P. 1
Menadzment neprofitnih organizacija

Menadzment neprofitnih organizacija

|Views: 1,218|Likes:

More info:

Published by: Aleksandar Zekanović on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA MENADŢMENT: MENADŢMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Profesor: Dr. sci. Adil Kurtić,red.prof Asistent: Mr.sci. Sabina Dţonlagić, viši asistent

Student: Aleksandar Zekanović I-2328/09

Tuzla,Novembar 2011.

............................3..................SADRŢAJ UVOD...DEFINISANJE PROBLEMA.........................................................6 2..............11 ..........1 2....................PREDMET ISTRAŢIVANJA................1................................................. 1........................................................................................................5..SAMOFINANSIRANJE I KONTROLA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA............. 1......................3 2.......................................................................................3...........................................................................................................................4 2........ POJAM I KARAKTERISTIKE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA....7 PRIMJER IZ PRAKSE.......................5 2.........................2..........................................................1 2..................................OPIS RADA........................................2..................................................4..11 LITERATURA.................................................................................. RAZRADA...............9 ZAKLJUČAK.6............................................... VRSTE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA................1.............................................................ZNAČAJ I PROBLEMI MENADŢMENTA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA.............................................ZNAČAJ STRATEGIJSKOG MENADŢMETNA........ 1................................UTICAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NA JAVNI SEKTOR.............

bavi upravljanjem poslovima organizacije na tzv.imajući u vidu da većina država sve manje direktno i u potpunosti finansira neprofitne organizacije a sve više ih upućuje na tržište.koje je u razradi detaljnije prikazano 1 Vivien Foster.1 Kroz prethodni tekst uvodi se u konture shvatanja i pojma menadžmenta neprofitnih organizacija.U teoriji i praksi često se sreću razni termini.UVOD Slično neprofitnom sektoru.po kojoj je to process koji osigurava da zdravstvene službe na najbolji način koriste sve raspoložive resurse za dostizanje najvažnijih ciljevaočuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja svih pripadnika zajednice.jedan od najvažnijih ciljeva menadžera jeste obezbjeĎivanje dovoljne količine finansijskih sredstava.To je dovelo do izrazito liberalnog i često uopštenog shvatanja.2001. U teoriji i praksi upravljanja subjektima neprofitnog sektora nije se poklanjala odgovarajuća pažnja. Ovakav pristup menadžmentu u neprofitnim organizacijama.Susana Mourato.zajedno sa menadžerima srednjeg i nižeg nivoa.znatno brži razvoj i svjetlija budućnost savremenog menadžmenta u neprofitnom sektoru.koja je zasnovana na savremenim menadžerskim metodama i tehnikama.Ovu konstataciju najbolje može da pokrijepi definicija menadžmenta u zdravstvu.integralan način.elimisisan je znatno širim shvatanjem tzv.David Pearce.”neprofitnog”menadžera kao stručnog čovjeka koji se.a po sistemu koji omogućava delegiranje-prijenos obaveza i odgovornosti na druge i niže nivoe menadžerske hijerarhije.koji je bio konzervativan.Glavnu opasnost po svrhu postojanja neprofitnih organizacija predstavljalo je shvatanje da se pod menadžmentom.dodatno “zamagljuje” shvatanje uloge i značaja upravljačke funkcije u ovom sektoru.U tome se upravo i mogu sagledavati perspektiva.meĎutim. .podrazumjeva isključivo biznis čiji je osnovni cilj ostvarenje profita.veoma je teško definisati i preciznije odrediti i neprofitne organizacije koje čine njegove sastavne elemente.nužnim se nameće i uvoĎenje sasvim drugačijeg načina upravljanja u ovim organizacijama.The price of virtue:The economic value of charitable sector.značaja i uloge menadžmenta u neprofitnim organizacijama.kao savremenim vidom upravljanja.Kao i kod profitnih tako i kod neprofitnih organizacija.odnosno upravljanje svim osnovnim i poslovnim funkcijama organizacije. Ovakav način definisanja menadžmenta koji je prisutan kod većine drugih neprofitnih djelatnosti. Neki jos uvijek smatraju da se razvoj menadžmenta u neprofitnim organizacijama još uvijek nalazi u početnoj fazi.kao i različiti aspekti s kojih se vrši posmatranje i struktuiranje ovog sektora i njemu pripadajućih subjekata.

.PREDMET ISTRAŢIVANJA Predmet istraživanja predstavlja menadžment i strategijski menadžment neprofitnih organizacija. Zaključak nam prikazuje sliku menadžmenta neprofitnih organizacija i sve njegove komponente spaja u jednu cjelinu. DEFINISANJE PROBLEMA Problem ćemo definisati kroz sljedeća pitanja: -Pojam neprofitnih organizacija -Karastike i vrste neprofitnih organizacija -Uticaj neprofitnih organizacija na javni sektor -Značaj primjene menadžmenta neprofitnih organizacija -Značaj strategijskog menadžmenta neprofitnih organizacija -Samofinansiranje i kontrola neprofitnih organizacija 1.odnosno svih aktivnosti koje menadžeri moraju obavljati u neprofitnoj organizaciji kako bi ostvarili misiju i realizovali zacrtane ciljeve organizacije. 1.1.uvod. OPIS RADA Rad se sastoji od 15 stranica.3. U razradi detaljnije je obraĎeno pitanje menadžmenta i strategijskog menadžmenta neprofitnihi organizacija. U uvodu objašnjeno je sta predstavljaju neprofitne organizacije i njihov značaj za zajednicu.odnosno kako menadžeri sprovode upravljanje i donošenje odluka u neprofitnim organizacijama.1.šta je menadžment neprofitnih organizacija i kako se on razvija.razrada.2.zaključak i literature.Takodje je dat primjer iz prakse kako neprofitne organizacije mogu u jednu ruku promijeniti u drugu spasiti živote ljudi širom svijeta zahvaljujući dobrom menadžmentu koji na osnovu podataka u realnom vremenu pravovremeno reaguju i uspješno rješavaju probleme.a sačinjavaju ga naslovna strana.na koje načine prikupljaju dovoljna finansijska sredstva.

komore.kao i odreĎenih materijalnih dobara.usluga koje same proizvode i pružaju. sindikati.radi pružanja potrebne pomoći raznim grupama ljudi i pojedincima. Kao najvažnije opšte karakteristike neprofitnih organizacija mogu se navesti:         Specifičan pravni i poreski status Višestruki i izraženi društveno korisni ciljevi Korištenje društvenih i ekonomskih metoda Velika usmjerenost ka postavljenim ciljevima Dominacija usluga u poslovanju Poteškoće u mjerenju out-puta. http://www.odreĎenim grupama ljudi i pojedincima.rezultata rada Često mala finansijka zavisnost od korisnika usluga Specifičan način upravljanja.R. vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije. zaklade.2 Neprofitne organizacije su udruge i njihovi savezi.ljudskih resursa i odgovarajućih tehnologija.3 Smatra se da djeluju iz dva osnovna razloga:prvo.radi ostvarivanja odgovarajuće opštedrušvene koristi.obezbjeĎivati odgovarajuću zaradu.Beogradska poslovna škola.POJAM I KARAKTERISTIKE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Neprofitne organizacije se definišu kao organizacije koje postoje i djeluju radi objezbjeĎenja opšteg boljitka u društvu kao cjelini.odnosno uspostavljanja finansijskih nivoa menadžment strukture i dr.hr/sto-su-to-neprofitne-organizacijeuniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpAJ3mnI2fqm0/?PHPSESSID=25f8c1edefecf26de7420f4f23a6c668 1 . fondacije.Saglasno tome ove organizacije mogu zapošljavati potrebnu radnu snagu. 2 3 Marić.a uz korištenje raznih izvora finansiranja. ustanove.Menadžment neprofitnih organizacija.Beograd.1.drugo.2009.racunovodja. Važno je da su ti subjekti upisani u Registar neprofitnih organizacija.ostvarivati sopstvene prihode preko aktivnosti koje su u saglasnosti sa osnovnom misijom i dr.RAZRADA 2. političke stranke.

