiksnih troškova od 20.00 dinara Rešenje za ovaj problem je sledeće: iznos fiksnih troškova po jedinici proizvoda se smanjuje.000 kom x 1.000.000. prema ostvarenoj proizvodnji.00 dinara) tretirao bi se prema ovom standardu kao rashod perioda. troškovi amortizacije magacina gotovih proizvoda i sl. tj.00 dinara : 120. Radi se. Pod normalnim kapacitetom podrazumeva se prosečna proizvodnja za koju se očekuje da će biti ostvarena tokom nekoliko budućih perioda ili sezona u kojima će biti normalni uslovi poslovanja. osim ako su ti troškovi neophodni u proizvodnom postupku pre dalje faze proizvodnje.000.

000.000. ako je ona niža. tj.000.000. Ti su uslovi određeni u (I-23) Međunarodni računovodstveni standard . mere kom kom Količina 100 500 Stvarna cena koštanja 20. znači da ne treba preterivati u težnji da se troškovi što preciznije raspodele.00 52.000.00 36. Nastali troškovi se umanjuju za njihovu neto prodajnu vrednost i preostali iznos se raspoređuje na glavne proizvode radi utvrđivanja njihovih cena koštanja.00 Neto prodajna vrednost 25. poluproizvodi i gotovi proizvodi U praksi se u toku godine do datuma bilansa evidencija poluproizvoda i gotovih proizvoda vrši po planskim cenama. posle knjiženja odstupanja treba da ostane na računima grupe 96 . o troškovima amortizacije patenata i licenci koji se odnose na određeni proizvod ili proces.00 A kom 100 B kom 500 Ukupno: (tj. 10-11 .00 Popisom i obračunom je utvrđeno sledeće stanje zaliha gotovih proizvoda: Naziv proizvoda A B Jed. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA .00 50. Radi se. Kao „ključ” za raspored opštih troškova mogu se koristiti pojedinačne prodajne vrednosti proizvoda.XIII RAČUNOVODSTVO.000. Ukoliko su nusproizvodi manje vrednosti.00 Saldo 60. znači da bi izabrane „ključeve” trebalo primenjivati u nekom dužem vremenskom periodu. Dakle.recimo račun za utrošenu električnu energiju stiže mesečno ili sl. .00 30. Troškovi pozajmljivanja U određenim uslovima troškovi kamata se uključuju u troškove zaliha. jer se one na kraju obračunskog perioda. Evidentiranje u toku godine zaliha nedovršenih proizvoda i gotovih proizvoda po planskim cenama koštanja nije novi metod obračunavanja izlaza sa zaliha.00 Potražuje 120. i dr. Uslov je da se ti troškovi mogu pouzdano izmeriti i da je verovatno da će u budućnosti preduzeću ta sredstva doneti ekonomske koristi.Gotovi proizvodi 969 .000. a dok ne stignu svi računi za troškove. a i podaci o visini pojedinih troškova stižu u preduzeće periodično . Razlog za primenu planskih cena koštanja je nemogućnost da se u momentu trošenja poluproizvoda ili prodaje gotovog proizvoda raspolaže podatkom o njihovoj stvarnoj ceni koštanja (potrebno je vreme da se utvrdi stvarna cena koštanja. br. glasnik RS”. Vrednosti po kojima se u toku godine mogu evidentirati proizvodnja. recimo.00 100.00 Za vrednovanje gotovih proizvoda i svođenje planskih vrednosti na vrednosti po kojima se zalihe mogu vrednovati na datum bilansa mogao bi se sastaviti sledeći pregled: Proizvod Jed.00 110.00 -6.000. na datum bilansa moraju vrednovati po stvarnoj ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti.Gotovi proizvodi dugovni saldo) 114 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. već treba voditi računa i o tome da i sam postupak raspoređivanja troškova izaziva neke troškove i da ti dodatni troškovi ne smeju biti veći od koristi koje se postižu dobijanjem preciznijih cena koštanja. sa pozajmljivanjem finansijskih sredstava) koji se mogu pripisati sticanju ili proizvodnji nekog sredstva uključuju se u njegove troškove nabavke.dosledno. mere Količina na zalihi Cena za bilansiranje (stvarne cene koštanja ili neto prodajne cene utvrđene odgovarajućim kalkulacijama) 20.racionalno. 77/2010 . radi se o računovodstvenoj tehnici za privremeno rešavanje problema nedostatka stvarnih cena koštanja.000. vrednuju se po neto prodajnoj vrednosti.MRS 23 Troškovi pozajmljivanja („Sl.Odstupanje u troškovima gotovih proizvoda Duguje 180.00 100. Raspored ostalih troškova Ostali troškovi se uključuju u troškove zaliha samo do veličine do koje su nastali dovođenjem zaliha na njihovu sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.dalje: MRS 23): troškovi pozajmljivanja (kamate i drugi troškovi u vezi Primer: Privredno društvo ima sledeće stanje na nekim računima: Naziv računa 960 ..00 Vrednost za bilansiranje 2. cene koštanja se ne mogu računati).

polaznu osnovu za izračunavanje procenjenih neophodnih troškova realizacije može da čini dotadašnji nivo tih troškova po 1 dinaru prodajne vrednosti zaliha koje su prodavane. Kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi MRS 41 daje precizna uputstva šta čini i šta ne može da čini troškove realizacije: Troškovi prodaje uključuju provizije brokerima i dilerima. pa se na datum bilansa ne može za svaki artikal utvrditi njegova neto prodajna vrednost.00 Neto prodajna cena je vrednost sredstva koja se može postići njegovom prodajom na tržištu (vrednost u koju nije uključen PDV). ili ako im je smanjena tržišna vrednost iz nekih drugih razloga. mogle bi se pri obračunavanju vrednosti zaliha grupno sniziti vrednost.Gotovi proizvodi. U slučaju ostalih zaliha nedovršene proizvodnje. U suprotnom. ako su one zastarele.000. a do dana na koji se finansijski izveštaji odobravaju za objavljivanje.dugovni saldo od 60. davanja nadležnim organima i berzama robe.00 proizvoda . Ova napomena važi i za zalihe materijala.000.00 2.000.000. svoj letnjoj obući). Ukoliko to nije slučaj već tek treba tražiti kupca. treba izvršiti svođenje vrednosti nedovršene proizvodnje i poluproizvoda na njihove neto vrednosti.000.eventualne procenjene troškove dovršenja sredstva (ako se npr.00 i Odstupanje u troškovima gotovih .potražni saldo od Isknjižiti sa grupe 96 . poluproizvoda i gotovih proizvoda ukoliko u poslovanju u sferi prodaje u odnosu na prethodni obračunski period nije došlo do značajnijih promena.Račun . kao i carine i porez na promet. MRS 2. radi o nedovršenoj proizvodnji ili poluproizvodima) i . sa računa 969 . procena uzima u obzir i promene cena ili troškova koji su neposredno povezani sa događajima nastalim nakon datuma bilansa.Račun . Na primer. ili. u slučaju proizvodnje cipela.proizvodi kod kojih je izražena sezonska prodaja. treba ih na datum bilansa vrednovati po neto prodajnoj vrednosti. jer se u to vreme nisu svi ni prodavali. Procena neto prodajne vrednosti treba da se zasniva na najpouzdanijem dokazu koji je raspoloživ kada se procena radi. Primer za to bi mogla da bude vezana prodaja nekih proizvoda na određenoj teritoriji ili pojedinim kupcima. Ako su zalihe namenjene prodaji.00 2. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Trenutno stanje na grupi 96 .000.960 Gotovi proizvodi . 10-11 pa se za iste artikle postižu različite cene (u zavisnosti od pogodbe . tj.Odstupanja od planskih cena gotovih proizvoda XII 54.00 Knjiženje u Klasi 9 za prenos odstupanja: 980 969 Troškovi prodatih proizvoda i usluga Odstupanje u troškovima gotovih proizvoda 2. na osnovu ugovora sa kupcem koristi se cena iz ugovora i koriguje naniže za procenjene neophodne troškove realizacije.procenjene neophodne troškove realizacije sredstva. Taj iznos bismo mogli da izračunamo na sledeći način: Troškovi realizacije po 1 dinaru prodajne vrednosti prodatih zaliha = Troškovi realizacije (troškovi mesta troškova Prodaja plus svi direktni troškovi prodaje koji nisu bili raspoređivani na mt Prodaja) Prihodi od realizacije proizvoda. koriste se cene sa tržišta i koriguju naniže za procenjene neophodne troškove realizacije. ako su zalihe u ovom periodu (od datuma bilansa do dana odobrenja za objavljivanje) prodate ispod cene koštanja. usluga i roba Množenjem dobijenog koeficijenta sa prodajnom cenom sredstva čiju neto prodajnu cenu treba izračunati dobili bi se njegovi procenjeni neophodni troškovi realizacije: Procenjeni neophodni troškovi realizacije po jedinici proizvoda = Prodajna cena sredstva x Troškovi realizacije po 1 dinaru prodajne vrednosti Situacija kada je neto prodajna cena manja od početno priznatih vrednosti zaliha postoji u slučaju oštećenja zaliha (u celosti ili delimično). U tom slučaju.RAČUNOVODSTVO. tj. ukoliko bi takvo (pojedinačno) procenjivanje bilo neprikladno. međutim. Nedovršena proizvodnja i poluproizvodi koji se drže za korišćenje u proizvodnji gotovih proizvoda ne otpisuju se ispod svoje cene koštanja ako se očekuje da će gotovi proizvodi u kojima će se oni sadržati biti prodati po ceni koja će biti iznad cene koštanja tih gotovih proizvoda ili najmanje njoj jednaka. umanjena za: . za svaku pojedinu vrstu zaliha se određuje neto prodajna vrednost. Troškovi prodaje ne uključuju transport i druge troškove neophodne da se sredstva dopreme do tržišta. 115 . recimo trgovina u kojoj se vrši slobodna pogodba sa kupcima.Gotovi proizvodi (dugovni saldo) . Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. u pojedinim slučajevima dopušta i odstupanje od pojedinačnog procenjivanja neto prodajnih cena.969 6. Pri procenjivanju neto prodajnih cena obično se poštuje princip pojedinačnog procenjivanja.

Sredstva koja se grade predstavljaju kvalifikovana sredstva kako je definisano tim standardom. supervizija i dr.osiguranja. Vrednovanje sredstava koja se grade po osnovu ugovora o izgradnji Troškovi po osnovu ugovora o izgradnji obuhvataju troškove koje je moguće rasporediti na ugovor o izgradnji (u pogonskom knjigovodstvu ugovor o izgradnji predstavlja nosioca troškova) od datuma zaključenja ugovora do konačnog ispunjenja ugovora. . Primeri nekih od osnovica („ključeva”) koje se mogu koristiti za raspoređivanje troškova su: direktni troškovi rada. već indirektno.troškove prevoza postrojenja. Novo određivanje neto prodajne vrednosti po kojoj se zalihe mogu realizovati sprovodi se u narednom obračunskom periodu najkasnije na datum narednog bilansa. Indirektni troškovi treba da se alociraju na specifične ugovore primenom metoda koje su sistematske i racionalne. Pri tome se ističe da prihvatljivi rashodi moraju biti reducirani bilo kojim faznim plaćanjima i davanjima primljenim u vezi sa datim građevinskim objektom. . .troškove koji se direktno odnose na određeni ugovor o izgradnji (direktni troškovi ugovora).amortizaciju postrojenja i opreme koja se neposredno koristi u izvršenju ugovora. direktni časovi rada ili materijalni troškovi. opreme i materijala na gradilište. odnosno ugovore o izgradnji obuhvataju: .ostale indirektne troškove: troškove kontrole kvaliteta. odnosno sa gradilišta. preko računa ispravke vrednosti (912. . i koji konačno neće pripasti izvođaču. čije nadoknađivanje može biti specificirano (taksativno nabrojano) u uslovima ugovora. Za vrednost prodatog materijala smanjili bi se troškovi materijala. Navedeni troškovi se mogu smanjiti bilo kojim dodatnim izvorom prihoda koji nisu uključeni u dogovorene prihode (prihodom od prodaje viška materijala i prodaje postrojenja i opreme nakon izvršenja ugovora. . U suprotnom treba naći srazmeru između korišćenja opreme i postrojenja na gradilištu i ukupnog veka korišćenja te opreme i postrojenja u preduzeću). . 10-11 116 . Troškovi koji se odnose na dva ili više ugovora o izgradnji i kojima se ti troškovi indirektno mogu pripisati obuhvataju troškove: . a kada je u pitanju trgovinska roba ispravka se vrši preko računa 139 ili preko računa ukalkulisane razlike u ceni (sve dok ona postoji). Sa nižom neto vrednošću po kojoj će zalihe biti bilansirane ne postupa se kao sa novom „cenom koštanja”. Troškovi koji se direktno odnose na određeni ugovor o izgradnji obuhvataju: .troškove lizinga postrojenja i opreme. kao i one koje se odnose na izračunavanje iznosa rashoda na koji se troškovi pozajmljivanja mogu kapitalizovati. Kada je u pitanju materijal ispravka se vrši preko računa 109. Zbog potrebe da se sačuva originalna cena koštanja otpisivanje se ne vrši direktno. projektovanja i tehničke pomoći koji nisu direktno vezani samo za jedan ugovor. Ta razmatranja obuhvataju i smernice za započinjanje.XIII RAČUNOVODSTVO. . .opšte troškove izgradnje (troškovi zarada inženjera i drugog osoblja na gradilištima na kojima se izvode radovi po dva ili više ugovora o izgradnji). uključujući i očekivane ostale troškove garancija i .obaveze prema trećim stranama (odštete vlasnicima preko čijih parcela je prevožen materijal). MRS 23 sadrži razmatranje prihvatljivosti ugovornih rashoda za kapitalizaciju troškova pozajmljivanja.troškove rada i nadzora na gradilištu. Smanjenje troškova amortizacije vršilo bi se na osnovu prodaje postrojenja i opreme i to u visini razlike između njihove sadašnje i prodajne vrednosti i pod uslovom da su postrojenja i oprema nabavljena isključivo za to gradilište.druge troškove sa kojima se može posebno teretiti naručilac (a samim tim i odgovarajući ugovor o izgradnji) prema uslovima u ugovoru. popravke i održavanja opreme i postrojenja koji se koriste za izvođenje radova. odnosno kupca.troškove izrade nacrta i tehničke pomoći koji se direktno odnose na ugovor. .troškove koji se odnose na dva ili više ugovora o izgradnji kojima se ti troškovi indirektno mogu pripisati (indirektni troškovi ugovora).procenjene troškove održavanja (izgrađenog objekta) u garantnom roku. odnosno pripisati ugovorima o izgradnji. Izvođači koji su usvojili dozvoljeni alternativni postupak iz MRS 23 treba da u troškove ugovora o izgradnji uključe i one troškove pozajmljivanja koji se mogu alocirati. . po kojoj su zalihe bilansirane. čak i ako se objekat gradi za klijenta. Troškovi koji se ne mogu rasporediti na aktivnosti izgradnje.troškove utrošenog materijala u izgradnji.opšte troškove upravljanja za koje nadoknada nije specificirana (taksativno nabrojana) u ugovoru (u ove troškove Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Ispravka računa grupe 14 vršila bi se preko računa 149. i tada se poređenje vrši sa originalnom cenom koštanja a ne sa neto vrednošću. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA izuzev ako se ne može jasno dokazati da je do pada vrednosti došlo nakon datuma bilansa. broj zaposlenih. 959 i 969). a grupe 15 preko računa 159. suspenziju i prekid kapitalizacije. Drugi troškovi sa kojima se može posebno teretiti naručilac obuhvataju opšte administrativne troškove i troškove razvoja. Troškovi po osnovu ugovora o izgradnji treba da obuhvate: .

a koji su nastali pri zaključivanju ugovora tretiraju se kao deo troškova u vezi sa tim ugovorima ako ih je moguće posebno utvrditi i pouzdano izmeriti i kada je izvesno da će ugovor biti zaključen. . Razlika između iskazanog iznosa prihoda i fakturisanog iznosa priznaje se kao vremensko razgraničenje.00 dinara Zgrada se gradi dve godine.600. Troškovi koji se direktno odnose na ugovor.000.000.242.direktno na računu 982 .900. Investitoru je po dogovoru ispostavljena prva privremena situacija na iznos od 1.500. U drugoj godini je završen objekat. Ako su troškovi nastali pri zaključivanju ugovora o izgradnji priznati kao rashod u periodu u kom su nastali.000.00 Knjiženje po konačnoj situaciji: 202 Kupci u zemlji 612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) 281 Potraživanja za nefakturisani prihod 2.000.800. Kada je u pitanju trgovinska roba ukoliko se zalihe vode po prodajnim cenama mora se izračunati srazmerni deo ukalkulisane razlike u ceni koji se odnosi na prodate proizvode i navedeni iznos razlike u ceni isknjižiti sa računa grupe 13.troškove istraživanja i razvoja čije nadoknađivanje nije obuhvaćeno ugovorom i .000.000.000.00 dinara Stepen dovršenosti u prvoj godini zgrade prema nalazu građevinskih inženjera je 40%.00 342. Prema proračunu izvođača radova njegovi troškovi će biti 2.200.000.000.00 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 dinara Na kraju prve godine izvođač radova na osnovu kretanja troškova u prvoj godini procenjuje da će ukupni troškovi za izgradnju biti 2.000. troškovi osiguranja.000.100.00 dinara (u situaciji je iskazan i PDV u iznosu od 342.000. Ove troškove privredni subjekt u pogonskom knjigovodstvu može evidentirati na dva načina: . troškovi dizajna i tehničke pomoći koji nisu direktno vezani za neki specifičan ugovor i fiksni troškovi izgradnje). Primer knjiženja obezvređenja materijala: 1. Knjiženje po prvoj privremenoj situaciji: 202 281 Kupci u zemlji Potraživanja za nefakturisani prihod 612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) 1.troškove prodaje.00 Delimično oštećenje usled vlage izazvane poplavom 0.00 100.prvo na računima odgovarajućih mesta troškova. a zatim nakon njihovog prenosa na računu 982 .Troškovi perioda ili .000.00 Iznos ispravke Razlog za ispravku 3.00 1.amortizaciju postrojenja i opreme koja nije u funkciji i koja nije korišćena pri izvršavanju aktivnosti iz određenog ugovora. 1.00 dinara). Primer obračuna i knjiženja zaliha nedovršene proizvodnje primenom MRS 11: 1. a ugovor bude zaključen u narednom obračunskom periodu. Na kraju obračunskog perioda privredno društvo je napravilo obračun ispravki vrednosti zaliha materijala: Red.000.000.298.00 3. Kupcu je ispostavljena konačna situacija na iznos od 1.00 Obračun: U prvoj promeni prihod je iskazan u iznosu nastalih troškova i srazmernog dela dobitka.00 198. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII bi mogli da se svrstaju: administrativni troškovi.00 dinara).00 20. Naručilac i izvođač radova su ugovorili izgradnju zgrade vrednosti 3.00 dinara (u situaciji je iskazan i PDV u iznosu od 198. Primenjivala bi se tzv.000. maloprodajna metoda.00 100. br. Materijal Brašno Kvasac Ukupno Knjigovodstvena vrednost 100.000. u troškove ugovora o izgradnji se neće uključiti ti troškovi (neće se naći na odgovarajućem računu nosilaca troškova).000.00 1. 2. 10-11 117 .000. 2.Troškovi perioda.000. .RAČUNOVODSTVO.

10-11 118 .00 3.zalihe stalnih sredstava (nekretnine. Vrednovanje stalnih sredstava koja se drže za prodaju (namenjenih prodaji) i raspoloživih grupa u skladu sa MSFI 5: .materijal koji se odnosi na raspoloživu grupu se može trošiti.00 1.jednom utvrđena vrednost po kojoj će se vrednovati stalno sredstvo (ili raspoloživa grupa) klasifikovano kao sredstvo koje se drži za prodaju ne mora obavezno da bude vrednost po kojoj će to sredstvo biti vrednovano do dana njegove prodaje ili do dana prestanka njegovog klasifikovanja kao sredstva koje se drži za prodaju.000. br.MRS 19 Primanja zaposlenih („Sl.00 10. . kada kada je u pitanju raspoloživa grupa.000.000.00 Obezvređenje zaliha materijala i robe Ispravka vrednosti zaliha materijala Za ukidanje dela ispravke: 109 684 Ispravka vrednosti zaliha materijala Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha 1. Šećer Ukupno Knjigovodstvena vrednost 50. na njihovo priznavanje ne utiče činjenica da je raspoloživa grupa sa kojom su oni povezani klasifikovana kao grupa koja se drži za prodaju. Dakle.dalje: MSFI 5): moglo bi se raditi o zemljištu. 77/2010 . 77/2010 . Radi se o sredstvima na koja se primenjuju: . . glasnik RS”. Materijal 1. br.dalje: MRS 19): sredstva namenjena prodaji. Brašno 2. .MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja („Sl.MRS 41: moglo bi se raditi o šumama. Za utvrđivanje fer vrednosti umanjene za troškove prodaje sem prethodno datih napomena Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Znači. građevinskim objektima.MRS 40: investicione nekretnine koje se vrednuju primenom modela fer vrednosti.000.000. br.000.00 Prethodno stanje računa 109 je Ukidanje obezvređenja Knjiženje ispravke: 584 109 3.MRS 39: finansijska sredstva raspoloživa za prodaju kojima je promenjena namena i za koja se preduzeće opredelilo da ih proda. opremi.000.(III-05) Međunarodni standard finansijskog izveštavanja .000.000. . glasnik RS”. višegodišnjim zasadima i osnovnom stadu ukoliko se oni ne vrednuju po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje. kao i šumama.preduzeće ne obračunava amortizaciju za stalno sredstvo u periodu dok je ono klasifikovano kao sredstvo koje se drži za prodaju ili dok je deo raspoložive grupe u periodu kada je ona klasifikovana kao grupa koja se drži za prodaju.00 Iznos ispravke Razlog za ispravku 1.00 -1.(I-19)Međunarodni računovodstveni standard .XIII RAČUNOVODSTVO.00 Vrednovanje stalnih sredstava namenjenih prodaji U okviru grupe 14 . Na kraju narednog obračunskog perioda privredno društvo je napravilo obračun ispravki vrednosti zaliha materijala: Red. kada je u pitanju raspoloživa grupa njena knjigovodstvena vrednost se menja i u periodu dok je ona klasifikovana kao grupa koja se drži za prodaju: .00 3.kamate i drugi troškovi koji nastaju u vezi sa obavezama koje čine raspoloživu grupu klasifikovanu kao grupa koja se drži za prodaju nastavljaju uobičajeno da se i dalje priznaju. postrojenjima. višegodišnjim zasadima i osnovnom stadu ako se u skladu sa tim standardom vrednuju po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje.000.stalna sredstva koja se drže za prodaju . Međutim.00 2. .00 Iznos dodatnog obezvređenja je 3. na svaki datum bilansa privredni subjekt treba da utvrđuje njegovu fer vrednost umanjenu za troškove prodaje.000.koja su namenjena prodaji. nematerijalnim ulaganjima i ulaganjima u kapital povezanih pravnih lica. dobijena po osnovu plana penzija i . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Prethodno stanje računa 109 je 0. šume i višegodišnji zasadi) kupljenih (pribavljenih) radi dalje prodaje (ove zalihe su u delokrugu MRS 2) i .000. njena knjigovodstvena vrednost se menja i dok je ona klasifikovana kao grupa koja se drži za prodaju. u okviru nje proizvoditi i prodavati gotovi proizvodi i sl.Stalna sredstva namenjena prodaji evidentiraju se dve vrste sredstava: . Naime.00 Zbog iscepanih džakova došlo je do natrunjivanja 1.00 Zbog nestručnog čuvanja došlo je do deformacije dela džakova 2.

Na taj datum utvrđene su sledeće vrednosti sredstva: . U vezi sa sredstvom ne postoji formirana revalorizaciona rezerva.00 dinara . . MSFI 5 za klasifikovanje kamiona kao sredstva koje se drži za prodaju. Na polovini godine (pri sastavljanju polugodišnjeg obračuna) sredstvu je uvećana fer vrednost za 30.MRS 18 Prihodi („Sl.00 50.00 dinara Na dan preklasifikovanja knjigovodstvene vrednosti kamiona (posle obračuna amortizacije) su bile: .otpisana vrednost: 560. merenje procenjenih troškova prodaje se vrši po njihovoj sadašnjoj vrednosti (u vrednosti novčane jedinice na dan klasifikovanja sredstva).ukoliko je njegova fer vrednost umanjena za troškove prodaje veća od njegove trenutne knjigovodstvene vrednosti privredni subjekt treba da pristupi ukidanju celokupnog ili dela ranije priznatog obezvređenja sredstva (ili raspoložive grupe). Ukidanje ranije priznatog obezvređenja u vezi sa sredstvom (ili raspoloživom grupom) podrazumeva da privredni subjekt povećava vrednost sredstva (ili raspoložive grupe) i priznaje prihod po osnovu naknadnog povećanja njegove fer vrednosti umanjene za troškove prodaje. . br.nakon utvrđene fer vrednosti umanjene za troškove prodaje ona se poredi sa trenutnom knjigovodstvenom vrednošću stalnog sredstva (ili raspoložive grupe) koje je klasifikovano kao sredstvo koje se drži za prodaju: .00 dinara taj iznos tada predstavlja kumuliran iznos ranije priznatih umanjenja vrednosti. Sa protekom vremena povećava se sadašnja vrednost procenjenih troškova prodaje i to povećanje se priznaje kao rashod finansiranja obračunskog perioda u kojem je obračunato.000.00 dinara (nije. MRS 16 ili (I-18) Međunarodni računovodstveni standard . postrojenja i opreme. Utvrđena fer vrednost umanjena za troškove prodaje na datum preklasifikovanja je 200. pa se zbog toga koriste odredbe relevantnih standarda.000. kao što je na primer MRS 2.fer vrednost umanjena za procenjene troškove prodaje 260. do 9. 110.000.ukoliko je njegova fer vrednost umanjena za troškove prodaje na datum bilansa manja od njegove trenutne knji- govodstvene vrednosti znači da je došlo do daljeg obezvređenja sredstva i treba pristupiti smanjivanju njegove trenutne knjigovodstvene vrednosti na novoutvrđenu fer vrednost umanjenu za troškove prodaje uz istovremeno priznavanje rashoda po osnovu obezvređenja (knjiženje se vrši kao i u sličnoj situaciji pri početnom preklasifikovanju sredstva). u skladu sa MRS 36).000.000.nabavna vrednost: 800. sem obezvređenja po osnovu oštećenja usled više sile Građevinski objekti namenjeni prodaji 50. i to najviše u iznosu kumuliranih ranije priznatih umanjenja vrednosti po osnovu obezvređenja (koji je priznavan bilo u skladu sa MSFI 5 bilo ranije.RAČUNOVODSTVO. dakle.000.00 dinara a procenjena fer vrednost umanjena za procenjene troškove prodaje je 950. pre primene MSFI 5.00 dinara Ispunjeni su svi uslovi iz paragrafa 7.000.000.000.000. Utvrđivanje sadašnje vrednosti vrši se postupkom diskontovanja.koliki je ukupan zbir svih umanjenja). Primer: Stalnom sredstvu je na početku poslovne godine (prilikom njegove preklasifikacije) po prvi put umanjena vrednost u iznosu od 100. uzimajući u obzir rok u kojem je predviđena prodaja i primenjujući odgovarajuću diskontnu stopu.kumulirani iznos umanjenja vrednosti je 80.00 dinara Privredno društvo je za obračun amortizacije opreme primenjivalo godišnju stopu od 10%.000.upotrebna vrednost je 200. 77/2010 . .00 din. Upotrebljeni izraz „kumulirana ranije priznata umanjenja vrednosti” ne podrazumeva ukupno priznata umanjenja vrednosti od kada sredstvo (ili raspoloživa grupa) postoje. 10-11 119 .00 dinara Na kraju tekuće godine sredstvu je umanjena vrednost za 10.000.00 Primer: Privredno društvo je krajem septembra preklasifikovalo opremu (kamion) u stalno sredstvo koje se drži za prodaju.000 dinara Nakon ovog povećanja kumulirani iznos umanjenja vrednosti sredstva je 70.000. Na datum bilansa knjigovodstvena vrednost nekretnine namenjene prodaji je 1.00 dinara . Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. MSFI 5 ne daje preporuke za određivanje diskontne stope. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII MSFI 5 predviđa i sledeće postupanje: kada se očekuje da se prodaja sredstva (ili raspoložive grupe) dogodi posle jedne godine od njegovog klasifikovanja kao sredstva koje se drži za prodaju.000.00 dinara i .000.dalje: MRS 18). glasnik RS”.00 dinara Knjiženje promene vrednosti: 5820 142 Obezvređenje nekretnina.

Diskontovani amortizovani iznos finansijskog sredstva je iznos koji se dobija tako što se od iznosa po kojem je finansijsko sredstvo bilo vrednovano pri početnom priznanju: . 4. Dakle.000. uz korišćenje metode efektivne kamatne stope. iz specifičnih poslova i ostala potraživanja Potraživanja iskazana na računima grupa 20.000.fer vrednost umanjena za procenjene troškove prodaje (260.dodaje ili oduzima ukupna amortizacija razlike između tog početnog iznosa i iznosa na dan dospeća i . 10-11 . 2.000.00 dinara a odobrava se računu 0239 za 580.00 Napomena: Pri knjiženju promene umesto da je na računu 0230 proknjiženo 220.oduzimaju otplate glavnice.000.00 dinara) i .direktno ili indirektno preko računa ispravke vrednosti). 1.00 dinara KLASA 2: KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA.000.00 20.00 dinara Da kamion nije bio klasifikovan kao sredstvo koje se drži za prodaju njegova knjigovodstvena vrednost na kraju obračunskog perioda bi bila: Red. U skladu sa tim standardom ova sredstva se naknadno vrednuju po amortizovanoj ceni.oduzima otpis (koji je vršen zbog obezvređenja ili nenaplativosti . odnosno smanjenje vrednosti se priznaje kao rashod. . Ako takav dokaz postoji privredni subjekt primenjuje zahteve MRS 39. dok se povećanje vrednosti priznaje kao prihod. 6.00 20. PLASMANI I GOTOVINA Grupe 20. Vrednost Sadašnja vrednost na datum početnog preklasifikovanja Amortizacija za period oktobar-decembar Sadašnja vrednost koja bi postojala na kraju obračunskog perioda da sredstvo nije bilo preklasifikovano (1-2) Nadoknadiva vrednost Obezvređenje sredstava Knjigovodstvena vrednost sredstva na dan prestanka njegovog klasifikovanja kao sredstva koje se drži za prodaju Nova knjigovodstvena vrednost sredstva na dan prestanka njegovog klasifikovanja kao sredstva koje se drži za prodaju Povećanje vrednost sredstva (7-6) Iznos 240.000. Objektivni dokaz obezvređenosti potraživanja je i njihova zastarelost.00 260. Privredni subjekt svojom računovodstvenom politikom određuje rok u kojem vrši indirektno otpisivanje nenaplaćenih potraživanja.00 200.000. br. 21 i 22 .00 220. Prema MRS 39. 3.00 200.000. 8. 21 i 22 spadaju u finansijska sredstva u koja se u skladu sa MRS 39 klasifikuju zajmovi i potraživanja.000.000. s tim da u skladu sa MRS 39 povećanje vrednosti ovih sredstava po osnovu smanjenja njihove obezvređenosti ne može prevazići početni iznos ovih sredstava. Iz praktičnih ra- 120 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.XIII RAČUNOVODSTVO.000. postrojenja i opreme Postrojenja i oprema namenjena prodaji 220.upotrebna vrednost (200. 5.000.00 dinara knjiženje je moglo da se izvrši i na sledeći način: račun 0230 se zadužuje za 800.000.00 dinara). MRS 39 ne propisuje rok u kojem se vrši indirektno otpisivanje nenaplaćenih potraživanja.00 Obračun: Nadoknadiva vrednost je veća od sledeće dve vrednosti: . 7. Ako su u pitanju potraživanja sa kratkoročnim dospećem kod kojih bi efekat vremenske vrednosti novca bio beznačajan (potraživanja od kupaca koja se naplaćuju u roku do nekoliko dana) vrednovala bi se po nominalnom iznosu (korigovanom za kursne razlike ako je u pitanju potraživanje nomirano u stranoj valuti).Potraživanja po osnovu prodaje. privredni subjekt na datum svakog bilansa proverava da li postoji bilo kakav objektivni dokaz da je došlo do obezvređenja finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava.00 20.000.000.00 220. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Knjiženje preklasifikacije sredstava: 0230 682 145 Postrojenja i oprema Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina. nadoknadiva vrednost je 260.000.

RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA

XII

zloga - usaglašenosti sa stavom 2. člana 16. Zakona o porezu na dobit preduzeća, većina privrednih subjekata se opredeljuje da ispravku vrednosti pojedinačnih potraživanja radi kada je od roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana. Primeri vrednovanja potraživanja: Primer 1 - Naknadno vrednovanje po nabavnoj vrednosti Potraživanje od kupca u iznosu od 20.000,00 dinara dospeva za 15 dana. Kupac ne pokazuje znake da neće platiti svoju obavezu niti da je zapao u finansijske teškoće. Vrednovanje se vrši u iznosu od 20.000,00 din, jer zbog kratkog roka naplate nije značajan vremenski efekat vrednosti novca, niti je sredstvo obezvređeno - kupac ne pokazuje znake da neće platiti svoju obavezu niti da je zapao u finansijske teškoće. Primer 2 - Naknadno vrednovanje po nabavnoj vrednosti po odbitku otplata: Privredno društvo je početkom novembra prodalo robu odobrivši kupcu kratkoročni kredit od 3 meseca. Iznos kredita je 210.000,00 dinara Do datuma bilansa dužnik redovno otplaćuje kredit (otplatio je 140.000,00 dinara). Na datum bilansa dužnik ne pokazuje znake da neće platiti svoju obavezu niti da je zapao u finansijske teškoće. Vrednovanje se vrši u iznosu od 70.000,00 dinara jer zbog kratkog roka naplate nije značajan vremenski efekat vrednosti novca, niti je sredstvo obezvređeno - kupac ne pokazuje znake da neće platiti svoju obavezu niti da je zapao u finansijske teškoće. Primer 3 - Naknadno vrednovanje po diskontovanoj amortizovanoj vrednosti: Privredno društvo je početkom jula kupilo obveznice sa rokom dospeća od 12 meseci. Kupovna vrednost obveznica je bila 94.000,00 dinara a nominalna vrednost 100.000,00 dinara Za troškove pribavljanja plaćeno je sa tekućeg (poslovnog) računa berzanskom posredniku 1.000,00 dinara Kamata po obveznicama je 10% na godišnjem nivou i plaća se na dan njihovog dospeća. Obračun vrednosti na dan nabavke
Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pozicija Plaćeni iznos Transakcioni troškovi Nabavna vrednost obveznica (1+2) Nominalna vrednost obveznica Iznos koji će biti amortizovan do dana dospeća (4-1) Iznos transakcionih troškova koji treba da bude amortizovan do dana dospeća (2) Iznos 94.000,00 1.000,00 95.000,00 100.000,00 6.000,00 1.000,00

Obračun vrednosti na datum bilansa - 31.12.2010. godine:
Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pozicija Plaćeni iznos Transakcioni troškovi Nabavna vrednost obveznica (1+2) Nominalna vrednost obveznica Amortizacioni iznos za tekuću godinu (za 6 meseci) Amortizovani deo transakcionih troškova Knjigovodstvena vrednost obveznica (3+5-6) Iznos 94.000,00 1.000,00 95.000,00 100.000,00 3.000,00 500,00 97.500,00

Knjiženje obračuna na datum bilansa - za amortizovani deo:
235 Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća - deo koji dospeva do jedne godine 662 Prihodi od kamata 3.000,00 3.000,00

Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

121

XIII

RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA

Knjiženje rashoda:
579 Ostali nepomenuti rashodi 235 Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća - deo koji dospeva do jedne godine 500,00 500,00

Primer 4 - Vrednovanje po otpisanoj vrednosti: Privredno društvo je početkom oktobra dalo kratkoročni kredit drugom preduzeću u iznosu od 200.000,00 dinara Troškovi transakcije su bili 1.000,00 dinara Kredit se vraća u periodu od 6 meseci. Na kraju prve godine otplaćeni iznos kredita je 100.000,00 dinara U narednoj godini dužnik je zapao u finansijske teškoće, pa je na osnovu procene indirektno otpisano 60.000,00 dinara kredita. Obračun vrednosti finansijskog sredstva:
Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pozicija Nominalni iznos kredita Transakcioni troškovi Nabavna vrednost datog kredita (1+2) Vraćeni iznos kredita Amortizovani deo transakcionih troškova Indirektan otpis Neamortizovani iznos finansijskog sredstva (3-4-5-6) Iznos 200.000,00 1.000,00 201.000,00 100.000,00 500,00 60.000,00 40.500,00

Grupa 23 - Kratkoročni finansijski plasmani
Dati kratkoročni krediti se obuhvataju na računima: 230 - Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica, 231 - Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica, 232 - Kratkoročni krediti u zemlji, 233 - Kratkoročni krediti u inostranstvu, 234 - Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine i 238 - Ostali kratkoročni finansijski plasmani. Pozicije na ovim računima vrednuju se shodno prikazanom vrednovanju sredstava koja se obuhvataju na računima 033, 034, 035 i 038. Kratkoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća obuhvataju se na računu 235 - Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća vrednuju se shodno prikazanom vrednovanju sredstava koja se obuhvataju na računu 035. Kratkoročne hartije od vrednosti koje se drže za prodaju obuhvataju se na računu 236 - Hartije od vrednosti kojima se trguje. Vrednuju se po fer vrednosti. Naknadno vrednovanje hartije od vrednosti koja se drži radi trgovanja vrši se po njenoj fer vrednosti na datum bilansa. U slučaju povećanja fer vrednosti hartije od vrednosti u odnosu na knjigovodstvenu vrednost razlika između te dve vrednosti (za koju treba povećati knjigovodstvenu vrednost) predstavlja nerealizovane dobitke od hartija od vrednosti kojima se trguje. Za iznos ovog povećanja priznaje se i nastanak prihoda (odobrenjem računu 685 - Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana).

U slučaju smanjenja fer vrednosti u odnosu na knjigovodstvenu vrednost razlika između te dve vrednosti (za koju treba smanjiti knjigovodstvenu vrednost) predstavlja nerealizovane gubitke od hartija od vrednosti kojima se trguje. Za iznos ovog povećanja priznaje se i nastanak rashoda (zaduženjem računa 585 - Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana). Fer vrednost hartija od vrednosti koje se drže radi trgovanja može se pouzdano izmeriti ako: - promenljivost u opsegu razumnih procena fer vrednosti nije značajna ili - ako se verovatnoće različitih procena unutar tog opsega mogu razumno odrediti i koristiti pri procenjivanju fer vrednosti. Privredni subjekti će skoro uvek biti u stanju da izvrši dovoljno pouzdanu procenu fer vrednosti hartije od vrednosti koja se drži radi trgovanja koju će koristiti za njeno vrednovanje u finansijskim izveštajima. Međutim, ponekad, raspon razumnih procena fer vrednosti može biti toliko velik, a verovatnoća različitih ishoda veoma teško procenjiva, da takva procena fer vrednosti ne može biti upotrebljiva. Moguće situacije u kojima se fer vrednost može pouzdano meriti: - postojanje objavljene cene na aktivnom javnom tržištu hartija od vrednosti i - postojanje odgovarajućeg modela vrednovanja i ulaznih podataka za to vrednovanje. Ako tekuća cena ponude ili tražnje nije raspoloživa, cena poslednje transakcije može pružiti dokaz o tekućoj fer
Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

122

RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA

XII

vrednosti uz uslov da nije bilo značajne promene u ekonomskim okolnostima između datuma transakcije i datuma izveštavanja. Ako tržište za neki finansijski instrument nije aktivno, možda će objavljene kotacije cena morati da se usklade da bi se došlo do pouzdane mere fer vrednosti. Ako je aktivnost na tržištu neredovna, ili tržište nije dobro uspostavljeno (kao što su, na primer, neka neformalna berzanska tržišta) ili je mali obim trgovanja u odnosu na broj tržišnih jedinica finansijskog instrumenta koji treba vrednovati, objavljene tržišne cene možda neće biti pouzdan pokazatelj njegove fer vrednosti. U nekim slučajevima kada je obim trgovanja relativno mali, objavljena cena za veću tranšu može biti raspoloživa kod tržišnog posrednika tog instrumenta. Kada tržišna cena nije raspoloživa, mogu se koristiti postojeće tehnike procene da bi se odredila fer vrednost, s tim da pouzdanost tih tehnika mora zadovoljiti zahteve MRS 39. Pouzdane tehnike su one koje su dovoljno oslonjene na relevantno finansijsko tržište. One uključuju upućivanja na tekuću tržišnu vrednosti drugog sličnog instrumenta, zatim analizu diskontovanih novčanih tokova i modele za određivanje cena opcija. Prilikom primene analize diskontovanih tokova gotovine preduzeće koristi diskontnu stopu(e) koja(e) je(su) jednaka(e) prevladavajućoj stopi povraćaja za finansijske instrumente koji imaju iste uslove i karakteristike. Analiza uključuje i kreditnu sposobnost dužnika, preostali rok tokom kojeg je ugovorena kamatna stopa fiksirana, kao i valutu u kojoj treba izvršiti isplate.

