Istorija muzike

Postanak muzike
Otkud muzika? Muzika postoji otkad i ljudi. Sta i kako su praljudi svirali? Niko ne zna. Sredinom XIX veka javljaju se prve teorije o postanku muzike: - Britanski filozof, Herbert Spenser je smatrao da muzika nastaje u afektu – usled viska energije, kada hocemo da izrazimo nase emocije kroz dizanje i spustanje glasa. On je vrsio oglede na zivotinjama kako bi dokazao svoju teoriju. - Carls Darvin je smatrao da muzika nastaje usled privlacenja suprotnih polova. On je takodje vrsio oglede na zivotinjama. - Karl Biher, Nemacki ekonomista je definisao muziku kao proizvod rada. Smatrao je da je muzika nastala sa proizvodnjom i da prati pokrete pri bilo kakvom radu. - Nemacki prirodnjak, Karl Štumf je smatrao da je muzika nastala kao signalno sredstvo (da bi se primitivni ljudi dozvali medjusobno). - Žil Kombarje, Francuski muzikolog je doveo u medjusobnu vezu muziku i magiju, sto je u principu i najtacnija tvrdnja. Muziku koriste primitivni narodi starog veka: - Ljudi sa Cejlona (danasnja Sri Lanka); - Ljudi sa Gvineje (tadasnji Irijan); - Afrikanci; - Amazonci; - Aboridzini (Australija).  Magija igra vaznu ulogu u zivotu primitivaca. Oni njom objasnjavaju sve natprirodne pojave. Muziku koriste pri ritualima. Tada upotrebljavaju tekst i melodiju, uz koju pevaju odredjeni tekst. Tadasnja muzika se sastojala u ponavljanju kratkih odlomaka uz dinamiku pri smenjivanju pevanja vraca i plemena. - Kasnije se javljaju napevi u kojima se upotrebljavaju V2, a kasnije i Č4, Č5 i Č8. Vrste napeva su: radni, vojnicki, ljubavni (lirski) i uspavanke. - Najstarija lestvica je pentatonika. Ona je upotrebljavana u Kini, Japanu, Skotskoj, Irskoj, Madjarskoj... - Sto se tice viseglasja prvo se pevalo paralelno u 1, a kasnije i u svim ostalim intervalima, a najvise u 2, 4, 5 i 8, tek kasnije u 3. • Prvi oblici viseglasja su: o Heterofonija – dvoglasno, unisono pevanje koje se na sredini kompozicije siri u pevanje u 4 i 5, a zatim se ponovo vraca na unison; o Bordun – 1 glas lezi, dok 2. gradi melodiju; o Imitacija – ponavljanje jedne male fraze kroz glasove. - Instrumenti imaju veoma znacajnu ulogu u zivotu primitivaca. Prvo koriste dlanove i glas da proizvedu zvuk, kasnije udaraju dlanom o neki predmet, a jos kasnije predmetom o predmet. Tako nastaju prvi instrumenti: • Udaraljke – Prve udaraljke su pravljene od drveta, kamena, kostiju neprijatelja, metala. • Duvacki instrumenti – Prvi duvacki instrumenti su flaute od trske, drveta, i od kostiju zivotinja i zarobljenih neprijatelja. Kasnije se javljaju trube. • Zicani instrumenti – Prvi izvor zvuka u obliku zicanog instrumenta je tetiva luka. Kasnije se broj zica povecava i dodaje se rezonator, i tako nastaju citre, harfe, lire... Uz magiju i muziku pojavljuje se jos jedna vazna umetnost, a to je ples. Uz prizivanje raznih duhova i bogova i pesmu i svirku, javljaju se i igre oko vatre tj. prvi plesovi.

Muzika u zivotu starih naroda

(Stari vek)
Stari vek traje od postanka coveka do IV – V veka nove ere. U starom veku vlada robovlasnicki poredak. Postoje dva sloja – klase ljudi: 1. Vladari (crkva i bogataski sloj) i 2. Robovi Muzika je podredjena i pise se po volji vladara, crkve i bogatasa, dok muzika robova ne postoji. Pojavom klasnog drustva muzika je na visem nivou i od tada se muzikom bave semo profesionalni muzicari (pevaci, sviraci, igraci), koji rade na dvorovima. Javljaju se i novi instrumenti: udaraljke od bronze, gline, drveta; duvacki instrumenti se osavremenjavaju i javljaju se flaute, rogovi, trube; i na kraju zicani instrumenti, koji su najznacajniji, harfe, lutnje, kitare, pa cak i hidraulicne orgulje. - Muzika u ovom razdoblju je uglavnom jednoglasna. - Vladari kasnije shvataju znacaj muzike i ona se pojavljuje u verskim obredima u hramovima, a izvode je profesionalci. - O muzici starih naroda saznajemo sa reljefa na zidovima palata, grobnica, hramova, kipova. U ovo doba se javljaju prve teorije muzike, ali nije bilo notacije, pa su se melodije prenosile usmeno s kolena na koleno.

Egipat – Misir
Egipat u starom veku ima veoma razvijenu kulturu i umetnosti – vajarstvo, knjizevnost, a narocito muziku. Muzicari su smatrani faraonovim rodjacima, a bez muzike nije mogla da se zamisli ni jedna svecanost. Muzika se izvodila u hramovima, na dvorovima, ulicama, trgovima – gde su ljudi i igrali-plesali. - Instrumenti koji su tada korisceni u Egiptu bili su: veliki broj udaraljki, flaute, trube, a narocito su bili zastupljeni zicani instrumenti, pre svega harfe. III miliona godina pre nove ere Egipcani su pravili savrsene harfe. To su bile harfe u obliku luka, tzv. lucne harfe. Sem harfe od zicanih instrumenata bile su zastupljene lutnje, citre i hidraulicne orgulje, koje su tada postojale samo u Egiptu i radile su pomocu vode i vazduha. - Egipcani su poznavali i orkestar – vojni orkestar sastavljen od duvackih instrumenata i udaraljki. - Sto se tice teorije muzike u Egiptu su bile zastupljene Pentatonika i Hromatika. Poznaju intervale koji su imali znacajnu ulogu u muzici uopste, a najvise koriste 4, 5 i 8. Tada jos uvek nije bilo notacije.

Mesopotamija – Irak
Prve civilizacije koje su naseljavale ovo podrucje su: Sumerci, Vavilonci i Asirci. Muzika je u Mesopotamiji bila vezana za religiju – u crkve se uvode instrumenti. Sve crkve su gradjene uz pesmu, a u toku godine su se tacno rasporedjeno pevali crkveni napevi. Muzicare imamo i na dvoru, gde moze raditi i do 150 profesionalaca. - Od instrumenata koriste se: razne udaraljke, cegrtaljke, bubnjevi, duvacki instrumenti sa jezickom tipa oboe i roga, lire i harfe. - Ovi narodi takodje poznaju orkestar, a od terorije muzike poznaju intervale, od kojih su glavni 5 – simbol 5 cula, i 7 – simbol 7 dana u nedelji i broj tada poznatih planeta.

Japan – Nipon (Izlazak sunca)
O muzici Japana nema puno pisanih podataka. Ipak zna se da su Japanci u starom veku poznavali pentatoniku i da Japanska muzika dostize vrhunac u VIII veku nove ere. Oblici muzike koji su se tada koristili su: - Ko – uta i Ha – uta – solo pesme; - Gagaku – To je bila vrsta instrumentalne muzike, koju je izvodio orkestar na otvorenom imitirajuci zvukove iz prirode; - No – je razvijenija vrsta muzike – scenska muzika u kojoj ucestvuju horovi, pevaci i plesaci uz instrumentalnu pratnju, sto predstavlja zacetke japanske opere. - Instrumenti koji se koriste su: trzacki: Biva, Samizen, koji ima 3 zice i dugacak i tanak vrat, i Koto – tip gitare sa 13 zica; i od duvackih instrumenata Sakuhaci – flauta od bambusa.

Palestina – Izrael

Najznacajnija uloga muzike je u hramu i smatrali su je sredstvom za dobijanje Jehovine (bog) naklonosti. Muzika je imala veoma veliki znacaj Njihovi carevi su i sami bili kompozitori: • Car David je napisao 150 psalama. Psalmi su pohvalne pesme Bogu, oni su jednoglasni, izvode se u recitativnom stilu uz pratnju nekog zicanog instrumenta. • Car Solomon – „Pesma nad pesmama“. - Profesionalci se javljaju kasnije. - Od teorije muzike poznaju pentatoniku, lestvicu od 8 tonova i ukrase koji su tada dosta bili upotrebljavani. Crkvene pesme su izvodili u stilu responzorijalnog pevanja – dijalog izmedju svestenika i hora. - Istrumenti koje su koristili su: bubnjevi, kastanjete, trube od metala, za koje su verovali da rasteruju zle duhove, razne flaute i oboe sa jezickom, tipicno njihov instrument Sofar – vrsta roga, razne harfe, lire lutnje...

Arapi
Svojim orijentalnim karakteristikama Arapi su mnogo uticali na evropsku muziku. Centri arapske muzike u starom veku su: Medina, Damask, Kordoba, Sevilja, Kairo i Bagdad, koji je imao orkestar od 200 clanova koji je izvodio 100 izabranih pesama iz toga doba, a najznacajniji centar je Kalifov dvor, gde su se izvodile narodne pesme. - U VIII veku Arapi u Kordobi osnivaju skolu sviranja i pevanja, a Sevilja postaje centar za proizvodnju najznacajnijih muzickih instrumenata. - Muzika je narodna (narod je stvarao muziku). Oblici koji su korisceni su: • Balada – vokalno-instrumentalna pesma od nekoliko stihova; • Makami – vokalno-instrumentalno delo zasnovano na improvizaciji. - Od teorije muzike poznaju dijatoniku, hromatiku i enharmoniju; lestvicu od osam stepeni i poznaju manje tonske razmake od polustepena (1/3, 1/4, 1/5, 1/6 stepena).

Kina
Kina je jedna od starih drzava. Njihovi filozofi su se bavili muzikom, npr. Konfucje. Kinezi su bili skloni velikim svecanostima i ceremonijama. Ni jedan vid kulture se nije mogao zamisliti bez muzike (hramovi, dvorovi, ulice, trgovi). Pesme i himne su pevane uz orkestar koji se sastojao od 500 do 700 clanova. Imali su veoma razvijenu teoriju muzike – lestvice: - Pentatonika – lestvica od 5 tonova, bez polustepena. Pet tonova smatraju simbolom zemlje, vatre, vode, drveta i ruda; ili simbolom drustvenog uredjenja: vladar, visoki drzavnici, narod, javni sluzbenici, proizvodi. Ova lestvica je koriscena i u svetovnoj i u duhovnoj – crkvenoj muzici. - Tsai jui – lestvica od 7 tonova i ponovljen 8. – dur sa #4 stupnjem (lidijski modus). - Lestvica od 12 tonova – hromatika – svirali su je pomocu instrumenta Liu koji se sastojao od 12 cevcica razlicitih dimenzija. Broj dvanaest je bio simbol meseci u godini i broja apostola. - Instrumenti: • Udaraljke – prave ih od kamena, metala, bronze. Poznaju preko 40 vrsta bubnjeva, koji mogu dostici precnik i do 2,5 m. Karakteristican je tipicno kineski instrument King – udaracki instrument od kamenih plocica po kojima se udaralo drvenim cekicem; • Duvacki intrumenti – imaju ih veliki broj: trube; flaute; Jo – frula sa 7 rupica od bambusa; Šeng – je imao rezonator od osusene tikve ili lubenice, u kome se nalazilo od 13 do 36 bambusovih trski razlicite velicine, a na posebnu trsku se uduvavao vazduh; • Zicani: harfe; lire; Kin – koji se svirao u lezecem polozaju i imao je od 5 do 15 zica; Lip – slican gitari. - Izmedju VI i XII veka Kinom vlada dinastija Tang, a od VII do IX veka pojavljuju se novi instrumenti: lire, lutnje i harfe i veliki broj stranih muzicara. Od IX do XII veka pojavljuje se autenticna kineska vrsta muzike Song – Scenska muzika koja predstavlja osnovu kineske opere. Ovde imamo recitacije, glumu i dekoraciju.

Indija

U Indiji se muzici pripisuje bozansko poreklo i magicna moc. Smatrali su da ona utice i na zivotinje i biljke. Muziku nalazimo u hramovima i na dvorovima, cak je i sam kralj komponovao muziku. Postoje 2 vrste muzike: • Saman – smirena melodija – nema skokova, duhovnog karaktera; • Raga je svetovna muzika eksplozivna, brza, razdragana, sa mnogo skokova i ukrasa (suprotnost Samana). - Imaju veoma razvijenu teoriju muzike. Poznaju pentatoniku – kineska – bez polustepana. Kasnije se pojavljuje lestvica od 7 tonova, gde je svaki stupanj je imao svoje ime – zaceci solmizacije. Poznavali su razmake od ¼ stepena, tako da oktavu dele na 22 ¼ stepena. Obim melodije je isao i do 3 oktave. Poznaju cak i viseglasje – Bordun (jedan glas lezi, dok drugi gradi melodiju). - Imaju veoma bogat instrumentarijum: gongovi, kastanjete, bubnjevi, frule, oboe, gajde, trube, rogovi, Vina – tipicno indijski zicani instrument, Ravanastron, Sarangi. - Koriste karakteristicnu vrstu scenske muzike, koju su nazvali Igrana drama (u prevodu). Ona obuhvata glumu pod maskama, uz instrumentalnu pratnju i malo dekora.

Grcka – Helada, Helas
U grckoj vlada helenisticka kultura, koja dostize vrhunac robovlasnickog drustva i sa njom pocinje istorija ne samo muzike vec i covecanstva. U grckoj u to vreme vlada parlament – nema kralja – po drzavnom uredjenju je republika. Iz tog doba poznati su nam njihova arhitektura, vajarstvo, slikarstvo... Omladina je obavezno morala da se bavi muzikom, a narocito je bila razvijena horska muzika. Imali su horove od 12 do 25 clanova. Sama rec muzika je grckog porekla i oznacava sve sto pripada Muzama (boginje nauke i umetnosti), tako da se smatra da je muzika bozanskog porekla. Nju nalazimo na vencanjima, pogrebima, pri verskim obredima, na trgovima. Njihovi filozofi su se takodje bavili muzikom: Aristotel, Pitagora, kao i Fidija – vajar. Prvi muzicari su Amfion, Orfej, Marsija, Limos... - Instrumenti: • Prvi instrument koji poznaju je Kitara (lira) – trzacki zicani instrument sa 8, 11 ili 15 zica. Lira je bila obavezna za ucenje i bila je kucni instrument; • Aulos je duvacki instrument od trske ili slonove kosti. Sastojao se iz dve cevi, koje je svirac, obe, drzao u ustima. Na obe cevi imao je od 4 do 15 rupica. Na desnoj se izvodila melodija, a na levoj pratnja. Koristio se na gozbama, pratio vojnicki korak i na galiji, kao sredstvo za davanje ritma veslacima; • Jos poznaju razne vrste truba, panovu frulu, kastanjete i razne zvecke. - Oblici grcke muzike: • Postoje dve vrste vokalno-instrumentalne muzike i to su: Kitarodija – pevanje uz kitaru, i bila je popularnija od Aulodije, sto je druga vrsta vokalno-instrumentalne muzike; • Takodje postoje 2 vrste instrumentalne muzike: Kitaristika i Auletika; • Oblici horske (vokalne) muzike – izvodio ih je hor koji je imao od 12 do 25 clanova. Pevalo se unisono ili u oktavama, a kasnije dobijaju instrumentalnu pratnju: o Tren – zalopojke uz aulos; o Pean – radosne pesme o sreci i zdravlju posvecene bogu lepote – Apolonu. Bilo je duhovnih i svetovnih Peana; o Ditiramb – posvecen bogu vina Dionisu – Dioniziju. Izvodio se na trgovima, a izvodilo ga je 50 plesaca i pevaca, koji su bili obuceni u jagnjece koze i igrali oko oltara, gde je lezala skulptura boga. Bili su praceni sa 2 aulosa; o Himne – pesme posvecene bogovima; o Skolion – napitnice – pesme posvecene vinu i vinovoj lozi; o Enkomej – pohvalne pesme coveku ili bogu; o Himenej – vrsta svadbenih pesama; o Partenije – pesme koje su zene pevale u slavu boginje Artemide; o Tragedija dozivljava vrhunac u VI veku pre nove ere. Razvila se iz Ditiramba. Solista dobija vecu ulogu i on prica o Dionisovom zivotu. Uvode se prvi glumci, koji su nosili maske na licu, pa plesaci dobijaju znacajniju ulogu. Hor se javlja medju cinovima, kao komentator dramske radnje i predstavlja masu naroda. Imao je od 12 do 25 clanova koje su pratili aulosi i kitare.  Tragedija je imala 5 cinova. Ditiramb se izvodio na trgovima, a tragedija se izvodi u amfiteatru (pozoriste polukruznog oblika na otvorenom sa 20.000 kamenih sedista i binom u sredini). Svi ucesnici tragedije su se nalazili na sceni. Znacajni tvorci tragedija su Euripid, Sofokle i Eshil. Tragedija iscezava u 5 veku; o Nasuprot tragediji razvija se komedija, koja takodje, kao i tragedija, nastaje iz Ditiramba. U komediji se opisuju natprirodne sile, a izvodi se na gozbama – pevanje i ples uz instrumentalnu pratnju.  Kasnije iz komedije i tragedije nastaje opera.

i imitacija – ponavljanje krace fraze kroz glasove. psalmi. drveta – bubnjevi. tako da stari vek traje od postanka coveka. . kasnije se javljaju trube. a imucniji ljudi su imali sopstvene orkestre. Najkasnije muzika dolazi do vladara – Neron. aulos.. ima ih sedam.. gline. himna. Preovladava jednoglasje. stupnja i bila je velicanstvena. ditiramb. jer pevaci. U Grckoj se javljaju tetrahordi. kitare. . . komedija.. koto. i. rogovi. i hidraulicne orgulje – na princip vode i vazduha. napevi – vrste napeva su radni. Tetrahord je glavna lestvica i na njoj se gradi ova muzika. Dele intervale na konsonantne i disonantne. . Imali su znacaj I. trube. harfe. delo – pesme uz kitaru. tako sto se dodaju zice i rezonator. Nastaju i prvi instrumenti: udaraljke od drveta. Marsej. kastanjete. pa do V veka nove ere.. himenej. gagaku – instrumentalni obl. raga – Indijska muzika brzog tempa.Prvi kompozitori su Amfion.. o Frigijska lestvica – modus – je imala polustepene izmedju 2... dijatonika. Od najveceg znacaja je uvodjenje jedne crte. lutnje. makami. Muzika se tada sastojala od kratkih odlomaka. i 6. auletika – instrumentalna-aulos. lirski – ljubavni i uspavanke. cegrtaljke. zatim i u ostalim intervalima. nisu znali visinu i trajanje tona. koji su ponavljani uz promenu dinamike. a od zicanih Kitara i Cimbal – stoji vodoravno i svira se udaranjem palicama o zice. no – scenska muzika.  Muzika u zivotu starih naroda Stare drzave su: Egipat – Misir.. o Oblici horske muzike: enkomej.Muziku nalazimo u arenema pri borbi gladijatora i zivotinja – koriste se duvacki instrumenti da bi docarali uzas borbe. zicani nastaju od tetive luka. koriste se razni intervali. IV i V stupnja i poznavali su dijatoniku. Rezime – Stari vek (od postanka coveka do V veka n. linija za belezenje melodije i oznake za nacine pevanja – dirigent je sve odredjivao. metalne trube. . Ove lestvice dobijaju imena po grckim pokrainama (Dorija. modusi. Imali su oznake za duze i krace note – „U“ – duzi slogovi.. tren. 5-unisono. drveta i od kostiju zivotinja ili neprijatelja. i 3. hromatika.igre oko vatre. stupnja i ona se koristila za opisivanje uzbudljivih dogadjaja. oboe. i 5. konsonantni su 4. kitaristika – instrumentalna-kitara.. saman – Indijska muzika mirne melodije. samizen. o Lidijska lestvica – modus – polustepeni izmedju 1. Japan – Nipon-u prevodu izlazak Sunca. Najtacnija tvrdnja o nastanku muzike jeste teza francuskog muzikologa Zila Kombarjea. ) Muzika postoji otkad i ljudi. i 4. Egipat i Grcka. biva. muziku. i 2. Indija. • Oblici grcke muzike su: kitarodija – v. zicani – harfe. a kasnije se javljaju 3 vrste viseglasja: heterofonija – unisono-4. a ostali su mogli da moduliraju. . lire. vojnicki. Grcka – Helada – Helas.Karakteristike: robovlasnicki drustveni poredak – vladari i robovi. bordun – 1 glas lezi dok se drugi krece. Rim. metala. Javljaju se i crkveni napevi – responzorijalno pevanje i viseglasje. pean.. i. balade. Orfej. Spajanjem tetrahorada dobijaju se prve lestvice koje su bile silazne. stupnja i njom se izrazavala patnja i bol.). duvacki – flaute od trske. bez njega. skolion. vec na njega uticu Sirija.Instrumenti koje koriste su: Hidraulicne orgulje – na dvorovima.Oblici: ko-uta. C5 i C8.  Prvi i poslednji ton tetrahorda su morali uvek biti fiksirani. Nema sopstvenu. • Notacija – Kod Grka je veoma vaznu ulogu imao horovodja. tragedija.. aulodija – v. Kineska – igrana drama. Javlja se i viseglasje – prvo u paralelnim 1. i 1. autenticnu. i 6. i to su citre. U pocetku stari vek je drustveno besklasan. i 7. „-“ kraci slogovi. Rim Postaje Evropski kulturni centar u II veku pre nove ere. i 7. kamena. Vrsta se odredjuje brojem polustepena.Instrumenti: razne udaraljke od bronze. rogovi i Lituus. Kalikula – koji su bili kanibalisticki nastrojeni. Muzicari i solisti su dovodjeni iz inostranstva. a kasnije i C4. Javljaju se melodijski intervalski skokovi – V2. Najstarija lestvica je pentatonika. Palestina – Izrael.Teorija muzike – Grci su prvi podigli teoriju muzike na visi nivo. duvacki – flaute. na kojoj se belezilo. Limos. enharmonija. ha-uta – solo pesme. delo – pesme uz aulos. e. 5 i 8. Mesopotamija – Irak. a disonantni su svi ostali intervali. Arapi. Koriste se ukrasi. pentatonika. Frigija Lidija. . hromatiku i enharmoniju.. trube. cak i razmaci manji od polustepena.. lutnje. a neke od njih su: o Dorska lestvica – modus – imala je polustepene izmedju 3. partenije. kostiju. a kasnije u dobe muzike starih naroda javlja se robovlasnicki drustveni poredak. Kina. muzika je po volji vladara i njom se bave profesionalci. da je muzika nastala iz magije. Od duvackih instrumenata Aulos. Uz magiju i muziku javlja se jos jedna umetnost – ples .

bez instrumenata i bez pokreta – dakle crkvena muzika je tada bila vokalna. Tada se razvija svetovna muzika. pa su hriscani bili prinudjeni da svoje obrede vrse u katakombama.Kasni srednji vek. U njemu se opisuje zivot Isusa Hrista i njegovih ucenika. Pojavljuju se prvi instrumenti i gluma. zbog cega se osniva posebna skola – I skola u Rimu – za ucenje Gregorijanskog korala. i koji su u principu bili (lose)placeni robovi. godine – Romanika. godine – Gotika – obuhvata razvoj viseglasja i instrumentalnu muziku.U Gregorijanski koral se sve vise ubacuje narodnih motiva. • Dva hora u vidu antifonog pevanja (u vidu dijaloga). Prve melodije se uzimaju iz Sirije. znaci zameljisni posed. i kmetovi – ljudi koji su sluzili vladarima i crkvi.Rani srednji vek – od V do X veka – tad se izvodila samo jednoglasna muzika. i . do 1400. Karlo Veliki je uspostavio Gregorijanski koral u celoj Evropi. Sve ove promene donose veoma vazne poglede na svet. do 1200. umetnosti i u obicnom zivotu. enharmonije i bez velikih skokova – mirne melodije u obimu linijskog sistema. a spoljasnji neprijatelji su bili Huni. Prvi sa skupljenjem melodija pocinje Papa Grgun I (560 – 604). Izraela. On se morao znati napamet. koja postaje glavna idejna snaga srednjeg veka. • Naizmenicno pevanje svestenika i naroda (hora) – responzorijalno pevanje. nalazimo ga u nauci. . Car Konstantin 313. Opisuju se dogadjaji iz poslednjih Hristovih dana i tako nastaja Liturgijska drama. godine rimsko carstvo se cepa na I i Z i dolazi do preokreta i promene nacina zivota. a u Rimu pocinje skupljanje melodija. Bogosluzenja su bila na latinskom jeziku. koji poslednjih 14 godina svog zivota bira duhovne napeve svih naroda bez hromatike. Izvodjenje Gregorijanskog korala: • Svestenik izvodi psalmodijski solo. i samim tim se slabi unutrasnja snaga Rima. a muzika je poverena profesionalcima i prenosi se usmenim putem. • Od XIV do XVI veka pojavljuje se muzicki oblik nazvan Misterij. Mongoli. Uz te obrede hriscani su pevali jednoglasne melodije. Sve je prozeto hriscanstvom. i bila je zlatnim lancem vezana za oltar.Rim kasnije ustanovljava pravilo da se Bogosluzenja u celoj Evropi moraju vrsiti na Latinskom jeziku. . koji se moze podeliti na 2 perioda: • Od 1000. Hriscanstvo se rasprostranjuje po celoj Evropi i u Bogosluzenje se uvode narodne melodije – svaka drzava svoje narodne melodije (Srbi – Osmoglasnik). cije je zajednicko ime bilo Varvari (tako su ih Rimljani zvali). u prevodu. stvaranje i umetnost. godina se smatra godinom koja je okoncala starovekovni robovlasnicki drustveni poredak i uspostavila srednjovekovni feudalisticki drustveni poredak. Misira – Egipta. Izvode ga glumci i pevaci uz instrumentalnu pratnju. Pocinju da se zidaju crkve. Sve crkvene melodije nazvane su Gregorijanski koral. 476. . Hriscanstvo je tada bilo glavna idejna snaga. Srednji vek se deli na dva perioda: . tehnici. . godine u Milanu dozvoljava propovedanje hriscanske vere. Crkvena muzika U prvih sto godina srednjeg veka (pocetna faza srednjeg veka) Rim je zabranjivao propovedanje hriscanstva i vrsenje hriscanskih obreda. Crkva nastoji da sebi privuce sto vise vernika. a feudalci su bili veleposednici. Zbirka tih melodija nazvana je Antifonardi.U feudalistickom drustvenom uredjenju postoje dva sloja – klase naroda: vladari – feudalci – feud.Srednji vek U srednjem veku sve vise dolazi do sukoba naroda i vladajuce klase. 395. i • Od 1200.

f. tako da ovaj oblik u XIII veku dobija duhovno-svetovnu formu.Viseglasje Na pocetku kasnog srednjeg veka – XI vek. ratnicke pesme. Najznacajniji minezengeri toga doba su: Valter fon Der. . . jedan glas ima c. Najstarija kompozicija u obliku kanona je sestoglasni (4 tenora i 2 basa) kanon iz 1310 godine u durskoj lestvici – „Leto nam dolazi“. To su bili pevaci. Na kraju dolaze i do dvorova. a na njemu se izvode dva razlicita teksta. Narod ih je voleo. dvodelne i traju koliko kompozitor zeli.Kanon – je vrhunac polifonije u XIII veku i nastao je u Engleskoj. zabavama. To su bile: balade. dok drugi prati c. Svetovna muzika – narodna muzika Nema mnogo zapisa svetovne muzike jer su crkva i vlast zabranjivali narodu da se bavi muzikom – crkva je imala svoj stav i principe.Rondelus – je mogao biti troglasan ili cetvoroglasan i imao je jednu melodiju koja se provlacila kroz glasove. grad je sa zanatstvom i trgovinom centar okolnih zbivanja. Kasnije on dobija i instrumentalnu pratnju koja svira c. Nosioci ove muzika ne Severu Francuske bili su truveri. Plemicke kompozicije izvode zongleri. . . Ima jedan vodeci glas – c.Prvi i nasjstariji oblik viseglasja je Organum. f. Bernar De Vantadorn i Adam De La Al (najznacajniji truver). f. gde su najavljivali dolazak neprijatelja i sazivali narod na sastanke. Poznati muzicari iz ovog vremena u Francuskoj su: Giom De Poatje. Od muzickih oblika kod njih se prvi put pojavljuju plesovi i dvodelne pesme. Gral – casa Isusove krvi. Vlast i crkva su ih progonili. f. Imali su svoja putujuca pozorista i ucestvovali su na vasarima. Viteska muzika je bila na narodnom jeziku. U Francuskoj se nazivaju zongleri.Gimel – dvoglas u paralelnim 3 i 6. Nibelunzi – patuljasto germansko pleme. gde su nosioci plemicke muzike bili trubaduri. Sve ove kompozicije su stroficne.Znacajnu ulogu u izvodjenju narodne muzike imalu putujuci muzicari. . • U Nemackoj se vitezovi koji pisu vitesku muziku nazivaju minezengeri. .Tada se javlja interes plemica i vitezova za narodnu muziku. a gradjanstvo postaje glavna motorna struktura. pa cak i uspavanke. tenor i bas. a narod je bio neobrazovan.Motetus – je duhovna najcesce troglasna kompozicija. a u Nemackoj spilmani. Oni nisu imali nikakva prava. . Tekstovi su bili svetovnog karaktera. • Ova muzika se javlja u Provansi u Juznoj Francuskoj. Uglavnom su u svojim melodijama opisivali germansku tematiku – Tristan i Izolda. . paralelnim kretanjem u kvartama ili kvintama. a tematika je bila lirika ili priroda. glumci i dreseri. decje pesme. Radili su i danju i nocu u odelima. ili unisono – 4 i 5 – unisono. u crkvu se uvode orgulje. (cantus firmus – zadati glas) – melodija iz gregorijanskog korala. Te melodije mogu biti u dorskoj. i on postaje svetovna melodija. jer su smatrani predstavnicima djavola zbog toga sto su se u svojim pesmama rugali vladarima i crkvi. U to doba javlja se pobuna protiv crkve i njenih shvatanja. Magnus. Votelbajd i Hajnrih Fraenlob. f. Narodna muzika je ipak opstajala i prenosila se usmeno. zanatlijske pesme. romanse. i pocinju da pisu muzicka dela. Postoje mnogobrojni zapisi ove muzike. kasnije ih praktikuje i cela Evropa: . . .trgovi ulice.Fo burdo – troglas u paralelnim trozvucima. . i pratecim glasom koji se kretao suprotno od c. Prvi kompozitori su: Leonimus – napisao 80 organuma. Plemicima i vitezovima je dosadio parazitski zivot.Hoketus – je cetvoroglasan i karakterise ga isprekidana melodija sa mnogo pauza. Kasnije u XII i XIII veku u Francuskoj. Tada u Engleskoj nastaju prve viseglasne kompozicije. . f.Konduktus – latinski (zbog Rima) strofican tekst i javlja se u kasnom srednjem veku.. miksolidijskoj ili durskoj lestvici. On je dvoglasan. ljubavne. Putujuci muzicari prava dobijaju u XIII veku i nastaje najstarije udruzenje muzicara u Becu. Sastoji se iz melodije koju imitiraju glasovi i traje sve dok poslednji glas bar jednom ne izlozi melodiju (temu).Diskant – dvoglas sa gregorijanskom melodijom kao c. na razlicitim jezicima. i bio u sitnijim notnim vrednostima. Radili su na tornjevima grada. alt. plesaci. pa pocinju da uce teoriju muzike i instrumente. Oni sami izvode svoju muziku (za to ne koriste spilmane) na pevackim takmicenjima i na dvorovima. i univerziteti – prvi je Sorbona u Francuskoj. Grade se katedrale – prva koja je izgradjena je Notr Dam. cak i prve cetvoroglasne kompozicije i uvodi prvu podelu hora na 4 glasa: sopran. Perotimus – prvi pisao fo burdoe.

a plemicke minezengeri. Imala je podredjeni polozaj u odnosu na vokalnu muziku zbog neprijateljskog stava crkve. . lauta i lutnja i koristili su ih putujuci muzicari. Najstarije igre su: Estampida. cije inicijale u XVI veku koristi Vo Bron za ime sedmog tona – „si“. Cakona – italijanske. dvorova. Prvi ih uvodi Pipin Mali. Osnova srednjevekovne teorije muike su bili modusi. U to doba postoje 2 oblika nota: romanski – kvadratne note. To su: viela – nemacki fidel – 5 zica. imao je najjaci zvuk i koristili su ga putujuci muzicari. koristili su ih putujuci muzicari. duvacki – rog. lauta i lutnja. rebal.). do 1400. Uglavnom su pisani u durskoj lestvici i varijacionog su oblika. Usavrsava se tehnika. i gotiku – od 1200. i njima podredjeni radnici-kmetovi.. rota – 3 do 6 zica. raspon 2. a u Nemackoj – Volter Fon Der. sa dirkama – prvi oblik orgulja – portativ – male. u pocetku trzacki. . hoketus. Tada se razdvajaju deonice glasova i partiture su univerzalne za sve instrumente – mogu da ih sviraju svi instrumenti koji imaju dovljno tonova (zica. Pavana. i razni oblici truba. godine i obuhvata razvoj viseglasja i instrumentalnu muziku. Galjarda. trumsajs. Jovanu Krstitelju. i goticki – romboidne note. . rondelus i kanon. . fo burdo. kljuceve i solmizaciju od „do“ do „la“. U srednjem veku vlada feudalisticki poredak – feudalci tj. Sargarelo. šalmaj ili šalimo – preteca klarineta. koji traje od V do X veka i tad se izvodila samo jednoglasna muzika. preovladava vokalna. pomocu kojih znamo kakvi su bili instrumenti u srednjem veku: • Gudacki instrumenti – javljaju se u IX veku i donose ih Arapi. na zidovima i prozorima kuca. konduktus. Rezime – Srednji vek (V . lako prenosive orgulje. Prvi oblici instrumentalne muzike su plesovi – narodne igre raznih drzava. Svetovna muzika – oblici: balade. koji se deli na romaniku – od 1000. • Trzacki instrumenti – Najpopularniji instrumenti korisceni za prvi oblik instrumentalne muzike – ples su harfa. do 1200. trumšajs – dug vrat. • Duvacki instrumenti – Svi duvacki instrumenti korisceni su uglavnom solo i koristili su ih putujuci muzicari: rog – bio je od metala. a kasnije gudacki instrument. god. rupica. motetus.Postoji dosta slika. preovladava polifonija. Adam De La Al – u Francuskoj.5 oktave. Bernar De Vantadorn. ratnicke pesme i uspavanke. Bure – iz njih kasnije nastaje Svita. kipova. veleposednici i crkva. blok flaute – flaute od drveta. Nosioci narodne muzike u Nemackoj su bili spilmani.Instrumentalna muzika Instrumentalna muzika se razvijala kroz ceo srednji vek.Kompozitori: duhovne muzike – Leonimus. a u Francuskoj nosioci narodne muzike su bili zongleri. Za to mu je posluzila himna djakona Pavla Sv. 1 zica.Instrumentarijum: gudacki instrumenti – Arapi ih donose u IX veku – viela.. koji vuku korene iz grckih modusa. romanse. ali postoji i homofonija. Orguljasi su bili profesionalci. blok flaute i razni oblici truba. lako prenosive orgulje. ljubavne.XV veka) Deli se na: rani srednji vek. duga rezonatorska kutija.Oblici – jednoglasni: korali od kojih nastaju liturgijska drama i misterij. • Orgulje – prvi oblik je portativ – male. salmaj-salimo. rebal – 3 zice i svirala se kao danasnje gusle. fidel. viseglasje se koristilo u paralelnim 4 i 5. Hajnrih Fraenlob. trzacki – harfa. a plemicke trubaduri i truveri. ali postoji i instrumentalna. i kasni srednji vek. ali ima i svetovne. a prvi kompozitori svetovne muzike – Giom De Poatje. Paspje. Gvido Aretinski je uveo danasnji linijski sistem. crkava.Prvi oblici instrumentalne muzike bili su plesovi (igre). a instrumentalna muzika se samostalno izvodila samo za vreme plesa. . . Kasnije se usavrsavaju i uvode ih u crkvu zbog davanja intonacije pevacima. Preovladava crkvena muzika. i Rigodon. Magnus i Perotimus. Kasnije se javlja viseglasna muzika – oblici: diskant. rota. Najstarija zbirka instrumentalnih kompozicija je zbirka kompozicija za instrumente sa dirkama nazvana Kodeks (to su u stvari preradjene pesme).

motetusi.) renesansu. Muzika je najvise povezana sa knjizevnoscu (Sekspir – muzicka pratnja u dramama). Kasnije se broj glasova smanjuje tako da imamo vodeci glas uz pratnju nekog zicanog instrumenta.U to vreme se i svetovna i duhovna muzika podjednako upotrebljavaju. a bogosluzenje (misa) je na narodnom jeziku. Sa svakim stihom pojavljuje se nov materijal. Javljaju se: sve veca upotreba paralelnih terci i seksti – konsonantni intervali. On nastaje u XI veku i svetovnog je karaktera. na narodnom jeziku:  U Italiji su to: kača – opisuje scene iz lova. te se javljaju narodne pesme. sto je tada bilo veoma smelo. i tehnici. godine. On je cetvoroglasan i izvodi se AKAPELA – bez instrumentalne pratnje. konduktusi. Kompozitori u svojim delima opisuju vanmuzicke dogadjaje (prirodu. Tada su grad i gradjanstvo bili osnovni cinioci drustva. i prvi univerzitet – Sorbona). koji je tada bio centar kulture (imao je prvu katedralu – Notr Dam.Nosioci muzike su profesionalci. Francuska renesansa Francuska je prva drzava u kulturi i gradjansvo je glavno. U to vreme Francuska je bila centralisticka drzava – imala je jedan dvor koji je odlucivao o svemu. Pisan je u 2 ili 3 glasa. kojima je ona poverena. god. . Nastao je u Italiji i pisan je u 5 glasova sa razlicitom tematikom:  Duhovni – Biblija. liriku.  Prateci – instrumenti. . Preovladjuju vokalna dela i javlja se polifonija – svi glasovi ravnopravni. god. Sve vise do izrazaja dolazi folklor i narodni uticaji. Javlja se pobuna protiv feudalaca i crkve. f. svakodnevni zivot) – svetovna muzika.  Svetovna misa – sa svetovnim c. Tekst je latinski i pisan je u stihovima. Heliocentricni sistem je pronasao Nikola Kopernik. do 1500. • Muzicki oblici korisceni u doba renesanse su: o Motet – duhovni oblik – opisuje dogadjaje iz Biblije. ali ima i homofonih elemenata. i na osnovu toga nastaje Gregorijanski kalendar. modusi. koji se ponavlja kroz glasove. Vokalna dela dobijaju instrumentalnu pratnju. a izbegavaju se 4 i 5. do 1600. a potvrdio ga Galileo Galilej. Zastupljena je polifonija.  Akapela misa – bez instrumentalne pratnje. • Postoji nekoliko zbirki pesama koje se cuvaju u nacionalnom muzeju u Parizu: balade. virle (oblik instrumentalne muzike. kadence. Do pojave ove teorije vladalo je misljenje da je zemlja centar vasione – tzv. iz gregorijanskog korala i izvode je svestenik i hor uz pratnju orgulja. Misa moze biti:  Horalna – c. Prema toj teoriji Sunce je centar Suncevog sistema i oko njega se okrecu planete. Deli se na ranu (od 1300. o Narodna pesma – nastala u narodu. Preovladjuju modusi. hromatika i durski i molski rod.  Solisticki – vodeci glas i instrumenti. a kasnije dobija i instrumentalnu pratnju. . vilota.  A u Francuskoj sanson.Javlja se teorija Heliocentricnog sistema – veca tela primoravaju manja da se okrecu oko njih. Pojavljuje se i Protestantizam – oblik Hriscanske vere – u kome se Biblija tumaci slobodno. do 1600. Sve se vise upotrebljavaju paralelne terce i sekste.) i kasnu (od 1500. balada. ronda. astronomska otkrica i otkrica u nauci. Polifonija je zasnovana na bazi imitacije i ubacuje se hromatika. o Misa – duhovni oblik i ona zauzima glavni deo Bogosluzenja katolika. ima karakter plesa). • Kompozitori: . Javlja se sinkopirani ritam i sve vise do izrazaja dolazi vodjica.Renesansa Renasansa traje od 1300. o Madrigal – svetovni oblik pisan na narodnom jeziku. Geocentricni sistem i prema njemu je vreme racunato po Julijanskom kalendaru. frotola. Javlja se interes za antiku. ali se upotrebljava i dur-mol sistem. Ima vise stavova i svi stavovi su u istom tonalitetu. i prva geografska. Taj dvor se nalazio u Parizu. i voleli su da oponasaju zivotinje. f.

u kojima napada svoje neprijatelje i opisuje mrznju prema Engleskoj. sansone.1353) – Radio je u Kambreu. troglasni. Gloria. Bio je filozof. a kasnije 2 glasa preuzimaju instrumenti. „Brbljanje zena“. troglasne u strofama.Johanes Cikonija – Italijan. a zatim se u kasnoj Francuskoj renesansi pojavljuje sanson – troglasna narodna pesma sa instrumentalnom pratnjom i kompozitori: • Kleman Zaneken (1472 . pedagog. Avru. U svojim delima opisuje svakodnevni zivot.. deminucija – duplo umanjenje svih notnih vrednosti.1474). Sansoni su mu bili polifoni.Dzon Dan Stejbl (1320 . Komponovao je dela pretezno narodnog.1560) – Svestenik. a najpoznatiji motet mu je Deotratias – u 36 glasova. Najstarija misa je njegova misa „Notr Dam“. Briz.1377) – najznacajniji uz de Vitrija.1505) – rodjen u Utrehtru. . Pisao je mise. „Krici Pariza“. Parizu kao dirigent i kompoziror.  Pisao je i mise koje su glavni oblik katolickog bogosluzenja. i Agnus Dei (Jagnje Bozje).  Njegova najznacajnija dela su moteti – duhovni sa latinskim ili francuskim tekstovima iz Biblije.Filip de Vitri (1291 . koji je radio u Bordou. kojih je napisao 186. augmentacija – duplo uvecanje svih notnih vrednosti. Amsterdam. Brizu i na kraju odlazi u Italiju gde i umire. muzicar. Pisao je mise. On se zalagao za paralelno kretanje u 3 i 6 i prvi pocinje da uvodi hromatiku. „Lov na jelena“. Kasnije je radio kao pevac u Rimu i Parizu i bio je znacajan kao kompozitor. Kasnije se formira nova skola u kojoj se javljaju: imitacija kroz glasove u razlicitim intervalima. gde se i rodio. radio je na dvoru kod kralja Karla. matematicar i kompozitor. f. a zatim u Parizu kao horovodja. Neki od njegovih sansona su: „Pevanje ptica“. motete.Zil Bensoa (1400 .. • Klod de Sermizi • Klod Gidinel • Giom Koste o Flamanski kompozitori Flamanska drzava se sastojala od danasnje Holandije. matematicar.Jakob Obreht (1430 . radio je 20 godina na dvoru u Ceskoj i obisao Italiju i Nemacku.1460) – Francuz. Sacuvano je oko 200 njegovih dela. Glavni kulturni centri su bili: Kambre. Bio je svestran: knjizevnik. Kasnije im dodaje i instrumentalnu pratnju. Sanktus u okviru kog se moze pojaviti Benediktus. ali najznacajnije njegove kompozicije su sansoni. narodne pesme.1493) iz Antverpena (Belgija). Misni ordinarijum – obavezni stavovi mise su: Kirie. teoreticar. filozof.Giom di Fajl (1400 . sa francuskim tekstom. prozetim narodnim motivima i instrumentalnom pratnjom. Mise su se mogle pevati u sva 4 modusa. . o Giom de Maso (1350 . Radio je kao pevac i horovodja u Kambreu. i pisao je i duhovne motete i sansone. . Pesnik i biskup. Pisao je svetovne mise sa c. ronda pod uticajem narodnog folklora. inverzija – pojava istih intervala u suprotnom smeru. Pisao je na Francuskom i Italijanskom jeziku. manji broj moteta i 20 sansona. prve oblike rekvijema i pasije. Ona u doba renesanse postaje ekonomski.Jan Okegen (1425 . a kratko vreme i kao imitator.Posle toga nastaje 100 godina pauze u Francuskoj muzici. Ucio je muziku u crkvenoj skoli u Kambreu. istorijsko-herojske teme. a kasnije radi u Parizu. Pisao je mise. „Bitka kod Marinjana“. Predstavnici nove skole su: . biskup. Flamanski kompozitori vokalnu polifoniju dovode do savrsenstva i pisu: mise u cetiri glasa i svi stavovi su bili u istom tonalitetu. istoricar. I on se zalagao za paralelne 3 i 6. trgovacki i kulturno-umetnicki jaka. Najznacajniji flamanski kompozitor je bio: . sa 3 razlicita teksta na latinskom jeziku.1367) – najznacajniji kompozitor. Najznacajniji su njegovi motetusi u 3 ili 4 glasa. motete i sansone uz instrumentalnu pratnju. i postao biskup u Remsu. i prvi flamanski kompozitor je bio Englez: . Muziku je ucio u Antverpenu. prirodu. Sacuvano je njegovih 200 kompozicija: balade na Francuskom. plesnog karaktera. Napisao je 15 misa. . Predstavnici sansona u Burgundiji su: . motete u cetiri glasa uglavnom sa duhovnim tekstom. Brisel. Belgije i S-I Francuske – Burgundije. motete. a kasnije dodaju instrumentalnu pratnju. Izvor njihovog viseglasja se nalazi u Engleskoj. Kredo.

1623) – orguljas na dvoru kraljice Elizabete i pisao je mise. • Orlando Gibons (1573 . • Paul Hofhajmer (1459 . • Dzon Daunlend (1562 . • Tomas Morli (1558 . a kasnije stagnira jer je Engleska bila osvajacka drzava. Kompozitori su Robert Vajs i Dzon Šepard koji su pisali mise.1517) – komponovao je mise. „Berlinska zbirka“ – uglavnom narodne pesme svetovnog karaktera.1625) – pisao je madrigale i solo pesme uz pratnju lutnje. narocito razvijena u XV veku.1555) – prvi nemacki polifonicar koji je komponovao viseglasne nemacke narodne pesme. Reformacija je socijalni i idejni pokret koji je izrazavao zelje svih klasa. Glavni kulturni centri u ovom periodu su bili Augzburg.1546) – flautista. To su psalmi.IV period je doba reformacije. napevi minezengera. . Javljaju se i prve zbirke ovih pesama: „Lohajmska zbirka“ – zbirka narodnih pesama koje su bile jednoglasne uz pratnju nekog zicanog instrumenta ili viseglasne – akapela u kojima je glavnu melodiju izvodio tenor. i poznavao teoriju muzike i homofoniju. Oni su radili u periodu od 1450 – 1600 godine i to su uglavnom bile zanatlije. Kompozitori ovog razdoblja nemacke renesanse su: • Hans Saks (1496 . Uvode orgulje u bogosluzenje bez kojih se ono kasnije ne moze zamisliti.Za vreme vladavine Tjudora Henria VII i VIII komponovane su mise. Iz ovog perioda kompozitori su: • Hajnrih Fink (1445 . • Hajnrih Isak (1450 . mise i psalme. Ova reformacija se sastoji od slobodnog tumacenja Biblije i obuhvata obrede ne narodnom jeziku i samim tim mogu da ucestvuju svi vernici. i one se najvise pisu.U prvom periodu se komponuje duhovna muzika pod uticajem Flamanaca. Kasnije je radio u Milanu. .1603) – Prvi je poceo da primenjuje dur-mol sistem i pisao je orguljsku muziku i engleske madrigale. o Hans Leo Hasler – iz Nirnberga pisao je korale u 5 glasova i madrigale. Na Englesku muziku uticu Italija i Flamanci. a najvise obucari. Minhen i Nirnberg. moteti i malo instrumentalne muzike. . i lid – nemacka narodna pesma.1537) – znacajan orguljas u Insbruku i Salcburgu. i sansone. . psalmi. - Engleska renesansa U XVI veku Engleska renesansna muzika dostize vrhunac. Orgulje se razvijaju i nastaje instrumentalna muzika koju su Nemci doveli do savrsenstva. motete i madrigale u dvohorskom stilu. Kambreu i Parizu.Zosken de Pre (1440 . mise i instrumentalne kompozicije u vise stavova koje je on prvi patentirao. Razvijaju se: ode – pohvalne pesme svetovnog karaktera. Nemacka renesansa Renesansa u Nemackoj muzici obuhvata XV i XVI vek. sansone i lidove. svirao lutnju. Postoji nekoliko perioda u okviru nemacke renesanse: .1576) – komponovao je pesme koje su se obicno pevale uz gitaru ili neki drugi zicani instrument – oko 2000 kompozicija uglavnom svetovnog karaktera. i dosta je pisao crkvenu muziku u flamanskom stilu. Kompozitori: o Johanes Ekard – uvodi isti harmonski kostur za sve protestantske korale u Pruskoj.1527) – pisao je dvoglasne lidove u paralelnim tercama.Drugi period se temelji na podrucju horske muzike koja je veoma razvijena. Frankfurt.1526) – sacuvano je njegovih 150 dela: lidovi.Za vreme vlasti kraljice Elizabete razvija se Virdzinal – preteca klavira. • Osnovu protestantizma cini protestantski koral – jednoglasne homofone melodije sa tekstom na narodnom jeziku. • Ludvig Zenfl (1492 . Melodija je tada bila mirna. koje kasnije ulaze u bogosluzenje. himne. . motete i antele. kao i instrumentalnu muziku.1521) – najznacajniji germanski i evropski renesansni kompozitor rodjen u Anžeu.  Englezi su izmislili variacioni stil. i scenska muzika koja je docaravala Sekspirove drame. Tako je nastao oblik katolicke vere – Protestantizam i uglavnom su ga primili Germani.1625) – je pisao madrigale pod uticajem Italije i kompozicije za virdzinal. Tvorac reformacije i protestantizma je Martin Luter (1483 . . a kasnije svi glasovi imaju isti ritmicki kostur. bez skokova. narodne pesme sa duhovnim tekstom. Njegove partiture su prve zabelezene partiture u muzici. Kompozitori: • Vilijam Berg (1543 . Rimu. u prevodu). moteti. . Kompozitori iz ovog perioda su Robert Faerfoks i Dzon Taverner.Treci period je tipicno nemacki – glavni nosioci muzike su „maisterzengeri“ (majstori pevaci. o Leonard Lehner – pisao je duhovnu muziku – motete. Komponovao je: mise od kojih mu je najznacajnija „Ave Marija“. • Tomas Štolcer (1480 .Krajem XVI i pocetkom XVII veka komponuju se madrigali i dela za virdzinal. himne pa cak i napevi drugih naroda.