javnost Da Da Dioničarima (vlasnicima) Koji su osnovni izvori kapitala? Da li plaćaju porez? Da li plaćaju uvozne carine? Koja je svrha organizacije? Osnivačke dionice.su:      Mogućnost dobijanja pomoći od države Mogućnost dobijanja raznih finansijskih.Beograd. projekti i dr. sponzorstva. volonteri. pokloni. krediti. neka druga neprofitna organizacija. rukovodećem tijelu organizacije Državni fondovi.Beogradska poslovna škola. Da (sve poreze) Da (za sve proizvode i sirovine) Ostvarenje dobiti za vlasnike Koje su mjere uspješnosti poslovanja? Ko utiče na uspjeh? Visina dobiti.Mneadžment neprofitnih organizacija. uspješnost u ostvarenju društveno korisnih ciljeva i postavljenih zadataka Radnici. povratak uloženih investicija Potrošači Izvor:Marić. 2 . prodaja usluga i roba. prihodi od prodaje roba i usluga. članarine.2009. 1: Razlike izmeĎu profitnih i neprofitnih organizacija Pokazatelj Ko je vlasnik? Može li ostvarivati profit (dobit)? Može li dijeliti profit? Kome je odgovoran management? Profitne organizacije Ulagači.Najvažnija pozitivna obilježja neprofitnih organizacija koja ih bitno razlikuju od profitnih. Samo neke.R. klijenti. ili ih uopće ne plaćaju Samo u izuzetnim slučajevima Ostvarenje misije i društveno korisnih ciljeva i zadataka Nivo realizacije misije. privatno lice Da Ne Osnivaču. Tabela br. donacije. zadržana dobit i dr.nefinansijskih i drugih priloga(od donatora) Mogućnost ostvarivanja finansijske i druge pomoći od raznih fondacija i privrednih subjekata(od sponzora) Izuzeci od plaćanja ili smanjenje poreza i carina Osjećaj doprinosa rješavanju brojnih pitanja vezanih za unapreĎenje društva i sl. dioničari Neprofitne organizacije Niko.

VRSTE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Postoje tri grupe neprofitnih organizacija: 1.2 Tipovi neprofitnih organizacija Skr.Beogradska poslovna škola.Beograd.Organizacije koja svoja finansijska sredstva obezbjeĎuju iz dobrovoljnih priloga(nevladine) 3.Menadžment neprofitnih organizacija.Organizacije koje se finansiraju iz sopstvenih prihoda ostvarenih prodajom usluga i proizvoda(private) Tabela br. PONGOs 3 .2.R. NFP NFGO PVO NGO GONGO Orginalan Naziv Not For Profit Organization Not for Gain Organization Private Voluntary Organization Non Governmental Organization Government Organized Non Governmental Organization Tip Neprofitna organizacija Organizacija koja ne zaraĎuje Privatna volonterska organizacija Nevladina organizacija Nevladina organizacija osnovana od strane vlade QUANGOs Quasi Autonomous Non Governmental Organization Kvazi-autonomne nevladine organizacije BONGOs Business Organized Non Governmental Organization Nevladine organizacije utemeljene od strane poslovnih organizacija FOMGOs Funder Organized Non Governmental Organization Nevladine organizacije utemeljene od strane fundacija Political Non Političke nevladine organizacije i sl. Governmental Organization Izvor:Marić.Organizacije koje se finansiraju iz budžeta(državne) 2.2.2009.