Ako finansijsko sredstvo treba vrednovati po fer vrednosti koja je ispod nule, finansijsko sredstvo se obračunava kao finansijska obaveza. Prilikom prodaje finansijskih sredstava koja se drže radi trgovine preduzeće može ostvariti dobitak ili gubitak. Dobitak ostvaruje u slučaju da je postignuta neto prodajna vrednost hartija od vrednosti veća od njihove dotadašnje vrednosti. U suprotnom ostvaruje se gubitak. Račun 237 - Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni prodaji ili poništavanju - napomene za vrednovanje iznosa na računu 037 odnose se i na račun 237. Račun 239 - Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana - obračunavanja ispravki vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana vrši se shodno obračunavanjima ispravki vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana.

Grupa 24 - Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Obezvređenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata može nastati iz sledećih razloga: - privredni subjekt je onemogućen u korišćenju novčanih sredstava na računima zbog toga što je poslovna banka u finansijskim problemima, - papirnim novčanicama nedostaju delovi čime im je umanjena vrednost.

Primeri: 1. Privredno društvo ima na tekućem (poslovnom) računu 100.000,00 dinara Nad poslovnom bankom kod koje je otvoren račun pokrenut je postupak stečaja. Na osnovu odluke organa upravljanja izvršeno je indirektno otpisivanje u visini od 30.000,00 dinara 2. Pregledom novčanica u blagajni konstatovano je da je jedna novčanica od 1.000,00 dinara oštećena, tj. nedostaje joj jedan deo, pa se u nadležnoj filijali Narodne banke Srbije za nju može dobiti 800,00 dinara 3. Obustavljen je stečajni postupak nad poslovnom bankom i sa tekućeg (poslovnog) računa isplaćeno je dobavljaču na ime izmirenja obaveze 10.000,00 dinara 4. U filijali Narodne banke Srbije zamenjena je oštećena novčanica i u blagajnu predato 800,00 dinara. Knjiženje prenosa:
2490 Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost 2410 Tekući (poslovni) računi 100.000,00 100.000,00

Knjigovodstvena evidencija indirektnog otpisivanja:
589 Obezvređenje ostale imovine 2499 Ispravka vrednosti novčanih sredstava čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost 30.000,00 30.000,00

Za prenos sredstava:
2490 Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost 243 Blagajna 1.000,00 1.000,00

Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11

123

Grupa 28 .postojanje razlika u metodu za obračun amortizacije za poreski bilans i za Bilans uspeha. .prenetih unapred neiskorišćenih poreskih kredita Pri procenjivanju verovatnoće da li će oporezive dobiti biti dovoljno. osim računa 288 .različitih pravila za utvrđivanje računovodstvenog dobitka i oporezivog dobitka i po tom osnovu formiranih odbitnih privremenih razlika: .XIII RAČUNOVODSTVO.00 Knjiženje izmirenja obaveze: 4330 Dobavljači u zemlji 2410 Tekući (poslovni) račun 10.000.00 10.00 Grupa 27 .Aktivna vremenska razgraničenja Grupa 28 . Račun 288 .da li neiskorišćeni poreski gubici nastaju zbog prepoznatljivih uzroka.000. a radi određivanja priznavanja neiskorišćenih poreskih gubitaka i poreskih kredita.Odložena poreska sredstva Odložena poreska imovina (sredstva) su u suštini iznosi povrativih poreza (umanjenja poreza) koji će se pojaviti u budućim periodima. 10-11 124 .Aktivna vremenska razgraničenja. a za koje postoji mala verovatnoća da se ponove i Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.priznavanja poreskih gubitaka od kojih se u budućim obračunskim periodima očekuje korist (smanjenje budućih poreza na dobit) .da li preduzeće ima dovoljno oporezivih privremenih razlika koje se odnose na istu poresku vlast i isti poreski subjekt. koje će rezultirati oporezivim iznosima u odnosu na koje će se pre njihovog isteka moći iskoristiti neiskorišćeni poreski gubici i krediti. Radi se o sredstvima koja predstavljaju „potraživanje” tekućeg od narednih obračunskih perioda.00 30.00 10.000. Odložena poreska sredstva prvenstveno nastaju kao posledica: . Nakon sastavljanja obračuna amortizacije za poreske svrhe može se pristupiti obračunavanju odloženih poreskih sredstava ili odloženih poreskih obaveza.Porez na dodatu vrednost Grupa 27 . . .iznosi na računima iz ove grupe obračunavaju se u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost i relevantnim propisima donetim na osnovu tog zakona.000.postojanje različitih osnovica za obračun amortizacije za poreski bilans i za Bilans uspeha i . preduzeće razmatra sledeće kriterijume: .pri vrednovanju aktivnih vremenskih razgraničenja treba polaziti od njihove suštine i cilja postojanja: razgraničenje vrednosti između pojedinih obračunskih perioda. .Porez na dodatu vrednost . Prikaz tih obračunavanja (koja se rade u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka) daćemo u okviru računa 288 i 498.postojanje različitih stopa amortizacije za poreski bilans i za Bilans uspeha.00 Knjiženje za izlazak banke iz stečaja: 2499 689 Ispravka vrednosti novčanih sredstava čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine 30.000.00 Knjiženje za zamenu novčanice: 243 2490 Blagajna Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost 800.00 800.00 200.da li je verovatno da će preduzeće imati oporezive dobiti pre isteka neiskorišćenih poreskih gubitaka i neiskorišćenih poreskih kredita.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Knjiženje direktnog otpisivanja: 589 Obezvređenje ostale imovine 2490 Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost 200.00 Prenos sredstava: 2410 Tekući (poslovni) računi 2490 Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili im je umanjena vrednost 10.

da li su preduzeću raspoložive mogućnosti planiranja (premetanja) poreza koje će stvoriti oporezivu dobit u periodu u kome neiskorišćeni poreski gubici ili krediti mogu biti iskorišćeni. treba da prestane sa priznavanjem odloženog poreskog sredstva.ponovna procena nadoknadivosti odloženih poreskih sredstava . Preduzeće smanjuje iznos odloženog poreskog sredstva u Bilansu stanja do stepena do kojeg više nije verovatno da će postojati dovoljan oporezivi dobitak koji bi bio raspoloživ za pokriće dela ili celokupnog iznosa tog odloženog poreskog sredstva. priznavanje odloženih poreskih sredstava po osnovu odbitnih privremenih razlika se može vršiti samo do visine procenjenih budućih iznosa oporezive dobiti (zajedno sa uključenim oporezivim privremenim razlikama) kod jedne poreske vlasti (moguće je da preduzeće ima poslovnu jedinicu u inostranstvu i da je u obavezi da na dobit koju ona ostvari u zemlji u kojoj posluje plati porez na dobit. obračunate. bez izgleda na skori oporavak poslovanja. treba da ga ukine. ne priznaju se kao rashod u poreskom bilansu. u narednoj poslovnoj godini očekuje smanjenje stope poreza na dobit sa. Naknadno priznavanje i vrednovanje: iskazani iznos odloženog poreskog sredstva u bilansu se preispituje na datum svakog bilansa. I ovde se radi o oporezivim privremenim razlikama po osnovu kojih dolazi do formiranja odloženih poreskih sredstava. 10% na 9%.postojanje odbitnih poreskih razlika i . tj. Jer. br. 125 . na visinu odložene poreske imovine i odloženih poreskih obaveza utiče i: .dalje: MRS 12). jer se ne može uvek sastaviti pouzdan obračun diskontovanja. Jednom izvršeno priznavanje ne znači i priznavanje zauvek. Odložena poreska sredstva mogu nastati i zbog toga što je za pojedine vrste rashoda u poreskom bilansu prihvaćen gotovinski princip. za razliku od računovodstva gde taj princip ne važi.ukoliko preduzeće zapadne u poslovne probleme i umesto dobitka ostvaruje gubitke u poslovanju. Priznavanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza pri poslovnim kombinacijama nastaje u dva slučaja: . Na primer. Bilo koje takvo smanjenje se ukida do iznosa za koji je verovatno da će moći da se pokrije iz budućeg raspoloživog oporezivog dobitka. na primer. . odložena poreska imovina i odložene poreske obaveze računaju se primenom prosečnih poreskih stopa za koje se očekuje da će važiti u periodu u kojem se očekuje poništavanje privremenih razlika. Ako se. U takvoj situaciji preduzeće ima dve poreske vlasti prema kojima ima obaveze za porez na dobit). već da ona zavisi od visine poreske osnovice (što u naPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. koje nije mogao ranije da prizna jer posluje sa gubitkom. čak i kada nisu bili priznati u knjigovodstvu stečenog preduzeća (u kom slučaju sticatelj umanjuje ili uvećava goodwill za iznos priznatih odloženih poreskih sredstava ili odloženih poreskih obaveza) ili . treba ga ukinuti. Privremene poreske razlike mogu nastati i u transakcijama poslovnih kombinacija. . u skladu sa (I-12) Međunarodni računovodstveni standard . Promena visine odložene poreske imovine ili odloženih poreskih obaveza može nastati i bez promene visine privremenih razlika.nastavkom priznavanja koje je već izvršeno u knjigovodstvu stečenog preduzeća ili priznavanjem u vezi sa stečenim prepoznatljivim sredstvima i obavezama stečenog preduzeća.RAČUNOVODSTVO. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII . To znači da će u obračunskom periodu u kojem ovi rashodi budu obračunati a ne i isplaćeni. izračunavanje odloženih poreskih sredstava vrši se primenom stope od 9%. Situacija će se promeniti u godini kada ovi rashodi budu isplaćeni: biće priznati kao rashod u poreskom bilansu ali ih u Bilansu uspeha neće biti. Početno vrednovanje: odložena poreska sredstva (imovina) računaju se primenom na iznos odbitnih privremenih razlika poreskih stopa za koje se očekuje da će važiti u periodu kada će se sredstvo realizovati. 77/2010 .ukoliko bi nastupila promena poreskog zakona u smislu da se revalorizovana vrednost priznaje kao oporeziva trebalo bi izvršiti prestanak priznavanja do tada formiranog odloženog poreskog sredstva. Dva su uslova za priznavanje odloženih poreskih sredstava: . U slučaju da se ne primenjuje jedinstvena poreska stopa. računovodstveni rezultat biti veći od oporezivog. dok se kao rashod priznaju u Bilansu uspeha (urađenom u skladu sa MSFI). Prema tome. Naime.izvesnost da će preduzeće u budućim obračunskim periodima ostvariti oporezivu dobit. preduzeće treba na datum svakog bilansa da nanovo procenjuje nepriznate ali i priznate odložene poreske delove imovine.sticatelj može proceniti da na osnovu dobiti koju ostvaruje stečeno preduzeće može izvršiti priznavanje svog odloženog poreskog sredstva.promena poreskih stopa ili poreskih zakona . Pri izračunavanju visine odloženog poreskog sredstva ne vrši se diskontovanje. tj. 10-11 šoj zemlji trenutno nije slučaj). glasnik RS”. recimo. a neisplaćene otpremnine i novčane naknade zaposlenom po osnovu odlaska u penziju ili prestanku radnog odnosa po drugom osnovu.MRS 12 Porezi na dobitak („Sl. Stoga pri priznavanju odbitnih privremenih razlika mora da izvrši njihovo klasifikovanje po kriterijumu poreske vlasti kod koje te razlike može koristiti.promene očekivanog načina nadoknade sredstava.

Privredno društvo je obračunalo rezervisanje za otpremnine u iznosu od 100. 6. 5.700. Obračun amortizacije stalnih sredstava u skladu sa MSFI: Nabavna vrednost Ostatak vrednosti Amortizacioni iznos Godišnja stopa otpisa Iznos amortizacije Sadašnja vrednost Sadašnja vrednost umanjena za procenjeni ostatak vrednosti 4.900.00 1.000. Sadašnja vrednost grupa 01 i 02 na kraju obračunskog perioda 4.100.000.400.000 126 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Na kraju godine obračunata je amortizacija kamiona u skladu sa MSFI i amortizacija kamiona i građevinskog objekta za potrebe sastavljanja poreskog bilansa. 10-11 .00 din.2 kamiona po ceni od 2. Za te potrebe se prikazuje obračun amortizacije u skladu sa MSFI.XIII RAČUNOVODSTVO.000. Nije predviđeno dodatno ulaganje u sredstva u narednim godinama.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Primeri: 1.00 dinara 2.000.000 1.700.000.700.00 3.000 19.00 dinara po komadu. Privredno društvo je na kraju godine ostvarilo dobitak pre oporezivanja u iznosu od 1. Privredno društvo spada u srednja pravna lica.000. Zbir procenjenih ostataka vrednosti 5.000 500.000. Svega osnovica za buduće obračunavanje amortizacije u računovodstvu po osnovu koje mogu nastati povrative razlike (3-4-5) Iznos 24.000 20.000 Ukupno Svega 4.000.000.000.000.000 1.000.000.500.000 23.700. Privremene razlike po osnovu amortizacije stalnih sredstava 1.000. Sadašnja vrednost sredstava za koja se vrši obračun amortizacije u računovodstvu a ne vrši se obračun amortizacije za poreske svrhe 7.000 Otuđena sredstva tokom godine 4 Neotpisana vrednost (2+3-4) 5 4.500.5% 600.00 dinara Otpremnine nisu isplaćene.000. Iznosi amortizacije za Bilans uspeha 3. godine kada je osnovano kupilo sledeća sredstva: . a procenjuje se nastavak pozitivnog poslovanja.000.0000 - 4.000 15% 2.400.zgradu po ceni od 20.000. stopa amortizacije za kamione biće 10% godišnje.000 Neotpisana vrednost na kraju godine (5-7) 8 3.000.000 Obračun: Pozicija I.000 20.000.000 20.000.stanje pre obračuna amortizacije 2. procenjeni ostatak vrednosti po kamionu je 500.000 300. Privredno društvo je na početku 2010.000.00 4.000.000 24. Na osnovu ovih podataka daje se obračun odloženih poreskih sredstava.00 Obračun amortizacije za potrebe sastavljanja poreskog bilansa: Broj grupe 1 II III IV V I Početni saldo grupe 2 Pribavljena sredstva koja se stavljaju u upotrebu 3 4. 3.000.000 22.00 2. bez značajnije promene visine ostvarene dobiti. Sadašnja vrednost sredstava za koja se ne vrši obračun amortizacije u računovodstvu a vrši se obračun amortizacije za poreske svrhe 6.00 dinara 4. a potom obračun amortizacije za potrebe sastavljanja poreskog bilansa. Početno stanje grupa 01 i 02 .00 10% 300.000. koju će koristiti kao investicionu nekretninu i vrednovaće je po fer vrednosti.000 Stopa % 6 15% Amortizacija (5x6) 7 600.000 2. .000.000 3.

Neiskorišćeno pravo se može prenositi u naredne godine. Odloženo poresko sredstvo na kraju obračunskog perioda (pod pretpostavkom da je stopa poreza na dobit 10%) II. pa to dovodi do toga da je neto dobit manja nego što je to realno. Iznos amortizacije za poreski bilans 10. u praksi bi to bilo nemoguće uraditi. Zbog toga je ovo sredstvo isključeno iz obračuna odloženih poreskih sredstava i obaveza.000. odnosno ukupno za 10 godina 750. Stanje odloženih poreskih sredstava/odloženih poreskih obaveza na početku obračunskog perioda VI.) 17. To dalje znači da je porez na dobit veći nego što bi to realno trebalo da bude. S obzirom da se procenjuje da će preduzeće svake godine ostvarivati dobit u iznosu od 1.00 dinara tog prava. Iznos u kojem je kapital prikazan u Bilansu stanja zavisi od merenja (vrednovanja) sredstava i obaveza . Ostala prava na umanjenja poreza na dobit (ulaganje u nedovoljno razvijeno područje.000 700.000.000. Razlika između osnovica (11-7) 13.000.00 dinara sprovodi se na sledeći način: 288 722 Odložena poreska sredstva Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda 830.000.000 0 830. Da bi se prevazišao ovaj problem zakonodavac bi trebalo za takva sredstva da predvidi posebnu amortizacionu grupu ili da propiše da se amortizacija za njih računa na isti način kao i za građevinske objekte (primenom tehnike pojedinačnog obračunavanja amortizacije). Svega odloženih poreskih sredstava po osnovu prava na umanjenje poreza na dobit (14+15+16) III.000.000. Uobičajeno je da ukupan iznos kapitala samo slučajno može da se poklapa sa ukupnom tržišnom vrednošću akcija preduzeća (ili nekog drugog oblika kapitala kojim preduzeće raspolaže) ili 127 .800. Naime.00 dinara. Pravo na umanjenje poreza na dobit po osnovu kapitalnih gubitaka 16. ovaj iznos se ne priznaje kao odloženo poresko sredstvo jer nema mogućnosti da se celokupno pravo iskoristi. Odložena poreska sredstva/odložene poreske obaveze (13+17+18) V.000 1. Za knjiženje (V-IV) XII 24. Međutim.00 dinara to znači da će svake godine moći da iskoristi po 75. jer se u računovodstvu za nju ne obračunava amortizacija (vrednuje se po modelu fer vrednosti) a za poreski bilans se obračunava njena amortizacija.odloženo poresko sredstvo IV.000 830.000 Objašnjenje: Pozicija 5: Po osnovu investicione nekretnine nastaje stalna poreska razlika.000.500.000 750.0.000. Zbog toga nije poznata njihova vrednost u poreskom obračunu.000 750. po osnovu gubitaka iz ranijih godina sem kapitalnih gubitaka i dr.00 dinara .000 10. stav 2. Poreske razlike po osnovu rashoda za obračunate a neisplaćene otpremnine . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA 8.00 dinara) i priznatog prava od 20%. Da bi se ona korigovala naviše priznaje se nastanak odloženog poreskog sredstva u visini razlike između proizvoda poreske stope i razlike između računovodstvene vrednosti obaveze i poreske visine obaveze (10% x 100.ne postoji neposredno revalorizovanje kapitala po osnovu.00 KLASA 3: KAPITAL Vrednovanje pozicija kapitala posledica je vrednovanja sredstava i obaveza.00 dinara). Poreske razlike po osnovu prava na umanjenje poreza na dobit 14.000.500. Međutim. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Ostale privremene poreske razlike 18.000 70. Pozicija 14: Potencijalno zakonsko pravo preduzeća da umanji buduće poreze na dobit je 4.iznos od 830.400. recimo porasta cena ili po osnovu promena kurseva valuta u kojima je kapital upisan ili uplaćen. Početno stanje u poreskom obračunu amortizacije . Pravo na umanjenje poreza na dobit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti 15.00 830. Zakona o porezu na dobit preduzeća propisano je da umanjenje poreza na dobit ne može biti veće od 50% obračunatog poreza.100. Svega osnovica za buduće obračunavanje amortizacije u poreskom bilansu po osnovu koje mogu nastati povrative razlike (8-9-10) 12. 10-11 Pozicija 18: Odloženo poresko sredstvo proizlazi iz činjenice da se rashod za rezervisanje po osnovu obračunatih otpremnina ne priznaje u poreskom bilansu sve dok ne bude isplaćen.000 3.000 19. To znači da je u godini kada je ovaj rashod u računovodstvu priznat u skladu sa MSFI oporezivi rezultat veći od računovodstvenog. kao što su osnovno stado i višegodišnji zasadi.stanje pre obračuna amortizacije 9. s obzirom da su ova sredstva svrstana u amortizacione grupe za koje se primenjuje tehnika grupnog obračuna amortizacije. Sadašnja vrednost sredstava za koja se vrši obračun amortizacije za poreske svrhe a ne vrši se obračun amortizacije u računovodstvu 11. Na isti način bi trebalo postupiti i sa biološkim sredstvima. Knjiženje obračuna poreskih rashoda . ali ne duže od 10 godina. članom 48.000.RAČUNOVODSTVO.00 dinara Ovaj iznos dobija se kao proizvod izvršenog ulaganja (24.

stav 2. već se vrši: . Potpuni prestanak priznavanja ovog rezervisanja se radi ukoliko preduzeće više nema obavezu po datim garancijama (kada one prestanu da važe .Rezervisanja za troškove u garantnom roku Rezervisanja za troškove u garantnom roku su obaveze u visini procenjenih ukupnih troškova popravki u garantnom roku koji padaju na teret preduzeća davaoca garancije za proizvode koji su prodati do datuma bilansa . godinu. 10-11 Grupa 40 . Zakonom Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.isteknu). već tu obavezu. ukoliko na datum bilansa postojeći iznos rezervisanja prevazilazi potreban ukidanje se vrši u korist prihoda (račun 678). Po osnovu zemljišta rezervisanje se može vršiti i za buduće troškove ispitivanja plodnosti zemljišta. Ukoliko preduzeće prodaje robu za koju njen proizvođač ili neko drugi daje garanciju. odnosno da preduzme mere zaštite zemljišta na kome su se izvodili radovi i mere zaštite i sanacije životne sredine i voda.priznavanje dodatnog rezervisanja. usluge dobavljača koji za račun preduzeća rade popravke po osnovu datih garancija. 44/95.Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava jesu rezervisanja po osnovu obaveze za obnavljanje zemljišta i obnavljanje šuma.dr. Ukoliko preduzeće ima rezerve (statutarne. br. koja se u skladu sa članom 21. odnosno osposobljava za poljoprivrednu proizvodnju po projektu o rekultivaciji poljoprivrednog zemljišta koje je korisnik dužan da priloži uz zahtev za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina. troškove njihovog ispunjenja u krajnjoj liniji snosi davalac garancije. Dobici i gubici od promene kurseva na monetarnoj obavezi iskazuju se kao prihodi ili rashodi. Ova obaveza utvrđena je i članom 24. 85/2005 . izvrši rekultivaciju zemljišta u svemu prema projektu rekultivacije zemljišta. otkazana ili je istekla. a najkasnije u roku od jedne godine od dana završetka radova na površinama na kojima su rudarski radovi završeni. 101/2005 . što je obrazloženo u okviru računa grupa 03 i 23. Račun 401 . Iznos ovih rezervisanja utvrđuje se u visini stvarne obaveze koju preduzeće ima po osnovu zemljišta ili šuma koje je koristilo. već prenosom na drugi oblik kapitala ili pokrićem gubitka iz ranijih godina. Pod uslovom da preduzeće kontinuirano prodaje proizvode na koje daje garanciju rezervisanje za troškove u garantnom roku ima karakter kontinuiranog rezervisanja. ne može vršiti rezervisanje po osnovu garancija jer ne postoje uslovi za njegovo priznavanje: preduzeće nema obavezu. već najranije u 2011.prestanak priznavanja dela rezervisanja. glasnik RS”. KLASA 4: DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE MRS 39 reguliše prestanak priznavanja obaveza: kada je ispunjena.obuhvaćeni su i troškovi rezervnih delova.Dugoročna rezervisanja U grupu 40 . kao i za izgradnju ribnjaka na obradivom poljoprivrednom zemljištu može da se izda ako je prethodno pribavljena saglasnost nadležnog ministarstva. br. bez obzira da li se radi o zakonskoj ili izvedenoj obavezi.dr. zakon.Dugoročna rezervisanja svrstavaju se obaveze koje zahtevaju značajno procenjivanje na datum bilansa. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.XIII RAČUNOVODSTVO.dr. Rezervisanje po osnovu zemljišta . 62/2006 i 65/2008 .) i odlaganje jalovine. na načelu stalnosti poslovanja. zakon i 34/2006) preduzeće je dužno da u toku i po završetku izvođenja radova na eksploataciji mineralnih sirovina. godine se ne može vršiti u finansijskim izveštajima za 2010. zakonske) ne može ih ukidati (koristiti) priznavanjem prihoda. šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu. ukoliko na datum bilansa postojeći iznos rezervisanja nije dovoljan . Ovo rezervisanje se ne bi vršilo ukoliko bi se radilo o manjim iznosima. To 128 . vađenje šljunka. kao i ostali troškovi u vezi sa popravkama u garantnom roku. Poljoprivredno zemljište koje je korišćeno za eksploataciju mineralnih sirovina ili za druge namene koje nemaju trajni karakter privodi se odgovarajućoj nameni. Odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina (eksploatacija ugljenokopa. peska i dr. godini. Zakona o rudarstvu („Sl. na svaki datum bilansa treba obaveze nominirane u stranoj valuti iskazati primenom zaključnog kursa. Nakon početnog priznavanja obaveza u stranoj valuti. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA zbirom koji bi se mogao dobiti prodajom bilo pojedinačnih sredstava i namirenjem obaveza preduzeća.priznavanje se vrši na teret troškova rezervisanja (račun 541) i . glasnik RS”.prema odredbi člana 48. preduzeća kao celine. bilo prodajom. Račun 400 . Ukazujemo na vrednovanja najčešćih rezervisanja. Zakona o poljoprivrednom zemljištu vrše svakih pet godina. radne snage i amortizacije opreme i nekretnina koji se koriste pri popravkama. tj. Vrednovanje obaveza povezanih sa hartijama od vrednosti vrši se shodno vrednovanju takvih potraživanja povezanih sa hartijama od vrednosti. znači da se na kraju godine ne vrši potpuno ukidanje formiranog rezervisanja i formiranje novog (za preostale obaveze po datim garancijama). pepela. Pokriće gubitka tekuće 2010. zakon).

10-11 129 .00 dinara i kupcu je ispostavilo fakturu (u fakturi je iskazan i PDV u iznosu od 54. sa zaliha.000. 4. Privredno društvo za gazdovanje šumama na računu 402 ima potražni saldo od 100.000. Knjigovodstvena evidencija izvršenih radova: 401 270 Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) 4330 Dobavljači u zemlji 101 Materijal 30. iz datih garancija investitoru. Primer knjiženja: 1. dakle.00 10. odnosno proizvođač opreme.000. Popravka je izvršena po osnovu date garancije. Utrošeno je materijala za izradu u vrednosti od 50.000. Zbog toga se za sledeće poslovne događaje ne mogu vršiti rezervisanja: .00 23. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII o poljoprivrednom zemljištu nije propisana obaveza preduzeća .vlasnika poljoprivrednog zemljišta da u slučaju umanjenja njegovog kvaliteta izvrši neophodne radnje radi popravljanja njegovog kvaliteta. vanredna zaštita od biljnih bolesti i štetočina i sl. obaveza pošumljavanja zgarišta.000.prestanak priznavanja dela rezervisanja ukoliko na datum bilansa postojeći iznos rezervisanja prevazilazi potreban ukidanje se vrši u korist prihoda (račun 678).600.00 dinara).000.jednokratna ulaganja radi poboljšanja kvaliteta zemljišta ili .00 dinara (na ovaj iznos u fakturi je obračunat i PDV u iznosu od 3.000.000. isporučilac opreme. Za zaštitu od gubara utrošeno je.00 dinara Iznos od 100.000.priznavanje dodatnog rezervisanja ukoliko na datum bilansa postojeći iznos rezervisanja nije dovoljan . već samo njegov ekonomski interes da to uradi. Privredno društvo je izvršilo radove u iznosu od 300.600. Primer knjiženja: 1.RAČUNOVODSTVO. Na datum bilansa na osnovu odredaba opšteg akta i uvidom u neposredno stanje šume utvrđen je potreban iznos rezervisanja od 200.00 dinara Vrednost sopstvenih radova je 30. pesticida u iznosu od 10.00 dinara). Kupac je uplatio iznos od 254.priznavanje se vrši na teret troškova rezervisanja (račun 542) i . Nakon isteka garantnog roka kupac je uplatio iznos kaucije. Rezervisanje sprovodi izvođač radova.00 Račun 402 .00 170.000.Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite predstavljaju rezervisanje za troškove koji će se s velikom izvesnošću javiti u narednim godinama kada investitor u skladu sa ugovorom zadržava određeni iznos kao kauciju iz koje će naknaditi troškove koji će nastati u garantnom roku ako nedostatke ne otkloni izvođač radova.00 dinara po ugovoru predstavlja zadržanu kauciju. Rezervisanje po osnovu šuma ima karakter kontinuiranog rezervisanja.00 Knjiženje dodatnog priznavanja rezervisanja: 542 Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 401 Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 170. Rezervisanje za zadržane kaucije i depozite proizilazi. Neki od radova bi bili: popravka oštećenih šumskih puteva i izgradnja novih neophodnih za prostu reprodukciju.00 dinara.periodična ulaganja radi očuvanja kvaliteta zemljišta. Rezervisanje po osnovu šuma može se vršiti samo za deo radova koji spadaju u radove neophodne za prostu reprodukciju šuma. Po osnovu navedenih događaja ne mogu se formirati rezervisanja jer ne postoji obaveza preduzeća da izvrši navedena ulaganja.00 dinara.00 dinara 2. 3. već se vrši: .600. To znači da se na kraju godine ne vrši potpuno ukidanje formiranog rezervisanja i formiranje novog (za preostale obaveze po osnovu šuma). Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 3.000. 2.000. U narednoj godini izvršena je popravka na objektu kupca.000. Bitno je da preduzeće ima na datum bilansa obavezu da te radove izvrši. već umanjenu za iznos kaucije ili depozita.00 dinara Za zaštitu šume od gubara dobijena je faktura od dobavljača u iznosu od 20. Razlika u odnosu na rezervisanja koja se iskazuju na računu 400 je u tome što kod posla kod kojeg se pojavljuju kaucije ili depoziti kupac ne isplaćuje ukupnu kupoprodajnu sumu. da se njihova vrednost može proceniti i da je izvesno da će zbog njihovog izvrše- nja doći do odliva sredstava sa ekonomskom korišću.000. tj.

XIII RAČUNOVODSTVO. .000.000.00 54.deo zaposlenih će raskinuti radni odnos i preći u druge privredne subjekte. 1 i 3 knjiže se i u Klasi 9. za obračun trenutne obaveze za otpremnine privredni subjekt bi trebalo da uzme u obzir sledeće činjenice: .00 354.ostvareni broj godina staža svih zaposlenih.iznos otpremnine za puni radni staž.Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih prikazuju se ukalkulisane obaveze privrednog subjekta obračunate u skladu sa MRS 19. kao što su: „zarađene” otpremnine.postoji verovatnoća da će neki od zaposlenih preminuti i zbog toga neće ostvariti svoje pravo na otpremninu i sl.000.svi troškovi minulog rada se odmah priznaju. a odobrava računu 404.broj zaposlenih.00 100.000.00 100. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Račun 404 .000.000.00 Napomena: Promene broje.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Knjiženje za izvršene radove: 202 Kupci u zemlji 470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) 612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 354. jubilarne nagrade i druge ostale dugoročne naknade zaposlenima. U godini kada se otpremnine stvarno isplaćuju dugovao bi račun 404 a potraživali bi računi obaveza za poreze i doprinose i račun novčanih sredstava.000.00 20. Proizvod ostvarenog broja godina staža svih zaposlenih i iznosa otpremnine po jednoj godini staža predstavlja početni iznos obaveze privrednog subjekta za otpremnine.00 30.000.00 Za ukalkulisano rezervisanje: 543 Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite 402 Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite 100.000. pa neće u izveštajnom subjektu ostvariti svoje „zarađeno” pravo na otpremninu.00 300.Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih U okviru računa 404 .00 Za ukidanje rezervisanja: 402 678 Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja 20. Ova metoda se razlikuje od metode obračunavanja naknada posle prestanka radnog odnosa u sledećem: . .00 Za popravku: 402 Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite 1010 Materijal za izradu 621 Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe 80.aktuarski dobici i gubici se odmah priznaju.00 50.000. MRS 19 zahteva da se procenjivanje ostalih dugoročnih naknada zaposlenima vrši primenom pojednostavljene računovodstvene metode. Konkretno.00 Za naplatu zadržane kaucije: 2410 Tekući (poslovni) račun 0380 Date dugoročne kaucije 100. . Potrebno je napraviti vremensku projekciju obaveza za otpremnine i izvršiti diskontovanje na datum bilansa.000.00 100. Nakon utvrđivanja iznosa obaveze za otpremnine zadužuje se račun 545. a samim tim i iznos „zarađene” otpremnine za jednu godinu radnog staža.00 Za primljenu uplatu: 2410 0380 Tekući (poslovni) računi Date dugoročne kaucije 202 Kupci u zemlji 254.000. 10-11 130 . a načelo „koridora” se ne primenjuje i .000.000. Radilo bi se o obavezama po osnovu neiskorišćenih godišnjih odmora i po osnovu ostalih dugoročnih naknada. Ovaj iznos treba korigovati po osnovu sledećih činjenica: .

000. U slučaju da je na dan zaključenja ugovor bio nepovoljan svrstao bi se u tzv.Ostala dugoročna rezervisanja Pod ostalim dugoročnim rezervisanjima smatraju se rezervisanja: . Račun 409 . Privredno društvo na računu 404 ima potražni saldo od 6.915.148644 7. štetne ugovore. grejanja.057309 1.000. preduzeće je dalo u zakup poslovni prostor.780. treba da izvrši umanjivanje vrednosti zgrade.64 dinara Prikazani obračun će biti tačan samo ukoliko sva tri zaposlena ostanu u radnom odnosu u preduzeću do penzionisanja.00 5.po osnovu sudskih sporova.64 Obračun: Opis Stečeno pravo Diskontni faktor Diskontovani iznos Saldo računa 404 Iznos obaveze koji se priznaje u tekućoj godini I zaposleni 25. Rezervisanja po osnovu sudskih sporova preduzeće treba da formira ako je izvesno da će izgubiti spor. 10-11 Rezervisanja po osnovu datih garancija i jemstva se sprovode u situacijama kada je izvesno da primalac garancije (ili jemstva) neće izvršiti svoje obaveze.64 Diskontni faktor od 0.000. Obračunati rezervisanje na dan osnivanja preduzeća. Nepovoljan ugovor je ugovor u kojem neizbežni troškovi ispunjenja obaveza prema tom ugovoru prevazilaze ekonomske koristi koje preduzeće očekuje da će primiti.432.057309 predstavlja vrednost na današnji dan jednog dinara koji će se dati za 30 godina .troškovi komunalnih usluga. U godini kada se otpremnine stvarno isplaćuju dugovao bi račun 404 a potraživali bi računi obaveza za poreze i doprinose i račun novčanih sredstava. Preduzeće koje ima nepovoljan ugovor treba da prizna rezervisanje u visini sadašnje obaveze prema tom ugovoru. Na primer.00 0.000.druga rezervisanja koja zadovoljavaju uslove za priznavanje. električne energije.00 dinara Na kraju godine preduzeće u radnom odnosu ima 3 zaposlena: prvi zaposleni ima 10 godina radnog staža. Iznos otpremnine je 100. Na računu 409 .780.za date garancije i druga jemstva.780. . odnosno ovaj iznos treba korigovati po osnovu navedenih činjenica. uz obavezu da podmiri tekuće troškove u vezi sa tim poslovnim prostorom .00 0. itd.00 0.64 32. Ovaj ugovor o zakupu bi bio nepovoljan ugovor ukoliko bi navedeni troškovi nadmašivali prihode od zakupnine. Pre nego što izvrši rezervisanje u vezi sa nepovoljnim ugovorom preduzeće treba u skladu sa odredbama MRS 36 Obezvređenje sredstava da prizna bilo koji nastali gubitak zbog obezvređenja sredstava u vezi sa nepovoljnim ugovorom (npr.780. ako je moguće proceniti iznos obaveze koju će preduzeće imati po osnovu izgubljenog spora (a koja do tada nije bila iskazana u knjigovodstvu preduzeća) i ako će po osnovu te obaveze morati da izvrši plaćanje ili davanje nekog svog sredstva. Dakle.385543 28.20 III zaposleni 75. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Primer knjiženja: 1. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 dinara a kamatna stopa za dugoročne kredite je 10% godišnje. pa će teret njihovog izvršenja pasti na preduzeće davaoca garancije (jemstva).500. u tekućoj godini preduzeće bi trebalo da prizna rashod (i dodatnu obavezu) u iznosu od 5.000.72 II zaposleni 50.po osnovu nepovoljnih ugovora i . ako izdaje zgradu i troškovi njenog održavanja prelaze visinu zakupnine koju je ugovorio. Pod neizbežnim troškovima podrazumeva se manji iznos od: neto troškova koji bi nastali po osnovu ispunjenja ugovora ili kazni koje bi nastale u slučaju njegovog neispunjenja. . Za formiranje rezervisanja: 545 Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 404 Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 5.jer će tada biti isplaćena otpremnina prvom zaposlenom.432.72 Ukupno 37. drugi zaposleni 20 a treći 30 godina radnog staža.Ostala dugoročna rezervisanja iskazuju se i ranije formirana rezervisanja za investiciono održavanje osnovnih sredstava sve do njihovog ukidanja prema planu investicionog održavanja osnovnih sredstava.780. 131 .RAČUNOVODSTVO. a preduzeće ne može da raskine ugovor. što će u budućim periodima uticati na manji iznos amortizacije zgrade).64 5.

44.000.000. 46. prema kojem je izvesno da će privredno društvo izgubiti spor i da će biti dosuđena visina odštete u iznosu od 100. Dobici i gubici od promene kurseva na monetarnoj obavezi iskazuju se kao prihodi ili rashodi. Moguće situacije u kojima nastaju odložene poreske obaveze: Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. odnosno razgraničenja vrednosti između pojedinih obračunskih perioda. 46. na svaki datum bilansa treba monetarne stavke u stranoj valuti iskazati primenom zaključnog kursa. Račun 498 .odloženi poreski rashodi) su iznosi poreskih obaveza koji će se pojaviti u budućem periodu. u visini očekivanog odliva sredstava sa ekonomskim koristima za preduzeće. jer će ti obračunski periodi „platiti” određeni iznos poreza na dobit koji se odnosi na tekući obračunski period.Pasivna vremenska razgraničenja.Odložene poreske obaveze Odložene poreske obaveze (odloženi porez . ali u poreski bilans nije moguće uključiti iznose korišćenja rezervisanja. 43. 2. 45. kao što je rezervisanje za otpremnine. Njihov obračun bi se radio shodno obračunu dugoročnih rezervisanja.000. 48 . 44.Obaveze Vrednovanje obaveza koje se iskazuju na grupama 41. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Primer rezervisanja po osnovu sudskih sporova: 1. U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja obuhvatala bi se i rezervisanja do 12 meseci.000.000. 42. 132 . ali će imati realno iskazano stanje u finansijskim izveštajima.000. kada se u računovodstvu zbog formiranog rezervisanja ne iskazuju rashodi) predlažemo privrednim subjektima da procene da li da vrše ona rezervisanja za koja se rashodi ne priznaju u poreskom bilansu. a iznosi poreza na dobit će se platiti u nekom od narednih obračunskih perioda. Odložene poreske obaveze nastaju usled različitih pravila za utvrđivanje računovodstvenog dobitka i oporezivog dobitka. Odštetni zahtev je 300. tj. Nakon sastavljanja obračuna amortizacije za poreske svrhe može se pristupiti obračunavanju odloženih poreskih sredstava ili odloženih poreskih obaveza.00 Napomena: Zbog neusaglašenosti poreskog bilansa sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (iz obrasca poreskog bilansa moguće je isključiti rashod za rezervisanje koji se ne priznaje u poreskom bilansu. Nakon početnog priznavanja transakcije u stranoj valuti. Grupe 41. Radi se o obavezama koja predstavljaju „obaveze” tekućeg prema narednim obračunskim periodima. obavezama koje preduzeće ima prema nekom pravnom ili fizičkom licu.00 dinara. 42. a posledica su poslovnih transakcija koje su se desile u tekućem obračunskom periodu.000. 48. osim grupe 49 vrši se u visini njihovog amortizovanog iznosa. osim računa 498 Pri vrednovanju pasivnih vremenskih razgraničenja treba poći od njihove suštine i cilja postojanja.XIII RAČUNOVODSTVO. sudske sporove.. Procenu bi vršili imajući u vidu sledeće činjenice: ako izvrše rezervisanje neopravdano će više platiti poreza na dobit. a ako ne izvrše rezervisanje situacija bi bila obrnuta. 47. nepovoljne ugovore i sl. tj. 45. 47. već o „obavezi” tekućeg prema narednom ili narednim obračunskim periodima.00 120.00 dinara Na datum bilansa dobijeno je mišljenje advokata preduzeća u vezi sa sporom. 43.00 100.000.00 Za izgubljeni spor: 409 579 469 Ostala dugoročna rezervisanja Ostali nepomenuti rashodi Ostale obaveze 100. Za izvršeno rezervisanje: 549 409 Ostala dugoročna rezervisanja Ostala dugoročna rezervisanja 100. Naredne godine pravnosnažnom presudom utvrđena je visina štete koju privredno društvo treba da plati u iznosu od 120.00 dinara. 10-11 Grupa 49 . Dakle.00 20. ne radi se o „pravim” obavezama. Protiv privrednog društva je poveden sudski spor po osnovu naknade materijalne štete koju je ono prouzrokovalo.

IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII .PRIHODI Iznosi proknjiženi u Klasi 6 .00 dinara Nastali troškovi su 50.čija se amortizacija ne odbija za poreske svrhe.00 dinara (u fakturi je iskazan i PDV u iznosu od 10.stope. .00 dinara Na kraju prve godine privredno društvo za istraživanje tržišta na osnovu kretanja troškova u prvoj godini procenjuje da bi ukupni troškovi za pružanje usluga bili 110. Jednom izvršeno priznavanje ne znači i priznavanje zauvek. 10-11 133 . U odložene poreske obaveze ne priznaju se one koje bi proizašle iz: . ulagač ili učesnik u zajedničkom ulaganju je sposoban da kontroliše vremenski raspored ukidanja privremene razlike i . U skladu sa MRS 12.000. Teoretski posmatrano.početnog priznavanja sredstava ili obaveza u transakcijama koje nisu poslovna kombinacija i u vreme transakcija ne utiču na računovodstvenu dobit.00 dinara Po osnovu ugovora ispostavljena je faktura kupcu na iznos od 60. Preduzeće priznaje odloženu poresku obavezu za sve oporezive privremene razlike koje su povezane sa ulaganjima u zavisna preduzeća.000.Prihodi predstavljanju rezultat vrednovanja sredstava i obaveza. primer za ovakvu situaciju bi bili prihodi koji bi se u poreskom bilansu priznavali po principu „naplaćene realizacije”.00 dinara S obzirom da je na početku perioda imalo odloženo poresko sredstvo od 30. privredno društvo treba na datum svakog bilansa da ponovo procenjuje nepriznate ali i priznate odložene poreske obaveze.osnovice i .800.000. Način obračuna odložene poreske obaveze se vrši na način prikazan uz račun 288. . osim u meri u kojoj su oba sledeća uslova zadovoljena: .000.goodwill-a .00 dinara).00 dinara privredno društvo sprovodi sledeće knjiženje: Za obračun poreskih rashoda: 722 Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda 288 Odložena poreska sredstva 498 Odložene poreske obaveze 130.00 dinara Usluge se pružaju 2 godine.00 dinara).00 100. Diskontovanje se ne vrši jer se ne može uvek sastaviti pouzdan obračun diskontovanja. .00 30.000.00 KLASA 6 .800.000. Iskazani iznos odložene poreske obaveze u bilansu se preispituje na datum svakog bilansa. Primer za ovakvu situaciju bi mogao da bude rashod amortizacije ukoliko se za izračunavanje amortizacije za sastavljanje Bilansa uspeha i za sastavljanje poreskog bilansa primenjuju različite: . Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000.000.000. filijale i pridružena preduzeća i sa interesima u zajedničkim poduhvatima. O mogućnosti promene visine odloženih poreskih obaveza bez promene visine privremenih razlika ukazali smo u okviru računa 288.000.metode i tehnike amortizacije. Usluge su u celosti pružene.00 dinara (u fakturi je iskazan i PDV u iznosu od 10. Primer: Obračunom je utvrđeno da privredno društvo na kraju obračunskog perioda ima odloženu poresku obavezu u iznosu od 100.000.prihod se uključuje u utvrđivanje oporezivog rezultata nakon što je uključen u utvrđivanje računovodstvenog rezultata (oznaka „nakon” znači u nekom od sledećih obračunskih perioda).RAČUNOVODSTVO. Primer priznavanja prihoda od pružanja usluga: Naručilac i privredno društvo za istraživanje tržišta su ugovorili pružanje usluga istraživanja tržišta u vrednosti 120.rashod se uključuje u utvrđivanje oporezivog rezultata pre nego što je uključen u utvrđivanje računovodstvenog rezultata (oznaka „pre” znači u nekom od prethodnih obračunskih perioda). Odložene poreske obaveze ne treba diskontovati. Prema proračunu privrednog društva za istraživanje tržišta njegovi troškovi će biti 100.matično preduzeće. niti na oporezivu dobit (gubitak).nije verovatno da će privremena razlika biti ukinuta u bliskoj budućnosti. Na kraju druge godine ispostavljena je faktura kupcu na iznos od 60.

00 70.investicionih nekretnina koje se vrednuju po fer vrednosti (primenjuje se MRS 40). Račun 681 . makar zbog činjenice da je biološko sredstvo godinu dana starije. . se primenjuje u računovodstvu obezvređenja svih sredstava osim: . Biološko sredstvo se prilikom početnog priznavanja.stalnih sredstava (ili raspoloživih grupa) klasifikovanih kao sredstva koja se drže za prodaju (primenjuje se MSFI 5). Prihod po osnovu usklađivanja vrednosti biološkog sredstva nastaje u slučaju kada dođe do povećanja njegove fer vrednosti umanjene za procenjene troškove prodaje na mestu njegovog uzgajanja.00 54.Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja Na računu 681 . ili i u toku godine kad god dođe do promene fer vrednosti ili procenjenih troškova prodaje. kao i na svaki datum bilansa. Prvo se revalorizacionim povećanjem pokriva navedeno smanjenje knjiženjem tog iznosa kao prihod.sredstava koja proizlaze iz naknada zaposlenima (primenjuje se MRS 19).finansijskih sredstava (primenjuje se (I-32) Međunarodni računovodstveni standard .55 5. a ostatak se knjiži kao povećanje revalorizacionih rezervi.dalje: MRS 32) i MRS 39). Priznavanje rashoda po osnovu obezvređenja sredstava Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja treba izvršiti proveru obezvređenosti sredstava.454.545. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 10-11 Prihodi po osnovu vrednovanja sredstava po fer vrednosti Račun 680 .454.45 10. .Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava iskazuju se prihodi po osnovu povećanja vrednosti bioloških sredstava koja imaju karakter osnovnih 134 .odloženih poreskih sredstava (primenjuje se MRS 12). MRS 41 ne daje smernice koliko često treba sprovoditi promenu knjigovodstvene vrednosti sredstva.Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava Na računu 680 . . br. osim u slučaju kada se fer vrednost ne može pouzdano izmeriti. tj.00 5. i da je po tom osnovu najverovatnije došlo do promena njegove fer vrednosti.XIII RAČUNOVODSTVO. .800.MRS 32 Finansijski instrumenti: prezentacija („Sl.zaliha (primenjuje se MRS 2).sredstava koja proizlaze iz ugovora o izgradnji (primenjuje se MRS 11). iznos povećanja se ne odobrava u celosti kapitalu ako je ranijom revalorizacijom smanjivana njegova knjigovodstvena vrednost (misli se na smanjenje usled prethodne revalorizacije ili neke od prethodnih revalorizacija). 77/2010 . . .800. glasnik RS”. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Za pružene usluge: 202 Kupci u zemlji 612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 491 Obračunati prihodi budućeg perioda 470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) Kupci u zemlji Obračunati prihodi budućeg perioda 612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) 70. da li to raditi samo na datum bilansa.bioloških sredstava (primenjuje se MRS 41) ukoliko se vrednuju po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje. dobija se kada se u odnos stave nastali troškovi i procenjeni troškovi i dobijeni koeficijent pomnoži sa ugovorenom vrednošću usluga.Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja iskazuju se prihodi kada se knjigovodstveni iznos nematerijalnog ulaganja poveća kao rezultat revalorizacije. . Nesumnjivo je da se na datum svakog bilansa mora izvršiti usklađivanje knjigovodstvenih vrednosti sredstava.800.00 Za pružene usluge: 202 491 Napomena: Iznos prihoda u promeni 1. Povećanje vrednosti bioloških sredstava koja imaju tretman obrtnih sredstava (proizvodnje) obuhvataju se u okviru Klase 9.45 65. sredstava.45 10. MRS 36. meri (vrednuje) po svojoj fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove njegove prodaje na mestu uzgajanja.800.454.

IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Račun 682 . Povod za donošenje izmena je situacija kada je po mišljenju nadležnog carinskog organa u fakturi inodobavljača iskazan manji iznos nego što je realna vrednost kupljenog materijala ili robe.iskazuju se prihodi po osnovu ukidanja ranije priznatog obezvređenja: . meri (vrednuje) po svojoj fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove njegove prodaje na mestu uzgajanja. Prvo se revalorizacionim povećanjem pokriva navedeno smanjenje knjiženjem tog iznosa kao prihod. Carinskog zakona. 21.RASHODI Račun 580 . 10-11 Račun 581 . U skladu sa navedenim članovima pravo je nadležnog carinskog organa da kao carinsku vrednost ne primeni iskazanu fakturnu vrednost.Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine Na računu 689 .RAČUNOVODSTVO. U suštini fakturna vrednost se u uvoznoj kalkulaciji zamenjuje sa osnovicom za obračun carine koju je utvrdio nadležni carinski organ.Obezvređenje nematerijalnih ulaganja iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja nematerijalnih ulaganja. njegovo priznavanje i merenje ukazano je u okviru računa 039.Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Na računu 685 .Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha Na računu 684 . osim u slučaju kada se fer vrednost ne može pouzdano izmeriti. da li to raditi samo na datum bilansa. Carinska vrednost uvezenih dobara na koju se primenjuje Carinska tarifa utvrđuje se u skladu sa odredbama čl. ili i u toku godine kad god dođe do promene fer vrednosti ili procenjenih troškova prodaje. Osim zahteva navedenih u MRS 36. Račun 685 . KLASA 5 . kao i na svaki datum bilansa. 22 i 23.potraživanja za date avanse (računi 016. Biološko sredstvo se prilikom početnog priznavanja. Račun 684 se koristi i u slučaju nabavke materijala i robe iz uvoza u slučaju kada postoji razlika između njihovih fakturnih vrednosti i direktnih zavisnih troškova nabavke.Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina. iznos povećanja se ne odobrava u celosti kapitalu ako je ranijom revalorizacijom smanjivana njegova knjigovodstvena vrednost (smanjenje usled prethodne revalorizacije). Na razloge za nastanak i priznavanje ovog prihoda ukazano je u okviru grupa 20. Rashod po osnovu obezvređenja biološkog sredstva nastaje u slučaju kada dođe do smanjenja njegove fer vrednosti umanjene za procenjene troškove prodaje na mestu njegovog uzgajanja.Obezvređenje nematerijalnih ulaganja Na računu 581 . i da je po tom osnovu najverovatnije došlo do promena njegove fer vrednosti.Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha iskazuju se prihodi po osnovu ukidanja ranije priznatog obezvređenja zaliha materijala i robe. MRS 41 ne daje smernice koliko često treba sprovoditi promenu knjigovodstvene vrednosti sredstva. Račun 683 . Račun 684 se koristi kada je veća osnovica za obračun carine koju je utvrdio nadležni carinski organ. postrojenje ili opremu poveća kao rezultat revalorizacije. Na razloge za nastanak i ukidanje obezvređenja. makar zbog činjenice da je biološko sredstvo godinu dana starije. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Račun 689 . postrojenja i opreme Na računu 682 . s jedne strane i osnovice za obračun carine koju je utvrdio nadležni carinski organ.Obezvređenje bioloških sredstava iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja bioloških sredstava koja imaju karakter osnovnih sredstava. 028 i 150) i . postrojenja i opreme iskazuju se prihodi kada se knjigovodstveni iznos sredstva koje spada u nekretninu.gotovine i gotovinskih ekvivalenata (računi grupe 24). Knjiženje ukidanja ranije priznatog obezvređenja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrši se u okviru Klase 9.Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana iskazuju se prihodi po osnovu ukidanja ranije priznatog obezvređenja potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana. do 62. . a ostatak se knjiži kao povećanje revalorizacionih rezervi.Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine . već da u skladu sa navedenim propisima izvrši njeno korigovanje.Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina.Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju Na računu 683 . MRS 38 postavlja i sledeće dodatne zahteve za proveru da li je ulaganje obezvređeno: čak i ako ne postoji pokazatelj da je nematerijalno 135 .Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju iskazuju se prihodi po osnovu ukidanja ranije priznatog obezvređenja dugoročnih finansijskih plasmana i po osnovu povećanja fer vrednosti hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju. tj.zaliha nekretnina pribavljenih radi prodaje (računi grupe 14). 46.Obezvređenje bioloških sredstava Na računu 580 . Račun 684 . Nesumnjivo je da se na datum svakog bilansa mora izvršiti usklađivanje knjigovodstvenih vrednosti sredstava.

godini.primenu odgovarajuće diskontne stope.00 20. Račun 585 .neto prodajne vrednosti i .nematerijalnih ulaganja koja još nisu raspoloživa za upotrebu.goodwill-a. . pad njihovih tržišnih cena.000. (ako je obračunavan). godini i u 2009.00 Račun 583 . iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja zaliha materi- 136 . godini. Na razloge za nastanak obezvređenja. povećanja troškova njihove prodaje i dr.12.Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju. jala i robe. godini.procenu budućih novčanih priliva i odliva koji proizlaze iz neprekinute upotrebe sredstva i iz njegovog konačnog otuđenja i .XIII RAČUNOVODSTVO. 8. 1.000.Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju Na računu 583 . oštećenost.000. 7.000. Račun 582 .000. postrojenja i opreme Na računu 582 . godini. 2005.00 200. Postupanje sa obezvređenjem stalnog sredstva (zemljišta) Za potrebe periodičnog obračuna napravljen je sledeći obračun: R. najmanje na kraju svake poslovne godine: . Pozicija Upotrebna vrednost zemljišta Neto fer vrednost zemljišta Nadoknadivi iznos zemljišta (veći iznos od 1 ili 2) Knjigovodstvena vrednost zemljišta Gubitak zbog obezvređenja (4-3) Nova knjigovodstvena vrednost (4-5) Ranije formirane revalorizacione rezerve u vezi sa ovim zemljištem Iznos gubitka zbog obezvređenja koji se priznaje kao rashod (5-7) Iznos 100.00 120.Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja (računi grupa 20. postrojenja i opreme. 3.upotrebne vrednosti.00 80. 10-11 Račun 584 . postrojenja i opreme Revalorizacione rezerve 0209 Ispravka vrednosti zemljišta 60. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA ulaganje obezvređeno privredno društvo treba da proceni nadoknadivi iznos sledećih nematerijalnih ulaganja. njegovo priznavanje i merenje obradili smo u okviru računa grupa 10 i 13.000.2010. iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja nekretnina. Procena upotrebne vrednosti nekog sredstva obuhvata: . tj. postrojenja i opreme.00 80.Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Na računu 585 .00 120. 2006. 2007.nematerijalnih ulaganja sa procenjenim neograničenim vekom upotrebe i .00 Za obezvređenje: 582 330 Obezvređenje nekretnina.000. 4. br. 6. iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju.000. 21 i 22) i kratkoročnih finansijskih plasmana (računi grupe 23).000.00 60. Primer provere ranije priznatog iznosa obezvređenosti sredstava: Na dan 31. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 5.00 120. 2008.Obezvređenje nekretnina.Obezvređenje nekretnina.00 20.Obezvređenje zaliha materijala i robe. diskontnog faktora na navedene buduće neto novčane tokove. Razloge za nastanak ovog obezvređenja.000.000. treba proveriti da li postoje uslovi za ukidanje celog ili dela obezvređenja proknjiženog u 2004. 2. Obezvređenje ovih sredstava može nastati iz više razloga: zastarelost. Nadoknadiva vrednost je veća od sledećih vrednosti: .Obezvređenje zaliha materijala i robe Na računu 584 . njegovo priznavanje i merenje ukazali smo u okviru računa 039.

odnosno 31. godinu (korektivni događaji) a drugi ih ne koriguju (nekorektivni događaji). Račun 589 . U poreskom bilansu čak i kada su ispunjeni navedeni uslovi ne priznaju se ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje.12.da je potraživanje u knjigama poreskog obveznika otpisano kao nenaplativo.potraživanja za date avanse (računi 016. bitan je datum odobravanja finansijskih izveštaja. Na primer.Obezvređenje ostale imovine iskazuju se rashodi po osnovu obezvređenja: .1.nepovoljne događaje (nekorektivne). IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Poreski aspekt priznavanja rashoda po osnovu obezvređenja potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana regulisan je Zakonom o porezu na dobit preduzeća.12. jer se događaji nastali između datuma bilansiranja i datuma odobravanja finansijskih izveštaja uključuju u finansijski izveštaj. .gotovine i gotovinskih ekvivalenata (računi grupe 24) .dalje: MRS 10). Sva otpisana. Članom 16. 2010. Očito je da se samo deo rashoda po osnovu obezvređenja priznatog u skladu sa MSFI može priznati u poreskom bilansu.objašnjenje merenja i priznavanja obezvređenja dato je u okviru grupe 14. 028. glasnik RS”. • RAČUNOVODSTVENI ASPEKT DOGAĐAJA POSLE IZVEŠTAJNOG PERIODA rilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2010. obaveza i kapitala na dan 31.12.MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda („Sl. Na teret rashoda priznaje se ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja ako je od roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 60 dana. 2010. . 028.12. 2010. u momentu naplate ulaze u prihode poreskog obveznika.RAČUNOVODSTVO. 10-11 P .2011. Međutim. godine do dana odobravanja finansijskih izveštaja koriguju iznose u završnom računu za 2010.povoljene događaje (korektivne) ili Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. godine. . prema odredbama (I-10) Međunarodni računovodstveni standard . godine iako su ti događaji nastali posle tog datuma.da poreski obveznik pruži dokaze o neuspeloj naplati tih potraživanja sudskim putem. do 31. ovog zakona postavljeni su sledeći uslovi da bi se rashodi po osnovu ispravke vrednosti potraživanja priznali u poreskom bilansu: . i 150 i . i 150) objašnjenja data za merenje i priznavanje rashoda po osnovu obezvređenja koja se iskazuju na računu 585 primenljiva su i za obezvređenja iznosa knjiženih na računima 016.2. a u bilansu uspeha. izveštaju o tokovima gotovine i izveštaju o promenu na kapitalu prezentuju se poslovne promene u periodu od 01.2011. br.Obezvređenje ostale imovine Na računu 589 . a koja se kasnije naplate. Određeni poslovni događaji nastali od 1. prilkom izrade finansijskih izveštaja treba uzetri u obzir i događaje koji nastaju između kraja izveštajnog perioda i datuma kada su finansijski izveštaji odobreni za objavljivanje. godine.01. MRS 10 događaje posle izveštajnog perioda definiše kao: . Po korektivnim događajima vrše se knjiženja u poslovnim knjigama pod 31. 77/2010 . godi- 137 . godinu u bilansu stanja prikazuje se stanje imovine. Upravni odbor DOO doneo je odluku o odobravanju finansijskih izveštaja na dan 15. Za događaje nastale posle datuma bilansiranja.zaliha nekretnina pribavljenih radi prodaje . godine. ispravljena i druga potraživanja koja su priznata kao rashod.da se nesumnjivo dokaže da je potraživanje prethodno bilo uključeno u prihode obveznika.objašnjenje merenja i priznavanja obezvređenja gotovine i gotovinskih ekvivalenata obradili smo u okviru računa 249.2010. ali se obelodanjuju.

10-11 .1. s tim da je knjižno odobrenje izdato posle dana bilansa. februara.). treba izvršiti storniranje izvršenih knjiženja.000.00 50.odlazak kupca u stečaj nakon dana bilansa stanja za čije potraživanje nije izvršena ispravka vrednosti ili otpis na dan bilansa. Obaveza knjiženja i uključivanja korektivnih događaja u finansijske izveštaje ze tekući periodpropisana je paragrafom 8.2011.00 Korektivni događaji posle izveštajnog perioda Prema MRS 10. korektivni događaji posle izveštajnog perioda su poslovni događaji nastali posle dana bilansa. osnivači i drugi organi pravnog lica.prodaja zaliha ispod nabavne cene. U skladu sa računovodstvenom politikom pravnog lica kojom je utvrđeno da za potraživanja koja su starija reko 90 dana treba izvršiti ispravku.00 potraživanja od kupaca kupac "A" 138 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000. upravni odbor i drugi organi pravnog lica. godini: 585 Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 209 Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca kupac "A" 50. . godine. tj u periodu od 1.2011.9. Naplata ispravljenih potraživanja od kupaca posle izveštajnog perioda Za potraživanja od kupaca koja su u skladu sa računopvodstvenom politikom ispravljena a za koja se do datuma odobravanja finansijskih izveštaja utvrdi da su naplaćena. Usvajanje finansijskih izveštaja vrši skupština. Odobreni finansijski izveštaji su finansijski izveštaji potpisani od strane zakonskog zastupnika i lica odgovornog za sastavljanje finansijskih izveštaja koji su dostavljeni Agenciji za privredne registre i taj datum se objavljuje u napomenama uz finansijski izveštaj.12. Posle dana bilansa. Ako je ispravka vrednosti ili otpis izvršena i proknjižena.00 dinara.00 i kratkoročnih finansijskih plasmana 209 Ispravka vrednosti -50. Datum odobravanja finansijskog izveštaja ne može biti posle 28. događaji nakon dana bilansa su događaji nastali od 1. a dotična obaveza nije ukalkulisana i knjižena. koji podrazumevaju korekciju iznosa iskazanih u finansijskim izveštajima tekućeg perioda. . kupac”A” uplatio svoj dug u celosti.000.utvrđivanje nakon dana bilansa stanja iznosa učešća u dobitku ili isplaćenih naknada.1. U knjigovodstvu pravnog lica „N” sprovodi se kniženje za uplaćeno ispravljeno potraživanje od kupca „A” po izvodu banke.2010.prijem sudskog rešenja nakon dana bilasa stanja kojim se utvrđuje da je pravno lice imalo određenu obavezu na dan bilansa stanja. godine: 585 Obezvređenje potraživanja -50.2010.000. godine utvrdilo da od kupca „A” nije naplaćeno potraživanje od prodate robe na dan 1. nakon njihovog odobravanja i dostavljanja nadležnim organima. ukoliko je pravno lice na dan bilansa stanja imalo sadašnju ili izvedenu obavezu za svaku takvu isplatu kao rezultat događaja nastalih pre tog datuma. Finansijski izveštaji su dostavljeni nadležnim institucijama 20. Finansijske izveštaje odobrava direktor. jer je to korektivni događaj posle izveštajnog perioda. a pre odobravanja i predaje finansijskih izveštaja nadležnim institucijama. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA ne. a za konsolidovane posle 30. Primeri korektivnih događaja posle izveštajnog perioda su: . odnosno preduzetnik. a pre odobravanja finansijskih izveštaja.2.1. godine.2011. godine do dana odobravanja finasijskih izveštaja. godinu. po pravilu.odobravanje naknadnih popusta (super rabata i sl. u knjigovodstvu pravnog lica sprovedeno je sledeće knjiženje u 2010. . Znači.3. tako da finansijski izveštaji obuhvate i korektivne događaje nakon dana bilansa stanja. do 15. godine. . utvrđeno je da je po izvodu poslovne banke od 25. . ne treba vršiti ispravku vrednosti ili otpis u finansijskim izveštajima za 2010. odnosno preduzetnik. u vrednosti od 50. u kome se kaže da pravno lice vrši ispravku iznosa koje je već priznalo u svojim finansijskim izveštajima.otkrivanje prevara (namerno generisanih pogrešnih iskaza) ili grešaka (slučajno nastalih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima) koje pokazuju da su finansijski izveštaji netačni.XIII RAČUNOVODSTVO.2011. .000. Za pravilnu primenu MRS 10 potrebno je praviti razliku između odobravanja i usvajanja finansijskih izveštaja. aprila tekuće godine.2010.naplata potraživanja od kupaca posle dana bilansa za koje je na dan bilansa izvršena ispravka vrednosti ili otpis. godine. MRS 10. što predstavlja korektivni događaj knjižen pod 31. odnosno cene koštanja posle dana bilansa za koje na dan bilansa nije izvršeno vrednosno usklađivanje za gubitke zbog obezvređivanja.2. Primer: Pravno lice „N” je procenom naplativosti potraživanja sa stanjem na dan 30.

2010. Knjiženje za korektivni događaj posle izveštajnog perioda .000. godine. u januaru 2011.000.2011. Međutim. godine privredno društvo je došlo do saznanja da je kod kupca otvoren postupak stečaja. ali nije proteklo više od 90 dana od dana prodaje robe.2010.000 dinara odnosi se na 2011.000.00 200. godine privredno društvo ima zalihe robe u prometu na veliko čija je nabavna vrednost 200.000. Pri tome treba voditi računa da se kamata ukalkulisava za period do 31.00 dinara.12.000. Primer: Privredno društvo je u novembru 2010.00 85.12. Primer: Na dan 31. to korektivni događaj posle izveštajnog perioda nalaže da se izvrši ispravka vrednosti potraživanja ili otpis na teret rashoda tekućeg perioda pod 31. Navedeno privredno društvo je u obavezi da po prijemu sudskog rešenju obračuna i ukalkuliše kamatu prema određenom dobavljaču na teret troškova za 2010.00 Moguće je da u periodu do odobrenja finansijskog izveštaja pravno lice ima saznanja da će potraživanje biti delimično naplaćeno iz stečajne mase. Knjiženje za ispravku vrednosti od kupca koji je posle dana bilansa otišao u stečaj izvršeno je pod 31.000.000.2010. godine prodalo robu u vrednosti od 200.2010. Na dan bilansa procenom je utvrđeno da ne postoje razlozi za obezvređenje zaliha ove robe. godine na sledeći način: 585 Obezvređenje potraživanja i katkoročnih finansijskih plasmana 209 Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca 200. a ne ukupna kamata iz rešenja. Na dan bilansa ovo potraživanje nije naplaćeno. pa u skladu sa računovodstvenim politikama nije izvršena isptavka ovog potraživanja. U februaru 2011. godine primljeno je sudsko rešenje kojim se utvrđuje da privredno društvo treba da plati kamatu određenom dobavljaču u iznosu od 100.obezvređenje zaliha robe vrši se na sledeći način: 584 Obezvređenje zaliha materijala i robe 139 Ispravka vrednosti robe 20. prema MRS 10. pod 31.00 dinara. Ostatak kamate u iznosu od 15. Pošto je zbog otvaranja postupka stečaja naplativost potraživanja dovedena u pitanje. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Knjiženje u 2011. godinu kao korektivni događaj posle izveštajnog perioda treba proknjižiti ispravku vrednosti na teret rashoda perioda. godine.000. Primer: Privredno društvo nije u poslovnim knjigama ukalkulisalo obavezu za kamatu prema dobavljačima za 2010.000.RAČUNOVODSTVO.00 Odlazak kupca u stečaj posle izveštajnog perioda Ukoliko posle izveštajnog perioda dođe do otvaranja postupka stečaja kod kupca za čije potraživanje nije izvršena ispravka verdnosti potraživanja ili otpis jer na dan bilansa nisu bili ispunjeni uslovi utvrđeni računovodstvenim politikama.00 20.1. 10-11 139 . Obezvređenje zaliha posle dana bilansa Karakterističan primer korektivnog događaja posle izveštajnog perioda je slučaj da se nakon dana bilansa.000.kupac "A" 50. U januarau 2011.12. u poslovnim knjigama za 2010.000. a posle izveštajnog perioda je primljeno sudsko rešenje kojim se utvrđuje da obaveza postoji i da je u određenom periodu treba platiti. godine sprovodi se na sledeći način: 562 Rashodi kamata 433 Dobavljači u zemlji 85.2010.00 202 Kupci u zemlji . pa se zalihe procenjuju na 180.00 dinara.00 dinara. Knjiženje ukalkulisavanja obaveze za kamatu po sudskom rešenju primljenom posle izveštajnog perioda. godinu. za koje prilikom bilansiranja nije izvršeno vrednosno usklađivanje naniže. godinu kao korektivni događaj posle izveštajnog perioda. pa u tom slučaju obezvređenje treba vršiti do iznosa koji se procenjuje kao nenaplativ.00 Prijem sudskog rešenja posle izveštajnog perioda Ukoliko privredno društvo nije u toku godine iskazalo određenu obavezu ili ju je u ranijim godinama isknjižilo u korist prihoda.12. pod 31.000.12.000. iskazati kao korektivni događaj. a pre odobrenja finansijskih izveštaja pribave saznanja i dokazi o Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. iznos te obaveze treba u poslovnim knjigama. godine doneta je odluka o snišenju nabavne vrednosti robe.12. godine vrši se na sledeći način: 241 Tekući (poslovni) računi 50. a izvesno je da neće biti naplaćeno u roku dospeća. godini po izvodu poslovne banke od 25.00.2010. godine u iznosu od 85. godinu.00 prodaji zaliha ispod nabavne cene.

značajna promena deviznog kursa posle 31.XIII RAČUNOVODSTVO. . godine iznos od 118. takva raspodela se smatra događajem koji nema korektivni Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.12. navedene promene knjiže pod 31. U vezi dobijenog knjižnog odobrenja. Uz knjižno odobrenje dostavljen je i obračun utvrđenog super rabata.promene poreskih stopa ili poreskih zakona koji su stupili na snagu posle izveštajnog perioda. u januaru 2011. a pre odobravanja finansijskih izveštaja i koje ne podrazumevaju korekciju iznosa u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima tekućeg perioda.00 dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) njenje iznosa prenetog PDV i povećanja prihoda iz razloga što ne može da dođe do smanjenja vrednosti zaliha robe.000. knjiženje naknadno odobenog rabata vrši se kroz smanjenje obaveze prema dobavljačima.12.00 679 Ostali nepomenuti prihodi 100. godine. u našoj praksi. Nekorektivni događaji se ne iskazuju u finansijskim izveštajima tekućeg perioda. Nabavna cena robe se ne menja. i to: Knjiženje kod prodavca za naknadno odobreni super rabat: 202 Kupci u zemlji -118.početak sudskog postupka koji nastaje isključivo radi događaja nastalih posle izveštajnog perioda.2010.000. tj. a da se 18.krupna poslovna kombinacija ili prodaja posle 31. Ti popusti se vrše na osnovu ranije ugovorenih kriterijuma prodaje.000.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Odobravanje naknadnih popusta (super rabata i sl.00 602 Prihodi od prodaje robe -100. s tim što se on knjiži kao storno prihod.2010.000. godine.00 u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) 433 Dobavljači u zemlji -118.000.velike kupovine ili otuđenje sredstava posle 31. ukoliko poslovni subjekt predloži ili objavi iznos dividendi za isplatu vlasnicima posle izveštajnog perioda to je nekorektivni događaj i iznos obaveze po tom osnovu se ne priznaje u finansijskim izveštajima tekućeg perioda. prodavac i kupac u svojim poslovnim knjigama.00 Raspodela dobiti posle izveštajnog perioda Prema odredbama paragrafa 12.000.objavljivanje plana za prestanak poslovanja. raspodeljuje posle usvajanja finansijkih izveštaja.uništenje velikog proizvodnog pogona usled prirodne nepogode. već se knjiže u narednom periodu. godine. Nekorektivni događaji posle izveštajnog perioda Nekorektivni događaji posle izveštajnog perioda su poslovne promene praćene odgovarajućom dokumentacijom koje su nastale posle dana bilansa.značajne transakcije sa običnim akcijama i potencijalne transakcije sa običnim akcijama.00 na domaćem tržištu 470 Obaveze za porez na -18. .2010. uma- 140 . godine u odnosu na taj datum. godine.00 dinara. jer se naknadno odobren rabat ne odnosi na konkretne artikle već na ukupan promet. . . . MRS 10. jer se sve odvija u istom obračunskom periodu.00 dinara.00 dinara. Ta odredba se ne odnosi na raspodelu tekuće dobiti koja se. a obelodanjuju u Napomenama uz finansijske izveštaje za tekući period.2011. Karakteristični primeri nekorektivnih događaja posle izveštajnog perioda su: .2010. . godine.) Odobrenje naknadno odobrenih surer rabata i drugih popusta kupcima za promet izvršen u toku 2010. super rabat za isporučenu robu u toku 2010. odobrava kupcu. Međutim.12.000. Knjiženje kod kupca za primljeno knjižno odobrenje: 270 Porez na dodatu vrednost -18. . . vrši se najčešće po isteku kalendarske godine. ali oni istovremeno utiču na već obračunat PDV po izdatim fakturama za izvršen promet robe i usluga.2010. godine kojim ga obaveštava da super rabat iznosi 100.raspodela dobiti posle 31. O tome prodavac dostavlja kupcu knjižno odobrenje 15.12.12. obvezniku PDV. S obzirom da se ovde radi o korektivnim događajima posle izveštajnog perioda.preuzimanje značajnih obaveza ili potencijalnih obaveza.000. obveznik PDV.prodavac.00 dinara odnosi na PDV. U Napomenama treba obelodaniti prirodu tog događaja i procenu njegovog finansijskog efekta.1. . ukoliko se u periodu do odobrenja finansijkih izveštaja raspodeljuje dobit iz nekih ranijih godina. kupac dostavlja prodavcu potvrdu o umanjenju prenetog PDV po tom osnovu u iznosu od 18. godine. Odobreni super rabat koji je kao naknadni popust odobren kupcu predstavlja za prodavca rahod.000. Primer: Privredno društvo . a koja značajno utiču na tekuća i odložena poreska sredstva i obaveze. 10-11 Kod kupca robe.

podela odvajanje) u kojoj učestvuje i pravno lice koje sastavlja finansijske izveštaje za tekući period. br. Ukupna nabavna vrednost poslovnog prostora iznosi 15. privredno društvo je kupilo poslovni prostor površine 580 metara kvadratnih. 106/2006 i 111/2006 . a pre odobravanja finansijskih izveštaja. s tim što to za ona mala pravna lica i preduzetnike koji ne primenjuju standarde treba da bude regulisano opštim aktom. pripajanje.000. to treba da se istakne i obelodani u Napomenama u finansijski izveštaj. Objavljivanje plana za prestanak poslovanja Ukoliko posle izveštajnog perioda. u napomenama uz finansijski izveštaj treba da stoji sledeći tekst: U januaru 2011. o tome treba samo dati informaciju u Napomenama uz finansijski izveštaj. godini izvršena ispravka vrednosti potraživanja ili otpis. • Radmila Lazić Krupna poslovna kombinacija ili prodaja Ukoliko posle izveštajnog perioda dođe do statusne promene (spajanje.). već Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine. 10-11 141 . rukovodstvo donese odluku o prestanku poslovanja određenog dela pravnog lica (pogona. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII karakter. Prema tome.. nemaju ni obavezu u pogledu obelodanjivanja nekorektivnih događaja posle izveštajnog perioda. čija je ukupna sadašnja knjigovodstvena vrednost 1. na odobravanje naknadnih super rabata i popusta i sl. Pošto mala pravna lica i preduzetnici ne sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje. Događaji posle izveštajnog perioda kod malih pravnih lica i preduzetnika koji ne primenjuju MSFI Mala pravna lica i preduzetnici koji su se opredelili da ne primenjuju MRS/MSFI. godine. a naročito na obaveze i potraživanja za koja je u 2010. To isto važi i kada je pravno lice posle izveštajnog perioda prodato.200. iako nemaju obavezu primene MRS 10. Na primer. po našem mišljenju. a pre objavljivanja finansijskih izveštaja. prijem sudskog rešenja. Na primer. mala pravna lica i preduzetnici u finansijske izveštaje za tekući period treba da uključe korektivne događaje posle izveštajnog perioda.000 dinara. Efekti ove kupovine biće uključeni u finansijske izveštaje za 2011. prodajnog objekta). u napomenama uz finansijski izveštaj daje se sledeće obelodanjivanje: U januaru 2011. Ukoliko se malo pravno lice i preduzetnik opredeli da primenjuje korektivne događaje posle izveštajnog perioda. shodan način. glasnik RS”.ispr. poslovne jedinice. Velike kupovine ili otuđenja sredstava posle izveštajnog perioda Ako posle izveštajnog perioda. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. to treba da se istakne i obelodani u Napomenama uz finansijski izveštaj.000 dinara. a ne vršiti nikakve promene uposlovnim knjigama za tekući period. da primene korektivene događaje koji imaju efekte na finasijske izveštaje za 2010. prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika („Sl. odlazak poslovnog partnera u stečaj i dr. o tome treba da donese opšti akt u kome će regulisati slučajeve koji se mogu uzeti kao korektivni događaji na finansijske izveštaje. godine.RAČUNOVODSTVO. Značajna promena deviznog kursa Ukoliko posle izveštajnog perioda dođe do značajnije promene deviznog kursa u odnosu na zaključni devizni kurs stranih valuta. rukovodstvo privrednog društva donelo je odluku da zbog reorganizacije poslovanja proda pogon za proizvodnju kućne hemije u Beogradu. ali ta promena nema nikakav uticaj na visinu deviznih potraživanja i obaveza u finansijskim izveštajima za tekući period. mogu na. to treba istaći u Napomenama uz finansijski izveštaj. pravno lice izvrši značajna investiciona ulaganja u proizvodni proces ili u nekretnine. obaveza. ali se obelodanjuje u Napomenama uz finansijski izveštaj. a o tome se ne vrše nikakve promene u poslovnim knjigama za tekući period. godinu. godinu.

MRS 8 Računovodstvene politike. 57/2008 i 3/2009 . Materijalnost zavisi od veličine i prirode izostavljene ili pogrešno iskazane stavke sagledane u kontekstu specifičnosti preduzeća i trenutnih okolnosti. . .proveriti ispravnosti stanja računa na dan 31. prema kome banke unose podatke na određene pozicije sa stanja na računima na dan 31. odnosno sprovesti postupke i to: .računovodstvenom politikom definisati grešku u apsolutnom ili relativnom iznosu ili .dalje: MRS 8).analizirati greške iiz prethodnog peiroda i promene računovodstvenih politika i računovodstvenih procena. a otkrivene u narednom ili nekom od narednih perioda treba ispraviti na odgovarajući način. na raspolaganju su dve mogućnosti i to: .dalje: Pravilnik o Kontnom okviru).kraju prethodnog perioda i .data definicija pojma „greške iz prethodnog perioda”. Odredbama MRS 8 je: . . 98/2007. promene računovodstvenih procena i greške („Sl. Glasnik RS”.2009. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ZA 2010. U finansijskim izveštajima tekućeg perioda obelodanjuju se uporedne informacije o prethodnom periodu. 10-11 142 . on treba da prezentuje izveštaje o finansijskoj poziciji na: . za definisanje grešaka iz prethodnog perioda. odnosno početno stanja na dan 1. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. br. kapitala. .kraju tekućeg perioda. Ovom tematikom bavi se (I-08) Međunarodni računovodstveni standard . obaveza. godine. Prema tome.ustanovljen koncept „greške iz prethodnog perioda” što je usaglašeno sa opštim konceptom materijalnosti na kojem su standardi i zasnovani i . godine i tekuće godine s grupe računa i računa propisanih odredbama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke („Sl.1.2010. godinu pri izradi finansijskih izveštaja za 2010. 77/2010 . Materijalnost neke greške nije utvrđena ni u apsolutnom ni u relativnom iznosu. a time i oporezive dobiti. zatim potrešnim tumačenjem činjenica kao i iz efekata matematičkih grešaka i mogu značajno uticati na fer prezentaciju stanja imovine. Samo materijalno značajne greške nastale u jednom obračunskom periodu.procenjivati materijalnu značajnost greške u svakom konkretnom slučaju.XIII RAČUNOVODSTVO. godinu. Ta obaveza banaka propisana je i podzakonskim aktom. . gde je definisana greška kao materijalno značajna ako može da utiče na ekonomske odluke korisnika finansijskih izveštaja donete na osnovu tih izveštaja. kad entitet primenjuje računovodstvenu politiku retrospektivno ili vrši retrospektivno prepravljanje stavki u finansijskim izveštajima ili kada reklasifikuje stavke u finansijskim izveštajima.2009.analizirati postupke u vezi sa dividendama obelodanjenim za raspodelu posle obračunskog perioda. br.sagledati dogašaje nastale posle izveštajnog perioda. godinu.12. godine.sagledavanje rizika poslovanja u smislu načela kontinuiteta. glasnik RS”. Takođe. čime se obezbeđuje uporedivost podataka za prethodnu 2009.12. GODINU Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja POSTUPCI KOJI PRETHODE IZRADI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Da bi se pristupilo izradi finansijskih izveštaja za 2010. rezultata poslovanja. neophodno je izvršiti određene radnje.početku najranijeg uporednog perioda Postupak sa greškama iz prethodnog perioda i promene računovodstenih politika i računovodstvenih procena Greške utvrđene od strane pravnog lica ili na osnovu sprovedene revizije finansijskih izveštaja mogu nastati pogrešnim vrednovanjem poslovnih događaja ili neobuhvatanjem u periodu njihovog nastanka.

Ako obveznik poreza na dobit ustanovi da poreska prijava poreza na dobit. Poreski obveznik izmenjenu poresku prijavu za isti poreski period može podneti najkasnije u roku od 12 meseci od dana podnošenja prvobitne poreske prijave. zakon. Pogrešna primena MRS/MSFI može dovesti do grešaka iz prethodnog perioda.dr. godine. odnosno kod prvog dostavljanja za decembar. Greške uočene u obrascu USSPO. naplaćeno krajem januara 2010. godine. u mesecu za protekli mesec (ili narednog dana posle roka za dostavljanje obrasca). Potraživanja koja spadaju u red pozicija koje se vrednuju putem računovodstvene procene predstavljaju tipičnu poziciju kod koje primena zahteva MRS 10 dolazi do izražaja. biće izvršena korekcija početnog stanja pozicija u bilansu stanja. kada i nastupi poslovna promena tokom januara i februara i pritom se oceni da je to promena koja potvrđuje ili utiče na promenu stanja neke bilansne pozicije koja je postojala na dan 31. koja se ispravljaju korekcijom početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina. treba izvršiti priznavanje i vrednovanje nastale poslovne promene i usklađivanje stanja na dan 31. iz koje su greška ili popust otklonjeni. greške iz prethodnog perioda treba ispraviti odmah nakon njihovog otkrivanja. Ispravka materijalno značajne greške iz prethodnih perioda vrši se kao korekcija početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina.2009.12. . Na osnovu izmenjenog poreskog bilansa i korigovane poreske osnovice. finansijski izveštaji nisu sačinjeni u skladu sa MRS/MSFI ako sadrže materijalno značajne greške. br. Iz tog razloga.2010. godine.2011. i kapitala sa stanjem na datum bilansa stanja.Reč je o materijalno značajnoj grešci koja utiče na prihode i rashode. a efekti tih događaja evidentiraju se u poslovnim knjigama godine u kojoj su nastali. U toku tog perioda ne obustavlja se poslovanje.RAČUNOVODSTVO. (Primerno: ispravljeno potraživanje pod 31. obveznik sastavlja izmenjenu poresku prijavu u kojoj utvrđuje: . 43/2003. decembra 2010. koja koriguje početno stanje neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina iz razloga što pozicije iz Bilansa uspeha nemaju početno stanje. Za računovdstvene svrhe ti događaji se razvrstavaju u dva tipa događaja i to: . 25/2001. 10-11 obrazaca.porez na dobit za prethodnu godinu. banke su dužne da isprave i ispravljen obrazac dostave Narodnoj banci Srbije najkasnije do 15. odnosno neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina. već se i dalje nastavlja sa poslovanjem tokom koga mogu nastati i povoljni i nepovoljni događaji u periodu između datuma bilansa (31. u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. godine i datuma kada su finansijski izveštaji odobreni za obelodanjivanje. Ovaj događaj koji se desio posle datuma bilansa stanja mora da se uzme u obzir i da se stornira prethodno izvršeno obezvređenje i ispravka 143 . treba da podnese izmenjene obrasce i drugu propisanu dokumentaciju. finansijski izveštaji sastavljaju se tokom januara i februara tekuće godine. obaveza. Glasnik RS”. Prema tome. Ovakav postupak ima za cilj svođenje stanja u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima kao da greška nikada nije ni bila napravljena. na isti način kao i prilikom sastavljanja prvobitne poreske prijave. 80/2002. jer u skladu sa konceptom materijalnosti. Glasnik RS”. Prilikom utvrđivanja poreza na dobit u izmenjenoj poreskoj prijavi. Događaji nastali posle izveštajnog perioda (I-10) Međunarodni računovodstveni standard MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda („Sl.iznos poreza za plaćanje (ili iznos za povraćaj) i . koju je podneo Poreskoj upravi. Naime. obveznik ima pravo na korišćenje poreskih podsticaja i oslobađanja.mesečni iznos akontacija za tekuću godinu. dok se nekorektivni događaji samo obrazlažu u napomenama uz finansijske izveštaje.12. sadrži grešku ili propust. Poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole za kontrolni poreski period. odnosno u periodu između 1. 80/2002 . u smislu MRS 8.događaji koji pružaju dodatne dokaze o stanju neke pozicije koja je postojala na dan bilansa (korektivni događaji) i . Ukoliko greška utiče samo na promenu strukture aktive ili pasive.12.1.događaji koji ukazuju na stanja koja nisu postojala na datum bilansa (nekorektivni događaji) Korektivni događaji Korektivni događajinastali nakon datuma bilansa zahtevaju korekciju sredstava.dalje: MRS 10) je standard opšte namene koji se treba primeniti i na ovaj izveštajni period od svih pravnih lica. ali se neće vršiti korekcija početnog stanja rezultata. dužan je da odmah podnese izmenjenu poresku prijavu. Ukoliko je obveznik napravio grešku koja utiče na iskazivanje podataka u nekim od propisanih Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Nezavisno od primenjenog postupka utvrđivanja materijalnosti.) i datuma kada se finansijski izveštaji odobravaju za objavljivanje. br. u napomenama uz finansijske izveštaje trebalo bi navesti tačan datum kada su finansijski izveštaji odobreni za obelodanjivanje. 84/2004 i 18/2010). 77/2010 . za prethodnu godinu. Ovim standardom definisani su zahtevi u vezi sa računovodstvenim tretmanom događaja koji nastaju nakon datuma bilansa stanja. uz poresku prijavu i poreski bilans.

12.dalje: MRS 1) obelodanjeni iznos dividendi se iskazuje u napomenama. aprila tekuće godine.dalje: MRS 37). ali kako je potraživanje kasnije naplaćeno ispostavilo se da je procena bila pogrešna. Popis imovine i obaveza propisan je odredbama člana 18 stav 2. Navedena obaveza propisana je čl. Imajući u vidu da finansijski izveštaji još uvek nisu konačno sastavljeni. Prema tome. banke dostavljaju nadležnom organu najkasnije do 30. 439 i 539. Prema odredbama MRS 1. br. prikazivanje finansijskih izveštaja zahteva da se izvrše određena obelodanjivanja ukoliko: . Raščišćavanje stavki sa privremenih i prolaznih računa na odgovarajuće račune vrši se samo na osnovu zapisa kojim se identifikuje nastala poslovna promena.dalje: Zakon) i Zakona o bankama propisano je da se finansijski izveštaji za prethodnu godinu dostavljaju nadležnom organu najkasnije do 28. tekuće godine. br. tekuće godine.godine. Međutim.MRS 37 Rezervisanja. zajedno sa mišljenjem revizora. postoje poslovni događaji koji bitno remete navedenu pretpostavku neograničenog vremena poslovanja.4. glasnik RS”. 77/2010 . prvobitno je procenjeno da potraživanje neće biti naplaćeno. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA vrednosti potraživanja sa stanjem na dan 31.kontinuiteta poslovanja. To odgovara načelu dokumentovanosti i zadovoljava sva obeležja verodostojnosti. 18.2. Naime. Odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. potencijalne obaveze i potencijalna imovina („Sl. Ovakvo postupanje u skladu je sa (I-37) Međunarodni računovodstveni standard .12.na datum bilansa privredni subjekat nije imao obavezu da isplati te dividende. tj. U skladu sa (I-01) Međunarodni računovodstveni standard . Načelo kontinuiteta poslovanja Privredni subjekat sastavlja finansijske izveštaje poštujući načelo stalnosti . tekuće godine. a pre datuma obelodanjivanja finansijskih izveštaja obelodani dividende koje će biti isplaćene vlasnicima kapitala obelodanjeni iznos dividendi ne priznaje kao obavezu na datum bilansa (a ni kao smanjenje neraspoređene dobiti). 46/2006 i 111/2009 . glasnik RS”. 144 . već se predviđa obaveza fundamentalne promene računovodstvene pretpostavke neograničenog vremena poslovanja.računi 037.MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja („Sl. finansijski izveštaji se sastavljaju kao da će privredni subjekt neograničeno dugo poslovati. uprkos želji vlasnika i uprave. kao dela adekvatno i efikasno uređenog procesa nadzora. jedan je od 1. glasnik RS”. neograničenog vremena poslovanja. pa ih treba obelodaniti (na primer: požar koji se desio u februaru 2011. godine. a drugi najkasnije do 30. ali su od relativno velikog značaja za korisnike finansijskih izveštaja. koji nalaže obavezu usklađivanja knjiPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. MRS 37 propisuje kriterijume za priznavanje sadašnjih obaveza. koje obelodanjeni iznos dividendi ne ispunjava . potencijalna sredstva i potencijalne obaveze. nema realne alternative nego njegova likvidacija. Ova obaveza banaka propisana je Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za banke . br. To znači da se procenjivanje imovine privrednog subjekta vrši po tržišnim vrednostima. a da usvojene finansijske izveštaje za prethodnu godinu. godine). To se postiže propisivanjem internih računovodstvenih kontrolnih postupaka. januara pa najkasnije do 28. 097. Zakona. Na primer likvidacija privrednog subjekta koji loše posluje da.2009.rukovodstvo je uverenja u postojanje značajne neizvesnosti vezane za događaje ili stanja koji mogu da izazovu značajnu sumnju u mogućnost privrednosg subjekta da nastavi sa poslovanjem na načelu stalnosti. 2010. Kada su u pitanju nekorektivni događaji nastali nakon datuma bilansa stanja treba proceniti da li je taj događaj materijalno značajan i da li ga treba obelodaniti u napomenama uz finansijske izveštaje. faktički postoje dva perioda za primenu MRS 10.XIII RAČUNOVODSTVO. takav događaj treba da se uzme u obzir i da se sprovede odgovarajuća korekcija sa stanjem na dan 31.12. Usaglašavanje dnevnika sa glavnom knjigom zasniva se na proveri da li je u glavnoj knjizi proknjiženo sve što je obuhvaćeno u dnevniku. 10-11 Postupanje u vezi sa dividendama obelodanjenim za raspodelu posle obračunskog perioda Ako privredni subjekt posle datuma bilansa.2. 77/2010 . Standardom se ne predviđa obaveza usklađivanja iznosa povodom navedenih potencijalnih događaja likvidacije privrednog subjekta. PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Usklađivanje prometa i stanja glavne knjige sa dnevnikom i pomoćnim knjigama obavezno se vrši pre popisa imovine i obaveza i pre sastavljanja finansijskih izveštaja. Nekorektivni događaji Nekorektivni događajisu događaji koji se ne odnose na bilansne pozicije na dan 31. godine) S obzirom na to da se naplativost potraživanja procenjuje. 2010. tj.finansijski izveštaji nisu pripremljeni na osnovu načela stalnosti ili . Zakona.

kao i smernice u vezi sa korišćenjem eksternih potvrda radi pribavljanja revizorskih dokaza. račun 100). .račun050 zadnjeg dana u mesecu i na dan bilansa u glavnoj knjizi iskazuje se na računu 508 .revizijski dokaz (dodatna razmatranja za specifične pozicije) i MSR 505 . poPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.dugovnih salda na transakcionim računima. 145 . određene ekonomske kategorije.banke na dan bilansa potraživanja iz internih odnosa u stranoj valuti . potraživanja i obaveze koji nisu usaglašeni i za koje ne postoji uredna dokumentacija. pri čemu pojedinačne stavke ne mogu biti starije od 5 radnih dana. PROCENJIVANJE POZICIJA BILANSA STANJA1) Finansijski izveštaji imaju za cilj da pruže informacije o finansijskom položaju. Nadležni organ razmatra izveštaj o popisu i odlučuje o predlozima komisija za popis.primljeni krediti. Eksterna potvrda salda na računima finansijskih plasmana.revizijski dokaz. (račun 871). Pribavljanje zadovoljavajućeg revizorskog dokaza koji mu omogućava da izvede opravdane zaključke na kojima će se zasnivati revizorsko mišljenje regulisano je MSR 500 . u poslovnim knjigama. potraživanja i obaveza vrši se prema stanju u poslovnim knjigama pod uslovom da je njihovo usklađivanje sa dužnicima i poveriocima izvršeno najmanje jednom godišnje i da o tome postoji verodostojna isprava. odboru za reviziju i preduzeću za reviziju sa kojim je banka zaključila ugovor o reviziji. Ova obaveza banaka odnosi se na pozicije: . (račun 876). 106/2006 . uspešnosti i promenama u finansijskom položaju entiteta.dalje: Pravilnik o popisu). potraživanjima i obavezama je pouzdan i odgovarajući revizorski dokaz u pogledu postojanja tog salda na određeni dan. 10-11 pisna komisija iskazuje u posebnim popisnim listama.internih odnosa (bilansna ravnoteža) Tačno iskazivanje visine depozita i ukupnog iznosa kredita obavezuje iskazivanje minusnog salda na transakcionim računima u Bilansu stanja na dan bilansa u okviru pozicije krediti i plasmani (klasa 1. zatim MSR 501 .RAČUNOVODSTVO. iskažu u bruto iznosu. jer se potraživanja i obaveze iskazane na ovim računima ne iskazuju u obrascu Bilans stanja. na osnovu kojih popisne komisije raspolažu realnim podacima o stanju potraživanja i obaveza i koje treba da posluže kao osnov za procenjivanje bilansnih pozicija.12. (redovan popis).eksterne potvrde. Izveštaj o izvršenom popisu.Krediti.potražnih salda na žiro i deviznim računima i . Popis imovine i obaveze vrši se na kraju poslovne godine sa stanjem na dan 31. glasnik RS”. Kod pravnog lica . revizijske dokaze koje se odnose na određene specifične pozicije i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Cilj ovih Standarda je da uspostave standarde i pruže smernice o tome šta je revizijski dokaz.račun 875 moraju biti u bilansnoj ravnoteži sa obavezama iz internih odnosa u stranoj valuti. Potražni saldo na žiro računu i tekućim računima zadnjeg dana u mesecu i na dan bilansa u glavnoj knjizi iskazuje se na računu 408 . ali potvrda salda neobezbeđuje potreban revizijski dokaz koji se odnosi na vrednovanje tog salda koji sprovodi poverilac/dužnik. u roku od tri dana od dana kada je Odluka o usvajanju izveštaja o popisu doneta. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII govodstvenog stanja sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje popisom. banke su u obavezi da na bilansni dan. a izuzetno se može opštim aktom predvideti da se popis određene imovine vrši i u toku godine. a prolazni i privremeni računi po ovom osnovu prikazuju se u okviru računa 037. Za organizaciju i pravilnost popisa odgovorni su zakonski zastupnik (predsednik izvršnog odbora banke) i odgovorno lice zaposleno u banci koje vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje. Kod pravnog lica . Finansijski plasmani. potrebno je koristiti pravna sredstva u zavisnosti da li su ista dospela za naplatu ili nisu dospela za naplatu. obimu i kvalitetu revizijskog dokaza koje treba pribaviti u reviziji finansijskih izveštaja. popis finansijskih plasmana. Naknadna vrednovanja bilansnih pozicija sprovode se saglasno zahtevima iz pojedinačnih MRS/MSFI i usvojenih računovodstvenih politika i računovodstvenih procena. u stranoj valuti. Način i rokovi vršenja popisa propisani su Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. Za neusaglašene finansijske plasmane i potraživanja. Na osnovu Pravilnika o popisu. dostavlja se na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Potražni saldo na deviznom računu banka . br.banke na dan bilansa potraživanja iz internih odnosa u dinarima (račun 870) moraju biti u bilansnoj ravnoteži sa obavezama iz internih odnosa u dinarima. jer nadležni organ nije propisao set finansijskih izveštaja usaglašen sa novim MRS1. Informacije o finan1) U materijalu su zadržani nazivi seta finansijskih izveštaja. U cilju pružanja valjane informacije o strukturi finansijskog položaja. Rešenje o imenovanju članova Komisije za popis plana rada i Izveštaj o izvršenom popisu dostavljaju se internom revizoru. a prolazni i privremeni na računu 097 (pojedinačne stavke na ovom računu ne mogu biti starije od 30 radnih dana). zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa. jer se potraživanja i obaveze iskazane na ovim računima ne iskazuju u obrascu Bilans stanja.

Početno vrednovanje zlata i plemenitih metala vrši se po nabavnoj vrednosti. odnosno u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama.MRS 18 i .MRS 32 . 059 i 069 obezbedi analitičke račune za iskazivanje indirektnih otpisa saglasno svojoj računovodstvenoj politici za grupu račun 00 i 05 .račun050 zadnjeg dana u mesecu i na dan bilansa u glavnoj knjizi iskazuje se na računu 508 . dok se informacije o uspešnosti prikazuju u bilansu uspeha. kao i zlato i plemeniti metali koji su neposredno unovčivi uz beznačajan rizik smanjenja vrednosti (grupa računa 07). Povećanje tržišne vrednosti u odnosu na knjigovodstvenu vrednost priznaje se kao prihod. glasnik RS”. Vrednovanje (odmeravanje) je proces utvrđivanja novčanih iznosa po kojima bi trebalo priznati elemente finansijskih izveštaja i iskazati ih u bilansu stanja.MRS 7. 5.rešenje). kao i da se na račun 013 i račun 063 iskazuju i plasmani po repo poslovima sa obavezom reotkupa.za prikazivanje . U bilansima banaka ova pozicija se iskazuje na sintetičkim računima grupe računa 00 i 05 (član 4. Strukturiranje pozicija u bilansu stanja banaka izvršeno je grupisanjem sredstava i obaveza prema prirodi i prema redosledu koji odražava njihovu relativnu likvidnost iz razloga što su takve informacije pouzdanije i relevantnije od prezentacije na principu tekuće/stalno. U okviru ove grupe računa banke iskazuju odgovarajuće poslovne transakcije i u dinarima i u stranoj valuti. Relevantni standardi za ovu bilansnu poziciju su: . Osnov za vrednovanje bilansnih pozicija jesu usvojene računovodstvene politike. 10-11 146 .za priznavanje i vrednovanje . i 8.izveštaj o tokovima gotovine . Gotovinski ekvivalenti imaju za svrhu da obezbede likvidnost banke tj. 019. Transakcije u stranoj valuti iskazuju se u funkcionalnoj valuti tj.MRS 32 Finansijski instrumenti: prezentacija („Sl. iznos sredstava na računima 000 i 050 jednak je stanju na izvodima ili potvrdi salda. a ne radi investiranja ili u druge svrhe. Gotovina i gotovinski ekvivalenti su finansijski instrumenti. Imovina se uobičajeno kvalifikuje kao ekvivalent gotovine samo kada ima kratak rok dospeća. glasnik RS”. ovog Pravilnika da se u okviru opozivih depozita i kredita . u saglasnosti sa MRS 1 par. 77/2010 . a smanjenje kao rashod. . obaveze i kapital i definisani su odredbama (1) Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja („Sl. br. ako je to stanje pozitivno ili jednako nuli. Prema navedenoj klasifikaciji.MRS 21. 60 i proističu iz delatnosti banke. 8. br. na primer u slučaju prioritetnih akcija stečenih u kraćem roku od njihovog dospeća i sa navedenim datumom otkupa. ispune kratkoročne gotovinske obaveze. stav 6 Pravilnika o kontnom okviru predviđena je obaveza banke da za račun 009.MRS 39. Da bi se imovina klasifikovala kao ekvivalent gotovine. uz beznačajni rizik od promene vrednosti. što proističe iz definicija (I-32) Međunarodnog računovodstvenog standarda .Prolazni i privremeni računi.MRS 7 Izveštaj o tokovima gotovine („Sl.dalje: MRS 7). ta imovina mora biti pretvoriva u poznati iznos gotovine i da nije izložena značajnom riziku promene vrednosti. a preduslov za pravilno bilansiranje pozicija aktive i pasive jeste usklađivanje stanja imovine i obaveza sa stvarnim stanjem na osnovu popisa.za priznavanje i vrednovanje kursnih razlika .dalje: MRS 32) i (I-07) Međunarodnog računovodstvenog standarda . Odredbama članova 4. gotovina i gotovinski ekvivalenti čine najlikvidniji deo likvidnog dela aktive. recimo. a gotovinske ekvivalente čine kratkoročna visokolikvidna ulaganja koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine. Potražni saldo na deviznom računu kod banaka . . glasnik RS”.gotovina i gotovinski ekvivalenti. i 9. Prema Pravilniku o kontnom okviru. tri meseca ili manje. a prolazni i privremeni računi po ovom osnovu prikazuju se u okviru računa 037 . Potražni saldo na žiro računu i tekućim računima zadnjeg dana u mesecu i na dan bilansa u glavnoj knjizi iskazuje se na računu 408 . stav 2.račun 010 iskazuje i deponovani višak likvidnih sredstava kod NBS. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA sijskom položaju se prikazuju u bilansu stanja. osim ako su po svojoj suštini ekvivalenti gotovine. Gotovinu čine gotovina u blagajni i depoziti po viđenju.XIII RAČUNOVODSTVO. Vrednovanje pozicija bilansa stanja vrši se u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Drže se radi izmirivanja kratkoročnih gotovinskih obaveza. a članom 5. br. 133/2003 .finansijska sredstva Pozicije sredstava (aktive) koji su deo monetarnog sistema proističu iz delatnosti banke kao pravnog lica tj. a naknadno po tržišnoj vrednosti. od datuma sticanja.Prolazni i privremeni računi u stranoj valuti. finansijskog posrednika između finansijski suficitarnih i finansijski deficitarnih transaktora u finansijskom sistemu. 77/2010 . valuti ekonomije (valuti po kojoj se pripremaPoresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Ulaganja u kapital su izuzeta iz ekvivalenta gotovine. Elementi koji se neposredno odnose na utvrđivanje finansijskog položaja su imovina.Krediti. Pravilnika o kontnom okviru). a prolazni i privremeni na računu 097 .prihodi .Krediti. Gotovina i gotovinski ekvivalenti .

odluka USJ i 57/89. Iz tih redovnih transakcija nastaju kursne razlike kao rezultat promene kursa između inicijalne transakcije i transakcije pri realizaciji u kojima se iznos deviza koji se realno realizuje ostaje nepromenjen. Negativne kursne razlike nastaju kao posledica smanjenjea dinarskog iznosa novčanih sredstava i potraživanja. Računovodstveno evidentiranje transakcije. 86 i 87). 29/78. zbog čega je neophodno vršiti obračun tih kursnih razlika na datum bilansa stanja. tj. Prema Zakonu o bankama („Sl. stav 2. . pri bilansiranju treba imati u vidu da kada je transakcija izmirena u istom računovodstvenom periodu u kome je nastala. a naknadno vrednovanje vrši se takođe po zvaničnom srednjem kursu na dan bilansa i tako obračunate kursne razlike priznaju se kao pozitivne ili negativne kursne razlike. glasnik RS”. devizno-valutni i menjački poslovi spadaju u osnovne bankarske poslove. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. Derivati u stranim valutama isključeni su iz delokruga MRS 21 . za prevođenje potraživanja i obaveza iskazanih u stranoj valuti u dinare. glasnik RS”. br. javljaju se pozitivne i negativne kursne razlike. 31/93 i „Sl. Prema definiciji iz MRS 21. 10-11 U našoj praksi.12. list SCG”. ugovaranje valutne klauzule predstavlja odstupa- 147 . na svaki datum bilansa stanja monetarne stavke u stranoj valuti prevode se primenom zaključnog kursa. „Sl. br. U tom smislu. Prema paragrafu 23. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. s tim što se plaćanje i naplaćivanje po tim ugovorima vrši u dinarima. U vezi sa iznetim. Ugovaranje valutne klauzule je dozvoljeno Zakonom o deviznom poslovanju. br. Potraživanja za koja je izvršena korekcija potraživanja ispravkom vrednosti za evidentiranje kursnih razlika u bilansu uspeha vrši se samo za neto iznos potraživanja. prema kursu koji vaći u trenutku ispunjenja obaveze. kursna razlika priznata u svakom periodu sve do datuma izmirenja određuje se na osnovu promene deviznog kursa u svakom od perioda. navedenog zakona dozvoljeno je ugovaranje u devizama u Republici Srbiji. prema podacima Narodne banke Srbije. Ugovorena valutna klauzula nije kursna razlika. list SRJ”.dinar.MRS 21 Efekti promena deviznih kurseva („Sl. godine za koju se bilans stanja sastavlja. list SFRJ”. krediti sa deviznom klauzulom (MRS 39 par. ako novčana obaveza glasi na plaćanje u nekoj stranoj valuti ili zlatu. Prilikom obračuna kursnih razlika kod novčanih sredstava. br. 77/2010 i 95/2010 . potraživanja i obaveza u stranoj valuti. to je mogućnost koja se ugovara. članom 41. br. kursiranje dela potraživanja koji je ispravljen vrši se međusobnim zaduživanjem i odobravanjem potraživanja i ispravke potraživanja. devizni. stav 3. kada je transakcija izmirena u narednom obračunskom periodu. Ugovorena valutna klauzula je vrednosno usklađivanje potraživanja i u funkciji je zaštite od gubitka usled promene vrednosti novca (MRS39). nema iskazivanja rashoda i prihoda. Valuta obaveza uređena je i odredbom člana 395.učinci promena kurseva stranih valuta i na njih se primenjuju pravila za priznavanje i odmeravanje koja su delokrug standarda MRS 39 u delu koji se odnosi na računovodstvo zaštite od valutnog rizika i može se tretirati bilo kao hedžing toka gotovine bilo kao hedžing fer vrednosti (npr. a devizni kurs je odnos razlike između dveju valuta. Kod potraživanja čija je vrednost u celini data na ispravku vrednosti.RAČUNOVODSTVO. Poslovne promene koje glase na strana sredstva plaćanja priznaju se na dan transakcije po zvaničnom srednjem kursu strane valute na koju glasi transakcija. Pozitivne kursne razlike nastaju povećanjem dinarskog iznosa novčanih sredstava kao posledica rasta kursa strane valute. Kursne razlike predstavljaju obračunsku kategoriju prihoda i rashoda. Drugim rečima. jer se poslovne knjige vode u dinarima. ili kao povećanje dinarskog iznosa obaveza kao posledica rasta kursa strane valute. 62/2006) propisano je da se za potrebe knjigovodstva i statistike primenjuje zvanično srednji kurs dinara. Međutim. povećanjem dinarskog iznosa potraživanja kao posledica rasta kursa strane valute i smanjenjem dinarskog iznosa obaveza kao posledica pada kursa strane valute. kao posledica pada kursa strane valute. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII ju finansijski izveštaji). potraživanja i obaveza u stranoj valuti vrši se u skladu sa (I-21) Međunarodnim računovodstvenim standardom . Ugovorena valutna klauzula je predmet volje poverioca i dužnika.ispr. Odredbom člana 34. koristi se srednji kurs strane valute u kojoj je vrednost stavke izražena na dan 31. 1/2003 .dalje: MRS 21). 39/85. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. već se samo koriguje vrednost potraživanja i ispravke vrednosti potraživanja u bilansu stanja. 45/89 . Ugovarana valutna klauzula je ugovoreni instrument zaštite od rizika promene deviznog kursa. Prema toj odredbi. kursna razlika je razlika koja nastaje prevođenjem datog broja jedinica jedne valute u drugu valutu po različitim deviznim kursevima. pri čemu se vrši priznavanje kursnih razlika. glasnik RS”. pa je neophodno da se za potrebe knjigovodstva vrši prevođenje (preračun) iznosa strane valute u nacionalnu valutu . 107/2005 i 91/2010). MRS 21. njeno ispunjenje se može zahtevati u domaćem novcu. Sa aspekta Zakona o obliglacionim odnosima. što podrazumeva da se iznos potraživanja ili obaveza čija se naplata ili plaćanje vrši u dinarskoj protivvrednosti izkazuje po ugovorenom kursu na dan realizacije. br. sve kursne razlike priznaju se u tom periodu.Ustavna povelja).

Prema tom načelu. a ne sa zakonskom formom.imovina umanjena za ukupne obaveze. prevođenje treba izvršiti po tom kursu. Kod finansijskih obaveza koje se vrednuju po fervrednosti efekti vrednovanja evidentiraju se u bilansu uspeha. stanja nerealizovane obaveze i potraživanja sa ugovorenom valutnom klauzulom treba preračunati po odgovarajućem kursu strane valute. na datum bilansa. prevođenje se vrši po tom kursu. 10-11 148 .). Puna primena ovih standarda ima za pretpostavku privrede u kojima postoje razvijena ekonomska tržišta. Karakteristike složenih finansijskihinstrumenata su: . . odnosno Bilans uspeha. Ukupni finansijski instrument se vrednuje po fer vrednosti. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA nje od načela monetarnog nominalizma. Po definiciji finansijski instrument je svaki ugovor po osnovu kojeg nastaje finansijsko sredstvo za jednu ugovornu stranu. Klasifikaciju u Bilansu stanja eminenta određuje suština finansijskog instrumenta. Komponenta finansijske obaveze naknadno će se vrednovati u skladu sa zahtevima MRS 39 u zavisnosti od klasifikacije finansijskog instrumenta. Ostale obaveze vrednuju se po amortizovanom trošku. najviše nerazumevanja i nedoumica proističe iz složenih finansijskih instrumenata koji mogu biti: . koje je definisano članom 394. dok u privredama u kojima nisu razvijena finansijska tržišta njihova primena je ograničena.XIII RAČUNOVODSTVO. U uslovima nedovoljno razvijenog tržišta. koja predstavlja inicijalnu knjigovodstvenu vrednost te komponente. Komponenta kapitala ne vrednuje se ponovo. naknadno vrednovanje obaveza i potraživanja sa valutnom klauzulom se odmerava po njihovoj fer vrednosti. Pri prvobitnom priznavanju obaveze i potraživanje sa valutnom klauzulom odmeravaju se po njihovj fer vrednosti. Odgovarajuća naknada koja se plaća ili prima priznaje se direktno u kapital. navedenog zakona. za fer vrednost komponente obaveze i preostali iznos se evidentira kao komponenta kapitala. . Prema tome. jer se suštinski radi o transferu između vlasnika glavničkih instrumenata koji su odustali od glavničkih učešća i vlasnika koji će držati vlasničke instrumente (MRS 32 par. osim kada je zakonom predviđeno nešto drugo. kad obaveza ima za predmet određenu svotu novca. Iznos knjigovodstvene vrednosti složenog finansijskog instrumenta je uvek podeljen na komponentu kapitala i komponentu obaveze. i 34. a finansijska obaveza ili instrument kapitala za drugu ugovornu stranu.kapitalni (glavnički) instrumenti ili . Ako je ugovoren neki drugi kurs. Finansijski instrumenti Međunarodni računovodstveni standardi koji regulišu računovodstveno obuhvatanje finansijskih instrumenata su MRS 39 koji obrađuje početno priznavanje. dužnik je dužan da isplati onaj broj novčanih jedinica na koji obaveza glasi. Ukoliko je između poverioca i dužnika ugovoren srednji kurs Narodne banke Srbije. 33. metodom efektivne kamatne stope i evidentiraju se preko kapitala.emitenta tih instrumenata). vrednovanje otkupljenih/ponovo stečenih vlasničkih hartija od vrednosti kapitala (akcija). Nakon prvobitnog priznavanja.finansijski instrument mora biti klasifikovan u skladu sa svojom suštinom. naknadno vrednovanje i prestanak priznavanja (isknjižavanje) finansijskih instrumenata. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.obaveza. glasnik RS”. a ne njegov pravni osnov. Kupovina i dalja prodaja sopstvenih glavničkih instrumenata od strane pravnog lica ne priznaju se u dobitku ili gubitku. Osnov za razlikovanje finansijskih obaveza od glavničkog instrumenta je postojanje ugovorne obaveze bilo da isplati novac ili preda drugo finansijsko sredstvo drugoj strani ili da razmeni finansijsko sredstvo ili finansijsku obavezu sa vlasnikom. Otkupljene sopstvene akcije koje se iskazuju u aktivi račun 128 i prilikom bilansiranja umanjuju emitovan akcijski kapital.MRS 33 Zarada po akciji („Sl. i 34. Istovremeno (I-33) Međunarodni računovodstveni standard . derivata i računovodstveni tretman finansijskih derivata i MRS 32 koji formuliše zahteve za prikazivanje. Kapitalni (vlasnički) instrument je ugovor koji dokazuje vlasništvo nad neto imovinom pravnog lica . Finansijska obaveza je obaveza da se isplati ili razmeni finansijsko sredstvo sa drugim pravnim licem pod potencijalno nepovoljnim uslovima (ugovorna obaveza koja se izmiruje davanjem kapitalnih instrumenata od pravnog lica . Finansijska imovina je gotovina ili ugovorno pravo da se naplati ili primi drugo finansijsko sredstvo ili razmeni finanijski instrument sa drugim pravnim licem pod potencijalno povoljnim uslovima (ugovor koji se izmiruje prijemom kapitalnih instrumenata od strane pravnog lica koje ih je emitovalo). Komponenta obaveze se vrednuje po fer vrednosti. Revidirani MRS 32 sadrži u svojim odredbama/paragrafima 33.sadrže istovremeno i sastavne delove instrumenta kapitala i obaveze. kroz dobitak ili gubitak.klasifikuju se odvojeno u okviru istog finansijskog instrumenta na komponentu kapitala i komponentu obaveze. kao što je naše.

par.prenosom (transferom) finansijskog sredstva koji se kvalifikuje za nepriznavanje. štedni zapisi Narodne banke Srbije i eventualno neke druge obveznice koje se pojave na našem tržištu.banka odlučila da vrednuje po fer vrednosti u bilansu uspeha. To su hartije od vrednosti koje su stečene ili nastale prvenstveno u svrhu prodaje ili ponovne kupovine u bliskoj budućnosti. 10-11 početnog priznavanja. Ograničenja klasifikacije u HOV koje se drže do dospeća U HOV koje se drže do dospeća ne mogu se svrstati HOV koje je: . 14). banka nije klasifikovala prema opciji fer vrednosti.dalje: MRS 33) u paragrafu 16. u ovu kategorije se ne mogu klasifikovati preferencijalne i obične akcije). opcije i svopovi. Početno priznavanje finansijskih instrumenata (sredstva/obaveze) u Bilansu stanja vrši se samo kada pravno lice postaje jedna od strana u ugovornim odredbama instrumenata (MRS 39 par. 77/2010 . Klasifikacija finansijskih instrumenata izvršena je u četiri kategorije (MRS 32 i MRS 39 par. . Plasmani koji se drže do roka dospeća Nederivatna finansijska imovina podrazumeva fiksna ili odrediva plaćanja i fiksni rok dospeća. Kod hartije od vrednosti koje nisu klasifikovane prema opciji fer vrednosti. a za koje banka ima nameru i mogućnost da drži do roka dospeća (npr. Ukoliko hartije od vrednosti. u koju se uključuju i transakcioni troškovi nastali po osnovu njihovog sticanja. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća naknadno se vrednuju po amortizovanoj ceni primenom metoda efektivne kamate. Ove hartije se početno priznaju po nabavnoj fer vrednosti. fjučersi.forvardsi. Na osnovu nje definisani su kriterijumi za priznavanje i osnove za vrednovanje.derivatni ili izvedeni . Metod efektivne kamate podrazumeva izračunavanje amortizacije primenom efektivne kamatne stope i raspodele prihoda od kamate tokom relevantnog perioda. Vrste finansijskih instrumenata su: . zajmovi . već ih priznaje kao troškove perioda. obaveze. odnosno emitovanja. U ovu grupu se obično svrstavaju obveznice i njima slične HOV. Nepriznavanje finansijske obaveze iz Bilansa stanja vrši se samo kad je obaveza određena ugovorom ispunjena. sa priznavanjem promena u fer vrednosti preko prihoda i rashoda u bilansu uspeha. koje nisu pribavljene u svrhu prodaje u bliskoj budućnosti. 149 . Finansijska imovina čija se procena fer vrednosti iskazuje kroz bilans uspeha je: . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII br. pravnom licu je dozvoljeno da prilikom početnog priznavanja klasifikuje bilo koju hartiju od vrednosti kao onu koja se vrednuje po fer vrednosti. treba da ih klasifikuje u jednu od preostalih dveju grupu: koje se drže do dospeća ili koje su raspoložive za prodaju. Prema paragrafu 9. zahteva da se pri otkupu sopstvenih prioritetnih akcija svaki diskont ili premija (razlika između plaćenog iznosa i nominalne vrednosti otkupljenih sopstvenih akcija) priznaje kao povećanje ili smanjenje neraspoređene dobiti. MRS 39 banka može klasifikovati prema opciji fer vredonosti i sve hartije od vrednosti koje se drže do dospeća i raspoložive su za prodaju prilikom Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.derivati. osim akcija koje nemaju kotiranu tržišnu cenu na aktivnom tržištu i čija fer vrednost se ne može pouzdano odmeriti. Odluka banke o klasifikaciji donosi se u postupku inicijalnog priznavanja. jer odluku o razvrstavanju nije moguće opozvati nakon početnog/inicijalnog priznavanja. 9). Kod nas još uvek ima malo HOV koje bi se mogle svrstati u HOV koje se drže do dospeća. troškovi transakcije se mogu pripisati nabavnoj ceni hartije od vrednosti.bilo koja finansijska imovina koja se klasifikuje u ovu kategoriju pri početnom priznavanju Prema revidiranom MRS 39. Ako banka klasifikuje hartije od vrednosti prema opciji fer vrednosti. hartije od vrednosti. Nepriznavanje finansijskog sredstva može se izvršit samo (MRS 39. koji se ne koriste za hedžing i . prilikom početnog priznavanja. Entitet samostalno odlučuje da li se radi o povećanju kapitala koji može biti predmet raspodele preostalim vlasnicima. Suština priznavanja i naknadnog vrednovanja hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti u bilansu uspeha je da se hartije od vrednosti klasifikovane kao takve vrednuje po fer vrednosti. Međutim. 39).istekom ugovornih prava na tokove gotovine ili . 17): . Kod nas bi se u ovu grupu mogle svrstati obveznice stare devizne štednje Vlade Republike Srbije.RAČUNOVODSTVO. i koje čine deo portfelja sličnih sredstava za koja postoji model trgovanja radi stvaranja profita iz kratkoročnog fluktuiranja cena ili posredničke marže (MRS 39 par.bazični (primarni) finansijski instrumenti . troškove transakcije ne uključuju u njihovu vrednost. a efekat po osnovu promene fer vrednosti priznaje se isključivo kao prihod ili rashod u bilansu uspeha.finansijska imovina koje se drži radi trgovanja.9). hartije od vrednosti dalje: HOV koje se drže do dospeća mogu se posle početnog priznavanja vrednovati i opcijom fer vrednosti. odnosno mogu biti klasifikovane u HOV koje se vrednuje po fer vrednosti u bilansu uspeha.potraživanja. u nekim slučajevima. otkazana ili je istekla (MRS 39 par.

tj.plasmane koji se drže do roka dospeća. . iznos obezvređenja koji treba priznati proizilazi iz razlike između knjigovodstvene vrednosti i sadašnje vrednosti očekivanih budućih gotovinskih tokova. MRS 39 ukazuje na to da se ta sredstva treba grupisati i proceniti po portfolio bazi. Poništenje obezvređenja je dozvoljeno kada postoji očigledan dokaz da je do poništenja došlo nakon prvobitnog priznavanja obezvređenja i da je rezultat određenog događaja. i nijedan finansijski instrument se ne može više svrstavati u tu kategoriju. Za HOV koje se drže do dospeća. ako je tokom tekuće poslovne godine ili tokom dve prethodne izveštajne godine.bile blizu datuma dospeća finansijskog sredstva (npr. U postupku naknadnog vrednovanja entitet odmerava HOV raspoložive za prodaju po fer vrednosti. Izuzetno. Buduća obezvređenja se ne mogu anticipirati. Pri početnom evidentiranju HOV raspoložive za prodaju se priznaju po njihovoj fer vrednosti. Kada ne postoji mogućnost da se individualno utvrdi iznos obezvređenja pojedinačnih sredstava koja se vrednuju po amortizovanoj nabavnoj vrednosti. bez oduzimanja troškova transakcije koji mogu nastati pri prodaji ili drugom otuđenju. manje od tri meseca pre dana dospeća) tako da promene u tržišnim kamatnim stopama tokom tog perioda ne mogu imati značajan uticaj na promenu fer vrednosti te imovine. što posebno važi za HOV koje se drže do dospeća. Obezvređenje HOV i drugih finansijskih sredstava koje se drže do dospeća Finansijska sredstva se smatraju obezvređenim kada iznos po kom su evidentirana prevazilazi iznos koji se može povratiti. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . ima za rezultat neispunjenje zahteva MRS 39. MRS 39 zahteva da se obezvređenje prizna kod finansijskih sredstava koja se vrednuju po amortizovanoj vrednosti. naplata kuponosnih obveznica kod kojih se sa ratom vraća i deo glavnice) ili kroz naplatu unapred.finansijsku imovinu po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Grupa sredstava treba da ima slične kreditne i druge karakteristike. ne mogu biti priznati. u bilansu uspeha. koji se diskontuju primenom prvobitne diskontne stope instrumenta. . nakon što se svedu na iznos koji je moguće povratiti. Sve preostale HOV koje se drže do dospeća moraju se reklasifikovati u HOV raspoložive za prodaju. tako da nova knjigovodstvena vrednost sredstva ne može biti veća od vrednosti koja bi postojala da do obezvređenja nije ni došlo.desile nakon što je entitet naplatio celu glavnicu finansijskog sredstva kroz predviđene rate otplate (npr.banka klasifikovala kao raspoložive za prodaju. Naknadno vrednovanje HOV raspoloživih za prodaju Dobitak ili gubitak koji se javlja usled promene fer vrednosti finansijskog sredstva (HOV) raspoloživog za prodaju treba da se priznaje direktno kao kapital. Ovo poništenje se evidentira u skladu sa načinom na koji je izvršeno i obezvređenje. moraju proći pune dve godine pre nego što entitet ponovo klasifikuje neku stavku finansijske imovine kao HOV koje se drže do dospeća. Finansijska imovina raspoloživa za prodaju je finansijska imovina koja nije klasifikovana u neku od navedenih kategorija i to u: . a ne kao raspoložive za prodaju.kredite i potraživanja i . Pad tržišne vrednosti nije nužno dokaz obezvređenja. jer prodaja HOV koje se drže do dospeća. uvećanoj za troškove transakcije. Ova reklasifikacija se sprovodi u periodu u kome je prodaja HOV sprovedena i računovodstveno evidentirana. 10-11 150 . ako je utvrđeno da postoji obezvređenje. klasifikuju se kao hartije od vrednosti namenjene trgovanju. dovodi u pitanje nameru i mogućnost preduzeća da sve ostale HOV iz ove grupe drži do dospeća. i . Za HOV koje se vrednuju po amortizovanoj nabavnoj vrednosti. Nakon što je došlo do ovog narušavanja pravila. Prodaja iznosa HOV koje se drže do dospeća koji nije beznačajan. iznos povraćaja je ograničen. Entitet nema prava da klasifikuje neko finansijsko sredstvo kao ono koje se drži do dospeća. Tada se knjigovodstvena vrednost sredstva može smanjiti direktno ili korišćenjem računa ispravke vrednosti. ili . ma koliko verovatni bili. Gubici kao rezultat budućih dogđaja. kao što je poboljšani kreditni rejting dužnika. Međutim.uslovljena događajem koji je izvan kontrole entiteta i koji se nije mogao predvideti od strane entiteta.plasmani koji su po definiciji zajmovi i potraživanja. kroz Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. obračun kamate se nastavlja u skladu sa originalnom efektivnom kamatnom stopom. prodao ili reklasifikovao više od beznačajnog iznosa HOV koje se drže do dospeća pre dana dospeća (beznačajnost iznosa meri se u odnosu na ukupan iznos investicija koje se drže do dospeća). reklasifikacija u sredstava koja se drže do dospeća se može izvršiti ako su prodaja ili reklasifikacija: . HOV koje nemaju kotiranu tržišnu cenu na aktivnom tržištu i čija se fer vrednost ne može pouzdano utvrditi treba odmeravati po nabavnoj vrednosti. a gubitak/ smanjenje se priznaje direktno u bilans uspeha.XIII RAČUNOVODSTVO. Hartije od vrednosti koje čine deo portfelja sličnih sredstava za koja postoji model trgovanja radi stvaranja profita iz kratkoročnog fluktuiranja cena ili posredničke mreže.

55b). odnosno finansijskih obaveza) i alociranja kamate na prihode. osim za troškove od umanjenja vrednosti i devizne dobitke i gubitke. odnosno rashode u toku perioda otplate. odnosno preuzimanja obaveze. Metod efektivne kamate je metod obračunavanja amortizovane vrednosti finansijskog sredstva ili finansijske obaveze (ili grupe finansijskih sredstava. fluktuacije fer vrednosti HOV raspoloživih za prodaju evidentiraju se direktno u kapitalu kao nerealizovani dobici/gubici na HOV raspoloživim za prodaju. što je u potpunosti u skladu sa MRS 39. Početno vrednovanje vrši se po trošku nabavke tj. ili preko računa ispravke vrednosti). IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII izveštaj o promenama na kapitalu. Tada se kroz prihode u bilansu uspeha vrši evidentiranje samo do iznosa za koji je izvršeno obezvređenje. Izuzetak je očigledan dokaz koji ukazuje da više objektivno ne postoji razlog za obezvređenje.RAČUNOVODSTVO.dalje: MRS 18) i MRS 39. 151 . 55 b i AG 5 . 77/2010 . uzimajući u obzir sve ugovorene uslove. Procene rukovodstva moraju biti objektivne i razumne. a umanjen za naplaćenu/plaćenu kamatu primenom metoda efektivne kamate na razliku između inicijalnog iznosa i iznosa na dan dospeća i umanjen za smanjenje vrednosti zbog impariteta (direktno. kada iznos po kome su iskazane u poslovnim knjigama prevazilazi iznos koji se može naknaditi. br.da li se radi o obezvređenju ili tekućim fluktuacijama kad je došlo do pada vrednosti ili . ako nakon priznavanja obezvređenja dođe do porasta fer vrednosti HOV raspoloživih za prodaju.krediti i potraživanja koje je banka odobrila ili plasirala i .MRS 18 Prihodi („Sl. umanjen za otplate glavnice i uvećan za obračunatu. Kamata izračunata po ovim sredstvima. u skladu sa MRS 18. a ne u bilansu uspeha tekućeg perioda. par. s tim što se tada eliminišu iz kapitala akumulirani nerealizovani dobici nastali usled promene fer vrednosti. odnosno uključujući provizije i druge ugovorene naknade koje su sastavni deo efektivne kamatne stope. Na taj način je HOV raspoložive za prodaju svode na fer vrednost. Pravno lice naknadno odmerava ova finansijska sredstva po amortizovanoj vrednosti koja se računa po metodi efektivne kamatne stope (krediti i potraživanja i investicije koje se drže do dospeća). Amortizovana vrednost predstavlja iznos koji se priznaje nakon inicijalnog sticanja sredstava. a ukoliko dođe do pevaćanja vrednosti iznad nivoa nabavne vrednosti. par. a troškovi prodaje se ne uzimaju u obzir prilikom kasnijeg određivanja objektivne vrednosti. nabavnoj vrednosti. Taj porast vrednosti evidentira se direktno u okviru kapitala. i pri ovom postupku treba na pojedinačnoj osnovi identifikovati: .AG 8). jer se radi o HOV raspoloživim za prodaju.da li se radi o tekućim fluktuacijama ili je nastupio neki događaj zbog koga bi trebalo ukinuti obezvređenje kad je došlo do porasta vrednosti nakon obezvređenja. koriste se ugovoreni novčani tokovi. tada će akumulirani dobitak ili gubitak prethodno priznat u kapitalu biti priznat u dobitak ili gubitak (MRS 39. Nije predviđena naknadna reklasifikacija iz ove kategorije. Kada za finansijski instrument (ili grupu finansijskih instrumenata) nije moguće pouzdano proceniti buduće novčane tokove. Obezbeđenje HOV raspoloživih za prodaju (primena imparitetnog načela) Obezvređenje se utvrđuje na svaki bilansni dan stanja.krediti i potraživanja koje je banka kupila i koje ne namerava da proda i za koje ne postoji cena na finansijskom tržištu. korišćenjem metoda efektivne kamate priznaje se u dobitak ili gubitak (MRS 18 par. 10-11 Umanjenje vrednosti i nenaplativost finansijskih sredstava Procena vrednosti vrši se na datum svakog bilansa stanja i sastoji se u konstataciji postojanja objektivnog dokaza (podataka) o umanjenju vrednosti finansijskog sredstava ili grupe finansijskih sredstava. Nije dozvoljeno ukidanje obezvređenja. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Krediti i potraživanja Krediti i potraživanja su nederivatna finansijska imovina sa fiksnim ili odredivimplaćanjima koja se ne kotira na finansijskim tržištima Pretpostavka za ove instrumente je da se ne trguje ovim finansijskim instrumentima i u ovu kategoriju spadaju: . Kada finansijsko sredstvo prestane da se priznaje. a obezvređenja HOV raspoloživih za prodaju evidentiraju se u bilansu uspeha. Drugim rečima.55). glasnik RS”. 30 a i MRS 39 par. a gubici od obezvređenja se evidentiraju u bilans uspeha. Transakcioni troškovi se uključuju u početno vrednovanje svih finansijskih obaveza i imovine. Dividenda od instrumenata akcijskog kapitala raspoloživog za prodaju priznaje se u dobitak ili gubitak po uspostavljenom pravu od strane pravnog lica da primi uplatu prema paragrafu 30c (I-18) Međunarodni računovodstveni standard . takvo povećanje se evidentira kroz kapital. Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskontuje buduće novčane prilive/odlive u toku perioda otplate na knjigovodstvenu vrednost sredstva/obaveze. čije se povećanje fer vrednosti iznad nabavne vrednosti evidentira kroz kapital.

par. Očekivani gubici kao rezultat budućih događaja bez obzira na stepen verovatnoće njihovog nastanka nisu predmet ovog standarda. 63/2008. povećanje nezaposlenosti u regionu odakle je dužnik.XIII RAČUNOVODSTVO. pad cena proizvoda (za zajmove proizvođačima) ili negativne promene drugih privrednih uslova. stav 6. . MRS 39 insistira da se obezvređenje priznaje samo ako je rezultat nastalog (prošlog) događaja. a ne rashod perioda i ne obuhvata se prilikom utvrđivanja neto dobitka ili gubitka za period.dalje: Odluka o klasifikaciji). uključujući: . Guverner Narodne banke Srbije je doneo Odluku o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke („Sl. Umanjenja vrednosti finansijskih plasmana nastaju kao posledice primene računovodstvenog načela opreznosti u prikazivanju finansijskih izveštaja. Visina gubitka utvrđuje se saglasno MRS 39 par. stav 1. broj 107/2005). važnosti i uporedivosti jedno od kvalitativnih obeležja finansijskih izveštaja. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”. kao i način pokrića rezerve za procenjene gubitke koji mogu nastati po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki. br. čime se štiti kapital banke u periodu njegove realizacije. Tradicionalan pristup merenju kredita zasnovan je na metodu amortizovanih troškova uz primenu efektivne kamatne stope.kašnjenje ili prekršaj u plaćanju kamate ili glavnice.zajamodavac. MRS 39 zahteva da se obezvređenje prizna kod finansijskih sredstava koja se vode po amortizovanoj vrednosti. stav 3. povećani broj kupaca sa kreditnim karticama koje dostižu njihov kreditni limit i koji plaćaju minimalno mogući mesečni iznos). 104/2009 i 30/2010 . Iznos gubitka zbog umanjenja vrednosti za finansijska sredstva koja se drže do dospeća i kredite i potraživanja (koja se mere po amortizovanoj vrednosti) priznaje se u Bilans uspeha. Elementi na osnovu kojih se utvrđuje postojanje objektivnih dokaza dati su u MRS 39. 59 i finansijsko sredstvo je obezvređeno ako je iskazano u iznosu koji je veći od iznosa koji je procenjen da se može naplatiti. Odlukom o klasifikaciji se. Primena računovodstvenih standarda omogućava procenu značajnih elemenata finansijskih izveštaja po fer vrednosti što stvara mogućnost za precenjivanje vrednosti imovine i po tom osnovu neiskazivanje rashoda vezanih za naknadnu procenu te imovine. Indikatori koji mogu prouzrokovati obezvređenje mogu biti: . što je po MRS. 10-11 152 . za grupu srodnih finansijskih sredstava. banka je na bilansni dan dužna da saglasno svojoj računovodstvenoj politici izvrši procenu objektivnih dokaza koji dovode do obezvređenja kredita. uslovljeno lokalnim zakonodavstvom. zakon i 44/2010 . Ovo obezvređenje mora biti odmereno i priznato za pojedinačno ili. 55/2004.negativne promene u platežnim mogućnostima (kreditnom rejtingu) dužnika u okviru grupe (npr. utvrđuju uslovi pod kojima banka u skladu sa lokalnim zakonodavstvom. Rezerva za opšte bankarske rizike banka obračunava i iskazuje u skladu sa svojom politikom. dozvoljava ustupke zajamoprimcu koje mu inače ne bi odobrio. iz ekonomskih ili zakonskih razloga vezanih za finansijske teškoće zajamoprimca. 63. pored gubitaka identifikovanih na osnovu MRS 39.dalje: Zakon o NBS). porast plaćanja sa zakašnjenjem. kao razlika između knjigovodstvene vrednosti sredstava i sadašnje vrednosti procenjenih budućih tokova gotovine korišćenjem računa ispravke vrednosti ili direktnim otpisom. a u vezi s članom 28. pored razumljivosti.. . Svako izdvajanje za gubitke po kreditima i plasmanima. predstavlja prisvajanje neraspoređenog dobitka. glasnik RS”. Rezerve za procenjene gubitke koje se obrazuju po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke označavaju se kao posebna rezerva za procenjene gubitke. radi adekvatnog i efikasnog upravljanja rizicima kojima je banka izložena u svom poslovanju. . skrivenih gubitaka i te gubitke (nerealizovane) priznaje u Bilansu uspeha. br. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Povećanje. Prema tome.rastuća verovatnoća da će dužnik ući u reorganizaciju ili bankrotirati. Otuda je kvalitet finansijskih izveštaja banaka meren njihovom sposobnošću da prezentuju realnu sliku o finan- sijskoj poziciji i zarađivačkoj sposobnosti. Najveći deo aktive banaka čine finansijska sredstva sa dominantnim učešćem datih kredita.značajne finansijske teškoće izdavaoca HOV ili dužnika. . Vrednosno usklađivanje na nižu vrednost eliminiše precenjenost sredstava tj. . 85/2005 dr. na portfolio osnovi.nacionalne ili lokalne ekonomske indikatore koji su u korelaciji sa problemima sredstava u okviru grupe (npr.uočavanje podataka o merljivom padu budućih gotovinskih tokova za grupu finansijskih instrumenata do koga je došlo nakon njihovog pribavljanja. 72/2003. Na osnovu člana 21. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Sl. koje osigurava njihovu pouzdanost. ovih iznosa povećava prisvajanje neraspoređenog dobitka a njihovo smanjenje povećava neraspoređenu dobit. dodatno klasifikuje bilansnu aktivu i vanbilansne stavke. u tesnoj vezi sa priznavanjem i merenjem gubitka na kreditima priznatim u Bilansu uspeha banke. i članom 31. ili drugo kršenje ugovora od strane dužnika. glasnik RS”.nestanak aktivnog tržišta za finansijsko sredstvo zbog finansijskih teškoća ili . pad cena nekretnina (za hipotekarna potraživanja). 129/2007. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Pod objektivnim dokazima podrazumevaju se podaci koji pokazuju da postoji merljivo smanjenje budućih tokova gotovine od finansijskih sredstava nakon njihovog početnog priznavanja. Ovim postupkom se tekuća dobit banke umanjuje po osnovu identifikovanih budućih gubitaka.

a princip uvažavanja specifičnog bankarskog poslovanja u čl.dobiti ranijih godina (račun 831).RAČUNOVODSTVO. pokojni bez naslednika i imovine. Finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha (samo finansijske obaveze čija je vrednost utvrdiva na finansijskom tržištu) su: . Osim ovih obaveza.finansijske obaveze kojima se trguje ili . Klasifikacija se vrši pri početnom priznavanju u skladu sa ekonomskom suštinom iz razloga što je emitent u obavezi a saglasno definicijama finansijske obaveze.delimične naplate potraživanja iz sredstava garanta/žiranta kada banka nema pravnih osnova za dalje postupanje radi naplate. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Prema tome. . . . .sticanje nepokretnosti radi naplate potraživanja kada je tržišta vrednost iste niža od potraživanja banke. Formiranje obračunate rezerve u toku godine vrši se na teret rezerve iz dobiti (račun 810) i iz ostalih rezervi (račun 811).2 i 3 nije zastu- pljen. upućeni na dugogodišnje izdržavanje kazni i dr. i . 1.nedostupnost dužnika i njegovog žiranta radi vođenja sudskog spora (nepoznat na adresi boravišta po izveštaju MUP-a. Obračunata rezerva za opšte bankarske rizike predstavlja prisvajanje neraspoređenog dobitka i iskazuje se na račun 813 .delimične naplate potraživanja iz imovine dužnika (prodaja zaloge na pokretnoj imovini) kada nema druge imovine za naplatu u celosti.nepostojanje/nedostupnost imovine dužnika ili nepostojanje njegovog pravnog sledbenika (okončan postupak stečaja ili likvidacije).rezervi iz dobiti (račun 810) i . 22a istog Zakona. banke imaju i obavezu da obrazuju i posebnu rezervu za procenjene gubitke po kriterijumima koje propisuje nacionalni kontrolor (račun 812). Za rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama banke će teretiti rashode . neophodno je da se jasnije definišu postupci banaka pri izradi poreskog bilansa.dobiti tekuće godine (račun 830).rashodi Obezvređenje (MRS 36) Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Kategorizacija finansijskih sredstava za potrebe računovodstva: Finansijski instrumenati Finansijski instrumenti kojima se trguje Finansijski instrumenti koji se drže do dospeća Finansijski instrumenti raspoloživi za prodaju Krediti i potraživanja Naknadno vrednovanje Tržišna (fer) vrednost Amortizovan vrednost primenom efektivne kamatne stope Tržišna (fer) vrednost Amortizovana vrednost primenom efektivne kamatne stope Efekti naknadnog vrednovanja Bilans uspeha .račun 650 uz istovremeno smanjenje vrednosti imovine preko računa ispravke vrednosti. banke će na osnovu svojih procedura i akata na dan bilansa saglasno MRS 39 i MRS 37 izvršiti procenu gubitaka po osnovu kredita i plasmana i procenu obaveze za gubitke po osnovu vanbilansnih stavki (izvršiti rezervisanja). Posebna rezerva iz dobiti za procenjene gubitke po godišnjem finansijskom izveštaju.prihodi/rashodi Bilans uspeha . 16 st.rashodi Obezvređenje (MRS 36) Bilans stanja .rezerve za opšte bankarske rizike. da razgraniči finanijski instrument ili njegove delove u cilju pružanja validnih i pouzdanih informacija prezentovanih kroz finansijske izveštaje. Za priznavanje gubitaka po osnovu bilansne imovine. banke će teretiti rashode . Ostale finansijske obaveze su sve finansijske obaveze koje se ne klasifikuju kao finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha pri početnom priznavanju i koje se prikazuju po amortizovanoj vrednosti.bilo koja finansijska obaveza koja je klasifikovana u ovu kategoriju pri početnom priznavanju. trajno iseljeni iz zemlje. . 10-11 153 . a koje su već regulisane za banke čl.revalorizacione rezerve i Bilans uspeha .račun 651 uz formiranje obaveze na račun 452 (rezervisanja za gubitke) po vanbilansnoj aktivi. Odabrana klasifikacija se ne menja pri naknadnom vrednovanju sve dok se finansijski instrument nalazi kao pozicija u Bilansu stanja. osim dokaza o neuspeloj naplati potraživanja sudskim putem.obezvređenje (MRS 36) Bilans uspeha . Kako su ispravka vrednosti i otpisi vrednosti potraživanja samo faze istog procesa. Takođe.). uz kumulativno ispunjavanje uslova (pri čemu plasmani banaka nisu pozicija prihoda). trebalo bi priznavati otpise i u sledećim slučajevima: . kao i po osnovu ispravke vrednosti potraživanja. obračunata u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije formira se u skladu sa Odlukom Skupštine iz: .ostalih rezervi (račun 811) Otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja Član 16 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (koji se odnosi na sve obveznike) definiše priznavanje rashoda po osnovu otpisa potraživanja.

glasnik RS”. koja je dozvoljena ali je i ograničena. kao i HOV koje se drže do dospeća. zamenjeni pragraf 50 MRS 39.finansijskog sredstva koje bi zadovoljilo definiciju zajmova i potraživanja (da finansijsko sredstvo nije klasifikovano kao ono koje se drži radi trgovanja prilikom početnog priznavanja) može da se reklasifikuje van kategorije po fer vrednosti kroz bilans uspeha ako entitet ima nameru ili sposobnost da drži to finansijsko sredstvo u doglednoj budućnosti ili do dospeća.MSFI 7 Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja („Sl. Drugim rečima.finansijskih sredstava koja zadovoljavaju definiciju zajmova i potraživanja iz kategorije raspoloživa za prodaju u kategoriju zajmova i potraživanja. Dodatne mogućnosti za reklasifikaciju definisane su izmenama MRS 39 i (III-07) Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja . Standardi dozvoljavaju reklasifikaciju (naknadnu klasifikaciju) kod: . shodno paragrafu 50B ne može reklasifikovati) može biti reklasifikovano izvan grupe finansijskih sredstava koji se vrednuju po fer vrednosti i čije se promene fer vrednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod ako privredni subjekt ima nameru i sposobnost da drži finansijsko sredstvo za predvidljivu budućnost ili do dospeća. Ograničenja u reklasifikaciji su u funkciji zaštite od manipulacija rezultatom. Pre izmena. Bilo koji dobitak ili gubitak koje je već priznat kao prihod ili rashod priznaje se kao prihod ili rashod. ne dozvoljava entitetu: . reklasifikovaće ga po njegovoj fer vrednosti na datum reklasifikacije.jer se u tom slučaju. Standard ne dozvoljava reklasifikaciju finansijskih instrumenata koje je entitet inicijalno klasifikovao kao finansijske instrumente koji se vrednuju po fer vrednosti i čije su promene fer vrednosti priznaju kroz bilans uspeha. po njegovoj fer vrednosti na datum reklasifikacije. finansijsko sredstvo klasifikovano kao raspoloživo za prodaju koje zadovoljava definiciju zajmova i potraživanja (da nije klasifikovano kao raspoloživo za prodaju) može da se reklasifikuje van kategorije raspoloživo za prodaju u kategoriju zajmovi i potraživanja ako entitet ima nameru i sposobnost da drži to finansijsko sredstvo u doglednoj budućnosti ili do dospeća. Takođe. Fer vrednost finansijskog sredstva na datum reklasifikacije postaje njegova nova nabavna vrednost. br. Paragrafom 50e propisano je da finansijsko sredstvo klasifikovano kao raspoloživo za prodaju koji je ispunilo definiciju zajmova i potraživanja (ako nije prethodno određeno kao raspoloživo za prodaju) može biti reklasifikovano izvan grupe finansijska sredstva raspoloživa za prodaju u grupu zajmova i potraživanja ako privredni subjekt ima nameru i sposobnost da ih drži za predvidljivu budućnost ili do dospeća. . već dozvoljava reklasifikaciju finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja. Za finansijsko sredstvo reklasifikovano u skladu sa Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.reklasifikovanje finansijskog instrumenta iz grupe finansijskih sredstava koji se vrednuju po fer vrednosti i čije se promene fer vrednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod ako je to sredstvo nakon svog početnog priznavanja određeno u tu grupu. .promena inicijalne klasifikacije sredstava Promena namene sredstva od strane pravnog lica u odnosu na namenu određenu prilikom sticanja dovodi do promene klasifikacije. ili neraspoređena dobit ili gubitak i priznavanjem revalorizacionih rezervi). gde će promene fer vrednosti priznavati u Bilans uspeha.reklasifikaciju derivatnih finansijskih instrumenata u ili iz grupe finansijskih sredstava koji se vrednuju po fer vrednosti i čije se promene fer vrednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod sve dok ih drži ili emituje i .dalje: MSFI 7). 77/2010 . Paragrafom 50d regulisano je da finansijsko sredstvo na koje se odnosi paragraf 50c. a koji ispunjava definiciju zajmova i potraživanja (ako nije zahtevano da to finansijsko sredstvo bude klasifikovano kao ono koje se drži za prodaju po početnom priznavanju . pod uslovom da za to postoji i namera i mogućnost da se ta sredstva drže u doglednoj budućnosti ili do dospeća. Paragrafom 50f propisano je da ako privredni subjekt u skladu sa paragrafom 50d reklasifikuje finansijsko sredstvo izvan grupe finansijskih sredstava koji se vrednuju po fer vrednosti i čije se promene fer vrednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod ili u skladu sa paragrafom 50e izvan grupe finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju.XIII RAČUNOVODSTVO. Dozvoljena reklasifikacija bila je za instrumente koji se drže do dospeća u instrumente raspoložive za prodaju i obrnuto samo u slučajevima navedenim u standardu. 10-11 154 . banka je mogla da klasifikuje bilo koje finansijsko sredstvo ili obavezu kao sredstvo ili obavezu koju će vrednovati po fer vrednosti. Prema paragrafu 50b finansijsko sredstvo na koje se primenjuje paragraf 50c (osim finansijskog sredstva koje pripadaju opisanom u paragrafu 50d) može se samo u retkim okolnostima reklasifkovati izvan grupe finansijskih sredstava koji se vrednuju po fer vrednosti i čije se promene fer vrednosti odmah prizanju kao prihod ili rashod. U opciji po fer vrednosti banka je mogla pri inicijalnoj klasifikaciji da vrednuje ostale HOV koje se drže radi trgovanja i HOV raspoložive za prodaju. Paragrafom 50c propisano je da entitet (u skladu sa paragrafom 50b) reklasifikuje finansijsko sredstvo iz gupre finansijskih sredstava koji se vrednuju po fer vrednosti (i čije se promene fer vrednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod). IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Reklasifikacija .svih nederivatnih finansijskih instrumenata osim nederivatnih finansijskih instrumenata koji su pri priznavanju incijalno klasifikovani kao instrumenti čiji će se efekti promene vrednosti priznavati u Bilansu uspeha.

MRS 31 . bez obzira na to da li ulagač nema zavisna preduzeća ili ima 155 . Efekti reklasifikacije (HOV iz kategorije po fer vrednosti kroz bilans uspeha u HOV raspoložive za prodaju) na finansijske izveštaje su na kapitalu (kroz izveštaj o promenama na kapitalu) . Kada u kapitalu matičnog preduzeća postoji i drugi ulagači. koja nisu pribavljena sa namerom da se prodaju u bliskoj budućnosti. deviznog kursa. već kao finansijska sredstva namenjena prodaji. Ukupan poslovni rezultat matičnog preduzeća i njegovih zavisnih preduzeća se iskazuju u konsolidovanim finansijskim izveštajima. ali ispod 50%) se iskazuju po metodu učešća (equity metod). ili neraspoređena dobit ili gubitak ili revalorizacione rezerve). pored MRS 32 i MRS 39.Interesi u zajedničkim poduhvatima i MSFI 3 . Za učešće kapitalu. tj. Najčešće ne ispunjavaju uslov da se vrednost instrumenta menja kao odgovor na promene određene kamatne stope. osiguravajućih društva. tj.za iznos promene fer vrednosti HOV reklasifikovanih u raspoložive za prodaju. indeksa ili stope cene. njihov kapital se u konsolidovanom bilansu stanja iskazuje kao interes manjinskih ulagača u okviru posebne pozicije kapitala. kreditnog rejtinga ili kreditnog indeksa ili slične varijable. .RAČUNOVODSTVO. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII paragrafom 50d bilo koji dobitak ili gubitak već priznat u prihod ili rashod neće biti storniran (prihod ili rashod. odnosno vlasnicima matičnog preduzeća. relevantni su još i MRS 27 . Za pojedine vidove učešća to praktično znači sledeće: Učešća u kapitalu zavisnih preduzeća imaju matična preduzeća. Metod učešća primenjuje se samo u izveštajima koji se sastavljaju u svrhu konsolidacije a ne u i u pojedinačnim izveštajima privrednih subjekata. Klasifikovano sredstvo u ulaganje koje se drži do dospeća. odnosno u konsolidovanom bilansu uspeha. Prema tom uticaju moguća su tri slučaja: .Poslovne kombinacije (kojim je zamenjen raniji MRS 22 sa istima nazivom).investitor ima kontrolu nad korisnikom ulaganja. Ako su ulaganja pribavljenja sa namerom da se prodaju (nezavisno od toga u Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. cene robe. Metode učešća u kapitalu Učešća u kapitalu predstavljaju dugoročna finansijska ulaganja u kapital drugih pravnih lica (banaka. 10-11 kojem procentu se ostvaruje pravo vlasništva) onda se ne iskazuje kao učešće u kapitalu. odnosno sredstva kojima se trguje. koja su dužna da sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje. Ove vrednosti su kod nederivatnog finansijskog instrumenta najčešće konstante.Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji. u svojim pojedinačnim finansijskim izveštajima matična preduzeća ne primenjuju metod učešća. akcionarskih društva i društva sa ograničenom odgovornošću). se reklasifikuje u sredstvo raspoloživo za prodaju. Promene fer vrednosti se prema MRS 39 kvalifikuju kao tekuće fluktuacije i njihov pad treba razgraničiti od obezvređenja. U konsolidovanom bilansu stanja plasman matičnog preduzeća u zavisna preduzeća prebija se kapitalom tih zavisnih preduzeća koji je uložilo matično preduzeće. Tekući veliki pad vrednosti smatra se tekućim fluktuacijama. odnosno ne obuhvataju poslovni rezultat svojih zavisnih preduzeća. Za finansijsko sredstvo reklasifikovano u skladu sa paragrafom 50e izvan grupe finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrednosti (i čije se promene fer vrednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod) bilo koji prethodni priznat dobitak ili gubitak na tom sredstvu koji je u skladu sa paragrafom 50b priznat kao druga stavka rezultata /povezana sa kapitalom/ biće obračunat u skladu sa paragrafom 54 (revalorizaciona rezerva se reklasifikuje kao prihod ili rashod obračunskog perioda). U konsolidovanom bilansu uspeha prikazuje se iznos koji pripada manjinskim ulagačima i iznos koji pripada akcionarima. Fer vrednost finansijskog sredstva na datum reklasifikacije postaje nova nabavna vrednost ili amortizovani trošak ako je to primenljivo. Drugim rečima. a ne obezvređenjem te se iz tih razloga tekući rezultat ne opterećuje gubicima. stvara se odnos matičnog i zavisnog preduzeća ako učešće u kapitalu iznosi preko 50% ili su ispunjeni drugi uslovi definisani u MRS 27. Nederivatna finansijska sredstva i obaveze Nederivatna sredstva ili obaveze su finansijski instrumenti koji nemaju sve tri karakteristike derivata.Plasmani u pridužena preduzeća. već dolazi do umanjenja kapitala. MRS 28 .investitor nema značajan uticaj nad korisnikom ulaganja. s tim da se vrednuje po fer vrednosti a razlika između knjigovodstvene vrednosti i fer vrednosti prikazuje se u kapitalu kao njegova promena. Učešće u kapitalu pridruženih preduzeća kod kojih ulagač ima značajan uticaj (učešće u kapitalu preko 20%. Pored konsolidovanih finansijskih izveštaja matična preduzeća sastavljaju i svoje posebne finansijske izveštaje u kojima učešće u kapitalu zavisnih preduzeća iskazuju po nabavnoj vrednosti. cene finansijskog instrumenta. stvara se odnos investitora i pridruženog preduzeća ako učešće u kapitalu iznosi preko 20% ili su ispunjeni uslovi definisani u MRS 28 i . Računovodstveni tretman učešća u kapitalu zavisi od uticaja koje ulagač učešća (investitor) ima na pravno lice u koje je izvršeno ulaganje (korisnik ulaganja). MRS 39 zahteva od entiteta da ustanovi da li se radi o fluktuacijama.investitor nema značajan uticaj na korisnika ulaganja ako je učešće u kapitalu ispod 20%. čiji se efekti iskazuju preko kapitala ili se radi o obezvređenju čiji se efekti iskazuju preko bilansa uspeha.

To su promene na kapitalu usled: revalorizacije nekretnina. onda se ta učešća iskazuju po tržišnoj vrednosti. procena sadašnje vrednosti ulaganja (upotrebne vrednosti) je procenjivanje srazmernog učešća u sadašnjoj vrednosti budućih Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. koji. taj deo dobiti investitor iskazuje kao finansijski prihod. kao što su: provizije plaćene zastupnicima. u zavisnosti od toga koja je veća. već će učešće u kapitalu pridruženih preduzeća takođe iskazati po nabavnoj vrednosti. ali ne ranije nego što je ta dividenda primljena. koje nisu iskazane u njegovom bilansu uspeha. Deo iz raspodele koji se primi u iznosu koji je viši od takvog dobitka smatra se povraćajem investicije i iskazuje se kao smanjenje nabavne vrednosti investicije. što bi se moglo tumačiti da mora biti uplaćena na račun investitora. prema MRS 36. 10-11 156 . one umanjuju nabavnu vrednost tih vrednosnih papira. Pored toga. U stavu 32 ovog standarda se precizira da kada su dividende od vlasničkih hartija od vrednosti. Gubici po osnovu obezvređivanja ulaganja Gubitak od obezvređivanja učešća. jer je ona jednaka proizvodu broja akcija i njihove cene na berzi. knjiže se po ukupnim troškovima nabavke koji. Ako je teško izvršiti taj raspored. osim ako one nedvosmisleno predstavljaju naknadu dela nabavne vrednosti vlasničkih papira. Kod metode nabavne vrednosti. kao i poreze koji se plaćaju tom prilikom i ostale troškove transakcije. prilikom nabavke. a promene fer vrednosti se iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi. mora se utvrđivati upotrebna vrednost koja po definiciji iz MRS 36 stav 6. kod učešća u kapitalu treba imati u vidu MRS 24 stav 17. savetnicima. odnosno obuhvatiti i poslovni rezultat pridruženih preduzeća putem usaglašavanja vrednosti plasamana sa kapitalom tih preduzeća. Inače. MRS 27 stav 4. zahteva obelodanjivanje značajnih transakcija između povezanih preduzeća i informacije o visini ulaganja u zavisna i pridružena preduzeća. vrši ispravku vrednosti radi svođenja tog učešća na njegovu nadoknadivu vrednost. iz usklađivanja razlika proizašlih iz poslovnih kombinacija. odnosno deo dobiti u vidi dividende transferiše investitoru. Ukoliko u međuvremenu dođe do trgovanja kapitalnim instrumentima (koji predstavljaju učešće u kapitalu drugih pravnih lica kod kojih ulagač nema značajan uticaj) na organizovanom tržištu. U vezi za obelodanjivanjem značajnih informacija vezanih za učešće u kapitalu. Ako ulagač sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje. tj. u stavu 11. MRS 28 uređeno je da se po računovodstvenoj metodi učešća. korekcija se vrši i za promene na kapitalu korisnika ulaganja koje nisu nastale po osnovu rezultata. lako je utvrditi neto prodajnu cenu. Međutim. Ako tržišnu vrednost učešća u kapitalu drugih pravnih lica nije moguće pouzdano utvrditi.XIII RAČUNOVODSTVO. Prema tome. s tim što rukovodstvo na dan bilansiranja procenjuje da li se ta vrednost može nadoknaditi u skladu sa zahtevima MRS 36 i ako proceni da je učešće u kapitalu obezvređeno. Nadoknadivom vrednošću smatra se neto prodajna cena ili upotrebna vrednost. a razlika između tržišne i dotadašnje knjigovodstvene vrednosti se iskazuje u okviru prihoda ili rashoda u bilansu uspeha. onda se ta učešća u kapitalu iskazuju po nabavnoj vrednosti. on će učešće u kapitalu pridruženih preduzeća iskazati po metodu učešća. investitor iskazuje svoje ulaganje u korist ulaganja po nabavnoj vrednosti. pored ostalog. predstavlja sadašnju vrednost procenjenih budućih tokova gotovine. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA učešće u kapitalu zavisnih preduzeća i sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje. a da nije proizvoljan. Na dan sastavljanja finansijskih izveštaja iskazana vrednost koriguje se za rezultat (dobitak ili gubitak) koji ostvari korisnik ulaganja. U protivnom. deklarisane iz dobiti pre sticanja. kao ni interne administrativne troškove. dividende se prizanju kao prihod. odnosno čiju fer vrednost je moguće pouzdano utvrditi. niti se kod investitora iskazuje kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica čije akcije kotiraju na berzi. učešće u kapitalu drugih pravnih lica. učešće u kapitalu provobitno (prilikom nabavke) knjiži po nabavnoj vrednosti. Te korekcije se vrše srazmerno sa investitorovim učešćem u kapitalu korisnika ulaganja. Ispravka vrednosti se prikazuje kao rashod perioda u kojem je ta ispravka vrednosti utvrđenja. Za iznos te razlike umanjuje se učešće u kapitalu na teret gubitka od obezvređivanja. Jedino ukoliko se dobit. u pojedinačnim finansijskim izveštajima (odnosno finansijskim izveštajima koji se odnose na matično preduzeće) ulagač neće iskazivati plasman u pridružena preduzeća po metodu učešća. primenom ove računovodstvene metode. za koje se očekuje da će se ostvariti od kontinuirane upotrebe sredstava i od otuđenja tog sredstva na kraju njegovog korisnog veka trajanja. Prema MRS 18 stav 30. troškove finansiranja. Ako je učešće u kapitalu drugog pravnog lica iskazano u akcijama koje se kotiraju na berzi. opreme i investicija. Drugim rečima. do koje dođe nakon dana kada je investitor stekao ulaganja. dividenda se priznaje kad je ustanovljeno pravo akcionara na isplatu dividendi. iskazuju se po fer tržišnoj vrednosti. priznaje se u slučaju da postoje indicije da je nadoknadiva vrednost učešća (vrednost koja može da se povrati) manja od knjigovodstvene vrednosti učešća. Transakcioni troškovi ne uključuju dužničke premije niti diskonte. postrojenja. Investitor priznaje prihod samo u onoj meri u kojoj primi svoj deo iz raspodele neraspoređnog neto dobitka korisnika ulaganja. brokerima i dilerima. pored cene koja je za njih plaćena. uključuju još i sve ostale troškove koji su neposredno vezani za tu nabavku. Rezultat pravnog lica u koje je uložen kapital (dobitak ili gubitak) ne utiče na visinu ovog učešća koje je iskazano kod investitora. U bilansu stanju na kraju poslovne godine ovo učešće ostaje iskazano po nabavnoj vrednosti.

Pored zahteva navedenih u MRS 36.dalje: MRS 38) i u poslovnim knjigama se iskazuje kao pozicija aktive u okviru grupe računa 33. kada se ne može uključiti u nabavnu vrednost nematerijalnog ulaganja koja ispunjava kriterijume priznavanja za sredstvo. iznos revalorizacionih rezervi se direktno prenosi na neraspoređenu dobit. priznaje se kao rashod onda kada je nastao. poštena vrednost se određuje pozivanjem na aktivno tržište. 77/2010 . umanjenu za ukupnu naknadnu amortizaciju i ukupne naknadne gubitke zbog obezveđenja imovine. period i metod amortizacije se menja saglasno novoj proceni i primenjuje se za taj obračunski period. Ako se sredstvo. Nematerijalna imovina Računovodstveni tretman nematerijalne imovine uređuje (I-38) Međunarodni računovodstveni standard . Za potrebe revalorizacije. u skladu sa paratrafom 78.MRS 36 Umanjenje vrednosti imovine („Sl. osim kada: . Metod amortizacije koji se primenjuje izražava način na koji preduzeće troši ekonomske koristi od sredstava i oni mogu biti: . radi iznajmljivanja drugima ili za administrativne svrhe. glasnik RS”. glasnik RS”. 77/2010 . proda ili rashoduje.degresivni i .funkcionalni Period amortizacije i metod amortizacije preispituju se barem na kraju svakog obračunskog perioda. Izdatak po osnovu nematerijalnog ulaganja. koje je bilo revalorizovano (odobrenjem revalorizacionim rezervama).RAČUNOVODSTVO.MSFI 5). odnosno merenje nakon početnog priznavanja postoje dva modela i to model nabavne vrednosti i model revalorizacije. a u fazi razvoja (ukoliko su kriterijumi za priznavanje ispunjeni) kapitalizuju se kao nematerijalno ulaganje. Ukoliko se očekivani korisni vek trajanja sredstava značajno razlikuje od prethodnih procena. (I-38) Međunarodnog računovodstvenog standarda . br. ali se vrši njegovo obelodanjivanje. odnosno pridruženog preduzeća. što je regulisano (I-36) Međunarodnim računovodstvenim standardom . Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja nematerijalnog ulaganja utvrđuju se kao razlika između neto priliva od otuđenja i iskazanog iznosa sredstava u knjigovodstvu i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 77/2010 . Amortizacija se obustavlja kada se sredstvo klasifikuje Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Amortizacija započinje kada sredstvo postane raspoloživo za upotrebu. br. što je regulisano (III-05) Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja („Sl. Početno merenje nematerijalne imovina se iskazuje se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.za to sredstvo postoji aktivno tržište i postoji verovatnoća da će to tržište postojati i na kraju korisnog veka trajanja tog sredstva. Za naknadno merenje. Primerno: Troškovi u fazi istraživanja priznaju se kao rashod u periodu u kome su nastali.postoji ugovorna obaveza trećeg lica da otkupi sredstvo na kraju njegovog korisnog veka trajanja ili . Sredstvo koje ima neograničeni vek upotrebe se ne amortizuje.proporcionalni. Revalorizacija se vrši za sva sredstva koja pripadaju istog grupi i onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazana vrednost ne razlikuje značajno od vrednosti koja bi se utvrdila primenom poštene vrednosti na dan bilansa stanja.MRS 38 Nematerijalna imovina („Sl. Nematerijalno (neopipljivo) ulaganje (sredstvo) je nemonetarno (nenovčano) sredstvo koje koje se može identifikovati iako nema fizičko obeležje. Ukoliko ne postoji aktivno tržište sredstvo se vrednuje po modelu nabavne vrednosti. Ove promene se kvalifikuju kao promene računovodstvenih procena (MRS 8) pa se usklađivanje troškova amortizacije vrši samo za tekući i buduće obračunske periode. Model nabavne vrednosti znači da se materijalno ulaganje nakon početnog priznavanja iskazuje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvređivanja imovine.MRS 38 Nematerijal- 157 . glasnik RS”. . Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrednost ili cena koštanja i utvrđuje se nakon umanjenja za ostatak vrednosti sredstava.dalje: MRS 36). uključujući i neto novčani tok od konačnog otuđenja ulaganja. pravno lice vrši procenu iznosa koji se može povratiti po osnovu nematerijalne imovine koja ima ograničen korisni vek upotrebe i koja je bila amortizovana u periodu koji je duži od dvadeset godina od dana kada je to sredstvo postalo raspoloživo za korišćenje i ukoliko ima indicija da je sredstvo obezvređeno. Amortizaciji podležu sva nemaaterijalna sredstva u upotrebi. Model revalorizacije nakon početnog priznavanja podrazumeva da se nematerijalno ulaganje iskazuje po revalorizacionom iznosu koji predstavlja njegovu poštenu vrednost na dan revalorizacije. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII novčanih tokova zavisnog. Nematerijalna imovina prestaje da se priznaje u Bilansu stanja po njegovom otuđenju (MSFI 5) ili kada se trajno povuče iz upotrebe. Preostala (rezidualna) vrednost: Ostatak vrednosti nematerijalnog ulaganja smatra se jednakom nuli. br. 10-11 kao ono koje se drži za prodaju. Poseduje se radi upotrebe u proizvodnji ili pružanju usluga. Ostatak vrednosti se procenjuje samo na dan sticanja sredstva odnosno na svaki datum obračuna revalorizacije.

oprema uzeta u finansijski lizing. obaveza koja dospeva za izmirenje u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja. MRS 17 ako se za prezentovanje. Finansijski lizing je lizing kojim se na osnovu ugovora prenose svi rizici i koristi koji proističu iz vlasništva nad predmetom lizinga prenose na primaoca lizinga. ako je predmet lizinga motorno vozilo. stvorena revalorizaciona rezerva po osnovu revalorizacije nematerijalnih ulaganja prenosi se na neraspoređenu dobit najkasnije na dan otuđenja sredstva. kurs strane valute po kojem će biti izvršeno prevođenje obaveza sa ugovorenom valutnom klauzulom ne mora da bude zvanični srednji kurs NBS. prodajni kurs poslovne banke. . U skladu sa MRS 17. onako kako rate dospevaju za plaćanje. 10-11 158 . Suština zahteva MRS 17 je u tome da obračunata lizing naknada koja dospeva u budućim obračunskim periodima ne treba da bude iskazana u aktivi i pasivi bilansa stanja. prema paragrafu 60.troškovi registracije vozila. . preračun treba izvršiti po tom kursu. Ako je ugovoren neki drugi kurs.priznavanje predmeta ugovora vrši se u visini nabavne vrednosti uvećane za direktne troškove dovođenja opreme u funkcionalnu pripravnost.koju banka drži za upotrebu u obavljanju svojih delatnosti i za pružanje usluga i . ali treba da bude obelodanjena u napomenama koje su sastavni deo finansijskih izveštaja. računovodstveno se obuhvata na sledeći način: . glasnik RS”. Nekretnina namenjena za prodaju u uobičajenom toku poslovanja računovodstveno se obuhvata kao zalihe. Razgraničenje finansijskog od operativnog lizinga je značajno zbog različitog računovodstvenog tretmana kako kod korisnika lizinga tako i kod davaoca lizinga. npr. Drugim rečima. postrojenja i oprema. .XIII RAČUNOVODSTVO. . aktiva uz istovremeno priznanje dugoročne obaveze. MRS 1 . U operativnom lizingu sredstvo je za davaoce i dalje sredstvo a za primaoca je samo pravo korišćenja sredstva.MRS 17 Lizing („Sl. tokom trajanja ugovora o lizingu. Prema paragrafu 23. br. Zakon o finansijskom lizingu definiše da predmet Ugovora o finansiranju lizinga može biti samo pokretna nepotrošna stvar (oprema. 77/2010 . Korisnik lizinga treba da utvrdi iznos obaveze po osnovu finansijskog lizinga. ista klasifikacija se koristi i za obaveze po osnovu lizinga. preračun se vrši po tom kursu. već kurs ugovoren između davaoca i korisnika lizinga. Takođe.). koji se pripisuju nabavnoj vrednosti sredstva. u skladu sa (I-17) Međunarodnim računovodstvenim standardom . korisnik lizinga dužan je i na svaki datum bilansa stanja dok traje ugovor o lizingu da preračuna obavezu po osnovu glavnice prema odgovarajućem kursu na taj dan. Ukoliko je između poverioca i dužnika ugovoren zvanični srednji kurs NBS.na početku trajanja ugovora o lizingu.obaveza po osnovu finansijskog lizinga priznaje se u iznosu glavnice. Osnovna sredstva Vrste osnovnih sredstava su: nekretnine. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. već predstavljaju rashod perioda na koji se odnose. glasnik RS”. Prema tome. po dospeću. sredstvo (predmet lizinga) i obave- za za buduća plaćanja lizinga priznaju se u istom iznosu. sa njegove revalorizacione rezerve prenosi se na neraspoređenu dobit ranijih godina. Efekat valutne klauzule nastaje tokom poslovne godine. vozila i sl. . . i iznos koji odgovara razlici između obračunate godišnje amortizacije koja bi bila obračunata da je za to sredstvo primenjen model nabavne vrednosti. osim inicijalnih troškova korisnika lizinga. Naime. br. Reklasifikacija može da se izvrši nakon preračuna obaveze u skladu sa ugovorenom valutnom klauzulom. a koji dospeva za plaćanje u 2011. investiciona nekretnina i biološka sredstva. U toku veka upotrebe sredstva.lizing naknada ili kamata predstavlja rashod perioda i ne uključuje se u nabavnu vrednost predmeta lizinga.predmet ugovora koji se priznaje kao sredstvo/oprema tj.korisni vek trajanja predmeta lizinga jednak je periodu očekivanog korišćenja ukoliko je realno da će korisnik lizinga steći vlasništvo nad predmetom lizinga nakon isteka ugovora (ukoliko se proceni da korisnik lizinga neće postati vlasnik predmeta lizinga po isteku ugovora.za koju se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda. sredstvo se u potpunosti amortizuje tokom perioda trajanja ugovora o finansijskom lizingu). a za primaoca sredstava tretman kupovine. odnosno prilikom početnog priznavanja. Nekretnina i oprema su materijalna sredstva: . .dalje: MRS 38. Obračunati efekti ugovorene valutne klauzule priznaju se kao rashod i prihod perioda u skladu sa MRS 39. 77/2010 .politika amortizacije za sredstva uzeta u finansijski lizing treba da se zasniva na politici amortizacije sredstava koja su u vlasništvu. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA na imovina („Sl.dalje: MRS 17). kao i troškovi osiguranja ne uključuju se u nabavnu vrednost predmeta lizinga. što znači da ne treba da sadrži unapred obračunatu lizing naknadu. u samom bilansu stanja obaveze klasifikuju kao kratkoročne i dugoročne. . Sredstvo u finansijskom lizingu za davaoca sredstava ima tretman prodaje. zbog promene kursa od dana zaključivanja ugovora do dana dospeća rate. klasifikuje se kao kratkoročna. godini.lizing naknada priznaje se kao finansijski rashod.Prezentacija finansijskih izveštaja.

17).dalje: MRS 17) Početno merenje investicione nekretnine vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja (MRS 40 par.cena koštanja sredstva uzetog u zakup po osnovu finansijskog lizinga utvrđuje se u skladu sa principima navedenim u MRS 17.MRS 23 Troškovi pozajmljivanja („Sl. Operativni lizing Za korisnika operativni lizing je samo obaveza u Bilansu stanja. . osnovica za obračun go- 159 .ili deo zgrade . potrebno je da se najpre izvrši obračun amortizacije za tu godinu. odnosno vrednovanje nakon početnog priznavanja vrši se prema modelu: . odnosno nabavne vrednosti (MRS 40.cena koštanja investicione nekretnine može pouzdano da se izmeri. nekretnina i oprema se iskazuje po revalorizovanom iznosu koji predstavlja njegovu poštenu vrednost na dan revalorizacije umanjenoj za ukupnu naknadnu amortizaciju i ukupne naknadne gubitke zbog obezvređenja imovine.MRS 17 Lizing („Sl. br. i .29).dalje: MRS 40).dalje: MRS 23) .troškovi koji mogu da se direktno pripišu nabavci sredstava kao i troškovi njihovog demontiranja.28.p. ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene stope prinosa tog sredstva. .u skladu sa paragrafom 12. a ne radi: (a) upotrebe za proizvodnju ili snabdevanja robom ili pružanja usluga ili za potrebe administrativnog poslovanja. Elementi za početno merenje su: Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. a u Bilansu uspeha kao finansijski prihod.podb.14).ili i jedno i drugo). kada: . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Finansijski lizing Za korisnike finansijski lizing je kao nabavka vlastite materijalne imovine i iskazuje se u aktivi (račun 346) i obaveza (račun 432) u pasivi za „kupovinu” dok su troškovi amortizacije ove imovine i troškovi finansiranja pozicije Bilansa uspeha. Naknadno merenje. 10-11 . Ukoliko se procena vrši na datum bilansa stanja. Investiciona nekretnina je nekretnina (zemljište ili zgrada . odnosno svođenje knjigovodstene na procenjenu vrednost. odnosno po poštenoj vrednosti (MRS 40. Revalorizacija se vrši onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazana vrednost ne razlikuje značajno od vrednosti koja bi se utvrdila primenom poštene vrednosti na dan bilansa stanja.p.nabavna vrednost i pripadajući direktni troškovi dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti za nameravanu upotrebu. . postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje za sredstvo vrši se po nabavnoj ceni ili ceni koštanja (MRS 16. Početno merenje Početno merenje nekretnine.kapitalizacija kamata i kapitalizacija kursnih razlika u iznosu koji se smatra korekcijom troškova kamate. (MRS 16. glasnik RS”. . umanjeni za trgovačke popuste i rabate.p. po osnovu finansijskog lizinga) drži radi ostvarivanja zarade odizdavanja nekretnine radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi jednog i drugog. a troškovi lizinga su pozicije u Bilansu uspeha. Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao. i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvređenja imovine (MRS 16. kao i dobitak od prodaje pri definitivnoj prodaji i prenosu vlasništva.RAČUNOVODSTVO. postrojenja i oprema i investiciona nekretnina se priznaju kao sredstvo onda i samo onda.p. U ovom slučaju. br.). br. Nakon početnog priznavanja sredstvo. ili (b) prodaje u okviru redovnog poslovanja. Nekretnina.nabavne vrednosti ili .troškovi koji su direktno pripisani sticanju sredstva . glasnik RS”. Za davaoce lizinga „prodaja” sredstava kvalifikuje se kao potraživanje u Bilansu stanja. a nakon toga vrednosno usklađivanje.50).revalorizacije. 77/2010 . a amortizacija i prihodi od lizinga su pozicije Bilansa uspeha. koju vlasnik (ili zakupac. (I-40) Međunarodnog računovodstvenog standardaMRS 40 Investicione nekretnine („Sl.je verovatno da će buduće ekonomske koristi po osnovu te investicione nekretnine priticati u preduzeće.rashodi kamata u skladu sa postupkom iz (I-23) Međunarodni računovodstveni standard . 77/2010 . uklanjanja i restauracije područja (rezervisanje se vrši primenom MRS 37). Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznatu nekretninu. 28 . što je regulisano paragrafom 4.troškovi pokretanja i drugi predproizvodni troškovi neophodni za dovođenje sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. 77/2010 . Poštenu vrednost opreme obično čini njena tržišna vrednost koja se utvrđuje procenom. Za davaoca operativni lizing je imovina data u lizing i potraživanja od korisnika lizinga su pozicija Bilansa stanja.49) ili Nakon početnog priznavanja. nekretnina. Troškovi lizing naknade imaju tretman kamate koja se ne uključuje u nabavnu vrednost opreme već predstavlja rashod tokom perioda otplate. glasnik RS”. par. Procena fer vrednosti nekretnina. postrojenje i opreme i investicionu nekretninu pripisuje se iskazanom iznosu tog sredstva. Početno merenje za finansijski lizing: po poštenoj vrednosti. postrojenja i opreme vrši se sa stanjem na određeni dan.(I-17) Međunarodni računovodstveni standard .

Ostatak vrednosti se utvrđuje na dan sticanja. na koji se primenjuje MRS 8 kao promena računovodstvene procene. Ako se vrši zamena za slično sredstvo. 55. koja je uključena u sopstveni kapital. Investiciona nekretnina prestaje da se priznaje kao imovina po otuđenju te nekretnine ili onda kada se ta investiciona nekretnina trajno povuče iz upotrebe i kada se Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Sredstvo je obezvređeno ukoliko je njegova knjigovodstvena vrednost veća od neto prodajne (tržišna cena umanjena za troškove prodaje) ili korisne vrednosti (koja predstavlja diskontovanu vrednost buduće neto gotovine na dan procene uz primenu odgovarajuće diskontne stope). Ako nekretninakoju koristi vlasnik postane investiciona nekretnina. 10-11 160 . Ukoliko je došlo do značajne promene u očekivanom obrascu ekonomskih koristi sredstva. svaka razlika koja se na taj dan pojavi između poštene vrednosti sredstva i njene prethodne iskazane vrednosti priznaje se u računu neto dobitka ili neto gubitka tog perioda. Na svaku razliku koja se tog dana pojavi između iskazanog iznosa nekretnine. Međutim. odnosno pre nego što je izvršena procena. Svako iz toga proisteklo smanjenje iskazanog iznosa nekretnine priznaje se u računu neto dobitka ili neto gubitka tog perioda. (MRS 40. Razlika između iskazanog iznosa nekretnine.osnovni postupak). (MRS 40 par. procenjene u skladu sa MRS 16. Ukoliko je procena izvršena na početku godine za koju se sastavljaju finansijski izveštaji. Metod amortizacije koji se primenjuje bira se tako da izrazi način na koji banka troši ekonomske koristi od sredstva. smanjenje ide na teret te revalorizacione rezerve. na poziciji: revalorizovana rezerva. Nekretnine. postrojenja i opreme utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstava i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. i njene poštene vrednosti pravno lice primenjuje isti postupak kao da se radi o revalorizaciji izvršenoj u skladu sa MRS16. a to su: proporcionalni. a za opremu .za zemljište i građevinske objekte . metod se menja tako da održava izmenjeni način. u onoj meri u kojoj je taj iznos iskazan u revalorizovanoj rezervi za tu nekretninu. 54). raspoređuje se sistematski tokom njihovog korisnog veka trajanja. Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja nekretnine. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA dišnje amortizacije je nabavna vrednost koja je postojala na početku godine. Osnovica za obračun amortizacije se utvrđuje nakon oduzimanja od nabavne vrednosti ostatka vrednosti sredstava.dozvoljeni alternativni postupak. Kod prenosa zaliha na investicionu nekretninu koja će biti iskazana po poštenoj vrednosti. procenjene u skladu sa MRS 16. (MRS 40. par.). iznos amortizacije se usaglašava sa novom procenom. Promenom rezidualne vrednosti i veka korišćenja sredstava treba tretirati i obračunati u skladu sa MRS 8 kao promenu računovodstvene politike. Korisni vek trajanja utvrđen je na osnovu očekivane korisnosti sredstava za banku. Iznos nekretnine i opreme koji podleže amortizaciji. Banka može koristiti oba postupka. Prenos revalorizacione rezerve u neraspoređeni dobitak ne vrši se preko bilansa uspeha. Ukoliko se dinamika trošenja značajno razlikuje od prethodnih procena. može da se prenese u neraspoređeni dobitak. Sve dok nekretnina koju koristi vlasnik ne postane investiciona nekretnina koja će biti iskazana po poštenoj vrednosti. Kada se primenjuje dozvoljeni alternativni postupak. i njene poštene vrednosti preduzeće obuhvata se na način kao da se radi o revalorizaciji izvršenoj u skladu sa MRS 16. Investicione nekretnine MRS 40 priznaje kao investiranu nekretninu i ulaganja na nekretnini koja je uzeta u zakup.svaki preostali deo tog povećanja direktno se iskazuje u korist sopstvenog kapitala. Metod amortizacije preispituju se periodično.XIII RAČUNOVODSTVO. degresivni i funkcionalni. koja će biti iskazana po poštenoj vrednosti. na nekretninu koju koristi vlasnik ili na zalihe. Iznos koji je priznat u računu neto dobitka ili neto gubitka tog perioda nije veći od iznosa koji je potreban da bi se povratio onaj iskazani iznos koji bi bio utvrđen (bez amortizacije) da nije priznat gubitak zbog obezvređenja i . nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. povećanje se priznaje u računu neto dobitka ili neto gubitka tog perioda. Na eventualno proisteklo proisteklo povećanje iskazanog iznosa primenjuje se sledeći postupak: . nabavnu vrednost za potrebe naknadnog merenja predstavlja poštena vrednost na dan kada je ta nekretnina promenila namenu. ali za različite grupe sredstava (npr. Pri prenosu sa investicione nekretnine. revalorizaciona rezerva.p.63). banka nastavlja da amortizuje tu nekretninu i da priznaje sve nastale imparitetne gubitke zbog obezvređenja imovine. trošak nabavke stečenog sredstva jednak je knjigovodstvenom iznosu otuđenog. procena preostale vrednosti vrši se na dan svake revalorizacije. postrojenje i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja. banka primenjuje MRS 16 sve do dana kada je ta nekretnina promenila namenu. Po naknadno izvršenom otuđenju investicione nekretnine. osnovicu za obračun amortizacije za tu godinu čini revalorizovana nabavna vrednost.u onoj meri u kojoj se povećanjem ukida prethodni gubitak zbog obezvređenja te nekretnine.

161 .RAČUNOVODSTVO. kao i zabranu retroaktivnog klasifikovanja i priznavanja prestanka poslovanja. Stalna sredstva namenjena prodaji Stalna sredstva namenjena prodaji i grupa sredstava raspoloživih za prodaju definišu se kao kategorije koje se posebno vrednuju i prezentuju odvojeno u bilansu stanja u odnosu na drugu stalnu imovinu. ako je plaćanje investicione nekretnine odloženo.par. (III-05) Međunarodni standard finansijskog izveštavanja . pri čemu se zahteva da se rezultati (posledice) prestanka poslovanja odvojeno prezentuju u samom bilansu uspeha. postrojenja i oprema za koje postoji namera da se prodaju u roku od 12 meseci od dana bilansa se ne revalorizuju. Učestalost procene zavisi od kretanja fer vrednosti.69).par. a ne kroz nastavak korišćenja. za iznos negativnih kursnih razlika (veza MRS 21). MSFI 5 uspostavlja obavezu prikazivanja rezultata prestanka poslovanja odvojeno u obrascima finansijskih izveštaja.dostupno za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju . umanjenoj za troškove prodaje (priznavanje se vrši po nižoj od ovih dveju vrednosti). Primena modela poštene vrednosti ne zahteva obračun amortizacije i obezvređenja investicione nekretnine. Celokupna rezerva može da se realizuje prilikom rashodovanja ili otuđenja sredstva. Bitna činjenica u vezi sa MSFI 5 je i to da se za ova sredstva ne vrši obračunamortizacije.tržišna vrednost koja bi se platila ako bi se isto sredstvo nabavilo (amortizovani troškovi zamene) Procena po poštenoj vrednosti ne mora se vršiti na kraju svakog obračunskog perioda.npr. Prenos sa revalorizacione rezerve na neraspoređenu dobit ne vrši se kroz bilans uspeha. (MRS 40. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII od njenog otuđenja ne očekuje nikakva ekonomska korist u budućem periodu. 77/2010 dalje: MSFI 5) propisuje kriterijume za klasifikaciju poslovanja kao obustavljena poslovanja i kriterijume za prezentaciju ovih poslovanja. ali se ona vrši za potrebe poreskog bilansa (porez na dobit preduzeća).da je njegova prodaja vrlo verovatna. Uslov za priznavanje sredstva kao sredstvo raspoloživog za prodaju (ili grupe sredstava) je da njegova knjigovodstvena vrednost može prvenstveno da se povrati kroz prodajnu transakciju. Nabavna cena se ne može povećavati /kapitalizovati/. br. 10-11 . Nekretnine. Posebno.standard propisuje i druge uslove.66). Efekat procene investicionih nekretnina po poštenoj vrednosti (MRS 40 par. Razlika između nominalnog iznosa te koristi i cene koja je jednaka ceni u gotovini priznaje se kao prihod od kamate. Revalorizaciona rezerva koja je uključena u sopstveni kapital može direktno da se prenese u neraspoređenu dobit. Jedan deo rezerve može da se realizuje istovremeno sa korišćenjem sredstva. postrojenja i opreme može biti: . kada se rezerva realizuje. povećanje pri prvoj proceni) ili kao rashod (npr. nije predviđen drugačiji postupak u vezi sa prodajom i ponovnim uzimanjem u zakup. Međutim. obezvređenje se vrši neposrednopre klasifikacije ovih sredstava u sredstva namenjena prodaji. Stalna sredstva koja ispunjavaju kriterijume priznavanja odmeravaju se po knjigovodstvenoj vrednosti ili po fer vrednosti.da je aktivno prisutno na tržištu po razumnoj ceni merenoj u odnosu na njegovu fer vrednost . a koji je prethodno bio priznat kao rashod. smanjenje pri prvoj proceni) ili kao prihod od ukidanja revalorizacionih rezervi istog sredstva do iznosa koji je jednak negativnom učinku revalorizacije istog sredstva. Početno priznavanje potraživanja za koristi koje mogu da se ostvare od otuđenja investicione nekretnine vrši se po poštenoj vrednosti.MSFI 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja („Sl. početno priznavanje ostvarene koristi vrši se po ceni koja je jednaka ceni za plaćanje u gotovini. U tom slučaju. 70). osim za iznos koji se smatra korekcijom rashoda kamate. u skladu sa MRS 18 primenom metode efektivne kamatne stope (MRS 40 par.35) iskazane kao dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti investicione nekretnine uključuje se u neto dobitak ili neto gubitak perioda u kojem je nastao. iznos realizovane rezerve čini razlika između amortizacije zasnovane na revalorizovanom iznosu sredstava i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja sredstva. kao ni obezvređenje prema MRS 36 sve dok su klasifikovane kao sredstva namenjena prodaji. glasnik RS”.tržišna vrednost koja se može ostvariti prodajom ili .postrojenja i opremu se tretira saglasno MRS 39 kao finansijsko sredstvo a promene njihove vrednosti tretiraju se kao dobici ili gubici zaštite od rizika (kao pozicije prihoda/rashoda po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika). Ugovorna revalorizacija ili devizna klauzula avansa za nekretnine. u skladu sa MRS 17. Efekti procene po poštenoj vrednosti sredstava (klasifikovani po MRS 16 i MRS 38) iskazuju se u okviru kapitala (kao revalorizaciona rezerva . Dobici ili gubici zbog povlačenja iz upotrebe ili otuđenja investicione nekretnine utvrđuju se kao razlika između neto prihoda od otuđenja i iskazanog iznosa tog sredstva i priznaje se u bilansu uspeha kao prihod ili rashod (osim ako. To podrazumeva da je sredstvo (ili raspoloživa grupa): Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. (MRS 40. . Poštena vrednost nekretnina.

Neuplaćeni upisani kapital zadovoljava definiciju sredstva (Okvir MSFI stav 89) i kriterijume za priznavanje sredstva (Okvir MSFI stav 89). Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja Na grupi računa 19 i 29 . br. gde je osnovica za obračun amortizacije nabavna vrednost i primenjuje se proporcionalna metoda amortizacije. Primenom Pravilnika o kontnom okviru. neuplaćeni upisani kapital banka evidentira u glavnoj knjizi u pasivi na računu 803 .Obezvređenje nekretnina. Smanjenje vrednosti investicionih nekretnina po osnovu procene poštene vrednosti koje je iskazano na teret rashoda . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Prema tome. jer je verovatno da će po ovom osnovu „Buduće ekonomske koristi priticati u preduzeća” a takođe „ima vrednost koja može pouzdano da se izmeri”. tekuće godine. trajnog izvora finansiranja. Neuplaćeni upisani kapital Neuplaćeni upisani kapital je oblik imovine i iskazuje se po pravilu u poslovnim knjigama u aktivi. Za obračun amortizacije za poreske svrhe investicionih nekretnina osnovica je nabavna vrednost iz koje su isključeni efekti procene po poštenoj vrednosti. koje takođe umanjuju kapital i prikazuju se i u izveštaju o promenama na kapitalu i u Bilansu stanja. Bilansna vrednost je rezultat poslovanja i može biti viša i niža od nominalne vrednosti akcija. Efekti prodaje iskazuju se kao gubici (grupa računa 62) ili dobici (grupa računa 72). kao i rashodi i prihodi u tekućem periodu koji nisu mogli biti fakturisani. Zakona o privrednim društvima („Sl. Emisija iznad pariteta je dozvoljena. a uplata iznad iznosa nominalne vrednosti (vrednost na koju glasi akcija). već investicione nekretnine podležu istom poreskom tretmanu kao i druge nekretnine i za obračun poreske amortizacija svrstavaju ih u I amortizacionu grupu. niti osnivači imaju pravo povraćaja uloga. 10-11 162 .XIII RAČUNOVODSTVO. 212 stav 3) i evidentira se na računu 802 . postrojenja i opreme ne priznaje se kao rashod u poreskom bilansu. Promena (povećanje ili smanjenje) vrednosti investicionih nekretnina do koje dolazi procenom po poštenoj vrednosti nema uticaja na obračun amortizacije za poreske svrhe.Neuplaćeni upi- sani kapital u okviru grupe računa 80 . Tržišna vrednost je cena po kojoj se akcija prodaje na sekundarnom tržištu hartija od vrednosti i koja se evidentiraju u visini nabavne vrednosti kao pozicija aktive. u društvima kapitala (DOO i AD) osnivači odgovaraju za obaveze društva i do visine neunetog uloga u društvo. a ne preko revalorizacionih rezervi. povećanje vrednosti investicionih nekretnina po osnovu procene po poštenoj vrednosti koje je iskazano u korist Prihoda od usklađivanja vrednosti nekretnina. U izveštaju o promenama na kapitalu pozicija upisani a neuplaćeni akcijski kapital predstavlja odbitnu stavku kapitala tj. Ovo su upravo i razlozi zbog kojih se u poslovnim knjigama društva neuplaćeni upisani kapital evidentira kao posebna pozicija aktive. stvarima ili pravima). Emisija ispod pariteta (disažija) je dozvoljena isključivo u slučajevima koje predviđa Zakon o privrednim društvima (član. odnosno članova društva da u društvo unesu uloge na koje su se obavezali ugovorom o osnivanju (osnivačkim aktom).zarada po akciji propisuje principe i načela na osnovu kojih se utvrđuje i prezentuje zarada po akciji i koja predstavlja pokazatelj uspešnosti poslovanja. kao i na stanje na dan 31. ova imovina se potpuno neosnovano iskazuje u poslovnim knjigama banke . Iskazivanje i prikazivanje poslovnih događaja u vezi sa akcijama zavisi od vrednosti po kojima se obavljaju transakcije. predstavlja emisionu premiju (ažio) i evidentira se na račun 802 . utiče na početno stanje kapitala. Ova imovina se u finansijskom izveštaju . odnosno odlukom o povećanju osnovnog kapitala društva. Saldo na ovim računima treba da pokaže da postoji obaveza osnivača. koji ne dospevaju za naplatu u tom periodu. postrojenja i opreme priznaje se kao prihod u poreskom bilansu. Nominalna vrednost je zapravo emisiona vrednost i izdaje se radi pribavljanja sopstvenog kapitala tj. S druge strane. 125/2004).Aktivna vremenska razgraničenja iskazuju se unapred plaćeni.Bilansu stanja za potrebe izveštavanja isključuje iz kapitala.Emisiona premija. Međutim. Prema odredbama člana 13. efekti procene investicione nekretnine (pozitivan/negativan) se iskazuju u Bilansu uspeha. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. MRS 33 . a efekti prodaje sopstvenih akcija iskazuju se kao dobitak na računu 831 ili kao gubitak na računu 841. Gubitak do visine kapitala obuhvata i sopstvene akcije (račun 128). odnosno fakturisani troškovi.12.obračunati prihodi u tekućem obračunskom periodu u stranoj valuti.Kapital. . da se akcije ne mogu izdavati za emisionu cenu koja je niža od njihove nominalne vrednosti i u poslovnim knjigama se evidentiraju u okviru akcijskog kapitala. Reč je zapravo o specifičnom potraživanju od osnivača društva koji su se aktom obavezali da će u određenom roku u društvo uneti određene uloge (u novcu.obračunati prihodi od kamata u stranoj valuti u tekućem obračunskom periodu koji ne dospevaju za naplatu u tom periodu. glasnik RS”.glavnoj knjizi. Zakon o porezu na dobit ne poznaje posebnu kategoriju investicionih nekretnina.Emisiona premija. Istovremeno. u pasivi/kapitalu (račun 803). Opšte je pravilo. društvo ne može osloboditi osnivače obaveze unošenja uloga. a za koje su nastali sledeći troškovi u tom periodu: .

iznos poreza na dobit za plaćanje.privremenih razlika koje se mogu odbiti (npr. koji se uključuju u efektivnu kamatnu stopu.prenetih neiskorišćenih poreskih gubitaka (npr. obračunate premije osiguranja i ostali rashodi) koji ne dospevaju za plaćanje u tom periodu. Potraživanja za suspendovanu obračunatu kamatu po svojoj suštini proističu iz obustavljenog pripisa kamate na aktivu određenoj stepenom naplativosti i iskazuju se u okviru druge vanbilansne aktive (račun 930). . .obračunati rashodi kamata koji terete tekući obračunski period.unapred plaćeni rashodi po osnovu troškova servisiranja obaveza. a manja knjigovodstvena vrednost u odnosu na njegovu poresku osnovicu dovodi do odloženog poreskog sredstva. a ne dospevaju za plaćanje u tom periodu. računovodstveno treba obuhvatiti sledeće pojavne oblike poreza i to: . Razlike nastale po drugom osnovu (različite stope za amortizaciju i različite metode za amortizaciju) koje uslovljavaju odložene poreske obaveze terete neto rezultat. .unapred obračunata kamata narednog perioda i sva ostala aktivna vremenska razgraničenja u stranoj valuti. Polazeći od navedenog. . osim suspendovane obračunate kamate.MRS 12) su iznosi poreza na dobit koji se mogu vratiti u budućim periodima a nastaju usled: . privremene poreske razlike nastaju kada se knjigovodstveni rashod priznaje u jednom periodu a taj rashod se po poreskim propisima priznaje u drugom periodu. . Obračunata suspendovana kamata i obračunati prihodi po osnovu suspendovane obračunate kamate po svojoj ekonomskoj suštini (u kontekstu statičkog bilansa) ne predstavljaju vremenski razgraničena potraživanja i razgraničene prihode iz tog osnova.kamate plaćene u tekućem obračunskom periodu u stranoj valuti.Pasivna vremenska razgraničenja. . Ti obračuni imaju isključivo evidencioni karakter.obračunati rashodi u tekućem obračunskom periodu (obračunata zakupnina.naplaćeni ostali prihodi koji se odnose na naredni obračunski period. glasnik RS”. Praktično. Naime. br. . što je i bio dovoljan razlog da se Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru izmeste iz bilansne u vanbilansnu evidenciju. . za koju su umanjeni prihodi od kamata tekućeg perioda. Efekat ovih privremenih razlika na neto dobit neutrališe se preko odloženih poreskih obaveza odnosno poreskih sredstava. Odložena poreska obaveza utvrđena na osnovu privremene razlike koja je rezultat revalorizacije direktno ide na teret kapitala (revalorizacione rezerve). to su gubici ranijih godina za koje se može umanjiti oporeziva dobit utvrđena u poreskom bilansu). što znači da ne tereti neto rezultat. koje se odnose na naredni obračunski period. to je privremena razlika koja nastaje kada je računovodstvena amortizacija viša od poreske amortizacije). Pod suspendovanom obračunatom kamatom podrazumeva se obračunata kamata tekućeg perioda na kredite i plasmane za koje je izvršeno indirektno smanjenje vrednosti u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom. Privremene poreske razlike (MRS 12) su razlike između knjigovodstvenog iznosa imovine ili obaveza u bilansu i njihove poreske osnovice. Na računima grupe 49 i 59 .RAČUNOVODSTVO. Odložene poreske obaveze (MRS 12) su iznosi poreza na dobit koji će se platiti u budućim periodima a koji nastaju po osnovu oporezivih privremenih razlika. što svakako znači da pri sačinjavanju poreskog bilansa treba ove pozicije isključiti iz oporezive dobiti.ostali rashodi u stranoj valuti plaćeni u tekućem obračunskom periodu.unapred obračunata kamata u narednom obračunskom periodu i ostala pasivna vremenska razgraničenja. Odložena poreska sredstva prema odredbama (I-12) Međunarodnog računovodstvenog standarda . a odnose se na naredni obračunski period. Razlika između knjigovodstvene revalorizovane vrednosti imovine i njene poreske osnovice je privremena i uzrokuje nastanak odloženih poreskih obaveza ili odloženih poreskih sredstava. koji je utvrđen u skladu sa poreskim propisima.iznosi naplaćene kamate koji se odnose na naredni obračunski period. Reč je o odloženim porezima što podrazumeva priznavanje odloženih poreskih sredstava ili odloženih poreskih obaveza vezanih za oporezive privremene razlike: Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Po osnovu privremenih poreskih razlika nastaju odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze.tekući poreski rashod . Računovodstveno evidentiranje poreza MRS 12. .MRS 12 Porezi na dobitak („Sl. koji se uključuju u efektivnu kamatnu stopu. osim suspendovane obračunate kamate. 10-11 163 . 77/2010 .iznosi unapred naplaćenih prihoda po osnovu troškova servisiranja kredita. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII . par. Odložena poreska sredstva i obaveze Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze su pozicije Bilansa stanja. iskazuju se: . . 58 predviđa da se odloženi porez treba priznati kao prihod ili rashod i da se uključuju u neto dobit ili gubitak perioda.prenetih neiskorišćenih poreskih olakšica (npr. veća knjigovodstvena vrednost uvećana revalorizacijom u odnosu na njegovu poresku osnovicu dovodi do odložene poreske obaveze. to je neiskorišćeni poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva).

