P. 1
Menadzment neprofitnih organizacija

Menadzment neprofitnih organizacija

|Views: 1,221|Likes:

More info:

Published by: Aleksandar Zekanović on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA MENADŢMENT: MENADŢMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Profesor: Dr. sci. Adil Kurtić,red.prof Asistent: Mr.sci. Sabina Dţonlagić, viši asistent

Student: Aleksandar Zekanović I-2328/09

Tuzla,Novembar 2011.

..................................5 2...................................................................................................................................................................1..9 ZAKLJUČAK...................SAMOFINANSIRANJE I KONTROLA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA........................................................................................................11 .. 1........3... POJAM I KARAKTERISTIKE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA.................. 1.................ZNAČAJ I PROBLEMI MENADŢMENTA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA...............................11 LITERATURA.7 PRIMJER IZ PRAKSE............................................ RAZRADA........................................................................................................................DEFINISANJE PROBLEMA................1......................3....................3 2...............4......2............................UTICAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NA JAVNI SEKTOR........................SADRŢAJ UVOD.....................1 2.........................................................................6 2.........PREDMET ISTRAŢIVANJA.......................ZNAČAJ STRATEGIJSKOG MENADŢMETNA..................2.... 1.............................. VRSTE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA.1 2.............................5....................................................................................................6..................................................................................4 2..................................OPIS RADA.........

meĎutim. Ovakav način definisanja menadžmenta koji je prisutan kod većine drugih neprofitnih djelatnosti.zajedno sa menadžerima srednjeg i nižeg nivoa.kao savremenim vidom upravljanja.nužnim se nameće i uvoĎenje sasvim drugačijeg načina upravljanja u ovim organizacijama.a po sistemu koji omogućava delegiranje-prijenos obaveza i odgovornosti na druge i niže nivoe menadžerske hijerarhije.elimisisan je znatno širim shvatanjem tzv.”neprofitnog”menadžera kao stručnog čovjeka koji se. U teoriji i praksi upravljanja subjektima neprofitnog sektora nije se poklanjala odgovarajuća pažnja.Susana Mourato.znatno brži razvoj i svjetlija budućnost savremenog menadžmenta u neprofitnom sektoru.UVOD Slično neprofitnom sektoru.koje je u razradi detaljnije prikazano 1 Vivien Foster. Ovakav pristup menadžmentu u neprofitnim organizacijama.Kao i kod profitnih tako i kod neprofitnih organizacija.koja je zasnovana na savremenim menadžerskim metodama i tehnikama. Neki jos uvijek smatraju da se razvoj menadžmenta u neprofitnim organizacijama još uvijek nalazi u početnoj fazi.imajući u vidu da većina država sve manje direktno i u potpunosti finansira neprofitne organizacije a sve više ih upućuje na tržište.2001.jedan od najvažnijih ciljeva menadžera jeste obezbjeĎivanje dovoljne količine finansijskih sredstava.David Pearce.odnosno upravljanje svim osnovnim i poslovnim funkcijama organizacije.veoma je teško definisati i preciznije odrediti i neprofitne organizacije koje čine njegove sastavne elemente.U teoriji i praksi često se sreću razni termini.podrazumjeva isključivo biznis čiji je osnovni cilj ostvarenje profita.To je dovelo do izrazito liberalnog i često uopštenog shvatanja.The price of virtue:The economic value of charitable sector.U tome se upravo i mogu sagledavati perspektiva.dodatno “zamagljuje” shvatanje uloge i značaja upravljačke funkcije u ovom sektoru.1 Kroz prethodni tekst uvodi se u konture shvatanja i pojma menadžmenta neprofitnih organizacija. .koji je bio konzervativan.po kojoj je to process koji osigurava da zdravstvene službe na najbolji način koriste sve raspoložive resurse za dostizanje najvažnijih ciljevaočuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja svih pripadnika zajednice.značaja i uloge menadžmenta u neprofitnim organizacijama.kao i različiti aspekti s kojih se vrši posmatranje i struktuiranje ovog sektora i njemu pripadajućih subjekata.integralan način.Ovu konstataciju najbolje može da pokrijepi definicija menadžmenta u zdravstvu.bavi upravljanjem poslovima organizacije na tzv.Glavnu opasnost po svrhu postojanja neprofitnih organizacija predstavljalo je shvatanje da se pod menadžmentom.

zaključak i literature.a sačinjavaju ga naslovna strana. OPIS RADA Rad se sastoji od 15 stranica.razrada. U razradi detaljnije je obraĎeno pitanje menadžmenta i strategijskog menadžmenta neprofitnihi organizacija.na koje načine prikupljaju dovoljna finansijska sredstva. U uvodu objašnjeno je sta predstavljaju neprofitne organizacije i njihov značaj za zajednicu.PREDMET ISTRAŢIVANJA Predmet istraživanja predstavlja menadžment i strategijski menadžment neprofitnih organizacija.šta je menadžment neprofitnih organizacija i kako se on razvija.Takodje je dat primjer iz prakse kako neprofitne organizacije mogu u jednu ruku promijeniti u drugu spasiti živote ljudi širom svijeta zahvaljujući dobrom menadžmentu koji na osnovu podataka u realnom vremenu pravovremeno reaguju i uspješno rješavaju probleme.1. .1. Zaključak nam prikazuje sliku menadžmenta neprofitnih organizacija i sve njegove komponente spaja u jednu cjelinu.uvod.odnosno svih aktivnosti koje menadžeri moraju obavljati u neprofitnoj organizaciji kako bi ostvarili misiju i realizovali zacrtane ciljeve organizacije.odnosno kako menadžeri sprovode upravljanje i donošenje odluka u neprofitnim organizacijama. 1. DEFINISANJE PROBLEMA Problem ćemo definisati kroz sljedeća pitanja: -Pojam neprofitnih organizacija -Karastike i vrste neprofitnih organizacija -Uticaj neprofitnih organizacija na javni sektor -Značaj primjene menadžmenta neprofitnih organizacija -Značaj strategijskog menadžmenta neprofitnih organizacija -Samofinansiranje i kontrola neprofitnih organizacija 1.3.2.

Beogradska poslovna škola. 2 3 Marić.rezultata rada Često mala finansijka zavisnost od korisnika usluga Specifičan način upravljanja.drugo.radi ostvarivanja odgovarajuće opštedrušvene koristi. komore.odnosno uspostavljanja finansijskih nivoa menadžment strukture i dr.a uz korištenje raznih izvora finansiranja. političke stranke. ustanove.hr/sto-su-to-neprofitne-organizacijeuniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpAJ3mnI2fqm0/?PHPSESSID=25f8c1edefecf26de7420f4f23a6c668 1 .R.radi pružanja potrebne pomoći raznim grupama ljudi i pojedincima.1. fondacije.odreĎenim grupama ljudi i pojedincima.Saglasno tome ove organizacije mogu zapošljavati potrebnu radnu snagu. sindikati. zaklade.2 Neprofitne organizacije su udruge i njihovi savezi.kao i odreĎenih materijalnih dobara. vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije.Beograd.ljudskih resursa i odgovarajućih tehnologija. Kao najvažnije opšte karakteristike neprofitnih organizacija mogu se navesti:         Specifičan pravni i poreski status Višestruki i izraženi društveno korisni ciljevi Korištenje društvenih i ekonomskih metoda Velika usmjerenost ka postavljenim ciljevima Dominacija usluga u poslovanju Poteškoće u mjerenju out-puta.2009. http://www.Menadžment neprofitnih organizacija.3 Smatra se da djeluju iz dva osnovna razloga:prvo.racunovodja.usluga koje same proizvode i pružaju.POJAM I KARAKTERISTIKE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Neprofitne organizacije se definišu kao organizacije koje postoje i djeluju radi objezbjeĎenja opšteg boljitka u društvu kao cjelini.obezbjeĎivati odgovarajuću zaradu. Važno je da su ti subjekti upisani u Registar neprofitnih organizacija.RAZRADA 2.ostvarivati sopstvene prihode preko aktivnosti koje su u saglasnosti sa osnovnom misijom i dr.

sponzorstva. volonteri. zadržana dobit i dr. privatno lice Da Ne Osnivaču.2009.Mneadžment neprofitnih organizacija. ili ih uopće ne plaćaju Samo u izuzetnim slučajevima Ostvarenje misije i društveno korisnih ciljeva i zadataka Nivo realizacije misije.Najvažnija pozitivna obilježja neprofitnih organizacija koja ih bitno razlikuju od profitnih. povratak uloženih investicija Potrošači Izvor:Marić. rukovodećem tijelu organizacije Državni fondovi.R. donacije. 2 .nefinansijskih i drugih priloga(od donatora) Mogućnost ostvarivanja finansijske i druge pomoći od raznih fondacija i privrednih subjekata(od sponzora) Izuzeci od plaćanja ili smanjenje poreza i carina Osjećaj doprinosa rješavanju brojnih pitanja vezanih za unapreĎenje društva i sl. 1: Razlike izmeĎu profitnih i neprofitnih organizacija Pokazatelj Ko je vlasnik? Može li ostvarivati profit (dobit)? Može li dijeliti profit? Kome je odgovoran management? Profitne organizacije Ulagači. prodaja usluga i roba.Beogradska poslovna škola.su:      Mogućnost dobijanja pomoći od države Mogućnost dobijanja raznih finansijskih. neka druga neprofitna organizacija. prihodi od prodaje roba i usluga. krediti. dioničari Neprofitne organizacije Niko. klijenti. projekti i dr. pokloni. Tabela br. Da (sve poreze) Da (za sve proizvode i sirovine) Ostvarenje dobiti za vlasnike Koje su mjere uspješnosti poslovanja? Ko utiče na uspjeh? Visina dobiti.Beograd. članarine. javnost Da Da Dioničarima (vlasnicima) Koji su osnovni izvori kapitala? Da li plaćaju porez? Da li plaćaju uvozne carine? Koja je svrha organizacije? Osnivačke dionice. uspješnost u ostvarenju društveno korisnih ciljeva i postavljenih zadataka Radnici. Samo neke.

NFP NFGO PVO NGO GONGO Orginalan Naziv Not For Profit Organization Not for Gain Organization Private Voluntary Organization Non Governmental Organization Government Organized Non Governmental Organization Tip Neprofitna organizacija Organizacija koja ne zaraĎuje Privatna volonterska organizacija Nevladina organizacija Nevladina organizacija osnovana od strane vlade QUANGOs Quasi Autonomous Non Governmental Organization Kvazi-autonomne nevladine organizacije BONGOs Business Organized Non Governmental Organization Nevladine organizacije utemeljene od strane poslovnih organizacija FOMGOs Funder Organized Non Governmental Organization Nevladine organizacije utemeljene od strane fundacija Political Non Političke nevladine organizacije i sl. PONGOs 3 .2.Organizacije koje se finansiraju iz sopstvenih prihoda ostvarenih prodajom usluga i proizvoda(private) Tabela br. VRSTE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Postoje tri grupe neprofitnih organizacija: 1. Governmental Organization Izvor:Marić.R.Beogradska poslovna škola.Beograd.Organizacije koja svoja finansijska sredstva obezbjeĎuju iz dobrovoljnih priloga(nevladine) 3.2009.Organizacije koje se finansiraju iz budžeta(državne) 2.Menadžment neprofitnih organizacija.2.2 Tipovi neprofitnih organizacija Skr.

Mada neprofitne organizacije slično kao i profitne teže da utiču na razmjenu usluga za novac.kvantite.ipak se one bitno razlikuju od njih. 4 .posebno se ističu sljedeći:solidarnost i humanist. -Solidarnot i humanist kao cilj djelovanja temelji se i on proizilazi iz osnovnog povoda zbog koga se osnivaju i funkcionišu brojne neprofitne organizacije. Temeljnu osnovu u funkcionisanju neprofitnih organizacija čini odvijanje procesa razmjene izmeĎu dvije zainteresovane strane.3.Ovaj process po pravilu i u konačnom ishodu rezultira odreĎenom promjenom u ponašanju korisnika usluga.To znači da on treba da bude usmjeravan od strane menadžmenta na način koji će rezultirati željenom promjenom u ponašanju pojedinca.Ono što ih čini jedinstvenim i specifičnim je njihova jaka konkurencija na aktivnosti koje preduzimaju u cilju uspostavljanja razmjene.Povod je najčešće sadržan u potrebi stalnog zadovoljenja elementarnih.mora da ima u granicama svojih mogućnosti kao jedan od najvažnijih ciljeva poslovanja.kontinuitet i kvalitet usluga.UTICAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NA JAVNI SEKTOR Brojni su ciljevi kojima teže sve neprofitne organizacije u svom poslovanju i vršenju misije.Ovim ciljevima pridaje se približan značaj ostvarenju misije svake neprofitne organizacije.Oni se mogu podijeliti u dvije grupe:opšti i posebni ciljevi.bez obzira na njenu misiju.saglasno njihovoj srodnosti.2.tj. U grupi posebnih ciljeva primarni značaj daje se cilju koji je sadržan ostvarenju razmjene.relevantnom društvenom promjenom ako se posmatra kumulativno i dugoročnije.kao i socijalne i psihološke beneficije s druge strane.uključujući i nenovčane oblike s jedne.ostvarenje što višeg nivoa kvaliteta pružanja usluga. -Kvantit i kontinuitet kao cilj djelovanja jedna je od najbitnijih karakteristika neprofitnog sektora sadržana u tome što su njegovi konstitutivni elementi obavezni da zadovoljavaju potrebe već formirane tražnje.kako u pogledu potrebnog obima tako i vremenskog kontinuiteta.prvenstveno egzistencijalnih potreba graĎana odreĎenog društva.važnosti i zastupljenosti.pod kojom se podrazumjeva proces u kome se ostvaruje s jedne strane davanje a s druge primanje nečega. Iz prve grupacije. -Kvalitet kao cilj djelovanja se odnosi na to da svaka neprofitna organizacija.

2009.pa samim tim dovesti u pitanje način upravljanja organizacijom.zanemarujući pa čak i nikakav. *Uticaj klijenta na prihod organizacija može biti vrlo slab.Ključni problem sadržani u nekoliko važnih konstatacija: *Rezultati koji se ostvaruju kroz proizvodnju i pružanjem raznih usluga teško su mjerljivi.razni fondovi i drugi darodavci saglasno činjenici da finansiraju djelatnost mogu vršiti snažan uticaj na menadžment u ovim organizacijama *Izbor upravljačkog organa i ocjenjivanje njihovog rada predstavlja strogo formalizovan i zakonom regulisan process koji se u praksi vrlo često pokazuje kao krut.donator.R. *Razna ograničenja u pogledu korišćenja nagrada i kazni predstavljaju problem koji takoĎe sputava praktičnost provoĎenja savremenog menadžmenta u organizacijama. 5 .ZNAČAJ I PROBLEMI MENADŢMENTA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U uvodu smo se upoznali sa menadžmentom neprofitnih organizacija koji “neprofitnog menadžera” predstavlja kao stručnog čovjeka koji sprovodi upravljanje u organizaciji zajedno sa srednjim i nižim nivoom vlasti sa mogućnošću prijenosa obaveza i odgovornosti na niže nivoe menadžerske hijerarhije.4 Ovakav tretman menadžmenta u neprofitnim organizacijama neprihvatljiv je iz razloga što su one sve više prinuĎene tržišnim poslovanjem.Beogradska poslovna škola.Ovo čini posebnu otežavajuću okolnost za menadžment.posebno kada se radi o upravljanju kadrovima i dr. *Brojni elementi upravljanja(ciljevi.naročito u pogledu obezbjeĎivanja dovoljne količine finansijskih i drugih sredstava.odnosno njihova čvrsta “odanost stvari” može bitno da utiče na menadžment koji želi nametnuti nešto što nije u punoj saglasnosti sa misijom. 4 Marić. *Pomagači-država.)gledano vremenski predstavljaju nepredvidive i često promjenljive veličine u ovim organizacijama tako da se one razmatraju sa različitim stepenom vjerovatnoće uz uvažavanje modela višeg varijantnog-alternativnog upravljanja.sponzori. *Izražena privženost zaposlenih profesiji.2.menadžment neprofitnih organizacija.pri čemu se out-put najčešće iskazuju primjenom neegzaktnih-nemjerljivih pokazatelja.Beograd.resursi i dr.spor i neefikasan.2.

Osnovni zadaci strategijskog menadžmenta su:       Definisanje misije i vizije organizacije Analiza i predviĎanje eksternog i internog okruženja Definisanje dugoročnih i srednjoročnih ciljeva Definisanje strategije i načina ostvarenja ciljeva Procjenjivanje realnosti definisane strategije Praćenje i kontrola realizacije strategije Strategijski menadžment se sastoji iz četiri faze.što je poželjno. konkretizaciju izabrane strategije. 6 .a to su: I-Analiza okruženja(eksternog i internog) II-Izrada/izbor efikasne strategije III-Realizacija-sprovoĎenje usvojene strategije IV-Praćenje kroz kontrolu sprovoĎenja strategije i revizija (I)-Strategijski menadžment prevashodno je orijentisan prema okruženju dok analiza okruženja predstavlja njegov najznačajniji segment.Iz višestrukih ciljeva proističu i brojne teškoće u izboru efikasne strategije od kojih se prema ovom autoru posebno ističu: 1.profesionalizacija (III)-Ovo je faza u kojoj strategijski menadžment preko delegiranja zadataka i obaveza operativnom menadžmentu vrši implementaciju.3.integrisano planiranje 3.najefikasnije i s najmanjim ulaganjima doći do prethodno postavljenih ciljeva i zadataka organizacije.jer se na taj način stvaraju mogućnosti za pravovremeno reagovanje i korigovanje operativnih akcija koje su od posebne važnosti za uspješnu implementaciju strategije.konflikti meĎu ciljevima 2. ZNAČAJ STRATEGIJSKOG MENADŢMENTA Prestavlja savremeni pristup upravljanju neprofitnim organizacijama.2. (IV)-Ovo je posljednja faza u sprovoĎenju strategijskog menadžmenta čija je zastupljenost u upravljanju neprofitnim organizacijama veoma značajno iz više razloga. (II)-U ovoj fazi vrši se izbor i izrada strategije pomoću koje će se najbrže.U praksi se ova faza često preklapa s prethodnom.realne procjene organizacijskih potencijala kroz resurse kao i sposobnost najvišeg nivoa menadžmenta da donosi ispravne i pravovremene menadžerske odluke.tj.Zbog toga i cjelokupna efikasnost ovog menadžmenta zavisi od mogućnosti predviĎanja promjena u okruženju.

lijekovi.Beogradska poslovna škola.SAMOFINANSIRANJE I KONTROLA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Jedan od osnovnih problema za menadžment neprofitnih organizacija predstavlja pitanje:odakle i na koji način na vrijeme i u dovolnoj količini obezbjediti potrebna finansijska i druga sredstva za normalno funkcionisanje organizacije i efikasnu realizaciju njene misije i ciljeva? Prvi zadatak menadžmenta neprofitnih organizacija sadžan je pri dobijanju različitih fondova.volontera.  prihodi od oročenih finansijskih sredstava i dr.R.Beograd.drugim riječima.5 5 Marić.već mogu biti i materijalne prirode.4.  davanje u zakup slobodnog prostora i opreme. Drugi zadatak reflektuje se u uspostavljanju adekvatnog načina upotrebe prikupljenih sredstava.Sredstva se mogu pribavljati na različite načine i ona ne moraju uvijek da budu isključivo novčana.2009.  izdavanje hartija od vrijednosti (isključivo je vezano za vladine organizacije).odnosno trošenja raspoloživih resursa. naročito kada su u pitanju sportski klubovi koji se takmiče u meĎunarodnim ligama.To znači da menadžeri prilikom alokacije.Primjena ovog principa podrazumjeva da sve ciljeve i zadatke koji proizilaze iz misije treba realizovati uz minimalan utrošak finansijskih i drugih materijalnih resursa.obuća). 7 .članova i raznih drugih faktora koji mogu da se uključe u aktivnosti neprofitne organizacije.  članarine.moraju dosljedno uvažavati princip ekonomičnosti poslovanja neprofitnih organizacija.to znači da se s minimalnim ulaganjima u pružanju usluga ostvare maksimalni rezultati.humanitarne organizacije-hrana.voda.Menadžment neprofitnih organizacija.  reklame i TV-prava.2. ulaznice i kotizacije.Ovaj zadatak mora biti tako rješavan da se sva raspoloživa sredstva prvenstveno usmjeravaju i koriste u cilju ostvarenja misije organizacije.zavisno od misije organizacije(npr.  Dva osnovna oblika finansiranja neprofitnih organizacija: Eksterno finansiranje:  Budžet(finansiranje iz državnih fondova)  Fondacije  Korporacije  Pojedinci i porodice kao davaoci sredstava  Godišnja prikupljanja sredstava  Prikupljanje velikih priloga  Sponzorstvo i donatorstvo  Interno finansiranje(samofinansiranje):  naknade za pružanje . pristupnice.prodaju raznih usluga i proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.odjeća.

način podnošenja zahtjeva za upis u Registar udruga i Registar stranih udruga.poslovniforum. O upisu udruge u Registar udruga nadležni ured državne uprave donosi rješenje. obavljanje popisa imovine i obveza. Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. o sredstvima za posebne namjene i korištenju tih sredstava.aspx?pageID=173 8 .hr/stranica. te način upisa i voĎenja Registra udruga i Registra stranih udruga. 4. sindikate i udruge poslodavaca. zahtjeva za upis u Registar udruga i Registar stranih udruga. Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na političke stranke. Tko je nadleţan i kome se podnosi zahtjev za registraciju udruga? Za registraciju udruge stvarno je nadležna opća uprava. potrebne za utvrĎivanje sredstava za redovnu djelatnost.uzuvrh. zahtjeva za upis promjena u Registar udruga i Registar stranih udruga. samo pravne osobe ili fizičke i pravne osobe u isto vrijeme. odnosno. financijsko izvještavanje. poslovne knjige. o stanju i kretanju svih sredstava koje koristi i o izvorima i vrstama tih sredstava.u narednom prilogu o Zakonu o udrugama Republike Hrvatske koje je ujedno veoma slično osnivanju neprofitnih organizacija u zemljama Balkana. Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija definiraju se knjigovodstvene isprave. zbirki isprava. vjerske zajednice. 7 6 7 http://www. potrebne za utvĎivanje sredstava za posebne namjene i njihovo korištenje6 Tko i pod kojim uvjetima moţe osnovati udrugu? Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe. ako posebnim zakonom nije drukčije odreĎeno.možemo dobiti uvid u to kako se osniva jedna neprofitna organizacija i ko i na koji način se vrši kontrola nad tim organizacijama. prihoda i rashoda. registracija. a zahtjev se podnosi uredu državne uprave pri jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem je području sjedište udruge. 3. Zakonom o udrugama ureĎuje se osnivanje. o izvršenju sredstava odnosno akta na temelju kojeg se finansira redovna djelatnost. obveza upisa u Registar neprofitnih organizacija i druga područja koja se odnose na računovodstvo neprofitnih organizacija Neprofitna organizacija obavezna je u svom knjigovodstvu osigurati podatke: 1. poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe.Što se tiče osnivanja i kontrole neprofitnih organizacija. sadržaj i primjena računskog plana. sadržaj izvatka iz Registra udruga i Registra stranih udruga. 5. obveza. Pravilnikom o obrascima i načinu voĎenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj propisuje se oblik i sadržaj obrasca Registra udruga i Registra stranih udruga. vlastitih izvora.asp http://www. te registracija i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.hr/zakoni/pravilnik_o_krpno. načela iskazivanja imovine. prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj. Osnivači mogu biti samo fizičke osobe. 2. organizacija knjigovodstva.

Nauče nesto.možemo zaključiti da evolucija dolazi na samom kraju projekta ali tada je već kasno postavljati pitanja.čuješ da je oborila nekoliko čunjeva ali ne znaš tačno koje i koliko.000 zdravstveno ekstenzijskih radnika koji su isporučivali medicinsku brigu direktno ljudima.to možeš jedino znati ako upališ svetlo i tek onda vidiš svoj utjecaj.Ti lokalni poduzetnici su unajmljivali prodavače.Ako ovo usporedimo sa razvojem.Na osnovu ovoga ako vodite Coca-Colu u nekoj državi i imate nekoliko stotina prodajnih mjesta.marketing *Što se tiče real time data ili podataka u realnom vremenu.Podaci u realnom vremenu pale svjetlo. do 2008.Nekoliko godina su to proučavali i 1990.bacis kuglu.Vlada u Etiopiji je primjetila da je mnogo ljudi toliko udaljeno od zdravstvenih ustanova da im je trebalo više od jednog dana putovanja da bi došli do njih.Ako to sagledamo sa razvojne strane.Oni moraju dosegnuti lokalni poduzetnički karakter.onda se zapitamo što vlada i neprofitne organizacije mogu naučiti od Coca-Cole.koriste lokalni poduzetnički talent 3.Da bi riješili ovaj veliki problem.Ali su primjetili nešto.godine su odlučili da žele istrenirati lokalne poduzetnike. *Mnogo vremena Coca-Cola u Africi nije mogla dosegnuti u najudaljenija mjesta jer u takvim mjestima većinom nije bilo ni ceste.ručnim kolicima i kolicima kako bi prodavali proizvod.godine.Imaju cijeli tim koji je zadužen za to a zove se “Znanje i shvaćanje”.jer lokalno stanovništvo najbolje zna kako doći do jako teških mjesta za poslužiti i znaju šta ih motivira da naprave promjenu.Sjajan primjer toga je Etiopijski novi zdravstveni ekstenzijski program.Imaju stalne petlje povratnih informacija.koji idu vani sa biciklima.stave to u proizvod i onda ga vrate na tržište.Primjer iz prakse:Šta neprofitne organizacije mogu naučiti od Coca-Cole ? Imamo tri stvari koje možemo preuzeti od Coca-Cole.koriste podatke u realnom vremenu(real time data) i odma ih ugraĎuju u proizvode 2.oni ih koriste kako bi mjerili napredak.istrenirali su 35.kupujući ga u gomilama i prodajući ga ponovo u tim udaljenim mjestima.a to je da lokalni ljudi uzimaju proizvod.Ovo je uticalo na pad mortalitetske stope djece za 25% u razdoblju od 2000.Ovo možemo uporediti sa “Kuglanjem u mraku”.dajući im male kredite.Sprite i Fante prodata.onda osoba može lakše indentificirati i riješiti problem.znate gdje je svaka limenka i boca Cole. 9 .a to su: 1.Tako da ako vam prodaja počne padati.

niko ga neće upotrebljavati.Rješenje je da izgradimo toalete.com/watch?v=GlUS6KE67Vs 10 .a to je da ljudi žele Coca-Colu.Ovdje vidimo da pravimo ogromnu grešku jer mislimo da ako ljudima nešto treba nećemo ih morati tjerati da to žele.Neke od poruka upućuju na to:”Koristi kondome na dobijes SIDA-u”.U roku od dan-dva uzet je uzorak stolice i poslat u laboratoriju na pregledanje i u roku od 7 dana potvrĎeno je da se radi o poliu tipa 1.Ali to se počinje mijenjati.možda ne dobiješ dijareju” i sl.Oni ne pogaĎaju šta je sreća.Tajna marketinga Coca-Cole je nada.za primjer ćemo uzeti dijareju.možda zvuči smiješno i čudno ali spašava živote.Npr.Colin promotivni globalni slogan je “Otvorena sreca”.youtube.možemo promijeniti zajednice a čak i cijele nacije.morate ga postaviti kao modern.Detalno je analiziran uzorak i zna se koja svojstva polia dječak ima i zna se da je to jedino moglo doći iz susjednih gradova.a uzrok tome su otvorena mjesta za nuždu.Kako je to postignuto ? Jednostavno.trendovsko mjesto.Da bi ljudi počeli koristiti javni toalet.ono je bazirano na izbjegavanju a ne aspiraciji odnosno nadi.Polio je sjajan primjer kako bi to objasnili:Polio predstavlja oblik paralize i javio se u cijelom svijetu.Ustanovilo se odakle ide “struja”polia dolazi i doktori su odmah vakcinisali 2 miliona ljudi i na taj način su došli od jednog koraka do brisanja cjelokupne bolesti polio iz historije ljudskog čovječanstva!8 8 http://www.Ali je oni lokaliziraju.”Pereš li ruke.nego idu od države do države i prepoznaju šta predstavlja sreću u toj državi povezana sa obiteljskim životom.lokalni doktori svakodnevno izvještavaju o paralizi i imaju preko 2x više cjepiva od broja stanovništva.ako možemo razumjeti šta ljudi stvarno žele u zdravstvu i razvoju.koja ubija million i po djece širom svijeta.Što se tiče zdravstva i razvoja tržišta.Ali problem je da ako izgradite toalet i ostavite ga tamo.u Indiji žene se ne žele udati za muškarca koji nema toalet.Povezana je s njihovim proizvodom na načinom života koji ljudi žele živjeti.tako da kad se pojavio mališan od 18mjeseci koji je pokazivao blage oblike polia. Da zaključimo.*Coca-Colin marketing se svodi na jednu činjenicu.ali je stepen obolijevanja smanjen za 99% u roku od 20 godina.

kako bi opstale i razvijale se. politike. ulaznica i sl.hr/sto-su-to-neprofitne-organizacije uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpAJ3mnI2fqm0/?PHPSESSID=25f8c1edefecf26de7420f4f23a6c668 http://www. zbog čega je potrebno da imaju efikasan i efektivan menadžment.racunovodja. Neprofitne organizacije djeluju na području obrazovanja. Ovim organizacijama je primarni cilj opće dobro društva. religije. viziju.uzuvrh.hr/stranica.Menadžment neprofitnih organizacija. društvenog i značaja. Sve je više neprofitnih organizacija koje se bore za sredstva na tržišu.asp http://www.hr/zakoni/pravilnik_o_krpno. Iz primjera smo vidjeli kako neprofitne organizacije mogu spasiti milione ljudi i promijeniti historiju.Beogradska poslovna škola.R. Njih finansira država.com/watch?v=GlUS6KE67Vs 11 . sponzori. strategiju i ciljeve. TakoĎer se mogu finansirati putem članarina.The price of virtue:The economic value of charitable sector Internetski sadržaj: http://www.Susana Mourato.youtube.a sve zahvaljujući menadžmentu neprofitnih organizacija. kulture.aspx?pageID=173 http://www.David Pierce. preduzeća i sl. One moraju definisati misiju. LITERATURA Knjige i udžbenici: >Marić. može se zaključiti da su neprofitne organizacije od izuzetnog ekonomskog.Beograd. fondacije.ZAKLJUČAK Na osnovu prezentiranog u seminarskom radu. zdravstva.poslovniforum. >Vivien Foster. zaštite i sl. bez obzira na djelatnost kojom se bave.2009.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->