koristi hromatiku i modulacije u udaljene tonalitete. potom opet u Rimu.1397) – slepi orguljas u Firenci u crkvi Svetog Lorenca. a ziveo u Rimu. a kasnije dobija i instrumentalnu pratnju. • Balada – od 3 strofe i priper od 3 stiha: dogadjaju kome je ta balada posvecena.Kompozitor iz ovog perioda je Francesko Landini (1325 . Dela koja je pisao su na italijanskom ili latinskom jeziku. Italijanska renesansa U prvom periodu muzika igra vaznu ulogu u zivotu. Upotrebljava 3 hora.. On je najznacajniji kompozitor cele renesanse. 140 balada i nekoliko kacoa. Milano. Tematika madrigala je satira.o Orlando di Laso (Roland de Lasus) (1530 . 5. Marka. gde je i umro.1586) – bio je orguljas u crkvi Sv. Komponuju se uglavnom svetovne pesme: • Madrigal – nastao u Italiji i ima 4 strofe po 3 stiha i priper od 2 stiha. o Luka Morencio (1552 . Kompozitor je: . Kasna renesansa u Italiji je pod uticajem Flamanaca – doba XV veka.1643) koji je pisao ricerkare i kancone za orgulje. Pisao je za akapela hor. imao je dva dela. i napisao je 326 moteta i 105 misa (u 6 glasova). Firenci. sto u prevodu znaci loviti – opis ulicnih prizora i prirode. Svaki stih donosi novi materijal koji se imitira kroz glasove u pet glasova sa udvojenim unutrasnjim glasom. horovodja u crkvi Svetog Marka. Pisao je mise. Prvi pise instrumentalnu muziku – ricerkare i kancone. Napisao je 12 madrigala. Pocinju da se upotrebljavaju tzv. Najznacajnija misa je posvecena papi Marmeliju. 6.1462) – Flamanac. 12 glasova. Pisao je motete cak do 12 glasova – moteti od 4. Prvi deo je imao polifoni oblik. Bio je horovodja viceguvernera Sicilije. U njemu se razvija osecaj narodnog ritma – narodne melodije. i pretrpana polifonija.1567) – komponovao je 120 sansona i 200 madrigala. Madrigal tada postaje jednoglasan uz instrumentalnu pratnju.Glavni kulturni centri Italije u doba kasne renesanse bili su Rim. izbegavaju se modulacije i skokovi. Najznacajniji su mu madrigali i orguljske kompozicije uz pratnju 2 hora (polifonija) i bilo je zastupljeno nijansiranje. Muzika je mirna. lidova. madrigale. . kada preovladavaju svetovni oblici: • Vilota – viseglasna dvopevna pesma – polifona.. a zatim odlazi u Minhen gde komponuje oko 2000 savrsenih polifonih dela: sansona. o Cipijan van Rorec (1516 . .1594) – Flamanac rodjen u Anzeu. 1200 moteta. • Madrigal – komponuje se sa nekoliko stihova i nema vise strofa. o Jakov Arkadelt (1501 . motete. psalme. i stvara kompozicije za jedan instrument. o Karlo Djezoldo Venoja – potice iz aristokratske porodice. o Andrea Gabrieli (1510 . o Nasledio ga je Djovani Gablrieli (1555 .1599) rodjen u Beli. • Drugi oblik je Kaco. Kasnije radi u Minhenu i po povratku u Veneciju osniva orkestar i pocinje da pise muziku za orkestar. Svaka strofa je imala istu melodiju i najcesce je bio troglasan. . patetika i ljubavna poezija. • U Veneciji je osnovana skola i osnovao ju je Andrijan Vilaet (1420 .1565) – prvi unosi romantiku sa svojim madrigalima koji su prva stampana muzicka literatura na svetu. Kasnije kompozitor opisuje neki svoj unutrasnji nemir. 50 misa. a to radi upotrebom disonanci i modulacijama u dalje tonalitete.Djovani Pjer Luidji da Sante – Palestrina – ziveo je blizu Rima. a kasnije dobija instrumentalnu pratnju. Svirao je lutnju u svom dvorskom orkestru. madrigalizmi ustaljeni nizovi tonova za odredjene pojave ili pojmove. kasnije radi u Italiji. Pisao je madrigale u kojima koristi hromatiku i modulacije. • Frotola – homofona – glavna deonica je u gornjem glasu. Rim U Rimu se komponuju duhovne forme – mise i moteti. Mantova i Venecija.

koji prvi u muziku unosi varijacione oblike. alemanda. trombon. cakona. Klaudio Merulo – Italijanski orguljas. koji se izvodi na orguljama. pavana. 3 lutnje. a kasnije dobija krace notne vrednosti. . Renesansa je prvi period u kome se javljaju orkestri. Najcesce su se sastojali od: 2 cembala.Lutnja je najomiljeniji instrument renesanse. Sadrzi jednu temu koja se provlaci kroz glasove. Pisana je za orkestar koji je bio podeljen u 2 grupe. Englezi prvi uvode varijacione oblike i po tome su najznacajniji. Dzon Daunlend i Tomas Morli. Kancona je dvodelna a odseci su kontrastni. bure. viola da gamba. kornet. blok flauta. korneta. koseza. Kasnije se osamostaljuje i na njoj se sviraju plesovi – prvi oblici instrumentalne muzike homofono obradjeni – galjarda.Oblici: • Za instrumente sa dirkama – klavir i orgulje: o Oblici koji su zasnovani na ritmickom karakteru – plesovi. Postoje dve zbirke kompozicija za virdzinal: „Partenija“ i „Vilijem virdzinal buk“. Pocinje razlozenim akordima. tako da tokata ima karakter improvizacije. • Gudaci: viola da bračo. Dzon Daunlend. II vrsta je varijacioni ricerkar. nekoliko viola. o Oblici zasnovani na varijacijama:  Fantazija – pisana je za instrumente sa dirkama i sastoji se od vise odseka (stavova). Arapi su je doneli i imala je 6 zica (porodice su je najcesce koristile na izletima. Hans i Mihior Najzinder. Oblik je neodredjen.Kompozitori renesansne instrumentalne muzike su: Francesko da Milano. a oblik mu je trodelan. Orlando Gibons. Naziv je dobio po reci „virgo“ – stapic ili po kraljici Elizabeti.. • Duvaci: cink. To je u stvari motet.Instrumenti: • Virdzinal – je preteca klavira u Engleskoj. Paul Hofhajmer.. flauta i fagota.  Preludijum – uvod za fugu. fagot. kuranta. Kompozitori za virdzinal su Vilijem Bert. . pri izvodjenju sansona i lidova). .Instrumentalna muzika renesanse Instrumentalna muzika renesanse dozivljava vrhunac u XVI veku.  Tokata – vodi poreklo od orguljske predigre – intonacija pevacima u protestantskom koralu. Prethodi fugi.  Orguljsku muziku su pisali: Konrad Pouman – pisao preludijume i korale. Alberto da Mantova. . o Oblici koji vode poreklo od vokalnih oblika:  Ričerkar – nastao u XVI veku od moteta. Tomas Morli.  Kancona – vodi poreklo od narodnih pesama „da suonare“ (za sviranje). violina. kao pratnju pevacima. u kojima se oponasa priroda.  Koralna predigra – pisana za orgulje i sluzila je za davanje intonacije pevacima. samostalna je i nema tacno odredjene partiture vec su to partiture za sve instrumente. .

Oblici zasnovani na ritmickom karakteru su razni plesovi. Pojavljuje se i Protestantizam. Giom di Fajl. a u Francuskoj je to šanson. nekoliko viola. god. prvo vokalna posle vokalnoinstrumentalna. svetovna.Instrumenti: sa dirkama – orgulje i virdzinal. Preovladava apsolutna. i koralna predigra. Vilijam Berg. i deli se na ranu (od 1300. preludium – predstavljaju uvode za fugu. Nosioci muzike su profesionalci. Tada su grad i gradjanstvo bili osnovni cinioci drustva. Oblici zasnovani na varijacijama su: fantazija. kadence. . misa – programski. Oblici instrumentalne muzike – to su oblici uglavnom pisani za instrumente sa dirkama. i tehnici. Jan Okegen. Hajnrih Isak. . Cipijan van Rorec. kornet. Zil Bensoa. Flamanci: Dzon Dan Stejbl. homofona.Kompozitori: Francuska: Zosken de Pre. Orlando di Laso. korneta. duhovni ili svetovni oblik. Paul Hofhajmer.Oblici koji se tada koriste su: motet – programski. U doba renesanse javljaju se i prvi orkestri. Johanes Ekard. flauta i fagota. vokalni. gudacki – viola da bračo. Giom de Mašo. . Javlja se pobuna protiv feudalaca i crkve. liriku.) Renesansa obuhvata period od 1300. trombon. Djovani Pjer Luidji da Sante – Palestrina. Hans Leo Hasler. Ludvig Zenfl. te se javljaju narodne pesme. Leonard Lehner. Djovani Gablrieli. svetovna. Oblici koji vode poreklo od vokalnih oblika: ricerkar – vodi poreklo od moteta – to je motet izveden na orguljama. Kompozitori u svojim delima opisuju vanmuzicke dogadjaje (prirodu. Karlo Djezoldo Venoja. tokata – vodi poreklo od orguljske predigre i ima karakter improvizacije.programska. Hans Saks. Luka Morencio. kancona – vodi poreklo od pesama „da suonare“ – za sviranje. astronomska otkrica i otkrica u nauci. viseglasni. Javljaju se: sve veca upotreba paralelnih terci i seksti – konsonantni intervali. narodna pesma – U Italiji su to kača – programska. svetovna. svakodnevni zivot) – svetovna muzika. Instrumentalna: Francesko da Milano. godine) i kasnu (od 1500. godine. . vokalna. viseglasna. Tomas Morli. balada. modusi. viola da gamba i violina. Najcesce su se sastojali od: 2 cembala. Filip de Vitri. Dzon Daunlend i Tomas Morli. Italija: Andrijan Vilaet. Javlja se interes za antiku. vilota – programska. madrigal – programski. i prva geografska. Preovladjuju vokalna dela i javlja se polifonija – svi glasovi ravnopravni. vokalni ili vokalno-instrumentalni ili prateci – instrumentalni. polifoni. prvo vokalna posle vokalno-instrumentalna. Kleman Zaneken. do 1500. Engleska: Robert Vajs. do 1600. viseglasna. Dzon Šepard. i voleli su da oponasaju zivotinje. Sve vise do izrazaja dolazi folklor i narodni uticaji. Nemacka: Hajnrih Fink. hromatika i durski i molski rod. polifona.Rezime – Renesansa (1300. vokalni ili vokalno-instrumentalni (uz instrumentalnu pratnju). godine). Hans i Mihior Najzinder. Alberto da Mantova. duvacki – cink. polifona. viseglasna. vokalna. do 1600. viseglasna. polifona. polifoni duhovni oblik. Tomas Štolcer. duhovna (ali ima i svetovne) muzika. Johanes Cikonija. fagot. blok flauta. Andrea Gabrieli. . 3 lutnje. Muzika je najvise povezana sa knjizevnoscu (Sekspir – muzicka pratnja u dramama).1600. viseglasni. Jakov Arkadelt. viseglasni. polifoni duhovni oblik. frotola . Orlando Gibons. Dzon Daunlend. Jakob Obreht.

glumu. U ovom periodu se upotrebljava dur-mol sistem. • Serija – opera mitoloskog sadrzaja. a potvrdio Galileo Galilej. Opera u Firenci . prva stamparija. ples – balet koji se takodje pojavljuje u epohi Baroka i sve to uz muzicku pratnju instrumenata i hora. kod plemica u dvoristima. Mozemo reci da Barok pocinje sa zavrsetkom zivota slavnih predstavnika renesanse Palestrine i Milastroa (1594). u nekom tonalitetu koji se sada ustalio u upotrebi. On se izvodi na instrumentu sa dirkama. Preko hora je ismevana italijanska vlastela.Drugi period traje od 1650. • Kineska opera. kapitalisticki poredak koji u potpunosti iskorenjuje feudalizam. Opere su izvodjene na dvorovima. godine u Firenci. Glavnu rec prvo vodi crkva i vladari. muzika je asimetricna (ne moze da se podeli na simetricne manje celine). . fantazija. Opera – nastanak Opera je centralni muzicki oblik Barokne muzike. svita. Preovladjuje svetovna muzika i javljaju se instrumentalna polifonija i vokalno-instrumentalna monodija (jedan glas iznad svih). • Misterij koji je bio popularan u srednjem veku. nastao iz korala. do 1750. ali duhovna ne zamire. preludium. prvi dvogled. a tematika su bili istorijski dogadjaji i mitologija najcesce Grcka i Rimska. godine. Vise se ne veruje slepo crkvi – javlja se revolucionarni poredak i sve to zbog novih naucnih otkrica: heliocentricni sistem koji je otkrio Nikola Kopernik.Barok Barok traje od 1600. sonata.Prve opere su nazvane pastoralima. a glavni izraz je harmonija – melodija se gradi na harmonskim akordima. One su se sastojale od niza brojeva – numera koje oznacavale nastupe glumaca. zakon gravitacije – Isak Njutn. Opera je u sebi sadrzala arije.Harmonija se obelezava brojevima iznad odredjene melodije i to se naziva General bas. a zavrsava se okoncanjem zivota slavnog Baroknog polifonicara Johana Sebastijana Baha (1750). fuga i tokata. Glavni nosioc radnje bio je hor i pojedini pevaci koji su pevali i glumili neke radnje. • Pastorale – opere mitoloskog sadrzaja (Grcka i Rimska mitologija). i baletske igre. . On je veoma znacajan jer se u ovom razdoblju pojavljuju vokalno-instrumentalni opusi: Opera (bel’ canto – lepo pevanje). Barok donosi motoricnost u muzici i pun je ukrasa. recitativ koji izvodi jedan od likova uz instrumentalnu pratnju orkestra koji je bio veoma oskudan i imao samo dve deonice – jednu za glasove i jednu za instrumente. opservatorijum. Nastala je u Italiji 1594. godine nove ere i veoma je znacajan. Ovde preovladava instrumentalna muzika sa ustaljenim dur-mol sistemom. godine.Prvi oblici opere su: • Grcka tragedija. Izvodila se uz glumu i muziku.Treci period obuhvata razdoblje od 1700. Muzicki oblici koji vladaju ovim periodom su: koncert – 2 vrste. Barok se moze podeliti na tri perioda: . do 1750. • Dramatski madrigal – italijanska kompozicija. Oratorijum i Pasija. a kasnije dolazi do izrazaja narodna umetnost i sa jacanjem gradjanske klase pojavljuje se svetovna muzika. na bazi improvizacije koja je njime uslovljena. lirskog karaktera. godine i tada preovladjuju modusi. . . do 1650. • Komedija – sluzila je za ismevanje i najvise su je pisali rimski pisci. . a kasnije u pozoristima. nastupe hora.Prvi period traje od 1600. Kantata. muziku i ples. Sadrzao je glumu. jer u tom periodu dolazi do velikih promena u zivotu pa i u muzici. do 1700. To je scenski muzicki oblik u kome nalazimo tekst za operu – libreto. Libreto je bio takav da plemici i vlastela sami sebe vide na sceni. vokalna muzika i oblici iz doba renesanse – misa motet i madrigal. a tematika je bila duhovna (opisivao je dogadjaje iz Biblija tokom liturgijske godine).

Arije su. Nju izvodi orkestar i ona docarava ambient i dogadjaje I cina opere.1665) komponuje prvu znacajnu rimsku operu „Adonisovi okovi“. a kompozitor je bio Jakopo Peri. . Kasnije je sluzio kod vojvode od Mantove i prolazi svet kao violinista. . najznacajnije su: Orfej. Papa postaje Inosent X. Ovo udruzenje je bilo u funkciji do 1582. godine Jakopo Peri komponuje svoju drugu operu pod nazivom „Euridika“.Znacajan operski kompozitor iz ovog doba je Klaudio Monteverdi (1567 . najavljuju pocetak opere.1670) – njegova najznacajnija opera je „Erminija na Jordanu“. • Svi zahtevi ove kamerate su ispunjeni i 1594. 2 viole „da braco“. godine u Firenci je osnovano udruzenje intelektualaca – Kamerata.. Fanfare – to su trube bez ventila. drugi spor i treci brz. u ovom gradu nastaje prva opera-pastorala „Dafne“ po grckoj mitologiji. radi u crkvi Svetog Marka i komponuje. 3 viole „da gamba“.Stefano Landi (1580 . i „Orfejeva smrt“ sa elementima komike i humora. koje ne ucestvuje u samoj operi. 2 kitare. Opisuje zivot. dvoje orgulja. Monteverdi u svojim operama upotrebljava cetvorozvuke. Tada Barberinijevi zatvaraju pozorista i beze u Francusku. bes. Onda se vraca u Italiju u Veneciju. Sa pojavom pape Inosenta X zavrsava se epoha rimske opere. ukratko otpeva sadrzaj opere uz pratnju cembala ili nekog zicanog instrumenta. Uz sve ove umetnosti ubacuju i balet koji je nastao u Franscuskoj 1521 godine. koji prvi u istoriji muzike u operu uvodi Uvertiru. od duhovnih kompozicija mise i psalme. zatim sledi prolog. . ekonomski i umetnicki centar Italije. ima znacajne partiture za sve instrumente (upotrebljava picikato i tremolo) i sastoji se od: 2 cembala. . balet. . hor. petozvuke. orgulje. Prvenstveno je vazna muzika.1665) je drugi Rimski kompozitor. Ova kamerata se okupljala na dvoru Jakopa Korsija i njen cilj je bio da ozivi Grcku tragediju i sjedini sve umetnosti: knjizevnost. Partitura je jednostavna ima samo 2 linijska sistema – 1 za vokalne deonice i 2. za oskudni orkestar koji se sastojao od: 1 lire. koji se zalaze za crkvenu muziku.Virdzilio Macoki i Antonio Abatini – pojavljuje se Finale opere u kome vidimo sve prezivele likove opere.Mikelandjelo Rosi (1600 . Orkestar je veoma znacajan. koji su otvorili i prvo opersko pozoriste u Rimu. Njegove opere su: Armida. godine. disonantne tonove. Prvi put ova opera je izvedena na dvoru Jakopa Korsija. mrznju. nekoliko kitara i nekoliko cembala. Odisejev povratak.. Andromeda. Znacajne opere su mu: „Sveti Aleksej“ – u kojoj srecemo Kastrate – ljudi zrtvovani radi lepog pevanja. bavili su se pomalo muzikom i razmatrali svetovnu italijansku formu Madrigal. nekoliko violina. modulacije u udaljene tonalitete. a kasnije taj interes se prosirio po celoj Evropi. i ona je u XVII veku bila kulturni. godine. Toskansko narecje je bilo uzeto za glavni knjizevni jezik Italije i smatrano je najpravilnijim. Tad se razvija i opera Revija. godine Domeniko Macoti (1592 . To drustvo se okupljalo na dvoru Djovanija Barbija. Opera u Rimu U Rimu se javlja interes za operu medju gradjanstvom i bogatasima. 1600. Tematika ovih opera je mitologija.Firenca je grad gde nastaje prva opera.1643) – italijanski kompozitor rodjen u Kremoni. Tu je ucio violu. Krunisanje Popeje. zatim sledi prolog u kome jedno lice. godine i dejstvovala je do 1592. Pratilo se na sluh i ti muzicari su bili odlicni improvizatori. dekor. bogate melodije i u njegovim operama se prvi put pojavljuje balet. Trodelne je forme i prvi deo je brz. • Negove opere pocinju fanfarama. numere. 1 lutnje. Firenca je znacajna i po tome sto je u to vreme tu radio Galileo Galilej. pevanje i kompoziciju. Opera u Veneciji . 4 trombona. 2 korneta. politicki.1618) zatim komponuje svoju operu „Euridika“. Kasnije pise opere Serije koje opisuju istorijske dogadjaje. scenu. Tada se muzika izvodila na dvoru Barberinija. 3 trube. muziku. a od svetovnih madrigale u stilu monodije. 1826. 2 viole – kontrabasa.Druga kamerata je osnovana 1587. flauta i oboa. . nalazi se u pokraini Toskani.1576. o Djulio Kacini (1550 . u kojoj se do iznemoglosti izrazava raskos i dekor (scena i kostimi). zivotnu sredinu.

pevao i igrao za vreme dvorskih svecanosti i maskenbala. U svim svojim operama on upotrebljava uvertiru. rog. cak nekad i pretera u tome. Menja se i tematika opera: lakrdijasi. On je izgradio tip italijanske uvertire. Opera u Francuskoj Opera se u Francuskoj javlja kasno. i prikazuju se bogatim dekorom i masinama. jer je ulaznica bila jeftina (2 lire).Alesandro Skarlati (1660 . godine. tako da nema takmicenja medju dvorovima u muzici. laganog i brzog dela. Opera u Napulju Opera u Napulju se najkasnije razvija. „Pobeda casti“. Okrece se mitologiji i pise opere pod narodnim uticajem – ubacuje elemente komike. gluvi i slepi ljudi.1676) – radio je kao pevac i orguljas u crkvi Svetog Marka. od kojih je sacuvano 20. ekonomski i politicki centar sa 40 000 stanovnika. „Kserks“.1669) – radio kao pevac u kapeli u Becu gde je ostao do kraja zivota. i tada je primaju i u gradjanstvu i medju plemstvom. U operi. vokalne tacke.U to doba na dvoru se razvija balet – instrumentalno delo. U tim operama opisuje idilu. Kompozitori tadasnjice su: . masina. trgovina decom. lopovi. Znacajne opere su mu: • „Zlatna jabuka“ – komponovana 1667. godine izvedena prva opera. Francuska je tada bila centralisticka drzava (nije bila podeljene na manje oblasti. sa elementima komike. god. . a baleta skoro da nema u ovim operama. Balet kasnije dobija recitacije. • U drugoj fazi balet ima manje recitacija – preovladjuju vokalne deonice. 20 oratorijuma. a sto se tice tematike preovladava fantastika i egzotika. koja se sastoji od brzog. i od Septembra do Decembra. koja se kasnije koristi za sve opere. Prvenstveno je bio pesnik. i broj sveca – osvetljenje. 115 opera (sacuvano) sa grckom i rimskom mitologijom: „Mitridat“. • Prvi balet je nastao 1581. sa velikim orkestrima i horovima. bez dramske radnje. Balet je bio omiljen u gradjanstvu. Njegova poznata opera je „Horacije na mostu“. Veoma raskosna opera sa 1000 do 1500 clanova. tako da se balet u ovoj fazi sveo na niz plesnih tacaka. otmice. pod nazivom „Komik“. i ovi baleti su izvodjeni na dvoru. svirao. Tako dolazi do pojave neukusne parodije. koja je bila prozeta pantomimom i bila je dosta izrazena. Pevac i horovodja koji je napisao 660 kantata. pri cemu istice vokalni virtuozitet i privlaci paznju na pevaca. . Skarlati je konstruisao i Napolitanski 6/3. vec je imala samo jedan dvor u Parizu). pa se najvise plesalo-igralo na ulicama.Francesko Kavali (1602 . • „Venerini vrtovi“. fagot i dve flaute. pa i gondolierima – vozacima camaca. scenom i kostimima.1682) – imao je buran zivot. U Veneciji je u ovo doba otvoreno ukupno 8 pozorista u kojima je izvedeno oko 300 domacih opera. nekoliko viola. a onda je 1651. Napisao je 150 opera. Pozorista su radila u 3 sezone: od Januara do Marta. povodom vencanja u kraljevskoj porodici. gubi se dramska radnja.Venecija je u doba Baroka bila razvijen kulturni. Posto su se ta pozorista izdrzavala od ulaznica sve se vise smanjuje br. sa raskosnim dekorom. balet dobija kvalitetan tekst. . imala je 67 prizora i u njoj je opisana jedna bitka. a neke od njih su: „Didona“. koji se nije menjao do Mocarta. nastupe horova i sam ples – balet. sam je pisao libreta za svoje opere. . na visi nivo.Alesandro Stradela (1642 . sa koreografijom. To pozoriste je bilo javno i dostupno svim gradjanima. umesto drame. nekoliko viloloncela i kontrabasa. i podigao orkestar. godine. ucesnika orkestra i hora. Pisana je u 5 cinova – jedna od prvih sa cinovima. horovi i balet. 200 misa. Prvo pozoriste u Veneciji je otvoreno 1637. Izvodjena je na poljanama.1725) – prvi veliki majstor u italijanskoj kapeli. Ovaj balet pocinjao je uvertirom (orkestar upoznaje publiku sa radnjom u delu). do izrazaja dolazi pevac kome je sve podredjeno. „Grizelda“. Prvo je na dvorovima veliki broj sviraca i pevaca. Teme su iz mitologije.Mark Antonio Česti (1623 . . • Orkestar se sastojao od I i II violina. sa bogatom scenom. Sacuvano je njegovih 40 opera. „Herkul ljubavnik“. oboe. U svojim operama istice lepo pevanje. od Vaskrsa do Juna. upotrebom slonova.

Komponovao je muziku za scenska dela: „Kralj Artur“. „Armida“. o Ramo je tvorac harmonije kakva se i danas uci. Jedina opera mu je „Didona i Enej“ – tematika iz grcke mitologije. a kasnije radi u vecini francuskih gradova. balet i bogat orkestarkski aranzman. „Don Kihot“.1687) rodjen u Italiji kao Djovani Batista Lili. dekor i scena (mnogo kostala). neke od njih su: „Feton“. Ima jednu znacajnu operu pod nazivom „Engleska opera“. u kome je imao 146 izvodjenja ovog dela. barokni kompozitor. Ovo delo je dozivelo veliki uspeh.Henri Persl (1659 . Bio je izvanredan violinista i baletan – pisao je balete u kojima je i sam igrao. U toku treceg perioda vladari Engleske su Stjuarti (kraljevska porodica). i o njima je morao obavestavati kralja. i ovde su posebno znacajni orkestri i horovi. Ucio je u Italiji. Na maskaradama ucestvuju: hor sa solistima. inace mitoloske tematike. Carls II je imao svoj orkestar. Uglavnom je koristio dur za izrazavanje velicanstvenosti.  Prologa – u njemu se slavi kralj i njegove pobede. „Vilinska kraljica“. postupci. IV i V stupnja. 1647. u Engleskoj postoje scenska dela: .1708) – znacajna opera mu je „Venus i Adonis“. tako da je Šamber morao da izgradi pozoriste. pa i na dvoru u Parizu.Metju Lok (1630 . „Apis“. o Tematika opera je bila grcka mitologija. „Tezej“. „Reno“. ili su u njima opisani aktuelni dogadjaji iz zivota. a mol za izrazavnje tuge i bola. izvedena je prva opera „Orfej“ Luidjija Gosija – egzoticna bogata koreografija.1677) – pisao je muziku za mnoge Sekspirove drame. Opera u Engleskoj U prvom periodu. Prvi je zvao operska drustva da izvode opere u Francuskoj.Maskarade – scenska dela sa tematikom iz mitologije. Opera u Nemackoj . pod cijim uicajem nastaje i prva engleska opera. koji unistavaju sve partiture crkvene muzike i time pojacavaju interes za svetovna dela poput opera. Unosi se komik – balet i jaca gradjanski stalez. o Napisao je 15 opera. • Zan Batist Lili (1632 . Njegove opere su raskosne i sastoje se od:  Uvertire – tipicno francuska i sastoji se od 3 dela (lagan – brz – lagan). pa cak i neke solo pesme (solisti i lutnja). „Roland“. sa 12 godina dolazi na francuski dvor. . a on postaje muzicki direrektor Pariza i dirigent orkestra muzicke skole. Pojedine opere imaju 5 cinova. Kasno pocinje da pise opere. Njega prvenstveno interesuje akord. Lili kasnije otkupljuje Šamberovo pozoriste i naziva ga „Operska akademija“. uvodi sekstakorde i kvartsekstakorde. . nastala pod uticajem italijanske i francuske opere. koje su imale mitolosku tematiku. orkestar i ima plesa.1695) – najznacajniji engleski. bogat dekor i znacajniji libreto nego kod italijanskih opera. upoznat sa Barberinijevom operom. gde je bio kompozitor i dirigent. Rodjen je u Dižonu u muzickoj porodici.1764) – sa njim pocinje istorija francuske opere. • Najbilizi korak ka Francuskoj operi je „Pastorala“ Robera Šambera. „Hram slave“. . „Pigmalion“.. i zvao je operske druzine iz Italije i Nemacke. „Kastor i Polus“. a kasnije radi na dvoru. Tad se javljaju 3 veoma vazna kompozitora: . Njegove opere su: „Hipolit i Aricija“.Za pojavu opere znacajan je kardinal Mazaren – Italijan. Bio je orguljas u Vestminsterskoj opatiji i kraljevskoj kapeli. solisti. Teme ovih opera su iz grcke mitologije. U drugom periodu Engleskom vladaju Puritanci. kada se u Italiji pojavljuje opera.U XVI veku izmedju cinova u Sekspirovim dramama pojavljuju se horske ili plesne tacke.Dzon Blou (1648 .  Scenske radnje u kojoj se smenjuju hor. U njegovim operama glavna je bila muzika i samim tim harmonija. znacajni su jos orkestar i balet. god. koji ozivljavaju interes za pozoriste. „Alčesta“. • Zan Filip Ramo (1683 . ministar u vladi Luja XIV. i znacaj I.

Kompozitori: • Rajnhard Hajzer (1674 . . Posle njega pasije je pisao i J. koju je komponovao Hajnrih Šic. „Krezus“. duhovna kantata i duhovni oratorijum. „Jodelt“ – poslednje dve su komicne – pod uticajem Francuske. koju izvodi evangelist. ponovo hor i na kraju protestantski koral. godine operom „Adam i Eva“ otvara prvo javno. Lajpcig. Nastaju dela koja su duhovna – pasija. Izvodi je solista uz manji orkestar ili zicani instrument sa dirkama.Opera se u Nemackoj prilicno brzo pojavljuje i 1627. „Pimpimona“. Oni takodje pre opera imaju scenska dela: • Misterij – skolska priredba.. recitativi. u kojima nije bilo kastrata (zrtava radi lepog pevanja). Opere: „Almira“. a ni baleta.Prvo je nastala solo kantata. „Hamburski sajam“. „Oktavija“ – grcka mitologija. • Lirskog je karaktera.1750).1739) – napisao oko 120 opera. Znacajan je orkestar: cembala.U pocetku se izvode italijanske i francuske opere. iz polifonih moteta i madrigala uz instrumentalnu pratnju. Kantata Naziv je nastao od italijanske reci „cantare“ sto znaci pevati. Tu Johan Tajl 1678. S. scensko delo. Radnja je staticna nema dekora i kostima.  Najvise kantata napisao je J. solisti. . kontrabas. i autor je 40 opera. flaute.1672) – otac Nemacke muzike. viole da gamba. . lutnje. „Mirivajz“ – grcka mitologija. Osnovao je prvi muzicki casopis. „Pasija po Jovanu“ i „Pasija po Luki“ – Bahova partitura je izgubljena. bas. • Sastoji se od: uvertire. Pasija Pasija je vokalno-instrumentalno. sastoji od: uvertire – daje intonaciju pevacima. a crkva da bi vratila svoj ugled. violine. jer koristi tekst iz biblije. Nemci koriste isti ritmicki kostur. arije. Znacajni centri tada su: Bec. nastupa horova. . fagot. . kracih polifonih melodija – Turbi. zatim sledi nastup hora. kao muzicki oblik. gradi savremene katedrale. gde se kasnije izvode domace i strane opere.Kasnije nastaje horska kantata koju izvodi hor i solisti – popularna je u Nemackoj. Drezden. Pasija je izrazito duhovni oblik. nastupe solo pevaca. S. Oseca se uticaj francuske opere. otac nemacke muzike. U njegovim operama znacajni su orkestar i hor – tumac radnje. Opera je svetovni oblik podredjen gradjanstvu i plemicima. Svi stoje mirno u frakovima. a svi pokusaji stvaranja nacionalne opere su propadali. godine pojavljuje se prva nemacka opera „Dafne“. opersko pozoriste. nastupa solista. oboe.Krajem XVII veka glavni centar nemacke opere je Hamburg.Pasije su pisali Hajnrih Šic (1585 .. Minhen. Oratorijum . arije. propovedi. koje je radilo 60 godina. i na kraju protestantski koral. sacuvano je 25 – raznovrsna tematika. koji opisuje Hristovo stradanje.1767) iz Hamburga – prvi je poceo da belezi biografije kompozitora. Neke od njih su: „Don Kihot“. Kasnije se opera usavrsava i za tih 60 godina u tom pozoristu izvedeno je 250 opera. • Georg Filip Teleman (1681 . a moze biti duhovna i svetovna. hor i orkestar. Bah. Pasija se. Bah (1685 . nastupe hora – prostestantski koral harmonizovan za hor (u 4 glasa). sa pevackim tackama i malo instrumenata. Ima recitativ. Iz opere dobija recitativ i arije. Napisali su po tri istoimene pasije: „Pasija po Mateju“. koje izvode: solo pevaci. Smatra se da je Bah napisao i „Pasiju po Marku“ i „Pasiju po Pavlu“.

.1816) – napisao je oko 100 opera.Alesandro Stradela – napisao je oratorijum „Sv. • Latinski oratorijum – pisan je na latinskom jeziku.1736) – napisao je operu „Sluzavka gospodarica“.Naziv je nastao od latinske reci „orator“.  U XVIII veku u opere se sve vise ubacuju elementi folklora i javlja se kvalitetniji libreto (operski tekst). danas).Sva barokna raskosnost u ovom obliku dolazi do izrazaja. npr. Engleska: . a u Rimu kao crkveni horovodja. recitativ i arije. italijanskog svestenika.Alesandro Skarlati Nemacka: Hajnrih Šic – pisao je pasije. koje izvode solisti hor i orkestar. Nalazimo je u XVII veku u vasarskim pozoristima. Napisao je 12 oratorijuma duhovnog karaktera. Pored ovih oratorijuma napisao je 250 svetovnih kantata. Postoje dve vrste oratorijuma: • Narodni – vulgarni – na narodnom jeziku. • Njegove oratorijume karakterisu jaki horovi i slaba dramska radnja. Oratorijum je vokalno-instrumentalno delo. zatim u Becu.Ovde je znacajan protestantski koral (uglavnom ga koriste germanski narodi). To je najslozeniji. koju gradjanstvo stvara za sebe. gde se komicna opera oznacava nazivom Bufo. Jovan Krstitelj“. i moze biti duhovni ili svetovni. . Komicna opera Komicna opera u Italiji Komicna opera je opera sa elementima komike.Djovani Batista Pergolezi (1710 . sto znaci govornik. . Predstavnici crkvene muzike Italija: . moze biti duhovni ili svetovni.Oratorijum se vezuje za ime Filipa Nerija. Kasnije oratorijum se izvodi u operskim salama (van crkve). i ona opisuje svakodnevni.1801) – Italijan koji je radio u Petrogradu. Kasnije u duhovne vezbe uvodi instrumente i stroficne melodije. u crkvi.Djakomo Karisini (1605 . koja se zove oratorijum i pricao – predavao im o veri (nesto kao veronauka. soliste. Francuska: Od duhovne muzike u Francuskoj je pisan motet uz instrumentalnu pratnju. u XVII veku „Sluzavka gospodarica“ je izvedena oko 100 puta.1800) – kompozitor koji je popularan po operi „Dobra cerka“. Komicna opera u Francuskoj U Francuskoj se prvo izvode strane opere. koje vode poreklo iz italijanskih pesama. .Domeniko Čimaroza (1749 . Ovde se komicna opera naziva Komik. Ima uvertiru.Nikolo Pićini (1728 . U tim pozoristima su izvodjene . koji je skupljao narod u prostoriji za molitvu. horske deonice. Radio je kao orguljas u Pivoli. duhovnog je karaktera i izvodi se iskljucivo u crkvi. Zatim uvodi i soliste i hor.1694) najznacajniji predstavnik latinskog oratorijuma. Napisao je komicnu operu „Tajni brak“. „Baltazar“. „Solomonov sud“. . a najznacajnije su mu „Lepa mlinarica“ i „Seviljski berberin“.Djovani Baizieljo (1740 . . Prva ovakva opera javlja se u Italiji. a neki od njih su: „Jefta“. Od instrumenata najvise koristi violinu i orgulje. Laude su lirskog karaktera i opisuju dogadjaje iz Biblije. Najznacajniji kompozitori komicnih opera u Italiji su: .Oratorijum je epskog karaktera – opisuje istorijske dogadjaje. . Vrhunac dozivljava u XVII i XVIII veku. tako da je pisana muzika za jutarnju i vecernju molitvu. stvarni zivot. . najznacajniji i najgrandiozniji oblik. koje se nazivaju laude.

zivotinja. znacajnije opere su mu: „Orfej“. Napisao je tri znacajne opere „Bastovan i njegov sluga“. marioneta – koje su bile jako popularne.gradske pesme. potpuno se usavrsavaju: . koji ce izvrsiti reformu opere – vratiti operu na staro.1788) – nemacki kompozitor. obogacuju se solo partiture i ubacuju se horovi i instrumenti. Kostimi su izgledali futuristicki – bili su deo garderobe. „Ricard lavljeg srca“.Karl Diter Fon Diterzdorf (1739 . Muzika i svi ostali elementi opere podredjeni su dramskoj radnji. i napisao je operu „Doktor apotekar“. . On je napisao 57 libreta i 1200 opera sa istorijsko herojskim motivima.Fransoa Andre Felidor (1726 . Komicna opera u Nemackoj Komicna opera se u Nemackoj pojavljuje se u XVIII veku. Libreto je bio los zbog prilagodjavanja pevacu. „Zacarano stablo“. . Napisao je opere: „Povorka iz Kaira“. Cekao se kompozitor. „Ifigenija na Aulidi“.1795) – kasno je poceo da se bavi muzikom. Komicna opera u Engleskoj U Engleskoj komicna opera se naziva Balad.1799) – ziveo je u Becu. Kasnije se u Parizu upoznaje sa francuskim baletom.Georg Bend (1722 . „Alčesta“. Reforma opere Cilj opere je muzicka drama. sto znaci voditi. Scena i scensko okruzenje nisu bili vazni. Znacajne opere su jos i „Kvekerska opera“ i „Zarobljenicka opera“. vodeci. U oba slucaja ona nas upoznaje sa dramskom radnjom I cina. pod nazivom Zingšpil. . koju su komponovali Dzon Gej i Johan Kristof Pepuš. On se uglavnom koristio italijanskom knjizevnoscu. „Ifigenija na Tauridi“. gde se upoznao sa italijanskom „Bufo“ operom. Glukove opere: beznacajne: „Demetrio“. Javljaju se i prvi kompozitori: . bilo je vazno samo da se ispuni bina. samo da bi slusala vokalni virtuozitet pevaca. Znacajni kompozitori: . ciji su zahtevi uglavnom bili da: mu se uloga ne zavrsi smrcu i da se sto vise istakne njegov vokalni virtuozitet. Vodi poreklo od skolskih komedija. „Armida“. Pocetkom XVIII veka pojavio se takav kompozitor: .  U drugoj epohi tekstove pise i Johan Volfgang Gete. a kasnije oni izvode svoje solo pesme na dvorovima. Skolovao se u Ceskoj i Italiji.1804) – napisao je operu „Lov“. .Andre Modest Gretri (1741 . rodjen u Erezbahu. Publika je dolazila na predstave. Svi vasarski umetnici bili su proganjani u pocetku.1795) – napisao je dve komicne opere: „Romeo i Julija“ i „Seoski sajam“. „Altazerz“. njih izmislja gradjanski stalez i one se nazivaju Lidovi – naziv nastao od reci „lider“. Pisao je i zingspile: „Prevareni kadija“. „Paris i Elena“. . Medjutim opera se pretvara u neprirodno scensko delo. Balet je francuski balet i javlja se samo na mestima gde to radnja zahteva. tako da je i libreta pisao uglavnom na italijanskom jeziku. u kojima je hor nosilac dramske radnje. Tematika Glukovih opera je mitologija (opere serije). u kome dominira pevac (kastrat).Kristofer Vilibald Gluk (1714 . Orkestar je obogacen pojedinim instrumentima i prati recitativ. Glukova reforma opere se ogleda u sledecem: Uvertira je italijanskog tipa – trodelna (brz – lagan – brz deo) ili je to sonatni oblik – prosirena.Johan Adam Hiler (1728 . Dramska radnja je toliko bila nevazna. Prva znacajna opera je „Prosjacka opera“. i ona mora da prati tekst. jer je bio poznati sahista. Instrumentalna muzika u doba Baroka Na instrumentalnu muziku utice pojava opere zbog usavrsavanja mehanizama na instrumentima. Na kraju odlazi u Bec gde provodi polednjih 35 godina svog zivota. „Tom Dzons“. „Carobnjak“. Hor glumi narod – zasnovano na francuskom principu i Hendlovim oratorijumima. bilo je dresera. Tada se solo pesmama dodaje uvertira.Kompozitor ovakvih opera je Pietro Metastazi. gde pise svoje prve opere. Arije – nema vokalnog isticanja. U periodu od 1700 do 1750. da gotovo da i ne postoji. pod uticajem Francuza.  Tada se javljaju i prvi oblici solo pesme – 1 glas uz instrument sa dirkama.Problemom opere bavili su se francuski filozofi: Denis Didro i Zan Zak Ruso. Posle odlazi u London gde je slusao Hendlove oratorijume. „Viljem Tel“.1813) – boravio je u Italiji. „Hipolit“.

u tonicnom tonalitetu. Svi stavovi u sviti – partiti su u istom tonalitetu. razlicitih po karakteru i taktu i svaki stav je jedan ples – igra. Bah je pisao dosta virtuozne kompozicije. Pisan je za dve grupe izvodjaca: manju koja je imala ulogu soliste i vecu koja je nazvana „concerto groso“. sto znaci takmiciti se. violoncela i kontrabasi. gde se predstavlja novi materijal i. • Javljaju se i prvi orkestri koji su sadrzali: o Gudacki korpus: violine. oboe. Bah. „Ekosez“. o Kuranta – francuska igra.Oblici: • Svita – naziv je nastao od francuske reci „suit“ – sto znaci da je to muzicki oblik koji sadrzi nekoliko stavova. da gamba i da bračo. Djuzepe Gvarneri i Stajner (Nemacka). F. visoke trube – farine. o Instrumenti sa dirkama su izvodili „continuo“ – neprekidni bas. u trodelnom taktu. Prvo je to bila zbirka plesova. tako da su se na njima mogle izvoditi brze melodije sa dosta ukrasa. o Duvacki korpus: flaute. o Solisticki koncert – nastao u XVIII veku. Postoje dve vrste koncerta: o Končerto groso – nastao u XVII veku. Imali su punocu zvuka i motoricnost. Najcesce je pisana za cembalo.  Drugi stav je miran. trube i fagoti. • Duvacki instrumenti: flaute – drvene. zivahnog ritma. koje su imale od 5 do 7 zica. • Trzacki instrumenti – laute. brzog. Ove koncerte pisali su G. „Rondo“. cembalo. fagoti. Nikolo Amati. Bolonja i Padova. u subdominantnom ili dominantnom tonalitetu. Pisan je za solistu uz pratnju orkestra i ima tri stava:  Prvi stav je brz – Vivaldijev tip. S. kao npr. S. J. u trodelnom taktu. To je najpolifoniji muzicki oblik zasnovan na imitaciji – tema se imitira kroz glasove. viole. o Ziga – engleska igra. . o Barokna sonata – u njoj postaoji jedna glavna tema. „Menuet“. Bah i Hendl. viole. ne toliko glasan – kamerni ton bez kresenda i dekresenda – samo forte i piano. To je Skarlatijev tip sonate. o Sarabanda – spanska igra. virdzinal. kratak. Kasnije svita se sastoji od 4 plesa (stava): o Alemanda – nemacka igra. „Cakona“.  Ove koncerte su pisali takodje Vivaldi. streta – zakljucak – tema se izlaze od najdubljeg do najviseg glasa. klavir ili orgulje. „Breslou“ (1355) – zbirka od 300 plesova iz svih delova Evrope: „Pavana“.• Gudacki instrumenti: violine. Venecija. . Antonio Vivaldi. Najcesce je pisana za istrumente sa dirkama i ima tri dela: ekspoziciju – izlaganje teme kroz glasove. Svita se jos naziva i Partita. prefinjen. trube od metala. Uglavnom se pise kamerna muzika. Graditelji su: Atonio Stradivari. spinet. To moze biti varirani I stav. „Galjarda“. „Bure“. klavsen. Hendl. o Sonate „da chiesa“ i „da camera“ – one su imale od 4 do 7 stavova i svi su bili dvodelni: prvi deo se kretao od tonicnog ka dominantnom tonalitetu. u cetvorodelnom taktu. Imao je od 4 do 6 stavova. Italijanski violinisti Najznacajniji kulturni centri u ovom periodu u Italiji su Modena. To je najcesce arija u kojoj je vodeci solista. umerenog tempa. i u tonicnom tonalitetu je. baziran na improvizaciji – general bas. brzog pokretnog ritma. blok flaute. prve naznake kontrabasa – viole: d’ amore. Nastao je iz monodije i pisan je za solistu uz pratnju orkestra. U njemu se smenjuju solisti i orkestar. a drugi obrnuto. koja se krece kroz glasove. u sestodelnom taktu. razvojni deo. • Fuga – naziv je nastao od italijanske reci „fugare“ sto znaci bezati. o Solo sonata – najcesce pisana za instrumente sa dirkama – cembalo najcesce.  Treci stav je brz. Ovi instrumenti (prethodnici klavira – bez orgulja) su imali blag. • Sonata – prvo se svaka instrumentalna kompozicija nazivala sonata. • Koncert – naziv je nastao od reci „concertare“. „Gavota“. mirne melodije. Za ove instrumente J. a moze biti i fuga. u laganom tempu. i bilo ih je vise vrsta: o Trio sonata – izvodili su je jedan melodijski i jedan prateci instrument ili dva melodijska i 1 prateci. • Instrumenti sa dirkama: orgulje.

1709) – pisao je uglavnom trio sonate i koncerta grosa.1741) – bio je svestenik. Pisao je tokate. . sonate za violinu. . fantazije. plesove i varijacije. za violoncelo. „Lov“ (ovo su njegova najznacajnija koncerta grosa). • Arkandjelo Koreli (1653 . koristi velike melodijske skokove. „Cetiri godisnja doba“. „Gavota“.Ditrih Bugstehude . tokate i partite.1667) – ucio je kod Freskobaldija.1770) – osnovao skolu za violinu u Padovi.U drugom periodu se obogacuje violinska tehnika. i najveci u orguljskoj tehnici pre J.1713) – najznacajniji uz Vivaldija. najznacajnija su mu koncerta grosa. koji su imali od 3 do 6 stavova. S.Johan Jakob Fraberger (1614 . Protestanti obradjuju protestantski koral i jednostavno ne mogu bez orgulja. . . „Rigodon“. koralne tokate i plesove.1621) – Holandski kompozitor. npr: „Oluja na moru“. Prvi uporebljava deblje zice. gde je prvi uveo trostavacni sistem.Jan Rajneken Cembalo Kod cembala ton nastaje tako sto prilikom pritiskanja dirke gavranovo pero okida zicu. sonate i biblijske sonate (najznacajnije) i daje im imena. Uglavnom pisu fuge. Posle njega tu je radio J. Znacajni kompozitori iz ovog perioda su: • Antonio Vivaldi (1678 . Bah. visezvuke. S. Baha. fuge. On je utemeljio violinsku skolu u Veneciji. Pisao je fantazije. Cembalo ima kratak pun ton. ricerkare i prvi pise svite u 4 stava. napisao je 446 koncerata. Kompozitori: . obogacuje violinsku tehniku – trileri. konstruisao je danasnje gudalo. . gde je radio u gradskoj kapeli. a zatim u crkvi Sv.Johan Herman Šajn . zatim odlazi u Englesku. tokate. Pisao je trio sonate i 12 koncerta grosa. sto doprinosi vecoj motoricnosti.U prvom periodu znacajni kompozitori su: • Djuzepe Toreli (1658 . Na jednom .Djerolamo Freskobaldi (1583 .1722) – poznat kao orguljas u crkvi Sv. Petra u Rimu. Ostali unose varijacije i programnost. • Djuzepe Tartini (1692 . Pisao je trio. solo sonate. laksem izvodjenju ukrasa i postizanju brzeg tempa. U Italiji se upoznaje sa orguljskom tehnikom.Johan Pohelber . „Ekoseza“. Pisao je fuge. orguljas iz Amsterdama. fantazije i partite pod uticajem Italije.Johan Kaspor Kerl .Jan Peter Svelink (1562 . Prvi uvodi Programnost u muziku – iz naslova se moze zakljuciti sta kompozicija opisuje. U tim programskim delima se opisuju vanmuzicki dogadjaji – priroda.Samuel Šajt (1587 . koncerte. Kasnije radi u Flandriji. Prvo je bio u Bolonji. 160 sonata za violinu i 125 koncerata – obe vrste. U Nemcaskoj u XVIII veku nalazimo orgulje.Johan Junau (1660 . a zatim u Rimu. Tu osniva skolu za ucenje sviranja violine. Pisao je i solo koncerte. i obogaciju svitu igrama: „Paspje“. u sluzbi kardinala. On uvodi programnost – pise svite. Pisao je fantazije. Napisao je 50 trio sonata.Johan Kaspor Ferdinand Fišer .1654) – unosi varijacije u germanski – protestantski koral..1643) – rodjen u Ferari. fantazije. tremolo. Bio je prvi. Instrumenti sa dirkama Orgulje Znacajni orguljski kompozitori ovog perioda su: . Tome u Lajpcigu.