iz prethodnih i tekuće godine 370 Odložena poreska obaveza (koja po MRS 12 predstavlja rashod i umanjuje neto dobit) knjigovodstveno se evidentira na sledeći način: Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza 470 Odložene poreske obaveze Za iznos priznate poreske obaveze .iznos poreza na dobit za povraćaj. Smanjenje odloženih poreskih obaveza iskazuje se zaduženjem računa 890 u korist računa 831 (čl. Tekući poreski rashod . saldo na tom računu zatvara se u korist računa 840. prema MRS 12. uključujući i prenetu dobit s računa 861. ovog Pravilnika). već je obavezno. Smanjenje odložene poreske obaveze. Iznos poreske obaveze treba utvrditi pre konačnog sastavljanja finansijskih izveštaja jer se isti treba da evidentira i iskaže za odnosni poslovni period kao korekcija rezultata poslovanja po osnovu odloženih poreskih rashoda i prihoda (račun 830 i račun 831). Pri zaključivanju ovog računa. 10-11 Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke predviđa iskazivanje prihoda i rashoda po osnovu odloženog poreza direktno na teret odnosno u korist rezultata (dobiti/gubitka) knjiženjem na grupi račun 86 (račun 860 i račun 861) na kojima se iskazuje gubitak i dobitak po osnovu efekata promene odloženih poreskih obaveza i poreskih sredstava. a odobrenjem računa 390. i c) iznos obaveze može da se pouzdano proceni. za priznavanje odloženh poreskih sredstava nije dovoljno samo postojanje odbitnih privremenih razlika.u korist računa 830.odloženo poresko sredstvo .predstavlja rashod koji umanjuje neto dobit.obračunat porez na dobit po godišnjem računu iskazuje se na sledeći način: Dobitak tekuće godine 850 Porez na dobitak Za obavezu po tekućem porezu 850 Porez na dobitak 455 Obaveze za porez na dobit Za obavezu za plaćanje poreza po godišnjem računu 830 Na računu 860 iskazuje se gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i formiranje odloženih poreskih obaveza u toku godine. Tekući poreski prihod proističe iz više plaćenih akontacija nego što je ukupna poreska obaveza i po tom osnovu iskazuju se potraživanja stavom: Potraživanja za više plaćen porez na dobit 455 Obaveze za porez na dobit Prenos više plaćenog poreza na dobit putem plaćenih akontacija u toku obračunskog perioda na potraživanja 034 Saldo na račun 034 predstavlja „tekući poreski prihod” tj.na teret računa 840. Odloženo poresko sredstvo (koje po MRS 12 predstavlja prihod i uvećava neto dobit): Odložena poreska sredstva 861 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza Za iznos priznatog poreskog sredstva . . Priznavanje odloženog poreza Odložene poreske obaveze priznaju se uvek kada postoje oporezive privremene razlike. Na računu 861 iskazuju se dobitak po osnovu formiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza u toku godine. Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni rezervisanje se ne priznaje. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. 164 . Priznavanje odloženih poreskih sredstava zavisi od procene rukovodstva da li će se u narednim periodima ostvariti dovoljno oporezive dobiti koja će moći da se umanji po navedenim osnovama. 75 i 77. b) je verovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveza. njegov saldo se zatvara na teret računa 830 do iznosa dobitka iskazanog na ovom računu. odnosno neiskorišćenog poreskog kredita i poreskog gubitka.predstavlja prihod koji uvećava neto dobit.XIII RAČUNOVODSTVO. Rezervisanje se priznaje kada: a) banka ima obavezu (pravnu ili stvarnu) koja je nastala kao rezultat prošlog događaja. a nedostajući iznos . više plaćen porez u odnosu na poresku obavezu obračunskog perioda.iz prethodnih i tekuće godine 860 Rezervisanja Rezervisanje je obaveza koja je neizvesna u pogledu roka i iznosa. priznavanje odloženih poreskih obaveza ne zavisi od procene rukovodstva. Smanjenje odloženog poreskog sredstva iskazuje se po prometu na teret računa 830.tekući poreski prihod . . Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke. Za razliku od odloženih poreskih obaveza. Pri zaključivanju ovog računa. Dakle. kao privremene razlika proistekle iz rezultata revalorizacije iskazuje se zaduženjem revalorizacionih rezervi. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . a preostali iznos . do visine iskazanog gubitka.odložena poreska obaveza . 35. koji je utvrđen u skladu sa poreskim propisima (ovo se odnosi na slučaj kada je iznos plaćenih akontacija veći od ukupne poreske obaveze).

opreme.račun 841. nematerijalnih ulaganja. Sledeći MRS regulišu priznavanje i vrednovanje revalorizacionih rezervi: MRS 12 . Rezervisanja se ispituju na dan bilansa i koriguju tako da održavaju najbolju sadašnju procenu. U Bilansu stanja revalorizacione rezerve ulaze u sastav ukupnog kapitala. Na računu 802 . grupa računa 82 . ukoliko je po osnovu konkretnog sredstva bila iskazana revalorizaciona rezerva. ukoliko je po osnovu konkretnog sredstva bila iskazana revalorizaciona rezerva. glasnik RS”. 811.rezerve . 810. a najviše u visini razlike amortizacije zasnovane na revalorizacionoj vrednosti i one zasnovane na nabavnoj vrednosti. U okviru računa .račun 803. Po tom Standardu revalorizacione rezerve Kapital Kapital. .postupanje sa odbitnim poreskim razlikama koje su nastale u vezi sa promenom koja je izvorno povezana samo sa bilansom stanja. Na ovom računu bi trebalo iskazati i iznos koji predstavlja razliku između više uplaćenog iznosa akcija od njihove nominalne vrednosti. kao i učešća u kapitalu inostranih preduzeća. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Uvođenje pozicije „dugoročna rezervisanja” tesno je vezano za bazno načelo uzročnosti (korelacije) prihoda i rashoda tj. Navedene smernice navode na zaključak da se samo realizovane revalorizacione rezerve mogu koristiti za pokriće gubitka kada one zapravo dobijaju kvalitet neraspoređene dobiti.realizacija (otuđenje i rashodovanje navedenih sredstava). ukoliko je ranijim revalorizacijama bila iskazana revalorizaciona rezerva. učešća u kapitalu u stranoj valuti i drugih finansijskih instrumenata čiji se efekti promena poštene vrednosti u skladu sa MRS iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi (član 71).grupa računa 82. . MRS 16 . Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. .akcijski kapital . 10-11 165 . banka je dužna da obezbedi analitiku revalorizacionih rezervi po konkretnim sredstvima za koja je revalorizaciona rezerva formirana. odnosno rashodovanja.priznavanje. postrojenja. . Na teret ovog računa knjiže se: . Kapital se ne procenjuje i ne meri posebno. 133/2003 . . Realizovane revalorizacione rezerve prenose se na nerasoređenu dobit dok saldo na računu revalorizacionih rezervi predstavlja zapravo iznos rezervi koji nije realizovan uz postojanje obaveze da se vodi analitička evidencija za koje je ona formirana. te bi za priznavanje i vrednovanje ovog oblika kapitala trebalo koristiti odredbe iz (1) Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja („Sl. opreme.računi 800 i 801. Banke vrše procenu rezervisanja na osnovu svojih računovodstvenih politika.Revalorizacione rezerve obuhvata efekte promena poštene (fer) vrednosti nekretnina. vrednovanje i obelodanjivanje revalorizacionih rezervi u vezi sa nekretninama. jer zavisi od procene imovine i obaveza. . umanjuje kapital i predstavlja potraživanja za neuplaćeni upisani kapital). Ni jedan pojedinačni standard ne reguliše direktno priznavanje i vrednovanje ove bilansne pozicije.gubitak ranijih godina .gubitak iznad iznosa kapitala . . Ako više nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveze. rezervisanje se ukida.RAČUNOVODSTVO. . odnosno glavnica je ostatak imovine preduzeća nakon odbitka svih njegovih obaveza.račun 842. Revalorizaciona rezerva se može preneti na neraspoređenu dobit ranijih godina i pre otuđenja.Emisiona premija iskazuje se pozitivna razlika između postignute prodajne vrednosti akcija i njihove nominalne vrednosti. iskazuje se kao: . postrojenja. 812 i 813. nematerijalnih ulaganja.gubitak tekuće godine . Iznos koji je priznat kao rezervisanje predstavlja najbolju procenu izdatka koji je potreban za izmirenje sadašnje obaveze na dan bilansa stanja. . za prihode tekućeg perioda vezuju se rashodi budućih perioda koji nastaju kao posledica prihoda tekućeg perioda.neuplaćeni upisani kapital . br.Revalorizacione rezerve. postrojenja. a na osnovu Odluke o kriterijumima za klasifikaciju bilansne aktive i vanbilansnih stavki obrazuju posebnu rezervu na teret dobiti.efekti obezvređivanja navedenih sredstava u skladu sa MRS 36.neraspoređeni dobitak ranijih i neraspoređeni dobitak tekuće godine . Rezervisanja se prikazuju kao posebna stavka u samom bilansu stanja i od banke se zahteva detaljno prikazivanja u napomenama sa opsežnim zahtevima za obelodanjivanjem.revalorizovane rezerve .negativni efekti revalorizacije nekretnina. Revalorizacione rezerve Prema Pravilniku o kontnom okviru. postrojenjima i opremom.računi 802. oprema.rešenje). U korist ovog računa knjiže se pozitivni efekti revalorizacije nekretnina.računi 830 i 831. nematerijalnih ulaganja.emisiona premija i rezerve iz dobiti .račun 840. Kapital nije jedinstvena kategorija i prema Pravilniku o kontnom okviru. kao što je na primer povećanje vrednosti sredstva uz priznavanje revalorizacionih rezervi. učešća u kapitalu inostranih preduzeća i drugih finansijskih instrumenata.

dividende i tantijeme. MRS 20. To povećanje je. Prilikom otvaranja poslovnih knjiga na početku godine na ovaj račun prenosi se saldo sa računa 830 . MRS 21 .Neraspoređena dobit ranijih godina evidentira se kumulirani neraspoređeni dobitak ranijih godina. Iznosi. već dobitak koji preduzeće ostvari nekom svojom aktivnošću koja ne mora da bude redovna poslovna aktivnost.efekata retroatkivene primene promene računovodstvene politike. . Prihode treba priznati kada postoji verovatnoća priliva ekonomskih koristi u preduzeće i kada se te koristi mogu pouzdano meriti. Prihodi obuhvataju samo one bruto prilive ekonomskih koristi koje entitet primi ili potražuje za sopstveni račun. kao što su porez na dodatu vrednost i sl. Osim MRS 18. a zatim sučeljavanjem utvrđuje finansijski rezultat kao merilo uspešnosti. opreme i nematerijalnih ulaganja. Naime. koji predviđa revalorizaciju nekretnina. 9 i 10 MRS 18. . učešća u kapitalu po stranoj valuti i drugih finansijskih instrumenata čiji se efekti promena poštene vrednosti u skladu sa MSFI iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi.ispravke materijalno značajnih grešaka. MRS 40 .priznavanje i prestanak priznavanja revalorizacionih rezervi po osnovu promene vrednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju (i koji nisu deo odnosa zaštite). posledica vrednovanja po fer vrednosti onih nekretnina. 166 . Knjiženja na ovom računu nastaju i po osnovu: . za priznavanje pojedinih vrsta prihoda značajni su i: MRS 11. prodajom stalnih sredstava po ceni višoj od knjigovodstvene. jer ne predstavljaju prihod za taj entitet.. vrednovanje i obelodanjivanje revalorizacinih rezervi u vezi sa nematrijalnim ulaganjima. u obliku priliva ili povećanja sredstava ili smanjenja obaveza. Računovodstveni postupci za priznavanje prihoda zasnovani su prvenstveno na MRS 18. MRS 17. Prihod se meri po fer vrednosti koja je primljena ili je naplativa. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.priznavanje. kao što su: prihod od prodaje. postrojenja. i koji može biti pozitivan (dobitak) ili negativan (gubitak). prihod se meri po fer vrednosti primljene naknade ili potraživanja. Revalorizacione rezerve nastaju povećanjem vrednosti sredstava u odnosu na njihovu dotadašnju knjigovodstvenu vrednost.sticanja i otuđenja sopstvenih akcija. Pod dobitkom se ne podrazumeva razlika između prihoda i rashoda. Po tom Standardu revalorizacione rezreve nastaju usled primene modela revalorizacije. MRS 28 . MRS 28 i MRS 39 i drugi MRS. Elementi prihoda i rashoda definisani su Okvirom. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA nastaju usled primene modela revalorizacije. MRS 39 .realizovanih revalorizacionih rezervi.priznavanje i vrednovanje revalorizacionih rezervi po osnovu ulaganja u pridružena preduzeća. a prihod po ovim poslovima je samo iznos provizije. koje dovodi do povećanja kapitala. Dobici nastaju.XIII RAČUNOVODSTVO. Bruto prilivi ekonomskih koristi proistekli iz poslovanja u svoje ime a za tuđ račun ili u tuđe ime i za tuđi račun takođe ne doprinose povećanju sopstvenog kapitala. koji predviđa revalorizaciju nematerijalnih ulaganja. Priznavanje prihoda U Okviru prihod je definisan kao povećanje ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda. naknade. nisu ekonomske koristi za entitet i ne dovode do povećanja kapitala. Na računu 831 . na primer. PROCENJIVANJE POZICIJA BILANSA USPEHA Osnovni elementi bilansa uspeha jesu prihodi i rashodi. kojim su propisani računovodstveni postupci za pojedine vrste prihoda koji proističu iz određenih transakcija i poslovnih događaja.korišćenje ranije formiranih revalorizovanih rezervi po osnovu priznavanja i vrednovanja obezvređenja sredstava. Definicija prihoda obuhvata prihode i dobitke. MRS 38 . Dobici predstavljaju porast u ekonomskim koristima. postrojenja i opreme.reguliše prizanavanje revalorizacionih rezervi po osnovu kursnih razlika iz poslovanja sa inostranim poslovanjem. MRS 21. kamate. gde se prikazuju kao posebna stavka u samom bilansu stanja i detaljno se obrazlaže u napomenama. i kao takvi ne razlikuju se od prihoda. postrojenja. . MRS 36 . čijim se vrednovanjem. Prihodi predstavljaju prihod od redovnih aktivnosti preduzeća i iskazuju se pod različitim nazivima. Iznos prihoda po osnovu kupoprodajne transakcije po pravilu se ugovara između prodavca i kupca. opreme nematerijalnih ulaganja.postupanje sa ranije formiranim revalorizacionim rezervama u slučaju da se nekretnina prevodi u investicionu nekretninu.Neraspoređeni dobitak tekuće godine. sa opsežnim zahtevima za obelodanjivanjem. priznavanje revalorizacionih rezervi nastaje po osnovu promene kapitala pridruženog preduzeća koje je posledica vršenja revalorizacije njegovih nekretnina. 10-11 Neraspoređena dobit Neraspoređena dobit obuhvata neraspoređenu dobit ranijih godina i neraspoređenu dobit tekuće godine (račun 831 i račun 830). Prema par. naplaćeni za račun trećih lica.

najčešće naknada za obavljanje određenih posredničkih usluga. Gubici uključuju. zavisi od proteka vremena.promena fer vrednosti finansijskih sredstava. Ove vrste prihoda se priznaju na sledećim osnovama: . Kamate. Kada nastane neizvesnost naplate. Rashodi se po pravilu povezuju sa smanjenjem imovine odnosno odlivom sredstava ili povećanjem obaveza. .. tako da se uzima u obzir stvarni prinos na sredstva .pružanje usluga i . osim povećanja koja se odnose na doprinose vlasnika kapitala (na primer: dodatna ulaganja kapitala). Standard se ne bavi prihodima koji nastaju po osnovu: . na primer. Međutim.korišćenje sredstava od strane drugih. rashodi ne moraju uvek nastati u svrhu ulaganja u poslovni proces. umanjenoj za date trgovačke popuste i rabate (Standard izričito ne ograničava rok u kome se prihodi umanjuju za te popuste i rabate.visina kamate. tantijeme i dividende Prihod banke u obliku kamata. Prihod je bruto priliv ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda. finansijskih obaveza ili njihovog otuđenja (njima se bavi MRS 39 Finansijski instrumenti . dakle. trgovačkih znakova. Kamata je naknada za korišćenje novca ili novčanih ekvivalenata ili iznosa koji se duguju banci. čime se ostvaruju prinosi od kamata. gubitke nastale prilikom prodaje stalne imovine po ceni nižoj od knjigovodstvene vrednosti i sl. pa se iz tog razloga rashodima smatraju i gubici koji nisu uvek povezani sa ostvarivanjem prihoda. Generalno posmatrano prihod se priznaje kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u banku i kada se one mogu pouzdano izmeriti. i ne ispravlja se za iznos koji je izvorno priznat kao prihod. tantijema i dividendi. što znači da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenje sredstava. 10-11 167 . iz kojih izdvajamo najznačajnije: .ugovora o osiguranju organizacija za osiguranje.kamate se priznaju na vremenskoj osnovi. . Priznavanje rashoda Rashodi prema Okviru obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti entiteta i gubitke. . a u skladu sa suštinom relevantnog ugovora.prodaja roba. iznos za koji verovatnost naplate više ne postoji priznaje se kao rashod. se evidentiraju prihodi koji nastaju iz sledećih transakcija i događaja: . Fer vrednost je iznos za koji se neko sredstvo može razmeniti ili obaveza podmiriti. tantijema ili dividendi priznaju se uz uslove da je verovatno da će ekonomske koristi povezane sa transakcijom priticati u preduzeće i da se iznos prihoda može pouzdano izmeriti. Prema MRS.RAČUNOVODSTVO. onda se fakturisanje vrši na vremenskoj osnovi. (nenaplativi iznos ili iznos za koji je prestala verovatnoća naplate).rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri. S obzirom na to da gubici predstavljaju umanjenje ekonomskih koristi ne razlikuju se po svojoj priorodi od ostalih rashoda.matičnom preduzeću i njegovim poveznim licima) i da se vrednost postiže na slobodnom tržištu. Međutim.dividende se priznaju kada je ustanovljeno akcionarsko pravo da mu se dividende isplate (zvanično obaveštenje od preduzeća gde postoji učešće u kapitalu).promena vrednosti drugih kratkoročnih sredstava. Primljene naknade su u većini slučajeva u oblicu novca ili novčanih ekvivalenata. Provizija je. Merenje (vrednovanje) prihoda Prihod se meri (vrednuje) po bruto fer vrednosti primljene naknade ili potraživanja. Okvira za pripremanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. Priznavanje rashoda definisano je paragrafima 94-98. koji proizilazi iz redovnih aktivnosti banaka i koji ima za posledicu povećanje njenog kapitala.dividendi koje proizilaze iz ulaganja i koji se obračunavaju prema metodi učešća (njima se bavi MRS 28 Računovodstveno obuhvatanje investiranja u pridružena preduzeća). Jedino je izvesno da taj rok ne može preći granice jednog obračunskog perioda). . može biti ugovoreno plaćanje na osnovu broja proizvoda koje je kupac licence proizveo. a ne vrši se korekcija iznosa prihoda koji je prvobitno priznat. na primer patenata. priznaje se kao rashod. osim ako je primerenije prihode priznati ne nekoj drugoj osnovi . Dividenda je dobit vlasnika kapitala koja se isplaćuje u srazmeri sa učešćem u kapitalu. u računovodstvu prihoda.ugovora o lizingu (njima se bavi MRS 17 Lizing). IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Neizvesnost oko naplativosti iznosa koji je već uključen u prihod.tantijeme se priznaju na osnovu nastanka događaja. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. između dve dobro upoznate i informisane strane (a da se ne radi o povezanim strankama . . odnosno formira se odgovarajuća ispravka vrednosti. razne štete. autorskih prava i računarskog softvera. Tantijema je naknada za korišćenje dugoročnih sredstava preduzeća.Ako je preduzeće ugovorom o davanju licence predvidelo da se plaćanje vrši sa protekom vremena.

koji je finansijska obaveza. naknade za prevoz. Klasifikacija finansijskog instrumenta ili njegovog sastavnog dela na finansijsku obavezu ili instrument kapitala određujei klasifikaciju prihoda od kamate. troškovi taksi prevoza. U bilansu uspeha banka prikazuje glavne vrste prihoda i rashoda. .dobici i gubici u vezi sa nominalnom vrednosti instrumenta. Dobici i gubici proizašli iz sledećih osnova obično se prikazuju na neto osnovi (po neto principu): . rent-a-car. troškovi naknada po ugovoru o delu. a povezanost s prihodom moće da se ustanovi samo u širem smislu ili posredno. .dobici i gubici u vezi sa otkupom ili refinansiranjem finansijskih instrumenata klasifikovanih kao finansijska obaveza. gubici po osnovu rashodovanja i prodaje. bez obzira na činjenicu da instrument daje pravo vlasniku da učestvuje u preostaloj imovini pravnog lica. otpremnina pri odlasku u penziju ili za prestanak potrebe za radom zaposlenog). kod kojih je cilj da se priznaju rashodi u obračunskim periodima u kojima su ekonomske koristi povezane s tim stavkama potrošene ili istekle.dividende na preferencijalne akcije klasifikovane kao finansijske obaveze.rashod se takođe priznaje u bilansu uspeha u slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstava. negativne kursne razlike (MRS 21). usluge stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih. . penzionerima.kamate na obveznice emitovane od strane pravnog lica. a vrednovanjem se bavi samo u slučaju razgraničenja naknada po vremenskim periodima. . električne energije naknade zaposlenima u smislu priznavanja. obezvređenje. Procenjivanje rashoda vrši se u skladu sa sledećim standardima: MRS 2 MRS 23 MRS 19 zalihe materijala kamate.otuđenja hartija od vrednosti koje predstavljaju učešća.iz poslovanja koje se obustavlja. . troškovi goriva i energije. gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti. rashodi po osnovu direktnih otpisa troškovi operativnog lizinga (oprema. dividende i ostalih dobitaka i gubitaka. i . troškovi transporta usluga.rashodi se priznaju u bilansu uspeha na osnovu direktne povezanosti nastalih troškova i zarade posebnih stavki prihoda. takse rashodi kamata. Prihodi ili rashodi u bilansu uspeha su primarno: . obezvređenje troškovi istraživanja. gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu rashodi kamata. putne troškove. jubilarne nagrade. troškovi članarina. troškovi premije osiguranja. troškovi amortizacije. .XIII RAČUNOVODSTVO. solidarna pomoć npr. poslovni prostor) troškovi operativnog lizinga za investicionu nekretninu. obezvređenje troškovi poreza na imovinu.trgovanje stranim valutama. manjkovi. ublažavanja posledice elementarnih nepogoda i sl. naknade za puteve prilikom registracije vozila. advokatske usluge. . solidarna pomoć za slučaj duže ili teže bolesti.otuđenja i promene knjigovodstvene vrednosti hartija od vrednosti kojima se trguje. U bilansu uspeha se ne vrši prebijanje prihoda i rashoda osim kada se radi o pozicijama vezanim za obezbeđenje od rizika (hedžinga) i sredstvima i obavezama kod kojih postoji zakonsko pravo na prebijanje i kada se u vezi sa njima takvo prebijanje očekuje. troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. gubici po osnovu rashoda i prodaje. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . manjkovi. troškovi naknada po autorskom ugovoru. rashodi kamata. Ovo je slučaj sa troškovima amortizacije. Pri sastavljanju bilansa uspeha banke se rukovode odredbama svih relevantnih MRS/MSFI-a. naknade za građevinsko zemljište. Kamate. troškovi amortizacije.troškovi emitovanja instrumenata kapitala evidentiraju se na bilansu uspeha ukoliko se odustane od transakcije (MRS 32. . manjkovi.rashod se odmah priznaje u bilansu uspeha kada izdatak ne donosi nikakve buduće ekonomske koristi ili kada neka stavka predstane da ispunjava uslove za priznavanje u bilansu stanja kao sredstvo. usluge revizije. grupisane prema njihovoj prirodi i obelodanjuje iznose glavnih vrsta prihoda i rashoda. Raspodela dividendi vlasnicima instrumenata kapitala se usmerava direktno na kapital emitenta.kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda. 10-11 168 . ostali lični rashodi i naknade (naknade za ishranu. dnevnice. troškovi platnog prometa. gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu MRS 392) MRS 17 MRS 40 MRS 38 MRS 16 Okvir MRS 27 MRS 28 2) Vrednovanje se vrši na osnovu fakture dobavljača (finansijska obaveza) Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. usluge obezbeđenja. rashodi se priznaju u bilansu uspeha putem postupka sistemske i razumne alokacije. manjkovi. troškovi PTT. dividende i ostali dobici i gubici koji se odnose na odgovarajuću finansijsku obavezu ili komponentu složenog finansijskog instrumenta (za deo koji se klasifikuje kao finansijska obaveza) su prihodi ili rashodi u bilansu uspeha. . troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora. gubici po osnovu rashodovanja i prodaje. troškovi reklame i propagande.37).

bnaka je izložena riziku likvidnosti i kreditnom riziku. Otuda banke trpe gubitke na zajmovima. kada je zajmoprimac u docnji u pogledu plaćanja kamate ili glavnice duže od određenog perioda.nije izvršena ispravka vrednosti: 654 Rashodi po osnovu suspenzije kamate -020 Potraživanja za kamatu Za iznos potraživnja po osnovu kamate koja se suspenduje 930 Potraživanja po suspendovanoj kamati 980 Obaveze za suspendovanu kamatu Za prenos u vanbilansnu evidenciju . na primer.jeste izvršena ispravka vrednosti: Potraživanja za kamatu Ispravka vrednosti potraživanja za kamatu i za naknadu. Za storniranje potraživanja po osnovu kamate i ispravke vrednosti kamate koja se suspenduje -650 Rashodi indirektnih otpisa plasmana bilansnih pozicija -700 Prihodi od kamata po osnovu kredita Za storniranje rashoda po osnovu ispravke vrednosti kamate i prihodovanja u tekućoj godini 930 980 Za prenos u vanbilansnu evidenciju . Takođe je poželjno da banka obelodani da li priznaje prihod od kamate po takvim zajmovima i plasmanima i uticaj koji prestanak obračuna kamate ima na njen bilans uspeha. promenama kamatnih stopa. Banka obelodanjuje ukupan iznos zajmova i plasmana na dan bilansa stanja na koji kamata nije obračunata i osnovu koja je korišćena prilikom utvrđivanja iskazane vrednosti takvih zajmova i plasmana. koji proističu iz prirode njenog poslovanja.naplata suspendovane kamate: Žiro račun 754 Prihodi od naplaćene suspendovane kamate Za iznos naplaćene suspendovane kamate i njeno prihodovanje 980 Obaveze za suspendovanu kamatu 930 Potraživanja po suspendovanoj kamati Za isknjižavanje naplaćene suspendovane kamate iz vanbilansne evidencije 000 Knjiženje potraživanja po osnovu kamate koja potiče iiz prethodnih godina. Banka može da odluči da ne obračunava kamatu na zajam ili plasman. Iznos potencijalnih gubitaka za koje iskustvo ukazuje da su prisutni u portfoliju zajmova i plasmana takođe se priznaje kao rashod i odbija od ukupne iskazane vrednosti zajmova i plasmana kao ispravka vrednosti za gubitke po zajmovima i plasmanima.jeste izvršena ispravka vrednosti: -020 Potraživanja za kamatu -029 Ispravka vrednosti potraživanja za kamatu i za naknadu. plasmanima i drugim kreditnim aranžmanima usled toga što postaju delimično ili potpuno nenaplativi. potraživanja po osnovu promene fer vrednosti derivata i drugih potraživanja Za storniranje potraživanja po osnovu kamate i ispravke vrednosti kamate koja se suspenduje 930 Potraživanja po suspendovanoj kamati 980 Obaveze za suspendovanu kamatu . Iznos gubitaka koji su utvrđeni priznaje se kao rashod i odbija od iskazane vrednosti odgovarajuće kategorije zajmova i plasmana kao ispravka vrednosti za gubitke po zajmovima i plasmanima. Naime. kao i rizicima koji proističu iz njenog okruženja i to pre svega rizicima izazvanim padom kreditne (poslovne) sposobnosti njenih komitenata. 10-11 169 .RAČUNOVODSTVO.naplata suspendovane kamate: Žiro račun 754 Prihodi od naplaćene suspendovane kamate Za iznos naplaćene suspendovane kamate 980 Obaveze za suspendovanu kamatu 930 Potraživanja po suspendovanoj kamati Za isknjižavanje suspendovane kamate iz vanbilansne evidencije po osnovu naplate 000 . potraživanja po osnovu promene fer vrednosti derivata i drugih potraživanja Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. potraživanja po osnovu prodaje. Procena ovih gubitaka zavisi od prosuđivanja rukovodstva i dosledno se primenjuje iz perioda u period. potraživanja po osnovu prodaje.nije izvršena ispravka vrednosti: Potraživanja za kamatu -700 Prihodi od kamata po osnovu kredita Za storno obračunate kamate i njeno prihodovanje 930 Potraživanja po suspendovanoj kamati 980 Obaveze za suspendovanu kamatu Za prenos u vanbilansnu evidenciju -020 . tržišnih cena i fluktuacijom valuta. po kojima: .Za prenos u vanbilansnu evidenciju -029 -020 Knjiženje suspenzije obračunate kamate Suspenzija obračunate kamate u poslovnim knjigama iskazuje se za potraživanja po osnovu kamate koja potiče iz tekuće godine po kojima: . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Gubici na kreditima i plasmanima i priznavanje i suspenzija kamata Značajnu poziciju rashoda u Bilansu uspeha čine gubici po osnovu datih kredita i potraživanja banaka od svojih klijenata.

prihoda i ukupnog rezultata Prenos i zaključak prihoda i rashoda i ukupnog rezultata u poslovnim knjigama se sprovodi: 690 60-68 Prenos rashoda 70-78 790 Prenos prihoda 881 Prenos rashoda Rashodi Prihodi Prenos prihoda Račun rashoda i prihoda operativnog poslovanja 882 Račun dobitka i gubitka poslovanja koje se obustavlja 690 Prenos rashoda Zaključak rashoda 790 Prenos prihoda 881 Račun rashoda i prihoda operativnog poslovanja 882 Račun dobitka i gubitka poslovanja koje se obustavlja Zaključak prihoda So881 Račun rashoda i prihoda operativnog poslovanja .saldo Račun dobitka i gubitka poslovanja koje se So882 obustavlja .saldo Uključenje rashoda u neto dobit 883 UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2010. 73. uključujući i dobit prenetu sa računa 861. neraspoređeni dobitak tekuće godine utvrđen po godišnjem računu 370 Odložena poreska sredstva 861 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza Priznavanje odloženog poreskog sredstva 860 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza 470 Odložene poreske obaveze Priznavanje odložene poreske obaveze So8613) 830 Dobitak tekuće godine Uključenje prihoda u neto dobit 830 Dobitak tekuće godine So8604) Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza . GODINU Rezultat banke se iskazuje kao dobitak ili kao gubitak. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.XIII RAČUNOVODSTVO. Prenos rashoda.saldo Prenos ukupnog rezultata 3) So računa 861 zatvara se u korist računa 840 do visine iskazanog gubitka.saldo So882 Račun dobitka i gubitka poslovanja koje se obustavlja . Neto dobitak je razlika između dobitka i obračunatog poreza na dobitak. 4) So računa 860 zatvara se na teret računa 830 do iznosa dobitka iskazanog na ovom računu. Pravilnika.74. Računi 860 i 861zatvaraju se po principu manjeg salda ako su ispunjeni uslovi iz MRS 12. Utvrđivanje rezultata i njegovo iskazivanje u poslovnim knjigama bliže je uređeno čl. a nedostajući iznos na teret računa 840.72. 68. Neto gubitak je zbir gubitka i poreza na dobitak.saldo 883 Prenos ukupnog rezultata Prenos ukupnog rezultata ili 883 Prenos ukupnog rezultata So881 Račun rashoda i prihoda operativnog poslovanja . 59. 10-11 Utvrđivanje dobitka Utvrđivanje dobitka se u knjigama sprovodi na sledeći način: 170 . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Prenos ukupnog rezultata 884 Račun dobitka i gubitka Za prenos dobitka 884 Račun dobitka i gubitka 886 Prenos dobitka ili gubitka Za utvrđeni bruto dobitak 886 Prenos dobitka ili gubitka 830 Dobitak tekuće godine Za prenos na ostvareni bruto dobitak 850 Porez na dobitak 455 Obaveze za porez na dobit Za obračunat porez na dobit u obračunskom periodu 455 Obaveze za porez na dobit 000 Za plaćene mesečne akontacije poreza na dobit u toku obračunskog perioda 034 Potraživanja za više plaćen porez na dobit 455 Obaveze za porez na dobit Zatvaranje obračunatog poreza na dobit sa plaćenim akontacijama (Sº na računu 455 prenosi se na račun 034 . 75 i 77.potraživanja po osnovu pretplaćenog poreza na dobit za više plaćeni porez ili 455 Obaveze za porez na dobit 000 Žiro račun Za uplatu poreza na dobit obračunat za obračunski period (manje plaćene akontacije) 830 Dobitak tekuće godine 850 Porez na dobitak Utvrđivanje neto dobitka na kraju obračunskog perioda kao razlika između dobitka i obračunatog poreza na dobitak tj. a preostali iznos u korist računa 830.

Neraspoređena dobit se na osnovu odluke skupštine banke.rezerve (zakonske. Dakle. a izuzetno i u toku godine (redovni ili vanredni godišnji račun). Osim ovog tehničkog. s tim što se samo gubitak iznad visine kapitala prikazuje u bilansu stanja u aktivi na kontu 842 . 10-11 884 Odredbama Pravilnika o Kontnom okviru predviđeno je da se neopokriveni gubitak iskazuje u pasivi kao odbitna stavka od kapitala. Za zaključak računa iskazanih vrednosti pozicija aktive po pojedinačnim pozicijama bilansa stanja zadužuje se račun 887 . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Uključivanjem odloženih poreskih sredstava i obaveza u Bilans uspeha pre prenosa u Bilans stanja (dobitak/gubitak) vrši se korekcija rezultata utvrđenog na osnovu računovodstvenih pravila sa pravilima po kojima se sastavlja poreski bilans. Ovakva reklasifikacija se vrši zato što kapital u bilansu stanja ne može da se iskaže kao negativna stavka. opšte bankarske rizike). nakon utvrđivanja rezultata za 2010. Knjiženje se sprovodi zaduženjem računa 842 u korist računa 841 i 840 . tako što se iznos gubitaka iznad visine kapitala reklasifikuje u aktivu na račun 842.Gubitak iznad iznosa kapitala. ako je kapital negativan. rezerve za potencijalne gubitke po plasmanima i druge. pa se. vrši se zaključak glavne knjige. na kraju poslovne godine.neto dobitka ili neto gubitka.ostale namene u skladu sa ovim Zakonom. 171 . suštinski razlog za reklasifikaciju gubitka iznad visine kapitala u aktivu/ imovinu je veća iskazna moć bilansa stanja kao segmenta seta finansijskih izveštaja. u skladu sa propisanim obrazcem bilansa stanja. do iznosa dobitka+dobit sa račun 861. Na računu 842 iskazuje se određeni iznos samo kada ukupan gubitak prelazi visinu ukupnog kapitala. kao i zaključivanje računa 690 i 790 sa računima grupe 60 do 68 i grupe 70 do 78. kao i raspoređivanje.RAČUNOVODSTVO. Raspoređivanje rezultata po godišnjem računu Utvrđivanje rezultata poslovanja . gubitak iznad visine kapitala iskazuje kao pozicija aktive. ZAKLJUČAK RAČUNA GLAVNE KNJIGE Zaključak glavne knjige . raspoređuje na: . vrši se samo prilikom sastavljanja godišnjeg računa. godinu.račun 887. a nedostajući iznos na teret računa 840 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.saldo 840 Gubitak tekuće godine Uključenje prihoda u neto gubitak do visine iskazanog gubitka (preostali iznos prihoda iskazuje se na računu 830) 830 Dobitak tekuće godine 860 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza Uključenje rashoda u neto gubitak.gubitak. kapital se svodi na nulu. Posle zaključka računa uspeha i sastavljanja bilansa stanja. odnsono pokriće uređeno je i Zakonom o bankama.Račun izravnanja računa stanja uz odobrenje računa aktive. Utvrđivanje gubitka Utvrđivanje gubitka u knjigama se sprovodi na sledeći način: Račun dobitka i gubitka 883 Prenos ukupnog rezultata Za prenos gubitka 886 Prenos dobitka ili gubitka 884 Račun dobitka i gubitka Za utvrđeni bruto gubitak 840 Gubitak tekuće godine 886 Prenos dobitka ili gubitka Za prenos na ostvareni bruto gubitak 850 Porez na dobitak 455 Obaveze za porez na dobit Za obračunat porez na dobit po godišnjem računu 455 Obaveze za porez na dobit 000 Žiro račun Za plaćene mesečne akontacije poreza od dobiti u toku obračunskog perioda 034 Potraživanja za više plaćen porez na dobit 455 Obaveze za porez na dobit Prenos na potraživanja po osnovu pretplaćenog poreza na dobit ili 455 Obaveze za porez na dobit 000 Žiro račun Za uplatu poreza na dobit obračunat za obračunski period (manje plaćene akontacije u toku godine) 840 Gubitak tekuće godine 850 Porez na dobitak Utvrđivanje neto gubitka kao zbira gubitka i poreza na dobitak tj.gubitak tekuće godine utvrđen po godišnjem računu 370 Odložena poreska sredstva 861 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza Priznavanje odloženog poreskog sredstva 860 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza 470 Odložene poreske obaveze Priznavanje odložene poreske obaveze S o861 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza . .osnivače banke srazmerno sredstvima uloženim u osnivački kapital banke (dividende) i . Ovako prikazana bilansna pozicija jasno ukazuje korisnicima informacija na nedostajući deo imovine/aktive za pokriće gubitka koji je veći od kapitala.