posebno se ističu sljedeći:solidarnost i humanist.Ovaj process po pravilu i u konačnom ishodu rezultira odreĎenom promjenom u ponašanju korisnika usluga. -Solidarnot i humanist kao cilj djelovanja temelji se i on proizilazi iz osnovnog povoda zbog koga se osnivaju i funkcionišu brojne neprofitne organizacije. -Kvantit i kontinuitet kao cilj djelovanja jedna je od najbitnijih karakteristika neprofitnog sektora sadržana u tome što su njegovi konstitutivni elementi obavezni da zadovoljavaju potrebe već formirane tražnje.saglasno njihovoj srodnosti.pod kojom se podrazumjeva proces u kome se ostvaruje s jedne strane davanje a s druge primanje nečega.kvantite.važnosti i zastupljenosti.Ono što ih čini jedinstvenim i specifičnim je njihova jaka konkurencija na aktivnosti koje preduzimaju u cilju uspostavljanja razmjene.To znači da on treba da bude usmjeravan od strane menadžmenta na način koji će rezultirati željenom promjenom u ponašanju pojedinca.mora da ima u granicama svojih mogućnosti kao jedan od najvažnijih ciljeva poslovanja. Iz prve grupacije.Ovim ciljevima pridaje se približan značaj ostvarenju misije svake neprofitne organizacije. -Kvalitet kao cilj djelovanja se odnosi na to da svaka neprofitna organizacija. Temeljnu osnovu u funkcionisanju neprofitnih organizacija čini odvijanje procesa razmjene izmeĎu dvije zainteresovane strane. Mada neprofitne organizacije slično kao i profitne teže da utiču na razmjenu usluga za novac.ipak se one bitno razlikuju od njih.Povod je najčešće sadržan u potrebi stalnog zadovoljenja elementarnih.3. 4 . U grupi posebnih ciljeva primarni značaj daje se cilju koji je sadržan ostvarenju razmjene.bez obzira na njenu misiju.tj.kontinuitet i kvalitet usluga.prvenstveno egzistencijalnih potreba graĎana odreĎenog društva.kao i socijalne i psihološke beneficije s druge strane.2.kako u pogledu potrebnog obima tako i vremenskog kontinuiteta.uključujući i nenovčane oblike s jedne.relevantnom društvenom promjenom ako se posmatra kumulativno i dugoročnije.UTICAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NA JAVNI SEKTOR Brojni su ciljevi kojima teže sve neprofitne organizacije u svom poslovanju i vršenju misije.Oni se mogu podijeliti u dvije grupe:opšti i posebni ciljevi.ostvarenje što višeg nivoa kvaliteta pružanja usluga.

Ključni problem sadržani u nekoliko važnih konstatacija: *Rezultati koji se ostvaruju kroz proizvodnju i pružanjem raznih usluga teško su mjerljivi.2009.4 Ovakav tretman menadžmenta u neprofitnim organizacijama neprihvatljiv je iz razloga što su one sve više prinuĎene tržišnim poslovanjem. 5 .resursi i dr.razni fondovi i drugi darodavci saglasno činjenici da finansiraju djelatnost mogu vršiti snažan uticaj na menadžment u ovim organizacijama *Izbor upravljačkog organa i ocjenjivanje njihovog rada predstavlja strogo formalizovan i zakonom regulisan process koji se u praksi vrlo često pokazuje kao krut.Ovo čini posebnu otežavajuću okolnost za menadžment.2.spor i neefikasan.2. *Pomagači-država. *Brojni elementi upravljanja(ciljevi.R.donator.pri čemu se out-put najčešće iskazuju primjenom neegzaktnih-nemjerljivih pokazatelja.zanemarujući pa čak i nikakav. *Uticaj klijenta na prihod organizacija može biti vrlo slab.naročito u pogledu obezbjeĎivanja dovoljne količine finansijskih i drugih sredstava.Beogradska poslovna škola.ZNAČAJ I PROBLEMI MENADŢMENTA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U uvodu smo se upoznali sa menadžmentom neprofitnih organizacija koji “neprofitnog menadžera” predstavlja kao stručnog čovjeka koji sprovodi upravljanje u organizaciji zajedno sa srednjim i nižim nivoom vlasti sa mogućnošću prijenosa obaveza i odgovornosti na niže nivoe menadžerske hijerarhije.sponzori.menadžment neprofitnih organizacija. 4 Marić.pa samim tim dovesti u pitanje način upravljanja organizacijom. *Izražena privženost zaposlenih profesiji.)gledano vremenski predstavljaju nepredvidive i često promjenljive veličine u ovim organizacijama tako da se one razmatraju sa različitim stepenom vjerovatnoće uz uvažavanje modela višeg varijantnog-alternativnog upravljanja.odnosno njihova čvrsta “odanost stvari” može bitno da utiče na menadžment koji želi nametnuti nešto što nije u punoj saglasnosti sa misijom. *Razna ograničenja u pogledu korišćenja nagrada i kazni predstavljaju problem koji takoĎe sputava praktičnost provoĎenja savremenog menadžmenta u organizacijama.Beograd.posebno kada se radi o upravljanju kadrovima i dr.

2.tj. (IV)-Ovo je posljednja faza u sprovoĎenju strategijskog menadžmenta čija je zastupljenost u upravljanju neprofitnim organizacijama veoma značajno iz više razloga.realne procjene organizacijskih potencijala kroz resurse kao i sposobnost najvišeg nivoa menadžmenta da donosi ispravne i pravovremene menadžerske odluke.konflikti meĎu ciljevima 2. 6 .najefikasnije i s najmanjim ulaganjima doći do prethodno postavljenih ciljeva i zadataka organizacije.a to su: I-Analiza okruženja(eksternog i internog) II-Izrada/izbor efikasne strategije III-Realizacija-sprovoĎenje usvojene strategije IV-Praćenje kroz kontrolu sprovoĎenja strategije i revizija (I)-Strategijski menadžment prevashodno je orijentisan prema okruženju dok analiza okruženja predstavlja njegov najznačajniji segment.Zbog toga i cjelokupna efikasnost ovog menadžmenta zavisi od mogućnosti predviĎanja promjena u okruženju.Osnovni zadaci strategijskog menadžmenta su:       Definisanje misije i vizije organizacije Analiza i predviĎanje eksternog i internog okruženja Definisanje dugoročnih i srednjoročnih ciljeva Definisanje strategije i načina ostvarenja ciljeva Procjenjivanje realnosti definisane strategije Praćenje i kontrola realizacije strategije Strategijski menadžment se sastoji iz četiri faze. (II)-U ovoj fazi vrši se izbor i izrada strategije pomoću koje će se najbrže.profesionalizacija (III)-Ovo je faza u kojoj strategijski menadžment preko delegiranja zadataka i obaveza operativnom menadžmentu vrši implementaciju.jer se na taj način stvaraju mogućnosti za pravovremeno reagovanje i korigovanje operativnih akcija koje su od posebne važnosti za uspješnu implementaciju strategije.Iz višestrukih ciljeva proističu i brojne teškoće u izboru efikasne strategije od kojih se prema ovom autoru posebno ističu: 1. konkretizaciju izabrane strategije.3. ZNAČAJ STRATEGIJSKOG MENADŢMENTA Prestavlja savremeni pristup upravljanju neprofitnim organizacijama.što je poželjno.U praksi se ova faza često preklapa s prethodnom.integrisano planiranje 3.

7 .  reklame i TV-prava.Beograd.SAMOFINANSIRANJE I KONTROLA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Jedan od osnovnih problema za menadžment neprofitnih organizacija predstavlja pitanje:odakle i na koji način na vrijeme i u dovolnoj količini obezbjediti potrebna finansijska i druga sredstva za normalno funkcionisanje organizacije i efikasnu realizaciju njene misije i ciljeva? Prvi zadatak menadžmenta neprofitnih organizacija sadžan je pri dobijanju različitih fondova.  članarine.zavisno od misije organizacije(npr.članova i raznih drugih faktora koji mogu da se uključe u aktivnosti neprofitne organizacije.odnosno trošenja raspoloživih resursa.  prihodi od oročenih finansijskih sredstava i dr.lijekovi. ulaznice i kotizacije.Sredstva se mogu pribavljati na različite načine i ona ne moraju uvijek da budu isključivo novčana.  izdavanje hartija od vrijednosti (isključivo je vezano za vladine organizacije).odjeća.drugim riječima.5 5 Marić.humanitarne organizacije-hrana.Primjena ovog principa podrazumjeva da sve ciljeve i zadatke koji proizilaze iz misije treba realizovati uz minimalan utrošak finansijskih i drugih materijalnih resursa.  Dva osnovna oblika finansiranja neprofitnih organizacija: Eksterno finansiranje:  Budžet(finansiranje iz državnih fondova)  Fondacije  Korporacije  Pojedinci i porodice kao davaoci sredstava  Godišnja prikupljanja sredstava  Prikupljanje velikih priloga  Sponzorstvo i donatorstvo  Interno finansiranje(samofinansiranje):  naknade za pružanje .Ovaj zadatak mora biti tako rješavan da se sva raspoloživa sredstva prvenstveno usmjeravaju i koriste u cilju ostvarenja misije organizacije.Menadžment neprofitnih organizacija.To znači da menadžeri prilikom alokacije.2.4.moraju dosljedno uvažavati princip ekonomičnosti poslovanja neprofitnih organizacija.R.to znači da se s minimalnim ulaganjima u pružanju usluga ostvare maksimalni rezultati. Drugi zadatak reflektuje se u uspostavljanju adekvatnog načina upotrebe prikupljenih sredstava.Beogradska poslovna škola.prodaju raznih usluga i proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.voda.  davanje u zakup slobodnog prostora i opreme.volontera.obuća).2009. pristupnice.već mogu biti i materijalne prirode. naročito kada su u pitanju sportski klubovi koji se takmiče u meĎunarodnim ligama.

registracija.hr/stranica. te način upisa i voĎenja Registra udruga i Registra stranih udruga. 7 6 7 http://www. zbirki isprava.uzuvrh. Osnivači mogu biti samo fizičke osobe. prihoda i rashoda. poslovne knjige. vjerske zajednice. o izvršenju sredstava odnosno akta na temelju kojeg se finansira redovna djelatnost. Pravilnikom o obrascima i načinu voĎenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj propisuje se oblik i sadržaj obrasca Registra udruga i Registra stranih udruga.hr/zakoni/pravilnik_o_krpno. 5. ako posebnim zakonom nije drukčije odreĎeno. 2.možemo dobiti uvid u to kako se osniva jedna neprofitna organizacija i ko i na koji način se vrši kontrola nad tim organizacijama. načela iskazivanja imovine. način podnošenja zahtjeva za upis u Registar udruga i Registar stranih udruga. 3. pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe. obveza. potrebne za utvrĎivanje sredstava za redovnu djelatnost. Tko je nadleţan i kome se podnosi zahtjev za registraciju udruga? Za registraciju udruge stvarno je nadležna opća uprava. vlastitih izvora. obveza upisa u Registar neprofitnih organizacija i druga područja koja se odnose na računovodstvo neprofitnih organizacija Neprofitna organizacija obavezna je u svom knjigovodstvu osigurati podatke: 1. zahtjeva za upis promjena u Registar udruga i Registar stranih udruga. potrebne za utvĎivanje sredstava za posebne namjene i njihovo korištenje6 Tko i pod kojim uvjetima moţe osnovati udrugu? Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. o sredstvima za posebne namjene i korištenju tih sredstava. samo pravne osobe ili fizičke i pravne osobe u isto vrijeme.u narednom prilogu o Zakonu o udrugama Republike Hrvatske koje je ujedno veoma slično osnivanju neprofitnih organizacija u zemljama Balkana. O upisu udruge u Registar udruga nadležni ured državne uprave donosi rješenje. odnosno. a zahtjev se podnosi uredu državne uprave pri jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem je području sjedište udruge. sindikate i udruge poslodavaca. prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj. sadržaj i primjena računskog plana. poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe. organizacija knjigovodstva. zahtjeva za upis u Registar udruga i Registar stranih udruga.aspx?pageID=173 8 . Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija definiraju se knjigovodstvene isprave. Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na političke stranke. 4. obavljanje popisa imovine i obveza. Zakonom o udrugama ureĎuje se osnivanje.asp http://www. financijsko izvještavanje.Što se tiče osnivanja i kontrole neprofitnih organizacija. o stanju i kretanju svih sredstava koje koristi i o izvorima i vrstama tih sredstava. te registracija i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj. Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.poslovniforum. sadržaj izvatka iz Registra udruga i Registra stranih udruga.

a to su: 1.koriste podatke u realnom vremenu(real time data) i odma ih ugraĎuju u proizvode 2.onda se zapitamo što vlada i neprofitne organizacije mogu naučiti od Coca-Cole.to možeš jedino znati ako upališ svetlo i tek onda vidiš svoj utjecaj.Vlada u Etiopiji je primjetila da je mnogo ljudi toliko udaljeno od zdravstvenih ustanova da im je trebalo više od jednog dana putovanja da bi došli do njih.Sjajan primjer toga je Etiopijski novi zdravstveni ekstenzijski program.marketing *Što se tiče real time data ili podataka u realnom vremenu.Na osnovu ovoga ako vodite Coca-Colu u nekoj državi i imate nekoliko stotina prodajnih mjesta.koriste lokalni poduzetnički talent 3.Imaju stalne petlje povratnih informacija.bacis kuglu. 9 .Ali su primjetili nešto.kupujući ga u gomilama i prodajući ga ponovo u tim udaljenim mjestima.čuješ da je oborila nekoliko čunjeva ali ne znaš tačno koje i koliko.Oni moraju dosegnuti lokalni poduzetnički karakter.Nekoliko godina su to proučavali i 1990.jer lokalno stanovništvo najbolje zna kako doći do jako teških mjesta za poslužiti i znaju šta ih motivira da naprave promjenu.dajući im male kredite.ručnim kolicima i kolicima kako bi prodavali proizvod.Podaci u realnom vremenu pale svjetlo.istrenirali su 35. *Mnogo vremena Coca-Cola u Africi nije mogla dosegnuti u najudaljenija mjesta jer u takvim mjestima većinom nije bilo ni ceste.Tako da ako vam prodaja počne padati.oni ih koriste kako bi mjerili napredak.Ti lokalni poduzetnici su unajmljivali prodavače.Ako ovo usporedimo sa razvojem.Ovo je uticalo na pad mortalitetske stope djece za 25% u razdoblju od 2000.znate gdje je svaka limenka i boca Cole.Ovo možemo uporediti sa “Kuglanjem u mraku”.a to je da lokalni ljudi uzimaju proizvod.godine su odlučili da žele istrenirati lokalne poduzetnike.Primjer iz prakse:Šta neprofitne organizacije mogu naučiti od Coca-Cole ? Imamo tri stvari koje možemo preuzeti od Coca-Cole.koji idu vani sa biciklima. do 2008.Nauče nesto.Da bi riješili ovaj veliki problem.Sprite i Fante prodata.godine.000 zdravstveno ekstenzijskih radnika koji su isporučivali medicinsku brigu direktno ljudima.onda osoba može lakše indentificirati i riješiti problem.stave to u proizvod i onda ga vrate na tržište.Imaju cijeli tim koji je zadužen za to a zove se “Znanje i shvaćanje”.Ako to sagledamo sa razvojne strane.možemo zaključiti da evolucija dolazi na samom kraju projekta ali tada je već kasno postavljati pitanja.

možemo promijeniti zajednice a čak i cijele nacije.Ustanovilo se odakle ide “struja”polia dolazi i doktori su odmah vakcinisali 2 miliona ljudi i na taj način su došli od jednog koraka do brisanja cjelokupne bolesti polio iz historije ljudskog čovječanstva!8 8 http://www.lokalni doktori svakodnevno izvještavaju o paralizi i imaju preko 2x više cjepiva od broja stanovništva.ali je stepen obolijevanja smanjen za 99% u roku od 20 godina.com/watch?v=GlUS6KE67Vs 10 .ono je bazirano na izbjegavanju a ne aspiraciji odnosno nadi.a uzrok tome su otvorena mjesta za nuždu.U roku od dan-dva uzet je uzorak stolice i poslat u laboratoriju na pregledanje i u roku od 7 dana potvrĎeno je da se radi o poliu tipa 1.youtube.u Indiji žene se ne žele udati za muškarca koji nema toalet.Ali to se počinje mijenjati.Ali je oni lokaliziraju.tako da kad se pojavio mališan od 18mjeseci koji je pokazivao blage oblike polia.morate ga postaviti kao modern.Da bi ljudi počeli koristiti javni toalet.Npr.niko ga neće upotrebljavati.ako možemo razumjeti šta ljudi stvarno žele u zdravstvu i razvoju.Oni ne pogaĎaju šta je sreća.Kako je to postignuto ? Jednostavno.”Pereš li ruke.Ali problem je da ako izgradite toalet i ostavite ga tamo.Neke od poruka upućuju na to:”Koristi kondome na dobijes SIDA-u”.koja ubija million i po djece širom svijeta.Što se tiče zdravstva i razvoja tržišta.trendovsko mjesto.možda zvuči smiješno i čudno ali spašava živote. Da zaključimo.Ovdje vidimo da pravimo ogromnu grešku jer mislimo da ako ljudima nešto treba nećemo ih morati tjerati da to žele.Colin promotivni globalni slogan je “Otvorena sreca”.Polio je sjajan primjer kako bi to objasnili:Polio predstavlja oblik paralize i javio se u cijelom svijetu.*Coca-Colin marketing se svodi na jednu činjenicu.Tajna marketinga Coca-Cole je nada.nego idu od države do države i prepoznaju šta predstavlja sreću u toj državi povezana sa obiteljskim životom.Povezana je s njihovim proizvodom na načinom života koji ljudi žele živjeti.Detalno je analiziran uzorak i zna se koja svojstva polia dječak ima i zna se da je to jedino moglo doći iz susjednih gradova.Rješenje je da izgradimo toalete.za primjer ćemo uzeti dijareju.možda ne dobiješ dijareju” i sl.a to je da ljudi žele Coca-Colu.

politike.ZAKLJUČAK Na osnovu prezentiranog u seminarskom radu.Beogradska poslovna škola.poslovniforum. zdravstva. TakoĎer se mogu finansirati putem članarina.a sve zahvaljujući menadžmentu neprofitnih organizacija.uzuvrh. One moraju definisati misiju. LITERATURA Knjige i udžbenici: >Marić.asp http://www. zbog čega je potrebno da imaju efikasan i efektivan menadžment.com/watch?v=GlUS6KE67Vs 11 . društvenog i značaja. Ovim organizacijama je primarni cilj opće dobro društva. fondacije. zaštite i sl.Susana Mourato. Neprofitne organizacije djeluju na području obrazovanja.aspx?pageID=173 http://www.Menadžment neprofitnih organizacija. preduzeća i sl. Iz primjera smo vidjeli kako neprofitne organizacije mogu spasiti milione ljudi i promijeniti historiju.David Pierce. kako bi opstale i razvijale se. Sve je više neprofitnih organizacija koje se bore za sredstva na tržišu.R.2009.youtube. strategiju i ciljeve. sponzori.hr/stranica. bez obzira na djelatnost kojom se bave. kulture. >Vivien Foster. viziju.hr/sto-su-to-neprofitne-organizacije uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpAJ3mnI2fqm0/?PHPSESSID=25f8c1edefecf26de7420f4f23a6c668 http://www.Beograd.hr/zakoni/pravilnik_o_krpno. ulaznica i sl. religije.The price of virtue:The economic value of charitable sector Internetski sadržaj: http://www. Njih finansira država.racunovodja. može se zaključiti da su neprofitne organizacije od izuzetnog ekonomskog.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->