Zatim sledi most. zavrsna grupa i kraj. ili duru.Luj Mašan . „Leptiri“. .Domenico Skarlati (1685 . S. On takodje koristi programnost. U Parizu je radio kao orguljas u crkvi. Kasnije odlazi u Rim. od moguca dva. zatim most sa modulacijom – ovaj put priprema temu u osnovnom tonalitetu. U XVIII veku popularna su orguljska dela i dela za klavsen. koja priprema drugu temu.) Smatra se da je bilo 120 clanova porodice Bah.1757) – rodjen je u Napulju u muzickoj porodici – sin Alesandra Skarlatija. a zadnje godine svog zivota provodi u Madridu. Sema njegovog tipa sonate je sledeca: • U prvom delu. inace nejednake strukture. u kojima je opisivao portrete. violinu. kao sto su veliki skokovi i sviranje ukrstenih ruku – ruka preko ruke. Mlad je ostao bez roditelja. cije prezima u prevodu sa nemackog znaci potok.1750) Iz muzicke je porodice. Znacajan kompozitor je: .. Kompozitori: . a ako je osnovni tonalitet mol u dominantnom molu. zatim na dvoru i u kapeli. se izlaze prva tema u tonicnom tonalitetu. „Zaljubljeni slavuj“. „Kneginja od Sane“. zatim u Lisabon. Posle druge teme sledi zavrsna grupa i to je kraj prvog dela. jednostavacnih. u kojima se takodje koristi programnost (apsolutna muzika je suprotna programskoj – kod nje se iz naslova ne moze zakljuciti sta kompozicija opisuje. dvodelnih. „Male vetrenjace“. gde je poducavao kraljevu decu. drugim recima ona opisuje muzicke dogadjaje). „Procvatali vocnjaci“. „Zeteoci“. Klavsen je bio omiljeni instrument francuske burzoazije. zoologiju – zivotinje. kao dvorski kompozitor. Kanije radi kao .tonu se ne moze postici kresendo. Bah se rodio u Ajzenahu. • U drugom delu ovaj proces se ponavlja kao u ogledalu: prvo se izlaze I tema u D ili paralelnoj tonalnoj oblasti. On im prepisuje note. orgulje i teoriju muzike. u kome se odvija modulacija. Pisao je: trio sonate. koncerte – 14 koncerata. otac i braca su bili muzicari u raznim gradovima (Vajmar. Klavsen Kompozicije za klavsen proizilaze iz kompozicija za lutnju (zicani instrument). Druga tema je: ako je osnovini tonalitet dur u dominantnom duru.1733) – iz muzicke je porodice. Erfurt. prirodu.. druga tema u osnovnom tonalitetu. jer su sadrzale od 3 do 23 stava. ili paralelnom duru. „Sestra Monika“. Njegova znacajna dela (stavovi) su: „Kneginja Marija“. Ajzenah. 115 klavsenskih kompozicija – svita po obliku. kod brace uci da svira klavir.Fransoa d’ Aženkur Johan Sebastijan Bah (1685 .Šarl Fransoa Kupren (1660 . Napisao je 550 sonata. Uneo je neke novine u tehniku sviranja. samo prirodni dekresendo prilikom smanjenja amplitude vibriranja zice. tako da se ton moze svirati samo jako ili tiho.Zan Fransoa Dandrije . J. „Tereza“. od toga cetiri kraljevska koji su sadrzali 5 do 8 stavova. „Komarac“.

. „Tamerlan“. a sve ostale su duhovne. Nije iz muzicke porodice. a od svetovnih: „Seljacka kantata“. . zatim za violinu – u a molu i E duru. komponuje. Neke od njegovih duhovnih kantata su: „Hrist je lezao na samrtnim mukama“. • Dve sveske za dobro temperovani klavir () od po 24 preludijuma i fuga. i sa 17 godina postaje orguljas u crkvi u Haleu. „Suzana“. a tek 80 godina nakon njegove smrti Feliks Mendelson izvodi njegovu „Pasiju po Mateju“. i Muzika za vatromet – za duvacke instrumente. i od tadA Bah postaje slavan i kao kompozitor. „Izrael u Egiptu“.).Od kamerne muzike pisao je: • 6 sonata za violinu. „Baltazar“. • 15 troglasnih invencija trodelnog tipa – motoricne po karakteru.1750. i ovi oratorijumi se izvode u pozoristima jer ih je Hendl smatrao svetovnima. „Roland“. Harmonija dolazi do izrazaja. 3 sonate za cembalo i violinu i 4 sonate za flautu i klavir. Uci da svira orgulje i violinu. sa tematikom starog zaveta. 150 korala – obradjenih za orgulje. „Aleksandar“. „Muzika na vodi“ – za gudacke instrumente (20 stavova). sudeluje kao orguljas u nedeljnim bogosluzenjima.Oratorijumi. „Dzošua“. bio je pobozan i pisao je crkvena dela. Rezime – Barok (1600. Posle opet ide u Italiju. . 30 varijacija sa karakteristikama nemackog folklora. • Engleske svite od 4 stava. Imao je i zbirku od 6 manjih kantata. . • Misa u h molu od 24 stava za soliste. Georg Fridrih Hendl (1685 . zatim kao orguljas i violinista u Ketenu. poducava teoriju. u svim tonalitetima – remek delo. gde se upoznaje sa italijanskom operom. • 14 fuga u cetiri glasa – „Umetnost fuge“. Onda odlazi u Italiju (Firenca. • Koncerte je uglavnom pisao za violinu i cembalo. . Mulhauzenu. Tu je osnovao kraljevsku muzicku akademiju. Komponovao je: . a napisao je i 20 koncerata uglavnom za orgulje. Nikada nije napustio Nemacku. „Solomon“ – car izrailjskog naroda. . gde je radio kao profesor. Za zivota je bio poznat kao orguljas.). 6 sonata. Znacajni oratorijumi su mu: „Jefta“.Crkvena muzika: • Znacajne su mu kantate. • 6 svita za violoncelo. cak ga Englezi i prisvajaju kao svog kompozitora.Opere serije: „Jupiter“.Od kamerne muzike pisao je sonate za razne instrumente. a onda se zbog revolucionarnog poretka i novih naucnih otkrica . a po obliku slicne fugama. „Tezej“. Ukupno je napisao 40 opera. 4 cembala. god. gde radi na dvoru. Tome. „Samson“. popravlja rogulje i. „Didona“. .Za instrumente sa klavijaturom je pisao uglavnom sonate za cembalo i klavir. i poslednjih 30 godina svog zivota proveo je u Lajpcigu u crkvi Sv. • Italijanski koncert za cembalo i orkestar (sa dva cembala). „Kserks“. • Goldberg varijacije.orguljas u Vajmaru.Za cembalo – spinet: • 15 dvoglasnih invencija. „Herkul“. fantazije. • Napisao je i „Bozicni oratorijum“.Za orgulje: preludijume tokate. po uzoru na francuske klavseniste. napisao ih je oko 300. kao kantor. 2 svite. ali se nije bavio medicinom. posvecene profesoru Kajzerlingu – cembalisti. vraca se u Nemacku i tu umire. „Arminija“. plus. Najznacajnija su mu koncerta grosa – Brandenburski koncerti – po pokraini Brandenburg u Nemackoj. „Teodora“. zavrsio je lekarski fakultet. hor i orkestar. fuge. u Hanover.) Mozemo reci da Barok pocinje sa zavrsetkom zivota slavnih predstavnika renesanse Palestrine i Milastroa (1594 god. • 3 pasije: „Pasiju po Mateju“. koje su sadrzale i do 7 stavova. Kompozitorski rad: . 1715 i sa pauzama zadnjih 45 godina zivota provodi u Engleskoj. „Mesija“. „Kantata o kafi“. „Snazna tvrdjava je nas Bog“. Rim. potom odlazi u London 1714. a zavrsava se okoncanjem zivota slavnog Baroknog polifonicara Johana Sebastijana Baha (1750 god. Vraca se u Nemacku. „Julije Cezar“. Kasnije odlazi u Hamburg gde je svirao orgulje i violinu u operi. • Francuske svite.1759) Nemacki kompozitor rodjen u Haleu na Istoku Nemacke. „Pasiju po Jovanu“ i smatra se da je napisao i „Pasiju po Luki“. „Juda Makabejski“ (iz Makabije). Glavnu rec u ovoj epohi prvo vodi crkva. „Semiramida“. Tu svira orgulje. „Himenej“. Venecija). od toga 20 svetovnih.

Antonio Vivaldi. svetovno delo pisano u 4 i vise stavova. homofono. reci „cantare“. svita – programsko. godine. Fransoa Andre Felidor. italijanski violinisti – Djuzepe Tartini. trube od metala. i Oratorijum. klavsen. Melodija je simetricna i samim tim se . Johan Jakob Fraberger. instrumentalno. u potpunosti iskorenjuje feudalizam. Johan Adam Hiler. Kantata je nastala iz polifonih moteta i madrigala uz instrumentalnu pratnju. Barok donosi motoricnost u muzici i pun je ukrasa. Andre Modest Gretri. . dok ostali glasovi obrazuju pratnju izradjenu na homofoniji – napusta se barokna polifonija. instrumentalno. o Instrumenti sa dirkama su izvodili „continuo“ – neprekidni bas. Djerolamo Freskobaldi. fagoti. • Trzacki instrumenti – laute. duhovno ili svetovno delo. baziran na improvizaciji – general bas. predstavnici duhovne muzike – Hajnrih Šic. . a glavni izraz je harmonija – melodija se gradi na harmonskim akordima. viseglasno. . Stefano Landi. polifono. viseglasno. preludium – apsolutno. viseglasno. Preovladjuje svetovna muzika i javljaju se instrumentalna polifonija i vokalno-instrumentalna monodija (jedan glas iznad svih). • Instrumenti sa dirkama: orgulje. Mikelandjelo Rosi. viseglasno. vokalna muzika i oblici iz doba renesanse – misa. visoke trube – farine. Jan Peter Svelink. Alesandro Skarlati. Francesko Kavali.pevati.vise ne veruje slepo crkvi. viseglasno. violoncela i kontrabase. Dzon Blou. za instrumente sa dirkama – Šarl Fransoa Kupren. Johan Tajl. svetovno delo. viseglasno. polifono. veseglasno. instrumentalno. instrumentalno.  Javljaju se i prvi orkestri koji su sadrzali: o Gudacki korpus: violine. viole. cembalo. Alesandro Skarlati. koje su imale od 5 do 7 zica. Ovde preovladava instrumentalna muzika sa ustaljenim dur-mol sistemom. Metju Lok. godine i tada preovladjuju modusi. homofono. komicnih opera – Johan Kristof Pepuš. Georg Bend. Zan Batist Lili. viseglasno. viole. koje se sastoji od 3 stava. o Duvacki korpus: flaute. Tada se javlja teznja za vodecom mirnom. Rober Šamber. godine u Nemackoj. motet i madrigal. i latinski – duhovni na latinskom jeziku. naziv je nastao od reci „orator“. na narodnom jeziku.Drugi period traje od 1650. godine. Antonio Abatini. Predklasika – Rokoko Predklasika nastaje 1730. Kapitalisticki drustveni poredak. Karl Diter Fon Diterzdorf. Domeniko Čimaroza. • Postoje dve vrste oratorijuma: narodni – vulgarni – duhovni ili svetovni. ali duhovna ne zamire. Kristofer Vilibald Gluk. reformatori opere – Pjetro Metastazi. polifono. svetovno delo.Prvi period traje od 1600. Dzon Gej. polifono. Arkandjelo Koreli. Djuzepe Toreli. Kompozitori: operski – Djulio Kacini. Samuel Šajt. On je veoma znacajan jer se u ovom razdoblju pojavljuju vokalno-instrumentalni opusi: Opera (bel’ canto – lepo pevanje) – programsko. prve naznake kontrabasa – viole: d’ amore. oboe.apsolutno.Instrumenti: • Gudacki instrumenti: violine. Domenico Skarlati. homofono. • Duvacki instrumenti: flaute – drvene. Pasija – programsko. instrumentalno. virdzinal. Muzicki oblici koji vladaju ovim periodom su: koncert – 2 vrste . Alesandro Stradela. Djovani Baizieljo. svetovno delo. fantazija – apsolutno. Nikolo Pićini. Barok se moze podeliti na tri perioda: . do 1700. Dva najznacajnija kompozitora barokne epohe su Johan Sebastijan Bah i Georg Fridrih Hendl. Sa jacanjem gradjanske klase pojavljuje se svetovna muzika.sto znaci govornik – programsko. instrumentalno. viseglasno. blok flaute. do 1750. fuga – apsolutno. svetovno delo. Klaudio Monteverdi. Domeniko Macoti. polifono. Johan Junau. i tokata – apsolutno. pretezno polifono. Georg Filip Teleman. Djakomo Karisini. do 1650. Djovani Batista Pergolezi. Rajnhard Hajzer. Virdzilio Macoki. da gamba i da bračo. a iz opere dobija recitativ i arije – programsko. svetovno delo. homofono. iskljucivo duhovno delo. viseglasno. sonata – apsolutno ili programsko. Mark Antonio Česti. Melodija ima korene u narodnoj umetnosti i sva dela nastaju prvenstveno na dvoru. U ovom periodu se upotrebljava dur-mol sistem. trube i fagote. Henri Persl. naziv je nastao od ital. homofono. viseglasno. raspevanom melodijom. Zan Filip Ramo. duhovno ili svetovno delo. muzika je asimetricna (ne moze da se podeli na simetricne manje celine). Alesandro Stradela.Treci period obuhvata razdoblje od 1700. spinet. svetovno delo u 4 stava. instrumentalno. svetovno delo.

16.Oblici. 4 horne i timpana.1775) – orguljas milanske crkve. gudacki kvartet. U melodiji se pojavljuju dve teme suprotstavljene jedna drugoj i javljaju se nove dinamicke oznake – „crescendo“ i „decrescendo“. 4 violoncela. a kasnije odlazi u Hamburg. Kompozitori: • Johan Štamic (1717 . zbog iskljucivo slusne kontrole izvodjenja tonova pri sviranju. osnovao je skolu u Milanu. pisao je jos i koncerte. na dvoru i kod bogatih. i folklora. . tako da one iscezavaju. • Karl i Anton Štamic . 32 takta – tj. i on je vodeci instrument u ovoj epohi. 4 kontrabasa. 30 klavirskih tria i pisao je simfonije u 3 stava. 2 flaute.Becka skola – ovde se osecaju uticaji italijanskog Baroka. 12 klavirskih sonata. opere. U Francuskoj i Italiji. jer je na ovim instrumentima veoma tesko svirati komplikovane melodije.1782) – Radio je u Berlinu. fagota. Kompozitori: • Johan Joakom Kvanc (1697 .1777) – pisao je simfonije.Manhajmska skola kompozitora – veoma nacajna.  U berlinskoj skoli najznacajniji su sinovi Johana Sebastijana Baha: • II Bahov sin – Karl FIlip Emanuel Bah (1714 . 10 II violina. gde je radio na dvoru kao dirigent poznatog manhajmskog orkestra. • Johan Kristof Fridrih Bah • Mihael Hajdn – brat F. Usavrsavaju se i sami instrumenti: violina u potpunosti zamenjuje stare viole. Napisao je 74 simfonije. klarineta. pa u Milanu kao orguljas i tu stvara 1. kvadratne su strukture). . Napisao je 60 klavirskih koncerata i 100 sonata. 2 oboe. . Kompozitori: . J. i to su: .1788) – proveo je 30 godina u Berlinu. Hajdna • Karl Diter fon Diterzdorf Predklasika u Italiji Javlja se u XVIII veku i zastupljena je instrumentalna muzika i pomalo opera. Predklasika u Nemackoj U nemackoj postoje tri skole – predstavnika predklasike. Dosao je u Manhajm. jer su one same po sebi simetricne (imaju 8.moze podeliti na manje celine. a klavir je zamenio cembalo. Tu su pisane simfonije od 3 stava.Djovani Batista Samartini (1699 .1784) – poznat kao klavsenista i orguljas. Napisao je 24 simfonije u 3 stava (u Skarlatijevim stilu). Napisao je 37 klavirskih koncerata. klavirska sonata. Uglavnom su se pisale simfonije. Zadnjih 20 godina je proveo u Londonu. Feudalci nisu bili dovoljno bogati da bi drzali svoja pozorista i zato se okrecu instrumentalnoj muzici. koji su obelezili ovu epohu su: solisticki koncert.1757) – Ceh po poreklu. • Najstariji Bahov sin – Vilhem Frideman Bah (1710 . Najvaznija je plesna muzika u gradskim kucama i kod bogatasa. opere i sonate. Znacajan kompozitor becke skole je: • Georg Kristof Vagen Zajl (1715 . Orkestri su se sastojali od: 10 I violina. sonate i koncerti. Pisao je simfonije i klavirske sonate.1775) – napisao je 300 koncerata za flautu. za gudacke instrumente su komponovane melodije sa malo predznaka (dva do tri). • Najmladji Bahov sin – Johan Kristijan Bah (1735 . violinske sonate i trio sonate pod uticajem nemackog i ceskog folklora.Berlinska skola – severno nemacka skola na dvoru Fridriha II.

Tada se javlja teznja ka vodecoj. Johan Kristof Fridrih Bah. mirnoj. god.1750. uglavnom kamerni kompozitor. Mihael Hajdn. . gudacke kvartete i 40 etida za violinu. tria i koncerte uglavnom za violinu. . pored Karla Černija i Kramera. godine u Nemackoj. 50 sonata za klavir i violinu. i koncerte uglavnom za violoncelo.Rudolf Krajcer (1766 . Karl Filip Emanuel Bah.1805) – jedan je od najznacajnijih kompozitora za violoncelo. sto se tice pedagogije i violinske prakse. Luidji Bokerini. 20 simfonija. U melodiji se pojavljuju dve teme suprotstavljene jedna drugoj i javljaju se nove dinamicke oznake – „crescendo“ i „decrescendo“. Pisao je. Georg Kristof Vagen Zajl. ali nije toliko znacajan kao kompozitor. instrumentalno. raspevanoj melidiji. Karl Diter fon Diterzdorf. . . iskoristio tehnicke mogucnosti klavira. . tako da se desava raskid umetnika sa dvorovima – javljaju se slobodni umetnici (Mozart je prvi slobodni . Inac Plajel.Luidji Bokerini (1743 . u literaturi. viseglasno. klavir i violoncelo i klavir i flautu. Francuska – Fransoa Žozef Posek. koji potiskuje cembalo. svetovno muzicko delo. viseglasno. Predklasika – Rokoko u Francuskoj U vreme predklasike (pocetak XVIII veka) u Francuskoj se pisu opere pod uticajem Kristofera Vilibalda Gluka. ali postoji i instrumentalna muzika. Karl i Anton Stamic. koji je 1.1829) – Belgijanac. Napusta se barokna polifonja. . Melodija je simetricna i lako se moze podeliti na manje celine.Mucio Klementi (1752 . Klasicizam Sam naziv KLASIKA predstavlja savrsenstvo – uzor i putokaz. Kompozitori: . Radio je u Madridu. Rezime – Predklasika – Rokoko (1730. Johan Joakim Kvanc. Klasicizam je doba kada na scenu stupaju becki klasicari. Klavir je vodeci instrument u ovoj epohi na dvoru i kod bogatih. Pedagog. Ovo vreme se poklapa sa vremenom izbijanja francuske revolucije. 51 gudacki trio za zicane gudacke instrumente. instrumentalno. sonate – 106. Rudolf Krajcer. Pisao je violinske koncerte. instrumentalno. homofono.. jedan od najznacajnijih.) Predklasika nastaje 1730.Inac Plajel (1757 .1831) – Nemac. homofono.1832) – jedan od prvih i najznacajnijih kompozitora za klavir.1831) – Nemac. gudacki kvartet – apsolutno ili programsko. i klavirska sonata – apsolutno ili programsko. svetovno delo. koji u Parizu osniva kraljevsku muzicku skolu. Napisao je 91 gudacki kvartet. homofono. Mucio Klementi. Pisao je duete. Johan Kristijan Bah. Gradjanstvo je tada bilo nosilac ideja u drzavi.Oblici koji se tada koriste su: solisticki koncert – apsolutno. a klavir. varijacije za violinu.Instrumenti se usavrsavaju: violina. 237 gudackih kvinteta sa dva violoncela – 1. sa pratnjom u ostalim glasovima – homofoni harmonski stav.Fransoa Žozef Posek (1734 . Bio je i dirigent pariske opere. Napisao je 30 simfonija i veci broj kvarteta po principu Luidjija Bokerinija. potiskuje cembalo u proslost. .Kompozitori: Nemacka – Johan. u potpunosti zamenjuje stare viole. svetovno. viseglasno. Italija – Djovani Batista Samartini. Vilhem Frideman Bah.

III stav ce biti menuet ili skerco u osnovnom tonalitetu. Po obliku jos moze biti i sonatni oblik. tako da nastaju revolucionarne pesme i javlja se homofonija. viola i violoncelo. Osniva se orkestar narodne garde. i zavrsna grupa u osn. orkestarske muzike po izboru kompozitora u vise stavova. slobodne modulacije. zatim sledi most i modulacija u tonalitet II teme. hornu. • Repriza – I tema u D tonalitetu. Grci su tako prvo zvali melodijske intervale.Harmonija – upotrebljavaju se: vantonalne dominante i II stupanj sa #3 (DD – dominantina dominanta). sto znaci – dve teme: • Ekspozicija pocinje I temom u osnovnom tonalitetu. tonlitetu. u II ima sopstveni stil komponovanja. koje su izvodili orkestar. pisane su i himne – najznacajnija je „Marseljeza“..Kompozitori: • Franc Jozef Hajdn – poznat u Evropi. . najcesce sa dirkama i ima 3 stava: . koji kasnije postaje simfonijski. Koncert – solo koncert je nastao u XVIII veku za jedan instrument uz pratnju orkestra.II stav je lagan i najcesce je 3-odelna pesma u S tonalitetu. Tada je napisano 2400 masovnih pesama. onda to moze biti simfonija ili gudacki kvartet. iz uvertire nastaje simfonija (samostalno izvodjenje uvertire na dvorovima i u salonima).“ i „decresc. . U Renesansi ovako se nazivaju instrumentalna dela. tema sa varijacijama (retko) i fuga. flautu. Kraj ekspozicije je obicno oznacen znakom repeticije. nasuprot Hajdnu. zatim most i modulacija u pocetni tonalitet. a Zan Fransoa Lesije operu „Trajanov trijumf“.Pocetke homofinije imamo u operi. onda se izlaze druga tema. Koncert ima 3 stava i moze biti napisan za violinu. sto je veoma retko. drugi instrument je violina. Samim tim melodija je mirna i simetricna (deljiva) bez mnogo ukrasa i matoricnosti. . U srednjem veku smatrali su simfoniju akordom (harmonija). simfonije. nastala kad su marsejski borci ulazili u Pariz dan pred rat sa Austrijom. Pisu se i opere sa masovnom tematikom: Andre Modest Gretri pise operu „Viljem Tel“. To je doba od 1789 – 1799. zatim sledi ekspozicija. i najbolje su mu opere.III ili IV (zavrsni) stav je brz i u osnovnom je tonlitetu. U svojim delima koristi folklor raznih naroda i komponuje za svet. .. klavir. klarinet. i pise se apsolutna muzika (sonate. a u trecoj fazi je romanticar. i uglavnom pocinje razlozenim akordom. a razvijaju se i drveni duvacki instrumenti – klarinet (znacajan napredak) i flauta. . Ima 4 stava (simfonija u malom) i izvode ga 2 violine. Sonata – pise se za solo instrument. Kompozitori Franc Jozef Hajdn (1739 . a onda. fagot.kompozitor). Uvod donosi orkestar. stare viole i blok flaute). a glavni instrument klasike je klavir. i rondo u laganom tempu. pa solista koji izvodi kadencu (moze i ne mora). Sa pojavom opere koja pocinje uvertirom. a posle nje ide zavrsna grupa i kadenca u D tonalitetu. instrumentalne. ima sonatni oblik. Moze da bude jos i sonatni oblik. U XV veku neka vokalno-instrumentalna dela dobijaju ovaj naziv. hor i solisti. • Srednji deo (razrada – razvojni deo) – nov ili vec upotrebljen materijal.  Ako sonatni ciklus ima 4 stava. Muzika u doba francuske burzoaske revolucije – Tada se desavaju velike promene u svesti covecanstva i javlja se kapitalizam.1809) . zanima psihicko stanje. kao danas. druga tema u pocetnom tonlitetu. i u svom radu okrenut prirodi i narodu. koje su pisane za narodne mase. 4 stava i orkestarsko je delo. • Volfgang Amadeus Mocart – njega. Teme se razlikuju po karakteru i tonalitetu. gudacki kvarteti i koncerti). Divertimento – vid zabavne. Simfonija kasnije dobija stavove: prvo 3 stava. „cresc. Obogacuje se simfonijski orkestar (nastavlja se tradicija Manhajmske skole) i iscezavaju stari instrumenti (cembalo.I je brz. Gudacki kvartet – nastao na dvoru kao kamerna muzika (zbog finansijskih sredstava). tema sa var.“. • Ludvig van Betoven – u I fazi je bio klasicar. Muzika je u skladu sa revolucijom i nastaju masovne pesme. Oblici u doba Klasike Simfonija – naziv potice iz Grcke i koristi se odavno. Zbacen je kralj i uspostavljena prva republika na svetu. . Najcesce je u obliku ronda sa jednom ili vise tema.

„Londonska simfonija“.1827) Rodjen je u Bonu u Nemackoj. „Pruski“. „Godisnja doba“ i „Izgubljeni raj“ – na nemackom jeziku. ali se propio i sve potrosio u kafani. 6 Suncevih kvarteta.Klavirske sonate: 52 sonate u 3 stava. delo u 12 glasova „Salve Regina“. „Jutro“. Poznate su „Pariska simfonija“. Njegov deda Ludvig je po poreklu Flamanac – dobio je posao na dvoru u Bonu. „Podne“. . „Praska simfonija“. Zatim je ziveo u Manhajmu.. A Dur. Klavirska tria – namenjena kucnom. • Pisao je koncerte za klarinet.Simfonije – napiso je 51 simfoniju. a neke opere su na Nemackom jeziku. „Sedam Hristovih reci na krstu“. Otac se bavio muzikom.Opera – „Doktor i apotekar“. U zadnjim godinama svog zivota bio je siromasan i okolina ga nije prihvatala. od kojih se izvode D Dur – nazvan jos i „Krunidbel“. pod uticajem profesora Okerina i Samartina. Ludvig mladji uci da svira klavir. Ludvig van Betoven (1770 . . Prvo ih je pisao u 5 stavova. „Figarova zenidba“. u muzickoj porodici..1791) Rodjen je u Salcburgu u Austriji. a radio je na dvoru kao violinista i pijanista. sobnom muziciranju – najpoznatija je „Mala nocna muzika“. Sa 3 godine Volfgang je poceo da svira klavir. Drezdenu.Oratorijume : 1. i 1809. godine postaje slavan. flautu i obou. i za trubu. „Hofnerova simfonija“. a kasnije mu je dodao treci. Sa 4 godine.. kasnije radi kao orguljas u crkvi Sv. .Opere – uglavnom koristi italijanske tekstove. je „Stvaranje sveta“. „Carobna frula“ – na Nemackom jeziku. d mol i c mol. Sa 17 godina (1787. jer su pod uticajem baroknih kompozitora. a posle je izbacio menuet i pise ih u 4 stava. ima turcizama).Crkvena muzika – napisao je „Krunidbenu misu“ za biskupa iz Salcburga i „Rekvijem“.Rodio se u Roreu. i. Kasnije radi u Minhenu. koji nije uspeo da zavrsi. 6 pticjih. Imao je veoma dobar sluh i bio je dvorski kompozitor. a sa 7 godina je kao cudo od deteta. Parizu. Sonate – napisao je od 52 do 56 sonata u klasicnom stilu.. „Simfonija Jupiter“. • Najznacajniji koncerti za violinu su mu G Dur i A Dur. „Carski kvartet“. Komponovao je: Gudacke kvartete – napisao ih je 26. . pod uticajem Hajdna. Pisao je programske simfonije: „Pariska simfonija“. obisao Evropu.Gudacke kvartete: 78 ukupno. Najznacajniji njegovi kvarteti su: 6 vojnih. Otac mu je iz muzicke porodice – bio je nadbiskup. „Sat“. u 4 stava. „Don Zuan“. „Es Dur simfonija“. za violinu u G duru. Pisao je komicne opere – to su mu najznacajnija dela. godine je proglasen za pocasnog profesora engleskog univerziteta „Oxsford“. Volfgang Amadeus Johan Gotlib Teobald Mocart (1756 . On je ustanovio trostavacni stil. pa u Becu. . Koncerte – 50 od kojih se danas izvodi 10. Prva kompozicija mu je v. . Stefana i peva tenor. u 3 stava. godine) ide na usavrsavanje i upoznaje se . Sahranjen je u masovnoj grobnici. „Otmica iz Saraja“ (nemacki tekst. U operama je bila najznacajnija muzika. „g mol simfonija“. „Ševin“. „Simfonija sa udarom timpana“. . koji je bio iz dva dela. 1780. „Lincerska simfonija“. godine umire. • Napisao je 25 klavirskih koncerata. 1759. „Zablji“.Koncerti: za cembalo u D duru. 1790.Simfonije – napisao ih je od 104 do 125 pod uticajem Karla Filipa Emanuela Baha. „Oksfordska kompozicija“. mada one nisu toliko znacajne. Najznacajnije opere su mu: „Bastijen i Bastijena“. Napisao je 6 kvarteta posvecenih Hajdnu i Pruskoj (pokraina u Nemackoj). tako da se ne zna gde mu je grob. Pisao je: . godine Hajdn postaje prvi majstor na dvoru kod Ester Hazi. . Mnogo je komponovao i nastupao. za violu u D duru.

G Dur i c mol. tako da je u formi kantate – najznacajnije je finale ove simfonije „Oda radosti“. sonata – instrumentalno. Komponuje po inspiraciji i bio je perfekcionista. „Pateticna sonata“. u drugoj je imao sopstveni stil komponovanja. gudacki kvarteti i koncerti). nazvana jos i „Eroika“ – Herojska. viseglasno. i uglavnom pocinje razlozenim akordom. Obogacuje se simfonijski orkestar (nastavlja se tradicija Manhajmske skole) i iscezavaju stari instrumenti (cembalo.Koncerti – za violinu.Simfonije: I je u C Duru pod uticajem Hajdna. posle francuske burzoaske revolucije. V je u c molu. „Pastoralna sonata“. violoncelo. U prvoj fazi je bio klasicar. zanima psihicko stanje. . kod koga je uglavnom ucio. IV je u B Duru i opisuje prirodu – cudno. 3.Crkvena dela: Misa „Solemnis“ – komponovao za ustolicenje vojvide Rudolfa u Olmicu – vrhunac crkvene muzike.“ i „decresc. a u trecoj postaje prvi romanticar na svetu. klarinet. Ruski kvarteti. god.Oblici: simfonija – instrumentalno. veseglasno. . svetovno delo.Gudacki kvarteti: 6 posvecenih Mocartu i Hajdnu. i IX u D Duru. od 3 stava. „Apasionata“. ima svoj stil: D Dur. Ovo vreme se poklapa sa vremenom izbijanja francuske revolucije. do 1800. III je u Es Duru. drugi instrument je violina. gudacki kvartet – instrumentalno. Napisao je 2 ciklusa: „Udaljenoj dragoj“ i „Sest Gelertovih pesama“. Druzio se sa Geteom.1800. a glavni instrument klasike je klavir. Poslednjih 20 godina ostaje bez sluha i tad komponuje najbolja i najgrandioznija dela. a narocito na umetnost. . i u svom radu okrenut prirodi i narodu. Uzdize se iznad svih pravaca. „Eleonora“ – opisuje divojku koja je pobedila ludilo. B Dur. godine. kretao se u visokim krugovima umetnika. i pise se apsolutna muzika (sonate. homofono. Pocetke homofinije imamo u operi. VIII u F Duru – nije toliko znacajna. prvo je posvetio Napoleonu. a sahrani je prisustvovao ceo Bec. . slobodne modulacije. u II ima sopstveni stil komponovanja. Hafner kvarteti. As Dur. klavir. nazvana „Sudbina kuca na vrata“ i najznacajnija je.) Obuhvata razdoblje od 1750. 1827. a razvijaju se i drveni duvacki instrumenti – klarinet (znacajan napredak) i flauta. inace trostavacno. Romantizam Romantizam je pravac u umetnosti. VII u A Duru – upotrebljava flamanski folklor – svadbe. gde je ziveo do kraja zivota. koje se sastoji takodje od 4 stava. koji se javlja u XIX veku. onda odlazi u Bec. . . tako da nastaju revolucionarne pesme i javlja se homofonija. Najznacajnije su mu simfonije. svetovno delo. postojanje desete „Jenske simfonije“ u njegovom opusu kompozicija nije dokazano. kasnije dodaje hor. Revolucija ima jako veliki uticaj na sve sfere zivota. U svojim delima koristi folklor raznih naroda i komponuje za svet. homofono. godine umire. VI u F Duru – opisuje prirodu. Es Dur.“. Kasnije daje imena sonatama – uvodi programnost: „Meseceva sonata“ – u cis molu.sa Francom Jozefom i Mihaelom Hajdnom.Uvertira – samostalna: „Egmont“ – opisuje borbu Flamanaca i Spanaca. . Najznacajniji koncerti za klavir su: C Dur. Rezime – Klasicizam (1750. „cresc. kasnije Es Dur. nasuprot Hajdnu. homofono.Sonate – doveo do savrsenstva. viseglasno (jednoglasan uz pratnju orkestra).Kompozitori: • Franc Jozef Hajdn – poznat u Evropi. . Pijanista i dirigent sopstvenih dela. i najbolje su mu opere. Gradjanstvo je tada bilo nosilac ideja u drzavi. Samim tim melodija je mirna i simetricna (deljiva) bez mnogo ukrasa i matoricnosti. koncert – instrumentalno.Solo pesme su mu namenjene kucnom muziciranju. Bio je I slobodan umetnik u praksi. svetovno delo. Ucio je jos kod Johana Senka i Georga Jozefa Faglera. 26.. viseglasno. simfonije. stare viole i blok flaute). „Velika sonata“. . Zbog smrti majke ide u Bon. Sto se tice harmonije upotrebljavaju se: vantonalne dominante i II stupanj sa #3 (DD – dominantina dominanta). Napisao ih je 9. • Volfgang Amadeus Mocart – njega.. pod uticajem Mocarta i Hajdna – nagovestaj romantizma. Druzi se sa intelektualcima. svetovno delo. II je u D Duru. Tada je nosilac ideja bilo gradjanstvo. homofono. . • Ludvig van Betoven – u I fazi je bio klasicar. tako da se desava raskid umetnika sa dvorovima – javljaju se slobodni umetnici (Mozart je prvi slobodni kompozitor). a u trecoj fazi je romanticar. pa je tu tezu povukao i posvetio je naznanom junaku. pisano u 4 stava. .

Ž. • Simfonijska poema – jednoctavacna orkestarska kompozicija programskog karaktera. R. Kompozitori Franc Subert (1797 .Karakteristike pravca: • Fantastika – posto neke ideje francuske burzoaske revolucije nisu ostvarene. • Orijentalni elementi – koriste se orijentalne lestvice i muzika ovih istocnjackih naroda se provlaci kroz umetnicka muzicka dela. junaci. Drezden. o Komicna opera – smesna. tako da se povlaci u sebe i u svojoj masti ozivljava legendarne likove. Minhen. Ide u dva smera: o Serija – ozbiljna – opisuje istorijske dogadjaje i heroje. dvorce. I. Madrid. Vajmar. Cajkovski. gradovi Skandinavije. • Violina – izvodjacka praksa dolazi do krajnjih tehnickih mogucnosti u delima Paganinija i Ludviga Špora. F. • Javlja se uticaj folklora na umetnicku muziku. Lajpcig – najznacajniji. Prelidi. svira se ista muzika. Verdi. Straus. Prag.. Noktirni. • Dela dobijaju programski karakter. • Klavirske minijature – uglavnom trodelne narodne igre: Mazurke (dvor). namenjena zabavi.. Inace umetnik se smatrao za vise bice nerazumljivo drustvu. H. . Bajrojt. u prirodu – sela. Fantazije.Savremeni dirigenti: Karl Maria Fon Veber – on prvi koristi palice prilikom dirigovanja.Glavni kulturni centri tada su bili: Pariz. Vagner. Berlioz. pojavljuju se sekvence. dosta se upotrebljavaju disonance. Orkestar dobija danasnju postavku. • Sklonost ka proslosti – ozivljavaju se istorijske licnosti. pa umetnici podlezu pesimizmu. Gustav Maler. • Solo pesma – pisana je za glas i klavir. Bize. Valceri (za klavir). . limeni duvaci se osamostaljuju i ulaze u orkestarsku upotrebu.Oblici: • Opera dostize vrhunac – Dj. Rusije: Moskva. javlja se razocarenje u stvarnost. jer se umetnici povlace u pasivnije krajeve. koji dostize vrhunac izvodjacke tehnike i postaje kucni instrument. . carobnjake. Vagner. hromatika i tonalitet je jos prisutan.Instrumenti: • Glavni instrument romantizma je klavir. Ritam se bazira na folkloru. Sankt Peterzburg. List.1828) . Klarinet. Empropti. mnogo bogatiju i raznovrsniju melodijsku liniju. . London. R. engleski rog. Harmonska sredstva su takodje raznovrsnija – smelije modulacije u udaljene tonalitete. Poloneze (selo). P. Razvija se u dva smera: o Stroficna – za svaku strofu. o Prokomponovana iz 2 dela.

Znacajne su: 4. Zbirka se sastoji od 20 pesama.Scenska dela – 20 opera. ali ga ribari spasavaju. emprompte (improvizacije) – napisao je zbirku ovakvih kompozicija pod nazivom „Muzicki momenti“. Skace u Rajnu. „Zivot zene“. „Decje scene“ – 13 minijatura namenjenih deci.1856) Suman je Nemacki kompozitor rodjen u Cvikaou u Saksoniji u porodici knjizara. . valcere. Frederik Fransoa Sopen (1810 .Solo pesme – one su mu najveca muzicka ostvarenja – u Nemackoj se nazivaju LIDOVIMA. – tragicna. oktete i uz pratnju klavira. . Pesme su prokomponovane i neke od znacajnijih su: „More“ i „Atlas“. i IV je „Rajnska simfonija“. E i G. klarinet. Ziveo je u predgradju Beca.Simfonije – napiso ih je 9. II je u C duru – „Pateticna“. gudacki kvarteti. . Dusevno oboleva i odlazi u Dizeldorf. Izvodio je kamernu muziku na knjizevnim vecerima. „Grethen za vretenom“. Komponovao je pod uticajem Baha i Betovena. „Karneval“. plesove. od kojih su znacajnije: „Putovanje“.  Pisao je i zasebne pesme – van ciklusa i to su: „Ave Marija“. gde i umire u bedi. a dar za muziku je nasledio od majke.. Simfonijske etide – skerca i varijacije. „Majstor Vilhem“. . a kasnije radi u muzickoj skoli svog oca. pa u Drezdenu. iz muzicke porodice. lendlere – narodne igre.Kamerna dela: klavirska tria. po poreklu Francuz. ..Rodjen je u muzickoj porodici. Umro je u Bonu u dusevnoj bolnici. nazvana jos i „Prolecna“.Koncerti: klavirski u a molu i jedan violinski koncert. da bi izbegao 14-ogodisnju vojnu obavezu. i 8. Sa 13 godina poceo je da ih pise i namenjene su kucnom muziciranju. III je takodje u C duru. gde je studirao prava. zatim u Lajpcigu.Solo pesme: ciklus pesama na tekstove Hajnriha Hajnea.. „Pastrmka“. „Mirigel.. Kao pijanista obilazi evropske gradove. 2 violinske sonate. i 2. Robert Suman (1810 . Kasnije uci kod sestre. „Potok“ i „Tisina“. • „Labudova pesma“ – zbirka od 14 pesama komponovanih na tekstove Hajnriha Hajnea. Uglavnom je provodio vreme po kafanama. Onda odlazi u Madjarsku gde je bio profesor klavira. Onda je bio u Becu. romanse za obou. . kog je ubrzo nadmasio.Kamerna dela – pod uticajem folklora – 15 gudackih kvarteta. Zatim odlazi u Bec. Komponovao je: . • „Zimsko putovanje“. Kasnije odlazi u Lajpcig. Prvi komponuje minijature namenjene kucnom muziciranju. B. Bio je najmladji u porodici. u A duru – ona je najznacajnija.. . „Deset zapovesti“.. nedovrsena – u dva stava 1. od kojih se danas izvode jedva 2: „Alfons i Etela“ i „Rozamunda“. Dela: . Eksperimentise i zbog toga mu se ukocio prst. jedna od poznatijih je „Sanjarenje“.Za klavir je pisao sonate. Sa sedam godina komponuje i svira klavir. . Imali su kucni kvartet. kvinteti.Za klavir je pisao cigkluse minijatura: „Leptiri“. „Krajzlerijana“ – zbirka posvecena Subertu. a zatim ga salju kod profesora.1849) Rodjen u Poljskoj. pesnikova ljubav“. kvintete – jedan od najznacajnijih „Pastrmka“. „Vilinski kralj“. ciklus pesama na tekstova Kristofa Ajhendorfa. i Varijacije na tonalitete tonova A. i isao u narod i slusao narodne melodije. fagot itd. „Novelete“ (u duru). Napisao je 3 ciklusa: • „Lepa mlinarica“ – na tekstove Vilhema Milera. Sa 18 godina je bio poznat u celoj Evropi.Orkestarksa dela: 4 simfonije – I je u B duru. u h molu. Sa 5 godina uci da svira klavir – izvrstan pijanista. „Divlja ruzica“. u kom je svirao. 4 pesme: „Ljubav“. .

. Imale su raspevanu melodiju i najznacajnije su u F i As duru. bio je cudo od deteta..Vodio je pecalbarski zivot. je u B duru. i V – „Poselo vestica“. Uporedo sa ovim bio je i dirigent u muzickoj kuci „Gevandhaus“.Koncerti: 2 klavirska i violinski u e molu.. je „Italija“.1869) On je prvi znacajan francuski kompozitor. • Prelide – znacajan opus od 24 prelida u svim tonalitetima. u jevrejskoj.. III stav – „Gorstak“. Majorku.„Fantasticna simfonija“ – opisuje ljubav izmedju njega i neke njegove prijateljice.. Varsavi.. Napisao ih je 2: 1.. gde otvara 1. Znacajne su As i A dur. VII – Romeo u grobnici. konzervatorijum. II stav je „Povorka hodocasnika“. . . Najvise komponuje instrumentalnu muziku. Tu osim njega radio je i Robert Suman i Moseles. Englesku. II stav je za soliste hor i orkestar. pod uticajem folklora. . Otac mu je bio Madjar.„Faustovo prokletstvo“. okteti. Znacajne su 17 i 33. 3. V je Kraljica Mab. i IV – „Orgije razbojnika“. . i nisu za igru. Dela: . III – „Prizori na polju“.Kamerna dela: gudacki kvarteti.„Rekvijem“.. onda zbog rata sa Rusijom odlazi u Stutgart. koju je nazvao „Pesme bez reci“. vesele. II – „Ples“. Nemacku i Italiju. violu i violoncelo. Hektor Luj Berlioz (1803 . ponovo u Becu. na kom je i sam radio kao profesor. Uvodi programsku muziku – opis vanmuzickih dogadjaja muzikom. Za klavir je jos pisao i sonate i minijature – najznacajnija mu je zbirka od 48 minijatura. .Minijature – vrh njegovog stvaralastva: • Mazurke – poljske. Boravi u Rimu jedno vreme. . U I stavu opisuje Harolda u italijanskim brdima. ostrva Habride. Najznacajniji opusi su mu 10 i 25. i VIII – finale – pomirenje porodica.. Radio je kao pijanista i kompozitor u Vajmaru – .. Deda Mozes mu je bio filozof. 2. . i 5 „Reformacijska“.. a zatim se vraca u Pariz gde radi na konzervatorijumu kao dirigent. . 4. Marsej. je „Pavle“. sonate. . a pored toga se bavio filozofijom i slikarstvom. Izvrstan pijanista i dirigent.Sonate – 3 klavirske. . Skotsku. i 2. a majka Austrijanka. klavirskom izvodjenju. je u a molu . gde Jakob uci da svira klavir. III stav je Romeova samoca i tuga. a 2.„Harold u Italiji“ – opisuje Bajronovog junaka Harolda..1886) Jedan je od najznacajnijih kompozitora u Romantizmu i u muzici uopste. remek delo mu je „San letnje noci“.. Potom se vraca u Lajpcig. je u c molu posvecena prijateljima u Engleskoj.Oratorijumi – pod uticajem Hajdna i Hendla..„Romeo i Julija“ – ovo delo ima 8 stavova: I stav je ulicna borba dveju porodica. Izvodeci ovo i jos neka Bahova dela obilazi Italiju. nisu toliko tehnicki znacajne. Ima 5 stavova: I je „Sanjarenje“. Kasnije se sele u prestonicu Nemacke.. sonate za violinu. Obisao je jos i Englesku. Francusku. • Valcere namenjene instrumentalnom. ali su ga Glukova dela okrenula muzici. Oboljeva od upale pluca i cesto radi odmora ide u Pariz. .Simfonije u cetiri stava: 1.. Rano pocinje da svira klavir.. kvinteti. Ziveo je u Becu.1847) Rodjen je u Hamburgu. IV je Ljubavni prizor izmedju Romea i Julije. • Nokturna. Rodjen je u porodici lekara u blizini Pariza. Franc List (1811 . . IV – „Put na gubiliste“. bankarskoj porodici. Komponovao je: .Koncerte: 2 klavirska. u formi kantate. U to vreme se u Nemackoj muzici javlja interes za Baha. VI opisuje Julijinu pogrebnu povorku.„Skotska“. jer je Jakob pronasao njegovu „Pasiju po Mateju“. i . bogatoj..Balade za klavir – on je jedan od prvih tvoraca. Hteo je da studira medicinu.Etide skromnog karaktere. nacionalne igre neparnog ritma. Jakob Ludvig Feliks Mendelson (1809 . ne mnogo znacajne. losa koncerta koji se danas ne izvode – to mu je najneuspesniji opus. • Poloneze – narodne igre seoskog karaktera. komponovan po Sekspirovom tekstu. je „Ilija“ – opisuje birbu proroka sa paganstvom. • Skerca. Dela: .Uvertire: „Fingalova pecina“ – pecina u Skotskoj na Hebridima.Za klavir i orgulje je pisao fantazije i fuge. iako tada dominira opera.

„Godine hodocasca“. Tematika tih opereta je prosta. Kasnije je ova opera postala veoma popularna. Pored Pariza i Bec kasnije postaje jedan od najznacajnih svetskih kulturnih centara. Žak Ofenbah rodjen kao Jakob Ofenbah (1819 .U prvom periodu svog stvaralastva radi transkripcije Bahovih fuga. Smatraju ga najvecim klaviristom. zbog usavrsavanja klavirske tehnike.Ljubavni snovi“. Opera se izvodila na otvorenom i kroz nju su velicali Napoleona. „Ples mrtvih“. „Setni zvuci“. zatim statisti.. Klavirske koncerte u Es i As duru. . „Prometej“. na sceni se koriste prave vojskovodje. Kamij Sen Sans (1845 – 1921) – pijanista i dirigent. „Kraljica od Sabe“. Radio je jos i u Parizu. „Orfej“. Prve predstave ove opere nisu bile uspesne. . a tematika opera su dogadjaji iz zivota.1893) – napisao je veliki broj opera a neke od njih su: „Romeo i Julija“.Fransoa Adrijen Boaldje (1775 . Prva pleada kompozitora: . sa elementima zabavne muzike u galopskim ritmovima.Danijel Fransoa Ober (1782 .. slonovi. Rimu. „Mrtvacki ples“. Opera u Francuskoj U prvoj polovini XIX veka opera je slicna italijanskoj SERIJI (opera istorijsko-herojskog sadrzaja). Izvodio je svoja dela i dela raznih kompozitora gradjanskog sveta. Kompozitori: Sarl Guno (1818 . „Preludiumi“. Razvija se opereta. bio kaludjer u Pesti i umire u Bajrojtu. „Lepa Jelena“. vraca se u Francusku i pise opere na libreta Ežena Skriba.. „Verter“. jer je Pariz tada bio kulturna prestonica sveta. U drugoj polovini XIX veka iscezava opera serija i Napoleon vise nije vladar Francuske. „Zidar“. On je tvorac simfonijske poeme. „Taso“. i njima se dodvoravaju Napoleonu.skolu podigao na visi nivo. pise Madjarske rapsodije i obradjuje cigansku muziku. Neke od znacajnijih su: „Orfej u podzemlju“. Ovde su se skupljali umetnici iz raznih drzava.1912) – njegove opere su: „Manol“. Glavni predstavnici ovakve opere su: .. jer je tada Francuskom vladao Napoleon. U drugoj pleadi kompozitora.U drugoj fazi je originalan stvaralac. . „Gospodja u belom“ – opisuje dvorac i duhove.1871) – u svojih 50 opera opisuje zivot: „Nema iz Porticija“ – opisuje namu devojku koja na kraju progovara. Bio je kosmopolita – gradjanin celog sveta. „Hamlet“. Opere: „Crvenkapica“.Nikolas Delarjak (1753 . „Krunski dijamanti“. a neke od njih su „Ariodant“ i „Josif u Egiptu“. „Modrobradi“. „Samson i Dalila“. „Posmrtni mars“. „Mazepa“.. . predavao na konzervatorijumu u Parizu.1873) – rodjen je u Parizu u muzickoj porodici.. „Don Kihot“ komponovan po istoimenom delu Miguela de Servantesa. pa je Bize zbog toga umro od tuge. kao francuski kompozitori – opere serije.. „Hungarija“. Eduar Lalo Gustav Sarpantje Opera u Italiji U prvom periodu nastanka i razvoja opere u Italiji kompozitori rade u Parizu i komponuju slicne rodove. Pored gore pomenute opere serije postoji i komicna opera.1888) u Kelnu. Opere: „Orlezijanka“. Becu. „Bronzani konj“. „Faust“.Etjen Meil (1763 . Napisao je i jednu operu pod nazivom „Hofnamova prica“. Napisao opere: „Herkules“. i „Herkulova mladost“. Komponuje klavirske cikluse: „.Napisao je 12 simfonijskih poema: „Sta se to cuje u brdima“. konji. najznacajnija njegova opera – „Karmen“. Žil Masne (1842 .1834) – u Rusiji u Petrogradu se upoznaje sa ruskom muzikom.1817) – napisao je oko 40 opera uglavnom serija.. . „Bitka protiv Huna“ i „Ideali“. Uglavnom je pisao operete. Sa 12 godina sa roditeljima dolazi u Pariz.1809) – napisao je komicnu operu „Kuca na prodaju“ i seriju „Gulistan“. Kompozitori: . Žorž Bize (1857 .

„Italijanka u Alziru“. „Lukrecija Bordzija“. „Toska“. valcere. Drezdenu. U operama opisuje germansku mitologiju – reformista nemacke opere. „Prsten Nibelunga“ – patuljasto germansko pleme – traje 11h i sadrzi 4 opere: „Rajnsko zlato“. „Viljen Tel“. „Muhamed“.1851) – rodjen u Ankoni. najznacajnije su: „Boemi“ – opisuje boemski zivot – radost.Djoakono Rosini (1792 . „Majstori pevaci“ – majsterzengeri. malo u Rimu i na kraju u Parizu. a cilj opere je zabava za burzoaziju – odmor od istorijskih opere. Opere: „Monon“. Opere: „Tankredi“. Milanu i kao antisluhista nije primljen na konzervatorijum. Seli se u Drezden i tu se preko pozorista upoznaje sa operom – Veberov „Carobni ctrelac“. u Milanu. Otac mu je bio direktor pozorisne druzine. koja opisuje ljubomoru i ubistvo u putujucoj druzini. „Nabukodonosor“ – borba protiv Austrougarske.rodjen u Bolonji u muzickoj porodici. „Anakron“. interludiume.1883) – je jedan od najznacajnijih kompozitora uopste u muzici. Sakupio je veliki broj pesama i obradjivao je narodne teme. IV – vrhunac radnje. opet u Svajcarskoj. varijacije – na Hendlovu temu-napisao 25 varijacija. .1868) . Najznacajniji je operski kompozitor. Najbolje su mu opere sa zenskim likovima..Johanes Brams (1833 . vraca se u Lajpcig. Becu. .Gasparo Spontini (1774 . na Hajdnovu temu. Radio je na konzervatorijumu.Luidji Leonkavalo (1858 . „Dan Paskve“. „Zigfrid“. „Eurianta“. Radio je u Milanu.Djakomo Pucini (1858 . Opere: „Trubadur“ – opisuje cigansku putujucu druzinu.1848) iz Bergama. „Djani Skiki“ – komicna opera.1901) – iz muzicke porodice. i V cin – sukob i kraj borbe. otac mu je svirao kontrabas.Vincenco Belini (1801 . kasnije najznacajnije: „Holandjanin lutalica“ – legenda o ukletom Holandjaninu. nije iz muzicke porodice. „Travijata“ – pariski boemski zivot.. „Zabranjena ljubav“ – nisu mnogo znacajne. a narocito madjarskim folklorom. Sa 14 godina poznat je kao pijanista. od kojih su znacajnije „Lucija od Lamermura“ – tu opisuje zivot jedne mlade dame.1835) – rodjen na Siciliji. .Gaetano Doniceti (1797 . na Paganinijevu temu. „Edgar“. . Kompozitori: . U drugom periodu se javlja veristicki – vero-istiniti pravac. Zatim znacajne opere su mu i „Iris“. „Madam Baterflaj“ – opisuje Japanku. „Ljubavni napitak“. Magdeburgu. - Nemacki romantizam . . Tematika opera mu je borba protiv Austrougarske i imaju narodni prizvuk. „Fric“ i „Maske“. . „Kapuleti i Montegi“. „Mesecarka“. komicna „Dva dana“ ili „Vodonosa“. madjarske plesove. italijanske narodne pesme.1897) – rodjen je u Hamburgu u muzickoj porodici.Vilhem Rihard Vagner (1813 . Ubacuju se elementi folklora. i „Gusar“.Luidji Kerubini (1760 . upotrebljava pentatoniku i celostepene lestvice. sukob dva sveta. . Ovo je pravac bez perspektive. gde je otvorio svoje narodno pozoriste (za sve ljude podjednako – bez loza). • Za klavir je pisao sonate. „Dinora i afrikanka“ – Vasko de Gama i crnkinja. remek delo mu je „Seviljski berberin“. Napisao je 73 opere. nije iz muzicke porodice. koja ima jedan cin i opisuje seljacku porodicu sa Sicilije. „Agnesa Fon Hoen Staufen“. Parizu (od svojih dela. . Rodjen je u Berlinu u bankarskoj porodici. potom zbog ustanka odlazi u Svajcarsku. „Hugenoti“. i vrhunska opera „Aida“ – komponovana povodom otvaranja Sueckog kanala. „Falstaf“ – komicna opera. a u Parizu provodi poslednje godine svog zivota.. U delima se opisuje istiniti zivot. III – prizori sa mnogo statista..1868). Ziveo je u Vircburgu. Opere: „Norma“ – najznacajnija. „Alibaba“. „Loengrin“.Jakob Libman Majerber (1791 . Rodjen je u Lajpcigu iz porodice policajaca. zatim zivi u Milanu. „Otelo“.. „Ferdinand Kortez“. Opere: „Rober Djavo“. Studirao u Napulju. „Otelo“ – prema istoimenom Sekspirovom delu. koji nas okruzuje – dogodovstine iz naroda. Pisao je opere u 5 cinova: I cin je obicno bio romansa – glavni zaplet. Radio je u Studgartu. . . tugu. „Valkira“. Opere: „Carobni strelac“. Opere: „Lodoiska Eliza“. „Rigoleto“ – opisuje dvorsku budalu i mladu devojku. „Tristan i Izolda“. kasnije se bavi nemackim. a zatim odlazi u Pariz kod kraljice Zozefine. II – duet glavnih likova. „Puritanci“. komponovana po delu Aleksandra Dime „Dama s kamelijama“ – inspiracija. Veneciji. i zadnjih 50 godina u Parizu. Radio je u Rimu. Komponovao je u duhu folklora. Opere: „Vile“.1842) – rodjen u Firenci u muzickoj porodici. i to sve na visokoj nozi).Pietro Maskanji (1863 . „Tanhajzer“ – minezenger. „Prorok“.1945) – najznacajnija opera mu je „Kavaleria Rustikana“.1919) – napisao operu „Pajaci“.. Parizu i u Londonu. fantazije.Karl Maria fon Veber (1786 . veselje. „Parsifal“ – Sveti gral. Jedno vreme je ziveo u Parizu i u 36-oj godini prestaje da komponuje.Djuzepe Verdi (1813 . Ziveo je u Bolonji. Bajrojtu. Londonu. Ziveo je u Bolonji. Umro je u Veneciji. .. „Sumrak bogova“.1924) – on je vise lirik.1826) – je rodjen u oficirskoj porodici. Opere: „Vestalka“. gde je i umro. „Oberon“ – fantasticna. Cirihu.

Ozivljavaju se heroji.Maks Reger (1873 .1921). U delima izrazava bol. Pisao je: simfonije – najznacajnija mu je „Alpska simfonija“. Minhenu. zatim se povlaci u Bavarske planine na Alpima. Podigao je becku filharmoniju na danasnji nivo. sa kvalitetnim tekstom. . tria. Lajpcigu.1903) – austrijski kompozitor. . solo pesme pod uticajem R.1949). serenade. „Veseli momci“. III je u d molu izvode je glasovi i ima tematiku svemira. Ruski romantizam Sredinom XVIII veka Rusija se oslobadja kmetstva i dolazi do krupnih promena u zivotu. . Veoma je znacajna i opereta u to vreme. • Vokalni opus – veliki br.1896) je austrijski kompozitor rodjen u Ansfeldu. od kojih je jedna sa spanskom tematikom. „Elektra“-opis zene koja zeli da osveti svoga oca.Gustav Maler (1860 . i sonate za razne instrumente. gudacke kvartete.1899) je ziveo u Becu. Javlja se interes za istoriju. .1911) je rodjen u Austriji. . istorijski dogadjaji. kamerna dela. Kompozitori: . suma. „Soloma“opis bolesne izopacene devojke. • Koncerti – napisao je 2 klavirska koncerta i 1 violinski u D Duru. . rodjen u muzickoj porodici (nije u srodstvu sa Johanom Strausom). .Johan Straus (1825 . kantatu „Rinaldo“. metamorfoze za gudacke instrumente.Peter Kornelijus (1824 . Nije iz muzicke porodice. plavom Dunavu“. Dela: najznacajnije su mu simfonije – napisao ih je 9 – I je u D Duru i govori o razocaranoj mladosti. solo pesama. „Price iz becke sume“.Engelbert Humperdink (1854 .Rihard Straus (1864 . Bio je majstor orgulja. Najznacajnija opera mu je „Palestrina“.• Kamerna muzika – pisao je duete. „Zivot junaka“. Lajpcigu. duhovnu krizu. . Napisao ih je 4: u c molu. Kasnije pocinje da stvara. kao na Zapadu. „Karneval u Rimu“. teorija itd. Potice iz porodice ucitelja. gde se uci muzika. kvartete sa ili bez klavira za duvacke instrumente. VI i VII su pisane za instrumente u formi klasicne sonate. . e i f molu – jedna od najlepsih misa. koncerte – uglavnom za drvene duvace (klarinet i fagot). Pisao je jos: 2 opere. VIII je najznacajnija. 9 simfonija. jednostavne tematike i operete. Bio je pobozan i radio je u crkvi. simfonijske poeme – „Don Zuan“.1874) je radio kao kompozitor u Minhenu. On je Nemac i uglavnom je pisao muziku za orgulje: fantazije i fuge. varijacije za orkestar na Mocartove i Hilerove teme. mistiku i izolovanost. koji je bio centar kasnog romantizma. do 9. Posle Hitlera vratio se u Berlin. ali i kamernu muziku. . knjizevnost. F Duru. narocito u Becu. Potom odlazi u Bec. . Osnivaju se mnoge muzicke skole. poseban ciklus „Pesme ljubavi“. • Simfonije – je pisao u stilu klasicara pod uticajem Mocarta i Betovena. „Magbet“. lirskog je karaktera i izvodi je 1000 izvodjaca. Najznacajnije operete su mu: „Pikova dama“. „Slepi mis“.Anton Brukner (1824 . Napisao je: 3 mise: u d.1949) – Nemac iz Minhena.Maks Bruh – napisao je jedan violinski koncert. u Berlinu. Najznacajnija dela su mu solo pesme – napisao je 6 zbirki pesama.1895) – uvodi narodne galopske ritmove. teska filozofija.Hugo Volf (1860 . Prva takva opera je bila „Zolingena“ Viktora Neslera – dobro je prihvacena i u njoj se oseca prizvuk nemackog folklora. Najznacajniji valceri su mu: „Na lepom. Uopste javlja se interes za narod i njegov zivot. od kojih su najznacajnije od 4. Najznacajnije opere su mu „Ivica i Marica“ i „Kraljeva deca“. „Becka krv“. Sumana i F. . Radio je u Minhenu.1916) – je radio u Visbadenu. Vajmaru. Bio je upravnik becke opere 10 godina. Tada nastaju opere. Najpoznatiji mu je zingspil – komicna opera „Bagdadski berberin“. kao vid zabave. 200 solo pesama – ciklus „Jednostavne pesme“. G Duru i u e molu – najznacajnija i sadrzi 31 varijaciju. II je u c molu i ima formu kantate.Franc Abt Opera u Nemackoj Javlja se uticaj Vagnera na nemacke kompozitore. gde stvara filharmoniju i podize joj ugled. i najznacajnije njegovo delo „Nemacki rekvijem“. „Laka konjica“. Radnja je jednostavna i prijemciva. i IX simfonija ima pesimisticku tematiku i nedovrsena je. opere su bile duge i zamarale publiku. ziveo je na ivici bede. Suberta. IV je u C duru. opere – „Guntram“-nordijski germanski srednjevekovni junak. fantazije i minijature za klavir. Operete: „1001 noc“.Franc Zupe (1819 . u formi kantate.Karl Rajneke . V. „Don Kihot“.Hans Ficner (1864 . po delima Hermana Hesea i Jozefa Ajhendorfa. Sam je pisao libreta za svoje opere. Tematika opera je bila germanska mitologija. jednom recju za umetnost. Opere su mu inspirisane fantastikom – priroda.

Kasnije se bavi muzikom i pisao je: kamernu muziku. Posle se vratio muzici. u kojoj je opisana istorija ruskog naroda i istoimeni junak. tako da je prosao Evropu. izucavala se zapadnjacka muzika i primenjivali su se sistemi sa Zapada. • Cezar Kjui (1835 . Gogolja uz zicane instrumente – najcesce uz klavir. Ceska U XIX veku desava se preporod ceske kulture.1857) – prvi pravi ruski kompozitor. „Stari zamak“. Bio je i dirigent. Pisao je i solo pesme i simfonije. „Dva jevreja“. „Koliba baba Jage“. Tad se osniva i pevacko drustvo. pedagog i teoreticar.Nasuprot njima javlja se 5 kompozitora. Napisao je 25 opera: „Snezna devojka“ – cerka Deda Mraza topi se sa prvim prolecnim Suncem.1910) – je osnovao rusku petorku. Kompozitori: . Otac mu je bio vojnik. . smatrali ocem ruske muzike. opis zemlje). koga osniva Artur Rubinstajn. Njegovo najznacajnije delo je opera „Knez Igor“ u kojoj opisuje junaka iz XII veka u borbi protiv Poloveca – varvarsko pleme. o Balete. „Sorocinski sajam“ – Sorocin je pejzaz u Ukrajni. a i on u pocetku. Komponuju se i opere. Znacajan je i kao dirigent. Rano se bavi komponovanjem. „Prica o caru Saltanu“. Pisao je: opere „Boris Godunov“ – dogadjaji iz XVII veka i opis istoimenog junaka. dusevna patnja. kriza. a zatim se vratio u Rusiju. tvorac ruske muzike. o 2 albuma klavirskih minijatura – „Decji album“ i „Godisnja doba“. u kojima opisuje ljubav. Pisao je uvertire. Bio je i dirigent i bavio se teorijom. o Zatim Klavirske koncerte. „Labudovo jezero“ i „Krcko Orascic“. • Nikolaj Rimski Korsakov (1844 . Masnea.1918) – Francuz po poreklu. „Jolanta“ – prva optimisticna. stavovi ove svite su „More i Isimbadova ladja“. Tada kao i svi narodi. U prvom periodu glavni kompozitor je: • Mihail Ivanovic Glinka (1804 . violinski koncert u Bduru. patetika.. o Uvertire – najznacajnije su mu „Romeo i Julija“ i „1812“. o Fantazije za orkestar. „Bez Sunca“ i „Pesme i plesovi smrti“. Najznacajnije su mu opere epskog karaktera: „Ivan Susanjin“ – istorijsko-herojska opera. „Pijaca u Limozu“. „Pripovedanje carevica Kalendera“. simfonijske poeme – „U srednjoj Aziji“. „Ruslan i Ljudmila“ pisana na Puskinov tekst. Folklor poznaje od malena i koristi ga u svojim kompozicijama. Pise se o lepoti drzave (istorijat. o Onda opere pod uticajem francuza Bizea. Ovde harmonija dolazi do izrazaja. ali se oseca i uticaj ruskog folklora u njegovim delima. Prvu operu je napisao po Puskinovom delu „Evgenije Onjegin“.. Tematika je sudbina. gde i umire. Sledece godine Anton Rubinstajn osniva konzervatorijum u Moskvi. Bio je tip ruskog realiste – prikazivao zivot onakav kakav jeste. posle odlazi u Berlin. Napisao je jos i: Simfonijsku svitu od 5 stovova „Seherezada“ inspirisan pricom iz 1001 noci. zatim slede: „Pikova dama“. „Zlatan petlic“. heroji. koji temelje svoju muziku na ruskom folkloru. najzanajnije delo mu je svita „Slike sa izlozbe“. Bio je potpomognut bogatasicom.1887) – u pocetku je bio hemicar. Uticaj se javlja u muzici i knjizevnosti. Pisao je: o Prvenstveno simfonije – napisao ih je 6 i u njima preovladjuje pesimizam. Rodjen je na planini Uralu i prvo je bio cinovnik. simfonijske poeme – „Kralj Lir“. a pre toga je bio ateista. U to doba komponuju se solo pesme na tekstove Puskina. Priroda mu daje inspiraciju za mnoga dela. Najznacajniji su „Trnova ruzica“.Osniva se konzervatorijum u Sankt Petersburgu. U pocetku je bio cinovnik. koji je bio pod uticajem Glinke. a ovo je prva ruska komicna opera. „Carevic i carica“. Bio je duze vreme u Parizu. „Promenata“.U drugom periodu znacajni kompozitori su: • Milij Balakirjev (1837 . fantazije – „Islamej“. solo pesme. osnivac nacionalnog pravca. o Solo pesme.1881) – bio je notorni alkoholicar. koja ima fantasticnu orkestraciju i stavovi ove svite su „Patuljak“. a sa 23 godine pocinje da se bavi muzikom. • Aleksandar Borodin (1833 . dobijaju identitet. u kojoj su oni nalazili izvor za svoje kompozicije. Jedno vreme je bio u manastiru. Kanije pise solo pesme i opere – 12 od kojih su najznacajnije: „Zarogljenik sa Kavkaza“ i „Vilijem Redklif“ – po engleskom romanu.. „Sultan i njegova zena“. Jedno vreme radio je u Sankt Petersburgu. Oni su Mihaila Glinku.U trecem perodu najznacajniji kompozitor je • Pjotr Iljic Cajkovski (1840 . „Praznik u Bagdadu“. Fantazije na srpske teme. Bio je matematicar. . pod uticajem folklora – obradjivao folklor pojedinih naroda. • Modest Petrovic Musorgski (1839 . „Igra pilica“. U njegovim delima se oseca uticaj zapada. Es Duru i b molu (najznacajniji). . Na ova dva konzervatorijuma. Narocito se zanimao za narodni folklor. „Kijevska vrata“. pod uticajem je zapada. sa tematikom zasnovanom na legendama i bajkama. osnivac moderne ruske hemije. solo pesme – ciklusi „Decja soba“.1893) – drugaciji je od svih ostalih.1908) je rodjen u malom mestu u bilizini reke.. od kojih su najznacajniji u G Duru. a ujedno i prva opera ove drzave.

• Kantatu „Atlantida“. Skandinavija (Norveska.Edvard Hagelub Grig (1843 . • Za klavir minijature. . „Dalibor“. gudacke kvartete i kvintete. Studirao je u Pragu. Nemackoj i malo u Americi. Radio je malo u Belgiji. Radio je i u Argentini. Geteborgu u Svedskoj – tu je radio kao dirigent i pijanista. gde je radio kao orguljas u crkvama i kao violinista. god. • Kamernu muziku – tria. Danska) Preci Norvezana su Vikinzi. a ostale su pod uticajem ceskog folklora. simfonijske poeme. a narocito na umetnost. U njegovoj pivnici se muziciralo. Uglavnom je pisao svite od nekoliko stavova. . . Kompozitori: . 5 simfonijskih poema i slovenske rapsodije. Rezime – Romantizam (1800. posle francuske burzoaske revolucije. „Labud“ i „Finlandija“. Finska. • Opere u kojima opisuje istorijske dogadjaje. Bio je pesnik klavira. a u drugoj je obradjivao ceske plesove. Najznacajnije su: „Prodana nevesta“ – nezeljen brak sa devojcine strane. U njima je obradjivao folklor Slovena. Napisao je jos i tri simfonije i veliki broj solo pesama. studirao je u Lajpcigu.Antonjin Dvorzak (1841 .Jan Sibelijus (1865 . Stvarao je pod uticajem norveskog folklora: • Klavirske kompozicije – sonate. • Za orkestar: simfonijske varijacije. Pise pod uticajem Lista i Vagnera. • Kamernu muziku – klavirska tria. violinski u a molu i za violoncelo u h molu. Potom se vraca u Prag gde i umire. • Koncerte: za klavir u g molu. Dosao u Prag. tako da se on zainteresovao za muziku.Manuel de Falja (1876 . „Carobnjak“. • Opere: „Kratak zivot“. . kvartete i sonate za violinu i klavir.1903). Revolucija ima jako veliki uticaj na sve sfere zivota. pod uticajem folklora. U Skandinaviji se oseca uticaj nemackog folklora.. • Kamernu muziku – sonate za violinu i klavir. U delima koristi ceski i slovenski folklor i malo indijanskog folklora. • Za orkestar – simfonijske poeme i svite u 4. „Brandenburzani“ – oblast u Nemackoj Brandenburg.1884) – prvi i najznacajniji ceski kompozitor iz porodice pivara. Jedna od znacajnijih svita mu je „U jesen“.) Romantizam je pravac u umetnosti. do 9. jedno vreme u Engleskoj i na kraju duze vreme u Njujorku. Najznacajnija je „Spanska iberija“ – poluostrvo gde se Spanija nalazi. 6 i 7 stavova. gde koristi folklor indijanaca i opisuje SAD – simfonije iz novog sveta. . • Klavirske minijature – dve zbirke. i scenska dela – opere – „Kralj Artur“.Isak Albeniz (1860 . koje je nazivao „Spanske svite“. • Simfonije – napisao ih je 9.Nils Gade – Danska. koji se javlja u XIX veku.1957) – Finac. zatim je radio u nemackim gradovima. Uglavnom su pod uticajem Vagnera i Majerbera. Boravio je jos i u Becu. Spanija Spanci su kolonizirali i osvajali i od renesanse do XIX veka nemaju predstavnika u muzici. Svedska. Sumana i Vagnera. gudacke kvartete i sonate za razne instrumente. Pisao je: • Koncerte za razne instrumente. Tada je nosilac ideja bilo gradjanstvo. „Cetiri legende za orkestar“. a kasnije za orkestar. a posle se vraca u Norvesku. . Prva je pod uticajem Lista. od kojih je najznacajnija „Katalonija“. 9 simfonija od kojih su prve tri u opisima. Zatim pisao je jos i: orkestarske svite. zbirka od 66 minijatura – lirske kompozicije pod uticajem norveskog folklora. tako da je pod uticajem folklora. „Trorogi sesir“. ozivljava junake. 5. Predstavnici spanske muzike XIX veka: .1946) – ziveo je u Parizu i tamo se upoznao sa impresionistima. koncert u a molu. Pisao je: • Simfonijske poeme (imaju 1 stav).1874. a najznacajnije su mu od 5. opisuje prirodne lepote.1904) – iz porodice je mesara.1907) – rodjen u Norveskoj. • Za klavir pise plesove – prvo cetvororucno. koji je pisao simfonijske svite i poeme: „Prolecna pesma“.Bedzih Smetana (1824 .

Antonjin Dvorzak. Sankt Peterzburg.Oblici: • Opera dostize vrhunac – Dj. Empropti. P. Jakob Ludvig Feliks Mendelson. Hans Ficner. . • Javlja se uticaj folklora na umetnicku muziku. homofona. Madrid. instrumentalna. R. Pjotr Iljič Cajkovski. o Prokomponovana iz 2 dela. engleski rog. .. Kompozitori cija su imena napisana fontom „regular“ nisu komponovali opere. Franc Zupe. Nikolas Delarjak. Razvija se u dva smera: o Stroficna – za svaku strofu. Nemacka: Jakob Libman Maerber. Spanija: Isak Albeniz. Gustav Maler. svetovna. hromatika i tonalitet je jos prisutan. mnogo bogatiju i raznovrsniju melodijsku liniju. Ogista Renoara. Djoakono Rosini. • Violina – izvodjacka praksa dolazi do krajnjih tehnickih mogucnosti u delima Paganinija i Ludviga Špora. godine. • Sklonost ka proslosti – ozivljavaju se istorijske licnosti. Eduara Manea. Luidji Kerubini.Instrumenti: • Glavni instrument romantizma je klavir. svira se ista muzika. Johan Štraus. gradovi Skandinavije. Fransoa Adrijen Boaldje. Karl Maria Fon Veber. Emanuel Šabrije). Jan Sibelius. Prelidi. junaci. Milij Balakirjev. Vajmar. Instrumentalne su. Maks Reger. Engelbert Humperdink. koji dostize vrhunac izvodjacke tehnike i postaje kucni instrument. homofona i svetovnog je karaktera. Operski: Francuska: Eduar Lalo. Italija: Djuzepe Verdi. Danijel Fransoa Ober. pojavljuju se sekvence. Anton Brukner. Gaetano Doniceti. jednoglasna uz klavirsku pratnju. • Dela dobijaju programski karakter. v. Rusije: Moskva. homofone ili polifone. Lajpcig – najznacajniji. Nikolaj Rimski Korsakov. Manuel de Falja. F. Anri di Park. List.Savremeni dirigenti: Karl Maria Fon Veber – on prvi koristi palice prilikom dirigovanja. Minhen. viseglasne. . namenjena zabavi. Gasparo Spontini. Rihard Štraus. Ide u dva smera: o Serija – ozbiljna – opisuje istorijske dogadjaje i heroje. Luidji Leonkavalo. • Klavirske minijature – uglavnom trodelne narodne igre: Mazurke (dvor). Franc Subert. Rusija: Mihailo Ivanovič Glinka. Berlioz. Valceri (za klavir). Skandinavija: Edvard Grig. Gustav Maler. Verdi. Ž. Prag. o Komicna opera – smesna. Inace je programska. • Simfonijska poema – jednostavacna orkestarska. Hektor Luj Berlioz. Harmonska sredstva su takodje raznovrsnija – smelije modulacije u udaljene tonalitete. Klarinet. i. • Solo pesma – pisana je za glas i klavir. Etjen Meil. Bajrojt. Pietro Maskanji. Bize. viseglasna. Poloneze (selo). Ceska: Bedzih Smetana. Robert Suman. Vagner. (Cezar Frank. Bili su neshvaceni . kompozicija programskog karaktera. Sarl Guno. dosta se upotrebljavaju disonance. Impresionizam – kasni romantizam U drugoj polovini XIX veka razvija se oblik kasnog romantizma. Aleksandar Borodin.Glavni kulturni centri tada su bili: Pariz. Vensan Dendi. Straus. Modest Petrovic Musorgski.Kompozitori: Franc List. • Orijentalni elementi – koriste se orijentalne lestvice i muzika ovih istocnjackih naroda se provlaci kroz umetnicka muzicka dela. R. Žorž Bize. Frederik Fransoa Sopen. H. London. Vagner. Drezden. Ritam se bazira na folkloru. Vilhem Rihard Vagner. Orkestar dobija danasnju postavku. I. Vincenco Belini. Noktirni. viseglasna.. Johanes Brams. Djakomo Pucini. .Karakteristike pravca: • Fantastika. Kamij Sen Sans. svetovne i apsolutne. . kada je odrzana izlozba poznatih francuskih slikara u Parizu – Kloda Monea. Cajkovski. Cezar Kjui. Nastao u Francuskoj 1874. Žil Masne. Fantazije. Hugo Volf. Petar Kornelius. limeni duvaci se osamostaljuju i ulaze u orkestarsku upotrebu. Žak Ofenbah.