Uz ovako dostavljene izveštaje.Račun otvaranja glavne knjjige. odštampan iz te aplikacije.XIII RAČUNOVODSTVO. • Marija Mitić KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU PRIJEMA. CD-u ili fleš memoriji. dostavljaće se. preko interneta posredstvom posebnog web servisa. godine. pri otpočinjanju poslovanja nove banke vrši se otvaranje računa u glavnoj knjizi. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. pri čemu se dostavljenim izveštajima smatraju danom dostavljanja pisanih primeraka Agenciji. NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA. 102/2010. REGISTRACIJE. Za otvaranje računa pozicija pasive po pojedinačnim pozicijama bilansa stanja u visini iskazanih vrednosti knjigovodstveno seevidentira zaduženjem računa 880 .1. kako je do sada bilo.Račun izravnanja računa stanja.2010. uz odobrenje računa sa pasivnim saldom. KAO I O DAVANJU PODATAKA IZ TIH IZVEŠTAJA "Sl. 10-11 . GODINE Na početku 2011. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Za zaključak računa iskazanih vrednosti pozicija pasive po pojedinačnim pozicijama bilansa stanja knjiženje se sprovodi zaduženjem računa pasive uz odobrenje računa 887 . a ne na disketi. Za 2010. kao i o davanju podataka iz tih izveštaja . glasnik RS". svake nove poslovne godine ili u toku godine. zbir dugovne i potražne strane na računu 887 je jednak. 102/2010 P 172 ravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i postupku prijema. br. zbir dugovne i potražne strane kontu 880 jednak je zbiru bilansa stanja na osnovu koga se otvara račun glavne knjige. OBRADE I OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA. glasnik RS". načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.dalje: Pravilnik) primenjiće se na predaju finansijskih izveštaja za 2010. Za otvaranje računa pozicije aktive po pojedinačnim pozicijama bilansa stanja u visini iskazanih vrednosti knjigovodstvena evidencija se sprovodi zaduženjem računa s aktivnim saldom uz odobrenje računa 880 . dostavlja se i jedan primerak u pisanoj formi. kontrole.dalje: Agencija."Sl. Posle otvaranja svih računa glavne knjige.Račun otvaranja glavne knjige. godine tj. obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja. a stupio je na snagu 31. redovni godišnji i konsolidovani finansijski izveštaji koji su sastavljeni primenom posebne aplikacije Agencije za privredne registre . KONTROLE. Po završenom zaključku aktivnih i pasivnih salda pozicija bilansa stanja. registracije.2011. godinu.12. OTVARANJE RAČUNA GLAVNE KNJIGE NA DAN 1. godinu. br.

kao i veličinu pravnog lica utvrđenu od strane Agencije. u odnosu na godinu na koju se ti akti odnose. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Ukoliko finansijski izveštaji dostavljeni putem interneta. obveznik može da zahteva objavljivanje tih odluka. potvrda o registraciji redovnih godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja. navedena potvrda o objavljivanju dokumentacije i registraciji korigovanih finansijskih izveštaja sadži i sve podatke koji su iskazani na propisanim obrascima finansijskih izveštaja. 46/2006 i 111/2009 . na propisanom obrascu koji se takođe može preuzeti posredstvom internet stranice Registra finansijskih izveštaja. odnosno objavljene dokumentacije. a uvedena je obaveza da se uz finansijske izveštaje dostavi zahtev za registraciju finansijskih izveštaja. ukinuta je obaveza dostavljanja posebnog obaveštenja o razvrstavanju pravnih lca u skladu sa Zakonom. a uvedena je obaveza dostavljanja izjave zakonskog zastupnika da od strane nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o usvajanju finansijskog izveštaja. nadležni organ obveznika donese odluku o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.juna naredne godine. kao i period za koji su ti izveštaji sastavljeni. podaci iz registrovanih redovnih godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za izveštajnu godinu. Pravilnikom je produžen rok za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti koje Agenciju utvrdi u toku kontrole finansijskih izveštaja na 30 u odnosnu na dosadašnjih 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet starnici Registra finansijskih izveštaja. Zamena se može izvršiti do okončanja postupka preliminarne obrade. nisu sastavljeni i dostavljeni u skladu sa Pravilnikom i tehničkim uputstvom. Potvrda o objavljivanju dokumentacije iz člana 31. Takođe. Ako je došlo do promene veličine obveznika usled korekcije podataka u korigovanim redovnim godišnjim finansijskim izveštajima. pored podataka o identifikaciji obveznika sadrži i sve podatke koji su iskazani na propisanim obrascima finansijskih izveštaja. sadrži i informaciju o pravnom osnovu sastavljanja tih izveštaja. koje su objavljene na internet stranici Registra finansijskih izveštaja. ukinuta je i obaveza posebnog dostavljanja posebnog obaveštenja o razvrstavanju pravnih lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS". kao i spisak primljenih dokumenata. dužan je da uz nove primerke finansijskog izveštaja. koji se može preuzeti preko internet stranice Registra finansijskih izveštaja. odnosno o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka. Pravilnikom je ukinuta obaveza dostavljanja podataka o licu koje je odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja. uz navođenje razloga zbog kojih se ta zamena zahteva. smatraće se da su sastavljeni i dostavljeni samo u pisanoj formi. što sa sobom povlači i plaćanje naknade za njihovu registraciju. Aplikaciju za sastavljanje finansijskih izveštaja. kao i tehničko uputstvo Agencija objavljuje na internet stranici Registra finansijskih izveštaja. odnosno konsolidovane finansijske izveštaje. • 173 . odnosno do 30. Ako obveznik vrši zamenu finansijskih izveštaja i naknadno donosi odluke o usvajanju finansijkog izveštaja. odnosno odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju. odnosno Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.dalje: Zakon). posle kog roka je registracija korigovanih podataka u finansijskom izveštaju je moguća samo na osnovu naloga nadležnog državnog organa. moraju biti dostupni svim zainteresovanim licima. odnosno dokumenata iz člana 31. Preciznije su regulisane obeveze Registratora prilikom izdavanja potvrde koju dostavlja obvezniku. Kada je obveznik dostavio korigovane redovne godišnje. Pravilnikom je propisana mogućnost da se izvrši zamena dostavljenog redovnog godišneg ili konsolidovanog izveštaja Agenciji ukoliko obveznik utvrdi da u podnetom izveštaju rezultati poslovanja i finansijski položaj nisu iskazani istinito i objektivno. Obrazac zahteva može se takođe preuzeti preko internet stranice Registra finansijskih izveštaja. jer se isto nalazi u okviru zahteva za registraciju koji se dostavlja uz finansijske izveštaje. Za ove obveznike je. o tome objavi informaciju na internet stranici Registra finansijkih izveštaja. a potvrda o registraciji vanrednih finansijskih izveštaja. Pravilnikom je propisana obaveza Registratora da najkasnije osam dana pre okončanja preliminarne obrade. Naime.RAČUNOVODSTVO. kao i veličinu pravnog lica utvrđenu od strane Agencije. takođe propisana i obaveza dostavljanja zahteva za objavljivanje dokumentacije i registraciju korigovanih finansijskih izveštaja. najkasnije do isteka naredne godine. obveznik revizije tih izveštaja je dužan da uz navedeni zahtev unese podatke o novoj veličini. Ako posle dostavljanja Agenciji izjave zakonskog zastupnika da od strane nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izjave zakonskog zastupnika da od strane nadležnog organa obveznika nije donata odluka o raspodeli dobiti. Zakona sadrži podatke o identifikaciji obveznika revizije. uz navođenje razloga zbog kojih ta odluka nije doneta. vreme upisa u Registar finansijskih izveštaja. a njenim okončanjem. 10-11 pokriću gubitka. Za obveznike revizije finansijskih izveštaja. Zakona dostavi i zahtev za zamenu finansijskog izveštaja. odnosno na osnovu izveštaja revizora.

10-11 . načinu vođenja i sadržini registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. 2/2010 i 102/2010) PRILOZI UZ 174 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. br. glasnik RS". kao i o davanju podataka iz tih izveštaja ("Sl. obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja. kontrole. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema. registracije.XIII RAČUNOVODSTVO.

10-11 175 . IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.RAČUNOVODSTVO.

IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA 176 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.XIII RAČUNOVODSTVO. 10-11 .

MRS 20. postoje dva opšta pristupa računovodstvenom tretmanu državnih davanja: . br.MRS 20 Računovodstvo državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći ("Sl. Državna davanja. Državna pomoć entitetima bez konkretnog povezivanja sa poslovnim aktivnostima entiteta. Državna davanja predstavljaju pomoć države u obliku prenosa resursa entitetu po osnovu ispunjenih izvesnih uslova u prošlosti ili u budućnosti koji se odnose na poslovne aktivnosti entiteta.posluju u određenoj privrednoj grani.RAČUNOVODSTVO. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE DRŽAVNIH DAVANJA I DRUGIH OBLIKA DRŽAVNE POMOĆI ojam i vrste državnih davanja. 10-11 P državna davanja se odnose na davanje pravnim licima i preduzetnicima . Priznavanje državnih davanja kroz bilans uspeha u trenutku prijema. bez povezivanja sa troškovima koji se pokrivaju tim davanjem.premije. osim po periodu njihovog primanja.regresi.dalje: MRS 20) i (IV-10) TUMAČENJEM . nacionalna ili internacionalna. Državna davanja. Država. organa i međunarodnih organizacija. uključujući nemonetarna davanja po fer vrednosti se ne priznaju sve dok ne postoji verovatnoća: . kao i njihov povraćaj i obelodanjivanje definisano je (I-20) Međunarodnim računovodstvenim standardom . prema kojem se državno davanje direktno knjiži u korist kapitala i 177 . ili . državne agencije i slična tela. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.dalje: pravna lica izvršenim od strane: .inostranih država. subvencije. Takva davanja transfera se ne knjiže direktno u korist učešća akcionara. ako se te pomoći daju entitetima koji: .nastavljaju poslovanje u nedavno privatizovanoj privrednoj grani.države i njenih organa kako na nacionalnom.dalje: Vlada. tako i na lokalnom nivou . nije u saglasnosi sa računovodstvenim načelom uzročnosti prihoda i rashoda i bilo bi prihvatljivo samo ukoliko nije postojala nikakva osnova za alociranje davanja na periode.kapitalni pristup. izuzev povraćaja poreskih dažbina koju vrše državni organi. 77/2010 . Mogu biti i sekundarni uslovi koji ograničavaju vrstu ili lokaciju sredstava ili periode u toku kojih sredstva treba pribaviti ili posedovati.da će se pravno lice pridržavati uslova povezanih sa davanjem i . subvencije. dotacije.SIC 10 Državna pomoć . glasnik RS". Dakle. predstavlja državno davanje u smislu MRS 20. br. osim davanja koja su povezana sa sredstvima. u smislu tačke 3. se odnosi na Vladu Republike Srbije .dalje: SIC).Bez konkretnog povezivanja sa poslovnim aktivnostima ("Sl. izgradi ili na drugi način pribavi dugoročna sredstva. Državna davanja se priznaju kao prihod kroz bilans uspeha tokom perioda u kojima pravno lice priznaje kao rashod povezane troškove koje treba pokriti iz tog davanja. ministarstava. Državna davanja mogu biti državna davanja koja su povezana sa sredstvima ili sa prihodima.Vlada.podsticaji za proizvodnju . opština. Davanja povezana sa prihodima su druga državna davanja. autonomnih pokraijna. . bilo da su lokalna. Računovodstveni aspekt državnih davanja Saglasno odredbama stava 13. . Davanja povezana sa sredstvima su državna davanja za koja je primarni uslov da entitet koji ima pravo da primi davanje treba da nabavi.da će davanje biti primljeno. mogu se sa stanovišta uloge koje imaju podeliti u dve grupe: .počinju ili nastavljaju da obavljaju svoje poslovanje u nerazvijenim područjima. MRS 20. državne agencije i slična tela. glasnik RS". . 77/2010 . prema SIC-10.podsticaji kojima se smanjuju ulazni troškovi .

Pošto se ne očekuje nikakav povraćaj davanja. davanja povezana sa sredstvima koja se amortizuju obično se priznaju kao prihod tokom perioda u srazmeri sa troškovima amortizacije tih sredstava. 119/2008. na računa 495 . Na primer.800. autobuse. Državna davanja po osnovu sredstava Saglasno odredbama stava 24. Prema odredbama člana 37.Prihodi od premija. u skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MRS i na računu 640 . odnosno rezervnih delova u odgovarajućem obračunskom periodu.000. pod b). tramvaje i dr. Smatra se da ova metoda nije prihvatljiva.prihodni pristup. evidentiraju se preko računa 495 . stav 5. u korist prihoda iskazuje se iznos koji je jednak iznosu utrošenog materijala. taj kapital treba prethodno da bude odobren od stane osnivača pravnog lica. iz razloga što ne odražava realno stanje sredstava pravnog lica. za iznos državnih davanja se umanjuje vrednost nabavljenog sredstva.Prihodi po osnovu uslovljenih donacija. državna davanja povezana sa sredstvima koja se u bilansu stanja evidentiraju kao odloženi prihodi i uključuju u prihod srazmerno nastalim troškovima. zadruge. a ako je putem držanog davanja finansirana ukupna vrednost nabavljenog sredstva. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Na primer. državna davanja iskazuju se na računu 641 . Po metodi umanjenja vrednosti imovine. subvencija dotacija. odnosno akcionara i registrovan kod nadležnih institucija. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA . Kapitalni pristup Kapitalni pristup državnih davanja ima argumente koji su povezani sa instrumentima finansiranja. već predstavljaju podsticaj od strane države bez povezanih troškova (MRS 20 stav 14. pošto ona nisu zarađena.XIII RAČUNOVODSTVO.800.Odloženi prihodi i primljene donacije. Deo koji odgovara iznosu obračunate amortizacije osnovnog sredstva ili nematerijalnog ulaganja pribavljenog iz sredstava državnog davanja. Od nadležnog ministarstva dobijeno je državno davanje u vredosti od 6.).00 + PDV 1. Prihodni pristup državnih davanja odnosi se na davanja: . Takođe. se takođe može zahtevati ispunjenje izvesnih obaveza i tada se priznaju u bilansu uspeha tokom perioda u kojima nastaju troškovi vezani za ispunjenje tih obaveza. loženi prihodi i primljene dobacije.Od- 178 . to sredstvo se i ne iskazuje u poslovnim knjigama pravnog lica. Procenjeni vek upotrebe ovog sredstva je 10 godina.000. državna davanja povezana sa sredstvima.000.dalje: Pravilnik). MRS 20.metoda umanjenja vrednosti imovine (MRS 20 stav. glasnik RS". davanje zemljišta može biti uslovljeno izgradnjom objekta na lokaciji i može biti primereno da se to davanje priznaje u bilansu uspeha tokom veka trajanja objekta. 24). 114/2006. treba ga direktno knjižiti u korist kapitala. U ovim slučajevima se za primljena sredstva uvećava kapital preduzeća. Ako je državno davanje bilo namenjeno za nabavku materijala i rezervnih delova. U suprotnom. a stopa za amortizaciju 10%.kao odloženi prihodi po osnovu davanja ili . Kod nas se kapitalni pristup primenjuje u slučajevima kada osnivači javnih preduzeća nabavljaju osnovna sredstva za obavljanje komunalne delatnosti (kamione. iskazuju se u bilansu stanja: . br. nije primereno da se državna davanja priznaju u bilansu uspeha. druga pravna lica i preduzetnike ("Sl. na kraju obračunskog perioda prenosi se sa računa 495 u korist prihoda (račun 641).) ili daju sredstva za te namene.00 dinara (nabavna vrednost opreme 10. prema kom se državno davanje prenosi u korist prihoda tokom jednog ili više perioda.00). Pravno lice treba da izabrani metod prezentacije državnog davanja po osnovu sredstava utvrdi opštim aktom (pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama).kao oduzimanje iznosa davanja prilikom izračunavanja knjigovodstvene vrednosti sredsatva . tako da se u poslovnim knjigama pravnog lica iskazuje samo vrednost nabavljenog sredstva koju je samo pravno lice finansiralo (deo vrednosti nabavljenog sredstva). regresa kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina. gde se srazmerni deo uključuje u prihode i . Prema odredbama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva. dobijena sredstva se u celini knjiže u korist pasivnih vremenskih razgraničenja (račun 495). Prema našim pozitivnim propisima.000.000. uključujući i nemonetarna sredstva po fer vrednosti. Pravilnika. Za davanja povezana sa sredstvima koja se ne amortizuju. 9/2009 i 4/2010 . državna davanja su instrumenti finansiranja i zbog toga ih treba evidentirati kroz bilans stanja.00 dinara.koja su povezana sa sredstvima.000. državna davanja ne treba da se direktno knjiže u korist kapitala. Po metodi odloženih prihoda. Naime. Primer davanja novčanih sredstava: Pravno lice je izvršilo nabavku opreme za obavljanje delatnosti u vrednosti od 11. da bi se primljena sredstva priznala kao kapital. 10-11 Prihodni pristup Prihodni pristup državnih davanja ima uporište u argumentaciji da su ona vezana za sučeljavanje sa određenim troškovima i davanje se priznaje u prihode u istom peridu kao i relativni rashodi.koja se direktno unose u prihode.

oprema i biološka sredstva u pripremi 10.00 Knjiženje za primljena državna davanja po izvodu sa tekućeg računa: 241 Tekući (poslovni) računi 222 Potraživanja od državnih organa i organizacija 6.800.00 6.000.000.00 600. tj.000.00 1.000.000.000.00 Knjiženje aktiviranja opreme: 023 027 Postrojenja i oprema Nekretnine. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Godišnja amortizacija iznosi 1.000.000.00 6.000.000.000.000.00 = 4.000.000.000.000. U ovom slučaju sprovelo bi se sledeće knjiženje (za odobreno državno davanje za nabavku opreme): 222 Potraživanja od državnih organa 023 Postrojenja i oprema 6.000.RAČUNOVODSTVO.00 Za obračun nabavne vrednosti opreme: 027 270 433 Nekretnine.00 10.00 dianara (10.00 Primljena državna davanja .000.00 400. amortizacija bi iznosila 400.00 1.00 x10%).000.00 x 10%).000.00 Obračun godišnje amortizacije: 540 Troškovi amortizacije 0239 Ispravka vrednosti postrojenja i opreme 1.000.000.000.000.00 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.00 11. u iznosu od 600.000.000.000. a) po metodi odloženih prihoda Knjiženje za odobrena državna davanja vrši se na sledeći način: 222 Potraživanja od državnih organa 495 Odloženi prihodi i primljene donacije 6.00 dinara.po izvodu sa tekućeg računa: 241 Tekući (poslovni) računi 222 Potraživanja od državnih organa i organizacija 6.000.000.000.00 Aktiviranje prihoda po osnovu srazmernog dela obračunate godišnje amortizacije: 495 Odloženi prihodi i primljene donacije 641 Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 600.00). postrojenja.000.000.00 Knjiženje obračunatu amortizaciju na umanjenu vrednost imovine: 540 Troškovi amortizacije 0231 Ispravka vrednosti opreme 400.000.000.00 6.00 dinara (10. 10-11 179 .00 dinara (dobijena državna davanja u iznosu od 6.00 6.000.000.000.000.000. Pravno lice je svojim aktom odredilo da se državno davanje u poslovnim knjigama iskazuje po metodi odloženih prihoda i da se u korist prihoda knjiži samo sramerni deo koji se odnosi na amortizaciju.000.000.00 b) Po metodi umanjenja vrednosti imovine Pod pretpostavkom da je pravno lice u svom opštem aktu predvidelo metod umanjenja vrednosti imovine za primljeno državno davanje.000. postrojenja.800.000.000.000.000.00 6.000. oprema i biološka sredstva u pripremi Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) Dobavljači u zemlji 10.000. amortizacija bi se obračunala na umanjenu osnovicu opreme od 4.

000.00 Za obračunatu amortuaciju: 540 Troškovi amortizacije 0231 Ispravka vrednosti opreme 100. godine.000.000.000.000.00).000.000.00 1.000. treba priznati troškove amortizacije i troškove obezvređenja sredstva na teret iznosa odloženih prihoda po osnovu primljenih donacija.000. Kamion je stavljen u upotrebu u januara 2010. uz napomenu da se nenovčana sredstva iskazuju po fer vrednosti knjiženjem u korist računa 495 .00 dinara.donacija: 023 495 Postrojenja i oprema Odloženi prihodi i primljene donacije 2. Sredstvo je stavljeno u upotrebu u januaru 2010.00 Po izvodu sa tekućeg računa . Procenjeni vek trajanja pribavljenog osnovnog sredstva je 4 godine.000.primljena državna davanja: 241 222 Tekući (poslovni) računi Potraživanja od državnih organa i organizacija 1.00 dinara. U ovoj situaciji na kraju godine.00 x 25%).000. Ono što se uočava je da se primenom obe od navedenih metoda postiže krajnji neto finansijski efekat na rezult.000.00 dinara.000.00 Za srazmerni deo odloženih prihoda: 495 641 Odloženi prihodi i primljene donacije Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 100.00 .000. Godišnja amortizacija iznosi 250.odloženi prihodi i primljene donacije.XIII RAČUNOVODSTVO. Knjiženje za odobrena državna davanja: 222 495 Potraživanja od državnih organa Odloženi prihodi i primljene donacije 1.000.180. u poslovnim knjigama pravnog lica koje je nabavilo opremu.00 2. sa razlikom da se umesto tekućeg računa zadužuje račun osnovnih sredstava.000. u okviru prihoda. a amortizaciona stopa iznosi 25%.00 dinara (10. materijala): Na ime donacije pravno lice je primilo nov kamion čija je vrednost 2.000. tako da vrednost nabavljenog sredstava na računu na računu 023 iznosi samo 4. rezervnih delova.000. Primer davanja nenovčanih sredstava (opreme.000.000.000.000.000.00 dinara.000.000. godinu obračunata je amortizacija u iznosu od 100. Na kraju prve godine korišćenja sredstvo je obezvređeno u iznosu od 400.6.000.00 dinara.00 dinara i iznosi 400.00 100.000.000. postrojenja. Sprovođenje knjiženja za primljeni kamion po ugovoru o državnom davanju . Državno davanje je realizovano u vidu novčanih sredstava i upaćeno na račun u iznosu pribavljenog osnovnog sredstva. Primer obezvređenja vrednosti osnovnih sredstava pribavljenih po osnovu državnih davanja: Nabavna vrednost osnovnog sredstva pribavljenog po osnovu državnog davanja iznosi 1.000.00 dinara (1.00 1.00 180 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.000. 10-11 .000.000. oprem i biološka sredstva u pripremi Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) Dobavljači u zemlji 1. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Dakle.000. primenom metode umanjenja vrednosti imovine.000.00 U ovoj situaciji knjiženja su u svemu ista.000.000.00 Knjiženje obračuna nabavne vrednosti opreme: 027 270 433 Nekretnine. jer je bilans rashoda terećen samo za 400.00 1. godine.000. državno davanje je knjiženo direktno preko računa 023 i to na potražnoj strani tog računa. pa se amortizacija obračunava na osnovicu od 4. Po godišnjem računu za 2010.000.00 100.000.00 dinara.00 180.

000.000. postrojenja.000. Takvo davanje se priznaje kao prihod u periodu u kom se primi. se priznaje kao prihod perioda u kojem se prima davanje. subvencija dotacija. Primenom obe od navedenih metoda.000.oduzimanjem od odgovarajućih iskazanih rashoda. Sredstva su uplaćena ra račun preduzeća.00 2.000.000.00 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. Pravno lice treba da izabrani metod prezentacije državnih davanja utvrdi pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama. uz obelodanjivanje kojim se obezbeđuje potpuno razumevanje efekata.000. zanači promenu računovodstvene politike.00 1. kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina 2.000. a) po metodi priznavanja u okviru prihoda Knjiženje za odobrena državna davanja: 222 Potraživanja od državnih organa i organizacija 640 Prihodi od premija.000.00 dinara.000.00 Aktiviranje prihoda za srazmerni deo obračunate godišnje amortizacije: 495 Odloženi prihodi i primljene donacije 641 Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 250. što znači da se ona mora primeniti retroaktivno na prethodne periode.000.000. Oba metoda se smatraju prihvatljivim za prezentaciju davanja povezanih sa prihodima i u vezi su stavom 31.000.00 250. oprema i biološka sredstva u pripremi 1. regresa. Promena metoda prezentacije državnih davanja.00 dinara sa PDV. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA XII Knjiženje aktiviranja opreme: 023 027 Postrojenja i oprema Nekretnine. MRS 20).000.000.500. krajnji neto efekat je isti na rezultat u bilansu uspeha.00 Za iznos gubitka po osnov obezvređenje osnovnog sredstva: 582 Obezvređenje nekretnina. Za iznos izvršene popravke vozila dobavljač je ispostavio fakturu na iznos od 2.00 Državna davanja po osnovu prihoda Državno davanje koje se prima kao nadoknada za nastale rashode ili gubitke ili u svru pružanja direktne finansijske podrške pravnom licu sa kojom nisu povezani budući troškovi.00 250. bilo zasebno bilo pod opštim nazivom: . postrojenja i opreme 023 Postrojenja i oprema 400. Primer dodele sredstava za tekuće održavanje: Javnom preduzeću za gradski prevoz lokalna samouprava je dodelila sredstva za popravku vozila u iznosu od 2.00 Knjiženje obračuna godišnje amortizacije: 540 Troškovi amortizacije 0239 Ispravka vrednosti opreme 250. Pravno lice može da primi državno davanje kao nadoknadu za rashode ili gubitke nastale u prethodnom periodu.000.000. Davanja po osnovu prihoda iskazuju se u bilansu uspeha: .000.u okviru prihoda. 10-11 181 .00 400.000.00 400.RAČUNOVODSTVO.00 Aktiviranje prihoda za srazmerni deo obezređenog sredstva: 495 Odloženi prihodi i primljene donacije 641 Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 400.

00 b) po metodi umanjenja rashoda Po računu dobavljača za izvršene usluge: 532 270 433 Troškovi usluga održavanja Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) Dobavljači u zemlji 2. smatra se da je primerenije da se primenjuje prvi metod. uključujući usvojene metode prezentacije u finansijskim izveštajima. pravno lice treba da obelodani: . • Radmila Lazić 182 Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br.356.00 381.000.00 2.118.neispunjene uslove i druge potencijalne obaveze povezane sa državnom pomoći koja je priznata.356. i .500.00 2. 10-11 .000.000.prirodu i obim državnih davanja priznatih u finansijskim izveštajima i ukazivanje na druge oblike državne pomoći od kojih je entitet imao diektne koristi.644.118.000.000.usvojenu računovodstvenu politiku u vezi sa državnim davanjima.00 381.00 2.000.000. Međutim.00 Po izvodu sa tekućeg računa: 241 222 Tekući (poslovni) računi Potraživanja od državnih organa i organizacija 2.00 Za primljenu fakturu dobavljača za izvršene usluge: 532 270 433 Troškovi usluga održavanja Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) Dobavljači u zemlji 2.XIII RAČUNOVODSTVO.000. .000.644.500.00 -2.000. IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Po izvodu sa tekućeg računa: 241 222 Tekući (poslovni) računi Potraživanja od državnih organa i organizacija 2.000. MRS 20. može se zaključiti da je efekat na finansijski rezultat poslovanja isti. iz razloga što realnije odražava troškove poslovanja preduzeća.00 Iz navedenog primera sa različitim metodama prikazivanja dobijenog državnog davanja kroz bilans uspeha. Obelodanjivanje državnih davanja Saglasno odredbama stava 39.00 Knjiženje za primljeno državno davanje: 222 532 Potraživanja od državnih organa i organizacija Troškovi usluga održavanja 2.000.00 2.000.000.

stav 1. u postupku terenske kontrole tužioca pre donošenja konačnog rešenja. predugovor o kupoprodaji nepokretnosti u izgranji nalazio u poslovnoj dokumentaciji tužioca u koju je prvostepeni organ imao potpuni uvid prilikom prethodne kontrole. već je konstatovao da se neće ponovo otpočinjati postupak prinudne naplate poreskih obaveza tužioca. mogu biti razlog za ponavljanje postupka samo ukoliko nisu bili poznati. izvršila službena lica upravnih organa u pogledu utvrđivanja činjenica od značaja za obračun i uplatu poreza na dodatu vrednost za period od 1. Imajući u vidu napred navedeno. nove činjenice ili novi dokazi koji su postojali u vreme donošenja konačnog rešenja mogu biti razlog za ponavljanje postupka samo ukoliko nisu bili poznati. Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. tačka 1) Zakona o opštem upravnom postupku (dalje: ZUP). stav 1. držeći se pravnog shvatanja suda iz ove presude. godine) OBAVEZNOST REŠENJA DRUGOSTEPENOG PORESKOG ORGANA Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji član 152 stav 3 NOVO REŠENJE Sentenca: Kad drugostepeni poreski organ poništi rešenje prvostepenog poreskog organa i predmet vrati na ponovni postupak i odlučivanje. prvostepeni organ je doneo rešenje kojim nije raspravio sporne činjenice. pokrenutom po službenoj dužnosti. postupajući po primedbama drugostepenog organa. 2319/2010(2008) od 5. niti je utvrdio postojanje i visinu poreske obaveze tužioca. 3.2005. mogli dovesti do drugačijeg rešenja da su te činjenice. nove činjenice ili novi dokazi. posvećujući jednaku pažnju činjenicama koje idu u prilog i na štetu poreskom obvezniku i da su strane u poreskom postupku dužne da postupaju u dobroj veri. primenom odredbe člana 239. kojima je propisano da je Poreska uprava dužna da utvrđuje sve činjenice koje su bitne za donošenja zakonite i pravilne odluke. sami ili u vezi sa već izvedenim i upotrebljenim dokazima. kojom je propisano da će se ponoviti postupak okončan konačnim rešenjem ako se sazna za nove činjenice. 9 U. Ovo stoga što u postupku terenske kontrole. niti su mogli biti poznati poreskim organima do donošenja konačnog rešenja.4. Iz obrazloženja: „Međutim. Tek tada će biti u mogućnosti da zaključe. godine. godine.” (Presuda Upravnog suda. da li postoje razlozi za ponavljanje postupka po službenoj dužnosti. niti su mogli biti poznati poreskim organima do donošenja konačnog rešenja. Iz obrazloženja: „Sud nalazi da nisu bili ispunjeni zakonom propisani uslovi za ponavljanje postupka okončanog rešenjem prvostepenog organa od 20. i šta je sve trebalo da urade u vezi toga. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.11. godine do 30. odnosno dokazi.2005. ili se nađe ili stekne mogućnost da se upotrebe novi dokazi koji bi. budući da 183 .SUDSKA PRAKSA XVI ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE ODABRANI PRIMERI IZ SUDSKE PRAKSE U VEZI SA PORESKOM REGULATIVOM RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA PORESKE KONTROLE POKRENUTOG PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI Zakon o opštem upravnom postupku član 239 stav 1 tačka 1) NOVE ČINJENICE ILI NOVI DOKAZI Sentenca: U postupku poreske kontrole pokrenutom po službenoj dužnosti. i 8. Kako se. 10-11 st. propust prvostepenog organa da izvrši uvid u predugovor i prateću dokumentaciju se ne bi mogao smatrati razlogom za ponavljanje postupka primenom odredbe člana 239. U prilog navedenom stoji i poštovanje načela zakonitosti i načela postupanja u dobroj veri u poreskom postupku iz člana 4. u ponovnom postupku upravni organi će utvrditi koje su sve radnje. tačka 1) ZUP.2010. koji su postojali u vreme donošenje konačnog rešenja.2005. prema navodima tužioca. prvostepeni organ je dužan da u svemu postupi po nalogu drugostepenog poreskog organa.4. bili izneseni ili upotrebljeni u ranijem postupku.6.

privređivanje i trošenja prihoda kupca prvog stana.Ministarstva finansija Republike Srbije . datim u postupku koji je prethodio donošenju ožalbenog rešenja. smatra zajednica života. u ul.. pri čemu se svaki dokaz za sebe i u zajednici sa ostalim dokazima ceni da bi se utvrdilo postojanje ovog uslova. kupčeve dece. kupčevih roditelja. dece njegovog supružnika. što se ne može vršiti samo na osnovu podataka iz lične karte o mestu prijavljenog prebivališta.).” (Presuda Upravnog suda. nakon čega će doneti pravilno rešenje i dati zakonske razloge koji upućuju na odluku kakva je doneta.XVI SUDSKA PRAKSA vog stana delimično osnovan. roditelja njegovog supružnika. 10-11 184 .. 3784/2010(2008) od 9. usvojenika njegovog supružnika. Kako je postupak prinudne naplate bio pokrenut i u tom postupku je poreska obaveza naplaćena.osnova za prinudnu naplatu. Tuženi organ. onda je za ostvarenje prava na poresko oslobođenje za člana domaćinstva potrebno da taj član domaćinstva ima isto prebivalište kao kupac prvog stana.2010.Poreske uprave. privređivanja i trošenja prihoda članova porodičnog domaćinstva kupca prvog stana ne može se utvrđivati samo na osnovu adrese prebivališta unete u ličnu kartu. u smislu stava 3. Po stavu Upravnog suda.2010. zajednica života. i kćerku N. Đ. a koji uslov u ovoj pravnoj stvari nije ispunjen. Pri tom je tuženi organ propustio da oceni od kakvog je uticaja na prinudnu naplatu postojanje. kupčevih usvojenika. a rešenje o prinudnoj naplati je poništeno." su već plaćene. privređivanje i trošenje prihoda kao bračni drugovi od čega zavisi da li tužilac ispunjava uslove da mu se prizna pravo na refundaciju plaćenog PDV-a pri kupovini prvog stana. godine) PRAVO PORODIČNOG DOMAĆINSTVA KAO KUPCA PRVOG STANA NA REFUNDACIJU PDV Zakon o porezu na dodatu vrednost član 56a stav 5 ADRESA PREBIVALIŠTA UNETA U LIČNU KARTU Sentenca: Zajednica života. br. br. sud nalazi da se pitanje člana porodičnog domaćinstva mora utvrđivati u svakom pojedinačnom slučaju na osnovu izvođenja dokaza od strane upravnih organa da li postoji zajednica života. već i drugim dokazima koji stoje na raspolaganju organu uprave i strankama u postupku kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje poreske obaveze. Ekspoziture K. njegovih usvojitelja. tuženi organ je povredio pravila upravnog postupka. kao člana porodičnog domaćinstva ispunjeni uslovi iz člana 56a. Ekspoziture K. postupajući po nalogu drugostepenog organa. jer je potvrdio kao pravilno rešenje prvostepenog organa koje je doneto protivno primedbama i nalozima drugostepenog organa. Upravni sud je je tužbu tužioca uvažio i poništio osporeno rešenje..Poreske uprave. nakon čega upravni organ procenjuje osnovanost zahteva na refundaciju plaćenog PDV-a pri kupovini prvog stana. ne smatra članom domaćinstva.. godine može da ostvari kod mesno i stvarno nadležnog organa .2007. takođe navedena kao član domaćinstva. Imajući u vidu citiranu odredbu zakona. (. s obzirom da je odredbom člana 56a. prvostepeni organ je bio dužan da donese novo rešenje kojim će odlučiti o osnovanosti pokretanja postupka prinudne naplate sa stanovišta postojanja ili nepostojanja poreske obaveze . njegovog supružnika. a u ponovnom postupku upravni organi su u obavezi da u skladu sa iznetim stavom suda izvedu dokazni postupak u kojem će utvrditi da li su tužilac i njegova supruga ostvarili zajednicu života. J. Iz obrazloženja: "Iz spisa predmeta proizlazi da je prvostepeni organ utvrdio da je tužiočev zahtev za refundaciju plaćenog PDV-a za kupovinu pr- (Presuda Upravnog suda. odnosno tužiocu da izvrši povraćaj sredstava koja su eventualno pogrešno prinudno naplaćena. ima prijavljeno prebivalište u N.. Zakona o porezu na dodatu vrednost (dalje: Zakon). J. . 3894/2010(2008) od 29. 4 U. Postupajući na navedeni način.10. jer na dan zaključenja ugovora o kupoprodaji 17. Zakona propisano da se porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana. J. u postupku po žalbi tužioca. pošto su za podnosioca zahteva M. usvojitelja kupčevog supružnika. godine) Poresko-računovodstveni instruktor • januar 2011 • Br. za priznavanje prava na refundaciju plaćenog PDV-a pri kupovini prvog stana. a ne sa aspekta već izvršene prinudne naplate. Prema obrazloženju osporenog rešenja prvostepeni organ je pravilno našao da ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV-a i po osnovu člana njegovog porodičnog domaćinstva... a njegova supruga M. A. privređivanje i trošenje prihoda sa kupcem prvog stana. C. godine ima prijavljeno prebivalište različito od prijave prebivališta podnosioca zahteva. stav 5. dok se supruga M. ovog člana. J. već izvođenjem i drugih dokaza u provedenom upravnom postupku. odnosno nepostojanje tužiočeve obaveze po osnovu javnih prihoda.9. a što je bio dužan da oceni i prvostepeni organ prilikom donošenja ožalbenog rešenja. donosi osporeno rešenje ocenjujući činjenično stanje koje nije utvrđivao prvostepeni organ i utvrđuje da postoji osnov za plaćanje poreskog duga koji čini „novootkriveni prihod”. Sa iznetih razloga. B. sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana...8. Zatim konstatuje da je dug plaćen i da je pravilno odlučio prvostepeni organ kada je doneo rešenje da neće da pokreće postupak prinudne naplate. privređivanje i trošenja prihoda članova porodičnog domaćinstva ne može se utvrđivati samo na osnovu adrese prebivališta unete u ličnoj karti. na šta se osnovano ukazuje u tužbi. ovakav zaključak tuženog organa ne može se prihvatiti kao pravilan. s obzirom da se iz fotokopije lične karte kupca utvrđuje da ima prijavljeno prebivalište u N. te da poreski obveznik sva sporna pitanja vezana za dospelost i plaćanje poreskih obaveza do kraja 2001. utvrđeno zapisnikom Ministarstva finansija Republike Srbije . koji nije obuhvaćen zapisnikom o prijavi potraživanja prema Agenciji za privatizaciju. Naime. 9 U. te da je stanje tužiočevog duga nesporno i pravilno utvrđeno. Tek takva odluka može da služi kao osnov Poreskoj upravi da eventualno zadrži sredstva naplaćena u postupku prinudne naplate.

godine Šta dobijate pretplatom na pravnu bazu Paragraf Lex: 14 PROGRAMSKIH PAKETA + 3 DNEVNA e ČASOPISA: Pogodnost važi samo za zaključene pretplate do 31. GRADSKI I OPŠTINSKI PROPISI . ITD. PRAVNE I PRIVREDNE VESTI PRIRUČNICI I PRAKTIKUMI REGISTAR PROPISA: "SL. PROPISI U PRIPREMI.BEOGRADA.1. Poresko-računovodstveni instruktor. SUDSKIH POSTUPAKA. KIKINDE I DRUGIH PROPISI: REPUBLIČKOG. SLUŽBENI VOJNI LIST. 011/3290-393 ili 011/2751-768 Novi Sad: 021/457-421 ili 021/557-505 • Niš: 018/511-839 ili 018/528-808 . UKLJUČUJUĆI REDAKCIJSKI PREČIŠĆENE VERZIJE TEKSTOVA DOKUMENATA. NIŠA. UREDBE. gratis samo do kraja marta 2011. PRAVILNICI. Paragraf e-Press . OSNIVANJE I STATUSNE PROMENE. GLASNIK RS". godine PROGRAMSKI PAKETI ROKOVI (PROPISANI VAŽEĆIM PROPISIMA I DRUGI).Pravni instruktor. ODLUKE. godine 3. GLASNIK RS . KOJA SU PROPISANA U OSTVARIVANJU FUNKCIJE OVIH ORGANA.rs Kontakt telefoni: Beograd: 011/2750-952. KAO I ORIGINALNE IZMENE I DOPUNE OBJAVLJENE U SLUŽBENIM GLASILIMA SUDSKA PRAKSA SUDOVA SVIH NADLEŽNOSTI. EVROPSKO ZAKONODAVSTVO I DRUGA STRANA PRAVA MODELI UGOVORA. SLUŽBENI LIST APV. gratis samo do kraja marta 2011. SAVEZNOG (ARHIVSKOG) I OPŠTINSKOG NIVOA.2010.paragraf. "SL. POKRAJINSKOG.12. OPŠTINA SREMA.MEĐUNARODNI UGOVORI".. NOVOG SADA. KAO I STRANA SUDSKA PRAKSA SLUŽBENA MIŠLJENJA: MIŠLJENJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE (MINISTARSTAVA I POSEBNIH ORGANIZACIJA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE OD ZNAČAJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA I DUŽNOSTI REPUBLIKE SRBIJE). PROSVETNI GLASNIK. KAO I OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI CARINSKA TARIFA PARAGRAF TEN ON-LINE ZBIRKA JAVNIH NABAVKI KOJA SE DNEVNO AŽURIRA PARAGRAF KALKULATORI: KALKULATOR KAMATA I KALKULATOR SUDSKIH TAKSI NAPREDNA PRETRAGA: MODERAN SISTEM PRETRAGE NA OSNOVU KORENA JEDNE ILI VIŠE REČI. RAZLIČITIH VRSTA KAO ŠTO SU ZAKONI. Budžetski instruktor. GRADSKIH. KAO I MNOGOBROJNI JEDINSTVENI KRITERIJUMI ZA PRETRAGU SPECIJALNI PAKET: BESPLATNA OBUKA I BESPLATNA TEHNIČKA PODRŠKA ZA SVE KORISNIKE www. gratis samo do kraja marta 2011. godine 2.

AP i lokalne vlasti. 011/3290-393 ili 011/2751-768 Novi Sad: 021/457-421 ili 021/557-505 • Niš: 018/511-839 ili 018/528-808 www. 011/2750-024.kao deo pravne baze Paragraf Lex • Namenjen je svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS.rs . kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje Kontakt telefoni: Beograd: 011/2750-952.U pripremi je dvobroj 12-13 novog štampanog izdanja Kompanije Paragraf: BUDŽETSKI INSTRUKTOR Časopis za budžetsko pravo i računovodstvo • U štampanom formatu izlazi dva puta mesečno • U elektronskom formatu izlazi dnevno .paragraf.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->