P. 1
matematika_citanka

matematika_citanka

|Views: 81|Likes:
Published by Mesiko Xd

More info:

Published by: Mesiko Xd on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

Čitanka broj 1

PDF generated using the open source mwlib toolkit. See http://code.pediapress.com/ for more information. PDF generated at: Mon, 21 Mar 2011 10:56:55 UTC

Contents
Articles
Treći dio
Skup Prazni skup Funkcija (matematika) Domena (matematika) Slika (matematika) Injektivna funkcija Surjektivna funkcija Bijekcija Kodomena Niz Geometrijski niz Prirodni broj Zbrajanje Nula Cijeli broj Množenje Racionalni broj Realni broj Kvadratna funkcija Eksponencijalna funkcija Logaritam Broj e 1 1 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22 25 28 30 31 31 36 37 38 41 42 44 46

Drugi dio
Kartezijev koordinatni sustav Krivulja Ortodroma Jednadžba pravca Koeficijent smjera pravca Parabola (krivulja) Hiperbola (krivulja) Elipsa

Kružnica Promjer Luk (matematika)

48 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 61 65 68 69

Treći dio
Trokut Trigonometrija Sinus Kosinus Period Kompleksni broj Imaginarni broj Vektor Matrica (matematika) Jedinična matrica Rang matrice

References
Article Sources and Contributors Image Sources, Licenses and Contributors 71 72

Article Licenses
Licencija 73

stoljeća. B. Teorija skupova. Slično. ljudi. za razliku od slijeda ili tupla. Sve skupovne operacije čuvaju svojstvo jedinstvenosti elementa u skupu. Elementi skupa mogu biti raznih Matematički odnos između skupova se može vizualizirati Vennovim dijagramom. C. . Skupovi se dogovorno označavaju velikim slovima A. Iako se ovo čini jednostavnom idejom. različitih objekata m naše zamjedbe ili misli (koji će se zvati elementi skupa M) u cjelinu. ne može sadržavati više jednakih elemenata. slova abecede. Za rigorozniji i moderniji aksiomatski pristup skupovima. skupovi su svejedno jedan od najvažnijih fundamentalnih koncepata u modernoj matematici. je danas sveprisutni dio matematičkog obrazovanja. Skup. je sadržajno bogata i aktivna. te kao ishodište iz kojeg gotovo cijela matematika može biti izvedena. Definicija Na početku svog djela Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. Objekte skupa također zovemo njegovim članovima. drugi skupovi itd. redoslijed nabrajanja elemenata skupa je nebitan. Teorija skupova se može shvatiti kao osnova nad kojom može biti izgrađena gotovo cijela matematika. pogledati aksiomatska teorija skupova. te se stoga u većini zemalja uvodi već u osnovnoj školi. itd. Georg Cantor. Matematička disciplina koja proučava moguće skupove. Ovaj članak predstavlja kratak i osnovni uvod u ono što matematičari zovu "intuitivna" ili "naivna" teorija . za razliku od multiskupa. je napisao sljedeću definiciju skupa:[1] Pod terminom skup smatramo bilo koju kolekciju M određenih.za više detalja pogledati naivna teorija skupova.1 Treći dio Skup U matematici. vrsta: brojevi. Za dva skupa A i B kažemo da su jednaka i zapisujemo A = B ako imaju iste članove. skup se može shvatiti kao bilo koja kolekcija različitih objekata smatranim cjelinom. stvorena tek krajem 19. principijelni tvorac teorije skupova. teorija skupova.

i stoga je A = ø. skup A svih trostranih kvadrata ima nula članova. 2. u Kardinalnost skupa Svaki gore opisan skup ima konačan broj članova . 11. 3} D = {crvena. Na primjer. na primjer: C = {4. Neki skupovi mogu biti opisani riječima. Kaže se da su dva skupa ekvipotentna (imaju isti kardinalitet ili su jednakobrojni ili su bijektivni) ako postoji bijekcija iz jednoga skupa u drugi skup. plava} Dva različita opisa mogu definirati isti skup. Na primjer. Skup također može imati beskonačan broj članova . Na primjer. skup F čiji su članovi prvih dvadeset brojeva koji su za četiri manji od kvadrata cijelog broja. za gore definirane skupove vrijedi B = D. . {6.. 6} = {11. na primjer: A je skup čiji su članovi prva četiri cijela broja.. pošto imaju jednake članove. vrijedi: • i (budući da je 285 = 17² − 4). 11}. 1. 8. ali • i ." (Ponekad se umjesto dvotočke koristi vertikalna crta |. 6. i 0 ≤ n ≤ 19} U ovom opisu. odnosno . prvih tisuću pozitivnih cijelih brojeva se mogu opisati simboličkom kraticom: {1. skup prirodnih brojeva je beskonačan. i matematičari interpretiraju ovaj opis kao "F je skup svih brojeva oblika – 4. Identitet skupa ne ovisi o redoslijedu nabrajanja elemenata skupa. 3. 6. Skraćeni zapis A = C se koristi za izražavanje takve jednakosti.. dvotočka (:) znači "takav da". gore definirani skupovi A i C su identični.Skup 2 Opisivanje skupova Nemaju svi skupovi precizan opis . kao i o mogućim ponavljanjima elemenata prilikom nabrajanja.na primjer.. Za skupove sa mnogo elemenata ponekad se koristi skraćena lista. pa se skupovi svrstavaju u .neki mogu jednostavno biti proizvoljne kolekcije. Relacija ekvipotencije je relacija ekvivalencije. Slično se skup parnih brojeva može opisati notacijom: {2.) označava da se lista nastavlja na podrazumjevani način. pri čemu specijalni simbol od tri točke (. 11} = {11. može biti opisan na sljedeći način: F={ – 4 : n je cijeli broj.. B je skup čiji su članovi boje francuske zastave. 4.) Članstvo skupa Ako nešto jest ili nije element nekog pojedinačnog skupa. skup A ima četiri člana. Slično. Dogovorno se skup također može definirati eksplicitnim nabrajanjem svih elemenata između vitičastih zagrada. . takvih da je n cijeli broj u opsegu od 0 do 19 inkluzivno. Takav skup zove se prazni skup i označava simbolom ø. iako naizgled trivijalan. 1000}. tada to simboliziramo sa odnosu na već definirane skupove. Na primjer. bijela. 2. Skup također može imati nula članova. Na primjer. Poput broja nula..na primjer. dok skup B ima tri člana. Složeniji skupovi se ponekad opisuju različitom notacijom. Na primjer.. prazni se skup pokazao kao poprilično važan u matematici. }. bez nekog jasno izraženog "pravila" koje kazuje koji su elementi unutar ili van skupa.

1. te izgovara što se čita kao B je nadskup od A. označava skup svih prirodnih brojeva. 3. kao što su • je skup svih kompleksnih brojeva. Za skup koji je ekvipotentan (jednakobrojan) sa skupom prirodnih brojeva kažemo da je prebrojivo beskonačan (kraće prebrojiv).}. a "veći" skupovi su neprebrojivo beskonačni (kraće neprebrojivi). u nekoj literaturi ovi se simboli čitaju isto kao za prave podskupove i nadskupove.klasa kojoj pripada skup S zove se kardinalni broj skupa S i oznčava se sa ili card S ili #S.}.. Svi cijeli brojevi su u ovom skupu pošto se svaki cijeli broj a može izraziti kao razlomak . -1. 3 Podskup Ako je svaki član skupa A također član skupa B. tada se za A kaže da je pravi podskup skupa B. 0. Stoga je i b ≠ 0}. Drugim riječima.. premda vrijedi brojevi općenito koriste manje od ostalih skupova izvan teorije brojeva i srodnih disciplina. ne postoji samo jedna vrsta beskonačnosti. Jedan od njih je već spomenuti prazni skup. • • Prazni skup je podskup svakog skupa i svaki skup je sam svoj podskup: • • Posebni skupovi Neki istaknuti skupovi imaju izuzetnu matematičku važnosti i toliko se često koriste da su dobili posebna imena i notaciju. . A je podskup od B Primjeri: • Skup svih žena je pravi podskup skupa svih ljudi. brojeve koji se ne i √2). . zapisati Relacija između skupova uspostavljenu sa pravi podskup od B) ili i i zove se inkluzija. Neki od ostalih su: • • • • označava skup svih prostih brojeva.. B uključuje A ili B sadrži A. .Skup disjunktne klase . Ako je A podskup i nije jednak skupu B. . piše se A je sadržan u B. Na primjer. ili rjeđe = {0. Može se.. negativnih ili nule). 1. označava skup svih cijelih brojeva (bilo pozitivnih. Stoga je = {. Svaki od ovih skupova brojeva je beskonačan. označava skup svih racionalnih brojeva (tj. Ovaj skup uključuje sve racionalne i iracionalne brojeve (tj.b . = {1.. 2. (A je .}. 3. zapisuje s . skup svih pravih i nepravih razlomaka). također. Međutim.. .. • i = { : a. 2. -2.. je skup svih realnih brojeva. Međutim. iako se prosti mogu zapisati u obliku razlomka. 2.. tada se za A kaže da je podskup od B. te se stoga češto preferira korištenje eksplicitnijih simbola i (B je pravi nadskup od A).

i . Presjek skupova A i B Primjer: • {1. Ako je A ∩ B  =  ø. Primjeri neprebrojivo beskonačnih skupova su Unija Postoji nekoliko načina za konstruiranje novih skupova od već postojećih. 2. green} ∩ {crvena. je skup svih elemenata koji su članovi ili skupa A ili skupa B. tada za A i B kažemo da su disjunktni. 2. 2} = {1. 2} = {1. crvena. na primjer. 2} ∩ {crvena. Unija skupova A i B Primjeri: • {1. djeljivi 4. skupovi . 2} Neka osnovna svojstva presjeka: • A ∩ B   =   B ∩ A . 2. bijela. zelena} = {zelena} • {1. bijela} • {1. 2} ∩ {1. bijela} = ø • {1. 2} U {crvena. zelena} U {crvena. 4 neparni. Presjek skupova A i B. bijela. bijela. itd. označen sa A ∩ B. označena sa A U B. crvena. zelena} • {1. bijela} = {1. je skup svih elemenata koji su članovi i skupa A i skupa B. 2} Neka osnovna svojstva unije: • • • • A U B   =   B U A A  je podskup skupa  A U B A U A   =  A A U ø   =  A Presjek Novi se skup također može konstruirati određivanjem "zajedničkih" elemenata obaju skupova. Unija skupova A i B. Dva se skupa mogu "zbrojiti". 2.Skup Prebrojivo beskonačni skupovi su. 2} U {1. zelena} = {1. djeljivi s 3. kao i skup svih prirodnih brojeva koji su parni.

ili ekvivalentno.takva operacija nema učinka. U određenim postavkama. Neka osnovna svojstva komplementa: • • • • • A U A′ = U A ∩ A′ = ø (A′ )′ = A A − A = ø A − B = A ∩ B′ . smatraju se podskupovima nekog danog univerzalnog skupa U. označeno sa B − A. zelena} = {1. 2} {1. Potrebno je uočiti da je valjana operacija "oduzimanja" članova koji nisu u skupu. 2} = ø Ako je U skup svih cijelih brojeva. svi skupovi koji se promatraju. AC ili . ali nisu članovi skupa A.2. i označava s A′. a N skup svih neparnih brojeva. U − A zove se apsolutni komplement ili jednostavno komplement skupa A. 2. je skup svih elemenata koji su članovi skupa B. Relativni komplement skupa A u skupu B (još se koristi i naziv skupovna razlika skupova B i A). 2} − {1. zelena} − {crvena. Relativni komplement skupa A u skupu B Komplement skupa A u skupu U Primjeri: • • • • {1. bijela} = {1. P′ = N. (ili B \ A).3} .Skup • A ∩ B  je podskup skupa  A • A ∩ A   =   A • A ∩ ø   =   ø 5 Komplementi Dva se skupa također mogu "oduzeti". tada komplement skupa P u U iznosi N. 2} − {crvena. bijela. poput micanja elementa zelena iz skupa {1. 2} {1. U takvim slučajevima. P skup parnih brojeva.

iz kojeg se grade svi konačni skupovi. [1]).prazni je skup konačan: |∅| = 0 • Za svako svojstvo: • za svaki element skupa ∅ svojstvo je zadovoljeno (trivijalno istinito) • ne postoji element skupa ∅ za koji je svojstvo zadovoljeno • Obratom ove tvrdnje slijedi: ako su. Set Theory and Logic. U aksiomatskoj teoriji skupova se njegovo postojanje postulira aksiomom praznog skupa. specifično u teoriji skupova. prazni skup je jedinstveni skup koji ne sadrži nijedan element.. p. Princeton. England: Butterworth Heinemann (1991) ISBN 0-340-54440-6 Prazni skup U matematici. 1991. unija skupa A i praznog skupa jest A: ∀A: A ∪ ∅ = A • Za svaki skup A.Y. Razna općenita svojstva skupova su trivijalno istinita za prazni skup. sljedeće dvije tvrdnje zadovoljene: • za svaki element skupa V svojstvo je zadovoljeno . njegova kardinalnost) jest nula . Naive Set Theory. N. Kartezijev produkt skupa A i praznog skupa je prazni skup: ∀A: A × ∅ = ∅ • Jedini podskup praznog skupa jest sam prazni skup: ∀A: A ⊆ ∅ ⇒ A = ∅ • Broj elemenata praznog skupa (tj. izvedenim iz slova Ø danske i norveške abecede. Fields and Groups.T. Paul R. Druga uobičajena notacija za prazni skup jest "{}".J.: Dover Publications (1979) ISBN 0-486-63829-4 • Allenby. Svojstva • Za svaki skup A.B. 1 Izvori • Halmos. prazni skup je podskup od A: ∀A: ∅ ⊆ A • Za svaki skup A. Leeds. N. R..: Van Nostrand (1960) ISBN 0-387-90092-6 • Stoll.Skup 6 Bilješke [1] Allenby. ∀A: A ∩ ∅ = ∅ • Za svaki skup A. za neko svojstvo. presjek skupa A i praznog skupa je prazni skup: Prazni skup je skup koji ne sadrži elemente.J. Robert R. i uvedenim od strane grupe Bourbaki (specifično André Weil] 1939. Notacija Prazni se skup označava jednim od simbola " " ili " ". Rings. Mineola.

Na primjer. Na primjer. i postavlja se pitanje kakvu razliku čine operacije njihova zbrajanja i množenja (pošto oni ni ne postoje)? U konačnici. ne postoji element skupa {} koji nije u A.on je skup koji sadrži ništa.vreća može biti prazna. ali vreća zasigurno sama po sebi postoji.Prazni skup • ne postoji element V za kojeg je svojstvo zadovoljeno tada V = ∅ U matematici je termin prazan skup nedvosmislen u uporabi . Kad ga promatramo kao podskup proširenih realnih brojeva koje dobijemo dodavanjem dva "broja" ili "točke" normalnom skupu realnih brojeva. koji se može definirati da bude prazni skup. ako je A skup. Ovo se čini čudno. suma svih elemenata praznog skupa je nula. Ako ne bi bilo istinito da je svaki element skupa {} u skupu A. a taj skup jest nešto. te pozitivnu beskonačnost označenu simbolom koju definiramo da je veća od bilo kojeg drugog proširenog realnog broja.a istovremeno za svaku svoju točku (kojih također nema) postoji otvoreno okruženje u praznom skupu. 7 Uobičajeni problemi Prazni skup nije isto što i ništa . Ovo se često parafrazira kao "sve je istina nad elementima praznog skupa". sa svojim uobičajenim uređenjem predstavljenim realnom brojevnom crtom. Korisno je predočiti si prazni skup kao vreću koja može sadržavati neke stvari . Na primjer. budući da svaki element x skupa {} pripada skupu A. prazni je skup istovremeno i otvoren i zatvoren. što vodi do zaključka da je svaki element skupa {} u skupu A. Po definiciji podskupa. uočavamo da je nula neutralni element operacije zbrajanja. postojanje praznog skupa je osigurano aksiomom praznog skupa. Međe Budući da prazni skup nema članova. tada separacijska shema aksioma dopušta konstrukciju skupa B = {x in A | x ≠ x}. koristeći separacijsku shemu aksioma. kad ga promatramo kao podskup bilo kojeg uređenog skupa. kada ga smatramo podskupom realnih brojeva. dok je jedan neutralni element operacije množenja. Ovo poimanje često uzrokuje nedoumice kod onih koji se prvi put susreću sa pojmom praznog skupa. Jedinstvenost praznog skupa slijedi iz aksioma rasprostranjenosti. svaki realni broj je i gornja i donja međa praznog skupa. te je stoga i otvoren. Operacije na praznom skupu Operacije obavljene na praznom skupu (kao skup stvari nad kojima se operira) mogu također zbunjivati. negativnu beskonačnost označenu simbolom za koju definiramo da je manja od bilo kojeg drugog proširenog realnog broja. Smatran podskupom brojevne crte (ili općenitije bilo kojeg topološkog prostora). Okruženje praznog skupa je prazno.) Na primjer. Svaka tvrdnja koja započinje sa "za svaki element skupa {}" ne tvrdi ništa novo . prazni skup je podskup bilo kojeg skupa A.u teoriji skupova. Svaki aksiom koji tvrdi postojanje nekog skupa će implicirati aksiom praznog skupa. rezultat ovih operacija više govori o operaciji u pitanju nego o praznom skupu. te da je {} podskup skupa A. tada vrijedi: za .ona je trivijalno istinita. bilo koji član skupa će biti gornja i donja međa za prazni skup. Štoviše. Aksiomatska teorija skupova U aksiomatskoj teoriji skupova poznatoj i kao Zermelo-Fraenkelova teorija skupova. dva skupa su jednaka ako imaju iste elemente. Ovo je poznato kao "očuvanje nularnih unija". prazni skup je kompaktan činjenicom da je svaki konačni skup kompaktan. ali produkt svih elemenata praznog skupa je jedan. (Takve operacije zovemo nularne operacije. te stoga može biti samo jedan skup bez elemenata. Budući da uopće ne postoje elementi skupa {}. te je skup stoga zatvoren . Sve njegove granice (kojih nema) su u praznom skupu. pošto prazni skup nema elemenata. tada bi morao postojati barem jedan element skupa {} koji nije prisutan u A.

Po analogiji sa gornjim. tada postoji točno jedna funkcija f iz {} u A. Prazni se skup može pretvoriti u topološki prostor na samo jedan način (definiranjem da je prazni skup otvoren) ovaj prazni topološki prostor je jedinstven inicijalni objekt u kategoriji topoloških prostora sa kontinuiranim (neprekinutim) preslikavanjima. dok je pozitivna beskonačnost neutralni element za minimum i infimum. slijedi da je u domeni proširenih realnih brojeva negativna beskonačnost neutralni element za operatore maksimuma i supremuma. prazni skup je jedinstven inicijalni objekt kategorije skupova i funkcija. prazna funkcija. aol. nula je definirana kao prazni skup. Kao rezultat toga. Teorija kategorija Ako je A skup. References [1] http:/ / members.Prazni skup 8 i To jest. najmanja gornja međa (sup ili supremum) praznog skupa je negativna beskonačnost. com/ jeff570/ set. Veza između ova dva koncepta ide i dalje: u standardnoj definiciji prirodnih brojeva preko skupova. html . ili da je njegova kardinalnost jednaka nula. Prazni skup i nula Već je spomenuto da prazni skup ima nula elemenata. dok je najveća donja međa (inf ili infimum) pozitivna beskonačnost.

Za takvu funkciju kažemo da ima svojstvo surjektivnosti i da je surjektivna. Znači. tj. . pa su svi elementi . surjektivnost i bijektivnost. Injekcija ili 1-1 preslikavanje je funkcija takva da ne postoje dva različita elementa domene koja se preslikavaju u isti element kodomene. Pri tome preslikavanje mora biti jedinstveno. je zavisna pridružuje jedinstveni element je nezavisna varijabla ili argument funkcije tako da je se naziva područje definicije ili domena funkcije područje vrijednosti ili kodomena . Za takvu funkciju kažemo da ima svojstvo injektivnosti i da je injektivna. ako vrijedi: . 2. imaju jednake domene. Element domene koja sadrži skupove . a element kodomene varijabla funkcije . Kažemo još da je funkcija bijektivna i da ima svojstvo bijektivnosti. imaju jednako pravilo pridruživanja (kada se kod . Matematički zapis: Drugim riječima.Funkcija (matematika) 9 Funkcija (matematika) Funkcija ili preslikavanje je jedan od najvažnijih matematičkih pojmova koji predstavlja preslikavanje elemenata iz jednog skupa (domena) u drugi (kodomena). a skup . svaki član domene se preslikava u točno jedan član kodomene. . i neko pravilo . ali neka od važnijih su injektivnost. za svaki element kodomene ima neki iz domene koji se u njega preslikava. imaju jednako pravilo preslikavanja tj. . pišemo pravilo po kojem funkcija djeluje. Primjer bijekcije je identiteta. Definicija Funkcija ili preslikavanje je uređena trojka po kojem se svakom elementu Skup funkcije . Surjekcija ili preslikavanje na je funkcija čija slika je jednaka cijeloj kodomeni kodomene "iskorišteni". Slika funkcije f je skup elemenata iz kodomene na koje se preslikava neki element domene. Želimo li istaknuti skupove na kojima funkcija izvršava pridruživanje. . odnosno funkcija definirana s . Želimo li istaknuti Jednakost funkcija Funkcije i su jednake. što zapisujemo sa . dok je skrati ). pišemo . ili ekvivalentnu tvrdnju . 1. Matematički zapisujemo. tj. iako funkcije razlomak dobijemo i ) one nisu jednake jer nemaju istu domenu ( Klasifikacija funkcija Funkcija može imati mnogo svojstava. Bijekcija ili 1 na 1 korespondencija ili obostrano jednoznačno preslikavanje je funkcija koja je injektivna i surjektivna.

tada je f definirana za sve realne brojeve i možemo odabrati R kao njenu domenu. 1 ≤ j ≤ k. Ponekad se kodomena netočno zove slikom prilikom nerazlikovanja između stvarnih i mogućih vrijednosti. uobičajeno je da se X1 naziva domena ili područje definicije i X2 kodomena ili područje vrijednosti. se piše kao g |S : S → B. skup X svih ulaznih vrijednosti zovemo domenom funkcije f. Nad bilo kojom funkcijom se može napraviti restrikcija na podskup svoje domene. funkcija f definirana sa f(x) = 1/x nema definiranu vrijednost za f(0). for x ≠ 0 f(0) = 0. pri čemu jeS ⊆ A. Dobro definirana funkcija mora preslikavati svaki element domene u element svoje kodomene. ili se "rupa" eksplicitno popuni definiranjem f(0). U ovakvim slučajevima. . Na primjer. to je Domena (matematika) U matematici. a skup svih mogućih izlaznih vrijednosti Y kodomenom.Funkcija (matematika) 10 Graf funkcije Graf funkcije Graf funkcije skup jest skup točaka ravnine za koje vrijedi . Stoga. U specijalnim slučajevima za k = 2 i L ⊆ X1 × X2 je funkcija L : X1 → X2. funkcija je ili definirana na R\{0}. Ako proširimo definiciju f na f(x) = 1/x. Formalnije. Restrikcija funkcije g : A → B na S. skup R realnih brojeva ne može biti njena domena. Domena funkcije Za danu funkciju f:X→Y. te čine krivulju. Slika funkcije f je skup svih stvarnih izlaza {f(x) : x je u domeni}. domena k-mjesne relacije L ⊆ X1 × … × Xk je jedan od skupova Xj.

slika funkcije je skup svih izlaznih vrijednosti koje funkcija poprima. Neki (osobito teoretičari kategorija). Ovako gledano. ali i ne mora obuhvatiti cijelu kodomenu . domena je otvoreni povezani podskup skupa kompleksnih brojeva. Domena bilo kojeg morfizma je stoga objekt iz kojeg strelica započinje. Ponekad se neprecizno za kodomenu uzima slika funkcije. Slika (matematika) U matematici. Većina matematičara. tj. i stoga je slika funkcije ustvari skup R+—skup nenegativnih realnih brojeva. uključujući teoretičare rekurzije. uvođenjem koncepta podobjekta. Primjeri Neka je f funkcija nad realnim brojevima: definirana sa Kodomena funkcije f je R. Češće (i preciznije) je kodomena neki standardni skup. Formalna definicija Za danu funkciju . Teorija kategorija U teoriji kategorija. smatraju da je domena parcijalne funkcije f:X→Y jednaka X. notacija restrikcije morfizma na podskup svoje domene mora biti modificirana. Sliku ne treba brkati sa kodomenom B. Kompleksna analiza U kompleksnoj analizi. ili preformulirane nešto apstraktnije. poput npr. umjesto sa funkcijama barata se sa morfizmima. Slika je podskup kodomene. mnoge ideje o domenama iz teorije skupova moraju biti ili napuštene. a slika je tada podskup toga skupa. realnih ili kompleksnih brojeva.∞): Neka je sad g funkcija nad realnim brojevima: definirana sa . koji može. koristi termin "domena funkcije f" za skup svih vrijednosti x takvih da je definirano f(x). Na primjer. koji su jednostavno strelice iz jednog u drugi objekt.mogu postojati elementi kodomene koji nisu elementi slike (vidi primjere niže). i f poprima sve nenegativne vrijednosti ali nikad ne poprima negativne vrijednosti. slika od je definirana kao skup Slika od f se ponekad označava i sa ran(f). interval [0. neovisno o tome postoji li f(x) za sve x u X.Domena (matematika) 11 Domena parcijalne funkcije Postoje dva različita značenja u trenutnoj matematičkoj uporabi u svezi notacije domene parcijalne funkcije. Funkciju čija je slika jednaka kodomeni zovemo surjekcija ili preslikavanje na.

To znači da se svi elementi iz domene preslikavaju u međusobno različite elemente iz kodomene (funkcija ne "lijepi" različite elemente u isti). wikipedia. Injektivna funkcija Na slici vidimo da su se svi elementi iz X preslikali u različite elemente u Y Za funkciju kažemo da je injektivna funkcija ili samo injekcija ako ne postoje dva različita elementa domene. [1] prema pravilima References [1] http:/ / en. pošto za svaki realni broj y vrijedi: 12 Drugim riječima. što je ekvivalentno tvrdnji: je injektivna ako vrijedi: Nedovršeni članak koji govori o matematici treba dopuniti. g je preslikavanje na R. org/ wiki/ :Injektivna . funkcija Dopunite ga Wikipedije.Slika (matematika) U ovom je slučaju slika funkcije g jednaka svojoj kodomeni R. a koji se preslikavaju u neki isti element iz kodomene. Zapisano simboličkom logikom.

To znači da za svaki član kodomene funkcije postoji barem neki član iz domene funkcije koji se preslikava u njega. funkcija Dopunite ga [1] prema pravilima Wikipedije. wikipedia.Surjektivna funkcija 13 Surjektivna funkcija Za funkciju kažemo da je surjektivna ili surjekcija ako je slika funkcije jednaka kodomeni funkcije. Nedovršeni članak koji govori o matematici treba dopuniti. takav da . Zapisano simboličkom logikom. org/ wiki/ :Surjektivna . Na slici vidimo da su svi elementi u Y "pogođeni" nekim elementom iz X References [1] http:/ / en.

Bijektivna funkcija. Potonji se termin češće koristi kad je X = Y. za funkciju iz skupa X u skup Y kažemo da je bijektivna ako za svako y u Y postoji točno jedan x u X takav da f(x) = y. x − y). . tj. definirana na skupu cijelih brojeva u . bijekcija).y) realnih brojeva pridjeljuje par sumraz(x. tj. a drugim autorima injekcija. funkcija sljedbenika sljed. i mnogim drugim. Bijektivne funkcije imaju fundamentalnu ulogu u mnogim područjima matematike. projektivne ravnine. i 1-1 (injekcija) i na (surjekcija)[1] Na primjer. Kompozicija g o f dvaju bijekcija f X Yig Y −1 funkcija. tako da svakom cijelom broju x pridjeljuje cijeli broj sljed(x) = x + 1. U tom je slučaju f −1 također i Z je bijekcija. poput definicije izomorfizma (i srodnih koncepata poput homeomorfizma i difeomorfizma). neka se promotri funkcija sumraz koja svakom paru (x.Bijekcija 14 Bijekcija U matematici. S druge strane. možemo samo reći da je f injektivna i g surjektivna. Drugim riječima. s obzirom da ga neki autori shvaćaju u smislu 1-1 korespondencija. bijektivna funkcija Bijekcija komponirana od injekcije i surjekcije. ako je kompozicija g o f dvaju funkcija bijektivna. Valja uočiti da 1-1 funkcija nekim autorima znači 1-1 korespondencija (tj. Skup svih bijekcija iz Y u Y se označava kao X Y. Relacija f iz X u Y je bijektivna funkcija ako i samo ako postoji druga relacija g iz Y u X takva da je g o f identiteta na X. Za drugi primjer. f je bijektivna je 1-1 korespondencija između tih skupova.y) = (x + y. Slijedi da skupovi imaju isti kardinalni broj Izvori [1] (Bilješka: uporaba pojma "1-1" za opis injektivne funkcije može biti problematično. i f o g je identiteta na Y. Kompozicija i inverzi Funkcija f je bijektivna ako i samo ako je njezina inverzna relacija f bijekcija. Inverz od g o f je (g o f)−1 = (f −1) o (g−1). permutacijske grupe. Bijektivna se funkcija još zove bijekcija ili obostrano jednoznačno preslikavanje ili permutacija.

Iz ovih definicija slijedi da je slika funkcije f uvijek podskup kodomene od f. u modernom shvaćanju. pri čemu je matrica tipa Domena.∞): Funkcija g je mogla biti definirana i na sljedeći način: Iako f i g imaju isti krajnji učinak na dani broj. tj. ali očito f(x) nikad ne poprima negativne vrijednosti. s obzirom da je dovoljno promijeniti samo jedan broj u matrici da njena slika ne bude nula. Dopunite ga (http:/ / en. kodomena i slika funkcije (ima m redaka i n stupaca). te je stoga slika u biti skup R0+—nenegativnih realnih brojeva. jednake funkcije. Drugi primjer: neka je funkcija f funkcija nad realnim brojevima: definirana sa Kodomena funkcije f jest R. Da bismo pobliže vidjeli zašto. kodomena ili područje vrijednosti funkcije f : X → Y je skup Y. Ali bi slika (skup brojeva dobiven množenjem udesno svakog vektor-stupca matrice duljine n) mogla biti znatno manja. ako matrica sadrži samo nule. org/ wiki/ :Bijekcija) prema pravilima Wikipedije. Na primjer. Domena funkcije f je skup X.Bijekcija 15 Vidjeti također • • • • • injekcija izomorfizam permutacija simetrična grupa surjekcija Nedovršeni članak koji govori o matematici treba dopuniti. wikipedia. pretpostavimo da imamo definiranu drugu funkciju. Slika funkcije f je skup f(X) definiran s {f(x) : x ∈ X}. Ovo je važan zaključak. interval [0. pošto imaju različite kodomene. Kodomena U matematici. . Dogovorno je domena linearne transformacije asocirane sa matricom a kodomena . Primjer Zorni prikaz razlike između kodomene i slike se može pronaći razmatranjem matrice linearne transformacije. one nisu. tada je bez obzira na veličinu njena slika samo vektor 0. Dimenzija rezultirajućeg vektora je m.

. Broju jedan je pridružen 1. broju tri 1/3. Primjer za takvu funkciju je: Ova funkcija također zadovoljava uvjete za niz jer joj je domena skup (kodomena je skup ).. umjesto uobičajene notacije .. broju dva 1/2. To možemo zamisliti kao da smo svakom od brojeva iz skupa pridružili po jednog učenika.). Sličan primjer su dani u tjednu (brojevima od 1 do 7 pridruženi su prvi dan. Sama funkcija može biti definirana sa više od jednog pravila. Za svakog od učenika znamo tko je "prije" njega (osim kod prvog). Kodomena ne utječe na injektivnost funkcije.samo znamo da može poprimiti vrijednosti iz . Niz se. koja je pak posljedica funkcije i stoga neodređena na razini kompozicije) funkcije na desnoj strani bude jednaka domeni funkcije na lijevoj strani. niz možemo zamisliti kao objekte poredane po nekom pravilu. Ovakva je situacija nejasna. pošto drugi korijen nije definiran za negativne brojeve! Sad imamo moguću kontradikciju. Zato kažemo da je npr. skup S bi mogao biti {"Učenici razreda"}. tako da uvijek znamo tko je prethodnik i sljedbenik svakog objekta u redu (osim eventualno prvog i zadnjeg). i u formalnom bi se radu trebala izbjegavati. a tko "poslije" (osim kod zadnjeg). Dakle. Primjeri Članovi niza zadanog sa izgledaju ovako: Primjećujemo da je brojnik uvijek jedan.u našem primjeru. 1/16 šesnaesti član niza. Matematička definicija niza Takvi primjeri motiviraju matematičku definiciju niza: funkciju zovemo niz u skupu S. drugi dan. Postavlja se pitanje.Kodomena Moramo definirati domenu te funkcije kao . Kompozicija funkcija stoga zahtijeva po definiciji da kodomena (ne slika. Pretpostavimo da ne znamo koja je slika funkcije f . Oznaka trotočje označava da je niz beskonačan. a kodomena neki skup S. niz je funkcija kojoj je domena skup prirodnih brojeva.. Sada definirajmo kompozicije . : 16 Niz Općenito. g je surjekcija dok f to nije. U prvom našem primjeru. Kodomena može utjecati na surjektivnost funkcije . . označava sa ili samo ili . koja od ovih kompozicija ima smisla? Ispostavlja se da je prva ta koje nema smisla. Uzmimo za primjer razred od dvadeset učenika koji su poredani po abecednom redu. i tako dalje. Ali tad dolazi do problema. a u drugom {"Dani u tjednu"}. a nazivnik su prirodni brojevi.

niz Dopunite ga [1] prema pravilima Wikipedije. Taj broj označavamo sa q i nazivamo ga kvocijentom. org/ wiki/ :Geometrijski . Geometrijski niz Geometrijski niz je niz brojeva kod kojeg je količnik svakog člana i člana ispred njega uvijek stalan broj.Niz Članovi ovog niza izgledaju ovako: 17 Važni nizovi Posebno su važni aritmetički niz i geometrijski niz. References [1] http:/ / en. Nedovršeni članak koji govori o matematici treba dopuniti. wikipedia. Opći član niza koji ima beskonačno elemenata: Formula za zbroj konačno mnogo članova: Ime geometrijskog niza govori da je svaki član (osim prvog) geometrijska sredina dvaju susjednih članova. a računamo ga pomoću formule Da bi formirali geometrijski niz moramo poznavati a1 i q.

.. takav da je s(n) . onda je skup svih prirodnih brojeva manjih od n konačan. . 3. . a njegovi su elementi prirodni brojevi. Peanu (1858-1931).Prirodni broj 18 Prirodni broj Prirodnim brojevima zovemo pozitivne cijele brojeve {1. ako vrijede ovi uvjeti Aksiom B: Postoji barem jedan element u Aksiom C: Ako je s(m)=s(n) za m. III   Ako je n IV   Skup Definicija Neprazni skup (aksiomi): Aksiom A: Postoji funkcija  s  sa u .} ili. onda je m=n. označimo ga sa 1.. 1. i ako vrijedi: 1. Skup prirodnih brojeva u matematici označavamo velikim slovom N. označavamo ga i s indeksom 0: N0. a u slučaju da skup sadrži nulu. Eksperimentalno možemo reći: I    II    nije prazan skup.. nema maksimalnog (najvećeg) elementa. zove se skup prirodnih brojeva. . prema talijanskom matematičaru G. ne-negativne cijele brojeve {0.n Aksiom D: Ako je M podskup od (I)  1 (II)  ( onda je M= M ) (n M s(n) M) Navedeni aksiomi poznati su pod imenom Peanovi aksiomi skupa prirodnih brojeva. 2..}. ponekad. 2. je uređen skup. . .

Zbrajati možemo jabuke. od x1 do xn. Nula je parni broj. 1 + 2 = 3. tj. Zbrajanje je i asocijativno. tj. Zbroj članova nekog niza zovemo red. kojom saznajemo informaciju kad dvije ili više veličina (brojeva) skupimo zajedno. U skupu cijelih brojeva nula slijedi minus jedan i prethodnik je broja jedan. Budući da je broj nula kardinalnost praznog skupa. što znači da je 1 + 2 = 2 + 1. Matematički zbrajanje predstavljamo znakom plus +. lubenice. Nula Nula je jedini realni broj koji nije ni pozitivan ni negativan. Razumijevanje prirode nule kao broja. . Pri zbrajanju je neutralni element.Zbrajanje 19 Zbrajanje Zbrajanje je osnovna aritmetička operacija. ovčice u snu ili ljude na plaži (sve su to cijeli brojevi). a rezultat zbrajanja se neće promijeniti. Podrijetlo pojma Naziv dolazi od latinske riječi nullus (="niti jedan". kruške. Povijest Znamenka »0« (ništica) omogućila je nastanak dekadskog brojevnog sustava. i s time razvitak suvremene matematike. Brojeve koje zbrajamo nazivamo pribrojnici. kao predmet aritmetike se je razvio tek nakon izuma ništice. "ništa"). Zbrajanje je komutativno. jer vrijedi ( 1 + 2 ) + 3 = 1 + ( 2 + 3 ) Kod zbrajanja članova nekog niza koristi se veliko grčko slovo sigma: što znači da zbrajamo prvih n članova niza. ovisno o definiciji dopunjuje i skup prirodnih brojeva. npr. možemo slobodno zamijeniti mjesta pribrojnika. no i tekućine utočene i istočene iz spremnika. koliko ih sveukupno ima. težine razne hrane i neprehrambenih artikala (decimalni brojevi).

jer kad tri puta zbrojimo 4 sa samim sobom dobijemo dvanaest: 3 × 4 = 12.2.b.}. a matematičkom notacijom to izgleda ovako: U skupu prirodnih brojeva a. nulu i negativne cijele brojeve. četiri pomnoženo s tri je dvanaest. koji zajedno sa prirodnim je ekvipotentan skupu (postoji bijekcija između tih skupova - a-b=c i a<b . Skup skupovi koji imaju jednako mnogo elemenata).. skup koji uključuje prirodne brojeve.c često ne možemo izvršiti operaciju oduzimanja. Skup cijelih brojeva u matematici označavamo velikim slovom Z. Naime ako je . racionalne. množenje u tim skupovima ispunjava sljedeća svojstva): komutativnost množenik i množitelj mogu zamijeniti mjesta bez promjene umnoška x · y = y · x. distributivnost množenje je distributivno prema zbrajanju x·(y + z) = x·y + x·z. realne i kompleksne brojeve množenje posjeduje sljedeća svojstva (tj. asocijativnost redosljed množenja nije bitan (x · y)·z = x·(y · z). ..1.-2. Zato se uvode negativni cijeli brojevi i 0.. Na primjer. dvanaest točaka prikazano je kao tri reda po četiri točke (ili 4 stupca po 3 točke) Svojstva množenja Za cijele brojeve. tj. Množenje Množenje cijelih brojeva je aritmetička operacija višestrukog zbrajanja broja sa samim sobom. ne postoji broj c brojevima čine skup cijelih brojeva.-1.Cijeli broj 20 Cijeli broj Cijelim brojevima zovemo skup brojeva {0.

555:333. odnosno između svaka dva različita realna broja je neprebrojiv. n  . za realne brojeve vrijede svojstva asocijativnosti i komunikativnosti zbrajanja i množenja. Ako su a. te distributivnost množenja prema zbrajanju. • Elementi skupa . 1:3. gdje je a brojnik a b nazivnik (cijeli broj različit od 0) ili u obliku decimalnoga broja npr. Računske operacije na skupu su definirane kao i za ostale skupove . npr.. (ratio . Skup racionalnih brojeva uveden je zato što operacija dijeljenja nije uvijek moguća na skupu cijelih brojeva a je djeljivo sa b ako postoji cijeli broj c takav da je a = b × c. c brojevi iz skupa cijelih brojeva Skup racionalnih brojeva }. Može se napisati u obliku razlomka. i je unija skupa racionalnih brojeva i skupa iracionalnih brojeva. 1/3 = 0. x . 1:2. Realni broj Skup realnih brojeva .5. prekrivaju čitav brojevni pravac.omjer.Racionalni broj 21 Racionalni broj Racionalni broj lat.. postoji beskonačno realnih brojeva. tj.3333333333. skup racionalnih brojeva je gust (između svaka dva različita racionalna broja nalazi se još beskonačno mnogo racionalnih brojeva). a/b. 1/2 = 0. odnosno  = {m/n : m . b. Dok su skupovi prirodnih i cijelih je skup svih klasa ekvivalencije na skupu brojeva diskretni. • Skup • Skup je gust. razmjer) je broj nastao dijeljenjem dva cijela broja.

gdje su jedne od njih polinomne funkcije gdje je funkcija y=f(x) izražena u obliku polinoma određenog stupnja a kvadratna funkcija je polinomna funkcija gdje je najveća potencija n=2.\! te u nekom konkretnom slučaju može imati na primjer oblik gdje je grafički prikaz takve funkcije u koordinatnom sustavu prikazan na priloženoj slici (gore desno). Uobičajeno je govoriti i o preslikavanju elemenata iz domene funkcije u kodomenu funkcije. pojednostavljeno. O kodomeni funkcije govorimo često kao i o skupu vrijednosti funkcije.x . Pri tome razlikujemo slobodnu veličinu ili nezavisnu varijablu x koja poprima vrijednosti iz skupa domene funkcije (skupa elemenata vrijednosti varijable za koje je funkcija definirana) i zavisnu varijablu y koja poprima vrijednosti iz skupa kodomene funkcije.Kvadratna funkcija 22 Kvadratna funkcija Matematička funkcija y=f(x). podrazumijeva ovisnost jedne veličine o drugoj. a o funkciji kao o procesu pridruživanja gdje se svakom elementu iz domene funkcije pridružuje jedan i samo jedan odgovarajući element iz kodomene funkcije.2\. . Karakteristične vrijednosti kvadratne funkcije Kvadratna funkcija se najčešće zapisuje u obliku f(x) = x^2 . Postoje brojne vrste funkcija.

gdje je p poluparametar parabole. razmatrajući funkciju na prvi pogled je vidljivo da se ona može prikazati u obliku umnoška dva binomna člana kao gdje će očito vrijednost funkcije biti jednaka nuli za i . odn. odn. nultočke grafa funkcije možemo naći neposredno iz same funkcije. No. U jednostavnijim slučajevima nulišta funkcije. odn. već će se rješenja nalaziti u domeni kompleksnih brojeva. Ukoliko graf funkcije zaista siječe apscisu. Naime. U prikazanom slučaju to vodi rješavanju kvadratne jednadžbe rješenja koje su : Točke i predstavljaju zato nultočke grafa funkcije .Kvadratna funkcija 23 Nulišta funkcije U analizi osobina neke funkcije uobičajeno je najprije naći nulišta funkcije. međutim.25 te govorimo o grafu funkcije čije je tjeme "pomaknuto" izvan središta koordinatnog sustava. x-os koordinatnog sustava. nultočke grafa funkcije za koje funkcija poprima vrijednost nula.5 i y=-2. . Iz funkcije zadane sa može se naći redom odakle slijedi da su koordinate tjemena T grafa funkcije određene koordinatama x=0. ukoliko graf funkcije ne siječe x-os tada niti odgovarajuća kvadratna jednadžba neće imati realna rješenja. tada će nulišta funkcije biti realni brojevi jer su i rješenja kvadratne jednadžbe realna. Tjeme grafa funkcije U primjeru datu kvadratnu funkciju možemo razmatrati i kao parabolu osnovnog oblika no pomaknutu iz središta koordinatnog sustava.

a uz zadržavanje svih odgovarajućih ekvivalentnih odnosa. nadalje. Diferencirajući funkciju nalazimo da je odakle slijedi da je Ekstrem funkcije postoji za dy/dx=0 što vrijedi za x=1/2. naravno. odgovarajućeg grafa kvadratne funkcije s pomaknutim tjemenom izvan središta koordinatnog sustava. Paraboli s tjemenom u ishodištu koordinatnog sustava i osnosimetričnoj u odnosu na y-os koordinatnog sustava odgovara tjemena jednadžba oblika odakle slijedi da je Uspoređujući parabolu s tjemenom u ishodištu koordinatnog sustava kao grafa odgovarajuće kvadratne funkcije nalazimo da je gdje je evidentno . članovi a. odn. Za funkciju to će biti minimum funkcije (a>0) koji se na grafu funkcije nalazi u točki gdje je smješteno tjeme funkcije T. Parabola i kvadratna funkcija Parabola je kao krivulja de facto graf kvadratne funkcije. a to je upravo x koordinata tjemena parabole u grafu. valja napomenuti da paraboli definiranoj tjemenom jednadžbom odgovara inverzna kvadratna funkcija oblika gdje će sada. odnosno što predstavlja neposrednu vezu poluparametra parabole p i vodećeg člana a polinoma kvadratne funkcije. Ekstrem funkcije može se naći i na drugi način. minimum ili maksimum funkcije. druga derivacija za svaki x veća od nule.Kvadratna funkcija 24 Ekstremi kvadratne funkcije Kvadratna funkcija ima jedan ekstrem. Do odgovarajuće sličnih odnosa može se doći i razmatranjem parabole. Valja samo ustanoviti vezu između odgovarajućih članova polinoma kvadratne funkcije te poluparametra p parabole. Kako je. . Konačno. b i c poprimiti neke druge vrijednosti. očito se zaista radi o minimumu funkcije što se evidentno vidi i iz grafa funkcije. a ovisno o predznaku vodećeg člana funkcije.

Inverzna funkcija eksponencijalne funkcije je funkcija prirodnog logaritma y = ln(x) te se u starijim izvorima eksponencijalna funkcija spominje kao antilogaritamska funkcija. međutim. "Matematika 2". Eksponencijalna funkcija . "Matematika 4". Školska knjiga.. Funkcija y = ex je definirana unutar cijelog skupa realnih brojeva. Mladinić P. Zagreb. vrlo često nalazimo u prirodi u različitim fizikalnim sustavima jer je. u svakom ubrzanom gibanju prijeđeni put ovisan o kvadratu vremena.. električna snaga na otporniku ovisna je o veličini otpora i kvadratu struje koja prolazi kroz njega. gdje se brzina rasta povećava kako raste x. na primjer. Eksponencijalna funkcija U matematici eksponencijalna funkcija je funkcija y = ex gdje je broj e prirodna konstanta i baza prirodnih logritama. električna energija pohranjena u kondenzatoru ovisi o njegovu kapacitetu i kvadratu napona koji postoji na njegovim oblogama i td. 2006. 2006.. monotono je rastuća porastom nezavisne varijable x. Školska knjiga. • Antoliš S. Kvadratnu funkciju.Kvadratna funkcija 25 Značaj kvadratne funkcije Razmatranje svojstava kvadratne funkcije često je na neki način uvod u analizu sve složenijih matematičkih funkcija i uvod u matematičku analizu općenito. Pavković B. ali joj se asimptotski približava kako x teži prema sve manjim negativnim vrijednostima.. Literatura • Gusić J. Copić A. Graf funkcije (slika desno) leži iznad x-osi. Zagreb. Brzina rasta funkcije je u svakoj točki jednaka vrijednosti funkcije u toj točki.

Eksponencijalna funkcija 26 Definicija Eksponencijalna funkcija ex može biti definirana kao niz potencija razvijenih u Taylorov red: Eksponencijalna funkcija (plavo) i vrijednost limesa za n=0 do n=8 (crveno). • brzina porasta funkcije za vrijednost slobodne varijable x jednaka vrijednosti funkcije u x. . Eksponencijalna funkcija se može također izraziti i kao limes: Kako n raste. vrijednost limesa izraza se sve više približava vrijednosti ex (slika desno). Jedinstveno svojstvo eksponencijalne funkcije može se izraziti pomoću jednakosti odnosno napisano drukčije Derivacija Važnost eksponencijalne funkcije u matematici i znanosti potječe uglavnom iz svojstava njezine derivacije koja ima svojstvo da je što znači da je funkcija ex ujedno i svoja derivacija. nagib grafa funkcije u svakoj točki jednak vrijednosti funkcije u toj točki. Štoviše. Laplaceovu jednadžbu te jednadžbu jednostavnog harmoničkog gibanja. i drugi oblici diferencijalnih jednadžbi nalaze rješenje u eksponencijalnim funkcijama uključivši Schrödingerovu jednadžbu. • eksponencijalna funkcije rješenje diferencijalne jednadžbe y ′ = y. Isto takvo svojstvo imaju i funkcija oblika Kex gdje je K konstanta. Za sve funkcije takvih svojstava vrijedi da je: • strmina. odn.

a za x=1 vrijednost y funkcije upravo je jednaka bazi. Na primjer. a ne nužno broj e. eksponencijalna funkcija kompleksne varijable može se izraziti u obliku reda potencija gdje su realne vrijednosti zamijenjene kompleksnima: Koristeći ovu definiciju jednostavno je pokazati da jednakost vrijedi i u kompleksnoj ravnini. baza 2 (plavo) i baza ½ (cijan). Razmatrana kao funkcija definirana u kompleksnoj ravnini. eksponencijalna funkcija zadržava svoja osnovna svojstva: .Eksponencijalna funkcija 27 Eksponencijalna funkcija s realnim brojem a kao bazom Katkada se pojam eksponencijalne funkcije koristi općenitije za funkcije oblika gdje baza a može biti i bilo koji pozitivni realni broj.1). Svaka krivulja prolazi točkom (0. Za eksponencijalne funkcije s drugim bazama vrijedi da je Graf funkcije y=ax za različite baze a: baza10 (zeleno). baza e (crveno). Neki od njih odražavaju iste izraze kao i za eksponencijalne funkcije realne varijable. Eksponencijalna funkcija u kompleksnoj ravnini Eksponencijalna funkcija može se definirati i u kompleksnoj ravnini na nekoliko ravnopravnih načina.

2006. Jednakost povezuje eksponencijalnu funkciju s trigonometrijskim funkcijama i dalje s hiperboličkim funkcijama. upravo zbog višeznačnosti funkcije općenito ne vrijedi pravilo množenja eksponenata za pozitivne realne brojeve Literatura • Gusić J. plavo po bazi 2 Primjeri logaritama brojeva po bazi 10: . može se definirati i funkcija oblika ab.Eksponencijalna funkcija za sve kompleksne brojeve z i w. Štoviše. Mladinić P. Eksponencijalna funkcija može biti i periodička kada je funkcija imaginarnog argumenta perioda jer vrijedi 28 i gdje su a i b realne vrijednosti. Copić A.. Pavković B. Školska knjiga. Logaritam Logaritam nekog pozitivnog realnog broja x u nekoj bazi b je broj y kojim se treba potencirati bazu da bi dobili zadanu vrijednost x. Ovo je također višeznačna funkcija i identitet vrijedi ukoliko se uzme u obzir višeznačnost funkcije.. Naime. Školska knjiga. "Matematika 4". • Antoliš S.[1] Što pišemo na slijedeći način: Logaritamska funkcija po tri baze.. Pojam prirodnog logaritma se može također proširiti i na funkciju kompleksnog argumenta ln(z). "Matematika 2". gdje su i a i b kompleksne veličine.. crveno po bazi 10. 2006.. zeleno po bazi e. gdje možemo definirati općenitije da je za sve kompleksne brojeve z i w.

teoretskoj matematici. Napier je stvorio riječ logaritam. Ova asimetrija ima primijene u kriptografiji. Dvostruki logaritam je inverzna funkcija dvostruke eksponencijalne funkcije. Super logaritam ili hiper logaritam je inverzna funkcija super eksponencijalne funkcije. ovaj metod je korišten u svim granama praktične matematike. odnosno stupnjevanje). dok je diskretne eksponencijale veoma lako izračunati. Pored svoje upotrebe u računima. Povijest Jost Birgi. Super logaritam za x raste sporije i od dvostrukog logaritma za veliko x. a posebno astronomije čineći neke teške računice mogućim. postojao je u tablicama dok nije izašao iz upotrebe. Veruje se da je za neke konačne grupe diskretni logaritam vrlo teško izračunati. U početku. logaritmi su popunili važno mijesto u višoj. Diskretni logaritam se pominje u teoriji konačnih grupa. stoljeća i iako se nikada nije pretjerano koristio u matematici. Metod prirodnog logaritma je prvi predložio 1614 John Napier u svojoj knjizi Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio. Ovaj metod je doprinjeo u napretku nauke. Napier je logaritme zvao "umjetnim brojevima". Piše se kao antilogb(n) i znači isto što i bn. zvučnu kovanicu koja je trebala označiti odnos: λoγoς (logos) i αριθμoς (arithmos) što predstavlja broj. Termin antilogaritam je uveden pred kraj 17. Logaritamske operacije Ukidanje eksponenta . Kasnije.Logaritam 29 Negativni logaritam se piše kao n = −logb x. Antilogaritam se koristi da označi funkciju inverznu logaritmu (eksponencijalna funkcija. a antilogaritme "prirodnim brojevima". švicarski proizvođač satova je prvi primijetio logaritme. Sve do upotrebe računara u nauci. primjer njegove upotrebe je u kemiji gdje predstavlja koncentraciju protona (pH).

. Pozitivna vrijednost koja zadovoljava sljedeću jednadžbu : istovjetnost između ova tri slučaja dokazanа. Osim što je iracionalan i realan. ovaj broj je još i transcendentan. e Dopunite ga [1] prema pravilima Wikipedije. 4. php?show=search_by_id& id=e15lXBA%3D Nedovršeni članak koji govori o matematici treba dopuniti.71828 18284 59045 23536 02874 71352 34678 2376732 6727 267 274728 3 39^˘654. pored neutrala zbrajanja i množenja 0 i 1. Do tridesetog decimalnog mjesta. Suma beskonačnog niza: gdje je -{n}-! faktorijela n. org/ wiki/ :Broj .se može definirati kao : 1. srce. Limes niza brojeva 2.Logaritam 30 Promjena osnove Prirodni logaritam Logaritam po bazi e (Eulerov broj) zovemo prirodnim logaritmom i pišemo kao ln umjesto log. imaginarne jedinice broj i i broja pi. References [1] http:/ / en. Ovaj broj se sreće i kao dio Eulerovog identitetа: Nedovršeni članak koji govori o matematici treba dopuniti. hr/ index. wikipedia. 3. Dopunite ga (http:/ / en.. org/ wiki/ :Logaritam) prema pravilima Wikipedije. Broj e Broj e još nazvan i Eulerov broj ili Napierova konstanta je baza prirodnog logaritma je jedan od najznačajnijih brojeva u sadašnjoj matematici. Izvori [1] http:/ / hjp. ovaj broj iznosi: e ≈ 2. Broj -{e}. wikipedia.

Kružnice. Otkriće Kartezijevog koordinatnog sustava značilo je velik napredak u matematici povezujući najprije Euklidsku geometriju i algebru. Premda je ideja bila utemeljena još 1637. Upravo je Descartes zato uveo novu zamisao određivanja položaja točke ili objekta u ravnini upotrijebivši dvije međusobno okomite osi kao mjerila.31 Drugi dio Kartezijev koordinatni sustav Povijest Zasluga za otkriće Kartezijevog koordinatnog sustava kako on danas nosi ime.-1650. .) koji ga je imenovao po svojoj latinskoj inačici imena Cartesius. godine odvojeno u dva zapisa Descartesa i Fermata. potonji nije objavio svoje otkriće. Razvoj kartezijevog koordinatnog sustava značajno je doprinijeo daljnjem razvoju matematike i omogućio Newtonu Isaac Newton i Leibnitzu Gottfried Wilhelm Leibniz skoro otkriće diferencijalnog i integralnog računa. elipse i druge krivulje sada su prvi puta mogle biti opisivane “kartezijskim” algebarskim jednadžbama pomoću koordinata točaka krivulje u ravnini. pripala je francuskom matematičaru Reneu Descartesu (1596.

ortogonalnim projekcijama koje iz odgovarajuće točke povlačimo na os x. a kartezijev trodimenzionalni koordinatni sustav određuje položaj točke u prostoru gdje je takav koordinatni sustav definiran središtem koordinatnog sustava 0. (−1. . gdje će takav prostor biti određen jednom osi uz izbor orijentacije osi i jedinične dužine. o osima koordinatnog sustava. “kvadranta”.5.0) ljubičasto.−2. Kartezijev dvodimenzionalni koordinatni sustav Točka O zove se ishodište koordinatnog sustava. koji se sijeku u točki O i odredimo li na pravcima x i y jedinične točke E i F. odn.3) zeleno. Kartezijev trodimenzionalni koordinatni sustav Kartezijev koordinatni sustav možemo izabrati i kao o jednodimenzionalni matematički prostor. tako da je /OE/=/OF/=1. na primjer x i y . Na slici gore desno prikazane su tako četiri točke s njihovim odgovarajućim koordinatama u Kartezijevom koordinatnom sustavu i to: (2. definirali smo pravokutni ili Kartezijev koordinatni sustav u ravnini. Na svaku od osi smješten je brojevni pravac. Katkada govorimo skrećeno o x-osi ili y-osi. odn. na primjer (3. Svakoj točki ravnine dodijeljene su na taj način odgovarajuće koordinate koje nalazimo okomitim. Kartezijske koordinate se zapisuju u zagradama u obliku uređenog para brojeva gdje prvi broj označava položaj osi na x-osi. a koordinata (jedna) će u tom slučaju određivati položaj točke na brojevnom pravcu koji je pridružen koordinatnoj osi. gdje su koordinate date u određenom broju jediničnih duljina. Koordinate svake točke u takvom sustavu zadate su uređenim skupom od 3 broja. Kartezijev dvodimenzionalni koordinatni sustav određuje položaj točke u ravnini. gdje svaki realni broj: cijeli. y i z) s odgovarajućim jediničnim dužinama. Osi koordinatnog sustava dijele ravninu na četiri beskonačno velika dijela.1) crveno. racionalni ili iracionalni ima jedinstveno mjesto na osi. (−3. brojevni pravac x zove se os x ili apscisa.Kartezijev koordinatni sustav 32 Kartezijev koordinatni sustav Nalik zemljopisnoj karti gdje je položaj nekog mjesta određen s dva podatka: zemljopisnom širinom i zemljopisnom dužinom. a drugi na y-osi. a brojevni pravac y os y ili ordinata koordinatnog sustava. od kojih je svaki omeđen s dvije odgovarajuće osi i naznačen rimskim brojevima od I do IV kako je prikazano na slici desno.5) plavo i ishodište (0. nacrtamo li dva međusobno okomita brojevna pravca. a y vertikalan. os y.uobičajeno x horizontalan. i tri orijentirane osi (x. odn.

gdje su koordinate predstavljene orijentiranim okomitim udaljenostima od neke točke do odgovarajuće ravnine. 33 Kartezijev višedimenzionalni koordinatni sustav Slijedeći navedeni princip općenito se mogu koordinate točke odrediti i u n-dimenzionalnom matematičkom prostoru gdje će se pomoću n odgovarajućih koordinata definirati orijentirana udaljenost od točke do jedne od n hiperravnina. Prvi oktant je onaj gdje su sve tri poluosi pozitivne. 5) koji označavaju odgovarajuće koordinate u trodimenzionalnom matematičkom prostoru. Konačno. omeđenih s odgovarajućim dijelovim ravnina. . postojat će četiri osi x.Kartezijev koordinatni sustav -1. a koordinate svake točke u takvom matematičkom prostoru bit će određene uređenim skupom od četiri broja. a preostalu. tada će težište trokuta imati koordinate i . U četverodimenzionalnom matematičkom prostoru na primjer. “oktanata”. Na isti način je uobičajeno x-os i y-os postaviti u horizontalnu ravninu. nazvati aplikata. z-os. z i w. Neposredne primjene i svojstva Udaljenost između dviju točaka u ravnini Udaljenost dviju točaka u ravnini određenih Kartezijevim koordinatama i je što je na neki način izraz Pitagorina poučka iskazanog u Kartezijevom koordinatnom sustavu. trodimenzionalni koordinatni sustav dijelimo na osam područja. U trodimenzionalnom koordinatnom sustavu nazivi osi (apscisa i ordinata) nisu uvjetovane. x-os postaviti okomito na njih. y. Polovište dužine Neka je dužina zadana točkama A i B i njihovim koordinatama A imati koordinate i . iB tada će polovište dužine Koordinate težišta trokuta Neka je trokut ABC smješten u Kartezijevom koordinatnom sustavu i određen točkama s koordinatama A B iC . . no ukoliko se koriste tada je uobičajeno treću.

Kartezijev koordinatni sustav

34

Udaljenost između dviju točaka u prostoru
Udaljenost dviju točaka u prostoru određenih u trodimenzionalnom Kartezijevom koordinatnom sustavu and je

što se može utvrditi primjenom Pitagorina poučka

Translacija
Skup točaka u ravnini, na primjer trokuta ABC, može se pomaknuti u ravnini uz očuvanje međusobnih udaljenosti i orijentacije uz dodavanje utvrđenog parova bojeva (X,Y) Kartezijevim koordinatama svake točke skupa. Ukoliko su koordinate točaka trokuta A(x’, y’), B(x’’, y’’) i C(x’’’, y’’’) tada će translatirani, odn. pomaknuti trokut imati koordinate A’(x’+X, y’+Y), B’(x’’+X, y’’+Y) i C’(x’’’+X, y’’’+Y)

Uvećanje, smanjenje
Želimo li u Kartezijevim koordinatama neki lik prikazati većim ili manjim tada valja sve koordinate svih točaka pomnožiti faktorom proporcionalnosti, nazovimo ga m. Ukoliko su koordinate točaka koje određuju dužinu AB, A(x’, y’) i B(x’’, y’’) tada će nove koordinate točaka koje određuju dužinu A’B’ biti A’(mx’, my’) i B’(mx’’, my’’). Ukoliko je m>1 dobiveni lik će biti veći, a ukoliko je m<1 dobiveni lik bit će manji od izvornog lika.

Prikaz krivulja u koordinatnom sustavu u ravnini
U Kartezijevom koordinatnom sustavu jednostavno se prikazuju krivulje u ravnini (kružnica, elipsa, parabola i td.) te različite funkcije (linearne, polinomne, eksponencijalne, trigonometrijske i td.). Prikazujući na primjer kružnicu u Kartezijevom koordinatnom sustavu ustanovljavamo da za svaku točku kružnice vrijedi da je

te će prema tome jednadžba kružnice polumjera 2 (slika desno) biti

Kartezijev koordinatni sustav

35

Prikaz vektora u Kartezijevim koordinatama
Točka u prostoru opisanom Kartezijevim koordinatama može definirati vektor. Vektor pomaka, na primjer r, može imati hvatište u ishodištu Kartezijeva koordinatnog sustava i vrh u točki u prostoru. Strelica koja pokazuje prema vrhu vektora definira smjer vektora (smjer pomaka), a ortogonalne projekcije na osi x, y i z odgovarajući pomak u x, y ili z smjeru. Dužina samog vektora tada je apsolutna veličina pomaka u prostoru , a također možemo zapisati da je , gdje su i, j i k jedinični vektori u smjeru x, y i z osi. Vektor u Kartezijevom trodinemzionalnom prostoru određen je na taj način u cijelosti uređenim skupom od četiri veličine (r, x, y, z). Ovakav prikaz vektora uveo je Sir William Rowan Hamilton.

Primjene
Svaka os može u praktičnoj primjeni prema potrebi imati različite mjerne jedinice (kilograme, sekunde, vate, itd), što znači da Kartezijevim koordinatnim sustavom možemo prikazivati ne samo krivulje, likove i geometrijska tijela u dvodimenzionalnom, odnosno trodimenzionalnom prostoru, već da možemo prikazivati i sve moguće ostale varijable (masa, vrijeme, energija, sila i mnoge druge). Premda je teško vizualizirati četvero i višedimenzionalne prostore, algebra Kartezijevih koordinata može se jednostavno proširiti na četiri ili više varijabli tako da se mogu izvršiti izračuni vrijednosti funkcija i s četiri ili više varijabli. Takva algebra definira geometriju višedimenzionalnih prostora.

Značaj
Kartezijeve koordinate su temelj analitičke geometrije i osiguravaju geometrijsku interpretaciju za brojna područja matematike kao što su linearna algebra, kompleksna analiza, diferencijalna geometrija i td. Jedan od najpoznatijih primjera je koncept grafičkog prikaza ili grafa funkcije. Kartezijske koordinate su osnovno oruđe u mnogim područjima koja se bave geometrijom uključujući astronomiju, fiziku, tehničke struke, ekonomiju i drugdje. Premda je Descartes dao koordinatnom sustavu svoje ime, valja naglasiti da su se slični koordinatni sustavi koristili i prije njega uključivši Abu Rayhan Birunia te Perzijsku matematiku X i XI stoljeća. Nakon Descartesa razvijeni su i drugi koordinatni sustavi kao što su polarni, sferični, cilindrični i drugi.

Krivulja

36

Krivulja
Krivulja je neprekidna linija, ili točnije rečeno, jednodimenzionalni skup točaka. Ravninska krivulja je krivulja kojoj su sve točke u jednoj ravnini, npr. kružnica, elipsa, hiperbola, parabola, spirala, kardioda, astroida, cikloida, Gaussova krivulja, Arhimedova spirala. Prostorna krivulja je krivulja u prostoru, npr. loksodroma.
Cikloida nastaje gibanjem kružnice po pravcu.

Loksodroma je spirala na sferi.

kao što su ekvator i svi meridijani središte se nalazi u centru Zemlje. Put po ortodromi i loksodromi Općenito Velikim krugovima koji opisuju Zemlju. Veliki krug Veliki krug je krug na površini zemaljske kugle koji ima isti opseg kao i zemaljska kugla i dijeli ju na dva ista dijela. Pri velikim udaljenostima između dvije točke put po ortodromi se znatno skraćuje štedeći tako gorivo i vrijeme njegovog trajanja. Luk ortodrome predstavlja najkraći mogući luk između bilo koje dvije točke na površini Zemlje.Ortodroma 37 Ortodroma Ortodroma je najkraći put između dvije točke na zemaljskoj kugli. istodobno su i ortodrome i loksodrome. Loksodroma Najkraći putovi po oksodromama Loksodroma je linija koja presijeca sve meridijane pod istim kutom (držanje istog pravca). Putujući po ortodromi pravac se tijekom puta mora mijenjati jer veliki krugovi sijeku meridijane pod različitim kutovima. Ortodroma je najkraći put između dviju točaka na istom meridijanu. Linije ekvatora i meridijana kao jedne od linija velikog kruga površine Zemlje. . Paralelama središte nije u centru Zemljine kugle te najkraći put između dvije točke na istoj paraleli nije njen luk nego dio velikog kruga (ortodroma) koji prolazi kroz obje točke. Što je veća razdaljina između nekih dviju točaka na površini Zemlje duži je i put po loksodromi u usporedbi s putom po ortodromi. Zaključak Pri manjim udaljenostima između dvije točke na površini Zemlje nema velike razlike između ortodromskog i loksodromskog pravca puta i lakše je zadržati pravac po loksodromi presijecajući meridijane uvijek pod istim kutom.

Jednadžba pravca Implicitna jednadžba pravca Razmatramo li jednakost oblika ustanovit ćemo da postoji beskonačan broj parova x. a kasnije i analitičke geometrije kakvu je danas poznajemo. odn. Kako svaki uređen par brojeva u kartezijanskom koordinatnom sustavu x0y određuje koordinate jedne točke.y koji udovoljavaju jednakosti. odn. Pojmovi kao što su točke i pravci te njihovi jednostavni i složeniji odnosi u prostoru jedan su od temelja Euklidske geometrije. Eksplicitna jednadžba pravca Preuredimo li implicitnu jednadžbu pravca u drugi oblik kako slijedi naći ćemo i eksplicitnu jednadžbu pravca koja se može zapisati i u obliku gdje a i b ovise o A. B i C na način da je Eksplicitna jednadžba pravca izravno prikazuje koficijent smjera pravca. grafički prikaz svih točaka daje nam sliku pravca u ravnini. a gore prikazanu jednadžbu nazivamo implicitnom ili općom jednadžbom pravca. nagib pravca a te odsječak b koji pravac određuje na y-osi. .Ortodroma 38 Vanjske poveznice Veliki krug Jednadžba pravca O pravcu se može razmišljati kao o najkraćoj udaljenosti između dvije točke ili kao o krivulji s beskonačno velikim radijusom zakrivljenosti. ordinati.

odn. Segmentna jednadžba pravca može se zapisati i u slijedećem obliku gdje su Druge oznake Ponekad se implicitna jednadžba pravca iskazuje u obliku gdje se tada eksplicitna jednadžba pravca prikazuje kao gdje je k koeficijent smjer pravca. x-osi.Jednadžba pravca 39 Segmentna jednadžba pravca Preuredimo li jednadžbu pravca sada eksplicitnu u treći oblik kako slijedi Grafički prikaz pravca y=ax+b i njegovih odsječaka na osima x i y. naći ćemo i jednadžbu pravca u segmentnom obliku gdje su b i -b/a segmenti ili odsječci na y. . a l odsječak na y-osi.

. a y zavisna varijabla gdje će nezavisna varijabla poprimati vrijednosti iz domene realnih brojeva i gdje će se svakom elementu domene pridružiti jedan i samo jedan odgovarajući element kodomene. Pravac određen točkom i koeficijentom smjera Neka je pravac određen točkom uobičajeno prikazuje u obliku . a jednadžba pravca koji prolazi kroz dvije točke i prikazuje se uobičajeno u obliku . Linearna funkcija uključuje i proporcionalnu. i koeficijentom smjera a. njegovu grafičku i matematičku interpretaciju nalazimo u brojnim područjima matematike i ne samo matematike. odn. Naime. nezavisna varijabla. a u slučaju gdje je funkcija oblika: . a pravac grafom ili grafičkim prikazom takve funkcije. tada gore prikazani izraz možemo nazvati funkcijom gdje je Kodomenu nazivamo i područjem vrijednosti funkcije. Značaj Pravac. Jednadžba pravca se u tom slučaju Pravac određen s dvije točke Pravac je po definiciji određen s dvije točke koje nisu jednake. funkciju nazivamo i linearnom funkcijom.Jednadžba pravca 40 Određenost pravca Pravac je u ravnini određen ili sa zadanom točkom kroz koju prolazi pravac i koeficijentom smjera ili s dvije zadane točke kroz koje pravac prolazi. odn. razmjernu funkciju oblika koju slijede brojni prirodni zakoni i pojave u svim područjima znanosti. razmotrimo li eksplicitni oblik jednadžbe pravca i ukoliko definiramo da je x slobodna promjenljiva veličina.

njegov koeficijent smjera nije definiran Algebarsko značenje Ako je y linearna funkcija od x. gdje je x argument funkcije. Δ. . Drugim riječima. Ako je vrijednost koeficijenta pozitivna.) Čim je vrijednost koeficijenta smjera veća (po apsolutnoj vrijednosti). a ako je koeficijent negativan. k koeficijent smjera pravca.y2) na pravcu: Koeficijent smjera pravca određen je omjerom (Simbol delta. tad je koeficijent uz x koeficijent smjera pravca koji je graf funkcije y. a l odsječak na y osi. u matematici ima standardno značenje "promjene" ili "razlike". Točke s kojima se računa i njihov poredak mogu se odabrati proizvoljno. pravac se može zapisati algebarski. Geometrijsko značenje Koeficijent smjera pravca se geometrijski može definirati kao tangens kuta što ga pravac zatvara s pozitivnim dijelom x osi. Posebni slučajevi: • ako je pravac paralelan s x osi. pravac pada. koeficijent smjera pravca jednak je nuli • ako je pravac okomit na x os. nagib pravca je strmiji u odnosu na x os. pravac raste (za veću vrijednost koordinate x neke točke na pravcu povećava se i njena koordinata y). u obliku jednadžbe . Definicija Koeficijent smjera pravca (obično označen slovom k) se definira kao promjena u y koordinati podijeljena s odgovarajućom promjenom u x koordinati između dvije točke (x1.Koeficijent smjera pravca 41 Koeficijent smjera pravca Koeficijent smjera pravca je mjera kojom se opisuje nagib pravca u Kartezijevom ili pravokutnom koordinatnom sustavu.y1) i (x2.

Jednadžba parabole Ukoliko je ravnalica parabole r okomita na apscisu njena je jednadžba x = -p/2. a žarište parabole ima koordinate F(p/2. Parabola je krivulja koja nastaje presjekom stošca i ravnine.Parabola (krivulja) 42 Parabola (krivulja) Parabola je skup svih točaka u ravnini koje su jednako udaljene od zadane točke (žarišta) i zadanog pravca (ravnalice). . Parabola kojoj je tjeme u ishodištu koordinatnog sustava.0) tada jednadžba oblika Parabola je krivulja koja nastaje na presjeku između stošca i ravnine. Poluparametar parabole je udaljenost od žarišta do ravnalice. tjeme parabole je u ishodištu koordinatnog sustava. gdje je p poluparametar parabole.

određena je koordinatama točke T i koeficijentom smjera tangente. Tangenta parabole Tangenta parabole kojoj je tjeme u ishodištu koordinatnog sustava i koja prolazi točkom T dobiva se: odakle slijedi da je na paraboli. Ukoliko je parabola osnosimetrična u odnosu na ordinatu (y-os) koordinatnog sustava. da je jednadžba tangente na parabolu . Ukoliko je parabola osnosimetrična u odnosu na ordinatu (y-os) koordinatnog sustava.Parabola (krivulja) 43 Parabolična putanja mlaza vode. tada diferencirajući odgovarajuću jednadžbu parabole slijedi da je odakle slijedi da je . predstavlja tjemenu jednadžbu parabole. tada je njezina jednadžba: . Diferencirajući odgovarajuću jednadžbu parabole odn.

realnom poluosi 2a i imaginarnom osi 2b određena je jednadžbom koja se može prikazati i u segmentnom obliku Jednadžba hiperbole sa središtem u S(p. realnom osi 2a i imaginarnom osi 2b određena je jednadžbom koja se može prikazati i u segmentnom obliku . te duljinu 2a koja simetrično leži na dužini F1F2 uz uvjet 2a<d(F1. F2). tada udaljenost /OF1/=/OF2/ nazivamo linearnim ekscentricitetom hiperbole. da je jednadžba tangente na parabolu . Numerički ekscentricitet hiperbole određen je kao Jednadžba hiperbole Jednadžba hiperbole sa središtem u S(0. tada hiperbolom s fokusima (žarištima) u točkama F1 i F2 i velikom osi 2a nazivamo skup točaka u ravnini za koje je apsolutna vrijednost razlike udaljenosti do fokusa F1 i F2 jednak 2a. q).Parabola (krivulja) 44 odn. Hiperbola (krivulja) Uz zadane dvije točke u ravnini. točke F1 i F2. q) Hiperbola sa središtem točki S određenoj koordinatama S(p. Smjestimo li središte hiperbole u središte koordinatnog sustava. 0) Hiperbola sa središtem u ishodištu koordinatnog sustava.

određena je koordinatama točke T i koeficijentom smjera tangente. određena je koordinatama točke T i koeficijentom smjera tangente. Diferencirajući jednadžbu hiperbole nalazimo da je odakle slijedi da je je te se sličnim postupkom nalazi da je jednadžba tangente hiperbole . q) Tangenta hiperbole koja ima središte u točki S(p.Hiperbola (krivulja) 45 Tangenta hiperbole Tangenta hiperbole sa središtem u S(0. Diferencirajući jednadžbu hiperbole te da je jednadžba tangente na hiperbolu odakle se sređivanjem nalazi i drugi oblik jednadžbe tangente hiperbole Tangenta hiperbole sa središtem u S(p. 0) Tangenta hiperbole koja ima središte u ishodištu koordinatnog sustava i koja prolazi točkom T nalazimo da je odakle slijedi da je na hiperboli. q) i koja prolazi točkom T na hiperboli.

oznaka: e). tada udaljenost /OF1/=/OF2/ nazivamo linearnim ekscentricitetom elipse e. Uz zadane dvije točke u ravnini. tada elipsom s fokusima (žarištima) u točkama F1 i F2 i velikom osi 2a nazivamo skup točaka u ravnini za koje je zbroj udaljenosti do fokusa F1 i F2 jednak 2a. Elipsa je određena dvjema poluosima: velikom (oznaka: a) i malom (oznaka: b). Za značenje u kontekstu književnosti. pogledajte Elipsa (figura). F2). Elipsa: a = velika poluos b = mala poluos Parametri Smjestimo li središte elipse u središte koordinatnog sustava. Elipsa je zatvorena krivulja iz obitelji čunosječnica. ili velikom i malom poluosi gdje vrijedi i Jednadžba elipse Jednadžba elipse sa središtem u S(0. Oblik elipse definira se njenim ekscentricitetom (ili eliptičnošću. točke F1 i F2 i duljinu 2a na kojoj su simetrično odabrane točke F1 i F2 uz uvjet 2a>d(F1. 0) Elipsa sa središtem u ishodištu koordinatnog sustava i poluosima 2a i 2b određena je jednadžbom koja se može prikazati i u segmentnom obliku . Numerički ekscentricitet elipse određen je kao Elipsa je određena velikom poluosi i ekscentritetom.Elipsa 46 Elipsa Ovo je glavno značenje pojma Elipsa.

q) Elipsa sa središtem točki S određenoj koordinatama S(p. q) i koja prolazi točkom T na elipsi određena je koordinatama točke T i koeficijentom smjera tangente. 0) Tangenta elipse koja ima središte u ishodištu koordinatnog sustava i koja prolazi točkom T na elipsi određena je koordinatama točke T i koeficijentom smjera tangente. q) Tangenta elipse koja ima središte u točki S(p. q) i poluosima a i b određena je jednadžbom koja se može prikazati i u segmentnom obliku Tangenta elipse Tangenta elipse sa središtem u S(0. Diferencirajući jednadžbu elipse nalazimo da je odakle slijedi da je te da je jednadžba tangente na elipsu odakle se sređivanjem nalazi i drugi oblik jednadžba tangente elipse Tangenta elipse sa središtem u S(p. Diferencirajući jednadžbu elipse nalazimo da je odakle slijedi da je je te se sličnim postupkom nalazi da je jednadžba tangente elipse Vidi također • Ekscentricitet • Prvi Keplerov zakon .Elipsa 47 Jednadžba elipse sa središtem u S(p.

0) Kružnica sa središtem u ishodištu koordinatnog sustava i polumjerom r određena je jednadžbom: koja se može prikazati i u segmentnom obliku . Krug je geometrijski lik omeđen kružnicom. dvije različite točke polupravca h ne mogu imati jednaku udaljenost od početka polupravca. Jednadžba kružnice sa središtem u S(p.Kružnica 48 Kružnica Kružnica je skup svih točaka u ravnini jednako udaljenih od zadane točke (središta).q) i polumjerom r određena je jednadžbom: ili prikazana u segmentnom obliku . . Kružnica polumjera r  i promjera d te središtem u točki M Jednadžba kružnice Jednadžba kružnice sa središtem u S(0. Odnosno.q) Kružnica sa središtem u točki S(p. Aksiom prenošenja dužine Na datom polupravcu postoji jedna i samo jedna točka B takva da je dužina jednaka datoj dužini . Posljedica Ako su B1 i B dvije točke polupravca h s početkom u A takve da AB =AB1 onda je B = B1.

postoji jedinstvena točka X takva da je OX = r. Tangenta kružnice sa središtem u S(p. Tetiva je dužina koja spaja dvije točke kružnice. odnosno središnji pravac i kružnica imaju dvije zajedničke točke. Tada. Ako je PQ promjer kružnice onda je PO = OQ odnosno O je sredina promjera. Središnji pravac kružnice je pravac koji prolazi kroz središte kružnice. q) i koja prolazi točkom T na kružnici određena je koordinatama točke T i koeficijentom smjera tangente.0) Tangenta kružnice koja ima središte u ishodištu koordinatnog sustava i koja prolazi točkom T je: odakle slijedi da je na kružnici. Središte kružnice O dijeli središnji pravac na dva polupravca koji imaju jednu zajedničku točku s kružnicom. Diferenciranjem jednadžbe kružnice nalazi se da je: odakle slijedi da je te se sličnim postupkom nalazi da je jednadžba tangente kružnice odakle se sređivanjem nalazi i drugi oblik jednadžbe tangente kružnice . Polumjer kružnice je dužina koja spaja središte kružnice s bilo kojom točkom kružnice.Kružnica 49 Tangenta kružnice Tangenta kružnice sa središtem u S(0. Promjer je tetiva na kojoj leži središte kružnice. Diferenciranjem jednadžbe kružnice nalazi se da te da je jednadžba tangente na kružnicu odakle se sređivanjem nalazi i drugi oblik jednadžba tangente kružnice . Definicija 1 Kružnica je skup svih točaka ravnine kojima udaljenost od date točke O na toj ravnini jednaka datoj dužini sa središtem u O i polumjerom r. određena je koordinatama točke T i koeficijentom smjera tangente. q) Tangenta kružnice koja ima središte u točki S(p. Dužina PQ koja spaja središnje simetrične točke kružnice naziva se promjer kružnice. prema aksiomu prenošenja dužine. Središnji pravac dijeli ravninu kružnice na dvije poluravnine odnosno točke kružnice dijeli na dva skupa: . na svakom polupravcu čiji je početak točka O i leži u ravnini. Opći pojmovi Neka je u ravnini data točka O i dužina r.

r) dobije se beskonačan skup dužina za C ≠ O. q) koordinate točke središta kružnice Opseg kružnice је . gdje su (p. Na primjer skup brojeva 1. Kut između tetive i tangente povučene iz jedne točke kružnice jednak je perifernom kutu nad tom tetivom Periferni kutevi nad istom tetivom su isti ili suplementni. 1/8.. Površina ravnine omeđene kružnicom је 50 Središnji kut je dvostruko veći od perifernog kuta nad istom tetivom. Luk koji odgovara nultom kutu svodi se na točku. Koncentrične kružnice su kružnice koje imaju isto središte. . . 1/2. U navedenom slučaju dužine AB i AC su minimum i maximumu u skupu dužina. B točke kružnice koje leže na središnjem pravcu.r) i pri tom C ≠ O i neka su točke A.. a B sa suprotne strane od O. Punom kutu odgovara kao luk cijela kružnica. Točka A je s one strane točke O s koje je C.r│ i CB = CO + r. Središnji kut je kut kojemu je vrh u središtu kružnice. gdje su A. Ovi skupovi su polukružnice. U slučaju C = O to je nulta dužina. Polukružnica je luk koji odgovara ispruženom kutu. Beskonačni skupovi ne moraju imati minimum i maksimum. Luk je dio kružnice koji pripada središnjem kutu. B točke kružnice koje leže na centralnom pravcu koji prolazi kroz C. ima maksimum a nema minimum. Postoji li u ovom skupu dužina od koje ni jedna dužina skupa nije manja i takva dužina koja nije manja ni od jedne dužine skupa? To su dužine CA i CB. Definicija 2 Element m skupa E (u kome između elemenata postoji relacija < ili > ) koji nije veći ni od jednog elementa skupa naziva se minimum (najmanji element skupa E). U pravokutnom koordinatnom sustavu jednadžba kružnice glasi: . a B sa suprotne strane. 1/4.. koja prolazi točkom C. Definicija 3 Minimum skupa udaljenosti date točke od skupa naziva se udaljenost te točke od skupa. Element koji nije manji ni od jednog elementa skupa je maximum (najveći) element skupa E.a točka B najveće rastojanje od C i pri tome je: CA = │CO . Udaljenost točke od kružnice Ako se točka C spoji s točkama kružnice K(O. Tada od svih točaka križnice točka A ima najmanje . Točka A neka je s one strane s koje je točka O. Pravi kut je periferni kut nad promjerom. Teorem 1 Neka je data točka C i kružnica K(O.Kružnica • skup koji leži u jednoj poluravnini • skup koji leži u drugoj poluravnini.

r) • Nemaju zajedničkih točaka ako i samo ako je • CO > R + r (svaka od križnica je izvan druge kružnice) . s A. i obratno. Presjek kružnica R – r < CO < R + r (R < r) • A je u B izvan K(C. dvije različite kružnice koje imaju zajedničku točku na pravcu dodiruju se. CO > R + r CO = R + r R –r < CO < R + r CO < R – r (R > r) CO = R .r). za svaku od te dvije kružnice pa se one poklapaju. Teorem 3 Dvije kružnice K(C. Sve ostale točke su izvan prve kružnice. • CO = R – r (R > r) <=> CO . • CO < R – r <=> CO – r < R <=> CB < R Sve točke jedne kružnice su unutar druge kružnice.r (R > r) Presjek kružnica je prazan skup • Za CO > R + r <=> CO – r > R <=> CA > R Sve točke jedne kružnice su izvan druge kružnice. Ako se odredi međusobni položaj ovih kružnica.R) CO < R + r => CA < RA je u kružnici. Između dužina R – r. B označe točke druge kružnice i to sa A onu koja leži sa one strane od točke O s koje je točka C. Aksiom 2 Ako se jedan kraj luka nalazi u kružnici a drugi izvan je onda taj luk s kružnicom ima jednu i samo jednu zajedničku točku. Tangiranje kružnica • CO = R + r <=> CO – r < R <=> CA = R Točka A druge kružnice pripada točkama prve kružnice.R) i k(O. 4. Teorem 2 Zajednička točka dviju kružnica koje se dodiruju leži na njihovom zajedničkom središnjem pravcu. 3. povuče središnji pravac CO ovih kružnica. a s B točku druge kružnice. Ako dvije kružnice imaju dijametralno raspoređene dvije zajedmočke točke M na pravoj CO onda su one dijametralno suprotne za svaku od te dvije točke koje leže na pravoj . CO i R + r za R > r postoji jedan i samo jedan od ovih odnosa 1. 5.R) i k(O. 2. Ako dvije kružnice imaju zajedničku točku koja ne leži na središnjem pravcu imaju još jednu zajedničku točku.r = R <=> CB = r Točka B pripada prvoj kružnici sve ostale točke druge kružnice su unutar prve kružnice. Za kružnice koje imaju jednu i samo jednu zajedničku točku i ona leži na pravcu CO kaže seda se one dodiruju izvana u točki A.R) • R – r < CO => CB > R B je van K(C.Kružnica 51 Zajedničke točke kružnica Neka su zadane dvije kružnice K(C.

CA < R < CB gdje su CA i CB odsječci na koje središte O dijeli promjer AB kružnice k(O. Nedovršeni članak koji govori o matematici treba dopuniti. R ≤ 2r 2. odnosno udaljenost od središta kružnice do crte kružnice. On je ujedno i skup polovišta međusobnmo paralelnih tetiva. a π (čita se pi) je iracionalan broj koji iznosi približno 3. Slovo označava polumjer (radijus). što je polovica promjera.Kružnica • CO < R . org/ wiki/ :Kružnica Promjer Promjer je pojam u geometriji koji označava duljinu dužine koja prolazi kroz središte kružnice i čiji krajevi se nalaze na kružnici.14159 . wikipedia.r). . Ukoliko znamo promjer kružnice.r (kružnica manjeg promjera je unutar kružnic večeg promjera) • Imaju jednu i samo jednu zajedničku točku koja leži na zajedničkoj središnjem pravcu • CO = R + r sve točke kružnice osim zajedničke su izvan druge kružnice • R – r < CO < R + r imaju dvije i samo dvije zajedničke točke koje leže na raznim stranama središnjeg pravca. diametar). Dopunite ga [1] prema pravilima Wikipedije. 52 References [1] http:/ / en. na drugoj kružnici 2. možemo izračunati i površinu kruga unutar kružnice koristeći slijedeću formulu: ili gdje slovo označava promjer (lat. Teorem 4 Kako bi dvije kružnice imale zajedničke točke u slučaju da se središte prve kružnice nalazi 1. u drugoj kružnici potrebno je i dovoljno 1.

(matematika) Dopunite ga Wikipedije. [1] prema pravilima References [1] http:/ / en. Duljina luka za pripadni kut α iznosi rπα/180. wikipedia.Luk (matematika) 53 Luk (matematika) Luk je u matematici dio kružnice omeđen dvjema točkama i određen pripadnim kutom. Nedovršeni članak koji govori o matematici treba dopuniti. org/ wiki/ :Luk .

Trokut je geometrijski lik koji ima 3 stranice. gdje je Površinu S možemo računati i po Heronovoj formuli (Heronov obrazac): poluopseg trokuta. sukladni ako se podudaraju u tri stranice. Površina S se tada računa kao . Šiljastokutan trokut ima sve kutove šiljaste.(Sukladnost ujedno znači jednakost). dok je treća stranica (osnovica) različite duljine od duljine kraka. Svojstvo kuteva trokuta je da se nasuprot većoj stranici nalazi veći kut. iz čega uvrštavanjem proizlazi: slijedi: . tj. . gdje je . a nasuprot manjoj stranici se nalazi manji kut. pogledajte Trokut (razdvojba). Tupokutan trokut ima jedan tupi kut. Slijedeći poučak . zbroj duljina svih stranica se stoga može računati na tri načina. gdje je duljina stranice. Trokuti se dijele i prema vrstama jednakostranični te jednakokračni. Jednakokračni trokut je onaj kome su dvije stranice istih duljina. Npr. β=80°. Dva ili više trokuta mogu biti sukladni. Trokuti su. stranica: raznostranični. 3 kuta i 3 vrha. • visina trokuta je dužina koja je okomita iz bilo kojeg vrha na njemu suprotnu stranicu. a visina nad tom stranicom. i te stranice se nazivaju krakovi. ako imaju tri jednake stranice. koristeći se gore navedenim svojstvima: • za jednakostranični trokut: • za jednakokračni trokut: • za raznostranični trokut: . Raznostraničan trokut je onaj trokut kome su sve stranice različitih duljina. šiljastokutan i tupokutan trokut Pravokutan trokut ima jedan pravi kut. a kod raznostraničnog trokuta imamo tri različita kuta. Zahvaljujući ovom svojstvu trokuta možemo riješiti neke zadatke. i duljina treće stranice. primjerice : Ako je: α=60°. a . tj.pa iz toga °. pa ćemo dobiti: °. Zbroj sva tri kuta u trokutu uvijek iznosi °. Za druga značenja. Zahvaljujući tom svojstvu možemo zaključiti puno o trokutima. kod jednakostraničnog trokuta imamo i sve jednake kuteve. Pravokutni trokut Opseg. Dolazimo na rješavanje linearne jednadžbe. tj. a odatle slijedi da je ..54 Treći dio Trokut Ovo je glavno značenje pojma Trokut. gdje su duljine pojedinih stranica. Ovaj ćemo zadatak riješiti koristeći svojastvo kuteva. duljina kraka. Nadalje se definiraju još dvije karakteristične dužine: • srednjica trokuta je dužina koja spaja polovišta dviju stranica trokuta. Trokute prema vrsti kutova dijelimo na:pravokutan. kod jednakokračnog trokuta imamo 2 jednaka i 1 različit kut. po tom poučku. . to jest stranica-stranica-stranica. γ=? Primjećujemo da se u zadatku traži treći kut. Sukladnost se dokazuje poučcima o sukladnosti:S-S-S. gdje je stranica. Jednakostranični trokut je onaj kome su sve stranice istih duljina.

trigonon = trokut + metron = mjera) je dio matematike koji proučava odnose među segmentima pravaca (dužinama) i kutovima trokuta na ravnini (ravninska trigonometrija) ili na površini kugle (sferna trigonometrija). tj.Trokut je K-S-K. Nedovršeni članak koji govori o matematici treba dopuniti. (u praksi se rabe dvije notacije: tg i tan za tangens) Kotangens kuta uz vrh A jednak je kvocijentu prilazeće i nasuprotne katete pravokutnog trokuta. 55 References [1] http:/ / en. (u praksi se rabe dvije notacije: ctg i cot za kotangens) . Trigonometrijske funkcije su sljedeće: Sinus kuta uz vrh A jednak je kvocijentu nasuprotne katete i hipotenuze pravokutnog trokuta. kut-stranica-kut. org/ wiki/ :Trokut Trigonometrija Trigonometrija (grč. Tangens kuta uz vrh A jednak je kvocijentu nasuprotne i prilazeće katete pravokutnog trokuta. Kosinus kuta uz vrh A jednak je kvocijentu prilazeće katete i hipotenuze pravokutnog trokuta. Zatim je poučak S-K-S. Dopunite ga [1] prema pravilima Wikipedije. wikipedia.

com [1] Trigonometrijske i hiperbolične funkcije . fesb. Sinus je trigonometrijska funkcija. Vidi još • Sinusoida Vanjske poveznice • Funkcija sinus na wolfram.Trigonometrija 56 Vanjske poveznice • Trigonometrijska kružnica [1] • Trigonometrijske funkcije (Ivan Slapničar. html Sinus Sinus Osnovne osobine Parnost Period Specifične vrijednosti Nule Lok. Definira se kao odnos hipotenuze i suprotne katete nekog odgovarajućeg pravokutnog trokuta koji je izgrađen nad danim kutem. html [2] http:/ / lavica.1) ((2-{k}--1/2)π. čiji se sinus određuje. hr/ mat1/ predavanja/ node91.-1) neparna 2π Promjenjiva -{k}. fizika.je cijeli broj. Matematika 1) [2] References [1] http:/ / andrej. minimumi Specifične osobine Prijevoji Ulazak u nulu pod kutom -{k}-π π/4 -{k}-π ((2-{k}-+1/2)π. maksimumi Lok. org/ ostalo/ gimnazija/ math/ trigonometrija/ index.

wikipedia. minimumi Specifične osobine Prijevoji Ulazak u nulu pod kutom (2k +1 / 2) π π/4 -{k}-π (2kπ 0. wolfram. Dopunite ga [2] prema pravilima Wikipedije. -1) parna 2π Promjenljiva -{k}. maksimumi Lok. org/ wiki/ :Sinus Kosinus Kosinus Osnovne osobine Parnost Period Specifične vrijednosti Nule Lok.Sinus 57 Sinus Funkcija Inverzna Hiperbolična sin(x) arcsin(x) sinh(x) Kosinus cos(x) arccos(x) cosh(x) Tangens Kotangens tg(x) arctg(x) tgh(x) ctg(x) arcctg(x) ctgh(x) Sekans sec(x) arcsec(x) sech(x) Kosekans cosec(x) arccosec(x) cosech(x) Inv.je cijeli broj. com/ ElementaryFunctions/ Sin/ [2] http:/ / en. hiperbolična arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x) Nedovršeni članak koji govori o matematici treba dopuniti. . References [1] http:/ / functions. Kosinus je trigonometrijska funkcija koja se za neki kut definira kao odnos duljina hipotenuze i pripadajuće katete nad njime konstruiranim pravokutnim trokutom.1) ((2k +1) π.

. hiperbolična arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x) References [1] http:/ / functions.com [1] Trigonometrijske i hiperbolične funkcije Sinus Funkcija Inverzna Hiperbolična sin(x) arcsin(x) sinh(x) Kosinus cos(x) arccos(x) cosh(x) Tangens Kotangens tg(x) arctg(x) tgh(x) ctg(x) arcctg(x) ctgh(x) Sekans sec(x) arcsec(x) sech(x) Kosekans cosec(x) arccosec(x) cosech(x) Inv. tj.Kosinus 58 Vanjske poveznice • Funkcija kosinus na wolfram. harmonijsko titranje. kao što je npr. To je najmanji vremenski interval nakon kojeg vremenska funkcija f(t) kojom se ta promjena opisuje poprima iste vrijednosti. com/ ElementaryFunctions/ Cos/ Period Period je u fizici veličina kojom se iskazuje trajanje jednog ciklusa periodične promjene. Odnos prema drugim veličinama Period titranja frekvencije f: Period kružnog gibanja kutne brzine ω: Period vala valne duljine λ: gdje je v fazna brzina vala. wolfram. za period T vrijedi: Animacija promjene perioda Mjerna jedinica SI za period je sekunda.

. za . na primjer. i piše se . problema o prolazu struje kroz vodič. distributivnosti i asocijativnosti (kao i u slučaju realnih brojeva). Povijesno. množenja. kompleksni su brojevi uvedeni radi rješavanja kvadratne jednadžbe. Množiti kompleksne brojeve je vrlo pogodno baš u ovom obliku: u množenju kompleksnih brojeva množe se njihovi moduli. Iz ovog pravila proizlazi [[De Moivre|De Moivreova formula: . a kompleksnog broja. Činjenica da kompleksni brojevi ne izražavaju veličine dala je povoda za idealističko tumačenje kompleksnih brojeva (G. gdje su a i realni brojevi. ako je i . Iako se kompleksnim brojevima ne izražavaju količine. . Tako je . . njihovo uvođenje koristi u rješavanju problema sastavljenih u terminima realnih brojeva. Iz potonjih formula slijedi da je . o profilu krila aviona itd. množenje i dijeljenje kompleksnih brojeva definira se formulama: . Ništa manje važna nije primjena kompleksnih brojeva na čisto matematičke probleme. Realni brojevi predstavljaju poseban slučaj kompleksnih brojeva (kad je koeficijent uz jednak nuli). a broj je imaginarni dio. Kompleksni broj se aksiomatski definira kao uređen par realnih brojeva . Zbrajanje. . kao što je to slučaj s realnim brojevima. Broj za . za određivanje korijena kubne jednadžbe potrebne su operacije s kompleksnim brojevima. piše se . Leibnitz).Kompleksni broj 59 Kompleksni broj Kompleksni brojevi su u izrazi oblika . Operacije nad kompleksnim brojevima zadovoljavaju obične zakone komutativnosti. Tako na primjer. Međutim. a argumenti se zbrajaju. Velika zasluga u smislu materijalističkog tumačenja kompleksnih brojeva pripada L. U kompleksnom broju broj se naziva realni dio. . dijeljenja se postuliraju ovako: . Trigonometrijski oblik Ponekad je kompleksne brojeve pogodno pisati u trigonometrijskom obliku: . Kompleksan broj čiji je realni dio jednak nuli naziva se čisto imaginarni broj. Euleru. operacije nad kompleksnim brojevima pod radikalima (korijenima) donekle se razlikuju od analognih operacija s realnim brojevima. Formule zbrajanja. Par se naziva imaginarna jedinica i označava simbolom . kada je onda je je argument se naziva modul kompleksnog broja. ako je i . istaknuti simbol.

√-16=√16*√-1=4*i=4i. te se još koristi kod kompleksnih brojeva: a + bi. References [1] http:/ / en. Imaginarni broj Imaginarni broj jest broj koji ne postoji u skupu realnih brojeva. preko nje se definira stupnjevanje kompleksnih brojeva. Taj se broj koristi kad se treba odrediti vrijednost negativnog korijena. Tu je vrijednost nemoguće dobiti kvadriranjem dva jednaka realna broja (i2=-1). Modul. 60 Duljina vektora je modul kompleksnog broja. broj Dopunite ga [1] prema pravilima Wikipedije. org/ wiki/ :Imaginarni . Kompleksni brojevi oblikuju algebarsko zatvoreno polje. Geometrijski smisao brojeva vidi se na crtežu. Pitagorinog teorema. Nedovršeni članak koji govori o matematici treba dopuniti. jer dva pomnožena eksponenta (+*+=+. može se dobiti pomoću . wikipedia. a kao što se vidi na gornjoj slici. U sabiranju kompleksnih brojeva njihovi vektori se zbrajaju po pravilu paralelograma. Označava se oznakom i. Vrijedi sljedeća Eulerova formula: . tj.Kompleksni broj Kompleksni se brojevi često predstavljaju vektorima u kompleksnoj ravnini (slika dolje). te ima vrijednost √-1. -*-=+) daju pozitivan eksponent. takvog da je . Polje kompleksnih brojeva je proširenje polja realnih brojeva pridruživanjem ovom polju elementa . udaljenost broja od ishodišta koordinatnog sustava: Kompleksni brojevi u trigonometrijskom obliku su usko povezani s eksponencijalnom funkcijom imaginarnog argumenta. npr. logaritam kompleksnog broja i dr. intenzitet kompleksnog broja često označavamo kao apsolutnu vrednost. a ne negativan.

Tako su vektorske veličine brzina. Tenzorskim se veličinama opisuju vektorske veličine u anizotropnoj sredini . Poopćeni vektor ne mora biti ograničen na tri dimenzije. veličinom.npr. Najpoznatiji su primjeri vezani za geometriju u prostoru gdje se vektor određuje pravcem. indeks loma itd.. Vektorske veličine su veličine određene s tri ili više parametara. duljine proporcionalne intenzitetu. Fizikalne veličine čija vektorska vrijednost ovisi i od koordinate nazivaju se tenzorske. Definicija Vektor može biti definiran uređenim parom točaka. Recimo da su to A i B iz Rn.a Vektor se može predstaviti i polaznom točkom. smjerom i intenzitetom (iznosom. s početkom u točki A. sila. te se kao takve razlikuju od veličina koje imaju samo intenzitet i zovu se skalari. pogledajte Vektor (razdvojba). ubrzanje. obujam. moment količine kretanja. kod nekubičnih kristala. dužinom). definiran je polupravac. smjer i intenzitet. a čiji vrh pokazuje smjer na zadanom pravcu. One se matematički predstavljaju matricom. Ako je novi vektor AB'. u najjednostavnijem slučaju 3×3. temperatura. a predstavlja strjelicom orijentiranom duž pravca. Vektor se u n-dimenzionalnom prostoru opisuje sa n parametara. koji je uveden da bi se razlikovale veličine koje se pojavljuju u prirodi. a skalarne masa. Ukoliko je l samo nenegativno ili samo nepozitivno. definirali smo pravac koji prolazi kroz točku A a za vektor pravca ima vektor AB. Za druga značenja. Fizikalno se tumačenje vektora obično svodi na trodimenzionalni prostor.. jediničnim vektorom koji određuje njegov smjer i intenzitetom: Ako ovdje ||AB|| zamijenimo sa l koji može biti bilo koji broj iz R. Ukoliko je l neki broj različit od ||AB||. tada vrijedi: . Tenzorske su veličine toplinska vodljivost.Vektor 61 Vektor Ovo je glavno značenje pojma Vektor. Vektor je pojam iz matematike. a imaju pravac. koeficijent difuzije. grane linearna algebra. Tada je: . električna vodljivost. rezultat je vektor koji je s prethodnim kolinearan.

koje se u principu definiraju nad vektorima istih dimenzija. kao i svim ostalim elementima analitičke matematike. Na primjer. Pojam n-dimenzionalni dolazi od činjenice da je vektor definiran pomoću n skalara. Ova je operacija komutativna.Vektor 62 Nul-vektor Nul-vektor a0 je vektor čiji je intenzitet jednak nuli. a skalari koji čine vektor zajedno sa informacijom o njihovoj poziciji u uređenoj n-torci koordinate vektora. Slijede osnovne operacije nad vektorima. Jedinični vektor Jedinični je vektor vektor čiji je intenzitet jednak jedinici. a1 je prva koordinata vektora. mogu uvesti aritmetičke operacije. je jedan n-dimenzionalni vektor nad poljem K. Za svaki se ne-nul vektor a može odrediti odgovarajući jedinični vektor v iste orijentacije i smjera. Označuje se kao nula s naznakom za vektor. . Na primjer: . Množenje vektora skalarom Množenje vektora = nekim skalarom =: je definirano kao množenje svake koordinate vektora tim skalarom. a2 je druga koordinata vektora itd. Prostor ovih vektora se još naziva Kn. Ovaj se postupak zove normiranje vektora. Operacije nad vektorima Nad vektorima se. Pri tome se vektor predstavlja kao uređena n-torka skalara koji pripadaju nekom polju K. Intenzitet vektora Intenzitet vektora se u euklidskoj geometriji definira kao kvadratni korijen zbroja kvadrata njegovih koordinata.

. gde je Pri ćemu će vektor c biti iz prostora . . .Vektor 63 Zbrajanje vektora Uzmimo dva vektora : Zbrajanje vektora Oduzimanje vektora Njihovo se zbrajanje u principu definira kao zbrajanje komponenti sa istim indeksima. Oduzimanje vektora bi se vršilo po sličnom principu: Pri čemu .

vektorski produkt se lijepo ponaša prema množenju . gdje je Ovdje treba primjetiti da je skalarni produkt vektora također jednak pri čemu je ω kut između a i b. i: vektori kanonske baze E3. skalarno se množenje vektora definira kao broj umnoška svih parova koordinata dva vektora. Ovaj se zbroj i umnožak preuzimaju iz polja K. Razlika u odnosu na zbrajanje je ta što je rezultat skalarnog produkta dva vektora iz Kn u stvari jedan skalar iz K. Ovo zapravo znači da je intenzitet vektorskog proizvoda dva vektora jednak površini paralelograma koga čine ovi vektori. gdje je : kut između ova dva vektora. . vektorski produkt dva vektora je okomit na njih same.Vektor 64 Skalarno množenje vektora Slično zbrajanju. tj. Kod vektorskog je produkta bitno primjetiti sljedeće osobine: . . . Konkretno za dva vektora a i b iz Kn bi umnožak k izgledao ovako: . Vektorski produkt Još jedan tip umnoška karakterističan za trodimenzionalne euklidske prostore (E3) je vektorski produkt. tj. Definira se na sljedeći način: Jer su . Tj. . Ovo zapravo znači i: To jest da su dva vektora okomiti ako im je skalarni produkt jednak nuli. koje imaju iste indekse. . vektorski produkt nije komutativan. gdje je skalarom slijeva.

i interpretiramo je kao element realnog koordinatnog prostora.j] naziva ai. konvencija da i i j počinju od 1 nije univerzalna: neki programski jezici započinju od nule. matrica je pravokutna tablica brojeva. za praćenje koeficijenata linearnih transformacija. tablica koja se sastoji od apstraktnih objekata koji se mogu zbrajati i množiti. a vertikalne stupcima matrice. u kom slučaju imamo 0 ≤ i ≤ m − 1 i 0 ≤ j ≤ n − 1. Matricu čija je jedna od dimenzija jednaka jedinici često nazivamo vektorom.j]. Slijede neka osnovna svojstva mješovitog produkta: • • • • Vidjeti također • Vektorski prostor • Vektorsko polje Matrica (matematika) U matematici. Matrica sa m redaka i n stupaca se naziva m-sa-n matricom (kaže se i zapisuje da je formata m×n) a m i n su dimenzije matrice. 1 × n matrica (jedan redak i n stupaca) se naziva vektor redak. Matrice se mogu zbrajati.j)-ti član matrice A. Ovo se zapisuje kao Ai. a m × 1 matrica (jedan stupac i .j za sve 1 ≤ i ≤ m i 1 ≤ j ≤ n. Član matrice A koji se nalazi u i-tom retku i j-tom stupcu se naziva (i. Organizacija matrice Često se piše kako bi se definirala m × n matrica A čiji se svaki član A[i. ili općenito.j ili A[i.Vektor 65 Mješoviti produkt Mješoviti produkt vektora je ternarna matematička operacija koja uređenu trojku vektora iz E3 preslikava u skalar iz E. Uvijek se prvo naznačuje redak. pa stupac. kao i za čuvanje podataka koji ovise od dva parametra. množiti i razlagati na razne načine. Matrice se koriste za opisivanje linearnih jednadžbi. što ih čini ključnim konceptom u linearnoj algebri i teoriji matrica. Definicije i notacije Horizontalne se linije u matrici zovu retcima. Zapisuje se sa A po definiciji je: : Što znači da je vrijednost mješovitog produkta tri vektora jednaka volumenu paralelepipeda kojeg oni oblikuju. Međutim.

ili vektor redak sa 9 elemenata. R) svih m-sa-n matrica sa realnim članovima u realni vektorski prostor dimenzije mn. Zbrajanje i množenje matrica Zbrajanje Ako su dane matrice A i B. skalarni produkt cA se računa množenjem skalarom c svakog elementa A (t.j. njihov zbroj A + B je m-sa-n matrica. Na primjer: Množenje skalarom Ako uzmemo matricu A i broj c. (cA)[i.3 je 7.3] ili a2. Matrica je 1×9 matrica. Element A[2. p stupaca) dan formulom: za svaki par i i j. 66 Primjer Matrica je 4×3 matrica. izračunata zbrajanjem odgovarajućih elemenata (t. j] = A[i.j. Na primjer: Množenje matrica ima sljedeća svojstva: . dimenzija m-sa-n. j] ). j] + B[i. (A + B)[i. Množenje matrica Množenje dvije matrice je dobro definirano samo ako je broj stupaca lijeve matrice jednak broju redaka desne matrice.Matrica (matematika) m redaka) se naziva vektor stupac. j] = cA[i. a B je matrica dimenzija n-sa-p. Ako je A matrica dimenzija m-sa-n. tada je njihov umnožak AB matrica dimenzija m-sa-p (m redaka. j] ). n. Na primjer: Operacije zbrajanja i množenja skalarom pretvaraju skup M(m.

Za svako linearno preslikavanje f : Rn → Rm postoji jedinstvena m-sa-n matrica A. ona je ista kao dimenzija prostora generiranog retcima A. Kažemo da matrica A predstavlja linearno preslikavanje f. linearno preslikavanje iz n-dimenzionog vektorskog prostora u m-dimenzioni vektorski prostor je predstavljeno m-sa-n matricom. koja je nekomutativna za n ≥ 2. Valja znati da komutativnost ne vrijedi u općem slučaju. kao što će dalje biti opisano. R) svih kvadratnih matrica reda n je realna asocijativna algebra sa jedinicom. • (A + B)C = AC + BC za sve m-sa-n matrice A i B i n-sa-k matrice C (desna distributivnost). skup M(n. takva da f(x) = Ax za svako x u Rn. • C(A + B) = CA + CB za sve m-sa-n matrice A i B i k-sa-m matrice C (lijeva distributivnost). Transponirana matrica. Upravo ovo svojstvo matrice čini moćnom strukturom podataka u višim programskim jezicima. koja nastaje pretvaranjem stupaca u retke i redaka u stupce. Ako A predstavlja linearno preslikavanje u odnosu na dvije baze. transponirana matrica Matrice mogu na zgodan način predstaviti linearne transformacije jer množenje matrica odgovara slaganju preslikavanja. tada matrica Atr predstavlja linearno preslikavanje u odnosu na dualne baze (vidi dualni prostor). rang. ako su dane matrice A i B. matrice m-sa-n. Ovo slijedi iz gorepomenute asocijativnosti množenja matrica. ako su izabrane baze za svaki. Ovdje i u nastavku. Vidjeti također • Rang matrice .Matrica (matematika) • (AB)C = A(BC) za sve k-sa-m matrice A. m-sa-n matrice B i n-sa-p matrice C (asocijativnost). Ako k-sa-m matrica B predstavlja drugo linearno preslikavanje g : Rm → Rk. Rang matrice A je dimenzija slike linearnog preslikavanja predstavljenog sa A. promatramo Rn kao skup stupaca ili n-sa-1 matrica. tada je njihova kompozicija g o f također linearno preslikavanje Rm → Rn. i predstavljeno je upravo matricom BA. i također je iste dimenzije kao prostor generiran stupcima A. Posebno. Vrijedi (A + B)tr = Atr + Btr i (AB)tr = Btr Atr. čak i ako su oba umnoška definirana. j] = A[j. 67 Linearne transformacije. u općem slučaju je AB ≠ BA. to jest Atr[i. i] za svaki i i j. Općenito. A je n-sa-m matrica Atr (nekad se zapisuje i kao AT ili tA).

Oznaka za matricu identičnog preslikavanja je Id ili samo I. tj. množenje slijeva sa E-1 . dok je ona sama sebi inverz. ne mijenja ih. Iz ove osobine također slijedi i: Primjer: Determinanta i inverz Determinanta ove matrice je uvijek 1.Jedinična matrica 68 Jedinična matrica Jedinična matrica je u linearnoj algebri naziv za kvadratnu matricu kojoj su elementi na glavnoj dijagonali jedinice. jer množenjem s drugim matricama daje upravo njih kao rezultat množenja tj. matrica pomnožena svojim inverzom uvijek daje E . gdje je: Alternativni zapisi su: Osobine Množenje Jedna od bitnih osobina jedinične matrice En nekog prostora Kn × n jest ta da je ona jedina za koju vrijedi: Štoviše. opće pravilo koje vrijedi za sve matrice . Što se također može definirati i Kroeneckerovom deltom: . nije bitno množi li se njome slijeva ili zdesna. gdje se ovom matricom može množiti samo slijeva odnosno samo zdesna. Ova se matrica još naziva matricom identiteta. vidi se da je matrica nad prostorom Kn × n komutativna. Ovo ne vrijedi za prostore Kn × m. Druga se osobina može dokazati na sljedeći način: . a ostali nule. Ova se matrica označuje velikim slovom E a indeks koji može i ne mora stajati pored oznake označuje dimenziju iste. m ≠ n.

tada je P ranga k. rang dijagonalizabilne kvadratne matrice jednak je broju njenih ne-nul svojstvenih vrijednosti. Najčešće se on definira kao dimenzija slike matrice. rang mjeri "punoću" matrice i njoj odgovarajućeg linearnog preslikavanja. Analogno. dok njegovu dimenziju nazivamo rangom redaka. Pojam komplementaran rangu je defekt matrice. Značajno svojstvo ranga matrice je i sljedeća Sylvesterova nejednakost: . prostor redaka je vektorski prostor koji generiraju redci matrice. Jedina matrica ranga nula je nul-matrica. odnosno kao dimenzija prostora koji generiraju (katkad se kaže i "razapinju") njeni stupci. Stoga ekvivalentne (i posebno slične) matrice imaju jednak rang. Definicija Postoji nekoliko ekvivalentnih definicija ranga matrice. kraj dokaza Rang matrice Rang matrice je jedan od najvažnijih pojmova linearne algebre. matrica se može rabeći elementarne operacije i nad redcima i nad stupcima svesti na točno jednu ekvivalentnu joj matricu čiji su svi elementi nule. odnosno najvećeg njenog ne-nul minora. Svojstva ranga Rang m×n matrice je cijeli broj između 0 i min(m. je sljedeći Teorem o rangu i defektu: Za svaku m × n matricu A je δ(A) + r(A) = n. odnosno "punog ranga redaka" ako je r(A) = m. njihov zajednički rang se naziva i rangom danog linearnog preslikavanja i jednak je dimenziji njegove slike. U izvjesnom smislu. Drugim riječima. Sve matrice linearnog preslikavanja između dva vektorska prostora u odnosu na proizvoljan par njihovih baza su ekvivalentne. te stoga za inverzibilne matrice kažemo i da su "punog ranga". rang matrice je najveći broj njenih linearno nezavisnih stupaca. Za m × n matricu kažemo da je "punog ranga stupaca" ako je r(A) = n. Alternativno. Linearno preslikavanje L : Rn → Rm je monomorfizam (injektivno) ako i samo je r(L) = n. ova definicija se često koristi u uvodnim kolegijima linearne algebre. a njegova dimenzija rangom stupaca. uračunavajući kratnosti. Vektorski prostor koji generiraju stupci matrice naziva se i njenim prostorom stupaca. koji ponekad naziva i osnovni teorem linearne algebre. odakle i slijedi zajednički naziv "rang".rang polazne matrice jednak je broju jedinica u njenom tako svedenom obliku. Općenitije. Jedan od najvažnijih iskaza o rangu matrice. Ako je 0≤k≤n i P matrica projekcije prostora Rn na neki njegov k-dimenzioni potprostor (ortogonalne ili duž bilo kojeg komplementarnog (n − k)-dimenzionalnog potprostora).Jedinična matrica 69 . Svaka matrica ranga k je umnožak inverzibilne matrice i matrice projekcije na neki k-dimenzionalni potprostor. a epimorfizam (surjektivno) ako i samo ako je r(L) = m. matrica pomnožena jediničnom daje samu sebe . Rang matrice je također jednak broju vodećih kolona u po redcima svedenom ešelonskom obliku matrice. Elementarne operacije nad redcima i stupcima matrice ne mijenjaju njen rang. Determinantni rang matrice je red najveće njene inverzibilne podmatrice.n). Posebno je rang matrice jednak rangu njoj transponirane matrice. osim što na izvjesnom broju prvih mjesta duž glavne dijagonale stoje jedinice . područja matematike. Rang redaka i rang stupaca svake matrice su jednaki. Kvadratna matrica reda n je ranga n ako i samo ako je inverzibilna. Determinantni rang matrice jednak je njenom rangu.

 r(B)). . itd. Rang umnoška AB je jednak rangu matrice A ako je B punog ranga redaka. kako je ker(ATA) = ker(A). U ovim poopćenjima. Numeričko određivanje ranga uvijek uključuje i praktični izbor praga pomoću kojeg se određuje kad element jako male numeričke vrijednosti treba tretirati kao nulu. sa jedinstvenim rješenjem ako je m = n ili beskonačno mnogo rješenja (koja čine afin potprostor dimenzije n − m ako je m < n). rang redaka. Numeričko izračunavanje Rang matrice se uvijek može izračunati Gaussovim postupkom eliminacije. dimenzija prostora stupaca. Umjesto njega. na primjer: • Ako je r(A) = m. determinantni rang. Posebno je za svake dvije m × n i n × p matrice A i B r(A) + r(B) − n  ≤  r(AB)  ≤  min(r(A). Rang matrice može ponuditi i dodatne informacije o broju rješenja linearnog sustava (formata m × n). ovisno od toga je li rang proširene matrice sustava jednak n + 1 ili n. Prema ovoj jednakosti je rang realne matrice jednak broju njenih ne-nul singularnih vrijednosti. • Ako je r(A) = n. 70 Rang i sustavi linearnih jednadžbi Kronecker-Capelijev teorem tvrdi da je sustav linearnih jednadžbi Ax = b konzistentan ako i samo ako je rang proširene matrice sustava [ A : b ] jednak rangu matrice koeficijenata sustava A. Poopćenja Rang se definira i za matrice nad proizvoljnim prstenovima. Rang glatkog preslikavanja između dvije glatke mnogostrukosti u nekoj točki se definira kao (linearni) rang njegovog diferencijala. pa je sustav ili nekonzistentan ili ima jedinstveno rješenje. mogu biti međusobno različiti ili ne biti definirani.Rang matrice r(B) + r(ABC)  ≥  r(AB) + r(BC). i rangu matrice B ako je A punog ranga stupaca. češće se koriste dekomopozicija po singularnim vrijednostima ili QR dekompozicija s pivotima. ali je u numeričkim izračunavanjima koja koriste aritmetiku pomičnog zareza ovaj postupak (LU dekompozicija) nestabilan. tada su sve varijable vodeće u svedenom obliku. rang stupaca (najveći broj linearno nezavisnih stupaca). Konačno. • Ako je r(A) < n. pa je ili nekonzistentan ili ima beskonačno mnogo rješenja. koji će ovisiti od svojstava matrice i konkretne primjene. B. tada sustav ima i slobodnih varijabli u svedenom obliku. ovisno od toga je li rang proširene matrice sustava veći ili jednak r(A). koja vrijedi za svake tri matrice A. tada će sustav u VSEO imati vodeću varijablu (pivot) u svakoj od jednadžbi i stoga je nužno konzistentan. to je prema teoremu o rangu i defektu i r(ATA) = r(A). dimenzija prostora redaka. C formata takvog da su svi matrični produkti u nejednakosti definirani.

SpeedyGonsales Kvadratna funkcija  Source: http://hr. Tycho Brahe.wikipedia. Sanya. SpeedyGonsales.php?oldid=2720986  Contributors: Dubravko1.php?oldid=2803817  Contributors: Argo Navis. Svjetlana3 Hiperbola (krivulja)  Source: http://hr. 4 anonymous edits Realni broj  Source: http://hr.wikipedia. Stoos.org/w/index. Pokemon. Babalu.wikipedia. 3 anonymous edits Kosinus  Source: http://hr.wikipedia.org/w/index.wikipedia. Generalisimus. Argo Navis. Jure Grm.wikipedia.wikipedia. SpeedyGonsales. Sanya. Deternamor. SpeedyGonsales.php?oldid=2662856  Contributors: BlackArrow.wikipedia. Vodomar. Tycho Brahe. Vhorvat.org/w/index. Dubravko1.wikipedia. Kubura. Saxum.php?oldid=2752008  Contributors: Frka.a.php?oldid=2782164  Contributors: Ivan Štambuk Slika (matematika)  Source: http://hr. Mozak. Jure Grm.php?oldid=2775276  Contributors: -vega. 1 anonymous edits Geometrijski niz  Source: http://hr.wikipedia. Svjetlana3..php?oldid=2766435  Contributors: Dtom.org/w/index. DarkoS. 2 anonymous edits Racionalni broj  Source: http://hr.wikipedia.wikipedia.wikipedia. MayaSimFan.php?oldid=2652782  Contributors: Bracodbk. SvekY. Fraxinus. 8 anonymous edits Broj e  Source: http://hr.php?oldid=2781355  Contributors: Aradic-es. Argo Navis. Dubby. SpeedyGonsales.wikipedia.a.php?oldid=2662862  Contributors: Anton008.php?oldid=2254822  Contributors: Dubravko1.php?oldid=2343612  Contributors: Ivan Štambuk Imaginarni broj  Source: http://hr. Tycho Brahe. Gemini1980. Dubravko1. Argo Navis. Duh Svemira. Roza.org/w/index. Lasta. SpeedyGonsales..php?oldid=2789554  Contributors: Ilija Pavlic. Raf 2.wikipedia. SpeedyGonsales.wikipedia.wikipedia. 1 anonymous edits Injektivna funkcija  Source: http://hr. Svjetlana3.php?oldid=2753351  Contributors: Bracodbk. Sokac121.org/w/index.php?oldid=2812323  Contributors: AmyMirka. Zmaj. F0ggY.wikipedia.org/w/index. 21 anonymous edits Domena (matematika)  Source: http://hr. Herr Mlinka. Xeniorn. Raf 2.org/w/index. Ilija Pavlic.a. Kubura. Donatus. Donatus. 1 anonymous edits Jedinična matrica  Source: http://hr.wikipedia. Stazh. Dubravko1.aparicio Koeficijent smjera pravca  Source: http://hr. SpeedyGonsales.org/w/index.wikipedia. Fraxinus Logaritam  Source: http://hr.wikipedia. Raf 2. Maria Sieglinda von Nudeldorf.wikipedia. Dubravko1. Sombrero.wikipedia.php?oldid=2795929  Contributors: SpeedyGonsales.php?oldid=2663183  Contributors: Culo-sija. Ivan Štambuk. Kubura. Dubravko1. 1 anonymous edits Period  Source: http://hr. Kubura.org/w/index.org/w/index.org/w/index.wikipedia.. 2 anonymous edits Krivulja  Source: http://hr.php?oldid=2587280  Contributors: Andre Engels. Ilija Pavlic. Tycho Brahe.wikipedia.wikipedia.php?oldid=2560648  Contributors: Tupars.org/w/index. Saxum.wikipedia. MayaSimFan.org/w/index.org/w/index.Article Sources and Contributors 71 Article Sources and Contributors Skup  Source: http://hr. Tycho Brahe.wikipedia.php?oldid=2791368  Contributors: Tvrtko26 Vektor  Source: http://hr. MayaSimFan. Roberta F. Gdje je nestala duša svijeta. Ivan Štambuk. Ivan Bajlo. Roza. Argo Navis. DarkoS.wikipedia.org/w/index. Tycho Brahe Kružnica  Source: http://hr. Dubby.php?oldid=2758537  Contributors: Abyssus. Kal-El.org/w/index. Kurtelacić. Ivan T. Ivan444. Th dalibor.php?oldid=2753214  Contributors: Argo Navis. MayaSimFan Elipsa  Source: http://hr.org/w/index.org/w/index.php?oldid=2817762  Contributors: -vega.php?oldid=2560721  Contributors: Bracodbk. 1 anonymous edits Eksponencijalna funkcija  Source: http://hr. Kurtelacić.php?oldid=2826039  Contributors: Ivan Štambuk Funkcija (matematika)  Source: http://hr. 5 anonymous edits Matrica (matematika)  Source: http://hr.php?oldid=1603536  Contributors: Ilija Pavlic. Systat.org/w/index.php?oldid=2781591  Contributors: Svjetlana3 Ortodroma  Source: http://hr.php?oldid=2673056  Contributors: Ivan Štambuk. 4 anonymous edits Prirodni broj  Source: http://hr. Fraxinus.php?oldid=2700226  Contributors: Ilija Pavlic. Sanya.org/w/index. MayaSimFan.php?oldid=2419011  Contributors: Bethnim. 2 anonymous edits Surjektivna funkcija  Source: http://hr. Rosier.wikipedia. Roberta F. MayaSimFan.org/w/index.wikipedia.php?oldid=1816780  Contributors: Argo Navis.php?oldid=2832761  Contributors: -vega. 2 anonymous edits Jednadžba pravca  Source: http://hr.org/w/index.wikipedia. VKokielov.wikipedia. Zmaj. Ivan Štambuk. Ivan Štambuk.org/w/index.php?oldid=2757689  Contributors: Ivan Štambuk.php?oldid=2710762  Contributors: Aradic. Smiljan.php?oldid=2775611  Contributors: Argo Navis.php?oldid=2484400  Contributors: ALE! on Commons.org/w/index. 4 anonymous edits Zbrajanje  Source: http://hr. Ozi64. Prof saxx Trokut  Source: http://hr.org/w/index. Fraxinus. Zmaj. 4 anonymous edits Prazni skup  Source: http://hr. Stevo-88.org/w/index.php?oldid=2819584  Contributors: Armend. Dalibor Bosits. Svjetlana3.org/w/index. Roberta F. 2 anonymous edits Kartezijev koordinatni sustav  Source: http://hr.org/w/index. Zmaj.wikipedia. 2 anonymous edits Kompleksni broj  Source: http://hr. Trudbenik. Dubravko1. 1 anonymous edits .org/w/index.php?oldid=2592279  Contributors: -vega.php?oldid=2846956  Contributors: Angler. Txus.org/w/index. Croq.wikipedia.org/w/index. SpeedyGonsales. Ivan Štambuk. SpeedyGonsales.php?oldid=2660853  Contributors: Argo Navis. Sombrero. Argo Navis.org/w/index.org/w/index. 2 anonymous edits Cijeli broj  Source: http://hr. 1 anonymous edits Niz  Source: http://hr. Donatus.org/w/index.org/w/index.wikipedia.org/w/index. 14 anonymous edits Trigonometrija  Source: http://hr. 1 anonymous edits Parabola (krivulja)  Source: http://hr.wikipedia. 4 anonymous edits Sinus  Source: http://hr.wikipedia.wikipedia.wikipedia. DarkoS. Stazh. F0ggY. Ivan Štambuk. 3 anonymous edits Luk (matematika)  Source: http://hr. 1 anonymous edits Bijekcija  Source: http://hr. SvekY. Kubura. Ivan Štambuk. Argo Navis. 1 anonymous edits Nula  Source: http://hr.php?oldid=2794494  Contributors: 4ndY. Ivan Štambuk.php?oldid=2755857  Contributors: Ilija Pavlic.wikipedia.org/w/index.org/w/index. Jakiša Tomić.php?oldid=2774366  Contributors: Ivan Štambuk Rang matrice  Source: http://hr. 4 anonymous edits Množenje  Source: http://hr.php?oldid=2788200  Contributors: Baqu11.org/w/index.wikipedia. Donatus.org/w/index. Dubby. Roza.. Ivan Štambuk Kodomena  Source: http://hr. Kurtelacić.org/w/index. Ivo grdjan.wikipedia. SpeedyGonsales. 9 anonymous edits Promjer  Source: http://hr.org/w/index.wikipedia.org/w/index.

2 anonymous edits Slika:P math.svg  License: Public Domain  Contributors: User:Keytotime Image:Cos.wikipedia.wikipedia. EugeneZelenko.php?title=Datoteka:Matrica_hr.php?title=Datoteka:Venn_A_complement.svg  Source: http://hr.svg  Source: http://hr.wikipedia.svg  Source: http://hr.wikipedia.svg  License: Public Domain  Contributors: User:Oleg Alexandrov File:Conicas2.org/w/index.svg  License: Public Domain  Contributors: User:Keytotime Datoteka:Wave period. EugeneZelenko.png  Source: http://hr.PNG  Source: http://hr.png  License: unknown  Contributors: -vega Datoteka:Polynomialdeg2.wikipedia.wikipedia.wikipedia.svg  Source: http://hr. Duesentrieb.wikipedia.lifeguard.wikipedia.org/w/index.gif  Source: http://hr.wikipedia File:Cycloid f. Rocket000.0  Contributors: User:Zorgit Image:KUGSPI-9_Loxodrome. OsamaK Datoteka:Injection.png  Source: http://hr. EugeneZelenko.org/w/index.svg  License: GNU Free Documentation License  Contributors: Darapti.php?title=Datoteka:Venn_B_minus_A.png  Source: http://hr. Manscher. Darapti Datoteka:Three by Four.org/w/index.png  License: GNU Free Documentation License  Contributors: Derbeth.org/w/index.org/w/index.php?title=Datoteka:Sabiranje.png  License: unknown  Contributors: Ivan Štambuk Datoteka:oduzimanje.php?title=Datoteka:Common_Logarithms.org/w/index.php?title=Datoteka:Kreis.wikipedia.SVG  License: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.svg  Source: http://hr. 1 anonymous edits Slika:ParabolicWaterTrajectory.php?title=Datoteka:Cartesian-coordinate-system.org/w/index. Ramac Datoteka:Bijective_composition.svg  License: GNU Free Documentation License  Contributors: User 345Kai on en.svg  Source: http://hr.wikipedia.php?title=Datoteka:Polynomialdeg2.php?title=Datoteka:Kompleksna-ravan.png  License: Public Domain  Contributors: Pietros Sacanis Datoteka:Slope picture.php?title=Datoteka:Trokut_(trigonometrija).svg  License: Public Domain  Contributors: Darapti.vektora.png  License: GNU Free Documentation License  Contributors: Abnormaal.vektora.php?title=Datoteka:Disambig.org/w/index.php?title=Datoteka:Surjection.php?title=Datoteka:Three_by_Four.org/w/index.svg  License: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.svg  License: GNU Free Documentation License  Contributors: User:SpeedyGonsales Image:Sin.org/w/index.vektora.org/w/index. Superborsuk Datoteka:Kompleksna-ravan.php?title=Datoteka:Cartesian-coordinate-system-with-circle.svg  Source: http://hr.wikipedia.png  Source: http://hr.org/w/index.wikipedia. WeFt Datoteka:Surjection.php?title=Datoteka:Graf_of_linear_equation. Bolino Image:Cartesian coordinates 2D.org/w/index.gif  Source: http://hr.php?title=Datoteka:Venn_A_intersect_B.org/w/index.svg  License: Public Domain  Contributors: Darapti.gif  License: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.wikipedia.svg  Source: http://hr.php?title=Datoteka:Venn_A_subset_B.svg  License: GNU Free Documentation License  Contributors: User:DarkoS.org/w/index.png  Source: http://hr.svg  Source: http://hr.wikipedia.org/w/index.svg  License: Public Domain  Contributors: Darapti.5  Contributors: Cdang.gif  License: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.php?title=Datoteka:Venn_A_union_B.png  Source: http://hr.org/w/index.org/w/index.svg  Source: http://hr.svg  License: Public Domain  Contributors: ChaosNil Datoteka:Spherical triangle 3d opti. Yuval Madar.svg  License: Public Domain  Contributors: Sl.php?title=Datoteka:Conicas2.org/w/index. Teox.svg  Source: http://hr.wikipedia Datoteka:Matrica_hr.org/w/index.php?title=Datoteka:Exp_series.php?title=Datoteka:Nullset. Ævar Arnfjörð Bjarmason Datoteka:Venn_A_intersect_B.wikipedia.wikipedia.png  License: GNU Free Documentation License  Contributors: Original uploader was Paul August at en.png  Source: http://hr.png  Source: http://hr.org/w/index. Muffin.wikipedia. Yuval Madar Datoteka:Venn_A_union_B.wikipedia.svg  Source: http://hr.org/w/index.svg  License: GNU Free Documentation License  Contributors: User:Sven Datoteka:Trokut (trigonometrija).org/w/index.svg  License: Public Domain  Contributors: Kilom691.wikipedia.org/w/index.belk Datoteka:Odnos_skupova_brojeva. Hobo Lifting Aroma.wikipedia.wikipedia.org/w/index. Licenses and Contributors 72 Image Sources.wikipedia.png  License: GNU Free Documentation License  Contributors: Darapti.wikipedia.png  Source: http://hr.svg  Source: http://hr.wikipedia.php?title=Datoteka:Slope_picture.php?title=Datoteka:Cycloid_f.svg  Source: http://hr. Luks.svg  License: GNU Free Documentation License  Contributors: K.php?title=Datoteka:Quadratic_function.svg  Source: http://hr.org/w/index.php?title=Datoteka:Odnos_skupova_brojeva.php?title=Datoteka:Bijection. SpeedyGonsales.org/w/index.wikipedia.png  Source: http://hr.gif  Source: http://hr.org/w/index.wikipedia. Mike.5  Contributors: Cronholm144.wikipedia. Myukew.wikipedia.wikipedia. User:Lakeworks . Lipedia.wikipedia.gif  Source: http://hr. Stanmar.wikipedia Later versions were uploaded by Dcoetzee at en.php?title=Datoteka:Venn-diagram-AB.svg  License: Public Domain  Contributors: User:N.svg  License: Public Domain  Contributors: User:Pafcu Datoteka:Cartesian-coordinate-system.php?title=Datoteka:Bijective_composition. Kontos.org/w/index. Booyabazooka.Image Sources. Porao.org/w/index.org/w/index.png  License: unknown  Contributors: Original uploader was Михајло Анђелковић at sr.svg  Source: http://hr.php?title=Datoteka:Coord_system_CA_0.png  License: GNU Free Documentation License  Contributors: User:Paul August Datoteka:Venn A complement.org/w/index.svg  Source: http://hr.php?title=Datoteka:Expo02.jpg  License: GNU Free Documentation License  Contributors: User:GuidoB Slika:Disambig.gif  License: unknown  Contributors: Ivan Štambuk Datoteka:sabiranje.wikipedia.php?title=Datoteka:Elipse. Marcelo Reis.org/w/index.svg  Source: http://hr.php?title=Datoteka:Oduzimanje. Licenses and Contributors Datoteka:Venn-diagram-AB.php?title=Datoteka:Greatcircle_Jetstream_routes.wikipedia.PNG  License: GNU Free Documentation License  Contributors: Marcelo Reis Slika:Qfunction. Romanm.svg  Source: http://hr.php?title=Datoteka:Injection.png  Source: http://hr.wikipedia.wikipedia.png  License: GNU Free Documentation License  Contributors: Darapti.svg  License: GNU Free Documentation License  Contributors: EnEdC.wikipedia.svg  License: Public Domain  Contributors: User:Cepheus Datoteka:Venn_B_minus_A.php?title=Datoteka:Exp. Kersti Nebelsiek.svg  Source: http://hr.org/w/index. Gustavb Image:Coord system CA 0.5  Contributors: User:Pjacklam Image:Exp series.org/w/index.png  License: Public Domain  Contributors: Andre Engels.org/w/index.wikipedia.svg  Source: http://hr.png  Source: http://hr. Sl Datoteka:Codomain.org/w/index.php?title=Datoteka:Spherical_triangle_3d_opti.5  Contributors: User:Baumst Datoteka:Elipse.org/w/index.wikipedia.php?title=Datoteka:ParabolicWaterTrajectory.php?title=Datoteka:Cartesian_coordinates_2D. Sl Datoteka:Bijection.gif  Source: http://hr.org/w/index.php?title=Datoteka:KUGSPI-9_Loxodrome.svg  License: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.php?title=Datoteka:Cos. Jalanpalmer Slika:Common Logarithms.png  License: GNU Free Documentation License  Contributors: User:Spindled Datoteka:Quadratic function.wikipedia.php?title=Datoteka:Sin.png  License: GNU Free Documentation License  Contributors: User:DemonDeLuxe File:Graf of linear equation.svg  Source: http://hr.svg  License: Public Domain  Contributors: User:Jim. Bayo.gif  License: Public Domain  Contributors: User:Oleg Alexandrov Image:Expo02.php?title=Datoteka:Qfunction. Datoteka:Nullset.svg  Source: http://hr.php?title=Datoteka:P_math.org/w/index.wikipedia.Mori file:exp.org/w/index.gif  License: GNU Free Documentation License  Contributors: w:de:Benutzer:Karl BednarikGerman Wikipedia User Karl Bednarik Datoteka:Greatcircle Jetstream routes.wikipedia.svg  License: GNU Free Documentation License  Contributors: Ivan Štambuk Datoteka:Venn_A_subset_B.SVG  Source: http://hr. EugeneZelenko.svg  License: Public Domain  Contributors: User:Jorge Stolfi Image:Cartesian-coordinate-system-with-circle.jpg  Source: http://hr. Ricky81682. W!B: Datoteka:Kreis.wikipedia.svg  Source: http://hr.org/w/index.php?title=Datoteka:Wave_period.wikipedia.wikipedia.wikipedia.php?title=Datoteka:Codomain.vektora.org/w/index.org/w/index.wikipedia.png  Source: http://hr.

0 Unported http:/ / creativecommons.Licencija 73 Licencija Creative Commons Attribution-Share Alike 3. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->