violinu. 2. viseglasna.) Nastao je u Francuskoj. Sredstva slabljenja tonaliteta. sa kojim je obisao Evropu. sveska prelida – znacajni prelidi iz ove sveske su „Tragovi u snegu“. „Vece u Granadi“ (grad u Spaniji). Bio je clan konzervatorijskog tria. 6/4. druzi se sa slikarima i zanima ga umetnost neistrazenih zemalja.1937) – sa 11 godina je bio na konzervatorijumu. „Devojka sa lanenom kosom“.1936) – radio je u Bolonji. Pisao je: Za klavir:  2 arabeske u G i E Duru. „Terasa za prijem Meseca“. na kojoj su prikazani luka i brodovi u magli. 5. Orkestarske kompozicije: „More“ – sastoji se od tri stava – prvi je „Zora ka podnevu“. razvijena. 1. harfu. modusa. i operu „Peleas i Melisanda“. Opere se ne komponuju zbog upotrebe celostepenih lestvica. sonate za violoncelo. Od instrumenata do izrazaja dolazi klavir – usavrsava se tehnika. Karakteristike: Napusta se romanticarska. Kompozitori: • Klod Debisi (1862 . 4. . i harfa. • Aleksandar Skrjabin (1872 . homofona. flautu. Prosiruje se i menja izgled akorda. sonate za violinu. god. Berlinu i Rimu. cak i u 9/7/5/3. Posle se vraca u Pariz. cemu impresionizam tezi. zbirka „Slike“ – najznacajnije kompozicije iz ove zbirke su „Zlatna ribica“ i „Decji kutak“. i prelid „Popodne jednog fauna“ (faun je sumska vila.1900. a sredstvo izrazaja je harmonija. su: kretanja u paralelnim 2. ali tonalitet jos postoji. „Velovi“. Svite: „Kuprenov grob“. Sa 17 godina upisao je konzervatorijum u Parizu. Kamernu muziku: gudacke kvartete. raspevana melodija. pentatonike.  Svite – ciklusi: „Estampi“ – sastoji se od 3 kompozicije – „Pagode“ (hramovi u J-I Aziji). operetu „Dete i carolija“. a sredstvo izrazaja je harmonija. kao pijanista proputovao Evropu i radio kao profesor. . Koriste se oblici kao u doba romantizma: klavirske minijature. drugi „Svecanosti“.  Noktirna – klavirske minijature – najznacajnija je „Mesecina“. Uzori su mu bili Kamij Sen-Sans i Franc List. Kamerna dela: gudacke kvartete (najznacajniji je u g molu). Okeanije. simfonijske poeme i vokalno-instrumentalne forme. Noktirni – triptihon – sastoji se od tri stava – prvi stav su „Oblaci“. „Pavana“ i „Gaspar“. instrumentalna muzika. samim tim PR intervala. Preovladjuje svetovna. Solo pesme: „Pesme iz Madagaskara“ i „Prirodopis“. • Moris Ravel (1865 . instrumentalna muzika. Preovladjuje svetovna. Afrike). i treci „Dijalog vetra i mora“. kao i politonalnosti. zbirku od 24 prelida. sveska prelida – znacajni su „Magle“. Rezime – Impresionizam (1874.1915) – Rus. Komponovao je: Za klavir: sonate (pod uticajem Sopena). „Vrtovi pod kisom“. „Ogledalo“. Pojavljuje se programnost – inspiracija delima su vanmuzicki dogadjaji. nimfa). Za klavir: koncerte u G i D duru. i simfonijske poeme „Ekstaza“ i „Prometej“. orkestarkse svite „Crkveni vitrazi“ i „Ducan igracaka“. 6/3. i balete „Dafnis i Klas“ i „Bolero“. Napusta se romanticarska raspevana melodija. Izmislio je tri „c“ kljuca za klavir. i opere „Plamen“ i „Cirkus Maksimus“. Scensko delo „Sat Spanije“. drugi „Igra talasa“. Impresionisti je bio pogrdan naziv. upotreba celostepenih lestvica (uticaj folklora egzoticnih naroda – prihvataju se motivi sa slika neistrazenih zemalja – Indonezije. Vokalni opus mu je neuspesan. Komponovao je na narodnoj osnovi. rapsodiju za violinu i klavir „Ciganin“. medjutim on danas oznacava kraj XIX veka u muzici. Oznacava pravac u muzici krajem XIX veka. Prosiruje se i menja izgled akorda. • Otarino Respidji (1879 . i poeme „Tragicna“ i „Satanska“. „Prica majke guske“. klarinet. klavir. Za orkestar: simfonije „Bozanstvena pesma“ – solisti i hor. a treci „Sirene“. „Balkon“. Poeme: „Igra vode“. 5/3. homofona. drveni duvaci (flauta i klarinet). viseglasna. „Potopljena katedrala“. siroka.1916) – kao mali je bio izvanredan pijanista. „Pesme beletise“. povodom izlozbe slika na kojoj je po Moneovoj slici „Impresija radjanja Sunca“ i dobio svoj naziv. koncerte u modusima – miksolidijski za klavir i orkestar i gregorijanski za violinu i orkestar. Pisao je: simfonijske poeme „Rimske fontane“ i „Rimski cetinari“.od tadasnjih kriticara i dobijaju ime po Moneovoj slici „Impresija radjanja sunca“. Vokalna dela: 5 solo pesama na tekstove Sarla Bodlera.

neoklasicizam. Segmenti. Prvo se ispise svih 12 hromatskih tonova – redosled nije bitan i odredjuje ga kompozitor – to je tzv. Perspektiva. vec je samo obelezena visina tonova. aritmija. Oblici su slicni kao u doba romantizma – simfonijske poeme. Karakteristike pravca: . drveni duvaci – flauta i klarinet. Od vokalno-instrumentalne muzike komponuju se opere. Ovde se ne koriste notne vrednosti. i oni koji teze inovacijama – ekspresionizam. 5. ali tonalitet jos postoji. elektronska i konkretna muzika. kada se sve sabere. o Dodekafonija – koristi 12 hromatskih tonova i smatra se matematickim nacinom komponovanja. Razvija se tehnologija. klavirske minijature i v. 6/3. Kompozicije su kratke zbog atonalnosti. kvarteta. Muzika nema zajednicki karakter. o Serijalna muzika – ovde su osim visine. u drugoj seriji se ceo taj niz izlozi unazad. Instrumenti – do izrazaja dolaze: klavir. jacina i boja. 7/8. i harfe.popularna muzika. u trecoj seriji se prva serija ispise kao u ogledalu (svi intervali koji su isli navise. >. d. oratorijumi. i uvode elektricni instrumenti. sonate. modusa. Magicni kvadrati. koji se ravnopravno upotrebljavaju. . Otarino Respidji. Opere se ne komponuju zbog upotrebe celostepenih lestvica. na osnovu koje izvodjac gradi improvizaciju. su: kretanja u paralelnim 2. prva serija. neoromantizam. ametrika – ovde se taktne crte ne koriste. tako da prema tome ima i dve vrste pravaca na bazi ove podele: oni koji teze tradiciji – to su u principu stariji pravci. Javljaju se: poliritmija – ceste promene ritma. Koriste se forme: etide. koriste se udaraljke po potrebi.Pojavljuje se programnost – inspiracija delima su vanmuzicki dogadjaji. i zabavna . upotreba celostepenih lestvica. jer je svrha ove muzike da opise rat. Arnold Senberg je medju prvima upotrebljavao ovaj sistem. koji u ovom periodu dostizu vrhunac.  U prethodna dva primera tonalitet jos uvek postoji. o Cetvrttonska muzika – prvi ju je koristio Aloiz Haba. i. Cudjenje. koji imaju oslonac u folkloru ili prate rad masina i fabrickih postrojenja. forme. Aleksandar Skrjabin. pa im cak daju apstraktne. i baleti. . • Bitonalnost – u kompoziciji se istovremeno cuju dva tonaliteta. Ovaj muzicki pravac mozemo podeliti na dva perioda: period izmedju dva svetska rata i period posle drugog svetskog rata. dzez. o Aleatorika – ALEA znaci kocka. ekonomskim karakteristikama i drustvenim dogadjajima. date i ostale karakteristike tona – trajanje. tako da se dobija niz od 24 tona. koncerta. On deli oktavu na 24 jednaka dela. fuge. Kompozitori za svoje kompozicije nemaju strucne nazive. Savremena muzika Savremena muzika je muzika XX-og veka. dinamika zivota je burna. koji koriste moderan nacin izrazavanja – neobarok. Ova dva perioda se razlikuju po politickim.Forma – nema novih oblika i uglavnom se komponuje instrumentalna polifonija. Struktura. . cak i u 9/7/5/3. PR intervala samim tim. jer imaju najjaci zvuk (na to utice dzez muzika). tako da kada 4 serije pomnozimo sa 12 hromatskih tonova dobijamo 48 kombinacija po 12 tonova. strasnijeg zvuka. 6/4. Svih dvanaest tonova su ravnopravi. To je okvirna melodija. pentatonike. mada ima i onih koji polaze od tradicije. ekonomija napreduje. Konstruisao je klavir i klarinet za izvodjenje cetvrttonskih kompozicija i izmislio oznake za obelezavanje cetvrtstepena (b. i uglavnom su sinkopirani – 5/16. Sredstva slabljenja tonaliteta. sada idu nanize i obrnuto) i sada imamo 36 tonova.Muzika se temelji na 12 tonova. simfonije. Moris Ravel.Ritam – u savremenom svetu javljaju se novi ritmovi. kao i politonalnosti. u kojima je hor glavni. Kompozitori ove epohe uglavnom teze ka inovacijama. 5/3. cemu impresionizam tezi. nacionalni smer. preludiuma. Kompozitori: Klod Debisi. • Politonalnost – u jednoj kompoziciji zvuci vise tonaliteta. Tezi se ka rasturanju tonaliteta. futurizam. #). . • Atonalnost – potpuni raskid sa tonalitetom i na tome se temelji savremena muzika.Orkestar – broj izvodjaca se smanjuje i do izrazaja dolaze duvacki instrumenti. klasicizmu i prethodnim pravcima. npr. kao u baroku. u cetvrtoj seriji se treca izlozi unazad. po uzoru na Indijsku i Arapsku muziku. Posle toga se sve ove cetiri serije pomeraju hromatski navise ili nanize. 4. 5/8. Tezi se ka stvaranju sto bizarnijeg. ali se slabi njegov znacaj. Glavno obelezje ove muzike je heterogenost.

Prvo je radio kao cinovnik. simfonije za razne instrumente. i nezavrsenu operu „Mojsije i Aron“. • Tek na kraju zivota vraca se upotrebi tonaliteta i tada pise: kamerne simfonije. Komponovao je i svoje kompozicije. Posto je . a sto se tice dinamike. Melodije sadrze velike intervalske skokove. operu. Erih Sati. orkestar. Norvezani. Igor Stravinski. Bendzamin Britn. Ostali ekspresionisti . a kasnije uci da svira i klavir.Bela Bartok (1881 . Njujorku. .. Zasniva sa na dodekafoniji i atonalnosti. Luidji Nono. • Konkretna muzika – snimaju se sumovi i zvukovi iz prirode – sveta koji nas okruzuje.. Partiture su pisane u karakteristicnim oblicima.Arnold Šenberg (1874 . gramofonske ploce) ima veoma vaznu ulogu u sirenju i razvitku muzike. Dmitrij Sostakovic.Kompozitori ove epohe su vise eksperimentatori. Komponovao je klavirske sonate. Muziku uglavnom izvode mali ansambli.kantata). Kompozitori: . u Nemackoj. Kao mlad uci da svira violinu. operu „Monodrama“. pod nazivom „Pesme iz Gurea“.. i kvartete. Za sva ova snimanja zvuka koristila se magnetofonska traka. • Rusija: Sergej Prokofjev. Bostonu. U I periodu je impresionista. ucio i radio u Budimpesti. ceste pauze. preovladjuju disonance. • Engleska: Gustav Holst. upotrebljavaju se disonantni intervali (2 i 4). orkestarske kompozicije. koji se kasnije preradjuju i izoblicuju. . i operu „Lulu“. koji se koriste kao efekti u filmovima. ucio kod Senberga i bio pravi ekspresionista. napusten je tonalitet – to cak ide dotle da se jedan ton ne sme ponoviti.Alban Berg (1885 . a zatim kao profesor u Berlinu. Ekspresionizam Ekspresionizam se javlja izmedju dva svetska rata. a zatim koriste u filmovima..1935) – rodjen u Becu u muzickoj porodici. sa folklornim motivima. Pjer Sefer. prisutne su sve oznake od ppp do fff. Aram Hacaturijan. Luidji dalla Pikola. koncerte za klavir. • Italija: Feruco Buzoni. • Francuska: Darijus Mijo. operu u jednom cinu „Od danas do sutra“. solo pesme. • Elektronska muzika – masine i generatori proizvode zvukove. da se ne bi stekao utisak tonike. koju izvodi veliki broj solista. • U drugom periodu uopste nije upotrebljavao tonalitet i komponovao je: 3 klavirske kompozicije. kantate. Alban Berg. Komponovao je: razne kompozicije za klavir. Ralf Von Vilijams. koje su stvorili avangardisti eksperimentatori. komponovane po principu dodekafonije. Njegov rad dosta utice na austrijske i nemacke kompozitore. Pjer Bulez.Javlja se novo notno pismo. • U prvom periodu komponuje: gudacki sekstet – „Preobrazena noc“. . Ovakav nacin obrade zvuka prvi su koristili Darijus Mijo. disonantni akordi. sa 8 godina komponuje. kao odgovor impresionizmu. Djankarlo Menoti. kvartete. Danci). Sa Zoltanom Kodaljem je sakupljao i obradjivao folklornu muziku.1945) – madjarski kompozitor. . . Bio je Senbergov ucenik. i kamernu simfoniju.Muzicka propaganda (radio. svite. svitu za gudacke instrumente „Oda Napoleonu“.Elektronska i konkretna muzika – nastaju u labaratorijama uz pomoc masina. Karl Hajnc Stokhauzen.. a u II periodu je pod uticajem Senberga (atonalnosti. nego kompozitori. Anton Vebern. televizija.1951) – rodjen je u Becu i nije iz muzicke porodice. „Pjero mesečar“ – najbizarnije njegovo delo. simfonijsku poemu – „Peleas i Melisanda“. Paul Hindemit. U Americi je pisao koncerte za violinu i orkestar.Anton Vebern (1883 . svi tonovi su ravnopravni. horovodja i dirigent. sa tematikom iz nordijske mitologije (Svedjani. Olivije Mesijan. violinski koncert u dodekafoniji „Vocek“ – vojnik iz I svetskog rata. kasnije se preradjuju i dobijaju se novi zvuci. posle istrazivanja Zigmunda Frojda. Artur Honeger. Los Andjelesu. Karl Orf („Karmina burana“ – njgovo najznacajnije delo . ekspresionizma). • Nemacka: Arnold Senberg. kamerna dela – kvartete i varijacije za orkestar. „Preziveli iz Varsave“.1945) – rodjen u Becu. Fransis Pulank. bez upotrebe instrumenata. varijacije. Radio je na akademiji kao profesor.

1963) – nemacki kompozitor. uz pratnju udaraljki. „Petruška“ – tematika ruske bajke. • Koncerti – napisao ih je 5: in C. baleti: „Drveni princ“. „Rat i mir“. Kao protivnik Hitlera bezi u Ankaru – Turska. • Za orkestar je komponovao 5 simfonija u stilu klasnicnih kompozitora i simfonijske poeme. jer je bio veoma dobar polifonicar. gde je i umro u bedi. Takodje je pisao koncerte za violu d’ amore. pod nazivom „Mikrokosmos“. „Harmonija sveta“ – inspiracija su mu bila astronomska istrazivanja. „Puščinela“. rog i hornu. • Od vokalno-instrumentalnih dela napisao je kantatu „Aleksandar Nevski“.bio protivnik Hitlera i nacista bezi u SAD.1953) – takodje ruski kompozitor. posto je veci deo zivota proveo u Americi dosta se bavi folklorom indijanaca i crnaca i tako nastaje opera „Kralj Edip“. muzicka komedija. • Scenska dela – najznacajnija su: opera „Dvorac Modrobradog“. • Kamernu muziku – 6 gudackih kvarteta. • 14 baleta. a u II podleze uticaju ekspresionizma. ucio kod Korskakova. Nacionalne skole U delima kompozitora nacionalne skole dolazi do izrazaja teznja za folklorom. • 3 klavirska koncerta.Igor Stravinski (1882 . Kompozitori: . a zatim odlazi u SAD. Dela: • Crkvena muzika: oratorijum – najznacijniji je „Plač proroka Jeremije“. . in Des. „Price o vojniku“. U I teriodu je pod uticajem impresionizma. . • Za klavir je komponovao cikluse minijatura „Nestalne vizije“ i „Sarkazmi“ – politonalnost. baleti „Prica o kamenom cvetu“. • Kamerna muzika – pod uticajem romantizma – 4 gudacka kvarteta i sonate za razne instrumente. a kasnije zivi u Parizu. • Znacajna scenska dela su mu: opere „Ljubav za 3 pomorandze“. „Cudecni mandarin“ – sa istocnjackim motivima. • Za orkestar – koncertne svite „Plemenita vizija“ i „Svirač hardigardija“. Njujorku i na kraju se vraca u Rusiju. „Romeo i Julija“ i „Pepeljuga“. zbirku kratkih melodija (153 melodije).1971) – ruski kompozitor iz muzicke porodice. koncerti za violinu. nazvani jos „Savremeni brandenburski koncerti“.Paul Hindemit (1895 .Sergej Prokofjev (1891 . • Opere: „Zivot razvratnika“. u kojima koristi disonantne akorde. violu i nekoliko za klavir. • Simfonije u stilu klasicara. Studirao je u Frankfurtu. Dela: • Koncerti i orkestarske kompozicije: zbirka od nekoliko polifonih koncerata. • Simfonije u duhu Betovena. i 2 violinska koncerta. udaraljke i celestu“. . Nazvan je Bahom XX veka. od kojih je najznacajnija „Peća i vuk“. violoncelo. „Posećenje proleća“ – opisuje pagansku Rusiju i pisan je u politonalnosti. • Koncerti: violinski koncerti in D i in C. Neke izvorne melodije se preradjuju i za orkestar. Pisao je: • Simfonijske poeme. i sonate za razne instrumente. • Scenska dela: opere: „Novosti dana“ – komicna opera tj. • Za orkestar koncert „Muzika za gudace. u g molu za klavir. Tamo je radio u Los Andjelesu i Njujorku. od kojih je najznacajnija „Kosut“ – ime junaka. • Baleti su mu inspirisani bajkama: „Žar ptica“. „Slika Matis“.

Luidji Nono – komponovao dela za magnetofonsku traku – elektronsku muziku. .Karl Hajnc Stokhauzen – iz Kelna. ali je rodjen u Francuskoj i ucio u Parizu. . Eksperimentatori Eksperimentatori eksperimentisu sa četvrttonskom muzikom. . „Jovanka Orleanka“ i „Kralj David“. . Berlinu.Dmitrij Šostakovič (1906 .1959) – rodjen u Brazilu. klavirske preludiume pod uticajem Debisija i Skrjabina.1954) – po poreklu je bio Amerikanac. klavirska dela i solo pesme.1925) – profesor na Pariskom konzervatorijumu.1924) – kao decko odlicno je svirao klavir. . i kantatu „Linkonov portret“. „Pustinje“. i kompozicije za gitaru i orkestar. Dela: balet „Gajana“ ciji je najznacajniji deo „Igra sablji“.Fransis Pulank } . Pisao je: kamerna dela – tria. Semberga. simfonijsku muziku. Becu. Pise dzez. . Dela: „Madjarski psalmi“ orkestarsko delo i opera „Hari Janos“. . koncerte za klavir i violinu.Hektor Vilja Lobos (1887 . . Pisao je: svite – „Brazilske bahijame“.Arnold Koplend – napisao 3 simfonije.Zoltan Kodalj (1882 . Pise kamernu. posle otisao u SAD. a kasnije se bavi muzikom – bio je orguljas. Komponovao je kratke kompozicije bez naslova.Pjer Bulez – ziveo u Parizu i pise serijalnu muziku: „Čekić bez gospodara“ – za orkestar. Pisao je razna dela u stilu elektronske muzike. Stvarao je pod uticajem Baha. Napisao dela „Integrali“. Stravinskog. od kojih mu je najznacajnija „Izraelska“. Napisao je: 5 simfonija. .1978) – kompozitor iz Jermenije. Komponovao je orkestarske svite. i simfonije. kvintete. „Zalosna muzika“ i II simfonija su mu najznacajnija dela. poliritmija.Luj Direr } francuski kompozitori . U njegovim delima se oseca cetvrttonska muzika. koji je studirao u Belgiji i Nemackoj. i 15 simfonija pod uticajem Cajkovskog. jevrejsku i indijansku muziku. „Venecijanske igre“.Darijus Mijo (1892 .Feručo Buzoni (1866 .1975) – studirao i radio u Lenjingradu i Moskvi.Kšištof Penderecki – inspirise ga Biblija. koncerte.Dzon Kejdz – pisao dela za magnetofonsku traku – cak za 42 tranzistora.1955) – Nemac po poreklu. . . Njegovo znacajno delo je „Vaskresenje mrtvih“. Radio je u Moskvi. Napisao je dve rapsodije u kojima se oseca uticaj folklora. biznismen u pocetku. Komponovao je operu „Dr Faust“. i kantatu „Vereničko lice“.1967) – sa Bartokom je sakupljao madjarske folklorne melodije i obradjivao ih. crnacku.Aloiz Haba – pisao svite i sonate u stilu četvrttonske muzike. . . Komponovao je kamernu muziku i balet „Stvaranje sveta“. Pise pticju muziku. Predstavnici: .Artur Honeger (1892 . . rapsodije. i u njegovim delima oseca se uticaj folklora. koncert za klarinet i orkestar posvecen Beniju Gudmanu.. politonalnost.Žorž Brik } Sklonost ka proslosti i novoromanticari .Edgar Varez – radio je u Parizu i Njujorku.Olivije Mesijan – pise elektronsku i serijalnu muzike. ziveo i radio u Parizu. Znacajna dela su mu „Djavoli“ i „Pasija po Luki“.1955) – direktor opere u Budimpesti.Ernst Bloh (1880 . Mocarta. .Čarls Ajvs (1874 .Žorž Enesko (1881 . . .Aram Hacaturijan (1903 . scenska dela – oratorijumi „Igra mrtvih“. . . Verdija.1974) – francuski kompozitor. Komponuje pod uticajem Baha.Vitold Lutoslavski – dela su mu pod uticajem folklora i u njima koristi dodekafoniju i aleatoriku.1959) – Amerikanac. studirao u Parizu. kvartete. jer je mnogo voleo prirodu. Antiromanticari .Erih Sati (1866 .

posle i kao dirigent. klasicizma. Neoklasicizam. Savremena muzika (muzika XX veka) Ova epoha se deli na dva perioda: period izmedju 2 rata i period posle drugog svetskog rata.1982) – Nemac – ziveo i radio u Minhenu na konzervatorijumu kao profesor. ploce. Tekst u tim pesmama je na latinskom. kantata „Karmina Burana“. kafanskom zivotu. kao u doba baroka. televizija. poliritmija. uglavnom preovladava instrumentalna muzika. Ova muzika nema zajednicki karakter. Rusija – Sergej Prokofjev. Neki kompozitori teze ka inovacijama a neki polaze od tradicije tako da imamo nekoliko razlicitih pravaca u muzici.Bendzamin Britn (1913 .Hajnrih Zutermajer – svajcarski kompozitor. Anton Vebern. Novoromanticari .Pravci: Ekspresionizam. na ceske narodne folklorne teme. orkestar izvodi bizarna dela – opisuju rat.1976) – engleski kompozitor. Luidji Nono. Glavno obelezje ove muzike je heterogenost tj. aleatorika. Italija – Feručo Buzoni. Engleska – Gustav Holst. Elektronska i konkretna muzika. Italiji.Karl Orf (1895 . . cetvrttonska muzika.Djankarlo Menoti – italijanski kompozitor. elektronska i konkretna muzika. Melodije su mu u stilu njegove drzave. dolasku proleca. simfonije. Znacajno delo mu je opera „Romeo i Julija“. starofrancuskom. Erih Sati.. Neoromantizam. i uvode se elektronski instrumenti. Znacajno delo mu je opera „Telefon“.Bohjslav Matina (1890 . koje su nadjene u manastiru u J. Nemacka – Arnold Šenberg. koncerti. .Oblici: nema novih oblika. Kompozicije su kratke zbog atonalnosti – etide. Igor Stravinski. . ametrika.Zajednicke karakteristike i sredstva ovih pravaca su: polifono gradjenje melodije – svi tonovi su ravnopravni. . Djankarlo Menoti. Futurizam. atonalnost. Svi su oni vise eksperimentisali nego sto su komponovali. Radio je u Rimu i Milanu. novo inovativno notno pismo u raznim oblicima. Francuskoj. . Dmitrij Šostakovic. Zabavna – popularna – pop muzika i Eksperimentatori. . staronemackom i nemackom jeziku. Od vokalno-instrumentalnog opusa napisao je „Ratni rekvijem“ i tri opere: „Otmica Lukrecije“. sonate. polifonija. . preludiumi. Nemackoj – pricaju o veselom studentskom zivotu. serijalna muzika. . Neobarok. Dela: „Muzika za decu“ – decji instrumentarijum. dodekafonija. . Karl Orf. pesme. fuge. studirao je u Pragu. udaraljke po potrebi.. kvarteti.Instrumenti – do izrazaja dolaze duvacki instrumenti zbog prodornog zvuka.. ekonomskih i drustvenih dogadjaja. raznovrsnost. pisana za soliste i orkestar. Radio je u Nemackoj. Bendzamin Britn. „Piter Grajms“ i „Mali dimnicar“. koja je imala i oznake za cetvrtstepene. Ralf von Viliams. pojavljuje se cak i muzicka propaganda – faktori sirenja i razvitka muzike – gramofoni. javljaju se novi ritmovi – sinkopirani. Olivije Mesijan. Pisao je simfonije. Fransis Pulank. končerta grosa. najznacajniji novoromanticar. bitonalnost. Artur Honeger. Alban Berg. Paul Hindemit.1959) – ceski kompozitor. Nacionalne skole. politonalnost. aritmija. Dzez.Kompozitori: Francuska – Darijus Mijo. Pjer Bulez. radio. Ovi periodi se razlikuju zbog uticaja razlicitih politickih. Aram Hacaturijan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful