JEDNJAK

Kongenitalne anomalije
Agenezija Atrezije i fistule Stenoze Nabori Prstenovi (Schatzki prstenovi) Plummer-Vinson syndroma (ezofagealni nabor, hipohromna anemija, glossitis, cheilosis)

Atrezije i fistule

Schatzki prstenovi .

Lezije udružene sa motornom disfunkcijom Achalasia 1. povišeni tonus DSJ u odmaranju . aperistalsis 2. parcijalna ili nepotpuna relaksacija DSJ 3.

.

.

.

Ahalazija Leucoplakia PLC .

nokturalna regurgitacija i aspiracija nesvarene hrane.U većini slučajeva uzrok nastanka je nepoznat. Morfologija: progresivna dilatacija jednjaka iznad DSJ. . Klinički: progresivna disfagija.

Ne-aksijalna ili paraezofagealna hijatus hernija .Hiatus hernia Separacija dijafragmalnih snopova i proširenje prostora između mišićnih snopova i zida jednjaka. Aksijalna ili klizna hernija (95%) 2. 1.

.

Hijatus hernija Oesophagitis Ulcus pepticum .

Divertikuli 1. Zenker divertikulumneposredno iznad gornjeg sfinktera jednjaka 2.u središnjem dijelu jednjaka 3. Trakcioni divertikulum. Epifrenički diverikulumneposredno iznad DSJ .

.

Zenkerov divertikulum jednjaka .

Trakcioni divertikulum jednjaka .

ruptura jednjaka. Syndroma Boerhave.Laceracije (Syndroma Mallory-Weiss) Longitudinalni rascjepi jednjaka na ezofago-gastričnom spoju zovu se Mallory-Weiss povrede i vjeruje se da su posljedica teškog i naglog naprezanja pri povraćanju. Čini 5-10% uzroka krvarenja iz gornjeg GIT-a. .

.

.

refluks želudačnog sadržaja u donji dio jednjaka je najčešći uzrok ezofagitisa. alkohol.Esophagitis Reflux esophagitis. trudnoća. Sniženi tonus DSJ (depresanti CNSa. nazogastrična sonda) 2. Klizna hijatus hernija . hipotiroidizam. duhan. sistemska skleroza. 1.

Smanjeni reparatorni kapacitet sluznice jednjaka . Neadekvatna i usporena evakuacija regurgitiranog sadržaja 4. Odloženo pražnjenje želuca i povećani želudačni volumen 5.3.

.Djelovanje želudačnih kiselih sokova sa pepsinom su osnova za razvoj lezije sluznice jednjaka. U težim slučajevima refluks žuči iz duodenuma može pridonijeti povredi sluznice.

.

Oesophagitis .

Infektivni i hemijski ezofagitis
1. Ingestija sluzničkih iritanata (alkohol, korozivne kiseline i baze, vreli napitci, teško pušenje) 2. Citotoksične antikarcinomske terapije 3. Infekcije nakon bakteriemije i viremije 4. Gljivične infekcije u imnokompromitiranih i krajnje iscrpljenih osoba, ili nakon antibiotske terapije 5. Uremija

Morfologija: teška akutna inflamacija. sa formiranjem granulacionog tkiva i sa mogućom fibrozom. . površna nekroza i ulceracije.

a) candidiasis b) herpes virus i CMV ulceracije c) bakterijski ezofagitis sa invazijom i nekrozom skvamoznog epitela d) hemijske povrede.od edema do teških ulcerativno-nekrotičnih lezija e) iradijacione povrede f) graft versus host bolest .

Oesophagitis herpetica .

Oesophagitis herpetica .

Oesophagitis herpetica .

Oesophagitis herpetica .

Candidiasis oesophagei .

hematemeza. . žarenje. neutrofili i limfociti u epitelu b) hiperplazija bazalnog sloja epitela (> 20%) c) elongacija papila proprije sa hiperemijom Klinička slika: disfagija. melaena Težina simptoma nije proporcionalna morfološkim promjenama.Morfologija: a) eozinofili.

kao odgovor na prolongirano povrijeđivanje. . nastaje u 11% osoba sa simptomatskom refluksnom bolešću. U Barrett-ovom jednjaku distalna skvamozna sluznica je zamijenjena metaplastičnim cilindričnim epitelom.Barrett esophagus Komplikacija dugotrajnog gastroezofagealnog refluksa.

.Morfologija: svijetlo-smeđecrvena sluznica zamijenjuje bjeličastoružićastu sluznicu jednjaka.

.

.

.Metaplastični cilindrični epitel sa žlijezdama zamijenjuje višeslojni pločasti epitel uz prisustvo peharastih sluz produkujućih ćelija.

.

33-40x je češći nastanak adenokarcinoma u osoba sa Barrettovom sluznicom većom od 2cm. nego u opštoj populaciji .Dysplasia (niskog ili visokog stepena)prisustvo citoloških i arhitekturalnih abnormalnosti na površnom i glandularnom cilindričnom epitelu.

.

.

.

uzrokuje stvaranje kolateralnih kanala koji premoštavaju portalni i kavalni venski sistem. Variksi nastaju u 90% oboljelih od ciroze. . bez obzira na uzrok.Varices esophagei Portalna hipertenzija. koja je dovoljno teška i dugotrajna. od kojih su najčešće alkoholne ciroze jetre.

Ruptura variksa uzrokuje masivno krvarenje sa sufuzijama u zidu jednjaka. proširene vene smještene pod sluznicom distalnog jednjaka i proksimalnog dijela želuca. .Morfologija: izvijugane.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

U oboljelih od uznapredovale ciroze 50% smrtnih ishoda je uzrokovano rupturom variksa jednjaka. .Klinički: bez simptoma dok ne rupturiraju. kada nastaje masivna hematemeza.

TUMORI JEDNJAKA .

haemangioma. fibroma.Benigni tumori Najčešći benigni tumori jednjaka su mezenhimalnog porijekla i smješteni su u njegovom zidu. . neurofibroma. Leiomyoma. lymphangioma. lipoma.

Polipi sluznice: Polypus fibrovascularis Lipoma pedunculatum Papilloma squamocellulare Pseudotumor inflammatorius .

bolesti jednjaka (dugotrajni ezofagitis. pušenje). kontaminacija gljivicama. nitriti. navike (alkohol. achalasia. metala...) . Plummer-Vinson sy.).Maligni tumori Carcinoma planocellulare > 50 godina.. nitrosamini. ektodermalna displazija. genetska predispozicija (dugotrajna celijakija.). M:Ž od 2:1 do 20:1 Etiologija: faktori hrane (deficijencije vitamina..

50% srednja 1/3. infiltrativni (15%) 3) ekskavirani.nekrotično ulcerativni (25%) .Morfologija: 20% gornja 1/3. 30% donja 1/3 jednjaka 1) protrudirani-polipodni egzofitni (60%) 2) zaravnjeni difuzni.

.

.

.

.

.

.

5-godišnje preživljavanje: 75%površni. 25% uznapredovali. 5% ukupno .Klinički: podmukao tok sa kasnim razvojem razvojem disfagije i opstrukcije.

Adenocarcinoma > 40 godina. 30% 5-godišnje preživljavanje . Barrett ezofagus.

Adenocarcinoma oesophagei .

Melanoma malignum oesophagei .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful