P. 1
NPIP Za VIII Razred

NPIP Za VIII Razred

|Views: 5,310|Likes:
Published by Ermin Odobašić

More info:

Published by: Ermin Odobašić on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

NASTAVNI PLAN I PROGRAM za OSMI razred devetogodišnje osnovne škole

8

MAJ, 2010.

e-mail: mon@mon.ks.gov.ba, www.monks.ba

Tel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

SADRŽAJ

1. Nastavni plan .............…………………..........................…….....…………… 2 2. Maternji jezik i književnost ……………….....................………………… 3 - 15 3. Engleski jezik – prvi strani jezik .......……………………………….….…..16 - 20 4. Engleski jezik – drugi strani jezik .....……………………………….….…..21 - 24 5. Njemački jezik – prvi strani jezik........…..………………………….….…..25 - 27 6. Njemački jezik – drugi strani jezik ....……………………………….….…..28 - 30 7. Francuski jezik – prvi strani jezik ......……………………………….….…..31 - 33 8. Francuski jezik – drugi strani jezik ......………………..…………….….…..34 - 36 9. Arapski jezik – prvi strani jezik ........……….……………………….….…..37 - 39 10. Arapski jezik – drugi strani jezik .......……………………………….….…..39 - 45 11. Matematika …………………………………………..……….…….…....... 46 - 59 12. Fizika .............................................................................................................60 - 64 13. Hemija/kemija ......... ………………………………………………..…...... 65 - 71 14. Biologija …………………………………………………………………... 72 - 82 15. Geografija/zemljopis ………………………………………………..…...... 83 - 91 16. Historija/povijest ………………………………………………………… 92 - 94 17. Tehnička kultura ……………………………………………………....… 95 - 98 18. Informatika ……………………………………………..……………. ...... 99 - 108 19. Likovna kultura …………………………………………...……….…..… 109 - 121 20. Muzička/glazbena kultura ……………………………...….……….… ....122 - 129 21. Tjelesni i zdravstveni odgoj ...…………………...……………..…..… .....130 - 134 22. Katolički vjeronauk .................................................................................... 135 - 153 23. Odjeljenska zajednica ................................................................................. 154 - 157

2

NASTAVNI PLAN ZA OSMI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
REDNI BROJ OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH SATI GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Maternji jezik i književnost Prvi strani jezik Drugi strani jezik Matematika Fizika Hemija/kemija Biologija Geografija / zemljopis Historija / povijest Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička / glazbena kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj UKUPNO REDOVNE NASTAVE

4 2 2 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 26 1 1

140 70 70 140 70 70 35 35 35 70 35 35 35 70 910 35 35

Vjeronauka/Vjeronauk(Po slobodnom izboru učenika)

Odjeljenska zajednica

3

4 .

MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST PRIJEDLOG PROGRAMA ZA VIII. idejno – tematska svojstva. likovi. slike. glazbeni/muzički elementi stiha. stilska obilježja lirske narodne pjesme Uočavanje obilježja lirske narodne pjesme Poticati osjećaje i um čitanjem i slušanjem narodnih pjesama Uočavanje stilskih sredstava i osnovnog osjećaja u pjesmi Mogućnost shvaćanja idejne suštine Književno – teorijski pojmovi Odgojno – obrazovni zadaci ISHODI UČENJA MINIMALNI MAKSIMALNI Kompozicija. stilski Buđenje plemenitih osjećaja i potrebe da se prevladavaju 5 Mogućnost sažetog prepričavanja pjesme Izražavanje doživljaja i dojmova Uočavanje faza u razvoju radnje Uočavanje ponavljanja. RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA Književni tekstovi Narodna književnost 1. Lirska narodna pjesma (Ljubavni rastanak. . Dobriša Cesarić: Motivi. Nesretna djevojka ili Majka Fatu kroz tri godine viče) Umjetnička poezija 2.

Nerkesi. pjesništvo na orijentalnim jezicima Ljubavna pjesma Podjela pjesama prema obliku: oda. Humo. Matoš: Noturno 12. Veče na školju 13. idila Sonet i haiku pjesma Rima i njezina uloga u oblikovanju stiha (obgrljena rima) Pjesnička sredstva: alegorija. lirskoj pjesmi i stilskim sredstvima u interpretaciji soneta Otkrivanje povezanosti Uočava i izdvaja gradaciju i hiperbolu jezično-stilističkih Razlikuje pjesme prema obliku elemenata i osjećaja u pjesmi Razumije sadržaj misaonog motiva (osjećaj. S. stihu. Bajezidagić: Gazel o Starom mostu 5. Z. H. A. D.J. jezik Odlike epskog i lirskog nepravedni ljudski odnosi koji guše slobodu ličnosti. pravo na samostalno odlučivanje i opredjeljenje sintaksičkog ustrojstva stiha Obrazlaganje i dokumentiranje tvrdnji citatima iz teksta Misaona (refleksivna) pjesma Uočavanje teme i motiva u misaonim i duhovnim pjesmama Razlikovati tematsku i vrstovnu podjelu pjesama Primijeniti znanja o strofi. himna. elegija.Oblak 3. Sergej Jesenjin: Pismo majci 8. A. hiperbola Prozni tekstovi 14. D. Sidran: San o Bašeskiji 11.Kozarac: Moj djed 16. A. Slavko Kolar: Breza (odlomak) 15.M. Pjesma peru Forma gazela.Vesna Parun: Kad sunce umiva 4. R. misao) Objašnjava alegoriju 9. Šantić. Sekulić: Majka postupci. Akvarel 7. Rilke: Na uglu 6. gradacija. Kolarić: Suze kojih se stidio 6 . Kulenović: Stećak Misaoni motivi 10.

Ćopić: Bašta sljezove boje Kompozicija fabule – odnos pojedinih događaja u fabuli. Arthur C. Selindžer: Lovac u raži (odlomak) 28. Dž. dijaloških i plavih dupina monoloških mjesta (odlomak) Uloga opisa u pripovijedanju 26. sažeta u basni i 19. Ivo Andrić: Knjiga (uočavanje uz interpretaciju teksta) 21. O'Dell: Otok opisnih. Čolaković: Glavni dijelovi Legenda o Ali-paši epskog teksta (odlomak iz romana) (funkcija preokreta) 22. Nametak: Tuturza i šeh Meco (odlomak iz romana) 23. ironija i satira u proznom djelu Karakterizacija Prepoznavanje uloge opisa u pripovijedanju (statičan. E. Kovač: Sjećanje na šarenu pticu Fabula – razvijena u (odlomak) romanu i pripovijetci. S. Isidora Sekulić: Humor.B. Svetozar Ćorović: Špijun (odlomak) 18. zaustavljanje i pokretanje radnje) 7 . statične i dinamične elemente Mogućnost praćenja unutrašnjeg razvoja lika 24. Hemingvej: Lik – unutrašnji Starac i more (odlomak monolog kao sredstvo iz romana) slikanja lika Psihološka analiza lika: posebna funkcija 25. M. pripovjednih tehnika i njihove uloge u proznom djelu Iznosi redoslijed događaja i određuje naslov svakoj kompozicijskoj jedinici Razumijevanje sadržaja i sposobnost sažeta formuliranja Razvrstavanje likova prema mjestu i važnosti u djelu i prema socijalnim kriterijima Zapažanje postupka u karakterizaciji likova Određivanje faza u razvoju radnje i uočavanje epizoda koje ulaze u pojedine faze Uočava i izdvaja lirske epizode u proznom djelu. E. odnos narativnih i ostalih dijelova priče Uočavanje kompozicije. (odlomak) 27. E. A. Clarke: Odiseja u svemiru 2001. dinamičan opis. Koš: Ujka Filip anegdoti 20.(odlomak) 17.

psihološka) Naučno – fantastični roman Roman odrastanja Obilježja putopisa: granične književne vrste Kompozicija i značajke drame Protagonist. S. Kočić: Jazavac pred sudom /Izabrane pripovijetke 9. Džumhur: Nekrolog jednoj čaršiji (odlomak iz putopisa) glavnog lika (fizička. Bašić: Izbor pripovjedaka 4. Z. Nosač Samuel 8 . P. V. Dnevnik Ane Frank 13. N. Krmpotić: Pisma iz Indije 5. D. Aska i vuk 10. Opisivanje jednog svog putovanja objektivnog i subjektivnog stava pisca i načina stvaranja ugođaja Analiziranje bitnih problema dramskog djela Čitanje i razumijevanje dramskog djela Scensko oblikovanje dramskog djela Uočava ustrojstvo dramske radnje Izdvaja protagoniste i antagoniste i određuje temeljni sukob Uočava obilježja putopisa i asocijativnosti kao važan postupak u nastajanju putopisa Iznosi osobna zapažanja o dramskom djelu Ocjenjuje postupke likova s etičkog. Bazdulj: Ruža I-II 3. Čehov: Šala / Višnjik (izbor pripovjedaka i drama) 12. A. I Andrić. društvenog ili idejnog stajališta Lektira 1.Oslo pod snijegom (odlomak iz putopisa Pisma iz Norveške) 29. B. Cesarić: Lirika (izbor poezije) 6. I Samokovlija. Ć. E. H. Sijarić: Zapisi o gradovima 2. Čuić: Pripovijetke (izbor) 7. antagonist Dramatizacija Otkrivanje zanimanja za putopisne Uočavanje motiva u teme putopisnom djelu. Kestner: Leteći razred 11.P. Nušić: Sumnjivo lice /(izabrane komedije) 8.

antonima i arhaizma Rad u skupinama i svaka skupina zapisuje abecednim redom ono što je dobila za zadatak Antonime zapisivati u parovima Odgojno – obrazovni ciljevi MINIMALNI ISHODI UČENJA MAKSIMALNI Pisanje i izgovor prijedloga. priloga. sličnoznačnice Homonimi / istozvučnice Polisemija i homonimija Antonimi – riječi suprotna značenja Arhaizmi – zastarjelice Vrste riječi Zamjenice i njihova uloga u rečenici (upitne. usklike u govorenju i pisanju Prepoznaje i pravilno piše neodređenu zamjenicu s prijedlogom Pravilno piše složene zamjenice s česticom god (nekoliko najčešćih primjera) Razumijeti tvorbu neodređenih zamjenica Razumije kad se čestica god piše sastavljeno. odnosne i neodređene zamjenice) Pravilno rabiti/upotrebljavati padežne oblike upitnih. istoznačnice. a kada rastavljeno uz zamjenicu Mogućnost razlikovanja priloga i prijedloga te priloga i pridjeva u primjerima istoobličnih riječi Značenje i prepoznavanje sinonima. homonima i arhaizama Svojim riječima zna objasniti pojmove: sinonim. antonima.RJEČNIK. arhaizam Stvaranje razrednog rječnika sinonima. homonima. antonim. prijedloge. homonim. čestice. GRAMATIKA Programski zahtjevi Značenje riječi Sinonimi. odnosnih i neodređenih zamjenica u govorenju i pisanju Razumjeti uloge povratne i povratno – posvojne zamjenice u rečenici Prepoznati priloge. veznike i čestice u rečenici Pravilno rabiti veznike. veznika i čestica Pravilan uporaba prijedloga uz pojedine padeže Jednostavni i složeni prijedlozi Prilozi i prijedlozi – pisanje (iz daleka svijeta i izdaleka) Odnosne zamjenice i nepromjenjive riječi u vezničkoj službi u rečenici Mogućnost prepoznavanja i imenovanja nepromjenjivih vrsta riječi 9 .

pogodba. jednostavna proširena.Glagolski prilozi Prepoznati i razlikovati glagolski prilog prošli Razumjeti njihovo značenje i službu u rečenici REČENICA Jednostavna neproširena. objektnog ili priložnog skupa Uočava vrste riječi kojima izričemo objekt i priložne oznake Mogućnost izricanja prijedložnog objekta Otkrivanje priložnih oznaka upitnim prilozima 10 . objekt i priložne oznake Sintagma – pojam i značenje Gramatička svojstva predikata i subjekta Slaganje predikata i subjekta Objekt (besprijedložni i prijedložni) Priložne oznake (namjera. dopuštenje. broj i prilog kao dio imenskog predikata Izricanje subjekta svim vrstama riječi Sročnost predikata i subjekta Ponavljanje i produbljivanje znanja o objektu i priložnim oznakama Prepoznaje subjekt i riječi koje ga dopunjuju Prepoznaje predikat i riječi koje ga dopunjuju Mogućnost uočavanja gramatičkih svojstava subjekta i predikata Prikladno slaže subjekt i predikat Pravilno rabi glagolske priloge Mogućnost preoblike zavisne rečenice glagolskim prilozima i obratno Uočava popridjevljene glagolske priloge Uočava neoglagoljenu i besubjektnu rečenicu Uočava dijelove imenskog predikata: spona ili kopula (pomoćni glagol biti u bilo kojem obliku) i imenska riječ Uočava vrste objekta i priložnih oznaka Prepoznavanje atributa i apozicije i njihovih gramatičkih svojstava Atribut i apozicija kao članovi subjektnog. zamjenica. subjekt. pridjev. besubjektna i neoglagoljena rečenica Članovi rečenice: samostalni (glavni) i nesamostalni (sporedni) Samostalni članovi: predikat. posljedica) Nesamostalni rečenični članovi: atribut i apozicija Upoznati strukturu neproširene i proširene rečenice Prepoznati i imenovati besubjektnu i neoglagoljenu rečenicu Utvrditi znanje o glagolskom i imenskom predikatu Imenica.

objekta i atributa rečenicom Prepoznavati priložne rečenice i razumjeti njihovo značenje Uvrštava jednostavne 11 . subjektne. subjekta. priloge i zamjenice kao vezničke riječi Prepoznaje vrste nezavisno složenih rečenica i zna tipične veznike Uočava da je nezavisno složena rečenica složena od rečenica koje ne ovise jedna o drugoj Razlikuje vrste veznika u nezavisno složenim rečenicama i pravilno piše zarez Izricanje predikata. objektne i atributne rečenice Uočava prijedložni atribut. Razumjeti značenje različitih vrsta povezivanjem i uvrštavanjem nezavisno složenih rečenica Nezavisno složena rečenica: vezničke i nevezničke rečenice (rečenični niz) Prepoznati zavisno složenu rečenicu Vrste nezavisno složenih rečenica: sastavna. rastavna.Razlikuje imenički i pridjevski atribut Razumjeti načine sklapanja jednostavnih rečenica u složenu Udruživati jednostavne rečenice u složenu nizanjem i povezivanjem Prepoznaje apoziciju i prikladno rabi atribut i apoziciju u govorenju i pisanju Složena rečenica – nezavisna i zavisna Stvaranje složene rečenice nizanjem. subjektnom ili priložnom Uočava kako udruživanjem jednostavnih rečenica nastaje složena Prepoznaje veznička sredstva: veznike. atributni i apozicijski skup Zaključuje u kojem je skupu atribut i apozicija u rečenici / objaktnom. vezničke skupove. isključna i Prepoznati glavnu i zavisnu rečenicu u zavisno složenoj zaključna rečenici Zavisno složena rečenica Razumjeti značenje predikatne. suprotna.

uzročna. objekt i atribut može izreći rečenicom Uočava zavisne umetnute rečenice Uporaba složene rečenice u govorenoj i pisanoj komunikaciji Prepoznaje priložne rečenice i razumije njihovo značenje Mogućnost preoblike zavisne rečenice glagolskim prilozima U jednostavnijim primjerima zamjenjuje imenski predikat predikatnom rečenicom. predikat.Vrste priložnih rečenica: mjesna. posljedična. vremenska. mogućnosti i želje složenim rečenicama Prepoznati i razumjeti pogodbu. namjerna. dopusna rečenica Izricanje pogodbe. načinska. objekt objektnom rečenicom i atribut atributnom rečenicom Zamjenjivanje priložnih oznaka zavisnim surečenicama Pisanje zareza u zavisno složenoj rečenici s obzirom na različita mjesta zavisne surečenice Uočavanje razlika između rečenica s veznicima da i kako 12 . subjekt subjektnom rečenicom. mogućnost i želju izrečene kondicionalima Izricati pogodbu i uvjet pogodbenom zavisnom rečenicom rečenice u složenu Uočava veznička sredstva Prepoznaje glavnu i zavisnu surečenicu u zavisno složenoj rečenici Razumije da se subjekt.

đ. dž. organizacija.PRAVOGOVOR I PRAVOPIS Programski zahtjevi Veliko početno slovo u imenima društava. društvenih i stilski pokreta. povijesnih događaja i javnih skupova Pisanje neodređenih zamjenica i prijedloga. čitanje i pisanje) Pravilo piše zarez u jednostavnoj rečenici Zarezom odvaja vokativ. modalne riječi. govorenje. udruga i ustanova. ć. naknadno surečenicu umetnutu među dodane i istaknute riječi i dijelove glavne surečenice skupove riječi Pravilna uporaba zareza Zarezom odvaja rečenice u kada je zavisna surečenica u nizu inverziji Pisanje upravnog govora u skladu s pravopisom Mogućnost preoblike upravnog u neupravni govor i obratno 13 . dž. zamjenica i čestice god Pisanje riječi s glasovima č. je Zarez u jednostavnoj i složenoj rečenici (suprotnost. je Odgojno – obrazovni ciljevi i zadatci Pravilno pisati veliko slovo u najčešćim primjerima ISHODI UČENJA MINIMALNI MAKSIMALNI Veliko slovo u jednostavnijim Primjena pravopisne norme i češće rabljenim primjerima u svakodnevnom pisanju i čitanju Pravilno pisati neodređene zamjenice s prijedlogom i česticom god Uvježbati pisanje i izgovor riječi u kojima se pojavljuju glasovi č. ć. razgovaranje. ije. ije. apoziciju i apozicijski skup Zarezom odvaja zavisnu iza imenice. naknadno dodani dio. isticanje i nabrojanje) Pisanje zareza u nezavisno složenim rečenicama Pisanje zareza u zavisno složenim rečenicama Upravni i neupravni govor u pisanju Produbljivanje znanja o uporabi zareza u jednostavnoj i složenoj rečenici Pisati upravni govor u rečenicama srazličitim odnosima rečenice objašnjenja i rečenice upravnog govora Pravilno pisanje i govorenje u skladu s pravopisnom Razvijena sposobnost pravogovornom i primjene stečenih znanja u gramatičkom normom novonastalim situacijama (slušanje. đ.

priču stvarnik Odabrati zanimljivu. stanovanja. biljnog svijeta ili iz dječje vlastite osobine. znanosti. na temelju vlastitih dojmova opisuje doživljaj zatvorenog prostora DESKRIPCIJA Pisanje putopisa Izražena maštovitost. jezik i dijalog i monolog svakodnevnice međusobno su povezani. čuvanja okoliša itd.Oblici izražavanja NARACIJA KULTURA USMENOGA I PISMENOGA IZRAŽAVANJA Očekivana postignuća u usmenom i pismenom Odgojno – obrazovni ciljevi i Programski sadržaji izražavanju zadatci MINIMALNA MAKSIMALNA Stvaranje zamišljene Poticati maštu i objediniti Sposobnost stvaranja Sposobnost uvođenja u priče znanje iz teorije književnosti priče koja ima naslov. pazi na redoslijed pojedinosti u interijeru Opisuje stvarno. pristrano. objektivno Mogućnost pisanja putopisa o vlastitom zavičaju Putopis ima elemente slikovitosti ostvarene epitetom i usporedbom Sposobnost stvaranja kompozicije problemskog članka: najava problema (tvrdnja). bića i događaja 14 . slikovitost i subjektivnost u putopisu Piše putopis o udaljenim krajevima Mogućnost samostalnog izbora teme i pisanja problemskog članka prema shemi: NASLOV TVRDNJA DOKAZI I PRIJEDLOZI ZAKLJUČAK RASPRAVLJANJE Problemski članak Odabrati temu koja predstavlja neki problem iz oblasti sporta. predlaganje najboljeg rješenja i zaključak Subjektivno. temu. opisivanje. nepristrano. traganje za rješenjima problema. Likovi imaju imena upotrebljava računalnog. kompoziciju personificiranih likova neobičnu i orginalnu temu Pričanje u 1. stvari. ili 3. zabave. pripovijedanje. Uočiti da je problemski članak vrsta raspravljanja i da se zasniva na mišljenju i prosuđivanju pojava. životinjskog i (obična i neobična). licu (dijelove fabule). U portretiranju i karakterizaciji likova koristi se humorom Opis zatvorenog prostora (interijera) Uočavanje pojedinosti i ostvarivanje prostornih i drugih veza među njima Njegovanje slikovitosti u izražavanju Uočavanje obilježja putopisa i mogućnost opisa osobnog putovanja Kompozicija sastava ostvarena. likove U oblikovanju priče iz fantastičnog.

Pisanje scenarija (uočavanje obilježja scenarija)

Uspoređivanje literarnog djela i scenarija

Provođenje artikulacijskih akcenatskih i intonacijskih govornih vježbi ČITANJE

Prepisati sve glasove s kojima učenici imaju problema pri izgovoru - napraviti školsku razlikovnu gramatiku Razvijati vještinu interpretativnog čitanja Preoblikovati pripovjedni tekst u dramski

Mogućnost preoblike nekog kraćeg književnog teksta iz čitanke u scenarij Scenarij ima dva tekstovna dijela: video i audio Pravilno čita naglasnu ili akcenatsku cjelinu Pravilno čita prozne, lirske i dramske tekstove Zamjećuje ulogu rečeničnih znakova i njihovu vezu s govornim vrijednotama Vrši dramatizaciju na kratkim primjerima

Pokušaj stvaranja vlastitog scenarija

Interpretativno čitanje lirskih, pripovjednih i dramskih tekstova

Dramatizacija neke priče iz čitanke Pisanje diktata: kontrolni diktat, diktat sa sprječavanjem grešaka, izborni diktat Pisanje dviju školskih zadaća tijekom školske godine.

Dramatizira opširniji tekst

PISANJE

MEDIJSKA KULTURA Programski zahtjevi Odgojno – obrazovni ciljevi i zadatci 15 MINIMALNI ISHODI UČENJA MAKSIMALNI

Igrani film Vrste igranog filma Literarni elementi filma ( scenarij )

Prepoznati i objasniti obilježja igranoga filma i filmske priče Razumjeti nastanak filma – od priče do snimanja

Prepoznaje i imenuje obilježja igranoga filma: postojanje glumaca i izmišljene filmske priče Pokušaj stvaranja scenarija prema književnom djelu (priča iz čitanke) Uočava obavijesnu, obrazovnu i zabavnu ulogu radija

Uočava ideju te odnose među likovima i izražajna sredstva Razlikuje vrste igranoga filma; uspoređuje film i književno djelo Pokušaj stvaranja vlastitog scenarija Razvijena kultura slušanja, razmišljanja, govorenja i prosuđivanja

Radio Zvuk – radijsko izražajno sredstvo Vrste radijskih emisija: obavijesne, obrazovne, zabavne Televizijske emisije (informativne, obrazovne, dokumentarne, zabavne)

Prepoznati radijska izražajna sredstva Razlikovati vrste radijskih emisija

Razlikovati vrste televizijskih emisija s obzirom na njihovu namjenu Mogućnost iznošenja doživljaja jedne obavijesne i jedne zabavne televizijske emisije Samostalno se služiti rječnikom, enciklopedijom i pravopisom

Uočava ulogu televizijskoga programa u životu suvremenoga čovjeka Razvijen selektivni pristup televizijskom programu Enciklopedija na računalu – način nalaženja podataka

Knjižnica / biblioteke– knjižna građa

Mogućnost pronalaženja pojma u rječniku i enciklopediji

DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastavni program za predmet Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost u VIII razredu devetogodišnje osnovne škole strukturiran je od slijedećih nastavnih područja: 16

1. Jezik (gramatika, pravopis, pravogovor, rječnik, razvoj standardnog jezika); 2. Književnost (interpretacija književnih tekstova, čitanačkih i lektirskih); 3. Kultura izražavanja (oblici izražavanja u nastavi i vježbe usmenog i pismenog izražavanja, te dvije školske pismene zadaće); 4. Film(povijest i osnove filmske umjetnosti); 5. Scenske umjetnosti (dramski igrokazi, poetske recitacije i dramatizacije tekstova); 6. Medijska kultura (strip, periodika, radio, televizija, internet, biblioteka). Prijedlog Nastavnog programa uključuje jezičke, umjetničke,stvaralačke i medijske sadržaje zasnovane na međusobnom prožimanju (korelativnost i integrativnost) nastavnih područja i nastavnih disciplina i predmeta (interdisciplinarnost i povezanost sa drugim nastavnim predmetima: historijom, likovnom kulturom, muzičkom kulturom i dr.) Također,prijedlog Nastavnog programa temelji se na: a) izboru umjetničkih i znanstvenih sadržaja na principima primjerenosti, reprezentativnosti, egzemplarnosti, odgojnosti, tekstualne adekvatnosti itd.; b) rasporedu, odnosno organizaciji nastavnih sadržaja po principima kontinuiteta i vertikalno-spiralnog slijeda,kao i principima integracije i korelacije. Osnovni ciljevi, zadaci, složenost i svrha nastave po pojedinim nastavnim područjima trebaju biti zasnovani na usvajanju osnovnih pojmova iz gramatike, teorije i interpretacije književnosti, vježbi usmenog i pismenog izražavanja, stvaranja vlastitih tekstova (pismenih sastavaka), te ovladavanj osnovnim elementima i tehnikama iz filmske i scenskuih umjetnosti,te medijske kulture. Prilikom izrade Nastavnoga programa iz književnosti vodilo se računa o estetskim,etičkim i nacionalnim kriterijima u izboru književnih djela i pisaca,što je uzrokovalo relativno veći broj obaveznih tekstova za čitanku. Zato je važno naglasiti da sami nastavnici prilikom izrade globalnih i operativnih nastavnih planova i programa mogu vršiti određenu selekciju obaveznih književnih tekstova, ali svi tekstovi moraju biti zastupljeni u čitankama. Vrlo je važno naglasiti da ovan Nastavni program treba biti popraćen adekvatnom udžbeničkom i priručničkom literaturom (Čitanka, Naš jezik, Kultura izražavanja, priručnici za nastavnike, priručnici za učenike(radne sveske), Vodič kroz lektiru,Videočitanka, Medijska čitanka. Knjige lektire moraju biti opremljene standardiziranom kritičko-metodičkom aparaturom (predgovor,biografija i bibliografija,metodička studija) koju trebaju uraditi stručno kvalificirana lica (kritičari, pisci, metodičari).

17

RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje) 18 . 8.STRANI JEZIK ENGLESKI FRANCUSKI NJEMAČKI ARAPSKI ENGLESKI JEZIK ŠESTA GODINA UČENJA.

Ponekad je u stanju da pogodi iz konteksta značenje nepoznatih jezičkih jedinica. • Izgovor učenika je općenito dovoljno jasan i razumije se. • može locirati. 19 Govor Pisanje . • može razumjeti kratke informacije društvenog tipa. Učenik • može pismeno opisati nekolicinu svakodnevnih situacija. Jezičke vještine Očekivani rezultati/ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik • može uz znatan napor razumjeti jednostavan formalan i neformalan razgovor o temama koje su za njega od neposredne važnosti. te obavljati dosta transakcija (kupiti poštanske marke na pošti.2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike – CEFR. vlada osnovnim vokabularom.). komparirati. • još uvijek sporo čita. • zna popuniti jednostavne formulare ličnim podacima. ali je rijetko u stanju da ga dragovoljno nastavi jer ne razumije dovoljno. • može razumjeti glavnu poentu u kratkim jednostavnim porukama (uputstva. ali još uvijek pravi osnovne greške. Čitanje i razumijevanje Učenik • može razumjeti kratke jednostavne tekstove koji sadrže najfrekventniji vokabular (privatna pisma. pitati za cijenu. kratke vijesti. Učenik • može dati kratak jednostavan opis u okviru poznate teme za koju je lično vezan. u restoranu tražiti pomoć konobara i sl. • zna napisati kratke jednostavne poruke (lična pisma. ali pravi mnogo veoma primjetnih pauza i grešaka kod započinjanja. fondom jednostavnih naučenih fraza i osnovnim gramatičkim strukturama u proširenoj usmenoj produkciji. jednostavna uputstva). Često mora zahtijevati da mu se nešto ponovi.1 i djelimičnom dostizanju nivoa A2. • izgovara bez poteškoća neke poznate nizove. • može razumjeti glavne ideje i neke detalje u tekstu koji se sastoji od nekoliko pasusa. kontrastirati jednu ili više određenih informacija u nešto širem tekstu. bilješke) u vezi sa svakodnevnim potrebama. • može razumjeti iskaz ukoliko je jasno artikuliran standardnim jezikom i brzinom sporijom od normalne. • može nakratko povesti razgovor.CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao prvog stranog jezika u osmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A2. objave) i pratiti promjenu teme na TV vijestima. iako sagovornici mogu zahtijevati da im ponešto ponovi.

godina učenja engleskog jezika Prvi nivo osnovnog znanja •Prijateljstvo - • - • Nauka i tehologija • Zdravlje i dobra kondicija • Praznici i tradicija - .uočavanjem opšte ili posebne informacije . • zna dosta tačno pisati najčešće riječi ali često pravi osnovne greške (vremena. best friend. proces osjećanja .Upitne . grandfathers) Zamjenice: . which. any. laboratory. PROGRAMSKI SADRŽAJI • Nivo Teme • Škola Funkcije i vještine Učenici će moći da: . nešto proširen rječnik.tačno/netačno .odnosne zamenice: who. banka. nešto proširen rječnik. kao i pitanja u vezi sa mišljenjima drugih . that Pridjeve: .višestrukog izbora • • b) ČITANJE I REAGIRANJE: Učenici će čitati kratke tekstove u sebi ili naglas i reagirat će: . gymnasium.Pokazne .traže. prostoraširene rečenice i rečenice spojene jednostavnim veznicima (i. osnovni 20 . • zna koristiti neke izvedene oblike osnovnih riječi i osnovna glagolska vremna. Zdravlje i dobra kondicija. npr. ali). pri čemu će iznositi razloge za i protiv . i konstrukcijom There is /There are . library. npr. home appliances. te spajanjem stubaca predviđanjem osnovnog sadržaja teksta popunjavanjem praznina i tabela bilježenjem ključnih riječi i izraza rješavanjem zadataka: . good friend.postavljaju i daju odgovore na lična pitanja.predviđanjem sadržaja ili suštine teksta • Školski predmeti i prostorije u školi. kako da koriste neku napravu) Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGIRANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirat će: Gramatika Učenici će obnavljati i učiti: Imenice: . assembly hall.opišu nešto opširnije: osobe. uglavnom osnovni rječnik.brojive i nebrojive.izraze u usmenom ili pisanom obliku: svoje stavove u vezi sa datim temama. daju i slijede uputsva (npr.koriste javne usluge (npr. mjesta događaje u prošlosti neki izum. close friend. Učenici svjesno stiču znanje o jeziku primjenjujući različite strategije učenja. computers.Determinatore: Vokabular Učenici će obnavljati ili učiti vokabular koji se odnosi na date teme: 8. old friend Nauka i tehnologija i njihov uticaj na naš svakodnevni život. događaji. itd. npr. razred Osnovna škola 6. itd. crafts room.Složenice u množini (npr. afiksi) i daje nespretne formulacije. predmete. computer room.Neodređene .Znanje o jeziku Zna pisati jednostavne opise i sastave na poznate teme (stvarne i izmišljene ličnosti. davanjem kratkih i nešto dužih odgovora uočavanjem opšte i posebne informacije spajanjem pitanja i odgovarajućih odgovora.Lične . telephone. grandmothers. vlastiti planovi i planovi članova porodice). u vezi sa riječima koje izražavaju neodređenu količinu ili broj: some. camara.Prisvojne . Prijeteljstvo.

musician. npr. whose . pri čemu će navesti prednosti i loše strane onoga što obrazlažu .prepričavati priču. • Nacionalni praznici i proslave u različitim zemljama.pisati: kratke poruke kraću priču. portrait painter. inconsiderate itd. (a) little. should . just. guitarist. Pored stalnog izgrađivanja vokabulara.rješavanjem zadataka . npr. funerals. npr. (a) few.Nepravilnu komparaciju Glagole: . disobedient.Pasiv. Past Simple .izraziti mišljenje u vezi sa datom temom.željeznička /autobuska stanica/aerodrom. all. drinking. Upitne pridjeve: what.porede ljude i predmete . friendship. considerate. npr.raditi zajednički na projektu. drama.višestrukog izbora PRODUKCIJA: a) GOVOR Učenici će: . itd.Present Perfect vs. actor. births.pišu ili izlažu u obliku ulogama usmene prezentacije . itd. (aktivnosti koje vodi nastavnik. popular.rade zajednički na rješavanju nekog problema b) PISANJE: Učenici će: . obedient. npr. npr. uticaj nauke i problem kako bi podnijeli izvještaj o tehnologije na rezultatima svakodnevni život) . razglednice.lična pisma. telefon) . landscape painter itd. ili koje se zasnivaju na prethodnom - Članove: a/an. koje se odnose na date teme. radove u kojima se iznosi mišljenje različite opise . painter. some. itd. osnovni rječnik. zero Prisvojne pridjeve Pokazne pridjeve Pridjeve za neodređenu količinu i broj. sensitive. unpopular.Present Simple i Past Simple .održati usmenu prezentaciju koja se susjeda. yet. carnivals. petrol pump. smoking. . orchestra. Antonime. rješavajući (npr. many.Modalni glagoli: must.Opisne pridjeve. učenici će učiti da koriste: Afikse. weddings.intervjuišu svog para. itd. much. discussion.tačno/netačno . na datu svakodnevnog života (npr. npr. u vezi sa datim temama . may. Složenice. najbitnije Priloge.Past Continuous vs. the.govore/pišu o dobrim i razgovorima i diskusijama iz lošim stranama.Present Perfect (sa for. schoolday. koji se odnose na date teme i gramatiku. already) . događaj ili davati uzroke/posljedice . slušanju. raznih oblika i značenja. • Kultura i umjetnost. which. Past Simple . izražavajući temu slaganje i neslaganje uz obrazloženje) aktivnostima u kojima se igra po . koji se odnose na date teme . birthday parties. marriages. insensitive. koji se odnose na date teme . could. itd. music. sprovedenom istraživanju ili intervjuiranju nekolicine ljudi (integrated skills) .učestvovati u jednostavnim: . 21 . any. might. power station. itd. can. since. fast food. have to. literature.Komparaciju priloga Prijedloge u konstrukcijama: rječnik. poznatu ličnost zasniva na prethodnom čitanju.igrati po ulogama .

ključne riječi i izraze . molbe) - Homofone. kao i nekim drugim stranim jezicima Napomena Navedena leksika je prijedlog i ne treba se shvatiti kao ograničavajuća. know itd. here. sun. Kolokacije. npr. knew. son. do a sport. slušanju ili korištenju bilježaka) .If . pridjev + prijedlog (npr. koje se odnose na date teme. new.čitanju. zapovijesti.diktate . npr. take up an activity.Vremenske (koje započinju sa when) Direktni i indirektni govor (izjave. itd. pri čemu se vrši odabrano poređenje sa maternjim jezikom učenika. ready for.ispravljati greške . koji se odnose na date teme.) Rečenice: .svoje biljleške . go on a diet Prijevodne ekvivalente ključnih riječi i izraza. no. 22 . afraid of. raspored časova itd.rečenice (prvi tip i drugi tip) . go for a walk.praviti postere. hear.popunjavati i pisati upitnike .

oglasi. • može pronaći određene informacije u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (npr. prospekti. • na javnim mjestima razumije natpise koji se često pojavljuju. • može dati informacije o kratkim tekstovima koje je slušao. što može povremeno otežati komunikaciju. bližoj okolini – na poznate teme i situacije). koji govore o svakodnevnom životu. • vlada najosnovnijim fondom jednostavnih. Često mora zahtijevati da mu se nešto ponovi. kratke informacije o nekoj osobi.vlastito porijeklo.3 i djelimičnom postizanju nivoa A2. 8. razglednice/kratka pisma. Jezičke vještine Očekivani rezultati/ ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik • može razumjeti jednostavne i često korištene rečenice (npr. Učenik • zna opisati sebe . poslu. Još uvijek se primjećuje strani naglasak. osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. vremenska prognoza. naučenih izraza.1 Zajedničkog evropskog okvira za jezike . • može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. Komunikacija može biti otežana i može doći do nesporazuma.ENGLESKI JEZIK TREĆA GODINA UČENJA.CEFR. • može razgovarati na zadanu temu. Pravi često greške i kod veoma jednostavnog nešto produženog razgovora. Čitanje i razumijevanje Učenik • zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova. porodici. 23 Govor . • razgovor o svakodnevnim temama još je ograničen zbog malog fonda riječi te se služi uglavnom jednostavnim strukturama. • razumije glavnu poentu u kratkim jednostavnim uputstvima. objavama i prati promjenu teme na TV vijestima. • ima još poteškoća kod izgovora. obrazovanje. jelovnici. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje) CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao drugog stranog jezika u osmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A1. obitelj i druge ljude. red vožnje).

koristiti rječnik i sebi ili naglas.pravilnu/nepravilnu množinu • Zabava i Učenici će slušati izgovoreni tekst i odgovarati na Zamjenice: slobodne reagirati: njih . Vokabular Učenici će ponavljati i učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme.brojive. tačnih i netačnih those) • Kultura . prezentiranjem određenih . family members and their occupations • Zabava i slobodne aktivnosti nešto prošireniji rječnik npr. yours…) • Svijet . i reagirati . npr.Lične (padež subjekta i aktivnosti objekta) 1) neverbalno.pokazne pridjeve. • može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva (jednostavan tekst na razglednici. druge događaji b) ČITANJE I REAGIRANJE: . e pitanja. those Učenici će čitati kratke tekstove.upoznavati • Prošli .upućivati a) SLUŠANJE I REAGIRANJE: . that (boy). these (girls). .Pisanje Učenik • zna dosta tačno pisati najčešće riječi ali često pravi osnovne greške i daje nespretne formulacije (iz konteksta možemo zaključiti šta je učenik htio reći). sutrašnjic . u (boys) . favourite sports. which. • kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. i druge dijelova odslušenog teksta mimikom whose) itd. čuvenih Britanaca i mjesta engleskog govornog područja Znanje o jeziku Stupanj 8. what. npr. jednostavan diktat). spajanjem .članove: a/an. lične podatke. razred Osnovna škola 3.obraćati se 2) verbalno. kao npr.Upitne (who. odgovaranjem na anybody.pridjeve neodređene • London 24 Funkcije i vještine . that. party.predstaviti sebe izraza. amusement park • Kultura rječnik vezan uz tipične karakteristike britanskog i bosankohercegovačkog domaćinstva. the. • Učenici svjesno stiču znanje o jeziku primjenjujući različite strategije učenja. going out to the cinema.Prisvojne (mine. these. Pridjeve: dopunjavanjem nedovršenih rečenica . prepoznavanjem drugima something…) netačnih/tačnih tvrdnji. • Dom i porodica nešto prošireniji vokabular npr. nobody.zero . theatre.Determinatore. godina učenja engleskog jezika PROGRAMSKI SADRŽAJI Gramatika Teme Aktivnosti Učenici će: Učenici će učiti ili ponavljati: • Dom i RECEPCIJA: porodica Imenice: .Pokazne (this. . slika i tekstova.Neodređene (somebody. this (girl). nebrojive odgovarajuće pozdrave i . games unusual hobbies.prisvojne pridjeve.

odrična. postavljanjem Glagole: pitanja i odgovaranjem na pitanja. odrična. nepravilnih glagola dopunjavanjem nepoznatih rečenica Future Simple: shall/will itd. should Imperativ (sva lica jednine i . all) . učenici će ponavljati ili učiti da koriste: .opisivati buduće planove . prezentiranjem određenih dijelova teksta mimikom itd. smjer (left.Pjevati pjesme . p.pravac. npr.Praviti kratke jednostavne množine) dijaloge koji se temelje na Present Perfect temama o kojima se raspravljalo Priloge (najčešće): .neka raspoloženja i stanja ./Sarajevo • Film i TV • Problemi naučiti voditi svoj vlastiti . vrijeme. upotrebom novog (potvrdna. označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji. may.Složenice u vezi sa .ljude i predmete .. Past Simple pravilnih i prepoznavanjem netačnih tvrdnji. right.m.aktivnostI .postavljati količine i broja (some.mjesto . skraćenice za dane u sedmici i mjesece . riječi koje idu zajedno • London/Sarajevo rječnik vezan uz upute i lokacije pri razgledanju grada • Film i TV rječnik vezan za vrste filmova i serija • Problemi rječnik vezan uz školska pravila. any. prepričavanjem dijelova ili cijelih odrična.prihvatiti ili odbiti ponude .Afikse u vezi sa datim temama i gramatikom (-s. probleme učenika u svakodnevnom životu Osim što će stalno proširivati vokabular. Učenici će: have to. upitna vokabulara u konkretnim forma) primjerima/rečenicama.upitne pridjeve (what.Skraćenice.tražiti i davati savjete 1) neverbalno. upitna forma) kratkih tekstova jednostavnim Present Continuous rečenicama..opisivati: . quickly) 25 • Svijet sutrašnjice rječnik vezan uz transport. upitna forma) Present Continuous za izražavanje budućnosti Going to oblik PRODUKCIJA: Glagole: be. whose) Opisne pridjeve (najčešće): u okviru datih tema Nepravilno poređenje pridjeva Brojeve: 100. much. -ing) . west) . spajanjem slika i tekstova. USA.Sudjelovati u razgovoru o . (potvrdna. last year) . odrična.vrijeme (last week.m. many. Present Simple (potvrdna. have/have got (potvrdna. npr. zadanim temama east. upitna a) GOVOR: forma) Modalne glagole: can. jezične igre . traženjem pogrešaka i njihovim ispravljanjem u tekstu. UK.način (slowly. which.Prepričavati kratke priče i šale . traženjem određenih informacija. mjesta i buduće događaje • Prošli događaji Priloške odredbe za vrijeme.Antonime u vezi sa datim temama (fast – slow. must. hot – cold .Igrati po ulogama. najčešće (a. . 1000… 2) verbalno.učiti i vježbati fonetski izgovor . up – down.izražavati zahtjeve i prijedloge .

pitanja i odgovarati na njih - itd. pjesme itd. tabele križaljke.Kolokacije u vezi sa datim temama (outdoor sports.There is a/There are some… Is there a…? Are there any…? datim temama ( football. make a phone call) Napomena Navedena leksika je prijedlog i ne treba se shvatiti kao ograničavajuća. basketball. penfriend) .slušati očekujući da čuju određenu informaciju - .slušati pjesme i prepoznavati stihove .vježbati pisanje različitih tekstova 26 . Recitirati.tražiti i davati informacije Učenici će: Pisati diktate Prepričavati/prepisivati kratke tekstove Pisati sastave na određene teme Dopunjavati nedovršene rečenice. dramatizirati b) PISANJE: . to do homework. never. sometimes) . Redati ispremetane riječi Prijedloge: nešto proširenija upotreba prijedloga za mjesto i vrijeme Rečenice: Red riječi (uz upotrebu priloga učestalosti npr. swimming-pool. . always .

u restoranu tražiti pomoć konobara i sl. pitati za cijenu. Često mora zahtijevati da mu se nešto ponovi.1 i djelimičnom dostizanju nivoa A2. Može razumjeti iskaz ukoliko je jasno artikuliran standardnim jezikom i brzinom sporijom od normalne. • Zna popuniti jednostavne formulare ličnim podacima. Može razumjeti kratke informacije društvenog tipa. • Zna pisati jednostavne opise i sastave na veoma poznate teme (stvarne i izmišljene ličnosti. te obavljati dosta transakcija (kupiti poštanske marke na pošti. • Može razumjeti glavne ideje i neke detalje u tekstu koji se sastoji od nekoliko pasusa. 27 . Pisanje • Učenik je u stanju da pismeno opiše nekolicinu svakodnevnih situacija. ali je rijetko u stanju da ga dragovoljno nastavi jer ne razumije dovoljno.). Ponekad je u stanju da pogodi iz konteksta značenje nepoznatih jezičkih jedinica. Može locirati. Govor • Učenik može dati kratak jednostavan opis u okviru poznate teme za koju je lično vezan. Jezičke vještine Očekivani rezultati/ ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može uz znatan napor razumjeti jednostavan formalan i neformalan razgovor o temama koje su za njega od neposredne važnosti. objave) i pratiti promjenu teme na TV vijestima.NJEMAČKI JEZIK ŠESTA GODINA UČENJA. komparirati. • Izgovara bez poteškoća neke poznate nizove ali pravi mnogo veoma primijetnih pauza i grešaka kod započinjanja.2 Evropskog okvira za strane jezike (prvi stupanj osnovnog znanja). bilješke) u vezi sa svakodnevnim potrebama. događaji. kratke vijesti. kontrastirati jednu ili više određenih informacija u nešto širem tekstu. Zna dosta tačno pisati najčešće riječi ali stalno pravi osnovne greške (vremena. Sporo čita i teže razumije čak i relativno kratke odlomke teksta. vlastiti planovi i planovi članova porodice). VIII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u osmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A2. • Zna napisati kratke jednostavne poruke (lična pisma. ali još uvijek pravi mnogo osnovnih grešaka. afiksi) i daje mnogo nespretnih formulacija. Čitanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti kratke jednostavne tekstove koji sadrže najfrekventniji vokabular (privatna pisma. Vlada najosnovnijim gramatičkim strukturama. • Može razumjeti glavnu poentu u kratkim jednostavnim porukama (uputstva.. • Izgovor učenika je općenito dovoljno jasan i razumije se čak i u slučaju kada sagovornici zahtijevaju da im ponešto ponovi. Može nakratko povesti razgovor. jednostavna uputstva).

. PROGRAMSKI SADRŽAJI Škola Svakodnevni život Prijateljstvo Život u gradu Nauka i tehnologija Zdravlje i dobra kondicija Praznici i tradicija Sredstva informiranja Zemlje njemačkog govornog područja – znamenitosti. etwas. dopunjavanja teksta. npr. 4.Komparacija pridjeva (pravilna i nepravilna) . • Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku. . budućnosti . Gramatika Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice: -Dativ množine . prospekta i slično -uspostaviti kontakt telefonom ili mailom -diskutirati pro i kontra -ispričati o nečem u prošlosti -predstaviti najboljeg prijatelja -imenovati zgrade u gradu -opisati put . 2.Lične zamjenice u u dativu . Škola: Schulräume.čitati rečenice i kraće tekstove. loben. . odgovaranja na postavljena pitanja. Svakodnevni život: Tagesablauf. . dieses .povezivanjem slike i slušanog teksta. Schulpartnerschaft. Schulalltag. Schulen vergleichen.prezent za izražavanje aktuelnog. popunjavanja tabela i sl.Neodređene zamjenice viele.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl.glagol werden + pridjev Glagoli: . lügen. Toleranz. Termine vereinbaren. Sprachkenntnisse verbessern. poznate ličnosti Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati . gemeinsame Interessen haben. Prijateljstvo: jemanden gut verstehen. Freizeitaktivitäten Život u gradu: Vokabular Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. der Alltag. jemandem vertrauen. . jemandem zuhören. 7. -iskazati mišljenje o nečem -nešto uporediti -razgovarati sa ljekarom -opisati medije i njihovu funkciju -diskutirati o TV-programu -nabrojati svoje omiljene emisije i obrazložiti izbor 28 .popunjavanjem praznina u tekstu. Verabredungen. diese. Schüleraustausch.. pridruživanja podnaslova dijelovima teksta.futur I.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji .Pokazne zamjenice dieser. Missverständnis. nichts. grafički prikaz i sl. Freundschaften schließen.. . man Pridjevi: .popunjavanjem tabela.rješavanjem zadataka višestrukog izbora ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će . . 5. Kontakt aufnehmen. : Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: -razumjeti tekst oglasa. 3. Wochenplan.Složenice Zamjenice: .. .nešto obrazložiti -opisati mjesto stanovanja -izraziti osjećanja -govoriti o svom hobiju -nabrojati vrste sportova -objasniti statistiku. sollen.tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: pridruživanja slike tekstu.prezent glagola werden. prošlog. navika. 8.prezent modalnih glagola dürfen. verzeihen. označavanja tačnih i netačnih tvrdnji. 6. 9.Znanje o jeziku Tematske cjeline: 1.

. PISANJE Učenici će: ... Zemlje njemačkog govornog područja: Sehenswürdigkeiten.davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju. Wettbewerb. vom Markt zum Rathaus. einen Weg beschreiben. . sich orientieren. .. Ostern... die Tastatur. . Wo spricht man Deutsch?. das Rathuas.rekonstruirati riječi i rečenice.. Karneval.riječi i grupe riječi i rečenice povezivati jednostavnim veznicima i. die Brücke. ili. Nauka i tehnologija Handy. Medien früher und heute. Reisen und Ausflüge. . 29 . der Markt. predstaviti neku muzičku grupu i sl. Sport treiben. . sich bedanken. Computer.preterit pomoćnih i modalnih glagola. onda . Napomena: Navedena leksika je samo prijedlog moguće leksike te se ne smije shvatiti kao obavezan leksički minimum.dopunjavati izostavljene riječi. sich bewegen.prepisivati rečenice i kraće tekstove. Erfindungen. berichten . Werbung. -opisati proslave -čestitati praznike -opisati život u porodici -nabrojati zemlje njemačkog govornog područja i neke poznate znamenitosti u pojedinim gradovima GOVOR: Učenici će: . dijelove rečenice ili cijele rečenice. Zdravlje i dobra kondicija: (un)gesund leben. sich für etwas interessieren.. das Schwimmbad. die Ampel. Übergewicht. . Familienfeste. . Sportreportage. gesundes Essen. die Apotheke. Valentinstag.samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje) . Praznici i tradicija:Weihnachten. nicht rauchen dürfen. . die Kirche. Nachrichtensendung. er kommt morgen... Sportarten. Rundfunk.pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. die zweite Straße links.. Zeitung.) Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme der Bahnhof.voditi dijaloge prema datoj skici. Jugendsendung.ich hätte za izražavanje želje . an der Post vorbei. Glückwünsche. durch den Park.igrati uloge. feierlich. gemütlich. bis zur nächsten Kreuzung.. . Bajram.pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu . Fitness. Weihnachtslieder. im Internet surfen.govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze. ein Fest vorbereiten. geradeaus.-iskazati sklonosti -opisati omiljene zvijezde.perfekt slabih glagola Prijedlozi: Prijedlozi sa dativom Rečenica: Red riječi u zavisnosloženoj rečenici Zavisnosložena rečenica sa veznicima weil i dass Indirektni govor u indikativu bez veznika dass (Er hat gesagt.. der Bildschirm.. einen Rekord aufstellen. Zeitschrift. Medikamente nehmen.postavljati jednostavna pitanja. Sredstva informiranja: Fernsehprogramm.

3 i djelimičnom postizanju nivoa A2. • Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. • Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva (jednostavan tekst na razglednici. obitelji. vlastito porijeklo. Često mora zahtijevati da mu se nešto ponovi. Pravi često greške i kod veoma jednostavnog nešto produženog razgovora. poslu. naučenih izraza. oglasi. druge ljude. Jezičke vještine Očekivani rezultati/ ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti jednostavne i često korištene rečenice (npr. čime se bavi. • U svakodnevnim tekstovima (npr. Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. • Može dati informacije o kratkim tekstovima koje je slušao. Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. Još uvijek se primjećuje strani naglasak.NJEMAČKI JEZIK TREĆA GODINA UČENJA. izobrazbu. rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. • Može razgovarati na zadanu temu. jednostavan diktat). red vožnje) zna pronaći konkretne informacije i može razumjeti kratka jednostavna pisma. • Razumije bitne stvari iz kratkih jednostavnih obavijesti i priča. Pisanje • Učenik zna dosta tačno pisati najčešće riječi ali stalno pravi osnovne greške i daje mnogo nespretnih formulacija (iz konteksta možemo zaključiti šta je učenik htio reći). Čitanje i razumijevanje • Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova. kratke informacije o nekoj osobi. 30 . • Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih. Na javnim mjestima razumije natpise koji se često pojavljuju. osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. bližoj okolini). jelovnici. VIII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u osmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A1. koji govore o svakodnevnom životu. • Razgovor o svakodnevnim temama još je ograničen zbog malog fonda riječi te se služi uglavnom jednostavnim strukturama. lične podatke.1 Evropskog okvira za strane jezike. prospekti. Komunikacija može biti otežana i može doći do nesporazuma. Govor • Učenik zna opisati obitelj.

ein Museum besichtigen Nastavne i vanna stavne aktivnosti i školske proslave: die Projektarbeit.futur I. ein Theaterstück aufführen. . sich mit einem Thema beschäftigen. . na koncert. gute Musik genießen. podjeli poslova u porodici -imenovati predmete u domaćinstvu . u muzej. man . posjeta prijatelju. 7. 5. PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1.naručiti nešto u restoranu .povezivanjem slike i slušanog teksta. odlazak u restoran Zemlje njemačkog govornog područja Moja domovina Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl.Upitna zamjenica welcher. .. etwas. ein Thema bearbeiten.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji .Neodređene zamjenice viele.. das Zimmer aufräumen. nichts. .prezent glagola sa razdvojivim prefiksom .Znanje o jeziku • Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku.opisati jedan dan .rješavanjem zadataka višestrukog izbora ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će . .tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: pridruživanja slike tekstu. .Komparacija pridjeva (pravilna i nepravilna) .navesti datum . npr.Pokazne zamjenice dieser.) Nastavne i vannastavne aktivnosti i školske proslave Život u gradu Bavljenje sportom Jelo i piće.ich hätte za izražavanje želje Život u porodici / obitelji: im Haushalt helfen.čitati rečenice i kraće tekstove.preterit pomoćnih glagola. dieses . 2. die Artistenummer.. 3.Lične zamjenice u u dativu . 4. dopunjavanja teksta. welche. der Clown. Gramatika Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice: Dativ množine Zamjenice: . .voditi intervju .opisati vlastitu sobu -govoriti o interesovanjima . der Zirkus.popunjavanjem tabela. označavanja tačnih i netačnih tvrdnji..glagol werden + pridjev Glagoli: . diese. . auftreten. pridruživanja podnaslova dijelovima teksta. popunjavanja tabela i sl. . den Müll wegbringen Slobodno vrijeme: ins Konzert gehen. Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: -govoriti o svojoj porodici i odnosu sa roditeljima . 6. 8.prezent modalnih glagola dürfen.popuniti formular Život u porodici/obitelji Slobodno vrijeme (odlazak u kino. Život u gradu Vokabular Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. : 31 . welches Pridjevi: . eine Schulfeier organisieren. an einem Projekt teilnehmen. odgovaranja na postavljena pitanja.čitati jelovnik -govoriti o vlastitim navikama kada je jelo u pitanju -davati prijedloge -prihvatiti ili odbiti nečiji poziv -opisati neki predio -nešto porediti . auf die Geschwister aufpassen. sollen.prezent glagola werden. das Publikum.popunjavanjem praznina u tekstu. .

. zahlen. Sport treiben.imenovati vrste sportova . die Brücke.. die Einwohnerzahl. . an der Ampel. der Fluss.opisati omiljenu muzičku grupu. der Leistungssportler..opisati mjesto stanovanja ..samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje) . das Schwimmbad.pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. die Post. Durst haben. trainieren.perfekt slabih glagola Brojevi: -redni brojevi za iskazivanje datuma Prijedlozi: Prijedlozi sa dativom Rečenica: Red riječi u zavisnosloženoj rečenici Zavisnosložena rečenica sa veznikom weil Indirektni govor u indikativu bez veznika dass der Bahnhof. odlazak u restoran Hunger haben.opisati put .dopunjavati izostavljene riječi.rekonstruirati riječi i rečenice. der Nachtisch.pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu .davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju. Jelo. piće. die Kirche. geradeaus.igrati uloge. die erste Straße links. Napomena: Navedena leksika je samo prijedlog moguće leksike te se ne smije shvatiti kao obavezan leksički minimum. .. die die Zemlje njemačkog govornog područja: Wo liegt.riječi i grupe riječi i rečenice povezivati jednostavnim veznicima i.postavljati jednostavna pitanja. das Gebirge. ..prepisivati rečenice i kraće tekstove. .voditi dijaloge prema datoj skici. Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme 32 .davati savjete . die Sporthalle... . dijelove rečenice ili cijele rečenice. .iskazati mišljenje o nečem . .. das Stadion.? grenzen an. . ili. . . Speisekarte. sportaša i sl. PISANJE Učenici će: ..govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze..imenovati zgrade u gradu .. die Hauptstadt. Wie komme ich zum Schwimmbad?.osnovne informacije o Njemačkoj i Austriji -znati govoriti o znamenitostima u zemljama njemačkog govornog područja i svojoj domovini GOVOR: Učenici će: . onda . Bavljenje sportom Sportarten. bestellen. Lieblingsspeise.napisati razglednicu .

jelovnicima. Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik • razumije govor na poznatu temu iz domena svakodnevnog života (lične informacije.FRANCUSKI JEZIK ŠESTA GODINA UČENJA VIII razred osnovne škole (2 časa sedmično/tjedno-70 časova godišnje) U nastavi francuskog jezika u osmom razredu osnovne škole treba težiti u potpunosti dostizanju nivoa A2. Evropskog okvira za strane jezike. zadatke.2. na ulici.. pozivnice. čestitke. praznici. brošurama.. kratka pisma. ličnog iskustva. kuhinjskim receptima… • čita i razumije kratke novinske članke. kupovina.. podsjetnike. i djelimično nivoa A2. na utakmici…) • razumije jednostavne upute. kratko pismo • piše lične napomene. u školi.. poruke. ponavlja. plakate piše kratke. uputstva o upotrebi… Govor • učestvuje u razgovoru na poznatu temu.1. prijatelji. bilješke • piše lične poruke. pozivnice. uči i upotrebljava stečena znanja o jeziku • Učenik stiče znanje o najznačajnijim strategijama učenja stranog jezika Pisanje Znanje o jeziku 33 . • Na ovom nivou učenja učenik prepoznaj. zdravlje…) • razumije kraće dijaloge / diskusije u situacijama iz svakodnevnog života (u restoranu. postavlja pitanja i daje odgovore • izražava lični stav i osjećanja • govori o svojim svakodnevnim aktivnostima • opisuje i govori o osobama iz bližeg okruženja (porodica. savjete.) • opisuje i upoređuje predmete i osobe • u govoru vodi računa o pravilnoj artikulaciji glasova i intonaciji rečenice • piše kratki opis događaja. čestitke. škola.. razumije osjećanja i stavove govornika Čitanje i razumijevanje • čita i razumije kraće tekstove na poznatu temu iz domena svakodnevnog života • čita i pronalazi tražene informacije u katalozima. upute o upotrebi. sport. recepte. oglasima.

kompjuter i dr.Nivo 8. rapporter des activités à l’école. personne. -Škola: proširivanje vokabulara . où Pridjevi -prisvojni -pokazni -upitni -opisni – pravilna i nepravilna komparacija Glagoli vokabular Učenici će ponavljati i proširivati vokabular u vezi sa sljedećim temama: -Prijateljstvo: -le/la meilleur/e ami/e. sociable. renfermé. Pâques.Čovjek –dijelovi tjela -Zdravlje i sport -Sredstva informisanja . -davati.razred Osnovna škola 6. tout. gai. son école -Svakodnevni život u gradu proširivanje vokabulara -se déplacer dans la ville . pozivati i odgovarati na pozive. le taxi… monter/descendre acheter le ticket de métro. tražiti i slijediti usmena i pismena uputstva u vezi sa funkcijom i načinom upotrebe kompjutera.pričati. se confier à. la fête de Bajram… 34 . sortir ensemble. expositions.. que. -govoriti o svom ličnom stavu u vezi sa datim temama -davati savjete. râleur.rod . aktivnosti u školi. une surprise-partie…. le tram.) funkcije i sposobnosti Učenici će znati -predstaviti svoje prijatelje -opisati -osnovne karakterne osobine čovjeka -tijelo čovjeka -kretanje u gradu -sportsku aktivnost -predstaviti (usmeno i pismeno) svoju školu. les jours fériés. -les fêtes religieuses et les fêtes nationales en France et en BosnieHerzégovine -la fête de Noël. ? le départ / l’arrivée -les institutions de culture dans la ville (musée. médiathèque…) -Praznici i tradicije u Francuskoj i kod nas -le calendrier. s’amuser bien.prirodni i gramatički .Nove tehnologije (mobitel. inviter / accueillir quelqu’un. le Jour de l’An. -la description du caractère : bon. odričnoj i upitnoj rečenici -pokazne zamjenice -proste upitne zamjenice : qui. (de qui. nazali Imenice . prendre l’autobus. discret/indiscret…. mobitela.neodređene zamjenice : on. naredbe. tradicije . -opisati situaciju u prošlosti -opisati situaciju u budućnosti aktivnosti RECEPCIJA a)SLUŠANJE I REAGOVANJE Učenici će slušati tekst koji je izgovorio nastavnik ili izvorni govornik i reagovati -davanjem odgovora na pitanja -postavljanjem pitanja u vezi sa tekstom -potvrđivanjem ili negiranjem tvrdnji -popunjavanjem tabela ili vježbi sa prazninama -podvlačenjem tačnog odgovora -zaokruživanjem višestrukog izbora -bilježenjem ključnih riječi ili traženih informacija b)ČITANJE I REAGOVANJE Učenici će znati čitati kratke tekstove usebi ili naglas i reagovati : -rješavanjem zadataka višestrukog izbora i tačnih i netačnih tvrdnji -podvlačenjem traženih informacija -ispravljanjem pogrešaka -dopunjavanjem rečenica -odgovaranjem i postavljanjem pitanja -prepričavanjem teksta gramatika Učenici će ponavljati i utvrđivati stečena znanja. cinéma. postavljati i odgovarati na pitanja u vezi sa načinom obilježavanja praznika u Francuskoj i kod nas.Prijateljstvo -Škola -Svakodnevni život u gradu -Praznici. organiser une fête . timide. que. godina učenja francuskog jezika Razvijanje osnovnog znanja teme . . à qui…) . à quelle heure part …. confiant.množina pravilna i nepravilna -slaganje pridjeva sa imenicom Član -ponavljanje određenog i neodređenog člana -partitivni član Zamjenice -lične zamjenice u funkciji subjekta i direktnog i indirektnog objekta i njihovo mjesto u potvrdnoj.les moyens de transport commun. les nouvelles de la vie scolaire -créer les affiches représentant la France et la langue française -échanges scolaires . le métro. l’horaire du métro. chaque -odnosne zamjenice qui. avoir de la confiance . te učiti i primjenjivati novo gradivo Fonetika -intonacija rečenice -vezivanje riječi -specifični fonemi – vokali.. présenter sa ville.le journal d’école . bibliothèque. telefona.

les quotidiens. (ponavljanje) -Brojevi do 1000 Ponavljanje glavnih brojeva -Veznici : et. longtemps . marcher.. à la fin.. du ski. beaucoup. upitnoj i odričnoj rečenici -le Premier Mai -le défilé du 14 juillet -la Fête de la musique -le menu de fête -les chansons de fête -Čovjek – dijelovi tijela -les parties du corps. la main. à côté de. puis. car.la gorge. s’arrêter.) -l’esprit sportif. avoir mal à. . volontiers. baisser les épaules. pisma -kratku priču. le shampoing. mail. vite.. mal. dans. courageux/euse.za količina: peu.. -le savon. mais. ou.-upoređivati ljude i predmete -pisati kratke članke i intervjue za školske novine Napomena: sve ove funkcije i vještine će biti svedene na učenikove jezičke kompetencije PRODUKCIJA a)GOVOR Učenici će u skladu sa dostignutim jezičkim kompetencijama -govoriti na zadanu temu -prepričavati događaj -predstavljati predmet ili osobu -sastavljati kraće dijaloge -davati i tražiti obavijesti -igrati po ulogama -recitovati -pjevati b)PISANJE Učenici će znati pisati: -kratke poruke. la serviette. dedans. ensuite.. l/la présentateur/trice les vedettes de télé -Nove tehnologije -acheter le nouveau téléphone portable. la jambe.. être i faire Prilozi -tvorba priloga na –ment -komparacija priloga -komparacija priloga bien. assez. plier les genoux. près de. SMS. le cœur. Potvrdni. les infos. …) souffrir. re. chez. se laver. pour. un 35 . appuyer le bouton/la touche. mal . jouer à… -les sports individuels (faire de la musculation. l’animateur/trice. là. -les sports collectifs. Prijedlozi à. encore. contre. être sportif/ive.priloške odredbe za mjesto: loin de. en.. audacieux/euse. odrični i upitni oblik : -prezent – ponavljanje pravilnih glagola i učenje osobenosti glagola sa infinitivom na – ir.. le dentifrice … Zdravlje i sport -entretenir le corps et la santé -être en pleine forme. -Rečenica -red riječi u potvrdnoj. le nouvel ordinateur – Comment ça marche ? -allumer/éteindre... envoyer/recevoir un SMS. se retourner… -l’hygiène du corps prendre la douche. très. souvent -priloški izrazi za vrijeme : d’abord. -za vrijeme: maintenant.. la télé : les émissions en direct. les pubs -les zappeurs. le bras. (le pied. encore -za način : bien. se brosser les dents. pozivnice. savoir gagner/perdre un match -être fort/e. -supporter une équipe -Sredstva informisanja -les journaux. lever le bras. les films. avec. où. oir -bliski futur -futur I -perfekt glagola na – er -perfekt pomoćnih glagola i nekih nepravilnih glagola čestih u upotrebi -imperfekt -sibžonktiv prezenta glagola ne –er i glagola avoir. persistant/e. patient/e.ponavljanje priloga : -za mjesto: ici. au milieu de. de. dehors. finalement. le ventre. de la natation. les magazines. les reportages… -les chaînes. toujours. događaj -kratki opis -intervju -diktate -kratke članke o školskom životu -popunjavati tabele i jednostavne križaljke -praviti postere. les hebdomadaires -la radio... entre.... trop.

nezamjenjiv vid učenja jezika. učenjem francuskog jezika u ovom uzrastu. kao i sa njihovom vlastitom kulturom te. u osmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A 1. a naročito je potrebno razviti komunikacijske sposobnosti. ali još uvijek prave mnogo osnovnih grešaka Pisanje • Učenici su u stanju da pismeno opišu nekolicinu svakodnevnih situacija • Znaju napisati jednostavne. pendant que) message. jednostavan formalan i neformalan razgovor o temama koje su za njih od neposredne važnosti. moguće kod učenika razviti pozitivnu radoznalost. uz znatan napor. planovi članova porodice) 36 .-složena rečenica : uzročna (parce que). • Mogu razmjenjivati kratke informacije društvenog tipa (npr. jednostavne tekstove koji sadrže najfrekventniji vokabular • Mogu da razumiju glavne ideje i neke detalje u kraćem tekstu. enregistrer. linearne opise i sastave na poznate teme (stvarne i izmišljene ličnosti. Izučavanje još jednog stranog jezika treba da pospješi kontinuitet i povezanost učenja kao cjeloživotnog procesa. Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenici razumiju. vremenska (lorsque. događaji. objave) i mogu da prate promjenu teme na TV vijestima • Mogu da razumiju iskaz ukoliko je jasno artikulisan standardnim jezikom i brzinom sporijom od normalne. samostalnost i kreativnost. kao drugog stranog jezika. između ostaloga.3 i djelimičnog A 2. pri kupovini ili obavljanju nekih usluga). što predstavlja središnji. imprimer. kad god je to moguće i u okviru njihovih sposobnosti. • Mogu locirati i komparirati jednu iili više odredjenih informacija u nešto širem tekstu. FRANCUSKI JEZIK TREĆA GODINA UČENJA VIII razred osnovne škole (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Cilj nastave francuskog jezika kao drugog stranog jezika u osmom razredu osnovne škole je omogućiti razvoj jezične kompetencije učenika. Čitanje i razumijevanje • U stanju su da razumiju kratke. U nastavi francuskog jezika. trebalo bi usaditi učenicima ljubav prema prirodi i svijest o potrebi ekološke zaštite. Ponekad su u stanju da pogode iz konteksta značenje nepoznatih jezičkih jedinica • Sporije čita i teže razumije duže odlomke teksta Govor • Učenici mogu dati kratak jednostavan opis u okviru poznate teme. Na taj način bi bilo. taper sur le clavier. vršiti usporedbe između kulture zemlje čiji jezik uče i kulture njihove zemlje.1 Evropskog okvira za strane jezike. • Mogu nakratko povesti razgovor. ali su rijetko u situaciji da ga nastave jer ne razumiju dovoljno • Izgovaraju bez poteškoća neke poznate nizove ali prave dosta primjetnih pauza • Izgovor im je općenito dovoljno jasan • Vladaju osnovnim gramatičkim strukturama u proširenijem usmenom izlaganju. Također. Učenike treba bolje upoznati sa elementima civilizacije i kulture zemlje čiji jezik uče. • Mogu da razumiju glavnu poentu u kratkim jednostavnim porukama (uputstva. Često zahtijevaju da im se nešto ponovi. vlastiti planovi.

upotrebljavaju i stječu nova znanja o jeziku 37 .Znanje o jeziku • • • Učenici pišu kratke tekstove koristeći osnovne riječi i osnovna glagolska vremena Izrađuju projekte Na ovom nivou učenja učenici prepoznaju.

.opisati sebe i članove porodice.slobodnom vremenu . al-aux . prošireniji vokabular npr. les activités à l'école.. fêtes en famille bosniaque. tout.postavljati i odgovarati na pitanja koja se odnose na obrađene teme . que. par carte bancaire. dopunjavanjem i dovršavanjem rečenica 2) verbalno.proste odnosne zamjenice: qui.. la capitale. -euse i -eur. De/à quoi .U kupovini (proširivanje vokabulara): situations propres aux actes d'achat: acheter et payer.Slobodno vrijeme... entrer à l'école . svoju okolinu.rod: prirodni i gramatički na -e i neki oblici na – eur. recitovanjem recitacija PRODUKCIJA a) GOVOR Učenici će u skladu sa dostignutim jezičkim kompetencijama: Gramatika Učenici će učiti o tome. etc.. personne Pridjeve . les régions.spécificités des fêtes . les cartes de voeux. une formation de . où .jednina i množina . par chèque -Škola: (proširivanje vokabulara): le système éducatif (osnovne odlike)..upitne: Qui?.neodredjene: on.neki primjeri nepravilne množine na –x: eau-eaux.. les habitudes des gens. le climat. passer un examen. razred Osnovna škola 3. Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: 1) neverbalno. la grande villa. Član . . les activités de loisirs. osnovni vokabular: le pays / la ville natale.prisvojne -pokazne . les meubles.Porodica: događaji unutar porodice (les fêtes en famille: Le Jour de l'An. npr: davanjem kratkih odgovora na pitanja koje je postavio nastavnik ili osoba sa zvučnog snimka. échouer à .. popunjavanjem praznina novim usvojenim riječima i izrazima itd 2) verbalno.zahvalnost ..Nivo 8.bol .Francuskoj /BiH ..izraziti . faire des études. suivre des cours de . npr: odgovaranjem na postavljena pitanja.. prepričavanjem kraćih tekstova. les paysages. exprimer les ressemblances et les différences . npr: obilježavanjem određenih riječi i fraza.slaganje i neslaganje .partitivni član Zamjenice . godina učenja francuskog jezika Prvi stepen osnovnog znanja Teme Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: .komparacija pridjeva Glagole Vokabular Učenici će ponavljati i proširivati vokabular koji se odnosi na date teme.Kuća/dom (proširivanje vokabulara): les différents types de logement: la maison. biranjem tačnog odgovora. les différentes pièces et les lieux de la maison. ponavljati i koristiti: Rečenica Red riječi u potvrdnoj odričnoj i upitnoj rečenici Fonetika Intonacija rečenice i vezivanje riječi u izgovorne cjeline Imenice . prepričavanjem dijelova teksta. demander le prix (Combien ça fait?. npr: traženjem određenih informacija. Que?. expressions des goûts et des • • • • • • • • Moja porodica i ja Kuća/dom (stanovanje i bliža okolina) U kupovini Škola Francuska/BiH Slobodno vrijeme Zdravlje i ishrana Priroda 38 .Francuska / BiH. les accessoires. zaokruživanjem tačnog odgovora. avec des pièces). l'argent... Combien coûte.. Paques.ponavljanje određenog i neodređenog člana . l'appartement.? C'est combien?) Comment payer: en espèces (avec des billets. davati i potvrđivati informacije) .opisne . Sve ove funkcije će biti u okviru učenikove jezične sposobnosti.predstaviti sebe i članove svoje porodice . npr: . les cadeaux .tražiti i davati informacije (postavljati pitanja i odgovarati na pitanja.govoriti o .pravilna množina na –s . trenutnu aktivnost .prirodi koristeći sadašnje i prošlo vrijeme.interesovanje ../sortir de .obraćati se ljudima .lične nenaglašene .. kao i blisku budućnost. usebi ili naglas i reagovati: 1) neverbalno.lične naglašene (subjekatski i objekatski padež) . -trice .. Noël. postavljanjem pitanja nastavniku ili drugim učenicima b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će čitati kratke tekstove.sebi i porodici . rješavanjem zadataka višestrukog izbora i tačnih i netačnih tvrdnji . le studio. les éléments de décoration . De/à qui?.zdravlju .

avec etc. etc . vite. là.popunjavati tabele i jednostavne križaljke . etc . oir . la natation).Bliski futur (ponavljanje) -Futur I . les sports (le football.vrijeme: aujourd'hui. avoir soif – boire. le théâtre. re. très . un couteau. tard . la musique. la danse). dans.za način: bien. chez.Prezent (ponavljanje) .Zdravlje i ishrana: .. excellent. les animaux: domestiques et sauvages. lire (la lecture). aller voir le docteur. de. mal. un verre. Brojeve (glavne) do 1000 préférences en matières de loisirs..količinu: peu.Prezent gl. où. etc 39 . situation propres à la nourriture et au restaurant. voyager (le voyage). les loisirs à la maison (la télévision.pisati kratke tekstove na poznatu temu (carte postale.. assez. na –ir.tražiti obavijesti .la nourriture et les repas. une forchette. hier. trop. la mer. tôt. une cuillère. avoir mal à.Imperativ (ponavljanje) . la table: une assiette.davati upute i informacije .Prezent povratnih glagola . volontiers. apprécier: c'est bon. voir une exposition. délicieux. la radio). . avoir faim – manger.učestvovati u razgovoru s drugima .pisati kraće diktate . souvent Prijedloge À.govoriti na zadanu temu .mjesto: ici.être de bonne/mauvaise santé. lettre) . demain. visiter un musée. beaucoup. le vélo.Perfekat glagola na –er Priloge za . ça a bon/mauvais goût. la rivière.slati SMS ili e-mail (potvrdni i odrični oblik) . la montagne.uz nastavnikovu pomoć izvoditi dramatizirani tekst b) PISANJE Učenici će: .Priroda: les paysages: le lac. le ski. . les spectacles (le cinéma. prendre des médicaments.prepričavati tekstove . une tasse.

kosmopolitizmu. Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine. - NIVO: ŠESTA GODINA UČENJA .dopunjavanje rečenica i kraćih tekstova zabavno čitanje i pisanje jednostavnih rečenica i tekstova 40 .ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika . razvijanje samostalnosti i kreativnosti. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. razumijevanje i poštivanje drugih kultura. odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora. a ne o jeziku . duhu tolerancije. razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. humanizmu i internacionalizmu.VIII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/ 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja učenje jezika. razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja.sloboda i samostalnost u govoru razvijanje temeljitosti. VIII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. ovladavanje leksikom i gramatikom predviđenom za ovaj nivo upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava.kratki usmeni i pismeni odgovori putem igara. toleranciji. rečenica i tekstova razvijanje samostalnosti u govoru . predanosti i preciznosti u učenju jezika .razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja .vođenje kratkih razgovora prilikom upoznavanja razvijanje radoznalosti i kreativnosti . pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude .ARAPSKI JEZIK ŠESTA GODINA UČENJA.čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi. razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja.

.povezivanjem ponuđenih riječi u tekstu…itd.glumiti.: .Arapski Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: .Koristiti redne brojeve za izražavanje sati .Izražavanje priloga za vrijeme .Arapske zemlje i glavni gradovi i druge karakteristike . ponavljanje.recitirati kraće pjesmice.jednostavnim izrazima izraziti šta žele.razumjeti ukoliko se od njih nešto zahtijeva . aerodrom. .Kongruencija broja i imenice Vokabular -Učenici proširuju vokabular u okviru zadanih tema i koriste ga za konstruisanje atributivnih sintagmi.ponavljati kratke iskaze nastavnika ili iskazekoje čuju sa CD-a.gestikulacijom predstaviti ono što su čuli. izražavanje posjedovanja. i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular.Kongruencija subjekta i predikata u glagolskoj rečenici .upotrebljavati futur .Prilikom kupovine tražiti određenu količinu voća. volim. 41 .Kupovina (voće.Opisati jednostavnim rečenicama (imenskim i glagolskim) i ograničenim brojem riječi školske aktivnosti . 2) verbalno. imitiranjem . . restoran) .Izražavanje datuma . . npr.Aktivnosti u školi .voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom. prijedloge.Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici . GOVOR: Učenici će: .ponavljanjem određenih sintagmi i rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. imenske i glagolske rečenice -Kroz dijalog (igre. komparaciju pridjeva. mogu . godina učenja arapskog jezika Teme . npr: . potpunu i nepotpunu deklinaciju. pjesmice.Pronominalni sufikski iza prijedloga i imenica .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona.povezivanjem pisanih sintagmi i odgovarajućih ilustracija. brojevi) . .kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja.pjevati.Nabrojati dane u sedmici. genitivne veze. dual i plural imena. npr.Kratki dijalozi vezani za putovanje (autobuska stanica. Gramatika .PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za dalnji rad) Funkcije i sposobnost (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Neophodno je.Sportske i druge aktivnosti -Moja domovina. vole. povrća i drugih prehrambenih artikala . .pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi i konstrukcije koje su učenici čuli odnosno povezivanjem slike sa tekstom koji čuju.Hidžretski mjeseci .: . lične i pokazne zamjenice. .gestikuliranjem. povrće. izražavanje vremena putem rednih brojeva.Brojevi preko 1000 .Masdari I glagolske vrste . npr: .Glagoli «kana» i «laysa» i izražavanje njihovog predikata . . -Vokabular treba proširivati u skladu sa temama koje se obrađuju. hidžretske mjesece i godišnja doba i koristiti u govoru i pisanju .Koristiti jusiv u funkciji negacije perfekta (lam yaktub) . glavni grad . modalne glagole (želim. 2) verbalno. mogu).Razlomljeni plural . .razumjeti jednostavne Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) neverbalno.upotrebljavati brojeve preko 1000 . brojeve. Nivo VIII razred Osnovna škola 6.dopunjavanjem izostavljenih sintagmi u tekstu . ženski rod.itd.popunjavanjem praznina u tekstu i tabelama ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih sintagmi ili rečenica i reagirati: 1) neverbalno. ime relacije. .Negativni oblici prezenta i futura .izvođenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona. ponoviti osnovne fraze.Atributivna sintagma . prepoznavanje.

rečenice i kraće tekstove koje su prije toga usmeno usvojili. osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora znanja.dopunjavaju izostavljene riječi. . Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). fonetskim i gramatičkim minimumom. posebno ako su ilustrirane . kosmopolitizmu. razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju.postavljati jednostavna pitanja. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. ovladavanje osnovnim leksičkim. razvijanje samostalnosti i kreativnosti. dijelove rečenice i cijele rečenice . toleranciji. VIII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura. razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja.povezivati riječi i sintagme osnovnim veznicima PISANJE Učenici prepisuju riječi. humanizmu i internacionalizmu. .pišu kratke tekstove prema datom tekstualnom modelu -Postepeno uvoditi sinonime za leksiku koju je usvojila većina učenika ARAPSKI JEZIK DRUGI STRANI JEZIK TREĆA GODINA UČENJA.jezik na WWW pisane upute. duhu tolerancije. razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja. Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine. 42 .rekonstruišu sintagme i rečenice .

npr.Određeni i neodređeni član .razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku razvijanje radoznalosti i kreativnosti .: .sloboda i samostalnost u govoru razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja .Upitna Vokabular Učenici će: učiti samo osnovni vokabular. pisanje određenog člana. sintagme i kraće rečenice.kratki usmeni i pismeni odgovori čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi i rečenica .Elementarna imenska rečenica . tašdid. tanwin.bojenjem navedenih predmeta / osoba Gramatika . a ne o jeziku . sebe i druge Teme -Pozdravljanje i upoznavanje Funkcije i vještine Učenici će znati: . vezivanje slova u riječi.VIII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično / 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi početne nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja učenje jezika. vezanih za konkretan pojam (samostalno razvijanje temeljitosti.čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi i rečenica putem igara.ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika . varijante pisanja slova. kratki i dugi vokali. pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika .Opisati porodicu. Nivo VIII razred Osnovna škola 3.prepisivanje riječi i kratkih sadržaja bude zabavno . . ponoviti osnovne fraze. sukun. predanosti i preciznosti u učenju jezika upotrebljenih) razvijanje samostalnosti u govoru . godina učenja .Predstaviti sebe i Aktivnosti SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) neverbalno. i provjeriti da li su usvojeni: osnovni oblici slova.dopunjavanje riječi i rečenica - PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za dalnji rad) Funkcije i vještine (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Neophodno je.čitanje riječi. koji će biti osnova za 43 .gestikulacijom predstaviti ono što su čuli.TREĆA GODINA UČENJA .Pozdravljanje na formalan i neformalan način .

Kroz dijalog (igre. izostavljajući određene riječi koje učenici treba da popune) .Nabrojati ograničen broj odjevnih predmeta .Brojati od 1 do 10 .glumiti. a potom postepeno usvajaju i pravilan način njihovog pisanja kroz vježbe poput: .Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici .podvlačenjem i bojenjem ilustracija koje se odnose na riječi koje su učenici čuli.Nabrojati aktivnosti u slobodno vrijeme . . 2) verbalno.nastavnik ispisuje sintagme/rečenice na tablu.Prijedlozi (fi.) .povezivanjem ponuđenih riječi u tekstu…itd. . .: . `ala) . 'ila.recitirati kraće pjesmice.Škola (sportske i kulturne aktivnosti) . 44 .Kuća .itd.Opisati jednostavnim rečenicama (imenskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući . .povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih riječi. rečenica .Pridjevi (najčešće upotrebljavani) . min. ponavljanje. crtanje i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular.Iskazivanje starosti .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. GOVOR: Učenici će: .Reći koliko je sati (puni sat) .Koristiti brojeve do 20 (bez objašnjavanja inkongruencije ) .pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi koje su učenici čuli odn. povezivanjem slike sa tekstom koji čuju.Nabrojati dane u sedmici . lice množine) . 2) verbalno.pjevati.gestikuliranjem. PISANJE Učenici najprije prepisuju riječi koje su prije toga usmeno usvojili. . pjesmice. .takmičenje u pisanju brojeva itd.Brojevi (do 20) tvorbu kratkih sintagmi i (imenskih) rečenica. npr: kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja. npr.Pokazne zamjenice (za bliže i dalje objekte) .popunjavanja sintagmi i rečenica (npr: Gdje su nestale riječi? .Lične zamjenice (jednina i 1. . . . prepoznavanje.Gramatički ženski rod (nastavci za ž. npr: .ponavljanjem određenih riječi koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona.izvođenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona. praznika .rekonstruiranje riječi od ponuđenih slova.Imenovati članove svoje uže porodice .Particip aktivni . sintagmi ili rečenica i reagirati: 1) neverbalno.arapskog jezika Prvi stepen elementarnog znanja druge .Svakodnevni život .r. .lijepljenjem odn.dopunjavanjem izostavljenih riječi ili sintagmi u tekstu . imitiranjem . slaganjem slika redoslijedom koji proistekne iz teksta koji su čuli.ponavljati riječi nastavnika ili riječi izgovorene sa kasetofona.Osnovne boje (muški i ženski rod) . Vokabular treba proširivati u skladu sa temama koje se obrađuju..voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom.Upitni izraz (min ayna) .Proslava rođendana.

Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. estetske i intelektualne vrijednosti i sposobnosti. Metodika nastave stranog jezika i u ovoj trijadi (VII. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti finu ravnotežu. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. te razvija njegove kulturne. Sredstva. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. i njegovim doživljajima i uzrastom. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. na prikladan način ukazati na greške. Mada komunikativan pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri vještine. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. I na ovom nivou (šesta godina učenja) treba istaći poseban značaj motivacije. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. VIII I IX RAZRED Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. podstiče slobodu i kreativnost ideja. govora. čitanja i pisanja.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE (1. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja upoznavanje učenika sa kriterijima učenja itd. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. strani jezik) ZA VII. izbor i prilagođenost teme. 45 . VIII i IX razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. već mu nakon toga. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici svjesno stiču kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Po pitanju slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. uz pohvalu za aktivno učešće. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. precizna uputstva. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. a prije njihovih slušanja nastavnik odgovarajućim aktivnostima priprema učenike za uspješno prihvatanje sadržaja.

individualnog izlaganja. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. SMS ili e-mail poruka itd.Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. da bi im bili što atraktivniji.Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. ako je potrebno usporava tempo. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima.Određeni nastavni sadržaji koji se obrađuju u ovom razredu povezani su sa bilogijom (okolina. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. Ocjena na pismenom zadatku treba da bude jedan od ključnih faktora za formuliranje konačne ocjene. upitnika. kao što su pisanje pisama. prilikom rada u parovima. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. određene pojedinačne informacije. za uočavanje pojedinih detalja itd. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg jezika i drugih stranih jezika. Tokom školske godine rade se dva pismena zadatka. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. proširuje ili mijenja pedagoški pristup. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa korespondentima iz zemlje čiji jezik uče. poštuju gramatička i sintaksička pravila. fizikom i hemijom. da se logički slijede događaji koji se opisuju. sa insistiranjem na pozitivnim stranama učenja. koristi odgovarajuća leksika. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže prilika rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. pismenih vježbi. Pisanje može biti kontrolirano (dovršavanje teksta. izvještaja. diktati) ili slobodno (kreativno). životna sredina). u svakom polugodištu po jedan. oglasa. Provjeravanje znanja provedeno prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Treba voditi računa i o korelaciji nastavnih sadržaja. koliko je to moguće. popunjavanje formulara. produbljuje. kontrolnih zadataka. pisanje prema modelu. Cilj razvijanja veštine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. 46 . što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike međuljudskih odnosa. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. tumačenja i razumijevanja. raznovrsniji i pristupačniji. predstavlja pomoć i učeniku i nastavniku. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije i umjetnosti.

strani jezik) Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. estetske i intelektualne vrijednosti i sposobnosti. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. i njegovim doživljajima i uzrastom. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja upoznavanje učenika sa kriterijima učenja itd. govora. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici svjesno stiču kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Po pitanju slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. Metodika nastave stranog jezika i u ovoj trijadi (VII. I na ovom nivou (treća godina učenja) treba istaći poseban značaj motivacije. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. precizna uputstva. Mada komunikativan pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri vještine. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. čitanja i pisanja. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE ZA VII. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti finu ravnotežu. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. podstiče slobodu i kreativnost ideja. VIII I IX RAZRED (2. VIII i IX razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. izbor i prilagođenost teme. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. te razvija njegove kulturne. Sredstva. Preporučuje se 47 . a prije njihovih slušanja nastavnik odgovarajućim aktivnostima priprema učenike za uspješno prihvatanje sadržaja.

Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. proširuje ili mijenja pedagoški pristup.Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije i umjetnosti. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. prilikom rada u parovima. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. određene pojedinačne informacije. koristi odgovarajuća leksika. Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. Provjeravanje znanja provedeno prema unaprijed utvrđenim kriterijima. tumačenja i razumijevanja. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. ako je potrebno usporava tempo. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. životna sredina). Ocjena na pismenom zadatku treba da bude jedan od ključnih faktora za formuliranje konačne ocjene. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. popunjavanje formulara. poštuju gramatička i sintaksička pravila. raznovrsniji i pristupačniji. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa korespondentima iz zemlje čiji jezik uče. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. pismenih vježbi. Cilj razvijanja veštine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način.Određeni nastavni sadržaji koji se obrađuju u ovom razredu povezani su sa bilogijom (okolina. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Rad sa djecom sa posebnim potrebama 48 . pisanje prema modelu. da bi im bili što atraktivniji. Treba voditi računa i o korelaciji nastavnih sadržaja. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. sa insistiranjem na pozitivnim stranama učenja. kontrolnih zadataka. koliko je to moguće. izvještaja. upitnika. oglasa. već mu nakon toga. da se logički slijede događaji koji se opisuju. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Pisanje može biti kontrolirano (dovršavanje teksta. individualnog izlaganja. fizikom i hemijom. na prikladan način ukazati na greške. za uočavanje pojedinih detalja itd. u svakom polugodištu po jedan.rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. Tokom školske godine rade se dva pismena zadatka. produbljuje. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike međuljudskih odnosa. predstavlja pomoć i učeniku i nastavniku. SMS ili e-mail poruka itd. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg jezika i drugih stranih jezika. kao što su pisanje pisama. uz pohvalu za aktivno učešće. diktati) ili slobodno (kreativno).

49 2. Realni brojevi i brojevna prava. četverouglu. Naime.U petoj temi učenici se upoznaju sa pojmom stepena i operacijama sa njima. TEMA – REALNI BROJEVI Kvadrat cijelih i racionalnih brojeva. U trećoj temi stiču se znanje o pitagorinoj teoremi i njenim primjenama. pojam iracionalnog i realnog broja. TEMA – VEKTORI Pojam vektora. Neke primjene vektora. RAZRED (Devetogodišnja osnovna škola – 4 časa sedmično. uvodi se izračunavanje procenta broja . a ova znanja prošruju do pojma polinoma i računanja sa polinomima. Takodje. kružnici i. U četvrtoj temi formiraju se pojmovi vezani za koordinatni sistem i funkcije direktne i obrnute proporcionalnosti. Uređenost u skupu realnih brojeva.krugu. 2 Rješenje jednačine x = a ( a ≥ 0 ) Kvadratni korijen racionalnog broja. utvrdjuje i proširuje do sada stečena znanja i vještine.Ukoliko se ukaže prilika rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Približne vrijednosti realnog broja. Prva tema: Vektori-nudi osnovne pojmove i operacije sa vektorima . Iracionalni brojevi. . Nastavni sadržaj matematike za osmi razred devetogodišnje osnovne škole koncipiran je u sedam nastavnih tema: 1. Naredne dvije teme obnavljaju i produbljuju znanja iz oblasti geometrije i daju nove spoznaje o uglovima. Jednakost vektora. Jednakost a 2 = a . uvodi se pojam broja π i na osnovu njega dafinišu se pojmovi obima i površine kruga i upoznaju se formule za njihovo izračunavanje. MATEMATIKA VIII. U drugoj temi proširuju se do sada stečeno znanje o brojevima i osnovnim računskim operacijama sa njima. 140 časova godisnje) UVOD: Programski sadržaj matematike za osmi razred koncipiran je kao logičan nastavak nastave matematike iz ranijih razreda. pojam kvadratnog broja . Osnovne računske operacije sa vektorima. Osnovne računske operacije sa realnim brojevima i njihova svojstva. Proširuju se osnovna znanja o medjusobnim odnosima tih pojmova u ravni i stiču nova znanja o osnivnim konstruktivnim problemima i zadacima. trouglu.

oduzimanje i množenje polinoma. Primjena direktne i obrnute proporcionalnosti. Zbir unutrašnjih i zbir vanjskih uglova mnogougla. Stepen proizvoda.3. Razmjera duži. Cijele racionalne funkcije – polinomi. Operacije sa stepenima – množenje i dijeljenje stepena jednakih osnova. 50 4. Proporcija i njena svojstva. TEMA – MNOGOUGAO ( POLIGON ) Mnogougao. količnika i stepena. trapez i krug. Razlika kvadrata. Sabiranje. Proporcionalne veličine. Konstrukcja tačaka na brojevnoj pravoj koje odgovaraju iracionalnim brojevima. Rješavanje jednačine oblika ax 2 + bx = 0 . Pravougli koordinatni sistem u ravni. Obrat Pitagorine teoreme. Kvadrat binoma. Podjela mnogouglova. Pravilni mnogougao i njemu karakteristični trougao. pravougaonik. 6. Zbir i razlika kubova. jednakokraki / jednakostranični trougao. Procentni račun. romb. 5. . Samjerljive i nesamjerljive duži. Brojna vrijednost racionalnog algebarskog izraza. TEMA – PITAGORINA TEOREMA I NJENA PRIMJENA Pitagorina teorema. Talesova teorema i njena primjena. Rastavljanje polinoma na faktore. Interesni (kamatni) račun. TEMA – CIJELI RACIONALNI IZRAZI Stepen čiji je izložilac prirodan broj. Broj dijagonala mnogougla. Funkcija direktne i obrnute proporcionalnosti. Primjena Pitagorine teoreme na kvadrat. Osnovne računske operacije sa monomima. Konstrukcije pravilnih mnogouglova. Cijeli racionalni izrazi. FUNKCIJA DIREKTNE I OBRNUTE PROPORCIONALNOSTI Mjerenje duži. a ≥ 0 i x 2 ± 2 xy + y 2 = 0 . Konstante i promjenljive. TEMA – PROPORCIONALNOST. Kub binoma. Primjena Pitagorine teoreme u konstruktivnim zadacima. Proporcionalne duži. Dijeljenje duži na dijelove jednakih dužina. x 2 − a = 0 .

kako racionalan tako i iracionalan može zapisati kao beskonačan decimalni razlomak.Razlikovat će racionalne od iracionalnih brojeva kada su dati u decimalnom zapisu a uvijek su to njihove približne vrijednosti (na određeni broj decimala). . .Znat će izračunavati obim kruga iz njegovog prečnika i obrnuto.Definiciju kružnice i kruga i pouzdano uočavati njihove dijelove.Zna izračunati zbir unutrašnjih uglova i broj dijagonala n-tougla. . . . . 51 .Shvatanje da je tek sada moguće obostrano – jednoznačno pridruživanje između realnih brojeva i tačaka brojevne prave. pravilne mnogouglove i njihove karakteristične trouglove. Da se uvjeri u stalnost omjera obima i prečnika kruga i usvoji pojam iracionalnog broja π. . . .Grafički prikazivati funkcije kada su domena i kodomena skupovi realnih brojeva. izračunavanje vrijednosti algebarskih izraza primjenom osnovnih svojstava operacija. .Da proširi i uopći znanja o trouglu i četverouglu do mnogougla.Računanje s realnim brojevima. izraziti površinu kruga brojem π ili računanjem doći do približne decimalnim brojem iskazane vrijednosti.Shvatanje direktne i obrnute proporcionalnosti u zadacima praktične primjene.Da učenik shvati i upamti obazac za računanje površine kruga. Proširi znanje o računanje površine trougla i četverougla na izračunavanje površine mnogougla uopće. Dužina kružnog luka.Izvođenje identičnih transformacija polinoma.Povezivati znanja o djeljivosti sa identičnim transformacijama polinoma i rješavati lakše zadatke iz teorije brojeva. TEMA – KRUŽNICA I KRUG Dijelovi kružnice i dijelovi kruga. razred devetogodišnje škole (četiri sata sedmično) PODRUČJA ZNANJE CILJEVI STICANJE ZNANJA . .Primjenjivanje Pitagorine teoreme u zadacima o trouglu i četverouglu.Površina mnogougla. MATEMATIKA Za VIII.Upoznavanje i shvatanje pojma iracionalnog broja i proširivanje skupa racionalnih brojeva u skup realnih brojeva. . Površina kružnog prstena i kružnog isječka.Da proširi i produbi znanja o krugu i kružnici i njihovim dijelovima. .Usvajanje Pitagorine teoreme i obrnute teoreme. . 7.Dobro usvajanje sadržaja o stepenima. . Površina kruga. OČEKIVANI REZULTATI UČENIK ĆE ZNATI: .Zaključivat će o mogućnostima primjene Pitagorine teoreme uočavanjem zavisnosti između elemenata geometrijske figure.Shvatanje Dekartove ideje pridruživanja uređenih parova realnih brojeva tačkama ravni. . .Usvajanje pojma vektora i osnovnih operacija sa vektorima.Prepoznati pojedine mnogouglove. . .O talesovoj teoremi. .Izvoditi operacije sa stepenima na nivou automatizma.Naučit će da se svaki realan broj. .Znati bez teškoća. Omjer obima kruga i prečnika kruga – broj π.Primjenjivat će Talesovu teoremu u rješavanju računskih i konstruktivnih zadataka. . .

Kritički odnos prema radu i rezultatima rada.Kreativnog mišljenja i rasuđivanja.Razvijanje smisla za samostalan rad.Sticanje navike grupnog (ekipnog) rada. . PONAŠANJA AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA 52 . postupno i sistematično. .Čitanje i razumjevanje matematičkih tekstova i simbolike.Pružati pomoć učenicima koji se ne snalaze u radu.Precizno formulisanje pojmova. . .Razvijanje sposobnosti za posmatranje i zapažanje. .Razvijati smisao za saradnju u procesu učenja.Samoučenje korištenjem matematičkog teksta (udžbenika). . . RAZVIJANJE SPOZNAJA O DRUŠTVENIM VRIJEDNOSTIMA: .Izvoditi i formulisati zaključke. .Razumjeti odgovarajući sadržaj prirodnih nauka. . . . . džepni računar) i geometrijski pribor.Sastavljanje matematičkih zadataka različite složenosti i strukture. .Analizirati i vrednovati rezultate svoga rada. .Razvijanje matematičke radoznalosti i motivacije u sticanju znanja. . UČENIK ĆE MOĆI: .Formirati naučni pogled na svijet. . dedukciju i analogiju prilikom zaključivanja. STAVOVI. .Prevoditi tekstualne zadatke na jednačine.Raditi pregledno. .Intuitivnim putem dolaze do uopštavanja. .Uočavati greške.SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA: .Precizno i spretno koristiti nastavna sredstva (tabla. . . VRIJEDNOSTI I STAVOVI: UČENIK ĆE: . .Izražavati se matematičkim jezikom pismeno i usmeno.Izgrađivanje pozitivnih osobina učenikove ličnosti. NASTAVNI PROGRAM MATEMATIKE ZA OSMI RAZRED (Devetogodišnja osnovna škola – četiri sata sedmično) SADRŽAJI ZNANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI.Razvijanje osjećaja odgovornosti.Koriste indukciju.Izgrađivanje pozitivnog stava prema matematici. .Objašnjavati pravila i postupke.

Približne vrijednosti realnog broja. Osposobljavaju se za rješavanje praktičnih zadataka primjenom kvadratnog korijena. • • • • • • • • • 2. 3 . Rješavanjem geometrijskih zadataka prihvataju iracionalne brojeve kao realne. Pomaže učenicima da nauče pravilno koristiti geometrijski pribor. Razvijaju intuitivno mišljenje. VEKTORI • Usmjerene duž – vektor. Za svaki nejasan zadatak traži objašnjenje od nastavnika. Brojevna prava. Shvataju da za • • • Osposobljavaju se da vrše približna procjenjivanja kod izračunavanja kvadrata i kvadratnih korijena. Z i Q i operacije u tim skupovima Pravilno formiraju pojmove: kvadratni korijen i aritmetički kvadratni korijen i upoznaje učenike sa pojmom iracionalnog broja. • Pokazuju interes prilikom upoznavanj a novih pojmova i proširivanja matematički h znanja. Rješenje jednačine x2=a. Jednakost vektora. zapažanje i zaključivanje. Znaju izvoditi potrebne konstrukcije. Povezuje tematski matematičke sadržaje sa sadržajima drugih predmeta. • • • Kvadriraju racionalne brojeve u obliku razlomaka ili u decimalnom zapisu i procjenjuju vrijednost kvadrata. Realni brojevi. konstruira i pri tome usvaja nova znanja. • • • Uvodi pojam vektora i neke operacije sa vektorima intuitivno. Kratko objašnjava terminološko značenje i istorijat iracionalnog broja. • • • • • REALNI BROJEVI Kvadriranje cijelih brojeva. Upoznaju skup iracionalnih i skup realnih brojeva. Određuju rješenja jednačine x2 = a i izračunavaju kvadratni korijen broja (pogodno izabranog). crta. Neke primjene vektora. • Upoznaju pojam vektora i osnovne operacije sa vektorima. • 53 . Iracionalni brojevi. Racionalno računaju sa realnim brojevima. Primjenjuju misaone operacije identifikacije i apstrakcije. Shvataju potrebu proširivanja skupa racionalnih brojeva. Sabiranje vektora. Kvadrat racionalnog broja. da je mjerni broj stranice kvadrata 2 i • • • Stiču navike korištenja pomoćnih sredstava za računanje (tablice kvadrata i kvadratnog korijena i džepni računar). • a2 = a u • rješavanju jednačina.1. na primjer. Uređenost u skupu realnih brojeva. • • Usvajaju pojam kvadrata i kvadratnog korijena. Razvijaju preciznost i urednost u crtanju. racionalnog broja i aritmetičkog kvadratnog korijena. • • • • • • • Jednakost a 2 = a . Kod određivanja tačaka brojevne prave koje odgovaraju iracionalnim brojevima koristi njihove približne vrijednosti s napomenom da postoje i tačne konstrukcije koje će se izvoditi poslije obrade Pitagorine teoreme Skup realnih brojeva uvodi kao uniju skupova racionalnih i • Kao primjer 2 . Kod kuće rade redovno domaće zadatke posvećujući punu pažnju pravilnom i tačnom crtanju. (a ≥ 0 ). Stečeno znanje o vektorima znaju koristiti za rješavanje zadataka iz fizike. Množenje vektora prirodnim brojem. Kvadratni korijen racionalnog broja. Pridružuju realne brojeve tačkama brojevne prave. Upoznaju konkretne primjene vektora • Razvijaju sposobnost za posmatranje. 5 i sl. Osnovne računske operacije u skupu realnih brojeva i njihova svojstva. • Pažljivo sluša i prati rad na satu. Upoređuju dva realna broja. Primjenjuju jednakost • • • Ponavlja skupove N. procjenjuju i vrednuju vlastiti rad i rad svojih drugova.

Tako navodi učenike da shvataju iraci-onalan broj kao realan broj. 54 . a>0 kod kojih rješenja mogu biti racio-nalni ili iracionalni brojevi.• računanje sa realnim brojevima vrijede svi osnovni zakoni računanja sa racionalnim brojevima. =0. • slično. Primjenjuju osnovna svojstva operacija u izračunavanju vrijednosti algebarskih izraza. odnosno sa određenom tačnošću) i operacije sa iracionalnim brojevima izvode kao sa racionalnim brojevima. iraci-onalnih brojeva. U praktičnom računanju zamjenjuju iracionalne brojeve približnim racionalnim vrijednostima u decimalnom zapisu (sa konačnim brojem decimala. • Rješava kvadratne jednačine oblika x2-a.

• PROPORCIONA-LNOST FUNKCIJA DIREKTNE I OBRNUTE PROPORCIONA-LNOSTI Mjerenje duži. Upoređuju dvije • Ponavlja pojam razmjere usvojen • ranije. Ističe da je Pitagorina teorema nastala iz potrebe rješavanja praktičnih životnih pitanja i o tome učenicima daje neophodne historijske činjenice. tako i na časovima utvrđivanja na to da se razmjera 55 . Primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostranični trougao. • • • • Uočavaju veliku važnost Pitagorine teoreme i njenu primjenu u mnogim granama matematike. Primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki i pravougli trapez. Analiziraju svoje rezultate i upoređuju ih sa rezultatima svojih drugova. Na osnovu Pitagorine teoreme najprije izračunava jednu stranicu pravouglog trougla kada su poznate druge dvije. Podstiče učenike da svjesno i aktivno učestvuju u radu (u izvođenju i formulisanju zaključaka. Uspješno primjenjuju usvojene pojmove i teoreme u rješavanju zadataka. • • • • • posebno pravougli trougao.3. U raznovrsnim praktičnim zadacima mogu dati tekst prevesti na matematički jezik. Mogu primjeniti Pitagorinu teoremu u jednostavnijim konstruktivnim zadacima. • • • • Izvode ogled (dokaz Pitagorine teoreme) na svojim modelima koje su napravili. Primjenom misaonih operacija: analize. primjeni Pitagorine teoreme na izučavane geometrijske figure). • • • • • • • • • PITAGORINA TEOREMA I NJENA PRIMJENA Pitagorina teorema (formulacija i dokaz). Razvijaju ideje i istraživački duh u samostalnom radu. Primjenjuje raznovrsne načine rada do metode problemskog učenja. Uvježbavaju primjenu Pitagorine teoreme. Primjena Pitagorine teoreme na kvadrat i pravougaonik. Primjena Pitagorine teoreme na krug. • • • • • • Usvoje Pitagorinu teoremu (izreku i smisao) i razumiju dokaz. Dokazuje Pitagorinu teoremu na svom demonstracionom modelu. Stiču naviku preciznosti i tačnosti u radu. Primjena Pitagorine teoreme u konstruktivnim zadacima. • Ponavlja sa učenicima trougao. Konstrukcija tačaka na brojevnoj pravoj koje odgovaraju iracionalnim brojevima. a zatim njenu primjenu uvježbava na figurama kod kojih se javlja pravougli trougao. Samjerljive i nesamjerljive • Usvajaju pojmove razmjere i proporcionalnosti duži i pojam samjerljivih i • Brzo i racionalno izvode računske operacije sa brojevima i uočavaju vezu • Sticanje • navika preciznog i urednog crtanja i • Uočavaju odnose među dužima i precizno grafički mjere duži. Shvate obrat Pitagorine teoreme. 4. Rješavaju praktične probleme primjenom Pitagorine teoreme. Znaju konstruktivno odrediti tačke brojevne prave koje odgovaraju iracionalnim brojevima. Uočavaju greške i shvataju kako se pravilno rješavaju isti zadaci i vrše ispravak netačno urađenih zadataka. Obrat Pitagorine teoreme. Primjenjuju Pitagorinu teoremu kod izračunavanja geometrijskih figura u kojima se pojavljuje pravougli trougao. Primjena Pitagorine teoreme na romb. apstrakcije i generalizacij e osposobljava ju se za deduktivan način zaključivanj a. Češće ukazuje kako na časovima obrade. • • • Razvijaju sposobnost posmatranja i uočavanja funkcionalne zavisnosti među elementima geometrijskih figura.

Proporcionalne duži Dijeljenje duži na jednake dijelove i u datoj razmjeri. Rješavaju zadatke iz života i prirodnih nauka primjenom direktne i obrnute proporcionalnosti • • • između duži i brojeva. Funkcija obrnute proporcionalnosti y = k / x . Znaju podijeliti duž grafički (konstruktivno) na jednake dijelove i u datoj razmjeri. postavljaju proporcije i izračunavaju nepoznati član proporcije. Razlikuju direktnu i obrnutu proporcionalnost veličina. a pojam funkcije direktne i obrnute proporcionalnosti izgrađuje na primjerima. Uči učenike primjeni proporcija u tekstualnim zadacima. u dokazima svojstava nekih geometrijskih figura i dr. Pravougli koordinatni sistem u ravni.• • • • • • • • duži Razmjera duži. Proporcionalne veličine. znaju je iskazati. Osposobljavaju se za funkcionalno posmatranje i rasuđivanje učeći o funkcijama kroz nastavu aritmetike i algebre. Detaljno 56 . u procentnom i kamatnom računu. čitaju i sastavljaju razmjere. način zapisivanja funkcije i njen grafik. Daje informacije o Dekartu i njegovom doprinosu Pojam direktno i obrnuto proporcionalnih veličina uvodi na primjerima iz života. • • • • veličine iste vrste. • • • • • • • • • dvije duži definira samo pod uslovom da su obje duži mjerene istom jediničnom duži i da razmjera ne zvisi od jedinice mjere. Proporcija i njena svojstva. • spretnog korištenja pribora. Primjenjuju proporcije na zadatke iz prakse. iskazima i zapisivanjem uslova. Ispituju da li 4 duži čine proporciju. na slici navesti date uslove i tvrdnje. Znaju odrediti tačke. Radi shvatanja pojma pravouglog koordinatnog sistema ponavlja o brojevnoj pravoj kao koordinatnoj osi realnih brojeva. Primjena direktne i obrnute proporcionalnosti (srazmjerni račun. Rastojanje dvije tačne. interesni račun. geometrije i prirodnih nauka. Talesova teorema i njena primjena. Navodi učenike da sami određuju razmjeru dvije duži i da na osnovu vrijednosti razmjere zaključuju da li su duži samjerljive ili nesamjerljive. Kod Talesove teoreme. Primjenjuju talesovu teoremu za konstrukciju četvrte geometrijske proporcionale za tri duži. odnosno kod proporcionalnosti odsječaka na pravima insistira više na razumijevanju i primjeni a ne zahtijeva od učenika dokaze teorema. Razumiju Talesovu teoremu. Osposobljavaju se za dokazivanje geometrijskih tvrdnji sa slikama. Crtaju grafike upoznatih funkcija i iz njih čitaju potrebne podatke. proporcionalna podjela). Navodi učenike da prvo utvrde da li formule određuju funkciju. Razvijanje matematičko gi funkcionalno g mišljenja uočavanjem zavisnosti među veličinama. fizike i hemije. Dograđuju i usvajaju pojam funkcije. a zatim indukcijom dolaze do formule za funkciju direktne i obrnute proporcionalnosti. Određivanje tačaka koje odgovaraju datim uređenim parovima realnih brojeva i obrnuto izvodi na modelu koordinatnog sistema ili na pripremljenoj grafofoliji. koje odgovaraju datim uređenim parovima i obrnuto. pravilno pišu. Usvajaju pojam i osobine proporcije. procentni račun. Detaljno upoznaju pravougli koordinatni sistem u ravni. na nastavi geometrije. Znaju prikazivati funkciju direktne i obrnute proporcionalnosti na razne načine. • • • • • • • • nesamjerljivih duži. Funkcija direktne proporcionalnosti y = kx. Dograđuje pojam funkcije.

trinom). • Insistira na usmenom određivanju znaka i vrijednosti stepena u jednostavnijim izrazima. Stiču naviku za izostavljanje znaka za operaciju množenja između faktora monoma kao i broja 1. sa objašnjenjem svakog koraka (koristi grafofolije). binom. Množenje polinoma polinomom. Izvode osnovne računske operacije sa polinomima i izračunavaju brojnu vrijednost izraza. binom. Stepen proizvoda. Stepen količnika. Cijeli racionalni izrazi. Uočavaju slične monome i formiraju polinom od datih monoma. Stiču vještinu snalaženja u izboru pravilne metode kod faktorizacije polinoma. • • • • • • • Usvoje pojam stepena kada je izložilac prirodan broj a osnova realan broj. Prepoznaju algebarske izraze (monom. Dijeljenje stepena jednakih osnova. Navikavaju se na postupnost u radu i automatizam u primjeni formula za rastavljanje polinoma na faktore. Količnik stepena jednakih izložilaca. Množenje monoma. trinom). Pravilno interpletiraju i primjenjuju usvojena pravila za izvođenje računskih operacija sa monomima i polinomima. Ponavlja zakone komutativnosti. dedukciju i analogiju. • Proširuje pojam stepena tako da a ∈ R i n ∈ N. asocijativnosti i distributivnosti. Induktivnim putem dolaze do uopštavanja. višeslojne grafofolije. nastavne listiće: za ispodprosječne. Brojevna vrijednost racionalnog algebarskog izraza. Stepen stepena. Uvježbavaju faktorizaciju algebarskih izraza. Sistematizira znaje da bi učenici imali potpuniju sliku sadržaja koji su obrađeni u ovoj nastavnoj cjelini. • • • • • • • • • • • • • • • • CIJELI RACIONALNI IZRAZI Stepen čiji je izložilac prirodan broj. Rastavljanje polinoma na faktore vrši postupno. Operacije sa stepenima – množenje stepena jednakih osnova. pregledno. prosječne i nadprosječne učenike. Izvode osnovne računske operacije sa stepenima i interpretiraju usvojena pravila obrnutim putem. Stepen polinoma. Ovo realizira na satima utvrđivanja. Sabiranje sličnih monoma. oblike kvadrata binoma.objašnjava postavljanje problema . Suprotni polinomi. Osposobljavaju se da pri izvođenju zaključaka koriste indukciju. Usvojene formule i postupke primjenjuju pri rastavljanju polinoma na faktore. kad je on faktor. Razlika polinoma. razlike kvadrata. Kvadrat binoma. Ponavlja pojam brojnog izraza i izraza sa promjenljivom i uvodi naziv algebarski racionalni izraz. Više algebarskih operaciaj sa polinomima ilustrira grafički. Množenje plinoma monomom. Proizvod stepena jednakih izložilaca. • • • • • • • 57 . Osposobljav aju se za samostalan rad i samokontrol u. jer ih učenici teže shvataju. Koristi zidne slike sa formulama. • Osposobljavaju se • • • da u toku rada daju objašnjenja za svaki korak u rješavanju zadataka. Konstante i promjenljive. Kub binoma. Prepoznaju kvadrat binoma i razliku kvadrata. Polinpm (monom. Znaju rastaviti polinome na faktore primjenom zakona distributivnosti. 5. Sređeni oblik polinoma. Kod obrade stepena uvažava princip postupnosti i posvećuje više vremena uvođenju odgovarajućih pojmova. posebno u primjeni usvojenih formula. Sabiranje polinoma. Osposobljav • • Određuju vrijednost stepena i računaju sa stepenima. • Ispoljavaju • • • • • • • preglednost u pisanju i rješavanju zadataka. Racionalno računaju.

Rastavljanje polinoma oblika razlike kvadrata na faktore.Pravilni mnogougao i njemu karakteristični trougao. 58 .Konstrukcije pravilnih mnogouglova. pravilno formulisanje iskaza i zaključka. • • Razumije i zna šta su poligoni I njihove podjele Upamti da je zbir vanjskih uglova svakog poligona pun ugao Prepozna i razumije pravilne poligone i konstrukcije nekih. • Faktorizacija polinoma oblika x3 ± 3x2y + 3xy2 ± y3. uočava odnose među elementima u mnogouglu.. Rješavaju jednačine na novi način koji se temelji na rastavljanju polinoma na faktore. • Faktorizacija polinoma oblika x2 ± 2xy + y2. aju se za samostalno sticanje znanja primjenom didaktičkog materijala. . faktore primjenom zakona distributivnosti. . Rastavljanje polinoma x3 ± y3 na faktore. • Razvijaju stavove o važnosti i značaju estetskih vrijednosti. zapažanja. • • • • • • • • • • • • • • • Razvijaju pozitivne stavove prema učenju geometrije i ulozi geometrije u svakodnevnom životu.Zbir unutrašnjih i zbir vanjskih uglova mnogougla.Broj dijagonala mnogougla.Površina mnogougla.• Rastavljanje polinoma na • • • • Zbir i razlika kubova. 6. harmoničnosti i pravilnosti u matematici i povezuje matematičke pojmove sa prikmjerima iz svakodnevnog života. a ≥ 0 . harmoničnos ti i pravilnosti u matematici i svakodnevno m životu. MNOGOUGAO (POLIGON) -Mnogougao. • kvadratnog trinoma koji nije kvadrat binoma. . . Rješavanje jednačine oblika ax2 + bx = 0. Rješavanje jednačine oblika x2 – a = 0. Razlika kvadrata. Uočavaju praktični značaj primjene znanja o uglovima i dijagonalama mnogougla. analize i logičkog mišljenja. zbira i razlike kubova. Učenike potiče na urednost i preciznost u radu. Zna procedure računanja površina pravilnih i nepravilnih mnogouglova. • Rješavanje jednačine oblika x2 ± 2xy + y2 = 0. Utvrđivanje redoslijeda konstruktivnih koraka. zapažanje i zaključivanje. Podjela mnogouglova. Posebnu pažnju posvećuje svakom koraku u rješavanju konstruktivnog zadatka. Samostalno crta. Osposobljavaju se za analitičko mišljenje Uočavanja zavisnosti među datim elementima mnogougla. Novi sadržaj nadovezuje na ranije stečeno znanje o mnogouglu Dokazuje tvrdnju o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova mnogougla pri čemu navodi učenike na samostalno logičko zaključivanje. . Aktivno posmatra. • Razvijaju sposobnost za posmatranje. Razvijaju pozitivne stavove • • Aktivno učestvuje u nastavnom procesu Razvija stavove o važnosti i značaju estetskih vrijednosti. O značaju posmatranja.

• Broj π shvata kao omjer obima kruga i prečnika kruga i na osnovu toga računa približnu vrijednost broja π.. prosječne i nadprosječne učenike. zapažanja. . prema učenju geometrije i ulozi geometrije u svakodnevno m životu. Stiču vještinu korištenja pribora.Dužina kružnog luka. Razlikuje krug(površ) od kružnice (linije). • • • • • Aktivnoi kritički učestvuje u nastavnom procesu Posmatra. analize i logičkog mišljenja.Omjer obima kruga i prečnika kruga – broj π. Organizuje eksperimentalne i numeričke postupke utvrđivanja odnosa matematičkih pojmova vezanih za kružnicu i krug. Samostalno crta.. Vrednuje rezultate svoga rada i ispoljava kritičnost u radu. 7. zapisuje i primjenjuje matematičku simboliku. Koristi zidne slike sa formulama. -Površina kruga. Učestvuje u grupnom radu i pomaže drugima u rješavanju problema • • • • Novi sadržaj nadovezuje na ranije stečeno znanje o kružnici i krugu Navodi učenike na samostalno razmišljanje i logičko zaključivanje.• • Osposobljavaju se za uočavanje i raspoznavanje mnogouglova u okolini. o Razvijaju pozitivne stavove prema učenju geometrije i ulozi geometrije u svakodnevn om životu. .Površina kružnog prstena i kružnog isječka.METODIČKE NAPOMENE 59 . Vizuelne organizacije i orijentacije. KRUŽNICA I KRUG -Dijelovi kružnice i dijelovi kruga. • Značaju posmatranja. Vizuelnog pamćenja • Primjene algoritamskog rješavanja zadataka • Mjerenja i procjenjivanja • Induktivnog i deduktivnog zaključivanja • Identifikacije i generalizacije • Razvijaj u stavove o značaju estetskih vrijednosti. uočava odnose među elementima kružnice i kruga. nastavne listiće: za ispodprosječne. • Površinu kruga razumijeva kao površinu π puta veću od površine kvadrata stranice r. . zapisuje i primjenjuje matematičke formule i dovodi ih u korelacije sa primjerima iz života Kritički vrednuje rezultate svoga rada i ispoljava zainteresiranost u radu. grafofolije. DIDAKTIČKO . • Harmon ičnosti I pravilnosti u matematici I svakodnevn om životu.

• Primjeniti definiciju kvadratnog korijena i relacije ≤ i ≥ za objašnjavanje približne vrijednosti kvadratnog korijena racionalnog broja (koristiti tablice kvadrata u udžbeniku). • Prije uvođenja iracionalnih brojeva navesti razloge njihovog postojanja. Svaki racionalan broj može se napisati kao decimalan broj (čisto periodičan ili mješovito periodičan). jednakost. • Na primjeru usmjerene duži objasniti pojam vektora i njegove karakteristike ( pravac. uporedjivanje po intenzitetu) i povezivati to sa fizikalnim procesima. TEMA – VEKTORI Uvesti pojam vektora na «prirodan» način. a ≥ 0.). a vrijednost kvadratnog korijena kao broj koji treba kvadrirati da se dobije potkorjena veličina.leže na paralelnim pravima. i iracionalan broj je uslov za pravilno shvatanje realnog broja. • Grafički uvesti operaciju sabiranja dva vektora i pokazati osobine te operacije. • Navesti neke konkretne primjere i zadatke iz fizike koji se rješavaju pomoću vektora. tj. obratit pažnju na promjenu smjera vektora i sl. da se broj ne mijenja ako ga korjenujemo a zatim kvadriramo. a ≥ 0. • Uvesti kvadratni korijen kao način zapisivanja rješenja kvadratne jednačine. Posebnu pažnju obratiti na odnos dva vektora ( kolinearnost. • Detaljno obrazložiti jednakost a 2 = a uz ponavljanje pojma apsolutne vrijednosti broja. • Posebno naglašavati uzimanje pozitivne vrijednosti kvadratnog korijena kod aritmetičkog kvadratnog korijena. cijelih i racionalnih brojeva i operacije sa tim brojevima. • Izračunavanje približnih vrijednosti kvadratnog korijena brojeva vršiti na unaprijed određen broj decimala (pomoću tablice ili džepnog računara). • Obratiti posebnu pažnju na odnose dva vektora ( kolinearni. uz korištenje uvedenih relacija i operacija 2.). aritmetički kvadratni korijen. svaki racionalan broj u decimalnom obliku sa konačnim ili beskonačnim brojem decimala može ( a) 2 60 . I obrnuto. • Objasniti i pokazati na primjerima identitet = a. Za prirodnije shvatanje pojma vektora koristiti primjere iz fizike. uporedjivati ih po intenzitetu. • Objasniti dobro pojam kvadrata racionalnog broja i pojam rješavanja kvadratne jednačine x2 = a. smjer i intenzitet). TEMA – REALNI BROJEVI Za razumjevanje skupa realnih brojeva potrebno je najprije ponoviti sve o skupovima prirodnih. • Izračunavati vrijednost kvadrata racionalnog broja (u obliku razlomka i u obliku decimalnog broja) što će pripremiti učenike za kasnije shvatanje i izračunavanje vrijednosti stepena. Postupno i pravilno formiranje pojmova: kvadratni korijen. Posebno definisati i objasniti jednakost dva vektora. • Grafički uvesti operaciju množenja vektora i skalara ( skalare uzimati iz skupa prirodnih brojeva) i pokazati osobine.1. sa puno primjera ( koristitei pojmove iz fizike i sl.

uvodi se pojam proporcije a zatim proporcionalnost duži. • Na modelu Pitagorine teoreme potvrditi da je zbir kvadrata konstruisanih nad katetama jednak kvadratu konstruisanom nad hipotenuzom. b Kao primjer uzeti 2 ili u decimalnom zapisu 1. shvatanjem i razumijevanjem suštine Pitagorine teoreme i njenom širokom primjenom u računskim. Samjerljivost i nesamjerljivost duži vezati za vrijednost razmjere njihovih dužina koja je racionalan ili iracionalan broj. − 3 . 5 . Talesovu teoremu o proporcionalnosti odsječaka koje paralelne prave 61 . 3. Kada učenici upoznaju opći pojam razmjere. • Konstruisati kvadrate nad katetama i hipotenuzom konstruisanog „egipatskog trougla“ i dati geometrijsko tumačenje Pitagorine teoreme koje se temelji na jednakosti površina. i dokazati poznatim postupkom da 2 nije racionalan broj. a zatim dati informaciju o „Pitagorinim brojevima“. b a koji se ne mogu napisati u obliku razlomka .. što znači da nisu racionalni.• • • Definirati iracionalan broj kao decimalan neperiodičan zapis sa beskonačno decimala. a nastavnik na svom modelu ili koristi višeslojnu grafofoliju. • Geometrijski dokaz Pitagorine teoreme izvodi svaki učenik na svom modelu koji je donio (od kartona u boji kvadrata i pravouglih trouglova i njihovim sklapanjem). • Utvrditi da će trouglovi sa stranicama 5. 3 . TEMA – PROPORCIONALNOST. 3. Zaključak uopćiti npr. Sada saopćiti učenicima da ima i takvih brojeva u decimalnom obliku sa beskonačno decimala (neperiodični).. 12 i 13 . • Primjenjivati sadržaje iz nastavne teme Realni brojevi u kombinovanim zadacima u cilju sistematizovanja znanja. • Primjenom Pitagorine teoreme konstrukcijski određivati tačke brojevne prave kojima se pridružuju iracionalni brojevi 2 . TEMA – PITAGORINA TEOREMA I NJENA PRIMJENA a .− 5 .. 6. • Uvježbavati primjenu Pitagorine teoreme. 4 i 5 jedinica.− 8 itd.. 8 i 10 isto tako biti pravougli (konstrukcijom trougla datih stranica i provjerom mjerenjem). • Definirati skup realnih brojeva kao uniju skupova Q i I kada učenici usvoje da je Q ∩ I = Φ . konstruktivnim i praktičnim zadacima. • Iskazati bez dokaza obrnutu teoremu Pitagorinoj teoremi i utvrditi je na primjerima. FUNKCIJA DIREKTNE I OBRNUTE PROPORCIONALNOSTI Pri uvođenju pojmova razmjere i proporcionalnosti duži treba koristiti prethodna znanja učenika o razmjeri.4142135. 4.− 2 .. mjerenju i upoređivanju duži. se napisati u obliku razlomka Potrebno je učenike upoznati sa: formulacijom Pitagorine teoreme – iskazom i zapisom. Može izvesti i strožiji dokaz uz simboličko zapisivanje. „egipatskim trouglom“ • Historijski se osvrnuti na „egipatski trougao“ čije su stranice 3. • Upoznati učenike sa Pitagorinom teoremom služeći se tzv. 7 . nisu racionalni brojevi i da se takvi brojevi koji nisu racionalni zovu iracionalni. 5 . • Navoditi učenike na pronalaženje zavisnosti 32 + 42 = 55. 52 + 122 = 132 i 62 + 82 = 102 (aritmetička interpletacija).

• Pojam procenta kao specijalni slučaj razlomka koji su učenici upoznali u 6 razredu proširiti i rješavati zadatke procentnog računa proporcijom. a zatim izvesti zaključak da se svakoj duži može pridružiti pozitivan broj. 5. • Ponoviti prikazivanje funkcija grafom. iracionalan broj primjeniti definiciju i izvesti tačan zaključak. • Pojam mjere duži (duž koja se sadrži cio broj puta u datoj duži) također formirati na primjerima. mjere. učenik treba znati odgovoriti na pitanje: koja je jedinična duž? Koji broj je mjerni broj? Koliko puta je duž MN veća od jedinične duži? Kolika je dužina duži MN? • Ponoviti razmjeru dva broja (definiciju i osnovne osobine) bez obzira što su taj pojam učenici u 6 razredu upoznali i koristili u zadacima. TEMA – CIJELI RACIONALNI IZRAZI Ova tematska cjelina realizira se prvo daljom izgradnjom pojma stepena koji su učenici već upoznali u temi realni brojevi.Y) odgovara samo jedna tačka koordinatne ravni. Pojam pravilnog koordinatnog sistema treba dograditi i upoznati važnije pojmove u vezi sa funkcijom. Promjena vremena i temperature). cijeli. • Definirati proporcionalne duži i ukazati da osnovne osobine proporcije za brojeve vrijede iz duži • Uvesti pojam pravouglog koordinatnog sistema prikazivanjem podataka sa dvije veličine (npr. kao i svojstava računskih operacija. ordinatna osa a zatim definirati pravougli koordinatni sistem. Na primjer. i da svakom uređenom paru (X. jedinične mjere. • Uvesti mjerni broj i jediničnu duž. Posebnu pažnju posvetiti funkcijama direktne i obrnute proporcionalnosti. jedinična duž. • Grafički upoređivati duži i obuhvatiti dva slučaja: za koliko je jedna duž veća (manja) od druge duži i koliko puta je jedna duž veća (manja) od druge duži. nakon čega izvršiti uopštavanje. Objasniti pojmove: koordinatni početak. mjernog broja i dužine duži. • Pojam stepena obraditi postupno. tablicom i formulom a zatim definirati funkciju. Identične transformacije polinoma mogu se uspješno vršiti uz dobro poznavanje sadržaja o stepenima. Poslije toga se prelazi na upoznavanje pojma racionalnog izraza i izračunavanje brojne vrijednosti. • Proširiti pojam izraza koji je uveden u skupu racionalnih brojeva na skup realnih brojeva i uvesti naziv algebarski izraz.grade na kracima ugla treba dokazati i dobro uvježbati njenu primjenu. ako je MN = 12 cm. apscisna osa. • Obratiti pažnju na grafičko predstavljanje funkcija. • Na primjeru razmjere dijagonale i stranice kvadrata koja je 2 tj. Među racionalnim izrazima posebno su značajni polinomi. • Navesti više primjera direktno proporcionalnih veličina pa na osnovu jednakosti omjera (razmjera) definisati proporciju i njene osobine. • Za određivanje vrijednosti stepena koristiti obrnut proces – predstavljanje stepena u obliku proizvoda jednakih faktora. 62 . Učenici treba da shvate da grafik funkcije čini skup svih tačaka dobivenih tako da se za svaki broj X ∈ R može po formuli izračunati vrijednost funkcije Y ∈ R. • Kod operacija sa stepenima svako pojedinačno pravilo uvježbavati na dovoljnom broju raznovrsnih zadataka. Navoditi primjere tako da se za bazu uzimaju prirodni. racionalni i iracionalni brojevi. • Razgraničiti jasno pojmove upoređivanja duži. • Pojam dužine duži izgraditi na primjerima. • Uvesti pojmove iz kamatnog računa i rješavati probleme koristeći svojstva direktno proporcionalnih veličina. • Pojam samjerljivosti i nesamjerljivosti duži definirati pomoću vrijednosti razmjere duži. • Računske operacije sa monomima i polinomima (u sređenom obliku) vršiti na osnovu poznatih zakona računanja sa brojevima.

Svaki učenik nekim od metoda treba se uvjeriti da je zbir vanjskih uglova svakog mnogougla pun ugao. 8x3 + 27y3 = (2x)3 + (3y)3 itd. Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i vrednovati njihova znanja. pravilo računanja broja dijagonala mnogougla treba koristiti i kod rješavanja nekih logičko kombinatornih zadataka. specifične 63 . TEMA – KRUŽNICA I KRUG • Nakon što se ponove prošire i kompletiraju znanja o krugu i kružnici i dijelovima istih. ili površina jednaka površini pravougaonika čije su stranice π r i r ).• Poslije uvježbavanja pojedinih formula dati njihovo geometrijsko tumačenje pomoću odgovarajućih slika. U skladu s tim. vodeći računa o individualnim mogućnostima. produbit i sistematizovati će se ranije stečena znanja o trouglu i četverouglu. Aroksimativnom transformacijom površi kruga u površ pravougaonika. čime se učenici očigledno uvjeravaju u istinitost tvrđenja. mjerenje i dijeljenje brojeva (obima i prečnika). • Postupno raditi rastavljanje polinoma na faktore jer je dosta teško za učenike. Broj π svojim nastankom upučuje učenika na način izračunavanja obima kruga. posebno jednakokrakog. Nakon toga proučavaju se omjeri obima i prečnika pravilnih poligona upisanih i opisanih krugu. procedurama i instrumentima.). Polazište za izvođenje formule za površinu kruga može biti i formula za površinu kružnog isječka posmatranog kao trougao sa osnovicom l i visinom r. … .Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga dok on izvodi zadanu aktivnost. pristupa se izuzetno važnom problemu izgradnji pojma broja π. • Racionalno računati primjenjujući formulu za razliku kvadrata na čisto brojevne izraze (7. učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. potrebno je pratiti i procjenjivati: kreativnost učenika prikom rješevanja zadataka . uvoditi učenike u strategije izračunavanja površina mnogougla uopće. rad učenika na projektima. Naročito je korisno povezivanje konstruisanja pravilnih poligona i računanje obima i površina istih. 6. U procesu formiranja broja π obavezno na početku koristiti eksreriment.292 – 2. • Mnogougao uvesti. • Formula. • Rastavljanje polinoma na faktore primjenjivati pri rješavanju jednačina datih oblika. Na primjer: Koliko se različitih pravih može povući kroz deset tačaka od kojih nikoje tri nisu kolinearne. induktivnom metodom uopćavanjem i sistematizacijom ranije naučenih pojmova o trouglu i četverouglu. Pored tradicionalnog pristupa vrednovanju. Ocjenjivanje Ocjenjivanjem treba utvrditi u kojoj mjeri su učenici usvojili pređeno gradivo i stekli matematičke vještine i radne navike i kako stečena znanja umiju primjenjivati u rješavanju praktičnih zadataka. Na primjer. polinom prilagoditi obliku usvojene formule pa ga onda rastaviti na faktore (4x2 – 25y2 = (2x)2 – (5y)2 . • Do formule za računanje površine kruga treba doći eksperimentalnim putem.712). Formuli za površinu kruga treba dati geometrijsko značenje ( površina π puta veća od površine kvadrata stranice r. sposobnostima i sklonostima. TEMA – MNOGOUGAO POLIGON Ovom tematskom cjelinom proširit. 7. vrednovanje treba da bude zasnovano na različitim metodama. • Na temelju naučenih znanja računanja površine trougla.

70 časova godišnje 64 . prilikom utvrđivanja ocjene iz matematike treba vrednovati i neke druge komponente: trud i zalaganje učenika. uključujući i kolegijalno (međusobno) ocjenjivanje i samoocjenjivanje i dr. zavisno od osobenosti potreba učenika određene populacije.komunikativne i radne vještine. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. kao i plan rada razvijaju zajedno nastavni MATEMATIKE i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda. uz korištenje potrebne ekspertize (zdravstvenih i socijalnih radnika) i učešće roditelja.Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. objektivne uvjete za rad. U svakom polugodištu radi se najmanje jedna školska pisana zadaća sa analizom i ispravkom. Individualno prilagođeni program. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. proizvoda i sredine učenja. procesa. motive i interese. sklonosti i sposobnosti. FIZIKA VIII razred – 2 časa sedmično. Osim navedenog.

srednja i trenutna brzina. stavovi. Veza između ubrzanja. Razumije efekt djelovanja momenta sile. sila Međudjelovanje. Obraća pažnju na učeničke miskoncepcije u vezi sa silom.uzročnoposljedičnim vezama u prirodi Polazeći od iskustva i jednostavnih ogleda pomaže učenicima da formiraju pojam sile. Zna izvesti jedinice brzine i ubrzanja. Analiziraju grafički i računski rezultantu kolinearnih sila i grafički rezultantu nekolinearnih sila. Opisuje sile koje uzrokuju promjenu kretanja i deformaciju tijela. Ravnomjerno promjenljiivo pravolinijsko kretanje. položaj. Rješava jednostavne eksperimentalne i računske zadatke. brzina. Moment sile. Rade i analiziraju domaće zadaće. Zna da postoje različite vrste međudjelovanja u prirodi i da su promjene svojstava i stanja tijela uzrokovani međudjelovanjem.ulozi pojmovnih modela u fizici. Zadaje zadaće. relativnost kretanja. razlikuje sile koje djeluju na daljinu i kontaktne sile. Ukazuje na 65 . Razumije vezu između ubrzanja. njutn (N). Klasificiraju sile. tijelo koje je obješeno o oprugu i druge oglede s dinamometrom. uslovima nastanka. Upućuje učenike na korištenje raznovrsnih izvora informacija. Izvodi jedinicu sile. Diskutuju o različitim vrstama kretanja. sile i mase. Analiziraju tijelo koje miruje na stolu. te silu razloženu na normalne komponente.CILJEVI I ZADACI ISHODI OČEKIVANI REZULTATI/ OBRAZOVNI Tematske cjeline/ Teme Učiti: Znanje fizike: Proces i sadržaj Vrijednosti. Mjere pređeni put i proteklo vrijeme. Grafički predstavlja silu i zna njenu mjernu jedinicu. Razumije silu kao mjeru međusobnog djelovanja tijela. Ubrzanje. klasifikacija sila. Razumije princip dinamometra. Rješava grafički i računski jednostavne primjere slaganja i razlaganja sila. kontrolne zadatke i školske pisane zadaće. Ravnoteža sila.priprema nizove zadataka za kontrolne radove i školske pisane zadaće. . simuliranje određene vrste kretanja korištenjem senzora kretanja ili videoanaliza za određivanje veličina koje karakterišu kretanje tijela prikazanih na snmcima) Kretanje i sile Kretanje. sila. Ispituju istezanje elastične opruge. Prepoznaje različite vrste kretanja u prirodi. uče kako sami da naprave dinamometar. Pomaže učenicima da istražuju kretanja. Opisuju kretanja služeći se različitim reprezentacijama. putanja i pređeni put. pomak.vezi između znanja fizike i svakodnevnog iskustva . Ravnomjerno pravolinijsko kretanje. Identificiraju primjere iz iskustva koji ukazuju na mogućnosti i ograničenja modela materijalne tačke. ponašanje Aktivnosti učenika Aktivnosti nastavnika Učenik: Identificiraju različite tipove međudjelovanja odnosno sila u prirodi. Razlikuje pojmove putanja. pređeni put i pomak. crtaju Međudjelovanje. Obraća pažnju na učeničke miskoncepcije u vezi sa težinom tijela. Mjerenje sile. Razvijanje svijesti o: . efektima i načinima opisivanja. sile i mase tijela. srednje i trenutno ubrzanje. Kinematički opis kretanja. koristeći se različitim medijima (pored tradicionalnih ogleda i snimanje kretanja pomoću vibratora i analiza histograma. Drugi i Treći Newtonov zakon. Slaganje i razlaganje sila. Prvi. Opisuje i tumači referentni sistem i model materijalne tačke. ocjenjuje učenike. Zna da je inertnost Razvijanje osjetljivosti na probleme.

Razvijanje svijesti o povezanosti fizike i matematike. težištu. slobodan pad. Ispituju povezanost među zbirom spoljašnjih sila. Zna da je sila potiska jednaka težini istisnute tečnosti i iskaz Arhimedovog Određuju težište tijela. Ispituju prenošenje pritiska kroz različite sredine.Gravitaciona sila. Razumije da dva tijela u izolovanom sistemu međusobno djeluju jednakim silama suprotnog smjera i opisuje efekte tog međudjelovanja. Objašnjava promjenu impulsa tijela kao posljedicu njihovog međudjelovanja. težišnica. masom i ubrzanjem. Zna da je uzrok gravitacionog međudjelovanja masa tijela. Istražuju zavisnost sile trenja o vrsti podloga. labilna i indiferentna ravnoteža. Diskutuju o vrstama kretanja s obzirom na rezultantu spoljašnjih sila i posljedicama koje slijede iz Trećeg Newtonovog zakona. Razvijanje navika da rade timski i razmjenjuju iskustva i ideje. Objašnjava djelovanje sile trenja na kretanje tijela i opisuje primjere koji pokazuju važnost sile trenja. Težište. Zna da je pritisak količnik sile i površine na koju sila djeluje pod pravim uglom. stabilna. Razvijanje navike istraživanja. 66 . a i ne mora da pliva u void (zavisno o obliku ) i usmjerava učenike na pravilno tumačenje ove pojave. stabilnost tijela. težina tijela. Razumije da tijelo na koje djeluje stalna sila izvodi ravnomjerno ubrzano pravolinijsko kretanje. Istražuju ravnotežna stanja i stabilnost tijela. azlike i povezanost mase i težine tijela. veličine dodirnih površina i težini (pritisnoj sili). Opisuju efekte potiska. Opisuju i tumače beztežinsko stanje. Zna da su hidrostatički pritisak i atmosferski pritisak posljedica težine slojeva tečnosti odnosno vazduha. Razlikuje pojmove sila teža i težina. beztežinsko stanje. Tabelarnim i grafičkim prikazom dolaze do pojma faktor trenja Navode različite primjere pritiska iz života. Zna vezu između mase i težine tijela. Pomaže učenicima da uoče veze između veličina koje karakterišu stabilnost tijela i trenje. sila trenja. Pascalov zakon. Zna izvesti jedinicu za pritisak i povezanost paskala sa milibarom. Upoređuju mase i težine tijela. ravnoteži i stabilnosti na praktičnim primjerima. Arhimedov zakon. Mjerenje pritiska. Atmosferski pritisak. Dinamometrom mjere silu teže na tijela različite mase. raspravljaju o primjerima u kojima je važna veća. sila teža. Pritisak u tečnostima. Zajedno sa učenicima izvodi različite oglede i pomaže im da razumiju razliku u značenju pojma pritisak u fizici i jeziku svakodnevnice.v-t i a-t grafike. odnosno manja vrijednost pritiska. faktor trenja. svojstvo tijela da se protivi promjeni stanja kretanja i da je masa mjera inertnosti tijela. efekti djelovanja sile trenja. histograme kretanja i st. Pritisak Pritisak u čvrstim tijelima. Stvara problemsku situaciju tako da pokazuje da tijelo od plastelina može. labilnu i indiferentnu ravnotežu i primjenjuje znanje o težišnici. razumije značenje ubrzanja slobodnog pada. Trenje klizanja. Razlikuje stabilnu. potisak. Razumije da se pritisak kroz čvrsta tijela i fluide ne prenosi na isti način.

Pretvaranje energije. Izračunava vrijednosti kinetičke i gravitacione potencijalne energije u jednostavnim primjerima. Razumije pojam zatvorenog (izolovanog) sistema i da je cjelokupna energija u tom sistemu sačuvana. zakon poluge. utvrđuju veličine od kojih zavisi hidrostatički pritisak. Razumije da promjena potencijalne energije zavisi o razlici visina početnog i krajnjeg stanja. lebdi i tone i zna to odrediti poređenjem gustina. a rad proces i da je energija neophodna za život čovjeka i sve procese u prirodi. njeno pretvaranje i povezanost sa radom da bi učenicima olakšao konceptualno razumijevanje energije i rada. Mjere hidrostatički i atmosferski pritisak i analiziraju dobivene rezultate. Zna jedinicu energije. Identificira različite oblike energije. Zna da atmosferski pritisak opada sa nadmorskom visinom. Rad. Snaga. Kinetička. sile teže. Poluga. koristeći se primjerima iz svakodnevnog života. Opisuje elastičnu potencijalnu energiju. Razvijanje svijesti da svako tijelo ima određenu energiju. džul (J).zakona. Ističe da je energija stanje. značaj energije. Razlikuju sile koje vrše rad od onih koje ne vrše rad. Diskutuju o razlozima zbog kojih neko tijelo uronjeno u tečnost prividno postaje lakše. Zakon održanja ukupne energije. Sa učenicima raspravlja o primjerima snage u prirodi i načinima njenog korištenja. 67 . Razvianje svijesti o potrebi racionalnog korištenja energije. Opisuje vezu između rada. Diskutuju o značenju energije u različitim kontekstima. Razlikuje u kakvim okolnostima tijelo pliva. Rješavaju jednostavne zadatke. povezuju rad sa transformacijom energije iz jednog u drugi oblik. sile trenja. Opisuje primjere pretvaranja energije. vat (W). Povezuje kinetičku energiju je sa brzinom kretanja.puta. sile i pređenog . Energija i rad Različiti oblici energije u prirodi. rad elastične sile. primjena poluge. Primjenjuje znanje o radu i snazi na primjerima iz života i jednostavnim zadacima. Istražuju rad različitih sila: rad vučne sile. Razumije da je za vršenje rada potrebna energija. Pomaže učenicima da sistematiziraju znanje o energiji i radu. očuvanju okoliša i nužnosti pronalaženja alternativnih izvora energije. Zna fizički smisao energije i njenu povezanost sa radom. Povezuje gravitacionu potencijalnu energiju sa radom sile teže. Razumije fizički smisao snage. Priprema i izvodi oglede kojima pokazuje postojanje različitih oblika energije. Opisuju primjere pretvaranja energije i crtaju dijagrame energetskog bilansa. Identificiraju pojave prilikom kojih se mijenjaju kinetička i potencijalna energija i analiziraju date formule. potencijalna i elastična energija. Zna izvesti jedinicu džul. identificiraju različite oblike energije u prirodi i komentarišu njihovo korištenje. džul (J). koristi veće i manje jedinice od vata.

unutrašnja energija tijela. tabelarno prikazuju dobivene podatke i uočavaju jednakost rada uz različite sile i puteve. Mehaničke oscilacije i talasi Termičko kretanje molekula. sportu. Pomaže učenicima da sistematiziraju svoje znanje o poluzi i strmoj ravni i razumiju funkciju prostih mehanizama. količina toplote. Prenošenje toplote. džul po kilogram i Kelvinu (J/kgK). Zna da je uzrok toplotnom procesu gradijent temperature i da se toplota uvijek prenosi sa tijela više na tijelo niže temperature. Razlikuje prenošenje toplote vođenjem. strujanjem i zračenjem. Zna da odnos sile i tereta zavisi o usponu strme ravni. termičko širenje tijela. Postavljaju hipoteze i kreiraju modele pomoću kojih objašnjavaju toplotne procese. toplota. isparavanje i kondenzacija. količina toplote. Održanje mase. Razumije princip termometra. Identificira različite primjere prostih mehanizama i prepoznaje ih u spravama iz svakodnevnog života. specifični toplotni kapacitet. Opisuje primjere toplotnog širenja iz života. Zna da tvari mogu prelaziti iz jednog u drugo agregatno stanje dovođenjem ili oduzimanjem toplote. princip centralnog grijanja i kako Sunčeva energija dospijeva do Zemlje. Razlikuje pojmove temperatura. tečnosti i gasova. ljudska ruka kao poluga. zna objasniti provođenje toplote pomoću čestičnog modela tvari. Toplota Zna da svako tijelo posjeduje energiju jer se sastoji od čestica koje se kreću i međusobno djeluju. razmjena toplote. Polazeći od zakona održanja energije opisuju i računaju šta se dešava kada zagrijano tijelo stavimo u vodu. topljenje. diskutuju o svojim iskustvima i Podstiče učenika na samostalno zaključivanje. razumije anomaliju vode. povezuje i objasnjava zavisnost zapremine tijela odnosno gustine o temperaturi. Određuju temperaturu kao jednu od veličina koje opisuju stanje posmatranog tijela. toplota. Diskutuju primjenu i korištenje poluge u tehnici. Objašnjava zašto se temperatura tvari ne mijenja dok je u toku 68 . Izvode oglede i uočavaju promjene duljine i zapremine čvrstih tijela. Zna da se unutrašnja energija tijela može mijenjati radom i toplotom. princip termometra. Ispituju kako se mijenja temperatura različitih tvari pri dovođenju jednakih količina toplote. Diskutuju primjenu strme ravni. tereta. Promjena agregatnih stanja: očvršćavanje. Rješava jednostavne probleme. dužine i visine strme ravni. primjena Razumije i objašnjava zakonitost poluge i njenu primjenu. računaju i upoređuju momente sile i tereta. Predviđaju ishode ogleda. klasificira tvari na dobre i loše provodnike toplote. zakon strme ravni.Strma ravan. džul (J). Informisan je o nuli apsolutne temperature. temperatura. Razvijanje svijesti o postojanju nekih općih zakona u prirodi. Demonstrira različite vrste termometara. Ispituju međusobnu zavisnost sile. Demonstrira i objašnjava različite načine prenošenja toplote. Određuje količinu toplote i temperaturu smjese. Kritički razmatraju pojave u prirodi. Ispituju uslove ravnoteže na poluzi. Razumije jednakost rada uz različite sile i puteve. vrše pretvaranja vrijednosti temperature iz Celzijusove u Kelvinovu skalu i obrnuto. Ispituje prisustvo učeničkih miskoncepcija o toploti i kreira situacije njihovog prevazilaženja.

Uočava da se masa tvari ne mijenja ma kakve fizičke promjene i procesi se dešavali. Objašnjava razliku između ključanja i isparavanja. Određuju kolika masa leda odgovara određenoj masi vode. Ako pretpostavimo da je paljenje vatre prvo kemijsko otkriće. možemo zaključiti da je kemija/hemija među najstarijim prirodnim znanostima/naukama. Ukazuje na značaj zakona održanja u fizici. Upućuje učenika u istraživanja specifičnosti agregatnih stanja. Zna da tečnost proključa na nižoj temperaturi kad se pritisak iznad nje smanji i da se čvrsto tijelo topi na nižoj temperaturi kada se poveća spoljašnji pritisak. 69 . Mjere promjenu temperature pri promjeni agregatnog stanja tvari. KEMIJA/HEMIJA Važno je učiti kemiju/hemiju. idejama u vezi s prenošenjem toplote. Demonstrira i objašnjava ciklus promjene agregatnih stanja vode. Grafički prikazuju procese promjene agregatnih stanja i određuju količinu toplote koju treba dovesti (oduzeti).proces promjene agregatnog stanja.

prirodnim ciklusima kruženja. o njihovoj povezanosti i faktorima koji na njih utječu. razvijati sposobnost usmenog i pismenog izražavanja. razvijati sposobnost opažanja tijekom eksperimenta. kemijskim procesima koji se odvijaju u prirodi. Kemija proučava građu. razumjeti svojstva i promjene tvari. Kada bi iz svakodnevnog života ljudi isključili proizvode hemijske industrije sigurno je da bi ljudi bili bosi.Kemiju/hemiju učimo zato jer kemija zadire u sve grane industrije. Dakle kemija je svuda oko nas i ulazi u sve pore života. a pri tom se koristi metodom pokusa/ogleda ili eksperimenta. Prepoznaje raznovrsne promjene i procese u prirodi. Sadržaj OČEKIVANI REZULTATI/ISHODI UČENJA Učenik: Stječe temeljna znanja o kemijskoj građi tvari. Razvrstava i uspoređuje tvari/supstance na osnovu njihovih svojstava. kristalizacija. Razumijevanje pojmova o neuništivosti materije i Razumije pojmove: krutina/čvrsto. tako što oko 80% vrijednosti svjetske proizvodnje čine proizvodi hemijske industrije. isparavanje. Razvija navike donošenja zaključaka o pojavama u prirodi na temelju eksperimenata. svojstva i promjene tvari/supstance kao i sve uvjete/uslove koji na njih utječu. prvenstveno atomskoj teoriji i njezinim popratnim koncepcijama i modelima kako bi na osnovu Procesi njih mogli opisati. Zadaci nastave kemije su: Razvijati vještinu eksperimentiranja. Učenje o elementima. odnosno o prijelazu tvari kondenzacija. gladni i obolijevali bi od mnogih danas izlječivih bolesti. promjenama i podjeli. tvarima koje izgrađuju našu okolinu. i usmjeriti ga na potrebna kemijska znanja za svakodnevni život. odnosno promatranja pojava. Program kemije treba temeljiti na naučnim postignućima i prilagoditi ga psihofizičkom uzrastu učenika. iz jednog oblika u drugi. goli. Stječe vještine planiranja i izvođenja jednostavnih pokusa da bi se uočile hemijske promjene i svojstva tvari. te posljedica ljudskog upletanja 70 . razvijati sposobnost predviđanja hemijskih promjena u danim/datim okolnostima. Ovaj program kemije/hemije koncipiran je tako da učenicima pruži osnovna znanja o prirodnim pojavama. Učenje o fizičkim i kemijskom promjenama. fazama i faznim prijelazima pri kemijskim reakcijama. PODRUČJA CILJEVI I ZADACI UČENJA Učiti: Znanje Posmatrati i steći znanja o temeljnim kemijskim kemije: teorijama. kemijskim spojevima i proizvodima kemijske industrije važnim u svakodnevnom životu. tekućina. plin/gas.

Znati koje su štetne i opasne kemikalije u kućanstvu. PROGRAMSKI SADRŽAJI (Tematske cjeline) VIII. Razvijati navike za urednost. stavovi. vrijednosti. točnost i preciznost pri izvođenju ogleda. kemijske spojeve i proizvode hemijske industrije koji su važni u svakodnevnom životu. Interdisciplinarnost mnogih nastavnih sadržaja zahtjeva timski rad nastavnika svih prirodnih predmeta. Tvari/supstance 3. Nemetali 71 . Međusobno uvažavanje i rad u grupama kroz pozitivne stavove i vrijednosti. Razvijati svijest o potrebi očuvanja vlastitog zdravlja i životne sredine. Praviti određena poređenja. Dobro poznavati one kemijske elemente. Sposobnosti i vještine.koristiti kritičko razmišlanje pri rješavanju problema. Prepoznavati ulogu nauke za razumjevanje hemijskih procesa i pojava u prirodi. navike Poticati interes učenika na proučavanje kemije. Znati najvažnija svojstva zraka/vazduha i vode. Steći neophodna saznanja o koristima učenja hemije u svakodnevnom životu. Primjena znanja hemije Korelacija kemije s drugim predmetima. Znati pravilno koristiti izvore informacija.vršiti analizu pojava i procesa. Poticati na kritičko razmišlanje i rješavanje problema. Poznaje faktore koji uzrokuju raspadanje nekih tvari i znati kako se ono može spriječiti. kako se njima rukuje i kako su obilježene. Kemijska sistematika 4.u prirodne procese. Vrste hemijskih spojeva 6. Razvijati naviku korištenja raznih izvora informacija. Razred 1. poznavati najvažnije prirodne cikluse. Kemijske reakcije i hemijski zakoni 5. Uvod kemiju/hemiju 2. Preuzimati odgovornost pri zajedničkom procesu učenja.

Poželjno bi bilo obavljati kako interno tako i eksterno osjenjivanje (potrebno uspostaviti standarde za ocjenjivanje) Interno ocjenjivanje učenika vršiti na osnovu obrazovnih postignuća. usmenog i pisanog izvještaja i dr.sudjelovanje i doprinos pri radu u grupama. vodeći računa o individualnim mogućnostima. sposobnosti. programirani tekst. itd. U školskoj knjižnici je potrebna određena stručna literatura za nastavnike i darovite učenike koji žele znati više. Ambijent u kojem se učenici osjećaju dobro i sigurno.istraživanjima. To će svakako utjecati na njihove vrijednosti. simulacija. učenički eksperimenti. To se postiže kombiniranjem tradicionalnih nastavnih metoda i oblika rada sa korištenjem i primjenom metoda aktivnog učenja i interaktivne nastave: problemska. Sve aktivnosti učenici će vršiti u školi. Provoditi će istraživanja i rješavanje problema putem eksperimenta i dobivene rezultate prezentirati putem individualnog i timskog rada. Postupci za realizaciju navedenih nastavnih metoda su: pitanja i odgovori. kod kuće koristeći se dodatnim izvorima informacija. vještinama. Za realizaciju programskih sadržaja neophodno je što više rješavanje stehiometrijskih zadataka.rješavanje zadataka objektivnog tipa. O C J E NJ I V A NJ E Napredovanje učenika treba kontinuirano pratiti i ocjenjivati. razgovor. Preporuča se nastavnicima da inzistiraju na učeničkim zabilješkama. Svladavanje programa kemije treba se temeljiti na neposrednom promatranju svojstava tvari i njihovih promjena putem eksperimenta kojeg uz pomoć nastavnika pripremaju i izvode učenici. a posebice rezultati učenja. 72 . istraživanje. bitno su uvjetovani/uslovljeni načinom učenja.D I D A K T I Č K O – M E T O D I Č K E N A P O M E NE Sadržaj i proces učenja. i drugih ispitnih postupaka. Za izvođenje eksperimenata potrebno je osigurati opremu i pribor prema pedagoškim standardima za nastavu kemije/hemije. Za praćenje. razvijanja koncepta i kritičkog razmišljanja.vještina.učeničkim projektima. Učenici će učiti samostalno i u grupi. Učenike treba pratiti i ocjenjivati tijekom izvođenja aktivnosti i razvijati njihove sposobnosti za samoprocjenjivanje.rješavanju problema . Redoslijed poučavanja pojedinih tema nije obvezujući. projekat. sposobnostima i sklnostima. Na nastavniku je odgovornosti da raspoređuje nastavne sadržaje i obrađuje ih u okviru plana. stavove i ponašanje. ocjenjivanje i napredovanje učenika treba koristiti različite postupke i instrumente. . učenička izvješća. planirati svoj rad i rad grupe. odnosno kako učenici trebaju učiti. jer njihove su zabilješke u stvari dnevnici rada koji ih uče redu. rasprava. demonstracija. radu i sistematičnosti. praktični radovi. a nastavnici ih poučavati i pomagati im u stjecanju odgovarajućih znanja i razvijanju njihovih vještina i sposobnosti. heuristička. uz dobro rukovođenje svim aktivnostima u nastavnom procesu je neophodan uvjet dobrih rezultata.sposobnost i vještine učenika za vrijeme eksperimentalnog rada. mali istraživački projekti. . R E S U R S I Z A R E A L I ZA C I U Za realizaciju ovog programa kemije/hemije neophodno je da škola osigura specijaliziranu prostoriju (kabinet) za nastavu kemije s pomoćnom prostorijom za kemikalije i pribor. programirana.

osigurati im potrebnu literaturu sa slikama. Hemija kroz povijest Izvesti neke atraktivne pokuse Naučiti rukovati s laborator. priborom i posuđem. Vrijednosti stavovi. Razvijanje istraživačkog duha. pribor i posuđe. ponašanje Razvijanje navike timskog rada i suradnje pri učenju. Prepoznavati Znakove opasnosti. znanost.K E M I J A / H E M I J A. razred – 2 sata/časa tjedno/sedmično. 73 . Poznavati osn. VIII.. Aktivnosti nastavnika Nastavnik treba Nadzirati učenike pri njihovu radu u lab. Teme UVOD U KEMIJU Kratak pregled razvoja kemije Što sve rade kemičari Kemijski laboratorij i mjere zaštite Ciljevi i zadaci Oček. Samostalno izvoditi neke jednostavne pokuse. ab. Poznavati znakove opasnosti i mjere zaštite. i znati ga koristiti pri izvođenju eksperimenata. Aktivnosti učenika Stečeno teoretsko znanje iskoristiti za prakt. rad.teoretski ih pripremiti za taj rad. i kako je tekao njen razvoj kroz povijest. rezultati Učiti: Učenik: Značaj učenja kemije kao prirodne znanosti. 70 sati godišnje Tematske cjeline. Znati da je kemija prir.

kisika i nitrogena u zraku. Pokusima pokazati razlike između fizikalne i hemijske promjene. destilacija. Zrak/ vazduh Voda Def. Shvatiti sićušnost atoma. Kemijski elementi Poticanje znatiželje za mikrosvijet. kristalizacija. Angažiranje učenika za vlastite aktivnosi. svojstva. Učiti pojam smjese i čiste tvari. elektronski omotač. Voda u prirodi. problem onečišćenja. Shvatiti da je zrak smjesa plinova/gasova Razumjeti temeljne probleme u svezi s kvalitetom vode za piće. izrada zidne tablice PSE. Određivati valenciju elemenata. Pojam i građa atoma. Sastav zraka. Znati da se pojam hemijski element odnosi na vrstu atoma. Pokusima pokazati kemijsku sličnost elemenata iste skupine PSE. Računati maseni udio tvari u smjesi.TVARI Pojam tvari Fizikalne i kemijske promjene tvari. Navestim primjere Fzikalih i kemijskih promjena. atomski i maseni broj. Pokusima razjasniti pojmove: taloženje. Zadati učenicima da sami izrade plakate s ključnim pojmovima. Dodatno pojašnjenje nekih pojmova. KEM. svojstva. Zakon periodičnosti (grupe i per. Vrste tvari. filtracija. Steći temeljne predodžbe o atomu. Razvijanje samopouzdanja kroz samostalno izvođenje pokusa. Rješavati računske zadatke. npr. Obrazložiti zašto Ar nije Poticanje suradničkog učenja. Naučiti strukturu PSE.. Metode razdvajanja tvari iz smjese. Izvesti pokuse:dok. Naučiti simbole najčešćih elemenata. Izvesti pokuse za razdvajanje smjesa. Pomagati im pri izvođenju pokusa. pojam izotopa. Razlikovati atome od iona. označavanje iona. diskusija o rezultatima pokusa. rasprostranjenost. Elementi u prirodi i podjela.) veza PSE i građe atoma. Poticati učenike na znatiželju. suradničke diskusije i vlastite kreativnosti. Izrada Stalno nadzirati učenike za vrijeme izvođenja pokusa. Pisati formule spoja na osnovu valencije. Građa tvari. dobivanje i svojstva. elektrolizu vode. Definirati valenciju. Rješavati računske zadatke. SISTEMATIKA Periodni sistem elemenata Valencija elemenata PSE kroz povijest. 74 . Izčitavati podatke o atomima elemenata na osnovu njegove pozicije u PSE. Razvijanje ekološke svijesti. Simboli kemijskih elemenata. Na osnovu grupnih i samostalnih pokusa trebaju sami zaključiti kad dolazi do fizikalne a kad do kemijske promjene.

dobivanje i upotreba vodika. Metodom vaganja Dokazati kemijske zakone. Razvijanje čistoće i Urednosti pri izvođenju kemijskih pokusa. jednadžbi. Ukazati Učenicima na važnost rješavanja računskih zadataka u hemiji. dobivanje i upotreba. ZAKONI Kemijske reakcije Hemijske jednadžbe Zakon o očuvanju mase Zakon o stalnim Odnosima masa NEMETALI Svojstva nemetala Vodik Kisik Dušik/azot Pojam i podjela.i kemijske formule Kemijske Veze i struktura molekule Relativna atomska i molekul. Poticanje učenika na istraživanje prirode i njenih zakonitosti.znati pisati hem. Opisivanje kemijske Reakcija jednadžbom Kvantitativno i Kvalitativno čitanje hem. kako ne bi došlo do povrede pri radu. Promoviranje općih vrijednosti. Izvesti eksperimente koji će objasniti kemijske reakcije. Rješavanje zadataka. Cijeli broj. Stvaranje navike Timskog rada. Svojstva dušika. kisika i dušika. „male“ zbirke kemijskih elemenata. REAKCIJE. Svojstva. svojstva i glavne spojeve koje grade. Sinteza i analiza. KEM. Mr i količine tvari. nalaženje. Usvojitim pravila pri radu i pravilnom skladištenju kemikalija. Lavoazijeov zakon Prustov zakon. čime če se doći do osnovnih kemijskih zakona. Trebaju teoretski savladati gradivo i temeljem tog znanja izvesti pokuse za dokazivanje vodika. ionska i kovalentna. jednadžbe i njihovo kvantitativno kvalitativno značenje. Naučiti svojstva sumpora. dobivanje i značaj za život. Znati uvjete pod kojim dolazi do Kemijske reakcije. Mr Uvod u Stehiometriju KEM. Masa Ar. Preporuča se nastavniku da bude moderator i voditelj nastave pri usvajanju novih pojmova i pri izvođenju pokusa. Svojstva metala i Njihov položaj u PSE. Pokuse s klorom izvodi nastavnik. nalaženje. Svojstva kisika nalaženje. Dokazati klor u vodi iz slavine. Izračunavanje Ar. Vršiti kemijska izračunavanja na osnovu kemijskih jednadžbi. Kao potvrdu tih zakona znati Izjednačavati kem. Izraditi modele nekih molekula. Formule za izračun. spojeve i njihovu upotrebu. Znati primjer sinteze i analize. Relativne atomske i Molekulske mase. 75 . Poznavati načine dobivanja. Spoznati da se po svojim fizikalnim i kemijskim svojstvima nemetali razlikuju od metala.jednadž. Nastavnik treba aktivno sudjelovati u pripremi pokusa koje će učenici izvoditi. Računski zadaci Definirati kemijsku reakciju.

Naučiti reakcije nastajanja soli. Naučiti reakcije nastajanja oksida i pisanje formula oksida. Naučiti mjere opreza pri radu s ovim kemikalijama Učenici trebaju steći teoretska znanja o ovim spojevima. i njihov značaj za život. Nastajanje soli (neutralizacija) Dobivanje soli. Shvatiti značaj ovih spojeva za život. Naučiti kako se skladište ove kemikalije. Pripremiti učenike za izvođenje pokusa s kiselinama i lužinama. dokazivanje kiselina i lužina indikatorom. njihova svojstva i primjenu. Pisati reakcije disocijacije kiselina i lužina. upotreba i najznačajniji spojevi klora. Ispitati pH otopina nekih soli i izvesti zaključke. ne izvoditi pokuse s konc. oksidi metala i nemetala (svojstva) Naučiti nnajvažnije anorganske kiseline. npr. 76 . kiselinama. Oksidacija.Sumpor Klor/hlor VRSTE KEM. Nastajanje lužina. Stalno nadzirati njihov rad. Svojstva hidroksida. Uočiti razlikum između pojma hidroksida i lužine. Pojam disocijacije. SPOJEVA Oksidi Kiseline Hidroksidi Soli Svojstva. Izvoditi neke manje opasne pokuse.

ponašanje Aktivnosti učenika Aktivnosti nastavnika S obzirom da živa bića koriste oksigen iz zraka/vazduha ili otopljenog u vodi zaključuju o postojanju dvije Razvoj interesa životne sredine. Stanište (biotop). Značaj ekologije. za živi svijet i Mogu zaključiti sposobnosti koliko su važna posmatranja znanja iz ekologije za pojava vezanih svakodnevni život za živu prirodu. čovjeka i očuvanje prirode. Shvaća pojmove: biotop (stanište). uočavaju komponente ekosistema. Razvoj svijesti o povezanosti žive i nežive prirode (ekosistem) kao i međusobne povezanosti živih bića u okviru životnih zajednica. posebno u praktičnom pogledu. – nauka o odnosima živih bića i njihovih zajednica i životne sredine/okoliša. Ekološki faktori i njihov uticaj. Vodit će raspravu o aktuelnim problemima o kojima su informirani putem TV ili na drugi način kada je u pitanju djelovanje čovjeka na prirodu i tako doći do 77 Vrijednosti. Vodeći dijalog podsjeća učenike na biološke discipline koje su upoznali u prethodnim razredima. razred. životna zajednica (biocenoza) i ekosistem/ekosustav. Poticat će učenike da sami dođu do zaključka da na živa bića djeluju različiti faktori životne sredine i da su ti faktori međusobno povezani. Zna da postoje samo dvije životne sredine: zračna i vodena.BIOLOGIJA: VIII. Najavljuje da će u ovom razredu sticati znanja iz ekologije koja proučava odnose žive i nežive prirode. Uočavaju i ističu razlike između ekosistema na osnovu osobina staništa i karakteristika životnih zajednica. Zrak/vazduh i voda kao životne sredine. Steći će predodžbu o značaju ekologije kao biološke discipline. Zna da na živa bića utiče kompleks ekoloških faktora. . Posmatraju ilustrativni materijal. jedan čas sedmično CILJEVI I ZADACI I OČEKIVANI REZULTATI/ OBRAZOVNI ISHODI Tematske cjeline/teme Proces i sadržaj Učiti: Uvod u ekologiju Ekologija. Učenik: Zna da je ekologija nauka o odnosima živih bića i njihovih zajednica i životne sredine/okoliša. životna zajenica (biocenoza) i ekosistem. stavovi.

Predstavlja šumske organizme putem postera. uz pomoć nastavnika konzervirati i sistematizirati (izrada herbarske zbirke. raspored šuma u odnosu na nadmorsku visinu i geografsku širinu. a zatim ih na određeni način. pitomi kesten. koji su resursno važni i značajni za ekonomski razvoj društva. Podijelit će učenike u grupe i dati im zadatke za sakupljanje biljnih i životinjskih organizama. Pojam šume formirat će koristeći niz ilustracija koje predstavljaju različite tipove šuma. obični grab. Prilikom rada na terenu koristit će priliku da učenike senzibiliziraju za očuvanje bioraznolikosti tj. ali u ograničenim količinama. 78 . lipa. Zna da su organizmi u šumi raspoređeni po spratovima/slojevima (nadzemna i podzemna spratovnost). a u četinarskim Daje doprinos pravljenju školskih zbirki organizama svrstanih po spratovima šume. Razvoj svijesti o pravilnom odnosu čovjeka prema šumskim ekosistemima koji imaju značajnu funkciju u općem kruženju materije. Sa učenicima će organizirati izlazak u šumu ili bar park u blizini škole. Sabirat će biljke i životinje u četinarskoj i listopadnoj šumi. Spratovnost/slojevitost šume (nadzemana i podzemna). također da postoji zakonitost u rasporedu šuma s obzirom na nadmorsku visinu i geografsku širinu. zaključka o važnosti ekologije. Zna da je šuma najsloženiji tip ekosistema i da postoje različiti tipovi šuma. bukva. Uz pomoć nastavnika preparira sakupljeni materijal putem sušenja i stavljanja u određene konzervanse. sakupljat će i žrtvovati za Upoznaje se sa životnom zajednicom šume posjećujući neku šumu u bližoj okolici škole. Može navesti i prepoznati biljne vrste koje izgrađuju sprat visokog drveća u različitim tipovima listopadnih šuma: hrast kitnjak. također. hrast medunac. gorski javor. U šumi će učenike potaknuti na posmatranje organizama po spratovima. također da u šumi dominira sprat drveća. Sakuplja biljne i životinjske organizme. Pokazat će i imenovati dominantne vrste biljaka i životinja u svakom spratu počevši od sprata visokog drveća do šumske stelje.Ekosistemi/ ekosustavi zračne/vazdušne sredine Listopadna/lišćarska šuma. Sakupljeni materijal poslužit će za dopunu školskih zbirki. Životna zajednica šume: pojam šume. Radeći u grupama na terenu i u kabinetu za biologiju razvija se vještina za timski rad. divlja trešnja. Biljne i životinjske vrste listopadnih i četinarskih šuma.

Povezanost organizama u šumi putem ishrane prikazuje pomoću slikovnog prikaza na na posterima. Također. drijen zova/bazga. čupanjem. U šumi žive također: šumski miš. navesti i prepoznati vrste iz sprata grmova: lijeska. medvjed. veliki djetlić. Također i paprati: muška paprat. U gradskoj sredini parkovi predstavljaju pluća grada te ih treba čuvati i dati doprinos u održavanju. U prizemnom spratu znaju da se nalaze: mahovine i lišaji. jastreb kokošar. žive brojne vrste životinja koje se hrane na različite načine: biljojedi. srna. lisica.šumama: bor. 79 . sova. jelenak. vjeverica. krstokljun. potkornjak. divlja svinja. Povezuju znanje iz sistematike biljaka i životinja sa znanjem iz ekologije. glog. visibaba. smrča. Potaknut će učenike na izradu zbirki fotografija ptica. jelenak. Zeleni pojasevi oko prometnica čuvaju od buke i prašine. Na nizu primjera može objasniti kako povećanje brojnosti jedinki jedne vrste Konstruirat će primjere nekih lanaca ishrane (slikom i rječju) u lišćarskoj i četinarskoj šumi. U spratu visokog drveća: gubar. slatka paprat. mesojedi i svaštojedi. biološka ravnoteža. Shvaća povezanost organizama šume putem ishrane i može navesti niz lanaca zbirke minimalni broj organizama i neće uništavati organizme nepromišljenim gaženjem. kreja. kuna zlatica. kidanjem i kopanjem tla. Konstruirat će nepotpune lance ishrane koje će učenici dopuniti. jela. procjepak. zbirke puževa. insekata i dr. divlja ruža i iz sprata zeljastih biljaka proljetnice: jagorčevina. Znaju da u šumi u svakom spratu. podljesak i šumarica.) Lanci ishrane. trofička piramida.

: vjevericakuna zlatica. zečevi-lisice itd. Pokazat će neku TV 80 Zna da ekosistem šume predstavlja jedinstvo Odlaskom u neku . Rezultate zapažanja tokom posmatranja biocenoze šume ili parka u blizini škole učenici mogu saopćiti kao samostalne radove u pisanom ili usmenom obliku. sprječava razorno djelovanje vjetrova.ishrane/hranidbenih lanaca. Znaju da da u stelji žive životinjske vrste: stonoge. ponašanje životinja i vođenje zajedničkog dnevnika na poster podlozi. utiče na brojnost druge s kojom je vezana u procesu ishrane (na pr. Organizirat će dugotrajno praćenje fenoloških promjena drveća i grmlja. sezonske promjene u šumi. Zna da je šumska stelja poseban sloj koji čine izumrli dijelovi biljaka i životinja. posebno prašume koje su proizvođači organske mase i kisika. miševizmije. Šuma čuva tlo i vodu. sisara/sisavaca i drugih životinjskih organizama. kruženje tvari i proticanje energije u šumi. a daljim radom bakterija od organskih tvari nastaju neorganske koje su dostupne biljkama. U stelji su vrlo naglašeni procesi razlaganja putem razarača (bakterije i gljive). Zna da u šumi postoji ravnoteža u broju jedinki koje su vezane procesom ishrane. Pronaći će zanimljive tekstove o poremećaju ravnoteže u prirodi. pauci. Također shvaća odnose broja i mase pojedinih članova lanaca ishrane koji se predstavljaju piramidom. larve insekata.). posebno pod uticajem čovjeka. U tom procesu nastaje humus. sljepić. mokrice. Šuma predstavlja najsloženiji tip ekosistema. U organiziranom grupnom radu slikovno će prikazati povezanost biotopa i biocenoze. a isto tako pojedinih članova biocenoze šume izrada poster prezentacije. također će dati zadatak učenicima da pronađu neke zanimljivosti u njima dostupnim izvorima. Ekosistem/ekosustav šume: mikroklima šume.

mjesna zajednica ili neko ekološko društvo. uvjeti života. također uključiti učenike u njegovo održavanje. šuma je izvor hrane i ljekova biljnog i životinjskog porijekla. Zna da u šumi vlada klima (mikroklima) koja se razlikuje od one izvan šume. Ukoliko škola ima školski vrt taj objekt će upotrijebiti u edukativne svrhe za ekološke sadržaje. Krš: nastanak. Priključit će se akciji pošumljavanja koju organizira škola. Obavijestit će se o akcijama pošumljavanja i zajedno sa učenicima priključiti se nekoj od akcija. kamenjare. Njihovo prisustvo omogućava kruženje tvari i protok energije u ekosistemu. žive (biocenoza) i nežive (biotop) prirode. krška šuma. Na temelju stečenih znanja o šumskim ekosistemima shvaćaju smisao svog učešća u akcijama pošumljavanja emisiju ili insert koji prikazuje život u prašumi. Moći će navesti glavne razlike između listopadne i četinarske šume posebno tokom promjena godišnjih doba. U biocenozi postoje tri grupe organizama: proizvođači. raznih kemikalija. Šuma služi u rekreaciji čovjeka. Šuma je izvor zdravlja (čist zrak bogat kisikom). Na primjeru krša se uočava Saznat će osnovne razlike između zmija Koristit će preparirane zmije. Potaknut će učenike da sami zaključe. na osnovu stečenog iskustva. šumskim ekosistemima dat će doprinos pravilnom stavu učenika prema prirodi. da postoji mikroklima šume. Šuma sprječava eroziju šumu ili park iskustveno će doći do spoznaje o mikroklimi šume.Značaj šume za čovjeka Uticaj čovjeka na šume: čuvanje. podizanje i zaštita šuma. Zna da je šuma izvor drvne mase višestruko korisne za čovjeka (u proizvodnji papira. ogrjev itd). Također. U dostupnim izvorima informacija pronaći će primjere pozitivnog i negativnog uticaja čovjeka na šume koji će koristiti za izradu pismenih radova i poster prezentacija (individualno i grupno). ili bar dobre 81 . potrošači i razarači i zna kakva je uloga svake grupe u ekosistemu.

ljekovitih biljaka. Pomoću entomološke mreže sakupit će insekte livada. Može navesti primjere za svaki vid uticaja. Negativno: golosječa. Organizirat će izlazak učenika na livadu u blizini škole ili na travnatu površinu u obližnjem parku. Sakupit će fotografije i ljekovite biljke u osušenom stanju koje potječu sa krša.Livada: vrste i nastanak. tla. vremenskog perioda. sakupljanje gljiva. Sječa šume dovodi do gubitka tla/zemljišta što onemogućava obnovu Uzgoj lovne divljači. Potaknut će učenike da istražuju koje se ljekovite biljke sa krša mogu kupiti na prodajnim jestima ljekovitih biljaka. smilje. mjesto sabiranja i datum. Sakupit će livadne vrste biljaka i napraviti herbarsku zbirku. pretjeran izlov divljači. Pozitivan: pošumljavanje. racionalno korištenje. Moći će konstruirati lance ishrane. kupi prašinu. Zna da je krš nastao nakon što je čovjek uništio šume. zmije. otrovnica i neotrovnica da bi se mogao zaštititi općenito kada se kreće u prirodi. bjelušina. nastupila je erozija nastala su ogoljela područja. Sakupit će i upoznati životinjske vrste koje su vezane za livadno tlo. veliki potencijal ljekovitih i medonosnih biljaka i dr. izazivanje požara. životinje: gušteri. U grupnom radu učenici će sabirati. vrijesak. a posebno na kršu. Sa učenicima će učestvovati u izradi zbirki ljekovitih biljaka. fotografije. Na ovom staništu živi specifičan biljni i životinjski svijet i zna navesti neke predstavnike (biljke:drača. dugotrajno negativno djelovanje čovjeka na prirodu. određivati i preparirati biljne i životinjske organizme. 82 .) i negativnu stranu (smanjenje površine šuma). smanjuje buku. Uz svaku vrstu napisat će njezin naziv. da učenici nauče bitne razlike između otrovnica i neotrovnica. Učenike će naučiti kako pružiti prvu pomoć kod ujeda zmije. jarebica kamenjarka) Moći će navesti staništa koje zauzimaju livadne Livade nastale antropogenim putem imaju pozitivnu ekonomske vrijednosti (izvor su hrane za stoku. Biljni i životinjski svijet livada. vegetacije Hranjenje divljači tokom tokom dugog zime. Uočava pozitivan i negativan uticaj čovjeka na šumu.

Također će znati da čovjek stvara livade sječom šume. prepelica. Učenike će podijeliti u grupe. Moći će shvatiti povezanost pojedinih vrsta livadne zajednice u procesu ishrane (lanci ishrane). poljski miš. učestvuje u metaboličkim procesima Ekosistemi/ ekosustavi vodene sredine Osobine vode kao životne sredine Voda je izvor života. ledi se na 0°C. krtica. bumbar i pčela. majčina dušica. zvjezdan. a održava ih kosidbom i ispašom stoke. a vri na 100°C. Moći će navesti i prepoznati i opisati niz livadnih vrsta biljaka. Sve više postoje ekološki pritisci na izvore vode što dovodi u opasnost biodiverzitet Putem ogleda na nekoj od vodenih biljaka može utvrditi da temperatura vode utiče na brzinu odvijanja fotosinteze. ježevica. mirisavka. poljska ševa. a svaka grupa će pratiti brzinu fotosinteze neke vodene biljke postavljene u čašu sa vodom različito zagrijane. Trave: livadarka. propušta svjetlost do određene dubine.zajednice i podjelu livada s obzirom na količinu vode u tlu. livadnu djetelinu. maslačak. Zna navesti kemijske i fizičke osobine vode (voda je prozirna tekućina. kišna glista. Tabelarno će predstaviti rezultate ogleda i izvesti 83 . dobro otapalo. Također životinjske vrste: skakavac.

sita.organizama itd. šaran. Crtežom će predstaviti neke lance ishrane. U školskom akvariju zajedno s učenicima uzgajat će različite vodene organizme i tražiti od učenika da prate njihovo ponošanje. Zna objasniti nastanak bara. rakušac. som. a voda je dublja. gledajući filmove ili koristeći pisane izvore. Donji tok tekućice (rijeke) je sporiji. bijela topola. Također će uputiti učenike na gledanje TV programa u kojem će moći vidjeti živi svijet stajaćica 84 . alge. joha. Sa učenicima će napraviti poster koji prikazuje različite vrste biocenoza tekućica. vodeni kos. tulari. Na razne načine će skupljati znanja o biljnom i životinjskom svijetu uz obalu tekućica i u tekućicama: posmatrajući u prirodi tokom šetnje uz pratnju nastavnika ili neke odrasle osobe. Bosna i Hercegovina je još uvijek zemlja čistih rijeka i kvalitetnih izvora za piće. karakteristike barskog staništa i životne zajednice stajaće vode. grgeč. Bara ili jezero Kruženje materije i protok energije je univerzalna pojava vezana za ekosisteme. rijeke. zatim opisuju zapažanja. biljke s plivajućim vodenih organizama i izvore pitke vode za čovjeka.) Tekućice: osobine vode. vodeni cvijet potočna pastrmka). Tu žive: riječna školjka. trska. Može navesti i prepoznati biljne vrste koje žive u dvije životne sredine: rogoz. U laboratorijskoj vježbi mikroskopiranja planktona porijeklom iz bare prepoznat će: diatomeje. organizmi uz obalu tekućice. vodomar). Organizmi u planinskom potoku prilagođeni su na hladnu i brzu vodu (vodene mahovine. razne vrste riba: štuka. Potaknut će učenike da naprave poster koji prikazuje život u bari. puž kapica. Tekućice su baza za razvoj raznih privrednih djelatnosti. planinski potoci. siva čaplja. vodenu buhu i veslonožca. lanci ishrane u tekućici Zna navesti i prepoznati organizme uz obalu tekućice (vrba. zaključke o uticaju toplote vode na brzinu fotosinteze. mrena). Donijet će barsku vodu i pripremiti laboratorijsku vježbu mikroskopiranja barskog planktona. zelene alge. a isto tako kruženje materije i protok energije u bari.

toga ima važnu bjelouška).listovima (lokvanj. ježeve itd. kratkom ljušture školjaka. također vremena. lopoć sočivica/leća) i one koje su potopljene u vodi (hara. barska kornjača. gnjurac. školjke. potrošače barske biocenoze (hidra. Saznat tekst vezan za živi i promjene u ekosistemu će o svijet mora i bare tokom dužeg opasnostima i priobalja. Moći će ulogu u Neke primjerke će navesti primjere upravljanju donijeti u školu i nekoliko lanaca ishrane. načinima svoja zapažanja o zaštite od ishrani domaćeg Pozna fizikalne i morskih stanovništva. karaš. ekosisteme mora i raspoređeni u opekotina oceana. koje su stalno uronjene u Ekosistem mora prezentirat će koristeći obilje ilustacija kao i kraćih inserata TV filmova. Poticat će učenike da za vrijeme ljetovanja na moru posmatraju živi svijet kjoji im bude dostupan (ribe. 85 . emisije koje prikazuju zajednice mora ježeve igle. km). Zna kako (ubod ribe Gledat će televizijske su organizmi životne otrovnice. mrijesnak. Tokom ljetnog Bosna i raspusta boraveći na vodeni puž. horizontalnom i meduze i dr. zemlja iako s kućice puževa. Životinje dviju životnih obalom (oko 20 ježeva i morskih sredina: komarac. ali pored zvijezda. barska školjka i pomorska sakupljat će na obali neke planktonske vrste) . Hercegovina je odmoru na moru somić. Napisat će materije i energije u bari način.) Također će poticati učenike da sabiraju čvrste ostatke životinja koje budu našli na plaži i to donijeti za školske zbirke. vertikalnom smislu. biodiverzitetom obogatiti školske objasniti kruženje na održiv zbirke. kemijske osobine organizama morske vode. glavonošce.). More Također. Zna navesti predstavnike biljaka i životinja u području plime i oseke. stolisnik i neke planktonske). puževe. žaba.

prenjski karanfil. sisari: kitovi. uništavanje šuma. Sabrat će ilustracije naših endemičnih vrsta i učestvovati u pravljenju postera. tunj. munika. brodske havarije itd. otpadne vode. Prikazat će inserte TV emisija o endemičnom svijetu Bosne i Hercegovine. vode i zemljišta/tla. U vidu referata obradit će pojedine Potaknut će učenike da praktično djeluju u pravcu očuvanja prirode tj. bosanski šargan). Može objasniti kruženje materije i protok energije u moru. vode. Nacionalni parkovi. daju doprinos u štednji energije. te planktonskih organizama i onih koji su vezani za pučinu (gmizavci: morske kornjače. u granicama svojih mogućnosti u akcijama koje teže zaštiti prirode.vodi. višestrukoj upotrebi određenih predmeta. parkovi prirode i spomenici prirode. skuša. Endemične i rijetke vrste biljaka i životinja i njihova zaštita. Flora Bosne i Hercegovine raspolaže izuzetnim prirodnim vrednotama po čemu se ističe u cijeloj Europi. Sabirat će članke u dnevnoj štampi i drugim dostupnim štampanim publikacijama koji pokazuju primjere pozitivnih i negativnih uticaja na prirodu. delfini). ribe: srdela. Potaknut će učenike da se uključe u ekološke pokrete. Poznavat će najvidljivije pozitivne i negativne uticaje čovjeka na prirodu s posebnom pažnjom na sve veće negativne uticaje na vodene i kopnene ekosisteme (uticaj industrije. mekousna pastrmka. ne stvaranju otpada. Učestvovat će. bijelo zvonce. Znat će navesti načine kako se zaštićuje bioraznolikost (osnivanjem nacionalnih parkova. parkova prirode Zaštita i unapređivanje životne sredine/okoliša Uticaj čovjeka na prirodu. Zagađivanje/onečišćenje i zaštita zraka. bosanski ljiljan. pošumljavanju i gajenju biljaka itd. Crvena knjiga. Narušavanje ravnoteže u prirodi negativno se odražava općenito na prirodu i u krajnjoj liniji na samog čovjeka.). pijurica. Postoji velika potreba da se to blago čuva i zaštićuje. Nastojat će u svojoj najbližoj okolini prepoznati kako čovjek djeluje na prirodu. Upoznat će neke rijetke i endemične vrste flore i faune Bosne i Hercegovine (pančićeva omorika. 86 . Pokreti za zaštitu prirode.

PONAŠANJA AKTIVNOSTI UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA 87 .i pokretima za zaštitu prirode). Kozara i Una. GEOGRAFIJA VIII razred – 1 čas sedmično . Zna da u BiH postoje 3 nacionalna parka: Sutjeska. STAVOVI.35 časova godišnje Ciljevi i zadaci –Očekivani rezultati /obrazovni ishodi SPOSOBNOSTI TEME ZNANJE VRIJEDNOSTI. Crvena knjiga je dokument sa popisom ugroženih i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta. vrste endemičnih svojti.

geografskog položaja. geografski položaj Azijskog Sredozemlja. Značaj geografskog položaja u geostrateškom i vojnom smislu. obala i mora Azije Sposobnost pronalaženja na geografskim kartama reljefnih cjelina i oblika. Samostalan rad učenika na prikupljanju aktuelnih geografskih podataka(koji se odnose na temu koja se obrađuje). klimatske i hidrografske karakteristike.Tri reljefne cjeline i njihove karakteristike. 3.uzroke političke nestabilnosti. rijeka i jezera – pomoću kartografskih znakova.Prirodnogeografske odlike Azije. Znaju osnovne(opće) pojmove o stanovništvu.privredi i privrednim djelatnostima Azije (strukturi. i Dardanela) Izrada spolno – starosne piramide i obilježavanje područja sa vema velikom i veoma malom gustinom naseljenosti. Znaju izdvojiti. biljni i životinjski svijet Azije – kartografske znake kojima su predstavljeni pojedini geograsfki – zemljopisni objekti).Utvrditi uzroke takvog stanja (Rad u parovima i grupama).demografske) Unošenje u slijepu kartu najznačajnijih planina i ravnica (reljefnih cjelina). pomoć učenicima. Razvijanje pozitivnih stavova prema okruženju.pustinja . i dinamici stanovništva. Značaj razmjere i razmjernika za izradu geografskih karata (rad u grupama) Priprema didaktičkog materijala. geografskih karata. klimu vode.prostor sukoba interesa velikih sila. granice. tolerancije i vlastitog značaja u sredini u kojoj žive i rade.područja velike koncentracije stanovništva i područja sa intenzivnijom dinamikom stanovništva. najvećih rijeka. rijeka i jezera.1. oblasti sa veoma visokim stepenom privredne djelatnosti i oblasti sa izuzetnom privrednom nerazvijenošću.AZIJA: Prirodnogeografske i društvenogeografske odlike Učenici na geografskim kartama trebaju znati pronaći:Evropu i Aziju i njihove granice prema ostalim kontinentima Poznaju osnovne pojmove koji se odnose na reljef..(reljefne i klimatske. radi analize. . Pomaganje učenicima u izradi slijepih karata i unošenju geografskih podataka u njih – davanje uputstava –(za individualni ili grupni rad učenika). globusa. 88 . Pomaganje učenicima pri izradi starosno-spolne piramide Azije. Prostorni obuhvat.Sposobnost «čitanja»klimatoloških. njegov značaj. naseljima. nizija. Geomorfološke. Pokazati učenicima na koji način samostalno mogu doći do važnih geografskih podataka. geografskimzemljopisnim kartama.Društvenogeografske odlike Azije Jugozapadna Azija Značaj nafte. prirodna bogatstva. Priprema grafolija. morskih dubina. tekstova. uzroke niskog stepena privrednog razvoja. 2. Samostalna izrada slijepe karte Azije. privrednim djelatnostima – velika koncentracija stanovništva u pojedinim regionima – uzroci i posljedice po cjelokupno čovječanstvo. geoloških i geomorfoloških karata Azije. Velike pustinje i uzroci njihovog nastanka. Sposobnost prepoznavanja na. Značaj morskih tjesnaca (Bosfora. Demografske karakteristike. Sposobnost učenike da na demografskim kartama mogu odrediti područja veće i manje gustine naseljenosti. Znati da je Azija kontinent najvećih planina.

Znati nabrojati zemlje koje su nastale na ovom prostoru. prirodne i društveme odlike. Objašnjavati(nivalni ražim rijeka. najveće planine na svijetu (Himalaji)rijeke i podračju sa najvećom gustinom naseljenosti i najsiromašnijim stanovništvom na svijetu Nastavnici trebaju pomoći učenicima da uz pomoć karte i podataka iz udžbenika definišu prostor Južne i Jugoistočne Azije. a posebno objasniti nastanak i funkcionisanje monsuna i njihov značaj za život uopšte Južne Azije i Indkine. Razvijanje svijesti. a ipak 1/3 stanovništva gladuje. Sposobnost razumijevanja regija u kojoj je moguće i tri žetve godišnje.Zakavkazje i Srednji istok kao regiju sa istim ili sličnim prirodnogeografskjim i društvenogeografskim odlikama. njihovih prirodnih i društvenih odlika. Samarkand.).Znati reljefne i klimatske karakteristike. Definisati Centralnu Aziju. odrediti njihove prirodne odlike.Politička podjela.izvođenja zaključaka.grafičkih prikaza sami procjene i zaključe kakvi su uslovi za život u pojedinim područjimaMonsunske Azije.politička podjela – (zemlje nastale na ovom prostoru) . Privredni napredak nekih zemalja JI Azije. Nastavnici trebaju pomoći učenicima da uz pomoć karte i podataka iz udžbenika definišu prostor Centralne Azije. zemlje sa najvećim polkitičkim i ekonomskim utjecajem(izdvojiti) Sposobnost prepoznavanja na geografskim kartama prostora Kontinentalne Azije. Zakavkazja prostora između» dva mora». rijeke i pustinje koje su se nastale na ovom prostoru. SREDNJI ISTOK (definicija prostora. grafikona. Tolerantan i soplidaran odnos prema narodima koji žive na ovom prostoru i njihovoj kulturi.Aralsko Balhaško jezero. Razvijanje svijesti o značaju timskog rada.4.Perzija Ferganska dolina). Fergana – kolijevka velikog broja kulturnih biljaka(pšenice. Istraživački rad učenika na samostalnom prikupljanju činjenica.regija vrlo duge kulture i tradicije. nedostatak vode. Istraživanje legendi koje govore o životu na ovom prostoru. intenzivna dinamika stanovništva. smanjenje površine Aralskog jezera(uzroci i posljedice). geografskih podataka o regiji koja se obrađuje. ravnice.Zakavkazja i Srednjeg istoka( Kolhida.Razlozi – navesti.MONSUNSKA AZIJA Monsunska Azija (Južna. <individualizacija nastavnog procesa.. odnosa kopna i mora.sposobnost procjene uslova za život stanovništva . jezika i religija.. njenih prirodnih i društvenih odlika. aluvijalne ravni. Indija i Malezija.politička podjela. Kaspijsko jezero. Indokina. utjecaja padavinskih voda na Pronaći na karti Turansku niziju. Pronaći na karti najveće i najstarije gradove Indijskog i Indokineskog poluotoka(Tadž Mahal.ogromni prirodni potencijali (nafta).mogućnost navodnjavanja.tropske šume.CENTRALNA AZIJA. Osposobiti učenike da shvate i zaključe posljedice i pogubnost.Područje velikih nizija i rijeka. Mozaik naroda. specifičnosti ovog geografski i historijski vrlo važnog prostora.tropske poljoprivredne kulture.. Prepooznati da je Južna Azija –Indijski podkontinet.pustinje na jugu. visije koje je ograničavaju. Buhara. Velika gustina naseljenosti.značaj zakvog režima). Jugoistočna. Objašnjavati nastanak Kaspijskog jezera. Poticati učenike na samostalno istraživanje i prikupljanje podataka o Na karti pronaći i obilježiti ovim regijama i zemljama 89 . religije. analize i sisnteze. Razvijanje sposobnosti shvatanja . Velika gustina naseljenosti. i Srednjeg istoka(prostora visoravni i džinovskih planina) određivanje njihovih granica.velikih količina padavina (erozija) po život stanovništva.) Turanska nizija. intenzivna dinamika stanovništva –uzroci i posljedice.. nepovoljni uslovi za život. njene granice. osnovni geografski podaci.kod učenika. Razvijanje svijesti o bogatom kulturno – historijskom naslijeđu Centralne Azije. Pomoći učenicima da sami zaključe zašto je nafta jedan od osnovnih uzroka političke nestabilnosti ovog područja. rijeke Centralne Azije.)monsuni.Mozaik naroda. 5. Zakavkazje. politički nestabilan prostor. specifičnosti ovog geografski i historijski vrlo važnog prostora. sposobnost podnošenja izvještaja Korelacija sa Historijom i Biologijom. jezika i religija Razvijanje navike istraživanja – individualnog ili grupnog. Osposobiti učenike da na osnovu dijagrama..sposobnost određivanja klime na osnovu geografskog položaja. Razvijanje sposobnosti samostalnog istraživanja.visoravni.mala gustina naseljenosti. o značaju Indijskog i Indokineskog poluostrva za svjetsku kulturu i civilizaciju.

Shvatiti filozofiju načina života stanovništva koje nastanjuje ovu regiju. grafikona.Malezija.razumjeti uzroke i posljedice ovih pojava. koja su stalno ugrožena od poplava(uzroci i posljedice) Pomoću podataka. koje ima i sada velik utjecaj na stanje društvene organizacije zemalja ovog prostora. Sposobnost učenika da na osnovu dijagrama.Takla Makan. rada u grupama. koje su nastale na ovom prostoru..Utjecaj na svjetsku politiku. prirodna bogatstva..florne i faunističke karakteristike Dalekog istoka.. Razvijati sposobnost timskog rada. Kina i Japan – osnovni geografski podaci Uočiti i shvatiti razvoj ove regije kroz različite historijske epohe(nastanak i razvoj Kineske i Japanske države kao najznačajnijih zemalja Dalekog istoka. hidrografske. prirodna bogatstva Identificirati kulture. Znati političku podjelu prostora osnovne geografske podatke o Indiji i Indoneziji i šta su posljedice(migracijei kocentacija stanovništva u gradovima. koju Objašnjavati(razgovor) izučavaju. koju izučavaju. Indija. eroziju zemljišta i siromašenje stanovništva..Mongolska visoravan) . 6.klimatske. najveće planine (Kingan.kao jednog od klimatskih faktora.Mongolska visoravan. Upućivati učenike na mjesta gdje mogu naći dodatne informacije o regiji. Shvataiti značaj proširivanja obradivih površina i osavremenjavanja poljoprivredne proizvodnje. Tjen Šan. Pomagati učenicima na samostalnom istraživanju i prikupljanju podataka o ovim regijama i zemljama koje su nastale na ovom prostoru – forma i sadržaj pisanja izvještaja.Kven Lun. Analizirati religijskih shvatanjaima stanovništva ovog prostora i utjecaj takvih stavova i svatanja na način života. Znati osnovne geografske podake Kine i Japana. Tokio .kod učenika. specifičnosti zemalja ovog prostora: Nastavnici pomažu učenicima da uz pomoć karte i podataka iz udžbenika definišu prostor Dalekog istoka njegovihi prirodnih i društvenih odlika. Razviti sposobnost procjene utjecaja klimatskih faktora na Razvijanje svijesti..Poljoprivreda kao glavno zanimanje stanovništva.. ogromni nenaseljeni i prenaseljeni prostori. Pronaći na karti najveće i najstarije gradove Dalekog istoka (Peking. (visoravni – Tibet. Znati objasniti društvenogeografske karakteristike(najbrojnije zemlje na svijetu. specifičnosti ovog geografski i historijski vrlo važnog i interesantnog prostora.. Privredni razvoj/uslovi privrednog razvoja)..Daleki istok : Specifičnosti prirodnogeografskog položaja i društvenogeigrafskih odlika. i parovima.spcifičnosti značaj proširivanja zemalja ovog obradivih površina i prostora(spisak osavremenjavanja literature): poljoprivredne proizvodnje Objašnjavati nepoznate za poboljšanje života pojmove uzroke i 90 . sve veće površinske rijeke Objašnjavati( analizirati) značaj navodnjavanja za život stanovništva ovog područja.) aluvijalne ravni.Šangaj.Altaj . Shvatanje da je moguće živjeti i na velikim nadmorskim visinama kao što je Tibet iako su prirodni uslovi za život nepovoljni.utjecaj morskih struja. utvrđivati značaj navodnjavanja za život stanovništva ovog područja. najveće visoravni na svijetu.osnovne karakteristike. Odrediti područja. Steći svijest o tradicionalnom društvu. Upućivati učenike na mjesta gdje mogu naći dodatne informacije o regiji. savremeni privredni i politički trendovi.njihov značaj i utjecaj na svjetsku kulturu i civilzaciju) Znati morfološke.pustinja Gobi. o značaju Dalekog istoka za svjetsku kulturu i civilizaciju.grafičkih prikaza sami procjene uslove za život u pojedinim područjima. Tibet. Osposobiti učenike za analizu klimograma padavina i temperature i izvođenje zaključaka na osnovu njih. Steći sposobnost uočavanja klimatskih razlika (naročito u količini padavina) između južnih i sjevernih dijelova Kine(izvantropski monsuni).poltička podjela prostora. kao reprezentativnih zemalja ovog prostora.

Pustinje i oaze. i sadržaj pisanja izvještaja. manje Africi i njenim regijama i razvijene i zemlje koje su zemljama koje su nastale u poćetnoj fazi tog na ovom prostoru – forma razvoja.Najznačajnije zemlje Ekvatorijalne Afrike(Zapadne. Osposobljavati.flornih oblasti.njegov značaj. većih rijeka. posljedice pojava.. planina. klimodijagrama.prostor sukoba velikih sila.klimatske prilike analizom grafikona.Središnje i Istočne)Nigerija. te područja sa najznačajnijim prirodnim resursima na području Upućivati učenike na mjesta gdje mogu naći dodatne informacije o regiji. Sposobnost razumijevanja tradicije. koje se odnose na Daleki istok.regije u kojoj živi najveći broj stanovnika na zemlji: Sposobnost pronalažanje na geografskoj karti Afričkog kontinenta. Pisanje izvještaja o provedenim istraživanjima.. čitanje i analiza na času. Položaj Afričkog Sredozemlja na karti. Etiopija i Južne Afrike – JAR – osnovni geografske Značaj Nila za razvoj kulture i civlizacije. klimatske i hidrografske karakteristike. koju izučavaju. . Prostor najvećih pustinja na Zemlji. Kongo. kontinenta. samostalan rad. jezera. Sposobnost određivanja. evaluaciju i samoevaluaciju.AFRIKA AFRIKA-geografski položaj i prirodnogeografske odlike Afrike(reljef. njegovih prirodnih i društvenih Izrada slijepe karte – odlika. vode. kulture i religije. prirodna bogatstva Razviti sposobnost da u skladu sa prirodnim uslovima za život procijeniti gustinu stanovništva.njenog geografskog položaja. 8. Pomagati učenicima na samostalnom istraživanju Označiti bojama turistički i prikupljanje podataka o najrazvijenije. 7. pustinja . Na geografskoj karti(u parovima) pronaći geografske objekte. visoravni.spcifičnosti zemalja ovog 91 .. U kartu ucrtati područja veće gustine naseljenosti. Osposobljavanje za grupni rad. Vođenje rječnika geografskih pojmova. Stočari nomadi – «pustinjski narod» Karakteristike reljefa i klime ovog područja Nastavnici pomažu učenicima da uz pomoć karte i podataka iz udžbenika definišu prostor Afričkog kontinenta. Razvijanje navike očuvanja geografske sredine. geografski i historijski država. Sucki kanal – njegov saobraćajni. Demografske karakteristike. flora i fauna – osnovne karakteristike) Stanovništvo i privreda Afrike – osnovni geografski(demografski podaci) Afričko Sredozemlje Razvijanje navike za istraživanje i upoznavanje geografskog prostora u kojem žive ili se nalaze. Geomorfološke. specifičnosti ovog reljefa.količina padavina. određivanje njegovih granica (prostornog obuhvata).i granica. grafikona. Sposobnost pronalaženja na geografskoj karti geografskih cjelina. klima. rijeka. područja izrazite poljoprivredne aktivnosti. radi boljeg kvaliteta živbota sada i u budućnosti. koji se odnose na prirodne odlike Afrike. većih gradova i vrlo važnog i saobračajnica Afričkog interesantnog prostora. navikavati učenike na timski rad.. temperatura. ali i geostrateški značaj. u skladu sa GŠ tipova klime.

U kartu ucrtati područja veće gustine naseljenosti. uz pomoć učeničkih predznanja..njenog geografskog položaja. naseljenost i stepen razvijenosti – aparthejd.. Nastavnici pomažu učenicima da uz pomoć karte i podataka iz udžbenika definišu prostor Američkog kontinenta. Upućivati učenike na mjesta gdje mogu naći dodatne informacije o 9. Sposobnost shvatanja značaja klime i i djelovanja egzogenih sila na formiranje pustinja u Africi.Prirodno 92 . imaju na proizvodnju hrane na ovom.uzroke i posljedice. Izrada nastavnih listića Izrada pitanja objektivnog tipa radi provjere stečenih znanja zajedno sa ostalim članovima aktiva nastavnika geografije. njegovih prirodnih i društvenih odlika. učenici se trebaju pripremiti za razgovore.koji svjedoče o veoma niskom kulturnom i civilizacijskom stepenu razvojaZapadne. a istovremeno upozoriti na probleme koji nastaju nastankom neokolonijalizma. Aloi i ostatke animizma.AMERIKA(AMERIKE) 10. diskusije. pustinja . planina.karakteristike. prostiranje. koliki značaj tlo i klima. Pomaže učenicima na samostalnom istraživanju i prikupljanju podataka o Americi i njenim regijama – forma i sadržaj pisanja izvještaja. . naseljenosti pojedinih prostora. Nacrtati sliepu kartu te prostora(spisak literatura): Objašnjavati nepoznate pojmove Objasniti. prezentiranje najinteresantnijih geografskih područja ili oblasti. Sposobnost shvatanja.Afričkog kontinenta. Na geografskoj karti(u parovima) pronaći geografske objekte. koji se odnose na prirodne odlike Amerike.stepen privredne razvijenosti (prirodna bogatstva).osnova za razvoj.Geografski položaj. Sposobnost pronalažanje na geografskoj karti Američkog kontinenta. Razvijati navike štednje i čuvanja prirodnih resursa(geoekologija) Razviti sposobnost uvažavanja svih promjena u ekonomiji usmjerenih na poboljšanje privrednog razvoja. Sposobnost pronalaženja na geografskoj karti geografskih cjelina. određivanje njegovih granica (prostornog obuhvata). kao i drugim kontinastima. Afričkog kontinanta.. Nacrtati sliepu kartu te označiti granice i različitim bojama označiti regije i zemlje koje su nastale na tom kontinentu. rijeka. Znati navesti religije Afrike.uzroke nastanka pustinja u Africi.Centralne i istočne Afrike. visoravni.i granica. Za domaću zadaću. specifičnosti ovog geografski i historijski vrlo važnog i interesantnog prostora. područja izrazite poljoprivredne aktivnosti(obojiti različitom bojom beltove). te područja sa najznačajnijim prirodnim resursima na području Američkog kontinenta.

geografska obilježja Amerike Sposobnost određivanja.flornih oblasti. 93 .SAD i Kanada – zemlje vrlo visoko privredno razvijene.količina padavina. plodno zemljište. Kontinentu koji izučavaju. a istovremeno upozoriti na probleme koji nastaju prekomjernim iskorištavanjem prirodnih bogatstava(Amazonije)i zagađivanjem atmosfre. najveće luke – pristaništa. Pogodnim pitanjima potaći učenike da razmišljanjem i prikupljanje činjenica o položaju SAD-a. na temelju kojih če moći imati jasnu predstavu o tome koji prostor i države obuhvataju SAD i Kanada. odrediti granice i različitim bojama označiti regije.tajgi. Pisanje izvještaja o provedenom istraživanju. Visokostručne radne snage i društveno uređenje. Sposobnost shvatanja značaja klime i djelovanja egzogenih sila na formiranje pustinja.Stanovništvo i privreda Amerike – karakteristike privrednog razvoja. Znati da je geografski i saobraćjni položaj SAD i Kanade izuzetno povoljan (izlaz na najprometnije okeane i mora). velike zalihe ruda. rudarska i poljoprivredna središta. Razviti pravilan stav o doprinosa svjetske nauke i kulture ukupnom razvoju čovječanstva Na slijepoj karti Angloamerike ucrtati. kao i sposobnost komentiranja – analiziranja. ljudske resurse i stručne kadrove. u skladu sa GŠ tipova klime.Golemih prirodnih bogatstava.Značaj unutrašniih vodenih puteva. temperatura. spcifičnosti zemalja ovog prostora(spisak literatura): Pružiti pomoć učenicima pri izradi plakata i zadacima traženja 10a). prašuma. karakteristike društvenog uređenja i organizacije država: Učenici trebaju steći znanja. kao svjetske supersile. dobro i prihvatljivo društveno uređenje. industrijska. što sve zajedno uvjetuje da su na ovom prostoru smještene najrazvijenije zemlje Razviti sposobnost uočavanja najvažnijih činjenica u određenom tekstu.konture saveznih država(SAD) i pokrajina(Kanada)najznač ajnije gradove. savana i stepa u Americi Razviti sposobnost uvažavavanja svih promjena u ekonomiji usmjerenih na poboljšanje privrednog razvoja. poljoprivrdna i industrijska područja Amerike. Razvijati pravilan stav prema posebnostima pojedinih naroda i želju za saznanjima o ostalim kulturama svijeta. 10b).shvate značaj i njenog utjecaja na globalana dešavanja u svijetu.da ima povoljne klimatske uvjete.čitanje i analiza na času.

stručni rad i veliko zalaganje stanovništva(radinost) – primjer Kine i Japana.naseljenost i struktura stanovništva. Steći sposobnost uočavanja i objašnjavanja izoliranosti Australijskog kontineta.Osnovni geografski podaci o Argentini.Australija:prirodnogeografske i društvenogeografske odlike. Los Anđelos. Uz zadatke upoređivanja. kako se spašavaju kitovi koji se često nasuču Na osnovu poznate nastavne materije. Sposobnos da se bez uljepšavanja predstavi stanje u zemljama koje se obrađuju (Angloamerika i Latinska merike) Razviti kod učenika uvjerenje da su osnovni faktori privrednog i kulturnog razvoja prirodni i društveni uslovi u kojima se djeluje. Kroz raspravu.Argentina i Čile – osnovni geografski podaci.Australija i Okeanija 11a. kao privredno najrazvijenoj zemlji Južne Amerike.politička podjela ovog prostora. Na osnovu izvora do kojih su učenici došli proučavajući Ameriku . Pokušati naći slike ili tekstove. potreba za radnom snagom.diktatorski režimi. florne i faunističke karakteristike i specifičnosti Australije i Okeanije(podjela).Osnovni geografski podaci o Čileu kao najznačajnijoj zemlji zapadnog dijela kontineta.zadaci objektivnog tipa. klimatske. Osposobiti učenike da metodom razgovora mogu istaći sve pozitivne i negativne posljedice izuzetno niske stope prirodnog priraštaja Angloamerike i zadovoljavajućeg stepena nataliteta Latinske Amerike. narkomafija –nerješivi problem ovih zemalja.. svjetske metropole – megalopolisi. sa drugim manje razvijenim zemljama na temelju poznatih podataka.karakteristike privrednog razvoja. Razviti pozitivan stav Pronaći fotografije i opise biljaka i životinja koje jedino žive na prostoru Australije i Okeanije. na kojima se vidi. tropske oblasti na sjeveru(monsuni).kao nedostatak Razviti pozitivan stav o zemljama koje imaju osiguran najviši nivo zaštite i socijalne sigurnosti u svijetu. Izraditi slijepu kartu – reljefa. San Francisko. Pored pomaganja učenicima u svim aktivnostima koje su osmišljene da se obrade u razredu. Primjenjujući već stečena znanja o ekonomski razvijenim nerazvijenim zemljama svijeta razviti sposobnost upoređivanja – komparacije visoko razvijenih sa srednje razvijenim i slabo razvijenim zemljama Amerike. sintetiziranja i sistematiziranja na satima ponavljanja nastavnici trebaju često koristiti zadatke bazirane na upotrebi karte i ponavljanja u obliku zamišljenog putovanja. Razumjeti političku i privrednu situacijom u Latinskoj Americi. Razviti sposobnost snalaženja na karti Australije. ekonomske migracije) Razviti pravilan stav o načinu života i rada u zemljama Anglo i Latinske Amerike(bez euforičnog prikazivanja. ili mješoviti zadaci..testovi. nastavnik treba pripremiti zadatke za kratku(brzu)pismenu provjeru znanja.ugodno jugozapado i jugoistočno primorje. .. angažirati 94 .Vašington. Znati reljefne. aktivnim i stvaralačkim djelovanjem treba kod učenika ne samo mobilizirati svo znanje kojim učenici raspolažu o Australiji.svijeta(SAD i Kanada) Upoznati učenike sa historijskim i suvremenim značajem zemalja Latinske Amerike. nastavnici će unaprijed pripremiti odgovarajuća pitanja. Na kraju svake nastavne teme.gradovi. nastavnik produktivnim. a koje su prve na UN ljestvici razvijenosti. 10c)Brazil.postanu najveći gradovi Amerike. određivanje geografskog položaja Australije. Utjecaj Španske i portugalske kolonizacije na zemlje i stanovništvo Latinske Amerike 11. Osnovni geografski podaci o Brazilu. analogije. a naročito jezik i njegovu poziciju i utjecaj u Americi i svijetu. (staro stanovništvo.kao najvećoj zemlji Južne Amerike. razlika u razvijenosti Angloamerike i Latinske Amerike – uzroci i posljedice.. Znati da je Australija kontinent kontrasta u svakom pogledu(velike pustinje u središnjem dijelu. trebaju izvoditi zaključke o tome šta je uvjetovalo da Njujork. Zadaci mogu biti tipa tačno – netačno... učenici trebaju da prepoznaju englesku kulturu. većih rijeka i bojama označiti države kroz koje protiču.hidrološke.

na plitki dio mora uz južne obale Australije. pa onda unijeti u nju područja. Obilježiti izvozne luke i najveće gradske centre. motiviranost učenika za rad.Velington. Tako će se povečati .Znati osnovne geografske pojmove koji se odnose na otoke Okeanije.mali broj rijeka. način života stanovništva.milioni grla ovaca i goveda.koji su u ovoj zemlji stanovniuci drugog reda i teško se prilagođavaju načinu života bijelog čovjeka.Zavisnost gustine naseljenosti od prirodnih faktora. Mikronezije i Polinezije u odnosu na Australiju. gejziri. kao i pozicija velikh gradova uvjetovana specifičnom prirodnogeografskim uslovima a najviše klimom i geografskim položajem. Maori. turizam. Upoznati učenike da je neravnomjerna gustina naseljenosti Australije . mlijeka i mliječnih prerađevina. Pružiti pomoć učenicima pri ucrtavanju različitih sadržaja u slijepe karte: 95 . ogromna količina vode ispod pustinja(arteški bunarevi). u odnosu na vrijeme kada je otkrivena. koje nisu ovdje živjele do dolaska bjelaca. industrije i stočarstava promjenio izgled Australije. Novi Zeland).(Uočiti na geografskoj karti) Znati prirodne resurse na kojima Australija zasniva svoju privrednu razvijenost i visok živorni standard svog stanovništva . Voditi raspravu sa učenicima. Mikronezija . Biti sposoban shvatiti zašto su velike sile držale pod kolo nijalnim jarmom stanovništvo Okeanije. Polinezija.organizacije države/društvenog uređenja) i standarda stanovništva. Biti sposoban shvatiti i razumjeti uslove života stanovništva Okeanije i prirodnih ljepote koje se na njima nalaze.zemlja ovaca i goveda.specifičan biljni i žiivotinjski svijet. Nacrtati slijepu kartu Australije i Okeanije. Frontalnim i individualnim oblikom rada nastavnik treba pokazati na koji način je naseljavanje bijelaca. Pronaći objašnjenja za pojmove:rasna segregacija i rasna diskri minacija. prema starosjediocima Australije(Aboridžanim a). Razviti sposobnost razumjevanja odnosa prirodne sredine (bogatstava).bijelci najbrojniji. razvoj gradova. na kojima su uslovi za život najpovoljniji i gdje se uzgaja najveći broj goveda i ovaca. uloga i značaj Okeanije u svijetu(neki izvozni proizvodi – tropski). Kod učenika razvijati interes za humanitarni rad. intelektualne stvaralačke snage učenika. Imati pozitivan stav prema stanovništvu do kojeg još nije doprla civilizacija u punoj mjeri i razumjeti njihov način života.Okeanija Znati šta obuhvata Okeanija i kako se dijeli( Melanezija. geografskog položaja i plasmana industrijskih i poljoprivrednih proizvoda. Naseljenost Novog Zelanda.Položaj Melanezije. Znati osnovne geografske karakteristike Novog Zelanda(dva otoka. zašto je Australska vlada sve do nedavno zabranjivala useljavanje nebjelačkog stanovništva na Australijski kontinent.vulkansko tlo. 11b). solidarnost i pomoć slabije razvijenim zemljama.. Sposobnost razumjevanja međuzavisnosti prirodne i društvene sredine.

Grenland – najveći otok na zemlji – naseljenost.12.Ledeni bregovi – opasnosti. Voditi razgovore sa učenicima o živom svijetu koji nastanjuje polarne oblasti i vode koje se nalaze u blizini ili ispod leda polarnih oblasti. Arktika.Polarne oblasti na zemlji Znati na geografskim kartama odrediti položaj Arktika i Antarktika.koja živa bića nastanjuju vode Atlantskog okeana u blizini Polarnih oblasti. Antarktika i Grenlanda. Razviti sposobnost vrednovanja i uporedbe(komparacije)P olarnih oblasti sa ostalim oblastima na Zemlji. Pomagati učenicima pri izradi karata i pomoći im da shvate značaj polarnih oblasti za život na zemlji. Razviti pravilan stav prema nenaseljenim polaranim prostorima na zemlji i njihovom značaju za održanje života na Zemlji. 96 .Grenland i Antarktik.Razlika između ova dva ledena područja. Da prepoznaju prirodno – geografska obilježja polarnih oblasti i njihov značaj za klimu na Zemlji. Nacrtati na slijepoj karti Arktik. Pronaći podatke. Na plakatu nacrtati konture. Sosobnost «čitanja» geografske karte.

35 časova godišnje Historija. Proces i sadržaj Učiti: Učenik: Vrijednosti. 35 časova godišnje Tematske Cjeline/ Teme CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI/OBRAZOVNI ISHODI Znanje historije. VIII razred – 1 čas sedmično. stavovi. VIII razred – 1 čas sedmično. ponašanje Aktivnosti učenika Aktivnosti nastavnika 97 .Historija.

Razumije značaj naučnog i kulturnog razvitka.Važnost revolucije 1848/49. kulture i umjetnosti za civilizacijski razvoj .Gradovi. tehnika kultura i umjetnost. Razvija sposobnost hronološkog(kronološkog)mišljenja i da osnovu analize izvora samostalno i jasno iznosi svoje mišljenje . Pojam industrijska revolucija i njene posljedice.Oblici vladavine:apsolutizam i parlamentarizam. Razlikuje rad na istraživačkim 98 . vlastiti stav na osnovu Priprema aktivnosti prikupljenih učenja u skladu sa jasno informacija.Najznačajniji pokreti. Zna kako je teklo ujedinjenje Italije i Njemačke. postavljene pjesmama i muzikom. Određuje jasne ciljeve učenja. privredni i kulturni razvoj susjednih zemalja (Hrvatske. Priprema nastavna usmjerenja (didaktičku strukturu s Učestvuje u karakterističnim aktivnostima u slijedom) :nastavu kroz razredu.Industrijska revolucija. Zna politički.istaknute ličnosti. postavljenim ciljevima . kartama. djelotvorno komunicira sa učenicima). Osmanskog carstva i Rusije. Srbija i CrnaGora). Izvode zaključke o tome šta se desilo i zašto i za svoje zaključke navode razloge.nacionalni pokret.Habsburške monarhije i Mletačke republike. pojašnjava . tehnike. organizira aktivnosti učenja na času . programe nacionalnih pokreta. Zauzima vlastiti stav uz korištenje dokaza. Zna događaje i pojave koji su obilježili početak novog vijeka(međaši novog vijeka). Provjerava kontekst.Osobenosti privrednog razvoja Zapadne Evrope. Na osnovu analize predstavljaju temu usmeno ili pismeno. objašnjava nove pojmove. Ispituju Internetom.Važnost ideja Američkog rata za nezavisnost i Francuske građanske revolucije. Zemlje jugoistočne Evropenacionalni pokreti Zemlje jugoistočne Evrope pod osmanskom. formuliše jasna pitanja. zadatke. i rješavaju slikama.Austro-ugarsku nagodbu. njihovi programi i ličnosti (obraditi u kontekstu događanja u Bosni i Hercegovini). Osmanskog carstva i Rusije.EvropaNovi vijek Humanizam i renasansa. Zna kako su nacionalni pokreti u susjednim zemljama utjecali na prilike u BiH.Izgrađuje stav o važnosti pojave Humanizma i Renesanse.Nacionalno buđenje u susjednim zemaljama (Hrvatska. informacije slažu u u slijed i povezuju u širi kontekst .Zna kako su se razvijali nacionalni pokreti u susjednim zemljama. Položaj žene u novom Razvija interes za proučavanje historije Novog vijrka. Društveni poredak koji se javlja u Novom vijeku i njegova osnovna obilježja.važnost pojave Humanizma i Renesanse.Posljedice velikih geografskih otkrića. karikaturama.) formuliše relevantnost izvora jasna pitanja . Građansko društvonacionalne Razvija sposobnost kreativnog i kritičkog mišljenja.Komunicira.Nauka . habsburškom i mletačkom vlasti od XVI do kraja XVIII stoljeća.Razvija sposobnost empatije. naglašava najvažnije ideje . Zna pojam revolucija. Analizira izvore i iznosi Određuje jasne ciljeve učenja. Zna zemlje jugoistočne Evrope koje su bile pod vlasti Osmanskog carstva. Srbije i Crne Gore) XVI do konca XVIII st. iznose znanje učenika. Dubrovačke republike. Naučne. Analiziraju izvore da bi identificirali relevantne informacije koje će im pomoći da odgovore na pitanja.Priprema analizu izvora (rad na tekstualnim Analiziraju izvore izvorima.Kapitalizam i kapitalističko društvo. Razvija hronološko razumijevanje i stav o značaju razvoja nauke . društvenom kulturnom kontekstu historijskog razvoja BiH i susjednih zemalja. organizira aktivnosti učenja u paru ili grupi (priprema analizu izuvora . Prepoznaje i analizira historijske izvore.Oblike vladavine i vjersku sliku Evrope. Priprema aktivnosti provjere znanja učenika u skladu sa postavljenim standardima.Reformacija i protivreformacija.. informacije slažu usmjerava aktivnosti u slijed i širi učenja .Velika geografska otkrića. Posljedice Napoleonovih osvajanja. Privredni razvoj Zapadne Evrope. Razvija svijest o političkom . Značaj i razvoj gradova. Prikupljene nove pojmove.Pojam nacija. hronološkog mišljenja Izgrađuje stav o značaju građanskih revolucija. tehničke ikulturne tekovine Novog vijeka.Glavne predstavnike Humanizma i Renesanse.Posljedice građanskog rata u SAD-u.

države Nastanak i razvoj SAD-a. Francuska revolucija.Napoleonovo doba.Evropske zemlje u 1848 god.-značaj i posljedice. Ujedinjenje Italije.Ujedinjenje Njemačke.Austro-Ugarska nagodba.Građanski rat u SAD-u.Položaj žene u novim vijeku.Monopolistički kapitalizam i imperijalizam. Bosna u XIXstoljeć u Reforme u Osmanskom carstvu zadnje decenije XVIII st. i u prvim decenijama XIX st.Administrativnoupravno uređenje Bosanskog ejaleta(vilajeta) u XIX st.Pokret za autonomiju Bosne.Društvo i društveni odnosi.Privreda,kultura i prosvjeta.Hatišerif od Gilhane.Omer paša Latas.Velika istočna kriza 1875-1878g.

vijeku.Pojmove monopolistički kapitalizam i imperijalizam. Razumije i može da objasni uzroke, tok i posljedice velikih revolucija koje su obilježile početak stvaranja građanskog društva u Evropi i svijetu. Može da objasni položaj žene u Novom vijeku. Razumije i može da objasni pojmove monopolistički kapitalizam i imperijalizam. Razumije posljedice pojave monopolističkog kapitalizma i imperijalizma. Zna zašto su provođenje reforme u Osmanskom carstvu i posljedice provođenja reformi.Uzroke,tok i posljedice borbe za autonomiju Bosne. Uređenje Bosanskog ejaleta(vilajeta) u XIX st.Društveni,privredni i kulturni razvoj.Zna pojam Istočno pitanje, posljedice Istočne krize i položaj BiH u međunarodnoj politici XIX st. Može da objasni i razumije najvažnije tokove,pojave i historijske procese razvoja Bosanskog ejaleta(vilajeta) u XIXst.Razumije i može da objasni međunarodnu politiku u BiH u XIX st.Povezuje prošlost i sadašnjost.Razumije važnost multiperspektivnosti u historiji.

vlastiti sud. Priprema prezentaciju

Izgrađuje mišljenje i stav historijsko-kulturnom i privrednom razvitku BiH u XIX st..Njeguje duh tolerancije i demokracije . Učenici razviju svijest o višestoljestoljetmoj prisutnosti nacionalnih manjina na prostoru BiH, multietničkoj i kulturnoj zastupljenojsti na tlu Bosne i Hercegovine. .

bitne od nebitnih informacija, tumači podatke postavljene u vremenski okvir, identificira i objašnjava promjene i kontinuitet unutar i između historijskih perioda, zauzima stav uz korištenje dokaza. Učestvuju u aktivnostima učenja (analiziraju izvore, Prikupljaja različite izvore i procjenjuje njihovu vrijednost, pronalazi odgovore na postavljena pitnja. Iznosi vlastiti stav na osnovu prikupljenih informacija.

projektima ( položaj žene u Novom vijeku), rad u grupi, usmjereno otkrivanje, diskusiju... Pojašnjava nove pojmovre, djelotvorno komunicira sa učenicima . Provjerava ono što učenici rade Procjenjuje znanje učenika na osnovu postavljenih standarda. Organizira aktivnosti učenja u skladu sa postavljenim ciljevima. Usmjerava aktivnosti učenika , objašnjava kontekst , formuliše pitanja koja usmjeravaju istraživanja i analizu, organizira prikupljanje različitih izvora za istraživački projekt (stanovništvo BiH nacionalne manjine ; običaji, ishrana u BiH). Djelotvorno komunicira sa učenicima. Prati aktivnosti učenika . ocjenjuje učeike.

99

TEHNIČKA KULTURA , VIII razred – 2 čas sedmično, 70 časova godišnje
Tematske cjeline/Teme CILJEVI I ZADACI REZULTATI/ ISHODI Znanje Tehničke kulture: Proces i sadržaj ELEKTROTEHN IKA Izvori električne energije Učiti: Elektrane: podjela, princip rada, razlike, opis, prenos i distribucija električne energije; Učenik : Izrađuje crtež uproštenog presjeka hidro i termoelektrane, opisuje princip rada, razlike, prednosti i nedostatke; Shvata prednosti električne energije nad energijom čvrstih i tečnih goriva; Donošenje sudova i zaključaka na osnovu provjerenih činjenica i izgrađenih kriterija; Afirmacija stvaralaštva; rada i Aktivno prate izlaganja i prezentaciju predmetnog nastavnika o elektranama; Izlaže nastavno gradivo primjenom različitih metoda rada u cilju što kvalitetnije i afirmativnije prezentacije gradiva; Pripremanje nastavnu tehniku i tehnologiju; OČEKIVANI OBRAZOVNI Vrijednosti, ponašanje stavovi, Aktivnosti učenika Aktivnosti nastavnika

100

Simboli i sheme u elektrotehnici

Skiciranje simbola i izrada shema -značaj simbola i shema;

Crta i čita simbole i sheme; Razvijanje pozitivnih stavova prema tehnici ličnim primjerom i djelovanjem u razredu; Pravilno vrši izbor i upotrebu elektroinstalacionih materijala; Vrši pravilan izbor alata i pribora; Ispoljavanje spremnosti za saradnju i pružanje pomoći drugima;

Usvajaju znanja vezana za simbole i sheme u elektrotehnici; Samostalno skiciraju i izrađuju sheme; Usvajaju osnovna znanja o elektroinstalacionim materijalima, o izboru i montaži; Prate izlaganje i demonstriranje upotrebe i rada s pojedinim alatima i priborima, te i sami učestvuju u tim aktivnostima; Prate izlaganje i uputstva nastavnika, te samostalno ili po grupama proračunavaju snagu pojedinih elektro-potrošača ili obračunavaju utrošak električne energije domaćinstva; Shvataju značaj poštivanja općih i ličnih mjera zaštite na radu; Koristeći različite alate i uz pomoć nastavnika izrađuju različite električne uređaje; Imaju uvid u sadržaj kutije prve pomoći i po potrebi pružaju prvu pomoć;

Izrađuje materijal;

didaktički

Primjenjuje modele interaktivne nastave; Ostvaruje stvaralačku razredu; radnu atmosferu i u

Elektroinstalacion i materijali Alati i pribori u elektrotehnici

Vrste i primjena elektroinstalacionih materijala; Osnove o alatima i priborima u elektrotehnici, rukovanje i održavanje;

Prezentira učenicima najčešće korištene elektroinstalacione materijale, objašnjava namjenu i montažu; Prezentira učenicima izbor i upotrebu pojedinih alata i pribora, te ih usmjerava na pravilan izbor i rad; Ukazuje učenicima na važnost pravilnog rukovanja i održavanja elektro–uređaja u domaćinstvu, te značaj ekonomičnog korištenja električne energije; Daje neophodna uputstva učenicima pri rješavanju praktičnih problema; Vodi računa o bezbjednosti učenika u radionici; Vodi računa o ispravnosti alata i mašina u radionici; Prezentira modele elektromototora: objašnjava princip rada, održavanje, zaštitne mjere, rukovanje; Podsjeća učenike na

Kućanski električni aparati

Električni uređaji i aparati u domaćinstvu sa posebnim osvrtom na važnost pravilnog rukovanja i održavanja;

Osposobljava se za otklanjanje sitnih kvarova u domaćinstvu;

Ispoljavanje spremnosti i sposobnosti za sticanje novih znanja i vještina i njihovu primjenu u rješavanju praktičnih problema; Razvijenje smisla za ekonomično korištenje energije i materijala;

Vježbe i praktični radovi

Korištenje simbola i shema u elektrotehnici, izrada jednostavnijih shema, upotreba različitih alata, pribora i aparata -izrada jednostavnijih električnih uređaja i uređaja za ispitivanje električnih instalacija, opće i lične mjere zaštite na radu;

Izrađuje jednostavnije sheme u elektrotehnici; Osposobljava se za izbor potrebnih alata i pribora i izradu prostijih elektrouređaja; Ispituje ispravnost pojedinih električnih instalacija;

Maksimalno poštovanje kućnog reda pri radu u školskoj radionici;

Ispoljavanje vještina i navika u cilju profesionalne orijentacije učenika; Razvijanje svijesti o značaju elektrotehnike i elektronike u životu čovjeka;

Elektromotori

Elektromotori: pogon, princip rada, održavanje

Razumije značaj pravilnog izbora, montaže i održavanja elektromotora;

Pažljivo prate izlaganje i demonstriranje nastavnika o elektromotorima i njihovim sklopovima; značaju elektromotora u privredi i

101

sadržaje koje su već radili na časovima fizike. Praktično objašnjava značaj i primjenu pojedinih elektroničkih elemenata.ELEKTRONIKA Elektronički uređaji Uvođenje učenika u elektroniku: prenos govora. Pažljivo prati rad učenika i daje neophodna uputstva. održavanje. Razumije značaj pravilnog održavanja telefonskih aparata i mreže. Čita i crta simbole i sheme. didaktičke Simboli i sheme u elektronici Skiciranje i čitanje simbola i shema u elektronici. u organizaciju telefonske mreže i u značaj održavanja. Prate izlaganje i demonstriranje upotrebe i rada na pojedinim alatima. sklopove pojedinih elektroničkih uređaja i sve to na što jednostavniji i razumljiviji način objašnjava učenicima. izvršene analize i sinteze. Uz pomoć grafičkih priloga. Pravilno vrši izbor i upotrebljava alate. Priprema grafičke priloge. instrumentima i priborima i sami učestvuju u tim aktivnostima. pojedine sklopove radio i TV aparata demontiraju po odobrenju i uz prisustvo nastavnika. telefonija. upotreba različitih pribora i alata. Osnovni elektronički elementi Alati i pribori u elektronici Otpornici. Ispoljavanje spremnosti za primjenu stečenih znanja i vještina u praksi. Pažljivo slušaju i prate rad nastavnika. te prenos govora i muzike transformacijom zvučnih signala u električne i obrnuto. Razvijanje svijesti o značaju ponašanja i pridržavanja propisa u saobraćaju. Priprema materijale. telegrafija. Shvata korelaciju nastavnih sadržaja fizika-tehnička kultura. Shvatanje značaja blagovremene i ispravne komunikacije među ljudima. u cilju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. a onda ih i grafički predstavljaju. muzike i pokretnih slika na daljinu. Shvata telekomunikacija čovjeka. te ih usmjerava na pravilan izbor i upotrebu. Vježbe i praktični radovi TELEKOMUNIK ACIJE Razvoj komunikacija NV telefonija Korištenje simbola i shema u elektronici. Donošenje zaključaka na osnovu argumenata. Učestvuju u analizi sklopova. instrumenti i pribori u elektronici. analiziraju klopove. radio i TV antenna. izrada jednostavnijih shema. rukovanje. instrumenata i pribora. Sastavni dijelovi telefonskih centrala. Prezentira učenicima izbor i upotrebu pojedinih alata. demontira i montira prostije uređaje i aparate u elektrotehnici. instrumente i pribore. domaćinstvima. felefonskih aparata objasniti učenicima značaj fiksne i mobilne telefonije. instalacija. Razvijanje svijesti o značaju pravilnog odnosa prema prirodi i čovjekovoj okolini. Pažljivo prate izlaganje nastavnika i prezentaciju pojedinih sklopova: telefona. uz pomoć nastavnika. Imaju uvid u sastavne dijelove telefonskih centrala. poluprovodnici. radio aparata. Koristi potrebne alate. objašnjava visokofrekventne i niskofrekventne oscilacije. Objašnjava značaj propisnog ponašanja u saobraćaju i ukazuje na opasnosti usljed nepridržavanja tih propisa. Osnovni alati. Prepoznaje i vrši pravilan izbor elektroničkih elemenata. 102 . sa naglaskom na bezbjednost djece. u značaj životu Usvajaju osnovna znanja iz oblasti komunikacija: instalacionih vodova i materijala. Analiziraju elektroničke elemente i njihovu ugradnju u sklopove. Pažljivo slušaju nastavnika. Osnovna znanja iz oblasti komunikacija: razvoj. kao i o racionalnom korištenju energije. Upoznaje učenike sa telegrafskim sistemima i načinom rada. montiranje jednostavnijih radio-prijemnika. instrumente i pribore. organizacija telefonske mreže. kondenzatori.

prikuplja informacije i podatke. pravilan izbor goriva za domaćinstvo. Učestvuju u izradi ilustracija-crteža. Shvata značaj pridržavanja propisa u saobraćaju. Pored udžbenika i osnovne literature koriste i druge izvore: enciklopedije. -proširivanje znanja i sticanje novih znanja iz jedne od sljedećih oblasti: a) Elektrane b) Elektronika c) Saobraćaj Shvata značaj razvoja i održavanja telegrafije u komunikacijama. pravilnog zbrinjavanja otpada. faktori koji utiču na bezbjednost u saobraćaju – čovjek (dijete). 103 . telegrafskih sistema i mreže. Proširuje već stečena znanja iz pojednih oblasti koje je odabrao za izbornu nastavu. pravilan odnos prema prirodi i čovjekovoj okolini. ENERGIJA I OKOLINA IZBORNI DIO (konkretan program izbornog dijela utvrđuje nadležni organ škole na osnovu potreba lokalne zajednice. Prate izlaganje nastavnika o principu rada telegrafskih uređaja. Međusobno komuniciraju u cilju sticanja novih znanja i vještina. za pravilno zbrinjavanje otpada. saobraćajne nesreće i njihovi uzročnici. Dosljedno izvršavaju sve zahtjeve nastavnika. Pavilno korištenje sredstava javnog saobraćaja. za odabir najpovoljnijeg goriva za domaćinstvo.Telegrafija Osnovna znanja iz oblasti telegrafije. internet (po mogućnosti). kreiraju obrazovni pano. interesa učenika i mogućnosti škole). Saobraćajna kultura Objašnjava značaj: racionalnog korištenja energije. prate zanimljive članke i informacija sa medija. Samostalno proučava odabrane oblasti. značaj pravilnog odnosa prema prirodi i čovjekovoj okolini. posmatra i zaključuje. u cilju lične bezbjednosti. Racionalno korištenje energije i materijala. Prave skicu urednog odlagališta za otpad. Usvajaju znanja potrebna za pravilno ponašanje u saobraćaju. Osposobljava se za: racionalno korištenje energije. priručnike. kao i bezbjednosti ostalih učesnika u sobraćaju. stiče vještine.

osnovna znanja o strukturi računara.INFORMATIKA ZA VIII RAZRED 1 čas sedmično (35 časova godišnje) ZAŠTO UČITI INFORMATIKU I RAČUNARSTVO (INFORMACIONO-KOMUNIKACIONU TEHNOLOGIJU)? Izučavanje sadržaja iz oblasti informatike i računarstva u sedmom razredu osnovne škole ima značajnu ulogu u pripremanju učenika za nastavak školovanja i u njihovom osposobljavanju za kasnije uključivanje u svijet rada i životne tokove. Četiri odrednice: osnovna znanja.osnovna znanja i vještine povezivanja računara sa pratećom opremom. Sve usavršenija sredstva (hardver i softver) u oblasti informacijskih i komunikacijskih tehnologija koja nezadrživo osvajaju svijet i prodiru u sve oblasti ljudskog rada i djelovanja. . . vještina i razvijenih sposobnosti na osnovnoškolskom uzrastu. Sticanje i razvijanje sposobnosti za rješavanje problema u različitim oblastima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije. . 2. primjeni u komunikaciji i rješavanju problema. 3. pokretanja i korištenja uobičajenih programa (operativni sistemi. Stvaranje i razvijanje navika i stavova u vezi sa korištenjem informacijske i komunikacijske tehnologije i 4. postupke uključivanja i isključivanja računara. OČEKIVANI REZULTATI/ISHODI UČENJA . za korištenje raspoloživih tehničkih resursa u različitim situacijama.da se upoznaju sa mogućnostima softvera opće i posebne namjene. čine područja učenja i na njima počiva koncepcija nastave Informatike u osnovnoj školi.da učenici shvate ulogu informacijskih tehnologija u savremenom društvu. . 104 . zahtijevaju da opšta populacija stanovništva mora raspolagati sposobnostima. 1. opća aplikacijska programska sredstva i okolinu programskih jezika). OSNOVNA ZNANJA . ali i kulturnim navikama. PODRUČJA UČENJA CILJEVI I ZADACI . njegovoj primjeni u raznim djelatnostima. Osnovna znanja učenici stiču upoznavanjem principa i praktičnih rješenja na kojima je zasnovana računarska odnosno informacijska i komunikacijska tehnologija.da učenici upoznaju karakteristike programskih jezika.da učenici upoznaju strukturu računara. Uspješno snalaženje mladih osoba u tehnički i tehnološki razvijenom društvu u mnogome zavisi od njihovih stečenih znanja. navike i stavovi te sposobnosti za rješavanje problema uz primjenu računara.osnovna znanja o jednom programskom jeziku. Umijeća i vještine učenici stiču upotrebom savremenih računara i aplikativnih programa. umijeća i vještine.

. .sposobnost za donošenje zaključaka na temelju prikupljenih informacija.sposobnost algoritamskoga načina razmišljanja pri rješavanju svakodnevnih problema. .da učenici upoznaju kako mogu upotrebljavati multimedijske alate kao podršku vlastitim i grupnim rezultatima učenja. .sposobnosti korištenja softvera opće namjene (opća aplikacijska programska sredstva: obrada teksta.da učenike upozna sa načinima korištenja Internet usluga. . rad sa proračunskim tablicama i grafikom).da učenike upozna sa načinima rješavanja problema uz pomoć računara. .osnovne vještine rješavanja problema uz pomoć računara (unos teksta i njegov prikaz. SPOSOBNOSTI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA .da učenici znaju upotrebljavati osnovne programske alate kao sredstva za učenje i istraživanje. .da se učenici osamostale i steknu samopouzdanje pri rukovanju i korištenju računara i pratećih uređaja. 105 . .da učenike upozna sa mjerama sigurnosti pri radu sa računarima i drugom opremom. UMIJEĆA I VJEŠTINE .da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati pomagala za pripremu pisanih dokumenata i izradu prikaza. . .osnovne vještine pretraživanja Interneta i slanja i primanja elektroničke pošte. .da učenicima predstavi načine pohranjivanja i čuvanja informacija u računarima.osnovne vještine pretraživanja Interneta i slanja i primanja elektroničke pošte.vještine individualnog i kolektivnog rada u grupama rješavajući zadatke uz pomoć ICT-a. rješavanje numeričkih zadataka uz pomoć ICT-a).da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati ulazno-izlazne uređaje.da učenicima predstavi moguće sklopovske i programske probleme u svakodnevnom radu i uputi na načine njihova otklanjanja. . . .da učenike upozna sa načinima komuniciranja posredstvom različitih medija. ..

. Nastavnicima koji realizuju nastavni program ostavljena je potpuna sloboda: • • izbora operativnih sistema i aplikativnog softwera koji će biti preferirani u nastavi. bez obzira što su u programu navedeni drugi primjeri. Grupe ne treba da imaju više od 16 učenika. Nastavni sadržaji u okviru ovih tema. Nastavnik informatike organizuje i izvodi nastavni proces uz primjenu svih savremenih oblika i metoda rada koristeći raspoloživa nastavna sredstva. NAVIKE. što u velikoj mjeri zavisi od uslova u kojima nastavnik treba da realizuje nastavu.navika korištenja informatičke literature.. primjena računara. Ponavljanje pojedinih nastavnih jedinica treba izbjegavati. putem Interneta.navika pretraživanja i prikupljanja informacija elektronskim putem. određivanja broja sati za obradu pojedinih tema. po principu: jedan računar – jedno radno mjesto – jedan učenik. rješavanje problema uz pomoć računara i programiranje nose naslove kao i u šestom razredu. njegovo potpuno izvođenje zahtijeva određeni standard tehničke opremljenosti. Zato realizacija programskih sadržaja u sedmom razredu od nastvanika zahtijeva znatno složeniju pripremu za izvođenje nastave.da učenicima ukaže na potrebu da koriste raspoloživu literaturu. 106 . Naime.da učenike upozna sa zahtjevima kulturne upotrebe računarske i informacione tehnologije.da učenici prihvate oblik timskog rada pri rješavanju problema. . Resursi za realizaciju Nastavne teme omogućuju da se izvedbeni program prilagodi tehničkim mogućnostima pojedinih škola. koje svaka posebno ostvaruju predviđeni sedmični fond sati. ali ako se to čini onda zato treba da postoje dva razloga: da obezbijedi korelaciju sa složenijim gradivom koje treba da se realizuje poslije toga i da se obrade pojedini aspekti koji nisu obrađeni u šestom razredu. su novi ili su prošireni. . . . Kvalitetno organizovana nastava i realizacija programa pretpostavlja samostalan rad učenika na računaru.da učenicima ukaže na pravne i etičke principe upotrebe informacijske i komunikacijske tehnologije i ukaže na posljedice njihova narušavanja. Odjeljenja se dijele u dvije grupe. STAVOVI DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastavne teme: arhitektura računara. prenos podataka i računarske mreže.

107 . Kontinuirano ocjenjivanje doprinosi poboljšanju kvaliteta nastave. ali je isto tako potrebno ostvariti povezanost sa nastavom maternjernjeg jezika i književnosti. likovne kulture (računarski dizajn. U konačnoj ocjeni koju učenik dobija na kraju školske godine treba da ravnopravno učestvuju rezultati koje je učenik postigao u područjima: .• izbora praktičnih vježbi koje treba kombinovati sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. stranih jezika (obrada teksta ima neposredne veze s funkcionalnom pismenošću). . je neophodna i po prirodi sadržaja unaprijed određena. U nastavi informatike nema časova na kojima se obrađuju isključivo teoretski sadržaji. Vrednovanje i ocjenjivanje Nastavnik informatike treba neprestano da prati napredovanje učenika.sticanja umijeća i vještine. te u području . Izvedbeni program kojeg sačinjavaju nastavnici mora biti tako koncipiran da učenici na svakom blok času izvode vježbe i rješavaju probleme uz pomoć računara. . Nastavnici informatike treba da. grafički i slikovni prikazi zahtijevaju sposobnost likovnog izražavanja) i drugih nastavnih predmeta.usvajanju navika i stavova. organizuju rad i vode sekcije informatičkog i računarskog karaktera u okviru slobodnih tehničkih aktivnosti učenika. nastavom tehničke kulture (računala su sastavni dijelovi mnogih tehničkih naprava i sistema) i nastavom kulture življenja (računala i prateća oprema i namještaj treba da imaju mjesto u savremenom stanu). ali nastavnici mogu koristiti i neki drugi programski jezik vodeći računa da realizuju kompletnu strukturu odabranog programskog jezika.sticanja osnovnih ICT znanja.izgrađivanja sposobnosti za rješavanje problema uz primjenu računara (primjena znanja i umijeća). U programu je preferiran BASIC. stvara povoljnu mikroklimu za učenje. Pri obradi nastavnih tema Programiranje i Rješavanje problema uz pomoć računara ne preporučuje se upotreba više od jednog programskog jezika. Neposredna povezanost nastave informatike sa nastavnim sadržajima drugih predmeta mogla bi omogućiti bolje razumijevanje i korisniju upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije. Korelacija nastavnih sadržaja Korelacija sa nastavom matematike (Numerički brojni sistemi i Binarna aritmetika). u skladu sa mogućnostima škole. podstiče učenike na intenzivan rad i polučuje očekivane ishode učenja.

heksadecimalni (heksadekadni) sistem. načina organizacije rada i očekivanih ishoda učenja. međusobnom ocjenjivanju i samoocjenjivanju i drugo. Prilagođavanje se može izvršiti za grupu učenika ili individualno. STAVOVI. AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOST NASTAVNIKA 1. Decimalni (dekadni). Proces prilagođavanja se vrši na osnovu programa redovne nastave u pogledu sadržaja. Prilagođavanje programa U školama u kojima postoje učenici sa posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. njegovu spremnost na saradnju i uključivanje u zajedničko rješavanje pojedinih problema. Baza (osnova) brojnog sistema. Sposobnost razlikovanja pojma infrmacije od pojma podatak. Aktivno učestvovanje u nastavnom procesu. kako je predviđeno zakonom. oduzimanju. Decimalni. Izvršavanje obaveza u toku izvođenja vježbi. Prilagođavanje se vrši prema sposobnostima učenika koji treba da pohađaju nastavu sa prilagođenim programom. 2. Sposobnost prevođenja brojeva iz jednog sistema u drugi Izgrađen stav o značaju brojnih sistema u oblasti informatike i računarstva. OSNOVE INFORMATIKE Definicija informatike. Pojmovi: informatika. evidentira i ocjenjuje aktivnost učenika prilikom izvođenja vježbi. binarni i heksadecimalni brojni sistemi. Sabiranju.Pored toga nastavnik treba da prati. Davanje dodatnih objašnjenja grupi ili pojedinim učenicima. Obrada informacija. Podsticanje radoznalosti za spoznajama u oblasti informatike. informacijama i podacima. Praćenje aktivnosti učenika. učešća učenika u grupnom radu. uključivanje u rasprave i diskusije o informatici. Učenik treba da pravilano i uspješno tumači ulogu brojnih sistema. Prezentovanje nastavnih sadržaja. Pomaganje učenicima koji zaostaju u savladavanju gradiva. Aktivno učešće u vježbama. Usvojen pojam brojni (numerički) sistem. binarni. MATEMATIČKE OSNOVE RADA RAČUNARA Numerički (brojni) sistemi. informacija i podatak. Prezentovanje nastavnih sadržaja. Informacija i podatak. Praćenje predavanja i uputa nastavnika. PONAŠANJE Učenik treba da usvoji i razvija pozitivan stav prema informacijama koje mu stoje na raspolaganju. Razvijanje sposobnosti selekcije i korištenja raspoloživih informacija. množenju i dijeljenju binarnih brojeva. Sposobnost zapisivanja brojeva u decimalnom. Pojmovi: ulazne i izlazne informacije. binarnom i heksadecimalnom brojnom sistemu. Vođenje potrebne dokumentacije i pribilješki. učenikovo učešće u diskusijama o pojedinim temama. Uočavanje značaja binarne aritmetike kao matematičke Izgrađen stav o ulozi binarne aritmetike u Uključivanje u rasprave o ulozi Izbor oblika rada koji će omogućiti učenicima 108 . Elementi brojnih sistema. vođenje i usmjeravanje rasprave o informatici. Obrada informacija i obrada podataka. SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. Razlikovanje ulazne od izlazne informacije. organizovanje. posebno u procesu učenja u školi i kod kuće. Prilagođavanje vrši nastavnik informatike u saradnji sa stručnim timom za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole ili šire. Binarna aritmetika.

Govori o pravilnom odlaganju starih komponenti i kompletne računarske opreme. Prezentovanje primjera koji ukazuju na rezultate uticaja računara na okolinu i pojedinca. Sposobnost priključivanja ulazno-izlaznih jedinica na računalo i podešavanje njihovog rada. stolni (desktop) i prenosni (laptop. ulazni uređaji. Pravilno koriste ulazno izlazne jedinice i vezne sklopove. sabirnice. Vrste računara: kućni i personalni (PC). ulazno izlazne jedinice. Utjecaj računara na okolinu i pojedinca. 3. binarne aritmetike u funkcionisanju računara. Uticaj računara na cjelokupno društvo i na povećanje čovjekovih sposobnosti. Radne stanice. notebook. generacije računara. način njihovog povezivanja i drugo. 109 . Hardverska struktura PC računara (CPU. Upoređuju računare i njihove mogućnosti. Ulazni i izlazni vezni sklopovi PC računara. grafička ploča ili tablet.osnove funkcionisanja (rada računara). Učenici su sposobni da nacrtaju blok šemu računara (John von Neumannova arhitektura računara). pomična kuglica. Grupe uređaja: ulazne jedinice. izlazne jedinice i centralna jedinica. Znaju nabrojati ulazne jedinice: tastatura. ARHITEKTURA RAČUNARA Razvoj računara. hand-held. načinu rada računara. procesor). palmtop. Demonstrira različite dijelove računara. mikrofon. Evidentira napredovanje učenika. Rad na prikupljanju tekstualnog i drugog grafičkog materijala za izradu panoa o značaju informatike i računarstva. digitalna kamera. superračunari. Sposobnost uočavanja efekata uticaja računara na čovjeka i zastupljenosti u svim oblastima ljudskog rada.peta). John Von Neumannova struktura računara. izlazni uređaji). miniračunari. Procesor (centralna jedinica). Održaju odgovarajuću pažnju na času. Pravilno se onose prema ICT sredstvima u kabinetu informatike. vrste i uloga mikroprocesora. miš. ranijih generacija i sadašnjih. Pojava mikroprocesora. Sposobnost razlikovanja vrsta računara i poznavanje njihove namjene. kontroler eksterne memorije. prate izlaganje nastavnika. pomagala za računanje. Aktivno učestvuju u vođenju rasprave o računarskom hardveru. Organizuju prikupljanje pojedinih dijelova računara i demonstriraju ih na časovima. Sposobni su objasniti ulogu centralne jedinice (procesna jedinica. memorije. Učenici su sposobni razlikovati pojedine ulazno izlazne vezne sklopove. Blok šema hardverske strukture PC računara. Prezentuje nastavno gradivo uz optimalnu primjenu metode demonstracije. Kontroliše stepen usvojenosti znanja od strane učenika. interna memorija. Izgrađuju pravilan stav Prikupljaju štampani (grafički materijal u vezi sa računarskom hardverom te izrađuju zidne novine. PC računari. veliki računari. Znaju nabrojati izlazne jedinice: Učenici su sposobni razlikovati ulazne i izlazne jedinice od ulaznih i izlaznih veznih sklopova. Shvatanje i prihvatanje informacione i računarske tehnologije kao važnog činioca ljudske savemene svakodnevnice. Učenici razlikuju ulogu računara po generacijama (prva . Koristi raspoloživa sredstva pri obradi novog gradiva. PDA – Personal Digital Assistant). eksterna memorija. Podjela (vrste) računara. Kontroliše izvršavanje radnih obaveza: vođene odgovarajuće dokumentacije i pravljenja pribilješki. razumijevanje i usvajanje znanja o binarnoj aritmetici. skener. Pokazuju interes za korištenje svih vrsta računara. Pojava. mehaničkih automata za obavljanje računskih operacija. Ulazne i izlazne jedinice PC računara i njihove uloge. Historijski razvoj računara. palica za igru (džojstik). Raspoznaju fizičke oblike pojedinih eksternih Prihvataju realnost u vezi sa primjenom računarske tehnologije.

magnetne trake. prate nastavnikovo izlaganje. zvučnik. Pomažu drugovima koji zaostaju u savladavanju i usvajanju gradiva. softverske bombe. 4. Računarski sotver znaju čuvati i sa njim pravilno rukovati Pokazuju interes za primjenu savremenog softvera. Ukazuje na razvoj softvera i na sve veće mogućnosti njegove praktične primjene. osnovne operacije u MS Wordu. MS Windows. USB Drive. Kontroliše aktivnost učenika. Računarski virusi: trojanski konj. memorija. a posebno sadržaje pojedinih padajućih menija. Sposobni su instalisati odgovarajuće programe (softversku podršku). Potiče one koji zaostaju. štitovi. Interne memorije: RAM i ROM. Vrše demonstraciju Prezentuje nastavno gradivo. Razvoj software-a za obradu 110 . grafička kartica. prema hardverskim komponentama. kameleoni. Interne i eksterne sabirnice. učestvuju u fazi ponavljanja i utvrđivanja gradiva. razvoj softvera za obradu teksta. Pravilno postupaju u toku izvođenja vježbi. Pomoćni uslužni programi: programi za arhiviranje WinZip. Sophos Antivirus. EPROM i EEPROM. Modem (ulazno-izlazni uređaj) Ulazno-izlazni vezni sklopovi: paralelna vrata (port). Rauzlikuju sistemski od aplikativnog softvera. Win RAR i razni programi za održavanje. F-Prot Professional i drugi. Postupke rada sa hardverskom opremom prethodno provjeravaju. McAfee VirusScan Deluxe. Microsoft Word za Windows. ZIP disk. Sposobni su da Iskazuju poseban interes da se upoznaju sa mogućnosti tekst procesora. PRIMJENA RAČUNARA Klasična primjena računara: naučnotehnički proračuni. Softver za PC računare. serijska vrata. jer se računarski hardver brzo razvija. logičke bombe. Sposobni su da reproduciraju znanja o razvoju softvera za obradu teksta. Ukjlučuju se u diskusije o primjeni softvera. Izgled (elementi) prozora: naslovna traka sa dugmadima za minimizaciju. kompakt disk (CD). Ukazuje na mjere HTZ pri radu sa računalom Definicija softvera (software). a cijene postaju sve pristupačnije. Informacije pruža postupno.monitor. Ukazuju na propuste koje čine njihovi drugovi. PROM. Znaju vrste eksternih memorija: disketa (flopi disk). masovna obrada podataka. Aktivno se uklučuju u nastavni proces. Uloga tekst procesora: editiranje (uređivanje) teksta i fromatiranje (oblikovanje) teksta. Klasičnu primjenu računara. hard (tvrdi. kartice (adapteri). Učenici su sposobni da ponove klasičnu primjenu računara. crtač (ploter). MS DOS. najvažniji – operativni sistem. Programi za obradu teksta. Sistemski i aplikativni. vremenske bombe. Imaju izgrađen stav prema računarskom softveru. vodeći računa o psihofizičkim sposobnostima učenika da ih prihvate. Matična ploča. USB (Univesal Serial Bus) vrata. Unix-Linux. Sposobni su da otkriju prisustvo virusa i da ga uklonepomoću programa: Norton Antivirus. slijedeći uputstva o upotrebi. Razlikuju jedinice za brzinu pristupa podacima od jedinica za kapacitet memorije. Kompajleri. Sistemski softver. Antivirusni programi: detektori. Uredno vode pribilješke na časovima. multimedijski projektor. Ukazuju na pravilan način upotrebe. Vode pribilješke na času. Računarski virusi (antiaplikativni softver). čitači. Kontroliše napredovanje pojedinih učenika. maksimizaciju i zatvaranje prozora. zvučna kartica. fiksni) disk. utičnice (slotovi). ističe one koji brže savladavaju gradivo. njegovim mogućnostima i uslovima za instalisanje. Podjela softvera: sistemski i aplikativni (korisnički). Objašnjava posledice nepravilnog priključivanja i rukovanja komponentama računara. štampač (printer). Znaju njegovu ulogu i vrijednost. crvi. čuvanja i skladištenja opreme. izgled i elemente prozora.

Tools. brojčani. Provjera pravopisa. Format. Ubacivanje tablica i ostalih netekstualnih elemenata u tekstualne dokumente. Evidentira rezultate koje učenici postižu na vježbama.teksta (tekst procesora) na PC računarima. oznake kolona. Sposobni su da se služe padajućim menijima a posebno menijem Table kako bi umetnuli netekstualne elemente u tekstualni dokument. Aktivno se uključuju u izvođenje vježbi . te povezivanje računarskih znanja sa znanjima iz drugih nastavnih predmeta. Window i Help. Unos podataka. Format. Data. statusna traka. statusna traka. Razvoj software-a za tabelarne proračune na PC računarima. Edit. dugmad za izbor radnih stranica. Izvršavaju obaveze koje postavlja nastavnik. nastavnu mikroklimu u kabinetu pogodnu za uspješno učenje i ugodan boravak učenika. gramatike i automatsko ispravljanje grešaka Upotreba padajućeg menija Table za ubacivanje tablica u tekstualne dokumente. dugmad za izbor načina prikaza. pregled operacija. Pregled osnovnih operacija. Provjera znanja iz ortoepije i ortografije. vremenski i formule. oznaka aktivne ćelije. traka formula. demonstriraju i pokažu izgled i elemente prozora tekst procesora. „Formating“ i „Drawing“ sa alatima. traka glavnog menia. slika. Razvijaju sposobnost i znanje predstavljanja podataka (i informacija) u tablicama i pomoću grafikona. Sposobnisu da objasne sadržaj trake glavnog menija: File. Vodi računa da učenici pravilno i prema uputstvima koriste računarsku opremu. oblike. Prezentuje nastavno gradivo: razvoj softvera za tabelarne proračune. Quattro Pro. uređivanje i oblikovanje radnih listova. Stvaraju naviku upotrebe tabličnog kalkuratora u procesu učenja i pisanju referata i raznih izvještaja. View. Postupci ubacivanja crteža. Kreiranje grafikona. Lotus 1-2-3. Sposobni da objasne i koriste padajuće menije smještene u traku glavnog menija: File. Njegovi osnovni elementi su: naslovna traka. Sposobni su pokazati i demonsrtrirati osnovne elemente prozora. grafikona. oznake radnih stranica. Traže pomoć ukoliko ne uspijevaju da riješe svoj zadatak. Microsoft Excel ima karakterističan oblik. Mogu se unositi slijedeći podaci: tekstualni. gramatike i automatskog ispravljanja grešaka. horizontalna i vertikalna traka za pomak. trake „Standard“. Proračunske tablice. zatim urediti i oblikovati radne stranice. Kontroliše izvođenje vježbi i evidentira rezultate. Uključuju se u kreiranje vježbi. Table. datumski. horizontalna i vertikalna traka za pomak. načine unosa podataka. a zatim predlažu vježbe prema svojim potrebama i nahođenjima. Nadzire aktivnost učenika. View. Insert. daje instrukcije za obavljanje proračuna i kreiranje grafikona. koristeći prostor. prozor dokumenta (radna površina). Unos podataka se vrši u aktivne ćelije. Razvijaju navike korištenja tekst procesora u svakodnevnom radu i učenju. boje i druge elemente. elemenata prozora tekst procesora i vode diskusiju o pojedinim elementima prozora. pokazivač miša (kada je priključen). Razvijanje estetskih osobina i likovnih sposobnosti pri uređivanju dokumenata. traka glavnog menija. unos podataka. vršiti proračune i kreirati grafikone. Sposobni su pokrenuti program za tabelarne proračune. Insert. šema i drugih elemenata. Pregled operacija. Formatting“ i „Drawing“. oznake redova. Upotrebljavaju naredbe za provjeru pravopisa. dugmad za uređivanje. Edit. trake sa altima „Standard“. Zna nabrojati koji su danas u upotrebi programi za tabelarne proračune: Microsoft Excel. Window i Help. Obezbjeđuje pedagošku. tačka umetanja (kursor). polje sa nazivom ćelija. Koriste raspoložive udžbenike i drugu literaturu kako bi prije došli do rješenja. Pregled osnovnih operacija u programu Microsoft Word za Windows. Obavljanje proračuna. polje za uređivanje formula. horizontalni i vertikalni linijar. 111 . Tools. Padajući meniji kao skupovi logički povezanih naredbi. Uređivanje i oblikovanje radnih stranica.

Algoritam je svaki jasan. Prihvatili su stav da je u postupku izrade računarskog programa za rješavanje problema potrebno prvo sačiniti algoritam. Paradox i Claris Filemaker Pro. Nastavnik bira karakteristične primjere rješavanja problema uz pomoć računara na kojima se jasno razlikuju postupci i koji će uspješno pokazati značaj planskog rješavanja. Razlike između složenih mašinskih instrukcija (nule i jedinice) i jednostavnih naredbi u programskim jezicima. Uočavaju potrebu da koriste baze podataka za potrebe učenja. Microsoft Outlook i Act. Mikrosoft Visual Foxpro. Izlaže nastavno gradivo vodeći računa o korelaciji ove nastavne jedinice sa obrađenim nastavnim sadržajima u šestom razredu. Stvaranje plana rješavanja problema. Aplikacije baza podataka. U toku časa uredno vode zabilješke u bilježnice. Organizuje vježbe u MS Access-u li MS Outlook-u. Naučili su tipove problema: problemi za nalaženje rješenja (problemi računanja) i problemi za dokazivanje (problemi odlučivanja) Postupci u rješavanju problema su: razumijevanje i definiranje problema. poštujući redoslijed postupaka. pohranjivanje i korištenje ličnih informacija i slično. Tipovi problema. grananje i petlja). Učestvuju u raspravi o algoritmu. Sposobni su nabrojati najpoznatije programe za upravljanje bazama podataka. Osnovni pojmovi o bazama podataka. Samostalno postavljaju (definišu) problem i prave algoritam. Analiziraju i uočavaju prednosti planskog rješavanja problema. Mogu nabrojati grafičke simbole koji se koriste za izradu dijagrama toka. Načine zapisa algoritma: govornim jezikom i grafičkim prikazom. Primjenjuju redoslijed postupaka pri rješavanju problema. Uočili su potrebu da se poslije realizacije plana izvrši analiza rješenja kako bi se unaprijedio opšti pristup rješavanju problema uz pomoć računara. Organizacija baza podataka. Razumijevanje. te organizere i aplikacije koje korisniku omogućavaju manipulaciju podacima. 5. realizacija akcije i osvrt na rješenje. koji u konačnom vremenu vodi do rješenja nekog problema. RJEŠAVANJE PROBLEMA UZ POMOĆ RAČUNARA Znaju šta je globalna strategija rješavanja problema prema POLY-u. Znaju da grafički način zapisa algoritma podrazumijeva izradu dijagrama toka (organigram). zatim za unos. Baze ličnih informacija (organizeri) koriste: Lotus Organizer. razrada plana akcije. definiranje problema. Postupak razvoja algoritma odozgo prema dole (top-down pristup). 112 . Sposobni su da rješavaju probleme uz pomoć računara. Daje potrebne dodatne informacije. Put od algoritma do programa. Rješavanje problema. Aktivno učestvuju u vježbama koje je planirao nastavnik. Napoznatiji programi za upravljanje bazama podataka: Microsof Access. Algoritam Stekli su navike i potrebna znanja da mogu postavljene probleme rješavati planski. Konstrukcija algoritma za rješavanje problema.Programi za upravljanje bazama podataka. Zapis govornim jezikom (prikaz sa numeriranim koracima) svaki korak se označava rednim brojem od 1 nadalje. precizan i nedvosmislen uređeni niz koraka. Pojam i zapisivanje algoritma (linearni tok. Prave razlike kod zapisa algoritma.

Programski jezik BASIC. Tipovi podataka. Izvode predviđene vježbe Izlaže nastavno gradivo. Interesuju se kaje probleme je moguće riješiti koristeći BASIC. Uredno vode pribilješke. Object Pascal. Nastavnu građu izlaže na način kojim će kod učenika izazvati pažnju i podstaći interesovanje. Java. Struktuirani pristup razvoju programa. Sposobni su praviti razlike između vrsta (grupa) programskih jezika: jezici niskog nivoa (mašinski jezik). Alfabet BASIC-a. Struktura ponavljanja. proceduralnih. Shvataju značaj programiranja sa aspekta rješavanja mnogih problema koje čovjek bez računara vjerovatno nebi nikada riješio. Proceduralno i neproceduralno komuniciranje sa računarom. Razvoj proceduralnog komuniciranja. objektno orijentiranih i neproceduralnih programskih jezika. Pascal. Objektno orijentirani programski jezici. Izlaže nastavno gradivo i povezuje ga sa gradivom o programiranju koje je obrađeno u šestom razredu. Postavljaju pitanja u vezi sa struktuiranim pristupom razvoju programa. Neproceduralni programski jezici Metodologija programiranja. Organizuje vježbe i prati u kojoj mjeri učenici izvršavaju zadatke. Konstante. Proceduralni (problemski orijentirane) programski jezici (BASIC. Osnovni elementi BASIC-a Osnovne naredbe BASIC-a. opisni) programski jezici. Vodi računa da se ponavlja samo ono gradivo koje je potrebno za razumijevanje ovog nastavnog gradiva. 113 . Objektno orijentirani programski jezici: C++. Neproceduralni (deklarativni. C itd). Posebno se interesuju za savremene programske jezike koji su od praktičnog značaja. Uključuju se u diskusije o programskim jezicima. COBOL. Učenici su sposobni objasniti osnovne karakteristike programskih jezika. Analiziraju razlike između kompajlera i interpretera. Programske strukture. promjenljive i izrazi.6. Proceduralno i neproceduralno komuniciranje sa računarom. Razumiju načine rada u BASIC-u (direktni i indirektni). Kompajleri i interpreteri. Programski jezici niskog nivoa. Razvoj proceduralnog komuniciranja. IF THEN i GOTO. te u kojim programskim jezicima se primjenjuje ovaj pristup. PROGRAMIRANJE Osnovne karakteristike programskih jezika. FORTRAN. Nedostaci govornog jezika za potrebe komuniciranja sa računarom. Sposobni su objasniti struktuirani pristup razvoju programa. FOR petlja. Primijenjuju verziju BASIC-a koja im je na raspolaganju. Proceduralni programski jezici. Sposobni su pokrenuti program BASIC Sposobni su primijeniti naredbe koje pripadaju strukturi ponavljanja.

informatike. linije /crte/ u funkciji postizanja različitih perspektiva: .Primjena linearne perspektive uz upotrebu linija /crta/ . predmete iz ptičije perspektive . BiH kulturne baštine.Biti sposoban prepoznati i upotrijebiti žablju perspektivu. i znati ih primjeniti u crtežu /pomoću linija-crta/. moći je prepoznati na umjetničkim radovima i biti sposoban primjeniti u svom likovnom izrazu . uglovi gledanja /predstavljanja/ kod različitih perspektiva: . formiranje Izažajne mogućnosti linearne perspektive. prevozna sredstva.linearna perspektiva ili naučna /linija horizonta. pjesma. aktivnosti.Otkrivanje zakonitosti i estetskih vrijednosti..Usvajanje pozitivnih stavova i odnosa prema likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima. dramski tekst.. enterijer i eksterijer: ljudi pri različitim aktivnostima. produbljivanje sposobnosti vrednovanja sadržaja i ideja . stranog jezika. matematike. nedogledi ili ishodišta /tačke na horizontu u kojima se sastaju linije/ . objekti. moći uočiti i biti sposoban prepoznati i predstaviti.linearna perspektiva . TAČKA I LINIJA U svom okruženju.Biti u mogućnosti predstaviti objekte /oblike/. istorije /povjesti.linearna perspektiva . zemljopisa.linija horizonta .LIKOVNO DIDAKTIČKI MEDIJI 1. povezivanje sadržaja drugih nastavnih oblasti: maternji jezik /pripovjetka.. biljke. tjelesne i tehničke kulture.žablja perspektiva . pojave u prirodi. biologije. unutrašnji prostor I dalje raditi na povezivanju sardžaja sa drugim nastavnim predmetima. prozni tekst.Neposredno okruženje učenika.Razvijanje kritičkog mišljenja. roman.…/. tačka očišta sa visine ljudskog gledanja.LIKOVNA KULTURA /VIII razred/ (jedan sat sedmično . vanjski prostor. kao i mogućnosti primjene perspektive u predstavljanju motiva i sadržaja /eksterijera i enterijera/ .. sportske.Usvojiti pojmove za perspektivu: . /ovladati/ optičkim zakonima perspe-ktive. predjeli. muzičke /glazbene/..35 sati godišnje) STVARALAČKE KARAKTERISTIKE-OSTVARIVOST LIKOVNE PRAKSE I PROCESA PROGRAMSKI SADRŽAJI LIKOVNO PROBLEMSKE CJELINE POTICAJNE PREFERENCIJE.ptičija perspektiva . moći predstaviti različite vidove perspektive.ptičija perspektiva .žablja perspektiva Ovladati mogućnostima predstavljanja /spoznati zakonitosti redstavljanja linearne perspektive.nedogled ili ishodište /mjesto-tačka iz koje polaze sve linije/ 114 . kao formu predstavlajnja elemenata i oblika u prostoru . C I L J E V I LIKOVNO-OBRAZOVNI LIKOVNO-ODGOJNI .

i usvajanje . sa visine/ . flomasteri u boji /za manje formate radova/.Biti sposoban prepoznati i biti u mogućnosti koristiti se modelacijom /kao načinom primjene boja u cilju ostvarivanja privida trodimenizonalnosti oblika/ . njihov međusobni odnos u prostoru -Upotreba: (udžbenika za VIII razred (likovna kultura).Primjene odnosa toplo-hladno-toplo ili odnosa hladno-toplo-hladno pri kolorističkoj modulaciji Dalji rad na spoznaji o mogućnostima.Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. . razvijanje likovne kreativnosti. mozaik -Upotreba: (udžbenika za VII razred (likovna kultura).Razvijanje humanih odnosa među polovima.Ovladavanje primjenom tonske skale boja u cilju redstavljanja trodimenzionalnosti oblika i prostora Razvijanje sposobnosti prepoznavanja i svajanje sposobnosti primjene kolorističke modulacije predstavljanje trodimenzionalnosti oblika i prostora putem izmjene odnosa toplo-hladnotoplo ili hladno-toplo-hladno/ koloristički bojni odnosi Ovladavanje primjenom kolorističke modulacije u cilju postizanja trodimenzi-onalnosti i plastičnosti pri realizaciji kompozicionih zadataka Dalji rad na usvajanju primjene modelacije i modulacije u cilju predstavljanja prostora i . sposobnost snalaženja u rješavanju novonastale situacije.ptičija perspektiva.multimedija video). kolaž različitim materijalima.Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. tempera.Dalji rad na razvijanju kod učenika sposobnosti uočavanja.prostorni odnosi stavova i odnosa prema pozitivnim vrijednostima. jačanje i bogaćenje emocija 2. povezivanja pojmova. pastel /suhi. stupnjevanje boje/. Usvojiti relaciju: . okruženje posmatrano sa tla /tačka očišta sasvim blizu ili u visini tla/Usvajanje različitosti veličina elemenata u prostoru /proporcija/ i mogućnost njihovog predstavljanja u cilju definisanja perspektive..žablja perspektiva.dijaprojektorslajd. uočavanja. očuvanju kulturne baštine i prirodne okoline /zavičaja i svjetskih vrijednosti/. zgrafito /grebanje premazane osnove prethodno obojene voštanim bojama/. .Razvijanje sposobnosti posmatranja. diferenciranje važnog od manje važnog. usvajanja i primjene tonske modela-cije kao načina predstav-ljanja oblika i prostora .multimedija video). orijentacija u vremenu i sigurnije rješavanje prostornih odnosa 115 . prostora i odnosa u prostoru Odnos više veličina likova. voštani/. drugarstvu. gvaš. . tuševi u boji. spremnost za saradnju. samostalnosti.video DVD materijal.video DVD materijal.međusobni odnos elemenata /veličina likova/ na plohi ili u prostoru organizacija plohe odnosom veličina oblika /likova/ na plohi. ljubavi prema domovini. perspektiva prostora i objekata posmatrana odozgo /tačka očišta iz zraka. zaključivanja. solidarnosti. bogaćenje mašte.dijaprojektorslajd. konkretnog i apstraktnog mišljenja. . dosljednosti i angažovanosti. BOJA Razvijanje sposobnosti uočavanja i prepoznavanja valerskih vrijednosti boje /tonska skala.Dalji rad na njegovanju pozitivnog odnosa prema radu: inicijativi. opredjeljenost za timski rad.Akvarel.Usvojiti i moći se koristiti kolorističkom modulacijom kao načinom slikanja u cilju ostvarivanja prikaza plasti-čnosti oblika i prostora . istrajnosti.

slikanja.Predstavljanje prostornih odnosa primjenom geometrijske perspektive: .Ostvarivanje odnosa ravnoteže u organizaciji likovnog rješenja /naslovna strana knjige.Realizacija kompozicije primjenom odnosa ravnoteže i proporcije u oblasti slikanja ostvarenih različitim slikarskim tehnikama . pjesme.tonska modelacija /valersko stepenovanjestupnjevanje boje/ . emocija. . ostvarivanje izmjene crnog i bijelog /ostvarivanje ravnoteže tamnih i svijetlih ploha/.linearna erspektiva . direktna proporcija /odnos ostaje 116 . predstavljanje sadržaja koji se odnose na događaje. asimetrična ravnoteža. grafičkog lista. proznog teksta.Otkrivanje značaja i mogućnosti primjene toske modelacije i odnosa kolorističke modulacije .obrnuta proporcionalnost prikaz i osvarivanje dina-mike kompozicije putem primjene linearne perspektive. u realizaciji plošne organizacije kompo-zicije .Razvijanje sposobnosti doživljavanja i predstavljanja književnih sadržaja.Ovladavanje mogućnosti-ma primjene odnosa proporcije /direktne i obrnute proporcionalnosti/ i ravnoteže u likovnim područjima: crtanja. primijenjene umjetnosti i dizajna . organizacija prostora primjenom simetrije /asimetrije/ u realizaciji grafičkog lista Upotreba: ( udžbenika za VII razred (likovna kultura).proporcija i ravnoteža predstavljanje dvodimenzionalne organizacije kompozicije sa primjenom odnosa linearnog predstavljanja perspektive u likovnim oblastima: ctranja.Razumijevanje i usvajanje primjene kompozicionih odnosa u predstavljanju linearne/geometrijske perspektive .Organizacija kompozicije po principu bliže i dalje. primijenjene .međusobnih oblika u prostoru Ispitivanja mogućnosti putem primjene modelacije.Usvojeni pojmovi za oblast boja: . stanja i drugo putem likovnog izraza 3. plakat. primjenom kolorističkih odnosa . stepenovanja boje u cilju ostvarivanja iluzije trodi-menzionalnosti oblika i predstavljanja dubine prostora sposobnosti predstavljanja prostornih odnosa. propagandni letak.Primjenatonske modelacije. PLOHA Kontinuitet u daljem proširivanju rad na plohi. lik/ i ploha u funkciji realizacije predstavljanja linearne /geometrijske/ perspektive . u organizaciji rješenja primijenjenih umjetnosti i dizajna ./ grafički dizajn . TV reklamni spot i sl.Uočavanje značaja linearne/geometrijske perspektive i mogućnosti njene primjene u predstavljanju prostora.ravnoteža.Usvojeni pojmovi za oblast ploha: linearna/geometrijska perspektiva. priče. ispupčeno-udubljeno.veliko . grafike. blizu-daleko. produbljivanju primjene /predstavlja. slikanja.koloristička modulacija /izmjena kolorističih odnosa toplo-hladno-toplo ili odnosa hladno-toplohladno/ . ostvarivanje ravnoteže uz primjenu kontrasta ploha.nju/ kroz različite oblike realizacije kompozicije: . optička ravnoteža. pripovjetke. . primijenjene umjetnosti i dizajna Razvijanje sposobnosti prepoznavanja. . proporcije i odnosa ravnoteže u realizaciji: crteža. predstavljanje nevizuelnih motiva: osjećanja. vrednovanja i primjene odnosa proporcije i ravnoteže ploha.direktna proporcionalnost . valerski stepenovane boje . slikarskog izraza.malo .Oblik /forma. .Grafički izraz realizovan primjenom svijetlih i tamnih ploha sa ciljem ostvarivanja dinamičnosti i ravnoteže kompozicije Izbalansiran odnos svijetlih i tamnih ploha. pojave u prirodi /izmjene godišnjih doba/. simetrična ravnoteža. prostorni odnosi predstavljeni smanjenjem objekata prema horizontu i tačkama nedogleda Prostorni odnosi u organizaciji kompozicije ostvareni primjenom ravnoteže /simetrična i asimetrična avnoteža/ Proporcija kao skladan odnos međusobnih elemenata u organizaciji forme /cjeline/ 2:3=4:6 Sa povećanjem ili umanjenjem odnos ostaje uvijek isti/nepromijenjen .Stupnjevanje boja u funkciji ostvarivanja bogatije skale valerskih vrijednosti i njihove primjene predstavljanja trodimenzionalnosti oblika i prostornih odnosa u okviru kompozicije .proporcija.bliže – dalje. grafike.

linija horizonta.Dalji rad na potpunijem ovladavanju već Percepcijom okruženja i na skulptorskim djelima moći registrovati. i izvršiti valorizaciju odnosa plošno istanjenih masa i primjene ritma u alternaciji .bliže-dalje. veće-manje u cilju prikaza volu-mena u prostornom oblikovanju /reljef kao prostorna organizacija/ Meki skulptorski materijali pogodni za realizaciju različitih prikaza prostornih odnosa u formi reljefa.dijaprojektor-slajd.multimedija video). plitki reljef /metalni novčić.predstavljanje prostornih Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. dijaprojektor-slajd. sposobnosti vrednovanja u sopstvenom likovnom izrazu. plošno istanjene mase.Bliže i dalje kao način definisanja prostornih odnosa putem perspektive i preklapanja oblika ./ i obrnuta proporcija /4:6=2:12 ili 2:12=1:24 itd. /tačka očišta sa visine/ .U prostornom oblikovanju predstaviti različite forme perspektive sa ciljem ostvarivanja iluzije udaljenosti. različite uglove gledanja. kreativnom izrazu U oblasti oblikovanja. POVRŠINA Usvajanje novih znanja o linearnoj /geometrijskoj perspektivi kroz analizu likovnih djela i primjerima u okruženju. uvijek isti 2:3=4:6 ili 4:6=8:12 ili 8:12=16:24 itd.Moći registrovati i prepoznati različite .multimedija video).Dalji rad na potpunijem doživljavanju. .U radu sa različitim materijalom u oblasti prostornog oblikovanja. moći ih prepoznati i primjeniti u sopstvenom likovnom radu. dosljednosti 117 .umjetnosti i dizajna 4. koje karakteriše: linearna/geometrijska perspektiva . sa različitim sadržaja i ideja materijalima. proporcije i ravnoteže na skulptorskim djelima i učeničkim radovima .žablja perspektiva/tačka očišta u visini tla/. nedogledi . MASA I PROSTOR Dalji rad na potpunijem ovladavanju primjene plošno istanjene mase kao forme u trodimenzionalnoj organizaciji/predstavljanju kompozicije Plošno istanjena masa. .Razumijevanje i sposobnost predstavljanja . perspektiva prostora i objekata posmatrana odozgo /tačka očišta sa visine/ . okruženje posmatrano sa tla /tačka očišta u visini tla/ Iluzija volumena na plohi. preklapanja i zaklanjanja oblika .žablje perspektive. ritma. razumijevanje i ovladavanje produbljivanje mogućnostima predstavljanja na svojim radovima. realizovati kompozicije sa primjenom linearne perspektive u cilju stvaranja privida volumena /trodimenzionalnosti/ na površini Nedogledi kao ishodišne tačke perspektivnih linija na horizontu /liniji očišta/ odnos: bliže-dalje.ptičije perspektive. nedogledi ili ishodišta /tačke na horizon-tu u kojima se sastaju linije/ . .žablja perspektiva. većemanje.video DVD materijal. ostvarivanje prostornih odnosa na površini . video DVD materijal. Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. tačka očišta sa visine ljudskog gledanja. koji imaju za cilj prikaz složenih odnosa volumena u realizaciji prostornih kompozicija Upotreba:udžbenika za VIII (razred (likovna kultura).žablja perspektiva.Dalji rad na njegovanju pozitivnog odnosa prema radu: inicijativi./ .Usvajanje pozitivnih perspektivne odnose na umjetničkim djelima i moći stavova i odnosa prema primjeniti u vlastitom likovnom izrazu likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima. tačka očišta. predstaviti privid trodimenzionalnih odnosa.linearna perspektiva ili naučna /geometrijska perspektiva/ linija horizonta. sagledavanju /upoređivanju i usvajanju forme skulptorskog jezika. prikazi različitih perspektiva: . . .linearna/geometrijska perspektiva ili naučna perspektiva/ linija horizonta.Uočavanje. istrajnosti. karakteristike: linearne/geometrijske perspektive . nedogledi … . samostalnosti./ 5. analitičkom pristupu.ptičija perspektiva.Usvojeni pojmovi za oblast površina: .Primjena perspektive u funkciji predstavljanja različitih uglova gledanja.ptičija perspektiva. tačka očišta sa visine normalnog ljudskog gledanja. grb i sl.ptičija perspektiva.

Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. veće-manje. plošno istanjena masa. .B.proporcionalnost u predstavljanju složenih oblika /odnos dijelova prema cjelini i cjeline prema dijelovima/ Ravnoteža kao oblik definiranja prostorne organizacije.multimedija video) plošno istanjene mase i ritma u alternaciji oblika u prostoru upotrebom: .moći predstaviti linearnu/naučnu perspektivu . bliže-dalje.da spoznaju karakteristike i mogućnosti definisanja i predstavljanja prostora putem različitih perspektiva . ritam u alternaciji /ritam u izmijenjenoj formi/ Karakteristike predstavljenih oblika: . više elemenata različih oblika i veličina . proporcije i ravnoteže /simetrične i asimetrične ravnoteže/ .biti sposoban uočiti i predstaviti proporcionalne odnose elemenata u okviru kompozicije .da su sposobni razlikovati linearnu/geometrijsku perspektivu od poliperspektive .A.B.C.veće i manje forme/oblici sa naglašenom funkcijom ravnoteže .primjena savladanog i usvojenog znanja o linearnoj/geomerijskoj perspektivi u cilju predstavljanja prostornih odnosa.A. nivoa zemlje-poda. veće-manje sa naglašenim prisustvom ritma u organizaciji asimetrične ravnoteže poznatih različitih skulptorskih materijala. . produbljivanje sposobnosti vrednovanja sadržaja i ideja OČEKIVANI REZULTATI Učenici kroz praktičan rad nastavljaju na usvajanju i proširivanju stečenih znanja o likovnim oblastima i načinu upotrebe različitih materijala i sredstava za kreativni/stvaralački proces u oblastima: Tačka i linija: .Ovladavanje sposobnosti predstavljanja trodimenzoinalnih oblika putem primjene. sapun. ritam u alternaciji.odnosa bliže-dalje u funkciji definisanja prostora Ritam plošno istanjenih masa. ritam u izmijenjenoj formi kao A.spoznati šta je horizon i šta su nedogledi u linearnoj perspektivi . glina.simetrične i asimetrične ravnoteže. ne kao ono što će se raditi/ i angažovanosti. . spremnost za saradnju.Proporcija ili sklad elemenata u okviru cjeline. plastelin.odnosi elemenata po principu simetrične ravoteže.dijaprojektor-slajd.Realizacija složene prostorne ompozicije /organizacije prostora/ kroz primjenu asimetrične ravnoteže /optička težina elemenata nije u veličini nego u dinamičnosti izgledaforme/ Upotreba:udžbenika za VIII ( razred (likovna kultura).asimetrična ravnoteža kao oblik prostorne rganizacije Složene prostorne kompozicije u definisanju odnosa. opredjeljenost za timski rad.razumjeti biti sposoban predstaviti žablju perspektivu /prostor i objekte u prostoru predstaviti gledano sa tla. meko drvo…. 118 .Usvajanje pozitivnih stavova i odnosa prema likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima.A /slova predstavljaju primjer pojma nekog elementa.B.A.moći predstaviti ptičiju perspektivu /prostor i objekti gledani sa visine.C. glinamol.video DVD materijal. .Prepoznavanje i usva-janje specifičnosti različitih skulptorskih materija i ovladavanje njihovom upotrebom u sopstvenom likovnom izrazu u trodimenzional-nim/prostornim organizacijama Usvojeni pojmovi: dinamičnost forme.odnos elemenata u okviru postavljene mrtve prirode. odozdo . odozgo/ .B ili A. kao princip u realizaciji trodimenzionalnih prostornih skulptorskih kom-pozicija .U realizaciji trodimenzionalnih prostornih formi koristiti se principom simetrične ravnoteže pri realizaciji skulptorske kompozicije . Predstavljanje složenih prostornih organizacija primjenom ritma sa ploš-no istanjenim masama .predstaviti ljudsko tijelo u proporcionalnim odnosima .

da su sposobni u svom kreativnom radu realzovati likovne kompozicije po principu ravnoteže pri rasporedu elemenata . upotrebi materijala i sredstava za rad u oblasti slikanje Ploha: . linija hori-zonta. temperi. žablja perspektiva.modelacija. sa ciljem predstavljanja prostornosti.dalji rad na proširivanju i usvajanju znanja o vizuelnim karakteristikama boja i mogućnosti-ma njihove primjene u predstavljanju trodimenzionalnosti .da dalje nastavljaju razvijati sposobnosti prepoznavanja. gvašu.da usvoji termine: linearna perspektiva.da su sposobni organizovati kompoziciju u kojoj dominira asimetrična ravnoteža . skalom stepenovane boje. flomasterima u boji. ili hladno-toplo-hladno. valerskim vrijednostima. direktna proporcija i obrnuta proporcija za oblasti: Površina i Masa i prostor: 119 .da proširuju znanje o kolorističkom djelovanju boja: tople boje imaju tendenciju izlaženja u prvi plan.da na svojim radovima primjene miješane/stepenovane boje u cilju ostvarivanja skale različitih valerskih vrijednosti jednog tona u realizaciji predstavljanja iluzije trodimenzional-nosti .uočavanje.prepoznavanje i primjena u likovnom izrazu volumena na plohi u organizacije kompozicije . primijenjene umjetnosti i dizajna .dalji rad na dograđivanju i primjeni usvojenih znanja u organizaciji elemenata koji određuju odnose dalje-bliže i veće-manje . organizacija plohe odnosom veličina oblika /likova/ na plohi.dalje proširivanje i usvajanje znanja o slikarskim tehnikama. simetrična ravnoteža. akvarelu. direktne i obrnute u riješavanju plošnih kompozicija .da su sposobni realizovati likovne kompozicije u kojima dominira simetrična ravnoteža . po principu: toplo-hladnotoplo. crtanja. ..da proširuju znanje o tonskoj modelaciji bojom /valerskim odnosima definisati formu odre-đenog oblika/ . optička ravnoteža. nedogled ili ishodište /mjesto-tačka iz koje polaze sve linije/ . kolažu.modulacija. proporcija.da prošire znanje o kolorističkoj modulaciji boje. tapiseriji . slikanja. asimetrična ravnoteža.Usvojeni pojmovi za oblast ploha: linearna/geometrijska perspektiva. procjene i primjene proporcije.istrajavanje na pravilnoj primjeni slikarskih tehnika. pastelu. grafike. ptičija perspektiva. plastičnosti /trodimenzionalnosti/ oblika . prostorni odnosi Boja: . predstavljanje trodimen-zionalnosti ili plastičnosti oblika na plohi /iluzija prostora/ . usvajanje i primjena oblika /elemenata.usvojiti pojm relacije: međusobni odnos elemenata /veličina likova/ na plohi ili u prostoru. mozaiku. formi/ različitih veličina u organizaciji kompozicije .Produbljivanje znanja u primjeni dvodimenzionalne organizacije kompozicije u likovnim oblastima. predstavljanje kolorističkim odnosima trodimenzionalnost oblika i prostorne odnose dalje-bliže-veće manje. ravnoteža. dok hladne boje imaju osobinu povlačenja u drugi plan .

. ritam u alternaciji. moći izvršiti analizu i procjeniti odnos proporcionalno-neproporcionalno . odozgo. kada stoji na tlu.dalji rad sa primjenom skulptorskih materijala.dalji rad na prepoznavanju i usvajanju linearne perspektive. nedogledi Usvojeni pojmovi u oblasti prostornog oblikovanja: dinamičnost forme. ritam plošno istanjenih masa. linija horizonta. u kojoj su prostor i objekti predstavljeni gledani sa visine. biti sposoban primijeniti je u vlastitom likovnom izrazu . šta je horizont. i moći organizovati likovnu kompoziciju sa više elemenata različih oblika i veličina. Ulinearnoj perspektivi tačka očišta se nalazi u visini ljudskih očiju. Ovladati sposobnostima kritičkog promatranja. u ostvarivanju asimetrične kompozicije . prostor i objekte u prostoru predsta-viti gledano sa tla. ili iz gornjeg ugla posmatranja.produbljivanje stečenih znanja na uočavanju odnosa mase i prostora. plošno istanjena masa. tačka očišta. 120 .u prostornom oblikovanju. dalje-bliže. ravnoteža masa STRUKTURA PROGRAMA 1. Biti sposoban predstaviti linearnu/naučnu perspektivu u vlastitom izrazu. ritam u izmijenjenoj formi.u okruženju i na skulptorskim djelima prepoznati. veće-manje . uočiti i moći predstaviti asimetričnu ravnotežu /različite elemente/ u prostornim organizacijama /primjena kompozicije elemenata različitih veličina i oblika/ . Spoznati karakteristike i mogućnosti definisanja i predstavljanja prostora putem različitih perspektiva.biti sposoban uočiti karakteristike ravnoteže kod simetričnih i asimetričnih oblika .biti sposoban predstaviti privid iluzije prostora. sa ciljem primjene principa rada dodava-njem. prepoznavanje karaktera oblika . odozdo.biti sposoban prepoznati i napraviti složenu skulptorsku kompoziciju korištenjem simetrije i asimetrije kao oblika organizacije Usvojeni pojmovi za oblast površina: linearna/geometrijska perspektiva ili naučna perspektiva. Tačka očišta je mjesto sa kojeg se posamatra. linija na kojoj se projiciraju tačke nedogleda u kojima je ishodište svih linija. Usvojiti pojmove. Razumjeti i biti sposoban predstaviti žablju perspektivu. simetričnu i asimetričnu i moći je koristiti u svom kreativnom radu . žablja perspekti-va. nivoa zemlje-poda. Analitičkim posmatanjem moći uočiti veličine i međusobne odnose ljudskog tijela i biti sposoban predstaviti ljudsku figuru u proporcionalnim /anatomski tačnim/ odnosima. Pored naučne perspektive ovladati i biti sposoban predstaviti takozvanu ptičiju perspektivu. ptičija perspektiva.da su sposobni prepoznati i razlikovati ravnotežu. uočavanje simetrije i asimetrije u realizaciji prostornih organizacija. uočiti uzajamne odnose elemenata u okviru postavljene mrtve prirode. formi perspektive. TAČKA I LINIJA Likovno područje crtanje: Ovladati sposobnostima prepoznavanja i razlikovanja linearne/geometrijske perspektive od poliperspektive.

Koristiti se usvojenim znanjem o relaciji. PLOHA Kao i u prethodnom razredu u tematskoj oblasti PLOHA realizovat će se sva likovna područja /likovne oblasti/ koja se u svojoj konačnoj formi realizuju kao dvodimenzionalna /na plohi/. Rad na proširivanju znanja o kolorističkoj modulaciji. tapiseriji. Usvajanje sposobnosti prepoznavanja i primjene u vlastitom likovnom izrazu volumena na plohi. koje doprinose uspješnoj realzaciji likovnih kompozicija /organizacija/ po principu primjene ravnoteže. BOJA Likovno područje slikanje: Dalji rad na proširivanju i usvajanju znanja o slikarskim tehnikama i njihovoj praktičnoj primjeni. biti sposoban dočarati bubinu prostora koristeći se odnosima bliže-dalje. gvašu. flomasterima u boji. crtanja. kao načina organizacije kompozi-cije. primjena valerskih odnosa u cilju definisanja forme nekog oblika. i konačnog rješenja. kako direktne tako i obrnute u rješavanju likovnih kompozicija. Dalji rad na savladavanju i primjeni stečenih znanja o likovnoj organizaciji u kojoj su prisutni elementi koji određuju prostorne odnose. Produbljivanje znanja u primjeni dvodimenzionalne organizacije kompozicije u likovnim oblastima. kolažu. Dalji rad na razvijanju sposobnosti prepoznavanja. Ovladati sposobnostima u svom kreativnom radu. tuševima u boji. pastelu. primijenjene umjetnosti i dizajna sa naglašenim rješenji-ma simetrične i asimetrične ravnoteže. Prikaz plastičnosti oblika skalom stepenovanja boje. veće-manje i elemenata koji se međusobno zaklanjaju /preklapaju/. sagledavanja odnosa i primjene proporcije. mozaiku. ili hladno-toplo-hladno. Biti sposoban realizovati složenije likovne kompozicije u kojima dominira simetrična ravno-teža kao oblik likovne organizacije. ispupčeno. koje ima za cilj prikaz trodimenzionalnosti ili iluzije prostora putem primjene kolorističke skale /palete/ boja. kao privida i iluzije u organizaciji kompozicije. /predloška za izvođenje/. udubljeno. prostornih odnosa bliže-dalje. slikanju. Proširivanje znanja o tonskoj modelaciji sa bojom. Produbljivanje stečenih znanja i istrajavanje na pravilnoj i dosljednoj primjeni slikarskih tehnika. veće-manje. grafike. kao što su relacije: dalje-bliže i veće-manje. u formi skice. kao i upotrebi materijala i sredstava za rad u likovnoj oblasti slikanje. crtanju. 121 . Usvajanje da tople boje imaju sposobnost vizuelnog /psihološkog/ utiska izlaženja u prvi plan. temperi. dok hladne boje imaju osobinu povlačenja u drugi plan /asocijaciju na udaljenost/. što je ustvari primjena boje sa ciljem predstavljanja prostornosti. uočavanja. Putem primjene modulacije predstaviti plastičnost /trodimenzionalnosti/ slikanih oblika i likovne kompozicije. 3. zakrivljeno. grafici.Moći primjenjivati usvojena i savladana znanja o linearnoj/geomerijskoj perspektivi u cilju predstavljanja prostornih odnosa. u oblastima. međusobnim odnosima elemenata /veličina likova i njihovih međusobnih odnosa/ na plohi ili u prostoru u organizaciji likovne kompozicije 2. slikanja. akvarelu. predstavljanje trodimenzionalnosti ili plastičnosti oblika na plohi /iluzija prostora/ primjenom valera. primijenjenoj umjetnosti i dizajnu. Biti sposoban primjeniti princip klorističke modulacije: toplo-hladno-toplo.

koja se ogleda u jednostavnosti. na skulptorskim djelima kao i djelima primijenjene umjetnosti i dizajna. Produbljivanje znanja i dalji rad na primjeni skulptorskih materijala. uočiti i moći predstaviti asimetričnu ravnotežu /koristiti različite elemente/ u prostornim organizacijama. doprinosi povezivanju novih vizuelnih iskustava i spoznaja sa prethodno do 122 . simetričnu i asimetričnu i moći je koristiti u svom likovnokreativnom radu. treba naglasiti da je kod učenika prisutno apstraktno mišljenje. Moći se služiti predstavljanjem koje ostvaruje privid prostora. POVRŠINA U tematskoj oblasti Površina. masa i prostor realizuje se u likovnim oblastima: oblikovanje. dalje-bliže. prepoznavanju i usvajanju linearne/naučne perspektive. MASA I PROSTOR Tematska cjelina. Trebaju biti sposobni u prostornom oblikovanju. Biti sposoban u realizaciji vlastitih prostornih organizacija. i ovladavanju sposobnostima njenog predstavljanja /primijene/ u vlastitom likovnom izrazu. često intenzivnih boja. primijenjena umjetnost i dizajn. U prostornom oblikovanju. uočavanju i analizi simetrije i asimetrije u likovnim djelima umjetnika i biti sposoban primjeniti ih u sopstvenom likovno-kreativnom izrazu. realizovati prostorne kompozicije primjenom elemenata različitih veličina i oblika. građenje. kamenom.4. U vlastitom okruženju i na skulptorskim djelima moći prepoznati. Dalji rad na uočavnju. čelikom. izvršiti analizu i procjeniti odnos proporcionalno-neproporcionalno. Biti sposoban prepoznati i napraviti složenu skulptorsku kompoziciju korištenjem simetrije i asimetrije kao oblika organizacije. upotrijebiti u cilju naglašavanja karaktera oblika. U svom likovnom izrazu biti sposobni prepoznati i razlikovati različite oblike ravnoteže.METODIČKE NAPOMENE U okviru nastavnog predmeta Likovna kultura u VIII razredu. važnost/ karaktera oblika i kao takvog primjeniti. da mogu registrovati. kao oblik organizovanja životnog prostora. produbljivati stečena znanja na uočavanju odnosa mase i prostora. kao forme likovnoprostornog rješenja. Vizuelni realizam /kao faza likovnog razvoja/. DIDAKTIČKO . 5. realizacijom figura u prostoru /prostornih organizacija/. analizirati i procjeniti odnos mase i prostora. veće-manje. koje imaju za cilj ostvarivanje primjene rada principom dodavanja. u rješavanju asimetrične prostorne kompozi-cije. u niskom i visokom reljefu prepoznati i moći predstaviti odnose mase i prostora sa naglašenim odnosima simetrije i asimetrije. inoksom /nehrdžajućim čelikom/. U okviru arhitektonske i urbanističke organizacije kao forme izražavanja prostornih kompozi-cija primjeniti odnose ravnoteže. simetriju i asimetriju. staklom. odnose koji sugeriraju dubinu prostora. biti sposoban predstaviti iluziju. Učenici treba da budu sposobni u svom okruženju. da je pristup okolini intelektualno vizuelni. realizovanih savremenim građevinskim materijalima. uočiti bitnost /značaj. plastičnim masama. Moći analizirati i uočiti karakteristike savremene gradnje. skladnom odnosu simetričnih i asimetričnih ploha.

Likovno 123 . i izvedbenih predložaka/ A oblikovanje u prostoru realizovat će se kroz područja: .PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA . a mišljenje apstraktno. ostvaruju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA . BOJA 3. permanentno kroz cjelokupni ciklus devetogodišnjeg osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. MASA I PROSTOR Ovako ponuđeni oblik realizacije predmeta Likovna kultura ima za cilj da obezbijedi kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja. za oblikovanje na plohi u realizaciju biti će uključena područja: . Kao što je i u dosadašnjem programu bilo naznačeno.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE .PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /realizacija u materijalu. TAČKA I LINIJA 2. Tematske cjeline: 1. obogaćenim novim likovnim sadržajima i novim likovnim iskustvima. OBLIKOVANJE U PROSTORU – riješavanja trodimenzionalnih formi u prostoru Ovako izvršena podjela na dva pristupa u realizaciji kerativnog rada po prostornoj organiza-ciji kompozicije. Učenički pristup doživljavanju i percipiranju okoline je intelektualno vizuelni. razvijanju sposobnosti i likovne kreativnosti djece. i sposobnost likovnog izražavanja bliskog vizuelnom realističkom prikazu. koja čine strukturu programa predmeta LIKOVNA KULTURA. OBLIKOVANJE NA PLOHI – kao dvodimezionalna organizacija kompozicije 2. što predstavlja karakteristiku ovog uzrasta. likovnog jezika i likovno kreativni rad koji će se realizovati kroz forme prostornih organizacija kompozicije: 1. krajnje konačno rješenje/ Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realizuju se po principu koncentričnih krugova.GRAFIKA . stečenim kroz preaktično kreativni rad. Proširivanje stečenih i rad na daljem usvajanju znanja.tada usvojenim znanjima. PLOHA 4. savladanog stepena doživljavanja likovne umjetnosti. od 1-9. kroz formu tematskih cjelina/oblasti što bi trebalo podrazumijevati ustrojen princip /unificiran/ jednobrazan za sve razrede. POVRŠINA 5.SLIKANJE .CRTANJE . Produbljivanje nivoa usvojenog.PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /u formi skica.

harmonija. sistematizovanih i stečenih znanja i prezentiranja novih sadržaja i iskustava. krajolici. sposobnosti i sposobnosti koje utiču na formiraje likovno oblikovnih temelja. koji se odnose na podražaje.sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/. Ponavljanje tematskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih. vlastita iskustva i spoznaje. boja. značajni datumi. gradacija. tekstura…. Koncept usvajanja znanja. mjesto stanovanja. znakovi vizuelnih komunikacija. u kojem učenici vizueliziraju likovni problem koji trebaju riješiti a sa kojim se ranije nisu susretali. valer. dominacija……/ putem /upotrebom/ likovnih elemenata. tjelesne i zdravstvene kulture i kulture življenja . Nevizuelni motivi su oni. palakati /sportskih. putem kojih učenici /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. Likovne motive prema vizuelizaciji sadržaja dijelimo na: 1. niti bilo koju tehniku /materijal/ za rad. muzički spotovi. etnografsko nasljeđe.problemske cjelin bi se realizovale kroz likovno kreativni rad učenika i u jednom i u drugom polugodištu. škola. maternjeg jezika /priča. ritam. koje su učenici doživjeli /registrovali/ putem svih ostalih čula i oni koji se odnose na emocionalna stanaja /različita raspoloženja/. oblik. Koncept realizacije programa kroz tematske cjeline /tematske oblasti/ ne isključuju niti jednu likovnu oblast /likovno područje/. u svom okruženju ili kreirati kompoziciju od prepoznatljivih elemenata /elemenata koji se mogu vidjeti/. kulturnih dešavanja…/. objekti. pojave u prirodi. što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta uključena u realizaciju programa u toku jedne školske godine. poezija/. prostori. koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i doprinijeti razriješenju problema u osmišljavanju likovnih kompozicija. muzičkih. Usvajanje likovne pismenosti ostvaruje se sa realizacijom postavljenih ciljeva i zadataka kroz predložene nastavne teme. doživljaj zadovoljstva u razrješavanju problema i podstiče sposobnosti likovne analize i vrednovanja. Dakle. Likovno kompozicioni motivi su oni kod kojih je tema nevažna a odnose se na rješavanje konkretnog likovnog zadatka /likovnog problema. kontrast. prirode i društva. novim medijima. biljke…. matematike. roman. ravnoteža. i okruženjem u kojem žive. zavičajne kulturne baštine 124 . . linija.iz neposrednog okruženja djeteta. učenja u likovnoj kulturi je proces. Teme koje se najčešće realizuju su: . Poticajne preferencije su motivi-teme /likovni sadržaji/ I dalje su teme za likovno kreativni rad učenika one koje predstavljaju njihove doživljaje. ponuđenim materijalom. kao i interakciji umjetnosti sa naukom i društvenim tokovima. glazbene kulture. odnosi se na sve ono što je moguće vizuelno registrovati. Vizuelne motive 2. Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/ Kao što je već ranije pojašnjeno. pripovjetka. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja učenike uključuje u aktivan kreativni proces vizuelnog istraživanja. učenicima bliska muzika. praznici. Nevizuelne motive 3. porodica.predstavljanje narodnih običaja /tradicije/.. Ovakav koncipiran pristup zaokruživanja jedne tematske oblasti /tematske cjeline/ kroz likovne zadatke /likovne probleme/ obezbijedio bi veću preglednost u sistematizovanju i usvajanju gradiva i njegovo sistematizirano ponovno proširivanje u drugom polugodištu. odnosno koje su mogli čulom /organom/ vida percipirati. vizuelni motivi su oni sa kojima su se učenici vizuelno susretali.. i realizuju ga putem likovno tehničkih sredstava. Kreativni proces kod učenika razvija divergentno /kreativno/ mišljenje. tačka.

ne kao ono što će se raditi/. urbanizacija prostora po principu ostvarivanja ravnoteže. simetrije i asimetrije prostora OCJENJIVANJE Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika.B. sreća. prostorni odnosi. veće-manje SLIKANJE: Usvojeni pojmovi za oblast boja: tonska modelacija /valersko stepenovanje ili stupnjevanje boje/ od svjetlije prema tamnijoj i obrnuto. shodno učeničkom uzrastu. upornosti i iskustva. kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponovanih u formu likovnog izraza. višebojna grafika PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE: Usvojeni pojmovi: dinamičnost forme. bliže-dalje. vjetar. asimetrija. stečenog znanja i usvojenih navka.A. ritam u alternaciji.. međusobni odnos elemenata /veličina likova/ na plohi ili u prostoru. muzika. tuga.A. gledan odozdo/. ptičija perspektiva /prostor gledan sa visine ili odozgo/. veće-manje GRAFIKA: proširivanje usvojenih pojmova za oblast ploha: skrivena ravnoteža. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata: 1.B. pozitivnog i negativnog uticaja sredine..A /slova predstavljaju primjer pojma nekog elementa.A. prostorna organizacija. POJMOVI KOJE ĆE UČENICI USVOJITI CRTANJE : usvojiti pojmove za perspektivu: linearna perspektiva ili naučna /geometrijska/ perspektiva.priznata umjetnička ostvarenja /umjetnička djela/ iz svjetske likovne /baštine/ umjetnosti .B ili A. bliže-dalje. plošno istanjena masa. koloristička modulacija /izmjena kolorističih odnosa toplo-hladno-toplo ili odnosa hladno-toplo-hladno/ u cilju ostvarivanja iluzije trodimenzionalnosti ili predstavljanja prostornih odnosa. čulni poticaji. simetrija. linija horizonta ili linija u kojoj se susreću ploha tla i ploha neba. ravnoteža.likovni i kompozicioni elementi. nedogled ili ishodište /mjesto-tačka iz koje polaze sve linije/ usvojiti relaciju.C. žablja perspektiva /prostor gledan sa linije tla. razrješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata /usvajanje likovnog jezika/ . bol. s obzirom na to da likovni rad predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta. emocije /osjećanja/.B. strah. estetskog 125 .C. organizacija plohe odnosom veličina oblika /likova/ na plohi. ritam u izmijenjenoj formi kao A.nevizuelni poticaji.

sa ciljem zadovoljavanja intencija inkluzije u Osnovnim školama. Nastavnik se u razredu susreće sa učenicima koji su nadareni /talentovani/ i onima koji nisu. što bi značilo da ako imamo pet nivoa pet različitih programa. napor koji dijete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat. u najvećoj mjeri. Ako nastavnik traži od djece da tačno “prepisuju” vizuelno registrovano. Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet. a onda se postavlja pitanje na koliko nivoa složenosti. Postoje pedagoško opravdani razlozi da i učenici sa manje izraženim likovnim sposobnostima budu stimulisani i nagrađeni za svoja zalaganja. odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini. onda su svi učenički radovi odraz unutrašnjeg stanja života /„duše“ djeteta i kao takvi moraju biti dobri. pedagoškog. strahove i oduševljenja. Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta.2. stepen zalaganja i želje da se realizuje postavljeni zadatak. predmeta i pojava. Likovna Forma /Likovni jezik/ i 2. Ponovo je potrebno napomenuti da nema loših dječijih radova. svoje viđenje svijeta. u okviru individualnih mogućnosti svakog pojedinog učenika. i sa opravdanjem se postavlja pitanje šta u takvim situacijama raditi? Stav nastavnika bi trebao biti. Potrebno je u individualnom pristupu likovne zadatke odmjeriti prema mogućnostima svakog od pomenutih “kategorija” učenika. svoje emocije. dobar pedagog može iznaći način da riješi taj „problem“ ako uzme u obzir trud /zalaganje/. Pravilan odnos nastavnika prema učeničkim radovima je od izuzetnog značaja za likovno kreativni rad djece. Prilikom ocjenjivanja manje nadarenih učenika treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti. učenici koji nisu talentovani trebaju imati priliku da u skladu sa svojim mogućnostima usvajaju likovni jezik i njime se izražavaju. i likovnog jezika/. na usvajanju ponuđenih programskih sadržaja i odgojno obrazovnih ciljeva i zadataka /likovnih zadataka-problema. odnos prema estetskom. ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju. 1. da doživljavaju i gledaju svijet oko sebe očima odraslih. Prema tome nastavnik mora imati izbalansiran i istančan osjećaj u procjeni učeničkih mogućnosti. želju za postizanjem rezultata i sl. onda takva nastava Likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave. ne mogu biti loši/. što u izvjesnom smislu podrazumijeva reduciranje obima i složenosti redovnog programa nastave Likovne kulture. da učenici koji nisu nadareni ne bi trebali biti “kažnjeni” slabim ocjenama zato što ih priroda nije obdarila sposobnošću za likono-kreativno izražavanje /zato što ne posjeduju likovni talenat/. aktivnost na časovima likovne kulture i slično. Likovnih sadržaja Oblast Likovna Forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe kompo-novanja su teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti /naučiti/. psihološkog 3. To znači da nastavnik. RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA Ono što treba naglasiti je da sam plan i program predmeta likovna kultura dozvoljava veliku slobodu svakom nastavniku u kreiranju godišnjeg programa rada i da se bazira. 126 . aktivnost na času. jer bi to značilo da se treba stepenovati složenost programa. Dakle. njihovog zalaganja i konačnog likovnog rezultata. Vizuelno estetska kultura razvija kod učenika sposobnost uživanja i razumijevanja umjetno-sti. pravilno doživljavanje vizuelnih informacija. To je razlog da u okviru redovne devetogodišnje osnovne škole nije potrebno praviti posbne planove i programe za djecu sa posebnim potrebama.

.poznaje i tačno određuje mjeru 2/4. 2/2. . 3/8 ( jedinica brojanja . . pravilno fraziranje. umjerena i brza tempa.primjena znanja pri izvođenju pjesama na osnovu notnog zapisa . bas ključ i sistem pisanja nota.poznavanje i upotreba italijanskih oznaka za spora.MUZIČKA /GLAZBENA KULTURA ZA VIII RAZRED (1 sat sedmično – 35 godišnje ) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Sticanje novih znanja i primjena stečenih-upotreba usvojenih pojmova: . .dinamika .poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: primjena u muziciranju te uočavanje pri slušanju muzike. . 4/4. Učenici bi trebali znati i razumjeti: . . ¾.izvođenje ritma lakših pjesama.Važnost poznavanja navedenih pojmova.tempo .artikulacija.intonacija.različita notna trajanja.poznaje violinski. znati ih PODRUČJA UČENJA ZNANJE 127 . 6/8.

________________ SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE ____________________________________ Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: .Ranije muzičke termine i prethodna muzička iskustva i koristi u daljem učenju. duet). muzičku formu i poredi ga sa drugim slušanim djelima. . nokturno. . simfonija. . . opereta. a djeluje i na druge da slijede njegov primjer.Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa.slušanjem pamti naziv djela. .poznavanje i primjena pojmova: uvertira.ispoljavanje emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike. .prepoznaje i izvodi je ritmičkim slogovima (ta-te-ti) kao i podjelu jedinice brojanja na četiri dijela (ta-fa-te-fe).Prilikom izvođenja i slušanja djela koristi Već formirane kriterije za procjenu kvaliteta. F-dur – d-mol (tokom pjevanja pjesmica i slušanja muzike).Ispoljava svoj odnos prema muzici i želju da je često sluša u školi.Kroz analizu elemenata interpretacije u toku slušanja.sve veća svjesnost značaja muzike i želja da muzika postane trajna životna . čardaš. VRIJEDNOSTI. .mol (moll) ljestvici slušanjem-pjevanjem pjesmica.Slobodno izlažu svoje mišljenje i ideje. poloneza.Analizirajući notni tekst učenici sigurno prepoznaju navedena notna trajanja i izvode ritam uz kucanje ili taktiranje. dinamike. bez ulaženja u analizu muzičkog oblika.primjena znanja u određivanju muzičke rečenica. četvrtinka i osminka ). PONAŠANJE ____________________________ . instrumentalna i vokalno-instrumentalna). -Postepeno sređivanje i dopunjavanje informacija o stilskim periodima u muzičkoj umjetnosti. tempa. izvođače i izvođačke sastave.Uočava i hvali najkvalitetnije izvođenje. . . . galop. donose i saopštavaju estetske sudove o njima. obima glasa. učenici/ice vrše analizu djela. arabeska. -pamti i cijeni bosansko-hercegovačke kompozitore. .Samostalno se uključuje u muzičke sekcije. primjeniti tokom izvođenja pjesama i muzičkih igara. ime kompozitora. . . habanera. sonata. na koncertima i sl. muzičke memorije. harmonskoj i melodijskoj a. . Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: . artikulacije u samostalnoj izradi originalnih aranžmana. preludij. -Uživanje u sve slobodnijem predstavljanju publici. . balet.upoznavanje aerofonih tradicionalnih instrumenata. vokalne reprodukcije. .formiranje pojmova i njihova primjena tokom slušanja muzike: minijatura. . te razumjeti da na taj način poboljšavaju kvalitetu interpretacije. -Svjesno obrazlažu najadekvatniju primjenu raznih instrumenata. .ispoljavanje interesa i ljubavi prema sadržajima iz muzičke baštine BiH. te filmska muzika.polovinka.Samopouzdanje u pjevanju i sviranju je sve veće. opera (arija. koncert. teme. kao i osjećaja za harmoniju i višeglasno pjevanje – kanoni. male dvodijelne i trodijelne pjesme.utvrđuje znanja o prirodnoj. STAVOVI. kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet muziciranja.razlikuje vrstu djela (vokalna.razvijanje ritmičke reprodukcije–složenije kombinacije.sticanje znanja o novim ljestvicama G-dur – e-mol. simfonijska poema. 128 .sviranje pjesmice u prirodnom a-molu na metalofonu ili nekom drugom melodijskom instrumentu. . .

Iskreno i dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i kritiku a poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih STRUKTURA SADRŽAJA: I PJEVANJE I SVIRANJE II MUZIČKE/GLAZBENE IGRE/PLESOVI III SLUŠANJE MUZIKE IV DJEČIJE STVARALAŠTVO DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastava muzičke kulture prema Okvirnom programu za osmi razred. Potrebno je prvo slušati muziku.potreba. preciznost intonacije. upoznavanjem i usvajanjem muzičkih pojmova. sviranjem na ritmičkim i melodijskim instrumentima Orffovog instrumentarija. U središtu nastavnog djelovanja i dalje ostaje rad na otklanjanju problema koje djeca imaju: razvoj opsega dječjeg glasa. Pjevanjem i sviranjem treba u toku školske godine obraditi najmanje 12 pjesama. gitara). reprodukcija ritma. pravilna dikcija i akcenti. razvijanje muzičke memorije. mala dvodijelna i trodijelna pjesma ). dječjim stvaralaštvom i kroz izvođenje ritma. Pjesmu učiti uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir. te svirati lakše pjesmice na metalofonu. Djeca i dalje uče pjesme na osnovu slušnog primanja (po sluhu) prvenstveno uz pjevanje profesora i slušanje tonskog zapisa. Potrebno je ponoviti abecedu i solmizaciju. kroz doživljaj i analazu pjesme. te donošenje estetskog suda o djelu koje učenici izvode ili slušaju. te je potrebno djecu upoznati sa njihovim pravilima. Tokom obrade pjesama129 . kao i u prethodnim razredima. U Programu se nalaze pjesme zemalja iz regije. djeca je uče pjevajući uz nastavnika. ksilofonu. slušanjem muzike/glazbe. izvođenjem muzičkih igara/plesova. pjevanjem pjesama narodne tradicije naroda Bosne i Hercegovine i drugih naroda. Pjevajući i učeći pjesmu učenici/ice učvršćuju svoja znanja o formi kompozicije (fraza. Nakon doživljaja pjesme u izvođenju nastavnika ili sa CD-a. rečenica. Prirodni. U toku školske godine učenici treba da nauče 3 muzičke / glazbene igre /plesa. Koreografije igara/plesova imaju utvrđene figure i kretnje. na instrumentu kojim nastavnik (škola) raspolaže. učenici upoznaju svjetsku narodnu tradiciju. Praćenjem i analizom notnog zapisa u udžbeniku. spojiti elemente igre/plesa i tada izvoditi ples u cjelini. ostvaruje se pjevanjem novih dječjih pjesama. harmonski i melodijski a-mol ponavljati tokom pjevanja i analize pjesama. kultivisanje glasa. učenici će učvrstiti prethodna i sticati nova znanja. disanje. i stiču nova. pokrete. Teoretiziranje svesti na najmanju moguću mjeru. blok-flauti. Učenici/ice informativno upoznaju G-dur i F-dur ljestvicu. . U osmom razredu učenici/ice pjevaju na osnovu notnog zapisa lakše pjesmice u C – duru i a-molu prirodnom. pa zatim učiti pravila igre/plesa. najbližeg okruženja i drugih zemalja. odnosno. Ponoviti sa učenicima/icama način nastajanja povišenih i sniženih tonova uz pomoć klavijature (jedna oktava ). čime se i nadalje ostvaruje multikulturalni muzički/glazbeni odgoj. učenjem notnog pisma u okvirima njihovih potreba. Njegovom realizacijom sistematiziraju se prethodna znanja ali. Učenjem muzičkih igara/plesova. sintisajzer. fraziranje.

Romantizam). kako bi se ovaj instrument prikazao i kao solistički. 130 . čardaš). Korelacija sa stranim i našim jezicima je takođe prisutna. Podsticati djecu da svoja zapažanja i doživljaje muzike izraze usmeno. – 9. tempa. te sevdalinke u klasičnom ruhu ). sa učenicima treba analizirati djela postavljanjem zadatka koji se odnose na uočavanje karaktera kompozicije. habanera. Mlađi hor/zbor čine učenici od trećeg do petog razreda ( dvoglasno pjevanje ) a učenici od 6. Slušanjem učenici/ice zvučno i vizuelno razlikuju orkestarske instrumente (pojedinačno i po grupama ). Kroz učenje muzičkih igara/plesova ostvaruje se korelacija nastave muzičke kulture sa nastavom tjelesnog odgoja. harmonikaški i drugi. Posebnu pažnju treba posvetiti organiziranju maštovitih načina improviziranja na instrumentima. jednojka. vrste hora ( dječiji. opereta. ohrabrujući djecu i poštujući njihove prijedloge. simfonijska poema. kompozicija pisana za harmoniku. opera. dinamike. duduk.igara/plesova. pjevačke glasove ( dječiji. artikulacije. hor/zbor. Klasika. Potrebno je postepeno sređivati i dopunjavati informacije o stilskim periodima u muzičkoj umjetnosti u skladu sa mogućnostima kompozicija koje se nalaze u ovom i programima ranijih razeda (posebno za periode: Barok. Za hor je potrebno 2 časa sedmično po dionici ( dvoglasni hor 4 časa ). Slušanjem muzike učenici upoznaju kompozicije domaćih i stranih autora. likovno i pokretom jer se time podstiče njihova kreativnost. zatim preludij. razreda formiraju hor starije uzrasne grupe ( troglasno pjevanje ). a ne samo kao prateći. Za orkestar je potrebno 2 časa sedmično za svaku grupu instrumenata. Odabrane kompozicije treba slušati u cjelini sa CD-a (globalno slušanje. Nadalje učenici upoznaju nove muzičke forme: sonata. izvođača. Posebno zainteresovane i talentirane učenike treba uključivati u hor/zbor i orkestar te predlagati da se upisuju u muzičku/glazbenu školu. minijatura. balet. muški glas). itd ). muzika bosansko-hercegovačkih kompozitora za klavir. diple. bez ulaženja u analizu muzičkog oblika ( potrebno je davati samo osnovne informacije ). ženski ili mješoviti) i orkestra. ). duet. Potrebno je tokom godine obraditi sve kompozicije uvrštene u Okvirni program sa težištem na umjetničko-doživljajnoj komponenti i sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrednotama budu sve jasnije izraženi. zaključak o slušanom djelu te ponovno slušanje istog. dvojnice. U program su uvrštene sevdalinke koje treba da se prikažu učenicima/icama u različitim interpretacijama (u interpretaciji poznatih narodnih i zabavnih pjevača. te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima. Nakon analize slijedi razgovor sa učenicima. menuet. izvršiti analizu notnog teksta te obraditi ritmičke figure koje sadrže. emocionalno) ali po potrebi i analitički (selektivno). uvertira. Pored redovne nastave. Pored umjetničkog doživljaja slušane kompozicije. arabeska. na osnovu slušnog primanja. Pjevanje u horu ili sviranje u orkestru kao najviši stupanj muziciranja ima najsnažniji efekt u muzičkom/glazbenom razvoju djeteta te svakako zaslužuju svoje mjesto u godišnjem programu rada svake osnovne škole. muzičkog oblika ( informativno ) itd. a proširuju znanja: simfonija. poloneza. Od izuzetnog značaja su vannastavne aktivnosti: hor ( mlađa i starija uzrasna grupa ) i orkestar ( tamburaški. važnu ulogu imaju izborna nastava i nastava koja uključuje dodatnu aktivnost i vrijeme ( posjete koncertima. ženski. nokturno. Dječije stvaralaštvo u oblasti pjevanja i sviranja ispoljavat će se kroz dječiju primjenu novih muzičkih znanja u izradi pratnje i aranžmana. filmska muzika. hor/zbor. Upoznati učenike sa tradicionalnim aerofonim instrumentima-svirale: zurne. te kroz kreiranje muzičko-scenske igre. opisno.

Viva. M. Pred Senkinom kućom. 4. te prati i procjenjuje njihova individualna postignuća.Sviranje u školskom orkestru. -Stalna briga i čuvanje školskih muzičkih instrumenata. . Muzika i tekst: Zvonko Bogdan. . Johanes Brahms 2. 4-dijelnu mjeru.Shvata potrebu uklapanja svog glasa u hor/zbor i zalaže se da to postigne kako bi doprinijeo/ijela boljem zvučanju. . IIMUZIČKE /GLAZBENE IGRE/PLESOVI: 1. -imenuju solmizacijom i abecedom tonove (g – g2 u violinskom ključu. Goufas. . u porodici). Grk Zorba (sirtaki). Rožica sem bila. te kanona.Svjesno obavlja muzičke zadatke i obaveze (kao pojedinac ili dio grupe). . -Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme i/ili dogovorenim aranžmanom. Svatovi uranili. 11. Bosna. Međumurje. . Praetorius. demonstrira ih i usmjerava u pravcu dječijih interesa i mogućnosti. poštujući pri tom artikulacione oznake. Kiša pada. tempo. Već odavno spremam mog mrkova. starogradska 7. 2. kanon. M. . stihovi: V. Dijak. . .izrada aranžmana za sviranje na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima. 8. Međumurje 5.izvođenjem ritma pjesmica razvija se i dalje osjet za dvodijelnu. -Vrši samoprocjenjivanje i procjenjuje pjevanje drugih. 2. 12. . -upoznaju G-dur i F-dur ljestvicu. OCJENJIVANJE) -Inicira i organizira pjevanje i sviranje u interakciji (učenje u školi.Uviđa da treba vježbati ako se želi postići kvalitet. pjesma iz Danske. disanjem i fraziranjem. Žetva. .Pjevanje u školskom horu/ zboru. ___________________ _____________________ -Razumije značenje . viva la muzica. te podstiče komunikaciju. Ion . . -Osjet za tempo i dinamiku je sve razvijeniji pri muziciranju (pri pratnji i improvizaciji).Pjevanjem pjesama i kanona učenici/ice obogaćuju fond pjesama i proširuju teoretska znanja. dinamiku. pauze. Tri put ćao. Dunavski valovi.RAZRADA SADRŽAJA (TABELE) AKTIVNOSTI NASTVANIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. Balon.osjećaju i svjesno izvode 2. . 3. mjere 6/8 i 2/2. 3. trodijelnu i četvorodijelnu podjelu jedinice brojanja. SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. te promjenu mjere. -Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže djeci u kolektivnom. pjesma iz Japana. -Komentarima i praktičnim djelovanjem pokazuje pozitivne stavove i vrednote prema muzici -Redovno učešće u pjevanju i sviranju: nastava. 9/8. Mjesec. Kanon u F-duru.Kroz svoje ponašanje i učestalo muziciranje pokazuje da muziku doživljava i cijeni.učenici/ice izvode pjesme sa preciznijom intonacijom. 10. Idi kaži cijelom svijetu. -Planira odlazak na probu folklorne/plesene sekcije u 130 školi i u KUD (praktični rad).(demonstrira izvođenje i sviranje). PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA I PJEVANJE I SVIRANJE 1. kuća. ćao. te često pjeva i svira. -Komunikacija i interakcija u muziciranju (improvizaciji). Kuba. Grčka. Što se sjaje kroz prozorje. prevod i prepjev: Mirjana Ivanović. . priredbe. Stanica Podlugovi. Crnačka duhovna pjesma. zapisao: L. grupnom i individualnom muziciranju.aktivno učestvuje u izradi aranžmana i pokazuje visok nivo spretnosti u sviranju i improvizaciji. muzika: Kornelije Kovač. razvija muzička memorija i proširuje obim glasa kod učenika/ica je sve bolja. 6. -pohvale i nagrade u skladu sa individualnim napredovanjem u odnosu na VII razred. određuju i primjenjuju u toku izvođenja znanja vezana za mjeru.Pravilno i tačno izvođenje pokreta u igri .izvođenje ritma na osnovu notnog zapisa. _____________________ -Vodi aktivnosti i vlastititm uključenjem. . . zapisao: Cvjetko Rihtman. pravilnom dikcijom. ćao.Vokalna reprodukcija. Vlasenica. STAVOVI. . _____________________ -Ponašanje u skladu sa -učestvuje u interpretaciji i improvizaciji. Pjesma iz Italije. izleti.uočavaju.pjevaju i sviraju pjesmice prema notnom zapisu u C-duru i a – molu prirodnom. 9. Theodorakis – E. KANONI 1. -učenike/ice upućuje na druge izvore znanja pored udžbenika. muzika i tekst: Ajka Kolaković.poznaju notna trajanja.

(3) usvoji znanja o kontroli osnovnih parametara kineziološkog statusa. od jednostavnijih ka složenijim motoričkim znanjima. 1. (2) intezifikacija (što manje “praznog hoda”. od jednostavnijih ka složenijim uvjetima vježbanja). konativna. motoričkim i funkcionalnim obilježjima. (2) primjerenost sadržaja dobi i spolu učenika. Osn Štetna djelovanja nikotina. Sadržaji zdravstvenog odgoja uvjetovani su činjenicom da je ovaj razvojni period karakterističan ne samo po burnom tjelesnom rastu i razvoju. eventualno. motorička. urgentne situacije ili pogodnost za nadgradnju različitih kinezioloških aktivnosti. alkohola. dopinga i drugih sredstava ovisnosti na zdravlje (*) Ishodi Zna da su nikotin. Antropološki status suponiran je integralnim skupom biopsihosocioloških obilježja definiranih kao morfološka. sportski ples.TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Opći cilj tjelesnog i zdravstvenog odgoja kompatibilan je sa ciljevima kineziologije u kineziološkoj edukaciji i tiče se optimalne stimulacije i podrške procesima formiranja antropološkog statusa učenika u korelaciji sa faktorima ograničenja. kinezio-terapijskim i adaptivnim aktivnostima. (4) aktivno koristi slobodno vrijeme i snalazi se u urgentnim situacijama. pored obaveznog realizira se i program koji škola mora da ponudi učenicima za dobrovoljan izbor i to: a) sportsko-rekreativni sadržaji. sadržaji zdravstvenog odgoja trebaju biti preventivnog i usmjeravajućeg karaktera a u odnosu na očekivane i stvarne probleme djece u ovoj razvojnoj dobi. sadržaji i ishodi Cilj Učeni ce Učeni ci Sadržaji 1. razredom srednje škole. razredom osnovne i završava sa 1. (7) uvažava svoje kompetencije i racionalno ih afirmira. Komplementarni ciljevi tjelesnog i zdravstvenog odgoja tiču se napora usmjerenog ka stvaranju sistema uvjeta. već i po razvoju psiholoških i socioloških obilježja ličnosti. (3) sigurnost učenika. koji vodi do biološke i spolne zrelosti pojedinca. Obr x x 131 . Program se realizira jedanput sedmično sa po jednim časom. U ovom ciklusu. droge i druga sredstava ovisnosti štetni po zdravlje i ponaša se u skladu sa tim. (5) razvoj antropoloških obilježja učenika i (6) interes i potreba učenika. pauza. igre i utilitarnih sadržaja). funkcionalna. kinezioterapiji i adaptivnoj edukaciji. folklor). U tom kontekstu. (2) usvoji osnovna kineziologijska znanja i stekne kineziološka iskustva za cjeloživotno tjelesno vježbanje. što više kretanja i dinamičnosti. održavanje intenziteta opterećenja) i (3) situalizacija (približavanje nastave životnim potrebama i situacijama. Poseban cilj tjelesnog i zdravstvenog odgoja je optimalna stimulacija i podrška zadovoljavanju posebnih kinezioloških potreba i interesa učenika u sportu. Osnovni cilj tjelesnog i zdravstvenog odgoja je osposobiti učenika za usvajanje i primjenu osnovnih kineziologijskih znanja i kinezioloških iskustava koja će mu omogućiti samostalno tjelesno vježbanje u funkciji optimalne stimulacije i podrške razvoju psihomotoričkih i funkcionalnih sposobnosti i morfoloških osobina u interesu njegovanja i zaštite zdravlja i opće dobrobiti učenika. c) umjetnički sadržaji (ples. Peto razvojno razdoblje karakteriziraju izražene razlike između učenica i učenika u morfološkim. od manje ka tjelesno zahtjevnijim kineziološkim sadržajima. b) sport za sportiste. stajanja i čekanja na času. Ovaj period rasta i razvoja djece započinje sa 8. prekida. rekreativnim i. sportskoj rekreaciji. što više natjecanja. zastoja. Ciljevi. kognitivna. (4) korisnost sadržaja za svakodnevni život. (5) zadovolji potrebu za igrom i kretanjem i razvije interes za bavljenje sportskim. Polazni kriteriji za što kvalitetniji standard tjelesnog i zdravstvenog odgoja jesu: (1) objektivnost – prilagođenost sadržaja materijalnim uvjetima. sociološka i zdravstvena. alkohol. sportsku rekreaciju. poštuje i promovira ekološke vrijednosti u duhu biocentrizma. (6) razumije. koji će učeniku pomoći da: (1) usvoji osnovna znanja i razvije interes i naviku za njegu i zaštitu zdravlja. Metodički principi u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja su: (1) postupnost (od biotičkih do specijalnih motoričkih znanja.

Kinematičke razlike u tehnikama trčanja na kratke i duge staze 2. Zna da su hrana i tečnost neophodan izvor povećanim tjelesnim naporima i ponaša se u skladu sa tim. Kolutanja: .Ljuljanje na karikama s okretima za 180° (*) 6. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: bečkom valceru. Trčanja: .Bečki valcer (*) . Pravilno se odijeva u cilju zaštite tijela i zdravlja od nepovoljnih vanjskih uticaja u različitim uvjetima. odmora i zabave i njen značaj Dobrobiti igre i boravka u prirodi Higijenski standardi pri izletima i ekskurzijama (*) Kultura i pravilno odijevanje u cilju zaštite tijela i zdravlja od nepovoljnih vanjskih uticaja u različitim uvjetima 1. Ponaša se u skladu sa higijenskim standardima pri izletima i ekskurzijama. Višenja. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o brzim hodanju i kinematičkim razlikama u trčanju na kratke i duge staze. Skakanja: . pirueti u desnu i lijevu stranu x x x x x x x x x x x 132 . Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o ljuljanju na karikama s okretima za 180°. Posjeduje osnovna znanja o dnevnoj organizacija rada. Ritmičke i plesne strukture: . skoku „kazačoki“. Osnovna motorička znanja x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o skoku uvis leđnom tehnikom »flop«.Okreti za 180° na tlu/gredi . odmora i zabave i njenom značaju za zdravlje i ponaša se u skladu sa tim.Leteći kolut na povišenje od mehkih strunjača 5. Posjeduje osnovna znanja o zakonitosti razvoja kinezioloških dimenzija antropološkog prostora u pojedinim fazama rasta i razvoja. Zna kako tjelovježbe utiču na vrijeme mjesečnog ciklusa i ponaša se u skladu sa tim.»Kozački« skok .Skok uvis leđnom tehnikom »flop« . Bacanja: . te o polusaltu na povišenje. x x x x x x x x x x x x x x x x x 2. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o bacanju loptice tehnikom O’Brien. Posjeduje osnovna znanja o dobrobiti igre i boravka u prirodi i ponaša se u skladu sa tim.Bacanje loptice tehnikom O’Brien 4. Posjeduje osnovna znanja o međuzavisnosti kinezioloških i drugih dimenzija antropološkog prostora u pojedinim fazama rasta i razvoja. okretu za 180°.Pirueta u desnu i lijevu stranu (*) Razumije promjene u pubertetu i prihvata ih normalnim.Osnove brzog hodanja (*) . upiranja i penjanja: .Polusalto na povišenje od mekanih strunjača uz pomoć odraznog pomagla 3. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o letećem kolutu na povišenje od mehkih strunjača.azovni Pubertet Kriva rasta i razvoja ovna teorijska znanja Razvojna korelacija kinezioloških i drugih dimenzija antropološkog prostora (*) Poseban dnevni raspored uzimanja hrane i tekućine u vrijeme povećanih tjelesnih napora Korisni i štetni sadržaji tjeloavježbe za vrijeme mjesečnoga ciklus (*) Dnevna organizacija rada. izabranom latinoameričkom plesu.Latinoamerički ples po izboru .

x x Posjeduje optimum neuro-muskularne sposobnosti. i 9. odbojka . ravnoteže i vanjskim restriktorima preciznosti. kao drugi kineziološki sadržaji.Tehnika bočnog bacanja hvatom glave i ruke kroz klek (*) 8.Igra košarka 3 : 3 ili 5 : 5 (*) Odbojka: . 3.smeču iz zaleta visoko dodane lopte.Vježba na tlu (*) .Udarac glavom iz kretanja sa skokom sposobnosti1. 6. Motoričke Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o tehnici bočnog bacanja hvatom glave i ruke kroz klek. Borilačke strukture: . Posjeduje optimum neuro-energetske sposobnosti. Morfološke osobine: Snalaženje u kineziološkim relacijama: unutrašnje – vanjsko – individualno . Unaprjeđuje anaerobne sposobnosti kineziološkim aktivnostima velikog intenziteta putem intervalne metode rada. stvaranju viška napadača zabadanjem.. Igre: Rukomet: .skok šutu nakon vođenja ili dodane lopte.Gornji servis bez rotacije (*) Nogomet: . Funkcionalne sposobnosti: 3.. 7. x x x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: rukomet – fintama..Smeč iz zaleta visoko dodane lopte . Odgovarajući sadržaji iz: 1. 2.Volej i/ili poluvolej . Snaga: Brzina: Koordinacija: Gibljivost: Ravnoteža: Preciznost: Posjeduje optimum informacijske sposobnosti. te ovježbi na gredi i koreografiji sa ili bez izabrane sprave. voleju i/ili poluvoleju. 5. Antropološki x x 2.. gornjem servisu bez rotacije. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o vježbi na tlu.Stvaranje viška napadača zabadanjem Košarka: .1. x x x x x x x x 133 . a shodno potrebama i Posebnu pažnju usmjerava na optimalizaciju brzine.Skok šut nakon vođenja ili dodane lopte . Uvažava značaj kinezioloških aktivnosti i koristi ih za optimalizaciju masnog tkiva. 4.Koreografija sa ili bez sprave po izboru (*) 9.kolektivno Unaprjeđuje aerobne sposobnosti cikličkim aktivnostima malog i umjerenog inteziteta.udarcima lopte vanjskom stranom stopala. te koordinacije.7. do 80 cm visine . udarcu glavom iz kretanja sa skokom. x x x x x x 2. košarka ... gibljivosti. 8. repetitivne i mogućnostima učenika i eksplozivne snage.2.Udarci lopte vanjskom stranom stopala .Finte (*) . igri košarke 3 : 3 ili 5 : 5. Prihvata zdravlje za primarni kriterij vlastitog biopsihosocijalnog integriteta.. nogomet . Sastavi .Vježba na gredi. voluminoznosti i gibljivosti zglobnih tijela i skupina zglobova...

Testiranje učenika treba realizirati primjenom EUROFIT baterijom testova i obezbijediti učenicima lični karton tjelesnog razvoja. hrvanje. ta (d) ”estetska” motorička znanja (ili znanja za koja je estetski kriterij važan faktor uspjeha). ravnoteže. Ocjenjuju se: sadržaji označeni sa (*) Procjenjuju se: morfološke osobine. fleksibilnosti. Shvata značaj kinezioloških aktivnosti za razvoj vlastite ličnosti. koja su dominantno obilježje aktivnosti tipa atletike. Aktivno. Na toj osnovi. stvarno i očekivano stanje osobina i sposobnosti. te o racionalnijem korišćenju raspoloživog vremena za čas i sl. program uklanja granicu između nastave i vannastavnih aktivnosti. treba i komponirati konačnu strukturu časa za svaki zadatak. Uz razvijanje zdravstvenih... rukomet. te je ovaj period veoma pogodan za početak sportske aktivnosti. (b) aciklična motorička znanja. preciznosti. podstiču integritet razvoja ličnosti učenika. koja su bitno obilježje tzv. 134 . sprava. pomaže svim oblicima slobodne aktivnosti učenika (sportske sekcije. rekvizita i ostalog nastavnog pribora. koje osigurava optimalne psihološke. obrazovna komponenta pretpostavlja usvajanje naprednih kinezioloških motoričkih znanja koja. Da bi intezitet vježbanja bio optimalan. fiziološke i pedagoške preduvjete za realizaciju neposrednog zadatka časa tjelesne i zdravstvene kulture. Shvata da je osnovno obrazovanje „pasoš za život“. kao što su nogomet. biciklizma i dr. skokova u vodu i dr. Intezivnije se koriste metode rada kao što su: metod dopunskog vježbanja. borilačkih aktivnosti. Odgojni Samouvažavanje Odnos prema ekološkim problemima (*) Kultura ponašanja Uvažava potrebu samokontrole vlastitog ponašanja u odnosu na sve agresivnije kineziološke izazove. u zadnje tri godine program tjelesne i zdravstvene kulture zahtijeva savremeniji didaktičko-metodički postupak nastavnika. školska sportska društva). materijalnih i prostornih uvjeta. a u prvom redu u osiguranju stručnog kadra. te (c) regulaciju morfoloških obilježja (aktivne mišićne mase i balastne mase). brzine. zajedno sa društvenim subjektima. a s obzirom da je ovo razdoblje optimalno za usvajanja motoričkih znanja. odnosi na slobodniju kompoziciju časa tjelesne i zdravstvene kulture i na usavršavanje i osavremenjivanje tehnologije nastave. potrebno je učenicima osigurati i mogućnost sticanja znanja specificiranih kao: (a) monostrukturalna motorička znanja. interaktivno i kreativno sudjeluje u rješavanju problema u školi i među vršnjacima. funkcionalne i motoričke sposobnosti učenika u odnosu na njihovo inicijalno. Uz opća motorička znanja za razvoj (a) razvoj funkcionalnih sposobnosti (aerobnih i anaerobnih) i (b) razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacije. (c) kompleksna motorička znanja.Odnos prema kineziološkim uzorima (*) 4.. repetitivne. x x x x x x x x Učenici su naročito zainteresirani za produbljivanje znanja i širenje sadržaja rada. u prvom redu. karate i dr. Zbog efikasnosti vježbe i bolje motivacije. Četvorodjelnu kompoziciju časa treba shvatiti samo kao obavezno polazište. upotpunjena temeljnim teorijskim znanjima iz kineziologije. eksplozivne. Razvija ekološke navike i aktivno sudjeluje u prevenciji i rješavanju ekoloških problema. koja se susreću u sportskim igrama. zabavnih i kompetentivnih ili natjecateljskih motiva tjelesne i zdravstvene kulture. plivanja. treba voditi računa o racionalnom korišćenju objekata. ritmičke gimnastike. kao što su boks. što se. statičke snage i dinamometrijske sile. košarka i dr. targent-trening i sl. sa dosta slobode. koja su sadržana u aktivnostima tipa gimnastike. Po svojoj koncepciji. judo. metod stanica. zbog toga je potrebno da škola. estetskih. kružno-intervalni metod. dakle ciklična i aciklična.

uočiti da je svaki čovjek društveno biće i nužno upućen na druge ljude.Prijateljstvo. (7. Prijedlozi za metodičku obradu 6. u dogovoru s predmetnim učiteljem. Preporuke za korelaciju KATOLIČKI VJERONAUK 8. Ključni pojmovi 2. Dokumentarne fotografije iz života mladih Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. biti osjetljivi za potrebe drugoga. čovjek kao društveno biće. 8.NASTAVNI PLAN I PROGRAM KATOLIČKOGA VJERONAUKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 8. jedinstvenost osobe. Antoine de Saint Exupery: „Mali princ“. o sukobu naraštaja. Miloš: Bijeli klaun. Engleski jezik: o problemima mladih u modernom svijetu. o ljubavi i prijateljstvu. Dickens: Oliver Twist. D. doživjeti i živjeti svoju sličnost s Bogom. socijalna tematika u pjesništvu i prozi. produbiti navedenu tematiku (npr. Dodatna ilustracija 7. Čovjek je slika Božja. Vođeni razgovor i diskusija. Golob: „Snijeg“) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. pribiranje i vrjednovanje iskustava i primjera iz života. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. školi. Prihvatiti sebe sa svim svojim prednostima i nedostacima. prepoznati sebe i druge kao vrhunac Božjeg stvarateljskog djela. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. o životu i problemima u razredu. Potrebno predznanje 3. Svatko je od nas jedinstven i potreban drugoga čovjek kao vrhunac stvaranja. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. neponovljivost osobe.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. Pronaći i analizirati po jedan biblijski tekst koji govori o našoj jedinstvenosti i upućenosti na drugoga. analiza i interpretacija biblijskih i drugih tekstova. Likovna i glazbena kultura: ključne motive navedene teme produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i glazbene kulture kroz posebnost njihovih područja rada. Z. D. Lik u književnom djelu. Izborni sadržaji za darovite učenike 135 . čovjek je biće koje je upućeno na drugoga Prepoznati i obrazložiti da je svaki čovjek jedinstveno i neponovljivo biće. čovjek kao jedinstvena osoba. Obrazovna postignuća 4. Cesarić: Pjesme. UPOZNAJMO I IZGRADIMO VLASTITU OSOBNOST 1. Ch. čovjek je stvoren kao muško i žensko. Biografija i autobiografija.

Izborni sadržaji za darovite učenike 10. pubertet je vrijeme velikih promjena.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. Ključni pojmovi 136 . Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. o ljubavi i prijateljstvu. školi. Likovna i glazbena kultura: ključne motive navedene teme produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i glazbene kulture kroz posebnost njihovih područja rada. 1. 2. identifikacijski razgovor i prikupljanje informacija. pomoću folija i slikovnog materijala razraditi tjelesne i duševne promjene u pubertetu i o njima razgovarati. uočiti i navesti neke probleme s kojima se mladi najčešće susreću u pubertetu. Nema posebnosti. Prilagodba nastavnih sadržaja te pojmova. UPOZNAJMO I IZGRADIMO VLASTITU OSOBNOST 3. UPOZNAJMO I IZGRADIMO VLASTITU OSOBNOST 2. Prepoznati i odrediti pubertet kao jednu od prijelaznih faza u čovjekovu razvoju i izgradnji zrele osobnosti. idol. prepoznati i nabrojiti glavne odrednice duševnog razvoja u pubertetu. Nemogućnost s glazbenom kulturom smanjiti. Antoine de Saint Exupery: „Mali princ“ .…) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. Nema posebnosti. G. ideal. S. kritičko prosuđivanje. Townsend: Tajni dnevnik Adriana Molea.10. Z. Smanjena korelacija s hrvatskim jezikom i glazbenom kulturom uz značajnu prilagodbu nastavnih sadržaja. Nema posebnosti. uzor. uživljavanje u uloge i reakcije roditelja i djece u međusobnim sukobima svakodnevnice. duševna zrelost. Ključni pojmovi 2. sukobi u pubertetu. Prilagoditi nastavne sadržaje i pomoć pri iskazivanju iskustva. Golob: „Snijeg“. Pobliže upoznati neke aspekte psihofizičkog i moralnog razvoja u razdoblju puberteta (E. Prilagoditi nastavne sadržaje. stvaralačko izražavanje. (7. Uočiti razloge zbog čega dolazi do sukoba i razmirica u odnosu prema roditeljima i drugim autoritetima te navesti načine rješavanja nastalih sukoba. Engleski jezik: o problemima mladih u modernom svijetu. B. tjelesni razvoj. Glavašević: „Priča za roditelje“. pubertet.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. Pubertet je normalna i prijelazna faza u razvoju čovjeka. Dokumentarne fotografije iz života mladih. Vođeni razgovor i diskusija o gorućim pitanjima. 5. kritičko čitanje i interpretacija teksta s usporednim promatranjem i analizom crteža i ilustracija. (7. Lasconi. 2. problemima i temama mladih. KATOLIČKI VJERONAUK 8.Prijateljstvo. Voditi učenika pitanjima u zaključivanju. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Giordano. Idoli i ideali u izgradnji osobnosti Osobnost. Sat razrednika: produbiti navedenu temu. T. Nema posebnosti. 3. KATOLIČKI VJERONAUK 8. spolna zrelost. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 1. 4. Preporuke za korelaciju 8. Sadržajno prilagoditi. Potrebno predznanje 3. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. čovjek je slika Božja. 5. Slijed događaja u pripovjednom djelu. Sistematski provjeravati razumijevanje. o sukobu naraštaja. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. S. produbiti navedenu tematiku (npr. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Obrazovna postignuća 4. o životu i problemima u razredu. 4. Primorac: Maturalac. spolne osobine. interaktivno pisanje. 3. prepoznati i nabrojiti glavne odrednice tjelesnog razvoja u pubertetu. Dodatna ilustracija 7. duševni razvoj. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Izazovi puberteta pubertet. u dogovoru s predmetnim učiteljem. Boscato: „Goruća pitanja“).

Novak: Iz velegradskog podzemlja. zlouporaba slobode. 3. analiza i interpretacija tekstova i fotografija. Dokumentarni film o liječenju mladih ovisnika. prikaz rješenja pomoću mentalne mape. športovima. čitanju knjiga i književnosti. ideal. idolatrija.). interaktivno pisanje. a izbjegavamo zlo.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. Dokumentarne fotografije iz života mladih. Vođeni razgovor i diskusija o problemu ovisnosti. slušanju glazbe. idoli. Prihvatiti svoju slobodu kao dar Božji da činimo uvijek dobro. (7. ovisnost. Učestalo ponavljati i objašnjavati ključne pojmove. štetnost pušenja. shvatiti posljedice ovisničkog ponašanja. Dodatna ilustracija 7. Uz nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. Učestalo ponavljati i korigirati izgovor ključnih pojmova. Obrazovna postignuća 4. Potrebno predznanje 3. dokumentarne fotografije popularnih osoba iz svijeta glazbe. kritičko čitanje i interpretacija teksta s usporednim promatranjem i analizom crteža i ilustracija. V. moda i dr. stvarni svijet i svijet mašte. Ključni pojmovi 2. prepoznati loša druženja i negativne društvene utjecaje. 4. pušenju i alkoholu. glazba. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Novo stručno nazivlje koje se 137 . o problemima mladih u modernom svijetu. Potrebno predznanje 3. pisanje novinskog izvješća. Sat razrednika: produbiti navedenu temu. 2. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 5. analiza i interpretacija. Zamke suvremenih ovisnosti ovisnost. Objasniti razliku između idola. Preporuke za korelaciju 8. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Mladi imaju potrebu poistovjećivanja s poznatim osobama koje im nameću mediji. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Osigurati tekstove na brajici/uvećanom tisku/pisaći pribor za slabovidne. paralaonica. stvaralačko izražavanje pomoću riječi i slike. Hrvatski jezik: Lik u književnom djelu. alkohola. filma. Dodatna ilustracija 7. Likovna i glazbena kultura: ključne motive navedene teme produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i glazbene kulture kroz posebnost njihovih područja rada.2. izlaganje s tumačenjem glavnih pojmova. Nazor: Voda. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. sporta. vrstama filmova. istraživanje. pušenje. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Engleski jezik: pričanje o vlastitim doživljajima i pustolovinama. sloboda. alkohol. Preporuke za korelaciju 8. izrada plakata. o ljubavi i prijateljstvu. vrstama glazbe. Otkrivati „skrivene poruke“ idola današnje mladeži koje se nude kroz različite subkulturne izričaje (film. filmovi. Likovna i glazbena kultura: ključne motive navedene teme produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i glazbene kulture kroz posebnost njihovih područja rada. Postoje različite vrste ovisnosti. o životu i problemima u razredu. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. itd. prepoznati i protumačiti razloge zbog koji mladi najčešće postaju ovisnici o drogi. ljestvica vrijednosti. Hrvatski jezik: Ideja u književnom djelu. Uočiti i imenovati opasnosti suvremenih ovisnosti u koje najčešće upada suvremena mladež. foto-govor. Engleski jezik: razgovaranje o TV-programu. odlasku u kino. Evokacijski razgovor i igra asocijacija. objasniti mladenačku potrebu za poistovjećivanjem. Otkriti i imenovati prave i istinske uzore i ideale u izgradnje vlastite osobnosti. pisanje dijaloga. identifikacijski razgovor i stvaranje kataloga pitanja s problemskom situacijom. identifikacijski razgovor i prikupljanje informacija. otkriti i prihvatiti Boga kao naš najveći ideal. idolopoklonstvo. izgrađivati osobni stav i čvrsti karakter pred napastima suvremenih ovisnosti kod mladih. poznatim glumcima. Prijedlozi za metodičku obradu 6. UPOZNAJMO I IZGRADIMO VLASTITU OSOBNOST 4. stvaranje problemske situacije. Obrazovna postignuća 4. školi. 1. idolatrije i ideala. o sukobu naraštaja. droge. KATOLIČKI VJERONAUK 8. V. čitanje ili slušanje ulomaka iz priča ili romana za djecu i omladinu. Sadržajna prilagodba. droga. otkriti i kritički obrazložiti privid suvremenih idola koji se najčešće nameću mladima danas.

2. Prilagodba nastavnih sadržaja. Gaudium et spes – pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu. događaja koji stavljaju na ispit čovjekovu savjest i njegov slobodan i odgovoran izbor. 1. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici. 3. Nema posebnosti. Mojsije je izveo Izraelce iz egipatskog ropstva. (7. Pronaći i analizirati različite vrste savjesti. savjest nas potiče da činimo dobro a izbjegavamo zlo. Preporuke za korelaciju 8. razgovor. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova ili kroz medijsku kulturu. Nabrojiti i protumačiti deset Božjih zapovijedi. 4. 5. (7. Dodatna ilustracija 7. V. Sadržajna prilagodba. znati nabrojiti i kratko opisati pojedine zapovijedi. moralni red. Simboličke fotografije s motivima iz prirode. Nema posebnosti. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI 1. prirodni zakon. Sadržajna prilagodba. Razvijati sposobnost razlikovanja. Ključni pojmovi 2. ljudska prava. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. 4. Svaki čovjek ima savjest. Mojsije.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II.uvodi u temu 9. KATOLIČKI VJERONAUK 8. Nema posebnosti. Čitanje. nabrajanja i iskazivanja iskustva. 3. ispravan sud savjesti. savjest. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Pročitati i analizirati nekoliko iskustava bivših ovisnika. Božje zapovijedi – put u slobodu Dekalog. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Nema posebnosti. scenske improvizacije o glasu savjesti koji čovjeku govori. prepoznati i obrazložiti važnost vjere i molitve za odgoj savjesti i djelovanje po savjesti. Ključni pojmovi 2. Obrazovna postignuća 138 . 2. 5. a za slabovidne tekst s uvećanim tiskom. Potrebno predznanje 3. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. izrada umne mape. KATOLIČKI VJERONAUK 8. odobrava ili prekorava.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. Prijedlozi za metodičku obradu 6. interpretacija i usporedba biblijskih tekstova i pomoćnih citata. u dogovoru s predmetnim učiteljem. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. pravo na savjest. sloboda. spoznati i prihvatiti da nas Božje Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Osigurati dovoljno vremena za usvajanje sadržaja. Božje zapovijedi su bile zapisane na dvjema kamenim pločama. Bog je sklopio Savez i dao Deset zapovijedi na brdu Sinaju. Novak: Iz velegradskog podzemlja. otkriti zašto nam je Bog dao svoje zapovijedi. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI 2. Savjest – Božji glas u čovjeku savjest. shvatiti da svaki čovjek ima pravo živjeti po svojoj savjesti. 1. Uočiti načine i potrebu trajnog odgoja savjesti kako bi naša savjest bila ispravno formirana. analiza. Potrebno predznanje 3. odgoj savjesti. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. stvaranje problemskih pitanja. Obrazovna postignuća 4. kod sakramenta ispovijedi važan je ispit savjesti Otkriti savjest kao Božji glas u čovjeku koji nas potiče činiti dobro i izbjegavati zlo. produbiti navedenu tematiku. prizora.

Uočiti da se sve zapovijedi svode na ljubav prema Bogu i bližnjemu i nastojati živjeti prema Božjim zapovijedima. psovka. izrada plakata. zakon. pripovijedanje. crteža ili fotografije. Čitanje. A. krivokletstvo. E. slabovidnim učenicima uvećati slikovni materijal. Prema potrebi provjeravati razumijevanje i dodatno objasniti nepoznate pojmove i riječi. razgovor i plenumsko rješavanje postavljenih pitanja. Šimunović: Duga. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Povijest: Europa od Francuske revolucije do Bečkog kongresa (Deklaracija o pravima čovjeka i građanina). Otkriti i analizirati suvremene oblike praznovjerja danas. KATOLIČKI VJERONAUK 8.4. Film: „Deset zapovijedi“. pisanje eseja. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. moja stara bako“…). Prema prilagodba nastavnih sadržaja. Dodatna ilustracija 7. 2. bogoslovne krjeposti. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. nabrojiti bogoslovne krjeposti i obrazložiti njihovu važnost za život. usporediti Dekalog i temeljna ljudska prava i uočiti njihovu povezanost. deklaracija. „Mojsije s pločama Božjih zapovijedi“. načini kršenja prvih triju zapovijedi. Pročitati cjeloviti biblijski tekst o sklapanju Saveza i Deset zapovijedi (Knjiga Izlaska. Sadržajna prilagodba. Preporuke za korelaciju 8. (7. Za razumijevanje dati više jednostavnih primjera iz svakodnevnog života. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Preporuke za korelaciju 8. Na prvoj ploči zapisane su prve tri zapovijedi koje govore o pravom odnosu čovjeka prema Bogu. Rembrandt van Rijn. bogohuljenje. Otkriti i protumačiti smisao štovanja Božjeg imena kroz različite molitvene oblike. magija. u dogovoru s predmetnim učiteljem. sloboda. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Vođeni razgovor o prvoj zapovijedi ljubavi koja je sažetak prvih triju zapovijedi. praznovjerje. Dekalog. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. otkriti i analizirati suvremene oblike nepoštivanja Dana Gospodnjega. Ključni pojmovi 2. Prijedlozi za metodičku obradu 6. 1. čitanje. Hrvatski jezik: Teme lirskih pjesama. analiza i interpretacija biblijskih i literarnih tekstova. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. 4. prikupljanje podataka i sastavljanje kataloga pitanja. kušnja.traženje veza između Dekaloga i dokumenata o ljudskim pravima. obrazložiti na što nas pozivaju prve tri zapovijedi Dekaloga. razgovor. Dan Gospodnji i zapovijedani blagdani. Obrazovna postignuća 4. produbiti navedenu tematiku (npr. 3. Kovačić: „Hvaljen Isus. promatranje i interpretacija slike. Prijedlozi za metodičku obradu 6. simonija. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. slabovidnim učenicima uvećati slikovni materijal. Dodatna ilustracija 7. nabrojiti i kritički protumačiti najučestalije načine kršenja prvih triju zapovijedi Dekaloga. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim 139 . D. ateizam. grupni rad . Kišević: „Profesor povijesti“. J. 19 i 20 pogl. Potrebno predznanje 3. spiritizam. Ljubav prema Bogu prva ploča Dekaloga.).) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. Opisati sadržaj prvih triju zapovijedi Dekaloga. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. svetogrđe. izlaganje i tumačenje Božjih zapovijedi koje promiču i štite pozitivne ljudske vrijednosti. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. analiza i interpretacija biblijskog teksta o Božjim zapovijedima. Koristiti stečena iskustva. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama zapovijedi oslobađaju i da ne ugrožavaju našu slobodu. Pupačić: „Moj Bog“. 5. 2. Likovna kultura: Lik Mojsija u umjetnosti. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI 3. 1. otkriti svetost dana Gospodnjega i uočiti važnost redovitog sudjelovanja kršćana na nedjeljnim euharistijskim slavljima. Koristiti stečena iskustva.

Nazor: Voda. objasniti ulogu roditelja kao prvih odgojitelja svoje djece.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. kritički protumačiti najučestalije povrede ljudskog života (ubojstvo. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI 4. prepoznati potrebnu izgrađivanja odnosa poštovanja prema nastavnicima. Vođeni razgovor o drugoj zapovijedi ljubavi koja je sažetak ostalih sedam zapovijedi. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Obrazovna postignuća 140 . Majer: Dnevnik malog Perice. o sukobu naraštaja. 1-16). roditeljski odgoj. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. Ljudski život je Božji dar. Potrebno predznanje 3. samoubojstvo. D. Šimunović: Duga. 1. razgovor. Engleski jezik: o problemima mladih u modernom svijetu. 5. oduzimanje života je zločin Objasniti sadržaj i opseg pete Božje zapovijedi. rat i naoružanje). u dogovoru s predmetnim učiteljem. Raditi na primjerima iz života kroz jezične usmene vježbe. slabovidnim učenicima uvećati slikovni materijal. Obrazovna postignuća 4. Sadržajna prilagodba. izlaganje i tumačenje temeljnih pojmova. svaki ljudski život je svet. četvrta zapovijed je prva zapovijed na drugoj ploči Saveza o odnosi se na poštovanje roditelja. 2. izrada mentalne mape i izrada plakata na temu – naše životne situacije. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. školi. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova ili kroz medijsku kulturu.potrebama 3. Lik u književnom djelu. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. KATOLIČKI VJERONAUK 8. Prijedlozi za metodičku obradu 6. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI 5. navesti i obrazložiti najčešće načine krštenja četvrte Božje zapovijedi. produbiti navedenu tematiku (S. uočiti da je Bog jedini gospodar svakog ljudskog života. Sat razrednika: produbiti navedenu temu. Ključni pojmovi 2. 5. igra uloga. Pročitati i analizirati biblijski tekst koji govori o dužnostima djece prema roditeljima (Sir 3. Potrebno predznanje 3. poštivanje autoriteta. 3. Nema posebnosti. Objasniti sadržaj i opseg četvrte Božje zapovijedi. odnos prema drugim autoritetima. navesti i kratko protumačiti izabrane biblijske tekstove koji govore o dostojanstvu i svetosti ljudskog života. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. obitelj. eutanazija. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Fotografija jedne skladne obitelji. pobačaj. eutanazija. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. dužnosti djece. V. Nema posebnosti. ugrožavanje zdravlja. o ljubavi i prijateljstvu. Svetost ljudskog života peta Božja zapovijed. Ključni pojmovi 2. svetost života. prepoznati i prihvatiti obitelj kao temeljnu društvenu zajednicu. (7. ubojstvo. o životu i problemima u razredu. Sadržajna prilagodba. Preporuke za korelaciju 8. pobačaj. Dodatna ilustracija 7. 4. Koristiti stečena iskustva. obiteljsko zajedništvo. 4. Prepoznati i obrazložiti važnost ispravnog odnosa prema roditeljima i starijima. Glavašević: «Priča za roditelje»…). KATOLIČKI VJERONAUK 8. V. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. Druga ploča saveza govori o sedam zapovijedi koje se odnose na čovjeka i određuju odnose među ljudima. pretpostavljenima i državnim poglavarima. samoubojstvo. Poštivanje roditelja i starijih četvrta Božja zapovijed. navesti i kratko protumačiti izabrane biblijske tekstove koji govore o odnosu djece i roditelja. istraživanje teme povezujući Božju zapovijed i neposredna učenička iskustva.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. čitanje i interpretacija tekstova i slike. (7.

monogamija. poligamija. obrazložiti u čemu se sastoji dostojanstvo ljudske spolnosti. (građanski rat. diskusija (parlaonica). imenovati načine kako se možemo zauzeti za svaki ljudski život. Preporuke za korelaciju 8. svjetske krize i Prvi svjetski rat. Obrazovna postignuća 4. Prijedlozi za rad s učenicima s 141 . Prijedlozi za metodičku obradu 6. doktrinarnih i drugih tekstova i fotografija. Koristiti stečena iskustva. Novak: Iz velegradskog podzemlja. pornografija. prostitucija. kritički protumačiti opasnosti bračne nevjere i rastave braka. ljubavi i braka. korigirati i objašnjavati ključne pojmove. film.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI 6. Šesta zapovijed čovjeka poziva na čisto življenje svoje spolnosti. V. bračna ljubav. preljub. bludnost.4. pisanje novinskoga izvješća. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova ili kroz medijsku kulturu. imenovati i kritički protumačiti najučestalije zloporabe na području ljudske spolnosti (bludnost. vođeni razgovor s pribiranjem zaključaka i tumačenjem bitnih pojmova. ubojstvo. Potrebno predznanje 3. uočiti važnost i vrijednost predbračne i bračne čistoće. Povijest: svijet u doba europske dominacije u 19. ropstvo). Majer: Dnevnik malog Perice. doktrinarnih i antropoloških tekstova uz promatranje i interpretaciju slika i fotografije. 1. deveta zapovijed promiče svetost sakramentalnog braka. (7. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Hrvatski jezik: A. masturbacija. Koristiti stečena iskustva. silovanje. masturbacija. odrediti čovjeka kao jedinstvo duše i tijela. Objasniti sadržaj i opseg šeste i devete Božje zapovijedi. povreda ovih zapovijedi u svakodnevnom životu. Učestalo ponavljati. Uočiti i prihvatiti da je naše tijelo hram Duha Svetoga. Igra asocijacija i vođeni razgovor o drugoj zapovijedi ljubavi koja je sažetak ostalih sedam zapovijedi. Ključni pojmovi 2. homoseksualnost. D. Dodatna ilustracija 7. 4. Fotografije razvoja ljudskog života od začeća do rođenja. stvaranje problemske situacije i diskusija (parlaonica). izlaganje. produbiti navedenu tematiku. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Šenoa: Čuvaj se senjske ruke. identifikacijski razgovor. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. u dogovoru s predmetnim učiteljem. a osobito za najugroženije. pedofilija. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. abortus. bludnost. 5. pornografija). V. V. analiza i interpretacija biblijskih. Šimunović: Duga. 3. Vođeni razgovor i izmjena spoznaja o problematici mladenačke spolnosti. eutanazija. Dodatna ilustracija 7. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. Šimunović: Duga. D. Nema posebnosti. Dostojanstvo ljudskog tijela i bračna čistoća spolnost. Preporuke za korelaciju 8. izrada plakata. prostitucija. Analizirati sadržaje pojedinih TV-serija i tiskovina koji kompromitiraju dostojanstvo ljudskog tijela. istraživanje i analiza biblijskih. predbračni spolni odnosi. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. uočiti i spoznati svetost braka i obitelji koja se očituje u međusobnoj ljubavi i vjernosti. pisanje novinskoga izvješća. samoubojstvo. 1. Pročitati i analizirati nekoliko tekstova iz dnevnog tiska o ugrožavanju i povrjedama ljudskoga života. Sadržajna prilagodba. KATOLIČKI VJERONAUK 8. slabovidnim učenicima uvećati slikovni materijal. 2. stvaranje problemske situacije i kritičko čitanje. st. prikupljanje podataka i stvaranje kataloga pitanja. slabovidnim učenicima uvećati slikovni materijal. Novak: Iz velegradskog podzemlja. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Otkriti i spoznati svetost svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. sablazan. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. pedofilija.

zavist. Obrazovna postignuća 4. laž. Igra asocijacija. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Dodatna ilustracija 7. 1. korupcije i krađe u hrvatskom društvu. klevetanje. Obrazovna postignuća 4. krivo svjedočenje. Prepoznati situacije kada se trebamo zauzimati za istinu. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI 7. klevetanje). 3. KATOLIČKI VJERONAUK 8. tjelesna i duhovna djela milosrđa. Poštivanje tuđe imovine privatno vlasništvo. DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI 8. Preporuke za korelaciju 8. V. uočiti i protumačiti važnost istine i istinoljubivosti u svakodnevnom životu. 3. Po potrebi prilagodba nastavnih sadržaja. imenovati i protumačiti najučestalije oblike povrede istine (laž. uočiti i kritički obrazložiti opasnosti pohlepe. pravo na istinu. Potrebno predznanje 3. 2. Objasniti sadržaj i opseg sedme i desete Božje zapovijedi. imenovati djela milosrđa. uočiti i obrazložiti pravo svakog čovjeka na privatno vlasništvo. 4. Čitanje. (7. svaka krađa i otimanje tuđeg dobra je grijeh. crtežima i fotografijama. Šimunović: Duga. Novak: Iz velegradskog podzemlja. pohlepa. ogovaranje. razgovor. 5. Intenzivno potkrepljivati primjerima iz života. igra uloga. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. zavist. (7. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. 5. Sadržajna prilagodba. krađa. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. čitanje i analiza biblijskih i drugih tekstova i likovnih priloga. Objasniti sadržaj i opseg osme Božje zapovijedi. zavist. Ključni pojmovi 2. slušanje i interpretacija tekstova. krađa. 4. Majer: Dnevnik malog Perice. laž je povreda ove zapovijedi. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. Nema posebnosti. Hrvatski jezik: V. vođeni razgovor. gramzivosti i zavisti. privatno vlasništvo. istraživanje teme i izdvajanje problema. Nema posebnosti. ogovaranje. Povijest: Europa od Francuske revolucije do Bečkog kongresa (Deklaracija o pravima čovjeka i građanina). izrada mentalne mape ili izrada plakata.posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 2. krivo svjedočenje. pohlepa. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. izlaganje s tumačenjima pojmova privatno vlasništvo. D. Ključni pojmovi 2. imenovati i protumačiti različite oblike krađe i povrede tuđega vlasništva. krađa. Analizirati primjere mita. Svaki čovjek treba poštivati svoju i tuđu imovinu. karitas. Potrebno predznanje 3. Prijedlozi za metodičku obradu 142 . Prijedlozi za metodičku obradu 6. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Osma Božja zapovijed nas potiče na istinu. nastojati uvijek govoriti istinu.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. pohlepa. Koristiti stečena iskustva. pojedinačni i skupni rad s biblijskim i literarnim tekstovima. zauzimati se za jednostavnost i siromaštvo srca. KATOLIČKI VJERONAUK 8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. tjelesna i duhovna djela milosrđa. slabovidnim učenicima uvećati slikovni materijal. Poziv na istinoljubivost istina. Prepoznati situacije u kojima je čovjek pozvan činiti djela milosrđa. posvijestiti da svaki čovjek ima pravo na priopćavanje istine. Sadržajna prilagodba.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. krivokletstvo.

stvaranje problemske situacije i diskusija (parlaonica); izlaganje s tumačenjem bitnih pojmova povezujući ih s primjerima i pričama iz svakodnevnice; igra uloga; pisanje kratkog eseja. 6. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju 8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova ili kroz medijsku kulturu, u dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku. Ch. Dickens: Oliver Twist. istinoljubivost, ogovaranje, klevetanje, krivokletstvo. Prepoznati i analizirati načine širenja neistine preko novina i televizije. 1. Koristiti stečena iskustva, slabovidnim učenicima uvećati slikovni materijal. 2. Obogatiti sadržaje događajima iz osobnog iskustva. 3. Raditi na primjerima iz života kroz jezične usmene vježbe. 4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u bilježnicu. 5. Sadržajna prilagodba. KATOLIČKI VJERONAUK 8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. ŽIDOVSKI NAROD I VJERA 1. Judaizam judaizam, «Šema Izrael», Šabat, obrezanje, židovski blagdani. Židovstvo je najstarija od tri velike monoteističke religije; Abraham, Izak i Jakov su praoci židovske vjere; Mojsije je najveći prorok SZ; Pasha je najveći židovski blagdan, sinagoga je mjesto okupljanja židovske zajednice radi bogoštovlja. Uvojiti nove pojmove, razumjeti ih i koristiti; imenovati i objasniti temeljne odrednice judaizma, vjere u jednoga Boga; imenovati i opisati Bibliju kao svetu knjigu izraelskog naroda, osobito petoknjižje; opisati vjernički život Židova; imenovati i kratko objasniti najvažnije židovske blagdane i uočiti njihovu povezanost s kršćanskim blagdanima. Usporediti kršćanstvo i judaizam te prepoznati najosnovnije poveznice među njima. Raščlamba i tumačenje pojmova: Židov – kršćanin, Židov – Judaist; sastavljanje kronološke sheme najvažnijih događaja židovske povijesti; tumačenje važnosti pojedinih židovskih blagdana i svetih knjiga; upoznavanje i primjeri židovskih liturgijskih molitava i pjesama, osobito Šema Izrael; posjet židovskoj zajednici i sinagogi. Zemljovid Izraela; dokumentarne fotografije iz židovskog vjerničkog života; grafički prikaz židovskih blagdana. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. „Legenda o Juditi“…). Mogućnosti koreliranja vjeronauka s hrvatskim jezikom, likovnom i glazbenom kulturom su brojne i ostvarive, a njihovo kvalitetno ostvarivanje ovisi o dogovoru i suradnji predmetnih učitelja. Osobito se preporuča korelacija kroz izborne sadržaje, poglavito u školama koje pohađaju pripadnici židovske zajednice. monoteizam, politeizam, Tora, Talmud, Bar micva, Roš hašanah, rabin. Židovska zajednica u Hrvatskoj. 1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. 2. Približiti učenicima samo na razini informacije, a istovremeno uvježbavati prethodne sadržaje 7. razreda. 3. Učestalo obrazlagati i korigirati izgovor ključnih pojmova. 4. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku, fiksiranje papira na

Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Ključni pojmovi 2. Potrebno predznanje 3. Obrazovna postignuća 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

143

podlozi, veći prostor za pisanje). 5. Sadržajna prilagodba. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Ključni pojmovi 2. Potrebno predznanje 3. Obrazovna postignuća 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju 8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama KATOLIČKI VJERONAUK 8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. ŽIDOVSKI NAROD I VJERA 2. Dijalog Židova i kršćana religijski dijalog, antisemitizam, deklaracija „Nostra aetate“. Zajednički preci židovstva i kršćanstva; Židovi su naša braća; holokaust. Usvojiti nove pojmove, razumjeti ih i koristiti; navesti i objasniti važnije odrednice koje čine zajedničku baštinu Židova i kršćana; protumačiti važnost religijskog dijaloga sa Židovima; imenovati i opisati tragične posljedice antisemitizma, mržnje i progona Židova; kratko obrazložiti što II. vatikanski koncil govori o odnosu i dijalogu kršćana sa Židovima. Posvijestiti kako su Židovi naša povlaštena braća u vjeri; promicati zajedništvo i toleranciju. Rad s dokumentarnim fotografijama koje govore o progonima Židova kroz povijest; čitanje, analiza i interpretacija odlomka teksta iz deklaracije „Nostra aetate“, osobito o krivnji Židova za Isusovu smrt i potrebi dijaloga kršćana sa pripadnicima židovske vjere; vođeni razgovor o ulozi pape Ivana Pavla II u promicanju dijaloga. Dokumentarna fotografija pape i rabina. Mogućnosti povezivanje vjeronauka s hrvatskim jezikom, likovnom i glazbenom kulturom su brojne i ostvarive, a njihovo kvalitetno ostvarivanje ovisi o dogovoru i suradnji predmetnih učitelja. Osobito se preporuča korelacija kroz izborne sadržaje, poglavito u školama koje pohađaju pripadnici židovske zajednice. antisemitizam, Nostra aetate, međureligijski dijalog Pročitati i analizirati dio teksta deklaracije „Nostra aetate“ o potrebi dijaloga kršćana i Židova. 1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. 2. Približiti učenicima samo na razini informacije, a istovremeno uvježbavati prethodne sadržaje 7. razreda. 3. Učestalo obrazlagati i korigirati izgovor ključnih pojmova. 4. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje). 5. Sadržajna prilagodba. KATOLIČKI VJERONAUK 8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. PROROCI – BOŽJI GLASNICI 1. Proroci govore u Božje ime prorok, poslanje, Mojsije, proroci – pisci, veliki i mali proroci. Proroci su Božji glasnici; Mojsije je najveći prorok Starog zavjeta; Ivan Krstitelj je Mesijin preteča. Protumačiti tko su bili proroci u Starom zavjetu i kada se oni osobito pojavljuju; opisati poziv, ulogu i poslanje starozavjetnih proroka; uočiti i objasniti razliku između starijih proroka i proroka-pisaca; odrediti zašto je Mojsije najveći starozavjetni prorok; imenovati nekoliko važnijih starozavjetnih proroka; navesti i kratko protumačiti neke izabrane proročke tekstove. Posvijestiti svoj put i otvoriti se poticajima Duha da smo i mi danas svi pozvani vršiti proročku službu; razlikovati proroštva od proricanja.

Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Ključni pojmovi 2. Potrebno predznanje 3. Obrazovna postignuća 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji

144

5. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju 8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Čitanje, slušanje i interpretacija tekstova, pojedinačni i skupni rad s biblijskim i literarnim tekstovima, crtežima i fotografijama; izdvajanje bitnih činjenica, spoznaja i poruka; vođeni razgovor s izlaganjem i tumačenjem bitnih pojmova; izrada umne mape. Umjetničke reprodukcije starozavjetnih proroka Hrvatsku jezik: Lik u književnom djelu, Pripovijedanje, Komentar. Likovna kultura: proroci u umjetnosti (npr. Michelangelo: „Mojsije“, veliki proroci – crkva sv. Jeronima…). Izaija, Jeremija, Ezekiel, Daniel. Pronaći, pročitati i analizirati cjeloviti tekst koji govori o pozivu i poslanju jednog od proroka. 1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. 2. Prilagodba biblijskih tekstova i sustavno provjeravati razumijevanje. 3. Prilagodba biblijskih tekstova. 4. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku, fiksiranje papira na podlozi, veći prostor za pisanje). 5. Sadržajna prilagodba. Koristiti različite vrste potkrjepljenja. KATOLIČKI VJERONAUK 8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. PROROCI – BOŽJI GLASNICI 2. Proroci – čuvari Saveza Savez, proroci u Izraelu, proroci u Judi, asirsko izgnanstvo, babilonsko izgnanstvo. U SZ Bog je u više navrata sklapao Savez s ljudima i sa svojim izabranim narodom; kršenje Saveza kroz povijest izraelskog naroda. Uočiti osobito poslanje proroka u čuvanju Saveza s Bogom; objasniti zbog čega dolazi do podjele Kraljevstva na Sjeverno (Izrael) i Južno (Juda); imenovati proroke koji su djelovali u Izraelu, i one u Judi; uočiti kako se proroci bore za čistoću vjere, za vjernost Savezu, protiv društvene nepravde i idolopoklonstva; objasniti ulogu i poslanje proroka za vrijeme asirskog i babilonskog izgnanstva; navesti i kratko protumačiti neke izabrane proročke tekstove. Imenovati suvremene oblike zarobljenosti i posvijestiti naše osobno proročko poslanje danas. Čitanje, slušanje i interpretacija tekstova, pojedinačni i skupni rad s biblijskim i literarnim tekstovima, crtežima i fotografijama; izdvajanje bitnih činjenica, spoznaja i poruka; stvaranje kataloga pitanja i razgovor o mjestu i ulozi suvremenih proroka u crkvenoj i društvenoj zajednici; igra uloga; promjena perspektive i prepričavanje o životu i djelovanju proroka u „JA“ licu; izrada lente vremena najvažnijih događaja i djelovanja pojedinog proroka. Umjetničke reprodukcije starozavjetnih proroka; lenta vremena, zemljovid Kraljevstva Izraela i Jude, zemljovid Asirskog Carstva; zemljovid Babilonskog Carstva. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. „Legenda o Juditi“…). Lik u književnom djelu, Pripovijedanje, Komentar. Glazbena kultura: npr. G. Verdi: „Nabucco“ - Zbor Židova. Juda, Izrael, Tužaljke, Asirci, Babilonci. Pronaći, pročitati i analizirati cjeloviti tekst koji govori o kršenju Saveza s Bogom. 1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. 2. Prilagodba nastavnih sadržaja. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. 3. Prilagodba nastavnih sadržaja i sustavno provjeravati razumijevanje.

Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Ključni pojmovi 2. Potrebno predznanje 3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju 8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

145

Osigurati dovoljno vremena za usvajanje sadržaja. osobito navještaj dolaska Mesije. objasniti što znači da se novi i vječni Savez s Bogom događa u Isusu Kristu. Pojedinačni i skupni rad na analizi i interpretaciji biblijskih tekstova o životu i porukama pojedinog proroka u poveznici s drugim poticajnim tekstovima ili ilustracijama. (7. Zadržati se na ulozi proroka. obrazložiti i opisati tvrdnju da su se u Isusu Kristu ispunila sva starozavjetna proroštva. Ivan Krstitielj. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Pad Izraela pod asirsku vlast. prorok. razaranje Hrama. obnova Hrama. (7. Naglasak na razumijevanju i korekciji izgovora ključnih pojmova. povratak u domovinu. fiksiranje papira na podlozi. Potrebno predznanje 3. postanak sinagoga. 3. uloga proroka u životu naroda. objasniti što je to židovska dijaspora nekada i danas. Ivan Krstitelj – posljednji prorok SZ.4. lenta vremena. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. odrediti ulogu proroka kao glasnika nade. pravi Bog i pravi čovjek. Opisati povijesnu situaciju izraelskog naroda nakon propasti Babilonskog carstva i uspostave Perzijskog carstva. Ivan Krstitelj. židovska dijaspora. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 146 . Preporuke za korelaciju 8. 4. tj. Ključni pojmovi 2. Davidov potomak. novi Savez. Otkriti i prihvatiti Isusa Krista kao najvećeg od svih proroka. Kirov edikt. KATOLIČKI VJERONAUK 8. definirati ulogu Ivana Krstitelja kao posljednjeg starozavjetnog proroka i Mesijina preteču. protumačiti važnost obnove i ponovne izgradnje Hrama. veći prostor za pisanje). 2. Ključni pojmovi 2. Slijed događaja u pripovjednom djelu. zemljovid Perzijskog Carstva. izrada sažetka o djelovanju proroka u obliku slikovnice ili umne mape. Nastavne sadržaje približiti na razini informacije. Glasnici nade i izbavljenja Perzijsko Carstvo.Spasitelj. Hrvatski jezik: Lik u književnom djelu. Umjetničke reprodukcije starozavjetnih proroka. Spasitelja i Otkupitelja. izbavljenja i povratka u domovinu. Samarijanci. hijerokracija. navesti glavne sadržaje proročkog naviještanja. 4. a za slabovidne tekst s uvećanim tiskom. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici. navesti glavni sadržaj Ivanova propovijedanja. Dodatna ilustracija 7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Mesija. Glazbena kultura: psalmi u glazbenim ostvarenjima. Posvijestiti i doživjeti da smo svi potrebni obraćenja i da nas Bog nikada ne napušta. pripovijedanje o životu i djelovanju proroka u „JA“ licu. uočiti i doživjeti važnost vjere u Isusa Krista i u njegovo spasenjsko i otkupiteljsko djelo. Obrazovna postignuća KATOLIČKI VJERONAUK 8. PROROCI – BOŽJI GLASNICI 4. navesti i kratko protumačiti neke izabrane proročke tekstove. Prilagodba nastavnih sadržaja i sustavno provjeravati razumijevanje. Potrebno predznanje 3. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. pad Jude pod babilonsku vlast. PROROCI – BOŽJI GLASNICI 3. Isus Krist – ispunjenje proročanstava protoevanđelje.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. pročitati i analizirati cjeloviti tekst koji govori o izbavljenju iz ropstva i povratku u domovinu. Pronaći. Mesija. Znati prepoznati prvi navještaj Spasitelja (protoevanđelje) nakon grijeha prvih ljudi. 1. Obrazovna postignuća 4. 5. Isus . navještaj Mesije i poziv na obraćenje. Ne objašnjavati zemljopisne i povijesne pojmove. 5. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. Mesiju.

Črnja: „Križ“. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Preporuke za korelaciju 8. Više vremena posvetiti razumijevanju ključnih pojmova. produbiti navedenu tematiku (npr. Kupareo: „Balada o Gospinim pčelama“. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. a sadržaje odgojno-obrazovnih postignuća prilagoditi. 5. obrazložiti značenje četiriju oznaka Kristove Crkve. R. Emanuel. grafički prikaz glavnih pravaca kršćanstva Mogućnosti koreliranja vjeronauka s hrvatskim jezikom. „Krist na Maslinskoj gori. El Greco. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. KATOLIČKI VJERONAUK 8. meditacija o Kristovu liku uz umjetničku reprodukciju i glazbu. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. protestanti. usporedno čitanje evanđeoskih izvješća s promatranjem i interpretacijom sadržaja umjetničkih reprodukcija. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. veliki raskol 1054. Reformacija. Jaganjac Božji. Više vremena posvetiti razumijevanju ključnih pojmova. istočno pravoslavlje.5. Umjetničke reprodukcije o Isusu Kristu. Dodatno pojasniti nepoznate riječi i pojmove. rimokatolici. katolička i apostolska Crkva. Osigurati za slijepe učenike tekst na brajici. shematski prikaz glavnih podjela unutar Crkve. Umjetnička reprodukcija. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Čitanje. S. „Legenda o Juditi“. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 147 . Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. analiza i interpretacija biblijskoga teksta u poveznici s fotografijom. Ključni pojmovi 2. 3. DA SVI BUDU JEDNO 1. 1. Ova nastavna tema je poseban izazov za suradnju učitelja različitih vjerskih pripadnosti kao i vjeroučitelja različitih konfesija u Hrvatskoj. Tjedan molitve za jedinstvo kršćana. izlaganje i tumačenje povijesne i eshatološke zadaće Crkve u povijesti koju vodi Duh Sveti. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku. 1. prepoznati i objasniti unutarnje i vanjske kriterije jedinstva Crkve. Nema posebnosti. Dodatna ilustracija 7. pisanje molitve za jedinstvo svih kršćana. Interpretativno čitanje. novo lice Crkve u XX stoljeću. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Pročitati i usporediti starozavjetni tekst (Iz 61. Preporuke za korelaciju 8. Pomazanik. Likovna i glazbena kultura: navedenu temu produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i glazbene kulture kroz posebnost njihovih područja rada. u dogovoru s predmetnim učiteljem. Dodatna ilustracija 7. a njihovo kvalitetno ostvarivanje ovisi o dogovoru i suradnji predmetnih učitelja. Lagerlof: „Sveta noć“…) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. zamišljeni intervju s Isusom. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. shematski prikaz – odnos proroka SZ i Krista. a sadržaje odgojno-obrazovnih postignuća prilagoditi. Sadržajna prilagodba. Isusova želja i molitva za jedinstvom jedna. likovnom i glazbenom kulturom su brojne i ostvarive. velika shizma. Razvijati odnos poštovanja i tolerancije prema drugim kršćanskim vjeroispovijestima. 3. Krist – Crkva. Z. 4. 16-30) koji govore o navještaju i dolasku Mesije. pripovijedanje povijesnih događaja i činjenica iz crkvene povijesti od najranijih vremena do danas. uočiti da je Isus želio jednu Crkvu. 2. stvaralačko pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova. Obrazovna postignuća 4. 2. sveta. Potrebno predznanje 3. 1-3) s novozavjetnim tekstom (Lk 4. „izdanak“ Davidove kraljevske loze. Protumačiti tekst Isusove velikosvećeničke molitve za jedinstvo svojih učenika. Prijedlozi za metodičku obradu 6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. Voditi učenike pitanjima. a za slabovidne tekst s uvećanim tiskom. uvidjeti važnost molitvu za jedinstvo svih kršćana. (7. 4.

razumjeti ih i koristiti. predstavljanje pripadnika različite kršćanske vjeroispovijesti. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Pravoslavna Crkva u Hrvatskoj. luterani. Vođeni razgovor o uzrocima i posljedicama netrpeljivosti i nepoštovanja koje ponekad susrećemo među kršćanima. Sadržajna prilagodba. protumačiti posebnosti Pravoslavne crkve. demonstracija primjera kršćanske solidarnosti. jedinstvo kršćana. ikonostas.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama KATOLIČKI VJERONAUK 8. stoljeću – reformacija. 1. Uočiti važnost razvijanja ekumenske svijesti i osobnog angažmana. Prijedlozi za metodičku obradu 148 . patrijarhat. DA SVI BUDU JEDNO 2. Naglasiti bitno. poštovanja i zajedničkih aktivnosti među kršćanskim konfesijama. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. ikonostas. pismeno izražavanje ili molitve na temu jedinstva. Konkretizirati nastavne sadržaje. posjet pravoslavnoj ili protestantskoj crkvi. Pojedinačni i skupni rad s povijesnim kartama i tabelarni prikaz katoličkih. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. protestantizam. likovnom i glazbenom kulturom su brojne i ostvarive. Objasniti početak i razvoj ekumenskog pokreta. Kršćani na drugi način Pravoslavna Crkva. Grkokatolici u Hrvatskoj. 5. podjele među kršćanima. Obrazovna postignuća 4. crkvenu strukturu i navesti ono što nam je zajedničko. imenovati načine kako možemo promicati jedinstvo kršćana u osobnom životu. Ova nastavna tema je poseban izazov za suradnju učitelja različitih vjerskih pripadnosti kao i vjeroučitelja različitih konfesija u Hrvatskoj. izrada logotipa ekumenizma. Isusova velikosvećenička molitva. KATOLIČKI VJERONAUK 8. Nema posebnosti. Mogućnosti koreliranja vjeronauka s hrvatskim jezikom. Potrebno predznanje 3. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. navesti najvažnije ekumenske događaje. ekumenizam. episkop. Luthera. projektna nastava (priprema zajedničkoga susreta učenika u mjestima u kojima postoji više kršćanskih zajednica i organizacija ekumenskoga molitvenog skupa). Preporuke za korelaciju 8. prepoznati u ekumenizmu jednu od najvažnijih zadaća Crkve. 4. (7. eparhija. pastor. ikona. Protestantske zajednice u Hrvatskoj. fotografija M. Uvidjeti važnost i potrebu odnosa poštovanja i tolerancije prema drugim kršćanskim vjeroispovijestima i njihovim pripadnicima. otkriti i prepoznati načine ekumenskog zbližavanja podijeljenih Crkava. Ključni pojmovi 2. Obrazovna postignuća 4. kalvinisti. ekumenski pokret. imenovati važnije protestantske Crkve. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Ekumenski pokret ekumenizam. objasniti nastanak grkokatolika i prepoznati mogućnost jedinstva Crkve u raznolikosti. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. 2. ikona. DA SVI BUDU JEDNO 3. autokefalne Crkve. Ključni pojmovi 2. II Vatikanski Koncil. a njihovo kvalitetno ostvarivanje ovisi o dogovoru i suradnji predmetnih učitelja. a ne reprodukciju tih sadržaja. anglikanci. Usvojiti nove pojmove. Dokumentarna fotografija pravoslavne crkve. Naglasiti bitno i omogućiti učeniku prepoznavanje.5. pravoslavnih i protestantskih shvaćanja pojedinih razdoblja i događaja crkvene povijesti. Potrebno predznanje 3. prepoznati i objasniti temeljne postavke protestantskog nauka. Dodatna ilustracija 7. grkokatolici. 3. moliti se za sjedinjenje svih Kristovih vjernika. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku. (7. Istočni raskol 1054. rascjep u 16.

novinskog izvješća. Obrazovna postignuća 4. Protumačiti što je to grijeh. 5. 1. Preporuke za korelaciju 8. Otkriti kako grijeh stvara osjećaj krivnje koje se moramo osloboditi. skupni rad na analizi i interpretaciji odabranih biblijskih i drugih tekstova. prepoznati da je svaki čovjek grješnik. igra uloga s naslovom: “I ja sam bio u masi koja je kamenovala. 3. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Logotip ekumenizma. 4. tjedan molitve za jedinstvo kršćana. POTREBA POMIRENJA I OPROŠTENJA 1. 2. a njihovo kvalitetno ostvarivanje ovisi o dogovoru i suradnji predmetnih učitelja. Unitatis redintegratio – koncilski dekret o ekumenizmu. Dodatna ilustracija 7. Ključni pojmovi 2. istočni grijeh. stvaranje kataloga pitanja i problemske situacije. 1. dokumentarna fotografija jednog ekumenskog susreta. Dodatno pojasniti nepoznate riječi i pojmove. glavni grijesi. papa Pavao VI. svi ljudi griješe. odgovornost za grijehe što ih drugi čine Dublje analizirati i protumačiti jednu od pet ponuđenih definicija grijeha. osobni grijeh. Mogućnosti koreliranja vjeronauka s hrvatskim jezikom. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Naglasiti bitno. S. 4. djelo ili propust protiv Božjeg zakona. Grijeh je zlo. imenovati i obrazložiti sedam glavnih grijeha... Kranjčević: „Pogled“…) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. 3. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju 8. ljudskoga iskustva ili filmskog isječaka te vođeni razgovor o tome. navesti i obrazložiti posljedice grijeha u osobnom i društvenom životu. uočiti da se grijehom čovjek udaljava od Boga. V. Michelangelova djela u Sikstinskoj kapeli). Označiti u udžbeniku bitne dijelove. KATOLIČKI VJERONAUK 8. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Označiti u udžbeniku bitne dijelove.“. Ova nastavna tema je poseban izazov za suradnju učitelja različitih vjerskih pripadnosti kao i vjeroučitelja različitih konfesija u Hrvatskoj. Potrebno predznanje 3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. protumačiti što je to iskonski ili istočni grijeh. prikupljanje podataka. Prosenjak: Divlji konj. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. riječ.6. Nema posebnosti. Nema posebnosti. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Koristiti stečena iskustva. 2. S. prepoznati i obrazložiti povezanost grijeha i naše slobode (zlouporabe slobode).. Načini sporazumijevanja. B. Novak: „Iz velegradskog podzemlja“. produbiti navedenu tematiku (npr. grješno stanje. 5. usporediti teške i lake grijehe i odrediti razliku među njima. Umjetničke reprodukcije o istočnom grijehu.. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku. u dogovoru s predmetnim učiteljem. savjest nas prekorava zbog grijeha. Prilagodba sadržaja i teksta. Predstavljanje različitih vrsta ljudskog zla i grijeha pomoću dokumentarne fotografije. pročitati i analizirati neki od aktualnih ekumenskih susreta u Hrvatskoj. Iskustvo krivnje i grijeha grijeh. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. likovnom i glazbenom kulturom su brojne i ostvarive. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. laki i teški grijesi. misao. Pronaći. (7. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. Likovna kultura: biblijski motivi u sakralnoj umjetnosti (npr. Prilagodbe nastavnih sadržaja.“ ili “Zatajio sam te kad. ne ići u širinu u obradi gradiva. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 149 . izlaganje i razgovor. slabovidnim učenicima uvećati slikovni materijal.

popudbina. navesti i kratko protumačiti izabrane biblijske tekstove koji govore o čovjekovu pokajanju i obraćenju i Božjemu praštanju i milosrđu. (7. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. POTREBA POMIRENJA I OPROŠTENJA 2. odgovornost za vlastite čine. posvijestiti da je naša duša besmrtna. Ključni pojmovi 2. otkriti i doživjeti veličinu i snagu Božjeg milosrđa u sakramentu sv. ona je posljedica istočnog grijeha. Smrt je neminovna. prihvaćanje odgovornosti. Prijedlozi za metodičku obradu 150 . scenski prikaz različitih biblijskih prizora susreta. produbiti i osnažiti vjeru u vječni život s Bogom. Kranjčević: „Pogled“.Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Probuditi i potaknuti brigu za bolesne. na temelju biblijskih tekstova. Obrazovna postignuća 4. U tumačenju krenuti od jednostavnih učeniku poznatih izraza. a ljubi grješnika. Isus je bio posebno pažljiv prema bolesnima. izrada suvremenog ispita savjesti.. Dodatna ilustracija 7. pokora.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova. Isusov odnos prema bolesnicima. Ključni pojmovi 2. analiza i interpretacija biblijskoga teksta u poveznici s doktrinarnim izričajima. 5. Novak: „Iz velegradskog podzemlja“. Sakrament ispovijedi. 1. ljudska bolest i patnja. 2. izlaganje i tumačenje pojmova „preminuće“. Umjetnička reprokucija: Rembrandt van Rijn. shvatiti da je smrt prijelaz iz zemaljskog života u vječni život. produbiti navedenu tematiku (npr. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama KATOLIČKI VJERONAUK 8. obraćenje srca. Čitanje. besmrtnost duše. Prijedlozi za metodičku obradu 6. (7. promatranje i analiza sadržaja umjetničkih reprodukcija. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. obrazložiti smisao i značenja sakramenta bolesničkog pomazanja. pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova. Nema posebnosti. duhovni plodovi sakramenta pomirenja Pronaći i analizirati neki primjer obraćenja u Novom zavjetu. bolesničko pomazanje. Pomirenje s Bogom i s ljudima savršeno i nesavršeno kajanje. izrada kolaža s izvještajima o Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. prepoznati i obrazložiti kako čovjekova patnja ima smisla. besmrtnost duše. Obrazložiti zbog čega ljudi vole život i zašto se boje smrti. Pred tajnom smrti smrt. V. Preporuke za korelaciju 8. dokumentarna fotografija o ispovijedi. „Povratak izgubljenog sina“. sakrament bolesničkog pomazanja. Otkriti važnost priznanja grijeha i obraćenja. nemogućnost življenja bez opraštanja i pomirenja. Razvijati svijest odgovornosti za svoje loše postupke i grijehe. Nema posebnosti. uočiti važnost pokore za vlastite grijehe. opisati. Izborni sadržaji za darovite učenike 10.. Potrebno predznanje 3. Potrebno predznanje 3. obraćenje.).) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VII. opraštanja i radosti pomirenja. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. 4. TAJNA SMRTI I KRŠĆANSKA VJERA U VJEČNI ŽIVOT 1. Nema posebnosti. biti spreman drugima opraštati. u dogovoru s predmetnim učiteljem. razlikovati savršeno i nesavršeno kajanje. organizirati pokorničko bogoslužje pripremljeno kroz meditativnu glazbu i po mogućnosti ponuditi ispovijed u župnoj zajednici. 3. B. razlikovati grijeh od grješnika: Bog mrzi grijeh. Božja ljubav prema grješnicima. promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja. Obrazovna postignuća 4. Igra asocijacija i nastaviti pričati priču s različitim završecima (dogodila se prometna nesreća i vozač je pobjegao s mjesta nesreće. S. S. ispovijedi. Riječi objasniti uz mnogo više primjera. spoznati kako obraćenje započinje vlastitim kajanjem za grijehe. sakrament ispovijedi ili pomirenja. vjera u uskrsnuće. KATOLIČKI VJERONAUK 8. Prosenjak: „Divlji konj…“) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti.

6. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite učenike

smrti, bolestima, umiranju, nasilju i katastrofama; analizira uzroka i posljedica stradavanja i umiranja; razgovor s učenicima o osobnom iskustvu i susretu sa smrću; pisanje kratkog eseja ili sažalnice. Dokumentarne fotografije o ljudskoj patnji i bolesti; dokumentarna fotografija o kršćanskom groblju. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. S. Košutić: „Samo srca“; A. B. Šimić: „Molitva na putu“…) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. Lik u književnom djelu, Biografija, autobiografija, Socijalna tematika u pjesništvu i prozi, D. Miloš: Bijeli klaun, D. Cesarić: Pjesme, D. Šimunović: Duga, B. Prosenjak: Divlji konj. Likovna i glazbena kultura: ključne motive navedene teme produbiti u suradnji s predmetnim učiteljima likovne i glazbene kulture kroz posebnost njihovih područja rada. „prijelaz“ ili „preminuće“, besmrtnost duše, popudbina. Pronaći i analizirati neka iskustva, misli i svjedočanstva filozofa, teologa, znanstvenika i književnika koji govore o smislu života, smrti i životu nakon smrti. 1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. 2. Konkretizirati i vizualizirati neke ključne pojmove. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. 3. Konkretizirati neke ključne pojmove s korekcijom govora. 4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u bilježnicu. 5. Prilagodba sadržaja. Učenike voditi pitanjima pri zaključivanju. KATOLIČKI VJERONAUK 8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VII. TAJNA SMRTI I KRŠĆANSKA VJERA U VJEČNI ŽIVOT 2. O životu nakon smrti raj, pakao, čistilište, posljednji sud, uskrsnuće tijela, život vječni. Uskrsnuće; besmrtnost duše; život s Bogom; molitva za pokojne. Navesti i protumačiti neke izabrane biblijske tekstove o životu nakon smrti; usvojiti nove pojmove i ispravno ih protumačiti; uočiti mogućnost vječne propasti ako se svjesno i slobodno odlučimo protiv Boga; dublje razumjeti mogućnost čovjekova čišćenja pred Bogom nakon smrti; dublje razumjeti vjeru da nas nakon smrti čeka konačni susret s Bogom i vječni raj; ispravno protumačiti povezanost našega življenja na zemlji i vječnog života. Prepoznati važnost i potrebu molitve za sve pokojne; naslutiti važnost kršćanske vjere u Božje milosrđe i uskrsnuće na vječni život. Igra asocijacija s pribiranjem kataloga pitanja i stvaranjem problemske situacije s temom života nakon smrti; rad u skupinama na rješavanju problema analizom i interpretacijom biblijskih tekstova o smrti (SZ i NZ) u poveznici s drugim poticajnim tekstovima i ilustracijama; tumačenje ključnih pojmova; stvaranje kolaža na teme „smrt – život“, „tama – svjetlo“, „žalost – radost“, „pakao – raj“; simboli pobjede, života i spasenja: svijeća – simbol Krista, vječnosti; križ – simbol pobjede života nad smrću; promatranje slike posljednjeg suda – razgovor i interpretacija s pisanjem kratkog eseja o vjeri u uskrsnuće tijela i vječni život. Umjetnička reprodukcija: Michelangelo, „Posljednji sud“ Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku (npr. S. Košutić: „Samo srca“; A. B. Šimić: „Molitva na putu…“) i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. D. Miloš: Bijeli klaun, D. Šimunović: Duga, B. Prosenjak: Divlji konj, V. Novak: Iz velegradskog podzemlja. Likovna kultura: npr. Michelangelo: „Posljednji sud“. Klinička smrt, posebni sud, stanje vječnog života s Bogom, stanje vječne odijeljenosti od Boga, drugi Kristov dolazak – paruzija. Pročitati i analizirati neka iskustva kliničke smrti.

10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Ključni pojmovi 2. Potrebno predznanje 3. Obrazovna postignuća

4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Prijedlozi za metodičku obradu

6. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju

8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Izborni sadržaji za darovite

151

učenike 10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. 2. Nema posebnosti. 3. Nema posebnosti. 4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u bilježnicu. 5. Prilagodba sadržaja. Učenike voditi pitanjima pri zaključivanju. KATOLIČKI VJERONAUK 8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VII. TAJNA SMRTI I KRŠĆANSKA VJERA U VJEČNI ŽIVOT 3. Živimo u vjeri, nadi i ljubavi krjepost, bogoslovne krjeposti, stožerne krjeposti, grijesi protiv krjeposti. Prva Božja zapovijed poziva nas na vjeru, ufanje i ljubav. Usvojiti i razumjeti ključne pojmove; obrazložiti što je krjepost i krjepostan život; usporediti i uočiti razliku između stožernih i bogoslovnih krjeposti; odrediti što je to vjera i na što nas vjera poziva; odrediti u čemu se sastoji kršćanska nada; prepoznati ljubav kao temelj i vrhunsko mjerilo kršćanskog života; imenovati i objasniti grijehe koji se izravno protive vjeri, nadi i ljubavi. Uočiti važnost i ljepotu krjeposnog života. Izmjena iskustva o važnosti vjere u čovjekovom životu na temelju vlastitih životnih spoznaja i iskustava s poticajnim naslovom: „Bez povjerenja nije moguće živjeti“; izrada simbola pojedinih kreposti; izlaganje, razgovor i tumačenje bitnih pojmova; analiza i interpretacija Hvalospjeva ljubavi 1 Kor 13, 1-8; molitveni izričaj. Dokumentarne fotografije: križ - simbol vjere, sidro – simbol nade, srce – simbol ljubavi. Hrvatski jezik: izborom različitih književnoumjetničkih tekstova, u dogovoru s predmetnim učiteljem, produbiti navedenu tematiku i kroz medijsku kulturu obraditi i istaknuti navedene vrijednosti. D. Miloš: Bijeli klaun, D. Cesarić: Pjesme, B. Prosenjak: Divlji konj. Likovna kultura: npr. Michelangelo: „Pieta“. razboritost, pravednost, jakost, umjerenost, čin vjere, čin ufanja, čin ljubavi, očaj, preuzetnost. Apostolsko vjerovanje, Očenaš i Dekalog kao izrazi vjere, nade i ljubavi. 1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. 2. Ključne pojmove iskustveno približiti. 3. Nema posebnosti. 4. Označiti u udžbeniku bitne dijelove, nalijepiti radni materijal u bilježnicu. 5. Prilagodba sadržaja. Učenike voditi pitanjima pri zaključivanju. KATOLIČKI VJERONAUK 8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 1. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu, božićni ciklus Nazivi pojedinih blagdana i liturgijskih vremena. Božićni ciklus – početak crkvene godine; osnovne liturgijske boje; dva dijela vremena kroz godinu. Imenovati i protumačiti značenje pojedinih blagdana i liturgijskih vremena; uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za život suvremenih kršćana. Aktivno sudjelovati u slavljima liturgijske godine.

Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Ključni pojmovi 2. Potrebno predznanje 3. Obrazovna postignuća
4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji

5. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju 8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu
9. Izborni sadržaji za darovite učenike

10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Ključni pojmovi 2. Potrebno predznanje 3. Obrazovna postignuća 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji

152

5. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju 8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Izrada plakata crkvene godine s obilježenim blagdanima i liturgijskim bojama; terenska nastava (posjet nekoj crkvi i upoznavanje liturgijskih knjiga, odjeće i boja). Prigodni liturgijski ili blagdanski panoi. Hrvatski jezik, likovna i glazbena kultura: kroz izvannastavne aktivnosti obilježavanje kršćanskih blagdana kroz priredbe, recitale, igrokaze, pjesme, izradu plakata, scensku koreografiju, panoe… godina A, B, C, Advent, Božić, Bogojavljenje. Običaji i tradicije vezani uz liturgijsku godinu i pojedine blagdane. 1. Nema posebnosti. 2. Uvježbavanje pomoću didaktičkih igara. 3. Nema posebnosti. 4. Nema posebnosti. 5. Provjeriti učenikovo znanje te na to nadovezivati nove informacije. KATOLIČKI VJERONAUK 8. (7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 2. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu, uskrsni ciklus Nazivi pojedinih blagdana i liturgijskih vremena. Uskrsni ciklus sastoji se od korizme i uskrsnog vremena; osnovne liturgijske boje; dva dijela vremena kroz godinu. Imenovati i protumačiti značenje pojedinih blagdana i liturgijskih vremena; uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za život suvremenih kršćana. Aktivno sudjelovati u slavljima liturgijske godine. Izrada plakata crkvene godine s obilježenim blagdanima i liturgijskim bojama; posjet crkvi i upoznavanje liturgijskih knjiga, odjeće i boja; proslava crkvenih blagdana kroz liturgiju godinu. Prigodni liturgijski ili blagdanski panoi Hrvatski jezik, likovna i glazbena kultura: kroz izvannastavne aktivnosti obilježavanje kršćanskih blagdana kroz priredbe, recitale, igrokaze, pjesme, izradu plakata, scensku koreografiju, panoe… godina A, B, C, Korizma, Pepelnica, Cvjetnica, Uskrs, Uzašašće, Duhovi, Tijelovo Običaji i tradicije vezani uz liturgijsku godinu i pojedine blagdane. 1. Dati prednost usmenom izražavanju. 2. Nema posebnosti. 3. Nema posebnosti. 4. Osigurati dovoljno vremena za usvajanje sadržaja. 5. Provjeriti učenikovo znanje te na to nadovezivati nove informacije.

Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Ključni pojmovi 2. Potrebno predznanje 3. Obrazovna postignuća 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju 8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Profil nastavnika.

153

saznavanja i sazrijevanja uz stalno inoviranje programa. ODJELJENJSKA ZAJEDNICA VIII razred 1 sat sedmično . koji imaju visoku stručnu spremu (stupanj VII/1) postignutu na katoličkim visokoškolskim učilištima. 154 . Uz ispunjenje svih drugih potrebnih uvjeta za namještenje u službu nastavnika u školi. formiranje samostalne stabilne ličnosti procesima učenja. nastavnik katoličkog vjeronauka treba imati Kanonsko poslanje (odobrenje Vrhbosanskog nadbiskupa koje mu on podjeljuje putem Katehetskog ureda vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo).Nastavu katoličkog vjeronauka u školi mogu izvoditi profesori katoličkog vjeronauka.35 sati godišnje Cilj: Usklađivanje odgojnih potreba ovisno od uzrasta učenika s njihovim interesovanjima. sposobnostiima i potrebama društvene sredine.

Aktuelna zbivanja . Kulturno i prirodno nasljeđe 2. humanizacije odnosa među spolovima i ljudskih prava . hrani koja se konzumira. ljubavi. Kultura življenja . saznajna komponenta 7.upoznati učenike s kvalitetom pozitivne socijalne adaptacije i njegovanjem osjećanja prijateljstva. lijekovima.ugrađivanje elemenata samokontrole.razvijanje radnih navika i savjesnog odnosa učenika prema radu u procesu učenja i tokom izvršavanja tekućih obaveza . uvesti učenike u razumijevanje značaja pravovremene informisanosti i potrebe za osposobljavanjem u samostalnom pronalaženju informacija . Pedagoško. kulturnog 155 . uvažavanje i poštovanje materijalnog i duhovnog. pedagoški karton učenika UKUPNO: 4 3 4 5 3 3 4 5 4 35 Pregled programskih sadržaja Uz praznike i Dan škole . prevenciji ovisnosti. zdravoj prehrani. uvažavanje i poštovanje materijalnog i duhovnog. kulturnog i prirodnog nasljeđa . Kulturno i prirodno nasljeđe – 4 sata Upoznavanje.opredjeljenje učenika za zvanje ili zanimanje uskladiti s njegovim interesima.učeniku dati osnovna saznanja o socijalnim potrebama i socijalnim odnosima . Humani odnosi 8. Radne navike. osposobljavanje za prepoznavanje mina i NUS-a na osnovu djelimične vidljivosti. sposobnostima i objektivnim okolnostima Pregled programskih oblasti 1.Zadaci: .zdrav način života 5. psihološko. na neodlaženje u rizična područja na kojima mine i NUS nisu vidljivi . odnos prema radu 6. Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva 9.upoznavanje.prigodna obrada – u saradnji s historičarem dati osvrt na historijski datum Procjena rada odjeljenja u toku i na klasifikacijama 1. stresu i fizičkim aktivnostima. zaštiti čovjekove sredine s ciljem uvođenja učenika u zdrav način života i očuvanje njihovog zdravlja . Moralni odgoj 3. međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti .pružanje informacija učenicima o zaštiti od bolesti.u korak s vremenom 4. Profesionalna orijentacija/za personalni dosje.upozoriti na razloge zbog kojih mine i NUS najčešće nisu vidljive.putem informisanja o aktuelnim zbivanjima.

učešće u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole 2. trgovina ljudima i druge nedozvoljene radnje 4.sportu .nauci ..pomaganje drugim 156 .kulturi .posjeta muzeju .vladanje sobom .stres i fizičke aktivnosti .droge i zakon .osnovne karakteristike motornih vozila i utjecaj tehničke ispravnosti uređaja i opreme na sigurnost u saobraćaju .pravila škole .stvaralaštvo učenika u školi (muzici. kidnapovanje.reći "NE" problematičnim situacijama .Konvencija o pravima djeteta: ..prema mogućnostima planirati učeničku ekskurziju .moralni kvalitet ličnosti .odgovornost u spolnom odnosu .razvoj i primjena tehnike i tehnologije u svijetu rada .u korak s vremenom – 4 sata U zavisnosti od svijesti i potreba učenika odjeljenja informisati ih i zajedno pronalaziti informacije o: .uz prava idu dužnosti.služba za kontrolu i regulisanje saobraćaja .odnos ličnosti prema našem društvu . obaveze i odgovornost 3. Kultura življenja .i prirodnog nasljeđa . tehnici.prevencija narkomanije .lijekovi koji se izdaju bez recepta . Moralni odgoj – 3 sata .svijetu .obrazovanju .inovatorstvo .utjecaj karakteristika puta i vremenskih prilika na sigurnost u saobraćaju . likovnoj umjetnosti.) .djetetov integritet treba poštovati .zrelost za stupanje u spolne odnose .sredini . Aktuelna zbivanja .zdrav način života – 5 sati .terorizam.dječija štampa .umjetnosti .

susret s osobom koja boluje od AIDS-a kako vršnjaci utječu na pušenje.obilježja ličnosti . alkoholu i narkoticima odaberite prehranu s mnogo povrća.savjesnost u radu 6. odnos prema radu – 3 sata .pisanje pisma. voća i žitarica odaberite prehranu s malo masnoće. seksualni kontakti i AIDS.poteškoće u adaptaciji . saznajna komponenta – 3 sata .maloljetnička delinkvencija .uzajamna iskrenost . pažnje i razumijevanja .aktivnosti u vezi s pripremom za prijemni ispit u srednjoj školi .biološke i socijalne potrebe ljudi . Radne navike. Humani odnosi – 4 sata . zasićenih masnoća i holesterola vegetacija u funkciji zaštite životne sredine higijena naselja 5.ljubav između muškarca i žene . pritisci koji navode na pušenje kako se oduprijeti izazovu: pušenja.radne navike i izbor zanimanja .- dokazivanje pred drugim do čega dovodi alkohol u porodici kako prenijeti svoje znanje o AIDS-u drugima.prijateljstvo među osobama suprotnog spola .poteškoće u adaptaciji .ljubav i spolni nagon čovjeka 157 .odnos prema drugom čovjeku .priprema.pisanje koncepta . psihološko. psihološko djelovanje pušenja. koncetrisanje i dekoncentrisanje u toku učenja . Pedagoško.međusobni odnosi učenika i njihovi odnosi prema drugim osobama .vježbe opuštanja i relaksacije 7.potreba međusobnog upoznavanja. ispunjavanje formulara .osjećaj ljubavi .poštivanje i ravnopravnost spolova kao bitni uvjeti ljubavi .aktivno učenje .

privredna kretanja na području Kantona .sklonosti . Profesionalna orijentacija . P.priručnik za nastavnike osnovnih i srednjih škola. Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva .za personalni dosje učenika – 4 sata . Zelenika. Sarajevo. Dž.složenost rada.profesionalna orijentacija i informisanje u skladu sa Zakonom o osnovnoj i srednjoj školi .karakteristike srednjoškolskog obrazovanja . UPUTA za realizaciju Programa odjeljenjske zajednice od IV do IX razreda nalazi se iza programa devetog razreda.vrednovanje rada i predrasude o radu .. A.. Handicap International 158 .postignuća u učenju i usmjeravanje učenika prema srednjim školama i zvanjima i zanimanjima.  pregled programskih sadržaja s obradom nalazi se u odobrenom za upotrebu priručniku: Zvizdić.- manifestacije spolnog nagona u vrijeme dozrijevanja planiranje učešća u projektima s drugim učenicima ∗ 8.značaj izbora zanimanja . BiH i svijetu Mine i „NUS“ u prirodi Pokazatelji rizičnih područja Borba protiv mina Sigurni oblici ponašanja Opasnost od vatrenog naoružanja u kućama 9. Kalaš. E. Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva – 5 sati Mine i „NUS“ u našoj zajednici.interesovanje učenika i profesionalno usmjeravanje . Mujkanović.sposobnosti učenika i profesionalno usmjeravanje ...informisati učenike . (2006). stepen složenosti zanimanja i radnih navika . PROFIL I STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA Program može realizovati nastavnik ili profesor razredne i predmetne nastave.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->