JEDNJAK

Kongenitalne anomalije
Agenezija Atrezije i fistule Stenoze Nabori Prstenovi (Schatzki prstenovi) Plummer-Vinson syndroma (ezofagealni nabor, hipohromna anemija, glossitis, cheilosis)

Atrezije i fistule

Schatzki prstenovi .

povišeni tonus DSJ u odmaranju . aperistalsis 2. parcijalna ili nepotpuna relaksacija DSJ 3.Lezije udružene sa motornom disfunkcijom Achalasia 1.

.

.

.

Ahalazija Leucoplakia PLC .

Morfologija: progresivna dilatacija jednjaka iznad DSJ. nokturalna regurgitacija i aspiracija nesvarene hrane. .U većini slučajeva uzrok nastanka je nepoznat. Klinički: progresivna disfagija.

Hiatus hernia Separacija dijafragmalnih snopova i proširenje prostora između mišićnih snopova i zida jednjaka. 1. Aksijalna ili klizna hernija (95%) 2.Ne-aksijalna ili paraezofagealna hijatus hernija .

.

Hijatus hernija Oesophagitis Ulcus pepticum .

Epifrenički diverikulumneposredno iznad DSJ . Trakcioni divertikulum. Zenker divertikulumneposredno iznad gornjeg sfinktera jednjaka 2.Divertikuli 1.u središnjem dijelu jednjaka 3.

.

Zenkerov divertikulum jednjaka .

Trakcioni divertikulum jednjaka .

Syndroma Boerhave. .Laceracije (Syndroma Mallory-Weiss) Longitudinalni rascjepi jednjaka na ezofago-gastričnom spoju zovu se Mallory-Weiss povrede i vjeruje se da su posljedica teškog i naglog naprezanja pri povraćanju.ruptura jednjaka. Čini 5-10% uzroka krvarenja iz gornjeg GIT-a.

.

.

trudnoća. sistemska skleroza. Sniženi tonus DSJ (depresanti CNSa. nazogastrična sonda) 2. 1. duhan.Esophagitis Reflux esophagitis. Klizna hijatus hernija .refluks želudačnog sadržaja u donji dio jednjaka je najčešći uzrok ezofagitisa. alkohol. hipotiroidizam.

Odloženo pražnjenje želuca i povećani želudačni volumen 5.3. Neadekvatna i usporena evakuacija regurgitiranog sadržaja 4. Smanjeni reparatorni kapacitet sluznice jednjaka .

Djelovanje želudačnih kiselih sokova sa pepsinom su osnova za razvoj lezije sluznice jednjaka. U težim slučajevima refluks žuči iz duodenuma može pridonijeti povredi sluznice. .

.

Oesophagitis .

Infektivni i hemijski ezofagitis
1. Ingestija sluzničkih iritanata (alkohol, korozivne kiseline i baze, vreli napitci, teško pušenje) 2. Citotoksične antikarcinomske terapije 3. Infekcije nakon bakteriemije i viremije 4. Gljivične infekcije u imnokompromitiranih i krajnje iscrpljenih osoba, ili nakon antibiotske terapije 5. Uremija

.Morfologija: teška akutna inflamacija. sa formiranjem granulacionog tkiva i sa mogućom fibrozom. površna nekroza i ulceracije.

od edema do teških ulcerativno-nekrotičnih lezija e) iradijacione povrede f) graft versus host bolest .a) candidiasis b) herpes virus i CMV ulceracije c) bakterijski ezofagitis sa invazijom i nekrozom skvamoznog epitela d) hemijske povrede.

Oesophagitis herpetica .

Oesophagitis herpetica .

Oesophagitis herpetica .

Oesophagitis herpetica .

Candidiasis oesophagei .

neutrofili i limfociti u epitelu b) hiperplazija bazalnog sloja epitela (> 20%) c) elongacija papila proprije sa hiperemijom Klinička slika: disfagija.Morfologija: a) eozinofili. melaena Težina simptoma nije proporcionalna morfološkim promjenama. . žarenje. hematemeza.

U Barrett-ovom jednjaku distalna skvamozna sluznica je zamijenjena metaplastičnim cilindričnim epitelom. nastaje u 11% osoba sa simptomatskom refluksnom bolešću.Barrett esophagus Komplikacija dugotrajnog gastroezofagealnog refluksa. . kao odgovor na prolongirano povrijeđivanje.

.Morfologija: svijetlo-smeđecrvena sluznica zamijenjuje bjeličastoružićastu sluznicu jednjaka.

.

.

.Metaplastični cilindrični epitel sa žlijezdama zamijenjuje višeslojni pločasti epitel uz prisustvo peharastih sluz produkujućih ćelija.

.

nego u opštoj populaciji .Dysplasia (niskog ili visokog stepena)prisustvo citoloških i arhitekturalnih abnormalnosti na površnom i glandularnom cilindričnom epitelu. 33-40x je češći nastanak adenokarcinoma u osoba sa Barrettovom sluznicom većom od 2cm.

.

.

.

Variksi nastaju u 90% oboljelih od ciroze. bez obzira na uzrok. od kojih su najčešće alkoholne ciroze jetre. uzrokuje stvaranje kolateralnih kanala koji premoštavaju portalni i kavalni venski sistem. .Varices esophagei Portalna hipertenzija. koja je dovoljno teška i dugotrajna.

proširene vene smještene pod sluznicom distalnog jednjaka i proksimalnog dijela želuca.Morfologija: izvijugane. . Ruptura variksa uzrokuje masivno krvarenje sa sufuzijama u zidu jednjaka.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

kada nastaje masivna hematemeza. .Klinički: bez simptoma dok ne rupturiraju. U oboljelih od uznapredovale ciroze 50% smrtnih ishoda je uzrokovano rupturom variksa jednjaka.

TUMORI JEDNJAKA .

Leiomyoma. fibroma. lipoma.Benigni tumori Najčešći benigni tumori jednjaka su mezenhimalnog porijekla i smješteni su u njegovom zidu. . haemangioma. neurofibroma. lymphangioma.

Polipi sluznice: Polypus fibrovascularis Lipoma pedunculatum Papilloma squamocellulare Pseudotumor inflammatorius .

nitrosamini. nitriti.)... ektodermalna displazija. bolesti jednjaka (dugotrajni ezofagitis. M:Ž od 2:1 do 20:1 Etiologija: faktori hrane (deficijencije vitamina.. pušenje).. Plummer-Vinson sy.). genetska predispozicija (dugotrajna celijakija. kontaminacija gljivicama. metala. navike (alkohol. achalasia.Maligni tumori Carcinoma planocellulare > 50 godina.) .

Morfologija: 20% gornja 1/3.nekrotično ulcerativni (25%) . 50% srednja 1/3. 30% donja 1/3 jednjaka 1) protrudirani-polipodni egzofitni (60%) 2) zaravnjeni difuzni. infiltrativni (15%) 3) ekskavirani.

.

.

.

.

.

.

5-godišnje preživljavanje: 75%površni. 25% uznapredovali.Klinički: podmukao tok sa kasnim razvojem razvojem disfagije i opstrukcije. 5% ukupno .

Adenocarcinoma > 40 godina. Barrett ezofagus. 30% 5-godišnje preživljavanje .

Adenocarcinoma oesophagei .

Melanoma malignum oesophagei .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful